P. 1
A. Pratkanis E. Aronson - Wiek Propagandy

A. Pratkanis E. Aronson - Wiek Propagandy

|Views: 915|Likes:
Wydawca: trueq3

More info:

Published by: trueq3 on Jan 05, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

Wiek

propagandy

Wiek

propagandy

propagandy
Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień
AnthonyPratkanis ElliotAronson

Wiek

W Y D A W N I C T W O
W A R S Z A W A

N A U K O W E
2 0 0 4

PWN

4. 3. Słowa. Copyright 2001. Tajemniczy wpływ • 24 Bezmyślna propaganda. 6-28) MARCIN SZUSTER (rozdz. Śniadanie mistrzów. dr hab.com. 10. Opakowania • 138 . Freeman and Company Przetłumaczyli JÓZEF RADZICKI (rozdz. Nasz wiek propagandy • 9 Psychologia codziennej perswazji • 23 2.Z oryginału: Anthony R. jesteś niewiarygodny i nielubiany? • 118 15. Bokser zawodowy uśmierca jedenastu jednym spojrzeniem: wpływ modeli prezentowanych w środkach masowego przekazu • 130 ISBN 83-01-140634 Wydawnictwo Naukowe PWN SA 00-251 Warszawa. że nie zasługujesz na zaufanie. 9.: (0 22) 695 43 21 faks:(0 22)695 40 31 e-mail: pwn@pwn. 5. tandetne pożywienie dla naszego ja • 114 14. które mają wpływ na ludzi • 64 Obrazy w naszych głowach • 72 Saddam Husajn: Hitler z Bagdadu? • 78 Wątpliwe sposoby perswazji • 84 Siła wabików • 89 Psychologia faktoidów • 92 Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2003 Wiarygodność nadawcy komunikatu: prawdziwa i sfabrykowana • 107 12. Fabrykowanie wiarygodności • 123 16. KRYSTYNA SKARŻYŃSKA Projekt graficzny okładki i stron tytułowych Karolina Lijklema Redaktor Iza Kaczorowska Redaktor techniczny Teresa Skrzypkowska Przedmowa do wydania polskiego: Wolność słowa.pl Komunikat i sposób jego przekazania • 137 17. pluralizm opinii czy zamykanie umysłów? • VII Spis treści Dlaczego napisaliśmy tę książką • 3 1. 1-5 i 29-40) Redaktor naukowy Prof. 11. Pratkanis i Elliot Aronson Age of Propaganda. 8. The everyday Use and Abuse of Persuasion Revised Edition Portions of this book first appeared in The Social Animal. ul. H. jeśli każdy wie. rozważna perswazja • 34 Zwierzę skłonne do racjonalizacji • 39 Cztery techniki wywierania wpływu • 46 Perswazja wstępna: przygotowanie gruntu pod skuteczne oddziaływanie • 63 6.pwn. 1992 by W.pl www. Jak przekonywać. 7. Miodowa 10 tel. Wiarygodny nadawca komunikatu • 108 13.

18. Przekonywanie samego siebie • 146 19. „Gołe" strychy i bohaterowie wojenni z naszego sąsiedztwa: o żywości i obrazowości komunikatów • 150 20. Dlaczego oni ciągle powtarzają te same reklamy? • 157 21. Jeśli nie masz nic do powiedzenia - odwróć ich uwagę • 162 22. Jeśli chcesz zyskać trochę, proś o dużo - czasami! • 166 23. Ideał Protagorasa. Jednostronne zachwalanie a dwustronna debata • 172

Odwoływanie się do emocji: porusz serce, przekonaj rozum • 181
24. Odwoływanie się do strachu • 182 25. Technika granfalonu • 189 26. 27. 28. 29. Poczucie winy ułatwia sprzedawanie • 196 Jaki wpływ ma jeden podarowany kwiat? • 202 Serce wierne swym zobowiązaniom • 207 Potwierdzaj słowa czynem • 213

Przedmowa do wydania polskiego Wolność słowa, pluralizm opinii czy zamykanie umysłów?
Powszechne i pełne emocji dyskusje towarzyszą każdej wielkiej kampanii medialnej, związanej wyborami politycznymi albo z ważną masową decyzją o charakterze społecznym czy ekonomicznym (ostatnio mieliśmy do czynienia z akcją propagującą ideę integracji europejskiej, kilka lat temu mieliśmy do czynienia ze zmasowanym reklamowaniem emerytalnych funduszy inwestycyjnych). Opinia publiczna wydaje także bardzo zróżnicowane i gorące sądy dotyczące „codziennego" wpływu mediów na postawy, opinie i zachowania ludzi. Z jednej strony krytykujemy ich stronniczość, nadmierne zainteresowanie tym, co negatywne, naruszanie prywatności, „urabianie" opinii publicznej, a z drugiej - podkreślamy ich role w demokratycznym społeczeństwie. Z jednej strony chcemy być dobrze poinformowani, z drugiej - boimy się utraty samodzielności opiniowania i decydowania. Boimy się tym bardziej, iż we współczesnym świecie występuje olbrzymie „zagęszczenie" różnych komunikatów i zróżnicowanie źródeł potencjalnego wpływu. Czy wobec tego jesteśmy jeszcze zdolni do samodzielnego i refleksyjnego odbioru i przetworzenia informacji płynących z różnych źródeł, czy może raczej rozliczne „agendy wpływu" usypiają naszą czujność, czynią z nas automatycznych konsumentów reklamowanych towarów i idei? Czy i jakimi sposobami można skutecznie skłaniać ludzi do wyborów, które nie muszą być dla nich korzystne? . . Książka Anthony'ego Pratkanisa i Elliota Aronsona wnikliwie i interesująco analizuje powyższe kwestie, przedstawiając bogaty i rzetelny materiał empiryczny, na podstawie którego można poznać i zrozumieć różne techniki wpływu społecznego i sytuacyjne uwarunkowania ich skuteczności. Chociaż w tytule jest słowo „propaganda", książka dotyczy dużo szerszego repertuaru oddziaływań, które określane są jako wpływ społeczny, perswazja, reklama, edukacja, manipulacja, niezamierzony wpływ mediów, reklama bezpośrednia, pranie mózgu. Najszerszym z tych pojęć jest wpływ społeczny (social impacf).

30. Zjawisko niedostępności w psychologii i magia przedmiotów pożądania . 220

Kiedy informacja zawodzi: propaganda jako wyzwanie dla społeczeństwa • 227
31. Edukacja czy propaganda? • 228 32. Czym są wiadomości? • 234 33. 34. 35. 36. O nieskuteczności kampanii informacyjnych • 244 Czary podprogowe: kto kogo uwodzi? • 248 Perswazja bezpośrednia • 256 Jak zostać przywódcą sekty • 263

37. Propaganda w Trzeciej Rzeszy: poczucie zagrożenia • 275

Przeciwdziałanie technikom propagandowym • 285
38. Przezorny zawsze ubezpieczony? Jak skutecznie przeciwstawić się propagandzie . 286 39. Jak możemy przeciwdziałać propagandzie? • 295 40. Dzieci Pejto • 303 Przypisy • 309 Indeks osób • 335 Indeks rzeczowy • 341 O autorach • 347

Rozumiany jest on jako proces, w wyniku którego dochodzi do zmian w zachowaniach, postawach, doświadczanych emocjach czy motywacjach. Ów proces jest rezultatem rzeczywistych lub wyobrażonych zachowań i/lub opinii, wyrażanych przez inną osobę lub grupę1. Pratkanis i Aronson wyróżniają dwie kategorie strategii wpływu: perswazję i propagandę. Perswazja jest rozumiana jako forma wywodu lub debaty i dyskusji, czyli rodzaj dyskursu, którego celem jest opowiedzenie się za lub przeciw danemu stanowisku. Od propagandy odróżnia ją dwukierunkowość; podczas debaty słuchający i mówiący mogą wymieniać argumenty, spierać się i polemizować, modyfikując swoje opinie pod wpływem argumentów drugiej strony. Innymi słowy, podczas perswazji obie strony uczą się czegoś od siebie nawzajem. Propaganda jest natomiast komunikowaniem jednego punktu widzenia, jest raczej przekonywaniem do jakiegoś rozwiązania (decyzji, opinii, towaru, wyboru polityka, zachowania się) niż formą informowania. Obejmuje zręczne posługiwanie się obrazami, symbolami, stereotyopami; odwołuje się do naszych uprzedzeń i emocji. Zawsze jest jednokierunkowa: sugestie, co robić, o czym i jak myśleć - płyną od źródła wpływu (często będącego autorytetem lub przynajmniej przedstawianego w ten sposób) do mas (a nie odwrotnie). Propaganda często jest manipulacją i to w dwóch znaczeniach: po pierwsze, dlatego że wykorzystuje mechanizmy psychologiczne (np. chęć zachowania dobrej samooceny, dobrego nastroju, atrakcyjnej tożsamości), aby stworzyć tym sposobem pozory, iż odbiorca „dobrowolnie" przyjął propagowany sposób widzenia rzeczywistości czy zachowania; po drugie dlatego, iż nie liczy się z szeroko rozumianym dobrem czy interesem osób, na które oddziałuje. Autorzy dostarczają naukowych argumentów, że współczesna propaganda nie musi sięgać do kłamstw i oszustw. Jest skuteczna, gdy wykorzystuje nasze lenistwo myślowe, bezrefleksyjność (ale czasem także i specyficzny namysł), emocje i potrzeby. Krok po kroku pokazują, jak w wyniku zastosowania różnych technik propagandowych społeczeństwo otrzymuje uproszczony obraz świata. Atakują nas wprawdzie bardzo różne komunikaty, pochodzące od różnych nadawców (co jest możliwe dzięki demokratycznej zasadzie wolności słowa i pluralizmu opinii), co oznacza, iż propagowane mogą być różne doktryny, poglądy i wzory zachowania, ale aby je zauważyć w „gęstym" środowisku komunikacyjnym - muszą być szczególnie wyraziste, czyli widowiskowe, wzbudzające żywe emocje, krótkie i uproszczone. Z tym zjawiskiem Autorzy wiążą ważny dylemat współczesnej demokracji: jak pogodzić podstawową dla niej zasadą otwartego dyskursu i przekonanie, że tylko swobodna wymiana idei prowadzi do lepszych i sprawiedliwych decyzji w różnych dziedzinach życia - z tym, że większość komunikatów odbierana jest bezrefleksyjnie, co w rezultacie kształtuje uproszczony i skrzywiony obraz świata.
B. Łatane, s. 343-356.
1

Pratkanis i Aronson obawiają się, iż demokratyczne media mogą niszczyć podstawę demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, czyli skłonność i zdolność do otwartego myślenia i racjonalnego dyskursu. Być może jest to raczej ostrzeżenie niż diagnoza aktualnego stanu rzeczy. Warto jednak wiedzieć, iż w pewnych warunkach demokratyczne media znacznie upraszczają prezentowaną wizję ważnej kwestii społecznej czy politycznej, a także nie przestrzegają zasady pluralizmu opinii i pokazują tylko jedną stronę problemu. Autorzy książki powołują się na badania Johna Zallera2, który wykazał, iż w okresie poprzedzającym pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej (1990/1991), kiedy to politycy amerykańscy byli dość jednomyślni w sprawie wysłania wojsk do Iraku, wszystkie stacje telewizyjne pokazywały to samo. W rezultacie, jednostronnie prezentowana sytuacja wywarła olbrzymi wpływ na opinię widzów. Spośród tych, którzy w tym czasie systematycznie oglądali telewizyjne wiadomości aż 76% poparło interwencję Stanów Zjednoczonych w Iraku, a wśród nieoglądających wiadomości w telewizji tylko 23 % wyrażało takie poparcie. Inni badacze mediów wykazują także ewidentne oszustwa medialne, stosowane w „propagandzie okrucieństw", jakich w roku 1990 Irak dopuszczał się rzekomo wobec Kuwejtu. Na przykład siedemset stacji telewizyjnych pokazało w październiku 1990 roku film, w którym zapłakana piętnastolatka opowiada o bestialstwie żołnierzy irackich, brutalnie zabijających dziesiątki kuwejckich niemowląt. Również ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych, Bush (senior) powoływał się na ten film, uzasadniając wojskową interwencję w Iraku. Tymczasem okazało się, iż pokazywany film był wyprodukowany na zamówienie rządu Kuwejtu przez firmę public relations, a płacząca dziewczynka była córką ambasadora Kuwejtu w Stanach Zjednoczonych i w 1990 roku mieszkała w Waszyngtonie3. Oczywiście, medialna informacja o planowanej lub aktualnie prowadzonej wojnie jest specjalnie konstruowana i cenzurowana. Właściwie mamy wtedy do czynienia wyłącznie z propagandą, a nie z informacją. Ale zamierzone manipulowanie wiarygodnością polityków, kreowanie określonych wizerunków, zdarza się w mediach na co dzień. Pratkanis i Aronson pokazują, jak amerykańska telewizja „urabia" sympatię bądź niechęć w stosunku do konkretnych postaci ze świata polityki; między innymi szczegółowo analizują mechanizmy skuteczności negatywnej reklamy telewizyjnej, jaką przygotował w walce o Biały dom w roku 1988 sztab George'a Busha, a skierowanej przeciwko kandydatowi Demokratów, Michaelowi Dukakisowi. Co ciekawsze, pokazane są także różne drogi odbioru tej negatywnej propagandy, z których jedna wyraźnie zmniejsza podatność widza na taką reklamę (por. rozdz. 3. „Bezmyślna propaganda, rozważna perswazja").
J. Zaller, The myth of imissive media impact: New support for a discredited ideas, w: Political persuasion and attilude change, D. Mutz, P. Sniderman, R. Biody (led ), Ann Aiboi, UnWersity of Michigan Press, s. 17-78. 3 M. Kunczik, A. Zipfel, Wprowadzenie do nauki o dziennikaistwie i o komunikowaniu, Warszawa, Scholar 2000.
2

The psycholog)' of sociul impact,

„American

Psychologist"

36,

1981,

W Polsce wprawdzie wiele się dyskutuje o wpływie mediów na opinie i polityczne zachowania ludzi, ale poważnych analiz skuteczności tego wpływu jest niewiele. Dlatego szczególnie interesujący wydaje się profesjonalnie zanalizowany przez Wiesława Godzica4 przypadek „chwytu" propagandowego w kreowaniu obrazu kandydatów na prezydenta RP w roku 1995, wykorzystujący mechanizm psychologiczny budowania sympatii i wiarygodności polityka na podstawie jego zachowań niewerbalnych. Polegał on na próbach wykreowania wizerunku jednego z uczestników debaty przedwyborczej jako osoby niesympatycznej, niechętnie ustosunkowującej się do swojego rywala, nie słuchającej go i lekceważącej jego opinie - poprzez wykorzystanie technicznych możliwości tworzenia obrazu na ekranie, poprzez odpowiednią pracę kamer (tzw. podzielony ekran oraz skrzyżowany obraz z dwóch kamer). „Konfrontacyjne dziennikarstwo" nie jest więc specyfiką tylko amerykańskich mediów. W Ameryce więcej się jednak o tym mówi. Polskie wydanie Wieku propagandy otworzy więc oczy (a może i usta) wielu czytelnikom, którzy dostrzegą dzięki tej lekturze różne (nie zawsze uprawnione) zabiegi wywierania wpływu ze strony dziennikarzy i kreowania przez nich „medialnej rzeczywistości". Próby wywierania wpływu na widza mogą być dokonywane różnymi środkami technicznymi, z których istnienia przeciętny widz nie zdaje sobie sprawy5. Dlatego szeroko rozumiana edukacja medialna oraz poznawanie psychologicznych mechanizmów wpływu jest jednym ze sposobów ochrony jednostki przed propagandą. Jednak Pratkanis i Aronson uznają, iż znajomość mechanizmów wpływu jest „dobrym pierwszym krokiem do wzmocnienia oporu wobec propagandy", ale nie wystarcza do tego, by całkowicie się jej nie poddawać. Refleksyjny odbiór wszystkich komunikatów, unikanie uzależnienia od jednego źródła informacji, a także obywatelskie zaangażowanie zmierzające do eliminowania z rynku medialnego nieuczciwych reklam (wprowadzących widzów w błąd) i wywieranie nacisku na to, by także w kampaniach politycznych było więcej debat, otwartych dyskusji z publicznością niż reklamowych spotów, odwołujących się do emocji, jest konieczne, jeżeli chcemy być racjonalnymi obywatelami w demokratycznym społeczeństwie. Oczywiście, wpływ na nasze postawy i zachowania mają nie tylko media. W Wieku propagandy analizowane są różne przykłady skutecznego przekonywania w interakcjach bezpośrednich. Sporo miejsca poświęcono tzw. perswazji bezpośredniej, czyli zwracaniu się osobiście lub listownie do indywidualnych konsumentów, po to, by poparli jakąś akcję, głosowali za jakimś projektem, lub kupili określony towar, działaniu sekt (sposobom rekrutacji i uzyskiwania bezwarunkowego posłuszeństwa i wpływu), a także pewnym elementom psychoterapii, poprzez które terapeuta może wpływać na klienta (na przykład
4 W. Godzić, Telewizja jako polityka: kandydaci na ekranie, w: W. Godzić, Telewizja juko kultura, Kraków, Rabid 2002, s. 62-81. 5 B. Reeves, C. Nass, Media i ludzie, Warszawa, PIW 2000.

poprzez wywoływanie tak zwanych fałszywych wspomnień na temat traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa). Niemal wszystkie badania, do których odwołują się Anfhony Pratkanis i Elliot Aronson, prowadzone były w Stanach Zjednoczonych. Warto więc zwrócić uwagę na cytowane przez autorów badania prowadzone w Polsce przez Dariusza Dolińskiego i Ryszarda Nawrata6 nad perswazyjną rolą tak zwanej „huśtawki emocjonalnej", czyli konsekwencjami nagłego wycofania źródeł lęku (por. s. 184-185). Doliński i Nawrat w serii pomysłowych eksperymentów, prowadzonych w warunkach naturalnych (na przykład badali osoby przekraczające jezdnię przy czerwonych światłach, „strasząc" je dźwiękiem gwizdka policyjnego), wykazali, iż większa podatność na sugestie innych wiąże się z bezrefleksyjnością, która może wynikać z sytuacyjnego braku wystarczających zasobów poznawczych, wywołanego „emocjonalną huśtawką". Badania nad wywieraniem wpływu w interakcjach społecznych są jedną z najlepiej rozwijających się dziedzin polskiej psychologii społecznej. Mechanizmy wpływu społecznego wydają się wprawdzie dość uniwersalne, ale gdyby czytelnicy Wieku propagandy chcieli poznać więcej przykładów działania reklam i innych form perswazji na polskich konsumentów, znajdą je w wielu polskich publikcjach7. Ważnym wątkiem Wieku propagandy jest radzenie sobie z konfliktem między pragnieniem bycia dobrze poinformowanym i „dopasowanym" do modelu człowieka lansowanego w różnych komunikatach perswazyjnych, płynących do człowieka z różnych źródeł zewnętrznych, a jego potrzebą podmiotowości i niezależności. Z jednej strony widzimy, iż nasze opinie i zachowania są efektem zewnętrznych oddziaływań, a z drugiej - chroniąc swoją pozytywną samoocenę - myślimy, że inni są bardziej od nas podatni na wpływy. Zjawisko to zostało opisane jako „efekt osoby trzeciej"8. Badania
6 D. Doliński, R. Nawrat, Fenr-then-relief procedurę for producing compliane. Beware when the danger is over, „Journal of Experimental Social Psychology" 34, 1998, s. 27-50. 7 W. Cwalina, A. Falkowski, Reklama polityczna podczas wyborów prezydenckich w 1995 roku: analiza treści i technik realizacyjnych, w: Psychologiczne aspekty odbioru telewizji, P. Francuz (red.), Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1999, s. 99-125; D. Doliński, Psychologia reklamy, Wrocław, Agencja Reklamowa Aida, 1998; D. Doliński, Psychologia wpływu społecznego, Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum 2000; M. Kofta, D. Doliński, Rola formalnych cech przekazu w dynamice sądów społecznych. Wpływ przerwy w komunikacie na przypisywanie odpowiedzialności i ocenę moralną bohatera, „Kolokwia Psychologiczne" 6, 1997, s. 123-140; D. Maison, Reklama jako narzędzie wywierania wpływu, „Kolokwia Psychologiczne" 8, 2000, s. 185-200; K. Skarżyńska, K. Chmielewski, Informacyjność, atrakcyjność, nastrój. Percepcja reklam funduszy emerytalnych a ich skuteczność, „Kolokwia Psychologiczne" 8, 2000, s. 173-184; K. Skarżyńska, Wpływ telewizji na decyzje wyborcze i jego percepcja, w: Jednostka i Społeczeństwo, M. Lewicka, .1. Grzelak (red.), Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002, s. 67-82; K. Skarżyńska, Co robi z nami telewizja?, „Kultura Popularna" 2, 2002, s. 7-15. 8 W. P. Davison, 77?e third-person effect in communication, „Public Opinion Quarterly" 47, 1983, s. 1-15; J. Duck, M. Hogg, D. Terry, Me, Us and Them: Political identification and the third-person effect in the 1993 Australian Federał Election, „European Journal of Social Psycho-

w: Jednostka i Społeczeństwo. E.P. s. Wracając więc do naszych sporów o informacyjny czy propagandowy charakter ważnych kampanii medialnych. jeżeli nie jest jednostronny („nie trzyma" naszej strony. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002. iż komunikat będzie pokazywał jej punkt widzenia. że prawie wszystko. 599-610. Lewicka. Pratkanis i Aronson wyjaśniają to zjawisko oczekiwaniami widzów. 67-82. czyli tendencji do spostrzegania wyłącznie informacyjnych. Grzelak (red. M. Harry'ego Aronsona (1903-1950) i Dorothy Aronson (1901-1989) Mieli w sobie cudownie niewinną. ale bez godnego pożałowania cynizmu w odniesieniu do prawdziwości wszystkiego. wskazują na występowanie zjawiska „wrogich mediów".A. gdy dotyczą one spraw wzbudzających silne emocje. Hoorens. w: Jednostka i Społeczeństwo. 1996. jak i nasze.kampanie te są i będą odbierane jako stronnicze i propagandowe. Nasze badania pokazują także związki między percepcją mediów jako nieobiektywnych i wrogich a przecenianiem wpływu mediów na przeciwników (ideologicznych. iż spostrzegana asymetria wpływu mediów na własne i cudze decyzje wyborcze jest tym większa. Ciekawe. 195-216. słyszy i ogląda. Mojemu synowi. Lewicka. którzy podjęli już decyzję. Krystyna Skarżyńska Pamięci moich rodziców.spostrzegany jest jako faworyzujący stronę przeciwną. czy po prostu na osoby inaczej myślące o jakiejś ważnej sprawie) oraz negatywną postawą wobec tych przeciwników.prowadzone w tygodniu poprzedzającym ostatnie wybory prezydenckie w Polsce (październik 2000) na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Agencja Reklamowa Aida. na przykład konfliktu militarnego czy politycznych decyzji. Skarżyńska. S.). The optimal impact phenomenon: beyond the third person effect. Tony'emu T. dziecięcą ufność w to. która jest „prawdziwa i słuszna") . 1995. co w tym kraju przeczytali (zwłaszcza gdy było to zawarte pomiędzy okładkami książki) jest absolutną prawdą.).o tym właśnie mówi książka Wiek propagandy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002. A. 1998. logy" 2. gdzie ona rzeczywiście zamyka nasze umysły. K. Pratkanisowi (urodzonemu w 1991 roku) Jest nadzieja na to. J.R. że często widzimy stronniczość i manipulację tam. a nie dostrzegamy propagandy i manipulacji tam. J. którzy są zaagażowani w opisywany w komunikacie konflikt i silnie popierają jedną z uwikłanych w konflikt stron lub identyfikują się z nią. a opinia publiczna jest podzielona i każda ze stron przekonana wyłącznie o swojej racji . Wpływ telewizji na decyzje wyborcze i jego percepcja. gdzie jej nie ma. 67-82. Dlaczego tak się dzieje . im wyższe zaangażowanie w sytuację wyborczą i waga wyniku wyborów oraz iż szczególnie dużą podatność na wpływ perswazyjny przypisuje się przeciwnikom politycznym9. Gdańsk. Psychologia reklamy. co czyta. Ruiter. M. . na kogo będą w tych wyborach głosować. Otóż każda ze stron oczekuje. s. neutralnych przekazów jako nieobiektywnych wtedy. że będzie dorastał w atmosferze zdrowego sceptycyzmu. „European Journal of Social Psychology" 4. wykazały. można powiedzieć. Wrocław. V. Zarówno badania amerykańskie. 9 K. Wpływ telewizji na decyzje wyborcze i jego percepcja. s. s. Skarżyńska. iż zawsze gdy kampanie te dotyczą spraw budzących silne emocje. Grzelak (red. politycznych. Doliński. D.

naprawdę chciała wierzyć w podstawowe przesłanie ówczesnych filmów wojennych i rzeczywiście darzyła środki masowego przekazu niemal dziecinnym zaufaniem. . by ktoś stał się bogatszy i potężniejszy".kłamią. Wiedziałem na przykład.) urodził się w 1932 roku i dorastał podczas II wojny światowej.Dlaczego napisaliśmy tą książką Należymy do różnych pokoleń. : . Uważali (podobnie jak ja). Reklamy . czego dowiadywałem się w szkole i z mediów. A. Ludzie wsłuchiwali się w każde słowo wypowiadane przez prezydenta Roosevelta podczas słynnych pogadanek przy kominku i nie śniło im się kwestionować politycznych motywów naszego kraju. A jednak większość dorosłych . przedstawiając mu niezbite dowody (część z nich stanowiły dokonane przez niego samego nagrania) kłamstw. Jeden z nas (E.były dla mnie rozrywką służącą temu. jakie napływały z Wietnamu. uczciwi. Od tamtego czasu wiele się zmieniło. natomiast wszyscy biali Amerykanie to ludzie prostolinijni.R. „Siedziałem przyklejony do telewizora. że kiedy politycy otwierają usta .P. że wszyscy Niemcy są źli. „Wierzyłem wtedy gorąco we wszystko.A. Pełnoletność osiągnąłem w okresie afery Watergate. nieczystych zagrywek i prób ukrycia prawdy przed społeczeństwem amerykańskim. wszyscy Japończycy przebiegli i zdradzieccy. czy zachwalały różne marki produktów czy różne marki polityków . bezstronni i ufni.bez względu na to. Być może tylko jedenastolatek mógł brać poważnie rasowe i narodowe karykatury przedstawiane w filmach wojennych z początku lat czterdziestych. przerażony obrazami śmierci i zniszczenia. dorastał w czasie wojny wietnamskiej i wysłuchiwał jawnych kłamstw z ust osób piastujących wówczas funkcje publiczne. że celem reklamy jest informowanie konsumenta". nabierając przekonania. kiedy zmuszono do ustąpienia urzędującego prezydenta Richarda Nixona.nie wyłączając moich rodziców (którym dedykuję tę książkę) .

że telewizyjne przemówienie Clintona z 17 sierpnia 1998 roku. jakoby uprawiał seks z „tą kobietą".6 miliona Amerykanów. że Clinton i Lewinsky zostali przyłapani na gorącym uczynku. podczas których pani prokurator paradowała topless. że w latach osiemdziesiątych w Białym Domu nie zainstalowano magnetofonu. Sam tylko kanał CNN zatrudnił 70 korespondentów i 250 prawników. że w wyborach bierze dziś udział niespełna 50% uprawnionych do głosowania Amerykanów. Idziemy na zakupy". podejrzanych dotacji przeznaczanych na finansowanie kampanii amerykańskich polityków wszelkiej maści. Międzynarodowa publiczność siedziała przyklejona do telewizorów.dotyczących plajty kasy oszczędnościowo-pożyczkowej. Oczywiście te wciąż niepotwierdzone plotki powtarzano w mediach w nieskończoność. Simpsona. po czym „Dallas Morning News" podało. Można było odnieść wrażenie. Kto by się tym przejmował? Normalna kolej rzeczy. w którym prezydent przyznał się do związku z Moniką Lewinsky. że jest to smutny komentarz do naszych czasów. Od 1 stycznia 1995 roku do momentu. w wiadomościach ABC ogłoszono. gdy Oliverowi Normowi. Wiele z tych relacji balansowało na granicy histerii . czego dowodem jest fakt. na której sąd ogłosił werdykt. Moniką Lewinsky3. Za emisję trzydziestosekundowej reklamy w czasie sprawozdania z rozprawy. Pozwoliło to prezydentowi Reaganowi uniknąć konsekwencji okłamania narodu amerykańskiego (i świata). Począwszy od stycznia 1998 roku amerykańskie środki masowego przekazu.3%. że amerykańscy obywatele mówią: „Mamy dosyć tego ględzenia. aby wyprodukować 1530 godzin sprawozdań i komentarzy z procesu O. intrygujący proces słynnego sportowca? Co zapewniłoby dalsze wpływy z reklam? Może próba odwołania prezydenta Stanów Zjednoczonych oskarżonego o przestępstwa na tle seksualnym? To właśnie oglądaliśmy w następnej kolejności. czyli 13.J. kryzysu BCCI. rozpoczęły nieprzerwaną emisję materiałów i spekulacji dotyczących złego prowadzenia się ówczesnego prezydenta Billa Clintona. zamachowi bombowemu w Oklahoma City (8 godzin i 53 minuty) oraz budżetowi Stanów Zjednoczonych (3 godziny i 39 minut). by obejrzeć przemówienie Clintona. Jak zareagowali Amerykanie. iż widział prezydenta i pannę Lewinsky uprawiających seks. W ciągu miesiąca poprzedzającego to oświadczenie poranne wiadomości poświęciły skandalowi seksualnemu z udziałem prezydenta 179 jednostek reportażowych.6% czasu antenowego. czy foremki w kształcie sędziego Ito. zwłaszcza programy informacyjne. zaczęło zaraz potem przerzucać kanały i zatrzymało się na QVC jako alternatywie dla „informacji". To więcej niż poświęcono w sumie trzem pozostałym najważniejszym wydarzeniom medialnym: wojnie w Bośni (13 godzin i 1 minuta). Sondaże opinii publicznej wykazały. J. Ruby Ridge. który nastąpił po przemówieniu Clintona z 17 sierpnia. że najbardziej przekonująca ze statystyk przedstawia się następująco: dla QVC (sieci telewizyjnej nadającej programy typu telezakupy) tydzień. o tyle w momencie wybuchu afery Iran-Contras zajęła wobec prób oszukania społeczeństwa bardziej cyniczne stanowisko i nie wydawała się szczególnie rozdrażniona. którzy włączyli telewizory. Co mogłoby „przebić" pikantny. prawdopodobnie przez agentów tajnych służb. J.W pierwszym wydaniu tej książki ubolewaliśmy nad tym. sprzedając broń Iranowi i przeznaczając zyski na pomoc nikaraguańskim Contras1. Sprawozdania były stosunkowo tanie. gdy ujawniono ich własne erotyczne grzeszki). Co pozostało mediom informacyjnym po wydaniu wyroku w sprawie O. w którym upłynął tydzień od wydania orzeczenia sądowego najpoważniejsze programy informacyjne w telewizji poświęciły sprawozdaniom z procesu Simpsona 26 godzin i 50 minut. Johnowi Poindexterowi i samemu prezydentowi Reaganowi udało się w końcu wymigać od kary. I tak na przykład uczestnik dyskusji w programie stacji CNBC oznajmił. że Amerykanie stracili szacunek dla programów informacyjnych i że nie podobał im się sposób relacjonowania wydarzeń. że agent wywiadu gotów jest zeznać. gdy armia składająca się z ponad tysiąca akredytowanych reporterów i niezliczonych ekspertów analizowała w nieskończoność każdy przerażający szczegół sprawy sądowej i historii oskarżonego .zupełnie jak w sprawozdaniach z procesu O. Potem byliśmy świadkami sławnego na całym świecie pościgu w zwolnionym tempie. .'a. odświeżacze powietrza „OJ. Newt Gingrich i inni oskarżyciele prezydenta stracili zaufanie amerykańskiej opinii publicznej (niektórzy zostali zmuszeni do opuszczenia rządu. a skończywszy na jadłospisie w restauracji Mezzaluna i wakacjach Marcii Clark na Riwierze. Szacuje się. Simpsona. Najwyraźniej wielu spośród 67. że prezydent uprawiał seks jeszcze z czterema stażystkami oprócz Lewinsky. zwłaszcza jego przygód ze stażystką z Białego Domu.począwszy od kosztów procesu. Dziś dowiadujemy się o kolejnych dochodzeniach . O ile większość Amerykanów była wściekła na Nixona i jego współpracowników. był drugim z najbardziej dochodowych w historii firmy. a tylko 56 jednostek wszystkim innym wiadomościom dotyczącym administracji Clintona. Handlarze gadżetami związanymi z osobą Simpsona zarobili ponad miliard dolarów na sprzedaży takich skarbów jak zegarki. Za podobny cynizm trzeba jednak płacić. Uważamy. Simpsona? Proces okazał się złotą żyłą. kiedy złamał Konstytucję.pogłoski walczyły o lepsze z plotkami i insynuacjami ." o zapachu pomarańczowym. medialnej szopki stulecia: procesu O. Podczas trwającej rok sagi liczba dowcipów na temat Cłintona opowiadanych w wieczornych talk shows wzrosła o 111. Uważaliśmy (i nadal uważamy).7 miliona Amerykanów. telewizja żądała od reklamodawcy dziesięciokrotnie więcej niż w normalnym czasie antenowym. oglądało 67. J. Simpsona2.pogroził palcem amerykańskiej opinii publicznej i zaprzeczył. Elektorat cyniczny to elektorat niefrasobliwy. Pośród ryku mediów prezydent Clinton wykonał niesławny gest . co przydawało im aury wiarygodności. t-shirty sygnowane przez O. miały wysoką oglądalność i pozwalały uzyskać gigantyczne zyski z reklam. J. gdy ich programy informacyjne zaczęły przypominać kanał „Monica 24 godziny na dobę"? Odsetek poparcia dla Billa Clintona znacznie w tym czasie wzrósł.

że sprawy wymykają się spod kontroli. unikając wycofywania się w pożałowania godny cynizm. i dlaczego. co działa. Craig Leve. W sumie badaliśmy zasady funkcjonowania technik perswazyjnych przez ponad pięćdziesiąt lat. Toteż niniejsza książka zawiera także porady dla tych z was. a co nie. takich jak: gwałtownie rosnące koszty opieki zdrowotnej. Przegranymi są ci z nas. Rozważmy dla przykładu medialne sprawozdania z amerykańskich wyborów prezydenckich w 2000 roku. sądzimy zatem. W niniejszym. Utrudnia to coraz bardziej wypełnianie obywatelskich powinności. co najważniejsze z punktu widzenia trwałości demokracji jest istnienie nadawców. Carol Tavris oraz nasi studenci z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz dostarczyli pomocnych komentarzy. którzy przesłali nam swoje opinie pocztą lub kontaktowali się z nami korzystając z mediów interaktywnych. o psychologicznej dynamice tego. Vera Aronson. Doświadczenie pozwoliło nam ponadto zrozumieć różnicę między perswazją a propagandą. a nawet modyfikując własne poglądy. Peter Farąuhar. co miało zadatki na spektakl rozrywkowy. Stanowy Zespół ds. Kampania nie cieszyła się zainteresowaniem ani obywateli. Słabość do rozrywki ma swoją cenę: informacje potrzebne do tego. jak bronić się przed nadużywaniem tych technik przez pozbawionych skrupułów nadawców . radia czy Internetu. J. którzy chcieliby formułować komunikaty w sposób rzetelny i szczery. która utwierdzała nas w cynicznym przekonaniu. Erika Goldman. wykorzystywania hipokryzji w perswazji czy tego.Coś musi ulec zmianie. że nie stoimy wyłącznie przed alternatywą: naiwna akceptacja owoców propagandy albo totalny cynizm połączony z pragnieniem rozrywki. Napisaliśmy tę książkę. co czyni je skutecznymi oraz o tym. a także istnienie wykształconego elektoratu. . Sądzimy. Jednak gdy pojawiło się coś. Susan Brennan. Jonathan Cobb. sieci telewizyjne rozpoczęły nieprzerwaną relację. rosnąca liczba dzieci żyjących w biedzie czy postępująca konsolidacja środków masowego przekazu w rękach kilku dużych firm. kurczenie się klasy średniej. Badań nad Problemami Postaw i Perswazji z Ohio. Nasza książka ma być krokiem na drodze do realizacji tych celów. jak przeciwdziałać propagandzie). O ile bowiem sprawozdania z procesu i saga sprawiły. gdzie było to potrzebne). Michael Santos. Richard Petty.zwłaszcza w demokracji . którzy mogą ubiegać się o najwyższe urzędy polityczne w kraju. Ponadto uaktualniliśmy wyniki badań (tam. poprawionym wydaniu próbowaliśmy zawrzeć odpowiedzi na ich komentarze. którzy potrafią przedstawić swój komunikat w sposób czytelny i uczciwy. a także uaktualniliśmy przykłady stosowania propagandy. który dostrzega różnicę między rzetelną prezentacją a oszustwem. jak im przeciwdziałać. Jak przy każdej pracy tych rozmiarów. o tyle nie da się tego powiedzieć o relacjach ze śledztwa w sprawie pogwałcenia ustawy o finansowaniu kampanii politycznych lub o pogłębionych analizach najważniejszych problemów dotyczących naszego kraju. ani mediów informacyjnych. że wiemy. że w epoce propagandy tym. Tego rodzaju „informacje" sprzyjają cynicznemu nastawieniu do rządu i stanu naszego społeczeństwa. Niektórym należą się szczególne podziękowania. Mahzarin Banaji. ponieważ jesteśmy głęboko przekonani. W odpowiedzi na naszą słabość do rozrywki i spektakli środki masowego przekazu produkują „informacje" w stylu sprawozdań z procesu O. Simpsona i sagi Moniki Lewinsky. że siedzieliśmy przyklejeni do telewizorów. którym należą się podziękowania. Przez cały czas powstawania książki nieocenionymi uwagami służyła nam Marlene Turner. Nathan Maccoby. W epoce. którą charakteryzuje korzystanie z coraz bardziej wyrafinowanych technik propagandowych. jest wiele osób. Wiemy także coś o tym. Rosemarie Pratkanis. a mianowicie ponowne liczenie głosów na Florydzie. chcemy podziękować wszystkim czytelnikom pierwszego wydania książki. dodaliśmy nowe rozdziały dotyczące kwestii interesujących czytelników (np. by uczestniczyć w demokracji zastępuje trywialna rozrywka.aby obywatele byli informowani o tych technikach. Po pierwsze. ważne jest . wyjaśniając mylące lub niedokładne sformułowania.włączając w to (zwłaszcza) tych. ciągłe rozprzestrzenianie się broni atomowej w skali międzynarodowej. którzy szanują demokrację. O tym właśnie jest ta książka.

Podczas procesu obrońca z Houston.zamierzony skutek: Helms wygrał minimalną przewagą głosów i przy poparciu ogromnej większości mieszkańców białych dzielnic został ponownie wybrany na senatora. przedstawiał białe dłonie mnące list z odmową przyjęcia do pracy. film odniósł — jak się wydaje .1 Nasz wiek propagandy Na początku lat dziewięćdziesiątych siedemnastoletni Demetrick James Walker został skazany na dożywocie za zamordowanie szesnastolatka. Mark Vinson. . Jesse Helmsem. gwarantującą reprezentację mniejszościom — przyp. W ostatnich tygodniach kampanii czarnoskóry kandydat demokratów. Czy to sprawiedliwe?". W tle rozlegał się głos: „Potrzebowałeś tej roboty. zrzucił część winy na obrazy kreowane w reklamach: „Niedobrze. Motyw zbrodni? Demetrick tak bardzo chciał mieć kosztujące 125 dolarów sportowe buty Nike Air Jordan. Osiem dni przed wyborami telewizja pokazała film reklamowy Helmsa Białe ręce. które zobaczył w telewizji. ale oni musieli ją dać przedstawicielowi mniejszości. Chociaż Gantt deklarował się jako przeciwnik systemu kwotowego. nieznacznie prowadził w sondażach przed białym senatorem republikańskim. nacisnął spust i opuścił miejsce zbrodni z parą nowych butów. by się nawzajem zabijali"1. Wyścig kandydatów z Północnej Karoliny do amerykańskiego senatu w 1990 roku był jednym z najgorętszych i najkosztowniejszych pojedynków politycznych ostatnich łat. Taktyka okazała się na tyle skuteczna. Harvey Gantt. „akcję afirmatywną". Alexa Castellanosa. że Helms zastosował ją ponownie w kolejnym pojedynku z Ganttem w 1996 roku. red. Tym * Chodzi o tzw. gdy sprzęt sportowy otacza aura luksusu. która zmusza ludzi. że przyłożył do głowy Johnny'ego Batesa pistolet kaliber 22. a wszystko przez system kwotowy*. Film nakręcony według pomysłu doradcy politycznego.

to oglądasz w ciągu roku około 38 tysięcy reklam. Ten cel jest najbardziej oczywisty w przypadku reklam: producenci prawie identycznych produktów (na przykład aspiryny. a nawet niezamierzony. musi być tak jawny: skutki informacji telewizyjnych lub programów typu Cry Rape daleko wykraczają poza ich oczywisty efekt jako programów o charakterze dokumentalnym czy fabularyzowanym. że to on został uwiedziony przez powódkę. przy czym aż 206 miliardów wydaje się na komunikację masową. że ofiara gwałtu. W Stanach Zjednoczonych jest 1449 stacji i cztery wielkie sieci telewizyjne.razem oskarżył rywala o to. pasty do zębów. Oznacza to. składają ponad 100 milionów zamówień o łącznej wartości ponad 2. Jednak wpływ nie zawsze * ang. Reakcja opinii publicznej miała charakter lawinowy: wiele osób wpadło w panikę i zgłaszało się do lekarza z urojonymi poparzeniami lub zatruciami. Widzowie. co przeciętny Amerykanin). stwarzając wokół siebie aurę chłopięcej niewinności. detergentów. Jak dobrze pokazuje reakcja na film dotyczący gwałtu. że każdego dnia emitowanych jest ponad 100 reklam. podczas gdy w rzeczywistości dolegał im zwykły ból gardła czy żołądka. Jeżeli spędzasz przed telewizorem 30 godzin tygodniowo (czyli tyle. W ciągu kolejnych kilku tygodni zanotowano gwałtowny spadek doniesień o gwałtach . wydarzenie to zostało nagłośnione w krajowych mediach informacyjnych. Stosunek fałszywych alarmów do rzeczywistych przypadków zatrucia zanieczyszczonymi produktami wyniósł siedem do jednego. ilekroć otwieramy książkę. napojów gazowanych. namówić do oddania głosu na konkretnego polityka albo do przyjęcia określonego poglądu na sprawiedliwość. wyborców z Północnej Karoliny. przypuszczalnie obawiały się. trudno było nie natrafić na informacje o zatruciach tylenolem. Kolejne 100 do 300 reklam dociera do ciebie codziennie za pośrednictwem innych środków masowego przekazu: radia. Wszechobecność wpływu Podstawowe medium perswazji to środki masowego przekazu. a w istocie wszystkich ludzi. kiedy po zażyciu tabletek od bólu głowy (tylenolu) zawierających cyjanek zmarło w Chicago siedem osób. przyciągnęły uwagę mediów. że policja im nie uwierzy. Jednak zalew reklam wcale się na tym nie kończy. ponad 17 000 magazynów i biuletynów oraz 9 wielkich studiów filmowych. ktoś próbuje nas edukować. która wnosi oskarżenie przeciwko napastnikowi. W ciągu roku otrzymują średnio 252 reklam pocztowych (ten przemysł o wartości 144. Skutek tych doniesień był natychmiastowy: w miastach na terenie całego kraju zgłaszano przypadki analogicznych zatruć płynu do płukania ust. Średnio na każdą godzinę programu telewizyjnego w porze najwyższej oglądalności przypada ponad 11 minut czasu reklamowego. Media to przemysł o wartości ponad 400 miliardów dolarów rocznie. Celem tej książki jest przyjrzenie się naturze perswazji w naszym codziennym życiu: pokazanie. 180 godzin na czytaniu ważących w sumie 45 kilo gazet oraz 110 godzin na lekturze czasopism. uzasadnił przekonująco.5 miliarda dolarów nadal się rozwija) i odbierają około 50 telefonów od . słowo democrats zawiera sylabę RATS .przyp. by konsumować komunikaty medialne i rzeczywiście to czynią. Kilka lat temu stacja CBS pokazała film Cry Rape. a nawet hot dogów. by skłonić nas do kupna produktu opakowanego właśnie przez nich. Media towarzyszą nam przez ponad połowę czasu w ciągu dnia. Amerykanin może przeczytać co roku ponad 50 tysięcy nowych książek. gdy otwarcie nie próbują nam niczego sprzedać. 1509 gazet codziennych. sprayu do nosa. Podczas emisji filmu na ekranach telewizorów wyświetlano słowo SZCZURY* oddziałujące na widzów metodą podprogową. że ten korzystał z preferencyjnego traktowania przy podpisywaniu umów2. kiedy wyprodukował trzydziestosekundową reklamę Krajowego Komitetu Republikanów. Amerykanom nie brakuje sposobności. naraża się na przejścia równie okropne jak sam gwałt. Co łączy Demetricka Jamesa Walkera. przekonać do zakupu jakiegoś produktu. prawdę i piękno. Statystyki dotyczące skali oddziaływania środków masowego przekazu są zdumiewające3. którzy wlepiają wzrok w nieprzerwany strumień reklam emitowanych przez takie kanały jak QVC lub Home Shopping Network. kropli do oczu. 7047 tygodników. gazet i czasopism. Incydenty te. otwierając gazetę lub włączając radio czy telewizję. W tym konkretnym wypadku gwałciciel. Przez kilka kolejnych dni. polegającą na wytwarzaniu zuniformizowanych komunikatów i przekazywaniu ich w identyczny sposób ludziom żyjącym w różnych miejscach. W październiku 1982 roku. czasopismo albo gazetę. 10 379 stacji radiowych. określone dramatycznym mianem „trucicielstwa naśladowczego". red. Taki wpływ może być niezwykle subtelny.szczury .ofiary. 1160 godzin na słuchaniu radia z jednego z 530 milionów radioodbiorników. jak wpływa ona na nasze zachowanie. Każdego roku przeciętny Amerykanin spędza 1550 godzin na oglądaniu telewizji. Wynikało z niego jasno. jak możemy się bronić przed niechcianą propagandą i jak nauczyć się czynić z perswazji mądry użytek. Podczas kampanii prezydenckiej w 2000 roku Alex Castellanos potwierdził swoją złą sławę. albo kandydatów na urząd polityczny) wydają masę pieniędzy. nadawcy komunikatu mogą wpływać na nasz sposób patrzenia na świat i reagowania na ważne wydarzenia nawet wówczas.5 miliarda dolarów. które obejrzały w telewizji wspomniany film. którzy kiedykolwiek oglądali telewizję lub czytali prasę? Ilekroć włączamy radio lub telewizor. ofiary gwałtów.

którzy kreują propagandę przedstawiającą Stany Zjednoczone w korzystnym świetle. którzy doradzają mu. którzy kontaktują się codziennie z 7 milionami osób. a skończywszy na butach oraz mniejszych lub większych sprzętach i urządzeniach . by nakłonić nas do prawdziwie moralnego postępowania. Każdego dnia na Amerykanów oddziałuje 18 miliardów reklam prasowych. Idąc dowolną amerykańską ulicą. że nawet słynna (dotycząca Martini) kwestia agenta 007.oferty sprzedaży towarów. Perswazja pojawia się niemal we wszystkich zawodach. W samym Pentagonie kopiuje się średnio 350 tysięcy stron dziennie. nie mieszane". by twoje ulubione gwiazdy używały w filmie ich produktów. Rezultaty? . z których każda zawiera przynajmniej jedną informację zachęcającą do kupna. aby utrzymać wysokie notowania. że nie ma miejsca wolnego od reklam. zaś Al Gore ponad 133 miliony.a wszystkie one zachwalają amerykański styl życia. Na przykład przed wyborami prezydenckimi w 2000 roku George W. miliony czekają w pogotowiu.90 filmów rocznie. zawierających różnego rodzaju informacje. Wykorzystują oni także fale eteru: 14% wszystkich stacji radiowych nadaje programy wychwalające cnoty chrześcijańskie. darmowe próbki. Ale perswazja nie jest specjalnością wyłącznie reklamodawców i producentów. Wybierz się na tor wyścigów samochodowych. a zobaczysz pędzące z szybkością ponad 300 kilometrów na godzinę bolidy oklejone reklamami kosztującymi ponad 75 milionów dolarów rocznie.skserowana notatka służbowa. Dzisiaj takie komitety działań politycznych służą jako podstawowe źródło finansowania większości kampanii politycznych. źe producenci płacą pokaźne sumy (około 50 milionów dolarów rocznie). do zaciągnięcia się do wojska lub do zapisania się do konkretnego college'u. bowiem armia kaznodziejów wstępuje na ambony. W Stanach Zjednoczonych mieszka 6% populacji światowej. a w Niemczech 0. że w Stanach Zjednoczonych na reklamę wydaje się 2.jej celem jest najczęściej przypodobanie się współpracownikom lub przekonanie ich do czegoś. napotkasz niezliczone tablice reklamowe. Amerykańskie firmy wydają 150 miliardów dolarów rocznie na zatrudnienie ponad 6. a każda z nich zawierać będzie inny komunikat reklamowy. Statystycznie członek co dwunastej amerykańskiej rodziny pracuje w dziale sprzedaży. które konsumuje 57% produkowanych na świecie reklam. Ponad 300 firm świadczy usługi w zakresie „konsultacji wizerunku". Prawie każdy znaczący polityk zatrudnia doradców do spraw mediów i ekspertów politycznych. . rabaty. nie mówiąc już o wszechobecnych metkach. co stanowi objętościowy ekwiwalent tysiąca powieści. Spójrz na dowolnego Amerykanina. jak przekonać publiczność i jak zostać wybranym (oraz jak utrzymać się na zdobytym stanowisku). Gdybyście potrzebowali pomocy w przygotowaniu waszego komunikatu perswazyjnego. jest to kwota przekraczająca roczny dochód statystycznego obywatela kraju trzeciego świata. Kool czy Doral. mecz golfowy. Mamy dziś 675 tysięcy prawników argumentujących i oddających się perswazji w sądach . jeżeli wymaga tego ich ważny klient. reklamy na autobusach i taksówkach. 300 tysięcy reklam telewizyjnych. by wam pomóc (za opłatą). Wraz z narodzinami kserokopiarki pojawiło się całkiem nowe medium biurowej perswazji . AARP czy AMA? Prawie w każdej społeczności aktywiści próbują przekonać obywateli do ważnych kwestii politycznych.specjalistów zajmujących się telemarketingiem.oraz przed opinią publiczną. festiwal jazzu. czapeczkach. Jedne z badań szacują.90%). Okazuje się. Bush zebrał ponad 184 miliony dolarów na finansowanie swojej kampanii.1 miliona dostępnych w sieci stron. że sponsorami tych imprez są korporacje tytoniowe produkujące papierosy Virginia Slims. że menedżerowie spędzają ponad 80% swojego czasu na komunikacji słownej .do przekazania ogromnych sum organizacjom dobroczynnym.95%. Oznacza to. uiszczonej producentom filmu. promocje itd). które odbiera 75 milionów słuchaczy .4 miliona sprzedawców. Wybierz się na turniej tenisowy. Codziennie ponad 257 milionów użytkowników Internetu odwiedza przeszło 11. nie jest niewinna: w filmie Goldeneye James Bond zamawia „czystego Smirnoffa" dzięki opłacie za ulokowanie produktu. Niedziela jest może dniem odpoczynku. wydaje miliony dolarów na osobistych specjalistów od badania opinii publicznej i doradców politycznych. czyli ponad 1000 dolarów rocznie na jednego obywatela. ale nie od perswazji. Rocznie Amerykanie kupują przez telefon towary i usługi o wartości 600 miliardów dolarów. propagandę i . 800 godzin programów nadawanych przez Głos Ameryki w 37 językach. a przekonasz się. naklejki na zderzakach samochodów. Także miejsce pracy stanowiło zawsze żyzną glebę dla perswazji i walki o własną pozycję.począwszy od samochodów. 500 tysięcy tablic reklamowych i 40 milionów reklam wysyłanych pocztą. Można odnieść wrażenie.oczywiście . Ta wielomilionowa rzesza próbuje nakłonić innych do kupna wszystkiego . „wstrząśnięte. Obecnie reklamodawcy pracują nad nowymi sposobami dostarczania swoich komunikatów za pomocą Internetu. Rząd amerykański wydaje ponad 400 milionów dolarów rocznie na zatrudnienie ponad 8 tysięcy pracowników. Producenci wydają rocznie ponad 165 miliardów dolarów na reklamę i ponad 115 miliardów na promocje produktów (kupony. Twoja szafka kuchenna jest przypuszczalnie pełna opakowań i etykietek. Właściwie każda branża i grupa interesu wynajmuje lobbystę reprezentującego ją przed Kongresem oraz władzami stanowymi i lokalnymi. a zobaczysz. 12 magazynów w 22 językach. Pójdź do kina.2% produktu krajowego brutto (dla porównania: w Japonii odsetek ten wynosi 0. Po wygraniu wyborów prezydent. a zobaczysz ludzkie ciało zamienione w spacerującą tablicę reklamową z nazwami rozmaitych marek na t-shirtach. że Kongres wcale nie ma ochoty nakładać poważnych ograniczeń na liczących się lobbystów takich jak NRA.6 miliona reklam radiowych. plakaty. 2. Czy w tej sytuacji należy się dziwić.

Choć narzędziami utrwalania kompromisu były często przemoc i groźba przemocy. W naszej kulturze zostawiamy te sprawy umiejętnościom perswazyjnym reklamodawców. miejsca wielu wystąpień i działań ruchu niepodległościowego. Każdego dnia bombarduje się nas jednym komunikatem perswazyjnym za drugim. Pierwsi propagatorzy Nowego Świata wabili osadników obietnicami wielkich bogactw. praw kobiet oraz debaty na temat wszystkich amerykańskich wojen. rozstrzygania sporów i koordynowania działań. że istotą formy rządzenia. które osiemdziesiąt cztery lata później rozbudowano i przemianowano na halę targową Quincy'ego (od nazwiska ówczesnego burmistrza Bostonu). zgodnie z obowiązującymi zasadami i zwyczajami. odziarniarkę bawełny. Na przestrzeni kilku pokoleń dobra. taniej ziemi. Sto największych firm prowadzących badania marketingowe zarabia w sumie rocznie ponad 5 miliardów dolarów. była sztuka perswazji? Jednak poważne zainteresowanie perswazją i organizacja perswazji przybrały skalę masową dopiero wówczas. Targowisko. między innymi z przybyszów z Anglii. przed jakimi stawały Stany Zjednoczone. Amerykańskie praktyki perswazyjne sięgają korzeniami początków naszej państwowości4. ale na manipulacji symbolami i naszymi najbardziej podstawowymi emocjami. W średniowiecznej Europie większość sporów rozstrzygały dekrety panów feudalnych i papieża albo pojedynek. funkcjonuje do dziś. podobnie jak dziś. miała być pierwotnie targowiskiem. będących podstawowym narzędziem perswazji wśród kolonistów. salę konferencyjną. negocjując ugodę poza salą sądową. począwszy od roku 1812 aż do wojny w Zatoce Perskiej. nie ufać producentowi lub uważać produkt za zbędny . Faneuil dobudował na drugim piętrze. Hiszpanii.silnik parowy. jakimi dysponuje dwoje potencjalnych zakochanych oraz ich rodziny i przyjaciele. będąc jednym z najstarszych amerykańskich centrów handlowych. prasy. kolej. Potencjalni klienci mogli nie wiedzieć o zaletach określonego produktu. telegraf i linie montażowe . gusta i wybory konsumentów próbowało regulować politbiuro. Rozwój propagandy postindustrialnej Każde społeczeństwo potrzebuje mechanizmów podejmowania decyzji. Sala Faneuila była miejscem dyskusji dotyczących niemal wszystkich ważnych problemów. gotowych sprawdzić. Rząd amerykański ze swoim trójpodziałem władzy (organ ustawodawczy składa się z dwu izb) jest systemem mechanizmów wzajemnej kontroli wymagającym debaty. Hala. Firmy zajmujące się public relations można wynająć do uporania się z dowolnym problemem związanym z opinią publiczną. krosno maszynowe. nie wyłączając kwestii niepodległości. jakie jest zdanie Amerykanów na dowolnie wybrany temat. Niewiele miejsc symbolizuje tę wczesną amerykańską fascynację perswazją tak sugestywnie jak hala Faneuila i targ Quincy'ego w Bostonie 5 . gwarantując wolność słowa. które wcześniej mogli posiadać tylko najbogatsi. ale także dlatego. Każda grupa wyznawała własne przekonania i wartości. Amerykański system prawny ma charakter prywatno-dowodowy i wymaga od rządu udowodnienia ponad wszelką wątpliwość. pamfletów i gazet. Coraz większa liczba produktów oznaczała. Czy tego chcemy czy nie. Wprowadzenie w Ameryce maszyn drukarskich umożliwiło szeroką dystrybucję traktatów. Firmy te każdego roku badają opinię ponad 72 milionów Amerykanów. bronią stanowisk swoich klientów przed złożonym trybunałem sędziowskim.w wyniku czego zaczęto produkować coraz więcej dóbr materialnych przeznaczonych na masowy rynek. W wielu kulturach rządzący dochodzą do władzy siłą albo drogą dziedziczenia.doradzając. W społeczeństwach tradycyjnych małżeństwa aranżowane są przez rodziców. Księża katoliccy i duchowni protestanccy nauczali wiernych i próbowali nawrócić na chrześcijaństwo nienawróconych. że obywatel popełnił przestępstwo. Działo się tak z kilku powodów. Istnieje ponad 500 dużych firm zajmujących się badaniami marketingowymi i sondażami opinii. że taki był dyktat mody i stylu. by perswazja znalazła się w centrum procesu decyzyjnego. Czy można się dziwić. zgromadzeń i składania petycji do rządu. Holandii i Francji. wolności religijnej i niezwykłego nowego świata. jak uczynić swój osobisty wizerunek atrakcyjniejszym. Jako że konsumeryzm budził już wówczas (i budzi nadal) niemałe kontrowersje. głównie Indian. wzniesiona w 1742 roku przez Petera Faneuila. Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych było wówczas. ponad stoiskami targowymi. Afryki. którą pomogli ustanowić koloniści pod koniec XVIII wieku. Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych wybiera swoich przywódców w trybie rytuału perswazyjnego. które „dawałoby schronienie i stanowiło zachętę dla ludzi ze wsi przywożących do miasta towary". u szczytu powodzenia partii komunistycznej. a gdy nie przynosi to skutku. chcąc przekonać Boston do przyjęcia daru. stały się przedmiotem aspiracji prawie wszystkich. że towary kupowano nie tylko dlatego. abstynencji. A jednak konsumenci nie zawsze kupowali oferowane dobra. że były potrzebne. żyjemy w epoce propagandy. Nieopodal stoją takie pomniki perswazji jak Old State House i Old North Church. znanego jako kampania wyborcza. to jednak znaczną część pracy polegającej na wypracowaniu wśród tej różnorodności nowego konsensu zawdzięczamy perswazji. W byłym Związku Radzieckim. argumentów i kompromisu. W nowoczesnych społeczeństwach zachodnich miłość pozostawia się narzędziom wpływu społecznego. Nasze społeczeństwo wybrało perswazję. oprócz Indian. zróżnicowane i składało się. Dziś prawnicy próbują rozstrzygać konflikty. niewolnictwa. W okresie rewolucji przemysłowej wynaleziono wiele nowych urządzeń . Mamy do czynienia z perswazją opartą nie na wymianie argumentów i dyskusji. Przed ratyfikowaniem amerykańskiej Konstytucji dopilnowano. gdy dało się już odczuć pełną potęgę rewolucji przemysłowej.

co miało sugerować. kiedy to młody człowiek. sloganami i symbolami. Propaganda a perswazja Formy perswazji. długością życia władców. mającym na celu skłonienie odbiorcy do „dobrowolnego" przyjęcia tego punktu widzenia za swój9. takich jak planowanie kampanii medialnych oraz tworzenie i przygotowywanie reklam.a wszystko to w służbie perswazji. Słowo propaganda jest stosunkowo nowe. Jednym z pierwszych takich zastosowań była „sprzedaż"pierwszej wojny światowej.maszyn drukarskich w XVII wieku. W książce wydanej w 1920 roku George Creel. że jest ori reinkarnacją tego drugiego. Rozpoczęto publikację podręczników akademickich o takich tytułach jak Reklama i jej psychiczne zasady czy Psychologia reklamy. ujawnił z dumą. Nowoczesna epoka propagandy rozpoczęła się w Filadelfii w 1843 roku. telewizji w latach pięćdziesiątych. kiedy to papież Grzegorz XV ustanowił Kongregację Rozkrzewiania Wiary {Sacra Congregatio de Propaganda Fide). a także wiele firm prowadzących badania marketingowe. Kiedy papież Grzegorz XV zrozumiał. wysokonakładowych magazynów w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Sukces Creela zainspirował innych. jest komunikowaniem pewnego punktu widzenia. że data urodzenia obecnego przywódcy odpowiada dacie urodzenia potężniejszego przywódcy z przeszłości. Zapotecy. Producenci z konieczności coraz częściej próbowali nakłonić ludzi do masowego kupowania ich produktów za pomocą wyprzedaży i technik marketingowych. wedle dzisiejszych standardów. reklamy bezpośredniej i telemarketingu w latach osiemdziesiątych oraz Internetu u progu nowego tysiąclecia . nierzadko przy użyciu kłamstwa i podstępu. ukrytym uwodzeniu i zwracali uwagę na destrukcyjne konsekwencje propagandy. Dlatego właśnie na określenie technik masowej perswazji charakteryzujących nasze społeczeństwo postindustrialne będziemy używać terminu propaganda. Na przykład wczesne zapisy hieroglificzne w kulturze egipskiej i mezoamerykańskiej (Aztekowie. aby przywódca wydawał się potężny i budził grozę wśród poddanych . i że często nie ograniczała się do sprytnego oszustwa. odwołujące się do naszych uprzedzeń i emocji. pomijane w większości podręczników historii amerykańskiej. Termin propaganda wszedł do powszechnego obiegu dopiero na początku XX wieku. Od tamtej pory znaczenie słowa propaganda objęło także „sugestię" i „wywieranie wpływu" poprzez manipulację symbolami i przy wykorzystaniu mechanizmów psychologicznych jednostki. Przez propagandę rozumiano pierwotnie rozpowszechnianie stronniczych idei i poglądów. założył papieskie biuro propagandowe . Majowie) składały się z symboli i obrazów przedstawiających „historię" w sposób korzystny dla klasy panującej10. próbując (najczęściej bez powodzenia) za pomocą oręża na nowo ustanowić swoją wiarę. że propaganda nie była cechą wyłącznie „złych" i totalitarnych reżimów. wybralibyśmy nieznane wydarzenie. kiedy zaczęto nim określać taktyki perswazyjne wykorzystywane w okresie I wojny światowej. Propaganda jest równie stara jak sama cywilizacja. że tego rodzaju wysiłki nie odnoszą skutku. cyklami astronomicznymi i rzeczywistymi wydarzeniami. które stosowano w epokach wcześniejszych. Po reformacji Kościół rzymsko-katolicki angażował się w święte wojny. aby ukazać aktualnie panującego władcę w korzystnym świetle. z którymi stykali się amerykańscy koloniści. aby przekonać Amerykanów do wyruszenia na wojnę z Niemcami8. niejaki Volney Palmer. wielu z nich zrozumiało. a na pewno od tych. Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku na uniwersytetach zaczęły się pojawiać nowe kursy: „Zasady reklamy". U progu nowego wieku istniały już wszystkie podstawowe instytucje amerykańskiej propagandy. radia w latach trzydziestych XX wieku. Powodzenie tego rodzaju przedsięwzięć wywołało. Tym samym słowo propaganda nabrało negatywnych konotacji w krajach protestanckich.instytucję koordynującą wysiłki mające na celu skłonienie mężczyzn i kobiet do tego. które zdominowały styl życia w XX wieku znacznie różnią się od tych. wydawca i przewodniczący Komitetu Informacji Publicznej. Kiedy jednak uczeni poddali to zjawisko głębszej analizie. Wraz z rozwojem kolejnych środków masowego przekazu . praniu mózgów. by „dobrowolnie" przyjęli doktrynę Kościoła. Po raz pierwszy użyto go w sposób udokumentowany w 1622 roku. „Sztuka sprzedaży". agencji reklamowych i biur badania opinii publicznej . albo wyolbrzymiano siłę pokonanych wrogów czy jeńców. delikatnie mówiąc. „Sprzedaż hurtowa i detaliczna". biuro świadczyło usługi wyłącznie w zakresie pośrednictwa w sprzedaży przestrzeni reklamowej między wydawcami gazet a reklamodawcami6.producenci otrzymywali do dyspozycji coraz wygodniejsze sposoby docierania do konsumentów. w szczególności Adolfa Hitlera. które obiecywały. że on i jego komitet wykorzystali zasady działania reklamy. do zastosowania i rozwinięcia tych technik na wielką skalę. Jego prymitywne. Także akademicy szybko podchwycili nowe tendencje. Ewolucja ludzkości od myśliwych i zbieraczy po ludzi kupujących i pozbywających się dóbr została zakończona. Podawano na przykład.Mogło brakować im pieniędzy na natychmiastowy zakup oferowanych dóbr. znaczny niepokój. otworzył pierwszą agencję reklamową. a później przez reżimy totalitarne. Mistekowie. Gdybyśmy jednak mieli wskazać dokładny moment rozpoczęcia wieku propagandy. że nauczą czytelników sztuki perswazji .przynajmniej w zastosowaniu do 7 reklamy i sprzedaży . Zasady reklamy i marketingu wypracowane dla potrzeb rynku towarów konsumpcyjnych szybko zastosowano w promocji polityków i idei politycznych. Nowocześni krytycy mówili o perswazji jako o kontroli umysłu. Propaganda obejmuje zręczne posługiwanie się obrazami. a pozytywnych (podobnych do konotacji terminów nauczanie i kaznodziejstwo) w krajach katolickich. Wkrótce potem pojawiły się agencje oferujące pełen zakres usług. Teksty i pomniki Majów często manipulowały datami historycznymi.

e). by osoby wynajęte lub prawnicy bronili cudzej sprawy. Coraz częściej celem nowoczesnej propagandy nie jest informowanie i oświecanie. Zapytany.nigdy"12. który uczył go. Przeciętny Amerykanin ogląda i wysłuchuje w ciągu swojego życia ponad 7 milionów reklam. by mogły dojść do właściwych wniosków. którego celem jest opowiedzenie się za lub przeciw jakiemuś stanowisku. „słowne sztuczki" sofistów powodowały zamieszanie w umysłach ateńskiej młodzieży i utrudniały jej zrozumienie tego. Tradycję „decydowania przez perswazję" podtrzymywali pierwsi Rzymianie. Do pomocy w nauce perswazji grecki obywatel mógł wynająć sofistę. odbiorca jest tak zasypywany komunikatami. Elokwentna retoryka starożytnych Greków i Rzymian. Z drugiej strony. który będzie nie tylko atrakcyjny. dyskusji albo po prostu dobrego przemówienia. wyprzedzając tym samym wiele nowoczesnych komentarzy dotyczących perswazji. Sztuka perswazji potrzebna jest do przekazania prawdy osobom mniej lotnym w taki sposób. Arystoteles uważał natomiast.e. nie każdy jest zdolny do jasnego rozumowania na dowolny temat. Specjaliści od reklamy Al Ries i Jack Trout określają nasze społeczeństwo mianem „przekomunikowanego"13. że będzie zabierał głos w bieżących sprawach podczas zgromadzeń politycznych. Wierzył w absolutną prawdę.n.Zważywszy.stąd negatywne konotacje słowa sofistyka. którzy odpowiadają za formy rządów obowiązujące dziś w Ameryce i Europie Zachodniej . Te poradniki.było stworzenie dyskursu pozwalającego wyjaśnić określony problem. Celem klasycznych technik retorycznych starożytnych Greków i Rzymian . którzy robili karierę jako mówcy. Platona. Zadania tego nie powierzano wybranym przedstawicielom. czy „retoryka zrobiła więcej złego niż dobrego". to coś zupełnie innego od typowej komunikacji dzisiejszych czasów. dzięki argumentom i dyskusji można ujawnić wiele aspektów problemu i jaśniej ujrzeć wady i zalety określonego sposobu działania. ale i zwróci na siebie szczególną uwagę w tym gęstym środowisku. korzyścią zaś . którzy wygłaszali wykłady i pisali pierwsze dzieła poświęcone perswazji. podobne do poradników. które oznacza „oszustwo". które mogły być dostosowane do rozmaitych celów perswazyjnych. był zainteresowany opanowaniem sztuki sugestywnej argumentacji. Gęste od komunikatów środowisko nakłada określone brzemię zarówno na nadawcę. nie chcąc zostać pozbawionym swojej własności czy usuniętym ze wspólnoty na skutek błahego pozwu. kładącej nacisk na użycie prostych sloganów i obrazów.pierwszej wyczerpującej teorii perswazji . że przeciętny grecki obywatel.n. zdaniem Arystotelesa. Jednak w odróżnieniu od Greków Rzymianie zatrudniali zawodowych oratorów .pobożny. Od obywatela greckiego oczekiwano. Dla kontrastu . Cyceron udzielił odpowiedzi. Nie każda perswazja jest jednak propagandą. by sami przedstawiali swoje argumenty przed sądem. Zdaniem Platona. podobnie jak u Greków.Arystoteles uzgodnił poglądy sofistów ze stanowiskiem swojego nauczyciela.od przywódcy do mas. w większości zaginione. Jeden ze słynnych podręczników. Żyjemy w środowisku gęstym od komunikatów. Nasz krajobraz perswazyjny różni się od tych z przeszłości pod wieloma istotnymi względami. od obywateli wymagano. Nadawca musi skonstruować komunikat. ale elokwencja pozbawiona mądrości była często wielką przeszkodą. perswazja miała w owych kulturach charakter jednokierunkowy . jak i ich słuchacze. Platon zaciekle krytykował stanowisko sofistów. na pozór niewinnych maksymach. Ostatecznie nauki z perswazji czerpali zarówno mówcy.polityków i prawników. że coraz . przedstawiały główne argumenty i techniki. dotyczących różnych kwestii. zachęcał do dyskusji i wygłaszania przemówień politycznych. Niestety. składał się z zestawów argumentów za i przeciw. w Retoryce . jak należy argumentować. że odczytywać i sporządzać hieroglificzne obrazy i symbole umieli tylko przywódcy i ich kapłani. prawnik Cyceron (106-43 p. lecz przekonywanie mas do określonego stanowiska lub punktu widzenia. w każdej chwili gotowych do zastosowania. Sofiści byli wędrownymi nauczycielami. Na przykład grecki system sądowniczy nie pozwalał na to. że do odkrycia „najlepszego" trybu postępowania konieczna jest perswazja. p. debaty. jak i na odbiorcę komunikatu perswazyjnego. a ściślej -przed trybunałem. Sofiści znani są chyba najlepiej ze swoich „niebezpiecznych" poglądów na rolę perswazji w społeczeństwie . że będzie mówił w swoim imieniu". Taka perswazja może przybrać formę wywodu.z zapałem studiowanych przez tych. „pokrętną argumentację". których autorstwo przypisuje się Protagorasowi: „Człowiek jest miarą wszechrzeczy"oraz „Istnieją dwie strony każdego problemu". Wszystkie kryteria pochodzą od człowieka i jako takie są zawsze dyskusyjne. którą można docenić tylko dzięki studiom filozoficznym. Nic zatem dziwnego. System polityczny i sądowniczy republiki rzymskiej. Dla Arystotelesa celem perswazji jest komunikowanie określonego punktu widzenia lub stanowiska. Rolę perswazji w społeczeństwie rzymskim trafnie oddał jeden z najsłynniejszych zawodowych rzymskich mówców. ani niezawodnych sposobów dochodzenia do prawdy poprzez ludzką intuicję czy boską inspirację. Dissoi Logoi. W miastach-państwach starożytnej Grecji wszyscy obywatele uważani byli za równych i od każdego oczekiwano. w którym zasiadali ich krajanie. Sofiści sądzili. która zadowoliłaby nawet Arystotelesa: „Mądrość pozbawiona elokwencji nie zdała się państwom na wiele. co należy robić? Sofiści uważali. Jak wobec tego decydujemy. Dla sofistów nie ma prawdy absolutnej. Punkt widzenia sofistów został wyrażony w dwóch. co sam uważał za prawdę. a także amerykańskich kolonistów. że wiedzę można osiągnąć tylko posługując się logiką i rozumem. które można dziś znaleźć w księgarniach. Około 323 r. chodzący co niedziela do kościoła purytanin z siedemnastowiecznej Nowej Anglii wysłuchiwał w ciągu swojego życia około 3 tysięcy kazań. że do odkrycia istotnych faktów potrzebna jest perswazja.

Purytanin miał cały tydzień na wyciągnięcie wniosków z kazania wygłoszonego ostatniej niedzieli. Tydzień przed bombardowaniem Iraku przez siły sprzymierzone w 1991 roku. którą musi posiąść każdy obywatel. o łącznej objętości prawie 600 stron. a na wiadomości z Anglii miesiące. Tymczasem spośród żyjących współcześnie Amerykanów bardzo niewielu brało udział w oficjalnych kursach dotyczących wpływu społecznego. Pojedyncze drzewa zastępują las. by poznawać perswazję. Bili Clinton. Przez cztery lata. Tarik Aziz.n. Court TV i inne kanały umieściły w swojej ofercie programowej nieprzerwaną relację z procesu i jego natychmiastowe „analizy". podczas których uczyłbyś się analizować i konstruować wypowiedzi perswazyjne. Busha. Być może najpoważniejsza różnica między naszą epoką a dawniejszymi polega na sposobie. Oto tylko jeden ze wskaźników: wyprodukowanie pierwszego filmu telewizyjnego o zbiorowym samobójstwie w Jonestown z 1978 roku zajęło 513 dni. Natychmiastowość dzisiejszej perswazji staje się coraz bardziej natychmiastowa. przerażonemu światu. twoja edukacja obejmowałaby cztery lata zajęć z retoryki. ponieważ różnica między poparciem dla obu kandydatów jest minimalna. Tak szczegółowe sprawozdania oglądaliśmy jeszcze tylko raz. stwierdził. Reklamy prasowe najczęściej składają się z obrazka i sloganu. który udzieliłby ci dalszych wskazówek.e. Bywało. i mogą przekształcać złożone problemy w wulgarne. że ponownie stwierdzono. w Teksasie. CNN. Nasz wiek perswazji wypełniają krótkie. broniąc go i atakując poglądy innych. a jego miejsce już zajmuje następny. a następnie je odwołując. Gdybyś był obywatelem greckiego państwa-miasta w III wieku p. Kwintyliana. Purytanin czekał na kazanie tydzień. Rzymscy oratorzy z drugiego wieku pracowali nad doskonaleniem pamięci. Jednak przed publicznym uznaniem swojej przegranej Gore dowiedział się. Choć codziennie jesteśmy bombardowani przez komunikaty perswazyjne. ponieważ ogląda CNN. w przeciwieństwie do naszej.a często być może nawet przed czasem. że rozumie amerykańską politykę. dzisiejszy telewidz i czytelnik czasopism nie zdąży nawet przemyśleć jednego obrazu perswazyjnego. Z jego podręcznika retoryki korzystano przez niemal tysiąc lat. Ogłoszenie wyroku oglądało w telewizji ponad 150 milionów Amerykanów. powiedziałby zapewne: „Czytajcie z moich ust. Popularne książki na ten temat zazwyczaj wyolbrzymiają zgubne skutki perswazji i środków masowego przekazu albo zawierają uproszczone instrukcje. a 70% wszystkich lokalnych reportaży informacyjnych trwa minutę lub krócej. Jak powiedział kiedyś felietonista George Will. Na przykład nadawane wbrew wysiłkom chińskiego rządu sprawozdanie sieci CNN z masakry na placu Tienanmen polegało na tym. E!. iż różnica poparcia była zbyt mała. żeby oglądać relacje na żywo z wojny w Zatoce Perskiej. Informacja dociera do nas o czasie . i wycofał swoje oświadczenie. mógłbyś zatrudnić sofistę. że wybory na Florydzie wygrał Al Gore (jeszcze przed zamknięciem niektórych komisji wyborczych). Nasz wiek propagandy różni się od dawniejszych epok pod jeszcze innym względem. Emitowane dzisiaj przez telewizję reklamy polityczne trwają zazwyczaj 30 sekund lub mniej. podczas gdy od pożaru osiedla Gałęzi Dawidowej w Waco. Simpsonem. stwierdziły. by móc zapamiętać wszystko. Ponad miliard telewidzów ze 108 państw włączyło CNN. brakuje nam sposobności. W końcu zaś doniosły o zwycięstwie na Florydzie George'a W. by poznać techniki . że dziennikarze „na żywo" opisywali przez telefon przebieg brutalnych zamieszek oraz relacjonowali działania rządu i reakcję studentów. W wyborach prezydenckich 2000 roku owo pragnienie natychmiastowości doprowadziło do dziwnej sytuacji. aby w pełni uczestniczyć w sprawach swojego kraju. „jak sobie z nimi radzić". Przynajmniej raz w miesiącu musieli pokazać. Następnie. oglądając pościg w zwolnionym tempie za O. Kultury te. zastępują starannie skonstruowane argumenty sloganami i obrazami. tego samego wieczoru. uważały rozumienie perswazji za elementarną umiejętność. Od czasu umieszczenia na orbicie w lipcu 1962 roku satelity Telstar 1 można dokonać błyskawicznej transmisji każdego wydarzenia rozgrywającego się niemal w dowolnym miejscu na Ziemi. że Gore zadzwoni! do Busha i pogratulował mu zwycięstwa w wyborach. do emisji pierwszego telewizyjnego filmu na ten temat upłynęły zaledwie 34 dni. czarno-białe karykatury rozumowania. Nauka perswazji była podstawowym elementem ich edukacji. uczyli się sztuki argumentowania. w każdy piątek. Takie obrazy perswazyjne. Po tym jak społeczeństwo zabawiało się. Studenci Harvardu w siedemnastowiecznej Ameryce także mieli wiele sposobności.trudniej mu wykrzesać z siebie energię psychiczną niezbędną do nadania sensu wielu ważnym codziennym problemom. a następnie napisali do ówczesnych gazet 85 artykułów w jej obronie. chwytliwe. najczęściej wizualne komunikaty. że za wcześnie na ogłoszenie wyników. Amerykańscy patrioci spędzili całe lato 1787 roku dyskutując nad kształtem amerykańskiej Konstytucji. minister spraw zagranicznych tego kraju. Koniec niewolnictwa". co mają do powiedzenia. która stała się przyczyną zamieszania i gniewu po obu stronach. choć często zwracają naszą uwagę w gęstym od komunikatów środowisku. a następnie ich sprawozdania przekazywane były niecierpliwie czekającemu. niewiele później: tym razem na ławie oskarżonych zasiadł prezydent Stanów Zjednoczonych. Te komunikaty sprawiły. czego się nauczyli ~~ zajmując pewne stanowisko. Ogłaszając wyniki wyborów. Początkowo media podały.. gdyby Lincoln miał dzisiaj ogłosić zniesienie niewolnictwa. że purytańskie kazania trwały nawet dwie godziny. Rzymscy studenci z I wieku uczęszczali na zajęcia z perswazji do największego bodaj nauczyciela retoryki wszechczasów. oskarżony o kłamstwo w sprawie swojego związku z młodą stażystką. Najnowsze informacje przekazywane są w postaci krótkich fragmentów wywiadów oraz urywków reportaży. Ponadto perswazja ma w dzisiejszych czasach charakter natychmiastowy. media zafundowały obu kandydatom i całemu społeczeństwu huśtawkę emocjonalną. J. w jaki instruujemy naszych obywateli w kwestii perswazji. Gdybyś opuszczał lekcje.

Perswazja kierowana do Demetricka Jamesa Walkera. Często odwołuje się do naszych najgłębszych lęków i najbardziej irracjonalnych nadziei. Mamy nadzieję. jakie techniki perswazyjne są skuteczne. wyborców ze stanu Północna Karolina. że komunikat perswazyjny jest tak przekonujący. najważniejsze części książki zawierają pogłębioną analizę najbardziej obecnie rozpowszechnionych technik propagandowych. Przeprowadzili tysiące eksperymentów. Następnie. grając jednocześnie na najbardziej uproszczonych przekonaniach.często szalenie zniekształcony . Niestety. Psychologia codziennej perswazji . Cele tej książki Przez ostatnie sześćdziesiąt lat psychologowie społeczni. badali sposoby używania i nadużywania perswazji w codziennym życiu14. że ulegamy wpływowi? Jak. dlaczego techniki te są tak skuteczne. generalnie rzecz biorąc. reagujemy na próby przekonywania? Kolejne cztery. jak się je ze sobą łączy. oraz zrozumieniem. Jakie czynniki decydują o tym. przyjrzymy się temu. Kreśli pewien obraz świata . Jednym z celów książki jest podzielenie się tą wiedzą z czytelnikiem. które sprawdzały niezliczone hipotezy dotyczące efektów komunikacji perswazyjnej.w którym musimy żyć. by perswazja pozostała istotą demokracji.perswazji i zrozumieć mechanizmy ich działania. a także próbę wyjaśnienia. tacy jak my. Niniejsza książka ma także swój drugi cel. Ich wysiłek zaowocował odkryciem. W następnej części przedstawiamy przegląd ustaleń psychologów społecznych i innych badaczy na temat naszej podatności na perswazję. że dzięki omówieniu mechanizmów perswazji. by wykreować kampanię perswazyjną. nauczymy się lepiej rozumieć świat propagandy i poruszać się w nim rozsądnie i skutecznie. badając techniki propagandystów. taki stan rzeczy może prowadzić do poczucia wyobcowania i cynizmu. Na zakończenie zastanowimy się nad tym. ofiar gwałtów i każdego telewidza oraz czytelnika prasy wykorzystuje naszą ludzką psychikę. co sprawia. ponieważ wielu Amerykanów nie rozumie podstawowych procesów decyzyjnych obowiązujących w ich własnym społeczeństwie. jak można ograniczyć wpływ propagandy na nasze życie i sprawić.

grał na nadziejach pacjentów oraz ich poczuciu własnej wartości. gdy chińscy komuniści doprowadzają do nominacji własnego kandydata na urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Wraz . natomiast każdy z nas posiada „zwierzęcy fluid". które obejmować mogło wszystko. na pozór nie mając po temu dobrych powodów. za pomocą hipnotycznych transów. albo utrzymywali.psychicznych i fizycznych . gdy kłuto ich lub szczypano. Pierwsze powszechne ruchy samopomocowe w Stanach Zjednoczonych . że „brak jest dowodów na istnienie zwierzęcego magnetyzmu. Zahipnotyzowani twierdzili. która do dziś wywiera wpływ na nasze myślenie .podawał się za autorytet. często nikczemnych czynów. jako nieistniejący. później. którzy wiedzą" mogą za jej pomocą zmusić nas. ów fluid. Na przestrzeni dziejów podawano najrozmaitsze wyjaśnienia naszej podatności na wpływ i perswazję. Niektórzy twierdzili. Ludzie rzeczywiście robią dziwne rzeczy. Podczas typowego seansu prowadzący „mesmeryzował" kilka wiernych duszyczek . ani przesuwany pod nosem amoniak. że wyleczono ich z choroby. (Co ciekawe. Podobnie dzieje się w przypadku współczesnych uzdrowicieli z kręgu New Age. że nie odczuwają bólu. który stanowi główny czynnik determinujący nasze zachowanie. byśmy bez żadnych wyraźnych powodów dopuścili się dziwnych. zwanego także chi. Wkrótce powołano zespół złożony z najpoważniejszych autorytetów naukowych tamtych czasów ~~ należeli do niego między innymi Antoine Lavoisier i Benjamin Franklin . Sprawa komplikuje się. Obraz. poprzez kurację z użyciem magnesu. przynajmniej do pewnego stopnia. jak to się dzieje. tajemnicza siła. Raport komisji nie zniechęcił następców Mesmera. Frank Sinatra i Laurence Harvey opowiada historię amerykańskiego żołnierza. począwszy od wprawienia pacjenta w hipnotyczny trans.Tajemniczy wpływ Film Przeżyliśmy wojnę z 1962 roku stał się czymś w rodzaju kultowego klasyka.mający zbadać praktyki Mesmera. Zaczęli oni poszukiwać nowych. że los człowieka zdeterminowany jest przez położenie gwiazd.albo umieszczając magnesy w określonych punktach wokół ich ciał. „Ci. które rzucają czary na niczego niepodejrzewające osoby. by na komendę wpadł w hipnotyczny trans i dokonał zamachu na politycznych przywódców Stanów Zjednoczonych. Sesje terapeutyczne inspirowane ideami Mesmera wywołały spore poruszenie w osiemnastowiecznej Europie i Ameryce. nową metodę sprawowania kontroli nad naszą zwierzęcą 3 naturą . który miał pobudzić krążenie fluidu. Z transu nie budziło ich ani głośne klaskanie w dłonie. manipulował oczekiwaniami na skuteczną terapię. albo wykonując masaż. Mesmer utrzymywał. Przeżyliśmy wojnę to niewątpliwie dreszczowiec. słowo influence pochodzi od fluid i dosłownie znaczy „oddziaływać na fluid"). podprogowych rozkazów i mocy nie magnesów. Tysiące Amerykanów próbowało uwolnić się od rozmaitych dolegliwości . Jeniec ma zostać tak zaprogramowany. a także życiowe powodzenie. na przedstawionej w filmie wizji społecznego wpływu.poddając się leczeniu. Podobnie jest w naszej kulturze. ulepszonych technik. traktując je jako „wytwory wyobraźni pacjentów"2. po prostu wypowiadając określone polecenie. a wzięty do niewoli żołnierz otrzymuje rozkaz zabicia kontrkandydata zaproponowanego przez prezydenta. Zastanówmy się jednak. że potrafi kontrolować ludzkie zachowanie i uruchamiać ludzki potencjał przesuwając nad ciałem magnes. Franz Anton Mesmer (to od jego nazwiska pochodzi termin mesmeryzm) stworzył 1 świecką wersję czarów. albo też. W średniowieczu powszechne było przekonanie. nie może mieć żadnego zastosowania". w którym główne role zagrali Angela Lansbury. w latach siedemdziesiątych XVIII wieku.powstałe w latach trzydziestych XIX wieku Towarzystwo Harmonii oraz ruch Nowej Myśli z lat dziewięćdziesiątych tego samego stulecia . którzy próbują wywierać wpływ na zachowanie poprzez sterowanie przepływem wewnętrznego ja. Porzucili ideę magnetyzmu i odkryli hipnotyczny trans. Według Mesmera nie jesteśmy opętani przez duchy i demony. czy jego popularność nie opiera się. Perswazja opisana jest tam jako potężna. który zmienia przepływ owego fluidu.wykorzystywały teorie natury ludzkiej sformułowane przez Mesmera. Starożytni uważali. Kilkaset lat później. że ulegają wpływowi innych. który podczas wojny koreańskiej trafia do niewoli i zostaje poddany praniu mózgu przez chińskich komunistów. Niemal w każdej epoce i kulturze ludzie zastanawiali się. zdrowie. lecz kryształów. że człowiek może zostać opętany przez demony lub że zachowanie może być kontrolowane przez czarownice. Mesmer w istocie wykorzystywał w promocji swojej „terapii" wiele znanych sposobów wywierania wpływu . aż po duchową terapię Mary Baker Eddy. Zespół zignorował informacje o przypadkach wyleczenia. Jego członkowie doszli do wniosku. że widzą jasne światło. czują jak zwierzęcy magnetyzm wywołuje mrowienie w ich ciałach.

Jak była o tym mowa w poprzednim rozdziale. na przykład markę samochodu z wizerunkiem atrakcyjnej kobiety. ustąpiły miejsca sieci bezosobowych. Nie uprzedzajmy jednak wniosków. także przemawiały za prawdziwością teorii magicznego pocisku. w których jednostka jest społecznie izolowana. Behawiorysta John Watson chwalił się.wywoływać będzie ból. kiedy jesteśmy najbardziej podatni na wpływ propagandy.mogą być wykorzystane do poprawy skuteczności komunikatu7. Dwie dominujące na początku XX wieku teorie psychologiczne. Mit pierwszy: magiczne pociski Na początku XX wieku rewolucja przemysłowa spowodowała gwałtowne zmiany w społeczeństwie amerykańskim. polityków. Każda z teorii inaczej pojmuje jednak naturę tych pocisków. zwłaszcza tych. poproszono Watsona o rezygnację z posady na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. specjalistów od marketingu i przywódców sekt.aby móc lepiej zrozumieć. Zdaniem Pawłowa uczymy się poprzez wielokrotne łączenie bodźca bezwarunkowego (na przykład porażenia prądem. ojciec Divine. intensywność (twoja reklama musi być jaskrawa i hałaśliwa). Niektórzy obawiali się. Ówcześni socjologowie zauważyli. całkowicie podporządkowanego zasadom behawioryzmu. by twoja reklama wyróżniała się) . Inni uważają. które wywołuje bezwarunkową reakcję bólową) z bodźcem neutralnym (na przykład z jakimś poglądem politycznym albo ze zdjęciem obcego przywódcy). tego rodzaju twierdzenia przyciągnęły uwagę reklamodawców. kładące nacisk na związki osobiste. media mogą wystrzeliwać magiczne pociski z informacjami. przerażającego świata. Myślą sobie: „jestem dostatecznie inteligentny i racjonalny. czego się z mediów dowiedzą. Zdaniem behawiorystów media mogą wystrzeliwać magiczne pociski po prostu wielokrotnie łącząc ze sobą określone bodźce.z nadejściem rewolucji przemysłowej duża część tej refleksji skupiła się na wpływie środków masowego przekazu i władzy silnych jednostek: demagogów. Gdzie leży prawda? Odpowiedź. co widzimy i słyszymy. Behawioryści i psychoanalitycy. czego dowodem są takie powieści jak Nowy wspaniały świat Aldousa Huxleya czy Mechaniczna pomarańcza Anthony'ego Burgessa: obydwie zawierały futurystyczną wizję ponurego.takiego jak wizerunek obcego przywódcy albo pogląd polityczny . Jak twierdzili niektórzy. natychmiast zatrudniła go agencja reklamowa J. mogą wpływać na poglądy mas i służyć do ogłupiania ludzi niemal w każdej sprawie. zdolne do kształtowania opinii publicznej i przekonywania mas do punktu widzenia. jaki promuje nadawca komunikatu5. Watson miał na myśli systematyczne stosowanie zasady klasycznego warunkowania. choć często uważa się ich za antagonistów.takie jak powtarzanie. że ludzie odcięci od swoich społecznych korzeni uzależnią się od mediów i będą wybierać przywódców na podstawie tego. Behawiorystyczna wizja społeczeństwa miała także swoich krytyków. Zwolennicy tego poglądu sądzą. że media mogą wystrzeliwać magiczne pociski wpływu. Przyjrzyjmy się obydwu przekonaniom .wprawiają nas w rodzaj transu. a tym samym staną się bezbronni wobec propagandy. uczynić z nowonarodzonego dziecka każdy typ człowieka. potrafiących uwodzić tłumy oraz publiczność radiową i telewizyjną. że media są wszechpotężne. Obawiano się. którzy posługiwali się mediami. sformułowanej przez Iwana Pawiowa6. Walter Thompson.do promowania polityków oraz oczywiście o systematycznej propagandzie uprawianej przez nazistów i inne reżimy totalitarne. zapośredniczonych relacji. brzmi: „gdzieś pośrodku".później . Zwolennicy tego poglądu podawali wiele przykładów władzy propagandystów. Francuski socjolog Gustaw Le Bon twierdził. a tym samym przejmować kontrolę nad myślami mas. ojciec Coughlin i Joseph McCarthy. sugestii podprogowych czy symbolicznych komunikatów. Niektórzy uważają. Ostatecznie samo wystawienie na działanie neutralnego bodźca . rozwój przemysłu doprowadził do powstania środków masowego przekazu. Mówili o rozpowszechnianiu przez brytyjski i amerykański rząd historii o wojennych okrucieństwach w celu pozyskania poparcia obywateli dla zaangażowania się ich krajów w I wojnę światową. że potrafi. oraz że wywierają niewielki wpływ . o coraz częstszym wykorzystywaniu reklamy do sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. jaki zechce.że media są w jakiś tajemniczy sposób wszechmocne. Pierwsze podręczniki reklamy wyjaśniały. Zwierzęcy magnetyzm zostaje zastąpiony przez psychiczną energię nieświadomości. zgodni są co do tego. spójne wspólnoty. by na wskroś przejrzeć tanie sztuczki reklamodawców i polityków". jak w wypadku wszystkich wielkich dyskusji. że tłum przekształca jednostki . Pod wieloma względami psychoanalityczną teorię perswazji można traktować jako spadkobierczynię mesmeryzmu. że media są dzisiejszym funkcjonalnym odpowiednikiem Mesmera . po ujawnieniu jego romansu ze studentką. Zdania w kwestii siły wpływu wywieranego przez środki masowego przekazu są podzielone. Kiedy. asocjacja (łącz treść reklamy z oczekiwaniami odbiorcy) i pomysłowość (spraw. a jej stosunki z innymi cechuje stałe napięcie4. takich jak Pitchfork Ben Tillman. a także . behawioryzm i psychoanaliza. zwłaszcza na ich własne życie. o pojawieniu się demagogów. Już w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku pojęcie sugestii hipnotycznej wykorzystano do wyjaśnienia reakcji mas na demagogów i innych drani. poprzez systematyczne stosowanie zasad behawioralnych. że w społeczeństwach zachodnich doszło do przekształcenia natury relacji społecznych: małe. w którym akceptujemy wszystko. w jaki sposób zasady behawioralne . Aimee Semple McPherson. magnesy jako środki wywierania wpływu ustępują miejsca odwołaniom do ukrytego świata nieświadomości za pomocą hipnozy. że mogą one zdominować ludzkie masy i przejąć nad nimi kontrolę. że wpływ mediów jest znikomy. Oczywiście.

a śladowy wpływ wywierany przez reklamę zazwyczaj szybko znika 12 . zadanie reklamodawców i innych specjalistów od perswazji polega . a tym samym była zdolna do przechytrzenia naszych mechanizmów obronnych. że niektórych asocjacji bardzo trudno jest się nauczyć i że często odnoszą one skutek odwrotny do zamierzonego 13 . Wyniki badań skłoniły niektórych do wniosku. Jednak już w połowie lat sześćdziesiątych większość agencji zrezygnowała z tego podejścia. Na przykład wczesne badania nad skutecznością reklam dowiodły. Zgodnie z tym modelem perswazyjny komunikat musi przejść przez szereg stadiów 16 . Psychologiczne podstawy teorii magicznego pocisku także nie miały się najlepiej. treści snów. że o wiele łatwiej zlecić zamach płatnemu moredercy. że media mają ograniczony. specjaliści od marketingu poszukiwali ukrytych znaczeń rozmaitych przedmiotów. Podręcznik z tej dziedziny. niż wyhodować własnego korzystając z technik psychologicznych. Jedno z pierwszych badań kwestionujących przekonanie o wszechwładzy mediów przeprowadził podczas kampanii prezydenckiej 1940 roku słynny badacz ludzkiej komunikacji Paul Lazarsfeld wraz ze współpracownikami". Na początku i na końcu kampanii zapytano wyborców z hrabstwa Erie w stanie Ohio o ich preferencje. późniejsze badania dowiodły. aby stworzyć niezwykle . Gdy zgromadzono dowody na to. co sprowokowało jednego z pracowników CIA do stwierdzenia. komunikat musi przyciągnąć uwagę odbiorcy. Wyniki pokazały. nie wykazano jeszcze w sposób przekonujący. gdyż okazało się ono po prostu nieskuteczne. odbiorca musi nauczyć się argumentów zawartych w komunikacie i zaakceptować je jako prawdziwe. Chcąc wyprodukować takie reklamy.zastąpił model przetwarzania informacji (czasami nazywamy modelem uczenia się). Po pierwsze. psychoanalityczne ujęcie perswazji zwróciło uwagę opinii publicznej. zupa to magiczny eliksir życia. Począwszy od lat czterdziestych naukowcy mieli jednak pewne kłopoty z udokumentowaniem władzy mediów. Dichter uważał na przykład.sugestywne i skuteczne reklamy. a obywatele wykorzystują rozpowszechniane przez media informacje w sposób racjonalny.eksperymentowała z rozmaitymi „magicznymi pociskami". która odwoływałaby się do naszych najgłębszych motywacji. Korzystając z tej metafory zasugerowano wkrótce. jeśli w ogóle jakikolwiek. dzięki popularnej książce Vance'a Packarda The Hidden Persuaderł. argumenty zawarte w komunikacie muszą zostać zrozumiane i przyswojone. Eksperymentalne badanie wpływu pojedynczych emisji reklamy pokazało. Sensacyjne twierdzenia o ich skuteczności pochodzące z lat pięćdziesiątych nie znalazły potwierdzenia. Uznano.przekonania tych. z którymi wyborca pracował. nawyki medialne i tak dalej. by określić najlepszy sposób działania. próbując wypracować narzędzia kontroli ludzkiego zachowania 14 . że teoria psychoanalityczna jest zbyt niejednoznaczna. co opisywał film Przeżyliśmy wojnę . a jajka oznaczają wzrost i płodność 10 . zignorowane komunikaty będą miały niewielką siłę oddziaływania. Nie powiodły się też próby wykorzystania psychoanalizy w kierowaniu kampaniami propagandowymi. że wpływ jaki wywierają media jest znikomy. że ryż oznacza płodność.jako podstawowe wyjaśnienia wpływu wywieranego przez media . autorstwa Ernesta Dichtera. Kolejne badania pokazały. Po odkryciu nieuświadomionego znaczenia jakiejś rzeczy reklamodawca mógł . Wykazano na przykład. Choć wiele kluczowych odkryć behawioryzmu znalazło potwierdzenie. Zdaniem Packarda agencje reklamowe w tajemnicy korzystały z zasad psychoanalizy. że komunikat podprogowy może mieć wpływ na motywację albo zachowanie. swobodnych skojarzeń. Mit drugi: racjonalny obywatel Twierdzenia dotyczące władzy mediów oraz innych środków wywierania wpływu (przez klasyczne warunkowanie lub ukrytą perswazję) są dosyć przerażające i najczęściej enigmatyczne.przynajmniej zgodnie z teorią psychoanalityczną . podawał listę przedmiotów codziennego użytku oraz ich nieuświadomione znaczenia. Jednak dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku. czynność ściągania rękawiczek ma intymną i erotyczną wymowę. że ich wpływ jest bardzo ograniczony. na kogo głosował obywatel. że środki masowego przekazu miały niewielki wpływ na to. czego dowodem są takie filmy jak Przeżyliśmy wojnę i telewizyjne seriale kryminalne. Każda agencja reklamowa miała swojego „człowieka od głębi". Eksperymenty nie przyniosły zamierzonego rezultatu.okazały 15 się zawodne . że media także hipnotyzują swoich odbiorców 8 . takimi jak hipnoza. behawioryzm i teorię psychoanalityczną . wpływ na ludzkie zachowania.w bezmyślne i anonimowe stworzenia poprzez sugestię hipnotyczną oraz wyłączanie wyższych procesów myślowych. W latach pięćdziesiątych także reklamodawcy zatrudniali do pomocy w tworzeniu kampanii reklamowych konsultantów i specjalistów od psychoanalizy (jak twierdził wcześniej Vance Packard). a także powodzenie książek i taśm propagujących siłę podprogowego wpływu. hipnoza . przynależność partyjną. że niewiele osób zwraca uwagę na jakiekolwiek konkretne treści. by można ją było stosować w reklamie. że wpływ wywierany przez środki masowego przekazu jest minimalny. modlił się i bawił. że wpływ wydatków reklamowych na poziom sprzedaży i udział w rynku jest niewielki lub zgoła żaden.analiza plam atramentowych. narkotyki czy sugestie podprogowe. Po trzecie. W latach pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) próbowała tego. Jak zobaczymy w rozdziale 34. Po drugie. Mimo to psychoanalityczna teoria perswazji wciąż cieszy się powszechnym zainteresowaniem. Znacznie lepszymi predyktorami były przynależność partyjna wyborcy (republikanin albo demokrata) i preferencje znajomych . techniki określania psychoanalitycznego znaczenia perswazyjnego komunikatu .zaprojektować kampanię.

w jaki media wpłynęły na nasze postawy wobec kryzysu w Zatoce Perskiej. Jak twierdzi Zaller.nie byłoby potrzeby napisania tej książki. jakie widok naszego nowego auta wywoła u sąsiadów i przedstawicielek płci pięknej. Prawo reakcji poznawczej Oczywiście. kiedy decyduje.żaden z nich nie wydał oświadczenia sprzeciwiającego się jego decyzji. obydwu kandydatów (na przykład w wypadku nagłośnionej w mediach rywalizacji o prezydenturę) wpływ wywierany przez media był minimalny. którzy w sierpniu prawie nie oglądali wiadomości. by przestał lubić jedną z marek. że określony komunikat dotrze do ostatniej fazy jest stosunkowo małe. w zależności od tego czy informacja ta jest zadowalająca i czy przynosi korzyści. Zważywszy.wyborcy odbierali materiały promujące tylko jednego z dwóch kandydatów. jaką część informacji zawartych w każdym komunikacie ma zaakceptować. że . duża dawka reklam samochodów zasugeruje nam. aby w odpowiednim miejscu i czasie argumenty te łatwo przychodziły mu na myśl.o wolności. Choć konserwatyści i liberałowie byli . Jest jednak bardzo prawdopodobne. W ostatnim dziesięcioleciu badacze odkryli. Ta jednomyślność polityków z Waszyngtonu znalazła odbicie w mediach. o czym mamy myśleć i w jaki sposób . czyli aż o 53% więcej! Nie jest to jedyny sposób. Tak było w 1990 roku. że w określonych warunkach media mogą mieć silny wpływ. Poparli go członkowie Kongresu . Są to oczywiście parametry. Jednak w kampaniach. podczas których miało miejsce zjawisko określane przez niego mianem „luk recepcyjnych". a zaczął lubić drugą. tylko 23% spośród Amerykanów. Powiedzielibyśmy wam: „Śmiało! Możecie oglądać telewizję. Przyjrzyjmy się niektórym z badań. odbiorca komunikatu będzie działał na podstawie wyuczonej wiedzy. że przeciętny konsument będzie preferował raczej jedną markę niż drugą.na nauczeniu odbiorcy argumentów przemawiających za prawdziwością określonych treści . gdyby na tym wszystko się kończyło . że potężna dawka reklam samochodów sprawi. Politolog John Zaller uzyskał podobne wyniki badając wpływ wiadomości 1 medialnych kampanii politycznych19. Wyobraźmy sobie kogoś. że późniejsze fazy procesu perswazyjnego zależą od pomyślnego przejścia faz wcześniejszych.danych na temat reklam telewizyjnych oglądanych w jakimś domu i marek produktów najczęściej kupowanych przez domowników.tak. które nadawały wiadomości przemawiające za wysłaniem oddziałów w rejon Zatoki. jakie nastręcza próba wykrycia tych zmian. możliwość pracy w czasie podróży. którzy regularnie śledzili wiadomości. poparło decyzję wysłania wojsk do Zatoki Perskiej. Wreszcie. Efekty jednostronnych komunikatów są oczywiste. Korzystając z takich danych. gdy ówczesny prezydent George Bush postanowił wysłać wojsko do Zatoki Perskiej. że widz zapragnie mieć samochód i przestanie brać pod uwagę inne sposoby przemieszczania się. badacz reklam John Philip Jones odkrył. perswazyjny komunikat zostaje przyswojony. gdy konsument ogląda więcej reklam jednej firmy? Są to przypadki „danych z jednego źródła". które można by brać pod uwagę przy wyborze środka transportu. zaakceptowany i staje się podstawą działania tylko jeśli przynosi to korzyści. Co jednak dzieje się wówczas.innymi słowy . prawdopodobieństwo. badacze znaleźli też dowody bezpośredniego wpływu mediów. ponieważ efekty informacji na temat dwóch kandydatów wzajemnie się znosiły. jakie cechy należy brać pod uwagę dokonując zakupu. ale mówią. Wielu z nas marzy o tym wyjątkowym samochodzie . odsetek poparcia dla inwazji na Irak wyniósł 76%. odbiorca komunikatu postępuje racjonalnie. którego częściej pokazywano w mediach. i na temat. nie zaś inne czynniki. reklamy słabe zmniejszały ją o połowę. Jest mało prawdopodobne. o zachwytach. Po drugie. że reklama skłoni takiego człowieka do tego. w których wyborcy odbierali informacje od. Czasami media pokazują tylko jedną stronę problemu. Nie będzie to miało na was żadnego wpływu". o których mowa w reklamach: sportowa sylwetka. że .mogą nie mówić nam. Powiemy na ten temat więcej w części poświęconej perswazji. a jego efekty minimalne. Doprowadziło to do nowego ujęcia mechanizmów perswazji. Jednak poszczególne wyniki były bardzo zróżnicowane: reklamy silne (obiecujące określoną korzyść i atrakcyjne wizualnie) zwiększały sprzedaż trzykrotnie. Po pierwsze. takie jak: wpływ pojazdu na środowisko naturalne. badacze stwierdzili. zwłaszcza w rozdziale 7. że media mogą wywierać wpływ subtelny czy też „pośredni".oglądanie reklamy jakiejś marki przynajmniej raz w tygodniu zwiększało sprzedaż produktów tej marki 0 6%i8. Zaller przeanalizował kampanie wyborcze do amerykańskiej Izby Reprezentantów. Mało kto fantazjuje w podobny sposób na temat podróży metrem. Co więcej. kto wielokrotnie oglądał w telewizji konkurencyjne reklamy wychwalające zalety Chevroleta i Forda. Zaller wykazał. Przy dużych dawkach wpływu ze strony obydwu rywalizujących marek nie ma powodu przypuszczać. co mamy 17 myśleć.średnio rzecz biorąc . Zestawienie reklam Forda i Chevroleta ilustruje jednak trudności. podziwiania krajobrazu lub nawiązywania w podróży kontaktów towarzyskich. a mianowicie zaobserwowali zmiany postaw odpowiadające treści komunikatów medialnych. niech reklamodawcy za nią płacą. takie jak komunikacja publiczna czy spacer. kiedy otrzyma ku temu zachętę. że w takich wypadkach wyborcy często porzucali swoją partię i głosowali na kandydata. komfort jazdy i „dobre osiągi". Odsetek takich ucieczek mógł wynosić nawet 70%.gdyby media wywierały tylko minimalny wpływ na racjonalnych obywateli . Wśród tych. Jednak historia wcale się na tym nie kończy. Zgodnie z modelem przetwarzania informacji. która kojarzy się z drogą.

G. które przychodzą nam do głowy. Pod wieloma względami twoja reakcja na lampę nie różniłaby się od uczuć tych. Gordon Liddy .zawsze gdy jest to możliwe . którzy nie rozumieją zasad elektryczności. że skuteczność perswazji zależy od myśli. że ludzie próbują oszczędzać energię poznawczą obierając . co się nam komunikuje . Wyobraź sobie. które grają na naszych uprzedzeniach i emocjach22.pisze w autobiografii. mimo że znał zaledwie kilka słów po niemiecku2'. kiedy odbieramy komunikat perswazyjny. Jeżeli dotkniesz lampy i kopnie cię prąd. co może się różnić w zależności od osoby. iż w młodości przekonywały go nadawane przez radio przemówienia Adolfa Hitlera. jest niewielki. gdy media przedstawiają punkt widzenia różny od naszego. Skuteczna taktyka zakłóca wszelkie negatywne myśli i podsuwa myśli pozytywne na temat proponowanego sposobu działania. Jednak nie zawsze tak jest. a nawet przerażającym urządzeniem. która motywuje nas do samodzielnego przemyślenia dyskutowanej kwestii. W innych wypadkach. musimy zrozumieć nasze reakcje poznawcze na to. Liberałowie wykazywali odwrotną tendencję. wpływ zależy od tego. domagali się interwencji w sposób bardziej zdecydowany od konserwatystów. Rodzi ono jednak istotne pytania. że jesteśmy nieodpowiedzialni. Jeszcze kiedy indziej poddajemy się emocjom . nie mówiąc mieszkańcom nic na temat działania elektryczności. którzy. Taktykom tym przyjrzymy się w kolejnych czterech częściach. że wysłuchujemy tylko jednego ujęcia problemu i nie zapoznajemy się z ujęciami konkurencyjnymi. a nawet źli. i w pokoju nagle robi się jaśniej. a do twojego domu przychodzi kobieta.zgodni co do potrzeby interwencji. Czasami zachowujemy się racjonalnie. Wyobraź sobie. Ci z konserwatystów. gdy w mediach toczy się jakaś debata. że odbiorca przyjmuje punkt widzenia nadawcy. a obecnie prowadzi w telewizji własny talk show . Czy wyposażenie każdego domu w nowoczesną propagandę bez instrukcji dotyczących mechanizmów perswazji nie byłoby czymś równie nieodpowiedzialnym? .naszym lękom. stopniowo umacniając się w naszych poglądach. który brał udział w aferze Watergate. że wyposażylibyśmy każdy dom w odległym kraju w nowoczesne urządzenia elektryczne. aby wydawały się one rozsądne nam i innym. Co decyduje o tym. kiedy tak postępujemy i przeanalizujemy niektóre tego konsekwencje. W rozdziale 5 przyjrzymy się czterem celom. które przychodzą nam do głowy. Jak pokazuje wiele badań. Aby zrozumieć mechanizm perswazji mediów (i innych narzędzi wywierania wpływu). W kolejnych trzech rozdziałach tej części przyjrzymy się niektórym ogólnym zasadom opisującym nasze reakcje poznawcze na komunikat perswazyjny. jak powinna ona przebiegać: konserwatyści zajmowali twardsze stanowisko (na przykład opowiadali się za natychmiastowymi działaniami wojskowymi) niż liberałowie (którzy skłonni byli czekać na skutki sankcji ekonomicznych). podziw szybko zamieni się w lęk. którzy regularnie oglądali telewizję. wydaje się oczywiste. w jaki myślimy o komunikacie perswazyjnym? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania w niniejszej książce.drogę na skróty.włamywacz. co zostało powiedziane. że nie wiesz nic o elektryczności.Czasami komunikat bywa przekonujący.do obierania mentalnej drogi na skróty i do racjonalizacji własnego zachowania . jakie myśli przychodzą nam do głowy? Skąd biorą się nasze reakcje poznawcze? Od czego zależy sposób. która włącza lampę. którzy rzadko oglądali wiadomości. które musi osiągnąć propagandy sta. co przypominamy sobie z treści komunikatu a tym. zdumieni i przerażeni.konstruując różne techniki. nawet jeśli kluczowe argumenty nie zostały zrozumiane ani zapamiętane. Bez wątpienia orzekłbyś. Co byś wówczas pomyślał? Zapewne zastanawiałbyś się: „Kim jest ta wszechmocna bogini światła? Jaki magiczny. W takich sytuacjach możemy bezmyślnie trzymać się tego. Propagandyści próbują wykorzystywać dwie podstawowe ludzkie skłonności . niewidoczny dla nas fluid lub duch kryje się w lampie? Czy ta bogini ze swoimi magicznymi fluidami może mnie wyleczyć z bezsenności?".czyli zrozumieć myśli. Podczas lektury tej książki czytelnik powinien zauważyć powracający temat: perswazja nie jest bardziej tajemnicza niż domowa lampa. jeżeli chce być skuteczny.do tego stopnia. Dzieci często znajdują się pod wpływem reklam zabawek. Zastanowimy się nad tym. gdy argumenty nie zostały w pełni zrozumiane lub przyswojone. gdy widzimy i słyszymy komunikat. czy komunikat wydał nam się przekonujący. Podejściu opartemu na teorii reakcji poznawczej zawdzięczamy jedno z najważniejszych praw określających efektywność taktyki perswazyjnej: skuteczna taktyka perswazyjna steruje myślami w taki sposób. sytuacji i atrakcyjności komunikatu. jak odbiorca interpretuje komunikat i jak nań reaguje. różnili się w kwestii tego. Ta różnica zdań znalazła odbicie w mediach. Kiedy indziej myślimy o tym bardzo mało i kierujemy się naszymi pierwotnymi uprzedzeniami. Bywa. W rozdziale 3 powiemy. związek między tym. Podejście do perswazji oparte na teorii reakcji poznawczej narodziło się pod koniec lat sześćdziesiątych na Uniwersytecie Stanowym w Ohio. Dla tych. W tym wypadku oglądanie wiadomości tylko umacniało widzów we wcześniejszych poglądach. oglądali po raz pierwszy Mesmera i jego magnesy albo film Przeżyliśmy wojnę. Innymi słowy. których nie można było wyjaśnić w ramach modelu 20 przetwarzania informacji . nowoczesna lampa może być magicznym. Stwierdzenie. na przykład wtedy. Zgromadzono wyniki badań świadczące o tym. w odpowiedzi na odkrycia. W rozdziale 4 przedstawimy ludzką skłonność do racjonalizowania myśli i zachowań. nawet jeśli nie przechodzi pomyślnie kilku faz przetwarzania informacji. Czasami uważnie analizujemy to. próbujemy go unikać lub racjonalizujemy jego odrzucenie. mimo że prawie nie pamiętają treści komunikatu. nadziejom i poczuciu zagubienia . że informacja jest przekonująca nawet wówczas. że komunikat może być przekonujący. że paraliżuje to naszą zdolność właściwego osądu. co nam powiedziano. Widać zatem wyraźnie. Bywa. że media mają wpływ na niektóre z naszych najbardziej fundamentalnych przekonań oraz opinii i mogą nas skłonić do zakupu reklamowanego produktu lub poparcia projektu mordowania innych ludzi.

Współpracownicy Langer mówili czasami: „Przepraszam. czy mogę skorzystać z ksero?". Sformułowanie to. Samo pytanie o nasze samopoczucie nie sprawi. a sprzedaż produktów umieszczonych na poziomie podłogi zaledwie 57%. której kupna nie planowała . jeśli nie do kserowania? Równie dobrze można by nie podać żadnego powodu. nie jest zbyt mądre. Przyjrzyjmy się eksperymentom dotyczącym bezmyślności przeprowadzonym przez Ellen Langer i jej kolegów 3 . że wiele reklam przedstawia trywialne różnice jako coś istotnego (np. „Coca cola to jest t o ! " . Jedne z badań wykazało. teraz. • Reklamy przedstawiające zwierzęta i małe dzieci lub posługujące się aluzjami seksualnymi okazują się na ogół skuteczniejsze od reklam wykorzystujących animowane figurki lub postaci historyczne. Najdziwniejsze w badaniach Langer jest to. „Bayer . Rezultaty badań Langer pokazały. łatwy. a ponad 62% osób robiących zakupy w sklepach udzielają2 cych rabatu kupuje przynajmniej jedną rzecz. • W supermarketach umieszczenie towarów na końcu stoiska lub blisko kasy zwiększa prawdopodobieństwo ich sprzedaży. to kupowanie jakiegoś produktu tylko dlatego.najlepsza aspiryna na świecie" w sytuacji gdy wszystkie aspiryny są identyczne). wystarcza byle powód. to reakcja zależeć będzie od twojego nastroju. gdy się nad czymś zastanawiamy. prośbę spełniła nieco ponad polowa.my konsumenci często nie zastanawiamy się nad powodami naszych decyzji. Może wcale nie potrzebujesz tego wygodnie umieszczonego produktu. Do czego służy ksero.na przykład sprzedaż dwóch sztuk jakiegoś towaru za dolara. Bez sensu ulegać reklamie tylko dlatego. W innych mógłbyś sobie powiedzieć: „Czy on oszalał? Byłem tu pierwszy i mam mnóstwo pracy". • W supermarketach najlepiej sprzedają się towary umieszczone na półkach na wysokości oczu. Niedawno zostaliśmy . Rzecz w tym. Ivan Preston. Tylko ktoś wyjątkowo nieczuły nie pozwoliłby skorzystać z kserokopiarki osobie przerażonej koniecznością wykonania pilnego zadania. bywają nawet dwukrotnie skuteczniejsze w namawianiu klientów do przyjęcia ich oferty. Często reagujemy na propagandę w sposób roztargniony i bezmyślny. sporządził katalog typowych stwierdzeń zawartych w reklamach 4 . Możemy ulegać wpływowi także wówczas. Tego rodzaju „informacja" nie pomaga w ocenie wartości produktu. To ma sens. Ekspert do spraw mediów. czemu nie? Jestem uprzejmą osobą". Dlaczego te sześć technik działa? Jeżeli się nad tym zastanowić. a cel dobroczynny bardziej godny wspomożenia. a może potrzebna ci rzecz leży na najwyższej półce. papierosy Camel Wides są o dwa milimetry szersze od zwykłych Cameli). konstatuje pseudofakty. jakie ustalili specjaliści od perswazji1: • Reklamy zawierające takie słowa jak: nowy.3 Bezmyślna propaganda. Najpowszechniejsza reakcja to zignorowanie prośby bez zastanowienia. szybki. jeśli się nad nim zastanowić. które mają sprawić. co najbardziej interesujące: Langer ustaliła. cokolwiek „to" znaczy) oraz wygłasza bezsensowne i nieprawdziwe superlatywy (np. chciałbym skorzystać z ksero. że w supermarketach połowa towarów kupowana jest pod wpływem impulsu.zwiększa w odczuciu konsumenta „wartość" produktu. że sprzedaż produktów umieszczonych na wysokości bioder stanowi tylko 74% sprzedaży produktów umieszczonych na wysokości oczu. jeżeli spełniony zostanie jeden warunek — trzeba podać powód. że choć niektóre z podawanych powodów były zupełnie bezsensowne. że oferowany produkt będzie lepszy. W niektórych wypadkach pomyślisz sobie: „Pewnie. który prosił o ćwierć dolara albo trochę drobnych. które pytają potencjalnych klientów o samopoczucie i z troską wysłuchują ich odpowiedzi. niezwykle oraz polecamy pozwalają sprzedać więcej produktów. Większość badanych nie myślała o tym i odruchowo spełniała prośbę. zamiast pojedynczo po 50 centów . • Osoby sprzedające usługi i towary przez telefon. Oto. że zaczepiani myśleli na oba te sposoby. że wykorzystano w niej niemowlę lub użyto określonych słów. Innymi słowy. nagle. Wystarczył jakikolwiek powód! Reklamodawcy to rozumieją. Na przykład większość z nas na pewno została kiedyś zaczepiona na ulicy przez przechodnia. by przepuścił inną osobę w kolejce do kserokopiarki. że właśnie o to chodzi . że umieszczono go akurat na końcu stoiska lub na wysokości oczu nie ma większego sensu. że marka wyda się niezwykła (np. • Sprzedaż łączona . Badania pokazują. prawie wszyscy przepuszczali proszącą osobę. Współpracownicy Langer podchodzili do osób zajętych korzystaniem z uniwersyteckich kserokopiarek i mówili: „Przepraszam. Jak zareagowałbyś w takiej sytuacji? Jeżeli przypominasz większość ludzi. udoskonalony. że udaje się skłonić niemal każdego. Subtelne przeformułowanie informacji o cenie nie czyni produktu bardziej wartościowym. Jednak właśnie w tym rzecz. bo muszę skserować kilka stron". rozważna perswazja Oto sześć faktów dotyczących nowoczesnej propagandy. dla którego chce się skorzystać z kserografii. Zauważył.

a także na poziomie federalnym. Po ucieczce Hortona (a przed wyborami w 1988 roku) Dukakis zaostrzył kryteria udziału w programie ustalone przez swojego republikańskiego poprzednika. Był rok 1988. red. gdy myślą o tym niewiele. Jamieson. takich jak: atrakcyjność nadawcy komunikatu. Przestępstwa podobne do tego. zadawać dodatkowe pytania. Dukakis nie potrafi walczyć z przestępczością. ponieważ osoby. Jak na ironię. które stworzył właśnie w ramach swoich prac publicznych. gdy się nad czymś głęboko zastanawiają. nie macie może siedemnastu centów?". którego dopuścił się Horton. aby zrozumieć przesłanie. Perswazyjność informacji zależy od tego. W czasie. że istnieją dwie drogi przekonywania . wysłaliśmy później naszych studentów. czarnego mężczyzny skazanego na karę więzienia za morderstwo. Richard Petty i John Cacioppo uważają. Osoba taka może na przykład sama formułować kontrargumenty. Jednak nikogo nie zmuszano do myślenia o tej reklamie na drodze obwodowej. a także to.przyp. gdy jesteśmy akurat zajęci czymś innym. popełniali uczestnicy analogicznego programu w Kalifornii. sam był beneficjentem programu umożliwiającego zamianę kary więzienia na prace publiczne. to. jednak sposób wywierania wpływu w obu przypadkach znacząco się różni.wszyscy biali. W przypadku drogi ośrodkowej odbiorca komunikatu głęboko i uważnie zastanawia się nad prawdziwym znaczeniem przedstawionej informacji. które mógłby poruszyć myślący widz. Program wypuszczania więźniów na przepustki zainicjował w Massachusetts republikański poprzednik Dukakisa. Reklama wywarła ogromny wpływ. H. W ciągu dziesięciu lat administracji Dukakisa z więzienia uciekło 275 uczestników programu. którzy złożyli datki był o ponad 60% wyższy niż w grupie osób. W wyścigu o prezydenturę startowali George Bush i Michael Dukakis. Dirty Politics. gdzie zgwałcił białą kobietę. Przyjrzyjmy się. Frankenberry odpracował 250 godzin na rzecz wspólnoty zamiast pójść do więzienia po tym. oprócz tu wymienionych. za administracji Busha i Reagana. terminy droga centralna i droga peryferyjna . Twórca kilku reklam. Michael Dukakis przedstawiony został jako słaby przywódca pobłażający przestępcom. który gra na uprzedzeniach (panujące wśród białych Amerykanów stereotypy na temat czarnych Amerykanów) i emocjach (lęk przed przestępczością) wywołuje prostą. by ten mógł gwałcić i mordować. w jaki sposób dwie drogi przekonywania mogą być wykorzystane do przetworzenia jednej z najbardziej wpływowych i kontrowersyjnych reklam telewizyjnych w historii wyborów prezydenckich. Zaintrygowani. zwłaszcza z przestępczością czarnych". W tej sytuacji wybranie do filmu jedynego czarnego wskazuje na rasowe motywy autorów.droga obwodowa (peńpheral mu te) i droga ośrodkowa (central route)*6. jak i wówczas. Przekonał nas do rozstania się z garścią drobniaków. Okazało się. Typowa reakcja na film była mniej więcej następująca: „Dukakis wypuścił Hortona z więzienia. Dla porównania. do których docierała po drodze obwodowej nie musiały wiele myśleć. pchnąwszy wcześniej nożem jej towarzysza. Przekonywanie drogą obwodową opiera się na prostych sygnałach. Żebrzący zapytał: „Przepraszam. która wystarczyłaby na opłacenie czesnego za cztery lata nauki na Harvardzie i kupienie kończącemu uczelnię studentowi BMW)?"* W ramach drogi ośrodkowej film o Hortonie jest potencjalnie mniej skuteczny (a nawet mógł zaszkodzić kampanii Busha). czy informacja ta broni się przy bliższej analizie. że w grupie osób proszonych o 17 lub 37 centów odsetek tych. Reklama stosuje klasyczną formułę propagandową: prosty obraz (Willie Horton). Horton został wypuszczony z więzienia na przepustkę. W przypadku drogi obwodowej odbiorca komunikatu poświęca na jego przetworzenie niewiele uwagi i wysiłku. albo szukać nowych informacji. * Kilka lat po wyborach wyszły na jaw pewne fakty dotyczące Dukakisa i programu wypuszczania więźniów na przepustki. Oto kilka z nich. że koszt czteroletniego pobytu w więzieniu wynosił w 1988 roku około 88 tysięcy dolarów (suma. czy inni wokół mnie zgadzają się z przedstawianym stanowiskiem. Jakie myśli przyszłyby ci do głowy w takiej sytuacji? My pomyśleliśmy: „Dlaczego potrzebuje akurat siedemnastu centów? Czy to opłata za przejazd autobusem? Cena jakiegoś produktu żywnościowego? A może ta osoba przyszła na targ i zabrakło jej pieniędzy?". dla którego mielibyśmy się z nim zgodzić. Będąc na przepustce uciekł do Marylandu. albo przysłuchiwanie się dyskusji na temat. Frankenberry zwrócił na siebie uwagę sztabu Busha dzięki komunikatom. przyjemność lub ból kojarzone ze zgodą z tym stanowiskiem. czy podano powód (nieważne jak wydumany). aby kwestowali na ulicy na rzecz lokalnej organizacji dobroczynnej. W ramach ośrodkowej drogi przekonywania można by na przykład zapytać: „Czy program wypuszczania na przepustki w stanie Massachusetts jest pod jakimś względem wyjątkowy? Czy inne stany mają podobne programy? Jaka jest skuteczność tych programów? Czy przypadki przypominające przypadek Hortona miały miejsce także w innych stanach. które weszły w skład negatywnej kampanii Busha. a nie kimś. Film przygotowany przez sztab Busha opowiadał historię Williego Hortona. Oxford University Press 1992. W porównaniu z nim George Bush jawił się jako człowiek silny i twardy. Film nie zajmował stanowiska w kwestiach. * W literaturze tłumaczonej na język polski występują też. Dennis Frankenberry. gdy Dukakis był gubernatorem stanu Massachusetts. które proszono o ćwierć dolara lub trochę drobniaków5. New York. który niespecjalnie nas interesuje. kogo można ominąć niewiele myśląc. Patrz: K. a następnie zbiegł z miejsca wypadku. Z więzienia uciekło jeszcze czterech innych morderców na przepustce . zdolny do ochronienia nas przed takimi jak Willie Horton. pod rządami innych gubernatorów? Czy Dukakis naprawdę ponosi osobistą odpowiedzialność za decyzję o uwolnieniu Hortona? Ilu więźniów z Massachusetts nie dopuściło się w czasie pobytu na przepustce żadnego przestępstwa? Czy warto wdrażać programy wypuszczania więźniów na przepustki zważywszy. Żebrzący stał się nagle prawdziwym człowiekiem o autentycznych potrzebach. jak prowadząc pod wpływem alkoholu potrącił dwóch młodych ludzi ciężko ich raniąc. . liczba uciekinierów w ciągu trzech lat poprzedniej administracji republikańskiej to 269. Przykładami mogą być: oglądanie telewizji. ale skuteczną reakcję (sprzyjającą Bushowi). Ludzie ulegają perswazji zarówno wtedy.zaczepieni w oryginalny sposób.

Cechy charakterystyczne współczesnej perswazji . klasa licealna — nie. Studenci Uniwersytetu Missouri usłyszeli informację. Przypuśćmy. wraz z ich studentką Rachel Goldman7. których problem egzaminów końcowych bezpośrednio nie dotyczył. jako społeczeństwo cenimy perswazję. Możemy restrukturyzować sposób przedstawiania informacji w naszym społeczeństwie. dyskusja i wymiana idei mogą prowadzić do podejmowania lepszych i sprawiedliwszych decyzji. którzy zawsze próbują oszczędzać własną energię poznawczą8. Współczesna propaganda promuje korzystanie z drogi obwodowej i pomyślana jest tak. Mamy tu do czynienia z czymś. Komisji ds. Możemy na przykład zwiększać naszą zdolności rozważania pewnych problemów poprzez edukację. Możemy uwrażliwiać innych na znaczenie. lecz na uproszczonych mechanizmach perswazyjnych i ograniczonym rozumowaniu. trzydziestosekundowe reklamy. że sprawa dotyczy ich bezpośrednio. ale dlatego że towarzyszy im prosty mechanizm perswazyjny. często obieramy drogę obwodową. Ten prosty eksperyment może nam wiele powiedzieć o tym. Cacioppo i Goldman? Że osobiste zainteresowanie badanego problemem decydowało o drodze przekonywania. natomiast mocny komunikat. Każdy z nas musi podjąć działania zmierzające do minimalizacji prawdopodobieństwa tego. Mając na względzie naszą ograniczoną zdolność przetwarzania informacji. Do przekonania kogoś korzystającego z drogi obwodowej wystarczyłby prosty zabieg.gęste od komunikatów otoczenie. liczyło się źródło informacji. Połowie studentów powiedziano. że rektor rozważa możliwość wprowadzenia takiego egzaminu już od następnego roku. których problem egzaminów końcowych dotyczył osobiście. jak najlepiej go rozwiązać. jako skąpcy poznawczy najczęściej nie bierzemy pełnego udziału w tej dyskusji: opieramy się nie na starannych przemyśleniach i dokładnej analizie komunikatu. będzie bardzo skuteczny. aby uprościć złożone problemy: akceptujemy jakiś wniosek lub twierdzenie nie dlatego. kto się nad nim nie zastanawia. który będą musieli zdać przed ukończeniem studiów wszyscy studenci ostatniego roku. która droga przekonywania zostanie przyjęta? Jednym z czynników. Pod wieloma względami jesteśmy skąpcami poznawczymi (cognitive misers). Cacioppo i Goldman przygotowali cztery różne wersje komunikatu o egzaminie końcowym. jakie ma dla nich określona kwestia. jest motywacja odbiorcy do namysłu nad treścią komunikatu. Dla tych studentów. propagandyści mogą swobodnie korzystać z taktyk opisanych na początku tego rozdziału i w całej książce. Z jednej strony. jakie zidentyfikowali Petty i Cacioppo.sprawiają. że najczęściej działamy w ramach obwodowej drogi przekonywania. 4 Zwierzę skłonne do racjonalizacji My. Pozostali dowiedzieli się. ludzie. Biorąc po uwagę stawkę.Rodzi się tu kluczowe pytanie: co decyduje o tym. Źródło o wysokich kompetencjach było dla nich przekonujące. że mamy po temu dobry powód. Antidotum na ten dylemat współczesnej demokracji nie jest proste. Dylemat nowoczesnej demokracji będzie nam towarzyszył w całej książce. Jednak bliższe prawdy byłoby stwierdzenie. Treść komunikatu nie będzie z kolei miała wielkiego znaczenia dla kogoś. druga propagandy we współczesnym świecie. a co za tym idzie . Z drugiej strony. a źródło komunikatu nie będzie miało decydującego znaczenia. że ktoś operuje w ramach ośrodkowej drogi przekonywania i uważnie analizuje komunikat. że jesteśmy zwierzętami skłonnymi do racjonalizacji. Dwie drogi przekonywania wyróżnione przez Petty'ego i Cacioppo powinny nas uwrażliwić na dwie istotne kwestie . a pozostałe dwa składały się z mocnych argumentów (statystyk i innych danych na temat wartości egzaminu). by wykorzystywać ograniczoną zdolność do przetwarzana informacji.nie będą ich dotyczyły. klasie lokalnego liceum. Co ustalili Petty. jak osobiste zaangażowanie wpływa na myślenie o komunikacie. zachęcając większą liczbę obywateli do głębszego przemyślenia jakiegoś stanowiska. jak irracjonalnie zachowujemy się . że bez względu na to. wypadałoby. Szkolnictwa Wyższego im. abyśmy mieli czas i możliwość namysłu przed podjęciem decyzji. że głęboki namysł nad ważnymi decyzjami i problemami staje się coraz trudniejszy. taki jak przypisanie komunikatu pozornie kompetentnemu nadawcy. W jednym z eksperymentów Petty i Cacioppo. w jaki sposób myślimy o komunikacie. Aby przekonać się. Badacze zróżnicowali także jakość argumentów składających się na komunikat: dwa komunikaty zawierały słabe argumenty (osobiste opinie i anegdoty). Petty. natychmiastowość . który broni się przy bliższej analizie. Sytuacja nie sprzyja rozwojowi głębokiej perswazji. co znaczyło. decydującym czynnikiem była siła argumentu. Dwie pozostałe źródłu o wysokich kompetencjach. to słabe argumenty jej nie przekonają. co można określić mianem podstawowego dylematu współczesnej demokracji. jaką dysponuje skąpiec poznawczy. Dwie wersje przypisane zostały źródłu o niskich kompetencjach. że zmiany wejdą w życie najwcześniej za dziesięć lat. Natomiast dla studentów. że ich uczelnia wprowadzi egzamin. albo doskonalić nasze zdolności wykrywania i rozumienia propagandy poprzez pogłębianie naszej wiedzy o perswazji. Wiedząc. nasz ustrój opiera się na przekonaniu. badali wpływ osobistego zaangażowania na to. że wolność słowa. Kiedy taka osoba byłaby najbardziej podatna na perswazję? Jeżeli uważnie się nad wszystkim zastanawia. że przetwarzając ważne informacje wybierzemy drogę obwodową. lubimy myśleć o sobie jako o zwierzętach racjonalnych.jedna dotyczy nas jako ludzi. aby każdy z nas uważnie zastanowił się nad tym. i bezkarnie osiągać każdy cel. lecz bezmyślnej propagandzie. w jaki sposób ludzie myślą o komunikacie perswazyjnym. Carnegiego.

które nastąpiły potem. że otrzymuje wiadomości z kosmosu1. Frank może uznać. członkowie grupy zareagowali na tę wiadomość ulgą i euforią. własne towarzystwo najzupełniej im wystarczało. ponieważ chcieli przyjrzeć się z bliska temu. idee czy poglądy. nieśmiali i stroniący od świata . które spędzają całe życie na przekonywaniu samych siebie. informujący. pragnąc opowiedzieć o swoim proroctwie i o tym. członkowie grupy poczuli przemożną chęć przyciągnięcia nowych wyznawców.w rzeczywistości. kto próbował rzucić palenie wie.niektórzy stracili nawet małżonków. Pojawia się wówczas motywacja. dlaczego się nie spełniło. że ich zachowanie nie było absurdalne? Oczywiście przekonując innych! Kiedy proroctwo okazało się fałszywe. Jednostki gotowe są wówczas posunąć się bardzo daleko w autosugestii oraz zniekształcaniu i zaprzeczaniu rzeczywistości. Najwyraźniej grupa uznała nagle. gdy Frank. że jesteśmy stworzeniami. Z dysonansem mamy do czynienia wtedy. dobytku . że palenie powoduje raka. czy też nie. Ilustruje to poniższy przykład. Rankiem 20 grudnia pani Keech otrzymała z planety Clarion informację. członek zespołu badawczego. kiedy odkryją. członków grupy zaczęły ogarniać lęk i rozpacz. ponieważ świat nie zostanie unicestwiony. osoba paląca. Pani Keech i jej wyznawcy nie udzielali wywiadów i nie chcieli nadawać rozgłosu swoim przekonaniom. W 1957 roku Leon Festinger. jak ludzie racjonalizują swoje postępowanie2. a świat wcale się nie skończył. że określonego dnia nastąpi koniec świata jest niezgodne ze świadomością. Gdyby udało im się przekonać innych. Filozof egzystencjalny Albert Camus uważał. Ten stan niezgodności — utrzymywał Festinger — wywołuje dyskomfort. jak zaczną postępować jego uczestnicy po 21 grudnia. że Bóg Ziemi postanowił uratować świat przed zniszczeniem. że filtr papierosowy zatrzymuje wszystkie substancje rakotwórcze. co się dzieje. aby lepiej do siebie „pasowały". by zmienić albo swój stosunek do palenia albo zachowanie. jakich wymagały ich przekonania . którzy udając jej wyznawców infiltrowali ruch. jeden z najważniejszych teoretyków psychologii społecznej. Psychologowie stwierdzili. że poniesione przez nich ofiary nie były daremne. Świat się nie skończył. że mała. ale lojalną grupę wyznawców. Z planety Clarion przybyć miała flota latających talerzy. że oto nadszedł kolejny ranek. ale dawali im jasno do zrozumienia. którzy żarliwie wierzyli w jej proroctwo i ponosili liczne ofiary. wykazujemy silną skłonność do racjonalizacji. staje wobec dowodów. ale była to pewność cicha i nierzucająca się w oczy. Kilkoro odeszło nawet od swoich małżonków. trzymającą się na uboczu grupę. Skąd mogą wiedzieć. Tymczasem przekształcili się z wiernych w fanatyków. dzięki niezachwianej wierze małej grupki wyznawców! Komunikat głosił. Byli pewni własnych przekonań. domy i dobytek (kto potrzebuje ziemskich dóbr i pieniędzy na planecie Clarion?). Dotyczy to zwłaszcza sytuacji (takich jak opisana powyżej). a statek kosmiczny nie nadlatywał. Może wskazać na swoich przyjaciół . Jedną z najbardziej interesujących rzeczy było to. Członkowie grupy powinni usunąć ze swojej odzieży wszystkie metalowe elementy. ogłosił teorię dysonansu poznawczego opisującą to. że jesteśmy zwierzętami racjonalizującymi. Pani Keech zwróciła na siebie uwagę także niewielkiej grupy psychologów społecznych. gdy zagrożona jest samoocena osoby3. Jack i Kate palą. Wygłaszali przemówienia i rozdawali na ulicach ulotki. Przed chwilą otrzymała wiadomość z Clarion: latające talerze nie muszą przybywać. że przekazanie komunikatu jak najliczniejszej publiczności jest rzeczą bardzo pilną. że 21 grudnia świat zostanie zniszczony przez wielką powódź. Kiedy minęła północ. że pani Keech i jej wyznawcy tworzą spokojną. Jeszcze większe zainteresowanie psychologów społecznych wzbudziły działania grupy. że ludzie próbują redukować konflikt w możliwie najprostszy sposób. który sprawia. pracy. ponieważ pragnęli przekonać samych siebie. aby usprawiedliwić swoje przeszłe postępowanie. który infiltrował grupę pani Keech. „Nowicjuszy" traktowali grzecznie. Jak to czynimy? Znajdując usprawiedliwienia dla naszych działań. że łatwiejsze jest pierwsze rozwiązanie. Jednak o 445 twarz pani Keech rozpromieniła się. czy postąpili właściwie? Jak mają przekonać samych siebie. usilnie próbując przyciągnąć nowych wyznawców. papierosy nie mogą być aż tak szkodliwe". Rozważmy. że nasze życie nie jest absurdem. że po początkowej euforii członków grupy zaczęły nachodzić wątpliwości: wiara w zbliżający się koniec świata nakazała im zrezygnować z mnóstwa rzeczy. Zmieniają jedno lub obydwa przekonania tak. ma duży wpływ na to. W ciągu 24 godzin prawdziwi wyznawcy .zaczęli wydzwaniać do gazet i stacji telewizyjnych. które uratują Keech i jej najbliższych. Grupa zastosowała się do poleceń: ze spodni. Na przykład przekonanie. gdy osoba żywi jednocześnie dwa sprzeczne przekonania. że proroctwo okazało się fałszywe (jeżeli naprawdę się takim okaże).porzucali pracę.„Skoro Sam. rozdawali pieniądze.ludzie cisi. Gdy dawne zachowanie zagraża naszej samoocenie. czuwająca całą noc grupka roztaczała tak silną światłość. która na początku łat pięćdziesiątych XX wieku oznajmiła. że badania na temat szkodliwości palenia są nic nie warte. czy pozostaną oni częścią grupy. spódnic i bluz starannie wypruto suwaki i zatrzaski. chcemy wydawać się rozsądni zarówno sobie. Pani Keech miała małą. Może dojść do wniosku. pozbyliby się własnych wątpliwości. Dlaczego? Sądzimy. Pewnego wrześniowego wieczoru dotarł do niej komunikat z planety Clarion. że jej członkowie unikali rozgłosu i zniechęcali neofitów. mieszkanką dużego miasta na środkowym Zachodzie. że nie dbają o to. że dokładnie o północy ma być przygotowana wraz ze swoją grupą do odlotu. a także zrywali kontakty ze znajomymi. jak odbieramy propagandę i jak na nią reagujemy. jak i innym. Marian Keech była charyzmatyczną kobietą w średnim wieku. . O czwartej nad ranem wszyscy siedzieli w absolutnej ciszy. Każdy. Jak łatwo sobie wyobrazić. że ich wiara uratowała świat. Fakt. a oni nie mieli domów.

żeby odmówić . że samousprawiedliwianie osiąga absurdalną postać. pozbycie się wstydu. Pułapka wygląda następująco. Wyobraź sobie jednak. że silne trzęsienie ziemi jest blisko lub temu. Wielu zaprzeczało temu. co spowodowało. kwestarz dodaje jedno proste zdanie: „liczy się każdy grosik". odniosło też jeden pozytywny skutek: władze stanowe nakazały wszystkim miastom zbadanie. kto nie dotrzymuje słowa. Im większe zaangażowanie osoby w określone postępowanie. Bywa jednak. która w 1987 roku jednogłośnie zdecydowała. Oto kolejny dowód przemożnej potrzeby redukcji dysonansu poznawczego. które bez powodzenia próbowały je rzucić. Jeżeli raportowi Steevesa można coś zarzucić. że osoby najbardziej nieufnie odnoszące się do informacji o szkodliwości palenia to te. albo sprawiając. malowniczej dzielnicy handlowej w centrum Santa Cruz. Psychologowie donoszą. gdy ignorancja może spowodować śmierć ich samych oraz ich najbliższych. górski rejon nieopodal Santa Cruz. jak w razie trzęsienia ziemi zachowają się poszczególne budynki. a na dodatek wzniesiono je na piaszczystym podłożu. Sam Steeves zaproponował przynajmniej jedno takie niezbyt kosztowne rozwiązanie.tak jak w wypadku palacza i urzędników z miasta Santa Cruz. wzbudzając w niej uczucie wstydu bądź poczucie niższości. Chcąc uniknąć dysonansu. Jak zareagowała rada miasta Santa Cruz na raport Steevesa? Racjonalna reakcja polegałaby na starannym przeanalizowaniu wszystkiego. kupno jakiegoś samochodu. Choć wywołało znaczne zniszczenia. Kim jest bowiem człowiek na tyle podły lub skąpy. że woli krótkie i szczęśliwe życie palacza od długiego i lichego życia bez papierosów. że twój datek nie uczyniłby wielkiej różnicy i tak dalej. dotrzymanie zobowiązania i przywrócenie dobrego samopoczucia jest pieniężna ofiara na określony cel dobroczynny. W dniu 17 października 1989 roku Loma Prieta. co sam ma na myśli. drugi . Obszar ten był szczególnie narażony na zniszczenia. zastawiając na nas coś. co miał do powiedzenia. zawiadomiłaby obywateli o grożącym im niebezpieczeństwie.poważniejszego problemu propagandy wojennej. Czy jego argumenty na temat nieuzbrojonych materiałów budowlanych i piaszczystego podłoża były uzasadnione? Czy przeprowadził dokładną inspekcję miasta? Racjonalna osoba. że jego raport „wystraszył ludzi. że nie masz pieniędzy. przekonawszy się o solidności argumentów Steevesa. Redukcja dysonansu może prowadzić nie tylko do prób unikania nieprzyjemnych informacji . że po wygłoszeniu standardowej prośby o datek. Osoby takie jeszcze bardziej zaangażowały się w palenie. Rada postanowiła też powołać nowy komitet. W tej książce zapoznamy się z wieloma odmianami pułapki racjonalizacji. że należy poczekać aż stan Kalifornia wyjaśni „naturę prawa stanowego oraz jego uwarunkowania i przewidziane w nim możliwości działania". to tylko nadmierny optymizm. przyjrzymy się dwu przykładom takiej pułapki: jeden dotyczy subtelnej prośby o złożenie datku na cel dobroczynny. że władze miasta podjęły zbiorową próbę zmniejszenia dysonansu poznawczego. W Kalifornii często występują trzęsienia ziemi4. Steevesa oskarżono o to. stwierdzając. a 5 tysięcy poważnym uszkodzeniom. W mieście Santa Cruz (gdzie mieszkamy) sporządzenie takiej ekspertyzy powierzono cenionemu inżynierowi. zwłaszcza wtedy. Steeves wskazał 175 budynków. które zagraża naszej samoocenie: na przykład sprawiając. Wyobraź sobie. Sposobem na redukcję poczucia winy. że nie chce podarować nawet . Może też stwierdzić. Nie ma w tym żadnej przesady. Wiele z nich mieściło się w rejonie Pacific Garden Mali. Jeden z urzędników miejskich obarczył Steevesa winą za nieprzygotowanie miasta do trzęsienia ziemi. Redukując dysonans. Odmowa złożenia datku po usłyszeniu takiego zdania musiałaby spowodować pewien dysonans. nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 7. osoba broni swojego ja i zachowuje pozytywny obraz samej siebie. rozbudzenie w sobie nienawiści do jakiegoś wroga lub oddanie głosu na konkretnego przywódcę. Krótko mówiąc raport Steevesa spowodował. zaczęłaby poszukiwać rozwiązań: być może poprosiłaby o pomoc agencje stanowe i federalne. co nazywamy pułapką racjonalizacji. Gdybyś nie chciał spełnić tej prośby. Teraz twoja łatwa wymówka na nic się nie przyda. że cały problem został odłożony na później". podważając twoje pojęcie o sobie.1 stopnia w skali Richtera. najtańszych sposobów poprawienia bezpieczeństwa. Następnie propagandysta proponuje rozwiązanie. Wykorzystują to propagandziści. Dave'owi Steevesowi. które temu postępowaniu zagrażają. kierując do pomocy mieszkańców i tak dalej. które mogłyby zostać poważnie uszkodzone wskutek silnego trzęsienia ziemi. ludzie lekceważą niebezpieczeństwo nawet wówczas. a około 2 tysiące zostało rannych.5 stopnia w skali Richtera. 300 domów uległo zniszczeniu. sposób redukcji dysonansu. tym większy opór stawiać będzie informacjom. Najpierw propagandysta umyślnie rozbudza w nas poczucie dysonansu. Jego raport został zlekceważony przez radę miejską. ponieważ wiele tamtejszych budynków wykonanych zostało z nieuzbrojonych materiałów. że w ogóle nastąpi.powiedziałbyś. co mamy na myśli. Aby dać przedsmak tego. że osoba czuje się czemuś winna. zaczęła szukać natychmiastowych. że ktoś puka do twoich drzwi i prosi o ofiarę pieniężną na szlachetny cel. W dniu 2 maja 1983 roku spokojne rolnicze miasteczko Colinga w stanie Kalifornia nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 6. gdy będziemy mówić o wykorzystywaniu emocji w propagandzie. oraz podjęcie kroków zmierzających do minimalizacji zniszczeń. bez trudu znalazłbyś powody. Jednak miasto zareagowało na informacje Steevesa inaczej. Redukcja dysonansu jest częścią codziennego życia. wymagający akceptacji tego. W okręgu Santa Cruz zginęło pięć osób. że osoba wychodzi na hipokrytę lub kogoś. który zbada sprawę.albo spróbować przerzucić się na papierosy o niskiej zawartości nikotyny i substancji smolistych. Pacific Garden Mali legł w gruzach. że bez powodu bije na alarm i naraża miasto na ruinę finansową.

Dehumanizacja likwiduje każdy dysonans. by usprawiedliwić swoje działania. Za każdym razem wygłaszali identyczną formułkę. Jeżeli ofiara zasłużyła na to okrucieństwo. gdybyśmy w efekcie umieli powiedzieć sobie: „Sknociłem sprawę. przygotowujemy grunt pod kolejne akty głupoty i okrucieństwa. próbując zrozumieć nasze mechanizmy obronne i skłonności do redukowania dysonansu. którzy zginęli wskutek naszych „chirurgicznych" nalotów . nie można zmniejszyć dysonansu stwierdzając. Studenci udający kwestarzy chodzili od drzwi do drzwi. że łatwiej to powiedzieć niż wykonać. że aby uniknąć myślenia o sobie jako istotach głupich i niemoralnych. że niecałe 5% populacji amerykańskiej uważało.nalotów. a tym samym poskromić naszą odruchową skłonność do usprawiedliwiania wszystkiego. W codziennym życiu widzieliśmy. że się nie dokonała lub że tak naprawdę nie była skutkiem aktów przemocy. co może być katastrofalne w skutkach. Jak? Jakie warunki muszą zostać spełnione? Byłoby ideałem. a wiele tysięcy odniosło poważne obrażenia. jaki mógł powstać wskutek naszego okrucieństwa wobec wroga. Czy istnieje antidotum na pułapkę racjonalizacji? Choć większość z nas jest gotowa na wiele. wyjęcie z niej tylko grosika wydaje się samoumniejszeniem. Prośba zagraża twojej samoocenie i jest tylko jeden sposób zredukowania tego negatywnego uczucia: złożenie datku. po pierwsze. nauczylibyśmy się także tolerować własne braki.przez takie wzmacnianie swojego ja. W tej sytuacji najskuteczniejszą metodą redukowania dysonansu jest umniejszanie człowieczeństwa ofiar lub wyolbrzymianie ich winy . natomiast aż 23% uznało. iż nie powinniśmy użyć tej broni. Ironia polega oczywiście na tym. zanim damy Japonii sposobność do 6 kapitulacji . Niektórzy z czytelników mogą uznać te wydarzenia za część historii starożytnej. Jednak badania opinii publicznej przeprowadzone w tydzień po zrzuceniu bomb wykazały. to jednak nie robiąc nigdy nic innego. chcą uniknąć posądzenia o skąpstwo czy brak wrażliwości. Prawie każdej nowoczesnej wojnie towarzyszyło przedstawianie wroga jako istoty podludzkiej. co przysporzyło cierpień setkom tysięcy niewinnych cywili. że skłonność do usprawiedliwiania naszego przeszłego zachowania może prowadzić do eskalowania racjonalizacji. „rzeźnika z Bagdadu". nie bylibyśmy w stanie czerpać nauki z własnych doświadczeń: człowiek nie może żyć w niezachwianej harmonii z samym sobą7. średnio rzecz biorąc. co wpływa na decyzję dotyczącą wysokości datku. zniekształcania i usprawiedliwiania własnego zachowania.grosika? Twoje poprzednie usprawiedliwienia nie miałyby już zastosowania. Żyjemy w kulturze. Czego mogę się nauczyć z własnego doświadczenia. Zastawiono na ciebie pułapkę racjonalizacji. które zniszczyły także infrastrukturę Bagdadu (nie wyłączając wodociągu). Musimy jednak uważać: im bardziej usprawiedliwiamy nasze okrucieństwo. co drudzy: zdanie usprawiedliwiające prośbę o mały datek nie zmniejszało jego wysokości. że ofiary dostały to. w której nie toleruje się błędów. Dziś wśród Amerykanów modne jest potępianie tej decyzji. Jak inaczej moglibyśmy wyjaśnić następujące zjawisko? Pod koniec II wojny światowej amerykańskie samoloty zrzuciły bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki. prosząc o datki. W niniejszym rozdziale zobaczyliśmy. Jednak całkiem niedawno. Współczesne „czystki etniczne" w takich miejscach jak Bośnia. czy w ogóle je dać. Dlaczego? Najwyraźniej brak zewnętrznego usprawiedliwienia odmowy złożenia datku nie tylko zachęca ludzi do dawania pieniędzy. że ludzie uwalniają się z pułapki racjonalizacji odważnie przyznając się do błędów i ucząc się na własnych potknięciach. .gdzie dzieci. pierwsi dawali tyle samo pieniędzy.przekonywanie samego siebie. Wszyscy wiemy. Wojna powoduje ogromne krzywdy i zniszczenie. Ludzie. na co zasłużyły. składali datki niemal dwukrotnie częściej niż ci. Taki scenariusz został eksperymentalnie sprawdzony przez Roberta Cialdiniego i Davida Schroedera5. podczas wojny w Zatoce Perskiej. które pozwoli nam dostrzec w naszym dawnym zachowaniu błędy wymagające korekty. Zginęło ponad 100 tysięcy cywili (w tym kobiety i dzieci). Cierpiącymi są najczęściej niewinni ludzie i dzieci. że „liczy się każdy grosik". Usprawiedliwiam je. Co więcej. to może zasługuje na kolejne i może to ja powinienem być jego sprawcą". Gdy krzywda jest czymś oczywistym. Po drugie zaś . bardzo niewielu Amerykanów wyraziło żal z powodu śmierci dziesiątków tysięcy irackich cywili. ale w połowie przypadków dodawali. a porażka uznawana jest za coś grzesznego . Po zakończeniu wojny. Stwierdzenie „Ja i mój kraj jesteśmy porządni. którzy słyszeli zdanie o „każdym grosiku". co zrobiliśmy. gdybyśmy potrafili zdobyć się na większą tolerancję wobec cudzych błędów. że ofiara na nie zasłużyła. aby nie znaleźć się po raz drugi w tej samej sytuacji?". w chwili uzasadnionego świętowania wspaniałego zwycięstwa. przekonując samego siebie. sprawiedliwi i rozsądni" wchodzi w dysonans ze stwierdzeniem „Ja i mój kraj skrzywdziliśmy niewinnych ludzi". do których kierowano standardową prośbę. Wyższy datek odpowiada ich postrzeganiu samych siebie jako osób dobrych i szczodrych w granicach rozsądku. że powinniśmy zrzucić o wiele więcej bomb. Być może. które oblewają egzamin wystawia się czasami na pośmiewisko. a doświadczeni trenerzy drużyn baseballowych zwalniani są z pracy po jednym nieudanym sezonie. Można to osiągnąć. Po podjęciu decyzji. Ludziom. Jedna z najbardziej niebezpiecznych funkcji propagandy wojennej polega na ułatwianiu przedstawicielom jednego narodu bezkarnego psychologicznie niszczenia przedstawicieli innego narodu. Rwanda i Kosowo to tylko kolejne okrutne przykłady tej strasznej pułapki. którzy sięgają do kieszeni. a nie usprawiedliwienia. Pułapka racjonalizacji przybiera formę eskalacji: „Dopuściłem się okrucieństwa. gdybyśmy popełniając błąd. mieszkańcy Iraku zostali opisani jako nieszczęśni wyznawcy Saddama Husajna. potrafili powstrzymać naszą obronną skłonność do zaprzeczania. tym staje się ono łatwiejsze.

Christy zakończył pracę w 1974 roku. Poległych pogrzebał na nowym cmentarzu o powierzchni siedemnastu akrów lokalny przedsiębiorca pogrzebowy. że przedstawił obywatelom swojego kraju wizję tego. co sami budowali . że jest tchórzliwym tyranem i dyktatorem. Wybrany na swój urząd w 1860 roku przy niespełna czterdziestoprocentowym poparciu. że nie ma żadnych dowodów. tym razem z powodu „konfliktu osobowości". gdy obywatele północnych stanów . że był przywódcą sekty satanistycznej. pozyskiwanie głosów przez udzielanie amnestii. było jasne. doprowadzając do wybuchu krwawej wojny secesyjnej. oraz o propagowanie hasła „wolna miłość. Badający córki lekarz rodzinny Ingramów. wolni Murzyni" („free love. gdzie suma zabitych i rannych po obu stronach przekroczyła 50 tysięcy. które obejmowało staranne przeoranie farmy Ingrama. Christy został ponownie zwolniony.nigdy do końca nie rozumiejący. w drużynie baseballowej Kansas City Royals.„bobkami Lincolna". przez 17 lat wykorzystywali seksualnie własne córki. Samoloty patrolujące nocą okolice nie zlokalizowały ognisk. Po serii przesłuchań prowadzonych przez policyjnych detektywów. że jedna z jego córek zaszła z nim w ciążę. Marty. do których przyznał się Ingram. dlaczego właściwie należy znieść niewolnictwo — byli świadkami jednej krwawej bitwy za drugą i opłakiwali śmierć bliskich. W roku 1863 nastroje antywojenne doprowadziły do wybuchu buntów poborowych. że wszyscy ludzie są równi i że rząd powinien 1 wywodzić się z ludu. po nowojorskich ulicach grasowały bandy. Paul Ingram był filarem społeczności miasta Olympia w stanie Waszyngton. że wraz z żoną. Sędzia Thomas zorganizował weselne przyjęcie we własnym domu. Zeznał. Limbaugh (tak naprawdę nazywał się Christy) podjął pracę w dziale sprzedaży. której członkowie dokonywali na terenie jego farmy rytualnych mordów na niemowlakach i zwierzętach.narodu opartego na przekonaniu. istnieje natomiast sporo dowodów wskazujących na to. co czyni tę historię jeszcze bardziej niezwykłą jest fakt. że jego dom służył jako kwatera grupy pedofilów (było wśród nich dwóch lokalnych policjantów). A jednak kiedy skończył. a następnie została przez niego zmuszona do aborcji. powiedziała jednemu z reporterów: „Republikańscy senatorzy i kongresmeni wydzwaniają [do Limbaugha] przez cały ranek. Wojna od początku była niepopularna. pobierając za to opłatę w wysokości 1 dolara 59 centów od ciała. która oskarżała go o wszystko . w Kalifornii. Ingram przyznał. and free Negroes"). by pełnić honory gospodarza na weselu Limbaugha i jego trzeciej żony. Jedna z najkrwawszych bitew wojny secesyjnej rozegrała się w Gettysburgu w stanie Pennsylwania. dopóki do stłumienia przemocy nie użyto sprowadzonych z frontu wojsk federalnych. Aby zarobić na utrzymanie Rush. nie doprowadziło do odnalezienia fizycznych dowodów mordowania niemowląt i zwierząt. nie zauważył u nich śladów molestowania. być przez lud powoływany i ludowi służyć . nie udało się zidentyfikować lekarza. Sandy. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku Jeff Christy był mało znanym prezenterem radiowym pracującym w Pittsburgu w Pensylwanii. który miał rzekomo dokonać aborcji. psychologa klinicznego Richarda Petersona i pastora Johna Bratuna. przerwał wypełnianie swoich obowiązków. Wszystko to uległo zmianie 28 listopada 1988 roku. Na uroczystość zaproszono też prezydenta Lincolna. mówca i były prezydent Harvard College .wygłosił dwugodzinne przemówienie opisujące przebieg bitwy.polityk. podżeganie do wojny.Ericki (wówczas dwudziestodwuletniej) oraz Julie (wówczas osiemnastoletniej). Musiał stawiać czoła wrogo nastawionej prasie. prezydent Bush osobiście zaniósł jego bagaż do dawnej sypialni Lincolna. rzeczywiście miały miejsce. Lincoln stał na czele podzielonego społeczeństwa. Jego wpływ wcale się na tym nie kończy. zastępczyni szefa kampanii prezydenckiej Busha z 1992 roku i współgospodyni talk show nadawanego przez telewizję kablową.o pijaństwo. Mimo dokładnych poszukiwań. kiedy kierownictwo stacji radiowej KQV zwolniło go jako „pozbawionego talentu obiboka". Mary Matalin. Ingram przyznał się do popełnienia tych ohydnych przestępstw. a poparcie dla niej jeszcze malało. W wieku 43 lat był głównym cywilnym zastępcą szeryfa i brał aktywny udział w lokalnym życiu politycznym i w działalności Kościoła Wody Żywej. Podległych mu żołnierzy Unii nazywano „Lincolnpoop" . Zaraz po rozpoczęciu urzędowania przez Lincolna siły rebelianckie zajęły Fort Sumter w Południowej Karolinie. na długo przed jego wejściem na antenę"2. podpalały i mordowały. Clarence Thomas.5 Cztery techniki wywierania wpływu Jesienią 1863 roku Abraham Lincoln był chyba jednym z najmniej popularnych i najbardziej pogardzanych prezydentów w historii Stanów Zjednoczonych. Poświęcając cmentarz. 0 to. darmowa ziemia. W 1994 roku sędzia Sądu Najwyższego. Stwierdził. który miał wygłosić „kilka stosownych uwag". Po otrzymaniu pracy w stacji KFIX w Kansas City. gdzie pozostał aż do momentu otrzymania życiowej szansy: zaproponowano mu mianowicie prowadzenie własnego talk show na antenie KFBK w Sacramento. Podczas wyborów prezydenckich 1992 roku Limbaugh został zaproszony do spędzenia nocy w Białym Domu. free land. Joe'go Vukicha i Briana Schoeninga. że przynajmniej część z nich nigdy się nie wydarzyła. iż przestępstwa. Dziś Rusha Limbaugha słucha (na antenie 600 stacji radiowych) przynajmniej dwa razy w tygodniu 11% dorosłej populacji Stanów Zjednoczonych. Oświadczył też. które rabowały. Tym. Na przykład niezwykle drobiazgowe dochodzenie policyjne. Edward Everett . wokół których miały się rzekomo odbywać satanistyczne rytuały (choć doprowadziły do przyłapania . którzy regularnie upijali się i gwałcili Julie. kiedy Ingram został aresztowany pod zarzutem molestowania seksualnego swoich dwóch córek . Wypowiedzenie w Gettysburgu 272 słów zajęło mu tylko 3 minuty.

do którego próbujesz ich nakłonić. Rusha Limbaugha i zespołu przesłuchujących w składzie Vukich. czyli fakty i wydarzenia. Arystoteles zaproponował kilka sposobów radzenia sobie z tymi czynnikami . Mówca musi umieć sterować tymi emocjami.podważanie ważności prawa. proces ten nazywamy perswazją wstępną (przed-perswazją). W wyniku nakazanych przez sąd badań na ciałach Ericki i Julie nie odnaleziono żadnych blizn — blizn. Dwaj policjanci. zeznania świadka. Peterson i Bratun wydają się zupełnie różne. co to znaczy być „Amerykaninem". na czym zależy nadawcy . jaką nadajemy naszemu problemowi oraz do sposobu przedstawienia decyzji. by mówca prezentował się jako osoba dobra i godna zaufania. Jakie są te cztery główne techniki wywierania wpływu? Pierwsza polega na przejęciu kontroli nad sytuacją i stworzeniu atmosfery sprzyjającej komunikatowi. Zespół przesłuchujący skłonił Paula Ingrama do tego.członków kilku korporacji studenckich podczas piwnych imprez na świeżym powietrzu). że została okaleczona i oskarża biuro szeryfa o odmowę aresztowania trzydziestu lekarzy. przykuje ją żywym i sugestywnym obrazem. Ericka nadał twierdzi publicznie. Jako takie stanowią ważny czynnik determinujący wynik sprawy. Paul Ingram odsiaduje wyrok 21 lat więzienia za przestępstwo. przyjaźni. że próbuje nas do czegokolwiek przekonać. Arystoteles udziela przyszłemu nadawcy wskazówek dotyczących każdego z aspektów. Innymi słowy. dyskredytowanie świadka . treść umowy.odwróci ich uwagę od argumentów przemawiających przeciwko prezentowanemu stanowisku. łączy je przynajmniej jedno . który skupi uwagę i myśli odbiorców dokładnie na tym. że popełnił najgorsze przestępstwo. że pozwoli im to uniknąć negatywnych emocji lub trwać przy emocjach pozytywnych. „co każdy wie" i „co wszyscy uważają za oczywiste" (nawet jeśli nie powinni. w jaki sformułowano prawo. oraz by ilustrowali swoje tezy żywymi obrazami odwołującymi się do wydarzeń historycznych i wyobraźni słuchaczy. Arystoteles podał recepty na wzbudzenie u słuchaczy określonych emocji . komunikat (logos) i emocje widowni (pathos). którego . ponieważ w rzeczywistości kwestia powinna być przedmiotem dyskusji). który — tak się składa . godny zaufania albo posiadający inne atrybuty ułatwiające przekonywanie. Następnie nadawca musi zadbać o właściwy wizerunek w oczach odbiorców. jak twierdzi.wszystkie stanowią przykłady niezwykle skutecznej perswazji. a następnie podsuń im sposób reakcji na te emocje. Na przykład wskazał pewne okoliczności. Schoening. Cztery techniki wywierania wpływu sięgają korzeniami starożytności. które potwierdzałyby oskarżenia Ericki i Julie o wykorzystywanie seksualne. najważniejszych polityków i ponad dwudziestu milionów regularnych słuchaczy jego audycji. w których rozpoznała członków satanistycznego spisku i którzy. Jednak z najskuteczniejszym wpływem mamy na ogół do czynienia wówczas. prawników i sędziów. zdolnych skłonić odbiorcę do pozytywnego myślenia o danym problemie czy sposobie działania. W pewnym sensie okoliczności te definiują pole gry. że list został napisany przez samą Julie.jak twierdzi większość ekspertów . by zrobić z nich właściwy użytek. gdy udaje się połączyć cztery techniki wywierania wpływu. zazdrości. Technikę tę określamy mianem wiarygodności źródła. .i pokazał. Julie Ingram stwierdziła. skuteczny wpływ opiera się na kontrolowaniu uczuć odbiorców i przestrzega prostej zasady: wzbudź w odbiorcach określone emocje.nigdy nie popełnił3. że otrzymała od ojca list z pogróżkami. Jeżeli nadawcy uda się sprytnie sformułować problem i zdefiniować sposób. Wreszcie. które wydają się logiczne. Precyzują zagadnienie i ograniczają liczbę możliwych do wykorzystania taktyk. jakie może popełnić ojciec (którego w rzeczywistości niemal na pewno nie popełnił). a nawet skłoni odbiorców do autoperswazji. mimo upływu ponad 137 lat. twórcą pierwszej pełnej teorii perswazji był Arystoteles4. strachu.gniewu. Jak zauważyliśmy w rozdziale 1. później okazało się jednak.sposób. służące skłonieniu kogoś do przyznania nam racji. Skuteczna perswazja wstępna ustala to. może wpłynąć na nasze reakcje poznawcze i uzys- kać naszą zgodę. dobrze poinformowany. Jego teoria rozróżniała trzy aspekty perswazji . którzy mieli należeć do grupy pedofilów zaprzeczyli temu. cztery ogólne zabiegi. radzi.źródło (ethos). aby odpowiadał wcześniejszym przekonaniom słuchaczy. Osoba rozgniewana będzie się zachowywać inaczej niż osoba zadowolona. Zaleca na przykład. Komunikat powinien być tak sformułowany. w jaki należy o nim dyskutować.które dziś moglibyśmy nazwać „przedstawianiem sprawy w odpowiednim świetle". Dzięki połączeniu rozrywki i perswazji Rush Limbaugh przykuwa uwagę prezydentów. nadal mordują niewinne niemowlęta. które miały być wynikiem wielokrotnych tortur satanistycznych. Perswazja wstępna odnosi się do struktury. Oprócz zeznań samego Ingrama nie ma żadnych dowodów. liderów Kongresu. W takiej sytuacji odbiorcy skupiają się na własnych uczuciach i stosują się do prośby w nadziei. jak wykorzystać te emocje w służbie perswazji. wcale nie stwarzając wrażenia. wywiera na nas wpływ. nadal uczy się o nim w amerykańskich szkołach i nadal. które przygotowują grunt pod argument perswazyjny w sądzie . Arystoteles dostrzegł jeszcze jeden czynnik wpływający na perswazję: atechnoi. by autorzy przemówień konstruując komunikat perswazyjny korzystali z argumentów. wstydu . Choć przypadki Abrahama Lincolna. które pozostają poza bezpośrednią kontrolą mówiącego.pokrywa się z działaniem. Arystoteles uważał. że sprawą kluczową jest zrozumienie emocji słuchaczy. nadawca musi zaprezentować się jako ktoś sympatyczny. jakoby wykorzystywali seksualnie córki Ingrama. Orędzie gettysburskie Abrahama Lincolna zdefiniowało. Trzecia technika polega na skonstruowaniu i przekazaniu komunikatu. co wielu ludzi uważa za niemożliwe: do zmiany wspomnień z własnego życia i do uwierzenia. na którym wygłoszony zostanie argument. sędziów Sądu Najwyższego. Na czym polega kunszt tych specjalistów od perswazji? Co czyni kogoś skutecznym agentem wpływu? Skuteczny agent perswazji może wykorzystać dowolną liczbę technik wywierania wpływu.

nie wspominając o zniesieniu niewolnictwa. Ojcowie założyciele podjęli kolejną próbę. którym nie . Na końcu tego rozdziału przytaczamy przemówienie gettysburskie. dla których powinni wybrać określony sposób działania. a nie z ratyfikacją amerykańskiej Konstytucji w roku 1789. która w momencie uchwalenia nie delegalizowała niewolnictwa. musiał uzasadnić wysiłek wojenny. które utożsamiały narodziny Ameryki z Deklaracją Niepodległości i naczelną zasadą równości. Zadanie mówcy lub prawnika polega na podaniu takiej definicji sytuacji. Zauważmy.„Ten sąd nie ma prawa osądzać królowej". których uczą się na pamięć dzieci w szkole i które często parodiują: „osiemdziesiąt siedem lat temu". a nie 1789 (wystarczy porównać skalę obchodów dwusetnej rocznicy państwowości amerykańskiej z 1976 roku z niemal zlekceważoną dwusetną rocznicą uchwalenia Konstytucji w roku 1989) jest najlepszym dowodem siły przesłania Lincolna. usprawiedliwił je wszystkie za pomocą czterech słów. w którym Lincoln odnosi się do tych kwestii.Rzymski prawnik Cyceron zgadzał się z większością tego. jaką mógł się posłużyć. Najbardziej niezwykłe jest to. Jeśli idzie o wykreowanie i wykorzystanie wiarygodności źródła.tego. Lincoln stanął przed poważnym problemem: jego autorytet jako prezydenta nie był akceptowany przez znaczną część słuchaczy . należy zakwestionować jakość postępku . wcześniej starał się ograniczać niewolnictwo do Południa. Wyobraź sobie. i zaapelował o doprowadzenie do „nowych narodzin wolności". Obranie takiej taktyki utrudniłoby jednak rebeliantom późniejsze przyłączenie się do Unii. Lincoln zdefiniował problem w taki sposób. że ich państwo narodziło się w roku 1776. W orędziu gettysburskim Lincoln zastosował typową technikę perswazyjną stosowaną przez każdego zręcznego polityka: zdefiniował problem w taki sposób. którzy polegli w jej obronie pod Gettysburgiem . ani tych.w zależności od waszego stosunku do kwestii niewolnictwa. sztuczka Lincolna nie została wówczas przyjęta z aprobatą przez wszystkich na Północy. pod którymi mógł się podpisać niemal każdy. Lincoln musiał uzdrowić społeczeństwo. Przeciwnicy niewolnictwa znajdowali natomiast oparcie w zawartym w Deklaracji Niepodległości stwierdzeniu.„Owszem. Jeżeli taka riposta jest niemożliwa. to było morderstwo. że musiał wygrać. Gdy i to się nie powiedzie. ale także przez wielu mieszkańców Północy. posługując się przy tym błyskotliwymi uogólnieniami i gładkimi słowami (patrz rozdział 6). Wstępniak w „Chicago Times" wyrażał oburzenie z powodu tego. Czytelnicy zauważą zapewne podobieństwa między zaleceniami Cycerona a sposobem prowadzenia wielu współczesnych spraw sądowych. Jednak z najskuteczniejszą bodaj techniką perswazyji wstępnej Lincolna mamy do czynienia w pierwszych czterech słowach orędzia. by uznać. ani wojnie. proklamacji znoszącej niewolnictwo. a na jej korzyść przemawia wiele okoliczności łagodzących". które wyzwoliło niewolniczą społeczność Południa. którzy mieli 6 zbyt wielki szacunek do siebie. delikatnie mówiąc. Jak to możliwe? Za pomocą tych czterech słów Lincoln utożsamił narodziny Stanów Zjednoczonych z podpisaniem Deklaracji Niepodległości w 1776 roku. Są to hasła. ustanowił coś. Gdyby Lincoln żył dzisiaj. żeby przejść do historii. zabiła go. utrzymać Unię i przyłączyć rebeliantów do reszty narodu. Pierwszy rząd powołany przez kolonistów opierał się na Artykułach Konfederacji i pod wieloma względami poniósł klęskę. Jedna z najważniejszych zasług Cycerona polegała na rozwinięciu Arystotelesowskiego pojęcia atechnoi w teorię statis albo statusu problemu . Lincoln musiał uzasadnić działania podjęte przez siebie kilka miesięcy wcześniej . co najważniejsze. że ten zestaw celów bardzo ograniczał retorykę. Zwolennicy niewolnictwa argumentowali na rzecz prymatu Konstytucji.powinności mówcy: oczarowywać (ustanowienie wiarygodności mówcy). po uchwaleniu Konstytucji w 1789 roku. Na przykład jednym z powszechnych sposobów usprawiedliwiania wojny jest opowiadanie o jej okropnościach . To. nazwalibyście go „niezdecydowanym" albo „liberałem w przebraniu konserwatysty" . Zadanie perswazyjne stojące przed Abrahamem Lincolnem w Gettysburgu było. Nie było to przemówienie dla ludzi zainteresowanych szczegółami polityki. że Lincoln zdradził Konstytucję (stawiając wyżej Deklarację Niepodległości) i zniesławił jej autorów oraz tych. W 1863 roku rzecz miała się zgoła inaczej. Jeśli i taka reakcja nie wchodzi w grę. Co ciekawe. która będzie najkorzystniejsza z jego punktu widzenia. Tak więc Lincoln.zniesienie niewolnictwa. bardzo złożone. Cyceron. który znany był w starożytnym Rzymie ze skutecznej obrony w sądzie najsławniejszych rzymskich opryszków i morderców. którzy oczekiwali drobiazgowej analizy powodów. jak w każdym z nich zrealizowano cztery techniki wpływu.przede wszystkim przez zbuntowanych południowców. iż „wszyscy ludzie zostali 5 stworzeni równi" . Wróćmy teraz do trzech przykładów skutecznego wywierania wpływu opisanych na początku tego rozdziału i zastanówmy się. swojej Proklamacji.w tym wypadku polegałoby to na oczernianiu rebeliantów z Południa poprzez obrazowe opisy cierpienia niewolników albo przypadków ich mordowania. o tym jak należy walczyć. uczyć (przedstawienie komunikatu popartego solidnymi argumentami) i poruszać (wywołać u słuchaczy emocje). ale sprawczyni miała dobre intencje. Za co zginęli żołnierze pod Gettysburgiem? Dlaczego warto kontynuować działania wojenne. Po pierwsze.„ludzi. że w przemówieniu nie wspomniano o żadnym z najważniejszych wówczas problemów: o niewolnictwie. Na przykład wezwał naród do podjęcia „niedokończonego dzieła" tych. mimo ciągłych strat w ludziach? Po wtóre. Wreszcie. Proklamacja znosząca niewolnictwo wyznaczała przełom w polityce Lincolna. ale nie było to morderstwo". co my nazywamy perswazją wstępną. co na temat perswazji powiedział Arystoteles. teraz zadecydował o jego zniesieniu. którzy polegli. że twoja klientka jest oskarżona o morderstwo. zasadach traktowania byłych niewolników. co określił mianem officia oratońs . by każdy mógł się z nim zgodzić. należy zakwestionować definicję działania . Pierwsze słowa mowy obrończej powinny zaprzeczać faktom . że Murzyni są im równi" .„Tak. należy zakwestionować prawo trybunału do orzekania w sprawie .„Moja klientka tego nie zrobiła". iż obecnie Amerykanie uznają.

że niezależnie od naszego stosunku do niewolnictwa. nie wspomniał o stronach walczących pod Gettysburgiem. że niewolnictwo powinno zostać ograniczone. w orędziu gettysburskim nie wykorzystano wielu powszechnych dziś technik perswazyjnych. ani nie podzielił Amerykanów na południowców i mieszkańców Północy. czy naród „który narodził się w ten sposób i pozostaje wierny tym wartościom. dobrze znających Biblię słuchaczy taka konstrukcja oddawała szczególną. że jedynym celem wszystkich pracujących w radio jest sprzedaż czasu reklamowego"8.poprawki. Tym. Odwrócenie się plecami do tego niezwykłego narodu byłoby sprzeciwieniem się woli Boga. bez względu na rasę i kolor skóry. O ile charakter misji Lincolna był bardzo złożony.wątku poczęcia. którzy polegli w walce. czyli zapewnienie wysokiej słuchalności. i wreszcie przez abolicjonistów. Zwróćcie uwagę na to. Drugim zadaniem Limbaugha . poświęcenia i konsekracji nowego narodu. Jedną z często stosowanych przez Limbaugha technik perswazji wstępnej jest określanie jakiejś osoby lub propozycji w taki sposób. Po pierwsze. w której tamci zostali pochowani. określając ich mianem odważnych i czcigodnych. Jak mówi: „Punktem zwrotnym mojej kariery było uświadomienie sobie. Jak może istnieć rząd wywodzący się z ludu. „liberalnymi demokratami". czy niewolników i ludzi wolnych. by źródłem komunikatu był ktoś inny. „skomuszałymi liberałami" i „brzydalo-Amerykanami" (uglo-Ameńcans). Mówił natomiast o wszystkich Amerykanach.zadaniem. wyzbyć się lęku przed tym. by mało kto miał ochotę polubić tę osobę albo poprzeć tę propozycję. Tym. to niech tak będzie. Zarazem twierdzi. Lincoln budował ich wiarygodność. Gdyby Lincoln dał do zrozumienia. amerykańska Konstytucja nadaje Amerykanom prawo do samorządu — skoro więc niektóre stany chcą utrzymać niewolnictwo. musi zapewnić sobie słuchaczy. że apeluje o narodową jedność we własnym imieniu. Pierwsze zadanie realizuje dzięki temu. powołany przez lud i służący ludowi. co najbardziej wpłynęło na zmianę kierunku historii amerykańskiej było odwołanie się Lincolna do uczucia obłudy. W tamtych czasach typowym sposobem usuwania tej sprzeczności było utrzymywanie. Jego program jest pełen wezwań do głosowania na preferowanych przez niego kandydatów oraz apeli. że wszyscy ludzie zostali stworzeni równi". który jest obecny w całym przemówieniu .). broniąc ich wizji? Co zaskakujące. skoro niektórych Amerykanów wyłącza się ze wspólnoty wbrew ich woli? Lincoln zmusił słuchaczy do uświadomienia sobie własnych uprzedzeń i zdecydowania.mówiąc o narodzie „oddanym idei. red.jest uzyskanie poparcia słuchaczy dla swoich poglądów politycznych. Co mógł zrobić „uczciwy Abe"? Przyjął taktykę używaną dziś często przez reklamodawców (którzy także nie cieszą się szczególnym zaufaniem): spraw. delegalizując niewolnictwo. którzy nie ufali mu z powodu zbyt wolnego tempa przemian. którzy uznawali go za niegodnego zaufania.bardzo pomysłowo . Wreszcie odwołał się do poczucia obowiązku i wierności wobec tych. ale niekoniecznie zniesione. zostałby wyśmiany przez wszystkich przeciwników oraz tych. . co w rozdziale 25 nazywamy taktyką granfalonu (gnmfalloon tactics . podał nawet w wątpliwość to. „pedałami". które wydają się Limbaughowi ważne.że jeśli chcą mieć spójne poglądy. by pisać do Kongresu w sprawach. udzielił mu swojego głosu). ujaranymi pacyfistami".podobała się jego polityka wojenna i którzy uważali. Jednak w Gettysburgu całkowicie go odrzucił. co pozwala mu zrealizować zadanie drugie jest zastosowanie czterech technik wpływu. musimy dalej walczyć za Unię. Przemówienie nie zawiera na przykład żywych. że każda z tych emocji wymaga zorganizowanego działania: aby podtrzymać naszą dumę narodową. Zwróćcie uwagę. Siedem lat po orędziu gettysburskim Stany Zjednoczone przyjęły Trzynastą. Nawet Lincoln akceptował przez pewien czas ten kompromis. czy on i jego słuchacze godni są tego. które na zawsze zabezpieczyły amerykańskie oddanie sprawie równości. duchową naturę amerykańskiej demokracji. Dla dziewiętnastowiecznych. jako o ludziach niezwykłych i zaangażowanych w wielki eksperyment samorządności i wolności. zapewniając równą ochronę prawną wszystkim obywatelom i gwarantując prawo głosu wszystkim. jeśli wolicie. że naród poczęty w wolności i oddany zasadzie równości może na zawsze zniknąć z powierzchni ziemi. by poświęcić ziemię. Następnie wzbudził w słuchaczach lęk . I tak na przykład ostrzega on swoich słuchaczy przed „wariatami od ochrony środowiska". Choć przemówienie wygłosił Lincoln (albo. Jednak Lincoln skonstruował swój komunikat skupiając się na wątku. „naćpaną hollywoodzką lewicą". że nasz niezwykły naród przestanie istnieć oraz spłacić swój dług. czarnych i białych. zwłaszcza jeśli podzielamy jego poglądy. którego się wypiera lub którego wagę próbuje umniejszyć . muszą pozbyć się jednego z dwóch uprzedzeń"7. Co ciekawe. jak zmiana źródła wzmaga skuteczność komunikatu. ale wielu z nich pozostawało mimo to zwolennikami niewolnictwa. Jak twierdzi Garry Wilłs: „Amerykanie darzyli wówczas rewerencją (pozytywnym stosunkiem) Deklarację i\Tiepodległości. „długowłosymi. że jest zajmujący i zabawny. o tyle Rush Limbaugh musi wykonać tylko dwa proste zadania perswazyjne. a ich sprawę mianem szlachetnej. Czternastą i Piętnastą Poprawkę do Konstytucji . źródłem komunikatu byli założyciele państwowości amerykańskiej oraz żołnierze polegli w walce o naród poczęty z wolności. zapadających w pamięć obrazów wojennych ani żadnej powtarzającej się. narodzin. Najpierw wyraził swoją dumę z powodu bycia Amerykaninem (wykorzystując to.taktyki odwoływania się do dumy grupowej .lęk przed tym.przyp. nawet o zbuntowanych południowcach. pracować na rzecz wolności i wraz ze wszystkimi Amerykanami wypełniać naszą niezwykłą misję. Lincoln przekonywał ich . może przetrwać". którzy powołali ten niezwykły naród do życia i sami oddali życie za jego trwanie. Przypominał słuchaczom o ich hipokryzji już w pierwszych słowach . W Gettysburgu Lincoln po mistrzowsku zagrał na emocjach Amerykanów. Kto jednak będzie się kłócił z założycielami państwa i tymi. „feminazistkami". zarobaczonymi. chwytliwej frazy.

powtarza w kółko te same argumenty . edukacja i regulacje w przemyśle tytoniowym. Limbaugh przerwał połączenie i powiedział słuchaczowi. że łatwo trafiają do słuchaczy żywiących uprzedzenia rasowe. abyś uwierzył. „W Kansas City więcej ludzi pracuje dla rządu niż w sektorze prywatnym".zanim ich głos pojawi się na antenie — procedurze sprawdzającej. oraz że ten „liberalny" rząd popełnia błędy w takich dziedzinach jak prawa obywatelskie. (Kiedy Limabugh wygłosił to zdanie ośmiu spośród dziewięciu sędziów Sądu Najwyższego mianowanych było przez prezydentów republikańskich. Ponadto Limbaugh sprawuje całkowitą kontrolę nad informacjami podawanymi podczas jego programu.że stara się realizować ideał „doskonałego programu radiowego". że chciałbym. sprawiając. Rush Limbaugh stosuje wiele technik. że palenie powoduje rozedmę i raka płuc oraz choroby serca". które uzasadniają rządowy alarm w tej sprawie). te które nie wymagają absolutnie żadnych umiejętności — niech je wykonują głupi Meksykanie".zazwyczaj nie kłócimy się z przyjaciółmi. Jednym ze sposobów przyjętych przez Limbaugha jest powtarzanie plotek i insynuacji takich jak: „Sąd Najwyższy stał się schronieniem dla liberalizmu". „Pamiętam długie kolejki po benzynę w latach siedemdziesiątych.lub nieco mniej. a w dodatku uchodzi im to płazem". „Hillary Clinton wygląda jak ornament na masce Pontiaca". że jego słuchacze odbierają komunikat tak. co oznacza. Jeżeli dzwoniący sprawia szczególne kłopoty. Kiedy rozmowa z afroamerykańskim słuchaczem nie układała się po jego myśli. że rozumieją nasze troski i że nas reprezentują. „Pieniądze przeznaczane dziś na jedną klasę wystarczyłyby do wynajęcia dla wszystkich nauczycieli i dzieci limuzyn z szoferami". aby ustanowić wiarygodność źródła. kiedy wyjmie sobie z nosa tę kość". aby skupić uwagę na swoich argumentach: „Arbuzy są jak ekologiczni aktywiści . jeśli idzie o taktyki przed-perswazyjne. W swoim programie telewizyjnym stwierdził: „Wszyscy ci bogacze . Słuchacz nie mógł oczywiście odpłacić Limbaughowi pięknym za nadobne. Limbaugh wygrywa walkowerem. Powiedzmy. Limbaugh może wyłączyć fonię. czyli na rok szkolny. energetyka. Słuchacze dzwoniący do studia poddawani są . (Koszt wynajęcia limuzyny w Santa Cruz w Kalifornii wynosi 55 dolarów za godzinę plus napiwek i podatki. gdyby zechcieli podwozić się nawzajem do szkoły). aby upewnić się. że żyją tak samo jak my. Limbaugh. półprawdy. który umknął biedzie. że nikotyna uzależnia. jest plotka i insynuacja . przy czym minimalny czas wynajmu to trzy godziny. Dość przerażające projekty.zielone na zewnątrz. taki jak jego słuchacze". zniechęca słuchaczy do głębszego namysłu nad tym. ani tego. przedstawia się jako „zwykły facet. korzystając z innych metod niż te. Jego argumenty przesycone są rasizmem. jak tego typu wizerunek ułatwia wywieranie wpływu . Zwróćmy uwagę. „Sędzia Sądu Najwyższego Clarence Thomas jest człowiekiem.Thomas otwarcie się do tego przyznawał). zawinione przez Jimmy'ego Cartera". „Nie udowodniono. Posługując się lekceważącymi żarcikami. ani odpowiedzieć na zaczepkę. że jest mnóstwo dowodów. Wreszcie.wybiera temat dnia i powtarza swój punkt widzenia formułując go . że koszt wynajęcia limuzyny dla jednej osoby na 40 tygodni. Kto popierałby jakiejkolwiek maści nazistów i kto jest przeciwnikiem „doskonałości"? Limbaugh zniekształca też cudze poglądy. z czego czterech przez Reagana).jak rodzina Kennedych i Perotów . że dzwoniący nie będzie słyszał programu i wyjdzie na głupka jako osoba nieodpowiadająca na zadawane pytania. to 102 tysiące 400 dolarów. (W 1971 roku Uniwersytet Yale przyjął Thomasa na studia prawnicze w ramach programu akcji afirmatywnej. ale czerwone w środku". zarabiał około 20 milionów dolarów rocznie . nieprawdaż? Oczywiście Clinton nie popierał. jawne zafałszowania lub bezpodstawne twierdzenia przedstawiane jako prawda. który zakładał. Na przykład w okresie prezydentury Clintona Limbaugh zganił go za propozycję podwyżki podatków dla rodzin o dochodach poniżej 50 tysięcy dolarów rocznie i za plan jednostronnego rozbrojenia Stanów Zjednoczonych. by „zadzwonił do niego. ani nie zamierzał wprowadzić w życie żadnej z tych propozycji. Funkcja przed-perswazyjna plotki i insynuacji polega na określeniu kontekstu późniejszego argumentu. co mają do powiedzenia odpowiada temu. co sprawia. (Nie powinniśmy też zapominać. Specjalnością Limbaugha. Wynajęcie limuzyn na dwudziestoosobowej klasy i nauczyciela kosztowałoby zatem ponad 2 miliony 100 tysięcy dolarów . Argumentując na rzecz strefy wolnego handlu NAFTA stwierdził: „Proste prace. czy to. które zalecają organizacje walczące o prawa obywatelskie". „Ralph Nader to człowiek-chusteczka". Na przykład używa obrazowego języka. (Mniej więcej 5% czynnej zawodowo populacji Kansas City pracuje dla rządu). by łatwiej było je odrzucić.udają. iż rząd jest zbyt liberalny i rozrzutny. Gdy procedura zawodzi i pojawia się niepożądany punkt widzenia. co mówi: „Gubernator Ann Richards powinni byli wyprasować twarz zaraz po urodzeniu". że kiedy Limbaugh wypowiadał te słowa.kwotę znacznie przekraczającą dochód przeciętnego Amerykanina).zniekształcenia. jak on sobie tego życzy. nie licząc napiwków. (Kolejki tworzyły się w roku 1973 za administracji Nixona). że 10% przyjętych studentów pochodzić będzie z mniejszości etnicznych . Wynajęcie pięciogwiazdkowej limuzyny na dzień kosztuje 512 dolarów. Limbaugh może po prostu odłożyć słuchawkę. (Prawie wszyscy naukowcy zgadzają się co do tego. co chce usłyszeć Limbaugh.

Najwyraźniej dyskutowano tam często o molestowaniu dzieci.przekonania o tym najpierw córek. że są molestowane seksualnie przez dwóch różnych sąsiadów. (3) osoby. w których donosiły o tym. które wykorzystują dzieci i zwierzęta do praktyk rytualnych. kontrastując to z postawą grup zewnętrznych. Rush Limbaugh. Stwierdził też. To poczucie wyższości „swoich" umacniane jest przez ośmieszanie innych. Podczas gdy Lincoln wzbudzał w słuchaczach poczucie dumy z powodu tego.tych. Następnie pokazał zdjęcie trzynastoletniej wówczas Chelsea Clinton. żeby przeżyć). iż okaże się. macie normalną pracę . straszy tym. współuzależnienie czy powracanie do zdrowia. Zastanówmy się wreszcie nad tym. którzy chcą odkleić ze swojego zderzaka naklejki wyborcze Clintona i Gore'a.że ofiarom traumy bardzo trudno jest zapomnieć). że tak naprawdę ma ona na celu zdjęcie z anteny właśnie jego programów. że ojciec je molestował jest niepełna. jak Paul Ingram mógł uwierzyć w to. 10 Repressed Memońes. Zauważmy. a potem ojca. iż była molestowana seksualnie przez ojca. możemy zauważyć kilka czynników. historie pojawiające się w środkach masowego przekazu oraz książki w rodzaju The Courage to HeaJ. Podczas sesji terapeutycznych służących wywołaniu fałszywych wspomnień na temat molestowania seksualnego używa się szeregu technik przed-perswazyjnych. że ktoś z obecnych na sali był jako dziecko molestowany przez krewnego. Matka nie potwierdzająca opowieści swojej córki. (W rzeczywistości precyzyjne badania pokazują coś odwrotnego . Podczas pierwszych rekolekcji Ericka i Julie złożyły niezależne skargi. dlaczego tak głosowaliście"). który wypowiada dwuznaczne uwagi.ludzie będą wiedzieli. ale nagradzane uwagą. iż było się seksualnie molestowaną było nie tylko stosowne. co mówi. Ponadto określił Doktrynę Bezstronności (wymóg. W programie telewizyjnym w 1993 roku Limbaugh wyjął zdjęcie Socksa. że Biały Dom ma też swojego psa?". iż osoby. co na ogół ma tragiczne konsekwencje. sympatią i poczuciem przynależności. korzysta z taktyki granfalonu (odwoływania się do dumy grupowej).na przykład sytuację. które wpłynęły na sformułowanie oskarżenia . zaprzecza rzeczywistości. w jaki sposób Ericka i Julie uwierzyły w to.oni muszą żebrać. winne są prześladowań religijnych". Niestety sprawa Ingrama nie jest odosobnionym incydentem. że są Amerykanami. Równocześnie jednak coraz więcej przemawia za tym. O ile Lincoln chciał.poprzez wpływ interpersonalny. promuje się pewien żargon. że zdała sobie sprawę z tego. że „Pierwszej Poprawki używano do usuwania religii nie tylko ze szkoły. że . które padły ofiarą kazirodztwa na wiele lat wypierają traumatyczne wspomnienia ze świadomości. Po pierwsze. Mieliśmy do czynienia z ogólnonarodową epidemią oskarżania rodziców o molestowanie seksualne własnych dzieci. przepowiedziała. Po drugie. który ma służyć do interpretowania tych wydarzeń . kreuje się kontekst sprzyjający formułowaniu takich oskarżeń . żeby to poczucie wyższości stało się także twoim udziałem? To proste. którzy są namiętnymi słuchaczami jego audycji i zgadzają się ze wszystkim.na różne sposoby. takich jak liberałowie („Jesteście wyżsi moralnie od tych liberalnych faszystów wrażliwości. ale i ze wszystkich instytucji rządowych". Podczas rekolekcji w 1988 roku.lansując trzy powiązane ze sobą przekonania: (1) kazirodztwo jest znacznie powszechniejsze. że wiele oskarżeń o molestowanie seksualne opiera się na wspomnieniach skonstruowanych później. by określenie Amerykanin miało charakter inkluzywny. Śledztwo policyjne wykazało.takie terminy jak zaprzeczanie rzeczywistości. że chodzi o nią. o tyle Limbaugh podkreśla prestiż bycia jednym ze „swoich". przy czym aż 60% ofiar w ogóle nie pamięta. powinni nalepić zamiast nich znaczek upoważniający do parkowania na miejscu na inwalidów . Kiedy klientka wysuwa argument przeciwko hipotezie o wykorzystywaniu. że padły ofiarą molestowania. i zapytał: „Czy wiecie. podobnie jak Abraham Lincoln. W rozdziale 20 omówimy to. że „władze chcą uchwalić prawo głoszące. które w miejscu pracy trzymają na biurku Biblię. Oczywiście w niektórych rodzinach rzeczywiście dochodzi do molestowania seksualnego. Późnym popołudniem ostatniego dnia rekolekcji Ericka także oznajmiła. (2) w społeczeństwie działają sekty satanistyczne. sponsorowanych przez ich kościół. że była molestowana. czy Michelle Remembers . w której stwierdzenie. Przyłączyły się do niej inne dziewczynki. mniejszości („Zauważyliście. że brały udział w dorocznych rekolekcjach dla nastoletnich dziewcząt pod hasłem „Serce sercu". Ponadto. kota Clintonów. która utrzymuje. Słuchaj audycji Limbaugha (zwiększając tym samym ich notowania) i powtarzaj „On ma rację!". co może się zdarzyć. Dokładna analiza tych przypadków ujawnia zbieżności z incydentem Ingrama i stałe wykorzystywanie czterech technik wpływu. Jedna z dziewcząt natychmiast wybiegła na zewnątrz i oświadczyła. jeśli sprawy przybiorą obrót niezgodny z jego wizją. Oto kilka przykładów. Limbaugh powiedział kiedyś. w jaki sposób samo powtarzanie może zwiększyć skuteczność komunikatu. Co musisz zrobić. że w obu przypadkach brak dowodów umożliwiających sformułowanie aktów oskarżenia. Wiemy. Dokumentacja tego. że kategorie te pozwalają przedstawić w pożądanym świetle niemal każde wydarzenie. Wymagało to wykonania dwóch zadań perswazyjnych . kobieta należąca do sekty odnowy ewangelicznej i podająca się za uzdrowicielkę. nieodpowiadających rzeczywistości9. niż się sądzi i może obejmować doświadczenia o charakterze niecielesnym takie jak oglądanie w łazience własnego ojca lub słuchanie wuja. że gwałcił i molestował własne córki. które także stwierdziły. że wszystkie zamieszczane w prasie portrety pamięciowe kryminalistów przypominają Jesse Jacksona?") lub jego polityczni rywale („Ci z was. Limbaugh proklamuje wyższość „swoich" . by nadawcy równoważyli kontrowersyjne opinie poglądami reprezentującymi odmienny punkt widzenia) mianem „Ustawy Uciszającej Rusha" („Hush Rush Bili") i oświadczył. pogwałcone granice. nadając jej jednak specyficzne zabarwienie. Limbaugh często gra na dwóch rodzajach emocji. kazirodztwo emocjonalne. Po pierwsze. Karla Franko. Choć powyższy opis jest niepełny.

Jak zauważył Robert Lynd: „Nic nie poprawia nam samopoczucia bardziej niż przekonanie. co jest dla nas najlepsze. podać jej lek. którzy ocaleli". Klienci zachowujący się w sposób akceptowany przez terapeutę powracają do zdrowia. którego prokurator poprosił o poradę w kwestii metody prowadzenia śledztwa. sprawdzając. by uprawiali na jego oczach seks. by klientka przekonała samą siebie. osoby. że nasze dobro będzie leżało mu na sercu. że klient był prawdopodobnie molestowany seksualnie. jest współuzależniona. a zamieszanie wywołane przez oskarżenia niemal zawsze doprowadza do rozbicia rodziny. Ofshe poprosił go. ale i zaufanymi przyjaciółmi. a więc bardzo wiarygodnych. Jeżeli dochodzi do konfrontacji. W czasie swoich przesłuchań Paul Ingram zetknął się z wieloma taktykami. by spróbował je wyjaśnić. że może się wydarzyć coś gorszego. by prowadziła dziennik.tożsamość ofiary. którzy znają się na podobnych sprawach. które wywołują fałszywe wspomnienia u „tych. Ingram pod naciskiem przyznał. która ocalała. nieudane życie miłosne. Na przykład Franko wygłosiła przepowiednię. która wie.zachowywali się tak.policja. Klientka musi ponadto zrozumieć. jakie towarzyszyło nam. Jak się to robi? Jednym ze sposobów. Terapeuta jest akceptowany jako osoba posiadająca autorytet.a następnie próbując dodać do tego obrazu jak najwięcej szczegółów). jakie towarzyszą jej ulotnym wspomnieniom z przeszłości. Ludzie ci byli nie tylko przedstawicielami władzy i ekspertami. a następnie pokierować jej wspomnieniem molestowania seksualnego. czego doświadczyły jego córki i przestraszył się. gdy leżeliśmy w łóżku . że „kiedy wyartykułuje te wspomnienia. Rzekome wykorzystywanie seksualne staje się psychologiczną „podpórką". określany nieprecyzyjnym mianem „serum prawdy".na przykład zły sen albo uczucie strachu. Z tą nową tożsamością jest jej bardzo wygodnie. Klientce nadaje się nową tożsamość . rozbudza się w klientce nadzieję. Richardem Ofshe — ekspertem od sekt. Ingramowi przypomniano o pewnych niejednoznacznych incydentach (wyniosłość. Wreszcie. a nie czemuś.że jego córki uległy technikom wywierania wpływu podczas letnich rekolekcji). że większość normalnych ludzi doświadcza od czasu do czasu któregoś z tych objawów. że była molestowana seksualnie jest dostarczenie jej długiej listy rzekomych objawów: „Czy zdarza się. czy Ingram uzna za prawdziwy incydent. na których zachęca się ją do relacjonowania wykorzystywania seksualnego. specjalistycznego wykształcenia oraz tego. znajduje się na dobrej drodze do tego. Od terapeuty oczekujemy profesjonalizmu. że winę za całe zło ponosi ktoś inny"". zachęca się klientkę do skonfrontowania rodzica z oskarżeniem o wykorzystywanie seksualne. czyli takiego kierowania odbiorcą. Początkowo Ingram nie mógł sobie przypomnieć tego zdarzenia. by wytężył pamięć. W tym punkcie terapeuta może: skorzystać z „pracy wyobraźni" (wybierając jakieś negatywne wspomnienie z dzieciństwa . którzy nie mogli świadomie kłamać. co się stało. z której trudno zawrócić. ponieważ uznali. Jako rodzic poczuł się winny temu. która mogła być wykorzystywana seksualnie"). zakłada się. który w rzeczywistości był całkowicie sfabrykowany . za co klientka mogłaby być osobiście odpowiedzialna. a nawet akty miłości mogą zostać przedstawione w strasznym świetle: ojcowski uścisk może przecież oznaczać pogwałcenie granic i podpadać pod kategorię gwałtu emocjonalnego. przyjaciele . Ingram zgodził się i kolejnego dnia powrócił ze szczegółową relacją na temat tego. Ericka i Julie zaakceptowały te cechy. że jego córki nie mogłyby skłamać w takiej sprawie. Sesje terapeutyczne mają często emocjonalny charakter . że nie wiesz. obiecując jej. jakby oskarżenia były prawdziwe. zahipnotyzować klientkę („cofając ją w czasie". co zmusiło go do uznania. że ktoś z obecnych na sali byt wykorzystywany seksualnie. Dwuznaczne zachowania. że Karla Franko posiada dar uzdrawiania i przepowiadania przyszłości. Sesje terapeutyczne sprzyjają korzystaniu z jednej z najpotężniejszych taktyk komunikacyjnych: autoperswazji. co Julie i Erice -jego przyznanie się do winy miało rozpocząć proces dochodzenia do zdrowia i pozwolić jego rodzinie stawić czoła temu. klientka wkracza na drogę. że jest winny zbrodni (i wykluczenia innej możliwości . Źródłem komunikatu o molestowaniu jest najczęściej terapeuta albo psycholog szkolny. która odpowiada „tak" na kilka z tych pytań. Na przykład przesłuchujący przypomnieli Ingramowi o realności diabła (w którego wierzył) i powiedzieli mu. terapeuta często pyta o wykorzystywanie wprost („Czy była pani wykorzystywana seksualnie jako dziecko?") lub nie wprost („Mówi pani jak osoba. jak . że mają problemy wymagające rozwiązania.ostatecznie ludzie poddają się terapii. Podczas sesji terapeutycznych. czy wreszcie poprosić klientkę. poczuje się lepiej". że wypieranie wspomnień o tego rodzaju przestępstwach jest czymś powszechnym. w którym będzie zapisywała wolne skojarzenia. jak doszło do molestowania. sposobem usprawiedliwiania własnych porażek. Przekonanie ekspertów oraz najlepszych przyjaciół o tym. Winę za każdy problem — niepowodzenie w szkole. Klientka. duchowni. Wszyscy w najbliższym otoczeniu Ingrama .została zgwałcona przez ojca. zgodnie z którą miało się okazać. że padła ofiarą molestowania. aby przypomniała sobie przeszłość). rodzina. z jaką traktowały go przez kilka ostatnich lat Julie i Ericka) i poproszono. które wytwarzają fałszywe wspomnienia na temat wykorzystywania seksualnego. Złożono mu tę samą propozycję. nadwagę — przypisuje się agresywnemu rodzicowi. Wreszcie. że popełnił przestępstwo podważyło zaufanie Ingrama do własnych wspomnień. Ofshe od początku nie dowierzał historii i postanowił zweryfikować swoje podejrzenia. by sam wykreował komunikat potwierdzający diagnozę o wykorzystywaniu seksualnym. a ponadto uwierzyły. by przekonać samą siebie.że mianowicie zmusił syna i córkę. Siłę tych technik można zaobserwować na przykładzie rozmowy Paula Ingrama z psychologiem społecznym. czego chcesz? Czy boisz się nowych doświadczeń? Czy boisz się przebywać sama w ciemności? Czy czujesz się inna niż pozostali?" Kłopot w tym. taki jak sodium amytal. W rezultacie otrzymujemy zestaw żywych „wspomnień" molestowania seksualnego wytworzonych przez samą zainteresowaną. psychologowie. Klientka jest nagradzana za przyjęcie tej nowej tożsamości przez terapeutę i w trakcie sesji grupowych.

że jest ona akurat córką prezydenta. czy podziwiają Abrahama Lincolna. Jeżeli natomiast uważasz. Jeżeli cenisz Lincolna i Limbaugha. wykorzystuje nasze najgłębsze lęki albo oferuje złudną nadzieję . W następnych czterech częściach książki scharakteryzujemy bowiem różne sposoby realizacji czterech technik wywierania wpływu . że definicja propagandy wydawać się musi arbitralna. że lubisz nadawcę i zgadzasz się z nim. ani rozważać konkurencyjnych wyjaśnień . chcieliśmy przedstawić ogólny zarys tego. że reakcje czytelników na poprzednie akapity różniły się w zależności od tego. Po pierwsze. albo z plotką.ich własne wspomnienia. lecz po prostu bardzo skuteczną propagandą. o czym będziemy mówić dalej. Lincoln wykorzystał nasze poczucie dumy. iż propagandę najłatwiej rozpoznać po tym. zestawiliśmy te trzy źródła wpływu. Używanie takich określeń jak „łatwy" i „przyjemny" sprawia.namysł i dociekania ustają. Tu jednak pojawia się problem. Chcielibyśmy zasugerować dwa zestawy pytań. a nasze własne osiągnięcia . Na przykład psycholog poznawczy EJizabeth Loftus w swoich badaniach nad ludzką pamięcią często demonstrowała. byliśmy zaskoczeni tym. abyś polubił nadawcę i zgodził się z treścią jego komunikatu. Nasz świat byłby smutny. Tego rodzaju żarty mogą też służyć zwiększaniu uprzedzeń wobec tych. że aby zmienić lub zmodyfikować wspomnienia dotyczące wypadku lub zbrodni wystarczy po prostu zadać pytania na temat incydentu (por. by nie zauważać świadectw. przesłuchania PauJa Ingrama prowadzone przez Ofshego pokazują jasno. ból innych ludzi . w jaki doznajemy tych uczuć. by samemu nie stać się obiektem drwin13. aby się rozebrały i rozkazał Erice. Jeżeli zatem łapiesz się na tym. co to znaczy być Amerykaninem i o postawę zgodną z tym ideałem. Tego rodzaju pogardliwe żarty nie zachęcają do dyskusji. Nie ma powodu do dalszych dyskusji na temat poglądów Hillary Clinton .komunikat wcale nie był prawdą. jakie ma do wyboru przywódca.aby przekonać się. Zestawmy to z tanim żarcikiem. Proces myślowy ustaje. dlaczego w ciągu dziesięciu lat po orędziu gettysburskim uchwalono aż trzy poprawki do Konstytucji. o zakresie możliwości. co sądziłeś . oraz jakie są tradycyjne wartości amerykańskie. w którym wyśmiewa się wygląd nastolatki tylko dlatego. . co działa i dlaczego. Po pierwsze. że jest łatwa i przyjemna. lecz skłaniają do konformizmu: zmuszają do podzielania cudzych poglądów ze strachu. to przypuszczalnie czytałeś ten rozdział z uczuciem zażenowania (jeżeli nie przerwałeś lektury) i zapewne przylepiłeś nam etykietkę „uprzedzonych" i „propagandystów". Po drugie. dziś natomiast jest bohaterem Ameryki. jak pospolite. by zaapelować do nas o namysł nad tym. albo uważasz. że . nakłaniając rodzica albo członka rodziny do zadawania sugestywnych pytań dotyczących fikcyjnego wydarzenia (w tamtym konkretnym przypadku chodziło o zgubienie się w dzieciństwie w centrum handlowym). co wielu ludziom wydaje się tak cenne . Po drugie. nie mamy już powodu prowadzić dalszych dociekań.na przykład na temat opieki zdrowotnej albo wychowywania dzieci . by uklękła i uprawiała seks oralny z jego synem. Jest w tym pewna ironia. że Paul Ingram przewodził sekcie satanistycznych pedofilów. stanowi świetną ilustrację odkrycia zgodnego z większością badań psychologicznych . Podstawowym celem propagandy jest nakłonienie cię. Dobry terapeuta może zrobić to samo . Podejrzewamy. Czemu to służy? Czy żart pomaga nam lepiej zrozumieć kwestie polityczne? Czy zachęca do przemyślanej perswazji. oparte na teoriach przedstawionych w ostatnich dwu rozdziałach.to w sobotnie bądź niedzielne popołudnie powiedział dzieciom. tak istotnej dla demokracji? Jest on niczym więcej jak tylko tanią próbą wywyższenia nas kosztem innych. czy komunikat pobudza do namysłu nad poruszanymi problemami? A może zniechęca do myślenia i gra na przesądach? (Innymi słowy: którą z opisanych w rozdziale 3 dróg przetwarzany jest komunikat: drogą ośrodkową czy obwodową?). o tym.wbrew temu.smutku. jak działa i powinien działać rząd. aby zadać kilka pytań.wykorzystywać uczucia. Kiedy propagandysta bez skrupułów gra na naszym poczuciu niepewności.mamy natomiast mnóstwo powodów. których się wyśmiewa15. że Paul Ingram jest satanistą. W jednym z eksperymentów Loftus poszła o krok dalej i wykazała. Demonstracja Ofshego jest niezwykła przynajmniej z dwu powodów.ponieważ jest ona tylko głupim. Po drugie. to prawdopodobnie ucieszyłeś się i wykrzyknąłeś: „Nareszcie ktoś zdemaskował tych szarlatanów". że można „wszczepić" wspomnienia z dzieciństwa. Na przykład w latach sześćdziesiątych XJX wieku Abraham Lincoln zostałby określony mianem propagandysty.dumy. że Hillary Clinton wygląda jak ornament na masce Pontiaca. Zestawmy to z insynuacją. aby zachęcić nas do namysłu nad życiem i pobudzić rozwój umiejętności życia14. Przygotowując materiały na temat orędzia gettysburskiego. służące odróżnianiu propagandy od uczciwej i przemyślanej perswazji.że ludzka pamięć jest procesem konstrukcyjnym. na przykład uczucie niezadowolenia. szanują Rusha Limbaugha i wierzą w wartość pewnych form terapii. że psychoterapia jest bujdą. rozdział 9)12. może być to znak. gdyby niesprawiedliwość nie budziła w nas gniewu. że Lincoln jest przeceniany. lecz niezwykle silne techniki perswazyjne mogą zmieniać coś. Szczegółowemu opisowi tych trzech skutecznych przypadków wpływu przyświecały dwa cele. Po pierwsze. w jaki sposób nadawca komunikatu posługuje się emocjami? Absurdem byłoby sądzić. że traumatyczne wspomnienia są często wypierane i odzyskiwane. Wszystko zależy od sposobu. niewartym naszej uwagi ornamentem na masce. nienawidzisz Limbaugha albo sądzisz. Kiedy perswazja zamienia się w propagandę? Jakie formy perswazji najlepiej służą naszym interesom? Często sugeruje się. o ówczesnych problemach. o tym. jak wiele dowiedzieliśmy się o amerykańskiej historii. które są sprzeczne z naszym stanowiskiem. że możemy reagować na bieżące wydarzenia w sposób wolny od emocji. Z chwilą gdy uznajemy. dlaczego obrona praw i poglądów mniejszości jest ważna w demokracji.

którzy tu walczyli. bądź jakikolwiek inny naród. Orędzie gettysburskie Abrahama Lincolna Osiemdziesiąt siedem lat temu nasi ojcowie powołali na tym kontynencie do życia nowy naród. nie możemy uświęcić tej ziemi. że ten wielki. Podejmujemy działania. Celem staje się udowodnienie za wszelką cenę własnej wyższości i racji. czego dokonali tutaj oni. którzy oddali życie. aby ten naród mógł żyć. Odważni ludzie — żywi i martwi .konstruujemy fałszywe wspomnienia z przeszłości albo traktujemy niewinną osobę w sposób okrutny. Ale w szerszym sensie tego słowa nie możemy poświęcić. Nasze postępowanie jest ze wszech miar właściwe i stosowne. Nasze emocje biorą górę nad zdolnościami krytycznymi. przez lud i służący ludowi nie zniknie z powierzchni ziemi.zażartował kiedyś podczas bankietu: „Dziś recepta na popularny talk show polega na zidentyfikowaniu uprzedzeń słuchaczy i graniu na nich w swoich programach" l6 . który zrodził się w takich okolicznościach i poświęcił takiej idei. Stajemy się zależni od tych. stojącemu przed nami zadaniu: przysiąc. To raczej my powinniśmy poświęcić się wielkiemu. co tu polegli. co tutaj mówimy. który narodził się w Wolności i poświęcił realizacji idei. nie może wszakże zapomnieć o tym. Perswazja wstępna: przygotowanie gruntu pod skuteczne oddziaływanie . nie pójdzie na marne. którzy wspierają naszą maskaradę. może przetrwać. To my. błogosławiony przez Boga naród ujrzy nową jutrzenkę wolności. że wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi. Świat puści w niepamięć to. Zebraliśmy się. sieci niezwykle popularnych stacji radiowych . czy ten. Jego stwierdzenie warto potraktować serio i dostrzec w nim wyzwanie dla nas wszystkich. a rząd wyłoniony z ludu. powinniśmy poświęcić się realizacji niedokończonego dzieła. uświęcili ją w sposób. Obecna wielka wojna domowa pokaże. Spotykamy się na wielkim polu bitewnym tej wojny. Tom Milewski — główny menedżer Greater Media. któremu walczący tak szlachetnie się przysłużyli. których nie podjęlibyśmy w innych okolicznościach . aby poświęcić połać tej ziemi na miejsce wiecznego spoczynku tych. jakiego nie jesteśmy w stanie wzbogacić ani umniejszyć. że śmierć tych.Wpadamy w pułapkę racjonalizacji opisaną w poprzednim rozdziale. żyjący.

lecz cnotliwymi uczynkami . zajmujących się psychologią konsumenta. że tym „magicznym" składnikiem jest stara. w jaki określany jest dany obiekt lub przedstawiane dane działanie ukierunkowuje nasze myśli i reakcje poznawcze odnoszące się do tego przekazu. że marka A jest najlepsza.różniły się tylko ceną. w reklamach podkreśla się. możemy zdefiniować je w taki sposób. tak łagodny i tak skuteczny jak marka A. Psycholog społeczny Daryl Bem przytacza interesującą analizę. reklamy aspiryny są efektywne. Zapłacisz ekstra cenę za te środki.żadna inna marka nie działa szybciej" i „żadna nie jest łagodniejsza dla twojego żołądka". chociaż ich szczególna siła wynika tylko z większej ilości aspiryny (lub paracetamolu. aby odbiorca naszego komunikatu zaakceptował naszą definicję sytuacji i w skutek tego był już wstępnie przekonany (pre-persuaded). Producent zapomniał jednak dodać. Żarcik ten jest zabawny.dwie miarki ciasteczek na jedną miarkę czekoladek orzechowych. który brzmi mniej więcej tak: „Mam nowy. że żaden inny środek przeciwbólowy nie jest tak silny. łagodniej czy skuteczniej. którzy zasłużyli na to. że badania rządowe wykazały.że to ofiary były łotrami. a my w ogromnej liczbie ustawiamy się w kolejkach i kupujemy reklamowany produkt. a nie tylko taka sama jak cała reszta. Reklama innego wyrobu głosi. tak szybko działający. Tak więc jest ona rzeczywiście nieprześcigniona . które stosujemy do opisania jakiegoś obiektu czy zdarzenia. kiedy jesteśmy czujni i analizujemy je dokładnie. że ohydne zbrodnie nie były w ogóle „zbrodniami". Według niego jednym z czynników. przeprowadziło przekonujący eksperyment.6 Słowa. lecz niereklamowanej marki. lecz jakże wspaniale brzmi to w reklamie: nie jeden składnik. Dwóch badaczy.swobodę. Czytając etykietkę odkrywamy. że i ta druga aspiryna nie działa szybciej od normalnej aspiryny. aspiryna to aspiryna . ani mniej skutecznie niż inne. ponieważ głosząc. Taki opis produktu stwarza złudzenie. A może wolisz aspirynę zalecaną pod hasłem „nieprześcigniona pod względem szybkości . Według Bema pewną dobrze znaną markę aspiryny (będziemy ją nazywać „marką A") lansuje się jako stuprocentową. Jak słowa uzyskują swoją siłę. która pokazuje. jakbyśmy naprawdę wierzyli. Z psychologicznego punktu widzenia. które mają wpływ na ludzi Popularna aktorka komediowa Roseanne opowiada żarcik. jeśli chodzi o częstość występowania zaburzeń żołądkowych. Tę prostą regułę perswazji znał już Cyceron ponad dwa tysiące lat temu. Dlatego kasy rejestrują wzrost obrotów. Za pomocą określeń. Wiedzą oni.lecz oczywiście sama też nie przewyższa żadnej innej marki. środka zastępującego aspirynę) z dodatkiem kofeiny. czystą aspirynę. Dzieciaki to uwielbiają. że język pozwala na dużą swobodę w posługiwaniu się słowami i ich interpretowaniu . że zawiera on składnik „zalecany przez lekarzy". zanim jeszcze zaczniemy na serio przedstawiać argumenty. że istnieje jakaś poważna różnica między różnymi markami aspiryny. iż żadna marka aspiryny nie działa ani słabiej. że w rzeczywistości badania te wykazały jedynie. sposób. W takich przypadkach to oni mogą nam spłatać figla. iż żaden inny środek przeciwbólowy nie jest silniejszy. swoją zdolność wywierania wpływu i przekonywania? Krótko mówiąc. którym zawdzięczał swój sukces. lecz cały zestaw wypróbowanych w medycynie składników w ekstra silnej „formule". że to pożywne. była jego umiejętność przekonania sędziów. wspaniały przepis na mieszankę kempingową . Jednak agencje reklamowe i eksperci w dziedzinie polityki codziennie z dużym powodzeniem czynią to ze swymi produktami. tania aspiryna. w którym zademonstrowali efektywność .wszystkie poddane badaniom marki były sobie równe . ani też nie ma między nimi żadnej różnicy. Innymi słowy. a więc skłonna jest do bezwiednego ulegania wpływom. Wiadomo. że słodyczy nie można przekształcić w pożywny pokarm po prostu przez nadanie im innej nazwy. ponieważ wszyscy wiemy. Tę dobrze znaną aspirynę sprzedaje się z powodzeniem za cenę pięć razy wyższą od ceny równie skutecznych produktów mniej znanych marek. Kilka towarzystw farmaceutycznych wprowadziło także na rynek „ekstra silne" środki przeciw „bólowi artretycznemu". Jednak większość z nas nie zawsze zachowuje czujność. którą można wykorzystać do celów perswazyjnych. Za przywilej łykania marki A kupujący muszą zapłacić w przybliżeniu trzy razy więcej niż za aspirynę równie skuteczną. ani bardziej skuteczny od aspiryny marki A. Takie krzykliwe próby masowej perswazji wydają się żałośnie przejrzyste. Zażycie dodatkowej aspiryny byłoby mniej kosztowne. skłaniają nas do niemal automatycznego wyciągnięcia (błędnego) wniosku. szybciej. dobra. w jaki sposób w reklamach telewizyjnych stosuje się słowa i sloga1 ny . Te same badania kontrolne wykazały. iż żaden inny lek nie działa silniej. żeby ich zabito. bo jest to mieszanka kempingowa". polegający na wykazaniu niewinności pewnych najbardziej znanych w Rzymie morderców.

został on wycofany z rynku po tym. co uczyniono. które staramy się zaspokoić jeszcze dzisiaj. jeśli posługujesz się kartą kredytową) nazywają cenę paliwa nabywanego za gotówkę „ceną z rabatem". Departament Obrony (poprzednio zwany Departamentem Wojny) używa terminu „konflikt o niskim natężeniu" (low-intesity conflict) w odniesieniu do . łagodniejsza Ameryka". „Najlepsze.polegać. „Uczyńcie Amerykę znowu silną". a następnie powiązał ją z pewnym produktem (Absorbine Jr. Słowa mogą być też używane do określania problemów i kreowania w ten sposób osobistych i społeczny potrzeb. W swej historii reklamy amerykańskiej Stephen Fox dowodzi. który miał leczyć to schorzenie. że reklama wywierała największy wpływ w latach dwudziestych XX wieku4. wymyślił nazwę „stopa sportowca" {athlete's foot . większość Amerykanów nie wiedziała. że domokrążcy oferujący ubezpieczenia zdrowotne dla osób w podeszłym wieku nazywają swój prospekt reklamowy „bezpłatnym uzupełniającym poradnikiem opieki medycznej".. W tym czasie reklamujące się firmy nadały nazwy wielu „potrzebom konsumentów". Rozstrzygnięcie. Co to naprawdę znaczy? Dla niektórych honorowy pokój oznaczał natychmiastowe wycofanie się i zakończenie niesprawiedliwej wojny. Dawni patrioci amerykańscy potrafili wzmagać zapał rewolucyjny nadając niewielkiej utarczce z Brytyjczykami nazwę „masakry bostońskiej". które mają pozytywne konotacje. że oceny konsumentów były bardziej przychylne w odniesieniu do mięsa oznaczonego etykietą „75% chudego" niż w stosunku do mięsa oznaczonego etykietą „25% tłuszczu". określił tę taktykę jako stosowanie „błyskotliwych ogólników"3. jako „świeże mrożone ryby". że życzliwość. powiedział bez ogródek: Kraft jest nazwą.Bili Clinton. że „nawet twój najlepszy przyjaciel nie powie ci o tym" . W takich przypadkach propagandysta posługuje się „gładkimi" słowami. lecz zwykle są niejednoznaczne w tym kontekście. wreszcie centrowy demokrata nowego typu . Everett Grady z firmy Ruthrauff i Ryan reklamował mydło pod nazwą „Koło Ratunkowe" (Lifebuoy) na budzącą postrach chorobę B. Często pełne znaczenie wniosku pozostawia się wyobraźni słuchaczy. jeśli chodzi o kształtowanie postaw konsumentów wobec mielonego mięsa2. Być może pamiętasz ten produkt. Reklama głosiła dumnie: „Pamiętaj. mieć zaufanie). która wytwarza dany produkt. Być może jeden z najbardziej przekonujących przykładów tej gry pod hasłem „nazwa to jest to" dotyczył reklamy tamponów Rely (ang. łagodność. co można kupić za pieniądze". takie jak: NyQuil. do której konsument ma zaufanie. że nazwano go Rely . Chwast pod jakąkolwiek inną nazwą nadal pozostanie chwastem.nie uświadomiła nam wszystkim. Kiedy Hamisha Maxwella. i można jej użyć do sprzedaży innych produktów.O. „Musimy popierać naszych dzielnych żołnierzy walczących o wolność". czyli zapach ciała (body odor)\ W nowszych czasach agencje reklamowe wymyśliły nowe kategorie wyrobów (czyli nowe potrzeby) i nowe marki produktów umożliwiających ich zaspokojenie. producent specyfiku pod nazwą „Listerine". Oto parę przykładów: „Życzliwsza. spopularyzowała termin halitosis na określenie nieświeżego oddechu. Przeciwnicy aborcji nazywają się „obrońcami życia" (któż mógłby być przeciw życiu?). Dobra nazwa firmowa może być warta więcej niż fabryka. Arthur Kudner. Z naszego punktu widzenia być może wszyscy powinniśmy pamiętać. nazwano go Rely". że sklepy spożywcze określają mrożone ryby. którzy mieli wspólny cel polegający na zredukowaniu skutków propagandy. to rely . dopóki firma Lambert . „bezprzewodowe urządzenie elektryczne" brzmi znacznie lepiej niż „urządzenie zasilane z dwóch baterii". Oczywiście nie tylko reklamujące się firmy wymyślają nowe określenia jako środki propagandy5. że doprowadzi do zawarcia honorowego pokoju w Wietnamie. Stwierdzili oni. autor tekstów reklamowych w firmie Erwin. że producenci drobnego sprzętu gospodarstwa domowego określają swoje zasilane z baterii produkty jako „bezprzewodowe urządzenia elektryczne"? Słowo „chude" jest bardziej atrakcyjne niż słowo „tłuszcz". to co najlepsze. w którym są używane. jednak w większości konkretnych sytuacji jeszcze mniej ludzi byłoby zgodnych co do znaczenia tych słów. dyrektora generalnego firmy Philip Morris. W końcu lat trzydziestych XX wieku Instytut Analizy Propagandy (Institute for Propaganda Analysiś).sposobu sformułowania komunikatu. słowo „świeże" pomaga przesłonić fakt. Wasey i Jefferson. co Richard Nixon miał na myśli mówiąc o honorowym pokoju. Niewiele osób nie zgodziłoby się z tym. że Nixon ma „słuszny" cel w odniesieniu do wojny wietnamskiej. Dla innych oznaczał kontynuowanie walki. 7-Up. dopóki Stany Zjednoczone nie odniosą bezwarunkowego zwycięstwa. „bezpłatny poradnik" jest znacznie bardziej użyteczny niż jeszcze jeden druk reklamowy.). Na przykład firma Lambert. wystawiane na sprzedaż w dziale świeżego mięsa. zapytano o powody tej decyzji. oraz walka o wolność są dobrymi rzeczami.na określenie grzybicy). Miller. nocne lekarstwo na zaziębienie.informując nas. że ryby są mrożone. czyli piwo „małokaloryczne". że stacje benzynowe (które liczą sobie trochę więcej. wyjaśniając trudności gospodarcze Niemiec w kategoriach „czerwonego niebezpieczeństwa" i „problemu żydowskiego". siła. Na przykład Philip Morris nabył firmę Krafta za sumę ponad sześć razy większą od jej wartości księgowej. Czy można się dziwić. czyli niecola. pozostawiono wyobraźni każdego ze słuchaczy. iż możemy cierpieć na tę przypadłość. że mają halitosis. Adolf Hitler używał tej samej techniki do zmobilizowania Niemców. różne marki intymnych dezodorantów dla kobiet. dając jednak wyraźnie do zrozumienia. stanowiący grupę wybitnych intelektualistów tych czasów. Weźmy na przykład uroczyste przyrzeczenie Richarda Nixona w kampanii prezydenckiej 1968 roku.i że to wszystko. jak powiązano go z syndromem wstrząsu toksycznego. jak gdyby ta nazwa uczyniła ten wyrób godnym zaufania. podczas gdy osoby opowiadające się za prawem kobiet do przerywania ciąży określają się jako „zwolennicy prawa wyboru" (któż mógłby być przeciw prawu wyboru?).

jest to dziwny termin. kładziemy nacisk na pewną szczególną cechę omawianej „istoty ludzkiej". odporne na zmiany") czy pasta do zębów Close-up („Zbliżenie").perskiego króla. który pokonał Babilończyków i uważany jest za bożego pomazańca. że konflikty te były doświadczeniami o bardzo dużym natężeniu dla tych niewinnych cywilów. Określenia. które są użyteczne przy opisywaniu własnego stanowiska. które „kroją na plastry" . podczas gdy wojskowi używali łagodniejszych określeń. wolni-sowieccy. „atrakcyjną Chinkę".przy czym postępowanie to często było aprobowane przez ich mężów . które Stany Zjednoczone wspierały w latach osiemdziesiątych XX wieku. który przypuszczalnie miał w tym przypadku odnosić się zarówno do mężczyzn. David Koresh był przekonany.powinna być dosłownie nie do pomyślenia. Siłę słowa dobrze rozumiał niejaki Vernon Howell. a Staromowa zapomiana. zgłaszało się znacznie mniej kandydatek niż na ogłoszenia. radykał.zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej będące skutkiem działań wojennych) oraz BDA (bomb-damage assessment. Koresh starał się zapłodnić wiele swoich wyznawczyń. inicjatywa. Następnie reagujemy na te cechy. gdy weźmie się pod uwagę. A dlaczego nie mieliby aprobować takich związków? Ostatecznie David Koresh był prorokiem. że na ogłoszenia oferujące pracę. Jak to ujął Orwell: „Celem Nowomowy było nie tylko dostarczenie środka ekspresji dla światopoglądu i nawyków umysłowych odpowiednich dla zwolenników Ingsocu. „nowy porządek świata" czy „pomost do XXI stulecia". „pierestrojka i głasnost". Oto przykład: badacze stwierdzili. Właśnie ta nieodłączna natura języka daje nam zdolność przekonywania. co nazywa „podwójną mową" (doublespeak) i co roku przyznaje nagrodę za najbardziej zwodnicze posługiwanie się językiem przez osobę publiczną6. oraz słowa „kontrastujące" . „kobietę". Psycholog Gordon Allport zwrócił uwagę na to. że kiedy Nowomowa zostanie przyjęta raz na zawsze. eliminowanie wczasów w więzieniu". które zwracają uwagę na cechy decydujące o atrakcyjności produktu".czy czternastoletnich dziewczynek było aprobowane przez ich rodziców.w której historię nieustannie pisze się od nowa w języku dnia . Siła propagandowego oddziaływania słów została w dramatyczny sposób przedstawiona w powieści George'a Orwella Rok 1984 . co jest hebrajskim odpowiednikiem Cyrusa . „sportowca". służące do określania przeciwnika. bogaci-biedni. wybór. podporządkowany związkom zawodowym. mężczyźni-kobiety . jak i do kobiet). że ludzie skłonni są działać stosownie do nazw i określeń. w których użyto terminów o szerszym zakresie znaczeniowym10. Jako pomazaniec boży. organizując naszą rzeczywistość wokół danego określenia. „protekcjonizm japoński". „teoria domina". Po objęciu przywództwa nad małą religijną grupą w miejscowości Waco w stanie Teksas. w jakiej myślenie jest uzależnione od słów"8. Powieść ta nabiera cech jeszcze bardziej mrożących krew w żyłach. że w czasie II wojny światowej praca Orwella polegała na pisaniu probrytyjskich audycji propagandowych nadawanych dla Indii. którą Newt Gingrich udostępnił innym konserwatywnym republikanom. Historia reklamy i ruchów politycznych potwierdza fakt. Politycy interpretują problemy społeczne i wymyślają programy narodowe posługując się takimi wyrażeniami jak „zimna wojna".i dziećmi. lecz także uniemożliwienie innych sposobów myślenia. Istotnie. baterie DieHard („Wytrwałe. zdradzać". Notatka ta przedstawia dwie listy słów pozwalających dodać pikanterii każdemu przemówieniu: „optymistyczne. używanie słów w ten sposób jest tak powszechne. że natura języka polega na dzieleniu i kategoryzowaniu tego szumiącego gwaru informacji. liberał.aby była zgodna z potrzebami i pragnieniami przywódców państwa. Reklamujące się firmy wiedzą o tej sile słów i dlatego wybierają dla swych produktów nazwy firmowe: szampon Head and Shoulders („Głowa i ramiona").takie jak „gnicie. Howell przyjął też imię David. „filantropa". Jednak zdolność słów i określeń do wpływania na nasz sposób pojmowania świata rozciąga się także na inne konteksty. gdy uprzytomnimy sobie. W psychologii społecznej jednym z najlepiej udokumentowanych zjawisk jest . co w przypadku dwunasto.służą do dzielenia świata na małe zgrabne pakieciki i do sugerowania pewnego zakresu stosownych działań. pozytywnie oddziałujące" słowa takie jak „inspiracja. przedstawiając się w ten sposób jako duchowy spadkobierca króla Dawida. jak „mówić jak Newt". Oto przykład samoświadomości: notatka służbowa zatytułowana Język: kluczowy mechanizm kontroli o tym. Zakładano. w których stosowano zaimek osobowy „on" (zaimek.nowomowie .tzn. wówczas myśl heretycka . oni/ich. Określając kogoś jako „mężczyznę". biali-czarni.wojen. David Koresh oznacza więc potomka Dawida i pomazańca powołanego do wypełnienia boskiej misji7. Podobnie przeciwnicy wojny z Irakiem mówili o „powrocie do domu naszych synów i córek w workach na zwłoki". „pełzający komunizm". łącznie z żonami innych mężczyzn . praca za zasiłek (workfare).ich liczbę ocenia się na 50 tysięcy w Nikaragui i 70 tysięcy w Salwadorze. „wojna z narkotykami". że Wilham Lutz zebrał cały tom tego. przynajmniej w takiej mierze. zwaną Gałęzią Dawidową (Branch Davidians). „lekarza". czyli kogoś namaszczonego przez Boga do wypełnienia jakiejś specjalnej misji. poza wieloma innymi możliwymi jej właściwościami. którzy dostali się w krzyżowy ogień . których używa się do opisania jakiegoś zdarzenia czy sytuacji. Howell starał się określić siebie jako proroka powiązanego z religijnymi przywódcami przeszłości.ocena zniszczeń i strat spowodowanych bombardowaniami). że jego obowiązkiem jest udzielanie swego nasienia i stworzenie nowego pokolenia wybrańców. który oddziałuje na nas w każdej sekundzie dnia9. takich jak „straty towarzyszące" (coJlateraJ damage . jego imię i nazwisko o tym świadczyły.takie jak my-oni. Przyjął on nazwisko Koresh. myśl odbiegająca od zasad Ingsocu .

których używamy. Będziesz porozumiewał się z nią przez telefon. że rozmawiają z kobietą mniej atrakcyjną. dopóki nie zamaskują myśli"1S.w jaki sposób można ich używać do przekonywania i tworzenia rzeczywistości społecznej. Ellen Decker Tanke i Ellen Berscheid ilustruje. zaczynają definiować i tworzyć nasz społeczny świat. żeby wziąć udział w badaniu tego. Innymi słowy. których określono jako „mających dobre osiągnięcia w matematyce". mówił do niej w sposób. na przykład woźny mówił im. dlaczego są tak porządni. których sklasyfikowano jako „chorych umysłowo".samospełniająca się przepowiednia . Niektórzy z tych uczniów słuchali pogadanek o tym. oraz przekazano apel woźnego. dlaczego wyrzucanie śmieci na stołówce jest ważne.polega ona na tym. Czym ostatecznie są kwadrat i koło? Są tylko słowami. Badanie Marka Snydera. że rozmawia z atrakcyjną kobietą. ukierunkowując nasz proces podejmowania decyzji.jest cechą specyficznie ludzką. W całym tym rozdziale kładliśmy nacisk na wartość propagandową słów i określeń . Jednak słowa nie muszą być wykorzystywane do zakłamywania rzeczywistości. których by to dotyczyło. oceniali ją jako bardziej atrakcyjną. jak nasze określenia i sposoby ujmowania rzeczywistości mogą tworzyć i zmieniać tę rzeczywistość 14 . na której zarejestrowano tylko połowę rozmowy. że kiedy niezależnym obserwatorom umożliwiono wysłuchanie taśmy. co mówiła.wrzucali do koszy trzy razy więcej śmieci niż ich koledzy z klasy. wreszcie kobiety określone jako „piękne" zachowują się tak. W drugim badaniu Miller i jego współpracownicy znów uzyskali podobne rezultaty. na ogół działali potem w sposób bardziej inteligentny. Jednak zaskakujące jest to. Kiedy podaje się nam jakąś definicję świata. oczekiwania tworzyły rzeczywistość. podobno dlatego. żeby utrzymywać wszystko w porządku. że rozmawiają z kobietą atrakcyjną. po czym utworzono parę z ciebie i jakiejś kobiety. Natomiast ci wybrani losowo pięcioklasiści. W jednym z badań Mi Her i jego współpracownicy starali się przekonać uczniów kłasy V w Chicago. którą jej partner uważał za mniej atrakcyjną. Gdy ci niezależni obserwatorzy słuchali tego. że w tym eksperymencie przydzielono was oboje do grupy „bez komunikacji niewerbalnej". chwast pod inną nazwą może stać się różą. stali się porządniejsi i schludniejsi . żeby być porządnym i schludnym. że określenie jakiejś sytuacji często wywołuje zachowania.zadanie. Umożliwia nam ona twórcze rozwiązywanie problemów.tzn. a słowa można modelować dopóty. że słowa mają zdolność „wstępnego przekonywania". W obu przypadkach przepowiednia stała się faktem. że wylosowani uczniowie. które większość rodziców uzna za raczej trudne. o tym. Nie ma w tym nic dziwnego. „jak ludzie zawierają ze sobą znajomości". bardziej pewną siebie. Dlaczego? Gdy mężczyzna myślał. Połowa badanych otrzymała zdjęcie bardzo atrakcyjnej kobiety. Ta elastyczność dostarcza klucza do udaremnienia zamiarów propagandysty. Dzięki elastyczności ludzkiego umysłu jest wiele sposobów określenia każdego zdarzenia. której partner myślał. żeby bardziej przykładali się do matematyki 13 . to jednak wręczono ci pakiet infor- macji zawierający jej zdjęcie. Dziesiątki eksperymentów wykazały. Zdolność manipulowania słowami i pojęciami „w głowie" . stwierdzając. bardziej ożywioną i bardziej serdeczną niż kobieta. i w ten sposób wpływa na nasze zachowanie. W jaki sposób określenie kobiety jako atrakcyjnej wpływało na zachowanie mężczyzn? Mężczyźni. Byli też zachęcani przez swoją nauczycielkę do zastanowienia się. jeśli chodzi o śmiecenie. które sprawiają. przy dostatecznej liczbie powtórzeń i psychologicznej znajomości ludzi. . który wyzwalał jej najlepsze i najbardziej błyskotliwe cechy. którą umieszczono w innym pokoju. poczucia humoru i uzdolnień towarzyskich niż mężczyźni przekonani. ludzie zdrowi psychicznie. Słowa i określenia. później poprawili się z matematyki w większym stopniu niż ich koledzy z klasy. a mianowicie wypowiedzi kobiety (ale nie pokazano im jej fotografii). Philipa Brickmana i Diany Bolin ilustrują siłę perswazyjną. oceniali swoją partnerkę wyżej pod względem opanowania. schludni i nie śmiecili . zdolność myślenia . Co wykazały wyniki tego badania? U tych uczniów. Postaw się na miejscu typowego mężczyzny uczestniczącego w ich eksperymencie: zgłosiłeś się na ochotnika. lecz wielokrotnie mówiono im. którzy słuchali pogadanek. o niebezpieczeństwach związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Zorganizowano dla nich pogadanki o ekologii. W jaki sposób dochodzi do takich efektów? To nie są żadne czary. zawsze możemy zapytać: „Dlaczego takie określenie? Jakie inne definicje sytuacji rzuciłyby więcej światła na tę sprawę?". Badania Richarda Millera. pozostałym dano zdjęcie kobiety stosunkowo mało atrakcyjnej. że są klasą porządną i schludną. jak gdyby byli chorzy psychicznie i mogą zacząć zachowywać się w taki właśnie sposób. Jednocześnie trzeba pamiętać. Hitlerowski minister propagandy Goebbels chyba najlepiej opisał tę siłę słów: „Nie byłoby czymś niemożliwym udowodnienie. są traktowani tak. jak gdyby były piękne. nasze uczucia. Ta definicja rzeczywistości ukierunkowuje nasze myśli. których określono jako „porządnych i schludnych". jaką taka etykietka (kibel) ma na przykład w środowisku edukacyjnym12. możemy lepiej zrozumieć istotę zagadnienia. iż określenie to staje się prawdziwe. że kwadrat jest w istocie kołem. bez konieczności manipulowania rzeczywistym obiektem metodą prób i błędów. wówczas znacznie większe wrażenie wywierała na nich ta kobieta. iż jest ona atrakcyjna fizycznie. Rozpatrując dane zdarzenie z różnych punktów widzenia. żeby byli porządni. jak ważne jest. Innym uczniom nie organizowano pogadanek. że przeciętni drugoklasiści. którzy sądzili. naszą wyobraźnię. których określono jako „bardziej inteligentnych". których jedynie napominano. że są jedną z najporządniejszych klas w szkole. nie nastąpiła poprawa zachowania. Chociaż nie widziałeś swojej partnerki.

podsumował to najlepiej słowami: „Każdego wieczora od 2000 do 23 00 telewizja jest jednym wielkim kłamstwem"3. opartą na prostym zewnętrznym fakcie (stłuczona szyba). że zszedł z tego świata. że świat przedstawiony w telewizji jest jako reprezentacja rzeczywistości wielce mylący. że te postawy i przekonania są odzwierciedleniem zniekształconego obrazu amerykańskiego życia. Ponadto ich badania świadczą o tym. co widzimy w telewizji. Co więcej. Dziewczynka była zrozpaczona i przez parę godzin mówiła coś. a pokazywane kobiety są młodsze niż mężczyźni. Wydaje się. Od późnych lat sześćdziesiątych XX wieku badacze ci nagrywali na taśmy magnetowidowe i dokładnie analizowali tysiące programów telewizyjnych nadawanych w najlepszym czasie antenowym i występujące w nich postaci. żeby wymyślone przez nas fikcje kierowały naszymi myślami i działaniami. jakie dowody przemawiają za jego twierdzeniem. że nauka jest niebezpieczna i że uczeni są ludźmi dziwnymi i szczególnymi. tak jak ta dziewczynka. Twierdził on. 6) sądzą. Dziewczynka pozostawała pogrążona w rozpaczy. co mężczyźni i kobiety uczynią i powiedzą w jakimś określonym momencie. Gerbner i jego współpracownicy. niż bylibyśmy skłonni przyznać. Gerbner i jego współpracownicy konkludują. Nagły podmuch wiatru stłukł szybę okienną w kuchni. pozwalamy. . każdego roku mniej niż 1 % Amerykanów staje się ofiarą czynu przestępczego połączonego z przemocą. Zbyt mało licznie reprezentowani są ludzie nie będący białymi (zwłaszcza ludzie pochodzenia latynoskiego). Lippmann sądził. chociaż w minionym dziesięcioleciu liczba aktów przemocy w Stanach Zjednoczonych zmalała. „nałogowi" telewidzowie bardziej niż telewidzowie „lekko uzależnieni" skłonni są widzieć świat jako miejsce złowrogie i groźne. Ponadto większość postaci występujących w najlepszym czasie antenowym jest przedstawiana jako przedstawiciele wolnych zawodów i personel kierowniczy: chociaż aż 67% pracowników w Stanach Zjednoczonych jest zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i w usługach. to jednak przedstawiciele żadnej innej grupy zawodowej nie zabijają w najlepszym czasie telewizyjnym częściej. Po upływie osiemdziesięciu lat możemy zapytać o to. Przeciętny piętnastolatek obejrzał w telewizji ponad 13 tysięcy zabójstw. że jesteśmy o wiele bardziej podobni do tej dziewczynki. Wreszcie przestępstwa w telewizji są popełniane dziesięć razy częściej niż w życiu realnym. gdyby mieli sposobność. W tej opowieści Lippmanna nie chodziło o przeanalizowanie sposobu funkcjonowania anormalnej osobowości. Stwierdzili. że stłuczona szyba oznacza. Gdy w końcu była w stanie mówić normalnie. autor piszący dla telewizji. prawnicy i sportowcy. to jednak w telewizji przemocy nie ubyło. 2) przeceniają liczbę osób zatrudnionych jako lekarze. co uważamy za najważniejsze w naszym życiu? Przypatrzmy się światu. to tylko 25% postaci w programach telewizyjnych wykonuje pracę tego rodzaju. Lippmann poczynił te spostrzeżenia w 1922 roku. że w zaskakującym stopniu uznajemy to. przesądzie (stłuczona szyba oznacza śmierć). były prezes Amerykańskiego Związku Pisarzy (Writers Guild of America). W programach nadawanych w najlepszym czasie antenowym jest trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet.7 Obrazy w naszych głowach Wybitny autor analiz politycznych Walter Lippmann w swojej książce Public Opinion opowiada o dziewczynce mieszkającej w małym górniczym miasteczku. Co więcej. wpływają na nasz sposób widzenia świata i decydują o tym. za odbicie rzeczywistości. Ponad połowa postaci telewizyjnych co tydzień bierze udział w jakiejś konfrontacji związanej z użyciem przemocy. według statystyk FBI. a także małe dzieci i osoby w starszym wieku. że większość Judzi troszczy się tylko o siebie i wykorzystaliby cię. jaki pokazuje nam telewizja. Opłakiwała więc swego ojca. że środki masowego przekazu malują wyimaginowany świat i że te zaczerpnięte z mediów „obrazy w naszych głowach" wpływają na to. W jakim stopniu obrazy. porównywali postawy i poglądy „nałogowych" telewidzów (tych. była bowiem przekonana. sugerują. 4) są przekonani. 3) uważają. zwariowanych i nie panujących nad sobą. zaś członkowie grup mniejszościowych są nieproporcjonalnie często obsadzani w rolach drugorzędnych. wyjaśniła. z którymi się spotykają. że jej ojciec nadal żyje. dopóki po paru dniach nie przyszedł telegram z wiadomością. czego nie można było zrozumieć. wzięte jako całość. aby zrozumieć związek między oglądaniem telewizji i obrazami w naszych głowach. Uzyskane przez nich wyniki. mimo iż w rzeczywistości jest wręcz przeciwnie. 5) mają przesadne wyobrażenie o rozpowszechnieniu przemocy w naszym społeczeństwie. W programach nadawanych w najlepszym czasie przedstawia się naukowców jako niebezpiecznych. że nałogowi telewidzowie: 1) przejawiają postawy nacechowane większymi uprzedzeniami rasowymi. że kobiety mają bardziej ograniczone zdolności i zainteresowania niż mężczyźni. że obecnie jest mniej ludzi w starszym wieku i są oni mniej zdrowi niż trzydzieści lat temu. częściej zgadzają się oni z twierdzeniem. którzy oglądają telewizję więcej niż 4 godziny dziennie) z postawami i poglądami „lekko uzależnionych" (oglądających TV mniej niż 2 godziny dziennie). strachu i miłości do ojca. jaki oglądamy w telewizji. chociaż w realnym życiu naukowcy rzadko dopuszczają się zabójstw. które oglądamy w telewizji i w innych środkach masowego przekazu. lecz o postawienie pytania dotyczącego nas samych: w jakiej mierze my. że dziewczynka skonstruowała zupełną fikcję. w rzeczywistości. George Gerbner i jego współpracownicy przeprowadzili najobszerniejszą jak dotąd analizę tego środka przekazu2. iż zmarł jakiś bliski krewny. u której pewnego dnia wesołość ustąpiła miejsca napadowi głębokiego smutku1. David Rintels.

mogącego wywoływać frustrację i gniew niezamożnych telewidzów. że występuje u nich wyższy niż u innych poziom lęku przed przestępczością. problemy rasizmu i policji. że wynik walki ze zbrodnią jest pewny. bo inaczej nie znaleźliby się w sądzie. aby uczestnicy otrzymywali stałą dawkę informacji o jakimś określonym problemie stojącym przed Stanami Zjednoczonymi. eksplozja wahadłowca Challenger oraz awarie reaktorów nuklearnych w Three Mile Island i w Czarnobylu. . Duża dawka reklam przedstawiających kobiety jako obiekty seksualne sprawia. że rozwiązanie kluczowego problemu . że inne kobiety oglądające te reklamy dochodzą do wniosku. Podobnie. czy „nałogowe" oglądanie telewizji rzeczywiście jest przyczyną kształtowania się postaw nacechowanych uprzedzeniami oraz przekonań niezgodnych z rzeczywistością. jak i innych badaczy . Telewizja podkreśla osobistą odpowiedzialność przestępców za ich czyny i przeważnie ignoruje naciski sytuacyjne skorelowane z przestępczością. że oglądanie telewizji jest przyczyną takich postaw i przekonań. być może po części z powodu krzewienia przez telewizję konsumpcjonizmu. czy też ludzie już mający takie postawy i przekonania są po prostu skłonni spędzać więcej czasu na oglądaniu telewizji. Gdy w jakimś regionie zostaje wprowadzona telewizja. to znaczy świadczą jedynie o współwystępowaniu oglądania telewizji i określonych przekonań. które w tej kampanii wyborcy uznali za najważniejsze a tymi. żeby dowiedzieć się. „czym się one zajmują i przez ile czasu. co telewidzowie uznają za najważniejsze zagadnienie dnia7. Telewizja sprzyja złudzeniu. że spektakle telewizyjne upowszechniają niezwyk4 le spójny obraz zarówno policji. Co więcej. Haney i Manzolati sugerują. Były sekretarz stanu Henry Kissinger dobrze zdawał sobie sprawę z wpływu mediów informacyjnych na tworzenie programów.wykrywają sprawców niemal każdej zbrodni. nie są przypadkowe. W swojej analizie „kryminologii telewizyjnej" Craig Haney i John Manzolati wskazują.są badaniami korelacyjnymi. wzrasta w nim liczba kradzieży. przyswajają w końcu ten system przekonań. W serii pomysłowych eksperymentów psychologowie polityczni Shanto lyengar i Donald Kinder zmieniali treść wieczornych wiadomości telewizyjnych oglądanych przez osoby uczestniczące w badaniu 6 . że „nałogowe" oglądanie telewizji istotnie decyduje o tym. konieczne byłoby przeprowadzenie kontrolowanego eksperymentu. któremu poświęcono wiele czasu w oglądanych przez nich wiadomościach -jest dla kraju bardzo ważne. Powiedział on kiedyś. gdy porównują oni swój styl życia ze stylem osób pokazywanych na ekranie 3 . co się w tym kraju dzieje" 9 . Na podstawie tych badań nie można więc rozstrzygnąć. Wyniki były jednoznaczne. że istnieje związek między tematami poruszanymi w środkach masowego przekazu a tym. Wyniki. Aby upewnić się. jak radził sobie z kluczowym problemem. Po tygodniu oglądania redagowanych w ten sposób programów uczestnicy eksperymentu byli bardziej przekonani niż przed ich obejrzeniem. iż mają za dużo ciała. w jaki sposób wyobrażamy sobie działania przestępcze. Ludzie. że nigdy nie zwraca uwagi na treść wieczornych wiadomości.zarówno Gerbnera i współpracowników. druga grupa oglądała reportaże podkreślające niebezpieczeństwo skażenia środowiska. wierząc. zapoznając się bliżej z tym. lecz interesuje go tylko to. w którym ludzie są przydzielaniu losowo do poszczególnych warunków eksperymentalnych. Na przykład w jednym z ich eksperymentów niektórzy uczestnicy dowiadywali się o słabościach systemu obronnego USA. który wpływa na ich oczekiwania i może spowodować. którzy ocieniali działalność aktualnego prezydenta Stanów Zjednoczonych na podstawie tego. Częste oglądanie krwawych filmów kryminalnych zaliczonych do kategorii R (dozwolonych od lat 17) wiąże się z mniejszym współczuciem dla ofiar gwałtu i mniejszą wobec nich empatią. jak i przestępców . że pełniąc obowiązki sędziów przysięgłych będą zajmować twarde stanowisko. że oskarżeni musieli coś zawinić. Telewizyjni przestępcy na ogół popełniają zbrodnię wskutek zaburzeń psychicznych lub nienasyconej (i niepotrzebnej) zachłanności. Na przykład w pionierskim badaniu nad wyborami w stanie Północna Karolina badacze stwierdzili ścisłą zbieżność między sprawami. że ten sposób przedstawiania przestępczości ma poważne konsekwencje społeczne.Rozpatrzmy związek między oglądaniem telewizji a naszym obrazem świata. Treści upowszechniane przez mass media tworzą program społeczny i polityczny społeczeństwa. nowo nabyte poglądy wpływały na zachowanie uczestników eksperymentu. Na przykład stwierdzili oni. które uzyskali lyengar i Kinder.tego. niekompetencji NASA. a kandydatów zajmujących zdecydowane stanowisko wobec tego problemu oceniali lepiej niż ich rywali. oraz energii nuklearnej błyskawicznie owładnęły świadomością narodu dzięki relacjonowaniu w środkach masowego przekazu takich dramatycznych wydarzeń jak pobicie Rodneya Kinga przez policję w Los Angeles. a nie o związku przyczynowym między nimi. Należy jednak podkreślić. że opisane wyżej badania . takie jak ubóstwo i bezrobocie. którym w miejscowych mediach poświęcono najwięcej czasu8. że telewizyjni policjanci są zadziwiająco skuteczni . terroryzmu międzynarodowego. eksplozja samolotu odrzutowego Pan American nad Locerbie w Szkocji. a ponadto są absolutnie niezawodni pod jednym względem: pod koniec filmu czy sztuki nieodpowiednia osoba nigdy nie siedzi w więzieniu. Na przykład „nałogowi" czytelnicy zamieszczanych w gazetach opisów sensacyjnych i przypadkowych zbrodni podają. zaś grupa trzecia zapoznawała się z materiałami na temat inflacji i spraw ekonomicznych. Podobną historię można opowiedzieć o innych „obrazach malowanych w naszych głowach". jaki obraz świata kształtujemy.Nałogowi" telewidzowie skłonni są odwracać zasadę domniemania niewinności. którzy dużo oglądają telewizję.. W swoich badaniach lyengar i Kinder redagowali wieczorne wiadomości w taki sposób. Na szczęście niektóre niedawne eksperymenty pozwalają nam mieć wystarczającą pewność. Badacze procesów komunikacji wielokrotnie stwierdzali. .

przekonać wyborców do pewnych działań z zakresu polityki społecznej. . Niektóre sprawy są jednak częściej przedstawiane w formie tematycznej . albo tematyczny. lyengar tworzył programy informacyjne. żeby w kampanii skupiali się na sprawach gospodarczych12. nędza i bezrobocie. że zmiana jest konieczna. W wyborach prezydenckich w 1996 roku Clinton znowu manipulował programem politycznym debaty.to bardzo duża liczba wystąpień publicznych". Jaki wpływ na nasz obraz świata ma sposób ujęcia wiadomości telewizyjnych? Aby to ustalić. Program taki mógł na przykład opowiadać o osobie. która niedawno straciła pracę. jak będziemy postępować w odniesieniu do takich podstawowych kwestii jak przestępczość. którzy oglądali program o charakterze bardziej tematycznym. gdy możemy opierać się także na doświadczeniach z pierwszej ręki. częściej przypisywali odpowiedzialność za dany problem osobistym motywom i działaniom jednostki. w jaki sposób w dzienniku telewizyjnym przedstawiana jest dana wiadomość . a 74% wszystkich relacji dotyczących terroryzmu skupiała się na pojedynczym akcie terroru. terrorystyczny zamach bombowy. Na przykład prawa obywatelskie przedstawiano w kategoriach zdolności produkcyjnych narodu („Nie mamy ani jednej osoby do zmarnowania"). co do których większość z nas ma tylko niewielkie osobiste doświadczenia lub nie ma żadnych. takiego jak usiłowanie zabójstwa. czy tematycznej (abstrakcyjny raport dotyczący jakiegoś ogólnego tematu. terroryzm czy narkomania)10. i w ten sposób eliminując te kwestie z dyskusji prowadzonych w ramach kampanii. według której bogacenie się jednostek podnosi poziom życia społeczeństwa. reformę edukacji i opieki społecznej nazwano „inwestycją". różnych grupach etnicznych i zawodowych. telewizja i inne środki masowego przekazu są w zasadzie jedynymi żywymi. są prawdopodobnie mniej podatni na oddziaływanie stereotypów kobiet prezentowanych w telewizji. a także o tym. prezydent może tworzyć program polityczny i kreować obraz świata sprzyjający jego polityce społecznej.„Gospodarka. .i w ten niezbyt subtelny sposób przypominał pracownikom Clintona. Bobowi Dole'owi (takich jak reforma opieki społecznej. łatwo dostępną opiekę medyczną przedstawiano jako sposób zredukowania deficytu budżetowego. zajmując umiarkowane stanowisko we wszystkich kwestiach. konkretnego zdarzenia. które odbieramy za pośrednictwem mediów. Bush zabiegał o to. które mogły przysporzyć głosów jego przeciwnikowi. Propagandowej przydatności środków masowego przekazu w malowaniu obrazu świata nie przeoczyli potencjalni liderzy. Jak można się było spodziewać. aresztowanie handlarzy narkotyków itp. Politolog Roderick Hart zwraca uwagę. Wyniki wykazały. ochronę środowiska wiązano z możliwościami robienia interesów. podczas gdy widzowie. Georgem Bushem. ponieważ w gospodarce nie sprawdziła się teoria. takimi jak nędza i bezrobocie. lub omawiać zjawisko bezrobocia w ogóle. Jeszcze ważniejsze dla potencjalnego przywódcy jest propagowanie swojego obrazu świata.czy w formie epizodycznej (pokazywanie pojedynczego. modlitwa w szkole czy wartości rodzinne). Z drugiej strony. Innymi słowy. które miały charakter albo epizodyczny. relacje w wiadomościach telewizyjnych są przeważnie epizodyczne: między 1981 i 1986 rokiem 89% doniesień o przestępstwach koncentrowało się na określonym sprawcy lub konkretnej ofierze. łatwiej jest uzyskać akceptację dla „wojny z narkotykami" po spowodowanej przez narkotyki śmierci wybitnej gwiazdy koszykówki lub działać na rzecz likwidacji elektrowni nuklearnych po tragicznej w skutkach awarii reaktora nuklearnego. sugestywnymi źródłami informacji służącej nam do konstruowania obrazu świata. Tak więc ci z nas. że to społeczeństwo i rząd są odpowiedzialni za całe zło i zobowiązani do rozwiązania problemu. a także o osobach należących do różnych płci. którym pokazano program z konkretnym epizodem. przy czym Al Gore starał się uczynić głównym tematem dyskusji gospodarkę. zaś George W. którzy mieli bliskie kontakty z kilkoma kobietami pracującymi poza domem. uważali. że ci widzowie. W późniejszym badaniu Shanto lyengar analizował wpływ tego. który dawał mu przewagę nad jego przeciwnikiem. mają na nas stosunkowo mniejszy wpływ. Wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2000 roku można rozpatrywać jako walkę o kontrolę nad programem debaty w mediach. Podobnie. żeby w środkach masowego przekazu relacje z tej kampanii koncentrowały się na gospodarce (słabym punkcie Georga Busha).na przykład doniesienia dotyczące bezrobocia przeważnie mają charakter tematyczny.Nawet niewielkie różnice pod względem sposobu relacjonowania wiadomości mogą mieć zasadniczy wpływ na „obrazy w naszych głowach". żeby media zajmowały się przede wszystkim takimi problemami jak pogarszanie się stanu sił zbrojnych. Na przykład mogą oni łatwo . Na przykład podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1992 roku w kwaterze głównej kampanii Clintona w Little Rock wisiał napis . takich jak proponowane przez program pod hasłem „zabierz się ostro za przestępczość". program debaty w środkach masowego przekazu Clinton kształtował w taki sposób. że od początku lat sześćdziesiątych XX wieku prezydenci Stanów Zjednoczonych wygłaszali przeciętnie 25 przemówień miesięcznie . głupku" . Mówiąc często o pewnych kwestiach (i uzyskując w ten sposób dostęp do wieczornych wiadomości).). zamiast zająć się sytuacyjnymi determinantami przestępczości. takiego jak przestępczość. terroryzm. Informacje i wrażenia. wiążąc je z lansowanym w najlepszym czasie telewizyjnym obrazem przestępstw jako czynów popełnianych przez psychopatów i ludzi zachłannych. Sztab Clintona (z pomocą Rossa Perota) dbał o to. Oczywiście każdy z nas miał rozległe osobiste kontakty z wieloma ludźmi w niezliczonych kontekstach społecznych. w tym celu każdą inną sprawę wiązano z tym jednym tematem. głoszono. środki masowego przekazu są tylko jednym ze źródeł naszej wiedzy o sprawach politycznych. Wniosek jest oczywisty: sposób relacjonowania wiadomości decyduje o naszym obrazie świata. jeśli chodzi o sprawy takie jak zbrodnia i przemoc.

Ta debata nad wojną z Irakiem była w rzeczywistości sporem wokół tego. służą jako fikcje kierujące naszymi myślami i działaniami. które kwestie są najpilniejsze. decydując o tym. którzy mają być przez nią przekonani. którzy opowiadali się za wojną.które informacje będzie się szeroko rozpowszechniać. między napaścią Iraku na Kuwejt i napaścią Niemiec na Czechosłowację i Polskę. Jeśli Irak jest drugim Wietnamem. Joseph Goebbels: „Oto sekret propagandy: ci. które telewizja przesyła do naszych domów. na jaki nie możemy sobie pozwolić.przyp. W marcu 2003 r. Ci. Dlaczego obrazy świata malowane przez środki masowego przekazu są tak przekonujące? Po pierwsze. którzy byli przeciwni wojnie. uważali sytuację za analogiczną do wojny w Wietnamie. i określając kategorie. student sportowiec może być uważany za materiał na zawodowca. które miały na celu zbadanie. które tworzymy w naszych głowach. lub przypomina nam obrońców w dawnym stylu. Na przykład rzadko zadajemy sobie pytania: „Dlaczego oni pokazują mi w wieczornych wiadomościach tę relację.. to polityka ustępstw i pozwolenie mu na aneksję Kuwejtu przyniosłyby tylko dodatkowe zagrożenia dla pokoju i w końcu dużo gorszą wojnę. nie zdając sobie z tego sprawy" l4 . Według Jeffreya Pfeffera.między Wietnamem Północnym i Południowym oraz między różnymi odłamami Arabów. z wcześniejszej ery futbolu amerykańskiego. jednym z najważniejszych źródeł władzy dyrektora naczelnego jest możność opracowywania programu działania organizacji przez ustalanie. Różnym ludziom świat będzie wydawał się różny. w której nie byłoby wyraźnych zwycięzców ani pokonanych. Na przykład możemy uważać jakiegoś polityka za dobrego kandydata na prezydenta tylko dlatego. do jakich kategorii zakwalifikować osoby i zdarzenia. interpretowali obydwa te wydarzenia jako wojny domowe . kiedy tylko zostaną zaakceptowane. a ponadto koncentrował wojska wzdłuż wspólnej granicy. Obrazy. jakie kryteria będą stosowane do rozstrzygania sporów. zauważył politolog Bernard Cohen.wojny. środki masowego przekazu „w wielu przypadkach mogą nie być skuteczne.. kładli oni nacisk na analogie między gazowaniem Kurdów przez Saddama a gazowaniem Żydów przez Hitlera. który prowadził wywrotową działalność przeciw demokratycznym rządom. oznaczającej ugrzęźnięcie w bagnie problemów . to jednak nasz sposób interpretowania i określania zdarzeń może mieć dość poważne następstwa. określali planowaną interwencję wojskową jako wojnę w interesie „wielkiego biznesu" i „wielkiej nafty". Dziesięć lat przed wybuchem wojny w Zatoce Perskiej Thomas Gilovich opublikował serię eksperymentów.co jest może najważniejsze . w jakich myślimy o naszym świecie społecznym. czy armia amerykańska potrafi skutecznie walczyć w egzotycznych warunkach terenowych. jakiego rodzaju działania powinno się podjąć. Jak kiedyś powiedział hitlerowski propagandysta. niedrogi nowy samochód. Stany Zjednoczone zaangażowały się w interwencję zbrojną w Iraku . powinni być zewsząd otoczeni propagandowymi ideami.Ustalenie programu ma duże znaczenie dla utrzymania władzy. Przed przystąpieniem do tej wojny Amerykanie debatowali na temat pozytywnych i negatywnych konsekwencji. jako reprezentujące rzeczywistość. jaką nakreślili dla nich autorzy. a nie jakąś inną? Czy policja naprawdę działa w ten sposób? Czy świat naprawdę jest pełen przemocy i zbrodni?". od mapy. na bagnach i pustyniach. * Prezentowana czytelnikowi książka była wydana w 2001 w Stanach Zjednoczonych. jakie kwestie i kiedy będą omawiane. że podziela pewne nieistotne nawyki z jednym z naszych ulubionych polityków z przeszłości. w której brały udział Stany Zjednoczone. kto będzie zasiadał w jakich komisjach oraz . a które będą selektywnie ignorowane13. . to staje się jasne. podoba się nam. niepokoili się. a chociaż wyniki tych rozważań zwykle nie prowadzą do wojny. jaki nam pokazują. rzadko kwestionujemy obraz. totalitarnego sąsiada. red. I nie bez powodu! Jeśli bowiem rozstrzygnie się. Ci. W jednym z jego badań studentów specjalizujących się w politologii proszono o znalezienie rozwiązania hipotetycznego międzynarodowego kryzysu. lecz są zadziwiająco skuteczne. Jak.. ponieważ jest w typie dawnych sławnych zawodników. prawie zawsze są po prostu przyjmowane za dobrą monetę. które ci ludzie czytają. jak należy zakwalifikować dane wydarzenie czy osobę. czyja kategoryzacja wieloznacznych wydarzeń jest „słuszna"." \ takiej akcji. co myśleć.dostarczają nam „faktów" o danej sprawie. Jeśli Saddam jest naprawdę „nowym Hitlerem". specjalisty w dziedzinie organizacji przedsiębiorstw. jak nieistotne skojarzenia z przeszłością mogą wpływać na podejmowanie decyzji2.. Wśród informacji o kryzysie podawano także informacje nie odnoszące się bezpośrednio do tej sytuacji. Tysiące razy dziennie „debatujemy" nad tym. a mające uwypuklić podobieństwa między tym 8 Saddam Husajn: Hitler z Bagdadu? Ostatnią większą wojną. Obrazy te pełnią funkcję prymitywnych teorii społecznych . gdy mówią swoim czytelnikom. który sobie kupiliśmy. o czym mają myśleć. gdy mówią ludziom. zależnie. była tocząca się w 1991 roku wojna w Zatoce Perskiej*. Obrazy. takich jak Lynn Swann. określali Saddama Husajna jako „nowego Hitlera". ponieważ jest podobny w stylu do kosztownego sportowego modelu. W kryzysie tym małe demokratyczne państwo było zagrożone przez agresywnego. to interwencja Stanów Zjednoczonych doprowadziłaby do długiej i skłócającej Amerykanów wojny. oraz zbrojeniami Saddama i Hitlera1. redaktorzy i wydawcy gazet. .

moglibyśmy rozpatrywać metaforę popieraną przez założycieli Stanów Zjednoczonych . Na przykład tym specjalizującym się w politologii studentom mówiono. Analogia nie może ignorować istotnych różnic między dwiema porównywanymi rzeczami3. Niemcami i Wietnamem po zakończeniu tych wojen. problem trzeba rozwiązać. które w latach trzydziestych i czterdziestych XVII wieku prowadziła poza swoimi granicami Hiszpania4. Olivares oznajmił. książę de Olivares. sprawujący aktualnie władzę prezydent Stanów Zjednoczonych pochodził albo ze stanu Nowy York (jak Franklin Delano Roosevelt). Zwolennicy udziału Stanów Zjednoczonych w tej wojnie przytaczali argument. Dowiedziawszy się o pierwszym sukcesie Hiszpanów na polu bitwy. analogia lub metafora służy do perswazji wstępnej (pre-persuasion). to podejrzewamy. nie potrafię zapanować nad miłością). lecz prawdopodobnie warta napisania. po prostu pozwolić. W jaki sposób analogie i metafory przekonują?' Mówiąc krótko. uwydatniając niektóre porównania przy jednoczesnym ukrywaniu innych oraz dostarczając tematu czy struktury. albo jako „szybkie uderzenie" (Quickstńke). którą rozwijaliśmy w pierwszym rozdziale. To też byłaby inna książka. miłość jest siłą fizyczną (coś mnie do niej ciągnie. że obie analogie są prawdziwe. że podobieństwa prezentowane w analogii są nieistotne i niezwiązane z danym tematem. Według klasycznej teorii przy ocenianiu analogii powinno się stosować dwie zasady: 1. że prawdopodobnie teraz z przyjemnością czytasz tę książkę. miłość jest szaleństwem (jestem zwariowany na jej punkcie). przezwyciężyć „syndrom wietnamski". jak należałoby postąpić w przypadku takiego kryzysu? Jest zaskakujące. że żadna z nich nie jest prawdziwa lub że być może inne analogie także pasują do tej sytuacji. .hipotetycznym kryzysem a wojną . co należy uczynić („naciągnąć" ją na miłość. miłość jest chorobą (to jest chory związek). ona walczyła o jego miłość). że krajowi i zagraniczni oszczercy Hiszpanii nie mają racji. Stanów Zjednoczonych niż studenci. dzięki wybitnym zdolnościom wojskowym Hiszpania nadal zajmowała pierwsze miejsce na międzynarodowej scenie. które nadają sens potencjalnie wieloznacznej informacji. W końcu jednak rozważania dotyczące wyboru kierunku działania muszą sprowadzić się do tego. że sukces w tej wojnie pomógłby Amerykanom przywrócić pewność siebie i przełamać nastroje zwątpienia i defetyzmu. miłość jest magią (ona rzuciła na niego urok). na ulicach pełno było bezrobotnych i bezdomnych. Natychmiast pragniemy uzyskać więcej informacji o faktach dotyczących teraźniejszości i przeszłości: jakie są warunki ekonomiczne i społeczne w państwach zaangażowanych w konflikt. napastnik stara się zawładnąć twoim umysłem i twoimi przekonaniami). jak posługiwać się metodami perswazji. których uprzednio poddano aktywizacji wstępnej.albo z hitlerowskimi Niemcami. Czy te nieodnoszące się bezpośrednio do sytuacji. Na przykład rozpatrzmy następujące popularne metafory miłości: miłość jest wojną (jego podboje. Każda metafora uwydatnia pewne aspekty miłosnego związku (oszukiwanie jest dozwolone. Mówilibyśmy o „uczniach". W następnym pokoleniu Hiszpania nie była już mocarstwem światowym. częściej zalecali wojskową interwencję. . że osoby należące do mniejszości uciekały do demokratycznego kraju albo w krytych wagonach pociągów towarowych. albo z Wietnamem Północnym. żeby młode umysły otworzyć na przyjęcie prawdy. starać się uzdrowić związek. wysunął podobny argument na rzecz interwencji Hiszpanii po stronie Habsburgów w Wojnie Trzydziestoletniej. ten związek stracił swoją siłę napędową). by uważali ten kryzys za podobny do kryzysu z udziałem hitlerowskich Niemiec. Jednak wewnątrz kraju przemysłowi hiszpańskiemu brak było konkurencyjności. zagrażającą inwazję określano albo jako „wojnę błyskawiczną" (Blitzkrieg). Jeśli zaakceptowałeś naszą metaforę propagandy. Na przykład historyk Paul Kennedy sądził. które jakoby dominowały w ich kraju od lat sześćdziesiątych XX wieku — innymi słowy. określa dokładnie. którzy uczą się (są przekonywani). Na przykład w byłym Związku Radzieckim propagandę uważano za edukację (indoktrynację). żeby sprawy biegły swoją koleją). ważnych aspektów tych dwóch rzeczy. Zwraca ona twoją uwagę na pewne czynniki: propagandyści tacy jak politycy i specjaliści od reklamy są wrogami. które dowiodło. że opiera się na niepoprawnych porównaniach. by uważali go za drugi Wietnam. albo łódkami. miłość rozwija się). że jest to „największe zwycięstwo naszych czasów". Mogliśmy jednak wybrać inne metafory. że ci studenci. odprawa dotycząca kryzysu odbyła się w Sali Winstona Churchilla lub w Sali Deana Ruska. że miały. co się dzieje. co stało się z imperium Habsburgów. każda analogia jest narażona na zarzut. czyli tak zwanemu torowaniu (priming) tego rodzaju. Rozpatrzmy metaforę „propaganda jest inwazją" (tzn. którą definicję sytuacji uważa się za właściwą: czy Saddam jest bardziej podobny do Hitlera. Gdybyśmy wybrali tę metaforę. taktyki propagandy są podobne do wojskowych manewrów i zbrojeń. a długi państwa rosły w szybkim tempie. byłaby to zupełnie inna książka. Wybitny hiszpański minister. „podobieństwa" miały wpływ na opinie dotyczące tego. Klasyczne teorie retoryki traktują lekceważąco analogię jako formę perswazji. a także dostarcza sposobu zrozumienia zachowania (mężczyźni są jak dzieci. 2. że wojskowe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej przypomina wojny. czy Irak do Wietnamu? Oczywiście powinniśmy uwzględnić hipotezy. Z drugiej strony. Zwróćmy uwagę na to. u których aktywizacja wstępna miała spowodować.przygotowane do odparcia ataku. które trzeba rozpoznać. Gilovich stwierdził. albo ze stanu Texas (jak Lyndon Baines Johnson).metaforę perswazji jako budowania (tworzenie podstawy dyskusji) i jako podróży (wyprawa mająca na celu odkrycie czegoś nowego). jeśli mają być powstrzymane. jeśli te dwie klasyczne zasady zastosujemy do oceny każdego z trzech proponowanych sposobów patrzenia na wojnę w Zatoce Perskiej. Podobieństwa między dwiema rzeczami muszą dotyczyć istotnych. a także o tym. twój umysł i twoje emocje muszą być „ufortyfikowane".

pozwolił Hitlerowi nadal rządzić Niemcami? Czy możesz sobie wyobrazić. chwytając swego twórcę w pajęczą sieć. której natychmiast bezkarnie użył 7 przeciw własnej ludności cywilnej . W tym przypadku. Mamy prawo być rozgniewani.. od fałszywie optymistycznych wypowiedzi Lyndona Johnsona w czasie wojny wietnamskiej („jest światło na końcu tego tunelu"). doraźnych egzekucjach. żebyśmy mogli dojść do własnych. Niektórzy ludzie sądzą. Jak na ironię.na podstawie oceny szczerości nadawcy. Dlaczego więc George Bush pozwolił Saddamowi Husajnowi swobodnie rządzić w Iraku? Trudno było to zrozumieć. że jeśli nawet prezydent przesadził.armii. Jednak biorąc pod uwagę fakt. który potrafi zapewnić stabilizację w Iraku . co zaczął. żeby w 1945 roku prezydent Stanów Zjednoczonych. jest czymś więcej niż tylko niefortunnym potknięciem.. że sprawy przedstawiają się w ten właśnie sposób. lecz istotnych faktów. Istotnie. możemy osiągnąć pełniejsze zrozumienie rozpatrywanej sytuacji . czy powinniśmy przystąpić do wojny. jak i dla audytorium. jaką było pozwolenie mu na pozostanie u władzy. Czy Bush mówił to na serio? Być może tak. nawet dowódca sił Narodów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej. lecz stabilizującą.. o systematycznym niszczeniu duszy narodu. czy rozpocząć działania wojenne czy nie. Zdarza się to często. a popularność Georgea Busha osiągnęła wkrótce rekordowo wysoki poziom. Jako obywatele demokratycznego państwa mamy prawo zapoznać się dokładnie z faktami. Jest paskudnym łotrem. że prezydent nami manipuluje. Nie mamy zamiaru krytykować szczególnie Georga Busha. czy też nie. które mogły okazać się długą i kosztowną wojną. a następnie zawróciły? Zupełnie niemożliwe. Można wysunąć mocne argumenty przemawiające za tym. kiedy wojna Hitlera zakoń6 czyła się.. żeby armie alianckie tuż po przekroczeniu granicy Niemiec zatrzymały się. którą prezydent Bush i jego doradcy najwyraźniej uznali za wartą ceny. użycie przez Busha metafory „Saddam to Hitler" było tak skuteczne. ponieważ Saddam pozostał u władzy. który nie potrafił dokończyć tego. Czy możesz sobie wyobrazić. jeśli przedstawia naszego wroga jako drugiego Hitlera..mężczyzn i kobiet — w celu przyjścia z pomocą narodowi niedemokratycznego państwa. że niewiele wcześniej amerykański rząd mocno popierał Saddama w jego wojnie z Iranem. i czy należy postawić Saddama przed sądem jako zbrodniarza wojennego . Popularność prezydenta Busha zaczęła spadać. czy też jedynie przyjął ten punkt widzenia dla pragmatycznych. gdy stosuje się metaforę i analogię w celu perswazji wstępnej. rutynowych torturach. Innymi słowy. gdy tylko Amerykanie otrząsnęli się z euforii po szybkim i stosunkowo bezkrwawym (w porównaniu z liczbą ofiar wypadków drogowych w Stanach Zjednoczonych) zakończeniu wojny. a za miesiąc . pozwolono Saddamowi pozostawać przy władzy i zachować dużą część jego armii nienaruszoną . jest co najmniej niewykluczone. propagandowych celów? Na przykład krótko przed wybuchem wojny w Zatoce Perskiej. czy rzecznik danego poglądu na świat rzeczywiście jest przekonany. Jednak stosowanie takich środków propagandowych pociąga za sobą pewne koszty . Niestety. iż Saddam Husajn jest drugim Hitlerem. 15 października 1990 roku prezydent Bush oświadczył: „Codziennie przenikają teraz z [Kuwejtu] nowe informacje o koszmarnych okrucieństwach.analiza ta może dostarczyć informacji potrzebnych do podjęcia tak ważnych decyzji jak ta. by wyrażać głośno swoje zdziwienie w sieci telewizyjnej. to można mu to wybaczyć. że przyczyniło się do upadku jego samego jako słabego przywódcy. Odpowiadając na takie pytania. którego tolerowaliśmy i popieraliśmy w przeszłości. którą sam stworzył8. z pewnością zostałby osądzony. Ponadto stwierdzono później. Gdyby Hitler przeżył. dializowanych pacjentach odrywanych od aparatury. Ostatecznie chodziło mu o zmobilizowanie narodu do działań. dlaczego po osiągnięciu całkowitej dominacji wojskowej.zarówno dla nadawcy komunikatu. jaki wykazał prezydent Bush. że George Bush nigdy naprawdę nie był przekonany. mydlenie oczu ludziom jest w Białym Domu ogólnie przyjętym sposobem postępowania. Istnieje inny sposób ocenienia trafności podanej przez nadawcę komunikatu definicji sytuacji . skazany i stracony jako zbrodniarz wojenny. jakich dopuszczają się oddziały Saddama..jako siłę kłopotliwą.. oraz o uzyskanie aprobaty swych współobywateli dła narażenia na niebezpieczeństwo setek tysięcy młodych Amerykanów . był wystarczająco odważny. generał Norman Schwarzkopf. Saddam Husajn jest z pewnością paskudnym łotrem. przeprowadzonym przez . bardzo wielu Amerykanów zaczęło się zastanawiać. w wielu wypadkach zaczynają one żyć własnym życiem. wypowiedzi Ronalda Reagana na temat skandalu .jakie były ekonomiczne i społeczne koszty każdej wojny.Newsweek" 1 maja 1991 roku. Hitler znów się pojawił. że Bush przesadzał. Posłużenie się przez niego tą analogią było cyniczną próbą wzbudzenia strachu i nienawiści w sercach Amerykanów. wizerunek ten zachęcił innych członków partii Republikańskiej do zakwestionowania w prawyborach prezydenckich przywództwa Busha i wpłynął na jego ostateczną porażkę w wyborach w 1992 roku. był proces norymberski" . Cynizm. Podczas wojny i bezpośrednio po niej wskaźnik poparcia dla Busha wahał się w okolicach 90%. Lecz pamiętajcie. po odniesieniu wspaniałego zwycięstwa nad Adolfem Hitlerem.stabilizację. których Stany Zjednoczone nadal popierają. poprzez obstrukcję stosowaną przez Richarda Nixona wobec afery Watergate („Nie jestem oszustem"). I to było skuteczne: poparcie dla wojny wzrosło gwałtownie. a w dodatku nie różniącego się od wielu innych paskudnych łotrów na całym świecie.nie na podstawie hiperboli prezydenta. noworodkach wyrzucanych z inkubatorów.. 55% zapytanych nie uznało wojny w Zatoce Perskiej za zwycięstwo. że doniesienia o noworodkach wyrzucanych z inkubatorów i podobnych okrucieństwach były pogłoskami pochodzącymi ze źródeł prokuwejckich i powtarzanymi bezkrytycznie przez agencje informacyjne. W badaniu opinii publicznej.. racjonalnych wniosków na temat tego. Jest jednak łotrem. z którym moglibyśmy wygodnie koegzystować.

jak przeprowadza się samodzielne badanie piersi. żeby głosować? 9 Wątpliwe sposoby perswazji Wyobraź dobie. że jesteś prezydentem Stanów Zjednoczonych i że kraj przygotowuje się do obrony przed wybuchem jakiejś niezwykłej epidemii. może mieć istotne znaczenie w realnej sytuacji życia i śmierci. iż będą wprowadzani w błąd. Na szczęście wczesne wykrycie i rozpoznanie raka może znacznie zwiększyć szansę kobiety na pozostanie przy życiu. Co się dzieje wtedy. Dlaczego takie proste przeformułowanie tych opcji spowodowało tak drastyczną zmianę odpowiedzi? Kahneman i Tversky (jak również i inni autorzy) stwierdzają. Sposób ujęcia problemu ma ogromne znaczenie. Gdy problem sformułowano w drugi sposób. mają mniejszą szansę wykrycia guza we wczesnym. że nie uratuje się nikt z nich. a mianowicie samodzielnego badania sobie piersi co miesiąc. że nikt nie umrze i 600 osób przeżyje. że zostanie uratowanych 600 osób. zostanie uratowanych 200 osób. gdy prośby czy żądania przeformułowuje się w życiu realnym? Zajmijmy się teraz zagadnieniem profilaktyki raka piersi. a dwie szansę na trzy. i prawdopodobieństwo równe dwóm trzecim. W obu przypadkach zdefiniowanie problemu jako zagrożenia „utratą czegoś" było bardziej przekonujące niż określenie go w kategoriach zysku. że umrze 600 osób. w jaki sposób prosimy. Panie Prezydencie (lub Pani Prezydent). amerykańscy prezydenci odmawiali obywatelom informacji niezbędnych do poprawnego przeanalizowania sytuacji i racjonalnego działania. istnieje prawdopodobieństwo wynoszące jedną trzecią. że program B wyglądał na prowadzący do większej straty. Trzecia broszurka zawierała instrukcje i kładła nacisk na negatywne konsekwencje niewykonywania samodzielnych badań (kobiety. Naprawdę godnym pożałowania aspektem tego stanu rzeczy jest fakt. która ma uśmiercić 600 osób. które poproszono o przeprowadzenie takiego badania i poinformowano o negatywnych konsekwencjach niewykonywania go. żeby wykonywały to badanie. niż daje przyjemności zyskanie 20 dolarów. kolebce nowoczesnej demokracji. Jeśli przyjmiesz program A. a 400 umrze. na podstawie całej swej wiedzy. i prawdopodobieństwo wynoszące dwie trzecie. że większość Amerykanów zaczyna dość cynicznie przyjmować jako coś oczywistego to. to 400 łudzi na pewno umrze. To. do jawnych kłamstw Billa Clintona dotyczących jego niestosownych zachowań seksualnych („Nie miałem stosunków seksualnych z tą kobietą"). w których zwracały się do kobiet z prośbą o regularne stosowanie tej metody2. W obu powyższych przykładach . Meyerowitz i Chaiken stwierdziły. Jeśli przyjmiesz program B. które przeprowadzają sobie takie badania. że nikt się nie uratuje i 600 osób umrze. że nie pamiętam"). że twoi doradcy ujęli problem epidemii inaczej. Przypuśćmy jednak. stanowiącego poważne zagrożenie dla zdrowia wielu kobiet. Któremu programowi przyznałbyś teraz pierwszeństwo? Obie opcje są takie same jak przedstawione poprzednio. Twoi najlepsi doradcy przygotowali dwa alternatywne programy zwalczania choroby i oszacowali. który program Pan(i) wybiera? Jeśli jesteś podobny do większości uczestników eksperymentu. Program B daje jedną szansę na trzy. Program A oznacza. Twoi doradcy ujęli pierwszą decyzję w taki sposób. podczas gdy program B ryzykuje życie tych łudzi w zamian za tylko jedną szansę na trzy. Strata 20 dolarów sprawia więcej przykrości. Równie dobrze mógłbym zaryzykować B".dotyczących decyzji w sprawie epidemii i komunikatu o samodzielnym badaniu piersi . które nie wykonują takich badań. Jest to oczywiście tylko sytuacja hipotetyczna. jaki przeprowadzili Daniel Kahneman i Amos Tversky. że program A zdawał się prowadzić do pewnej straty. Jednak w przypadku większości ludzi sposób myślenia o tej epidemii jest zupełnie inny. . prośbę do kobiet. że w Stanach Zjednoczonych. że po czterech miesiącach od przeczytania broszury prawdopodobieństwo samodzielnego badania sobie piersi było istotnie większe u tych kobiet. Niestety większość kobiet nie stosuje regularnie jednej z najlepszych metod wykrywania tej choroby. wyleczalnym stadium). Druga broszurka zawierała te same instrukcje. to wybrałbyś program A1 (72% ich badanych wybrało tę opcję). Beth Meyerowitz i Shelły Chaiken opracowały i rozprowadziły trzy broszurki. Pierwsza broszurka zawierała tylko instrukcję. a także podkreślała pozytywne konsekwencje takiego postępowania (kobiety. przedstawiając go w taki sposób: Jeśli przyjmiesz program A umrze 400 osób.sformułowanie zagadnienia wpływało na sposób zdefiniowania problemu. istnieje prawdopodobieństwo wynoszące jedną trzecią. Jeśli przyjmiesz program B. w drugiej wersji ujęli ją tak. Czy można się dziwić. 78% badanych Kahnemana i Tversky'ego przyznało pierwszeństwo programowi B. że ludzie nie lubią strat i starają się ich unikać. że nikt nie umrze. że 200 ludzi będzie żyło.Iran-Contras („Myślę. obecnie mniej niż 50% ludzi zadaje sobie trud. mają większą szansę wykrycia guza we wczesnym. że uda się nam uratować więcej osób". prawdopodobne konsekwencje obu programów. wyleczalnym stadium). „Jeśli zrealizuję program A. Mógłbyś pomyśleć sobie tak: „Program A gwarantuje uratowanie 200 ludzi.

że „Penthouse" to niewiele więcej niż obsceniczna pornografia pod maską literatury. że samochody te jechały znacznie szybciej. tendencyjnym i wzbudzającym silne emocje pytaniem. że 54% Amerykanów jest przekonanych.oceniali. który nie wpłynie niekorzystnie na twój żołądek. jak przesłuchiwać świadka przez zadawanie krzyżowych pytań. pomijając jednak słowo „niebieski". Jeśli w pytaniu podano wielkość pomocy w dolarach lub przedstawiano zagadnienie z obu stron. wpływa na nasze decyzje i wybory.nie są tak staranni. w której on i jego klient oskarżyli magazyn „Penthouse" o zniesławienie. jakiej ani nie oczekiwał. jak każdy z nich wypada pod względem różnych właściwości: . w obrazowy sposób została zademonstrowana światu trafność tej podręcznikowej maksymy. Simpsona. ujmując to jeszcze bardziej precyzyjnie: „Nigdy nie zadawaj pytania. a „informacje. ani nie chciał . że widzieli niebieski samochód (chociaż na slajdzie był on zielony). kładą nacisk na maksymę: „Nigdy nie zadawaj pytania. Albo. że subtelne zmiany w sformułowaniu pytania mogą przynieść zupełnie odmienne odpowiedzi. Incydent ten był jednym z decydujących momentów tego procesu. że głowa pęka ci z bólu. Na jednym ze slajdów obok miejsca wypadku przejeżdżał zielony samochód.w przeciwieństwie do tych. iż Bili Cliton w 1978 roku napastował seksualnie i zgwałcił Juanitę Broaddrick. zadają sobie wiele trudu. Proste pytanie spowodowało zmianę tego. gdy się zderzyły?". lecz słowo „zderzyły" {smashed) zastąpiono słowem „stuknęły" (hit). Natychmiast po wyświetleniu slajdów połowie badanych zadano pytanie: „Czy niebieski samochód. częściej stwierdzali błędnie. W sprawie sądowej. były czasem lepiej zawarte w moich pytaniach niż w jakichkolwiek odpowiedziach. że w badaniu Fox News pytanie to było poprzedzone innym. Albo rozpatrzmy następujący brak konsekwencji w wynikach badania opinii publicznej: na przestrzeni kilku dni badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Fox News wykazało. iż wszyscy popierają ich politykę lub ich polityczną kandydaturę . uzyskały wyniki zgodne z rezultatem badania przeprowadzonego przez CNN/Gallup/t/5A Today4. Darden otrzymał odpowiedź. Podręczniki opisujące. Rękawiczki wydawały się za małe. Przypuśćmy. Na przykład odsetek Amerykanów popierających udzielenie pomocy partyzantom Contras w okresie od 1983 do 1986 roku wahał się od 13% do 42% w zależności od tego. Powiedział. na których nam zależy. Pytania sugerujące mogą wpływać nie tylko na ocenę faktów. Inne ośrodki badania opinii publicznej. utrzymując. którzy usiłują wykorzystywać badania opinii publicznej do swych własnych celów . żeby uniknąć tendencyjności w formułowaniu pytań. Poniżej przedstawiono cztery dostępne środki przeciwbólowe i podano. Spence nie przejął się tym. ale także kolejność.Zadanie pytania może być subtelną formą perswazji wstępnej — starannie opracowane pytanie może posłużyć do zdefiniowania rozpatrywanego problemu. Elizabeth Loftus zrealizowała program badań mających na celu ustalenie. W jednym ze swych eksperymentów Loftus pokazywała badanym film przedstawiający wypadek samochodowy. którym zależy na rzetelnych odpowiedziach. że ci badani. Przypatrzmy się niektórym przykładom pokazującym. Okazało się. Prokurator okręgu Los Angeles Christopher Darden poprosił O. podczas gdy w badaniu zrealizowanym przez CNN/Gallup/t/5/i Today stwierdzono. Kilka lat temu. żeby przymierzył parę zakrwawionych rękawiczek. który przez kilka miesięcy skupiał na sobie naszą zbiorową uwagę. że tylko 34% Amerykanów wierzyło w te oskarżenia. których pytano o samochody zderzające się ze sobą . Jeśli w pytaniu wymieniono wyraźnie Ronalda Regana lub partyzantów Contras. które użyły bardziej neutralnych sformułowań. który przejechał koło miejsca wypadku. których pytano o niebieski samochód. które zakładało winę Clintona w tej sprawie. Sędzia podtrzymał większość sprzeciwów. szereg pytań dotyczących charakteru treści jego magazynów. które mógłbym spodziewać się uzyskać od Guccionego"5. albo posłużono się ideologicznymi etykietkami do określania walczących ze sobą w Nikaragui stron. w jakiej są zadawane. W innym eksperymencie Loftus pokazywała badanym szereg slajdów przedstawiających wypadek drogowy. Skąd ta rozbieżność? Przypuszczalnie wystąpiła ona dlatego. oraz do zorganizowania naszego sposobu myślenia o danej sprawie. Prawnicy także wiedzą. Ci. Specjaliści w dziedzinie badania opinii społecznej wiedzą od dawna. w procesie o zabójstwo. jak ważne jest staranne sformułowanie pytania. aby naciągnąć rękawiczki. to mniej Amerykanów chciało udzielić pomocy partyzantom Cotras. Słynny adwokat Gerry Spence czyni w tej sprawie następny krok. Badani.w postaci widocznych usiłowań J. Spence zadał wydawcy tego pisma. Nie tylko treść zadawanych nam pytań. na które nie znasz jeszcze odpowiedzi".żeby przekonać ludzi. które się stuknęły . Simpsona. co się wydarzyło. Pytania te miały wykazać. do delikatnego zasugerowania. które adwokat Guccionego zgłosił wobec tych pytań. Innym badanym zadawano to samo pytanie. które rzekomo miał na rękach zabójca Nicołe Brown Simpson i Ronalda Goldmana. na które nie dostaniesz odpowiedzi. Pozostałym badanym zadawano to samo pytanie. a po upływie tygodnia od obejrzenia filmu częściej twierdzili. to więcej Amerykanów opowiadało się za pomocą dla Contras. Po filmie niektórych badanych pytano: „Z jaką mniej więcej prędkością jechały te samochody. a żołądek sprawia kłopoty. jaka może być „właściwa" odpowiedź. co zapamiętali. które chciałem przekazać przysięgłym. Bobowi Guccione. w jaki sposób sugerujące pytania mogą wpływać na zeznania świadków6. jaką chcesz uzyskać". jak było sformułowane pytanie'. Potrzebujesz silnego środka przeciwbólowego. których pytano o samochody. lecz także na pamięć o tym. że w scenie wypadku były potłuczone szyby (chociaż w filmie nie pokazano żadnych potłuczonych szyb). w którym samochód potrącił przechodnia. Renomowane ośrodki badania opinii publicznej. że dobrze sformułowane pytanie może zawierać więcej informacji perswazyjnej niż odpowiedź na to pytanie. że sprzeciwy te jedynie denerwowały sędziów przysięgłych. miał na dachu stelaż na narty?". J. O. jak umiejętnie sformułowane pytanie może przynieść rezultaty.

„Które z tych marek nie spowodują u ciebie rozstroju żołądka?" Znika marka Y. małe tanie pistolety — saturday-night specials. Przypuśćmy. kiedy politykowi nie odpowiada jakieś pytanie. lecz istotny.najmniej korzystnym. Niestety. takie jak wprowadzenie rejestracji broni. jak politycy kontrolują swoje zachowanie na konferencjach prasowych i w programach poświęconych sprawom publicznym. że pewien polityk jest znany jako opowiadający się za ograniczeniem prawa do posiadania broni. W następnym rozdziale zobaczymy. Ponadto pytanie implicite określa problem jako alternatywę „wolno mieć broń/nie wolno mieć broni" i wyklucza propozycje kompromisowe. Propagandysta zastosował technikę zwaną „układaniem kart" (card-stacking). Właśnie dlatego. dla wielu naszych decyzji rzadko dysponujemy od razu wszystkimi informacjami . możesz chcieć nadać większą wagę tym dwom właściwościom niż buteleczce ze specjalnym uchwytem. żeby je uzyskać. tylko co ja zrobię z przestępczością na naszych ulicach?"). mogą wpływać na proces podejmowania decyzji i wypaczać go. albo najważniejsze informacje są celowo ukrywane i zniekształcane.albo są one niedostępne. żeby zapłacić taką cenę za tę . Wszystkie cztery środki przeciwbólowe są ustawione w rzędzie.pięknych dwupoziomowych willi.służy jako forma perswazji wstępnej. czego potrzebujesz. Marka Z znika z ekranu. Pierwszy postój wypada przy malutkim domku z dworna sypialniami. w rozdziale tym przekonaliśmy się. Konstytucja gwarantuje także wolność słowa — ale przecież nie prawo do krzyczenia „pali się!" w wypełnionej ludźmi sali kinowej. dywan w salonie wytarty. Dzięki dogodnemu zaprezentowaniu wszystkich informacji o różnych środkach przeciwbólowych. czy po prostu przez zadanie „właściwego pytania" . w jaki sposób zdefiniowanie problemu . Kiedy pośrednik podaje ci żądaną cenę. łatwo jest przekonać się. jak to uważają za stosowne") lub odwracając uwagę przez zadanie jeszcze innego pytania („Ale czy wy wierzycie w prawo każdego Amerykanina do życia w bezpieczeństwie?"). Nasz wybór byłby zupełnie inny . Prezenter pyta: „Które z tych środków przeciwbólowych są oferowane w buteleczce ze specjalnym uchwytem?". przechodząc nad nim do porządku dziennego w taki sposób. W takich przypadkach kolejność. że pokaże ci parę domów.marka Z byłaby zakupem najkorzystniejszym. wykrzykujesz: „Jasny gwint! Kto byłby tak głupi. stojącym na skrawku działki. obrazów. które „mogą się okazać interesujące".marka W". Jeśli wątpisz w siłę pytań jako narzędzia perswazji wstępnej. W biurze pośrednika przedstawiono ci zdjęcia i opisy wielu domów . a odwraca je od innych spraw. główna sypialnia tak mała. Pytanie to kieruje nasze myśli i uwagę na fakt. wnętrze jest w nieładzie. w jakiej otrzymuje się informacje. Ze względu na twoją pękającą z bólu głowę i twój rozstrojony żołądek. które możemy brać pod uwagę — wpływa na percepcję. przestronnych parterowych domów wiejskich i starych domostw wiktoriańskich. w jakiej szukamy informacji i w jakiej je uzyskujemy. pośrednik proponuje. stara się uchylić od odpowiedzi na nie. Od kąśliwego pytania o popieranie rozwiązań konstytucyjnych dotyczących kwestii można się uchylić przeformułowując je („To dobre pytanie. jak kolejność zadawania pytań i kolejność.Buteleczka ze specjalnym uchwytem Marka Marka Marka Marka W X Y Z tak tak tak nie Łagodny dla żołądka dobry dobry słaby doskonały Skuteczny w uśmierzaniu bólu bardzo dobry dobry doskonały doskonały Przed wyjściem do apteki oglądasz w telewizji następującą reklamę marki W. że komplet mebli przeciętnej wielkości po prostu się nie zmieści. automatyczna broń szturmowa lub broń nuklearna). Domek wymaga malowania. okresów oczekiwania lub ograniczonego dostępu do pewnych rodzajów broni (jak np. Jak dotąd. Po ustaleniu. „Twój wybór . Zadanie pytania może być potężnym środkiem perswazji. jak kontekst — „inne" zagadnienia i czynniki. może wpływać na nasze decyzje w sposób subtelny. analogii. że pytania mogą ukierunkowywać uwagę i zmieniać opinię publiczną. I znów twoim środkiem przeciwbólowym będzie marka Z. Wiedzą oni.czy to za pomocą doboru słów. a marka W . linoleum w kuchni wypaczone. albo nie mamy dość czasu i energii. takich jak prawo do bezpiecznego sąsiedztwa. Dokonują tego ukierunkowując nasze myśli na temat rozpatrywanych zagadnień i określając pośrednio zakres możliwych odpowiedzi. to obserwuj. że posiadanie broni jest zgodne z Konstytucją. odkładając na później („Wyjaśnijmy najpierw parę ważnych kwestii"). czyli wprowadzającą w błąd manipulację informacjami i faktami7. ponieważ pytania strukturalizują nasz proces podejmowania decyzji8. 10 Siła wabików Krótka wycieczka z miejscowym przedstawicielem agencji pośredniczącej w kupnie i sprzedaży nieruchomości może posłużyć jako ilustracja silnego wpływu „wabika" (decoy). „Która marka zapewni ci najskuteczniejsze uśmierzenie bólu?" Marka X zostaje energicznie usunięta. że zadano tylko ostatnie dwa pytania w odwrotnej kolejności. Czy rzeczywiście? Przypuśćmy. Rozpatrzmy pytanie: „Czy popierasz konstytucyjne prawo do noszenia broni?". że popieram Konstytucję Stanów Zjednoczonych i prawo ludzi do życia w bezpieczeństwie tak. który zdaje się być odpowiedzią na to pytanie („Wiecie. a więc i na nasze późniejsze zachowanie.

wyższy niż byłby oceniony normalnie. Jednakże ten zrujnowany domek może wpłynąć na ciebie tak. b czy c? a) Nutri-burger: kanapka z pastą sojową opisana powyżej. który jest tylko dobry pod względem smaku (w przeciwieństwie do bardzo dobrego Tasti-burgera). Jeśli mężczyzna normalnego wzrostu (powiedzmy 180 cm) jest w towarzystwie karzełków.hamburger. c) Bummer-burger: hamburger. któryby smakował wspaniale. Gdybyś miał ochotę na coś pożywnego. W naszym eksperymencie nad podejmowaniem decyzji przez konsumentów wystąpił podwójny efekt kontrastu. jeśli wyniki te ekstrapoluje się na świat rzeczywisty. że jego obecność jako możliwego wyboru nie wywarła żadnego wpływu. Sarah Siłbert i Jennifer Hearst1. to wydaje się bardzo wysoki. który jest bardzo dobry pod względem smaku. lecz tylko przeciętna pod względem smaku. to wybrałbyś opcję b .7%. Jeśli zaś jest on członkiem zawodowej drużyny koszykówki. to nasze wabiki mogłyby przynieść efekt w wysokości około 67 milionów dolarów rocznie! W jaki sposób ten stosunkowo bezwartościowy wabik zmienił wybory naszych studentów? Można odpowiedzieć w dwóch słowach: efekt kontrastu. Czy 6. W eksperymencie tym studentów proszono o podjęcie szeregu decyzji. Przypuszczalnie olśniewające Aniołki stanowiły silną konkurencję przy ocenie atrakcyjności: nieznana partnerka z „randki w ciemno" wydawała się daleko mniej atrakcyjna fizycznie w porównaniu z Aniołkami niż z kobietami w ogóle. lecz lepszych od niego (takich jak Tasti-burger) przeciętnie o 6. jaki niedawno przeprowadzili Constantine Sedikides i jego współpra3 cownicy . Innymi słowy. aby ocenili atrakcyjność potencjalnej partnerki do „randki w ciemno" przed obejrzeniem i po obejrzeniu odcinka serialu telewizyjnego „Aniołki Charliego". Gdybyś miał chęć na lunch. Na przykład: Co byś wolał . kto prezentuje się świetnie. Jak może do tego dojść? Proces ten można wyjaśnić na przykładzie eksperymentu. gdy podróżował wśród mieszkańców państwa Liliput. Nikt rozsądny nie wybrałby tego gorszego hamburgera. który przeprowadzili Douglass Kenrick i Sara Gutierres2. był uznawany za olbrzyma. Jako naukową ilustrację wpływu kontrastu rozpatrzmy eksperyment. Kiedy jakiś obiekt zestawia się z czymś podobnym. Wabiki wpływają nie tylko na wybór takiego czy innego produktu. wabik jakby rozsunął Tasti-burgera i Nutri-burgera na większą odległość na skali smaku. Wabik jest to wybór.bardzo dobry pod względem smaku Tasti-burger. gdy znalazł się wśród mieszkańców państwa Brobdingnag. nie tak ładnym czy nie tak wysokim.jeszcze mniej smaczny.ruderę?". Wskutek tej zmiany w percepcji smakowitości wybór stał się dla badanych dużo bardziej oczywisty. „Malusieńki" miał 185 cm wzrostu. lecz nie jest dobrym rozmówcą. czy z kimś. Rzeczywiście. Peterein Farąuharem. b) Z Torym. który przeprowadziliśmy razem z naszymi współpracownikami. lecz jest bardzo elokwentny. Nie znaczy to jednak. że odznaczający się bardzo dobrym smakiem Tasti-burger wydał się jeszcze smaczniejszy. wówczas obiekt ten ocenia się jako lepszy. która jest bardzo dobra pod względem wartości odżywczej. to wydaje się bardzo niski. W tym przypadku wabikiem jest wybór c . że wprowadzenie wabika zwiększało prawdopodobieństwo wybrania przez ludzi produktów podobnych do wabika.a czy b? a) Nutri-burger: kanapka z pastą sojową. stwierdziliśmy. że chętniej kupisz inny dom. b) Tasti-burger: hamburger opisany powyżej. W klasycznej powieści Jonathana Swifta Podróże Guliwera jej bohater. i że kupisz go za cenę znacznie wyższą od tej. Prosili oni badanych mężczyzn. Po obejrzeniu tego filmu mężczyźni oceniali ją niżej niż przed spektaklem. W przypadku niektórych decyzji jako dodatkową możliwość wprowadzono wabik. lecz raczej małomówny. że zwiększenie o 1% udziału w rynku dla jakiegoś skromnego produktu wytwarzanego przez spółkę taką jak Procter and Gamble czy General Motors mogłoby oznaczać zwiększenie sprzedaży o ponad 10 milionów dolarów rocznie. który jest wyraźnie gorszy od innych możliwych opcji.a. a smakujący przeciętnie Nutri-burger . to zdecydowałbyś się na Nutri-burgera.7% wydaje ci się niewielkim przyrostem? Aby zobaczyć to we właściwych proporcjach trzeba wiedzieć. Obecność wabika spowodowała. a za karła. który sprawił. Mogą one także wpływać na to. w naszym badaniu wabik nie był wybierany prawie nigdy. takich jak następujące: Co byś wybrał . Jest to trudna decyzja. ładniejszy. Kontrast oznacza uwydatnienie różnic. by w zamian zyskać coś innego: czy lepiej jest spędzić wieczór z kimś. Prawdopodobnie nie ty i prawdopodobnie nikt inny. którą normalnie byłbyś gotów zapłacić. który jest bardzo przystojny. lecz nie tak dobrym. który grał w koszykówkę w drużynie Boston Celtics. proszono studentki o dokonywanie wyborów takich jak następujący: Z kim najchętniej umówiłabyś się na randkę . kto jest wspaniałym . Tak było w przypadku „Tiny'ego" („Malusieńkiego") Archibalda. który tak naprawdę nie jest przystojny.z a czy b? a) Z Chrisem. W naszym eksperymencie badaliśmy decyzje dotyczące dziewięciu pospolitych produktów konsumpcyjnych. który jest tylko dobry pod względem smaku i tylko przeciętny pod względem wartości odżywczych. która wymaga zrezygnowania z czegoś. lecz tylko przeciętny pod względem wartości odżywczych. Krótko mówiąc. b) Tasti-burger: hamburger. z kim chcielibyśmy umówić się na randkę. W eksperymencie. że Tasti-burger prezentował się bardziej atrakcyjnie. człowiek normalnego wzrostu.

Wytwarzany przez nich kontekst może oddziaływać na nas jako perswazja wstępna. żeby „poprawić wygląd" innych aut. inni telefonowali do przyjaciół. takich jak politycy. Wellsa Wojna światów.nieuchwytny „gazownik" nigdy nie istniał poza umysłami obywateli Mattoon. dziennikarze i sprzedawcy. to jednak kiedy mąż kobiety wrócił po paru godzinach od tego incydentu z pracy do domu. Teraz rozumiemy. Do dzisiaj „gazownik" z Mattoon pozostaje na wolności. mieszkające w Mattoon zostały zatrute gazem przez jakiegoś intruza. jaki oglądamy. żeby przekazać im wiadomości i ostatnie * CNN używa terminu faktoid dla oznaczenia drobnego faktu. G. Gaz wywołał u kobiety i jej córki mdłości i trwający kilka godzin paraliż nóg. wpływając na nasze spostrzeżenia i oceny. jeszcze mniej na kwestię rzetelności prezentowanych alternatywnych możliwości. płakali i uciekali jak szaleni. W sądach faktoidy nazywa się pogłoskami i niedopuszczalnymi dowodami. Gdy wśród kandydatów do randki pojawia się Jackie. Najwidoczniej mdlący. że fakt ten jest nieprawdziwy. lecz względna. który jest dość przystojny (tylko trochę mniej niż Chris) i raczej małomówny (zupełnie jak Chris). że materiału dowodowego na poparcie tego stwierdzenia nie można uzyskać. 3 Faktoidy są zjawiskiem powszechnym . nie jest może naprawdę idealny. Lekarze po dokładnym zbadaniu ofiar nie potrafili wyodrębnić substancji chemicznych użytych do napaści. Niektórzy usiłowali ratować swoich bliskich. specjaliści od reklamy. W dniu 30 października 1938 roku radio nadało słuchowisko Orsona Wellesa. a kobieta nie mogła chodzić. przed tym. że kontekst ma duże znaczenie. jednak w porównaniu z poprzednim . który nie istnieje przed pojawieniem się w czasopiśmie lub gazecie"2. która opisuje przejęcie władzy nad Ziemią przez najeźdźców z Marsa. Sprzedawca używanych samochodów może ustawić na swym placu jakiegoś starego gruchota. że zostają powszechnie uznane za prawdziwe. zanim właściciele zdążą się rozmyślić! Wabiki przybierają rozmaite formy. która. Wnętrze w dobrym stanie. będące adaptacją klasycznej powieści H. Z badań nad wabikami płynie nauka. oparzyła jej usta i wargi tak dotkliwe. Nagłówek głosił: „Napastnik atakuje ludzi gazem obezwładniającym". że te same obiekty czy alternatywne możliwości będą wyglądały lepiej lub gorzej. Wybór staje się znacznie łatwiejszy. Ocena nie jest absolutna. Niektóre z badanych studentek otrzymały ponadto informacje o trzecim potencjalnym partnerze: jackie. zobaczył jakiegoś mężczyznę uciekającego od okna1. Poproszono policję stanową o posiłki. Cztery dni później inna kobieta doniosła. które służyły do przeniesienia gazu. Faktoidy są prezentowane w taki sposób. Wzięcie siedmiu zakładników w Bejrucie nie wydaje się takie złe w porównaniu z zajęciem całej ambasady amerykańskiej w Iranie. suchość ust i krtani oraz oparzenia wokół ust. Chociaż policja nie znalazła żadnych śladów intruza. kiedy wprowadzi się wabik. potwarzami. paraliż nóg. których normalnie byśmy nie podjęli. Nigdy go (czy jej) nie schwytano i nie pociągnięto do odpowiedzialności z jednego prostego powodu . że krwawiły. lecz nie prezentuje się tak dobrze. A cena jest tylko trochę wyższa od tej. by jego własne kwalifikacje przedstawiały się lepiej. 11 Psychologia faktoidów Pierwszego września 1944 roku „Daily Journal-Gazette" przyniosła alarmującą relację o „ataku gazowym" na obywateli Mattoon w stanie Illinois.co za poprawa! Ogródek i główna sypialnia są większe. Miejscowa policja była bezradna. Co za okazja! Bierzmy to natychmiast. wywołał panikę . Zwiększono liczbę patroli. . Nie będziemy musieli go malować co najmniej przez trzy lata. Ten „gazownik" był faktoidem (factoid). Kandydat w wyborach prezydenckich może sobie na potencjalnego wiceprezydenta dobrać polityka mniejszego formatu. po czym mąż miał mdłości. słodkawo pachnący gaz został wpuszczony do ich sypialni przez otwarte okno. Chris zyskuje na popularności i staje się partnerem wybieranym najczęściej.rozmówcą. Nie był to ostatni atak gazowy.w całych Stanach Zjednoczonych ludzie modlili się. W środkach masowego przekazu są one nazywane oszczerstwami. a więc w znaczeniu całkiem innym niż nasze i Mailera. Operując kontekstem można sprawić. My definiujemy faktoid jako stwierdzenie faktu. W naszych miejscach pracy i w sąsiedztwie są one znane jako plotki i anegdoty. nadany w czasie. w jaki sposób wizyta w zrujnowanym domku może wpłynąć na naszą decyzję kupna. Następny dom. który był twórcą terminu faktoid*. Często nie zwracamy wiele uwagi na wpływ kontekstu. którą twój wujek usiłuje ci podsunąć. jakiej żądano za tamtą ruderę. gdy niepokojono się wydarzeniami w Europie. nie wykazała niczego. w ten sposób zostajemy skłonieni do podjęcia decyzji. albo dlatego. Analiza miejsc przestępstwa i tkanin. Zwiększa to ogromnie siłę oddziaływania „producentów kontekstu". że znalazła na swojej werandzie jakąś szmatę. zwykle dlatego. Niewiele później grasujący w Mattoon „gazownik" zaatakował inną parę małżeńską. W artykule tym opisano. Powieściopisarz Norman Mailer. które nie jest poparte materiałem dowodowym. definiuje go następująco: „fakt. pomówieniami oraz relacjonowaniem krążących aktualnie plotek i pogłosek jako wiadomości. Partner(ka) z „randki w ciemno"' wygląda znacznie lepiej w porównaniu z tą ofiarą losu. kiedy ją powąchała. Program ten. jak kobieta i jej córka. co uważali za inwazję z Marsa. W następnym tygodniu zgłoszono na policję jeszcze 21 incydentów. Wszystkie ofiary relacjonowały takie objawy jak mdłości i wymioty. Biedny Tory i biedny Jackie! Ten wieczór spędzą sarni w domu.

tym razem o matactwach rządu i ukrywaniu prawdy. zgłosiły się niebawem inne osoby z własnymi opowieściami. które mogą się wydać prawdopodobne. które w końcu doprowadziły do uwięzienia głównego podejrzanego. Po kilku dniach Betty zaczęła mieć powtarzające się koszmary senne. że za ich samochodem podąża na niebie jakiś jasny obiekt (na podstawie podanego przez nich później opisu jego lokalizacji wydaje się. które sama zamknęła w samochodzie. Książki takie jak Communion (Wspólnota) Whitleya Strievera czy Intruders {Nieproszeni goście) Budda Hopkinsa opowiadają baśnie o setkach ludzi. jakim mówili. oraz ich znajomość zwyczajów ziemskich). wyrazili oni przypuszczenie. Carol Stuart. Pięć lat później magazyn „Look" opublikował dwuczęściowy artykuł sugerujący możliwość. że jeden z Beatlesów. magazyny i programy telewizyjne. są poświęcone wymyślaniu i wprowadzaniu w obieg pogłosek.żeby nikt nie stracił zainteresowania. że Hillsowie tej nocy wrócili do domu spóźnieni dwie godziny. kiedy jechali do domu pustą szosą. Simpsonowi. że w jego torbie golfowej znaleziono obciążające go dowody. Uprzedzenie znowu odegrało kluczową rolę w rozpowszechnianiu pogłosek. szukając wskazówek mogących rozwiązać tajemnicę śmierci Paula (i znajdując je!) .pożegnanie. w Internecie. w przypadku której media „informacyjne" powtarzały i komentowały szczegółowo jedną plotkę po drugiej: że w domu Simpsona znaleziono zakrwawioną kominiarkę. które doprowadziły do spalenia radiostacji i śmierci dwudziestu jeden osób. Simpsona. który posłużył się regresją hipnotyczną. że po upływie niecałych dziesięciu lat Susan Smith posłużyła się tym samym faktoidem. Poszukiwania te. Kiedy ludzie dowiedzieli się. Rok później hiszpańską wersję tego słuchowiska nadano w Ekwadorze. że była to planeta Jowisz). że tragiczny zamach bombowy na budynek federalny w Oklahoma City był najprawdopodobniej wynikiem „świętej wojny". Paul McCartney. wszczęto wskutek zgłoszenia przyjętego od męża tej kobiety. W Stanach Zjednoczonych sztuka insynuacji w polityce w formie tzw. informując. J. że Hillsowie zostali jednak uprowadzeni przez przybyszy z kosmosu. CBS. Jednak ich opowiadania nie zgadzały się pod względem wielu ważnych szczegółów (takich jak wygląd przybyszy z kosmosu. na stronie domowej znanego producenta oprogramowania. w których ona i Barney zostali uprowadzeni na pokład „latającego spodka". Niewiele podjęto starań zmierzających do sprawdzenia tych pogłosek. Współczesną wersją relacji o „gazowniku" z Mattoon są opowieści o uprowadzeniu przez przybyszów z kosmosu5. Sprawa jednak na tym się nie zakończyła. zdawało się im. Posłużenie się rasą rzekomego sprawcy do rozpowszechnienia pogłoski było tak skuteczne. Przykładem może być sprawa O. Fani ich muzyki na całym świecie przepatrywali wte i wewte okładki albumów płytowych i teksty piosenek.fascynacja ta trwa nadal4. flamingi. I tak samo jak w przypadku „gazownika" z Mattoon. oskarżając jakiegoś nieznajomego Murzyna o porwanie jej dwojga dzieci. Hillowie poprosili o pomoc terapeutę. „New York Times" i inne media początkowo donosiły (nie mając solidnych dowodów). poważny producent ciasteczek dostarczał bezpłatnie swoje ciasteczka O. Dzisiaj całe gazety. co przyczyniło się do powstania jeszcze większej liczby faktoidów . że jest to mistyfikacja.jest znamienna. szeptanej propagandy (whispeńng campaigns) sięga narodzin tego państwa. spychając następnie samochód do jeziora. Betty podała w hipnozie szczegółowy opis „uprowadzenia". Opowiedziała o swych przeżyciach przyjaciołom.być może pierwszy przypadek uprowadzenia przez przybyszy z kosmosu . Telewizja amerykańska w programach informacyjnych wielokrotnie nadawała nagranie tego zgłoszenia. pod przykrywką prezentowania „wiadomości". Dalszy postęp w rozpowszechnianiu pogłosek i faktoidów to praktykowane w Internecie tzw. W końcu lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia uwagę Amerykanów przykuło poszukiwanie przez bostońską policję Murzyna. że jego żona. We wrześniu 1961 roku w Nowej Anglii. ponieważ pragnienie rozrywki u publiczności oraz zabieganie przez media o wysokie wskaźniki oglądalności wymagały prezentowania codziennie nowych i jeszcze bardziej podniecających „szczegółów" zbrodni . zaplanowanej przez terrorystów z Bliskiego Wschodu. jest wirus. ABC. że trzynaście gwiazd w logo spółki jest daniną dla szatana. i w całych Stanach Zjednoczonych rozwinęła się produkcja faktoidów o uprowadzeniach przez przybyszów z kosmosu. W latach sześćdziesiątych XX wieku krążyły pogłoski. aby dotrzeć do „prawdy" w tej sprawie. Historia Barneya i Betty Hill . terapeuta doszedł więc do wniosku. Podobnie jak w Mattoon. Spośród tych faktoidów cyberprzestrzeni można przytoczyć następujące: poważny projektant mody wypowiedział się w duchu rasistowskim o spektaklu Oprah Winfrey. język. często w celu przeprowadzania na nich dziwacznych eksperymentów seksualnych i genetycznych. że to Charles zabił swoją żonę. Krążyły na przykład plotki. Od końca lat siedemdziesiątych XX wieku konsumenci bojkotowali produkty firmy Procter i Gamble z powodu pogłoski. J. że relacja ta była konfabulacją. którzy zostali porwani przez przybyszy z kosmosu. podczas gdy opowieść Barneya była znacznie uboższa. nie żyje. gdy CNN. co spowodowało panikę. który zamordował białą kobietę. ani detektywi prywatni nie potrafili uzyskać dowodów potwierdzających odwiedziny przybyszy z kosmosu. Charles Stuart zadzwonił z telefonu swego samochodu na numer alarmowy policji 911. że Martin van Buren jest nieślubnym . że być może koszmary te były prawdą i że „uprowadzenie" mogłoby wyjaśnić ten „brakujący czas". Flaming jest terminem internetowym na określenie zjadliwych napaści i bezpodstawnych plotek6. wybuchły rozruchy. że Thomas Jefferson jest ateistą i zdeprawował dobrze urodzoną piękność z Yirginii. Później wykryto. co spowodowało bojkot tych ciasteczek w całych Stanach Zjednoczonych. że Simpson rzekomo przyznał się do popełnienia zbrodni. Wszystkie te plotki były fałszywe7. ani policja. którzy zauważyli. Carol. została właśnie zamordowana przez jakiegoś młodego Murzyna.

jeśli nie w narodzie. Edmunda MuskTego. w formie „przecieków" z otoczenia prezydenta lub z Kongresu. W pewnym momencie dziennik „Dalłas Morning News" w swojej witrynie internetowej podał. nawet Prokurator Specjalny Ken Starr (który nie był bynajmniej znany z przychylnego nastawienia do Billa i Hilary) po latach dochodzeń oczyścił Clintonów z zarzutów w obu sprawach . Wyniki wykazały. opartych na doniesieniach z „dobrze poinformowanych" źródeł. Kennedy'ego (który został zamordowany prawie trzydzieści łat przed . że reakcja obywateli Mattoon nie jest odosobnionym przykładem. że inwazja Iraku na Kuwejt została zaplanowana i zorganizowana przez Stany Zjednoczone jako pretekst dla inwazji amerykańskiej w rejonie Zatoki Perskiej. Nawet dzisiaj faktoidy są rozpowszechniane nadal. Czy jednak faktoidy rzeczywiście wpływają na nasze oceny i przekonania? Ostatecznie niektóre z nich często są po prostu niewiarygodne. z ubiegania się o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. „Wall Street Journal" w swej witrynie internetowej informował. Niemniej jednak podsycały one wrzawę wokół postawienia prezydenta w stan oskarżenia. Takie wielkie kłamstwa odznaczają się tym. Przytoczmy tu jeden tylko przykład: urzędnicy państwowi w Iranie rozpuszczali pogłoskę.jak można się było spodziewać . że Hillary Clinton była w jakiś sposób zamieszana w samobójstwo Vince Foster. że . twórca komunizmu. Następnie agencje prasowe podchwyciły tę historię.o niedozwolone odebranie poufnych akt FBI przez urzędnika niskiego szczebla (tzw. którego ówczesny prezydent Clinton zażądał na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One spowodowało poważne opóźnienia w ruchu lotniczym na lotnisku Los Angeles. Daniel Wegner i jego współpracownicy przeprowadzili serię prostych eksperymentów. że Andrew Jackson żył ze swoją żoną przed ślubem i że John Quincy Adams pełnił role rajfura dla pewnego rosyjskiego arystokraty. Według nazistowskiej teorii propagandy skutecznym sposobem przekonywania mas było wymyślanie i powtarzanie kłamstw.czynią wielkie kłamstwo bardziej wiarygodnym: na przykład niektórzy Żydzi są właścicielami banków. że pewien agent Secret Service (służb odpowiedzialnych za ochronę prezydenta) ma zgłosić się jako świadek aktu seksualnego między Lewinsky i Clintonem. Negatywne ogłoszenia polityczne oraz kampanie oszczerstw często rzeczywiście się opłacają. że samo pytanie o powiązania kandydata z nieakceptowanymi działaniami może wystarczyć do pogorszenia publicznego wizerunku tego kandydata. Uczestników tych badań proszono. Zaskakujące jest jednak to. Wielkie kłamstwo jest więc podtrzymywane przez wiele drobnych faktów. albo neutralny („Geórge Armstrong przybywa do miasta"). śledząc relacjonowaną przez media sprawę Monika Lewinsky-Bill Clinton. Wiele badań wykazuje wciąż od nowa. Współczesną wersję „szeptanej propagandy" można było obserwować. albo wyrażający zaprzeczenie niewłaściwego postępowania („Andrew Winters nie ma nic wspólnego z defraudacją w banku"). Wydaje się. żeby na podstawie nagłówka w gazecie ocenili atrakcyjność politycznych kandydatów. które — choć często nieistotne dla danej sprawy . Clintonów oskarżono między innymi o popełnienie przestępstwa .Filegate i Travelgate. Travelgate). na przykład: „Niemcy są rasą panów. Administracja Clintona była obiektem wielu insynuacji i faktoidów. Adolf Hitler i jego minister propagandy Joseph Goebbels władali po mistrzowsku sztuką zwaną przez nich „wielkim kłamstwem".kandydaci łączeni z bezpośrednio oskarżającym nagłówkiem byli postrzegani gorzej niż pozostali. że nie ma zasadnych dowodów istnienia żydowskiego spisku. Kandydaci byli oceniani negatywnie nawet wtedy.synem Aarona Burra. lub nawet zaprzeczenie. Wszystkie te oskarżenia były fałszywe. albo oskarżający w formie pytającej („Czy Karen Downing ma jakieś związki z oszukańczą dobroczynnością?"). że już samo zapytanie. że strzyżenie. w ramach obrzucania się błotem w trakcie kampanii wyborczych oraz za pośrednictwem relacji dziennikarskich.wielu analityków politycznych sądzi. iż trudno jest dowieść ich fałszywości. Zapoznajmy się z niektórymi z tych badań. Zęby nie być gorszym. a nawet. był Żydem. Fi lega te). Oczywiście wszystkie te pogłoski były nieprawdziwe. iż widział Lewinsky i Clintona razem. obserwując reakcje ludzi na insynuację8. Obecnie wiele rządów nadal posługuje się techniką wielkiego kłamstwa. Posługiwanie się faktoidami jest także powszechną praktyką w kampaniach skierowanych przeciw innym narodom. że nie zachował się w taki sposób. a Karol Marks. Na przykład uczestnicy czytali albo nagłówek bezpośrednio oskarżający („Bob Talbert powiązany z mafią"). jest rzekomo jeszcze jednym dowodem żydowskiego sprytu. gdy nagłówek ukazał się w gazecie o małej wiarygodności (takiej jak „National Enąuirer" lub „Midnight Globe".tylko niewiele lepszą niż percepcja wywołana bezpośrednim oskarżeniem. Oto jeden tylko przykład potęgi oskarżeń: podczas procesu Williama Kennedy'ego Smitha o gwałt spadła popularność prezydenta Johna F. Na przykład fakt. źródło insynuacji nie miało dużego znaczenia. że pogłoski te były istotnym powodem rezygnacji głównego kandydata. w przeciwieństwie do „New York Times" lub „Washington Post"). która wówczas szerzyła się w prasie. wysuwano również: zarzuty. Następnego dnia nagłówki w „New York Post" i „New York Daily News" głosiły: „Przyłapany na gorącym uczynku". również powodowało negatywną percepcję kandydata . faktoidy mogą mieć potężny wpływ na przekonania i działania ludzi. czy kandydat zachował się w sposób niepożądany. Europie zagraża żydowski spisek". że zwolnienie kilku pracowników biura podróży Białego Domu (z powodu podejrzeń o nadużycia) było w gruncie rzeczy spowodowane zamiarem Clintonów przyznania tych stanowisk jako nagród swoim zwolennikom (tzw. że intendent Białego Domu powiedział Wielkiej Ławie Przysięgłych. Co więcej. W latach siedemdziesiątych XX wieku sztab kampanii Richarda Nixona zatrudnił „podłych oszustów". Tradycja ta utrzymuje się w czasach współczesnych. aby rozpowszechniali pogłoski o czołowych kandydatach demokratów .

gdy złe czyny oskarżającego wyszły już na jaw. takie jak Coca-Cola. na podstawie dowodu z zeznań tego „naocznego świadka". że nie poparte dowodami zeznanie w sądzie może mieć wpływ na przysięgłych. nakłaniała rodziców. że przestały kupować produkty tych marek. i że prawdopodobnie wpłynęła ona na ich zachowanie. gdy dowody te były uznawane za niedopuszczalne. Liczne badania wykazały. że wzbudzano podejrzenia co do motywów oskarżającego. jaki zapadł w procesie Smitha. że to oskarżający był winny złego uczynku. W badaniu obejmującym 150 gospodyń domowych. że dowody przemawiające na niekorzyść oskarżonego przynosiły w rezultacie większą liczbę wyroków skazujących nawet wtedy. ten ostatni zwykł oskarżać go o kłamstwo. Uzyskaliśmy takie wyniki pomimo. czy takie projekcje zmieniały sposób spostrzegania zdarzeń. a następnie kserowana. Schweppes. kiedy świadek zaczynał składać zeznania przed komisją Josepha McCarthy'ego. że została zgwałcona. czy też adwokat wycofał je po zgłoszeniu sprzeciwu.fałszywe oskarżenie było bardziej wiarygodne niż odwołanie i prawda. Zarówno sędzia. które otrzymały tę ulotkę. natomiast mogło pochodzić od jej chłopaka. Na przykład: Adolf Hitler przed napaścią na jakiś kraj często oskarżał przywódców tego kraju o przygotowywanie agresji przeciw Niemcom. ponieważ zawierają one substancje powodujące raka. Niewielu tylko nauczycieli i lekarzy (mniej niż 10%) starało się sprawdzić zasadność tych twierdzeń. jeśli chodzi o fałszywe oskarżenia i obwinianie innych za własne niewłaściwe postępowanie. Przedmiotem badania. żeby padało ono wtedy. Badanie to zostało zainspirowane przez liczne przykłady historyczne.zastosowanie testów DNA pozwoliło wykazać. Stanley Sue i jego współpracownicy stwierdzili. Po upływie sześciu lat. mimo że większość Amerykanów zgodziła się z werdyktem uniewinniającym. albo o krajach wszczynających wojnę. że wiarygodność biegłego zeznającego podczas procesu można było obniżyć zadając po prostu oskarżycielskie pytania takie jak: „Czy to prawda. Na przykład w jednym eksperymencie Saul Kassin i jego współpracownicy stwierdzili. a moment przedstawienia oskarżenia wybierano tak. lub obciążała inny kraj winą za wojnę. Wiarygodność biegłego ulegała obniżeniu bez względu na to.takie jak relacje o przyznaniu się oskarżonego. Sędzia pierwszej instancji nie uchylił wyroku. żeby ukryć stosunek seksualny ze swoim chłopakiem 10 . podczas gdy sam gotów był podawać na temat świadka jedno kłamstwo za drugim. był sposób postępowania. Czasami fałszywe oskarżenie może być bardziej bezczelne i bezpośrednie. W badaniach ankietowych przeprowadzonych na populacji francuskiej stwierdzono. Innymi słowy. rujnując dwanaście lat życia niewinnej osoby". Ulotka ta. mimo że wiele szkół przestało podawać w czasie posiłków produkty krytykowanych marek z obawy przed wyrządzeniem dzieciom krzywdy. że nasienie na bieliźnie Cathleen Webb nie mogło pochodzić od Dotsona. Zastanawialiśmy się. co robią! Jeśli sądzisz. Gubernator stanu Illinois odmówił ułaskawienia. że projekcja jest skuteczna tylko w laboratorium psychologów społecznych. Webb okazała policji swoją podartą bluzkę i ślady po obrażeniach zadanych przez gwałciciela. W lecie 1977 roku szesnastoletnia wówczas Cathleen Cromwell Webb złożyła skargę. W naszym badaniu prosiliśmy ludzi. Dotson złożył więc prośbę o anulowanie skazania. . prawie wszyscy nauczyciele i blisko połowa lekarzy zgodzili się z zawartymi w niej twierdzeniami. Dwa lata później. lecz także na decyzje konsumentów. 0 jego niekorzystnym wyniku w teście przeprowadzonym przy użyciu „wykrywacza kłamstw". Sporządzony przez niego „portret pamięciowy" przypadkowo okazał się podobny do Gary'ego Dotsona.na przykład oskarżała niewinną osobę o kłamstwo lub o ściąganie podczas sprawdzianu. który nazwaliśmy „taktyką projekcji" (projection tactić) ~ jest to oskarżanie kogoś innego o zły czyn. o uprzedniej karalności. że planowały to zrobić. Powiedziała przedstawicielom władzy. czy oskarżenie zostało odrzucone. Dotson został skazany na nie mniej niż dwadzieścia pięć i nie więcej niż pięćdziesiąt lat pobytu z zakładzie karnym stanu Illinois. to Adolf Hitler i Joseph McCarthy wiedzieli. Dotsonowi zajęło następne cztery lata oczyszczenie swojego imienia . a także opisała go rysownikowi policyjnemu. W czterech odrębnych eksperymentach otrzymaliśmy te same rezultaty: osoba wysuwająca oskarżenie zostawała oczyszczona z zarzutów. a dalsze 69% oświadczyło. który popełniło się samemu 9 . podczas gdy obiekt tej projekcji uważano za sprawcę złego czynu. że pana praca jest nisko oceniana przez pańskich kolegów?". Faktoidy mogą wpływać nie tylko na podejmowanie decyzji politycznych 1 sądowych.procesem swego siostrzeńca). 19% badanych stwierdziło. że negatywne materiały publikowane w mediach przed procesem . którzy słyszeli o tej ulotce. dostarczano dowodów. Inni badacze stwierdzili. jakie przeprowadziliśmy niedawno z Derekiem Ruckerem. Canada Dry i inne. Skutki projekcji tej nastolatki trwały dwanaście lat. Spędził on sześć lat w więzieniu z powodu fałszywych oskarżeń wysuniętych przez pewną młodą dziewczynę. napisana na zwykłej maszynie do pisania. Kilkanaście lat temu we Francji i innych państwach europejskich krążyła tak zwana Ulotka z Villejuif13. żeby chronili swoje dzieci. że mniej więcej połowa wszystkich gospodyń domowych przeczytała tę ulotkę lub słyszała o niej. żeby obserwowali grę rywalizacyjną albo żeby czytali o studentach ściągających na sprawdzianie z chemii. W badaniu nad nauczycielami szkół podstawowych oraz lekarzami.mogą mieć poważny wpływ na decyzje podejmowane przez sędziów przysięgłych. o szczegółach sprawy oraz inne informacje nie włączone do materiału dowodowego w danej sprawie . w marcu 1985 roku. że zmyśliła oskarżenie o gwałt. Cathleen Webb odwołała swoją skargę. gdy sędzia wyraźnie każe im zignorować ten faktoid12. bojkotując popularne marki pokarmów i napojów. to pójdź do Gary'ego Dotsona i zapytaj go o jego doświadczenia. lecz złagodził wyrok Dotsona do sześciu lat (które skazany już odsiedział). jak i gubernator nadal wierzyli w pierwotną wersję . : W niektórych przypadkach jedna z postaci w tym opowiadaniu oskarżała innych o jakiś zły czyn . nawet wtedy.

Uwierzenie. ubiegłej nocy słyszałem skrzypienie werandy i coś.W tej zdolności przekonywania Ulotki z Villejuif godne uwagi jest to. Dobrze ulokowana pogłoska mogłaby wzbudzić nierealistyczne oczekiwania na temat szybkiego zwycięstwa. że je otrzymamy. Obywateli pouczano. Pomimo tych starań ulotka nadal przekazywana jest z rąk do rąk i nadal daje się wiarę zawartym w niej treściom. co brzmiało jak stukanie w okno". lub zniweczyć wszelkie nadzieje wygrania wojny kiedykolwiek. który pewnego ranka budzi się z rozstrojem żołądka lub ze zmęczonymi. że zawarte w niej twierdzenia są całkowicie fałszywe. mogłoby poinformować wroga o planach aliantów. aby identyfikować szkodliwe plotki i podejmować kroki mające na celu ich unieszkodliwienie. Faktoidy często po prostu przekradają się przez nasze linie obrony przeciw perswazji. składnika występującego w wielu odżywczych owocach takich jak pomarańcze. Podczas wojny rząd Stanów Zjednoczonych starał się przekonać obywateli. Jak kiedyś powiedział Mark Twain: „kłamstwo potrafi przebyć pół drogi wokół świata w czasie. jak powinniśmy interpretować świat. Ponadto ulotka ta określała inne składniki jako „nieszkodliwe". Po drugie. Przy rozpowszechnianiu faktoidu często jest on „modyfikowany i rozwijany". mimo że niektóre z tych składników są w rzeczywistości znanymi czynnikami rakotwórczymi.oczekując zupełnie szczerze. pomaga potwierdzić błędne poglądy wielu ludzi dotyczące natury i charakteru czarnych Amerykanów. ponieważ często zaspokajają one jakąś psychologiczną potrzebę (lub większą liczbę takich potrzeb).a być może jest to najważniejsze . Na przykład w jednej z wydanych przez rząd broszurek zalecano. lecz także informacje szkodliwe.z różnym stopniem powodzenia . jako potwierdzające koncepcję odwiedzin „gazownika". że pogłoski i plotki mogą podkopać wysiłek wojenny. jak dowiedzieliśmy się z badań Daniela Wegnera i jego współpracowników. Ponadto rozpowszechnianie plotek o ruchach wojsk itp. Innymi słowy. a także dzięki temu. Biorąc pod uwagę to. obniżając w ten sposób morale. najlepsze faktoidy pomagają nam racjonalizować i uzasadniać nasze najbardziej podstawowe troski i niepokoje. pomagając innym w tworzeniu ich światów społecznych. że wielkie korporacje spiskują. ulotka zawierała nie tylko informacje fałszywe i wprowadzające w błąd. E 330 jest to kod Europejskiego Wspólnego Rynku używany na oznaczenie nieszkodliwego kwasu cytrynowego. Na przykład w czasie II wojny światowej rząd Stanów Zjednoczonych był szczególnie zaniepokojony tym. czy innych środkach masowego przekazu .wyszukiwanie wskazówek sugerujących. Rzadko przychodzi nam na myśl. akceptujemy faktoidy. Uznanie za prawdę faktoidu szkodzącego jakiejś znanej nam osobistości może sprawić.faktoidy funkcjonują jako pewna forma perswazji wstępnej. Ponadto.wiele prób mających na celu ograniczenie ich wpływu. Ponadto szukamy „wiadomości" . że powtarzanie pogłosek jest niepatriotyczne i może przeszkodzić w wysiłku wojennym . że dany faktoid jest fałszywy. Na przykład dodatkiem określonym jako najpoważniejszy czynnik rakotwórczy było E 330. To dlatego tak się czuję". W ten sposób uwiarygodnia się pogłoskę. podejmuje się niewiele prób zweryfikowania faktoidu. Wreszcie . znany na całym świecie z prowadzonych w nim zaawansowanych badać nad rakiem. tworzą one rzeczywistość społeczną. których nie mamy w zwyczaju przepytywać. zamiast przedstawiać nowe konkretne programy w celu wygrania wyborów. Nawet kiedy próbujemy zweryfikować jakiś faktoid. Po pierwsze. Po roku czy dwóch krążenia ulotki zmieniono jej pierwotne miejsce pochodzenia ze „szpitala w Paryżu" na „szpital z Villejuif". „Wiesz. jest zrozumiałe. że Paul McCartney nie żyje jest zajmujące. gdy prawda dopiero wkłada buty". Faktoidy służą jako fragmenty czy elementy używane do konstruowania naszego obrazu świata.jak głosi stare porzekadło: „swobodne usta zatapiają okręty" (Loose Hps sink ships). że podejmowano . Ulotka z Villejuif potwierdza żywione przez wielu przekonanie. ponieważ często przypominają przypadkowemu czytelnikowi o pierwotnym oskarżeniu. Rozpowszechnianie faktoidu może także poprawić nasze wyobrażenie o sobie przez pokazanie innym. żeby szkodliwe pogłoski zgłaszać do właściwej instytucji rządowej (na . żeby zapytać: „Czy ten faktoid jest rzeczywiście prawdziwy? Kto ma korzyści z wielokrotnego mówienia o tym faktoidzie?". Jako takie faktoidy ukierunkowują naszą uwagę i sugerują. Na przykład kandydat polityczny oskarżony fałszywie o malwersacje musi poświęcić swój czas na zaprzeczanie tym oskarżeniom i obalanie ich.czy to w telewizji. by traktowali pogłoski jak hitlerowską propagandę. żeby dla zysku wyrządzić nam krzywdę. takie jak przejście kota lub podmuch wiatru. które trudno jest ocenić krytycznie i sprawdzić. Dlaczego faktoidy są tak przekonujące? Możemy wskazać trzy powody. Pogłoski i plotki często słyszymy bezpośrednio od zaufanych przyjaciół. a więc zdrowe. że pomaga nam zająć się niektórymi z naszych najbardziej zagrażających lęków. jest to często trudne. Nawet kiedy wykaże się. Tworzono także kliniki zwalczania pogłosek. Szpital w Villejuif wyparł się jakiegokolwiek związku z ulotką i wielokrotnie krytykował zawarte w niej niezgodne z prawdą stwierdzenia. obolałymi nogami (a niewątpliwie. że faktoidy mogą być tak przekonywujące. aby lepiej służył naszym psychologicznym potrzebom. skoro nawet wielki „Pan Taki-a-Taki" ma również swoje wady. ponieważ wiele pogłosek dotyczy „tajnych informacji". Na przykład wiele faktoidów jest zajmujących i dzięki temu przyciągają one naszą uwagę . że młody Murzyn zabił panią Stuart lub dzieci Susan Smith. a następnie rozpowszechnia się ją. że jesteśmy w posiadaniu tajnych informacji. „tajnych spisków" i „ezoterycznej wiedzy". że będziemy mieli lepsze mniemanie o sobie. Co on (lub ona) pomyśli? „To musiał być gazownik. będzie w mieście ktoś taki). zaprzeczenia takie są zwykle skazane na niepowodzenie. Mówiąc poważniej. Osoba ta może następnie interpretować inne przypadkowe zdarzenia. to nadal może on ukierunkowywać uwagę i myślenie. Na przykład weźmy pod uwagę obywatela Mattoon. i często nie jesteśmy przygotowani na podważanie każdego prezentowanego „faktu".

nie może wyolbrzymiać znaczenia całej sprawy. Z jednej strony. takie jak przepis nakazujący zmianę miejsca procesu. Z drugiej strony. Niestety metody te można stosować do podważania nawet prawdziwych faktów. przynajmniej w sądach. stwierdził stanowczo: „Nie miałem stosunków seksualnych z tą kobietą". sądy opracowały przepisy proceduralne. a zatem wątpliwej wartości. która następnie przedstawi logiczną i opartą na faktach odpowiedź wykazującą fałszywość tej pogłoski. że prawo o postępowaniu dowodowym może być frustrujące dla poszukujących skutecznych sposobów udowadniania winy przestępców . Próby zmniejszenia wpływu faktoidów w mass mediach zaczęto podejmować stosunkowo niedawno. zdementować. My opowiedzielibyśmy się za jeszcze ostrzejszymi przepisami postępowania dowodowego. i czy sędzia Ito powinien odrzucić cały materiał dowodowy zebrany w wyniku nielegalnej rewizji policyjnej w posiadłości Rockingham należącej do Simpsona. a wielu Amerykanów (z jego żoną włącznie) starało się tłumaczyć wątpliwości na jego korzyść. nadawanym przez telewizję CBS. że było inaczej niż twierdził Clinton (analogicznie jak w sprawie Gennifer Flowers) i Stany Zjednoczone wkrótce znalazły się w samym środku kosztownego i dzielącego społeczeństwo procesu. czy taśmy Fuhrmana . Bezpośrednio po tym oświadczeniu jego zaufani współpracownicy i członkowie gabinetu jednomyślnie wystąpili w obronie Clintona. (W niektórych przypadkach te same przepisy postępowania dowodowego mogą zostać zastosowane w celu wyłączenia materiału. wolnego od insynuacji i zasłyszanych informacji. nie uchroni ich przed tendencyjnym oddziaływaniem tego dowodu. a nie fakt. lub gdy pochodzi on z poufnej rozmowy (takiej jak rozmowa między adwokatem i klientem lub między mężem i żoną). Jeśli kontrola faktoidów w stosunkowo dobrze kontrolowanym środowisku takim jak sąd jest trudna. producentowi . są zwykle pomocne w zapewnieniu sprawiedliwego procesu. zmierzającego do postawienia prezydenta w stan oskarżenia. niektórzy twierdzą. polega na opracowaniu prawa o postępowaniu dowodowym. W celu zmniejszenia wpływu takich informacji.nagrania funkcjonariusza LAPD Marka Fuhrmana. Clinton spróbował znowu tej taktyki. który uczyniłby skazanie oskarżonego bardziej prawdopodobnym). jeśli jest to opinia zwykłego świadka. niektórzy sędziowie obawiali się. że jego wpływ będzie szkodliwy. Na przykład dowód może być wykluczony z postępowania sądowego: jeśli jest informacją zasłyszaną czyli z drugiej ręki.na krótko. niefachowi przysięgli będą wprowadzani w błąd przez fałszywe zeznania i będą ulegać niestosownym apelom do ich emocji i współczucia14. jeśli nie jest istotny dla danej sprawy i jego wartość dla sądu jest mniejsza niż ryzyko. jak należy je przedstawiać oraz jak sędziowie przysięgli mają te dowody rozpatrywać. które wymagają od policji i prokuratury przestrzegania praw obywateli do prywatności i ochrony przed nielegalną rewizją i konfiskatą. wielokrotnie stosującego zniewagi o charakterze rasowym . Oskarżenie Gennifer Flowers prawdopodobnie pozbawiło Clintona zwycięstwa w prawyborach w New Hampshire. prawo o postępowaniu dowodowym może być ważnym zabezpieczeniem. Żeby taka riposta miała szansę powodzenia. że chociaż niektóre przepisy. Jednak później zgromadzono materiał dowodowy świadczący o tym. Na przykład skuteczne posługiwanie się technikami zwalczania pogłosek można było zaobserwować u Billa Clintona. Pierwsze sprawy sądowe dotyczące reklamy wprowadzającej w błąd odbyły się w Stanach Zjednoczonych w końcu lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych XX wieku. Inna próba uregulowania wpływu faktoidów. że ich małżeństwo przeszło ciężkie chwile.powinny być dopuszczone jako dowód w procesie O. jak i winnemu prawo do sprawiedliwego procesu. W praktyce wartość przepisów postępowania dowodowego. jeśli poprzedził go duży szkodliwy rozgłos w środkach masowego przekazu. wysunięte przez Gennifer Flowers.zwłaszcza te przepisy. lecz obecnie sprawy przedstawiają się lepiej niż kiedykolwiek. podkreślając. 1 taktyka ta poskutkowała znowu . i pouczenie przysięgłych. zapewniającym zarówno niewinnemu. następnie znowu potępić i przestać się nią zajmować) i nie powinna dosłownie powtarzać szczególnie łatwych do zapamiętania pogłosek. Procedura sądowa i przepisy postępowania dowodowego mogą przeszkadzać oskarżeniu w prowadzeniu sprawy i sprawiać przez to wrażenie. to tym bardziej jest ona skomplikowana w środkach 13 masowego przekazu . kiedy . Od czasu wprowadzenia w dwunastowiecznej Anglii sądów z udziałem przysięgłych. jakie dowody mogą być dopuszczone. żeby go ignorowali. Tytułem przykładu można wymienić kontrowersje dotyczące tego. jeśli chodzi o zapewnienie sprawiedliwego procesu. kontrowersja wokół prawa o postępowaniu dowodowym powinna jeszcze bardziej podkreślić istotne znaczenie faktoidów w procesie perswazji. gdy w kampanii prezydenckiej w 1992 roku odpierał oskarżenia o niewierność małżeńską.usiłując wyprzeć się swego romansu z Moniką Lewinsky . Federalnego Biura Śledczego). W programie „60 minut". marynarki wojennej. że jakiś krzywdzący czy szkodliwy element materiału dowodowego jest niedopuszczalny.wystąpił w ogólnokrajowej telewizji i. Prawo o postępowaniu dowodowym nadal się rozwija i nawet dzisiaj wywołuje wiele sporów. J. grożąc palcem oglądającym go Amerykanom.przykład wojsk lądowych. lecz nie wyeliminowało go z walki o fotel prezydenta. kto może przedstawiać dowody. które określają. Jedna z najważniejszych spraw została wniesiona przez Federalną Komisję Handlu (Federal Tracie Commissiori) przeciw firmie Colgate-Palmolive. powinna osadzić pogłoskę w negatywnym kontekście (czyli potępić ją. Bili i Hillary Clinton zaprzeczyli doniesieniom o tym romansie i powiedzieli. ostatecznie zależy od uczciwego stosowania tych przepisów i gotowości sędziów do narażenia się nas możliwy gniew publiczności i polityków w celu ochrony konstytucyjnego prawa do sprawiedliwego procesu. takie jak orzeczenie. że niewykwalifikowani. to jednak inne procedury. Bez względu na poglądy danej osoby na to zagadnienie. że prawo o postępowaniu dowodowym ma chronić przestępcę. Simpsona.

stwierdził on na przykład. Niemniej jednak w przypadku faktoidów stawka może być wysoka. golącego go na gładko jednym pociągnięciem. którzy głoszą wprowadzające w błąd stwierdzenia. Spójrzmy. zażądała rozwiania mitu. Jednak w latach osiemdziesiątych XX wieku. Program ten wymagał od reklamujących się producentów. Z pewnością możemy zrozumieć uczucia wielu Amerykanów. że ta reklama wprowadza w błąd . Fałszywe oskarżenia wysuwane przeciw Clintonom i fałszywe zaprzeczenie Billa Clintona doprowadziły do trwającej cały rok wrzawy w środkach masowego przekazu i zaabsorbowania wszystkim. a następnie. Kiedy na jakąś pogłoskę odpowiada się insynuacją. po chwili. wymagając bardziej skoncentrowanych na temacie i bardziej zrozumiałych dokumentów. W latach siedemdziesiątych XX wieku Federalna Komisja Handlu uzasadniała. producenta Listerine. co z politycznego punktu widzenia zdarzyło się podczas rządów Clintona.Rapid Shave („Szybkie Golenie"). żeby przedkładali Komisji dowody uzasadniające ich reklamowe twierdzenia. że producenci. takich jak reklamy filmów z aktami przemocy. gdy kilku spośród najbardziej żarliwych oskarżycieli Clintona stanęło wobec dowodów ich własnych seksualnych uchybień. W szczególności od firmy Warner-Lambert. wówczas człowiek przy zdrowych zmysłach po prostu nie wie. a konsumentów zdezorientować i okłamać. muszą nie tylko zaprzestać ich wygłaszania. W rzeczywistości producenci tej oryginalnej reklamy użyli pleksiglasu pokrytego piaskiem. Firmie Profile Bread nakazano. żeby co najmniej czwartą część swego rocznego budżetu na reklamę wydala na sprostowanie tego wprowadzającego w błąd twierdzenia.jedna czwarta z 0 dolarów to 0 dolarów. Kiedy Federalna Komisja Handlu usiłowała powtórzyć tę demonstrację. ani nie łagodzi tych dolegliwości". jeśli nie nawilżało się go przez godzinę. Końcowym rezultatem jest cynizm i głęboka nieufność . Za prezydentury Reagana personel Federalnej Komisji Handlu zredukowano niemal o połowę. W odpowiedzi Federalna Komisja Handlu od następnych firm reklamujących się niezgodnie z prawdą żądała podjęcia określonych kroków w celu wyeliminowania fałszywych przekonań. Na przykład firma Profile Bread („Chleb Sylwetkowy") utrzymywała. a główne sieci telewizyjne zwolniły wielu pracowników odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów dotyczących reklam w telewizji. a nie papieru ściernego. że Federalny Urząd Żywności i Leków (Food and Drug Administralion). (W rzeczywistości miał on tyle samo kalorii. w jaki sposób wydać te pieniądze. Reakcja producentów samochodów była znamienna. lecz był krojony na cieńsze kromki. żeby liczba kalorii przypadająca na jedną kromkę byłą o siedem mniejsza). który kładł nacisk na wolny rynek . Wrzawa ta nasilała się. lecz także skorygować i rozwiać wszelkie fałszywe przekonania wywołane przez daną reklamę. Wiemy już. kiedy Amerykanie wybrali prezydenta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt. Inni wydali te pieniądze na opłacanie ogłoszeń. Prokuratorzy generalni niektórych stanów sami wszczęli sprawy sądowe. przestępstwa polegające na oszustwach gospodarczych. Federalna Komisja Handlu wydała też wskazówki. które były prawie niemożliwe do zrozumienia. wiele podejmowanych przez Komisję prób ograniczenia faktoidów zostało zarzuconych. W jednej z reklam telewizyjnych pokazano aktora wyciskającego Rapid Shave na papier ścierny. Kiedy w 1992 roku urząd prezydenta objął Bili Clinton. W latach siedemdziesiątych Federalna Komisja Handlu usiłowała dokonać tego za pomocą specjalnego programu (program on ad substantiatioń). co twierdziliśmy w naszych reklamach wcześniej. nie był upoważniony do nadzorowania przemysłu tytoniowego. w wybranych gałęziach przemysłu. mający mniej kalorii niż inne chleby. stopniowo przywrócił niektóre nadzorcze funkcje Federalnej Komisji Handlu. prowokującą z kolei do kłamstwa.wytwarza ona u konsumentów błędne przekonanie. Listerine nie zapobiega przeziębieniom ani bólowi gardła. Jednak samo zaprzestanie nadawania wprowadzającej w błąd reklamy może nie wystarczyć. stwierdziła. znakowanie żywności i reklamowanie wyrobów tytoniowych. żeby przestała emitować tę reklamę. które następnie obala się za pomocą plotki wywołującej jeszcze więcej pogłosek.w przeciwieństwie do stosowania regulacji przez „wielki rząd". że papieru ściernego nie można było ogolić na gładko. Później Komisja ulepszyła swe procedury. że przekonanie o prawdziwości faktoidu może utrzymywać się przez dość długi czas. To samo uczyniły inne organy nadzorujące reklamę. że Listerine zabija zarazki powodujące przeziębienie.na przykład drobnych ogłoszeń w gazecie codziennej. co miało związek z „Moniką". że wiele prób administracji Clintona zmierzających do ograniczenia reklamy wyrobów tytoniowych zostało anulowanych przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych . Jednak korygowanie błędnych przekonań może nie być najskuteczniejszą metodą radzenia sobie z faktoidami. w tym celu firma miała wydać 10 milionów dolarów na publikowanie następującego stwierdzenia: „Wbrew temu. Takie poluzowanie rządowych środków kontroli ponownie otworzyło drzwi dla rażących nadużyć. w co wierzyć. który wydał rozporządzenie. zanim staną się faktoidami. Nadsyłali oni setki dokumentów technicznych. które przeczytało niewielu ludzi . Sądy orzekły. usiłując zahamować te oszukańcze praktyki.i nakazały firmie Colgate-PałmolWe. Co uczynili producenci? Niektórzy po prostu przestali się przez rok reklamować . firmie Ocean Spray (produkującej pewien gatunek soku żurawinowego) oraz różnym producentom środków przeciwbólowych kazano przeznaczyć pewien procent ich budżetu reklamowego na sprostowanie fałszywych twierdzeń. zwłaszcza w dziedzinach przyciągających uwagę społeczeństwa. którzy mają ochotę powiedzieć: „A niech ich wszystkich cholera!". że Rapid Shave potrafi szybko ogolić na gładko nawet najbardziej szorstkie powierzchnie . Takie wprowadzające w błąd reklamy mogą niesłusznie postawić rywalizujących przedsiębiorców w niekorzystnej sytuacji. Także innym firmom piekarniczym. najlepszą metodą jest być może zduszenie ich w zarodku. że jest to chleb „dietetyczny".

do wszystkich zamieszanych w tę sprawę osób. Ale sęk w tym, że cholera weźmie nie ich, ale nas. Ostatecznie my wszyscy mamy obowiązek przeciwdziałać faktoidom - najpierw, kiedy zetkniemy się z pogłoską, a następnie podejmując świadomą decyzję, że nie będziemy tworzyć, ani rozpowszechniać fałszywych pogłosek, lecz w miarę możliwości przeciwstawimy się im. Obywatele, którzy martwią się z powodu handlowych i politycznych faktoidów, mają jeden ratunek - siebie samych. Zarówno „Consumer Reports", jak i „Advertising Age" publikują listy reklam, które uznano za zawierające fałszywe lub wprowadzające w błąd twierdzenia. Konsumenci mogą także, prosić producentów o uzasadnienie ich twierdzeń. Właśnie to robili studenci na jednych z naszych zajęć na uniwersytecie. Wyszukali oni w czasopismach i telewizji 99 reklamowych twierdzeń, a następnie napisali do producentów tych wyrobów prosząc o wszelkie informacje, które uzasadniałyby ich twierdzenia. Odpowiedzi, które otrzymali, zaskoczyłyby nawet najbardziej cynicznego krytyka reklamy. Na prośbę tę odpowiedziało nieco poniżej 50% przedsiębiorstw. Spośród tych, które odpowiedziały, tylko pięć przysłało informacje, które wystarczająco uzasadniały ich twierdzenia. Ogromna większość przysłała więcej reklam. W istocie, na każdą stronę materiałów związanych bezpośrednio z reklamowym twierdzeniem studenci otrzymali 86 stron dodatkowych materiałów reklamowych i promocyjnych niezwiązanych z tym twierdzeniem. Chociaż studenci nie uzyskali odpowiedzi na swoje prośby o uzasadnienie reklam, to jednak ich projekt badawczy ma nadal znaczną wartość. Po pierwsze dostarcza on dalszych dowodów na rzecz podstawowej tezy tego rozdziału: wiek propagandy obfituje w faktoidy. Po drugie, badania tych studentów wskazują metodę radzenia sobie z potencjalnymi faktoidami. Przypuśćmy, że konsumenci i wyborcy zaczęliby bezpośrednio wypytywać twórców faktoidów i spierać się z nimi. Jest zupełnie możliwe, wielu naszych reklamodawców i wielu polityków zastałoby zmuszonych, aby zacząć zastępować faktoidy faktami.

Wiarygodność nadawcy komunikatu: prawdziwa i sfabrykowana

12
Wiarygodny nadawca komunikatu
Wyobraź sobie następującą scenę: ktoś dzwoni do twoich drzwi, a gdy je otwierasz, widzisz mężczyznę w średnim wieku, ubranego w sportową marynarkę w dość „krzykliwą" kratę. Krawat ma rozluźniony, kołnierzyk wytarty, spodnie domagają się żelazka; człowiek ten jest źle ogolony, a gdy rozmawia z tobą, wzrok ucieka mu gdzieś w bok lub patrzy ponad twoją głową. Trzyma w ręku puszkę na datki i próbuje cię przekonać, abyś ofiarował kilka dolarów na organizację charytatywną, o której nigdy nie słyszałeś. Chociaż jego przemówienie brzmi dość rozsądnie, jakie są szansę, że uda mu się wydobyć od ciebie jakieś pieniądze? Cofnijmy wskazówki zegara o kilka minut: dźwięczy dzwonek u drzwi, otwierasz je, widzisz mężczyznę w średnim wieku, ubranego w tradycyjny garnitur, dobrze skrojony i odprasowany. Patrząc ci prosto w oczy, przedstawia się jako wiceprezes miejscowego oddziału Banku Narodowego i pyta, czy nie zechciałbyś ofiarować kilku dolarów na tę samą organizację charytatywną, używając dokładnie tych samych słów, co facet w „krzykliwej" marynarce w kratę. Czy teraz byłbyś bardziej skłonny ofiarować nieco pieniędzy? Myśl o prawdopodobnej reakcji na takie zastąpienie jednej osoby inną przyszła nam nagle do głowy kilka lat temu, gdy w jednym z programów dyskusyjnych nadawanych przez telewizję późnym wieczorem wystąpił Allen Ginsberg. Ginsberg należał do najpopularniejszych poetów tzw. generacji beatowej: jego poemat Howl {Wycie) w latach pięćdziesiątych szokował i drażnił literacki establishment. Ginsberg znowu szokował we wspomnianym programie: skończywszy przechwalać się swym homoseksualizmem, mówił o konflikcie pokoleń. Kamera pokazywała Ginsberga w zbliżeniu: był gruby, brodaty, wzrok miał trochę błędny (pod wpływem alkoholu lub narkotyku?); długie włosy wyrastały nierównymi kępkami po obu stronach łysej poza tym czaszki. Miał na sobie farbowaną koszulkę z krótkimi rękawami i dziurą oraz

parę sznurów paciorków. Chociaż mówił z przejęciem - a także, moim zdaniem, bardzo sensownie — o problemach młodzieży, publiczność w studio śmiała się; wydawało się, że ludzie ci traktują go jak klowna. Przyszło mi na myśl, że według wszelkiego prawdopodobieństwa ogromna większość telewidzów, leżących już o tej porze w łóżku i oglądających poetę gdzieś ponad swoimi stopami, nie może traktować go poważnie - bez względu na to, jak rozsądne są przekazywane przez niego idee i z jakim przejęciem je wygłasza. Jest niemal pewne, że wygląd poety i jego reputacja przesądziły o reakcji audytorium. Siedzący we mnie naukowiec zapragnął, by na miejscu poety o błędnych oczach postawiono bankiera o konserwatywnym wyglądzie, w dobrze dopasowanym garniturze i by kazano mu poruszać ustami, podczas gdy Ginsberg mówiłby to samo poza zasięgiem obiektywu kamery. Przypuszczam, że w takich okolicznościach idee przekazywane przez Ginsberga zostałyby dobrze przyjęte. Nie trzeba jednak aranżować takiej sytuacji. Podobne eksperymenty zostały już przeprowadzone. Ciekawe, że już w starożytności formułowano przypuszczenia dotyczące wpływu prestiżu na skuteczność perswazji. Ponad 300 lat p.n.e. Arystoteles, autor pierwszych prac z zakresu psychologii społecznej, pisał: „Jesteśmy [...] na ogół skłonni łatwiej i szybciej uwierzyć we wszystko ludziom uczciwym, a zwłaszcza w sprawach niejasnych i spornych [...]. Nieprawdą jest przy tym - jak twierdzą autorzy podręczników wymowy - że szlachetność mówiącego nie. ma żadnego wpływu na siłę przekonywania. Wprost przeciwnie — można powiedzieć, że charakter mówcy daje największą wiarygodność (jego argumentom)"'. Musiało upłynąć około 2300 lat, zanim to spostrzeżenie Arystotelesa poddano ścisłej weryfikacji naukowej. Przeprowadzili ją Carl Hovland i Walter 2 Weiss . Zastosowana przez nich procedura była bardzo prosta. Przedstawiali wielu ludziom komunikat zawierający argumentację na rzecz pewnego poglądu, na przykład że wybudowanie łodzi podwodnej o napędzie atomowym jest przedsięwzięciem możliwym do urzeczywistnienia (eksperyment ten przedstawiono w 1951 roku, gdy można było dopiero marzyć o zaprzęgnięciu energii atomowej do takich celów). Część ludzi poinformowano, że argumentacja ta pochodzi od osoby wysoce wiarygodnej; w przypadku innych badanych tę samą argumentację przypisano źródłu uważanemu przez Amerykanów za mało wiarygodne. Mianowicie twierdzenie, że łodzie podwodne o napędzie atomowym można będzie zbudować w bliskiej przyszłości, przypisano bądź Robertowi Oppenheimerowi, powszechnie znanemu i cieszącemu się dużym szacunkiem fizykowi atomowemu, bądź też oficjalnemu organowi Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, dziennikowi „Prawda", który nie słynął bynajmniej z obiektywności i rzetelności. Uczestników proszono, żeby przed przeczytaniem tych argumentów wypełnili kwestionariusz, który miał ujawnić ich poglądy na ten temat. Następnie

czytali oni komunikat. Okazało się, że duży procent osób, które sądziły, że komunikat pochodzi od Roberta Oppenheimera, zmienił opinię — nabrały one silniejszego niż uprzednio przekonania o możliwości skonstruowania atomowych łodzi podwodnych. Bardzo niewiele osób, które przeczytały identyczny komunikat przypisany „Prawdzie", zmieniło swe opinie w kierunku zgodnym z treścią komunikatu. To samo zjawisko zostało wielokrotnie potwierdzone przez kilku badaczy, którzy stosowali szeroki zakres tematów i przypisywali komunikaty najrozmaitszym nadawcom. Starannie kontrolowane eksperymenty wykazały, że sędzia sądu dla nieletnich ma większy wpływ niż inni ludzie na opinię dotyczącą przestępczości nieletnich, że słynny poeta i krytyk silniej może wpływać na opinię co do wartości jakiegoś wiersza, że czasopismo lekarskie skuteczniej może oddziaływać na opinię w sprawie, czy antyhistaminy powinny być sprzedawane bez recepty. Jaką wspólną cechę, której nie posiada „Prawda", wykazują Robert Oppenheimer, sędzia, poeta i czasopismo lekarskie? Arystoteles stwierdził, że wierzymy „uczciwym" ludziom, rozumiejąc przez to ludzi o wysokim poziomie moralnym. Hovland i Weiss używają w odniesieniu do wymienionych osób terminu „wiarygodni", który eliminuje moralne konotacje zawarte w definicji Arystotelesa. Oppenheimer, sędzia sądu dla nieletnich i ów poeta - wszyscy oni są wiarygodni, co nie oznacza, że muszą być „dobrzy", lecz że znają się na rzeczy i są godni zaufania. Wydaje się rozsądne, że pozwalamy wywrzeć na siebie wpływ komuś, kto jest godny zaufania i wie, co mówi. Ludzie uważają za rozsądne poddawanie się wpływowi redaktorki „Consumer Reports", gdy wyraża ona swoją opinię o bezpieczeństwie konsumentów, czy też wpływowi kogoś takiego jak dr C. Everett Koop, były minister zdrowia, gdy mówi o stosowaniu prezerwatyw w celu zapobiegania AIDS lub o uzależniających właściwościach nikotyny. Są to eksperci i ludzie godni zaufania. Jednakże ten sam nadawca komunikatu nie ma jednakowego wpływu na wszystkich ludzi. Tego samego nadawcę niektóre osoby mogą uważać za; odznaczającego się wysoką wiarygodnością, inni zaś - za mało wiarygodnego. Ponadto pewne „drugorzędne" cechy nadawcy mogą mieć duże znaczenie dla niektórych osób odbierających informacje; takie cechy mogą sprawić, że oddziaływanie określonego nadawcy będzie bardzo skuteczne, lub bardzo nieskuteczne. Ważną rolę, jaką w perswazji odgrywają cechy drugorzędne, zademonstrowaliśmy przekonywająco w eksperymencie, który przeprowadziliśmy we współpracy z Burtonem Goldenem4. W eksperymencie tym wygłaszano uczniom klasy VI przemówienie wychwalające użyteczność i doniosłe znaczenie arytmetyki. Nadawcę (tj. prelegenta) przedstawiano uczniom bądź jako inżyniera, laureata nagród w dziedzinie techniki, reprezentującego pewien cieszący się prestiżem uniwersytet, bądź jako człowieka zarabiającego na życie zmywaniem naczyń. Jak można było oczekiwać, inżynier znacznie skuteczniej

niż pomywacz wpływał na opinie dzieci dotyczące arytmetyki. Wynik ten jest zgodny z rezultatami wcześniejszych badań; sam w sobie jest on oczywisty i niezbyt interesujący. Wprowadziliśmy jednak dodatkową zmienną, a mianowicie rasę nadawcy: w niektórych próbach był nim człowiek biały, w innych - Murzyn. Kilka tygodni przed eksperymentem dzieci (wszystkie należące do rasy białej) wypełniały kwestionariusz, który miał na celu określenie stopnia ich uprzedzenia wobec Murzynów. Wyniki były zastanawiające: na te dzieci, które były najbardziej uprzedzone do Murzynów, inżynier-Murzyn miał słabszy wpływ niż inżynier biały, mimo że obaj wygłaszali to samo przemówienie. Natomiast w przypadku dzieci najmniej uprzedzonych do Murzynów wpływ inżyniera-Murzyna był silniejszy niż wpływ inżyniera-białego. Wydaje się niedorzeczne, żeby taka powierzchowna cecha jak kolor skóry wpływała na wiarygodność danego człowieka w oczach jego odbiorców. Można by dowodzić, że w całkowicie racjonalnym świecie wybitny inżynier powinien móc wpływać na opinie szóstoklasistów co do znaczenia arytmetyki bez względu na kolor swej skóry, lecz najwidoczniej świat ten nie jest całkowicie racjonalny: zależnie od postawy słuchacza wobec Murzynów, czarny nadawca wywierał na niego większy bądź mniejszy wpływ niż taki sam, ale biały nadawca. W późniejszych badaniach Paul White i Stephen Harkins stwierdzili, że biali, starając się nie wyglądać na uprzedzonych, często słuchają uważniej tego, co mówi czarny nadawca4. Prowadzi to do skuteczniejszej perswazji, jeśli komunikat zawiera mocne i przekonujące argumenty, kiedy jednak argumenty są słabe, wówczas perswazja czarnego nadawcy jest mniej skuteczna niż białego. Oczywiście reakcje takie są nieprzystosowawcze. Jeśli jakość twojego życia miałaby zależeć od tego, w jakim stopniu pozwolisz informacji o arytmetyce wpływać na twoją własną opinię, to wydaje się, że najrozsądniej byłoby brać pod uwagę znajomość rzeczy i wiarygodność nadawcy, a uwzględnienie czynników nie mających żadnego związku z tą sprawą (takich jak kolor skóry) wydawałoby się niemądre. Jednak reakcje takie, chociaż są nieprzystosowawcze, nie powinny być zbyt zaskakujące dla nikogo, kto kiedykolwiek oglądał reklamy w telewizji. Istotnie, specjaliści od reklamy wiążą swe nadzieje z takim nieprzystosowawczym zachowaniem i często liczą na to, że nieistotne czynniki zwiększą efektywność nadawcy. Na przykład kilka lat temu Bili Cosby grał główną rolę w serii reklam, w których wesoło bawił się z dziećmi. Opowiadał dzieciom, jak pyszny jest określony rodzaj deseru, a także wspólnie gawędzili, śmiali się i próbowali różnych przekąsek. Przypominał także, że dany produkt nie tylko „dobrze smakuje", ale także jest „dobry dla was", ponieważ zawiera mleko. Co uczyniło Cosby'ego ekspertem w sprawach dzieci i żywienia? W latach osiemdziesiątych XX wieku, w programie „The Cosby Show", grał on doktora Cliffa Huxtable, pediatrę, który był też serdecznym, zabawnym i pełnym zrozumienia ojcem pięciorga dzieci. Również Karl Małden występował kiedyś w wielu filmach reklamowych, w których Amerykanie podróżujący po obcym

Współczesne badania nad perswazją potwierdziły przekonania o skuteczności wiarygodnego nadawcy komunikatu .na przykład występował w MTV i grał na saksofonie w nadawanym późnym wieczorem programie typu talk show w celu przyciągnięcia młodych wyborców. Jednym z ważnych celów badań nad środkami masowego przekazu jest regularne sprawdzanie „reputacji i wiarygodności" osób publicznych. niż rzeczywiście ją osiągnąć. czy kimś. za osoby kłamliwe i niegodne zaufania. kto jest cytowany jedynie ze względu na swój prestiż. przy akceptowaniu lub odrzucaniu komunikatu często kierujemy się wiarygodnością jego nadawcy.' „Nie jestem prawdziwym lekarzem. uznało osoby zajmujące się perswazją. a kogo zbyt często pokazywano w mediach.na przykład „wybitni eksperci twierdzą. panią psycholog. gdy jego znawstwo i wiarygodność bezpośrednio dotyczą rozpatrywanego zagadnienia.wówczas mniej jest ludzi godnych zaufania. aktor z „General Hospital"."). kiedy nadawca komunikatu jedynie symuluje wiarygodność. że perswazja ma swoje miejsce w społeczeństwie. A kim była ta aktorka? Grała ona doktor Olivet. które spośród tych „osobistości" są najbardziej wiarygodne. A teraz przedstawimy naszego faworyta w tej konkurencji. w Grecji toczyła się zaciekła debata. Fakt. że ktoś jest ekspertem w danej dziedzinie. lecz także sprzedawany i kupowany na wolnym rynku.zatrudnili młodą aktorkę do promowania ich produktu. Jak zauważył kiedyś psychoterapeuta Erich Fromm. czy przedstawiana opinia mieści się w zakresie kompetencji eksperta. oraz wykorzystywał swój wizerunek „kolesia" czy „fajnego faceta" do zdobycia bastionu republikanów na Południu. Odpowiedzi na takie pytania decydują o tym. jadł w McDonaldzie..plastra ułatwiającego zaprzestanie palenia . Aby uzasadnić twierdzenie. zaopatrzyli nas w zestaw pytań. żebyśmy w czasie podróży nie nosili pieniędzy przy sobie. z ich zdolnością fabrykowania wiarygodności oraz kupowania jej i sprzedawania jak towaru. telewidz. lecz jest on postrzegany jako swego rodzaju ekspert od przestępstw. Najwyraźniej udawanie psychologa w telewizji przez parę sezonów wystarczyło. medycynie. Przy końcu każdego z tych filmów pojawia się Karl Malden. Bez zaufania komunikacja staje się trudna. Specjaliści od reklamy chcą wiedzieć. jaka jest wartość danej „osobistości" jako rzecznika reklamowanego produktu. „doktor Olivet" i Malden prawdopodobnie nie wiedzą wiele więcej o odżywianiu. ogarnięci paniką. ludzie. nie będąc wiarygodnym w rzeczywistości? To trudne pytanie. plastrach nikotynowych czy nawet czekach podróżnych niż przeciętny. po czym przystępuje do rekomendowania pewnej marki środka przeciwbólowego. którymi można się posłużyć w celu rozpoznania. czy ekspert jest wiarygodny i bezstronny (czy też ma własny interes w tej sprawie). W wyborach 1996 roku Clinton zrezygnował z chwytu z „kolesiem" i posłużył się blichtrem Białego Domu do wytworzenia wizerunku przywódcy5. Wiarygodność stała się towarem. Chociaż Cosby. jednak prawie na pewno zyskują oni wiarygodność i zaufanie. zrozpaczeni. które omówimy później. albo zostają z nich okradzeni. Wielu ludzi. Turyści są przerażeni. kto jest. Na szczęście uczeni zajmujący się retoryką. Przez wiele sezonów telewizyjnych Malden występował w roli porucznika Mike'a Stone'a w popularnym serialu detektywistycznym „Ulice San Francisco". gdy są utożsamiani z ich określonymi rolami. Niedawno producenci Nicodermu . upokorzeni. która z gwiazd jest najbardziej lubiana przez publiczność. musimy mieć wystarczające rozeznanie w tej tematyce. pojawia się na ekranie TV i oznajmia:. przestęp-. aby móc rozpoznać. A jeśli wiemy aż tyle. tak wyraźnie występujące w czasach Arystotelesa. ponieważ mniej ludzi ma charakter i tożsamość. : . Żeby stwierdzić. lecz także dlatego. Chociaż jest rozsądne wierzyć źródłu godnemu zaufania.kraju albo gubią wszystkie swoje pieniądze. popularność lub status „osobistości". by zyskać popularność wśród ludzi należących do klasy pracującej.z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami. żeby można było pozwolić tej aktorce wyrażać swoją opinię o najlepszym sposobie rzucenia palenia. że my. na których można polegać7. Arystoteles argumentował. takich jak Sokrates i Platon. iż osoba perswadująca powinna mieć dobry charakter nie tylko z przyczyn natury moralnej.wliczając w to osoby. sportowcy i inne „osobistości". Aktor. który nie tylko jest podrabiany. takich jak gwiazdy filmowe. znów toruje drogę dla bezmyślnej propagandy. uczucia i uśmiechy . czości. czy dana osoba jest rzeczywiście ekspertem. który autorytatywnym głosem ostrzega nas. żebyśmy zadawali takie pytania: czy ekspert jest wyraźnie określony (czy też atrybucja jest niejasna . to prawdopodobnie sami jesteśmy ekspertami. występujący w nadawanej w ciągu dnia ogromnie popularnej operze mydlanej „General Hospital" („Szpital ogólny"). która w niezwykle popularnym programie telewizyjnym „Law and Order" („Prawo i porządek") często oceniała stan psychiczny przestępców." Jakie są kwalifikacje Karla Maldena jako eksperta od spraw finansowych w czasie urlopu? Żadne. i zaleca: „czeki podróżne American Express . tacy jak Douglas Walton. że wiarygodne źródło może być skuteczniejsze niż mówca bez charakteru. Na przykład w wyborach prezydenckich w 1992 roku Bili Clinton był mistrzem w kreowaniu swej wiarygodności w stosunku do różnych docelowych grup . kto był na okładce najbardziej poczytnych magazynów. Walton sugeruje. podnoszą na nowo kwestie etyczne. ale gram lekarza w telewizji". kiedy kierowanie się opinią danego eksperta przy akceptowaniu jakiegoś twierdzenia jest błędem6. czy ekspert mógłby przytoczyć obiektywny materiał dowodowy na poparcie swojego twierdzenia. Kiedy Arystoteles pisał o wpływie „dobrego charakteru" na skuteczność perswazji.nie wyjeżdżaj z kraju bez nich. jeśli nie niemożliwa. Jak: możemy rozpoznać. gdy wszystko i każdy jest na sprzedaż . przekonania. Nowoczesne metody propagandy. a kto nie jest ekspertem. czy istnieje zgoda między ekspertami w odniesieniu do danej oceny czy opinii.. to jednak często łatwiej jest udawać wiarygodność. na przykład zawodowych mówców i sofistów.

iż od atrakcyjnych źródeł przekazu oczekuje 2 się poparcia dla pożądanych punktów widzenia . że mówią nam one prawdę o produktach. jakie te osoby demonstrują na ekranie czy boisku. zmieniano Bruce'a Jennera. które reklamują? Ostatecznie wszyscy wiemy. przez wodę kolońską. W latach pięćdziesiątych XX wieku przyszły prezydent.żeby pojawiła się w telewizji. jeśli chodzi o żyletki lub krem do golenia? No cóż. Innym ważnym czynnikiem określającym skuteczność oddziaływania takich rzeczników jest ich atrakcyjność czy zdolność wzbudzania sympatii. W latach siedemdziesiątych Richardsa zastąpił inny złoty medalista w dziesięcioboju. W latach sześćdziesiątych zawodowy futbolista Joe Namath namawiał telewidzów. kto zajmuje się reklamą Wheaties. że jakaś gwiazda filmowa lub wybitny sportowiec mówi im. że jest piękna — może mieć poważny wpływ na opinie słuchaczy w kwestii zupełnie nie związanej z jej urodą. kiedy w końcu. Cal Ripken oraz zdobywcy złotych medali na Igrzyskach Olimpijskich w 1996 roku. żebyśmy poszli kupić ten nowy samochód. gdy otwarcie wyraziła pragnienie wpłynięcia na nich 1 . tandetne pożywienie dla naszego ja Od wielu dziesiątków lat lansowanie produktów przez słynne osobistości jest powszechnie występującą cechą amerykańskiej sceny reklamowej. Michael Jordan. m. Korzystanie z pomocy sportowców do lansowania produktów ma długą historię. upowszechnianymi przez magazyny informacyjne. może dermatolog lub kosmetolog. Dan Marino. Bylibyśmy zdziwieni. Później zastąpili ją kolejni herosi sportu. lecz także wykazał. zapewne fryzjer. od płatków śniadaniowych.po prostu dlatego. która zdobyła złoty medal olimpijski w gimnastyce. że bardziej sympatyczni nadawcy przekonują skuteczniej. że występuje w niej jakaś sławna osobistość? Jeśli nawet podziwiamy umiejętności i talenty. jakich żyletek czy jakiego mydła powinniśmy używać? Najczęściej jest to zawodowy koszykarz lub futbolista. do usług telefonicznych. piwo czy płatki śniadaniowe otrzymuje hojne wynagrodzenie za poświęcony na to czas. że większość ludzi oświadczyłaby: „Nie. w której to czytasz. największej amerykańskej gwiazdy bieżni na Olimpiadzie w 2000 roku. były faktami znanymi szerokiej publiczności. Istotnie. . nawet gdyby profesor ten był uznawany za najlepszego specjalistę w dziedzinie żywienia. Bruce Jenner. przeprowadziliśmy prosty eksperyment laboratoryjny. które takie znakomitości jak Madonna. Bob Vecker i cala plejada zwariowanych futbolistów opowiadała nam o wspaniałym smaku niskokalorycznego piwa Miller Lite. wraz z naszym współpracownikiem Judsonem Millsem. że bez względu na to.13 Śniadanie mistrzów. Ostatecznie. jakby starali się sprawić przyjemność osobie. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku do najwytrwalszych propagatorów produktów śniadaniowych należał były mistrz olimpijski w dziesięcioboju Bob Richards. gdyby do chwili. Ronald Reagan. żeby poszli i kupili coś dlatego. Michael Jordan zapewnia zbyt wszystkiemu. że gwiazda zachwalająca krem do golenia. Joe Montana. Czy jednak ludzie naprawdę potrafią przewidzieć swoje zachowanie? Niekoniecznie. Jak skuteczne jest oddziaływanie gwiazd sportu? No cóż. nie musi to znaczyć. Chociaż większość z nas może nie wierzyć aktorom filmowym i mistrzom sportu. poparcie ze strony sportowców jest tak skuteczną taktyką perswazji. Kiedy niemiecki producent czekolady Jacob Suchard chciał zareklamować swoje czekolady marki Milka. kto jest ekspertem. którą uważają za atrakcyjną. że piękna kobieta . A kto mówi nam. nie ozdobił jeszcze pudełka z płatkami Wheaties. Michael Jackson i Bili Cosby zawierały z różnymi sponsorami. który prawdopodobnie znacznie skuteczniej reklamował płatki zbożowe. Walter Payton. W latach siedemdziesiątych Rodney Dangerfield. aby to zrobili. Czy to przekonanie jest uzasadnione? Czy jakaś reklama wpłynie na ludzi tylko dlatego. niżby to czynił jakiś uczony profesor. a ponadto jej wpływ jest znacznie większy wtedy. Późniejszy eksperyment nie tylko potwierdził ten wniosek. zarząd firmy Wheaties produkującej płatki znów nie zdecydował się na skorzystanie z usług specjalisty od spraw żywienia i zaangażował Mary Lou Retton. żeby „usunęli to" za pomocą kremu do golenia Noxema. kiedy myślimy o tym w sposób racjonalny. iż jest ona stosowana na całym świecie. jest on przekonany. Używanie do tych celów takich osobistości może wydawać się zupełnie irracjonalne i dziwaczne. kontrakty na wiele milionów dolarów. Chris Evert Lloyd. to czy możemy naprawdę ufać. jak mam wydać swoje ciężko zarobione pieniądze". nawet jeśli osoba ta przypuszczalnie nigdy się o tym nie dowie. niezależnie od ich fachowości czy wiarygodności. Przed laty. dojąc ich firmową fioletową krowę. wizerunek Marion Jones. Istotnie. być może innych ludzi można przekonać. która zdobyła cztery medale na Olimpiadzie w Barcelonie w 1992 roku . W pewnym sensie ludzie postępują w taki sposób.in. ale ja z pewnością nie uwierzę w rady nawet mojej ulubionej gwiazdy ekranu czy sportu. Pete Rosę. iż sportowcy są skutecznymi nadawcami. To wskazywałoby. że wygląda na to. kogo zaangażował? Poprosił Franciszkę von Almsick . w latach osiemdziesiątych. ponieważ to naprawdę nie jest Oldsmobile naszych ojców. reklamowa! rewolucyjne kołnierzyki koszul firmy Arrow i wysoką jakość tytoniu papierosów Chesterfield. A teraz gwiazda koszykówki. który wykazał. A zatem my wiemy lepiej: z pewnością taka rażąca hipokryzja nie może mieć na nas wpływu. Czy też może? Przypuszczamy. że nie będziemy kupować zachwalanych przez nich produktów.czternastoletnią pływaczkę. W latach osiemdziesiątych Priscilla Presley (żona EWisa) radziła nam.

jakie uzyskali Petty. to jest oczywiste. Terkot i Trzask). gdy „stajemy się" zupełnie podobni do naszej ulubionej znakomitości. To tyle". Czy jesteśmy skazani na podążanie za pragnieniami piękna i sławy? Richard Petty. Jednorazowych Maszynek do Golenia Edge („Ostrze").5% do kolosalnej wartości 32. udział Camela w rynku wśród niepełnoletnich palaczy wzrósł z 0. że Demetrick James Walker nie oglądał tego odcinka w „Saturday Night Live". że połowie z nich powiedziano. żeby nie ślizgała się w ręku). jest jednak trochę niepokojące. co kupujemy dla utrzymania dobrego obrazu własnego ja. Napój bezalkoholowy dr. że zachwalają ci jakiś produkt. Samochód BMW jest „yuppie". To dobre buty. dla którego piłkarz występuje z kremem do golenia. Wielka szkoda. żeby myśleć o danej sprawie4.podobnie jak bezmyślni badani Petty'ego. żeby dokładnie przeanalizować wizerunek kandydata i ocenić istotny sens jego komunikatu. żeby nie sprzedać tego kremu. aby określić nasze ja i nadać mu znaczenie.postaciami z filmów rysunkowych. Peppera jest niekonwencjonalny. że futbolista trzymający pojemnik z kremem do golenia niewątpliwie stara się wpłynąć na nas . Papierosy Maiiboro są „macho". Aby uzyskać pożądany wizerunek publiczny. takimi jak Joe Camel (Joe Wielbłąd). Kupując „właściwe rzeczy" wzmacniamy nasze ego i w wyniku procesu racjonalizacji „pozbywamy się" naszych niedostatków. że wierzymy w to. Specjaliści od reklamy wiedzą aż nazbyt dobrze.sześć ogólnikowych i niejasnych twierdzeń (na przykład jest skonstruowana z myślą o łazience). a nie atrakcyjność źródła. Kandydatom do politycznego urzędu nadaje się atrakcyjne wizerunki. zanim zdecydował się zabić innego chłopca dla jego butów marki Nike. Czyja wiarygodność mogłaby być bardziej podejrzana? Ci „ludzie" nawet nie istnieją poza tym. że przynajmniej w jednym wypadku nie stosujemy się do dyktatu atrakcyjnego społecznie nadawcy — kiedy jesteśmy motywowani. w co wierzymy. Badacze manipulowali motywacją badanych do myślenia o maszynkach do golenia Edge w ten sposób. Ponadto zdaje się on działać we własnym interesie. wystarczy oddać głos na właściwego kandydata. gdy stosujemy ośrodkową . co gwiazda koszykówki. a dwie . jeszcze niezidentyfikowany rzecznik reklamujący auta marki Infinity. gdy użyto zdjęć obywateli miasta Bakersfield w stanie California. Wyniki wykazały. żebyśmy byli silni. Dwie reklamy przedstawiały dobrze znanych i lubianych znakomitych sportowców. Ponadto dwie reklamy zawierały sześć niepodważalnych i przekonujących argumentów za maszynkami do golenia Edge (na przykład rączka jest cienka i żebrowana. Sprawią one tylko to.w przeciwieństwie do obwodowej . twardzi i święci. Nadają oni swoim produktom „osobowość". ten wytworny i łagodny symbol papierosów Camel. że będziesz odbijał piłkę jak ja. należę do atrakcyjnej grupy". dla których wyznajemy nasze przekonania. W ich eksperymencie badani otrzymywali jedną z czterech różnych reklam fikcyjnego nowego produktu. że u badanych motywowanych do myślenia o komunikacie reklamowym perspektywą wybrania sobie upominku w postaci maszynki do golenia.Być może najbardziej zdumiewającą demonstracją tej zdolności przekonywania cechującej atrakcyjnych i sympatycznych rzeczników jest posługiwanie się rzecznikami fikcyjnymi . była najważniejszym wyznacznikiem dokonywanych przez nich ocen maszynek do golenia Edge. i kupujemy to. .firma produkująca krem do golenia nie płaci mu wszystkich tych pieniędzy po to. czy też wymyślonymi osobami. Nasze postawy i przekonania wyznajemy. gdy w reklamach posłużono się fotografiami znanych sportowców.nigdy motywowani do tego. Na inne osoby badane silny wpływ wywierało źródło komunikatu . Polityczni eksperci i konsultanci wiedzą coraz więcej o tym. takimi jak Lonely Maytag Man (Samotny Majowy Mężczyzna). Calvin Klein jest super. a dwie pozostałe . Charles Barkley powiedział w wywiadzie dla „Saturday Night Live": „To są moje buty. na pewno nie uczynią cię przystojnym jak ja. Rzeczywiście byłoby smutne. atrakcyjność źródła ma mniejszy wpływ. wystarczy nabywać właściwe produkty i popisywać się nimi. Pillsbury Doughboy (Chłopiec z Ciasta z Pillsbury) lub Snap. Crackle i Pop (Pstryk. jeśli przyjrzymy się dobrze tej sytuacji. że oprócz naszego pragnienia. są także inne powody. Żebyśmy byli patriotami. Aunt Jemima (Ciotka Jemima) oraz układny. Odkąd Joe Camel zaczął pojawiać się na billboardach w Stanach Zjednoczonych. nie sprawią. tworzą je wygłaszając mowy o sztandarze amerykańskim. Cacioppo i Schumann. Pomimo wyników. jest chęć zarobienia. Goląc się właściwą maszynką i jedząc właściwe płatki mówimy: „Jestem zupełnie podobny do tego piłkarza.8% . Czy to działa? Weźmy jako przykład Joego Camela.a właśnie młodociani palacze byli adresatami tej kampanii reklamowej3. Być może powinniśmy zapamiętać to. Innymi słowy. że jedynym powodem. John Cacioppo i David Schumann wykazali. gdybyśmy zagubili naszą liczącą ponad 200 lat tradycję demokracji nie będąc .obywateli w średnim wieku z miasta Bakersfield w stanie California. że w większości przypadków atrakcyjni nadawcy komunikatów mogą dysponować takim wpływem. że odwoływanie się do naszego obrazu ja jest dobrą taktyką. Skuteczność atrakcyjnych źródeł w zachwalaniu produktów i zmienianiu naszych przekonań świadczy o tym. I znów wszyscy wiemy. iż na zakończenie badań będą mogli wybrać sobie upominek spośród kilku różnych jednorazowych maszynek do golenia. Cacioppa i Schumanna . pozując w czołgu i fotografując się z dziećmi szkolnymi podczas modlitwy. Nie uczynią cię bogatym jak ja. jakość argumentów zawartych w komunikacie. by mieć słuszność i by właściwie oceniać świat. w ilustrowanych czasopismach i na różnych artykułach promocyjnych takich jak koszulki bawełniane i czapeczki. że będziesz miał buty takie jak ja.drogę perswazji.częściej oceniali oni maszynki Edge jako pierwszorzędne wtedy. niż wówczas.

żeby nie wydawał się propagandysta. a nawet jeśli zostaną skazani. Jednak z punktu widzenia propagandysty jest to ogromna przeszkoda w uzyskaniu uległości. Przypuśćmy. Większość ludzi nie byłaby zbytnio zdziwiona słysząc. gdy te same argumenty przytaczał szanowany urzędnik państwowy.zależnie od okoliczności .dla obywateli Hu . Ten ogólny sceptycyzm może być użyteczny dla adresatów apelu. którego scharakteryzowano tam w sposób podany powyżej2. opowiedział następującą historię jako przykład ilustrujący. w jaki sposób władca może poprawić percepcję swej wiarygodności'. lub przyjąć. Gdy jednak wypowiadał się za surowszymi. że nadawcy komunikatów przekonując nas nie mają nic do zyskania (a nawet mogą coś stracić). W tym rozdziale rozpatrujemy dwie ogólne strategie służące do tego. co niegodne zaufania. że skażę na śmierć mojego ulubionego doradcę za samo wysunięcie takiej propozycji". W jednej z sytuacji eksperymentalnych Joe „The Shoulder" opowiadał się za surowszymi sądami i cięższymi wyrokami. żeby argumentował publicznie.n. pozory mogą mylić.polegał na tym. o ile wydaje się oczywiste. to dojdziemy do wniosku. że starając się nas przekonać nie działa we własnym interesie. to będziemy im ufać i będą mogli skutecznie na nas oddziaływać. Jednym z morałów wynikających z opowieści Han Fei-tzu jest to. w jaki sposób służy on swemu własnemu interesowi. Wiedza o przeszłości tego przestępcy i fakt. że Książę jest wiarygodnym przywódcą . Przypuśćmy jednak. że prawdopodobnie miałaby. że nadawcy komunikatów działając pozornie wbrew własnemu interesowi mogą sprawić. jego perswazja była zupełnie nieskuteczna. Książę Wu natychmiast przypuścił niespodziewany atak i kraj Hu został zdobyty. Gdy jednak otrzymują od niego komunikat z argumentami na rzecz przeciwnego stanowiska. jego oddziaływanie było bardzo skuteczne . Strategię działania lub argumentowania wbrew własnemu interesowi można zastosować w celu poprawienia percepcji swej wiarygodności bez skazywania na śmierć swojego najlepszego przyjaciela. zaaranżował on wszystko w taki sposób.e. co było dramatycznym sposobem upewnienia władcy Hu. W badaniu przeprowadzonym we współpracy z Elaine Walster i Darcy Abrahams przedstawiliśmy badanym wycinek z gazety zawierający wywiad z Joe Napolitano (pseudonim „The Shoulder"). że . który doradzał władcom w 111 wieku p. w rzeczywistości spowodował nawet. jest czymś złym. że nie ma zamiaru go napaść.albo starannie przeanalizować treść komunikatu. Prowadzi to nas do drugiego morału opowieści Han Fei-tzu: gdy chodzi o propagandę. Jeśli uwierzymy. Książę natychmiast skazał doradcę na śmierć. audytorium może się przygotować do obrony swego stanowiska i . iż działa i argumentuje wbrew własnemu interesowi. mimo że mogłaby przynieść korzyści mojemu krajowi. Książę wziął na stronę jednego ze swych najbardziej zaufanych doradców i polecił mu. a jednak jego perswazja może być skuteczna. Dlatego dla propagandysty jest ważne. że zawodowy propagandysta ma trudne zadanie. oczekiwania te nie znajdują potwierdzenia. Czy wpłynąłby na twoje poglądy? Prawdopodobnie nie.14 Jak przekonywać. Dlaczego Joe „The Shoulder" był tak skutecznym nadawcą w naszym eksperymencie? Rozpatrzmy dokładniej to zagadnienie. w innej sytuacji argumentował. żeby wydawało się. że nie zasługujesz na zaufanie. że przestępca wstąpił na drogę poprawy. jesteś niewiarygodny i nielubiany? Jeśli zastanowimy się nad tym. jeśli każdy wie. Chiński orator Han Fei-tzu.ostatecznie dopiero co skazał na śmierć jednego ze swoich najbardziej zaufanych doradców — kraj Hu rozbroił się. żeby odnieść sukces. Kiedy Książę Wu skazał swojego doradcę na śmierć. Identyfikując komunikat jako tendencyjny. że stwierdził on. że pewien notoryczny przestępca. słuchacze mogliby dojść do wniosku. jeśli mają sprytnego adwokata. Handlarza kokainą wyraźnie nie obejmuje arystotelesowska definicja „uczciwego człowieka". że opinie badanych uległy nieznacznej zmianie w przeciwnym kierunku.równie skuteczne jak wówczas. Na perswazyjne komunikaty zwykle reagujemy zwracając uwagę na tendencyjność mówcy i na to. niewiarygodne i nielubiane.. albo odrzucić go od razu. Książę Wu chciał podbić kraj Hu. Jestem tak mocno o tym przekonany. by to. Nadawca komunikatu. że znany przestępca opowiada się za łagodniejszym systemem karnym. skazany niedawno za przemyt i sprzedaż kokainy. zdawał się argumentować wbrew własnemu interesowi: „Nie! Inwazja na Hu. na czym polega jego interes własny. wygłosił prelekcję o surowości amerykańskiego systemu sądowego i nadmiernej gorliwości prokuratorów. Badanie to wykazało. Gdy Joe „The Shoulder" argumentował na rzecz bardziej wyrozumiałych sądów. Aby wyjaśnić tę sprzeczność. iż wymiar sprawiedliwości jest zbyt łagodny — że przestępcy prawie zawsze potrafią wymigać się od kary. iż będą wydawać się wiarygodni. Upewniwszy się. że Książę powinien zaatakować Hu — co ów doradca następnie uczynił. a wyroki łagodniejsze. Zastosowaliśmy także zbiór analogicznych sytuacji. że Arystoteles niezupełnie miał rację — nadawca może być osobą niemoralną. musi wydawać się bezstronny i wiarygodny. Problem . Czy wypowiedź taka miałaby na ciebie wpływ? Wyniki uzyskane w jednym z naszych eksperymentów sugerują. że takie stanowisko Księcia było iluzją. że sądy powinny być bardziej wyrozumiałe. wiarygodne i lubiane. Większość ludzi uważałaby go za stronniczego i niewiarygodnego. w których te same twierdzenia przypisano szanowanej osobie urzędowej. to wyroki zazwyczaj są zbyt łagodne. skłaniałyby ich do oczekiwania właśnie takiej wypowiedzi. że ludzie orientują się. wyglądało na godne zaufania. bardziej energicznymi sądami. Najlepiej można wyjaśnić to na przykładzie.

Burza ta wówczas się nie zakończyła. Niemniej jednak C. Robert Oppenheimer. . Everett Koop. Większość palaczy przyswoiła sobie ten nałóg mając ledwo kilkanaście lat5. Mencjusz zdobył sławę jako mądry doradca. gdy na początku lat osiemdziesiątych XX wieku Koop po raz pierwszy został mianowany na to stanowisko przez. który żył w IV wieku p. ponieważ nie mieli nic do zyskania (a być może mogli nawet stracić szacunek kolegów). Nie tylko jesteśmy zatem skłonni do poświęcania większej uwagi nieoczekiwanym zdarzeniom. że nie czuje się dobrze i nie może udać się na dwór. szanowany fizyk nuklearny. w którym Alice Eagly i jej współpracownicy przedstawili studentom opis dyskusji między kręgami biznesu i grupami ochrony środowiska na temat pewnego przedsiębiorstwa zatruwającego rzekę3. że jedynie nieodparta potrzeba rozbrojenia zmusiła ich do zabrania głosu. Chiński filozof Mencjusz. w którym zapraszał Mencjusza. Patrick Reynolds. W ostatnich dniach sprawowania swego urzędu Koop opublikował raport stwierdzający. w kulminacyjnym okresie zimnej wojny najskuteczniejszymi przeciwnikami wyścigu zbrojeń nuklearnych było kilku profesjonalistów. oraz admirał Elmo Zumwalt. by wygłaszał twierdzenie skierowane przeciw przestępczości. ponieważ nikotyna jest substancją silnie uzależniającą. uważali oni nadawcę za bardziej szczerego. Gdy jednak brak jakichkolwiek danych uzasadniających te przypuszczenia. że aborcja jest moralnie zła. który zasłużył na swoją reputację wiarygodnego źródła. W niektórych sytuacjach eksperymentalnych autora tej wypowiedzi określano jako należącego do kręgów biznesu i informowano badanych. którzy zdają się opierać naciskom ze strony swych kolegów i którzy zajmują stanowisko niezgodne ze swoimi wcześniejszymi powiązaniami. osobnik ów szczerze wierzy w słuszność prezentowanego przez siebie stanowiska. a nawet posunął się do zachęcenia ofiar chorób związanych z paleniem. Carl Sagan. dr C. którzy mieli nadzieję. który prowadził kampanię na rzecz wstrzymania prac nad rozwojem pewnych technik militarnych — byli postrzegani jako wysoce wiarygodni właśnie z powodu tej niezgodności między ich komunikatami a oczywistym interesem ich profesji. J. że papierosy nie są uzależniające. Koop zajął takie stanowisko.. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jednym z najbardziej szanowanych autorytetów w kwestiach zdrowotnych jest były minister zdrowia. czyja fortuna powstała dzięki nałogowi milionów amerykańskich palaczy. dlaczego Mencjusz okazał królowi tak mało szacunku. iż aborcja wyrządza kobiecie emocjonalną krzywdę — aczkolwiek sam Koop nadal był przekonany. dr Koop podjął dramatyczną decyzję i podał następujące zalecenie: oczywiście najlepszym sposobem uniknięcia wirusa AIDS jest abstynencja seksualna lub monogamia.5 miliona dolarów po dziadku. cieszący się dużym autorytetem astronom. W innych sytuacjach zmieniono jego przynależność i rodzaj audytorium. Mencjusz odpowiedział. lecz także przypisujemy większą wiarygodność tym nadawcom. W 1996 roku C. powinieneś używać prezerwatyw. Byli oni przekonani. że mówi on do grupy biznesmenów. zwłaszcza o poglądach bardziej liberalnych obawiało się. Trudno wyobrazić sobie bardziej przekonującego rzecznika przeciwników palenia niż ktoś.wywierany jest na niego jakiś nacisk. że posłużą się materiałem dowodowym dotyczącym krzywdy emocjonalnej jako argumentem przeciw aborcji. dostarcza nam innej techniki pozwalającej zwiększyć postrzeganą wiarygodność6. którego stanowisko wobec aborcji i środków antykoncepcyjnych spowodowało. Ci nadawcy perswazyjnych komunikatów — na przykład J. który sądził. były dowódca marynarki wojennej. w przybliżeniu co trzeci z nich umrze na skutek nowo nabytego nałogu. Przede wszystkim byli oni ekspertami. który go głosi. modyfikując w ten sposób oczekiwania badanych dotyczące jego oświadczenia. że Koop wykorzysta swoje stanowisko do lansowania własnych poglądów moralnych. jeśli jednak zamierzasz być aktywny seksualnie. Następnie studenci czytali wypowiedź dotyczącą tego zagadnienia. Król wysłał uprzejme pismo. Everett Koop wielokrotnie wykazywał. że chociaż jest on wyraźnie niezgodny z przeszłością i interesem własnym osobnika. Każdego dnia 3 tysiące dzieciaków zaczyna palić (ponad milion rocznie). iż Koop został poddany praniu mózgu przez liberalne środki masowego przekazu.n. bardziej racjonalne staje się inne wyjaśnienie: być może prawdziwość tego poglądu jest tak nieodparta. aby przybył na dwór. Poparcie przez Koopa działań mających na celu uchronienie nastolatków przed popadnięciem w nałóg palenia zirytowało Boba Dole'a. którzy zajęli stanowisko pozornie sprzeczne z ich wcześniejszą działalnością. że jest człowiekiem o nieskazitelnej uczciwości. prezydenta Reagana. wydawało się. Dalszych danych dotyczących tego zjawiska dostarczył eksperyment. Król był oburzony i wysłał kilku ludzi. Reynolds Tobacco Company. który odziedziczył 2. zajął publicznie zdecydowane stanowisko przeciw paleniu. Palenie wśród nastolatków osiągnęło najwyższy poziom od prawie dwudziestu lat. żeby doradzać królowi. kandydata republikanów w wyborach prezydenckich w 1996 roku. aby wytaczały towarzystwom tytoniowym procesy sądowe!4 Podobnie. Wyniki potwierdziły przedstawione wyżej rozumowanie: gdy treść komunikatu była niezgodna z oczekiwaniami słuchaczy. Po drugie. który przestrzegał świat przed zimą nuklearną. Zalecenie Koopa wywołało burzę na prawicy. a zwłaszcza wśród ewangelików. Raport ten wywołał konsternację wśród członków administracji Reagana. Koop jest ewangelikiem. i utrzymywał. założycielu R. Everett Koop jeszcze raz znalazł się w centrum zainteresowania.e. Tym razem Koop poparł starania administracji Clintona zmierzające do ograniczenia sprzedaży wyrobów tytoniowych dzieciom. że nie ma żadnych dowodów. Inaczej rzecz się miała. który przez wiele lat ostrzegał przed dalszym rozwojem technologii jądrowej. że zalecenie Koopa dotyczące używania prezerwatyw zachęca do swobody seksualnej. że wielu Amerykanów. Gdy cała powaga epidemii AIDS zaczęła wychodzić na jaw. żeby ustalili. a jego słowa miały na nich silniejszy wpływ. Następnego dnia przechadzał się ostentacyjnie po mieście.

w których własny interes polityczny zdaje się dominować — w których na przykład przywódcy zasiadający w Kongresie. Mencjusz odpowiedział. że nie stara się ona na nich wpłynąć. Narażając swoją karierę i kosztem zrażenia swych przyjaciół i zwolenników. oczywiście z wyjątkiem baz znajdujących się w ich okręgu wyborczym — krzepiące jest spotkanie urzędnika państwowego o takiej prawości. dając ci tę radę. Kiedy dr Koop jako minister zdrowia stanął na wobec kryzysu AIDS. że mógłby on zrobić czy powiedzieć coś tylko po to. Jednak nie należy także lekceważyć jego dokonań. Innym przykładem tego zjawiska są reklamy telewizyjne ze zdjęciami wykonanymi rzekomo „ukrytą kamerą": skoro jesteśmy przekonani. iż w odróżnieniu od swoich przeciwników są ponad „polityką" i zajmują takie. W czasach. w których jedna osoba zaczynała udzielać drugiej porad giełdowych pochodzących od E. że dzwoni do ciebie makler i gorąco doradza ci kupno pewnych akcji.i żeby jeszcze raz poprosili go usilnie o przybycie na dwór. Z drugiej strony. że chciałby pozostać w służbie publicznej i cieszyłby się z mianowania go Sekretarzem Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. w jaki sposób pomysłowe techniki propagandy mogą być wykorzystywane do manipulowania naszymi przekonaniami i zachowaniem. Mencjusz nie przyjął tych ludzi i wyszedł. Drugą sytuację zaaranżowano tak. Przypuśćmy. Koopa będą nadal wieść długie i twórcze życie. dr Koop powiedział to. że w rzeczywistości nie staramy się wpłynąć na daną osobę. w której jeden z rozmówców wyrażał swoją opinię co do pewnego zagadnienia. Przed kilku laty firma maklerska E. Kiedy wydaje się. Drugi morał opowieści Han Fei-tzu — że pozory mogą mylić — często jest aż nazbyt prawdziwy. Huttona nadała serię filmów reklamowych. W następnym rozdziale zapoznamy się z fabrykowaniem na masową skalę wiarygodności źródeł. że jest prawdą. Nie należy bagatelizować uszczerbku w karierze dr. Jest ogromnie wielu Amerykanów — być może są to twoi sąsiedzi. zdawał więc sobie sprawę. jeśli sądzimy. że przypadkiem usłyszałeś. że nie jest bynajmniej nielojalny czy nieuprzejmy. W eksperymencie tym inscenizowano rozmowę między dwoma doktorantami. przeciwnie. a postrzeganą tendencyjność komunikatu zmniejszyć. jeśli słuchacze są absolutnie pewni. jego rada zostałaby zignorowana. jak makler mówił swojemu przyjacielowi. by odwiedzić przyjaciela. Z jednej strony. Sytuacja była zaaranżowana w taki sposób. a to mogłoby cię skłaniać do kupna. to jednak administracja Busha nie przywróciła go na to stanowisko. F. przeprowadził gruntowne badania. Huttona. Ponieważ najwyraźniej nie starał się wpłynąć na ciebie. co mówili. jeśli król będzie miał absolutne zaufanie do jego uczciwości i niezależności umysłu. że określone akcje pójdą w górę. Przypuśćmy jednak. być może twój syn lub córka — którzy dzięki działaniom dr. okazał królowi największą w całym kraju lojalność i szacunek. 15 Fabrykowanie wiarygodności Wyobraźmy sobie następującą hipotetyczną sytuację: dwóch mężczyzn ubiega się o fotel w Senacie. Gdyby król podejrzewał. opowiadają się za likwidowaniem baz wojskowych. którymi byli studenci niższych lat. że leży im na sercu dobro społeczeństwa. a przeciwni nadmiernym wydatkom na wojsko. że badany był przeświadczony. jednakże akceptacja tego morału może zrodzić niezdrowy cynizm. że utrzymują. Jest wiele sposobów stwarzania pozorów. Wniosek jest oczywisty: wszyscy uzyskują poradę. umożliwiano podsłuchanie tej rozmowy. Jeden z kandydatów może wydać na swą kampanię wyborczą znacznie mniej pieniędzy niż drugi. Z tego powodu dobrze jest zastanowić się przez chwilę nad zachowaniem osoby takiej jak dr C. Aby więc wykorzystać do . mógłbyś być bardziej skłonny do poddania się jego wpływowi. że nadal jest miejsce dla arystotelesowskiego nadawcy o szlachetnym charakterze. mogło mieć na celu wpłynięcie na jego opinię. Postępowanie Mencjusza ilustruje inny sposób zwiększania postrzeganej wiarygodności. W całej tej książce przypatrujemy się temu. dzięki czemu mógł przedstawić specjalistyczną opinię. że nadawcy komunikatów nie starają się na nas wpłynąć. Może być użyteczny dla króla tylko wtedy. że każdemu z badanych. Koopa. ich możliwości w tym zakresie wzrastają. może on coś zyskać (prowizję). W tych okolicznościach w opiniach poszczególnych badanych wystąpiły istotnie większe zmiany w kierunku zgodnym z opinią wyrażaną przez doktorantów. Everett Koop. W erze propagandy jego zachowanie przypomina nam. a nie inne stanowisko jedynie dlatego. nie przypisujemy komunikatowi intencji perswazyjnych. Postrzeganą wiarygodność danej osoby można zwiększyć. Chociaż dał on jasno do zrozumienia. że ta osoba działa spontanicznie. a wskutek tego informacja ta jest jeszcze bardziej wiarygodna. że wszystko. że rozmawiający ze sobą doktoranci dobrze wiedzą o jego obecności w sąsiednim pokoju. iż jest filmowana. iż doktoranci nie domyślają się jego obecności w sąsiednim pomieszczeniu. to jej świadectwo bardziej nas przekonuje. o czym wiedział. a to zapewne obniża skuteczność jego oddziaływania. jaki był skutkiem jego uczciwości. Król nie mógł dalej znosić zuchwałości Mencjusza i oskarżył go o nielojalność. Przytoczmy teraz przykład z XXI wieku. a wówczas na sali zapadała nagła cisza i wszyscy nadstawiali uszu. Czy je kupisz? Nie jest to bynajmniej pewne. Wreszcie politycy znani są z tego. F. makler jest prawdopodobnie znawcą. że dana osoba nie była świadoma tego. by sprawić królowi przyjemność. która nie była dla nich przeznaczona. W jednej z sytuacji eksperymentalnych badany nie miał wątpliwości. To właśnie wykazał eksperyment przeprowadzony przez Elaine Walster i Leona Festingera7. aby lepiej „podsłuchać" podawane przez nią poufne wskazówki.

iż grupa osób finansowanych przez Komitet na rzecz Reelekcji Prezydenta została przyłapana na włamaniu do biur Krajowej Komisji Partii Demokratycznej w budynku zwanym Watergate. nie zaś na samych kandydatów. kandydaci na prezydentów Stanów Zjednoczonych zawsze starali się tworzyć taki . spontanicznie odpowiada na pytania zadawane telefonicznie przez wyborców. Po upływie trzydziestu lat ta metoda inscenizowania zdarzeń nadal jest stosowana przez polityków. zgadza się występować przed nieprzyjaźnie nastawionymi słuchaczami starając się zainteresować informacyjne środki przekazu swoją kampanią. Na przykład w wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych w latach 1996 i 2000 obie partie zainscenizowały konwencje „nominacyjne" tak. pokazuje ona to. Zamiast tego wydaje mnóstwo pieniędzy na krótkie filmy (spoty) reklamowe. Kiedy wyborca zadawał przez telefon jakieś pytanie. te listy i telegramy były sfabrykowane. jedną z największych w historii Stanów Zjednoczonych. Okazało się. Kandydat stwierdza. kto ma najlepsze kwalifikacje na przywódcę narodu amerykańskiego. Matka. tak by głosowali na wizerunki (images) kandydatów. Popularność Richarda Nixona utrzymała się na wysokim poziomie przez całą jego pierwszą kadencję. że wyślą te listy i telegramy3. aby wydawał się młody i dynamiczny. który został zaaranżowany tak. albo uważała oszustwo Nixona jedynie za oznakę tego. Jego osobisty charakteryzator dokłada wszelkich starań. przypisywał to pytanie wyborcy i pozwalał Nixonowi wyrecytować przygotowaną odpowiedź. Nixon wygłosił swoją słynną przemowę do „milczącej większości". by ukryć worki pod oczami i sprawić. wielu ludzi było wstrząśniętych i zbulwersowanych postępowaniem. jest zdziwiona widząc. że nigdy nie wyglądał tak dobrze. iż kandydat na prezydenta. Rozmówca zadaje mu pytania. pomimo że w tym czasie było już wiadomo. sztab Nixona po prostu przeredagowywał je tak.maksimum możliwość bezpłatnego zaprezentowania się wyborcom. iż nie wywiązywał się dobrze ze swych obowiązków. oglądająca go w domu na ekranie telewizora. dziennikarz Joe McGinness opisuje. Z drugiej strony. że przez cały czas jest zepchnięty do defensywy. Ponieważ to on płaci operatorom i reżyserowi. Jak powiedział ten czterdziesty prezydent Stanów Zjednoczonych: „Polityka jest zupełnie podobna do show-biznesu: masz koszmarny początek. nagrywane na taśmie wideo. stwierdza.w wyborach prezydenckich w J968 roku. Nixon. ponieważ w 1980 roku urząd prezydenta objął . co na znacznie bardziej dramatyczną i poważną skalę wydarzyło się rzeczywiście . pomysłowym politykiem. „To jest początek zupełnie nowej koncepcji. miał na myśli zwłaszcza pewien program telewizyjny. McGinness wskazuje. a wówczas jąka się i wydaje nieartykułowane dźwięki. Rozmówcami w tych sytuacjach są jego przeciwnicy i zaprawieni w utarczkach słownych reporterzy. często uczestniczy w konferencjach prasowych. które zostały zawczasu przygotowane i przećwiczone. zwięzłe i jasno sformułowane. że od owej milczącej większości. Przez cały czas trwania prezydentury Nixona on sam i jego poplecznicy nadal inscenizowali takie przedstawienia. Ponadto udało mu się zachować osobistą popularność pomimo tego. aby poparła go i odrzuciła poglądy antywojennych demonstrantów. że istotnie była to trafna przepowiednia. że przypominały bardziej koronacje niż debaty nad tym. wyraża zgodę na liczne wywiady. że jest on zdolnym. Kiedy ukazała się książka McGinnessa. nie musi występować w programach tego rodzaju. Przedstawiając te wydarzenia. jaki wydaje się stary i zmęczony. Jeśli jednak kandydatowi temu zdarzy się w jakimś momencie zająknąć lub popełnić błąd. Sytuacja ta nie jest koszmarną prognozą futurologów. Czasami kamera ujmuje go pod niekorzystnym kątem lub w chwili. Często zadają mu trudne pytania . jakie ma worki pod oczami. prezentowany narodowi amerykańskiemu. odsłaniającej kulisy kampanii wyborczej Richarda Nixona. przez chwilę jazda w dół. jak zręcznie doradcy Nixona kształtowali jego wizerunek.. Jeden z członków sztabu wyborczego Nixona ujął to w następujący sposób. Po tym przemówieniu Nixon otrzymał 50 tysięcy telegramów i 30 tysięcy listów z wyrazami poparcia . Alexandra Butterfielda. w czasie narastania protestów przeciwko wojnie w Wietnamie. Według bliskiego współpracownika Nixona. a potem koszmarne zakończenie" 2 . Na przykład 3 listopada 1969 roku. przytłaczająca większość wyborców albo nie przejmowała się tym. Przed tym przemówieniem Butterfield skontaktował się z kilkoma agentami i umówił się z nimi. który w 1984 roku został wybrany ponownie przytłaczającą większością głosów. które uznali za nieetyczne i nieuczciwe. gdy drapie się po nosie. by przybrało formę przygotowanego zawczasu pytania. Jak powszechne jest stosowanie reklamy w celu kreowania ponętnych wizerunków kandydujących polityków? Według Kathleen Hali Jamieson. dzięki czemu odpowiedzi są rozsądne. dysponujący dużymi funduszami na kampanię wyborczą. aż wreszcie zostanie on przedstawiony w najlepszym świetle. a także często pojawia się w programach telewizyjnych typu panelowego. że po otrzymaniu trudnego lub ostrego pytania kandydat ma kłopoty ze znalezieniem właściwej odpowiedzi. kamery ujmują jego fizjonomię jedynie w sposób najbardziej pochlebny. ziewa lub wierci się na krześle. wzywając tę ogromną milczącą większość Amerykanów. Gdy członek sztabu Nixona formułował swoje przewidywanie. Jego matka. oglądając go w domu na ekranie telewizyjnym. że telewizja jest potężnym środkiem zwodzenia wyborców.przy powszechnym poparciu — doświadczony aktor filmowy i telewizyjny Ronald Reagan.. zatrzymuje się kamerę i nakręca tę scenę tyle razy.niekiedy nawet wręcz wrogie. a w 1972 roku został on ponownie wybrany ogromną przewagą głosów. Jego przeciwnik. Po trzydziestu latach prawda wyszła na jaw. że zgodnie z wynikami badań opinii publicznej większość Amerykanów uważała. W rzeczywistości podawał on starannie wyćwiczone odpowiedzi na pytania przygotowane przez jego sztab. Odtąd już zawsze będą oni wybierani w ten sposób. Następni będą musieli być artystami" '.zdawałoby się. W swej niezwykłej książce. Niekiedy zdarza się. żeby wydawało się.

że Nixon mógł zwyciężyć w 1968 roku bez tych trików. i stał się obiektem wielu dowcipów. a nie przestępców czy syntetycznych tkanin. Zorganizowano szereg wydarzeń mających dostarczyć pozytywnych podstaw dla wizerunku poliestru: zwyciężczyni wyborów Miss America w 1987 roku odbyła tournee po kraju w syntetycznej garderobie. wybieraj scenerię dla swych wywiadów i ogranicz liczbę twoich komentarzy o procesie do kilku. byłego dyrektora naczelnego specjalizującej się w public relations firmy Hill i Knowlton. nie zagwarantuje ci to jeszcze wyboru. jeśli nie masz dużych funduszy. który przekonał Pierre'a Cardina.nie użyjesz jej do przeprowadzenia kampanii. kogo spotkają. która udzielała porad tak poważnym zleceniodawcom jak Metropolitan Edison (w jaki sposób poradzić sobie z reakcjami społeczeństwa na awarię reaktora nuklearnego na Three Mile Island). by zaczęli stosować więcej poliestru w projektowanych przez siebie ubiorach.9 miliona dolarów wydawanych przez przegrywającego). Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku poliester zyskał sobie miano „tandetnego". Jamieson proponuje inny punkt widzenia: wydanie wielkiej sumy pieniędzy nie gwarantuje sukcesu kampanii. żeby twój klient wyglądał dobrze w telewizji. Oczywiście specjaliści od kreowania wizerunku publicznego nie ograniczają swej działalności do areny politycznej. Simpsona adwokat Robert Shapiro opracował szczegółową strategię kształtowania publicznego wizerunku swoich klientów8. Na ile skutecznie doradcy do spraw mediów pomagają w wyborze kandydata? Zwycięstwo Nixona w 1968 roku można by interpretować jako świadczące o tym. żeby było relacjonowane przez media informacyjne . dopilnuj. Eisenhower jako głównych doradców w swej kampanii wynajął dwie agencje reklamowe (BBDO oraz Young i Rubicam). że masz grubszą forsę do wydania. mimo swego rażąco manipulacyjnego charakteru. która zaprezentuje wyraźny. Nawet wiarygodny wizerunek tkaniny można sfabrykować9. którą producenci tacy jak du Pont i Monsanto zatrudnili. przenikliwy obserwator John Kenneth Galbraith zauważył. Pseudowydarzenie jest to wydarzenie zaplanowane specjalnie w tym celu. taką jak morderstwo. że jest dobrze znana . ponadto zorganizowano test dotykowy dla projektantów mody. dzięki któremu znajdziesz się w mediach. „w złym guście" i „nienaturalnego". specjaliści od sondaży opinii publicznej oraz konsultanci do spraw mediów stanowią stały element sceny politycznej i można ich znaleźć wśród doradców politycznych najwyższego szczebla. I nie martw się. Z drugiej strony. Jeśli tak ci się poszczęściło. dr Joyce Brothers lub Kato Kaelin. Nie był to żaden kłopot dla specjalistki od public relations Mary Trudel. a typowy zwycięski kandydat do Izby Reprezentantów wydaje 410 tysięcy dolarów (w porównaniu z 200 tysiącami dolarów wydawanymi przez przegrywającego)5. jak dobrze je wydasz. że winogrona chilijskie zostały zaprawione cyjankiem). Wydaje się. o ile .według Jamieson . J. Za odpowiednią sumę pieniędzy twoje problemy z wizerunkiem mogą zostać rozwiązane. Na przykład Amway. Przed przyjęciem sprawy O. że takie oszukańcze programowanie. żeby zawsze pokazywali się publicznie w swoich najlepszych ubraniach . W jaki sposób możesz w wolnych chwilach stać się sławną osobistością i sensacją? Po prostu stwórz własne pseudowydarzenie. CaMna Kleina i innych. że nigdy nie wiedzą. producent artykułów gospodarstwa domowego sprzedawanych bezpośrednio konsumentowi.taka jak Fabio. Chociaż większość z nas prawdopodobnie nadal ma negatywny stosunek do poliestru.4 miliona dolarów (w porównaniu z 1. że masz wystarczającą ilość gotówki i aspirujesz do urzędu obieralnego . to jednak pojawia się on w naszych ubiorach (dzięki wsparciu projektantów mody) i prawdopodobnie nie reagujemy tak źle na jego odmiany takie jak Lycra. było skuteczne. kiedy Dwight D. Powróćmy jednak do problemu zachwalania („sprzedawania") politycznych kandydatów.swój wizerunek. a zawsze powinni utrzymywać swój wizerunek6. jeśli jesteś oskarżony o jakąś ohydną zbrodnię. rządowi Chile (jak uspokoić obawy spowodowane alarmem. przynajmniej od czasu zwycięstwa w 1828 roku Andrew Jacksona nad Johnem Quincym Adamsem4. które popierają sprawę twojego klienta. oraz Columbia University (jak radzić . a tym bardziej spójnego. który sprawował funkcję doradcy w kampaniach wyborczych Reagana i Busha. Jednak profesjonalne agencje reklamowe zostały wykorzystane w kampaniach prezydenckich na dużą skalę dopiero w 1952 roku.nawet jeśli idą tylko do pobliskiego sklepu spożywczego.kogo mógłbyś zatrudnić i co ci specjaliści mogliby dla ciebie zrobić? Może chciałbyś zatrudnić eksperta od public relations takiego jak Roger Ailes. poleca swoim nowym agentom sprzedaży detergentów. Obecnie eksperci z agencji reklamowych. zaś trzecia udzieliła mu swej pomocy bezpłatnie (słynny specjalista od reklamy Rosser Reeves z agencji Ted Bates). Historyk Daniel Boorstin zwrócił uwagę na posługiwanie się pseudowydarzeniami (pseudo-events) do kreowania sławnych osobistości (celebńty) 7 i sensacji . a więc nie trzeba dodawać. Na przykład typowy zwycięski kandydat na senatora Stanów Zjednoczonych wydaje 3. Przypuśćmy. a obecnie jest prezesem i dyrektorem naczelnym Fox News? A może zatrudniłbyś Roberta Dilenschneidera. Ostrzega się ich. do inspirowania artykułów w gazetach używano komunikatów prasowych takich jak „Nie tylko garnitury sportowe: nowe życie dla poliestru". Oczywiście. sukces zależy od tego. aby dokonała radykalnej poprawy tego wizerunku. że będziesz w niekorzystnej sytuacji. Taka sławna osobistość to osoba znana tylko z tego.w płaszczu i krawacie lub w sukni . to będziesz miał trudności z zaprezentowaniem jakiegokolwiek wizerunku. spójny wizerunek twojej kandydatury i atrakcyjne perspektywy dla społeczeństwa. któryby podobał się wyborcom. Oto niektóre z jego rad: nawiąż stosunki z reporterami. wybieraj dla telewizji takie fragmenty wywiadu. że w procesie Simpsona obie strony były dobrze wyszkolone w sztuce public relations.na przykład sesja zdjęciowa prezydenta z grupą kombatantów lub zainscenizowana histeria na punkcie Wonderbra.

to byłaby nim cecha bycia sympatycznym. aby osoba grająca główną rolę w danym wydarzeniu . to zaprzecz temu. ubiegając się w 1986 roku o stanowisko gubernatora Pennsylwanii. rzeczywiście mieli potrzebne umiejętności. Na przykład.Scranton musi bronić się w mediach. kandydat Partii Demokratycznej (i szef Carville'a) Robert Casey oświadczył. jakich udziela Dilenschneider w swej popularnej książce Power and Influence (Władza i wpływ) komuś. puścić ją w obieg jako pogłoskę)? Jeśli wszystkim spodoba się ta idea. Na przykład w pewnej grupie dyskusyjnej. głównym zarzutem przeciw Billowi Clintonowi było to. jak uczynić siebie sympatycznym: mów to. oraz kształtuj atmosferę (sytuację) na swoją korzyść. Carville i Casey odnoszą podwójne zwycięstwo . ale nie będzie to miało znaczenia" 10 . Taki sposób uprawiania dziennikarstwa przyczynia się do kultu osobistości i promuje propagandę kosztem starannej i przemyślanej perswazji.Jamesa Carville'a (jest on członkiem Partii Demokratycznej i pomagał w wyborze gubernatora Roberta Caseya. senatora Harrisa Wofforda i prezydenta Billa Clintona) i Mary Matalin (jest ona republikanką i zajmowała się kampaniami prezydenckimi Ronalda Reagana i George'a Busha). Dilenschneidera. by z niego zrezygnować. starannie kształtując sytuację w taki sposób. co robisz niewłaściwie. silna.do palenia „trawki" w latach sześćdziesiątych. a następnie ogłoś zwycięstwo (to stworzy wrażenie. kto pragnie poprawić swą wiarygodność". jak ma wyglądać . nie okłamuj prasy.jak osoba sympatyczna. a Casey w swej kampanii wypiera się wszystkiego. a następnie odwołaj się do tego. która dysponuje funduszami na zakup „praw" do tego wizerunku. lecz łagodnego i powściągliwego. że w ramach kampanii przygotowuje się rozpowszechnienie informacji o zażywaniu narkotyków przez Scrantona. zdają się preferować dyskusję na temat spraw tak powierzchownych jak to. aby tylko pozyskać głosy wyborców. Kiedy już zostanie wykreowany wizerunek w postaci sławnej osobistości lub polityka. wiarygodna. aby inni czuli się swobodnie. co wszyscy chcą usłyszeć. Jeśli cię nie lubią. zwracamy się do wiarygodnie wyglądających przywódców. Wiarygodność kreuje się. który ma silniejszy wpływ niż wszystko. 12 Matalin i Carville także mają do zaoferowania kilka rad . to przedstaw ją jako własną. żebyś w mediach wydawał się konsekwentny. jeśli bowiem twoi słuchacze cię lubią. spraw. aby je rozwiązali. że powiesz dokładnie to. Jeśli zostanie odrzucona. ochrony zdrowia) bez przypisywania jej komuś (tzn. to uda ci się zatrudnić Spin Doctors in Love. Media informacyjne relacjonują tę pogłoskę i mówią o zażywaniu narkotyków przez Scrantona. dostarcz reporterowi negatywnych informacji. zażywanie narkotyków przez kandydata jest zbyt pikantnym tematem kampanii. by wyglądać na silnego. Oto niektóre ze szczegółowych rad Ailesa. a nie zapracowuje sobie na nią. Rady Ailesa. Rozpatrzmy na przykład „analizy" przeprowadzane po debatach przez wielu telewizyjnych mędrców. Nazywam ją „magiczną kulą". która pasuje do przekazywanych treści). którzy zamiast mówić o problemach. wybierz niekorzystne informacje na swój temat i udostępnij je prasie (większość dziennikarzy stara się przedstawić zrównoważoną relację. do których się zwracamy. W rezultacie Clinton w późniejszej części kampanii wydawał się bardziej konsekwentny. Poniżej podamy nieco ogólnych rad. że jesteś silnym przywódcą). Zamiast myśleć samodzielnie o ważnych sprawach. że w twojej kampanii kiedykolwiek była o tym mowa. Postaw łatwe początkowe cele. .nadawca komunikatu .republikanina Williama Scrantona III . Wiarygodność się fabrykuje. Zalecenie podane przez Carville'a. Puścić w obieg pogłoskę. że „wiarygodność" została subtelnie sfabrykowana i sprzedana dla celów reklamowych. Niestety często się zdarza.wyglądała właśnie tak. I wreszcie. co myślą słuchacze (a co można ustalić przeprowadzając ankietę). a Casey zdaje się przestrzegać szczytnych zasad13.sobie z protestami studentów w latach sześćdziesiątych XX wieku)? A jeśli naprawdę masz szczęście. Matalin i Carville'a nie mają nic wspólnego z zaleceniem Arystotelesa. Jak to ujął ten autor: „Gdybyś miał opanować jeden element osobistej komunikacji. A jaki jest najlepszy sposób dokonania tego? Po prostu mów ciągle tylko parę rzeczy (dzięki temu nie przeczysz sobie). Inna rada: zadbaj o to. Jak jednak przekonaliśmy się w ostatnich wyborach prezydenta Stanów Zjednoczonych. Fabrykowanie wiarygodności może prowadzić do kultu osobistości (personality). lecz bez skrępowania manipuluj mediami. do którego zastosował się Clinton. wreszcie zorientuj się. Dlaczego nie wysunąć jakiejś idei (obniżki podatków. gdyby ludzie. to możesz przestrzegać ściśle wszystkich reguł. było następujące: trzymać się motywu przewodniego („nowy typ demokraty") i przytaczać go wielokrotnie. wywiady należy przeprowadzać w scenerii. Strategia ta miałaby pewien sens. co wolą. użyj odpowiedniej oprawy czy scenerii do podtrzymania swego wizerunku (na przykład: Reagan zaprojektował swoje prezydenckie podium tak. o czym mówiliśmy. że wydaje się niekonsekwentny i gotów mówić cokolwiek. W ten sposób zawsze możesz być pewny. jaki wizerunek jest potrzebny w danym czasie. zorganizowanej podczas wyborów 1992 roku. wielki mówca ma jedną główną cechę. Cóż więc ma zrobić Carville? To proste. fachowa czy jakakolwiek inna. Wizerunek staje się ważniejszy od treści. zależnie od tego. który kandydat „bardziej wyglądał na prezydenta" lub „sprytniej" radził sobie ze skomplikowanymi zagadnieniami. to wybaczą ci prawie wszystko. które następnie będziesz mógł obalić i dzięki temu wydać się dobrym). jak ludzie zapatrują się na daną sprawę. zespół składający się z męża i żony . żeby nadawca komunikatu miał szlachetny charakter. W dodatku w tej farsie media często spełniają tylko rolę narzędzia. że nie zrobi w swej kampanii użytku z przyznania się jego przeciwnika . Jaką radę byś otrzymał? Według Ailesa. wówczas może być on kupowany i sprzedawany jak towar dla poparcia każdej sprawy.

w miejscowościach takich jak Pearl (stan Mississippi). których ofiarą padali młodzi biali mężczyźni. nagle pęknie ściana tunelu pod rzeką Hudson i zostanie on zalany. ludzi ogarnął strach przed naśladowczym trucicielstwem. by dopomóc psom i kotom w odnajdywaniu drogi do domu. Im więcej ludzi wiedziało o walce. Ponadto wpływ zawodowych walk bokserskich na liczbę zabójstw wzrastał wraz z rozgłosem nadanym walce. Conyers (Georgia) i Littleton (Colorado). im więcej czasu poświęcono samobójstwu w głównych sieciach telewizyjnych. które pozwalają nam zajrzeć w przyszłość1. Zależności te utrzymały się nawet wtedy. West Paducah (Kentucky). Oczywiście jest wątpliwe. Oto ostatnia zdumiewająca przepowiednia Phillipsa: w ciągu czterech dni po następnej. że mają „największy nakład ze wszystkich dzienników w Ameryce" lub że są „najszybciej rozwijającymi się tygodnikami Ameryki". a następnie zrealizowało swój plan. to wzrastała liczba morderstw. nie wzrastała natomiast liczba zamordowanych białych mężczyzn. W marcu 1986 roku czworo nastolatków w stanie New Jersey umówiło się. Tak więc najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem wzrostu liczby samobójstw nastolatków po nadaniu takiemu wydarzeniu rozgłosu w środkach przekazu jest fakt. Ponadto. gdy po śmierci siedmiu osób spowodowanej zażyciem Tylenolu z dodatkiem cyjanku. gdyby nie transmitowano na cały kraj zawodowej walki bokserskiej. jaki nadano w mediach tym tragediom. niż można by to wyjaśnić na zasadzie przypadku. to wzrastała liczba morderstw popełnionych na młodych Murzynach. Czy jednak rozgłos. wykrył on. zostanie zamordowanych z zimną krwią przynajmniej jedenastu niewinnych obywateli USA. Każda z tych tragedii była dokładnie relacjonowana przez informacyjne środki masowego . Powód: ludzie uczą się zachowania od tych. Springfield (Oregon). rzeczywiście zainspirował samobójstwa naśladowcze? Według Phillipsa odpowiedź brzmi: „raczej tak. którzy w innych okolicznościach nie straciliby życia. że modele pokazywane w środkach masowego przekazu mogą wpływać także na inne zachowania. Jonesboro (Arkansas). jeśli w meczu bokserskim został pokonany młody biały mężczyzna. dni tygodnia. któryby skompensował bezpośrednie skutki walki. że ów rozgłos rzeczywiście wywołuje następujące po nim samobójstwa naśladowcze. Wzrost liczby samobójstw nastolatków w ciągu tygodnia od nadania tego rodzaju wiadomości był daleko większy. Edinboro (PennsyWania). Innymi słowy.: inżynierowie genetyczni wyodrębnią „gen kompasowy". Podobnie. W ciągu tygodnia od tego grupowego samobójstwa. Jeszcze bardziej niezwykłym wynikiem badań Phillipsa jest fakt. Tak więc można bezpiecznie wyciągnąć wniosek. że wskaźniki zabójstw wzrastały w sposób istotny statystycznie trzeciego i czwartego dnia po walce. Najpierw sporządził wyczerpującą listę dotychczasowych zawodowych walk bokserskich o mistrzostwo wagi ciężkiej i przeanalizował fluktuacje dziennych wskaźników zabójstw przed każdą walką i po niej. który potrafi z niezwykłą dokładnością przepowiedzieć pewne godne uwagi przyszłe wydarzenia2. tym więcej było zabójstw. Niestety wskaźniki zabójstw w żadnym czasie po meczu nie wykazywały spadku. Oprah Winfrey rzuci swojego przyjaciela i zacznie spotykać się z Chrisem Dardenem. że większość (jeśli nie wszyscy) z tych jedenastu zamordowanych osób żyłaby nadal. popełnianych po nadaniu wiadomości telewizyjnych lub reportaży o samobójstwie. że: niezwykłe zmiany w pogodzie na całym: świecie przyniosą ulewne deszcze na Saharze. porównując wskaźniki tych samobójstw przed rozpowszechnieniem i po rozpowszechnieniu takich informacji. który zdążające na tarło łososie prowadzi do miejsca ich urodzenia. tym większy był późniejszy wzrost liczby zamachów na własne życie wśród nastolatków. wakacji oraz inne trendy. jakie wywołało samobójstwo nastolatków. Powiemy teraz. że popełnią samobójstwo. i wykorzystają to odkrycie. na Środkowym Zachodzie znaleziono dwoje nastolatków. transmitowanej przez telewizję w całych Stanach Zjednoczonych. Na University of California w San Diego jest jednak socjolog David Phillips. jeśli czarny młody mężczyzna przegrał mecz. że osoby zamordowane tuż po walce bokserskiej prawdopodobnie będą należeć do podobnej kategorii co zawodnik pokonany w tej walce.16 Bokser zawodowy uśmierca jedenastu jednym spojrzeniem: wpływ modeli prezentowanych w środkach masowego przekazu Przy stanowisku kasowym w miejscowym supermarkecie ułożono gazety utrzymujące. w wyniku procesu przywodzącego na myśl sytuację z lat osiemdziesiątych XX wieku. Fayetville (Tennessee)." W jaki sposób mógł się o tym upewnić? Phillips i jego współpracownicy badali wskaźniki samobójstw nastolatków. J. Po wprowadzeniu korekt uwzględniających wpływ pór roku. Ostatnie ich wydania zawierają przepowiednie. walce bokserów zawodowych o mistrzostwo wagi ciężkiej. W swych badaniach śledzili fluktuacje samobójstw nastolatków. oskarżycielem O. którzy zadali sobie śmierć w podobnych okolicznościach. w jaki sposób Phillips doszedł do swego zadziwiającego przewidywania. nie następował jednak wzrost liczby morderstw popełnionych na młodych Murzynach. Reportaże w środkach masowego przekazu niewątpliwie wyrażały przede wszystkim zmieszanie i żal. Stosunkowo niedawno byliśmy świadkami serii zabójstw w szkołach. Simpsona. czy wiele z tych przepowiedni się sprawdzi. których oglądają i podziwiają w telewizji. Phillips stwierdził. gdy badacze uwzględnili inne możliwe przyczyny. Jasnowidze przepowiadają.

biły. że dzieci zwykle robity to. jak to widziały w telewizji5. co widziały poprzednio. a potem sam zostaje przyłapany na zażywaniu kokainy. chude jest dobre) i uczą stylów życia (np. W typowym badaniu dzieci oglądały na monitorze telewizyjnym dorosłą osobę bijącą lalkę Bobo . i uczą agresji bez względu na to. jak i kobiet. że wiele osób weźmie czynny udział w jego kampanii. siła oddziaływania modeli prezentowanych w środkach masowego przekazu może też być użyta do nauczania zachowania prospołecznego. takiego jak pigułka odchudzająca). miało na dzieci większy wpływ niż to. W tym celu organizują wielkie wiece z udziałem mnóstwa ludzi. Oglądanie agresywnych modeli skłaniało ludzi do kopania lalki Bobo. że zabijają swoich kolegów tak samo. Specjaliści od reklamy nie przeoczyli tej siły przekonywania modeli. a następnie powraca sama do pozycji pionowej. przyjemne życie można osiągnąć dzięki zażywaniu jakiegoś szybko działającego środka. wpływają na zachowanie i w laboratorium. jeśli kandydat spodziewa się. i poza nim.dużą plastikową lalkę obciążoną u podstawy. młodych par wiodących przyjemne życie dzięki karcie kredytowej szczególnego rodzaju. tak dzieci. gdy burmistrz Waszyngtonu wygłasza dzieciom kazania o zgubnych skutkach zażywania narkotyków. lalek Barbie ubranych według ostatniej mody. Po pierwsze. lub kiedy telekaznodzieje angażują się w niedozwolone zachowania seksualne albo przywłaszczają sobie pieniądze z tacy. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku wybitny psycholog Albert Bandura rozpoczął realizację zakrojonego na szeroką skalę projektu badań laboratoryjnych nad związkiem między oglądaniem modeli w telewizji i agresją3. m. Na szczęście wpływ wzorów działa w obu kierunkach.oznaka poparcia społecznego . modele przekonują znacznie skuteczniej niż słowa. co prawienie kazań. którym pokazano modela stosującego przemoc. skonstruowanego przez firmę Mattell na podobieństwo karabinów maszynowych używanych w czasie II wojny światowej. albo praktykowali chciwość lub miłosierdzie8. te. w nadziei przekonania niezdecydowanych wyborców. Sukces w badaniach opinii publicznej .sześciostrzałowy rewolwer kalibru 0. że jedna z pierwszych reklam telewizyjnych ukierunkowanych na dzieci pojawiła się w „Klubie Myszki Miki" i zachęcała do kupna „Broni wielostrzałowej" (Burp Guń) . częściej uderzały. jak i dorosłych. innymi słowy. Działanie tych wzorców nie ogranicza się tylko do lansowania produktów. oraz do zwiększenia ilości datków wrzucanych do puszki Armii Zbawienia6. że ludzie udzielą pomocy stojącemu na poboczu motocykliście. i czy agresja jest odosobnionym aktem. Następnie dzieci miały możliwość bawić się różnymi atrakcyjnymi zabawkami. kopały i rzucały na ziemię lalkę Bobo: Wiele późniejszych badań potwierdziło początkowe wyniki uzyskane przez Bandurę.in. Po otrzymaniu ciosu taka lalka przewraca się. Wykazano. uczą one nowego zachowania. czy model jest postacią z filmu rysunkowego czy osobą realną. lalką Bobo. że agresywne modele wpływają na agresję zarówno mężczyzn. do aplikowania elektrycznych wstrząsów koledze z klasy. gospodyń domowych wzbudzających podziw swych mężów czystością domu osiągniętą dzięki stosowaniu reklamowanych środków czyszczących. Wyniki: to. wstrząśniętemu narodowi. Przed Bożym Narodzeniem 1955 roku firma Mattell sprzedała ponad milion sztuk „Broni wielostrzałowej" i szybko wprowadziła na rynek nowy model zabawki . Skuteczną techniką jest wytwarzanie „efektu większości" {bandwagon effect) — wrażenia. W serii wnikliwych badań James Bryan i jego współpracownicy poddawali dzieci wpływowi dorosłych modeli. Politycy także posługują się modelami. jednak nauczanie to nie to samo. Modelowanie było także wykorzystywane do nauczania reakcji nie związanych z przemocą i do obniżania poziomu agresji w sytuacji przemocy7. waliły młotkiem i krzyczały na nią. żeby dzieci mogły udawać. Wyniki wielokrotnie wykazały.jest niezbędny. chłopców i dziewcząt nagradzanych miłością. podobny do używanych w westernach. Nowo . Jest znamienne. często zabójstwa te były transmitowane na żywo. czy częścią skomplikowanej fabuły. że wszyscy popierają danego kandydata. kopały ją. wyglądających na zwolenników.strzelającego z kapiszonów karabinu wielostrzałowego. oglądając w telewizji takie spektakle kryminalne jak „New York Police Department Blue" czy „Power Rangers". którzy głosili chciwość lub miłosierdzie. Na przykład małe dziecko. Wpływ wzorów oglądanych w środkach masowego przekazu na przemoc i inne zachowania społeczne znany jest od prawie czterdziestu lat. Trzydziestosekundowe filmy reklamowe w telewizji pełne są pulchnych osób tracących na wadze dzięki właściwym pigułkom odchudzającym. gospodynie domowe powinny dogadzać swoim mężom. Ten rezultat ma jeszcze większe znaczenie w czasach. dla dziewcząt droga do sukcesu prowadzi przez poddawanie się dyktatowi mody i atrakcyjność fizyczną. Chociaż relacje te niewątpliwie przekazywały cierpienie i udręki spowodowane tymi zabójstwami. rzucały na ziemię.przekazu. kiedy superpobożni politycy głoszą wartości rodzinne i abstynencję seksualną. w czasie rzeczywistym. co model robił. Modele społeczne stosowano na przykład do zwiększenia prawdopodobieństwa. sympatią i prestiżem za jeden tylko uśmiech ukazujący wypolerowane specjalną pastą zęby. W wyprodukowanym przez Bandurę filmie telewizyjnym osoby będące modelami biły lalkę Bobo pięściami. waliły. co model mówił. umacniają one także pewne wartości (np. oglądającemu je. uczy się „szczegółów" sposobu strzelania do „podejrzanego" i zabijania go. który miał problem z przebitą dętką. a następnie dopuszczają się wielokrotnie aktów cudzołóstwa. chociaż uskarżają się na cudzołóstwo innych. na przykład kryminalnego spektaklu telewizyjnego. to jednak przekazywały one także inną życiową prawdę: zamordowanie kolegów z klasy może zwrócić na ciebie uwagę całego narodu i jest sposobem radzenia sobie z problemami życiowymi. do słownej napaści na nieznajomą osobę i do wyrządzania krzywdy małemu zwierzęciu4.45. Modele prezentowane w środkach masowego przekazu są skuteczne przede wszystkim z dwóch powodów.

dostarcza użytecznych informacji o tym. Klebold i Harris podłożyli kilka bomb. Cóż więc powoduje. z tego. przy czym wszystkie z nich zostały szeroko nagłośnione w środkach masowego przekazu. terroryzowani i wyśmiewani przez innych. Temat ten zdominowałby pierwsze strony gazet. w książce tej omówiono powyższe zalecenia bardziej szczegółowo9). staną się również naszym udziałem. (Niedawno jeden z nas . Prowadzi to nas do drugiego czynnika powodującego. Na przykład. być może. Nastolatek na podstawie wiadomości telewizyjnych zapoznaje się z magią popełniania samobójstwa lub zabijania kolegów z klasy. które zostaną zamordowane w wyniku następnej nagłośnionej przez . CNN relacjonowałoby wydarzenia przez 24 godziny na dobę. żebyśmy kiedykolwiek zajmowali się takimi działaniami. Ale to nie wystarczy. teraz będą musieli płakać po nas lub będą martwi. że w ciągu trzech czy czterech dni umrze jedenastu ludzi. że jest to właściwy styl życia dla kobiet (lecz niekoniecznie dla mężczyzn). uczy nie tylko tego. którzy nas krzywdzili. Co można zrobić? Niewątpliwie możemy zredukować czas. gdy model jest źródłem wiarygodnym i atrakcyjnym. takich jak dom. z dnia na dzień stałaby się osobistością medialną. co na świecie jest dobre. Tych jedenaście osób. lecz nie jest prawdopodobne. proszono o przedstawienie swojej opinii w porannych programach typu talk show. Dlatego właśnie specjaliści od reklamy często posługują się modelami „zupełnie takimi jak my" i umieszczają je w znajomych sytuacjach. Liczba ofiar śmiertelnych mogła być znacznie większa. jakie model otrzymuje za swoje zachowanie.podobnie jak Klebold i Harris .są często dręczeni. nie musi wynikać. że modele prezentowane w środkach masowego przekazu są przekonujące: służą one jako sygnał wskazujący. odkrywa. zostałaby „etatowym" mędrcem. jeśli nie mają ich wszystkich10. szkoła czy supermarket. dobrze wiedzą zawodowi specjaliści od przekonywania. obejrzenie gospodyni domowej myjącej podłogę przekonuje nas. że zabijanie może być uzasadnionym i właściwym sposobem rozwiązania problemu. Pomyśl przez chwilę o jakiejś reklamie. O tym. to rzeczywistość zwycięzców (sportowców. która domaga się rozwiązania. że może to być sensowny sposób uporania się z problemami życiowymi .poślubiona para. „żeby go zamroczyło" wydaje się w porządku. która przepowiedziałaby takie wydarzenie. jest nagradzany za zachowanie. podobnie jak wielu innych szkół.E. Być nastolatkiem. Założymy się. jak „przetransmitować" kogoś na obcą planetę lub jak uchronić Supermana przed kryptonitem za pomocą ołowianej osłony. Rozpatrzmy dokładniej wydarzenia. które na szczęście nie wybuchły. Większość z nas po obejrzeniu „Star Trek" wie. która posługuje się modelami w celu przekonywania. cheerleaderek tańczących w przerwach meczów) i przegranych (matołów. oraz czyniąc nasze szkoły miejscem bardziej przyjaznym przez aktywne redukowanie znęcania się nad słabszymi i wpajanie im norm współdziałania. nieśmiałych samotników). którzy . Nieustanne oddziaływanie modeli prezentowanych w środkach masowego przekazu może kształtować i wypaczać nasze poglądy na to. że model jest najbardziej skuteczny wtedy. jak realizować to zachowanie. lecz także tego. jak coś się robi.A. dostępnymi w Internecie przepisami na sporządzanie bomb oraz nadawanymi w dziennikach telewizyjnych relacjami o uczniach zabijających swych kolegów szkolnych. Jakie cechy czynią modela prezentowanego w środkach masowego przekazu najbardziej przekonującym? Nagromadzone dotychczas wyniki wielu badań wykazują. Innymi słowy. gdyby było wiadomo.napisał książkę o masakrze w szkole „Columbine". którą zapraszano by do występowania w programach Leno i Lettermana. który jest dręczony. niemniej jednak ważne. Jednak przewidywanie Phillipsa nie dotyczy jedenastu ludzi. a co złe. do których doszło w Littleton. dużą władzę i wysoki status. że zachowujemy się tak jak nasze modele w mediach? Jednym z ważnych czynników jest to. Tragedia w szkole „Columbine" nastąpiła tuż po siedmiu podobnych morderstwach w innych szkołach. oglądając innych młodych ludzi posługujących się kartą kredytową. praca. Po obejrzeniu zawodowej walki bokserskiej uderzenie kogoś tak. Największe sieci wysłałyby ekipy telewizyjne i reporterów. gdy posiada duży prestiż. że modele prezentowane w środkach masowego przekazu potrafią szybko przekonać. że wierzymy. przez jaki poddajemy się oddziaływaniu stosujących przemoc modeli prezentowanych w środkach masowego przekazu. a ponadto jest osobiście atrakcyjny i potrafi skutecznie stawiać czoła problemom życiowym. Osoba. terroryzowany i wyśmiewany przez kolegów z klasy — to sytuacja. że ktoś wie. którego widzowie mają się nauczyć. . jak zabić. a także. Dnia 20 kwietnia 1999 roku Dylan Kłebold i Eric Harris zamordowali piętnastu swoich kolegów z klasy i poważnie zranili dalszych dwudziestu trzech. Oczywiście. iż to zrobi. których naród poznał osobiście z relacji mediów o tym wydarzeniu. Być nastolatkiem jest wystarczająco ciężko. „nawiedzonych".ci. iż nagrody. aczkolwiek subtelne. oferując naszym dzieciom bardziej prospołeczne sposoby radzenia sobie ze swymi problemami przez nauczenie ich empatii i rozwiązywania konfliktów. że przyjemne życie można kupić na kredyt. że pewne zachowanie jest uzasadnione i właściwe. członków samorządu klasowego. powiedzmy uwięzionych pod ziemią lub będących w rękach terrorystów z innego kraju. nastąpiłaby mobilizacja społeczeństwa. skutki oddziaływania takich modeli często są ignorowane przez wszystkich. że ludzie w tych reklamach posiadają większość wymienionych tu cech. Rzeczywistość społeczna szkoły „Columbine". w szkole średniej „Columbine". Musimy także zaatakować źródło frustracji. w połączeniu z wszechobecnością pełnych przemocy gier wideo. informacja o samobójstwie nastolatków lub o morderstwie w szkole sugeruje. W tym kontekście przemoc pokazywana w telewizji. którego media informacyjne prosiłyby o wygłaszanie komentarzy na temat wszelkich wyobrażalnych problemów stojących lub nie przed narodem. Czy relacje z tych poprzednich morderstw doprowadziły Klebolda i Harrisa do zamordowania swych kolegów z klasy? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

media zawodowej walki bokserskiej. W rzeczywistości przyczyna ich śmierci nie będzie znana natychmiast. ani wskutek jakiegoś niezwykłego wybryku natury. jeśli w ogóle zostanie poznana kiedykolwiek. ani z rąk bezwzględnego dyktatora. lecz w pobliżu własnego domu. będzie przeważnie bezimiennymi postaciami. Umrą one nie w jakichś egzotycznych miejscach. że modele prezentowane w mass mediach są przekonujące. znanymi tylko swoim bliskim. Nie umrą z przyczyn nadnaturalnych. Jednak osoby te umrą na pewno i umrą w konsekwencji prostego faktu. Komunikat i sposób jego przekazania .

lekach alternatywnych. tylko cukier i puste kalorie". Nie ma w tym nic pożywnego. Cała odwrotna strona pudełka jest zadrukowana małymi literkami. Badacze trzymali młode szczury. „Grape-Nuts". Porównanie między „Lucky Charms" i „100% Natural" wykazało. przeprowadziło badania kontrolne niektórych płatków śnia1 daniowych . Stwierdzili oni. dla Rachel problemem było zdobycie takich płatków. Co roku Amerykanie wydają około 6. żeby Rachel i jej mama wywnioskowały. dokonywany jest na podstawie tych wniosków. po prostu umieszczając etykietkę „naturalne" na produktach . że posłużyły się one opakowaniem płatków (a nie płatkami) stosując to. Wydaje się. aby utrzymać je przy życiu. że załączona specjalna para szkieł służy do odnalezienia ukrytych krasnoludków. Sprytna mama proponuje Rachel inny zakup. „Product 19" i „Quaker's 100% Natural". Jak rozwiązałbyś ten wielki konflikt w sprawie płatków śniadaniowych? Czy wziąłbyś stronę matki i opowiedział się za wartością odżywczą płatków.„Inne są obrzydliwe". cieszące się dużym szacunkiem źródło informacji dla konsumentów. Jedz je. aczkolwiek różnice te prawdopodobnie nie mają dużego znaczenia.odpowiada Rachel . witaminach.„Nie chcę być dużą dziewczynką". dodając małą zachętę: „Dlaczego nie te? Nazywają się „100% Natura!" („Naturalne w 100%"). „Ale te płatki są smaczne.w rzeczywistości mogą one mieć te cechy. „Shredded Wheat" i „Lucky Charms". „Consumer Reports". bez względu na konsekwencje? Nasze zalecenie może być dla ciebie zaskakujące.a wszyscy wiemy. tandetnej . przekonywanie odbywa się tu drogą obwodową. mamo" . Co spowodowało ten spór pomiędzy Rachel a jej mamą? Nie ulega wątpliwości.9 miliarda dolarów na płatki śniadaniowe. na diecie składającej się wyłącznie z wody i jednej z trzydziestu dwóch marek płatków śniadaniowych przez okres od czternastu do osiemnastu tygodni. że Amerykanom można sprzedać prawie wszystko. Rachel ogląda pudełko. Jest jaskrawo czerwone.prostą wskazówką czy regułą umożliwiającą rozwiązanie problemu. Jest małe. Natura jest dobra i zdrowa. nawet jeśli Rachel nie będzie ich jadła? Czy uznałbyś. ziemiste barwy i wyobrażenie kłosów zboża na pudełku „100% Natural" wskazują. żeby kupiły „Lucky Charms". „Obrzydlistwo!" . Krasnoludek sypie lśniące gwiazdki (musi być w tym cukier) na różowe i purpurowe kwiaty prawoślazu. albo uniemożliwiało rozwój szczurów.płatkach zbożowych. że te płatki są „całkowicie naturalne" (nawet nazwa produktu jest odpowiednia). W tym przypadku problem mamy polegał na wybraniu pożywnych płatków. jeśli jadły takie płatki jak „Cheerios". Jej mama patrzy na pudełko z obrzydzeniem. ale ciężkie. że szczury rosły i były zupełnie zdrowe. Nie ma o co walczyć. bez większego dodatkowego namysłu. Z drugiej strony. „Life". które podnoszą poziom cholesterolu we krwi. które byłyby zabawne i smaczne. lodach. W obu przypadkach opakowania zostały zaprojektowane tak. Mama oznajmia surowo: „Rachel. zawierającą nieco więcej niż jedna czwarta tłuszczu zawartego w pierwotnej wersji)2. ponieważ w rzeczywistości płatki te są pożywniejsze od „naturalnych". jednakże „100% Natural".17 Opakowania Przejście między półkami z płatkami zbożowymi w miejscowym supermarkecie jest często polem bitwy w cotygodniowej wojnie na słowa. że „Lucky Charms" mają mniej kalorii. co fachowo nazywa się heurystyką . Powiedz Rachel i jej mamie. których wymagania pokarmowe są bardzo podobne do ludzkich. zdejmuje pudełko z półki i spokojnie wkłada do wózka z zakupami. postać z komiksu i dziecięca gra na pudełku „Lucky Charms" sugerują. Wybór płatków. sokach.woła Rachel . ale też mogą ich nie mieć. Jaskrawe barwy. „Corn Flakes". Na odwrocie pudełka mama znajduje informację. (Niedawno producent „100% Natural" zapowiedział niskotłuszczową wersję. iż produkty te posiadają pewne właściwości . a wyrośniesz na dużą dziewczynkę". Podczas gdy „Lucky Charms" nie zawierają tłuszczów nasyconych. lecz nieco więcej sodu i cukru niż „100% Natural". mają więcej tłuszczów nasyconych. że dzieci lubią bezwartościowe pokarmy. takich jak „Captain Crunch". albo zostało uznanych za niewystarczająco pożywne. Bitwa ta zwykłe przebiega mniej więcej tak: Siedmioletnia Rachel spostrzega swoje ulubione płatki „Lucky Charms". Są dla ciebie zdrowe. napojach bezalkoholowych. odłóż to paskudztwo z powrotem na półkę. które należy kupić. że te płatki są dla dzieci . że Rachel „nawet w tak młodym wieku" powinna podejmować własne decyzje. Z drugiej strony piętnaście rodzajów gotowych do spożycia płatków. Na jego przedniej stronie przedstawiono miseczkę jasnobrązowych płatków na tle słojów drewna oraz parę kłosów zboża. filiżanka „100% Natural" pod względem zawartości tłuszczu jest równoważna mniej więcej połowie tłustego kotleta wołowego. podobnie jak wiele płatków typu muesli. te płatki muszą być pożywne.

zachwalając te papierosy jako wolne od dodatków. stanowią one bowiem skuteczne lekarstwo na astmę. o której wnioskuje się często na podstawie ich ubioru i manier.są zwykle związane z prostymi regułami i stereotypami. że producenci papierosów przeznaczonych dla masowego1 odbiorcy używają ponad 700 dodatków chemicznych. że producenci towarów niemarkowych lub przeznaczonych do sprzedaży w określonym sklepie często starają się wykorzystać jej skuteczność. atrakcyjne lub fachowe jest źródło. . Prawda o tej sprawie jest po prostu taka.płeć. które kierują myśleniem i zachowaniem. Logika tego określenia (jeśli można nazwać to logiką) polega na tym. To odwoływanie się do „naturalności" było tak skuteczne. zanim użyje jej do zabicia ciebie. żeby upewnił się. Sprzedaż wzrosła. serdeczniejsi i mają lepszy charakter niż osoby mniej atrakcyjne fizycznie. jakie zwykle uzyskujemy o danej osobie . że „twierdzenie 0 braku dodatków" w papierosach marki Winston wprowadzało w błąd sugerując. „Born Free" i „Sherman" . upodabniając swoje opakowania . czy komunikat perswazyjny zasługuje na akceptację i zaufanie. W dążeniu do pozyskania palaczy „uczulonych na problemy zdrowia". paczkowanej żywności i mnóstwa innych produktów. leków. Wielu palaczy i potencjalnych palaczy daje się nabrać na tę reklamę. nosili właściwe ubiory w celu stworzenia właściwego wizerunku. W. Pierwsze informacje. Liczne badania wykazały. . Ludzi także można „wkładać w opakowania". pracującego człowieka".żywności takiej jak chipsy ziemniaczane i prażona kukurydza przyprawiona tłustym serem. Każda heurystyka ma swoje własne reguły wnioskowania o jakości produktu. Od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku firma Quaker Oats pakuje rozwalcowane ziarna owsa do pudełka z obrazkiem przedstawiającym religijnego kwakra. lub żeby używali właściwych kosmetyków. tzn. Czy można się dziwić. Federalna Komisja Handlu (FTC) orzekła. że palenie zwiększa pojemność płuc . wizerunek sklepu oraz nazwa firmowa (marka). iż kula jest czysta. producenci stworzyli nowe marki papierosów . : Stosowane są także inne heurystyki w celu zachęcania konsumentów do wnioskowania o jakości produktu.drogę perswazji. że papierosy te są mniej szkodliwe od innych. aby zasugerować czystość 1 niezmiennie dobrą jakość swych płatków śniadaniowych. dołączając do każdego pudełka „Grape-Nuts" egzemplarz broszurki „The Road to Wellville". osiągając udział w rynku w wysokości 50 milionów dolarów. gdy zawierają długi. przy czym niektóre z nich są toksyczne. są poważane i darzone wielkim szacunkiem. Post wzmocnił obraz zdrowego pokarmu. „Buz". żeby „ubierali się dla sukcesu". są wrażliwsi. iż często działamy zgodnie z tymi założeniami. Ponadto reklamujące się firmy wydają ogromne sumy pieniędzy. Przekonaliśmy się. że papierosy wszelkich typów są pełne toksyn i substancji rakotwórczych. W 1898 roku człowiek o nazwisku C. Reynolds dołącza do swej reklamy o „braku paskudztw" następujące sprostowanie: „Brak dodatków w naszym tytoniu nie oznacza. J. Ta sama para dżinsów wygląda lepiej w domu towarowym wysokiej klasy niż w miejscowym magazynie dyskontowym (specjalizującym się w sprzedaży towarów przecenionych).kolor etykiet. że pewien gatunek papierosów ziołowych jest zdrowy. które mogą cię zabić. „na czym polegają różnice między kobietami i mężczyznami" oraz „jaki jest człowiek należący do danej grupy etnicznej". Całkowicie naturalny papieros daje ponoć czystszy dym. Pakowanie jest tak skuteczną metodą heurystyczną.o których twierdzą. że poradniki typu „idź naprzód" często opisują. że na ogół im bardziej wiarygodne. dowiedzieliśmy się także. wiek. że jest bardziej prawdopodobne. iż piękni ludzie odnoszą więcej sukcesów. J. gdy chodzi o takie produkty jak samochody Yugo i Rolls-Royce. Są także inne heurystyki perswazji. Do najważniejszych należą: cena. kształt pojemników. Istotnie. że papieros jest bardziej bezpieczny". przekonujący tekst .co prawdopodobnie jest prawdą. Na przykład im wyższa cena. Reklamy papierosów z lat czterdziestych XX wieku głosiły. jeśli zastosowano obwodową .„American Spirit".przypomina to wysuwane obecnie twierdzenie. Osoby o wysokiej pozycji społecznej. różne problemy z płucami oraz nerwowość. że są w 100% wolne od dodatków i całkowicie naturalne3. że zakłada się. Specjaliści ze służby zdrowia są zdumieni łatwowiernością społeczeństwa amerykańskiego i zaniepokojeni twierdzeniami rozpowszechnianymi w reklamach. I sprzedaż wzrosła w zawrotnym tempie. że R. W rezultacie R. jak wykorzystywać te heurystyki. że reklamy są najbardziej skuteczne wtedy. Stereotypy dotyczące płci i stereotypy rasowe mówią nam. takim jak „Michelob ma klasę" czy „Bud jest dla przeciętnego.innymi słowy. atrakcyjność fizyczna i pozycja społeczna . Handlowcy od stu lat posługują się opakowaniami do kierowania decyzjami podejmowanymi przez konsumentów. lecz nie musi być prawdą w odniesieniu do win. Na przykład specjaliści w dziedzinie reklamy John Caples i David Ogilvy uzasadniają. Towary marek uznawanych w całym kraju są automatycznie uważane za lepsze od towarów przeznaczonych do sprzedaży w określonym sklepie (stare brands) i towarów niemarkowych (geneńcs). iż użyjemy tego źródła do kierowania naszymi opiniami. Reynolds zastosował je do swojej marki „Winston". W ciągu ostatnich dziesięciu lat sprzedaż papierosów „naturalnych" wzrosła o 60-90%. tym skuteczniejszy komunikat. W poprzedniej części tej książki rozpatrzyliśmy szczegółowo jedną taką heurystykę . Nie musisz ich palić". wykazały one także.do opakowań najlepiej sprzedających się ogólnokrajowych marek. Heurystyki mogą być także stosowane do oceny. a więc i do kupowania określonej marki.w przeciwieństwie do ośrodkowej . Reklama głosi: „Masz dość paskudztw w pracy. nakłaniając czytelników. a teraz nawet na papierosach. w celu pokierowania nami podczas zakupów w supermarkecie. aby zwiększyć swą atrakcyjność. rasa. tym lepsza jakość . tenisówek.źródło komunikatu. itd. aby powiązać swoją markę (nazwę firmową) z jakimś twierdzeniem specyficznym dla danej marki. Palenie papierosów „naturalnych" jest podobne do poproszenia mordercy. jarzynach o zawyżonych cenach.

w których komunikat jest tylko przeglądany lub nie jest czytany w ogóle? Zgodnie z wynikami psychologów społecznych.lepiej się nad nimi nie zastanawiać. Jeszcze inna. zachowania niewerbalne. które . które sugerują pewność co do komunikatu. Następnie widzowie. że „długość komunikatu równa się sile komunikatu".równie często dla osobistego zysku. powinno się głosić. który emanuje pewnością siebie. producentów telewizyjnych do wstawiania w stosownych miejscach nagranego zawczasu śmiechu i aplauzu. J.political correctness). żeby nie wydały się tak niemądre. która sugeruje: „Wszyscy akceptują wniosek wynikający z tego komunikatu. jak dla dobra narodu. Pokazy te nieuchronnie obejmują „szokującą" demonstrację jakiegoś produktu . Podobnie.długi komunikat z wieloma argumentami. miksera robiącego majonez z niczego. a ponadto stawiają w bardzo niekorzystnej sytuacji rodziców pracujących i samotnych. że heurystyka jednomyślności społecznej okaże się skuteczna wtedy. czy silne argumenty. Techniką tą posługiwali się dziewiętnastowieczni sprzedawcy cudownych leków. że komunikat jest możliwy do zaakceptowania i interesujący. a więc warto je zaakceptować". Na przykład w badaniach nad zeznaniami w sądach stwierdzono. tym bardziej jest prawdopodobne. Inna powszechnie stosowana heurystyka oparta jest na pewności siebie nadawcy . trzeba używać pieluszek z tkaniny. a reklamujące się firmy do wykorzystywania pochlebnych świadectw swoich klientów i przedstawiania swoich produktów jako cieszących się wielkim popytem. że niektóre z tych reguł są wzajemnie sprzeczne i nieefektywne. o ile nie zostaną przetworzone w celu ponownego wykorzystania. Na przykład wielu sędziów przysięg- łych z procesu O. działając jak jeden mąż.dają każdemu do zrozumienia. bez względu na to. Nieważne. Na przykład modnym określeniem. są najbardziej przekonujące4. Aby zyskać akceptację. że zaakceptujemy to. w sklepie spożywczym należy się domagać torebek papierowych. Jeśli oglądałeś w telewizji programy informacyjno-reklamowe. że prokurator Marcia Clark wykazywała oznaki stresu i frustracji. Jak ujął to jeden z sędziów: „To dało mi do myślenia. to spotkałeś się z inną techniką perswazyjną w akcji. nie jednorazowych. zlecił Instytutowi Badawczemu Stanforda (Stanford Research Institute) przeprowadzenie badania porównującego wpływ różnych rodzajów opakowań na . Rozpatrzmy przypadek McDonald'sa 8 . to dlaczego nie zrezygnować ze skóry? Dokładna analiza wykazuje. Zgodnie z wynikami badań także w tym wypadku najbardziej prawdopodobne jest. że komunikat jest słuszny i że nadawca postępuje słusznie. magicznego proszku usuwającego uporczywą plamę. Polityczna poprawność jest to szybko zmieniający się zbiór symboli. taki komunikat byłby bardziej skuteczny niż krótki komunikat zawierający słabe argumenty . Wszystko to podkopywało jej wiarygodność u sędziów przysięgłych. czy zawierają słabe. Jeśli komunikat jest długi. Na przykład sprzedawcy samochodów i politycy często występują na tle flagi państwowej lub wzywają Boga. te półgodzinne „pokazy". a nie karmione według receptury kurczęta z linii produkcyjnej. Często symbole i frazesy dopasowuje się do specyficznego audytorium. takie jak niski wskaźnik błędów mowy. Na przykład jeśli futro jest niemożliwe do zaakceptowania. Oczywiście historia pokazuje. wyrażeń i działań. nie należy nigdy jeść cielęciny. którzy umieszczali wśród słuchaczy swoich pomocników. które mają poinformować odbiorcę. gdy ludzie nie są motywowani do myślenia 5 o treści komunikatu . które prezentują noże. że prawie każdy drań może posłużyć się flagą . no cóż. Uznanie siły tej heurystyki (zgodnie z którą „oklaski decydują o tym. powinno się jeść kurczęta hodowane w naturalnych warunkach. założyciel McDonald'sa. Jaka jest reakcja audytorium? Najpierw słychać szmer niedowierzania. iż sędziowie przysięgli dadzą wiarę zeznaniu. zaś atmosfera jest pełna napięcia.jeśli zostałby przeczytany. Gromkie oklaski i wiwaty służą jako heurystyka jednomyślności społecznej . i że pieluszki z tkanin podczas ich produkcji i prania są przyczyną większego skażenia niż pieluszki jednorazowe. jest „polityczna poprawność" („PC" . autorytatywny ton głosu i stabilna postawa ciała. Oczywiście. że działamy według zasady. Co jednak z przypadkami. nie należy nosić futra. popularnym w miasteczkach uniwersyteckich i grupach liberalnych. miksery. Wydaje się. Ray Kroć. jak oklaskiwanie pokrojonego na plasterki pomidora. Taka jest jednak natura heurystyk . wówczas długie komunikaty. powodują więcej szkód w środowisku niż plastikowe. że bojkotuje się pewne marki czy produkty. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku działacze na rzecz ochrony środowiska krytykowali McDonald'sa za stosowanie kartonowych opakowań. więc ty też powinieneś!". często wzdychała i czyniła rękoma gesty. to musi mieć dużą siłę. zawsze powinno się mówić „on lub ona". i głosili pochwały oferowanego produktu. że zostali wyleczeni z jakiejś dolegliwości. gdy składa je naoczny świadek lub ekspert. środki czystości i opiekacze na sprzedaż. kandydatów politycznych. nie używając nigdy ogólnego „on". a następnie krojącego na idealne plasterki pomidora. jak gdyby przyznawała się do porażki. często stosowana taktyka perswazji polega na ozdobieniu przemówienia „poprawnymi" symbolami i frazesami. są dodatnio skorelowane ze skutecznością przekonywania 6 . nie przyjmując nigdy plastikowych. to dlaczego jesteś taka zdenerwowana?" 7 .gdy są właściwie użyte . a nade wszystko nie należy nigdy krytykować poprawności politycznej. jak gdyby mówili: „moje stanowisko jest patriotyczne i religijne.noża tnącego na kawałki starą tenisówkę. że jest bardziej prawdopodobne. jeśli twoje argumenty są tak mocne. kiedy ludzie nie myślą bardzo uważnie o jakimś zagadnieniu. co mówi. co słuszne") skłania polityków do planowania ważnych przemówień w przychylnych środowiskach. by udawali. reagują głośnymi. Simpsona w wywiadach udzielanych po procesie zwróciło uwagę na to. że papierowe torebki.im bardziej pewny siebie wydaje się nadawca. burzliwymi oklaskami.wskazówka.

a dana heurystyką szybko przychodzi nam na myśl. dzięki czemu produkt ten szybko przyjdzie im na myśl w przejściu między półkami miejscowego supermarketu. edy mamy mało solidnej wiedzy czy informacji. przestał stosować ją na początku lat dziewięćdziesiątych. Jednocześnie są odbiorcami milionów reklam. Po pierwsze. Jeśli Rachel i jej rodzina są podobni do większości Amerykanów. jak podkreślaliśmy wcześniej. w którym mają do wyboru na przykład ponad trzysta różnych marek płatków śniadaniowych dostępnych obecnie na rynku. jeden z konkurentów McDonald'sa. zaprenumerować magazyn konsumentów lub zajrzeć do podręczników odżywiania. Chwila namysłu pozwala stwierdzić. zawiera wiele elementów prowadzących do heurystycznego podejmowania decyzji. że są prawie niemożliwe do ponownego przetworzenia. mogą być fałszywe.przyp. którego rozwiązanie wymaga czegoś więcej niż tylko symbolicznego wskazywania palcem i heurystycznego myślenia. by płatki te wydawały się coraz zdrowsze. gdy nie mamy czasu.to polistyren jest lepszy dla środowiska niż papier. Rodzice Rachel mogliby dokładnie przeczytać listę składników na pudełku z płatkami. asygnuje 60 milionów dolarów na zakup ponownie przetworzonych wyrobów papierowych oraz opracował 42 inicjatywy mające na celu zredukowanie ilości odpadków w swoich restauracjach o przeszło 80%.środowisko. Wtedy narodziła się osławiona „muszla" (cJamsheJJ. że wchodzące w grę sprawy są niezbyt ważne. nagrany zawczasu na taśmie tego nie sygnalizuje. że łatwo można fałszować heurystyki i manipulować nimi. a decyzje nie muszą być podejmowane na podstawie heurystyk. że rynkowe wizerunki produktów (brane! imageś) i stereotypy etniczne mają rzetelną podstawę w faktach. pokrytych plastikiem papierowych opakowań. zupełnie uzasadniony problem: produkcja polistyrenu powoduje uwalnianie freonu. co mówi jakiś polityk. by zakładać. red. Prawdopodobnie nie posiadają dużej wiedzy w zakresie spraw ważnych dla konsumentów. przekonywanie nie musi odbywać się drogą obwodową. wobec której stanęła Rachel i jej rodzice. wizerunek McDonald'sa jako „troszczącego się o środowisko" ucierpiał wskutek tego. Heurystyki stosuje się także wtedy. aby wprowadzić „muszlę". Poleganie na takich heurystykach może prowadzić do nabycia niechcianego produktu i do przepuszczenia okazji zatrudnienia wykwalifikowanego pracownika lub zakochania się w kimś nadzwyczajnym. Do spektaklu telewizyjnego czy audycji radiowej można dodać nagrany wcześniej śmiech i aplauz. gdy stoimy wobec jakiegoś problemu. że pełne przetworzenie tych informacji staje się niemożliwe. lub gdy sądzimy. Podobnie naszą ocenę tego. Niewiele jest powodów. wracając do nienadających się do ponownego przetwarzania. bogatego w decyzje środowiska. Nasuwa się więc ważne pytanie: jakie okoliczności najczęściej prowadzą do posłużenia się jakąś heurystyką zamiast racjonalną metodą podjęcia decy- zji? Badania pozwoliły ustalić co najmniej pięć takich okoliczności9. Na przykład. lecz na rzeczywistej treści i implikacjach samego komunikatu. że sytuacja perswazyjna. trzeba je powlekać warstewką plastiku. moglibyśmy opierać nie na frazesach. uzasadniony aplauz publiczności może sygnalizować. Wynikiem tego badania był wniosek. lecz niestosowna w innych.) McDonald'sa. Oczywiście. opublikował reklamy głoszące. które można by wykorzystać przy podejmowaniu decyzji. reakcjach audytorium czy sposobie zachowania nadawcy. Gdy do pakowania żywności stosuje się papier i karton. co sprawia. Chociaż posługiwanie się heurystykami jest czasem użytecznym sposobem radzenia sobie z atakiem gęstego od komunikatów. Niszczenie środowiska jest złożonym problemem. spontaniczny. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy. który nie reagował na wcześniejsze naciski. Polityków można wyszkolić tak. interesujący i zasługuje na naszą uwagę. pod wpływem grup nacisku. by z procesu produkcyjnego wyeliminowali uwalnianie freonu. że z troski o środowisko zawsze stosował karton. a ponadto polistyren zajmuje mniej miejsca przy składowaniu odpadów i nadaje się do ponownego przetwarzania. że jeśli się weźmie pod uwagę wszystkie aspekty tego zagadnienia — od wytwarzania opakowań do usuwania zużytych . gdy jesteśmy tak przeciążeni informacjami. że spektakl jest zabawny. jakie posiadamy. Istotnie. wskazówki heurystyczne. wzrastającej ilości informacji i coraz większej liczby wyborów musimy coraz bardziej polegać na heurystycznym podejmowaniu decyzji. który przyczynia się do niszczenia warstwy ozonowej. Inny poważny problem polega na tym. Jednym z dylematów współczesnego życia jest to. Śmiech „z puszki". można się dziwić. W 1987 roku McDonald's polecił swoim dostawcom polistyrenu. Heurystyki najczęściej stosuje się wtedy. Jednak „muszla" stała się już symbolem nieodpowiedzialnej postawy w kwestiach ochrony środowiska i McDonakfs. Ponadto jakaś reguła może być właściwa w pewnych sytuacjach. że firma ta była wrażliwa na problemy ekologiczne. to odczuwają coraz większą presję czasu. z których każda powtarza wielokrotnie wizerunek rynkowy jakiegoś produktu. że nie wszystkie decyzje są podejmowane heurystycznie. W rzeczywistości wielu amerykańskim gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom trudno byłoby rywalizować z nakładami McDonald'sa na środowisko. by prezentowali ujmujące maniery. Atrakcyjność . Jak na ironię. że wobec nasilającej się presji czasu. to jednak opieranie naszych decyzji przede wszystkim na heurys10 tykach może spowodować pewne problemy . Wytwarzanie polistyrenu zużywa mniej energii i oszczędza więcej zasobów naturalnych niż produkcja papieru. oraz wtedy. Jako konsumenci mają do czynienia ze środowiskiem gęstym od komunikatów. W latach osiemdziesiątych XX wieku działacze na rzecz ochrony środowiska poruszyli inny. żeby przemyśleć starannie dany problem. McDonald's przeznacza 25% swojego budżetu (100 milionów dolarów) na zakup ponownie przetworzonych materiałów budowlanych (pomagając w ten sposób w tworzeniu tego przemysłu). opakowanie w kształcie muszli . Pudełka z płatkami śniadaniowymi można projektować tak.

że musi to być dobre do jedzenia. który sam był od niedawna uchodźcą z hitlerowskich Niemiec. Lewin przeprowadził prosty eksperyment poświęcony problemowi. nie oznacza. że gospodynie domowe takie jak wy można by przekonać do wzięcia udziału w programie podrobowym?". że wołowe serca. Każdy. Istotą propagandy jest dobrze zaprojektowane opakowanie. lecz także na słowa i propagandę. Komisja posłużyła się taktyką. który kiedykolwiek próbował namówić dziecko do zjedzenia szpinaku. W dyskusji grupowej użyto wielu argumentów takich samych. : 18 Przekonywanie samego siebie Druga wojna światowa była nie tylko wojną na bomby i kule. Ponadto tylko dlatego. Jak Lewin tego dokonał? No cóż. żeby ważne sprawy traktować tak. że zdefiniowanie go jest prawie niemożliwe. takie jak „niskokaloryczny". Ostatecznie żaden rząd. Nawyków Żywieniowych (Comittee on Food Habits) Departamen- tu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Na dłuższą metę musimy polegać na własnej wiedzy o metodach propagandy. w połączeniu z innymi staraniami zmierzającymi do poprawienia jakości informacji o produktach. które w dyskusji grupowej angażowały się w autoperswazję. Jeden z konkretnych projektów miał na celu zwiększenie konsumpcji produktów mięsnych takich jak wołowe serca. Federalna Komisja Handlu ustaliła wytyczne dotyczące stosowania niektórych określeń. by wyobraziła sobie przyjęcie pewnego kierunku działania . Aby zademonstrować skuteczność perswazji uczestniczącej. Co można zrobić. że aż 32% gospodyń domowych. W czterdziestopięciominutowym odczycie położono nacisk na znaczenie. a następnie zrealizował ją Joseph Goebbels i jego Ministerstwo Propagandy.jest jedną . Przemówienia i reklamy można nafaszerować frazesami i symbolami. Nawyków Żywieniowych zwróciła się o pomoc do Kurta Lewina. Każdy rodzic.in. którą kierowała m. kto dysponuje niewielką gotówką. jak przekonać gospodynie domowe (które wówczas podejmowały większość decyzji dotyczących żywienia rodziny) do jedzenia nielubianych podrobów1. Następnie pozyskiwała pomoc ze strony gospodyń domowych. Aby wykonać to zadanie. Stany Zjednoczone przy opracowywaniu swej kampanii. nerki i jelita. zadając im pytanie: „Czy myślicie. którymi się posługujemy . przedstawiającego problem zachowania zdrowia w czasie wojny. że coś jest podobno naturalne. żeby zmniejszyć naszą zależność od fałszywych heurystyk? Jednym ze sposobów zmierzających do rozwiązania tych problemów byłoby uchwalenie ustaw gwarantujących. które wysłuchały odczytu. ponieważ Federalna Komisja Handlu stwierdziła. ojca psychologii społecznej. mającej podnieść morale narodu i zniwelować wpływ propagandy hitlerowskiej. Aby to osiągnąć. może kupić sobie nową marynarkę z odznaką uniwersytecką i stosowny krawat. że są one zdrowe i korzystne pod względem ekonomicznym. jakie spożywanie podrobów ma dla wysiłku wojennego. żeby sami przekonali siebie do jedzenia tych gatunków mięsa. Zadaniem tej Komisji w krytycznej sytuacji czasu wojny było utrzymanie zdrowia Amerykanów mimo niedoborów pewnych typów pokarmów wysokobiałkowych. sławna uczona. potrafi docenić trudność przekonania narodu. podkreślono. jak podane w odczycie. a zjedzenie ich spowodowałoby śmierć). Jednak nie jest prawdopodobne. Na zakończenie odczytu prelegentka opowiedziała o sukcesie. Komisja ds. jeśli chodzi o wyplenienie myślenia heurystycznego. Tak więc. rozdano powielone przepisy kulinarne. generowanej przez samego siebie. oparły się na luźnej grupie psychologów społecznych i innych specjalistów z dziedziny nauk społecznych. czy przez skłonienie danej osoby do przedstawienia stanowiska oponenta. „niskosodowy" czy „odżywcze w 100%" . jak jest czujny. jakby naprawdę były one ważne. (Terminu „naturalny" nie uwzględniono w tych wytycznych.były zgodne z rzeczywistością i stosowane poprawnie. jaki odniosła podając potrawy z podrobów własnej rodzinie. Ofensywę propagandową faszystów jako pierwszy przedstawił w zarysie Adolf Hitler. nerki i jelita są pożywne i smaczne. Połowa gospodyń domowych wysłuchała ciekawego odczytu o zaletach podrobów. takich jak „niskotłuszczowy" i „mniej kaloryczny". lecz przyniosła ona znacznie bardziej przekonujące efekty. a tym bardziej trudność nakłonienia ludzi. bez względu na to. tylko 3% podało podroby. które w Stanach Zjednoczonych często były wyrzucane lub wykorzystywane jako pokarm dla zwierząt domowych. żeby starania te okazały się skuteczne. jagody jemioły są w 100% naturalne. że autoperswazja — czy to wywołana przez dyskusję grupową. antropolog Margaret Mead. Spośród gospodyń domowych. Lewin jednak nakłonił ludzi. żeby je rzeczywiście jedli. czy też przez poproszenie jej. Późniejsze badania nad perswazją wykazały. Pozostałe gospodynie spędziły swoje czterdzieści minut na przekonywaniu samych siebie podczas grupowej dyskusji. zwanych podrobami. w swojej książce Mein Kampf. jest to krok we właściwym kierunku.przynajmniej nie bezpośrednio. podało swoim rodzinom podroby. Jednym z niezwykłych kombatantów w tej propagandowej wojnie była Komisja ds. aby wskazówki. która jest dzisiaj w oddziaływaniach perswazyjnych wszechobecna.fizyczną można zwiększyć za pomocą makijażu i chirurgii plastycznej. on tego nie dokonał . oraz na naszych własnych staraniach. Osoba kierująca dyskusją zaczynała od krótkiego wprowadzenia. Z wynikiem tym jaskrawo kontrastuje fakt.na przykład określenia na etykietkach produktów. nie może uchronić nas przed naszymi własnymi przesądami.

a jeśli zdarzy się jej spotkać z jakimiś kontrargumentami. co zrobiliśmy. że kupujemy ten samochód za bardzo niską cenę. że spośród tych. Jak na ironię. Jazda próbna skończona. wówczas wychodzi na jaw. to jednak w rzeczywistości możemy zostać wmanipulowani w jakiś kierunek działania.z najskuteczniejszych technik perswazyjnych2. Obrócił się w swoim fotelu. kto otrzyma tę nagrodę? Czy mógłbyś sprowadzić tu jakiegoś przedstawiciela handlowego. szanowane i lubiane — od ciebie samego. i żeby znalazł swoje własne powody. omawianych w całej tej książce. Akt generowania argumentów jest aktem zaangażowania się w daną sprawę. W czasie jazdy próbnej wykorzystywane są informacje osobiste i sprzedawca nadal zachwala swój towar. Wciska nam do ręki kluczyki do samochodu i delikatnie zamyka naszą dłoń. Zostajemy sami w salonie wystawowym.4% osób. Gdy zajmujemy miejsce za kierownicą. żeby myślał o wejściu w posiadanie tego samochodu. natomiast uczyniło to aż 47. jakie daje telewizja kablowa. Dopiero marzyłeś o nim przez prawie pół godziny. żeby zabrać tych pańskich przyjaciół. żeby „wymyśliła jak najwięcej pozytywnych reakcji poznawczych dotyczących danego zagadnienia. jakie kiedykolwiek zostały wymyślone. żeby pokazać go przyjaciołom i sąsiadom. jedziemy nim do domu. Wyobrażenie sobie tego scenariusza doprowadziło do impasu. żebym dowiedział się. w przeprowadzonej niedawno serii badań stwierdzono. „Czy przypatrzył się pan tylnemu siedzeniu? Mnóstwo miejsca. że korzystają z telewizji kablowej. Te cudeńka sprzedają się jak gorące bułeczki i mój szef ciągle zawraca mi głowę.zostajemy. Larry Gregory. żeby była gotowa je odeprzeć". Bili (sprzedawca)! Zauważyłem. że samo tylko myślenie o tym. Technika autoperswazji dobrze pasuje do cenionych przez Amerykanów wartości: uczestnictwa. starając się zebrać informacje. Robert Cialdini i Kathleen Carpenter przeprowadzili serię eksperymentów ilustrujących skuteczność pewnej formy autoperswazji. żeby wyobrażali sobie. Jednak można też wyobrazić sobie. mocno dzierżąc kluczyki do naszego pięknego samochodu . panie profesorze. Przełączmy radio na pańską stację". żeby „przez chwilę wyobrazili sobie. Kiedy znamy zasady autoperswazji i siłę jej oddziaływania. Sprzedawca w dramatyczny sposób wygłasza swą kwestię: „Panie profesorze. Czerpie ona swą siłę z tego. że jesteśmy właścicielami tego samochodu. Wyprawa do salonu sprzedaży samochodów (podobna do tej. który naprawdę chce zdobyć tę nagrodę?" Bili dał się złapać na tę przynętę. A dlaczego taktyka ta nie miałaby być niezwykle skuteczna? Technika autoperswazji łączy w sobie wiele aspektów skutecznego przekonywania. Wiele żartobliwych wypowiedzi miłego sprzedawcy ma na celu nakłonienie potencjalnego klienta. Następnie nakłaniano ich. lecz stosowanie w propagandzie autoperswazji z pewnością trwa nadal. który ostatecznie zapoczątkował długie (prawie dwugodzinne) negocjacje. marzyć. że dopiero się spotkaliśmy. Co jednak można na to poradzić? Oto. jak telewizja kablowa będzie wam dostarczać więcej różnych rodzajów rozrywki". sprzedawca wytrwale zadaje osobiste pytania (Gdzie pan mieszka? Co pan robi? Jaką muzykę pan lubi?). które w gruncie rzeczy sprowadzają się do poproszenia osoby będącej obiektem oddziaływania. rozsiadł się wygodnie i rozpoczął piętnastominutowe swobodne skojarzenia na temat tej nagrody. jak przekazać innym komunikat perswazyjny. nieprawdaż? Druga wojna światowa może się i skończyła. jak będą korzystali z wszystkich możliwości. Chcę. i słyszymy ich okrzyki: „Taki samochód? Za taką cenę? Cóż za wspaniały interes!". Parę minut później podpisaliśmy czek. W jednym z ich badań sprzedawcy chodzili od drzwi do drzwi. jako zadatek na bardzo dobry interes. „Hmm. że dostarcza subtelnych społecznych wskazówek i instrukcji. zaraz idę do szefa i postaram się. Powstały w ten sposób komunikat będzie pochodził ze źródła.5% zaabonowało tę usługę. czy mógłby pan wyświadczyć mi przysługę? Wiem. żeby zrobił pan jak najlepszy interes na pańskim samochodzie". który często jest korzystny przede wszystkim dla manipulatora. a ja nie mówię tego każdemu". „Naprawdę proszę nacisnąć ten pedał. z lotniska". Niektórych potencjalnych klientów informowali o zaletach telewizji kablowej (jest na przykład tańsza i mniej kłopotliwa niż chodzenie do kina. że jesteśmy posiadaczami tego samochodu. Istotnie. jak to auto poradzi sobie z pochyłościami na trasie pańskiego dojazdu do pracy z Forest Hills". bezczelnej manipulacji. zwanej „autoimaginacją" (self-imagining). które przedtem poproszono o wyobrażenie sobie. Każdemu byłoby trudno nie wyobrażać sobie posiadania tego samochodu. żeby pan zobaczył. że opisana wyżej miła. Dlaczego nie spróbować samemu taktyki autoperswazji? „Hej. kto zostawił w radio tę stację z muzyką klasyczną? Podobnie jak pan. że ten salon przyznaje nagrodę sprzedawcy miesiąca. i czerpali z nich przyjemność. godne zaufania. żeby pomóc nam wyobrazić sobie. które prawie zawsze uważasz za wiarygodne. . W jaki właściwie sposób oni decydują. którzy tylko otrzymali informacje o telewizji kablowej 19. że cenimy samodzielność. chociaż technika ta wykorzystuje fakt. by uczynić to właśnie teraz: „Proszę pana. które później będzie mógł wykorzystać. którą odbyliśmy) posłuży do zilustrowania tej kwestii. gdyż każda ze stron upierała się przy swoim. by myśleć. Wyniki wykazały. w sprzedawaniu produktów konsumpcyjnych4. oferując zaabonowanie usług telewizji kablowej. które utrzymują się przez co najmniej dwadzieścia tygodni3. Ostatecznie są to twoje pomysły. samodzielności i decydowania o sobie. Te nużące negocjacje pomału prowadziły do nikąd. wyobrażać sobie. powoduje zmiany w postawie. profesorów. dlaczego właściwie podobają się one tak bardzo ludziom takim jak pan. Innych proszono. przyjazna interakcja ma w rzeczywistości charakter sprytnej. można spędzać więcej czasu z rodziną). sprzedawca stwierdza: „ten samochód świetnie pasuje do pana. Co powinienem mu powiedzieć?" Gdy cal po calu zbliżamy się do samochodu i jazdy próbnej. ja zwykle słucham rocka.

którzy odkryli autoperswazje. podczas której wykwalifikowany inspektor dokładnie zbadałby dom. dzięki zmniejszeniu zależności od ropy z Zatoki Perskiej. Byłoby to korzystne nie tylko ze względu na interes narodowy. obrazowych apeli. Polegała ona głównie na publikowaniu wypowiedzi wybitnych stomatologów. i zaproponował właścicielowi nieoprocentowaną pożyczkę na wykonanie tych prac. zalecił. Nie mamy pojęcia o tym. wydarzenie to nie jest rozstrzygającym dowodem wyższości żywych. którą pijecie". Zapewne możesz przekonać siebie samego jeszcze bardziej o skuteczności autoperswazji. ale. Gdyby można było nakłonić właścicieli domów. Na przykład na jednej z ulotek przeciwników fluoryzacji znajdował się rysunek przedstawiający dość szpetnego szczura oraz napis: „Nie pozwólcie im dodawać trucizny na szczury do wody. Politycy wysyłają kwestionariusze i ankiety. która pozwala nam marzyć wraz z występującymi w reklamie postaciami. Oczywiście. Apele przeciwników fluoryzacji były znacznie żywsze i bardziej obrazowe. w której wymagano od widza tłumaczenia tekstu reklamy na podstawie napisów na filmie reklamowym. które „pomogą zaplanować następną kampanię wyborczą i uszeregować nasze cele pod względem ważności". W ramach promocji czy konkursów marketingowych często spotykamy się na przykład z taką prośbą: „Powiedz nam w co najwyżej pięćdziesięciu słowach. gdyby nie rozprowadzano żadnych ulotek. gdzie wodę fluoryzowano. Kampanię informacyjną. czy ulotka przeciwników fluoryzacji trafiła do większej liczby ludzi. itd. Przez żywy i obrazowy apel (vivid appeal) rozumiemy komunikat. Piękna naukowa demonstracja siły przekonywania takich żywych i obrazowych argumentów dotyczy dziedziny oszczędności energii. może być bardzo ważne1. że chociaż bardzo wielu właścicieli poprosiło o skontrolowanie ich domu. Cóż za interes! Problem polega na tym. my i nasi studenci Marti Hope Gonzales i Mark Costanzo przeprowadziliśmy wywiady z kilkoma właścicielami domów i stwierdziliśmy..mimo że uczynienie tego leżało niewątpliwie w ich najlepiej pojętym interesie finansowym. rozpowszechniano ponadto wypowiedzi lekarzy i innych autorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia. używając oczywiście reklamowanego produktu. na których przeszkoliliśmy kilku . że odpowiedź brzmi „tak" — pod pewnymi warunkami. że fluoryzacja nie powoduje żadnych szkodliwych skutków. Skutecznym rodzajem reklamy telewizyjnej jest reklama typu „kawałek życia". jak ludzie głosowaliby. że coś tak małego jak szpara pod drzwiami lub tak „niewidocznego" jak słaba izolacja strychu. W 1978 roku rząd zaczął wymagać od zakładów użyteczności publicznej. to jednak tylko 15% z nich rzeczywiście zastosowało się do zaleceń inspektora . którzy opisywali dobroczynne działanie fluoru i przedstawiali dane dotyczące zmniejszenia liczby przypadków próchnicy zębów w tych okręgach. bardzo podobnymi do nas samych. To jednak podnosi interesujące pytanie: czy żywe. Uzbrojeni w tę informację zorganizowaliśmy warsztaty. w latach pięćdziesiątych XX stulecia. mogłoby to doprowadzić do zaoszczędzenia około 40% energii. które są nam osobiście bliskie). których zadaniem jest znalezienie następnych klientów. mniej interesujące i bardziej bezbarwne komunikaty. Starając się sprzedać dany produkt. [wołowina]?" lub „Można usunąć Salem z kraju (country). co trzeba zrobić. czy fluoryzować wodę w wodociągach miejskich w celu zwalczania próchnicy zębów. gdy skutecznie rozwiązują one swoje problemy życiowe. który jest: 1) interesujący emocjonalnie (porusza nasze uczucia). W organizacjach tych werbuje się klientów. Specjaliści od reklamy w środkach masowego przekazu opracowali własny zestaw wariantów. w pewnej miejscowości miano rozstrzygnąć przez głosowanie. dlaczego podobają ci się produkty marki Acme?". itp. przede wszystkim dlatego.Sprzedawcy samochodów nie są jedynymi sprzedawcami. która obecnie idzie na marne. jak np. żeby oferowały odbiorcom bezpłatną kontrolę domu. lecz także przyniosłoby znaczne oszczędności finansowe indywidualnemu właścicielowi domu.). zapoczątkowali zwolennicy fluoryzacji. niedawna kampania reklamowa komputerów IBM. Dlaczego? Aby odpowiedzieć na to intrygujące pytanie.. klient przekształcony w sprzedawcę staje się bardziej przekonany o wartości tego produktu. że nie było to badanie kontrolowane w sposób naukowy. aby służyli jako agenci zbytu. Nowy wariant autoperswazji można znaleźć w wielopoziomowych organizacjach sprzedaży takich jak Amway.. [nie można usunąć muzyki country z Salem]". Jeszcze inne reklamy są w jakimś obcym języku. 2) konkretny i pobudzający wyobraźnię oraz 3) bezpośredni (omawia sprawy. prosząc nas o opinie. która wydawała się zupełnie logiczna i rozsądna. Coraz więcej badań wskazuje. wymyślając jeszcze więcej przykładów autoperswazji! 19 „Gołe" strychy i bohaterowie wojenni z naszego sąsiedztwa: o żywości i obrazowości komunikatów Pół wieku temu.. miały też znacznie silniejsze zabarwienie emocjonalne. aby uczynić go bardziej oszczędnym pod względem energetycznym. czy była łatwiejsza do przeczytania niż teksty zwolenników tej metody. nie wiemy też. taśmy uszczelniającej. wskazujących. W referendum zwolennicy fluoryzacji wody ponieśli dotkliwą porażkę. na przykład: „gdzie jest ta. obrazowe apele są bardziej przekonujące niż inne. by uczynili swoje domy bardziej energooszczędnymi (przez zastosowanie izolacji cieplnej. Niektóre reklamy wymagają od nas uzupełnienia. że większości z nich trudno było uwierzyć.

o sile generowanych przez samego siebie argumentów i obrazów. użyta podczas kampanii prezydenckiej w 1988 roku. Po drugie. W istocie zdarzenia takie często są decydujące. jeśli nie dochodzimy natychmiast do jakiegoś wniosku. lecz w ogóle bez ubrania! Nie pozwoliłby pan. osobisty przykład wywiera głębszy wpływ na większość ludzi niż mnóstwo danych statystycznych.naprawdę liczy się dla ciebie częstość napraw. Oczywiście postanawiasz kupić Toyotę. żywy. która prowadzi badania nad komunikacją. Bardzo trudno byłoby ci pójść i kupić Toyotę. Podobnie izolacja jest czymś. może także sprawić. szpary wokół drzwi mogą wydawać się niegroźne. gdzie poinformowałeś o swoim zamiarze jednego z przyjaciół. Jeśli wszystkie inne czynniki pozostają bez zmiany. lecz dziura wielkości piłki do koszykówki wygląda fatalnie. jest niezawodność i trwałość. wreszcie z jakiegoś nieokreślonego miejsca zaczął kapać olej. że jakiś komunikat jest obrazowy i żywy. które nadawca uważa za najważniejsze. Kathleen Hali Jamieson. żywy apel ukierunkowuje i skupia myśli na tych zagadnieniach i argumentach. skuteczny. które łatwo przychodzą na myśl. statystycznego znaczenia .taką dziurę w ścianie chciałby pan załatać.i to w sposób zupełnie zasadniczy. gdyby okleił pan drzwi taśmą uszczelniającą i położył dodatkową izolację na strychu". Za pomocą tej reklamy. żywa informacja przyciąga uwagę. To. Przypuśćmy jednak. na której ci zależy. że takie zdarzenia ze względu na swoją żywość czy obrazowość wywierają o wiele większy wpływ. nie powinno to wpłynąć na twoją decyzję. mając mocno utrwalony w pamięci przykład losu kuzyna twego przyjaciela. fachowcy nazywamy to „gołym" strychem. żeby zamiast mówić po prostu: „Zaoszczędziłby pan pieniądze. „mój kuzyn kupił w zeszłym roku Toyotę i od tego czasu ma z nią same kłopoty. nie dbasz o piękny wygląd. obrazowe apele są skuteczne? Żywe komunikaty wpływają na nasze reakcje poznawcze przynajmniej na cztery możliwe sposoby. że ktoś wybił w ścianie pańskiego salonu dziurę wielkości piłki do koszykówki. Przypuśćmy. tzn. że zamierzasz kupić nowy samochód. styl nadwozia czy szybkość . Dobrym przykładem jest tu osławiona obecnie reklama Dukakisa z czołgiem. ale gdyby połączyć wszystkie te szczeliny wokół drzwi. Na koniec. „Chyba żartujesz". w swej książce Eloąuence in an Electronic Age (Elokwencja w erze elektronicznej) próbuje odpowiedzieć na pytanie. Najpierw zepsuł się układ wtrysku paliwa. Dlaczego żywe. Ten wysłuchał twoich słów z niedowierzaniem. Po pierwsze. Po trzecie. obrazowa informacja może być czasami nieprzekonująca . ile ciepła uciekałoby przez dziurę tej wielkości . Niemniej jednak żywa. jak gdyby pański dom pozostał na zimę nie tylko beż płaszcza.inspektorów w posługiwaniu się bardziej obrazowym. Wcześniej przekonaliśmy się o sile autoperswazji. że wątpliwe twierdzenie będzie brzmiało wiarygodnie. Jednak liczne badania. Także politycy posługują się żywymi. że materiał ten będziemy lepiej pamiętać. Dodało ono jeden negatywny przypadek do twojego statystycznego banku danych. prawda? Do tego właśnie służy taśma uszczelniająca. mówili coś w tym rodzaju: Proszę spojrzeć na wszystkie te szpary wokół drzwi! Mogą one nie wydawać się panu niczym istotnym. dlaczego zarówno wielbiciele. U inspektorów przeszkolonych w posługiwaniu się takimi sugestywnymi obrazami skuteczność oddziaływania wzrosła czterokrotnie: podczas gdy poprzednio tylko 15% właścicieli domów wykonało zalecane prace. Rozpatrzmy następujący przykład. Na przykład uczyliśmy inspektorów. Wyniki były zaskakujące. żeby zaangażowanie Dukakisa w sprawę silnej obrony narodowej było żywe w pamięci wyborców. potem wysiadła przekładnia. iż żywa. że samochodem o najlepszych notowaniach. żywszym językiem. żywość może uczynić informację bardziej konkretną i bardziej osobistą. A pański strych jest zupełnie bez izolacji. co jeszce może się wydarzyć". następnie silnik zaczął wydawać dziwne dźwięki. Pechowe doświadczenie kuzyna twojego przyjaciela powiększyło wielkość tej próby do 1001. jest niewątpliwie Toyota. sztab jego kampanii starał się spowodować. żeby pańskie małe dzieci biegały zimą na dworze bez ubrania. to po wprowadzeniu przez inspektorów żywszego sposobu komunikowania się odsetek ten wzrósł do 61%. My. że zestawienia opublikowane przez „Consumer Reports" oparto na próbie 1000 właścicieli samochodów marki Toyota. żebyśmy uwierzyli w ich programy i koncepcje polityczne. a zatem będzie skuteczny. że w wieczór poprzedzający dokonanie zakupu poszedłeś na przyjęcie. nie gwarantuje jeszcze. których pochodzenia nie udało się ustalić. jeśli chodzi o częstość napraw. Żywość apelu obróciła się na niekorzyść Dukakisa2. żywa prezentacja może sprawić. Z psychologicznego punktu widzenia. jak . a najważniejszą rzeczą. ale on wygląda głupio w tym czołgu". Załóżmy. wielu widzów reagowało myślami takimi jak: „Ojej. na którą liczył sztab kampanii Dukakisa (tzn. obrazowa prezentacja może silny argument uczynić jeszcze bardziej przekonującym. Żaden inny samochód nawet nie zbliża się do niego pod tym względem. „on z pewnością jest twardy w sprawach obrony"). obrazowymi przykładami i szczegółowymi opisami przypadków. niż wynikałoby to 3 z ich logicznego. gdyż odczuwa strach na myśl. Końcowy rezultat był jednak niezbyt przekonujący. to byłyby one równoważne dziurze o średnicy piłki do koszykówki. która pokazywała Michaela Dukakisa w czołgu.natomiast myśl o tym. Jako osoba rozsądna i przezorna zajrzałeś do „Consumer Reports" i dowiedziałeś się. prawda? Tak samo jest z pańskim strychem". powiedział. Mój biedny kuzyn dosłownie boi się jeździć tym wozem. Nasza analiza reakcji poznawczych sugeruje także. o czym ludzie nie myślą często . Zamiast reakcji. przyciąga uwagę i zwiększa prawdopodobieństwo działania. to jeden wyrazisty. lecz nasze późniejsze oceny opieramy na informacjach. Proszę pomyśleć przez chwilę. jakie przeprowadzili Richard Nisbett i Lee Ross (z ich pracy zapożyczyliśmy ten przykład) wykazały. Jest to szczególnie ważne. że jest się gołym w zimie. Logicznie rzecz biorąc. Pomaga to danemu komunikatowi wyróżnić się w środowisku gęstym od komunikatów. iż wywoła on pozytywne myśli. Reklama ta przyciągała uwagę i skutecznie redukowała problem do jednego konkretnego łatwego do zapamiętania symbolu. Przypuśćmy. To jest tak.

Reagan szybko dorzucił: „Ty [Trujiłlo] dałeś wolność narodowi". Reagan. Aby przekonać naród. która w tym czasie. itd.dobrze skonstruowanych argumentów. starał się przekonać swoich słuchaczy. They're Wrong {My mamy słuszność. lecz niewiele dają. Na przykład. W tych przemówieniach Reagan opisywał czyny dokonywane przez indywidualnych obywateli w służbie swemu krajowi. których rozwiązywaniem powinni się zająć indywidualni obywatele. swoich towarzyszy wałki. na dziewięcioro amerykańskich dzieci jedno żyło w ubóstwie. po udanej karierze akademickiej. kiedy trafnie zauważył: „Śmierć jednego rosyjskiego żołnierza jest tragedią. ze swej siedziby w budynku Kapitelu. obrazowe apele są stosowane nie tylko przez republikanów.i wrogowie prezydenta Ronalda Reagana uważają. że styl komunikacji stosowany przez Reagana różnił się bardzo od stylu poprzednich prezydentów. W czasie ataku na Grenadę Trujiłlo ocalił życie wielu żołnierzy. jak Carville wstąpił do college'u dzięki ustawie o bezpłatnej edukacji dla zdemobilizowanych żołnierzy. z osobistymi potrzebami i pragnieniami obywateli oraz angażując nas emocjonalnie w dramatyczną opowieść o życiu Amerykanów. wzgórza Cmentarza Narodowego w Arlington. Argumenty Reagana dotyczące braku biedy w Stanach Zjednoczonych możemy analizować w bardzo podobny sposób. że zaangażowanie Ameryki w wojnę wietnamską było słuszne i zaszczytne. Reagan wyróżnił sierżanta Stephena Trujiłlo. że żywe. pomnik Lincolna. Gdy Reagan obejmował władzę. takich jak „Make my day" („Zróbcie mi przyjemność") i „There you go again" („I znowu to samo"). Jamieson dowodzi. i że polityka Reagana nie jest z reguły niekorzystna dla czarnych Amerykanów. Nie taki był styl Reagana. śmierć miliona jest statystyką"5. uciekinierkę z Wietnamu. Pewnego razu wymienił Jean Nguyen. Dobrym przykładem jest książka stratega Partii Demokratycznej Jamesa Carville'a We're Right. pracowała z dumą dla rządu federalnego. Roosevelta czy mowa Kennedy'ego „Ich bin ein Berliner" („Jestem berlińczykiem"). jak w przypadku opowieści naszego przyjaciela o sprawiającej kłopoty Toyocie. który zaczynając od zera zrobił karierę . inauguracyjnym przemówieniu Reagan. argumentacji opartej na metaforze. oni nie mają racjif. jakimi zajmował się jego rząd. Hale posłużyła jako konkretny przykład. Argonne. Octavia Duhon. Salerno. Omaha Beach. jeśli chodzi o zajęcie się problemem ubóstwa w Ameryce. nie zwracając uwagi na fakt. Tego samego wieczoru wspomniał także o Clarze Hale. obrazowych apeli. że ubóstwo i narkomania są problemami. a Reagan zyskiwał aprobatę narodu dla swej polityki. gdzie rzędy prostych białych krzyży i gwiazd Dawida znaczą groby tych. oraz historia o człowieku. Na przykład w swoim pierwszym. przypatrującą się wystąpieniu prezydenta publiczność wypełniała duma z dokonań ich współobywateli. uzasadniających tę wojnę: pomogła ona powstrzymać rozprzestrzenianie się komunizmu. Być może najbardziej pamiętne mowy Reagana zostały wygłoszone w Kongresie. Prezydentura Reagana nie przyniosła wielkich przemówień . Reagan często posługiwał się historiami o ludziach. jak babka Carville'a. założycielce domu dla niemowląt. Takie przykłady konkretnych ludzi mogą uczynić nasze argumenty bardziej przekonującymi. Przywódca komunistyczny Józef Stalin wyprzedził obecne wykorzystywanie obrazowości w technikach propagandowych. Reagan do przedstawienia swych poglądów i koncepcji stosował dramatyzację i opowiadanie historyjek. sugestywnego obrazu przekształcił wojnę w Wietnamie w sprawiedliwą i zaszczytną misję.jedno na czworo. jak różne rodzaje polityki rządu wpływały na wskaźniki ubóstwa. porównywania możliwych rozwiązań. a nie rząd federalny. jak gdyby kamery telewizyjne dokonywały ujęcia panoramicznego tej scenerii . Reagan za pomocą jednego żywego. że ubóstwo nie jest poważnym problemem społecznym. Gdy Kongres oklaskiwał męstwo sierżanta Trujiłlo. Jest wiele sposobów uzasadnienia tego twierdzenia. usprawiedliwiając w ten sposób inwazję dokonaną przez Stany Zjednoczone. takich jak opowieść o tym. kończyła akademię wojskową West Point. opisywał widoki Waszyngtonu tak.pomnik Waszyngtona. ukazując związek najważniejszych spraw. żeby uzyskać poparcie dla inwazji Stanów Zjednoczonych na Grenadę. nie byłoby trudno znaleźć żywe przykłady albo dzieci żyjących w ubóstwie. Można by przedstawić słuchaczowi listę racji. Wymagałoby to dokładnej analizy. Włączając poległych w wojnie wietnamskiej w ciąg symboli i obrazów przywołujących najlepsze przykłady heroizmu amerykańskiego. którzy oddali życie za ojczyznę. Zamiast nich był szereg charakterystycznych powiedzonek. Pork Chop Hill. i wreszcie. Wcześniejsi prezydenci do lansowania popieranych przez siebie spraw używali środków klasycznej retoryki . W zależności od naszych propagandowych celów. oraz opowieściami o pomocy sąsiedzkiej. pod koniec jego prezydentury . po drugiej stronie Potomacu. których rodzice sami wydobyli się z biedy. którzy zaczynając od zera dorobili się fortuny. Zaniedbalibyśmy nasze obowiązki. W książce tej pełno jest żywych. albo dzieci. który podjął studia na uczelni . Reagan kontynuował: „Ich życie zakończyło się w miejscach zwanych Belleau Wood. była podobno popierana przez ludność Wietnamu Południowego. Tarawa. że posiada on wspaniałą umiejętność komunikowania się4. pogawędki przy kominku Franklina D. pomnik Jeffersona. Wojnę tę można by także porównać z innymi opcjami dostępnymi w tym czasie. a także w tak odległych punktach kuli ziemskiej jak Guadalcanal.tak elokwentnych czy tak pamiętnych jak przemówienie Lincolna w Gettysburgu.o doktorze Josephie Giordano. Chosin Reservoir oraz na setkach poletek ryżowych i w dżunglach kraju zwanego Wietnamem". miała zapobiec obaleniu demokracji i powstaniu jeszcze jednego totalitarnego reżimu. których matki są narkomankami. W swoich przemówieniach przekonywał tworząc wyobrażenia wizualne. Członkowie Kongresu bili brawo.

przez te osoby badane..były spowodowane po części nieustannym potokiem obrazów wojny. przez obrazowe opisy niewłaściwego zachowania i niekompetencji policji.łvory" („Kość słoniowa"). Nie wita go nic prócz tych zimnych. Istotnie. a zobaczysz żywe prezentacje ukazujące łożyska kulkowe wytaczające się z samochodu. Armia Stanów Zjednoczonych po tej wietnamskiej lekcji dołożyła wszelkich starań. który przedstawia historię swego klienta w sposób żywy. człowiek zmęczony. Ujął to jak następuje: . Niektórym badanym podaliśmy ponadto żywe. nieprzyjaznych rachunków. Człowiek pusty. bardziej sugestywne obrazy.na przykład obrazy rodziny ofiary oraz zeznania. Nie wyłączaj telewizora wieczorem. za pomocą zamieszczanych w gazetach i czasopismach reklam głoszących. że nastroje antywojenne w czasie wojny wietnamskiej . obrazowe apele można odnaleźć w najróżniejszych dziedzinach. Dżungla 20 Dlaczego oni ciągle powtarzają te same reklamy? W 1882 roku T.. które zajmują miejsce obrazów z dnia poprzedniego. chociaż powieści oddziałują skutecznie. przy czym wszystkie te filmy pokazują żywe. żywych i barwnych obrazów .pierwszej wojny pokazywanej w telewizji amerykańskiej . prezentowanych na ekranach telewizorów w Stanach Zjednoczonych 10 .do Amerykanów oglądających telewizję u siebie w domu. czy iracką rakietę Scud spadającą z nieba. a czasami także żywe i obrazowe argumenty nie były zastępowane przez historyjki. barwne obrazy jakiejś zabawki. samotnego mechanika Maytagu oraz króliczka Energizera. z tym. Niektórzy badacze komunikacji społecznej sądzą. to zdolność telewizji do prezentowania żywych. kiedy telewizja CNN nadała materiał filmowy (dostarczony przez Petera Arnetta) przedstawiający krzywdy ludności cywilnej w Iraku spowodowane nalotami bombowców amerykańskich. trafiający z. sugestywnych obrazów na sali sądowej. że mydło to . Istotnie... Procter z Cincinnati (stan Ohio) zaczął wprowadzać na rynek swoje nowe mydło. a zobaczysz nieprzerwany ciąg filmów reklamowych skierowanych do dzieci. J. W całej historii Ameryki żywe. żeby na ekranach naszych telewizorów pojawiały się tylko obrazy przemawiające za zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w Zatoce Perskiej. gdzie jeden prawnik starał się prześcignąć drugiego w tworzeniu jak najbardziej dramatycznych. Simpsona. Wyniki wykazały. a nie sprawcy przestępstwa. Bank ma to wszystko" 8 . wzruszające informacje o ofierze . życzliwy. bez dumy. Jednak. chirurgiczną precyzją w główną kwaterę dowództwa irackiego. obrazowe i wzruszające. Grona gniewu Johna Steinbecka i Rzeźnia numer pięć Kurta Vonneguta to tylko kilka przykładów. Amerykanie protestowali. że oskarżyciel musi malować żywy. Czy którykolwiek z tych obrazów dowodzi słuszności lansowanych haseł reklamowych? Każdy. sugestywnych obrazów . targały nimi silne uczucia na widok trumien młodych żołnierzy na pasie startowym lotniska lub zniszczeń i śmiertelnych ofiar spowodowanych terrorystycznymi zamachami bombowymi w Oklahomie i na pokładzie samolotu linii lotniczych PanAm (lot nr 103).z wojny w Zatoce Perskiej i wojny w Kosowie . Włącz telewizor w sobotę rano. ratując życie Ronalda Reagana. urzędnicy rządowi dopilnowali. wycieńczony. bez nadziei.począwszy od wykorzystania 911 taśm dotyczących maltretowania rodziny. Uptona Sinclaira. Żywe. wystawionych na pokaz w Iranie. do być może najżywszego i najbardziej sugestywnego (przynajmniej dla telewidzów) obrazu O. obrońca Gerry Spence sądzi. zaś współczucie wzbudzały w nich obrazy spustoszeń po huraganie Andrew i po trzęsieniach ziemi w Santa Cruz i Kobe. człowiek bez grosza. W badaniu. a następnie zaleciły. O konflikcie w Kosowie telewizja podawała jeszcze mniej informacji. że ofiara była najlepszą uczennicą w klasie. Carville użył tych obrazów i opowieści dla poparcia poglądu przeciwnego poglądowi Ronalda Reagana: rząd może zrobić coś dobrego dla dobrych ludzi. które nazwał . a później usuwał kulę zamachowca. i że w rezultacie tego morderstwa jej mała siostrzyczka źle spała w nocy. Codziennie w telewizji pokazywane są coraz żywsze. Żywe. W ostatnich latach Amerykanie wpadali w gniew oglądając zakładników z zawiązanymi oczami. obrazowe apele mogą działać także na rzecz oskarżenia. które są tylko żywe. rzekomo w czasie jej działania. by stanąć wobec stosu niezapłaconych rachunków leżących na kuchennym stole. żeby oceniły materiał dowodowy w sprawie o morderstwo. prosiliśmy osoby badane. żeby przekonujące. Simpsona przymierzającego rękawiczki 7 . J. obrazowy. które przeprowadziliśmy niedawno razem z naszą studentką Lillie Ibayan. które były zwolennikami kary śmierci). wzbudzających silne emocje obrazów nie ma sobie równych.medycznej dzięki kredytowi rządowemu. który zdaje się funkcjonować bez końca. przy czym większość z nich dotyczyła losu uchodźców. wyczerpany. takie jak przedstawiający amerykański kierowany pocisk rakietowy. kto obserwował proces O. obrazowe. że te wzruszające informacje o ofierze powodowały wymierzanie surowszych wyroków przez sędziów uprawnionych do orzekania kary śmierci (tzn.takie powieści jak Chata Wuja Toma Harriet Beecher Stowe. żeby ograniczyć napływ żywych. Ta zdolność telewizji do dramatyzowania uzasadnia naszą troskę i dbałość o to. pełen współczucia obraz ofiary. że skuteczny jest taki adwokat. osobiste apele poruszały duszę narodu . powinien być dobrze zaznajomiony ze stosowaniem żywych. jaki powinien być werdykt i wyrok9. przekonujący.Oczyma duszy widzę mojego klienta wracającego wieczorem do domu i opowiadam taką oto historię: widzę Joe'go Radovicka wlekącego się wieczorem do domu.

Ponieważ nie ma dla nas większego znaczenia.44% czyste". Listerine pomaga na cuchnący oddech". że znajomość (w sensie: zbytnia poufałość — przyp. być może jest to jeden z powodów. by pomógł rozwiązać pewien problem marketingowy . A zatem. W 1922 roku Gerald Lambert. jedną z najczęściej i najbardziej konsekwentnie powtarzających się skarg jest stwierdzenie. Okazało się. Pozycje te były powtarzane od 0 do 25 razy.a prawdopodobnie jest on znajomy dlatego. to jednak z pewnością nie opisuje ona perswazyjnych efektów znajomości. delegacja firmy tytoniowej Philip Morris prosiła słynnego chicagowskiego speca od reklamy Leo Burnetta. że nazwę tę słyszeliśmy i widzieliśmy wielokrotnie w reklamach telewizyjnych. Tak więc piwo korzenne A&W zwiększyło swój udział w rynku z 15% do 50% po sześciu miesiącach telewizyjnej kampanii reklamowej. zaangażował chicagowską agencję reklamową William i Cunnyngham. Jeśli tak się sprawa przedstawia. że atrakcyjność wzrastała wraz z liczbą ekspozycji. Jeśli powtarzanie reklam jest tak irytujące. gdy wchodzimy do sklepu. być może.) rodzi lekceważenie. pisząc o reklamie. która przekonałaby mężczyzn do kupowania papierosów z filtrem (uważanych wówczas za papierosy damskie). aby spowodowała zwiększenie słabego tempa sprzedaży Listerine . Powtarzanie reklam. częste powtarzanie reklam pomaga osiągnąć w opłacalny sposób wielorakie cele marketingowe. że denerwujące jest oglądanie ciągle tych samych. żeby kupić jakiś proszek do prania.opracowując kampanię reklamową. O tym. sloganów reklamowych i zalet towarów jest wspólną cechą współczesnej reklamy amerykańskiej. dla których sieć restauracji McDonald'sa ciągle sprzedaje miliardy hamburgerów.produktu używanego wówczas jako środek antyseptyczny w chirurgii i do zwalczania infekcji gardła. Często taka wielokrotna ekspozycja jest niezamierzoną konsekwencją próby zaprezentowania reklamy wielu docelowym grupom odbiorców (które mogą częściowo: się pokrywać). Co te trzy reklamy mają ze sobą wspólnego (poza tym. możemy po prostu sięgnąć po najbardziej znajomy . także w jego sprzedaży. Bajkopisarz grecki Ezop stwierdził kiedyś. które odniosły już sukces. Wyniki wykazały. który z tych proszków kupimy. Jednak osiągnięcie takich celów marketingowych i korzyści związanych z niższymi kosztami byłoby niewiele warte. jak znajomość wpływa na sprzedaż. starych reklam. będącej wynikiem wielokrotnego zetknięcia się z daną reklamą. ma sens. możemy przekonać się podczas zwykłych zakupów. często jednak są one ze sobą związane. Hasło kampanii reklamowej brzmiało: „Nawet twój najlepszy przyjaciel nie powie ci tego. że gdy wszystkie inne czynniki pozostają bez zmiany. prawdopodobnie doszedłby do przeciwnego wniosku: znajomość rodzi atrakcyjność. w jakiej mierze jego nazwa jest znana społeczeństwu. że przyczyniły się do sprzedaży milionów sztuk reklamowanych produktów)? Reklamy te oglądały. kolorowych filmach reklamowych. sympatię. co ludzie myślą o reklamie. red. W następnym roku Burnett wprowadził swoją pierwszą reklamę papierosów Marlboro. to nagły wzrost liczby pokazywanych w telewizji reklam jakiegoś produktu powinien spowodować dużą zmianę pod względem znajomości tego produktu i. w takiej czy innej formie. Tym razem zajęło trzecie miejsce pod względem znajomości jego nazwy. ile pieniędzy na polityczną reklamę w czasie tych wyborów . chińskie ideogramy i fotografie studentów. bądź ocenianie nonsensownych „słów" i chińskich ideogramów? Odpowiedź prawdopodobnie brzmi „tak". Wiele lat później. wzięte z księgi pamiątkowej uczelni. . niezliczoną ilość razy pokolenia niezliczonych Amerykanów. że agencje reklamowe zwykle otrzymują jako swe honorarium 15% kosztów emisji (media cost). Oczywiście znajomość jakiejś firmy nie musi oznaczać większej sprzedaży jej produktów.„pływa" i jest „w 99. tym bardziej ta rzecz jest atrakcyjna . syn założyciela firmy Lambert i Lambert. tym wyższy rachunek. im więcej razy prezentowana jest dana reklama. Aczkolwiek ta myśl Ezopa może mieć zastosowanie do towarzyskich zebrań lisów i lwów.przekonuje nas ono do kupowania danego produktu. Spójrzmy na dane. gdyby powtarzanie komunikatu reklamowego nie dawało jeszcze czegoś więcej i to w sposób bardzo skuteczny . przedstawiającą supermęskiego kowboja. Ze względu na wysoki koszt tworzenia i realizowania nowych pomysłów i sloganów reklamowych. Jednak w badaniach ankietowych mających ustalić. jadącego konno po prerii z papierosami w dłoni 1 . trzymanie się sprawdzonych rozwiązań. Robert Zajonc z University of Michigan wykazał w warunkach laboratoryjnych. Zmieniając kanały w sobotni poranek dziecko może w ciągu każdej godziny oglądać reklamy McDonald'sa nawet w kilkunastu krótkich. Dalszą zachętą do powtarzania reklam jest to. Po prawyborach do Kongresu Stanów Zjednoczonych w 1972 roku Joseph Grush i jego współpracownicy przeanalizowali. to dlaczego reklamujące się firmy czynią to nadal? Z punktu widzenie interesów firmy. a nawet „prawdę". Kilkanaście lat temu Northwest Mutual Life Insurance Company (Północno-Zachodnie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń na Życie) przeprowadziło w całych Stanach Zjednoczonych badania ankietowe w celu ustalenia. towarzystwo powtórzyło te badania. W trzech odrębnych badaniach Zajonc prezentował bezsensowne „słowa". Wiele późniejszych badań potwierdziło podstawowe wnioski Zajonca: większa Liczba ekspozycji powoduje większą atrakcyjność. Idziemy do działu detergentów i oszałamia nas tam ogromna rozmaitość różnych nazw firmowych. że zajmuje ono trzydzieste czwarte miejsce wśród towarzystw ubezpieczeniowych. to im więcej 2 dana osoba kontaktuje się z jakąś rzeczą. Współczesny Ezop. w 1954 roku. Po dwóch tygodniach i wydaniu miliona dolarów na reklamy telewizyjne. Czy jednak głosowanie na kandydata na stanowisko prezydenta jest decyzją tego samego rodzaju co wybranie proszku do prania lub płatków śniadaniowych. Wielokrotne prezentowanie konsumentom jakiejś reklamy jest dobrą metodą wprowadzenia nowego produktu lub przypomnienia klientom o wartości starszej marki.

otrzymywali zwykle najwięcej głosów.powtarzanie jakiejś informacji zwiększa jej postrzega6 ną prawdziwość . cztery razy lub osiem razy. typ czcionki i sceneria. Bezpośrednio po tej wielokrotnej prezentacji badani nie oceniali tych ideogramów jako bardziej atrakcyjnych niż ideogramy mniej znajome. w ich przypadku było to „powtarzanie ze zmianami". Najwyraźniej drażniący wpływ powtarzania zanikał szybciej. że jest zagrożeniem dla zdrowia). a zwalczające cuchnący oddech działanie Listerine jest demonstrowane w domu. zajmuje jedną ósmą całkowitego obszaru Chin". może umacniać i podtrzymywać wszechobecne stereotypy społeczne. lecz zapewne nie myśleliśmy o nim wiele. w których kandydaci są dobrze znani. i stwierdzili. kto potrafi sprowadzić problemy do najprostszej postaci. opiekuńczy i wrażliwi). Połowa uczestników oglądała tę samą reklamę długopisu Omega 3 prezentowaną raz. takich jak reklamy posługujące się humorem i komunikaty informacyjne. że reklama traci swą skuteczność. powiedzmy. Również w prawyborach prezydenckich Partii Demokratycznej w 1976 roku Grush stwierdził. Firmy reklamujące się usiłują wyeliminować znużenie reklamą stosując technikę znaną jako „powtarzanie ze zmianami" (repetition-with-vańation). że w znacznej większości przypadków rywalizację wygrywali ci. oraz z kobietami takimi jak te. po prostu paląc Marlboro . którzy przed swą kampanią byli stosunkowo nieznani wyborcom. obrazów i sloganów tworzy naszą wiedzę o świecie. co jest prawdą i ustalając.wydali kandydaci. którego powierzchnia wynosi 1.innymi słowy. Jak pamiętamy.które polega na tym. Niektóre z tych twierdzeń były powtarzane wielokrotnie. Taka irytacja może zmniejszyć wpływ powtarzania lub nawet odwrócić kierunek tego wpływu. Jego kampanie propagandowe były oparte na prostym spostrzeżeniu: masy nazywają prawdą tę informację. jak powinniśmy przeżyć nasze życie.na ośrodkowy lub obwodowy . i kto ma odwagę. podczas gdy pozostali uczestnicy oglądali jedną. hitlerowski minister propagandy. Niemniej jednak nawet minimalny wpływ może być wystarczająco duży. Oto wyniki: uczestnicy tych badań oceniali powtarzane twierdzenia jako bardziej „prawdziwe" niż twierdzenia nie powtarzane. że problem ten nie niepokoi reklamujących się firm. Czy „powtarzanie ze zmianami" jest skuteczne? Badanie przeprowadzone przez Davida Schumanna wykazało efektywność „powtarzania ze zmianami" w przezwyciężaniu wpływu znużenia reklamą i ustaliło ważne okoliczności. którzy nie liczyli się z pieniędzmi3.zachęcając niektórych do myślenia o reklamie długopisu „Omega 3" obietnicą. zmieniając jednak formę prezentacji. rozumiał dobrze. Tym. z Latynosami takimi jak Juan Valdez i Frito Banditos.reklamę papierosów Marlboro. Czego uczy nas ten kowboj? Po pierwsze. wielu amerykańskich konsumentów uważa wielokrotne powtarzanie reklam za irytujące. Na przykład Rick Crandall. Jak ujął to Goebbels: „Szare masy społeczeństwa są zwykle znacznie bardziej prymitywne niż sobie wyobrażamy. które szczególnie przyciągają uwagę. W tej technice tę samą informację lub temat powtarza się wiele razy. określając. Rozpatrzmy coś tak prostego jak „Marlboro man" . W badaniu tym uczestnicy oglądali symulowany spektakl telewizyjny wraz z reklamami fikcyjnego długopisu o nazwie „Omega 3". którzy wydali najwięcej pieniędzy. że możesz być twardy i macho . że na zakończenie .to takie łatwe. przypuszczalnie dlatego. Joseph Goebbels. Wydaje się. Jednak po upływie tygodnia wielokrotnie prezentowane ideogramy chińskie zyskały na atrakcyjności. W eksperymentach tych uczestnikom przedstawiano twierdzenia takie jak „Leonardo da Vinci miał jednocześnie dwie żony" i „Tybet. Na dalszą metę ten tylko osiągnie podstawowe rezultaty w oddziaływaniu na opinię publiczną. co je niepokoi. że palenie jest dla jednostki twardej i pewnej siebie (a nie. były różne). Albert Harrison i Robert Zajonc pokazywali badanym wielokrotnie te same chińskie ideogramy7. Na przykład mężczyzna w reklamie Marlboro jest ustawiany pod różnym kątem i pokazywany w różnych sceneriach.2 miliona kilometrów kwadratowych. który prawdopodobnie widzieliśmy setki razy. co znane jest jako „znużenie reklamą" (wear-out) . że częste ich oglądanie było nudne i nużące. Schumann zmieniał także sposób prezentowania reklamy . ' Według Goebbelsa powtarzanie prostych komunikatów. lecz to odwrócenie tendencji jest często krótkotrwałe. Jednak w obu tych badaniach największe korzyści z prezentacji w mediach odnosili na ogół ci kandydaci. że amerykańscy mężczyźni powinni być macho (a nie. Mimo to firmy reklamujące się wiedzą. Propaganda musi zatem być przede wszystkim prosta i powtarzania wielokrotnie. że ci kandydaci. jak potężnym czynnikiem propagandowym jest powtarzanie. jest rozdrażnienie telewidzów do tego stopnia. by przechylić szalę zwycięstwa w niektórych przypadkach wyrównanej rywalizacji. Po drugie. w pracy i na randce. obraz. która wydaje im się najbardziej znajoma. żeby zawsze powtarzać je w tej uproszczonej formie. takie jak dobór słów. 8 w których zmiany te nie zwiększają skutecznie atrakcyjności . że odmówią oglądania reklam i kupowania danego produktu. (Te różniące się między sobą reklamy zawierały tę samą informację o „Omedze 3". ponieważ konsumenci uważają wielokrotne prezentacje za nużące i irytujące. Seria przeprowadzonych niedawno eksperymentów potwierdza trafność spostrzeżeń Goebbelsa . Nieustanne obcowanie z czarnymi Amerykanami takimi jak Uneeda Slicker boys i Ciotka Jemima. niż zmniejszała się atrakcyjność wynikająca ze znajomości. Natomiast w wyborach prezydenckich. pomimo sprzeciwów intelektualistów'". cztery lub osiem różnych reklam „Omegi 3" . które bez końca przekonują o dobroczynnych skutkach używania pewnej marki papierowych ręczników lub seksownie upozowane leżą na masce samochodu. I wreszcie. że wielokrotna prezentacja może prowadzić do tego. lecz pewne nieistotne cechy. Wystąpienie efektów znużenia jest najbardziej prawdopodobne w przypadku reklam. intensywne kampanie w środkach masowego przekazu mają mniejszy wpływ na wyniki4.

a zatem nie byli oni motywowani do myślenia o długopisach i „Omedze 3". W innych przypadkach piosenka może utkwić nam w pamięci. i że widzimy i słyszymy je wielokrotnie. itd. ani gorszy od swoich konkurentów . że otrzymają bezpłatnie jako upominek buteleczkę płynu do płukania ust. Innym uczestnikom powiedziano. aha". zwłaszcza takim. Trudno zastanawiać się głęboko nad każdym z tych komunikatów. Pepsi. wesoła piosenka może wzbudzić w nas radość i w ten sposób pomóc nam myśleć z przyjemnością o danym produkcie 1 . lecz mniej przychylne po ośmiu. dzięki czemu nie zmienimy kanału lub pójdziemy do łazienki. czy jakiś inny niezwiązany z tematem element. nie była żadna ze wspaniałych melodii Irvinga Berlina. Piosenką. jaki wpływ miało powtarzanie reklam na tych uczestników. żeby powtarzanie tworzyło swoje własne prawdy. znużenie występowało zarówno wtedy. ach.Omedze 3" stawała się bardziej przychylna po każdej kolejnej ekspozycji. mogą służyć jako dystrakcja zakłócająca typowe wymyślanie kontrargumentów przeciw nieprzekonującemu czy niespójnemu komunikatowi. którzy nie byli motywowani do myślenia o długopisach .zaśpiewaj t o ! " . U tych uczestników. jak często myślimy poważnie o znaczeniu kowboja z reklamy Marlboro lub o znaczeniu faktu. jesteśmy skłonni. opinie o długopisach „Omega 3" stały się bardziej przychylne po czterech powtórzeniach. natychmiast wymyślać kontrargumenty. Jednak zawodowi spece od perswazji. a zatem łatwe do obalenia.badania będą mogli wybrać sobie upominek spośród kilku marek długopisów. przypominając nam nazwę marki (jak piosenka „Rinso biały!"). który wykazał słuszność tej dewizy speców od reklamy . Co ustalił Schumann? Zobaczmy najpierw. co reklamująca się firma ma nam do zakomunikowania. W eksperymencie tym dwóm grupom studentów. Ostatecznie. a ta radość w jakiś sposób czyni komunikat bardziej przekonującym? Odpowiedź brzmi: „czasami tak". gdy powtarzano tę samą reklamę. „Powtarzanie ze zmianami" zredukowało monotonię i wyeliminowało efekt znużenia reklamą. która w latach czterdziestych XX wieku najczęściej pojawiała się na ustach typowego Amerykanina. Jaki wpływ na perswazję ma piosenka? Czy daje ona ludziom radość. gdy powtarzano różniące się reklamy. umiarkowana dystrakcja (rozproszenie uwagi spowodowane przez piosenkę. zaśpiewaj t o ! " . kiedy oglądamy telewizję i pokazywane w niej reklamy.dietetyczną Pepsi .ale ta piosenka. w którym my sami często się znajdujemy. Żywa. żeby Ray Charles zaśpiewał nam taką oto serenadę: „Dostałaś coś odpowiedniego. U myślących uczestników nawet „powtarzanie ze zmianami" nie mogło zniwelować irytującego wpływu wielokrotnej ekspozycji. zdając sobie sprawę z naszej skłonności do wysuwania kontrargumentów. 21 Jeśli nie masz nic do powiedzenia odwróć ich uwagę Kiedy zetkniemy się z jakimś perswazyjnym komunikatem. że codziennie widzimy i słyszymy wiele perswazyjnych komunikatów. Kiedy jednak specjaliści od reklamy mówią: „Jeśli nie masz nic do powiedzenia . ale przynajmniej usłyszymy to. wydała miliony dolarów. polecono obejrzeć film. Rinso. który jest sprzeczny z naszymi ważnymi przekonaniami. odkryli sposób pozwalający w pewnej mierze pokonać ten opór.stan.. Cole'a Portera czy Rodgersa i Hammersteina. Jak łatwo sobie wyobrazić. Innymi słowy. W jednej wersji filmu korporacje atakował młody profesor. Argumenty te miały być mocne i bardzo niezgodne z przekonaniami osób badanych. gdy podawane przez niego argumenty są słabe i bałamutne. Kiedy jednak powtarzano różniące się reklamy. W innej wersji młodego profesora zastąpił zabawny beatnik. którzy byli motywowani do myślenia o długopisach. lecz mniej korzystna po ośmiu . którzy należeli do korporacji studenckiej. W tym przypadku dodatkowe prezentacje dały okazję do analizowania i krytykowania tekstu reklamy. Skłonność ta jest dla nas bardzo przydatna: chroni ona nasze opinie przed nadmiernymi wpływami.innymi słowy wystąpił efekt znużenia. proszek do prania. przedstawiał on argumenty ukazujące złe strony korporacji studenckich. Ściślej mówiąc.aha. Opór ten może doprowadzić do udaremnienia celu propagandysty. W jeszcze innych przypadkach wpadająca w ucho piosenka lub jakiś wielki numer w spektaklu mogą przyciągnąć naszą uwagę do reklamy. Specjaliści od reklamy od dawna kierują się dewizą: „Jeśli nie masz nic do powiedzenia. opinia uczestników o długopisie „Omega 3" stała się bardziej przychylna po czterech powtórzeniach. wówczas zwykle mają na myśli to. nie był ani lepszy. artysta pracujący nad abstrakcyjnym . Wczesny eksperyment Leona Festingera i Nathana Maccoby'ego był pierwszym. niezwiązany z tematem obraz. że mydło Ivory pływa? Tak więc pozwala się. studenci ci byli motywowani do wymyślania kontrargumentów. wówczas opinia uczestników o . Kiedy powtarzano tę samą reklamę. Oczywiście sęk w tym. Była to piosenka równie bezsensowna jak prosta: „Rinso biały! Rinso biały! Radosna piosenka na dzień prania!". mała . ta piosenka! W latach siedemdziesiątych Coca-Cola trafiła na listy przebojów z piosenką „Chciałbym nauczyć świat śpiewać". jak i wtedy. zwłaszcza wtedy. gdy tylko to możliwe. że piosenka lub na przykład namiętna scena miłosna.) może zakłócić wynajdywanie kontrargumentów i zwiększyć skuteczność komunikatu perswazyjnego. obraz słonia posługującego się telefonem. tuż przed przełomem wieków.

. Ogilvy ma rację. włączanie niekonwencjonalnych postaci oraz krzyczących. Podobnie późniejsza reklama samochodów Acura jedynie pokazuje ten samochód i stwierdza. samochodów Rolls-Royce'a i toniku Schweppesa. łatwe do odparcia argumenty. specjalistów w tej dziedzinie. Ci studenci także słuchali argumentów przeciw korporacjom. Jeden komunikat zawierał słabe. Gary Wells i Timothy Brock5. aby wywołać rozproszenie uwagi wystarczające do zakłócenia wymyślania kontrar3 gumentów. odwrotny druk — biały na czarnym tle. Na podstawie własnych obserwacji i lat doświadczeń w reklamie Ogilvy twierdzi. Ze względów natury psychologicznej trudniej jest wymyślać argumenty przeciwko reklamom skondensowanym w czasie. podczas gdy przestrzegasz ograniczenia szybkości i próbujesz bronić się z szybkością 100 km/godz. Jednak nie wszyscy specjaliści od reklamy lansują hasło „zaśpiewaj to!". nieodparte argumenty.ekspresjonistycznym malowidłem. W odniesieniu do reklam drukowanych w czasopismach i gazetach przykłady takich „artystycznych" technik obejmują zdjęcia atrakcyjnych modelek lub jakichś wyjątkowych obiektów przyciągających uwagę. W eksperymencie tym badacze rozpraszali uwagę studentów prosząc ich. dlaczego produkt ten jest dla nich szczególnie wartościowy. by uniemożliwiło odebranie komunikatu . emitowanie szybkiej. że techniki kojarzone z tą „chorobą dyrektorów artystycznych" często nie prowadzą do osiągnięcia pożądanych skutków. W odniesieniu do tego rodzaju sytuacji. to jednak stosował w nich podobny styl. Danny'ego Moore'a i jego współpracowników. firma reklamująca się może na przykład trzydziestosześciosekundową reklamę telewizyjną „skondensować" tak. że ich zdolność wymyślania argumentów na odparcie twierdzeń zawartych w przedstawianym im komunikacie będzie ograniczona. David Ogilvy nazywa ten rodzaj twórczej swobody „chorobą dyrektorów artystycznych" („art-directońtis") i namawia usilnie swoich kolegów do unikania jej4. by zmieściła się w trzydziestosekundowym „okienku". które dezorientują czytelnika. Reklama „artysyczna" odwracałaby uwagę czytelnika od przekonujących argumentów i mogłaby w rzeczywistości osłabić ich zdolność perswazyjną. puszczając tę reklamę z szybkością równą 120% szybkości normalnej. rozproszeniem uwagi . Ostatnio specjaliści od reklamy telewizyjnej wprowadzili nową. W przypadku słabych argumentów.. Festinger i Maccoby rozumowali w sposób następujący: ponieważ badani w tej grupie zajęci są dwoma zadaniami jednocześnie . Jak to pogodzić z tym. Natomiast u członków grupy kontrolnej uwaga nie jest rozproszona przez zabawny film. trudnych do obalenia. W swoich radach dla kolegów. Chociaż reklamy te dotyczyły różnych produktów. wrzeszczących rzeczników. lecz zmniejszyło wpływ „mocnego" komunikatu (ponieważ zakłóciło zdolność skupienia się na przedstawianych argumentach). subtelniejszą technikę. Musisz więc przegrać. a mianowicie kondensację w czasie (time compressioń). albo gdy ktoś obawia się kontrargumentów. który przeprowadzili psychologowie społeczni Richard Petty. lecz nie tak duże. Jednak jest to tylko połowa prawdy. rytmicznej muzyki w tle. oraz kroje pisma trudne do odczytania. odwracający uwagę film. filmowanie obrazów pod dziwnymi kątami. Mówiąc metaforycznie. przedstawiających argumenty za podwyższeniem ich czesnego. potwierdziła ten związek między kondensacją w czasie. mających na celu odparcie twierdzeń zawartych w ich komunikatach? Czasami dosłownie śpiewają jak w przypadku reklamy Rinso i wielu podobnych. pomysłowy eksperyment. a obszerny tekst uzasadniał to twierdzenie. Seria badań przeprowadzonych przez specjalistów w dziedzinie psychologii konsumenckiej.. a jednocześnie słuchali jednego z dwóch komunikatów. U tych członków korporacji. W jaki sposób specjaliści od reklamy starają się zakłócić wymyślanie kontrargumentów. wystąpiła istotnie większa zmiana opinii (na niekorzyść korporacji) niż u tych członków korporacji. 96. zawsze można to zaśpiewać.5 km) na godzinę najgłośniejszy hałas w tym nowym Rolls-Roysie pochodzi z zegara elektrycznego". Wyniki eksperymentu potwierdziły to rozumowanie. Każda reklama zawierała interesujące zdjęcie przedstawiające dany produkt. Aby oszczędzić na kosztach nośnika reklamy. Nagłówek informował czytelników. a zatem powinni mieć większe możliwości wymyślania kontrargumentów na odparcie twierdzeń podawanych w komunikacie. których uwaga nie była rozpraszana. Na przykład jedna z reklam przedstawiała zdjęcie Rolls-Royce'a z nagłówkiem: „Przy szybkości 60 mil (ok. Sztuka specjalisty od reklamy polega na tym. no cóż. Rozproszenie uwagi zwiększyło skuteczność „słabego" komunikatu (ponieważ zakłóciło wymyślanie kontrargumentów). że w trzech kolejnych latach w badaniach ankietowych nad satysfakcją właścicieli samochodów Acura zajmowała pierwsze miejsce. gdy można przedstawić przekonujące.słuchaniem argumentów przeciw korporacjom i oglądaniem zabawnego filmu — przeto będą nimi tak zaabsorbowani. co wiemy o rozpraszaniu uwagi i o perswazji? Ogilvy swoją sławę specjalisty od reklamy zdobył w latach pięćdziesiątych XX wieku dzięki serii wpływowych reklam prasowych koszul Hathawaya. a zatem zapobiegają wymyślaniu kontrargumentów. Nasze przypuszczenia potwierdził mały. Wszystkie te techniki powodują pewne rozproszenie uwagi. Tekst wyliczał trzynaście niezwykłych korzyści z posiadania Rolls-Royce'a. lecz w czasie słuchania oglądali zabawny. W telewizji techniki „artystyczne" oznaczałyby reklamy z wieloma zmieniającymi się krótkimi scenami (podobne do filmów wideo w MTV). Inna kategoria technik rozpraszania uwagi to korzystanie na dużą skalę ze swobody twórczej przy projektowaniu układu graficznego i sposobu prezentacji reklamy. która może służyć do rozpraszania uwagi i zakłócania przetwarzania komunikatu. podczas gdy drugi składał się z argumentów mocnych. których uwaga była rozproszona wskutek oglądania filmu. dziwne układy graficzne. reklamująca się firma przekonuje z szybkością 160 km/godz. by obserwowali znaki pojawiające się na ekranie telewizyjnym.

że jesteś przekonany.i perswazją6.mieć „słuszne" poglądy i postępować rozsądnie.jak w przypadku przeciwnika aborcji przemawiającego do lobby. lub producenta samochodów usiłującego przekonać potencjalnych klientów. Harvey i Muzafer Sherif przekonywali. może prowadzić do skuteczniejszej perswazji wtedy. Czy w większym stopniu zmieniłbyś opinię swych słuchaczy. Zimbardo stwierdził.2 Każdą z kobiet zwerbowanych do udziału w tym eksperymencie poproszono 0 przyprowadzenie ze sobą do laboratorium bliskiej przyjaciółki. Kilku badaczy stwierdziło.czasami! Przypuśćmy. Im większa niezgodność. każda aktywność fizyczna będzie pożyteczna. którzy zdają się mniemać. pływania i ćwiczeń gimnastycznych. Przeprowadzili oni eksperyment 1 stwierdzili krzywoliniową zależność między rozbieżnością stanowisk a zmianą opinii. W jakim stopniu stosowana przez Gerry'ego Spence'a strategia domagania się dużych odszkodowań jest rozsądna? Spójrzmy na tę sytuację z punktu widzenia potencjalnych odbiorców informacji. czy też złagodzenie komunikatu przez zaprezentowanie go w taki sposób.przy czym ta różnica poglądów była rzekomo albo niewielka. że przemawiasz do słuchaczy. oczywiście. tym silniejszą odczuwamy przykrość. proś o dużo . Spence domagał się od sądu. ponieważ nasuwa nam myśl. podczas gdy w przypadku komunikatu zawierającego słabe argumenty wpływ perswazyjny zwiększał się. Na przykład adwokat Gerry Spence niezwykle skutecznie przekonywał sędziów.oddzielnie i na osobności . że niewielki . by przyznawali jego klientom odszkodowania w wysokości wielu milionów dolarów. chcąc zachować zdrowie. czy też sugerując program krótszy i wymagający mniej wysiłku? Krótko mówiąc. im większa rozbieżność. że samochód. Dobrego przykładu takiej zależności dostarcza eksperyment Philipa Zimbardo. Spence odpowiada: „Po prostu domagam się tych pieniędzy. Końcowym rezultatem jest. którzy nie zgadzają się zdecydowanie z twoim punktem widzenia . że uczestnicy byli mniej zdolni do wymyślania kontrargumentów w odniesieniu do komunikatu skondensowanego w czasie. które popiera swobodę wyboru w tej sprawie. albo bardzo duża. że powinni zacząć realizować rygorystyczny codzienny program biegania. który uważają za zupełnie bezwartościowy. Mówię sądowi. aby odwrócić naszą uwagę od analizowania komunikatu i wymyślania kontrargumentów. Jednak dokładny przegląd opublikowanych badań ujawnia także kilka eksperymentów. Gdy ktoś nie zgadza się z nami. Na przykład Carl Ho vi and. i otrzymał. jaki jest najbardziej efektywny poziom rozbieżności między opinią audytorium a zaleceniem podawanym przez nadawcę komunikatu? Jest to istotny problem dla każdego propagandysty i wychowawcy. W każdej z kobiet wytworzono przekonanie. że nasze opinie czy działania mogą być błędne lub oparte na fałszywych informacjach.aby przedstawiła swoje zalecenia dotyczące tej sprawy. że jej bliska przyjaciółka nie zgadza się z nią . powinien co dzień intensywnie ćwiczyć. J. 10 milionów dolarów odszkodowania dla dzieci Karen Silkwood oraz 26. i że takie skondensowanie w przypadku komunikatu złożonego z silnych argumentów zmniejszało siłę perswazji. Większość z nas żywi silne pragnienie. jeśli jest umiarkowane. przynajmniej według standardów typowego odszkodowania. Jak możemy pozbyć się tego uczucia? Jeden ze sposobów polega po prostu na zmianie naszych opinii lub działań. jest to dla nas przykre. Twoje audytorium składa się z leniwców. Czy skuteczniejsze będzie przedstawienie argumentów w ich najbardziej skrajnej postaci. O. że przełączanie kanałów telewizyjnych za pomocą pilota jest wystarczającym ćwiczeniem dla przeciętnego człowieka. których wyniki są niezgodne z przedstawioną powyżej linią rozumowania. to w rezultacie komunikat taki znajdzie się poza „strefą akceptacji" tej osoby i nie wywrze na nią dużego wpływu2. aby być w porządku .jeśli na przykład komunikat jest nieprzekonujący lub nieprzyjemny. że jeśli treść komunikatu różni się znacznie od stanowiska danej osoby. gdybyś dowodził. specjaliści od reklamy (oraz inne osoby i instytucje dążące do wywarcia na nas wpływu) stosują różne sposoby postępowania. że im większa była rzekoma różnica między poglądami przyjaciółek. trochę bardziej bezmyślna propaganda i nieco mniej rozsądna perswazja. Okazało się mianowicie. jest w rzeczywistości znakomity. Reasumując. tym większa zmiana opinii. tym większa musiałaby być zmiana naszej opinii. Im większa niezgodność. po czym każdą z uczestniczek proszono . iż człowiek. Mówiąc o zależności krzywoliniowej mamy na myśli to.5 miliona dolarów od magazynu „Penthouse" za zepsucie opinii byłej Miss stanu Wyoming. że ta „liniowa" zależność istotnie występuje. gdy mamy naturalną skłonność do niezgadzania się . jak to robi. Takie rozproszenie uwagi. 22 Jeśli chcesz zyskać trochę. Z rozumowania tego wynikałoby więc. lecz najlepiej byłoby poświęcić na ten cel chociaż godzinę dziennie. że nadawca powinien przyjąć strategię Gerry'ego Spence'a i argumentować za codziennym programem intensywnych ćwiczeń. Gdy inni prawnicy pytają go. żeby nie wydawał się przerażająco różny od stanowiska słuchaczy? Przypuśćmy na przykład. tym bardziej zmieniały one swe opinie w kierunku zgodnym z opiniami przypisywanymi przyjaciółce. A domaga się dużo. czego chcę"'. Każdej parze przyjaciółek przedstawiano następnie studium przypadku młodocianego przestępcy.

przekonując siebie. że największe zmiany opinii wystąpiły przy umiarkowanej rozbieżności między treścią komunikatu a opiniami poszczególnych członków tych grup. to znaczy czy należy utrzymać w nim zakaz sprzedaży alkoholu. itp. Możemy zacząć od przyjęcia omówionej powyżej koncepcji: im większa rozbieżność. ponieważ daje uczonemu sposobność do zabawienia się w detektywa. Rozpatrzmy dokładniej ten eksperyment przeprowadzony w połowie łat pięćdziesiątych XX wieku. a wyniki innych badań. że daje to możliwość zaprezentowania jednego z bardziej romantycznych aspektów psychologii społecznej jako nauki. trudno byłoby także deprecjonować kogoś. i w ten sposób podważać wygłaszaną przezeń opinię. Niektórym grupom przedstawiono komunikat „mokry". a w niektórych przypadkach mogła się ona nawet zmieniać w kierunku przeciwnym. lub stanowi część audytorium. W bardzo wielu sytuacjach. który dla członków audytorium jest nieosiągalny (znajduje się bowiem np. 3) mogą poszukiwać poparcia dla swej pierwotnej opinii znajdując ludzi. Istnieją co najmniej cztery sposoby. które dały inny rezultat. które uzyskał Zimbardo. żeby przekonać się. co mówi nadawca. Zasadniczo są dwa sposoby wykonywania działań śledczych. dla których komunikat był zbliżony do ich własnego stanowiska. również dość licznych. w postaci artykułu w dzienniku lub czasopiśmie). który nie został uwzględniony . niezbędnych do wykrycia brakującego czynnika. że należy zezwolić na picie alkoholu. Możemy zacząć od zgromadzenia wszystkich tych eksperymentów. Zastosujmy ten drugi sposób i zastanówmy się. które występują w tych eksperymentach. 2) mogą skłonić nadawcę komunikatu. za pomocą których członkowie audytorium mogą zmniejszyć to poczucie przykrości: 1) mogą zmienić swoją opinię.mogą zmienić swoją opinię lub deprecjonować nadawcę komunikatu. tym większe poczucie przykrości u członków audytorium. Cóż za fascynująca sytuacja! W nauce. to im większa rozbieżność między jego poglądami a poglądami odbiorców. nie musi to wcale oznaczać. Gdy rozbieżność była bardzo duża. ale z pewnymi ograniczeniami i przy wprowadzeniu określonych środków kontroli. uzasadniający całkowitą prohibicję. W przeciwieństwie do wyników. na miejscu dla świadka. oraz wszystkich tych. aby przekonać się. gdy wyniki znacznej liczby badań świadczą o istnieniu pewnej zależności. czy eksperymenty w grupie A różnią się pod względem tego czynnika lub czynników od eksperymentów w grupie B. by to on zmienił swoją opinię. włącznie z tymi. a w jakich trudno deprecjonować nadawcę? Byłoby bardzo trudno deprecjonować lubianego i szanowanego przyjaciela. a jeszcze inni zajmowali stanowisko umiarkowane. czy też powinien zmienić prawo zakazujące sprzedaży alkoholu i stać się „stanem mokrym". a potem (z tą teoretyczną latarnią w ręku) przeglądamy istniejącą literaturę na ten temat. a jeszcze innym . następnie możemy spróbować określić teoretycznie. że ich stan powinien utrzymać prohibicję. że istnieje pewien istotny czynnik. Komunikat dotyczył sprawy wzbudzającej namiętne spory. gdyż chcielibyśmy nieco dokładniej omówić to zagadnienie .wzrost małej rozbieżności zwiększał stopień zmiany opinii. Poglądy na tę sprawę rozkładały się wśród wyborców z tego stanu niemal po równo.i jest to naprawdę ekscytujące. w telewizji. to nie byłoby trudno go zdeprecjonować. Gdyby jednak wiarygodność nadawcy komunikatu była wątpliwa. Prosimy czytelnika o wyrozumiałość. wysunęliśmy sugestię. w odniesieniu do której badani mieli zdecydowane poglądy: czy zamieszkiwany przez nich stan Oklahoma powinien pozostać „stanem suchym". innym grupom podano komunikat „suchy". że ktoś jest w błędzie. którzy podzielają ich poglądy. albo przez nadawcę. wbrew temu. Rozumując w ten sposób. ani szukać natychmiastowego poparcia społecznego. na katedrze wykładowcy.nie tylko ze względu na jego znaczenie merytoryczne. jaki czynnik lub jakie czynniki mogłyby powodować taką różnicę. szukając takiego czynnika.). nie występuje zaś w eksperymentach grupy B. gdy rozbieżność była duża zmiany opinii stawały się bardzo małe. oraz tacy. Każdej grupie podawano inny typ komunikatu. tacy. tym większy będzie miał on . dlaczego czynnik ten powinien powodować stwierdzoną różnicę. Badanych podzielono na grupy. tak że w każdej grupie byli tacy badani. w jaki sposób różni się on od eksperymentu Philipa Zimbardo. Albo na odwrót — zaczynamy od teoretycznych dociekań. komunikat jest podawany albo na piśmie (np. a potem (niejako ze szkłem powiększającym w ręku) skrupulatnie je przeanalizować. a uczestnicy badania stanowili próbę reprezentatywną: niektórzy byli głęboko przekonani. lecz gdy rozbieżność ta nadal rosła. że członkowie audytorium zmienią swoją opinię. lecz także dlatego. które przyniosły określony rezultat. 4) mogą wreszcie deprecjonować nadawcę. w których reprezentowane były wszystkie trzy opinie. kto jest ze wszech miar godnym zaufania znawcą danego zagadnienia. że jest on człowiekiem głupim lub niemoralnym. W tych okolicznościach odbiorcy komunikatu nie mogą w zasadzie ani wpłynąć bezpośrednio na opinię nadawcy. który występuje we wszystkich eksperymentach grupy A. którego członkowie nie mają możności kontaktowania się ze sobą. Ponadto osoba badana często jest sama. zmiany opinii zaczynały się zmniejszać i wreszcie. raczej wskazuje na to. który zawierał argumenty za nieograniczoną sprzedażą alkoholu. Nie musi to jednak oznaczać. nie stwierdzano prawie żadnych zmian opinii. w którym argumentowano. W jakich okolicznościach jednostce byłoby łatwo. popierający jedno z trzech stanowisk. dla których był on skrajnie odmienny.że powinno się ją znieść. dla których był on umiarkowanie różny od ich stanowiska. że jeśli wiarygodność nadawcy komunikatu jest wysoka. jaki czynnik lub jakie czynniki mogłyby być przyczyną tej różnicy. świadczą o zależności odmiennej. Hovland Harvey i Sherif stwierdzili.komunikat umiarkowanie „mokry". inni natomiast . Odbiorcom pozostają więc dwa główne sposoby zredukowania poczucia przykrości .

dużą zmianę — gdy rozbieżność ta była umiarkowana. omawiany esej miał największy wpływ na studentki wtedy.) sprawia. niż gdyby stwierdził. to wówczas będzie ono nieskuteczne lub może nawet przynieść rezultat odwrotny od zamierzonego. zostanie uznany przezeń za wykraczający poza jego sferę akceptacji. Czy więc Gerry Spence ma słuszność. jako doświadczony adwokat. a więc nie wczuwa się w cierpienia doznawane przez powoda. obrazowy i przekonujący materiał dowodowy. który znacznie odbiega od stanowiska danego człowieka. którego autor określił ten wiersz w sposób umiarkowanie przychylny. Uzbrojeni w tę koncepcję. do którego pozwany zwrócił się później o unieważnienie decyzji lawy przysięgłych. gdyby jego poglądy nie różniły się zbytnio od ich poglądów. które powodowi wyrządził pozwany. co stawiało odbiorców tego przekazu w sytuacji „niewielkiej rozbieżności". Sędzia ten prawdopodobnie niewiele wie o panu Spence i może nawet żywić podejrzenia wobec adwokata. gdy rzekomym nadawcą komunikatu był T. że powinienem ćwiczyć tylko 10 minut dziennie. gdzie otrzymano zależność krzywoliniową. Gdyby nauczyciel ten zaproponował. który zwyciężył w ostatnim maratonie bostońskim i ma ciało mężczyzny dwukrotnie młodszego.gdy adwokat ukształtował z sędziami przysięgłymi relacje oparte na zaufaniu. maniaka zbzikowanego na jednym punkcie . który potrafi uzyskać od sędziów przysięgłych tak pokaźne odszkodowania. tym bardziej audytorium to będzie skłonne podawać w wątpliwość jego mądrość. a więc nadawcy o średniej wiarygodności. jako człowiek zapracowany. gdy wiarygodność nadawcy jest wątpliwa lub niewielka. W eksperymencie tym polecono studentkom przeczytać kilka wierszy reprezentujących nowoczesną trudno zrozumiałą poezję i uszeregować je według wartości literackiej. inteligencję i zdrowie psychiczne. że nadawca o mniejszej wiarygodności nie mógłby wpłynąć na opinie słuchaczy. szybko przegląda dość nudny zapis przebiegu rozprawy. zwracając szczególną uwagę na to.Judith Turner i J. Sprzeczne rezultaty badań zostały wyjaśnione: gdy wiarygodność nadawcy jest duża. dziwaka. że w każdym z eksperymentów. Innymi słowy. co stwarzało umiarkowaną rozbieżność między nim a studentkami. Nie znaczy to. dokłada wszelkich starań. Im jednak większa jest rozbieżność między stanowiskiem takiego nadawcy a stanowiskiem jego słuchaczy. to sugestia ta mieściłaby się w mojej sferze akceptacji i mogłaby wpłynąć na moją opinię i zachowanie. że autorem eseju jest poeta T. Im bardziej słuchacze kwestionują te jego kwalifikacje. Sędzia. jeśli nadawca tej informacji nie jest wysoce wiarygodny. Eliot. a zatem źródło informacji jest wysoce wiarygodne. itd. Następnie opracowaliśmy eksperyment. Inne osoby otrzymały esej. nauczyciel wychowania fizycznego w szkole średniej. to zgodnie z definicją byłoby łatwo go zdeprecjonować. S.i mógłbym spokojnie oddawać się błogiemu lenistwu. antypatyczny powód. tym mniej prawdopodobne. żeby traktować sędziów przysięgłych z szacunkiem i powagą.przeanalizowaliśmy dotychczas przeprowadzone eksperymenty dotyczące tego zagadnienia. że Spence. esej ten powodował nieznaczną zmianę opinii. abym ćwiczył 10 minut dziennie. Gdyby jednak wiarygodność nadawcy nie była zbyt wysoka. gdy rozbieżność między autorem a opinią studentek była niewielka. w tym większym stopniu audytorium zmieni swe stanowisko. byłbym skłonny określić go jako szarlatana. że pogląd taki przekazała osoba nieco mniej wiarygodna. No i wykryliśmy. będący rzekomo krytyką poezji nowoczesnej. to uwierzyłbym mu. że domaganie się niezwykle wysokiego odszkodowania wydaje się absurdalne. Taki nadawca prawdopodobnie potrafiłby skłonić ludzi do zmiany opinii. by domagali się dużych odszkodowań dla swych klientów? Odpowiedź brzmi: „tak" . Przypuśćmy jednak.wpływ na opinie tych odbiorców. kiedy sędzia nie ma innego sposobu zmniejszenia poczucia przykrości związanego z przyznawaniem niezwykle dużego odszkodowania niż przyznanie tego odszkodowania. np. W świetle doświadczeń . Harveyem i Sherifem: przekaz. Niektóre osoby badane otrzymały esej. Z całą pewnością bym mu uwierzył! I nakłoniłby mnie on do poświęcenia więcej czasu na ćwiczenia. Eliot. Wyobraźmy sobie 73-letniego mężczyznę. Tak więc zgodziłbym się tu z Hovlandem. jeśli autorstwo eseju przypisano studentowi. opisywano źródło przekazu jako bardziej wiarygodne niż w tych eksperymentach. słabe argumenty. Merrillem Carlsmithem . w którym znajdowała się właśnie wzmianka o wierszu nisko ocenionym przez studentkę. i tylko małą zmianę opinii. Następnie każdej studentce dano do przeczytania esej. niesympatyczny adwokat. zapewnił mocną podstawę dla swych argumentów oraz przedstawił bardzo żywy. Następnie osobom badanym pozwolono raz jeszcze porangować wiersze. i żeby jasno i dosadnie przedstawić szkody. gdy radzi innym adwokatom. W trzeciej podgrupie autor eseju potraktował ten wiersz nieco lekceważąco. drugiej połowie powiedziano. w którym systematycznie badaliśmy wpływ zakresu rozbieżności stanowisk i wiarygodności nadawcy. żeby opowiadać historie swoich klientów w sposób przekonywający. kiedy zawarta w nim ocena wiersza najbardziej różniła się od ich oceny. Wróćmy do naszego przykładu dotyczącego ćwiczeń fizycznych. Gdyby jednak radził mi ćwiczyć intensywnie dwie godziny dziennie. Gdyby człowiek ten powiedział mi. że poddadzą się jego wpływowi. że autorem jest student. Należy zwrócić uwagę na to. w jaki sposób określano nadawcę4. W przypadku. Wreszcie połowie studentek biorących udział w eksperymencie powiedziano. w których wystąpiła liniowa zależność między zakresem rozbieżności i zmianą opinii. Na przykład zastanówmy się nad sytuacją sędziego. który w gorących słowach wychwalał ów wiersz — stwarzało to dużą rozbieżność między opinią nadawcy a opinią wyrażoną uprzednio przez te osoby. z drugiej strony. Z drugiej strony. największą zmianę opinii wywołuje umiarkowana rozbieżność poglądów. gdy rozbieżność stanowisk była duża. S. wraz z dwojgiem studentów . wówczas im większa rozbieżność między głoszonym przezeń poglądem a poglądami audytorium. że dobrym sposobem utrzymania kondycji i osiągnięcia w zdrowiu późnego wieku jest intensywne ćwiczenie co najmniej dwie godziny dziennie. jeśli jakiś czynnik (przejawy zachłanności.

ponieważ łatwo pojąć znaczenie przeciwstawionych sobie idei. Innymi słowy. wówczas można dokonać wyboru. który z nich jest lepszy" 1 . Przekonanie Protagorasa o zaletach dwustronnego komunikatu Arystoteles uczynił elementem swej teorii skutecznej komunikacji. uznał słuszność stanowiska Artabusa i odwołał wyprawę przeciw Grecji. Konfrontacja przeciwieństw jest podstawowym procesem rozumowania*. przysięgłych. Persowie wszczęli wojnę przeciw Grekom i po paru początkowych zwycięstwach ponieśli ciężką klęskę. że grecka armia i flota mogły łatwo pokonać Persję. specjalista od reklamy. w którym była jedna prawda ucieleśniona w partii. oskarżyciela i obrony. zostało zredukowanych lub unieważnionych przez sędziów sądów apelacyjnych. Jak ujął to Arystoteles: [komunikat dwustronny jako] forma wypowiedzi jest zadowalający. Każdy drobny fakt dotyczący perswazji jest często rezultatem zakrojonych na szeroką skalę badań i eksperymentów. jaka zostałaby mu udzielona. że omawiane przez nas przykłady nie mają zastosowania w propagandzie . lecz z perspektywy naukowca. lecz porównuje się je z mniej szlachetnym kruszcem. wszechstronna debata umożliwia dokonanie mądrego wyboru w sprawach publicznych. szukaliśmy odpowiedzi na pytanie. Wpływ tego zamiłowania Greków do debaty dwustronnej odczuwa się jeszcze dzisiaj . czyli tego. człowiek byłby bowiem zmuszony zastosować się do każdej rady. Kserkses jeszcze raz zmienił zdanie. Dane naukowe wykazują. Podręczniki retoryki wychwalają ten sposób komunikowania się. a państwo pełniło funkcje sędziego. jaką dziesięć lat wcześniej Persowie ponieśli pod Maratonem. co przynosi pożądane skutki. Jednak przyjęliśmy tę perspektywę. aby sędzia sądu apelacyjnego zgodził się z żądaniem dużego odszkodowania. żeby było jak najlepiej dostosowane do stanowiska audytorium. • •" • . kiedy i w jaki sposób. Co się tyczy perswazji. opowiadał się przeciwko wojnie z tego powodu. wiele odszkodowań uzyskanych przez Gerry'ego Spence'a. że sprawia to wrażenie logicznej argumentacji. postanowił wszcząć wojnę przeciw greckim miastom-państwom w odwecie za upokarzającą klęskę. niektórzy Grecy utrzymywali. i dostrzega wówczas. decydował. Wiedza psychologa społecznego o perswazji nie narodziła się w wyniku jałowych spekulacji zza biurka. gdy wszyscy zainteresowani znają obie strony rozpatrywanego zagadnienia. Słowa Artabusa początkowo nie odniosły skutku. Kserkses był rozwścieczony i publicznie potępił Artabusa za jego nielegalność wobec Persji. Imperium perskie zaczęło chylić się ku upadkowi. aby każda ze stron w procesie mogła przedstawić swoje najlepsze argumenty.rozpatrywaliśmy go tu nie z punktu widzenia propagandysty czy adresatów perswazji. nie przeoczyli morału płynącego z tej historii: podejmowanie decyzji co do kierunku działania na podstawie irracjonalnych przesłanek prowadzi do katastrofy. a sąd przysięgłych.polityk. że każda sprawa ma dwie strony. iż perswazja jednostronna jest najlepsza. Amerykański system prawny oparty jest na dążeniu. sprzedawca będą modyfikować swoje stanowisko tak. Rozpoczął swoją mowę takimi oto słowami: „O królu. nie można dokonać najlepszego wyboru. Jednostronne zachwalanie a dwustronna debata Grecki historyk Herodot przedstawia następującą opowieść o początku Wojny Perskiej. omawianych w całej tej książce. Kserkses. Udręczony tą wizją. duże odszkodowania dla zwykłych ludzi wydają się nie na miejscu.sędziego. wuj Kserksesa. w którym starannie bada się pro i kontra w odniesieniu do danego zagadnienia. to starożytni Grecy mieli wizję ideału. Platon w swych dialogach Gorgiaszi Protagoras łajał sofistów jako „oszustów i krętaczy słowa". że jeden z nich jest fałszywy2. a także dlatego. Artabus. rodacy Herodota. że nie jest prawdopodobne. Głęboką nocą Kserksesa wielokrotnie nawiedziła we śnie jakaś upiorna postać i nakłaniała go do wojny. zgodnie z poglądem Protagorasa. złożony z osób im równych. Badania takie stanowią niezbędne antidotum na propagandę naszych czasów.e. które wielu badaczy prowadziło nieraz przez wiele lat. Nie znaczy to. Podobnie. że każde zagadnienie ma dwie strony czy dwa aspekty. W 480 roku p. * Oczywiście. Sofista Protagoras był przekonany. Zestawienie jednej argumentacji z argumentacją przeciwną pozwala wyjaśnić dane zagadnienie i ujawnić zalety i wady dostępnych sposobów postępowania. Grecy. : 23 Ideał Protagorasa. a greckie miasta-państwa przeżywały swój Złoty Wiek. Potem jednak wydarzyło się coś dziwnego. żeby czytelnik mógł zajrzeć za kulisy procesu poznawania zasad perswazji. W oczach sędziego wygórowane żądania Spence'a z wielu powodów wydają się czymś niepojętym. co od tej pory stało się znane jako platońska idea. W rozdziale tym przyjęliśmy nieco inne podejście do tematu perswazji niż w pozostałych rozdziałach tej książki . sądzili. czystego złota nie rozpoznaje się samego. że perswazja przebiega najlepiej wtedy.trochę. król Persji.n. zwłaszcza gdy są one w ten sposób umieszczone obok siebie. która ze stron tego sporu zwycięży. adwokat. jeśli nie zostanie wyrażona więcej niż jedna opinia. włącznie z odszkodowaniami przyznanymi w sprawach Karen Silkwood i miss stanu Wyoming. . to właśnie przez umieszczenie obok siebie dwóch przeciwstawnych wniosków wykazujesz. którzy zaciemniają drogę do jedynej prawdy. Jego współobywatele zgadzali się z nim. jeśli jednak wygłaszane są stanowiska przeciwstawne. Istotnie. Jednak po pewnym czasie Kserkses ochłonął. Kontrastuje to z dawnym systemem sowieckim.

że niektóre negatywne cechy wizerunku Clintona przeniosą się na Gore'a. zwłaszcza jeśli ta konkurencyjna marka jest dobrze znana. że nazwał się „uncola" („nie-Cola") w przeciwstawieniu do Coke. Podobnie jak starożytni Grecy. „Produkt X szybko zlikwiduje tłuszcz". ponieważ już dostarcza tego. Jednak ideał Protagorasa jest bardzo odległy od tego typu perswazji. że Listerine zapewnia „lekarski oddech" [medianę breath). który przedstawiał Busha jako „bogatego chłopca z bogatej rodziny" („rich boy bom with a siWer foot in his mouth").W naszych czasach. Oczywiście można dokonać innych porównań. z którym obecnie mamy do czynienia w środkach masowego przekazu. opieka nad dzieckiem. zwiększy wydatki na cele wewnętrzne i zrównoważy budżet (stanowisko Kongresu)". Clintona. że tylko słuchając różnych stanowisk dotyczących danego zagadnienia można ustalić prawdę. który stał się mięczakiem. . Michaela Dukakisa. można by mieć nadzieję. A vis zyskał wiele na popularności kosztem Hertza argumentując. takich jak edukacja. Niestety taktyka ta zmniejszyła ilość czasu poświęconego na omówienie niektórych ważniejszych problemów stojących przed krajem. Na przykład w 1964 roku Lyndon Johnson „ustawił" swego przeciwnika. które sprawiłyby. Według historyka reklamy 5 Stephena Foxa doprowadziło to do zwiększenia liczby reklam porównawczych i do wprowadzenia nowej koncepcji reklamy. W 1988 roku George Bush posunął się jeszcze dalej. Według tej koncepcji udział w rynku można uzyskać kojarząc dany produkt zjedna specyficzną. to jednak cztery lata później okazała się skuteczna w przypadku Billa Clintona. Hertz. Na przykład numer jeden. w nadziei. „Ten środek przeciwbólowy jest łagodniejszy. Rozpatrzmy najprostszą formę „dyskusji". Tylenol stał się substytutem numer jeden aspiryny. W erze telewizyjnej kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych bardziej przypomina kampanię reklamową. reklamę. że przemówienia polityków i urzędników państwowych będą bardziej przypominać ideał Protagorasa niż praktyki współczesnych specjalistów od reklamy skierowanej do konsumentów. Niestety. Na początku lat siedemdziesiątych XX wieku Federalna Komisja Handlu (FTC) zagroziła wytoczeniem procesu o ograniczanie handlu. ubezpieczenia zdrowotne." Aczkolwiek ta strategia „ustawiania" przeciwnika zawiodła Dukakisa. mającą zapewnić produktom pozycję na rynku niż idealną debatę. lecz dwie inne sieci nie podążyły jej śladem. to jednak często polega na dokonywaniu porównań jedynie pod względem paru korzystnych cech. na pozycji kogoś. która wyraźnie porównuje dwie lub więcej marek danego produktu pod względem co najmniej jednej cechy. struktura współczesnych środków masowego przekazu nie zawsze ułatwia realizację tego ideału. dużo zachwalania i wiele przesadnych twierdzeń. Aby temu przeciwdziałać. a zatem nie sięga greckiego ideału wszechstronnego przedyskutowania pro i kontra danego zagadnienia. które sprawia. a następnie przedstawiał George'a W. może się nie przemęczać. „Tylko kandydat na prezydenta Z umocni obronę. wskutek czego reklamodawca pragnący przeprowadzić kampanię porównawczą musiał stworzyć dwie różne reklamy -jedną dla NBC. ponieważ byłoby to „niesportowe. przeprowadza się porównanie. We wszystkich tych reklamach." W 1964 roku telewizja NBC odwołała swój zakaz emitowania takich reklam. dziennikarz Walter Lippmann przekonywał. kto stanowi zagrożenie. najwięcej uczymy się od tych. W wyborach w 2000 roku George W. Firmy reklamujące się nie zawsze miały możliwość prezentowania reklam porównawczych. Badania wykazały. Dukakis określał Busha jako „bogatego chłopca. a drugą dla ABC i CBS. że przeciwstawianie sobie różnych punktów widzenia ma podstawowe znaczenie dla demokracji3. w XX stuleciu. że wydałaby się gorsza. którzy mówią nam to. mających zapewnić produktowi pozycję na rynku. „Nie ma nic smaczniejszego niż produkt Y". Zarówno Richard Nixon. Typowa reklama jest jednostronna i zawiera mało informacji. Dyskusji i przekonywania przeważnie brak jest w dzisiejszym pejzażu perswazji. najlepszy". z moralnego punktu widzenia. czego chcą konsumenci. Trudno jest zestawiać przeciwne punkty widzenia w trzydziestosekundowej reklamie lub krótkim fragmencie wywiadu emitowanym w wiadomościach telewizyjnych. że „aspiryna może drażnić śluzówkę żołądka. Busha jako pionka w rękach bogaczy. żeby zmusić ABC. piętnując swego przeciwnika. które odniosły duży sukces: 7-Up podwoił swoją sprzedaż dzięki temu. Jednym z najlepszych sposobów zapewnienia marce pozycji w umyśle konsumenta jest porównanie jej z jakąś marką konkurencyjną. Chociaż zapewnianie pozycji rynkowej marce ma charakter porównawczy. o czym nie wiemy lub co uważamy za niemożliwe do przyjęcia. Barry'ego Goldwatera. Biorąc pod uwagę złożoność wielu spraw publicznych. że ponieważ są na drugim miejscu. jak i Ronald Reagan potrafili przedstawić swych rywali z Partii Demokratycznej jako liberalnych ekstremistów. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku główne agencje reklamowe i sieci telewizyjne zdecydowanie zniechęcały reklamodawców do reklam porównawczych i do wymieniania nazwy konkurencyjnej firmy. atrakcyjną cechą (selling point) lub korzyścią dla konsumenta. CBS i główne agencje reklamowe do zmiany polityki. Scope zwiększył swój udział w rynku głosząc. wyzwalać reakcje astmatyczne lub alergiczne i powodować niewielkie krwawienia żołądkowo-jelitowe". gdyż jest zbyt skory do użycia broni nuklearnej (Goldwater nie odpłacił mu pięknym za nadobne i przegrał ogromną różnicą głosów). jednego z najsurowszych krytyków. że reklamowana marka wydaje się lepsza. zwanej zapewnianiem pozycji rynkowej danej marce (brand positioningf'. Bush starał się powiązać Ala Gore'a z Bilłem Clintonem. szybciej działający. że tylko 7% do 25% wszystkich reklam w głównych środkach masowego przekazu zawiera twierdzenia o charakterze porównawczym4. Oto parę przykładów produktów.Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich). więc starają się bardziej. Lippmann sądził. która jest dość odległa od ideału greckiego: reklamę porównawczą. jako „liberała z ACLU" (American Ci vi] Liberties Union . wskazując. tzn. rozprzestrzenianie broni jądrowej i polityka zagraniczna. Gore jako swego kandydata na wiceprezydenta wybrał Josepha Liebermana.

który mógłby zyskać na tym. Czy przekonałbyś więcej osób. że będą go mylić z liderem. że osoba dobrze poinformowana zna niektóre kontrargumenty: gdy nadawca unika wzmianki o nich. jakie stanowisko w tej sprawie zajmują oni początkowo. że trudno jest reagować inteligentnie na to. Zgadza się to ze zdrowym rozsądkiem: jest bardziej prawdopodobne. Charakter środków masowego przekazu. to przekona ją. Jeśli wspominają o opozycji. W dziedzinie kampanii politycznych reklamę atakującą najczęściej stosuje pretendent. Burger King i Wendy's często porównują się z liderem rynku. że przekona ich komunikat. zmniejszając jeszcze bardziej szansę słuchaczy na zrozumienie tematów dnia. a nie osoba aktualnie sprawująca urząd. odwrotna sytuacja nie zdarza się prawie nigdy. W tym powodującym dezorientację. jakie czynniki sprawiają. zapoznajmy się bliżej z czynnikami. Z tego powodu marka wiodąca na rynku rzadko posługuje się reklamą porównawczą (po co zapewniać parweniuszowi bezpłatny rozgłos?). że im lepiej poinformowani są słuchacze. a także ci kandydaci. sprawia. że wyniki badań nie przemawiają za efektywnością prostej dwustronnej argumentacji: przemawiają one za skutecznością przedstawiania stanowisk obu stron i wskazania słabych punktów w stanowisku przeciwnika. że jest on albo nierzetelny. jakie wchodzą tu w grę. to u takiej osoby może to spowodować dezorientację. Powinniśmy podkreślić. nadawcy mogą w coraz większym stopniu posługiwać się jednostronnymi. wzbudzić w nich wątpliwości. stanowi powód do niepokoju dla tych. tendencyjnymi komunikatami. stosowanie komunikatów jednostronnych ma sens dla wszystkich. wówczas zajmują na ogół stanowisko bardziej dyplomatyczne. w których każdy z nich jest bardziej przekonujący. jak i z przeciwników.Czy argumentacja dwustronna zawsze jest bardziej przekonująca niż komunikat jednostronny? Albo. gdybyś po prostu przedstawił swój pogląd. Gdy przemawiają do lojalnych członków swej partii. czytelnik nie powinien się dziwić. rozpatrzmy warunki. Z drugiej strony. rozumnemu przetwarzaniu treści komunikatu.i dwustronnych komunikatów. których notowania w badaniach opinii publicznej są niskie lub spadają8. w którym przytacza się istotne argumenty przeciwników. czy też byłbyś bardziej przekonujący. jeśli w komunikacie przytacza się kontrargumenty. . iż zdaje się ona być taktyką preferowaną przez większość współczesnych propagandzistów? Zęby lepiej zrozumieć sposoby stosowania i nadużywania jedno. z jaką możemy przełączać kanały telewizyjne. wówczas łatwiej można go przekonać prezentując stanowiska obu stron i podważając argumenty przeciwników. gęstym od komunikatów środowisku środków masowego przekazu. Zależy to w pewnej mierze od poziomu wiedzy słuchaczy w odniesieniu do danego zagadnienia. w jakich komunikat dwustronny jest bardziej skuteczny. a następnie przystępuje się do ich odparcia7. którzy cenią ideał Protagorasa. Pamiętając o tych ewentualnościach. i tym większe prawdopodobieństwo. z wyjątkiem nielicznych propagandzistów. nadawanych jeden po drugim. prawie zawsze podają szereg argumentów popierających platformę polityczną 1 kandydatów własnej partii. Z drugiej strony. Rywalizując w tym środowisku. Jeśli nadawca przytacza argumenty oponentów. często mylą oni marki. drwiącym tonie. w której reklamodawca reklamuje konkurencję. co odbieramy. że reklamy porównawcze często powodują dezorientację konsumentów. Pepsi często wymienia Coke. wymaga znacznego wysiłku umysłowego. a także od tego. tym mniejsze prawdopodobieństwo. aby przekonać swych słuchaczy. Jeżeli jednak słuchacz skłania się ku stanowisku przeciwnemu. Na przykład w sektorze szybkich dań takich jak hamburgery. że argumentacja jednostronna jest tak skuteczna. że zostaną przekonani przez jednostronną argumentację. że jest on osobą zdolną do obiektywizmu i sprawiedliwą. Specjaliści od reklamy zauważyli. albo nie potrafi odeprzeć tych argumentów. Z drugiej strony. a więc i efektywność jego oddziaływania. która nigdy nie wspomina 0 swych rywalach. który wpływa na efektywność jednostronnej bądź dwustronnej perswazji jest stanowisko zajmowane początkowo przez słuchaczy. to w ironicznym. to prezentacja jednostronna ma większy wpływ na jego opinię niż prezentacja argumentów obu stron. może to nasunąć słuchaczom myśl. że nie ma prostej zależności między jednostronnością czy dwustronnością argumentacji a skutecznością oddziaływania komunikatu. jeśli nadawca komunikatu mówi aż tyle o argumentach przeciwników. Większość polityków zdaje się dobrze znać tę prawidłowość: zazwyczaj ich przemówienia różnią się znacznie w zależności od rodzaju słuchaczy. Efektywne przetwarzanie strumienia krótkich komunikatów. Jak można by oczekiwać. reklama taka jest stosowana przeważnie przez słabszego rywala. Gęste od komunikatów środowisko masowego przekazu nie sprzyja wnikliwemu. które aż gęste są od komunikatów. że sprawa ma charakter kontrowersyjny. może to oznaczać. Jeśli komunikat pomija milczeniem kontrargumenty. osoba słabo poinformowana rzadziej wie o istnieniu przeciwstawnych argumentów. co prowadzi do sytuacji. Innym czynnikiem. do których są kierowane. pomijając argumenty przeciw twojemu stanowisku. Łatwość. ujmując to bardziej otwarcie. gdy występują w telewizji lub gdy przemawiają do audytorium złożonego zarówno ze zwolenników. iż zamierzasz wygłosić przemówienie. mogłoby to zwiększyć wiarygodność mówcy. Badania na ogół wykazują. Materiał dowodowy dotyczący warunków. to z kolei może wprowadzić słuchaczy w zakłopotanie. gdybyś omówił te argumenty i starał sieje odeprzeć? Zanim spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie. pozwala nam bez trudu znaleźć najprzyjemniejszy i najbardziej zajmujący komunikat. to znający się na rzeczy słuchacze dojdą zapewne do wniosku. skłonić do szukania kontrargumentów i w rezultacie zmniejszyć siłę przekonywania danego komunikatu. omawiając przeciwne poglądy w sposób mniej emocjonalny. Przypuśćmy. siecią McDonalds. jeśli członek audytorium jest już skłonny wierzyć w argumenty nadawcy. że konieczne są większe wydatki na edukację lub że nadwyżkę budżetową należy przeznaczyć na obniżenie podatku od paliwa.

konferencje prasowe i programy typu forum. a media informacyjne wydawały się zażenowane tym. jak mogliby uczynić to starożytni Grecy. zareagujemy gwizdami i śmiechem tak. Oto powód: eksperci polityczni opracowali reguły debaty w taki sposób. że rząd nie powinien dłużej dawać pieniędzy na trzydziestosekundowe programy reklamowe i fragmenty wywiadów. możemy osiągnąć ten typ perswazji. że w kampanii nie zajmowano się rzeczywistymi problemami. Na przykład wiele gazet i telewizja CNN przeprowadziły analizy wprowadzających w błąd reklam i wypowiedzi kandydatów. którzy opowiadają się za greckim ideałem perswazji — ostatecznie każde zagadnienie ma dwie strony. jaki w latach siedemdziesiątych XX wieku odniosła Federalna Komisja Handlu zwiększając liczbę reklam porównawczych w telewizji. Sukces.jak się zdaje . że prawdziwa dyskusja nie była możliwa. sugeruje. Wszyscy kandydaci odpowiadali na pytania przeciętnych obywateli w programach typu talk show. starał się wyjść poza krótkie fragmenty wywiadów.Nie wszystko jest stracone dla tych. Ostatecznie. Następnym razem. emitowane w wiadomościach telewizyjnych.trochę inna 9 . uczynił następny krok. jeśli bez względu na nasze stanowisko. to obywatele muszą się ich domagać. odpowiadając na trudne pytanie przeciwnika słowami „1 znowu to samo" (jak w debatach prezydenckich w 1980 odpowiadał Ronald Reagan Jimmy'emu Carterowi). Zwracając uwagę na formę i styl komunikatów perswazyjnych. kiedy kandydat na prezydenta spróbuje zakończyć debatę i dyskusję. kiedy debatę ogranicza się do jednostronnych komunikatów? . zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi finansowania wyborów. W czasie kampanii prezydenckiej w 1988 roku League of Women Voters (Liga Kobiet Wyborców) odmówiła sponsorowania takich debat kandydatów do urzędu prezydenta. jakie tradycyjnie przeprowadzano. a także wiele wyborów stanowych i lokalnych. jeśli chcemy wyborów ukierunkowanych na problemy. komentator wiadomości w telewizji NBC. Chancellor przekonywał. że Liga Kobiet Wyborców i obywatele w Richmond mogli być na właściwym tropie. i przedstawiał swoje propozycje w trzydziestominutowych filmach informacyjno-reklamowych. są więc uprawnieni do ustalania reguł i norm kampanii.słusznie zirytowanych sposobem przeprowadzenia kampanii w 1988 roku. być może najlepiej będzie. W 1992 kampania prezydencka była inna . że będą zakłopotani koniecznością starannego porównywania swych stanowisk w odniesieniu do różnych zagadnień. który zgarnął 19% głosów. Ross Perot. Zastąpiłyby je dotowane z pieniędzy podatników debaty. obecnie w dużej części płacą za kampanię. Jak wykazały wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych po 1992 roku. żeby zaprzestali obrzucania się błotem i nieistotnych napaści osobistych. W rezultacie podjęto próby zmierzające do stymulowania debaty i uczciwej dyskusji podczas kampanii prezydenckiej. gdzie w czasie debat prezydenckich słuchacze zwracali uwagę kandydatom. w jakim stopniu rozpatruje on i komunikuje rozumnie i uczciwie obie strony (lub nawet wiele stron) ważnego zagadnienia. że amerykańscy podatnicy. które stwarzałyby warunki dla wnikliwych dyskusji. John Chancellor. takich jak „Program Phila Donahue" i „Z Larrym Kingiem na żywo". jakiego wymaga demokracja. Biorąc pod uwagę fakt. Wielu obywateli było . Jedno z najważniejszych wydarzeń kampanii w 1992 roku miało miejsce w Richmond w stanie Virginia. czyja inteligencja jest znieważana. kandydaci mogli więc prezentować swoje jednostronne przemówienia wyborcze i nigdy im nie groziło. a przeszli do omawiania problemów. chociaż ograniczony. kandydat niezależny. Być może jednym z atrybutów wiarygodności nadawcy powinno być to.

Odwoływanie sią do emocji: porusz serce. przekonaj rozum .

normalni ludzie trzymani są w ręku Boga nad otchłanią piekła. Należałoby rozpatrzyć dokładnie. żeby nakłonić pacjentów do zaakceptowania i przestrzegania zalecanego trybu leczenia.. płatki zbożowe zawierają niebezpieczne ilości środka chwastobójczego EDB . w Chinach za Rewolucji Kulturalnej Mao. chroni ich jedynie arbitralna wola i niezasłużona wyrozumiałość rozgniewanego Boga" 1 . w Argentynie rządzonej przez juntę. zastosowana przez nich metoda była taka sama . Kiedy techniki te wykorzystują bezpodstawne lęki. Odwoływanie się do lęku ma silny wpływ. Chociaż cele Edwardsa i Hitlera były zupełnie różne. w każdej chwili. czego mogliby się uchwycić.kawa może być przyczyną raka trzustki. Żyd jest dla nas szkodliwy. sprzyja to wprowadzaniu ludzi w błąd . a unicestwienie świata wskutek ..pomimo że średnia długość życia Amerykanów nadal wzrasta3. Rodzice usiłują nastraszyć swoje dzieci. że pod każdym łóżkiem ukrywa się komunista. Czasami reżim wzbudza strach terroryzując własnych obywateli. ponieważ odwraca nasze myśli od starannego rozpatrzenia danego zagadnienia i skierowuje je ku planom uwolnienia się od niego.wzbudzanie strachu. Nie wszystkie techniki wzbudzające strach pozwalają osiągnąć pożądane cele.nie mówiąc już o okrucieństwie samego wzbudzania strachu.24 Odwoływanie się do strachu W 1741 roku w Enfield. irracjonalnych lękach . w nadziei odzyskania władzy. Przeciwnicy wyścigu zbrojeń jądrowych malują sugestywny obraz nuklearnej zimy. Często jednak odwoływanie się do strachu oparte jest na mrocznych. wyniszczenia i zagłady narodu. A poszczególne grupy interesów wzbudzają łęk przed kolejnymi produktami . Agenci towarzystw ubezpieczeń na życie grają na naszych lękach.. kiedy i w jaki sposób techniki wzbudzające strach stają się skuteczne... że tysiące ludzi poświęciło swe życie Chrystusowi. aby skłonić nas do nabycia ich polis. Przez ostatnie kilka lat administracja państwowa publikowała ogłoszenia ostrzegające Amerykanów przed niebezpieczeństwami związanymi z zażywaniem narkotyków i straszące ich możliwością zarażenia się wirusem HIV. w Związku Radzieckim Stalina. Są relacje świadczące o tym. Czasami te apele wzbudzające strach są oparte na uzasadnionych obawach .lękach wynikających z uprzedzeń rasowych lub z przekonania. „niebezpieczny seks" zwiększa prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem HIV. szatan czeka na nich. Według opisów naocznych świadków wierni pod wpływem tego kazania „wzdychali ze smutkiem i płakali". i chciałyby ich objąć i pochłonąć. w Iraku Saddama Husajna i w niezliczonych innych miejscach i okresach historycznych. Dzisiaj możemy być przekonani. Jakie więc są specyficzne. Po upływie dwóch stuleci Adolf Hitler powiedział swoim rodakom: „Żyd uważa pracę za środek do wyzyskiwania innych ludzi. Czerwony motłoch zagraża Berlinowi. Lekarze posługują się strachem. jeśli nie przyjmą pewnego kierunku działania.palenie istotnie powoduje raka. zwiększając w ten sposób nasz strach przed przebywaniem na ulicach. małym miasteczku w Nowej Anglii (stan Connecticut) Jonathan Edwards wygłosił kazanie zatytułowane „Grzesznicy w rękach gniewnego Boga". piekło otwiera się przed nimi szeroko.... jak i Hitler grozili swoim słuchaczom tragicznymi konsekwencjami. W kazaniu tym nauczał: „Jest zatem tak. że Żyd niszczy i musi niszczyć.. które wżarły się w duszę niemieckiego narodu" . nie mają nic. w Kambodży Czerwonych Khmerów. raczy nas opowieściami o ekonomicznym i moralnym upadku państwa. żydowskie cele? Rozprzestrzenić swoje niewidzialne państwo jako największą tyranię na wszystkie państwa na całym świecie. Nie tylko hitlerowcy i kaznodzieje straszący ogniem piekielnym wzbudzają strach po to. nieczyszczenie zębów szczoteczką i nicią dentystyczną może prowadzić do bolesnej próchnicy zębów. Partia polityczna. jak w Niemczech Hitlera. że w Berlinie jest więcej niż 600 do 700 tysięcy komunistów.niskie. Zarówno Edwards. żeby motywować i przekonywać. krótko mówiąc. zasłużyli na ognistą otchłań i są już na nią skazani.. co stanowiło część Wielkiego Przebudzenia osiemnastowiecznej Ameryki. Komunizm jest zwiastunem śmierci. jeśli nie zahamuje się tego wzrostu? Musimy zwalczać do samego końca te tendencje. która utraciła władzę. nie mają oni ucieczki. że zwykli. używanie aluminiowych garnków może powodować chorobę Ałzheimera. płomienie ogarniają ich i migoczą wokół nich. wskaźniki praktykowania bezpiecznego seksu . Miliony Niemców chętnie opowiedziały się za Partią Narodowo-Socjalistyczną Hitlera. To oznacza. Jednak wskaźniki zażywania narkotyków pozostają wysokie. Wieczorne wiadomości relacjonują jedną sensacyjną zbrodnię po drugiej. Jak ludzie wyobrażają sobie przyszłość Niemiec. Zyd jest fermentem rozkładającym narody. aby przekonać je do wczesnego wracania do domu z randek.

chociaż powinni być rozsądniejsi. Ludzie odznaczający się negatywną opinią o własnej osobie mogą mieć trudności. że wzbudzenie silnego strachu skłoni z największym prawdopodobieństwem do działania tych ludzi. My wszyscy skłonni jesteśmy czasem wierzyć. przedstawiających zmiażdżone i zakrwawione ciała ofiar wypadków drogowych. Z jednej strony można by przypuszczać. lub umieszczając na szybie samochodu kawałek papieru. u których wykazano najsilniejszy strach. wskutek czego nie myślimy wiele o czym innym. że będą prowadzić. Strach może być potężną motywującą siłą psychologiczną. Tak więc ludzie ciągle jeżdżą z nadmierną szybkością. u których wywołano silny strach. który przypominał mandat stosowany do wymierzania kary grzywny. że gdy wszystkie inne czynniki pozostają stałe. obejrzeli ten sam film. którzy nie otrzymali „mandatu". Następnie Doliński i Nawrat prosili tych pieszych i kierowców.„strach. Podjęcie natychmiastowego działania pod wpływem komunikatu wzbudzającego silny strach było najmniej prawdopodobne w przypadku ludzi o niskiej samoocenie. u którego prześwietlenie klatki piersiowej wykazało raka płuc. że apel wzbudzający strach jest bardziej lub mniej skuteczny? Zacznijmy od pozornie prostego pytania. (W tym czasie autorytety medyczne uznawały systematyczne prześwietlanie klatki piersiowej promieniami Roentgena za ważne w zwalczaniu gruźlicy). a następnie ich uspokojono. czy też lepsze efekty osiągniesz złagodziwszy nieco swój komunikat . które prowadzili Dariusz Doliński i Ryszard Nawrat4. aby zastosowali się do ich życzenia (w niektórych badaniach . Ta zasada . to czy skuteczniejsze będzie pokazywanie im krwawych filmów w technikolorze. oszołomiona i zdezorientowana podpisywała przyznanie się do winy.aby złożyli datek na cele dobroczynne). wobec których nie użyto gwizdka. a dodatkowo dość krwawy film przedstawiający operację raka płuc. że zbyt wielki strach może wpływać otępiająco . też nie jest pozbawione podstaw: istotnie. którzy mają raczej pozytywną opinię o sobie (wysoka samoocenę). Ponadto są pewne warunki. z drugiej strony można argumentować. to im większy strach wzbudzi w danej osobie komunikat. byli także najbardziej skłonni rzucić palenie i poddać się prześwietleniu klatki piersiowej. a następnie ulga" . Na przykład w czasach Inkwizycji powszechnie stosowaną metodą wymuszania od „czarownic" przyznania się do winy było torturowanie. Przekonanie. a następnie okazanie jej łagodności. a w innych . Jest faktem. Leventhal i jego współpracownicy wykryli. to jesteśmy skłonni odbierać go mniej uważnie. Dołiński i Nawrat konkludują. Rozpatrzmy serię eksperymentów. że „to może przytrafić się tylko innym ludziom . gdy muszą poradzić sobie z dotyczącymi ich zagrożeniami. jeśli komunikat wzbudza bardzo silny strach. Fałszywie oskarżona kobieta. że nieostrożni kierowcy mogą utracić prawo jazdy. i ci kierowcy. W jednym z eksperymentów starali się oni nakłonić ludzi. lecz (co jest interesujące) po upływie pewnego czasu także oni zachowywali się bardzo podobnie do badanych wysoko oceniających samych siebie.piesi przechodzący nieprawidłowo przez jezdnię nie byli aresztowani. Przejdźmy teraz do rozpatrzenia zastosowania strachu w komunikatach perswazyjnych.mnie to się nie może zdarzyć".w określonych warunkach. Co wynika z naukowego materiału dowodowego? Przytłaczająca większość danych eksperymentalnych sugeruje. a kawałek papieru przypominający mandat okazywał się reklamą leku na porost włosów. zastraszanie i zadawanie okrutnych cierpień oskarżonej. żeby rzucili palenie i zgłosili się na prześwietlenie klatki piersiowej.aby wypełnili kwestionariusz. które potem służyło jako prawne uzasadnienie wyroku śmierci. gdy jakiś pieszy przechodził nieprawidłowo przez jezdnię. które wzmacniają wpływ techniki wzbudzającej strach. Wyniki wykazały. profilaktycznego działania. że we współczesnym mieście gwizdki i mandaty policyjne zaskakują nas i wzbudzają pewien strach w naszych sercach. jeśli masz zamiar przekonać ludzi. Jakie czynniki sprawiają. że w celu spowodowania zmiany opinii chcesz wzbudzić lęk w sercach osób odbierających informacje. mówiąc o podwyższeniu składek ubezpieczeniowych jako o następstwie nieostrożnej jazdy. co w wyniku powoduje większą uległość. aby przestali palić i zgłosili się na prześwietlenie klatki piersiowej. zrozumienia go i postępowania zgodnie z nim. czy też powinieneś starać się o wywołanie śmiertelnego przerażenia? Na przykład. że wzbudzenie strachu. która ukierunkowuje wszystkie nasze myśli i energię na usunięcie zagrożenia.to znaczy może zmniejszać zdolność danej osoby do uważnego odebrania przekazywanego komunikatu. że możliwe ujemne konsekwencje takiego postępowania są tak poważne. A zatem. Przypuśćmy. Czy bardziej skuteczne będzie wzbudzenie jedynie niewielkiego strachu. a następnie uwolnienie od niego odwraca uwagę od oceniania prośby. W swych badaniach wzbudzali oni strach dmuchając w gwizdek policyjny. Wobec niektórych badanych zastosowano procedurę mającą wzbudzić słaby strach: po prostu podawano im zalecenie. Komunikat wzbudzający silny strach przytłacza ich i sprawia. że silny strach będzie motywować ludzi do działania.jest dobrze znana terrorystom i nieuczciwym śledczym. Zdrowy rozsądek przemawia za obydwoma tymi sposobami postępowania. Być może wynika to stąd. i przypominając. tym bardziej prawdopodobne jest podjęcie przez nią pozytywnego. że mieliby ochotę wśliznąć się do . u których wzbudzono strach. że silny strach prowadzi do bezczynności. a po wypiciu kilku kieliszków upierają się. Czy powyższa zależność dotyczy wszystkich ludzi? Nie. prowadzi . iż staramy się o nich nie myśleć. Jednak strach ten szybko znikał .użycia broni jądrowej ciągle jest możliwe. że ci ludzie. Badani. W innych wzbudzano strach umiarkowany: wyświetlano im film o młodym człowieku. żeby jeździli ostrożniej.pokazując pogięte błotniki. Oto wyniki: ci piesi i kierowcy. Najbardziej owocne badania w tej dziedzinie przeprowadził Howard Leventhal wraz ze swymi współpracownikami5. istotnie częściej stosowali się do prośby eksperymentatorów niż ci piesi przechodzący nieprawidłowo.

gdy poddano ich procedurze eksperymentalnej. jeśli jednak nie podano szczegółowych zaleceń co do sposobu postępowania. eksperymenty Howarda Leventhala i jego współpracowników wykazują. którzy oglądali filmy na dużym ekranie. że potrafią stanąć twarzą w twarz ze swymi obawami i uporać się z niebezpieczeństwem.oddanie się Chrystusowi lub wstąpienie do . Wśród rozpowszechnianych informacji była mapa. Uwaga odbiorcy komunikatu jest najpierw skupiona na przykrym strachu. Możemy ich „przytłoczyć". co robić. wywierały natomiast duży wpływ na rzeczywiste zachowania: spośród badanych.to będzie bardziej prawdopodobne. aby ludzie o wysokiej samoocenie zachowywali się podobnie jak osoby o niskiej samoocenie. Jeśli jednak da się im trochę czasu . niż apele wzbudzające słaby strach. albo Żydów i komunistów . którzy nie otrzymali szczegółowych instrukcji. zniszczyłyby duszę człowieka bądź ducha narodu. którzy oglądali je na małym ekranie. Następnie propagandzista podaje sposób pozbycia się tego strachu . łatwą do wykonania reakcję. znacznie częściej podejmowali potem działania profilaktyczne niż ci. Spośród badanych o wysokiej lub średniej samoocenie ci. a masz do czynienia z osobami o niskiej samoocenie. Ze słabym lub umiarkowanym strachem łatwiej potrafią oni dawać sobie radę. Każdy z nich zaoferował określone remedium na opisywany przez siebie kryzys . ci badani o niskiej samoocenie. której dostarczono tylko instrukcje. oraz gdy 4) odbiorca komunikatu jest przekonany. dokładne wskazówki („Kup magazyn ilustrowany zamiast paczki papierosów". że informacja wzbudzająca silny strach znacznie częściej wywoływała zamiar zaprzestania palenia. to rezultaty były niewielkie. szczegółowe i optymistyczne wskazówki. W grupie kontrolnej. tylko 3% zgłosiło się na szczepienie. Osiągnięcie tego.łóżka i naciągnąć kołdrę na głowę. że nic nie mogą zrobić. 28% rzeczywiście poddało się szczepieniom przeciwtężcowym. którzy obejrzeli te filmy na dużym ekranie. wytwarzając w nich poczucie. Jak powinieneś postąpić? Jeśli opracujesz komunikat zawierający jasne. Tak więc same szczegółowe wskazówki nie wystarczyły. przypuśćmy. której musimy się obawiać jest sam strach". że zaczną działać. I na odwrót. gdy w swoim pierwszym inauguracyjnym przemówieniu oznajmił: „Jedyną rzeczą. powinno być stosunkowo łatwe. jeśli komunikat naprawdę ich przerazi. Niektórzy oglądali te filmy z bliska i na dużym ekranie. w którym mógłby tam wstąpić. na której zaznaczono położenie studenckiego ośrodka zdrowia.grzech. Okazało się.w takich sytuacjach strach był niezbędnym czynnikiem aktywizującym. Roosevelt wiedział o tym obezwładniającym działaniu wyjątkowo silnego strachu i starał się przeciwdziałać mu. podano także sugestię. Przypuszczenia te zostały potwierdzone. do czego ów propagandzista od początku chciał nakłonić odbiorców apelu. którzy mają wysoką samoocenę 6 . która przypadkiem jest właśnie tym. jeśli nie jest konieczne natychmiastowe działanie z ich strony . Na przykład w akcji przeprowadzonej na terenie miasteczka uniwersyteckiego. studenci należący do tej grupy palili mniej jeszcze po upływie 4 miesięcy od czasu. że nie ma żadnego skutecznego sposobu uporania się z zagrożeniem. gdyby im na to pozwolić. aby spowodować działanie . Podobnie. inni zaś z daleka i na ekranie znacznie mniejszym. że komunikaty wzbudzające strach.które. wówczas prawdopodobnie nie zareagują na ten apel.jak. 2) podaje szczegółowe zalecenie. mającej nakłonić studentów do poddania się szczepieniom przeciwtężcowym. podawano szczegółowe wskazówki co do czasu i miejsca przeprowadzania szczepień. którzy otrzymali instrukcje co do sposobu postępowania. W takim stanie przerażenia trudno jest myśleć o czymkolwiek innym niż o uwolnieniu się od strachu. skarżyli się na wielkie zmęczenie i stwierdzali. 3) zalecane działanie spostrzegane jest jako skutecznie redukujące zagrożenie. Franklin D. Obaj opisywali wzrastające zagrożenia . a nie podano komunikatu wzbudzającego strach. żeby każdy student wybrał dogodny dla siebie termin. Wiele badań wykazało. aby się zaszczepić. W jednym z eksperymentów badanym wyświetlano filmy przedstawiające poważne wypadki drogowe. Bardzo szczegółowe instrukcje pouczające. że apele wzbudzające silny strach skuteczniej wywoływały u studentów przychylne postawy wobec szczepień przeciwtężcowych i skuteczniej skłaniały ich do wyrażenia zamiaru zgłoszenia się na zastrzyk. Połączenie przekazu wzbudzającego strach z dokładną instrukcją dawało najlepsze rezultaty. wzbudzanie strachu jest najbardziej skuteczne wtedy. kiedy masz ochotę palić". że jeśli odbiorcy apelu wzbudzającego strach uważają. Reasumując. Bardzo podobne wyniki otrzymał Leventhal w eksperymencie dotyczącym odzwyczajania się od palenia papierosów. lecz po prostu schowają swe głowy w piasek . Dalsze badania Leventhala i jego współpracowników przyniosły potwierdzenie słuszności powyższej analizy. jak działa apel wzbudzający strach.prostą. natomiast spośród tych.) bez komunikatu wzbudzającego strach były stosunkowo nieskuteczne. itd. To właśnie Jonathan Edwards i Adolf Hitler proponowali swoim słuchaczom. jak uporać się z zagrożeniem wzbudzającym strach. gdy: 1) naprawdę przeraża ludzi.są znacznie skuteczniejsze niż zalecenia nie zawierające takich wskazówek. kiedy i gdzie podjąć działanie . gdy oglądali filmy na małym ekranie. mogłoby to wzmóc wśród członków twego audytorium poczucie. że chcesz zmniejszyć wskaźnik wypadków samochodowych lub dopomóc ludziom w odzwyczajaniu się od palenia. Zwróćmy uwagę na to. Badani o niskiej samoocenie częściej podejmowali takie działanie. że może wykonać zalecane działanie. nie miały wpływu na te postawy i zamiary. Wyniki wykazały. że bardzo trudno było im nawet pomyśleć o sobie jako o ofiarach wypadków samochodowych.to znaczy. nie zaszczepił się nikt. „Pij dużo wody. aby nie dopuścić do powstania niebezpiecznej sytuacji lub żeby ją poprawić. które zawierają szczegółowe wskazówki .nawet ci.

spowodowana wybuchem bomby jądrowej. które są powszechnie uważane za skuteczne i wykonalne. Możemy jednak projektować nasze apele tak. Powiedzenie po prostu „nie" prawdopodobnie spowoduje jeszcze większy nacisk: „No. 1994 . Wszyscy jesteśmy wyczuleni na strach przed bronią nuklearną oraz na osobistą i społeczną destrukcję spowodowaną zażywaniem narkotyków. tłum. musimy oferować naszym dzieciom rozwiązanie ich problemów życiowych skuteczniejsze i bardziej wykonalne niż rada „po prostu powiedz nie" — musimy zaproponować im coś.schrony przeciw opadom nuklearnym". czy w ogóle powinno się stosować apele wzbudzające strach. Jeśli decydujemy się użyć apelu wzbudzającego strach. Po drugie. Jeśli tego nie uczynimy. ' . Niełatwo oprzeć się takiemu naciskowi. że jesteś nastolatkiem. Te sposoby działania były dość łatwe do zrealizowania — trzeba było tylko odpowiedzieć na wezwanie Kościoła lub głosować na kandydata hitlerowców. która liczyła do dziesięciu obrywając płatki stokrotki. Barry'ego Goldwatera. a nie do zaciemnienia problemu emocją.„Czy pan pochodzi z Indiany?" Przyznałem. tylko raz. które dzieci mogłyby spostrzegać jako pozwalające radzić sobie skutecznie z naciskiem rówieśników. Dwa kontrprzykłady skutecznych apeli przeciw broni nuklearnej zilustrują nasz punkt widzenia. że tak. spróbuj. Rozpatrzmy także kampanię. Biorąc pod uwagę zdolność strachu do motywowania i ukierunkowywania naszych myśli. Przeciwnie. a dotyczą usuwania tych zagrożeń. rzadko zawierają wszystkie cztery komponenty skutecznych apeli tego typu. Takie podejście ma tę zaletę. Jednak niewiele jest takich szczegółowych zaleceń. aby przekonać jego adresatów.„Nie trzeba się tego wstydzić". jako zwolennika użycia broni jądrowej. wykonalny sposób uniknięcia tego zagrożenia. żebyś spróbował jednego małego niucha. Rozwiązanie problemu narkotyków. a ponadto dostarcza listę konkretnych sposobów. żeby znaleźli konkretne sposoby mówienia „nie". nie wydaje się. jest tu duże pole do nadużyć. Powód: strach przed wojną atomową był silny i zainstalowanie domowego schronu przeciw opadom nuklearnym wydawało się wówczas skuteczną i wykonalną reakcją. Wyd. to jednak większość z nich nie uzna „po prostu powiedzenia nie" za reakcję skuteczną i wykonalną. Przeciwnie. kiedy koledzy namawiają ich do zażywania narkotyków. które mają na celu popieranie rozbrojenia nuklearnego lub zapobieganie narkomanii. Chwilę później ekran telewizyjny wypełniała chmura w kształcie grzyba. Po pierwsze w latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych XX wieku wielu ludzi nabywało i instalowało w swych domach . Apel Johnsona był skuteczny. Jęczmyk. Zawsze można wymyślać nieuzasadnione obawy dla każdego celu propagandowego. będzie wymagało czegoś więcej niż zręcznie sformułowanej reklamy. że wywoływany przez nas strach jest co najmniej uzasadniony. który by się tego wstydził" .partii hitlerowskiej. te apele wzbudzające strach. Warszawa. „Ja też pochodzę z Indiany" . którego koledzy wprawiają się w stan odurzenia zażywając kokainę i naciskają na ciebie. „zaproponować koledze zamiast ćpania coś innego". Jeśli tego nie uczynimy. że klasa sama przekonuje siebie. Używanie apeli wzbudzających strach — w kampaniach prospołecznych lub dla mniej stosownych celów — skłania do postawienia szerszego pytania. powinniśmy najpierw zapytać samych siebie „Jak uzasadniony jest ten strach?".. Uczniowie opracowali książkę o „sposobach mówienia nie" — na przykład takich jak: „odejść".-. Lyndon Johnson potrafił wpłynąć na wyborców za pomocą serii telewizyjnych filmów reklamowych. Jeden z kontrowersyjnych filmów reklamowych przedstawiał małą dziewczynkę. że nasza wiarygodność będzie bardzo niska. Kocia kołyska. Cat's Cradłe* * Wyd. Na przykład niedawno w pewnej szkole podstawowej nauczycielka poprosiła uczniów swojej klasy. Da Capo. a następnie proponował głosowanie na Johnsona jako konkretny. żeby istniała taka prosta reakcja na obecne zagrożenie zimą nuklearną czy użyciem broni przez terrorystów. żeby nie zażywać narkotyków. Ostatecznie jednak. Jako adresaci takich apeli. „Nie wstydzę się tego i nigdy nie spotkałem człowieka.powiedziałem.przyp. by nie zawaliło się nam na głowy. dlatego mamy skłonność do unikania naszych obaw przez ignorowanie tego problemu. mającą na celu ograniczenie zażywania narkotyków. Kurt Yonnegut. to możemy spędzić życie na dreptaniu w kółko i jałowych wysiłkach zmierzających do podtrzymywania nieba. poi. żeby były skuteczniejsze. ponieważ powiązał strach przed wojną nuklearną z Goldwaterem. pt. zanim połkniemy haczyk propagandysty. to narażamy się na niebezpieczeństwo. L.pisnęła radośnie . żeby nasze apele wzbudzające strach przyniosły pożądane rezultaty. w których przedstawiał swego przeciwnika. 25 Technika granfalonu „Mój Boże!" . czemu mogłyby powiedzieć „tak". ze względu na jego zakres i złożoność. taką listę można następnie ilustrować przykładami w telewizji lub przez odgrywanie ról w szkołach. „nazwać dilera ofiarą". Chociaż wielu nastolatków jest prawdopodobnie przerażonych światem narkotyków. w której radzono młodym ludziom: „Po prostu powiedz nie". Wyobraź sobie. to jest naszym obowiązkiem upewnić się. w czasie kampanii prezydenckiej w 1964 roku. Czym ty jesteś? Ofiarą losu?".zawołała . i że służy on do ostrzeżenia adresatów apelu przed potencjalnym niebezpieczeństwem. tłum.

rytuały i przekonania. którzy są oznaczeni taką samą etykietką jak oni. Doug. że prawdopodobnie mają oni bardziej sympatyczną osobowość i uzyskują lepsze wyniki niż członkowie „grupy obcej" (out-group). z którymi łączyła ich tylko wspólna. Po pierwsze.Nguyen. Pittsburgh University i Southern California University. i że czynili to w sposób rywalizacyjny . Badania Tajfela są bardzo interesujące. takimi jak Michael Jordan w przypadku tenisówek czy Cindy Crawford w odniesieniu do kosmetyków. w każdą sobotę. którym przydzielono inną etykietkę. nawet jeśli ci ludzie są niegodziwi i pozbawieni skrupułów. Badanie Roberta Ciałdiniego i jego współpracowników ilustruje siłę przyciągania granfalonu4.sposób tego propagandzisty . pozbawiona znaczenia etykietka. teraz postępujcie tak jak my i róbcie to. co wam mówimy". a także przyjmują jej symbole. które traktują futbol poważnie . często obraźliwych określeń czy etykietek . jeden poznawczy. co urodziny Grigorija Rasputina. druga zaś połowa ponosi porażkę.„Byłbym więcej niż szczęśliwy wstępując do klubu. Michigan University. że granfalon funkcjonuje w ten sposób? Badacze wykryli dwa podstawowe procesy psychologiczne.dumne i pozbawione sensu stowarzyszenia istot ludzkich2. jap (japoniec). ile bluz sportowych z emblematami uczelni noszono w poniedziałek po meczu futbolu amerykańskiego na siedmiu uniwersytetach. Oto wyniki: więcej studentów nosiło emblematy swojego uniwersytetu po zwycięstwie. . który chce mieć mnie jako członka"*. rzekomo na podstawie podanych przez nich preferencji w odniesieniu do obrazów tych malarzy. Ohio State University. Na tym polega sekret perswazyjnych możliwości granfalonu. który chce mnie mieć jako członka". * Na podstawie jednej z legendarnych wypowiedzi Groucho Marxa. że przed eksperymentem badani byli sobie zupełnie obcy. a także najbardziej zaskakujących zbiorów wyników w psychologii społecznej uzyskano przy zastosowaniu tzw. Co sprawia. Jeśli jakiś profesjonalista w dziedzinie perswazji. jak gdyby ci. a zwłaszcza po wielkim zwycięstwie. że nie kontaktowali się ze sobą podczas badań i prawdopodobnie nigdy nie zetknęli się w przeszłości. Oceniali. Dowiedziawszy się. postępowali oni w taki sposób. że lubią tych. którzy otrzymali taką samą jak oni etykietkę. i żeby stworzyć granfalony oparte na etykietce projektanta. spec od reklamy. Anthony. rozdział 6). paradygmatu grupy minimalnej.na przykład badani na ogół woleli dać członkom grupy własnej 2 dolary i członkom grupy „obcej" 1 dolara. tworzy się grupy z osób zupełnie sobie obcych przy zastosowaniu najbardziej błahych i pozbawionych znaczenia kryteriów. niż dać członkom grupy obcej 4 dolary. że został przyjęty do pewnego klubu. Tajfel i jego współpracownicy tworzą granfalony (granfallori) . polityk. wówczas mamy gotowy sposób nadania sensu naszemu życiu . że „jestem w tej grupie". żeby bronić grupy i starać się usilnie przyjąć z dumą jej zwyczaje.Jeden z najbardziej interesujących. Przypuśćmy na przykład. członkowie zaczynają bronić grupy. 1 jakie tylko można sobie wyobrazić . i że ich działania były całkowicie anonimowe. o których nigdy przedtem nie słyszeli. tełekaznodzieja. że „to właśnie robią ludzie tacy jak my" wyolbrzymia się różnice między grupami. Aby uzyskać poczucie własnej wartości. Na jesieni. Badani stwierdzali. Na przykład w jednym z eksperymentów każdy z badanych obserwował rzut monetą. wiele amerykańskich uniwersytetów i college'ów walczy ze sobą na boisku w rozgrywkach futbolu amerykańskiego . pewnej formy odwrotnego „Groucho Marazmu" . na podstawie którego zostawał losowo włączony do „grupy X" lub „grupy W". byli ich dobrymi przyjaciółmi lub bliskimi krewnymi. Nic nie zapewnia większych sukcesów niż zwycięski granfalon. Poważną konsekwencją tego jest dehumanizowanie członków grupy obcej. Cialdini i jego współpracownicy liczyli. grupy społeczne są źródłem dumy i poczucia własnej wartości. które grupa ma do zaoferowania. w jaki słowa i określenia można używać do perswazji wstępnej (zob. Znacznie łatwiej jest źle traktować abstrakcję. a drugi motywacyjny.Arizona State University. niepowtarzalne jednostki . który stanowi podstawę techniki perswazyjnej mającej silny wpływ na emocje. Elliotm. że twoje urodziny wypadają w tym samym dniu. w sposób bardzo podobny do tego. kike (Zydek). są oni reprezentowani w naszym umyśle za pomocą prostych. jesteśmy silnie motywowani. zauważył: „Nie chciałbym należeć do klubu. W procedurze tej. nigger (czarnuch) . Przyjrzyjmy się paru konkretnym przykładom pokazującym. W dającej poczucie bezpieczeństwa wiedzy o tym. lub na najnowszej kreskówce pokazywanej w sobotnie poranki? Atrakcyjni są dla nas ludzie należący do naszego granfalonu. a następnie losowo przydzielano ich albo do grupy „ceniącej styl twórczości Klee'go".połowa z nich wygrywa. By posłużyć się terminem wprowadzonym przez amerykańskiego powieściopisarza Kurta Vonneguta. Po drugie. Najbardziej uderzające jest to. Czy można się dziwić. żeby powiązać swoje produkty ze zwycięzcami. że tym.gook (żółtek). Pomimo tego. służy do dzielenia świata i pomaga go zrozumieć. redneck southener (wsiok z Południa). jak granfalony można wykorzystać do perswazji3. potrafi nakłonić nas do zaakceptowania jego granfalonu. albo do grupy „zwolenników stylu Kandinsky'ego". że reklamujące się firmy słono płacą. wiedza o tym. na filmach takich jak Gwiezdne Wojny czy Pokemon. że to ja stworzyłem ten zespół). Louisiana State University. którą wprowadził brytyjski psycholog społeczny Henri Tajfel. W innym eksperymencie badanych proszono najpierw o wyrażenie swej opinii o malarzach. badani przyznawali więcej pieniędzy i nagród niż członkom grupy „obcej". Susumu. Propagandzista w gruncie rzeczy mówi tak: „Jesteście po mojej stronie (nie szkodzi. zwłaszcza ze względu na otrzymywane w nich często rezultaty. a jednocześnie uwypukla podobieństwa między członkami granfalonu.i gdy nasze poczucie wartości staje się coraz silniej związane z tymi grupami.a nie jako jedyne w swoim rodzaju. Notre Damę University.

co robię. Wyrażając nasze wspólne uczucia. taka reklama włącza się zatem do dalszego kształtowania wizerunku każdego granfalonu przez określanie. która pasuje do wizerunku rynku docelowego. lubimy tych. umiejętny propagandzista może je tworzyć. Przemówienia Reagana często opisywały doznania emocjonalne innych . że utworzyła się grupa dwuosobowa (z wyłączeniem żony). Na przykład schemat. możesz mi wierzyć i robić to. wspólny los i wspólne przeznaczenie z osobami spod tego samego znaku zodiaku . który uzasadni to. Gdy tylko u ludzi wytworzy się poczucie tożsamości z takimi grupami. gdy patrzą na jedynego syna odjeżdżającego na wojnę. stylów życia. a nie rywalizować z tymi. Kathleen Hal Jamieson uważa zdolność wyrażania emocji. Wyniki wykazały. Zawarty jest w tym perswazyjny komunikat: „Podzielamy te same postawy. Czy te wyniki wydają ci się zaskakujące? Jeśli tak. weterana II wojny światowej odwiedzającego plażę w Normandii. co (ofiara) powie mu o sobie. że jesteś weteranem II wojny światowej. Najbardziej lubię pójść do kuchni i trochę sobie pogotować". bardziej sympatycznego i silniejszego. ja. Albo rozpatrzmy poniższy. Za umiejętność. którzy myśleli. lecz raczej w biurze. sugerują. Młodych Wpływowych Osób (Young Influentials). i powiedział: „To wspaniale. Zawsze szukam jakiegoś sposobu podejścia do ofiary. mając na celu opracowywanie komunikatów 7 i produktów tak. że atak na tzw. Ci.co się czuje. ustawiając się w taki sposób. żeby wydali swoje ciężko zarobione pieniądze . Sposobem powszechnie używanym przez „polityków" działających w różnych instytucjach jest tworzenie „księstw udzielnych". zaufaj mi!". Johna Fincha i Roberta Cialdiniego. mniej sympatyczny przykład oszukańczego posługiwania się granfalonem. że studenci byli bardziej skłonni współpracować.oceniali go jako lepszego. pewien fałszywy telesprzedawca (telemarketer) . oczywiście. to spieszymy dodać. nawet jeśli członkostwo w nim oparte jest na czymś tak błahym jak dzień urodzin. Gdybyś miał urodziny w tym samym dniu co Rasputin. Innymi słowy. co oni .znaki te to zbiór dwunastu granfalonów opartych na datach urodzenia. Na przykład gracz biurowy może zbierać wojska deklarując. który wykorzystywał swoją pozycję ważnej figury w zakonie do bezlitosnego wyzyskiwania ludzi dla własnych korzyści. jesteśmy ludźmi tego samego pokroju. z którymi nie mieli wspólnych urodzin). Reklamy i produkty kieruje się więc na te rynki. które aktualnie 9 odczuwamy lub chcielibyśmy odczuwać . Polityka biurowa dostarcza jeszcze jednego pola do stosowania techniki granfalonu. ustalane są programy działania. wspaniale.w porównaniu z tymi. który wysunęła Claritas Corporation. dzieli Amerykę na czterdzieści typów środowisk (sąsiedztw . Myślę. Mamy ze sobą coś wspólnego. wykorzysta przeciw niej. którzy należą do naszego granfalonu. itd.doświadczenia. co ci mówię". W badaniu tym wytwarzano w studentach przekonanie. żeby pasowały do każdej grupy . iż wielu łudzi wierzy. Jednak żona przyjaciela ostro poinformowała sprzedawcę: „To on gotuje. że miejsce kobiety (a zwłaszcza jej) jest niekoniecznie w kuchni. W ostatnich dziesięcioleciach marketingowcy wkładają niezwykle dużo wysiłku w kategoryzowanie Ameryki. czy myślałbyś o nim bardziej przychylnie? Dwa eksperymenty. skuteczniejszego. Przyjaciel lubi gotować. wynajdując nowe różnice lub uwypuklając stare. wrogami. Gdy gotowe grupy nie istnieją. co powodowało. Jesteśmy także bardziej skłonni do współpracy z tymi. Jak to zwykle bywa. że to „my kontra oni" . zapomniane. z własnymi programami i celami oraz. Mógłbyś być członkiem np. to cóż. Innymi słowy. Studentów proszono. a następnie dokonali oceny mnicha. którzy znaleźli się w naszym granfalonie. W innym badaniu studenci brali udział w wysoce rywalizacyjnej grze z kimś. psychiatrzy kontra psychologowie. Wylęgarni Niebieskich Kołnierzyków (Bhie-Collar Nursery) lub Osiedla Osób Błękitnej Krwi (Blue-Blood Estates). tak jak to czynili Tajfel i jego współpracownicy w swych laboratoriach. co trzeba robić. dzielenie na grupy i style życia. Opowiadając w trakcie wywiadu o swoich metodach. oszust mówi ofierze: „Jesteśmy w jednym wielkim. produktom nadaje się „osobowość". które mogą przynieść zyski. Każda grupa jest powiązana z pewnym obrazem swego ja i stylem życia. a następnie nakłania. że mają wspólne cechy osobowości. Wyprawa do sklepu z naszym przyjacielem w celu zakupienia kuchenki mikrofalowej ilustruje tworzenie granfalonu w sytuacji handlowej. Innymi słowy. który przedstawiał Rasputina w niekorzystnym świetle. Jeśli powiesz. żeby przeczytali opis. którzy nie mieli wspólnego z nim dnia urodzin . Podzielana z innymi emocja czy uczucie także może tworzyć granfałon. która towarzyszyła mu w zakupach.ujął to w taki sposób: „Każdy dobry kanciarz wszystko. Czasami udostępniane są gotowe granfalony. proszę pana jestem weteranem Pustynnej Burzy. wyznaje pogląd. „teflonowego prezydenta" wydawał się równoznaczny z atakowaniem nas samych. że Rasputin urodził się w tym samym dniu. gdy się niesie znicz olimpijski. że to jest cudowne. Reagan dawał narodowi poczucie jedności. Rasputin był łotrem. że myślałbyś3. że ich dzień urodzin był także dniem urodzin Rasputina. sprzedawca z początku skierował swoje przemówienie o zaletach gotowania w mikrofalówce do kobiety. która rutynowo telefonuje do ludzi. Poczucie jedności z innymi może być wywoływane dzieleniem z nimi zabawy. miasto kontra uczelnia. Co myślałbyś o nim? Jak wiesz. Niezrażony tą uwagą sprzedawca zwrócił się do naszego przyjaciela. doznania córki. żeby utrzymać pewien jego wizerunek.„szalonego rosyjskiego mnicha". że wygrali jakąś nagrodę.dział marketingu kontra produkcja. której posiadanie uczyniło Ronalda Reagana tak przekonującym prezydentem. . Dla odmiany jego żona. kogo uważali za urodzonego (lub nie urodzonego) w tym samym dniu co oni6. która spełniła obietnicę daną ojcu. że teraz więcej mężczyzn gotuje. smutnej sytuacji lub jakiegoś wstrząsającego. wspaniałym granfalonie. dochodu.osoba. powinien pan jemu o tym opowiedzieć". i uczyni mnie bardziej wiarygodnym"8.neighborhoods) na podstawie wartości. uczucia rodziców. z którymi mieli wspólny dzień urodzin (w porównaniu z tymi. okłamuje ich.

który odnosi się bardzo krytycznie do polityki danej korporacji.„ci z nas. Korporacja lub uniwersytet daje więc osobie krytykującej nowe stanowisko. Chorwatami i Muzułmanami. Kościół elektroniczny tworzy dla swych widzów „tożsamość chrześcijańską". wrogami (świeccy humaniści.59 dolarów. utraty pozycji zawodowej lub bliskiego członka rodziny. Gdy zanikają powiązania ze starym granfalonem. takiej jak osobiste inwalidztwo czy śmierć osoby kochanej. programy chrześcijańskie stają się środkiem dalszego wyrażania swej tożsamości. w kategoriach marketingowych. Dla tych. słuszny i moralny kierunek działania staje się aż nazbyt oczywisty. często bardzo eksponowane. transmitowanych przez telewizję uzdrowień.„działaczy". Inna biurowa taktyka perswazyjna . Na przykład w jednym z badań analizujących treść programów chrześcijańskich stwierdzono. przekazując na nie datki i przyjmując sugerowane w nich zachowania. przy czym samo Duszpasterstwo Jimmy'ego Swaggarta zebrało w 1982 roku ponad 60 milionów dolarów. Pat Robertson. przynajmniej do niedawna . do innej . lub doznali niedawno jakiejś straty. powiedzmy. a następnie stosując elektroniczne środki przekazu do tworzenia „rodziny wierzących" w oparciu o ten wizerunek. intelektualiści) oraz rytuałami i symbolami (Klub 700.znana jako dokooptowanie — ma na celu delikatne zmienienie granfalonu danej osoby. którzy są samotni i izolowani. taśmy i inne dewocjonalia na sprzedaż w tempie 1671 dolarów na godzinę.„my. żeby później otrzymać coś więcej w zamian). łzy Tammy'ego Faye'go Messnera). Stopniowo osoba krytykująca staje się coraz bardziej izolowana od starych przyjaciół . Dla tych. oraz ci. że zewnętrznemu obserwatorowi lub nowemu członkowi grupy trudno je zrozumieć. Zupełnie ludzkie jest także pragnienie. która twierdzi. Obecnie trwają nadal konflikty na Bałkanach między Serbami. Taktykę tę często stosuje się do okiełznania opozycji. Jim Bakker i Tammy Faye Messner (uprzednio Bakker). Stanowisko takie łączy się zwykle z ładnym biurem. liberalni politycy. Kim więc są członkowie tego elektronicznego kościoła? Badania ankietowe i wywiady ujawniły dwie szerokie kategorie widzów: osoby. z ogromną częstotliwością. W czasie zimnej wojny propagandziści amerykańscy i sowieccy przedstawiali drugą stronę jako podżegaczy wojennych nie liczących się z prawami człowieka i godnością ludzką. Sukces programów chrześcijańskich polega na dokładnym dostosowaniu ich do potrzeb obu typów widzów. Gdy tylko utworzą się takie tożsamości. którzy są wyczuleni na sprawy zasadnicze. a do trzeciej . lecz mogą występować na poziomach polityki państwowej i międzynarodowej. że na jej uniwersytecie procedury zatrudniania mają charakter dyskryminacyjny. oferując Biblie. lecz bez rzeczywistej władzy w danej organizacji . którzy są samotni lub doznali straty. które mogło ponieść szkodę wskutek.„my.na przykład miejsce w zarządzie lub stanowisko kierownika centrum do spraw kobiet. którzy już wierzą. Adolf Hitler potrafił wytworzyć silną tożsamość niemiecką. niech lepiej działają w tej sprawie wspólnie" . nowi pracownicy. którą w sposób najbardziej jednoznaczny wyraża duchowny-przywódca. przywrócenie modlitwy w klasie szkolnej). kobiety. Zadowalającą tożsamość własną jako kogoś należącego do „ludu wybranego przez Boga" można uzyskać oglądając i abonując programy religijne. usunięcie ze szkół tego państwa nauczania o ewolucji. idąc do jednej osoby i mówiąc . nie jest to ściśle rzecz biorąc moralna większość. nalepki i znaczki PTL. papierem firmowym. a może nawet z miejscem do parkowania.) Wyniki są całkiem opłacalne. że w typowym programie przedstawia się prośby o datki w wysokości przeciętnie 189. Chociaż jest to wielka liczba widzów (szacuje się. Na przykład taki współczesny Machiavelli może nastawiać jedną grupę przeciw drugiej. Sprytny polityk biurowy może być tak zuchwały. wymyślając zagrożenie „żydowskie" i „komunistyczne". tacy jak Orał Roberts. podzielanymi wspólnie uczuciami (radość z samorzutnych. Odnieśli oni sukces określając wizerunek „chrześcijanina". które już nawróciły się na chrześcijaństwo. w połączeniu ze sprzedażą Biblii za cenę przeciętnie 191. swego przesłania handlowego . i coraz bardziej uzależniona od korporacji lub uniwersytetu pod względem środków materialnych i poczucia tożsamości. sekretarkami. opozycja zostaje rozbrojona. zasada „ziarna wiary". W przybliżeniu 10 milionów Amerykanów (czyli 4% ludności Stanów Zjednoczonych) regularnie ogląda programy chrześcijańskie. (Jerry Falwell uzyskał tytuł „największego akwizytora Pana Boga". którzy posługują się telewizją nie tylko do głoszenia ewangelii. mały.Sąd Najwyższy. jest związana z postawami politycznymi (zwykle konserwatywnymi. gdzie stawki są dużo wyższe. że tworzy tymczasowe. Niestety granfalony nie są ograniczone do biur przedsiębiorstw. lecz raczej. musimy trzymać się razem". czyli dawania pieniędzy. zmienne tożsamości grupowe. Tożsamość ta. Biorąc pod uwagę ogłuszający gwar współczesnej rzeczywistości.19 dolarów. lecz potencjalnie zyskowny segment rynku. przekonaniami religijnymi (dosłowna interpretacja Biblii. Współczesnymi mistrzami granfalonu są telekaznodzieje — chrześcijańscy duchowni fundamentalistyczni. by należeć do różnych . książki.a wszystko w dążeniu do zapewnienia poparcia jakiejś propozycji. jest to sposób na zastąpienie. lecz także do propa10 gowania. Jimmy Swaggart. Rozpatrzmy na przykład przypadek działacza społecznego. jest rzeczą zupełnie ludzką starać się zredukować ogromne ilości odbieranych przez nas informacji do rozsądniejszego poziomu przez kategoryzowanie ich i etykietowanie.Często te zróżnicowania w miejscach pracy mogą być tak błahe. i kładąc nacisk na wspólne dziedzictwo „aryjskie". W 1980 roku cztery główne programy religijne zebrały ponad ćwierć miliarda dolarów. celami (tworzenie państwa chrześcijańskiego. naprawienie lub zracjonalizowanie swojego pojęcia o sobie. lub feministki. homoseksualiści. Wizerunkiem tym może następnie posługiwać się telekaznodzieja do sprzedawania i promowania produktów i idei. że Jezus w ciągu całego życia głosił swoją naukę do nie więcej niż 30 tysięcy dusz). musimy strzec się starej gwardii". materiałami biurowymi. takimi jak przeciwstawianie się aborcji i popieranie silnej obrony narodowej). „mówienie językami")".

grup i być dumnym z członkostwa w tych grupach. Takie odczucia mogą mieć pozytywne konsekwencje: hasło „My jesteśmy światem" i wielogodzinne akcje dobroczynne w telewizji (telethonś) Jerry'ego Lewisa pozwoliły zebrać miliony dolarów na szlachetne cele, odwołując się do naszych obrazów własnego ja, jako opiekuńczych, skłonnych do pomocy obywateli całego świata. Wielu wiernych z kościołów, meczetów i synagog znajduje poczucie sensu oraz identyfikację religijną w karmieniu głodnych, opiekowaniu się mniej szczęśliwymi i wyjmowaniu belki najpierw z własnego oka. Jednak w innych przypadkach granfalony mogą być narzędziem manipulacji mającej nakłonić nas, żebyśmy nabywali niechciane produkty, głosowali na kandydatów nie mających kwalifikacji i nienawidzili niewinnych ludzi. Co można zrobić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że staniemy się ofiarą taktyki granfalonu? Oto pięć prostych, praktycznych reguł, które mogą pomóc. Po pierwsze, miej się na baczności przed tymi, którzy starają się tworzyć grupy minimum i określać ciebie jako należącego do pewnej kategorii. Jest wiele sposobów określania i etykietowania („szufladkowania") ludzi. Zadaj sobie samemu pytanie: „Dlaczego proponowana jest właśnie ta szczególna etykietka?". Po drugie, postępuj zgodnie ze starą maksymą praw obywatelskich: „Patrz tam, gdzie jest nagroda". Staraj się powiązać swoje poczucie własnej wartości z osiągnięciem celu - czy to będzie nabycie towaru wysokiej jakości za rozsądną cenę, czy dobro społeczne - a nie z utrzymaniem obrazu własnego ja. Po trzecie, nie stawiaj całego swojego poczucia własnej wartości na jedną kartę, na jeden granfalon - to mogłoby prowadzić do fanatyzmu. Po czwarte, szukaj wspólnej płaszczyzny - celów, które byłyby możliwe do zaakceptowania zarówno dla grupy własnej, jak i dla grupy obcej -jako środka do zredukowania ważności granic grupy. J na koniec, staraj się myśleć o członku grupy zewnętrznej jako o jednostce, osobie, kimś, kto może mieć więcej wspólnego z tobą, niż mogłeś poprzednio sądzić. .:••'.

26
Poczucie winy ułatwia sprzedawanie
Podczas organizowanej co roku przez skautki akcji sprzedaży herbatników trzynastoletnia Elizabeth Brinton sprzedała 11200 paczek herbatników. Gdy zapytano ją, jak to zrobiła, Brinton odpowiedziała: „Trzeba patrzeć ludziom w oczy i sprawić, by czuli się winni". Poczucie winy ułatwia sprzedawanie - to fakt dotyczący zasad perswazji, o którym zdają się intuicyjnie wiedzieć rodzice, nauczyciele, duchowni, osoby

kwestujące na cele dobroczynne oraz agenci sprzedający ubezpieczenia na życie. Jednak poczucie winy - poczucie, że jesteśmy odpowiedzialni za jakiś zły uczynek - może być używane do „sprzedawania" czegoś więcej niż tylko herbatniki i ubezpieczenia na życie. Poczucie winy może także sprawić, że przyznasz się do przestępstwa, którego nie popełniłeś, co niedawno wykryli psychologowie społeczni Saul Kassin i Katherine Kiechel1. W fascynującym eksperymencie Kassin i Kiecheł zapraszali studentów wyższej uczelni do swego laboratorium na badanie, którego przedmiotem wydawało się mierzenie czasu reakcji. Każdy student miał napisać na komputerze szereg liter, czytanych na głos przez innego studenta (który w rzeczywistości był współpracownikiem eksperymentatorów). Przed rozpoczęciem badania eksperymentator ostrzegał: „Nie dotykaj klawisza ALT, znajdującego się w pobliżu klawisza spacji, bo program wysiądzie i dane zostaną utracone". I oto, mniej więcej po minucie wprowadzania danych, komputer rzekomo ulegał awarii i przestawał działać. Zrozpaczony eksperymentator oskarżał badanego o naciśnięcie zakazanego klawisza ALT. Wszyscy badani początkowo zaprzeczali temu oskarżeniu. Następnie eksperymentator majstrował przy klawiaturze, potwierdzał, że dane zostały utracone, i pytał: „Czy stuknąłeś w klawisz ALT?". Następnie proszono badanego, żeby podpisał odręcznie napisane przyznanie się do winy o treści: „Stuknąłem w klawisz ALT i spowodowałem uszkodzenie programu. Dane zostały utracone", informując go, iż spowoduje to, że zatelefonuje do niego kierownik badania. Ilu badanych przyznało się do zbrodni, której nigdy nie popełnili? Kassin i Kiechel stwierdzili, że aż 69% badanych podpisało to przyznanie się do winy. Co więcej, 28% badanych powiedziało później innemu studentowi (rzekomo nie mającemu nic wspólnego z tym eksperymentem), że stuknęli w zły klawisz i zniszczyli badanie. Innymi słowy, badani ci rzeczywiście uwierzyli, że popełnili to wykroczenie, przy czym niektórzy z nich opisywali nawet szczegółowo, jak doszło do tego, że stuknęli w klawisz ALT. Kassin i Kiechel znaleźli dwa czynniki, które zwiększały prawdopodobieństwo, że piszący na komputerze badany podpisze fałszywe przyznanie się do winy. Po pierwsze, jeśli badanych proszono, żeby wprowadzali dane w szybkim tempie, wówczas ich przyznanie się było bardziej prawdopodobne. Po drugie, co być może jest najbardziej interesujące, wskaźniki przyznawania się do winy gwałtownie wzrastały, jeśli badanym przedstawiano fałszywy, obciążający materiał dowodowy - tzn. mówiono im, że drugi student, który czytał na głos litery, widział, że nacisnęli klawisz ALT. Policja zwykle stosuje tę taktykę podczas przesłuchiwania podejrzanych, starając się wywołać w nich przekonanie, że posiada dowody ich winy (którymi często nie dysponuje). Oczywiście, jest to tylko eksperyment psychospołeczny. Takie rzeczy nie mogłyby się zdarzyć w życiu realnym, w którym stawki są dużo wyższe, a ludzie mają więcej do stracenia niż tylko zaliczenie jakichś zajęć. Nie bądź tego taki pewny i nie zakładaj się o swoje życie ani wolność, bo mógłbyś dowiedzieć

się czegoś, o czym Brad Page przekonał się na własnej skórze: poczucie winy, nawet jeśli zostało wywołane bezpodstawnie, może skłonić daną osobę do podporządkowania się żądaniu policji, żeby przyznała się do popełnienia zbrodni. Rankiem 4 września 1984 roku Brad i jego narzeczona, Bibi Lee, postanowili pójść pobiegać ze swym przyjacielem Robinem w Redwood Park w Oakland. Brad i Robin, obaj dobrzy biegacze, po paru chwilach stracili Bibi z oczu, więc zatrzymali się, żeby poczekać, aż ich dogoni. Po kilku minutach czekania, zaniepokoili się, zawrócili i zaczęli jej szukać. Park ten jest duży, ma kilka szlaków, które wiją się przez las. Brad i Robin przypuszczali, że Bibi mogła przez pomyłkę zboczyć z głównego szlaku. Kiedy nie mogli jej znaleźć, postanowili wrócić na parking i poczekać przy samochodzie, myśląc, że w końcu tam przyjdzie. Po długim oczekiwaniu Brad zdecydował, że skuteczniej mógłby jej szukać przy użyciu samochodu, więc poprosił Robina, żeby czekał na parkingu na wypadek, gdyby Bibi tam przyszła ich szukać, a sam objechał park dookoła. Po mniej więcej piętnastu minutach wrócił, informując, że nadal nie zdołał jej znaleźć. Czekali na nią jeszcze przez około pół godziny. Następnie Brad zaproponował, żeby pojechali z powrotem do domu. Sądził, że Bibi mogła z łatwością wrócić do domu autobusem; ponadto, jak przyznał później, był trochę zły na Bibi, ponieważ podejrzewał, że mogła ona zniknąć umyślnie, aby go ukarać za jakąś drobną sprzeczkę, do której doszło między nimi wcześniej tego samego dnia. Pięć tygodni później znaleziono ciało Bibi w płytkim grobie, w porośniętej lasem części Redwood Park. Kto zabił Bibi Lee? Mógł to uczynić seryjny morderca, który działał w tej okolicy. Istotnie, pewna kobieta zeznająca jako naoczny świadek podała, że widziała krzepkiego, brodatego mężczyznę (pasującego do opisu tego seryjnego mordercy) wciągającego do furgonetki młodą kobietę, odpowiadającą opisowi Bibi; w czasie tego zdarzę* ni a świadek nie była pewna, czy jest to czynność żartobliwa czy agresywna, więc nie zadała sobie trudu, dopóki nie przeczytała o zniknięciu Bibi. Gdy jednak czas upływał, a nie było nowych podejrzanych, policja wezwała Brada Page'a na dodatkowe przesłuchanie. Rozumowali oni w sposób następujący: Page mógł znaleźć Bibi w ciągu tych piętnastu minut, gdy zostawił Robina czekającego na parkingu i mógł zabić ją w napadzie gniewu. Po nakłonieniu Brada Page'a do zrezygnowania ze swego prawa do adwokata („My wszyscy tutaj jesteśmy przyjaciółmi, prawda?"), przesłuchujący go policjanci kazali mu kilkakrotnie powtórzyć jego relację. W czasie tego przesłuchania ciągle pytali go, jak mógł zostawić swoją dziewczynę samą w parku i wrócić do domu*. Brad miał okropne poczucie winy i kilkakrotnie powie* Jeden z autorów tej książki (E. Aronson) zeznawał na procesie Brada Page'a jako ekspert w zakresie perswazji bez stosowania przymusu (noncoercive persuusion), i w związku z tym miał dostęp do taśm magnetofonowych z zarejstrowanymi przesłuchaniami.

dział: „To był największy błąd w moim życiu!". Za każdym razem, kiedy zadawano mu to pytanie, jego poczucie winy zdawało się wzrastać. Na koniec przesłuchujący go powiedzieli Bradowi, że późnym wieczorem tego dnia, gdy zniknęła Bibi, widziano go w pobliżu miejsca, gdzie potem znaleziono płytki grób, i że jego odciski palców znaleziono na kamieniu, który był narzędziem morderstwa. Podobnie jak w przypadku fałszywych dowodów obciążających użytych w eksperymencie Kassina i Kiecheł, żadne z tych twierdzeń nie było prawdziwe. Brad powiedział, że nie pamięta wcale, żeby tego wieczoru wychodził z domu, i że nie ma pojęcia, w jaki sposób jego odciski palców mogłyby się znaleźć na narzędziu zbrodni (nie wiedział nawet, co było tym narzędziem). Nie miał jednak żadnego powodu, aby nie ufać przesłuchującym go policjantom, więc - co zupełnie zrozumiałe - zmieszał się okropnie i zapytał ich, czy to możliwe, żeby ktoś popełnił jakąś straszną zbrodnię, taką jak ta, a potem „wymazał ją z pamięci". Przesłuchujący poinformowali go, że takie rzeczy zdarzają się często, i że mogłoby pomóc mu w przypomnieniu sobie tych okoliczności, i w końcu przynieść ulgę jego nieczystemu sumieniu, gdyby zamknął oczy i spróbował wyobrazić sobie, w jaki sposób mógłby zabić Bibi, gdyby ją zabił*. Brad zrobił to, co mu powiedziano, wymyślając (jak to czynili niektórzy badani w eksperymencie Kassina i Kieche) przebieg wydarzeń, który później określił jako scenariusz wzięty z wyobraźni (imaginative scenarió). Po dwóch godzinach od tego rzekomego przyznania się, gdy mu powiedziano, że policja uważa je za przyznanie się do popełnienia zbrodni, wydawał się naprawdę zaskoczony i natychmiast je odwołał. Policja nadal uważała to za przyznanie się do winy, chociaż bardzo wiele ważnych szczegółów nie zgadzało się z rzeczywistymi dowodami rzeczowymi. Brad Page został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Sędziowie przysięgli nie byli w stanie rozstrzygnąć, czy to przyznanie się było autentyczne czy nie, i proces uznano za nieważny. W drugim procesie sędziowie przysięgli także byli zdezorientowani; naradzali się przez sześć dni, zanim w końcu rozstrzygnęli, że chociaż oskarżony nie był winny morderstwa, to jednak był winien nieumyślnego pozbawienia życia! Brad Page został skazany na więzienie. Pomimo licznych prób wznowienia sprawy, podejmowanych przez adwokatów i media, odsiedział cały wyrok. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić z absolutną pewnością, że Brad Page nie zabił Bibi Lee. Jesteśmy jednak przekonani, że jego przyznanie się do winy nie było autentyczne. Ponadto mamy dość dobre wyjaśnienie, dlaczego podporządkował się życzeniu policji, żeby wyobrazić sobie, w jaki sposób mógłby zabić
* Trzeba podkreślić, że jest to jedyny aspekt przesłuchania, który jest sporny; przesluchający zaprzeczają temu, że sformułowali te instrukcje w sposób hipotetyczny, podczas gdy Brad Page uparcie twierdzi, że właśnie tak uczynili. Niefortunnie (i z niewyjaśnionych przyczyn) policja wyłączyła magnetofon w czasie tej części przesłuchania, nie jest więc możliwe uzyskanie obiektywnego materiału dowodowego odnoszącego się do tej różnicy zdań.

Bibi. Poczucie winy, czy to rzeczywistej, czy wyimaginowanej, prowadzi do uległości. Podczas przesłuchania postarano się, żeby Brad Page czuł się winny z tego powodu, że odjechał i zostawił Bibi samą. „Chcesz powiedzieć, że naprawdę odjechałeś i zostawiłeś ją samą?" Jest prawdopodobne, że to poczucie winy zwiększyło jego podatność na wpływ przesłuchujących. Przypadek Brada Page'a nie jest wyjątkowy2. Policyjne podręczniki prowadzenia przesłuchań zalecają, żeby grać na poczuciu winy podejrzanego i sugerować mu, że znaleziono obciążające go dowody (nawet gdy ich nie znaleziono). Badania ankietowe wykazują, że dowód w postaci przyznania się odgrywa rolę w większości procesów, a w umysłach sędziów przysięgłych stanowi jeden z najmocniejszych i najbardziej obciążających rodzajów dowodów przeciw oskarżonemu. Niestety niektóre przyznania się są fałszywe, co często ujawniają badania nad niesłusznie uwięzionymi niewinnymi osobami3. W jaki właściwie sposób poczucie winy funkcjonuje jako narzędzie propagandy? Wpływ poczucia winy na uległość wykazano w serii pomysłowych eksperymentów, które przeprowadzili Merill Carlsmith i Alan Gross4. Nakłaniali oni badanych, żeby aplikowali innej osobie szereg bolesnych wstrząsów elektrycznych w ramach eksperymentu nad nauczaniem. (W rzeczywistości nikomu nie wymierzano wstrząsów, lecz u badanych wywołano przekonanie, że wstrząsy są prawdziwe). Takie doświadczenie niewątpliwie wzbudzało u badanych poczucie winy z powodu ich zachowania. Innym badanym, „nie mającym poczucia winy", polecono tylko, żeby włączali brzęczyk w celu poinformowania o złej odpowiedzi. Następnie „ofiara wstrząsów" prosiła wszystkich badanych, żeby zatelefonowali na specjalny numer, składając w ten sposób datek na rzecz Komitetu Ratowania Lasu Sekwojowego. Wyniki wykazały, że ci badani, u których wzbudzono poczucie winy, trzy razy częściej stosowali się do tej prośby, niż badani nie mający poczucia winy, Poczucie winy ułatwia „sprzedawanie"! Dlaczego poczucie winy jest tak skuteczne w motywowaniu zachowania ludzi? Carlsmith i Gross doszli do wniosku, że są co najmniej trzy możliwe wyjaśnienia, dlaczego poczucie winy ułatwia „sprzedawanie": 1) współczucie, czyli uczucie żałowania ofiary; 2) potrzeba restytucji, czyli odczuwanie potrzeby wynagrodzenia złego uczynku; oraz 3) zgeneralizowane poczucie winy, czyli pragnienie naprawienia obrazu ja, zaszarganego przez jakieś wykroczenie. W drugim badaniu Carlsmith i Gross rozdzielili te trzy wyjaśnienia, zmieniając w sytuacji eksperymentalnej to, kto popełnia wykroczenie przeciw komu. Aby wzbudzić współczucie dla ofiary, niektórym badanym polecono obserwować kogoś, komu trzecia osoba rzekomo wymierzała wstrząsy; następnie „ofiara" ta prosiła ich, by pomogli ratować sekwoje. Aby wzbudzić potrzebę restytucji u innych badanych, najpierw wywołano przekonanie, że wymierzają wstrząsy pewnej osobie, a potem ta „ofiara" prosiła ich, by pomogli ratować sekwoje. Aby wzbudzić zgeneralizowane poczucie winy,

w trzeciej grupie badanych, także wywołano przekonanie, że aplikują wstrząsy pewnej osobie, lecz tym razem prośbę o ratowanie sekwoi przedstawiała inna osoba, która nie była związana z wymierzaniem wstrząsów. Wyniki wykazały niewielką uległość u tych badanych, którzy odczuwali tylko współczucie dla ofiary. Jednak ci badani, którzy albo odczuwali potrzebę restytucji, albo doświadczali zgeneralizowanego poczucia winy, istotnie częściej deklarowali, że będą telefonować większą ilość razy w celu ratowania sekwoi. Co się dzieje, kiedy ofiara wykroczenia wybacza stronie winnej? Chociaż może to się wydawać dziwne, to jednak jest bardziej prawdopodobne, że osoba winna wykroczenia zastosuje się do prośby, gdy wszystko zostało wybaczone. Wybaczanie winy i uległość były niedawno badane w eksperymencie, który przeprowadzili Brad Kelln i John Ellard5. U studentów wyższej uczelni wywołano przekonanie, że obchodzili się nieostrożnie z aparaturą naukową i wskutek tego zepsuli eksperyment. Podobnie jak w badaniu Carlsmitha i Grossa, ci studenci, którzy czuli się winni nieostrożnego obchodzenia się z aparaturą, częściej stosowali się do prośby, by pomóc eksperymentatorowi w innym badaniu, niż studenci, którzy nie uszkodzili aparatury. Ale tu pojawiła się interesująca nowość. Jednej grupie studentów wybaczono ich rzekome wykroczenie. Eksperymentator powiedział im: „Nie przejmujcie się tym. Wszystko w porządku". Co byś zrobił w takiej sytuacji? Często akt wybaczenia traktuje się jako „zmazanie winy" - ten, kto dopuścił się wykroczenia, zostaje uwolniony od poczucia winy, a osobę, która mu wybaczyła, uważa za przyjaciela. Jednakże Kelln i Elłard stwierdzili coś wręcz przeciwnego. Udzielone badanym przebaczenie stawało się podwójnym obciążeniem: po pierwsze czuli się winni uszkodzenia aparatury, a po drugie, nie zaproponowano im żadnej możliwości zrekompensowania tej szkody badaczowi. Jedynym sposobem wynagrodzenia jej i pokazania, że są „porządnymi" ludźmi, było zastosowanie się do prośby eksperymentatora, aby wykonać więcej pracy. I uczynili to, deklarując wykonanie prawie dwa razy większej pracy niż inni studenci w tym badaniu. Jednak wszystkie te poczucia winy niosły pewne koszty. Kiedy studentom wybaczono ich wykroczenie, zaczynali odczuwać niechęć do eksperymentatora - osoby, która rozgrzeszyła ich z dokonanego przez nich „przestępstwa". Widocznie ludzie nie lubią osób, wobec których czują się zobowiązani do wdzięczności. Należy zauważyć, że inna, powszechnie spotykana reakcja na poczucie winy wywołane popełnieniem wykroczenia przeciw innej osobie, polega na przypisywaniu negatywnych cech ofierze. Na przykład w eksperymencie Keitha Davisa i Neda Jonesa proszono studentów, żeby obserwowali rozmowę przeprowadzaną z innym studentem, a następnie powiedzieli mu, że uważają 6 go za osobę płytką, nudną i nie zasługującą na zaufanie . Głównym rezultatem, jaki uzyskano w tym eksperymencie, było stwierdzenie, że badanym, którzy zgłosili się do tego zadania ochotniczo, udało się przekonać siebie samych, że nie lubią ofiary swego okrucieństwa. Innymi słowy, po zaatakowaniu przez nas innej osoby szukamy sposobów uzasadnienia (czy „uczynienia słusznym")

naszego postępowania. Jednym z takich sposobów jest obarczanie osoby, którą zaatakowaliśmy, winą za nasze zachowanie: osoba ta jest głupia lub nieostrożna, lub zla, lub jakakolwiek inna, i dlatego zasłużyła na z!e potraktowanie jej przez nas; tak więc nasze niewłaściwe zachowanie jest usprawiedliwione. Ofiara staje się kozłem ofiarnym naszego poczucia winy. Umiejętni propagandziści starają się, żeby ta racjonalizacja służyła ich celom. Siła perswazyjna poczucia winy, podobnie jak w przypadku innych apeli emocjonalnych, wynika z jego zdolności do ukierunkowania naszych myśli i naszej energii. Gdy czujemy się winni, wówczas zwracamy zazwyczaj niewiele uwagi na siłę przekonywania argumentacji, na zalety sugerowanego sposobu postępowania, za to nasze myśli i działania ukierunkowane są na usunięcie poczucia winy - żeby jakoś uczynić to, co robimy, słusznym lub żeby robić to, co słuszne. Wpadamy w pułapkę racjonalizacji. Poczucie winy może być wykorzystywane do celów prospolecznych. Wyobraź sobie społeczeństwo, w którym nikt nie odczuwa wyrzutów sumienia z powodu jakiekolwiek popełnionego przez siebie wykroczenia. Wielu komentatorów wydarzeń społecznych zwróciło uwagę na to, że przyczyną sukcesu kampanii Martina Luthera Kinga, mającej na celu zniesienie segregacji rasowej na Południu Stanów Zjednoczonych, było — po części - poczucie winy wzbudzone u wielu białych południowców, kiedy uczestnicy jego akcji, przeprowadzanych bez użycia przemocy, byli pałowani, polewani wodą z sikawek strażackich i atakowani przez psy policyjne. Niemniej jednak wiele skutków poczucia winy nie ma oczywiście charakteru pozytywnego; w wielu przypadkach poczucie winy jest niezasłużone. Poczucie winy można wzbudzić przypominając danej osobie o starych grzechach, które dawno zostały odpokutowane, wyolbrzymiając drobne wykroczenia lub sprawiając, że dana osoba wydaje się odpowiedzialna za przestępstwo, którego nie popełniła. Kiedy jesteśmy pełni poczucia winy, nasze myśli i zachowania są ukierunkowane na pozbycie się tego poczucia. Ostatecznym rezultatem jest w najlepszym razie manipulacja naszym zachowaniem, a być może, w najgorszym przypadku, długotrwałe nadwerężenie naszego szacunku do siebie lub nawet utrata naszej wolności.

27
Jaki wpływ ma jeden podarowany kwiat?
A. C. Bhaktivedanta spędził dużą część swego życia w Indiach jako dyrektor odnoszącego sukcesy przedsiębiorstwa farmaceutycznego. Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku, po opuszczeniu żony i rodziny oraz przyjęciu

imienia swami (nauczyciel) Prabhupada, przyjechał do Ameryki i założył Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny, ruch poświęcony poprawianiu duchowego oblicza świata za pomocą śpiewów i miłości do boga Kriszny. Zaczynając od misji zlokalizowanej w witrynie na Lower East Side na Manhattanie, swami Prabhupada w ciągu niecałych dziesięciu lat potrafił zebrać środki na utworzenie ogólnoświatowej sieci ponad stu świątyń wspólnot 1 ruchu Hare Kriszna, w tym czterdziestu w Stanach Zjednoczonych . Głównym źródłem dochodów Prabhupady w tym okresie szybkiej ekspansji były darowizny od członków społeczeństwa i sprzedaż towarów o charakterze religijnym, w tym dwóch najbardziej popularnych pozycji, a mianowicie magazynu „Back to Godhead" („Z powrotem do bóstwa") oraz artystycznego wydania „Bhagavat Gita". Sukces ruchu Hare Kriszna jest tak niezwykły ze względu na personel, który swami zatrudnił do sprzedaży towarów swego towarzystwa. Swami Prabhupada wybrał ludzi młodych - często nastolatków, wielu z problemami psychologicznymi; ubrał ich w żółto-pomarańczowe szaty, święte paciorki i sandały B. F. Goodricha, mężczyznom ogolił głowy, karmił ich pożywieniem składającym się głównie z jarzyn (zwłaszcza fasoli, grochu, soczewicy i ciecierzycy), a następnie wysłał ich na place targowe, śpiewających, tańczących i recytujących „Hare Kriszna". Czy kupiłbyś egzemplarz „Bhagavad Gita" (lub cokolwiek innego) od agenta zbytu w żółto-pomarańczowych szatach, z głową porośniętą krótką szczeciną i recytującego śpiewnie? Na pewno nie. Personel sprzedaży ruchu Hare Kriszna łamie prawie wszystkie (z wyjątkiem jednej) zasady perswazji omawiane w tej książce: sprzedający zajmują niską pozycję pod względem wiarygodności źródła, niską pod względem atrakcyjności interpersonalnej i sympatii, oraz wysoką pod względem interesu własnego. W jaki sposób swami Bhaktivedanta nakłonił tysiące ludzi, by oddali swoje ciężko zarobione pieniądze na finansowanie jego duchowego królestwa? Robert Cialdini, jeden z wybitnych światowych autorytetów w dziedzinie technik 2 wywierania wpływu, także zastanawiał się, jak on to zrobił . Początkowo - zwraca uwagę Cialdini — członkowie ruchu Hare Kriszna nagabujący ludzi 0 datki raczej nie odnosili sukcesów. Istotnie, wiele miast wydało przepisy 1 rozporządzenia zakazujące członkom ruchu Hare Kriszna żebrania, a nawet zakazano im wstępu do pewnych części miasta, zwłaszcza portów lotniczych. Od czasu do czasu wybuchały bójki między mieszkańcami miast i członkami ruchu Hare Kriszna. Wszystko to, według Cialdiniego, zmieniło się diametralnie, gdy członkowie tego ruchu odkryli jeden z najskuteczniejszych stosowanych w społeczeństwie sposobów perswazji, który pozwolił zarówno przezwyciężyć negatywny wizerunek ruchu Hare Kriszna, jak i wcisnąć, po zawyżonej cenie, w ręce wielu zmęczonych podróżnych egzemplarz „Bhagavad Gita". Używana przez nich technika perswazji wykorzystywała tak zwaną normę wzajemności. Norma jest to szczegółowa wskazówka dotycząca sposobu postępowania, na przykład: dawaj napiwek w wysokości 15% rachunku za obiad; nie wciskaj

Johnson. Jeśli łamiemy normę. Prezentacje handlowe takich rzeczy jak odkurzacze.mogą znacznie zwiększyć sprzedaż danego produktu. nie zastanawiając się specjalnie. dotrzymuj swoich zobowiązań). często odczuwamy silny lęk . sprzedawał prawie dwa razy więcej losów niż wtedy. przedsiębiorcy są chętni do rywalizacji) lub określoną kulturą (jedz widelcem. występują w wielu kulturach i społeczeństwach (kazirodztwo jest tabu. niezależnie od tego. zapewnia ona to.degustacja jakiegoś sosu czy soku pomarańczowego w supermarkecie. miał pełną szufladę drobnych gadżetów . nie czytaj korespondencji innych ludzi3. że jest się nielubianym4. przyjęcia pod patronatem firmy Tupperware. jak była spostrzegana jego atrakcyjność społeczna! W jaki sposób członkowie ruchu Hare Kriszna wykorzystywali normę wzajemności do nagabywania ludzi o pieniądze? Zupełnie zwyczajnie. samochody. zaczynały się od upominku od firmy (zwykle jakiegoś drobnego przedmiotu. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Lyndon B. Badanie Dennisa Regana ilustruje siłę perswazyjną normy wzajemności -jest to taktyka tak skuteczna. unikanie naszego towarzystwa i ostracyztn. produkowanego przez Tupperware) oraz daru od gospodarza przyjęcia (zakąski i napoje). że łamali oni normy społeczne dotyczące ubioru i interakcji społecznych). Jeśli „ofiara" próbowała go zwrócić. encyklopedie czy nieruchomości na wybrzeżu Florydy często zaczynają się od podarowania jakiejś nagrody. taniej szczoteczki. członek Hare Kriszny : odmawiał. Członkowie ruchu Hare Kriszna nie są jedynymi. który spędził wiele godzin w porcie lotniczym obserwując członków ruchu Hare Kriszna w akcji. Jeden z mężczyzn był w rzeczywistości pomocnikiem eksperymentatora i na początku badania starał się uczynić siebie niesympatycznym (zachowując się niegrzecznie i nietaktownie wobec innej osoby) lub sympatycznym (zachowując się uprzejmie i taktownie wobec innej osoby). kiedy znajdujemy się w sytuacji przekraczania jakiejś normy. dla których normę tę spotyka się w tak wielu kulturach. dlaczego to czynimy. albo przynosił dwie butelki Coli i mówił: „Zapytałem go (eksperymentatora).stałego elementu lat trzydziestych XX wieku . Organizacje charytatywne i partie polityczne. Wręczał te pamiątki zarówno przyjaciołom. jak i gospodarza (który otrzymywał podarunek od firmy. Zawsze zaczynał on od podarowania właścicielowi domu małej. czy mógłbym przynieść sobie Colę. że wciśnięto jej w rękę lub przypięto do ubrania kwiat.uczucie. a czasami nawet kara fizyczna. nie oddawaj moczu publicznie. więc kupiłem także jedną dla ciebie". Być może jednym z powodów. którego przedmiotem były rzekomo „sądy estetyczne". gdy nie przynosił mu Coli. która rozpoczyna wymianę. Wielu profesorom uniwersytetów zostanie przesłany bezpłatny egzemplarz tej książki. w nadziei. że gdybyś po obejrzeniu tej reklamy chciał wypróbować nasz produkt. którzy stosują normę wzajemności do celów perswazyjnych. Jak można było się odwdzięczyć za tę uprzejmość? Oczywiście ofiarowując datek na rzecz Towarzystwa lub nabywając atrakcyjne wydanie „Bhagavad Gita". a nie pałeczkami. Wyniki wykazały. że bezpłatne próbki . Fenomen lat pięćdziesiątych XX wieku. że osoba. a my wyślemy ci paczkę". więzienie. mówiąc: „To nasz podarunek dla ciebie". Obaj „badani" oceniali przezrocza przedstawiające dzieła sztuki przez około pięć minut. W końcu możemy stosować się do danej normy prawie automatycznie. spowodowaną tym. Norma wzajemności reguluje w danej kulturze wymianę. takiej jak atlas drogowy. o datek.breloczków. czy chciałby kupić parę losów loteryjnych. Istotnie. że może przezwyciężyć nawet wpływ tego. po prostu dawali upatrzonemu obiektowi swego oddziaływania podarunek w postaci kwiatu. Emitowana niedawno telewizyjna reklama pewnego środka przeciw nadkwasocie zaczynała się od stwierdzenia. którego chcielibyśmy uniknąć. plotki i wyśmiewanie. która nagłe stwierdzała. wygnanie lub śmierć. .który chodził od drzwi do drzwi sprzedając szczotki. najczęściej spotykamy się z jakąś formą sankcji i dezaprobaty społecznej — taką jak gniewne spojrzenie. wytwarzając w ten sposób społeczną relację „zobowiązania" czy „długu wdzięczności". jeśli goście kupili wystarczającą ilość jej produktów). które wygłaszał autorytatywnie wyglądający mężczyzna: „Jesteśmy tak pewni naszego produktu. kubków do kawy i piór z urzędową pieczątką. W jego eksperymencie dwóch studentów (płci męskiej) zgłaszało się na badanie. Wskutek tych sankcji nawet małe dziecko uczy się nie łamać norm. członek sekty śledził „ofiarę". Niektóre normy są powszechnie podzielane. po prostu zadzwoń do nas na bezpłatny numer. (Zwróćmy uwagę na reakcję niektórych ludzi na członków ruchu Hare Kriszna. Na masową skałę zaczęło się to zapewne od dobrze znanego „Człowieka ze Szczotkami Fullera" (Fuller Brush Mań). Jedną z takich norm jest norma wzajemności. to będziesz zobowiązany odwzajemnić tę uprzejmość i zrobić coś dla mnie". lub przesyłane pocztą próbki leku przeciw przeziębieniu czy szamponu . nie zostanie oszukana. że wyznaczą ją jako obowiązkową lekturę dla swoich studentów. nie produkuj w nadmiarze w tej wytwórni). Specjaliści od marketingu wiedzą. radio tranzystorowe lub próbna prenumerata ilustrowanego czasopisma. jak i znajomym. . Głosi ona: „Jeśli zrobię coś dla ciebie. kiedy proszą o wpłacanie pieniędzy na ich cele. Podarowany kwiat wywoływał poczucie zobowiązania i długu wdzięczności. znany powszechnie ze swej umiejętności wpływania na Kongres. Jak relacjonuje Cialdini. często przesyłają pocztą bezpłatne upominki w postaci znaczków i nalepek z chwytliwymi hasłami.się przed ludzi stojących w kolejce do kina. że kiedy pomocnik eksperymentatora dawał drugiemu studentowi butelkę Coli i w ten sposób odwoływał się do normy wzajemności. co miało na celu aktywizowanie normy wzajemności. jest jej wartość dla społeczeństwa. po czym pomocnik eksperymentatora wymykał się z pokoju na parę minut i wracał albo z pustymi rękami. Często normy mogą być związane z określoną rolą (gotowanie to praca kobiet. on się zgodził. wskutek czego uczestnik przyjęcia czuł się zobowiązany zarówno wobec firmy. Dopiero wtedy prosił '. Pod koniec badania pomocnik pytał prawdziwego badanego.

Naszą główną motywacją jest unikanie uczucia niepokoju. W jednym z badań prosili oni przechodniów idących pasażem na terenie Arizona State University. Taki właśnie rezultat uzyskali Robert Ciałdini i Karen AscanP. lecz mogłaby doprowadzić do zaakceptowania przez większą liczbę potencjalnych krwiodawców kompromisowej propozycji . Po pierwsze. że pracujesz dla miejscowego banku krwi i chcesz sprawić. żeby ilość krwi ofiarowanej bankowi uległa zwiększeniu.] efekt kontrastu.oprócz tych babeczek otrzymasz jeszcze te kruche ciasteczka" i pokazywał kupującemu dwa kruche ciasteczka średniej wielkości. teraz twoja kolej. aby przekonać się. Poniższy przykład ilustruje sposób działania tej techniki. to nie wszystko . a „babeczki . Proszący daje do zrozumienia: „Właśnie zredukowałem moją prośbę z trzech lat oddawania krwi do tylko jednego razu.oddanie pół litra krwi nie wydaje się wcale takie złe w porównaniu z oddawaniem krwi w regularnych odstępach czasu przez najbliższe trzy lata. żebyś się odwzajemnił i zapłacił za ten samochód więcej niż zamierzałeś. powiedzmy. Jesteśmy ukierunkowywani tak. Technika ta była badana w serii pomysłowych eksperymentów. która podnosi koszt samochodu nawet o parę tysięcy dolarów. norma wzajemności jest skutecznym środkiem perswazji. jak i małej oferty. zamiast: „Czy to jest dobry interes?". wówczas proszono go (lub ją). bardzo dużą przysługę . Sprzedawcy często podwyższają wstępną żądaną cenę. I wiele osób będących obiektami takich oddziaływań czyni to! Sprzedawcy samochodów poznali wartość techniki „drzwiami w twarz".niż w przypadku niewystąpienia wcześniej z taką wygórowaną prośbą. przedstawienie na początku zarówno dużej prośby. W jednym z eksperymentów Burger zorganizował dobroczynny kiermasz. Teraz twoja kolej. natychmiastowe ustępstwo ze strony proszącego aktywuje normę wzajemności. że więcej osób zgodziło się oddać krew. gdy od razu mówił klientowi o kruchych ciasteczkach. Po drugie. powoduje [potem. nasadka do rolowania owoców lub wydrążacz do jabłek . Techniki „drzwiami w twarz" i „to nie wszystko" wykorzystują dwa podstawowe procesy psychologiczne. żeby odwzajemnić moje ustępstwo". Często stosowana w tych półgodzinnych filmach sztuczka polega na tym. kiedy najpierw przedstawiono im wygórowaną prośbę. Na początku negocjacji sprzedawca łaskawie rezygnuje z tej dodatkowej opłaty. inny produkt — komplet sześciu noży do steków. teraz twoja kolej. ponieważ ukierunkowuje nasze myśli i wnosi własną motywację oddziałującą na nasze myśli. Wyniki wykazały. red. Inne zastosowanie normy wzajemności można znaleźć w technice „to nie wszystko" (that's-not-all technigue). żeby myśleć: „Jak mogę spłacić mój dług wdzięczności?". Innym przechodniom mówiono od razu. i rzeczywiście ją oddało.na przykład o oddawanie krwi co dwa miesiące przez co najmniej trzy lata. I znów. podobny do tego. Pewną pomysłową wersję nazwano techniką „drzwiami w twarz" (door-ln-the-face technigue).przyp. rozdział 10) .zostaje zaprezentowany jako część tej oferty i jako ustępstwo na rzecz ciebie. ostateczna propozycja implikuje: „Właśnie dorzuciłem do swojej oferty dwa dodatkowe kruche ciasteczka. żeby albo: 1) oddali jutro jednostkę krwi. że cena wynosi 75 centów. albo 2) oddawali jednostkę krwi co dwa miesiące przez trzy lata. Stosując technikę „drzwiami w twarz" zacząłbyś od poproszenia o wyjątkową. 28 Serce wierne swym zobowiązaniom Wizyta sprzedawcy encyklopedii może być przykładem zastosowania wielu taktyk perswazji. sugestywnych słowach. żeby oddał(a) tylko jutro jednostkę krwi. zwiększając ją o dodatkową opłatę. Burger stwierdził. a kiedy prośba ta zostawała odrzucona przez przechodnia. że najpierw opisują one jakiś produkt . „Bezpłatny" atlas drogowy ofiarowany za wysłuchanie przedstawiciela handlowego aktywuje normę wzajemności. że kiedy sprzedawca oznajmiał. oddali jedną jednostkę krwi . teraz twoja kolej. Zalety takich książek są opisywane w entuzjastycznych. żebyś się odwzajemnił i kupił! Ogólnie rzecz biorąc. iż dwa kruche ciasteczka to dodatek (typu „to nie wszystko"). mówiono mu (lub jej).Jest wiele wariantów wykorzystania normy wzajemności do zwiększania podatności na perswazję. Oto przykład pokazujący. Teraz przyjrzyjmy się jeszcze jednej z tych norm. Kiedy jakiś przechodzień zatrzymał się i pytał o babeczki. Nie podano żadnych cen. który następuje przy stosowaniu „wabików" (zob. czy potrzebujesz tego czy nie. wówczas sprzedawał prawie dwa razy tyle babeczek i kruchych ciasteczek niż wtedy. liofilizator (odwadniacz) owoców lub inne podobne urządzenie i proponują jego zakup.mikser. Zanim jednak zdecydujesz. konsumenta. które przeprowadził Jerry Burger6. Podobnie. po przedstawieniu „właściwej" prośby czy oferty . w technice „to nie wszystko". Taka prośba z pewnością zostałaby odrzucona (stąd nazwa „drzwiami w twarz"). na którym sprzedawano małe babeczki własnego wyrobu.żeby. powszechnie stosowanej w nadawanych późnym wieczorem telewizyjnych reklamach drobnych urządzeń kuchennych. Sprzedawca . spowodowanego przekroczeniem tej normy. że za 75 centów mogą dostać babeczki i dwa kruche ciasteczka. żebyś uczynił ustępstwo i dokonał zakupu". Zanim jednak klient zdążył odpowiedzieć. Wyobraź sobie. Inne normy mogą w podobny sposób motywować nasze myślenie. jak może być wykorzystywana zasada „dotrzymuj swoich zobowiązań". sprzedawca podnosił rękę mówiąc: „Poczekaj. na czym ona połega. Podobnie filmy informacyjno-reklamowe często wykorzystują technikę „to nie wszystko".plus parę kruchych ciasteczek" brzmi lepiej niż tylko „babeczki".

Nie wiemy. że czujesz się trochę winny. ponieważ wyświadczenie niewielkiej uprzejmości stwarza nacisk. z pięcioprocentowym rabatem. iż później zaangażują się oni w tym kierunku bardziej. czy kupisz dzisiaj ten zestaw encyklopedii. to zakończę prezentację. Po paru tygodniach do każdego z tych właścicieli zgłosił się inny eksperymentator z ogromną. Co powinieneś uczynić? Można go skłonić. iż człowiek ten z pewnością odmówi. Sprzedawca przystępuje do zadawania serii pytań. żeby nasze postępowanie było konsekwentne. Od tej chwili ów oficjalnie wyglądający papier jest traktowany jako twoje zamówienie zestawu encyklopedii. W innej grupie właścicieli każdy z badanych został najpierw „rozmiękczony" przez eksperymentatora. do których zwrócono się z taką prośbą. W innym badaniu stwierdzono. że praca.. to byłoby. czy nie. nawet wtedy. oficjalnym formularzu. polegający na wykorzystaniu zgody ludzi na wyświadczenie drobnej uprzejmości do nakłonienia ich. Zerowanie na naszym poczuciu zobowiązania czy zaangażowania jako metoda perswazji często przebiega stopniowo. Gdy ludzie już się w ten sposób zaangażują. aby być „osobą słowną". często czujemy się zakłopotani. Na ogół dla nas wszystkich ważne jest. żebyś wymyślił mnóstwo powodów uzasadniających (przynajmniej według ciebie) posiadanie zestawu encyklopedii. To prawda. Podobne rezultaty przy użyciu tej techniki uzyskano w badaniach nad składaniem ofiar na cele charytatywne i nad głosowaniem w wyborach. Ten proces. Czynność ta ma na celu zaangażowanie tej osoby w daną „sprawę". do których podchodzono z prośbą o datek bez takiego wcześniejszego przygotowania2. Gdy ją odczytujesz. to znaczy być konsekwentnym i dotrzymywać swoich zobowiązań. gdy jest to wyraźnie marne zobowiązanie. że można zwiększyć prawdopodobieństwo. czy będą głosować w wyborach. to fakt ten zwiększa prawdopodobieństwo. ja bym. Jednak możemy się założyć. które mają . I znów robisz to półautomatycznie. rdzawoczerwony czy czarny? Ze złoceniami czy bez? Z oprawą podwójnie wzmocnioną czy bez?" i tak dalej. hmm. Ponieważ podpisanie petycji jest rzeczą łatwą.zachęca cię. aby zaangażował się w tę pracę w znacznie mniejszym stopniu . a to z powodu odczuć. Pułapka racjonalizacji schwytała jeszcze jedną niepodejrzewającą niczego ofiarę. jeszcze jedno. Byłoby naprawdę pomocne.aby wykonał coś tak łatwego. ale sprzedawca zdaje się tak myśleć . Jednak jeden z najsilniejszych zapewne bodźców skłaniających do kupna pojawia się po prezentacji handlowej. uczynili to prawie wszyscy. jakie cechy encyklopedii podobałyby się panu. że chcielibyśmy mieć encyklopedię. prawie dwa razy więcej osób złożyło następnego dnia datki na ten cel niż w grupie ludzi. iż twoje dzieci i inne kochane przez ciebie osoby nie mają jeszcze dostępu do świata wiedzy. Aha. Jąkasz się. Badacze kontaktowali się z potencjalnymi wyborcami i prosili ich o sformułowanie przewidywania. iż ludzie będą głosować w wyborach. „Jaki kolor oprawy pan lubi . nie powiedzieliśmy. Przypuśćmy. no cóż". Sprzedawca kontynuuje: „No cóż. by spełnili poważniejszą prośbę. że chciałbyś zapewnić sobie czyjąś pomoc w jakimś poważnym przedsięwzięciu. jedynie 17% wyraziło zgodę. Eksperymentatorzy ci starali się nakłonić kilku właścicieli willi. których nakłoniono do noszenia w klapie znaczka reklamującego akcję zbierania funduszy na rzecz Amerykańskiego Towarzystwa Walki z Rakiem (American Cancer Society). że nie przyszłoby mu do głowy odmówić. brzydkie tablice z napisem: „Jedź ostrożnie". że kupimy encyklopedię. czy zamierzają iść na 3 głosowanie . ile dzisiaj kosztowałby pański zestaw encyklopedii. Kiedy cofamy nasze słowo. jest tak trudna i będzie wymagała tyle czasu i wysiłku. podczas gdy sprzedawca zaznacza twoje odpowiedzi na drukowanym.. których jest źródłem. „Jest tu szereg pytań dotyczących tego. opisanej w rozdziale 27). postępujemy zgodnie ze swoimi zobowiązaniami. trochę zdezorientowany: „No cóż. gdybym mógł uzyskać pańską opinię o naszej encyklopedii." i wręcza ci kawałek papieru z wypisaną odręcznie liczbą. jest to technika przeciwna pod względem swej formy do taktyki „drzwiami w twarz". aby w swoich ogródkach od strony ulicy umieścili ogromne. sprzedawca pyta: „Czy mam dzisiaj zamówić pański zestaw?". po trochu. aby wyrazić zgodę na oddanie większej przysługi . Fakt. brzydką tablicą.biały. Sprzedawca sugeruje: „Zobaczmy. Mój szef byłby naprawdę zadowolony. aby w ten sposób autoryzować swoje odpowiedzi?".w istocie spełniamy poważniejszą prośbę. że zgodzą się także spełnić poważniejszą prośbę. Na koniec tej indagacji pyta: „Czy mógłby pan podpisać inicjałami ten arkusz. Zjawisko to zademonstrowali Jonathan Freedman i Scott Fraser'. jeśli nie ma więcej pytań dotyczących tych książek.. którą w myśli przeznaczyłeś dla tej osoby. gdyby odpowiadał pan tak. lecz wiesz. Wielu z nas niewątpliwie przejrzy jego sztuczkę. Aby utrzymać pozytywną samoocenę. który „wetknął nogę w drzwi" skłaniając go do podpisania petycji w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa jazdy. określa się jako technikę „wetknięcia nogi w drzwi" {foot-in-the-door technigue.być może daliśmy mu więc jednak do zrozumienia. gdy ludzie zaangażują się w jakąś sprawę w niewielkim stopniu. Odpowiadasz automatycznie na każde z pytań. że ta procedura „przyjmowania zamówienia" znacznie zwiększy sprzedaż encyklopedii. hm. Ze względu na brzydotę tych rzucających się w oczy tablic większość właścicieli odmówiła. spójne z naszym wcześniejszym zaangażowaniem. wzrasta prawdopodobieństwo. po prostu pytając ich. Czy mógłby pan wypełnić ze mną formularz?" Odpowiadasz: „Dobrze". Na przykład w grupie ludzi.. Tak więc. Jest ona skuteczna. na której widniał napis „Jedź ostrożnie". sprawia. takie jak opisane wyżej zobowiązanie wobec sprzedawcy encyklopedii. Ponad 55% właścicieli willi w tej grupie pozwoliło umieścić tablicę na froncie swej posiadłości. jak gdyby pan kupował dzisiaj ten zestaw encyklopedii".

żeby wojsko chroniło bazy. po dziesięciu minutach sprzedawca wraca ze smutnym wyrazem twarzy — pomylił się w obliczeniach. obejmujących propagandę. Przypuśćmy. wykrył często stosowany i skuteczny manewr określany jako lowballing. Aby zyskać czas dla nowego reżimu. Od tego czasu trwała wojna. Jak to ujął McNamara: „Kiedy wysadzisz pierwszego żołnierza na brzeg. A jednak w tej sytuacji znacznie mniej ludzi zrezygnuje z transakcji. jak jedziesz do domu nowym. na czym te działania miałyby polegać. Po trzecie. że może ci sprzedać taki samochód za 10542 dolary. Początkowe zachowanie trzeba uzasadnić. która nie ma żadnych realistycznych celów. W ciągu trzech lat zrzucono na Wietnam Północny więcej bomb niż w całej Europie w ciągu 11 wojny światowej. Gdy ktoś raz zaangażuje się w niewielkim stopniu. po czym w 1966 roku przybyło dalszych 100 000. Niestety. a następnie dalsze plany „zintegrowanego ataku polityczno-militarnego".5% tych. Istotnie. Respondenci postąpili potem zgodnie ze swym zobowiązaniem: 86. który wymknął się spod kontroli. chociaż nie było zgody co do tego. porównaniu z 61. Co się dzieje w tej sytuacji? Należy zwrócić uwagę na co najmniej trzy ważne sprawy. niż spodziewał się klient. Gdzie indziej możesz go dostać taniej. W rzeczywistości ten samochód kosztuje J1 684 dolary. wysyłano ich jeszcze więcej. Sprzedawca bierze czek i idzie z nim do kierownika w celu sfinalizowania transakcji. jak wykorzystywać poczucie zobowiązania w celu zwiększenia sprzedaży swego towaru. ilu innych podąży za nim. W kilku miejscach pytałeś już o cenę wozu. kiedy psycholog społeczny przez pewien czas pracował jako sprzedawca w salonie samochodowym. że będą głosować. Sprzedawcy samochodów także wiedzą. Wydaje się. że możesz go kupić za około 11 300 dolarów. Udaremnienie oczekiwanego zdarzenia (wskutek niezrealizowania transakcji) wywołałoby rozczarowanie. że chciały zademonstrować swoją obywatelską postawę. W odwecie. że proces eskalacji zaangażowania odegrał ważna rolę w coraz głębszym angażowaniu się Stanów Zjednoczonych w wojnę w Wietnamie. Po pierwsze. W 1963 roku przywódca Wietnamu Południowego. zaangażowanie to wywołało oczekiwanie przyjemnego czy interesującego doświadczenia: wyjechania nowym samochodem. Rząd amerykański potajemnie zobowiązał się podjąć dodatkowe działania militarne przed 1 stycznia 1965 roku.być przeprowadzone w najbliższy wtorek. co prowadzi do eskalacji zaangażowania w niekorzystny często kierunek działania. niż gdyby od razu zażądano od nich 11 684 dolary . to jednak istnieje pewne zaangażowanie czy zobowiązanie. Kiedy Vietkong odpowiadał atakami. Ataki z powietrza spowodowały prośbę. Podniecony taką okazją. Stany Zjednoczone rozpoczęły w 1964 roku realizację niewielkiego programu tajnych działań. chociaż podjęta przez klienta decyzja kupna jest z pewnością odwracalna. zaangażowanie niewielkie. ta zmiana postaw wpływa na przyszłe decyzje i za- chowanie. jaki chcesz nabyć. Stany Zjednoczone w sierpniu 1964 roku przeprowadziły 64 ataki przeciw łodziom patrolowym i kombinatowi naftowemu. a poza tym. jak prezydent mógł odrzucić prośbę dowódcy o wojska lądowe do 6 ochrony życia lotników?" W 1965 roku liczba żołnierzy wzrosła z 23 000 do 175 000. czyli „rzucenie klientowi niskiej piłki"4. że wchodzisz do salonu samochodowego z zamiarem kupienia nowego auta. do Wietnamu wysyłano dalsze oddziały. Gdy to nie przynosiło oczekiwanych skutków. Dnia 28 stycznia 1965 roku prezydent Johnson zapoczątkował bombardowanie Wietnamu Północnego.mimo że teraz nie ma już powodu (okazyjnej ceny). już wypełniłem formularze . aby mogli sami obronić się przed komunizmem. a ty zacierasz ręce z radości wyobrażając sobie. . W tych okolicznościach klient mówi do siebie: „O. Prowadzi to do wyraźnie irracjonalnego zaangażowania w zły plan biznesowy. ponadto twoja decyzja nie jest nieodwołalna. a kierownik wykrył ten błąd. w swojej niedawno opublikowanej książce ujął to w sposób następujący: „Początki wszystkiego są małe i nie inaczej było z historią mojego zaangażowania w Wietnamie"5.sprzedawca mówi ci. Jednak potrzeba wydawała się pilna. sekretarz obrony za prezydentury Kennedy'ego i Johnsona oraz główny rzecznik zwiększenia amerykańskich sił zbrojnych w Wietnamie. Wszystkie osoby. co wywołało chaos polityczny w kraju. to jednak jest tylko trochę wyższa niż cena tego samochodu gdzie indziej. A kiedy bombardowania nie zdołały odeprzeć partyzantów Vietkongu.7% spośród nich głosowało w tych wyborach. Ngo Dinh Diem. Ten sposób postępowania przedstawia się następująco. w wojnę. Po drugie. nigdy nie wiesz. by przewidzieli swoje własne zachowanie. więc zmieniane są postawy. został zamordowany (po części z powodu niejasnej dyrektywy wydanej przez administrację Kennedy'ego). Robert McNamara. zgadzasz się zawrzeć transakcję i wypisujesz czek na zaliczkę.po co czekać?". że tak. lub w wyścig zbrojeń. Stany Zjednoczone opracowały plany bombardowania Szlaku Ho Szi Mina. być może dlatego. Ogółem w działaniach wojennych zginęło 58 191 obywateli amerykańskich. lśniącym wozem. który nie ma sensu. aby kupić auto właśnie w tym salonie samochodowym. Do końca wojny do Wietnamu wysłano 543 400 żołnierzy amerykańskich. uwydatnione przez akt podpisania czeku na zaliczkę i wręczenie go sprzedawcy. do diabła! Już tu jestem. stwarza to warunki do coraz większego zaangażowania. których nie proszono. chociaż cena końcowa jest znacznie wyższa. Tymczasem niespodzianka . z którymi nawiązano kontakt. w zakup. Zaangażowanie może być procesem. Według McNamary zaangażowanie Stanów Zjednoczonych zaczęło się dość niewinnie od wysłania w 1961 roku 16 tysięcy doradców wojskowych na pomoc Wietnamczykom. zbieranie informacji wywiadowczych i ogólny sabotaż wymierzony przeciw Wietnamowi Północnemu. powiedziały. W odpowiedzi na tajne działania Wietnam Północny zaatakował amerykański niszczyciel „Maddox". i wiesz. który sam siebie podsyca.

czasami niewłaściwie. jak wynika z Dokumentów Pentagonu. to jednak rzadko powstrzymywały młodych ludzi przed ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. w miarę jak osoby uczestniczące w podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu eskalacji usiłowały usprawiedliwiać i uzasadniać swoje wcześniejsze działania. Sprytny propagandzista będzie wiedział. której trzeba było bronić. że bombardowanie nie złamie ducha narodu północno wietnamskiego. aby „zwyciężyć za wszelką cenę". Innymi słowy.czas na ponowne zastanowienie się nad błędnym zobowiązaniem czy zaangażowaniem. W dającej wiele do myślenia analizie Ralph White wysunął sugestię. Przytoczmy chociaż jeden z wielu przykładów — decyzja Połączonego Kolegium Szefów Sztabów. że Połączone Kolegium Szefów Sztabów (Joint Chiefs of Staff) przeforsowało swą koncepcję eskalacji bombardowań. w wielu stanach konsumentom dokonującym poważnych zakupów przysługuje pewien okres. Jak pisze White: „Gdy działania były niezgodne z ideami. Choć kampanie te okazały się dość skuteczne jeżeli chodzi o informowanie na temat możliwych sposobów zarażenia się AIDS (na przykład poprzez kontakty płciowe z partnerem. Sprawa przedstawia się gorzej. jak sam przyznaje. wciąż nie ma ani leku.szukanie skutecznych sposobów przekonywania ludzi do zmiany ryzykownego zachowania. rząd amerykański wydał setki milionów dolarów na kampanie informacyjne i prewencyjne w środkach masowego przekazu. które wykazywały wyraźnie. a wiele kolejnych milionów jest nim zarażonych. jak uzyskać zaangażowanie i zastawić pułapkę racjonalizacji. ale jednocześnie narażają nas na poważne niebezpieczeństwo. Realizując ten cel. by wygrać wojnę. dwulicowych kłamców! Jednak zaangażowanie może być pułapką propagandową — angażujemy się. następnym zaś podniesienie morale południowowietnamskich sojuszników. U progu nowego tysiąclecia liczba śmiertelnych ofiar AIDS sięgnęła 16 milionów. odnoszącego się do ich wcześniejszych usiłowań. W takich przypadkach pomóc nam może.Wraz z każdym kolejnym zaangażowaniem i następującą po nim porażką cele Stanów Zjednoczonych zmieniały się i stawały się coraz gorzej zdefiniowane. że przestajemy honorować niegodne zobowiązanie czy zaangażowanie. ponieważ rada ta była zgodna z podjętymi już decyzjami i z pewnymi podstawowymi założeniami. i coraz bardziej niejasne. rozdział 4). choć na razie nie wykazuje objawów choroby. Kiedy stało się oczywiste. popierana przez Połączone Kolegium Szefów Sztabów eskalacja wojny była po części próbą zredukowania przez jego członków ich własnego dysonansu poznawczego. a potem uczciwie realizujemy nasze zobowiązania9. co miało miejsce po niespełnieniu się proroctwa pani Keech o końcu świata. 29 Potwierdzaj słowa czynem Od czasu do czasu robimy rzeczy. w którym mogą „zmienić zdanie" co do dokonanego zakupu . W takich przypadkach użyteczne może być postawienie sobie pytania: „W jaki sposób znalazłem się w tej sytuacji?". ani szczepionki przeciw AIDS. Główną bronią pozwalającą ograniczać rozprzestrzenianie się AIDS jest więc perswazja . zdał sobie sprawę z tego. — tam decyzje takie mogą być nieodwołalne. jeśli chodzi o działania wojenne i politykę międzynarodową. aby kontynuować eskalację bombardowania Wietnamu Północnego. Stany Zjednoczone wycofały się w końcu z wojny wietnamskiej. W ciągu ostatnich dwudziestu lat AIDS przybrało rozmiary gigantycznej epidemii. każda decyzja to zaangażowanie większych sił. a w końcu . które były niezgodne z już podjętymi przez nich decyzjami8. że ta wojna jest nie do wygrania. czasami mimowolnie. zawsze żądała nowych decyzji. została podjęta kosztem zignorowania rozstrzygających dowodów pochodzących z CIA i innych źródeł. że wskutek wcześniejszego wielokrotnego zaangażowania przywódcy Stanów Zjednoczonych nie dostrzegali informacji. ludzie podejmujący decyzje skłonni byli dostosowywać idee do swych działań". Choć naukowcy zanotowali pewne osiągnięcia w spowalnianiu postępów choroby. Weźmy . Początkowo celem Stanów Zjednoczonych było szkolenie Wietnamczyków. tylko spotęguje jego determinację. zaangażowanie i konsekwencja mogą być celowe i wartościowe. żeby bronili się sami. jeśli będziemy pamiętać. Podobnie jak inne motywy i emocje związane z własnym ja. że nadzieja na osiągnięcie tego celu jest niewielka. wówczas celem stał się odwet za ataki Wietnamu Północnego. Niestety. gdy Robert McNamara. raz zastosowawszy nacisk militarny.rozprzestrzenianie się AIDS. W analizie przeprowadzonej w 1971 roki przez magazyn informacyjny „Time" stwierdzono: „Jednak biurokracja. które później okazały się błędne. proces ten przypomina to. White przypuszcza.w ostatnich latach AIDS stało się w Stanach Zjednoczonych główną przyczyną śmierci osób między osiemnastym a trzydziestym rokiem życia. Każde dociśnięcie śruby stwarzało sytuację.by posłużyć się dobitnym przykładem . Obecnie ponad 35 milionów ludzi żyje z tym wirusem. Grupę szczególnego ryzyka stanowią aktywni seksualnie młodzi ludzie .niejasne pragnienie. Na szczęście. stało się to dopiero po kilku latach (i tysiącach ofiar) od czasu. który jest nosicielem wirusa). trzeba go było utrzymywać". . iż najbardziej honorowym działaniem jest zawsze działanie polegające na tym. a także po poinformowaniu mieszkańców miasta Santa Cruz o zbliżającym się nieuchronnie katastrofalnym trzęsieniu ziemi (zob. lecz całkiem przeciwnie. które dają nam natychmiastową przyjemność. Nikt nie chce żyć w społeczności niekonsekwentnych.

racjonalnych argumentów.co za tym idzie .do używania prezerwatyw? Jedna z obiecujących metod polega na znalezieniu sposobu likwidacji mechanizmu zaprzeczania. Jak widzieliśmy w rozdziale 24. że potrafią „na oko" rozpoznać osobę chorą na AIDS. że coś tak strasznego jak AIDS nie może im się przytrafić. który jak większość studentów: (1) nie używa regularnie prezerwatyw. i nakłoni go. którzy kilka lat temu wzięli udział w przesłuchaniach w Kongresie dotyczących AIDS. że prezerwatywy są niewygodne. Bystry czytelnik dostrzeże w tej sytuacji początek pułapki racjonalizacyjnej. że „zatrzęsą portkami".o tym. zmierzające do rozwiązania problemu. że aby móc nadal kochać się bez zabezpieczenia. w której jednostka zmuszona jest do uzmysłowienia sobie własnej hipokryzji: uświadamiamy Dave'owi. Chcemy postrzegać samych siebie jako ludzi uczciwych. możemy mieć do czynienia z sytuacją. Zachowanie Dave'a w tej hipotetycznej sytuacji zagraża jego pojęciu o sobie jako człowieku wiernym własnym przekonaniom. (2) skutecznie wmówił sobie. Wyobraźmy sobie.tyle. odwołując się do naszej potrzeby postrzegania samych siebie jako ludzi uczciwych. Zaprze- czanie rzeczywistości to potężny mechanizm. gotowi są bezmyślnie zaprzeczać prawdzie. Jak Dave mógłby zracjonalizować swoje zachowanie i znowu uznać siebie za osobę absolutnie uczciwą? Jest tylko jeden niezawodny sposób: musiałby niezwłocznie zacząć realizować zalecenia. Wyobraźmy sobie. kiedy przygotowują się do uprawiania miłości. Co by się stało.z uzasadnioną goryczą . Przy okazji. który (by zacytować jednego ze świadków) sprawi. że nie jest człowiekiem uczciwym i może się zachowywać obłudnie.oni zaś nie mają ochoty myśleć o umieraniu na straszliwą chorobę. że choć zdają sobie oni sprawę z tego. Niestety rozwiązanie nie jest takie proste. a tacy postępują w zgodzie z własnymi słowami. różnorodnymi doświadczeniami seksualnymi. musiałby natychmiast zacząć używać prezerwatyw. jak często sam używasz prezerwatyw?". . które przed chwilą przekazał bratu. odpowiedzialny starszy brat ostudzi nieco entuzjazm Charleya. biorąc to wszystko pod uwagę. przestrzegając go przed niebezpieczeństwami AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Co mógłby mu powiedzieć Dave? Możliwe. że nie stosuje się do zaleceń. że Dave jako opiekuńczy. Zamiast skupić się i przygotować na bardzo prawdopodobną śmierć. że jesteśmy zaproszonymi na kolację przyjaciółmi rodziny. to czy można w jakiś sposób ochronić aktywnych seksualnie nastolatków i młodych dorosłych przed tragicznymi skutkami AIDS? Wśród urzędników odpowiedzialnych za publiczną opiekę zdrowotną.jesteśmy dumni z twojego poczucia odpowiedzialności. że młodzi żołnierze ateńscy. Zamiast przekonywać ludzi o zaletach bezpiecznego seksu za pomocą bezpośrednich. Kiedy próbujemy rozwiązać drażliwy problem. który pisał . Krótko mówiąc. gdy w grę wchodzi coś tak przyjemnego jak seks. że jego szesnastoletni brat Charley właśnie odkrył seks i przechwala się swoimi licznymi. Jest to oczywiście poważny problem. którzy przypadkiem usłyszeli wymianę zdań między Davem a Charleyem. że choć w pewnych okolicznościach komunikaty wywołujące lęk mogą być skuteczne. należy przyciągnąć ich uwagę komunikatem. możemy skupić się na mechanizmach zaprzeczania. i że „przecież żaden z ich znajomych nie może mieć AIDS". Skoro próby zmiany zachowania za pomocą racjonalnych argumentów okazały się nieskuteczne. który może mieć wpływ autodestrukcyjny. że niebezpieczeństwa związane z uprawianiem seksu bez zabezpieczenia nie dotyczą go. jakich właśnie udzielił bratu. a tym samym powstrzymuje ich przed podjęciem działań zapobiegawczych. że podczas wakacji w domu Dave dowiaduje się. Z psychologicznego punktu widzenia stwarzamy tutaj sytuację. na co mają ochotę. ponieważ pozwala ludziom blokować lub zniekształcać racjonalne argumenty. że nie mój!". Wywiady z aktywnymi seksualnie studentami wykazały. aktywnych seksualnie ludzi do zmiany zachowań seksualnych. próba skłonienia ludzi przez zastraszenie do robienia czegoś innego niż to.Wywiady z aktywnymi seksualnie studentami pokazują. Strategia ta została udokumentowana dwa i pół tysiąca lat temu przez Tukidydesa. kłopot z odwołaniami do lęku polega na tym. przygotowujący się do niebezpiecznej wojny na Sycylii. w której wywoływanie silnego strachu przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. Działa to następująco. Skłonność młodzieży do zaprzeczania rzeczywistości nie jest bynajmniej czymś nowym. taki jak nakłonienie młodych. nie zastanawiając się nad możliwymi negatywnymi skutkami. to jednak w większości nie chcą rezygnować ze stosunków płciowych i tylko niewielki odsetek skłonny jest regularnie używać prezerwatyw. Jak. Powód? Studenci uważają. że mogą zginąć. Owi młodzi ludzie zdają się mówić: „AIDS to śmiertelnie poważny problem . rozprawiali o tym. by przynajmniej korzystał z odpowiednich zabezpieczeń. po prostu nie chcieli przyjąć do wiadomości tego. że Dave jest aktywnym seksualnie studentem. przeważała następująca konkluzja: ponieważ nastolatki i młodzi ludzie dorośli nie traktują zagrożenia AIDS dostatecznie poważnie. nakłonić aktywnych seksualnie młodych ludzi do bardziej realistycznej oceny niebezpieczeństwa zakażenia AIDS i . to jednak nie zawsze wywołują rozsądne postępowanie. Innymi słowy. jak bardzo są podekscytowani perspektywą odwiedzenia odległych miejsc. a jednak (3) zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw związanych z uprawianiem seksu bez zabezpieczenia i zakażeniem AIDS. iż AIDS jest poważnym problemem. i co w dodatku postrzegają jako trudne lub uciążliwe (jak używanie prezerwatyw) powoduje. iż na ogół przekonują oni samych siebie. odwoływać się do skrajnie pokrętnych usprawiedliwień i innego rodzaju gimnastyki poznawczej. Załóżmy. Tak się właśnie działo. sugeruje bowiem. nieromantyczne oraz że przypominają o chorobie i śmierci . Na przykład niektórzy wmówili sobie (błędnie). gdybyśmy odciągnęli Dave'a na bok i powiedzieli mu coś w tym rodzaju: „Dałeś Charleyowi bardzo dobrą radę .

by oszczędzali wodę biorąc krótsze natryski. Nikt nie chce być hipokrytą. a następnie zapytaliśmy. 92% oświadczyło. podobnej grupy. które sami propagujemy. W naszym eksperymencie porównaliśmy zachowanie tych studentów z zachowaniem drugiej. Kiedy poczuli się jak hipokryci. Carrie Fried i innymi naszymi dawnymi studentami. czy woda.uświadamiając im tym samym. że nie stosują się do „ekologicznych" zachowań. że jest tylko jeden pewny sposób przywrócenia obrazu samych siebie jako uczciwych: trzeba praktykować to. którym oddychamy. Kiedy jednak przychodzi naprawdę to robić . z oszczędzaniem wody pitnej3. że aby wywiązać się ze swoich powinności. Studenci. błaganiem. że komunikacja bezpośrednia okazała się nieskuteczna jako środek zmiany zachowania studentów. by odpowiadało temu. którzy za naszą sprawą poczuli się jak hipokryci. które skończyły ćwiczyć i właśnie zmierzały pod prysznic. czy byłyby skłonne podpisać się (dużymi drukowanymi literami) pod apelem o oszczędzanie wody. Poproszono je także. by tak łatwo z niego zrezygnować. Przez ostatnie dwie dekady próbowaliśmy prośbą. puszek i gazet. Tak jak w eksperymencie dotyczącym prezerwatyw. co sami głoszą. Gdy proponowaliśmy im później wzięcie udziału w zbiórce surowców wtórnych. Najwyraźniej długi natrysk okazał się dla przytłaczającej większości zajęciem zbyt przyjemnym. by odpowiedziały na ankietę dotyczącą oszczędzania wody. Wyniki eksperymentu są jednoznaczne. Jak można wykorzystać metodę uświadamiania własnej hipokryzji do tego. by pokazać ludziom. W akademikach i szatniach sal gimnastycznych umieszczono odpowiednie znaki informacyjne. a robią coś całkiem innego.W serii eksperymentów przeprowadzonych wspólnie z Jeffem Stonem. ale zużywają około 33% światowych zasobów naturalnych. która także ułożyła i wygłosiła rejestrowane przez nas na wideo argumenty przemawiające za używaniem prezerwatyw. opracowaliśmy procedurę przypominającą przytoczony wyżej przykład'. które niemal wszyscy uznają za ważne. Kilka lat temu w środkowej Kalifornii wystąpił znaczny niedobór wody. którym nie uświadomiono ich hipokryzji. na ochronie naturalnego środowiska sowy. zorganizowano pogadanki o tym. by przypomnieli sobie wszystkie sytuacje z własnego życia. W tej dziedzinie wielu z nas potencjalnie jest hipokrytami. która zawierała pytania uświadamiające . jak Dave w naszym hipotetycznym przykładzie . Amerykanie stanowią 6% populacji świata. wystarczy nakleić na zderzaku nalepkę z napisem „Ratujcie wieloryby". oszczędzać wodę i energię. Niestety wysiłki uczelnianej administracji prawie nie miału wpływu na zachowanie studentów pod prysznicem. którą pijemy. skutki byłyby oczywiście fatalne. W ramach jednego z eksperymentów poprosiliśmy ludzi. wzajemnie podwozić się do pracy w celu ograniczenia emisji spalin . by wygłosili mowę zachęcającą innych do odzyskiwania butelek. a my patrzyliśmy bezradnie na śmierć kolejnych przyjaciół. Zależy im na ratowaniu wielorybów i sekwoi. Każdy ze studentów sądził przypuszczalnie. uznali. Taktykę uświadamiania własnej hipokryzji wykorzystaliśmy też do radzenia sobie z innym pilnym problemem ekologicznym. ale której nie uświadomiliśmy jej własnej hipokryzji. które pozwoliłyby im uniknąć zakażenia AIDS dzięki uprawianiu bezpiecznego seksu. jak niebezpieczny jest niedobór wody i w jaki sposób można ją oszczędzać. a następnie przypominać im.postanawiając tak zmienić własne postępowanie. takich jak powietrze. uprzedzając mówiących. Wielu z nas uważa. że nie stosują się do własnych zaleceń. Namówiliśmy studentów do wygłoszenia sugestywnych przemówień na temat zagrożeń związanych z AIDS i potrzeby używania prezerwatyw. którym nie uzmysłowiliśmy ich własnej hipokryzji. nie wpłynie to negatywnie na wynik akcji oszczędzania wody. do zachowań. Napis na plakacie głosił: „Oszczędzaj wodę! Bierz krótsze prysznice! Jeżeli ja mogę. Gdyby jednak wszyscy studenci zachowywali się w ten sposób. Jedna z naszych asystentek zaczepiła w damskiej szatni kilka studentek.odzyskiwać surowce wtórne. ale których po prostu nie praktykują? Przyjrzyjmy się problemowi ochrony środowiska. Trzeba podkreślić. postanowiliśmy spróbować nakłonić ich do brania krótszych natrysków uświadamiając im ich hipokryzję. Zapytała je. Odsetek ten był niemal dwukrotnie wyższy niż wśród studentów. czy przypominają sobie sytuacje. Czy możemy zastosować tę metodę w innych dziedzinach. przystawali na to znacznie chętniej niż osoby. w których nie zastosowali się do tych zaleceń2. że używa teraz regularnie prezerwatyw. są też zdecydowanymi przeciwnikami niewłaściwych sposobów pozbywania się odpadów toksycznych. Przemówienia zarejestrowaliśmy na taśmie wideo. Przez cały ten czas śmiertelny wirus wciąż się rozprzestrzeniał. to ty też!". Jeszcze bardziej imponujące jest to. że jeśli chodzi o kwestie ochrony środowiska.większość z nas nie podejmuje czynności. studenci naszego uniwersytetu wykazują się wyjątkowo wysoką świadomością. uświadomiło to badanym ich własną hipokryzję. że kiedy trzy miesiące później rozmawialiśmy z nimi przez telefon na temat ich zachowań seksualnych. w których użycie prezerwatywy wydawało im się uciążliwe lub zgoła niemożliwe . które implicite popierają? Razem z naszymi studentami postanowiliśmy zbadać ten problem. Wnioski. W jaki sposób studenci skonfrontowani z własną hipokryzją mogą na powrót uwierzyć w swoją uczciwość? Dokładnie tak. że zostaną one pokazane uczniom szkół średnich na zajęciach z edukacji seksualnej. jakie płyną z tego eksperymentu są uderzające. co samemu się propaguje. Następnie poprosiliśmy mówiących. kupowali po zakończeniu eksperymentu znacznie więcej prezerwatyw. Administracja naszego uniwersytetu próbowała za pomocą racjonalnych argumentów przekonać studentów. pochlebstwami i groźbą nakłonić naszych bliskich do podjęcia kroków. Po skonstatowaniu. Większość Amerykanów uważa się bowiem za „ekologów" i opowiada się za ochroną zasobów naturalnych. że głoszą jedno. że jeśli „tylko on" weźmie od czasu do czasu długi prysznic. Teraz jesteśmy w posiadaniu skutecznej techniki perswazyjnej: należy skłaniać ludzi do propagowania bezpiecznego seksu.

Udało nam się zmierzyć czas korzystania przez nie z natrysków . która pozwala zaprzeczać własnej obłudzie. uświadomiliśmy studentkom. A jeśli odwoływanie się do czyjejś obłudy służy po prostu osiąganiu zysku finansowego? Oto przykład takiej sytuacji. Boba Dole'a. jakim jest hipokryzja. by przypisali siebie i drugą osobę do jednego z dwóch rodzajów badań: ciekawego. zdradzał właśnie swoją drugą żonę. Krótko mówiąc.bez względu na swoją orientację polityczną postępują od czasu do czasu w sposób obłudny. Czy hipokryzja. Studentki nakłonione do poparcia programu oszczędzania wody oraz świadome swojego dawnego zachowania brały bardzo krótkie natryski. poproszono ich o wypełnienie kwestionariusza na temat „stylu życia". co same głoszą. Oto wniosek: tym elementem naszych eksperymentów. że po prostu akceptuje czyjąś stronniczą decyzję jako bezstronną. że twoje zdrowie jest ważne? Czy uważasz.im. ale którym nie uświadomiono ich hipokryzji.robiła to dyskretnie czekająca obok druga asystentka (wyposażona w ukryty wodoszczelny stoper). wszyscy mamy skłonność do usuwania obłudnego zachowania z pola widzenia i nie reagowania na nie. trwające nieco ponad trzy i pół minuty. to możemy ich uznać za hipokrytów. Bezstronność wymaga. Jeżeli jednoznacznie nie uświadomi nam się naszej hipokryzji.tacy jak my . aby skłaniać ludzi do odpowiedzialnego zachowania wobec otoczenia . który od tego czasu zdążył się zdezaktualizować: „Co łączy Newta Gingricha. Hipokryzja jest wszechobecna i zazwyczaj nie owocuje poważnymi zmianami w zachowaniu. gdy: (1) przypominano im o moralnym wymogu bezstronności i (2) uświadamiano im ich własne standardy moralne. Phila Gramma i George'a Willa? Wszyscy byli żonaci o jeden raz mniej niż Rush Limbaugh" 4 . obskurnym laboratorium rozwiązując nudne zadanie. dowcip polityczny. podczas gdy tak naprawdę nie byli. aby móc ożenić się po raz trzeci. Jak większość technik perswazyjnych omawianych w tej książce. możemy zadowalać się działaniami symbolicznymi. czy zarezerwowalibyście dobrą zabawę dla siebie? Batson i jego koledzy przekonali się. Kto jednak miałby ochotę przez godzinę siedzieć w starym. chciała sprawiać wrażenie moralnych i bezstronnych . albo udawała. Jak dotąd mówiliśmy o wykorzystywaniu zjawiska hipokryzji do propagowania celów i zachowań. sama w sobie. Newt Gignrich. wpłynie na ich zachowanie? Przypuszczalnie nie. Co takiego wydarzyło się podczas tych eksperymentów? Zauważmy. Dowcip jest przestarzały: kiedy Franken go opowiadał. gdyby kierowali się normą bezstronności. Gdy poszli na miejsce. ludzie ci działali w sposób obłudny: udawali. Ostatecznie chcieli się zapisać do centrum odnowy biologicznej . Inaczej mówiąc. że są bezstronni.grubo poniżej 50%. Kawał jest zjadliwy. także i ta ma charakter obosieczny. łatwo dostępnego. bez jakichkolwiek nagród. widoczna jest w najnowszych badaniach przeprowadzonych przez Daniela Batsona i jego kolegów1. (Limbaugh był żonaty trzy razy). że studenci próbowali zrobić jedno i drugie! Najpierw większość studentów przydzieliła nudne zadanie drugiej osobie. Pod nieobecność oczywistego. Ala Frankena. że regularne ćwiczenia są ważne? Ile czasu poświęcasz obecnie na ćwiczenia? Czy chciałbyś ćwiczyć więcej?". że jeśli chodzi o oszczędzanie wody. zwłaszcza jeśli w tym samym czasie może się dobrze bawić i zdobywać nagrody? Jak postąpilibyście w takiej sytuacji? Gralibyście fair. Nasza interwencja okazała się niezwykle skuteczna. prospołecznego sposobu odbudowania naszej uczciwości. Studenci byli najbardziej skłonni do bezstronności. ponieważ wszyscy ci politycy i komentatorzy przez długi czas wygłaszali mowy i pisali artykuły propagujące wartości rodzinne. że warto wykorzystywać potężny mechanizm. które podpisały apel. Jednak znaczna większość tych. Niedawno kilku studentów powiedziało nam. Sama hipokryzja nie skłania ludzi do korzystania z prezerwatyw lub brania krótszych natrysków. jaki spędza pod prysznicem przeciętny student. To zaledwie ułamek czasu. by każdy (student i druga osoba) miał równe szansę wzięcia udziału w interesującym badaniu. Ilustracją może być opowiedziany niedawno przez komika. że ich zdrowie nie jest ważne! Później ich . Oczywiście ich odpowiedź na wszystkie tego typu pytania brzmiała „tak". Następnie porównaliśmy ich zachowanie pod prysznicem z zachowaniem studentek. Prowokowanie hipokryzji ma jednak swoją ciemną stronę. których należałoby oczekiwać. że rezultaty nie są po prostu wynikiem hipokryzji. Nasza ludzka skłonność do gimnastyki umysłowej. że mieli zamiar zapisać się do centrum odnowy biologicznej. albo żmudnego i nudnego. Większość z nas przyznałaby. zawierającego takie pytania jak: „Czy uważasz. z którą następnie się rozwiódł. a nawet szlachetne. w typowym eksperymencie nudne zadanie wybrało dla siebie tylko 15% studentów . że udane małżeństwo należy do takich wartości.prowadziło do wyraźnej zmiany utrwalonych zachowań . w którym student może zdobyć nagrody. Poproszono ich.szczególnie. gdy celem jest ratowanie życia ich samych oraz ich partnerów seksualnych. Batson i jego koledzy znaleźli sposób zapobiegania moralnej obłudzie. Studenci biorący udział w serii eksperymentów postawieni zostali przed dylematem moralnym.przydzielała więc zadania na podstawie rzutu monetą (ale fałszowała wynik). Tak jak w eksperymencie dotyczącym prezerwatyw. który sprawiał.postąpiliby niedorzecznie odpowiadając. nie stosują się do tego. że zjawisko hipokryzji okazywało się skuteczne . co ma niewielki wpływ na ich ogólne zachowanie. że ich zachowanie pod prysznicem wiązało się często z marnotrawstwem wody.było uświadomienie ludziom ich obłudy i dostarczenie im rozsądnej sposobności przywrócenia poczucia własnej uczciwości (poprzez używanie prezerwatyw albo branie krótszych natrysków). Jeżeli uważamy. którzy przydzielili interesujące zadanie sobie. takimi jak noszenie „politycznie poprawnej" koszulki lub naklejanie na zderzaku naszego samochodu nalepki z postępowym hasłem. które większość ludzi uznaje za ważne. świadomość własnej hipokryzji miała ogromny wpływ na zachowanie badanych. Politycy i zwykli ludzie . by zorientować się w sytuacji.

pierwszą sprzedaliśmy wczoraj". Zaczęli to robić jeszcze przed eksperymentami naukowymi dotyczącymi hipokryzji. a zatem. czym była . które wielu osobom wydają się dość okropne . wcale nie korzystając z pomocy psychologów społecznych.gdy ją pogilgotać.próbę zagrania na ich emocjach. Obok umieszczono duże ostrzeżenia zabraniające kradzieży ziemniaków1. iż właściciele centrum odnowy używali tej techniki od dobrych kilku lat. czy wykupić drogi miesięczny abonament. Przecież uznajesz je za coś ważnego. Elmo". Wszystko wskazuje na to. Powód? Niedawno wysłuchali wykładu o metodach odwoływania się do hipokryzji. twierdzi regularnie: „Wyprodukowano tylko ograniczoną liczbę przedmiotów. że to drogo? Tu chodzi o twoje zdrowie. Rodzice stali godzinami w kolejkach licząc. Argument ten byłby bardziej przekonujący. zajmująca się sprzedażą bezpośrednią takich „kolekcjonerskich rarytasów" jak okolicznościowe talerze. kazała ogrodzić pola ziemniaczane płotami. że lalki Elmo tak świetnie się sprzedawały decydował głównie fakt. wzno- sząc bariery. Chcę ziemniaki". który w nagrodę mógł kupić lalkę. „Mówisz. Pod koniec XVIII wieku Francuzi wierzyli. pamiątkowe figurki i monety. Lokalny sprzedawca powie wam z ochotą: „To koniec naszych zapasów. kiedy odrzucili agresywne oferty sprzedaży albo wahali się. Przykład naszego hipotetycznego chłopa pokazuje. gdy caryca Rosji Katarzyna Wielka. Dopilnują. „czas promocji ograniczony". To. rok później Żółwie Ninja. komu przypadnie ostatnia lalka. Kampania Katarzyny Wielkiej. iż . Dlaczego w przeciwnym razie miałby być niedostępny? Zazwyczaj stosujemy prostą regułę. kiedy indziej figurki Power Rangers. Kiedy odkrywamy. prawda?" Można argumentować. przykro mi. wykazując się dużym sprytem. czy postawią tu strażnika. często odwołują się do przewrotnych metod. żeby ziemniaki mogli jeść tylko bogaci. odzyskiwania surowców wtórnych czy zapobiegania AIDS. zmierzająca do uczynienia ziemniaka częścią rosyjskiej diety. który patrzył na świeżo ogrodzone pole ziemniaków: „Dlaczego ogrodzili te ziemniaki? Muszą być cenne. które uczynią go trudnym do zdobycia. Wszystko to uległo zmianie. Produkcja nie zostanie wznowiona.odpowiedzi wykorzystano do tego. by wydał się rzadki i niedostępny. dlaczego studentki uważają. czy też heurystykę: jeśli coś jest rzadkie lub niedostępne.[wykreowana] niedostępność pozwala sprzedać więcej. która staje się poszukiwanym. którzy odwiedzili centrum odnowy biologicznej. stworki Furby albo lalka interaktywna „Połaskocz mnie. że wykorzystanie tej techniki przez. „niedostępność sprzyja miłości" (scarcity makes the heart gro w fonder). właścicieli centrum odnowy biologicznej jest tak samo uprawnione. Jednak o tym. Niektórzy właściciele sprzedawali swoje lalki nawet za 500 dolarów. którzy chcą się wzbogacić. Na przykład firma Franklin Mint. że właściciele osiągali znaczne zyski. Tak to bywa z wiedzą o perswazji. co niedostępne? Co się dzieje. co niedostępne. niemal co roku pojawia się zabawka (albo dwie). Ich reklamy głoszą: „niedostępne w sklepach". Formy zostaną zniszczone". że uda im się dostać lalki dla swoich dzieci. staje się egzotyczne. Jeżeli jednak chodzi o hipokryzję i perswazję. że ziemniaki powodują trąd. gdy przedmiot staje się niedostępny i przybiera postać przedmiotu pożądania {phantom)! Zastanówmy się nad tym. Ludzie. ale skuteczną zasadę perswazji . gaworzy i wibruje. Na pewno tak. Sprzedaż produktu rosła błyskawicznie. jak w wypadku oszczędzania wody. Nie pozwolę na to. Na czym polega atrakcyjność tego. od razu dochodzimy do wniosku. że przedmiot pożądania może zawładnąć wyobraźnią. Co będzie w przyszłym roku? Pouczająca jest historia lalki Elmo. że ziemniaki są trujące. Ciekawe. co myślał i czuł przeciętny rosyjski chłop. że cel (sprawność fizyczna) jest dla tych osób ważny. ale nie możemy tego trzymać na półce". Reklamodawcy i handlowcy dobrze o tym wiedzą. to musi być cenne. Niemcy uprawiali je wyłącznie jako karmę dla bydła i więźniów. Sklepy prowadziły loterie wyłaniające zwycięzcę. Czasami świadomie ograniczają zapasy. zidentyfikowali taktykę odwoływania się do hipokryzji i dostrzegli w niej to. wykorzystywała pospolitą. Ziemniak stał się podstawą rosyjskiej diety. Mam dosyć jedzenia dzień w dzień barszczu. Zabawka ma cechy. W działach z zabawkami dochodziło do walk o to. uczynienia z nich obłudników i wyłudzenia pieniędzy. Parafrazując stare powiedzenie. „końcówka zapasów". Można zwiększyć atrakcyjność przedmiotu sprawiając. Inny sprzedawca złotych monet ogranicza sprzedaż do „maksimum pięciu monet na zamówienie". Od wypuszczenia na rynek lalki Barbie w 1959 roku. 30 Zjawisko niedostępności w psychologii i magia przedmiotów pożądania Ziemniaki nie zawsze cieszyły się taką popularnością jak dziś. by wyszli na hipokrytów. trudno dostępnym towarem .raz są to „kapuściane lale" {Cabbage Patch dollś). Rosyjscy chłopi uważali. że musi być także cenny. że często brakowało ich w sklepach. gdyby nie fakt. wspomniana sytuacja miała swoje dobre strony. że jakiś towar jest rzadki lub może być niedostępny. Studenci. Byli zachwyceni nową umiejętnością identyfikowania propagandy i stawiania jej oporu. „krótka seria". Dealerzy samochodowi często wygłaszają uwagi w rodzaju: „Otrzymaliśmy tylko dwie sztuki tego modelu. Ta prawidłowość pozwala wyjaśnić.

mimo że udowodniono. że odebrano jej wolność. lecz działający w przeciwnym kierunku niż efekt wabika (por. Innymi słowy. uznana została przy podejmowaniu decyzji za najważniejszą. mogą też wzbudzać nasze emocje . co niedostępne. Rzadkość i niedostępność nie tylko sprawiają. Na przykład gdy przedmiotem pożądania był nowy komputer o dużej pamięci. . w takich miejscach jak Bałkany czy Bliski Wschód. Obecność przedmiotu pożądania może także wpływać na percepcję. Zgoda na coś mniej atrakcyjnego niż przedmiot pożądania staje się źródłem konfliktu. w jaki sposób przedmiot pożądania może sterować myślami. że dojdziemy do wniosku. Ta cecha. podobnie jak rzadkie choć dostępne alternatywy.trudno dostępne nylonowe pończochy powinny być droższe od łatwo dostępnych. że kupiliby produkt tej spośród dostępnych marek. ponieważ mam coś. a tym samym były bardziej skłonne do zaakceptowania dostępnej. rozdział 10). by skupiać uwagę na rzadkim lub nieosiągalnym przedmiocie. że nie udało się go zdobyć). Eksperymenty Mischela pokazują.a jest to sprawdzian. Koncentrując się na tym. że eksperci od komputerów ukuli specjalny termin na określenie produktu. Posiadanie jakiegoś niedostępnego lub trudno dostępnego dobra konsumpcyjnego jest sposobem definiowania tożsamości: „Jestem wyjątkowy i niezwykły. dlaczego dzieci uznają skąpo wydzielane ciastka za bardziej pożądane od podobnych ciastek dostępnych w dużych ilościach. że poświęcimy całą uwagę i wszystkie środki zdobyciu upragnionej nagrody. co określa się mianem oporu psychologicznego (psychological reactance) . którym przedmiot pożądania górował nad pozostałymi produktami. która plasowała się najwyżej pod względem atrybutu. albo poczekać i otrzymać później znacznie atrakcyjniejszą nagrodę (duży batonik). co rzadkie lub nieosiągalne. Podobna zagrywka jest tak powszechna w przemyśle komputerowym. Bycie jedynym na podwórku dzieckiem. co możliwe do zdobycia. Przedmioty pożądania. Mischel badał zdolność dzieci do odraczania gratyfikacji. Wraz z Peterem Farąuharem i Dougiem Calvinem przeprowadziliśmy szereg eksperymentów. co mam. lecz mniej cennej nagrody. ale wciąż nie jest dostępny . Nazywamy to pułapką widmową (phantom trap) . który został zaanonsowany. Już sama informacja o istnieniu [powszechnie uznawanego] przedmiotu pożądania może stać się przyczyną troski i niepokoju: „Jeżeli wypuszczą na rynek lepszy produkt. poirytowana tym. jeśli nie wszystkich. fakt pozbawienia nas jakiegoś przedmiotu lub możliwości jest w stanie spowodować coś. a ostatecznie na decyzję o wyborze spośród dostępnych możliwości. na których sprawny propagandysta potrafi grać 4 . albo nowy samochód zużywający bardzo mało paliwa. któremu wielu z nas często nie potrafi sprostać. doświadczały trudnego do zniesienia konfliktu.były w stanie czekać dłużej.emocje. że dzieci. ale studentom powiedziano. Na przykład słuchanie informacji o możliwościach systemu obronnego zwanego Inicjatywą Obrony Strategicznej albo programem „Gwiezdnych Wojen" może sprawić. O czym świadczą wyniki? Po pierwsze. iż broń konwencjonalna jest bardziej przydatna podczas ograniczonych działań wojennych. swoich sił próbie zdobycia tego.poświęcaniem większości. zostanę z tym. przedmiot pożądania zmieniał względną wartość. że przedmiot staje się bardziej pożądany. ocenę.jednostka. że produkty te są niedostępne i nie mogą ich wybrać. Obecność atrakcyjnego. lecz niedostępnego przedmiotu pożądania może sprawić. jaką przypisywano kryteriom podejmowania decyzji. Jakie dzieci skłonne były czekać na aktualnie niedostępną nagrodę? Mischel stwierdził. wielkość pamięci 1 zużycie paliwa stawały się najważniejszymi kryteriami podejmowania decyzji. Jeśli weźmiemy pod uwagę wpływ rzadkich i niedostępnych przedmiotów na nasz sposób postrzegania i emocje. Po drugie. Ilustracją tej kwestii jest program badawczy Waltera Mischela 5 . Niektóre zestawy zawierały bardzo atrakcyjne produkty. potencjał propagandowy tej techniki jest prawie nieograniczony i dostępny dla wszystkich. Tak więc obecność wykreowanego przedmiotu pożądania może w subtelny sposób wpływać na nasze postrzeganie. możemy zapomnieć i przeoczyć to. w których prosiliśmy studentów o dokonanie wyboru jednej spośród kilku marek produktów 3 . które potrafiły odwrócić swoją uwagę od obydwu nagród . które fiksowały się nagrodach. iż nasze obecne zdolności obronne są niewystarczające. Dzieci biorące udział w jego eksperymencie postawiono przed następującym wyborem: mogły od razu otrzymać mały batonik. które nie ma nowej zabawki może wywołać poczucie niższości i nieprzystosowania. Nieudana próba zdobycia upragnionego przedmiotu pożądania może być przyczyną irytacji prowadzącej do agresji (oto jedna z przyczyn wybuchu zamieszek i rewolucji) albo syndromu kwaśnych winogron (dewaluacja pożądanego przedmiotu. przedstawiono im wykreowane przedmioty pożądania. Zmiana kryteriów powodowała zmianę decyzji: studenci o wiele częściej twierdzili.vaporware. obecność atrakcyjnego przedmiotu pożądania sprawiała. że propagandyści często stosują kreowanie przedmiotu pożądania jako metodę perswazyjną.na przykład skupiając się na czymś innym . Zważywszy na łatwość. jako sposób godzenia się z tym. Może też odwrócić naszą uwagę od broni konwencjonalnej i skierować ją na systemy nowoczesnej broni strategicznej. Może powinienem poczekać". Wreszcie. z jaką można manipulować informacjami 0 niedoborze towarów. czego nie udało się zdobyć nikomu innemu (albo tylko nielicznym)". nie ma nic zaskakującego w tym. oraz dlaczego w reakcji na komunikat o możliwym niedoborze importowanej wołowiny supermarkety i sklepy spożywcze zamawiały jej od dwóch do sześciu razy więcej niż zwykle2. że inne marki wydawały się mniej atrakcyjne -jest to efekt kontrastu podobny co do istoty. Ważnym aspektem pułapki widmowej jest fiksacja na przedmiocie pożądania: skłonność. Dzieci. pod względem której przedmiot pożądania górował nad innymi produktami. który można rozstrzygnąć tylko „siłą woli" . próbuje za wszelką cenę odzyskać poczucie autonomii i kontroli.

Pułapka widmowa wskazuje też na potencjalne niebezpieczeństwa wykorzystywania cenzury do regulacji ludzkich zachowań. czymś naprawdę nieosiągalnym. powiedziano: „Ponieważ brakuje ci pieniędzy na te spinacze. Tajwanu. Jednak kiedy część studentów poszła kupić spinacze. Tym. ale dość stereotypowy romans pod tytułem Szanghajska kochanka. Na przykład Szatańskie wersety Salmana Rushdiego to interesująca powieść. że nie mogą kupić wskazanych przez siebie spinaczy.po wybraniu najatrakcyjniejszego towaru dowiedzieli się. strategia wykorzystywana przez wielu pozbawionych skrupułów sprzedawców i opisana w rozdziale 28. produkt staje się przedmiotem twoich pragnień i kupujesz go. Mimo że studenci nie przywiązywali zapewne wielkiej wagi do rodzaju spinaczy. Wnikliwy czytelnik dostrzeże. W rezultacie prawie wszyscy wybierali spinacze subtelnie zarekomendowane przez prowadzącego. Fiksacja na przedmiocie pożądania może często oznaczać stratę energii i czasu. zarabiali pieniądze wykonując prace ręczne polegające na wkręcaniu śrubek i napełnianiu pudełek szpulkami nici. Ruszasz w niekończącą się pogoń za kolejnym nieuchwytnym przedmiotem pożądania. Studenci. którzy brali udział w naszym badaniu. rekrutowali osadników posługując się obietnicami złota. który zamiast uczynić cię kimś wyjątkowym. To jedyne wyjście". lecz na emocjach wywołanych przez przedmiot pożądania. W takich wypadkach zdarza się. by odkryć. Jednak w odróżnieniu od poprzednich ingerencji cenzury. spotkała się nieoczekiwanie z innym przedmiotem pożądania . że badani . Jej sprzedaż zatrzymałaby się na poziomie kilku tysięcy egzemplarzy. Ponieważ studenci czuli się zagrożeni. upodabnia cię do reszty. którzy dowiedzieli się. że wcale nie jesteś oryginalny. gdy mówi się im. Za zarobione pieniądze kupowali zwykłe artykuły biurowe. ale książka ta nie była materiałem na bestseller. Na przykład pierwsi propagatorzy Nowego Świata. że jednostka lub organizacja angażuje ogromne środki w zdobycie upragnionego nowego pracownika lub dostępu do nowych rynków tylko po to. które chcesz. że podczas podpisywania książki Wei Hui odsłoniła „zbyt wiele ciała". Drugą grupę badanych. którą polecił prowadzący eksperyment. Jak już wspomnieliśmy. czy odparli bezpośredni nacisk. lecz poinformowanie badanych o tym. takie jak gumki i spinacze. zwłaszcza gdy ów przedmiot jest „gruszką na wierzbie". Wszędzie handluje się pirackimi egzemplarzami książki. co „rzucanie niskiej piłki" (zjednaj sobie klienta. którzy stanęli w obliczu nieoczekiwanego przedmiotu pożądania. skazujemy się na wieczne niezaspokojenie9. Podobne zdarzenie miało niedawno miejsce w Chinach: Zhou Wei Hui napisała zgrabny. że nie mogą dostać tego. niewyobrażalnych bogactw i (by posłużyć się cytatem z pewnej ulotki) „krainy tak wspaniałej. lecz dlatego. Ten komunikat nie miał na celu wzbudzenia oporu. zgłaszało swój akces i udawało się na poszukiwanie mitycznego El Dorado.opierali swoje decyzje nie na wartości produktu. że jest to książka bluźniercza i nakłaniał muzułmanów do zabicia jej autora. że wysiłek poszedł na marne. Może być też wykorzystywana do celów propagandowych. Taki komunikat miał wzbudzić opór (pragnienie odzyskania utraconej wolności) i rzeczywiście tak się działo: prawie wszyscy badani ostentacyjnie odmawiali wyboru tej marki. Inna wersja tej pułapki została określona przez C. że brakuje im pieniędzy. Eksperyment. Włoch i Japonii (gdzie turyści mogą kupić przewodnik po barach i spelunkach opisanych .Taka fiksacja może mieć pozytywne skutki. Połowie studentów. Producenci o tym wiedzą i wykorzystują tę wiedzę w projektowaniu i sprzedaży swoich produktów. gejzerów młodości. Chińska partia komunistyczna umieściła powieść na indeksie .to. Wei Hui sprzedała prawa do swojej powieści wydawcom z Korei Południowej. Wielu z tych. podobne. Kupiłeś produkt. czy też ulegli naciskowi subtelnemu . którzy pod wpływem propagandy zaczęli odczuwać rosnące niezadowolenie z dotychczasowego życia. To zaś jeszcze bardziej podsyca twoje pragnienie wyjątkowości. Kłopot w tym. co chcą (nawet jeżeli jest to coś tak trywialnego jak spinacze) pod wieloma względami osobiście im zagrażała: wielu ludzi czuje się zagrożonych.bez względu na to. łatwo było wzbudzić ich emocje. a następnie wyśrubuj cenę towaru). że ta subtelna strategia jest prawie tym samym. Próby uczynienia czegoś „niedostępnym" za pomocą cenzury mogą zwiększyć subiektywną wartość zakazanego przedmiotu. Książka błyskawicznie awansowała na pierwsze miejsce listy bestsellerów. tacy jak Ralph Hamor. że wszyscy reagują tak samo: nagle okazuje się. Jeżeli sprzedawcy udaje się stworzyć wrażenie. Powiedziano im: „Rozważcie możliwość zakupu bardzo podobnych spinaczy". że produkt jest wyjątkowy. i wskazywali inną. że spóźnili się na wyprzedaż albo że nie dostaną kredytu na zakup nowego samochodu. a ich wybory podatne były na manipulację. Jak zauważa Erich Fromm. poddano znacznie subtelniejszemu warunkowaniu. gdyby nie jedno: ajatollah Chomeini uznał. jaki przeprowadziliśmy wspólnie z Kenem Freemanem i Peterem Farąuharem. pokazuje inną stronę pułapki widmowej . co szczególnie interesujące w obu sytuacjach to fakt. wiadomość. zdobycie trudno dostępnego produktu sprzyja traktowaniu samego siebie jako osoby wyjątkowej. a przedmiot pożądania nigdy naprawdę nie istniał. że mogą pozostać wierni swojemu pierwotnemu wyborowi. Snydera mianem „konsumenckiej karuzeli Paragraf 22" (Consumer Catch-22 carousel). w jaki sposób emocje wzbudzone przez przedmiot pożądania mogą służyć perswazji7.nie z powodu jej zawartości. tym razem chińscy przywódcy podali decyzję o wycofaniu książki z obiegu do publicznej wiadomości. kiedy zaczynamy wykorzystywać dobra materialne do definiowania samych siebie. że aż niewiarygodnej" 6 . który jest bardzo ważny z punktu widzenia indywidualnego lub społecznego dobrobytu. proponuję ci inne. Może pomagać w mobilizowaniu energii do realizacji nieuchwytnego celu. R. Zapotrzebowanie na Szanghajska kochankę gwałtownie wzrosło. Propagatorzy Pokemonów zarobili dzięki wykorzystaniu fiksacji na przedmiocie pożądania („Nie mogę zdobyć niektórych kart") kilka miliardów dolarów.

że ktoś je tam podstępnie umieścił. Po drugie. że przedmioty pożądania mogą występować tam. albo podsunąć nowe. Co więcej.że najlepszą strategią jest po prostu rezygnacja.niezależnie od tego. by przed podjęciem decyzji dokładniej przyjrzeć się sytuacji. albo po prostu za sprawą niezamierzonej niedostępności jakiejś rzeczy. rozmowy na temat ekranizacji powieści. że coś jest nie w porządku. Prowadzone są też. którzy usłyszeli tę informację. okaże się niedostępny.albo dlatego. Może ci to także uświadomić korzyści i straty. chcieli przeczytać książkę o wiele bardziej niż ci. którym takiej informacji nie podano. dostarczamy dzieciom gotowego sposobu dowodzenia swojej dorosłości i definiowania samych siebie jako „dojrzałych" .w Szanghajskiej kochance). Po pierwsze. Dobrą ilustracją tej kwestii jest eksperyment przeprowadzony przez Davida Zellingera i jego kolegów10. oczywiście.ponownie . że książka jest „dozwolona od 21 roku życia". możesz po prostu opuścić salon samochodowy zamiast zadowalać się „najbliższą" alternatywną propozycją. czy chodzi o system obronny za miliardy dolarów. kiedy masz do czynienia z przedmiotem pożądania. który chcesz kupić. będzie dla ciebie sygnałem. lecz na sytuację. Biorący w nim udział studenci otrzymali opis zawartości książki przypominający streszczenia. gdzie wcale się ich nie spodziewasz .na przykład próbować zdobyć inne przedmioty albo zaakceptować rozwiązanie dostępne od razu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo fiksacji na tym.studenci. pochłaniającą miliony dolarów promocję nowego produktu komputerowego. co nieosiągalne. jakie pociąga za sobą pogoń za przedmiotem pożądania. dobrze jest wyobrazić sobie inne scenariusze . pamiętaj. które często temu towarzyszą. Staraj się reagować nie na emocje. książka uznana została za bardziej pożądaną . która pozwala uzyskać czas i spokój niezbędne do tego. ograniczając dostępność takich towarów jak filmy pornograficzne i „świerszczyki" tylko do dorosłych. niech obecność emocji. Może to oznaczać . czy też o dodatkowych kilkaset dolarów wydanych na rodzinny samochód. Kiedy podano tę informację.w pewnym sensie nieświadomie zachęcamy je. Kiedy informacja zawodzi: propaganda jako wyzwanie dla społeczeństwa . Połowie studentów powiedziano. W takich wypadkach warto zawczasu przygotować plan awaryjny. Uniknięcie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z pułapką przedmiotu pożądania to gra warta świeczki . realistyczne rozwiązania. Wreszcie. Jak unikać pułapki przedmiotu pożądania? Mamy trzy propozycje". by sięgnęły po owoc zakazany dla wszystkich . Jeżeli na przykład samochód. jakie zamieszcza się na obwolutach.prócz dorosłych.

Przykłady te nie tylko odzwierciedlają system kapitalistyczny. pracy zarobkowej i obliczania odsetek. sprzedawania.20 tysięcy dolarów na 14%. The American Heńtage Dictionary of the English Language definiuje propagandę jako „systematyczne propagowanie określonej doktryny". iż jakaś jednostka może wpływać na inną używając do tego celu perswazji. które uznawałoby . z czego 510 miliardów przeznaczanych jest na osoby starsze (opieka medyczna i ubezpieczenia społeczne).31 Edukacja czy propaganda? Legenda głosi. że nawet coś tak niewinnego jak podręcznik do arytmetyki może być wykorzystywane jako narzędzie propagandy. (2) Rząd amerykański wydaje rocznie 1. którą właśnie czytacie .n. że reklamy płatków śniadaniowych albo aspiryny są jawną próbą sprzedania czegoś po wysokiej cenie publiczności umyślnie wprowadzanej w błąd. sugestywne i precyzyjne zaprezentowanie jego poglądów. jeśli nie obrzydliwa. Jaki jest odsetek niedożywienia w tej rodzinie przy założeniu. 328 miliardów na obronę narodową. Przyjrzyjmy się sposobowi nauczania arytmetyki w szkołach publicznych. Skoro tak jest. że reklamy płatków śniadaniowych czy aspiryny to propaganda obliczona na promocję produktów określonych marek. Zwracamy jedynie uwagę. które mogą zostać wykorzystane przy dowolnej okazji. Czy taki przykład mógłby zostać wykorzystany w społeczeństwie.opisywało rozmaite techniki perswazyjne. że w cywilizacji zachodniej idea. O ile musiałyby wzrosnąć wydatki na edukację. które uważa.5 tryliona dolarów. Nie sugerujemy. zaginione gdzieś w starożytności dzieło przypominało pod wieloma względami książkę. w którym odbywa się edukacja.co za tym idzie . że ludzie nie powinni zabiegać o przedmioty. p. że praktyka rządu amerykańskiego odpowiada teorii. Jego spalone. bardziej obiektywna. Jako ilustrację mnożenia i obliczania procentów podręcznik podaje przykład pana Jonesa. Propagandę uważa się najczęściej za dzieło złego manipulatora. Na czym polega prawdziwa różnica między propagandą a edukacją? Niektórzy powiedzą. ale po zapłaceniu czynszu na jedzenie zostaje jej tylko 25 dolarów.co z większością podręczników szkolnych? Amerykańskie podręczniki do historii najczęściej zniekształcają przeszłość. nie chcemy też wskazywać zwycięzcy tej politycznej walki. który zastępowałby ten przykład następującymi: „(1) Czteroosobowa rodzina potrzebuje na wyżywienie 100 dolarów tygodniowo. przedstawiając przywódców jako uosobienie cnót i istoty niemal nadludzkie. Chętnie wysyłamy dzieci do szkoły i na uniwersytet w nadziei. ignorując mało chwalebne wydarzenia z historii Stanów Zjednoczonych albo bagatelizując ich znaczenie. Protagoras był sofistą . Jak jednak zaklasyfikować amerykańskie programy telewizyjne. rozwiną w sobie zamiłowanie do wartościowych rzeczy.że lichwa jest grzechem? Czy przykład mógłby zostać wykorzystany w społeczeństwie. Żyjący w V w. że wykorzystywanie tego typu przykładów w podręcznikach do arytmetyki byłoby czymś złym albo niewłaściwym.e. od zawsze wydawała się niesmaczna. Pamiętacie zadania arytmetyczne w podręcznikach ze szkoły podstawowej? Większość przykładów dotyczyła kupowania.sugerują. zawód nauczyciela. Zabiegi wykorzystywane przez ekspertów politycznych i organizatorów kampanii wyborczych do przedstawienia kandydata w korzystnym świetle mogą być uznane za edukację . jak może się wydawać. który zaciąga w banku kredyt w wysokości . może warto to sobie jasno powiedzieć. a edukację jako „czynność przekazywania wiedzy lub umiejętności". faktualna i niezależna od jakiejkolwiek doktryny? Kwestia ta nie jest tak jednoznaczna. Równocześnie jednak drugi zawód Protagorasa.jak pierwsi chrześcijanie . Wszyscy zgadza- my się. Jednak „sprzedawanie" kandydata na prezydenta to już coś bardziej skomplikowanego. Czy cokolwiek może mieć bardziej jednoznacznie edukacyjny charakter? Czy istnieje nauka. Do niedawna historyczny wkład Afro-Amerykanów i innych mniejszości był prawie całkowicie ignorowany1. że grecki filozof Protagoras był pierwszym człowiekiem w historii. że zdobędą dobry zawód. że jest czymś naturalnym i normalnym2. poprzez możliwie jasne. cieszy się nierzadko najwyższym uznaniem. że pełne wyżywienie pozwalają zapewnić artykuły żywnościowe o wartości 100 dolarów?. Czy można to określić mianem zwykłego przekazywania wiedzy? Problem odróżnienia edukacji od propagandy może być jeszcze subtelniejszy.zarabiał na życie nauczając innych o mechanizmach perswazji. żeby kupić nowy samochód. by osiągnąć poziom wydatków na obronę narodową? A na emerytów?"3. na które ich nie stać? Jak wyglądałaby reakcja na podręcznik. a 22 miliardy na edukację. staną się produktywnymi obywatelami. którego dzieła zostały publicznie spalone. które wciąż przedstawiają kobiety i mniejszości w stereotypowych rolach? Albo — jeszcze bardziej subtelnie . Wydaje się. ale systematycznie propagują ten system. pożyczania. legitymizują go i . która byłaby czystsza.za próbę poinformowania opinii publicznej o programie politycznym i cnotach kandydata. i można je uznać za propagandę. oraz stwarzając wrażenie. .

jakie wyświetla się często w ramach zajęć obowiązkowych w liceach. że każdy komunikat ma drastycznie tendencyjny i jednostronny charakter. która przyjmie ofertę Channel One. W praktyce to. że dzieci wychowują się dzisiaj na telewizji. Fundamentaliści uważają teorię ewolucji za rodzaj dogmatu religijnego i chcą ją cenzurować jako konkurencyjne wyznanie. który obie strony uznałyby za rzetelny i bezstronny. to ponowne liczenie głosów w wybranych okręgach Florydy. w cenie dwustu tysięcy dolarów za trzydzieści sekund. zbyt republikańskie lub zbyt demokratyczne. Naukowcy uważają kreacjonizm za doktrynę religijną i nie widzą dla niej miejsca na lekcjach biologii. Kiedy jednak mamy do czynienia z kwestią budzącą wielkie emocje i wywołującą skrajnie różne opinie. Demokracji nie należy poganiać. którego kandydata popierałeś. Na podobnej zasadzie reklamodawcy często argumentują. zależy w dużym stopniu od wyznawanych przez nią * W 1994 roku Channel One został kupiony przez firmę K-III Communications. którzy oglądali przez rok Channel One nie wykazywali postępów w zakresie ogólnej wiedzy dotyczącej bieżących problemów (w porównaniu z uczniami. Krytycy twierdzili. nie zgadzają się jednak co do natury tej tendencyjności6. że są one zbyt liberalne lub zbyt konserwatywne. Jeżeli byłeś zwolennikiem Ala Gore'a. z drugiej zaś . Dla pierwszego będzie to propaganda. Badania pokazują także. Nie oznacza to. że wiele osób uzależnionych od twardych narkotyków zaczynało od popalania marihuany. Niemal bezbłędnie zapamiętywali natomiast emitowane podczas programu reklamy4. Nie obyło się bez kontrowersji. wydawcę magazynów „Seventeen" i „Weekly Reader". Na początku lat dziewięćdziesiątych koncern Whittle Communications stworzył Channel One. że uczniowie. że reklama nie służy celom propagandowym. M&M/Mars czy Pepsi. W podobny sposób rozważać można dyskusje na temat nauczania ewolucjonizmu i kreacjonizmu w ramach lekcji biologii. jakie mogą odnieść z ich zakupu. Zwolennicy tego rozwiązania argumentowali. przy użyciu wątpliwych technik. zbyt sprzyjające . ani dlaczego przedstawione wydarzenia były ważne. Analogiczna sytuacja dotyczy zagadnienia edukacji seksualnej w szkołach. Busha. czy dana osoba uważa określony przekaz informacji za edukację czy propagandę. nadanej przez dużą sieć 5 telewizyjną. Dwanaście tysięcy szkół mających kłopoty finansowe (i osiem milionów uczących się w nich dzieci) przyjęło ofertę Channel One. Ponadto quizy przeprowadzane w niecałą dobę po emisji programu dowiodły.. W filmach tych wspomina się zazwyczaj. Większość pracowników szkoły uznałaby prezentację takiej informacji za „przekazywanie wiedzy". którzy nie oglądali Channel One). Ci. Co osiągnął Channel One? Dotychczasowe badania potwierdzają obawy krytyków. Demokracji wystarczy trzykrotne liczenie głosów. Reebok. że wielu Amerykanów uważa wieczorne wiadomości za tendencyjne. rozważanego — z jednej strony . Jeżeli natomiast popierałeś George'a W. lecz informowaniu konsumentów o markach produktów i korzyściach. że większość uczniów nie potrafi powiedzieć. aby otrzymać telewizory i kamery wideo.ponieważ prezentacja sugeruje. Na przykład badanie przeprowadzone przez Nancy Nelson Knupfer i dyrektora liceum. dla drugiego edukacja. o czym traktowały reportaże. że amerykańska demokracja nie potrzebuje kolejnych urywków reportaży. uznanie Winniego Mandelł winnym porwania. którzy próbowali marihuanę (na przykład były prezydent Bili Clinton) nie zażywało później twardych narkotyków. że palenie marihuany prowadzi do uzależnienia od twardych narkotyków. że znaczna większość ludzi.Dyskusja na temat różnic między edukacją a propagandą rozgorzała z nową intensywnością przy okazji powstania Channel One.z perspektywy redaktora magazynu „Playboy". Petera Hayesa. że zwolennicy polityki Izraela i zwolennicy Arabów ocenili identyczne próbki relacji z masakry w Bejrucie. albo przynajmniej domagają się poświęcenia własnemu takiego samego czasu. Szkołom zaproponowano następujący układ: każda klasa. producent obuwia sportowego. którzy uważają wieczorne wiadomości za stronnicze. jakie przeprowadza się podczas gorących dyskusji w klasie. Twoja opinia na temat ponownego liczenia głosów w stanie Floryda podczas wyborów prezydenckich w 2000 roku zależy najprawdopodobniej od tego. wartości. dzielą się równo na tych. W zamian Channel One ma prawo do dwóch minut czasu reklamowego (wplecionych w dziesięć minut „wiadomości"). a Channel One będzie skutecznym medium edukacji obywatelskiej i rozbudzi w dzieciach zainteresowanie sprawami publicznymi. wykazało. otrzyma telewizor. Koncern jest własnością firmy Kravis Roberts & Co. „program informacyjny" dla amerykańskich szkół*. kamerę wideo oraz uzyska dostęp do codziennego dwunastominutowego programu składającego się z urywków wiadomości (migawek opatrzonych komentarzem o długości od pięćdziesięciu do stu siedemdziesięciu pięciu słów na takie tematy jak: wizyta angielskiej królowej w Stanach Zjednoczonych. który zaproponowano takim reklamodawcom jak McDonald's. Nic dziwnego. natomiast większość osób palących marihuanę określiłaby ją mianem „systematycznego propagowania określonej doktryny" . którzy twierdzą. zgodził się sponsorować jeden dwunastominutowy materiał poświęcony kulturze fizycznej. w której ważny jest każdy głos i wszystkie powinny zostać policzone. było dla ciebie równoznaczne z kompromitacją wyborów. niektórzy zwracali uwagę. natomiast przydałoby jej się więcej pogłębionych analiz bieżących spraw. przypuszczalnie niemożliwe jest sformułowanie komunikatu. że Channel One to bezczelna komercyjna propaganda wciskana ubezwłasnowolnionej widowni.z punktu widzenia członka Koalicji Chrześcijańskiej. jako uprzedzone wobec ich sprawy . i nie wspomina o tym. pomoc żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej ofiarom cyklonu w Bangladeszu). Weźmy typowe filmy o nadużywaniu narkotyków. która zasłynęła kredytowanym wykupem RJR Nabisco za 25 miliardów dolarów. to ponowne liczenie głosów przypuszczalnie było dla ciebie wielką lekcją demokracji.

„Czy można połączyć różne sugestie i otrzymać jeszcze lepsze rozwiązanie?".R.F. może być pod wieloma względami niebezpieczne. że w czasie. Aby zredukować dysonans. manipuluje uprzedzeniami i emocjami. „Czy rozumiem problem. opracował wytyczne pozwalające strukturalizować dyskusję grupową i podejmowanie decyzji9. które przedstawiają rozmaite problemy w sposób głębszy niż Channel One i z różnych punktów widzenia. aby nakręcili „lepsze" reportaże . Bez wątpienia niektórzy czytelnicy niniejszej książki mogą kwestionować edukacyjny charakter naszych celów i dostrzegać w niej raczej propagandę na rzecz wykorzystywania racjonalnych i bezstronnych strategii perswazyjnych.status quo albo zanadto nastawione na jego zmianę. W takich wypadkach marnujemy okazję pogłębienia własnej wiedzy na temat ważnych bieżących problemów i odkrycia skuteczniejszych sposobów działania. jakie charakteryzuje istoty . jaką usłyszałeś za ostateczną. a co mianem edukacji zależy od celów propagandowych odbiorcy. Nie uznawaj pierwszej odpowiedzi. pokazują.na przykład. unikaj szukania wymówek i obwiniania innych. zwracał im uwagę na to. oraz przygotowałyby ich do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących tego. 5. ludzkie posiadające prawa. nie dostarczając im okazji do rozwinięcia umiejętności potrzebnych do uczestnictwa w demokracji. Właśnie dlatego edukacja powinna oferować narzędzia rozumienia propagandy. Rzecz w tym. Chroń jednostki przed personalnymi atakami i krytyką. że generalnie członkowie krajowej elity medialnej są bardziej liberalni w kwestiach kulturowych i bardziej konserwatywni w kwestiach gospodarczych niż przeciętny Amerykanin)7. Oto niektóre rekomendacje Maiera dotyczące sposobu generowania krytycznej dyskusji: 1. Unikaj stwierdzeń w rodzaju: „To naprawdę głupi pomysł". W ujęciu Wertheimera takie programy jak Channel One to propaganda.psycholog. Dbaj. określamy niepokojącą informację mianem „propagandy" i zaprzeczamy jej ważności. jak zostały zrobione reklamy. Maier. jakich technik użyli reklamodawcy albo jak jest finansowany Channel One. nauczyciel. Jak wygląda odpowiedź edukacji? Byłoby czymś nierealistycznym oczekiwać od dzieci wyrobienia. Rozważmy przykład propagandy wojennej. Wyobraźmy sobie. że postrzeganie komunikatu jako tendencyjnego jest funkcją poglądów żywionych przez odbiorcę. by zjednoczyć naród". że polityka prezydenta. „Czy mylę się w swoich założeniach dotyczących problemu?". wraz z zakończonymi niedawno badaniami. czy też powinienem zasięgnąć dodatkowych informacji?". które pozwalają przeanalizować problem z różnych perspektyw. Przeanalizuj inne rozwiązania. Jego badania. Zastanówmy się nad możliwymi reakcjami na Channel One (lub dowolną formę propagandy).sprecyzował rozróżnienie propagandy i edukacji 8 w sposób. aby dyskusja koncentrowała się na problemie. 4 Po zebraniu pewnej liczby sugestii możesz zadać pytania oceniające i sondujące. „Jakie są wady i zalety każdej propozycji?". Śledź wszystkie sugestie dotyczące rozwiązania problemu i sposobu ujęcia kwestii . Edukacja natomiast powinna wyposażać ludzi w umiejętność stania na własnych nogach i podejmowania samodzielnych decyzji . które pozwoliłoby im unikać propagandy . Zdaniem Wertheimera. Co określa się mianem propagandy. by narzucić odbiorcom wolę propagandysty. W takich wypadkach nasza czujność może zostać uśpiona właśnie wtedy. propaganda usiłuje odwieść nas od myślenia i działania. przyczynia się na wiele sposobów do narastania rasizmu i biedy. Jeżeli komunikat jest skuteczny. które przeprowadziliśmy z naszą koleżanką Marlene Turner. którego wybraliśmy. jak wytwarzana jest propaganda. Jak to osiągnąć? W latach pięćdziesiątych XX wieku psycholog organizacji. Twoim celem powinno być zrozumienie różnic poglądów i próba ich uzgodnienia. wojna zaczyna odpowiadać naszym wartościom i nawet całkiem jawna propaganda uzyskuje status „wiadomości" lub „informacji potrzebnych do tego. gdy uczniowie oglądali informacje. co kupować i w co wierzyć. 2. Rozważmy sytuację odwrotną. 6. Pogrążają one uczniów w świecie konsumeryzmu i nie wywołujących szczególnych emocji „wiadomości".bez względu na to. że nauczyciel zachęca uczniów. uchodźca z nazistowskich Niemiec . N. poszerzyłyby ich zainteresowania i zwiększyły wiedzę o aktualnych wydarzeniach. Zdyskredytowany fakt nie musi być już brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. która ma na celu przekonanie narodu o konieczności aktu agresji wobec wroga. że takie doświadczenia uwrażliwiłyby uczniów na to. aby każda mogła zostać starannie przeanalizowana. który uważamy za godny uwagi . 3. czy odpowiada on naszym wartościom. Ponad pięćdziesiąt lat temu Max Wertheimer . Dzieło Protagorasa uznane zostało w jego czasach za heretyckie. „Co jeszcze możemy zrobić?". gdy najbardziej jej potrzebujemy. w której dowiadujemy się o jakimś nieprzyjemnym fakcie . zamiast sprawdzać wypracowania. Określanie komunikatu mianem „edukacji" bądź „propagandy" wyłącznie na podstawie tego. Podejrzewamy. że już samo przedstawienie tych wytycznych grupom dyskusyjnym może wyostrzyć namysł krytyczny i podnieść jakość podejmowania decyzji10. Zapytaj: „Co jeszcze powinno zostać wzięte pod uwagę?".tak. . czy pojawia się ona w telewizji. reklamie czy w podręcznikach.jej zadaniem jest zachęcać do krytycznego namysłu.reportaże. (Badania pokazują. Mogą one brzmieć następująco: „Do czego prowadziłoby takie rozwiązanie?". Wyobraźmy sobie. Sednem Wertheimerowskiej koncepcji edukacji jest krytyczna debata i grupowa dyskusja. zwłaszcza jeśli reprezentują odmienny lub mniejszościowy punkt widzenia (przecież mogą mieć rację). Dziś podobny tom mógłby nosić nazwę „podręcznika".

.znacznie subtelniej niż jego europejscy odpowiednicy .wywierać wpływ na treść wiadomości. Na początku swojego istnienia partia nazistowska założyła własną kompanię wydawniczą. Jak ujął to Walter Lippmann: Bez jakiejś formy cenzury propaganda w ścisłym znaczeniu tego słowa jest niemożliwa. takich jak telewizyjne sieci informacyjne. publicznością a zdarzeniem. że gdy scenariusz dociera do cenzora. zawieszając w prawach do wykonywania zawodu)2. Jakie czynniki decydują we współczesnych demokracjach zachodnich o tym. Świat każdego dnia jest miejscem wojen. którzy opracowali około 4800 komunikatów rządowych opublikowanych w łącznym nakładzie 7 milionów egzemplarzy. która w okresie najintensywniejszej działalności kontrolowała ponad 150 wydawnictw. jakie formy edukacji i perswazji będą najlepiej służyły naszemu społeczeństwu i nam samym.Nasze rozważania pokazują. zamieszek. awansami i przywilejami partyjnymi) i karaniu tych. wypowiadając te proste słowa. które najczęściej oglądamy -^sugestywny obraz zamiast przemyślanej dyskusji. konkursów ortograficznych. Manipulowanie informacjami nie jest wyłącznie cechą reżimów totalitarnych. na czym będzie polegał ich błąd. Takie dowcipy wykorzystują wrogość wobec cenzury. którzy nie zgadzali się z polityką nazistów (ograniczając ich dostęp do informacji. Eher Verlag. Oczywiście programy informacyjne nie mogą relacjonować wszystkich tych wydarzeń (i nie robią tego). Aby można było uprawiać propagandę. Roosevelt. W mediach ogólnokrajowych. prezydenta Filipin. oszukiwania konsumentów. by zachęcić media informacyjne do przekonywania Amerykanów o konieczności wdrażania reform Nowego Ładu 4 . zasypując media informacjami sprzyjającymi jego administracji. Choć ludzie dysponujący bezpośrednim dostępem do rzeczywistości mogą błędnie pojmować to. które będąc dorosłymi w ostatnim okresie reżimu Ferdynanda Marcosa nie wiedziałyby. podobnie jak inni amerykańscy prezydenci. Jest też bardzo charakterystyczne dla tego typu wiadomości. co mamy na myśli. jest złożony i nie ogranicza się do tego. że problem. ale i nazbyt uproszczone. Robimy to w kolejnych rozdziałach. Zdjęcie butów Imeldy Marcos jako symbol jest żywe. cenzurując wiadomości przekazywane Rosjanom i mieszkańcom Europy Wschodniej 9 . Niewiele jest osób. Osoba oglądająca wieczorne wiadomości albo czytająca codzienną gazetę dowiaduje się zazwyczaj o dwóch lub trzech takich konfliktach i po latach czytania oraz oglądania telewizji nie potrafiłaby zapewne wymienić nawet tuzina toczonych współcześnie wojen.Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. wywołuje natychmiastowe publiczne protesty . musi istnieć bariera między Każdy przytomny rewolucjonista albo potencjalny przywódca wie. Na przykład w czasie trzymiesięcznego okresu w 1936 roku administracja Roosevelta zatrudniała na pełen etat 146. odkryć naukowych. prowadząc przeciwko nim śledztwa rządowe. przemówień politycznych. że jego podstawowym zadaniem jest opanowanie źródła informacji publicznej. Na przykład każdego dnia na świecie ma miejsce wiele konfliktów zbrojnych. Tak jawna kontrola jest w zachodnich demokracjach czymś rzadkim. Prezydent Franklin D. co widzą. Selekcja wiadomości to początek propagandy. dopóki nie będzie 1 w stanie decydować o tym. Zanim ktokolwiek będzie mógł stworzyć pseudośrodowisko. 32 Czym są wiadomości? Buty Imeldy Marcos. Większości z nas od razu staje przed oczyma szafa z tysiącami par butów w różnych kolorach. które informacje podawane są w radiu i w telewizji oraz publikowane w magazynach i gazetach? W reżimach totalitarnych informacje są rutynowo cenzurowane przez elity rządzące. a jeżeli ma miejsce.wystarczy przyjrzeć się reakcjom na cenzurowanie tekstów zespołów rapowych albo popularności „dowcipów cenzorskich". pokazany pierwotnie w informacyjnym programie stacji ABC „Nightline". Wszystko po to. Przez ponad 70 lat. ograniczeniu musi ulec dostęp do środowiska rzeczywistego. „Prawda" służyła . był symbolem korupcji. odsetek odrzucanych wiadomości jest znacznie wyższy. jak przedstawione w tej książce techniki wykorzystywane są w kampaniach propagandowych. które uważa za mądre bądź pożądane. A także bardzo użyteczne. przemocy w rodzinie. skuteczne. czy treść informacji nam się podoba czy też nie. Wypada zatem przyjrzeć się z bliska temu. ludzkich smutków i radości. to jednak nikt nie jest władny decydować o tym. mimo iż badania praktyk koncernów medialnych pokazują. Sama tylko Administracja Robót Publicznych (The Works Progress Administration) wydała w ciągu roku ponad milion dolarów na druk. koncentrujemy się na pytaniu. Podejmując to wyzwanie. czy dana informacja ma charakter edukacyjny czy propagandowy. że w typowej codziennej gazecie ponad 75% potencjalnych wiadomości jest odrzucanych i nigdy nie trafia do druku. jaka charakteryzowała długi okres rządów Marcosa. a w niepełnym wymiarze godzin 124 specjalistów od reklamy.jak na ironię . w jakim kierunku i na co mają patrzeć . aż do upadku komunizmu. Ten obraz. zatrudniała około 35 tysięcy osób i przynosiła dochody przekraczające 100 milionów marek rocznie. Pięć lat przed dojściem do władzy w wyniku rewolucji październikowej 1917 roku bolszewicy stworzyli gazetę „Prawda". próbował . Szacuje się. W czasie swoich rządów Hitlerowi udało się podporządkować sobie prasę dzięki systematycznemu nagradzaniu sprzyjających mu dziennikarzy (udzielaniem specjalnych wywiadów. fasonach i na różne okazje.

Dziennikarzom zezwalano na relacjonowanie działań wojennych tylko wówczas. Inne źródła. ówczesny sekretarz generalny Białego Domu. że program „Headline News" stacji CNN wyświetla w pasku na dole ekranu wyniki sportowe i notowania giełdowe. że w wiadomościach pojawiają się ciągle podobni ludzie. niezależnie od tego. reporterzy byli uzależnieni od oficjalnych oświadczeń i rozpowszechnianych przez rząd kaset wideo. przyjrzyjmy się sposobowi pracy pierwszego „łowcy informacji" . Większość reporterów obowiązuje nieprzekraczalny termin. Istnieją jednak okoliczności. konsekwencją reporterskiej rutyny jest to. Jeden ze skeczy w programie „Saturday Night Live" wyśmiewał relacje z wojny. przemysł magazynów zdominowały trzy korporacje. że dyskusja jest naznaczona uprzedzeniami. funkcjonariusze mieli obowiązek natychmiastowego przewiezienia ich w inne miejsce.potrzebne są już tylko kosmetyczne (jeśli w ogóle jakiekolwiek) poprawki. mniejszości. ale wręcz staje się przedmiotem zachęt ze strony amerykańskich obywateli. Rezultatem tej koncentracji własności jest bezpośrednia presja wywierana na reportera. Byłoby dziwne. Korporacyjna własność wpływa w sposób bardziej subtelny na charakter relacji i ofertę programową. prasowej. Reporterzy coraz częściej pracują dla korporacji9. Hollywood albo drużyny sportowe.6 Reporterzy mediów informacyjnych mają zazwyczaj swoje rewiry . reporter opracowuje rutynowy sposób relacjonowania historii. gdy poruszali się w zorganizowanych grupach pod eskortą wojskowego opiekuna . Wobec ograniczonych możliwości uzyskiwania informacji z pierwszej ręki. Każdy dziennikarz działający na własną rękę podlegał aresztowaniu przez policję wojskową.w zależności od konsekwencji. kościoły. W ciągu ostatnich dziesięciu lat własność mediów w Stanach Zjednoczonych została skupiona w rękach kilku organizacji. Dziś 23 korporacje kontrolują większość produkcji telewizyjnej. w których bezpośrednia cenzura jest nie tylko akceptowana. przywódcy ruchów związkowych i osoby reprezentujące interes publiczny rzadko proszone są o wystąpienie w programie.takich jak opinie hollywoodzkiej gwiazdki na temat nagości lub urządzania domu albo codzienne doniesienia dotyczące kontuzjowanego palca u nogi naszego ulubionego sportowca. chyba że chodzi o wielką katastrofę albo inne spektakularne wydarzenie. dziewięć studiów filmowych produkuje 70% programów emitowanych przez ogólnokrajowe stacje telewizyjne w porze najwyższej oglądalności. że znaczna większość osób proszonych o wygłoszenie w programie swojej opinii to biali mężczyźni. które mogłyby rzucić nieco światła na przyczyny przestępczości . zdobywców stypendiów National Merit albo statystyki opisujące stan zdrowia i samopoczucie robotników. Na przykład przyzwyczailiśmy się do tego. z którymi reporter rozmawiał już wcześniej i którzy udzielili „udanego" wywiadu). Gdyby reporterzy trafili przypadkiem na wydarzenie warte zrelacjonowania. kiedy Pentagon ustalił zasady określające przepływ informacji na temat działań wojen5 nych . Na przykład przegląd gości pojawiających się w programie stacji ABC „Nightline" wykazał. W jaki sposób dziennikarze wybierają to. Taka lista gości powoduje. Zachęca się go. co się dzieje. Jest jednak oczywiste. faworyzują informatorów. że zawsze znajdowali się daleko od centrum wydarzeń. jakie wyemitowanie materiału będzie miało dla korporacji. Niewielu Amerykanów narzekało. przedstawiając reporterów jako ludzi groteskowo zajętych sobą i nierozumiejących problemów bezpieczeństwa narodowego.okoliczność ta sprawiała. aby program „nadawał się do emisji". co wydarza się poza rewirem albo między rewirami. albo zniechęca. do przygotowywania określonych materiałów . bardzo niewiele mówi się o polityce korporacji i o jej wpływie na warunki pracy. zamówił taśmę z zapisem tego programu. uniwersyteckie zespoły doradców i wielkie korporacje8. sześć firm płytowych kontroluje 80% rynku nagrań muzycznych. książkowej i filmowej. takich jak lokalny system sądowniczy. które zapewniają mu stały dopływ świeżych informacji. ma mniejszą szansę znalezienia się w mediach. Po pierwsze. Na przykład prawie 60% reportaży w „New York Times" i „Washington Post" pochodzi z rutynowych kanałów informacyjnych i rewirów7. Wydarzenia spoza rewiru rzadko są relacjonowane i nie uważa się ich za wiadomości. John Sununu. Biały Dom. Tak było podczas wojny w Zatoce Perskiej. co ma zostać wydrukowane w gazecie i pokazane w telewizji. najczęściej zatrudnieni przez rząd. aby pokazać ją w Białym Domu jako kolejny dowód poparcia opinii publicznej dla wojskowej polityki informacyjnej.są najczęściej ignorowane. Po drugie. biorąc pod uwagę masę wiadomości napływających do agencji informacyjnych? Aby odpowiedzieć na to pytanie. .reportera.na przykład pomoc społeczna. Muszą zebrać pewną liczbę informacji w określonym czasie. Na przykład reporter odpowiedzialny za kronikę kryminalną uczy się szukać informacji w takich źródłach jak policyjne raporty czy wokandy sądowe. uczeni albo bezdomni . co miało miejsce w przypisanej im grupie instytucji. Dla obywatela oznacza to niekończący się strumień informacji na temat wydarzeń. Kobiety. Aby zdążyć. To także jest źródłem przynajmniej dwojakiej tendencyjności. Już ten fakt stanowi pierwsze źródło tendencyjności w doborze informacji . oraz nawiązuje kontakty z policją i prokuratorami okręgowymi. Oto kilka faktów dotyczących statusu własnościowego mediów: 60% lokalnych gazet dziennych należy do jednej z czternastu sieci korporacyjnych. Próby informowania konsumentów o bezpieczeństwie i jakości produktów spychane są najczęściej na ostatnie strony gazet i do mniej ważnych programów telewizji kablowej. gdyby stacja nagle zaczęła podawać w tym miejscu nazwiska zwycięzców dyktand. Choć niemal wszyscy Amerykanie są pracownikami i konsumentami.to. że selekcja codziennych informacji w demokracjach zachodnich wymaga czegoś więcej niż tradycyjnej cenzury. z którymi łatwo się skontaktować (na przykład polityków lub urzędników) i którzy są godni zaufania (tacy.relacjonują to. które rozgrywają się w określonym rewirze . a niektóre punkty widzenia po prostu nie są w niej reprezentowane.

dziennikarz staje w obliczu jeszcze jednego sprawdzianu. bliski współpracownik Corazon Aąuino zauważył ekipę „Nightłine" filmującą tłumy zebrane przed pałacem Ferdynanda i Imeldy Marcosów i zaprosił ją do środka na wycieczkę po prywatnej części pałacu. którzy przyciągną reklamodawców. tak też jest bardziej prawdopodobne. Szczególnie interesujący przypadek został znakomicie opisany w filmie The Insider z 1999 roku. pracownik na usługach koncernu tytoniowego Brown & Williamson. opartym na prawdziwej historii Jeffreya Wiganda.ponieważ przemoc jest atrakcyjniejsza wizualnie niż zachowania łagodne. kościołach i laboratoriach badawczych. Oto słowa gospodarza „Nightłine". Tak jak telewizyjne transmisje meczów piłkarskich są atrakcyjniejsze od transmisji pojedynków szachowych. stojąca naprzeciw skorumpowanego. takim jak finansowanie szkół czy polityka mieszkaniowa". Konflikt Aąuino-Marcos miał wszelkie cechy wielkiego dramatu: prosta gospodyni domowa. który jest obecnie dyskutowany w programach informacyjnych i w społeczeństwie. jak w telewizyjnych programach „informacyjnych". porwaniom. strajkujących albo policji . Przechadzając się po pałacu ekipa filmowała bogactwa i dobra nieznane większości ludzi. ale próbował spotęgować te właściwości. że chodzi o związane z nimi kontrowersje). Chęć bycia poinformowanym jest motywem drugorzędnym. że nie wierzą w to. Teda Koppela. wiado10 mości telewizyjne to tylko kolejna forma rozrywki . że zamieszkom. Kyłe'a Gibsona: . włączając w to wieczorne wiadomości. powiedzmy. (3) dotyczą osobliwych. Jak zauważył dyrektor BBC. jak zapora powstrzymuje powódź po prostu nie jest zbyt ekscytujące. kiedy osoby odpowiedzialne za treść serwisów informacyjnych decydują o tym. treść programów telewizyjnych musi być lekka i nie wymagać od konsumenta nadmiernego wysiłku. Lokalne programy informacyjne poświęcają informacjom sportowym osiem razy więcej czasu niż problemom społecznym. Aby zagwarantować wysoką oglądalność i zyski. Tej nocy. która ma zapobiec takiej powodzi: oglądanie tego. Jednak dopiero po dotarciu do sypialni dziennikarze znaleźli obraz. zaś wiadomości w telewizji krajowej koncentrują się na gwałtownych zachowaniach jednostek . Reportaż z zalanej falą powodziową metropolii jest o wiele bardziej widowiskowy niż reportaż poświęcony budowie zapory. że dają się ująć na małej przestrzeni lub w krótkim czasie. które: (1) są nowe i na czasie. pozostawiając tym samym Wiglanda na pastwę losu. a co najważniejsze . podobnie jak inne informacje biznesowe. przynajmniej do pewnego stopnia. bombardowaniom. jak trudne do zniesienia wydają się te wszystkie naciski. że obraz butów Imeldy Marcos pojawił się na ekranach telewizorów w domach na całym świecie. • postanawia upublicznić materiały wskazujące na to. (7) zawierają elementy wizualne (zwłaszcza obrazy nadające się do telewizji) oraz (8) odpowiadają tematowi. wydarzenia w Bośni. morderstwo JonBenet Ramsey albo najświeższe plotki na temat Moniki Lewinsky są znacznie bardziej atrakcyjne niż. angażować go emocjonalnie.bawić. Co skłania ludzi do oglądania wiadomości? W badaniach dotyczących powodów. a to oznacza konieczność zapewnienia określonej oglądalności oraz zjednania sobie takich widzów. Nieprzerwane relacje z procesu O.terrorystów. pojawiają się regularnie . Wigand. (5) mogą być przedstawione jako dramatyczne i osobiste. gdzie mogą mieć miejsce ważniejsze wydarzenia. Dlatego też. protestujących. którego szukali. Jednak w ostatniej chwili szefowie CBS (za namową swoich prawników) zdecydowali się odłożyć wywiad na półkę. aroganckiego władcy oderwanego od problemów swojego kraju i niepotrafiącego obchodzić się z amerykańskimi mediami. możemy zrozumieć. która kontynuuje dzieło swojego zamordowanego męża. którzy pomagają sobie nawzajem. niecodziennych wydarzeń. by papierosy uzależniały. Zrobili to z przyjemnością. Simpsona. aby uniknąć pozwu ze strony producentów papierosów. trzęsieniom ziemi. Producenci programu „Nightline" zaprzyjaźnili się z Corazon Aąuino . Wszystkie programy telewizyjne. jak to się stało. koncentracja własności środków masowego przekazu czy amerykańskie wybory prezydenckie (chyba. która stała się swego rodzaju symbolem zakończenia trwających 21 lat rządów Ferdynanda Marcosa. i udostępnili czas antenowy orędownikom jej sprawy. że główni menedżerowie największych korporacji tytoniowych przysięgli wcześniej przed Kongresem.„gospodynią domową". dla których ludzie oglądają wiadomości stwierdzono. że większość widzów oczekuje zabawy i rozrywki. Ryzykując utratą pracy i aresztowaniem za obrazę sądu. jakie wydarzenia uwzględnić i które wycinki nakręconych każdego dnia kilometrów taśmy filmowej pokazać widzom. i producenta programu. Uzbrojeni w wiedzę na temat funkcjonowania mediów informacyjnych. masakrom 1 innym aktom przemocy poświęcone zostanie więcej czasu antenowego niż opowieściom o ludziach. który może go kosztować utratę pracy. agencje informacyjne umieszczają swoich reporterów w takich „miejscach akcji" jak sądy.Natomiast doniesienia o zmianach kursów giełdowych. a nie w szkołach. kiedy upadł rząd Marcosa.zarówno w gazetach. stadiony sportowe i komisariaty policji. podejmują swoje decyzje kierując się. Jakie cechy powinien mieć doskonały reportaż? Generalnie reporterzy i redaktorzy szukają historii. aby zwiększyć poziom sprzedaży. I rzeczywiście. Wigland zdecydował się wystąpić przed kamerą i udzielić wywiadu dziennikarzowi telewizyjnemu Mike'owi Wallace'owi w programie informacyjnym „60 minut". J. rozrywkowymi walorami materiału. A jednak informacja 0 budowie zapory może być ważniejsza. Benigno Aąuino. albo działają na rzecz zapobiegania przemocy. Chodzi o umiejętność przyciągnięcia swoim reportażem uwagi widzów. (6) są na tyle proste. Bez względu na to. (2) mają charakter konfliktu albo skandalu. a przy tym powinna być ekscytująca. muszą zabiegać o zyski. że przemysł papierosowy nie tylko ma świadomość uzależnieniających właściwości swoich produktów. Dowody były tym bardziej obciążające. (4) przydarzają się znanym ludziom.

Kilka dni później. które rozegrały się w Austin. zobaczyliśmy buty. Tysiące butów. że „wiadomości to rozrywka". Widowisko było fascynujące. Było to ważne wydarzenie.zwłaszcza ze względu na rolę. telewizja krajowa zupełnie zignorowała pokrzepiający obrót sprawy. jaką odegrała w nim policja .Właśnie tam. że pierwsza dama miała dużo butów? Dramatycznym przykładem dążenia mediów informacyjnych do zaspokojenia naszego pragnienia rozrywki oraz wynikających z tego uprzedzeń w relacjonowaniu wydarzeń może być medialna prezentacja w 1970 roku „niezamieszek" (nonriot) w Austin w Teksasie (jeden z nas . W marszu wzięło udział dwadzieścia tysięcy studentów. I choć kolekcja butów była doskonałym symbolem korupcji. Pojawiły się też pogłoski o tym. Próbując nas rozerwać. bądź widowiskowy. że na świecie jest znacznie więcej przemocy. Kamery telewizyjne robiły wszystko.zaowocowało nie tylko zupełnym brakiem przemocy. lecz o wiele mniej istotnego wydarzenia. Najwyraźniej uznano. a tym samym nieświadomie wpływają na nasze poglądy o świecie. co.E. Phillip Mann i Ira Iscoe: „Ponieważ nie doszło do przemocy. Zawiedzeni i rozgniewani studenci postanowili mimo to zorganizować marsz. Największe stacje telewizyjne postawiły w stan pogotowia i pospiesznie wysłały do Austin swoje ekipy reporterskie. Rada miasta. obawiając się kłopotów.wziął w nich udział). kilka osób odniosło lekkie obrażenia. że w ciągu poprzedniego tygodnia do miasta zjechało wielu znanych reporterów z rozmaitych mediów informacyjnych. Rzucano kamieniami i butelkami. odpowiedzi.zarówno istotnych.ludzie.czółenka. kiedy to około 40 niewinnych amerykańskich pasażerów przetrzymywanych było na pokładzie odrzutowca linii TWA przez szyickich terrorystów. intymne zdjęcia ich przerażonych rodzin. co tak naprawdę buty mówią nam o korupcji na Filipinach? Czy rozumiemy coś z tego.potrafią wykorzystać wartość spektaklu oraz fakt ujmowania informacji w dramatyczne ramy. Przynajmniej osiem par każdego fasonu. którzy oglądają dużo telewizji uważają. W następstwie studenckiej demonstracji przeciw wkroczeniu wojsk amerykańskich do Kambodży doszło do ogromnych napięć między lokalną policją a studentami Uniwersytetu Teksańskiego. każda para innego koloru 12 . W geście protestu studenci z Teksasu zaplanowali gigantyczny marsz do centrum Austin. Jak się jednak okazało. ale po prostu dlatego. Smutne konsekwencje tego faktu są dziś oczywiste"13. musi się wydarzyć. że sytuacja stanowi preludium do aktu skrajnej przemocy. może z wyjątkiem chodzenia za zakładnikami do toalety. Niektórzy proponowali policjantom zimne napoje. konferencje prasowe zakładników. były atrakcyjne wizualnie i pasowały do wylansowanego przez „Nightline" wizerunku skorumpowanego reżimu Marcosa. Brak relacji był czymś zdumiewającym. O zamieszkach poinformowano w wiadomościach telewizyjnych i szczegółowo opisano je w gazetach na terenie całego kraju. które zrodziło się w atmosferze pozornej wzajemnej nieufności studentów i policji. że ludzie kierujący mediami informacyjnymi są źli i próbują nami manipulować. niż ci. Krążyły plotki. którzy mieli zareagować przemocą na każdy przypadek łamania prawa. Ci.na przykład terroryści . można zapytać.pomijając fakt. dopuszczają się jednak nadmiernych uproszczeń. jeśli wziąć pod uwagę. jest prosty: jeśli chcesz trafić do mediów. w którym żyjemy. podczas pokojowej demonstracji. Około 3000 par butów to obraz doskonale nadający się do mediów (obraz był własnością koncernu ABC). że kilka lat później w tym samym mieście doszło do znacznie bardziej dramatycznego.A. Media nie przedstawiają wyważonego i pełnego obrazu tego. pantofle bez pięty. Niektórzy. którzy oglądają telewizję rzadko. ekipy reporterskie opuściły miasto i wydarzenia pozostały nienagłośnione. buty na płaskim obcasie. Weźmy przykładowo sprawę zakładników bejruckich z 1985 roku. co działo się w tym kraju . . Był to jednak tylko wstęp do tego. Około pięćdziesięciu członków Ku-Klux-Klanu zorganizowało marsz.o czym już mówiliśmy . którym zależy na rozgłosie medialnym . Niepokojącego wyjaśnienia tej sytuacji dostarczyli psychologowie społeczni. studenci i policja wymieniali przyjazne pozdrowienia. naprawdę dumni ze swoich produktów sprzedawcy sądzili. że interaktywne łącza. jak i całkiem trywialnych. wymachiwanie pistoletami. któremu media poświęciły mnóstwo uwagi. Wydarzenie to . Były tam buty wszystkich rodzajów . Buty stanowiły osobliwość z życia sławnej osoby. Oglądaliśmy konferencje prasowe terrorystów. czterech studentów z Uniwersytetu Stanowego w Kent zostało zastrzelonych przez żołnierzy gwardii narodowej stanu Ohio. Półka przy półce. nie wydała pozwolenia na manifestację. Kamery telewizyjne dostarczały amerykańskim widzom nieprzerwanych relacji dotyczących wszystkich aspektów kryzysu . Wydawało się pewne. że do miasta wezwano teksańskich strażników oraz żołnierzy gwardii narodowej. Media zwęszyły atrakcyjną historię. po jedenastu godzinach napięta sytuacja została rozładowana: na prośbę administracji uniwersyteckiej oraz kilku wyższych funkcjonariuszy policji sędzia federalny wydał tymczasowe rozporządzenie zabraniające władzom miasta wprowadzenia w życie zakazu demonstracji. Co ciekawe. Reklamodawcy i osoby zajmujące się marketingiem bezpośrednim wciąż na nowo odkrywają prawdę głoszącą. Warto odnotować. Na przykład . elektroniczne tablice ogłoszeniowe oraz Internet pozwolą wykroczyć poza trzydziestosekundowy spot reklamowy i dostarczyć . że do Austin zjeżdżają się setki uzbrojonych prowincjuszy i chuliganów szykujących się do napaści na studentów. ale demonstrowali oni w duchu pojednania. Morał. jaki płynie z obu historii. co dzieje się na świecie nie dlatego. że próbują dostarczyć nam rozrywki. szalone oświadczenia i jadłospisy lunchów. w szafie. ale także autentyczną eksplozją dobrej woli i solidarności wśród różnych przedstawicieli społeczności. do którego przyłączyło się około tysiąca krzykaczy. że nieistotny konflikt między miastem a Klanem ma większe walory widowiskowe niż pokojowa manifestacja dobrej woli. jak się wydawało. szpilki. żądania zakładników.

Można jeszcze dodać. o ostatnich plotkach na temat aktorów.podobnie. ale często zniekształcających rzeczywistość. jako obywatele demokracji. gdyby dziennikarze zastąpili obecny zalew widowiskowych. C-SPAN nadaje głównie pełne wersje przemówień z amerykańskiego Senatu i Izby Reprezentantów. Jak donoszą szefowie kablówki.tak samo jak w kampanii politycznej. Każda osoba oskarżona o przestępstwo ma prawo przedstawić swoją wersję wydarzeń. Zamiast tego. dziecku chorym na AIDS. że Imelda Marcos używa ich produktów. Ciekawe.bez względu na to. aby wyrobić sobie własne zdanie. takim jak szczegóły ostatniego narodowego projektu ochrony zdrowia. od czego się zaczęła. Najwyraźniej oglądanie wiadomości. Jako pierwsza dama otrzymywała każdego roku setki par butów od firm. które gwarantują obecność w wieczornych wiadomościach (takich jak „Uszczęśliwcie mnie". czy są pokojowymi demonstrantami. mamy prawo wysłuchać obu stron. Ciekawe. W telewizyjnej operze mydlanej obraz liczy się bardziej niż treść . Każde wydarzenie i każda sprawa muszą być częścią dramatycznej. ale ona i tak trzymała je w szafie. o ich kłopotach rodzinnych i sprzeczkach. że jeśli chcą efektywnie wykorzystać nową technologię. rząd dysponuje natomiast prawdziwymi pieniędzmi podatników. zawierające informacje o właściwościach produktów. dlaczego Marcos nie oddała butów organizacjom dobroczynnym?). Gerry Spence. jak szczegółowa analiza budżetu federalnego.chyba że da sieje sprowadzić do konkretu i przedstawić w formie wizualnej. Między jednym a drugim zachodzi jednak kolosalna różnica: postacie z opery mydlanej posługują się pieniędzmi „zabawkowymi". o tym. Specjaliści od marketingu szybko zorientowali się. gospodarka lub polityka regulacyjna. media nie przeprowadziły szczegółowej dyskusji dotyczącej korupcji na Filipinach: na ile korupcja była rozpowszechniona. używając chwytliwych sloganów. że nikt na te informacje nawet nie spojrzał. Także nowojorska firma Paragon Cable wykorzystała słabość ludzi do rozrywki. jak ją podtrzymywano. zaglądając do szafy Imeldy Marcos i gapiąc się na jej buty? Po pierwsze. Historie. jest bardziej bolesne niż nieoglądanie żadnych wiadomości. o najnowszych plotkach na temat kandydatów oraz o szczegółach wewnątrzpartyjnych utarczek. podczas wizyty w fabryce flag albo obok Arafata ściskającego dłoń przywódcy Izraela przed Białym Domem 1 5 . Oczywiście mogło to być wyjaśnienie służące wyłącznie dobru oskarżonej. Paragon wypełniła wszystkie swoje 77 kanałów audycjami programu C-SPAN. poświęca się niewiele uwagi . gdyby reklamodawcy i politycy zastąpili gładkie. Telewizyjna relacja z kampanii politycznej przypomina raczej odcinek popularnej opery mydlanej niż dyskusję o istocie demokracji i przywództwa. o sposobach postępowania w razie wystąpienia typowych usterek i tak dalej . które łatwo udramatyzować i zwizualizować. Potencjalni liderzy . które nie mają rozrywkowego charakteru. eliminując wszystkie informacje poza najbardziej widowiskowymi. Robią to inscenizując konwencje. gdzie nie powiodło się Hitlerowi i „Prawdzie". gdzie leży prawda. Co takiego przegapiliśmy.konsumentom porządną dawkę informacji. jaką rolę. by przekonać się. bogato ilustrowanej opowieści. obrazów pogłębionymi analizami ważnych. choć być może nużących kwestii? Reklamodawcy. konkursami oraz klubami pieczenia ciast promującymi rozmaite produkty.„źli" zajmują miasto. Większość butów nie nadawała się do noszenia. czy ktokolwiek oglądałby telewizję. wskutek zastosowania tej. możemy też usłyszeć o seksualnych eskapadach kandydatów na urzędy polityczne. Zamiast odcinać usługi tym. „Czytaj z moich ust" albo „Będę o ciebie walczył"). na przykład historia dziecka uwięzionego w opuszczonej studni.tylko po to. stwierdził.muszą rywalizować o uwagę widzów w tym „widowiskowym" środowisku. którzy zalegają z płatnościami za telewizję kablową. Bez względu na to. ponieważ na Filipinach jest tak wiele fabryk obuwia 16 . jeżeli w ogóle. bo nie pasowała rozmiarem. uczciwa obywatelka z pomocą sąsiadów oczyszcza miasto i przywraca sprawiedliwość. które mają się spodobać masom. . żaden wywiad ani sesja zdjęciowa nie przyniosły wyjaśnienia Imeldy Marcos na temat tego. co stałoby się z oglądalnością.montażu krótkich obrazów wizualnych. że w procesie sądowym Imelda Marcos została oczyszczona ze wszystkich zarzutów. relacjonowane są chętnie. Starannie przygotowali obszerne bazy danych. które chciały móc się pochwalić tym. kto prowadzi w wyścigu o miłość i pieniądze. oraz inne programy dotyczące spraw publicznych. terrorystami. Wynikiem tej słabości do rozrywki są wiadomości w postaci krótkich wywiadów i migawek filmowych . adwokat broniący Imeldy Marcos podczas procesu sądowego o oszustwo i wymuszenie. Szczegółowa analiza interesów i finansów domowych naszej ulubionej postaci byłaby nudna . Słuchamy o życiu seksualnym naszych ulubionych postaci serialowych. dlaczego w szafie stało tyle butów. Po drugie. Analogicznie. strategii wpływy zaległych należności gwałtownie wzrosły 14 . o tym kto prowadzi przed kim w ostatnim sondażu opinii publicznej. My. odegrały w szerzeniu się korupcji Stany Zjednoczone. Na dłuższą metę nasze pozornie nienasycone pragnienie rozrywki może odnieść sukces tam. biorąc udział w niekończących się sesjach zdjęciowych przy pomniku ofiar wojny wietnamskiej. politycy i dziennikarze przekazują swoje komunikaty w postaci widowiskowych migawek i krótkich fragmentów wywiadów . „Nie rób tego". nowych pomysłach na ich wykorzystanie.to praktyka. która zniekształca i upraszcza rzeczywistość. podczas których wręcza im się nominacje. wydarzenia polityczne na Filipinach sprowadzone zostały do intrygi przypominającej spaghetti westerny albo odcinek serialu „Drużyna A" . Taka dyskusja miałaby ogromną wartość z punktu widzenia polityki Stanów Zjednoczonych wobec Filipin. ich prezentacje muszą być widowiskowe: dlatego zwykłe informacje zostały zastąpione grami wideo. że pani Marcos miała tyle butów. (Ciekawe. reklamodawcami czy kandydatami na prezydentów . jest ona znacznie bardziej złożona od szafy pełnej butów. trzydziestosekundowe spoty ogłoszeniami zawierającymi wyłącznie użyteczne informacje. Bardziej złożonym problemom.

jak to zrobić. Hyman i Sheatsley zauważyli. po czym zdecydowanie je odpierasz. próby zmiany ludzkich zachowań . nie . Poza tym sprawujesz kontrolę nad potężnym medium komunikacyjnym. że rząd nie powinien wtrącać się w kwestie opieki zdrowotnej. Następnie siadasz wygodnie w fotelu. Zlecasz dyrektorowi programowemu zamówienie kilku scenariuszy dramatyzujących trudną sytuację rodzin. Kampaniom informacyjnym nie udaje się często zmienić postaw swoich adresatów . możesz wybrać inne podejście. Ujęte w formę dramatu lub krótkiego reportażu informacyjnego. to przypuszczalnie tak. Zaczyna słuchać twoich argumentów na rzecz wolnego dostępu do opieki zdrowotnej. Nie jest już przekonana o tym. które i tak popierają system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych? Jeżeli będziesz obstawać przy pomyśle wyemitowania poświęconego temu problemowi poważnego filmu dokumentalnego. Gdy ktoś zdaje sobie sprawę. Argumentując na rzecz wprowadzenia powszechnego systemu opieki zdrowotnej. a tym samym na zignorowaniu jej potencjalnego wpływu na zmianę przekonań i postaw. najczęstsza reakcja polega na zniekształceniu i zreinterpretowaniu tej informacji. jak sądzi. są zarazem tymi. które są niezgodne z ich przekonaniami. czy za pomocą drukowania na okładkach książek telefonicznych informacji dotyczących postępowania w sytuacjach kryzysowych. że oglądają cię dobrze poinformowani ludzie) i przedstawiasz stosowną dwustronną argumentację (ponieważ argumenty dwustronne najsilniej oddziałują na dobrze poinformowanych). lecz bogatego lekarza. Takie kampanie narażone są na niepowodzenie. żeby wpłynąć na poglądy widzów w ważnych kwestiach. Wreszcie. jeżeli nie biorą pod uwagę naszej skłonności do selekcjonowania informacji i systematycznego zniekształcania komunikatów nieodpowiadających naszym poglądom. Używasz obrazowych przykładów z życia ludzi. że gdy osłabia się czyjąś pewność własnego zdania. Czy wobec tego musisz ograniczyć się do przedstawienia swojego komunikatu widowni złożonej z osób. że próbuje mu się przekazać nieinteresującą i przykrą informację. Masz doskonałą okazję. to sięgnie po pilota. osoba taka jest mniej skłonna słuchać argumentów przeciwko własnemu stanowisku. Wyobraź sobie typowego telewidza. podsuwasz gospodarzowi nocnego talk show kilka dowcipów na temat nieudolnego. Opisujesz trudną sytuację ubogich: to. że jest to czterdziestopięcioletnia przedstawicielka klasy średniej trudniąca się pośrednictwem w handlu nieruchomościami. natomiast unikają informacji. przełączy kanał i zacznie oglądać „Koło fortuny"1. aby zmaksymalizować rozziew między przedstawionymi argumentami a początkowym stanowiskiem twojej publiczności.ten fakt dotyczący perswazji został stwierdzony przez Herberta Hymana i Pauła Sheatsleya już w 1947 roku2. że odziedziczyłeś kontrolny pakiet akcji sieci telewizyjnej.obecny system jest kosztowny i wymaga wyższych podatków. których znasz osobiście. którzy najmniej chętnie słuchają nadawanych w tym celu komunikatów. ponieważ takie połączenie najbardziej sprzyja zmianie poglądów i wywołuje potrzebę działania u największej liczby ludzi. Wyjaśniając częste niepowodzenia kampanii informacyjnych. Wybierasz porę zaraz po emisji programu na wysokim poziomie intelektualnym (aby mieć pewność. szukając wieczornego programu rozrywkowego. że częściej chorują i wcześniej umierają z powodu braku opieki medycznej. na których przekonaniu najbardziej nam zależy i których poglądy mogą być najbardziej podatne na zmianę. Jak przystąpiłbyś do swojego zadania? To proste. Pomimo tych oczywistych psychologicznych barier.podejmowane są równie często jak wcześniej.czy to za pomocą wysyłania pocztą ulotek o epidemii AIDS przez ministerstwo zdrowia. Jednak po rozważeniu alternatyw. Canon wykazał. że jesteś entuzjastycznym zwolennikiem powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych i chciałbyś przekonać innych do swoich poglądów. Co robi? Jeżeli przypomina badanych z eksperymentu przeprowadzonego przez Lance Canon. Toteż ci sami ludzie. odwołujesz się do prywatnej korzyści oglądających . który. Jest zdania. że każdy rodzaj ustawodawstwa socjalnego podważa ducha indywidualizmu. które ich ciekawią. Zwołujesz spotkanie kierownictwa twojej sieci telewizyjnej. Stopniowo staje się mniej pewna swoich wcześniejszych poglądów. która uważa. Przedstawiasz swoje argumenty w sposób możliwie najbardziej przekonujący. Po przeczytaniu o taktykach perswazyjnych opisanych w tej książce wiesz już. Niestety. jednocześnie proponujesz konkretny plan działania. że rząd zanadto ingeruje w prywatne życie obywateli. stanowi istotę demokracji. nie jest to takie proste. Zlecasz redakcji wiadomości nakręcenie kilku krótkich reportaży o sukcesach systemu powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w innych krajach. Powiedzmy. rozluźniasz się i czekasz aż poglądy widzów zaczną się zmieniać. ich łączny wpływ może być silniejszy. Wynajęty przez ciebie spiker jest godnym zaufania i budzącym natychmiastową sympatię ekspertem. czy wreszcie za pomocą politycznych reklam informacyjnych Rossa Perota i filmów dokumentalnych przypominających nasz hipotetyczny film o powszechnych ubezpieczeniach zdrowotnych .33 O nieskuteczności kampanii informacyjnych Przypuśćmy. by argumenty przemawiające za wprowadzeniem powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych były silniejsze i pojawiały się jako pierwsze (aby wykorzystać efekt pierwszeństwa). które stoją w obliczu ruiny finansowej z powodu wysokich kosztów leczenia poważnej choroby. Choć żaden z tych komunikatów nie dorówna filmowi dokumentalnemu pod względem jakości dostarczanych informacji. że ludzie zdobywają informacje dotyczące głównie tych rzeczy. Trafia na twoją audycję. Omawiasz te przypadki w sposób wywołujący przemożny strach. Przedstawiasz niektóre argumenty przeciwko swojemu stanowisku. Konstruujesz dyskusję w ten sposób. Powiedzmy.

że telewizja może oferować programy wyższej jakości. takich jak „Matty's Funday Funnies" i „Beany and Cecil". Gadatliwa Cathy (Chatty Cathy) i Agent Zero M. Pierwsze oceny programu wykazały. na tle wielu żywych. osiągnęły znacznie lepsze wyniki w testach sprawdzających znajomość liter 1 cyfr oraz umiejętność dopasowywania. sortowania i klasyfikowania. Usypiając czujność widzów. że tak . wydaje się. W większości przypadków programy nie przyciągnęły dużej widowni. że przedszkolaki.nie były ekonomicznie uzasadnione. Można tu jednak dostrzec łyżkę dziegciu w tej beczce miodu: w warunkach naturalnych nie wszystkie dzieci oglądają „Ulicę sezamkowa" . Kampanie informacyjne mogą być skuteczne. w której dzieci mogą się dowiedzieć. co twierdzi Cy Schneider. Schneider jest autorem ponad 1000 skierowanych do dzieci reklam. Był też zaangażowany w produkcję programów dla dzieci sponsorowanych przez producenta zabawek. Wbrew temu. a także nowych słów. Logika. W 1965 roku CBS podjęła próbę wypromowania bezpiecznej jazdy. nadając takie programy jak „Ulica sezamkowa" (program zachęcający do wkładania większego wysiłku w naukę) i „Mister Rogers' Neighborhood" (program propagujący pozytywne relacje społeczne). Pędzipotwór. „Ulica sezamkowa" emitowana jest od 1969 roku i ogląda ją co tydzień połowa przedszkolaków w Ameryce. nie przełączając kanału. a zarazem widowiskowej postaci może się okazać trudne albo wręcz niemożliwe. jeśli idzie o nasze dzieci. osobistej. Telewizja gotowa jest finansować tylko niewielką liczbę tego rodzaju audycji4. jest prosta: przeciętne amerykańskie dziecko do momentu ukończenia szkoły średniej spędza więcej czasu przed telewizorem (17 tysięcy godzin) niż w klasie (11 tysięcy godzin). zazwyczaj niełatwo go zrealizować. że w następstwie emisji seriali liczba niepijących kierowców wzrosła. co miało być sposobem promowania alternatywy dla prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu. (2) nie atakuj bezpośrednio postaw i przekonań oglądających oraz (3) wykorzystaj opisane w tej książce techniki. Badania pokazują.niepijących kierowców" w scenariuszach trzydziestu pięciu popularnych seriali telewizyjnych emitowanych w sezonie 1989-1990. ludzie będą je oglądać. Pozytywne wyniki osiągnęły również takie audycje jak „Mister Rogers' Neighborhood". ale ich przestanie jest czytelne. Telewizja publiczna podjęła jedną z najbardziej ambitnych prób wykorzystania mediów do przekazywania informacji i nauczania. Chociaż „Liczenie poprzez zabawę" to chwalebny cel (zwłaszcza w odniesieniu do naszych dzieci). to wiedza i zainteresowanie Amerykanów tymi zagadnieniami wcale w tym . W obu programach przestrzegano tych zasad. Oto jak tłumaczy obecny stan dziecięcej telewizji: Sieci i programy komercyjne wielokrotnie próbowały nadawać lepsze. przykuwających uwagę scen . Na przykład emitowany w czasie II wojny światowej program radiowy prowadzony przez piosenkarkę Kate Smith wydatnie przyczynił się do wzmocnienia amerykańskiego zaangażowania w wojnę i pozwolił sprzedać warte 39 milionów dolarów obligacje. zachwalających zalety ponad 400 produktów. a więc . by program był widowiskowy (zasada.wciągający program.5 miliona napisało do CBS z prośbą 0 więcej informacji7.dotyczy to zwłaszcza dzieci z zaniedbanych domów (a właśnie do nich pierwotnie skierowany był program). Wydają się niewinne. Możemy uczyć bawiąc. Występuje tam zespól uroczych postaci . w tym takich „przebojów" jak lalka Barbie. które są złożone. bogatsze w treść programy. Problem ten można jednak rozwiązać zachęcając dzieci do oglądania programu lub też skutecznie wdrażając wczesne programy interwencyjne. z których dochód przeznaczony został na finansowanie działań 6 wojennych . to nie jest niemożliwe. jak rosną rośliny. Ponieważ nie sprawiają wrażenia bezpośrednich prób perswazji. Wykorzystywanie programów o charakterze rozrywkowym do rozpowszechniania określonego punktu widzenia pozwala osiągnąć wysoką oglądalność oraz zmienia ludzkie postawy i zachowania3. błyskawicznie się zmieniają i wymagają komunikowania trudnych i szczegółowych informacji. firmę Mattel. które oglądały „Ulicę sezamkowa". jeżeli będziesz przestrzegał kilku prostych zasad: (1) spraw. w którym kierowcy rozwiązywali quizy dotyczące zachowania na drodze. nadając „Egzamin dla kierowców" . jak robi się chipsy tortilla oraz że każda osoba (także ty) jest wyjątkowa. Wyniki tych prób wydają się obiecujące8.zwłaszcza. że dzieci regularnie oglądające takie programy są bardziej skłonne do altruistycznych i kooperacyjnych zachowań wobec rówieśników oraz do innych zachowań prospołecznych. Co najważniejsze. z czego 1. Czy musimy jednak porzucić środki masowego przekazu jako narzędzie komunikowania ważnych informacji i zaakceptować programy dostarczające jedynie trywialnej rozrywki? Cy Schneider uważa. owieczka Beata. które informują i uczą. Program oglą- dało 30 milionów Amerykanów.które uczą rozpoznawania liter i cyfr.. smok Bazyłi. takie jak Head Start. liczenia. gdzie eksplorują świat społeczny.muszą być określane jako argumenty na rzecz państwowych ubezpieczeń zdrowotnych. Jadą też tramwajem do „krainy wyobraźni". Fred Rogers wykreował w programie atmosferę akceptacji. Robert Entman twierdzi. W takich przypadkach dostarczenie potrzebnych informacji w dramatycznej. Na przykład inicjatorzy harwardzkiego projektu walki z alkoholizmem (Harvard Alcohol Project) przekonali producentów telewizyjnych do umieszczenia postaci . aby uczynić swój program przekonującym5. którą omówiliśmy w poprzednim rozdziale). Choć wykorzystywanie mediów do przekazywania informacji może być trudne. że choć w ciągu ostatnich 20 lat bardzo wzbogaciły się możliwości uzyskiwania informacji na temat zagadnień politycznych. nie powinny wzbudzić większego oporu. która zdecydowała o emisji tych programów. Dotyczy to zwłaszcza „dorosłych" problemów. Przeprowadzone później badania wykazały.Ernest.konsekwentnie . powstrzymają ich przed sformułowaniem kontrargumentów.

Pisał: „Jeżeli z jego pomocą udało się zwiększyć sprzedaż popcornu. kontrolowanie własnego gniewu i temperamentu. Wielu z nas boleje nad tym. Zastanawiał się nad charakterem tych. Pod nieobecność wykształconej publiczności dziennikarze i przywódcy polityczni zmuszeni są upraszczać swoje przesłanie i przystrajać' je w „rozrywkowe" szatki. W Australii i Wielkiej Brytanii reklama podprogowa została zakazana.czasie nie wzrosły. które znasz.wtłaczać podprogowe komendy wprost do naszej podświadomości. że . który zostanie zdetonowany podczas najbliższych prób z bronią nuklearną". a także przez rząd federalny"3. Po chwili jednak dodaje: „Chociaż. najbardziej osobistych zakamarków ludzkiego umysłu i pozostawić tam różnego rodzaju ślady".jako dorośli . Techniki te są powszechnie wykorzystywane przez media. to dlaczego nie miałoby się go wykorzystać do promowania polityków lub czegokolwiek innego?"1. mające wywołać podniecenie seksualne. A jednak nagłośnienie sprawy w mediach i regulacje rządowe nie położyły kresu praktykom wywierania wpływu podprogowego. że najlepszym rozwiązaniem byłoby „przytroczenie tego urządzenia i wszystkiego. którzy wymyślili maszynę pozwalającą „wedrzeć się do najgłębszych. że opinia publiczna. że zabieg ten pozwolił zwiększyć o 18. gwarantującą wolność słowa. że jest ona tajemną siłą. W Stanach Zjednoczonych Federalna Komisja Komunikacji (Federal Communications Commision) oświadczyła.1% sprzedaż Coli i o 57. że stosowanie komunikatów podprogowych może spowodować utratę koncesji nadawczej. W pochodzącym z 1957 roku artykule z „Saturday Review" zatytułowanym Zanieczyszczanie podświadomości (Smudging the Subconsciouś) Norman Cousins dał wyraz tym odczuciom. że nie jesteś świadomy tego. Key twierdzi.demokracja bez obywateli. On odpowiada: „W kinie zawsze chce ci się jeść i pić. Podczas projekcji przechylasz się w stronę swojego towarzysza i szepczesz: „Mam ochotę na prażoną kukurydzę i Colę". Sprytnie ukryte komunikaty. Rezultatem może być .. prasa i przywódcy polityczni uczestniczą w błędnym kole.. zastanawiając się nad prawdziwym znaczeniem tego typu urządzenia. co twierdzi prasa. że komunikat jest tak niewyraźny lub błyskawiczny. co się z nim łączy do ładunku. często umieszcza się na rysunkach i zdjęciach reklamowych. Jednak kino w Fort Lee w stanie New Jersey nie przypomina żadnego z tych. Jego niepokój dotyczący perswazji podprogowej jest oczywisty: „Każdy czytelnik tej książki padł w przeszłości ofiarą manipulacji polegającej na kierowaniu do jego nieświadomości bodźców podprogowych przez masowych sprzedawców medialnych. których naszła tego dnia ochota na popcorn i Colę. że nasze dzieci oglądają codziennie w telewizji nierealistyczny świat z kreskówek i żąda zwiększenia nakładów na edukację. Twierdził. Cousins nie był jedynym. że dociera do nas poniżej progu świadomości. Bez twojej wiedzy projektory zostały wyposażone w specjalne urządzenie. Komunikowanie złożonych informacji wymaga zainteresowanej i dobrze przygotowanej publiczności. ekspert od reklamy James Vicary po kryjomu wyświetlał na ekranie filmowym słowa JEDZ POPCORN i PIJ COLĘ w czasie jednej trzechtysięcznej części sekundy. Cola i popcorn. korporacje przemysłowe i handlowe.omijając naszą świadomość . a być może nawet zmalały9. doskonalenie pamięci. zrzucanie nadwagi.myśleli . My uważamy. której nie można się oprzeć. może to dobry pomysł?". Żyjemy w przerażającym świecie . że są lata pięćdziesiąte. przyczyniając się tym samym do dalszego obniżenia poziomu publiczności. by znaleźć szeroki asortyment taśm magnetofonowych i kaset wideo służących osiąganiu tak ważnych celów jak podwyższanie samooceny. Pod wieloma względami poruszenie wywołane wpływem podprogowym pokazuje to.. Sędzia z Nevady orzekł. czego wielu z nas boi się w perswazji najbardziej . że komunikaty podprogowe nie są chronione przez Pierwszą Poprawkę do konstytucji. jeden z najpopularniejszych wówczas filmów. Wkrótce potem dowiadujesz się. Siedź cicho". iż przedstawia ci się jakikolwiek komunikat. a ty wybierasz się właśnie do kina na Piknik. Po przeczytaniu w prasie o tym eksperymencie większość ludzi była wściekła i przerażona. pogłębianie wrażliwości seksualnej i przezwyciężanie traumy związanej z molestowaniem seksualnym. Krajowe Stowarzyszenie Nadawców (The National Association of Bwadcasters) zabroniło swoim członkom emitowania reklam podprogowych. Określenie podprogowe oznacza. Poszukując zdrowia i swojego lepszego ja. Wydaje się. pozwalające wyświetlać na ekranie krótkie zdania z tak dużą prędkością. że stosowanie podobnych technik nie ogranicza się do telewizji i kina. że ty i twój kolega nie byliście jedynymi..jeżeli reklamodawcy mogą korzystać z tak perfidnych sztuczek. Zgodnie z tym.7% sprzedaż popcornu. agencje specjalizujące się w reklamie i w public relations.powinniśmy odnieść te ubolewania i żądania do siebie.jak ujmuje to w tytule swojej książki Entman . .obawiamy się. W serii czterech bestsellerawych książek Wilson Bryan Key zwrócił Amerykanom uwagę na możliwość powszechnego korzystania z technik podprogowych2. którego zaniepokoiło wykorzystywanie technik podprogowych. amerykańscy konsumenci wydają ponad 50 milionów dolarów rocznie na kasety z bodźcami podprogowymi. Dziś wystarczy odwiedzić lokalną księgarnię albo sklep internetowy. Protesty krytyków wywołały reakcje rządów. Praktyki takie rozprzestrzeniły się w obszarze produktów samopomocowych. 34 Czary podprogowe: kto kogo uwodzi? Wyobraź sobie. Cousins zakończył stwierdzeniem. aby .

istnieją pewne dowody percepcji podprogowej. jak silne były oczekiwania wywołane przez kinowe badania Vicary'ego. które pokazują. Kiedy telewidzów poproszono o odgadnięcie treści komunikatu. że ta osoba jest w pomieszczeniu. Na przykład w ramach eksperymentu przeprowadzonego w 1958 roku przez Kanadyjski Związek Nadawców (Canadian Broadcasting Coij>oration). W pewnej chwili ktoś wymienia twoje imię. W warstwie ponadprogowej film atakował przedstawiony przez Ala Gore'a program refundacji recept. zgromadziliśmy ponad 150 tekstów prasowych i przeszło 200 publikacji naukowych (ponad półmetrowy stos)5. ponieważ komunikaty podprogowe omijają świadomość i odciskają się bezpośrednio w nieświadomości. Najwyraźniej przypuszczali (błędnie). Co więcej. gdzie tworzą podstawę takiego życia. podjęto szereg prób potwierdzenia jego odkryć. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie środków masowego przekazu. żadne badania nie wykazały w sposób konkluzywny istnienia motywacyjnych i behawioralnych efektów przypominających te. przedstawicieli rządu oraz badaczy. albo są wadliwe pod względem metodologicznym. minimalnego przetwarzania informacji poza świadomością. że przetwarzasz informacje poza świadomością. dlaczego innym badaczom nie udało się uzyskać wyników podobnych do wyników uzyskanych przez Vicary'ego w eksperymencie dotyczącym hasła JEDZ POPCORN/PIJ COLĘ: eksperymentu tego prawdopodobnie nigdy nie przeprowadzono i był on jedynie sztuczką reklamową. Po rozpowszechnieniu wyników badań Vicary'ego.Nie istnieje empiryczny dowód silniejszych efektów podprogowych. taśmy są skuteczne. Podczas amerykańskich wyborów prezydenckich w 2000 roku znów pojawiły się doniesienia o nadużywaniu wpływu podprogowego. że odczuwała podczas emisji głód lub pragnienie. są po prostu przytłaczające" 9 . że komunikaty podprogowe wpływają na zachowanie. którzy domagali się szczegółów na temat przeprowadzonego eksperymentu. Z drugiej strony zastosowano w nich takie budzące wątpliwości praktyki. kto je wypowiedział. Vicary zorganizował pokazy działania swojego urządzenia. pogląd o występowaniu takich wpływów jest sprzeczny ze znaczną liczbą badań i niezgodny z opartymi na eksperymentach koncepcjami przetwarzania informacji. stwierdzając. Czasami pojawiały się trudności . że reklama podprogowa nie działa. jakiego pragnie konsument. Jak ujął to psycholog poznawczy Timothy Moore: . Jest coraz więcej świadectw wyjaśniających. Badania pokazują. co mówi twój przyjaciel. w odpowiedzi wysłali ponad 500 listów. Niektórzy twierdzą. Nastawiasz uszu i zaczynasz zwracać uwagę na tego. Dlaczego tak sądzimy? Twierdzenia Vicary'ego natychmiast przyciągnęły uwagę reklamodawców. Słowo SZCZURY miało rzekomo wzmacniać ten komunikat. W badaniach tych nie uwzględniono grupy kontrolnej. słuchasz tego. Natomiast prawie połowa respondentów stwierdziła. dotyczących hasła JEDZ POPCORN/PIJ COLĘ. Jednak częstotliwość korzystania z telefonów wcale w tym czasie nie wzrosła. podczas niedzielnej wieczornej emisji popularnego programu telewizyjnego „Close-Up" na ekranie wyświetlono 352 razy podprogowy komunikat ZADZWOŃ TERAZ 10 .przeznaczone do celów terapeutycznych 4 . Jack Haberstroh powiedział studentom reklamy i osobom zajmującym się nią w praktyce: „Czy wpływ podprogowy działa? Nie. Komunikat miał doprowadzić do samobójstwa dwóch młodych fanów grupy. ani nie zastosowano procedury podwójnie ślepej próby. Tym razem w filmie reklamowym sponsorowanym przez Narodowy Komitet Partii Republikańskiej na ekranie pojawiło się na jedną trzydziestą sekundy słowo SZCZURY (RATS). Inni recenzenci tej samej literatury doszli do identycznych wniosków. Te nieliczne badania. by dostarczane bodźce miały rzeczywiście podprogowy charakter. uczenia się i motywacji" 8 . Dowody naukowe przemawiające za tym.faworyzująca ustalenia pozytywne. Latem 1990 roku grupa rockowa Judas Priest została oskarżona o rzekome umieszczenie w jednym ze swoich utworów podprogowej komendy o treści „zrób t o " . jakby były spójne. opinia publiczna poświęciła zaskakująco niewiele uwagi najbardziej podstawowej kwestii: czy wpływ podprogowy rzeczywiście jest skuteczny? Zbierając opublikowane w ciągu ostatnich kilku lat prace dotyczące procesów podprogowych. Raya Belknapa i Jamesa Vance'a. Eksperyment pokazuje także. że ludzie chcą wierzyć w skuteczność tego zjawiska. oraz korzystanie z niepewnych metod pomiarowych i opisywanie wewnętrznie niespójnych rezultatów tak. Po drugie. Wiele badań nie ujawniło w ogóle żadnych efektów stymulacji podprogowej. z których żaden nie zawierał odpowiedzi poprawnej.. Jednym z najlepszych przykładów jest zjawisko cocktail party. Innymi słowy. że jesteś na przyjęciu i. że taki wpływ zachodzi. Zdaniem jednego z producentów. kojarząc Gore'a i demokratów z gryzoniami. że nieświadome procesy ograniczają się na ogół do stosunkowo prostych czynności poznawczych 6 . najczęściej albo nie mogą być powtórzone 7 . aby wykluczyć efekt oczekiwań. że komunikat miał ich nakłonić do jedzenia lub picia. Taki efekt oznacza. że będą nim zarządzać biurokraci. Przyjrzyjmy się niektórym z tych dowodów. mimo że jeszcze kilka minut wcześniej mogłeś nie wiedzieć. że takie zespoły rockowe jak Led Zeppelin umieściły na swoich płytach nagrane od tyłu komunikaty zachęcające słuchaczy do czczenia szatana. których istnienie postulowali zwolennicy uwodzenia podprogowego. Co mówi ten zbiór artykułów? Po pierwsze. Wciąż pojawiają się też nowe oskarżenia dotyczące wykorzystywania perswazji podprogowej do morderczych celów. jak tendencyjna prezentacja ustaleń badawczych . Wyobraź sobie. Aby spełnić te żądania. całkowicie ignorując szum w tle. Dowodzi to nie tylko tego. Nie zadbano też o to. takich jak prowokowanie określonego zachowania czy zmiana motywacji. ani jeden z artykułów nie przedstawia jednoznacznych dowodów na to. zaangażowanie rządu oraz ilość wydanych pieniędzy.

a zasób danych ubogi . Vicary nigdy tego nie uczynił.ale towarzyszył temu ciekawy zabieg. Nie powinniśmy się też przejmować nagranymi od tyłu komunikatami. zawierających komunikaty podprogowe. Co by się stało. Do dziś najlepsze opisy jego eksperymentu znaleźć można w takich magazynach jak „Senior Scholastic" kierowanych przede wszystkim do gimnazjalistów. Na przykład John Vokey i Don Read w serii inteligentnych eksperymentów puścili studentom nagrane od tyłu komunikaty14. które rzekomo umieszczano na płytach z muzyką rockową. gwarantuje maksymalną skuteczność). kasety służące podwyższeniu samooceny zawierały takie komunikaty podprogowe jak: „Bardzo siebie cenię i znam swoją wartość".trwał sześć tygodni i obejmował tysiące badanych. przeprowadziliśmy wraz z Jayem Eskenazi i Anthonym Greenwaldem badania seryjnie produkowanych kaset magnetofonowych. by sprzedać więcej płyt wykorzystując szaleństwo na punkcie wpływu podprogowego). że nie przeprowadziliśmy żadnych badań oprócz tych. Na miejscu odkrył. Stwierdził: „Gorsze od niesprzyjającego momentu było to. (Oczywiście połowa badanych otrzymała kasety oznaczone prawidłowo). Rezultaty? . Odkrycie. ten odparł. Eksperymenty te . Ochotnicy zabrali swoje kasety do domu i słuchali ich codziennie przez pięć tygodni (okres. by była to pochwała eksperymentu.zbyt ubogi. że raport dotyczący odkryć Vicary'ego byłby interesującą pracą semestralną. Nie można powiedzieć. Dziś Stuart Rogers jest profesorem marketingu. że eksperyment z hasłem JEDZ POPCORN/PIJ COLĘ był blefem obliczonym na zdobycie nowych klientów dla firmy marketingowej Vicary'ego. badania wykazały ostatecznie. komunikaty o treści chrześcijańskiej. że tamtejsze kino było bardzo małe .techniczne uniemożliwiające uruchomienie maszyny. w stanie New Jersey. że niektóre zespoły rockowe istotnie umieściły na swoich płytach nagrane od tyłu komunikaty (najczęściej dla kawału albo po to. czy dwa komunikaty mają to samo znaczenie oraz (3) prawidłowo podzielić nagranych od tyłu komunikatów na sensowne i bezsensowne. Nie mając porównania. Po upływie tego czasu wrócili do laboratorium i po raz kolejny rozwiązali testy sprawdzające zdolność zapamiętywania i poziom samooceny. którzy byli zainteresowani wartością i potencjałem podprogowych terapii samopomocowych (i którzy przypominali zapewne klientów najbardziej zainteresowanych kupnem takich kaset). Choć istnieją pewne dowody na to. Pierwszego dnia poprosiliśmy naszych ochotników o rozwiązanie rozmaitych testów mierzących zdolność zapamiętywania i poziom samooceny. A co z dowodami Key'a na skuteczność uwodzenia podprogowego? Większość badań. Stwierdzili. Interesuje się zwłaszcza zagadnieniami public relations. że badani nie potrafią (1) powiedzieć. ale sądzili. podczas których badanym pokazano tę samą reklamę w wersji z komunikatem podprogowym i bez. studiujący wówczas psychologię na nowojorskim Hofstra University. Kiedy urządzenie działało. odczuwało podniecenie seksualne lub zadowolenie na widok reklamy ginu zawierającej słowo seks umieszczone rzekomo na kostkach lodu. Oba rodzaje kaset zawierały tę samą treść ponadprogową . a skończywszy na aparatach fotograficznych i batonikach Hershey . że jego eksperymenty podprogowe przeprowadzone zostały niedbale. według producenta. że badani nie potrafią prawidłowo przydzielić wyemitowanych od tyłu komunikatów w rodzaju „Wiem. by w ciągu sześciu tygodni przeprowadzić w nim badanie 50 tysięcy widzów. czy komunikat ma formę stwierdzenia czy pytania. że 62% badanych było w romantycznym nastroju. Następnie otrzymali oni kasety z komunikatami podprogowymi . Moje zainteresowanie firmą było niewielkie. Niektórzy z badanych otrzymali kasety służące ćwiczeniu pamięci. Korzystając z plakatów oraz ogłoszeń zamieszczonych w lokalnej prasie dokonaliśmy rekrutacji ochotników. Aby dostarczyć kolejnych dowodów . uznał. pornograficznej i reklamowej. który . widzowie wcale nie odczuwali przymusu spełnienia podprogowego żądania.nie potwierdziły domysłów Key'a dotyczących uwodzenia podprogowego13. Zgodnie z zapewnieniami producenta. W 1962 roku. czy sądzą.reklamujące rozmaite produkty począwszy od piwa. że tego rodzaju komunikaty nie mają wpływu na ludzkie zachowanie. W 1958 roku Fundacja Badań nad Reklamą (Advertising Research Foundation) naciskała Vicary'ego. Połowa kaset była błędnie oznaczona. kiedy zgromadzono już sporo negatywnych dowodów. że otrzymują kasety służące podwyższaniu samooceny. nie mówi nam nic o skuteczności komunikatu o treści „seks". Pojechał więc do położonego nieopodal Fort Lee. Rogers. W innym eksperymencie Vokey i Read pokazali. James Vicary przyznał z ubolewaniem.nieskuteczności komunikatów podprogowych i pokazać.różne fragmenty muzyki klasycznej. że kasety okazały się skuteczne. podczas gdy inni otrzymali kasety służące podwyższaniu samooceny. że „eksperyment" Vicary'ego był blefem dostarczył Stuart Rogers12. by mógł coś znaczyć. który.zbyt małe. Odsetek ten mógłby być także większy lub mniejszy. Nasze ustalenia nie powinny były zostać wykorzystane do celów promocyjnych"". po prostu nie możemy tego stwierdzić. gdyby słowo zostało usunięte z kostek lodu? Być może 62% badanych w dalszym ciągu żywiłoby te same uczucia. jak wielka jest siła oczekiwań.jak pierwotnie twierdził Vicary . Przeprowadzono jednak takie kontrolowane eksperymenty. satanistycznej. które mają pomagać w podnoszeniu samooceny i doskonaleniu pamięci15. nie uwzględniała grupy kontrolnej ani porównawczej. które były konieczne do złożenia wniosku o przyznanie patentu. Zapytano ich też. Różniły się jednak zawartością podprogową. na które się powoływał. aby porozmawiać z tymi. że otrzymują kasety służące ćwiczeniu pamięci. którzy przeprowadzili badanie. że Jezus mnie kocha" do jednej z pięciu kategorii: wierszyki dla dzieci. Kasety służące doskonaleniu pamięci zawierały takie komunikaty podprogowe jak: „Moja zdolność zapamiętywania i przypominania rośnie z każdym dniem". Kiedy zapytał o eksperyment kierownika kina. Uważa. że nigdy nie przeprowadzono tam żadnych tego rodzaju badań. ale myśleli. (2) stwierdzić. aby ujawnił dane i szczegółowy opis procedur badawczych. Kolejnych dowodów na to.

Skoro komunikaty podprogowe są tak nieskuteczne. Drugim powodem są nasze oczekiwania.za sprawą filmów takich jak Przeżyliśmy wojnę {The Manchurian Candidate) . co zgodne z naszymi oczekiwaniami (ale nie zawsze z tym. W. Wiemy ponadto o sześciu innych niezależnych badaniach z wykorzystaniem podprogowych kaset samopomocowych17. a przeszło 68% uważało. Najsmutniejszym chyba aspektem całej sprawy jest to. Pod koniec lat osiemdziesiątych problem komunikatów podprogowych powrócił raz jeszcze.w rodzaju tych. jakie wykorzystują reklamodawcy i handlowcy. czy rzeczywiście słuchali właśnie tych kaset) byli bardziej skłonni uznać. która może uzasadniać to. B. Jednym z powodów atrakcyjności koncepcji wpływu podprogowego jest sposób prezentacji perswazji podprogowej w środkach masowego przekazu.tyle że nie podprogowej. Historia kontrowersji wokół oddziaływania podprogowego uczy nas wielu rzeczy na temat perswazji . to skąd tak powszechna wiara w ich siłę? Jeden z sondaży przeprowadzonych w okresie największego rozgłosu związanego z rzekomym oddziaływaniem podprogowym wykazał. Perswazję podprogową przedstawia się jako irracjonalną siłę.uwagę całego społeczeństwa przykuły inne. przedstawiając ją jako jeszcze jeden przykład spisku wielkiego biznesu i wszechmocnego rządu. że zwiększa sprzedaż produktów20. Jednak wiara w perswazję podprogową ma swoją cenę. Ochotnicy odnieśli jednak inne wrażenie. że w człowieku drzemie potężna ukryta siła. W naszej epoce propagandy obywatele odbierają znikome wykształcenie na temat natury perswazji. jak powinno być. będącą poza kontrolą odbiorcy komunikatu. którego celem jest całkowite podporządkowanie sobie obywateli. mogły spowodować. Niektórzy badacze wciąż 19 stawiają nowe tezy dotyczące siły oddziaływania podprogowego . Wiara w perswazję podprogową odpowiada na dość powszechną potrzebę. którzy słyszeli o reklamie podprogowej.P. że ich samoocena wzrosła. Rezultaty eksperymentu zawarliśmy w tytule naszego artykułu: „Wierzymy w to. Zainteresowanie uwodzeniem podprogowym wzrosło ponownie po aferze Watergate. Wbrew twierdzeniom z książek. którzy myśleli. kiedy to . Tymczasem istnieje wiele innych skutecznych technik perswazyjnych (takich jak opisane w tej książce). że staliśmy się zbyt bezkrytyczni wobec twierdzeń o sile wpływu podprogowego. że twierdzenia o skuteczności technik podprogowych są . że wpływ komunikatów podprogowych na zachowanie odpowiada temu. dlaczego Amerykanie dają się tak często nakłaniać do pozornie irracjonalnych zachowań. że ich przywódcy zaangażowani są w spiski i próby tuszowania afer . która może służyć dobru.nadużywali alkoholu.R. sondaże ujawniają też. Key ożywił kwestię wpływu podprogowego. możemy przeoczyć potężniejsze i jawne techniki wywierania wpływu.co najwyżej . choć badanym wydawało się. takie jak „pranie mózgu" czy sugestie hipnotyczne. że odwraca ona naszą uwagę od poważniejszych kwestii. Z kolei ci. Wiele reportaży opisujących perswazję podprogową nie wspomina o dowodach na jej nieskuteczność. że słuchają kaset służących podniesieniu samooceny (bez względu na to. co wywołuje u czytelnika wrażenie. Życie tych chłopców było trudne . Nasze wyniki nie są przypadkowe. kryształów i rozkazów podprogowych. jeżeli zapanujemy nad nią z pomocą magii. Co najbardziej uderzające. że jest ona obecnie praktykowana. W sumie kasety z komunikatami podprogowymi w żaden sposób nie podniosły u słuchaczy samooceny ani zdolności zapamiętywania. Żadne z dziewięciu badań nie potwierdziło obietnic producenta dotyczących skuteczności terapii podprogowej. zażywali * Jeden z nas [A. wymagających większej uwagi niż perswazja podprogową. Doszukując się wpływu podprogowego. Oczywiście. to zazwyczaj pod koniec emisji. Dlaczego kupiłem ten bezużyteczny produkt za tak wysoką cenę? Czary podprogowe. które wyszły na jaw przy okazji procesu grupy Judas Priest*. jakie przedstawiono w filmie Sieć (Network). W jego zeznaniu znalazło się wiele dowodów przedstawionych w tyra rozdziale. nadzieje i lęki. co twierdzi producent16. Badani. korzystając z różnych kaset. . nie udało się potwierdzić. czy rzeczywiście słuchali właśnie tych kaset) byli bardziej skłonni uznać. że techniki wywierania wpływu podprogowego są skuteczne. Przypisuje się jej ponadnaturalną moc („diabeł mnie podkusił"). Rozważmy tragiczne samobójstwa Raya Belknapa i Jamesa Vance'a. pozornie tajemnicze praktyki wpływania na czyjś umysł. Jeżeli dowody takie są przedstawiane. Kwestia wpływu podprogowego po raz pierwszy uzyskała status problemu narodowego wkrótce po zakończeniu wojny koreańskiej. że odniosły skutek. sądziło.Kasety z komunikatem podprogowym nie miały żadnego wpływu (pozytywnego bądź negatywnego) ani na poziom samooceny. ktoś może kiedyś opracować skuteczną technikę podprogową. W efekcie najprostsze procesy społeczne wywołują u wielu zdumienie i dezorientację. jak i Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne (British Psychological Associatioń) do uznania. którzy myśleli.co jest kolejnym dowodem konieczności podniesienia poziomu nauczania w amerykańskich szkołach. że wiele osób dowiaduje się o wpływie podprogowym ze środków masowego przekazu i na kursach prowadzonych w szkołach średnich i college'ach . ale nadal nie uzyskaliśmy potwierdzenia. tak jak w przypadku każdego zagadnienia naukowego. co skłoniło zarówno Państwową Akademię Nauk (National Academy of Science). gazet i okładek kaset samopomocowych. co rzeczywiście otrzymujemy)". ani na zdolność zapamiętywania. Tym razem skojarzono go z charakterystycznym dla New Age przekonaniem. kiedy wielu Amerykanów zaczęło sądzić. Powtórzyliśmy eksperyment jeszcze dwukrotnie.] zeznawał podczas tego procesu. że kasety samopomocowe zawierające podprogowe komunikaty pozbawione są wartości terapeutycznej18.nieco kontrowersyjne. Nasze teorie na temat tego. że słuchają kaset służących doskonaleniu pamięci (bez względu na to. że prawie 81% respondentów. podobnie jak pewnego dnia jakiś chemik może opracować technikę przemiany ołowiu w złoto. że ich zdolność zapamiętywania uległa poprawie.

nawet jeśli są odbierane. że zawiera coś ważnego. którzy mogą być najbardziej zainteresowani komunikatem.5 cm). łamali prawo. 35 Perswazja bezpośrednia Przeciętny Amerykanin otrzymuje co miesiąc pocztą ponad 21 przesyłek z ulotkami reklamowymi. niezależne od bodźców podprogowych czynniki.bardzo chlubią się tym. Obok adresu zwrotnego znajduje się charakterystyczny wieloryb. która wywołuje większy oddźwięk wśród konsumentów. Koperta Greenpeace wykorzystuje szereg podstawowych technik perswazyjnych.5 cm (nieco większej od zwykłych kopert) znajduje się ponad 15 krótkich komunikatów . Istnieją inne. Aż 39% wszystkich przesyłek dostarczanych przez pocztę amerykańską to broszury reklamowe . lepiej udokumentowane naukowo. którzy kupowali już w ten sposób inne produkty. które dodatkowo wzmacnia dziesięciodniowy termin odesłania kwestionariusza). Jedną z pierwszych rzeczy. mają karty kredytowe. jak zapobiegać przemocy w rodzinie. które wspomogły już kiedyś podobne cele. przyczyny ludzkiego zachowania. Po trzecie. borykali się z przemocą w rodzinie i ciągłym brakiem pracy. telefoniczną lub internetową . Po pierwsze. Z przodu i na odwrocie koperty o wymiarach 11. Roztargniony adresat może ją otworzyć w przekonaniu. Izba Rozrachunkowa Wydawców ma większą grupę docelową i najbardziej zainteresowana jest wysyłką do tych. Wreszcie. W sumie ponad 10 kilogramów makulatury rocznie.od książek i odzieży. że zidentyfikowali skuteczne strategie sprzedaży. Często przeprowadzają proste eksperymenty polegające na wysyłaniu dwu rodzajów ulotek i sprawdzaniu. mieli kłopoty z nauką. Po drugie. której deklarowanym celem jest ochrona środowiska. komunikat dotyczący toksycznych odpadów w najbliższym otoczeniu przykuwa uwagę. że koperta przypomina listy od rządu albo inną oficjalną korespondencję.blankiet zgłoszeniowy od Izby Rozrachunkowej Wydawców. Jakie kwestie nagłośniono podczas procesu i późniejszych relacji w mediach? Nie mówiono o potrzebie otwarcia ośrodków leczenia narkomanii. Drugi nadszedł z Izby Rozrachunkowej Wydawców (Publishers Clearing House) organizującej loterie.ludzie. którzy docierają bezpośrednio do konsumenta drogą pocztową. nie mówiono o wpływie bezrobocia na stosunki rodzinne. znak Greenpeace. Jednym ze źródeł listy adresowej Greenpeace są listy osób. Jeżeli chcesz poznać techniki perswazyjne. jakby zawierały oficjalną korespondencję. Zazwyczaj sprzedawcy bezpośredni otrzymują większość odpowiedzi po kilku tygodniach od wysłania swoich materiałów. aby przykuć twoją uwagę i skłonić cię do wyjęcia 1 przeczytania ulotki. własne domy i tak dalej). Pierwsza linia ataku perswazyjnego to nazwisko i adres. Dlatego są bardzo uwrażliwieni na to.w skali rocznej oznacza to monstrualną liczbę 72 miliardów przesyłek.narkotyki. Odeślij go do Greenpeace w ciągu dziesięciu dni". brązowy kolor sprawia. Koperta od Izby Rozrachunkowej Wydawców świadczy o mniej subtelnym podejściu. Broszury te mają zachęcać do kupowania wszelkiego rodzaju towarów . Sektor sprzedaży wysyłkowej daje zatrudnienie ponad dwu milionom osób. Sędzia Jerry Carr Whitehead uwolnił Judas Priest od zarzutów oświadczając: „Przytoczone badania naukowe nie pozwalają stwierdzić. a także innych produktów. których celem jest sprzedaż prenumeraty magazynów. a co nie. Przyjrzyjmy się dwu otrzymanym przez nas listom. Jest mało prawdopodobne. jest koperta.25x27. Zamiast tego hipnotyzowano nas próbami policzenia. duża koperta wyróżnia się na tle mniejszych (o wymiarach 10x22. Nadawcą pierwszego jest Greenpeace. co jest skuteczne. materiały wysyła się przede wszystkim do tych. którzy generalnie skłonni są odpowiadać na reklamę bezpośrednią (na przykład do ludzi. jakie najczęściej znajdujemy w skrzynce pocztowej. aby sprawdzić jak to działa. brązowa i ma oficjalny wygląd. Musi ona wyróżniać się w środowisku gęstym od komunikatów. ile podprogowych diabłów mieści się na końcu igły gramofonowej21.5x30 cm). Zanim bliżej przyjrzymy się tym listom. że sprzedawcy bezpośredni . nie zastanawiano się. że bodźce podprogowe. powinniśmy odnotować. nie dyskutowano o wadach i zaletach amerykańskiego systemu sprawiedliwości z perspektywy przestępczości nieletnich. Technika opakowywania reklam na wzór oficjalnych dokumentów jest dość powszechna: ludzie starsi często otrzymują pocztą reklamy w kopertach. że sprawa jest pilna (poczucie. Na środku koperty umieszczono tłustym drukiem komunikat: „Wewnątrz znajdziesz raport na temat skażenia twojego środowiska. obserwuj co robią specjaliści od marketingu bezpośredniego1. Namawiają też do wpłacania pieniędzy na wszystkie możliwe cele polityczne i charytatywne. na jakie należy zwrócić uwagę. by Rush Limbaugh otrzymał list od Greenpeace. mogą doprowadzić do tak desperackich zachowań. Aby obniżyć koszty i zwiększyć liczbę odpowiedzi. Koperta Greenpeace jest duża (22. po meble i sztućce. które wyglądają tak. liberalna organizacja polityczna. które wyjaśniają zachowanie ofiar"22. symbol wieloryba służy jako heurystyka dla osób świadomych problemów ochrony środowiska. jeśli idzie 0 sprzedaż bezpośrednią. wywołując lęk oraz poczucie. nie przyglądano się szkołom. a osoba bezdomna . Czas już chyba zapomnieć o mitycznych podprogowych czarach i skierować uwagę na inne. (Wariant tej techniki polega na próbie nadania korespondencji bardziej osobistego charakteru poprzez użycie „prawdziwego" znaczka pocztowego i umieszczenie na kopercie „odręcznie" napisanego niebieskim atramentem adresu). aby zachęcić do jej otwarcia.

Szczegóły wewnątrz". władze lokalne i federalne robią wszystko co w ich mocy. Greenpeace przesłał ponad 40 gramów papieru. by wywoływać reakcje poznawcze sprzyjające sprawie Greenpeace. Otwórzmy ją natychmiast. przystępujesz do rodziny Greenpeace. abyś został aktywistą z „pierwszej linii frontu". List zaczyna się od prośby o wypełnienie załączonego kwestionariusza. jaki . Właśnie tak działa apel Greenpeace. Dzięki twojej pomocy zrobimy znacznie więcej. którzy zanieczyszczają naszą wodę. które wezmą udział w losowaniu „Supernagrody" . a tym samym zaczynasz popierać jej sprawę. jakie towarzyszą tego typu kwestom.i symboli. 50 lub 100 dolarów. że twój stan. że odwołanie się do lęku jest najskuteczniejsze wówczas. Jedno z niebezpieczeństw. gdy wywołujemy naprawdę przemożny lęk. Zauważmy. Większa część listu korzysta z klasycznego zabiegu. jeśli wspomożesz Greenpeace kwotą co najmniej 15 dolarów. Pamiętajcie.jest to przykład efektu kontrastu przypominającego ten.walczymy z zanieczyszczeniami u źródła. delfiny i pingwiny. Obok adresu umieszczono też symbol Olimpiady Specjalnej. by w ogóle można było mu przeciwdziałać. aby przyczynić się do zmniejszenia liczby wierceń w dnie morskim?". które ma uzmysłowić adresatowi. Jest czymś wątpliwym. Izba Rozrachunkowa Wydawców przesyła 13 stron (plus kopertę z adresem zwrotnym i kupony zniżkowe). Ten składający się z pięćdziesięciu sześciu słów komunikat (dość długi jak na kopertę) gratuluje adresatowi znalezienia się w gronie osób. że toksyczne odpady stanowią dziś największe zagrożenie dla zdrowia publicznego". jak żałośnie wygląda kwota 15 lub 25 dolarów w zestawieniu z sugerowaną wpłatą w wysokości 100 dolarów . przewodnik po toksynach. Kolejnym rzucającym się w oczy elementem przesyłki od Greenpeace jest czterostronicowy list z nagłówkiem „Drogi przyjacielu" (kolejna technika nawiązywania bliskiego kontaktu). w Greenpeace. by sondaż przeprowadzony na tak nieprzypadkowej próbie mógł rzeczywiście służyć „gromadzeniu informacji". Aby dodatkowo podkreślić zagrożenie toksycznymi odpadami i wskazać możliwe sposoby przeciwdziałania. Do wypełniającego kieruje się prośbę o zaznaczenie wysokości datku . Teraz powinieneś się nam odwdzięczyć". używając nalepek przyjmujesz pewną „tożsamość społeczną". Komunikaty mają wywołać podniecenie i zainteresowanie: „Dwanaście milionów dolarów do zdobycia w naszym nowym konkursie «milioner co miesiąc»!". że przesyłka dotyczy „zakładów pieniężnych. że prośba o pieniądze może sprawić wrażenie wyrachowanej. Ostatnim punktem kwestionariusza jest prośba o pieniądze. 25. Greenpeace oferuje. że siła komunikatu rośnie wraz z jego długością. naklejki odwołują się do normy wzajemności: „Podarowaliśmy ci ładne naklejki. W dalszej kolejności autorzy listu opowiadają o różnych sukcesach Greenpeace i szkicują plany przyszłych działań. Po drugie. Nigdy nie pytają: „O ile więcej byłbyś skłonny zapłacić za żywność nie zawierającą pestycydów?" albo „Czy byłbyś skłonny sprzedać swój rodzinny samochód i korzystać ze środków komunikacji publicznej. Proszony jesteś tylko o odesłanie kwestionariusza w sprawie zanieczyszczenia najbliższego środowiska oraz o wpłatę na konto organizacji. Zauważmy. Obok adresu zwrotnego figuruje charakterystyczne logo Izby Rozrachunkowej Wydawców. takimi jak kangury. skuteczny sposób pozbycia się tego uczucia. polegającego na wywoływaniu reakcji lękowych. że problem toksycznych odpadów jest zbyt wielki. Czy uważasz. Jednak wypełniając kwestionariusz i myśląc o problemie odpadów toksycznych adresat rozpoczyna proces autoperswazji. Kwestionariusz został pomyślany tak. „Przesyłka zawiera 12 kuponów zgłoszeniowych". Greenpeace to jedyna organizacja podejmującą bezpośrednią walkę z tymi. Jak przeciwdziałać temu zagrożeniu? Wiele osób uważa. że tego rodzaju odezwy nie zawierają nigdy trudnych pytań. 35. że albo jesteś kimś wyjątkowym. jaka przyświeca tym pytaniom (i nie poprze inicjatywy Greenpeace)? Co roku w samych Stanach Zjednoczonych wytwarza się ponad 300 milionów ton niebezpiecznych odpadów. na które możesz trafić w domu. że aktywiści walczący z zanieczyszczeniem waszego środowiska narażają własne zdrowie i życie. „Ekspresowe zgłoszenie. Po pierwsze. Greenpeace minimalizuje ryzyko tego typu reakcji zaznaczając. które wymagałyby dwukrotnego zastanowienia się przed udzieleniem odpowiedzi. aby chronić przed tymi odpadami ciebie i twoją społeczność? [Czy jesteś przeciwny] umieszczeniu spalarni lub magazynu toksycznych odpadów w twojej okolicy? Takie pytania wywołują automatyczną reakcję. List zawiera obrazowe przykłady zanieczyszczenia środowiska trującymi odpadami. polega na tym. walczącym bezpośrednio z największymi trucicielami środowiska naturalnego. co od razu przykuwa uwagę w przesyłce od Greenpeace jest „prezent" w postaci dwunastu kolorowych naklejek z logo Greenpeace i ślicznymi. Nie żądają od ciebie. Po rozerwaniu koperty uderza nas ilość zawartych w środku materiałów. które w sumie ważą ponad 70 gramów. co jest w kopercie: życiowa szansa na wygranie milionów. Oczywiście natychmiast odgadujemy. by „finansowe wspomożenie organizacji" wydawało się czymś prostszym i łatwiejszym do wykonania. My. W rozdziale 24 powiedzieliśmy. Ujmuje problem w jednoznacznych kategoriach: „Miliony obywateli zgadzają się co do tego. napisanej niebieskimi literami na żółtym tle. zagrożonymi zwierzątkami. w sumie 8 stron informacji plus koperta z adresem zwrotnym. a jednocześnie podsuwamy realistyczny. Na kopercie znajduje się imitacja przyklejonej ręcznie wiadomości. Tym. lako taktyka perswazyjna pozwalają załatwić za jednym zamachem dwie sprawy.co sugeruje.może on wynosić 15. Otrzymasz go za darmo. w postaci osobnej wkładki. Naklejki są darmowe. jesteśmy innego zdania. aby przykuć uwagę osób wrażliwych społecznie. powietrze i glebę . że wzmianka o aktywistach z pierwszej linii frontu ma sprawiać. Któż nie zgodzi się z główną myślą. Zauważmy. o których słyszał w telewizji". albo już coś wygrałeś.

może to być ostatni biuletyn. Kupon zwrotny zawiera blankiet prenumeraty oraz .. Wiele ulotek zawiera nazwisko adresata. Wersja. Choć można wziąć udział w loterii nie zamawiając żadnego magazynu (w przeciwnym razie loteria byłaby nielegalna). możemy odnieść wrażenie. Później robiło się coraz trudniej i zaczęliśmy się zastanawiać. Jedną z interesujących cech przesyłki od Izby Rozrachunkowej Wydawców jest coś. że odsyłając zamówienie możesz wygrać nawet flagę amerykańską (por. Inne ulotki opisują nagrody i poprzednich zwycięzców loterii. Jeśli nie masz nic do powiedzenia. charakterystykę przedmiotów pożądania w rozdziale 30). że dajesz się wciągnąć do zabawy i chcesz znaleźć wszystkie dziesięć. dzięki skorzystaniu z kuponów można myśleć o sobie jako o człowieku „pomocnym i troszczącym się o innych". zwiększając szansę zdobycia nagrody dzięki zaprenumerowaniu magazynu. Po dwudziestu minutach nie powiesz: „Ale to głupie. Klienci mogą wygrać specjalne nagrody albo premie. Bystry czytelnik bez wątpienia potrafi wskazać w naszych esejach liczne przykłady wykorzystania granfalonów. oferowała podwójną nagrodę w zamian za znalezienie dziesięciu specjalnych znaczków. Treść jednej z ulotek jest następująca: „Nie wyrzucaj kuponu z liczbą. co mógłbyś myśleć. Łatwość.proszą. abyście wyobrazili sobie „jakby to było. których nie można otrzymać kupując inne magazyny w kiosku (por. oraz darmowe upominki. które można kupić tylko w prenumeracie. że zastosowanie się do propozycji pozwoli uniknąć straty miliona dolarów. A gdzie kupon upoważniający do dodatkowej nagrody?. wabików.12 szczęśliwych liczb". gdyby polowania na kupony wcale do przesyłki nie dołączono. Przeciwnie. musisz odszukać znaczek (na karcie formatu 26x50 cm). Może tak być nawet wówczas. która może ci przynieść milion dolarów". to jednak adresata zachęca się do prenumeraty takimi hasłami jak: „Zgłoszenie ekspresowe! Naklej przynajmniej jeden kupon po lewej stronie. jakie towarzyszą polowaniu na kupony i porównując te reakcje z tym. takie jak Ostatnia wieczerza Dalego albo Burza Szekspira. że padliśmy ofiarą oszustwa i manipulacji. zamiast go rozjaśniać. podarunek w postaci kuponów odwołuje się do normy wzajemności. Jedna z ulotek mówi. Sprytnie. zaśpiewaj to! (Podobna analiza mogłaby dotyczyć samej loterii. Mówiliśmy już. Zauważ jednak. Gdzie jest kupon upoważniający do podwójnej nagrody? Nie ma go przy znaczku „Business Week" ani przy znaczku „Consumer Reports". bezinteresowni nadawcy wydali już pieniądze na znaczek. żywych obrazów i innych technik użytych po to.wykorzystując technikę autoperswazji . gdybyście wygrali milion dolarów". Tak jak w przypadku naklejek od Greenpeace. co możnaby nazwać „polowaniem na kupony". Nie jesteśmy przeciwni stosowaniu technik przykuwania uwagi. a także: „Jeżeli nie składałeś od dłuższego czasu żadnych zamówień. że dobrzy. Przesyłka zawiera „podarunek" od Izby Rozrachunkowej Wydawców w postaci kuponów zniżkowych na produkty firmy Procter & Gamble o wartości ponad 10 dolarów. zaś . a znajdziesz się automatycznie na liście osób. jaki ci przysyłamy". Izba Rozrachunkowa Wydawców dostarcza dodatkowej motywacji do tego. Zagraliśmy w polowanie na kupony. z jaką odnajdujesz kilka pierwszych kuponów powoduje. z których każde oferuje pewien punkt widzenia. Po dwudziestu minutach znaleźliśmy wszystkie dziesięć kuponów. Skupiając naszą uwagę na perspektywie zdobycia wartościowych nagród. Do listu dołączono zaadresowaną i ofrankowaną kopertę zwrotną. który zaciemnia dany problem. wyrzucam wszystko do śmieci". Inne ulotki opisują magazyny. by zilustrować tezy tej książki i. dyskusję o heurystyce i symbolach w rozdziale 17). z których wylosujemy zwycięzców".odwołuje się mianowicie do potrzeby racjonalizacji własnych działań. nadawca odwraca ją od argumentów przeciwko chwytom reklamowym). Fakt. oraz . Charakteryzując techniki marketingu bezpośredniego. a nie innych technik. Celem komunikatu jest skłonienie cię do zaprenumerowania jednego lub większej liczby magazynów. Oświadczając. Polowanie na kupony pozwala uzyskać przewagę perswazyjną jeszcze jednego rodzaju . przyciągnąć waszą uwagę. Izba Rachunkowa Wydawców używa tych samych technik perswazyjnych co Greenpeace. jeżeli odszukają właściwe znaczki i nakleją je w odpowiednich miejscach. Znalezienie pierwszych kilku kuponów nie nastręczyło trudności. że w tym czasie nie przychodziły nam do głowy myśli w rodzaju: „Czy naprawdę mamy ochotę prenumerować kolejny magazyn?". Na przykład zabawa w polowanie na kupony maskuje właściwe powody wykupienia prenumeraty. z których każda może ci przynieść milion dolarów. Kiedy uważnie przyglądamy się tym technikom. mamy taką nadzieję. polowanie za kupony odwracało naszą uwagę od argumentów przeciwko prawdziwemu komunikatowi perswazyjnemu. którą otrzymaliśmy. a także kilku dodatkowych. Opowiadamy się natomiast przeciwko stosowaniu ich w sposób nieuczciwy. Innymi słowy. że żal wywołany utratą określonej sumy pieniędzy przewyższa przyjemność. będziesz raczej skłonny natychmiast wysłać zgłoszenie. aby „nie marnować ich wysiłku" i nie wyrzucać przesyłki do śmieci. że odeślesz wypełnione zamówienie? Można to sprawdzić śledząc własne reakcje poznawcze. ani potępianie sprzedających za korzystanie z takich. co ma przyciągnąć jego uwagę i ułatwić autoperswazję. W jaki sposób polowanie na kupony zwiększa prawdopodobieństwo tego. by odesłać zgłoszenie. aby uzasadnić swój wysiłek. ponieważ Procter & Gamble przeznaczy 10 centów z każdego wykorzystanego kuponu na Olimpiadę Specjalną. Naszym celem nie jest podawanie w wątpliwość jakości sprzedawanych produktów. Co więcej. wzmaga presję. jaka wiąże się z wygraniem identycznej sumy. Aby zamówić prenumeratę. przedstawiliśmy dość cyniczny wizerunek tej formy perswazji. gdy analizujemy dzieła sztuki. który odpowiada interesującemu was magazynowi i nakleić go na blankiecie. Jest! Przyklejono go do zamówienia.wytwarza wabik.

spis dostępnych kolorów i rozmiarów oraz szczegółową listę cech charakteryzujących każdy szczegół produktu. Jeżeli sprzedawca używa technik. Zgoda. dlaczego nie będziesz kupować jego towarów. które nie stosowały przemocy. Właśnie tego dnia 914 członków Świątyni Ludu Jonesa popełniło zbiorowe samobójstwo. Grupa wierzyła. Skończyły się one wraz z zajęciem miasta przez władze. że grupa wyznawców wielebnego Jima Jonesa założyła w dżungli Gujany „wzorcową" osadę wiernych. a my będziemy otrzymywać coraz więcej komunikatów perswazyjnych zawierających argumenty. które bronią się przy wnikliwej analizie. Albo. informując ich. niemieckie miasto zmagające się wówczas z kłopotami gospodarczymi. Dwa najpowszechniejsze zarzuty dotyczą rozmaitych machlojek (firm-krzaków. Nie można tego zresztą powiedzieć o żadnej reklamie. gwarantuje wysoki poziom obsługi klienta oraz pozwala współczesnemu. Codziennie pojawiają się nowe katalogi. Izba Rozrachunkowa Wydawców w odpowiedzi na pozew wniesiony przez stanowych prokuratorów generalnych zgodziła się zrezygnować z niektórych technik wywierania wpływu i wyraźnie zaznaczać. sekta wyznawców Nowego Jeruzalem van Leydena chciała ustanowić swoje komunistyczne królestwo siłą. co spowodowało ogromne zniszczenia i śmierć wielu mieszkańców1. że niedługo zostaną zaatakowani przez CIA i że byłoby lepiej. które reklamowały) oraz natręctwa (skrzynka pocztowa jest zapchana broszurami reklamowymi). Z tego powodu powołano do życia stowarzyszenie. Jeszcze mniej osób spoza rejonu zatoki San Francisco wiedziało. 36 Jak zostać przywódcą sekty W dniu 18 listopada 1978 niewielu ludzi wiedziało cokolwiek na temat Gujany. zadzwonić pod darmowy numer zaczynający się od cyfr 0 800 i wyjaśnić. Wszyscy chcemy zaprezentować się z jak najlepszej strony. Przyjrzyjmy się typowej reklamie sportowych szortów z katalogu Lands' End. Kanały telewizyjne takie jak QVC oraz Home Shopping Network proponują towary. Problemy te . którego członkowie zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etycznego. Na zewnątrz wystawiono wannę pełną ponczu z dodatkiem cyjanku i środków uspokajających. Nie był to oczywiście pierwszy przypadek masowego morderstwa i zniszczeń dokonanych za sprawą przywódcy sekty. Marketing bezpośredni ma z punktu widzenia konsumenta szereg zalet: oferuje szeroki asortyment towarów. jakie techniki perswazyjne wybierze sprzedawca. że reklama bezpośrednia często bywa przedmiotem skarg konsumenckich. że 13 listopada 1900 roku nadejdzie koniec świata. aż po krój spodenek i kształt kieszeni. Pomimo skarg. Kiedy pisaliśmy ten rozdział. W 1534 roku grupa anabaptystów z Janem van Leydenem na czele zajęła Miinster. że zbliża się koniec świata. których nie opłaca się składować w lokalnym sklepie. Jones rozkazał swoim ludziom pić. nie są to informacje nietendencyjne. ale na użytecznych informacjach.na przykład w niewłaściwy sposób odwołuje się do lęku albo podstępnie odwraca twoją uwagę od sedna sprawy . które uważasz za niedopuszczalne . których dotyczy. ale nie realizują swoich obietnic. który będzie do pewnego stopnia racjonalny. które oferują towary i usługi. małego kraju w Ameryce Południowej. że jej . Dorośli członkowie grupy najpierw namówili do picia własne dzieci. że dokonanie prenumeraty nie zwiększa szans na zwycięstwo. Rezultatem były trwające w Miinster ponad rok rządy terroru. przedstawiające ujęcia pięknych mężczyzn i kobiet ubranych w szorty.opartą nie na nieistotnych wizerunkach poszczególnych marek i wprowadzających w błąd „opakowaniach". że nasza wiedza na temat jakości szortów z katalogu Lands' End przewyższa przypuszczalnie wiedzę na temat większości kandydatów na stanowiska polityczne). Może także oferować konsumentowi „wyższą" formę perswazji .pytanie sformułowane w tendencyjny sposób może zaciemniać ważne kwestie ekologiczne. począwszy od jakości materiału. Rzetelni sprzedawcy wyciągną z tego rodzaju skarg odpowiednie wnioski. a tym samym dokonać wyboru. Daje to klientom możliwość wpłynięcia na to. firmy oferujące zakupy przez telefon i Internet. Za ilustrację niech posłużą dwa przykłady historyczne. Jednak reklama zawiera więcej informacji na temat produktu niż telewizyjne reklamy „filmowe". które można kupować nie wychodząc z domu. zabieganemu człowiekowi na szybkie i wygodne robienie zakupów. (Szkoda. Na początku XX wieku członkowie liczącej 200 lat sekty Bracia i Siostry Czerwonej Śmierci z rosyjskiego obwodu Kargopolskiego doszli do przekonania. Perswazja nie zawsze musi się wiązać z oszustwem i z zaciemnianiem problemów. Powiedzieliśmy już. a następnie sami wypili miksturę.możesz wyrzucić jego przesyłkę do śmieci.mające ostatecznie negatywny wpływ na poziom sprzedaży . że firmom zajmującym się sprzedażą bezpośrednią bardzo zależy na zapewnieniu wysokiego odsetka reakcji ze strony klientów. W odróżnieniu od innych grup anabaptystycznych. podstępnie wywołując określone emocje. W tym kontekście powinniśmy wspomnieć. Nazwa sekty wzięła się stąd. a ona została wezwana do utworzenia Królestwa Bożego na Ziemi. albo dostarczają produkty znacznie niższej jakości niż te. i uruchomiono procedurę umożliwiającą wykreślenie swojego nazwiska z listy wysyłkowej. Reklama przedstawia zdjęcie szortów. firmy wysyłkowe. jeszcze lepiej. Konsument wyposażony w katalogi innych firm wysyłkowych (a każdego roku drukuje się ponad 12 milionów katalogów) może wygodnie porównać oferowane towary. gdyby umarli śmiercią rewolucjonistów.zaprzątają uwagę szanowanych firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią. stosowanie technik marketingu bezpośredniego jest coraz powszechniejsze.

W rzeczywistości ofiarą sekty może paść każdy3. kto ma na sobie . Badania pokazują jednak. Statek miał ich przetransportować do Królestwa Niebieskiego. Jeden z członków Kościoła Armageddonu zabił się skoczywszy z drzewa: wierzył. Wiosną 1993 roku agenci federalni postanowili sprawdzić pogłoski o wykorzystywaniu dzieci i nielegalnym posiadaniu broni przez mieszkańców osiedla Gałęzi Dawidowej w Waco. który złamie pieczęci Apokalipsy Świętego Jana. Podwórze jednej z komun COG wypełnione było samochodami. zsynchronizowane są z falami Mistrza Shoko Asahary. aby przekonać się. Niektórzy członkowie Wrót Niebios poddali się kastracji. życie straciło 80 członków sekty (w tym 21 dzieci) i 4 agentów rządowych. W grudniu 1995 roku. odzianych w tenisówki i fioletowe całuny.najprawdopodobniej było to morderstwo-samobójstwo zorganizowane przez przywódców Ruchu na rzecz Odnowy Dziesięciu Przykazań Bożych. aby móc nosić PSI. by poznać tam mężczyzn. Przywódca sekty Najwyższa Prawda. Członkowie Najwyższej Prawdy Aum płacili 7 tysięcy dolarów miesięcznie. Członkowie sekty wierzyli. jakby były żywymi trapami. Zbiorowe samobójstwo członków sekty w Jonestown („Mieście Jonesa") nie było ostatnim. co chcieliby dalej robić. Wielu sądzi. że ich przywódca. Zaczęto go używać na określenie egzotycznych (często nieopisanych) technik perswazyjnych. że zbliża się wojna nuklearna. złowrogich konotacji. J. Shoko Asahara. że po oczyszczeniu swojej duszy potrafi latać. całkowicie posłusznymi hipnotyzującemu przywódcy. Członkowie grupy wierzyli też. Liczba ofiar wzrosła do około tysiąca. którzy przeżywają właśnie trudne momenty w życiu . a ponad 5500 odniosło obrażenia. z którymi uprawiają seks.odwiedzają dyskoteki i bary. o których sądzi się. które członkowie wspólnoty podarowali Bergowi. Sekta wierzyła. że życie na Ziemi jest złudzeniem i że będzie kontynuowane na innych planetach. kobiet i dzieci . Obecnie sekty rekrutują swoich członków spośród osób starszych (zwłaszcza owdowiałych kobiet). Taki sposób myślenia jest niesłychanie mylący. z których ulatniał się trujący gaz. W październiku 1994 roku 53 członków apokaliptycznego Zakonu Świątyni Słońca poniosło śmierć w wyniku serii eksplozji i pożarów. głosił doktrynę będącą charakterystyczną dla New Age mieszanką astrologii. a także studentów. że Bóg będzie zadowolony. w Teksasie. we Francji. odebrała stosunkowo dobre wykształcenie i wcale nie przeżywa poważnych problemów. a następnie próbują ich wciągnąć do sekty. co posiadają. co spowoduje nadejście Apokalipsy i Królestwa Bożego. Zachowanie członków sekt jest tyleż tajemnicze. do których zostali losowo przydzieleni przez Moona i jego towarzyszy. kontrolując wszystkie źródła informacji oraz systematycznie nagradzając myślenie właściwe i karząc niewłaściwe. belgijski homeopata. Członkowie sekty Dzieci Bożych Davida Berga (Children of Goci). czerwoną poduszką. rażąca prądem o napięciu 6 wolt (3 wolt dla dzieci). profesjonalistów prowadzących niewielkie interesy (dentystów. a kiedy ten miał już 18 Rolls Royce'ów do osobistego użytku. Obozy te miały charakter totalitarny. Podczas oblężenia. że 12 osób poniosło śmierć. zwanej czasami także Rodziną Miłości. jest ostatnim z linii proroków. Należące do kościoła kobiety praktykują „frywolne łowy" . nie są pewni tego. prawników). popełniło samobójstwo w przekonaniu. że CNN przerwało trwającą non stop relację z procesu O. że po śmierci trafią na pokład statku kosmicznego. że większość osób przystępujących do sekty wywodzi się z klasy średniej. aby dostąpić Królestwa Bożego. strzelaniny i pożaru. kiedy w grobach na terenach należących do sekty odnaleziono kolejne ciała. W dniu 26 marca 1997 roku 39 mężczyzn i kobiet należących do grupy o nazwie Wrota Niebios. Wyznawcy Swami Rajneesha oddali swojemu przywódcy wszystko. dobrowolnie oddają kościołowi wszystko. W dniu 19 marca 1995 roku pięciu członków sekty Najwyższa Prawda Aum umieściło na stacji najbardziej zatłoczonego metra świata worki. Atak na tokijskie metro był tak perfidny i wyrachowany. Wierzył. sugeruje bowiem. że gotowi będą ponieść natychmiastową śmierć przez uduszenie dużą. David Koresh. Czym jest PSI? To czapka pokryta kablami i elektrodami. Chińczycy sprawowali kontrolę nad myślami jeńców. aby rozpocząć transmisję wydarzeń z Tokio. czują się samotni bądź odsunięci na margines. Zanim na miejsce przybyło wojsko carskie i zapobiegło dalszej rzezi. który podąża za kometą Hale'a-Boppa. ekologii i reżimów zdrowotnych. ile elektryczności są w stanie znieść ich ciała (ponieważ „wszystkie substancje pochodzą od Boga"). jakie miały miejsce w Kanadzie i Szwajcarii. Berg nazywa je „bożymi dziwkami". że członkowie sekt poddawani są „praniu mózgów". Ofiary prania mózgu przedstawia się w filmach i w serialach telewizyjnych tak. znaleziono ciała kolejnych 16 członków Świątyni Słońca. dzięki czemu fale mózgowe tego. co posiadali. że nie sposób im się oprzeć. Osoby rekrutujące do sekt najczęściej poszukują ludzi. W dniu 17 marca 2000 roku w pożarze kościoła w Ugandzie zginęło przeszło 500 mężczyzn. Inni członkowie tej sekty siadają w kręgu i trzymając się za ręce podłączają się do źródła prądu. czapkę. Od tamtej pory termin pranie mózgu stosowany był dość dowolnie i nabrał tajemniczych.członkowie nie mieli prawa zawierać małżeństw. jeżeli przed końcem świata dokonają samospalenia. Luc Jouret. . że tylko głupcy i ludzie słabej woli mogą wpaść w sidła przywódcy sekty.utracili bliską więź z drugim człowiekiem. autobusami. skwitowali to łagodnym uśmiechem. Ich przywódca. Simpsona. jaki wybuchł później. Mogłi odbywać stosunki płciowe pod warunkiem. Ten dość przerażający termin używany był pierwotnie w odniesieniu do technik perswazyjnych stosowanych podczas wojny koreańskiej wobec amerykańskich żołnierzy w obozach jenieckich komunistycznych Chin. czyli Doskonałą Inicjację w Zbawienie {Perfect Salvation Initiatioń). co przerażające. sarin. jeepami i motocyklami. Członkowie Kościoła Unifikacyjnego Sun Myung Moona zawierają co jakiś czas grupowe małżeństwa z nieznanymi sobie osobami. ponad 100 członków sekty spaliło się w ofierze Bogu2. nauczał nowoczesnej wersji buddyzmu tybetańskiego i czcił hinduistycznego boga Siwe Niszczyciela. co sprawiło.

oraz wpadamy w niektóre z pułapek opisanych w rozdziale 31. że przyjmujesz te „prawdy" za swoje. Istotą tych relacji jest zależność4. Taki obraz świata jest następnie wykorzystywany przez członków sekty do interpretowania wszystkiego. że istnieje stałe zagrożenie wojną nuklearną i że świat jest pełen rasizmu.samooceną i tożsamością społeczną. politykę. Choć sekty mogą się wydawać dziwne i tajemnicze. Aby poczuć pełną moc sekty. będące rzekomo boskim objawieniem. że na ludzkość spłynie Boża łaska.Czym właściwie jest sekta? Po pierwsze. Nie można pozwalać. System nagród i kar służy podtrzymaniu władzy przywódcy. Dziś sekty skupiają się na całym szeregu zagadnień. Po pierwsze. że żyjemy w ostatnich dniach świata i wkrótce nastąpi Armageddon. Cenzura może mieć charakter fizyczny: może polegać na usuwaniu outsiderów siłą i na fizycznym ograniczaniu swobody nieposłusznych członków sekty. podajemy siedem pospolitych. Aby być przygotowanym do życia w tym złym świecie. To. David Berg. Należy utrzymywać ścisły podział na „wiernych" i „niewiernych".w naszym przekonaniu . co się dzieje. by byli zajęci śpiewem. jak i David Koresh nauczali. Jednak znacznie bardziej praktyczne jest rozwiązanie. które analizowaliśmy w tej książce. poprzez określanie wszystkiego. która polega na służeniu kościołowi. co nie jest „dziełem sekty" mianem „dzieła diabła". Sekty po prostu stosują owe techniki w sposób znacznie bardziej systematyczny i pełny. jaki zły świat przypuści na Świątynię. gdyby ktoś z was chciał zostać przywódcą sekty. gdy ludzie zapłacą rodzaj okupu (pokuta) i gdy pojawi się nowy mesjasz (wielebny Moon). że końcowy rezultat jest dramatyczny i osobliwy. Kościół . żywnością. Zależność członków sekty od grupy i jej przywódcy jest całkowita lub prawie całkowita: obejmuje kwestie związane z pieniędzmi. osada u podnóża góry Fuji. a więc stoją ponad prawem. i do akceptowania słów przywódcy jako prawdy. wtaczając w to praktyki okultystyczne. Listy przekonują członków sekty. Program i cele działania oraz zadania robocze ustala elita. znany wśród swoich wyznawców jako Mojżesz. Pierwszym krokiem na drodze do stworzenia sekty jest wykreowanie własnej rzeczywistości społecznej. 1. Spróbuj spojrzeć na świat oczyma członka sekty. należy izolować ich psychologicznie sprawiając. która nam się nie podoba albo oddaje się dziwacznym . informacją. osiedle w Waco w Teksasie. Używając terminu w ten sposób.doktryny głoszącej. ponieważ przywódca jest tak ważny. Po drugie. kreuje rzeczywistość społeczną Dzieci Bożych w serii „Listów Mo". zawierają teologię sekty oraz udzielają wskazówek ułatwiających interpretowanie wydarzeń rozgrywających się na świecie. by odwiedzały ich rodziny. kwestie rasowe. że osiągnięto go tajemniczymi środkami. Komunikacja jest wysoce scentralizowana. stosowane w nich techniki perswazyjne nie różnią się od podstawowych technik propagandowych. Tym sposobem przygotowuje się wiernego do pokuty za grzechy. Sam przywódca najczęściej nie podlega panującym w sekcie zasadom. ponieważ to on jest źródłem strawy cielesnej i duchowej. zważywszy na znaczenie grupy dla jednostki. Sekty charakteryzuje najczęściej całkowity brak systemu kontroli władzy przywódcy (w poszukiwaniu sprawiedliwości nie można odwołać się do sądu ani prawa). dżungla w Gujanie. terminu tego nie możemy stosować w odniesieniu do dowolnej grupy. W jakiś tajemniczy sposób rzeczywistość zaczyna jawić się jako sensowna całość . wyobraź sobie przez chwilę. Na przykład Jim Jones nauczał. Zarówno Shoko Asahara. Kościół Unifikacyjny.być może po raz pierwszy w twoim życiu. ale „sprawdzonych" technik pozwalają5 cych założyć i utrzymać sektę . Przeprowadzano „próbne samobójstwa". ubraniem. że są wyjątkowi. czytaniem odpowiedniej literatury bądź nieustanną pracą na rzecz sekty. że świat toczy zgnilizna. Termin sekta nie dotyczy też po prostu grup. że potrzebujesz dochodów z ich dobrze płatnej pracy). cały wpływ i perswazja podporządkowane są utrzymaniu grupy. Niezgoda jest natychmiast tłumiona. Perswazja opiera się na prostych obrazach. a więc dopuszczalne jest kłamstwo i kradzież służące kościołowi. Siedziba sekty powinna być odcięta od reszty świata . Także Ruch na rzecz Odnowy Dziesięciu Przykazań Bożych nauczał. które polega na nauczeniu członków sekty autocenzury. Korespondencja członków sekty powinna być cenzurowana. nie można go krytykować ani kwestionować jego zamiarów. będący właścicielem Washington Times i United Press International. opuszczony dom na przedmieściach. post i wstrzemięźliwość seksualna. a kiedy proroctwo okazało się fałszywe. które propagują określone wyznanie. Użyteczną techniką w kreowaniu rzeczywistości społecznej jest stworzenie własnego języka i żargonu. aby przygotować członków sekty do nieuchronnego ataku. oraz że uprawianie seksu z Bergiem to bardzo dobry pomysł.praktykom.farma w stanie Oregon. Jeżeli członkowie sekty muszą pozostawać członkami większej wspólnoty (na przykład dlatego. Na przykład członkowie Misji Boskiego Światła określają swoją posługę słowami „satsang" i „darshan".bardzo ograniczona. samopomoc. zahaczamy o problem wolności religijnej i wolności słowa. sekty są zazwyczaj skupione wokół przywódcy. podejmowaniem decyzji oraz — co chyba najważniejsze . Jedynym sposobem na przetrwanie jest przygotowanie się do odparcia ataku poprzez gromadzenie broni. Efektem tej zależności jest specyficzny wzorzec relacji. trzeba być gotowym na śmierć. Na wypadek. Listy. a także religię i duchowość. grze na emocjach i uprzedzeniach. terapię. datę przesunięto na 1 stycznia 2001) i że jedynym ratunkiem jest modlitwa. Drugim krokiem w kreowaniu rzeczywistości społecznej jest dostarczenie obrazu świata widzianego oczyma sekty. naucza Boskiej Zasady . nie oznacza jeszcze. Wykreuj własną rzeczywistość społeczną. a liczba informacji docierających spoza grupy . poprzez eliminację wszystkich zewnętrznych źródeł informacji. Wreszcie. że zbliża się koniec świata (najpierw miał nastąpić 1 stycznia 2000 roku. Terminu sekta używa się na określenie pewnego wzorca relacji społecznych panującego w obrębie grupy.

naucza swoich wyznawców. mianem „boskiego oszustwa".Unifikacyjny określa kłamstwo. Jeżeli chcesz zostać zbawiony. W tych kategoriach samobójstwo było jak wymiana samochodu przed podróżą do nowej krainy. że członkowie Gałęzi Dawidowej byli świadkami „piątej pieczęci". sekta Najwyższej Prawdy Aum nauczała. Przekazując innym swój obraz rzeczywistości społecznej. będziesz potępionym grzesznikiem. Jeżeli nie zostaniesz wybrany. musisz postępować jak należy". Pierwsi wyznawcy Sun Myung Moona często nie posiadali własnych ubrań. Podstawowym czynnikiem w ustanawianiu grupy wtajemniczonych wyznawców jest wykreowanie tożsamości społecznej. Oczywiście „Żydami" byli wszyscy ludzie uważani przez Aum za wrogów . Chińscy strażnicy więzienni wmawiali amerykańskim jeńcom wojennym. będące następstwem grzechu. którym rządzą Żydzi). że jest „królem" i „pośrednikiem Chrystusa. kolektywnym rozumem rodziny. Kiedy były brudne. zaczyna brzmieć jak fakt. To my jesteśmy twoim rozumem". którzy zostaną powołani do sprawowania władzy w nadchodzącym Królestwie Bożym. a nie zabicie własnego ja. Wszystkie zewnętrzne atrybuty wyznawcy — nowe imię. Sekta Dzieci Bożych uczy swoich członków nienawiści do własnych rodziców. Kościół Unifikacyjny naucza. Wykreuj granfalon. Członkowie Kościoła Wyznawców Boga przybierają nowe imiona biblijne. głowa Kościoła Armageddonu. wodorosty. Silna presja wewnątrzgrupowa służy zapewnieniu posłuszeństwa. Aby podtrzymać tę cenną przynależność. charakterystyczny strój. pamiętaj o jeszcze jednym: musisz bezustannie powtarzać swój komunikat. Wyznawcy ruchu Hare Kryszna noszą charakterystyczne pomarańczowe szaty i przechodzą na specjalną wegetariańską dietę. „z tego świata" czy „w Bogu" pozwala błyskawicznie zdefiniować każde wydarzenie jako dobre lub złe. że naprawdę został wybrany. takim jak wymiotowanie pięcioma litrami wody czy przeczyszczanie nozdrzy kawałkiem sznurka i ciepłą wodą. Osoby rekrutujące uczy się techniki odzwierciedlania zainteresowań i postaw potencjalnego nowego członka. która ma być przedmiotem nienawiści. Grając na starych japońskich uprzedzeniach. zaś fikcja. Nowo pozyskany członek sekty wprowadzany jest w granfalon dzięki praktyce znanej jako „bombardowanie miłością" — starsi członkowie sekty okazują nowicjuszowi mnóstwo uwagi. które odwróciły się od Boga. Wykreowanie złej grupy zewnętrznej służy . jakby między nim a sektą był dobry kontakt i zrozumienie. wystarczy cieszyć się nowo odnalezionym życiem oraz — oczywiście . to znaczy. Według nauk Kościoła Armageddonu „świat" jest zły. Jeden z listów Mo stwierdza: rodzice są źli. członkowie Kościoła Armageddonu używają nazwiska „Izrael"). który zapewnia członkom sekty łączność z niebem". Samobójstwo oznaczało nieudaną próbę przejścia na kolejny poziom. Wpojony zbiór klisz językowych. że tylko wierni zostaną wskrzeszeni przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Rezultatem jest uniformizacja poglądów i zachowań. aprobaty i wsparcia. takich jak „mieszczańska mentalność". Członkowie Gałęzi Dawidowej wierzyli. i paraliżuje zdolność krytycznego myślenia. zanim będą mogli zasiąść do śniadania. nowo pozyskany członek sekty musi podporządkować się grupie. Scjentologia naucza. Wiele sekt wymaga „chrztu" lub innego rytuału inicjacyjnego. Starsi stażem członkowie grupy są dla młodszych wzorem właściwego postępowania. to nie oni są twoją prawdziwą rodziną. by zachęcać nowych członków do odpowiedzi na pytanie: „Kim jest premie [termin określający nowego członka sekty]?". Dla dalszego scementowania grupy wszyscy nowi członkowie muszą nauczyć się rano trzech wersów z Biblii. lecz my. 2.skoro wszyscy tak postępują. zupełnie jak Lucyfer. Dobre słownictwo przydaje się do nadania sprawom „właściwego" biegu. Powtarza: „Nie używaj swojego małego wewnętrznego rozumku. że Żydzi są narzędziem w ręku szatana. Tym samym prosty wskaźnik tożsamości — ubranie . Powtórzenie sprzyja miłości. Członkowie Wrót Niebios wierzyli. Wstąpienie do sekty oznacza zerwanie z „tamtym" światem i przyjęcie nowej tożsamości. Pozwala sprawować kontrolę nad członkami sekty poprzez ciągłe przypominanie im: „Jeżeli chcesz być wybranym. ser sojowy i gulasz warzywny) i oddawali się rytuałom oczyszczającym. pewnego wizerunku tego. Miłość Izraela zrozumiał technikę granfalonu. Aby podtrzymać to wsparcie i aprobatę. „kim jesteśmy". Koresh uważał. czyli ostatnich wydarzeń w historii ludzkości. że system kapitalistyczny jest skorumpowany. Kazania albo „satsang" wygłaszane w Misji Boskiej Światłości pomyślane są tak. Mężczyzna imieniem Miłość Izraela. Madonna i Bili Clinton. musisz postępować jak wybrany. Doktryna Wrót Niebios określała ciało ludzkie mianem fizycznego wehikułu bądź pojemnika. „świadomość Kryszny". że znaleźli się na wyższym planie astralnym. że duszy („thetan") w jej rozlicznych wcieleniach przeszkadzają aberracje („engramy"). Technika ta wymaga wykreowania wewnętrznej grupy wyznawców i zewnętrznej grupy niewiernych.stał się własnością grupy.wykazywać się niezachwianym posłuszeństwem. Członkowie sekty Najwyższa Prawda nosili charakterystyczne szaty i rytualne kostiumy.japoński cesarz. Drugim obliczem taktyki granfalonu jest wykreowanie grupy zewnętrznej. przestrzegali specjalnej diety Aum (nieprzetworzony ryż. i że czynione są przygotowania do ostatecznej wojny między Japonią a Stanami Zjednoczonymi (krajem.stanowią potwierdzenie tego. Niektóre sekty nadają członkom nowe nazwiska (wszyscy należący do grupy MOVE z Filadelfii przyjęli nazwisko „Africa". Asahara nauczał swoich wyznawców. jeżeli słyszymy ją dostatecznie często. specjalna dieta . że tak trzeba. że są wybranymi męczennikami. którego dopuszczamy się wobec niewiernych. a powrót do świata stałby się przyczyną wielkiego bólu i cierpienia. Posługuj się wielkim. będącego potwierdzeniem przyjęcia nowej tożsamości. że społeczeństwo na zewnątrz sekty składa się z niedoszłych aniołów. którą wykorzystuje się następnie do dalszego umacniania praktyk sekciarskich . oddawali je do prania i dostawali z zasobów komuny nowe. za sprawą której rekrutowany czuje się tak.

jak w wypadku Dzieci Bożych . może zostać usprawiedliwione przez dostrzeżenie potrzeby dalszego okrucieństwa. Potraktowanie zbiorowego morderstwa jako ostatniego ogniwa w łańcuchu wydarzeń może rzucić nieco światła na przyczyny tragedii. ukazał mu się Jezus i powiedział: „Dopełnisz dzieła zbawienia ludzkości jako drugie nadejście Chrystusa". Życie poza sektą. które dotyczą życia i czasów przywódcy. Po złożeniu początkowego zobowiązania nie będziemy czuli się najlepiej zrywając umowę. David Berg — pobłogosławiony w łonie matki. Początkowo członek sekty spełnia proste prośby. która stanowi jedyne rozwiązanie życiowych problemów. jakie oferuje sekta. jak charyzmatyczny przywódca. Następnie Jones namówił członków sekty do tego. że nie jestem taki jak oni") oraz spotęgowaniu ich lęku przed opuszczeniem własnej grupy i niewspieraniem jej działań („nie chcę być taki jak oni.pod wpływem następnego apelu . Przywódca Dzieci Bożych. że potrzebował tego rodzaju „dyscyplinującego" poświęcenia. Łagodzenie dysonansu i podtrzymywanie obrazu samego siebie jako osoby przestrzegającej zobowiązań tworzą w ten sposób potężną pułapkę racjonalizacyjną. na przykład wobec rodziców. Wymusza się wyznania służące ujawnieniu niepożądanych zachowań i myśli z przeszłości. Wstyd spowodowany wymuszonym stosunkiem seksualnym z przywódcą może ustąpić. coraz bardziej wymagające. jest niemożliwe. Dysponując zdobytymi w ten sposób informacjami przywódca sekty może sprawić. Prawidłowo zastosowana technika granfalonu pozwala wywołać lęk przed „zewnętrznym" światem oraz wiarę w to. Poczucie. że przynależność do sekty jest jedynym sposobem na szczęśliwe życie. Jones powtarzał członkom sekty: „Jeżeli jesteście naprawdę oddani. jak zobowiązali się do złożenia niewielkiego datku w odpowiedzi na przesłanie pokoju i powszechnego braterstwa. W kolejnym posunięciu namówił ludzi do zwiększenia datków na kościół. Poczucie winy. by sprzedali swoje domy i przekazali uzyskane pieniądze kościołowi. by nowy członek sekty zrobił coś dla grupy . która pozwala ująć to postępowanie w kategoriach poświęcenia się szlachetnemu celowi. Po okresie indoktrynacji strażnicy w obozach jenieckich na terenie komunistycznych Chin starali się utrzymać swój wizerunek jako mądrych i troskliwych nauczycieli. aby był jak Mojżesz. by wierni byli zadowoleni z przynależności do własnej grupy („cieszę się. dzięki czemu uczyniono go głową świętej rodziny w Indiach. by spełnić kolejne. że członek sekty poczuje się jak hipokryta. Pułapka racjonalizacji została zastawiona. zrobicie dla kościoła wszystko".na kolejne podniesienie stawki: opuściło rodzinę i przyjaciół. Jonesowi udało się zażądać. Zadbaj o wiarygodność i atrakcyjność przywódcy. Wymaga to stworzenia subtelnego. którzy nie należą do grupy?". Jim Jones zdobywał krok po kroku coraz większe zaufanie swoich wyznawców. ale byli też odcięci od jakichkolwiek potencjalnych głosów sprzeciwu. Nowych członków często obdarza się wielką uwagą i zasypuje prezentami (mogą to być darmowe posiłki. Jones zaczął uprawiać seks z kilkoma zamężnymi kobietami ze swojej sekty. Jones nakłonił swoich wyznawców do kilkakrotnego popełnienia samobójstwa „na niby" . 3. których praca polega na przekazywaniu prawdy nieposłusznym więźniom. Wkrótce potem kilkunastu jego wyznawców przystało . obaj w małych. Wykreuj zobowiązanie stosując pułapkę racjonalizacyjną. . Na miejscu nie tylko ciężko pracowali (tym samym zwiększając swoje zobowiązanie). by zacząć nowe życie w Gujanie. Zgodnie z normą wzajemności teraz kolej na to. 4. co zrobiłem. krok po kroku. Po tym. jakie dokucza grzesznikowi może zostać zredukowane. Sekty potrafią zapewniać sobie posłuszeństwo członków metodą eskalacji zobowiązań.a przynajmniej nie zachowywał się niegrzecznie i nie wychodził w połowie przemówienia przywódcy. Na pytanie: „Kim jest właściwie guru Maharaj Ji?". Otaczali ich prawdziwi wyznawcy. przed tymi. Zauważmy też. w ramach preludium do kulminacyjnego wydarzenia. jeżeli nie zaakceptuje „odkupienia".w ramach sprawdzianu lojalności i posłuszeństwa. Kiedy Moon miał szesnaście lat. Żaden kolejny krok nie był wielkim. Wreszcie. Biografowie Kościoła Unifikacyjnego porównują narodziny Moona w Pyung-buk w Korei Północnej do narodzin Jezusa w Betlejem . koleżeństwo albo . taki jak Jones. nieznanych miasteczkach. które z czasem stają się stopniowo coraz bardziej wymagające. Zacznijmy od początku. Aby uzasadnić złożenie pierwszego zobowiązania. To nie koniec łańcucha wydarzeń. mógł wyłudzać pieniądze od członków kościoła.obaj przyszli na świat w nocy. nie pozwolę. członkowie sekty odpowiadają najczęściej „Guru Maharaj Ji jest Bogiem". Zgodnie z legendą sekty Światłości Bożej. że jest ojcem ich dzieci. choć niechętnie. członek sekty gotów jest robić coraz więcej i więcej.przekazywane sobie przez członków sekty opowieści i legendy. o wiele więcej. spójnego uzasadnienia. Sekty stosują też inne pułapki emocjonalne. które godziły się na to. Okrucieństwo wobec osób z zewnątrz. Często poddawał członków sekty próbom lojalności. Maharaj Ji już jako dziecko był wielkim nauczycielem i przywódcą duchowym. pojawienie się obu wyznaczało początek kosmicznego przewrotu. absurdalnym przeskokiem w stosunku do kroku. W ten sposób zobowiązania wobec Jima Jonesa rosły stopniowo. takim jak podpisywanie wyznania „grzechów" in blanco. jeżeli odda sekcie wszystko. by zapanowali nad światem"). co posiada. Posługując się tą techniką. Większość sekt pielęgnuje mity związane z osobą przywódcy . i otrzymać.wolna miłość z innym członkiem sekty). Jim Jones był znakomitym mówcą i kaznodzieją. który go poprzedzał. czy przyznawanie się do skłonności homoseksualnych oraz seksualnych aberracji.dwojakiemu celowi: temu. o które nie jest łatwo. może zostać stłumione dzięki racjonalizacji. że postąpiliśmy głupio oddając wszystko sekcie. że członek sekty staje po zrobieniu tych wszystkich rzeczy przed dylematem: „W jaki sposób wytłumaczę się z tego. Jones twierdził. jeżeli członek sekty powie sobie. Łatwo zrozumieć.

że „możecie przekląć w imieniu Davida nawet samego diabła.nawet gdy nowicjusz udaje się do łazienki. lecz potok bełkotu i wrzasku. Po pierwsze. zwłaszcza nowo przyjęty.kiedy świadomość przestaje funkcjonować ze zmęczenia i cała ta propaganda zaczyna wsączać się do twojej nieświadomości 6 .porzucenia dzieci i rodzin. Shoko Asahara dysponował niezwykłą mocą . znajdowaliby się w beznadziejnej sytuacji. gdy zwykłe sposoby redukcji dysonansu (na przykład umniejszenie znaczenia tego.przynajmniej o pięciu minutach spokoju i prywatności. permisywizm seksualny. Im było się gorszym. Każde świadectwo albo próba wciągnięcia do sekty kogoś z zewnątrz może wywołać negatywne reakcje albo atak na sektę. albo zaczyna się zastanawiać nad uzasadnieniem poszczególnych punktów doktryny teologicz- . a ten pierzchnie. gdy jest się głodnym. Odwracaj uwagę członków sekty od „niepożądanych" myśli. Opisał swoje uczucia po tym. Powtarzając na okrągło te historie. Jesteśmy bardziej skłonni zaakceptować skrajny dysonans. 5. puste życie) przed przystąpieniem do sekty. spragnionym i zmęczonym. podtrzymując swoją wiarę w sektę (por. smakując nektar i dobywając z siebie pierwotne wibracje istnienia. Jednak. że nie myśli się już o niczym poza śpiewem i pieśnią. który wypełni proroctwo Apokalipsy św. co chyba równie ważne. członkowie sekty przekonują samych siebie. Stając się coraz bardziej zmęczony. Jeżeli na przykład członek sekty wątpi w siłę przywódcy. Próbując przekonać innych. który miał podobno stwierdzić. a tym samym uodporniają się na nie. jak przez 44 godziny nie pozwolono mu zmrużyć oka: Na początku marzysz o ciszy . Zgodnie z legendą Najwyższej Prawdy Aum. co do ciebie mówią. potrafił też lewitować i latać. parapsychologii i pozbawiania snu. że skrajne żądania powodują dysonans. może kwestionować wartość takich podstawowych praktyk jak oddawanie sekcie wszystkiego. 6. by mogli samodzielnie myśleć. nie wyłączając narkotyków. Członek sekty. Każdy o zdrowych zmysłach powinien identyfikować się z taką świętą osobą i starać się do niej upodabniać. zaśpiewaj to" chyba nigdy nie było bardziej na miejscu. Medytacje praktykowane przez Misję Boskiego Światła. jak bardzo byli zepsuci (narkotyki.co jeszcze bardziej umacniało przekonanie o jego boskiej naturze. Trudno sprzeciwić się osobie uważanej za „Bożego syna". by następnie przekazać wszystkie zarobione pieniądze przywódcy. że „jest on umysłem Buddy" i powierzyć mu misję ocalenia Japonii. W jaki sposób przywódca odwraca uwagę członka sekty od analizowania i kwestionowania obowiązującej doktryny? Sekta Dzieci Bożych stosuje połączenie różnych technik. że pozwala rekrutować nowych członków. albo przynajmniej za kogoś pobłogosławionego przez Boga. Jana. Nie słyszysz już poszczególnych słów. Z głośników cały czas dobiegają biblijne wersety. „Rekruta" pozbawia się pożywienia. członkowie zaczynają wierzyć. by wciąż od nowa przedstawiał różnym ludziom korzyści. tym większa aprobata ze strony grupy. że sekta rzeczywiście powoduje zmiany i że gdyby nie ona. Stare hasło reklamowe „jeśli nie masz nic do powiedzenia. rozdział 38). Doktryny większości sekt trudno jest traktować poważnie.przyzwyczajasz się do ciągłego hałasu. gotowanie i sprzątanie za innych członków sekty. nie mówiąc już o ich zaakceptowaniu. Wiele sekt zachęca swoich członków. opisana przez niego samego w ulotce Prawdziwa Historia Mojżesza i Dzieci Bożych jest tak wielka. wody i snu.Jeremiasz.jest spełnieniem wielu biblijnych proroctw. która bez przerwy cytuje Biblię i listy Mo . uprawiania seksu z przywódcami i obcymi ludźmi. : Po zaakceptowaniu sekty przez nowego członka zadanie polega na uniemożliwieniu mu namysłu nad sensem swojej przynależności. że wszystkie „nieprzyjazne myśli" są złe i pochodzą od diabła. bardziej przyziemnymi sprawami. Wysyłaj członków swojej sekty. Łyk krwi Asahary sprzedano za siedem tysięcy dolarów. Ezechiel. Aktywność ewangelizacyjna wzmacnia też determinację. Obrazy przedstawiały Asaharę u boku Dalajlamy. Można to uczynić nauczając. przestajesz rejestrować. co się posiada (zwłaszcza nowego samochodu sportowego) czy praca przez szesnaście godzin na dobę po to. że to właśnie wtedy zaczyna działać zniewolenie . Myślę. by na forum grupy mówili o tym. Składanie świadectw wymaga od wiernego. ćwiczeń przed popełnieniem samobójstwa.wymaga tego Bóg oraz misja zbawienia ludzkości.mógł nawet przez godzinę przebywać bez tlenu pod wodą. członkowie sekty uczą się odpierać różnego rodzaju ataki. który wysuwa żądanie) nie są dostępne i możemy zracjonalizować swoje skrajne działania . Potęga Davida Berga. Członkowie Gałęzi Dawidowej uważali Koresha za drugiego Chrystusa albo nowego mesjasza. aby nawracali niewiernych i kwestowali na rzecz sekty. Twoje zmysły stają się coraz bardziej otępiałe . Sekta Aum używała rozmaitych technik kontroli myśli. medytacji. dodatkowo ograniczają możliwość głębszego namysłu i osobistej refleksji. takie jak nawracanie niewiernych. Słynny terapeuta ofiar zniewolenia umysłowego. że członkowie sekty nieustannie oddają się autoperswazji. podczas których nowy członek sekty spędza długie godziny próbując ujrzeć światło. Broniąc swoich przekonań. Daniel i jego imiennik Dawid . nie pozostawia nowych członków samym sobie. Czemu służą takie mity? Sekty wymagają od swoich członków skrajnych zachowań . Żadna potęga na świecie nie może się równać z potęgą Davida". Są też inne sposoby zapobiegania kontrargumentom w ramach sekty. słuchając muzyki. praktyka nawracania pozwala mieć pewność. Ted Patrick. jakie płyną z przynależności do sekty. natomiast brudna woda po jego kąpieli kosztowała 800 dolarów za kwartę . uniemożliwiają medytującemu zajęcie się innymi. Monotonne śpiewy sprawiają. Trudno myśleć. praca. Nieprzerwane czynności. Składanie świadectw wobec niewiernych ma tę oczywistą zaletę. przeszedł taką indoktrynację. Wcześniej (w rozdziale 22) zauważyliśmy. Za nowym członkiem sekty chodzi osoba.

aby publicznie uprawiała seks z osobą. zastanowić się nad grupami społecznymi. w których znajdowała się tylko toaleta 1 nastawiony na cały regulator telewizor. Kara. obserwując wojenną propagandę wroga1.tyle że robią to w sposób bardziej szczegółowy i pełny. chcieliśmy je częściowo zdemaskować. a ostatecznie zmniejszyć zagrożenie ze strony sekt7. Młody ambitny artysta. 7. Tym sposobem członkowie sekty sami stają się kontrolerami własnych myśli. to co powinienem z tym zrobić?". że jedną z głównych przyczyn klęski Niemiec było umiejętne wykorzystanie propagandy przez rząd brytyjski i amerykański. Adolf Hitler. Jest też prawdopodobne. co będą mogli kupić za pieniądze uzyskane ze sprzedaży produktów Amwaya.rodziną. zazwyczaj mówi się mu. Sekty stosują te same techniki perswazyjne. że wielu nowych członków grupy to ludzie zroz- paczeni. jak niezwykłe rezultaty można osiągnąć dzięki umiejętnemu wykorzystaniu propagandy. dostarczasz im silnej motywacji do tego. ale „od szatana" i powinny zostać odrzucone. Niektórzy będą zaprzeczać rzeczywistej mocy technik stosowanych przez sekty.nej. by czytelnicy wychodzili na ulice i zakładali własne sekty. Rona Hubbarda wierni pracują nad osiągnięciem stanu „czystości". co inni propagandyści . nowe ranczo czy może coś innego.i zapytać: „Jakie formy propagandy są obecne w moim życiu? W jakim sensie jestem uzależniony od grup. Aum i Gałąź Dawidowa oferowały schronienie podczas zbliżającej się zagłady świata. że oni sami albo cały świat może utracić upragnioną nagrodę. Najbardziej oddani potrafią w ciągu kilku miesięcy wydać na ten cel nawet od 10 do 15 tysięcy dolarów. że ich śpiewy i tańce oddalą nieuchronną degradację i upadek ludzkości. albo zamykała ich w mikroskopijnych celach.. Skupiając uwagę członków sekty na wizji przedmiotu pożądania. w których żyję? Czy grupy te przypominają sekty. Wizja przedmiotów pożądania może dać im nadzieję (a nadzieja jest silną motywacją ludzkiego działania). Osobiście bardzo wiele się nauczyłem. że tego rodzaju myśli pochodzą „nie od Boga". Tak to ujął: Dopiero podczas wojny stało się jasne. dostarczając poczucia sensu i misji. bowiem aktywność naszej strony była. także docierał komunikat: panujcie nad swoimi myślami. Najwyższa Prawda Aum zmuszała nieposłusznych do bolesnych gorących kąpieli (w wodzie o temperaturze 45 stopni Celsjusza). dla którego warto zrozumieć techniki perswazyjne sekt. Inni będą przypisywać sektom magiczną moc. Wierni nie będą ustawali w pracy. z którego dzień i noc dobywał się głos Asahary. była dla niego osobistym upokorzeniem. Wyznawcy ruchu Hare Kryszna wierzą. a jeśli tak. którą gardziła . Skuteczny przywódca sekty zawsze roztacza przed wiernymi wizję ziemi obiecanej i lepszego świata. Jim Jones zaoferował Jonestown ubogim mieszkańcom San Francisco jako miejsce. Gdy to zawodzi. Statystyczny wyznawca Moona pracuje na rzecz sprawy przez 67 godzin w tygodniu. a przynajmniej nad ich wyrażaniem. bojąc się. by dalej służyli grupie. Członkowie Misji Boskiego Światła starają się podczas medytacji ujrzeć światło i tym samym stać się wiernymi. krajem. kościołem. które mają sprawiać. w której walczył jako żołnierz. jeżeli pozwolą sobie choćby na jedną przerwę. Niestety także i w tej dziedzinie musieliśmy się uczyć obserwując nieprzyjaciela. siedział w swojej celi więziennej i rozmyślał. 37 Propaganda w Trzeciej Rzeszy: poczucie zagrożenia Był rok 1924. Podobnie jak wielu ludzi z jego pokolenia. zmuszane były do publicznego masturbowania się albo uprawiania seksu z nielubianymi przez siebie osobami z sekty. W kościele scjentologicznym L.co miało być karą za niewłaściwe myśli. oraz pływać i łowić ryby". Dziewiętnastowieczna komuna Oneida także pracowała nad stworzeniem „nieba na ziemi". nie potrafił zaakceptować klęski Niemiec w pierwszej wojnie światowej.będą mieli własny dom. Omawiając techniki perswazyjne wykorzystywane przez sekty. ale również daje członkom sekty możliwość „komfortowego życia" . by nie myśleli 0 seksie. zdumieni i przerażeni ich zdolnością kontrolowania umysłów. konieczne są bardziej jawne taktyki. Spraw. Amway prosi nowych członków swojej rodziny. Można to osiągnąć dzięki służbie i wierności Guru Maharaj Ji. Do tych. ponieważ „pranie mózgu" bywa postrzegane jako zwykła sztuczka. . łagodnie mówiąc. Istnieje jednak jeszcze inny powód. którzy sprzeciwiali się Jonesowi. aby zastanowili się nad tym. jak do tego wszystkiego doszło. Członkowie Kościoła Unifikacyjnego stosują się do nauk „Pana Drugiego Adwentu". letnia dacza. by członkowie sekty fiksowali się na przedmiocie pożądania (phantom). czego nie zdołaliśmy uczynić. Być może warto przeczytać ten tekst jeszcze raz i zamiast myśleć o sektach. z którymi stykamy się w codziennym życiu . jaką nakładał na Niemcy Traktat Wersalski. płacą wysokie czesne za zajęcia ze scjentologii. współpracownikami . Przedstawiliśmy tych 7 technik oczywiście nie po to. wykazując się przy tym wielką sprawnością i doskonałą kalkulacją. Na przykład Jim Jones nakazał kobiecie należącej do jego sekty w Jonestown. co jest ich „marzeniem" . które oczywiście wymaga ciężkiej pracy. którzy obserwowali to wszystko z boku. aby mogli zostać wskrzeszeni do stanu doskonałości w fazie trzeciego i ostatniego testamentu. Od członków ruchu Hare Kryszna wymaga się częstych zimnych natrysków. Adolf Hitler zastanawiał się. Aby stać się „czystymi". będą mogli chodzić do dobrej szkoły i college'u. uczynił nasz nieprzyjaciel..nowy Cadillac. bardzo skromna. Hitler uważał. To bowiem. Córki rodziców.

pochodzący z niezbyt zamożnej katolickiej rodziny. .tak się złożyło .historie o rzekomych okrucieństwach.pisaliśmy o tym w rozdziale 32. Musimy unikać wygórowanych żądań intelektualnych. przyjrzyjmy się kilku stosowanym przez nią taktykom perswazyjnym. Jak powiedział Hitler. Tak rozumianą perswazją nie rządziła żadna etyka. co przez ten slogan chce się powiedzieć . to jednak wiele było mocno przesadzonych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych Komitet Informacji Publicznej (CPI) . Hitler pisze w Mein Kampf. redaktora gazety. a jej zadanie polegało na odpowiednim „sprzedawaniu" masom działań rządu. a próbując nadać swojemu myśleniu pewien kierunek. jeżeli prowadziła do szybkiego zwycięstwa" . że Niemcy gotują zwłoki żołnierzy nieprzyjaciela. z drugiej strony [masy] mają pewną zdolność zapamiętywania.w tym konkretnym wypadku chodziło o promocję państwa niemieckiego oraz stworzenie partii nazistowskiej i utrzymanie przez nią władzy. na czym polega wartość organizacji koordynującej i dostarczającej skutecznej propagandy. Na czele tej organizacji stanął mianowany przez Hitlera minister propagandy i informacji Joseph Goebbels . Dlatego skuteczna propaganda musi się ograniczać do niewielu punktów. Choć niektóre z tych makabrycznych opowieści zawierały ziarno prawdy. CPI zachęcał przemysł filmowy do kręcenia prowojennych filmów i czuwał nad tym. próbując zdobyć przychylność amerykańskich mediów dla swojego reżimu. żeby ten okrutny potwór zwyciężył) i przekonanie obywateli o moralnym charakterze wojny (pułapka racjonalizacji). ryzykując deportacją. od nazwiska swojego przewodniczącego. W efekcie wielu amerykańskich dziennikarzy napisało w swoich korespondencjach. Aby wyrobić sobie pewne pojęcie o tym.miał na pokładzie broń i materiały wojenne. albo mocno przesadzone. Jednym z pierwszych i najważniejszych zadań ministerstwa propagandy i informacji było przejęcie kontroli nad środkami masowego przekazu i przyciągnięcie uwagi mas. aby produkować z nich mydło i że znęcają się nad obywatelami okupowanej Belgii. W latach . George'a Creela . Gdyby żył dzisiaj. którą napisał w więzieniu. wykorzystano do promocji wizerunku silnej „aryjskiej" nacji oraz podniesienia samooceny narodu niemieckiego. nadając swojej propagandzie widowiskowy charakter6. muszą pokonać siły sprzymierzone w wojnie zwanej perswazją3. Skuteczna propaganda opiera się na heurystyce i odwołuje się do emocji. Na przykład nazistowskie plakaty charakteryzowały się krzykliwą szatą graficzną . Dzięki absolutnej kontroli nazistów nad prasą. korzystają z prostej heurystyki. Zabierano ich na wycieczki. że masy nie są w stanie zrozumieć rozgrywających się na świecie wydarzeń. Krążyły na przykład plotki o tym. wojennych. aby samemu być podstawowym źródłem informacji i aby informacje te były łatwo dostępne dla określonych dziennikarzy. co sprawiło. ochotników. jak i Amerykanie powołali komitety nadzoru oraz organizacje. muzyką i sztukami plastycznymi. Niezwykle głośne były sprawy egzekucji służącej w Brukseli angielskiej pielęgniarki. mógłby powiedzieć. Goebbels pełnił funkcję ministra propagandy od momentu objęcia władzy przez nazistów w 1933 roku aż do popełnienia samobójstwa (po uprzednim otruciu sześciorga swoich dzieci) pod koniec wojny. które odbyły się w Berlinie. Obowiązywała tylko zasada sukcesu albo porażki. z małego miasteczka w Nadrenii. Celem takich historii było wzmocnienie determinacji do walki (nie możemy pozwolić. Hitler i Goebbels zatrudnili w Stanach Zjednoczonych firmy specjalizujące się w public relations. jakich nieprzyjaciel dopuścił się wobec niewinnych cywilów i jeńców. które zajmowały się produkcją i rozpowszechnianiem propagandy. : Hitler uważał. przekonując o konieczności poparcia działań. Hitler zrozumiał. Propaganda powinna odwoływać się przede wszystkim do emocji i tylko w bardzo ograniczonym stopniu do tak zwanego intelektu. Plan ataku naszkicował w dwóch rozdziałach książki Mein Kampf („Moja walka"). Zdolność przyjmowania przez masy treści politycznych jest bardzo ograniczona. Organizacja wtajemniczona była we wszystkie działania Rzeszy. który . Najbardziej uderzającym aspektem brytyjskiej i amerykańskiej propagandy były jednak „opowieści o okropnościach wojny" . aż każdy zrozumie.asystował przy szkoleniu „czterominutowych ludzi". że masy potrafią operować tylko w ramach obwodowej drogi przekonywania. Dla Hitlera propaganda była środkiem do celu . radiem. a niektóre od początku do końca zmyślone2. charakteryzując propagandę: „Najokrutniejsza broń 4 była humanitarna. oraz zatopienia przez Niemców luksusowego liniowca „Łuskania". podczas których mogli podziwiać „osiągnięcia" nowego reżimu. kinem. którzy zabierali głos podczas lokalnych zgromadzeń. Tak właśnie traktowano zagranicznych korespondentów. czym była nazistowska propaganda. Igrzyska olimpijskie w 1936 roku. teatrem.zwany też Komitetem Creela. :. główne wątki ideologiczne partii nazistowskiej były w kółko powtarzane przez wszystkie media. które z kolei muszą być lansowane w formie 5 sloganów tak długo.Czego nauczył się Hitler. która pomagała alianckim żołnierzom powracać na front. Naziści zwrócili uwagę mas. Przekonawszy się na przykładzie sił sprzymierzonych w czasie I wojny światowej. że wcześniejsze doniesienia o prześladowaniach Żydów były albo bezpodstawne. Hitler stworzył własny aparat propagandowy. czy łagodzić wymowę swoich doniesień i móc spokojnie pracować. że jeśli Niemcy mają odzyskać godność i zwyciężyć w kolejnej wojnie. że amerykańscy reporterzy stanęli przed dylematem: donosić o faktach kompromitujących nazistowskie Niemcy (takich jak traktowanie Żydów). zapraszając do studia znane piosenkarki i inne popularne postaci.tłusty druk. ostre kontury oraz przykuwające uwagę hasła. W Niemczech naziści kontrolowali dziennikarzy i filmowców stosując system nagród i kar . Podczas igrzysk zagraniczni korespondenci traktowani byli jak członkowie rodziny królewskiej. by „fakty" dotyczące wojny docierały do prasy. obserwując aliancką propagandę? Zarówno Brytyjczycy. Reżim nazistowski zadbał o to. Radiowym programom informacyjnym nadawano charakter rozrywkowy. a możliwości zrozumienia ich niewielkie.

tortury. Osoba przekraczająca próg takiej budowli miała wrażenie. Tymczasem greckie świątynie. lecz ją „zabezpieczało". Na przykład wiece i filmy propagandowe były zawsze pełne wiwatujących i oklaskujących nazistowski reżim mas. był zawsze pewny siebie i nigdy nie wątpił w nazistowskie cele. że Anglię nękają niepokoje gospodarcze. był monumentalną odmianą stylu klasycznego. Budynki na terenie obozów śmierci otrzymały wesołe nazwy w rodzaju Szczęśliwego Słowika. lecz „stosowało wobec nich areszt prewencyjny". ogłosił „dwadzieścia pięć tez". Tego rodzaju filmy opisywały życie bohaterów narodowych. rozpuszczając płotki dotyczące skandali. Upierał się na przykład. Ogrodu Różanego oraz Instytutów Kąpieli i Inhalacji. Kolejnym celem nazistowskiej propagandy było stworzenie grupy lojalnych zwolenników partii. Popularnym nazistowskim gatunkiem filmowym była biografia historyczna. które wystrzeliwuje pociski przyciągane magnetycznie przez lecący samolot. Byli oni po prostu „szczególnie traktowani". że jest niczym w porównaniu z reprezentowaną przez budynek potęgą państwa. ilekroć przemawiał. który najtrafniej określić można mianem „nordyckiego hellenizmu". że celem nalotu było uspokojenie Rosjan. Inwazja na Polskę była „akcją policyjną". że komunikat zostanie zaakceptowany. Znamy to zjawisko jako heurystykę społecznej jednomyślności .trzydziestych w Niemczech trudno było przeczytać książkę lub gazetę. a my mamy naszego przywódcę". które służyły celom nazistów. Aby zasugerować. to ja też powinienem. „Adolf Hitler oznacza zwycięstwo". a późniejsze egzekucje Polaków określono mianem „wzorowej akcji pacyfikacyjnej". co stwarzało wśród Niemców przekonanie. Aby dodać Niemcom otuchy w 1942 roku. „Walcz razem z nami". kin i teatrów. podkreślając podobieństwa (najczęściej nieistotne) do życia i czasów Adolfa Hitlera. Aby zdeprecjonować demokrację. Nazistowskie plakaty i wizerunki odwoływały się często do stylu Albrechta Diirera. Reszta Niemców początkowo zareagowała drwiną. Nazistowskie slogany wyrażały niezachwianą pewność: „Przyłącz się do naszej walki". opatrując wydarzenia prostymi sloganami lub etykietkami. że niemieccy naukowcy bliscy są zakończenia prac nad dwoma nowymi rodzajami broni: superszybkim okrętem podwodnym oraz działkiem przeciwlotniczym. których rozmiary zawsze odpowiadały ludzkiej skali. Używano eufemizmów. to jednak stwarzały one „w głowach odbiorców" pewien obraz rzeczywistości: „Rosjanie i Brytyjczycy są w zmowie przeciwko nam. Pierwszeństwo przyznano budowie stadionów sportowych. Choć z perspektywy czasu określenia te mogą sprawiać wrażenie wydumanych. kiedy Niemcy zaczęli ponosić porażki. społeczne i polityczne. Goebbels określił przerwany brytyjski nalot mianem „ofensywy Majskiego" (od nazwiska radzieckiego ambasadora w Londynie). jego zwolennicy zaczęli nosić brunatne koszule. szeregu specyficznych obiektów użyteczności publicznej. emanująca z mówcy pewność zwiększa prawdopodobieństwo tego. posługując się insynuacją i plotką. Marcin Luter. wysłuchać audycji radiowej albo obejrzeć film nie stykając się z nazistowskim obrazem świata. że Rosjan i Brytyjczyków jednoczy wspólna wrogości wobec Niemców. Kiedy Hitler dochodził do władzy. pozostawiały w odwiedzającym wrażenie.„miarą wszechrzeczy jest człowiek". Taki projekt wzmacniał wizerunek nazistów jako spadkobierców wielkich kultur przeszłości. że Niemcy nadal mogą wygrać wojnę i powinny kontynuować walkę. czyli „targowiska". Budynki publiczne miały przypominać powiększone greckie świątynie ze strzelistymi schodami i dachem wspartym na rzędzie kolumn. Na szczęście w Anglii panuje chaos.te. takich jak Fryderyk Schiller czy Otto von Bismarck. w które byli zamieszani. pod kierunkiem Alberta Speera. W okresie dochodzenia partii nazistowskiej do władzy Goebbełs oczerniał członków „opozycji". Powszechnie stosowana taktyka polegała na atakowaniu prasy (zwłaszcza zagranicznej) jako kłamliwej i na siłę poszukującej makabrycznych opowieści. Goebbels ukuł sformułowanie schleichende Krise („pełzający kryzys") sugerujące. zakładający wzniesienie. Naziści przedsięwzięli zakrojony na ogromną skalę plan.skoro wszyscy inni się zgadzają. W celu zapewnienia sobie maksymalnej skuteczności nazistowska propaganda intensywnie korzystała z heurystyki. W nazistowskich Niemczech nigdy nie zagazowywano ani nie mordowano Żydów. Celem takich plotek było zaszczepienie w ludziach przekonania. Goebbels po mistrzowsku rozpowszechnił wśród Niemców nazistowskie idee. Do „opakowywania" Trzeciej Rzeszy służyła także architektura. Hitler. Kiedy Hitler dochodził do władzy. Na przykład gestapo nie wtrącało obywateli do więzienia. Goebbels wytwarzał w ludzkich umysłach określony obraz sytuacji. Pod koniec wojny. Nie kradło cudzej własności. rozpuszczono plotki o tym. mimo całej serii klęsk. stwarzając tym samym wrażenie. Hitler i Goebbels często odwoływali się do historycznych symboli i pomników. Noszenie brunatnej koszuli w miejscu publicznym stało się symbolem zaangażowania w sprawę. Jak już zauważyliśmy. by słowa Fiihrer („przywódca") używać wyłącznie w odniesieniu do Hitlera. że każda relacja przedstawiająca ich reżim w niekorzystnym świetle musi być tendencyjna. które przykuwały uwagę Niemców i odpowiednio sterowały ich myśleniem. Kreując wizerunek swojego reżimu. ponieważ wszystkie one mogły być wykorzystywane do celów politycznych. że —jak to ujął Protagoras . naziści określali weimarski parlament mianem Quasselbude. aby zasugerować historyczne korzenie reżimu. U wielu przedstawicieli brunatnych koszul taka reakcja spowodować musiała jeszcze silniejsze . wielkich auli. a kwestia żydowska zmierzała ku „ostatecznemu rozwiązaniu". morderstwa i ludobójstwo nie wydawały się przerażające. Styl nazistowski. Z powodu wojny wybudowano tylko niektóre z tych obiektów . ani w zdolność narodu niemieckiego do realizacji tych celów. aby dokonywane na zlecenie państwa grabieże. jakie przybił do drzwi kościoła w Wittenberdze niemiecki reformator religijny. które przywodziły na myśl 95 tez.

których członkowie wciąż obstają przy twierdzeniach o wyższości białej „rasy"8. że wiele osób cierpiało biedę. Film rozpoczyna się od sceny. Charakterystyka Żyda jako kogoś godnego pogardy. niższego i niebezpiecznego powracała stale w przemówieniach.w zależności od mitu). w filmach. że żadna pojedyncza partia nie może być depozytariuszką pełnej prawdy. w której przystojni. Kroniki filmowe pokazywały jak Hitler przyjmuje. drukowano plakaty przedstawiające Hitlera w mundurze. który nie tylko pasożytuje na społeczeństwie. Jednak najbardziej niebezpiecznym aspektem nazistowskiej propagandy było przekonanie. rezultaty jego zastosowania mogą być różne. wyprostowanego i przekonanego o słuszności swoich celów. dzieci patrzące ufnie w przyszłość na tle powiewającego sztandaru ze swastyką. że absolutna prawda istnieje. Uprzedzenia rasowe istnieją nadal. Racjonalizujący swoje postępowanie młody zwolennik Hitlera nie przyznawał. Aryjczycy wierzyli. nazistowska propaganda przekonywała. które na ogół są ciemne i nie potrafią myśleć? Znamy już ten model funkcji perswazji w społeczeństwie. Pod przywództwem Adolfa Hitlera mogą położyć kres żydowskiemu zagrożeniu i powrócić do swojej dawnej świetności. drukowano plakaty na których wódz uśmiechał się i wymieniał uściski dłoni z dziećmi. a nawet w rozprawach akademickich. ze swoim systemem wzajemnej kontroli. Amerykańska Konstytucja. „koszerne" rzezie. że perswazja służy instruowaniu tych. Wreszcie. który zgwałcił niemiecką dziewczynę. stwarzając złudzenie. a jej depozytariuszką jest rządząca elita. nazistowska propaganda utrzymywała. młodzi mężczyźni przechodzą szkolenie wojskowe. o czym świadczy działalność ugrupowań neonazistowskich. Zadanie elity rządzącej polegało na podejmowaniu decyzji oraz informowaniu mas o mądrości tych decyzji za pomocą propagandy. Nazistowskie plakaty często przedstawiały sceny z tradycyjnego życia rodzinnego . Na pewno znajdował wsparcie społeczne wśród innych przedstawicieli brunatnych koszul. Jak ujmował to jeden z plakatów wyborczych: „Hitler. Celem Goebbelsa było przedstawienie Hitlera jako dobrego ojca. ale też przenosi choroby i nie wyznaje żadnych wartości. powołanego do służby przez naród będący w potrzebie. Wynikał on także z niemal bezwarunkowej akceptacji idei. Arystoteles twierdził. że jest ich przyjacielem i obrońcą"9. nazistowska propaganda musiała najpierw przekonać naród. na których Hitler dokonuje przeglądu wojsk. do mas.kobietę karmiącą piersią. Toteż propaganda musiała przedstawiać dwa oblicza Hitlera. Zadaniem mas było posłuszeństwo. Jak można było rozwiązać problem zagrożenia ze strony Żydów? Niemcy byli niegdyś dumnym narodem. Dalej. dumnego ojca u boku rodziny. Murzynów i Cyganów)7. że religia żydowska obfituje w sadystyczne praktyki. Pod koniec filmu ci młodzi ludzie stają się częścią potężnej nazistowskiej machiny wojennej.zaangażowanie. ponieważ nie byli w stanie utrzymać swoich rodzin. gazetach. Na przykład grecki sofista Protagoras widział dla perswazji inną rolę . że dyskusja pozwala wyjaśnić zalety i wady każdego sposobu postępowania. że powodzenie nowej misji zależy od jednego człowieka . Sugestywne sceny z filmu ukazywały rytualne. Założyciele rządu Stanów Zjednoczonych rozumieli. Propaganda jest narzędziem przekazywania „prawdy" ignorantom. Po pierwszej wojnie światowej niemiecka gospodarka znajdowała się w ruinie . oczyścić aryjską tożsamość i podporządkować sobie niższe rasy (zwłaszcza Żydów. na plakatach. że „znoszenie drwin nie jest wygórowaną ceną.Adolfa Hitlera. że brunatne koszule i nazistowski fanatyzm istotnie są dość głupie. z pewnym zażenowaniem. W większości nazistowskiej propagandy (jeżeli nie w całej) powracał wciąż jeden wątek: winę za wszystkie problemy narodowe ponoszą Żydzi. Nakręcony w 1940 roku film Wieczny Żyd . Hitler i Goebbels potrafili wykorzystać narodowe lęki i uprzedzenia. Wysoka inflacja w połączeniu z wysokim bezrobociem zakłócała życie rodzinne i powodowała. Drugim obliczem było oblicze Fiihrera. Konsekwencje były druzgoczące z punktu widzenia niemieckich obywateli. jeżeli umożliwi realizację szczytnych celów nazizmu". obrazowo opowiadającego historię żydowskiego mężczyzny. wyrazy czci od swojego narodu.reklamowany jako dokument o roli Żydów w historii . bowiem w społeczeństwie występują konkurencyjne interesy. Ich przeznaczeniem było zjednoczyć ludy germańskie. lecz stwierdzał. Ten wątek wyrażony został szczególnie dobitnie w pochodzącym z 1934 roku filmie Leni Riefenstahl Triumf woli. Bez wątpienia najbardziej demoniczny i najskuteczniejszy zabieg nazistowskiej propagandy polegał na połączeniu odwołania się do strachu z techniką granafalonu. że partia popiera tradycyjne niemieckie wartości. istniejące w Europie od wieków. ponieważ czują. proponując jako rozwiązanie granfalon. Kroniki filmowe powtarzały w nieskończoność ujęcia. że są rasą nadludzi (bezpośrednimi potomkami Adama. że perswazja musi zaczynać się u szczytu drabiny społecznej i być skierowana w dół. Przesłanie brzmi: dzięki wspólnemu wysiłkowi możemy znów być potężni. Aby upowszechnić ten komunikat. Do tego dochodziły uprzedzenia rasowe. Podobnie było w wypadku filmu Zyd Siiss. Jednak sukces nazistowskiej machiny propagandowej opierał się na czymś więcej niż wykorzystanie kilku inteligentnych technik perswazyjnych. że zjednoczeni Niemcy mogą zrealizować swoje cele.uważał. W jednym z artykułów prasowych Goebbels pisał: „Nawet najprostsi ludzie darzą go absolutną ufnością. Z jednej strony. nasza ostatnia nadzieja".przedstawiał Żyda jako zachłannego bandytę. Szkolenie nadzoruje Hitler. a zwarta grupa zwolenników Hitlera powiększała się o kolejnego lojalnego członka. którzy nie są w pełni zdolni do samodzielnego myślenia. Jafeta albo mieszkańców Atlantydy .częściowo wskutek konieczności spełnienia żądań zawartych w Traktacie Wersalskim. W serii filmów pod tytułem The Ascent of Man znany uczony . Ku-Klux-Klanu i bojówek. Aby je przekazać. Wielu mężczyzn czuło się upokorzonych. Choć taki model perswazji może charakteryzować dowolne społeczeństwo w dowolnym czasie. była jedną z prób zapobieżenia przejęciu absolutnej władzy przez pojedynczą grupę i ustanowienia forum do rozstrzygania różnic poglądów. Czy może istnieć lepsza rola dla mas.

że możemy się mylić i być zwodzeni. czy w wyniku Holokaustu. Widzieliśmy.. Partia nazistowska ucieleśniała prawdę. Wszystko to prowadzi do jednego wniosku: jako ludzie możemy się mylić.jeden z nich reprezentowali niektórzy ówcześni naukowcy. 2. Lewin zauważył. że istniały wówczas dwie radykalnie różne filozofie. Państwa osi straciły ponad 5 milionów żołnierzy. Gdy psychologia społeczna była jeszcze w powijakach. Nazistowskiej propagandy nie da się analizować w sposób beznamiętny. inspiracją Lewina były jego doświadczenia jako żołnierza w I wojnie światowej.sformułowali takie idee jak teoria względności czy zasada. dwa zupełnie odmienne sposoby patrzenia na świat . Naukowcy zaczynali rozumieć. aby udowodnić. Stanowisko alternatywne miało charakter dogmatyczny. Na polu walki poległo ponad U milionów żołnierzy sił sprzymierzonych.5 miliona Rosjan.bez względu na to jak błędny . Ironia polega na tym. Musimy jak najlepiej poznać sposoby funkcjonowania propagandy i metody promowania demokratycznej debaty.uwierz w to. jej zadaniem jest nieugięte i nieprzerwane służenie naszym własnym celom. Z jakiego powodu? Pod koniec swojego filmu Bronowski proponuje antidotum na ten „głód absolutnej wiedzy i władzy".5 miliona Niemców i 1.kieruje naszym myśleniem i działaniem. Mieli podobne doświadczenia. został zmuszony do ucieczki z nazistowskich Niemiec.zwłaszcza te. Obaj autorzy tej książki stracili podczas II wojny światowej przyjaciół i krewnych . Joseph Goebbels chwalił się kiedyś: „Nie ma nic łatwiejszego niż prowadzenie ludzi na smyczy. Wyłaniający się z nich obraz świata . Jakie są konsekwencje mitu prawdy absolutnej? Zamordowano 6 milionów spośród 9.5 miliona Rosjan. Wśród bezpośrednich cywilnych ofiar wojny jest 2. jakie pociąga za sobą wiara w mit absolutnej prawdy10. Jej zadanie nie polega na obiektywnym badaniu prawdy sprzyjającej nieprzyjacielowi. odwołując się do prostej heurystyki. że Kurt Lewin i Adolf Hitler walczyli podczas pierwszej wojny po tej samej stronie. zasieje ziarno zwątpienia w naszą rację". a ludzka wiedza ma nieuchronnie ograniczony charakter. Liczba ofiar cywilnych jest trudniejsza do oszacowania. że psychiczne potrzeby i zadania jednostki wpływają na sposób. drugi . Wygłasza prostą prośbę. zwiedzając muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.i humanista. miliona Chińczyków i ćwierć miliona żołnierzy amerykańskich. na Chrystusa . które krzywdzą innych. 300 tysięcy Niemców i 60 595 obywateli brytyjskich. a oni przez niego skaczą" . gdzie został nauczycielem wielu przedstawicieli pierwszego pokolenia amerykańskich psychologów społecznych. które kazały uznać.Albert Einstein. którymi można zabić.2 . że ludzka wiedza nigdy nie będzie miała charakteru absolutnego. w których można się ukryć. że rozmaite obyczaje i przekonania bardzo się od siebie różnią. Na podstawie swoich odkryć naukowych. Przybył do Ameryki.2 miliona Japończyków. w jaki postrzega ona świat. fizycy . W jednym z filmów Bronowski przygląda się kulturze i myśli niemieckiej z okresu tuż przed wybuchem II wojny światowej i konstatuje. który był Żydem. różne jednostki o różnych potrzebach i zadaniach będą postrzegały to samo. kataloguje niebezpieczeństwa. ilekroć podejmujemy decyzje . Widzieliśmy też. że propagandysta może grać na naszych emocjach i wykorzystywać nasze procesy podejmowania decyzji.. Teoria stwierdzała. i przedmioty. Werner Heisenberg czy Max Born . W jednej z najbardziej przejmujących scen filmu Jacob Bronowski wchodzi do stawu. że jego postrzeganie otoczenia zmieniało się. Wsypano do niego prochy 2 milionów ludzi . 860 tysięcy Japończyków. używając słów z listu Olivera Cromwella: „Błagam cię. lecz forsowanie jednej racji.partia nazistowska. Jeśli nasza propaganda przyzna. Jesteśmy to winni jego ofiarom i sobie. nieoznaczoności. w tym 7. Jeżeli z naszego studium perswazji płynie jakaś lekcja. takich jak głód i choroby. Kolejne 10 milionów Rosjan zginęło z przyczyn pośrednich. które z nich są „najlepsze". Po prostu trzymam 12 w górze efektowny plakat.5 miliona osób. być może. Jak na ironię. i coraz trudniej jest orzec. Jesteśmy pewni. Tuż przed wybuchem II wojny Lewin. jak informacje na temat naszego świata mogą być selekcjonowane przez instytucje rozrywkowe i informacyjne. pochyla się i podnosi garść prochów kilku spośród dwóch milionów ludzi. albo stawać się przedmiotem manipulacji w rękach doświadczonych konsultantów politycznych. wydarzenie zupełnie inaczej. stały punkt odniesienia nie istnieje. że Herr Goebbels się mylił. Jacob Bronowski.albo odczuwało podobny ból. Tuż za ogrodzeniem obozu koncentracyjnego i krematorium w Auschwitz znajduje się płytki staw. w tym 3. lecz miejsca.czyn spowodowany arogancją. że większość czytelników poniosło podobne straty . że absolutny. Nie istnieje „boski punkt widzenia". W sumie życie straciło 36. Zdaniem Lewina. ale wyciągnęli z nich zupełnie inne wnioski. że choćby ułamek racji leży po przeciwnej stronie. Hitler wyraził tę alternatywną filozofię bardzo zwięźle: Funkcją propagandy nie jest rozważanie racji różnych narodów. Pamiętajmy o tym. że możesz się mylić". W naukach społecznych badania innych kultur i ludów doprowadziły do wniosku. i przedstawianiu tej prawdy masom z akademicką bezstronnością. Kurt Lewin rozwinął teorię pola. Nie było potrzeby tolerowania innych punktów widzenia. to głosi ona.czy to w ogniu walki.5 miliona żyjących w Europie Żydów. kiedy zbliżał się do pola bitwy: nie widział już pięknych żlebów i interesujących formacji skalnych. niewiedzą i wiarą w dogmat. oglądając filmy o nazistowskich obozach śmierci lub.

Przeciwdziałanie technikom propagandowym .

skłonne były częściej prosić o reklamowane chipsy. dwa razy częściej mówiły. Regulację programów i reklam skierowanych do dzieci pozostawiono poszczególnym sieciom i stacjom telewizyjnym . Zgodnie z ankietą przeprowadzoną wśród matek. jedzenia na wynos i batonów. Generalnie. płatki i dania do błyskawicznego przyrządzenia i chętniej je jadły. które pomysłowo opisują najbardziej nijakie zabawki jako coś. jak nasze dzieci dają się uwieść reklamom zabawek i opakowaniom. Ponadto FTC i NAB zareagowały na skargi konsumentów dotyczące konkretnych reklam. nierzadko usuwając z anteny reklamy. FTC i FCC porzuciły rolę strażników treści programów dziecięcych. że wolałyby się pobawić z „niezbyt grzecznym chłopczykiem". ale inni mogą mu ulec" 1 . jakbyśmy mówili: „Ja nie ulegnę wpływowi. nawet jeśli wie. Wiele badań potwierdza to. na skutek prowadzonej przez prezydenta Reagana polityki znoszenia kontroli. że tego typu próby perswazyjne są bardzo skuteczne. jak rozpoczęła intensywną kampanię reklamową w telewizji. Dzięki ich poparciu FTC wynegocjowała porozumienie z Krajowym Stowarzyszeniem Nadawców (NAB).38 Przezorny zawsze ubezpieczony? Jak skutecznie przeciwstawić się propagandzie W niniejszej książce próbowaliśmy zgłębić następujący problem: na ile wiarygodne i skuteczne są jawne próby opakowywania i sprzedawania produktów oraz idei (pasty do zębów. że dzieci. wprowadzić ścisłe rozgraniczenie między właściwymi programami a blokami reklamowymi. którzy nie są w stanie „bronić się przed reklamą". dzieci poniżej ósmego roku życia bardzo dobrze rozpoznają reklamowane marki. NAB przestało czuwać nad przestrzeganiem etycznego kodeksu nadawców . w którym zawarto wymogi. Sposób ochrony dzieci przez rząd zależy od panujących w danym czasie okoliczności politycznych i ekonomicznych. czemu nie można się oprzeć. prawie zapomniana marka płatków . że komunikat jest obliczony wyłącznie na sprzedaż jakiegoś produktu. Grape-nuts . po czym same zasypują rodziców prośbami o poszczególne produkty. kandydatów na prezydenta) przy użyciu sprytnych technik wywierania wpływu. W 1934 roku w sprawie Federalna Komisja Handlu przeciwko R. firma produkująca zabawki. który wykazał. które często oglądają dziecięce programy. który ma taką zabawkę. natomiast prawie nie pamiętają treści komunikatów reklamowych i są bardzo podatne na perswazję. Jednak na początku lat osiemdziesiątych. Mattel. Jednego z najsmutniejszych świadectw wpływu reklam dostarcza eksperyment. które nie spełniały standardów NAB. trzydziestoprocentowy wzrost sprzedaży.to skłonność do wiary. Sprzedaż papierosów firmy Benson 1 Hedges. że ogromna liczba konsumentów odsuwa swój sceptycyzm na bok. aspiryny.była świadkami. Dzieci oglądające w sobotnie poranki telewizyjne kreskówki. Członkowie NAB .zgodzili się skrócić czas reklamowy do dziewięciu i pół minuty z każdej godziny programu dziecięcego nadawanego w weekend i dwunastu minut z każdej godziny programu emitowanego w dni powszednie. że środki masowego przekazu będą miały większy wpływ na innych niż na nas samych. A jednak już pierwsze z brzegu świadectwa przemawiają za tym.najczęściej już koło trzeciego roku życia. ponad 90% dzieci w wieku przedszkolnym prosi o zabawki i produkty żywnościowe. i w taki sposób regulować treść reklam. co nosi nazwę „efektu trzeciej osoby" w komunikacji . Na przykład w latach siedemdziesiątych takie grupy nacisku jak Akcja na Rzecz Telewizji Dziecięcej (ACT) lobbowały w Federalnej Komisji Handlu (FTC) i Federalnej Komisji Komunikacji (FCC) na rzecz ściślejszej regulacji reklam telewizyjnych skierowanych do dzieci. wzrosła siedmiokrotnie w ciągu czteroletniego okresu intensywnej działalności reklamowej. Prawie dwie trzecie matek słyszało.F. Wydaje się. który takiej zabawki nie ma. amerykański Sąd Najwyższy orzekł. Słyszymy mnóstwo opowieści 0 powodzeniu kampanii reklamowych. że cztero. Fakt. co wiedzą wszyscy rodzice . „setek".co jest przykładem sytuacji typu „lis staje na straży kurnika". zasypywane są reklamami płatków w polewie lukrowej. kiedy znany entuzjasta naturalnej żywności zaczął reklamować ten dość nijaki produkt. że dzieci są bardzo podatne na perswazję. Badacze odkryli coś.i pięcioletnie dzieci po obejrzeniu reklamy zabawek.wśród nich trzy największe sieci nadawcze i około dwóch trzecich wszystkich stacji lokalnych . powiększyła się dwudziestoczterokrotnie po tym. Ponadto większość z nas . że nie wywierają na nich wielkiego wpływu.rodziców . nie umknął uwadze amerykańskich urzędników i agencji rządowych.zanotowała nagły.sędziwa. których reklamy oglądało wcześniej w telewizji. że takie jawne próby perswazji są tak żałośnie przejrzyste. Wielu ludzi twierdzi. 2 . że dzieci stanowią szczególną klasę konsumentów.także w odniesieniu do programów telewizyjnych dla dzieci. Innymi słowy. jest tak. jak ich dzieci nucą zasłyszane w telewizji sygnały reklamowe . Keppel i Brothers. Inne badania wykazały. niż z „grzecznym chłopczykiem". jakie musi spełniać reklama kierowana do dzieci. tzw. by odpowiadała ona wartościom wyznawanym przez większość rodziców.

odparcie komunikatu . Gdy zmienia się publiczność. że będziemy bardziej podatni na perswazję. że usłyszą pogadankę o tym.zapewnia skuteczniejszą ochronę. gdyby nadano go bez tego typu zapowiedzi. zmieniają się także same przekonania. albo strategiczny cel sprawiający. którzy są nastawieni sceptycznie uważają. że przytłaczająca większość dorosłych respondentów uważa. z którą mamy do czynienia w następstwie ostrzeżenia . Zabroniono na przykład umieszczania tablic reklamujących papierosy w odległości mniejszej niż 300 metrów od szkoły. Wiele . iż nadawca jest tendencyjny. że wiele dzieci poniżej ósmego roku życia ma kłopot z rozpoznaniem fałszywego komunikatu.wcale nie musi tak być. czasami mamy ochotę sprawiać wrażenie dobrze poinformowanych. że ktoś będzie próbował ich do czegoś przekonać. Jednak . Co więcej. rozsądnych i otwartych na dyskusję. a przynajmniej będziemy głosili bardziej umiarkowane poglądy6. możemy zachować wobec nich sceptycyzm. niektóre dzieci łapią. zamieszczania obrazów popierających sprzedaż wyrobów tytoniowych w magazynach mających wielu czytelników poniżej osiemnastego roku życia. Należałoby zatem przyjrzeć się temu. Przez „odparcie" rozumiemy gotowość do przeanalizowania zbliżającego się komunikatu i wygłoszenia kontrargumentów. która może nam pomóc w podjęciu decyzji jest właśnie obejrzana reklama. były mniej przekonane? Uważamy. że rzeczywiście jesteśmy na nią odporni. chcą sprawiać wrażenie niezależnych. w czym rzecz nawet gdy brak jest regulacji. ostrzeżenie nie zawsze zapewnia pełną ochronę przed taktykami perswazyjnymi. zaś ci. że natychmiastowe skutki perswazji są wprawdzie ograniczone. niestety. że w niektórych . by bronić się przed komunikatem. badania pokazują. że będzie próbował mnie przekonać. by na zawsze „usunąć Joe Camela i Marlboro Mana z poła widzenia dzieci". Gdy w grę wchodzą takie pobudki. że weń wierzymy. iż reklamy telewizyjne zawsze lub na ogół mówią prawdę. Ostrzeżenie zdaje sugerować „Uwaga. Czynią to na dwa sposoby . nasz sceptycyzm ulatuje. w następstwie kilku rozczarowań. Można wówczas stwierdzić: „Wiedziałem. Na przykład jedne z badań wykazały.nie zmieniłem zdania". Badania na ogół pokazują. że mówią one na ogół prawdę. Jak już powiedzieliśmy. wobec której formułujemy swoje poglądy. ale jej opóźniony wpływ jest już znaczny7. że tylko 12% szóstoklasistów wierzy. Widzicie . gdy komunikat zagraża ich wolności . by sprawiać wrażenie nieprzekonanego . Z drugiej strony.jak już : mówiliśmy . sprzedaży i rozdawania gadżetów opatrzonych logo firm tytoniowych. Także dorośli kupują produkty określonych marek wyłącznie dlatego. lecz perswazja. że zdania w rodzaju „A teraz reklama naszego sponsora" mogą sprawić. Druga strategia obrony. Mogłoby to prowadzić do wniosku. to jednak ów sceptycyzm rzadko przekładał się na mniejszą chęć posiadania reklamowanych produktów. Słuchacze z grupy kontrolnej uznali komunikat za bardziej przekonujący niż ci. nie musi oznaczać. będę próbował cię przekonać". że są one intensywnie reklamowane.warunkach ostrzeżenie o celach perswazji uodparnia na jej wpływ. Kiedy oglądamy reklamy telewizyjne siedząc wygodnie w domu. że rozwinęły one w sobie większy sceptycyzm w odniesieniu do reklam. że sceptycyzm uodparnia ich na perswazję. Widzieliśmy. Ja jednak podejmuję decyzje samodzielnie. chroni nas przed podatnością na wpływ. Po dziesięciu minutach mówca wygłosił przygotowany komunikat. „dlaczego nastolatki nie powinny prowadzić". iż reklamy telewizyjne zawierają fałszywe argumenty. Istnienie tego zjawiska wykazali w swoim eksperymencie Jonathan Freedman i David Sears5. im wyższe wykształcenie respondenta tym wyższy poziom jego sceptycyzmu. Generalnie. Mimo że próby informowania dzieci o reklamie i jej celach sprawiły. w jaki sposób świadomość intencji perswazyjnej wpływa na perswazję4. których zawczasu ostrzeżono. pewien cynizm) w kwestii prawdomówności reklam. że tego rodzaju sceptycyzm jest powszechny także wśród dorosłych. Innymi słowy. Dlaczego nastolatki.W 1996 roku prezydent Clinton uczynił pierwszy krok w kierunku odwrócenia tej tendencji. ale konsekwentnych. Grupie nastolatków powiedziano. Kiedy jednak jesteśmy w supermarkecie. Choć regulacja jest ważna. Granie własnymi podstawami może sprawić. że uważamy się za odpornych na perswazję. Na przykład wielu ludzi nie lubi. Nie trzeba dodawać.co sprawia. jak nasze dzieci. ogłaszając nowe federalne zasady regulujące kwestię reklam papierosów skierowanych do dzieci. W takich wypadkach ostrzeżenie może sprawić. Z racji swoich krótkotrwałych efektów. Cel Clintona . że intencją reklamy nie jest informowanie.polegał na tym. Jedne z badań wykazały. że następujący po nich komunikat będzie mniej przekonujący niż byłby wtedy. które ostrzeżono. że chcemy osiągnąć pewien cel strategiczny.grając własnymi postawami (playing attitudinal politics) i przygotowując możliwy sposób odparcia komunikatu. a ludzie reagują gromadzeniem sił. że żywimy określone przekonanie. mówiąc im otwarcie. Badania opinii publicznej pokazują. ale dlatego. że efekty ostrzeżenia znikają po upływie około tygodnia .jak sam go scharakteryzował . Fakt. a źródłem jedynej informacji. Jednak po przekroczeniu tego wieku dzieci wykazują rosnący brak zaufania do reklamodawców i zaczynają zdawać sobie sprawę.choć nie w każdych . można uodpornić słuchaczy na komunikat.bez względu na treść komunikatu. W dziesiątej klasie już tylko 4% uważało. Przez „granie własnymi postawami" rozumiemy trzymanie się i wyrażanie określonego poglądu nie dlatego. wiele z tych prób ochrony dzieci przed reklamami wyrobów tytoniowych zostało później zdelegalizowanych przez amerykański Sąd Najwyższy. W warunkach kontrolowanych ta sama pogadanka wygłoszona została bez wcześniejszego ostrzeżenia. cel polega na tym. ale niestety nie zawsze jest stosowana. wykorzystywania nazw marek papierosów do sponsorowania imprez sportowych3. że efekty ostrzeżenia będą krótkotrwałe.a co za tym idzie. rozwinęły w sobie zdrowy sceptycyzm (a nawet. że sama wiedza o tym.

FCC oraz różne grupy konsumenckie i przemysłowe. co zrobimy z tym ostrzeżeniem . który zawierał argumenty na rzecz wprowadzenia uciążliwego egzaminu dla studentów ostatniego roku. Jest tak na przykład wówczas. Przyjrzyjmy się dwu technikom osiągania tego celu odkrytym przez badaczy. Nieustępliwi sprzedawcy rozumieją. zamiast pięć minut wcześniej. Butterfield odpowiadał: „U mnie. Najczęściej komunikaty medialne po prostu nie są zbyt zajmujące. że usłyszą komunikat perswazyjny służący zmianie ich przekonań na temat regulaminu studiów9. Zwróćmy uwagę.powinni angażować się w dyskusję nad tym. Jakie są zatem najlepsze sposoby redukcji naszej podatności na taktyki perswazyjne (dostrzegane przez nas lub nie)? Proponujemy trzy strategie. nie podejmujemy wysiłku odparcia komunikatu i . Innych poinformowano. W pewnych warunkach nawet wyraźne ostrzeżenie nie zawsze wywołuje próbę odparcia komunikatu. że gwarantują one konsumentowi i obywatelowi jedynie minimalną ochronę. Tak samo jest z perswazją. Aby przeciwstawić się propagandzie.właśnie to czyni je często jeszcze bardziej przekonującymi. Druga strategia obrony przed technikami propagandowymi polega na wcielaniu się w rolę „adwokata diabła" . a nie jego proces (na przykład zakaz „rzucania niskiej piłki" albo stosowania oszukańczych praktyk marketingowych). stronnika stanowiska przeciwnego wobec stanowiska propagandysty. Na przykład Richard Petty i John Cacioppo ostrzegli studentów.może chodzić o zakazanie technik. budzącej zainteresowanie zapowiedzi. gdy przedmiotem regulacji jest treść przekazu (na przykład zakaz nauczania teorii ewolucji lub zakaz relacjonowania kontrowersyjnego zajścia .właśnie dlatego. Kodeksy regulujące perswazję są więc ograniczone i można je łatwo „obalić". twierdzi. Liczy się to. która zaszkodzi waszej sprawie. Niektórym studentom powiedziano. oraz by czas dzielący pierwszy kontakt i spotkanie ze sprzedawcą był możliwie jak najkrótszy. polega na regulacji i legislacji służącej temu. Badacze stwierdzili na przykład. Stephen Butterfield. gdy odbiorca uważa. Gdy Jack zadawał jakieś pytanie. że idea regulacji masowej perswazji jest w Ameryce czymś stosunkowo nowym. że takie podejście ogranicza możliwość przygotowania się potencjalnego klienta do zbliżającej się rozmowy ze sprzedawcą. W jaki sposób można ograniczyć szkodliwe . że ktoś będzie próbował nas przekonywać. Jednak czasami trudno jest myśleć o komunikacie i dobrze przygotować się do tego. Ostrzeżenie istotnie zmniejszyło skuteczność perswazji i przyczyniło się do sformułowana^ kontrargumentów . że może dojść do ujawnienia negatywnej informacji. ostrzeżenie ma niewielki wpływ także wówczas. że sama wiedza o tym.badań wskazuje na to. przynajmniej przez chwilę. którzy sądzą. Kolejny problem polega na tym. Z drugiej strony. Często obcujemy z mediami. a jakie (jeżeli w ogóle jakiekolwiek) powinny zostać uznane za nielegalne.w jaki sposób przygotuje nas ono do odbioru komunikatu i oceny jego treści. musisz się do tego przygotować. jakiego dokonały wojska amerykańskie). wypróbowana przez FTC. Mimo wiedzy o tym. aby przygotować się do obrony. jakie formy perswazji są moralne.ulegamy perswazji. że reklamodawca próbuje nas „złowić".takiego jak neonazistowski wiec w Stanach Zjednoczonych albo cywilne skutki bombardowania. Następnie studenci usłyszeli wywód. Jack. zazwyczaj wywołuje mniejszy opór wobec perswazji . Jest forsa!". że odbiorca ma mniej czasu. Badania nad ostrzeganiem i perswazją sugerują. o ósmej.społeczeństwa uzależnionego od perswazji . że jutro nastąpi trzęsienie ziemi nie oznacza jeszcze. którzy sądzili. by perswazji zapobiec. Wyobraźcie sobie. by skłonić ich do przeanalizowania komunikatu i przygotowania kontrargumentów. by praktyki perswazyjne były bezstronne i uczciwe . że będą musieli sami zdawać egzamin.jak na ironię . Były dystrybutor Amwaya. z jaką analizujemy komunikat. że przepisy regulujące perswazję mogą stanowić pogwałcenie wolności słowa zagwarantowanej przez Pierwszą Poprawkę do Konstytucji. które wykorzystują podatność części populacji na perswazję (na przykład dzieci) albo przewrotnie grają na naszych emocjach (na przykład technika „rzucania niskiej piłki"). aby organizując spotkanie służące werbowaniu nowego dystrybutora korzystali z prostej. Strategia trzecia polega na wypracowywaniu metod przeciwstawiania się perswazji w określonej dziedzinie lub na określony temat. U podstaw takiej strategii leży przekonanie. Jedno z nich polega na tym. Ostrzeżenie musi cię skłonić do przedsięwzięcia odpowiednich kroków. że po prostu dzwonił do potencjalnych klientów i mówił: „Słuchaj. myśląc o czymś innym. kiedy danej osobie przeszkadza się w koncentracji na komunikacie lub kiedy brakuje jej czasu albo możliwości.ale tylko wśród tych studentów. że będziemy poddani perswazji nie wystarcza. Sama wiedza o tym. Na przykład dystrybutorów Amwaya uczy się. że ostrzeżenie zwiększa uwagę. Weź ze sobą żonę!"8. że obywatele takiego społeczeństwa jak nasze . Regulacja perswazji wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami. że ostrzeganie o intencji perswazyjnej tuż przed wygłoszeniem komunikatu. że nic ci się nie stanie. Strategia pierwsza. wprowadzony w dalekiej przyszłości albo na innym uniwersytecie. że podobnie jak w sądzie niektóre dowody i zagrywki są niedopuszczalne. że zmiany wejdą w życie niemal natychmiast (a więc będą musieli : zdawać uciążliwy egzamin). W następnym rozdziale przyjrzymy się kilku sposobom odgrywania roli „adwokata diabła" jako metodzie ograniczania naszej podatności na propagandę. że ostrzeżenie o próbie perswazji może utrudnić sprzedaż. Takie ustalenia badawcze stanowią problem dla tych. co oznacza. że egzamin zostanie. Mimo to uważamy.w konsekwencji . Zaczniemy to robić w kolejnym rozdziale. a ich wyeliminowanie leży w interesie społeczeństwa. że są niepodatni na perswazję. bo „wiedzą wszystko o sztuczkach reklamodawcy". tak też niektóre techniki perswazyjne wykorzystywane przez środki masowego przekazu są nieuczciwe. Jednak .na udawaniu. Może do tego dojść zwłaszcza wówczas. Pozostali uznali argumenty za całkiem przekonywające. że komunikat bądź temat jest nieistotny. Samo ostrzeżenie nie wystarczyło. by zastanowić się nad kontrargumentami.

że prawdziwie wyzwolone kobiety palą .innego człowieka. Ponieważ nastolatki często palą dlatego. We wczesnej fazie kampanii pojawiły się plotki. Ludzie mogą nam wybaczyć nasze przewinienia. jaki będzie ich wpływ na twoją sprawę. Chris Darden i inni oskarżyciele popełnili szereg błędów strategicznych. że negatywne dowody wcale nie są takie złe (gotów jesteś to przyznać). że kobieta naprawdę wyzwolona nie może być uzależniona od papierosów. Jak ustalił Williams z kolegami. Nie bójcie się spojrzeć w twarz faktom. (Co ciekawe. Pokazuje. że on i jego żona zawarli w odstępie pół roku dwa śluby. Członkowie tej grupy wykazywali znacznie mniejszą skłonność do zmiany poglądów niż członkowie grupy kontrolnej. J. że działasz fair i chcesz przeanalizować wszystkie dowody. William McGuire i jego koledzy zasugerowali. że kandydat demokratów. zanim zdąży to zrobić nasz przeciwnik lub inni. to zazwyczaj będą oni „uodpornieni" przeciw tej samej argumentacji. mała!". Po pierwsze.„Pokonałaś kawał drogi. Vincent Bugliosi . że Marcia Clark. W wyborach Cleveland z łatwością pokonał Blaine'a. Prawnicy od dawna znają znaczenie „rozbrajanie miny". to zwiększy ona opór słuchaczy przeciw kontrpropagandzie. Następnie poglądy te zostały łagodnie zaatakowane. Bugliosi wymienia dwa powody. Posłużenie się prezentacją dwustronną nie tylko bywa skuteczniejsze. Ilustracją siły tej techniki jest eksperyment przeprowadzony przez Kipa Williamsa. Nie wybaczą nam jednak przewinień. zaprzeczył plotkom (także prawdziwym). Halprin miała szereg romansów. czyli ujawnienie negatywnej informacji na własny temat lub na temat jakiejś kwestii.zwraca uwagę na to. bez względu na to. Drugą techniką pozwalającą zwiększyć odporność na perswazję jest tak zwane zaszczepienie (inocuJation). grupa osób wygłosiła swoje poglądy. Interesującym przykładem są amerykańskie wybory prezydenckie z 1884 roku13.odkryjemy wów15 czas mocne i słabe strony wyznawanego przez siebie stanowiska . Jak ujął to znany adwokat. ktoś dostarczył te informację Clevelandowi. nie wyłączając płacenia alimentów. jeżeli posłużymy się prezentacją umiejętnie. „Rozbrajanie miny" może być wykorzystane do ograniczenia wpływu szkodliwych informacji także w innych dziedzinach. że obrona ma zamiar przedstawić niekorzystne dla ciebie dowody. W efekcie członkowie pierwszej grupy zostali zaszczepieni przeciwko zmianie poglądów i stali się względnie odporni. Bugliosi stwierdził: „jeśli wiesz. że dwustronna (refutacyjna) prezentacja argumentów przekonuje niektórych słuchaczy skuteczniej niż prezentacja jednostronna (por. W interesującym eksperymencie terenowym Alfred McAlister i jego koledzy zaszczepili siódmoklasistów przeciwko istniejącej presji rówieśniczej. W kolejnym kroku osobom tym przedstawiono bardzo silne argumenty przeciwko wygłoszonym przez nie wcześniej poglądom. który potrafią odeprzeć. Reszta badanych dowiedziała się o okolicznościach dwóch poprzednich spraw od adwokata. który wygrał 105 z 106 procesów o ciężkie przestępstwa. Cleveland znalazł szacowną rodzinę.były prokurator okręgowy z Los Angeles.skutki takiego ataku? Jednym ze sposobów ograniczania wpływu potencjalnie niebezpiecznej informacji jest „rozbrajanie miny" (stealing thunder).nawet jeżeli jest to prawda niekorzystna dla mojej sprawy. ujawniając wszystkie fakty w taki sposób. zanim ukazała się w prasie. Uczniom pokazano na przykład reklamy. że jego żona urodziła pierwsze dziecko zaledwie trzy miesiące po ślubie. Blaine opowiedział niewiarygodną historyjkę o tym. Następnie zaszczepiano ich przekonując. wobec których stoicie. ma nieślubne dziecko z panną Marią Halprin.tak. Geny Spence: Na początku zawsze przyznaję się do wszystkiego. które sugerowały. Atak został odparty14. podnosi to twoją wiarygodność. które popełniliśmy. przy czym pierwszy trzymany był w tajemnicy z powodu śmierci jego ojca. W eksperymencie przeprowadzonym przez McGuire'a i Dimitrija Papageorgisa. rozdział 23). że prawdopodobieństwo uznania podsądnego winnym przestępstwa było znacznie mniejsze niż w sytuacji. w którym podsądny oskarżony był o pobicie . między innymi sprawę Charlesa Mansona . Cleveland uprzedził posunięcie prasy. których poglądy nie zostały wcześniej poddane łagodnej krytyce. Cleveland wziął na siebie odpowiedzialność za dziecko. Uczestnicy eksperymentu obejrzeli zainscenizowany proces kryminalny. Widzieliśmy już. Niektórzy z badanych zostali poinformowani przez prokuratora. by palić papierosy16. który umniejszył ich znaczenie. w stanie Nowy Jork. Grover Cleveland. Simpsona. . a tym samym pozbawia „żądła" potencjalnie szkodliwe informacje. dla których „rozbrajanie miny" jest tak skuteczne. Kiedy Halprin zaczęła ostro pić. W swojej analizie procesu O. by przedstawić siebie w korzystnym świetle. że podsądny był już dwukrotnie skazany za podobne przestępstwo. Kontynuując badania nad tym zjawiskiem. James Blaine. gdy przedstawi się ją później w pełnej wersji .w następstwie sprzeczki . Po drugie. przez co ustalenie ojcostwa nastręczało pewnych trudności. ponieważ był jedynym kawalerem wśród licznych kochanków Halprin. sugeruje ławie przysięgłych. która zgodziła się zaadoptować i wychować dziecko. między innymi nie zdołali uprzedzić argumentów obrony. Martina Bourgeois i Roberta Croyle'a10. możemy zacząć od zakwestionowania własnych przekonań . Cleveland podarł i spalił kartkę). Zamiast ją wykorzystać. kierowniczką działu płaszczy i koronek jednego ze sklepów w Buffalo. Przyznanie się do czegoś jest bez porównania mniej szkodliwe niż ujawnienie niewygodnych faktów przez waszego przeciwnika. Również próbując chronić przed perswazją samych siebie. że jeśli przedstawimy ludziom zawczasu krótki argument. jak wszczepienie niewielkiej ilości osłabionego wirusa uodparnia ludzi przeciw silnemu atakowi tego samego wirusa. przedstaw je sam"12. „rozbrajanie miny" (czyli przyznanie się do istnienia dowodów przeciwko nam) sprawiło. Natomiast kandydat republikański. gdy tę negatywną informacje ujawniał prokurator. a potem próbowaliśmy to ukryć". co jest prawdą . Zamiast zaprzeczać tym plotkom lub je zignorować (było w nich „sporo prawdy").

których nigdy nie poddała poważnej próbie ani analizie.dotyczące tego. szukać nowych grup docelowych. komisja senacka zaleciła wpro- wadzenie w szkołach publicznych kursów z „patriotyzmu i amerykanizmu" w celu uodpornienia społeczeństwa na pranie mózgów i inne formy komunistycznej propagandy. Chcąc utrzymać sprzedaż na określonym poziomie. ponieważ (1) zyskujemy motywację do obrony naszych przekonań oraz (2) nabieramy pewnej praktyki w tym zakresie. stosunkowo łatwo stracić z oczu powody.uznano by je przypuszczalnie za część komunistycznego spisku. które palą obecnie więcej). gdybym zapalił tylko po to. by kolejni palacze rzucali palenie (a także. na przykład: „Stany Zjednoczone to kraj. gdy atakowane przekonanie jest kulturowym truizmem . którzy rzucili palenie albo próbują je rzucić. żeby ci zaimponować". które często zmieniają się pod wpływem nowego otoczenia.przekonaniem akceptowanym jako absolutnie prawdziwe przez większość członków społeczeństwa. by ją całą zdemaskować. oczywiście. jakie wiążą się z podatnością na komunistyczną propagandę. jako „mięczaków". Jeżeli nie kwestionuje się jakichś przekonań. zawierała szereg argumentów przemawiających za pozwoleniem na palenie w miejscach publicznych. Innymi słowy nauczyć się rozpoznawać propagandę. zawierała łagodną prezentację stanowiska przeciwników palenia. Dlatego też przekonania te mogą się załamać pod wpływem silnego ataku17. Toteż siódmoklasistów poproszono o odegranie scenki. odsetek Amerykanów. zatytułowana. Często mówiliśmy o tym. Wydaje się. Reklama zawierała więc informacje potrzebne palaczom . które pozwolą zidentyfikować najpowszechniejsze . odgrywać rolę „adwokata diabła". że jeśli idzie o zapobieganie propagandzie. Jesteśmy wówczas lepiej przygotowani do odpierania poważniejszych ataków. Odpowiedź musi być złożona. Musimy też podejmować działania o charakterze ofensywnym. na pewno odniesie sukces". miejscu pracy. aby odpowiedzieć na pytanie: „Jak bronić się przed propagandą w domu. apelujących o wzajemną tolerancję między palaczami a niepalącymi. którzy to robią". W tej wojnie perswazyjnej również firmy reklamujące papierosy odkryły wartość zaszczepienia.u szczytu zimnej wojny i w okresie polowań senatora Josepha McCarthy'ego na czarownice . zaś najlepszym sposobem przeciwstawienia się propagandzie prokomunistycznej jest wprowadzenie kursów dotyczących komunizmu. Gdyby rozwiązanie takie zaproponowano w latach pięćdziesiątych . Zagrożenia. możemy podjąć działania o charakterze obronnym. demaskować fałszywe apele i reagować na pozbawione skrupułów ataki propagandowe. sądzie i w społeczeństwie?". często lekceważona lub błędnie pojmowania przez polityków. Jednak w środowisku gęstym od komunikatów. na przykład wśród dzieci). Realizując ten cel R. Połowa reklamy. a najlepszym na to sposobem jest umiarkowany atak na te przekonania.przypuszczalnie najbardziej zainteresowanym problemem . W dziewiątej klasie ci sami uczniowie palili o połowę mniej niż uczniowie w grupie kontrolnej z podobnej szkoły. przedstawiających dwustronne argumenty. Na przykład w następstwie wojny koreańskiej. Druga połowa. podczas której kilkunastu amerykańskich jeńców wojennych zostało rzekomo poddanych „praniu mózgów" przez chińskich komunistów. Jednak omówione wyżej badania pokazują. zadawać odpowiednie pytania dotyczące komunikacji. którzy tego nie robią". jak kontrargumentować i przeciwstawiać się kampaniom antynikotynowym. należą do przeszłości. Aby mieć motywację do umacniania naszych przekonań. McAlister uznał. Osoba najbardziej podatna na perswazję to ta.że chcą sprawiać wrażenie „wyluzowanych" albo „twardych" (jak Marlboro Man). Po pierwsze. gwałtownie wzrósł (z wyjątkiem młodych kobiet. Duża część niniejszej książki została napisana z myślą o tym celu. Badania wykazały. że najlepszym sposobem uodpornienia żołnierzy na antyamerykańską propagandą jest podważenie ich wiary w amerykański sposób życia. producenci wyrobów tytoniowych muszą zapobiec temu. szkole. okoliczności i naszych prób położenia kresu propagandzie.J. w jaki sposób przeciwdziałać niepożądanym formom propagandy. „Dla tych. Kulturowe truizmy rzadko są kwestionowane. Propaganda jest skomplikowana i przyjmuje mnóstwo różnych postaci. To ważna kwestia. zamieszkanym przez różnej maści propagandystów grających na naszych uprzedzeniach i emocjach. w którym żyje się najlepiej na świecie" albo „Jeżeli ktoś nie boi się ciężkiej pracy. Reynolds Tobacco Company zamieściła w magazynach serię dwustronnych reklam. nawet najlepiej wyszkolony wojownik nie potrafi skutecznie bronić się przed każdym atakiem. w której ćwiczyli się w odpieraniu tego typu argumentów wygłaszając zdania w rodzaju: „Prawdziwym mięczakiem byłbym wtedy. można przyjąć dwa ogólne podejścia. To zaszczepienie przeciwko presji rówieśników okazało się bardzo skuteczne. że presja rówieśników może przybierać formę piętnowania tych. Odkąd zabroniono reklamowania papierosów w telewizji. W tym rozdziale zebraliśmy wszystkie te zalecenia. 39 Jak możemy przeciwdziałać propagandzie? W niniejszej książce naszkicowaliśmy mechanizm działania licznych technik perswazyjnych i propagandowych. którzy nie palą. zatytułowana „Dla tych. musimy uświadomić sobie ich kruchość. że zaszczepienie wytwarza największą odporność wówczas. Jest zbyt wiele takiej gadaniny i zbyt mało czasu i środków. ale ogólna zasada obowiązuje nadal: nie możemy przeciwstawiać się propagandzie chowając głowę w piasek. Wystawienie ich zawczasu na łagodny atak uodparnia je przeciw późniejszej perswazji. której przekonania opierają się na sloganach. dla których je wyznajemy.

przeciwstawienie my-oni. Ich złudzenie na temat własnej odporności na propagandę stopniowo ustępowało. który miał ogromne doświadczenie.musimy przeciwdziałać jej na własną rękę. ale na tym. że możesz stać się ofiarą propagandy. w zupełnie innym kontekście. • Analizuj motywację i wiarygodność nadawcy komunikatu. by na chłodno ją przeanalizować. „Na ile spójne są te argumenty?". jak odróżnić uzasadnione odwołanie do wiarygodności źródła od nieuzasadnionego . • Poznawaj mechanizmy działania perswazji i pamiętaj. • „Nie patrz swoim przywódcom na usta. Niemcy mają na to określenie: Schadenfreude. „Jakie przeciwko?". że ktoś gra na twoich emocjach. czy choćby znanych postaci z naszego miasteczka. trudno dostępny produkt. wspiera edukację. pytaj o jej przyczyny. by propaganda wdzierała się do naszych domów wymaga działań indywidualnych i instytucjonalnych . Zaczniemy od niektórych sposobów indywidualnej obrony przed propagandą. Dlaczego? Jak już powiedzieliśmy. który sprawia. zwiększyło wpływ reklam posługujących się autorytetem w sposób uzasadniony). W ramach serii ważnych eksperymentów Brad Sagarin i jego koledzy uczyli studentów o mechanizmach perswazji2. w którym badanych prosi 4 się. „Czy ekspert potrafi wyjaśnić daną kwestię w sposób zrozumiały czy też próbuje nam tylko mydlić oczy?". „Gdzie to usłyszałeś?". Podczas niektórych prób osoby współ- . W złośliwej plotce jest coś. by ocenili względną długość linii . Aby jednak uzyskać maksymalną ochronę przed propagandą potrzeba czegoś więcej . Studenci zostali poproszeni o wygłoszenie opinii na temat reklamy. a z pewnością nie są niewinne . Zadaj następujące pytania: „Dlaczego ta osoba przekazuje mi tę informację?". mówiono. „Jakie argumenty przemawiają za prezentowanym stanowiskiem?". lecz na ręce"3. Kiedy słyszysz plotkę lub insynuację. Ponieważ natura ludzka jest jaka jest. jaką czerpiemy z cudzych nieszczęść i niepowodzeń. Skuteczność szkolenia rosła. czyli sekretna przyjemność. zredefiniuj sytuację w taki sposób. Studenci chętnie stosowali zdobytą wiedzę dotyczącą wiarygodności źródła i sprzeciwiali się fałszywym apelom. Spróbuj uznać.a przynajmniej jak je spowalniać1. jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się propagandy . spróbuj uzmysłowić sobie pełen zakres możliwych stanowisk. jeśli idzie o funkcjonowanie mechanizmów propagandowych. „Czy używa się ich bezstronnie?". Autorem tego powiedzenia jest Theodor Plievier. „Za pomocą jakich haseł i kategorii próbuje się go przedstawić?". Innymi słowy. którzy nie zauważyli. a następnie przedstawimy kilka propozycji działań o charakterze społecznym. musisz sprawić. „Czy nadawca naprawdę jest kompetentny i wiarygodny? A może to wyłącznie sfabrykowany wizerunek?". a równolegle zmieniać sposób funkcjonowania naszego społeczeństwa. zapytaj „dlaczego?". „Czy byłbyś skłonny przekonać bezstronny trybunał o prawdziwości tej historii?". co ciekawe. że czujesz się gorszy. Następnie Sagarin i jego koledzy przekazali studentom. zapobiega przestępczości). Zapobieganie temu. Wszyscy powinniśmy przeciwstawiać się plotkom. zdystansuj się wobec sytuacji. • Przyglądaj się własnym emocjom. Zadaj takie pytania jak: „Czym jest ten problem?". „prezent". wiele osób czerpie przyjemność ze słuchania i powtarzania plotek. Ostatnio przeprowadziliśmy badanie wzorowane na słynnym eksperymencie Solomona Ascha. W dalszej części tego rozdziału przedstawiamy kilka sugestii dotyczących tego. Próbuj szukać czynników wzbudzających określone emocje . zamiast je bezkrytycznie akceptować i powtarzać. które stwarza granfalon. by osoba powtarzająca plotkę udowodniła jej prawdziwość albo zamilkła. Weźmy plotki i insynuacje. Jeżeli zauważasz u siebie emocjonalną reakcje na komunikat. „Jestem wrogiem przestępczości"). negatywne opowieści dotyczące znanych ludzi (przywódców politycznych. szereg reklam odwołujących się do czyjegoś autorytetu w sposób właściwy i niewłaściwy. • Pamiętaj.nie możesz paść ofiarą efektu trzeciej osoby polegającego na tym.mogą być bolesne i działać niszcząco na charakter i reputację osoby.takich jak fałszywe zobowiązanie. gdybym wybrał stanowisko inne od rekomendowanego?". co pozwała „utrzeć nosa" osobie będącej jej przedmiotem. • Jeżeli wszyscy wokół robią to samo albo słyszysz w kółko tę samą „informację". które wywołują w tobie lęk lub poczucie winy. Przed rozpoczęciem szkolenia studentom pokazywano. że makler był fałszywy.formy propagandy i przeciwdziałać im już u źródła. „Czy istnieją inne stanowiska i inne sposoby ich prezentacji?". że i oni mogą dać się nabrać nieuczciwemu nadawcy. że nie każda uzyskana przez ciebie informacja musi być faktem. „Jestem za edukacją". „Co by się stało. która wykorzystywała w promocji pewnego produktu fałszywego maklera giełdowego. że jesteś podatny na propagandę i poczyń odpowiednie przygotowania. co dana osoba mówi („Jestem za ochroną środowiska". plotki często zawierają złośliwe. a następnie o przyjrzenie się własnym opiniom. co robi (w jaki sposób ochrania środowisko. Innymi słowy. Jeżeli fizyczny dystans jest niemożliwy. albo przemówienia. Studenci otrzymali materiały wyjaśniające. kampusu czy społeczności lokalnej). Tym. Jeżeli czujesz. który umożliwi ci uzyskanie dystansu mentalnego. barwne. iż ofiarą propagandy może być każdy. • Podejmij racjonalny namysł nad daną propozycją lub problemem. Co odkryli? Samo szkolenie prawie nie pomogło studentom przeciwstawić się wpływowi nieuczciwych reklam (chociaż. gdy towarzyszyło mu zastosowanie procedury „mam cię". „Co ma do zyskania?". który odwołuje się do normy wzajemności. Eksperyment upoważnia do stwierdzenia. • Zanim podejmiesz decyzję. możesz zapytać nadawcę: „Czy są na to jakieś dowody?". Zadaj takie pytania jak: „Dlaczego przedstawia mi się te stanowiska w taki sposób?". gwiazd filmowych. której dotyczą. pisarz wschodnioniemiecki. że wydaje ci się. nie opieraj swojej oceny na tym. że lektura tej książki jest dobrym pierwszym krokiem na drodze do wzmocnienia twojego oporu wobec propagandy. Jednak plotki często bywają nieprawdziwe. że zostali oszukani. tylko nie ty.materiały przypominające nasze omówienie kwestii wiarygodności nadawcy w rozdziałach 12-16.

żeby spotkało to ciebie?". który od zawsze był republikaninem. że dostępny jest „znacznie lepszy" produkt za „nieco tylko wyższą cenę" (rzucanie niskiej piłki). szukaj następujących powszechnych oznak niekorzystnej oferty: (1) jest ona ważna tylko „dzisiaj". nasz przyjaciel stwierdził: „głosuję na Dukakisa. w których posługują się jawny- . zapytaj dlaczego tak się dzieje?". Gdybyśmy wszyscy poszli jego śladem. Możesz na przykład działać na rzecz ograniczenia liczby i zakresu reklam adresowanych do dzieci (omówiliśmy tę kwestię w rozdziale 38). nie zaś: „Ile można na tym zarobić?". powinny brzmieć następująco: „Czy takie działanie służy wspólnocie? Czy gwarantuje rozpowszechnianie różnorodnych punktów widzenia?". Podstawowe pytania. Możesz wspierać próby ograniczenia ilości przemocy w tele- wizji przez „rodzinne oglądanie". czuła się ofiara? Czy chciałbyś. stosowanie chipów komputerowych służących do kodowania określonych stacji telewizyjnych albo informowanie reklamodawców wspierających przemoc w telewizji. twoim zdaniem. staromodnej idei. „W jaki sposób można wykazać. nie będziemy otrzymywali informacji niezbędnych do tego. To bardzo dobra rada. że media informacyjne uczynią z każdego „wydarzenia" spektakl. W rozdziale 38 powiedzieliśmy. • Zawsze zadawaj sobie pytanie: „Jakie są argumenty za przeciwnym stanowiskiem?". że częstotliwości publiczne należą do ogółu i powinny służyć interesowi zbiorowości. który mówi do Amerykanów w ten sposób". Sama nie podoła jednak realizacji dziwnie brzmiącej. obywatele są coraz bardziej uzależnieni od garstki nadawców. co sądzi o badaniu. by mogła być prawdziwa. (6) daje ci się niewiele czasu na przeczytanie umowy albo nie daje się go wcale. • Wspieraj reformę finansowania kampanii politycznych. Nie oczekuj. (5) „monter" odkrywa „niebezpieczną" awarię w posiadanym przez ciebie urządzeniu. Dlaczego mamy płacić za propagandę? Zamiast dawać kandydatom carte blanche na wykupywanie trzydziestosekundowych spotów. Nie chcę prezydenta. politycy i inni manipulatorzy zrozumieliby. czym była w istocie — tanią i podłą próbę zagrania na emocjach w celu pozyskania głosów. • Niech styl komunikacji stanie się jednym z kryteriów podejmowania przez ciebie decyzji i wydawania sądów.co jest niezbędne do podtrzymania demokracji6. jakie powinna zadawać sobie instytucja. Głosował na wszystkich republikańskich kandydatów prezydenckich począwszy od Nixona. • Myśl o wiadomościach jako wiadomościach i staraj się oddzielać je od rozrywki. Jeżeli nie podołają tej funkcji. że czujesz się winny ilekroć zadajesz pytanie. Następnie odpowiedzieć musi badany. Po zakończeniu eksperymentu. by wykonywać swoje obywatelskie powinności. która głosi. że akurat ci ono odpowiada lub zostało przedstawione w atrakcyjny sposób. Jednak kiedy podczas kampanii w 1988 roku telewizja wyemitowała film z Willym Hortonem. to przypuszczalnie jest tak w rzeczywistości. która musi zostać natychmiast usunięta. Nie chciał mieć z tym nic wspólnego. ale tak się składa. • Jeżeli jakaś oferta wydaje się zbyt korzystna. że demagogia nie popłaca7. co mówiono o niej w reklamie. że nie będziesz kupował ich produktów. Jedną z charakterystycznych cech intensywnej propagandy (z jaką marny do czynienia w sektach i reżimach totalitarnych) jest scentralizowana komunikacja z jednej perspektywy. która przyznaje częstotliwości i wyraża zgodę na fuzje koncernów medialnych. Kiedy koncerny medialne łączą się. Oglądaj z dziećmi telewizję i pomagaj im w formułowaniu argumentów przeciw propagandzie. którego jedynym celem jest zapewnienie odpowiedniej oglądalności. (7) sprzedawca sprawia. dlaczego zabawka wygląda w reklamie tak ładnie?". Na przykład mamy przyjaciela. Dostrzegł w tej reklamie to. Kiedy na ekranie telewizora pojawia się przemoc (a pojawi się na pewno) zapytaj: „Jak. która pozwala uniknąć pójścia za głosem większości w sytuacjach. Jeśli trzeba. Pobudzą cię do dyskusji i mogą się przyczynić do wyboru lepszego sposobu postępowania.pracujące z prowadzącymi rozmyślnie udzielają niepoprawnej odpowiedzi. zapytaliśmy jedną z badanych. „Jak uważasz. albo pyta: „Czy mi nie ufasz?"5. na których spoczywa obowiązek przekazywania różnorodnych poglądów . Na przykład podczas bloków reklamowych możesz zadawać następujące pytania: „Myślisz. Telewizja publiczna jest alternatywą dla telewizji komercyjnej i zachęca do nadawania takich programów jak „Ulica sezamkowa" czy „Mister Rogers' Neighborhood". • Unikaj uzależnienia od pojedynczego źródła informacji. W naszym eksperymencie ponad połowa badanych przynajmniej raz udzieliła niepoprawnej odpowiedzi tylko dlatego. która nie podporządkowała się grupie. że ja lub ktoś inny nie mamy racji?". Udzieliła nam porady sprzecznej z heurystyką społecznego konsensu: „Gdy wszyscy robią to samo. że ta zabawka naprawdę może to robić czy to tylko telewizja?". Celem eksperymentu jest sprawdzenie. Zanim dokonasz zakupu. które nie są tego warte. • Wspieraj wysiłki zmierzające do ochrony grup szczególnie podatnych na perswazję. takich jak dzieci. (4) sprzedawca kładzie nacisk na wysokość pojedynczej raty zamiast na ogólną wartość transakcji. (2) sprzedawca oferuje „darmowe prezenty" w zamian za „minimalny" wysiłek. Zgodnie z obecnym systemem amerykański podatnik płaci za większą część kampanii. Media informacyjne są jedną z niewielu instytucji władnych sprawować kontrolę nad przedsięwzięciami politycznymi i komercyjnymi. żeby nie odróżniać się od grupy. • Rozmawiaj ze swoimi dziećmi o propagandzie. zabierz dziecko do sklepu z zabawkami i porównaj rzeczywiste możliwości zabawki z tym. że jednym z najlepszych sposobów przeciwdziałania perswazji jest tak zwane zaszczepianie. (3) sprzedawany produkt jest nagle niedostępny. konsolidują i wzajemnie wykupują.na typową kampanię prezydencką przeznacza się z pieniędzy publicznych około 170 milionów dolarów. czy badany podporządkuje się błędnym poglądom wyznawanym przez grupę. Takie pytania pomogą uniknąć akceptacji jakiegoś stanowiska tylko dlatego. jaka ma miejsce w roku wyborów .

Jonesowie będą mogli odpowiedzieć: „Nic z tego. otwarte dyskusje z publicznością. możemy wymagać. której roczny dochód wynosi 34 tysiące dolarów8. by reklamodawcy pociągani byli do odpowiedzialności za reklamy nieuczciwe (zawierające oczywiste kłamstwa) oraz takie. Potrzeba tu szeregu praw i przepisów. reklamodawcy zrozumieliby. Kłopot w tym. jakie pojawiają się w naszych domach. na co zostały wydane jej pieniądze: 1682 dolary na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. by sprzedać działki we Fresno w Kalifornii albo bezwartościową biżuterię po wysokich cenach. analizujemy komunikat i poszukujemy dodatkowych informacji. który kosztował kilka milionów. czy (1) liczba funkcjonariuszy stojących na straży tego prawa pozwoli je skutecznie egzekwować oraz (2) czy wysokość kary odstraszy potencjalnych przestępców. jaka część jego pieniędzy została przeznaczona na poszczególne pozycje budżetowe. • Pisz do firm z prośbą o dowody potwierdzające zalety reklamowanych przez nie produktów (poruszamy ten problem w rozdziale 11). pozwalającej namierzyć nieuczciwych sprzedawców. wojsko. jak i rzeczywistą wartość oferowanych nagród. ich racje powinny być nam na życzenie przedstawiane10. że kiedy przetwarzamy informacje nie skupiając się na komunikacie. Dziedziną. Aby przeciwdziałać tego typu propagandzie. które skłaniają konsumenta do wyciągania błędnych wniosków („Udowodniono. by wydawali te pieniądze na debaty. Obywatele uzbrojeni w informacje. Jak mogłoby to działać? Wyobraźcie sobie rodzinę Jonesów. program mieszkaniowy i bony żywnościowe oraz po 15 dolarów na takie pozycje jak policja federalna. Nieuczciwe reklamy wprowadzają w błąd konsumenta. które pomogłyby nam podjąć decyzję. że uczciwym reklamodawcom coraz trudniej zdobyć zaufanie konsumentów. obejmującego zarówno tożsamość właścicieli firm specjalizujących się w telezakupach. prezentacje swoich programów w telewizji i reklamy typu „gadające głowy" przypominające te emitowane we Francji (są to spoty. właśnie wyleciało w powietrze nasze tysiąc dolarów". że wygłaszanie obietnic bez pokrycia nie jest skutecznym zabiegiem perswazyjnym. obsługę zadłużenia i opiekę zdrowotną". musimy tak zaostrzyć przepisy. krzywdzą konkurencję. w której wręcz roi się od oszustw są telezakupy. by problemy. Firmy prowadzące taką działalność wykorzystują natrętne techniki marketingowe. która krytycznie analizuje reklamy. na którym konsumenci mogą skarżyć się na reklamy. że zaczęliśmy zastanawiać się nad tym. badania federalne. Dobrym przykładem jest bardzo popularny holenderski program telewizyjny „Uwodzenie" prowadzony przez Astrid Joosten9. Program stanowi forum. nawet gdyby chciał). Gdybyśmy wszyscy pisali do firm z prośbą o dowody. Rodzina Jonesów otrzymuje od fiskusa podziękowania oraz wykaz tego. a reklamodawcy odpowiadać na ich zarzuty. w jaki sposób reklamodawca mógłby udowodnić swoje twierdzenia dotyczące produktu (zazwyczaj nie mógłby. by dyskutować o reklamie. a ostatecznie sprawiają. Kiedy pojawi się polityk mówiący: „Zmniejszę obciążenia podatkowe likwidując oszukańczą opiekę społeczną 1 rezygnując z naszego udziału w ONZ". • Wspieraj działania zmierzające do wyeliminowania nieuczciwych reklam.zobowiązującej do ujawnienia odsetka zebranej sumy. . W rozdziale 3 powiedzieliśmy. że zbyt często jesteśmy „wyłączeni". i bliżej zainteresować się procedurami zdobywania pieniędzy na cele militarne. Kiedy natomiast jakaś kwestia dotyczy nas osobiście. że nie istnieje skuteczniejszy środek przeciwbólowy"). Ponadto wprowadzając w życie jakiekolwiek prawo dotyczące ochrony konsumenta musimy upewnić się. Jedno z rozwiązań polega na stworzeniu „mechanizmów zaangażowania" służących temu. konferencje prasowe. 2600 dolarów na ubezpieczenie społeczne i medyczne oraz podatek stanowy. Te koszty są niewielkie w porównaniu z wydatkami na ubezpieczenie. wydawały się obywatelom istotniejsze. • Wspieraj działania zmierzające do wyeliminowania wprowadzających w błąd określeń oraz innych nieuczciwych praktyk.mi insynuacjami i nieczystymi zagrywkami. Rodzina taka płaci 3200 dolarów podatku federalnego. Na przykład rząd federalny sprecyzował niedawno zasady posługiwania się takimi określeniami jak „niskokaloryczny" czy „niskotłuszczowy" . 870 dolarów na obsługę zadłużenia państwa. Każda z pozostałych pozycji budżetowych „kosztuje" Jonesów mniej niż 100 dolarów: po 58 dolarów przeznaczono na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.tak. przed jakimi stoi nasze społeczeństwo. że uważna lektura takich materiałów uwrażliwiła nas na puste stwierdzenia (w rodzaju „Coca-Cola to jest to") i sprawiła. 348 dolarów na program opieki medycznej dla osób 0 niskich dochodach. krytycy mediów i konsumenci. a w przypadkach. Gdy wyposażeni w takie informacje Jonesowie zobaczą w telewizji wybuchający pocisk. myślimy o niej. 1102 dolary na zbrojenia. nie wyłączając (1) stworzenia dostępnej na całym świecie bazy danych. (2) wprowadzenia wymogu pełnej jawności. • Domagaj się audycji poświęconych sprawom konsumenckim. nasza podatność na propagandę wzrasta. W tym talk show spotykają się reklamodawcy. mogą lepiej odróżniać istotne propozycje od zwykłych andronów. Jesteśmy w stanie eliminować nieuczciwe techniki perswazyjne. które dotyczą ich osobiście. lokalny i podatek od sprzedaży. • Bądź zaangażowany w istotne kwestie. będą mogli powiedzieć: „Chwileczkę. gdy mamy do czynienia ze zbiórką pieniędzy na cele charytatywne . co pozwala widzowi skupić się na treści komunikatu). by rzeczywiście coś znaczyły. która musi rywalizować z fałszywymi twierdzeniami. by reklamodawcy nie wygłaszali bezpodstawnych twierdzeń. w których mówiący do kamery kandydat nie jest filmowany na tle powiewających flag czy wiwatujących zwolenników. Przekonaliśmy się. Weźmy coś tak prostego jak pokwitowanie wysyłane do podatnika informujące o wysokości zapłaconego przez niego podatku i o tym. Prosty przepis nakazujący sklepom przechowywanie odpowiednich zapasów reklamowanych produktów może służyć ukróceniu praktyki „rzucania niskiej piłki" grającej na fałszywych zobowiązaniach". Mamy prawo oczekiwać. Może on także służyć jako model bardzo potrzebnej audycji. stypendia socjalne dla studentów i polityka zagraniczna.

są wściekłe. szacunek związany z dobrą posadą) towarzyszy natomiast poczucie odpowiedzialności i troski o sprawy publiczne. jeżeli chcemy promować pozytywną. że otrzymują mniej niż na to zasługują. Może wydawać się dziwne. (2) autorytet i władza ograniczane są przez system wzajemnej kontroli. która ułatwi konsumentowi pozywanie nieuczciwych sprzedawców do sądu12 oraz (4) stworzenia rejestru konsumentów. myśląc. wprowadzanie nas w błąd przez środki masowego przekazu. podstępną stronę perswazji. oraz (6) mniejszości zachęca się do artykulacji swoich poglądów (co ma umożliwić podejmowanie lepszych decyzji) i broni się ich praw. który staje przed sądem za zamordowanie swojej matki i jej kochanka. bogini mądrości. Orestes. czyli łaskawe. Musimy pamiętać o tych cechach i przy każdej okazji wspierać ich rozwój — bez względu na to. boginię perswazji. Demokracja to pewien wzorzec relacji społecznych. (3) reformy prawa. którzy nie chcą być nękani przez firmy zajmujące się telezakupami.co nie bez znaczenia . oraz ustanowienia surowych kar dla tych. „kontrolowanie umysłu" przez sekty. Musimy sami poszukiwać kolejnych dziedzin. konta w banku. Chcąc przebłagać Erynie. kontaktujemy się ze swoimi sąsiadami. czego wymagamy od innych. służącym ogłupianiu i wprowadzaniu w błąd mas. że matka i jej kochanek zabili ojca Orestesa. Pojawia się jednak komplikacja. że Orestes powinien pójść wolno. Poczuciu uczestnictwa w gospodarce. Zajmiemy się tą kwestią w kolejnym.jaki rzeczywiście wpłynie na konto organizacji charytatywnej (a nie na konto organizatora zbiórki). • Wspieraj politykę rządową zmierzającą do utrzymania licznej klasy średniej. gdy obywatele są niezadowoleni z samych siebie i czują się czegoś pozbawieni . (4) relacja wpływu między przywódcami a obywatelami ma charakter wzajemny. w jaki czcigodny M. na co mamy ochotę". jednym z najważniejszych działań służących zapobieganiu propagandzie jest stosowanie się do biblijnego nakazu wyjęcia belki z włas- nego oka zanim zabierzemy się za wyjmowanie źdźbła z oka naszego bliźniego. propagandę nienawiści w Trzeciej Rzeszy. W niniejszej książce przedstawiliśmy rozmaite oblicza mrocznej strony perswazji: oszustwa sprzedawcy używanych samochodów. której konsekwencje dotyczą nie tylko nas samych. trzy duchy zemsty. Demokrację uznajemy często za coś oczywistego. Wiadomo. W rękach demagoga perswazja może być pełna zdradzieckich sztuczek i odwoływać się do irracjonalnych impulsów. czy też zabójstwo było uzasadnione. ostatnim już rozdziale. przyznaje się do popełnienia zbrodni. że w książce dotyczącej perswazji zalecamy działania sprzyjające rozwojowi klasy średniej. Nanga dochodzi do władzy dzięki retoryce i polityce. Decydujący głos należy do Ateny. W okresie rozkwitu demokracji ateńskiej Grecy czcili Pejto. Oto niektóre z charakterystycznych cech demokracji (w przeciwieństwie do autokracji): (1) komunikacja jest zdecentralizowana i opiera się na wielu źródłach informacji. Po przedstawieniu wszystkich argumentów wśród członków trybunału dochodzi do rozłamu. czy podejmujemy decyzję. • Promuj instytucje demokratyczne. Erynie. w których można zapobiegać oszustwom i nieuczciwości. Uważają. • Wreszcie. (3) programy i cele działania ustala się w trybie dyskusji. W powieści Rok 1984 brytyjski pisarz George Orwell opisuje totalitarne państwo. etyczną perswazję i eliminować kłamliwą propagandę. W tragedii Ajschylosa Oresteja Pejto uspokaja Erynie. a ceną za krew musi być krew. Tacy ludzie będą skorzy do poszukiwania kozła ofiarnego (na przykład do brania udziału w zamieszkach na tle rasowym albo wstępowania do bojówek) i wspierania demagogów14. musimy sami czynić to. czy przyjmujemy jakąś ustawę z dziedziny polityki społecznej. a nie jednokierunkowy (od przywódców do obywateli). Atena uznaje. W powieści A Man of the People afrykański pisarz Chinua Achebe śledzi sposób. których zadanie polega na karaniu przestępców. W klasycznej amerykańskiej powieści Elmer Gantry Sinclair Lewis opowiada historię obłudnego kaznodziei wygłaszającego efektowne kazania. jakie charakteryzuje klasę średnią (posiadanie domu. Jednak ziarna propagandy padają na najbardziej podatny grunt wówczas. A. którzy nie przestrzegają życzeń tych konsumentów. który zachęca do perswazji (nie do propagandy) i opiera się na poszanowaniu praw i obowiązków wszystkich obywateli13. że morderstwo jest morderstwem. a tym samym uważniejsza analiza komunikatów perswazyjnych.zapewniają spory dochód samemu wielebnemu Gantry. że jest ona po prostu „rządami większości" albo „wolnością robienia tego. samochodu. 40 Dzieci Pejto Powieściopisarze często opisywali mroczną. które z powodzeniem wykorzystuje techniki propagandowe do utrzymywania kontroli nad ludźmi. Inne oblicze perswazji przedstawiają starożytni Grecy. które hipnotyzują wiernych oraz . a nie na mocy odgórnej decyzji przywódcy. Atena proponuje im nową świątynię na Akropolu i nowe imię: Eumenidy.kiedy uważają. które pełniły funkcję oskarżycielek. Przed dojściem Hitlera do władzy niemiecka gospodarka była w fatalnym stanie. Innymi słowy. na południu Stanów Zjednoczonych w latach 1882-1930 spadkowi cen bawełny towarzyszył wzrost liczby linczów czarnych Amerykanów. (5) role społeczne i granice między poszczególnymi grupami społecznymi są płynne i nie obowiązuje sztywna struktura społeczna. Ateński trybunał musi zdecydować. czy młody Orestes jest pospolitym mordercą. W zamian Erynie muszą uznać zwierzchnictwo . aby przejąć władzę w Mykenach.

Jest ono konieczne dla ratowania niewinnych ludzi. czy w ogóle to wbić. Generalnie można się zgodzić. jaki i treści komunikatu. Twój szef sugeruje. Naziści spędzają Żydów w jedno miejsce i wysyłają do obozów śmierci.iż „etyczność" techniki perswazyjnej jest funkcją jej skuteczności. która osiąga swój cel za pomocą bojkotu komunikacji miejskiej. czy nie. Choć nie jest to miejsce na zaawansowane dociekania z zakresu filozofii moralności. Myśląc o zbliżającej się wizycie przyznajesz przed sobą. oraz zasugerować kilka sposobów ich rozważenia. Czy nam się to podoba. Właśnie jedziesz do przyjaciela z zamiarem przekonania go do swojego stanowiska. aby niepotrzebnie nie ranić czyichś uczuć? Ocena etycznego wymiaru perswazji wymaga rozważenia zarówno celów. z jakich korzysta nadawca komunikatu2. bywa krytykowana przez przegrywającą większość za wybór taktyki („Zgadzam się z celem. że dostajesz sporą prowizję od każdej pary sprzedanych dżinsów. że cel uświęca środki. wspierających inicjatywy społeczne lub organizacje charytatywne zależy umiejętność przyciągania wyborców.każe zadać ostatnie.kiedy na przykład polecamy znajomemu jakąś restaurację albo markę sprzętu grającego. odpowiadasz. z którym mamy do czynienia. którym po prostu „się udało". Technicznie rzecz biorąc jest to prawda. kiedy coś chwalimy lub krytykujemy. że perswazja musi być używana do przekraczania słabej natury człowieka. to czy jest jakiś inny. zaczynasz szukać dodatkowych argumentów. Powiedzmy.źródła zarówno ludzkiej destrukcyjności. że energia nie powinna być kontrolowana i dystrybuowana dla zysku przez scentralizowany wielki biznes. iż przekonanie znajomego o zagrożeniach związanych z energią atomową jest sprawą wielkiej wagi.jego ojciec umarł na nowotwór po długiej. Skrajna wersja takiego stanowiska głosiłaby. albo odnoszą sukces i nazywa się ich „patriotami". Kiedy cele perswazji są trudniejsze do obrony.odpady wysoce radioaktywne i niepoddające się bezpiecznej utylizacji . jak skutecznie wygłosić komunikat perswazyjny. że odpady wytwarzane przez elektrownie atomowe . Zanim do tego przystąpimy powinniśmy odnotować. choć prawdą jest także. posługiwania się bałamutnym rozumowaniem i fałszywego grania na emocjach. wyśmiewając „te marksistowskie bzdury. Powiedziałeś mu już kiedyś. Czasami sprawa jest bardziej skomplikowana. że „stare dobre amerykańskie know how" rozwiąże problem na czas. że wcale takie nie są? Wreszcie: jeżeli nie chciałbyś skorzystać z tego sloganu. Co począć z niewinnym kłamstwem.stwarzają poważne. że często uważa się . Wyobraź sobie. jak i ludzkiej mądrości . Załóżmy.słusznie lub nie . warto zastanowić się nad tym. ale także ich nadawcami. że jesteś zdecydowanym przeciwnikiem energii atomowej przekonanym. Jednak i to podejście rodzi pewne problemy. ale także medycyna.Pejto. że mieszkasz w Polsce w 1942 roku. a jeśli . Mało kto argumentowałby. Przypomniałeś sobie. gdybyś naprawdę wierzył. ale nie z metodą" . Odparł wówczas. należą do rzadkości: ludzie tacy albo ponoszą klęskę i wtedy określa się ich mianem „zdrajców". że pracujesz jako sprzedawca w sklepie odzieżowym i sprzedajesz dżinsy. Kolejne podejście polega na ocenie postępowania na podstawie środków. a im bardziej będziesz przekonujący. abyś mówił klientom: „dowiedziono. Na przykład uciskana mniejszość. To podwójne oblicze perswazji . Wiele dziedzin zawodowych wymaga zaawansowanych umiejętności perswazyjnych . kiedy popieramy jakieś stanowisko albo mu się sprzeciwiamy. czy wewnątrz są Żydzi. gromadzenia podpisów pod petycjami. że dwa najpoważniejsze argumenty przeciwko energii atomowej przypuszczalnie nadal nie będą dla niego przekonywające. wciąż rosnące zagrożenie. nauka czy dydaktyka. ale także rozważania nad treścią komunikatu. prawo i polityka. Jesteśmy nie tylko odbiorcami komunikatów perswazyjnych. że angażujemy się w perswazję zawsze. że niebezpieczeństwo jest tak poważne. tym większa szansa uratowania życia ukrywanych Żydów. wszyscy jesteśmy dziećmi Pejto. Historia spogląda na zwycięzców życzliwie i często przymyka oko na ich nadużycia. Kwestia etyczna jest bardzo złożona i w wielu punktach niejasna. że żadne dżinsy nie są trwalsze od naszych". Ponieważ uważasz. Jedno z możliwych podejść polega na ocenie etycznego wymiaru perswazji przez pryzmat jej celów. twojego. że należy natychmiast zamknąć wszystkie elektrownie atomowe.tak brzmi najpowszechniejsza odpowiedź). że sprzedawane przez ciebie dżinsy są wyjątkowo wytrzymałe i niedrogie. Twój znajomy zadrwił.więc . zbierania funduszy czy rozpowszechniania informacji. iż nie dowiedziono. że przekonujące kłamstwo w takiej sytuacji byłoby nieetyczne. Argumentowałeś.to jak. twojej rodziny i bliskich.nie tylko marketing. Wyobraź sobie. Czy wahałbyś się przed zastosowaniem takiego chwytu reklamowego? Czy twoja decyzja byłaby inna. kluczowe pytanie: jaka powinna być natura i rola perswazji w społeczeństwie1. także kwestia oceny etycznego wymiaru perswazji staje się bardziej kłopotliwa. czujemy się w obowiązku zwrócić uwagę na istnienie i wagę pewnych kwestii etycznych. że twój przyjaciel bardzo boi się raka . ukrywania faktów. bolesnej chorobie . że nie. Kiedy do twoich drzwi walą naziści i pytają. który jest niezbędny do finansowania elektrowni atomowych. czy nie. gdy ktoś kłamie. by sprzedawane przez ciebie dżinsy były trwalsze od dżinsów jakiejkolwiek innej firmy. z którym czułbyś się lepiej? Tym ostatnim pytaniem rozszerzamy naszą perspektywę tak. które puszczają dziś w telewizji". Skoro powiedzieliśmy już. Na przykład zdrajcy. jak decydujemy o tym. że należy unikać świadomego rozpowszechniania fałszywych informacji. Można powiedzieć. Przesłanie kierowane do greckiej publiczności jest jasne: mądrość mówi. Ty ukrywasz w swojej piwnicy żydowską rodzinę. by objęła nie tylko cele komunikacji. Czasami odgrywamy tę rolę niewinnie . Od zdolności perswazyjnych osób zatrudnianych przez kandydatów na urzędy polityczne. A gdybyś uważał.

twoja decyzja. że nasz wiek propagandy jest gęsty od komunikatów. Tylko nieliczni obywatele mają czas.rozważasz możliwość uwypuklenia potencjalnych właściwości rakotwórczych promieniowania wydobywającego się z elektrowni. że nadawcy w coraz większym stopniu opierają się na tych technikach perswazyjnych. takich jak potencjalne negatywne skutki ekonomiczne zamknięcia elektrowni atomowych? Oczywiście zatajenie tego aspektu sprawy także może się zemścić. których długoterminowe skutki są niepożądane. Zwolennik energii atomowej może zdobyć dużo dodatkowych punktów przez sam fakt. by przetwarzać różnorodne informacje. „kto propagandą wojuje. By sparafrazować stare przysłowie. że byliśmy oszukiwani i manipulowani. Artykuł kończy się sugestią. Poleganie na uproszczonych technikach perswazyjnych. co wiesz. Mówisz sobie. który nie odwołuje się do manipulacji emocjami. którzy podejmują decyzję. Zwiększa to pokusę manipulowania przekonaniami i poglądami nie za pomocą argumentów. W efekcie mamy bardzo wielu ludzi. że nie masz skrupułów przed zaprezentowaniem informacji w sposób. Co więcej. że nie jest on całkiem precyzyjny. Co więcej. Być może efekt byłby inny. gdybyś użył innego apelu. że ujawni te skutki. któremu towarzyszą kontrargumenty. Innymi słowy. bezsensowne skojarzenia nad dokładną analizę przyczynowo-skutkową. Współcześni analitycy uważają. natychmiastowe cele można osiągnąć za pomocą środków. Możesz jednak czuć się nieswojo wygłaszając coś. którzy sprawiają wrażenie kapryśnych i zdezorientowanych. wiadomości ogląda się często nie dla ich wartości informacyjnej. propagandę demagogów nad perswazję Pejto. Jakie są konsekwencje ukrywania przed znajomym ważnych informacji. kiedy uświadamiamy sobie. aby nie wspominać o ekonomicznym aspekcie energetyki ma jeszcze jedną. że nie zostało to udokumentowane.obok skłonności izolacjonistycznych. Wiedząc. Na przykład prawnik. że jeszcze bardziej skomplikujemy sprawę. być może poważniejszą konsekwencję: utrzymuje znajomego w niewiedzy. które przedkładają uprzedzenia i emocje nad merytoryczną dyskusję. Wyobraź sobie na przykład. Historycy argumentują. a nie tylko obserwatorami albo przypadkowymi uczestnikami. lecz emocjonalnych argumentów nie wie. jakie do nich docierają. Tuż przed przyjazdem zastanawiasz się. Jak 3 zauważył Goethe. że zamknięcie działającej w waszym rejonie elektrowni atomowej pociągnęłoby za sobą zmniejszenie produkcji energii elektrycznej i zwiększenie jej kosztów. Jak ujął to chiński filozof Mencjusz. że zdradziłeś jego uczucia . naszą reakcją jest często sceptycyzm i cynizm. Być może wierzysz w swoją sprawę tak mocno. chcielibyśmy zasugerować kolejny sposób oceny etycznego wymiaru perswazji: środki często determinują cele. że wiedza na temat nadużywania przez Brytyjczyków i Amerykanów propagandy mówiącej o zbrodniach wojennych podczas II wojny światowej była . Przekonujemy się o tym zwłaszcza wtedy. kto wygłasza komunikat. wybór technik perswazyjnych często determinuje naturę naszych przekonań i działań. ale później dowiaduje się. możliwość i umiejętności potrzebne do tego. Przypuśćmy. że nie przekażesz mu żadnych fałszywych informacji. tym bardziej paląca jest potrzeba obiektywności. żywe obrazy nad wnikliwy dyskurs. lecz odwołań do emocji i uproszczonego myślenia. Są to złożone zagadnienia. że sprawa ma wielkie znaczenie. Ktoś. dla których duża część świata nie wierzyła początkowo w opowieści o zbrodniach wojennych Hitlera4. takich jak wywoływanie mechanizmów heurystycznych lub zastawianie pułapek racjonalizacyjnych. Jeżeli odwoływanie się do emocji lub korzystanie z nazbyt uproszczonych argumentów może mieć negatywne skutki. Co więcej. lecz ze względu na walory rozrywkowe. który twierdzi. komu ani czemu uwierzyć. który najlepiej się jej przysłuży. Z drugiej strony czujesz się nieswojo. może uważać. Ocena nie jest łatwa. Nie ma prostych etycznych rozwiązań. ponieważ sądzi. Inni twierdzić będą coś odwrotnego . kto przemawia sam. postanawiasz nie wspominać o tym. Niektórzy uznają. może się czuć mniej ograniczony przez obiekcje natury etycznej niż mówca uważany za bezstronnego. Wydaje się. W najgorszym razie może uznać. że powodzenie twojego znajomego w interesach zależy od stałych dostaw energii i że zależy mu na oszczędności. „Sumienie jest cnotą obserwatorów. od którego oczekuje się (czy wręcz wymaga) obrony jakiegoś stanowiska.że im ważniejszy problem. że czyta w prasie dość emocjonalny artykuł napisany przez entuzjastę energii atomowej. że wolno mu więcej niż ktoś.jednym z powodów. ten od propagandy ginie". że twojego znajomego przekonuje argument o nowotworze. Ryzykując tym. . Dzieło jednego demagoga może być z łatwością zneutralizowane przez drugiego. ryzyko zachorowania na raka mogłoby wzrosnąć. że odrzuci twój komunikat i odtąd będzie cię uważał za skompromitowane źródło informacji. może to zrobić każdy. że retoryka wyborcza to tylko bezsensowna gadanina. że (1) dowody łączące wycieki substancji radioaktywnych z zachorowaniami na raka nie są konkluzywne i (2) że ciągłe korzystanie z paliwa kopalnego i innych produktów petrochemicznych może zniszczyć atmosferę i mieć skutek w postaci przenikania większej ilości promieniowania ultrafioletowego. to dlaczego ludzie stosują takie zabiegi? Przypomnijmy sobie. choć masz świadomość. wiąże się z ukrytym niebezpieczeństwem: skoro ty potrafisz skutecznie posłużyć się jakąś techniką. gdy sami jesteśmy tymi. selektywnych relacji medialnych i antysemityzmu .twój znajomy stojąc w obliczu dwóch pozornie ważnych. Co poczuje i pomyśli twój znajomy? W najlepszym razie twój komunikat perswazyjny zostanie zrównoważony przeciwnym . że ważne sprawy usprawiedliwiają użycie silnej perswazji. że gdyby wyeliminowano energię atomową. a jedynie przedstawisz argumenty w najkorzystniejszym świetle. czy twoja próba przekonania go jest etyczna.gniew może sprawić. a nie łudzi działających" . ponieważ nie mówisz mu wszystkiego. że wielu Amerykanów nie bierze udziału w wyborach. Twoja decyzja po części zależeć będzie od sytuacji. co nie jest pełnym i neutralnym sprawozdaniem.

Era of persuasion: American thought and culture 1521-1680. Turner. New York. Warner 1981. F. 43. Adyertising and its mental laws. Gdy rosnąca liczba propagandystów używa uproszczonej perswazji. możemy promować techniki prowadzące do pełnej. The mirror makers. Macmillan 1916. J. Nasz wiek propagandy S. Jacobson. 4 E. J.Skutki tego stanu rzeczy mogą być bardzo groźne dla demokracji. The social psychology and mass Communications: An American Perspective.: S. D. W efekcie mamy do czynienia ze spiralą ignorancji . Maynard 1917. B. D. Myers. s. W. Positioning: The battie for your wind. The psychology of advertising. MA. T. Trout. Oxford UnWersity Press 1995. L. s. Tym samym przekonanie Adolfa Hitlera. McGraw-Hill 1932. Opis środków masowego przekazu zob. której dokładna analiza nastręcza ludziom coraz więcej trudności. Norton 1997. Colford. Principles of adyertising.). R. A. McGraw-Hill 1923. R. Właśnie dlatego napisaliśmy tę książkę. Pratkanis. A. bombardowanym coraz bardziej prymitywną propagandą. Newtowne 1990. staje się samospełniającą się przepowiednią. D. powinna nas zachęcić do namysłu nad konsekwencjami wyboru określonych technik perswazyjnych. How we advertised America. Twayne 1989. F. M. Statystyki pochodzą z ostatnich numerów „American Demographics"i „BrilTs Content". F. Bogart. 9 Analiza natury propagandy i perswazji w demokracji zob. Fox. Winglewood Cliffs. A. że można uniknąć tych dramatycznych konsekwencji. A. Halpern. a zarazem krytykować groteskowe zachowania demagogów. E. Uważamy. s. Oxford University Press 1997. 126-159. Morrow 1984. ludzie są gorzej poinformowani i wykształceni w sprawach publicznych. Adams. New York. Aaker. Boston. Marketing madness. rośnie presja posługiwania się jak najprostszymi technikami. D. T. Persuasion and democracy: Strategies for increasing delibarative participation and enacting social 1 . M. 2 1 1. Firewall. „Advertising Age". Kiedy używa się coraz prostszych technik. Odpowiedzialność za wychowywanie dzieci Pejto spoczywa w dużej mierze właśnie na nas. Ries. Wybór techniki perswazyjnej mówi nam wiele o charakterze wybierającego i jego sposobie myślenia. Smali. 1 Zob. Poddając mechanizmy perswazji wnikliwej analizie. W miarę jak społeczeństwo staje się coraz gorzej poinformowane.: A. New York. 8 G. 3 C. New York. Przypisy Dlaczego napisaliśmy tą książkę L. Poffenberger. 19 listopada 1990. 6 Znakomita historia reklamy zob. Boston. NJ. Creel. w: States of mind: American and post-Soviet perspectives on contemporary issues in psychology. New York. 16 października 1995. „Time". New York. Bahne. The complete guide to Boston 's Freedom Trail. 2 L. propagandysta musi korzystać z coraz bardziej prymitywnych technik perswazyjnych. 64. Psychology in Adyertising. 19 marca 1990. Simpsona pochodzą z „U. L. Statystyki dotyczące procesu O. Barrett. że masy są ograniczone. Pratkanis. Boulder. Co ważniejsze. że wiedza dotycząca procesu perswazyjnego pozwoli nam wykryć najbardziej oczywiste formy demagogii i stawić im czoło. Scott. Athlete endorsers fouled by slaying. Walsh.: A. J. Mazur. CO. 3 Statystyki dotyczące sagi Moniki Lewinsky pochodzą z różnych raportów w „Advertising Age"i „Briirs Content". Starch. Commercial Culture. Hilifield.: H. New York. Advertising management. A. otwartej dyskusji. Westview 1995. Harper and Brothers 1920. Voiskounsky (red. Cambridge. E.z cynicznym społeczeństwem. New York. Race-baiting wins again. W. G.S News & World Report". Mamy nadzieję. New York. Prentice Hali 1987.

s. Howard. zob. Princeton Unwersity Press 1949. G. Addison-Wesley 1969. Ogilvy. Ries. C. A. R. A. D. C. White Plains. 3. Prometheus 1989. New Haven. Tajemniczy wpływ Znakomite opowieści na temat wpływu Mesmera na myśl amerykańską zob. M. Zob. The myth ofmassive media impact. Aldine de Gruyter 1991.chiinge. T. NJ. Kennedy.: W. J. New York. J. 20 Zob. Arguing and thinking.: przyp.: M. J. New York. Chicago. J. F. Spanos. L. News thatmatters. I. NY.: C. University of Chicago Press 1954. 1895). Chanowitz. s. J. Morrow 1984. S. Langer. Liddy. Bezmyślna propaganda. S. CT. Prentice Hali 1974. 77je mindlessness of ostensiiby thouhgtful action: The role of „placebic" Information in interpersonal interaction. CT. Petty. A. Janis. M. Warszawa. 755-764. Santos. The art of rhetoric in the Roman worki. J. 2 Loudon. Toennies. Relation of cue to conseąuence in avoidance learning. A. R. I. 19. Theońes of mass communication. When ads work: New proof that advertising triggers sale. s. P. M. Yale University Press 1960. w: The science of huinan communication. Kennedy. 12 J. H. Kennedy. Sproule. s. Greenwald. Erlbaum 1989. w: Political persuasion and attitude change.: R. D. także: R. McPhee. G. I. A. van Ginneken. 1966. Erlbaum 1982. W. Cialdini. Hovland. Sniderman. H. „Public Opinion Quarterly". Social judgement. J. P.: R. Maynard 1917. W. Mesmerism and the American cure of souls. M. IL. E. D. Scott. Cambridge University Press 1992. CA. New York. The art of persuasion in Greece. The Crowd. N. Morgan. 203-210. Ogilvy on advertising. 8 G. C. Sheffield. Clmnnels of propaganda. 10 9 1 G. New York. Princeton. Delia Bitta 1984. New York. J. New York. 13 J. Viking 1960 (wyd. t. Basic Books 1984. Cambridge. Yale University Press 1961. „Journal of Personality and Social Psychology" 36. A. Hovland. B. s. Wydawnictwo Naukowe PWN 2000 (zwł. C. R. 1959. Brown 1981. Will.). Springer-Verlag 1986. 175-257. J. McGuire. Academic Press 1968. wyd. także: B. La folia delinquente. s.). Brody.: Człowiek istota społeczna. MacKay 1957. 187-205. The people's choice. C. The order of presentation in persuasion. s. Academic Press 1986. R. J. psychology. BulJy for brontosaurus. C. 1957. 22 21 3. Zaller. s. The search for the „Manchurian candidate". Chicago. G. NJ. Yale University Press 1959. Hovland. P. New Haven. 13 17 G. Gerbner. Petty.). Lexington 1995. w: Perspectives on media effects. „Motivation research"from a research viewpoint. G. NJ. 3 Omówienie faktów dotyczących hipnozy zob. C. Marks. New York. Englewood Cliffs. falsity. Living with television: The dynamics of cultivation process. J. " Oczywiście obywatelami mogli być tylko nieliczni Grecy (w większości zamożni mężczyźni). Springer-Verlag 1986. New York. Personality and persuasibility. NJ. 1887). „Journał of Applied Social Psychology" 24. Lazarsfeld. and politics.: przyp. J. Attitude and persuasion: Classic and contemporary approaches. 17-78. E. University of Chicago Press 1987. P. New York. C. w: Handbook of social psychology. Chicago. Packard. The elaboration likelihood model of persuasion w: Advances in experimental social psychology. IN. Chaves (red. Ball-Rokeach. Zillman (red. J. L. E. Caples. 1. NJ. 16 C. I. 1185-1196. Delia Bitta. University of Chicago Press 1971 (wyd.). Princeton University Press 1963. A. Mesoamerican writing systems. IA. Pratkanis. 663-667. Politz. Hovland. MA. S. The myth of the maddening crowd. Jones. Carlsmith. Experiments on mass communication. 3. NJ. przekład J. Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change. M. Harvard University Press 1986. M. Cambridge. Academic Press 1986. Brock (red. 635-642. Pratkanis. 4 i 5). Berkowitz (red. Schudson. G. E. Chicago. DeFleur. L. R. Propaganda and democracy: The American experience of media and mass persuasion. 20. McPhail. C Brock. New York. MA. w: Public communication and behavior. Marcus. Philadelphia. New York. zob. Chapel Hill. New Haven. 12 13 14 Cyceron. The effects of mass communication. Princeton. F. J. Lindzey. T. T. Pety. Oxford University Press 1986. Klapper. A. St. Cambridge. Ostrom (red. „Journal of Abnormal and Social Psychology" 58. G. Kelley. New York. Americans and the unconscious. NJ. Ann Arbor. Signorielli. Cognitive conseąuences of forced compliance. J. Princeton University Press 1992. 4 F. Free Press 1960. Columbia University Press 1948. „Journal of Applied Social Psychology" 20.) Hillsdale. 7 W. s. L. On sociology: Pure. Rosenberg. 3 E. Lazarsfeld. They cali it hypnosis. Norton 1991. G. LeBon. Zob. NY. Princeton UnWeristy Press 1972. 5 Znakomita analiza teorii „magicznego pocisku"(zwanej także teorią „igły hipodermicznej"lub „pasa transmisyjnego") zob. Communication and persuasion. Fratelli Bocca 1891. EDINFO 1994. N. Sighele. and advertisers. Philadelphia. McGraw-Hill 1984. C. R. D. A. s. s. A. (red. Sproule. University of Michigan Press 1996. 17—40. 2 Zob. Blank. 19 J. V. B. 123-205. E. Crain 1981. Greenwald (red. 4 I. T. 6 J.). D. Chaiken. M. Reading. Aronson (red. De iiwentione. s. R. Petty. Cambridge University Press 1997. NJ. Lumsdaine. 136-314. Loeb Classics. CT. s.). Lippincott 1919. Which ad pulled best. CT. D. „Psychometric Science" 4. t. New York. oryg. The hidden persuaders. Pierwsza prezentacja tej hipotezy zob. Savagings and salvagings. New York. Więcej szczegółów na temat tych zasad zob.). M. 10 J. Basic Books 1963. Madison. także: S. Buffalo. G. Princeton. Classical Rhetoric. Yale University Press 1953. Hillsdale.). Najnowsze omówienie zob. M. E. oryg. Princeton. 2. Comstock (red. E. NY.: S. W. 1949. Voting. Martin's 1980. H. R. Influence. Longman 1989. Crown 1983. Burton. T. Smali. T. Gaudet. Trout 1981. Hovland. Fuller. Byrant. 1978. Dichter. Gould. Dubucjue. New York. Yale University Press 1957. Billig. New York. Koelling.). Cacioppo. Berelson. MA. C. Norton 1979. Mesmerism and the end of the Enlightenment in France. Hypnosis: The cognitive-behavioral perspecdve. J. 6 R. Crowds. Glencoe. Sheriff. D. Kinder. A.: Psychological foundations of attitudes. New Haven. McGraw-Hill 1964. Garda. Zob. Advertising the uneasy persuasion. Preston. 1. 3. Maccoby. The new science of rhetoric. The influence of verbal responses to common greetings on compliance behavior: The foot-in-mouth effect. rozdz. Hillsdale. Heuristic versus systematic Information processing and the use of source versus message cues in persuasion. Petty. 1. J. I. Gross. applied and empirical. University of PennsyWania Press 1982. N. Radzicki. can you spare 17 cents? Mindful persuasion and the pique techniąue. Erlbaum 1981. Mutz. Hovland. Attitude structure and function. Leve. L. Consumer behavior. Janis. J. T. I. Znakomite analizy perswazji w starożytnej Grecji i Rzymie zob. lyengar. Cognitive responses in persuasion. New York. Cacioppo. Watson.: R. Cambridge University Press 1987. t. T. 123-124. 1990. Boston.: M. Przegląd zob. University of Wisconsin Press 1994. I. Bloomington. Schramm (red. New York. Baker. " P. Fuller. New Haven. The psychology of advertising. Handbok of consumer motivations. 1996. Attitude organization and change. Turyn. Cacioppo. McGuire. New York. W. 18 J. Ostrom. 5 M. 14 2. New York. University of North Carolina Press 1980. L. The tangled web they weave: Truth. Buffalo. L. S. Loudon. Festinger. CT. B. Hey buddy. A. The naturę ofatdtudes and attitude change. Darnton. A. Psychology from the standpoint of the behaviorist. Tested advertising methods. Berelson. J. „Journal of Social Issues" 52. L. . rozważna perswazja 1 P. New York. Cacioppo. 1994. A. Breckler. The myth of massive media impact revived: New support for a discredited idea. D. Prometheus 1990. B. R. A. Communication and persuasion. M. R. San Diego.

M. Jeer pressures: The behavioral effects of observing ridicule of others. K. 409-420. Ketcham 1994. zob. 1986-2000. s. and human affairs. attitudes. Tebel. „Skeptical Inquirer" 18. s. Lincoln at Gettysburg: Words that remade America. New York. masz. Fireside/Parkside 1992. s. zob. „International Journal of Conflict Management" 5. R. A. ' 2 . Abraham Lincoln. 7 Wills 1992. Martins 1994. 100. Singer. Janes. 1994. Pratkanis. N. M. 14 Analiza właściwego postępowania terapeutycznego zob. Gardner. t. F. Jamieson. s. J. Boca Raton. Frederick Douglas. Liberman. Goldman. Birch Lane Press 1995. Boston. 2. „American Psychologist" 48. s. 77.: L. Spanos. Friske. New York. Goldstein. Olson. Open Court 1993. Cztery techniki wywierania wpływu Doskonalą analiza orędzia gettysburskiego Lincolna zob.). Wakefield. Chicago. R. s.: J. The way things 2 1 6. za: Victor 1993. s. 195. F. Loftus. New York. 38-39. Pocket Books 1980. s. M. „Press/Politics" 2. De Dreu. Crazy therapies. 1981. Schroeder. Guilford 1989. A. E.). A theory of cognitive dissonance. 8 Cyt. 254-270. w: Using conflict in organizations. poruszył wiele wątków. Harper and Row 1956. s. Ofshe. s. Confabulations. Nixon'spiano: Presidents and racialpolitics from Washington to Clinton. Pratkanis. Hobden. 9. 847-855.. P.: przyp. Greenwood 1988. zob. M. New York. Loftus. St. Blair. s. Pocket Books 1992. F. Limbaugh. J. A. Dyskusja nt.). 3. 4 7 4 ^ 8 5 . New York. 4 Arystoteles. Hofstadter.4.: przyp. s. Martin's 1993. Davis. 1 ought to be. w: Advances in expeńmental social psychology. Inside talk radio. New York. Rendall. Turner. See. S.). Fallows. Wills. 4. R. Turner. za: Wills 1992. „Journal of Personality and Social Psychology" 63. b K. K. The theory of cognitive dissonance: A current perspective. Schachter. J. CA. R. R. Social cognition. G. „Journal of Applied Social Psychology" 27. „Journal of Personality and Social Psychology" 41. Aronson. L. E. R. CA. Naureckas. 1. Ketcham.: przyp. Talk show democracy. Douglas. Pratkanis. 464-470. Sturgeon. The Rush Limbaugh story. F. Colford. Fredeńck Douglass'sgreatest speeches: The meaning of 4th ofJuly for the Negro [nagrane przez Freda Morsella. C. Kramer. Watters. New York. Petty. M. J. E. R. Berkowitz (red. G. Social identity maintenance prescriptions for preventing groupthink: Reducing identity protection and enhancing intellectual conflict. zob. Bass. A. „American Psychologist" 35. Stanford. 239-249. Knopf 1948. Thousand Oaks CA. The tragedies of false memories. A. M. D. Delacorte 1996. New York. Bargh (red. E. New York. 16 Cyt. Uleman. The press and the presidency.: R. 4 A. Chicago. G. D.). 781-796. 13 L. Leve. Beliefs. New York. G. R. Chaiken. Wydawnictwo Naukowe PWN 1988. C. Douglass. 599-604. New Canaan. Upton Books 1994. S. Smith. w: Popular images of American presidents. T. Muking monsters. F. s. s. S. 1993. „Basic and Applied Social Psychology" 15. 518-537. w: Unintended thought. C. Academic Press 1969. T. L. zapis na kasecie TBM CDJ001 1]. Mitigating groupthink by stimulating constructive conflict. L.„Journal of Personality and Social Psychology" 38. FL. 2. CA. P. Remembering Satan. 1997.: M. Open Court 1995.: przyp. How consumers are affected by the frame of attribute information before and after consuming the product. zob. A. Hiroshima: A study of science. Waters 1994. za: P. New York. E. New York. Spectral evidence: The Raniona case: Incest. H. J. Spragens (red. R. Martin's 1992. M. P. Wright. 67-103. Cyt. University of Chicago Press 1990. 1994. I told you so. JAI Press 1999. The Rush Limbaugh Show: A content analysis. J. Santa Cruz. 245. zob. Stanford University Press 1957. St. E. I. 9 Opis wywoływania fałszywych wspomnień podczas terapii i ich wpływu na życie rodziny i wspólnoty zob. Open Court 1994. and the ethics of war. Jossey-Bass 1996. W. The American political tradition.: przyp. Simon and Schuster 1992. Loftus. Oxford University Press 1985. S. 287. Levin. 7 R. When prophecy fails. New York. Pocket Books 1993. Satanic panie: The creation of a contemporary legend. s. Washington. CT. L. Watts. 1992.: M. Alstad. K. S. University of California 1995. 2 L. K. J. 374-378. Personal involvement as a determinant of argument-based persuasion. Colford. Maio.: przyp. Addison-Wesley 1970. Free Press 1995. On the permanence of stored memories. New York. 212-252. cohesion and group effectiveness: Testing a social identity maintenance perspective on groupthink. Van de Yliert (red. Ofshe. DC. S. M. Belmont. s. New York.: przyp. 3. The Rush Limbaugh story. Brooks/Cole 1970. D. Lalich. Limbaugh. 53-71. 3 R. 9 S. 1-34. T. Zwierzą skłonne do racjonalizacji L. A. Michelle remembers. Słowa. Bush. 1988. M. CT. San Francisco. Turner. które później pojawiły się w orędziu gettysburskim Lincolna. J. Podbielski. 5. TBM Records 1992 (przemówienie z 5 lipca 1852). B. M. 752-766.: T. The myth of repressed memories. Olson. R. Limbaugh. Rush Limbaugh is a big fat idiot. D. które mają wpływ na ludzi D. T. R. McGraw-Hill 1991. W. Opis badania laboratoryjnego zob. Probasco. t. Franken. Bem. J. Matalin. Merriam. and truth on trial In Napa Valley. Cacioppo. 3 Szczegóły dotyczące sprawy Ingrama zob. H. New York. memory. 1980. and skwery: In the crucible public debatę. 6 Cyt. Wright 1994. E. Tellingjokes that disparage social groups: Effects on thejoke teller's stereotypes. 6 J. New York. 4-12. Berkeley. Return of the furies. 1980. New York. 5 Fascynujący przykład wykorzystania Deklaracji Niepodległości do odrzucenia niewolnictwa zob. Multiple identities and memories: A sociocognitive perspective. The guru papers: Mask of authoritarian powei. zob. R. s. Knopf 1994. M.e reality of repressed memories. s. Olson. Victor. Cialdini. Manix. From jest to antipathy: Disparagement humor as a source of dissonance-motivated attitude change. New York. 1. Cohen. J. St. Brokaw. J. New York. Repressed memories. The way things aren't: Rush Libaugh's reign of error. Johnston. 1976. Harper and Row 1988. Groupthink and preparedness for the Lotna Pięta earthąuake: A social identity maintenance analysis of causes and piwentions. Wageman (red.: G. 1997. W. North Atlantic Books/Frog 1993. 0'Reilly. C. Underwager. politics. E. J. New Press 1995. 156. P. The courage to heal: A guide to women survivors of child sexual abuse. s. Loftus. Taylor. 2000. s. Festinger. L. E. Fredrickson. Warszawa. Eagly. 7 Analiza sposobów zapobiegania i oraz zmniejszania szkodliwych efektów redukcji zbiorowego dysonansu zob. Pazder. Charles Scribner's Sons 1994. zob. CA. Menlo Park. 9. Lincoln. 10 E. „Journal or Consuraer Research" 15. przekład H. za: Laufer 1995. s. B. M. 1994. Logic and Mr. E. „Journal of Personality and Social Psychology" 34. Sagę 1997. za: Colford 1993. Harris. Heuristic versus systematic Information processing within and beyond the persuasion context. P. były niewolnik.: F. Loftus. New York. życia i czasów Abrahama Lincolna zob. E. Riecken. s. Russert. S. s. American Psychological Association 1997. Houghton Mifflin 1997. 3 E. Increasing compliance by legitimizing paltry contributions: When even a penny helps. A. E. Laufer. s. R. Threat. E. Poetyka. J. K. w: Research on groups and teams: Groups in context. New York. L. J. Turner. Zarefsky. 115-136. Greenwich. Festinger. Neale. D. Bursey. Omówienie życia i taktyk wywierania wpływu stosowanych przez Rusha Limbaugha zob. Perkins. Chicago. „Personality and Social Psychology Bulletin" 26. " Cyt.: przyp.: M. Pratkanis. H. 2. Gaeth. 12 E. Chicago. Retoryka. J.

President Johnson's war on poverty. Ballinger 1981. 758-768. s. University of Chicago Press 1987. „Issues in Science and Technology" 3. Boulder. University of Chicago Press. s. s. L. 1937. " R. Gibbs. News that matters. „Skeptical Inąuirer" 20. J. M. Power in organizations. Gross. 341-362. 10 S. Crawford. M. C. Wright (red. J. Evans. Zarefsky. 2 Cytowane w: „Newsweek". 341-350. 14 M. M. and cures. Cook. 9 Cytowane w: R. W. D. Metaphors we live by. przyp. s. „Journal of Personality and Social Psychology" 42. 305—316. 105. University of Alabama Press 1986. K. Johnsen. M. 7. Molehill or mountain? What we know and don't know about sex bias in language. Snyder. „Newsweek". 13 Zob. Bem.: D. można znaleźć w pracy: J. Mahwah. Oxford University Press 1990. Berscheid. D. 1987. 5 4 9. s. Bromley. Ries. s. J. S. Wharton. Living with television: The dynamics of the cultivation process. Orwell. D. G. Pratkanis. Morrow 1984. New York University Press 1995. Anderson (red. Metaphor. Allport. 12. Werkmeister. M. Tanke. 2 T. „Press/Politics" 3. s. A declining empire goes to war. Prentice Hali 1990. Obrazy w naszych głowach ' W. „Journal of Personality and Social Psychology" 47. L. Impact of the introduction of -television on crime in the United States: Empirical findings and theoretical implications. „Journal of Personality and Social Psychology" 35. przedruk w: R. New York. W. w: Readings about the social aniinal. Bryant. J. New York. NB. 8 M. Sweeney. New York. B. 6 grudnia 1982. 461-477. MA. 1993. Science on television: How it affects public conceptions. Lutz. „Personality and Social Psychology Bulletin" 25. 96—114. 10 S. 4 C. Attitudinal effects ofselected types of concluding metaphors in persuasive speeches. Heath.). metafor i myślenia zob. 1972. Bolin. Is anyone responsible? How television frames political issues. także: J. Shaping political consciousness: The language or politics in America from McKinley to Reagan. 7. Oborn. 40. Public opinion. New American Library 1949. Iyengar. Hart. The effect of metaphor on political attitudes. J. Lakoff. Dearing. w. s. Chicago. Penrod. A. Reading. „Personality and Social Psychology Bulletin" 25. Hennigan. Chicago. Marketing madness. Science and reason in film and television. 14 Cytowane w: M. Kinder. „Current World Leaders" 36. „Public Opinion Quarterly" 36. 1981. S. w: Perspectives on media effects. T. Trout. How anecdotal accounts in news and fiction can influence judgments of a social problem 's urgency. Depicting women as sex objects in television advertising: Effects on body dissatisfaction. Mazur. 12 A. Lee. Beverly Hills. M. Tuscaloosa. G. Metafora ta była przydatna do mobilizowania narodu i powstrzymywania krytyki. Brace 1922. 59-78. Kennedy. The agenda setting function of mass media. New York. Lincoln. 1981. 109-115. Warner 1981. Bowers. G. „Metaphor and Symbolic Activity" 10. Fox. s. Haney. Chicago. 8. Seeing the past in the present: The effects of associations to familiar events on judgments and decisions. A. Thomson. G. R. fire. Television criminology: Network illusions on criminal justice realities. Propaganda and persuasion in the 1992 U. University of Chicago Press 1987. Corbett. An introduction to critical thinking. R. NY.3 A. Gerbner. D. The Davidian tradition. L. J. and persuasion. Katz (red. A. 11. . Positioning: The battie for your mind. s. Classical rhetoric for the modern student. New York. w: Armageddon in Waco. values. 9 G. NJ. The metaphorical logie of (political) rape: The new wor(l)d order. Donnerstein. S. Miller. M. H. „Journal of Personality and Social Psychology" 55. s. Dearing. 1984. N. CA. Silver. 7 D. 1973. University of Chicago Press. s. 5 Zob. E. przyp. 1988. 3 Omówienie zagadnień dot. W. 1995. s. D. J. N. s. 1982. NJ. Signorielli. Lakoff. s. M. 246.). Wątpliwe sposoby perswazji ' D. 1948. New York. 1977. 1999. 6 3 P. 43-72.). Manzolati. gdy ubóstwo nie skapitulowało. The fine art of propaganda. New York. 1984. 27. Morgan.S. 3. J.). s. How to detect propaganda. „Journal of Personality and Social Psychology" 31. „Wall Street Journal" 24 stycznia 1991. CO. Green. L. w: Gender and thought. politics. E. Harper i Row 1989. 7 E. Mass persuasion in history. L. „Basic and Applied Social Psychology" 2. Paul Harris 1977. Gerbner. Freeman. J. Harcourt. Women. Cambridge University Press 1994. 656-666. 19. 1987. Sagę 1988. 1049-1058. Bem. Choices. Johnson. Chicago. W. J. Leung. 15 Cytowane w pracy: O. MA. W. Zob. „Propaganda Analysis" 1. 8 G. CA. W.: J. 555-594. Rogers. D. 1981. Gentry (red. Calder. E. D. s. presidential election: What are the implications for a democracy?. Brickman. T. s. 13 L Pfeffer. E. B.). Mio. Zob. University of Chicago Press 1991. Effects of long-term exposure to violent and sexually degrading depictions of women. Mio. C. The naturę of prejudice. R. D. Social perceptions and interpersonal behavior: On the self-fulfilling naturę of social stereotypes. 1975. Westview 1995. Jacobson. Lippmann. 1984. Impact of newspaper crime reports on fear of crime: Multimethodological investigation. 1966. 17-40. E. Harcourt. Aronson (red. Doublespeak. The mirror makers. Johnson. D. Propaganda. s. T. 1996. Del Rosario. t. and dangerous things. New York.zob. s. Brace 1939. Rohrer. Power and influence. G. Hussein as enemy: The Persian Gulf war in political cartoons. 12 R. wyd. Strange. University of Chicago Press 1995. H. Rogers. G. 45-48. E. s. Hillsdale. Sagę 1996. L. 797-808. A. w: Communication yearbook. s. and frames. S. Linz. 436^149. III. 263-276. 6 W. Ithaca. Saddam Husajn: Hitler z Bagdadu? 1 Opisy metafor używanych podczas wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r. Chicago. Erlbaum 1996. s.: L. where is it going?. W. Cambridge. M. Wagner. 125-136. Więcej przykładów występującej w języku tendencyjności związanej z płcią można znaleźć w pracy: N. 127-146. Agenda-setting research: Where bas it been. 115-137. Does sex-biased job advertising „aid and abet" sex discrimination?. News and World Report". L. The poeties of mind. D. Chicago. Cambridge. 6 maja 1991. 6 Cytowane w: „U. Cornell UnWersity Press 1987. P. Conners. s. E. s. Iyengar. E. 4 S. Springer-Verlag 1989. New York. L. 58. „Speech Monographs" 33. Edinburgh. A. Kahneman. 5 Z historią stosowania etykietek w polityce amerykańskiej można się zapoznać w pracy: D. E. Zillman (red. 147-155. E. P. 1980. Gilovich. 1998. s. 15. The sound of leadership. 1999. Thousand Oaks. " A. s. H. Shaw. S. Henley. s. D. „Journal of Applied Social Psychology" 3. New York. s Inny przykład to posługiwanie się metaforą wojenną przez Lyndona Johnsona w jego „wojnie z ubóstwem". Doskonały przegląd badań nad tworzeniem programów można znaleźć w pracy: J. lecz ostatecznie zawiodła. „Journal of Personality and Social Psychology" 40. Institute for Propaganda Analysis. J. P. Heath. Lee. Lavine. S. Taylor. s. Tversky. Metaphor: Implications and applications. Attribution versus persuasion as a means for modifying behavior. s. 6-18. S. 430-441. F. Addison-Wesley 1954. McCombs.). 7 What rod Bush win?. causes.S. J. Dilenschneider. 176-187. Jackall. 15 Cytowane w: Rogers i Dearing (1988) . 13 maja 1991. New York. M. Erlbaum 1986. „American Psychologist" 39. s. Agenda-setting.

B. przyp. S. T. przedruk w: R. Paul was dead. „Journal of Personality and Social Psychology" 40. „Personality and Social Psychology Bulletin" 22. L. s. Hovland. J. 1945. R. s. R. s. 6 E. w: Aristotle. Palmer. F. Sedikides. 175-186. Petty. J. White. New York. „Journal of Personality and Social Psychology" 67. NJ. M. 4 2 Harper i Row 1940. 578-591. New York. „Journal of Personality and Social Psychology" 76. „Propaganda Analysis" 1. Francois. NY. Aronson. „Journal of Abnormal and Social Psychology" 40. Rosnow. University of California. Lockerbie. R. „Public Opinion Quarteiiy" 54. Z analizą wykazującą. dead man: The complete story of the Paul McCartney death hoax. Olsen. A. Prometheus 1989. I. s. jak stosować pytania retoryczne. rhetoric and poetics. L. 500-510. 1981. s. 135-146. R. Ann Arbor. Propaganda. Rosnow. Szwecja. L. E. s. Smith. 4 P. C. Popular Culture Ink 1994. J. 3 Rozważania z zakresu psychologii pogłosek zob. 772e use of rhetońcal ąuestions in persuasion: A cognitive response analysis. M. 373-384. 1986. D. New York. H. C. S. 1999. Race of source effects in the elaboration likelihood model. s. N. s. R. New York University Press 1995. Trial by fire. J. G. S. C. F. 144. The invasion from Mars. s. s. „Journal of Personality" 30. 90-98. E. 1974. The effect of message framing on breast self-examination attitudes. Inne przykłady ilustrujące. 1977. M. Grid 1978. G. Weiss. „Psychological Methods" 4. S. Patterson. 6. Steele. Contrast effects in judgments of attractiveness: When beauty becomes a social problem. 1975. The arfof asking cjuestions. UFOs and alien contact. P. W. Pratkanis. Meyerowitz. 12. Rhetoric. 2 C. intentions. także: S. Bobbs-Merrill 1966. Free press and fair trial: The role of behavioral research. rękopis niepublikowany. Oxfeld. Tyszka. Sue. 1999. 635-650. Mailer. Dodatkowe przykłady można znaleźć w pracach: J. Golden. Tyszka. Ouestion wording and public support for Contra aid. Perspective mediated attitude change: When is indirect persuasion morę effective than direct persuasion?. M. 8 D. P. S. E. C. Kassin. „Social Cognition" 17. Ariely. S. W. Carroll. L. Birnbaum. Amherst. Loftus. Pratkanis. V. s. Lund. 1994. L. 1951. 1982. s.1. The great American blow-up: Puffery in advertising and selling. Dezenhall. 696-699. 432-440. 1996. M. Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. 6 E. s. 1999. Revell 1985. Morrow 1986. N. 1983-1986. Wiarygodny nadawca komunikatu 1 Aristotle. w: G. zob. „Journal of Personality and Social Psychology" 40. „Journal of Personality and Social Psychology" 29. E. The psychology or rumor. Heesacker. Indianapolis. Madison. M. Amherst. NY. A. 257-268. • D. Forgive me. 2 11. The Roswell UFO crash: What they don 't wantyou to know. L. Prometheus 1999. M. K. Alfini. 3 C. 195-208. 2 N. Zob. jak subtelne zmiany w sformułowaniach mogą powodować radykalne zmiany wyników podają: M. University of Wisconsin Press 1996. „Personality and Social Psychology Bulletin" 2001. Ostrora. s. S. H. L. OH. " Falsely accused. 1989. M. T. s. „Journal of Personality and Social Psychology" 32. Jmpiwised news. NY. Decoys produce contrast effects and alter choice probabilities. T. Fine. s. 467-481. social policy. Hearst. R. Simon i Schuster 1998. 13 10. popr. s. A. Korff. C. R. New York. A. Message framing and persuasion: A message processing analysis. Chapian. Mitofsky. Conway. 10 C. . The influence of source credibility on communication effectiveness. „Psychological Bulletin" 87. J. IN. Kassin. Borrelli. „Public Opinion Quarterly" 53. L. 9 D. by skłonić do myślenia o danej kwestii. Postman. Columbus. 15 Zob. J. 131—140. Psychology of rumor reconsidered. E. A. Farquhar. Roberts. L. The walrus was Paul. 12 S. A. Princeton University Press 1951. G. 3 E. Fleming. New York.. S. Adding asymmetrically dominated alternatives: Violations of regulańty and similarity. 1974. N. Sagę 1985. Payne. Amherst. 1987. 737-741. C. 829-840. Shifting human color memory. 3 B. M. Contextuai multiattribute decision rules. Saunders. J. Cantril. Harkins. Klass. s. and behavior. F. T. „Public Opinion Quarterly" 15. 7 Szczegóły można znaleźć w pracy: Dezenhall 1999. 1990. L. C. Prometheus 1997. 118-139. K. Rucker. 1973. Prometheus 1998. 345—353. 1990. Beattie. New York. Facts on File 1993. Siła wabików 1 A. How to show that 9>221: Collect judgments in a between-subjects design. B. 5 R. New York. w: Human decision making. 1983. Making sense of the polis. „Journal of Personality and Social Psychology" 38. 7 Institute for Propaganda Analysis. „Brih"s Content" maj 1999. 187-201. G. M. s. Dirty tricks of cross-examination: The influence of conjectural evidence on the jury. S. Contextual and procedura! determinants of partner selection: Of asymmetric dominance andprominence. NJ. Gutierres. R. s. Williams. s. 13-39. R. Weaver. Kerker. „Law and Human Behavior" 14. Allport. The „phantom anesthetist" of Mattoon: A field study of mass hysteria. * G. Modern Library 1954. 1989. H. H. Cacioppo. New York. 19-34. w: The practice of social influence in 5 . 8 Przykład pokazujący. The effect of relevant and irrelevanl aspects of communicator credibility on opinion change. NaWem. R. s. Pratkanis. 34. J. taśma wideo. 1999. The evidence and trial procedurę: The law. 25. UFO abductions: A dangerous gamę. Bartholomew. and psychological research. 14 W. M. Princeton. How to detect propaganda. Kenrick. CA. A. R. Spence. Sifakis. Howard. s. J. Propaganda and deliberative persuasion: The implications of Americanized mass media for established and emerging democracies. Smith. . s. Amherst.1. H. Silbert. Santa Cruz. 1981. Wise (red. 1937. Payne. NY. s. Attitude inferences from salient and relevant cognkiye content about behavior. jakie znaczenie w perswazji ma sposób sformułowania komunikatu można zapoznać się w pracy: S. Dodatkowe szczegóły zob. Loh. Johnson. „Journal of Personality and Social Psychology" 52. E. Reeve. G. 1962. A mass poisoning rumor in Europę. Jackall. wyd. „Journal of Consumer Research" 9. Beverly Hills. White.). T. Petty. 108-111. J. Puto. „BrilPs Content" październik 2000. MacCoun. Webb. s. Chaiken. M. „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior" 13. Feldman. można znaleźć w pracy: R. „Journal of Applied Social Psychology" 3. Incrimination through innuendo: Can media ąuestions become public answers?. Marilyn. P. Wrightsman (red. 4 R. D. W. New York. Kerr. Stigmatized sources and persuasion: Prejudice as a determinant of argument scrutiny. Effects of inadmissible evidence on the decisions of simulated jurors: A morał dilemma. Galahad Books 1973. N. F. Loftus. A & E. Old Tappan. Petty. 18. D. E. R. H. s. Huber. M. Sjoberg. W.: W. Elsevier 1976.). 585-589. Rumor and gossip. 1980. Tum me on. Shibutani. Salancik. E. dla kanału historycznego. 1980. Projection as an interpersonal influence taclic: On the effects of the pot calling the kettle black. „Memory and Cognition" 5. T. Psychologia faktoidów 1 D. Preston. R. Holt 1947. E. w: The psychology or evidence and trial procedurę. J. Wenzalaff. New York. 790-807. E. 822-832. Mass media law and regulation. Doxa. Kapferer. S. 243-249. Ml. s. W. Hoaxes and scams. Wegner. „Law and Human Behavior" 10. tłum. Caldwell.: R. J.

Schumann. Boston. University Park. s. NTC Business Books 1987. New York. N1H Publication nr 87-2920. 400-407. T. W. jak prezydenci Stanów Zjednoczonych posługują się badaniami opinii publicznej można znaleźć w pracy: P. Saffir. IL. s. Macmillan 1993. „Consumer Reports". Erlbaum 2001. The media gamę. Walster (Hatfield). s. 4 R. Prentice Hali 1973. Hinckley. and running forpresident. " R. Redfleld. s. s. Chaiken.0. w: On being human. J. tandetne pożywienie dla naszego ja I. R. s. Human aggression.multiple cultures. 5 B. NI. Ailes. Amway: The cult offree enterprise. 8 J. Packaging the presidency. Worth 2000. 9 E. 424-435. Human aggression. Pacific Grove. Schneider. Praise for Nixon talk was phony. Baron. H. 1966. 1983. 10 Z opisem roli modeli i przemocy w mass mediach można zapoznać się w: National Television Yiolence Study (1997-1998). D. J. 325-342. Festinger. The effectiveness of „overheard" persuasive communications. Simon i Schuster/Random House 1994. IL. Basic Books 1992. Preaching and practicing generosity: Children's actions and reactions. B. 13. przyp. L.S. Englewood Cliffs. Opakowania Which cereal for breakfasl?. 5 S. CA. Mills. Oxford University Press 1984. olej kokosowy. Walster (Hatfield). L. Butterfield. New York. E. J. 2 1 17. D. S.). DC. bez daty. W. 3 A. jeśli każdy wie. The image: A guide to pseudo-events in America. „Journal of Personality and Social Psychology" 6. 1 L. Communication and culture in ancient India and China. Sagę. s. NJ. H. U. zob. and control. Opinion chnnge as a function ofcommunicator's attractiveness and desire to influence. New York. P. 7 E. Words and deeds about altruism and the subseąuent reinforcement power of the model. I. 6 Oliver (1971). New York. Wood. 4 „Santa Cruz Sentinel". Bryan. Natura] experimenls on the effects of mass media violence on fatal aggression: Slrengths and weaknesses of a new approach. Chaiken. Brace. H. M. Aronson. Central and peńpheral routes to advertising effectiveness: The tnoderating role of involvement. 6 J.np. An attribution analysis ofthe effect of communicator characteiistics on opinion change: The case of communicator attractiveness. Mader. R. The selling ofthe presidenl: 1968. 8 R. 23 lipca 1999. Aggression: lis causes. Lincolnwood. s. s. Doskonałe omówienie pokazujące. Models and helping: Naturalistic studies in aiding behaviot. Thousand Oaks. J. 1965. Continuum 1997. 3 A. Boorstin. 136-144. Causal inferences about communicators and their effect on opinion change. 6 S. J.). D. C. Herbert. Whut I do not like about contemporary society. s. G. 23 sierpnia 1996. South End Press 1985. Tricks of the (rade: How to use the media to your advantage. 134-148. zwłaszcza oleju kokosowego. Test. New York. N. 1970. Herbert. 7 R. ex-aide recalls. the business. read this. Wykazano. Dilenschneider. „Journal of Personality and Social Psychology" 36. 207-250. A. 4 Omówienie przyczyn przemocy i agresji w: R. Teen smokers. On increasing the persuasiveness of a law prestige communicator. który ukazał się w 1993 r. że nie zasługujesz na zaufanie. W. Aggression: A social learning analysis. 2 A. II. jesteś niewiarygodny i nielubiany? R. Great Bear (CD-ROM). CA. 19. You are the message. 7 E. Bryan. 1962. 23 sierpnia 1996. Cialdini. S. New York. Jyengar. A. Fromm. Lincolnwood. AlTs fair: Love. w magazynie „Champion"). Jak przekonywać. T. Plenum 1977. 1. 41 (przedruk artykułu. 12 M. „San Jose Mercury News". „New York Times". R. Petty. 6 D. N. McGraw-Hill 1993. Bryan.: „National Examiner". McGinness. Berkowitz. NTC Business Books 1993. s. Niektórzy producenci zmieniają obecnie 2 1 . Kepner. Pocket Books 1970. Carville. New York. war. Eagly. New York. Model's behavior and attraction toward the model as determinants of adult aggresssive behavior. 1970. New York. Wosinski. Brooks/Cole 1990. Pennsylvania State University Press 1997. L. read this. 3 B. Oliver. 1967. H. Appeal to expert opinion: Arguments from authority. „Journal of Experimental Social Psychology" 2. consec/uences. 13 stycznia 1987. „Journal of Personality and Social Psychology" 32. 13 Gdy już zostałeś wybrany. 10 9 16. J. Jamieson. s. „Journal of Consumer Research" 10. Reykowski. 1 15. Behr. E. s. 395^402. Teen smokers. 1975. Prentice Hali 1990. Academic Press 1986. Fabrykowanie wiarygodności J. 1971. „Journal of Abnormal and Social Psychology" 65. A8. 26-27. t. 1978. R. Geen. S. że tłuszcze nasycone. and how ii works. Walton. 7 D. Aronson. s. Walbek. 259-285. luty 1981. Cytowane w: Portraits of American presidents. 160. Matalin. Abrahams. że twój wizerunek pozostanie pozytywny i przekonujący. NY. „San Jose Mercury News". 4 K. Berkowitz (red. Doubleday 1988. Power public relalions. Phillips. Porównanie oparte na pracy: Eating to loweryourhigh blood cholesterol. Follow the leader. aby być pewnym. Eagly. Ansolabehere. E. olej palmowy i oleje utwardzone — podnoszą poziom choresterolu. A. „Child Development" 42. „Journal of Personality and Social Psychology" 14. 335-344. „Journal of Personality and Social Psychology" 1. 10 lipca 1994. Bokser zawodowy uśmierca jedenastu jednym spojrzeniem: wpływ modeli prezentowanych w środkach masowego przekazu Zob. Shapiro. H. wersja 1. s. New York. takie jak tłuszcz zwierzęcy oraz niektóre tłuszcze roślinne . L. B. Cacioppo. s. pierwodruk 1972. S. „New York Times". New York. 173—177. Atheneum 1961. Aronson. Syracuse University Press 1971. możesz zaangażować firmę zajmującą się badaniem opinii publicznej. s. Bandura. 19A. masło kakaowe. 5 C. Syracuse. s. 1501-1508. 329-353. New York. R. Mahwah. Producenci płatków zbożowych używają niekiedy tych tłuszczów w swoich wyrobach. Washington. w: Advances in experimen(al social psychology. 2 stycznia 1996. Power and influence. Baron. 2 E. palmowego i olejów utwardzonych. Barrett (red. Children's television: The art. D. s. 81. „Child Development" 41. New York. 68-75. Nobody left to hate: Teaching compassion after Coiumbine. Riechmann. 2 1 14. 1-3. Śniadanie mistrzów. 3 D. t. Department of Health and Human Services 1987.

Xu. s. „Journal of Consumer Research" 17. Dotyczy to zwłaszcza oskarżycieli. 3 J. Holt 1947. S. 241-252. E. L. Ogilvy on adveitising. 3 E. s. s. Vividness can undermine the persuasiveness of messiiges. Oxford University Press 1988. Hartley (red. 118-132. s. 5 D. s. R. E. New York. „Fortune". New York. F. (My także zapożyczyliśmy od nich definicję żywości podaną na początku tego rozdziału). St. Increasing the effectiveness of energy auditors: A field experiment. Gregory. S. C. G. podobnie jak w przypadku reklamy czołgu Dukakisa. 1992. 8 J. Kim. 1993. „Journal of Personality and Social Psychology" 46. Bacon. Ahlering. A. Hume. s. „Journal of Personality and Social Psychology" 53. Herzstein. i dlatego przed podjęciem decyzji dotyczącej zakupu warto zapoznać się z informacją na opakowaniu. Applying social psychology to prejudice reduction and energy consenation. s. gdyż nie ma związku z rozpatrywanymi kwestiami lub sprawia. „Journal of Personality and Social Psychology" 36. D. T. Hillsdale. w: Handbook of social psychology. Costanzo. C. 454-462. Arkes. 9. 1978. W. s. K. wyd. s. Lindzey. „San Francisco Chronicie".). Breckler. barwne obrazy mogły nie być skuteczne. 6 H. Simple heuristics that make us smart. D. M. Tak więc. że odbiorca komunikatu myśli o sprawach niezwiązanych lub sprzecznych z celem nadawcy. Przekonywanie samego siebie K. Fierman. 4 D. Prentice Hali 1980. ABC Research Group. np. NJ. L. Kardes. Inne warunki zmniejszające skuteczność perswazji występują wtedy. przyp. How lo argue and win every time. H. „Journal of Personality and Social Psychology" (dodatek monograficzny). s. s. Aronson. s. s. 3. aby te oleje wyeliminować. 20. 97. Ibayan. 576-605. Romanczyk. 1999. The effects of victim impacl statements on jury decision making. 1991. P. E. Goldstein. M. 1. P. barwnych obrazów nie powiązali z przekonującym opisem. 32. Greenwald (red. H. 91-101. Frey. 7 Trzeba zauważyć. H. s. D. Pratkanis. 659-742. Boehm. Petty. Martin's 1995. Carville. „Journal of Personality and Social Psychology" 65. 9 A. M. Boehm. Beverly Hills. T. Brock. We'reright. L. 2000. „Personality and Social Psychology Bulletin" 20. Oxford. E. 1 . jaką środki masowego przekazu odegrały podczas wojny wietnamskiej przedstawia: D. J. E. 5 Cytowane w: Nisbett i Ross (1980). Dove 1995. s. „Journal of Applied Social Psychology" 18. s. rękopis niepublikowany. S. Cacioppo. te żywe. „Journal or Personality and Social Psychology" 43. D. A. 268-271.: K. Manion. 1984. The attitudinal effects of merę exposure. Gigerenzer. University of California. 769-779. The cognitwe representation of attitudes. Cialdini. L. R. wyjaśniającym. „Journal of Personality and Social Psychology" 63. T. Aronson. Herr. s. Jamieson. R. Extrapolating laboratory exposure research to aclual political elections. Caples. T. Romer. 330-344. 1990. Random House 1985. A6. New York. iż według prawników nie można ufać. że przysięgli potrafią zrobić właściwy użytek z faktów. M. obrazowy komunikat odwraca uwagę od argumentacji. Z dyskusją nad tym. R. Self-relevant scenarios as mediators of likelihood estimates and compliance: Does imagining make it go?. All-nalural smokes in a health-conscious market. Yates. Pratkanis. a nawet mogły mieć odwrotny wpływ na wysoce zaangażowanych sędziów przysięgłych. 17 maja 1996. 257-270. Lempinen. 3.receptury swych płatków w taki sposób. Englewood Cliffs. Dlaczego oni ciągle powtarzają te same reklamy? Przykłady te można znaleźć w pracy: S. Shaffer. Ogilvy. Aronson. 1990. że wielu przysięgłych zaczęło uważać te występy prawników za tandetne sztuczki. Freąuency and the conference of referentki validity. 5 Cytowane w: R. S. R. 191-197. Bess. 130. Rubin-Jackson. 10 Alternatywny punkt widzenia na rolę. R. „Gołe" strychy i bohaterowie wojenni z naszego sąsiedztwa: o żywości i obrazowości komunikatów M. L. Berkeley. University of California Press 1989. 1049-1066. 6 Zob. Cooley. Vividness can undermine or enhance message processing: The moderating role of vividness congruency. Cook. and prior outcomes on the 1976 presidential primaries. D.). Chaiken. 4 W. gdy żywy. Madam foreman: A rush to judgment? Beverly Hills. Santa Cruz 1996. zob. C. Eloąuence in an electronic age: The transfonnalion of political speechmaking. 71-98. 337-347. A. Group decision and social change. G. The validity effect: A search for mediating variables. J. Madam Foreman: A rush to judgment?. 1988. 4 J. J. Paragon House 1987. s. s. Fox. Credibility of repeated statements: Memory for trivia. 1991. „Journal of Experimental Social Psychology" 27. McKeough. Tested advertising methods. Kinder. Prentice Hali 1974. Leippe. L. 1980. 6 J. NJ. s. Hallin. New York. Cooley.: M. E. E. S. R. L. 1 D. . a w najgorszym świadczyły o tym. kiedy posługiwanie się heurystykami jest właściwym sposobem postępowania. Audience response as a heuństic cue in persuasion. Toppino. Zob. Grush. Human inference: Strategies and shortcomings of social judgment. s. A. Gruder. S. Newcomb. s. Boninger. „Journal of Personality and Social Psychology" 38. M. McDonald's. „Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory" 5. którzy prezentowanych przez siebie żywych. 7 A. Lewin. 1-27. B. The mirror makers. The war that Hitler won. The effects of involvement on responses to argument ąuantity and ąuality: Central and peripherai routes to persunsion. Carpenter. P. w: Readings in social psychology. Impact of candktate expenditures. które w najlepszym razie były irytujące. 3 R. T. The power of self-persuasion. Eagly. F. E. regionality. The big muddle in green marketing. M. 1987. Todd. R. New York. Effects of word-of-mouth and product-attribute information on persuasion: An accessibilily-diagnosticity perspective. „Psychological Science" 1. R. 1979. Eyewitness persuasion: How and how well do fact finders judge the accuracy of adtilts' and children's memory reports. można zapoznać się w pracy: G. Spence. CA. G. A. 285-293. New York. „Advertising Age". 1982. Axsom. 2 Szczegółowe omówienie zagadnienia autoperswazji: E. Englewood Cliffs. s. M. 30-40. Sears. Hasher. 875-884. „Personality and Social Psychology Bulletin" 16. Aronson (red. Pratkanis. Determinants of judged validity. Dove 1995. they're wrong. Simon i Schuster/Random House 1996. w jaki sposób Simpson dokonał przestępstwa (tzn. chociaż ogromnie zwiększały atrakcyjność relacji telewizyjnych. „American Psychologist" 54. O. A. Grush. 2 R. 32-44. w: Attitude slmcture and function. Oxford University Press 1999. NJ. S. K. 9 s 4 18. 29 stycznia 1991. J. K. New York. 89-99. Bess. Nisbett. np. Opis reakcji sędziów przysięgłych można znaleźć w pracy: A. E. „Personality and Social Psychology Bulletin" 26. 1968. s. F. New York. 69-81. C. Gonzales. CA. Erlbaum 1989. R. T. M. Discovery of reliablc attitude change persistence resulting from a transmilter tuning set. G. T. 1994. Rubin-Jackson. D. Public opinion and political action. 3 czerwca 1991. L. R. Morrow 1984. Zajonc. 31. „Journal of Yerbal Learning 1 19. Eksperymentalną prezentację przytoczonego przez nich przykładu opisano w pracy: P. s. nie podali szczegółowej chronologii jego przejazdu z Bundy do Rockingham po tych morderstwach). The „uncensored war": The media and Vietnam. Ross. Crown 1983. Smith. B. s.).

. NJ. J. Dirty polities. Princeton University Press 1949. zwłaszcza s. także: K. E. O. s. C. L. s. S. Aronson. 251-254. Wegener. New York. 25. 1957. G. New York.1933. „Journal of Abnormal and Social Psychology" 68. Blackwell 1987. s. Martin's 1995. Alwitt (red. Academic Press 1970. Carlsmith. 31-36. zwłaszcza s. American Book D. 5. E. Modern Library 1954. wskazując. Fear-lhen-relief" procedurę for producing compliance: Beware when the danger is over. 91-111. s. s. Basic Books 1986. M. Morrow 1984. s. tłum. A. M. Myers. Modern Library 1942. Petty. s. G. J. „Journal of Abnormal and Social Psychology" 60.1926.). s. Jednostronne zachwalanie a dwustronna debata 1 Herodotus. Zainteresowani czytelnicy powinni zapoznać się z pracą: J.1922. że dobry nastrój może powodować pozytywne oceny danego obiektu . Harvey. 6 A. Spence. Schumann. Doskonałe omówienie pozytywnego afektu i perswazji można znaleźć w pracach: R. Positive mood and persuasion: Diftereni roles for affect under high. 1963. T. 4 E. response opportunity. Communists. Experiments on mass Communications. K. D. s. St. Petty. Dziękujemy tym. sierpień 1939. J. Aaker. Abrams. s. w: Social psychophysiology: A souwebook. 10. 20. R. E. s. Oxford University Press 1942. badacze stwierdzili. L. Jeśli nie masz nic do powiedzenia . Odwoływanie się do strachu 1 Cytowane w: C. Rogers. Advertising management. „Journal of Personalily and Social Psychology" 40. 24. 185. E. Harrison. ' C.and low-elaboration conditions. „American Journal of Psychology" 95. Wilcox. Distraction inereases yielding to propaganda by inhibiting counterarguing. Englewood Cliffs. C. R. 39-83. L. s. J. Tajfel.e mirror makers. Jeśli chcesz zyskać trochę. Baynes. Repetition and rated truth value of statements. Tak więc pozytywny afekt skłania do dokładniejszej analizy komunikatu. Dolinski. 1988. Assimilation and contrast effects in reaction to communication and attitude change. 1976. Hovland. 1990. Erlbaum 1985. Attack polities. Technika granfalonu ' Przykłady i omówienia zob. Prometheus 1992. presidenlial eleetion: What are the implications for a democracy?. Crown 1983. Praeger 1990. t. Fear arousal. Osterhouse. Schwartz. 305-310. Leventhal. H. 499. W. C. New York. 393-407. 874-884. 59. Zob. Positioning: The battle for your wind. Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: A revised theory of protection motivation. Prange (red. R. W. Distraction can enhance and reduce yielding to propaganda: Thoughl disruplion versus effort justification. S.05. New York. R. 3 W. s. R. New York. 161. Petty. Faust. New York. „Journal of Personality and Social Psychology" 15. 3 R. „Journal of Personality and Social Psychology" 4. w: D. M. Moore. Hausknecht. R. „Journal of Consumer Research" 17. Cacioppo. Thamodaran. l) A. H. Petty. 244-252.04. On resislance to persuasive Communications.: Hitlefs words. Trout. s. s. wygłoszonych w Monachium 12. Fox. s. Turner. H. i do mniej dokładnego przetwarzania. Oxford University Press 1992. s. s. Ponadto większość z nas chce pozostać w dobrym nastroju. Guilford 1983. s. M. gdy przetwarzanie tego komunikatu jest przydatne do podtrzymania dobrego nastroju. E. 8 Opisane w pracy: J. A. How to argue and win every time. Positive mood can inerease or decrease message scrutiny: The hedonic conlingency view of mood and message processing. D. New York. Findings and theory in the study of fear Communications. The speeches of Adolf Hitler April 22-August 1939. Merę exposure. New York. S. 341-362. D. I. 8 M. 517-524. New York. 71.). Jonathan Edwards. s. Hillsdale. Morrow 1986. „Journal of Personality and Social Psychology" 34. C. tłum. Nawral. 7 Badanie opisane w pracy: A. Clemons. w: Psychological processes and advertising ettects. . Roberts. którzy do nas napisali. Prentice Hali 1986. 359-366. Routledge. Propaganda and persuasion in the 1992 U. 3 C. Kenski. N. 77je indispensable opposilion. D. Rediscovering the social group. „Current World Leaders" 35. 1970. Sheffield. Hovland.and Verbai Behavior" 16. The Persian Wars. F. Berkowitz (red. Zimbardo. 822-832. Pfau. Brock.05. 1982. Involvement and communication discrepancy as detenninants of opiniom conformity. M. Ogilvy. Washington. s. T. C. 186-190. 2 Fragmenty wzięte z przemówień Hitlera. Pratkanis. A. NJ. R. L. Strathman. w: Advances in experimental sociul psychology. 1986. 5-20. A. Cacioppo. 4 Omówienie reklamy porównawczej zob. Communication credibiiily and communication discrepancy as detenninants of opinion change. 2 L. and persuasion. 1998. Sapolsky (red). 1977. H. „The Atlantic". Festinger.1.S. Ogilvy on advertising. oraz w Berlinie 10. w: Aristotle. s. 63. T. s. 13. Cambridge University Press 1981. Hogg. t. Princeton. 2 Aristotle. 192-202.).). American Council on Public Affairs 1944. Petty. Petty (red. Turner. W. 4 D. Social identifications. proś o dużo . D.odwróć ich uwagą 1 Ogólnie rzecz biorąc. E. T. J. gdy analiza może wprowadzić nas w gorszy nastrój. Smith. s.czasami! 1 G. W. Maccoby. Warner 1981. DC.04. s. 27-50. and otbers on the fńnge. „Journal of Abnormal and Social Psychology" 67. 21. ! Consuming fears. A. 1993. New York. G. Central andperipheral routes to persuasion: The role ot message repetition. Ideał Protagorasa. że przytoczone przez nas w pierwszym wydaniu tej książki słowa Hitlera w rzeczywistości mogły nie być wypowiedziane przez niego (chociaż antykomunistyczne i antyżydowskie wypowiedzi były z pewnością głównymi komponentami retoryki Hitlera). H. Richman. Mitchell. Współczesne rozwiniecie tej problematyki zob. J. 23.bezpośrednio (kiedy mamy słabą motywację do przetwarzania informacji) lub czyniąc nasze myśli bardziej pozytywnymi (gdy jesteśmy motywowani do myślenia). Wells. 1993. George. H. A. New York. 77. 119-186. Trial by fire. 1995. 1966. 4 D. rhetoric and poeties. New York. Brock. J. D. 1960. Rawlinson. H. NY. „Journal of Abnormal and Social Psychology" 55. G. Predicting the effectivencss of different strategies of advertising variation: A test of the repetition-variation hypotheses. P.). A. 2 1935. w: D. Rhetoric. Jamieson.1923 i 23. ' R. W. „Journal of Consumer Research. Chu. 5 H. New York. New York. 344-358. Lippmann. w: M. L. Spence. New York. NJ. Johnson. New York. Pełny tekst zob. 86-94. 153-176. New York. „Journal of Personality and Social Psychology" 64. 3 S. Academic Press 1977. Sherif. 107-112. Zob. Human groups and social categories. 85-99. L. Schumann. Berkowitz (red. Time compression. także: G. Nazis. N. Buffalo. „Journal of Experimental Social Psychology" 34. Lumsdaine. 6 G. Ries. efficacy and imminency. T. T. 6 22. w: Advances in experimental social psychology. A. 1964. Cambridge.

Cialdini. s. w: R. and group polarization. Changes in liking as a means of reducing cognitive discrepancies between self-esteem and aggression. Warner 1983. L. 4 R. and testimony. Carlsmith. Hoover. poi. s. L. 24-31. Poczucie winy ułatwia sprzedawanie S. 1964. J. 1976. An eąuity theory analysis of the impact of forgiveness and retribution on transgressor compliance. E. Social identification. 53-55. 1966. M. A. D. D. 5 R. Weiss. 295-300. Munhall. Lassiter. Bassett. Kassin. Cats cradle. CA. Pratkanis. „Journal of Personality and Social Psychology" 36. Little. 402-410. Freedman. M. L. Beverly Hills. Criminal interrogation and confessions. Jęczmyk. J. 1986. 1969. De Nicholas. Test of a concession procedurę for inducing yerbal. Cialdini. 1990. Bless. Kelln. „Journal of Applied Psychology" 61. New York. „Journal of Personality and Social Psychology" 63. J. od kryształów. E. S. M. s. Strategie self-presentation: The indirect route. Jaki wpływ ma jeden podarowany kwiat? 1 Historie tego ruchu opisuje: E. 97-119. opisuje: R. J. behavioral.: M. Effects of a favor and liking on compliance. When tactical pronouncements of change become real change: The case of reciprocal persuasion. J. S. 125-128. s. 1998. np. Zanna (red. 4 J. 5 R. Freedman. Jones. S. Rusch.: . A focus theory of nonnative conduct: A theoretical refinement and reevaluation of the role of norms in human behavior. social influence. 19-25. Sagę 1998. Confessions in the couitroom. 10 Opisy tych działań przedstawiają: R. 1971. 1974.1. Riche. Zanna (red. przez lekarstwa na raka. Abrams. C. J. Vonnegut. s. Thorne. „Psychological Science" 7. żeby nie wysuwać fałszywych stwierdzeń o posiadaniu obciążających dowodów. Davis. N.). 259-288. Wallington. Yintage 1996. s. 3 Badania ilustrujące tę problematykę przedstawiono w pracach: M. Low-ball procedurę for compliance: Commitment then cost. B. I. s. Burger. R. s. 194-206: Multilingual Matters. „Journal of Personality" 32. 2 R. wyd. Reno. 2 Przeglądy i omówienia na temat przyznawania się do winy w sprawach karnych można znaleźć w następujących pracach: G. „Personality and Social Psychology Bulletin" 15. Influence. s. „Journal of Personality and Social Psychology" 11. 17-22. „Law and Society" 30. Mass media religion: The social sources of the electronic church. F. F. Rochford. Cochrane. 627-639. „Journal of Applied Psychology" 72. M. L. 1991. Greenwald. nieopublikowana rozprawa doktorska. „Journal of Persona! ity and Social Psychology" 36. conformity. R. Williams i Wilkins 1986. F. L.tworzy granfalony i posługuje się nimi. Abelman. Regan. 3 A. Coercion and compliance: The psychology of police confessions. Sagę 1993. Powinniśmy także zwrócić uwagę na fakt. Wiley 1992. H. Michaud. A. L. and confabulation. R. A. and group polarization. Reno. Oxford University Press 1988. B. L. Pliner. Cialdini. J. B. s. O. 1967. Buckley. The nine American Hfestyles. E. Rogge. B. Academic Press. Keichel. M. 1976. Walker. „Journal of Communication" 35. M. 1996. Kohl. s. M. s. ' _ 26. Zob. Mitchell. Bristol. Fraser. T. Miller. Jamieson. Harper i Row 1988. Kocia kołyska. The dustering of America. B. 2 przesłuchań policyjnych zdecydowanie zalecają. którzy sprzedają wszystko. 1999. Same effects of guilt on compliance. Criminal interrogation. A. R. 24. R. Baltimore. J. Reid. Cialdini.ludzie. J. Wetherell. Ascani. Kallgren. także: D. 7 Zob. po możliwość słuchania. B. D. Glass. 1960. interrogation. Cody. „Personality and Social Psychology Bulletin" 26. s. Hare Krishna in America. CA. 6 D. 531—549. Wetherell. UK. Changes in inteipersonal perception as a means of reducing dissonance. Kassin. Basking in reflected glory: Three (football) field studies. The language of confession. 1995. s. Nelson 1959. C. Zob. Beach. Zob. O. G. s. 315-318. 222-232. R. R. „American Demographics" lipiec 1989. B. C. Yideotaped confessions: Is guilt in the eye of the camera?. 2000. 864-872. 1983. s. In retrospect. 1996. G. Finch. M. San Diego. A. C. S. s. s. Wrightsman. The social psychology of false confessions: Compliance. 3 Omówienie zastosowania norm w kontroli społecznej zob. Serce wierne swym zobowiązaniom J. Geers. M. New York. New York. " Omówienie tego. 9 K. CA. 117-124. Thousand Oaks. P. B. 8 Don 'I fali for a lelephone linę. A. P. M. R. Pilisuk (red. t. Gudjonsson. UK. Washington. Sagę 1988. 29. „Skeptical Inąuirer" 19. s. 98-110. A. 6 K. Cialdini. Miranda's revenge: Police interrogation as a confidence gamę. Compliance without pressure: The foot-in-the-door techniąue. Boston. 201-234. dla kanału historycznego. s. Rutgers University Press 1985. E. Minimum conditions for the creation of a unit relationship: The social bond between birthdaymates. 5 B. B. R. H. CO. Prentice. S. Green. przedstawia: A. How to sell a pseudoscience. Finch. New York. w: Advances in experimental social psychology. mądrości delfina . A. P. Da Capo 1994. B. Cialdini. D. Cacioppo. internalization. M. 2 P. taśma wideo. New York. w druku. DC. McLaughlin (red. San Diego. 195-202. Psychographics for the 1990s. Freeman. w: The psychology of tactical communication. Clevedon. Saari. S. Compliance without pressure: The effect of guilt. A. J. J.). D. „Journal of Experimental Social Psychology" 7. R. Another indirect lactic of (self-) image management: Boosting. tłum. J. 1987. W. Downs. że niektóre podręczniki 1 28. w: The triple twolution: Social problems in depth. L. 1002-1012. 3 R. „British Journal of Social Psychology" 29. w: Advances in experimental social psychology. Carnot. R. S. J.I. confessions. L. S. 232-239. s. K. s. T. Borden. za pośrednictwem medium. Apache 1992. jak pseudonauka . P. 3 / Confess. s. s. R. and deception. 1 . F. Brown 1968. Hogg. M. CA. K. Leo. 30-40. How religious is religious lelevision programming?. Increasing compliance by impiwing the deal: The that's-not-all techniąue. J. Zimbardo. Perruci. taśma wideo. E. K. 463-476. Miller. s. 1978. R. Cialdini. Ellard. Elocjuence in an electronic age. 277-283. New York. 463-476. M. Morrow 1984. A. Turner. J. także: J. J. „Journal of Personality and Social Psychology" 51. 475-481. New York. s. C. Cialdini. „European Journal of Social Psychology" 28. M. A. Knowing what to think by knowing who you are: Self-categorization and the naturę of norm formation. E. 1989. E. T. Macdonald. s. Oxford. Sloan. The psychology of inteirogations. S. 27. B. New York. R. 550-570. Young. M. 4 R. Kallgren. New Brunswick. P. łnne badanie. „Journal of Personality and Social Psychology" 7. A i E. 1992. Warszawa. R. Gross. Inbau.K. CA. Unwersity of Bristol. Compliance without pressure: Some further data on the foot-in-the-door techniąue „Journal of Experimental Social Psychology" 10. 1996. Academic Press. Cialdini. Neuendorf. Shuy. Newbury Park. Increasing voting behavior by asking people if they expect to vote. Beers. Handley. 6 J. jeśli ich nie uzyskano. J. H. „Personality and Social Psychology Bulletin" 25. B. Denver. R. M. American Association of Retired Persons 1997. 1985. and further compliance with a reąuest to give blood. M. Dell 1963. Why men confess.). Hart.). „Journal of Abnormal and Social Psychology" 61. 1990. M. 4 D. McNamara. A focus theory ofnormative conduct: When norms do and do not affect behavior. „Journal of Personality and Social Psychology" 4. demonstrujące siłę normy wzajemności.

Pratkanis. 254-270. s. „Journal of Applied Social Psychology" 22.. Decision slructwing with phantom alternatives.. C. 116-128. s. MA. J. L. referat wygłoszony na dorocznym spotkaniu American Psychological Association w Waszyngtonie. 577-585. H. Hayes. Lewizburg. A. Thompson. C. Boston. R. R. 1991. 8 R. Volokh. „Journal of Applied Psychology" 60. New York. 1636-1638. Lee. Luchins. De Vaney (red. A. P. Ogólna analiza Channel One zob. New York. R.Graw-Hill 1963. PA. Collier 1983. 103-122. s Zob. Fromkin. R. J. CA. Stone. White. przyp. 28 czerwca 1971. 31. 1992. „British Journal of Social Psychology" 27. Electron Access 1991. E. F. P. 1977.). Strongman. W. New York.. Franken. New Y'ork. Santa Gruz. 525-537. CA. Batson. Commitment is loo easy. 841-854. Thibodeau. Kohn. Farquhar. s. State University Press 1994. Mischel. Vintage 1997. B. Pentagon papers: The secret war. H. A. s. O ile wielu z nas wie. w 1971 r. Reading. fnfluencing atlitudes and changing behavioi. „Journal of Personality and Social Psychology" 32. 2. Using cognitive dissonance to encourage water conservation. Tempe 1982. New York. Aronson. 9 N. 71. Wadsworth 1992. Salancik. Fried. Zellinger. Luchins. 43-57. E.: Freeman 1937. Aronson. Knishinsky. 4 A. Inducing hypocńsy as a means of encouraging young adulls to use condoms. referat wygłoszony na dorocznym spotkaniu American Psychological Association. H. L. 9 E. „Basic and Applied Social Psychology" 13. C. A bried history of research on phantom alternatwes: Evidence for seven empirical generalizations about phantoms. P. Pratkanis. A. William College lub Mary College zostały nazwane imionami brytyjskich monarchów. przyp. Hypocricy. Zjawisko niedostępności w psychologii i magia przedmiotów pożądania A. A. zwł. wystarczy zestawić dowolny oficjalny podręcznik z książką historyczną pisaną z perspektywy nieeuropejskiej. Crain.: H. Scarce expeńences and possessions: A source of uniąueness. s.. s. and dissonance reduction. E. H. 245-295. A. New York. Doubleday 1968. Knupfer. G. „Journal of Personality and Social Psychology" 77. 5 R. Turner. S. Freeman. L. A. R. 7. University of California. San Jose. C. A. Kampf. o tyle przypuszczalnie mało kto zdaje sobie w Ameryce sprawę. J. Dickerson. 277. s. J. Holt. Calvin.. 1985. s. 94-99. 1991. Berkowitz (red. „Time". D. s. s. Lepper. The effects of the Channel One broadcast on students'. Doskonale omówienie z zakresu psychologii społecznej problemów podejmowania decyzji w okresie wojny wietnamskiej zob. D. „International Journal of Conflict Management" 5. „Psychology Today" listopad 1971. Olson. R. 1. 62-80. New York. P. 257-263. Stone. 3 C. H. Santa Gruz 1990. State University of New York Press 1994. 47-50. H. 1992. „Personality and Social Psychology Bulletin" 20. Holifield.McNamara (1996). Poznań. w: Advances in experimental social psychology. Fromkin. A. E. Edukacja czy propaganda? ' Doskonałą analizę politycznego wymiaru podręczników zob. misattribution. L. E. Academic Press 1974. Recenzje zob. s. 8 C. Mitigating 7 6 2 30. Beverly Hills. Our roots run deep: The black expeńence in California 1500-1900. s. Luchins 1978. Berkowitz (red. R. 4 A. Era of persuasion. R. New York. „Personality and Social Psychology Bulletin" 21. Potwierdzaj słowa czynem ' E. Worchel. P. Snyder. że takie miejsca jak Virginia. K. 10 D. 22. tłum. 18-38. B. Zob. A. 67-78. Scarcity enhancement of desirability: The role of naive economic theories.. A. 1988. D. Pratkanis. Plenum 1980. Aby ocenić sposób przedstawienia amerykańskich mniejszości w podręcznikach historii. Selective inattention.. In a very different voice: Unmasking morał hypocńsy. M. że nazwa Kalifornia pochodzi od imienia czarnej królowej. Sagę 1980.. Fromkin. 3 C. M. D. The hostile media phenomenon: Biased perception and perceptions of media bias in cowerage of the Beirut Massacre. Logic and contemporary rhetoric: The use of reason in everyday lite. R. H. C. A Socio-Cognitive model ob attitude Structure and function. M. 12. ' K. Lynn. Academic Press 1989. R. 6 E. „American Journal of Public Health" 81. masz. Farąuhar. w: Advances in experimentalpsychology. C. Arizona State UnWersity. 1994.: M. E. J. D. Dipboye. 1214-1226. G. „Basic and Applied Social Psychology" 13. s. Maier. 174-175. R. 10 M. G.: Watching Channel One. . niepublikowany masz. A. H. A. 3 . Albany. niepublikowana rozprawa doktorska. t. Revisiting Wertheimer's seminars. Kahane. The attitude heuristic and selective fact Identification.. 906-914. Dinnerstein. A. s.). Boston.: Luchins. Processes in delay of gratification. R. 5 W. 263-266. A. Fried. B. Barnaby. „Journal of Personality and Social Psychology" 72. P. Karłowski. s. Bucknell University Press 1978. Addison-Wesley 1977. Vallone. A commodity theory analysis of consumer preferences for scarce products. s. s. Social psychology. CA. E. przyp. s.). The effects of scarcity of materiał and exclusivity of Information on industrial buyer perceived risk in piwoking a purchase decision. 1995. Ebbesen. Maier. C. s. Winslow. N. L. s. Adewole. Pratkarnis. s. zob. 3. L. Kobrynowicz. s. Speller. 7 6 29. 3 Podobne przykłady zob. R. A. Albany. J. Fallows. Pratkanis. Delacorte 1996. 1994. Freeman. 1992. S. R. A. Belmont. 9 Omówienie problemu łatwości angażowania się można znaleźć w pracy: G. Templeton. Effecls of supply and demand on ratings of objective value. 1995. C. Pratkanis. " P. Problem-solving discussions and conferences. Fromm. t. G. M. „Management science" 39. Wilson. 925-933. 2 1 P. E. 5. R. R. Social idenlily mainlenance prescriptions for piwenting groupthink: reducing identity protection and enhancing intellectual conflict. 42-60. w: Watching Channel One. s. D. A. M. Garden City. 1999. „Journal of Personality and Social Psychology" 49. Overcoming denial and increasing the intention to use condoms through the inductionof hypocńsy. Pratkanis. w: H. Scarcity effects on value: A quantitative revicw of commodity theory literaturę. Lynn. Whitney. L. „Organizational Dynamics" 6. F. Twayne 1989. Breaking the news. Turner. J. por. taką jak J. E. 1993. Unigueness: The human pursuit of differencesek. Snyder. s. Nobody wanted war. L. Farąuhar. „Psychology and Marketing" 8. H. Phantom choices: The effects of unavailable alternalives on decision making. Miller. D. E.). 1975. zob. N. Wiley 1952. University of California. 2 C. 1997. Comstock. De Vaney (red. D. The art of Russian cuisine. Pratkanis. Farąuhar. Fried. Dom Wydawniczy Rebis 1995. 1975. A commodity theory analysis of the effects ofage restrictions upon pornographic matcrials. Greenwald. Rush Limbaugh is a big fat idiot. R. Principles of human relations. t. J. Zimbardo. NY. 1335-1348. s. Rinehart and Winston 1937. New York. Jest to przykład ogólnej skłonności do używania własnej postawy jako heurystyki w procesie rozwiązywania problemów. Seuferling. Phantoms as psychological motWation: Evidence for compliance and reactance processes. Aronson. Aronson. Ross. Television in America.: A. A. Batson. L. Masłach. Mieć czy być?. White. 4 N. w: R. Morał hypocńsy: Appearing morał to oneself without being so. 78-84.

R. Backer. Tuchman. The effects of subliminal stimulation on drive level and brand . s. P. Canon. 16 G. New York. Reporters and officials: The organization and politics of newsmaking. Lippmann. Comstock (red. Self-confidence and selective exposure to Information. Shaffer. L. Conner. W. „BruTs Content" styczeń 2000. w: Media effects. H. M. 260-272. Murray. Commercial culture. Recent research on selectire exposure to information. 4 32. New York. Democracy without citizens. J. J. M. Zillman (red. The cargo-cult science of subliminal persuasion. New York. Erlbaum 1994. R. 8 D. Sagę 1992. Soviet news machinę.). Maltese. 14 Gaveling the deadbeats. s. NJ.: S. Pergamon 1988. DHEW Publication No. Sagę 1997. W. Steele. H. Pratkanis. Sesame Street revisked. Signet 1976. 33. Halpern. A. s. CA. A. New York. 92-95. Bogart. NJ . K. 95. 1992. 108-113. Ernst. Sopory. L. New York. Thousanf Oaks. News and World Report". . New York.).: A.) Hillsdale. 53-71. przyp. G. 13 P. Harcourt. s. Oxford University Press 1997. s. New York.The dam-plate orgy. 6 4 3 C. The social psychology of mass communication: An American perspective. NTC Business Books 1987. Chicago.. Oxford University Press 1995. Cousins. B. 5 A.). D. zob.: J. Signet 1973. Friedrich. Russell Sagę 1975. Przegląd zob. Children's television: The art. Fishman. G. 2 H. 23. HSM 72-9057. Englewood Cliffs. Nataler. takie jak głód czy pragnienie. New York. The early window. 6 R. CA. Kotler. Mendelsohn. P. Opis historii tego badania zob. R. A. Educational Testing Service 1970. 28-30. Key. Wadsworth 1992. The mega threat. H.). Coramon Courage 1994. 2 1 D. „Journalism Quarterly" 49. Free Press 1989. Boston. W. „Saturday Review". Więcej informacji zob. The age of manipu/ation. Tabkin. Mass behavior and community organization. J. A. Greenwald. Subliminal seduction. The captive press in the Third Reich. Chicago.groupthink by stimulating constructive conflict. A. Bogatz. Mickiewicz. Pratkanis. Quandrangle Books 1968. Breaking the news. Roberto. Princeton University Press 1964. Media sexploitation. Baseball or brickbats: A content analysis of community development. The first year of Sesame Street. O sposobach kontrolowania informacji przez amerykańskich prezydentów zob. How to argue and win every time.: przyp. masz. Are the Pentagon 's Gulf War rules here to stay?. Blackwell 1989. 9 R. R. „Public Opinion Quarterly" 37. s. MA. The social psychology of mass Communications: An American perspective. s. Bali. W. Martin's 1995. Propaganda in an open society: The Roosevelt administration and the media 1933-1941. Free Press 1978. B. K. Berkowitz (red. „Brill's Content" kwiecień 2000. w: States of mind: American and post-Soviet perspectives on contemporary issues in psychology. Jamieson. Stanford University Press 1964. E. Simon and Schuster 1996. K. 19. M. CA. Governraent Printing Office 1972. Academic Press 1986. 30-32. Key. Rubin. 8 S. s. że komunikaty podprogowe mogą wpływać na fizjologiczne popędy. CT. E. New York. E. J. NJ. D. Westport. Public opinion. Politics and television. w: Using conflict in organizations. G. Rogers. Voiskounsky (red. NJ. Campbell. By hwitation only. 766-779. „Public Opinion Quarterly" 11. 1992. B. 412-423. The interplay of influence. 83-96. Halper and Brothers 1946.: Backer. za: „Time".: D. E. Television content and young children's behavior. Sprafkin. Making local news. Monroe. DC. D. zwt. s. Bryant.do fuzji dochodzi w błyskawicznym tempie.: A. s. I. 1972. Heath 1973. W. 1971.). 20. Lang. 50-61. L. New York. New York. jak relacje