P. 1
Zarys Kariologii [red. D. Piątkowska]

Zarys Kariologii [red. D. Piątkowska]

5.0

|Views: 1,767|Likes:
Wydawca: zdeniu

More info:

Published by: zdeniu on Jan 07, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/07/2013

pdf

text

original

AUTORZY
prof. dr hab. med. Danuta Piątowska
*

dr n. med. Małgorzata Paul-Stalmaszczyk
*

dr n. med. Stefania Brauman-Furmanek
*

dr n. med. Piotr Ciesielski
*

dr n. med. Franciszek Szatko
*

lek. stom. Ewa Malenta-Markiewicz
*

lek. med., lek. stom. Jarosław Cynkier
*

lek. stom. Maciej Kuźmiński
*

lek. stom. Dariusz Borczyk

ZARYS KARIOLOGII
pod redakcją prof. dr hab. med. Danuty Piątowskiej

MED TOUR PRESS INTERNATIONAL Wydawnictwo Medyczne

REDAKTOR NACZELNY: dr n. med. Juliusz Minakowski

RECENZENT: prof. dr hab. Janina Stopa

REDAKCJA I KOREKTA: mgr Jadwiga Z. Zawadzka

REDAKTOR TECHNICZNY: Maciej Wołujewicz

PROJEKT OKŁADKI I STRON TYTUŁOWYCH: Maciej Wołujewicz

FOTOGRAFIA NA OKŁADCE: Poldent Sp. z o.o.

WYKONANIE RYCIN NA KOMPUTERZE: Sławomir Kolinka

© Copyright by Med Tour Press International Wydawnictwo Medyczne Warszawa 2002

ISBN 83-87717-15-0

SKŁAD I ŁAMANIE: EGRAF, ul. Wolska 45 DRUK I OPRAWA: Oficyna Drukarska WiP, Mszczonów

PRZEDMOWA
Minęły już ponad trzy lata od ukazania się na rynku wydawniczym „Kompen­ dium próchnicy zębów". W tym czasie nie zmieniła się etiologia próchnicy, lecz zmieniła się jej „filozofia". Obecnie rezygnuje się z leczenia wyłącznie objawowego na rzecz postępowania przyczynowego. Tendencja taka ma także swoje podłoże ekonomiczne, ponieważ znacznie taniej jest zapobiegać niż leczyć. Sytuacja ta oznacza również zmianę dotychczasowego sposobu myślenia stomatologów i pacjentów. Ci ostatni muszą zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności za stan swojego uzębienia, a stomatolodzy powinni uświadamiać pacjentom, że przestrzegając zasad profilaktyki nie są nieuchron­ nie skazani na utratę zębów. W krajach rozwiniętych, gdzie znacznie zmniejszyła się zapadalność na próchnicę, lekarze dentyści wspólnie z pacjen­ tami zapobiegają tej społecznej chorobie. W obecnej książce profilaktyce próchnicy poświęcono bardzo obszerny rozdział uwzględniający najnowsze techniki lakowania, lakierowania i metody PRR (ang. preventive resin restoration). Poszerzono również znacznie rozdział dotyczący epidemiologii próchnicy, dodając do niego ważniejsze wyniki badań socjomedycznych dotyczących tej choroby. Zwiększono także zakres wiedzy zawartej w rozdziale 8. Próchnica wtórna, zwracając uwagę na fakt, że naprawa wypełnienia jest — w porównaniu z jego wymianą — metodą znacznie bardziej oszczędzającą ząb. W rozdziale 12. Leczenie próchnicy zębów zawarto, po raz pierwszy, obszerny podrozdział dotyczący zasad opracowania ubytków pod wypełnienia adhezyjne. Do zespołu autorów dołączyli: dr n. med. Franciszek Szatko — wybitny specjalista w dziedzinie medycyny społecznej i organizacji ochrony zdrowia i lek. stom. Dariusz Borczyk — autor wielu prac z zakresu próchnicy wtórnej. „Zarys kariologii", podobnie jak „Kompendium próchnicy", adresowany jest do studentów, lekarzy specjalizujących się i lekarzy ogólnie prak­ tykujących, którzy pragną uzupełnić stan swojej wiedzy. Jako redaktor naukowy książki pragnę podziękować Autorom za trud włożony w obecną pracę, Wydawnictwu za zachętę do jej wykonania, a Czytelników gorąco proszę o wszelkie uwagi krytyczne. Łódź, lipiec 2002 Prof. dr hab. Danuta Piątowska

Dynamika próchnicy zębów 2.2. Warstwy ogniska próchnicowego w zębinie 7. . ognisk próchnicy ognisk próchnicy w szczelinach i bruzdach żującej zębów ognisk próchnicy na powierzchniach stycz­ 11 12 13 15 17 18 21 26 33 33 35 37 44 49 50 55 56 61 65 65 67 68 4. Rozpoznawanie 3. Warstwy ogniska próchnicowego w szkliwie 6. . Rola bakterii w powstawaniu próchnicy 1.1. Profilaktyka i leczenie .1. 5.3.1. Rozpoznawanie nych próchnicowego — Piotr Ciesielski .2.1. Rodzaje zębiny 6. Rola morfologii i budowy chemicznej twardych tkanek zęba w powstawaniu próchnicy 1. Ważniejsze wyniki badań socjomedycznych dotyczących próchnicy 3.3. .2. Socjoepidemiologiczne badania próchnicy — Franciszek Szatko.SPIS TREŚCI 1.4. Etiologia próchnicy cementu korzeniowego 7. Obraz kliniczny i mikroskopowy 7. Rola czasu w powstawaniu próchnicy 2.1. .2. . Próchnica szkliwa — Danuta Piątowska 5. Rola węglowodanów w powstawaniu próchnicy 1. Dariusz Borczyk . Rozpoznawanie na powierzchni 3.2. . 6. Próchnica cementu korzeniowego — Stefania Brauman-Furmanek 7.3.1. Podział kliniczny próchnicy zębów — Danuta Piątowska . Próchnica zębiny — Danuta Piątowska. Diagnostyka procesu 3. Etiologia próchnicy zębów — Danuta Piątowska 1. Danuta Piątowska 2.

Leczenie próchnicy wtórnej . . Zabezpieczanie powierzchni zębów warstwami izolacyjnymi 11. Testy ślinowe 9.1. Dariusz Borczyk 12. Zatrzymanie procesu próchnicowego 12. Leczenie próchnicy zębów — Ewa Malenta-Markiewicz. Diagnostyka próchnicy wtórnej 8.2. Funkcje śliny 9. .1. Narzędzia diagnostyczne 11..3. Remineralizacja szkliwa lub cementu korzeniowego . Narzędzia do wypełniania ubytków 11.7. Fluor .3.8. 71 72 77 78 83 84 87 88 90 91 9.2. . 11. 11. . Zapobieganie próchnicy wtórnej 8.5. Higiena jamy ustnej 10. Opracowanie ubytków pod amalgamat 12.2.4.1. 93 93 111 114 125 138 138 140 146 155 164 165 166 168 10. Składniki organiczne śliny 9. Narzędzia stomatologiczne — Maciej Kuźmiński 11.4. .3.8.. Narzędzia do opracowania wypełnień 11. . .. Narzędzia do zarabiania materiałów do wypełnień . 174 174 176 178 180 187 .6. Zaburzenia w wydzielaniu śliny 10. Klasyfikacja ubytków próchnicowych 12. .5.4. Inne narzędzia 12.1. Dariusz Borczyk 8. Dieta 10. Narzędzia do opracowania twardych tkanek zęba 11. Opracowanie ubytków pod wypełnienia adhezyjne .2.5. Narzędzia do odtwarzania brakujących ścian zęba . Składniki nieorganiczne śliny 9.3.1. Profilaktyka próchnicy — Małgorzata Pauł-Stalmaszczyk 10. ..3. Rola śliny w procesie próchnicowym — Małgorzata Paul-Stalmaszczyk 9. . Narzędzia do izolowania zębów od śliny i osuszania pola operacyjnego 11. Próchnica wtórna — Danuta Piątowska.2. . 12.4.

Technika wypełniania 200 200 211 14.1. Erozja 245 14.2. Ubytki niepróchnicowego pochodzenia — Stefania Brauman-Furmanek 243 14.1.3. Atrycja 243 14. Wypełnianie ubytków — Jarosław Cynkier 13. Materiały do wypełnień 13.13.2. Abrazja 250 Skorowidz 261 .

po której następuje rozkład części organicznych. może ulec zatrzymaniu na skutek procesów remineralizacyjnych. . ETIOLOGIA PRÓCHNICY ZĘBÓW Próchnica zębów jest chorobą twardych tkanek zęba. zębina i cement korzeniowy. Bakterie są zdolne do fermentacji węglowodanów. 1. wcześnie wykryta. Próchnicę charakteryzuje demineralizacja części nie­ organicznych zęba. takich jak sacharoza i glukoza. Głównym czynnikiem etiologicznym próchnicy zębów są bakterie płytki nazębnej.1. Z drugiej strony.Danuta Piątowska 1. Nieleczona prowadzi do stanów zapalnych miazgi i tkanek okołowierzcholkowych. takich jak szkliwo. co w konsekwencji prowadzi do produkcji kwasów Ryc. Schemat głównych czynników etiologicznych próchnicy (wg Konigd).

czyli adherencji do twardych tkanek jest w stanie „wychwycić" i „przyczepić" do swojej powierzchni bakterie. Na powierzchni szkliwa. lecz tylko 2% stanowi S. w swoich pionierskich doświadczeniach na szczurach wykazali. Błonka nabyta składa się głównie z glikoprotein pochodzenia ślinowego. zwana błonką nabytą. Tak różnorodny skład płytki nazębnej wyjaśnia fakt. że bakterie dostały się następnie do miotu. będącego w kontakcie ze śliną. Większość z nich to paciorkowce. Powtarzające się w czasie spadki pH mogą doprowadzić do demineralizacji podatnych na próchnicę twardych tkanek zęba. u wszystkich szczurów hodowanych w warunkach niejałowych i karmionych tą samą dietą próchnicotwórczą pojawiły się ubytki próchnicowe. które początkowo zasiedlają błonkę nabytą. W 1960 roku Keys „zakaził" jałowe szczury szczepem paciorkowców i stwierdził. w tej samej jamie ustnej. odkłada się najpierw bezbakteryjna. germ-free) dietą próchnicotwórczą. Jest silnie zespolona z powierzchnią zęba. Odwrotnie.i obniżenia w ciągu 1-3 minut pH płytki poniżej 5. Zgodnie z wynikami badań in vivo i in vitro płytka nazębna tworzy się już w kilka minut po oczyszczeniu zębów. który stał się wrażliwy na próchnicę. 1. są powierzchnie wolne od próchnicy. że bakterie są niezbędne do po­ wstania próchnicy zębów. że próchnica jest chorobą zakaźną i może być przenoszona z matki na potomstwo. . Dojrzała płytka nazębna składa się z mieszanej flory bakteryjnej wchodzącej w skład licznych małych ekosystemów. Badacze ci przez 150 dni karmili jałowe szczury (ang. Nałożenie się na siebie 4 czynników (ryc. mutans. stwierdzając brak próchnicy nawet w obrazie mikroskopowym. amorficzna błonka. Ściśle przylega do powierzchni zębów.1. a tuż obok.1) może wg Kóniga (1987) zapoczątkować proces próchnicowy. W ten sposób autor ten udowodnił. Rola bakterii w powstawaniu próchnicy W latach pięćdziesiątych Orłand. dlaczego w jednych miejscach występuje próchnica. w której w różnych miejscach zęba przeważają różne rodzaje bakterii. Mikroorganizmami. W ciągu kilku dni błonka nabyta staje się dojrzałą płytką nazębna. Dzięki wyjątkowej przyczepności. Płytka nazębna składa się głównie z bakterii i ich produktów. Keys i wsp. 1. są ziarniaki.

Pokarmy i napoje zawierające dużo cukru powodują szybki spadek pH płytki nazębnej do poziomu. 1.2). może utrzymywać pH płytki nazębnej na poziomie 5. stanowią matrycę (ang. zewnątrzkomórkowych polisacharydów.5. a najwyż­ sze na powierzchni zdrowego szkliwa. Dzięki tym właściwościom ułatwiają zlepianie się bakterii i tworzenie nowych warstw płytki nazębnej. będące głównie polimerami glukozy.. Wypływa stąd wniosek. ponieważ są zdolne do szybkiej produkcji kwasów z węglowodanów. szczególnie przy zmniejszonej ilości śliny. co związane jest z procesem wymywania kwasów z płytki przez ślinę i jej działaniem buforowym. a ponadto mają właściwość syntezy z diety lepkich.0 (tzw. matrix) płytki nazębnej. Stąd wniosek. które ułatwiają przyczepianie się tych bakterii do powierzchni zębów. a następnie jej pH wraca do poziomu pH 6. niektóre szczepy Lactobacillus i Actinomyces. wyższe w próchnicy zatrzymanej. że bakteriami odgrywającymi najbardziej znaczącą rolę w powstawaniu próch­ nicy są szczepy Streptococcus mutans. najniższe wartości pH płytki nazębnej występują po płukaniu 10% sacharozą „aktyw­ nych" ubytków próchnicowych. że częste spożywanie cukrów. 1. co w konsekwencji doprowadza do demineralizacji twardych tkanek zęba. Są lepkie i mają konsystencję żelatyny. Doświadczalnie wykazano. że . Polisacharydy glukan i fruktan. Rola węglowodanów w powstawaniu próchnicy Wiemy już. Bezpośrednią zależność zmniejszania pH płytki nazębnej od koncentracji kwasu i stanu twardych tkanek zęba wykazał w 1944 roku w swym klasycznym doświadczeniu Stephan. Płytka pozostaje „kwaśna" przez okres 30-60 minut. że węglowodany są niezbędne w diecie do zapoczątkowania przez bakterie demineralizacji twardych tkanek zęba. Jak wynika z tego doświadczenia (ryc. Ponadto w 1985 roku zostało udowodnione przez Mundorffa i wsp. pH krytyczne).2. że niewłaściwa dieta w postaci nadmiernego i częstego spożywania węglowodanów jest najbardziej szkodliwa dla osób z „aktywnym" procesem próchnicowym.Dalsze badania przeprowadzone na zwierzętach jałowych udowodniły. że Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus są próchnicotwórcze. który może spowodować demineralizację szkliwa.

banany. pokarmy zwykle uważane za „bezpieczne dla zębów". Stąd wniosek. że zdolność do jej powstania nie zależy wyłącznie od zawartości węglowodanów w diecie. Mimo że wszystkie węglowodany ulegające fermentacji mają swój udział w rozwoju próchnicy. jest słabszy. Munksgaard. 1. Fejerskova: Textbook of Clinical Cariology. próchnicą przewlekłą i próchnicą aktywną (za zgodą prof. .10 20 40 czas (min) 60 Ryc. rodzynki. z przeprowadzonych w ostatnich latach badań porów­ nujących zdolność poszczególnych pokarmów do wywoływania próchnicy wynika. że sacharoza stanowi najlepszy substrat dla bakterii.2. laktoza. Copenhagen 1996). Najmniej szkodliwa jest skrobia. frytki mogą także przyczyniać się do rozwoju próchnicy. takie jak musli. Potencjał próchnicotwórczy innych cukrów. O. ponieważ nie jest całkowicie rozkładana w jamie ustnej. maltoza. Trzeba także wziąć pod uwagę wpływ innych czynników. takich jak częstotliwość przyjmowania pokarmów oraz czas ich przebywania w jamie ustnej. fruktoza. Krzywe Stephana — wykresy pH otrzymane po płukaniu jamy ustnej sacharozą przez 14-latków ze zdrowymi zębami. takich jak glukoza. Synteza zewnątrzkomórkowych polisacharydów przez bakterie próchnicotwórcze przebiega najszybciej w przypadku sacharozy.

w których płytka gromadzi się często i obficie. głównie fosforanu wapnia w postaci dwuhydroksyapatytu Ca10(PO4)6(OH)2 oraz 4% substancji organicznych i wody. . Dostarczenie organizmowi w tym okresie życia wszystkich potrzebnych składników budulcowych. że płytka bakteryjna jest głównym „sprawcą" próchnicy. a organiczna wraz z wodą 55%.4).1. Odporność tkanek zęba na próchnicę zależy także od ilościowego stosunku związków organicznych do nieorganicznych. która rozpoczyna się w pierwszych tygodniach życia płodowego. Szkliwo składa się z 96% związków nieorganicznych. Powierzchnie szkliwa w okolicy przyszyjkowej wszystkich zębów (ki. 1. Rola morfologii i budowy chemicznej twardych tkanek zęba w powstawaniu próchnicy Ze względu na fakt. a kończy około 12-13 roku życia (bez uwzględnienia odontogenezy zębów mądrości). 2. V wg Blacka) (ryc. Powierzchnie zębów przylegających do ruchomych i stałych uzupełnień protetycznych. że zęby mające prawidłową budowę oraz właściwy stopień mineralizacji są bardziej odporne na próchnicę.3). takich jak białka. D3. C. wszystkie miejsca na powierzchni zębów. natomiast organiczne (wraz z wodą) 50-55%. Dołki i bruzdy na powierzchniach żujących zębów trzonowych i przedtrzonowych. W zębinie ta sama część nieorganiczna wynosi 45%. 6. W cemencie korzeniowym substancje nieorganiczne stanowią 45-50%. Powierzchnie styczne wszystkich zębów (ki. Struktura twardych i miękkich tkanek zęba kształtuje się podczas odontogenezy. Brzegi ubytków próchnicowych wypełnionych z niedomiarem lub nadmiarem (wypełnienia nawisające). II. powierzchniach policzkowych i językowych trzonowców oraz powierzchniach językowych siekaczy (ki.5. Do miejsc takich należą: 1. 1. . III i IV wg Blacka) (ryc. I wg Blacka). Liczne badania naukowe wykazały. 3. witaminy A. (C^Odkryte powierzchnie cementu korzeniowego u pacjentów z chorobami przyzębia.3. są miejscami narażonymi na próchnicę.

Wynosi on 0. powietrze. bez występowania szkliwa plamkowego. Jego znaczenie dla zapobiegania próchnicy odkryto przypadkowo w Ameryce Północnej w 1910 roku. Próchnica ostra (aktywna) w okolicy przyszyjkowej zębów przednich.Ryc.0 mg fluoru na 1 litr wody. Badania prowadzone od tego czasu zarówno w Stanach. 1. przy którym uzębienie cechuje się odpornością na próchnicę.4. 114). fosfor.3. gleba) oraz w twardych tkankach zęba i ślinie w wyniku działania różnych mechanizmów wywiera wpływ przeciwpróchnicowy (patrz roz­ dział 10. wapń. optymalnego poziomu fluoru w wodzie pitnej. pozwoliły na określenie tzw. stanowi warunek powstania prawidłowej struktury zęba. . Z pierwiastków śladowych na największą uwagę zasługuje fluor. Próchnica powierzchni stycznych zębów przednich. 1. Optymalne stężenie fluoru w środowisku (woda. pierwiastki śladowe. Ryc. Profilaktyka próchnicy — Fluor. str. jak i w Europie.8-1.

jeśli wystąpi kserostomia. Piśmiennictwo — patrz rozdział 6. który nie rozdrabnia się tak łatwo. Rola czasu w powstawaniu próchnicy Potencjalna zdolność pokarmów i napojów do wywoływania próchnicy ma także związek z czasem. że w przeci­ wieństwie do powszechnej opinii pokarmy „lepkie". Pokarmy przebywające dłużej w jamie ustnej uważane są za bardziej niebezpieczne. W procesie próchnicowym występują zmienione okresy destrukcji i na­ prawy twardych tkanek zęba. takie jak coca-cola. kilku lat lub wcale. takie jak czekolada. że czekolada zawiera rozpuszczalne cukry. w przypadku naświetlania gruczołów ślinowych z powodu choroby nowotworowej. Szczególnie niebezpieczne dla zębów są „soft drinki".4. Badania przeprowadzone w 1991 roku przez Bibby'ego wskazują. Sprite itp. które są wymywane przez ślinę szybciej niż chleb. w których oceniano wpływ pokarmów na pH szkliwa wykazały. Można to wytłumaczyć faktem.1. str. są usuwane ze śliną szybciej niż chleb czy rodzynki. Przy obecności wystarczającej ilości śliny próchnica rozwija się w ciągu kilku miesięcy. . Fanta. proces próchnicowy postępuje bardzo szybko. przez jaki utrzymują się one w jamie ustnej. że płyny uważane za szybko wy my walne z jamy ustnej w rzeczywistości powodują utrzymywanie się niskiego pH przez długi czas. Ponadto badania. Odwrotnie. np. 64.

1). Standardy wiekowe stosowane w epidemiologicznych badaniach jamy ustnej wynikają z fizjologicznych przemian. SOCJOEPIDEMIOLOGICZNE BADANIA PRÓCHNICY Podstawowym źródłem informacji o zapadalności na próchnicę zębów i jej przebiegu są wyniki badań klinicznych prowadzone co kilka-kilkanaście lat na dobranych losowo osobach w następujących — wg kryteriów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) — grupach i przedziałach wiekowych: 6. jak: choroba niedokrwienna serca. 18. jakie obserwujemy w populacji polskiej? • jakie działania profilaktyczne (programy zdrowotne). populacja na obszarze województwa czy kraju lub zbiorowość w układzie międzynarodowym. powodujące spek­ takularne zmniejszenie zapadalności na próchnicę obserwowane w kra­ jach rozwiniętych. 2. Zarówno wyniki badań epidemiologicz­ nych respektujące standardy wiekowe. Wyniki badań socjoepidemiologicznych wskazują. mogą być przyjęte w Polsce? Cywilizacyjny charakter próchnicy zębów upoważnia do skorzystania z uniwersalnego schematu analizy przyczynowo-skutkowej stosowanej do oceny takich schorzeń społecznych. dają odpowiedzi na pytania o dużej użyteczności praktycznej. nowotwory. jaką może być: klasa szkolna.Franciszek Szatko. leczeniu endodontycznemu w sytuacji tak dużego zapotrzebowania. określające stan i potrze­ by zdrowotne w zakresie jamy ustnej. jak i ujednolicone techniki badań klinicznych umożliwiają prowadzenie okresowej analizy dynamiki zapadalno­ ści i przebiegu próchnicy w dowolnej zbiorowości. Wyniki badań prowadzone na dużych populacjach. 12. od 35 do 44 oraz od 65 do 74 lat. że zapadalność i prze­ bieg próchnicy aż w około 70% są determinowane przez czynniki bądź . jakie następują po sobie w ukła­ dzie stomatognatycznym jednostki.: • jakie jest w danej populacji zapotrzebowanie na określonego rodzaju opiekę stomatologiczną? • jaką rangę ważności powinno się nadać w ramach szkolenia przedi podyplomowego np. cukrzyca insulinoniezależna itd. (ryc. np. alergie. Danuta Piątowska 2.

. jak styl życia i uwarunkowania środowiskowe (ryc. Zespól uwarunkowań stanu zdrowia człowieka w odniesieniu do próchnicy zębów (na podstawie: Blum HL: Planing for health development and application of social change theory. np. Jeszcze mniejszy udział utożsamiany jest z czynnikami genetycznymi wpływającymi na próchnicę. WHO określiła dla krajów europejskich następujące cele zdrowotne. a z drugiej —jego wykształcenie (poziom świadomości zdrowotnej). azjatyckich czy Ameryki Południowej w zetknięciu z niekorzystnymi elementami zachodnio­ europejskiego stylu życia gwałtownie się zwiększa w bardzo krótkim czasie. 15%) procent (ryc. z jednej strony. Lalond 1978). dotychczasowe postawy i wzorce zachowań zdrowotnych. . postrzegany stan zdrowia jego uzębienia. Informacje prezentowane na rycinie 2. jakie miały być osiągnięte do minionego 2000 roku: — 50% dzieci 6-letnich powinno być wolnych od próchnicy. 2. jaki obserwuje się w czasie zaledwie jednego pokolenia.1). Humań Sciences Press N. jakie należy zastosować u danego pacjenta biorąc pod uwagę. 2.1.Styl życia (wzorce zachowań w odniesieniu do narządu żucia) 35% Ryc. 2. zapadalność na próchnicę emigrantów i ich dzieci z krajów afrykańskich. któremu przyszło żyć w nowych uwarun­ kowaniach społeczno-ekonomicznych i kulturowych. — wartość wskaźnika PUWZ w grupie uczniów 12-letnich powinna być mniejsza niż 3. J. środowi­ sko bytowania (miasto lub wieś). Wpływ działalności leczniczej świadczonej przez stomatologa — gdy już wystąpią nieodwracalne zmiany — wśród wszystkich czynników warun­ kujących powstanie i przebieg próchnicy jest szacowany zaledwie na kilkanaś­ cie (ok. Może o tym świadczyć bardzo zmienny obraz kliniczny uzębienia (polepszenie lub pogorszenie).1 wskazują na konkretne procedury profilaktyczne i motywacyjne. zjawiska o charakterze pozamedycznym. pozycję ekonomiczną.1).

/10000 ludności).7 stom. że w polskim modelu opieki stomatologicznej żaden z wymienionych celów nie został osiągnięty. .— co najmniej 85% młodzieży w 18 roku życia powinno mieć pełne uzębienie naturalne. ekonomiczne.in. Z wielkim niepokojem należy zauważyć. np. a cele odnoszące się do dzieci 6-letnich zostały zrealizowane zaledwie w 12%. poprawnie wypełnionych (W) i usuniętych z powodu próchnicy (U). dzieci w konkretnej szkole. organizacyjne i kulturowe (ryc. i porównania efektów jego leczenia z wynikami osiągniętymi przez innych stomatologów.1). — o 25% powinien być zredukowany odsetek osób bezzębnych w wieku od 65 do 74 lat. — o 50% powinien być zredukowany odsetek osób bezzębnych w prze­ dziale wiekowym od 35 do 44 lat (podstawa szacunku 1982 rok). usunięty. Wartości zaś ilorazu poszczególnych składowych nazy­ wane wskaźnikiem efektywności leczenia — mogą być wykorzystane m. do oceny pracy indywidualnego stomatologa sprawującego opiekę nad określoną populacją. Dalsza analiza struktury poszczególnych elementów tego rodzaju wskaźnika czy pochodnego — odnoszącego się do liczby powierzchni dotkniętych próchnicą (PUWP) — dostarcza informacji o losach poszczegól­ nych zębów dotkniętych próchnicą: ząb wypełniony. Ten obraz epidemiologiczny potwierdza wcześniej prezentowane twier­ dzenie.2. że nie liczba stomatologów decyduje w głównej mierze o po­ strzeganych efektach zdrowotnych (Polska ma jeden z wyższych wskaźników nasycenia stomatologami 4. Sumaryczna wartość wskaźnika PUWZ określa zapadalność na próchnicę (intensywność próchnicy) w odniesieniu do populacji jednorodnej wiekowo lub jednostki. z aktywną próchnicą. W celu zobrazowania stanu i potrzeb zdrowotnych stwierdzanych w badaniu klinicznym epidemiologia stomatologiczna posługuje się ujednoliconymi w skali światowej wskaźnikami o charakterze ilościowym. ale szeroko rozumiane uwarunkowania społeczne. Wysoki wskaźnik ekstrakcji zębów w populacji dzieci i młodzieży szkolnej w wyniku nie­ pomyślnego leczenia U/W endodontycznego jest jednoznacznie złym mier­ nikiem kwalifikacji zawodowych stomatologa. Wskaźnik PUWZ (DMFT) określa liczbę zębów stałych dotkniętych próchnicą (P).

1. Natomiast stan zdrowotny jamy ustnej mieszkańców tych krajów. a które współcześnie są określane jako wysoko rozwinięte. a nawet kilkunastokrotnie lepszy stan zdrowotny jamy ustnej w porównaniu z tym.2). USA).2). 2. Szacunkowa dynamika zapadalności na próchnicę wśród 12-letnich uczniów w ciągu XX wieku. Szatko: Społeczne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej 2001). do końca XX wieku osiągnęły kilku-. XX wieku. Kraje.1. Stan i dynamika próchnicy zębów w społeczeństwie polskim Korzystając z przedstawionych na wstępie ujednoliconych technik w Polsce przeprowadzono stomatologiczne badania socjoepidemiologiczne na dużych . Afryki i Ameryki Południowej (ryc.2. Kanada. 2. Kraje Europy Środkowej Polska Kraje rozwijające się Kraje rozwinięte XIX W. Odpowiedzią na ten stan rzeczy było podejmowanie i konsekwentna realizacja przez te kraje programów profilaktycznych i leczniczych. (Na podstawie F.2. że do piątej dekady minionego wieku najlepszy stan zdrowotny jamy ustnej obserwowano wśród ludności zamieszkującej głównie kraje Azji.-50. 2.1. jaki obserwujemy w grupie państw rozwijających się oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej (ryc. aby osiągnąć najniższy poziom w latach 40. 1920 1930 1950 1960 1970 1980 1992 2000 Lata Ryc. które w ciągu kilku dziesięcioleci dowiodły swojej skuteczności. które przeżywały okres rozwoju cywilizacyjnego zapoczątkowany w II połowie XIX wieku (większość krajów europejskich. które w latach 40. Dynamika próchnicy zębów Wyniki badań epidemiologicznych pokazują. 2. systematycznie się pogarszał.-60. ubiegłego stulecia można było określić jako intensywnie rozwijające się.

• 1997-2002 — w ramach Ogólnokrajowego Monitoringu Stanu Zdrowot­ nego Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań prowadzone są badania w po­ szczególnych kategoriach wiekowych wg obowiązującego w krajach Unii Europejskiej programu ORATEL (Telematic System for Quality Assurance in Orał Health Care).1%). 1999 i 2001 na próbach losowych z poszczególnych województw (ryc.in. wartość podstawowego wskaźnika stosowanego do oceny intensywności próchnicy w tym przedziale wieku. że cel zdrowotny określony przez WHO dla tej grupy wiekowej na 2000 rok (50% dzieci wolnych od próchnicy) w polskiej populacji dzieci przedszkolnych jest realizowany w alarmująco niskim odsetku. Cel monitoringu jest utożsamiany z odpowiedzią na pytania: • jaki jest stan zdrowotny jamy ustnej społeczeństwa polskiego? • jakie są przyczyny stwierdzonego w badaniu klinicznym niezadowalają­ cego stanu zdrowotnego jamy ustnej w poszczególnych kategoriach wiekowych? • jakie należy podjąć działania usprawniające w obecnie funkcjonującym w Polsce systemie opieki stomatologicznej? Intensywność próchnicy w grupie dzieci 6-letnich Badania dzieci 6-letnich prowadzono w Polsce m. Wskaźnik ten informuje o zapadalności na próchnicę. 2. w latach 1997. W badaniach prowadzonych również pod patronatem WHO uczestniczyło 7 krajów. . prowadzone na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.(po około 1000 osób w każdym przedziale wiekowym) losowo dobranych próbach. utrzymuje się na bardzo niskim poziomie (średnia wartość procentowa dla kraju 12. które nie ma ani jednego zęba z aktywną próchnicą. Patronat — Kwatera Główna WHO. zęba usuniętego z powodu próchnicy ani nawet poprawnie wypełnionego ubytku próchnicowego. Zgodnie z przyjętą definicją za wolne od próchnicy uważa się takie dziecko. W badaniach uczestniczyło 9 krajów.3). Należy zauważyć. Jak wynika z wykresu. tj. odsetek dzieci wolnych od próchnicy. • 1990 — Krajowe Badanie Rozpoznawcze w Zakresie Jamy Ustnej. Badania wykonywano w latach: • 1979 — pierwszy etap międzynarodowych badań porównawczych nad systemami opieki stomatologicznej. • 1989 — drugi etap międzynarodowych badań porównawczych nad efektywnością opieki stomatologicznej.

7 3.2 Wieś 4.8 nie 2.1 dziećmi w polskim systemie opieki Chłopcy 3.8 3.6 Niską skuteczność opieki nad 4.4.0 3. Z informacji prezen­ towanych w tabeli 2.7 4.3 4. że zapadalność na próchnicę wśród polskich dzieci 12-letnich systematycznie — aczkolwiek bardzo powoli.25 i Ryc.6 stomatologicznej potwierdza rów­ Dziewczynki 4. że od kilkudziesięciu lat wartość ta utrzymuje się na jednakowo niskim poziomie (w grupie dzieci 12-letnich nie więcej niż 57% zębów dotkniętych próchnicą jest poprawnie wypełnio­ Tabela 2.1 nych.0 4.1. Analiza dynamiki tak ważnej składowej wskaźnika PUWZ.0 nież wykres zamieszczony na ryci­ 4. 2.2 wynika. Odsetki dzieci 6-letnich wolnych od próchnicy w poszczególnych województwach przy średniej wartości procentowej dla kraju 12. Wśród rówieśników z krajów 12-letnich z uwzględnieniem1997-2001 kania i płci w latach rozwiniętych wartość wskaźnika le­ PUWZ czenia zachowawczego oscyluje 1997 1999 2000 2001 wokół 90%. nieporównywalnie wolniej niż w krajach rozwiniętych — obniża się.7 3.1 oraz na rycinie 2.0 4. jaką jest liczba zębów wypełnionych (W).8 3.6 3.3. z którego wynika. bez objawów próchnicy wtór­ Średnie wartości wskaźnika PUWZ u dzieci miejsca zamiesz­ nej). wskazuje.0 3.0 Ogółem 4.2 4.0 4. Miasto 3. że zaled- . Próchnica zębów w grupie dzieci 12-letnich Największe zainteresowanie epidemiologów zajmujących się problematyką próchnicy koncentruje się na grupie dzieci 12-letnich.

2 Średnie wartości wskaźnika PUWZ i jego składowych stały.6 68.0 2. Porównując te informacje z założeniami celu zdrowotnego przyjętego przez WHO na rok 2000 dla dzieci 12-letnich (wartość wskaźnika PUWZ nie większa niż 3) można stwierdzić.6 miasto/wieś 7. . Rok badania 2001 osiągnięcia w 2000 roku.9 nych próchnicą zębów zo­ Małe 0.0 4. Próchnica zębów w populacji młodzieży 18-letniej Wyniki badań epidemiologicznych młodzieży 18-letniej wskazują. PUWZ PZ UZ wz PW U Równie niekorzystna jest + sytuacja w zakresie lecze­ 0.3) zaatakowanych próchnicą (tab. Odsetek ten jest po­ u młodzieży w wieku 18 lat z uwzględnieniem płci nad dwukrotnie wyższy od i miejsca zamieszkania.1 nia próchnicy — tylko 7.1 5.5 4.3 64. 2. że statystyczny przedstawiciel tej grupy wiekowej ma ponad 7 zębów (7.0 1.3 5.4 2.2 4. że tylko mniej niż połowa polskich dzieci spełnia to kryterium zdrowotne.3 2.5 7.4 7.0 nych.3 63.0 stało poprawnie wyleczo­ Ogółem 0.0 72.2).5 Kobiety 71. Wskaźnik leczenia próchnicy przyjętego przez WHO do w procentach.wie u 43-48% dzieci 12-letnich liczba zębów dotkniętych próchnicą i jej skutkami nie przekroczyła wartości 3. Około 38% tej populacji młodzieży ma już usunięty z powodu próch­ nicy co najmniej jeden ząb Tabela 2.9 2.5 Mężczyźni 6.7 0.1 68% spośród zaatakowa­ Miasto 0.

3 5.4 62.3 2.3% w środowisku miejskim).6 5.0 Miasto próchnicę równie niepokojący 67. Bezzębie stwierdzono u 1.5 9.5 75.7% osób (tab.2 2.2 Kobiety 20.9 10.0 Kobiety była zachowana u 70.4).3 2.8% w środowisku wiejskim i 0. Wskaźnik leczenia próchnicy w procentach.9 jest fakt. .7 698 populacji.0 17.6% badanej populacji (2.Próchnica zębów wśród osób w wieku od 35 do 44 lat Jak wynika z tabeli 2.2 3.3 69. u statystycznego Polaka w tym przedziale wieku stwierdza się ponad 19 zębów Tabela 2. 2.2 2.1 3 i 4 dekady życia z powodu 10.0 6. PUWZ PZ UZ wz Oprócz zapadalności na 19.1% badanej Ogoleni 242 34. że funkcja żucia jest zachowana osób zbadanych n % wtedy. Tabela 2.3 dotkniętych próchnicą lub/i Średnie wartości wskaźnika PUWZ i jego składowych w grupie wiekowej od 35 do 44 lat z uwzględnieniem płci jej skutkami.7 ralnych lub sztucznych — zębów.4 Drugim elementem stanu zdrowia Liczebność i odsetek osób bezzębnych na pod­ jamy ustnej osób w wieku emery­ stawie środowiska zamieszkania i płci (przedział talnym jest utrzymanie funkcji żu­ wiekowy od 65 do 74 lat).4 73.2 (tab. a niemal 3 dalsze zęby mają ubytek z aktywną próchnicą.6 7. gdy u badanej osoby stwier­ Miasto 255 82 32.2 7. W tym przedziale wiekowym stwierdzono bezzębie u 34.8 Wieś 19.2 dza się kontakt zwarciowy co naj­ 186 58 31.5 3.5 Mężczyźni Zgodnie z tą definicją funkcja żucia 400 148 37. W opisanych badaniach przyję­ Liczba Osoby bezzębne to.2 Małe miasto 18.2 Ogółem bów.3 próchnicy usunięto aż 10 zę­ 19. 298 94 31.0 9.3). Sumaryczna wa­ rtość wskaźnika PUWZ w tej i miejsca zamieszkania.7 60.8 9.3.2 Małe miasto mniej 20 przeciwstawnych — natu­ Wieś 257 102 39. że statystycznemu 10. Stan uzębienia u osób w wieku emerytalnym od 65 do 74 lat Ostatnie wyniki badań epidemiologicznych w grupie emerytalnej pochodzą z 1998 roku. Rok badania 1998 cia.0 Polakowi na przełomie Mężczyźni 4. 2. Rok badania 1998 grupie wiekowej wynosi 19.

Uzupełnieniem obrazu klinicznego uzębienia osób w wieku emerytalnym jest średnia liczba zachowanych zębów naturalnych.4 zęba dotkniętego próchnicą lub jej skutkami (jest to wartość wskaźnika PUW + puw). 2. określana w głównej mierze przez próchnicę zębów.2. • kobiety charakteryzują się pozytywniejszymi niż mężczyźni/chłopcy wzorcami zachowań zdrowotnych (większa zgłaszalność do stomatologa. ekonomicznymi. na terytorium Stanów Zjednoczonych oscylują wokół liczby 16. Polskie dzieci w wieku 6-7 lat mają średnio 5. Zjawisko zapadalności na próchnicę charakteryzuje się dużą zmiennością. usunięcie zęba) są silnie determinowane przez czynniki środowiska zamieszkania. W polskiej populacji osób w tym wieku przyjmuje ona wartość 4. a w Japonii 12. Wyniki podobnych badań prowadzo­ nych np. • intensywność próchnicy i jej dalsze losy (wypełnienie ubytku. podczas gdy u ich . Natężenie takich negatywnych wskaźników. społeczeństwa polskiego we wszystkich grupach wiekowych utrzymuje się od wielu lat na niemal jednakowo niskim lub bardzo niskim poziomie. zdecydowanie większy odsetek zębów wypełnionych. lepsza higiena jamy ustnej). jest istotnie większe w środowisku wiejskim. ewidentnie mniej­ sza liczba zębów usuniętych. Ważniejsze wyniki badań socjomedycznych dotyczących próchnicy Wyniki badań socjomedycznych objaśniają związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy występowaniem próchnicy a wieloma czynnikami społecznymi. organizacyjnymi i kulturowymi przyczyniającymi się do jej powstania i przebiegu. liczba zębów z czynną próchnicą czy wskaźnik leczenia. * Dane epidemiologiczne pozyskane podczas badań prowadzonych w Polsce upoważniają do wyciągnięcia dodatkowych wniosków: • zapadalność na próchnicę kobiet/dziewcząt jest wyższa niż u mężczyzn. • kondycja zdrowotna narządu żucia.9. jak liczba usuniętych zębów.

które ilustruje rycina 2. w Republice Środkowej Afryki w 1974 roku PUWZ wynosił 0.5. kraj pobudzony gospodarczo i kraj rozwijający się). Przy zastosowaniu podziału na trzy kategorie krajów: rozwinięte. a w 1996 5. W krajach pobudzonych gospodarczo — grupie usytuowanej umownie pomiędzy krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi — do których oprócz Polski można zaliczyć większość krajów Europy Środkowej (Czechy. np. obecnie kształtuje się na poziomie 1. rozwijające się i kategorię pośrednią. a w 1990 roku już 1. W 1973 roku w Norwegii wskaźnik PUW dla dzieci w wieku 12 lat wynosił aż 8. jest teraz bardzo niska — na poziomie 1-2 zębów.rówieśników z krajów skandynawskich bądź z innych krajów rozwiniętych cywilizacyjnie obserwuje się średnio zaledwie 1-2 zęby dotknięte tą patologią. stan zdrowotny jamy ustnej od kilkunastu lat utrzymuje się.7.0 zębów. Dynamika zapadalności na próchnicę wśród uczniów 12-letnich w krajach reprezen­ tujących trzy kategorie rozwoju cywilizacyjnego (kraj rozwinięty cywilizacyjnie. Ryc. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat daje się zaobserwować tendencja niewielkiego. w grupie dzieci 12-letnich. Typowy dla krajów rozwijających się obraz pogarszania się stanu zdrowot­ nego jamy ustnej występuje w większości krajów Azji.8 zęba. Węgry. Jest to jednak tendencja bardzo słaba: w ciągu jednego dziesięciolecia zapadalność mierzona wskaźnikiem PUWZ w grupie uczniów 12-letnich zmniejsza się zaledwie o 1 ząb. Na szczególną uwagę zasługuje fakt. a nawet wyższa.2. przed 20-40 laty była ona równie wysoka jak obecnie w Polsce. aczkolwiek systematycznego zmniejszania się zapadalności na próchnicę zębów. 2. mamy do czynienia z różnicami w dynamice stanu zdrowotnego jamy ustnej. .5. Afryki i Ameryki Południowej.4 zęba. Przykładowo wskaźnik PUWZ dla 12-letnich uczniów w Chinach w 1982 roku wynosił 0. Bułgarię). iż dynamika ta ma różny przebieg w zależności od stopnia rozwoju cywiliza­ cyjnego danego kraju. w których zapadalność na próchnicę.2. na zdecydowanie niezadowalającym poziomie. Słowa­ cję. Retrospektywna analiza dynamiki stanu zdrowotnego jamy ustnej wykazuje. według kryteriów WHO. że w krajach. do której również należy Polska.

w grupie uczniów 12-letnich przekroczenie wartości PUW o 7 zębów. Nowa Zelandia). w których wydatki na służbę zdrowia wynosiły 8-10% produktu krajowego brutto (PKB). pieczywa.in.Rozwój gospodarczy. na gwałtowny wzrost zapadal­ ności na próchnicę. jaki dokonywał się przed kilkudziesięcioma laty w obecnie rozwiniętych krajach.5-4. wpłynął m. W polskim systemie opieki stomatologicznej działania profilaktyczne nie mają ogólnokrajowego charakteru zinstytucjonalizowanych wieloletnich pro­ gramów. gdzie stan zdrowotny jamy ustnej utrzymuje się na niskim poziomie. powodując np. Kanada). W sferze organizacyjnej i edukacyjnej stomatologiczne programy pro­ zdrowotne zostały zorientowane przede wszystkim na racjonalne wykorzy­ stanie zasobów osobowych. soków (Francja. • podawanie preparatów fluoru w ramach tzw. na przykład włączanie prostych. Hiszpania). Austria. • suplementacja związkami fluoru produktów spożywczych: soli kuchen­ nej. Szwajcaria. W Polsce i krajach Europy Środkowej. skutecznie ograniczających zapadalność i łagodzących przebieg procesu próchnicy. począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku w krajach rozwiniętych cywilizacyjnie wdrożono szereg programów prozdrowotnych. wydatki te stanowią zaledwie 3. choć czasochłon­ nych zabiegów stomatologicznych do obowiązków pielęgniarki dentystycznej (Nowa Zelandia. Austria. charak­ terystycznymi dla grup szczególnej troski (wszystkie kraje rozwinięte). oraz na okresową kontrolę stanu zdrowotnego jamy ustnej. wody mineralnej. • wprowadzanie substytutów cukru. Australia). Większość z nich po kolejnych modyfikacjach funkcjonuje do dnia dzisiejszego: • fluorkowanie wody pitnej (USA. Programy prozdrowotne ukierunkowane na poprawę stanu . Reagując na tę sytuację. Kanada. Niemcy. połączoną z przekazywaniem pacjentom racjonalnych wzorów zachowań zdrowotnych — przypominanie o terminie wizyty kontrolnej (recall system — w krajach skandynawskich). • objęcie dzieci i młodzieży do 16-18 roku życia kompleksowymi działaniami profilaktyczno-leczniczymi w zakresie stomatologii. doraźnemu zaangażowaniu pojedynczych osób (akcje). ksylitolu (kraje skandynawskie. USA. • pełna dostępność past zawierających związki fluoru i preparatów kariostatycznych oraz urządzeń do utrzymania higieny jamy ustnej.5% PKB. mleka. Czechy). metody tabletkowej (Niem­ cy. np. Zdecydowana poprawa stanu zdrowotnego jamy ustnej nastąpiła w krajach. lecz są przedsięwzięciami krótkoterminowymi i funkcjonującymi dzięki osobistemu. • lakowanie i lakierowanie zębów (wszystkie kraje rozwinięte).

zdrowotnego jamy ustnej były i są konsekwentnie realizowane i udoskonalane tylko w krajach o wysokim poziomie rozwoju ekonomicznego. posiadanie „swojego" stomatologa. Jeśli korzystają oni z sektora prywatnego. a zwłaszcza przebieg większości schorzeń cywilizacyjnych. nowotwory czy próchnica zębów. zgłaszalność na badania okresowe. niska świadomość zdrowotna jednostki + bariera ekonomi­ czna) bardzo wyraźnie koreluje z takimi negatywnymi zachowaniami. między innymi dzięki ujednoliconemu systemowi ubezpieczeń zdrowotnych (w tym stomatologicznych) i podobnemu stylowi życia mieszkańców miast i wsi. Większość z tych czynników rozpatrywana pojedynczo nie wykazuje silnego i bezpośredniego wpływu na stan zdrowotny jamy ustnej. a na wsi zaledwie 12%). otrzymują pełną rekompensatę (częściową w przypadku ponadstandardowych usług ortodontycznych). W licznych badaniach stwierdzono silne związki pomiędzy cechami osób badanych a określonymi parametrami stanu zdrowotnego jamy ustnej (wykształcenie. Norwegii. Powstanie. płeć). gdzie wydatki na służbę zdrowia zawierały się w granicach 600-2000 USD na osobę rocznie. z czego zaledwie 2-5% jest przeznaczane na publiczny sektor opieki stomatologicznej. . jak niewykonywanie podstawowych zabiegów związanych z utrzymaniem higieny jamy ustnej. Jak pokazały wyniki monitoringu przeprowadzonego w Polsce w minionym dziesięcioleciu. Prawidłowość ta szczególnie wyraźnie ujawniła się w Polsce. Oprócz uwarunkowań systemowych i środowiskowych stan zdrowotny jamy ustnej ma również uwarunkowania jednostkowe. W krajach rozwiniętych (w USA. Nowej Zelandii itp. ale już równoległe wystąpienie dwóch czynników negatywnych (np. nawet o tak różnych etiologiach jak choroba niedokrwienna serca. Stan zdrowotny jamy ustnej u osób ze środowiska wiejskiego jest o wiele gorszy od obserwowanego w środowisku miejskim (wskaźnik leczenia próchnicy w grupie osób w wieku od 35 do 44 lat wśród mieszkańców dużego miasta wynosi 37%. Ekonomiczne bariery osiągalności usług stomatologicznych w Polsce ujawniają się z dużym natężeniem nawet w grupach dzieci i młodzieży. nieracjonalne korzystanie z opieki stomatologicznej (odkładanie. bariery dostępności usług w sektorze publicznym spowodowały (wymusiły) w przypadku ponad 40% dzieci korzystanie z pełnopłatnych usług w sektorze prywatnym.) uwarunkowania środowiskowe stanu zdrowia jamy ustnej nie są tak silne jak w Polsce lub nie występują w ogóle. W Polsce wydatki te szacuje się na około 145 USD na osobę rocznie. są uwarunkowane współwystępowaniem kilkunastu lub kilkudziesięciu czynników usposabiających. gdzie środowisko miejskie (zwłaszcza wiel­ komiejskie) bardzo różni się od wiejskiego. W krajach rozwiniętych dzieci i młodzież do 16-18 roku życia objęte są ustawowo (jako grupy szczególnej troski) bezpłatną opieką stomatologiczną realizowaną przez sektor publiczny.

jak i ze stylem życia w ogóle (mniejsza konsumpcja tłuszczów nasyconych. brak programu fluoryzacji zębów na poziomie przedszkola. . mocnych alkoholi. związanych zarówno z problematyką stomatologiczną (w 1987 roku 42% uczniów czyściło zęby co najmniej dwa razy dziennie. jest wypadkową istniejących lub/i pojawiających się zjawisk o charakterze zarówno pozytywnym. szkoły podstawowej i średniej. Posiadanie zdrowego i estetycznego uzębienia staje się dla coraz większego odsetka społeczeństwa polskiego jedną z pod­ stawowych norm pożądanego statusu społecznego i kulturowego. a w 2000 roku — ponad 64%). • gwałtowny rozwój sektora prywatnego. ograniczenie palenia tytoniu). Do zjawisk pozytywnie warun­ kujących w ostatnim dziesięcioleciu stan zdrowotny jamy ustnej trzeba zaliczyć: • pełną dostępność na rynku (nie należy utożsamiać jej z pełną osiągalnością dla każdej jednostki) past. to skutkiem takiego synergicznego oddziaływania negatywnych czynników są zdecydowanie złe parametry charakteryzujące stan zdrowotny jamy ustnej. jak i negatywnym.).unikanie wizyt u dentysty) czy lęk przed wizytą stomatologiczną. niskie — niemal zerowe stężenie związków fluoru w wodzie. • systematyczną poprawę w dziedzinie realizowania prozdrowotnych wzo­ rów zachowań. który dla około 60% społeczeństwa ogranicza do minimum osiągalność usług świadczonych przez sektor prywatny. W grupie zjawisk negatywnie oddziałujących na kondycję zdrowotną jamy ustnej znalazły się: • niski status ekonomiczny. ograniczenie działalno­ ści stomatologów jedynie do funkcji leczniczych z pominięciem profilaktyki. preparatów kariostatycznych. • pozytywny wpływ wolnego rynku na styl pracy stomatologów. ale również profilak­ tycznych. Stan zdrowotny jamy ustnej stwierdzany w badaniach epidemiologicznych. brak systemu ubezpieczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii itd. w ramach którego osoby w lepszej sytuacji materialnej (około 40% społeczeństwa) mogą otrzymać usługi stomatologiczne w pełnym zakresie. w szczególności zaś w I i II etapie Ogólnopolskiego Monitoringu Stanu Zdrowotnego Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań w latach 1997-2001. którzy zaczynają spełniać oczekiwania pacjenta i zaspokajać potrzeby stomato­ logiczne nie tylko w zakresie działań naprawczych. Jeśli na tę niekorzystną sytuację indywidualną nałożą się dodatkowo negatywne czynniki systemowe i środowiskowe (brak fluorkowania wody pitnej. nici dentys­ tycznych i innych akcesoriów niezbędnych do utrzymania higieny jamy ustnej. a w konsek­ wencji — z większą zapadalnością na próchnicę.

Universityof Chicago 1997. Niemal całkowite zaniechanie zorganizowanych działań profilaktyczno-leczniczych w zakresie stomatologii. Jańczuk Z: Stan narządu żucia polskiej populacji.in. London 1985. stan uzębienia 12-latków poprawia się bardzo wolno.• drastycznie ograniczany ilościowo i jakościowo zestaw usług świad­ czonych przez sektor publiczny. Piśmiennictwo 1. WHO — Geneva. . nowotwory itd. 103-7. długolet­ nich i sprawdzonych pod względem skuteczności. Raport. ChenM.(2). Global goals for orał health in the year 2000 WHO — Regional Office for Europę 1991. 1 W art. • typowe dla krajów o niskim poziomie rozwoju cywilizacyjnego trak­ towanie problematyki stomatologicznej jako marginalnej w zestawieniu z innymi ważnymi problemami zdrowotnymi (choroby układu krążenia. które wyni­ kają z definicji grup szczególnej troski (dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży). Szczecin 1990. Barmes DE. — 3. Barmes D.: Ora] health care systems. Andersen RM. m. Czas Stomatl998. powszechnych pro­ gramów stomatologicznych. Leclerca M-H. 31 b nowe brzmienie otrzymały pkt. — 4. w tym również dla dzieci i młodzieży (limity kas chorych). w tym profilaktyki stomatologicznej u kobiet w ciąży. Bołtacz-Rzepkowska E: Częstość. Hunter P. w lipcu 2001 roku przyjęto nowelizację ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. — 6. — 5. tzn. Biorąc pod uwagę wyniki badań I i II etapu monitoringu.). — 2. Jak stwierdzono podczas drugiej fazy monitorin­ gu. Report. Arnljot H. An international collaborative study. Report. Cohen L. niestety. Kunzel W: Systemie use of fluoride-other methods: salt.Lyttle CS: Comparing orał health care systems — a second international collaborative study. • brak racjonalnych. jakość i potrzeby leczenia endodontycznego wśród dorosłej ludności regionu łódzkiego. • tylko bardzo nieliczny odsetek stomatologów (około 17%) poza działal­ nością leczniczą podejmuje również działania profilaktyczne. natomiast w grupie 6-latków.LI. Ship I i wsp. w tym promocji zdrowia oraz profilaktyki stomatologicznej dzieci i młodzieży do 18 roku życia" oraz do prowadzenia badań profilaktycznych. Bilans skutków zdrowotnych wynikających z tych pozytywnych i negatyw­ nych zjawisk jest bliski zeru. opartych na rachunku ekonomicznym. 3 i 4: kasy chorych zostały zobowiązane do: „prowadzenia badań profilaktycznych. ulega pogorszeniu. nakładającą na publiczny sektor opieki stomatologicznej obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży do 18 roku życia oraz kobietom w ciąży zorganizowanych procedur profilaktyczno-leczniczych charakterystycznych dla grupy szczególnej troski1.

Rucińska K. Warszawa. Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie. Wierzbicka M. Romania. Zawadziński M: Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowń — Polska 2001.i podyplomowych z zakresu zdrowia publicznego. Raport. Radziejewska M. . Katedra Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi. Szatko F. Bułgaria and the former states of the USRR. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. LII. Polska 2000.sugar. 2000. Ministerstwo Zdrowia. Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. milk. Poland. — 8. Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w War­ szawie. Zawadziński M: Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań (drugi etap — 1999 rok). Ruciriska-Szysz K. 546-54. Raport. Warszawa. Szatko F: Społeczne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej. Intern Dent J 1996 46 (Suppl. 2001. Czas Stomat 1999. 11. Wierzbicka M. Szatko F. Szatko F. Slovak Republic. Ktinzel W: Trends in coronal caries prevalence in Eastern Europę. Instytut Medycyny Pracy. Czech Republic. Szatko F. — 9. Łódź 1995. — 7. Katedra Higieny i Epidemiologii Akademii Medycznej w Łodzi. Hungary. Łódź 2001. — 13. 11 i 12 lat. Rucińska K. Dzieci w wieku 6 i 12 lat. Boczkowski A: Skuteczność systemu opieki stomatologicznej w Polsce. Wierzbicka M. 1): 204-10. Caries Research 1993. Ministerstwo Zdrowia. Dzieci w wieku 6. Zawadziński M: Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań. 27(Suppl. — 12. 16-22. Studium monograficzne dla studiów przed. etc. Raport. 8. — 10.l). Akademia Medyczna. Społeczno-ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej polskiego społeczeństwa. 1999. SzaJ&oF: Prace nad poprawą zdrowia jamy ustnej i rozwojem opieki stomatologi­ cznej w Polsce. Katedra Higieny i Epidemiologii w Łodzi.

Ogniska próchnicowe najczęściej występują na powierzchniach . w którym nie można już liczyć na zahamowanie procesu chorobowego. właściwego oczyszczenia i osuszenia zębów. W przypadku obecności złogów nazębnych przed postawieniem ostatecznej diagnozy należy wykonać zabieg profesjonalnego ich usunięcia. poprawę higieny jamy ustnej oraz stosowanie profilaktyki fluorowej.Piotr Ciesielski 3. kiedy jest ona widoczna w postaci plamy. Jest to zgodne z obowiązującymi w chwili obecnej tendencjami. Niezbędne staje się więc ustalenie przez stomatologa „punktu krytycznego". Od tego momentu jedynym właściwym sposobem postępowania będzie usunięcie uszkodzonych tkanek zęba i zastąpienie ich materiałem wypełniającym. a to z kolei ułatwi zlokalizowanie ubytków. Rozpoznanie próchnicy w stadium. Zęby należy następnie dokładnie osuszyć strumieniem powietrza. ponieważ dalszy rozwój tej choroby może ulec modyfikacji na skutek postępowania zapobiega­ wczego. co jest przede wszystkim związane z umiejscowieniem tych ostatnich. Rozpoznawanie ognisk próchnicy Rozpoznanie próchnicy w gabinecie stomatologicznym wymaga przede wszystkim dobrego oświetlenia. DIAGNOSTYKA PROCESU PRÓCHNICOWEGO Wykrycie próchnicy w jej początkowej fazie rozwoju ma podstawowe znaczenie dla ustalenia prawidłowego planu i sposobu leczenia. Wczesna diagnoza uszkodzenia próchnicowego jest bardzo istotna. umożliwia zahamowanie jej rozwoju przez zmianę diety.1. których celem jest ograni­ czenie „chirurgicznego" leczenia ubytków próchnicowych w postaci maszy­ nowego ich opracowania i późniejszego wypełniania. Suszenie spowoduje zwiększenie różnicy między współczynnikami załamywania światła dla tkanek zdrowych i zmienionych przez próchnicę. Wykrywanie ognisk próchnicowych napotyka różnego stopnia trudności. 3.

które uległy procesowi demineralizacji. Ponowne naniesienie barwnika ujawnia czerwono zabarwione miejsca. że zniszczenie podczas zgłębnikowania zewnę­ trznej. brązowe. który po dokładnym usunięciu złogów nazębnych nanosi się na zęby. gładkich powierzchni można rozpoznać „gołym okiem" już na etapie plamy próchnicowej (macula cariosd). Do tego celu może być wykorzystany 0. Charakteryzuje się gładką. Może to w końcowym etapie doprowadzić do odłamania korony zęba. Należy pamiętać. powierzchownej warstwy plamy próchnicowej (patrz rozdział 5. W przypadku zaawansowanego procesu choro­ bowego w obrębie ogniska próchnicowego dochodzi do zwiększenia porowa­ tości tkanek. Ma ona zabarwienie kredowobiałe.stycznych oraz w naturalnych szczelinach. . Ogniska próchnicowe występują w tej okolicy w postaci ograniczonego obszaru usytuowanego na obnażonym korzeniu poniżej szyjki zęba. tzw. Do rozpoznawania próchnicy korzenia na powierzch­ niach stycznych pomocne jest wykorzystywanie metod radiologicznych (zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe i radiowizjografia — RYG). W miarę postępu choroby dochodzi do łączenia się pojedynczych ognisk próchnicowych i otaczania próchnicą całego korzenia. odczuwanej podczas delikatnego badania zgłębnikiem jako „haczenie". a nawet czarne.1% roztwór czerwieni metylowej. Innym sposobem umożliwiającym rozpoznanie wczesnych zmian próch­ nicowych jest barwienie tkanek. Z tego też powodu wielu klinicystów do oceny porowatości ogniska próchnicowego zaleca użycie małego wydrążacza. bruzdach i dołkach. zwłaszcza u osób podatnych na próchnicę. Próchnicę czystych. W przypadku próchnicy przebiegającej w sposób ostry konsystencja tkanek w obrębie ogniska jest miękka. natomiast dla próchnicy przewlekłej charak­ terystyczna jest twarda powierzchnia cementu. odpowiadające ogniskom próch­ nicowym. W zależności od charakteru procesu — ostry lub przewlekły — mają zabarwienie od żółtego przez brązowe do czarnego. Próchnica szkliwa) może prowadzić do szybszego rozwoju próchnicy i unie­ możliwiać remineralizację plamy. Mogą również występować na powierzchniach gładkich. twardą powierzchnią. ponieważ ulegają one również wybarwieniu. Rozpoznanie próchnicy cementu korzeniowego (caries cementi) zlokalizo­ wanej na powierzchni przedsionkowej lub językowej korzenia nie nastręcza z reguły wielu trudności. Następnie pacjent płucze jamę ustną 1% roztworem glukozy. Poprzedzające badanie usunięcie złogów nazębnych jest czynnością bezwzględnie konieczną.

że rozpoczyna się ona zwykle na bocznych ścianach bruzdy. Użycie zgłębnika może również doprowa­ dzić do uszkodzenia powierzchownej warstwy szkliwa w przypadku próchnicy początkowej.2. które mogą świadczyć o rozwoju procesu próchnicowego. Wykorzystywanie ostrego zgłębnika do oceny stanu bruzd spotyka się z krytyką ze strony wielu klinicystów. Użycie szkieł powiększających dwukrotnie zwiększa trafność podejmowanych decyzji (Lussi 1995). która w badaniu klinicznym wydaje się wolna od próchnicy. w badaniu histologicznym często wykazuje ślady procesu chorobowego. Podstawowym czynnikiem utrudniającym rozpoznanie próchnicy w obrębie bruzd jest fakt. Uczucie „haczenia" zgłębnika. Rozpoznawanie ognisk próchnicy w szczelinach i bruzdach na powierzchni żującej zębów O ile wczesne fazy rozwoju próchnicy są łatwo wykrywalne na powierzchniach czystych i gładkich. że dla próchnicy powierzchni żującej charakterystyczne jest występowanie małej zmiany w obrębie szkliwa z towa­ rzyszącą jej rozległą próchnicą zębiny. Dzięki temu możliwe staje się uwidocznienie zmiany zabarwienia szkliwa (np. Zaczepianie się narzędzia może być spowodowane przez blokowanie się końca zgłębnika w ujściu bruzdy. kredowobiałe lub niebieskoszare) lub przerwania jego ciągłości. Profilaktyka próchnicy). Z tego też względu badaniem wzrokiem można rozpoznać tylko 12% przypadków próchnicy bruzd przy nie naruszonej ciągłości powierzchni szkliwa. Należy bowiem pamiętać o różnym kształcie anatomicznym bruzd i szczelin zlokalizowanych na powierzchni żującej zębów bocznych (patrz rozdział 10. co będzie się manifestować znacznie szybszym rozwojem próchnicy. Jedynie w bruzdach szerokich punktem wyjścia próchnicy jest jej dno.3. mające świadczyć o zajęciu tkanek przez proces próchnicowy. Zwracają oni uwagę na możliwość przeniesienia drobnoustrojów próchnicotwórczych z bruzdy objętej procesem chorobowym do bruzdy zdrowej. Z tych też powodów proponuje się wykorzystanie zgłębnika podczas badania wyłącznie do usuwania resztek pokarmowych z tej okolicy. nie jest równoznaczne z obecnością ubytku. Wiadomo również. gdyż na powierzchni żującej zębów trzonowych i przedtrzonowych bruzda. to rozpoznanie tego procesu w zagłębieniach powierzchni żującej zębów bocznych może nastręczać duże trudności. Pojawiają się więc sugestie mówiące o konieczności rutynowego wykonywania bocznych zdjęć skrzydłowo-zgryzo- .

Wykazano. białoszare szkliwo. Alternatywę dla tradycyjnych zdjęć rtg stanowi radiowizjografia (RVG). że badaniem tym można wykryć tylko taki proces próchnicowy powierzchni żującej. Do najczęściej wykorzys­ tywanych funkcji zaliczamy wzmocnienie lub osłabienie kontrastu. W przypadku obecności szkliwa lub zębiny. lecz przez metabolity bakterii próchnicotwórczych. następuje zmniejszenie wartości oporu elektrycz­ nego w porównaniu z tkankami zdrowymi. Innymi metodami rozpoznawania próchnicy powierzchni żującej są: pomiar oporu elektrycznego twardych tkanek zęba oraz ocena fluorescencji szkliwa i zębiny wzbudzonej przez promieniowanie laserowe (ang. Laser Induced Fluoresscence — LIF). powięk­ szanie lub zmniejszanie obrazu. w przypadku których badanie wzrokiem jest często mało skuteczne. że zmiana fluorescencji w ognisku próchnicowym nie jest spowodowana przez proces demineralizacji. Dzięki temu może on zostać. Należy jednak pamiętać. służące do oceny stanu twardych tkanek zęba wykorzystuje promieniowanie laserowe z zakresu podczerwieni o długości 655 nanometrów (nm). w odróżnieniu od tych ostatnich. Metoda ta nie może być więc pomocna przy ujawnianiu początkowych stadiów próchnicy zlokalizowanych jedynie w szkliwie. które uległy procesowi demineralizacji. j aką osiąga się przy wykorzystaniu zdjęć skrzydłowo-zgryzowych. W zależności od stanu naświetlanej tkanki (zdrowa czy też objęta przez proces próchnicowy) dochodzi do wzbudzenia fluorescencji o różnym stopniu natężenia. Dodatkową zaletą radiowizjografii jest również fakt „zapisywania" obrazu w postaci cyfrowej. pomiar odległości czy też wzmocnienie brzeżne. albowiem takie zabarwienie tkanek zęba utrudnia obiektywną ocenę stanu bruzd. znacznie ogranicza dawkę promienio­ wania konieczną do wykonania badania. Światło emitowane przez laser jest absor­ bowane zarówno przez składniki organiczne. Wynik . że skuteczność tej metody w wykrywaniu ognisk próchnicy zlokalizowanych na powierzchniach żujących zębów bocznych jest zbliżona do tej. Urządzenie DIAGNOdent firmy KaVo. Jest to spowodowane głównie przez zwiększenie ilości wody w tkankach zajętych przez próchnicę. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe mogą być natomiast bardzo przydatne w wykrywaniu próchnicy powierzchni żującej zębów mających naturalne matowe. który swoim zasięgiem objął już zębinę.wych przy ocenie stanu powierzchni żującej zębów. W przypadku pierwszego z tych sposobów do oceny stanu szkliwa i zębiny wykorzystuje się różnice w oporności tkanek zdrowych i zmienionych przez proces próchnicowy. w zależności od potrzeb. jak i nieorganiczne szkliwa i zębiny. Istnieją również sugestie mówiące o tym. RVG jednak. Według Lussiego (1995) odsetek trafnych rozpoznań wzrasta wówczas do około 50%. przetworzony.

Załamanie się szkliwa spowodowane brakiem podparcia przez zębinę jest Ryc. polegające na profesjonalnym oczyszczeniu jego powierzchni. próchnicą szkliwa czy też ubytkiem.badania jest przedstawiany w postaci liczbowej na monitorze urządzenia. W zależności od jego wartości mamy do czynienia z tkanką zdrową. 3. 3. kiedy proces próchnicowy jest już zaawansowany i dociera do zębiny. Zmiana zabarwienia tkanek zębów na powierzchni językowej świadcząca o obecności ubytków.1). Rozpoznawanie ognisk próchnicy na powierzchniach stycznych Postawienie prawidłowego rozpoznania w przypadku wczesnego stadium próchnicy powierzchni stycznych sprawia niejednokrotnie wiele trudności.1. Ubytek jest wtedy widoczny jako białoszary obszar przeświecający przez warstwę szkliwa od strony powierzchni żującej lub językowej czy też przedsionkowej (ryc. 3.3. Warunkiem koniecznym do wykonania tego badania jest odpowiednie przygo­ towanie zęba. Obie wyżej wymienione metody oceny stanu powierzchni żującej charak­ teryzują się dużą czułością. Jest to spowodowane głównie ograniczoną widocznością uwarunkowaną przez obecność sąsiedniego zęba. który swoim zasięgiem obejmuje już zębinę. krótkim czasem badania (kilkanaście sekund) oraz możliwością porównywania wyników uzyskiwanych w określonych odstępach czasu. To z kolei pozwala ocenić dynamikę procesu próchnicowego. W badaniu wzrokiem ubytek zlokalizowany na powierzchni stycznej zęba jest rozpoznawany najczęściej w momencie. .

czy w obrębie powierzchni stycznej znajduje się ubytek. Dotyczy to ubytków zlokalizowanych zarówno na powierzch­ niach stycznych. Jednakże ze względu na uwarunkowanie anatomiczne tej okolicy Ryc. W celu stwierdzenia. w których przejaśnienie w obrębie szkliwa sięga już do granicy szkliwno-zębinowej. w warunkach klinicznych nie manifestują się powstaniem ubytku. 3. Wykonanie dwóch zdjęć skrzydłowo-zgryzowych pozwala na ocenę zarówno powierzchni żujących.charakterystyczne dla zaawansowanych procesów próchnicowych toczących się w zębinie. jak i na powierzchniach żujących.2). badanie to sprawia niejednokrotnie wiele trudności. Ponadto wykonywanie zdjęć rtg w określonych odstępach czasu pozwala na stwier- .2. Należy również pamiętać o tym. można posłużyć się małym zakrzywionym zgłębnikiem Briaulta (ryc. W tym stadium możliwe jest jeszcze zapobieganie dalszemu rozwojowi choroby przez zastosowanie odpowiednich działań profilaktycznych. Przejaśnienie szkliwa wskazuje na jego próchnicowe uszkodzenie i pozwala na postawienie rozpoznania. 3. tj. Radiologicznie w szkliwie i zębinie można zaobserwować dwa rodzaje przejaśnień. zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe i RVG. (wąskie przestrzenie międzyzębowe). zanim na powierzchni zęba pojawi się ubytek tkanki. Z tego też powodu zasadnicze znaczenie w diagnostyce próchnicy powierzchni stycznych mają metody radiologiczne. że bardzo często te sytuacje. jak i stycznych wszystkich zębów bocznych. Zgłębnik Briaulta.

Niewielką ilość masy o płynnej konsystencji należy wstrzyknąć między zęby. W chwili obecnej z dużym powodzeniem w metodzie tej. a ich powierzchnie styczne stają się bardziej dostępne badaniu wzrokiem i zgłęb­ nikiem (ryc. obejmujące swoim zasięgiem zębinę. W przypadku zdrowego zęba z żywą miazgą jego zarys jest jednolicie wysycony. Oprócz konwencjonalnych lamp polimeryzacyjnych w metodzie tej mogą być wykorzystywane inne mocniejsze źródła światła. Obecność ogniska próchnicowego manifestuje się natomiast wyraźnym zaciemnieniem na pewnym obszarze. Przejaśnienie. Często na radiogramie nie towarzyszy mu przejaśnienie szkliwa. jest podświetlenie zęba światłem widzialnym. W warunkach klinicznych najproś­ ciej można wykonać ten zabieg kierując na zęby za pomocą lusterka światło lampy unitu stomatologicznego. Pomiędzy badane zęby wprowadza się separator ortodontyczny na okres kilku dni. przydatnym do oceny stanu powierzchni stycznych. można wykorzystać światło lamp do utwardzania wypełnień (ang. Pomocne przy stwierdzaniu próchnicy powierzchni stycznych może być ównież rozdzielanie (rozsuwanie) zębów. Pozwala to uniknąć zjawiska „olśnienia" (oślepienia) oraz umożliwia ocenę najdrobniejszych szczegółów badanej tkanki. 3. zwanej również diafanoskopią (ang.dzenie. Metoda transiluminacji jest szczególnie przydatna w przypadkach badania pacjentów ze stłoczeniem zębów (nakładanie się obrazów fotografowanych zębów przy vvvkonywaniu rtg lub RVG) oraz u kobiet w ciąży. ustawieniu światłowodu lampy. ponieważ wiązka promieniowania może zostać po­ chłonięta przez obecną po obu stronach uszkodzenia dużą ilość zdrowego szkliwa. Technika ta została zapożyczona z ortodoncji. Combi Light System — Lercher. czy uszkodzenie pozostało na tym samym etapie. W tym wypadku należy pamiętać o wyłączeniu oświetlenia z reflektora stomatologicznego i prostopadłym. Po upływie tego czasu zęby zostają rozsunięte. np. fiberoptiktransilumination — FOTI). transilumination). u których należy ograniczać wvkc. Innym sposobem. Po związaniu materiału usuwa się go zgłębnikiem .iywanie zdjęć rtg. Ze względu na warunki anatomi­ czne sposób ten jest stosowany głównie do wykrywania próchnicy w zębach przednich. ma kształt stożka skierowanego podstawą do szkliwa. czy też się powiększyło.3) Prawdopodobieństwo prawidłowej oceny stanu powierzchni stycznych zębów może zostać zwiększone przez wykorzystanie silikonowej masy do wycisków protetycznych. W tym przypadku możliwe jest skupienie wiązki światła na małej powierzchni. Zmiana próchnicowa uwidacznia się wtedy jako zaciemnienie określonego obszaru zęba. w stosunku do powierzchni zębów.

4. 3. który manifestuje się uwypukleniem masy wyciskowej (ryc.4). Separator ortodontyczny wprowadzony na 48 godzin do przestrzeni międzyzębowej.3.1) stanowi bardzo złożone zagadnienie. Należy jednak pamiętać. . i bada w celu stwierdzenia braku lub obecności ubytku. 3. Wiadomo. Do oceny stanu powierzchni stycznej można wykorzystać także nitkę dentystyczną. Widoczny proces próchnicowy na powierzchni stycznej dalszej zęba 24. Uwypuklenie masy świadczy o obecności ubytku próchnicowego na powierzchni stycznej zęba. Postrzępienie nitki po wyjęciu z przestrzeni międzyzębowej może świadczyć o obecności ubytku próchnicowego na powierzchni stycznej zęba. Ryc. że podobny efekt zostanie osiągnięty przy istniejącym w tej okolicy nawisie wypełnienia lub złogach nazębnych. Masa wyciskowa o płynnej konsystencji wprowadzona do przestrzeni międzyzębowej. 3. 3.Ryc. Ocena ryzyka powstania ubytku próchnicowego u pacjenta (Caries Risk Assesment — CRA) (tab.

Tabela 3.1 Ocena ryzyka powstawania próchnicy (wg Kidd)

Wysokie

Niskie

Wykształcenie i świadomość społeczna
niski poziom wiedzy na temat chorób zębów, nieregularność wizyt u stomatologa, małe po­ trzeby dotyczące stanu uzębienia, częste wy­ stępowanie próchnicy u rodzeństwa docenienie roli i znaczenia higieny jamy ust­ nej, regularne wizyty u stomatologa, wysoki poziom potrzeb dotyczących stanu uzębienia, rzadkie występowanie próchnicy u rodzeństwa

Ogólny stan zdrowia pacjenta średni lub zły stan zdrowia, upośledzenie fizyczne lub psychiczne, choroby przebiegają­ ce ze zmniejszonym wydzielaniem śliny brak problemów zdrowotnych, dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego, prawid­ łowe wydzielanie śliny

Nawyki żywieniowe dieta bogata w węglowodany dieta uboga w węglowodany Fluoryzacja stosowanie past do zębów bez fluoru, picie wody nie fluoryzowanej, niestosowanie sub­ stancji uzupełniających fluor stosowanie past do zębów z fluorem, picie wody fluoryzowanej, stosowanie substancji uzupełniających fluor (np. płyny, lakiery, żele)

Higiena jamy ustnej rzadkie i nieprawidłowe mycie zębów, obfite złogi nazębne codzienne, minimum dwukrotne, prawidłowe szczotkowanie zębów

Ślina
zmniejszone wydzielanie śliny, słabe działanie buforujące, wysokie stężenie S. mutans i Lactobacillus (rola testów ślinowych) prawidłowe wydzielanie śliny, wysokie dzia­ łanie buforujące, niskie stężenie S. mutans i Lactobacillus

Objawy kliniczne nowe ogniska próchnicowe, przedwczesne usu­ nięcie zęba z powodu próchnicy, próchnica lub wypełnienia w zębach przednich, duża liczba wypełnień, rozwój próchnicy wtórnej, aparaty ortodontyczne, zwłaszcza stałe, brak lakowa­ nia zagłębień na powierzchniach żujących brak nowych ognisk próchnicy, brak ekstrakcji z powodu próchnicy, zdrowe zęby przednie, mała liczba wypełnień, brak próchnicy wtór­ nej, brak aparatów ortodontycznych, zalako­ wane szczeliny i bruzdy na powierzchniach żujących

że próchnica nie powinna być postrzegana wyłącznie przez pryzmat demineralizacji twardych tkanek zęba. Jest to proces o zmiennej dynamice, toczący się w kilku fazach — aktywności, spowolnienia lub remineralizacji. W przypadku wczesnego rozpoznania choroby lekarz dzięki wdrożeniu odpowiedniego postępowania może zahamować rozwój próchnicy. Aby było to możliwe, należy uwzględnić wiele czynników. W celu ustalenia stopnia ryzyka rozwoju próchnicy należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje pochodzące z wywiadu, badania przedmioto­ wego i badań dodatkowych. Prawdopodobieństwo wystąpienia zmian próch­ nicowych w przypadku obecności pojedynczych, negatywnych czynników jest trudne do oszacowania. Należy bowiem pamiętać, że proces próchnicowy ma złożony charakter, a jego przebieg może ulegać różnym modyfikacjom. Najpewniejszym pojedynczym czynnikiem ryzyka, który może świadczyć z dużym prawdopodobieństwem o pojawieniu się kolejnych ubytków, jest stwierdzenie nowego, aktywnego ogniska próchnicowego. Ryzyko rozwoju próchnicy (CRA) u każdego pacjenta wzrasta wraz ze zwiększeniem się liczby negatywnych czynników (patrz tab. 3.1). Z tego też powodu wydaje się, że należy zmienić powszechnie stosowany u wszystkich pacjentów zabiegowy schemat leczenia próchnicy i jej następstw, a większą uwagę poświęcić metodom profilaktycznym. Również dlatego ogromnego znaczenia nabiera powszechne określanie ryzyka rozwoju próchnicy i uświadomienie każdego pacjenta o stopniu zagrożenia próchnicą i jego roli w indywidualnym zapobieganiu chorobie.

Piśmiennictwo
1. Htilsmann M, Planert J: Złożone interdyscyplinarne leczenie skomplikowanych urazów zębów przednich: Opis przypadku. Quintessence 1996; 4, 273-9. — 2. Jańczuk Z, Szymaniak E: Próchnica zębów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994. — 3. Kidd EAM, Joyston-Bechal S: Essentials of Dental Caries. The Disease and Its Managment. Oxford University Press, Oxford-New York-Toronto 1997. — 4. Lussi A, Firestone A, Schoenenberg V, HotzP, Stich H: In vivo Diagnosis of Fissure Caries Using a New Electrical Resistance Monitor. Caries Res 1995; 29, 81-7. — 5. Lussi A, Hotz P, Stich H: Die Fissurenkaries. Schweiz Monatsschr Zahnraed 1995; 9, 1165-71. — 6. Mielczarek A, Wiewiór P, Wierzbicka M: Fotoluminescencja w nowoczesnej diagnostyce wczesnych zmian próchnicowych. Doniesienie wstępne. Stom Współcz 1998; 3, 179-83. — 7. Ostrowska-Suliborska B: Skuteczność diagnostyczna badań radiologicznych w rozpoznawaniu i ocenie zmian morfologicznych twardych tkanek zęba. Praca doktorska AM, Łódź 1997. — 8. Pin Ford TR: Odbudowa zębów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994. — 9. Rimmer PA, Pitts NB: Temporary selective tooth separation as

a diagnostic aid in generał dental practice. Brit Den J 1990; 169, 87-92. — 10. Shi XQ, Tranaeus S, Angmar-Mansson B: Comparison of QLF and DIAGNOdent for ąuantification of smooth surface caries. Caries Res 2001; 35, 21-6. 11. Shi XQ, Welander V, Augmar-Mansson B: Occlusal caries detection with KaVo DIAGNO­ dent and radiography: An in vitro comparison. Caries Res 2000; 34, 151-8. — 12. Thun-Szretter K: Badania rentgenowskie w próchnicy zębów uwzględniające wewnątrzustne systemy radiografii cyfrowej — przegląd piśmiennictwa. — 13. Thylstrup A, Fejerskov O: Textbook of Clinical Cariology. Munskagaard, Copenhagen 1994.

Danuta Piątowska

4. PODZIAŁ KLINICZNY PRÓCHNICY ZĘBÓW
Z anatomicznego punktu widzenia próchnicę można podzielić na: 1) próchnicę szkliwa (caries enameli), 2) próchnicę zębiny (caries dentini), 3) próchnicę cementu korzeniowego albo próchnicę korzenia {caries cementi s. caries radicis dentis). Ten podział morfologiczny ma znaczenie historyczne, ponieważ w obecnym stanie wiedzy wiadomo, że ognisko próchnicowe nie dotyczy tylko jednej tkanki, lecz raczej zespołu tkanek. Można go jednak wykorzystać do celów dydaktycznych, ponieważ sprawia, że opis zmian patologicznych w po­ szczególnych tkankach staje się bardziej przejrzysty. Ze względu na umiejscowienie rozróżnia się: 1) próchnicę dołków i bruzd, 2) próchnicę powierzchni gładkich. Ze względu na przebieg wyodrębnia się: 1) próchnicę ostrą (caries acuta) albo wilgotną (caries humida), 2) próchnicę przewlekłą (caries chronica) albo suchą (caries sicca), 3) próchnicę zatrzymaną (caries stationaria), 4) próchnicę kwitnącą (caries fłorida). v Ze względu na sposób szerzenia się ogniska próchnicowego wyróżnia się: 1) próchnicę podminowującą szkliwo (caries subruenś), 2) próchnicę okrężną (caries circularis). Próchnica ostra występuje najczęściej u osób młodych, u których słabo zmineralizowane szkliwo, jak i zębina o szerokich kanalikach stwarzają dogodne warunki do szybkiego szerzenia się procesu próchnicowego. Tej postaci próchnicy towarzyszy często nadwrażliwość zębiny oraz znaczna bolesność na nawiercanie w czasie opracowywania ubytku. Próchnica przewlekła występuje przeważnie u osób dorosłych i starszych. Przebiega wolno na skutek fizjologicznego zwężenia światła kanalików zębinowych oraz odkładania się pod zębiną pierwotną zębiny wtórnej, która sprzyja spowolnieniu przebiegu procesu próchnicowego.

Skłonność do próchnicy jest ściśle związana z umiejscowieniem ubytków próchnicowych, a więc przy skłonności umiarkowanej obserwujemy próchnicę w dołkach i bruzdach trzonowców oraz w okolicy przy szyjkowej, przy skłonności średniej stwierdza się próchnicę również na powierzchniach stycznych zębów trzonowych i przedtrzonowych, a przy dużej skłonności procesowi próchnicowemu ulegają także zęby przednie, które są zazwyczaj wolne od próchnicy. Niekiedy, z niewyjaśnionych przyczyn, przewlekły proces próchnicowy ulega zatrzymaniu nawet na wiele lat. Jest to tzw. próchnica zatrzymana. Często spostrzega się zahamowanie procesu próchnicowego na powierzchni stycznej, po usunięciu sąsiedniego zęba (ryc. 4.1) na skutek lepszego oczysz­ czania szczoteczką i śliną.

Ryc. 4.1. Próchnica zatrzymana na powierzchni zęba 16.

Próchnicą kwitnącą nazywamy nagłą, szybką destrukcję wielu zębów. Przyczyny próchnicy kwitnącej mogą być miejscowe, np. zła higiena, jedzenie słodyczy i picie słodkich napojów pomiędzy posiłkami, łub ogólne, związane ze znacznym zmniejszeniem ilości śliny w jamie ustnej (kserostomia). Ubytki są rozległe i występują często w obrębie szyjek zębów (ryc. 4.2). Zębina próchnicowa ma zabarwienie mleczne lub ciemne i może być wrażliwa na bodźce mechaniczne, termiczne i chemiczne. Próchnica butelkowa jest szczególnym rodzajem próchnicy kwitnącej. Dotyczy uzębienia mlecznego niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym. Spotyka się ją u dzieci, które zasypiają z butelką słodkiego napoju lub mleka w buzi lub u dzieci, którym matki w celu uspokojenia podają smoczki zanurzone w słodkim syropie. Próchnicę butelkową można też niekiedy stwierdzić u dzieci, które są zbyt długo karmione piersią (Kidd i wsp. 1997).

Przez próchnicę okrężną rozumiemy taki rodzaj próchnicy. Ryc.Próchnicy butelkowej sprzyja. Próchnicę okrężną spotyka się głównie u pacjentów. Ryc. którzy w dzieciństwie chorowali na krzywicę.2.3. poza słodkimi napojami. Zwraca uwagę całkowite zniszczenie koron siekaczy górnych. 4. 4. który zaatako­ wał więcej niż jedną powierzchnię zęba. Próchnica kwitnąca u 23-letniej kobiety. Próchnica butelkowa zębów mlecznych. Jest ona wynikiem błędów jatrogennych popełnionych przez lekarza podczas . 4. Klinicznie próchnica butelkowa charakteryzuje się zniszczeniem czterech górnych siekaczy mlecznych (ryc. Specjalnym rodzajem próchnicy jest próchnica wtórna (caries secundaria). zmniejszenie wy­ dzielania śliny w nocy. Ubytki umiejscawiają się zwykle w części przyszyjkowej zęba i obejmują koronę zęba na kształt pierścienia.3).

Ryc. ale nie ma jeszcze klinicznych oznak zapalenia. która jest zawsze samoistnym procesem próchnicowym. Ognisko próchnicowe obejmuje wyłącznie szkliwo. Ognisko próchnicowe dotarło do miazgi. 4.4. Próchnica wtórna powstaje wokół wypełnienia lub pod nim (ryc. 3) próchnicę średnią (caries media). Z dotychczasowych badań naukowych wynika. 4.4) w wyniku gromadzenia się płytki nazębnej lub mikroprzecieku.opracowywania lub wypełniania ubytku. Dno ubytku jest cienkie. twarde lub zdemineralizowane. Ognisko próchnicowe obejmuje szkliwo i znaczną część zębiny. 4) próchnicę głęboką (caries profunda). 2) próchnicę powierzchowną (caries superficialis). że nawet w przypadkach początkowego ogniska próchnicowego w miazdze obserwuje się niewielkie zmiany zapalne. Obrazem klinicznym jest biała lub brunatna plama próchnicowa (macula cariosa). 5) próchnicę głęboką z obnażeniem miazgi (caries profunda et denudatio pulpae). np. Ubytku tkanek twardych nie stwierdza się. Nie bez znaczenia dla pojawienia się tego rodzaju próchnicy jest rodzaj i jakość materiału wypełniającego (patrz rozdział 8. Problem . bólu samoistnego. które nasilają się w miarę pogłębiania ubytku. Próchnica wtórna). W piś­ miennictwie polskim próchnicę pierwotną dzielimy na: 1) próchnicę początkową (caries incipiens). Próchnica wtórna pod wypełnieniami w zębach 27 i 28. Ognisko próchnicowe obejmuje szkliwo i część zębiny. Przeciwieństwem próchnicy wtórnej jest próchnica pierwotna (caries primaria).

Wyodrębnienie próchnicy nietypowej ma także pewne uzasadnienie kliniczne związane z leczeniem. Przez prawidłową reakcję rozumie się wystąpienie ostrego bólu pod wpływem działania bodźca i ustąpienie tego bólu po kilku sekundach od jego usunięcia. Przyjęto. Pozostaje więc ocena stanu „zdrowia" miazgi na podstawie wywiadu i badań dodatkowych. Próchnica nietypowa (caries atypica) w obrazie histopatologicznym charakteryzuje się brakiem warstw obronnej i sklerotycznej. Do nietypowej postaci próchnicy zalicza się próchnicę zębów pozbawionych żywej miazgi. że miazga jest klinicznie zdrowa. ponieważ ze względu na brak miazgi nie trzeba w ubytku zakładać podkładu. że badaniem klinicznym nie można ustalić stopnia tych zmian. str. czyli obrazu histopatologicznego miazgi. zimno) jest prawidłowa. jeżeli pacjent nie skarżył się i nie skarży się na bóle samoistne. .lekarza stomatologa polega na tym. będących wyni­ kiem funkcji obronnej odontoblastów (patrz rozdział 6. a reakcja miazgi na bodźce termiczne (ciepło. 64. Próchnica zębiny). Piśmiennictwo — patrz rozdział 6.

Kwasy produkowane przez płytkę nazębną usuwają związki mineralne z powierzchni kryształów. Jeśli plama uwidacznia się dopiero po osuszeniu powierzchni Ryc. . Mikroradiogram szlifu ogniska próchnicowego w szkliwie (za zgodą prof.1. 5. Copenhagen 1996). Munksgaard. Prowadzi to do „skurczenia" się kryształów i poszerzenia przestrzeni między nimi. Szkliwo zbudowane jest z kryształów hydroksyapatytu ułożonych bardzo ciasno w pewnym określonym porządku. co jest widoczne klinicznie w postaci białej lub ciemnej plamy próchnicowej. PRÓCHNICA SZKLIWA Szkliwo jest najbardziej zmineralizowaną tkanką ustroju. Udział komponentu mineralnego w składzie chemicznym szkliwa dochodzi do 96%.Danuta Piątowska 5. O. Szkliwo staje się bardziej porowate. Pomimo ciasnego ułożenia kryształów hydroksyapatytu istnieją pomiędzy nimi wąskie przestrzenie wypełnione wodą i materiałem organicznym. Fejerskova: Textbook of Clinical Cariology.

4) warstwę przezroczystą. barw­ ników. zmiany w szkliwie są niewielkie. Po 14 dniach zmiany w szkliwie są widoczne makroskopowo po osuszeniu jego powierzchni. Warstwa powierzchowna (ryc. Objętość porów w tej warstwie stanowi około 1%. a nie inny kształt jest z kolei uwarunkowany przebiegiem pryzmatów szkliwnych. ryc. Taki. Plama taka jest twarda. kawy. a po 4 tygodniach odkładania się płytki zmiany będą widoczne bez osuszenia powierzchni. że nie powstanie płytka nazębna. 5. herbaty itp. 2) warstwę centralną stanowiącą główną „masę" uszkodzenia. porowatość szkliwa jest znaczna. Badania kliniczne wykazały. Niekiedy plama próchnicowa ma brązowe zabarwienie ze względu na przebarwienia pochodzące z nikotyny.3). 5. przykrywa zdemineralizowaną warstwę centralną i wydaje się niezmieniona przez proces próchnicowy.1). jak i ciemna plama próchnicowa może istnieć przez całe lata pod warunkiem. jeśli — prze­ ciwnie — plama próchnicowa widoczna jest bez suszenia. a nawet spowodować częściowe restitutio ad integrum poprzez odkładanie się związków mineralnych w ubytku. że już po tygodniu swobodnego odkładania się płytki nazębnej powstające w szkliwie zmiany są widoczne w skaningowym mikroskopie elektronowym. którego wierzchołek zwrócony jest do połączenia szkliwno-zębinowego (ryc. 5. o grubości 20-50 |0.1. Zarówno biała. Warstwa ta była przedmiotem zainteresowania wielu badaczy i doczekała się wielu . 3) warstwę ciemną.m. a ubytek szkliwa niewykrywalny zgłębnikiem. 5.zęba strumieniem powietrza. Plama próchnicowa nie zawiera bakterii.2): 1) warstwę powierzchowną. Warstwy ogniska próchnicowego w szkliwie We wczesnej zmianie próchnicowej szkliwa można wyróżnić cztery warstwy {Kidd i wsp. Tak więc próchnica nie jest procesem nieuniknionym i zabiegi profilaktyczne polegające głównie na usuwaniu płytki nazębnej mogą doprowadzić do zatrzymania próchnicy. W mikroskopie świetlnym powstające w szkliwie wczesne zmiany o charak­ terze demineralizacji zwracają uwagę kształtem stożka. 1997.

5. . Fejerskova: Textbook of Clinical Cariology. Schemat warstw wczesnej zmiany próchnicowej w szkliwie i zębinie.3. Ryc. 2 — warstwa centralna (za zgodą prof. O. 5.warstwa powierzchowna warstwa centralna warstwa ciemna warstwa przezroczysta warstwa pustych kanalików warstwa sklerotyczna warstwa zdrowej zębiny warstwa obronna Ryc.2. Mikroradiogram szlifu ogniska próchnicowego w szkliwie: 1 — warstwa powierzchow­ na. Munksgaard. Copenhagen 1996).

5. 5.5). gdzie warstwa ciemna jest szeroka i dobrze rozwinięta (ryc. Pozostają one puste. ale jeżeli już jest. że cząsteczki wody.3) to najszersza warstwa wczesnej zmiany próchnicy szkliwa. 1997). Widoczna jest Ryc. Występuje w niej znaczny ubytek związków mineralnych.4) nie występuje w każdej plamie próch­ nicowej. jak wynika z ostatnich badań. Warstwa przezroczysta (ryc. Dowodem na to są podłużne szlify zębów z zatrzymaną próchnicą.5. Fejerskova: Textbook of Clinical Cariology. które wchodzą do porów. w której przebiegają głównie procesy remineralizacji. Szlify małego ogniska próchnicowego badane w mikroskopie polaryzacyjnym po zatopieniu w chinolinie: 1 — warstwa powierzchowna. 5. Munksgaard.4) jest bardziej porowata aniżeli warstwa prze­ zroczysta. 3 — warstwa ciemna. Warstwa ciemna. z przewagą tej ostatniej. jest przyczyną istnienia warstwy powierzchownej. mają inny współczynnik załamania światła aniżeli szkliwo (Kidd i wsp. gdy szlif badany jest w chinolinie. lub ciemna — gdy jest badany z immersją wodną. a ich miejsce zajmują fluoroapatyty szkliwa. od 5% na obwodzie do 25% lub więcej w centrum zmiany. a właściwie wypełnione powietrzem. 2 — warstwa centralna. Warstwa centralna (ryc.hipotez. że wówczas gdy pH płytki nazębnej spada poniżej 5. jest warstwą. Ciemne zabarwienie bierze się stąd. Copenhagen 1996). 5. Warstwa ciemna (ryc. to graniczy ze zdrowym szkliwem. W pory o małej średnicy nie może wniknąć chinolina.4. hydroksyapatyty szkliwa ulegają rozpuszczeniu. Pory tej warstwy są różnej wielkości: małe i duże. . O. Ten naprzemienny proces demineralizacji i remineralizacji. Warstwa centralna może być jasna. 5. 4 — warstwa przezroczysta (za zgodą prof. co powoduje ciemne zabarwienie warstwy. Najbardziej prawdopodobna z nich zakłada.

Oxford-New York-Toronto 1997). Kidd: Essential of Dental Caries. Podłużny szlif zatrzymanej próchnicy szkliwa badany w mikroskopie polaryzacyjnym po zatopiniu w chinolinie. Badając zgłębnikiem plamę próchnicową należy unikać silnego nacisku. Utrata części mineralnej wynosi w tej warstwie około 1% i dotyczy głównie magnezu i węglanu. Zwraca uwagę szeroka warstwa ciemna (za zgodą prof. ma duże znaczenie praktyczne.5. Warstwa przezroczys­ ta jest bezstrukturalna i bardziej porowata na skutek demineralizacji aniżeli zdrowe szkliwo. E. bruzd i dołków na powierzchniach żujących zębów są podobne do opisanych dla powierzchni . czyli plama próchnicowa jest zatem w róż­ nym stopniu zdemineralizowana. 5. aby nie uszkodzić cienkiej warstwy powierzchownej i nie stworzyć w ten sposób drogi wejścia dla bakterii z jamy ustnej w głąb słabiej zmineralizowanej warstwy centralnej. Cechy histologiczne ogniska próchnicowego szczelin. wyłącznie po zatopieniu szlifu zęba w chinolinie. nazwane w piśmiennictwie „podpowierzchniową demineralizacją" (Fejerskov i Thylstrup 1996). ponieważ chinolina ma ten sam współczynnik załamania światła (1.62) co szkliwo. Oxford University Press. Wczesna zmiana próchnicowa.Ryc. W warstwie centralnej występuje znaczny ubytek związków mineralnych. Zjawisko to. a warstwa powierzchowna jest z kolei prawie niezmieniona.

64. 5. gładkich. 2 — warstwa demineralizacji.Ryc. Schemat rozwoju próchnicy (od A do F) w szczelinie powierzchni żującej: 1 — warstwa sklerotyczna. Ognisko próchnicowe w kształcie stożka szerzy się wzdłuż ścian szczeliny (ryc. Piśmiennictwo — patrz rozdział 6. Fejerskova: Textbook of Clinical Cariology. 5.6.6) w kierunku połączenia szkliwno-zębinowego. 3 — warstwa inwazji bakteryjnej i rozpadu (za zgodą prof. Munksgaard. Po prze­ rwaniu tego połączenia jego rozwój w zębinie jest znacznie szybszy. . str. Copenhagen 1996). O.

PRÓCHNICA ZĘBINY Zębina zbudowana jest z trzech składników zwykle znajdowanych w tkance łącznej: komórek (odontoblasty).Danuta Piątowska. Obecność spiralnych włókien Korffa w tzw. zwana jest zębina płaszczową (ang. Pod względem morfologicznym jest zbudowana z kanalików zębinowych {canaliculi dentales). lecz stałym ciśnieniem pochodzącym od miazgi. . że jest ona w mniejszym stopniu zmineralizowa­ na. Natomiast najbardziej zewnętrzna warstwa zębiny koronowej. Liczba kanalików zębinowych na milimetr kwadratowy jest 4 . circumpulpal dentine). Większa gęstość kanalików sprawia. zębiny okołokanalikowej (dentinum peritubulare) i zębiny międzykanalikowej {dentinum intertubulare). W okolicy połączenia szkliwno-zębinowego gęstość kanalików staje się jednak ponownie nieznacznie większa w stosunku do reszty zębiny obwodowej. Płyn wypełniający kanaliki zębinowe znajduje się pod niewielkim. ponieważ końcowe części kanalików zębinowych dzielą się tutaj na 2 . Z chemicznego punktu widzenia zębina składa się z: 45% substancji nieorganicznej oraz 55% substancji organicznej i wody. Ten ostatni fakt może sprzyjać szerzeniu się próchnicy wzdłuż połączenia szkliwno-zębinowego. że ta część zębiny jest równie wrażliwa na bodźce mechaniczne i termiczne jak zębina sąsiadująca z miazgą. co oznacza. że kryształy hydroksyapatytów są obecne w matrycy fibrynowej i w substancji podstawowej. zębinie płaszczowej sprawia. mantle dentin). matrycy fibrynowej (włókna kolagenowe Ebnera) i substancji podstawowej (polisacharydy związane z proteinami). które przebiegają prostopadle do połączenia szkliwno-zębinowego. Zębina jest zmineralizowana. bezpośrednio sąsiadująca z połączeniem szkliwno-zębinowym. Warstwa ta różni się od poprzedniej zawartością włókien Korffa. Dariusz Borczyk 6. Ciśnienie śródmiazgowe wynosi 25-30 mm Hg lub 30-40 cm H 2 0 .3 krótkie odgałęzienia. Zębina otaczająca miazgę jest określana jako zębina okołomiazgowa (ang.5 razy większa w zębinie sąsiadującej z miazgą niż w zębinie obwodowej.

wytwarza się zębina pierwotna. jak długo jest zachowana żywotność miazgi.1. Ma typową budowę kanalikową z wypustkami odontoblastów wewnątrz kanalików zębinowych. urazy zębów. Ma to również swoje implikacje kliniczne. Do bodźców tych zaliczamy: próchnicę szkliwa i zębiny. gdy na miazgę działają leki i materiały wypełniające. ma mniej regularną budowę i jest w większym stopniu zmineralizowana. a połyskliwość i twardość jest taka sama lub większa od zębiny pierwotnej. co stopniowo doprowadza do zmniejszenia. Typ fizjologiczny zębiny wtórnej (zębina drugorzędowa) występuje w zę­ bach. oraz drażniące działanie leków i materiałów wypełniających. zębiny wtórnej (dentinum secundarium).6. Zębina wtórna tworzy się tak długo. Zębina wtórna patologiczna w piśmiennictwie polskim (Szymaniak 1994) nosi też nazwę zębiny obronnej (dentinum reactionarum). ponieważ obliteracja jam zębowych znacznie utrudnia leczenie endodontyczne. stosowane w przykryciu bezpośrednim lub pośrednim miazgi. jak i stałych.lub nawet ciemnobrązowa. ubytki niepróchnicowego pochodzenia. głównie przewlekłe. Zębinę wtórną można podzielić na dwa typy: • fizjologiczny. a w korzeniu — wraz z całkowitym uformowaniem jego wierzchołka. W porównaniu z tą ostatnią zawiera mniejszą liczbę kanalików i wykazuje większą nieregularność ich przebiegu. Zębina wtórna patologiczna ma bardziej nieregularną budowę aniżeli zębina wtórna fizjologiczna. Tworzy się wówczas. starcia patologiczne zębów. czyli rozwoju narządu zębowego. tzw. głównie pochodzenia zewnątrzustrojowego. W późniejszym okresie pod sklepieniem i na dnie komory oraz w kanałach korzeniowych następuje stałe narastanie nowych warstw zębiny. Szczególnym rodzajem zębiny wtórnej patologicznej jest zębina reparacyjna (dentinum reparativum). Klinicznie cechuje ją barwa jasno. Drugi typ zębiny wtórnej — typ patologiczny (zębina trzeciorzędowa) powstaje pod wpływem szkodliwych bodźców. których tkanki twarde nie wykazują procesów chorobowych. zwana też zębiną pierwszorzędową. a niekiedy nawet do całkowitego zamknięcia jamy zęba. w przeciwieństwie do pierwotnej. Zębina wtórna. . zwana również naprawczą. W koronie zęba jej tworzenie kończy się po zakończeniu procesu wyrzynania się. • patologiczny. Można ją spotkać zarówno w zębach mlecznych. Rodzaje zębiny W czasie odontogenezy.

Po fibroblastach funkcję zębinotwórczą podejmują odontoblasty.Tworzenie zębiny reparacyjnej podejmują zarówno jibroblasty. a więc stan zębiny i miazgi będzie zależał od równowagi pomiędzy czynnikami patogennymi a reakcjami obronnymi. Powstająca zębina kanalikowa jest nieregularna i ma małą liczbę kanalików. złamanie zęba. Ostatnio w piśmiennictwie światowym pisze się nie o zębinie. z tym że pierwsze rozpoczynają działalność fibroblasty. W niektórych przypadkach obserwuje się nawet brak kanalików. warstwy zębiny obronnej. 2) wytworzeniem na granicy z miazgą. jest również odpowiedzialny za wrażliwość zębiny (teoria hydrodynamiczna nadwrażliwości zębiny). Spowodowane to jest faktem. bodźce chemiczne wskazuje. starcie patologiczne. • czynniki chemiczne — toksyczny wpływ materiałów wypełniających. ale o kom­ pleksie miazgowo-zębinowym. Wytwarzają one zębinę włóknistą. którego ruch może odbywać się w kierunku do i od miazgi. tzw. Według Pashleya (1986) zawarty w kanalikach płyn tkankowy. odkładająca się po przykryciu bezpośrednim miazgi. Kanaliki zębinowe. przewodnictwo cieplne rozległych wypełnień amal­ gamatowych. są wypełnione włóknami nerwowymi pochodzenia miazgowego oraz płynem tkankowym służącym do odżywiania zębiny. szlifowanie zębów pod korony protetyczne itp. poprzez odontoblasty. ciepło. Kompleks miazgowo-zębinowy. jak i odontoblasty. Zwapnienie kanalików zębinowych jest procesem. zimno. W odpowiedzi na wymienione czynniki patogenne kompleks miazgowo-zębinowy reaguje: 1) zwapnieniem kanalików zębinowych w postaci warstwy przezroczystej. zbyt duże). wykazuje pewne mechanizmy obronne. że włókna Tomesa przewodzą bodźce czuciowe do miazgi. w którym związki . podobnie jak inne tkanki ustroju. • czynniki mechaniczne — opracowanie ubytku. w ścisłym kontakcie z miazgą. w których znajdują się wypustki odontoblastów — komórek wyścielających jamę zęba. • czynniki termiczne — ciepło wywołane tarciem nieodpowiednich wierteł (tępe. poza wypust­ kami odontoblastów. Do czynników patogennych działających na miazgę zaliczamy: • bakterie ogniska próchnicowego. W przemianie materii w zębinie czynny udział biorą wypustki Tomesa będące. uraz. przesuszenie zębiny w czasie opracowywa­ nia ubytku. że zębina zawiera liczne kanaliki zębinowe. Zębina reparacyjna. nosi nazwę mostu zębinowego. kanaliki martwe. duża ilość kwasów w diecie. bezkanalikową. w innych — kanaliki są puste (bez wypustek Tomesa). 3) zapaleniem miazgi (pulpitis). Wrażliwość zębiny na dotyk.

6.2. W ognisku próchnicowym zmiany zaawansowanej leży pomiędzy warstwą demineralizacji (nieznacznego odwapnienia) a warstwą zdrowej zębiny pier­ wotnej (ryc. Powstająca warstwa przezroczysta (ryc.2). przepuszcza Ryc. 5. 6.1) jest często obserwowana na obwodzie ogniska próchnicowego. . 6. Zębina sklerotyczna jest bardziej homogenna.mineralne są odkładane w świetle kanalików zębinowych. Fejerskova). warstwa rozpadu zębiny warstwa penetracji bakterii warstwa demineralizacji zębina sklerotyczna warstwa zdrowej zębiny warstwa obronna Ryc.1. Schemat warstw zaawansowanej zmiany próchnicowej w szkliwie i zębinie. O. W przypadku wczesnej zmiany próchnicowej znajduje się pomiędzy warstwą pustych kanalików a warstwą zębiny pierwotnej (ryc. Mikroradiogram granicy pomiędzy zębiną sklerotyczną (ZS) a zębiną normalną (ZN) (za zgodą prof.2). 6.

Zapalenie miazgi (pulpitis) jest typową reakcją bogato unaczynionej tkanki łącznej na szkodliwe bodźce. 5. bezkanalikową zębinę obronną. Zdaniem niektórych autorów (Kidd 1997. o różnym stopniu mineralizacji. Fejerskov 1994) ważną rolę w tworzeniu przez odontoblasty zębiny obronnej odgrywa pęczek naczyniowo-nerwowy. niekiedy bardzo nieliczne. rozwija . Zębina sklerotyczna pełni także funkcję ochronną. Dzieje się tak dlatego. który często znajduje się daleko od miejsca tworzenia się tej warstwy. która powstaje przed wyrżnięciem zęba i z zębina wtórną fizjologiczną. Wynika to z przebiegu kanalików zębinowych. że inne komórki miazgi różnicują się i tworzą silnie zmineralizowaną. Zębina obronna tworzy się na granicy z miazgą (ryc. stąd tworzenie się tej zębiny może przebiegać szybciej u osób młodych aniżeli u starszych. Zębina obronna. a zwłaszcza jej grubość ma pierwszorzędne znaczenie przy opraco­ waniu ubytków próchnicowych. powstaje w odpowiedzi na szkodliwy bodziec.2). Zdarza się jednak. jak już wspomniano. że szkliwo zmienione przez próchnicę jest bardziej porowate i bodźce chemiczne w postaci kwasów czy enzymów mogą przenikać do zębiny. Warunkiem powstania. może dojść do zamknięcia przez zębinę obronną całej jamy zęba (ryc. mimo że doszło do odłożenia zębiny wtórnej {Kidd i Joyston-Bechal 1997). Dlatego w trakcie opracowywania ubytków klasy V łatwo jest doprowadzić do obnażenia miazgi. Powinno się ją różnicować z zębina pierwotną. Tworzenie się zębiny obronnej zależy także od rodzaju procesu próchnicowego. powodując odpowiedź kompleksu miazgowo-zębinowego w postaci zębiny obronnej. Wiadomo obecnie. po urazie. Zębina obronna pełni ważną funkcję ochronną dla odontoblastów i innych komórek miazgi przed działaniem szkodliwych czynników.więcej światła i dlatego nazywana jest również „warstwą przezroczystą". Jeśli bodźce są szczególnie silne i nagłe. pod wpływem czynników patogennych. która tworzy się przez całe życie. 6. Natomiast w pewnych drastycznych przypadkach. zębiny sklero­ tycznej jest istnienie żywych odontoblastów.2). Próchnica przewlekła powoduje powstawanie grubszej warstwy zębiny obronnej. ponieważ jest mniej przepuszczalna dla kwasów i toksyn bakteryjnych aniżeli zębina fizjologiczna. że już plama próchnicowa w szkliwie powoduje powstanie w zębinie warstwy obronnej (ryc.3). Kanaliki zębiny obronnej są nieregularne. W ubytkach przyszyjkowych jest ona wytwarzana doszczytowo w stosunku do lokalizacji ubytku. Dlatego jej istnienie. np. W przypadku bardzo silnych bodźców patogennych może dojść do obumarcia odontoblastów i braku zębiny obronnej. W przypadku próchnicy ostrej tworzenie się zębiny obronnej może być zaburzone lub nawet zatrzymane. 6.

Z biegiem czasu zwiększa się ilość kolagenu. Następstwem nieleczonych zapaleń miazgi jest obumarcie miazgi (mart­ wica). prawie nigdy nie dochodzi do wygojenia miazgi i zmieniona zapalnie tkanka musi być usunięta (Kidd 1997). Martwa miazga ulega następnie skolonizowaniu przez bakterie. uciskając na zakończenia nerwowe. rozwija się zapalenie przewlekłe {pulpińs chronica). Badania histopatologiczne ostrych zapaleń miazgi wykazały przewagę odczynu naczyniowego nad odczynem komórkowym. głównie . Zamknięcie przez zębinę obronną jamy zęba 21 (stan po 20 latach od replantacji). takie jak: komórki plazmatyczne. W zapaleniach przewlekłych przeważają komórki zapalenia przewlekłego. makrofagi i monocyty. limfocyty. co prowadzi do zwłóknienia miazgi. Jeśli bodźce są słabe i rozciągnięte w czasie. Naczynia krwionośne ulegają rozszerzeniu (przekrwienie miazgi).3. się zapalenie ostre (pulpińs acuta). który w póź­ niejszej fazie zapalenia powoduje zwolnienie przepływu krwi i jej zastój. Reakcja miazgi na bodźce termiczne (ciepło.Ryc. Wysięk powoduje ból samoistny. W przypadkach zapaleń miazgi ostrych i przewlekłych zaostrzonych. zimno) i mechaniczne (nawiercanie ubytku) jest osłabiona. gdzie mamy do czynienia z tzw. zwłaszcza tam. pojawia się wysięk. W odczynie komórkowym przeważają granulocyty obojętnochłonne. próchnicowym obnażeniem miazgi. Boli samoistnych brak (poza okresami zaostrzeń). 6.

6. Warstwy od 1 do 3 zostały omówione w podrozdziale 6. Warstwa pustych kanalików (ang. w ubytkach głębokich warstwa ta może wcale nie występować. Pojawia się zgorzel miazgi o charakterystycznym gnilnym zapachu. W próchnicy o ostrym przebiegu. Warstwy od 1 do 3 zostały omówione w podrozdziale 6. ryc. Należy jedynie dodać. Warstwy ogniska próchnicowego w zębinie Warstwy ogniska próchnicowego w zębinie są różne w zależności od stopnia zaawansowania procesu próchnicowego w zębie. 2) warstwę zdrowej zębiny pierwotnej. 4) warstwę pustych kanalików. płynem lub resztkami komórkowymi. licząc od strony miazgi {Kidd i wsp. Rodzaje zębiny. tym . 5) warstwę penetracji bakterii. licząc od strony miazgi (Kidd i wsp. 6) warstwę inwazji bakteryjnej i rozpadu zębiny. periodontitis chronica).beztlenowe (pałeczki Gram-ujemne. co w mikroskopie świetlnym daje ciemną strefę. Nieleczone zapalenia miazgi oraz zgorzel są następnie powodem ostrych lub przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych (periodontitis acuta.2. że obecność warstwy zdrowej zębiny pierwotnej zależy od głębokości ubytku i aktywności procesu próchnicowego. Rodzaje zębiny. Natomiast im ubytek płytszy. 3) warstwę sklerotyczną (przezroczystą). Te same kanaliki in vitro są wypełnione powietrzem. pałeczki Gram-dodatnie i ziarenkowce Gram-dodatnie. 1997): 1) warstwę zębiny obronnej. dead tracts) jest wynikiem istnienia warstwy przezroczystej.1. Warstwa przezroczysta powoduje bowiem „odcięcie" wypustek odontoblastów od miazgi i powstanie in vivo martwych kanalików wypełnionych gazami. 3) warstwę sklerotyczną (przezroczystą). W zaawansowanej zmianie próchnicowej można wyróżnić 6 warstw. 6. a proces bardziej przewlekły. 1997.2): 1) warstwę zębiny obronnej. 4) warstwę demineralizacji (nieznacznego odwapnienia).1. W przypadku próchnicy początkowej (plama próchnicowa) w zębinie można wyróżnić następujące cztery warstwy. 2) warstwę zdrowej zębiny pierwotnej.

Odsłania to włókna kolagenowe. 6. Zwracają uwagę grona komórek bakteryjnych w kanalikach zębinowych (za zgodą prof. Preparat histologiczny zaawansowanego ogniska próchnicowego w zębinie. które w wyżej leżących warstwach zostają poddane proteolizie bakteryjnej. Powierzchownie w stosunku do warstwy demineralizacji leży warstwa penetracji bakterii nazwana tak ze względu na penetrowanie jej kanalików zębinowych przez mikroorganizmy (ryc. . Fejerskova: Textbook of Clinical Cariology. W związku z całkowitym zniszczeniem zębiny okołokanalikowej wydzielane przez bakterie enzymy proteolityczne Ryc. W warstwie tej kanaliki przy­ jmują formę owalną lub poligonalną. pozostałe kryształy ulegają zaś częściowemu rozpuszczeniu i skróceniu. Kidd i wsp. O. Znajdujące się w nich wypustki zębinowe odontoblastów ulegają martwicy. Fejerskov 1996. 1997).grubsza jest warstwa zdrowej zębiny pierwotnej. W zębinie międzykanalikowej zmniejsza się z kolei gęstość kryształów hydroksyapatytów.4).4. Munksgaard. ponieważ warstwa ta stanowi granicę. Dochodzi w niej do zmniejszenia grubości zębiny okołokanalikowej. Obecność tej warstwy jest skutkiem oddziaływania kwasów produkowanych przez bakterie próchnicotwórcze i ubytku związków mineralnych. Copenhagen 1996). do której należy opracowywać ognisko próchnicowe. 6. Istnienie warstwy demineralizacji ma duże znaczenie praktycz­ ne. Warstwa demineralizacji (nieznacznego odwapnienia) zębiny nie zawiera bakterii (Thylstrup.

to głównie S. W badaniach klinicznych udowodniono. że glikol propylenu. zawiera bakterie bezwzględnie beztlenowe. gdzie niszczą jej macierz organiczną. nie przenikając do zębiny . Fusayama i inni autorzy japońscy upraszczają zagadnienie budowy ogniska próchnicowego. że skład flory bakteryjnej ogniska próchnicowego w zębinie jest różny od składu bakteryjnego płytki nazębnej. Wynika stąd. a działanie mikroorganizmów przypomina histologicznie działanie komórek żernych w przebiegu procesów resorpcyjnych. Następną warstwą jest warstwa rozpadu zębiny i inwazji bakteryjnej. stanowi bowiem bezpostaciową masę zawierającą liczne bakterie i produkty rozpadu zębiny. W warstwie tej nie obserwuje się budowy kanalikowej zębiny. przede wszystkim z rodzaju Lactobacillus. zakażona i znisz­ czona w sposób nieodwracalny. Następuje wtedy obumarcie odontoblastów z ich wypustkami i powstanie pustych kanalików (ang. Paciorkowce występują rzadko. Zewnętrzny fragment warstwy całkowitego rozpadu nie ma już jakiejkolwiek architektury tkanki. że po usunięciu zębiny próchnicowej zewnętrznej zębina próchnicowa wewnętrzna może ulec remineralizacji w ciągu trzech miesięcy. Częściowa demineralizacja tej warstwy może ulec od­ wróceniu.dostają się z kanalików do zębiny międzykanalikowej. W części wewnętrznej tej warstwy defragmentacja zębiny ma charakter zatokowy. W odróżnieniu od niej zębina próchnicowa wewnętrzna jest żywa (pozostają żywe wypustki odontoblastów). dead tracts) na całej grubości zębiny (Thylstrup i Fejerskov 1996). a jej warunkiem jest zachowanie włókien kolagenowych z mostkami poprzecznymi pomiędzy cząsteczkami kolagenu. Warstwa ta powstaje w wyniku degradacji organicznych i nieorganicznych części zębiny. Kolagen w tej warstwie traci swoją strukturę chemiczną. Zębina próchnicowa zewnętrzna jest martwa. mutans i jest on wtedy reprezentowany bardzo licznie. a jeżeli są spotykane. Warstwę tę daje się łatwo usunąć ekskawatorem. główny składnik wykrywaczy próchnicy. penetruje do nieodwracalnie zniszczonego kolagenu. W przypadku bardzo szybko postępującego rozwoju próchnicy w komplek­ sie miazgowo-zębinowym nie dochodzi do powstania typowych warstw ogniska próchnicowego. Zwolennicy barw­ ników uważają. który jest uważany za główny drobnoustrój uczestniczący w rozpadzie zębiny. Stwarza to dobre warunki do dalszej inwazji bakterii oraz szkodliwego działania produktów ich metabolizmu na miazgę (Ingłe i Bakłand 1994). Na podziale zębiny próchnicowej na zewnętrzną i wewnętrzną opiera się zasada działania barwników wykrywających próchnicę. dzieląc zębinę próchnicową na dwie strefy: zewnętrzną i wewnętrzną. nie zakażona oraz częściowo zdemineralizowana. W warstwie rozpadu ogniska próchnicowego populacja bakterii jest miesza­ na.

PWN. Operative Dentistry 1992. — 7. Copenhagen 1986. JBiol Buccale 1991. „Delfin" Lublin 1993. PZWL.255-62. Stephan RM: Intraoral hydrogen-ion concentrations associated with dental caries activity.3. Wyd. J Dent Res 1983. Szymaniak E: Próchnica zębów. — 9. Zadaniem lekarza stomatologa jest więc wyjaśnienie pacjentowi. Istnienie ogniska próchnicowego nawet w zębinie nie oznacza. — 5. — 16. 11. 17.7-10. Stomatologia zachowawcza 2. BaklandL: Endodontics. 1/87. Medyczne. — 13. Zarys kliniczny. Dtsch Zahnarzfl Z 1987. Pashley D H: Sensitivity of dentin to chemical stimuli. Jańczuk Z: Stomatologia zachowawcza. Leczenie próchnicy zębów). Fusayama T: Intratubular crystal deposition and remineralization of carious dentin. PZWL. 6. Wrocław 1995. że proces ten będzie się równomiernie rozwijał. Rozdz. — 14. Munksgaard. Ogawa K. Ighijo T. 11. Clinical and pathological features of dental caries. Martin M: Mikrobiologia jamy ustnej. — 2. Endod Dent Traumatol 1986. Spec. insbesondere die rolle von Zuckern. Iss. z pozostawieniem zębiny próchnicowej wewnętrznej (patrz rozdział 12.próchnicowej wewnętrznej. Pashley D H: The effects of acid etching on the pulpodentin complex. Joyston-Bechal S: Essentials of dental caries. — 3. Baltimore 1994. Williams & Wilkins. Rozdz. The disease and its management. Ketterl W: Stomatologia praktyczna 3. — 4. 19. Thylstrup A. Jańczuk Z. Thylstrup A. Urban & Partner. 42. Copenhagen 1996. Warszawa 1997. Marsh P. — 6. Ingle J. 130-7. Med. — 18. Kruś S: Patomorfologia dla stomatologów. Oxford-New York-Toronto 1997. 2. 20. Yomashita Y. . Kónig KG: Atiologie der Karies. — 12. Warszawa 1994. Munksgaard. Próchnica bowiem może przebiegać „skokowo" lub w ogóle ulec zatrzymaniu. Czerny K. — 1 5 . Również chemomechaniczne metody usuwania zębiny próchnicowej opierają się na rozpuszczaniu zębiny próchnicowej zewnętrznej. Warszawa 1995. 23. Warszawa 1994. 257-66. Fejerskov O: Textbook of cariology. Królikowska-Prasal J. Borczyk D. Oxford University Press. — 10. Czas Stomat (w druku). 229-42. — 8. ObersztynA: Próchnica zębów i jej zapobieganie. Tour Press Intern Wyd. Klimek L: Mikrotwardość zębiny próchnicowej — badania laboratoryjne. Piśmiennictwo 1. Fusayama T: The ultrastructure and hardness of the transparent layer of human carious dentin. J Dent Res 1944. Kidd EA M. w jaki sposób wykonując zabiegi higieniczne można zatrzymać postęp próchnicy w jamie ustnej. 62. Fejerskov O: Textbook of clinical cariology. Warszawa 1982. Piątowska D. 1. PZWL. — 17. Pathology of dental caries. Majewska T: Histomorfologia narządu zębowego.

udos­ konalenie metod diagnostycznych i leczniczych spowodowały. Etiologia próchnicy cementu korzeniowego Etiologia próchnicy cementu korzeniowego jest podobna do etiologii próch­ nicy szkliwa. • nieodpowiednia dieta (częste spożywanie fermentujących węglowo­ danów). Proces próchnicowy korzenia zęba związany jest z recesją dziąsła. 7. • niski stopień wydzielania śliny (kserostomia). • niska zawartość fluoru w cemencie i zębinie korzeniowej.1. • wysoki indeks płytki nazębnej. że coraz więcej ludzi starszych posiada i chce zachować własne uzębienie. PRÓCHNICA CEMENTU KORZENIOWEGO Rozwój medycyny współczesnej. natomiast w wieku od 75 do 79 lat już w 70%. Próchnica korzenia . Występowanie próchnicy cementu korzeniowego zwiększa się z wiekiem — u pacjentów w wieku od 50 do 54 lat występuje w 44%. • mikroflora kwasotwórcza (wysokie miana Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophiłus).Stefania Brauman-Furmanek 7. Recesja dziąsła z kolei ściśle wiąże się z wiekiem i chorobami przyzębia. często przy zachowanej prawidłowej głębokości kieszonek. szeroko stosowana profilaktyka. Jej powstawanie warunkują następujące czynniki: • obnażona powierzchnia korzenia zęba. jest próchnica cementu korzeniowego (caries cementi). W tej grupie pacjentów charakterystyczną zmianą twardych tkanek zęba. oprócz ubytków niepróchnicowego pochodzenia. zwana również próchnicą korzenia (caries radicis dentis).

Badania zwierząt doświadczalnych dotyczące mikrobiologii próchnicy na powierzchni korzenia. Bowden 1990). szkliwo natomiast zawiera dwukrotnie więcej części nieorganicznej (96%).0-6. Szybsze tworzenie się płytki bakteryjnej na powierzchni cementu związane jest z budową tej tkanki. Odsłonięty cement i zębina. Świeżo obnażona powierzchnia korzenia ma ponadto niższe stężenie fluoru niż powierzchnia szkliwa. Ponadto Streptococcus mutans jest skojarzony z wczesną demineralizacją cementu korzeniowego. Cement korzeniowy składa się w 47% z części nieorganicznej i w 33% z części organicznej (Wefel 1994). Cement. który jest mniej gładki od szkliwa.5 i jest znacznie wyższe niż krytyczne pH szkliwa (5. Z próchnicą korzenia są skojarzone wysoce kwasotwórcze mikroorganizmy. Częste spożywanie węglowodanów jest ważnym czynnikiem przyśpieszają­ cym próchnicę korzenia. cemento-enamel junction — CEJ). takie jak Actinomyces. lecz w wielu przypadkach znaczącą rolę mogą odgrywać inne bakterie. takie jak Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus. na zapocząt­ kowanie próchnicy cementu korzeniowego. a jego mniejsza twardość sprawia. Actincomyces naeslundii.7). która przez kilka lat była wystawiona na miejscowe działanie fluorków.2-5.najczęściej rozpoczyna się w okolicy połączeniu cementowo-szkliwnego (ang. jeżeli obie te tkanki znajdują się w takim samym środowisku demineralizującym. sprzyja kolonizacji drobno­ ustrojów. W badaniach in vitro wykazano. przy którym zębina korzeniowa może być rozpuszczona. prowadzone w latach 1970-1975 (cyt. które są mniej zmineralizowane niż szkliwo. którym towarzyszą zwykle paciorkowce z gatunku Strepto­ coccus mutans lub Streptococcus sanguis. że jest bardziej wrażliwy na obniżenia pH środowiska. Krytyczne pH. Stałym składnikiem płytki nazębnej cementu są także bakterie z rodzaju Actincomyces. Nie bez znaczenia jest również zmniejszone wydzielanie śliny u osób . szczególnie Actincomyces viscosus. że ubytek próchnicowy korzenia jest dwukrotnie głębszy niż ubytek w szkliwie. jednak ilość bakterii potrzebna do wywołania próchnicy korzenia jest mniejsza w porównaniu ze szkliwem. podkreślały decydujący wpływ wielopostaciowych Gram-dodatnich pałeczek. podczas gdy Lactobacillus acidophilus odpowiada raczej za postęp zmian w postaci pogłębiania ubytku. a funkcja skrobi może być bardziej istotna w po­ wstawaniu próchnicy korzenia niż próchnicy szkliwa. Zdaniem Bowdena (1990) i Eliassona (1992) nie ma znamiennej różnicy pomiędzy mikroflorą powierzchni korzenia a mikroflorą próchnicy szkliwa. szybciej ulegają szkodliwym wpływom środo­ wiska jamy ustnej. wynosi 6.

stosowaniu fluorków i działaniu remineralizującym śliny. 7. Remineralizacja początkowych zmian w korzeniu jest bardziej skuteczna przy wyższych stężeniach fluoru. 7. zatrzymana lub wolno po­ stępująca (Kidd 1997).w podeszłym wieku.2. 34.1). W próchnicy korzenia wyróżniamy stadium aktywne i nieaktywne.1. jasnobrązowe) oraz miękką i chropowatą powierzchnią. gładką powierz­ chnią (ryc. Utwardzenie tej powierzchni powstaje po odpowiednio przeprowadzonej profilaktyce. Obraz kliniczny i mikroskopowy Próchnica korzeni zębów może być aktywna. W próchnicy korzeni rzadko spotyka się typowe. Aktywne zmiany próchnicowe korzenia charakteryzują się lekkim przebarwieniem tkanek (żółte. . 33. że przejście zmiany aktywnej Ryc. Próchnica cementu korzeniowego w zębach 32. 7. drążące w głąb ubytki próchnicowe. Stwierdzono wyraźną korelację pomiędzy niskim stopniem wydzielania śliny i małą zdolnością bufurową śliny a próchnicą korzenia. Natomiast nieaktywne zmiany próchnicowe są ciemnobrązowe z twardą. w nieaktywną powstaje na skutek powtórnej remineralizacji powierzchownej warstwy cementu. ubytki te często szerzą się obwodowe Najgłębsze ubytki w korzeniu nie przekraczają w zasadzie 1 mm. Niektórzy autorzy są zdania. ponieważ fluor hamuje wzrost Streptococcus mutans.

W zębinie korzeniowej odpowiadającej zmianie próchnicowej cementu występuje wyraźna warstwa sklerotyczna. U osób starszych obnażone korzenie.3. po zebraniu dokładnego wywiadu. Wypływa stąd wniosek. Opisana warstwa hipermineralizacji występuje wyłącznie w przypadku recesji dziąsła i obnażenia korzenia zęba.Warstwy wczesnej zmiany w cemencie korzeniowym i zębinie są podobne do opisanych w rozdziałach 5. braki zębowe. które powodują . a następnie bakterie penetrują w głąb zębiny. 7. która wymaga długiego żucia. kiedy pacjenci są niepełnosprawni. Stąd konieczność zaniechania zgłębnikowania i skalingu w przypadku zmian próchnicowych. udziela się porad dietetycz­ nych. jest bardzo wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne. podobnie jak powierzchnia szkliwa we wczesnej zmianie próch­ nicowej. Zachowanie właściwej higieny jamy ustnej u osób starszych bywa trudne. Próchnica szkliwa i 6. zdrowy cement korzeniowy. które opiekują się chorym. Pacjentom z wysokimi poziomami Streptococcus mutans i Lactobacillus acidophilus. Próchnica zębiny. odpowiednia dieta i indywidualnie opracowany program fluorkowy. Niekiedy zaleca się preparaty. uzupełnienia protetycz­ ne oraz zaniedbania higieniczne sprzyjają powstawaniu płytki nazębnej. do leczenia włącza się płukanki z chlorheksydyną. Przy zaburzeniach wydzielania śliny doradza się pacjentom dietę. a na granicy z miazgą — warstwa obronna. Profilaktyka i leczenie Podstawą profilaktyki próchnicy korzenia jest instruktaż higieny jamy ustnej. Powierzchnia cementu. W badaniach mikroradiograficznych we wczesnej zmianie próchnicowej cementu obserwuje się bowiem warstwę demineralizacji przykrytą warstwą powierzchowną. które mogą ulec remineralizacji i zatrzymaniu. która jest bardziej zmineralizowana aniżeli sąsiadujący. że ślina musi być źródłem związków mineralnych dla ob­ nażonego cementu korzeniowego. a niekiedy niemożliwe do wykonania szczególnie wtedy. W takich przypadkach stomatolog powinien sam wykonać profesjonalne zabiegi higieniczne albo powierzyć utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej osobom. Procesy próchnicowe na powierzchni szkliwa i cementu korzeniowego przebiegają w podobny sposób — najpierw ulegają destrukcji kryształy hydroksyapatytu. Jeżeli sugerowane zmiany diety nie powodują obniżenia poziomu drobnoustrojów.

W 1985 roku Biłlings i współpracownicy podali klasyfikację próchnicy korzenia wraz ze wskazaniami do leczenia: • stopień I — przebarwienie obnażonego korzenia bez obecności ubytku. takie jak bezcukrowa guma do żucia z ksylitolem. 72(3). ubytek drążący do miazgi. Należy opracować ubytek i wypełnić materiałem szklano-jonomerowym. Piśmiennictwo 1. Oprócz past i żeli z fluorem zaleca się pacjentom codzienne używanie płukanek fluorkowych i regularne stosowanie lakierów w gabinetach stomatologicznych. Wskazane opracowanie ubytku. Profilaktyka fluorkowa odgrywa znaczącą rolę w redukcji próchnicy cementu korzeniowego. W tej grupie przeciwwskazane są wypełnienia z materiałów złożonych i wypełnienia „kanapkowe". 69(5). Beighton D. 623-9. W tej grupie pacjentów preparaty fluorkowe należy stosować cztery razy w ciągu roku. żmudne i wymaga wysokich kwalifikacji lekarza. wypolerowania i miejsco­ wego stosowania preparatów fluorkowych. — 3. ubytek o głębokości mniejszej niż 0. Można również przepisać sztuczną ślinę. — 2. 1216-21. należy zastosować preparaty fluorkowe. Kontrolne badania pacjentów z próchnicą cementu korzeniowego powinny być częstsze niż u ludzi młodych. wymaga wygładzenia. Ostatnie badania epidemiologiczne wykazały po zastosowaniu profilaktyki fluorkowej redukcję próchnicy cementu od 50 do 67% (Wefel 1994). U pacjentów z dużym ryzykiem próchnicy i dużą ilością ubytków w korzeniu wskazane są wypełnienia szklano-jonomerowe zarówno do wypełnień czaso­ wych. J Dent Res 1993.zwiększone wydzielanie śliny. Przy zaawansowanej próchnicy korzenia niektórzy auto­ rzy proponują stosowanie preparatów fluoru na przemian z preparatami chlorheksydyny. Beck J: The Epidemiology of Root Surface. Beighton D.5 mm głębokości. jak i ostatecznych. Postępowanie z pacjentami w wieku podeszłym. • stopień IV — głębokie uszkodzenie korzenia. z dużym ryzykiem próchnicy jest trudne. • stopień III — ubytek powyżej 0. • stopień II — powierzchowne uszkodzenie cementu.5 mm. Heath MR: A microbiological study of primary root-caries lesions with diffrent treatraent needs. Miejscowo stosuje się preparaty fluorkowe. zastosowanie podkładu i rekonstrukcja ce­ mentem szklano-jonomerowym oraz miejscowo preparaty fluorkowe. Caries J Dent Res 1990. Lynch E: Comparison of selected microflora of plaque and underlying carious dentine associated with . Lynch E.

16. 154-8. 29(5). 69(8). 72-5. Orał Microbiol Immunol 1990.primary root caries lesions. Zambon JJ. 333-7. Ekstrand J. HuntRJ. 29(2). Kohout F: The effect of a fluoridated dentifrice on root and coronal caries in an older adult population. — 10. Soparkar PM. — 14. 1463-8. 1993. 11. Lamont RJ: Dietary and salivary factors associated with root caries. Am J Dent 1995. 439-44. .21-5 (Board of the Telander Foundation). Oxford. — 18. McGuireS: Areview of the impact of fluoride on adult caries. Caries Res 1995. Laraway R. 26(6). Birkhed D: Factors associated with active and inactive root caries in patients with periodontal disease. Wefel J: Root caries histopathology and chemistry. 8(6). Jordan HV.New York-Toronto 1997. 1. 1205-10. — 20. 829-32. 86(10). 138-41. Caries Res 1995. — 7. 177-82. Risheim H. The Disease and Its Manage­ ment. Caries Res 1992. 1628-33. Eliasson S. 49. Whelton BP. 377-84. Bowden GH. 58(6). Spec Care Dentist 1992. Ravald N. Kent R. Infect Immun 1990.5 . 26(6). Kilian M: Microflora associated with experimental root surface caries in humans. Arneberg P. — 4. — 13. Birkhed D: Orał sugar clearance and root caries prevalance in rheumatic patients with dry mouth symptoms. EldrigeJB. 382-95. 450-8. Ravald N. — 17. 69(5). Birkhed D: Predictton of root caries in periodontally treated patients maintained with different fluoride programmes. Allender D. 10(2). 7. Osterwalder V. Challacombe SJ: Association of selected bacteria with the lesions of root surface caries. — 5. SoremarkR: Root caries. — 9. 12(4). Kasprzak SA: The microbiology and histopatology of human root caries.261 . Joyston-Bechal S: Essentials of dental caries. Van-Houte J. 25(5). 0'M?nullane DM: The prevalance of root surface caries amongst Jrish adults. 117. J Am Dent Assoc 1988. Kidd EA. Baab D. McNaughton B. Oxford University Press. Guggenheim B: Humań root caries: microbiota in plaąue covering sound. J Dent Res 1990. Depaola PF: Association of the microbial flora of dental plaąue and saliva with human root-surface caries. J Den Res 1990. Faine MP. 5(6).323-8. Fogorv — Sz. Schupbach P. Caries Res 1992. BeckJD: Effect ofresidence in fluoridated community on the incidence of coronal and root caries in an older adult population. 11-3. — 16. — 8. Krasse B. — 6. Nyvad B. Swed Dent J 1992.— 12. Am J Dent 1994. — 15. Holland TJ. Caries Res 1991. 346-51. 21. J Clin Dent 1993. Bowden GH: Microbiology of root surface caries in humans. carious and arrested carious root surface. HerczeghA: Microbiology of root surface caries. Jensen ME. — 19. Gerodontology 1993. Persson R. J Publ Health Dent 1989.

co próchnicę pierwotną. że w zapobieganiu próchnicy wtórnej będą skuteczne te same związki co stosowane w profilaktyce próchnicy pierwotnej. W obrazie mikroskopowym próchnica wtórna składa się z dwóch składo­ wych: zewnętrznej i wewnętrznej (ryc. Dariusz Borczyk 8.1. a więc głównie fluor i chlorheksydyna. PRÓCHNICA WTÓRNA Próchnica wtórna (caries secundaria) występuje wokół wypełnienia lub pod nim. Schematyczny podział próchnicy wtórnej. Ryc.Danuta Piątowska. Są to głównie S. Wypływa stąd wniosek. Próchnicę wtórną wywołują te same bakterie. 8. mutans oraz bakterie z rodzaju Lactobacillus i Actinomyces. Do jej powstania dochodzi często w wyniku błędów popełnionych przez lekarza w czasie opracowywania i wypełniania ubytków lub na skutek użycia do wypełnienia materiałów złej jakości. . 8.1).

1. Według najnowszych po­ glądów wskazaniem do wymiany lub naprawy wypełnienia jest jedynie próchnica wtórna aktywna. active secondary caries) i zatrzymaną (ang. Ponadto ząb musi być wolny od osadów i osuszony. że w zapobieganiu próchnicy wtórnej największe znaczenie ma usunięcie płytki nazębnej. Należy podkreślić. Próchnica wtórna zewnętrzna jest następstwem działania bakterii płytki nazębnej. Próchnicę wtórną dzielimy także na aktywną (ang. • przebarwienie brzegów wypełnienia (brązowa obwódka wokół wypeł­ nienia). outer = surface lesion) rozwija się tuż pod powierzchnią zęba. Uważa się. arrested secondary caries). określenie jednoznacznych kryteriów diagnostycznych tego typu próchnicy jest bardzo trudne. ponieważ dochodzi w jej przebiegu do znacznego zakażenia zębiny. inner = wali lesion) rozwija się wzdłuż ściany wypełnienia. albo niezależną od mikroprzecieku i wynikającą z przebiegu pryzmatów szkliwa kontynuacją próchnicy wtórnej zewnętrznej.2). Potrzebna jest wnikliwa analiza zdjęcia rentgeno­ wskiego. że próchnica wtórna wewnętrzna nie rozwija się w warunkach in vivo bez próchnicy wtórnej zewnętrznej.Próchnica wtórna zewnętrzna (powierzchowna) (ang. Za próchnicę wtórną mogą być mylnie uznane pęcherze powietrza pod wypełnieniem lub nie dający cienia podkład. a nie do wykrywania próchnicy. Diagnostyka próchnicy wtórnej Diagnostyka próchnicy wtórnej jest równie trudna jak próchnicy pierwotnej. Wypływa stąd wniosek. natomiast próchnica wtórna wewnętrzna (ścienna) (ang. 8. „dobre oko" i dobry rtg skrzydłowo-zgryzowy (ryc. Do pomocy potrzebne jest: dobre światło. że jest ona albo następstwem mikroprzecieku bakteryjnego. . Zębina próchnicowa w próchnicy aktywnej jest miękka i wilgotna (niezależnie od zabarwienia). Ostry zgłębnik powinien służyć wyłącznie do usuwania z powierzchni stycznych płytki nazębnej. że sam mikroprzeciek (bez płytki nazębnej) nie jest w stanie wywołać próchnicy wtórnej (Mjor i Toffenetti 2000). nie rozstrzygnięto jednak patomechanizmu powstania próch­ nicy wtórnej wewnętrznej. • szczelina brzeżna. 8. Niestety. Objawami próchnicy wtórnej są: • plama próchnicowa wokół wypełnienia. ponieważ istnieje prawdopodobieństwo pomyłek diagnostycznych. Udowodniono ponadto. • przebarwienie tkanek zęba wokół wypełnienia.

2. U pacjentów wykazujących dużą skłonność do próchnicy już w kilka tygodni od założenia wypełnienia można zobserwować zmiany demineralizacyjne w postaci zmętnienia szkliwa (plama próchnicowa). 8. • miękki i wilgotny cement korzeniowy. • otwarty ubytek z odsłoniętą zębiną próchnicową. tak jak na rycinie 8.Ryc. Na powierzchni stycznej dalszej zęba 15 widoczna próchnica wtórna. Stan wypełnień. 8. Szczególny problem stwarza diagnostyka próchnicy wtórnej wokół wypeł­ nień i pod wypełnieniami amalgamatowymi. Rtg skrzydłowozgryzowy zębów bocznych strony prawej szczęki i żuchwy. był dotychczas wskazaniem do ich wymiany na nowe.3. Ostatnie badania in vitro wykazały jednak brak korelacji pomiędzy występowaniem próchnicy wtórnej a brakiem styczności brzeżnej (Kidd 1997). . Widoczny brak szczelności brzeżnej. Stare wypełnienia amalgamatowe. Natomiast Ryc.3.

pod warunkiem że nie stwierdza się aktywnego ubytku próchnicowego. Przebarwienia zębów powstające wokół wypełnień amalgamatowych są również bardzo trudne do interpretacji. aby pomieścić czubek zgłębnika periodontologicznego (ryc. gdzie szpara była na tyle szeroka (ponad 0. Jeśli nie — szparę można wypełnić amal­ gamatem lub płynnym materiałem złożonym. czy istnieje w tym miejscu aktywna próchnica wtórna (zębina będzie miękka). • odbicia światła od amalgamatu. np. Szczelina brzeżna pojawia się najczęściej na powierzchniach stycznych w okolicy przydziąsłowej (ryc. Powoduje to. • produkty korozji amalgamatu przebarwiające zębinę na ciemno. W tym przypadku autorzy Kidd.4 mm.4 mm). Dlaczego tak się dzieje? Głównie dlatego. Brązowa obwódka wokół wypełnienia może. że brzeg przydziąsłowy ubytku posiada tylko cienką warstwę szkliwa lub jest jej całkowicie pozbawiony.4). Przebarwienia wokół wypełnień z materiałów złożonych również nie są bezwzględnym wskazaniem do ich wymiany. ditch) a próchnicą zębiny wykazały. technika kanapkowa). Są trzy różne przyczyny przebarwieni • zębina próchnicowa. Wypełnianie ubytków). ani cementy szklano-jonomerowe (tzw. że w czasie polimeryzacji następuje skurcz materiału złożonego i jego oderwanie się w kierunku silniejszego połączenia ze szkliwem. że szparę brzeżną należy poszerzyć i sprawdzić. Wypływa stąd wniosek. Beighton (1996) oraz Mjór i Quist (1997) zalecają zabiegi profilaktyczne. Zdaniem Kiddi Beighton (1996) przebarwienie wokół wypełnienia z amal­ gamatu nie jest bezwględnym wskazaniem do wymiany wypełnienia. Zdaniem wielu badaczy powstaniu szczeliny brzeżnej i mikroprzeciekowi nie mogą zapobiec ani systemy łączące do zębiny. W przypadku wypełniania ubytków materiałami złożonymi również po­ wstaje szczelina brzeżna. a szerokość szpary brzeżnej jest mniejsza niż 0. ale nie musi świadczyć o istniejącym mikroprzecieku i próchnicy wtórnej wewnętrznej.5). Natomiast w sytuacji istnienia pod wypełnieniem z materiału złożonego próchnicy aktywnej (rezultat mikroprzecieku) lub próchnicy pozostawionej wcześniej przez innego lekarza konieczna jest wymiana wypełnienia. że próchnica występowała tylko tam. Poprawić szczelność może tylko warstwowa kondensacja mate­ riałów złożonych i stosowanie płynnych materiałów złożonych (patrz roz­ dział 13. ponieważ materiały te kurczą się w czasie poli­ meryzacji. . Oczywiście pacjent ma prawo zażądać wymiany wypełnienia ze względów estetycznych. W przypadku istnienia próchnicy aktywnej należy wymienić całe wypełnienie (Wilson i Burkę 1998).badania in vivo zależności pomiędzy szerokością szpary brzeżnej (ang. 8. Tetric Flow. 8.

8.4 mm (b). po otwarciu ubytku występowała próchnica wtórna aktywna (c) (wg Borczyka i Plucińs­ kiego 2001).4. Różnica między końcem zwykłego zgłębnika a zgłębnika periodontologicznego (a).Ryc. . W miejscu gdzie stwierdzono szczelinę o średnicy przekraczającej 0.

przez porównywanie wyników. Wiadomo powszechnie.5. że poważną wadą amalgamatów (poza nieodpo­ wiednią barwą) jest brak przylegania do tkanek zęba. Jej wadą jest możliwość uzys­ kania wyników fałszywie dodatnich pod wpływem przebarwienia brzegu wypełnienia barwnikami pochodzącymi ze śliny oraz wysoki koszt aparatury. jak i kompozyto­ wych. Jest ona szczególnie pomocna w zębach przednich. W diagnostyce próchnicy wtórnej można również posłużyć się transiluminacją. to jednak z biegiem czasu jego szczelność poprawia się na skutek pojawienia się produktów korozji. np. Można również wykorzystać ocenę fluorescencji tkanek zęba wzbudzonej przez promienio­ wanie laserowe. Badania Kidd. że najczęstszą przyczyną wymiany wypełnień. Mjór (1997) i innych autorów wykazały. Metoda ta umożliwia. Jest on zawsze wskaza­ niem do wymiany lub naprawy wypełnienia. które uszczelniają szparę brzeżną między wypełnieniem a zębem (Kidd 1997). że chociaż świeżo skondensowany amalgamat wykazuje mikroprzeciek. Jest też pomocna w diagnozowaniu próchnicy w trudno dostępnych miejscach. zarówno amalgamatowych. monitorowanie rozwoju próchnicy w określonym przedziale czasu. na powierzchniach stycznych zębów bocznych. Przydziąsłowa szczelina brzeżna na powierzchni stycznej dalszej zęba 36. 8. Brak punktu stycznego pomiędzy zębami 36 i 37. Pomimo tego zjawiska próchnica wtórna znacznie .Ryc. W przypadku próchnicy wtórnej w obrębie cementu korzeniowego (brzegi dodziąsłowe ubytku) o jej postaci aktywnej. Najpewniejszym kryterium rozpoznawania próchnicy wtórnej jest obecność otwartego ubytku z odsłoniętą zębiną próchnicową. Natomiast ciekawy jest fakt. która jest wskazaniem do interwencji. jest próchnica wtórna. Nawis wypełnienia od strony stycznej bliższej zęba 36. świadczy miękki i wilgotny cement korzeniowy.

4. Nie bez znaczenia pozostaje także warstwowa odbudowa zęba. Wypełnianie ubytków). należałoby się spodziewać.2. czyli tam gdzie płytka nazębna jest bardzo trudna do usunięcia (ryc. powyższy problem wymaga dalszych wnikliwych badań.2). że 50% wypełnień z cementów szklano-jonomerowych (wykonanych w Szwecji) jest wymienianych właśnie z powodu próchnicy wtórnej. Jak się wydaje. że zapew­ niają najlepszą szczelność na ścianie dodziąsłowej ubytku). Dotyczy to w szczególności tych okolic zęba. Ciekawe badania in vitro przeprowadzili badacze japońscy Nagamine i wsp. zukośnieniu szkliwa). Tymczasem Mjor (1996) wykazał. Zdaniem tego badacza cementy szklano-jonomerowe nie zapobiegają próchnicy wtórnej. Amalgambond Plus (patrz rozdział 13. cementami modyfikowanymi żywicą i materiałami złożonymi. Należy pamiętać o właściwym opracowaniu brzegów ubytku (np. Mogą również wchłaniać i magazynować fluor z jamy ustnej. że wokół wypełnień szklano-jonomerowych nie będzie powstawała próchnica wtórna. 8. Mjor 1997). Ostatnią fazą wypełniania ubytku jest wykończenie wypełnienia. że fluor hamuje rozwój próchnicy. Bardzo ważne oczywiście . jak i in vitro. W zapobieganiu próchnicy wtórnej duże znaczenie ma dokładność lekarza w opracowywaniu i wypełnianiu ubytku. w których najczęściej rozwija się próchnica wtórna. że nie ma wystar­ czających dowodów na to. Wielu autorów uważa. Biorąc pod uwagę fakt. zarówno in vivo. Zapobieganie próchnicy wtórnej Cementy szklano-jonomerowe zawierają i uwalniają fluor. w których gromadzi się płytka nazębna. prawidłowym założe­ niu kształtki i klina (udowodniono. że uwalniany fluor redukuje próchnicę wtórną. że rodzaj paska — metalowy czy poliestrowy — nie wpływa na szczelność wypełnień) oraz ścisłym stosowaniu się do zaleceń dotyczących wytrawiania i zakładania systemów wiążących. Zapobiega to powstawaniu miejsc. a więc brzegów dodziąsłowych ubytków klasy II. że szczelność amal­ gamatów może poprawić stosowanie systemów wiążących. tj. (1997) wywołując sztuczną próchnicę w zębach wypełnionych klasycznymi cementami szklano-jonomerowymi.częściej występuje wokół wypełnień amalgamatowych aniżeli kompozyto­ wych (Kidd. Autorzy pracy stwierdzają. Szczególnie często obserwuje się próchnicę wtórną na powierzchniach stycznych. dokładna konden­ sacja materiału i stosowanie płynnych kompozytów (udowodniono.

Część autorów uważa. izotopów radioaktywnych.na tym etapie jest wypolerowanie wypełnienia.3. Leczenie próchnicy wtórnej Postępowanie w przypadku leczenia próchnicy wtórnej może być dwojakie: naprawa wypełnienia lub wymiana. Mikroprzeciekowi i próchnicy wtórnej poświęcono w ciągu ostatnich 25 lat bardzo wiele prac naukowych. Były to badania z użyciem: barwników. iż podjęcie błędnej decyzji o naprawie wypełnienia w przypadkach. czy w naprawie wypełnienia lepiej jest zastosować ten sam. jak: zasięg i lokalizacja ogniska próchnicy. 8. bakterii i mikroskopu skaningowego. że . Dotyczy to np. klasa i stan istniejącego wypeł­ nienia oraz wielkość tej części wypełnienia. Ta ostatnia cześć zapobiegania nawrotowi choroby. Wąskie połączenie (tzw. gdzie dwuczęś­ ciowe wypełnienie narażone jest na pęknięcie. że jedne więcej. Konieczne staje się więc połączenie leczenia z profilaktyką. Należy pamiętać. Dlatego też nie poleca się wykonywania napraw w miejscach. zależy głównie od pacjenta i rolą lekarza jest umotywowanie pacjenta do skrupulat­ nego przestrzegania zasad higieny jamy ustnej. że wszystkie wypełnienia są nieszczelne (w sensie mikroprzecieku) z tym jednak za­ strzeżeniem. Chropowata powierzchnia bowiem ułatwia gromadzenie się płytki nazębnej na wypełnieniu. Z badań tych można wyciągnąć jeden wniosek. cieśń) pomiędzy częścią wypełnienia znajdującą się na powierzchni stycznej a „jaskółczym ogonem" na powierzchni zgryzowej jest miejscem narażonym na pęknięcie podczas działania sił żucia. doprowadza do większej utraty tkanek zęba niż przy wymianie wypełnienia na początku leczenia. czy inny rodzaj materiału. Nie została także rozstrzygnięta kwestia. że wypełnienie jako takie nie zabezpiecza przed próchnicą wtórną. a drugie mniej. Wypływa stąd kolejny bardzo ważny wniosek. iż wartości sił adhezji łączących starą i nową część wypełnienia nie osiągają nigdy wartości sił kohezji jednolitego wypełnienia. kiedy bardziej wskazana jest jego wymiana. która została „podminowana" próchnicą. sprężonego powietrza. wypełnień klasy II z włączeniem bruzdy na powierzchni zgryzowej. Decyzja o naprawie lub wymianie wypełnienia powinna być podjęta indywidualnie w odniesieniu do każdego zęba i oparta na takich czynnikach. Udowodniono. jaką jest próchnica. co sprzyja powstawaniu próchnicy wtórnej.

że materiałami z wyboru przy wykony­ waniu napraw są kompozyty hybrydowe. że stosuje się materiał o takim samym składzie chemicznym. jak i kompozytowych. Od­ świeżenie powierzchni daje lepszy efekt estetyczny oraz — w przypadku startych powierzchni — wprowadzenie materiału bardziej odpornego na siły żucia. resurfacing) (ryc. że nie jest to konieczne. a nie wzdłuż granicy wypełnienia z tkankami zęba.6). Dotyczy to zarówno naprawy wypełnień amalgamatowych. Część autorów poleca stosować 6-10% kwas fluorowodorowy. a może doprowadzić do . 8.najlepsze połączenie uzyska się ponownie stosując ten sam materiał. Schropowacenie odsłoniętej powierzchni starego wypełnienia prowadzi do uzyskania retencji nowego fragmentu. W naprawach wypełnień klasy IV poleca się wykonanie szerokiego (2-3 mm szerokości i 0. Wynika to z ich dobrych właściwości mechanicznych. Służą one do wytworzenia zagłębień. 8. Przy wykonywaniu napraw poleca się poprawę retencji „doklejonej" części wypełnienia. oprócz naprawy brzegów wypełnienia. Wytrawianie 32-38% kwasem ortofosforowym w naprawie wypełnień kompozytowych przeprowadza się rutynowo. które nie doprowadzają do utraty zbyt dużego fragmentu kompozytu (schropowacenie diamentem uzupełni piaskowanie i techniki adhezyjne).5). że do roku od założenia wypełnienia wypełnienie kompozytowe ulega przebarwieniu i konieczne może się okazać dobranie ciemniejszego (niż pierwotnie dobrany) koloru wypełnienia. przeważa jednak pogląd. Polega ono na usunięciu powierzchownej części naprawianego wypełnienia. kamienie diamentowe o grubej ziarnistości. W piśmiennictwie przeważa pogląd. Odpowiednią powierzchnię pod uzyskanie satysfakcjonującego połączenia pomiędzy starą a nową częścią wypełnienia zapewnia także zastosowanie techniki strumieniowo-ściernej.2-0. W tej technice stosuje się cząsteczki tlenku glinu o średnicy 50 jam przez 2 sekundy. odświeżenie powierzchni (ang. Dostęp do ogniska próchnicy wtórnej powinien być wykonany od strony wypełnienia. Poleca się stosować. w które wniknie nowy materiał. Wynika to z faktu. Poprawia się dzięki temu nie tylko trwałość odbudowy. w przypadku wypełnień amalgamatowych. ale także efekt estetyczny. Należy pamiętać. Odbywa się to oczywiście jedynie kosztem istniejącego wypeł­ nienia. Wynika to z faktu. W tym celu stosuje się wiertła typu chamfer lub płomyki diamentowe (ryc. W naprawach kompozytowych należy stosować kamienie o średniej ziarnisto­ ści. a nie zdrowych tkanek zęba. iż połączenie dwóch części wypełnienia ma miejsce tylko na drodze fizycznej (makro.3 mm głębokości) stopnia na powierzchni przedsionkowej. W niektórych sytuacjach przeprowadza się.i mikroretencja) i nie jest już możliwe wytworzenie nowych wiązań chemicznych.

W naprawach wypełnień z mikrowypełniaczem polecane jest założenie np.Ryc. zniszczenia struktury kompozytu. niedokładności lub nierówności na brzegach wypełnienia można je na tym etapie uzupełnić stosując kompozyty o płynnej konsystencji. W przypadku powstania niedomiarów. doprowadza on bowiem do niszczenia cząsteczek szkła. Niewskazane jest natomiast nawier­ canie wzdłuż linii kontaktu wypełnienia ze szkliwem i zębiną. wystarczy sama żywica łącząca.6. Wykonanie stopnia na powierzchni przedsionkowej w naprawie wypełnienia klasy IV (a) znacznie poprawia efekt estetyczny (b). Usuwanie wypełnienia powinno być przeprowadzane od środka wypełnienia w stronę jego granicy z tkankami zęba. Ściany ubytku . 8. Wypełnienie ubytku przeprowadza się zgodnie z obowiązującymi zasadami. np. W systemach wieloskładnikowych nie ma potrzeby nakładania na wypełnienie primera. Nie należy wytrawiać starych cementów szklano-jonomerowych kwasem poliakrylowym (kwas poliakrylowy jest wykorzystywany w kondycjonowaniu zębiny przed wypełnieniem ubytku cementem szklano-jonomerowym). System wiążący nakłada się równocześnie na naprawiane wypełnienie i tkanki zęba. W naprawach wypełnień z kompozytów hybrydowych siłę wiązania pomiędzy starą a nową częścią wypełnienia można zwiększyć pokrywając naprawiane wypełnienie silanem. Special Bond II. Tetric Flow. W naprawach wypełnień amalgamatowych szczególnie polecany jest Amalgambond i Amalgambond Plus.

Starte wypełnienie z próchnicą wtórną (a) po odświeżeniu powierzchni (b) i odbudowie (c) (wg Borczyka i Plucińskiego 2001). . 8.Ryc.7.

— 19. 25-30. Quintessence Int 2000. J Dent 1998. Staninec M. 58-63. — 12.4. Am J Dent 1997. 27. 31. Itota. 1942-6. Mjor JA: Secondary caries. — 10. — 7. — 4. co jest szczegól­ nie korzystne w związku z nasyceniem tkanek zęba produktami korozji amalgamatu. Kotsansos N. A literaturę review with case reports. — 9. Quintessence Int 1998. 81-6. 1-7. 127-38. Quist V: Marginal failures of amalgam and composite restorations. 2001. 29. Mjor JA: Glass-ionomer cement restorations and secondary caries: A preliminary report. 29. które wykazują właściwości kariostatyczne. Piśmiennictwo 1. 10(4). — 2. Kidd EAM. 3. 25(1). lnoue K: Effect of resin-modified glass-ionomer cements on secondary caries. Kidd EAM.2. — 3. Acta Odont Scand 1997. — 5. Quintessence Int 1998. Piątowska D: Diagnostyka próchnicy wtórnej.9. 171-4. 505-10. 6. Wilson NHF. Tagami J: In vitro secondary caries inhibition around fluoride releasing materials. Toffenetti F.402-8. Bryant RW. Burkę FJT: When should we restore lesions of secondary caries and with what materials. Int Dent J 1992. — 15. 26(4). Piątowska D. 29(5). Serra MC. 29. 27. 311-7. Mjor JA. Borczyk D: Zapobieganie próchnicy wtórnej. 8-12. Joyston-Bechal S. BorczykD. Inkoshi S. Stomat Współcz 2000. Elderton RJ: Inhibition of demineralisation in vitro around amalgam restorations. Beighton D: Microbiological validation of assessments of caries activity during cavity preparation. usuwając jedynie próchnicę wtórną aktywną. Czas Stomat 2000. 363-7. — 14. Quintessence Int 1998. W przypadku wypełnień amalgamatowych niektórzy autorzy polecają usuwać wypełnienie narzędziami ręcznymi po uprzednim rozdzieleniu na fragmenty za pomocą wiertła. J Dent Res 1996. — 20. — 6. Mjor JA: The location of clinically diagnosed secondary caries. 7. 26(5-6). 42. Papadogiannis Y.594-8. — 18. 313-7. 11. J Dent 1997. Piątowska D: Morfologia i etiopatogeneza próchnicy wtórnej.12-8.18-21. — 13. MjorlA. — 17. University of Miskolc. Hodge KL: A clinical evaluation of posterior composite resin restorations: 8-year findings. Pimenta LA. Mjor JA: The reasons for replacment of the age of failed restorations in generał dental practice. 75(12). Beighton D: Prediction of secondary caries around tooth-colored restorations: a clinical and microbiological study.1. Caries Res 1993. J Dent 1998. . 7.należy opracować na końcu. 165-79. Pereira PN. Stomat Współcz 2000. Fontana UF. Collins CY. Quintessence Int 1996. W ten sposób unika się opracowywania granicy wypełnienia (poza fragmentem z próchnicą wtórną aktywną). Cury JA. Borczyk D: Secondary caries: new approach to its management. Toffenetti F: Secondary caries: A literaturę review with case reports. — 16. 7. Borczyk D. 173-8. Nagamine M. 55(1). Torii Y. Kidd EAM. Thylstrup A: How should we manage initial and secondary caries? Quintessence Int 1998. Konstaninidis A: Artificial secondary caries around two new F-containing restoratives. Innovation and Technology Transfer Centrę. Irie M. 598-600. Przyjmując proponowaną kolejność postępowania oszczędza się tkanki zęba oraz doprowadza do uzyskania lepszej widoczności granicy tkanek zęba z wypełnieniem. Dionysopoulos P. 32(2). 9. Oper Dent 1998.

podjęzykowe i podżuchwowe. 90% śliny jest wytworem dużych gruczołów ślinowych. za pośrednic­ twem licznych zakończeń nerwowych układu współczulnego i przywspółczulnego znajdujących się na powierzchni komórek ślinowych. Stymulacja wydzielania śliny odbywa się na drodze nerwowej. podniebienia. ruchów mimicznych i ruchów warg.5 ml/min. tj.05 ml/min. wodnista. śluzowa i lepka. ROLA ŚLINY W PROCESIE PRÓCHNICOWYM Ślina jest wydzieliną kilku dużych i wielu małych gruczołów ślinowych. Dziennie dorosły człowiek wytwarza od 1 do 1. ślina spoczynkowa) określa się u osób dorosłych na 0. resztki pokarmowe. Ślina stymulowana w 50% składa się z wydzieliny przyusznic i dlatego jest bardziej płynna.5 1 śliny. bakterie i ich metabolity. Mieszanie śliny w jamie ustnej odbywa się w czasie żucia. warg. Ślina pochodząca ze ślinianek przyusznych i językowych jest bardziej płynna. języka i gardła. wargowe i policzkowe. Ślina znajdująca się w jamie ustnej jest śliną mieszaną. Ślina spoczynkowa w 65% pochodzi ze ślinianek podżuch- . Ilość wydzielanej śliny zależy od stopnia stymulacji. U zdrowej osoby liczba bakterii waha się od 108 do 109 w jednym mililitrze śliny. reszta pochodzi z tysięcy drobnych gruczołów. podżuchwowe. odpowiedzialnych także za utrzymanie stałej wilgotności w jamie ustnej i gardle w okresach między posiłkami i nocą. gdyż produkują ją komórki surowicze. Podczas ośmiogodzinnego snu wydzielanie śliny jest najmniejsze i wynosi nawet do 0. zawierającą poza właściwą wydzieliną gruczołów także płyn dziąsłowy. Natomiast pozostałe ślinianki. Prawidłowe wydzielanie w czasie między posiłkami (tzw. poruszania językiem. Drobne zaś umiejscowione są w błonie śluzowej policzków.5 do 2. wydzielają ślinę surowiczo-śluzową. podjęzykowe. złuszczone komórki nabłonka. lekka i przejrzysta.3 ml/min.Małgorzata Paul-Stalmaszczyk 9. Intensywne pobudzenie chemiczno-mechaniczne podczas przyjmowania pokarmów powoduje wydzielanie z trzech par dużych gruczołów około 1.3 do 0. ponieważ są zbudowane z obu rodzajów komórek wydzielniczych. Treść wydzieliny pochodzącej ze ślinianek podniebiennych i nasady języka jest gęsta. Duże gruczoły to parzyste ślinianki przyuszne.

chemiczne. Nie można podać stałych wartości poszczególnych składników śliny. Wydzielina przyusznic i małych gruczołów ślinowych policzków obmywa przedsionek jamy ustnej. Z powierzchni gładkich ślina łatwiej spływa. amino­ kwasy. stanu zdrowia. Przykładem „bocznej ścieżki" przepływu śliny są powierzchnie wargowe siekaczy szczęki. Wiąże się to głównie z obecnością ujść przewodów wyprowadzających ślinianek. napięcia mięśni twarzy. gdzie przepływ jest mniejszy i wolniejszy. 9. rowków oraz przestrzeni stycznych. kwas moczowy. gdyż zależą one od wielu czyn­ ników. a zwłaszcza poli­ czków. wchodzą składniki organiczne i nieorganiczne. które warunkują jej właściwości. sprzyja spływaniu i gromadzeniu śliny poniżej szyjek zębów dolnych. cholesterol.1. gdzie śliny jest mniej i przepływa ona wolniej.in. Istnieją „drogi główne" przepływu śliny. W związku z powyższym płytka nazębna tworzy się i jest bardziej próchnicotwórcza tam. • niebiałkowe substancje azotowe — mocznik. Budowa anatomiczna zębów oraz ich ustawienie w łuku zębowym i wzglę­ dem siebie także wpływają na cyrkulację śliny. kreatyninę. • bezazotowe substancje organiczne — węglowodany. gdzie zaznacza się szybki i obfity przepływ. Zmniejszenie. roku i rodzaju pobudzenia (mechaniczne. co w połączeniu z obniżeniem brzegu dziąsła powoduje zwiększone narażenie tych miejsc na demineralizację. albuminy. wraz z wiekiem. bruzd. wieku pacjenta. jak i składu. lecytynę i fosfolipidy. W skład śliny właściwej. Wydzielina ślinianek podżuchwowych i podjęzykowych dominuje na dnie jamy ustnej i powierzchniach językowych zębów żuchwy. • lipidy — wolne kwasy tłuszczowe. gdzie szybkość przepływu oraz ilość śliny jest mniejsza. oraz „boczne ścieżki". enzymy. niż z zagłębień. glikoproteiny. • hormony — steroidy. . zarówno pod względem ilości. Innym czynnikiem wpływającym na przepływ śliny jest napięcie mięśni. Przepływ śliny w jamie ustnej jest różny w różnych miejscach. usuwając zanieczyszczenia. przyjmowanych leków. m.wowych i podjęzykowych oraz małych gruczołów i dlatego jest bardziej gęsta. poza wodą (99%). psychoneurologiczne). pory dnia. Składniki organiczne śliny Do składników organicznych śliny zaliczamy: • białka — immunoglobuliny. zwłaszcza w jego tylnej części.

Natomiast IgG dociera do śliny z kieszonki dziąsłowej i z przestrzeni międzykomórkowych przez błonę śluzową objętą stanem zapalnym. Wszystkie immunoglobuliny śliny wiążą determinanty antygenowe bakterii jamy ustnej.1.1. tym bardziej jest ona gęsta i lepka. ułatwiając tym samym ich usuwanie z jamy ustnej wraz z połykaną śliną. zwłaszcza te odpowiedzialne za ich adhezję do tkanek. Wpływają zatem na ograniczenie przylegania bakterii do nabłonka policzków i szkliwa zębów. tworząc łatwiejsze do prze­ łknięcia agregacje. M i G. W ślinie najwyższe stężenie osiąga IgA określana jako immunoglobulina A wydzielnicza (ang. Z glikoprotein na powierzchni zęba wytrąca się tzw. Z drugiej strony obecność glikoprotein w ślinie umożliwa uformowanie i połknięcie kęsa pokarmowego oraz chroni tkanki miękkie jamy ustnej przed mechanicznymi podrażnieniami. secretive IgA). Inne białka Odkryte ostatnio w ślinie peptydy o dużej zawartości histydyny wykazały w warunkach laboratoryjnych zdolności bakteriostatyczne i bakteriobójcze . w czasie żucia. Im więcej glikoprotein w objętości śliny.9. np. IgA i IgG mają zdolność aglutynacji paciorkowców Streptococcus mutans. Jest produkowana w komórkach plazmatycznych nabłonka wydzielniczego ślinianek i zdrowego nabłonka błony śluzowej jamy ustnej. Białka Immunoglobuliny Największe znaczenie przypisuje się immunoglobulinom klasy A. błonka nabyta. Mają duży wpływ na konsystencję śliny. IgM wydzielana jest częściowo przez ślinian­ kę przyuszną. Glikoproteiny o dużej masie cząsteczkowej (aglutyniny) mogą wybiórczo aglutynować paciorkowce próchnicotwórcze. Glikoproteiny Glikoproteiny (mucyny) są to białka połączone z cząsteczkami węglowoda­ nów. częściowo zaś pochodzi z płynu tkankowego. stanowiąca pierwszą warstwę płytki nazębnej. IgA wydzielnicza wpływa na fagocytozę paciorkowców przez leukocyty.

które tworząc kompleksy z jonami wapnia i fosforu zapobiegają precypitacji składników mineralnych w zagłębieniach i wokół szyjek zębów.2. uszkadzającym błonę komórkową paciorkowca Strep­ tococcus mutans i ziarniaka Neisseria. który wiąże nadmiar jonów wodorowych. zwłaszcza pałeczek Lactobacillus acidophilus. 9. maltozę i glukozę.1. Amoniak może także pochodzić z dezaminacji aminokwasów. . Enzymy Lizozym to najbardziej znany enzym śliny. Efektem tego działania jest liza komórek bakteryjnych. Peroksydaza ślinowa (sialoperoksydaza) jest enzymem aktywnym w śro­ dowisku bogatym w tlen (w jamie ustnej konieczna jest obecność H 2 0 2 ). Niebiałkowe substancje azotowe (mocznik i amoniak) Mocznik może być produktem metabolizmu gruczołów ślinowych lub po­ chodzić z surowicy. apolaktoferryna może być w środowisku tlenowym bakteriobójcza dla Streptococcus mutans. co tłumaczy pewną kariogenność skrobi. Jest najsilniej działającym enzymem. Także wolna od żelaza laktoferryna. Działa bakteriostatycznie na bakterie. Wskutek jej działania dochodzi do powstania toksycznego podcyjanitu lub kwasu podcyjanowego. Laktoferryna to glikoproteina zaliczana do enzymów. gdyż z jego rozkładu pochodzi amoniak.w stosunku do Streptococcus mutans i Candida albicans. Ślina zawiera także prolinę i tyrozynę. Ma istotne znaczenie w działaniu układu buforowego w ślinie. który blokuje metabolizm (głównie glikolizę) bakterii. które wykorzystują żelazo w cyklu metabolicznym. mająca zdolność chelatacji (sekwestracji) jonów żelazawych. płynu dziąsłowego oraz strawionych leukocytów. pochodzący z dużych gruczołów ślinowych. Amylaza rozpoczyna proces trawienny w jamie ustnej poprzez rozkład skrobi na cukry — maltotriozę. tzw.

9. Aniony: • chlorkowy (Cl"). ale mogą też pochodzić z błon komórkowych ślinianek. Większość węglowodanów ślinowych wiąże się z białkami tworząc glikoproteiny. fosforanowe (P0 4 ' 3 . . Ich rola nie jest dostatecznie poznana.4.5. Hormony (steroidy. Obecność jonów sodu w hydroksyapatytach wpływa na zwiększenie rozpuszczalności szkliwa w kwasach. Wraz z jonami K+ biorą udział w transporcie związków aktywnych przez błony komórkowe. Pochodzą one głównie z krwi (z wyjątkiem wodorowęglanu) i występują w postaci jonowej. 9. 9. HP(V 2 .1. jodowy (J"). Węglowodany Występują w ślinie w ilościach śladowych.1. potasowy (K+). Kationy: • sodowy (Na+).1. Jest osmoregulatorem. H 2 P0 4 "). magnezowy (Mg+2).3. fluorkowy (F"). Czasem większe stężenia stwierdza się u cukrzyków (węglowodany pochodzące z krwi). Kationy • Na+ — ilość jonów sodowych jest niska w ślinie spoczynkowej i wzrasta w ślinie stymulowanej.2. hormony płciowe) Ich obecność i stężenie w ślinie zależą od stężenia we krwi. wodorowęglanowy (HCO3-). Lipidy Występują w małym stężeniu w wydzielinie gruczołów ślinowych. Składniki nieorganiczne śliny Zawartość składników nieorganicznych w ślinie nie jest stała. 9. wapniowy (Ca+2).

• J" — odgrywa rolę w mechanizmach obronnych. • Ca+2 — ilość w ślinie stymulowanej nie zmienia się. . Jest aktywatorem niektórych enzymów śliny. co w apatycie. HP04~"2. jest aktywatorem niektórych enzymów. zarówno miękkie (błona śluzowa. • HC0 3 " — ilość wzrasta w ślinie pobudzonej. • obronną. galaretowatą warstwą wszystkie struktury. 9. Wraz z jonami Na+ biorą udział w transporcie związków aktywnych przez błony komórkowe. H 2 P0 4 — fosforany stanowią ważny składnik mineralny śliny. zwłaszcza drobnych gruczołów rozsianych w całej błonie śluzowej jamy ustnej i na języku. Dużą rolę przypisuje się fosforanom w tworzeniu kamienia nazębnego.3. Tworzą układ buforowy fosforan/kwas fosforowy. • Mg+2 — bierze udział w tworzeniu struktury zębów. Funkcje śliny Ślina spełnia następujące funkcje: • ochronną. występują w tej samej postaci w szkliwie (głównie P0 4 " 3 ). dzięki czemu biorą udział w dojrzewaniu szkliwa i remineralizacji począt­ kowych uszkodzeń. • wydalniczą. • buforową.• K+ — ilość w ślinie stymulowanej jest stalą. działa przeciwbakteryjnie. • odżywczą. Funkcję ochronną ślina spełnia głównie dzięki płynnej konsystencji i zawartości glikoprotein. głównie przez obecność w systemie peroksydazy. • F~ — wpływa na strukturę i procesy remineralizacyjne szkliwa. tworzy najważniejszy w ślinie system buforowy wodorowęglan/kwas węglowy. Występuje w ślinie w tej samej postaci. Zawartość magnezu w hydroksyapatycie zwiększa rozpuszczalność szkliwa w kwasach. pokrywa cienką. Stanowi budulec tkanek twardych. Wydzielina śluzowa. • P0 4 " 3 . Aktywuje enzym a-amylazę. • trawienną. Aniony • Cl" — jest osmoregulatorem. bierze udział w dojrzewaniu szkliwa i remineralizacji początkowych uszkodzeń.

które biorą udział w dojrzewaniu szkliwa. Ponadto ślina zwilża pokarm i umożliwia żucie. które utrzymują równo­ wagę kwasowo-zasadową poprzez neutralizację kwasów organicznych zawar­ tych w pokarmach oraz produkowanych przez bakterie próchnicotwórcze. indukują aglutynację oraz hamują działanie enzymów odgrywających istotną rolę w metabolizmie bakterii. zwłaszcza wapnia. hamowaniu demineralizacji oraz umożliwiają remineralizację począt­ kowych uszkodzeń. czym krew dla tkanek" (Moss 1994). Stwierdzenie faktu. a zawartość śluzowa ułatwia uformowanie i przełknięcie kęsa pokarmowego. zwanych aglutyninami. że jony wapnia oraz fosforany występują w ślinie w tej samej postaci co w apatycie. chroniąc je przed wysuszeniem oraz zranieniem w czasie żucia. który działa według wzoru: C0 2 +H 2 0 <> H 2 C0 3 <> HCO3. co prowadzi do uwolnienia C0 2 w postaci gazu. Dopóki występująw ślinie jony wodorowęglanowe. usprawiedliwia określenie. Dzięki ślinie możliwe jest także mechaniczne oczyszczanie jamy ustnej z resztek pokar­ mowych. Funkcja „odżywcza" dotyczy głównie składników mineralnych śliny. że „ślina jest tym dla zębów. Funkcja ta związana jest z antybakteryjną działalnością enzymów: lizozymu. Specyficzne mechanizmy obronne wiążą się z obecnością w ślinie przeciwciał oraz leukocytów. co umożliwia ich połykanie i ogranicza infekcje. złuszczonego nabłonka i bakterii poprzez ich połykanie. jak i twarde (zęby). Układem o podstawowej roli jest system buforowy — kwas węglo­ wy/wodorowęglan. Przejście od formy rozpuszczal­ nej (HCO3") do gazowej (C02) jest istotą tego systemu.dziąsła). do tworzenia agregacji bakterii. pH nie ulega zmianie. Jony fosoranowe tworzą drugi układ buforowy — kwas fosforowy/fosforan. Funkcja obronna polega głównie na ograniczeniu kolonizacji bakterii na powierzchni błony śluzowej i zębach. Niebagate­ lną rolę w spełnianiu funkcji obronnej odgrywają zawarte w ślinie immunoglobuliny.+ H+ W środowisku kwaśnym wodorowęglan (HC03~) wiąże jony H+. laktoferryny i sialoperoksydazy. działający według reakcji: H 2 P0 4 .<> HP0 4 " 2 + H+ Nadmiar jonów wodorowych może być wiązany przez amoniak pochodzący z rozkładu mocznika lub z dezaminacji aminokwasów. Funkcję buforową spełniają w ślinie dwa układy. Utrzymanie równowagi mineralnej pomiędzy hydroksyapatytem a śliną ma . fosforanów i fluoru. oraz zdolnością niektórych glikoprotein. Równowaga tego układu jest zachowana dzięki przesunięciu na lewą stronę wzoru. które ograniczają przyczepianie się bakterii do błony śluzowej jamy ustnej.

określanych jako „testy ślinowe". leków. kwas moczowy. Enzym produkowany jest w śliniankach przyusznych i rozkłada w jamie ustnej nierozpuszczalne wielocukry. a co za tym idzie. sód i węglany. ołów.4. Szkliwo tak długo pozostaje w stanie niezmienionym. co powoduje wypadanie z pryzmatów szkliwa cząsteczek hydroksyapatytów i w konsekwencji powstanie ubytku. Na podobnej zasadzie odbywa się proces remineralizacji powierzchownych uszkodzeń szkliwa (próchnica początkowa). Jeżeli pH jest niższe. takich jak mocznik. Funkcja wydalnicza polega na usuwaniu przez ślinę substancji organicz­ nych.istotne znaczenie dla kondycji szkliwa. Podczas zjawiska posteruptywnego dojrzewania szkliwa dochodzi ponadto do uwalniania z hydroksyapatytów jonów zwiększających jego rozpuszczalność w kwasach — są to pierwotne zanieczyszczenia szkliwa. alkoholu). substancji nieorganicznych. Funkcję trawienną spełnia obecna w ślinie amylaza. ułatwia diagnozowanie i umożliwia podjęcie właściwych działań profilaktyczno-leczniczych.5. dzięki czemu jony te wędru­ ją do hydroksyapatytów. Towarzysząca temu zjawisku inwazja bakteryjna sprawia. co wywołuje ich wędrówkę w kierunku przeciwnym. Efektem jest demineralizacja szkliwa. że proces destrukcji szkliwa staje się nieodwracalny. jej zdolności buforowe oraz zawartość bakterii próchnicotwórczych to wskaźniki pomocne w określaniu stopnia ryzyka próchnicy. Przy pH 5. dochodzi do utraty znacznej ilości składników mineralnych. pozwala na uzyskanie pełnego obrazu stanu jamy ustnej. jak długo te dwa procesy są w równowadze.5 ślina stanowi roztwór nasycony jonów wapniowych i fosforanowych. Warunkiem prawidłowego przebiegu tego procesu jest pH śliny nie niższe niż 5. . 9. Badanie tych parametrów. Testy ślinowe Ilość wydzielanej śliny. Spadek stężenia jonów wapnia i fosforu w warstwie zdemineralizowanej uruchamia procesy powodujące przepływ jonów od nasyconej śliny do miejsca uszkodze­ nia. bizmut) oraz niektórych substancji egzogennych (np. z hydroksyapatytów do śliny. Wiązanie jonów wapnia. jonów metali ciężkich (rtęć. Przy spadku pH ślina staje się roztworem nienasyco­ nym tych jonów. takie jak magnez. fosforu oraz fluoru powoduje tworzenie fluoroapatytów odpornych na kwasy w miejsce pierwo­ tnych hydroksyapatytów.

• promieniowanie rtg — naświetlania z powodu nowotworów tworzoczaszki i szyi. Głównym efektem zmniejszonego wydzielania śliny jest wzrost podatności błony śluzowej jamy ustnej na urazy i infekcje. Wielu pacjentów noszących prote­ zy może mieć problemy. Zaburzenia w wydzielaniu śliny Wśród zaburzeń wydzielania śliny największe znaczenie mają te. w okresie menopauzy lub po menopauzie. torsji. Pojawia się nadwrażliwość zębów na zmianę temperatur. 9.5. kamica. antycholinoergiczne. które wpływają na zmniejszenie wydzielania. powodując suchość jamy ustnej. dochodzi do wzrostu zaawansowania procesów próchnicowych. Zmniejszonemu wydzielaniu śliny towarzyszą objawy zanikowe błony śluzowej jamy ustnej.Do testów ślinowych zaliczamy: • badanie ilości wydzielanej śliny spoczynkowej i stymulowanej. Wrażliwość smakowa jest ograniczona. gorączki krwotoków. a żucie i przełykanie utrudnione. antyarytmiczne. zwłaszcza jeśli pokarm jest suchy. • badanie pojemności buforowej za pomocą testu Dentobuff. • choroby gruczołów ślinowych — guzy. • leki — przeciwdepresyjne. hor­ monalne i inne. Dentocult SM pozwala określić w ślinie ilość drobnoustrojów Streptococcus mutans. Jeśli stan ten trwa dłużej. alkohol. • stresy psychiczne — sialopoenia. gdyż brak śliny powoduje utratę przyczepności płyty protezy do dziąseł i podniebienia. czyli kserostomię. Brak działania antybakteryjnego śliny wpływa na zwiększenie odkładania płytki nazębnej. Dentocult LB pozwala określić w ślinie ilość drobnoustrojów Lactobacillus acidophilus. tytoń). co powoduje zapalenia . • badanie zawartości drobnoustrojów w ślinie za pomocą testów Dentocult. Głównym objawem jest reakcja bólowa na drażniące pokarmy (owoce. Głównymi przyczynami kserostomii są: • wiek — dotyczy głównie kobiet w wieku 50-70 lat. choroby miąższu (zespół Sjógrena). • narkotyki — morfina i inne. • utrata wody z ustroju — odwodnienie na skutek biegunek. gorące ujpoje.

Farbiszewski R: Ślina — rola biologiczna. Kidd EAM. — 3. Często dochodzi do zakażeń grzybami z gatunku Candida albicans. — 7. Warszawa 1995. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Copenhagen 1996. Wincewicz-Pietrzykowska A. Wyd. Czas Stom 1984 (37) 6. Warszawa 1994. Szymaniak E: Próchnica zębów. 154-8. Biblioteka Stomatologa. Czas Stom 1984 (37) 8. Oxford University Press. Martin M: Mikrobiologia jamy ustnej. stąd ostry i wielokierunkowy charakter tego procesu. Mitchell L i Mitchell DA: Oksfordzki podręcznik stomatologii klinicznej.dziąseł. . Wyd. przez co jest trudna do zahamowania i leczenia. Jańczuk Z. — 6. Cz. 2. która ma charakter ostry i atakuje wiele zębów i powierzchni jednocześnie. — 4. Fejerskov O: Textbook of Clinical Cariology. Konsekwencją utrzymującej się suchości w związku z utratą ochronnej roli śliny jest rozwój próchnicy. Thylstrup A. skład i mechanizm wydzielania. Stom Wspólcz 1994. 411-5. Cz. Joyston-Bechal S: Essentials of Dental Caries. Naukowe PWN. Oxford-New York-Toronto 1997. — 5.II. Piśmiennictwo 1. Naukowe PWN. Moss S: Rola śliny w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej. 581-7. Warszawa 1994. Munksgaard. Brak śliny wpływa też na ograniczenie możliwości remineralizacji począt­ kowych uszkodzeń. Marsh P.I. — 2.

za pomocą właściwej szczoteczki i pasty. czyli profilaktyka. • zabezpieczenie powierzchni zębów warstwami izolacyjnymi (lakowanie. Zabiegi dodatkowe mają na celu usunięcie płytki nazębnej i resztek pokarmowych z miejsc trudno dostępnych szczotkowaniu i obejmują: • oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych i powierzchni stycznych zębów za pomocą nici. • wykorzystywanie kariostatycznego działania związków fluoru. których wymaga leczenie stomato­ logiczne. 10. Uszkodzenie i utrata uzębienia z powodu próchnicy powodują zaburzenia ogólnoustrojowe. Higiena jamy ustnej Głównym celem zabiegów higienicznych w jamie ustnej jest usunięcie płytki nazębnej. głównego czynnika w etiopatogenezie próchnicy. pogorszeniem wyglądu i mowy. . poszerzone lakowanie i technika PRR). odpowiednią dla każdego pacjenta metodą. PROFILAKTYKA PRÓCHNICY Najskuteczniejszym sposobem zwalczania choroby jest jej zapobieganie. jak również narażają pacjenta na stresy związane z bólem. Profilaktyka obejmuje wszelką działalność zmierzającą do unikania zjawisk niekorzystnych dla człowieka. Nie można również zapominać o ekonomicznej stronie zagadnienia — niebagatelnych nakładach finansowych. szczególnie w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Zabiegi higienicz­ ne w jamie ustnej obejmują szczotkowanie zębów i zabiegi dodatkowe. taśm. Obecnie zapobiega się próchnicy poprzez: • utrzymanie właściwej higieny jamy ustnej. Szczotkowanie powinno odbywać się po każdym posiłku. wykałaczek i specjalnych szczoteczek międzyzębowych.1. • przestrzeganie odpowiedniej diety.Małgorzata Paul-Stalmaszczyk 10.

Zalecane obecnie metody szczotkowania zębów charakteryzują się tym.• czyszczenie aparatów ortodontycznych i stałych uzupełnień protetycznych. Trzeba jednak pamiętać. oraz od jakości używanej do tego celu szczoteczki. niezależnych od stosowanej metody: • zęby należy szczotkować około 3 minut. . przynajmniej dwa razy dziennie. • stosowanie płukanek zawierających środki hamujące powstawanie płytki nazębnej (np.1. triclosan. przede wszystkim z chorobotwórczej płytki nazębnej i resztek pokarmowych. Istnieje kilka podstawowych zasad szczotkowania zębów. Szczotkowanie zębów Celem szczotkowania zębów jest usunięcie resztek pokarmowych. • rączkę szczoteczki należy uchwycić całą dłonią tak. • stosowanie gumy do żucia bez cukru jako pomocniczego środka higieni­ cznego.1. Prawidłowy uchwyt szczoteczki. a w mniejszym stopniu od zastosowanej pasty. że uwzględniając anatomię i fizjologię narządu żucia pozwalają na skuteczne oczyszczenie powierzchni zębów z osadów. Ryc. aby kciuk przy­ trzymywał rączkę i był wysunięty w kierunku włosia (ryc.1). po posiłkach rannym i wieczornym. a także masaż dziąseł. 10. • irygacje wodne oczyszczające zęby i masujące dziąsła.1. chlorheksydyna. sangwinaryna). 10. że efekt szczotkowania zależy głównie od dokładności i precyzji. z jaką pacjent będzie ten zabieg wykonywał. 10. płytki nazębnej i innych osadów.

u osób praworęcz­ nych lewy górny łuk). co pozwala na większą koncentrację i dokład­ niejsze ruchy o mniejszej rozległości. • osoby z nasiloną próchnicą powinny rozpoczynać szczotkowanie od miejsc szczególnie zaatakowanych przez próchnicę i pokrytych w naj­ większym stopniu płytką nazębną. gdyż w momencie czyszczenia okolic przydziąsłowych włosie szczotki jest już bardziej miękkie. Istnieją różne sposoby nauczenia się odpowiedniej kolejności czyszczenia w zależności od wskazań: • większość pacjentów powinna rozpoczynać szczotkowanie od tego obszaru.• uchwyt powinien być dość mocny. co zwiększa efektywność zabiegu. ale nie na tyle. • osobom. by wywoływać uczucie zmęczenia dłoni i nadgarstka. obnażenia korzeni na skutek recesji dziąsła oraz patologicznych starć szkliwa i zębiny. • należy przyjąć odpowiednią i zawsze tę samą kolejność szczotkowania poszczególnych partii uzębienia. którego czyszczenie jest najłatwiejsze (np. W przeciwnym razie łatwo pominąć pojedyncze zęby lub grupy zębów. • pacjentom z nasiloną próchnicą powierzchni zgryzowych zaleca się rozpoczęcie czyszczenia od tych powierzchni. a w wibracyjnych do dziesięciu. • szczotkowanie powierzchni zgryzowych powinno być jednakowe we wszystkich metodach i polegać na szorowaniu tych powierzchni włosiem szczoteczki położonym prostopadle do powierzchni zgryzowych. w metodach okrężnych zaleca się liczenie w poszczególnych partiach uzębienia do pięciu. na początku szczotkowania włosie szczotki jest twardsze i bardziej sprężyste. wtedy nabiera odpowiedniego rytmu i rozluźnia mięśnie. W miarę czyszczenia włosie szczotki mięknie. u których płytka nazębna najintensywniej gromadzi się przydziąsłowo. zaleca się rozpoczęcie czyszczenia od powie­ rzchni przy dziąsło wej. zwłaszcza dziąseł. . lub jeśli istnieją wskazania do jednoczesnego ze szczot­ kowaniem masażu dziąseł. • koncentrację ułatwia liczenie. a niewłaściwa technika prowadzi do uszkodzenia tkanek miękkich. że niedokładne szczotkowanie powoduje pozostawienie płytki nazębnej i resztek pokarmowych. • współczesne techniki szczotkowania zalecają czyszczenie jednorazowo jednego łuku zębowego. Należy podkreślić. Ta kolejność szczotkowania jest zalecana również w przypadkach stanów zapalnych dziąseł. w postaci mikrozranień (gingivitis traumatica). które pozostają niedoczyszczone. twardsza szczotka lepiej oczyszcza bruzdy i zagłębienia anatomiczne.

Na główce szczoteczki mieści się po kilka lub kilkanaście pęczków włosia. Są to tak zwane szczoteczki wielopęczkowe (ang. stawiając włosiem do góry. gdyż efekt oczyszczający uzyskuje się stosowaniem odpowiedniej metody. z dużą liczbą pęczków (ok. aby woda mogła swobodnie przepływać oczyszczając ją i aby ułatwiać susze­ nie. 10. a nie twardością szczoteczki. stanu dziąseł.5-3 cm dla dorosłych).5 cm dla dzie­ ci.2. nie chłonie wody i które można odpowiednio opracować (ryc. Między pęczkami musi być wolna przestrzeń. tak aby woda spłynęła po rączce. myjąc ją w wodzie z mydłem i umieszczając na 12 do 24 godzin w 3% wodzie utlenionej. w kilku rzędach.3). multitufted) (ryc. ponieważ jej właściwości czyszczące są w dużej mierze zależne od stanu suchości włosia. które jest trwalsze od naturalnego. 10) w rzędzie. W każdej szczoteczce włosie ułożone jest w kępkach (pęczkach). Każdy włos w szczo- Ryc. perlon). Obecnie zaleca się stosowanie wyłącznie szczotek z włosiem. bez uszkodzenia tkanek miękkich i szkliwa. 10. 2. Tylko tak opracowane włosie zapewnia odpowiednie czyszczenie. higieny ogólnej oraz motywacji pacjenta i jego sprawności. teczce jest w procesie produkcyjnym odpowiednio polerowany i gładzony.Nową szczoteczkę powinno się przed użyciem zdezynfekować. Nie należy przykrywać włosia ani zamykać szczoteczki w opakowaniu. anatomii zębów i ich ustawienia. najlepsze są szczotki z włosia syntetycznego (nylon. Zauważalnym efektem zużycia szczotki jest rozchodzenie się włosia na boki. które ma około 1 cm wysokości. Niektórzy słusznie zachęcają do posiadania dwóch szczotek. Szczotkę powinno się zmieniać co 2-3 miesiące. Układ . W zależności od twardości włosia rozróżnia się szczotki miękkie. Najczęściej zaleca się stosowanie szczoteczek miękkich i średniomiękkich. 10. Jak dowiodły liczne badania.2). Wybór odpowiedniej szczoteczki zależy od: wieku pacjenta. Schemat szczoteczki z nieopracowanym (po lewej) i opracowanym włosiem. średniomiękkie i twarde. którego czubek jest opracowany „na okrągło" i idealnie wypolerowany. Po tym czasie należy ją dokładnie wypłukać i wysuszyć. Obecnie preferuje się szczoteczki o małej główce (2-2. których używa się wymien­ nie.

4.5. 10.Ryc. 10. których włosie w środkowym rzędzie jest Ryc. Do oczyszczania zębów nad i pod stałymi aparatami ortodon­ tycznymi służą szczoteczki.3. . 10. Szczoteczki: konwencjonalna (u góry) i „wielopęczkowa" (u dołu). 10. Szczoteczka do oczyszczania powierzchni zgryzowych (z włosiem przyciętym piramidalnie). W niektórych szczotecz­ kach włosie w pęczkach jest ułożone w kształcie odwróconej litery V (ryc. pęczki mogą być też ułożone piramidalnie w celu lepszego oczyszczania powierzchni zgryzowych (ryc. włosia może być różny. w szczoteczkach wielopęczkowych jest ono równo przycięte.5). Ryc. np. 10.4). Szczoteczka z włosiem w kształcie odwróconej litery V.

Różne kształty rączek do szczoteczek. Różne są też kszatłty rączek: od prostych. włosie z obu stron) (ryc. • do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i przęseł mostów (ryc. Istnieją szczoteczki o specjalnym przeznaczeniu: • do czyszczenia protez ruchomych (krótka gruba rączka. Szczoteczka do oczyszczania uzębienia ze stałymi aparatami ortodontycznymi.8).6. Ryc. 10. poprzez lekko wygięte. Niektóre szczoteczki mają w miejscu przewężenia amortyza­ cję w postaci falistego wygięcia. Średnia długość rączek waha się od 11 do 17 cm. 10. aż po podwójnie wygięte (ryc. 10.8).7). Ryc.najniższe. a w zewnętrznych najwyższe (ryc. 10.6). Połączenie rączki z główką szczoteczki powinno być przewężone. 10. 10.7. Ma to zapobiegać wywieraniu zbyt dużego nacisku w czasie szczotkowania oraz ułatwiać dotarcie do trudno dostępnych miejsc. a w miejscu oparcia kciuka powinny być poprzeczne nacięcia lub gumowa powłoczka stabilizująca palec w czasie szczotkowania. .

Obecnie zaleca się następujące metody szczotkowania zębów: • wymiatania.Ryc. . • jednopęczkowe. ale grubsze rączki. Chartersa. Szczoteczki elektryczne zaczęto wprowadzać w 1959 roku jako zabawkę mającą zachęcić dzieci do czyszczenia zębów. Wykonują one różne ruchy: posuwisto-zwrotne (tłokowe). 10. włosie musi być bardziej elastyczne. Główki tych szczoteczek mają mało pęczków. roli. Mogą być zasilane z sieci. • wibracyjne: Stillmana. że mają one większą skuteczność niż szczoteczki klasyczne i wywierają dzięki masażowi korzystny wpływ na dziąsła. • okrężno-szorująca (ang. łukowa­ te. Z niektórych badań wynika nawet.8. 10. W najnowszych szczoteczkach każdy pęczek wiruje samodzielnie. do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych i przęseł mostów (w środku) i do czyszczenia protez ruchomych. szczególnie wskazane dla osób wywierających wyjąt­ kowo duże siły podczas czyszczenia zębów. z baterii lub na zasadzie indukcji magnetycznej. Szczote­ czki te mają mniejsze główki i dłuższe. • z amortyzacją poszczególnych pęczków (każdy pęczek osadzony jest na maleńkiej sprężynce). wewnętrzne twardsze do oczyszczania zębów.8). press-role). kiedy powinien ją zmienić. do czyszczenia powierzchni zgryzowej trzonowców (ryc. rotacyjne. • z indykatorem. Szczoteczki (od lewej): do czyszczenia powierzchni zgryzowej trzonowców. plaąue control). włosie zabarwione na niebiesko blednie w miarę używania szczotki. Bassa. wibrujące. oscylująco-obrotowe. później stwierdzono jednak ich korzystny wpływ na „kontrolę płytki" (ang. circular-scrub. multitufted). inaczej obrotowa (ang. rolling-stroke. dzięki czemu pacjent wie. Bassa zmodyfikowana. • z dwoma rodzajami włosia: zewnętrzne miękkie masujące dziąsła.

jak i językowe zębów szczęki i żuch­ wy. W czasie tej czynności część włosia powinna wniknąć w przestrzenie międzyzębowe. Metoda ta jest dość prosta i w związku z tym może być polecana dla ogółu pacjentów. ponieważ włosie szczotki umieszcza się tak samo.10. przesuwając włosie po powierzchni zębów w kierunku brzegów siecznych lub powierzchni zgryzowych. a końcowym etapem tego ruchu jest oczyszczenie zęba. Schemat ruchów szczoteczki w metodzie Stillmana. co Ryc. w tym również dla dzieci. 10. 10. .9. Jeżeli szczoteczkę umieścimy głębiej na dziąśle.9) polega na ułożeniu szczotki pod kątem 45° na granicy dziąsła i zęba. obejmując jednorazowo jeden ząb. z tym że szczotka powinna być ustawiona pionowo. gdy w fazie masażu stosuje się zmienny nacisk na szczoteczkę. Powoduje to poprawę ukrwienia dziąseł. 10. czyści się stosując ruchy szorujące. Istotną różnicę Ryc. to jest w okolicy sklepienia lub dna przedsionka. Poza tym nacisk na szczoteczkę w fazie oczyszczania ułatwia wnikanie włosia w przestrzenie międzyzębowe. tak jak we wszystkich pozostałych metodach. Powierzchnie zgryzowe. Następnie wykonuje się ruch wymiatający. W ten sposób szczotkuje się zarówno powierzchnie przedsionkowe. Najkorzystniejszy efekt metoda ta daje wówczas. Schemat ułożenia szczoteczki do metody „wymiatającej" (roli). co poprawia efektywność szczotkowania. włosiem skierowanym dodziąsłowo.10) jest w zasadzie modyfikacją metody wymiatania.Metoda wymiatania (ryc. 10. to podczas jej przesuwania w kierunku zęba wykonuje się masaż dziąsła. Ruchy te należy powtórzyć 4-6 razy w jednym odcinku obejmującym 2 lub 3 zęby. W obrębie zębów przednich od strony językowej stosujemy także ruchy wymiatające. pozwala na jednoczesne ich oczyszczenie. Metoda Stillmana (ryc.

szczególnie w przypadkach znacznych pojedynczych obnażeń szyjek zębów.14). zwłaszcza od strony językowej. Zęby przednie od strony językowej czyści się szczoteczką ustawioną pionowo. Wskazaniem do zastosowania tej metody są łagodne stany zanikowe dziąseł i brodawek międzyzębowych.11) wymaga odwrotnego niż w metodach poprzednich ułożenia szczoteczki. Podobnie czyści się powierzchnie językowe (ryc. która spoczywa na granicy dziąsła i zęba pod kątem 45°. 10. Ryc. Schemat ułożenia szczoteczki do metody Chartersa. Wibracja powinna być mocna. W metodzie Bassa (ryc. ale włosie zwrócone jest w kierunku powierzchni zgryzowej i wnika w przestrzenie międzyzębowe. W każdym odcinku uzębienia wykonuje się do 10 takich ruchów. w którym stosuje się takie same ruchy wibracyjne.11.12. 10. licząc do 10 w każdym odcinku uzębienia (ryc. 10.12). aby krew ponownie napłynęła do dziąsła.13) szczotkę należy umieścić przydziąsłowo pod kątem 45°. 10. precyzyjne ruchy drgająco-okrężne. bez odrywania szczotki i usuwania włosia z kieszonki. Ryc. włosiem skierowanym do dziąsła i przycisnąć ją tak. Ruchy powinny być dość energiczne. Metoda ta jest trudna do wykonania. Szczotkę przyciska się do dziąsła i wykonuje łagodne. ale o małej amplitudzie. co ogranicza jej stosowanie. W jednym odcinku uzębienia wykonuje się 10 ruchów. Jednocześnie zmienia się nacisk szczotki pozwalając. ale o niewielkiej amplitudzie. Schemat ruchów szczoteczki w metodzie Chartersa. aby włosie wniknęło w kieszonkę dziąsłową. Nieprawidłowe wykona­ nie może wywierać szkodliwy wpływ na dziąsła.stanowią ruchy poprzeczne (wibracje) nakładające się na ruch wymiatania. Zmodyfikowana metoda Stillmana uwzględnia masaż dziąseł. 10. kkjŁ^i 101 . 10. Następnie należy wykonywać ruchy wib­ rujące do przodu i tyłu. Metoda Chartersa (ryc.

jakim jest usuwanie z tych powierzchni płytki nazębnej za pomocą nici dentystycz­ nych. Metodę tę poleca się pacjentom z chorobami przyzębia. 10.Ryc. 10. wymaga wysokiej motywacji. Zmodyfikowana metoda Bassa (ryc. Ryc.13. Schemat ułożenia szczoteczki do metody Bassa. koncentracji i dobrej koordynacji manualnej.15) polega na tym. .14. Dobrze wykonywana doskonale likwiduje płytkę przydziąsłową i stymuluje dziąsło brzeżne. Metoda Bassa jest trudna do wykonania. że powierzchnie styczne zębów są w tej metodzie słabo oczyszczane i dlatego należy ją koniecznie uzupełniać dodatkowym zabiegiem higienicznym. zwłaszcza w przypadkach zapaleń dziąseł i łagodnych stanów zanikowych. Należy dodać. a także po zabiegach chirurgicznych Ryc.15. Schemat ruchów szczoteczki w metodzie Bassa. 10. Schemat ułożenia szczoteczki do metody zmodyfikowanej Bassa. 10. że szczoteczka obejmuje jednocześnie również część powierzchni zgryzowej.

ważnym zagadnieniem stały się skład i właściwości past do zębów.2. jacy (szorujący). stanu przyzębia. multitufted) (ryc. z tą różnicą że szczoteczka ustawiona jest pod kątem 45°. lekko dociskając wykonuje się bardzo małe ruchy okrężne licząc do 5. . Korzystny wpływ na dziąsła. Dobór metody szczotkowania zębów u danego pacjenta zależy od podatno­ ści na próchnicę. po czym powoli przesuwa się szczoteczkę na następną partię zębów. Wymagania stawiane pastom do zębów: 1. Właściwości oczyszczające powierzchnię zębów z osadów i złogów. 3. 10. tak aby oba ruchy. Ważne jest. Szczoteczkę umieszcza się pod kątem prostym do powierzchni zębów w okolicy przydziąsłowej. Zęby przednie od strony językowej czyści się stosując ruch rotacyjny szczoteczką ustawioną pionowo. okrężny i przesuwa- Ryc. Lekarz zalecający określoną metodę powinien pamiętać o konieczności kontroli opanowania techniki przez pacjenta. aby czynności te były wykonywane precyzyjnie. podkreślającej głównie zna­ czenie właściwej higieny jamy ustnej.16). gdyż tylko prawidłowe wykonanie gwarantuje skuteczność każdej z metod. Schemat ruchów szczoteczki w metodzie okrężno-szorującej (multitufted). włosiem skierowanym dodziąsłowo. 2. Pasty do zębów We współczesnej profilaktyce stomatologicznej. Metodę tę zaleca się pacjentom ze zdrowym przyzębiem. 10. Amerykańscy dentyści zalecają technikę „multitufted". Zwiększenie odporności zębów na próchnicę. 10. nakładały się. Jedną z nowszych jest metoda okrężno-szorująca (ang.1.16. motywacji i poziomu intelektualnego.na przyzębiu. sprawności manualnej. Powoli. Szczególnie dobre efekty metoda ta przynosi u pacjentów z dużą skłonnością do odkładania płytki nazębnej w okolicy przydziąsłowej. zwłaszcza dzieciom i młodzieży.

konieczne jest dodawanie do past odpowied­ nich stabilizatorów (związki glinu). nie mają właściwości polerujących i mają nieprzyjemny smak. Produkowane na świecie pasty z punktu widzenia fizykochemicznego są układami dwufazowymi. Przeciwdziałanie lub ograniczenie odkładania miękkich i twardych złogów nazębnych. syntetyczne żywice. • środki zapobiegające wysychaniu. krzemiany sodowo-glinowe i sproszkowane tworzywa sztuczne. • substancje biologicznie czynne. Brak szkodliwego działania na szkliwo i błonę śluzową jamy ustnej. Może przechodzić w formę bezwodną powodując twardnienie pasty. Aby temu przeciwdziałać. tworzącymi rodzaj zawiesiny (suspensio). polietylakrylat. takie jak polistyren. sorbitol. • fluor (patrz podrozdział 10. a dzięki odpowiedniemu współczynnikowi załamania światła mogą służyć do otrzymywania przezroczystych past. żele krzemion­ kowe. Surowce używane do produkcji past do zębów można podzielić na następujące grupy: • środki ścierne i polerujące. polietylmetakrylan. 5. . Środki ścierne i polerujące stanowią główny składnik past (wagowo 25-60%). kształtu i wielkości cząstek zależą zdolności czyszczące i polerujące pasty. Fazę rozproszoną stanowią ciała stałe o odpowiednim stopniu twardości i rozdrob­ nienia. Używane do niedawna węglany wapnia są coraz rzadziej stosowane w pastach do zębów jako środek ścierny. poliwinylacetat. Do najczęściej używanych środków ściernych należą uwodniony fosforan dwuwapniowy (CaHP04 • H 2 0). Taki układ nie jest zbyt stały i dlatego wymaga za­ stosowania dodatkowej stabilizacji za pomocą substancji żelujących. nie zmienia smaku i działa stabilizująco na niektóre substancje aromatyzujące.4. • inne środki. gliceryna. • środki wybielające. Żele krzemionkowe mają dobre właściwo­ ści ścierne. a od ich rodzaju. nie reaguje z fluorem. Uwod­ niony fosforan dwuwapniowy ma dobre właściwości polerujące.3). Fazą rozpraszającą są wodne roztwory wielowodorowych alkoholi. • środki smakowo-zapachowe. Mają średnią ścieralność i są kompatybilne ze związkami fluoru. • środki powierzchniowo czynne — pieniące. Odpowiedni smak i zapach. 6. Sproszkowane. nie reagują z fluorem. • zagęstniki (substancje żelujące). np. gdyż wchodzą w reakcję z fluorem tworząc nierozpuszczalny fluorek wapnia (CaF). charakteryzują się czystymi chemicznie okrą­ głymi cząstkami o średnicy 10-20 jim.

nadtlenki i inne preparaty zawierające stabilizowaną wodę utlenioną. pochodne kumaryny. tymiankowych. powodując tzw. wybielanie optyczne. Do past dodaje się również niewielkie ilości syntetycznych środków słodzących.2. dodawane w celu uzyskania efektu estetycznego. przeciwdziałanie odkładaniu kamienia nazębnego oraz . Stosowane w pastach wyciągi z ziół mają działanie przeciwzapalne (rumianek. Najczęściej używane humektanty to gliceryna i sorbitol (patrz także podrozdział 10. cyklamat. Inne środki dodawane do past mają za zadanie zmniejszenie nadwrażliwo­ ści szyjek zębowych. wprowadzony przez firmę Colgate. Dodanie sody oczyszczonej powoduje wzrost alkalizacji środowiska jamy ustnej. zmniejszają napięcie powierzchniowe. Stosowane kiedyś mydła zostały całkowicie zastąpione środkami syntetycznymi. pieniące (detergenty) stanowią wagowo 1-2% masy pasty. nie jest toksyczna. Są to środki higroskopijne. Pierwszy z nich otrzy­ mywany jest na drodze chemicznej z syntezy oleju kokosowego z olejem z ziaren palmowych. oprócz wyżej wymienionych zalet. chłonące wodę z powietrza i tym samym zapobiegające wysychaniu. iwonicka. Substancja ta spełnia całkowicie wymagania. N-lauroilosarkozynian sodowy. posiada zdolność hamowania enzymów bakteryjnych zawartych w płytce nazębnej. Zagęstniki (substancje żelujące) są to rozpuszczalne w wodzie środki chemiczne umożliwiające uzyskanie i utrzymanie specyficznej półpłynnej konsystencji pasty. szałwia. Właściwości słodzące posiada także sorbitol. wzmacniające {mirra. Sole lecznicze (bocheńska. alginiany i karaginiany pochodzące z morskiego wodorostu Chondrus chrispus lub modyfikowane skrobie. np. nadborany.Środki powierzchniowo czynne. echinacea). Są to chlorany. enzymy (Citroxain). nie ma smaku ani zapachu i nie wchodzi w reakcje z innymi składnikami pasty. aspartam. Środki zapobiegające wysychaniu (humektanty) są dodawane w ilościach 10-30% wagowo w stosunku do masy pasty. goździkowych (olejki). co ułatwia oczysz­ czanie powierzchni zęba. tanina). Substancje biologicznie czynne to najczęściej wyciągi z ziół oraz sole. ciechocińska) lub sole morskie mogą być również dodawane do past w celu wzmocnienia tkanek przyzębia. Środki smakowo-zapachowe mają na celu wywołanie uczucia świeżości i złagodzenie smaku. ściągające (tymianek.1). Substancje wybielające są to najczęściej substancje utleniające. nadająpaście właściwości myjące. Najczęściej używanymi substancjami konsystencjotwórczymi są pochodne celulozy. takimi jak laurylosiarczan sodu i N-łauroilosarkozynian sodowy. Najczęściej stosowane są kompozycje miętowe o różnych modyfikacjach: anyżowych. tymianek). szałwia. Są to substancje syntetyczne oraz składniki pochodzenia naturalnego. Te ostatnie dają efekt fluoryzowania w niebies­ kim zakresie widma.

10. najczęściej płaskie w przekroju. Do usunięcia resztek pokarmowych z przestrzeni międzyzębowych i płytki nazębnej z powierzchni stycznych zębów służą nici dentystyczne (ryc. fluorem. 10. Codzienne stosowanie nici dentystycznych redukuje płytkę na powierzchniach stycznych o 50%. aby każdą powierzchnię oczyszczać nieużywanym fragmentem oraz aby nie przenosić płytki nazębnej z zęba na ząb. Są one cienkie. Taśmy (tape) i nici (floss) dentystyczne do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych .17). Badania potwierdziły.1. prowadzące do powstawania kamienia nazębnego. Nici rozpina się między palcami lub umieszcza w specjalnym trzymadełku. przesycone środkami bakteriobójczymi. Składnikiem działającym przeciw od­ kładaniu kamienia nazębnego są pirofosforany. Mogą być nici woskowane.17. W celu zmniejszenia nadwrażliwości szyjek zębowych stosuje się związki strontu (octan strontu. Dawniej używano nici jedwabnych. Dodatkowe zabiegi higieniczne Czyszczenie przestrzeni międzyzębowych Za pomocą szczotkowania można oczyścić 3 z 5 powierzchni zębów. chlorek strontu). iż hamują one procesy krystalizacyjne w ślinie. W celu zwiększenia działania przeciwbakteryjnego dodaje się do past triclosan. Kawałek nici używany jednorazowo powinien być odpowiednio długi. środkami zapachowymi (mięta).dodatkowe działanie przeciwbakteryjne. sangwinarynę.3. chlorheksydynę. składające się z kilku nitek połączonych ze sobą. chlorek potasowy i hydroksyapatyt. Nitkę wprowadzamy delikatnie Ryc. obecnie produkuje się je z tworzyw sztucznych. 10.

zwłaszcza w przypadkach powiększonych przestrzeni międzyzębowych (diastem) lub zaniku brodawek dziąsłowych. Bywają także wykałaczki plastikowe. które tym różnią się od nici. oczyszczają powierzchnie styczne zębów i masują dziąsła. Do czyszczenia dużych przestrzeni międzyzębowych oraz miejsc retencyj­ nych w okolicy przęseł mostów służą specjalne szczoteczki międzyzębowe zawierające jeden pęczek włosia ułożonego luźno lub skręconego na kształt szczotki do butelek. Drewno wykałaczek może być nasączone środkami zapachowymi i fluorem. Następnie przesuwamy w kierunku przedsionkowo-językowym i jednocześnie ku górze. 10. które można doginać w zależności od kształtu przestrzeni między­ zębowej. mocniej uciskając tylko w momencie przejścia przez punkt styczny. Podczas nitkowania zwracamy uwagę na to. w przekroju trójkątne. Stosowane są raczej tylko u dorosłych. Najczęściej zaleca się wykałaczki drewniane. Przesuwane lekko w przestrzeni międzyzębowej usuwają resztki pokarmowe. po czym bez usuwania nitki z przestrzeni międzyzębowej umieszczamy jej świeży odcinek na sąsiedniej powierzchni stycznej (ryc. następnie przesuwamy ją głębiej zachowując kontakt z powierzchnią. aby nie uszkodzić brodawki dziąsłowej wypełniającej przestrzeń międzyzębową. Schemat sposobu oczyszczania nicią przestrzeni międzyzębowych.w przestrzeń między zębową. o zaokrąglonych krawędziach. Do oczyszczania większych powierzchni służą taśmy dentys­ tyczne. . którą chcemy oczyścić. Do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych oraz usuwania płytki z po­ wierzchni stycznych mogą również służyć wykałaczki. Ryc. wykonane z odpowiednio miękkiego tworzywa.18. ale niezbędny zabieg uzupełniający szczotkowanie. 10. że są szersze. Tę metodę higieniczną zaleca się jako dodatkowy.18).

choć łatwą metodą higieniczną jest płukanie jamy ustnej. Poza wodą do płukanek i irygacji można stosować roztwory środków chemicznych hamujących tworzenie płytki bakteryjnej. Dzięki specyficznej interakcji między chlorhek­ sydyna a błoną śluzową jamy ustnej preparat dość długo utrzymuje się w jamie ustnej (6-8 godzin po jednorazowej aplikacji). roztwory wyciągów z ziół itp. np. Formą płukania są irygacje polegające na stosowaniu środków płuczących pod zwiększonym ciśnieniem. Z tego względu chlorheksydynę jako środek hamujący tworzenie płytki nazębnej stosuje się: . • sangwinaryna. takie jak żółtobrązowe przebarwienia wypełnień i uzupełnień protetycznych oraz gorzki smak. takie jak: • chlorheksydyna. stabilność chemiczna (nieuleganie reak­ cjom w środowisku jamy ustnej). Do irygacji służą specjalne urządzenia. heksetydyna. co wpływa na zwiększenie jego antybakteryjnego działania. ograniczają stosowanie chlorheksydyny. długie utrzymywanie się w jamie ustnej i brak efektów ubocznych. cetylopirydyna. powierzchni zębów i masaż dziąseł. Płyn ten wydostając się przez odpowiednią końcówkę powoduje oczyszczenie przestrzeni międzyzębowych. zobojętnienia kwaśnego środowiska jamy ustnej. tzw. irygatory wodne. Najbardziej popularnym środkiem chemicznym jest chlorheksydyna. pewne działania uboczne. wykorzys­ tując do płukania solanki lub borowiny. • inne. Bada­ nia wykazały znaczną zdolność wiązania chlorheksydyny przez płytkę nazębną. a także solanki.Płukanie jamy ustnej Niedocenioną. • triclosan. Do najczęściej stosowanych w płukankach należą środki antyseptyczne. Tego typu irygacje stosuje się w leczeniu uzdrowiskowym przewlekłych chorób przyzębia. Do irygacji można użyć również specjalnych ustników przypominających perforowane łyżki wyciskowe. sole metali. borowiny. a dłuższe może nawet spowodować całkowite rozpusz­ czenie cukru zalegającego w jamie ustnej. Wytwarzają one podciśnienie w płynie zgromadzonym w odpowiednim zbiorniku. Krótkie płukanie po posiłku usuwa niemal połowę resztek pokarmowych. enzymy. Energiczne płukanie wodą po posiłku prowadzi do usunięcia resztek pokar­ mowych. Niestety. zmniejszenia ilości flory bakteryjnej. co prowadzi do oddzielenia płytki od powierzchni zęba i zahamowania wzrostu paciorkowców ją tworzących. Wymienione środki powinny spełniać następujące wymagania: szerokie spektrum działania antybakteryjnego.

Hamuje odkładanie płytki nazębnej. szwajcarski Eludrił 0. najlepsze efekty daje jednak metoda stosowania 1% żelu w indywidualnym aplikatorze. Lakier zawierający chlorheksydynę (Cervitec®) był także z powodzeniem stosowany w celu zabezpieczenia głębokich bruzd i szczelin w świeżo wyrżniętych zębach trzonowych. w których zawodzą konwencjonalne metody higieniczne. Do płukania stosuje się 0. Jest po chlorheksydynie najczęściej stosowanym środkiem antyseptycznym.2% lub 0. u narkomanów). Działa antybakteryjnie. Do irygacji używa się 0. w leczeniu stawów skroniowo-żuchwowych). Zmniejsza przykry zapach z ust wiążąc lotne związki siarki. zwłaszcza w przypadkach. Stosowana w lecznictwie amerykańskim od ponad 100 lat. Jego zaletą jest retencja w jamie ustnej. związana prawdopodobnie z powinowactwem do składników osłonki nabytej. Chlorheksydynę można stosować w postaci roztworów wodnych (w stężeniu 0. Żele lub pasty mogą być stosowane do szczotkowania. Stosowanie płukanki zawierającej 0. przeciwprzeziębieniowy oraz do opatrywania ran. chlorheksydyna może spełniać funkcję wspomagającą w profilaktyce próchnicy. Można także stosować gotowe preparaty w aerozolu do rozpylania w jamie ustnej (np. Z tego też względu triclosan znalazł zastosowanie jako dodatek do past do zębów. • u pacjentów ze zmniejszonym wydzielaniem śliny. szczególnie na powierzchniach trudno dostępnych.03% roztwór triclosanu skutecznie redukuje płytkę nazębną. w żelu lub paście (w stężeniu 0.• u pacjentów po radioterapii w obrębie twarzoczaszki. Stosowanie chlor­ heksydyny musi być jednak kontrolowane przez stomatologa ze względu na możliwość wystąpienia skutków ubocznych. Triclosan należy do związków fenolowych. 0. przeciwzapalnie na tkanki przyzębia (prawdopodobnie hamuje syntezę prostaglandyn) oraz wykazuje pewne działanie przeciwbólowe. • u pacjentów z unieruchomionymi szczękami (po urazach. • u dzieci upośledzonych psychicznie i ruchowo oraz osób niepełnospraw­ nych. Wykazuje redukcję płytki i działanie przeciwzapalne w choro- . działa antyseptycznie hamując rozwój paciorkowców.2% roztwór wodny chlorheksydyny w ilości 10 ml dwa razy dziennie.5-1%) lub w postaci tabletek do ssania (w stężeniu 0. głównie jako środek wykrztuśny. • u epileptyków cierpiących na hydantoinowy przerost dziąseł. Sangwinaryna jest alkaloidem.05%).02%).02% roztworu w ilości 400 ml dziennie. gdy zawodzą inne metody higieniczne (np.4%). wyciągiem z kłączy krwawnika kanadyjs­ kiego {Sanguinaria canadensiś). Reasumując.1%. • u pacjentów ze szczególnie nasiloną próchnicą.

Są to substytuty cukru wykazujące jednocześnie pewne działanie antybakteryjne. naturalnego czynnika obronnego.2. Fińskie badania z użyciem gumy do żucia zawierającej ksylitol oraz małe ilości sorbitolu. Żucie gumy nie może zastępować szczotkowania zębów rano i wieczorem.03% jako dodatek do płukanek wieloskładnikowych. Wśród soli metali na specjalną uwagę zasługują sole cynku. Ponadto stwierdzono pobudzający wpływ żucia gumy z ksylitolem na wydzielanie śliny zawierającej większe stężenie jonów wodorowęglanowych. ważnego czynnika buforowego podwyższającego pH śliny. redukują przykry zapach z ust i są wolno usuwane z jamy ustnej. który może okazać się niekorzystny dla funkcjonowania układu stomatognatycznego (uszkodzenia stawów skroniowo-żuchwowych. niską redukcję płytki i aktywność przeciwbakteryjną zbliżoną do chlorheksydyny. przeprowadzone w latach siedemdziesiątych na małej grupie dzieci szkolnych. przerost mięśni żwaczowych). Najczęściej stosowana w stężeniu 0. wykazały 82% redukcję próchnicy. Stosowanie płukanek zawierających sole metali obniża stężenie lotnych związków siarki o około 70%.01-0. Żucie gumy bez cukru jako dodatkowy zabieg higieniczny W ostatnich latach do roli środka higienicznego zaliczono gumę do żucia zawierającą zamiast cukru środki ograniczające przyrost płytki nazębnej. Cetylopirydyna i heksetydyna wykazują retencję w jamie ustnej. Dieta). Gumę do żucia zawierającą ksylitol lub sorbitol można zalecać pacjentom do stosowania po posiłkach. działają przeciwzapalnie. Wy­ dzielana w tych warunkach ślina zawiera więcej enzymu laktoperoksydazy. Głównymi składnikami takich gum do żucia (lub tabletek do ssania) są ksylitol lub sorbitol (patrz podrozdział 10. Podobne badania przeprowadzone w innych krajach przyniosły redukcję próchnicy w granicach 37-79%. które hamują rozwój płytki nazębnej. Dzieciom tym podawano gumę do żucia 4 razy dziennie pomiędzy posiłkami. w sytuacji gdy nie ma możliwości szczotkowania zębów. Higieniczne żucie gumy powinno trwać nie dłużej niż 5-10 minut. Najczęściej wchodzą w skład płukanek wieloskładnikowych. aby nie powodować wytworzenia nawyku. Korzystny m . oraz wyższe stężenie jonów wapniowych. Badania mikrobiologiczne wykazały istotny wpływ ksylitolu zawartego w gumach do żucia na opóźnienie rozwoju drobnoustrojów tworzących płyt­ kę nazębną.bach dziąseł. co może mieć potencjalny wpływ na zwiększenie zdolności remineralizacyjnych szkliwa.

wpływają na zaburzenia mineraliza­ cji. takie jak fosfor i wapń. Do niedawna wzrost dobrobytu społeczeństw wpływał na zwiększenie zapadalności na próchnicę przez wzrost spożycia wysoko przetworzonych produktów spożywczych.2. Obecnie notuje się spadek zachorowalności na próchnicę w krajach Europy Zachodniej i USA. Przynoszą także efekty wieloletnie działania profilaktyczne związane głównie z szerokim stosowaniem związków fluoru. strukturze i formie. Najbardziej cenione wysokoenergetyczne produkty spożywcze zawierają oprócz protein i kwasów tłuszczowych duży procent rafinowanych węglowodanów. bogate w pełnowartościowe białka i aminokwasy. głównie witaminy D. prowadząc w drastycznych przypadkach do hipoplazji szkliwa. oraz w witaminy A. Ponadto niedostateczna podaż białek w okresie rozwoju organizmu może wpłynąć na niedorozwój ślinianek. E i D.wpływ na redukcję próchnicy oraz pobudzenie wydzielania śliny sprawiają. że stosowanie gumy do żucia bez cukru powinno być zalecane pacjentom z zaburzeniami wydzielania śliny na skutek chorób ślinianek i po radioterapii. Rodzaj diety kobiety w ciąży. czego efektem będzie zmniejszone wydzielanie śliny i co się z tym wiąże. w składniki mineralne. Z drugiej strony to właśnie dieta jest źródłem węglowodanów. Wzrasta świadomość zdrowotna społe­ czeństw. 10. ograniczenie jej ochronnego działania na uzębienie. Niedobory witamin. wpływa na prawidłowe kształtowanie zawiązków zębów. Na spożycie cukru mają wpływ uwarunkowania kulturowe i socjalne. zawartość w niej białka. W bezpośredni sposób decyduje to o jakości tkanek twardych. a wraz z nią zwiększa się ilość i jakość zabiegów higienicznych w jamie ustnej. zmniejszając podatność zębów na próchnicę po ich wyrżnięciu. U tych pacjentów żucie powoduje stymulację ślinianek poprawiając tym samym stopień wilgotności w jamie ustnej. Wskazuje to na złożoną naturę procesu próchnicowego oraz na to. Cukier stanowi około 70% spożywanych pokarmów i jest uważany za głównego . Podobnie właściwe odżywianie niemowląt i małych dzieci. witamin i mikroelementów stymuluje właściwy rozwój i mineralizację zawiązków zębów u płodu. że kariogenność niektórych pokarmów może być modyfikowana przez inne czynniki. mimo że spożycie węg­ lowodanów nie uległo zmianie. których niekorzystny wpływ na rozwój próchnicy został bezspornie udowodniony. Dieta Dieta może wpływać na stan uzębienia w dwojaki sposób.

Skrobia jest wielocukrem ulegającym hydrolizie do cukrów prostych pod wpływem amylazy ślinowej. chrupki. zawartość naturalnych buforów w pokarmie. Jest wiele produktów spożywczych.. ograniczenie ilościowe spożywanych produktów na rzecz produktów działaj ą- . który w jamie ustnej ulega rozkładowi na glukozę i fruktozę. dyfun­ dując w głąb płytki nazębnej. gdyż dzięki dużej masie cząstecz­ kowej gromadzi się na powierzchni płytki nie dyfundując w jej głęb­ sze warstwy. Z punktu widzenia profilaktyki próchnicy ważna jest analiza diety danego pacjenta pod kątem ilości i częstości spożywanych węglowodanów oraz ich konsystencji. Większe znaczenie ma częstość przyjmowania między głównymi posiłkami przekąsek zawierają­ cych cukier oraz długość pozostawania ich w jamie ustnej niż ich ilość i jakość. Jest ona jednak stosunkowo mało próchnicotwórcza. Dłuższe zaleganie skrobi w jamie ustnej może powodować wzrost jej kariogenności dzięki rozkładowi na cukry proste. że na potencjał próchnicotwórczy pożywienia wpływa wiele czynników.dostarczyciela energii niezbędnej do życia. chociaż ten „ukryty cukier'jest również kariogenny. Do najbardziej próchnicotwórczych należy dwucukier sacharoza. Natomiast składniki np. płatki śniadaniowe. ale także od ich konsystencji oraz częstotliwości i pory ich przyjmowania. takich jak częste pojadanie. Należą do nich np. Wnioski powinny sugerować zmianę niekorzystnych nawyków. Głównym źródłem węglowodanów w diecie są skrobia i sacharoza. Analiza taka opiera się najczęściej na ankiecie. Oprócz zawartości cukrów ważne są: ilość śliny stymulowana przez dany pokarm. np. szybko opuszcza jamę ustną. Próchnicotwórczość środków spożywczych zależy nie tylko od zawartości cukrów prostych. że bardzo dobrze rozpuszcza się w ślinie. Te właśnie cukry proste stanowią pod­ stawowy substrat dla funkcjonowania bakterii próchnicotwórczych. Tworzenie wykazów pokarmów uważanych za mniej lub bardziej próchnicotwórcze zostało uznane za bezcelowe. którą pacjent wypełnia przez kilka dni. że zawarta w nich skrobia ulega rozkładowi do cukrów prostych stając się potencjalnym czynnikiem kariogennym. zawartość kwasów i szybkość. Spośród produktów zawierających skrobię najmniej próchnicotwórcze jest pożywienie naturalne i gruboziarniste. Dzięki temu. z jaką opuszcza on jamę ustną. smakowe produkty dla dzieci oraz napoje i leki (głównie syropy). Produktem wbrew oczekiwaniom stosunkowo mało próchnicotwórczym jest karmel. warzywa i chleb razowy. jogurty owocowe. Trudności w porównywaniu produktów żywnościowych pod względem ich kariogenności wynikają z faktu. picie słodkich napojów przed snem itp. gdzie ulegają fermentacji bakteryjnej (glikolizie) do kwasów. suchary. o których nie myśli się jako o zawierających cukier. chipsów ziemniaczanych słabo rozpuszczają się w ślinie i zalegają w jamie ustnej na tyle długo.

Najważniejszą jego cechą jest nieuleganie fermen­ tacji.cych oczyszcząjąco na powierzchnie zębów (owoce. wzmocnienie aromatu. bez udziału insuliny. Ksylitol po spożyciu. będących jednocześnie źródłem energii należą alkohole wielowodorotlenowe. czarnych porzeczkach. W 1972 roku powstał w Finlandii program badania substytutów cukrów pod kątem ich przydatności w profilaktyce próchnicy. znany pod nazwą Turku Sugar Studies. Końcowymi produktami rozkładu są glikogen i triozy. Ma to niewątpliwy związek z brakiem możliwości fermentacji ksylitolu przez bakterie próchnicotwórcze. czereśniach. które w związku z tym nie mogą go wykorzystać jako substratu w swoich procesach metabolicznych.2. soku z jabłek. Sorbitol jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Występują one między innymi: • ksylitol — w malinach. intensyfikację koloru i zapobieganie krystalizacji. w 10% w nerkach i w 10% w innych narządach. jest metabolizowany w 80% w wątrobie. stabilizację wilgotności. truskawkach. Prowadzone równocześnie badania mi­ krobiologiczne wykazały istotny wpływ ksylitolu na opóźnienie wzrostu drobnoustrojów tworzących płytkę nazębną. absorbuje ciepło w trakcie rozpuszczania i obniża tem­ peraturę zamarzania roztworu. kalafiorze. Po dwóch latach uzyskano znaczną redukcję próchnicy wynoszącą 85% u osób spo­ żywających ksylitol zamiast cukru. Właściwości ksylitolu są następujące: słodki smak (zbliżony do cukru. dobra rozpuszczalność w wodzie.1. orze hy) oraz stosowanie produktów zawierających substytuty cukru. żurawinach. wykazuje wysoką higroskopijność. tak zwane poliole. Są to produkty naturalne. W badaniach skoncentrowano się na zastąpieniu cu­ kru ksylitolem. Stąd też obserwowane obniżenie kwasu mleko- . umiarkowana higroskopijność. w postaci nie zmienionej. • sorbitol — w suszonych śliwkach. 10. Substytuty cukru Do zamienników cukru nie ulegających fermentacji w jamie ustnej. owocach jarzębiny. Wykorzystywany jest w przemyśle spożyw­ czym i farmaceutycznym ze względu na słodki smak. takie jak ksylitol. przy nie zmienionych innych składnikach diety. borówkach. warzywa. trafia do jelita cienkiego. bananach. Ma on specyficzną cechę absorbowania ciepła w trakcie rozpuszczania w jamie ustnej.4 kcal/g). co daje wrażenie miłego chłodu. ale bez posmaku) przy kaloryczności mniejszej od cukru o 40% (2. sorbitol i mannitol. śliwkach.

W praktyce są to rzadkie przypadki. mottled enamel) i opisał jako białe. które poza słodkim smakiem nie mają właściwości odżywczych. apatyt i kriolit. Nazwał je „szkliwem plamkowym'' (ang. Historia zastosowania fluoru w profilaktyce próchnicy rozpoczęła się na początku XX wieku. Dzięki powyższym właściwościom ksylitol i sorbitol są dobrymi sub­ stytutami cukru. brom i jod. miraculin. dr F. Do najczęściej używanych słodzików należy aspartam. acesulfam. • słodziki naturalne: monellin. tabletki). stosowanymi z powodzeniem w produktach spożywczych (guma do żucia. Mechanizmy tego procesu nie są jeszcze dokładnie poznane. Pierwsze dane epidemiologiczne pochodzące z badań przeprowadzonych w 20 dużych miastach USA na dzieciach 12. gdyż łatwo wchodzi w reakcje. pasty.wego w płytce nazębnej i ślinie. W 1901 roku dentysta amerykański. aspartam. 10. gdyż jej prze­ kroczenie może powodować niekorzystne objawy uboczne (np. W naturze w stanie wolnym nie występuje. gdyż ilości słodzików stosowane w różnych produktach są bardzo niskie. Fluor Fluor. zaobserwował u swoich pacjentów zmiany na szkliwie. co może mieć znaczenie u alergików. Inne zamienniki cukru to „słodziki". czekolada. Występuje też w roślinach (w liściach brzozy) i w organizmach zwierzęcych (w kościach i szkliwie zębów). głycyrrhizin. tak jak chlor. Należy również zwracać uwagę na dopuszczalną dawkę. Jest około 200 razy słodszy niż sacharoza. produkty dla diabetyków) i farmaceutycz­ nych (syropy. Jest pierwiast­ kiem występującym najczęściej w związkach jako fluorek. aldoxime. dlatego można go stosować w małych ilościach.i 14-letnich . Najważniejsze minerały zawierające fluor to fluoryt.3. Słodziki mogą wy woły wać uczulenia. McKay praktykujący w Colorado Springs. Dopiero w latach trzydziestych przyczynę tych zmian oraz wiążący się z nimi wzrost odporności na próchnicę zaczęto kojarzyć z dużą (powyżej 2 mg/l) zawartością fluoru w wodzie pitnej. natomiast słodzenie aspartamem zaleca się diabetykom. dulcin. cukierki. żółte lub brązowe plamki na powierzchni zęba. należy do grupy fluorowców. Jest przeciwwskazany u chorych na fenyloketonurię. biegunkę). cyclamat. Można wśród nich wyróżnić: • słodziki syntetyczne: sacharyna.

1. spadek jej kariogenności. 10. Odkrycie tej zależności zapoczątkowało nową erę w profilaktyce próchnicy. Fluor w wyższych stężeniach (powyżej 100 ppm) powoduje powstawanie na powierzchni szkliwa warstwy nierozpuszczalnego fluorku wapnia (CaF2). co się z tym wiąże.3. Zjawisko to ilustruje poniższy wzór: Ca10(PO4)6(OH)2 + 2F. tzn.-> Ca10(PO4)6F2 + 20H~ Tak wzmocnione szkliwo wykazuje większą odporność na działanie kwasów produkowanych przez bytujące w płytce nazębnej bakterie próchnicotwórcze. Niskie stężenia fluoru (2-10 ppm) mogą . który staje się rezer­ wuarem fluoru na wiele tygodni. Reasumując. Działanie fluoru Obecność fluoru w niskich stężeniach (poniżej 100 ppm) w ślinie lub płynie tkankowym powoduje powstawanie w szkliwie fluoroapatytów w miejsce hydroksyapatytów.10CaF2 + 6P0 43 " + 20H" Spadek pH w otoczeniu zęba przyspiesza uwalnianie jonu fluorkowego z fluorku wapnia i wbudowywanie go w siatkę krystaliczną apatytów. Sposób dystrybucji fluoru do szkliwa zależy od wysokości jego stężenia w środowisku bezpośrednio otaczającym ząb. Jest to stężenie pozwalające na maksymalne zahamowanie powstawania próchnicy przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum ryzyka powstania szkliwa plamkowego. że profilaktyczne działanie fluorków na szkliwo ogranicza się do wąskiego zakresu dawek.opublikowali w 1942 roku H. Dalsze badania i obserwacje potwierdziły. ale wręcz powoduje ryzyko fluorozy. która dla klimatu umiarkowanego wynosi 1. T. Stwierdzono wówczas 50% redukcję próchnicy u młodzieży spożywającej wodę zawierają­ cą fluor.0-1. powstanie fluoroapatytu albo fluorku wapnia zależy od stężenia jonów fluorkowych i poziomu pH w otaczającym środowisku. Zjawisko to przedstawia poniższy wzór: Ca10(PO4)6(OH)2 + 20P -> <. Poza funkcjami wzmacniającymi szkliwo fluor ma także pewne działanie bakteriostatyczne. Poprzez blokowanie enzymów ważnych dla życia komórki bakteryjnej powoduje zahamowanie wzrostu płytki nazębnej oraz. Dean i współpracownicy.2 ppm (pars per million). Do dziś obowiązuje określona wówczas norma optymalnej dawki fluoru w wodzie. Niska podaż fluoru (poniżej 50 ppm) oraz pH bliskie neutralnego powodują zahamowanie procesu wychwytywania fluoru przez szkliwo. że zwiększanie podaży nie tylko nie zwiększa efektu kariostatycznego.

obserwowany u zwierząt. w okresie dojrzewania szkliwa. to w formującym się szkliwie dochodzi do wbudowywa­ nia fluoru w siatkę krystaliczną apatytów w głębszych warstwach szkliwa. Przed wyrżnięciem zęba jedyną rolę może odgrywać fluor dostarczany drogą endogenną. gdzie następuje jedynie pewna dezinteg­ racja powierzchownej warstwy szkliwa na skutek utraty jonów. zastosowanie preparatów fluorkowych bezpośrednio na szkliwo powoduje remineralizację. 2) po wyrżnięciu. Podaż fluoru podczas procesu próchnicowego może wpływać na jego odwrócenie lub zahamowanie. Za pełną dojrzałość szkliwa. uważa się moment. W przypadku próchnicy początkowej. Utraty tkanek nie da się w tym wypadku odwrócić. w którym w 30 (im warstwie szkliwa stężenie fluoru osiąga 1000 ppm (= 0. . Po okresie mineralizacji. Ma to miejsce około 25 roku życia. jest kontrowersyjny w odniesieniu do ludzi i poglądy na tę kwestię ciągle ulegają zmianie. Po wyrżnięciu zęba występuje zjawisko posteruptywnego dojrzewania szkliwa. Jeśli w płynie tkankowym otaczającym ząb znajduje się fluor w niskich stężeniach. w okresie formowania szkliwa. 3) w trakcie procesu próchnicowego. Zahamowanie procesu próchnicowego przez fluor dotyczy także powstałych już ubytków w szkliwie. biorące udział w pro­ cesach tworzenia kwasów oraz transportu i magazynowania glukozy i jej analogów. związaną z maksymalną odpornością na czynniki próchnicotwórcze.hamować enzymy paciorkowców próchnicotwórczych. Poza fluorem są to jony fosforanowe i wapniowe. czyli ponowne utwardzenie szkliwa przez tworzenie fluoroapatytów w miejscu uszkodzonych hydroksyapatytów. Fluor może wpływać na szkliwo w trzech okresach: 1) przed wyrżnięciem. ale przed wyrżnięciem.1% F). pod warunkiem jednak jednoczesnego wyeliminowania czynników kariogennych. które zawiera ślina. sód. Spadek pH w obszarze zainicjowanej demineralizacji powoduje w tym miejscu zwiększoną absorpcję fluoru przez szkliwo. kontakt szkliwa z fluorem powoduje powstanie fluoroapatytów w jego powierzchownej warstwie. Zwłaszcza wpływ fluoru na budowę szkliwa w zębach bocznych w postaci obniżenia guzków i spłycenia bruzd. Wysokie stężenia (powyżej 1% F) stosowane w miejscowej aplikacji wykazują toksyczność dla bakterii Streptococcus mutans. Stała podaż fluoru może zahamować powiększanie się ubytku nawet na wiele lat. W tej fazie rozwoju zęba efekt działania fluoru na jego morfologię jest nadal przedmiotem badań. ale można doprowadzić do zatrzymania procesu. węglany) i wiązaniu jonów zwiększających jego mineralizację i odporność na kwasy. Polega ono na uwalnianiu jonów zwiększających rozpuszczalność szkliwa w kwasach (magnez.

recyklingu. Osocze krwi wykazuje obecność fluoru już w 30 minut po jego spożyciu. Szczecin. a więc kości i zęby. Fluorkowanie wody pitnej Jest to najbardziej popularna forma fluoryzacji endogennej. Taki fluor jest najlepiej przyswajalny. Singapur). Optymalna ilość fluoru w wodzie została ustalona na 0. gdy fluor dostarczany jest stale w odpowiedniej (optymalnej) ilości do wnętrza organizmu.2. Nie stwierdzono wpływu fluoru pobieranego endogennie w dawce optymalnej na wzrost zachorowalno­ ści na nowotwory. wady wrodzone. Bierna forma przyjmowania jest ogromną zaletą tej metody. W krajach. W Polsce fluorkowanie wody było prowadzone w kilku miastach (Wrocław. skąd ze śliną dostaje się do jamy ustnej i zostaje ponownie połknięta wchodząc w układ wtórnego obiegu. Kanada.Fluor może docierać do szkliwa dwiema drogami: • endogenną. Australia. sól spożywcza. Spożycie fluoru prowadzi do jego szybkiego wchłaniania. . u dzieci ilość ta sięga nawet 80%. Źródłem fluoru endogennego może być woda pitna. zapewniającą stały. Nowa Zelandia. ale także w jelicie. pobór mikroelementu niezbędnego dla właściwego kształtowania szkliwa zębów. optymalny.3. w których fluorkowanie wody pitnej zostało wprowadzone na szeroką skalę (USA.5-1 mg fluoru na litr. zespół Downa. U dorosłych około 50% wchłoniętego fluoru pobierają kości. Pewna część fluoru trafia z krwią do ślinianek. bez udziału osoby zainteresowanej i lekarza. tzw. a jednocześnie najbardziej korzystne dla procesów mineralizacji szkliwa w zębach niewyrżniętych. mleko lub tabletki. • egzogenną. 10. obserwuje się redukcję próchnicy 40-49% w zębach mlecznych i 50-59% w zębach stałych. Głównym biorcą tego pierwiastka są w organizmie tkanki zmineralizowane. Bydgoszcz. fluorozę kości szkieletu oraz na redukcję osteoporozy. Jest to stężenie całkowicie bezpieczne. głównie w żołąd­ ku. Drogą krwi fluor dostaje się do wielu narządów i tkanek. Ten rodzaj fluoryzacji wpływa głównie na kształtowanie szkliwa zębów niewyrżniętych. Fluoryzacja endogenna O fluoryzacji endogennej mówimy wówczas.

Obecnie. Ich efekty nie są jeszcze dokładnie znane. Fluorkowanie innych środków spożywczych W różnych krajach rozważana jest możliwość rezygnacji z fluorkowania wody pitnej na rzecz innych środków spożywczych. Zaletą tej metody jest to. optymalną ilość fluoru i notuje się tam znaczną (50-60%) redukcję próchnicy. Nowe Miasto) woda zawiera naturalną. Wadą jest stosunkowo zróżnicowane spożycie soli przez różne osoby i małe spożycie soli przez dzieci roczne oraz dwuletnie. kiedy fluor endogenny ma największe znaczenie. wzorem Szwajcarii. Ostatnie badania przeprowadzone w Irlandii wskazują na istotny spadek zachorowalności na próchnicę korzeni u osób powyżej 60 roku życia na terenach objętych fluorkowaniem wody pitnej w porównaniu z osobami zamieszkującymi obszary nie objęte fluorkowaniem wody. Ta metoda fluorkowania wymaga także ustalenia optymalnej dawki fluoru na 1 kg soli spożywczej. W kilku miastach (Tczew. określonej na podstawie przeciętnego spożycia soli w danej społeczności. Fluorkowanie soli spożywczej Metodą fluoryzacji endogennej o wysokiej skuteczności. jest fluorkowanie soli kuchennej. Przeszkodą we wprowadzeniu fluorkowania wody w Polsce jest nadal słaby stan techniczny sieci wodociągowej oraz brak wodociągów w wielu miejs­ cowościach. Najczęściej stosuje się 250 mg fluoru na 1 kg soli. Francji i Niemiec. Obecnie w Polsce. a przede wszystkim na wsi. podobnie jak w przypadku soli jodowanej. Prowadzone są badania nad fluorkowaniem mleka i cukru. rozważa się możliwość wprowadzenia tej właśnie metody profilaktycznej do powszech­ nego stosowania.Białystok). ze względów głównie ekonomicznych (wysokie koszty) i technicznych (zły stan wodociągów). tanią i prostą do wprowadzenia. wodę fluorkuje się tylko w części Wrocławia. . Także wysokie wymogi techniczne stawiane urządzeniom dozującym fluor. konieczność monitorowania ilości fluoru w wodzie oraz przeprowadzania badań epidemiologicznych ludności poddanej fluorkowaniu uniemożliwiają stosowanie tej metody na szeroką skalę. że nie wymaga ona zaplecza technicznego oraz zapewnia możliwość swobodnej decyzji co do jej stosowania.

12 roku życia). Ponieważ większość past zawiera fluor. co odpowiada 0. aby ilość pasty przeznaczonej do jednorazowego użycia dla dzieci nie przekraczała wielkości ziarna zielonego groszku. nie należy stosować żadnej dodatkowej metody fluoryzacji. Jeśli woda zawiera więcej (powyżej 0.25 mg zawiera 0.25 mg F (0. około 12 roku życia. Ten rodzaj profilaktyki powoduje redukcję próchnicy w granicach 40% pod warunkiem systematycznego stosowania (ok. 200 dni w roku) przez wiele lat (do ok. 1 mg oraz krople 0. w związku z coraz częściej stwierdza­ nymi przypadkami łagodnej fluorozy u dzieci.55 mg fluorku sodu. Jedna tabletka Zymafluor 0. • powyżej 3 roku życia — 0. jedna tabletka Zymafluor 1 mg zawiera 2. cztery krople Zymafluor 0. Przy powyższym zastrzeże­ niu. ich spożycie może spowodować zwiększone wchłonięcie fluoru. Na obszarach ze średnią lub niską zachorowalnością na próchnicę należy rozważyć wskazania i tylko w indywidualnych przypadkach zlecać tabletki w ilości: • powyżej 3 roku życia — 0. Zaleca się.3 ppm) fluoru w wodzie.114% zawierają 0.55 mg fluorku sodu. które były poddane tej for­ mie fluoryzacji.3 ppm) fluoru. tabletki jeśli są ssane. co odpowiada 1 mg fluoru.5 mg NaF) dziennie. . Tabletki powinny być rozpuszczane w ustach. aby nie spowodować kumulowania dawek dostarczanych do organizmu dziecka. Ostatnio. najlepiej w ciągu dnia i nie wtedy gdy była używana pasta z fluorem.5 mg F (1 mg NaF) dziennie. tabletki do ssania 1 mg NaF i Zymafluor®'w tabletkach 0.Fluorkowanie tabletkowe Czynną metodą fluoryzacji endogennej jest podawanie tabletek z NaF. w przypadkach zwiększonego ryzyka próchnicy. można podawać dzie­ ciom tabletki: • od 6 miesięcy do 3 roku życia — 0. co może prowadzić do fluorozy.25 mg fluoru.25 mg. działają tylko miejscowo. Głównymi wskazaniami do podawania tabletek z fluo­ rem są duża frekwencja i intensywność próchnicy w zębach mlecznych i stałych przy jednoczesnym braku lub niskim stężeniu (poniżej 0.5 mg F (1 mg NaF) dziennie. co odpowiada 0.114%.20 mg fluorku sodu. W Polsce dostępne są tabletki Natrium fluoratum 0.5 mg.25 mg fluoru. Po wyrżnięciu wszystkich zębów. eksperci WHO sugerują ograniczenie jej stosowania jako metody powszechnej. Dzieci poddane fluorkowaniu tabletkowemu powinny być wnikliwie kontrolowane pod kątem ewentualnego spożycia pasty do zębów podczas szczotkowania.

jeśli dieta zawiera inne źródła fluoru. Użycie pasty dla dorosłych zawierającej od 1000 do 1400 ppm fluoru może spowodować połknięcie przez dziecko fluoru w ilości około 0. Zawartość czystego fluoru w pastach waha się od 525 ppm do 1450 ppm. od niskiego w płukankach. zwłaszcza gleby i powietrza. w wielu krajach nastąpił spadek zachorowalności na próchnicę. Dzieci poniżej 5 roku życia powinny używać past zawierających 500-600 ppm fluoru. Prawdopodobnie dzięki temu. Nie poleca się stosowania u dzieci past o smakach . Obecnie — w związku z coraz większym zanieczyszczeniem środowiska. a ilość pasty jednorazowo użytej nie może przekraczać wielkości ziarnka groszku. żele i lakiery.10. sposobem aplikacji i stężeniem zawartego w nich fluoru. Każdy. ponieważ nie potrafią dokładnie płukać i wypluwać. Fluoryzacja egzogenna (kontaktowa) Ten rodzaj fluoryzacji polega na bezpośrednim kontakcie szkliwa zębów wyrżniętych ze środkami zawierającymi fluor. Badania nad pastami z fluorem trwają od 1945 roku. Korzystny efekt kariostatyczny past jest lepiej widoczny w badaniach długoletnich.5 mg. takimi jak płukanki. do wysokiego w lakierach. oraz zwiększeniem ryzyka fluorozy — coraz większą wagę przywiązuje się do metod fluoryzacji kontaktowej. konsysten­ cją. Preparaty te różnią się między sobą postacią. monofluorofosforan sodu (MFP) lub mieszankę tych związków. Dlatego czyszczenie zębów przez małe dzieci powinno być nadzorowane przez rodziców. Opiekunowie muszą także czuwać nad wypluwaniem zawartości jamy ustnej w czasie szczotkowania. Preparaty do częstego stosowania (małe stężenia fluoru) Pasty do zębów Pasty do zębów są najbardziej popularną i powszechną formą dostarczania fluoru. Jest to najprostszy i najlepszy sposób na systematyczne i w odpowiedniej dawce dostarczanie fluoru. kto myje zęby. ma codziennie kontakt z fluorem. że większość past na świecie (ok. pasty do zębów. Większość stosowanych obecnie preparatów zawiera fluorek sodu (NaF).3.3. Zawartość poniżej 500 ppm nie wykazuje działania kariostatycznego. 90%) zawiera fluor. Te uwagi nabierają większego znaczenia. część prepara­ tów zawiera organiczne związki fluoru — aminofluorki.

przypominających słodycze. Stężenie płukanek zależy od częstości stosowania. Ich aplikację wykonuje lekarz w gabinecie stomatologicznym. Preparaty do stosowania okresowego (wysokie stężenia fluoru) Do preparatów o wysokim stężeniu fluoru należą lakiery i żele fluorowe. Niektóre płukanki występują w handlu w postaci koncentratów do sporządzania roztworów. Najbardziej wskazane są płukanki do codziennego stosowania. gdyż łatwiej przyzwyczaić się do tej formy profilaktyki i czynność płukania staje się nawykiem. u pacjentów po radioterapii i cierpiących na suchość jamy ustnej z różnych przyczyn.. pod warunkiem że nie pobierają tabletek z fluorem. W przypad­ ku fluorkowania tabletkowego należy używać past z niską zawartością fluoru. • Do użycia raz na dwa tygodnie zaleca się roztwory o stężeniu 0. gdyż zwiększa to prawdopodobieńst­ wo ich połknięcia. higieny jamy ustnej oraz innych form fluoryzacji. dlatego trzeba je chronić przed dziećmi. oraz dzieciom małym (poniżej 6 roku życia) ze względu na możliwość połykania płynu. owoce itp. Wiele gotowych płukanek zawiera alkohol jako środek stabilizujący. gdyż wyższe stężenia mogą powodować podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej. • Do codziennego użytku zaleca się roztwory 0. Przepisanie tej formy profilaktyki powinien poprzedzić wywiad dotyczący diety. które biorą tabletki do ssania z fluorem. mieszkających na terenach z niską zawartością fluoru w wodzie. w stężeniu 4-27%. Płukanki są polecane zwłaszcza dla osób noszących aparaty ortodontyczne. preparaty te mogą być niebezpieczne.2% NaF (w szczególnych przypadkach raz na tydzień). Dla dzieci i osób z suchością jamy ustnej polecane są płukanki z małą zawartością alkoholu.05% NaF w ilości 10 ml jednorazowo. w przypadkach odsłoniętych i nadwrażliwych szyjek zębów. Płukanki Płukanki są cennym środkiem zapobiegawczym u pacjentów powyżej 6 roku życia z wysokim ryzykiem próchnicy. Dzieci powyżej 8 roku życia mogą używać past dla dorosłych z dużą za­ wartością fluoru. Wskazaniem do ich . Nie zaleca się płukanek dzieciom.

noszenie aparatów ortodontycznych lub ruchomych protez. W tej grupie wiekowej żele aplikuje się specjalną gąbką lub wacikiem bezpośrednio na miejsca szczegól­ nie narażone na próchnicę lub za pomocą aplikatorów na całe uzębienie. chroniąc pacjenta przed możliwością połknięcia preparatu. którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą używać płukanek. Tylko wyjątkowo można stosować lakiery u dzieci poniżej 6 roku życia. Wysokie stężenia fluorku powodują powstawanie stabilnej rezerwy fluoru. gdyż wystarczy niewielka ilość naniesiona w miejscach szczególnie narażonych na próchnicę. składający się z żywicy poliuretano­ wej i 1% difluorosilanu. Jest chętnie stosowany. kalafonii. Lekarz nakłada go pędzelkiem lub aplikatorem na oczyszczone i suche zęby. Durafluor® zawiera 5% NaF z ksylitolem. co sprzyja remineralizacji. Lakiery Pierwszym lakierem fluorkowym wprowadzonym w 1961 roku był Duraphat®. Dzięki żółtawemu zabarwieniu dobrze widać pokryte nim miejsca. Aplikatory mają formę łyżki wyciskowej. obecność próchnicy początkowej. Preparat toleruje nieznaczną wilgoć. Dotyczy to głównie pacjentów. Nakłada się go pędzelkiem na oczyszczone z płytki nazębnej i osuszone zęby. Jest to roztwór alkoholowy żywicy naturalnej. zawierający 5% NaF (20 mg/ml F). Żele fluorkowe Wskazania do ich stosowania są podobne. gdyż szybko wiąże i dobrze przylega do powierzchni zęba. Twardnieje w środowisku wilgotnym tworząc na powierzchni zęba przezroczystą błonkę. Drugim lakierem jest FluorProtector®. choć nie wszystkim pacjentom to odpowiada. Inny lakier. do której wyciska się żel w ilości nie większej niż 2 ml na jedną aplikację. Zaletą lakierów fluorkowych jest fakt długiego utrzymywania się na powierzchni zęba i długotrwałego uwalniania fluoru bezpośrednio do szkliwa. Roztwór ma kwaśny odczyn. z tym że aplikacja u dzieci do 16 roku życia musi być specjalnie nadzorowana. chorobę. W czasie zabiegu pacjent musi być .stosowania jest wysokie ryzyko próchnicy u dzieci powyżej 6 roku życia i u dorosłych ze względu na złe nawyki dietetyczne. uwalniając małe ilości fluoru. W tym wypadku wyjątkowo należy zalecić po zabiegu wypłukanie ust wodą. obnażenie szyjek zębów. Jest to środek bezpieczny mimo wysokiego stężenia fluoru.

gdyż wzrosła podaż fluoru na skutek zanieczyszczenia gleby i powietrza oraz ilość zawarta w różnych produktach. fosfataz i esteraz) wskutek łączenia się z Ca. W celu stwierdzenia wczesnej fazy fluorozy zęby muszą być oczyszczone. lub żele z aminofluorkami — Fluormex-żel® i Elmex-żel®. Trudno odróżnić przypadki łagodnej fluorozy od innych nieprzejrzystości szkliwa spowodowanych infekcjami w dzieciństwie. Problem ten stał się w ostatnich latach zauważalny. co może być ilością toksyczną. Niektóre żele mogą być stosowane w domu jako preparaty do dodatkowego szczotkowania. a ślina odsysana ślinociągiem. przy­ czynami genetycznymi lub urazami. Mechanizm fluorozy nie jest w pełni poznany. że fluor wpływa na .3. smugi). Z estetycznego punktu widzenia dla wielu rodziców ten typ przebarwień nie stanowi problemu. płyny do płukania itp). W Polsce są dostępne preparaty Fluoro-żel. W przeciwnym razie żel może zostać połknięty w ilości od 20 do 75%. 10. Fe. jak i higienicznych (pasty do zębów.in.pochylony. W łagodnej fluorozie wy­ stępują utrata połysku oraz nieprzejrzyste białe plamki (płatki. takich jak masa ciała. nie częściej jednak niż raz na dwa tygodnie. Ponadto hamuje przemianę węglowodanów w cyklu Krebsa oraz pobieranie jodu i syntezę tyroksyny. Nadmiar fluoru prowadzi do zahamowania aktywności wielu układów enzymatycznych (m. zarówno spożywczych (guma do żucia. Ostra fluoroza charakteryzuje się wy­ stępowaniem hipoplastycznego szkliwa. Zn i Cu. zawierający 2% F. Oznacza to realne niebezpieczeństwo przedawkowania. które w drastycznych przypadkach może ulegać odkruszaniu. Intensywność zmian zależy od ilości pobranego fluoru. słodycze i inne). uważa się. wysuszone i zbadane przy dobrym oświetleniu.4. Po zabiegu jamę ustną należy dokładnie wypłukać. Toksykologia fluoru Fluor jest pierwiastkiem o małym zakresie dawki terapeutycznej. zwanym inaczej fluoroza. Fluoroza Pierwszą oznaką nadmiernej dawki fluoru w czasie formowania się zębów jest wyrżnięcie się zębów ze szkliwem plamkowym. Mg. okresu narażenia i indywidualnych czynników.

która ma zdolności buforowe. powoduje długotrwałe utrzymywanie się środowiska kwaśnego.19). W przypadku próchnicy powierz­ chni gładkich rutynowe zabiegi profilaktyczne. 10. 0. 10. że wielką rolę odgrywa tu stopień dostępności pożywienia wraz ze śliną w głębszych częściach bruzdy. Czynniki ostatecznie określające skład mikroflory w bruździe nie są znane. Ryc. Pod względem zawartości mikrobiologicznej bruzdy mogą znacznie różnić się między sobą.19. takie jak: stosowanie od­ powiedniej higieny. wąskich i często krętych sprzyja zaleganiu drobnoustrojów.15-0. które wraz z zalegającą w bruździe płytką sprzyja niekontrolowanemu rozwojowi próchnicy. ale wydaje się. przestrzeganie właściwej diety z ograniczeniem spożycia węglowodanów oraz stosowanie związków fluoru przynoszą pożądane efekty w postaci zmniejszenia zapadalności na próchnicę. a wraz z nią związki fluoru z tych samych przyczyn nie docierają do wnętrza bruzdy. Włosie szczotki ma zazwyczaj większą średnicę (0. Brak możliwości opłukiwania śliną. takie jak Veillonella i Propionibacterium spp. zwłaszcza paciorkowce zdolne do wytwarzania wielocukrów zewnątrzkomórkowych. które kolonizują bruzdę już w czasie wyrzynania zęba.25 mm) niż średnica bruzdy (ok.tych powierzchni ze względu na obecność szczelin i bruzd o skomplikowanym przebiegu. . ale izoluje się także beztlenowce. Głębsze rejony bruzd chętniej są zasiedlane przez gatunki Lactobacillus spp i paciorkowce zmienne. Przekrój typowej bruzdy (wg Newbrun 1978). Również ślina.1 mm). uniemożliwiając samooczyszczanie i wzmac­ nianie szkliwa oraz remineralizację początkowych stadiów próchnicy. Anatomia powierzchni zgryzowych utrudnia i często wręcz uniemożliwia właściwe oczyszczenie za pomocą szczoteczki tych powierzchni (ryc. Głównie zasiedlone są przez gatunki Gram-dodatnie.

Nadal jednak zgłębnikowanie dostarcza najwięcej informacji o stanie bruzd. sprzyja fakt. a silne „haczenie" może świadczyć o rozwijającej się próchnicy. gdzie uzyskano tą drogą 50-60% redukcję próchnicy. że raz powstałe ognisko próchnicowe w bruździe nigdy nie ulega remineralizacji. szczególnie w okolicach przewężeń. co wiąże się z zaleganiem w tych miejscach płytki nazębnej i trudnościami w oczyszczaniu. W 1942 roku Klein i Knutson impre­ gnowali szkliwo bruzd amoniakalnym roztworem azotanu srebra. W bruzdach szerokich próchnica rozpoczyna się na ich dnie. zwaną „profilaktycz­ ną odontotomią". Boedecker poszerzał i opraco­ wywał bruzdy bez wypełniania w celu uniemożliwienia zalegania płytki bakteryjnej i resztek pokarmowych. istnieje bowiem realna możliwość przeniesienia infekcji z bruzdy zaatakowanej próchnicą do zdrowej. zwłaszcza w przypadku próchnicy początkowej.czy egzogenna). zastosowali w tym celu chlorek cynku i żelazocyjanek potasu. ale zdaniem Simonsena również i ten sposób nie gwarantował. Już na początku lat dwudziestych Hyatt zaproponował technikę. a nawet za pomocą zdjęć zgryzowych. że rozpoczyna się ona na bocznych ściankach bruzd.Dużym problemem związanym z budową anatomiczną powierzchni zgryzowych jest rozpoznawanie na nich wczesnych stadiów próchnicy. a nawet zniszczenia powierz­ chownej warstwy szkliwa otaczającego bruzdę. Wielu autorów ostrzega przed stosowaniem ostrego zgłębnika w czasie badania bruzd. dwuletnie opóźnienie w wystąpieniu próchnicy powierzchni zgryzowych. Sposób ten nie spotkał się jednak z aprobatą ogółu lekarzy. Intensyw­ ność próchnicy bruzd na powierzchniach zgryzowych zębów szóstych jest niezależna od stosowanego na danym obszarze kraju modelu profilaktyki fluorkowej (endo. gdyż powodował nieuzasadnioną i nadmierną utratę zdrowych tkanek. że w grupie wiekowej 5-6 lat próchnicę zębów trzonowych notuje się w 11% przypadków. że powstałe miejsca nie będą podatne na próchnicę. która polegała na opracowaniu zdrowych bruzd i szczelin aż do rozmiarów umożliwiających ich wypełnienie amalgamatem. a w wąskich — na bokach. Powszechne stosowanie związków fluoru w profilaktyce próchnicy nie przyniosło w przypadku próchnicy bruzd równie dobrych efektów jak na gładkich powierzchniach zębów. Oba badania nie przyniosły spodziewanych efektów. Badania polskich dzieci wykazały. ale badania wykazały. Wprawdzie istnieje jedno-. Najlepszą metodą zabezpieczenia bruzd przed próchnicą okazało się pokrywanie ich żywicami w celu oddzielenia wnętrza bruzdy od kariogennego . Trudnościom diagnostycznym. Wobec powyższych faktów wydaje się niezbędne odrębne postępowanie profilaktyczne w odniesieniu do próchnicy powierzchni zgryzowych. a w wieku 12 lat odsetek ten wzrasta do 90%. a w 1950 Ast i wsp. przez co jest nieuchwytna w badaniu lusterkiem i zgłębnikiem.

ponieważ żywice bardzo krótko utrzymywały się na powierzchniach bruzd. Żywice typu BIS-GMA. Poli­ uretany natomiast w połączeniu z fluorem stanowią formę lakieru stosowanego do pokrywania powierzchni gładkich zębów. zwane też lakami szczelinowymi lub wypełniaczami bruzd. W 1955 roku Buonocore sugerując się przemysłowym wyko­ rzystaniem metody trawienia kwasem powierzchni metali. Materiały do uszczelniania bruzd dzieli się na następujące grupy: • cyjanoakrylany. U dzieci proces ten przebiega szybciej (48-96 godzin) niż u dorosłych (96-368 godzin). W 1964 roku Sifoerstone ustalił. że czas trawienia niezbędny do uzyskania mikroretencji w szkliwie nie powinien przekraczać 30 sekund. a w mikroskopie skanningowym przypomina plaster miodu z widoczną centralną częścią pryzmatów i wytrawioną substan­ cją okołopryzmatyczną. Wytrawianie szkliwa kwasem nieorganicznym uznano za metodę bezpiecz­ ną. Szkliwo poddane zabiegowi wytrawiania i wystawione na działanie śliny ulega remineralizacji po upływie 48 do 368 godzin. Szybkość. że optymalny efekt osiąga się trawiąc szkliwo 30% kwasem fosforowym przez 60 sekund. • poliuretany. zostały opracowane w 1963 roku . W latach sześćdziesiątych pode­ jmowano próby stosowania żywic cyjanoakrylowych. Powstałe w ten sposób mikroszczeliny osiągają głębokość 20 um. • cementy szklano-jonomerowe. że uzyskany efekt trawienia zależy również od stopnia rozpuszczalności nieorganicznych składników szkliwa w kwasie oraz różnic w budowie histologicznej szkliwa w różnych miejscach korony zęba.środowiska jamy ustnej. zależy od wieku. że zachodzące już po wypełnieniu bruzd specyficzne reakcje chemiczne do­ prowadzały do ich degradacji z uwolnieniem pewnych ilości toksycznych pochodnych formaldehydu. z jaką następuje remineralizacja szkliwa. zastosował 85% kwas fosforowy na szkliwo zęba. Makroskopowo powierzchnia wytrawionego szkliwa staje się matowobiała. która jest wystarczająca do uzyskania silnego wiązania z żywicą. Zastosowanie żywic epoksydowych nie przyniosło spodziewanych efektów profilaktycznych. które miały być pokryte żywicami. czyli właściwe uszczelniacze. Obecnie uważa się. szorstka. uzys­ kując jego lepsze połączenie z żywicą. ale okazało się. Prawdziwą rewolucją w technice pokrywania powierzchni żywicami stało się wykorzystanie kwasu fosforowego do trawienia powierzchni szkliwa przed wypełnieniem. Dalsze obserwacje wytrawionego szkliwa wykazały. Cyjanoakrylany nie znalazły szerszego zastosowania w lakowaniu. • żywice typu BIS-GMA.

Ultraseal XT) dodanych do żywicy w procesie produkcji. jest łatwiej zauważalna nawet przez rodziców. czyli skutecz­ ności lakowania jest stopień redukcji próchnicy na powierzchniach zgryzo- . Pojawiły się również doniesienia o zastosowaniu cermetów (ang. Dodanie fluoru ma wzmocnić profilaktyczne działanie laku przez dodatkowe wzmocnienie szkliwa na ściankach bruzdy. Laki przezroczyste pozwalają zauważyć ewentualny proces próch­ nicowy toczący się pod nimi. TP-2206. Przedstawicielami laków światłoutwardzalnych są: Alpha-Seal. Ketac-Silver. glass-ionomer-silver-cermet). podobnie jak materiały kompozycyjne. ale o płynnej konsystencji. w 70-75% z części nieorganicznej (najczęściej są to cząsteczki kwarcu) i w 25-30% z części organicznej. Utrata laku na obwodzie. Składają się one. Wybór rodzaju laku zależy od osobistych preferencji lekarza. Epoxylite 9075. Fuji III). a także uwalniają fluor. Espe-717. Saga-Sealant. Estilux-Glaze. Delton. dzięki czemu wykazuje większą niż w macierzystym materiale odporność na ścieranie przy nie zmienionej wytrzymałości. która umożliwia lepsze zapłynięcie w głąb bruzdy. że nie wymagają trawienia kwasem powierzchni szkliwa przed aplikacją. żółte. Lumicon. Są to materiały podobne do cementów szklano-jonomerowych. której podstawowym składnikiem jest żywica powstała z reakcji dwufenolu A z metakrylem glicydylu. Na rynku dostępne są uszczelniacze zawierające fluor w postaci szkła fluoro­ krzemowego (Helioseal F) lub fluorku sodu (Fluoroshield. Kerr. Evicrol-Fissur. które mają tę zaletę. Inną grupę uszczelniaczy stanowią cementy szklano-jonomerowe (np. że mimo słabszej retencji (utrzymanie laku w 16% po 36 miesiącach) efekt kariostatyczny był za­ chowany prawdopodobnie dzięki obecności resztek materiału w głębi bruzd oraz dzięki działaniu fluoru zawartego w tym materiale. natomiast zabarwione ułatwiają obserwację szczelności laku. z tym że szkło uwalniające jony zostało stopione z bardzo drobno zmielonym srebrem. Oralin.przez Bowena. Żywice typu BIS-GMA można podzielić na chemoutwardzalne i światłoutwardzalne oraz na przezroczyste lub zabarwione: białe. jako uszczelniaczy bruzd. ale są one wtedy mniej odporne na działanie sił żucia. Nuva-Seal. Do żywic poli­ meryzowanych chemicznie należą: Adaptic-Glaze. które są w zasadzie materiałem złożonym. niebezpieczna w związku z moż­ liwością rozwoju próchnicy. Badania wykazały. mają zdolność tworzenia silnych wiązań ze szkliwem. Helioseal. Concise BWSS. Stosowane bywają również same żywice (bez wypełniaczy). łatwo ulegają odkształceniom. Contact-Resin. np. Fissurit F. pomarań­ czowe. Najczęściej jednak stosuje się żywice z wypełniaczami. wykazują większy skurcz polimeryzacyjny i wyższą absorpcję wody. Miarą efektu profilaktycznego zabiegu uszczelniania bruzd.

najlepiej za pomocą koferdamu. Wskazania do lakowania należy rozważać indywidualnie. nawyki higieniczne i ewentualne rokowanie co do poprawy stanu jamy ustnej w tym zakresie. Są to: • całkowicie wyrżnięte zęby trzonowe stałe u dzieci z wysokim ryzykiem próchnicy (próchnica zębów mlecznych. W kolejnych latach redukcja próchnicy systematycznie spada. Po naniesieniu laku dobrze jest dodatkowo przesunąć w bruździe kilka razy czubek zgłębnika w celu usunięcia pęcherzyków powietrza i umożliwienia wpłynięcia laku w głąb bruzdy. używając do tego celu aplikatora w formie strzykawki lub pędzelka (ryc. Następnie lakowany ząb izoluje się od śliny. 40 sekund). Zęby przed lakowaniem należy oczyścić pumeksem z wodą i szczoteczką. przygotowanie i odpowiedzialność osoby wykonującej zabieg oraz czynniki miejscowe. 10. rodzaj zgryzu. Lak do wnętrza bruzdy wprowadza się powoli i dokładnie.21). zwyczaje żywieniowe. wilgotność w polu zabiegu oraz rodzaj zastosowanego uszczelniacza. w tym stan uzębienia mlecznego. Bruzdy pokrywa się 37% kwasem fosforowym w postaci żelu na 30 sekund. nieprzestrzegania badań kontrolnych w celu ewentualnego dolakowania. czy lak dobrze przylega do szkliwa. • zęby przedtrzonowe i trzonowe u dzieci niepełnosprawnych (trudności w utrzymaniu właściwej higieny). biorąc pod uwagę stopień ryzyka próchnicy. złe nawyki żywieniowe).20). Technika zabiegu. Skuteczność lakowania zależy od wielu czynników. po czym dokładnie wypłukuje i osusza. po czym usuwamy nadmiary i dostosowujemy do zwarcia (ryc. Laki z cementów szklano-jonomerowych nie wymagają wytrawiania. stwarzającymi ryzyko próchnicy. Dlatego są zalecane do stosowania u młodszych dzieci. Po aplikacji lak polimeryzuje się za pomocą światła halogenowego przez czas sugerowany przez producenta (ok. stopień wyrżnięcia zęba. lecz jedynie oczyszczenia szczoteczką i ewentualnego zastosowania „cleansera" przed aplikacją. a potem samą szczoteczką i wodą w celu wypłukania resztek pumeksu.wych. W licznych badaniach klinicznych wykazano. trudnymi do oczyszczenia bruzdami. Wskazania do lakowania. złej diagnozy (zalakowana próchnica). • zęby trzonowe i przedtrzonowe z głębokimi. niedostateczna higiena. osiągając po pięciu latach wartości od 43 do 64%. Następnie sprawdzamy zgłębnikiem. takie jak warunki anatomiczne. . że największy stopień redukcji próchnicy osiąga się w ciągu dwóch pierwszych lat po lakowaniu i według różnych autorów wynosi on od 70 do 99%. wśród których wymie­ nia się: technikę wykonania zabiegu. Dalekie od oczekiwań wyniki badań lakowania zębów u dzieci polskich są w głównej mierze skutkiem niezachowania rygorów w metodyce pracy (wilgotność). 10.

• niepewny diagnostycznie stan bruzd („haczenie". Ryc. Wskazania • słaba retencja laku w bruzdach zębów bocznych (wielokrotne wypadanie laku w całości lub odkruszenia laku na obwodzie bruzd).2. . a nawet zmniejszenie mikroprzecieku na granicy laku i szkliwa dzięki mechanicznemu opracowaniu szkliwa wewnątrz bruzdy (enameloplastyka). 10. Po pewnym czasie cement zastępuje się klasycznym lakiem z żywicy. 10. Wytrawianie bruzd w zębie trzonowym. 10.4.20. u których trzeba ograniczyć czas zabiegu i występują trudności w zachowaniu suchości. Lakowanie poszerzone (inwazyjne) Badania in vitro potwierdzają lepszą retencję laku po uprzednim otwarciu bruzd. Bruzdy wypełnione lakiem w zębie trzonowym.Ryc. Niektórzy traktują takie lakowanie jako czasowe. • ryzyko słabej retencji laku założonego w sposób konwencjonalny. utrata połysku). zwłaszcza u dzieci niepełnosprawnych.21. przebarwienia o nie­ znanym pochodzeniu.

Płomyk diamentowy do otwierania bruzd. 10. „Otwarte" bruzdy w zębie trzonowym. Technika zabiegu nie odbiega w tej części od opisanego powyżej schematu. 10. Ryc. Wycięta wiertłem zostaje tylko część szkliwa na ściankach bruzdy (ryc.23). 10. Jeśli proces próchnicowy nie rozszerza się na głębsze warstwy szkliwa. Schemat sposobu opracowania bruzd. .01) i średniodrobnym nasypie (ryc. tak przygotowa­ ne bruzdy lakujemy (ryc. Ryc. 10.24. Takie przygotowanie bruzdy poprawia retencję laku.24).22. Zabieg polega na otwarciu bruzd przed lakowaniem wiertłem diamentowym o kształcie płomyka lub kuleczki o najmniejszym rozmiarze (0.23.22). 10. 10.Metodyka zabiegu. Ryc.

Ryc. Ognisko próchnicowe na powierzchni zgryzowej po opracowaniu. 10. nosi znamiona działania zapobiegawczo-leczniczego. Łączy ona metodykę lakowania z oszczędnym opracowaniem ogniska próchnicowego. wprowadzona w latach siedemdziesiątych przez Simonsena. 10. preventive resin restoration) nie ma polskiego odpowiednika i często bywa mylona z lakowaniem poszerzonym. Metoda ta.3. .25.10.4. Technika PRR Nazwa techniki PRR (ang. Ryc. Ząb trzonowy z widoczną próchnicą w bruździe na powierzchni zgryzowej.26.

Metodyka.Ryc.28. Rozległość i głębokość opracowania zależy od rozległości i głębokości ogniska próch­ nicowego. stwierdzona podczas jej otwierania w metodzie lakowania poszerzonego. Wskazania • małe ogniska próchnicowe na powierzchniach zgryzowych. Ryc. Wytrawianie ubytku. Technika ta jest prosta w wykonaniu i polega na usunięciu małym wiertłem wyłącznie tkanek zmienionych próchnicowo. 10. Ubytek z założonym podkładem. Powstały ubytek wypełnia się materiałem złożonym z ewentualnym .27. 10. • obecność ogniska próchnicowego w bruździe.

jak i wytrawione uprzednio pozostałe bruzdy pokrywa się lakiem szczelinowym. a tym samym na jak najdłuższe zachowanie struktury tkanek twardych.30. W przypadku obecności kilku małych ognisk należy rozważyć możliwość zastosowania poszerzonego lakowania z opracowaniem próchnicy i wypełnieniem całości materiałem złożonym typu flow.29. 10. zarówno wypełnienie. Modyfikacje metody PRR pozwalają na oszczędne opracowanie małych ubytków na powierzchniach zgryzowych zębów bocz­ nych. Wytrawianie powierzchni wypełnienia wraz z pozostałymi bruzdami. 10. Ząb po założeniu wypełnienia.Ryc. jeśli wymaga tego stan bruzd. Następnie. Ryc. zastosowaniem podkładu w przypadku głęboko drążącej próchnicy. . Metoda ta może być łączona z poszerzonym lakowaniem.

Metodyka. Wytrawianie ubytku. Technika ta jest prosta w wykonaniu i polega na usunięciu małym wiertłem wyłącznie tkanek zmienionych próchnicowo. Rozległość i głębokość opracowania zależy od rozległości i głębokości ogniska próch­ nicowego.27. 10. Ubytek z założonym podkładem. Wskazania • małe ogniska próchnicowe na powierzchniach zgryzowych.28. 10. Ryc. stwierdzona podczas jej otwierania w metodzie lakowania poszerzonego.Ryc. Powstały ubytek wypełnia się materiałem złożonym z ewentualnym . • obecność ogniska próchnicowego w bruździe.

Ryc. 10.29. Ząb po założeniu wypełnienia.

Ryc. 10.30. Wytrawianie powierzchni wypełnienia wraz z pozostałymi bruzdami.

zastosowaniem podkładu w przypadku głęboko drążącej próchnicy. Następnie, zarówno wypełnienie, jak i wytrawione uprzednio pozostałe bruzdy pokrywa się lakiem szczelinowym. Metoda ta może być łączona z poszerzonym lakowaniem, jeśli wymaga tego stan bruzd. W przypadku obecności kilku małych ognisk należy rozważyć możliwość zastosowania poszerzonego lakowania z opracowaniem próchnicy i wypełnieniem całości materiałem złożonym typu flow. Modyfikacje metody PRR pozwalają na oszczędne opracowanie małych ubytków na powierzchniach zgryzowych zębów bocz­ nych, a tym samym na jak najdłuższe zachowanie struktury tkanek twardych.

Ryc. 10.31. Ząb po wytrawieniu.

Ryc. 10.32. Bruzdy i powierzchnia wypełnienia pokryte lakiem szczelinowym.

Piśmiennictwo
1. Bar A: Caries revention with xylitol. A review of the scientific evidence. World Review of Nutrition and Dietetics, 1988; 55, 1. — 2. Craene de, GP, Martens C, DermautR: The invasive pit-and-fissure sealing techniąue in pediatrie dentistry: an SEM study of a preventive restoration. J Dent Child 1988; 55, 2, 34-42. — 3. Einwag J: Langzeiterfahrungen mit einer modifizierten Technik der Fissurenversiegelung. Dtsch Zahnarztl Z 1989; 44, 2, 110-2. — 4. Ekstrand J, Fejerskov O, Siherstone LM: Fluoride in dentistry, Munksgaard, Copenhagen 1988. — 5. Eks-

trand K, Qvist V, Thylstrup A: Light microscope study of the effect of probing in occlusal surfaces. Caries Res 1987; 21, 368-74. — 6. Elderton RJ: Assessment and clinical management of early caries in young adults: invasive versus non-invasive methods. Brit Dent J 1985; 158, 440-4. — 7. Felden EG, Feldens CA, de Araujo FB, Souza MA: Invasive technique of pit and fissure sealants in primary molars: a SEM study. J Clin Pediatr Dent 1994; 18: 3, 187-90. — 8. Grenby TH: Update on low-calorie sweeteners to benefit dental health. Int Dent J 1991; 41, 217-24. — 9. Jańczuk Z, Szymaniak E: Próchnica zębów. Biblioteka Stomatologa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994. — 10. Kiinzel W: Systemie use of fluoride — other methods: Salt, sugar, milk etc. Caries Res 1993: 27, Supp 1, 16-22. 11. Kalfas S: Sorbitol and dental plaąue. Aspects of caries-related microbiological and biochemical factors, Swedish Dent J 1989; Supp. 63. — 12. Kidd EAM, Joyston-Bechal S: Essentials of Dental Caries. Oxford University Press, Oxford-New York-Toronto 1997. — 13. Larsen MJ, Jensen J: On the properties of fluoride solutions used for topical treatement and mouth rinse. Caries Res 1986; 20,56-64. — 14. McGuire S: A review of the impact of fluoride on adult caries. J Clin Dent 1993; IV, 1, 11-3. — 15. Mdkinen KK: Sweeteners and prevention of dental caries. Spec. ref. to xylitol, Orał Health 1988; 78, 957. — 16. Marsh P, Martin M: Mikrobiologia jamy ustnej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994. — 17. Marzec-Koronczewska Z: O próbach zastosowania ksylitolu w profilaktyce próchnicy i chorób przyzębia, Czas Stom 1986; 39, 9, 596-602. — 18. Mitchell L, Mitchell DA: Oksfordzki podręcznik stomatologii klinicznej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995.— 19. MurrayJJ, Rugg-Gunn A, Jenkins GN: Fluorides in caries prevention, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, London 1991. — 20. Murray JJ: The prevention of dental disease. 2nd ed. Oxford University Press, Oxford-New York-Toronto 1989. 21. Oliveby A, Lagerlof F, Ekstrand J, Dawes C: Studies on fluoride concentrations in human submandibular/sublingual saliva and their relation to flow ratę and plasma fluoride levels. J Dent Res 1989; 68, 146-9. — 22. Paul-Stalmaszczyk M: Współczesne zasady i metody szczotkowania zębów, Czas Stom 1992; XLV, 11-12, 557-61. — 23. Paul-Stalmaszczyk M: Zastosowanie chlorheksydyny w zapobieganiu próchnicy, Czas Stom 1992; XLV, 6-7, 321-3. — 24. PaulStalmaszczyk M: Guma do żucia bez cukru — nowy środek w profilaktyce próchnicy. Mag Stom 1994; 5, 24-5. — 25. Paul-Stalmaszczyk M: Rodzaje bruzd na powierzchniach zgryzowych zębów bocznych — badania w SEM. Czas Stom 1997; L, 3,155-9. — 26. Powell KR, Craig GG: An in vitro investigation of the penetrating efficacy of BIS-GMA resin pit and fissure coatings, J Dent Res 1978; 57,691-5. — 27. Scheinin A, Mdkinen KK (red.): Turku sugar studies I-XXII, Acta Odontol Scand 1975; 33, supp. 70. — 28. Stephen KW: Fluoride toothpastes, rinses and tablets. Adv Dent Res 1994; 8,185-9. — 29. Taylor CL, Gwinnett AJ: A study of the penetration of sealants into pits and fissures. J Am Dent Ass 1973; 87, 1181-8. — 30. Thylstrup A, Fejerskov O: Textbook of Clinical Cariology. Munksgaard, Copenhagen 1996. 31. WHO Expert Committee on Orał Health Status and Fluoride Use: Fluoride and orał health. WHO Technical Report Series, 1994; 846.

Maciej Kuźmiński

11.

NARZĘDZIA STOMATOLOGICZNE

Ze względu na przeznaczenie narzędzia stomatologiczne dzielimy na: 1) diagnostyczne, 2) do opracowania twardych tkanek zęba, 3) do odtwarzania brakujących ścian zęba, 4) do izolowania zębów od śliny oraz osuszania pola operacyjnego, 5) do zarabiania materiałów do wypełnień, 6) do wypełniania ubytków, 7) do opracowywania wypełnień, 8) inne narzędzia. Ręczne narzędzia stomatologiczne są zbudowane z trzonka i części pracującej. Trzonki powinny być grube i najlepiej puste w środku (lekkie), aby było wygodnie je trzymać. Niektóre firmy produkują narzędzia o trzonkach wykonanych z antypoślizgowych tworzyw.

11.1. Narzędzia diagnostyczne
Lusterko dentystyczne pozwala na oglądanie powierzchni niewidocznych w widzeniu bezpośrednim. Może być także wykorzystane do skierowania snopu światła na powierzchnię zęba lub odciągania tkanek miękkich. Powierz­ chnia lusterka może być płaska lub powiększająca, w obu przypadkach powstający obraz jest odwrócony. Lusterko może być ustawione do rękojeści pod kątem od 135 do 165°. Pierwsze jest używane najczęściej do pracy przy pacjencie siedzącym, drugie — przy leżącym. Lusterka mogą występować w różnych rozmiarach (najczęściej o średnicy 20, 22, 24 mm). W lusterkach większych mamy większe pole widzenia. Mniejsze łatwiej jest umieścić w jamie ustnej. Z tego ostatniego powodu produkowane są też bardzo małe lusterka ergonomiczne.

Tradycyjne lusterka posiadają warstwę odbijającą obraz po wewnętrznej stronie szkła. Innym rozwiązaniem jest umieszczenie refleksyjnej warstwy rodu na powierzchni szkła (ryc. 11.1). Obraz w tych lusterkach jest wyraźniej­ szy, lecz są one bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Lusterko wprowadzone do jamy ustnej może ulegać zaparowaniu. Można temu zapobiec przez rozgrzanie jego powierzchni o policzek pacjenta lub wcześniejsze pokrycie lusterka specjalnym płynem. Płyn ten zmniejszając napięcie powierzchniowe powoduje, że woda używana do chłodzenia zęba tworzy na nim cienką warstwę nie utrudniającą widzenia. Zabrudzenie lusterka

Ryc. 11.1. Schematy budowy lusterek z warstwą odbijającą na spodniej stronie lusterka (7) i z warstwą odbijającą na wierzchu szkła (2). Literą a oznaczono warstwę odbijającą, b — obudowę części lustrzanej, c — uszczelniającą warstwę silikonu.

Ryc. 11.2. Uniwersalne zgłębniki do wykrywania próchnicy (a, b). Zgłębnik do wykrywania próchnicy na powierzchniach stycznych i do badania powierzchni korzenia zęba (c).

/min (ryc. wacików itp. W obu typach urządzeń istnieje możliwość . gdyż może doprowadzić do uszkodzenia szkliwa i samego narzędzia. 11. która jest zawsze kątnicą. Szczypczyki dentystyczne (pesety) służą do przenoszenia wałków ligniny.2. Końcówka turbinowa pracuje z prędkością od 250 000 do 450 000 obr. Zgłębnik z kulistym końcem i zaznaczoną skalą milimetrową jest używany do pomiaru głębokości kieszonek.3). Specjalne haczykowate zgłębniki oraz zgłębniki spiralne mogą być używane do wykrywania próchnicy na powierzchniach stycznych. Błędem jest używanie zgłębnika do usuwania wypełnień czasowych. Zgłębnik używany jest do badania powierzchni zęba. Maksymalna prędkość wynosi 40 000 obr. Do instrumentów szybkoobrotowych należy turbina powietrzna. Dostępne są także pesety do zakładania drewnianych klinów międzyzębowych. Mogą one być osobnymi urządzeniami lub stanowić opcję w urządzeniach do polimeryzacji wypełnień. Narzędzia maszynowe Stosuje się do nich klasyczny już podział na instrumenty szybko.można też zmniejszyć trzymając je jak najbliżej główki kątnicy i jak najdalej od pola operacyjnego.2. ponieważ ulega on stępieniu i niszczeniu. Lampy do prześwietlania (transluminacji) zębów światłem zimnym są pomocne przy diagnozowaniu próchnicy na powierzchniach stycznych. 11.2).i wolno­ obrotowe. Intensywne zgłębnikowanie nie jest konieczne do wykrycia ognisk próchnicy początkowej. 11. powierzchni wypeł­ nienia oraz badania twardości zębiny (ryc. tamponów./min w mikrosilnikach pneumatycznych. Narzędzia do opracowania twardych tkanek zęba 11./min w mikrosilnikach elektrycznych i 20 000 obr. Istnieją pesety diagnostyczne z mechanizmem zatrzaskowym. wygodniejsze wówczas. gdy musimy jakiś przedmiot trzymać w nich dłużej. Umoż­ liwiają one pewny chwyt klina i jego łatwe wprowadzenie. Do instrumentów wolnoobrotowych należą mikrosilniki napędzające kątnicę lub prostnicę.1. Specjalne pesety z częścią pracującą w postaci podkowy lub połowy podkowy służą do trzymania folii lub kalki zgryzowej.

Osiągają one prędkość do 200 000 obr.zmiany kierunku pracy wiertła./min. Na mikrosilnik mogą być też nasadzane końcó­ wki lub główki przyspieszające. . Wiertło i tkanki skrawane muszą być chłodzone podczas pracy (ryc. Końcówki mogą być wyposażone w światłowody oświetlające pole pracy. a ich trzonek ma 1. a zwłaszcza do usuwania zębiny próchnicowej. wygładzania brzegów szkliwa. Wszystkie nowoczesne końcówki można sterylizować w autoklawach bez większego uszczerbku dla ich trwałości.3. W większości mikrosilników moment obro­ towy spada znacznie poniżej 1000 obr. Instrumenty wolnoobrotowe są wykorzystywane do opracowywania zębiny. Zaletą końcówki przyspieszającej w porównaniu z turbinową jest większa moc i mniejsza traumatyczność dla miazgi. Wiertło jest w nich mocowane na zasadzie wcisku (tarcia). opracowywania i polerowania wypełnień. 11. Trzypunktowe chłodzenie aerozolem wodnym oraz źródło światła w końcówce turbinowej. Można je także wykorzystywać do opracowywania wypełnień. z różnych kierunków. Zabiegi wymagające użycia mniejszych obrotów muszą być wykonane końcówkami zwalniającymi. Instrumentów szybkoobrotowych używa się do otwierania ubytków. Wiertła do końcówki turbinowej i przyspieszającej na mikrosilnik mają zwykle 19 mm długości. push button). Trzonki wierteł używanych do kątnic wolnoobrotowych mają średnicę 2./min i są w gruncie rzeczy instrumentami szybkoobrotowymi. za pomocą kluczyka lub coraz częściej chwytane i uwalniane przez szczęki odchylane przyciskiem (ang. nada­ wania ubytkom zarysu oraz opracowywania zębów pod wkłady koronowe.3). 11.35 mm i najczęściej długość 22 mm. W takim przypadku obciążenie wiertła powoduje zatrzymanie mikrosilnika.6 mm średnicy. Najlepiej jeśli odbywa się to przynajmniej trzema dyszami Ryc.

11. Wiertła różyczkowe o standardowej długości i przedłużonym trzonku.Oznaczenia wierteł Ryc.1 Kolor pierścienia Czarny Zielony Niebieski Czerwony Rozmiar ziarna w \im 180 135 100-120 50 Numer wg ISO 544 534 524 514 Przeznaczenie usuwanie starych wypełnień i koron usuwanie wypełnień i tkanek zęba uniwersalne końcowe opracowanie tkanek i począt­ kowe wypełnień opracowanie wypełnień opracowanie wypełnień z mikrowypełniaczem Żółty Biały lub różowy 30 15 504 494 . Tabela 11.4.

Maszynowe. Najczęściej używanym wiertłem jest wiertło różyczkowe. Wielkość ta maleje ze wzrostem średnicy wiertła. Te ostatnie są bardzo odporne na stępienie. Ich część pracująca może być wykonana ze stali nierdzewnej lub węglika wolframowego. Na żywotność wiertła wpływa w dużym stopniu siła nacisku wiertła na ząb.6 mm. Do opracowania żywych zębów nie powinno się używać wierteł szybkoob­ rotowych o średnicy większej niż 1. które później trudno będzie usunąć. Wypełnienie kompozytowe powinniśmy opracowywać kolejno wiertłami z nasypem: drobnym.Znajomość tej numeracji ułatwia wybór właściwego wiertła u sprzedawcy i jest jedyną możliwością trafnego zakupu z katalogu. Przy wiertłach o większej średnicy polecane jest dodatkowe chłodzenie przez asystę. żółty. nie tylko zresztą diamentowe. Występuje ono w rozmiarach od 004 do 027. Najmniejsze różyczki mogą być używane do wykonywania zagłębień retencyj­ nych. na wypełnieniu powstaną rysy. Wiertła zużywają się najmniej wtedy. Szczelinowiec jest walcem o nacięciach na swoich bocznych powierzchniach. Dla końcówek turbinowych powinna ona wynosić od 20 do 50 g. kiedy w poszczególnych fazach pracy stosujemy odpowiednie ziarnistości. Odpowiednie dobranie ziarnistości daje nam oprócz tego najmniej jatrogenną pracę i najlepsze efekty.1). 11. bardzo drobnym. Frezy stomatologiczne. nazywane są frezami. aby nie wycinała rowków w tkance oraz jej nie podminowywała. Służy głównie do usuwania zębiny próchnicowej. chociaż ta pierwsza jest nieznacznie bardziej efektywna. Są to jego powierzchnie pracujące. ponieważ tylko do tej wielkości chłodzenie z turbiny jest skuteczne. nazywane powszechnie wiertłami. Gruszka jest . jak i czołową. obrotowe narzędzia stomatologiczne. Jeżeli zaczniemy od średniej ziarnistości. biały). posiadające liczne ostrza w postaci podłużnych nacięć na części pracującej. superdrobnym (paski: czerwony. Budowa wierteł i ich przeznaczenie Część pracująca wiertła powinna mieć zaokrąglone kształty. a więc tym samym wytwarzają podczas pracy mniej ciepła. ma określoną maksymalną prędkość obrotową. Budowa różyczki pozwala na pracę zarówno powierzchnią boczną. Wiertła są zaopatrzone dodatkowo w kolorowe paski oznaczające grubość ziarna (tab. Każde wiertło. Występuje w rozmiarach od 008 do 015. Ponadto na kantach wiertła szybko powstawałyby ubytki nasypu. dla konwencjonalnych do 500 g. produkowane są w kilku podstawowych kształtach. Stare uzupełnienia najlepiej usuwać diamentem o grubej ziarnistości (zielony pasek).

inne mają łyżeczkę zagiętą pod kątem prostym do uchwytu. Nie nadaje się jednak do opracowania granicy szkliwno-zębinowej. Część wydrążaczy z tych zestawów ma klasyczny wygląd. które wybiórczo rozpusz­ czają zdemineralizowaną zębinę. aby zapewnić możliwość pracy w prawą i lewą stronę. Za pomocą narzędzi ręcznych można całkowicie opracować ubytek. Praca ekskawatorami. w przeciwieństwie do pracy narzędziami maszynowymi. Mają one kształt łopatek lub łyżeczek z ostrymi brzegami. Należą do nich Carisolv™ i CX Solution. Ułatwieniem jest stosowanie preparatów. Opisane cztery typy wierteł są wykorzystywane prawie wyłącznie na końcówkach wolnoobrotowych. Na jednym trzonku są zazwyczaj dwie części pracujące. 11. którą wyłuszcza się jednym ruchem. łączy w sobie zalety różyczki i szczelinowca. Umożliwia to łatwe usunięcie próchnicy z pogranicza szkliwa i zębiny. Przygotowaną w ten sposób zębinę usuwa się wykonując ruchy skrobania. nie powoduje nacisku na ścianę dokomorową. gdy wymagane jest przyłożenie większej siły.2. 11. aby ekskawatory były ostre. do których dostępu broni niezniszczone jeszcze szkliwo. Do opracowania brzegów szkliwa mogą być używane dłutka szkliwne. służy najczęściej do wykonywania zagłębień retencyjnych. czyli o potrójnie zagiętej części precyzyjnej (ryc.2. Ponieważ wiertło to stwarza duże zagrożenie dla miazgi. Występuje w rozmiarach od 006 do 018. Ich zaletą jest łatwe opracowa­ nie ściany dodziąsłowej ubytku oraz krawędzi styczno-przedsionkowej i styczno-językowej bez narażenia sąsiedniego zęba na uszkodzenie. Odcina się nimi niepodparte pryzmaty szkliwa. obecnie jest rzadko używane. Odwrotny stożek. gdyż siła działa równolegle do niej. Ważne jest. Narzędzia ręczne do opracowywania twardych tkanek zęba Do usuwania rozmiękłej. którego część pracująca jest szersza na końcu. Narzędzia te możemy trzymać uchwytem pisarskim lub pełną dłonią. Do opracowywania ubytków używane są zestawy ekskawatorów i dłutek szkliwnych. Występuje w rozmiarach od 008 do 012.podłużnym wiertłem rozszerzającym się ku końcowi. Wyjątkiem są te ubytki. Praca tymi narzędziami jest mniej bolesna i mniej traumatyczna dla miazgi niż narzędziami mechanicz­ nymi. . próchnicowo zmienionej zębiny są używane ekskawatory (wydrążacze).5). Ekskawator wprowadza się między twardą a rozmiękłą zębinę.

b — ćwiek samoobcinający się w przewężeniu.6). 11. a nieumiejętnie wprowadzane mogą powodować uszko­ dzenia miazgi lub twardych tkanek zęba (patrz rozdział 13. Ćwieki okołomiazgowe powodują powstanie niekorzystnych naprężeń w tkankach zęba. . Ryc. Wypełnianie ubytków). Ćwieki okołomiazgowe są stosowane w celu polepszenia utrzymania wypełnienia (ryc.Ryc. c — klucz do maszynowego wkręcania ćwieka. 11. Ćwieki okołomiazgowe: a — wiertło do preparacji otworu. Ekskawatory o potrójnie zagiętej części pracującej. 11. Są używane do wypełnień amalgamatowych od­ budowujących guzki oraz niekiedy w przypadku wypełnień kompozyto­ wych.6.5.

wadą—wysoka cena urządzenia i obecność drobin materiału ściernego w ustach pacjenta. Innym rodzajem formówki prostej jest matryca poliestrowa w kształcie korony zęba.11. Są one używane przy wypełnianiu ubytków klasy III i IV. zapobiegające powstawaniu pęcherzy­ ków powietrza.3. Urządzenia strumieniowo-ścierne są szczególnie przydatne do bardzo oszczędnego opracowania ubytków klasy I. ale mogą być używane także w innych klasach ubytków. 2) odtworzenia odpowiedniego punktu stycznego. Kształtki dzielimy na proste i złożone. Narzędzia do odtwarzania brakujących ścian zęba Do odtwarzania brakujących ścian zęba służą kształtki (formówki). Powinny być dociśnięte przy brzegu dodziąsłowym za pomocą klina przepuszczającego światło.3. Kształtki są używane w celu: 1) odtworzenia kształtu zęba. 5) zabezpieczenia przed wilgocią. Paski mają grubość 30-50 p. w powietrzu i dookoła stanowiska pracy. W narożnikach siecznych lub na szczytach guzków kształtki powinno się ostrym zgłębnikiem wykonać otwory. Matryce poliestrowe należy przyciąć zgodnie z przebiegiem dziąsła i uszczelnić transparentnymi klinami. Do prostych zaliczamy paski poliestrowe dostępne w różnych szerokościach i grubościach. 4) umożliwienia odpowiedniej kondensacji materiałów. 11. Kształtki złożone składają się z paska i napinacza. 3) zabezpieczenia przed powstaniem nawisu materiału wypełniającego.m i są wykonane z nierdzewnej stali lub poliestru. Urządzenia do usuwania próchnicy techniką strumieniowo-ścierną W metodzie abrazyjno-powietrznej wykorzystuje się urządzenia usuwające twarde tkanki zęba przez strumień powietrza niosący drobiny materiału ściernego (A1203).2. Tego typu kształtek używa się najczęściej przy wypełnianiu ubytków klasy IV i rozleg­ łych odbudowach głównie zębów przednich. Mają one łukowaty . Zaletą tych urządzeń jest bezbolesność zabiegów w obrębie zębiny. Urządzenia te możemy podzielić na dołączane do unitu i wolno stojące.

Napinacz nr I można zakładać od przedsionka do 2 i 4 ćwiartki. Pomaga to uzyskać anatomiczny kształt wypełnienia. Przy wypełnianiu zębów amalgamatem konieczne jest użycie paska metalowego. Ta ostatnia. 11. jeśli to możliwe. których pasek znajduje się tylko na jednej powierzchni stycznej.7.7). Przykładem jest para napinaczy firm Dentatus oraz Sword. powinno się używać pasków poliestrowych. aby po założeniu były węższe przy dziąśle i rozszerzały się przy powierzchni zgryzowej. służy do wypełniania ubytków obejmujących tylko jedną powierzchnię styczną (ryc. Kształtki celuloidowe trudno jest też założyć w przypadku ubytków drążących pod dziąsło. Dodatkową ich zaletą jest możliwość wizualnej kontroli obecności pęcherzyków powietrza na ścianie dodziąsłowej. Prawy i lewy napinacz Nystroma (a). a nr II do 1 i 3 ćwiartki Ryc. aby mógł sprostać siłom wywieranym w trakcie kondensacji amalgamatu. w których szczelina do wprowadzania paska jest przy dziąśle wąska. Najlepsze z nich to te. Przy wypełnianiu zębów światłoutwardzalnymi mate­ riałami kompozytowymi zawsze. ponieważ pozwalają korzystnie ukierunkować skurcz kom­ pozytu. Stosuje się do nich różne kształty pasków w zależności od ilości utraconych tkanek zęba i umiejscowienia ubytków. 11. Za pomocą paska metalowego łatwiej jest odbudować punkt styczny w dużych ubytkach oraz w trudnych przypadkach uzyskać utrzymanie kształtki na zębie. Kształtki złożone. nazywana też kształtką jednościenną lub formówką Ivorego. .kształt. nazywamy pierścieniowymi. a rozszerza się w kierunku powierzchni zgryzowej. których pasek obejmuje cały obwód zęba. Kształtki można podzielić na obejmujące cały obwód zęba i te. Są one nazywane kształtkami Nystroma. Tofflemire (b) i Ivorego (c).

oprócz wyeliminowania napinacza w jamie ustnej.11). Za pomocą klucza zaciskamy też formówki z systemu Auto Matrix firmy DeTrey. na który nakręcamy pasek (ryc. napinacz należy założyć od strony językowej. 11.8). której końce wprowadzone są w aluminiową blaszkę. Podobnym rozwiązaniem jest system Hawe SuperMat. 11. 11.7). Innym przykładem napinacza jest napinacz Tofflemire. Kształtka Polodent System. Jej ściśnięcie powoduje dopasowanie kształtki (ryc. Dodatkową ich zaletą. 11. oraz ułatwienie od­ budowy punktu stycznego przez lekkie rozepchnięcie zębów przez pierścień (ryc.(ryc.8. Składa się on z krótkich wyprofilowanych pasków metalowych i pierścienia służącego do ich utrzymania między zębami. Zaletą tej kształtki jest szybkość aplikacji.9). 11. co pozwala na jego łatwe ułożenie wzdłuż wyrostka zębodołowego. Innym rodzajem kształtki złożonej jest Polodent System. Napinacz ten jest wykonany z tworzywa przepuszczającego światło. Napinacz kształtek pierścieniowych zakładamy zwykle od przedsionka. nawet przy jednoczesnej odbudowie kilku sąsiednich zębów. Gdy twarde tkanki zęba od strony przedsionkowej są zniszczone. Ryc. lecz mniejsze bębenki służy specjalny rodzaj klucza (ryc. Należy wówczas dopasować pierścień miedziany lub ortodon- .10). w którym do nawijania paska na podobne. jest łatwość założenia na zęby o znacznym stopniu zniszczenia. Składa się ona z kształtki poliestrowej. Specyficznym rodzajem formówki pierścieniowej jest kształtka pierścienio­ wa samozaciskowa (Have-Neos). 11. Jest to bębenek. Ciekawym rodzajem napinacza do pasków poliestrowych jest Matrix Retainer firmy Polydentia. Czasami w rozległych ubytkach założenie formówki z napinaczem staje się niemożliwe.

jak i złożone. tyczny. Sposób zakładania kształtki (b). zarówno proste. Chwilowe rozepchnięcie zębów klinem ułatwia założenie kształtki złożonej samoza­ ciskowej (a). Najczęściej używane są czapeczki poliestrowe lub . Do wypełniania ubytków klasy V są używane różne kształtki. Docinamy go za pomocą nożyczek do blachy i krawędzie wygładzamy kamieniem karborundowym. aby stał się bardziej miękki i łatwiejszy w obróbce.9.Ryc. Pierścień miedziany dobrze jest przed dostosowywaniem wyżarzyć nad płomieniem palnika gazowego. 11.

Klucz do napinania bębenków (b). . 11.10. 11. Ryc. Kształtka złożona — Matrix Retainer — wykonana z przeziernego tworzywa.11. Hawe Super Mat (a).Ryc. co ułatwia kierunkową polimeryzację.

Firma Vivadent produkująca takie paski zaleca wprowadzenie w przestrzenie międzyzębowe klinów. która jest wkładana jednym końcem do metalowej rurki. Sposób przykładania czapeczki poliestrowej (a). Naświetlanie wypełnienia przez uchwyt prostopadle do powierzchi zęba (£>). Drugim końcem łuski po nałożeniu materiału do ubytku dociskamy go do zęba (ryc.metalowe. pieczając ją przed nadmiarem materiału. 11. zabez- Ryc. Innym rodzajem kształtki prostej używanym w klasie V jest pasek poliestrowy obejmujący ząb od strony ubytku w taki sposób. . uszczel­ nienie paska od strony zewnętrznej bondem i spolimeryzowanie. a następnie polimeryzuje (ryc. Firma Polydentia produkuje kształtki (Cervical Former) w postaci celuloidowej łuski.12).13). 11. 11. że jego brzeg znajduje się w kieszonce dziąsłowej. które przykłada się od strony dziąsła do wypełnianego zęba.12.

Paski w postaci ostrego łuku przylegają do zęba w okolicy dodziąsłowej i odstają na dozgryzowej.13. których krawędź dodziąsłowa znajduje się poniżej brzegu dziąsła. najlepiej nadają się kształtki złożone z napinacza i specjalnych metalowych pasków (ryc. 11. 11. Do wypełniania ubytków klasy V. .14). co pozwala na swobodne wypełnienie ubytku. Formówka Cervical Former (a) i sposób jej zakładania (b).Ryc.

korzystne jest włożenie od drugiej strony dodatkowego klina. co jest charakterystyczne dla klinów plastikowych. Klin nie powinien swoją górną krawędzią wystawać zbyt wysoko do przestrzeni międzyzębowej. aby dokładnie przylegały do zęba oraz to.14. Natomiast gdy stosuje się paski metalowe.15&). 11. Zaletą tych ostatnich jest możliwość takiego przycięcia. Założenie .15a). Czasem (ryc. a nie punktowo jak twarde kliny plastikowe. 11. 11. Po założeniu każdej z kształtek odbudowującej ubytek na powierzchni stycznej obowiązuje uszczelnienie jej brzegu dodziąsłowego za pomocą klinów międzyzębowych. przez co dodatkowo dociskają kształtkę do zęba i separują zęby. Paski metalowe do wypełniania ubytków klasy V są używane z klasycznym napinaczem pierścieniowym. gdy po włożeniu do przestrzeni międzyzębowej jednego klina pasek nie przylega dokładnie do zęba. Do kształtek poliestrowych powinno się używać klinów plastikowych przewodzących lub przepuszczających światło. powiększają swoją objętość. Kliny drewniane ponadto. Kliny te mają przekrój trójkątny (ryc. że dociskają kształtkę na całej swojej długości.Ryc. należy stosować kliny drewniane (ryc. po nasiąknięciu śliną. ponieważ prowadzi to do poszerzenia niszy międzyzębowej i utrudnia odtworzenie punktu stycznego. Kliny te nie mają również tendencji do wysuwania się z przestrzeni międzyzębowej. Różny kształt pasków pozwala na uzyskanie innego odchylenia paska od zęba.15) dostosowany do anatomii przestrzeni międzyzębowych. 11.

klina hamtrje też ewentualne krwawienia z dziąsła przy brzegu dodziąsłowym ubytku. Czynność ta polega na ukształtowaniu paska za pomocą dużego upychadła w taki sposób. 11.Ryc. Dodatkowo podczas . należy nieco poluzować napinacz. w przypadkach gdy pasek nie przylega do sąsiedniego zęba w miejscu punktu stycznego. Paski muszą być konturowane. aby odtwarzał on punkt stycz­ ny w odległości około 0. Kliny drewniane (b). Klin w przestrzeni międzyzębowej uszczelnia i stabilizuje pasek oraz rozsuwa zęby (a).5-1 mm od krawędzi brzeżnej. Podociśnięciu paska klinem.15.

Ma następujące zalety: • zabezpiecza pacjenta i lekarza przed zakażeniem zabiegowym. Koferdam i jego zastosowanie Koferdam jest najdoskonalszym ze znanych dotychczas środków zapew­ niających suchość pola operacyjnego. 11.1. Pasek wystający za wysoko ponad krawędź brzeżną utrudnia odtworzenie punktu stycznego i zasłania ubytek. . są wykonane z bardzo miękkiej stali walcowanej na zimno. która nie jest nierdzewna. 11. tej czynności miejscowo zmniejszamy grubość paska. np. aby schodził 0.Ryc. Zaletą tych pasków jest duża podatność na konturowanie. Pasek powinien być na tyle szeroki.16.4. 11. Paski z wyprofilowanym punktem stycznym ułatwiają pracę. Niektóre paski.16). Dostępne są także paski z już wykształconym punktem stycznym (Have-Neos) (ryc.4. Narzędzia do izolowania zębów od śliny i osuszania pola operacyjnego 11. firmy Dentatus. co daje ściślejszy punkt styczny.5-1 mm poniżej brzegu dodziąsłowego ubytku i tyle samo wystawał powyżej listwy brzeżnej.

Wybierając grubość należy pamiętać o tym. W skład zestawu koferdamu wchodzą: guma. Zestaw do zakładania koferdamu: guma. ramka. W stomatologii używa się gum w dwóch rozmiarach: 5 i 6 cali (12.17). • zabezpiecza błonę śluzową przed zranieniem. że im guma jest grubsza. dziurkacz. • zabezpk . że można je łatwiej uszkodzić. Z drugiej strony cieńsze gumy łatwiej jest założyć i wywierają one mniejszą siłę ściągającą klamrę z zęba. Ryc. Z wielu dostępnych kolorów gumy przy opracowaniu i wypełnianiu ubytków najlepsze są ciemne kolory.• zabezpiecza pacjenta przed przypadkową aspiracją narzędzi. . • skraca i usprawnia zabieg — nie ma konieczności wymiany wałków. kleszcze oraz szablon do umiejscawiania otworów w gumie. Z doświadczeń autora wynika. dziurkacz oraz kleszcze do nakładania klamer (ryc. Wadą ich jest jednak to.7 i 15. klamry. że guma gruba i bardzo gruba są najbardziej przydatne. Mniejsze gumy są używane w pedodoncji i przy leczeniu przednich zębów u osób dorosłych. • chroni lusterko przed parowaniem. 11. ramka. • poprawia widoczność. 11. • zabezpiecza zęby przed dostępem śliny. tym szczelniej przylega do zęba.24 cm).za błonę śluzową przed podrażnieniem przez substancje używa­ ne w trakcie zabiegu. klamry.17. Poprawiają one widoczność w obrębie jamy zęba przez zapewnienie kontrastu pomiędzy jasnymi tkankami zęba a ciemnym kolorem gumy.

Ryc. Każda klamra składa się z łuku i szczęk. Klamra bezskrzydełkowa i ze skrzydełkami. 11. Klamra motylkowa ze skrzydełkami i bez skrzydełek.19. Może też posiadać skrzydełka (ryc. 11. drugie pod gumę. 11. W większości przypad- Ryc. Elementami utrzymującymi gumę na zębach są klamry. Wyróżniamy klamry do dolnych i górnych trzonowców. Te pierwsze zakła­ da się na gumę.18. Ramki mogą być wykonane z metalu lub tworzywa.Następnym elementem koferdamu jest ramka występująca w dwóch roz­ miarach.19). .18). przedtrzonowców i siekaczy. 11. Na niektórych ramkach znajdują się dodatkowo uchwyty służące do umieszczenia końców nici użytych do mocowania koferdamu. Te ostatnie najczęściej posiadają szczęki połączone dwoma łukami i są nazywane klamrami motylkowymi (ryc. Jest to podyktowane różną budową zaczepów do rozpinania gumy.

nici lub taśmy dentystyczne. Klamra o szczękach agresywnych (a) i płaskich (b). Ewentualne przeszkody. należy usunąć. tzw. Przy zakładaniu koferdamu konieczne są także dziurkacz oraz kleszcze do nakładania klamer. Do utrzymania koferdamu mogą służyć także lateksowe wężyki. większe odpowiednio dla siekaczy górnych. Przed założeniem koferdamu należy sprawdzić przestrzenie międzyzębowe za pomocą nici dentystycznej. Wyróżnia się trzy metody zakładania koferdamu.ków wystarczają standardowe klamry o szczękach nie schodzących nisko pod dziąsło. Najmniejsze wybiera się dla siekaczy dolnych.20. 11. jeśli po naciśnięciu na łuk nie zmienia swego położenia. przedtrzonowców i trzonowców. Numer klamry. a także kliny międzyzębowe. dla usprawnienia . Jest ona prawidłowo dopasowana. Wraz ze wzrostem średnicy otworu pogarsza się szczelność gumy. napinacze formówek oraz tymczasowo przyklejone do zęba zaczepy wykonane z kompozytu. jeżeli jest to pierwsze założenie koferdamu na dany ząb. "W przypadku zębów bardziej zniszczonych lub nie do końca wyrżniętych konieczne jest użycie klamer o szczękach schodzących poniżej brzegu dziąsła. W każdej z nich. Klamra musi przylegać do zęba w czterech punktach poniżej największej jego wypukłości. co jest najdokładniejsze. stempli lub. Ryc. takie jak kamień lub nawisające wypełnienia. Przydatne są również nakładacz. kłów. na które guma będzie zakładana razem z klamrą (patrz metody zakładania koferdamu). którym odwracamy gumę w kierunku dna kieszonki dziąsłowej. a jej założenie nie staje się przez to łatwiejsze. W zależności od producenta można nim wykonać 7 do 6 różnych rozmiarów otworów. odwzorowując ułożenie zębów przez przyłożenie gumy do łuków zębowych. a także upychadło kulkowe. agresywnych (ryc. Odległości między zębami można zaznaczyć na gumie używając specjalnych szablonów. 11. Dziurkacz służy do wycięcia w gumie otworów dla zębów. Największy otwór wycina się dla zębów. należy przymierzyć klamrę.20).

• przeciągnięcie gumy przez punkty styczne za pomocą nici dentystycznej. klamrę umieszczamy na zębie najpierw od strony językowej. należy zapisać w karcie. W razie jej braku można gumę rozciągnąć na łuku klamry bezskrzydełkowej. • wycięcie otworu i przełożenie przez niego skrzydełek klamry. 11.następnej wizyty. 11. wadą utrudniona widoczność. aby uchronić pacjen­ ta przed aspiracją. Metoda zakładania gumy nałożonej na klamrę W metodzie tej powinno się używać klamry ze skrzydełkami. Kolejność postępowania jest następująca: • zaznaczenie na gumie otworów dla zębów.21). • rozciągnięcie klamry za pomocą kleszczy (ryc. • rozpięcie gumy na ramce. Zaletą tej metody jest jej szybkość. 11. Ryc. aby szczęki klamry dotykały do niego w czterech punktach w pobliżu brzegu dziąsła. • założenie klamry wraz z gumą i ramką na ząb tak.22). Koferdam gotowy QO założenia. • zdjęcie gumy ze skrzydełek (ryc. później przedsion­ kowej. Przed przymierzeniem klamry powinno się do jej łuku przymocować nić dentystyczną. Nić ta powinna pozostać na klamrze także w trakcie zakładania koferdamu. .21.

• zaznaczenie na gumie otworów dla zębów. a potem gumy Kolejność postępowania jest następująca: • założenie klamry. Klamra po założeniu na ząb i zsunięciu gumy ze skrzydełek. umieszcza się klamrę na zębie . Przeprowadzając zabieg na przednich zębach. zakłada się koferdam od kła do kła (ryc. Lecząc zęby boczne.22.23). • przeciągnięcie gumy przez punkty styczne za pomocą nici dentystycznej. 11.Ryc. Metoda polegająca na założeniu najpierw klamry. 11. • wycięcie otworu w gumie i przeciągnięcie gumy przez klamrę. Metoda polegająca na założeniu najpierw gumy. a później klamry Metoda ta jest stosowana przy izolacji kilku przednich zębów jednocześnie i w przypadku izolacji pojedynczego zęba z użyciem klamry motylkowej.

Gdy leczony ząb jest ostatnim w łuku. 11. aby napinacz nie przeszkadzał w jej założeniu (ryc. Koferdam można zakładać również na mniejszą liczbę zębów niż przed­ stawiono powyżej. W przypadku ubytku pierwszej klasy wystarczy aplikacja na Ryc. a gumę zakłada się do przeciwleg­ łej jedynki. Pomaga wtedy takie zmodyfikowanie klamry za pomocą wiertła diamen­ towego na turbinę lub protetycznego frezu do metalu. mogą pojawić się trudności przy założeniu na niego kształtki pierścieniowej z napinaczem i klamry.23. . Wycięcie zagłębienia w szczęce klamry umożliwia jej założenie na ząb z kształtką pierścieniową. położonym dystalnie od opracowywanego.24).Ryc.24. 11. Koferdam stabilizowany wężykami gumowymi na zębach przednich przed odwróceniem gumy. 11.

Przy zakładaniu gumy na ząb. to można: • wybrać klamrę schodzącą niżej pod dziąsło. Klamra musi być utrzymywana w pożądanej pozycji. • zastosować ogólną izolację pola zakładając koferdam na dwa sąsiadujące zęby. Jeżeli zostało za mało twardych tkanek zęba.26).5 mm. można jej łuki przymocować do sąsiednich zębów za pomocą masy wyciskowej o dużej prężności (ryc. dopóki masa nie stwardnieje. aby nit uszkodzić gumy podczas pracy.25. Podobny problem napotyka się przy wypełnianiu ubytków klasy V. łatwiej ją będzie wprowadzić po naciągnięciu i wsunięciu między zęby jak ostrze noża. Można to wykonać za pomocą nakładacza i sprężonego powietrza (ryc. Po założeniu koferdamu należy odwrócić brzegi gumy do kieszonki dziąsłowej. Jeżeli przeciek mimo to występuje. • nałożyć klamrę na dziąsło.leczony ząb. Ryc. Gdy klamra jest niestabilna. III i IV (wg Blacka) na ząb opracowywan) i dwa sąsiadujące z ubytkiem od strony bliższej i dalszej. . aby w prosty sposób założyć koferdam.25). • przeprowadzić gingiwektomię lub zabieg płatowy. można go zlikwidować uszczelniając za pomocą specjalnie do tego prze­ znaczonych materiałów lub na przykład Cavitu. W tym przypadku należy wybrać specjalną motylkową klamrę schodzącą 0. a najlepiej 1 mm poniżej dodziąsłowej krawędzi ubytku. 11. a w ubytkach klasy II. Na powierzchniach stycznych najlepiej odwraca gumę nitka dentystyczna. 11. 11. Nitka może też być używana do uszczelnienia gumy wokół zęba przez jego obwiązanie w okolicy szyjki. Do odwracania brzegu gumy do kieszonki dziąsłowej używamy nakładacza i nici dentystycznych oraz sprężonego powietrza. lecz musimy wtedy bardziej uważać. Postępowanie takie przyspiesza zakładanie koferdamu.

Klamrę powinno się ostrożnie zakładać na ząb z zacementowaną koroną porcelanową. Ssak najczęściej jest trzymany po przeciwnej stronie opracowywanego zęba niż pracująca końcówka. sprężone powietrze i ich mieszaninę do pola operacyjnego. ślinę i resztki materiałów z pola operacyjnego oraz służy do odciągania tkanek. Dmuchawka może też posiadać źródło światła. W wersji zwanej . aby spoczywał w najgłębszym miejscu jamy ustnej.2. stabilizowana masą wyciskową. Ssak usuwa wodę. 11.Ryc. 11. ssak i ślinociąg Dmuchawka wodno-powietrzna jest urządzeniem dostarczającym wodę. Jest ona też nazywana strzykawką trójfunkcyjną. Dmuchawka. to powinno się użyć alternatywnych metod umocowania gumy. ponieważ korona może zostać uszkodzona. Klamra założona do wypełniania ubytku klasy V. Udoskonaloną wersją jest strzykawka sześciofunkcyjna. W przypadku leczenia zębów będących składowymi mostu lub zębów zszynowanych metodą z wyboru jest również ogólna izolacja pola. Ślina i nieuchwycona wcześniej woda powinny być wyciągane z trójkąta zatrzonowcowego. Służy on do odciągania śliny i wody. Można też założyć klamrę na ząb przez gumę bez wycinania w niej otworu. wymienionych wyżej lub zastosować ogólną izolację pola zabiegowego. która może podgrzewać wodę i powietrze. Jeżeli odizolowanie takiego zęba jest konieczne. Ta ostatnia metoda polega na wycięciu w gumie podłużnego otworu na kilka zębów jednocześnie. W pozycji leżącej ssak powinien być ustawiony o 1 ząb bardziej dystalnie.4.26. Ślinociąg można dogiąć haczykowato tak.

Zaletą płytek szklanych jest możliwość ich sterylizacji. Z reguły ślinociąg jest zakładany po stronie przeciwnej niż opracowywany ząb. często dwustronnym. dostarczanym przez producentów materiałów lub na płytkach szklanych. Tych ostatnich poleca się używać do zarabiania kompozytów z makrowypełniaczem i cementów szklano-j onomerowych. wadą — pracochłonne czyszczenie.27).5. 11.27. hygoformic (ang. Materiały mogą być zarabiane na niewchłaniającym wody papierze. swegopter) może być używany do odciągnięcia języka. tępym ostrzu. Ślinociąg u leżącego pacjenta powinien spoczywać w trójkącie zatrzonowcowym. w siedzą­ cej — do dna jamy ustnej. 11. Osobom praworęcznym najwygodniej jest umieścić go po lewej stronie.Ryc. Narzędzia te mogą być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa. na której łatwiej zarabia się materiały. a także schładzania w celu spowolnienia procesów wiązania na przykład cementów szklano-jonomerowych. Te ostatnie mają najczęściej jedną stronę gładką. Ślinociąg może mieć napęd powietrzny lub wodny. 11. takie jak tlenek cynku z eugenolem lub fleczer. a drugą chropowatą. Służą do zarabiania materiałów. . W pozycji leżącej pacjenta powinien być zakładany do trójkąta zatrzonowcowego (ryc. Narzędzia do zarabiania materiałów do wypełnień Szpatułki (łopatki) stomatologiczne są narzędziami o szerokim.

Najczęściej są to amalgamaty lub cementy szklano-jonomerowe.Wstrząsarki są urządzeniami do zarabiania materiałów kapsułkowanych. Cementy szklano-jonomerowe zarabiane we wstrząsarkach są aplikowane bezpośrednio z kapsułek do ubytku przez odpowiednie końcówki. w tym materiały mikrohybrydowe nie ścierają narzędzi stalowych.6. a przez to dobre właściwości fizyczne. Materiały kapsułkowane mają fabrycznie dobrane proporcje składników. Takie same pistolety używane są do przenoszenia twardych kondensowalnych kompozytów. Materiały zarabiane ręcznie. jednak w przypadku użycia narzędzi stalowych praca nowoczesnymi kompozytami także nie nastręcza kłopotów. która jest zagięta przez krawędź lub powierzchnię. kompozyty chemoutwardzalne. pistolety. którą włącza się na odpowiedni czas. Przed zarabianiem składniki zawarte w kapsułkach łączy się przez zgniecenie przegrody pomiędzy nimi. tłocznie. Do kompozytów z makrowypełniaczem korzystnie jest używać narzędzi stalowych pokrytych azotkiem tytanu. Narzędzia służące do nakładania i kondensacji kom­ pozytów mają z nimi tak krótki kontakt. W nie­ których kapsułkach odbywa się to samoczynnie podczas wstrząsania. Pistolety do amalgamatu mogą być wykonane z metalu lub tworzywa. najłatwiej przenosi się i wstrzykuje do ubyt­ ków ze specjalnych końcówek z tłoczkiem osadzanych w pistolecie do kompiul. spłaszczoną częścią pracującą. Duże cząstki wypełniacza mogłyby spowodować ścieranie się zwykłych narzędzi stalowych i przebar­ wianie kompozytu. . Narzędzia do wypełniania ubytków Nakładacze są instrumentami z tępą. W przypadku amalgamatów bardzo ważne jest też mniejsze narażenie personelu na pary rtęci. Kompozyty z mikrowypełniaczem. Działanie tych ostatnich polega na wepchnięciu materiału do krótkiej rurki zakończonej tłoczkiem i uwolnieniu zawartości po przeniesieniu do ubytku. Następnie umieszcza się kapsułkę we wstrząsarce. Do przenoszenia amalgamatu do ubytku służą nakładacze. że zjawisko to praktycznie nie występuje. Do narzędzi pokrytych azotkiem tytanu mniej przyklejają się materiały podczas pracy. Są używane do nakładania do ubytku plastycznych materiałów wypełnieniowych oraz do kształtowania wypeł­ nienia. 11. takie jak: cementy szklano-jonomerowe.

Upychadła do amalgamatu mogą mieć końcówkę gruszkowatą. Karwery: Warda 2 (a). 11.Upychadła są narzędziami służącymi do kondensacji materiałów wypełnieniowych w ubytku. Te ostatnie nie są specjalnie polecane. Narzędzia do opracowania wypełnień Karwery są narzędziami do odcięcia nadmiaru amalgamatu przy brzegach wypełnienia oraz modelowania powierzchni zgryzowej przed jego stward­ nieniem.7. Dyscoid (c). Małe rozmiary są na ogół używane do nakładania podkładów. 11. Cleoid (b). gdyż powodują wzrost temperatury. . szybkoobrotową oraz upychadeł ultradźwiękowych. Do kształtowania powierzchni kompozytów może być używany specjalny rodzaj narzędzi ułatwiający kształtowanie bruzd i guzków. Najczęściej stosuje się upychadła o kulistej części pracującej. Najczęściej używane kształty to Cleoid. Narzędziami Cleoid i Dyscoid zaokrągla się guzki. Dyscoid i Warda2 (ryc. Do kondensacji amalgamatu można również używać upychadeł maszynowych na końcówkę wolnoobrotową.28). walcowatą. Podczas dalszej kondensacji używa się upychadeł o zakończeniach płaskich. trapezowatą lub romboidalną. Upychadła gruszkowate mają zaokrąglone końce. Mają one ostro zakończone części pracujące.28. a przez to parowanie rtęci. nadające się do kondensacji amalgamatu w okolicach krawędzi ścian ubytku. Instrumentu Ryc. 11. rzeźbi bruzdy i listewki brzeżne.

/min.29). a frezy z 32 nacięciami — polirami. W celu uzyskania gładkiej powierzchni zaleca się kolejne użycie 3 lub 4 krążków z nasypem o coraz mniejszym ziarnie. .29. Gumki do polerowania wypełnień są wykonane z silikonowej matrycy z zatopionym w nich materiałem ściernym. Spotyka się też zestawy uniwersalne. a pozostała część odcinała amalgamat. Frezy są produkowane na końcówki wolno. Mogą być przeznaczone do opracowania kompozytów. Mogą być przeznaczone do polerowania kompozytu. Używając krążków należy pamiętać. Do polerowania używa się kolejno gumek o różnej ziarnistości. Frezy posiadające 12 nacięć nazywane są finkami. Frezy służą do wykańczania opracowanych ubytków i wygładzania wypeł­ nień.i szybkoobrotowe. aby część końcówki pracującej spoczywała na szkliwie. Mają one więcej nacięć niż wiertła do opracowywania ubytków. Prowadzi się go wzdłuż pobrzeża wypełnienia tak. a w razie dłuższej pracy schładzać ząb ze strzykawki wodno-powietrznej. Takie same zastosowanie mają kamienie Arkansas i one także są dostępne w wersji na mikrosilnik i turbinę. Ryc. amalgamatów i innych metali lub porcelany. Plastikowe lub papierowe krążki do polerowania składają się z części pracującej pokrytej nasypem. 11. osadzanej na metalowym mandrylu. Trzeba w tym celu stosować prędkość poniżej 20 000 obr. amalgamatu lub być uniwersalne. Do opracowania powierzchni stycznych mogą służyć specjalne pilniczki zakładane na końcówkę. 11. która zmienia ruch obrotowy na posuwisto-zwrotny (końcówka typu Eva). Producenci polecają pracę krążkami bez chłodzenia.Warda 2 używa się do odsłonięcia zarysu. dopuszczając obecność wody przy krążkach z najgrubszym nasypem. od najgrubszych do najdrobniejszych (ryc. aby nie przegrzać miazgi. Gumki polerskie występują w dwu lub większej liczbie ziarnistości.

Paski ścierne do opracowania powierzchni stycznych są produkowane w kilku ziarnistościach. 11.31). a krótszych — do nasiękowych. Inne narzędzia W stomatologii stosowane są specjalistyczne strzykawki. Mogą one być wykonane z tworzywa lub metalu. płomyka lub dysku. Ich wolny od nasypu środek umożliwia przesunięcie paska przez punkt styczny.3-0.30). Ich włosie jest zazwyczaj nylonowe. Tylko wtedy nie kaleczy on dziąsła i nie niszczy punktu stycznego. Paski bez tego odcinka powinny być wprowadzane pomiędzy zęby jak w ucho igielne. 11. Paski ścierne z nasypem różnej ziarnistości. zwłaszcza jeśli posiadają uchwyty pozwalające bez dodatkowych manipulacji palcami wykonywać ruchy tłokiem w obydwu kierunkach. zwane karpulami (ryc. Wyróżniamy strzykawki samoaspirujące.8.4 mm.30. Według doświadczeń autora pewniejsze w użyciu są te ostatnie.Szczotki są produkowane tylko w wersji na mikrosilnik. swobodnie na wysokość niszy międzyzębowej. których kolejne użycie daje gładką powierzchnię (ryc. Mogą mieć kształt kubka. Dla jego ochrony większość pasków ma w swojej środkowej części odcinek bez nasypu. Ich szerokość powinna być tak dobrana. Do znieczuleń używa się igieł o długości 15-40 mm i grubości najczęściej 0. 11. aby pasek mieścił się Ryc. Igieł dłuższych używa się do znieczuleń przewodo­ wych. . 11. gdzie ujemne ciśnienie jest wytwarzane dzięki cofnięciu się sprężys­ tego tłoka oraz strzykawki z możliwością aspiracji.

Do znieczuleń tych używane są krótkie igły o długości 8 mm.31.32. .Ryc. 11. Różne rodzaje karpul. Strzykawki ciśnieniowe do iniekcji śródwięzadłowych. Strzykawka Paroject. Po lewej karpula samoaspirująca. 11. 11.32). ewentualnie 10 lub 12 mm. służą do podania środka znieczulającego do szpary ozębnej. takie jak Paroject (ryc. Citoject i Ligmaject. Dawka znieczulenia dla zębów jedno- Ryc. Mała długość chroni igłę przed jej zgięciem i zapewnia lepszą precyzję zabiegu.

33. zabiegach stomatologicznych. zaleca się używanie znieczuleń ze środkiem naczyniozwężającym. charakterystycznego dla znieczulenia nasiękowego. Z powodu małej ilości podawanego znieczulenia i ze względu na to. jeżeli użyto preparatu ze środkiem naczyniozwężającym. co odpowiada trzem naciśnięciom dźwigni strzykawki.korzeniowych wynosi średnio 0. Ciśnieniowe strzykawki bezigłowe (ryc. 11. Strzykawka bezigłowa Inject. zmusza do przyłożenia ich prostopadle do błony . która sama też ma właściwości naczyniozwężające.18 ml. Pozytywne psychologiczne znaczenie ma też brak igły. dobrym znieczuleniem jest 3% czysta mepiwakaina.33) pozwalają na wprowadza­ nie znieczulenia wąskim strumieniem i pod dużym ciśnieniem wprost do części jamistej kości. że cała jego objętość dostaje się od razu do kości. Ponieważ znieczulenie dostaje się wprost do kości i ma małą objętość. Z powodu małej ilości środka znieczulającego analgezja trwa średnio 15-30 minut.3 ml) wystarczająca do uzyskania natychmiastowego znieczulenia w prostych Ryc. Zaletą tej metody jest mała ilość znieczulenia (0. Niektóre strzykawki bezigłowe przypominają budową kątnicę i umożliwiają wykonanie znieczulenia w ob­ rębie całych łuków zębowych. Z drugiej jednak strony moment wprowadzania płynu może być nieprzyjemny dla pacjenta. Może być jednak alternatywą dla znieczulenia przewodowego w żuchwie. 11. najlepiej z mepiwakainą lub artykainą. Jeżeli użycie środków zwężających naczynia jest nie­ wskazane. o bardziej prostej budowie. Użycie innych strzykawek ciśnieniowych. pacjent nie doświadcza uczucia rozprężania tkanek miękkich. Metoda ta wywołuje u części pacjentów czasowe dolegliwości pozabiegowe w postaci bólu na nagryzanie lub uczucie wysadzenia zęba z zębodołu.

Tacki te występują w dwóch rozmiarach 18 x 14 cm i 18 x 28 cm i mogą być zaopatrzone w pokrywki (ryc. aby bez otwierania można było odróżnić zawarte w nich odmienne zestawy narzędzi. Duża tacka stomatologiczna ze stojakiem pozwala zachować porządek. Oprócz podstawowego zestawu narzędzi mogą się w nich znajdować stojaki na wiertła oraz pojemniki na inne narzędzia i materiały. Trudno jest też wykonać znieczulenie od strony pod­ niebienia. niektóre z nich są perforowane w celu ułatwienia dostępu pary.śluzowej. 11. . Zazwyczaj nie jest wtedy możliwe znieczulenie drugiego i trzeciego zęba trzonowego. Tacki stomatologiczne służą do przechowywania i dostarczania odpowied­ niego zestawu narzędzi w pobliże pola operacyjnego.34). Zaletą tych ostatnich jest niska cena. rzadziej z tworzywa.34. Istnieją specjalne zestawy tacek przeznaczone do ich zmywania wraz z zawartymi w nich narzędziami w zmywarkach automatycznych. Ponieważ Ryc. 11. Pomagają one zachować porządek i sprzyjają ergonomicznej pracy. Przed sterylizacją mogą być zapakowane w specjalny papier lub rękaw foliowy i dzięki temu przechowywane w stanie sterylnym. Najczęściej są wykonane z metalu. Tacki powinny być w różnych kolorach. narzędzia są sterylizowane razem z tacką. Najbardziej godne polecenia są tacki z ramkami do układania narzędzi.

Laser argonowy jest również używany do polimeryzacji kompozytów. jest żarówka halogeno­ wa. Konieczne jest wtedy wydłużenie czasu polimeryzacji. a w końcu na spolimeryzowanie. Światłowody „turbo". Co ciekawe. 480-490 nm. przez pełne natężenie światła. ze wzrostem natężenia światła zwiększa się szybkość skurczu kompozytu. Im większe jest natężenie lampy. mogą nie utwardzać niektórych materiałów kompozycyjnych w czasie zalecanym przez producenta. Źródłem światła w tym urządzeniu jest łuk plazmowy. Światło przez nie wysyłane jest całkowicie pozbawione podczerwieni. Z drugiej strony. Lampy plazmowe.Lampy do polimeryzacji kompozytów Lampy halogenowe są urządzeniami. pozwalają na zwiększenie mocy do około 1130 mW/cm2. zwłaszcza o wąskim spektrum. Problem ten wynika z braku pełnej korelacji między fotoinicjatorem (najczęściej jest to kamforochinon) zawartym w mate­ riałach kompozycyjnych i widmem światła lamp. W związku z tym skonstruowano lampy. Według producentów lampa ta skraca czas naświetlania do 1 -2 sekund. Pozwala to na skrócenie czasu polimeryzacji warstwy materia­ łu kompozycyjnego z 40 do 20 lub nawet 10 sekund. Lampy diodowe (LED) są urządzeniami. standardowy czas zalecany przez producenta lampy może się okazać za krótki dla niektórych materiałów. a przez . w normal­ nym stopniu. które skupiają światło lampy. Zaletą są małe wymiary urządzenia. a zwłaszcza części lampy trzymanej przez stomatologa. Z powodu jego wąskiego spektrum długości fal. czyli z rosnącym natężeniem światła od 0 przez pierwsze 10 sekund i przy maksymalnym natężeniu 1130 mW/cm2 przez drugie 10 se­ kund. co odpowiada światłu niebieskiemu. Lampa plazmowa jest innym rodzajem lampy do polimeryzacji materiałów światłoutwardzalnych. Lampy te mogą w kilka sekund całkowicie spolimeryzować większość materiałów kompozycyjnych. tym pełniejsza i szybsza jest polimeryzacja kompozytu. Uważa się. później wzrastającym do maksymalnego. Gwałtowny skurcz powoduje powstanie naprężeń w obrębie wypełnienia i na jego obwodzie. w których źródłem światła o długości fal 390-510 nm. Lampy plazmowe można podzielić na lampy o wąskim spektrum 430-500 nm i szerokim spektrum 370-510 nm. Pozwala to na łatwe montowanie jej w unicie lub wyprodukowanie wygodnych wersji bezprzewodowych. których technologia oparta jest na diodach emitujących światło. że pozwala to na częściową likwidację naprężeń w plastycznym jeszcze materiale. które początkowo świecą światłem o mniejszym natężeniu. czas ten wystarcza do spolimeryzowania materiału nawet z włączoną funkcją łagod­ nego startu. Intensywność światła wynosi od 400 do 950 mW/cm2.

395-8. Część I. Ladd GD: Hardness and stress corrosłon of rubber dam clamps. Quint 1995. Kleinrok M: Znieczulenie śródwięzadłowe zębów. 6.243-52. Małą moc ma zrekompensować wąskie spektrum. Quint 1995. — 2. J Endodod 1997. — 4. zwłaszcza jeżeli w kompozycie zastosowano inny fotoinicjator. Ford PTR: Odbudowa zębów. 333-43. — 3. Liebenberg W: Secondary retention of rubber dam: effective control and access considerations. Kryst L: Znieczulenia miejscowe w stomatologii.4. Zakład Wydawniczo-Poligraficzny Politechniki Lubelskiej. Powers JM. Quint Int 1995. Urban & Partner. Kontakiotis E: A novel rubber dam system for the simultaneous isolation of teeth and gingival tissues. Ariel. Lampy te polimeryzują wolno lub niecałkowicie. 218-9. — 6. — 3. 3. 6. Wrocław 1994. Marshall K: Rubber dam. 3. Quint Int 1995. 389-96. 26. 184. — 10. — 7. przypadające dokładnie na środek krzywej absorpcji kamforochinonu. 460-490 nm. — 5. Svec TA. 3. Quint 1995. — 9. Dają one jednak światło o stosun­ kowo małym natężeniu — około 290 mW/cm2. 26. Część III. Warszawa 1997. Piśmiennictwo 1. — 8. .to nie zagraża miazdze (na którą wpływa tylko ciepło uwolnione z materiału w trakcie samego procesu polimeryzacji). 5. 3. Brit Dent J 1998.4. Ketterl W: Stomatologia zachowawcza. Lieben­ berg W: Rozszerzone zastosowanie koferdamu: odmienne sposoby postępowania.265-73. Lublin 1992. 397-8. 14. Część II. który jest najczęstszym fotoinicjatorem materiałów kompozytowych. 23. PZWL. Warszawa 1994. Liebenberg W: Rozszerzone zastosowanie koferdamu: odmienne sposoby postępowania. Liebenberg W: Rozszerzone zastosowanie koferdamu: odmienne sposoby postępowania.

Wypełnianie ubytków próchnicowych u pacjentów nie dbających o higienę jamy ustnej Kidd i Joyston-Bechal (1997) porównują do odbudowy domu w trakcie pożaru. wówczas żadne zabiegi lecznicze prowadzone w gabinecie stomatologi­ cznym nie uchronią go od próchnicy. Na pierwszej wizycie. Jest to konieczne. jak i wtórnej. zarówno pierwotnej. lecz stanem. Podejście do leczenia próchnicy uległo radykalnej zmianie w latach dziewięćdziesiątych. Zakładanie wypełnień nie leczy bowiem próchnicy. Zatrzymanie procesu próchnicowego W leczeniu próchnicy zębów istotne jest stwierdzenie. Największy nacisk kładzie się na zatrzymanie procesu próchnicowego. Pierwszym etapem leczenia próchnicy jest instruktaż higieny jamy ustnej i umotywowanie pacjenta. oprócz instruktażu dotyczącego higieny jamy ustnej. a jedynie zapobiega jej powikłaniom. co można osiągnąć przez eliminację płytki nazębnej — głównego czynnika etiologicznego próchnicy. że próchnica nie jest chorobą polegającą na ciągłej demineralizacji twardych tkanek zęba. gdzie stwierdza się obecność warstwy powierzchownej w próchnicy szkliwa czy sklerotycznej w próchnicy zębiny.Ewa Malenta-Markiewicz. zębinie i cemencie korzeniowym. że wizyty polegające na kontroli płytki nazębnej i zabiegach profilaktycznych są tak samo istotne (a może nawet istotniejsze) jak te. To pacjent w głównej mierze odpowiada za powodzenie leczenia. usuwa się złogi nazębne. gdyż żadne zabiegi profilaktyczne i rygory dietetyczne nie . Świadczy o tym budowa ogniska próchnicowego w szkliwie. podczas których zakłada się wypełnienia. Należy mu również uświadomić. Obecnie uważa się. że opracowywanie i wypełnianie ubytków stanowi ostateczną formę walki z tą chorobą. w którym zachodzi równowaga pomiędzy procesami demineralizacji i remineralizacji. diety kariostatycznej i wizyt kontrolnych. LECZENIE PRÓCHNICY ZĘBÓW 12.1. Jeżeli pacjent nie będzie dbał o higienę jamy ustnej. Dariusz Borczyk 12.

Pacjenci zwiększonego ryzyka muszą być kontrolowani co 3 miesiące. a ostateczną odbudowę zaplanować na okres po zatrzymaniu postępu próchnicy.2% roztwór 2 razy dziennie przez 3-4 tygodnie. Druga wizyta powinna mieć miejsce po upływie jednego lub dwóch tygodni. W nie leczonym ubytku bakterie oddziałują na miazgę przez produkty metabolizmu i doprowadzają do zmian zapalnych. np. Nie wykazano korelacji pomiędzy obecnością przejaśnień w zębinie a obec- . a kiedy zaplanować zabiegi zachowawcze. Opracowanie i wypełnienie ubytku chroni więc ząb przed powikłaniami próchnicy. że 60% ubytków próchnicowych dotyczy 20% populacji (Powell 1998). Poza rutynowym instruktażem i intensywnymi zabiegami profilak­ tycznymi (patrz rozdział 10. 4) u pacjentów zwiększonego ryzyka zęby zaatakowane próchnicą należy zabezpieczyć czasowymi wypełnieniami z ce­ mentów szklano-jonomerowych. po co opracowujemy ubytek? Opracowanie ubytku chroni ząb przed dalszym postępem infekcji bakteryj­ nej. 2) testy ślinowe (w przypadku kserostomii). Po trzech miesiącach od wdrożonego leczenia należy wykonać testy ślinowe i jeżeli poziom Streptococcus mutans nie przekracza 10000/ml. Mount i Ngo 2000). że jest grupa pacjentów wymagająca wdrożenia szczególnie intensywnego leczenia. Aby rozstrzygnąć ten problem. seria płukanek powtarzana co 6 miesięcy lub — u pacjentów nie rokujących zatrzymania skłonności do próchnicy. Z podjęciem decyzji co do opracowania ubytku wiąże się także interpretacja zdjęć rtg (patrz rozdział 3. kiedy leczyć „chirurgicznie". należy uświadomić sobie. świadczy to o ustabilizowaniu choroby. 3) płukankę z chlorheksydyną (0. jest określenie.doprowadzą — w obecności złogów nazębnych — do zahamowania procesu próchnicowego. bez ingerencji w tkanki zęba. którzy powinni zgłaszać się na wizyty kontrolne co pół roku (Kidd i Joyston-Bechal 1997. które świadczą o demineralizacji tkanki.02% roztworu 2 razy dziennie). tzn. Diagnostyka procesu próchnicowego). że pacjent skutecznie eliminuje płytkę nazębną. Można ich wyse­ lekcjonować biorąc pod uwagę czynniki ryzyka próchnicy (patrz rozdział 3. Fluoryzację kontaktową należy przeprowadzić na drugiej lub kolejnej wizycie. dopiero po sprawdzeniu. opracować i wypełnić ubytek. Udowodniono. Wypływa stąd wniosek. Profilaktyka próchnicy) u pacjentów zwięk­ szonego ryzyka stosuje się: 1) testy bakteriologiczne na Streptococcus mutans. tzn. Diagnostyka procesu próchnicowego). po zabiegach na gruczołach ślinowych — stałe stosowanie 0. Niezwykle ważne jest także wyodrębnienie pacjentów o zwiększonym ryzyku próchnicy. a w szczególności aktualny stan uzębienia. z jakim styka się lekarz stomatolog w planowaniu leczenia. w odróżnieniu od większości pacjentów. Największym dylematem. a w szczegól­ ności przejaśnienia w obrębie zębiny.

gdyż stanowi barierę dla przepływu kwasów do warstw głębiej leżących. a więc stwierdzenie. Demineralizacja polega na zwiększeniu porowatości szkliwa w następstwie rozpuszczenia hydroksyapatytów przez kwasy produko­ wane przez bakterie (na tym etapie zmiana nie jest widoczna klinicznie). Odbudowa zębów przywraca także upośledzoną przez próchnicę funkcję narządu żucia. 12. stąd pacjent ma prawo zażądać opracowania ogniska próchnicy zatrzymanej czy też wymiany przebarwionego wypełnienia. przebiegającej w obrębie szkliwa oraz w pierwszym stopniu próchnicy korzenia. W przypadku przejaśnienia na rtg zębiny od strony zgryzowej należy zawsze opracować i wypełnić ubytek. Próchnica szkliwa i rozdział 7. Remineralizacja szkliwa lub cementu korzeniowego Metodę tę stosuje się wyłącznie w przypadku próchnicy początkowej {caries incipiens). np.2. co prowadzi do wytworzenia warstwy powierz­ chownej plamy próchnicowej. W warunkach wzrostu pH dochodzi do wytrącania fluoroapatytów w powierz­ chownej warstwie szkliwa. doprowadza do zwiększenia wymiany jonów pomię­ dzy szkliwem a płytką nazębną i tym samym przyspiesza proces próchnicowy. Próchnica cementu korzeniowego). W przejaśnieniu zębiny od strony stycznej można zaniechać opracowania ubytku jedynie w sytuacji. Przy braku ubytku próch­ nicowego przejaśnienie może dochodzić nawet do połowy grubości zębiny (Mount i Ngo 2000). W próchnicy cementu korzeniowego warstwa powierzchowna jest bardziej . a pacjent wykazuje niewielką podatność na próchnicę (Kidd i Joyston-Bechal 1997). Leczenie próchnicy ma na celu również przywrócenie estetyki. Odgrywa ona bardzo ważną rolę ochronną. gdy dotyczy ono zewnętrznej części zębiny (tuż pod połączeniem szkliwno-zębinowym).nością ubytku próchnicowego (Liebenberg 1996). Ważne jest wtedy określenie dynamiki zmiany. Znisz­ czenie tej warstwy. czy ulega zatrzymaniu czy progresji (Thylstrup i Fejerskov 1994). poprzez zbyt agresywne zgłębnikowanie albo samo­ istne powstanie ubytku. W poznaniu mechanizmu zatrzymania próchnicy początkowej duże znacze­ nie ma budowa wczesnych zmian demineralizacyjnych szkliwa i cementu korzeniowego (patrz rozdział 5.

można jedynie zatrzymać proces próchnicowy. Dalsze zwiększenie porowatości warstwy powierzchownej plamy próch­ nicowej powoduje powstanie plamy białej. Thylstrup i Fejerskov (1994) są zdania. Mechanizm zatrzymania plamy próchnicowej. Na tym etapie zmiana jest już widoczna klinicznie (patrz rozdział 4. W leczeniu plamy kluczowe znaczenie ma eliminacja płytki nazębnej. Powstanie ubytku próchnicowego (caries superficialis) doprowadza do takiego stadium próchnicy. że remineralizacja plamy próch­ nicowej przy udziale jonów pochodzących ze śliny nie jest możliwa. który jest rezerwuarem fluoru. Zapobiegają jej bowiem znajdujące się w ślinie inhibitory enzymatyczne procesów precypitacji soli i powstawania kryształów na powierzchni szkliwa. Po plamie próchnicowej pozostaje „blizna" z warstwą powierzchowną mniej podatną na działanie kwasów od zdrowego szkliwa (Thylstrup i Fejerskov 1994). Dlatego określenie „remineralizacja" jest jedynie umowne i nie wyjaśnia mechanizmu zatrzymania próchnicy (Thylstrup i Fejerskov 1996). .zamiast wysokoprocentowych związków fluoru (Silverstone 1988). CaCl2 gromadzi się w porach warstwy powierzchownej szkliwa i jest uwalniany w warunkach spadku pH (Thylstrup i Fejerskov 1994). opierający się na starciu powierzchownej warstwy szkliwa tłumaczy. a więc jej powrotu do stanu wyjściowego. że nie ma możliwości remineralizacji zmiany. Uważa się. Przy­ wraca to naturalny połysk zęba. że w leczeniu plamy próchnicowej lepsze jest stosowanie nisko. w których z czasem — przy udziale jonów pochodzących z wnętrza zęba — dochodzi do zmniejszenia porów. Związki wysokoprocentowe dają CaCl2.porowata w porównaniu ze szkliwem. Profilaktyka próchnicy). dlaczego zastosowanie abrazji mechanicznej (krążek ścierny i gumka z pastą do polerowania kompozytów) jest polecane przez podręcznik stomatologii estetycznej {Miller i Castellanos 2000) do przyspieszenia eliminacji białej lub brunatnej plamy próchnicowej. w którym konieczne jest opracowanie i wypeł­ nienie ubytku. Istnieje pogląd. Jednakże obserwacje kliniczne przemawiają za możliwością stosowania związków o zwiększonej zawartości fluoru (patrz rozdział 10. w związku z powyższym demineralizacja przebiega tutaj szybciej. która w przewlekłym przebiegu próchnicy ulega przebarwieniu do plamy brunatnej. W ostatnich latach zmieniło się podejście do leczenia plamy próchnicowej. Podział kliniczny próchnicy zębów). Szczotkowanie zębów doprowadza do starcia chropowatej powierzchni plamy próchnicowej. Wewnątrz szkliwa pozostają porowate warstwy plamy próchnicowej. W przeciwnym razie ubytek stanowi miejsce retencji płytki nazębnej.

obejmujące również kąt sieczny. szczytach guzków. Klasyfikacja ubytków próchnicowych wg Blacka przedstawia się na­ stępująco: Klasa I — ubytki rozpoczynające się w zagłębieniach anatomicznych wszystkich zębów. 1977). Wyjątkowo ogniska próchnicowe spotyka się na brzegach siecznych. Klasa II — ubytki rozpoczynające się na powierzchniach stycznych zębów przedtrzonowych i trzonowych. Coraz większą popularność zyskuje w piśmiennictwie klasyfikacja podana przez Mounta i Hume'a (1998). Klasa IV — ubytki rozpoczynające się na powierzchniach stycznych zębów siecznych i kłów. a powstanie próchnicy świadczy o bardzo dużej podatności pacjenta na tę chorobę. Są to miejsca ulegające samooczyszczaniu. a opracowanie ogniska próchnicowego i wypełnienie ubytku twardych tkanek zęba na 10 faz.3. Jeśli istnieje pewna stałość w umiejscawianiu się objawów chorobowych.12. Dokonał tego amerykański dentysta Green V. a więc na powierzchniach zgryzowych zębów przedtrzonowych i trzonowych. dlatego więc umiejscowienie ogniska próchnicowego w tych samych grupach zębów jest podobne. Klasyfikacja ubytków próchnicowych Miejsca podatne na rozwój próchnicy są ściśle związane z budową anatomicz­ ną zębów i zależą od warunków topograficznych łuków zębowych. Black (1836-1915) dzieląc ubytki próchnicowe na 5 klas. na powierzchniach języ­ kowych zębów trzonowych górnych. to i leczenie należy ująć w pewien system. Budowa anatomiczna pewnych grup zębów jest podobna. miejsce . Autorzy ci dzielą ubytki w zależności od miejsca występowania (miejsce 1 — zagłębienie anatomiczne. krawędziach styczno-przedsionkowych i styczno-językowych oraz w 2/3 dozgryzowych powierzchni przedsionkowych i językowych. a wzajemny stosunek zębów u każdego człowieka prawie jednakowy. ściśle zależne od ich umiejscowienia. na powierzchniach przed­ sionkowych zębów trzonowych dolnych i na powierzchniach językowych siekaczy górnych bocznych. Klasa V — ubytki rozpoczynające się na 1/3 przy dziąsło wej powierzchni przedsionkowej lub językowej wszystkich zębów. a ubytki próchnicowe w pewne grupy. Dla tych ubytków w piśmiennictwie amerykańskim proponuje się klasę VI (Giłmore i wsp. Klasa III — ubytki rozpoczynające się na powierzchniach stycznych zębów siecznych i kłów z zachowanym kątem siecznym.

ale dla lekarza praktyka wydaje się sztuczny. iż opiera się ona na założeniu. Pierwszym etapem leczenia jest oczywiście wybór materiału wypełniające­ go. Umożliwia także łatwą komputerową ar­ chiwizację danych. stadium 3 — ryzyko pęknięcia zęba. że zarys ubytku jest podyktowany zasięgiem próchnicy i nie jest z góry narzucony przez klasę ubytku. X — opracowanie wypełnienia.1 powinien być opracowany bardzo oszczędnie. Klasyfikacja Blacka jest jednak znana wszystkim stomatologom od lat i głównie dlatego nadal obowiązuje. Niewątpliwą przewagą tej klasyfikacji nad klasyfikacją Blacka jest fakt. Wydaje się. Należy wziąć pod uwagę klasę ubytku.4 może wymagać odbudowy protetycznej. nie znano również zasad profilaktyki próchnicy. że wprowadzenie nowej klasyfikacji nie jest konieczne. nadanie kształtu oporowego i retencyjnego pod wypeł­ nienia amalgamatowe. Na przykład ubytek typu #1. III — usunięcie zębiny próchnicowej. Opracowanie ogniska próchnicowego i wypełnienie ubytku twardych tkanek zęba Black podzielił na następujące fazy: I — otwarcie ubytku.2 — powierzchnia styczna. np. W praktyce bowiem często wykonuje się kilka faz jednocześnie. poza amalgamatem. z pozostawieniem nawisającego szkliwa i odbudowany za pomocą materiału plastycznego. iż w owym czasie wypełniano ubytki jedynie złotem i amalgamatem. miejsce 3 — 1/3 przydziąslowa korony zęba lub próchnica cementu) oraz głębokości (stadium 1 — próchnica szkliwa i powie­ rzchownej warstwy zębiny. VII — wybór i przygotowanie materiału. Obecnie. pochodzenie. stadium 4 — utrata guzka). należy jednak pamiętać. Była ona jak najbardziej aktualna. II — nadanie zarysu. Wybór materiału wypełniającego powinien być dokonany rozważnie z uwzględnieniem wielu czynników. V — opracowanie brzegów. lekarz stomatolog ma do dyspozycji szereg materiałów adhezyjnych. Black wprowadził metodykę opracowywania ubytku na przełomie XIX i XX wieku. Podział na fazy opracowywania ubyt­ ków wg Blacka może być przydatny w procesie dydaktycznym. VIII — wymycie i osuszenie ubytku. najważniejsze jest zrozumienie metodyki opracowywania ubytków pod kątem zastosowania klinicznego. a ubytek #2. lokalizację . IV — nadanie kształtu oporowego. IX — wypełnienie ubytku. VI — nadanie kształtu retencyjnego. stadium 2 — dalsze zniszczenie zębiny. jego rozległość i głębokość.

Tak dopasowany klin będzie również pomocny w czasie wypełniania ubytku. Należy taką powierzchnię wygładzić i zastosować preparat fluorkowy. Wypełnianie ubytków). Opracowanie ubytków pod amalgamat 12. warunki zgryzowe. Otwarcie ubytku (dostęp do próchnicy) Otwarcie ubytku jest czynnością. Czasami po odseparowaniu zębów na zębie sąsiednim widoczne jest przebarwienie lub plama próchnicowa. Przed opracowaniem ubytku na powierzchni stycznej należy ochronić sąsiedni ząb za pomocą paska metalowego lub poprzez rozchylenie zębów drewnianym klinem. Opracowanie ubytku przebiega inaczej przed zastosowaniem amalgamatu. Klin uciskając na brodawkę międzyzębową. . by dawało dobrą widoczność wnętrza ubytku i możliwość swobodnego wprowadzania narzędzi.4.względem szyjki zęba i kieszonki dziąslowej. Przed właściwym opracowaniem ubytku należy usunąć wszystkie złogi nazębne. Podczas opracowywania ściany dodziąsłowej może on ulec częściowemu ścięciu. że próchnica dotyczy przede wszystkim zębiny (jest słabiej zmineralizowana). chroni ją również przed uszkodzeniem. Następnie w przypadku wypełnień estetycznych dobrać kolor wypełnienia do wilgotnego jeszcze zęba w świetle naturalnym i sztucznym (patrz rozdział 13. Wiadomo bowiem. Otwarcie powinno być na tyle duże.1. aczkolwiek czynność tę można wykonać dopiero przed wypełnieniem ubytku. Na tym etapie leczenia należy także usunąć zdemineralizowane szkliwo (traci przezierność i jest kredowe). przez co uzyskuje się kształt klina indywidualnie dopasowany do przestrzeni między zębowej. a w mniejszym stopniu szkliwa (jest bardziej zmineralizowane).4. której celem jest dotarcie do ogniska próchnicowego w zębinie. a inaczej przed wypełnieniem ubytku materiałem adhezyjnym. W kolejnym etapie izoluje się ząb od dostępu śliny za pomocą koferdamu. widoczność zęba w łuku. 12. wreszcie koszt odbudowy.

a największy — ubytki klasy II na powierzchniach stycznych. która przeważnie zaczyna się w obrębie zarysu. Zetknięcie to określa się jako styczność brzeżną. 12.1). 12. Siła nacisku dłuta potrzebna do odkruszenia nie podpartego szkliwa wynosi od kilkuset gramów do kilku kilogramów.Ubytki na powierzchniach gładkich na ogół nie wymagają otwarcia. do jakiego jest przystosowana ozębna. naciskając pionowo ostrzem narzędzia na brzeg szkliwa. które pod amalgamat należy otworzyć poprzez zniesienie zdrowej krawędzi styczno-zgryzowej (ryc.2. Po osiągnięciu pod szkliwem zdrowej zębiny . Ręcznie można otworzyć ubytek dłutem. Ryc. Ubytki otwiera się narzędziami maszynowymi lub ręcznymi. a więc poniżej przeciętnego obciążenia. szczególnie zębów młodych. Maszynowo otwiera się ubytki wiertarką turbinową. 12. walca lub płomyka. aż do przypadkowego obnażenia miazgi włącznie. Niewykonanie odpowiedniego otwarcia ubytku jest często przyczyną błęd­ nego dalszego postępowania. Zarys ubytku W zębie wypełnionym zarys ubytku pokrywa się z linią zetknięcia się brzegu szkliwa z materiałem wypełniającym.1. Tak więc po otwarciu ubytku przystępuje się do usunięcia próchnicy szerzącej się wzdłuż granicy szkliwno-zębinowej.4. Narzędziami tnącymi szkliwo powinny być odpowiedniej wielkości kamienie diamentowe w kształcie kulki. ostateczny zarys ubytku powinien być wykonany dopiero po ustaleniu zasięgu ogniska próchnicowego. Zgodnie z aktualnymi poglądami. Znaczenie tej linii ma związek z próchnicą wtórną. Otwarcie ubytku klasy II przez krawędź styczno-zgryzową. Większy problem stanowią ubytki na powierzchniach żujących.

Mount i Hume 1998. Lakowanie bruzd). że wykonanie poszerzenia zapobiegawczego wydłuża zarys ubytku. . Black polecał wykonanie tzw. Chłodzenie wodą jest konieczne. Schwartz i wsp.1. W ten sposób uzyskuje się ostateczny kształt zarysu ubytku. albowiem zapobiega jatrogennym uszkodzeniom miazgi. Z pojęciem zarysu ubytku związana jest także kwestia wyprowadzenia zarysu ubytków klasy II do niszy międzyzębowych. Praca turbiną (bez chłodzenia) podnosi temperaturę tkanek do 200°C. Nordbo i wsp. Wynika to z faktu. w prawo. Wydaje się. W wyniku przegrzania zębina ulega odwod­ nieniu. zgodnie z ruchem wskazówek zegara.4. Mount i Ngo 2000). wykonanie poszerzenia zapobiegawczego jest ogólnie krytykowa­ ne (Shaw i Limanówska-Shaw 1994. Metoda ta okazała się bardziej skuteczna od poszerzenia zapobiegawczego (Mertz-Fairhurst i wsp. Obecnie. Liebenberg 1996. jest uzasadnione chociażby ze względu na możliwość opracowania brzegów ubytku i wypeł­ nienia (Gainsford i Dunne 1996). Praca wiertła powinna odbywać się bez nacisku. Rozmiar wiertła powinien być tak dobrany. Gainsford i Dunne 1996. Wiertło powinno być ostre i obracać się w odpowiednim kierunku. Aby zapobiec próchnicy wtórnej. 1996.4. Usunięcie zębiny próchnicowej Zębinę próchnicową usuwa się narzędziami maszynowymi lub ręcznymi. a odontoblasty zostają „wessane" do kanalików zębinowych. Maszynowo usuwa się zębinę wyłącznie za pomocą mikrosilnika wiertłem różyczkowym. po­ szerzenia zapobiegawczego. U pacjentów wykazujących podatność na próchnicę powierzchni zgryzowych można wypełnić ubytek amalgamatem. aby obracało się ono w ubytku swobodnie i nie cięło kilku ścian równocześnie. Poszerzenie zapobiegawcze polegało na włącze­ niu do ubytku miejsc podatnych na próchnicę. z odpowiednią prędkością i chłodzeniem wodnym lub bez chłodzenia zależnie od prędkości obrotów.3. 1998). mniejsze niż szerokość zgłębnika. 12. tzn. a następnie pokryć pozostałe bruz­ dy wraz z wypełnieniem lakiem szczelinowym (Schwartz i wsp. że minimalne wyprowadzenie do niszy. Należy pamiętać. 1996) (patrz podrozdział 10. 1998. z przerwami.przystępuje się do zniesienia nawisów szkliwa aż do osiągnięcia szkliwa podpartego zębiną. powyżej której dochodzi do nieodwracalnych zmian w miazdze wynosi tylko 42°C. ze względu na zasadę maksymalnego oszczędzania zdrowych tkanek zęba (żaden materiał nie jest w stanie zastąpić tkanek zęba) oraz szeroką dostępność metod profilaktyki próchnicy. że temperatura krytyczna.

że barwniki nie są dobrym kryterium wykrywania zębiny zakażonej. obowiązuje praca bez dostępu śliny. Próchnica zębiny). potem ze ściany przydziąsłowej. Zabarwienie zębiny ma drugorzęd­ ne znaczenie (Kidd i wsp. przy opracowywaniu ściany dokomorowej. .4. Lekarz przystępujący do fazy nadania kształtu oporowego powinien pamiętać o tym. W ubytkach głębokich. Pracując na dnie głębokiego ubytku należy zmienić wiertło na jałowe. Kształt oporowy Przez kształt oporowy rozumie się takie ukształtowanie ubytku. Klinicznie zdrowa zębina jest twarda i sucha. Kolejność taka chroni przed obnażeniem miazgi. a jej połysk i twardość mogą być takie same lub większe niż zębiny pierwotnej.Zębinę próchnicową usuwa się najpierw ze ścian bocznych (szczególnie z granicy szkliwno-zębinowej). brzegi i założone wypełnienie mogły sprostać siłom żucia i nie ulegały odłamaniu lub odkruszeniu. a następnie z dna ubytku. W wyniku takiego postępowania zarys będzie zgodny z zasięgiem procesu próchnicowego. co ma na celu zapobieżenie obnażeniu i zakażeniu miazgi. wybarwiają bowiem również zdrową zębinę w obrębie połączenia szkliwno-zębinowego i w pobliżu miazgi.4. zanim zakażona zębina próchnicowa nie zostanie całkowicie usunięta. Udowodniono ponadto. 1993) wynika jednak. Stopień twardości i wilgotności ustała się zgłębnikiem. Na rynku stomatologicznym dostępne są barwniki wykrywające zębinę próchnicową zewnętrzną (patrz rozdział 6. nie zarysowuje się i ma barwę od kości słoniowej poprzez miodową do ciemnobrązowej. że: • wysokość ściany ubytku powinna być wprost proporcjonalna do jej grubości. aby jego ściany. 1993). Zębina próchnicowa musi być całkowicie usunięta przed założeniem wypełnienia stałego. że nie wszystkie zakażone fragmenty zębiny są przez nie wybarwione. Zasada ich działania opiera się na założeniu. W płytszych ubytkach usunięcie zębiny z granicy szkliwno-zębinowej jest jednocześnie związane z całkowitym jej usunięciem. Z badań (Kidd i wsp. że glikol propylenu — główny składnik barwników — penetruje do nieodwracalnie zniszczonego kolagenu. 12. Jest to na ogół zębina wtórna patologiczna (patrz rozdział 6. Próchnica zębiny). • szkliwo powinno być podparte zębina. Klinicznym kryterium oceny zębiny w ubytku jest głównie stopień jej twardości i wilgotności. zmniejszyć prędkość jego obrotów oraz nie używać zbyt małych wierteł.

czyli kąt utworzony między ścianą ubytku a powierzchnią amalgamatu) (ryc.2). cavo-surface-angle. Ryc. a grubość wypełnienia proporcjonalna do jego powierzchni.• głębokość ubytku powinna być wprost proporcjonalna do jego rozległo­ ści. które powinny przechodzić jedna w drugą w sposób łagodny. . amalgammargin-angle. suma obu kątów powinna wynosić 180°. • należy wyeliminować ostre i proste kąty w miejscach przejścia jednej ściany ubytku w drugą. co z kolei daje 70° kąt brzeżny amalgamatu AMA (ang. kąt powierzchniowo-ubytkowy CSA (ang. 12.2. Likwidację kąta prostego pomiędzy ścianami dokomorowymi (poziomą i pionową) najlepiej przeprowadzić poprzez skośne ścięcie (ryc. Przejście ścian bocznych w dokomorowe i kąt pomiędzy ścianami dokomorowymi w ubytku klasy II: a — kąty proste (nieprawidłowe). jak i dokomorowych. 12. czyli kąt utworzo­ ny między ścianą ubytku a powierzchnią zęba) powinien mieć maksymalnie 110°. Pod wpływem sił żucia w wypełnieniu amalgamatowym i otaczających go tkankach powstają naprężenia wewnętrzne. Aby w miejscu styku nie odkruszyło się ani szkliwo. 12. Korzystny rozkład naprężeń uzyskuje się eliminując ostre i proste kąty w miejscach przejścia jednej ściany ubytku w drugą.3). Aby amalgamat i powierzchnia zęba leżały w jednej płaszczyźnie. Łagodne przejście ścian uzyskuje się przez zaokrąglenie kątów za pomocą niewielkiego wiertła różyczkowego lub szczelinowca z zaokrąglonym końcem. W celu uzyskania gładkiego przejścia przez styk powierzchni zęba z powierz­ chnią wypełnienia obie powierzchnie powinny tworzyć jedną płaszczyznę. b — kąty zaokrąglone i skośne ścięte (prawidłowe). ani wypełnienie. Zagęszczenie tych naprężeń może doprowadzić do odłamania części wypełnienia lub ściany ubytku. Najwięcej kontrowersji dotyczy miejsca styku wypełnienia z tkankami zęba. Zwiększenie kąta AMA może doprowadzić do odkruszenia nie podpartych pryzmatów szkliwa. Zasada ta dotyczy zarówno ścian bocznych.

. Często jednak po usunięciu zębiny próchnicowej dno jest wklęsłe lub o różnych poziomach. Kształt retencyjny Przez kształt retencyjny rozumie się takie ukształtowanie ubytku. co daje kąt brzeżny amalgamatu AMA 70° natomiast zwiększenie kąta CSA może doprowadzić do osłabienia brzeżnej części wypełnienia.3. 12. pod kątem prostym do powierzchni zęba. w odpowiedniej ojdległości od dna ubytku. Płaskie dno ubytku stawia opór podczas wyważania wypełnienia. kąt powierzchniowo-ubytkowy CSA może mieć maksymalnie 110°. które mają kształt dołków lub rowków. Najlepsze warunki utrzymania wypełnienia stwarza lekko zbieżny układ ścian bocznych ubytku w kierunku wlotu. Przebieg ściany ubytku w obrębie szkliwa powinien być zgodny z przebie­ giem pryzmatów szkliwa. przewidzianej na podkład. W ubytkach głębokich i rozległych. którym nie można nadać odpowiedniego kształtu retencyjnego. aby założone do niego wypełnienie nie wypadało lub nie zostało wyważone w całości podczas żucia. Amalgamat i powierzchnia zęba leżą w jednej płaszczyźnie.Ryc. można wykonać specjalne zagłębienia retencyjne. 12. w miejscach charakterystycznych dla każdej klasy ubytku.4.5. Zagłębienia retencyjne wykonuje się w zębinie w ścianach bocznych. Czynność tę wykonuje się za pomocą mikrosilnika i odpowiednio dobranym wiertłem. Kształt retencyjny ubytku jest dobry. Ewentualną utratę kształtu retencyjnego w szkliwie można poprawić przez zbieżne ukształtowanie ścian ubytku w obrębie zębiny. tzn. W takich przypadkach płaskie dno uzyskuje się przez odpowiednie wyrów­ nanie podkładem. gdy ściany boczne ubytku są prostopadłe do dna.

gdyż łatwiejsza jest wtedy kondensacja amalgamatu. Gromadzi się w nich płyn kanalikowy. Aby temu zapobiec i uzyskać dobrą styczność brzeżną. Wymycie i osuszenie ubytku Przed założeniem wypełnienia ubytek należy wypłukać i osuszyć. 1995). ewentualnie krew i resztki . Opracowanie brzegów ubytku (gładzenie) wykonuje się mikrosilnikiem o obrotach 3000 obr. a potem drobnoziarnistych. ślinę. ząbkowaną linią.7. która spowodowana jest wyrwaniem pojedynczych pryzmatów szkliwa. Obecnie uważa się. a nie odwróconego stożka lub gwiazdki.4. oraz grubo. Opracowanie brzegów Podczas opracowywania ubytku narzędziami maszynowymi lub laserem dochodzi do uszkodzenia linii brzegowej szkliwa. W miarę zbliżania się do powierz­ chni zgryzowej powinien być coraz płytszy i szerszy {Gainsford i Dunne 1996). Brzegi ubytku można również opracować dłutem.4. o różnym kształcie i wielkości. W ubytkach klasy V Gainsfordi Dunne (1996) polecają wycięcie rowków za pomocą różyczki. 12.i drobnoziarnistych krążków ściernych. należy brzegom ubytku nadać linię łagodną oraz dokładnie je wygładzić./min (znakowany zielonym paskiem lub zieloną kropką) używając kamieni diamentowych grubo-. Rowek powinien przebiegać od ściany dodziąsłowej w stronę powierzchni zgryzowej. Ręcznie brzegi ubytku gładzi się paskami ściernymi grubo. czyli dobre przyleganie materiału do tkanek zęba. Przez płukanie usuwa się z ubytku opiłki zębiny. Wokół wypełnienia tworzy się szczelina i powstaje mikroprzeciek.W przypadku ubytków klasy II poleca się wykonanie rowka na ścianie przedsionkowej i językowej za pomocą wiertła szczelinowego. jednakże po pewnym czasie odkruszają się osłabione pryzmaty szkliwa lub cienka warstwa materiału.6. że wykonywanie zbyt małych rowków retencyjnych grozi brakiem możliwości ich wypełnienia przez amalgamat. nie może jednak podminowywać szkliwa. 12.i drobnoziarnis­ tymi. Brzeg ubytku staje się nierówną. który stwarza dogodne warunki dla rozwoju bakterii i korozji amalgamatu (Ben-Amar i wsp. Plastyczne materiały do wypełnień dają się docisnąć do takiego brzegu.

że działają one drażniąco na miazgę. 1996).5. Opracowanie ubytków pod amalgamat adhezyjny Opracowanie ubytków pod amalgamat adhezyjny należy przeprowadzić w sposób oszczędzający tkanki zęba. Najbardziej polecanym systemem wiążącym do amalgamatów jest Amalgambond Plus. tak więc nie ma potrzeby stosowania dwóch rodzajów bondów (oddzielny do kompozytu i amalgamatu). W przypadku wątpliwości co do trwałości wypełnienia można wzmocnić guzki przez wypełnienie podcieni materiałem złożonym lub kompomerem (Franchi i wsp. Osuszanie głębokich ubytków sprężonym powietrzem powoduje wessanie odontoblastów do kanalików zębinowych. W przeszłości zalecano przemywanie ubytku środkami antyseptycznymi. a ponadto można pozostawić szkliwo nie podparte zdrową zębiną (Della Bona i Summitt 1999). 1998). Otwarcie ubytku musi być oszczędne. System ten sprawdza się również w odniesieniu do wypełnień kompozytowych. ale obecnie panuje zgodna opinia.oleju. iż materiały adhezyjne utrzymują się w ubytku na zasadzie mikroretencji i nie ma potrzeby nadawania kształtu retencyjnego.5. Poza tym wypełnienia adhezyjne „przyklejając się" do tkanek zęba. . 12. Zarys ubytku powinien być uzależniony tylko i wyłącznie od zasięgu ogniska próchnicowego. Opracowanie ubytków pod wypełnienia adhezyjne Opracowywanie ubytków pod wypełnienia adhezyjne różni się od opracowania pod amalgamat w związku z faktem. Nie ma potrzeby nadawania ubytkowi kształtu retencyjnego. wzmacniają je. 12.1. W przypadku próchnicy głębokiej należy przemywać ubytek jałowymi wacikami nasączonymi wodą destylowaną lub fizjologicznym roztworem soli o temperaturze 37°C. Ubytek osusza się jałowymi wacikami. Zastosowanie systemu wiążącego do amalgamatu wzmacnia osłabione guzki zęba nawet do 60% (Piło i wsp. Przestrzega się przed osuszaniem ubytku sprężonym powietrzem.

Obecnie coraz większe zastosowanie znajdują w tej metodzie kompozyty typu „flow".12. 2001). Opracowanie ubytków pod materiały złożone Otwarcie ubytku powinno być oszczędne i uwzględniać możliwość pozo­ stawienia szkliwa nie podpartego zębiną po usunięciu zębiny próchnicowej. Dawniej do wypełniania ubytków opracowanych metodą tunelową polecano cementy szklano-jonomerowe. Z techniką tą związane jest jednak ryzyko odłamania się listewki Ryc. Ognisko próchnicy nie może także sięgać głęboko dodziąsłowo. Należy pamiętać. W opracowywaniu ubytków klasy II pod kompozyty należy rozważyć bardziej zachowawcze metody uzyskania dostępu do ogniska próchnicy. Pole­ ga ona na wydrążeniu „tunelu" pod zdrową krawędzią styczno-zgryzową (ryc. Opracowywanie ubytków metodą tunelową znajduje szczególne zastosowa­ nie w przypadku wymiany wypełnienia na powierzchni zgryzowej z jednoczes­ ną obecnością ogniska próchnicy od strony stycznej. Otwarcie ubytku klasy II pod krawędzią styczno-zgryzową — metoda tunelowa. 12. Należy tutaj pamiętać o usunięciu zdemineralizowanego szkliwa na powierzchni stycznej.4. Rutynowo otwiera się ubytek przez zniesienie zdrowej krawędzi styczno-zgryzowej. 12. ponieważ po usunięciu .4). Zasada ta dotyczy wszystkich klas. 2000). szczególnie pod listewką szkliwną (Ratledge i wsp. Innym problemem może być pozostawienie zębiny próchnicowej. brzeżnej mimo zastosowania materiału adhezyjnego (listewka nie może być zbyt cienka) (Liebenberg 1996).5. Można jednak rozważyć zastosowanie metody tunelowej. iż w wypełnianiu tego typu ubytków obowiązuje również założenie kształtki i klina (Miller i wsp.2.

Decyzję o pozostawieniu nie podpartego szkliwa lub guzków należy rozważyć indywidualnie. Ponadto trudno jest odtworzyć punkt styczny i wypełnić ubytek sięgający głęboko poddziąsłowo. W ubydcach klasy I usunięcie nie podpartego szkliwa może przesunąć zarys ubytku w stronę miejsc bardziej obciążonych zgryzowo (Shaw i LimanowskaShaw 1994). czasami konieczne jest usunięcie fragmentu nawisającego szkliwa lub podjęcie decyzji co do odbudowy protetycznej (Mount i Hume 1998). 1994). W ubytkach klasy II można pozostawić nie podparte szkliwo na ścianie dodziąsłowej (Summitt i wsp. jak i w masie wypełnienia.wypełnienia na powierzchni zgryzowej uzyskuje się dobrą widoczność wnętrza ubytku {Miller i wsp. może doprowadzić — w czasie polimeryzacji materiałów złożonych — do powstania naprężeń . cusp reinforcement) (Krejci i wsp. Opracowanie i wypełnianie jest zbliżone do ubytków klasy III. Materiały złożone. W opracowywaniu ubytków pod materiały złożone można pozostawić szkliwo nie podparte zdrową zębiną. Można je wykorzystać w zębach wychylonych przedsionkowo lub językowo. W opracowywaniu ubytków pod materiały złożone ważne jest unikanie geometrycznych kształtów ubytku i łagodne przechodzenie ścian jednych w drugie. Należy pamiętać o oszczędnym otwarciu ubytku i pozo­ stawieniu jak największej ilości szkliwa (po usunięciu zębiny próchnicowej będzie mogło pozostać w ubytku). Inną metodą uzyskania dostępu do ogniska próchnicy jest otwarcie ubytku od strony przedsionkowej lub językowej. 1994). szczególnie zębów przedtrzonowych. aby przyszłe wypełnienie nie było zbyt widoczne. zarówno w obrębie tkanek zęba. Metoda ta niesie jednak niebezpieczeństwo pozostawienia zębiny próchnicowej na ścianie dokomorowej (Liebenberg 1996). Opracowanie takie nosi nazwę dziurki od klucza (ang. keyhole) (Shaw i Limanowska-Shaw 1994). Ubytki otwiera się kulką diamentową lub małą gruszką ustawioną prostopadle do powierzchni zęba. Otwarcie ubytków klasy III i IV odbywa się na ogół od strony językowej. Osłabienie guzków. jako najlepiej przylegające do tkanek zęba. Łagodne kąty między ścianami ułatwiaj ą kondensację materiału oraz eliminują naprężenia powstające podczas polimeryzacji i aktu żucia. mogą być wykorzystane nie tylko do podparcia podminowanego szkliwa. ponieważ doskonała adhezja kom­ pozytów do szkliwa wzmacnia je i zmniejsza ryzyko odłamania pryzmatów. W ubytkach klasy III i IV należy pozostawić takie szkliwo przede wszystkim ze względów estetycznych. ale również do wzmocnienia osłabionych guzków zęba (ang. 2000). Takie opracowanie jest wymuszone przez nieregularną budowę ogniska próchnicowego. Czasami pozycja zęba lub ubytku wymusza na lekarzu otwarcie od strony przedsionkowej.

Zukośnienie szkliwa (strzałki) o szerokości i głębokości 0.5-1. a nie z boku). czyli tam. • usuwa się powierzchowną warstwę szkliwa bezpryzmatycznego. Wynikają z tego następujące korzyści: Ryc. Dlatego brzegi ubytku powinny być tylko wygładzone. • zwiększa się efektywność wytrawiania.0 mm (wg Borczyka i Plucińskiego 2001). 1996. co zaburza z kolei polimeryzację i prowadzi do przebarwień brzeżnych (Schwartz i wsp. gdzie są one najcieńsze.w okolicy przyszyjkowej zębów.5. korzystny jest bowiem kierunek działania kwasu w stosunku do ułożenia pryzmatów (pryzmaty są „zaatakowane" od przodu. Dale i Aschheim 1998). Obecnie uważa się. że nie jest to konieczne (schropowacenie szkliwa zwiększa jego powierzchnię w zupełnie innej skali niż wytrawianie). Stąd istotne jest warstwowe wypełnianie ubytków z nakładaniem materiału oddzielnie na ścianę przedsionkową i językową (patrz rozdział 13. . że przed założeniem wypełnienia z materia­ łu złożonego należy schropowacić szkliwo. a nawet bywa szkodliwe. Ubytek klasy III. Niezwykle ważnym etapem opracowywania ubytków pod kompozyty jest zukośnienie brzegu ubytku. Wypełnianie ubytków). • usuwa się powierzchowną warstwę szkliwa bogatego we fluoroapatyty. 12. ponieważ sprzyja zamykaniu pęcherzy powietrza na brzegach wypełnienia. Przez wiele lat panował pogląd.

Polega ono na zaokrągleniu wszystkich kątów w ubytku.7) (Nordbo i wsp. Wyłączenie chłodzenia wodnego i zmniejszenie natężenia lampy unitu zwiększa widoczność zakresu zukośnienia. W klasie II poleca się opracowanie ubytku na kształt spodka (ang. 12.6. Powoduje to. Ponadto przejście ściany przedsion­ kowej i językowej z wnętrza ubytku na powierzchnię zęba powinno być . poza tym zukośnienie niepotrzebnie zwiększa zarys ubytku do miejsc bardziej w zgryzie obciążonych. iż w tak obciążonym miejscu jak powierzchnia zgryzowa może dojść do odpryśniecią lub starcia fragmentu wypełnienia pokrywającego zukośnienie. 12. Należy posłużyć się płomykiem założonym na mikrosilnik lub —jeżeli wprowadzenie płomyka jest niemożliwe — kuleczką diamentową. 1993. Wynika to z faktu.• zwiększa się powierzchnia przylegania wypełnienia do tkanek zęba. Przebieg ściany ubytku w obrębie szkliwa powinien być równoległy do długiej osi zęba (w amalgamatach powinien być zbieżny do zarysu). Dale i Aschheim 1998) nie poleca zukośniania brzegów ubytków klasy I. Najwięcej kontrowersji dotyczy zukośniania brzegów szkliwa w ubytkach klasy I. Większość autorów (Nebot i wsp. 1998). efektywne działanie wytrawiacza na pryzmaty szkliwa. Rutynowo brzegi ubytku zukośnia się pod kątem 45° na szerokość i głębokość 0. Hannig i wsp. w związku z nachyleniem guzków. • poprawia się efekt estetyczny (łagodne przejście wypełnienia w tkanki zęba). 1991. ustawionej równolegle do długiej osi zęba (wg Borczyka i Plucińskiego 2001).5-1 mm. Schwartz i wsp. 1996. Przebieg pryzmatów szkliwa (A) względem ściany ubytku (B). 1990. Ubytek klasy I. Ryc. saucer-shaped cavity) (ryc.

W zukośnieniu brzegów szkliwa można posłużyć się płomykiem diamen­ towym lub wiertłem typu „chamfer". zaokrąglone (i tym samym zukośnione). 12. Zęby 24 i 25 z ubytkami klasy II w kształcie „spodka": a — przed opracowaniem. Takie opracowanie daje mniejsze naprężenia podczas polimeryzacji wypełnienia. W przypadku ubytków z brzegiem dodziąsłowym w obrębie cementu korzeniowego zukośnienie brzegu pogarsza szczelność wypełnienia. ponieważ adhezja kompozytów do szkliwa (mimo że w pobliżu szyjki jest ono bezpryzmatyczne) jest lepsza niż do cementu korzeniowego. . W przypadku małego pokładu szkliwa na ścianie dodziąsłowej lepsze jest jego pozostawienie bez zukośnienia. Zukośnienie brzegu na ścianie dodziąsłowej ubytku może być wykonane tylko w sytuacjach.7. że zukośnienie nie przesunie zarysu do cementu korzeniowego. b — podczas opracowywania (wg Borczyka i Plucińskiego 2001). gdy pozostający fragment szkliwa jest na tyle duży.Ryc.

Wykonywanie rowków retencyjnych podczas opracowywania ubytków pod materiały złożone jest sprzeczne z założeniami stomatologii adhezyjnej.Ryc. że — poza zwiększeniem retencji wypełnienia — prowadzi do zmniejszenia szczelin w trakcie polimery- . Udowodniono. W sytuacji gdy brzeg dodziąsłowy ubytku zlokalizowany jest w cemen­ cie korzeniowym. 1988.7. rowek retencyjny {Ben Amar i wsp.7 mm od powierzchni korzenia. 1994. że zwiększa ono szczelność wypełnienia (Holan i wsp. internal bevel). w odległości 0. Coli i wsp. 12. 1997). W przypadku pozostawienia szkliwa nie podpartego zębiną na ścianie dodziąsłowej ubytku poleca się wykonanie tzw. Zęby 24 i 25 z ubytkami klasy II w kształcie „spodka'': c — podczas opracowywania. Schwartz i wsp. należy wykonać w ścianie dodziąsłowej. Z badań wynika jednak. 1996). Summitt i wsp. 1993. Shahani i Menezes 1992.5-0. zukośnienia wewnętrznego (ang. d — po opracowaniu (wg Borczyka i Plucińskiego 2001).

Ubytek abrazyjny klasy V. ściana dodziąsłowa jest prostopadła do powierz­ chni zęba i można w niej wykonać zagłębienie retencyjne {Dale i Aschheim 1998). Na ścianie dozgryzowej należy wykonać wtedy szerokie zukośnienie szkliwa. które są ze wszystkich stron ograniczone szkliwem. Powierzchowna warstwa zębiny w ubytkach niepróchnicowego pochodzenia wykazuje nie tylko zamknięcie kanalików. W ubytkach abrazyjnych należy odsłonić kanaliki zębinowe poprzez „odświeżenie" powierzchni zębiny. 12.zacji materiału złożonego oraz daje większą odporność zęba na obciążenia mechaniczne. tzw. W sytuacji gdy ubytek jest ograniczony nie szkliwem. Ząb 15. Zasady dotyczące ściany dodziąsłowej są takie same jak w klasie II. feather-edged cavities) (ryc. piórka (ang.8) (Van Meerbeek i wsp. W ubytkach klasy V. Zukośnienie brzegów szkliwa na 2-3 mm zwiększa utrzymanie wypełnienia. wykonuje się zwykle zukośnienie brzegu dodziąsłowego i pozostałych brzegów ubytku. Zwiększa to utrzymanie wypełnienia oraz zapobiega przemieszczaniu materiału w trakcie polimeryzacji kompozytu. 12. . Wykonanie szerokiego zukośnienia szkliwa (wg Borczyka i Plucińskiego 2001). lecz cementem korzeniowym.8. ale Ryc. 1993).

Opracowanie brzegu dodziąsłowego ubytków klasy III jest takie samo jak w ubytkach klasy II. Użycie płomyka może się okazać trudne. W przypadku lokalizacji brzegu dodziąsłowego poniżej szyjki zęba wykonuje się rowek retencyjny. w związku z czym zanie­ chanie jej opracowania uniemożliwia uzyskanie warstwy hybrydowej. Opracowanie ubytków pod cementy szklano-jonomerowe Opracowanie ubytku pod cementy szklano-jonomerowe nie odbiega od zasad podanych dla kompozytów i kompomerów. 1979). Warto tutaj pamiętać. iż szkliwo mniej przezierne wymaga węższego. 1998).także hipermineralizację zębiny międzykanalikowej.5. iż widoczna jest granica opracowania i tym samym unika się pokrycia materiałem wypeł­ niającym nie wytrawionego szkliwa. Zukośnienie szkliwa na powierzchni przedsionkowej wykonuje się za pomocą wiertła typu „chamfer" i dotyczy ono połowy grubości szkliwa. Ponadto należy pamiętać o zaokrągleniu szkliwa w narożniku siecznym.4. iż kompomery są pod względem składu chemicznego zbliżone do kompozytów. Poza tym zmniej­ sza się szczelność wypełnienia. W ubytkach klasy III i IV klasyczne zukośnienie brzegu wykonuje się na powierzchniach językowych. 12. zasady opracowywania ubytków pod te materiały są takie same. Przewaga takiego zukośnienia nad zukośnieniem typu „piórka" polega na tym. że zwiększenie szerokości opracowania brzegu powyżej 1 mm nie zwiększa retencji wypełnienia (Aker i wsp. Różnica polega na tym. w takich sytuacjach posługujemy się kulką diamentową na mikrosilnik. że: . a bardziej przezierne szerszego opracowania brzegów (Dale i wsp. Oczywiście może być ono uzasadnione ze względów estetycznych. Opracowanie ubytków pod kompomery W związku z faktem.3.5. Zukośnienie szkliwa na powierzchni przedsionkowej za pomocą wiertła typu „chamfer" można rozszerzyć w kierunku brzegu siecznego. Zukośnienie szkliwa można wykonać za pomocą płomyka lub krążka ściernego. Udowodniono. 12. Zaniechanie wykonania tej czynności grozi odłamaniem kąta siecznego.

• zasady dotyczące pozostawienia szkliwa nie podpartego zębiną i osłabio­ nych guzków są bardziej rygorystyczne. W piśmiennictwie istnieje (Mount i Ngo 2000) pogląd. . a następnie wypeł­ nieniu ubytku cementem szklano-jonomerowym. Technika ART (ang. Tajlandii i Chinach. Technika ta została po raz pierwszy zastosowana na szeroką skalę w latach dziewięćdziesiątych w Af­ ryce. Aminokwasy wchodzą w reakcję z podchlorynem. gdyż fragment wypełnienia szklano-jonomerowego ulegnie w tym miejscu odpryśnięciu. Podstawowym składnikiem żelu jest podchloryn sodu. Z drugiej strony autorzy podkreślają przydatność tej metody w warunkach polowych (brak prądu). • nie należy zukośniać brzegów ubytku. Wadą tej metody jest możliwość pozostawienia zębiny próch­ nicowej. łatwość wykonywania zabiegu przez personel pomocniczy oraz minimalny dyskomfort dla pacjenta. wynika to z faktu. iż cementy szklano-jonomerowe w mniejszym stopniu wzmacniają ząb niż kom­ pozyty i kompomery (Krejci i wsp. który rozpuszcza związki organiczne. Badania kontrolne przeprowadzone po 3 latach przez Frenckena i wsp. Przy okazji omawiania zasad opracowywania ubytków pod wypełnienia szklano-jonomerowe należy wspomnieć o alternatywnych metodach usuwania zębiny próchnicowej. iż podczas opracowy­ wania ubytku pod cementy szklano-jonomerowe można pozostawić zdemineralizowane szkliwo na brzegu ubytku (ulegnie remineralizacji przy udziale fluoru uwalnianego z materiału wypełniającego). że całe zdemineralizowane szkliwo na brzegach ubytku powinno być usunięte. Wydrążacz wciska się między szkliwo a zębinę i jednym zdecydowanym ruchem odłuszcza się całą rozmiękłą warstwę. atraumatic restorative treatment) polega na usunięciu zmienionej próchnicowo zębiny narzędziami ręcznymi. Do podchlorynu dodane są związki zmniejszające jego szkodliwe działanie na miazgę (aminokwasy). Do ręcznego usuwania zębiny próchnicowej w technice ART służą spec­ jalne wydrążacze (ekskawatory). niskie koszty leczenia. dając chloraminy. chemo mechanical caries removal) polega na zastosowaniu żelu na zębinę próchnicową i usuwaniu próchnicy narzędziami ręcznymi. (1998) wykazały wyższość tradycyjnych wypełnień amalgamatowych nad techniką ART. Pogląd ten nie został jednak potwierdzony naukowo i wydaje się. Chemomechaniczne usuwanie próchnicy — technika CMCR (ang. Te z kolei doprowadzają do chlorowania zdenaturowanego kolagenu zębiny próchnicowej zewnętrznej (patrz rozdział 6. 1994). Próchnica zębiny). podwójnie zagiętym wydrążaczem. Zębinę próchnicową usuwa się ostrym.

Do usuwania zmienionych próchnicowo tkanek próbuje się stosować także techniki laserowe i ultradźwiękowe. Zwiększa się tym samym skuteczność usuwania próchnicy.Żel o nazwie fabrycznej Carisolv zawiera trzy aminokwasy o różnych właściwościach elektrostatycznych (kwas glutaminowy. Zapobiega to usunięciu zębiny. W przypadku dużych efektywniejsze okazuje się opracowanie tradycyjne. zeskrobuje się próchnicę za pomocą specjalnych narzędzi. w metodzie tunelowej (wybiórczo usuwa zębinę próchnicową) oraz w próchnicy korzeni pod stałymi uzupełnieniami protetycz­ nymi (zmniejszone ryzyko uszkodzenia korony). Techniką znajdującą coraz szersze zastosowanie w stomatologii zachowaw­ czej jest także abrazja powietrzna (ang. W metodzie tej wykorzystuje się ścierniwo z tlenku glinu o ziarnistości 27-90 (im. co zmniejszy ryzyko nadmiernego opracowania ubytku. Próchnica wtórna). przebiegający w ciszy i bez drgań). lizyna. Ponadto abrazja powietrzna znajduje zastosowanie w przygotowa­ niu zęba do lakowania bruzd i szczelin oraz w wymianach i naprawach wypełnień (patrz rozdział 8. CarisoW znajduje szczególne zastosowanie w stomatologii dziecięcej i w leczeniu osób niepełnosprawnych (zabieg bezbolesny. Ostatnio firma produkująca Carisolv wprowadziła specjalny mikrosilnik Carisolv Power Drive. co nie zwalnia oczywiście tego ostatniego od obowiązku posługiwania się maską ochronną. a praca nimi nie jest taka sama jak ekskawatorami. kiedy żel zmieni barwę i z różowego stanie się mętny. . leucyna). Pod koniec zabiegu należy zmienić kierunek obrotów na przeciwny. Dołączone są do niego wiertła przypominające kształtem różyczki. air-abrasion). Narzędzia te mają różne kształty. Nie zastępuje wytrawiania tkanek zęba. CarisoW w ilości 3-4 kropli nanosi się na zębinę próchnicową i po upływie 10-15 s. która powinna pozostać w ubytku. Abrazja powietrzna znajduje zastosowanie szczególnie w opracowywaniu małych ubytków. będące dzięki temu dobrymi nośnikami podchlorynu w zdegradowanej zębinie próchnicowej. Rutynowo stosowana nie jest traumatyzująca dla tkanek miękkich oraz nie jest groźna dla układu od­ dechowego pacjenta i lekarza. Po wprowadzeniu żelu usuwa się zębinę próchnicową za pomocą wiertła obracającego się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Carisolv nie zmniejsza adhezji wypełnienia do tkanek zęba. Są one bowiem efektywne w zeskrobywaniu zębiny próchnicowej we wszystkich kierunkach.

Ericson D: Carisolv — aktualny stan wiedzy. The Disease and its Management. AkerDA. 325-31. 21. Metzger Z: The effect of retention grooves on gingival marginal leakage in Class II posterior composite resin restorations. Hugo B. 22-5. 27. 22. Ben Amar A. Kwintesencja. Weinle S. 10. Franchi M. Schweiz Monatsschr Zahnmed 1992. 10. Oxford University Press. — 18. Nordenberg D. Sorensen SE: Effect of method of tooth enamel preparation on the retentive strength of acid-etch composite resins. Bruzda-Zwiech A. Futatsuki M. War­ szawa 1995. Urban & Partner. 4. 15. 3. — 3. Quintessence 1999. 3. EidelmanE.609-ll. Wilson NHF: When should we restore lesions of initial caries and with what materials? Quintessence Int 1998. — 14. 191-6. Lund MR. Oper Dent 1993. Przegl Stomat Wieku Rozw 2001. Paolo T. Coli P. Hannig M. 32. Urban & Partner. 29. Dtsch Zahnarztl Z 1990. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. J Am Dent Assoc 1998.22. Elderton RJ: Cavo surface angles. — 8. — 19. J Am Dent Assoc. Dunne SM: Amalgamat srebra w praktyce klinicznej. Brannstróm M: The effect of cervical grooves on the contraction gap in class 2 composites. J Orał Rehabil 1995. Saint Louis 1977. Aschheim KW: Stomatologia estetyczna. — 2.OperDentl997. Szymaniak E: Próchnica zębów. Lussi A. Wrocław 1995. HotzP: Die Preparation der Schmelzrandschragung bei Approximalen Kavitaten. Blixt M. Frencken JE. Burkę FJT. Ben-Amar A.5. Brit Dent J 1984. 1. Gebauer L. 1979.Piśmiennictwo I. Joyston-Bechal S: Essentials of Dental Caries. Hausler T. 18. Lutz F: Kompomere . Vernetti J: Operative dentistry. Jan. Makoni F. Quintessence 1996. JańczukZ. 6.DtschZahnarztlZ1991. — 22. 319-24. — 26. — 20. 668-72. Aker JR. Roulet JF: Der EinfluB der Kavitatenform auf das Randverhalten von Klasse-I-Kompositfiillungen. 45. Summitt JB: Wpływ wiązania amalgamatu na kształt oporowy wypełnień amalgamatowych klasy II.46. — 15. 99. 185-9. Dale BG. — 10. Pypeć LI: Ocena bolesności zabiegów maszynowego oraz chemomechanicznego usuwania zmienionych próchnicowo twardych zębów u dzieci. J Clin Pediatr Dent 1994. 1181-8. — 7. 10. J Orał Rehabil 1988. The CV Mosby Company. 663-6. — 16. Kidd EAM. 39-45. LibermanR. 211-6. Nakata M: „In vitro" marginal leakage of class II composite resin restorations by thermal cycling. — 4. Bergmann P. — 27. — 23. — 6.1. — 9. Bales CDJ. Cardash HS. Sithole WD. Gilmore HW. Jańczuk Z: Stomatologia zachowawcza. Oxford-New York-Toronto 1997. Wrocław 1994. Judes H: The sealing of the tooth/ /amalgam interface by corrosion products. Piattelli A: Wypełnienia złożone z materiału kompozytowego i amalgamatu. — 25. Lublin 1998. 7. Warszawa 1996. Wyd. Noack MJ. Caries Res 1998.34. 402-8. Mantanari G. HolanG. 34-9. Tom I. 102.3. Hackenitz E: Three-year survival of onesurface ART restorations and glass-ionomer sealants in a school orał health programme in Zimbabwe. Krejci I. Christensen GJ: Air abrasion tooth cutting: state of the art 1998. 129. Caries Res 1993. — 17. 33-6. — 12. Kliniczne zastosowanie technik i materiałów. — 5. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 484-5. Ketterl W: Stomatologia zachowawcza I. 101-4. amalgam margin angles and occlusal cavity preparations. Albers HK: Der EinfluB modifizierter Praparationformen auf die Randąualitat von Kompositinlays aus SR-Isosit. — 24. Della Bona A. Beighton D: Microbiological validation of assessments of caries activity during cavity preparation. Kidd EAM. Gainsford ID. Stomat Współcz 2000. — 13. 7.217-21. WrightGZ:The effect of internal bevel on marginal leakage at the approximal surface of Class 2 composite restorations. 11. Czelej.119-26. 156. Ketterl W: Stomatologia zachowawcza II. Warszawa 1994.2. Wyd. 18:1.9. Joyston-Bechal S.

17:4. Quintessence Caries Int Res 1994. Summitt JB. 307-23. OpdamNJ. School of Dentistry. Jul. — 33. Burgersdijk RC: Necessity of bevels for box only Class II composite restorations. 79-85. 155-9. 41. Warszawa 1996. Liebenberg WH: Direct access to equivocal approximal carious lesions. Mount GJ. 59-84. Shahani DR. Owens BM. Nordbo H. Heymann HO: Wiązanie materiałów kompozytowych ze szkliwem i zębiną: Krótka historia oraz aktualne wyniki badań. 27-31. 2. Quintessence Int 1998. Waszkiel D: Zasady Blacka w świetle współczesnej stomatologii. 5-6. 129. 8. 171. Hume WR: Nowa klasyfikacja ubytków. Braem M. Quintessence 1996. — 38. Lehmann KM. Weerheijm KL.29. Mertz-Fairhurst EJ. 27. 2000. 35. Mag Stomat 1995. 4. . Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Caries Res 2001. 6. Fejerskov O: Textbook of clinical cariology. Quintessence 1998. — 52. Ngo H: Minimalna ingerencja: wczesne zmiany. 51. 263-8. — 49. 379-91. Shaw G. Leirskar J. von der Fehr F: Saucer-shaped cavity preparations for posterior approximal resin composite restorations:Observationsupto lOyears. Urban & Partner. Thylstrup A. U of Michigan. 8. Mount GJ. Lambrechts P. Szymaniak E. Vatiherle G: Evaluation of two dentin adhesives in cervical lesions. 44. deSoet JJ. 3. Summitt JB. Swift EJ. 69. Munksgaard. J Dent 1998. J Prosthet Dent 1993. — 39. Inc. — 29. Schwartz RS. Reality Publishing Co. Chweidan H: Cusp reinforcement by bonding of amalgam restorations. NordboH. dos Santos J: Fundamentals of operative dentistry. 104. 519-25. — 45.1.5-11. 1.600-2. J Prosthet Dent 1998. 80. Brown DM: Mikroleakage of tooth-colored restorations with a bevelled gingival margin. Van Meerbeek B. Frithjof R. Mjor JA: Alternative surgical Techniąues in Operative Dentistry. Ratledge DK. 31. vanAmerongen WE. 55-66. Czas Stomat 1994. The information source of esthetic dentistry. Piło R. J Prosthet Dent 1993. Quintessence 2000. KiddEAM. Pitt Ford TR: Odbudowa zębów. Curtis JW.9. Kuijs R. Proceeding of Symposium on Incipient Caries of Enamel. Brosh T. 11: 25:4.— Amalgamtz fur Milchzahnkavitaten? Schweitz Monatsschr Zahnmed 1994. — 42. — 37. 29. Rueggeberg FA. Fortier JP. 356-61. Quintessence Int 1998. — 30. A contemporary approach. 355-66. Aldin P: Collage et prismes de 1'email: le „biseau" a-t-il encore un interet? Actual Odontostomatol Paris 1990. 29. Apr. 6. Rowe NH. 467-72. Copenhagen 1994. Siherstone LM: Structural alterations of human dental enamel during incipient carious lesion development. Quintessehce Publishing Co. Perdigao J. Wrocław 1994. 156-64. — 46. Burgess JO: The strength of Class II composite resin 251-7. — 43. de GraaffJ: Sealingof occlusal caries lesions: an alternative for curative treatment? J Dent Child 1992. Silverstone restorations as affected LM:. XLVII. 274-9. vol. 1988. Miller MB. phenornena. Quintessence Int 1996. 26. — 36. — 50. Nebot D. Limanowska-Shaw H: Zachowawcze podejście do odbudowy zębów. — 28. J Am Dent Assoc 1998. — 34. Frithjof R. Robbins JW. 59. Roeters JJ.QuintessenceInt 1998. 2. von der Fehr F: Saucer-shaped cavity preparations for composite resin restorations in class II carious lesions: Three-year results. 14. Ergle JW. ed. 8-11. Halter TK. Leirskar J. by Remineralization preparation design. — 48. Clinical and pathological features of dental caries. Hellwig E: Propedeutyka Stomatologii Zachowawczej i Protetyki.607-17. — 40. 1977. Oper Dent 1992. — 32. 70. 5. Goldberg M. Warszawa 1994. Beighton D: A clinical and microbiological study of approximal carious lesions. — 47. Menezes JM: The effect of retention grooves on posterior composite resin restorations: an in vitro microleakage study. — 44. Adair SM: Ultraconservative and cariostatic sealed restorations: results at year 10. 3-49. 6. Della Bona A. — 35. — 53. 6. Castellanos IR: Reality. 724-30.

• cementy tłenkowo-cynkowo-fosforanowe. Materiały podkładowe Zakładanie podkładu ma na celu ochronę miazgi przed toksycznym wpływem materiałów wypełniających. Powinien być również biozgodny oraz mieć właściwości przeciwbakteryjne. Swift i wsp. w dobie czynników adhezyjnych traci również na znaczeniu. . Dziś wymagania stawiane materiałom podkładowym dotyczą ich adhezji do zębiny. jest ochrona miazgi przed przenikaniem bakterii.1. Niektórzy autorzy sugerują. izolację termiczną. Najważniejszym zatem zadaniem wypełnienia. Rola. remineralizującego oraz łączenia się z materiałem wypełniającym. odporny na ściskanie i na zginanie oraz odporny chemicznie (nierozpuszczalny w kwasach i płynach ustrojowych). Materiały do wypełnień 13. odontotropowego. szczelności tego połączenia. gdyż zębina jest dużo lepszym izolatorem (Pitt Ford 1994). jaką kiedyś przypisywano podkładom w utrzymaniu wypełnień (wyrównanie dna podkładem). Obecnie stosuje się następujące materiały podkładowe: • cementy szklano-jonomerowe. działania przeciwbakteryjnego.Jarosław Cyn kier 13. Ponadto materiał podkładowy sam w sobie nie może być toksyczny. że to mikroprzeciek bakteryjny między wypełnieniem a ścianą zęba. a w tym i podkładów. Musi być także odporny na siły mechaniczne. ochronę przed zjawiskiem perkolacji (ruch płynu kanaliko­ wego spowodowany zmianami objętości materiału wypełniającego pod wpły­ wem temperatury i elastycznego odkształcania w trakcie żucia).1. Obecnie większość autorów uważa. tzn. 1995. że podkład nie jest konieczny w celu ochrony miazgi przed szokiem termicznym. WYPEŁNIANIE UBYTKÓW 13. a nie toksyczność materiału jest przyczyną nadwrażliwości pozabiegowej lub powstającego pod wypełnieniem zapalenia miazgi (Snuggs i wsp. 1995). ochronę przed wniknięciem drobnoustrojów.1.

nie za rzadko. Cementy tlenkowo-cynkowo-fosforanowe Materiały te są. Cementy te faktycznie mają bardzo kwaśny odczyn tuż po zarobieniu. • cementy polikarboksylowe. tzn. Cementy sz-j pod­ kładowe wykazują gorsze właściwości mechaniczne niż cementy sz-j prze­ znaczone do wypełniania. Cementy szklano-jonomerowe (cem. Rozpuszczalność w wodzie cementów tlenkowo-cynkowo-fosforanowych również jest niewielka (mniejsza niż cementów polikarboksylowych i tlenkowo-cynkowo-eugenolowych). Producenci nie polecają jednak stosowania tego typu materiałów jako jedynego podkładu w ubytkach bardzo głębokich. znów coraz bardziej popularne.5). uwalnianie jonów fluorkowych. Materiały podkładowe mają mniejszą odporność na nacisk i mniejszy moduł elastyczności niż cementy tlenkowo-cynkowo-fosforanowe. Zalecane jest stosowanie tych materiałów jako jedynego podkładu w ubytkach próchnicowych średniej głębokości u osób młodych i jako drugiego podkładu w ubytkach głębokich. nie powinien wykazywać toksyczno­ ści. ale po trzech dobach wzrasta on do obojętnego (pH 6.• cementy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe. Docenia się ich właściwości fizyczne. sz-j) Cementy szklano-jonomerowe powstały pod koniec lat sześćdziesiątych z cementów karboksylowych i cementów krzemowych. Niezaprzeczalną zaletą tych materiałów jest jednak adhezja do twardych tkanek zęba. ale założone głębiej niż 0. Materiały te cechują się bardzo dużą wytrzymałością na nacisk i największym modułem Younga spośród wszystkich rodzajów cementów podkładowych. jak się wydaje. • podkłady na bazie wodorotlenku wapnia. jak również mała rozpuszczalność w wodzie. Cementy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe (ZOE) Cementy tlenkowo-cynkowo-eugenolowe dzięki właściwościom bakteriobój­ czym są materiałami szczelnymi biologicznie. Jeżeli cement został prawidłowo zarobiony. a ich toksyczność związana z niskim pH jest wątpliwa.5 mm .

Cementy światłoutwardzalne można stosować jako jedyny podkład tylko w przypadku głębokich i nierozległych ubytków w zębach przednich. Jedyną ich zaletą są właściwości przeciwbakteryjne i odon to tropowe. mimo że pH w minutę po zarobieniu wynosi około 2. mają lepsze właściwości mechaniczne i mniej rozpuszczają się w wodzie. w najgłębszym miejscu i w bardzo cienkiej warstwie. IRM. lecz stosowane są głównie jako wypełnienia czasowe. jak i tlenkowo-cynkowo-fosforanowym. W ubytkach głębokich zaleca się zatem stosowanie nietwardniejących past wodorotlenkowo-wapniowych jedynie punktowo. że cementy modyfikowane żywicami (światłoutwardzalne) mają prawie obojętne pH i bardzo niewielkie właściwości odontotropowe.od miazgi wywołująjej reakcję zapalną. jak i wzmocnione żywicami (światłoutwardzalne) mają najsłabsze właściwości mechaniczne ze wszystkich grup podkładów. Uważane są jednak za mało toksyczne dla miazgi. również w najwięk­ szym stopniu rozpuszczają się w wodzie. Największą wadą tych materiałów jest duży skurcz podczas wiązania (nawet do 6. Należy jednak podkreślić. np. Niewielka również jest odpor­ ność chemiczna i z tego powodu nie powinny być stosowane jako podkłady ostateczne i jedyne.95.7% objętości). Cementy wodorotlenkowo-wapniowe Zarówno klasyczne cementy wodorotlenkowo-wapniowe (chemoutwardzalne). Taki podkład zawsze należy zabezpieczyć odpornym mechanicznie i szczelnym drugim podkładem. Cementy polikarboksylowe Pod względem wytrzymałości mechanicznej i wielkości modułu elastycz­ ności cementy te ustępują zarówno cementom szklano-jonomerowym. Wykazują one również większą rozpuszczalność w wodzie niż cementy szklano-jonomerowe i tlenkowo-cynkowo-fosforanowe. podobnie jak moduł elastyczności. . Odporność na nacisk cementów ZOE jest niska. Mała wytrzymałość na obciążenia jest przyczyną łamliwości i kruchości tych podkładów. Cementy etoksybenzoesowo-tlenkowo-cynkowo-eugenolowe (ZOE-EBA).

Kosmki wnikające w kanaliki zębinowe na głębokość 10-450 pm mają mniejsze znaczenie w adhezji.2. Już w 1955 roku Buonocore zaproponował wytrawianie szkliwa kwasem w celu poprawy adhezji. w 1982 roku. Stanowią jedynie około 30% siły wiązania. uzyskiwanej dzięki tym systemom. która pokrywa ujścia kanalików zębinowych. Od tego czasu wytrawianie zębiny stało się w Japonii powszechnie stosowane.13. Czynniki łączące (ang. 1991). ich stężenia i czas wytrawiania. Ma ona podstawowe znaczenie w zwiększaniu siły wiązania między ubytkiem a wypełnieniem. Warstwa hybrydowa ma decydujące znaczenie dla adhezji materiałów złożo­ nych. IV i V generacji. Żywica łącząca wnikając do kanalików zębinowych tworzy strefę kosmków oraz wnikając między włókna kolagenowe zewnętrznej zdemineralizowanej warstwy zębiny międzykanalikowej tworzy warstwę hybrydową o grubości od 2 do 8 pm. Wiąże się to z budową histologiczną zębiny oraz z powstawaniem podczas opracowywania ubytku warstwy mazistej. Wytrawienie zębiny powoduje również demineralizację zębiny okołokanalikowej i powierz­ chownej warstwy zębiny międzykanalikowej. Warstwę hybrydową po raz pierwszy opisali Nakabayashi i wsp. total-etch) zaczęła obowiązywać dopiero na początku lat dziewięćdziesiątych {Bertolotti 1991). szczególnie w okolicy komory zęba. Obecnie są stosowane systemy III. Mimo dużej siły adhezji do zębiny. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej technika „całkowitego wytrawiania" (ang. poniżej powstaje warstwa „spłaszczonego" kolagenu oraz warstwa częściowo zdemineralizowanej zębiny. trwałego i co najważniejsze szczelnego połączenia z zębiną. Zwiększenie siły wiąza­ nia żywicy z zębiną poprzez jej całkowite wytrawienie udowodnili po raz pierwszy w 1979 roku Fusayama i wsp. Wieloskład­ nikowe systemy III generacji modyfikują warstwę mazistą lub wymagają jej usunięcia w celu lepszej penetracji żywicy do powierzchni zębiny (Joynt i wsp. są one wypierane przez systemy łączące IV i V generacji. Od tego czasu zmieniały się jedynie rodzaje kwasów. Przed zastosowaniem systemu łączącego IV i V generacji należy jednak całkowicie usunąć warstwę mazistą wytrawiając jednoczasowo szkliwo i zębinę. bonds) Metoda łączenia wypełnień kompozytowych ze szkliwem nie zmienia się od wielu lat.1. . Dużo większym problemem stało się uzyskanie silnego. Dzieje się tak z powodu słabego przylegania kosmków do ścian zębiny kanalikowej. W jej zewnętrznej części dochodzi do denaturacji kolagenu. Wytrawianie zębiny przez jej przygotowanie w technice All-Etch All-Bond usuwa warstwę mazistą wraz z korkami mazistymi.

Z kolei na zbyt mokrej zębinie powstaje zjawisko emulgacji żywicy. 15 s) oraz zanadto jej nie przesuszać. Od dłuższego już czasu wiele problemów nastręcza suszenie zębiny po wytrawianiu. W tym systemie czynnik łączący jest nakładany dwukrotnie lub jednokrotnie. co również jest bardzo niekorzys­ tne. przez uwalnianie fluoru zabezpieczają chemicznie okolicę połączenia materiału z zębem. nie należy zbyt długo wytrawiać zębiny (maks. jak i do szkliwa. ponieważ zbytnie osuszenie wytrawionej powierzchni zębiny może spowodować zapad­ nięcie sieci włókien kolagenowych. Jak pokazują badania siły wiązania przeprowadzone przez CRA. Producenci zalecają delikatne wydmuchanie wody z ubytku lub wytarcie watką — tak aby zębina była lekko błyszcząca. Wiele z obecnie stosowanych systemów adhezyjnych może być stosowanych do łączenia z tkankami zęba nie tylko materiałów złożonych. zapada się utrudniając nasączenie jej hydrofilnym primerem (osłabia to w znacznym stopniu siłę adhezji). ale także kompomerów i amalgamatów. lecz nie usuwa jej całkowicie) i primerem. Ponadto systemy te łączą się z metalem i ceramiką. Jeden z nich (Etch&Prime 3. Optymalnie wysuszona zębina powinna lekko „połys­ kiwać".0) zawiera monomer pirofosforanu. jest większa niż systemów wykorzystujących wytrawianie kwasem ortofosforowym. Zawiera on kwas maleinowy (posiadający podwójne wiązania.Aby warstwa hybrydowa spełniała swoją funkcję. Wytrawiona zębina po spłukaniu wytrawiacza nie powinna być przesuszona. Rozwiązaniem tego problemu są systemy łączące nie wymagające tradycyjnego wytrawiania i spłukiwania wytrawiacza. siła wiązania niektórych systemów VI generacji. Systemy IV generacji to zazwyczaj zestawy dwóch buteleczek (primer i bond). co z kolei może ograniczyć prawidłową penetrację primera. W celu poprawy właściwości fizycznych systemu łączące­ go zaczęto dodawać do niego fazę nieorganiczną (wypełniacz). które biorą udział w reakcji polimeryzacji) i kwas itakonowy o cechach primera. zwane systemami V generacji. Niektóre systemy łączące IV i V generacji. poza silnym chemicznym i mikromechanicznym łączeniem z zębiną. Inny to NRC™ będący równocześnie kondycjonerem (modyfikuje — częściowo rozpuszcza — warst­ wę mazistą. ale nie mokra — i osuszenie szkliwa. który wytrawia szkliwo i usuwa warstwę mazistą. Jest to bardzo mało precyzyjna wskazówka. W celu ułatwienia pracy i skrócenia czasu aplikacji stworzono systemy „jednobuteleczkowe". prawie niemożliwa do wykonania. . Brak konieczności wypłukiwania wytrawiacza w znacznym stopniu usprawnia proces łączenia wypełnienia z zębem. zarówno do zębiny. gdyż warstwa włókien kolagenowych. Podczas polimeryzacji pirofosforan zostaje wbudo­ wany w sieć polimerów i kończy swoje działanie. będąca zrębem dla warstwy hybrydowej.

Większość amalgamatów wysokomiedziowych zawiera tylko śladowe ilości cynku. W przypadku wypełnień amalgamatowych często spotykanym powikłaniem są pęknięcia. W czasie wiązania amalgamatu konwencjonalnego powstaje faza gamma-2 (Sn8Hg) odpowiedzialna za korozję. ale jednocześnie pogarsza elastyczność i przyleganie brzeżne amalgamatu. Amalgamaty konwencjonalne (niskomiedziowe) zawierają 65% srebra. podczas której uwalnia się cząsteczkowy wodór powodujący pęcznienie materiału oraz jego porowacenie. kurczliwość. Niektóre amalgamaty uwalniają jony fluorkowe (zawierają w swoim składzie fluorek cynowy). Amalgamaty wysokomiedziowe mogą być obciążane już po 10-15 minutach. Zwiększenie ilości miedzi (do ok.3. Do powikłania tego dochodzi wskutek wtórnej rozszerzalności spowodowanej zawilgoceniem zęba w czasie wypełniania. Nowoczesne systemy łączące umożliwiają wypełnianie ubytków amalgamatem techniką adhezyjną. a nawet odłamania ścian zębów.1. 29% cyny i 6% miedzi. dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstania próchnicy wtórnej. są odporne na korozję. Materiały wypełniające Amalgamaty Amalgamaty są to stopy rtęci z metalami. . Amalgamaty wysokomiedziowe (20-30% miedzi. czyli odporność na czynniki mechaniczne. że są to najlepsze materiały do bezpośredniego wypełniania ubytków w zębach bocznych. Największą zaletą amalgamatu jest jego niska ścieralność. W amalgamacie zawierającym cynk dochodzi do reakcji z wodą. 41-50% srebra) nie zawierają w ogóle fazy gamma-2. co często wiąże się z usunięciem zdrowych tkanek zęba. Do dzisiejszych czasów przetrwała opinia. Można wówczas zrezygnować z kształtu retencyjnego. a co za tym idzie nieszczelność i próchnicę wtórną. 12%) zarówno w amalgamatach wysokosrebrowych (do 70% srebra). mają wysoką odporność na nacisk. Systemy łączące ponadto zwiększają odporność na złamanie zębów wypełnianych amalgamatem (w stosunku do zębów z wypełnieniami amalgamatowymi bez zastosowania systemów łączących). Zmniejszenie zawartości cynku zmniejsza wrażliwość na wodę. Amalgamaty te mogą zawierać fazę gamma-2 tylko przejściowo. mają najlepsze właściwości mechaniczne. Wadą amalgamatu jest konieczność retencyjnego opracowania ubytku. jak i w niskosrebrowych (59-60% srebra) poprawiło znacznie właściwości mechaniczne.13. W Europie i Ameryce mają zastosowanie w stomatologii już od prawie dwóch wieków.

Materiały złożone Materiały złożone zbudowane są z fazy organicznej (matrycy). Nowoczesne amalgamaty są kapsułkowane lub tabletkowane. bogatą w cynę. Dzięki takiej postaci prepara­ tu ogranicza się skażenie środowiska podczas zarabiania materiału. Materiały te ze względu na sposób polimeryzacji dzielimy na chemoutwardzalne (wymagają zmieszania dwóch past) lub światloutwardzalne. przy czym szerokość ubytku w wymiarze przedsionkowo-językowym nie powinna przekraczać polowy odległości między szczytami guzków przedsionkowych i językowych. Amalgamat można stosować również w niewidocz­ nych ubytkach klasy V. nieorganicz­ nej (wypełniacza) i substancji wiążącej. Gabinet stomatologiczny powinien być ponadto dobrze wentylowany. mikrocząsteczkowe i hybrydowe oparty jest na wielkości cząsteczek wypełniacza. Mimo że ilość doustnie przyjmowanej rtęci z wypełnień amalgamatowych. obficie spłukując ząb wodą i używać ssaka. nie powinno się stosować amalgamatu u kobiet w ciąży ani u pacjentów z chorobami nerek. Obciążenie organizmu rtęcią pochodzącą z wypełnień amalgamatowych nie stanowi ryzyka zatrucia tym metalem. ponieważ dochodzi wów­ czas do zwiększonego uwalniania rtęci na skutek procesu korozji elektrogalwanicznej. Uwalnianie rtęci przez amalgamaty jest związane z fazą korozji — fazą gamma-2. nawet o dużych powierzchniach. Obecnie stosowane są głównie mate- . Największe stężenie par rtęci powstaje podczas usuwania wypełnienia amalgamatowego. produkty korozji hamują jednak rozwój próchnicy wtórnej. stosując do wypełnień amalgamaty bez fazy gamma-2 (Non Gamma 2 — N-G-2). Zabieg taki należy koniecznie wykonywać w koferdamie. Stosowanie amalgamatów w rozleglej szych ubytkach może grozić odkruszeniem zęba. zmniejsza zagrożenie dla personelu gabinetu stomatologicznego i unika błędów w propor­ cjach rtęci i opiłków.Wskazaniem do stosowania amalgamatów są ubytki klasy I i II. Należy również wyposażyć unit w filtry zatrzymujące amalgamat. Z drugiej strony. Przeciwwskazaniem do wypełnień amalgamatowych jest bezpośrednia styczność z metalowymi wkładami lub koronami. aby nie dostał się do wody i gleby. nie jest niebezpieczna. Najczęściej stosowany podział materiałów zło­ żonych na makrocząsteczkowe. mają właściwości bakteriobójcze oraz wypełniają szczelinę brzeżną zmniejszając mikroprzeciek (Kidd 1997). Mimo to należy ograniczać ob­ ciążanie organizmu rtęcią.

riały mikrocząsteczkowe o wielkości cząsteczek wypełniacza 0,007-0,06 u.m i materiały hybrydowe z wypełniaczem wielkości 0,04-10 \im. Spośród materiałów hybrydowych najlepszymi właściwościami odznaczają się mikrohybrydy z wypełniaczem o wielkości < 1 (im. Materiały złożone hybrydowe cechują się wytrzymałością na ściskanie, na rozciąganie oraz twardością zbliżoną do amalgamatów. Wadą materiałów złożonych jest skurcz polimeryzacyjny (1,5-4%), który może osłabić siły adhezyjne nawet o 30% (mini­ malna wielkość siły wiązania materiału wypełniającego do powierzchni zęba, niezbędna do skompensowania siły skurczu wewnętrznego podczas poli­ meryzacji, wynosi 17-20 MPa). Do powstania nieszczelności brzeżnej może dojść, gdy siły polimeryzacyjne przewyższą adhezję do tkanek oraz elastycz­ ność materiału i połączenia materiału z tkankami zęba. W celu zmniejszenia ryzyka powstania mikroprzecieku należy stosować odpowiednie techniki polimeryzacji. Materiał złożony należy polimeryzować warstwami nie grub­ szymi niż 2 mm, mimo że głębokość polimeryzacji niektórych materiałów sięga nawet do 5 mm. Stwierdzono, że w przypadku polimeryzowania grubszych warstw polimeryzacja nie przebiega jednocześnie w całej warstwie. Powierzchowna część materiału staje się sztywna, natomiast część głębiej położona jest jeszcze „płynna". Podczas dalszej polimeryzacji kurcząca się głębiej położona warstwa nie ma możliwości zrekompensowania zmniejszenia objętości przez odkształcenie wolnej powierzchni. Dochodzi wówczas do powstania dużego napięcia wewnętrznego przenoszonego na połączenie wypełnienia z zębem. Może to być przyczyną powstawania nieszczelności wypełnienia. Na jakość wypełnienia (Jeg° szczelność) ma również wpływ sposób polimeryzacji. Najnowsze badania podważają słuszność teorii kierunkowego skurczu polimeryzacyjnego. Zaproponowana przez Lutza metoda naświetlania wypełnienia ubytku klasy II z trzech stron (od dodziąsłowej przez klin przezierny, od przedsionkowej i językowej) jest zalecana, ale nie z powodu kierunkowości skurczu polimeryzacyjnego, lecz z powodu zmniejszenia natężenia światła. Polimeryzacja światłem o zmniejszonym natężeniu prze­ dłuża stan żelu kompozytu, w którym materiał może kompensować skurcz. Producenci lamp polimeryzacyjnyeh proponują lampy z tzw. soft start, czyli takie, które w początkowych 10 sekundach polimeryzują światłem o małym natężeniu, wzrastającym następnie do normalnej dużej wartości. Polimeryza­ cja taką lampą ma poprawić szczelność wypełnień i adaptację brzeżną. Do niedawna materiałami złożonymi można było jedynie wypełniać ubytki, których brzeg znajdował się w szkliwie. Współczesne systemy łączące zapewniają jednak na tyle duże siły adhezji do zębiny, że ograniczenie to traci na aktualności.

Materiały złożone mikrohybrydowe i mikrocząsteczkowe pozwalają uzys­ kać bardzo dobry efekt kosmetyczny wypełnień w zębach przednich dzięki dobrej polerowalności, możliwości doboru koloru i przezierności. Materiały te są również coraz powszechniej stosowane do wypełniania ubytków w zębach bocznych. Zaleca się, aby bezpośrednie wypełnienia kompozytowe zakładać w ubytkach klasy II, których rozmiar mieści się w granicach od 1/3 do 1/2 odległości między szczytami guzków. W przypadku jednak, kiedy szkliwo brzegu przydziąsłowego ma szerokość mniejszą niż 0,5 mm lub wysokość mniejszą niż 1 mm, powinno się wykonać wypełnienie pośrednie z materiału złożonego, czyli wkład. Dzięki stosowaniu techniki adhezyjnej ząb wypełniony materiałem złożo­ nym jest bardziej wytrzymały (odporny na złamania) niż wypełniony amal­ gamatem. Niektórzy autorzy uważają nawet, że odporność na ścieranie niektórych mikrohybrydowych materiałów złożonych jest wyższa niż amal­ gamatu. Wysoki moduł elastyczności materiałów złożonych umożliwia nie­ przestrzeganie zasad kształtu oporowego dotyczącego ubytku (zachowanie proporcji głębokości ubytku do jego rozległości). Od niedawna istnieją na rynku materiały złożone światłoutwardzalne przeznaczone wyłącznie do wypełniania ubytków w zębach bocznych. Materiały te charakteryzują się dużą gęstością i twardością przed polimeryza­ cją, dzięki czemu dużo łatwiej i precyzyjniej można odbudować punkt styczny oraz ukształtować powierzchnię zgryzową. Najważniejszą jednak zaletą tych materiałów jest ich mała ścieralność (np. SureFil™ wykazuje mniejszą ścieralność od niektórych amalgamatów) (Dentsply Caulk-Surefil — technical manuał). Materiały te kondensuje się w ubytku podobnie jak amalgamat. Materiały tego typu z powodu swojej dużej gęstości stwarzają jednak więcej problemów z prawidłowym, szczelnym wypełnieniem (adaptacją brzeżną). Mimo stosowania płynnych materiałów złożonych jako „linera" wypełnienia te wykazywały w wielu badaniach większą nieszczelność niż wypełnienia z materiałów o średniej gęstości. Nie wszystkie materiały „kondensowalne" charakteryzują się lepszymi właściwościami fizycznymi od materiałów hyb­ rydowych, wykazują podobny lub większy skurcz polimeryzacyjny, gorzej polerowalną powierzchnię. Nie zawsze zatem zwiększona gęstość materiału idzie w parze z lepszymi właściwościami materiału, decydującymi o jego przydatności klinicznej. Tak jak większość produkowanych dziś materiałów złożonych i te „kondensowalne" również uwalniają jony fluorkowe. Poziom jonów fluorkowych uwalnianych z materiałów złożonych wydaje się wystar­ czający do długotrwałego zabezpieczenia zębów wypełnionych przed próch­ nicą wtórną, może się również przyczynić do zahamowania demineralizacji oraz pobudzenia procesu remineralizacji w przypadku próchnicy początkowej.

Chemiczne zabezpieczenie zęba przed próchnicą wtórną nabiera szczególnego znaczenia w przypadkach ubytków klasy II, których brzeg przydziąsłowy znajduje się poniżej szyjki zęba. Wyprodukowano materiał złożony (Ariston firmy Vivadent), który uwalnia nie tylko jony fluorkowe, ale również wapniowe i hydroksylowe. Uwalnianie jonów OH" znacząco wzrasta, gdy wartość pH śliny w jamie ustnej obniża się, nie dopuszczając tym samym do przekroczenia wartości krytycznej pH i zapoczątkowania procesu próchnicowego. Coraz szersze zastosowanie znajdują kompozyty płynne (ang. flow). Materiałami tymi można wypełniać nieduże ubytki klasy I, III i V, ubytki klasy II otwierane od strony niszy (jak na przykład systemem SONICSYSmicro). Wykorzystuje się je również do naprawy i uszczelniania starych wypeł­ nień, zarówno kompozytowych, jak i amalgamatowych, oraz do poszerzonego lakowania bruzd. Ze względu na swoje właściwości fizyczne (mała gęstość i niski moduł elastyczności) coraz powszechniej są stosowane w celu wyścielenia ubytku, zwłaszcza jeśli jest wypełniany materiałem „kondensowalnym". Materiały typu „flow" poprawiają wówczas adaptację brzeżną wypełnień, wewnętrzną adaptację wypełnień oraz według niektórych autorów zmniejszają mikroprzeciek na ścianie dodziąsłowej w ubytkach klasy II.

Kompomery
Materiały te zwane są również „materiałami złożonymi modyfikowanymi polikwasem". Nazwa ta określa ich pochodzenie, gdyż około 80% ich zawartości stanowi składnik żywiczy, a 20% szklano-jonomerowy. Łączą zatem w sobie cechy materiałów złożonych i szklano-jonomerowych. Charak­ teryzują się dobrą estetyką, co zawdzięczają komponentowi żywiczemu, uwalniają jony fluorkowe w większym stopniu niż materiały złożone i są bardziej od nich biozgodne. Najnowsze kompomery mają poprawione właś­ ciwości fizyczne (wytrzymałość mechaniczną i odporność na ścieranie), dzięki czemu można je stosować również w ubytkach zębów bocznych. Najczęściej stosuje się je jednak w ubytkach klasy V, III i w niezbyt rozległych ubytkach klasy I oraz w ubytkach niepróchnicowego pochodzenia.

Cementy szklano-jonomerowe
Cementy szklano-jonomerowe składają się z płynu i proszku. W konwen­ cjonalnych cementach szklano-jonomerowych w skład proszku wchodzi szkło

glinowo-fluorowo-krzemowe, a płyn stanowi wodny roztwór kwasu polikarboksylowego (kwas poliakrylowy i jego kopolimery z kwasami itakonowymi i maleinowymi). W nowszych, zarabianych z wodą chemoutwardzalnych cementach kwas poliakrylowy jest sproszkowany (wysuszony w próżni). Dodanie do płynu metakrylanu hydroksyetylu (HEMA) poprawiło właściwości mechaniczne tych cementów, zwiększyło walory estetyczne, a jednocześnie nie spowodowało zmniejszenia uwalniania jonów fluorkowych. Cementy te nazywa się cementami szkłano-jonomerowymi modyfikowanymi żywicą lub niesłusznie cementami światłoutwardzalnymi (zachodzi w nich poza poli­ meryzacją pod wpływem światła klasyczna reakcja kwas-zasada między kwasem poliakrylowym a szkłem). Wskazaniami do stosowania cementów szklano-jonomerowych są ubytki przyszyjkowe, próchnica korzenia oraz wypełnienia czasowe. Materiały te są również stosowane w metodzie kanap­ kowej i tunelowej. Przeciwwskazaniem do stosowania cementów szklano-jonomerowych w ubytkach klasy V jest intensywne szczotkowanie zębów przez pacjenta, co powoduje szybkie starcie wypełnienia, oraz oddychanie przez usta, które w zębach przednich może doprowadzić do degradacji powierzchniowej materiału. Materiały te można również stosować w niewiel­ kich, nie poddawanych obciążeniom zgryzowym, ubytkach w zębach bocz­ nych. Główną zaletą cementów szklano-jonomerowych jest: uwalnianie jonów fluorkowych, adhezja do twardych tkanek zęba, szczelność połączenia z zębiną, rozszerzalność termiczna zbliżona do zębiny i szkliwa, hydrofilność. Materiały te są jednak bardzo mało odporne na ścieranie i zginanie, są bardzo kruche oraz mało estetyczne. Mimo że cementy sz-j nie dają się dobrze wypolerować, nie stwierdzono zwiększonego odkładania się płytki nazębnej na tych wypełnieniach (Ketterl 1994). Jony fluorkowe uwalniane z wypełnień szklano-jonomerowych hamują powstawanie i rozwój ubytków próchnico­ wych w szkliwie otaczającym wypełnienie, nawet w warunkach wysokiego zagrożenia próchnicą. Cementy sz-j nie tylko uwalniają jony fluorkowe, ale również je wchłaniają, np. z pasty do zębów, magazynują i uwalniają przy spadku pH w jamie ustnej (Forsten 1995). W celu poprawy właściwości mechanicznych stworzono cementy cermetowe przez wtopienie cząsteczek metalu (srebra) do konwencjonalnego cementu sz-j. Cementy cermetowe charakteryzują się większą odpornością na ścieranie oraz mniejszą wrażliwością na wilgoć. Ze względu na kolor stosowane są tylko w niewidocznych ubytkach przydziąsłowych zębów bocznych oraz w metodzie tunelowej.

13.2. Technika wypełniania
13.2.1. Ubytki klasy I według Blacka
Ubytki klasy I według Blacka można wypełniać amalgamatem, materiałem złożonym lub kompomerem.

Wypełnianie ubytków klasy I amalgamatem
Wbrew powszechnym opiniom amalgamaty są materiałami wrażliwymi na wilgoć, stąd konieczność stosowania koferdamu lub wałków. W zależności od głębokości ubytku należy zastosować jeden lub dwa podkłady. W przypadku głębokiego ubytku należy zastosować, jako pierwszy, podkład twardniejący na bazie Ca(OH)2, drugi szklano-jonomerowy bądź pierwszy z cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego, drugi z cementu tlenkowo-cynkowo-fosforanowego lub jeden z cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego. Przy wypełnianiu ubytku średniej głębokości wystarczy jeden podkład z cementu szklano-jonomerowego, cementu tlenkowo-cynkowo-eugenolowego lub tlenkowo-cynkowo-fosforanowego. Podkład zakłada się tylko na ścianę dokomorową kształtując płaską powierzchnię. Niektórzy autorzy polecają nałożenie dwóch warstw lakieru kopalowego (są to żywice naturalne w rozpuszczalnikach organicznych) na podkład. Redukuje to mikroprzeciek do momentu wypełnienia szczeliny brzeżnej produktami korozji. W związku z rozwojem technik adhezyjnych w stomatologii powstały również systemy łączące tkanki zęba z amalgamatem. Stosowanie techniki adhezyjnej przy wypełnianiu amalgamatem pozwala na oszczędniejsze opra­ cowanie zęba, ponieważ nie są wymagane zagłębienia retencyjne. Poza tym korony zębów odbudowywane amalgamatem z użyciem czynników adhezyj­ nych są bardziej odporne na złamania. Żywice adhezyjne (Ali Bond 2, Amalgambond, Panavia) zmniejszają mikroprzeciek brzeżny wypełnień amal­ gamatowych, co ogranicza możliwość powstawania próchnicy wtórnej na obrzeżach wypełnienia. Amalgambond łączy się z kolagenem, penetrując do kanalików zębinowych. Zęby wypełnione amalgamatem i Amałgambondem wykazują o około 70% większą odporność na złamania niż wypełnione samym amalgamatem. Podczas wypełniania ubytków głębokich z zastosowaniem

Następną warstwę również nakłada się nie grubszą niż 1 mm (powinna być płaska). ewentualnie ostry nakładacz. opierając jednocześnie brzeg narzędzia na szkliwie. Cały zarys odsłania się prowadząc nakładacz wzdłuż zarysu. Ostatnią warstwę należy wypełnić z niewielkim nadmiarem. Następne warstwy upycha się płaskim upychadłem do amalgamatu. gdy materiał traci swą plastyczność (mniej więcej po 4 min). możliwość regulowania stopnia nacisku. gdyż takie mogłoby spowodować zamknięcie pęcherzyków powietrza w kątach i narożnikach ubytku (efekt sferoidalny). W ten sposób modeluje się od razu powierzchnie guzków i bruzdy. gładkim zasobniku. Zaleta­ mi kondensacji pneumatycznej są: równomierność nacisku przez cały czas pracy. Do kondensacji amalgamatu należy dobrać odpowiednio małe upychadło. co oznacza. szpatułka lub mały skalpel. Uniknie się dzięki temu ewentualnego usunięcia zbyt dużej ilości amalgamatu. Prawidłowa kondensacja wpływa na ekspansję mate­ riału. resztkową zawartość rtęci oraz przyleganie do ścian ubytku. że kondensowanie musi zakończyć się w okresie plastyczności materiału. końcowe twardnienie. Do odcięcia nadmiarów i odsłonięcia zarysu najlepiej nadają się narzędzia ręczne typu karwer Warda nr 2 lub karwer Hollenbacha. powodująca wzrost stężenia par rtęci. skąd pistoletem przenosi się go małymi porcjami do ubytku. że rozpoczyna się proces krystalizacji. aby wyeliminować porowatość materiału. Podczas upychania nie wolno mieszać nowej porcji materiału z nadmiarem. Pierwsze porcje materiału upycha się upychadłem groszkowatym. Należy starać się nakładać materiał cienkimi warstwami i kondensować małym upychadłem. nie powinna być stosowana. Polecana jest kondensacja ręczna (opisana wyżej) lub pneumatyczna (Speedomatic). Przygotowany zgodnie z zaleceniami producenta amalgamat umieszcza się w metalowym. Duże nadmiary odcina się zsuwając narzędzie w kierunku od szkliwa do amal­ gamatu. Kolejnym etapem leczenia jest dopasowanie . Opracowanie powierzchni zgryzowej wypełnienia należy rozpocząć. Pierwsza warstwa materiału powinna być bardzo cienka i szczególnie dokładnie skondensowana w dno i ewentualne zagłębienia retencyjne. Nadmiary te zawierają duże stężenia rtęci i z tego powodu za każdym razem powinny być usuwane. Ostateczny kształt bruzd najlepiej „rzeźbić" małym ekskawatorem. Trzeba przy tym pamiętać. tak aby można było swobodnie kondensować materiał we wszystkie kąty i narożniki ubytku. Natomiast kondensacja ultradźwiękowa. w ubytkach śred­ niej głębokości na ściany ubytku nakłada się tyko Amalgambond. który wydostaje się z ubytku po kondensacji poprzedniej warstwy.żywicy Amalgambond najgłębsze miejsce pokrywa się podkładem wodorotlenkowo-wapniowym i cementem szklano-jonomerowym. szybkie twardnienie materiału i dobra twardość końcowa. a nie upychadłem o ostrych brzegach.

np. Powierzchnia wypełnienia powinna być gładka i lśniąca. Ubytki złożone klasy I wypełnia się zawsze w kształtce pierścieniowej. Po stwierdzeniu dobrego dopasowania wypełnienia w zgryzie należy ostatecznie ukształtować powierzchnię wypełnienia./min. gdyż później trudno je będzie wypolerować. Wstępne wygładzenie jest nieodzownym zabiegiem. a to będzie sprzyjało odkładaniu się płytki nazębnej. Nie należy przesadnie głęboko rzeźbić bruzd. Można też użyć kalki. gdyż wyższe obroty mogą spowodować przegrzanie amalgamatu. z którego przy temperaturze przekraczającej 65°C uwalnia się wolna rtęć. Pasek kształtki zwykle nie przylega dokładnie do powierzchni bocznych zęba z powodu ich dużych wypukłości. gładząc w kierunku od wypełnienia do szkliwa.wypełnienia do zgryzu i nadanie mu kształtu anatomicznego. gdy ubytek wypełniamy amalgamatem N-G-2 (bez fazy gamma-2). 3000/min) z użyciem pasty zarobionej z pumeksu z gliceryną. Ostateczne polerowanie wykonuje się szczoteczką i kątnicą wolnoobrotową z niskimi obrotami (ok. Następnie wypełnienie poleruje się gumkami. Przedwczesne kontakty likwiduje się tak jak wcześniej widoczne nadmiary materiału. Porowatość wypełnienia i niemożność idealnego wypolerowania świadczy o wadliwej kondensacji i kwalifikuje wypełnienie do wymiany. kształt wypełnienia i dopasowanie do zwarcia. Wypełnienie amalgamatowe można polerować dopiero na następnej wizycie (po 24-48 godzinach). Pracując gumkami nie powinno się przekraczać 4000-6000 obr. Ostatnim etapem na pierwszej wizycie jest wstępne wygładzenie wypełnienia. Pacjent powinien delikatnie zagryźć i utrzymać takie zwarcie bez wywierania nacisku. należy między ząb a pasek kształtki wsunąć pasek metalowy o długości około . W czasie tego etapu pracy należy chronić wypełnienie przed dostępem wilgoci. Aby nie powstały duże nawisy amalgamatu. a powtarzane co roku przedłuża trwałość wypełnienia. Przed przystąpieniem do polerowania należy sprawdzić punkt styczny. Wiertło powinno być cały czas w ruchu. paskami i krążkami. Napinacz kształtki powinien znajdować się na powierzchni wolnej od ubytku. szczelność brzeżną. Sof Lex. Należy ocenić odległości między zębami. tak aby się nie zagłębiało i nie tworzyło falistości na powierzchni. czyli nadać jej właściwy kształt anatomiczny. Polerowanie zmniejsza odkładanie się płytki nazębnej na wypełnieniu. Powierzchnię zgryzową opracowuje się stępionym wiertłem do wykańczania (finirem) lub kamie­ niem Arkansas w celu usunięcia szorstkości pozostałych po rzeźbieniu. Zgryz należy sprawdzić również w ruchu bocznym i doprzednim. a na koniec pastą z ZnO i alkoholu lub gotową pastą do polerowania. Przedwczesny kontakt będzie widoczny w postaci błyszczącej plamki. Niektórzy autorzy polecają używanie gładzików na kątnicę wolnoobrotową z chłodzeniem. Wykonuje się je kulką waty nasączoną spirytusem lub ręcznym gładzikiem.

że mimo starannego odizolowania zęba wałkami ligniny siła wiązania tego samego materiału była niższa niż po założeniu koferdamu (Swift i wsp. dążących do ujednolicenia kolorów kompozytów z kolornikiem Vita®. Wypełnianie ubytków klasy I materiałami złożonymi Kolor wypełnienia dobiera się na podstawie kolornika danego materiału. 1996). Dalsze etapy opracowywania wypełnienia przebiegają jak wyżej. mocno upychając małe porcje materiału tylko w tej części ubytku. ale ma również wpływ na siłę wiązania kompozytu z tkankami zęba. Po wypełnieniu (z nadmiarem) całego ubytku odcina się sierpowatym karwerem lub zgłębnikiem nadmiar amalgamatu w obrębie krawędzi przedsionkowo-zgryzowej (lub językowo-zgryzowej). Pasek ten musi być wsunięty poniżej brzegu przydziąsłowego. każdy materiał ma inną kolorys­ tykę. że również wodorotlenek wapnia może hamować polimeryzację materiałów złożonych (Suliborski 1997). Powszechnie znany jest fakt. Przyjętym i obowiązującym jak dotychczas schematem postępowania jest . Założenie koferdamu nie tylko ułatwia wypełnianie. gdyż mimo starań producentów materiałów złożonych. W zębach bocznych stosuje się zazwyczaj materiały bardziej przezierne (szkli wne). a między dwa metalowe paski wsunąć klin. Dopasowywanie koloru należy przeprowadzić porównując zwilżony klucz kolorów ze zwilżonym zębem w świetle sztucznym i dziennym. aż do wysokości poziomej ściany dokomorowej. Dalsze wypeł­ nianie odbywa się jak w ubytku prostym klasy I. W przypadku wypełniania ubytku materiałem złożonym stosowanie pod­ kładu zależy nie tylko od głębokości ubytku.3/4 cm. z których wynika. Następnie należy dokręcić napinacz. ale także od stosowanego systemu łączącego i interakcji kompozytu z materiałem podkładowym. Szczególnie w te miejsca należy mocno i dokładnie skondensować pierwszą porcję materiału. Ukazały się jednak prace. Wypełnianie ubytków klasy I materiałem złożonym powinno odbywać się w koferdamie. Kondensację amalgamatu rozpoczyna się od części przydziąsłowej ubytku. Z prze­ prowadzonych badań wynika. W części przydziąsłowej ubytku między paskiem kształtki a brzegiem przydziąsłowym oraz brzegami bliższym i dalszym tworzą się ostre kąty i narożniki. że eugenol zawarty w cemencie tlenkowo-cynkowo-eugenolowym utrudnia polimeryzację kompozytu oraz powoduje jego przebarwienie.

jak i głębokiej można zrezygnować w ogóle z podkładu. jak i zębiny jest wystarczający (Gilpatrick i wsp. 10% fosforowy) nie daje takich samych sił wiązania oraz powoduje pęknięcia szkliwa równoległe do powierzchni łączenia. . Jest to powierz­ chowna warstwa szkliwa. zakładając jedynie podkład szklano-jonomerowy w ubytkach głębokich w zębach młodych pacjentów. Po wypłukaniu wytrawiacza i osuszeniu ubytku należy zastosować system łączący. Kiedy ubytek jest bardzo mały. Wzór rozpuszczonej powierzchni ma najczęściej charakter plastra miodu — typ I. w której pryzmaty ułożone są nieregularnie. upychając materiał dokładnie w kąty ubytku oraz na­ prowadzając go delikatnie na ściany nośne.zakladanie w ubytkach głębokich cienkiej warstwy podkładu pa bazie Ca(OH)2 i przykrycie go cementem szklano-jonomerowy m lub cynkowo-fosforanowym. Typ III (najmniej korzystny) występuje również po trawieniu szkliwa w okolicy szyjki zęba. aby materiał zapłynął w miejsca trudno dostępne. gdy rozpuszczeniu ulegają rdzenie pryzmatów. Obecnie praktycznie jedynym kwasem stosowanym do wytrawiania szkliwa i zębiny jest kwas ortofosforowy w stężeniu 37%. z pozostawieniem prawie nienaruszonego obrzeża. Do powstania takiego wzoru dochodzi. Jak wynika z wielu badań. Typ III (bez regularnego wzoru trawienia) powstaje. Wytrawianie słabszymi kwasami (10% maleinowy. Podczas wytrawiania szkliwa dochodzi do rozpuszczenia powierzchownej warstwy szkliwa o grubości około 10 u. W ubytkach średniej głębokości w zębach niedojrzałych można zastosować podkład szklano-jonomerowy. Stąd wniosek..m oraz wytworzenia warstwy porowatości sięgającej od 5 do 50 pim w głąb szkliwa. 1991). a rdzeń pozostaje nienaruszony. Gdy zostają rozpuszczone brzegi pryzmatów. W przypadku większych ubytków pierwszą cienką (około 1 mm) warstwę rozprowadza się na dnie ubytku. kiedy nałożenie warstw oddzielnie na stoki guzków językowych i przedsionkowych jest niemożliwe ze względu na mały rozmiar ubytku. gdy wytrawia się warstwę apryzmatyczną szkliwa. Bardzo istotne jest przestrzeganie zaleceń producentów dotyczących sposobu aplikacji. Wytrawianie szkliwa ma na celu stworzenie mikroretencji na powierzchni zęba dla żywicy kompozytowej. że 15-sekundowy czas wytrawiania zarówno szkliwa. Ubytek klasy I wypełnia się warstwami poza przypadkami. czasu suszenia oraz naświetlania w celu zapewnienia najlepszego połączenia wypełnienia z zębem. ale tak aby nie sięgał szkliwa. powstaje wzór szyszki — typ II. wytrzymałość połączenia i mikroprzeciek po wytrawianiu przez 15 s kwasem ortofosforowym 37% są takie same jak po 60 s. Zdaniem wielu autorów zarówno w próchnicy średniej. można zastosować płynny kompozyt (o mniejszej zawartości wypeł­ niacza).

Należy zwrócić uwagę na to. Przy kondensacji materiału w ubytku nie należy używać bardzo małych upychadeł (poza rozprowadzaniem materiału w kątach i narożnikach). Przyczyną jest tlen z powietrza. Utwardzając oddzielnie stoki guzków przedsionkowych i językowych zapewnia się lepszy rozkład naprężeń wewnętrznych podczas polimeryzacji oraz zapobiega się odrywaniu pryz­ matów szkliwnych od brzegu ubytku.Kolejne warstwy nakłada się skośnie na ściany boczne. Sposób układania warstw materiału złożonego w ubytku klasy I. który działa hamująco na procesy polimeryzacyjne. aby można było tę wierzchnią warstwę . Modelując ostatnie warstwy na powierz­ chni zgryzowej należy za pomocą nakładacza „naciągać" materiał kom­ pozycyjny na stoki guzków.1. W ten sposób tworzy się gładkie przechodzenie wypełnienia w ząb. zagłębienia i wypukłości guzków. które nie powinny być używane dla kilku pacjentów.1). 13. nawet jeśli pozostał w nich jeszcze materiał. Ryc. Niewielkie bruzdki na stokach guzków modeluje się upychadłami do kompozytów starając się naśladować anatomiczne nierówno­ ści. Z tego powodu należy wykonywać wypełnienia z niewielkim nadmiarem. Podczas polimeryzacji na powierzchni materiału tworzy się warstwa gorzej spolimeryzowana z dużą zawartością monomerów resztkowych. Wysokość warstw nie powinna przekraczać 2 mm. Kompiule ułatwiają również wprowadzanie materiału do małych szczelinowa­ tych ubytków. gdyż inaczej między warstwami materiału pozostaną puste przestrzenie. 13. Stosowanie kompiul zwiększa także higienę pracy — są to opakowania jednorazowe. naświetlając każdą warstwę oddzielnie (ryc. Bardzo wygodnie wypełnia się ubytek używając kompiuli. żeby jej koniec był zanurzony w materiale w czasie wyciskania. aby nie zamknąć pęcherzyków powietrza.

Wypełnienie poleruje się gumkami (krążki ścierne są nieprzydatne do klasy I). „Rebonding" zmniejsza szparę brzeżną powstałą na skutek skurczu polimeryzacyjnego oraz zwiększa odpor­ ność na ścieranie przez likwidację powierzchownych mikropęknięć lub porów powstałych w czasie polimeryzacji. 13. Rozpoczynamy od wypełniania ubytku na powierzchni bocznej (przedsionkowej lub językowej). Jeśli zbyt mocno rozgrzeją się powierzchow­ ne warstwy materiału. Używając gumek ściernych należy polerować bardzo delikatnie. Wskazane jest. pod którym osadza się pył powstały przy opracowywaniu. Przed tym zabiegiem brzeg wypełnienia i szkliwo wytrawia się przez 10 s. Pacjent powinien delikatnie zagryźć kalkę. Opracowywanie rozpoczynamy od dopasowania wypełnienia w zwar­ ciu. Dlatego bezpieczniej jest polerować materiały złożone „na mokro" lub „na sucho". co objawia się białawym brzegiem wypełnienia. . że nie można jej wypełnić warstwami skośnymi. czyli ponownie spolimeryzować na wypełnieniu warstwę żywicy i ewentualnie kompozyt płynny przeznaczony do naprawy wypełnień lub uszczelniania bruzd. jakby wypełnienie się oddzieliło od szkliwa i leżało na nim jak łuska. Po dokonaniu ewentualnej korekty finirami. gdyż światło lampy polimeryzacyjnej może nieodwracalnie uszkodzić siatkówkę doprowadzając do degeneracji plamki żółtej. Gumki stosuje się w kolejności od bardziej do najmniej ściernych.zeszlifować podczas opracowywania wypełnienia. aż odbudujemy całą powierzchnię boczną zęba (ryc. ponieważ materiały złożone nie wymagają kondensacji. bez dociskania. Skośne warstwy nakładamy na przemian na ścianę bliższą i dalszą. Ubytek złożony klasy I wypełniamy bez kształtki. W czasie polimeryzacji należy pamiętać o ochronie oczu okularami z filtrem pomarańczowym. Przegrzanie może natomiast spowodować uwypuklenie brzegu wypełnienia. bardzo delikatnie dotykając. wypełniamy warstwami poziomymi (łącząc brzeg bliższy i dalszy jedną porcją materiału) lub wypełniamy tę część płynnym kompozytem. Kompozyty światłoutwardzalne można opracowywać tuż po spolimeryzowaniu. to niewidoczna granica wypełnienia zaznaczy się tak. gumkę do wypełnienia. Polerowanie „na sucho" powinno zwiększyć odporność i twardość materiału (przy niewielkim wzroście temperatury w powierzchownej warstwie materiału dochodzi do poprawy polimeryzacji). diamentami do opracowywania kompozytów o ziarnistości 30 (im lub kamieniami Arkansas nadaje się ostateczny kształt bruzd i następnie wygładza diamentami o ziarnistości 15 |xm. aby okulary ochronne i lampa były tej samej produkcji. Resztę ubytku wypełniamy tak jak ubytek prosty klasy I. Po zakończonym polerowaniu należy wykonać „rebonding". W celu zmniejszenia napięcia wewnętrznego kompozytu tę część ubytku wypełniamy warstwami.2). W przypadku kiedy część boczna ubytku złożonego jest tak wąska.

ale są podejmowane również próby stosowania tych materiałów w dużych ubytkach podlegających dużym obciążeniom. Mimo że większość producentów kompomerów nie zaleca wytrawiania szkliwa. Wytrzymałość kompomerów jest wystarczająca w ubytkach nie obciążanych. wytrawienie i wypłukanie są utrudnione (trudno dostępny ząb lub nie współpracujący pacjent). Powierzchnie boczne wypełnienia można opracowy­ wać „na sucho" krążkami ściernymi. 13. różnice między tymi dwiema grupami materiałów bardzo się zacierają. Nie oznacza to jednak. Kiedy coraz więcej kompozytów uwalnia jony fluorkowe. a proces wypełniania kompomerem przestaje się różnić od wypełniania kompozytem. Wypełnianie ubytków klasy I kompomerami W sytuacjach kiedy założenie koferdamu. . Opracowanie wypełnienia wykonuje się zgodnie z zasadami podanymi w opisie ubytku prostego. zwłaszcza że stosuje się jednakowe systemy łączące. że podczas wypełniania możemy dopuścić do zawilgocenia ubytku. Dużą zaletą kompomerów jest uwalnianie dużych ilości jonów fluorkowych.2. Traci się jednak wtedy tę zaletę. założenie wypełnienia z kompomeru jest dużo łatwiejsze i szybsze niż z kompozytu. Sposób wypełniania ubytku złożonego klasy I.Ryc. wielu klinicystów wykonuje ten zabieg w celu zwiększenia siły wiązania materiału ze szkliwem. jaką jest oszczędność czasu. We wskazaniach do stosowania najnowszych kompomerów znajdują się już ubytki wszystkich klas.

5 mm powyżej krawędzi brzeżnej. 13.3) Prawidłowe założenie klina zapewnia ścisłe przyleganie paska do zęba. Brzeg klina nie może znajdować się ponad brzegiem przydziąsłowym.2. Dopasowanie kształtki i klina. Następnie należy odczekać 20-30 s i naświetlić (10-20 s).Przy wypełnianiu ubytków kompomerami stosowane są zazwyczaj systemy łączące „jednobuteleczkowe" V generacji. Opracowanie wypełnienia również nie odbiega od zasad opisanych wyżej dla wypełnień kompozytowych. Pasek kształtki powinien znajdować się co najmniej 0.3.2. co z kolei zapobiega wtłoczeniu podczas konden- Ryc. 13.5 mm poniżej brzegu przydziąsłowego oraz wystawać o 0. Sposób wypełniania kompomerem jest taki sam jak kompozytem (skośne warstwy naprzemiennie na ścianę przedsionkową i językową. Postępuje się zgodnie z zalecenia­ mi producenta nakładając czynnik łączący na szkliwo i zębinę. Następnie należy docisnąć pasek klinem bez względu na subiektywną ocenę przylegania paska do zęba. . w ubytkach MOD — pierś­ cieniowe. gdyż spowodowałoby to wgniecenie przyszłej powierzchni stycznej (ryc. W zależności od systemu nakłada się drugą warstwę (rozdmuchuje i naświetla od razu) lub nie. Ubytki klasy II według Blacka Wypełnianie ubytków klasy II amalgamatem W ubytkach klasy II według Blacka MO i OD stosuje się kształtki złożone pierścieniowe (wielościenne) lub jednościenne. 13. wypełnianie z niewielkim nadmiarem).

Wypełnianie należy rozpocząć od części stycznej ubytku. kondensując amalgamat w kąty i narożniki. wygładzenie tej powie­ rzchni i wypolerowanie wypełnienia (po 24 godzinach) wykonuje się jak w klasie I. Dopiero kiedy poziom materiału w tej części ubytku zrówna się ze ścianą dokomorową poziomą. Podczas wypełniania ubytku klasy II obowiązują te same zasady co przy wypeł­ nianiu klasy I (wypełnianie małymi porcjami. Punkt styczny znajduje się zazwyczaj około 1 mm poniżej listwy brzeżnej. Ponadto klin zapewni suchość w ubytku. ale dopiero po zaklinowaniu paska. np. Nie może on zbyt łatwo wchodzić w przestrzeń międzyzębową—ma rozsunąć zęby co najmniej o grubość paska metalowego. Nadmiary z tej okolicy usuwa się zgłębnikiem lub lepiej sierpowatym karwerem. to już w ciągu paru miesięcy może dojść do powstania stanu zapalnego dziąsła. ale nie powinien też być zbyt gruby. że krawędzie w zębach sąsiednich są na podobnej wysokości — przyspieszy to nam dopasowywanie do zgryzu. Po zakończeniu wypełniania i usunięciu kształtki oraz klina nitką tą można sprawdzić gładkość przechodzenia wypełnienia w ząb i ewentualnie usunąć nawis przydziąsłowy. Kształtkę należy rozkręcić i usunąć klin. w trzonowcach ma 2-3 mm szerokości i 1 mm wysokości. W celu poprawienia kontaktu można również poluzować kształtkę. Z powodu wypukłości powierzchni stycznej najlepiej stosować paski wypukłe (fabrycznie przygoto­ wane) lub wyprofilować pasek prosty. ponieważ nie będzie dociskał paska na całej długości brzegu przydziąsłowego.sacji materiału wypełniającego do przestrzeni międzyzębowej. Pasek wyciągnąć delikatnie przechylając na boki. Jeszcze przed rozpoczęciem zakładania materia­ łu warto wsunąć za pasek oprócz klina nitkę dentystyczną. Podczas pierwszego sprawdzenia wypełnienia w zgryzie należy zachować szczególną ostrożność. kieszonki patologicznej oraz próchnicy. Jeśli nie będzie odbudowany punkt styczny. gdyż zbyt wysokie wypełnienie może się odkruszyć. wypełnienie z nadmiarem). W przedtrzonowcach jest punktowy i mały. Odsłonięcie zarysu i modelo­ wanie powierzchni zgryzowej wykonuje się przed zdjęciem kształtki. mocne kondensowanie małymi upychadłami. Dobór odpowiedniej wielkości klina jest bardzo ważny. można nałożyć kolejną porcję amalgamatu do całego ubytku. a także rozsunie zęby (w granicach ruchomości fizjologicznej). przez przeciągnięcie paska (jak wstążki) na zaokrąglonym uchwycie pincety lub przez uwypuklenie go dużym upychadłem kulkowym lub nakładaczem. co ułatwi odbudowę punktu stycznego. Ostateczne ukształtowanie powierzchni zgryzowej. . Odsłaniając zarys i usuwając nadmiary należy szczególną uwagę zwrócić na krawędź styczno-zgryzową. Szczególną uwagę należy zwrócić na wypełnienie tych właśnie kątów mocno kondensując materiał upychadłem o podstawie trapezoidalnej lub romboidalnej. Należy przy tym pamiętać. ewentualnie małym upychadłem gruszkowatym.

płaską warstwę upychamy małym upychadłem kulkowym lub gruszkowatym dokładnie w kąt liniowy utworzony przez brzeg przydziąsłowy i pasek kształtki. gdy brzeg przydziąsłowy znajduje się głęboko poddziąsłowo. Pasek metalowy jest szczególnie przydatny. czynników łączących należy przystąpić do wypeł­ niania ubytku. Cienką (maks. średnia) w ogóle rezygnuje się z podkładu. Wypełnianie w kształtce z paskiem poliestrowym. 1 mm). uniemożliwiając właściwe odbudowanie punktu stycznego lub po prostu nie udaje się go wsunąć między zęby.Powierzchnię styczną poleruje się pastą polerowniczą (np. Zawsze pasek kształtki dociskamy klinem — przeziernym. Warstwę tę naświetla się przez klin przezierny oraz od powierzchni zgryzowej w czasie zalecanym przez producenta (zazwyczaj po 40 s). Następną warstwę nakłada się skośnie na ścianie bocznej ubytku dokładnie upychając w kierunku kąta przy dziąsło wo-przedsionkowego (lub -językowego) i kąta styczno-przedsionkowego (lub . z ZnO z al­ koholem) na paskach ściernych drobnoziarnistych lub cienkim pasku poliest­ rowym. uwypuklić. Wypełnianie ubytków klasy II materiałami złożonymi W związku z ciągłym postępem w łączeniu materiałów z tkankami zęba i wzrostem sił łączenia kompozytów z zębiną pozostawia się coraz większą ilość zębiny nie pokrytej podkładem lub w niektórych przypadkach (próchnica powierzchowna. zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnię styczną można również polerować pilniczkami i gładzi­ kami używając kątnicy oscylacyjnej (Profin. Wypełnianie rozpoczyna się od bardzo dokładnego rozprowadzenia materiału na ścianie przydziąsłowej. Eva). Zasady zakładania kształtki oraz klinów zostały opisane w części poświęconej wypełnianiu ubytków klasy II amalgamatem. 1. Często jednak zdarza się. że pasek poliestrowy zbyt mocno opina ząb. oraz lepiej utrzymuje kształt zęba. Po wytrawieniu szkliwa lub szkliwa i zębiny oraz nałożeniu. Wobec możliwości lepszego dotarcia światła lampy polimeryzacyjnej od strony przedsionkowej i językowej najlepiej byłoby założyć na kształtkę pierścieniową wyprofilowa­ ny pasek poliestrowy oraz klin przezierny. Ubytki klasy II należy zawsze wypełniać w kształtce. gdy stosowany jest pasek poliestrowy. drewnianym — gdy metalowy. można go dodatkowo dogiąć. który jest lepiej wyprofilowany. Brzegi wypełnienia można polerować delikatnymi krążkami polerowniczymi. Wówczas należy założyć pasek metalowy.

Następną warstwę należy nałożyć na przeciwległą ścianę ubytku. tak jak przy pasku poliestrowym. Naświetla się tylko od powierzchni zgryzowej. Pierwszą cienką warstwę układa się poziomo na ścianie dodziąsłowej (tak jak w przypadku wypełniania z paskiem poliestrowym) lub upycha się w kąty między paskiem a ścianami ubytku (zarówno przy dziąsło wą. 2. aż do osiągnięcia wysokości listwy brzeżnej i brzegu ubytku na powierzchni zgryzowej. Wypełnienie w kształtce z paskiem metalowym. Po wypełnieniu całego ubytku. Takie dwuetapowe naświetlanie (od powierzchni zgryzowej i przez klin czy przez ścianę zęba) można zastąpić polimeryzacją „soft start" naświetlając tylko od strony zgryzowej. jak i bocznymi) rozprowadzając bardzo cienko (nawet mniej niż 0. a ubytek Ryc.4. a następnie powierzchnię zgryzową również przez 40 s. 13. Następnie wyciąga się pasek. Wypełnienie ubytku klasy II materiałem złożonym z paskiem poliestrowym.5). 13. 13. należy odkręcić napinacz i naświetlić dodatkowo wypełnienie od strony napinacza.4). to nie można naświetlić od powierzchni. rozkręca się napinacz i delikatnie usuwa pasek nie . Klin należy chwilowo pozostawić w celu łatwiejszego opracowania krawędzi styczno-zgryzowej. Kolejne warstwy materiału poli­ meryzuje się według opisanego wyżej schematu.5 mm) wzdłuż brzegu ubytku do około połowy wysokości ścian bocznych (ryc. Pierwszą głęboko leżącą warstwę można naświetlać dłużej niż podaje producent.-językowego). Pozostałą część ubytku wypełnia się w jak klasie I. na której znajduje się ta warstwa materiału (przez 40 s). również skośnie i naświetlać według tego samego schematu (ryc. Następne warstwy układa się skośnie. W tym przypadku nie można naświetlać przez ściany zęba i dlatego warstwy powinny być naprawdę cienkie. Gdy ubytek jest całkowicie wypełniony. do której przylega napinacz (zazwyczaj przedsionkowej). Jeżeli jest założony napinacz metalowy. Wszystkie warstwy nie powinny być wyższe niż 2 mm. nie wyciągając klina. Najpierw naświetla się ścianę ubytku. znajduje się na powierzchni bliższej. Nakłada się kolejne warstwy. Innym spo­ sobem wypełniania jest układanie warstw tylko skośnie bez pierwszej warstwy płasko leżącej na ścianie dodziąsłowej.

których wyniki mają umożliwić stosowanie systemów adhezyjnych w ubytkach klasy II z brzegiem poniżej granicy szkli wno-cementowej. Profin. Eva).5. Po wyciągnięciu klina dziąsło zazwyczaj krwawi. Opracowanie wypełnienia powinien zakończyć „rebonding". Powierzchnię zgryzową opracowuje się tak jak wypełnienie klasy I. co również utrudnia opracowanie wypełnienia. Ułatwi to opracowanie krawędzi styczno-zgryzowej (zęby są rozepchnięte przez klin). Prace badawcze. powinno się zastosować wkłady lub przy niezbyt dużej rozległości ubytku wypełnienie amalgamatowe. Powierzchnię styczną można opracować paskami ścier­ nymi lub pilnikami oscylacyjnymi (np. Krawędzie oraz listwę brzeżną na powierzchni zgryzowej opracowuje się krążkami ściernymi. Za powikłanie to jest odpowiedzialny skurcz polimeryzacyjny. Kiedy brzeg przydziąsłowy ubytku znajduje się poniżej granicy szkliwno-cementowej. prowadzone są w różnych kierunkach. Inne metody Pomimo ciągłego udoskonalania czynników adhezyjnych stosowanie materia­ łów kompozytowych w ubytkach nie otoczonych szkliwem jest wciąż kontrowersyjne ze względu na mikroprzeciek między kompozytem a zębiną. .Ryc. wyciągając klina. zwracając uwagę. którego wartość jest zbyt duża w stosunku do sił adhezji do zębiny. to należy wsunąć go ponownie. aby nie uszkodzić punktu stycznego. Wypełnienie ubytku klasy II materiałem złożonym z paskiem metalowym. Jedne zajmują się opracowaniem bardziej skutecznych systemów łączących z zębiną. 13. Jeśli istnieje konieczność wysunięcia go w celu zdjęcia paska.

Po zdjęciu kształtki i oczyszczeniu szkliwa można poprawić wcześniej opisane zukośnienie. Ca2+. Początkowo metoda ta dotyczyła wyłącznie ubytków klasy V. Cementu szklano-jonomerowego modyfikowa­ nego żywicą nie powinno się wytrawiać ani opracowywać mechanicznie. W kla­ sie II z brzegiem przydziąsłowym poniżej granicy szkliwno-cementowej stosuje się cement szklano-jonomerowy modyfikowany żywicą na ścianę przydziąsłową oraz na ściany dokomorowe. Ariston). zaklinowaniu jej i założeniu podkładu przygotowuje się zębinę do wypełnienia cementem szklano-jonomerowym. a kompozytowego do odbudowy części szkliwnej („kanapka zamknięta"). sandwich techniąue). np. jeszcze inne — chemicznym zabez­ pieczeniem szczeliny brzeżnej przed rozwojem w niej bakterii i powstaniem próchnicy wtórnej (materiały uwalniające jony OH". lecz należy również pamiętać.5 mm. beta-kwarcowe wkłady szklano-ceramiczne. lecz wkrótce postanowiono wypróbować ją również w ubytkach klasy II. założeniu koferdamu. kształtki. Grubość warstwy cementu powinna być większa niż 1 mm. metodę kanapkową (ang. Następnie polimeryzuje się wypeł­ nienie. Do rozwiązania wymienionych problemów w 1985 roku McLean zaproponował tzw. w zależności od zaleceń producenta.poprawą elastyczności połączenia. ale i z primera. Po wypłukaniu wytrawiacza i osuszeniu ubytku stosuje się czynnik łączący. Po opraco­ waniu ubytku jak dla wypełnienia kompozytowego (brzegu znajdującego się w cemencie lub zębinie nie zukośnia się).5 mm (ryc. F". Nakładaczem wykonuje się zukośnienie brzegu przydziąsłowego wypełnienia o wysokości około 0.6). nakładając na nią. W zależności od stosowanego systemu łączącego wytrawia się szkliwo lub szkliwo i zębinę. III i IV. półpośrednio i pośrednio wyko­ nane wkłady) lub przez zmianę budowy matrycy materiału złożonego (wydłużenie łańcuchów monomeru). Szkliwo i zębinę oczyszcza się nie tylko z cementu. 13. pamiętając o tym. primer lub wytrawiacz. aby grubość pokrywającej warstwy kompozytu wynosiła co najmniej 1. Materiał dodatkowo upycha się w ubytku używając lekko zwilżonego upychadła lub małej zwilżonej gąbki. gdyż zmniejsza to wytrzymałość połączenia z kompozytem. tym razem również . Cement szklano-jonomerowy wprowadza się z kaniuli założonej do pistoletu. kolejne zmniejszeniem skurczu przez zmniejszenie masy materiału polimeryzowanego w zębie (metoda kanapkowa. Metoda „kanapkowa" Metoda ta polega na zastosowaniu materiału szklano-jonomerowego w celu odbudowy części zębinowej ubytku. aby jej koniec był zanurzony w materiale podczas dozowania.

że sztywność guzków w zębach z wypełnieniem tunelowym była o 19% mniejsza niż w zębie zdrowym.6. gdy „tunele" są bardzo wąskie. Wypełnienie kanapkowe ubytku klasy II. Dalsze etapy pracy są takie jak przy wypełnianiu samym kompozytem. Zęby wypełnione metodą tunelową mają zmniejszoną odporność na złamanie o 56% w stosunku do zębów zdrowych. Najlepszym materiałem do wypełniania ubytków tunelowych są cermety. ryzykowna i korzystna jedynie wówczas. opracowa­ ne metodą tunelową i wypełnione cermetem oraz opracowane tradycyjnie (ubytek II MO) i wypełnione kompozytem. podczas gdy w zębie z wypełnieniem II MO była mniejsza od zęba zdrowego tylko o 1%.I I materiał złożony Ryc. że podczas opracowywania „tunelu" dochodzi do nadmiernego opracowania ściany dokomorowej (podczas tradycyjnego opracowania takiego samego ubytku jego dno znajdowało się o około 0. 13. które mają . na cement szklano-jonomerowy. Przeprowadzono testy wytrzymałościowe badając zęby zdrowe.8 mm dalej od komory). Zatem metoda tunelowa jest trudna do wykonania. Okazało się. Metoda tunelowa Metoda ta jest dość trudna do wykonania. Wypełnienia kompozytowe w ubytkach klasy II MOD (przy tradycyjnym opracowaniu) zmniejszają tę odporność zaledwie o 12%. Przy wypełnianiu należy pamiętać o tym. Z badań wynika. W doświadczalnie opracowywa­ nych ubytkach średnia grubość zębiny pod listewką brzeżną wynosiła zaledwie 0.54 mm. że punkt styczny wypełnienia powinien zostać odbudowany z kompozytu.

Beta-kwarcowe wkłady szklano-ceramiczne Gotowe wkłady ceramiczne (ryc. Próbą wykorzystania idei „megafillerów" jest spolimeryzowanie kulek z kompozytu.7) mogą być stosowane podczas wypeł­ niania ubytków klasy I. Wypełniając rozległy ubytek należy założyć kilka wkładów. Opracowany i przygotowany do wypełnienia ubytek wypełnia się cermetem w całości. 13. zwłaszcza jeśli brzeg dodziąsłowy znajduje się poniżej CEJ. a nawet IV. . Spełniają one funkcję dużych wy­ pełniaczy (megafillers). należy zastosować pasek poliestrowy i przezierny klin. z obu stron stycznych oraz od powierzchni zgryzowej. zmniejszając tym samym masę materiału złożonego i co za tym idzie redukując skurcz polimeryzacyjny (nawet o 50-75%). że wypełnienia wykonane z takimi kulkami wykazują mniejszą szczelność niż wykonane metodą warstwową. Wypełnienie naświetla się przez klin.7.wszystkie zalety cementów szklano-jonomerowych (adhezję do twardych tkanek zęba. ale są bardziej wytrzymałe mechanicznie. Wkłady te dzięki swojej budowie wzmacniają wypełnienia. Użycie takich wkładów zwiększa szczelność wypełnienia. zmniejszają ich zużycie i ułatwiają uzyskanie punktu stycznego. Jeżeli wypełnia się ubytek tunelowy cementem szklano-jonomerowym modyfikowanym żywicą. II. uwalnianie jonów fluorkowych). z którego wykonuje się wypełnienie. Beta-kwarcowe wkłady ceramiczne. Po spolimeryzowaniu można usunąć około 1-1. Ryc.5 mm wypełnienia cermetowego i zastąpić je materiałem kompozytowym. 13. Okazało się jednak.

np. Po założeniu kształtki należy dopasować jak największe wkłady. Do tak opracowanego ubytku dopasowuje się fabryczny wkład ceramiczny wykonany w takim samym kształcie i wielkości jak końcówka skalera (ryc. 13. Tetric Flow. którego końcówki są wymienne. Ubytek wypełnia się niewielką ilością materiału złożonego i dociska wkładem (ryc.9). . Kształt końcówek jest zbliżony do zarysu ubytku klasy II przygotowanego do wypełnienia wkładem.Ryc. mają różne kształty i różną wielkość (ryc.8. Nasyp diamentowy znajduje się po stronie wewnętrznej ubytku.8). Podczas polimeryzacji materiału złożonego powinno się dociskać wkład w kierunku punktu stycznego. Wypełnienie takie opracowuje się tak jak wypełnienie z materiału złożonego. System Sonicsys System Sonicsys jest kolejnym etapem w metodyce wypełniania ubytków klasy II zbliżającym wypełnienia wykonane metodą bezpośrednią do wkła­ dów. 13. Wkład cementuje się metodą adhezyjną używając płynnego kompozytu światłoutwardzalnego.11). Przygotowanie ubytku do założenia beta-kwarcowych wkładów ceramicz­ nych nie odbiega od klasycznego opracowania ubytku do wypełnienia z materiału złożonego. aby nie uszkodzić zęba sąsiedniego (ryc. 13.10). Ubytek opracowuje się skalerem ultradźwiękowym. 13. Dopasowane wkłady w ubytku klasy II. 13.

System Cerec-2 System Cerec-2 umożliwia bezpośrednie przygotowanie i osadzenie wypełnień ceramicznych w czasie jednej wizyty.9. a następ­ nie automatycznie wycinane z bloczka ceramicznego. System SONICSYS® approx — końcówki skalera oraz wkłady. Opracowywanie ubytku klasy II. Ryc. 13.10. .11. Dopasowany wkład (kolor czerwony). 13. Ryc.Ryc. 13. Wypełnienie jest projektowane przez komputer na podstawie zdjęcia zęba wykonanego specjalną kamerą.

12). Przewagą anali­ zy komputerowej zdjęcia zęba nad odwzorowaniem wyciskiem jest brak konieczności likwidowania podcieni. Technika postępowania. nadkładów.5. Bloczek ceramiczny jest wycinany za pomocą tarczy szlifierskiej oraz walca diamen­ towego (ryc. usunięciu starego wypełnienia oraz próchnicy należy przystąpić do tworzenia kształtu ubytku umożliwiającego wprowadzenie wypełnienia. Po wykonaniu zdjęcia pomiarowego ząb jest oczyszczany sprayem wodnym. ponieważ będą wypełnione kompozytem mocują­ cym. nakładów. Przed przymiarką wypełnienia zaleca się poszerzenie przestrzeni międzyzębowych przez zastosowanie klinów.Urządzenie to umożliwia wykonanie wkładów. Brzegi ubytku przygotowuje się pilnikami oscylacyjnymi (np. także styczne. A2. znajdują się w obrębie szkliwa. Zakres wskazań dla wypełnień ceramicznych frezowanych maszynowo pokrywa się ze wskazaniami innych systemów wypełnień kos­ metycznych. Eva) lub diamentami w kształcie płomyka. Do usunięcia dużych nadmiarów kompozytu powinny być używane tylko drobnoziarniste diamenty (ziarno maks. Po oczyszczeniu zęba z osadów pastą bez fluoru. Przy osłabionych guzkach. zwłaszcza w zębach pozbawionych żywej miazgi. B4) urządzenie skrawające wykonuje wkład.13). Profin. Po doborze koloru (lekarz ma do wyboru kolory: Al. odbudowa techniką adhezyjną powo­ duje podwyższenie oporności twardych tkanek na złamania. 40 p. 13. koron oraz licówek. Wskazaniem do wkładów Cerec powinny być przede wszystkim nie spełniające swojej funkcji średnie i duże wypełnienia amalgamatowe w trzonowcach i przedtrzonowcach wypełniające ubytki. 13. Przygotowanie powierzchni stycznych również jest dużo bardziej oszczędne niż w przypadku opracowania pod wkłady lane. 13. Nadmiary występujące . pokrycie silanem i czynnikiem łączącym). ścinając szkliwo ukośnie pod kątem 30-45°. Do mocowania uzupełnień stosuje się kompozyty światłoutwardzalne lub o podwójnym wiązaniu (chemo.m). Po całkowitym opracowaniu ubytku i zabezpieczeniu podkładami należy przygotowany ząb oraz zęby sąsiednie pokryć wodnym roztworem polisorbatu (Cerec Liquid) i proszkiem dwudenku tytanu (Cerec Powder). A3. Nad przygoto­ wanymi w ten sposób zębami umieszcza się kamerę (ryc. Szczególnej staranności wymaga kontrola powierzchni stycznych. a do ostatecznego opracowa­ nia diamenty o ziarnistości 15 nm i krążki polerownicze.14). Miejsca te nie powinny być zaznaczane podczas pomiaru ubytku. pokrycie czynnikami łączącymi) i wewnęt­ rznej powierzchni wypełnienia ceramicznego (wytrawienie.i światłoutwardzalne) po wcześniejszym przygotowaniu powierzchni ubytku (wytrawienie. których brzegi. Komputer analizując uzyskane dane sam projektuje wypełnienie (ryc. Następnie lekarz oznacza punkty na obrazie zęba leczonego — na brzegach ubytku i na dnie oraz zaznacza przebieg przyszłej bruzdy.

13. Projektowanie uzupełnienia.Ryc. Ryc. .12. 13. 13. Wykonywanie zdjęcia leczonych zębów.

3. Faza wycinania uzupełnienia z bloczka ceramicznego. a do wygładzenia paski ścierne. Do usunięcia tych nadmiarów niezbędne są pilniki oscylacyjne (np. Jeżeli ubytek został otwarty od powierzchni przedsionkowej lub zniszczone są obie krawędzie: styczno-językowa i styczno-przedsionkowa. Porównuje się barwę wilgotnego kolornika z wilgotnym zębem w świetle sztucznym i dziennym. 13. 13.Ryc. który będzie zmieniał kolor zęba. należy kolor i przezierność . na tych powierzchniach przylegają najczęściej do szkliwa nie wytrawionego i dlatego łatwo odrywają się.14. tworząc miejsca retencyjne dla bakterii.2. Eva). Profin. Ubytki klasy III według Blacka Wypełnianie ubytków klasy III według Blacka materiałami złożonymi i kompomerami Kolor wypełnienia należy koniecznie dobrać przed założeniem koferdamu.

W przypadku ubytku otwartego od powierzchni przedsionkowej najpierw dokładnie upycha się materiał na ścianę językową i naświetla od powierzchni językowej. Założenie podkładu. Wytrawienie. a warstwę przedsionkową z materiału z mikrowypełniaczem. jego wielkość i rodzaj zależą od głębokości ubytku. to pierwszą warstwę nakłada się na ścianę przydziąsłową i naświetla przez klin. W przypadku gdy ubytek jest otwarty od strony przedsionkowej i językowej. Następnie napina się pasek palcami i naświetla powierzchnię przedsionkową zęba. W przypadku ubytku otwartego od powierzchni językowej (brzeg przedsion­ kowy nie przekracza krawędzi przedsionkowo-stycznej) wprowadza się niewielką ilość materiału do ubytku od strony językowej i rozprowadza go na ścianie przedsionkowej ubytku. Kolejną warstwę kondensuje się dokładnie tak. nie tnącym końcu i diamentów o drobnym (30 |^m) i bardzo drobnym (15 |0. Tak założony pasek dociska się klinem. Dzięki zastosowaniu materiału z mikrowypełniaczem można uzyskać gładszą powierzchnię wypełnienia. napiąć pasek od przedsionka i naświetlić od strony języka. Można również cienkim nakładaczem wymodelować listwę brzeżną. Jeżeli brzeg przydziąsłowy znajduje się głęboko poddziąsłowo i uda się założyć klin przezroczysty. Klin wprowadza się od strony szerszej niszy międzyzębowej. W ubytkach płytkich i średnich można zrezyg­ nować z podkładu. Kształt listwy brzeżnej można poprawić dużym diamentem do opracowywania kompozytu w kształcie . W celu poprawienia estetyki wypeł­ nienia można warstwę językową założyć z mniej przeziernego (opakerowego) materiału hybrydowego. najlepiej przezroczystym. które utworzyły się podczas dociskania paska. dociskając pasek z obu stron zęba. kondensując szczególnie dokładnie w kąt utworzony przez pasek i brzeg przedsionkowy.m) nasypie. używa się opisanych wcześniej narzędzi ręcznych lub bardzo ostrożnie finirów o gładkim. aby nie zamknąć pęcherzyków powietrza w materiale. proponuje się odbudować najpierw ścianę językową.dobierać jak w ubytkach klasy IV. wypłukanie i założenie czynników wiążących powinno być zgodne z zaleceniami producenta. Jeżeli ubytek nie jest zbyt rozległy. można go wypełnić jedną porcją materiału. Kształtkę prostą w postaci paska poliestrowego należy wsunąć między zęby tak. Do opracowania nadmiarów wypełnienia. aby bez uszkodzenia dziąsła można ją było wprowadzić w kieszonkę dziąsłową. Następnie dociska się pasek do powierzchni językowej zęba palcem lub dużym upychadłem kulkowym i naświetla. używa się krążków ściernych. bardziej przeziernego. Jeśli krawędź językowo-styczna wymaga opracowania. imitującego szkliwo (jeżeli zęby pacjenta nie sązbyt mało przezierne). a po wypełnieniu całego ubytku napina się pasek na powierzchni przedsionkowej i ponownie naświetla.

założenie podkładu nie odbiega od zaleceń dla wypełniania materiałami złożonymi i kompomerami. odcinając materiał w kierunku od wypełnienia do zęba. Dobranie koloru. gdyż pasek chroni kompozyt przed dostępem tlenu. Tak utwardzany materiał jest nie tylko bardzo gładki. Niektórzy producenci tradycyjnych cementów szklano-jonomerowych polecają ostateczne opracowanie już kilka­ naście minut po wypełnieniu. a kończąc na najdelikatniejszych. Wskazaniem do stosowania cementów szklano-jonomerowych są ubytki otwarte od powierzchni językowej (nie przekraczające krawędzi styczno-przedsionkowych) i ubytki. Opracowanie wypełnienia w przypadku cementów tradycyjnych odbywa się dwuetapowo. delikatnie osusza lub nakłada primer. Wykonuje się to „na sucho" ostrym narzędziem ręcznym (karwerem. Stosując materiały kapsułkowane unika się możliwości popełnienia błędu podczas zarabiania materiału (zła proporcja płynu do proszku ma wpływ na właściwości mechaniczne cementu). ale i pełniej spolimeryzowany. jaka powstaje po naświetleniu materiału pod paskiem poliestrowym. Wypełnianie ubytków klasy III cementami szklano-jonomerowymi Cementy szklano-jonomerowe są rzadko stosowane w widocznych ubytkach klasy III ze względu na niedostateczną estetykę. Powierzchnię językową ostatecznie poleruje się bardzo drobnymi kamieniami diamentowymi (15 |j. zgodnie z zaleceniami producenta.płomyka. wytrawia się zębinę kwasem poliakrylowym przez 10 s. Z kolei . duże nadmiary materiału. szczególnie w okolicy przy dziąsło wej. Ponadto z cementów szklano-jonomerowych można wykonać wypełnienia tymczasowe. Powierzchnię przedsionkową opracowuje się krążkami ściernymi zaczynając od najbardziej ściernych. skalpelem). dopasowanie paska poliestrowego. dociska pasek i naświetla wypełnienie po 40 s ze strony przedsion­ kowej i językowej. Następnie pokrywa się całe wypełnienie żywicą światłoutwardzalną (bondem) i naświetla. Przed wypełnieniem. spłukuje.m) i gumkami ściernymi. spowodowaną złą polerowalnością i małą przeziernością materiału. Na pierwszej wizycie usuwa się jedynie. Tak wczesne opracowanie ze sprayem wodnym powoduje erozję matrycy cementu i wypłukiwanie cząsteczek szkła. Po wymieszaniu materiału we wstrząsarce aplikuje się cement bezpośrednio do ubytku. Należy pamiętać jednak o tym. że polerowaniem nie uzyska się takiej gładkości powierzchni. w których brzeg przydziąsłowy znajduje się poniżej szyjki zęba.

Wypełnienia z cemen­ tów szklano-jonomerowych modyfikowanych żywicą można opracować na tej samej wizycie już po kilku minutach.4. Kształt wypełnienia nadaje się finirami i kamieniami diamentowymi o ziarnistości 15 (0.opracowywanie na sucho powoduje odwodnienie cementu. Aby temu zapobiec. dlatego najlepiej byłoby polerować go ostatecznie po tygodniu. a brzeg sieczny aż 58%. Zastosowanie zbyt przeziernego materiału spowoduje. W zębach naturalnych zębina ma przezierność około 30%. Po wygładzeniu wypełnienia ponownie po­ krywa się je żywicą światłoutwardzalną i naświetla.m na kątnicę turbinową ze sprayem wodnym. Poleruje się na mokro gumkami i krążkami ściernymi o coraz mniejszej ziarnistości. to poleca się pokrycie wypełnienia żywicą światłoutwardzalną (bondem) i opracowanie bez sprayu wodnego krążkami ściernymi. Kształtka ta musi być tak dobrana rozmiarem. zmętnienia i popękania cementu. Powinno się zwrócić również uwagę na przezierność brzegu siecznego. aby sięgała około 1 mm poniżej brzegu przydziąsłowego oraz opierała się o brzeg sieczny. będzie bardzo odgraniczone. Po założeniu koferdamu należy dopasować kształtkę poliestrową w postaci korony. czyli prawie dwukrotnie większą. Z kolei wypełnienie z materiałów nieprzeziernych (zębinowych) w zębach startych. zwłaszcza w ubytkach ze zniszczonymi krawędzia­ mi styczno-językową i styczno-przedsionkową.2. ale także na jego przezierność. Ubytki klasy IV według Blacka Wypełnianie ubytków klasy IV materiałami złożonymi W zębach przednich należy zwrócić uwagę nie tylko na kolor materiału. Jeśli jest koniecz­ ność wczesnego opracowania wypełnienia. a następnie naświetlenie. zaleca się wykonanie na powierzchni językowej kształtki małego otworu. że wypełnienie będzie wydawało się szare. Kształt tej korony powinien zapewniać odbudowę punktu stycznego oraz być podobny do zęba jednoimiennego po przeciwnej stronie. Otwór ten należy wykonać . co w efekcie prowadzi do zmatowienia. Tradycyjny cement szklano-jonomerowy „dojrzewa" w jamie ustnej przez kilka dni od założenia. W trakcie wypełniania korony materiałem kompozytowym często dochodzi bowiem do zamknięcia pęcherzy­ ków powietrza wewnątrz kształtki. 13. z małą ilością zębiny lub z grubą warstwą bardzo przeziernego szkliwa.

kiedy nie można dopasować korony poliest­ rowej na skutek zbyt głęboko poddziąsłowo przebiegającego brzegu ubytku lub bardzo stłoczonych zębów. Kształtkę dociska się dodatkowo klinem i naświetla się materiał z obu stron. nie naciągając go zbyt mocno. a kolejną na powierzchnię przedsionkową. dużych złamań korony istnieją wątpliwości. ale w miarę zbliżania się do szyjki zęba powinien wydostawać się już tylko przez wykonany uprzednio otwór w kształtce. W ten sposób uzupełnia się tylko część brakującej zębiny. Jeżeli ząb ma przezierny brzeg sieczny. aby odtworzyć kształt anatomiczny. a efekt kosmetyczny gorszy. stosowanie ćwieków okołomiazgowych. Założenie podkładu. Pozostałą część kształtki należy wypełnić pamiętając o zasa­ dzie.przedziurawiając kształtkę ostrym zgłębnikiem od wnętrza kształtki na zewnątrz tak. Powierzchnię językową można odbudować dociskając pasek do istniejącej już powierzchni przedsionkowej. Ryzyko związane ze stosowaniem ćwieków (zranienie miazgi. Nadmiar materiału początkowo będzie wypływał przed kształtką. Wypełnienie opracowuje się krążkami ściernymi. W celu zapobieże­ nia wtłoczeniu materiału do kieszonki dziąsłowej wprowadza się do niej nitkę retrakcyjną. lekką wypukłość krawędzi i odbudować punkt styczny. W przypadku rozległych ubytków klasy IV. jednak nie zmniejszają obciążeń i dochodzi do zerwania połączenia adhezyjnego pomiędzy zębiną a wypełnieniem. należy użyć specjalnego kompozytu do odbudowy tej części zęba. Do tego celu stosuje się kompozyt „zębinowy" lub cement szklano-jonomerowy „światłoutwardzalny". aby nie powstało wgłębienie tej powierzchni. pęknięcia w zębinie spowodo­ wane dużymi naprężeniami wewnętrznymi) jest jednak większe aniżeli korzyści. Zdarzają się jednak przypadki. można częściowo odbudować ubytek „z ręki". a przezierny („szkliwny") od przedsionkowej. w celu zwiększenia retencji. zaklinować go i wypełniać ubytek warstwami. nadmiary przydziąsłowe . wówczas nakładaczem lub zgłębnikiem usuwa się nadmiary materiału. Niektórzy autorzy proponują wówczas. a w szczelinie brzeżnej powstaje próchnica wtórna. Aby uniknąć powstania pęcherzyków powietrza w wypełnieniu klasy IV. Podczas wypełniania należy bardzo dokładnie utrzymywać pasek. Jest to metoda bardziej czasochłonna i trudniejsza. Wówczas wypełnienie utrzymuje się w ubytku. Pierwszą warstwę materiału powinno się kłaść na ścianę przydziąsłową. Ćwieki okołomiazgowe poprawiają utrzymanie całego wypełnienia. odłamanie szkliwa. że materiał „zębinowy" nakłada się od strony językowej. Gdy korona wsunie się poniżej brzegu przydziąsłowego i oprze o brzeg sieczny. Należy wówczas założyć pasek poliestrowy. wytrawienie szkliwa i (ewentualnie) zębiny oraz założenie czynników wiążących nie odbiega od zaleceń dla klasy III. czy wypełnienie kompozytowe utrzyma się i podoła obciąże­ niom.

aby szkliwo zostało całkowicie odsłonięte. aby cement szklano-jonomerowy odbudowywał całą brakującą zębinę. Po przygotowaniu ubytku do wypełnienia należy wytrawić zębinę kwasem poliakrylowym lub pokryć primerem. Taki sposób wypełniania. Następnie wytrawia się szkliwo (bez wytrawiania cementu szklano-jonomerowego). w zębach bocznych możemy stosować również cementy szklano-jonomerowe. metodę kanapkową. . ewentualnie kamieniami Arkansas. 13. diamentami do opracowywania kompozytów. Następnie trzeba wypełnić ubytek tak. Brzeg warstwy cementu zukośnia się w sposób podobny jak szkliwo. Jeśli jednak na brzegu przydziąsłowym występują miejscowe braki szkliwa lub jest ono osłabione. cement szklano-jonomerowy niż kompozyt). lecz jej zwolennicy zwracają uwagę na korzyści związane z dobrą adhezją cementu szklano-jonomerowego do zębiny. Ubytki klasy V według Blacka Wypełnianie ubytków klasy V Wybór materiału do wypełnienia ubytku tej klasy zależy od kilku czynników: 1) lokalizacji (bierze się pod uwagę estetykę wypełnienia — w zębach przednich należy stosować kompozyty. finirami. Po spolimeryzowaniu (stosuje się tylko cementy „światłoutwardzalne") opraco­ wuje się brzegi ubytku w ten sposób. Wypełnianie ubytków klasy IV metodą kanapkową Metoda ta jest dużo bardziej pracochłonna niż wypełnienie kompozytem. uwalnianie F" oraz dobrą estetykę wypełnień. tak jak to zostało opisane wyżej. 2) ograniczenia ubytku szkliwem (gdy brak szkliwa na brzegu przydziąs­ łowym.5. lepiej zastosować amalgamat.narzędziami ręcznymi. w którym cement nie jest w całości pokryty kompozytem. nazywa się potocznie „kanapką otwartą". kompomer. należy pozostawić na ścianie przydziąslowej warstwę cementu szklano-jonomerowego o grubości co najmniej 1 mm. spłukuje się i osusza. cermety. Kompozyt nakłada się warstwami i naświetla.2. kompomery lub metodę kanap­ kową. amalgamat). Czynnik łączący stosuje się na szkliwo i cement.

3) utrzymania suchości ubytku (gdy nie można idealnie odizolować ubytku od środowiska jamy ustnej, najlepiej wypełnić ubytek cementem szklano-jonomerowym lub cermetem). Na decyzję lekarza powinien mieć również wpływ fakt uwalniania jonów fluoru przez materiał wypełniający. Z wielu prac wynika, że żaden materiał nie zapewnia szczelności, gdy brzeg ubytku znajduje się poniżej szyjki anatomicznej. Ważne jest zatem działanie przeciwbakteryjne i przeciwpróchnicowe jonów fluorkowych. Jeżeli ubytek jest otoczony szkliwem, to najlepszą szczelność zapewnia kompozyt.

1. Wypełnianie ubytków klasy V amalgamatem
Podczas wypełniania ubytków klasy V obowiązują wszystkie zasady opisane w części dotyczącej wypełniania ubytków klasy I. Pierwsze porcje należy kondensować w kąty i narożniki. W sytuacji kiedy brzeg lub kąt przydziąsłowy znajdują się blisko dziąsła, należy zastosować aktywną klamrę do koferdamu i odbudowywać ubytek „z ręki" lub zastosować kształtkę pierścieniową z paskiem do klasy V. Podczas wypełniania należy zadbać o wypukłość wypełnienia. Bardzo ważną czynnością jest odsłonięcie zarysu i usunięcie nadmiarów, szczególnie z brzegu przydziąsłowego.

2. Wypełnianie ubytków klasy V kompozytem
Brzeg przydziąsłowy ubytków klasy V często znajduje się bardzo blisko szyjki klinicznej zęba, a nawet poniżej jej. Konieczne jest wtedy założenie koferdamu z aktywną klamrą i dodatkowo założenie nitki retrakcyjnej do kieszonki dziąsłowej. Kształtka powinna odwzorowywać wypukły kształt korony i za­ chodzić co najmniej 0,5 mm poza brzegi ubytku. Istnieją dwa rodzaje kształtek dla ubytków klasy V: przezroczyste do wypełniania materiałami światłoutwardzalnymi i metalowe do wypełniania materiałami chemoutwardzalnymi. Możliwe jest również wykonanie wypełnienia „z wolnej ręki". Ze względu na niewielki bezwzględny rozmiar ubytków podkłady stosuje się jedynie w przypadku leczenia próchnicy głębokiej. Wytrawianie i założenie czynników wiążących odbywa się zgodnie z zaleceniami producenta. Największą szczelność wypełnień uzyskuje się stosując przezroczyste kształtki do klasy V. Po wypełnieniu ubytku w całości dociska się kształtkę (dopasowaną pod względem wielkości oraz wypukłości), usuwa wydostające

się spodniej nadmiary, następnie wywierając nacisk naświetla. W metodzie tej można również stosować materiały chemoutwardzalne, wówczas możemy użyć kształtki metalowej. Łatwiej jest dopasować jej wypukłość i wielkość, trudniej ją jednak dociskać. Nadmiary materiału, które wypłynęły spod kształtki, zbiera się przed spolimeryzowaniem nakładaczem lub zgłębnikiem. Kiedy ubytek jest większy od kształtki, materiał kompozytowy nakłada się skośnymi warstwami, najpierw do części dozgryzowej, następnie przydziąsłowej, naświetlając każdą warstwę oddzielnie. Powierzchnię wypełnienia modeluje się „z ręki". W sytuacjach kiedy z powodu głęboko poddziąsłowo przebiegającego brzegu ubytku wypełnienie z ręki jest trudne, należy posłużyć się kształtką pierścieniową z paskiem do klasy V. Wówczas rozpoczyna się wypełnianie od dokładnego upchnięcia materiału w bardzo cienkiej warstwie (maks. 1 mm) w kąt utworzony między paskiem a brzegiem dodziąsłowym. Nadmiary wypełnienia usuwa się finirami i delikatnymi diamentami do opracowania kompozytów (15 p,m). Szczególną uwagę należy zwrócić na opracowanie brzegu przydziąsłowego — nie wolno pozostawić żadnych nadmiarów, ale też nie wolno uszkodzić cementu korzeniowego. Wypełnienie poleruje się krążkami ściernymi, np. Sof-Lex o małej średnicy lub gumkami do polerowania materiałów złożonych. Z powodu trudności z uzyskaniem idealnego odizolowania zęba „rebonding" jest szczególnie zalecany. Wypełnienie należy skontrolować po paru tygodniach, gdyż często dochodzi do pęcznienia materiału i powstawania nawisów.

3. Wypełnianie ubytków klasy V kompomerem
Główną zaletą kompomerów jest uwalnianie jonów fluorkowych (wciąż większe niż z kompozytów) oraz brak konieczności wytrawiania szkliwa. Coraz częściej jednak mówi się o lepszej szczelności tych wypełnień po wytrawianiu. Zatem technika wypełniania kompomerem stała się taka sama jak technika wypełniania kompozytem.

4. Wypełnianie ubytków klasy V cementem szklano-jonomerowym
W głębokich ubytkach należy założyć podkład na bazie Ca(OH)2. Większość producentów poleca przed wypełnieniem ubytku klasy V tradycyjnym cemen-

tem szklano-jonomerowym usunięcie warstwy mazistej przez wytrawienie zębiny 10-20% kwasem poliakrylowym lub przed wypełnieniem ubytku cementem szklano-jonomerowym modyfikowanym żywicą — przygotowanie zębiny primerem. Ubytki klasy V nie są zazwyczaj tak głębokie, aby trzeba je było wypełniać warstwami. Po wypełnieniu ubytku (najlepiej, używając aplikatorów i pis­ toletu) przyciska się do wypełnienia wcześniej dopasowaną kształtkę. Po spolimeryzowaniu materiału (w przypadku cementów tradycyjnych po 5-10 min, a w przypadku cementów modyfikowanych po naświetleniu) można zdjąć kształtkę. Cementy podwójnie utwardzane (modyfikowane żywicą) naświetla się dwukrotnie przez 20 s, przed zdjęciem i po zdjęciu kształtki. Wypełnienia z cementów szklano-jonomerowych modyfikowanych żywicą można opracować zaraz po spolimeryzowaniu. Używa się do tego celu finirów, diamentów do opracowania kompozytów, krążków ściernych i gumek.

5. Wypełnianie ubytków klasy V metodą „kanapkową"
Poprawa jakości wypełnień z cementów szklano-jonomerowych modyfikowa­ nych żywicą (produkowane obecnie dają się wystarczająco dobrze polerować), poprawa adhezji do zębiny czynników łączących oraz stosowanie estetycznych kompomerów spowodowały, że metoda „kanapkowa" jest coraz rzadziej stosowana. Po przygotowaniu zęba do wypełniania, dobraniu koloru, założeniu koferdamu wypełnia się ubytek w całości cementem szklano-jonomerowym. Kiedy materiał jest spolimeryzowany, opracowuje się szkliwo i usuwa część cementu, tak aby powstało miejsce na warstwę kompozytu. W części ubytku otoczonej szkliwem cement szklano-jonomerowy powinien dochodzić jedynie do połą­ czenia szkliwno-zębinowego, natomiast w części przydziąsłowej wypełnienia — aż do brzegu ubytku. Zamiast wypełniać w całości ubytek, a potem usuwać część cementu, można od razu tak wypełnić ubytek cementem szklano-jonomerowym, aby nie przykrywał szkliwa. Następnie należy oczyszczone, zukośnione szkliwo wytrawić, wytrawiacz wypłukać, lekko wysuszyć (wy­ dmuchać wodę z ubytku) i nałożyć czynniki łączące na szkliwo i cement. Siła połączenia kompozytu z cementem szklano-jonomerowm jest tak duża, że podczas polimeryzacji dużej masy kompozytu może dojść do pęknięć kohezyjnych w cemencie i dlatego warstwa cementu szklano-jonomerowego powinna być gruba, a kompozytu cienka (należy odbudowywać jedynie

I

I cement szklano-jonomerowy

materia) złożony Ryc. 13.15. Wypełnienie kanapkowe ubytku klasy V.

szkliwo). Dobry efekt kosmetyczny zapewnia warstwa kompozytu o minimal­ nej grubości 1 mm. W części przydziąsłowej ubytku grubość warstwy kompozytu powinna być coraz mniejsza (ryc. 13.15). Wypełnienie „kanap­ kowe" opracowuje się tak jak wypełnienia kompozytowe. Na zakończenie opisu tej metody trzeba podkreślić, że wypełnienia wykonane techniką kanapkową są według niektórych autorów mniej trwałe od wypełnień z samych cementów szklano-jonomerowych.

13.2.6. Rozległe ubytki pozaklasowe
Odbudowy amalgamatowe z ćwiekami okołomiazgowymi jako dodatkowymi elementami retencyjnymi są traktowane jako czasowe odbudowy zębów żywych przed wykonaniem korony protetycznej. Przeciwwskazaniem do dłuższego utrzymywania takiej odbudowy w zębie są parafunkcje, jak np. bruksizm. Zęby takie nie mogą być filarami mostów ani nie mogą się na nich opierać stabilizatory protez. Ćwieki okołomiazgowe są obecnie rzadko stosowane ze względu na możliwość wystąpienia wielu powikłań, zarówno wczesnych (np. zranienie miazgi, perforacja), jak i odległych w czasie (pęknięcia zębiny). Jeśli jednak decydujemy się na odbudowę amalgamatem za pomocą ćwieków okołomiazgowych, muszą nas obowiązywać pewne zasady. Zasady lokalizacji i mocowania ćwieków okołomiazgowych: • przed mocowaniem ćwieków należy wykonać zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe, • ćwiek należy umocować pośrodku pomiędzy ścianą komory a zewnętrzną powierzchnią zęba,

• ścianka zęba w miejscu wkręcenia ćwieka okołomiazgowego musi mieć grubość co najmniej trzy razy większą od średnicy ćwieka, • ścianka zęba cieńsza niż 2 mm dyskwalifikuje stosowanie ćwieków okołomiazgowych, • nie wolno stosować ćwieków okołomiazgowych do odbudowy ubytków klasy II w dolnych siekaczach, w górnych siekaczach bocznych i górnych przedtrzonowcach, • zbyt wiele ćwieków wprowadzonych do zębiny może osłabić wypełnienie i powodować mikropęknięcia, • ćwieki nie powinny stanowić jedynej retencji, • należy ograniczać liczbę ćwieków — obowiązuje zasada: jeden ćwiek w miejsce utraconego jednego guzka (maks. 3 ćwieki), • powierzchnia zębiny, w którą się wkręca ćwiek, powinna być płaska i prostopadła do długiej osi zęba, • nad ćwiekiem musi być warstwa amalgamatu o grubości co najmniej 2 mm, • ćwiek należy wkręcać równolegle do zewnętrznej powierzchni zęba. W celu uniknięcia perforacji możemy wprowadzić do kieszonki dziąsłowej ćwiek gutaperkowy, a wkręcany ćwiek okołomiazgowy wprowa­ dzać równolegle do niego.

Piśmiennictwo
1. Bertolotti RL: Total-etch — Therational dentin bonding protocol. JEsthet Dent. 1991; 3, 1-6. — 2. Choi KK, Ferracane JL, Hilton 77, Charlton D: Properties of packable dental composites. J Esthet Dent 2000; 12(4), 216-26 — 3. CynkierJ, Ciesielski P: Wypełnienia ceramiczne formowane komputerowo — ocena systemu CEREC-2. Stomatologia Współczesna. 1998; 5, 326-30. — 4. Dentsply Caulk — Surefilt™ Technical Manuał. — 5. Dubielecka-Kittel M: Chemiczne opracowanie zębiny. Stomatologia Współczesna Suplement 2/1997; 8-12. — 6. Ford Pitt TR: Odbudowa zębów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1994. — 7. Forsten L: Uwalnianie fluoru z glass-jonomerów. Stomatologia Współczesna 1995; 3,219-25. — 8. Fusayama T, Nakamura M, Kurosaki N, Iwaku M: Nonpressure adhesion of new adhesive restorative resin. J Dent Res. 1979; 58, 1364-70. — 9. GilpatrickRO, Kapłani, RoachD: Mikroprzeciek wypełnień z materiałów kompozytowych w zależności od czasu wytrawiania. Quintessence 1996; 5, 339-42. — 10. Hahn W: Materiały stomatologiczne do wypełnień ubytków twardych tkanek zęba. Sanmedica 1997. 11. HannigM, Bott B: In-vitro pulp chamber temperaturę rise during composite resin polymerization with various light-curing sources. Dent Mater, 1999 Jul; 15(4), 275-81. — 12. Jańczuk Z, Szymaniak E: Próchnica zębów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 1994. — 13. Jodkowska E: Cementy szkło-jonomerowe w stomatologii zachowawczej. MedTour Press

— 20. Cochran MA. Swift EJJr. White KC: Gojenie miazgi i tworzenie mostu zębinowego w środowisku kwaśnym. 302-7. WagnerL: Piąta generacja materiałów łączących z zębiną. 4. Milewski G: Badania morfologii zębów dla potrzeb prawidłowego opracowa­ nia ubytków oraz lokalizacji ćwieków okołomiazgowych. Dent. Quintessence 1996. Ketterl W: Stomatologia zachowawcza I. Yu Xy: Dentin bonding agents and the smear layer. Davis EL. Quintessence 1993. Powell CS. Yoshikawa T. Czasopismo Stomatologiczne 1997. — 32. — 28. Quintessence 1994. The Disease and Its Management. — 26. — 29. — 24. Cox CF. Mount GJ: Kliniczne stosowanie współczesnych cementów glass-jonomerowych. 5. Wagner L. Oxford University Press 1997. 430-4. Med Tour Press International. Stomatologia Współczesna 1997. Farmer JB. Kanca III J: Metoda łączenia wypełnień z tkankami zęba za pomocą kwasu fosforowegojako kondycjonera szkliwno-zębinowego. Snuggs HM: Reakcja miazgi na żywice wiążące nakładane na żywą. Quintessence 1994. 31(6). 31. Scherer W: Microleakage of a condensable resin composite: an in vitro investigation. KręglewskaB: Współczesne po­ glądy dotyczące problemów związanych z wytrawianiem zębiny. Rada RE: Wykonane metodą bezpośrednią wypełnienia kompozytowe z betakwarcowymi wkładami szkło-ceramicznymi. 1994. Burrow M. Porównanie wytrzymałości zębów. Quintessence 1995. 21. Matis BA. 5. Trykowski J. Estafan D. 1994. — 33. Wilson PF: Wypełnienia wykonane metodą tunelową a wypełnienia klasy II wykonane w zębach z małymi ubytkami próchnicowymi na powierzchniach stycznych. Snuggs HM. Stomatologia Współczesna Suplement 2/1997: 13-16. wytrawioną kwasem zębinę: wilgotna kontra sucha aplikacja primera. Quintessence-Int. 2. — 14. Stomatologia Współczesna 1996. Oxford-New York-Toronto. Perdigao J. Platt JA: Microleakage of posterior packable resin composites with and without flowable liners. 2001 May-Jun. Joyston-Bechal S: Essentials of Dental caries. Brzózka L: Uwalnianie jonów fluorkowych z mate­ riałów złożonych.International. Górecka V: Próby zastosowania materiału kompozytowego Tetric i systemu wiążącego Syntac do pokrycia bezpośredniego miazgi — doniesienie kliniczne. Jodkowska E: Materiały złożone i pośrednie systemy wiążące w odtwarzaniu ubytków w zębach bocznych. CoxCF.291-26. 559-68. J Clin Pediatr Dent 1999 Win. 17. 355-9. 375-84. . — 27. Urban & Partner. Tagami J: Alight curing method for improving marginal sealing and cavity adaptation of resin composite restoratin. White KC. — 18. Kanca III J. 2001. 138-40. — 22. Modelska D.663-68. — 23. Moore BK. Wieczkowski G. WąsekA. CainC. Quintessence 1995. Dixon DL. —17. 5. Heymann HO: Wiązanie materiałów kompozytowych ze szkliwem i zębiną: Krótka historia oraz aktualne wyniki badań. 16. 277-82. Oper-Dent. 2000 Jun. 1991. 1993. 123-30. — 19. 186-91. —15. 307-23. Oper Dent. — 30. MesserHH. KiddEA. Kochańska B. 319-27. 11. 359-663. Suliborski S. 6. 5. Mater. Wróblewski W. Biskubski T. 2. Papaj. 23(2). — 25. 26(3).727-32. Stomatologia Współczesna 1996. 4. Joynt RB. Leemiloj C. 96-9. Payne JH 4th: The marginal seal of Class II restorations: flowable composite resin compared to injectable glass ionomer. Tung FF. 10. Quintessence 1994. — 16. 8.

3) abrazja (ang. 2) erozja (ang. 14. Etiologia Ścieranie się zębów wynika z ich zużycia w procesie starzenia się i jest zjawiskiem fizjologicznym. Ubytki niepróchnicowego pochodze­ nia dzielimy na trzy grupy: 1) atrycja — ścieranie (ang. a więc powierzchnie żujące i brzegi sieczne wszystkich zębów szczęki i żuchwy. Atrycja obejmuje zawsze płaszczyzny czynnościowe. abrasion). UBYTKI NIEPRÓCHNICOWEGO POCHODZENIA Podstawową chorobą doprowadzającą do utraty twardych tkanek zęba jest próchnica. Atrycja Atrycja (ścieranie) jest to stopniowa utrata twardych tkanek zęba w wyniku naturalnego żucia. attrition).Stefania Brauman-Furmanek 14.1. kontaktami przed- .1. erosion). Poza opisanym wyżej fizjologicznym ścieraniem zębów spotyka się również ścieranie zębów patologiczne spowodowane: bruksizmem. Obserwuje się jednak coraz częstsze przypadki ubytku tych tkanek na drodze procesów niepróchnicowych.1. W przedtrzonowcach i trzonowcach większemu starciu ulegają guzki podniebienne zębów górnych i guzki policzkowe zębów dolnych. jedynie wyjątkowo może występować także w uzębieniu mlecznym. Obserwuje się je głównie w uzębieniu stałym. 14. W siekaczach przednich górnych ścierają się powierzchnie języko­ we. a w dolnych — wargowe.

wczesnymi.1. 14. Wskazania do leczenia obejmują przypadki. gdy wygląd zębów nie satysfakcjonuje pacjenta. twarde. lśniące. Patologiczna atrycja może dotyczyć zębów pojedynczych albo grupy zębów.1. W części centralnej jest widoczna starta zębina o różnym zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego w zależności od wieku pacjenta i spożywanych pokarmów (ryc. wadami zgryzu. z cienką warstwą szkliwa na obwodzie. 14. nieprawidłową budową zębów i gruboziarnistym pożywieniem.1. występuje wrażliwość zębów na bodźce mechanicz- .3. Ryc. Na podstawie wywiadu i obrazu klinicznego ważne jest ustalenie. gładkie. wady zgryzu lub przeciążenia zgryzowe. Na tym etapie konieczne jest wykonanie modeli diagnostycznych szczęk i fotografii w celu monitorowania ścierania się zębów.1). Zwraca uwagę centralnie ciemniejsze zabarwienie zębiny. Profilaktyka i leczenie W ramach profilaktyki schorzenia należy przede wszystkim wyeliminować parafunkcje zębowe. Zjawisko atrycji zostało potwierdzone w badaniach doświad­ czalnych na zwierzętach i w badaniach antropologicznych. Atrycja — starcie patologiczne brzegów siecznych i powierzchni zgryzowych zębów 44-35. Obraz kliniczny Powierzchnie żujące i brzegi sieczne zębów są starte. 14. czy proces ścierania postępuje i prowadzi do dalszego zużycia zębów czy też nie.2. 14.

2. materiałów złożonych lub kompomerów.1. — u kobiet w ciąży. używając szyny akrylowej. Poprawę wyglądu koron klinicznych i zmniejszenie wrażliwości zębów można uzyskać wykonując wypełnienia z cementów szklano-jonomerowych.ne. — chlorowana woda w basenach kąpielowych. W starszej terminologii nosiła nazwę nadżerek nietypowych. Oprócz bezspornego czynnika kwasowego pochodzenia niebakteryjnego dużą rolę odgrywają czynniki mechaniczne. 14. takie jak np. jednak z punktu widzenia estetyki są one mało zadowalające. Indywidualną tolerancję pacjenta na taki zabieg powinno się sprawdzić wcześniej. Większość pacjentów dobrze toleruje podwyższenie zwarcia nie przekraczające 5 mm. U niektórych pacjentów mogą zaistnieć wskazania do wykonania protez nakładkowych. zawodowe) — kwasowe pokarmy i napoje. termiczne i chemiczne oraz pojawiają się problemy innej natury.2. przed wykonaniem uzupełnień protetycznych może być konieczne podniesienie wysokości zwar­ cia. Erozja Erozja jest to utrata twardych tkanek zęba na drodze procesów chemicznych bez udziału drobnoustrojów. Etiologia Etiologia ubytków erozyjnych jest złożona. • wewnętrzne (spowodowane częstymi wymiotami) — w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. zmiany ilościowe i jakościowe śliny oraz podatność tkanek zęba na wymienione czynniki. Czynniki chemiczne ze względu na pochodzenie dzielimy na: • zewnętrzne — kwasy znajdujące się w powietrzu (przemysłowe. . — leki stosowane przy niedokwaśności żołądka. trudności w utrzymywaniu uzupełnień protetycznych. 14. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo nasilonym starciem patologicznym. W przypadku ciągłego postępu procesu ścierania lepszym rozwiązaniem są korony protetyczne.

chemiczne i termiczne. Jest to czynnik różnicujący z kwasami powstającymi na skutek metabolizmu glukozy w procesie próch­ nicowym. Ubytki erozyjne najczęściej są spowodowane spożywaniem kwasowych pokarmów i napojów. Typ pożywienia lub napoju i sposób. • idiopatyczne (niskie pH śliny). u zawodowych kiperów wina. może warunkować umiejscowienie nadżerek. Obnażenia kanalików zębinowych w erozyjnych ubytkach są często przyczyną występowania nadwrażliwości na bodźce mechaniczne. Świeże owoce . — w chorobach ogólnoustroj owych. np. Kwasy te powodują rozpuszczanie całej powierzchownej warstwy szkliwa. Niekiedy obserwuje się tego typu ubytki od powierzchni podniebiennej. Niekiedy jednak tego typu ubytki charakteryzują się brakiem wrażliwości na skutek odkładania się zębiny wtórnej patologicznej. U osób narażonych na kwasy zawarte w powietrzu (np. chemików i pracowników drukarni) ubytki erozyjne powstają na 1/3 lub 1/2 wargowej powierzchni siekaczy (niekiedy na kłach). Erozja zębiny dotyczy głównie zębiny międzykanalikowej z odwapnieniem zębiny okołokanalikowej. w której pryzmaty są mniej widoczne. pracowników galwanizacji. dzięki czemu fluoroapatyty są dłużej chronione. Ubytki erozyjne pochodzenia przemysłowego nigdy nie występują przy szyjce zęba. Ponadto częściej występuje u ludzi młodych w wieku 20-30 lat. u pracowników fabryk baterii. w jaki jest spożywany. Mannenberg w 1961 roku opisał dwie fazy erozyjne w szkliwie: 1) aktywną. np. a więc wynosi dużo mniej niż w przypadku ubytku próchnicowego. ale również fluoroapatyty. a więc rozpuszczeniu ulegają nie tylko hydroksyapatyty. pH 4. Kwasy prowadzące do powstawania ubytków erozyjnych charakteryzują się pH poniżej 4. w którym odczyn pH jest wyższy (ok. • zaburzenia w ilości i jakości wydzielanej śliny. Obraz kliniczny przed­ stawia się jako ciemnożółta lub brązowa zmiana otoczona grubymi brzegami. 2) bierną.5 (pH coca-coli 2. Demineralizacja podpowierzchniowej zębiny nigdy nie przekracza 100 \xm głębokości.5). która charakteryzuje się typowym obrazem przypominającym — na skutek rozpuszczenia pryzmatów szkliwa i zachowania wystającej ponad powierzchnię substancji międzypryzmatycznej — „plaster mio­ du".— u alkoholików. Aktywna erozja szkliwa jest bardziej powszechna u kobiet niż u mężczyzn. w przypadku jadłowstrętu psychicznego (anorexia nervosa) i żarłoczności {bulimia).6). Obraz kliniczny przedstawia się jako ubytek o jasnym zabarwieniu i cienkich brzegach.

pomarańczowy. ananasowy. kwas cytrynowy powoduje zwiększone wydzielanie śliny. ponieważ jony cytrynianu łączą się z wapniem szkliwa i zębiny tworząc rozpuszczalny cytrynian wapnia. aby całkowicie zbuforować erozyjne działanie kwasu w jamie ustnej. Tabela 14. którą określa ilość dodanej zasady. ponieważ kwasowość pokarmu działa szkodliwie w połączeniu z innymi komponentami pokarmowymi.2 4. Badania Kaczmarek (1999) wykazały.8 W badaniach na szczurach wykazano. Wykazano. W wyniku eksperymentalnych badań na zwierzętach szkodliwe działanie soków uszeregowano w następującej kolejności: sok cytrynowy.2 3. Wartość pH poszczególnych pokarmów kwasowych nie jest wprost proporcjonalna do ilości wytworzonej erozji.1 pH. miareczkowana kwasowość i potencjał erozyjny wybranych napojów (wg L. 115-8) Napój Cola Pomarańczowy gazowany Sok grapefruitowy Sok jabłkowy Białe wino Piwo gorzkie Woda gazowana pH 2. Również pokarmy zawierające kwas cytrynowy mogą powodować ubytki erozyjne.1 zestawiono pH.częściej mogą powodować ubytki erozyjne na zębach przednich.5.6 0. miareczkowaną kwasowość i potencjał erozyjny wybranych napojów. W tabeli 14. sok grapefruitowy.3.1 średni średni wysoki wysoki średni wysoki niski niski Sok pomarańczowy 3.9 3.7 3. śliwkowy i pomidorowy.5 2. jabłkowy. pH > 7. że bardziej istotna niż pH jest miareczkowana kwasowość napoju. AJ. podczas gdy soki owocowe i inne napoje kwasowe są przyczyną ubytków erozyjnych na zębach przedtrzonowych i trzonowych.3 Miareczkowana Potencjał erozyjny kwasowość 0. Shaw.9 5.0 9. że soki owocowe są bardziej niszczące dla szkliwa niż świeże owoce.3 3.5 0.5 2.7 2. Smith: Brit Dent J 1998. że pH dostępnych na rynku polskim . a zatem określa potencjał erozyjny danego produktu. lecz nie jest ono na ogół wystar­ czające. Z drugiej strony. 186. Świadczy ona o ilości dostępnego kwasu i jego sile. wymagana do doprowadzenia danego roztworu do odczynu obojętnego.3 4.

lecz nigdy nie obejmują brzegu siecznego i powierzchni stycznej. hibiskusa. kwas askorbinowy i kwas acetylosalicylanowy. mają postać płaskich ubytków szkliwa lub półkolistych wgłębień rozszerzających się ku obwodowi. Zmniejszone wydzielanie śliny może być czynnikiem zapoczątkowującym erozję zębową. Zęby przednie szczęki są częściej dotknięte nadżerkami niż zęby żuchwy. Osoby z małym wydzielaniem śliny są pięciokrotnie częściej narażone na ryzyko powstawania ubytków erozyjnych. a więc picie ich w większych ilościach może sprzyjać powstawaniu i powiększaniu ubytków erozyjnych. Ogólnie jednak wpływ wapnia i fosforu w ślinie na proces powstawania ubytków erozyjnych nie jest dokładnie poznany. Rzadko występują na trzonowcach. czarnej porzeczki. U osób cierpiących na cukrzycę. Ubytki erozyjne umieszczone na powierzchniach językowych zębów mogą być w schorzeniach żołądkowo-jelitowych spowodowane cofaniem się zawar­ tości żołądka lub wymiotami.herbat owocowych wynosi około 3 (np. którzy skarżą się na wymioty od ponad 10 lat. Jednorazowe spożycie nawet dużej ilości kwaśnych pokarmów nie działa szkodliwie. Obraz kliniczny Ubytki erozyjne najczęściej powstają na powierzchniach przedsionkowych przednich zębów szczęki. zwłaszcza zębów przednich. 14. Ślina wypłukuje i buforuje na powierzchni zęba demineralizujące kwasy.2. anoreksję i bulimię ślina może mieć niższą zdolność buforowania i remineralizacji. że o powstawaniu nadżerek szkliwa decyduje nie ilość spożytych kwasów. Zaawansowane zmiany erozyjne stwierdzono po doustnym przyjmowaniu leków zawierających: żelazo. ale częstość ich konsumpcji. zwane dawniej nadżerkami nietypowymi. Ubytki erozyjne. później na powierzchniach przedsionkowych przed­ nich zębów żuchwy i powierzchniach przedsionkowych przedtrzonowców. Większość tego typu ubytków pojawia się u pacjentów. Niekiedy tego typu ubytki pojawiają się na powierzchniach językowych. Wysoka zawartość mucyny może zapobiegać precypitacji fosforanu wapnia i w ten sposób hamować proces remineralizacji. Również przyszyjkowo pozostaje zawsze zdrowy rąbek szkliwa jako wynik . Działanie śliny ma również swój udział w powstawaniu ubytków erozyj­ nych. ponieważ zawarty w nich kwas zostanie w krótkim czasie zneutralizowany przez ślinę (Waszkiel 2000). Obecnie uważa się.2. maliny i innych). aronii. roztwory HC1.

obecne i przebyte choroby oraz przyjmowane leki. Uwzględniamy również wywiad dietetyczny. • stosowanie preparatów fluoru.2).2. Powierzchnia ubytku erozyjnego zawsze jest gładka. Profilaktyka i leczenie Przed podjęciem jakichkolwiek kroków profilaktycznych czy leczniczych najważniejszą sprawą jest zbadanie pacjenta i dokładne zebranie wywiadu ogólnego i stomatologicznego. W wywiadzie ogólnym uwzględniamy zawód pacjenta. twarda.2. obmywającego tę okolicę. Typowe nadżerki w zębach 13-23 buforowej zdolności płynu z rowka dziąsłowego. . 14. • unikanie szczotkowania zębów bezpośrednio po spożyciu tych pokar­ mów. 3) uogólnione — obejmujące ponad 1/3 grubości zębiny (ryc.3.5). przyzwyczajenia. 14. lśniąca.Ryc. W profilaktyce nadżerek nietypowych powinniśmy uwzględnić: • ograniczenie spożywania kwasowych pokarmów (o pH poniżej 4. 2) umiejscowione — obejmujące nie więcej niż 1/3 grubości zębiny. warunki jego pracy i styl życia. Ze względu na obraz kliniczny ubytki erozycjne dzielimy na trzy klasy: 1) powierzchowne — ograniczone tylko do szkliwa. W wywiadzie stomatologicznym uwzględniamy częstość i sposób szczotkowania zębów. Poleca się rejestrację wszystkich przyjmowanych posiłków w ciągu pięciu kolejnych dni oraz pomiary wydzielania śliny (spoczynkowej i stymulowanej). Niezbędne jest również określenie pH śliny. 14.

Ubytki abrazyjne są najczęściej spotykanym typem abrazji. np. płukanką fluorową lub roztworem sody (na 1/2 szklanki przegotowanej wody 1 łyżeczka od herbaty sody oczyszczonej — NaHC0 3 ).3 do 85%. 14. clasp abrasion). Pacjentom tym zaleca się picie soków przez słomkę i spożywanie pokarmów pokrojonych. kłów. nawykowej (ang. Abrazja Abrazja jest to ścieranie twardych tkanek zęba pod wpływem fizycznych czynników zewnętrznych. toothbrush abrasion). occupational abrasion) i rytualnej (ang. średnio 40% w populacji. Na zakończenie posiłku zalecane jest spożycie obojętnego pożywienia. Umiejscawiają się w okolicy przyszyjkowej na powierzchni wargowej i policzkowej siekaczy. Wypełnianie ubytków erozyjnych cementami szklano-jonomerowymi. mlekiem.3. a nie owoców. kwaśnych przetworów owocowych. zwane dawniej klinowymi (ang. Jest to czas potrzebny do zbuforowania pH szkliwa przez ślinę. żółtego sera. Pomiędzy posiłkami korzystne jest żucie bezcukrowych gum do żucia zawierających fluor lub wodorowęglan sodu. Największą grupę w abrazjach stanowią ubytki. zawodowej (ang. W celach profilaktycznych po spożyciu kwaśnych pokarmów zaleca się płukanie jamy ustnej wodą. Zaleca się im także używanie miękkich szczotek i mało abrazyjnych past do zębów. Pacjenci z ubytkami erozyjnymi powinni szczotkować zęby po upływie 30-60 minut od spożycia kwaśnych pokarmów. ritual abrasion). coca-coli i napojów gazowanych. Do grupy tej należą również uszkodzenia twardych tkanek zęba w postaci abrazji klamrowej (ang. świeżych owoców.• informowanie pacjentów o niekorzystnym wpływie nadmiernego i zbyt częstego spożywania soków owocowych. jogurtów. Wypełnianie ubytków). mocznik lub inne substancje buforujące. habitual abrasion). cukierków owocowych. przedtrzonowców i trzonowców. najlepiej z dużą zawartością fluoru. kompomerami lub materiałami złożonymi przebiega w sposób typowy dla ubytków klasy V (patrz rozdział 13. . Występują z częstością od 5.

Zarówno badania in vitro. jak in vivo sugerują. U osób praworęcznych zmiany częściej zlokalizowane są po stronie lewej. Jest to związane z większą siłą stosowaną podczas pierwszej fazy mycia zębów oraz sztywnością włosia. Częstość występowania ubytków abrazyjnych wzrasta wraz z wiekiem. Potwierdzają to badania kliniczne i epidemiologiczne. stopień jego ślinowego rozcieńczenia i technika szczotkowania oraz zastosowana siła wpływają na ilość wytworzonej abrazji. tym bardziej że w okolicy szyjki zęba zarówno cement korzeniowy. . Etiologia Za główną przyczynę ubytków abrazyjnych uważa się nadmierne i nieprawid­ łowe szczotkowanie zębów (ruchami poziomymi) przy zastosowaniu nie­ odpowiednich środków czyszczących. Wydaje się natomiast. takich jak: wiek. że abrazyjne środki do czyszczenia zębów muszą być obecne w pastach dla znamiennego pojawienia się abrazji szyjkowej. Oprócz niewątpliwego czynnika mechanicznego bardzo ważną rolę odgrywają czyn­ niki chemiczne. w których wykazano względnie wysokie występowanie ubytków abrazyjnych u osób z dobrą higieną jamy ustnej lub przyzwyczajenia­ mi do częstego szczotkowania zębów. lecz nie są odpowiedzialne za zapoczątkowanie tych zmian. Czynniki mechaniczne najprawdopodobniej odpowiadają za zarys ubytku i dynamizm procesu powstawania ubytków przyszyjkowych. a u leworęcznych — po prawej. Badania in vivo nad ścieralnością zębiny wykazały.3. W miarę szczotkowania nacisk maleje i zmniejsza się sztywność włosia szczoteczki. czas szczotkowania. Ubytki abrazyjne częściej występują u mężczyzn niż u kobiet. które demineralizują tkanki zęba i ułatwiają mechaniczną abrazję. jak i szkliwo są bardzo cienkie. W etiologii ubytków przyszyjkowych coraz częściej zwraca się uwagę na niezrównoważone siły działające w okolicy szyjek zębów (ryc. że stopień abrazyjności współczesnych środków do czyszczenia zębów nie odgrywa istotnej roli w postępie ubytków abrazyjnych. że ilość zastosowanego środka do czysz­ czenia zębów. Ponadto stwierdzono. Kolejność szczotkowania zębów także wpływa na umiejscowienie zmian. sztywność włosia i indywidualne nawyki może wpływać na wielkość siły zastosowanej w czasie szczotkowania zębów.3). Należy podkreślić.1. że etiologia ubytków abrazyjnych jest złożona. że przeciętny stopień utraty zębiny różni się znacznie i wynosi od 1 Jim dziennie do 1 \im tygodniowo. 14.14. Również z wiekiem wzrasta odsetek pacjentów z głębszymi ubytkami abrazyjnymi. Więcej ubytków występuje w kwadrantach szczotkowanych w pierwszej kolejności. technika szczotkowania. Suma czynników. ulegają także rozcieńczeniu środki do czyszczenia zębów.

lecz ulega odłamaniu. Przerwana struktura zęba jest bardziej podatna na zniszczenie z powodu abrazji. 14. Siły te są rozproszone i tylko minimalnie odkształcają kryształy hydroksyapatytów szkliwa i zębiny. która działa na bok z dala od kierunku wygięcia. wypełnionych wodą i materiałem organicznym podobnym do protein. Kiedy zgryz jest idealny. ściskania i rozpuszczania chemicznego. Kiedy zgryz jest nieprawidłowy. (Lee. 375 ryo. Schemat naprężeń. 1) Ryc. Jego zdolność do przetrwania stresu napięciowego zależy głównie od kierunku sił w odniesieniu do ułożenia pryzmatów. Siła ta może być tak duża. J. Dent 1984. natomiast odporność struktury zęba na siły rozciągania jest ograniczona. Szkliwo jest twarde. który jest skierowany głównie na bok. Zębina jest bardziej niż szkliwo wytrzymała na duże odkształcenia ze względu na jej większą elastyczność. Przez te przestrzenie mogą przechodzić płyny i małe jony. Powiększony fragment przedstawia przerwanie wiązania chemicznego między krysz­ tałami hydroksyapatytu szkliwa i zębiny.3. Eakle. które uniemożliwiają powtórne ustalenie chemicznych . w stronę. na którą ząb jest wygięty. Szkliwo i zębina mają dużą odporność na ściskanie. Małe molekuły wchodzą w mikroszczeliny i uniemożliwiają ponowne ustalenie wiązań chemicznych. jak wskazują strzałki. Prosthet. SHy boczne wywołują rozciąganie i ściskanie szyjki. a więc nie odkształca się. siły żucia są kierowane wzdłuż osi zęba.Model etiologii naprężenia rozciągającego ubytków w szyjce zęba. że spowoduje przerwanie wiązań chemicznych pomiędzy kryształami hydroksyapatytów i powstanie małych przestrzeni. wytwarzają się siły boczne. 54. • stres rozciągliwy — jest to siła napięcia. które mogą powodować „zgięcie" zęba i tworzyć dwa typy stresu: • stres ściskający.

powiązań między strukturami krystalicznymi. jako oddzielną grupę ubytków niepróchnicowego pochodzenia. umiejscowiony częściowo poddziąsłowo. SZ — szkliwo. abfraction) (ryc. Ryc. Pow.4). Teoria ta dobrze tłumaczy przypadki występowania w okolicy poddziąsłowej ubytków abrazyjnych w pojedynczym zębie. abfraction) w pojedynczym zębie 45. Obraz okolicy przyszyjkowej z SEM. zwraca uwagę brak kontaktu między szkliwem a cementem. Przerwana w ten sposób struktura krystaliczna staje się bardziej podatna na czynniki chemiczne i mechaniczne.4. . Ten typ abrazji Grippo (1992) wy odrębni!.5. Typowy ubytek stresowy (ang. Ryc. z — zębina. c — cement. noszącą nazwę zgięcia zęba (ang. 100x. 14. 14. 14.

cement i zębina. Ubytek abrazyj­ ny jest zawsze związany z recesją dziąsła i obnażeniem korzenia zęba. 14. W zdecydowanej większości przypadków (ok. cemento-enamel junction — CEJ). W okolicy szyjki zęba kontaktują się ze sobą trzy tkanki: szkliwo. Obraz kliniczny Ubytek abrazyjny występuje zawsze w okolicy szyjki zęba. 14. gdyż dopiero począwszy od tej wielkości odsłonięcia Ryc. Znacznie rzadziej. 14. w przypadku abrazji tego typu.5). że nieprawidłowe szczotkowanie zębów. Ich zdaniem najistotniejszym czynnikiem. czyli w okolicy połączenia cementu ze szkliwem (ang. jest niekorzystne ułożenie szkliwa i cementu w obrębie szyjki zęba.3. 14. parafunkcjami oraz nadmierną pobudliwością pacjentów.6). nawet silnie ściernymi środkami.2. Tylko nieliczni autorzy utrzymują. gdyż w około 30% przypadków. Festony McColla towarzyszące początkowym ubytkom abrazyjnym w okolicy zębów 44-33. 60%) cement zachodzi na szkliwo.6. Ta ostatnia sytuacja może sprzyjać powstawaniu ubytków klinowych (ryc. Często ubytkom tym towarzyszą festony McColla (ryc. . Natomiast sporadycznie — w około 10% przypadków między cementem a szkliwem pozostaje odsłonięta zębina.Ostatnio autorzy zajmujący się problemami ubytków abrazyjnych coraz częściej podkreślają silny związek przyczynowy pomiędzy występowaniem uszkodzeń przyszyjkowych a zaburzeniami zwarcia. nie jest bezwzględnym warunkiem powstawania ubytków klinowych. Obnażenie korzenia zęba na długość 1 mm jest przez wielu autorów uważane za krytyczne. cement styka się ze szkliwem.

7. lśniące.8. 30x. Obraz kliniczny ubytku abrazyjnego jest bardzo charakterystyczny (ryc. Płaszczyzny te są gładkie.mogą występować w korzeniu ubytki abrazyjne. 14. 14. W badaniach mikroskopowych powierzchnia ubytku nie jest gładka. Jedna z płaszczyzn. bliższa brzegu siecznego. 14. wytworzonego przez dwie płaszczyzny zbiegające się pod kątem od 45 do 67°. Obraz SEM pow. lecz posiada poziome i skośne rysy oraz różnej głębokości dołki (ryc. 14. Ryc. Ryc.7) Ma on na przekroju podłużnym kształt klina. Powierzchnia zębiny ubytku abrazyjnego z widocznymi rysami. Płaszczyzna skierowana w stronę korzenia zęba jest natomiast bardziej skośna. . jakby wypolerowa­ ne. Typowy obraz ubytków abrazyjnych w okolicy zębów 43-33.8). jest niemal prostopadła do długiej osi zęba.

14. który uwzglę­ dni parafunkcje. Ze względu na przypisywanie coraz większej roli stresowi. w miarę możliwości. nałogi oraz oceni stan psychiczny pacjenta. miękką). jak długo. W wywiadzie stomatologicznym szczególną uwagę zwraca się na dotychczas przeprowadza­ ne przez pacjenta zabiegi higieniczne i sposób. jakiemu mogą być poddawane zęby w okolicy szyjki. zwłaszcza mechaniczne i chemiczne. Celem tych badań jest eliminacja parafunkcji. Należy przestrzec pacjentów przed stosowaniem pod­ czas szczotkowania ruchów poziomych oraz stosowaniem past abrazyjnych i wybielających. • pasywną— charakteryzującą się powolnym pogłębianiem ubytku z bra­ kiem wrażliwości na bodźce.W początkowej fazie ubytek abrazyjny jest obserwowany w postaci rysy. np.3. którą można dostrzec wyłącznie przy odpowiednim oświetleniu i osuszeniu. W krańcowych przypadkach może dojść do odłamania korony zęba. jaką szczotką (twardą. średniotwardą. Ważne jest. przeciążeń i ewen­ tualne leczenie zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego. a następnie powinny być czyszczone powie­ rzchnie przedsionkowe i żujące. W mia­ rę upływu czasu ubytek pogłębia się doprowadzając niekiedy do zapalenia miazgi lub jej obumarcia. należy bardzo dokładnie przeanalizo­ wać zgryz nie tylko klinicznie. Profilaktyka ubytków klinowych opiera się głównie na pouczeniu pacjenta o prawidłowym szczotkowaniu zębów. aby lekarz wiedział. w jaki szczotkuje on zęby. a niekiedy metoda Stillmana z użyciem małej ilości pasty do zębów. Profilaktyka i leczenie Przed podjęciem decyzji o wypełnieniu ubytków abrazyjnych należy. Dlatego też bardzo ważnym elementem jest badanie przedmiotowe. jaką pastą i w jakiej ilości oraz od jakiej grupy zębów pacjent rozpoczyna proces szczotkowania. W rozwoju ubytku abrazyjnego niektórzy autorzy wyróżniają dwie fazy: • aktywną — charakteryzującą się szybką utratą tkanek zęba w połączeniu z dużą wrażliwością na bodźce.3. Zaleca się pacjentom stosowanie szczoteczki średniotwardej lub miękkiej. czyli wywiad. ustalić główny czynnik etiologiczny choroby. . nie przekraczającej 1 cm. Szczotkowanie powinno się rozpo­ czynać zawsze od powierzchni językowych zębów dolnych i powierzchni podniebiennych zębów górnych. Najlepszą metodą szczotkowania jest metoda roli. dla palaczy. ale również po wykonaniu modeli w artykulatorze.

Natomiast w przypadkach głębo­ kich ubytków abrazyjnych część autorów poleca stosowanie metody „kanap­ kowej" jako metody w największym stopniu ograniczającej mikroprzeciek w okolicy przydziąsłowej (patrz rozdział 13. które są wynikiem stresu w okolicy szyjki zęba. np. Po zabiegach profilaktycznych należy podjąć decyzję. charakteryzującej się zobliterowaniem kanalików zębinowych.5 do 1 mm i odpowiednie ukształtowanie ścian bocznych. z którymi pacjenci zgłaszają się do stomatologa z powodu nadwrażliwości na bodźce mechanicz­ ne. jest irygator. Należy wówczas poprawić kształt retencyjny ubytku przez opracowanie brzegu dodziąsłowego w postaci stopnia o szerokości od 0. stosujemy materiały twar­ de. Natomiast w przypadku ubytków abrazyjnych. które są najczęściej wynikiem nadmiernego szczotkowania. Niektórzy autorzy zalecają w tych ostatnich przypadkach stosowanie dodatkowej warstwy żywic w celu zwiększenia elastyczności przyszłego wypełnienia (ryc. w których mimo wytrawienia szkliwa i zębiny oraz zastosowania systemów wiążących wypełnienie kilkakrotnie wypada. Preparaty te najczęściej stosujemy w ubytkach abrazyjnych aktywnych.Wspomagającym urządzeniem do utrzymania właściwej higieny jamy ustnej. z mikrowypełniaczem. Suchość w ubytku możemy osiągnąć . Usunięcie mechaniczne zewnętrznej warstwy zębiny. czy też nie? Decydującym czynnikiem jest wielkość ubytku. W typowych ubytkach abrazyjnych. W profilaktyce ubytków abrazyjnych bardzo ważną rolę odgrywają prepara­ ty fluoru w postaci past. Największą trudnością techniczną przy wypełnianiu ubytków abrazyjnych jest odizolowanie ubytku od wilgoci. płukanek. Wypełnianie ubytków). odporne na ścieranie.9). Spotyka się jednak przypadki. termiczne i chemiczne. żeli lub lakierów. ułatwia proces wytrawiania zębiny i zwiększa mikroretencję. W małych i średnich ubytkach abrazyjnych zaleca się stosowanie cementów szklano-jonomerowych lub kompomerów. Urządzenie to ma zastosownie zwłaszcza u osób niepełnosprawnych i starszych. ale również opracowany mechanicznie. takie jak mikrohybrydy i kompomery. ewentualne dolegliwości bólowe i nie satysfakcjonujący pacjenta wygląd zębów. czy ubytki abrazyjne wypełniać. Ubytek abrazyjny przed wypełnieniem powinien być nie tylko oczyszczony szczoteczką i pumeksem. oprócz nitek dentystycznych i wykałczek. czyli takich. który nie tylko ułatwia oczyszczanie przestrzeni międzyzębowych. ale jednocześnie masuje dziąsła. 14. Wybór materiału do ostatecznego wypełnienia zależy od głównego czynnika etiologicznego i wielkości ubytku. po zlikwidowaniu przyczyn należy zastosować materiał charakteryzują­ cy się większą elastycznością.

w kształcie litery U gładkie gładka. EF — ekscentryczna siła zgryzowa. .9. Schemat sił działających na wypełnienie. Am. Assoc. 122. początkowe stadia mogą mieć wygląd pofałdowany Kształt Brzegi Powierzchnie szkliwa przez założenie.) Erozja Umiejcowienie językowe lub przedsionkowe (kilka zębów) półokrągłe. 14. 44. 1993. niekiedy z rysami Zgięcie zęba Abfraction przedsionkowe (pojedyncze zęby) część lub cały ubytek pod dziąsłem pojedynczy w kształcie klina ostre chropowata. Tabela 14. TS — naprężenie rozciągające. CR — wypełnienie w szyjce. CS — siła ściskająca. ryc.Schematyczny obraz przemieszczenia wypełnienia szyjki przy zgięciu zęba spowodowanego naprężeniem rozciągającym i ściskającym. wypolerowana Abrazja przedsionkowe (kilka zębów) naddziąsłowe w kształcie klina. LD — deformacja boczna (z Heymann i współ. nieckowate. lśniąca. dołka lub rysy ostre gładka. po uprzednim wykonaniu znieczulenia. CF — siła centryczna. Ważnym punktem podczas wypełniania ubytków abrazyjnych jest odbudowa kształtu anatomicznego zęba z uwzględ­ nieniem wypukłości przyszyjkowej. co ma bardzo duże znaczenie w ochronie dziąsła brzeżnego podczas aktu żucia. Dent.2 Cechy charakterystyczne ubytków przyszyjkowych (wg Levitch i wsp. koferdamu z użyciem aktywnych klamer i nitki retrakcyjnej. J. 1) Ryc.

Jaenisch A. 67:718-22.—15. Bader J. 20: 1-9. Braem M. MaasMC: A scanning electron-microscopic study of in vitro abrasion of mamalian tooth enamel under . — 16. J Dent Res 1991. Lee W. J Esthet Dent 1992. 65: 93-7. Common Dent Orał Epidemiol 1996. 24: 286-91. Haag R. Scand J Dent Res 1988. Bader J. Eliasson S: Cervical abrasion in relation to toothbrushing and periodontal health. Jarvinen V. Warszawa 2001. 96: 405-11. 41: 494-9. A pilot study. 52: 374-80. W: Gabinet stomatologiczny w praktyce pod red. Medikamenten. — 22. Graehn G: Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung der Oberflache keilformiger Defekte an extrahirten Zahnen und unter in-vivo-Bedingungen. Lussi A. 22: 195-207. Piśmiennictwo 1. J Periodontol 1993. Hemmerle J: Role des facturs mecaniąues dans le developpement des lacunes cuneiformes cervicales. 1993. — 5.Po uwzględnieniu powyższych uwag poszczególne fazy wypełniania ubytków abrazyjnych są takie same jak w przypadku ubytków klasy V (patrz rozdział 13. Heymann H: Case-control study of non-courious cervical lesions. Bader J. Imfeld T: Dental erosion. Hargreaves JA: Variable cementoenamel junction in one person. Levitch L. Jaenisch U. Dtsch Stomatol 1991. Wypełnianie ubytków). J Prosthet Dent 1996. Denepitiya JL: Gingival recession in relation to history of hard toothbrush use. — 10. Person P. Rytomaa I. Kodaka T. Mitteilung: Einflus von Speichel. Lambrechts P. Grossman ES. Frank R.Definition. 124: 46-51. Bergstórm J. McClure F. Graehn G. Graehn G: Saureerosion der Zahnhartsubstanzen. Vanherłe G: Stress-induced cervical lesions. Lindskog S. Scurria M. Knocht A.EurJOrałSci 1996. KaczmarekU: Stomatologia zachowawcza. 75: 487-94. 1. J Prosthet Dent 1992. Lee W. Hotz P. Hultenby K: The amelocemental junction in young premolar teeth. Staege B: Zur Epidemiologie keilformiger Defekte. — 14. — 13. Kuroiwa M. Z. Kuroiwa M: Microstructural changes of human enamel surfaces by brushing with and without dentifrice containing abrasive. Shugars D. Suter P: Epidemiology and risk factors of wedge-shaped defects in Swiss population. J Rehabil 1993. Karlsson S. 64(9): 900-5. Berndt CH. Carlsson GE: Idiopathic cervical lesions: in vivo investigation by orał microendoscopy and scanning electron microscopy. — 3. 103:276-80. Bevenius J. McClure F: How dentists classifed and treated non-carious cerivical lesions. — 4. Levitch L. J Prosthet Dent 1984.classificationandlinks. 27:1-8. — 19. Shugars D. Shugars D. Rev Mens Suisse Odonto-Stomatol 1989. Acta Odontol Scand 1993. Heymann H. L'Estrange P. — 20. 77: 549-54. GrippoJ: Noncarious cervical lesions: the decision to ignore on restore. Schweiz MonatsschrZahnmed 1993. — 8. Zahn-Mund-Kieferheilkd 1989. Nahrungssauren und mechanischen Belastungen. Jańczuka. A replica study by scanning electron microscopy. Eakle W: Possible role of tensile stress in the etiology of cervical erosive lesions of teeth. — 7. — 9. 11. — 12. Simon G. Heyman H: Non-carious cervical lesions. J Dent 1994. 51: 135-42. Verlag Dashofer. —18. Schaffher M. 4 Suppl: 55-64. Eakle W: Stress-induced cervical lesions: Review of advances in the past 10 years. Caries Res. 70: 942-7. — 6. J Am Dent Ass 1993. — 2. 99: 21-9. 21. Heinonen O: Risk factors in dental erosion. Dtsch Stomatol 1991. Bevenius J. — 17. 41:210-3. J Prosthet Dent 1991. 104:151-5.

46: 629-32. —28. 66: 451-9. . Dtsch Zahnart Z 1991.compressive loads. Khera. — 29. 1: 35-40. HolzJ: Lacunes cuneiformes cervicales et hypersensibilite dentinaire-etude histologiąue et au meb. Neudert Th. — 27. Vijay K. Waszkiel D: Nadżerki nietypowe szkliwa. Rozprawa habilitacyjna. 9: 594-6. 10: 204-12. Meyer G. Ralston. J Prosthet Dent 1991. — 26. 20: 140-44. Schwartz P: Zur Pathomorphologie keilformiger Defekte. Białystok 2000. 39(1): 1-11. Raab WH. Smith BGN: Toothwear: Aetiology and diagnosis. Zurcher D. — 30. Dental Update 1989. 41: 436-65. Spranger H: Badanie przyczyn powstania ubytków klinowych w okolicach przyszyjkowych zębów. Rev Mens Suisse Odontostomatol 1990. — 25. MairLH: Wearin dentistry-current terminology. Boegershausen HM: Einflusse der Zahnputztechnik auf die Entstehung keilformiger Defekte Dtsch Stomatol 1991. Quintessence 1997. —23. 31. Jeffrey L. Ott RW. Wierzbicka M: Ubytki twardych tkanek zęba pochodzenia niepróchnicowego. Satisch C. Goel PhD. — 24. Kuany H: Stress at the dentinoenamel junction of human teeth-a finite investigation. Arch Orał Biol 1994. 100: 937-47. Czas Stomat 1997. Dawid E. J Dent 1992.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->