P. 1
ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW CZ.1 - Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN [PL] [.pdf]

ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW CZ.1 - Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN [PL] [.pdf]

|Views: 1,398|Likes:
Wydawca: Jan Roztropny

More info:

Published by: Jan Roztropny on Jan 16, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

SERIA: ZESZYTY

DLA ELEKTRYKOW

- NR 1

mgr inz. Julian Wiatr inz. Radosfaw Lenartowicz
into Marcin Orzechowski

PO DSTAWY PROJEKTOWANIA I BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH SN

Recenzenci: mgr into Witold Zdunek - SPE OfWarszawa mgr into Wiktor Kotowski - WBSPBiL Warszawa Kierownik projektu Michal Grodzki Redakcja techniczna Agencja Reklamowa Medium Korekta Monika Mucha

Wszelkie prawa zastrzezone © Copyright by Dom Wydawniczy

MEDIUM

ISBN 978-83-919132-8-4

Wydawca i rozpowszechnianie Dom Wydawniczy MEDIUM 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa Sprzedaz: Ksi~garnia wysylkowa www.ksiegarniatechniczna.com.pl

3

Sklad i lamanie Agencja Reklamowa Medium www.agencjamedium.pl Druk i oprawa

EDIT, Sp. z 0.0.

Warszawa 2007, Wydanie

I

2 1. .. . . . .. .. . ...5. .. . . . .. . ... . . . . .. . . . . . . . .. . 3. . .. . . . . .13.Od Autor6w. . . . . . . .. . . . . .0bliczenia . . . . .. . .6. . . . • .•. . . . . . . .11Zestawienie podstawowych material6w 1. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. ..5Ukladanie kabli w budynkach 11. . . ..6. . . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. 4.. . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . .. . . . .6Dober rur oslonowych do kabli eiektroenergetycznych II. .. . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . .4 Izolacja kahla 1. . . Projektowanie linii kablowych SN . . . ..1 Czynniki decydujqce 0 doborze kabla 1.. . .. .. . . .3. . .. . 2.. . . . . . . . . . .. .. . .8 Powloki. . . . Budowa linii kablowej . .42 43 II .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. Podstawy opracowania. . ..7 Wyb6r trasy linii kablowej . . . . 11. . . . . . . . . . . .1 CZIlSC techniczna projektu 1.. 1. . . . 8 . . . 1. ..3Oznaczanie kabli 11. . . . .5 II Budowa linii kablowych II. . .2 Wyb6r poziomu napiecia znamionowego kabla 1. . .7 Obciazalnosc zwarciowa przewod6w i kabli 1. 8 . . . . .. .13Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji 1. . . ... . . . .. pancerze i oslony kabii _ . .. . . . .. . . . .. . . . .2 Uzgodnienia koncowe L1 1.12Kosztorys. .. . . .. . . . . . . . . .. 1.. . . .. . . . .. . .. . . .6 Dob6r kabla 1. . . . . .. . . . . . . . .1Oznaczenie trasy kabla II. L8 Wymagania w zakresie odleqlosci . . .3 Budowa kabli srednieqo napiecia L6. . . . . . . . . 8 15 15 15 17 18 18 19 20 22 25 26 27 32 32 32 32 33 33 33 34 34 37 39 39 40 41 42 . .4 1. . . . . . . . .5 Przekr6j zyly roboczej 1. . . . . .6. . .. .. . . . .. . .6. 1.l Ukladnie kabli w ziemi IL2 Ukladanie kabli wzdluz ulic i dr6g 11. . . .4 Wprowadzenie kabli do budynk6w . . . . . .9 Rysunki . . . . . .. . . . 1.. . . . . . . . ..13. . . .1Uzgodnienia w trakcie projektowania 1.. . . . . .••. . . . . .. . . .. . .. . . .. . Stan istniejqcy . . .. . . .. . . .6. . . . .7 Ochrona odgromowa linii kabLowych i napowietrznych 11.. . . . . . . .. . . . .. . . . .6 Przyktadowe wartosci obciazalnosci dlugotrwalej kabli podane przez producenta kabli. . .. . .. .. .. . . Analiza danych wvjsciowych Zawartosc dokumentacji projektowej L5. . . . ..10Informacja 0 bezpieczeilstwie i ochronie zdrowia . .3 1. . . . . . . . . . .8.. . 6 . .. . . . . . . . . .. 1. . . . . . . . . . . . .. . 6 .. .. .. . .. . . . . . . . .1 Skrzvzowania zblizenia kabli 1. 8 .6. . . . . . . . . . . 6 7 7 7 8 8 . . ... . . . ... . . . .. . . . . . .. Projekt wstepny.. Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy). . . . .. . .. . . . . . Dane wvjsciowe do projektowania. . . . . . . . . .. . . . L6.1 Czesc prawna projektu 1.. . . ..8Opracowanie technoiogii ukladania kabli 5 . . .

.Schemat ideowy stacji transformatorowej SN/nN .Formanna 1" Rysunek 4 ..... ...... ZPUE.Podstawa opracowania.. • sprawdzenie zyly powrotnej dobranego kabla na warunki zwarciowe • dobor zabezpieczenia transformatora SN/nN • sprawdzenie dobranego kabla SN na warunek spadku napiecia • rezystancja uziemienia dla urzadzen SN oraz zvt powrotnych kabli SN • dobor przekladnikow prqdowych do kontrolnych ukladow pomiarowych instalowanych w stacjach transformatorowych . Wloszczowa Rysunek 2 ...Wykaz podstawowych materialow .Przekroj poprzeczny budynku stacji transformatorowej 44 44 44 44 45 46 46 48 49 49 50 51 51 55 57 57 59 60 61 64 65 66 67 67 68 69 70 70 II www.Stanowiska slupowe z zejsciami kablowymi SN" ..Obliczenia • dobor stacji transformatorowych do zasilania projektowanych budvnkow osiedla • dobor kabli sredniego napiecia ..wyciqg z katalogu ...... .Stan istniejqcy i wyciqg z warunkow technicznych przvtaczenia wydanych przez zaklad energetyczny oraz programu organizacyjno-funkcjonalnego projektowanego osiedla mieszkaniowego ..Schemat ideowy stacji transformatorowej SN/nN ..lnformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .42 kVA zasilajacvch osiedle Rysunek 2A.Plan linii kablowych i posadowienia stacji transformatorowych 15/0..Przvlacze kablowe do linii napowietrznej .Przekroj poprzeczny rowu kablowego na odcinku C-O lub O-E Rysunek 3 ....Opis techniczny zamierzenia budowlanego .info...•..Zamiast zakonczenia OOOATEK LITERATURA RYSUNKI: Rysunek 1 ....podstawy projektowania i budowy linii kablowych SN elektroenergetycznych ZAll\CZNIK Projekt zasilania osiedlowych stacji transformatorowych SN/nN .pl ..Uwagi koncowe .Przekroj poprzeczny rowu kablowego Rysunek 2B .Formanna 2" Rysunek 5 ...... .clektro.....tom I.... .Schemat zasilania stacji transformatorowych SN/nN zasilajqcych osiedle Formanna Rysunek 1A...Sposob wykonania uziemienia stacji transformatorowej Rysunek 6 .........

Proi budowa. tych zaqadnien dotyczace sa zgromadzone przedmiotowych na czerpaniu w licznej literarurze.Od AutorDW Problemy eksploatacyjne jq sie zaktady energetyczne w odniesieniu w miastach. Wychodzqc naprzeciw wazniejsze formatorowe od producenta zqodnosci Instvtutu zagadnienia SN/nN. Uzupelnieniem og61ne wymagania siEilna co dzien sieciami Iinii SN. pelnego na rvnek powinien zostac przebadany oraz obstugi.etrzne zastepujqc je liniami kablowymi Powszechna wanie budynku chodni6w). Autorzy skladaja serdeczne Wiceprezesowi Kotowskiemu analize Stowarzyszenia z Wojskowego oraz cenne tekstu Polskich Enerqetvkow. Budowna osta- za wnikliwq projektowania zasilanych teczny ksztalt tej publikacji. Linie napowietrzne zajmuja znaczna powierzchnte terenu i powodujq znaczne ograniczenia w zabudowie oraz niekorzystnie wplywajq na architekture krajobrazu. co stwarza duze nisdoqodnosci opracowac tym problemom zwiqzane postanowilisrnv projekt mini poradnik SN zasilajacvch i zqromadzic osiedlowe z projektowaniem i budowa kablowych Iinii elektroenergetycznych materiatu jest przykladowy Iinii kablowych Podczas projektowania certyfikatu zasilania prefabrykowanych przez Instytut stacji transformatorowych Techniki. Zasady budowy cyjne linie kablowe linii kablowych projektowanie zostaly opisane w normie N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne niezbednvch podczas i sygnalizaobliczeil. stacje transzadac z nordostepnosc prefabrykowanych rowniez stacji transformatorowych osiedla. i wyeliminowania Takie postepowarne Witoldowi Zdunkowi lanych i Lotniskowych W przygotowaniu przeciwporazenicwa rna na celu zapewnienie oraz mgr inz. do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN zjakimi borvka- powoduja koniecznosc budowy linii kablowych.info. Projsktow ktore wptyn~ly mgr inz. w Wysokonapi~ciowym Laboratorium w celu Kazdy prototyp wychwycenia stacji transformatorowej ukrytych podziekowanie przed wprowadzeniem wad konstrukcyjnych.. nie podajac sposobu prowadzenia nisk ich napiec napotvkaja w roznvch spore trudnosci normach polegajqce opracowywaoraz szczatkowiedzy z roznvch w nim najSN. estetvke oraz bezpieczenstwo osob postronnych (przepoprawia SN/nN umozliwia latwe wkomponostacji w architokturc projektowanego Brak slupow linii napowietrznej Norma ta podaje jednak jektanci zajmujqcy nia projektu kablowej Wymagania wo podawane publikacji. Julian Wiatr i ewakuacyjnego" oraz "Ochrona "'ww. Budowlanej wydanego badaniami SN/nN nalezy zawsze zqodnosci Energetyki. sa "Podstawy w instalacjach oswiatlenia zzespotow awaryjnego pradotwerczvch". W wielu Pol skich miastach przebudowuje sie istniejqce linie napowi. pi IIi . Wiktorowi w Warszawie bezpieczenstwa osob postronnych Biura Studiow uwagi.e I e kt r e . wydanego oraz swiadectwa rna PN-IEC 61330 Prefabrykowane wystawiona Energetyki stacje transformatorowe nie potwierdzona przez Instytut Deklaracja przez producenta jest niewystarczajqca.

<.. Projektowanie linii kablowych odbywa si~ na ogol w dw6ch etapach.1kV) • sredruego napiscia {1 kV < Uo . a nastepnie budowe linii. • danych a warunkach gruntowo-wodnych na terenie inwestycji. Podzial sieci ze wzglfldu na wartosc napiecia nominainego: • niskiego napiscia (U. • zakres inwestycji i zatozons efekty gospodarcze.:: 220 kV) zostal wprowadzony przez ENERGOPROJEKT oraz Jest powszechnie stosowany w gospodarce elektroenergetycznej ° . • uzgodnieo lokalizacyjnych oraz opinii i dowod6w uzgodnieil wymaganych przepisami (decyzji lokalizacyjnej). • cel6w zamierzenia inwestycyjnego... podjecie wlasciwej decyzji. podzial6w na etapy realizacji oraz informacje a inwestycjach towarzyszqcych w stopniu zapewniajqcym spojnosc z projektem • listy kablowej. • studiurn wplywu inwestvcji na srodowisko. • warunkow technicznych i realizacyjnych dotvczacvch przylOlczenia Iinii do siaci elektroenergetycznej.. > 1 kV. zakrasu inwestycji. stanowiacvch podstawe do realizacji inwestycji wed tug koncepcji. Zalozania techniczoo-ekonomiczne (w przypadku rozleglego zamierzenia inwestycyjnego opracowuje si~ Program Organizacvjno-Uzvtkowv) zawieraja szczeqotowa koncepcje wykonania inwestycji. . • danych dotvczacvch srodowiska naturalnego...1. na podstawie analiz ekonomicznych.220 kV) • najwvzszvch napi'lc (U.::::I ~ p o d s t a w v p r o i e k t o w e n i e i budowy .I. • opisow i schemat6w proces6w technologicznych. . jezeli takie beda wvstepowalv.<. • uzgodnieil dotvczacvch technologii wykonania i organizacji placu budowy.. • wskazania lokalizacyjne (w miare rnozliwosci wariantowo).r:. jezeli jest juz ustalony wykonawca. 0 napieciu naminalnym U. napiqciu nominalnym Uo ::. parametr6w technicznych i ekonomicznych ustalonych w zalozeniach techniczno-ekonomicznych. • plan zagospodarowania terenu inwestycji. W odniosicniu do linii napowiatrznycn stosuje si'l podziat na lime elektroenergetyczne 0 napieciu do 45 kV wlqczoie oraz Iinie 0 napieciu powyzej 45 kV.ktroenergetyctnych lin.60 kV) • wysokiego napiecia (60 kV < u. oraz wysokie. przekroje) do ustalsnia przestrzennego rozmieszczenia linii kablowej. • kopii map terenow ustalonych we wskazaniach lokalizacyjnych oraz teren6w wvnikajacvch z warunkow przvlaczania do sieci elektroenergetycznej. • charakterystyki srodowiska pod wzqledern korozvjnosci oraz wytycznych dla ochrony przed korozjq. W pierwszym etapie projektowania sporzqdzane sa zalozenia techniczno-ekonomiczne. upPojekt. 1 kll. • W normallzacji misdzvnarodowej napiecia dzieli sifl na niskie. . k ab l o wv c h SN I Projektowanie linii kablowych IN' Przy projektowaniu linii kahJowych powinno uwzqledniac si~ wiele niezbednvch warunk6w. Projekt budowlany (w przypadku prostych inwestvcji: budowlano-wykonawczy) jest zbiorem jednoznacznych dyspozycji dla wykonawcy. w drugim opracowany jest projekt techniczny. Dane wejsciowe powinny zewierac: • program inwestycji. Opracowany projekt wstepnv powinien skladac sill z: • zatwierdzonej przez inwestora koncepcji projektu. okreslaja jej koszt i czas realizacji oraz umozliwiaja. 1. ktore pozwoIa na poprawne wykonanie projektu. • perspektywicznych plan6w rozbudowy.<. Dane wyJadowe do prqeldtWanll Prace projektowe rozpoczvnaja sie od okreslania danych wvjsclowvch do projektowania linii kablowej. • wybranych element6w projsktu (rzutv.

lnfo. • wyelimmowania drogich czesci skladowych linii. napiecis znamionowe. 1. • napiecie znamionowe kabla. Analiza danycb wyisciowycb Wykonanie dokumentacji w oparciu b1lldne dane. • zqodnosci z obowiazujacymi przepisami i normami. w ktorvrn zostaty dokonane uzgodnienia oraz uwzqlednione zmiany wprowadzone przez instvtucje uzgadniajqce. Jezeli inwestor nie rna kompletu danych wyjsciowych do projektowania. • relacje linii (skad-dokad). • okreslone.eleklro. • skutkow zaqrozenia ekologicznego. • oszczednosci material6w. • wlasciweqo wykorzystania terenu i/lub przestrzeni. pisemne uzgodnienia z uczestnikami procesu inwestycyjnego takie jak podzial dokumentacji. Nalezy wiec sprawdzic dane wvjsciows szczeg61nie pod katern: • kompletnosci. obciaza jednostke projektujaca. ustalenia kolsjnosci przekazywania czesci opracowania itp. • oszczednosci energii. cyfrowe lub literowo-cyfrowe. projektant powinien sporzadzic propozycje uzupelnienia zalozen i przeslac je do akceptacji inwestorowi lub zlacajqcemu opracowanie dokumentacji.pl II . ProJeklbudowiany (budowlano-wykonawczy) Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego potrzebny jest: • aktualny i zatwierdzony przez inwestora projekt wstepnv. • typ kabla oraz liczhe i przekroj zyl. • typy glowic na trasie linii.4. nie zakwestionowane pisemnie. jezeli sa stosowane. nalazv sporzadzic projekt budowlany. ° 1. • ewentuaJnych zawvzonych zadan inwestora (np. Zeby uzyskac pOWYZSZq decyzje.5. Nalezv w niej urniescic nastepujace informacje: • oznaczenie kabla literowe. • tresc i liczbe oznacznik6w kabla (na oznaczniku powinny bye umieszczone nastepujace informacje: typ kabla. miejsca przylaczenia kabla na obu koncach. • jezeli w umowie 0 wykonanie projektu nie ustalono formy kosztorysu. pewnosci zasilania. jszeli wvstapilv zmiany w czasie ad zatwierdzenia do rozpoczqcia projektu. rok budowy linii i nazwa uzvtkownika linii). rezerwy mocy itp. ktorv sklada sill z dwoch czesci: prawnej i technicznej.8.Lista kablowa powinna zawierac zestawienie elektroenergetycznych kabli. 1. • niezawodnosci zasilania. • sposob ulozenia kabli. • uscislenie danych z projektu wstepneqo. www. lawartoSC dokumentaeJI pl'OJektowei Warunkiem realizacji budowy linii kablowej jest uzyskanie od wlasciweqo terytorialnie organu nadzoru budowlanego decyzji 0 pozwoleniu na budowe. to postanowienia w tej sprawie.). jezeli rnoqa bye one zastapione tanszvmi 0 por6wnywalnych parametrach itp.

• sposob oznaczenia ulozenia kabla oraz jego oznaczenia w gruncie oraz na powierzchni gruntu po zasypaniu wykopu. 4. torami kolejowymi. • przepusty pod drogami (rzekarni. jej przebieg oraz warunki wykonywania prac: • gl~bokosc rowu kablowego. • wytyczne programowe inwestora. uzyskane w Wydziale Geodezyjnym wtasciweqo terytorialnie Urzedu Administracji Panstwowej. rowami. ktore musi wykonac projektant posiadajqcy warunki techniczne przylqczenia wydane przez wlasciciela sieci elektroenergetycznej nalezv zaliczvc: II www. • sposob wyprowadzenia i przylqczenia kabla do istniejqcych lub projektowanych elementow sieci elektroenergetycznej (kablowej lub napowietrznej).) lub innymi elementami uzbrojenia terenu oraz sposob ich wykonania. • kserokopie uprawnien projektanta. Obliczenia te powinny zostac przeprowadzone na samym poczatku opracowywanego projektu dzieki czemu pozwola na postawienie wymagan jakie musi spelnic kabel projektowanej linii kablowej SN. Zawiera istniejacv uklad sieciowy. • uzgodnienia z wlascicielarni dzialek. • zaswiadczenie 0 przynaleznosci projektanta do wtasciwej Okreqowej Izby Inzvnierow Budownictwa.eleklro. telekomunikacja. gazownia. przez ktore przebiega projektowana trasa linii kablowej oraz ich wlascicieli.pl . • rezystancja uziemien oraz ich lokalizacja. Budowa linii kablowej. • decyzje 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji. • sposob ulozenia kabla na estakadach. Stan istniej'lcy. Wykonuje sie tu obliczenia techniczne konieczne do wlasciweqo doboru kabla i osprzetu. wlascicielami droq (na tym etapie uzyskuje sie informacje 0 istniejqcych instalacjach podziemnvch). Obliczenia. • wymagane odlegtosci od istniejqcego uzbrojenia terenu. ktora wydaje wtasciwv terytorialnie Urzad Administracji Panstwowej. 2. Podstawa opracowania: • zlecenie inwestora. • ustalenia robocze z wlasciwvm zakladem energetycznym oraz wlascicielami dzialek. • wypis uproszczony z rejestru gruntow (dotyczy wlascicieli poszczeqolnych dzialek. • obowtazujace normy i przepisy.info. • inwentaryzacja wlasna w terenie. • wykaz wspotrzednvch punktow projektowanych. do ktoreqo nalezv przvlaczvc projektowanq linie kablowa. • opinie w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydawanq przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. • informacje na temat numeru dziaiek. Na czesc techniczna projektu sklada sie: 1. Do podstawowych obliczen. ktore swoim zakresem obejmuja sporzadzanie projektow elektroenergetycznych linii kablowych. przez ktore przebiega trasa linii kablowej). tramwajowymi itp. 0 ile takie sa projektowane.~ ~ podstawy p r oj e k t c w e n i a i budowy kablowych SN e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h linii Czesc prawna projektu powinna zawisrac nastepujace elementy: • wytyczne programowe przekazane przez inwestora. • uzgodnienia z zarzadcami lub wtascicielami innych elernentow uzbrojenia terenu takimi jak: wodociaqi. Opis projektowanej Iinii. 3.

.1. Ie . w [AJ. w [-J.moe zwarciowa okreslona przez Spolke Dystrybucyjnq w miejscu przylqczenia do istniejqcej sieci projektowanej linii kablowej.wspolczynnik mocy spodziewanego obciazenia.prad znamionowy zabezpieczenia kabla.poczqtkowy prad zwarcia symetrycznego. Un . P .elektro. U.napiecie nominalne sieci. w [AJ.• poczqtkowy prad zwarciowy w miejscu przylqczenia kabla do istniejqcej sieci elektroenergetycznej: (1) gdzie: ZkQ . I~3. U>lkV przy obliczaniu najwiekszeqo pradu zwarciowego 1. www. w [VAl. S·kQ . In . w [VJ. dla napiec o wartosci wiekszej niz 1 kV wartosci wspotczvnnika zostaly podane w tabeli I.moe czynna spodziewanego obciazenia. w [-J. w [VAJ.13·Un' s P COS <p (3) gdzie: S . w [AJ. cos cp . U.lnfo. . Tabela 1.1. w [VJ. w [OJ.10 przy obliczaniu najmniejszego pradu zwarciowego 1.wartosc wspotczvnnika korekcyjnego sily elektromotorycznej obwodu zwarciowego.prad spodziewanego obciazenia. cmax . w [WJ. Wartosci wspotczvnnika korekcyjnego sily elektromotorycznej Cmax obwodu zwarciowego cmin• Napiecie nominalne U.napiecie nominaLne sieci.00 • przyjmuje si~ przy obliczeniach sprawdzajqcych dzialanie zabezpieczen • spodziewany prad obciazenia: I ---B- 13.moc pozorna spodziewanego obciazenia.impedancja systemu elektroenergetycznego okreslona wzorem: w miejscu przylqczenia projektowanej linii kablowej.pl II . w [AJ. • dobor przekroju przewodu kabla ze wzqledu na dtuqotrwata obciazalnosc pradowa: gdzie: Iz .wymagana dopuszczalna dlugotrwala obciazalnosc pradowa kabla.

k . . dla Cu: c=3. Wartosc jednosekundowej gtilstoscizwarciowej obliczamy z nastepujqcych wzor6w [19]: k= (6) 'Y = 1+ a(-t" _ 20) Sf (7) gdzie: c .p . rd. przyjmowany umownie dla wyznaezenia wartosci k jako 1 s. w rOC](przyjmowana jako temperatura przewodu dopuszczalna dlugotrwale) . .wsp61czynnik rozszarzalnosci metali (dla Cu.dopuszczalna koncowa temperatura zwarcia. T. w roc).p o d s t a w y projektowania i budowy kablowych SN e l e k t r o e n e r g e t v c z n y e h linii • sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe:' s. dla AI: Y. 1 s. y" ..srednia temperatura przewodu.konduktvwnosc materialu przewodzqcego w temperaturze 1:"..T.patrz tabela 1. Y.konduktvwnosc materialu przewodzqcego w temperaturze 20°C.2.o . Tk . w lsl. w rOC] patrz tabela 1. .poczatkowa temperatura zwarcia.o =35 [m/(n·mm')].. Uwaga W przypadku zabezpieczenia bezpiecznikiem topikowym SN przy spodziewanych czasaeh zwarcia T. AI).dopuszczalna jednosekundowa gtilstosc pradow zwareiowyeh. <0. a .004 Il/K).eleklto.prad zwarciowy termiczny cieplny.cieplo wlasciwe materialu przewodzqcego (dla AI: c=2.. •• Podstawv obliczania zwarc w sieciach elektroenergetycznych zostaty opisane zasadv doboru przewod6w oraz lch zabezpieczen znajdzie czytelnik w rozdziale 5[181 gdzie w rozdziale 6 www. w [A] (sposob jego wyznaczenia zosta! okreslonv nizej). zamiast Ft.)1\\ Tk (5) gdzie: I.:.2.48J/cm3K. 1" .ln!o.". nalezy wstawic wartose calki Joui'a wylqczenia (Ftw) zastosowanego bezpiecznika odczvtanej z katalogu producenta bezpiecznik6w SN.czas trwania zwarcia. W [m/(n-mm2)]. przyjmowana odpowiednio: dla Cu: Yzo =55 [m/(n'mm2)].czas trwania zwarcia.pl "i. w [A/mm']. przyjmowany jako 0. '.55 J/cm'K). Ag. ~ .

. c. Spadek napiecia jest powodowany przez prad obciazenia i odnosi sill do punktu przytaczenia odbiormka . sskv temperatura dopuszczalna dluqotrwala • sprawdzenie dobranego kabla z warunku na spadek napiecia J3·100 ~U = Un .lnlo. Wartosci te dotvcza zmian napiscia nominalnego w warunkach norrnalnej pracy przez 95% tygodnia w odniesieniu nutowych wartosci srednich i odnosza si'l do dawalnego punktu pamiarawego sieci.wie zwyklym: 200 200 170 150 170 150 150 250 . 60kV Kable 0 izolacji papierowo-olejowej 0 syciwie niesciekajaevm: u. S 20kV Kable 0 izolacji z polietylenu termoplastycznego PE Kable 0 izolacji z polietylenu termoplastycznego PE-X '"Cdd - n.pl II .5% z normy PN-EN 50160:2002 "Parametry dla SN zrniany napiecia w przedziale do 10 mi- 2 3 4 Dopuszczalnv spadek napiecia czcsto jest mylnie przvjmowanv przez projektant6w napiecia zasilajaceqo w publicznych sieciach rozdzielczvch". Dopuszczalne wartosci Energetyki [20] spadkow napiec w liniach elektroenergecycznych liniach SN zgodnie z wy- SN opracowane przez Instytut Lp. rOC] Kable 0 izolacji papierowo-olejowej 0 syci.2. S 15kV u. 2% 8% 8% 3-4... Tabela 1. c. Janusza Pasternakiewicza z Politechniki Warszawskiej) [18]: (10) ~ www. zostaly przedstawione najwieksze dopuszczalne temperatury kabli sredniego napiecia. Najwvzsze dopuszczalna temperatury kabli sredniaqo napiecia [19] temperatura graniczna dopuszczalna Element urzadzenia elektrycznego dlugotrwale '"Cp. Teren Miasto zasilane z wlasnej stacji 110kV/SN Miasto zasilane z odleglej stacji 110 kVlSN Wsie Odbiorcy przemyslowi AU •••.. • sprawdzenie zyty powrotnej kabla na zwarcie dwufazowe (wz6r empiryczny zaproponowany przez mgr inz.zyla powrotna) 10kV 15kV 15kV SUn C.elektro. Tabela 1.3. Udop (9) W tabeli 1.zvla robocza (350 .3 zostaly podane dopuszczalne spadki napiec w elektroenergetycznych tycznymi opracowanymi przez Instytut Energetyki.W tabeli 1. lB· (R· COS(j) + X· sin (j)) S.= '"Cdd rOC] 70 60 50 45 65 65 65 90 przy zwarciu Cd. u. u.2. w ktorej zdefiniowano U.±10%.

wspotczvnnik udaru.1·XkQ (15) . gdzie: K . = x··1 gdzie: x' . Wartose wspolczvnnika udaru rnoze rowniez zostac wyznaczona z dokladnego wzoru: R K = 1. w lmrrr'l. > 1 kV jako: 0.rezystancja obwodu zwarciowego. przyjmowana dla kabli S . X.rezystancja linii. K .98·exp[-3-k gdzie: R. Uwaga! Prad znamionowy wszelkich aparatow i szyn w miejscu wyznaczenia pradu udarowego powinien bye rowny lub wiekszv od i. w [-J (dla napiec Un> 1 kV. w [m).reaktancja linii. w (0). w [-I. w przypadku nieznajornoscl wartosci X/R mozna przyjmowac wartosc 1. mozna obliczvc wyznaczajqc ze wzoru (2) im• pedancje systemu elektroenergetycznego Z'Q' a na jej podstawie zastepcza rezvstancje (R. w (0): 1 'Y·S (11) X.B.o (0)) i reaktancje (X'o (0)) systemu elektroenergetycznego (19): XkQ = 0. w (0).1 O/km.wspolczvnnik udaru. w (0): RI =. co pozwala na przvjecie wartosci stalej czasowej obwodu zwarciowego T = 42 ms). . konieczna jest znajornosc zastepczej reaktancji systemu elektroenergetycznego XkQoraz jego rezystancji R'Q' Znajqc wartosc mocy zwarciowej S'Q w miejscu przylqczenia.02+0. • prad udarowy: (12) 0 napieciu nominalnym U. .995· ZkQ: RkQ = 0. 1.podstawy p r o l e k t o w a n i a i budowy kablowych SN e l e k t r o e n e r g e t v c r n v c h linii . Uwagal Xk 1 (14) Dla wyznaczenia wspotczvnnika udarowego.reaktancja obwodu zwarciowego. przy obliczaniu pradu udarowego w miejscu przylqczenia kabla projektowanej linii kablowej do systernu elektroenergetycznego.".przekro] przewodu.dluqosc lini kablowej.jednostkowa reaktancja linii.

inlo. . DnT T X 2 S (21) »r R T =U R U~T S nT (22) z gdzie: ~POb' an - T = u . X. Uwaga! W przypadku gdy T_:>10Tmozna przyjqc upraszczajace zalozenie Ith'" f.. U~T k S (23) nr znamionowe obciazeniows stratv transforrnatora. w [sl.• prad zwarciowy zastepczv cieplny: Ith = I~. (17) T . napiecia zasilajaceqo.p. . .elektromagnetyczna stala czasowa obwodu zwarciowego (w (5)) okres lana wzorem: (18) w=2rrf ..reakctancja obwodu zwarcia. R.czas trwania zwareia.eh:klro.pulsacja. .1 m . w [kWl.rezvstancja obwodu zwarcia. Dla ulatwienia transformatora: prowadzenia obliczan zostana podane wzory do wyznaczania parametrow zwarciowych (19) (20) X = u . T) (16) gdzie: T m=-(l-e r. f .czestotliwosc w lrad/sl. . w [01. w [Hz]' T. w [0)./1 + m _<T. • www.

zatem zylll powrotna kabla SN nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia zyly powrotnej jest uzalezniona od wartosci dopuszczalnego napiecia razenioweqo oraz pradu jednofazowego zwarcia z ziernia.).-..elektro. Prad.. nalezy przvjmowac jako: • 4-krotny prad wkladki bezpiecznikowej. . XT .1 Najwieksze dopuszczalne wartosci napiecia dotykowego UT oraz napiecia w miejscu uszkodzenia UF {U·Fl. ktora powinna przerwac przeplyw pradu zwarciowego plynqcego przez uziemienie.rezystancja transformatora.napiecie zwarcia. w l-l..:- ~-Ims)10000 20 0 110 4050 I I 100 200 500 1000 2000 TK- Rysunek 1. UR Wymagania w zakresie uziemienia zyly powrotnej kabla...1.najwieksze dopuszczalne napiecie razeniowe odczytane z rysunku 1./r" ... w [0. w [kVA].. r = l.info. w [0.]..napiecie znamionowe transformatora. przy ktorym oblicza sie impedancje zwarcia. . w l-l. ~ .l w zasilajqcym urzqdzeniu wysokiego napiecia (21): U. SnT . w [0. Ux . wyznaczone dla czasu trwania zwarcia Tk' w ktorvrn plynie prad zwarciowy r kl' w przypadku zastosowania automatyki SPZ 0 czasie bezprqdowym krotszvrn niz 3 s. w [V]. w [V).wspotczvnnik redukcyjny okreslajacv stosunek pradu uziomowego do pradu zwarcia doziemnego. Ur.moc znamionowa transformatora. .pl .impedancja transformatora.. ZT .skladowa bierna napiecia zwarcia.]. 0 0 7~0 -..wartosci przyjmowane w przypadku gruntu 0 rezvstvwnosci p> 500n m. r I L- "<. w zaleznosci od czasu trwania zwarcia doziemnego (T. RT .rezystancja uziemienia. UF~. Poniewaz podstawowym srodkiern uzupelniajqcej ochrony przeciwporazeniowej w sieciach i instalacjach o napieciu nominalnym U. . w [0. czas Tk jest rowny sumie czasow przeplywu pradu zwarciowego.reaktancja transformatora.~ . III www. w przypadku braku dokladnych danych nalezy przyjmowac r=1.skladowa rzeczywista napiecia zwarcia. 1000 tv ) 67 0-500 --. na ktorv reaguje zabezpieczenie instalowane na poczatku linii kablowej. do ktorej bedzia przylqczana projektowana linia kablowa. (24) gdzie: R. UnT ..podstawy projektowania i budowy linii kablowych SN elektroenergetycznych u... w zaleznosci od warunkow zasilania wystepujacvch w sieci elektroenergetycznej. w l-l. -+ I 20 i ~\ 1-- ~~ U' -.. > 1 kV jest uziemienie.).

w dowolnym miejscu sieci i w dowolnym czasie: wartosc ta nie obejmuje chwilowych przepiec spowodowanych wyladowaniami atmosferycznymi lub lqczeniami).8. ktora definiuje warunki. ~ napiecie znamionowe i czestotliwosc svsternu. Jakie nalezy spelnic przy wyborze konstrukcji kabla.skuteczna wartosc napiecia pradu przemiennego 0 czestotliwosci przemyslowej pomisdzv dowolnq zylq robocza a ekranem lub powloka. w ktorsj przewiduje sie.pil . dla kt6rej kable oraz osprzet zostaty zaprojektowane. izolacje. CIynliki . 1. krotkotrwaIego wylqczenia dlawika gaszqcego dla poprawy warunkow zadzialanla zabezpieczen.• pojsmnosciowv prad zwarcia z ziemia w przypadku sieci pradu przemiennego 0 kompensacji ziemnozwarciowej.II!lelc·lro. ~ najwvzsza wartosc napiecia w sieci. Przy doborze kabla nalezv postuqiwac sie wynikami obliczen wykonanymi z wykorzystaniem wzor6w (1)-(24). WyblrpOliomu naaieciamaliioDawegl kablJ Zasady doboru kabli do sieci 0 napieciu wvzszvm niz 0. w [kV]. www. W celu ulatwienia doboru kabla do okreslonaqo napiecia. przekro] zyty roboczej i powrotnej oraz powtoka zewnetrzna. .najwieksza skuteczna wartosc napiscia pradu przemiennego rniedzv dowolnymi zvlarni.skuteczna wartosc naplecia pradu przemiennego 0 czestotliwosci przemyslowej miedzv dowolnymi dwierna iylarni. Um . w ktorej nie przewiduje sis.B.obciazalnosc prqdowa dlugotrwala w zaleznosci od typu kabla i sposobu ulozenia (wg danych producenta kahli).8. U . w normie tej wprowadzono nastepujace okreslenia zwiazane z doborem kabli: Uo .info. ~ sposob uziemienia punktu neutralnego i czas zwarcia doziemnego.6/1 kV zostaly okreslone w normie lEe 60183. a zatem: material zyty roboczej. dla kt6rej kable oraz osprzet zostaly zaprojektowane (najwieksza wartosc napiacia jaka moza wystapic w normalnych warunkach eksploatacyjnych.1. po wystapisniu zwarcia doziemneqo.wartosc pradow zwarciowych (obciaaatncsc zwarciowa l-sekundowa).decpujllC8 0 dobarle kl~la ~ warunki srodowiskows ~ kabel na odcinku linii zawartym miedzv sasiednirni miejscami polqczenia powinien bye dobrany do najbardziej niekorzystnych warunkow srodowiskowvch. przekroju zyt. dla ktorej kable oraz osprzet zostaly zaprojektowane. Jakie mUszq zostac spelnione przy okreslonyrn napieciu sieci elektroenergetycznej. ~ wym6g ognioodpornosci wynikajqcej z funkcji Iinii kablowej i ustalen z inwestorem. 1'. • 0. Norma ta definiuje rowniez wymagania w zakresie izolacji kabla. I.2 calkowitego pojernnosciowego pradu zwarcia z ziernia w przypadku sieci pradu przemiennego 0 kompensacji ziemnozwarciowej. . w [kV].2. po wystapisniu zwarcia doziemnego. w [kV]. DollOp kabla Wykonujqc projekt elektroenergetycznej Iinii kablowej nalezv uwzqlednic wlasciwy rodzaj kabla. krotkotrwate wylqczenie dlawika gasZqcego dla poprawy warunkow zadzialania zabezpiaczan .

wg [2. 7] kabli 0 izolacji papierowej przesyconej lub z tworzyw sztueznyeh Napiecie znamionowe Najwyzszo napiecie systemu [kVI 1.pl (Ii" .0 17.6/6 6/10 8.Iektroenergetyc.in. Zasady doboru napiecia znamionowego do warunkow sieci.o.6/1 6/6 8.2 7.6(1 3.2 Kategoria zwarcie sled A dowolnej w czasie Kategoria kabla Uo/U [kV] sieci B Kategoria inne warunki sieci C niz okreslone AiB u.7/15 12/20 0.0 36.podstawy projektowania i budowy lini.5 24.0 12/20 18/30 ze Iqczny czas pracv sieci 18/30 • Dopuszcza sill przedluzenie czasu zwarcia doziemnego dowolnej zyly do 8 h pod warunkiem.7/15 12/20 18/30 0. kablowych SN . przv doziemiemu dowolnej zyly nie przekroezy 125 h rocznio.4. doziemne zyly jest wvlaczane nie dluzszvrn siec pracuje przy zwarciu doziemnym dowolnej zyly nie dluzej niz 1 h' niz 1 min dla kategorii 0.nych Podzial sieci na kategorie beli 1. www.7/15 12.4.6/1 3. zgodnie z normami lEe 60183 [31: lEe 60055 [2] oraz lEe 60502 [71 podano w ta- Tabela 1.6/6 6/10 8.elektto. 3.

Al Kable elektroenergetyczne lyta robocza .Cu Izolacja i powloka: polwinit :i:ylapowrotna: tasma lub drut nieopancerzony lub opancerzony drutami stalewym Jak wvze]: zvta robocza . ze wzqledu na ni:i:szy koszt jednostkowy kabla w stosunku do kabli z i... rOC] Zakres zastosowania Kable elektroenergetyczne lyla robocza .HKnFtA wem niesciskajacym Jak wvze]: HAKnFtA zyia robocza . lub kanalach kablowych m .Cu Izolacja: polietylen sieciowany z ekranami polprzewodzqcymi na zvle i izolacj i 2:powloka polwinitowa izolacji i powloce z polwinitu na napiecie 3.6/6 kV YKY YKYFpy YKYFoy 1 3 3.. preferowane sa :i:ylywykonane z aluminium..lU [kV] 0 Konstrukcja Zakres Liczprzekrojow ba [mm2] tp. szczeg61nie tam gd2:ie wystepuje zaqrozenie pojawiania siEilnaprqzen mechanicznych lub drqan.. Budowa i podstawowe dane kabli SN zostaty przedstawione w tabeli 1...U . lub kanalach kablowych Jak wvze]: YHAKXS zyla robocza . Tabela 1.= 0 1 50-1000 90 Do ukladania w ziemi.ylami miedzianymi.2 Do ukladania w ziemi.Al izolacji i powloce z polwinitu na napiecle 3.5....6/6 kV YHKXS 3...6/6 kV 8.Cu Izolacja papierowa przesycona syci. budowa kabli elektroenergetycznych SN Zyly Nawa kabla Oznaczenie kabla U.I.7/15 12/20 18/30 _'1£'" ..5..Al izolacji i powloce z polwinitu na napiecie 3.6/6 6/10 8. Stosowane sa kable 2::i:ylami aluminiowymi oraz 2::i:ylami miedzianymi.7/15 12/20 18/30 23/40 3 50-300 Podana w tabeli 1.. DIIII.. W praktyce do budowy linii kablowych SN. Kable z zvtarni miedzianymi mogq bye stosowane w uzasadnionych przypadkach..6/6 25-1000 16-300 70 70 ~ Zasilanie maszyn elektrycznych duzych mocy YAKY YKYFpy YKYFoy 0 1 3 25-1000 25-300 70 70 Kable elektroenergetyczne lyla robocza .

4. sie linii we wsp6lnych na drabinkach bye jednakowy.w kanalach kablowych usieciowanego (patrz katalog producentow).kabel Y . Dopuszcza w przypadku odmiennych zyl roboczych zyl kabli odprowadzenia trasy linii kablowej.powloka XS polwinitowa -w 1 ziemi . PrzekNj tyty I'IIIDCllII Przekroje powodowala zyl kabla powinny przekroczenia wvstapowania przekr6j bye dobrane tak.i trojzvlowe 1. Kable do budowy linii srednieqo napiecia od 3. .pl ~.kabel z polietylenu usieciowanego - Liczba zyl Zastosowanie (miejsce utozenia) YKY 35 YKY 3x35 1 lub 3 zasilanie duzych odbior6w I YKYFpy YAKY inne: YAKYFoy YAKY 35 YAKY 3x35 1 lub 3 zasilanie duzvch odbior6w I YAKYFpy - 1 .~ ~ podstawy p r o i e k t o w a n i a i budowy SN e l e k t r o e n e r q e t v c z n v c h l i n i i kablowych 1.kabel Y . przy zwarciach linii kablowej zasilajqcej pojedynczy a) Iinia kablowa jest ulozona w taki sposob. lub pozarern: nie dopuszcza kablami.powloka polwinitowa K .izolacja Y . z innymi zvt roboczych i zyly neutralnej www.info.1.~I~ktro. aby dla danych obciazalnosci warunk6w kabla nalezy kabla podanej warunk6w eksploatacji a wartosc ciepla z kabla linii kablowej pradu wartosc nie kabla byla nie wieksza wartosci od wartosci temperatury dlugotrwalej.zyla powrotna zyly miedziane Y . przez pomieszczenia kanalach. Tabela nie powinno izolacji papierowej 1.izolacja I Uwaga! Niekt6re typy kabli produkowane sa rowniez jako dwu. i YAHKXS 3S H .kabel z polietylenu XS . na roznvch odcinkach warunk6w niesprzyjajqcych dopuszczalnej W przypadku chlodzenia. ze skutki jej uszkodzenia b)jest to uzasadnione c) trasa linii kablowej ukladania Przekr6j takich technicznie nie przebiega i ekonomicznie. si~ stosowac nalezv stosowac kable 0 izolacji z igielitu sieciowanego linii kablosyciwem scie- izolacji polwinitowej.1z_ aMi Do budowy lub 0 elektroenergetycznych Podstawowe w tabeli przedstawione Iinii kablowych linii kablowych 1.izolacja polwinitowa F .6/6 do l8/30kV [30] I Oznaczenie kabla YKY inne: YKYFoy Przykladowe oznaczenia Objasnienia zvlv miedziane Y .powloka polwinitowa A . kabla powinien zaqrozone sie na inne linie kablowe.powloka polwinitowa p61przewodzqcy na zvle oraz izolacji K .5.izolacja polwinitowa F .ekran L: obciazenia XS .ekran A .6.w ziemi .w kanalach kablowych YHKXS YHKXS 35 H .6. tunelach. zwarciowego przez producenta.zvtv aluminiowe K . kablowych itp.zvla powrotna Y .8. do brae do najbardziej temperatury jezeli: nie przenosza wybuchem si~ dob6r przekroju bez uwzqlednienia odbiornik.zyly aluminiowe p61przewodzqcy na zvle oraz izolacji K . typy kabli stosowane kabli do budowy 0 elektroenergetycznych przesyconej wych zostaly Do budowy kajacvm.

1. wyznaczonq wg normy lEe 60287. w [kVl 8.• www. Tabela 1. W przypadku koniecznosci skorygowania obciazalnosci prqdowej .7 (uwzqledniono miqracje wilgoci w obszarze objetym izotermil +35°C) oraz prowadzonych dzialaniem promieni pojedynczo wg [61 w instalacjach napowiet<znych chronionych przed bezposrednirn slonecznych. a rezvstvwnosc cieplna gleby osiqga wartosc 2.zaleca sie stosowanie metody wg IEC 60853-1 (9).7/15 115 145 175 200 230 265 300 345 12/20 120 145 175 205 235 265 305 345 18/30 110 135 160 190 230 255 295 335 prowadzonych w powietrzu znamionowy iyl lnxmm-l 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 3x185 3x240 3x300 Kable elektroenergetyczne z zvlami miedzianymi 0 duzych przekrojach sa stosowans w krajowych sieciach elektroenergetycznych w ograniczonyeh ilosciach ze wzqledow ekononicznych. ktorvch kabel nie nagrzewa si~ do najwvzszej dopuszczalnej temperatury. jak rowniez przy obciazeniach zmiennych lub dorywczych. w [AJ Napiecie znamionowe.10. 0 izolacji papierowej przesyconej syciwem niesciekajacvm. Sposob szczeqolowv wyznaczania obctezalnosci prqdowej dlugotrwatej kabli jest podany w normie IEC 60287 Calculation of the continuous current of cables (100 % load factor).nalezy stosowac wspotczvnniki przeliczeniowe podawane w roznvch dokumentach normalizaeyjnych. Liczba i przekr6j Obciazalnosd dlugotrwala kabli.przez ktorv nalezv mnozvc odpowiedniq wartosc pradu dla kabla z zytami aluminiowymi. w kt6rej wystepuja obciazania dorywcze lub okresowo zmienne (cykliczne). .eleklro. opancerzonych lub nieopancerzonych.8 PrzylIlllowe wartoSCIHCI.2. cbociaz ich udziat ciqgle si~ zwieksza.9.pl .ze wzgledu na inne wartosci temperatury otoczenia lub temperatury iyt . Z osiona wtok nista Iub polwinitowq. bszposrednio w zierni. aby przeplywajqcy przez nie prad nie powodowat przekroczenia w zadnej ieh czesci dopuszczalnych wartosci temperatur granicznych zar6wno przy obciazeniu dlugotrwatym i zwarciowym.Podstawa doboru przekroju zyly roboczej kabla jest wyznaczenie najwiekszeqo spodziewanego pradu obciazenia wyznaczanego ze wzoru (3).5 [K m/WJ. W celu wyznaczenia ich obciazalnosci dlugotrwatej (z wystarczajqcq doktadnosciq) mozna uwzqlednic wspotczvnnik przeliczeniowy 1. Do wykonania obliczeri.l'DIIlcelllUbll Kable powinny bye tak dobrane do obciazen. Dobrany kabel musi spetniac wymagania obliczen opisanych w pkt. W wyniku tego zjawiska nastepuje wysuszenie gJeby wok6! kabla w obszarze objetym izoterma +35"C. W tabelach 1.Zalla*CI drlllDII'Wlfej kabll pllllane przel .7. podano.5. to rnozna wvznaczyt wsp6tczynniki przeliezeniowe zapewniajqce lepsze wykorzystanie przekroju zyl kabli. przy temperaturaeh otoczenia okreslonych w tabeli 1.-1. obciazalnosc krajowych kabli elektroenergetycznych z iytami aluminiowymi stosowanyeh do budowy lini SN. utozonvch w linii pojedvnczo. Jezeli kabel praeuje w sieci. 1.7.3. przy wspotczvnniku obciazenia 0. Obciazalnosc kabli utozonych bezposradnio w ziemi wyznaezono z uwzqlednieniem migracji wilgoci.info. z powtoka olowiana.7/15 135 170 205 235 255 295 340 380 12/20 uloionych w ziemi 135 170 205 235 260 300 345 400 125 160 195 220 245 280 325 365 18/30 8. a w szczeqolnosci warunek dopuszezalnej obciazalnosci zwarciowej [wz6r (5)].8. Obciazalnosc dtugotrwata przy pradzie przemiennym kabli elektroenergetycznych 3-zytowych z zvtami aluminiowymi. w czasie trwania.

Obciazalnosc dtugottwata przv pradzte przemiennym kabH elektroenergetycznych 3-zytowych z zvlarni aluminiowymi a izolacji i powloce polwinirowej. na napiecie znamionowe 0.pl ~ . z ostona polwmitowa. bezposrednio w zisrni. Tabela 1. przv wsp6tczynniku obciazenia 0.11. opancerzonych lub nieopancerzonych. na napi~cie znamionowe 3. przewody i kable powinny bye tak dobrane. budowy . w [AJ utozonych w ziemi 95 120 145 180 215 245 275 310 360 410 prowadzonych w powietrzu 80 105 130 160 200 225 260 300 355 405 Tabela 1.9. opancerzonvch tub nieopancerzonvch. w tabeli 1.6/1 kV.elekHooinfo.Iektroenergetyonych l i n i i kablowych SN Ze wzgllldu na obciazalnosc zwarciowq.7 (uwzglednicno miqracje wilgaci w obszarze obj'ltym izctermq +35°C) oraz prawadzonych pojedynczo w instalacjach napawietrznych chronionych przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych [30J Liczba i przekroj iV!. wyznaczone wg normy rniedzvnarodowej lEe 60949 (10) w przvpadku nagrzewania adiabatycznego. z powloka polwinitowq.6/6 kV. podano najwisksze dopuszczalne wartosci gllstosci pradu zwarciowego jednosekundowego.8.utozonvch w linii pojedvnczo. w [A) o izolacji polwinitowej (PVC) wziemi 35 45 60 75 100 120 140 175 210 240 270 310 w powietrzu 30 35 50 65 90 110 130 185 200 235 265 305 o izolacjiz polietylenu sieciowanego (XLPE) wziemi 40 50 65 85 110 130 155 195 235 285 300 340 w powietrzu 35 40 60 75 105 125 155 195 240 280 320 370 i przekroj znamionowy iyl lnxmrrr'I 4x4 4x6 4xl0 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 4x185 www.7 (uwzqledniono rniqracje wilgoci w obszarze obj<ltymizoterma +35°Q araz prcwadzonvch pojedvnczo w instalacjach napowietrznych chronionych przed bezposrednim dziataniem pramieni stonecznych [30J Liczba' Obciazalnosc dtugotrwala kabli.~ ~ p c d s t a w v p r o j e k t c w a n i a . z ostona polwinirowa.uloaonych w linii pojedynczo. aby przy okreslonym pradzie zwarciowym w ukladzie nie nastapilo nagrzanie iyly do temperatury wyzszej od najwyzszej dopuszczalnej temperatury granicznej. w [mm'] 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 3x185 3x240 3x300 Obciazalnosc dlugotrwala kabli. przy wsp6tczynniku obciazenia 0. dobranej zgodnie z normami lEe 60986 oraz lEe 60724 [8). bszposrednio w ziemi. Obciazalnosc dlugotrwata przy pradzie przemiennym kabli elektroenergetycznych 4-zylowych z zylami aluminiowymi a izolacji palwlnitowej lub z polietylenu usieciowanego.

elektro. Tabela 1. w temperaturze granicznej dopuszczalnej przy zwarciu rniedzia- Kable lub przewody z zylami aluminiowymi 130 140 150 160 170 200 250 130 140 150 160 170 200 250 146 143 139 135 132 128 124 120 116 113 108 104 100 96 77 60 151 148 144 140 137 133 130 126 122 118 115 111 107 103 86 71 155 152 149 145 142 138 135 131 128 124 120 117 113 109 93 80 160 156 153 150 146 143 140 136 133 129 126 122 119 115 100 88 164 160 157 154 151 147 144 141 137 134 131 127 124 120 106 95 174 171 168 165 162 159 156 153 150 147 144 141 138 135 122.pl ED . Obliczeniowe temperatury otoczenia przvjete do wyznaczania elektroenergetycznych izolowanych [30J obciazalnosci prqdowej kabli i przewod6w Miejsce zainstalowania kabla lub przewodu Obliczeniowa temperatura otoczenia.lnlo. IVww. w rOC) 25 20 35' Kable i przewody zainstalowane w pomieszczeniach zamknistych i przestrzeniach napowietrznych w miejscach ostoniqtych od hezposradniaqo dzialania promieni slonecznych Kable ulozono w ziemi • Temperaturakrvtvczna.4x240 4x300 • Dotyczyrowniezkabli pieciozvtowvch. 112 190 187 184 181 179 175 173 170 168 165 162 159 157 154 143 135 97 95 92 90 87 85 82 80 77 74 72 69 66 63 51 40 100 98 95 93 91 88 86 83 81 78 76 73 71 68 57 47 103 101 98 96 94 91 89 87 84 82 80 77 75 72 62 53 106 103 101 99 97 95 92 90 88 85 83 81 78 76 66 58 108 106 104 102 100 97 95 93 91 89 86 84 82 80 70 62 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 81 74 125 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 104 102 94 89 W tabeli 1. natomiast dopuszczalna temperatura zyly powrotnej podczas zwarcia nie przekracza 350°C.10. ze zwarcie zaczyna si4il rzy 100 % ohciazania kabla p (tzn. podano obciazalnosc zwarciowa zyl powromych wykonanych z drut6w mieclzianych w kablach elektroenergetycznych typu YHAKXS 0 izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie do 18/30kV. w [A/mm']. Obciazalnosc zwarciowajednosekundowa przewod6w lub kabli elektroenergetycznyeh z zylami nyrni lub aluminiowvrni.12. I I 365 410 I I 360 400 I I 400 455 I I 450 520 Tabela 1. temperatura zyly powrotnej wynosi ok.najmniejszawartosc przvrostu temperatury gleby otaczajacej Kabellizoterma).ponizej ktorej nie wyst~puJemigracjawitgoei. wyznaczona przy zatozeniu nagrzewania adiabatycznego wg [91 Temperatura zyly przewodu rub kabla w chwili zwarcia. Wartosci pradu zwarciowego wyznaczono przy zalozeniu. 80°C).11. w rOC] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 50 65 70 90 105 Kable lub przewody z zvlarni miedzianymi G4ilStoS¢ pradu zwarciowego jednosekundowego.

. wskazany jest kabel z uszezelnieniem promieniowym i wzdluznvm.1 12.2 3.8 2. 1.7 20.2 3.4 ]. .0 1.3 4.1 14.7 15.3 3. = .5.5 2.9 2. krora chroni kabel przed uszkodzeniarni mechanicznymi oraz spetnia wazna role w ochronie przeciwporazenlowej w przypadku uszkodzenia izolacji kabla.8 4.3 0.6 3. .7 1.6 2.4 5.czas trwania zwarcia T.Un'" 15kV. .3 0.7 11.3 0.lokalizacja stacji na terenie miejscowosci nie posiadajacej wlasnej stacji 110/15 kV.9 2.7 10.5 6. Kable elektroenergetyczne srednieqo napiecia maj'l.0 7. eIe krr e .transformator SN/nN. .8 4.2 9.9 5. jak rowniez w przypadku uszkodzenia powloki przed przemieszezaniem sililwody wzdtuz kabla.6 13.3 7.8 2.p c d s t a wv p r o j e k t o w a n i e i budowy e l e k t r e e n e r g e t v c a n v e h linii kablowych SN Tabela 1. zylll powrotna..1 1.8.3 20.sisc kategorii C. b)w miejscach narazonvch na przemieszczanie si!i1 gruntu oraz w strefach dzialania prqdow blqdzqcych naleiy stosowac kable w oslonach z tworzyw sztucznych. Wymagania w zakresie rezystancji uziemienia zyly powrotnej oraz jej wvtrzvrnalosci na prady zwarciowe zostaty okreslone w pkt.4 7. pancerze i oslony kabli powinny chronic izolaej~ kabla przed szkodliwvm oddzialywaniem srodowiska wystepujaceqo na trasie linii kablowej.8.0 1.6 2.3 9.5 7.7 3. PlWllil.2 4.niekompensowa ny prad ziemnozwarciowy Ink = 15 A.obciazenie projektowanej linii kablowej . I!'!I '" IVWW.3 3.to nalezy stosowac kable opancew rzcne drutami.dluqosc projektowanej linii kablowej .5 6. Tak wykonany kabel zabezpieczony jest przed wnikaniem wilgoci do jego srodka.] 9.5 1.7 5. w Irnm'l 6 10 16 25 35 50 Czas trwania zwarcia Obciazalnosc zwarciowa Ido• 0.9 8.5 5. '" 1 s.0 5.I = 5 krn.S"kQ 250MVA. .2.1 5.5 28. W przypadku wyboru kabla 0 powtoce polietylenowej.3 'P' w [kA) 1.3 3. PrlYkIld P1 Dobrac kabel sredniaqo napiecia dla linii 15kV (rysunek PI) dla nastepujacych danych.projektowana Iinia kablowa jest przvtaczana bezposrednio do szyn GPZ.moc zwarciowa w miejscu przviaczenia projektowanego kabla do istniejqcej linii SN .6 3.12. ~""Z81 allIIJ Dill Powloki. . Przy doborze kabli nalezv przestrzeqac nastepujacvch zasad: a)jezeli przewiduje si!i1 yst!i1powanie w kana tach naprazen rozei<tgaj<tcyeh. Obciazalnosc go na napiscie zwarciowa zyl powrotnych do 18/30kV kabli elektroenergetycznych [30J 0 izolacji z polietylenu usieciowane- znamionowe Przekroj zyly powrotnej z drut6w miedzianych.8 7.1 2. Kable ulozone w warunkach agresywnego oddzialywania otoczenia powinny mice powtoke otowiana i ostonilz tworzywa sztucznego uodpornionego na oddzialywanie srodowiska.2 16.0 1. .1 0. info . okraslonvch w technicznych warunkaeh przylqczenia wydanych przez zaklad energetyczny.2 1.5 10.9 5.3 7.S = 500kVA .pl .napiecie nominalne .

42 s. on U) 0) 15/0.=19.1·15000""9622.zekroju kahla z warunku obci'l. > 1 kV mozna przyjmowac K = 1. Zatem zachodzi zwlazck: T. Un ZkQ = 1.8·-J2.99 ip = x.a) :s ::.5 A = 9.J3. 15000 500000 ".42 kV 400 kVA Rys. . .. = 9.J3.0 s.Os > lOT = 0.czenia kablaoraz spodziewany Z = e""". co odpowiada sCalej czasowej T = 42ms. a) schemat podstawowy zasilania.zalnosci zwarciowej..63'" 24. obwodu przy zwarciu symetrycznym rezystancji i reaktancji Impedancje zwarciowe systemu elektroenergetycznego prad obciaaenla: w miejscu pr~I'l.. u. I~3 = emax . 0 a (j{ uJ uJ <f) '" '" " 1510.42 kV 400kVA 1= 5000 m > "'" -e- :.l·15000 = 0.52 kA W przypadku braku szczeqolowvch danvch 0 wartosci R/X.pl .lnlo. www . = 1. [~3 = 1... 0 Dob6r pr.-J2. PI. dla sisci 0 napieciu U.99n kQ SkQ 250000000 I =_S_= BT 2 .63 kA .63 kA. b) uklad poraczen impedancji.li!lli!klro. '" r..8. 0. ktorv w konsekwencji pozwaia na przvjecie nastepujacego uproszczenia I.25A pradowa wystarczy zabezpieczenie pradzie zna- Dla zabezpieczenia kabla na dlugotrwalq obciazalnosc mionowym In=25A2: I.25 i nastawie TK=1.J3 . 9.19.' U~ = 1.J3.

Xl '= 1· x' = 5·0.033' 250 = = 8.90) ".podstawy p r o j e k t o w a n i a i budowy kablowych SN e Iek t r e e n e r g e t yc z n y e h linii 't sr '" 't"pz+'t"dz 90+250 '= 2 2 .5Q Zatem przy napieciu Un=15 kV. Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napiecia: Uwaga! Zgodnie z wzorami (15) reaktancja oraz rezystancja zestepcza systemu elektroenergetycznego w rniejscu przylqczenia kabla projektowanej linii elektroenergetycznej SN wynosi odpowiednio: XkQ = 0.ZkQ = 0.12). '" 265A > In'" 25A > lOT = 19.25A Sprawdzenie zyty powrotnej ze wzgl~du na pr'l.033' S~Q 0.elektro.0040(170 .995..20) k'= t.9911 O.zp= 0. ze prad jednofazowego zwarcia z ziemia posiada wartosc rnniejsza niz prad zwarcia dwufazowego. w obliczeniach praktycznych mozna poslugiwac sic wzorem (10).99 == 0.0 '= 170 C ___ 3_5 ".995 ·0. 2l.l.12/20kV z zyt'i powrotna 0 przekroju S=50mm2 oraz dopuszczalnym obciqzanlu jsj prqdern zwarciowym l'do. Zasady obliczaniajednofazowych pradow zwarcia z ziemiq znajdzie czytelnik w [24]."'9.llllo.15A/mm2 ". T-~-'tP"'-''" s?:]_.S 5000 '= ~'= 35·120 l.99=0.XkQ =0.09911 RkQ= Rezystancja i reaktancja projektowanej linii kablowej: R) = - 1 'Y. I.d zwarcia dwufazowego: It.87' 2.~eth'Tk k 1 J21. Z uwagi na to.1·0..25kA < lkdoP'P = 9.reaktancja i rezystancja projektowanej linii zasilajqcej transformator wynosi odpowiednio: www.39mm2 1 Na tej podstawie nalezv przyjac kabel 3xYHKXS 120 . sprawdzenie dopuszczalnej obciazalnosci zwarciowej zyly powrotnej nalezy wykonac po wyznaczeniu jednofazowego pradu zwarcia z ziemia.mm2) 1+ 0.103.19Q.pl . ·c_'td=-.1 '= O.48(250.87m/(Q._1_)963 93.1 '" 93.80kA W przypadku zastosowania kabll jednozytowych.15 02 .80kA (patrz tabela 1.

21].65 + 1.minimalna ilosc zatomow trasy kablowej.info" prze.lnfo.0.76 Spadek napiecia przy obciazeniu pradern znamionowym transformatora: LlU= = J3 ·100 15000 J3·100 Un ·IST ·(R.Jl.z dr inz.29 {COSql= !+= = 1. Analizujac warunki terenowe i wymaganq pewnosc zasilania. www.Os.l6::::) R 1. Uwaga! Z uziemianiam zy_lypowrotnej nalezy rowniez polaczyc wszystkie dostepns czesci przewodzqce nienalezace do obwodu elektrycznego. Witolda Jablonskieqo i w niniejszym opracowaniu zostanie pominiety.49· 0. Projektant powinien zatem dokladnie okreslic przebieg trasy kablowej uwzqledniajac: . uwzqledniajac jednoczesnie strone ekonomiczna wyboru. .cos" ql = .50 X 149 tgql=-=-'-=1. napiecie UF=90V.pl . Wyjasnienie tego problemu znajdzie czytelnik rowniez w literatur-ze (18. . okresla odleqlosci linii kablowych miedzy soba. Prawidlowe wykonanie projektu trasy linii kablowej oraz wybor technologii ukladania kabli jest jednym z nadrzednvch elementow dscvdujacych 0 niezawodnosci linii kablowej. W przypadku transformatorow SN/nN problem wspolnego Iub osobnego uziomu urzadzen SN oraz niskiego napiecia zostal szczeqolowo wyjasniony Will 9/2003 "elektro.65 2 V~ stn e = ~l.99+0. kable uldada sill w ziemi na odpowiedniej gillbokosci.R = RkQ+ RI=0.us tala sie wzajemne usytuowanie kabli w linii.29' 0.29 X = XkQ+ XI=0. wystElPujqcew miejscu przylqczenia kabla do istniejqcej liniielektroenergetycznej oraz w miejscu jego wprowadzenia np..rnozliwosc utrzymania stalej gillbokosci wykopu na catej dtuqosci trasy.25·0.099+ 1.minirnalna lub niezbedna ilosc przepustow kablowych. .44% < 8% Rezystancja uziemienia zyly powrotnej: Na podstawie rysunku ]. 1.19'" 1.mozliwosc wykonania wykop6w ziemnych przy pomocy ciezkieqo sprzetu. W projekcie nalezv okreslic odleqlosc projektowanej linii od innych istniejqcych lub projektowanych Iinii kablowych. _1rISJ W linn kalllowej Trass linii kablowej nalezy ustalic z uwzqledntentern nastepujqcvch zasad: Projektujac linie kablowa nalezv utozvc kable tak.elektro.49 ~ V~ =0. aby zapewnic optymalne warunki aksploatacji. a w przypadku kabli jedoo:i:ytowych .76) = 0. do rozdzielnicy lub ztacza kablowego.65 = = 0.1 dla Tk=l.7.cosql+X·sinql) ·19.

w przypadku .padstawy p r c j e k t o w e nia i budowy kablowych SN e l e k I r o e n e rg e t v c r n y c h linii . kabli jednozvlowvch.unikac . oraz niezbaduwzqledlub gazy i wyi osprzetu. wykopu. z odpowiednim okresienia i natezaniu wyprzedzen. oraz sposob6w kabli do wnetrza przejscia przejscia ukladania nej wolnej przestrzani niajac odpowiadnia do wykonania klas~ palnosci kabli przez prac montazowvch pornieszczen pomieszczenia dzialanie kablowych kabli przez scianv.inIO. dtuqosct w przypadku trasy. obciazemu niezbednej do montazu i ewentualnych kablowej w zakresie ukladania napraw.wyeJiminowame linii kablowyeh . korzani drzew. koJejowymi. ekonomicznymi.uszczelnienie zrace materia .w przypadku wvkonac . rurociaqow grzewezych. rip. srcdkow czvnnosci munikacvjnvch zgody wlascicieli wykop6w ruchu i przygotowanie niezbednvch nych do wykonama . kanalizacja.lokalizacje . wodnymi..przestrzaqac . pracy) oddzialvwac na inne urzadzsnia i liniekablowe.PI. okreslerue oslon otaczajqcych wybuchem w kt6rych sposobow przejmocowania. wilgotne okreslenie tern odpornym na rusaczace srodcwiska.uzvskanie zblizania itp. na utwardzonej pod- pasa drogowego.uszczelnienie . kabli sygnallzacyjnych.zachowanis konywania . w terenie utozenia duzvrn kablawej.przy wciqganiu .krotna kabla w przypadku i kabli 0 izolacji polietylenowej pieciu znamionowym wvzszvrn srednica srednica srednica . Wymaganla w zakPesie zalscan odlegtosci Podczas ukladania .okreslenie .ulozone kable nie powinny ..1O-. wym urzedern. obecne sa pary wprowadzenia stropy kabli do budvnkow. ilosc ciaqow 0 kablowych.okreslenie kanalizacji kanalizacji wvrnoqow sposobow kablowej. trasy kablowej na wejscie z przepisami uzgodnienie w stosunku na teren do istniejqcvch kabli sterowniczych. miejskich minimalne (bez uzvcia sprzetu odleqtosc: grunt6w zgodnie ! wvsokonapieciowvch. kablowej.odwodnienie . pomieszczenia sera przez scianv. dogodnych w taki spos6b aby sity naciaqu i rnozhwvch w kablach.promian lirui kablowej: uszkodzen kabli nalezv: producenta kabla. wvkopow liruarni kablowymi torami podyktowanej lub przeszkodami przejazdami wzqledarni ziemnymi itp. rur na wylewce betonowej lub bezposrednio sypce piaskowej. lub pozarern. stropy pomieszczen ia i przejscia. uktadanych bye nie mniejszy niz 30kV. kabla w przypadku kabla w przypadku kabla w przypadku warunkach sie stvkac. innyeh ruwynalezv telekotechniczz wtasci- ilosc skrzvzowan grzewczymi.okreslenie .w przypadkach konania .okreslenie .Kable ulozone (w normalnych obok siebie nie powinny ED www. kabli oraz innych kab!i i urzadzsn znajdujqcych inaczej): 0 na- mechanicznych si~ na trasie gi~cia kabla powinien zewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna zewnetrana srednica niz (jezeli producent kabli olejowych kabla nie podaje • 25-krotna • 20-krotna • lfi-krotna . ulicarni. uloionych kabli do budynkow.B. sposob6w naprezen oraz wciuqarki mocowania nie wywolaty bebna nadmiernych kabli w szybach miejsc polaczenia. maksymalnej ieh na gruntach wykonywania minimalnych reczrue z istniejacvrni gt~bokosci ornych.rninimalna rociaqarni . stacji transformatorowych Iub do szybu okreslenie itp. kt6re w aglomeracjach zmechanizowanegol. do ustawienia I. sit naciaqu z kablem kabla. kabli wiolozvtowvch. osprzetu .eleklrO.iA® .iem przestrzeni ruchu.liczbe kabli w kanalizacji kab!a. zaqrozonvch lub takie.pndczas zajscia BH P. kabli w budynkach. .

.l stykanie kabli na catej dluqosc]: a napieciu znamianowym [edna linie.. rzekami.w przypadku wyjseia i ochrone skrzvzowania koniacznosc kabla sci okreslonej w tab eli I. krzvzowaneqo 0 kabli z rurociagami • zastosowac oslone otaczajaca kabel . . 30 kV. napieciu U. 100cm odcinku nalei:y narazsn przypadkach: . nad kablem ulicami. lub kable wvnosza: • 80 em dla kabli dla kabli a napieclu > 30 kV.ltll ••. na gll. oraz powinny sie stosowanie bye do" oston Oslony kabli jadnozvtowvch stosowane do sil dynamicznyeh kabli z materialow bye wykonane nie tworza z materialow zarnknietvch niemagnetycznych linii (dopuszcza obwod6w wvstspuiacvch jezeli przy zwarciach w danej magnetycznych.nie dopuszcza sie aby kable jednoZylowe powloleach z zylit powrotna obciazone prqdem powinny sil.l przez prqdy indukowane. lub kable .elektroenergetycznych . sifl nie rezerwuj'!.owyeh przeznaczonych 0 napieclu U. metalowych. 30 kV. 50 em) oraz zapewnic Iinii brzegowej. www. 0 He wzajemnie przemlennym nagrzewaly . . odwadniajqcymi . ~ 1 leV. leable jednozytowe opancerzone znamionowym U.jezeli w obie strony od skrzyzowania): podane nie mogq przy skrzvzowaniu nalezy: oslone otwarta kabli z droqarni. .elektroenergetyeznyeh . kablami. SIIrQtuwln1l1 millenia k. wystawae poza kraweznik Un> wodnymi) lub krawedz jezdni na dluqosc: znamionowym znamionowym (szlakami Un:<.skrzvzowania dzeniami w~zszym nalezy stosowac oslony sie kable przed uszkodzeniami w tabeli 1. .sygnalizaeyjnyeh .przy skrzvzowaniach kabli z rowami • 50 em dla kabli a napieciu • 80 em dla kabli Oslony otaczajace • min.. • w miejscu nal6w) powinny a w szczsqclnvch nalei:y zacnowac bye oddzielone grup kabli u tozonych pomiedzy warstwami znajdujacvch na przeciwleglych min. (jei:eli odleqtosci nie mogil.15 . 15cm..l wykonywac urzadzerua). natezv: nie mogq bye podmywane) oslony powinna i glflbokim z wody rzeki (dno i brzegi os ton (dluqosc uzywac stante zapewniac przy najnii:szym i najwvzszym powodziowym wody z zapasem w tunelaeh min. najmniejsze pod ruroeiqgiem.14.ltl. poziomie. > 30 kV. pi .lboko· ochrone jego zaj e na rozna jed· (kaniezalezne napieciu kabel powinny dla kabli a napieciu dla kabli 0 napieciu • row odwadniajqcy lub nasyp drogi .sygnalizacyjnych do tega samego . nalezy ukladac scianach ad wszelkich spowodowanych naruszeniem kabli (r6i:nyeh uzvtkownikow) skrzvzowania odleglosc tub kanaiow tuneli lub kanaiach.przy skrzyzowaniu kabli z rzekami • kabel ukladac na prostym • w rniejscach moeowanie . o .odleqlosci miadzv krzvzujacvmi nie mniejszej sie kablami niz 50em zostaly chroniace przedstawione krzyzujace zostaty w tabeli 1. U.min. na dluqosci . Iiczona ad g6rnej ni nawierzehni • 100em dragi do g6rnej napieciu 0 czesci oslony otaezajqeej U. nych poziomaeh. • gdy zachodzi nym poziomie. ad napiecia znamionowego kabla. mechaniczzostac zostac zachowane nvmi.kabel ulozonv szvnowvmi. :>."I: 8 . 30 kV.odlsplosci one zachowane • zastosowac . ~ 1 kV przvlaczonvmi stanowiacych do zasilania 0 urzadzen oswietleniowvch.i nto. z kablami elektroenergetycznymi odbiornika.13. 50cm • min. odlaqlosci kanalami pionowe i szlakami wodnymi oraz urzaw najpowiarzchpod kqtem 90° (w miare mozliwosci torami podziemnymi miejscu i innymi zaleca sil. tunelu skrzyzowania sie na jednym kable tyeh tuneli od siebie oslonami na ealej dluqosci skrzyi:owania. magnetycznych). jednoi:yl. 1.elektroenerqetvcznych jednoi:ylowe z sygnalizacyjnymi.1. :<.Owaga! Dopuszcza sil. 30 kV.kabel utozonv nad ruroeiqgiem. 80em 0 natezy zachowac minirnalna odleqlosc (Iiczona od gor· nej czesci oslony kabla do dna rowu) wynoszaca: U.

bezposrednio w zierni. ze odleqlosc liczona od kabla do uziomu wzdluz oslony spelni okreslone wczesniej wymagania.13. 'co najmniej 5 moo pomiedzy kablem a uziomem. .pod.hwy p re j e kt o w e n i e i budowy e l e kt r o en e r g et vc z n y c h linii k e b l o wy c h SN Uwaglli: Minimalne odleqlosci kabli ukladanych w ziemi od uziom6w urzadzen piorunochronnych obiekt6w budowlanvch zostatv okreslone w normie PN·86IE 05003-01 [23J.nie mnie] nlz t m przy rezystancji uziemienia Hz?: lon. 1· 3 50 5 Kabla elektroenergetycznego 0 napieciu znamionowym wyzszvm niz 30kV z innymi kablami tego same go przedzialu napisc znamionowych Uwaga! W przypadku nastspujacvch kabli dopuszcza sill icb stykanie na calej dluqosci.75 m przy u. dopuszcza sililstosowanie plyt lub rur izolacyjnycb grubosci.kabli nN jesli si~ wzajernnie nle rezsrwuja. W przypadku braku mozliwosci zaehowania tyen odlsqtosci. www. p:1 . -sygnatowych z kabtarni elel<. . .elektroenergetycznycbjednozylowych b~dq:cych [edna Iinia.'eo najmniej 0.elektroenergetycznych zasltajacvch urzadzenia oswiatleniowe. Tabala..troenergetycznymi nN przvtaczonyrni dojednego odbiornika.e dopuszcza sie 50 jak lp.lnfo. s 1 kV. 1. Odleqlosci miedzy kablami ulozonvmi Lp. .sygnalowych z sygnalowymi.cl·cktro . w [emJ Pozioma przy zblizeniu 25 10 Pionowa na skrzvzowaniu Kabla elektroenergetycznego SN (1 kV < u.ablowej[111 Najmniejsza dopuszczalna Rodzaje skrzyzowan lub zblizen Kabla elektroenergetycznego nN z kablarni elektroenergetycznymi SN (1 kV < u. < 30 kV) 2 odleglosc. Odiagtosci te powinny wynosiC: . przy zalozenlu.'eo najmniej 0.5m przy Un> 1kV. . . nienalezacymi do tej same] linii I<.przy rezystaneji uziemienia Hz < Ion w zalaznosci od napiqcia znamionowego kabla: . bez wzgl~du na wartose napiecia znamionowego kahla. < 30kV) z kablami tego samego przedzialu napiec znamionowych Kabla elektroenergetycznego 0 napieciu znamionowym do 30kV z kablami innych uzytkownikow tego samego przedziatu napiee Kabla z mufami r6:i:nych kabli 15 3 4 25 ni.

z wyjqtkiem urzadzen wvszczeqolrnonych w lp. 50 . gazowe z gazami niepalnymi Rurociqgi z gazami i deczami palnymi 2 Uzqodnic z wlascicielem rurociqgu. Wymagania og61ne Dopuszcza sitil zrnniejszenie odleqiosci podanych w tabeli ]. ale nie mniej niz 25 + srednica rurociqgu Nie moqa sie krzyzowac 200 Uzqodnic z wtasciciclcrn rurociqgu.TabeJa .misdzv oslona kabla a dnem rowu odwadniaj qcego 250 7 Urzqdzania do ochrony budowli od wyladowail atmosferycznych Wg PN-86/E-050D3/01. podpora.miadzv osfona kabla i stopa szyny. dlatego w takim przypadku wymagane jest indywidualne uzgodnienie z wiascicielem (zarzadca Iinii kolejowej). Zarzad infrastruktury kolejowej czesto zada wi~kszej od 18g105ci. . 80 . Odleqtosct urzadzen kabli elektroenergetycznych podziemnych i sygnalizacyjnych utozcnvch bezposrednio w ziemi od innych [lll Najmniejsza dopuszczalna odleqlosc [cm] 0 Lp. Ochrona odgromowa obiekt6w budowlanych..2. ale nie mniej niz 2S0 100 3 Zbiorniki z gazami i deczami palnymi Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j. 1. sciekowe. Odlaqtosc zgodna z N-SEP-004..lnto.4 4 Nie moqa sie krzyiowac 40 Nie moga sie krzyzowec 5 Nie moqa sie krzvzowac 100" .pl . 1. Rodzaj urzadzenia podziemnego Kabli 0 napieciu znamionowym Un:5: 30kV Poziorna przy zblizeniu 2S+srednica rurociaqu Kabli napieciu znamionowvrn 30kV < Un:5: 1l0kV Pozioma przy zblizeniu SO+srednica rurociqgu Pionowa na skrzyiowaniu 2S+srednica rurociqgu Pionowa na skrzvzowaniu SO+srednica rurociqgu 1 Rurociqgi wodociqgowe.14.elektro.mi'1dzy ostona kabla a dnem rowu odwadniajqcego SO' Nie moqq sie krzvzowac 100 6 Skrajna szyna trakcji 250' 120 -mi'1dzy ostona kabla i stopa szyny. olio ~ www.3. deplne. ale nie mniej niz 50+srednica rurociqgu Nie moqa sie krzyzowac Uzgodnic z wlascicialam rurociqgu. odciazka) SCiany budynk6w i inne budowle. pod warunkicrn zastosowania oslon otaczajacych I uzgodnienia odstspstwa z uzvtkownikarni obiekt6w .14. przycz6lki. np.

Wymagania dotvczace ukladania i rozmieszezania przedstawione estakadach kabli w kanalach. zostawic zapas kabla zewnetrznvmi.rnusi dotvkac dna na calej swej dluqosci oraz bye zabezpieczony przed przesuwaniem i uszkodzeniem bye ulozonv otaczajacei w dno w dna kabel powinien o szerokosci >.16. tunelach. Minimalne odleqlosci przv skrzyzowanlu kabli ze szlakami wodnymi [11] Napiecie znamionowe kabla Uwagi Kabel rnusi bye zagl~biony w dna na calej dluqosci oraz zasypany zwirern i kamieniami. wiaduktach. sie obslugi na dnie kanalu wynosi 1 em. mosty. w [cm] Sp!awny i ieglugowy min.h linii k.15.inlo .elektro. pl '~ . estakady kablowe Spos6b ulozania kabli na scianach. 30 kV 30 kV < kabel powinien bye zaglElbiony u. molach i estakadaeh kablowych zostaly w tabelach kahlowvcn. uzytkowania podczas nalezv stosowac oslony kable nie mogq zmniejbye chronione prac remonto- Kable te musza oraz wykonywania nabrzeza wych i konserwacyjnych.50cm min.Iektroenergetyczny..lOOcm Un::. 30 kV na dnie w oslonie lub zaglElbiony '" 0. Miejsce ulozenia kanaly.p o d s t e wv p r o j e k t o w a ni a i budowy . 1. Ukladane szvc wvtrzymalosci przed uszkodzeniem mechanicznej mechanieznym mostu mola lub nabrzeza.> min. wiaduktach. Nie zaleca silil w tych miejscach stosowania W przypadku rnozliwosci wystqpienia naprezen mechanicznych. nalszv uklai tunelu Dopuszcza sie ukiadanie (rowniez w miejscach nia podestu Naleiy stosowac na konstrukcjach przeznaczonych Minimalna drutami wsporczych.: ~20m o szerokosci >20m a szerokosc i nie okreslonej 50cm Un::. s 110 kV - Uwaga! Dopuszcza si~ wykonanie skrzvzowania ze szlakamt niesplawnymi za pomoca estakady kablowej.15. mala.16.blowych SN Tabela 1. nabrzezach. tunele. naleiy umozhwiajacv kompensowanie zrnian wywolanyeh warunkami rnuf kablowych. mozna utozvc kabel bezposrednio na dnie . kable opancerzone kabla ad scianv (kable nieopancerzone wiadukty.:: '" <!. oraz 1. odleqlosc stalowymi do poruszania pod warunkiem zastosowa- nad kablami). dac w oslonaeh otaczajqeych lub kanalach). Z :. www. mostach molach i nabrzezach Tabela 1. Na mostach drewnianych wykonane z material6w nierozprzestrzeniajacych ognia. Spos6b ulozenia kabJi w kanalach. w przypadku szlaku Szlak wodny Glebokosc od dna (nie wliczajqc warstw zarnulenia). 100cm skalistego dna i glElbokosci bez wzqledu na szerokosc nie okresla sie przekraczajacej 4m.

$1 kV i sygnalizacyjnych. $ 1 kV dopuszcza sill spelnienie nastllPuj<tcy wymagan: . jezeli kable te naleza do tego samego urzadzenia: . stropow lub posadzek. $1 kV i sygnalizacyjnych. .V) nie rnoze bye mniejsza niz: . Odleglosc rniedzv kablami 0 roznych napieciach znamionowych do 30 kV oraz porniedzv warstwami kabli 0 tych samych lub r6znych napleciach znamionowych nie moze bye mniejsza niz 15cm.elektroenergetycznych 0 napieciu znamionowym U.ablami 0 tym samym napieciu znamionowym (do 30k. jezeli nie naleza do tego samego urzadzenia pod warunkiem umieszczenia rniedzy nimi przegrody metalowej. s 30 kV mionowym u. w nastepujacej kolejnokable sygnalizacyjne sci (od dolu): oraz elektroenerge. .kable 0 napieciu znamionowym u.ablijednozvtowvcn powinny bye wykonane z material6w niemagnetycznych oraz powinny bye dostosowane do sit dynamicznych wystllpuj<tcych przy zwarciach w danej linii.srednica zewnecrana utozoneqo obok k.oslony k.dopuszcza sill stykaDie kabli na calej dtuqosci w nastllPuj<tcych przypadk.80em . • elektroenergetycznych jednozylowvch stanowiacvch jedna lirue. mocowane s'l.szej srednicv. Dla kabli 0 napieciu znamionowym U.siebie Die powinny sill stykac: .ulozenie pionowe lub pochyle pod katem przekraczajacvm 30°.ach: • sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi. Odleglosc porniedzy k. ktoryrni www. aby nie powodowac nadmiernych naprezen mechanicznych oraz zalamail. • przyl<tczonymi do tego samego odbiornika. Rozmieszczenie kabli w kanalach i tunelach [11] Przeznaczenie kabla Ulozenie kabla Uwagi Dopuszcza si~ ulozenie obok siebie (na wspolnej potce): .. aby kable jednozylowe 0 powlokach metalowych.kable sygnalizacyjne. .kable utozone obok.able [ednozvtowe z zyl<tpowrotna obciazone pradem przemienne nagrzewaly sill przez indukowane pr<tdy. jezeli Die twofZ<lzamknietvch obwod6w magnetycznych. kable jednozvlowe opancerzone lub k. na ktorych beda ukladane kable.utozenie poziome lub pochyle pod katern nie przekraczajacyrn 30°. • elektroenergetyCznych przeznaczonych do zasitania urzadzen oswietieniowych.kolejno kable 0 wyzszym napieciu znamionowym Kable elektroenergetyczne 0 napieciu znamionowym u.elektro. . > 30 kV Uwaga! Nalezy ukladac odrebnymi trasami. . kable.Tabela 1. $ 1 kV . tyczne 0 napieciu zna.abla 0 willk. nalezv mocowac do scian. $ 1 kV i sygnalizacyjnych. Sposob moeowania oraz odleqlosci pomiedzy poszczeqolnymi punktami powinien bye tak dobrany.dwukrotna srednica kablajednozylowego utozona w wi<tzce kabli tworaacv uklad wielofazowy. 0 ite wzajemnie sill nie rezerwuj<t. Odleqlosc pomiedzy kolejnym punktami moeowania nie powinna bye wieksza niz: .pl ED . . Elementy.120em . • sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi 0 napteciu znamionowym U.utozone kable Die powinny (w normalnych warunkach pracy) oddzialywae na inne urzqdzenia i linie kablowe.V. • elektroenergetycznycb 0 nepieciu znamionowym Un $ 1 kV.nie dopuszcza sill. Powinny bye ulozone na osobnych polkach. Konstrukcje. Dopuszcza sie ukladanie tymi samymi trasami pod warunkiem oddzielenia ich od innych kabli przegrodq oqniowa 0 wvtrzvrnalosci 60 minut.inlo. nie powinny powodowac ich uszkodzen mechanicznych.elektroenergetycznych 0 napieciu znamionowym U. . Kable ukladane na konstrukcjach pionowyeh lub pochylych powinny bye trwale przymocowane.dopuszcza sill stosowanie oston k.abliz material6w magnetycznych. jezeli kable te naleza do tego samego urzadzenia pod warunkiem umieszczenia miedzv nimi przegrody metalowej.elektroenergetycznych 0 napieciu znamionowym U. $ 1 k.17.

kosztorys ofeft cenowych slepv". dlugich odcinkow i formy projektu nego [DzU Nr 120/2003 jak skrzvzowania. W praktyce sie kosztorys inwestorski www. w celu uzyskania oraz . oraz producenta i okrsslic Nalezv w nim podac nazwe materialu lub dostawce.). opracowanej jest silne uzbrojenie stra Infrastruktury . od roznvch wykonawcow. robot. konstrukcyjne. Plan BJOZ opracowuje 23.11.~I~klro.06.I.~I ~ schemat zasilania obejmujacv z naniesiona miejsce trasa przvlaczenia do istniajacej hnii oraz cala projektowanq przeznaczonej (wybrane zakresu linie kablow<!wraz z jej wvposazeniem. wymagajqcych nalezy podac to w zamowieniu 1. "kosztorys slepv". miejscach.~ ~ p c d s r a w y p r e l e k t o w e n i a i budowy e l e k t r o e n e r g e t v c z n v c h iin i i kablowych SN I.pl . lub urzadzenia. przvblizonv W przypadku czas realizacji matarialow zamowienia. wyprowadzenia na powierzchnle 1.lestlWBde IIOdSIIWtIWYCh lIIIterIallM Powinno zawierac cza wykonawca wowe dane techniczne zestawienie podstawowych materialow i urzqdzen z zaznaczeniem. rysunki trasy linii (w przypadku przepustv.ln·lo.- budowy lub inna osoba wskazana 1. 1133 §13.2003 stwa i ochrony zdrowia Plan BIOZ opracowuje sill w przypadkach informacji [DzU Nr 120/2003 kierownik okreslonvch poz. planu "BIOZ". 1126] w Rozporzadzaniu i ochrony Ministra zdrowia roku w sprawie dotycaacej bezpieczet'lstwa [511.10. przez kierownika budowy lub inwestora. tam gdzie Minibudowlatakich wych.1Z. czy jest koniecznosc Infrastruktury opracoz dnia wania tzw.11 [25]. do dluqosci Iinii. .inwsstor. a ktora .przekroj .niezbedne w skali dostosowanej zapewniajaca terenu. ktore z nich dostarjego podstazamowienia.przekroje w charakterystycznych ziemi itp. oraz planu bezpieczeti.Inhlrllacla 0 belpIeczelstwle I ochPonle lIIPowIa Projektant powinien odniesc sill do warunkow wykonywania robot i okreslic. ~ plan sytuacyjny obiektu linii kablowej czytelnosc na mapie geodezyjnej projektowanej budowlanego szczeqoloweqo projektu do cclow projektoodwzorowanie linii. umozliwlajacej odcinki z doktadnoscia nalezv przedstawic na mapie w skali 1:500) ~ podstawa Rozporzqdzenie z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie poz. Kosztopys Na zadanie inwestora projektant rnoze sporzadzic sporzadza tzw.

w stosunku do kt6rej opiniodawca rna zastrzezenia. • w zakresie oddzialywania inwestycji na srodowisko i ochrony srodowiska (rzadko dotyczy branzv elektrycznej)..1zI11II11I11 . kt6re nalezy uwzqlednic podczas realizacji projektu. • w zakresie warunk6w sanitarno-higienicznych w projektowanym obiekcie (rzadko dotyczy branzy elektrycznej). Dokumentacje opiniuje osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania w budownictwie i spelniajqca jeden z podanych warunk6w: l)jest zatrudniona w jednostce projektowania na stanowisku projektanta-specjalisty w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rna: . ZUD-y mieszcza si~ zwykle przy terenowych organach administracji panstwowej (urzedach wojew6dzkich. Zakres uzgodnien. Zqodnosc rozwiazan projektowych z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej musi bye potwierdzona przez ostemplowanie i podpisanie wszystkich egzemplarzy dokumentacji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe (3 egz.. Uzgodnienia z zakladem energetycznym Uzgodnienia dotvcza zqodnosci rozwiazan projektowych z "Warunkami og6lnymi i technicznymi przylqczenia obiektu do wsp6lnej sieci elektroenergetycznej".).uprawnienia wydane przez jednostke upowazniona przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej lub =stopien specjalizacji zawodowej inzvniera w dziedzinie ergonomii i ochrony pracy..1zI11III11II1 W l1'*li. • pod wzqledern zqodnosci zastosowanych rozwiazan z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ppoz. Zqodnosc rozwiazan projektowych z wymaganiami zakladu energetycznego powinna bye potwierdzona przez ostemplowanie i podpisanie przez osobe uzgadniajqcq. moze bye uznana za odpowiedniq w tym zakresie po uzyskaniu akceptacji panstwoweqo inspektora pracy.clcklro. Uzgodnienia pod wzgl~dem wymagan bhp rnusza bye wykonywane dla budowanych lub rozbudowywanych linii kablowych alba ich czesci. Uzgodnienia te dotvcza kompletu dokumentacji zawierajqcej rozwiazania wszystkich branz. jednostki uzgadniajqce oraz tryb uzgadniania zalezq od charakteru projektowanej inwestycji. urzedach miasta itp. Dokumentacja projektowa.111. okreslonych przez jednostki uzgadniajqce w trakcie projektowania lub przez organ administracji panstwowej wydajqcy pozwolenie na budowe. Opinia moze zawierac uwagi w zakresie bhp. Uzgodnienie moze zawierac uwagi... 2)ma uprawnienia do opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie bhp wydane przez Panstwowa Inspekcje Pracy.inlo. 111l.pl . www. • z wlasciwvm terenowym zakladem energetycznym pod wzqledem zqodnosci z warunkami technicznymi.1. Uzgodnienia pod wzgl~dem ochrony przeciwpozarowej Uzgodnienia te reguluje norma PN-B-02852:2001. _ Instytucja projektujqca jest zobowiazana do wykonania nastepujacych uzqodnien: • z projektami innych branz. Obliczanie g~stosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczenie wzqledneqo czasu trwania pozaru. Uzgodnienie rnoze zawierac uwagi.. Uwagi wniesione w trakcie uzqodnien rnusza bye uwzqlednione w projekcie. Oceniajqcywystawia opinie. Najczesciej uzqodnieri dokonuje sie: • w zespole uzqodnien dokumentacji (ZUD) projektowej obiekt6w inzvniervjnych. • w innych. Ochrona przeciwpozarowa budynk6w..). Dokumentacja projektowa uzgadniana jest z Komenda Wojew6dzkq Panstwowej Strazy Pozarnej lub z rzeczoznawcq do spraw przeciwpozarowvch.

Ukladanle kaMi w zIemI Kable nalezv ukladac nikiern).www. Jest on sporadycznie cegtami lub gqsiorami . piasku do powierzehni kabli w rowie rodzimego dla okresloneqo kablowym przedstawiajq nalezy gdy niemozliws jest prowadzenie kabla na podanych glEilbokosciach.70 em dla kabli nN.obejmujqey linie kablowe oraz wszystkie II.p o d s t a w y p r o ie k t o w e n i a i budowy e l e k tr o e n e r g e t v c z n y c h linii k e ol o w y c h SN Do uzgodnienia przedstawia eowany w fazie wstepneqo si~. (bednarki) razem z kablem (w jednym do wymaganej piasku 0 piasku qrubosci ste ukladanie wymagan tasmv uziemiajqcej wykopie) przy spelnie- niu nastepujacych a) glEi)bokosc wykopu musi bye wieksza blowego dla danego typu kabla. b) tasrne stalowa wymagania (bsdnarke co najmniej 10em w stosunku zasypac glEilbokosei rowu kaqrubosci nie mniejszej grumu spelnia rysunzabez- nalezv utozyc wzdtuz wykopu. Budowa IInll kablowych 11. .w norrnie SEP N-SEP-OD4 nie zdefiniowano stosowany w praktyce (wymiary podane w lrnml) [34) tego spo- . 11. warstwa niz 10 em przy zalozeniu. .kabel przykryty sobu ukladania. . najednej mapie.pl ~ .80cm dla kabli SN (1 kV < U.I.50 em dla kabli nN zasilajqeyeh uliezne drogowej przez uzytki rolnicze oraz kabli SN (1 kV < U.2. 30 kV).oprainstalaeje hranzowe.info. przez nieuzytki rolnicze. (utozcnvch pod ehod- . :0.2. Row kablowy . ze odlsqtosc od qorne] warstwy Spos6b utozenta typu kabla. ILL Row kablowy . ki II.1. projektu budowlanego . Rys. pieczyc kabel za pomoeq rur oslonowyeh. niz lOem.100em dla kabli na warstwie Dopuszcza 0 na dnie rowu kablowego cswietlenie 0 glEi)bokosei nie mniejszej oraz sygnalizacji niz: itp. kompleksowy plan zagospodarowania dzialki lub terenu .kabel przykryty folia z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm]) [34] 400 Rys.elektro. oraz 1I. 30 kV) przebiegajqcyeh napieciu znamionowym nie mniejszej [11): 0 Un> 30 kV. Uwaga! W svtuacjach.90cm dla kabli nN przebiegajqcych . :0.

ktore moglyby kaleczvc izolacje rozwijanego kabla. a nastepnie warstwa rodzimego gruntu 0 qruboscl nie mniejszej niz 15cm. 2.kabel . Przy ukladaniu obok siebie zaleca si~ zachowanie odleqlosci nie mniejszej niz srednica zewnetrzna pojedynczego kabla. dla Promienie gi~cia kabla nie moqa bye wieksze od dopuszczonych przez producenta. • 15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozylowvch. Kabel przed ulozeniem w ziemi nalezy ukladac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -lo°C. Nie rnozna dopuszczac do luzowania zwojow kabla na bebnie lub ciaqniecia za kabel. Kabel podczas ukladania moze bye wciqgany do rowu kablowego z wykorzystaniem wciqgarki pod warunkiem. • DOC kabli 0 izolacji polwinitowej lub 0 izolacji z igielitu sieciowanego. W przypadku braku tych informacji mozna przyjmowae nastepujace promienie gi~cia: • 25-krotna zewnstrzna srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli 0 izolacji polietylenowej 0 napieciu znamionowym wyzszvrn niz 30 kV.3. 1 2 3 ~[~1 Rys. aby odwijal sie on z gory w osi rowu kablowego w odleqlosci nie mniejszej niz 3 m od poczatku rowu. Proces wciqgania kabla z wykorzystaniem wciqgarki nalezy realizowac z wykorzystaniem dynamomentru z sila nie przekraczajaca 1. Na rysunku II. = 110 kV). Kable jednozytowe nalezv ukladac w wiazce lub obok siebie. pod warunkiem.4. LqCZna grubose tych dwoch warstw nie moze przekroczye 35cm. 11. Powinien on bye unoszony przez monterow alba powinien spoczywac na lekko obracajqcych sie rolkach kablowych. Ponczocha kablowa [27): 1 . ze spoczywa on na rolkach kablowych. Przed rozpoczeciem rozwijania kabla z bebna nalezy usunac z bebna wszelkie gwozdzie oraz inne elementv. a na rysunku II.przewizka z drutu. przedstawiono wyglqd ponczochv kablowej.Po ulozeniu kabel nalezy zasypac warstwa piasku 0 qrubosci nie mniejszej niz 10 ern. ze temperatura kabla jest nie nizsza od: • +4°C dla kabli 0 izolacji papierowej i powloce metalowej. sposob odwijania kabla z bebna. Nalezy unikac ocierania si~ kabla 0 sasiednie zwoje lub tarcze bebna. Kabel nalezv ciqgnqe w kierunku rnozliwie prostopadlym do osi bebna. Mozna rowniez stosowac mieszanine pia sku i cementu w proporcji nie mniejszej niz 13:1 (w praktyce sposob ten znajduje zastosowanie przy ukladaniu kabli 0 napieciu U.lina stalowa. • 2D-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozvlowvch. 3 .3. • 10-krotna zewnstrzna srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych. Szvbkosc rozwijania powinna bye dostosowana do szvbkosci odbierania rozwijanego kabla przez pracownikow. Podczas ukladania kabla niedopuszczalne jest wleczenie go po ziemi z uwagi na mozliwosc uszkodzenia izolacji. Przed rozpoczeciern wciqgania kabla do rowu kablowego nalezy beben z kablem ustawic na stojakach tak.5kN pod warunkiem uzvcia ponczochy kablowej.

kabel. b) wciaqarue kabla do otworu w blokach: 1 .blok kablowy.p o d s t e w y projektowania i budowy kablowych SN e l e k t r o e n e r g e t v c r n v c h linii a) zle dobrze b) Rys.4tI4tklro. 4 . 11. 6 .poriczocha kablowa. 3 .4. 281: a) odwijanie kabla z bebna. 2 .oslona.studnia kablowa.inlo.pl . Zasada rozwijana kabla z bebna [27. 5 . 7 -linka stalowa ED www.beben kablowy.

kabII did .inlo.. w zaleznosci od ieh napiecia znamionowego oraz miejsca ulozenia.. Glebokosc utozenia kabli. Rys.11. I drOll Trasa kablowa powinna przebieqac w odleqtosci nie mniejszej niz 50 cm od jezdni oraz fundamentu budynku.. II._ ~O Rys. [27) 8 .11.5.UkI.pl .6.dla kabli 0 napieciu znamionowym nie wiekszvrn niz 30 kV..8.100 cm . zostala przedstawiona na rysunkach 11. G1'lbokosc ulozenia kabla w zaleznosci od wartosci napiecia znamionowego U.. Ukladanie kabli pod torarni kolejowymi (trakcji nieelektrycznej) (27) www. Oslona kabla nie moze utrudniac dokonywania napraw lub wymiany kabla. II. II.elektro. .7. Utozenie kabli i rur pod zierniq (gl'lbokosci flEJO w [mml) [27) / Rys. W przypadku ukladania kabli pod jezdniami nalezv przestrzegac nastepujacvch gl~bokosci: . .2.dla kabli 0 napieciu znamionowym wiekszvrn niz 30 kV oraz chronic je oslonami.S..80 em .

dodatkowa oslona izolujaca w postaci oplotu z tasmy "DENSO". . "-:11...lnto. 2 . n . Skrzyzowanie kabla z torami trakcji elektrycznej [27]: 1 .50m . 2 ..kabel ukladany bezposrednio www.w przypadku kolei publieznej. 0 0 11 Rys. Miejsee skrzyzowania kabla z torami trakeji elektryeznej powinno bye oddalone od zasilajq_eej staeji trakeyjnej co najmniej 0: . Zblizenie kabli do kolei elektrycznej lub przewidzianej w zierni..Natomiast na rysunku 11..... 1 3m '-:~.odleqlosc r6wna 10 w przypadku kolei elektrycznej (5m w przypadku torowiska tramwajowego) Uwaga! Folia lub siatka kablowa powinna znajdowae si~ nad kablem nie mniej niz 25 em.20m .p o d s t a w y projektowania elektroenergetycznych i budowy linii kablowych SN r--.kanalizacja Izolujaca. Rys.elektro. 11..9.! .pl .1 0 0 0 n 3m- l ~ '~ Ie· s .kabel w rurze izolujqcej do elektryfikacji [27]: 1 . ale nie wiece] niz 35em.9. Sposoby wykonania zblizenia kabla do tor6w kolei elektrycznej lub przewidzianej do elektryfikacji przedstawia rysunek 11.10zostal przedstawiony spos6b wykonania zblizenia kabla do toru tramwajowego lub elektrycznej kolei przemyslowej. 11.w przypadku elektryeznej kolei przemyslowej lub trakeji tramwajowej.8. J.

(opaskach linii.trasa kabJowa (na terenach mi osadzonymi • na prostym niezabudowanychl powinna bye oznaczona i widocznyrni w gruncie: odcinku w odstepach nie wiekszvch niz 100 m. przemvslowej [271: 1 . .wartosc napiecia znamionowego.dtuqosc kabla.1.na catej dluqosci folii powinna bye nie mniejsza bye wykonane 200%.numer ewidencyjny iO. .rok ulozenia kabla. 2 .I. .typ kabla.kable utozone w tunelach oraz w ta- miec oznaczniki (opaski kablowe) w odstepach nie wiekszvch niz 20m. niz 0. a siatki . ~ rys. .tO.grubose tray kUII: trasy nalezy ulozvc folle lub siatke z tworzywa sztucznego koloru czerwonego (patrz . 0znczanIe obll: .znak uzytkownika .5 mm.krawedzis kabli. kabla.1 .1. .kabel W lub elektrycznej rurze izolujacej kale. aby identyfikacja i kanalach powinny kablowychl kabla byla jednoznaczna.kabel ukladany bezpo- U.171 @ Rys. Na oznacznikach .kable ulozons w powietrzu powinny mise oznaczniki (opaski kablowel przv 9 towicach i odbiomikach i odstepach. z tworzywa bye wystawac co najrnniej folii lub siatki powinny .symbol wykonawcy. nalezv umiescic trwale napisy zawierajqce co najmniej: . lI.J: .na calej dtuqosci trasy kabtowej nalazv stosowac oznaczniki blu w odstepach bli ukladanych kich miejscach nie wiekszvch w ziemi): niz 10m oraz przy mufach kabtowe (opaski kablowe) rozmieszczone charakterystycznych na ka- i w miejscach (dotyczy ka- .folie i siatki powinny przy zerwaniu . .3 mm. Zblizenie kabli do rorow trarnwajowvch srednio wziemi. sztucznego. 11. co najmniej ktore w temperaturze 50mm poza zewnetrzna trwalyrni 20°C rna wydluienie krawedz utozonvch oznacznika- .

4.p o d s t a w v p r o j e k t o w a n i a i budowy el. co najrnruej oznaczvc tai wystajqce ostrzegawczymi na obu brzegach jako betonowe 30 em w gruncie symbol: ponad poziom qruntu na wvsokosc 20 cm.kabel.pl ~ .infQ.): (do"OOY 1.uszczelnienie rury. M . Wprowadzenie kabla do obiektu budowLanego: d . odpowied nio oznaczvc) zcwnctrane prowadz ic www. em lub wi~ceJ Ry s.mufa.rur'a: Z . 3 .sradruca kabla: 1 .5·d"OI..uszczelnienie wewnetrzne rury.)' > przed wnikaniem wody.getycznych linii kablowych SN • w miejscu blicami Oznaczniki zmiany kierunku ulozenia kabla oraz w miejscach i zeglugowymi dobrze bloczki widocznymi zakotwione skrzvzowan ze srodka i zblizen. dodatkowo • przy skrzyzowaniach najlepiej z rzekami wykonac splawnymi potozerue kabla naleiy rzeki.chronic . mad gruntem oznacznik powinien zawierac wygrawerowany 11. 4 . 11.11. Na czo!owej powierzchni K .ktroen.ll.rniejsce przejscia wprowadzenia do obiektu budowlanego lub sciane nalezv naleiy (rys. n. ostona otaczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi kabla przez fundament zabezpisczvc .elekUQ.uchwyt kabla {34J (w budvnku kable SN nalezv W oslorue I. Wpl'IIWadzenie kabli do budYUktJw Kabel w rniejscu .

Tabela 11. Uszczelnienia muszq byc. Uwaga! Przejscie kabli przez sciany i stropy budynk6w nalezy uszczelnic materialem niepalnym 0 odpornosci oqniowej rownej odpornosci ogniowej scian. 100 em z kazdej strony .1.11.lagnia. wodociqgowe. naleiy stosowac ostony z material6w Sposoby ukladania kabli w hudynkach: . rurociagew z ptynarnl palnymi.04 MPa Rurociqqi ciepIne izolowane wodne i parowe Rurociqgi ciepJne nieizolowane wodne i parowe Rurociqgi z cieczami palnymi Inne urzadzenia technoJogiczne 20 50 120 100 100 I 100 100 120 150 150 3 4 5 • Odcinki rurociqg6w Z zaworami. Odleqtoscl kabli od rurociaqow w budynkach zostaly przedstawione w tabeli 11. Zabraoia sil. . . Kable a napieciu znamionowvrn U. gaz6w paloych 0 cisnieniu do 0.min. to kable nalezy chronic od uszkodzen meehanicznyeh przy pomoey oslon otaczajacvcn na calej dluqosci skrzyzowarua lub zblizania dodajqc: . w sposob umoztiwiejacy pozniejszy demontaz (kabli). 50cm z kazdsj stronv.5.ltrwatego zamurowaoia kabli w scianach. Rodzaje rurociqg6w odlegtosc ad rurociqg6w niewvmaqajqcych Najmniejsza dopuszczalna [em] wymagajqcych okresowyeh konserwacji" okresowych konserwacji 1 2 Rurociqgi powietrza sprezoneqo.15 cm dla kabli 8N (0 napieciu znamionowym 1 kV < Un::. Uktillanle Ubli w blllynkach podwyzszonej odpornosci na rozprzestrzenianie sil. Uwaga! .bszposrednio przy scianach i pod sufitarni na specjalnie przygotawanych konstrukejach nosnych.w kanalach kablowyeh.lezali zachowanis podanych wyiej odleqlosci nie jest mozliwe.w przypadku.kt6r<t naleiy odpowiednio opisac. Jub pod posadzkarni. > 30 kV powinny bye oddzielone ad innych kabli przeqroda. stropy i inne. pasadzkaeh. 0 W obiektach budowlanych nalezv stosowac ka ble W miejscach przejscia kabli przez sciany. wentylacyj ne. . zasuwami rtp. w scianach. III . odporne na oddziatywanie czynnik6w zrqcych i wilgoci oraz nie moqa przepuszezacqazow.min. stropach.1.przepust nalezy wykonywae osobno dla . Odleqtosci kabli od rurociagow w budynkacn (111 Lp. mozna stosowac inne kable. armaturq nalezy uwazac ze wymagajq_ce okresowej konserwacji. Kable SN ukladane w budynku muszaposiadac ostone mechaniczoq. < 1 kV). w oslonach lub bez oston. W przypadku skrzvzowan z innvrni kablami i przewodami izolowaoymi nalszv zachowac nasrepujqca mioimalne odlsqlosci: .5 em dla kabli oN (0 napieciu znamionowvm U. stropach.kazdego kabla. W przypadku pomieszczen zaqrozonych wybuchem. 30 kV). Jasli w obiekcie jest system ochrany przeciwpozarowej. trudnopalnych.

?:1.ojeklowania i bu d ew y e le k t r o e ne r g e tv c z n y ch linii kablowych SN W praktyce projektowej i wykonawczej czesto zachodzi potrzeba prowadzenia kabli Iub przewod6w w rurach oslonowych: .. . Jako fury oslonowe obecnie stosowane Sq rurv wykonane z material6w rueprzewodzacvch.d. w lmml. • dw. na krancach Iinii napowietrznych dtuzszvch niz 300 m oraz co 500 m wzdtuz linii.'W innyrn wykonaniu .podslawyp.w stacjach transformatorowych wspolnie z uziemieniem roboczym stacji.elektro. magazyny materialow latwopalnych i wybuchowych) oraz w poblizu znaczneqo skupisnia odbiorcow.srednica wewnetrzna rury. www.?:(2. Rura oslonowa. w l-l. . d.dla jednego kabla: -cI.w poblizu izolator6w..przy aparaturze sterujqee] oswiatlaniarn ulicznvrn. w Iiniach napowiatrznveh zesilejacych bazposrednio wainiejsze instalacje odbiorcze (przeznaczone dla wiekszej liczby osob. Srednice zewnetrzns kabli oraz srednice wewnetrzne rur nalezy przvjrnowac z katalog6w ich producent6w.w miejscu przylqcza napowietrznego do budynku: • z wykorzystaniem izolatorow dosciennvch . Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami pelnoizolowanymi chroni sie w ten sam spos6bjak linie z przewodami nieizolowanymi (golymi).wzdtus slupa.5)·d. nie zaleca sili)uktadania wiskszej ilosci kabJijakjeden w jednej rurze.. w rniejscach przvlaczenia linii kablowych do linii napowietrznych.jezeli dtuqosc rury jest wieksza niz 5 rn. odpornych na agresywne dzialanie gruntu oraz promieniowanie Uv. .Z. . .przvlacza kablowe do linii napowietrznej . Dla odcink6w dluzszvch niz 5m. Odgromni- - w rniejscach uziemienia punktu neutralnego transformatora SN/nN. Uziemienie odqromnikow powinno miec rezysrancje nie wieksza niz 100 i powinno bye wykonane: . musi spetniac nastepujace warunki: . oprocz odpowiedniej wvtrzvmalosci mechanicznej. n . .zblizenia do innych elementow uzbrojenia terenu. Zastosowanie rur oslonowych rna na celu zapewnienie ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz utatwlc ich wymianli) w przypadku uszkodzenia (przepust pod droqa lub torarni]. w lmml.pl .w miejscu przvtaczema linii kablowej do linii napowietrznej .na slupie. z kt6rego wykonano przytqcze.przepusty pod droqa lub torami kolejowymi.srednica n-tego kabla wprowadzanego do fury. . .dla kilku kabli w jednej rurze 0 dlugosci do 5 m.5. Linie niskiego napiecia chronione Sq od przepiec atmosferycznych ki nalezy instalowac: odgromnikami zaworowymi. .liczba wprowadzanych kabli do rury. .jszeli diuqosc rurv jest nie wi~ksza niz 5m. .info. Ponadto nalszv instalowac ograniczniki w miejscu potaczenia tych linii.wsp6lniez uziemieniem przewodu neutralnego.wspolnie z uziemieniem metalowych powlok. srednice rury natezv wyznaczyc z poniiszego wzoru: (25) gdzie: dw• .w liniach .

lEI .gni~cia kabla na poszczaqolnych odcinkach trasy kablowej.okraslic sity potrzebns do ci'l.15 Q. przedstawic sposob wykonania wykopow liniowych. stropy budynk6w. tunelu ezy budynku w zalsznosci od zaistnialvch warunkow terenowych.czenia kabli. Potaczenie odqromnikow z uziemieniem powinno bye wykonane przewodem ze stali ocynkowanej 0 przekroju nie mniejszym niz 35mm'. sprawdzenie przepustu kablowego w zakresie przeswitu przejscia.na slupach z punktem pomiarowym energii elektrycznej. podac Hose przejsc sprzetu zag~szczaj'l. . minimalizowac ilosc przegi~e ukladanych kabli w pionie i poziomie. 7. rynienki kablowe.. 5. wspomagajqcych ciqgni~cie kabli. sposoby wprowadzania kabli na konstrukcje wsporcze. 3.. czvstosc otoczenia. rodzaj smaru posllzqowepo.w rniejscu polaczenia Iinii napowietrznej z kablowa.wspolnie z uziernieniem instalacji odgromowej. . Rezystancja uziemienia dla napiqc znamionowych wi!i1kszych 1 kV. wykonania namiotu zabezpieczajqcego wykop oraz podlogi drewnianej. Tachnoloqia ulozenia kabli powinna bye opracowana przez pracownika z duzvm doswiadczeniem praktycznym oraz odpowiednia znajorncscia sztuki prowadzenia kabli na miejscu budowy. B. podac sposob przejscia kabli przez przepusty kablowe. 2. . W przypadku innego ukladu sieci. okreslic rezvstancje termiczna qruntu.a nie wyzad szvch niz 60kV powinna wynosic: . opisac sposob zabezpieczenia wykopu ziemnego w miejscu taczenia kabli (mufy).cego grunt. 11. Technolog powinien podac niezbedna ilosc informaeji potrzebnyeh do utozsnia kabli w okraslonvch warunkach podanych przez projektanta linii. ktore instaluje sie: . wvbrac odpowiedniq metoda do ukladanla kabli w wykopie. odgromniki nalezy przvlaczyo do kazdaqo przewodu fazowego i uziemienia. 10. 10 n. obliczyc i okreslic niezbedna ilosc rolek podporowych. Ukladanie kabli powinno bye wykonane w sposob wykluczajqcy ich uszkodzenie przez zginanie.dla rezvstvwnosci gruntu p < 1000 Om: R:.. sposoby I'l. 12.na zewnatrz budynkow zasilanych !iniami napowietrznymi . Powinien on: 1.dla rezvstvwnosci gruntu p ~ 1000 Om: R :. podac miejsca ustawienia wciqgarki i bebnow z kablem uwzgledniajac kierunki zmian trasy kablowej. 4. brak wzniecania kurzu. czystosc rak operators).Ponadto przy ukladaniu powinny bye zachowane srodki ostroznosci zapobiegajqce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sill na trasia budowanej linii. rodzaj zastosowanej podsypki i nasvpki. rozciqganie itp . okreslic sprzet do wvkonania robot ziemnych. atmosfery panujacej w miejscu wykonania mufy (mala wilqotnosc.na slupach wysokich ustawianych na trasie linii w celu ominiecia przeszkody. okreslic minimalne dopuszczalne promienie gi!i1cia kabli. zabezpieczyc swobodne poruszanie sill obslugi przy ukladaniu kabli. w zaleznosci od potrzeb. podac metode ci'lgni~cia kabli. do ktorepo nalezy przytaczvc przewod neutralny. W sieci TN-C. dodatnie ternperaturv. w budynkach nalezv okreslic sposoby przejscia kabli przez scianv. gillbokosc wvkopow. sposobu uszczelnienia koncow przepustow lub zabezpieczenia przed wnikaniem wody. sposob czyszczenia przepustow. 6. rolek katowvch ustawianyeh na zalomach trasy. przewod neutralny nalezv rowniez chronic odgromnikiem wlqczonym porniedzy przew6d neutralny a uziemienie. 9. skrecanie. W liniach srednieqo napiecia powszechnie stosuje si~ ograniczniki zaworowe.. 14. podac sposob zasypania rowow kablowych (uwzqledniajac zagruzowienie lub zakamienienie qruntu). wykonanie oznacznikow linii kablowej oraz poszczeqolnych faz kabli. 13. okreslcnie miejsca ustawienia potrzebnych rusztowan. zabezpieczenie narzadzi przed wnikaniem piasku.

Norma N-SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sY9nalizacyjne linie kablowe. 4.budynek fir 7: Pzz=108kW.3xlS/8. Osiedle nalezv zasilac z dw6ch budynkowych stacji transformatorowych SN/nN 0 mocy dobranej do ohciazenia. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. cos I.=87kW.7 kV 3x120mm' AFL~6. OIEDLOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/nN STAN ISTNlfJa\CY I WYCI4G 1 WARUNIOW TECHNIClNYCHPRlYtAClfNlAWYDANYCH PlllIllAltAD ORGANIlACYJNI·FUNICJDNALNIGD PROJEKTDWANEGOOSIEIILAMIESlKANIOWESD INEIGmClNY ORAl PROSIAMU W odleqtosci 100 m od projektowanego osiedla przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN . 5. PDdstawa opracowama 1.p=0.9S .budynek nr S: P22=108kW. Warunki techniczne przytqczenia wydane przez zaktad energetyczny.=87 kW. cos 1.p=O.p=0. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 rnaja 2007 roku w sprawie szczeg6towych warunk6w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [DzU Nr 93/2007.p=0. Mac czynna zapotrzebowana przez poszczeg6lne budynki projektowanego osiedla mieszkaniowego wynosi odpowiednio: .95 .budynek nr 2: Pz.~! ~ podsl.budynek nr 6: Pz. cos 1.p=O. 10. Wizja Iokalna w terenie z udzialem inwestora. Oswietlenia terenu osiedla: 10kW przy wsp61czynniku mocy cos 1. cos I. bhp i zabezpieczen ppoz. Uzgodnienia miedzvbranzows oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. 6. 9. Katalogi ZPUE Wloszczowa. .623J. Moc zwarciowa dta punktu okreslonaqo przez slup nr 20/96 Iinii napowietrznej SN wynosi S'Q = 250MVA. Program Organizacyjno-Funkcjonalny planowanego zamierzenia budowlaneqo. Projektowanie i budowa.9S . Projektowany Kabel dobrac 0 przekroju S . Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturv z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usywowanie [DzU Nr 7S/2002. 3. Warunki zabudowy wydane przez Urzad Miasta.budynek nr 1: PZ1 =87 kW.9S. ze wznoszonych bedzie 7 budynkow (patrz rysunek 2). poz. cos cp=0. Na podstawie Programu Organizacyjno-Funkcjonalnego ustalono.awy e le p r o j e k t o w a ni a i budowy e n er kt ro g e t y c z n y c h l l n l l k a b l o wv c h SN ZAl~CINIK PROJEKT ZASILANIA.p=0. Czas trwania zwarcia w linii SN: T.=87kW. Linia SN pracuje jako izolowana od ziemi. = 1 s. Uzgodnienia z wtascicielarni 9runt6w przez ktore przebiegala bedzie projektowana linia kablowa 12. Zlecenie inwestora 2. Moc przylqczanych do linii SN stacji transformatorowych nie moza przekraczac 800kVA.p=O.::70 mrn" AI.9S . Nieknrnpensowanv prad ziemnozwarciowy w tinii SN: IS A.=87kW.budynek nr 4: Pz. cos I.budynek nr 3: Pz.9S .9S . dla kt6rych mac zapotrzebowana ustalono na podstawie N-SEP-E-002: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 7. cos 1. Aktualna wiedza techniczna zawarta w normach przedmiotowych. 690 z pozniejszvrni zrnianarni]. Podstawy planowania.8. poz. Linia tajest wykonana na slupach ZN12. 11. 8.

www. grubosci 10 ern.ejszej w gruncie tami uziomowymi 5 m ponizej poziomu b)osadzone 0 16 produkcji (dolny koniec niz uziomy pionowe miajace wykonane Spos6b wykonania Poniewaz uziemienie z tasmv FeZn 30xS.. naped W·OOI str.b1: 400kVA. zgodnie ktory nalezy elek(rys.dlugatll. 100cm na- ukradac w wykopie opaski na podsypce Po ulozeniu piasku kabli w wykopie na nich w odstepach co 10m nalozvc kablowe zawiersjace stElPuj'tce inforrnacje: 10 ubla. nalezv zainsta- lowac na budynku stacji w nieprzewodzqcej wykonanej z tworzyw termoutwardzalnych. nalezy polqczyc zostal wykooane tasma FeZn 30xS. 6.DPiS lEGHNIClN. kt6rego rezystan- cja nie rnoze bye wieksza niz 30.rllk Nastepnie nalezy je zasypac ulomnll.uziemienie projektowanych budynku wykonac punktu neutralnego stacji transformatorowych ssacji przedstawia kablem srednisqo rysunek napiecia transformatora.trasc. Projektowany linii kablowej katalogowq SN nalezy wykonac SN .nallecle .opracowanym konstrukcvjne przez ZPUE Wloszczowa przytqcza.Prefabrykowane przez ITS w Warszawie ustawic obrysu gruntu). b)kolor jasnoniebieski Schematy Zasilanie przvtaczvc .elektrO.2A utozvc tasrne kablowq koloru czerwonego.42 6). 24 oraz karta niko-uziemnika) Dopuszcza gromnik6w. 1.8 odlaczz katalogiem: SN. nalezy realizowac Wszystkie szafce wraz z ukladem kontrolnym.info.0 mod mUSZq posiadac oraz atest wydany Prefabrykowane zgodnie wykonanym pogrqzye Instytut Energetyki transformatorowe. lOem.!bokosci.rysunek (elementy projektowanego ochronnego projektowanego potaczyc oraz zyly powrotne kabla SN nalszv z uziomem. nie mni. uziemienia bedzie przedstawiooy jako wspolna dla transformatora oraz punktu matora. polposrednim. do tasmv nalszv przvspawac graficznie na rysunku kolorach: 5.1. nalszv 120/50 . 26) . sie wykorzystanie uziemiajace nalezy pornalowac w kolorze zolto-zielonym. troenergetycznej str.naplecle warstwa piasku ma 10 . Plan linii kablowych Elektroenergetyczne Pomiar kontrolny liczeniowy instalowanym oraz ich przekroje i sygnalizacyjne energii elektrycznej czynnej i2B (mozliwosc wykorzystania a nastepnie zasvpac wykop. warstwa rodzimego miejscach gruntu grubosci 15 cm rys.uziemienie transformatora.0Wlldymbol wP.oRaWCv.1 norrny N-SEP·E 004: 2004 rowu kablowego linie kablowe. Przylqczenie kabla projektowanej kV) przedstawiajq rysunki 3 poziomy stacji nalezy do istniejqcej stupowe dostepne elektroenergetycznej SN do istniejqcej z zejsciam] kablowym czesci przewodzqce Przewody uziemienia linii napowietrznej linii napowieuznej lA. nalezv w ukladzie zuzvte] energii we wsp61nej do celow oswietleniowyeh obudowie. nalezy wprowadziC 400kVA stacje i przvlaczvc do zacisk6w nalazy transforrnatorowe cji transformatorowych Kable SN zasilajace z DTR producenta stastacji.tom I" .12/20.42 kV) typu MRw~.Y lAM EHIENIA BUDDWLANEGDI W miejscach formatorowe wskazanych na rysunku na rysunku 2 nalszy zainstalowac dwie prefabrykowane ZPUE Wloszczowa. transformatorowe przez stacje stacje budynkowe Schemat stacje transzasilania tyeh aprobaSN/nN (15/0. 3.Stanowiska Wszystkie ideowe oraz 4 (przekr6j .pl . przewody uziemiajqce nalezy pornalowac w nastepujacych alkolor zolto-zielonv .12/20. typu 3xYHAKXS 120/50 .manlioROWe. stanowiska stupowego z zejsciem kablowym dla oddo przedzialu SN zgodnie SN projektowanych 0 g!~bokosci Kabel SN: 3xYHAKXS typu MRw-bl: projektowane grubosci. liczniki natomiast pomiar rozzaIicznikiem pomiarowe bezpcsradnim przedstawiaja dla celow uziemienia realizowac wynika z pkt. SN/nN (15/0. a)w odleqlosci z wymaganiami stacji nalazv Uziemienia 1. poprzeczne w charakterystycznych Projektowanie i budowa). . instalacyjnymi uziomy potwierdzajqcy firmy wykonane ZPUE pr~- normy PN-EN61330:2001 z zaleceniami cztery stacji nalezv wykonac w nastepuiacv nalszy Galmar sposob: pionowe uziemienia na gll. neutralnego transferprzewody uziena podlozu budynku firmy produkcji stacji zostal przedstawiony t'il techniczna wydanq zgodnosc Budynki Wloszczowa.

045·400 = 18k var Pzc.582 . a nastepujacych parametrach Uk =0.00 4.80 + 87.25 + 266 = 269. Ze wzgl~du na nisznaczna moc oswietlenia do dalszych obliczen przyj~ty zostanie wsp6lczynnik mocy coso = 0. cos <pz -1=J ..95 Dodatkowy.78 1 = 100.m obciazenism kazdego z transformatorow jest oswietlenie terenu 0 mocy P.e.95::::.25 kw Qzc ::: L'lQTr + Qz = 12. 782 0 "" 280.: L'lQo = io -S.i nfo .33 .80 k var 400.58 k var Sr.95.::::::::I ~ podstawy p r o i e kt c w e n i a i budowy linii kablowych elektroenergetycznych SN Obliczenia Dober stacjlll'anslDPllllturowy1i Uwaga! do zastlllllla prajektowMIYch IludyBlcAw osledla: Na podstawie Programu Organizacyjno Funkcjonalnego ustalono: COS!j)z=0.0.)tg!j)z=~. 2-1". = L'lPTr + Pz = 3. 78kvar Sz = JPZ2 + QZ2 J2662 + 87. .11)2 == 3.60kW 280. (280.75·4·87 + 5 = 266 kw = Qz = tg!j).00 L'lPoIxzn ::: L'lPcu L'lPo = L'lPF. r ~ ~Pzc 2 +Qzc 2 = J269.43kVA<400 kVA .ww.l811. '.01. 252 + 10. . W przypadku roznvch wartosci wspotczynnika cos <p dla poszczegolnych obciazen nalezy obliczvc zastepCZq wartose wspoiczynntka tg (j).045: io:::0. p. I = 287.ok var .( L'lPooczn=4. 1+4.~11 Nr 1 [Fol'llUllll] Pz ::: k . = 266·0.(~)2 ::: (~)2::: SnT SnT L'lPo=1."= 5 kW i wspolczynniku mocy cosqi = 0. L'lQoIxzn = Uk -S.katalog producenta transforrnatorow) (43): mocy 400 kVA. 0. . 11)2 == 12. W takim przypadku: MIll: ZlPafl're.e I ektro.0 + 18.25 kW 400.0kW.OWIA..pl .. 1.) + Pos = 0. .33 = 87. = 4.. P. = 0. ".8.11 kVA (podstawa Na tej podstawie nalezy przyjac transformator .6.: n . L'lPT!::: L'lPo +L'lPooczn L'lQTr ::: L'lQo + L'lQooczn .

io ..moe pozorna zapotrzsbowana.00 4.00 flPooc.72 kW = flQT' = flQo + flQooct"- (~)2 SnT SnT )2 _ -1 = + 4. Poe. obun .. Q. w (kVA].wzgledna wartosc napiecia zwarcia transformator.25kW tg qJ.58 kVA 0 Na tej podstawie nalezv przyj'lC transformator moey 400kVA nastepujqcvch parametraeh: llk=0.60kW _ 2. SOT ..72+244. Sz." .045.moe czynna zapotrzebowana. = 232..n = -Sn = 0. w l-l.Mil: lIpln""'. 252 + 76.])+Posw 0. flQobc. = 10.straty jalowe ezynne (w zolaaio) transforrnatora. u. w [kWl.straty obciazeniowo bierne transformatora.n flPcu = uk flPo = flPFe.OkW. w [kvarJ. = Jpz = 244..calkowita moe bierna zapotrzebowana.Okvar. Sli" wymagana minimalna moe transformatora..58)2 == 10. w [kvar]. w [kW]. m IIICJI Nr ! [Fo . Qz.Qobc. 65 = 87. + P. w H.straty jalowe bierne transformatora. n -liczba budynkow 0 jednakowej wartosci mocy zapotrzebowanej. =. flQo = io -S. P.38 k var gdzie: Pz .75-(2-108+87)+ 5 =.. w HNale:i:yuznac dob6r mocy transformatora za poprawny. w lkvarl. . -(0 . Ll. _ flPo+ flP (sz flPob<ZD=4. .moe bierna zapotrzebowana. flPT.73 k var 400.. k. = flQT' + Q. = flPT.ealkowita moe czynna zapotrzebowana. APo"".65kvar +Q/ = ·h32.652 0 s.045-400 = 18kvar = 247. w [kVAJ.(244. w [kVA].244.Ol. = 2 !] =.moe znamionowa transforrnatora.73 + 76. Qze .straty obciazaniowe czynne (w miedzi) transforrnatora.25 -0. .58 Qze .6. . w [kWl. w [kVA]. - io=O. = 2.. = 4.30 kw Pze. 232.0 + 18 _("..- flPo=l.wzglE1dnawartosc pradu stanu jalowego transformatora.P. APo.ealkowite straty mocy czynnej w transformatorze.P'2 + p. w [kWl AQo. 33 = 76. APn . w [kvar].58)2 -400.

~ ~

podstawy p ro j e k t o w a n i a i b u d o w y e l e k t r o e n e r g e t v c z n y c h l i n i i kablowych

SN

ZkQ=
XkQ

(max .

S kQ

"

U!

1.1.150002 250·10
0

~ ~

0.99:.~

n

= 0.995·
=
D

ZkQ= 0.995·

o. 99 = 0,975200

RkQ

= 0.1' XkQ = 0.1· 0.9752 = O. 097520 250.10 ..[3.15.103
Rk 0

f =~
k3 1(

..[3.U

= 9622.50 A"" 9623A 0.09752 0.97520

=

1.02+ 0.98·exp[~3-Q

XkQ

1 = 1.02+0.98·exp[-3

1 = 1. 75

ip = J2.1(·1~3 =

J2 ·1.75·9623""
0.97520

23816A = 24kA ",,0,032s

T=--= co RkQ

XkQ

2· 'It . 50· 0.09752 Tk > lOT ::::}lib = (3

t

='"tp,+td,=90+250=170oC

"2
'{st =

2 ___ 3_5 1+ 0.0040· (I 70 - 20)

1+u.{t" -20)

= 21.88

m/(Omm2)

Na podstawie przeprowadzonych obliczen nalezy dobrac kabel 3xYHAKXS 120/50 - 12120 oraz wyciq,gnq,c wniosek, za aparatura, stanowiaca wvposazanie stanowiska stupowego dla przytacza kablowego, oraz aparatura wvposazenia stacji transformatorowej spelnia warunek obclazalnosci zwarciowej, gdyz jej odpornosc zwarciowajest wieksza ad obliczonvch spodziewanvch pradow zwarciowych w projektowanej lii kablowej SN (patrz katalog producenta - ZPUE Wloszczowa) [33]. Dobrany kabel spelnia rowniez wymagania Zakladu Energetycznego podane w warunkach technicznych przvtaczenia: S = 120 mm" > 70 rnrn", gdzie: S"Q- moe zwarciowa w miejscu przylqczenia kabla do napowietrznej linii SN, w (MVA]. Z.Q - impedancja zastepcza w miejscu przylaczenia kabla do napowietrznej linii SN, w [0)' R'Q- rezvstancja zastepcza w miejscu przvlaczenia kabla do napowietrznej linii SN. w [Q). X'Q- reaktancja zastepcza W miejscu przytqczania kabla do napowietrznej Iinil SN, w [0]. T - elektromagnetyczna state czasowa zastepczego obwodu zwarciowego, w [51 y" - konduktvwnosc przewodu w tempsraturze 1'", w [m/(Qmm')]. Y.o- konduktvwnosc przewodu w temperaturze 20°C, w [m/{!.1mm')]. 1'" - poczatkowa temperatura kabla podczas zwarcia, w [OCl 1'.,- dopuszezalna koncowa temperatura kabla podezas zwarcia. w [OCl. Cw - eieplo wlasciwe aluminium, w [J/cmJK]. u - rozszarzalnosc cieplna aluminium 0.=0,004 [11K]. T, - czas trwania zwarcia, w lsl.

II!I IiiiI

www.l!!le;klro.i"·.o.pl

1:" ~ K. ~

srednia temperatura przewodu, w lOCI, wsp6!czynnik udaru. w H, i" t3 ~ pcczatkowv prad zwarcia symetrycznego, w [AI. ~ - prad udarowy, w [A), k ~ jednosekundowa dopuszczalna g~stosc zwarciowa, w [A/mmZj,

SlrlWllzenls tvl, pawratlel dabl'lnellU kabla Ina Wlrunld zwlrclawe:
Uwaga! Sprawdzenie odpornosci zyly powrotnej na warunki zwarciowe nie jest wymagane przez normy. Niemniej iyla ta petni wazna role w kablu srednieqo naplecia. przez co musi posiadac odpowiedniaodpornose na prady zwarclows. Projektowana Iinia kablowa wykonana b~dzie kablami jednozvlowvmi. dlatego wymagane jest wyznaezenie pradow jednofazowego zwarcia z ziernia. Do tego konieczna jest znajomosc wszystkich parametr6w obwodu zwarciowego. Poniswaz w tym przypadku brakuje tvch danych, zatem wyznaczenie pradu jednofazowego zwarcia z ziemia jest nie mozliws. Zostala natomiast podana moc zwarciowa w miejscu przytqczenia projektowanej Iinii kablowej do istnlejqcej HnH napowietrznej SN (z takirn stanem wiedzy projektant rna najcz~sciej do czynienia w praktycs), ktora umozhwia obliczenie prqdowzwarcia dwufazowego, Prad zwarcia dwufazowego jest wiekszy niz prad zwarcia jednofazowego z ziemia przez co spelnienie przsz dobrany kabel warunku odpornosci zwarciowej zyty powrotnej dla pradow zwarcia dwufazowego nal.ezy uznac za wystaIezaj'lcy.

Ikzp

~

0,033,S:Q =0,033'250;

8,25kA < Ikdop,p ;9,80kA

gdzie: Ih, ~ wymagana minimalna odpornosc zwarciowa zyly powrotnej, w [kAl I'd.PZ. ~ dopuszczalna zwarclowa obciazalnosc zwarciowa zyly powrotnej, w {kA) (patrztabela

Ln,.).

BobOrza_ezpleczenlB trinsfol'lD11DI'I SN/IlN:
I
HI,
;~=

.j3'Un
InI,;kb

400,10 ",,15,40A .j3.15.1Q3

3

. BI,;2·

r

15,40;30,80 A

Nalezy przyjqC bszpiecznik topikowy SN typu V V C 32. gdzie: 1m - prad obciazerua transforrnatora obliczony przy nominalnym obciazeniu, w [A)' kb~ wspotczvnnik bezpieczenstwa. przyjmowany z zakresu (1,6- 2L w H, InTr - prad znamionowy bezpiecznika zabezpieczajqcego transformator, w [AJ.

www.elektro.info

•.pl

~
~

podshwy
e

p r c j e k t c w e nf a i budowy kablowych SN

l e kt r o e n e r g e t y c z n y c h linii

SpPlWlllenle dolmega, bD111SN 011WlNlek spadr. napleCla
- do pierwszej stacji [Formanna 1] (obliczone wczssniej wartosci RkQ oraz X'Q zostaly zaokraqlone w g6r~)

8U =

=

fj·100 .. . ·2· I BTr.l . cos m + X . sin .(R Un 't'.ll

m )=
't'1

fj ·100 (O,' _ .) .. '30,80· 0,17·0,94+1,01·0,34 15000 100,58+.87.,38. -----=03 269,25 + 247,30' COS!.pl=~=~"'O,94

""0,17%«Ho 6 <tg!.p =

.

,1

.0

dop'

4

stne. = Jl- cos 2!.p):= "/1- 0,942 "'"0,34
R[ =
RkQ

+Rll,.,

0,098+0,072

=0,170

R'l =_1_1 =~""O,072n "{·S 35·120 Xl = XkQ +XlJ = 0.98+0,1.11 = 0,98+0,1·0,3
Warunek zostal spelniony. - do druqie] stacji [Formanna 2]

= 1,0In

8U = 0.17 + .J3 ·100 =·15.40· 15000

.J3·100 .. .. IBn ·(R· COS!.p2 X -sin !.pz) + = Un (0, 29· 0,94 + 1,80·0,34),., 0,32%« 1%

Qze 87,38 tg c = _' = -'" 0,35< tgtn . = 0,4 't'z Pzc, 247.30 't'dop cOS!.p·= ~=

2~~V~

~

",094

.

simp, =J1-cosz!.pz

=../1-0,94z",0,34 = 0,288n "'"0,29n

Rz = RkQ+ R,z "'"0,098+0,190 1 800 R'2 =_2_=-.--",,0.190n - ')'·S 35·120

X2 = XkQ+ X12= 0,98 + 0,1·1z = 0,98 + 0,1·0,8 = 1,78il,., 1,80n
Warunek zostat spelniony.
Uwaga!

Podans w tabeli 1.3. dopuszczalne spadki napiee w liniach SN odnosza silil do zl'odla, ktorvm jest GPZ. W tym przypadku brak jest danych dotyczqcych obclazenia Iinii napowietrznej w poszczegolnych punktach

11

www.el·llk.lllo.liinro

.•pl

n'n)' b) Prad zwarciowy (poczatkowv oraz udarowy) na zaciskach dolnego napiecia transformatora: . I .ZElsto stosowane w praktyce w takich przvpadkach. a niespodziewany prad obciazenia wyznaczony na podstawie mocvzapotrzebowanej przez odbiorniki zasilane przez transforrnatory.000772 Q RkQ= 0.rezystancja linii.lmm'l. y . SkQ (UTI )2= Un ZkQ 1. a) Prad plynqcy przez przekladniki . 10. w [QJ. _ 279600 _ .dopuszczalne naplecie dotykowe odczytane z rysunku R.jej rozqalczienia.). 353.0 s.': tz. Nalezy zatem przyjqc dopuszczalna wartosc uziemienia nie wiii!kszq R. s l. w [n. w [n.150~02 .mllnla ilia uPQdzetiSlal'lZ tvl pIWI'otnvchlkllbll IN: gdzie: I" . RI .). w [VI. w [rn]. 1. 0000772 Q Ell .3·Vo .rezystancja uziemienia.niekompensowana wartosc prqdu ziemnozwarciowego U. 03A Na podstawie tych obliczeri nalezv przvjac przekladniki pradowe 0 przektadni 400/5 AlA dla kazdej stacji (przekladnik w uktadzla pomiarowym zachowuje wymaqana doktadnosc w przedziale obciazen okreslonym wzorern: 0. J3 . 000772 = 0.11 * XkQ = 0.reaktancja linii. .:: I.995· = 0.ow plllllal'DwyclllIISIJIIDWlnycll wltlcjach lPansllll'llllllll'OwytI.u.400 _ = 244580 .przekroj kabla w lmm"l... $" 3 [n. I. .( 420 250·10 15000 )2 = 0.konduktvwnosc przewodu zyty kabla. ZkQ = C""".3·400 . =1. dlatego przyj~to uproszczone wymaga. przeliczone na napiecie dolnego uzwojenia transfermatora. . w [m/(Q. w sieci srednieqo napiecia. ..lowyCII do !tollrtillYch ulll. =403. w [A]..'" PPZ"'adDIIIGW "".$ 1%.stacj:a Tr Nr il [Formanna ill I B = _S_.57A .stacja Tr NIl' 1 [Formanna 1] _ S... S .000776(1 XkQ = 0.1' 0.dtuqosc Iinii. VOl.].Do wyznaczenia spadkow napiee nalezv przyjmowac prad znamionowy transformatora (ow). Il8ZptlllCll urI. J3 . I~ =rrz.000776 = 0.995· O.1 dla T. X.2·1'0.nia dopuszczalnego spadku napiecia AU .10.impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego w miejscu przylqczenia projektowanego kabla do istniejacej Iini napowietrznej SN oraz jej skladowa.

0435 0.pl: .J2 ·11.14·50 -3~ _3°0051772 K=1.napiecie zwarcia.0198£1 = Uk' U2 .. .. 0. w [nJ.reaktancja transformatora.napiecie znamionowe transformatora.j0. gdzie: Ll. w l-I.). 1 kV.nerg. U2 U2 SoT SOT 0. Rezystancja oraz reaktaneja kabla srednieqo napiecia musi zostac przeliczona na poziom napiecia dolnego uzwojenia transforrnatora.60. = ___!t_ = 0.. ___2!!_ = 0..47·. Takie obliczenia powinny bye wykonane dla kazdej projskrowanej stacji osobno.0051£1 0...skladowa rzeczywista napiecia zwarcia.moc znamionowa transforrnatora.0452 -0. UnT . Za podstawe . a ole stosunek napiec znamionowych galwanicznie oddzielonych sieci.01152. w [kWl.012s (() 2·1t·f 2·3.znamionowe obciazeniowe straty transformatora.tY~lnych 1..045' .. 01! = 0. zasilajaceqo stacje transforrnato- obliczeii naJeZyprzyjqC przektadnle transformatora.J2· I~3'" 1. w [0. =1.02+0. UR .. w [0.47 = K·. www.0115' = 0.1.. Zasady prowadzarua obliczen zwar-ciowychzostaly opisane w rozdziale 5 [18]. w [Vl . ax ""l.98'e 0..sktadowa bierna napiecia zwarcia. SoT 400·10 3..0051772 ""0. rowe SN/nN. w l-l.. 4202 400·10 4202 400·10 4202 3 Ux..0.prad zwarciowy poczqtkowy oraz prqd udarowv'": Xk 0.e ip Uwaga! Dla napiec X. W praktyce przsdstawione obliczenia sIt wystarczaj'!ce dla krotkich odcink6w linii. Ux . w [-).0199720 ""1.ktfo. 4. c..98.24 kA 0 wartosci Un::.p o d s t a wv p r o i e k t o w an i e i budowy . Ju~ -u.impedancja kai:dego z transformator6w U R i jej skladowe: = APob«n . XT . w [kVAJ.info .impedancja transformatora...p•c m .0192£1 XT = Ux . ZT ...0435' UR·___2!!_ 3 "" RT= ZT = 0.0199720 T = tge.. k@blowych SN ..02+0. przy kt6rym oblicza sie impadancje zwarcia. Przy dokladnych obliczeniach naleZy uwzglotdnic rezvstancje oraz reaktancje kabla SN.rezystancja transforrnatora.). SnT .0115 SOT 400 . • U. HT .21 = 23..elllkl·ro..

pulsacja.87kA 0. charakterystyki wynosi m. w [kA].1 --·[I-exp(---l]= 0. udaru. wyniesie: po uwzglednieniu transformatora.i. w [VI. obliczyc skutek pradern zwarciowy po strome T.przekladnia r'3111 - transforrnarora. transforrnatora wymuszony przez zwarcie transformatora. powstats po stronie 1"'3121 - uzwojenia T .eleklro.1 0. uzwojenia transformatora. bezpiecznikow cieplny topikowych wywolany srednieqo napiecia typu VV C 32.owy zastepczv Uwagat Na podstawie prad cieplny po stroma niskiego napiecia transformatora obliczonego przekladni poczatkowsqo pradu zwarcia na zaciskach gornego dolnych transforrnatora: r.nlo.rezystancja (J) - obwodu obwodu g6rnej w [rad/s].napiscie dolnej strony transformatora. 21 kA. gornego dolnego uzwojenia w [kAl. w [V]. wyniesie: pradows topikowe V V C 32. - Unl napiacie stronv transformatora. w l-l. czas niskiego na- Na podstawie trwania zwarcia Poniewaz Powvzszv formatora.wspotczvnnik uwzqledniajacv zastepczy zwarcia. dolnego obwodu w [-J.12 gdzie: m .012 =1l.21·.czas trwania • www. udarowy. w [kA]' T.1 s. zwarcia.)1+0. w H. .. prad po stronie napiecia transformatora gdzie: it . poczqtkowy poczatkowv prad zwarciowy prad zwarciowy zwarcia.reaktancja R. w [0).) - T k = 0.J1+m=11.3""11. zwarcia. ip . < 10 T. prad zwarcia. stanowiace po stronie zabezpieczenie niskiego napiecia prad cieplny.prad zwarciowy wspclczvnnik X. - zwarciowy prad cieplnv.pl . nalezy sposob postspowania przekladniki zwarciowy piecia transforrnatora. zasllajaceqo.12 Ith =r"k312). . jaki wystqpi w czasie zwarcia T 2-Tk m "" --[l-exp(--)]= Tk T 0. w [OJ. ze jedynym zabezpieczeniem zwarciowym transtranspoprzedzajqcym Zatem zastepczv forrnatora. w [kA]. I.stala czasowa Ck3 K- poczqtkowy w [kA]. po stronie po stronis w [s]. f- czestotliwusc napiecia w [Hz). zostal przyjElty ze wzgledu sa bezpisczniki na to. t Un.c) Zwarci.012 2·0. . skutek cieplny skladowej nieokresowej prqdu zwarciowego. w Is]. .

p o d s t a w y p r o j e k t o w a n i a i budowy e l e k t r e e n e r g e t y c a n y e h linii kablowych SN d)Moc znamionowa przekladnik6w: .pl .5 - 52 5 .91+2. 4 zostala pr-zyj~ta na padstawie katalogu firmy "o:i.1 I 2 '=3.przekroj przewod6w laczacvch zaciski przekladnika z licznikiem. ['hTl = 2.16 VA S pz 12 1 =_s_n -=---=0 y·S 55·2. w [rn].25:::: 7.24 kA gdzie: I . S••2 = 2. 5 . IS" .MEX" [36]1.55 a macy 7. = Sp. w [VA] s.5 VA typu ELA Znamionowy kr6tkotrwaly prad cieplny (l-sekundowy) [32]: [[hII = 60· Ipo = 60· 0.0.pl . w lmm-l. 5•• . = 2. w [VA].p2 +Sz = 0. Sz.strata mocy w miejscach potqczen.dluqosc przewod6w Iqczqcych zaciski przektadnika z aparatem.5+2..el. 91VA Na tej padstawie nalezy przyjqc przektadniki 125SW20 [32] prqdowe 400/5A/A kl 0.tutaj Sz = ].znamionowy prad pierwotny przekladnika.lnto.znamionowy prad wtorny przektadnika. www.5 V [381. Uwaga!1 Bateria kandensatar6w do kampensacji biegu jatowego transformatora przedstawiana na rysunku 3 oraz rysul1ku. moe zapotrzebowana przez przekladnik.5+1.. w [kA]. w [VAl.ektro.5 VA..moe pobierana przez licznik.5·24 = 60 kA > ip = 23. +S.tutaj S••. Ip" .8kA Znamionowy prad dynamiczny tego przekladnika wynosi: Idyn = 2.25VA [3~1. strata macy w przewadach +S. w [Al S .4 = 24kA:?: ~ VI = 11870 ..

nalezy powiadomic linie kablowe.pl . Szkolenie nale:i:y przeprowadzac szkolenia DzU Nr 116/2005 zgodnie poz. okreslonvrni z zasadami w sprawie zamiarze i uzvskac wykonywania warunki pracy prac Pod- wykonywania przv urzadze- prae. Praeownicy odbycie przeszkolenia do pracy.Przedrnioc ie i zakresie opracowania". na miejscu z wykorzystaniem rnusza pracy nalezv dostopnych 0 przeprowadzic srodkow instruktaz bye poinstruowani w zakresie moaliwosciach. WVfW. Prace elektroinstalacyjne Gospodarki niach i instalacjach w rozporzqdzeniach: i higieoy 17 wrzcsnia bezpieczenstwa energetycznyeh (DzU Nr 80/1999 poz. transformatorowe napiecia.in"o. zdrowia i droprapoOpr6ez tego bezposrednio stanowiskowy i zabezpieczenia gaeh ewakuacji cownik moey. 912). 1I0Dlllwmat zIgrot8lle b8Z. rob6t zwiazanvch stacji transformatorowyeh oraz ukta- okres wykonywania napiscia.trycznyeh zalaczeniem napiecia nalezy wvkonvwac ludzie"). ruehu drogo- napieciu 15/8.pracuja znajdujq siQ projektowane do prac elektroinstalacyjnych nalezv wykonywae ]999r. w dziedzinie bezpieczenstwa (DzU Nr 180/2004 bezpiecznego stanowiska przed przvstapieniem wykonywania podczas praey. klO. z wymogami rozporzadzania: I higieny Ministra pracy Gospodarki i Pracv z dnia poz. zakresem jak rownisz i meehanicznego • wykonywanyeh na terenie prae projektowanyeh. Kazdorazowo przed przvstapianiem do prae naleiy zapoznae pracownikow z rodzajem i charakterem wykorobot oraz przedstawiC mozliwe do wystapienia zaprozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi. W sprawie . zagospodarowania dzialki lub terenu. osiedla zwiqzanvch ciezkich w trakcie z instalacjarni element6w funkejonowania elektryeznymi. w stanie boznapicciowvm odpowiedniego 0 przy odpowiedwvlacznika oral (otwarcie i zabezpieczenie informacyjnej obslugi z dnia "Nie zal<tczac . Ka:i:dy instruowanv musi pctwierdzic stanowiskowego Prace przy wykonywaniu nim zabezpieczeniu zawieszenie tablicy Przed przystapieniern rniot. konstrukcyjnyeh instalacji i maszvn. stacji i ukladania na slupie napowietrznej Iini srednieqo wykonywania lokalnie w miejscu prac. konieczne uzgodnienie organizacji V.INfORMACJA DDnCZlCA BEZPlECZENSTWA I DCIRDNY ZDRDWIA Zakres robot ja k w . eleklro. 1860 27 Iipca 2004 f.. i urzadzen oraz row6w nie objetych kablowch. w kt6rego a)Ministra zakresie przed lini elek. nywanych Nalezv zapoznac pracownik6w ze srodkami ochrony pracy BHP i metodami bezpieeznego wykonywania ochrony metodach pierwszej praey.CZI~stwll zdrowll lullzl W zakresie stwarzac projektowanyeh prac wvstspuja i zdrowia elementy ludzi.7 kV oraz 230/400 z montazern prac elektroinstalaeyjnyeh. Rodzaj zaqrozenia: Miejsce wvstapienla: Czas wystE!pienia: daniem kabli srednieqo porazenia teren pradem elektrycznym 0 wvkopow pod staeje kabli. EIeIIeIIylIIIOIPIdll'owanl1 dzlll~ Joblerenu. 972). BHP i udzielania z terenu budowy wystapienia zaqrozenia zvcia lub zdrowia. ktore mogq_ zaqrozenie bezpieczenstwa • w budynku • transportu stacji ijego reczneqo otoczeniu.obowiazujacv. • zwiqzanvch z wykonywaniem podczas rnontazu • wykonywanyeh Skala zagroienia: wego.

podstawy p r o je k t o w a n i e .. bezpieczenstwa zobowiqzany i ewentualnego wykonywania wykonywania wylqczania oraz zabezpieczenia prac dla do rob6t ziemnych. budowy SN e l e k t rc e n e r g e tv c z n v c h l i n i i kablowych b) Obwieszczenie bezpieczenstwa c) Ministra wania Wszystkie Ministra tekstu i higieny Gospodarki. poz. 94).elekl. 288).w sprawie (DzU Nr 47/2003 poz. w sprawie w sprawie paz. i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie przy budowie zgodne w dziedzinie bezpisczanstwa musza posiaPracy i Politykwalifi- pracy (DzU 180/2004 poz. i higieny bupralub drogowych. w sprawie og61nych oglo- szenia jednolitego rozporzadzenia Pracy i Polityki poz. zatrudniani sieci. p'l . 1263). 1650).lnfo. 828). 912). stwierdzania kwalifikacyjne Pracownicy dac swiadsctwo ki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie posiadania kacji przez osoby zajrnujace sie eksploatacja urzadzen. 1596) ze zrnianq (DzU Nr 178/2003 poz. Wszyscy pracowczvnnosci przy montazu lub obsludze instalacji i urzadzen elektrycznych musza posiadac wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych "E" lub "D" upowazniajqce do wykonywania pracy przy eksnicy wykonujqcy ploatacji lub dozorze budowy czasowyrn sieci. W przypadku dowlanych cy podczas lanych waniem wykorzystywania maszyn do pracy maszvn i innych nalezy urzadzen i innych zgodnie technicznych odpowiednio urzadzen technicznych do robot ziernnych. Kierownik wzglt')dern os6b trzecich. kt6re powinny neJ sprawnosci psychofizycznej przez co najmniej Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej pracv (DzU nr 21/1998 z dnia 28 maja 1996r. wskazan kierownik Ministra budowy zobowiqzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ Infrastruktury 1999r. www. a prace wykonywac budowz zacho- i drogowych zasad (DzU Nr 118/2001 poz.o. instalacji oraz urzadzen z wymaganiami Rozporzadzenia szczeqolowych elektroenergetycznych Ministra zasad Gospodarki. 828). bezpieczenstwa pracy podczas robot budowlanych prace nalezv realizowac przy udziale nie mniej niz dw6ch osob. 287). zasad Pracy i Politvki z dnia 28 maja rodzaju rodzaju prac wymagajqcych prac. instalacji i urzadzan jest ustalic elektrycznych z Zarzqdcq pradu terenu 0 napieciu i obiekt6w znarnionowyrn zasady miejsc wyzszym od 1 kV robot pod (DzU Nr 89/2003 poz. pracy z uzvciem dzwiqow. dwie osoby (DzU Nr 62/1996 pOZ. e) Ministra f) Ministra podczas pracy (DzU NT191/2002 i higieny pracy przy urzadze- Gospodarki Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa szkolenia niach energetycznych i higieny (DzU Nr 80/1999 poz. w sprawie i higieny przepisow wykony- pracy (DzU Nr 169/2003 Infrastrukturv wykonywane z dnia 6 lutego 2003 r. Zatrudniajqc a) Ministra b)Ministra nywane c) Kodeksie d) Ministra pracownik6w stwa i higieny bezpieczenstwa ad powvzszych wymogi Rozporzadzenia pracy podczas Gospodarki budowy wykonywania rob6t budowlanych (DzU Nr 4712003 poz. w sprawie z dnia 6 lute go 2003 r. ekspioatacji prace nalazv wykonywac z wymaganiami przeznaczonych oznakowac. instalacji i sieci (DzU Nr 89/2003 poz. 1860). 401). Pracy i Polityki Ministra Spolecznej z dnia 28 sierpnia Socjalnej 2003 r. dzwiqow wygrodziC. 401) oraz Rozporzadzepracy przy urzadzeArt. 912). w sprawie bezpisczenstwa zgodnie i higieny bezpieczeri- Obszar pracy z uzyciem Niezaleznie uwzqlednir' nia Ministra Kierownik su pracy. jest rowniez zapewrnc nadz6r z warunkami okreslonvch do prac na budowie Socjalnej (DzU Nr 62/1996 nalezv przestrzegac 1996r. w sprawie minimatnych wymagan dotyczqcych bezpie- z dnia 30 pazdziernika czenstwa i higieny pracy w zakresie uzvtkowania maszyn przez pracownik6w poz. 1745). 2002 r. 208 i 212 Kodekrozporzadzeniarni: szczeg61bye wyko- z dnia 17 wrzesnia niach i instalacjach energetycznych zobowiqzany (DzU Nr 80/1999 paz.

B. Oqranicznik przepisc GXB .Przed przystapieniem dowykonywania prac budowlanych w rejonie ulicy nale:i:y uzqodnic orqanizacje ruchu w Wydziale Kornunikacji Starostwa Powiatowego. Przed przvstapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzic geodezyjne wyznaczenie posadowienia prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nN oraz tras projektowanej linii kablowej. a przed ich zasypaniem. nalezy poddac inwentaryzacji. Piasek na podsypki: 40m' 12. Nanlesionana niej trasa projektowanej HnH elektroenergetycznej podlega uzqodnieniu w Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowe]. Glowica kablowa QT II . 7. GALMAR: wg potrzeb 14. Odiqczniko-uziemik OUN3 SZ24/4: 1 szt. 4. Tasma Fe Zn 30x5: wg potrzeb 15. 11.N. 4.ltllt k I r e.20.Przvtaczenie kahla SN do istniejqcej Iinil napowietrznej nalezy wvkonac zgodnie z katalogiem "Stanowiska slupowe z zejsciami kablowym SN . 2.dotychczas stosowanej w Polsce. Podstawowe roznice wymagail okreslone w obydwu normach dotycza w zasadzie sposobu wykonywania niektorvch badan). p I . in ro. Projektowanie i budowa. 3 szt. 3. 1. geodezyjnej.tom I" . Zakres badan okreslonv w tej norrnie jest identyczny do zakresu normy PN·EN 61330:2001 . Stacja transformatorowa MRw-bI . 7.Prefabrykowane stacje transformatorowe MRw-bl 400 kVA rnusza posiac aprobate techniczna wydana przsz ITB w Warszawie oraz atest wydany przez Instytut Energetyki potwierdzajacy zgodnosc z wymaganiami normy PN-EN 61330: 2001 Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nN (norma ta w niedlugim czasie zostanie zastqpiona norma IEC 62271-202.Pb . Tasrna kablowa koloru czerwonego: BOO m 10. www. Zarzadzie Droq Publicznych oraz w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Policji.1. Pozostale drobne materiaiy lnstalacvjne: wg potrzeb wg potrzsb Uwaga! W niniejszyrn opracowaniu zostal p!1:zedstawiony uproszczony plan (szkie) linii kablowych. Elementy mocujacs niezbedne do przylqczenia kabla do linii napowistrznej: 13. 8..Przepusty kabli przez scianv konstrukcyjne stacji nalezv uszczelnic zgodnie z wymaganiami producenta okreslonymi w DTR stacji.2 prod. 5. 6. 2.Montaz stacji transformatorowych nalszv wykonac zgodnie z DTR producenta. 6. 24 oraz kartq katalogowq W-OOI str. Izolator wsporczy LWP 8/24: 3 szt. 26).12120: 2400m 3. Naped rElczyNRV: 1 szt. Oznacznikl balowe: 80 szt. 3 szt. Budows Iinii kablowej SN nalezv wvkonac zgodnie w wymaganiami N-SEP-E 004: 2004. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezv przeprowadzic procedury odbiorcze zgodnie wymaganiami Zakladu Energetycznego. 5. Rura oslonowa nleprzewodzaca 0160: 50 m 9. Kabel YHAKXS 120/50.8 str.Kable po utozeniu w wykopie.2006 Prefabrykowane stacje transforrnatorowe SN/nN. PrEltyuziomowe 017.400kVA. Podczas projektowania w warunkach rzeczywistych konieczna jest mapa geodezyjna przeznaczona do celow projektowych.opracowanym przez ZPUE Wloszczowa (rys. 6. 2 szt. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe..

Podstawy planowania..95.. Cytowane rozporzadzenie untewaznilo z dniern 13 czerwca Rozporzadzente Ministra Gospodarki Pracv z dnia 2. Wiatr.7 poz.zy pamietac 0 dolqczaniu do niego specyfikacji technicanej wykonania i odbioru robot budowlanych (przykiady specyfikacji znajdzie czytelnik na plycie CD dolaczone] do wznowioneqo wydania cytowanego nPoradnika projektaota elektryka" (18] . Podstawy zasilania budynk6w mieszkaloych.. kt6re okresla dopuszezalna wartosc wsp61czynnika mocy jako tg<p:S. W nr 1~2'/07 elektro.95.info .93).0.4.". DW MEDIUM 2006.4 nalezy pamistac 0 koniecznoscl skompensowania nadmiaru mocy biernej do wartoscizgodnej z Rozporz<!..?: 0. elementarne przekroje w charakterystycznych punk tach trasy projektowanej linii (np. Orzechowski -"Pol'adnik prcjektanta elektryka. Projekt elektroenergetycznych Iinii kablowych nN zasilaiacych poszczeg6lne budynki oraz projekt oswietlenia terenu osiedla stanowi osobae opracowanie inie wchodzi w zakres niniejszej publikacji.kaJnycb. Ponadto podczas opracowywania projektubudowlanego (budowlano-wvkonawczeqol nale.zgodnie z PN-IiE'C 60364-!5-523.2 .•· [DzU Nr '93/200.. nalasv uwidocznic pr.wydanie2007 rok). Podczas projektowania w warunkach rzeczywistych . Instalaeje elektryczne w obiektach mies..ywartosc tego wspolczynnfka okreslonajako t9 <p >0. kt6ra zaklada w odnissianiu do odbior6w mieszkaniowych wspolczvnnik mocy cos <p::::O. a w przypadku linii 0 znaczne] dluqosci.£lcklro. pl . W projekcie przyj~to zapotrzebowanie mocy dla poszczeg61nych budynk6w okraslone w Programie Organizacyjno-Funkcjonalnym. w kt6ry zostalo onowyznaczone w oparciu 0 wymagania normv N-SEP-E 002:2003 -Instalacje.awy p r o i e k t o w e n i s i budowy [l n i i kablowych SN elektroenerge!Y~lnych Przyjete kable nN zasilaj<tce poszczeg61ne budynki oraz oswietlenie terenu osiedla i ich zabezpieczenla przedstawione na rysunklll 3 oraz rySlIlnkU 4.info pisalismy. zostaly dobrane . 623]1.0 grudwarunkow przvtaczania podrniotow do sioci elektroenergetycznych.str. ze w warunkach rzeczvwistych wsporczynnik maey moze znaczaco odbiegac od wartosci 0. ruchu i eksploa- www. elektryczne w budownictwie.4 (cos <p. 79: J. :20(7) [18]. M..2007 roku w sprawie szczeg610wych warunk6w funkcjonowania systemu elektroenel'getycznego . skrzvzowania z innvmi !iniami lub innymi elementami uzbrojeniaterenu). nia 2004 roku w sprawie szczaqotowych taej i tych sieci {DzU Nr 212005 paz. Zabezpieczeilia te zachowuja selsktywnosc w stosunku do zabezpieczenia transformatora wykananego bezpiecznikiem VV C:32 (patrz tabela 3. projektant instalacji elektrycznych poszczeg6lnych budynkow musi dokladni.zekr6j podluzny llnii.dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja .pod'l. W takim przvpadku. .!!.. uzytec'zoo§ci publiczne] i inoycn obiektow oieprzemyslowych w energi~ elektryczo'l. W przypadku gd.e oszacowae moe bierna zapotrzebowana w celu wyznaczenia spodziewanej wartosci wspnlczynmka mocy. 6). Przedstawionv na rysunkacll :2a oraz 2il przekr6j poprzeczny linii kablawej SN w jejl charakterystycznych miejscach stanowi pewne uproszczenie przvjete ze wzglildu na brak innych element6w uzbrojania terenu.

Teza ta zostala dowiedziona przez mgr ini:. kiernwniczke Laboratorium Wysokonapi'lciowego Instytutu Energetyki w Warszawie podczas seminariurn poswieconego rozwiazaniorn nowoczesnych prefabrykowanych stacji transformatorowvch SN/nN.lo. kt6re ujawnialy si~ podczas badan w Laboratorium Wysokonapi\1ciowym lnstytutu Energetyki w Warszawie. Doswiadczanie wyniesione z pracy w przedsieblorstwie ELEKTROMONTAZ WARSZAWA S. Ze wzqledu na powszecnna dostepnosc prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nN bardzo wazne jest zapewnienie bezpieczenstwa obstugi oraz os6b postronnych.. Warszawy w dniu 19 kwietnia 2007 roku.elck·I. Zatem podczas zakupu prefabrykowanej stacji transformatorowej nalazv zadac od producenta certvfikatu zqodnosci z norma wydanego przez akredytowane laboratorium. Julian Wiatr www. zorganizowanago przez Warszawski Oddzial SPE w Konstancinie-Jeziornej k. Lidie Gruz!il. podczas gdy wczasniejsze ich wychwycenie bylo niemozliwe. trudnych do wychwycenia w innych warunkach. potwierdza koniecznosc wykonania prototypu stacji i skierowania go na badania do akredytowanego laboratorium. W celu zapewnienia postanowlen zawartych w dyrektywach UE.pl . kazdy typ stacji transformatorowej przed wprowadzeniem na rynek powinien przejsc badania wg normy PN·EN 61330: 2001 Prefabrykowane stacje transforrnatorowe. co pozwoli na unik niecie ewemualnych wad konstrukcyjnych. Niejednokrotnie skonstruowany prototyp rozdzielnicy SN lub stacji transformatorowej posiadat wady konstrukcyjns..info .lamiaSl zakonczenia Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej za bezpieczanstwo wyrobu wprowadzanego na rynek odpowiedzialny jest jedynie jego producent. Deklaracja producenta 0 zqodnosci wyrobu z norma jest niewystarczajqca w doniesieniu do prefabrykowanych stacji transformatorowvch ze wzqledu na bezpieczenstwo obstugi oraz os6b postronnych.A.

Z2 Rys. Sprowadzanie impedancji element6w obwodu zwarciowego dojednego poziomu neptecia Og61na postac wzoru sluzaceqo do sprowadzania na ponizsza zalsznoscia [191: irnpedancji na innv poziom napiecia maze zostac okreslo- Uwaga! [19] Impedancje poszczegolnych element6w oraz len skladowe (rezystaneje R oraz reaktaneje X) przelicza sie zgodnie ze wzorem (D. Oodatek Sprowadzanie parametr6w obwodu zwarciowego do jednego poziomu napiecia Wolno dodawac parametry obwodu zwarciowego pod warunkiem.. natomiast prqdy w stosunku przekladni. ze wszystkie zostaly sprowadzone do tego sarnego poziomu napieeia. Podstawq przsliczania na inny poziorn napiscia jest przekladnia transformator6w Iaczacvcb rozpatrywane fragmenty sieci.2) w stosunku do kwadratu odwrotnosci przekladni transforrnatora.T2 InTI TI U=--~-~~- rn.elektro. a nie stosunek napiec znamionowych galwanicznie rozdzielonych siaci.1.pl . W praktvce wolno dodawac impedancje obwodu zwarciowego po wczesniejszym sprowadzeniu do tego samego poziomu napiecia. Wolno takze obliczac stosunak r6inych pradow w obwodzie zwarciowym pod warunkiern.~ ~ podstawy projektowania i budowy k. 1. ze zostaty one obliczone przy jednakowym poziomie napiecia. Popelniany blqd przy takim zatozsniu nie przekracza 5%. W praktyce wystarcza wartosc przekladni transformatora: U.n Un'tz z. www. D.blowych SN e l e k t r e e n e r g e t v c e n y e h lin.info.

20. Wiatr. .Uziemienia w sieciach.cejko.Poradnik projaktanta elektryka.3. PN·86/E 5003-1. J. 16. 26.2kV) up to 30kV (U. Machowski .1980r. 6. Podstawy zasilania budynk6w mieszkalnvch.2004r.04.04. 9.=1. Part 1: Cyclic rating factor for cables up to and including 18/30/36 kV.04.. 3. 18. 22. uzvtecznosci publicznej i innych obiekt6w nieprzemyslowych. poz.12. .Podrecznik dla elektryk6w..01.WNT 2005 r.2004 r. IEC 60228 Conductors of insulated cables.. OzU nr 92 z dnia 30.04.2 kV) and 3kV (U. Ka. 881 [Ustawa z dnia 16. Guide to the dimensionallimits of circular conductors.] z nastspujqcvmi zmianami (zmiany w tekscie oznaczone zostaly odpowiednimi kolorami): 26. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlanel . Chapter 461: Electric cables.=36kV) 8.) 14.=3. Rozwiqzania nowoczesnych stacji transformatorowych SN. lEG 60853-1 Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables.tReratura L IEC 60050(461) International electrotechnical vocabulary.OW MEDIUM 2006. 4. .11. paz. 414 ze zmianami) 13. Musial. 12. M. Ustawa z 29. 23. [OzD nr 207 pOZ. Materialy konferencyjne.1993 r. Ustawa z 10. W. Ustawa z 3.WNT 2001.1994r. INPE ... nr 30 poz.3.04. Poradnik inzvnisra elektryka t. poz. Prawo Budowlane (DzU z 1994 r. E.492 ze zmianami). 2007 19.Biuletyn SEP: NPE nr 40 lipiec-sierpien 2001 r. 3 . Ustawa z 4. =1. lEG 60183 Guide to the selection of high voltage cables. nr 114 pOZ... nr 55 poz. 0 gospodarce gruntami i v-:ywlaszczeniu nieruchomosci (OzU z 1991 r. 25. OzU nr 6 z dnia 1501. Conductors of insulated cables. Ustawa z dnia 7 Jipca 1994 roku Prawo budowlane.4 .04. Zeszyt 12. lEG 60055 Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voLtages up to 18/30kV (with copper or aluminium conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables). 0 ochronie i uksztaltowaniu srodowiska (OzU z 1994 r. Jedno!ity tekst ustawy na podstawie obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21. Orzechowski .1997r.Pradv zwarciowe w niskonapieciowych instalacjach i urzqdzeniach pradu przemiennego . 11.seminarium SPE O/Warszawa . 0 zmianie ustawy 0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz 0 zmianie niekt6rych innych ustaw] 26. lEG 60228 A First supplement to Publication 228 (1978).2003 r. 251 ze zmianami) 16. 5.Konstancin-Jeziorna 19. nr 49 poz.1. Prawo Energetyczne (OzU z 1997 r. lEG 60287 Calculation of the continuous current rating of cables (100% bad factor).04. Jablonski .04. 41 [Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. 21.2007. 24. or 55 pOZ. 127 ze zmianami 1991 r.Elektroenerqetvczne i sygnalizacyjne linie kablowe.2004 r. 888 [Ustawa z dnia 16. Ustawa z 7. instalacjach i urzqdzeniach elektrycznych. IEC 60949 Calculation of thermally permissible short-circuit.2. Ustawa z 16. 0 ochronie przyrody (OzD z 1991 r.2006.07.1985 r. 10.1993r. taking into account non-adiabatic heating effects.Zwarcia w systemach elektroenergetycznych. P. Projektowanie i budowa. 11331. IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (U. nr 89 poz. N SEP-E-004 . 0 normalizacji (OzU z 1993r. 7.10. . 0 wyrobach budowlanychJ 26.1991 r.2004r . 0 badaniach i certyfikacji (OzU z 1993 r. J. Rozporzqdzenie Ministra lnfrastrukturv z dnia 3 Lipca 2003 roku w sprawie szczegoloweqo zakresu i formy projektu budowlanego [OzD Nr 120/2003 poz. nr 54 paz.6kV). DzU nr 93 z dn. 384) 14.Ochrona odgromowa obiekt6w budowlanych. IEC 60724 Short circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage of 1 kV (U. 196 ze zrnianami) 17. 250 ze zmianami) 15.2003 r. Ustawa z 3l.2004r. 2.2016 z dnia 5.04.

DzU nr 169 z dnia 6. 0 panstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paIistwowych . a zrnianie ustawy 0 transporcie kolejowym oraz 0 zmianie innych ustaw .06. Katalogi firmy Arot. 954 [Ustawa z dnia 16. H. Lenartowicz. 63 [Ustawa z dnia ]6 grudnia 2005 r.12 Ustawa z dnia 10.2003 r. 411 26.05. 26. 42. Katalogi firmy Polcontact.04. Kotlarski .01. 0 zmianie ustawy . 0 zmianie ustawy. I. Grobicki.. T. 1364 [Ustawa z dnia 16.2007 r. . 41. OzU nr 113 z dn. 27..Prawo budowlane oraz niekt6rych innych ustaw [DzU NT 99/2007. poz.2007 r.Aparaty i urzadzenie elektrvczne .Prawo budowlane oraz zmianie niektorych innych ustaw] 26.elektro. 46.CZ. 31.blowych SN e l e k t r c en e r q e t y c z ny c h Ii".art. PN-IEC 61330:2001 Prefabtykowane stacje stransformatorowe. 0 zmianie ustawy . 6651. 1419 [Ustawa z dnia 8lipca 2005 r.06. 43.Dob6r przekladnik6w do porniarow i zabezpieczen . Kahl. 49. Orzechowski .05.Prawo budowlanel 26.Obliczanie sisci elektroenergetycznych. J. 0 zmianie i uchyleniu niekt6rych ustaw w zwiazku z uzyskaniem przez Hzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej) 26. W. Rozporzadzania Ministra Gospodarki z dnia 4. 26.08. Il. E.. poz.rD.info or 6/2002. OzU or 163 z do. poz. w sprawie szczeqolowych warunk6w funkcjonowania svsternu elektroenergetycznego [OzU Nr 93/2007. paz. 1126].WNT 2000.1 26. 1217 [Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006r. poz. 3) 26.4. poz. 35.11.WNT 1985.Poradnik elektroenergetyka przemvstowego .Przewody kable elektroenergetyczne. Flisowski . J.Urzqdzenia elektro-energetyczne. 33. DzU nr 170 z dnia 26. Katalogi firmy FT ZYCHLIN. Katalogi ZPUE Wtoszczowa.elektro. 21 26.2004r.04. Wr6blewska .Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii SN .10.07. DzU nr 88 z dnia 18. 48) 26.PWT 1954. a przeprowadzaniu konkursow na stanowiska kierownik6w centralnych urzadow administracji rzqdowej. W6jcikowska .2005r. Nobis . PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.art. 34. Germata .elektro. 51.6. 38.2006r. Kotlarski .2005 r.2005r. elektro. 26.05. S..cz. 36 Katalogi firmy Olmex. 45.2007 r. 48. Obliczenia elektryczne .art. M.ele:k.Technika wysokich napiec .2004r.2006r. Katalogi firmy Galmar. poz.2004r. Z.WSiP 1981. 37.WSiP 1989.. Zydanowicz . W. poz. 40.04.info nr 5-9/2007.info nr 1/2001 . 959 [Ustawa z dnia 20. 30. Wiatr: M. Katalogi producent6w kabli elektroenergetycznych.5. OzU nr 96 z dn. L.9.Prawo ochrony srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw .2005r. .2005r. poz. 587 [Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 39.COSiW SEP 2005. 50.pl . 29. 32. B. 6231.2004r. J. paz. Laskowski . 47. 27. A.art.04. Matla .Linie kablowe . w sprawie informacji dotvczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia [DzU Nr 120/2003 paz. Musial . WSiP 1975.7. R. 0 zmianie ustawy .Instalacje elektryczne . 44. www.8.WNT 1884.WPW 1988.Sieci elsktrvczne .lln·fo.09.Sieci elektroenergetyczne .podstawy projektowania i budowy k.08. 1362 [Ustawa z dnia 27..info nr 2/2001 . Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.WNT 2000.Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pytaniach i odpowisdziach. OzU nr 163 z dn.. prezes6w agencji panstwowych oraz prezes6w zarzadow panstwowvch funduszy celowych. Markiewicz . J.Gospodarka elektroenergetyczna . 30.09. 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych .WNT 1995. DzU nr 12 z dnia 25. 28.

Rysunki .

rys. Schemat zasilania stacji transformatorowych SN/nN zasilajacvch osiedle Formanna Yfww..podstawy p r o j e k t c w a n i a .FORMANNA 2' 1510. 1510.60 'rt.blowy.045 e l e k tr o e n e r-g e t y ce n v c h [i n i i k.h Tr.e I ek tr e .0192 n = UI(:.0051 X "0.045 tl...."1. 42 kV MRw·b1 Dy5 400 kVA R = 0. 4..01 ® R ~ 3 n .7 kV 3 x 120 mm' AFL-6 3 x QT II·PS / / )~ R:>3Q'~:C DUN 3 SZ 2414 ® 0 N Nr~ <."1.FORMANN-AI" T. info. pi ."=250 MVA Rs3n - " '" Rys.01 R:>3Q 'II ® (ill / schema! ideowy . 4 3 x YHAKXS 120150·12120 dl.rys.: 0. linia napowietrzna 3 x 15/8. 500 m <. n &POOC::tII. 42 'kV MRw·b1 Dy5400 kVA R 0. = 0..W 6P.N 12 III x (9 S".0192 n U. budowy SN SST . SST .0051 n X = 0.. 4.PODC:lJI::.11----- ® ® (ill / schema! ideowy . 1.OO kW ill=O. 3 3 x YHAKXS 120150-12120 dl300 m @ --..00 kW ill=O.60~W 6P..

2 6 "'.wvciaq pod odlacznik KO-12/1 szt 1. Wloszczowa ."'_ 213 . 1.pl . I. 6) uchwvt kabla (dta ZN) UK-l szt. IA. torn 1. 8) obejma mocujaca 0-2 szt. 3. 3. 2 Rys. 7) rura 0510no- z katalogu: "Stanowiska slupowa z zejsciami kablowymi www. Przvtacze kablowe do linii napowietrznej SN". 1. @nap'ld r'lczny szt. 4) konstrukcja pomostu szt. 3 4 ci '" 7 -: 1 Aparatura @odt'lcznik i ospraet: (j)glowica napowietrzna k.: z uziernnikiern OUN III 24/45Z1.info. NRV szt. Q)ogranicznik przepie c GXE-J53 napowietrzny szt. 3. @przew6d AFL 6/70.ablowa QT Il-Pb-N 1. 2) konstrukcja montazoweqo: 5) element pod odgromniki (pod GXE) EO-2/E we z tworzywa 0160 szt.elektro. ZPUE. Konsrrukcje: 1) stup przelotowy P/ZN 12 szt.

Sanguszki 0 N i< iii if> / nr 22196 il ~< M~ ~~ 3xQTIl-Po R'l"'I~ OUN~ SZ 24/4 ~ A I ..7 kV 31( 120 mrn2 AFL-6 nr 21196 ~_f-'F" -----:10i96 ~ S..gdycznych SN L r---r- ur Partyzantow L ~~ ____.elek . 'I kl ::.. budowy linii k.p o d st e w v p r e i e k t o w e nia . IcrI- ".. 0( Rs30 Uwaga Wszystkie dcstepne czesct przewodzace s'cpa. o.. II .osobna opracowanla Budowii! lin~ikablowych naleity prowad.-a> "<oN . P~ty uziomowe pogr~tac w odst'i!p<lch nie mnlejszych l1i110 ITI_ Uczb"i! pogrq_tanych pr(. Wszelkie pil"2'spusly Kablowe nalez'jI" uszczelnlc od przsdostawanla si~ wody. . Plan linii kablowych i posadowlenia stacji transformatorowych 15/0./ i'slniei"tca tlnla nap(l'Nietrzna 311:1516.... "5 @~~ 1. z kt6rego zostanie wykonane projektowana przy1rtcze kablowe SN oraz Zyfy powrot.!t6vl ustalle doswiadczalnle podczas wykol"lywania uziomew (rnetodct pOmiarQ\lliq) Rys.64 kvar I L_----c=~ "5 Z " >Z"l " O«e 0::2i'" ."'" 250 MV. o::~ f-OLn U) LL " 110150 .pl .. '.-G '---'] CD . Pfojektowanie i budowa. Nieopisane nJry oslonowe kabla SN: 12) 169.42 kVA. zasilajacych osiedle www.' V. 2.ne kabf SN naleiy obj~t uziemieniem oenronnvm.oon. I I P. > p..:lC: ««-"" "'> '(f_ .= Q. Lillie eabtowe liN stanOViiq.kt.. budyr-ek 7 10BI<W = 35.inf. = 28.o. .( R ~3Q.I.I: -rn 0.a II ".A ~~I ~ i.."6 r " 3 x YHAKXS = 87 kW Q. ~ " -c EO 0 C) II __ -.0 >. budynek 4 ~ t:il SOOm I I I ~ I ul.blowych .zit zqodnle Z wymaganiami N-SEP-E 004:2004 eleKtroenergentyczne i sygnallzacyjne ljnie kablewe.71 kvar P. " ~ ~ n..12!'20 I--I--- ~ N R~3 Q '---'14L-!--+---.

500 rowu kablowega na odcinku Rys. 15 E . Przekroj poprzoczny rowu kabJawega (wymiary uziom poziomy. 4 . 3 . 2 . Przekr oj paprzeezny c-o lub O-E (wymiary padano w [crnl] www. 5 min.500 padana w [em]).pr~t uziamu 6 .eleklro. 1 .rodzi.120 min.tasma kablowa. 2A.tasma PeZn - Rys.kable. 15 C E .my grunt pionowego. 4 2 L() N . 5 .pl .5 I.5 min.6 5 min.piasek.info.C) N c min 10 min. min. 2B.

~ -e '€.pl .. ~ w w z >0 => m t. Schemat ideowy stacji transformatorowej SN/nN "Formanna 1" www. g r.E ~ ".eleklro..! ~ ~ >- ~ s I n .[ l_E ~~ Rys..11>_ Z i.. ..~ ~ ~ ~ I'j ~~~ 5l ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ .. 3.p o d st e w v p r o j e kt e w a n i e i budowy e l e kt r o e n e r g e tv c r n y ch linii kablowych SN .i - ~. ~~~..N "' !:! >- ~ 1fi ~~E Z '6'<fg b t. ~ ~ § ~~ '" ~ ~ ~ E ~~iil i: ~ " g N n "' " Z w n _ Z .info..

~ '" ~ " ~£8 1'. " .-e Of) ~ :h t-.s" ~» '" 0 ~ ~ w '~ 0 w ~ '" '" ~ >0 CIl' '" ~ . .l.... N.II " ~ j.: §t!! '& ': Z ~g ~ >- E '" '" .elcklro. fil ~ ~ ~~ " ~g t ~~ ~II z ~ -e- ~II " !~ '" '". Schemat ideowy stacji transtorrnatcrowej www. ~. Z ~~ ~ >- fil /.+ '." " " « 0 1!l III ~ . '" 0 0 N (f) ~ -c J: >- ~ . 4. <g..info.ipl . Q E "" u j u£~~ i ~~UI~ SN/nN "Formanna 2" ~ ·1 ~ Rys.)..:.

elelelro.pl . Spos6b wvkonania uziamiania staeji transformatorowej (wymiary podano w centymetraeh} rozdzielnica SN 1ypu TPM-C (TPM 24) szafka licznikowa Rys. 5.ar przew6d uziemiaJ~cy FeZn 30 X 5 017 R~.lposu:z~rl)'Ch!!l!!merrt(lwu1i!!lTlieni3 chronic ~rz~dkorozj~ ISChnlllogii produce~ta. Clachml t.podstowy p ro je k t o w a n ie i b u d o wy ele kt r o e ner g e t v c z n y c h l i n i i k e b l o w y ch SN tlWB!lil! 8mlyneli.etOl1owym Galm. Pot~t::tenl. Przekr6j poprzeczny budynku stacji transformatorowej www.tZeflie paewlldllW lRie~aJ~c:ych wykonat lflOOl1ifZDTRprodtJce-nta. 6.info. jesiziOO'ywim)l' WQ Przylil.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->