P. 1
ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW CZ.1 - Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN [PL] [.pdf]

ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW CZ.1 - Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN [PL] [.pdf]

|Views: 1,337|Likes:
Wydawca: Jan Roztropny

More info:

Published by: Jan Roztropny on Jan 16, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

SERIA: ZESZYTY

DLA ELEKTRYKOW

- NR 1

mgr inz. Julian Wiatr inz. Radosfaw Lenartowicz
into Marcin Orzechowski

PO DSTAWY PROJEKTOWANIA I BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH SN

Recenzenci: mgr into Witold Zdunek - SPE OfWarszawa mgr into Wiktor Kotowski - WBSPBiL Warszawa Kierownik projektu Michal Grodzki Redakcja techniczna Agencja Reklamowa Medium Korekta Monika Mucha

Wszelkie prawa zastrzezone © Copyright by Dom Wydawniczy

MEDIUM

ISBN 978-83-919132-8-4

Wydawca i rozpowszechnianie Dom Wydawniczy MEDIUM 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa Sprzedaz: Ksi~garnia wysylkowa www.ksiegarniatechniczna.com.pl

3

Sklad i lamanie Agencja Reklamowa Medium www.agencjamedium.pl Druk i oprawa

EDIT, Sp. z 0.0.

Warszawa 2007, Wydanie

I

. . . . . . . . .... . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . . .. .. . ..7 Wyb6r trasy linii kablowej . .. . .5 II Budowa linii kablowych II. . . . . . .... . . . 1. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Projekt budowlany (budowlano-wykonawczy).6. . . . . .4 1. . .42 43 II . . . Projekt wstepny.5 Przekr6j zyly roboczej 1.10Informacja 0 bezpieczeilstwie i ochronie zdrowia . . ... . ..3. . .. ..3Oznaczanie kabli 11. . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . .9 Rysunki . . . . .. . . . . . . .. . . Analiza danych wvjsciowych Zawartosc dokumentacji projektowej L5. . . . . . . Dane wvjsciowe do projektowania. . . . . . . . . . . . . . .6.. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .1 Czynniki decydujqce 0 doborze kabla 1. . .. . . . . . . . . . . . . .6. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. . ... . . . ... L6.. . . . L8 Wymagania w zakresie odleqlosci ... . . 2. .8 Powloki. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. 8 . . . . . . . .. .••.. .. . . . 3..... . . .. . . . . . . . . .2 Wyb6r poziomu napiecia znamionowego kabla 1... .l Ukladnie kabli w ziemi IL2 Ukladanie kabli wzdluz ulic i dr6g 11. .1 Skrzvzowania zblizenia kabli 1. . . . . . . . .5Ukladanie kabli w budynkach 11.6. .. .. . . .. . . .. .. . ... Stan istniejqcy . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. Podstawy opracowania. . . .6 Przyktadowe wartosci obciazalnosci dlugotrwalej kabli podane przez producenta kabli.. . .7 Ochrona odgromowa linii kabLowych i napowietrznych 11. .•. . . . .3 Budowa kabli srednieqo napiecia L6.Od Autor6w.. . . . . . .6. . pancerze i oslony kabii _ . .. . 1. . 1. .. . .. .2 1.1Oznaczenie trasy kabla II. . 6 . . . . . ..1 CZIlSC techniczna projektu 1. . . . . .3 1. . .. . . . . . . . 1. . .. .. . .7 Obciazalnosc zwarciowa przewod6w i kabli 1.. . . ... . .. . .. . . . . . . . . .12Kosztorys. . . . . . . . .6 Dob6r kabla 1. . . . .1 Czesc prawna projektu 1. 8 . . . .. . . .. . . . .6Dober rur oslonowych do kabli eiektroenergetycznych II... . .. . . . 8 15 15 15 17 18 18 19 20 22 25 26 27 32 32 32 32 33 33 33 34 34 37 39 39 40 41 42 . . . . . . . . . Projektowanie linii kablowych SN . .. .1Uzgodnienia w trakcie projektowania 1. . . .. ... .4 Wprowadzenie kabli do budynk6w .. . . . . . . . .6. . . . .. . Budowa linii kablowej . . . .13. . . . . . .. .. . . .13. . . . . . . .. . .8Opracowanie technoiogii ukladania kabli 5 .13Uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji 1. . . . . . .. 6 7 7 7 8 8 . .. . . .. . . .. . .8. ... . 11. . . . .. . . • . .. . . 1. . . . . . . 4. . . . . . . . . .. 1.. . .. . . 6 . .2 Uzgodnienia koncowe L1 1. .. .11Zestawienie podstawowych material6w 1.4 Izolacja kahla 1. . . . . 8 . . . . .. . .0bliczenia . . . . . . . . . . .. . . . . ... .. . . .

.Opis techniczny zamierzenia budowlanego ...Sposob wykonania uziemienia stacji transformatorowej Rysunek 6 ... ZPUE....Zamiast zakonczenia OOOATEK LITERATURA RYSUNKI: Rysunek 1 ..Uwagi koncowe .lnformacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia . ..Obliczenia • dobor stacji transformatorowych do zasilania projektowanych budvnkow osiedla • dobor kabli sredniego napiecia ..Schemat ideowy stacji transformatorowej SN/nN ....pl .clektro..Schemat ideowy stacji transformatorowej SN/nN .Przekroj poprzeczny rowu kablowego Rysunek 2B .Formanna 2" Rysunek 5 ...... ...42 kVA zasilajacvch osiedle Rysunek 2A.Podstawa opracowania. ...•...podstawy projektowania i budowy linii kablowych SN elektroenergetycznych ZAll\CZNIK Projekt zasilania osiedlowych stacji transformatorowych SN/nN .Przekroj poprzeczny budynku stacji transformatorowej 44 44 44 44 45 46 46 48 49 49 50 51 51 55 57 57 59 60 61 64 65 66 67 67 68 69 70 70 II www..Wykaz podstawowych materialow ...info.....Plan linii kablowych i posadowienia stacji transformatorowych 15/0.Formanna 1" Rysunek 4 ... • sprawdzenie zyly powrotnej dobranego kabla na warunki zwarciowe • dobor zabezpieczenia transformatora SN/nN • sprawdzenie dobranego kabla SN na warunek spadku napiecia • rezystancja uziemienia dla urzadzen SN oraz zvt powrotnych kabli SN • dobor przekladnikow prqdowych do kontrolnych ukladow pomiarowych instalowanych w stacjach transformatorowych .......Przekroj poprzeczny rowu kablowego na odcinku C-O lub O-E Rysunek 3 .Stanowiska slupowe z zejsciami kablowymi SN" .......Schemat zasilania stacji transformatorowych SN/nN zasilajqcych osiedle Formanna Rysunek 1A....wyciqg z katalogu .. Wloszczowa Rysunek 2 .Stan istniejqcy i wyciqg z warunkow technicznych przvtaczenia wydanych przez zaklad energetyczny oraz programu organizacyjno-funkcjonalnego projektowanego osiedla mieszkaniowego ... . ..tom I.Przvlacze kablowe do linii napowietrznej .

pelnego na rvnek powinien zostac przebadany oraz obstugi. co stwarza duze nisdoqodnosci opracowac tym problemom zwiqzane postanowilisrnv projekt mini poradnik SN zasilajacvch i zqromadzic osiedlowe z projektowaniem i budowa kablowych Iinii elektroenergetycznych materiatu jest przykladowy Iinii kablowych Podczas projektowania certyfikatu zasilania prefabrykowanych przez Instytut stacji transformatorowych Techniki. i wyeliminowania Takie postepowarne Witoldowi Zdunkowi lanych i Lotniskowych W przygotowaniu przeciwporazenicwa rna na celu zapewnienie oraz mgr inz. tych zaqadnien dotyczace sa zgromadzone przedmiotowych na czerpaniu w licznej literarurze. Budowlanej wydanego badaniami SN/nN nalezy zawsze zqodnosci Energetyki. w Wysokonapi~ciowym Laboratorium w celu Kazdy prototyp wychwycenia stacji transformatorowej ukrytych podziekowanie przed wprowadzeniem wad konstrukcyjnych. Wychodzqc naprzeciw wazniejsze formatorowe od producenta zqodnosci Instvtutu zagadnienia SN/nN. Uzupelnieniem og61ne wymagania siEilna co dzien sieciami Iinii SN. do napowietrznych linii elektroenergetycznych SN zjakimi borvka- powoduja koniecznosc budowy linii kablowych. sa "Podstawy w instalacjach oswiatlenia zzespotow awaryjnego pradotwerczvch". Proi budowa.. Autorzy skladaja serdeczne Wiceprezesowi Kotowskiemu analize Stowarzyszenia z Wojskowego oraz cenne tekstu Polskich Enerqetvkow.info.etrzne zastepujqc je liniami kablowymi Powszechna wanie budynku chodni6w). wydanego oraz swiadectwa rna PN-IEC 61330 Prefabrykowane wystawiona Energetyki stacje transformatorowe nie potwierdzona przez Instytut Deklaracja przez producenta jest niewystarczajqca. Julian Wiatr i ewakuacyjnego" oraz "Ochrona "'ww. estetvke oraz bezpieczenstwo osob postronnych (przepoprawia SN/nN umozliwia latwe wkomponostacji w architokturc projektowanego Brak slupow linii napowietrznej Norma ta podaje jednak jektanci zajmujqcy nia projektu kablowej Wymagania wo podawane publikacji. Wiktorowi w Warszawie bezpieczenstwa osob postronnych Biura Studiow uwagi. Linie napowietrzne zajmuja znaczna powierzchnte terenu i powodujq znaczne ograniczenia w zabudowie oraz niekorzystnie wplywajq na architekture krajobrazu.e I e kt r e .Od AutorDW Problemy eksploatacyjne jq sie zaktady energetyczne w odniesieniu w miastach. Zasady budowy cyjne linie kablowe linii kablowych projektowanie zostaly opisane w normie N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne niezbednvch podczas i sygnalizaobliczeil. W wielu Pol skich miastach przebudowuje sie istniejqce linie napowi. nie podajac sposobu prowadzenia nisk ich napiec napotvkaja w roznvch spore trudnosci normach polegajqce opracowywaoraz szczatkowiedzy z roznvch w nim najSN. Budowna osta- za wnikliwq projektowania zasilanych teczny ksztalt tej publikacji. stacje transzadac z nordostepnosc prefabrykowanych rowniez stacji transformatorowych osiedla. Projsktow ktore wptyn~ly mgr inz. pi IIi .

k ab l o wv c h SN I Projektowanie linii kablowych IN' Przy projektowaniu linii kahJowych powinno uwzqledniac si~ wiele niezbednvch warunk6w. przekroje) do ustalsnia przestrzennego rozmieszczenia linii kablowej. • cel6w zamierzenia inwestycyjnego. ktore pozwoIa na poprawne wykonanie projektu. zakrasu inwestycji. .. podjecie wlasciwej decyzji. napiqciu nominalnym Uo ::. Dane wyJadowe do prqeldtWanll Prace projektowe rozpoczvnaja sie od okreslania danych wvjsclowvch do projektowania linii kablowej. stanowiacvch podstawe do realizacji inwestycji wed tug koncepcji. parametr6w technicznych i ekonomicznych ustalonych w zalozeniach techniczno-ekonomicznych. • perspektywicznych plan6w rozbudowy. • danych a warunkach gruntowo-wodnych na terenie inwestycji. • uzgodnieo lokalizacyjnych oraz opinii i dowod6w uzgodnieil wymaganych przepisami (decyzji lokalizacyjnej)..ktroenergetyctnych lin. • W normallzacji misdzvnarodowej napiecia dzieli sifl na niskie. W pierwszym etapie projektowania sporzqdzane sa zalozenia techniczno-ekonomiczne...<. • wybranych element6w projsktu (rzutv. • danych dotvczacvch srodowiska naturalnego. > 1 kV. Zalozania techniczoo-ekonomiczne (w przypadku rozleglego zamierzenia inwestycyjnego opracowuje si~ Program Organizacvjno-Uzvtkowv) zawieraja szczeqotowa koncepcje wykonania inwestycji. Dane wejsciowe powinny zewierac: • program inwestycji. okreslaja jej koszt i czas realizacji oraz umozliwiaja. Projektowanie linii kablowych odbywa si~ na ogol w dw6ch etapach. • uzgodnieil dotvczacvch technologii wykonania i organizacji placu budowy. 0 napieciu naminalnym U. jezeli jest juz ustalony wykonawca. 1. • opisow i schemat6w proces6w technologicznych. • wskazania lokalizacyjne (w miare rnozliwosci wariantowo). . jezeli takie beda wvstepowalv. . na podstawie analiz ekonomicznych. • kopii map terenow ustalonych we wskazaniach lokalizacyjnych oraz teren6w wvnikajacvch z warunkow przvlaczania do sieci elektroenergetycznej.<. • warunkow technicznych i realizacyjnych dotvczacvch przylOlczenia Iinii do siaci elektroenergetycznej. • zakres inwestycji i zatozons efekty gospodarcze.. W odniosicniu do linii napowiatrznycn stosuje si'l podziat na lime elektroenergetyczne 0 napieciu do 45 kV wlqczoie oraz Iinie 0 napieciu powyzej 45 kV.220 kV) • najwvzszvch napi'lc (U. • charakterystyki srodowiska pod wzqledern korozvjnosci oraz wytycznych dla ochrony przed korozjq. Opracowany projekt wstepnv powinien skladac sill z: • zatwierdzonej przez inwestora koncepcji projektu..60 kV) • wysokiego napiecia (60 kV < u. • studiurn wplywu inwestvcji na srodowisko.::::I ~ p o d s t a w v p r o i e k t o w e n i e i budowy .:: 220 kV) zostal wprowadzony przez ENERGOPROJEKT oraz Jest powszechnie stosowany w gospodarce elektroenergetycznej ° . • plan zagospodarowania terenu inwestycji. Podzial sieci ze wzglfldu na wartosc napiecia nominainego: • niskiego napiscia (U.<. podzial6w na etapy realizacji oraz informacje a inwestycjach towarzyszqcych w stopniu zapewniajqcym spojnosc z projektem • listy kablowej.. Projekt budowlany (w przypadku prostych inwestvcji: budowlano-wykonawczy) jest zbiorem jednoznacznych dyspozycji dla wykonawcy.1.r:. upPojekt. 1 kll. w drugim opracowany jest projekt techniczny. a nastepnie budowe linii. oraz wysokie.I.1kV) • sredruego napiscia {1 kV < Uo .

Jezeli inwestor nie rna kompletu danych wyjsciowych do projektowania. miejsca przylaczenia kabla na obu koncach.pl II . ProJeklbudowiany (budowlano-wykonawczy) Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego potrzebny jest: • aktualny i zatwierdzony przez inwestora projekt wstepnv. cyfrowe lub literowo-cyfrowe. • typ kabla oraz liczhe i przekroj zyl. • niezawodnosci zasilania. nalazv sporzadzic projekt budowlany. lawartoSC dokumentaeJI pl'OJektowei Warunkiem realizacji budowy linii kablowej jest uzyskanie od wlasciweqo terytorialnie organu nadzoru budowlanego decyzji 0 pozwoleniu na budowe. jezeli rnoqa bye one zastapione tanszvmi 0 por6wnywalnych parametrach itp.8. Zeby uzyskac pOWYZSZq decyzje. 1. projektant powinien sporzadzic propozycje uzupelnienia zalozen i przeslac je do akceptacji inwestorowi lub zlacajqcemu opracowanie dokumentacji.). Nalezy wiec sprawdzic dane wvjsciows szczeg61nie pod katern: • kompletnosci.5.Lista kablowa powinna zawierac zestawienie elektroenergetycznych kabli. obciaza jednostke projektujaca. ° 1. pisemne uzgodnienia z uczestnikami procesu inwestycyjnego takie jak podzial dokumentacji. • zqodnosci z obowiazujacymi przepisami i normami.lnfo. • oszczednosci material6w. www. • napiecie znamionowe kabla. jezeli sa stosowane. • wlasciweqo wykorzystania terenu i/lub przestrzeni. nie zakwestionowane pisemnie. • oszczednosci energii. • okreslone. • skutkow zaqrozenia ekologicznego.4. pewnosci zasilania. rezerwy mocy itp. ktorv sklada sill z dwoch czesci: prawnej i technicznej. • relacje linii (skad-dokad). jszeli wvstapilv zmiany w czasie ad zatwierdzenia do rozpoczqcia projektu. w ktorvrn zostaty dokonane uzgodnienia oraz uwzqlednione zmiany wprowadzone przez instvtucje uzgadniajqce. • sposob ulozenia kabli. • tresc i liczbe oznacznik6w kabla (na oznaczniku powinny bye umieszczone nastepujace informacje: typ kabla. napiecis znamionowe. • typy glowic na trasie linii. • wyelimmowania drogich czesci skladowych linii. rok budowy linii i nazwa uzvtkownika linii). • ewentuaJnych zawvzonych zadan inwestora (np. to postanowienia w tej sprawie.eleklro. ustalenia kolsjnosci przekazywania czesci opracowania itp. Nalezv w niej urniescic nastepujace informacje: • oznaczenie kabla literowe. • uscislenie danych z projektu wstepneqo. 1. • jezeli w umowie 0 wykonanie projektu nie ustalono formy kosztorysu. Analiza danycb wyisciowycb Wykonanie dokumentacji w oparciu b1lldne dane.

• uzgodnienia z zarzadcami lub wtascicielami innych elernentow uzbrojenia terenu takimi jak: wodociaqi. Wykonuje sie tu obliczenia techniczne konieczne do wlasciweqo doboru kabla i osprzetu. jej przebieg oraz warunki wykonywania prac: • gl~bokosc rowu kablowego. Budowa linii kablowej. do ktoreqo nalezv przvlaczvc projektowanq linie kablowa. • kserokopie uprawnien projektanta. • sposob oznaczenia ulozenia kabla oraz jego oznaczenia w gruncie oraz na powierzchni gruntu po zasypaniu wykopu. przez ktore przebiega trasa linii kablowej).~ ~ podstawy p r oj e k t c w e n i a i budowy kablowych SN e l e k t r o e n e r g e t y c z n y c h linii Czesc prawna projektu powinna zawisrac nastepujace elementy: • wytyczne programowe przekazane przez inwestora. Podstawa opracowania: • zlecenie inwestora. • rezystancja uziemien oraz ich lokalizacja. • ustalenia robocze z wlasciwvm zakladem energetycznym oraz wlascicielami dzialek.) lub innymi elementami uzbrojenia terenu oraz sposob ich wykonania. Do podstawowych obliczen. • informacje na temat numeru dziaiek.info.eleklro. 3. • inwentaryzacja wlasna w terenie. Opis projektowanej Iinii. ktore musi wykonac projektant posiadajqcy warunki techniczne przylqczenia wydane przez wlasciciela sieci elektroenergetycznej nalezv zaliczvc: II www. Obliczenia te powinny zostac przeprowadzone na samym poczatku opracowywanego projektu dzieki czemu pozwola na postawienie wymagan jakie musi spelnic kabel projektowanej linii kablowej SN. • wytyczne programowe inwestora. ktore swoim zakresem obejmuja sporzadzanie projektow elektroenergetycznych linii kablowych. Zawiera istniejacv uklad sieciowy. Obliczenia. • wypis uproszczony z rejestru gruntow (dotyczy wlascicieli poszczeqolnych dzialek. gazownia. Na czesc techniczna projektu sklada sie: 1. • decyzje 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji. telekomunikacja. • sposob wyprowadzenia i przylqczenia kabla do istniejqcych lub projektowanych elementow sieci elektroenergetycznej (kablowej lub napowietrznej). • sposob ulozenia kabla na estakadach. Stan istniej'lcy. tramwajowymi itp. wlascicielami droq (na tym etapie uzyskuje sie informacje 0 istniejqcych instalacjach podziemnvch). • przepusty pod drogami (rzekarni. ktora wydaje wtasciwv terytorialnie Urzad Administracji Panstwowej. 4. torami kolejowymi. • wykaz wspotrzednvch punktow projektowanych.pl . • wymagane odlegtosci od istniejqcego uzbrojenia terenu. 2. uzyskane w Wydziale Geodezyjnym wtasciweqo terytorialnie Urzedu Administracji Panstwowej. • uzgodnienia z wlascicielarni dzialek. rowami. • zaswiadczenie 0 przynaleznosci projektanta do wtasciwej Okreqowej Izby Inzvnierow Budownictwa. • opinie w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej wydawanq przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. przez ktore przebiega projektowana trasa linii kablowej oraz ich wlascicieli. • obowtazujace normy i przepisy. 0 ile takie sa projektowane.

10 przy obliczaniu najmniejszego pradu zwarciowego 1.moe zwarciowa okreslona przez Spolke Dystrybucyjnq w miejscu przylqczenia do istniejqcej sieci projektowanej linii kablowej. P . w [-J. U>lkV przy obliczaniu najwiekszeqo pradu zwarciowego 1. w [AJ.wymagana dopuszczalna dlugotrwala obciazalnosc pradowa kabla. w [AJ.prad spodziewanego obciazenia.1. I~3.moe czynna spodziewanego obciazenia.00 • przyjmuje si~ przy obliczeniach sprawdzajqcych dzialanie zabezpieczen • spodziewany prad obciazenia: I ---B- 13.moc pozorna spodziewanego obciazenia.poczqtkowy prad zwarcia symetrycznego.elektro. w [OJ.wartosc wspotczvnnika korekcyjnego sily elektromotorycznej obwodu zwarciowego. w [AJ. . w [VJ. w [VAJ. • dobor przekroju przewodu kabla ze wzqledu na dtuqotrwata obciazalnosc pradowa: gdzie: Iz . cmax .wspolczynnik mocy spodziewanego obciazenia.prad znamionowy zabezpieczenia kabla. Un . w [WJ. www. In . w [VJ. w [AJ.• poczqtkowy prad zwarciowy w miejscu przylqczenia kabla do istniejqcej sieci elektroenergetycznej: (1) gdzie: ZkQ . w [-J. S·kQ .13·Un' s P COS <p (3) gdzie: S .impedancja systemu elektroenergetycznego okreslona wzorem: w miejscu przylqczenia projektowanej linii kablowej. . w [VAl.lnfo.napiecie nominaLne sieci. Ie .napiecie nominalne sieci. Tabela 1. U. dla napiec o wartosci wiekszej niz 1 kV wartosci wspotczvnnika zostaly podane w tabeli I. cos cp .1. U.pl II . Wartosci wspotczvnnika korekcyjnego sily elektromotorycznej Cmax obwodu zwarciowego cmin• Napiecie nominalne U.

Uwaga W przypadku zabezpieczenia bezpiecznikiem topikowym SN przy spodziewanych czasaeh zwarcia T.cieplo wlasciwe materialu przewodzqcego (dla AI: c=2.. 1" . dla Cu: c=3. w rOC](przyjmowana jako temperatura przewodu dopuszczalna dlugotrwale) .2. w rOC] patrz tabela 1. •• Podstawv obliczania zwarc w sieciach elektroenergetycznych zostaty opisane zasadv doboru przewod6w oraz lch zabezpieczen znajdzie czytelnik w rozdziale 5[181 gdzie w rozdziale 6 www.T.patrz tabela 1. przyjmowana odpowiednio: dla Cu: Yzo =55 [m/(n'mm2)]. .2.konduktvwnosc materialu przewodzqcego w temperaturze 1:".p o d s t a w y projektowania i budowy kablowych SN e l e k t r o e n e r g e t v c z n y e h linii • sprawdzenie dobranego kabla na warunki zwarciowe:' s.wsp61czynnik rozszarzalnosci metali (dla Cu. Tk . Wartosc jednosekundowej gtilstoscizwarciowej obliczamy z nastepujqcych wzor6w [19]: k= (6) 'Y = 1+ a(-t" _ 20) Sf (7) gdzie: c . a . przyjmowany umownie dla wyznaezenia wartosci k jako 1 s.p . dla AI: Y. Y.eleklto.o =35 [m/(n·mm')].konduktvwnosc materialu przewodzqcego w temperaturze 20°C.. .srednia temperatura przewodu.:.poczatkowa temperatura zwarcia. rd. . AI). w [A/mm'].czas trwania zwarcia. 1 s. w [A] (sposob jego wyznaczenia zosta! okreslonv nizej). Ag. W [m/(n-mm2)]. w roc). '. <0. w lsl. k .ln!o.55 J/cm'K)..czas trwania zwarcia. nalezy wstawic wartose calki Joui'a wylqczenia (Ftw) zastosowanego bezpiecznika odczvtanej z katalogu producenta bezpiecznik6w SN.prad zwarciowy termiczny cieplny.)1\\ Tk (5) gdzie: I. ~ . T. przyjmowany jako 0.48J/cm3K.dopuszczalna jednosekundowa gtilstosc pradow zwareiowyeh. y" ..". zamiast Ft.o .dopuszczalna koncowa temperatura zwarcia.pl "i.004 Il/K).

S 15kV u.5% z normy PN-EN 50160:2002 "Parametry dla SN zrniany napiecia w przedziale do 10 mi- 2 3 4 Dopuszczalnv spadek napiecia czcsto jest mylnie przvjmowanv przez projektant6w napiecia zasilajaceqo w publicznych sieciach rozdzielczvch". u.3 zostaly podane dopuszczalne spadki napiec w elektroenergetycznych tycznymi opracowanymi przez Instytut Energetyki. u. Najwvzsze dopuszczalna temperatury kabli sredniaqo napiecia [19] temperatura graniczna dopuszczalna Element urzadzenia elektrycznego dlugotrwale '"Cp. Janusza Pasternakiewicza z Politechniki Warszawskiej) [18]: (10) ~ www.pl II .. c.= '"Cdd rOC] 70 60 50 45 65 65 65 90 przy zwarciu Cd.. 2% 8% 8% 3-4.. Dopuszczalne wartosci Energetyki [20] spadkow napiec w liniach elektroenergecycznych liniach SN zgodnie z wy- SN opracowane przez Instytut Lp. Teren Miasto zasilane z wlasnej stacji 110kV/SN Miasto zasilane z odleglej stacji 110 kVlSN Wsie Odbiorcy przemyslowi AU •••. c. sskv temperatura dopuszczalna dluqotrwala • sprawdzenie dobranego kabla z warunku na spadek napiecia J3·100 ~U = Un .±10%. w ktorej zdefiniowano U. S 20kV Kable 0 izolacji z polietylenu termoplastycznego PE Kable 0 izolacji z polietylenu termoplastycznego PE-X '"Cdd - n.zvla robocza (350 . Tabela 1. lB· (R· COS(j) + X· sin (j)) S. Wartosci te dotvcza zmian napiscia nominalnego w warunkach norrnalnej pracy przez 95% tygodnia w odniesieniu nutowych wartosci srednich i odnosza si'l do dawalnego punktu pamiarawego sieci. 60kV Kable 0 izolacji papierowo-olejowej 0 syciwie niesciekajaevm: u.3. zostaly przedstawione najwieksze dopuszczalne temperatury kabli sredniego napiecia. • sprawdzenie zyty powrotnej kabla na zwarcie dwufazowe (wz6r empiryczny zaproponowany przez mgr inz.elektro..2.W tabeli 1.lnlo. Spadek napiecia jest powodowany przez prad obciazenia i odnosi sill do punktu przytaczenia odbiormka . Tabela 1. rOC] Kable 0 izolacji papierowo-olejowej 0 syci.zyla powrotna) 10kV 15kV 15kV SUn C.wie zwyklym: 200 200 170 150 170 150 150 250 .2. Udop (9) W tabeli 1.

reaktancja linii. w lmrrr'l.1·XkQ (15) . przy obliczaniu pradu udarowego w miejscu przylqczenia kabla projektowanej linii kablowej do systernu elektroenergetycznego.podstawy p r o l e k t o w a n i a i budowy kablowych SN e l e k t r o e n e r g e t v c r n v c h linii .995· ZkQ: RkQ = 0. Wartose wspolczvnnika udaru rnoze rowniez zostac wyznaczona z dokladnego wzoru: R K = 1. przyjmowana dla kabli S . Uwaga! Prad znamionowy wszelkich aparatow i szyn w miejscu wyznaczenia pradu udarowego powinien bye rowny lub wiekszv od i.jednostkowa reaktancja linii.98·exp[-3-k gdzie: R. > 1 kV jako: 0. w (0). w (0): RI =. w [m). gdzie: K . 1. w (0). .przekro] przewodu.rezystancja linii. konieczna jest znajornosc zastepczej reaktancji systemu elektroenergetycznego XkQoraz jego rezystancji R'Q' Znajqc wartosc mocy zwarciowej S'Q w miejscu przylqczenia.rezystancja obwodu zwarciowego. co pozwala na przvjecie wartosci stalej czasowej obwodu zwarciowego T = 42 ms).B.1 O/km. K .". X. w [-I.wspolczvnnik udaru. w [-J (dla napiec Un> 1 kV. w (0): 1 'Y·S (11) X. . Uwagal Xk 1 (14) Dla wyznaczenia wspotczvnnika udarowego.dluqosc lini kablowej. mozna obliczvc wyznaczajqc ze wzoru (2) im• pedancje systemu elektroenergetycznego Z'Q' a na jej podstawie zastepcza rezvstancje (R. = x··1 gdzie: x' .reaktancja obwodu zwarciowego.o (0)) i reaktancje (X'o (0)) systemu elektroenergetycznego (19): XkQ = 0.02+0. • prad udarowy: (12) 0 napieciu nominalnym U.wspotczvnnik udaru. w przypadku nieznajornoscl wartosci X/R mozna przyjmowac wartosc 1.

p.• prad zwarciowy zastepczv cieplny: Ith = I~. R. w [sl. (17) T . . f .. X. w [Hz]' T. Dla ulatwienia transformatora: prowadzenia obliczan zostana podane wzory do wyznaczania parametrow zwarciowych (19) (20) X = u . T) (16) gdzie: T m=-(l-e r.pulsacja./1 + m _<T. . napiecia zasilajaceqo. • www.eh:klro. . w [0). w [01. .1 m .elektromagnetyczna stala czasowa obwodu zwarciowego (w (5)) okres lana wzorem: (18) w=2rrf .inlo..czestotliwosc w lrad/sl. DnT T X 2 S (21) »r R T =U R U~T S nT (22) z gdzie: ~POb' an - T = u .reakctancja obwodu zwarcia.czas trwania zwareia. U~T k S (23) nr znamionowe obciazeniows stratv transforrnatora. w [kWl.rezvstancja obwodu zwarcia. . Uwaga! W przypadku gdy T_:>10Tmozna przyjqc upraszczajace zalozenie Ith'" f.

UF~. (24) gdzie: R.rezystancja uziemienia.).elektro.. . Prad. w l-l.. w przypadku braku dokladnych danych nalezy przyjmowac r=1./r" . w [0... Ur. UnT . 1000 tv ) 67 0-500 --. czas Tk jest rowny sumie czasow przeplywu pradu zwarciowego. wyznaczone dla czasu trwania zwarcia Tk' w ktorvrn plynie prad zwarciowy r kl' w przypadku zastosowania automatyki SPZ 0 czasie bezprqdowym krotszvrn niz 3 s. ~ . > 1 kV jest uziemienie.1.reaktancja transformatora. UR Wymagania w zakresie uziemienia zyly powrotnej kabla.podstawy projektowania i budowy linii kablowych SN elektroenergetycznych u. w [V). w [0..najwieksze dopuszczalne napiecie razeniowe odczytane z rysunku 1.]. Rezystancja uziemienia zyly powrotnej jest uzalezniona od wartosci dopuszczalnego napiecia razenioweqo oraz pradu jednofazowego zwarcia z ziernia.wartosci przyjmowane w przypadku gruntu 0 rezvstvwnosci p> 500n m. XT .skladowa rzeczywista napiecia zwarcia.:- ~-Ims)10000 20 0 110 4050 I I 100 200 500 1000 2000 TK- Rysunek 1.). w [kVA]. na ktorv reaguje zabezpieczenie instalowane na poczatku linii kablowej.info.l w zasilajqcym urzqdzeniu wysokiego napiecia (21): U. SnT . . . przy ktorym oblicza sie impedancje zwarcia. .. w [0.moc znamionowa transformatora. nalezy przvjmowac jako: • 4-krotny prad wkladki bezpiecznikowej. w [V].1 Najwieksze dopuszczalne wartosci napiecia dotykowego UT oraz napiecia w miejscu uszkodzenia UF {U·Fl. -+ I 20 i ~\ 1-- ~~ U' -. ktora powinna przerwac przeplyw pradu zwarciowego plynqcego przez uziemienie. ZT . r = l. Poniewaz podstawowym srodkiern uzupelniajqcej ochrony przeciwporazeniowej w sieciach i instalacjach o napieciu nominalnym U.]. r I L- "<.. zatem zylll powrotna kabla SN nalezy uziemic..skladowa bierna napiecia zwarcia. w l-l..wspotczvnnik redukcyjny okreslajacv stosunek pradu uziomowego do pradu zwarcia doziemnego... do ktorej bedzia przylqczana projektowana linia kablowa.napiecie zwarcia. w l-l.-. w [0.~ . 0 0 7~0 -.. w zaleznosci od warunkow zasilania wystepujacvch w sieci elektroenergetycznej.napiecie znamionowe transformatora.. w zaleznosci od czasu trwania zwarcia doziemnego (T.. RT .impedancja transformatora.pl . III www. Ux .rezystancja transformatora..

po wystapisniu zwarcia doziemneqo. ~ wym6g ognioodpornosci wynikajqcej z funkcji Iinii kablowej i ustalen z inwestorem.wartosc pradow zwarciowych (obciaaatncsc zwarciowa l-sekundowa). w normie tej wprowadzono nastepujace okreslenia zwiazane z doborem kabli: Uo . Jakie nalezy spelnic przy wyborze konstrukcji kabla. W celu ulatwienia doboru kabla do okreslonaqo napiecia. w [kV]. Norma ta definiuje rowniez wymagania w zakresie izolacji kabla.8.info.2.1.II!lelc·lro. Um . Przy doborze kabla nalezv postuqiwac sie wynikami obliczen wykonanymi z wykorzystaniem wzor6w (1)-(24). WyblrpOliomu naaieciamaliioDawegl kablJ Zasady doboru kabli do sieci 0 napieciu wvzszvm niz 0. . ktora definiuje warunki.6/1 kV zostaly okreslone w normie lEe 60183.obciazalnosc prqdowa dlugotrwala w zaleznosci od typu kabla i sposobu ulozenia (wg danych producenta kahli). izolacje.8.pil . ~ najwvzsza wartosc napiecia w sieci.skuteczna wartosc naplecia pradu przemiennego 0 czestotliwosci przemyslowej miedzv dowolnymi dwierna iylarni.najwieksza skuteczna wartosc napiscia pradu przemiennego rniedzv dowolnymi zvlarni. przekro] zyty roboczej i powrotnej oraz powtoka zewnetrzna. krotkotrwate wylqczenie dlawika gasZqcego dla poprawy warunkow zadzialania zabezpiaczan . w [kV]. U . dla kt6rej kable oraz osprzet zostaty zaprojektowane. 1. www. CIynliki . I. dla kt6rej kable oraz osprzet zostaly zaprojektowane (najwieksza wartosc napiacia jaka moza wystapic w normalnych warunkach eksploatacyjnych. w ktorej nie przewiduje sis. . dla ktorej kable oraz osprzet zostaly zaprojektowane. a zatem: material zyty roboczej.• pojsmnosciowv prad zwarcia z ziemia w przypadku sieci pradu przemiennego 0 kompensacji ziemnozwarciowej. przekroju zyt.B. Jakie mUszq zostac spelnione przy okreslonyrn napieciu sieci elektroenergetycznej.skuteczna wartosc napiecia pradu przemiennego 0 czestotliwosci przemyslowej pomisdzv dowolnq zylq robocza a ekranem lub powloka. • 0. ~ napiecie znamionowe i czestotliwosc svsternu. ~ sposob uziemienia punktu neutralnego i czas zwarcia doziemnego.decpujllC8 0 dobarle kl~la ~ warunki srodowiskows ~ kabel na odcinku linii zawartym miedzv sasiednirni miejscami polqczenia powinien bye dobrany do najbardziej niekorzystnych warunkow srodowiskowvch. w dowolnym miejscu sieci i w dowolnym czasie: wartosc ta nie obejmuje chwilowych przepiec spowodowanych wyladowaniami atmosferycznymi lub lqczeniami). po wystapisniu zwarcia doziemnego. 1'. w [kV]. w ktorsj przewiduje sie.2 calkowitego pojernnosciowego pradu zwarcia z ziernia w przypadku sieci pradu przemiennego 0 kompensacji ziemnozwarciowej. DollOp kabla Wykonujqc projekt elektroenergetycznej Iinii kablowej nalezv uwzqlednic wlasciwy rodzaj kabla. krotkotrwaIego wylqczenia dlawika gaszqcego dla poprawy warunkow zadzialanla zabezpieczen.

Iektroenergetyc. Zasady doboru napiecia znamionowego do warunkow sieci.6/6 6/10 8. www.0 36.4. przv doziemiemu dowolnej zyly nie przekroezy 125 h rocznio.4.6/1 3.7/15 12/20 18/30 0.in.0 17. zgodnie z normami lEe 60183 [31: lEe 60055 [2] oraz lEe 60502 [71 podano w ta- Tabela 1.podstawy projektowania i budowy lini.0 12/20 18/30 ze Iqczny czas pracv sieci 18/30 • Dopuszcza sill przedluzenie czasu zwarcia doziemnego dowolnej zyly do 8 h pod warunkiem.6/1 6/6 8. wg [2.o. 7] kabli 0 izolacji papierowej przesyconej lub z tworzyw sztueznyeh Napiecie znamionowe Najwyzszo napiecie systemu [kVI 1.2 7.2 Kategoria zwarcie sled A dowolnej w czasie Kategoria kabla Uo/U [kV] sieci B Kategoria inne warunki sieci C niz okreslone AiB u.7/15 12/20 0. 3.7/15 12.elektto.6/6 6/10 8. doziemne zyly jest wvlaczane nie dluzszvrn siec pracuje przy zwarciu doziemnym dowolnej zyly nie dluzej niz 1 h' niz 1 min dla kategorii 0.nych Podzial sieci na kategorie beli 1.pl (Ii" .5 24.6(1 3. kablowych SN .

Tabela 1.5... rOC] Zakres zastosowania Kable elektroenergetyczne lyla robocza .Al Kable elektroenergetyczne lyta robocza .Cu Izolacja papierowa przesycona syci...Al izolacji i powloce z polwinitu na napiecle 3.= 0 1 50-1000 90 Do ukladania w ziemi.2 Do ukladania w ziemi. budowa kabli elektroenergetycznych SN Zyly Nawa kabla Oznaczenie kabla U...HKnFtA wem niesciskajacym Jak wvze]: HAKnFtA zyia robocza .Al izolacji i powloce z polwinitu na napiecie 3. W praktyce do budowy linii kablowych SN.7/15 12/20 18/30 23/40 3 50-300 Podana w tabeli 1. ze wzqledu na ni:i:szy koszt jednostkowy kabla w stosunku do kabli z i..lU [kV] 0 Konstrukcja Zakres Liczprzekrojow ba [mm2] tp. Stosowane sa kable 2::i:ylami aluminiowymi oraz 2::i:ylami miedzianymi.6/6 kV YKY YKYFpy YKYFoy 1 3 3.ylami miedzianymi.6/6 6/10 8. Kable z zvtarni miedzianymi mogq bye stosowane w uzasadnionych przypadkach. lub kanalach kablowych Jak wvze]: YHAKXS zyla robocza .Cu Izolacja i powloka: polwinit :i:ylapowrotna: tasma lub drut nieopancerzony lub opancerzony drutami stalewym Jak wvze]: zvta robocza .6/6 25-1000 16-300 70 70 ~ Zasilanie maszyn elektrycznych duzych mocy YAKY YKYFpy YKYFoy 0 1 3 25-1000 25-300 70 70 Kable elektroenergetyczne lyla robocza ..I... Budowa i podstawowe dane kabli SN zostaty przedstawione w tabeli 1. DIIII.6/6 kV 8..U .7/15 12/20 18/30 _'1£'" .... lub kanalach kablowych m .Cu Izolacja: polietylen sieciowany z ekranami polprzewodzqcymi na zvle i izolacj i 2:powloka polwinitowa izolacji i powloce z polwinitu na napiecie 3.. preferowane sa :i:ylywykonane z aluminium..6/6 kV YHKXS 3.5.. szczeg61nie tam gd2:ie wystepuje zaqrozenie pojawiania siEilnaprqzen mechanicznych lub drqan.

i trojzvlowe 1. zwarciowego przez producenta.1z_ aMi Do budowy lub 0 elektroenergetycznych Podstawowe w tabeli przedstawione Iinii kablowych linii kablowych 1. typy kabli stosowane kabli do budowy 0 elektroenergetycznych przesyconej wych zostaly Do budowy kajacvm.izolacja polwinitowa F .zvtv aluminiowe K .w kanalach kablowych usieciowanego (patrz katalog producentow).kabel z polietylenu usieciowanego - Liczba zyl Zastosowanie (miejsce utozenia) YKY 35 YKY 3x35 1 lub 3 zasilanie duzych odbior6w I YKYFpy YAKY inne: YAKYFoy YAKY 35 YAKY 3x35 1 lub 3 zasilanie duzvch odbior6w I YAKYFpy - 1 .info.zyly aluminiowe p61przewodzqcy na zvle oraz izolacji K . aby dla danych obciazalnosci warunk6w kabla nalezy kabla podanej warunk6w eksploatacji a wartosc ciepla z kabla linii kablowej pradu wartosc nie kabla byla nie wieksza wartosci od wartosci temperatury dlugotrwalej.w kanalach kablowych YHKXS YHKXS 35 H .kabel Y . Dopuszcza w przypadku odmiennych zyl roboczych zyl kabli odprowadzenia trasy linii kablowej. sie linii we wsp6lnych na drabinkach bye jednakowy.powloka polwinitowa A .powloka polwinitowa p61przewodzqcy na zvle oraz izolacji K .powloka XS polwinitowa -w 1 ziemi . z innymi zvt roboczych i zyly neutralnej www.6.izolacja polwinitowa F .1.w ziemi . . i YAHKXS 3S H . si~ stosowac nalezv stosowac kable 0 izolacji z igielitu sieciowanego linii kablosyciwem scie- izolacji polwinitowej.ekran L: obciazenia XS .8. kablowych itp.zyla powrotna zyly miedziane Y .6/6 do l8/30kV [30] I Oznaczenie kabla YKY inne: YKYFoy Przykladowe oznaczenia Objasnienia zvlv miedziane Y . kabla powinien zaqrozone sie na inne linie kablowe.~ ~ podstawy p r o i e k t o w a n i a i budowy SN e l e k t r o e n e r q e t v c z n v c h l i n i i kablowych 1.6. Kable do budowy linii srednieqo napiecia od 3. do brae do najbardziej temperatury jezeli: nie przenosza wybuchem si~ dob6r przekroju bez uwzqlednienia odbiornik.5.~I~ktro. tunelach. PrzekNj tyty I'IIIDCllII Przekroje powodowala zyl kabla powinny przekroczenia wvstapowania przekr6j bye dobrane tak.pl ~. na roznvch odcinkach warunk6w niesprzyjajqcych dopuszczalnej W przypadku chlodzenia. ze skutki jej uszkodzenia b)jest to uzasadnione c) trasa linii kablowej ukladania Przekr6j takich technicznie nie przebiega i ekonomicznie.kabel Y . Tabela nie powinno izolacji papierowej 1. przez pomieszczenia kanalach.izolacja Y . przy zwarciach linii kablowej zasilajqcej pojedynczy a) Iinia kablowa jest ulozona w taki sposob.zvla powrotna Y . lub pozarern: nie dopuszcza kablami.izolacja I Uwaga! Niekt6re typy kabli produkowane sa rowniez jako dwu.kabel z polietylenu XS .powloka polwinitowa K .4.ekran A .

przez ktorv nalezv mnozvc odpowiedniq wartosc pradu dla kabla z zytami aluminiowymi.3. 0 izolacji papierowej przesyconej syciwem niesciekajacvm. utozonvch w linii pojedvnczo. Z osiona wtok nista Iub polwinitowq. jak rowniez przy obciazeniach zmiennych lub dorywczych.Zalla*CI drlllDII'Wlfej kabll pllllane przel . w [kVl 8.zaleca sie stosowanie metody wg IEC 60853-1 (9).7/15 115 145 175 200 230 265 300 345 12/20 120 145 175 205 235 265 305 345 18/30 110 135 160 190 230 255 295 335 prowadzonych w powietrzu znamionowy iyl lnxmm-l 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 3x185 3x240 3x300 Kable elektroenergetyczne z zvlami miedzianymi 0 duzych przekrojach sa stosowans w krajowych sieciach elektroenergetycznych w ograniczonyeh ilosciach ze wzqledow ekononicznych.7.nalezy stosowac wspotczvnniki przeliczeniowe podawane w roznvch dokumentach normalizaeyjnych.info. aby przeplywajqcy przez nie prad nie powodowat przekroczenia w zadnej ieh czesci dopuszczalnych wartosci temperatur granicznych zar6wno przy obciazeniu dlugotrwatym i zwarciowym. przy wspotczvnniku obciazenia 0.8. 1. 1.2. W tabelach 1.5. Dobrany kabel musi spetniac wymagania obliczen opisanych w pkt.• www. Obciazalnosc kabli utozonych bezposradnio w ziemi wyznaezono z uwzqlednieniem migracji wilgoci.eleklro.5 [K m/WJ. Do wykonania obliczeri. Jezeli kabel praeuje w sieci. a w szczeqolnosci warunek dopuszezalnej obciazalnosci zwarciowej [wz6r (5)]. w [AJ Napiecie znamionowe. W przypadku koniecznosci skorygowania obciazalnosci prqdowej .10. w czasie trwania. podano. wyznaczonq wg normy lEe 60287. W wyniku tego zjawiska nastepuje wysuszenie gJeby wok6! kabla w obszarze objetym izoterma +35"C.ze wzgledu na inne wartosci temperatury otoczenia lub temperatury iyt . .-1. ktorvch kabel nie nagrzewa si~ do najwvzszej dopuszczalnej temperatury. W celu wyznaczenia ich obciazalnosci dlugotrwatej (z wystarczajqcq doktadnosciq) mozna uwzqlednic wspotczvnnik przeliczeniowy 1.7/15 135 170 205 235 255 295 340 380 12/20 uloionych w ziemi 135 170 205 235 260 300 345 400 125 160 195 220 245 280 325 365 18/30 8. z powtoka olowiana.7 (uwzqledniono miqracje wilgoci w obszarze objetym izotermil +35°C) oraz prowadzonych dzialaniem promieni pojedynczo wg [61 w instalacjach napowiet<znych chronionych przed bezposrednirn slonecznych. Obciazalnosc dtugotrwata przy pradzie przemiennym kabli elektroenergetycznych 3-zytowych z zvtami aluminiowymi. Tabela 1. to rnozna wvznaczyt wsp6tczynniki przeliezeniowe zapewniajqce lepsze wykorzystanie przekroju zyl kabli. przy temperaturaeh otoczenia okreslonych w tabeli 1. w kt6rej wystepuja obciazania dorywcze lub okresowo zmienne (cykliczne). Liczba i przekr6j Obciazalnosd dlugotrwala kabli.l'DIIlcelllUbll Kable powinny bye tak dobrane do obciazen.7.8 PrzylIlllowe wartoSCIHCI.9.pl . bszposrednio w zierni. opancerzonych lub nieopancerzonych. a rezvstvwnosc cieplna gleby osiqga wartosc 2. obciazalnosc krajowych kabli elektroenergetycznych z iytami aluminiowymi stosowanyeh do budowy lini SN. Sposob szczeqolowv wyznaczania obctezalnosci prqdowej dlugotrwatej kabli jest podany w normie IEC 60287 Calculation of the continuous current of cables (100 % load factor).Podstawa doboru przekroju zyly roboczej kabla jest wyznaczenie najwiekszeqo spodziewanego pradu obciazenia wyznaczanego ze wzoru (3). cbociaz ich udziat ciqgle si~ zwieksza.

Iektroenergetyonych l i n i i kablowych SN Ze wzgllldu na obciazalnosc zwarciowq.7 (uwzqledniono rniqracje wilgoci w obszarze obj<ltymizoterma +35°Q araz prcwadzonvch pojedvnczo w instalacjach napowietrznych chronionych przed bezposrednim dziataniem pramieni stonecznych [30J Liczba' Obciazalnosc dtugotrwala kabli. Obciazalnosc dtugottwata przv pradzte przemiennym kabH elektroenergetycznych 3-zytowych z zvlarni aluminiowymi a izolacji i powloce polwinirowej.6/1 kV. Obciazalnosc dlugotrwata przy pradzie przemiennym kabli elektroenergetycznych 4-zylowych z zylami aluminiowymi a izolacji palwlnitowej lub z polietylenu usieciowanego. na napiecie znamionowe 0. przewody i kable powinny bye tak dobrane.pl ~ .7 (uwzglednicno miqracje wilgaci w obszarze obj'ltym izctermq +35°C) oraz prawadzonych pojedynczo w instalacjach napawietrznych chronionych przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych [30J Liczba i przekroj iV!.~ ~ p c d s t a w v p r o j e k t c w a n i a . w [AJ utozonych w ziemi 95 120 145 180 215 245 275 310 360 410 prowadzonych w powietrzu 80 105 130 160 200 225 260 300 355 405 Tabela 1. z ostona polwinirowa.11. aby przy okreslonym pradzie zwarciowym w ukladzie nie nastapilo nagrzanie iyly do temperatury wyzszej od najwyzszej dopuszczalnej temperatury granicznej. opancerzonvch tub nieopancerzonvch. bezposrednio w zisrni. przy wsp6tczynniku obciazenia 0. w [A) o izolacji polwinitowej (PVC) wziemi 35 45 60 75 100 120 140 175 210 240 270 310 w powietrzu 30 35 50 65 90 110 130 185 200 235 265 305 o izolacjiz polietylenu sieciowanego (XLPE) wziemi 40 50 65 85 110 130 155 195 235 285 300 340 w powietrzu 35 40 60 75 105 125 155 195 240 280 320 370 i przekroj znamionowy iyl lnxmrrr'I 4x4 4x6 4xl0 4x16 4x25 4x35 4x50 4x70 4x95 4x120 4x150 4x185 www.utozonvch w linii pojedvnczo. Tabela 1.6/6 kV. na napi~cie znamionowe 3.uloaonych w linii pojedynczo.9. dobranej zgodnie z normami lEe 60986 oraz lEe 60724 [8). budowy . z ostona polwmitowa.elekHooinfo. z powloka polwinitowq. przv wsp6tczynniku obciazenia 0. opancerzonych lub nieopancerzonych. w tabeli 1. w [mm'] 3x25 3x35 3x50 3x70 3x95 3x120 3x150 3x185 3x240 3x300 Obciazalnosc dlugotrwala kabli. podano najwisksze dopuszczalne wartosci gllstosci pradu zwarciowego jednosekundowego.8. bszposrednio w ziemi. wyznaczone wg normy rniedzvnarodowej lEe 60949 (10) w przvpadku nagrzewania adiabatycznego.

najmniejszawartosc przvrostu temperatury gleby otaczajacej Kabellizoterma). Obliczeniowe temperatury otoczenia przvjete do wyznaczania elektroenergetycznych izolowanych [30J obciazalnosci prqdowej kabli i przewod6w Miejsce zainstalowania kabla lub przewodu Obliczeniowa temperatura otoczenia. IVww. temperatura zyly powrotnej wynosi ok. podano obciazalnosc zwarciowa zyl powromych wykonanych z drut6w mieclzianych w kablach elektroenergetycznych typu YHAKXS 0 izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie do 18/30kV.elektro. natomiast dopuszczalna temperatura zyly powrotnej podczas zwarcia nie przekracza 350°C. Tabela 1. w rOC] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 50 65 70 90 105 Kable lub przewody z zvlarni miedzianymi G4ilStoS¢ pradu zwarciowego jednosekundowego.lnlo. 80°C).11.10. Obciazalnosc zwarciowajednosekundowa przewod6w lub kabli elektroenergetycznyeh z zylami nyrni lub aluminiowvrni. wyznaczona przy zatozeniu nagrzewania adiabatycznego wg [91 Temperatura zyly przewodu rub kabla w chwili zwarcia. w temperaturze granicznej dopuszczalnej przy zwarciu rniedzia- Kable lub przewody z zylami aluminiowymi 130 140 150 160 170 200 250 130 140 150 160 170 200 250 146 143 139 135 132 128 124 120 116 113 108 104 100 96 77 60 151 148 144 140 137 133 130 126 122 118 115 111 107 103 86 71 155 152 149 145 142 138 135 131 128 124 120 117 113 109 93 80 160 156 153 150 146 143 140 136 133 129 126 122 119 115 100 88 164 160 157 154 151 147 144 141 137 134 131 127 124 120 106 95 174 171 168 165 162 159 156 153 150 147 144 141 138 135 122. Wartosci pradu zwarciowego wyznaczono przy zalozeniu. I I 365 410 I I 360 400 I I 400 455 I I 450 520 Tabela 1. w rOC) 25 20 35' Kable i przewody zainstalowane w pomieszczeniach zamknistych i przestrzeniach napowietrznych w miejscach ostoniqtych od hezposradniaqo dzialania promieni slonecznych Kable ulozono w ziemi • Temperaturakrvtvczna. w [A/mm'].pl ED .4x240 4x300 • Dotyczyrowniezkabli pieciozvtowvch.ponizej ktorej nie wyst~puJemigracjawitgoei. 112 190 187 184 181 179 175 173 170 168 165 162 159 157 154 143 135 97 95 92 90 87 85 82 80 77 74 72 69 66 63 51 40 100 98 95 93 91 88 86 83 81 78 76 73 71 68 57 47 103 101 98 96 94 91 89 87 84 82 80 77 75 72 62 53 106 103 101 99 97 95 92 90 88 85 83 81 78 76 66 58 108 106 104 102 100 97 95 93 91 89 86 84 82 80 70 62 115 113 111 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 81 74 125 124 122 120 118 116 114 113 111 109 107 105 104 102 94 89 W tabeli 1.12. ze zwarcie zaczyna si4il rzy 100 % ohciazania kabla p (tzn.

0 1.2 16.6 3. PrlYkIld P1 Dobrac kabel sredniaqo napiecia dla linii 15kV (rysunek PI) dla nastepujacych danych. Przy doborze kabli nalezv przestrzeqac nastepujacvch zasad: a)jezeli przewiduje si!i1 yst!i1powanie w kana tach naprazen rozei<tgaj<tcyeh.3 0.2 1.. .] 9.7 3.5 5. b)w miejscach narazonvch na przemieszczanie si!i1 gruntu oraz w strefach dzialania prqdow blqdzqcych naleiy stosowac kable w oslonach z tworzyw sztucznych.5 2.1 5. zylll powrotna.9 2.5 10.8.3 20. = .Un'" 15kV.5 6.6 3.3 9.5 28.transformator SN/nN.to nalezy stosowac kable opancew rzcne drutami.5.3 4.0 1.2. '" 1 s.6 2.2 9.1 1. . Kable ulozone w warunkach agresywnego oddzialywania otoczenia powinny mice powtoke otowiana i ostonilz tworzywa sztucznego uodpornionego na oddzialywanie srodowiska.3 7.1 0.sisc kategorii C.7 5.2 3.2 3.0 7.9 8.0 5.3 3.1 12. .8.9 5. . I!'!I '" IVWW.8 2.12.4 5.1 14.moc zwarciowa w miejscu przviaczenia projektowanego kabla do istniejqcej linii SN .napiecie nominalne .S = 500kVA . info .S"kQ 250MVA.5 7.7 15. .obciazenie projektowanej linii kablowej .czas trwania zwarcia T.7 20.2 4. Tak wykonany kabel zabezpieczony jest przed wnikaniem wilgoci do jego srodka. Wymagania w zakresie rezystancji uziemienia zyly powrotnej oraz jej wvtrzvrnalosci na prady zwarciowe zostaty okreslone w pkt.3 3. krora chroni kabel przed uszkodzeniarni mechanicznymi oraz spetnia wazna role w ochronie przeciwporazenlowej w przypadku uszkodzenia izolacji kabla.5 1. PlWllil.8 4.7 10.6 2.7 1. . pancerze i oslony kabli powinny chronic izolaej~ kabla przed szkodliwvm oddzialywaniem srodowiska wystepujaceqo na trasie linii kablowej.niekompensowa ny prad ziemnozwarciowy Ink = 15 A.6 13. eIe krr e . ~""Z81 allIIJ Dill Powloki. W przypadku wyboru kabla 0 powtoce polietylenowej.3 3.projektowana Iinia kablowa jest przvtaczana bezposrednio do szyn GPZ.dluqosc projektowanej linii kablowej .I = 5 krn. Kable elektroenergetyczne srednieqo napiecia maj'l.8 7.8 4.lokalizacja stacji na terenie miejscowosci nie posiadajacej wlasnej stacji 110/15 kV.3 7.pl . .8 2. w Irnm'l 6 10 16 25 35 50 Czas trwania zwarcia Obciazalnosc zwarciowa Ido• 0.9 2.3 0.4 ]. 1.3 0.0 1.9 5. .7 11. Obciazalnosc go na napiscie zwarciowa zyl powrotnych do 18/30kV kabli elektroenergetycznych [30J 0 izolacji z polietylenu usieciowane- znamionowe Przekroj zyly powrotnej z drut6w miedzianych. okraslonvch w technicznych warunkaeh przylqczenia wydanych przez zaklad energetyczny.5 6.p c d s t a wv p r o j e k t o w a n i e i budowy e l e k t r e e n e r g e t v c a n v e h linii kablowych SN Tabela 1. wskazany jest kabel z uszezelnieniem promieniowym i wzdluznvm. jak rowniez w przypadku uszkodzenia powloki przed przemieszezaniem sililwody wzdtuz kabla.3 'P' w [kA) 1.1 2.4 7.

8. I~3 = emax .1·15000""9622.J3 .li!lli!klro.lnlo. ktorv w konsekwencji pozwaia na przvjecie nastepujacego uproszczenia I.' U~ = 1. = 1.. co odpowiada sCalej czasowej T = 42ms.42 kV 400kVA 1= 5000 m > "'" -e- :.J3. Zatem zachodzi zwlazck: T.99n kQ SkQ 250000000 I =_S_= BT 2 . dla sisci 0 napieciu U. .J3.8·-J2.pl .0 s.25 i nastawie TK=1.-J2. 0.a) :s ::.Os > lOT = 0.19. u. 9.J3.42 kV 400 kVA Rys.63 kA. 0 a (j{ uJ uJ <f) '" '" " 1510.63'" 24. > 1 kV mozna przyjmowac K = 1.52 kA W przypadku braku szczeqolowvch danvch 0 wartosci R/X. www .. obwodu przy zwarciu symetrycznym rezystancji i reaktancji Impedancje zwarciowe systemu elektroenergetycznego prad obciaaenla: w miejscu pr~I'l.63 kA . 0 Dob6r pr..25A pradowa wystarczy zabezpieczenie pradzie zna- Dla zabezpieczenia kabla na dlugotrwalq obciazalnosc mionowym In=25A2: I. '" r. .. a) schemat podstawowy zasilania.5 A = 9..czenia kablaoraz spodziewany Z = e""". PI.zekroju kahla z warunku obci'l..42 s.l·15000 = 0. = 9. 15000 500000 ".99 ip = x.=19.zalnosci zwarciowej. on U) 0) 15/0. [~3 = 1. b) uklad poraczen impedancji. Un ZkQ = 1.

2l.XkQ =0.podstawy p r o j e k t o w a n i a i budowy kablowych SN e Iek t r e e n e r g e t yc z n y e h linii 't sr '" 't"pz+'t"dz 90+250 '= 2 2 .15 02 .12).99 == 0.80kA W przypadku zastosowania kabll jednozytowych.0040(170 .48(250.S 5000 '= ~'= 35·120 l.llllo.1 '= O.033' 250 = = 8.reaktancja i rezystancja projektowanej linii zasilajqcej transformator wynosi odpowiednio: www.995."'9. ·c_'td=-. sprawdzenie dopuszczalnej obciazalnosci zwarciowej zyly powrotnej nalezy wykonac po wyznaczeniu jednofazowego pradu zwarcia z ziemia. Z uwagi na to. Sprawdzenie dobranego kabla z warunku spadku napiecia: Uwaga! Zgodnie z wzorami (15) reaktancja oraz rezystancja zestepcza systemu elektroenergetycznego w rniejscu przylqczenia kabla projektowanej linii elektroenergetycznej SN wynosi odpowiednio: XkQ = 0.d zwarcia dwufazowego: It. Xl '= 1· x' = 5·0.103.mm2) 1+ 0. Zasady obliczaniajednofazowych pradow zwarcia z ziemiq znajdzie czytelnik w [24].9911 O.15A/mm2 ".033' S~Q 0.25kA < lkdoP'P = 9.elektro.80kA (patrz tabela 1. I.09911 RkQ= Rezystancja i reaktancja projektowanej linii kablowej: R) = - 1 'Y.20) k'= t..87m/(Q.25A Sprawdzenie zyty powrotnej ze wzgl~du na pr'l.995 ·0._1_)963 93.39mm2 1 Na tej podstawie nalezv przyjac kabel 3xYHKXS 120 .19Q.zp= 0. T-~-'tP"'-''" s?:]_.pl .1·0. w obliczeniach praktycznych mozna poslugiwac sic wzorem (10).l.5Q Zatem przy napieciu Un=15 kV.99=0.87' 2.90) ".~eth'Tk k 1 J21.ZkQ = 0..0 '= 170 C ___ 3_5 ".1 '" 93. '" 265A > In'" 25A > lOT = 19. ze prad jednofazowego zwarcia z ziemia posiada wartosc rnniejsza niz prad zwarcia dwufazowego.12/20kV z zyt'i powrotna 0 przekroju S=50mm2 oraz dopuszczalnym obciqzanlu jsj prqdern zwarciowym l'do.

napiecie UF=90V. Wyjasnienie tego problemu znajdzie czytelnik rowniez w literatur-ze (18.99+0. .19'" 1.Os.1 dla Tk=l. aby zapewnic optymalne warunki aksploatacji.minirnalna lub niezbedna ilosc przepustow kablowych. Uwaga! Z uziemianiam zy_lypowrotnej nalezy rowniez polaczyc wszystkie dostepns czesci przewodzqce nienalezace do obwodu elektrycznego.cos" ql = . 21]. Projektant powinien zatem dokladnie okreslic przebieg trasy kablowej uwzqledniajac: .44% < 8% Rezystancja uziemienia zyly powrotnej: Na podstawie rysunku ].elektro.50 X 149 tgql=-=-'-=1.76) = 0.29 X = XkQ+ XI=0.us tala sie wzajemne usytuowanie kabli w linii.R = RkQ+ RI=0.65 = = 0. kable uldada sill w ziemi na odpowiedniej gillbokosci. uwzqledniajac jednoczesnie strone ekonomiczna wyboru.lnfo. do rozdzielnicy lub ztacza kablowego.65 2 V~ stn e = ~l.25·0. Witolda Jablonskieqo i w niniejszym opracowaniu zostanie pominiety. 1. W przypadku transformatorow SN/nN problem wspolnego Iub osobnego uziomu urzadzen SN oraz niskiego napiecia zostal szczeqolowo wyjasniony Will 9/2003 "elektro.29' 0. . .minimalna ilosc zatomow trasy kablowej. wystElPujqcew miejscu przylqczenia kabla do istniejqcej liniielektroenergetycznej oraz w miejscu jego wprowadzenia np. a w przypadku kabli jedoo:i:ytowych . www.pl .info" prze. Analizujac warunki terenowe i wymaganq pewnosc zasilania.65 + 1.49 ~ V~ =0.099+ 1. W projekcie nalezv okreslic odleqlosc projektowanej linii od innych istniejqcych lub projektowanych Iinii kablowych.z dr inz.0.76 Spadek napiecia przy obciazeniu pradern znamionowym transformatora: LlU= = J3 ·100 15000 J3·100 Un ·IST ·(R. okresla odleqlosci linii kablowych miedzy soba.49· 0. Prawidlowe wykonanie projektu trasy linii kablowej oraz wybor technologii ukladania kabli jest jednym z nadrzednvch elementow dscvdujacych 0 niezawodnosci linii kablowej.l6::::) R 1..7.Jl. _1rISJ W linn kalllowej Trass linii kablowej nalezy ustalic z uwzqledntentern nastepujqcvch zasad: Projektujac linie kablowa nalezv utozvc kable tak.29 {COSql= !+= = 1.mozliwosc wykonania wykop6w ziemnych przy pomocy ciezkieqo sprzetu.cosql+X·sinql) ·19.rnozliwosc utrzymania stalej gillbokosci wykopu na catej dtuqosci trasy.

w terenie utozenia duzvrn kablawej.B.krotna kabla w przypadku i kabli 0 izolacji polietylenowej pieciu znamionowym wvzszvrn srednica srednica srednica .odwodnienie .pndczas zajscia BH P.okreslenie kanalizacji kanalizacji wvrnoqow sposobow kablowej.uszczelnienie .okreslenie . oraz niezbaduwzqledlub gazy i wyi osprzetu. wym urzedern. osprzetu . stropy pomieszczen ia i przejscia. uloionych kabli do budynkow.w przypadkach konania . sposob6w naprezen oraz wciuqarki mocowania nie wywolaty bebna nadmiernych kabli w szybach miejsc polaczenia. pomieszczenia sera przez scianv. . wykopu. kabli w budynkach.rninimalna rociaqarni . sit naciaqu z kablem kabla.1O-. kabli jednozvlowvch.Kable ulozone (w normalnych obok siebie nie powinny ED www.promian lirui kablowej: uszkodzen kabli nalezv: producenta kabla. ilosc ciaqow 0 kablowych. z odpowiednim okresienia i natezaniu wyprzedzen. okreslerue oslon otaczajqcych wybuchem w kt6rych sposobow przejmocowania.okreslenie .ulozone kable nie powinny . rip. kabli sygnallzacyjnych.w przypadku .w przypadku wvkonac . kabli oraz innych kab!i i urzadzsn znajdujqcych inaczej): 0 na- mechanicznych si~ na trasie gi~cia kabla powinien zewnetrzna zewnetrzna zewnetrzna zewnetrana srednica niz (jezeli producent kabli olejowych kabla nie podaje • 25-krotna • 20-krotna • lfi-krotna . zaqrozonvch lub takie.okreslenie . rurociaqow grzewezych.unikac . srcdkow czvnnosci munikacvjnvch zgody wlascicieli wykop6w ruchu i przygotowanie niezbednvch nych do wykonama .iem przestrzeni ruchu. stacji transformatorowych Iub do szybu okreslenie itp.inIO.iA® .wyeJiminowame linii kablowyeh . wvkopow liruarni kablowymi torami podyktowanej lub przeszkodami przejazdami wzqledarni ziemnymi itp. oraz sposob6w kabli do wnetrza przejscia przejscia ukladania nej wolnej przestrzani niajac odpowiadnia do wykonania klas~ palnosci kabli przez prac montazowvch pornieszczen pomieszczenia dzialanie kablowych kabli przez scianv.przestrzaqac . koJejowymi. do ustawienia I.PI. ekonomicznymi. trasy kablowej na wejscie z przepisami uzgodnienie w stosunku na teren do istniejqcvch kabli sterowniczych. innyeh ruwynalezv telekotechniczz wtasci- ilosc skrzvzowan grzewczymi. maksymalnej ieh na gruntach wykonywania minimalnych reczrue z istniejacvrni gt~bokosci ornych. kablowej. rur na wylewce betonowej lub bezposrednio sypce piaskowej. obciazemu niezbednej do montazu i ewentualnych kablowej w zakresie ukladania napraw. Wymaganla w zakPesie zalscan odlegtosci Podczas ukladania . kanalizacja. dogodnych w taki spos6b aby sity naciaqu i rnozhwvch w kablach.uszczelnienie zrace materia . ulicarni. wodnymi. miejskich minimalne (bez uzvcia sprzetu odleqtosc: grunt6w zgodnie ! wvsokonapieciowvch. kabli wiolozvtowvch.przy wciqganiu . wilgotne okreslenie tern odpornym na rusaczace srodcwiska.zachowanis konywania . na utwardzonej pod- pasa drogowego. dtuqosct w przypadku trasy.lokalizacje . korzani drzew.padstawy p r c j e k t o w e nia i budowy kablowych SN e l e k I r o e n e rg e t v c r n y c h linii . obecne sa pary wprowadzenia stropy kabli do budvnkow.liczbe kabli w kanalizacji kab!a.. kt6re w aglomeracjach zmechanizowanegol. uktadanych bye nie mniejszy niz 30kV.uzvskanie zblizania itp. lub pozarern.eleklrO.. pracy) oddzialvwac na inne urzadzsnia i liniekablowe. kabla w przypadku kabla w przypadku kabla w przypadku warunkach sie stvkac.

15cm. :<.przy skrzvzowaniach kabli z rowami • 50 em dla kabli a napieciu • 80 em dla kabli Oslony otaczajace • min.lboko· ochrone jego zaj e na rozna jed· (kaniezalezne napieciu kabel powinny dla kabli a napieciu dla kabli 0 napieciu • row odwadniajqcy lub nasyp drogi . . SIIrQtuwln1l1 millenia k. jednoi:yl. 50cm • min. krzvzowaneqo 0 kabli z rurociagami • zastosowac oslone otaczajaca kabel .min.. natezv: nie mogq bye podmywane) oslony powinna i glflbokim z wody rzeki (dno i brzegi os ton (dluqosc uzywac stante zapewniac przy najnii:szym i najwvzszym powodziowym wody z zapasem w tunelaeh min. oraz powinny sie stosowanie bye do" oston Oslony kabli jadnozvtowvch stosowane do sil dynamicznyeh kabli z materialow bye wykonane nie tworza z materialow zarnknietvch niemagnetycznych linii (dopuszcza obwod6w wvstspuiacvch jezeli przy zwarciach w danej magnetycznych.1. 100cm odcinku nalei:y narazsn przypadkach: . o . najmniejsze pod ruroeiqgiem.sygnalizacyjnych do tega samego . kablami.w przypadku wyjseia i ochrone skrzvzowania koniacznosc kabla sci okreslonej w tab eli I. • w miejscu nal6w) powinny a w szczsqclnvch nalei:y zacnowac bye oddzielone grup kabli u tozonych pomiedzy warstwami znajdujacvch na przeciwleglych min. nad kablem ulicami. 0 He wzajemnie przemlennym nagrzewaly . magnetycznych).14. odlaqlosci kanalami pionowe i szlakami wodnymi oraz urzaw najpowiarzchpod kqtem 90° (w miare mozliwosci torami podziemnymi miejscu i innymi zaleca sil. 30 kV. wystawae poza kraweznik Un> wodnymi) lub krawedz jezdni na dluqosc: znamionowym znamionowym (szlakami Un:<. . tunelu skrzyzowania sie na jednym kable tyeh tuneli od siebie oslonami na ealej dluqosci skrzyi:owania.przy skrzyzowaniu kabli z rzekami • kabel ukladac na prostym • w rniejscach moeowanie .skrzvzowania dzeniami w~zszym nalezy stosowac oslony sie kable przed uszkodzeniami w tabeli 1. lub kable . metalowych.sygnalizaeyjnyeh .ltl. sifl nie rezerwuj'!."I: 8 . 30 kV. www. ~ 1 kV przvlaczonvmi stanowiacych do zasilania 0 urzadzen oswietleniowvch.. U. 30 kV. 30 kV.13.owyeh przeznaczonych 0 napieclu U. napieciu U. nalezy ukladac scianach ad wszelkich spowodowanych naruszeniem kabli (r6i:nyeh uzvtkownikow) skrzvzowania odleglosc tub kanaiow tuneli lub kanaiach. (jei:eli odleqtosci nie mogil. .Owaga! Dopuszcza sil.elektroenerqetvcznych jednoi:ylowe z sygnalizacyjnymi. mechaniczzostac zostac zachowane nvmi..ltll ••.l wykonywac urzadzerua). rzekami. leable jednozytowe opancerzone znamionowym U.l przez prqdy indukowane.i nto. odwadniajqcymi .. ad napiecia znamionowego kabla. z kablami elektroenergetycznymi odbiornika. ~ 1 leV.15 .l stykanie kabli na catej dluqosc]: a napieciu znamianowym [edna linie. Iiczona ad g6rnej ni nawierzehni • 100em dragi do g6rnej napieciu 0 czesci oslony otaezajqeej U. • gdy zachodzi nym poziomie. 50 em) oraz zapewnic Iinii brzegowej.nie dopuszcza sie aby kable jednoZylowe powloleach z zylit powrotna obciazone prqdem powinny sil.elektroenergetycznych . > 30 kV. pi .kabel ulozonv szvnowvmi.kabel utozonv nad ruroeiqgiem. na dluqosci . 80em 0 natezy zachowac minirnalna odleqlosc (Iiczona od gor· nej czesci oslony kabla do dna rowu) wynoszaca: U. lub kable wvnosza: • 80 em dla kabli dla kabli a napieclu > 30 kV. poziomie. .odleqlosci miadzv krzvzujacvmi nie mniejszej sie kablami niz 50em zostaly chroniace przedstawione krzyzujace zostaty w tabeli 1. 1.elektroenergetyeznyeh . nych poziomaeh. :>. na gll.odlsplosci one zachowane • zastosowac .jezeli w obie strony od skrzyzowania): podane nie mogq przy skrzvzowaniu nalezy: oslone otwarta kabli z droqarni.

cl·cktro .ablowej[111 Najmniejsza dopuszczalna Rodzaje skrzyzowan lub zblizen Kabla elektroenergetycznego nN z kablarni elektroenergetycznymi SN (1 kV < u. 1· 3 50 5 Kabla elektroenergetycznego 0 napieciu znamionowym wyzszvm niz 30kV z innymi kablami tego same go przedzialu napisc znamionowych Uwaga! W przypadku nastspujacvch kabli dopuszcza sill icb stykanie na calej dluqosci. ze odleqlosc liczona od kabla do uziomu wzdluz oslony spelni okreslone wczesniej wymagania. -sygnatowych z kabtarni elel<.lnfo.e dopuszcza sie 50 jak lp.sygnalowych z sygnalowymi.'eo najmniej 0. 1. www. . Tabala.elektroenergetycznych zasltajacvch urzadzenia oswiatleniowe. bezposrednio w zierni.pod.nie mnie] nlz t m przy rezystancji uziemienia Hz?: lon.'eo najmniej 0. .przy rezystaneji uziemienia Hz < Ion w zalaznosci od napiqcia znamionowego kabla: . Odiagtosci te powinny wynosiC: .elektroenergetycznycbjednozylowych b~dq:cych [edna Iinia. < 30 kV) 2 odleglosc. 'co najmniej 5 moo pomiedzy kablem a uziomem. . . w [emJ Pozioma przy zblizeniu 25 10 Pionowa na skrzvzowaniu Kabla elektroenergetycznego SN (1 kV < u. p:1 . . .hwy p re j e kt o w e n i e i budowy e l e kt r o en e r g et vc z n y c h linii k e b l o wy c h SN Uwaglli: Minimalne odleqlosci kabli ukladanych w ziemi od uziom6w urzadzen piorunochronnych obiekt6w budowlanvch zostatv okreslone w normie PN·86IE 05003-01 [23J. < 30kV) z kablami tego samego przedzialu napiec znamionowych Kabla elektroenergetycznego 0 napieciu znamionowym do 30kV z kablami innych uzytkownikow tego samego przedziatu napiee Kabla z mufami r6:i:nych kabli 15 3 4 25 ni.kabli nN jesli si~ wzajernnie nle rezsrwuja.5m przy Un> 1kV..75 m przy u. nienalezacymi do tej same] linii I<.troenergetycznymi nN przvtaczonyrni dojednego odbiornika. W przypadku braku mozliwosci zaehowania tyen odlsqtosci. bez wzgl~du na wartose napiecia znamionowego kahla. przy zalozenlu. s 1 kV. Odleqlosci miedzy kablami ulozonvmi Lp.13. dopuszcza sililstosowanie plyt lub rur izolacyjnycb grubosci.

50 . z wyjqtkiem urzadzen wvszczeqolrnonych w lp. przycz6lki. ale nie mniej niz 50+srednica rurociqgu Nie moqa sie krzyzowac Uzgodnic z wlascicialam rurociqgu.mi'1dzy ostona kabla a dnem rowu odwadniajqcego SO' Nie moqq sie krzvzowac 100 6 Skrajna szyna trakcji 250' 120 -mi'1dzy ostona kabla i stopa szyny. odciazka) SCiany budynk6w i inne budowle.14. 1. dlatego w takim przypadku wymagane jest indywidualne uzgodnienie z wiascicielem (zarzadca Iinii kolejowej). deplne. np. olio ~ www.3. Rodzaj urzadzenia podziemnego Kabli 0 napieciu znamionowym Un:5: 30kV Poziorna przy zblizeniu 2S+srednica rurociaqu Kabli napieciu znamionowvrn 30kV < Un:5: 1l0kV Pozioma przy zblizeniu SO+srednica rurociqgu Pionowa na skrzyiowaniu 2S+srednica rurociqgu Pionowa na skrzvzowaniu SO+srednica rurociqgu 1 Rurociqgi wodociqgowe. podpora.misdzv oslona kabla a dnem rowu odwadniaj qcego 250 7 Urzqdzania do ochrony budowli od wyladowail atmosferycznych Wg PN-86/E-050D3/01.TabeJa . gazowe z gazami niepalnymi Rurociqgi z gazami i deczami palnymi 2 Uzqodnic z wlascicielem rurociqgu. . 80 .2. ale nie mniej niz 2S0 100 3 Zbiorniki z gazami i deczami palnymi Czesci podziemne linii napowietrznych (ust6j. ale nie mniej niz 25 + srednica rurociqgu Nie moqa sie krzyzowac 200 Uzqodnic z wtasciciclcrn rurociqgu.4 4 Nie moqa sie krzyiowac 40 Nie moga sie krzyzowec 5 Nie moqa sie krzvzowac 100" .. sciekowe. Zarzad infrastruktury kolejowej czesto zada wi~kszej od 18g105ci.lnto.. pod warunkicrn zastosowania oslon otaczajacych I uzgodnienia odstspstwa z uzvtkownikarni obiekt6w .elektro. Wymagania og61ne Dopuszcza sitil zrnniejszenie odleqiosci podanych w tabeli ].14.miadzv osfona kabla i stopa szyny. 1.pl . Odlaqtosc zgodna z N-SEP-004. Odleqtosct urzadzen kabli elektroenergetycznych podziemnych i sygnalizacyjnych utozcnvch bezposrednio w ziemi od innych [lll Najmniejsza dopuszczalna odleqlosc [cm] 0 Lp. Ochrona odgromowa obiekt6w budowlanych.

wiaduktach. w [cm] Sp!awny i ieglugowy min.50cm min. Spos6b ulozenia kabJi w kanalach. Ukladane szvc wvtrzymalosci przed uszkodzeniem mechanicznej mechanieznym mostu mola lub nabrzeza. nabrzezach. Z :.inlo . Nie zaleca silil w tych miejscach stosowania W przypadku rnozliwosci wystqpienia naprezen mechanicznych.lOOcm Un::. naleiy umozhwiajacv kompensowanie zrnian wywolanyeh warunkami rnuf kablowych.: ~20m o szerokosci >20m a szerokosc i nie okreslonej 50cm Un::. Minimalne odleqlosci przv skrzyzowanlu kabli ze szlakami wodnymi [11] Napiecie znamionowe kabla Uwagi Kabel rnusi bye zagl~biony w dna na calej dluqosci oraz zasypany zwirern i kamieniami. Na mostach drewnianych wykonane z material6w nierozprzestrzeniajacych ognia. mosty. mala. Wymagania dotvczace ukladania i rozmieszezania przedstawione estakadach kabli w kanalach.15.15. sie obslugi na dnie kanalu wynosi 1 em.rnusi dotvkac dna na calej swej dluqosci oraz bye zabezpieczony przed przesuwaniem i uszkodzeniem bye ulozonv otaczajacei w dno w dna kabel powinien o szerokosci >. Miejsce ulozenia kanaly.p o d s t e wv p r o j e k t o w a ni a i budowy . nalszv uklai tunelu Dopuszcza sie ukiadanie (rowniez w miejscach nia podestu Naleiy stosowac na konstrukcjach przeznaczonych Minimalna drutami wsporczych. tunele.. 1.h linii k. uzytkowania podczas nalezv stosowac oslony kable nie mogq zmniejbye chronione prac remonto- Kable te musza oraz wykonywania nabrzeza wych i konserwacyjnych. s 110 kV - Uwaga! Dopuszcza si~ wykonanie skrzvzowania ze szlakamt niesplawnymi za pomoca estakady kablowej. molach i estakadaeh kablowych zostaly w tabelach kahlowvcn.16. estakady kablowe Spos6b ulozania kabli na scianach. dac w oslonaeh otaczajqeych lub kanalach). 100cm skalistego dna i glElbokosci bez wzqledu na szerokosc nie okresla sie przekraczajacej 4m.> min. 30 kV na dnie w oslonie lub zaglElbiony '" 0. tunelach. mozna utozvc kabel bezposrednio na dnie . oraz 1. zostawic zapas kabla zewnetrznvmi. w przypadku szlaku Szlak wodny Glebokosc od dna (nie wliczajqc warstw zarnulenia).blowych SN Tabela 1. odleqlosc stalowymi do poruszania pod warunkiem zastosowa- nad kablami). kable opancerzone kabla ad scianv (kable nieopancerzone wiadukty. pl '~ . wiaduktach. 30 kV 30 kV < kabel powinien bye zaglElbiony u.Iektroenergetyczny. mostach molach i nabrzezach Tabela 1.16.elektro. www.:: '" <!.

srednica zewnecrana utozoneqo obok k.Tabela 1. Sposob moeowania oraz odleqlosci pomiedzy poszczeqolnymi punktami powinien bye tak dobrany. kable.kable utozone obok.oslony k. $1 kV i sygnalizacyjnych.kolejno kable 0 wyzszym napieciu znamionowym Kable elektroenergetyczne 0 napieciu znamionowym u. $1 kV i sygnalizacyjnych.abliz material6w magnetycznych. kable jednozvlowe opancerzone lub k.17. jezeli kable te naleza do tego samego urzadzenia: . stropow lub posadzek.inlo.elektro. .dwukrotna srednica kablajednozylowego utozona w wi<tzce kabli tworaacv uklad wielofazowy. Powinny bye ulozone na osobnych polkach. Dla kabli 0 napieciu znamionowym U.120em .abla 0 willk.ulozenie pionowe lub pochyle pod katem przekraczajacvm 30°.able [ednozvtowe z zyl<tpowrotna obciazone pradem przemienne nagrzewaly sill przez indukowane pr<tdy.nie dopuszcza sill. Odleglosc rniedzv kablami 0 roznych napieciach znamionowych do 30 kV oraz porniedzv warstwami kabli 0 tych samych lub r6znych napleciach znamionowych nie moze bye mniejsza niz 15cm. na ktorych beda ukladane kable. .elektroenergetycznych 0 napieciu znamionowym U.pl ED . • elektroenergetycznych jednozylowvch stanowiacvch jedna lirue. • przyl<tczonymi do tego samego odbiornika.szej srednicv.siebie Die powinny sill stykac: . ktoryrni www. . • sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi 0 napteciu znamionowym U. mocowane s'l. $ 1 kV dopuszcza sill spelnienie nastllPuj<tcy wymagan: .80em . jezeli kable te naleza do tego samego urzadzenia pod warunkiem umieszczenia miedzv nimi przegrody metalowej. nalezv mocowac do scian. $ 1 k.dopuszcza sill stykaDie kabli na calej dtuqosci w nastllPuj<tcych przypadk.utozenie poziome lub pochyle pod katern nie przekraczajacyrn 30°. jezeli Die twofZ<lzamknietvch obwod6w magnetycznych. Kable ukladane na konstrukcjach pionowyeh lub pochylych powinny bye trwale przymocowane.kable sygnalizacyjne. 0 ite wzajemnie sill nie rezerwuj<t. Odleqlosc pomiedzy kolejnym punktami moeowania nie powinna bye wieksza niz: . nie powinny powodowac ich uszkodzen mechanicznych. aby kable jednozylowe 0 powlokach metalowych.utozone kable Die powinny (w normalnych warunkach pracy) oddzialywae na inne urzqdzenia i linie kablowe. Konstrukcje. Dopuszcza sie ukladanie tymi samymi trasami pod warunkiem oddzielenia ich od innych kabli przegrodq oqniowa 0 wvtrzvrnalosci 60 minut. tyczne 0 napieciu zna. aby nie powodowac nadmiernych naprezen mechanicznych oraz zalamail. • elektroenergetyCznych przeznaczonych do zasitania urzadzen oswietieniowych. • elektroenergetycznycb 0 nepieciu znamionowym Un $ 1 kV.ach: • sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi. $ 1 kV i sygnalizacyjnych.V) nie rnoze bye mniejsza niz: . s 30 kV mionowym u.ablijednozvtowvcn powinny bye wykonane z material6w niemagnetycznych oraz powinny bye dostosowane do sit dynamicznych wystllpuj<tcych przy zwarciach w danej linii.elektroenergetycznych 0 napieciu znamionowym U. . .V.elektroenergetycznych 0 napieciu znamionowym U. Elementy. > 30 kV Uwaga! Nalezy ukladac odrebnymi trasami. . jezeli nie naleza do tego samego urzadzenia pod warunkiem umieszczenia rniedzy nimi przegrody metalowej.ablami 0 tym samym napieciu znamionowym (do 30k. w nastepujacej kolejnokable sygnalizacyjne sci (od dolu): oraz elektroenerge. Odleglosc porniedzy k. $ 1 kV .dopuszcza sill stosowanie oston k.. . Rozmieszczenie kabli w kanalach i tunelach [11] Przeznaczenie kabla Ulozenie kabla Uwagi Dopuszcza si~ ulozenie obok siebie (na wspolnej potce): .kable 0 napieciu znamionowym u.

1Z. miejscach. oraz producenta i okrsslic Nalezv w nim podac nazwe materialu lub dostawce.11. rysunki trasy linii (w przypadku przepustv. dlugich odcinkow i formy projektu nego [DzU Nr 120/2003 jak skrzvzowania. Plan BJOZ opracowuje 23.lestlWBde IIOdSIIWtIWYCh lIIIterIallM Powinno zawierac cza wykonawca wowe dane techniczne zestawienie podstawowych materialow i urzqdzen z zaznaczeniem. 1126] w Rozporzadzaniu i ochrony Ministra zdrowia roku w sprawie dotycaacej bezpieczet'lstwa [511. ktore z nich dostarjego podstazamowienia. wymagajqcych nalezy podac to w zamowieniu 1.- budowy lub inna osoba wskazana 1. do dluqosci Iinii.pl . planu "BIOZ".10. robot. tam gdzie Minibudowlatakich wych. wyprowadzenia na powierzchnle 1.inwsstor.ln·lo. "kosztorys slepv". w celu uzyskania oraz .~I ~ schemat zasilania obejmujacv z naniesiona miejsce trasa przvlaczenia do istniajacej hnii oraz cala projektowanq przeznaczonej (wybrane zakresu linie kablow<!wraz z jej wvposazeniem. 1133 §13.). przez kierownika budowy lub inwestora.~ ~ p c d s r a w y p r e l e k t o w e n i a i budowy e l e k t r o e n e r g e t v c z n v c h iin i i kablowych SN I. . oraz planu bezpieczeti.przekroj .I. ~ plan sytuacyjny obiektu linii kablowej czytelnosc na mapie geodezyjnej projektowanej budowlanego szczeqoloweqo projektu do cclow projektoodwzorowanie linii. od roznvch wykonawcow. Kosztopys Na zadanie inwestora projektant rnoze sporzadzic sporzadza tzw.06.2003 stwa i ochrony zdrowia Plan BIOZ opracowuje sill w przypadkach informacji [DzU Nr 120/2003 kierownik okreslonvch poz.niezbedne w skali dostosowanej zapewniajaca terenu.~I~klro. lub urzadzenia. przvblizonv W przypadku czas realizacji matarialow zamowienia. a ktora . W praktyce sie kosztorys inwestorski www. opracowanej jest silne uzbrojenie stra Infrastruktury . konstrukcyjne.11 [25].kosztorys ofeft cenowych slepv".Inhlrllacla 0 belpIeczelstwle I ochPonle lIIPowIa Projektant powinien odniesc sill do warunkow wykonywania robot i okreslic. czy jest koniecznosc Infrastruktury opracoz dnia wania tzw. umozliwlajacej odcinki z doktadnoscia nalezv przedstawic na mapie w skali 1:500) ~ podstawa Rozporzqdzenie z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie poz.przekroje w charakterystycznych ziemi itp.

jednostki uzgadniajqce oraz tryb uzgadniania zalezq od charakteru projektowanej inwestycji.111. urzedach miasta itp. Uzgodnienie moze zawierac uwagi. Oceniajqcywystawia opinie. Dokumentacja projektowa. moze bye uznana za odpowiedniq w tym zakresie po uzyskaniu akceptacji panstwoweqo inspektora pracy. ZUD-y mieszcza si~ zwykle przy terenowych organach administracji panstwowej (urzedach wojew6dzkich. Uzgodnienia z zakladem energetycznym Uzgodnienia dotvcza zqodnosci rozwiazan projektowych z "Warunkami og6lnymi i technicznymi przylqczenia obiektu do wsp6lnej sieci elektroenergetycznej".. Uzgodnienia pod wzgl~dem ochrony przeciwpozarowej Uzgodnienia te reguluje norma PN-B-02852:2001.. www.inlo.. • z wlasciwvm terenowym zakladem energetycznym pod wzqledem zqodnosci z warunkami technicznymi.1. Zqodnosc rozwiazan projektowych z wymaganiami zakladu energetycznego powinna bye potwierdzona przez ostemplowanie i podpisanie przez osobe uzgadniajqcq.1zI11III11II1 W l1'*li.pl .uprawnienia wydane przez jednostke upowazniona przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej lub =stopien specjalizacji zawodowej inzvniera w dziedzinie ergonomii i ochrony pracy. • pod wzqledern zqodnosci zastosowanych rozwiazan z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ppoz. Zakres uzgodnien.. Uzgodnienia te dotvcza kompletu dokumentacji zawierajqcej rozwiazania wszystkich branz. Dokumentacja projektowa uzgadniana jest z Komenda Wojew6dzkq Panstwowej Strazy Pozarnej lub z rzeczoznawcq do spraw przeciwpozarowvch. Opinia moze zawierac uwagi w zakresie bhp.1zI11II11I11 .. Uzgodnienie rnoze zawierac uwagi. 2)ma uprawnienia do opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie bhp wydane przez Panstwowa Inspekcje Pracy.). • w zakresie oddzialywania inwestycji na srodowisko i ochrony srodowiska (rzadko dotyczy branzv elektrycznej). Uzgodnienia pod wzgl~dem wymagan bhp rnusza bye wykonywane dla budowanych lub rozbudowywanych linii kablowych alba ich czesci. Uwagi wniesione w trakcie uzqodnien rnusza bye uwzqlednione w projekcie.clcklro.. Zqodnosc rozwiazan projektowych z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej musi bye potwierdzona przez ostemplowanie i podpisanie wszystkich egzemplarzy dokumentacji wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe (3 egz. _ Instytucja projektujqca jest zobowiazana do wykonania nastepujacych uzqodnien: • z projektami innych branz. Obliczanie g~stosci obciazenia ogniowego oraz wyznaczenie wzqledneqo czasu trwania pozaru. okreslonych przez jednostki uzgadniajqce w trakcie projektowania lub przez organ administracji panstwowej wydajqcy pozwolenie na budowe. kt6re nalezy uwzqlednic podczas realizacji projektu. • w innych. Ochrona przeciwpozarowa budynk6w. Najczesciej uzqodnieri dokonuje sie: • w zespole uzqodnien dokumentacji (ZUD) projektowej obiekt6w inzvniervjnych.). • w zakresie warunk6w sanitarno-higienicznych w projektowanym obiekcie (rzadko dotyczy branzy elektrycznej). Dokumentacje opiniuje osoba posiadajaca uprawnienia do projektowania w budownictwie i spelniajqca jeden z podanych warunk6w: l)jest zatrudniona w jednostce projektowania na stanowisku projektanta-specjalisty w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz rna: . w stosunku do kt6rej opiniodawca rna zastrzezenia.. 111l.

2. 30 kV) przebiegajqcyeh napieciu znamionowym nie mniejszej [11): 0 Un> 30 kV. niz lOem.100em dla kabli na warstwie Dopuszcza 0 na dnie rowu kablowego cswietlenie 0 glEi)bokosei nie mniejszej oraz sygnalizacji niz: itp.kabel przykryty folia z tworzywa sztucznego (wymiary podane w [mm]) [34] 400 Rys.pl ~ .p o d s t a w y p r o ie k t o w e n i a i budowy e l e k tr o e n e r g e t v c z n y c h linii k e ol o w y c h SN Do uzgodnienia przedstawia eowany w fazie wstepneqo si~.70 em dla kabli nN. warstwa niz 10 em przy zalozeniu. (utozcnvch pod ehod- . projektu budowlanego . Row kablowy . ki II. kompleksowy plan zagospodarowania dzialki lub terenu .50 em dla kabli nN zasilajqeyeh uliezne drogowej przez uzytki rolnicze oraz kabli SN (1 kV < U. Uwaga! W svtuacjach. Rys. Budowa IInll kablowych 11.w norrnie SEP N-SEP-OD4 nie zdefiniowano stosowany w praktyce (wymiary podane w lrnml) [34) tego spo- . oraz 1I. . ILL Row kablowy .Ukladanle kaMi w zIemI Kable nalezv ukladac nikiern). :0. przez nieuzytki rolnicze.80cm dla kabli SN (1 kV < U.I. pieczyc kabel za pomoeq rur oslonowyeh. .oprainstalaeje hranzowe. :0. 11. (bednarki) razem z kablem (w jednym do wymaganej piasku 0 piasku qrubosci ste ukladanie wymagan tasmv uziemiajqcej wykopie) przy spelnie- niu nastepujacych a) glEi)bokosc wykopu musi bye wieksza blowego dla danego typu kabla. piasku do powierzehni kabli w rowie rodzimego dla okresloneqo kablowym przedstawiajq nalezy gdy niemozliws jest prowadzenie kabla na podanych glEilbokosciach.obejmujqey linie kablowe oraz wszystkie II. ze odlsqtosc od qorne] warstwy Spos6b utozenta typu kabla.info. 30 kV).2.1. . b) tasrne stalowa wymagania (bsdnarke co najmniej 10em w stosunku zasypac glEilbokosei rowu kaqrubosci nie mniejszej grumu spelnia rysunzabez- nalezv utozyc wzdtuz wykopu.90cm dla kabli nN przebiegajqcych . najednej mapie. Jest on sporadycznie cegtami lub gqsiorami .elektro.kabel przykryty sobu ukladania.www.

1 2 3 ~[~1 Rys. Proces wciqgania kabla z wykorzystaniem wciqgarki nalezy realizowac z wykorzystaniem dynamomentru z sila nie przekraczajaca 1. Przed rozpoczeciern wciqgania kabla do rowu kablowego nalezy beben z kablem ustawic na stojakach tak. przedstawiono wyglqd ponczochv kablowej. • 2D-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozvlowvch.Po ulozeniu kabel nalezy zasypac warstwa piasku 0 qrubosci nie mniejszej niz 10 ern.5kN pod warunkiem uzvcia ponczochy kablowej. Kabel przed ulozeniem w ziemi nalezy ukladac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz -lo°C. Przy ukladaniu obok siebie zaleca si~ zachowanie odleqlosci nie mniejszej niz srednica zewnetrzna pojedynczego kabla.lina stalowa. Mozna rowniez stosowac mieszanine pia sku i cementu w proporcji nie mniejszej niz 13:1 (w praktyce sposob ten znajduje zastosowanie przy ukladaniu kabli 0 napieciu U.kabel . dla Promienie gi~cia kabla nie moqa bye wieksze od dopuszczonych przez producenta. a nastepnie warstwa rodzimego gruntu 0 qruboscl nie mniejszej niz 15cm. Podczas ukladania kabla niedopuszczalne jest wleczenie go po ziemi z uwagi na mozliwosc uszkodzenia izolacji.3. Kabel podczas ukladania moze bye wciqgany do rowu kablowego z wykorzystaniem wciqgarki pod warunkiem. a na rysunku II. ze spoczywa on na rolkach kablowych. sposob odwijania kabla z bebna. Kabel nalezv ciqgnqe w kierunku rnozliwie prostopadlym do osi bebna.4. aby odwijal sie on z gory w osi rowu kablowego w odleqlosci nie mniejszej niz 3 m od poczatku rowu. 2. W przypadku braku tych informacji mozna przyjmowae nastepujace promienie gi~cia: • 25-krotna zewnstrzna srednica kabla w przypadku kabli olejowych i kabli 0 izolacji polietylenowej 0 napieciu znamionowym wyzszvrn niz 30 kV. pod warunkiem. Przed rozpoczeciem rozwijania kabla z bebna nalezy usunac z bebna wszelkie gwozdzie oraz inne elementv. Na rysunku II. ktore moglyby kaleczvc izolacje rozwijanego kabla. Kable jednozytowe nalezv ukladac w wiazce lub obok siebie. Nalezy unikac ocierania si~ kabla 0 sasiednie zwoje lub tarcze bebna. Szvbkosc rozwijania powinna bye dostosowana do szvbkosci odbierania rozwijanego kabla przez pracownikow. • 10-krotna zewnstrzna srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych. Nie rnozna dopuszczac do luzowania zwojow kabla na bebnie lub ciaqniecia za kabel. Powinien on bye unoszony przez monterow alba powinien spoczywac na lekko obracajqcych sie rolkach kablowych. Ponczocha kablowa [27): 1 .przewizka z drutu.3. 3 . • DOC kabli 0 izolacji polwinitowej lub 0 izolacji z igielitu sieciowanego. = 110 kV). • 15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozylowvch. 11. ze temperatura kabla jest nie nizsza od: • +4°C dla kabli 0 izolacji papierowej i powloce metalowej. LqCZna grubose tych dwoch warstw nie moze przekroczye 35cm.

3 . 281: a) odwijanie kabla z bebna.studnia kablowa.oslona.blok kablowy. 5 .beben kablowy.4. Zasada rozwijana kabla z bebna [27. 4 . 7 -linka stalowa ED www.4tI4tklro.kabel. b) wciaqarue kabla do otworu w blokach: 1 . 2 .inlo.pl .poriczocha kablowa.p o d s t e w y projektowania i budowy kablowych SN e l e k t r o e n e r g e t v c r n v c h linii a) zle dobrze b) Rys. 6 . 11.

dla kabli 0 napieciu znamionowym wiekszvrn niz 30 kV oraz chronic je oslonami..._ ~O Rys. W przypadku ukladania kabli pod jezdniami nalezv przestrzegac nastepujacvch gl~bokosci: .2.5.. kabII did ..UkI.dla kabli 0 napieciu znamionowym nie wiekszvrn niz 30 kV.8. . II. . [27) 8 .100 cm . II. zostala przedstawiona na rysunkach 11. Rys. Oslona kabla nie moze utrudniac dokonywania napraw lub wymiany kabla. II.elektro.. w zaleznosci od ieh napiecia znamionowego oraz miejsca ulozenia. I drOll Trasa kablowa powinna przebieqac w odleqtosci nie mniejszej niz 50 cm od jezdni oraz fundamentu budynku. Ukladanie kabli pod torarni kolejowymi (trakcji nieelektrycznej) (27) www.7.inlo.pl . Glebokosc utozenia kabli. G1'lbokosc ulozenia kabla w zaleznosci od wartosci napiecia znamionowego U.11.S.11. Utozenie kabli i rur pod zierniq (gl'lbokosci flEJO w [mml) [27) / Rys..6.80 em .

p o d s t a w y projektowania elektroenergetycznych i budowy linii kablowych SN r--.lnto..w przypadku elektryeznej kolei przemyslowej lub trakeji tramwajowej.w przypadku kolei publieznej..elektro.8. Zblizenie kabli do kolei elektrycznej lub przewidzianej w zierni. 2 .20m . ale nie wiece] niz 35em...pl . Rys. Sposoby wykonania zblizenia kabla do tor6w kolei elektrycznej lub przewidzianej do elektryfikacji przedstawia rysunek 11.1 0 0 0 n 3m- l ~ '~ Ie· s ..kabel w rurze izolujqcej do elektryfikacji [27]: 1 . 1 3m '-:~...dodatkowa oslona izolujaca w postaci oplotu z tasmy "DENSO". "-:11.odleqlosc r6wna 10 w przypadku kolei elektrycznej (5m w przypadku torowiska tramwajowego) Uwaga! Folia lub siatka kablowa powinna znajdowae si~ nad kablem nie mniej niz 25 em. Miejsee skrzyzowania kabla z torami trakeji elektryeznej powinno bye oddalone od zasilajq_eej staeji trakeyjnej co najmniej 0: .kanalizacja Izolujaca.kabel ukladany bezposrednio www.10zostal przedstawiony spos6b wykonania zblizenia kabla do toru tramwajowego lub elektrycznej kolei przemyslowej. 2 . 11... 11. Skrzyzowanie kabla z torami trakcji elektrycznej [27]: 1 . n . J.! .9.9.50m . .Natomiast na rysunku 11. 0 0 11 Rys.

(opaskach linii. sztucznego.kable utozone w tunelach oraz w ta- miec oznaczniki (opaski kablowe) w odstepach nie wiekszvch niz 20m. .1 .symbol wykonawcy. z tworzywa bye wystawac co najrnniej folii lub siatki powinny . nalezv umiescic trwale napisy zawierajqce co najmniej: .kable ulozons w powietrzu powinny mise oznaczniki (opaski kablowel przv 9 towicach i odbiomikach i odstepach.na calej dtuqosci trasy kabtowej nalazv stosowac oznaczniki blu w odstepach bli ukladanych kich miejscach nie wiekszvch w ziemi): niz 10m oraz przy mufach kabtowe (opaski kablowe) rozmieszczone charakterystycznych na ka- i w miejscach (dotyczy ka- . Na oznacznikach .J: .typ kabla.krawedzis kabli.kabel ukladany bezpo- U. 11.folie i siatki powinny przy zerwaniu .5 mm. .171 @ Rys. lI. Zblizenie kabli do rorow trarnwajowvch srednio wziemi. .znak uzytkownika . kabla. niz 0.tO. .dtuqosc kabla.1. co najmniej ktore w temperaturze 50mm poza zewnetrzna trwalyrni 20°C rna wydluienie krawedz utozonvch oznacznika- . aby identyfikacja i kanalach powinny kablowychl kabla byla jednoznaczna.numer ewidencyjny iO. 2 .wartosc napiecia znamionowego. ~ rys.kabel W lub elektrycznej rurze izolujacej kale. . 0znczanIe obll: .grubose tray kUII: trasy nalezy ulozvc folle lub siatke z tworzywa sztucznego koloru czerwonego (patrz .na catej dluqosci folii powinna bye nie mniejsza bye wykonane 200%. . a siatki .3 mm. przemvslowej [271: 1 .rok ulozenia kabla.I.trasa kabJowa (na terenach mi osadzonymi • na prostym niezabudowanychl powinna bye oznaczona i widocznyrni w gruncie: odcinku w odstepach nie wiekszvch niz 100 m.1.

odpowied nio oznaczvc) zcwnctrane prowadz ic www.): (do"OOY 1. co najrnruej oznaczvc tai wystajqce ostrzegawczymi na obu brzegach jako betonowe 30 em w gruncie symbol: ponad poziom qruntu na wvsokosc 20 cm.kabel. M .mufa.p o d s t a w v p r o j e k t o w a n i a i budowy el.getycznych linii kablowych SN • w miejscu blicami Oznaczniki zmiany kierunku ulozenia kabla oraz w miejscach i zeglugowymi dobrze bloczki widocznymi zakotwione skrzvzowan ze srodka i zblizen..sradruca kabla: 1 .rniejsce przejscia wprowadzenia do obiektu budowlanego lub sciane nalezv naleiy (rys. mad gruntem oznacznik powinien zawierac wygrawerowany 11.pl ~ . ostona otaczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi kabla przez fundament zabezpisczvc . 4 .infQ. Na czo!owej powierzchni K .4.5·d"OI.)' > przed wnikaniem wody. dodatkowo • przy skrzyzowaniach najlepiej z rzekami wykonac splawnymi potozerue kabla naleiy rzeki. Wpl'IIWadzenie kabli do budYUktJw Kabel w rniejscu .uszczelnienie wewnetrzne rury. n.elekUQ.uszczelnienie rury. 3 . em lub wi~ceJ Ry s.ktroen.ll.chronic . 11.11. Wprowadzenie kabla do obiektu budowLanego: d .rur'a: Z .uchwyt kabla {34J (w budvnku kable SN nalezv W oslorue I.

50cm z kazdsj stronv. W przypadku skrzvzowan z innvrni kablami i przewodami izolowaoymi nalszv zachowac nasrepujqca mioimalne odlsqlosci: .w kanalach kablowyeh. trudnopalnych.min. Odleqtosci kabli od rurociagow w budynkacn (111 Lp. Rodzaje rurociqg6w odlegtosc ad rurociqg6w niewvmaqajqcych Najmniejsza dopuszczalna [em] wymagajqcych okresowyeh konserwacji" okresowych konserwacji 1 2 Rurociqgi powietrza sprezoneqo.15 cm dla kabli 8N (0 napieciu znamionowym 1 kV < Un::. w scianach. W przypadku pomieszczen zaqrozonych wybuchem.5. < 1 kV). w sposob umoztiwiejacy pozniejszy demontaz (kabli).5 em dla kabli oN (0 napieciu znamionowvm U.kazdego kabla. .11. stropy i inne.lezali zachowanis podanych wyiej odleqlosci nie jest mozliwe.04 MPa Rurociqqi ciepIne izolowane wodne i parowe Rurociqgi ciepJne nieizolowane wodne i parowe Rurociqgi z cieczami palnymi Inne urzadzenia technoJogiczne 20 50 120 100 100 I 100 100 120 150 150 3 4 5 • Odcinki rurociqg6w Z zaworami. Jub pod posadzkarni. . pasadzkaeh. 30 kV). naleiy stosowac ostony z material6w Sposoby ukladania kabli w hudynkach: . rurociagew z ptynarnl palnymi.bszposrednio przy scianach i pod sufitarni na specjalnie przygotawanych konstrukejach nosnych. 0 W obiektach budowlanych nalezv stosowac ka ble W miejscach przejscia kabli przez sciany. mozna stosowac inne kable. Kable SN ukladane w budynku muszaposiadac ostone mechaniczoq. armaturq nalezy uwazac ze wymagajq_ce okresowej konserwacji. stropach. > 30 kV powinny bye oddzielone ad innych kabli przeqroda. Uszczelnienia muszq byc. wodociqgowe. Uwaga! . Zabraoia sil. Kable a napieciu znamionowvrn U. wentylacyj ne.lagnia.w przypadku. w oslonach lub bez oston.min.ltrwatego zamurowaoia kabli w scianach. . to kable nalezy chronic od uszkodzen meehanicznyeh przy pomoey oslon otaczajacvcn na calej dluqosci skrzyzowarua lub zblizania dodajqc: .1. Tabela 11. Odleqtoscl kabli od rurociaqow w budynkach zostaly przedstawione w tabeli 11. gaz6w paloych 0 cisnieniu do 0.przepust nalezy wykonywae osobno dla .1. Uktillanle Ubli w blllynkach podwyzszonej odpornosci na rozprzestrzenianie sil.kt6r<t naleiy odpowiednio opisac. Jasli w obiekcie jest system ochrany przeciwpozarowej. 100 em z kazdej strony . zasuwami rtp. odporne na oddziatywanie czynnik6w zrqcych i wilgoci oraz nie moqa przepuszezacqazow. Uwaga! Przejscie kabli przez sciany i stropy budynk6w nalezy uszczelnic materialem niepalnym 0 odpornosci oqniowej rownej odpornosci ogniowej scian. stropach. III .

. Zastosowanie rur oslonowych rna na celu zapewnienie ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz utatwlc ich wymianli) w przypadku uszkodzenia (przepust pod droqa lub torarni]. w rniejscach przvlaczenia linii kablowych do linii napowietrznych.pl . magazyny materialow latwopalnych i wybuchowych) oraz w poblizu znaczneqo skupisnia odbiorcow.5. .5)·d. . . Jako fury oslonowe obecnie stosowane Sq rurv wykonane z material6w rueprzewodzacvch. w lmml. w l-l. oprocz odpowiedniej wvtrzvmalosci mechanicznej.?:(2. odpornych na agresywne dzialanie gruntu oraz promieniowanie Uv.srednica wewnetrzna rury. www..'W innyrn wykonaniu .?:1.ojeklowania i bu d ew y e le k t r o e ne r g e tv c z n y ch linii kablowych SN W praktyce projektowej i wykonawczej czesto zachodzi potrzeba prowadzenia kabli Iub przewod6w w rurach oslonowych: .podslawyp.na slupie. Linie niskiego napiecia chronione Sq od przepiec atmosferycznych ki nalezy instalowac: odgromnikami zaworowymi.w liniach . Ponadto nalszv instalowac ograniczniki w miejscu potaczenia tych linii. .dla kilku kabli w jednej rurze 0 dlugosci do 5 m. d. Rura oslonowa. • dw.przepusty pod droqa lub torami kolejowymi. Elektroenergetyczne linie napowietrzne z przewodami pelnoizolowanymi chroni sie w ten sam spos6bjak linie z przewodami nieizolowanymi (golymi).elektro.wzdtus slupa.jezeli dtuqosc rury jest wieksza niz 5 rn.. Uziemienie odqromnikow powinno miec rezysrancje nie wieksza niz 100 i powinno bye wykonane: . w lmml.przvlacza kablowe do linii napowietrznej . Srednice zewnetrzns kabli oraz srednice wewnetrzne rur nalezy przvjrnowac z katalog6w ich producent6w.info. Dla odcink6w dluzszvch niz 5m. n .d. z kt6rego wykonano przytqcze.wspolnie z uziemieniem metalowych powlok.wsp6lniez uziemieniem przewodu neutralnego.w stacjach transformatorowych wspolnie z uziemieniem roboczym stacji.zblizenia do innych elementow uzbrojenia terenu. . . na krancach Iinii napowietrznych dtuzszvch niz 300 m oraz co 500 m wzdtuz linii.przy aparaturze sterujqee] oswiatlaniarn ulicznvrn.liczba wprowadzanych kabli do rury.w poblizu izolator6w.jszeli diuqosc rurv jest nie wi~ksza niz 5m..srednica n-tego kabla wprowadzanego do fury. nie zaleca sili)uktadania wiskszej ilosci kabJijakjeden w jednej rurze.dla jednego kabla: -cI. . Odgromni- - w rniejscach uziemienia punktu neutralnego transformatora SN/nN. . srednice rury natezv wyznaczyc z poniiszego wzoru: (25) gdzie: dw• .w miejscu przylqcza napowietrznego do budynku: • z wykorzystaniem izolatorow dosciennvch . . . musi spetniac nastepujace warunki: .Z.w miejscu przvtaczema linii kablowej do linii napowietrznej . w Iiniach napowiatrznveh zesilejacych bazposrednio wainiejsze instalacje odbiorcze (przeznaczone dla wiekszej liczby osob.

okreslcnie miejsca ustawienia potrzebnych rusztowan. lEI . B. zabezpieczenie narzadzi przed wnikaniem piasku.na zewnatrz budynkow zasilanych !iniami napowietrznymi . rodzaj smaru posllzqowepo. W sieci TN-C. . brak wzniecania kurzu. okreslic sprzet do wvkonania robot ziemnych.a nie wyzad szvch niz 60kV powinna wynosic: . sposoby I'l.dla rezvstvwnosci gruntu p < 1000 Om: R:. ktore instaluje sie: . skrecanie. minimalizowac ilosc przegi~e ukladanych kabli w pionie i poziomie. 13. okreslic minimalne dopuszczalne promienie gi!i1cia kabli. czvstosc otoczenia. .cego grunt. dodatnie ternperaturv. sprawdzenie przepustu kablowego w zakresie przeswitu przejscia. atmosfery panujacej w miejscu wykonania mufy (mala wilqotnosc. podac miejsca ustawienia wciqgarki i bebnow z kablem uwzgledniajac kierunki zmian trasy kablowej. czystosc rak operators). przedstawic sposob wykonania wykopow liniowych. W przypadku innego ukladu sieci. podac Hose przejsc sprzetu zag~szczaj'l. wykonania namiotu zabezpieczajqcego wykop oraz podlogi drewnianej.na slupach wysokich ustawianych na trasie linii w celu ominiecia przeszkody. rozciqganie itp . okreslic rezvstancje termiczna qruntu.. sposobu uszczelnienia koncow przepustow lub zabezpieczenia przed wnikaniem wody. obliczyc i okreslic niezbedna ilosc rolek podporowych. rodzaj zastosowanej podsypki i nasvpki.15 Q. wspomagajqcych ciqgni~cie kabli. Tachnoloqia ulozenia kabli powinna bye opracowana przez pracownika z duzvm doswiadczeniem praktycznym oraz odpowiednia znajorncscia sztuki prowadzenia kabli na miejscu budowy. 9. 7. rynienki kablowe. tunelu ezy budynku w zalsznosci od zaistnialvch warunkow terenowych.. 14..okraslic sity potrzebns do ci'l. 4. 6.gni~cia kabla na poszczaqolnych odcinkach trasy kablowej. w zaleznosci od potrzeb.. 5. Ukladanie kabli powinno bye wykonane w sposob wykluczajqcy ich uszkodzenie przez zginanie. przewod neutralny nalezv rowniez chronic odgromnikiem wlqczonym porniedzy przew6d neutralny a uziemienie. wvbrac odpowiedniq metoda do ukladanla kabli w wykopie.Ponadto przy ukladaniu powinny bye zachowane srodki ostroznosci zapobiegajqce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sill na trasia budowanej linii. 3. stropy budynk6w. podac sposob zasypania rowow kablowych (uwzqledniajac zagruzowienie lub zakamienienie qruntu). sposoby wprowadzania kabli na konstrukcje wsporcze. do ktorepo nalezy przytaczvc przewod neutralny. opisac sposob zabezpieczenia wykopu ziemnego w miejscu taczenia kabli (mufy).dla rezvstvwnosci gruntu p ~ 1000 Om: R :. Technolog powinien podac niezbedna ilosc informaeji potrzebnyeh do utozsnia kabli w okraslonvch warunkach podanych przez projektanta linii. Potaczenie odqromnikow z uziemieniem powinno bye wykonane przewodem ze stali ocynkowanej 0 przekroju nie mniejszym niz 35mm'. rolek katowvch ustawianyeh na zalomach trasy. Powinien on: 1. 10 n.wspolnie z uziernieniem instalacji odgromowej. . sposob czyszczenia przepustow. Rezystancja uziemienia dla napiqc znamionowych wi!i1kszych 1 kV. 10. podac metode ci'lgni~cia kabli. 2. zabezpieczyc swobodne poruszanie sill obslugi przy ukladaniu kabli. 12.w rniejscu polaczenia Iinii napowietrznej z kablowa. 11. gillbokosc wvkopow.czenia kabli. odgromniki nalezy przvlaczyo do kazdaqo przewodu fazowego i uziemienia.na slupach z punktem pomiarowym energii elektrycznej. w budynkach nalezv okreslic sposoby przejscia kabli przez scianv. wykonanie oznacznikow linii kablowej oraz poszczeqolnych faz kabli. podac sposob przejscia kabli przez przepusty kablowe. W liniach srednieqo napiecia powszechnie stosuje si~ ograniczniki zaworowe.

p=0.p=0. Warunki techniczne przytqczenia wydane przez zaktad energetyczny.9S .9S . ze wznoszonych bedzie 7 budynkow (patrz rysunek 2). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 rnaja 2007 roku w sprawie szczeg6towych warunk6w funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [DzU Nr 93/2007.9S .=87kW.7 kV 3x120mm' AFL~6. Norma N-SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sY9nalizacyjne linie kablowe. cos cp=0.p=0. Warunki zabudowy wydane przez Urzad Miasta. Aktualna wiedza techniczna zawarta w normach przedmiotowych. Nieknrnpensowanv prad ziemnozwarciowy w tinii SN: IS A. poz. bhp i zabezpieczen ppoz. Zlecenie inwestora 2.9S.3xlS/8.::70 mrn" AI. Program Organizacyjno-Funkcjonalny planowanego zamierzenia budowlaneqo. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.budynek nr S: P22=108kW.95 . 10.p=O. poz. Moc zwarciowa dta punktu okreslonaqo przez slup nr 20/96 Iinii napowietrznej SN wynosi S'Q = 250MVA. cos I. Na podstawie Programu Organizacyjno-Funkcjonalnego ustalono.budynek fir 7: Pzz=108kW. PDdstawa opracowama 1. Mac czynna zapotrzebowana przez poszczeg6lne budynki projektowanego osiedla mieszkaniowego wynosi odpowiednio: .=87kW.=87kW. cos 1.budynek nr 1: PZ1 =87 kW.budynek nr 6: Pz. 8.p=O. cos I. Moc przylqczanych do linii SN stacji transformatorowych nie moza przekraczac 800kVA. cos I. 690 z pozniejszvrni zrnianarni]. Linia tajest wykonana na slupach ZN12.p=0. = 1 s. OIEDLOWYCH STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/nN STAN ISTNlfJa\CY I WYCI4G 1 WARUNIOW TECHNIClNYCHPRlYtAClfNlAWYDANYCH PlllIllAltAD ORGANIlACYJNI·FUNICJDNALNIGD PROJEKTDWANEGOOSIEIILAMIESlKANIOWESD INEIGmClNY ORAl PROSIAMU W odleqtosci 100 m od projektowanego osiedla przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN .budynek nr 4: Pz. 11.~! ~ podsl. Czas trwania zwarcia w linii SN: T. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturv z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usywowanie [DzU Nr 7S/2002. cos 1.budynek nr 3: Pz. 9.=87 kW. Linia SN pracuje jako izolowana od ziemi.8.9S . cos 1. Osiedle nalezv zasilac z dw6ch budynkowych stacji transformatorowych SN/nN 0 mocy dobranej do ohciazenia. Podstawy planowania.awy e le p r o j e k t o w a ni a i budowy e n er kt ro g e t y c z n y c h l l n l l k a b l o wv c h SN ZAl~CINIK PROJEKT ZASILANIA. Uzgodnienia z wtascicielarni 9runt6w przez ktore przebiegala bedzie projektowana linia kablowa 12.p=O. 5. 6. 3. Uzgodnienia miedzvbranzows oraz uzgodnienia z rzeczoznawcami ds.9S . 7. Wizja Iokalna w terenie z udzialem inwestora. Oswietlenia terenu osiedla: 10kW przy wsp61czynniku mocy cos 1.budynek nr 2: Pz.623J. Projektowany Kabel dobrac 0 przekroju S . . Projektowanie i budowa. dla kt6rych mac zapotrzebowana ustalono na podstawie N-SEP-E-002: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 4. Katalogi ZPUE Wloszczowa.

b)kolor jasnoniebieski Schematy Zasilanie przvtaczvc . uziemienia bedzie przedstawiooy jako wspolna dla transformatora oraz punktu matora.42 kV) typu MRw~. polposrednim. nalezv zainsta- lowac na budynku stacji w nieprzewodzqcej wykonanej z tworzyw termoutwardzalnych. SN/nN (15/0.0Wlldymbol wP.!bokosci.info. przewody uziemiajqce nalezy pornalowac w nastepujacych alkolor zolto-zielonv . nie mni.uziemienie projektowanych budynku wykonac punktu neutralnego stacji transformatorowych ssacji przedstawia kablem srednisqo rysunek napiecia transformatora.naplecle warstwa piasku ma 10 .42 6). transformatorowe przez stacje stacje budynkowe Schemat stacje transzasilania tyeh aprobaSN/nN (15/0. Projektowany linii kablowej katalogowq SN nalezy wykonac SN .rllk Nastepnie nalezy je zasypac ulomnll. nalezy realizowac Wszystkie szafce wraz z ukladem kontrolnym. nalezv w ukladzie zuzvte] energii we wsp61nej do celow oswietleniowyeh obudowie. 26) .Stanowiska Wszystkie ideowe oraz 4 (przekr6j .ejszej w gruncie tami uziomowymi 5 m ponizej poziomu b)osadzone 0 16 produkcji (dolny koniec niz uziomy pionowe miajace wykonane Spos6b wykonania Poniewaz uziemienie z tasmv FeZn 30xS.2A utozvc tasrne kablowq koloru czerwonego. 1.0 mod mUSZq posiadac oraz atest wydany Prefabrykowane zgodnie wykonanym pogrqzye Instytut Energetyki transformatorowe. lOem. liczniki natomiast pomiar rozzaIicznikiem pomiarowe bezpcsradnim przedstawiaja dla celow uziemienia realizowac wynika z pkt. www.1 norrny N-SEP·E 004: 2004 rowu kablowego linie kablowe.elektrO.12/20.pl . sie wykorzystanie uziemiajace nalezy pornalowac w kolorze zolto-zielonym.manlioROWe. do tasmv nalszv przvspawac graficznie na rysunku kolorach: 5.uziemienie transformatora.nallecle ..1. grubosci 10 ern. typu 3xYHAKXS 120/50 . nalszv 120/50 .DPiS lEGHNIClN. zgodnie ktory nalezy elek(rys. 6. nalezy wprowadziC 400kVA stacje i przvlaczvc do zacisk6w nalazy transforrnatorowe cji transformatorowych Kable SN zasilajace z DTR producenta stastacji. 100cm na- ukradac w wykopie opaski na podsypce Po ulozeniu piasku kabli w wykopie na nich w odstepach co 10m nalozvc kablowe zawiersjace stElPuj'tce inforrnacje: 10 ubla.tom I" .oRaWCv.opracowanym konstrukcvjne przez ZPUE Wloszczowa przytqcza. nalezy polqczyc zostal wykooane tasma FeZn 30xS. warstwa rodzimego miejscach gruntu grubosci 15 cm rys.dlugatll. 3.8 odlaczz katalogiem: SN. poprzeczne w charakterystycznych Projektowanie i budowa). troenergetycznej str.rysunek (elementy projektowanego ochronnego projektowanego potaczyc oraz zyly powrotne kabla SN nalszv z uziomem. 24 oraz karta niko-uziemnika) Dopuszcza gromnik6w. Przylqczenie kabla projektowanej kV) przedstawiajq rysunki 3 poziomy stacji nalezy do istniejqcej stupowe dostepne elektroenergetycznej SN do istniejqcej z zejsciam] kablowym czesci przewodzqce Przewody uziemienia linii napowietrznej linii napowieuznej lA. stanowiska stupowego z zejsciem kablowym dla oddo przedzialu SN zgodnie SN projektowanych 0 g!~bokosci Kabel SN: 3xYHAKXS typu MRw-bl: projektowane grubosci. neutralnego transferprzewody uziena podlozu budynku firmy produkcji stacji zostal przedstawiony t'il techniczna wydanq zgodnosc Budynki Wloszczowa. .trasc. naped W·OOI str.b1: 400kVA. a)w odleqlosci z wymaganiami stacji nalazv Uziemienia 1. instalacyjnymi uziomy potwierdzajqcy firmy wykonane ZPUE pr~- normy PN-EN61330:2001 z zaleceniami cztery stacji nalezv wykonac w nastepuiacv nalszy Galmar sposob: pionowe uziemienia na gll.Prefabrykowane przez ITS w Warszawie ustawic obrysu gruntu). kt6rego rezystan- cja nie rnoze bye wieksza niz 30. Plan linii kablowych Elektroenergetyczne Pomiar kontrolny liczeniowy instalowanym oraz ich przekroje i sygnalizacyjne energii elektrycznej czynnej i2B (mozliwosc wykorzystania a nastepnie zasvpac wykop.12/20.Y lAM EHIENIA BUDDWLANEGDI W miejscach formatorowe wskazanych na rysunku na rysunku 2 nalszy zainstalowac dwie prefabrykowane ZPUE Wloszczowa.

11 kVA (podstawa Na tej podstawie nalezy przyjac transformator . = L'lPTr + Pz = 3.0. = 266·0.) + Pos = 0. '. cos <pz -1=J . 252 + 10. .::::::::I ~ podstawy p r o i e kt c w e n i a i budowy linii kablowych elektroenergetycznych SN Obliczenia Dober stacjlll'anslDPllllturowy1i Uwaga! do zastlllllla prajektowMIYch IludyBlcAw osledla: Na podstawie Programu Organizacyjno Funkcjonalnego ustalono: COS!j)z=0.045: io:::0.8.~11 Nr 1 [Fol'llUllll] Pz ::: k . 1. .l811.(~)2 ::: (~)2::: SnT SnT L'lPo=1. .33 .95 Dodatkowy. = 4. .01. L'lPT!::: L'lPo +L'lPooczn L'lQTr ::: L'lQo + L'lQooczn .25 kW 400.78 1 = 100.)tg!j)z=~.OWIA.6.33 = 87.0kW. 11)2 == 12..i nfo .80 + 87.95::::.00 4. I = 287. P. 0..katalog producenta transforrnatorow) (43): mocy 400 kVA.60kW 280.43kVA<400 kVA . ". (280.11)2 == 3. r ~ ~Pzc 2 +Qzc 2 = J269."= 5 kW i wspolczynniku mocy cosqi = 0. Ze wzgl~du na nisznaczna moc oswietlenia do dalszych obliczen przyj~ty zostanie wsp6lczynnik mocy coso = 0.: n . W przypadku roznvch wartosci wspotczynnika cos <p dla poszczegolnych obciazen nalezy obliczvc zastepCZq wartose wspoiczynntka tg (j). 782 0 "" 280.80 k var 400. 2-1".25 + 266 = 269.pl .00 L'lPoIxzn ::: L'lPcu L'lPo = L'lPF.75·4·87 + 5 = 266 kw = Qz = tg!j).m obciazenism kazdego z transformatorow jest oswietlenie terenu 0 mocy P.25 kw Qzc ::: L'lQTr + Qz = 12. 78kvar Sz = JPZ2 + QZ2 J2662 + 87.ok var .( L'lPooczn=4.: L'lQo = io -S.0 + 18.58 k var Sr.. = 0.. p. L'lQoIxzn = Uk -S.045·400 = 18k var Pzc.ww. a nastepujacych parametrach Uk =0. W takim przypadku: MIll: ZlPafl're.582 .e I ektro.e.95. 1+4.

wzglE1dnawartosc pradu stanu jalowego transformatora.calkowita moe bierna zapotrzebowana. flPT.00 4. . w lkvarl.58 kVA 0 Na tej podstawie nalezv przyj'lC transformator moey 400kVA nastepujqcvch parametraeh: llk=0.(244.65kvar +Q/ = ·h32.. 232. obun . n -liczba budynkow 0 jednakowej wartosci mocy zapotrzebowanej. w [kvar].straty jalowe ezynne (w zolaaio) transforrnatora. 65 = 87. = 2 !] =. .moe czynna zapotrzebowana.25kW tg qJ.. w l-l. k." .n flPcu = uk flPo = flPFe.58 Qze ..75-(2-108+87)+ 5 =. w HNale:i:yuznac dob6r mocy transformatora za poprawny. 252 + 76. w [kW]. Sz. P. 33 = 76. Poe. APo. w [kvarJ.. Sli" wymagana minimalna moe transformatora.P. = 4. w [kVAJ. Ll.Qobc. w [kVA].045-400 = 18kvar = 247. u.. -(0 . + P.Okvar.Mil: lIpln""'. - io=O. w [kWl.244.58)2 -400. w H. flQo = io -S.652 0 s.straty jalowe bierne transformatora..60kW _ 2..72+244. = flPT.. = Jpz = 244.OkW.Ol.straty obciazaniowe czynne (w miedzi) transforrnatora. = 232.58)2 == 10. .38 k var gdzie: Pz . APn . Qz. w [kVA]. w [kWl.25 -0. = 2.P'2 + p.])+Posw 0. = flQT' + Q. = 10.73 + 76. flQobc.30 kw Pze. =. w [kvar].- flPo=l. _ flPo+ flP (sz flPob<ZD=4. Q.045. w (kVA].73 k var 400.moe znamionowa transforrnatora.00 flPooc.ealkowite straty mocy czynnej w transformatorze. SOT . m IIICJI Nr ! [Fo .wzgledna wartosc napiecia zwarcia transformator..moe bierna zapotrzebowana. w [kWl AQo.moe pozorna zapotrzsbowana. ..72 kW = flQT' = flQo + flQooct"- (~)2 SnT SnT )2 _ -1 = + 4. Qze . io .straty obciazeniowo bierne transformatora.n = -Sn = 0.0 + 18 _(".ealkowita moe czynna zapotrzebowana. APo"".6.

~ ~

podstawy p ro j e k t o w a n i a i b u d o w y e l e k t r o e n e r g e t v c z n y c h l i n i i kablowych

SN

ZkQ=
XkQ

(max .

S kQ

"

U!

1.1.150002 250·10
0

~ ~

0.99:.~

n

= 0.995·
=
D

ZkQ= 0.995·

o. 99 = 0,975200

RkQ

= 0.1' XkQ = 0.1· 0.9752 = O. 097520 250.10 ..[3.15.103
Rk 0

f =~
k3 1(

..[3.U

= 9622.50 A"" 9623A 0.09752 0.97520

=

1.02+ 0.98·exp[~3-Q

XkQ

1 = 1.02+0.98·exp[-3

1 = 1. 75

ip = J2.1(·1~3 =

J2 ·1.75·9623""
0.97520

23816A = 24kA ",,0,032s

T=--= co RkQ

XkQ

2· 'It . 50· 0.09752 Tk > lOT ::::}lib = (3

t

='"tp,+td,=90+250=170oC

"2
'{st =

2 ___ 3_5 1+ 0.0040· (I 70 - 20)

1+u.{t" -20)

= 21.88

m/(Omm2)

Na podstawie przeprowadzonych obliczen nalezy dobrac kabel 3xYHAKXS 120/50 - 12120 oraz wyciq,gnq,c wniosek, za aparatura, stanowiaca wvposazanie stanowiska stupowego dla przytacza kablowego, oraz aparatura wvposazenia stacji transformatorowej spelnia warunek obclazalnosci zwarciowej, gdyz jej odpornosc zwarciowajest wieksza ad obliczonvch spodziewanvch pradow zwarciowych w projektowanej lii kablowej SN (patrz katalog producenta - ZPUE Wloszczowa) [33]. Dobrany kabel spelnia rowniez wymagania Zakladu Energetycznego podane w warunkach technicznych przvtaczenia: S = 120 mm" > 70 rnrn", gdzie: S"Q- moe zwarciowa w miejscu przylqczenia kabla do napowietrznej linii SN, w (MVA]. Z.Q - impedancja zastepcza w miejscu przylaczenia kabla do napowietrznej linii SN, w [0)' R'Q- rezvstancja zastepcza w miejscu przvlaczenia kabla do napowietrznej linii SN. w [Q). X'Q- reaktancja zastepcza W miejscu przytqczania kabla do napowietrznej Iinil SN, w [0]. T - elektromagnetyczna state czasowa zastepczego obwodu zwarciowego, w [51 y" - konduktvwnosc przewodu w tempsraturze 1'", w [m/(Qmm')]. Y.o- konduktvwnosc przewodu w temperaturze 20°C, w [m/{!.1mm')]. 1'" - poczatkowa temperatura kabla podczas zwarcia, w [OCl 1'.,- dopuszezalna koncowa temperatura kabla podezas zwarcia. w [OCl. Cw - eieplo wlasciwe aluminium, w [J/cmJK]. u - rozszarzalnosc cieplna aluminium 0.=0,004 [11K]. T, - czas trwania zwarcia, w lsl.

II!I IiiiI

www.l!!le;klro.i"·.o.pl

1:" ~ K. ~

srednia temperatura przewodu, w lOCI, wsp6!czynnik udaru. w H, i" t3 ~ pcczatkowv prad zwarcia symetrycznego, w [AI. ~ - prad udarowy, w [A), k ~ jednosekundowa dopuszczalna g~stosc zwarciowa, w [A/mmZj,

SlrlWllzenls tvl, pawratlel dabl'lnellU kabla Ina Wlrunld zwlrclawe:
Uwaga! Sprawdzenie odpornosci zyly powrotnej na warunki zwarciowe nie jest wymagane przez normy. Niemniej iyla ta petni wazna role w kablu srednieqo naplecia. przez co musi posiadac odpowiedniaodpornose na prady zwarclows. Projektowana Iinia kablowa wykonana b~dzie kablami jednozvlowvmi. dlatego wymagane jest wyznaezenie pradow jednofazowego zwarcia z ziernia. Do tego konieczna jest znajomosc wszystkich parametr6w obwodu zwarciowego. Poniswaz w tym przypadku brakuje tvch danych, zatem wyznaczenie pradu jednofazowego zwarcia z ziemia jest nie mozliws. Zostala natomiast podana moc zwarciowa w miejscu przytqczenia projektowanej Iinii kablowej do istnlejqcej HnH napowietrznej SN (z takirn stanem wiedzy projektant rna najcz~sciej do czynienia w praktycs), ktora umozhwia obliczenie prqdowzwarcia dwufazowego, Prad zwarcia dwufazowego jest wiekszy niz prad zwarcia jednofazowego z ziemia przez co spelnienie przsz dobrany kabel warunku odpornosci zwarciowej zyty powrotnej dla pradow zwarcia dwufazowego nal.ezy uznac za wystaIezaj'lcy.

Ikzp

~

0,033,S:Q =0,033'250;

8,25kA < Ikdop,p ;9,80kA

gdzie: Ih, ~ wymagana minimalna odpornosc zwarciowa zyly powrotnej, w [kAl I'd.PZ. ~ dopuszczalna zwarclowa obciazalnosc zwarciowa zyly powrotnej, w {kA) (patrztabela

Ln,.).

BobOrza_ezpleczenlB trinsfol'lD11DI'I SN/IlN:
I
HI,
;~=

.j3'Un
InI,;kb

400,10 ",,15,40A .j3.15.1Q3

3

. BI,;2·

r

15,40;30,80 A

Nalezy przyjqC bszpiecznik topikowy SN typu V V C 32. gdzie: 1m - prad obciazerua transforrnatora obliczony przy nominalnym obciazeniu, w [A)' kb~ wspotczvnnik bezpieczenstwa. przyjmowany z zakresu (1,6- 2L w H, InTr - prad znamionowy bezpiecznika zabezpieczajqcego transformator, w [AJ.

www.elektro.info

•.pl

~
~

podshwy
e

p r c j e k t c w e nf a i budowy kablowych SN

l e kt r o e n e r g e t y c z n y c h linii

SpPlWlllenle dolmega, bD111SN 011WlNlek spadr. napleCla
- do pierwszej stacji [Formanna 1] (obliczone wczssniej wartosci RkQ oraz X'Q zostaly zaokraqlone w g6r~)

8U =

=

fj·100 .. . ·2· I BTr.l . cos m + X . sin .(R Un 't'.ll

m )=
't'1

fj ·100 (O,' _ .) .. '30,80· 0,17·0,94+1,01·0,34 15000 100,58+.87.,38. -----=03 269,25 + 247,30' COS!.pl=~=~"'O,94

""0,17%«Ho 6 <tg!.p =

.

,1

.0

dop'

4

stne. = Jl- cos 2!.p):= "/1- 0,942 "'"0,34
R[ =
RkQ

+Rll,.,

0,098+0,072

=0,170

R'l =_1_1 =~""O,072n "{·S 35·120 Xl = XkQ +XlJ = 0.98+0,1.11 = 0,98+0,1·0,3
Warunek zostal spelniony. - do druqie] stacji [Formanna 2]

= 1,0In

8U = 0.17 + .J3 ·100 =·15.40· 15000

.J3·100 .. .. IBn ·(R· COS!.p2 X -sin !.pz) + = Un (0, 29· 0,94 + 1,80·0,34),., 0,32%« 1%

Qze 87,38 tg c = _' = -'" 0,35< tgtn . = 0,4 't'z Pzc, 247.30 't'dop cOS!.p·= ~=

2~~V~

~

",094

.

simp, =J1-cosz!.pz

=../1-0,94z",0,34 = 0,288n "'"0,29n

Rz = RkQ+ R,z "'"0,098+0,190 1 800 R'2 =_2_=-.--",,0.190n - ')'·S 35·120

X2 = XkQ+ X12= 0,98 + 0,1·1z = 0,98 + 0,1·0,8 = 1,78il,., 1,80n
Warunek zostat spelniony.
Uwaga!

Podans w tabeli 1.3. dopuszczalne spadki napiee w liniach SN odnosza silil do zl'odla, ktorvm jest GPZ. W tym przypadku brak jest danych dotyczqcych obclazenia Iinii napowietrznej w poszczegolnych punktach

11

www.el·llk.lllo.liinro

.•pl

stacja Tr NIl' 1 [Formanna 1] _ S.].przekroj kabla w lmm"l. I . =1. s l.000776 = 0.ow plllllal'DwyclllIISIJIIDWlnycll wltlcjach lPansllll'llllllll'OwytI. .lmm'l.( 420 250·10 15000 )2 = 0. dlatego przyj~to uproszczone wymaga. Il8ZptlllCll urI. 0000772 Q Ell .57A . w [n.400 _ = 244580 . J3 .nia dopuszczalnego spadku napiecia AU .1' 0.u. w [VI.3·400 .:: I. X. w [A].).niekompensowana wartosc prqdu ziemnozwarciowego U.000772 Q RkQ= 0. I. ZkQ = C""". w sieci srednieqo napiecia.stacj:a Tr Nr il [Formanna ill I B = _S_. 000772 = 0. .10.konduktvwnosc przewodu zyty kabla. RI .1 dla T..2·1'0. 1. $" 3 [n. . w [rn]. I~ =rrz. 353.000776(1 XkQ = 0.jej rozqalczienia. y .'" PPZ"'adDIIIGW "".0 s.$ 1%.995· O.dtuqosc Iinii. a niespodziewany prad obciazenia wyznaczony na podstawie mocvzapotrzebowanej przez odbiorniki zasilane przez transforrnatory. S . VOl.. w [n. Nalezy zatem przyjqc dopuszczalna wartosc uziemienia nie wiii!kszq R.ZElsto stosowane w praktyce w takich przvpadkach. w [m/(Q.3·Vo .n'n)' b) Prad zwarciowy (poczatkowv oraz udarowy) na zaciskach dolnego napiecia transformatora: .impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego w miejscu przylqczenia projektowanego kabla do istniejacej Iini napowietrznej SN oraz jej skladowa. SkQ (UTI )2= Un ZkQ 1.. przeliczone na napiecie dolnego uzwojenia transfermatora. 03A Na podstawie tych obliczeri nalezv przvjac przekladniki pradowe 0 przektadni 400/5 AlA dla kazdej stacji (przekladnik w uktadzla pomiarowym zachowuje wymaqana doktadnosc w przedziale obciazen okreslonym wzorern: 0. w [QJ.reaktancja linii.dopuszczalne naplecie dotykowe odczytane z rysunku R. . _ 279600 _ ..mllnla ilia uPQdzetiSlal'lZ tvl pIWI'otnvchlkllbll IN: gdzie: I" .': tz...).Do wyznaczenia spadkow napiee nalezv przyjmowac prad znamionowy transformatora (ow). =403.995· = 0. J3 .rezystancja linii. 10.lowyCII do !tollrtillYch ulll. a) Prad plynqcy przez przekladniki .150~02 .rezystancja uziemienia.11 * XkQ = 0.

• U.0452 -0.. ___2!!_ = 0.p o d s t a wv p r o i e k t o w an i e i budowy .. UnT . = ___!t_ = 0. Rezystancja oraz reaktaneja kabla srednieqo napiecia musi zostac przeliczona na poziom napiecia dolnego uzwojenia transforrnatora.0199720 T = tge. 0. w [kVAJ..skladowa rzeczywista napiecia zwarcia.0192£1 XT = Ux . 4. a ole stosunek napiec znamionowych galwanicznie oddzielonych sieci. k@blowych SN . Przy dokladnych obliczeniach naleZy uwzglotdnic rezvstancje oraz reaktancje kabla SN. Za podstawe ..).0. c..sktadowa bierna napiecia zwarcia.98.znamionowe obciazeniowe straty transformatora.pl: . ZT .0051£1 0.rezystancja transforrnatora.impedancja transformatora. HT ..info .prad zwarciowy poczqtkowy oraz prqd udarowv'": Xk 0.elllkl·ro. ax ""l.....21 = 23.47·. w [-)..).0199720 ""1. UR .. W praktyce przsdstawione obliczenia sIt wystarczaj'!ce dla krotkich odcink6w linii.0198£1 = Uk' U2 . gdzie: Ll. XT . . 1 kV. w l-l.. Zasady prowadzarua obliczen zwar-ciowychzostaly opisane w rozdziale 5 [18].02+0.reaktancja transformatora.J2· I~3'" 1.60. www. w [0.24 kA 0 wartosci Un::. Takie obliczenia powinny bye wykonane dla kazdej projskrowanej stacji osobno.j0. w l-I. SoT 400·10 3.. w [Vl .02+0...98'e 0. U2 U2 SoT SOT 0.impedancja kai:dego z transformator6w U R i jej skladowe: = APob«n .p•c m . w [0.. w [kWl. 4202 400·10 4202 400·10 4202 3 Ux.napiecie znamionowe transformatora. SnT . w [nJ.0435 0.e ip Uwaga! Dla napiec X.nerg.1.tY~lnych 1.0115 SOT 400 ....moc znamionowa transforrnatora.0435' UR·___2!!_ 3 "" RT= ZT = 0.14·50 -3~ _3°0051772 K=1. Ux .012s (() 2·1t·f 2·3.0115' = 0. Ju~ -u. zasilajaceqo stacje transforrnato- obliczeii naJeZyprzyjqC przektadnle transformatora.0051772 ""0... przy kt6rym oblicza sie impadancje zwarcia.01152.ktfo. =1..J2 ·11. rowe SN/nN. 01! = 0.napiecie zwarcia.045' .47 = K·.

wyniesie: pradows topikowe V V C 32. w [OJ. w [V]. 21 kA.nlo. prad po stronie napiecia transformatora gdzie: it . zasllajaceqo. w [0). - zwarciowy prad cieplnv. w [kA].. - Unl napiacie stronv transformatora.) - T k = 0. w [kA]' T.12 Ith =r"k312).)1+0. nalezy sposob postspowania przekladniki zwarciowy piecia transforrnatora.rezystancja (J) - obwodu obwodu g6rnej w [rad/s]. w H. jaki wystqpi w czasie zwarcia T 2-Tk m "" --[l-exp(--)]= Tk T 0.prad zwarciowy wspclczvnnik X.1 0. w [kA]. udarowy.eleklro. gornego dolnego uzwojenia w [kAl.czas trwania • www. . po stronie po stronis w [s]. t Un. ze jedynym zabezpieczeniem zwarciowym transtranspoprzedzajqcym Zatem zastepczv forrnatora.012 2·0. . dolnego obwodu w [-J. w [VI. zostal przyjElty ze wzgledu sa bezpisczniki na to.12 gdzie: m . w Is].J1+m=11.owy zastepczv Uwagat Na podstawie prad cieplny po stroma niskiego napiecia transformatora obliczonego przekladni poczatkowsqo pradu zwarcia na zaciskach gornego dolnych transforrnatora: r. uzwojenia transformatora. poczqtkowy poczatkowv prad zwarciowy prad zwarciowy zwarcia.reaktancja R.i.012 =1l.napiscie dolnej strony transformatora. . charakterystyki wynosi m.c) Zwarci. powstats po stronie 1"'3121 - uzwojenia T . w l-l. udaru.3""11.wspotczvnnik uwzqledniajacv zastepczy zwarcia.21·. . obliczyc skutek pradern zwarciowy po strome T.1 s. I. < 10 T. f- czestotliwusc napiecia w [Hz). zwarcia. pulsacja. transforrnatora wymuszony przez zwarcie transformatora. ip .1 --·[I-exp(---l]= 0.przekladnia r'3111 - transforrnarora. skutek cieplny skladowej nieokresowej prqdu zwarciowego.stala czasowa Ck3 K- poczqtkowy w [kA].pl . czas niskiego na- Na podstawie trwania zwarcia Poniewaz Powvzszv formatora.87kA 0. zwarcia. bezpiecznikow cieplny topikowych wywolany srednieqo napiecia typu VV C 32. wyniesie: po uwzglednieniu transformatora. stanowiace po stronie zabezpieczenie niskiego napiecia prad cieplny. prad zwarcia.

5 - 52 5 .przekroj przewod6w laczacvch zaciski przekladnika z licznikiem.tutaj Sz = ]. 5 .dluqosc przewod6w Iqczqcych zaciski przektadnika z aparatem. = Sp.4 = 24kA:?: ~ VI = 11870 .moe pobierana przez licznik. w [kA].24 kA gdzie: I . S••2 = 2.pl .p2 +Sz = 0.5 V [381. w [VAl. 4 zostala pr-zyj~ta na padstawie katalogu firmy "o:i. Ip" .5 VA typu ELA Znamionowy kr6tkotrwaly prad cieplny (l-sekundowy) [32]: [[hII = 60· Ipo = 60· 0.55 a macy 7. 5•• ..25:::: 7. strata macy w przewadach +S.91+2.p o d s t a w y p r o j e k t o w a n i a i budowy e l e k t r e e n e r g e t y c a n y e h linii kablowych SN d)Moc znamionowa przekladnik6w: .. Sz. = 2. Uwaga!1 Bateria kandensatar6w do kampensacji biegu jatowego transformatora przedstawiana na rysunku 3 oraz rysul1ku. ['hTl = 2.25VA [3~1.el. www.strata mocy w miejscach potqczen.znamionowy prad wtorny przektadnika.5·24 = 60 kA > ip = 23.MEX" [36]1. IS" . w [Al S . moe zapotrzebowana przez przekladnik.ektro. 91VA Na tej padstawie nalezy przyjqc przektadniki 125SW20 [32] prqdowe 400/5A/A kl 0. +S.1 I 2 '=3. w [rn].znamionowy prad pierwotny przekladnika.. w lmm-l.lnto.5+1.5+2.0.tutaj S••.16 VA S pz 12 1 =_s_n -=---=0 y·S 55·2.pl . w [VA].8kA Znamionowy prad dynamiczny tego przekladnika wynosi: Idyn = 2.. w [VA] s.5 VA.

konstrukcyjnyeh instalacji i maszvn. konieczne uzgodnienie organizacji V.CZI~stwll zdrowll lullzl W zakresie stwarzac projektowanyeh prac wvstspuja i zdrowia elementy ludzi. Ka:i:dy instruowanv musi pctwierdzic stanowiskowego Prace przy wykonywaniu nim zabezpieczeniu zawieszenie tablicy Przed przystapieniern rniot.Przedrnioc ie i zakresie opracowania". stacji i ukladania na slupie napowietrznej Iini srednieqo wykonywania lokalnie w miejscu prac. ktore mogq_ zaqrozenie bezpieczenstwa • w budynku • transportu stacji ijego reczneqo otoczeniu. osiedla zwiqzanvch ciezkich w trakcie z instalacjarni element6w funkejonowania elektryeznymi. w dziedzinie bezpieczenstwa (DzU Nr 180/2004 bezpiecznego stanowiska przed przvstapieniem wykonywania podczas praey. z wymogami rozporzadzania: I higieny Ministra pracy Gospodarki i Pracv z dnia poz.INfORMACJA DDnCZlCA BEZPlECZENSTWA I DCIRDNY ZDRDWIA Zakres robot ja k w . • zwiqzanvch z wykonywaniem podczas rnontazu • wykonywanyeh Skala zagroienia: wego. zagospodarowania dzialki lub terenu.trycznyeh zalaczeniem napiecia nalezy wvkonvwac ludzie"). rob6t zwiazanvch stacji transformatorowyeh oraz ukta- okres wykonywania napiscia. Prace elektroinstalacyjne Gospodarki niach i instalacjach w rozporzqdzeniach: i higieoy 17 wrzcsnia bezpieczenstwa energetycznyeh (DzU Nr 80/1999 poz. transformatorowe napiecia. eleklro.7 kV oraz 230/400 z montazern prac elektroinstalaeyjnyeh.pl .in"o. 1I0Dlllwmat zIgrot8lle b8Z. W sprawie . okreslonvrni z zasadami w sprawie zamiarze i uzvskac wykonywania warunki pracy prac Pod- wykonywania przv urzadze- prae. ruehu drogo- napieciu 15/8. Szkolenie nale:i:y przeprowadzac szkolenia DzU Nr 116/2005 zgodnie poz. Rodzaj zaqrozenia: Miejsce wvstapienla: Czas wystE!pienia: daniem kabli srednieqo porazenia teren pradem elektrycznym 0 wvkopow pod staeje kabli. EIeIIeIIylIIIOIPIdll'owanl1 dzlll~ Joblerenu. Kazdorazowo przed przvstapianiem do prae naleiy zapoznae pracownikow z rodzajem i charakterem wykorobot oraz przedstawiC mozliwe do wystapienia zaprozenia i niebezpieczenstwa dla zdrowia lub zycia ludzi. 972).obowiazujacv. na miejscu z wykorzystaniem rnusza pracy nalezv dostopnych 0 przeprowadzic srodkow instruktaz bye poinstruowani w zakresie moaliwosciach. Praeownicy odbycie przeszkolenia do pracy. 1860 27 Iipca 2004 f. zdrowia i droprapoOpr6ez tego bezposrednio stanowiskowy i zabezpieczenia gaeh ewakuacji cownik moey. 912).pracuja znajdujq siQ projektowane do prac elektroinstalacyjnych nalezv wykonywae ]999r. zakresem jak rownisz i meehanicznego • wykonywanyeh na terenie prae projektowanyeh. nywanych Nalezv zapoznac pracownik6w ze srodkami ochrony pracy BHP i metodami bezpieeznego wykonywania ochrony metodach pierwszej praey. BHP i udzielania z terenu budowy wystapienia zaqrozenia zvcia lub zdrowia. nalezy powiadomic linie kablowe. klO. i urzadzen oraz row6w nie objetych kablowch.. w kt6rego a)Ministra zakresie przed lini elek. w stanie boznapicciowvm odpowiedniego 0 przy odpowiedwvlacznika oral (otwarcie i zabezpieczenie informacyjnej obslugi z dnia "Nie zal<tczac . WVfW.

lnfo. e) Ministra f) Ministra podczas pracy (DzU NT191/2002 i higieny pracy przy urzadze- Gospodarki Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa szkolenia niach energetycznych i higieny (DzU Nr 80/1999 poz. wskazan kierownik Ministra budowy zobowiqzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ Infrastruktury 1999r. w sprawie bezpisczenstwa zgodnie i higieny bezpieczeri- Obszar pracy z uzyciem Niezaleznie uwzqlednir' nia Ministra Kierownik su pracy. instalacji i sieci (DzU Nr 89/2003 poz. 94). www.podstawy p r o je k t o w a n i e . budowy SN e l e k t rc e n e r g e tv c z n v c h l i n i i kablowych b) Obwieszczenie bezpieczenstwa c) Ministra wania Wszystkie Ministra tekstu i higieny Gospodarki. 401). 401) oraz Rozporzadzepracy przy urzadzeArt. 1596) ze zrnianq (DzU Nr 178/2003 poz. w sprawie z dnia 6 lute go 2003 r. bezpieczenstwa pracy podczas robot budowlanych prace nalezv realizowac przy udziale nie mniej niz dw6ch osob. pracy z uzvciem dzwiqow. 828). 1650). zasad Pracy i Politvki z dnia 28 maja rodzaju rodzaju prac wymagajqcych prac.elekl. ekspioatacji prace nalazv wykonywac z wymaganiami przeznaczonych oznakowac. instalacji oraz urzadzen z wymaganiami Rozporzadzenia szczeqolowych elektroenergetycznych Ministra zasad Gospodarki. w sprawie w sprawie paz. w sprawie minimatnych wymagan dotyczqcych bezpie- z dnia 30 pazdziernika czenstwa i higieny pracy w zakresie uzvtkowania maszyn przez pracownik6w poz. w sprawie i higieny przepisow wykony- pracy (DzU Nr 169/2003 Infrastrukturv wykonywane z dnia 6 lutego 2003 r. instalacji i urzadzan jest ustalic elektrycznych z Zarzqdcq pradu terenu 0 napieciu i obiekt6w znarnionowyrn zasady miejsc wyzszym od 1 kV robot pod (DzU Nr 89/2003 poz. dwie osoby (DzU Nr 62/1996 pOZ. a prace wykonywac budowz zacho- i drogowych zasad (DzU Nr 118/2001 poz. w sprawie og61nych oglo- szenia jednolitego rozporzadzenia Pracy i Polityki poz. 288). Wszyscy pracowczvnnosci przy montazu lub obsludze instalacji i urzadzen elektrycznych musza posiadac wazne zaswiadczenia kwalifikacji zawodowych "E" lub "D" upowazniajqce do wykonywania pracy przy eksnicy wykonujqcy ploatacji lub dozorze budowy czasowyrn sieci. poz. 828). 208 i 212 Kodekrozporzadzeniarni: szczeg61bye wyko- z dnia 17 wrzesnia niach i instalacjach energetycznych zobowiqzany (DzU Nr 80/1999 paz.o. 2002 r. W przypadku dowlanych cy podczas lanych waniem wykorzystywania maszyn do pracy maszvn i innych nalezy urzadzen i innych zgodnie technicznych odpowiednio urzadzen technicznych do robot ziernnych. i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie przy budowie zgodne w dziedzinie bezpisczanstwa musza posiaPracy i Politykwalifi- pracy (DzU 180/2004 poz. Pracy i Polityki Ministra Spolecznej z dnia 28 sierpnia Socjalnej 2003 r. 1860). 1745). 1263). 912). stwierdzania kwalifikacyjne Pracownicy dac swiadsctwo ki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie posiadania kacji przez osoby zajrnujace sie eksploatacja urzadzen. dzwiqow wygrodziC. Zatrudniajqc a) Ministra b)Ministra nywane c) Kodeksie d) Ministra pracownik6w stwa i higieny bezpieczenstwa ad powvzszych wymogi Rozporzadzenia pracy podczas Gospodarki budowy wykonywania rob6t budowlanych (DzU Nr 4712003 poz.. jest rowniez zapewrnc nadz6r z warunkami okreslonvch do prac na budowie Socjalnej (DzU Nr 62/1996 nalezv przestrzegac 1996r. Kierownik wzglt')dern os6b trzecich. p'l . bezpieczenstwa zobowiqzany i ewentualnego wykonywania wykonywania wylqczania oraz zabezpieczenia prac dla do rob6t ziemnych. zatrudniani sieci.w sprawie (DzU Nr 47/2003 poz. kt6re powinny neJ sprawnosci psychofizycznej przez co najmniej Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej pracv (DzU nr 21/1998 z dnia 28 maja 1996r. 287). 912). i higieny bupralub drogowych.

geodezyjnej.Montaz stacji transformatorowych nalszv wykonac zgodnie z DTR producenta. 24 oraz kartq katalogowq W-OOI str. 5. Rura oslonowa nleprzewodzaca 0160: 50 m 9.2 prod.Przed przystapieniem dowykonywania prac budowlanych w rejonie ulicy nale:i:y uzqodnic orqanizacje ruchu w Wydziale Kornunikacji Starostwa Powiatowego.dotychczas stosowanej w Polsce. Stacja transformatorowa MRw-bI . Budows Iinii kablowej SN nalezv wvkonac zgodnie w wymaganiami N-SEP-E 004: 2004. 7. PrEltyuziomowe 017. Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezv przeprowadzic procedury odbiorcze zgodnie wymaganiami Zakladu Energetycznego. Podczas projektowania w warunkach rzeczywistych konieczna jest mapa geodezyjna przeznaczona do celow projektowych. Zarzadzie Droq Publicznych oraz w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Policji. 26). 4. Przed przvstapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzic geodezyjne wyznaczenie posadowienia prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nN oraz tras projektowanej linii kablowej. Naped rElczyNRV: 1 szt. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Pb . 1. 2. Elementy mocujacs niezbedne do przylqczenia kabla do linii napowistrznej: 13. 3 szt.Prefabrykowane stacje transformatorowe MRw-bl 400 kVA rnusza posiac aprobate techniczna wydana przsz ITB w Warszawie oraz atest wydany przez Instytut Energetyki potwierdzajacy zgodnosc z wymaganiami normy PN-EN 61330: 2001 Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nN (norma ta w niedlugim czasie zostanie zastqpiona norma IEC 62271-202. 7. 2. 4. 6.tom I" . Oznacznikl balowe: 80 szt. Nanlesionana niej trasa projektowanej HnH elektroenergetycznej podlega uzqodnieniu w Zespole Uzgodnien Dokumentacji Projektowe].opracowanym przez ZPUE Wloszczowa (rys. a przed ich zasypaniem.Przepusty kabli przez scianv konstrukcyjne stacji nalezv uszczelnic zgodnie z wymaganiami producenta okreslonymi w DTR stacji. Glowica kablowa QT II . Tasrna kablowa koloru czerwonego: BOO m 10.400kVA. Podstawowe roznice wymagail okreslone w obydwu normach dotycza w zasadzie sposobu wykonywania niektorvch badan). 3 szt.12120: 2400m 3. Kabel YHAKXS 120/50. in ro. Izolator wsporczy LWP 8/24: 3 szt. GALMAR: wg potrzeb 14. 6. Piasek na podsypki: 40m' 12. 3.. Zakres badan okreslonv w tej norrnie jest identyczny do zakresu normy PN·EN 61330:2001 .. Oqranicznik przepisc GXB . B.1. Pozostale drobne materiaiy lnstalacvjne: wg potrzeb wg potrzsb Uwaga! W niniejszyrn opracowaniu zostal p!1:zedstawiony uproszczony plan (szkie) linii kablowych. p I .N.8 str. Projektowanie i budowa.ltllt k I r e. 2 szt.2006 Prefabrykowane stacje transforrnatorowe SN/nN.Kable po utozeniu w wykopie.Przvtaczenie kahla SN do istniejqcej Iinil napowietrznej nalezy wvkonac zgodnie z katalogiem "Stanowiska slupowe z zejsciami kablowym SN . 8. 5. nalezy poddac inwentaryzacji. Odiqczniko-uziemik OUN3 SZ24/4: 1 szt. 11.20. 6. www. Tasma Fe Zn 30x5: wg potrzeb 15.

projektant instalacji elektrycznych poszczeg6lnych budynkow musi dokladni. ruchu i eksploa- www. elementarne przekroje w charakterystycznych punk tach trasy projektowanej linii (np.dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja . zostaly dobrane .4 nalezy pamistac 0 koniecznoscl skompensowania nadmiaru mocy biernej do wartoscizgodnej z Rozporz<!. Projekt elektroenergetycznych Iinii kablowych nN zasilaiacych poszczeg6lne budynki oraz projekt oswietlenia terenu osiedla stanowi osobae opracowanie inie wchodzi w zakres niniejszej publikacji. Podstawy zasilania budynk6w mieszkaloych.4. DW MEDIUM 2006. Ponadto podczas opracowywania projektubudowlanego (budowlano-wvkonawczeqol nale. skrzvzowania z innvmi !iniami lub innymi elementami uzbrojeniaterenu).7 poz. Orzechowski -"Pol'adnik prcjektanta elektryka..95. ze w warunkach rzeczvwistych wsporczynnik maey moze znaczaco odbiegac od wartosci 0.awy p r o i e k t o w e n i s i budowy [l n i i kablowych SN elektroenerge!Y~lnych Przyjete kable nN zasilaj<tce poszczeg61ne budynki oraz oswietlenie terenu osiedla i ich zabezpieczenla przedstawione na rysunklll 3 oraz rySlIlnkU 4. a w przypadku linii 0 znaczne] dluqosci.2 .95.?: 0.ywartosc tego wspolczynnfka okreslonajako t9 <p >0. Przedstawionv na rysunkacll :2a oraz 2il przekr6j poprzeczny linii kablawej SN w jejl charakterystycznych miejscach stanowi pewne uproszczenie przvjete ze wzglildu na brak innych element6w uzbrojania terenu... kt6ra zaklada w odnissianiu do odbior6w mieszkaniowych wspolczvnnik mocy cos <p::::O.. 79: J.Podstawy planowania.4 (cos <p. pl .zekr6j podluzny llnii. Wiatr.£lcklro. W projekcie przyj~to zapotrzebowanie mocy dla poszczeg61nych budynk6w okraslone w Programie Organizacyjno-Funkcjonalnym..info . :20(7) [18].. W takim przvpadku.". kt6re okresla dopuszezalna wartosc wsp61czynnika mocy jako tg<p:S.pod'l. 6). W przypadku gd.!!. Podczas projektowania w warunkach rzeczywistych .wydanie2007 rok). uzytec'zoo§ci publiczne] i inoycn obiektow oieprzemyslowych w energi~ elektryczo'l. .e oszacowae moe bierna zapotrzebowana w celu wyznaczenia spodziewanej wartosci wspnlczynmka mocy. M.zy pamietac 0 dolqczaniu do niego specyfikacji technicanej wykonania i odbioru robot budowlanych (przykiady specyfikacji znajdzie czytelnik na plycie CD dolaczone] do wznowioneqo wydania cytowanego nPoradnika projektaota elektryka" (18] .93). Zabezpieczeilia te zachowuja selsktywnosc w stosunku do zabezpieczenia transformatora wykananego bezpiecznikiem VV C:32 (patrz tabela 3.str. Cytowane rozporzadzenie untewaznilo z dniern 13 czerwca Rozporzadzente Ministra Gospodarki Pracv z dnia 2. nalasv uwidocznic pr.•· [DzU Nr '93/200.. Instalaeje elektryczne w obiektach mies. elektryczne w budownictwie.0 grudwarunkow przvtaczania podrniotow do sioci elektroenergetycznych.zgodnie z PN-IiE'C 60364-!5-523. nia 2004 roku w sprawie szczaqotowych taej i tych sieci {DzU Nr 212005 paz. w kt6ry zostalo onowyznaczone w oparciu 0 wymagania normv N-SEP-E 002:2003 -Instalacje.0.kaJnycb. 623]1. W nr 1~2'/07 elektro..info pisalismy.2007 roku w sprawie szczeg610wych warunk6w funkcjonowania systemu elektroenel'getycznego .

.pl . Zatem podczas zakupu prefabrykowanej stacji transformatorowej nalazv zadac od producenta certvfikatu zqodnosci z norma wydanego przez akredytowane laboratorium. Warszawy w dniu 19 kwietnia 2007 roku.lo. Lidie Gruz!il.info .lamiaSl zakonczenia Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej za bezpieczanstwo wyrobu wprowadzanego na rynek odpowiedzialny jest jedynie jego producent. trudnych do wychwycenia w innych warunkach. podczas gdy wczasniejsze ich wychwycenie bylo niemozliwe. Julian Wiatr www. kiernwniczke Laboratorium Wysokonapi'lciowego Instytutu Energetyki w Warszawie podczas seminariurn poswieconego rozwiazaniorn nowoczesnych prefabrykowanych stacji transformatorowvch SN/nN. potwierdza koniecznosc wykonania prototypu stacji i skierowania go na badania do akredytowanego laboratorium. Niejednokrotnie skonstruowany prototyp rozdzielnicy SN lub stacji transformatorowej posiadat wady konstrukcyjns. kazdy typ stacji transformatorowej przed wprowadzeniem na rynek powinien przejsc badania wg normy PN·EN 61330: 2001 Prefabrykowane stacje transforrnatorowe. Doswiadczanie wyniesione z pracy w przedsieblorstwie ELEKTROMONTAZ WARSZAWA S. co pozwoli na unik niecie ewemualnych wad konstrukcyjnych. Ze wzqledu na powszecnna dostepnosc prefabrykowanych stacji transformatorowych SN/nN bardzo wazne jest zapewnienie bezpieczenstwa obstugi oraz os6b postronnych. kt6re ujawnialy si~ podczas badan w Laboratorium Wysokonapi\1ciowym lnstytutu Energetyki w Warszawie. Teza ta zostala dowiedziona przez mgr ini:.elck·I. W celu zapewnienia postanowlen zawartych w dyrektywach UE.A.. zorganizowanago przez Warszawski Oddzial SPE w Konstancinie-Jeziornej k. Deklaracja producenta 0 zqodnosci wyrobu z norma jest niewystarczajqca w doniesieniu do prefabrykowanych stacji transformatorowvch ze wzqledu na bezpieczenstwo obstugi oraz os6b postronnych.

Wolno takze obliczac stosunak r6inych pradow w obwodzie zwarciowym pod warunkiern. a nie stosunek napiec znamionowych galwanicznie rozdzielonych siaci.~ ~ podstawy projektowania i budowy k.blowych SN e l e k t r e e n e r g e t v c e n y e h lin.. W praktyce wystarcza wartosc przekladni transformatora: U.pl . ze zostaty one obliczone przy jednakowym poziomie napiecia. Z2 Rys. Sprowadzanie impedancji element6w obwodu zwarciowego dojednego poziomu neptecia Og61na postac wzoru sluzaceqo do sprowadzania na ponizsza zalsznoscia [191: irnpedancji na innv poziom napiecia maze zostac okreslo- Uwaga! [19] Impedancje poszczegolnych element6w oraz len skladowe (rezystaneje R oraz reaktaneje X) przelicza sie zgodnie ze wzorem (D.n Un'tz z. 1. Podstawq przsliczania na inny poziorn napiscia jest przekladnia transformator6w Iaczacvcb rozpatrywane fragmenty sieci.1.elektro. natomiast prqdy w stosunku przekladni. www. Popelniany blqd przy takim zatozsniu nie przekracza 5%. Oodatek Sprowadzanie parametr6w obwodu zwarciowego do jednego poziomu napiecia Wolno dodawac parametry obwodu zwarciowego pod warunkiem. W praktvce wolno dodawac impedancje obwodu zwarciowego po wczesniejszym sprowadzeniu do tego samego poziomu napiecia.info.2) w stosunku do kwadratu odwrotnosci przekladni transforrnatora. ze wszystkie zostaly sprowadzone do tego sarnego poziomu napieeia.T2 InTI TI U=--~-~~- rn. D.

Prawo Budowlane (DzU z 1994 r. 16.WNT 2005 r..2004r.Pradv zwarciowe w niskonapieciowych instalacjach i urzqdzeniach pradu przemiennego . lEG 60287 Calculation of the continuous current rating of cables (100% bad factor).6kV). nr 114 pOZ. nr 89 poz.04.4 .2007. 24. INPE .WNT 2001.2003 r.1993 r. 11331.492 ze zmianami). 0 badaniach i certyfikacji (OzU z 1993 r. IEC 60228 Conductors of insulated cables.1997r. nr 49 poz. 5. nr 54 paz. nr 30 poz. 196 ze zrnianami) 17.04. 881 [Ustawa z dnia 16. 127 ze zmianami 1991 r.] z nastspujqcvmi zmianami (zmiany w tekscie oznaczone zostaly odpowiednimi kolorami): 26.1985 r. Podstawy zasilania budynk6w mieszkalnvch.04..3.1980r. or 55 pOZ. instalacjach i urzqdzeniach elektrycznych. 2.Biuletyn SEP: NPE nr 40 lipiec-sierpien 2001 r. 7. Projektowanie i budowa. 4.cejko. 0 zmianie ustawy -Prawo budowlanel . Orzechowski . Ustawa z 16. N SEP-E-004 .04. 22. Wiatr.. 9. Prawo Energetyczne (OzU z 1997 r.Podrecznik dla elektryk6w.2004 r. taking into account non-adiabatic heating effects. P. Chapter 461: Electric cables. 11. Ustawa z 10. lEG 60853-1 Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables. Ka. 21.11. J. 3. IEC 60724 Short circuit temperature limits of electric cables with a rated voltage of 1 kV (U. . lEG 60228 A First supplement to Publication 228 (1978). IEC 60949 Calculation of thermally permissible short-circuit.04.2 kV) and 3kV (U.1991 r.2004r. OzU nr 92 z dnia 30. DzU nr 93 z dn.10.Poradnik projaktanta elektryka.2. 0 zmianie ustawy 0 obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz 0 zmianie niekt6rych innych ustaw] 26.1993r. 251 ze zmianami) 16. E. 25. 0 ochronie i uksztaltowaniu srodowiska (OzU z 1994 r. 2007 19.tReratura L IEC 60050(461) International electrotechnical vocabulary. Poradnik inzvnisra elektryka t.2004 r. W. 10. Part 1: Cyclic rating factor for cables up to and including 18/30/36 kV.04. =1. Jedno!ity tekst ustawy na podstawie obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21. 0 gospodarce gruntami i v-:ywlaszczeniu nieruchomosci (OzU z 1991 r. 0 wyrobach budowlanychJ 26. Ustawa z 29. [OzD nr 207 pOZ.04. PN·86/E 5003-1. 20.. M. 384) 14. 0 normalizacji (OzU z 1993r.2006.Elektroenerqetvczne i sygnalizacyjne linie kablowe.2kV) up to 30kV (U. Rozporzqdzenie Ministra lnfrastrukturv z dnia 3 Lipca 2003 roku w sprawie szczegoloweqo zakresu i formy projektu budowlanego [OzD Nr 120/2003 poz. 3 . IEC 60502 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (U. 23.OW MEDIUM 2006. Ustawa z dnia 7 Jipca 1994 roku Prawo budowlane.=36kV) 8.2003 r. lEG 60183 Guide to the selection of high voltage cables. poz.3. Ustawa z 3..1994r. Machowski .Ochrona odgromowa obiekt6w budowlanych.12.=1. Conductors of insulated cables. 250 ze zmianami) 15.Zwarcia w systemach elektroenergetycznych.. . 41 [Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. Zeszyt 12. Musial. Guide to the dimensionallimits of circular conductors. Ustawa z 7. 12.04. 0 ochronie przyrody (OzD z 1991 r.2004r . 18. . 26.. nr 55 poz. Rozwiqzania nowoczesnych stacji transformatorowych SN.2016 z dnia 5.) 14. Materialy konferencyjne. poz.01.seminarium SPE O/Warszawa .Konstancin-Jeziorna 19.=3.1. paz. 6.07. 414 ze zmianami) 13. J. .04.Uziemienia w sieciach. 888 [Ustawa z dnia 16. OzU nr 6 z dnia 1501. Ustawa z 3l. Jablonski . Ustawa z 4. uzvtecznosci publicznej i innych obiekt6w nieprzemyslowych. lEG 60055 Paper-insulated metal-sheathed cables for rated voLtages up to 18/30kV (with copper or aluminium conductors and excluding gas-pressure and oil-filled cables).

Il. www.lln·fo.2005r.2005r.2004r.5. 1217 [Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006r.CZ.cz. T. 38.WPW 1988.Technika wysokich napiec . 34. elektro. 44. L. Laskowski . 48.2006r.ele:k.elektro.blowych SN e l e k t r c en e r q e t y c z ny c h Ii". 0 zmianie ustawy. Katalogi firmy FT ZYCHLIN. Wiatr: M..11.Obliczanie sisci elektroenergetycznych. E. 26. 0 panstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paIistwowych .2004r. J. W. . 0 zmianie ustawy . 959 [Ustawa z dnia 20.. poz.Prawo ochrony srodowiska oraz niekt6rych innych ustaw . Markiewicz . 3) 26.05. Obliczenia elektryczne . 6651.9.8. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.09.Eksploatacja sieci elektroenergetycznych w pytaniach i odpowisdziach. 45. 954 [Ustawa z dnia 16. paz. PN-IEC 61330:2001 Prefabtykowane stacje stransformatorowe. 26. Musial .Dob6r przekladnik6w do porniarow i zabezpieczen . Lenartowicz.1 26. poz. a przeprowadzaniu konkursow na stanowiska kierownik6w centralnych urzadow administracji rzqdowej.Prawo budowlane oraz zmianie niektorych innych ustaw] 26..4. poz. w sprawie szczeqolowych warunk6w funkcjonowania svsternu elektroenergetycznego [OzU Nr 93/2007.04. 1362 [Ustawa z dnia 27.Sieci elsktrvczne .08.WNT 1884.. Kahl. 46.rD.6. W.2003 r. Katalogi producent6w kabli elektroenergetycznych. Orzechowski . 27.04. 29. Matla . paz.06. 33.Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii SN .2007 r. 47. 49. 42. R.2005 r.2004r.06. Rozporzadzania Ministra Gospodarki z dnia 4. 32. prezes6w agencji panstwowych oraz prezes6w zarzadow panstwowvch funduszy celowych.09. H. A. 21 26.Poradnik elektroenergetyka przemvstowego . J.. OzU or 163 z do. B.elektro. poz. w sprawie informacji dotvczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia [DzU Nr 120/2003 paz.04.COSiW SEP 2005.2007 r. 40.Prawo budowlanel 26.WNT 1995. Katalogi firmy Galmar.2007 r. 36 Katalogi firmy Olmex.Sieci elektroenergetyczne . 27.info nr 1/2001 .info nr 5-9/2007.WNT 2000.WNT 1985. 1419 [Ustawa z dnia 8lipca 2005 r.Prawo budowlane oraz niekt6rych innych ustaw [DzU NT 99/2007.art. M. 1126]. Zydanowicz .Przewody kable elektroenergetyczne.elektro. 0 zmianie i uchyleniu niekt6rych ustaw w zwiazku z uzyskaniem przez Hzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej) 26. J. DzU nr 88 z dnia 18. Wr6blewska . 26.01. poz.WSiP 1981. DzU nr 12 z dnia 25.7. OzU nr 96 z dn. 50. 0 zmianie ustawy .art.Aparaty i urzadzenie elektrvczne .05. 30.2006r.08.10. 1364 [Ustawa z dnia 16. 0 rodzinnych ogrodach dzialkowych .2004r.Instalacje elektryczne .12 Ustawa z dnia 10.art. WSiP 1975.. 37.Gospodarka elektroenergetyczna .WNT 2000.pl .info or 6/2002.PWT 1954. 39. I. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.04. DzU nr 170 z dnia 26.podstawy projektowania i budowy k. OzU nr 113 z dn. poz. 41. 30. OzU nr 163 z dn. Z. Nobis . DzU nr 169 z dnia 6. Katalogi firmy Arot. 31. Kotlarski . . 63 [Ustawa z dnia ]6 grudnia 2005 r. poz.info nr 2/2001 . 51. 48) 26. 411 26. 28. W6jcikowska .05. Grobicki. 6231. 35.WSiP 1989. poz. Germata . 587 [Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. Flisowski . Kotlarski . S. Katalogi firmy Polcontact. Katalogi ZPUE Wtoszczowa.07. 0 zmianie ustawy .Urzqdzenia elektro-energetyczne.Linie kablowe . a zrnianie ustawy 0 transporcie kolejowym oraz 0 zmianie innych ustaw . J. 43..art.2005r.2005r.

Rysunki .

0051 n X = 0. SST .W 6P. 4.blowy.. n &POOC::tII. Schemat zasilania stacji transformatorowych SN/nN zasilajacvch osiedle Formanna Yfww.rys.60~W 6P."1."1..7 kV 3 x 120 mm' AFL-6 3 x QT II·PS / / )~ R:>3Q'~:C DUN 3 SZ 2414 ® 0 N Nr~ <.. pi .e I ek tr e .FORMANNA 2' 1510.0192 n U.: 0.h Tr. 1510.045 tl..rys.00 kW ill=O.01 ® R ~ 3 n . linia napowietrzna 3 x 15/8. 4. budowy SN SST . info.FORMANN-AI" T. 1..OO kW ill=O.045 e l e k tr o e n e r-g e t y ce n v c h [i n i i k.01 R:>3Q 'II ® (ill / schema! ideowy . 500 m <.60 'rt.. 42 'kV MRw·b1 Dy5400 kVA R 0. 3 3 x YHAKXS 120150-12120 dl300 m @ --..0051 X "0."=250 MVA Rs3n - " '" Rys.PODC:lJI::.11----- ® ® (ill / schema! ideowy .podstawy p r o j e k t c w a n i a . 4 3 x YHAKXS 120150·12120 dl. = 0..0192 n = UI(:. 42 kV MRw·b1 Dy5 400 kVA R = 0..N 12 III x (9 S".

Q)ogranicznik przepie c GXE-J53 napowietrzny szt. 2 Rys.wvciaq pod odlacznik KO-12/1 szt 1. @nap'ld r'lczny szt. 8) obejma mocujaca 0-2 szt.ablowa QT Il-Pb-N 1. 4) konstrukcja pomostu szt. IA. 1. ZPUE. Przvtacze kablowe do linii napowietrznej SN". 2 6 "'. Wloszczowa . Konsrrukcje: 1) stup przelotowy P/ZN 12 szt. NRV szt. I.elektro. 7) rura 0510no- z katalogu: "Stanowiska slupowa z zejsciami kablowymi www. 2) konstrukcja montazoweqo: 5) element pod odgromniki (pod GXE) EO-2/E we z tworzywa 0160 szt.pl . 3 4 ci '" 7 -: 1 Aparatura @odt'lcznik i ospraet: (j)glowica napowietrzna k. 1. 3.: z uziernnikiern OUN III 24/45Z1. 3. 6) uchwvt kabla (dta ZN) UK-l szt."'_ 213 .info. torn 1. @przew6d AFL 6/70. 3.

z kt6rego zostanie wykonane projektowana przy1rtcze kablowe SN oraz Zyfy powrot.= Q..elek . . II . ~ " -c EO 0 C) II __ -..osobna opracowanla Budowii! lin~ikablowych naleity prowad."'" 250 MV.A ~~I ~ i. IcrI- ".p o d st e w v p r e i e k t o w e nia ."6 r " 3 x YHAKXS = 87 kW Q. " ~ ~ n. Nieopisane nJry oslonowe kabla SN: 12) 169. Pfojektowanie i budowa. budyr-ek 7 10BI<W = 35../ i'slniei"tca tlnla nap(l'Nietrzna 311:1516. . Lillie eabtowe liN stanOViiq.( R ~3Q...0 >.:lC: ««-"" "'> '(f_ .I: -rn 0.gdycznych SN L r---r- ur Partyzantow L ~~ ____.blowych .kt. budynek 4 ~ t:il SOOm I I I ~ I ul.I.!t6vl ustalle doswiadczalnle podczas wykol"lywania uziomew (rnetodct pOmiarQ\lliq) Rys.zit zqodnle Z wymaganiami N-SEP-E 004:2004 eleKtroenergentyczne i sygnallzacyjne ljnie kablewe.. = 28.inf.. I I P.pl . "5 @~~ 1. Plan linii kablowych i posadowlenia stacji transformatorowych 15/0. '..64 kvar I L_----c=~ "5 Z " >Z"l " O«e 0::2i'" . 'I kl ::. 2.a II ". zasilajacych osiedle www.-G '---'] CD ..12!'20 I--I--- ~ N R~3 Q '---'14L-!--+---.oon..o.' V. > p. Wszelkie pil"2'spusly Kablowe nalez'jI" uszczelnlc od przsdostawanla si~ wody.. Sanguszki 0 N i< iii if> / nr 22196 il ~< M~ ~~ 3xQTIl-Po R'l"'I~ OUN~ SZ 24/4 ~ A I ..7 kV 31( 120 mrn2 AFL-6 nr 21196 ~_f-'F" -----:10i96 ~ S.42 kVA. o. P~ty uziomowe pogr~tac w odst'i!p<lch nie mnlejszych l1i110 ITI_ Uczb"i! pogrq_tanych pr(. 0( Rs30 Uwaga Wszystkie dcstepne czesct przewodzace s'cpa.71 kvar P.ne kabf SN naleiy obj~t uziemieniem oenronnvm..-a> "<oN . o::~ f-OLn U) LL " 110150 . budowy linii k.

500 padana w [em]). 15 E .C) N c min 10 min. 5 . 2A.5 I.tasma PeZn - Rys. 5 min.my grunt pionowego.pr~t uziamu 6 .6 5 min.500 rowu kablowega na odcinku Rys.kable. 15 C E .pl .piasek.eleklro. 2B. Przekr oj paprzeezny c-o lub O-E (wymiary padano w [crnl] www. 2 .rodzi. 4 .tasma kablowa.120 min.info. min. 1 . 3 . 4 2 L() N . Przekroj poprzoczny rowu kabJawega (wymiary uziom poziomy.5 min.

.11>_ Z i. Schemat ideowy stacji transformatorowej SN/nN "Formanna 1" www. ~ -e '€.i - ~.. g r. ~ w w z >0 => m t. ~ ~ § ~~ '" ~ ~ ~ E ~~iil i: ~ " g N n "' " Z w n _ Z .E ~ ".! ~ ~ >- ~ s I n .info.p o d st e w v p r o j e kt e w a n i e i budowy e l e kt r o e n e r g e tv c r n y ch linii kablowych SN .N "' !:! >- ~ 1fi ~~E Z '6'<fg b t... ~~~.~ ~ ~ ~ I'j ~~~ 5l ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ .[ l_E ~~ Rys. ....eleklro.pl . 3..

.s" ~» '" 0 ~ ~ w '~ 0 w ~ '" '" ~ >0 CIl' '" ~ .l.: §t!! '& ': Z ~g ~ >- E '" '" .-e Of) ~ :h t-. 4. <g. .info. N. ~ '" ~ " ~£8 1'. Q E "" u j u£~~ i ~~UI~ SN/nN "Formanna 2" ~ ·1 ~ Rys. Z ~~ ~ >- fil /...elcklro. fil ~ ~ ~~ " ~g t ~~ ~II z ~ -e- ~II " !~ '" '".II " ~ j. " .).. Schemat ideowy stacji transtorrnatcrowej www.+ '. '" 0 0 N (f) ~ -c J: >- ~ . ~." " " « 0 1!l III ~ .ipl .:..

Clachml t.lposu:z~rl)'Ch!!l!!merrt(lwu1i!!lTlieni3 chronic ~rz~dkorozj~ ISChnlllogii produce~ta. Przekr6j poprzeczny budynku stacji transformatorowej www.pl . 6.info. 5. Pot~t::tenl. Spos6b wvkonania uziamiania staeji transformatorowej (wymiary podano w centymetraeh} rozdzielnica SN 1ypu TPM-C (TPM 24) szafka licznikowa Rys. jesiziOO'ywim)l' WQ Przylil.tZeflie paewlldllW lRie~aJ~c:ych wykonat lflOOl1ifZDTRprodtJce-nta.ar przew6d uziemiaJ~cy FeZn 30 X 5 017 R~.podstowy p ro je k t o w a n ie i b u d o wy ele kt r o e ner g e t v c z n y c h l i n i i k e b l o w y ch SN tlWB!lil! 8mlyneli.etOl1owym Galm.elelelro.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->