Relaksacja poizometryczna mięśni Jest techniką mającą na celu działanie przeciwbólowe poprzez: Zmniejszenie nadmiernego napięcia spoczynkowego mięśni

Wykorzystywanie odruchu z aparatów Golgiego w ścięgnach mięśni: test na zanikanie bólu- nacisk izometryczny ośmiosekundowy powinien zmniejszyć ból lub wrażenie rozciągania. Test ten jest gwarancją nie przekroczenia granicy zakresu, w którym doszłoby do odruchowego kurczenia włókien jako reakcji aparatów Golgiego na silne rozciąganie. Najczęściej tak właśnie dzieje się przy redresjach. Dla większości mięśni istnieją realne normy elastyczności, które możemy zbadać odpowiednimi testami. Normy te w 1984 roku wprowadził Janda. Badanie normy elastyczności mięśni wykonujemy poprzez oddalenie dwóch przyczepów mięśniowych do momentu najmniejszego uczucia rozciągania przez pacjenta. Jest to więc odpowiedni zakres ruchu, oznaczony w stopniach, lub ułożeniu partnerów stawowych, w którym pojawia się pierwsze, najmniejsze uczucie rozciągania. Normę tę trzeba utrzymywać przez całe życie. Równowaga statyczna mięśni w naszym organizmie jest niezbędna do: 1. Właściwej gry stawowej 2. Prawidłowego krążenia krwi i chłonki, a tym samym do prawidłowego dostarczania i odbierania: tlenu i dwutlenku węgla, podstawowych produktów przemiany materii, itp. 3. Zapobiegania zaburzeniom czucia głębokiego 4. Istnienia prawidłowej propriocepcji Mechanizm negatywnego stymulowania w obrębie mięśni tonicznych i fazowych: Mięśnie toniczne

Zwiększają napięcie spoczynkowe mięśni, zaburzają równowagę mięśniową

Osłabienie siły mięśni fazowych

Dalsze zwiększenie napięcia mięśni tonicznych Takie negatywne stymulowanie może prowadzić w konsekwencji do: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Obrzęków i stanów zapalnych w obrębie mięśni Stanów zapalnych mięśni Przeciążeń mechanicznych Braku prawidłowego utlenienia Zwłóknienia tkanki mięśniowej Powstania zmian reflektoiycznych w obrębie zaburzonego mięśnia: punktów maksymalnie bolesnych, oraz punktów spustowych 7. Ogólnego zmęczenia W konsekwencji tych niekorzystnych zmian, centralny układ nerwowy przyjmuje taką nowo powstałą sytuacje jako normę.

Napięcie trwa 5-10 sekund. 6. Przejście do nowej gwałtownie po skurczu Zła instrukcja słowna pozycji zbyt Obrzęki miejscowe Miejscowy zastój żylny prewencja w zwalczaniu żylaków podudzi Ograniczenia ruchomości mięśniowej 2 . 4. 3. W czasie napinania wrażenie bólu lub rozciągania musi zniknąćJeśIi nie znika to osiągnięto zbyt duży zakres. 6. 4. Zbyt gwałtowny początek i koniec skurczu Czynny powrót pacjenta do pozycji wyjściowej terapeuta powinien wykonać bierny powrót Błędy terapeuty podczas stosowania PIR-u Zła kontrola pozycji stawu i mięśni w 4. Stawianie oporu w złym kierunku Wskazania do stosowania poizometrycznej relaksacji mięśni: 1. 1. 3. gdyż eliminuje to napięcie innych grup mięśniowych. Błędy pacjenta podczas wykonywania PIR-u 1. W przypadku gdy uczucie rozciągania lub ból nie maleją mimo postępowania zgodnie z zasadami może to świadczyć o czynnym zespole jednostki ruchowej kręgosłupa. relacji do oporu tkanek 2. Hipertonia mięśniowa Przykurcze pochodzenia mięśniowego lub łącznotkankowego Napięcie spastyczne mięśni Osłabienie fizjologicznej grupy mięśniowej 5. 2. 7.Relaksacja poizometryczna mięśni Zasady wykonywania relaksacji: Hipertoniczny mięsień ustawiamy biernie do momentu bariery stawianej przez tkanki lub do momentu maksymalnego rozciągnięcia Pacjent delikatnie napina mięsień hipertoniczny w kierunku przeciwnym do bariery stawianej przez terapeutę. PIR dla danego mięśnia wykonujemy raz dziennie W pierwszej fazie autoterapii niezbędna okazuje się pomoc drugiej osoby. Lewit proponuje użycie siły na tyle dłużej. Nieodpowiednia siła oporu terapeuty 5. 7. Należy wówczas wykonać zabiegi ręczne w okolicy kręgosłupa a w późniejszym czasie ponowić próbę PIR-u. Zbyt duża siła skurczu (powyżej 20%) Skurcz w złym kierunku Skurcz zbyt krótki lub zbyt długi Brak rozluźnienia po wykonanym skurczu (łączyć z wydechem) 5. skąd mięsień otrzymuje zaopatrzenie odkorzeniowe. aby utrzymać część ciała nieruchomo przeciwdziałając sile grawitacji Po napięciu pacjent robi wydech i pozwala mięśniom maksymalnie się rozluźnić. 3. ale bez widocznego ruchu w stawach Siła napięcia powinna wynosić do 20% maksymalnej siły mięśnia hipertonicznego. 2. co powoduje przesunięcie bierne do kolejnego oporu tkankowego Zaczynając od nowej bariery procedurę powtarza się 3-4 razy Lewit proponuje wykorzystanie gałek ocznych prosząc o spojrzenie w kierunku skurczu. Po rozciągnięciu mięśnia do nowej bariery końcowej fazie wykonania techniki poizometrycznej relaksacji powinno się ją zakończyć skurczem antagonisty dla mięśnia rozciąganego. Trzeba cofnąć ruch.

Histologicznie maja czerwona barwę 2. 9. przerwanie ciągłości tkanek itp. 11. 5. 11. PIR stosujemy tylko tam. złamania.przykurcze mięśniowe Najważniejsze mięśnie toniczne: 1. 10. 5. ich osłabienie i tzw. 12. 9. Najważniejsze mięśnie fazowe: 1. Wykorzystywane do funkcji ruchowych Posiadają większą ilość włókien szybko kurczliwych Szybciej ulegają zmęczeniu Cechuje je niski próg pobudliwości Ze względu na metabolizm wyróżnia się: Włókna białe FTA (szybko kurczliwe typu A) czerpiące energię z glikolizy mleczanowej Włókna różowe FTB (szybko kurczliwe typu B) o metaboliźmie mieszanym beztlenowo oksydacyjnym Cechą tych mięśni w warunkach obciążeń nieprawidłowych jest tendencja do szybkiego obniżenia tonusu spoczynkowego. Mięśnie fazowe: 1. 2. zerwania mięśni. Ze względu na metabolizm nazywane ST ( wolno kurczliwe ) energię czerpią z procesów oksydacyjnych trójglicerynów ( cykl Krebsa | 3. 4. 2. Charakteryzuje je wysoki próg pobudliwości 4. Są włóknami wolno kurczliwymi 5. 8. Wolno ulegają zmęczeniu 6. Mięśnie toniczne: 1. zwichnięcia. Czworoboczny część zstępująca Dźwigacz łopatki Najdłuższy grzbietu Czworoboczny lędźwi Dwugłowy uda Półbłoniasty i półścięgnisty Czworoboczny część środkowa i wstępująca Piszczelowy przedni Strzałkowe Mięśnie nad i podgnykowe Pochyłe( czasami przyjmują charakter mm. Podstawowa ich rolą jest długotrwała praca stabilizacyjna z związku z czym nazywane są mięśniami posturałnymi 7. 2. 3. 5. gdzie są do tego odpowiednie wskazania poprzedzone właściwą diagnozą PIR-u nie stosujemy przy braku współpracy pacjenta z terapeutą Urazy mechaniczne związane z uszkodzeniem tkanek oraz struktur sąsiadujących np. 3. 10. funkcjonalne niedowłady. 4. 12. Piersiowy większy Biodrowo-lędżwiowy Prosty uda Gruszkowaty Przywodzi ciele Długie szyi 7. 2.Relaksacja poizometryczna mięśni Przeciwwskazania do stosowania PIR-u: 1. tonicznych) Poprzeczny brzucha 3 . 6. Pośladkowy średni i mały Prostownik grzbietu w odcinku piersiowym Równoległoboczny Prosty brzucha Skośny brzucha Obszerny boczny i przyśrodkowy 7. 3. Na przeciążenie reagują skróceniem . 6. 3. 4. 8.

a obecnie określamy je mianem mięśni o typie mieszanym Zaliczamy do nich: 1. Są one ciągle jeszcze w fazie badań. Trójgłowy ramienia Mostkowo-obojczykowo sutkowy 13. poprzez stosowanie relaksacji poizometrycznęj. skrzydłowy boczny i przyśrodkowy Musimy jednak pamiętać. Osiągnąć to można np. Natomiast mięśniowa nierównowaga statyczna to stan. Reakcją fizjologiczną na nadmierne napięcie mięśni tonicznych jest mechanizm hamowania czyli osłabienia ich antagonistów (mięśni fazowych ). że przed przystąpieniem do ćwiczeń wzmacniających mięśnie osłabione. 2. Pamiętać należy. że w naszym organizmie występują również mięśnie których nie można jednoznacznie sklasyfikować jako mięśnie toniczne lub fazowe. w którym na skutek powstania przykurczów mięśni tonicznych i ich nadmiernego napięcia spoczynkowego doszło na drodze mechanizmu hamowania wtórnego do osłabienia siły mięśni fazowych. Prostownik grzbietu w odcinku szyjnym Proste głowy i lędźwiowym Skroniowy.Relaksacja poizometryczna mięśni Trójgłowy łydki 16. poruszania tułowiem Równowagę statyczną miednicy Fizjologiczne zakresy naturalnej ruchomości stawów kręgosłupa i stawów obwodowych Grę ślizgu stawowego stawów kręgosłupa i stawów obwodowych Fizjologiczne napięcie struktur łącznotkankowych i okołostawowych Prawidłowa funkcję obwodów regulacji struktur poprzecznych narządu ruchu Eutonię . 14. Naprężacz powięzi szerokiej Dwugłowy ramienia 3. Aby wzmocnić mięśnie fazowe w treningu siłowym najpierw należy wyciszyć mechanizm hamowania wtórnego przez rozciąganie i zmniejszanie nadmiernego napięcia spoczynkowego mięśni tonicznych. żwacz. w którym osobnicza norma długości mięśni tonicznych jest równoważona przez odpowiednią siłę mięśni fazowych. 15. Mięśniowa równowaga statyczna to stan.umiejętność świadomego rozluźniania mięśni Zmniejszenie podatności na reagowanie nadmiernym napięciem izometrycznym mięśni w stanie silnych emocji 4 . 4. w pierwszej kolejności należy zlikwidować nadmierne napięcie hipertonicznych antagonistów w stosunku do osłabionych agonistów. Mięśniowa równowaga statyczna warunkuje: • • • • • • • • Ergonomię pozycji stojącej oraz dźwigania.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful