P. 1
Zbigniew_Szwejkowski_-_'Podstawy_Agro-Meteorologii'

Zbigniew_Szwejkowski_-_'Podstawy_Agro-Meteorologii'

|Views: 2,549|Likes:
Wydawca: Joshua Banana

More info:

Published by: Joshua Banana on Jan 21, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

Sections

 • II. POMIARY I OBSERWACJE METEOROLOGICZNE
 • III. ATMOSFERA ZIEMSKA
 • IV. PROMIENIOWANIE SŁONECZNE
 • V. CIEPŁO I TERMIKA UKŁADU PODŁOŻE – ATMOSFERA
 • VI. OBIEG WODY W PRZYRODZIE I JEJ PRZEMIANY FAZOWE
 • Uwarunkowania zjawisk związanych z przemianami fazowymi wody
 • Pomiary parowania
 • Pomiary zawartości pary wodnej w atmosferze
 • Kondensacja pary wodnej i jej produkty
 • Opady i osady atmosferyczne
 • VII. CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE
 • VIII. CYRKULACJA POWIETRZA
 • IX. ANALIZA I PROGNOZA POGODY
 • Uwagi wstępne
 • Podstawy kształtowania zjawisk i parametrów pogodowych
 • Prognozowanie pogody
 • X. KLIMAT
 • Uwagi ogólne
 • Klimat Polski
 • Najważniejsze zjawiska w zakresie ewolucji klimatu Ziemi
 • Polityczne implikacje zmian klimatu Ziemi
 • Polska gospodarka i regulacje prawne w kontekście ochrony klimatu
 • XII. METEOROLOGIA ROLNICZA
 • Waloryzacja warunków agrometeorologicznych
 • Wpływ warunków pogodowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin
 • Niesprzyjające czynniki pogodowe dla produkcji rolniczej
 • Fenologia
 • Topoklimat, mikroklimat, fitoklimat
 • Agrometeorologiczna osłona rolnictwa
 • REFERENCJE
 • ILUSTRACJE

:<p6=$ 6=.

2â$ $*52%,=1(68 : â20p<

SURI GU KDE =%,*1,(: 6=:(-.2:6.,

Zeszyt przeznaczony jest dla studentów, odbywających zajęcia z przedmiotu Agrometeorologia.

Recenzent: prof. dr hab. JAN BRZOZOWSKI

Projekt okładki: Zbigniew Szwejkowski W pracach edytorskich wykorzystano programy komputerowe: CORELDRAW!® firmy Corel i Word for Windows® firmy Microsoft

Druk:

SPIS TREŚCI
II. POMIARY I OBSERWACJE METEOROLOGICZNE..............................................7 III. ATMOSFERA ZIEMSKA......................................................................................15 IV. PROMIENIOWANIE SŁONECZNE .....................................................................21 V. CIEPŁO I TERMIKA UKŁADU PODŁOŻE –ATMOSFERA .................................31 VI. OBIEG WODY W PRZYRODZIE I JEJ PRZEMIANY FAZOWE .........................41 Uwarunkowania zjawisk związanych z przemianami fazowymi wody ...........41 Pomiary parowania .........................................................................................43 Pomiary zawartości pary wodnej w atmosferze..............................................44 Kondensacja pary wodnej i jej produkty .........................................................48 Opady i osady atmosferyczne ........................................................................50 VII. CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE ........................................................................55 VIII. CYRKULACJA POWIETRZA ............................................................................63 IX. ANALIZA I PROGNOZA POGODY .....................................................................73 Uwagi wstępne ...............................................................................................73 Podstawy kształtowania zjawisk i parametrów pogodowych ..........................74 Prognozowanie pogody ..................................................................................79 X. KLIMAT.................................................................................................................87 Uwagi ogólne ..................................................................................................87 Klimat Polski ...................................................................................................90 XI. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY KLIMATYCZNE ŚWIATA I ICH ASPEKTY EKONOMICZNO -PRAWNE.....................................................................................95 Najważniejsze zjawiska w zakresie ewolucji klimatu Ziemi ............................95 Polityczne implikacje zmian klimatu Ziemi....................................................103 Polska gospodarka i regulacje prawne w kontekście ochrony klimatu .........106 Ekonomiczne spojrzenie na problem emisji gazów cieplarnianych z perspektywy gospodarki rolnej...................................................................109 XII. METEOROLOGIA ROLNICZA .........................................................................115 Uwagi ogólne ................................................................................................115 Waloryzacja warunków agrometeorologicznych...........................................116 Wpływ warunków pogodowych na wzrost, rozwój i plonowanie roślin .........120 Niesprzyjające czynniki pogodowe dla produkcji rolniczej............................124 Fenologia ......................................................................................................133 Topoklimat, mikroklimat, fitoklimat................................................................135 Agrometeorologiczna osłona rolnictwa .........................................................142 REFERENCJE ........................................................................................................146 ILUSTRACJE ..........................................................................................................147

Jedynie w ściśle . Po okresie biernego. Po drugie.I. Pomimo to praktyka i nauka zawsze szukały sposobów na jak najbardziej racjonalne zorganizowanie produkcji. szybko jednak opadł gdy się okazało. zwłaszcza na poziomie wyższym. organizacyjnej jak i techniczno-technologicznej. pozostawiające groźne. iż spodziewamy się poważnych zmian klimatycznych. nie dające się określić skutki uboczne. temperatura powietrza. nie będzie możliwe aktywne wpływanie na zjawiska zachodzące w atmosferze. aktualnie mamy do czynienia z kreowaniem bardzo szczegółowych zaleceń produkcyjnych. Przykładowo stosowanie nowoczesnych pestycydów wymaga uwzględnienia wielu parametrów atmosfery takich jak wiatr. wyczucia skali i zakresu niezbędnych przekształceń. Z tego powodu wiedza agrometeorologiczna jest niezmiernie ważnym elementem wykształcenia rolniczego. Problem wykorzystania wiedzy agrometeorologicznej będzie w przyszłości jeszcze ważniejszy. WSTĘP Spośród wszystkich czynników siedliskowych determinujących produkcję rolniczą. pozwalających maksymalizować efekty w ramach istniejących uwarunkowań. która w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. rozpraszania zachmurzenia i zamglenia. Po pierwsze z powodu tego. nowe techniki i technologie wykazują coraz większą czułość na warunki pogodowe w różnych aspektach. iż są to sprawy niezwykle kosztowne i co ważniejsze. Wpływ warunków pogodowych na rolnictwo przejawia się zarówno w sferze biologicznej. który pojawił się w tym zakresie. Niezwykle istotnymi są także takie działania. Bowiem nawet w bardzo odległej. Rozumienie istniejących zależności jest podstawą do prawidłowego przystosowania produkcji do istniejącej lub przewidywanej sytuacji pogodowej. które wymuszą konieczność przystosowania się do nowej sytuacji. opisowego podejścia do analizowanych zagadnień. Pewien optymizm. Wszystkie te obszary uzależnień znajdują się w obrębie zainteresowania nauki zwanej agrometeorologią. Wykorzystując współczesne osiągnięcia tej dziedziny nauki można uzyskać wiele korzyści i uniknąć niepotrzebnych strat. związany z możliwością wywoływania sztucznych opadów. najbardziej niezależnym i trudnym do kontroli jest przebieg warunków pogodowych. wilgotność. dającej się przewidzieć przyszłości. Jest to dziedzina. a jej osiągnięcia przyczyniają się w coraz większym stopniu do podniesienia poziomu ilościowego i jakościowego produkcji. które w zgodzie z siłami natury pozwalają wytwarzać produkty o najwyższej jakości. Bez niej żaden rolnik nie byłby w stanie wykorzystać oferowanych zasobów informacji o warunkach pogodowych.

wykracza znacznie ponad ten zakres. Zawartość podręcznika stanowi najbardziej zwięzły zestaw wiedzy z wyżej wymienionych zakresów. Czynniki pogodowe. jest dobrym prawem. W jego treści przedstawiono wyodrębnione zagadnienia z dziedziny podstaw meteorologii. w tym z atmosferą. czego przejawem bywa fluktuacja cen. Znaczenie znajomości zagadnień agrometeorologicznych nie ogranicza się jedynie do spraw organizacyjno technicznych gospodarstw rolniczych. Pojawiają się wciąż nowe regulacje będące wynikiem inicjatyw lokalnych jak i międzynarodowych. tak i to z zakresu ochrony siedliska. Z tego też względu wiedza meteorologiczna okazuje się coraz bardziej przydatna także i w tej sferze. kształtujące warunki produkcji rolniczej.określonych warunkach ich aplikacja nie grozi skażeniem środowiska naturalnego i zapewnia wysoką efektywność działania. Niniejsze opracowanie zostało napisane pod kątem potrzeb studentów szkół wyższych. klimatologii oraz agrometeorologii. ponieważ każdy profil szkoleniowy wymaga nieco innego akcentowania problemów. studiujących kierunki: rolnictwo oraz ochrona środowiska. Jednym z ważniejszych atrybutów współczesnego marketingu związanego z rynkiem rolnym jest możliwość wykorzystania prognoz pogodowych w celach osiągania niekiedy spektakularnych efektów ekonomicznych. traktowany jednocześnie jako referencje oraz wykaz pozycji uzupełniających. jeżeli zostało stworzone z pełnym zrozumieniem zjawisk zachodzących w przyrodzie. Olsztyn 1999 . a przez to efektywność produkcji i handlu. Po przestudiowaniu zagadnień podstawowych czytelnik zyskuje orientacje w bardzo wielu sprawach dotyczących zasad funkcjonowania atmosfery. klimatu. wywierają jednocześnie przemożny wpływ na ekonomikę gospodarki rolniczej w najszerszej skali. staje się coraz obszerniejsze. Szczególnie zakłócenia tych cyklów mogą powodować perturbacje na rynku. Tak jak każde inne prawo. W obliczu rysujących się potrzeb edukacyjnych powstaje wiele książek i podręczników dotyczących meteorologii i dziedzin z nią związanych. Rynek rolny i sfery z nim związane charakteryzuje typowa sezonowość zjawisk będąca następstwem cyklów natury. zwłaszcza w systemie zaocznym. Na tej bazie łatwiej można zrozumieć problemy typowe dla współczesnej agrometeorologii. Na końcu podręcznika zamieszczono spis literatury. Prawo kształtujące warunki na jakich człowiek współdziała z otaczającym siedliskiem. Zainteresowani mogą wybierać spośród wielu propozycji.

Przede wszystkim muszą być reprezentatywne dla danego miejsca i czasu obserwacji oraz winny odpowiadać standardowi jednorodności.World Meteorological Organization). Zintegrowane systemy metodyczne i instrumentalne wymagają współdziałania wielu instytucji. które dostarczają najczęściej informacji o najbliższym otoczeniu. jeszcze w ubiegłym wieku. Współczesna meteorologia posługuje się danymi pozyskiwanymi zasadniczo w dwojaki sposób. Z początkiem ery kosmicznej służbę meteorologiczną zaczęły pełnić sztuczne satelity Ziemi. przekształconej po II Wojnie Światowej w wyspecjalizowaną agendę ONZ i nazwaną Światową Organizacją Meteorologiczną (WMO. Po pierwsze korzysta się z pomiarów naziemnych.II. Dane pozyskiwane na bieżąco służą najczęściej jako baza wyjściowa dla stawiania prognoz pogodowych. wspierana ponadto przez 286 posterunków o mniejszej częstotliwości dobowej pomiarów. tj Światową Służbę Pogodową (WWW – World Weather Watch). tak w wymiarze pojedynczych państw jak i w skali międzynarodowej. Z kolei zarchiwizowane ciągi pomiarów z długich okresów czasu wykorzystywane bywają do opracowań klimatologicznych. Dodatkowo poza tymi punktami pomiarowymi istniało ponad tysiąc posterunków należących do . radary). tylko niektóre z nich przenikają większą przestrzeń (np. później posługiwano się rakietami wystrzeliwanymi w górne warstwy atmosfery. Drugi sposób rejestracji warunków atmosferycznych to pomiary z powietrza i przestrzeni kosmicznej. W tym przypadku przyrządy mają duży zasięg zarówno w pionowym jak i poziomym profilu atmosfery. zaś krajowe zadania dotyczące meteorologii i hydrologii organizuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Stosunkowo najwcześniej do takich zadań używano sond instalowanych na balonach. Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej. POMIARY I OBSERWACJE METEOROLOGICZNE Najcenniejszym źródłem informacji o atmosferze są dynamiczne pomiary jej parametrów. W ramach WMO wydzielono specjalną komórkę zajmującą się wyłączenie sprawami prognozowania. Każdy z powyższych sposobów zbierania informacji ma swoje zalety i wady. W tym celu instaluje się instrumenty. Dane dla potrzeb meteorologii muszą posiadać szereg cech szczególnych aby mogły być właściwie spożytkowane do realizacji wyżej wskazanych celów. Tak więc dopiero kompleksowe badanie właściwości atmosfery daje najlepsze rezultaty. Przeświadczenie o tym legło u podstaw powołania. Polska jest członkiem WMO. Sieć stacji meteorologicznych podległych IMGW jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych była bardzo gęsta i wynosiła 61 stacji.

Rys. meteorologiczna sieć pomiarowa uległa znacznemu skurczeniu. niezależnie od usytuowania w strukturach organizacyjnych. Ponadto bywają tam też instalowane termograf. 8 . W klatce na specjalnym statywie umieszcza się termometry suchy i zwilżony (w zespole stanowiące psychrometr Augusta) oraz minimalny i maksymalny. Naziemne stacje meteorologiczne. Są to przestrzenie tak wybrane aby stan atmosfery nie był zakłócany jakimikolwiek czynnikami oddziaływującymi na naturalny przebieg zjawisk pogodowych. ustawiona tak aby zbiorniczki zainstalowanych termometrów znajdowały się na wysokości 2 m nad powierzchnią gruntu. higrograf i higrometr. W ogródku meteorologicznym przyrządy zgrupowane są w zespoły. Aktualnie. zwanych ogródkami meteorologicznymi. przy jednoczesnym unowocześnieniu sprzętu i zacieśnieniu współpracy międzynarodowej. Typowa klatka meteorologiczna Głównym z nich jest ażurowa klatka meteorologiczna. wykonują przy użyciu instrumentów standardowych i ponad standardowych. Teren taki jest ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych.Pomiary i obserwacje meteorologiczne różnych instytucji. 1. podobny zestaw pomiarów. Instrumentarium pomiarowe zlokalizowane jest w specjalnych miejscach.

również z zachowaniem powyższego 9 . Schemat automatycznej stacji agrometeorologicznej. Deszczomierz Hellmanna montuje się na słupku. Pomiary temperatury przy gruncie (termometr minimalny) oraz temperatur gruntu dokonuje się specjalnymi termometrami na wydzielonej części ogródka.Pomiary i obserwacje meteorologiczne Rys. pozbawionej roślinności. 2. Pluwiograf przytwierdza się do wzmocnionej podstawy. tak aby górna jego krawędź znajdowała się na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu.

ponieważ wszystkie parametry miały większy walor porównawczy. Może być ona zestawiona z dowolnej liczby niezależnych sensorów współpracujących z odpowiednim blokiem sterującym. począwszy od godziny 00 GMT (średni czas Greenwich). a zwłaszcza posterunki. szczególnie pod kątem wykorzystania w opracowaniach klimatologicznych. W przypadku stacji pracujących na potrzeby prognoz pogody dokonuje się 8 oznaczeń parametrów atmosfery co 3 godziny. zwykle są one przekazywane do instytucji nadrzędnych. Istota zmian sprowadza się do pełnej automatyzacji i ciągłości pomiarów. gdzie obowiązuje czas środkowoeuropejski. Przejrzysty układ treści tych dokumentów ułatwia znacznie pracę obserwatora i ogranicza możliwość popełnienia błędu. Z punktu widzenia synoptyki system ten był jednak zdecydowanie niewłaściwy. Blok sterujący. Typowa stacja agrometeorologiczna pokazana jest na rysunku 2. Stacje. Dzięki nowym rozwiązaniom. Istotne znaczenie ma terminarz dokonywanych pomiarów i obserwacji. ekstremum. Istnieje możliwość zaprogramowania odpowiedniego przedziału czasowego próbkowania oraz formy agregacji wyników (średnia. dodatkowo stacje te. pracujące w systemie 3 pomiarów wykonują je o godzinach 07. Czas pomiaru jest ściśle oznaczony. W rolnictwie pomiary meteorologiczne atmosfery łączone są z pomiarami warunków glebowych. W ostatecznym efekcie. co ma znaczenie nie tylko dla synoptyki i klimatologii. etc). pozyskują dane z 4 terminu. W ostatnich latach dokonała się swego rodzaju rewolucja w zakresie podstawowych pomiarów meteorologicznych. W Polsce jesteśmy dopiero na początku tej drogi. precyzyjnie pomierzone dane gromadzone są na nośnikach komputerowych pamięci masowych i stąd od razu gotowe do przetwarzania. Konstrukcje stacji automatycznych są różnorodne i dostosowane do zadań jakie spełniają. tj z godziny 01. Dalsze wykorzystanie pozyskanych danych zależy od typu stacji. lecz także dla monitoringu warunków produkcji. Z kolei wiatromierz Wilda instalowany bywa na słupie o wysokości 10 m. Przyrządy do mierzenia ciśnienia atmosferycznego znajdują się zawsze w pomieszczeniach obserwatorów. małe rozmiary i możliwość pracy z dala od źródeł zasilania. można pokryć badany obszar gęstszą siecią punktów.Pomiary i obserwacje meteorologiczne warunku. wykorzystując rejestratory (samopisy). Tego typu praktyka miała swoje uzasadnienie. Stacje meteorologiczne i posterunki prowadzą zapisy pomiarów i obserwacji w specjalnych dzienniczkach. zgodnie z zadanym programem. Jej zaletą jest prosta budowa. Dane z bloku można odczytać podłączając przenośny komputer lub wykorzystując system łączy 10 . zawierającym pamięć elektroniczną. uruchamia każdorazowo pomiar określonego parametru i zapisuje wynik w pamięci. suma. dzięki mniejszym kosztom (jednorazowy wydatek na automat amortyzuje się po kilku latach). W polskich warunkach. Do końca 1970 pomiarów dokonywano wg miejscowego czasu słonecznego. 13 i 19. pierwszy pomiar przypada na godzinę 01 a dalsze wykonywane są w odstępach trzygodzinnych.

Rysunek 3. ze względu 11 . wilgotność względna.Pomiary i obserwacje meteorologiczne bezpośrednich czy też radiowych celem zdalnej transmisji. prędkość i kierunek wiatrów. Służy on do automatycznego pomiaru takich parametrów jak temperatura (zewnętrzna. W zestawie podstawowym. Monitor i schemat instalacji zestawu WeatherMonitor II firmy Davis Przykładem innego automatycznego systemu pomiarowego jest zestaw o nazwie WEATHER MONITOR II. temperatura punktu rosy i tzw. odczuwalna). każdy parametr śledzony jest z uwzględnieniem wartości ekstremalnych. suma opadów. Tego typu stacje rozmieszczone w sieci pokrywającej rozległy obszar stanowić mogą doskonały system informacyjny dla nowoczesnego rolnictwa. Opisywany system. Ponadto zaimplementowane są w nim funkcje alarmu dla zadanych liczb granicznych danej charakterystyki atmosfery. Jego funkcjonowanie opisane jest w rozdziale dotyczącym agrometeorologii. wewnętrzna. ciśnienie atmosferyczne. kalifornijskiej firmy DAVIS (zamontowany między innymi na budynku Katedry Meteorologii i Klimatologii UW-M w Olsztynie).

Rozmieszczenie satelitów pogodowych na orbitach okołoziemskich 12 . Cechą szczególną tych instrumentów i technik jest obejmowanie zasięgiem znacznej przestrzeni.1500 km i okrążają Ziemię w czasie ok. w ogrodnictwie). Satelity. które może spełniać sieć radarów.Pomiary i obserwacje meteorologiczne na relatywnie niską cenę. Tak więc monitorują one każdy punkt o tej samej porze dnia i nocy. może być instalowany w warunkach średniej i małej przedsiębiorczości (np. Wyposażone w przyrządy telemetryczne. 35 000 km nad powierzchnią Ziemi. zachowując zawsze jednakowe położenie wobec Słońca. sodarów i radiometrów. penetrują zawsze dokładnie ten sam obszar. penetrują obszary atmosfery o wielkim zasięgu poziomym w całym pionowym przekroju troposfery. Ważną funkcję w meteorologii spełniają sztuczne satelity Ziemi. dzielą się na biegunowe i geostacjonarne. Na rysunku poniżej podano (za WMO) schemat aktualnie pracujących satelitów meteorologicznych. zależnie od usytuowania na orbicie. tajfuny. Przemieszczając się po orbicie dokładnie w rytmie dobowego obrotu naszej planety wokół własnej osi. 1 godz. Satelity geostacjonarne umiejscawiane są na orbitach w płaszczyźnie równika. najważniejszym jest informowanie o powstawaniu groźnych zjawisk pogodowych (tornada. Oprócz stacji naziemnych istotnym elementem współczesnej meteorologii są badania teledetekcyjne przy pomocy radarów. i 40 minut. na wysokości ok. huragany) oraz o strefach zachmurzenia i wynikających z tego możliwościach opadów. Wśród wielu zadań. Pierwsze z nich umieszczone są na wysokości 500 . Rysunek 4.

dynamika rozwoju roślin.fr/temps Zaletą satelitów jest i to. wprowadzanych co sześć godzin. W rolnictwie dotyczy to tak istotnych danych jak temperatura czy wilgotność gleby.Pomiary i obserwacje meteorologiczne Zdjęcia satelitarne wykonywane są w różnych zakresach fali elektromagnetycznej. że oprócz typowej informacji pogodowej dostarczać mogą również materiału do szczegółowych analiz dotyczących różnych przejawów działalności człowieka. występowanie chorób i szkodników. stan ogólny plantacji. wartości dobowe parowania glebowego. a osoby indywidualnie interesujące się tym zagadnieniem mogą dotrzeć do. Zdjęcia satelitarne wykorzystywane są także jako podkład dla telewizyjnych prognoz pogodowych. którego pracuje satelita Meteosat. Jeden z adresów oferujących tego typu usługę to: http://www. obrazów zachmurzenia w sieci Internet. w związku z czym uzyskujemy zróżnicowane obrazy informujące o zachmurzeniu. zawartości pary wodnej. Europejskie centrum satelitarne znajduje się w Darmstadt (RFN). temperaturze itp. 13 . na potrzeby.meteo.

Pomiary i obserwacje meteorologiczne 14 .

Azot bowiem. w którym realizują się wszystkie procesy pogodowe we współdziałaniu z przyległymi przestrzeniami hydrosfery. a litosferą przejście jest łagodne bowiem gazy atmosferyczne wypełniają pory glebowe. biosfery. . nielicznymi sytuacjami. poza specyficznymi. Atmosfera pierwotna okresu gorącego składała się z najlżejszych gazów (wodoru i helu). Dominująca w wyziewach wulkanicznych para wodna szybko kondensowała w stygnącej atmosferze. Górna granica atmosfery jest całkiem trudna do określenia ze względu na dyfuzyjne przejście do przestrzeni kosmicznej. opadając na powierzchnię Ziemi i tworząc przyszłe morza oraz oceany. z tym że pomiędzy atmosferą. ATMOSFERA ZIEMSKA Atmosfera ziemska jest środowiskiem. który miał kiedyś miejsce w układzie atmosfera – litosfera. Proces zastygania skorupy ziemskiej spowodował zasadnicze zmiany w składzie otoczki gazowej. Składniki atmosfery nie wchodzą ze sobą w reakcje. choć do końca pozostaną one tylko hipotezami. Ilość i jakość mieszaniny gazowej zawartej w glebie decyduje o jej walorach agrotechnicznych. w tym przede wszystkim w efekcie wzmożonej emisji i wyraźnie kurczącej się ilości efektywnych czynników pochłaniania. Znany skład gazów wulkanicznych i analiza prawdopodobieństwa zjawisk wskazują. Stało się tak z powodu rozpuszczalności CO2 w wodzie. nie wchodził zasadniczo w reakcje z innymi pierwiastkami mieszaniny jak i związkami podłoża. Osady węglanów na dnie oceanów świadczą o skali procesu. litosfery. Ilość CO2 we współczesnej atmosferze kształtuje się zasadniczo pod wpływem czynników antropogenicznych. iż powstanie atmosfery wtórnej (współczesnej) było związane z aktywnością wulkaniczną. otaczających gęstniejącą materię środka złożoną z pierwiastków ciężkich. Pod względem udziału w gazach wulkanicznych drugie miejsce po parze zajmuje dwutlenek węgla. Granicę dolną atmosfery stanowi powierzchnia Ziemi.III. W historii ewolucji planety można wyróżnić istnienie atmosfery pierwotnej i wtórnej. jako gaz neutralny. a także przestrzeni kosmicznej. która miała miejsce na powierzchni Ziemi tuż po zakończeniu okresu gorącego ewolucji planety. iż jedynie azot pozostał w niezmienionej ilości. utrzymywaną siłami ciążenia. Dziś powszechnie uważa się. Proces ten zachodzi do dziś i jest jednym z mechanizmów regulacji zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. W wyniku zależności w jakie uwikłana była ewolucja planety i atmosfery ilość tego gazu zmniejszyła się bardzo wyraźnie. Istnieje wiele dowodów na potwierdzenie tej tezy. Skład powietrza glebowego jest nieco inny od składu atmosfery. Składa się ona z mieszaniny gazów tworzących powłokę wokół planety.

do jakich dochodziło pod wpływem promieniowania ultrafioletowego o fali krótszej od 240 nm. Pierwiastek ten pojawił się w atmosferze w wyniku reakcji fotolizy wody i dwutlenku węgla.32 0.63 0.01 Domieszki w ppb 0. Powstający tlen atomowy. w wyniku redukcji tworzył później cząsteczkę dwuatomową.00 1. a to z kolei wyzwoliło proces wzmożonej.20 0.70 0.16 0.09 1.02 81.00 0.03 0. Gaz Azot Tlen Argon Dwutlenek węgla Neon Hel Krypton Xenon Metan Wodór Ozon Para wodna Siarkowodór Dwutlenek siarki Amoniak Freony Wysokość w km 0 10 20 60 Składniki pierwszorzędne w % 77. Powstawanie tego gazu.03 0.99 18. Wydajność opisanych procesów była na tyle mała.07 Wraz ze wzrostem ilości tlenu w atmosferze rozpoczęła się akumulacja ozonu.08 78. składającego się z trzech atomów tlenu odbywa się wyniku rozpadu tlenu cząsteczkowego pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.Atmosfera ziemska W gazach wulkanicznych nie znajdujemy tlenu.04 0. 16 . Zawartość gazów atmosfery w pionowym przekroju do wysokości 100 km.05 7. dalszej akumulacji tego pierwiastka do notowanego współcześnie poziomu.16 20.01 Składniki drugorzędne w ppm 18. Uwolnione atomy tlenu zderzają się z innymi cząsteczkami tego gazu tworząc O3.93 0.05 10 Domieszki w % 1. Zgromadzona jednak w ten sposób niewielka ilość tlenu przyczyniła się do rozwoju życia na naszej planecie. gdyż główna jego część była natychmiast związana w procesach wietrzenia skał.34 78.00 5.20 0.20 6.50 0.55 0.75 20.00 0-10 100 1. Tab. że nie gwarantowała stabilności udziału tlenu w atmosferze. 1.

46%).5(S) 28.5(P).3 9. argon. to samo promieniowanie.0 1.0 0. nazywane domieszkami. 2. nawet o nieco większej długości do 290 nm rozbija jego cząsteczki.8 26.5(P) 1.2 0.02(Pb) 24. domowych Gaz w elektrowniach Gaz w gospodarstwach domowych Benzyna w ruchu drogowym Olej napędowy w ruchu drogowym 0. Schönweise 17 .8 0.0 Pył (P). Poza tym są i takie. Ponadto gaz ten przemieszcza się łatwo w przestrzeni wraz z wielko i średnioskalowymi ruchami atmosfery. iż tu właśnie dochodzi do znaczących ruchów i mieszania zawartości.0 23.5(P).1 0.8%) i hel (0. 0.5 7.1 0.5 5.5 CmHn 0. Zestawienie zanieczyszczeń atmosfery powstających przy spalaniu tony jednostki (ekwiwalentnej do węgla kamiennego) paliw kopalnianych: Emisja w kg z jednostki ekwiwalentnej Źródło SO2 Węgiel kamienny w elektrowniach Węgiel kamienny w przemyśle Węgiel w gospodarstwach domowych Węgiel brunatny w elektrowniach Olej opałowy ciężki Olej opałowy lekki Olej opałowy w gosp. Do wysokości 80-100 km atmosfera wykazuje względnie duży stopień jednorodności w odniesieniu do swych głównych składników. tlen.0 23.2 1.Atmosfera ziemska Ozon nie jest w tym środowisku gazem trwałym. dwutlenek węgla jest najwyższa i wykazuje pewną stałość. ponadto pewna ilość tego gazu wiązana jest z rodnikami substancji zawierającymi bor i chlor. jednak jest ich znaczne mniej i określane są mianem składników drugorzędnych.01(Pb) 6.7(P). 0.38(Pb)1.5 9.5 8. Inne także występują w stałych proporcjach.5 5. których ilość zmienia się dość znacznie (tab 1).07(Pb) 4. która bywa ostatnio zachwiana przez emitowane do atmosfery zanieczyszczenia z grupy chlorowcopochodnych węglowodorów.0(P).2 CO 0.D.2(P) /* za Ch.8 0.0 NOx 7. Przestrzenne rozmieszczenie najwyższych zawartości ozonu wskazuje.015(Pb) 1.0 20.0. Sadza(S) Ołów(Pb) 3.0 5. że nie odpowiada ono rozkładowi korzystnych warunków jego powstawania lecz mniej sprzyjających warunków jego destrukcji. Powyżej przeważa dyfuzja prowadząca do rozwarstwień gazów lżejszych i cięższych. Poziom zawartości ozonu pozostaje więc w stanie dynamicznej równowagi. Powyżej pułapu 100 km absolutnie dominującą pozycje zyskują wodór (97.0 8.0 6.8 245. Tab. Homogeniczność dolnych partii atmosfery wynika z faktu. składniki pierwszorzędne. 0.0 8. Analizując skład współczesnej atmosfery stwierdzamy.5(P) 0.38 3.0 26.0 50.0 0.5 1.0 0.5 5.5 5. iż zawartość takich gazów jak azot.0 1. są to tzw.0 1.1 0.

68 oC/100m w zależności od szerokości geograficznej. takimi jak temperatura. Taka też jest tu wysokość warstwy troposfery. Nad równikiem gradient termiczny jest większy. Do tej pierwszej należą pyły kosmiczne i ziemskie.0% w warstwie do 35km. Atmosfera ziemska w przekroju pionowym różni się nie tylko składem mieszaniny gazów lecz także innymi cechami fizycznymi. termosferę oraz magnetosferę (egzosferę). a część z nich wywiera destrukcyjny wpływ na inne związki atmosfery i bezpośrednio zagraża środowisku naturalnemu.99% zlokalizowane jest w przestrzeni homogenicznej do 100 km. wymiana intensywniejsza i obejmuje przestrzeń pionową do 16-18 km. Zatem pod względem ilości materii zasadnicze znaczenie ma warstwa przyziemna.Atmosfera ziemska Atmosfera zawiera także wiele gazów i substancji obcych dostających się do niej głównie na drodze emisji przemysłowej. skala oraz rodzaj ruchów w poziomie czy pionie. Powyżej troposfery rozciąga się wąska warstwa tropopauzy. mezosferę. Najniżej Ziemi położona jest troposfera. Zatem zanieczyszczenia można podzielić na grupę pochodzenia naturalnego i sztucznego. ciśnienie. produkcja nawozów. zaś 80% w przestrzeni do 10 km. W ogóle miąższość gazowej otoczki Ziemi jest stosunkowo niewielka w zestawieniu ze średnicą planety. że aż 99. Traktowane są one jako zanieczyszczenia. Licząc od dolnej granicy wyróżnia się: troposferę. a tuż nad nią stratosfera. Górna granica atmosfery jest trudna do precyzyjnego określenia i przebiega na wysokości około 1000 km. Znajomość emisji zanieczyszczeń z różnych źródeł pozwala na podejmowanie działań ograniczających zagrożenie. Atmosferę dzielimy na pięć zasadniczych warstw. stratosferę. Najbardziej widocznym efektem tego jest tworzenie się chmur i opady atmosferyczne. To w niej mają miejsce wszystkie najistotniejsze procesy pogodowe. Cechą szczególną troposfery jest zjawisko wymiany pionowej masy oraz spadek temperatury wraz z wysokością. Spadek ten wynosi od 0. Do najbardziej zanieczyszczających gałęzi gospodarki człowieka należą: przeróbka ropy naftowej. a także rolnictwo. Zanieczyszczenia sztuczne mają najczęściej charakter przemysłowy (tabela 2). 99. Ich układ przedstawia rysunek 5. iż każde tego typu działanie jest dość kosztowne. Ona to z kosmosu widziana jest jako cienka niebieskawa powłoka. Najintensywniej zachodzą tu przemiany fazowe i realizuje się atmosferyczny fragment obiegu wody w przyrodzie. Temperatura górnej granicy tej warstwy wynosi od –45oC (nad biegunami latem) do –80 (nad równikiem). Nad biegunem troposfera jest płytsza bowiem ruchy pionowe dotyczą wysokości jedynie do 7 km. mikroorganizmy. produkcja szeroko rozumianych fabryk chemicznych. części roślinne i zwierzęce. aerozole morskie. Należy jednak stwierdzić. cementu. Biorąc jednak pod uwagę masę gazów tworzących mieszaninę stwierdzamy.44 do 0. 18 . Zanieczyszczeniami są też składniki z grupy naturalnych jeżeli występują w ilościach przekraczających wartości graniczne. gazy wulkaniczne.

Przekrój pionowy atmosfery ziemskiej 19 .Atmosfera ziemska Rys. 5.

będące cienkimi skupiskami kropelek przechłodzonej wody. Ponadto różnica ciężarów cząstek prowadzi do rozwarstwień. Górna granica stratosfery przebiega na wysokości ok. 80-85 km. 20 . Wolne jony dodatnie i elektrony mogą się z sobą łączyć. Magnetosfera. by po przekroczeniu wysokości 35 km zacząć wzrastać. iż praktycznie cząstki gazów nie zderzają się ze sobą. Dla specjalistycznych celów niektórych nauk wydziela się specyficzne warstwy oznaczane D. Jest to o tyle uprawnione gdyż występuje tu podobny rozkład temperatury . obłoki iryzujace.Atmosfera ziemska W stratosferze temperatura początkowo utrzymuje się na poziomie takim jak w górnej troposferze. Na zewnątrz typowych warstw atmosferycznych lokuje się tzw.od wartości 0oC u podstawy. Przeciętnie temperatura na granicy górnej osiąga ostatecznie wartość ok. widoczne tylko w nocy. czy zorze polarne. Powyżej znajduje się warstwa o bardzo małej gęstości zwana termosferą. W miejscach tych występują najniższe temperatury w całej atmosferze.jest warstwą w której jest tak mało materii. Górna część termosfery egzosfera . będąca układem pól magnetyzmu ziemskiego. Stratosfera zawiera przeważającą ilość ozonu atmosferycznego. F2. Termosfera dolna nosi nazwę jonosfery. Jest to strefa z której materia wypływa w przestrzeń kosmiczną. a największa jego koncentracja dotyczy przestrzeni 20-30km. burze jonosferyczne. Zgodnie z nazwą jest to warstwa środkowa. Samodzielnie mogą tworzyć się tu tzw. Powoduje to charakterystyczne rozbłyski. temperatura spada tu do granic –80oC. Ponad mezosferą rozpościera się mezopauza. O ile w dolnej troposferze średnia droga swobodna gazu wynosi 10-5 cm to w warstwie termosfery są to wartości od 1 do 100 km. Magnetosfera zabezpiecza nas przed „wiatrem słonecznym” i jego szkodliwym działaniem na organizmy biologiczne. Do jonosfery przenikają okresowo cząstki tzw. Nad stratosferą lokuje się mezosfera. W jonosferze przeważają zjonizowane cząsteczki gazów. Jej charakterystyczne cechy zaznaczają się na wysokości od 50 do ok. Zjawiska występujące w tej warstwie prowadzą do zakłóceń radiokomunikacji ziemskiej. Taki też rozkład termiki umożliwia pionowe ruchy bardzo już rozrzedzonego tu powietrza. „wiatru słonecznego” (plazmy słonecznej). 50 km i kończy się warstwą przejściową – stratopauzą.E F1. Nie jest to już atmosfera jednak spełnia . 0oC. W omawianej warstwie znajduje się tylko znikoma ilość pary wodnej i stąd mieszczą się w niej jedynie wierzchołki chmur wysokich i cumulonimbusów. nazywana przez niektórych autorów górną troposferą.podobnie jak otoczka gazowa Ziemi – zadanie ochronne wobec planety. W górnej przestrzeni tej warstwy temperatura wzrasta ponad 1000 oC. Zjawisko ocieplenia tej przestrzeni w atmosferze wiąże się z absorbcją energii promieniowania ultrafioletowego.

wyrażonej w skali bezwzględnej. Całkowita emitancja ciała doskonale czarnego jest proporcjonalna do temperatury powierzchni tego ciała.IV. . przekazywania lub pochłaniania energii promienistej. jest głównym źródłem energii dla procesów zachodzących na kuli ziemskiej. Emitancja (wypromieniowanie): Stosunek strumienia promienistego do wielkości powierzchni promieniującej [W/m2]. Natężenie promieniowania: Stosunek strumienia promienistego do kąta bryłowego jaki tworzy dany kierunek widziany ze źródła promieniowania [W/sr].W]. Podstawowe pojęcia związane z promieniowaniem można zdefiniować następująco: N N N N Promieniowanie: Zjawisko przepływu energii w postaci fali elektromagnetycznej wysyłanej lub absorbowanej przez ciało. Radiacja: Jak wyżej tylko dotyczy powierzchni przyjmującej promieniowanie [W/m2/sr]. a oto N N N N Promieniowanie podlega najważniejsze z nich: Prawo Wiena. gdzie c = 2. Strumień promienisty (moc promienista): Tempo emitowania. mające charakter fal elektromagnetycznych. na którą przypada maksimum promieniowania Nmax ciała doskonale czarnego. Gęstość energii promienistej: Ilość energii promienistej w jednostce objętości [ J/m3]. Energia promienista: Ilość energii niesionej przez promieniowanie (jednostka [J]). Irradiacja (napromieniowanie): Stosunek strumienia promienistego do wielkości powierzchni. 10-3 m.8978 . K. PROMIENIOWANIE SŁONECZNE Emitowane przez Słońce promieniowanie. przenoszonej lub pochłanianej w jednostce czasu [ J/s . na którą pada [W/m2]. Długość fali. Zaś z punktu widzenia meteorologicznego stanowi zasadniczy czynnik klimatotwórczy. kilku fundamentalnym prawom fizycznym. czyli ilość energii promienistej emitowanej. Zależność tę ujmuje wzór: Nmax = c/T. jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury tego ciała (T). Prawo Stephana-Boltzmana.

3 . Selektywna przepuszczalność atmosfery sprawia. zwaną niekiedy również natężeniem promieniowania notujemy na granicy atmosfery. Wartość ta w istocie.75-24 2m. Wielkość tego parametru nazywamy „stałą słoneczną”.0.4.290 do 24 2m. nie jest stała. Rys. 45% energii). 0.4 2m i 7% zasobu energii). Powyższy przedział widmowy dzieli się dodatkowo na podzakresy: nadfiolet (0. którym podlega promieniowanie słoneczne przenikające przez atmosferę.29 . ponieważ niesie on z sobą przeważający ładunek energii całkowitej. Jej wartość wynosi około 1380 W/m2 (w literaturze przedmiotu znajdujemy różne dane z uwagi na różne warunki i techniki pomiaru). Procesy.01 2m do 100 m. podczerwień (0. 22 . Największą irradiację. Z punktu widzenia meteorologicznego najistotniejszym z nich jest przedział optyczno-cieplny w zakresie długości fali od 0. Ponadto ma na nią wpływ aktywność naszej najbliższej gwiazdy oraz pojawianie się na drodze biegu promieni słonecznych w przestrzeni tzw. iż do powierzchni Ziemi docierają tylko niektóre zakresy widma.Promieniowanie słoneczne Słońce wysyła w przestrzeń kosmiczną fale o długości od ok. wbrew nazwie. zmienia się tylko gęstość strumienia promieni w miarę oddalania się od Słońca. promieniowanie widzialne (0.ok. 6. Przyjętą wartość stałej słonecznej można korygować uwzględniając poprawki na porę roku podawane w specjalnych zestawieniach tabelarycznych. pyłu kosmicznego.75 2m .0. potencjał energetyczny – 48%).4 % z powodu zmian odległości Ziemi od Słońca. Zmienia się w cyklu rocznym o ok. Promienie słoneczne przenikają przez przestrzeń kosmiczną bez strat (próżnia kosmiczna jest dla nich ośrodkiem przeźroczystym).

rozpraszania oraz pochłaniania przez znajdujące się w niej cząsteczki gazów.współczynnik przeźroczystości atmosfery.510 6. Wielkość napromieniowania na taką powierzchnię obliczamy ze wzoru: I m = I o x pm gdzie: Im .40 11.0 m 12.0 2.049 3.stała słoneczna.0 6. Tak więc natężenie promieniowania docierającego do powierzchni (dla uproszczenia prostopadłej) na Ziemi jest zawsze mniejsze od stałej słonecznej.220 1.5 7.5 1.Promieniowanie słoneczne W miarę wnikania wiązki promieni do atmosfery ziemskiej obserwuje się zjawisko jej osłabiania (ekstynkcji).76 15.590 10. Procesy te prowadzą do strat energetycznych. 0.0 3.773 3.70 23 .85 w okresie zimy.masa atmosferyczna.000 1.0 0.5 3. Dzieje się tak na skutek odbicia ich części w kierunku otwartej przestrzeni kosmicznej.90 27.5 9.natężenie promieniowania na powierzchnię prostopadłą. Io .300 8. Długość tej drogi przybiera wartość jeden gdy Słońce znajduje się na wysokości 90o.400 Ho 9. Średnie wartości tego współczynnika (p) uznane dla terenów nizinnych wynoszą od ok. m = 1/sin(ho) Tab. Z kolei liczba mas atmosferycznych zależy od długości drogi przenikania promieni poprzez atmosferę.0 8.880 7.180 6.770 8. zanieczyszczeń.546 2.0 5.075 4.33 ho 4.357 2. 3. 6).553 1.154 1.0 7.995 ho 25 23 21 19 17 15 14 13 12 11 10 M 2.30 19. m . kropel wody (rys.0 1.015 1.5 5.816 4.304 1. Wielkość współczynnika przeźroczystości atmosfery zależy od zawartości w niej pary wodnej i różnych zanieczyszczeń. Liczba (m) "mas" atmosferycznych (optycznych) w zależności od wysokości Słońca ho przy średnim ciśnieniu atmosferycznym 1013 hPa Ho 90 80 70 65 60 55 50 45 40 35 30 m 1.413 1.0 4.300 7.80 22.30 39.870 6.00 32.716 5.900 9.7 latem do 0.44 13.740 1.5 2.5 6.36 17.372 4. p .064 1.120 5.5 m 5.5 8.388 3. Pierwsze przybliżenie wartości masy atmosferycznej można uzyskać stosując niżej podany wzór (dokładniejszą wartość m podaje tabela 3).5 0. czyli bezpośrednio od wysokości Słońca.103 1.

Im . Powierzchnie usytuowane pod innym kątem względem linii biegu promieni otrzymują mniejszą ilość energii. wynikającą z zasad obrotu naszej planety wokół tej gwiazdy (deklinacja Słońca). a zatem i ilość docierającej energii do danego punktu na powierzchni Ziemi. Rys. Owo promieniowanie charakteryzuje się największym natężeniem gdy pada na powierzchnię prostopadłą do kierunku transmisji. W odniesieniu do każdego punktu na kuli ziemskiej obserwujemy roczną zmienność wysokości Słońca nad horyzontem. Przede wszystkim decyduje o tym szerokość geograficzna analizowanego obszaru.kąt padania promieni słonecznych.Promieniowanie słoneczne Promienie słoneczne docierające do powierzchni Ziemi bezpośrednio w postaci wiązek równoległych stanowią część promieniowania nazywanego bezpośrednim. Kąt padania promieni słonecznych. zależy od wielu czynników.7. Najwyższe kąty wysokości Słońca względem płaszczyzny 24 . Zależność kąta padania promieni słonecznych na powierzchnię poziomą (D) usytuowaną na różnych płaszczyznach w stosunku do horyzontu (J) od wysokości Słońca nad horyzontem (E). ho .natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię prostopadłą.natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą. Wyliczenia natężenia promieniowania na taką powierzchnię (zwaną w podręcznikach jako pozioma) dokonujemy korzystając z zależności: Ih = Im x sin(ho) gdzie: Ih .

wykonamy również oznaczenie strat tej energii wskutek odbicia i wypromieniowania przez powierzchnię czynną pól.5 2m). zanieczyszczenia. Rolnicza użyteczność pomiarów radiacji słonecznej pojawia się wtedy. Zestawienie przychodów i rozchodów energii w danym punkcie nazywamy bilansem promieniowania (bilansem radiacyjnym). Po stronie przychodów wyróżniamy następujące elementy promieniowania: N promieniowanie słoneczne całkowite (T). 290-1. W dni bezchmurne przeważa zdecydowanie promieniowanie bezpośrednie. gdy oprócz oszacowania przychodów energii (liczonych także teoretycznie z uwzględnieniem wyżej podanych zasad). długości fali i kąta padania. Oprócz promieniowania bezpośredniego. 6). Zależność ta wyraża się następująco: rozproszenie następuje wtedy gdy na drobinę padnie fala krótsza od jej wymiarów. natomiast w dni pochmurne (w przypadkach pełnego zachmurzenia) docierają do powierzchni tylko promienie rozproszone. jako suma promieniowania bezpośredniego o długości fali (0. w postaci wiązek równoległych w stosunku do kierunku Słońca. Zjawisko rozproszenia dotyczy w zmiennym stopniu fal o różnej długości. 25 . Zatem dla celów korekty rzeczywistego natężenia promieniowania należy od kąta padania odjąć kąt spadku (rys. Natomiast na powierzchnię stoku północnego promienie bezpośrednie padają tylko wtedy gdy ich kąt padania jest większy od kąta spadku zbocza. Współczynnik informujący o ilości promieniowania odbitego do padającego nosi nazwę albedo i wyrażany jest w procentach lub wartościach ułamka dziesiętnego. ustalając dla każdej pory pora dnia (tzw. powierzchnia Ziemi otrzymuje także promieniowanie rozproszone. Są to fale padające pod różnymi kątami na skutek odbić od cząstek zawartych w atmosferze (para wodna. 7). które dotrą do powierzchni Ziemi.Promieniowanie słoneczne horyzontu notuje się w strefie międzyzwrotnikowej i z tego też powodu ta cześć planety zyskuje najwięcej energii promienistej. Zdolność odbijania promieniowania zależna jest od barwy powierzchni. Chcąc uwzględnić powyższe zróżnicowanie należy w przypadku stoku południowego do wartości kąta nachylenia promieni dodać wartość kąta spadku powierzchni zbocza. Promienie. w części zaś odbite. kąt godzinowy). w części zostaną pochłonięte. 290 -3. zatem silniejszemu rozpraszaniu podlegają fale krótsze oraz tym intensywniejsze jest rozpraszanie im większe drobiny znajdują się w atmosferze (rys. Ponadto różnice dobowe wywołuje też obrót Ziemi wokół własnej osi. etc).0 2m) i rozproszonego (0. Z punktu widzenia rolniczego duże znaczenie posiada analiza promieniowania w zależności od konfiguracji pól. Zarówno wystawa zbocza jak również kąt jego nachylenia decydują o ilości energii dostarczanej przez słoneczne promieniowanie bezpośrednie.

Pełny bilans energetyczny. decyduje o głównych elementach charakterystyki klimatu planety. Składowe bilansu radiacyjnego po stronie strat energetycznych to: N N N promieniowanie odbite od powierzchni Ziemi. jest odbijana od jej powierzchni i również wraca do przestrzeni 26 . domieszki i zanieczyszczenia atmosfery. Zamiana promieniowania na energię cieplną stwarza odpowiednie warunki do kiełkowania nasion.systemu korzeniowego rośliny. Śledząc składowe bilansu promieniowania całej planety nie można pominąć innych form wymiany energii. promieniowanie efektywne Ee= Ez .(Rk + Rd + Ez) Część energii dostarczanej przez Słońce bierze udział w procesach decydujących o wzroście i rozwoju roślin na danej przestrzeni rolniczej. georadiacja Ez (4-120 µm) . Bilanse cząstkowe wybranych okresów i przestrzeni rzutują na klimatyczne i pogodowe zjawiska lokalne. Z całej sumy tego promieniowania około 17% pochłaniają bezpośrednio składniki. Rk (krótkofalowe) i Rd (długofalowe). Bilans promieniowania układu: Słońce – atmosfera – Ziemia. w układzie rocznym dla całej kuli ziemskiej przedstawia rysunek 8. a także decyduje o tempie pobierania składników pokarmowych i wody. jako promieniowanie bezpośrednie w postaci dwóch strumieni – bezpośredniego promieniowania przy bezchmurnym niebie i promieniowania bezpośredniego przenikającego przez cienkie powłoki chmur. Pochłonięta przez glebę energia uczestniczy w przemianach chemicznych fizycznych i biologicznych decydując o jakości tej części środowiska względem potrzeb .przede wszystkim . w tym głównie wymiany na drodze przemian fazowych wody. Około ¼ zostaje odbita i skierowana z powrotem w przestrzeń kosmiczną. albedo (A = R:T * 100 [%]). Przychód energetyczny układu stanowi promieniowanie słoneczne krótkofalowe.Promieniowanie słoneczne N promieniowanie zwrotne atmosfery Ea (4-120 µm). Dokładniejszy opis tych zjawisk znajduje się w rozdziale dotyczącym meteorologii rolniczej. w proces ten zaangażowane jest jednak jedynie 13%. po dotarciu do Ziemi. Nieco ponad 10% energii dostarcza promieniowanie pośrednie. Część promieniowania bezpośredniego i pośredniego. Z ogólnej emisji docierającej do powierzchni liści. jako długofalowe promieniowanie atmosfery w kierunku Ziemi.Ea Ostateczna postać bilansu promieniowania wyraża się wzorem: Q = (I + D + Ea) . Do powierzchni Ziemi dociera 37% tej energii.długofalowe wypromieniowanie Ziemi.

iż Ziemia ogrzana promieniami słonecznymi osiąga w wyniku tego średnią temperaturę powierzchni jedynie ok. Jedynie 5% z tego przenika do 27 .Promieniowanie słoneczne kosmicznej. Z zamieszczonego rysunku wynika. ze względu na jej wielokrotny przepływ w różnych kierunkach i udział innych form wymiany w tym procesie. Uśredniony. roczny bilans energetyczny Ziemi. Promieniowanie długofalowe powierzchni ziemskiej skierowane do atmosfery jest niemal w całości pochłaniane przez atmosferę. Razem z częścią odbitą od górnych powierzchni chmur stanowi to 35% i określane jest mianem albeda Ziemi. (praktycznie taka sytuacja oczywiście nigdy nie występuje. że suma wszystkich źródeł energii. Ostatecznie więc powierzchnia naszej planety pochłania około 48% energii promienistej Słońca. 15 o C. którymi gospodaruje podłoże wynosi aż 114%. Z uwagi jednak na to. gdyż procesy dopływu i ubytku energii zachodzą równolegle).8. Tak więc promieniowanie ziemskie ma charakter długofalowy i jest z tego powodu łatwiej absorbowane przez niektóre składniki atmosfery. Rys. Analiza przebiegu wymiany energii w zakresie dostarczanym przez promieniowanie długofalowe jest bardziej skomplikowana. to jej maksymalna emisja promienista lokuje się w długim przedziale zakresu. Pochłonięta energia uczestniczy dalej w procesie wymiany.

Zmierzone na mikrowoltomierzu wartości prądu przeliczane są następnie na jednostki napromieniowania. Suma energii ze wszystkich źródeł kumulowana przez atmosferę wynosi więc ostatecznie 156%. rozproszone jak i całkowite. pojawiają się znaczne stany nierównowagi. Notowane w przeszłości wyraźne ocieplenia lub ochłodzenia (zlodowacenia) były właśnie wynikiem zachwiania tej równowagi. Różnice przestrzenne bywają jednak często zacierane dzięki poziomemu transportowi energii w skali globalnej i lokalnej. pyrheliometrami czy aktynometrami. Dzięki temu temperatura powierzchni Ziemi i atmosfery utrzymuje się na względnie równym poziomie. Do pomiaru napromieniowania w danym miejscu i czasie służy szereg przyrządów zwanych radiometrami. Pierwszy strumień (60%) skierowany jest w przestrzeń kosmiczną i stanowi stratę energii naszej planety. przy wykorzystaniu specjalnych przystawek. względnego i bezwzględnego. Jednym z bardziej rozpowszechnionych przyrządów tego typu jest solarymetr. Do pomiaru zmian promieniowania w układzie liniowym służą solarymetry tubowe. Głównym jego elementem jest termostos Molla składający się z ogniw termoelektrycznych (na przemian ułożone płytki. Różnice między nimi sprowadzają się do rodzaju sensora oraz sposobu pomiaru. 96% reprezentuje promieniowanie atmosfery ku Ziemi (promieniowanie zwrotne). Promieniowanie słoneczne powoduje zróżnicowane nagrzewanie pól i powstanie różnicy potencjałów między płytkami. może mierzyć promieniowanie bezpośrednie.Promieniowanie słoneczne przestrzeni kosmicznej. zabarwione na biało i czarno). O ile bilanse energii całej powierzchni Ziemi w dłuższych okresach czasu bywają zrównoważone. o tyle lokalnie i w krótkim czasie. proporcjonalnej do wartości irradiacji. Około 30% zgromadzonej energii z podłoża dostaje się do atmosfery drogą przemian fazowych wody. że ilość dopływającej do Ziemi energii w cyklu rocznym równa się jej ubytkowi w tym samym czasie. także w postaci fal długich. Cała ta energia rozkłada się dalej na dwa strumienie wypromieniowywane przez atmosferę. Różnica między przychodem. W wersjach meteorologicznych najbardziej znana jest jego odmiana zwana solarymetrem Gorczyńskiego. Solarymetr Gorczyńskiego. Generalnie przestrzeń międzyzwrotnikowa oraz pory letnie wszystkich szerokości geograficznych charakteryzują się większym pochłanianiem energii w stosunku do strat. wykonane ze specjalnych metali. Wartość szacowaną na ok. Aktualnie coraz powszechniej bywają używane przyrządy pozwalające na wszechstronne pomiary promieniowania (różne zakresy fal. 28 .PhAR kierunki. Część ta nazywana jest oknem widmowym Ziemi.) i zapewniające całkowitą automatyzację tego procesu (rejestracja i przetwarzanie komputerowe). a rozchodem równa się więc zero. Z przedstawionych wyżej liczb wynika. promieniowanie fotosyntetycznie czynne . etc.

a zwłaszcza agrometorologicznym. usłonecznienie. ważnym wskaźnikiem meteorologicznym. Usłonecznieniem nazywamy sumę czasu promieniowania słonecznego. bezpośredniego dla określonego punktu na powierzchni Ziemi. Schemat solarymetru tubowego i kopułkowego 29 .Promieniowanie słoneczne Oprócz wartości irradiacji (napromieniowania). Rys. 9. w skali czasowej jest tzw. Miarą usłonecznienia są więc jednostki czasowe (godziny z dokładnością do dziesiętnych części).

Promieniowanie słoneczne

Każdy punkt na powierzchni Ziemi można scharakteryzować pod tym kątem miarą usłonecznienia teoretycznego, możliwego (czyli czasu liczonego od wschodu do zachodu Słońca). Czas ten zależy od położenia geograficznego punktu i jest dla niego wartością stałą w skali rocznej i zmienną w mniejszych przedziałach: kwartalnym, miesięcznym, dekadowym. Usłonecznienie rzeczywiste jest natomiast wartością zmierzoną dla danego miejsca i czasu, uwzględniającą satny zachmurzenia. Klasycznym przyrządem do pomiaru usłonecznienia rzeczywistego jest heliograf Campbella-Stokesa. Zasada pomiaru polega na skupianiu światła słonecznego (kierunkowego) przez kulę szklaną i przepalaniu, dzięki skoncentrowanej wiązce, paska papieru wzdłuż linii będącej przeciwległą w stosunku do toru pozornego ruchu Słońca po sklepieniu niebieskim. Gdy Słońce zostanie przesłonięte przez chmury wtedy do przepalenia nie dochodzi. Wyznaczając usłonecznienie w ciągu doby odczytujemy łączną długość linii przepalenia ze skali godzinowej naniesionej na pasku papieru (stosuje się różne rodzaje pasków w zależności od okresu pomiaru). Należy przy tym uwzględniać każde nawet najdrobniejsze ślady przepaleń.

Rys. 10. Heliograf Campbela-Stokesa

30

V. CIEPŁO I TERMIKA UKŁADU PODŁOŻE – ATMOSFERA

Fizyka definiuje ciepło jako sumę energii kinetycznej nieuporządkowanego ruchu cząsteczek lub atomów materii oraz energii potencjalnej ich wzajemnych oddziaływań. Temperatura zaś to wielkość skalarna określająca stan równowagi termodynamicznej danego ciała. Zwyczajowo ciepłym nazywamy nie to ciało, które zawiera więcej energii cieplnej, tylko to, które ma wyższy jej poziom. Poziom ów określa temperatura. Oznaczając temperaturę zestawiamy z sobą dwa układy termodynamiczne. Jeden z nich służy jako wzorzec, a porównanie następuje wtedy gdy między tymi układami pojawi się stan równowagi. Tak więc temperatura oznaczana jest na podstawie mierzalnych cech termometrycznych wzorca zmieniających się w trakcie wymiany energii. Najczęściej wykorzystywane właściwości termometryczne to zmiana objętości, oporu, etc. Wartości liczbowe temperatury ustalane są na podstawie skal opartych na tzw. punktach stałych. Przykładowo skala Celsjusza powstała po przyjęciu za 0 poziom równowagi termodynamicznej wody w jej tzw. punkcie potrójnym i 100 w stadium wrzenia, przy wartości ciśnienia tzw. normalnego. W przypadku obowiązującej w układzie SI skali Kelvina punkt potrójny wody odpowiada 273,16 K, zaś zero to w tym przypadku zero bezwzględne (brak jakiegokolwiek ruchu cząstek materii – stan tylko teoretycznie możliwy). W USA powszechnie używa się skali Fahrenheita. Warto więc wiedzieć, że w stosunku do skali Celsjusza występują następujące relacje: 0oC to 32oF, zaś 100oC odpowiada 212oF . Stopnie tych skal nie są równe. 1 oC odpowiada 9/5 stopnia F i odwrotnie: 1 oF = 5/9oC. Zatem przeliczając stopnie ze skali Farenheita na Celsjusza stosujemy regułę: ToC = (ToF – 32) x 5/9. Pomiędzy podłożem i atmosferą zachodzi permanentna wymiana energii. W wyniku tej wymiany dochodzi do ustalenia parametrów cieplnych każdego ze składowych układu. Efekt współdziałania zależy nie tylko od ilości dostarczonej energii słonecznej, ale i od ich swoistych właściwości cieplnych. Dla lepszego zrozumienia tych właściwości, przedstawiono poniżej definicje najważniejszych wielkości z zakresu gromadzenia, przepływu i wymiany ciepła. Ciepło właściwe. Jest to ilość ciepła jaka ogrzewa jednostkę masy danej substancji o jednostkę temperatury. W przypadku ciał stałych i niektórych cieczy podgrzewanie nie zmienia objętości, natomiast ogrzewanie gazów powoduje zwiększanie objętości i zużycie części energii na ten proces. Z tego względu ciepło właściwe gazów należy definiować jako ciepło właściwe pod stałym ciśnieniem lub w stałej objętości.

Ciepło i termika układu atmosfera - podłoże

Pojemność cieplna. Wielkość pozwalająca na porównanie właściwości cieplnych wszystkich rodzajów materii. Definiuje się ją jako ilość ciepła podnoszącą temperaturę jednostki masy ciała o jednostkę temperatury. Przewodnictwo cieplne. Jest to proces przekazywania energii za pośrednictwem materii. Miarą jego jest tzw. współczynnik przewodnictwa równy ilości ciepła, która przepływa w ciągu jednostki czasu (sekundy) przez jednostkę powierzchni i warstwę o jednostkowej grubości, przy różnicy temperatur pomiędzy górną i dolną powierzchnią wynoszącej 1K. Dyfuzyjność cieplna. Jest to właściwość oznaczająca zdolność do przewodzenia ciepła i wyliczana ze stosunku współczynnika przewodnictwa do pojemności cieplnej danej materii. Podstawowe rodzaje materii współdziałające w zakresie wymiany ciepła charakteryzuje znaczna różnorodność (tab. 4). O ile atmosfera ziemska w całej swej objętości jest w miarę jednolita, to współdziałające z nią w zakresie przepływu ciepła podłoże, wykazuje bardzo dużą zmienność przestrzenną czego konsekwencją są specyficzne stany pogodowe i klimatyczne. Tab.4. Właściwości cieplne podstawowych rodzajów podłoża Materia Ciężar właściwy
Kg.m-3.103

Ciepło właściwe
J.kg-1.K-1 .103

Pojemność cieplna (objętościowa)
J. m-3. K-1 .106

Współczynnik przewodnictwa cieplnego
J . cm-1.s-1.k-1

Dyfuzja cieplna
m2 . s-1 . 10-6

Gleba sucha Woda (4oC) Powietrze (20oC)

1,60 1,00 0,0012

0,80 4,18 1,01

1,28 4,18 0,0012

0,0030 0,0057 0,00025

0,24 0,14 20,50

Ciepło przemieszcza się w atmosferze dość trudno. Współczynnik przewodnictwa cieplnego gazów atmosferycznych jest bardzo niski, niższy o ok. 150 razy od przewodnictwa litej skały, 20 razy od wody i ok. 12 razy od suchej gleby. Stanowi to czynnik termoizolacyjny dla naszej planety. Niska jest także pojemność cieplna powietrza, zwłaszcza liczona w stosunku do objętości. Największe znaczenie w meteorologii przywiązuje się do wymiany cieplnej pomiędzy atmosferą a podłożem. Przy niskich prędkościach wiatru temperatura powietrza różnicuje się bardzo istotnie wraz ze zmianą wysokości. Dla okresu o dodatnim bilansie promieniowania notuje się zazwyczaj wyższe temperatury w pobliżu powierzchni, w przypadku bilansu ujemnego wystąpią tu temperatury najniższe. W całym przekroju atmosfery występują określone prawidłowości w

32

11. 33 . że procesy sprężania i rozprężania powietrza wpływają na jego temperaturę. a tym samym temperatury. W wyniku tego w troposferze następuje stopniowe obniżanie temperatury. Temperatura powietrza w układzie pionowym zmienia się wraz z wysokością. określany jest jako zwykły pionowy gradient temperatury. W przypadku gdy powietrze opada w dół w pionowym przekroju atmosfery to oznacza. Jeżeli pewna objętość powietrza przemieszcza się w górę to stopniowo trafia w obszary coraz to niższego ciśnienia i w związku z tym rozpręża się. to dodatkowo można mówić o gradiencie sucho. Czasem jednak zmiany temperatury mogą mieć przejściowo inny charakteri w związku z tym wyróżnia się stany inwersji czy izotermii (rys. Ponieważ gazy atmosfery ogrzewają się od podłoża.6 – 1 oC. zanim dojdzie do jej wyrównania z otaczającymi masami. W atmosferze duże znaczenie mają również procesy zmian temperatury bez wymiany cieplnej z otoczeniem.i wilgotno-adiabatycznym. zwane adiabatycznymi. Spadek temperatury wraz z wysokością (w oC/100 m). Powolność naturalnego procesu przepływu ciepła (przewodnictwa) powoduje.podłoże pionowym rozkładzie temperatur. Zjawiska te. zatem im wyżej. Typy rozkładu pionowego temperatur w atmosferze Pionowe zmiany temperatury wywołane tym zjawiskiem określane są mianem pionowego gradientu adiabatycznego. przy względnie stałym tempie spadku o 0.Ciepło i termika układu atmosfera . Praca zużyta na zmianę objętości powoduje obniżenie poziomu energetycznego. Rys. Jeżeli procesy adiabatyczne będą rozpatrywane w kontekście zmian cieplnych związanych z przemianami fazowymi wody. 11). tym temperatura spada. W takich okolicznościach praca wykonana przez otaczające daną objętość masy powietrza zamienia się w ciepło i podnosi wartość temperatury. zachodzą w przemieszczających się pionowo masach powietrza. iż przemieszcza się w kierunku wzrastającego ciśnienia.

Ciepło i termika układu atmosfera . Ten stan nosi nazwę równowagi stałej. związane z procesami adiabatycznymi zachodzącymi w tej warstwie. Bardzo rzadko mamy do czynienia z relacją równości gradientu zewnętrznego i adiabatycznego (*z=*a). Jeżeli gradient zewnętrzny jest większy niż gradient adiabatyczny warstwy wznoszącej się(*z>*a). nie może zasadniczo zmienić swojego położenia. W takiej sytuacji wznoszenie lub opadanie powietrza trwa tylko tak długo jak długo działa impuls wyzwalający to zjawisko. to powietrze przemieszcza się na dość duże wysokości zanim pojawi się stan równowagi termicznej z otaczającą warstwą. Przemieszczając się w dół ulega sprężeniu i adiabatycznemu ogrzaniu. powietrze rozprężając się i ochładzając stopniowo. W czasie wznoszenia. W wyniku tych różnic ustalają się stany równowagi termodynamicznej. Rys. co znowu wyzwala impuls wznoszenia. decydujące o ważnych zjawiskach pogodowych. Stany równowagi termodynamicznej w atmosferze W przeciwnym przypadku. mogą kształtować się inaczej niż w powietrzu otaczającym. gdy gradient zwykły powietrza otaczającego jest mniejszy niż gradient adiabatyczny powietrza unoszącego się (*z<*a). Sytuacja taka określana jest mianem równowagi chwiejnej. może osiągnąć temperaturę punktu rosy co zwykle zapoczątkowuje powstawanie chmur. W stanie 34 . po uzyskaniu impulsu do wznoszenia lub opadania. 12.podłoże W przypadku gdy powietrze w pewnej przestrzeni unosi się lub opada to zmiany temperatur wraz z wysokością. to stosunkowo szybko osiąga ono temperaturę niższą niż warstwa zewnętrzna i rozpoczyna opadanie w dół. W takim przypadku powietrze.

Zagadnienie to wiąże się między innymi ze zjawiskiem przymrozków.. maksimum temperatury przy powierzchni i w klatce meteorologicznej). W rolnictwie wykorzystuje się między innymi średnie pentadowe. Okresy pentadowe i dekadowe miesięcy ustala się według zasady. W meteorologii terminem . stosując poniższy wzór: tdob = (t7+t13+tmax+tmin)/4 Średnia dobowa służy do uproszczonej analizy zjawisk termicznych w ciągu dnia.temperatura powietrza . Jej wyliczeń dokonujemy na bazie wartości pomiarów chwilowych. wyliczeń temperatury średniej dobowej (począwszy od 1 stycznia 1996) dokonujemy. Wszystkie inne oznaczenia w dowolnych punktach atmosfery. Podstawowym parametrem charakterystyki termicznej atmosfery dla danego obszaru jest temperatura średnia dobowa.365(366)).. wykonywanych cyklicznie w stałych odstępach czasowych w ciągu doby..określa się wartość liczbową charakteryzującą stan cieplny mieszaniny gazów atmosferycznych w określonym czasie i miejscu.podłoże równowagi obojętnej powietrze przemieszczone w dół lub górę pozostaje na nowym miejscu. okresu wegetacyjnego. nie są temperaturą powietrza w sensie meteorologicznym Ujednolicenie miejsca i warunków pomiaru jest konieczne dla uzyskiwania porównywalnych wyników. 35 .zwłaszcza minimalnych. interesującymi z punktu widzenia agroklimatycznego są również temperatury minimalne i maksymalne. Miejscem oznaczeń temperatury powietrza jest klatka meteorologiczna lub w warunki zbliżone do tych jakie gwarantuje klatka meteorologiczna. W każdym przypadku liczba pomiarów wziętych do obliczeń jest sumą dób analizowanego okresu (5. dopiero po około dwóch godzinach notuje się stan adekwatny na wysokości 2 m (np. że ostatnia pentada (dekada) zawiera nadwyżkę lub niedobór dób pomiarowych w zależności od długości miesiąca. że od osiągnięcia określonego stanu temperatur przypowierzchniowych. a jej wartość zależy od wartości temperatur rzeczywistych występujących o każdej godzinie dnia i nocy. Różnica pomiędzy wartościami temperatur ekstremalnych daje wynik w postaci amplitud. miesięczne. Właściwością wymiany cieplnej w przygruntowej warstwie atmosfery jest to. dekadowe. w których przyrząd pomiarowy umieszczono 200 cm nad powierzchnią gruntu. aczkolwiek w wielu przypadkach przydatne. etc. Oprócz temperatury średniej dobowej.10. Związane jest to z wpływem temperatur progowych dla życia roślin . Dobowy przebieg przeciętnych wartości temperatury powietrza wykazuje ścisły związek z bilansem całkowitym promieniowania w zakresie wielkości minimalnych. Stosując najpowszechniejszą częstotliwość odczytów wartości chwilowych. Średnie temperatury dobowe powietrza służą do tworzenia kolejnych przybliżonych charakterystyk przebiegu zjawisk termicznych o coraz większej skali zgeneralizowania.Ciepło i termika układu atmosfera . roczne.

wstrząśnięciu. Z kolei temperaturę najniższą z przedziału czasowego mierzy się termometrem nazywanym minimalnym. Następny odczyt minimum termicznego jest możliwy po przechyleniu termometru tak aby pręcik dotknął menisku toluenu. iż każdy pomiar (z dokładnością do jednej dziesiątej stopnia. 14. jeden suchy służący do rejestracji temperatury powietrza. 13). że toluen wypełniający kapilarę. jest w stanie przesuwać zawarty tam pręcik szklany lub metalowy tylko w przypadku gdy się kurczy. Zatem aktualne położenie górnego końca pręcika wskazuje temperaturę minimalną dla ostatniego okresu. Termometr maksymalny Do pomiaru temperatur powietrza służą termometry zwykłe oraz minimalny i maksymalny. iż rtęć jest w stanie przenikać przez zwężenie na granicy przejścia zbiorniczka w kapilarę (wtopiony w środek pręcik szklany).podłoże ustalanych analogicznie dla przedziałów dobowych. który wykorzystywany jest do innych celów .w zespole z pierwszym przeznaczony jest do pomiaru wilgotności powietrza. dostarczonym przez producenta). Termometr minimalny Do pomiaru najwyższej temperatury od czasu ostatniej obserwacji służy termometr maksymalny (rys. W klatce meteorologicznej znajdują się dwa termometry zwykłe. Rys. Jego konstrukcja i zasada działania wykorzystuje prawidłowość polegającą na tym. Jego zasada działania polega na tym. przy rozstępie skali co 0. miesięcznych (najwyższa maksymalna i najniższa minimalna temperatura dobowa miesiąca). rocznych etc.Ciepło i termika układu atmosfera . Rys. Powrót do stanu wyjściowego możliwy jest jedynie po ostrożnym. musi być skorygowany o wartość poprawki na niedokładność każdego termometru względem wzorca (dane znajdziemy na formularzu świadectwa termometru. aczkolwiek energicznym. Należy nadmienić. Cechą 36 . 13. drugi zwilżony.2 oC). Procedura odczytu temperatury jest ściśle ustalona i obowiązuje obserwatorów na stacjach i posterunkach meteorologicznych. tylko wtedy gdy temperatura wzrasta. czyni się tak po odczytaniu pomiaru dla każdego okresu dobowego.

wraz ze zmianami temperatury. Noszą one różne nazwy w zależności od rodzaju parametru. Współcześnie coraz popularniejsze są zestawy elektroniczne. Analogicznie izolobary to wykres tendencji barycznej. ponadto dokonuje zapisów ekstremów w pamięci urządzenia (wraz z dokładnym czasem ich wystąpienia) Elektronika umożliwia zaimplementowanie wielu funkcji obliczeniowych. izoknefy . Ten z kolei zaznacza ślad na pasku osadzonym na obrotowym bębnie. przy czym maksymalny zbiorniczkiem lekko w dół. Dzięki temu. Punkt izarytmy będzie znajdował się na tej linii w odpowiedniej proporcji odległościowej w stosunku do tych punktów. Wszystkie wyżej opisane parametry termiczne pozwala zmierzyć przyrząd samopiszący. Linia zapisu na odpowiednio wyskalowanym termogramie stanowi wykres funkcji temperatury w zależności od czasu. bimetal. izohigry przedstawiają wilgotność. izolampry . zwany termografem.dni pogodne oraz izohele -usłonecznienie 37 . Praktyczne wykreślanie izoterm polega na wykorzystaniu metod matematycznych bądź matematyczno-geograficznych. że posiada on zbiorniczek o dużej powierzchni kontaktu z powietrzem (rozwidlony). tak aby zwiększyć szybkość reakcji toluenu na zmiany temperatury. które rejestrują temperaturę powietrza i wyświetlają na ekranie monitora. Odpowiednie klawisze wywołują kolejno odczyty temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. na przykład temperatury odczuwalnej czy temperatury punktu rosy.dni pochmurne. Przestrzenny rozkład poszczególnych charakterystyk i zjawisk meteorologicznych zwykło się przedstawiać graficznie w postaci linii nazywanych izarytmami. Metoda ekstrapolacji polega na przybliżonym wyznaczeniu punktów na linii łączącej dwie sąsiednie lokalizacje.5oC.jedną o niższej. następują odkształcenia płytki bimetalicznej przenoszone na pionowy ruch pisaka.Ciepło i termika układu atmosfera . Obydwa powyższe termometry umieszcza się w klatce meteorologicznej poziomo. Jego częścią czułą na zmiany temperatury jest zestaw dwu płytek o odmiennych charakterystykach termometrycznych. tzw.opady.5oC i 16. izotymy . W tej ostatniej metodzie kreślenie izoterm polega na ustaleniu położenia punktów izotermicznych drogą ekstrapolacji matematycznej z uwzględnieniem ukształtowania terenu.podłoże charakterystyczną tego termometru jest to.parowanie. Mikroprocesor zawarty w takich urządzeniach pozwala na wybór skali (Celsjusza lub Fahrenheita). drugą o wyższej wartości w stosunku do wyznaczanej izotermy. w których zmierzono temperaturę . oddalonymi o 4 1 Podobny wykres dla ciśnienia nazywa się izobarą. izohyony . Zobrazowanie graficzne układu temperatur w płaszczyźnie poziomej nosi nazwę 1 izoterm . Pełny obrót bębna następuje w ciągu 24 godzin. izohiety . Pierwsza z metod ma zastosowanie na obszarach płaskich. który charakteryzują. druga może być z powodzeniem użyta dla charakterystyki terenu o dużej zmienności fizjograficznej. Przykładowo izoterma 16oC wyznaczana na mapie pomiędzy punktami o zmierzonych wartościach temperatur 15.grubość pokrywy śnieżnej.

wszystko to decyduje o termice gruntu.Ciepło i termika układu atmosfera . a jednocześnie źle przewodzi ciepło w głąb. etc). W dzień. że okres zmian temperatury jest niezmienny na różnych poziomach gleby. jest wyraźnie chemicznie zróżnicowana w przestrzeni. strumień energii skierowany jest w dół. Dotyczy to zwłaszcza cienkiej warstwy powierzchniowej gleby i warstwy atmosfery tuż nad jej powierzchnią. a owo zróżnicowanie determinuje warunki cieplne. parametry charakterystyki aktualnych właściwości fizycznych. że w cyklu rocznym kształt krzywej temperatury gleby jest identyczny z krzywą temperatury atmosfery jest oczywiste z tego powodu. Jest to istotne z dwóch powodów. tym warunki termiczne w glebie kształtują się odmiennie. Temperatura gleby kształtuje się bezpośrednio po wpływem docierającej energii słonecznej. W tym środowisku praktyczne znaczenie ma wymiana cieplna drogą przewodnictwa. morza. Dzieje się tak dlatego. Temperatura gleby na ogół różni się od temperatury powietrza. tak i gleba charakteryzuje się zmiennością czasową oraz przestrzenną temperatury. dokładnie po 2 cm od każdego. Tak więc. gdzie notowane są 38 . W przypadku gleb mineralnych. iż gleba taka ma mniejszą pojemność cieplną (potrzeba mniej ciepła do jej ogrzania o jednostkę temperatury).podłoże cm będzie przebiegać na linii łączącej je w odległościach. gdy bilans powierzchniowy jest dodatni. Każda z tych faz posiada odmienne właściwości cieplne. Jest rzeczą charakterystyczną. Po pierwsze. Przy tej samej ilości dostarczanej energii temperatura kształtuje się swoiście w glebach o różnym pochodzeniu genetycznym. lecz bardziej równomiernie rozłożoną w profilu. temperatura taka wskazuje na warunki bilansu promieniowania słonecznego i możliwości oddziaływania na temperaturę atmosfery. a temperatura ustala się jako wypadkowa tych właściwości. tych samych. wreszcie rodzaj porastającej roślinności (lub jej brak). suchych warstwę powierzchniową cechuje zwykle zdecydowanie wyższa temperatura. Po drugie jest przydatna dla określenia warunków w jakich przebiegają procesy biologiczne. Warunki termiczne przy tym najsilniej zdeterminowane są relacją pomiędzy fazą stałą. Oprócz pomiarów temperatury atmosfery dla celów agrometeorologicznych dokonuje się także oznaczeń temperatury powierzchniowej warstwy Ziemi oraz temperatury w naturalnych zbiornikach wodnych (jeziora. ale odznaczających się odmiennym stanem uwilgotnienia czy kultury rolnej. Gleba. oceany. niezależnie od kierunku przewodzenia. W nocy odwrotnie. Duża różnorodność genetyczna gleb. Tempo przenikania zależy od sumy przyjmowanej energii i dlatego. iż to atmosfera ogrzewa się od gleby. zróżnicowanie termiki w profilu glebowym jest różne. notujemy inne wahania temperatury gleby w ciągu dnia i nocy. Tak jak atmosfera. ciekłą i gazową. Stwierdzenie. Z kolei gleby wilgotne odznaczają się niższą temperaturą. Ciepło w glebie przemieszcza się w kierunku zależnym od gradientu termicznego. w przeciwieństwie do atmosfery. a także odmienne w różnych porach roku. Im jednak głębiej.

W wyniku takich uwarunkowań gleba pod roślinnością charakteryzuje się niższą temperaturą niż gleba nieosłonięta. Niezależnie jednak od stanu ubicia. Pomiarów temperatury gleby dokonuje się na stałych głębokościach 5. Jednakże to samo ciepło dłużej pozostaje zmagazynowane w wodzie i stąd obszary wód. z drugiej zaś sama przechwytuje część energii zmniejszając strumień jej dopływu do gleby. ruchy konwekcyjne warstw powodują przemieszczanie się energii wraz z materią. iż amplituda temperatur takiej gleby jest niższa. bywają zdecydowanie cieplejsze. śnieg stanowi zawsze warstwę izolacyjną na powierzchni gleby. Ważną rolę w kształtowaniu warunków termicznych gleby odgrywa pokrywa śnieżna. nawet te roczne. sięgają zaledwie kilkunastu metrów. ale i w głąb. w której zachodzą wahania temperatur. iż energia promienista Słońca dociera nie tylko do powierzchni lustra wody. gdyż jego warstwa zawiera duże ilości przestworów wypełnionych powietrzem. zarówno na początku dnia jak i na początku pory ciepłej. iż wyraziściej zaznacza się funkcja przechwytywania nad ochronną.podłoże wahania temperatury. o zachodzie oraz na początku zimy. Zatem woda w zbiornikach wymaga znacznie większej ilości energii na ogrzanie się o jednostkę temperatury niż gleba. W glebie o tych samych właściwościach fizycznych. Jednak wraz z głębokością zmniejszają się bezwzględne wartości różnic pomiędzy maksimum a minimum. Tu wymiana ciepła odbywa się z wykorzystaniem wszystkich sposobów jego przemieszczania.20 i 50 cm termometrami kolankowymi lub wyciągowymi. charakteryzuje się wyższą wartością termiki i mniejszymi amplitudami. Śnieg. W miarę osiadania pokrywy śnieżnej cecha ta zanika. utrudniającą wymianę ciepła. Roczne wahania temperatury zachodzą jednak na niższej głębokości niż dobowe. Pojemność cieplna wody jest zdecydowanie większa niż gruntu. Nieco inaczej kształtują się warunki termiczne w zbiornikach wodnych. zwłaszcza świeżo spadły. O temperaturze gleby decyduje w dużym stopniu szata roślinna. zbiorniki wodne bywają chłodniejsze niż pobliskie obszary lądowe. Jest to oczywiste gdyż pomiędzy zimną i ciepłą porą roku kontrasty dopływu energii są większe niż pomiędzy dniem a nocą. Ogrzana powierzchniowo woda przewodzi ciepło w dół. O ile wahania temperatur w glebie. Decyduje o tym fakt. Z jednej strony bowiem stanowi ona warstwę ochronną przed utratą ciepła.Ciepło i termika układu atmosfera . Ponadto woda wykazuje dużą przezroczystość taką. Maksima i minima następują w tych samych odstępach czasowych. W każdej glebie na określonym poziomie zanikają wahania temperatury i utrzymuje się ona tam na stałym poziomie. to amplitudy dobowe w przekroju zbiornika wodnego notowane są na kilkudziesięciu. podobnie uprawianej. a roczne nawet kilkuset 39 . Umieszcza się je w ogródku meteorologicznym w miejscu nie zacienionym. Z tego też wynika. charakteryzuje się niską przewodnością cieplną. Gleba pokryta śniegiem w okresie zimowym. amplituda dobowa temperatur zanika na głębokości 19 razy płytszej w porównaniu z amplitudą roczną.10. a także różnego rodzaju konstrukcjami elektrycznymi o czujnikach platynowych. Stąd też.

Często też wysokie wartości energii słonecznej. gdyż na powierzchnię docierają zasoby chłodniejszych wód wgłębnych. Zasoby energii zgromadzone w jednej części kuli ziemskiej mogą kształtować termikę atmosfery nawet w bardzo odległych obszarach. nie są spożytkowane na podgrzanie atmosfery.Ciepło i termika układu atmosfera . Ciepło zbiorników wodnych przemieszcza się nie tylko w kierunku pionowym lecz także i poziomym. gdyż wypromieniowaniu energii z warstw górnych towarzyszy dopływ ciepła z głębi. Ciepło powierzchni wód pozostaje utrzymane dłużej. docierającej do określonego miejsca.podłoże metrach. Dzięki temu zachodzi bardzo istotne zjawisko pogodo i klimatotwórcze. 40 .

Z punktu widzenia czysto fizycznego o tempie parowania decydują: temperatura cieczy oraz gazów nad jej powierzchnią. Procesem przeciwstawnym dla parowania jest kondensacja. (energia kinetyczna ruchu swobodnego cząstek) ilość cząstek parującej cieczy w mieszaninie gazu. gdyż w tym ostatnim przypadku powietrze zawiera małe ilości pary. zwłaszcza wysoką. a nie tempo uwalniania cząstek wody do otoczenia gazowego. ich stadia rozwojowe oraz cechy osobnicze. zwiększeniu ruchu powietrza nad powierzchnią parującą i spadku ciśnienia. Kondensacja zachodzi. czyli skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu. Istnieje zatem ścisły stan sprzężenia między tymi zjawiskami.VI. intensywność parowania może być większa niż w wyższych. Zatem tempo parowania oznacza ściśle tempo ubytku wody. jak już wspomniano wyżej. w strefach o wysokich temperaturach powietrza i w miejscach porośniętych roślinnością. Dodatkowo. zmniejszeniu udziału pary w atmosferze. równolegle z parowaniem. natomiast wieje silny wiatr i panuje niskie ciśnienie. oprócz czynników meteorologicznych. ale jednocześnie te same warunki kształtują w dużym stopniu zakres i szybkość z jaką woda przekształca się w parę. wyznaczają warunki pogodowe. następuje wzrost szybkości parowania. Im ilość ta jest bliższa pełnemu nasyceniu. O intensywności tego zjawiska decyduje ilość pary wodnej zawartej w powietrzu. Postać gazowa wody w atmosferze nie jest trwała wobec czego powraca ona na powierzchnię naszej planety w postaci opadów i osadów. W przyrodzie podczas wzrostu temperatury wody. OBIEG WODY W PRZYRODZIE I JEJ PRZEMIANY FAZOWE Uwarunkowania zjawisk związanych z przemianami fazowymi wody Jednymi z istotniejszych zjawisk występujących w przyrodzie i mających wpływ na kształtowanie warunków pogodowych są przemiany stanu skupienia wody. Nie wszystkie cząstki wody przemienione w parę pozostają dłużej w atmosferze. tym . Generalizując należy stwierdzić. w niższych temperaturach. ciśnienie gazów oraz zjawiska sprzyjające usuwaniu cząstek pary znad miejsca parowania. Tempo przechodzenia wody z fazy ciekłej do gazowej (parowania). iż więcej pary wodnej trafia do atmosfery w miejscach występowania dużych zbiorników wodnych. a w przypadku parowania z roślin i innych organizmów żywych. część z nich natychmiast wraca do zbiornika parującego. Woda parując staje się składową mieszaniny gazów atmosferycznych. Z tego powodu. o szybkości parowania decydują warunki fizyczne i chemiczne czynnych powierzchni parujących.

i klimatotwórczą. W fizyce mówi się o tzw. Generalnie rzecz biorąc. zmagazynowana energia oddawana jest na powrót do otoczenia. Jest to więc potencjalna zdolność parowania 42 . Parowanie ze źródeł wewnętrznych organów roślinnych nazywa się transpiracją. zużywają energię. Nie da się ich w tych przypadkach wyraźnie rozdzielić. cieple utajonym parowania. w tym przypadku energię wody. nad powierzchniami użytków rolnych. odbywają się procesy ewaporacji i transpiracji jednocześnie. W momencie jednak. z punktu widzenia funkcjonowania środowiska naturalnego jest wielkie. 1/40 sumy opadów atmosferycznych w ciągu roku. Nad dużymi przestrzeniami lądów. że czas pozostawania poszczególnych cząsteczek tego gazu w atmosferze wynosi średnio 9 dni. Zawartość pary w powietrzu. Proces parowania w warunkach środowiskowych odbywa się z różnych źródeł. czyli cząstek materii stałej o dużych właściwościach higroskopijnych. Warstwa wodna jest materią cząsteczek wzajemnie powiązanych znaczną siłą napięcia powierzchniowego. gdy zachodzi odwrotna relacja. które pokonują te siły parując. bezpośrednio w atmosferze niezbędne jest występowanie tam tzw jąder kondensacji.spadek temperatury. stąd też parowanie wspólne materii żywej i podłoża nosi miano ewapotranspiracji. Dlatego cząstki. Znaczenie owych procesów. jeden byłby szczególnie wyraźny . W trakcie kondensacji. niż ilość pary wracającej w postaci płynnej do powierzchni czynnej. iż obydwa ważne procesy przemian zachodzą zawsze jednocześnie. Wyparowywanie każdego grama wody wymaga 2514 J. przy założeniu nieograniczonych źródeł wodnych. stanowi ok. W przypadku powierzchni wodnych określa się go terminem ewaporacji.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe intensywniej para kondensuje. Wtedy zaś. Ciągłe zmiany stanu skupienia wody oddziaływają modyfikująco na stosunki termiczne w mikro i makroskali. wszystkie czynniki przyśpieszające parowanie zmniejszają tempo kondensacji i odwrotnie. gdy cząstki pary wracają do ośrodka wodnego (na powierzchnie czynne zbiorników czy tzw. Parująca woda traci więc energię i ochładza się jeżeli nie nastąpi wyrównanie jej ubytku z innych źródeł. Para wodna jest jednym z ważniejszych gazów cieplarnianych. Gaz ten pochłania bowiem dużo energii promienistej. zwłaszcza pochodzącej z długofalowego promieniowania Ziemi. w skali atmosfery całego globu. Poza wszystkimi innymi skutkami. bowiem gwarantuje możliwość realizacji fundamentalnych procesów przyrodniczych (duży i mały obieg wody w przyrodzie). parków i innymi podobnymi miejscami. sytuacja określana jest jako kondensowanie pary wodnej. w praktyce mówi się o parowaniu wtedy gdy ilość wody przechodzącej w stan gazowy jest większa w danym układzie. możemy uznać ją jako tzw. jąder kondensacji). Rozpatrując ewapotranspirację jako zależną od warunków biologicznych i klimatycznych. Atmosfera pozbawiona pary wodnej funkcjonowałaby zupełnie inaczej. krążenie wody w środowisku spełnia rolę pogodo. Oprócz funkcji życiowych. Pomimo. ewapotranspirację potencjalną. Oznacza to. lasów. Teoretycznie możliwym jest też stan absolutnej równowagi.

Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe terenowego w konkretnych warunkach pogodowych. Tak więc. W drugim. czy też praktycznych. Wielkość parowania określa się wysokością słupa wody. W przeliczeniu na objętość jeden milimetr parowania oznacza ubytek 1 litra wody z 1 m2 powierzchni parującej. fazy rozwojowe. biologicznych (gatunki roślin. Służą do tego różnorodne konstrukcje przyrządów pomiarowych. infrastruktura. Zdolność ta jest jednak dodatkowo modyfikowana przez układ czynników fizycznych (zasoby wodne terenu i ich ulokowanie w otoczeniu warunków glebowych). zagęszczenie biomasy na jednostce powierzchni) oraz antropogenicznych (wynikających z działalności człowieka . układów ewaporacyjnych i ewapotranspiracyjnych. która wyparowała z jednego metra kwadratowego i wyraża się w mm. oszacowanie wywodzi się z równań opisujących zależność parowania od czynników zewnętrznych.przemysł. Pomiary parowania Metody pomiaru i oszacowania wielkości parowania dzielą się na empiryczne i statystyczne. zaś pożądany wynik uzyskuje się na drodze odpowiednich przeliczeń. Rys.15. W pierwszym przypadku obserwuje się ubytki z teoretycznych. w praktyce korzysta się z pomiarów innych parametrów otoczenia. agrotechnika). przy pokryciu obszaru określonym zespołem roślinności. Ewaporometr Wilda (A) i Piche’a (B) Do najpopularniejszych przyrządów służących do oznaczenia parowania z wolnej powierzchni wodnej (parowanie potencjalne) zaliczamy ewaporometry Piche’a 43 .

sumy opadów i powierzchni wazonu z monolitem. Stąd też przedział zawartości pary w 44 . Znając zakres tego ubytku w określonym czasie oraz uwzględniając wielkość powierzchni bibuły. w której dokonujemy pomiaru. Wierzchołek rurki jest zamknięty i zakończony uszkiem służącym jako uchwyt do zawieszenia na metalowym statywie. Skala tej wagi oznaczona jest jednak w milimetrach. Dno zamknięte jest krążkiem bibuły przytrzymywanym przez sprężysty uchwyt. temperatury powietrza. Pomiary zawartości pary wodnej w atmosferze Konsekwencją parowania jest przenikanie wody w postaci gazowej do atmosfery. w czasie od momentu całkowitego napełnienia zbiornika. 30 cm. Wazon służy do pobrania monolitu glebowego z wybranej przestrzeni i ustawieniu go w strefie. Lizymetr glebowy pozwala ustalić parowanie rzeczywiste w warunkach polowych. Uwarunkowania towarzyszące przemianom fazowym wody sprawiają. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z kalibrowaną rurką szklaną o długości ok. decydują o wielkości ewapotranspiracji. Przyrząd ten instaluje się w klatce meteorologicznej lub pod specjalnym zadaszeniem. Wynik parowania terenowego uzyskujemy z oznaczenia ciężaru początkowego i końcowego monolitu przy uwzględnieniu przesięku. Zbiornik ten umieszczony jest na zestawie dźwigni tworzących system wagowy. wskazówka wagi przesuwa się wzdłuż skali wskazując każdorazowo ilość wyparowanej wody w mm. wraz z panującymi warunkami pogodowymi. którą wyliczamy na podstawie zmiany poziomu wody w studzience wskaźnikowej. Obok zestawu ewaporometru instaluje się system ruchomych wag pozwalających na pomiar wagi monolitu. Jego pomiary mają podobną wartość jak pomiary wykonane ewaporometrem Piche’a z ta różnicą.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe i Wilda (rys. zainstalowanej na bocznej ścianie zbiornika z glebą (blaszany lub betonowy) umieszczonego w gruncie. Ewaporometr glebowy to zespół składający się z blaszanego zbiornika (obudowy) zainstalowanego na stałe w glebie oraz wyjmowanego wazonu ze zdejmowanym perforowanym dnem. że jej ilość zmienia się dynamicznie w czasie i przestrzeni. Na powierzchni zbiornika siane są rośliny i to ich właściwości. Parowanie terenowe (ewapotranspirację rzeczywistą) można zmierzyć stosując technikę lizymetryczną lub ewaporometry glebowe. Po napełnieniu rurki wodą destylowaną do granicznej kreski i zamknięciu dolnego otworu bibułą wiesza się przyrząd na statywie. w miarę ubywania wody na skutek parowania. Ewaporometr Wilda składa się ze zbiornika na parującą wodę o powierzchni 250 cm2 i głębokości 1. Tak więc. Woda parując z powierzchni bibuły obniża swój poziom w rurce. Przydatność takich pomiarów polega na uzyskaniu wskaźnika porównawczego zdolności ewaporacyjnej powietrza. 15). Działa on na zasadzie pomiaru poziomu wody w studzience kontrolnej. iż dotyczą otwartych przestrzeni i mogą być prowadzone w sposób ciągły na wzór pomiarów np. możemy obliczyć ilość wyparowanej wody w mm.5 cm.

a prężnością aktualną (zmierzoną) nazywa się niedosytem wilgotności powietrza [d] (miano . Zależność ta zostaje przeniesiona przez system dźwigni na wskazówkę operującą w obrębie skali.0% jej objętości. Dodatkowo niekiedy stosuje się także miarę zwaną wilgotnością bezwzględną co oznacza ilość pary wodnej w 1 m3 powietrza . 16. Powietrze może zawierać tylko ograniczoną ilość pary wodnej. do ilości. którego zasada działania polega na reakcji odtłuszczonego włosa ludzkiego na zmiany tego parametru. Wilgotność maksymalna jest zmienna i zależy od temperatury powietrza – im wyższa temperatura. Włos podlega wydłużaniu w miarę wzrostu wilgotności i skracaniu w przeciwnym wypadku. Prężność maksymalna pary wodnej jako funkcja temperatury Wilgotność względną mierzą przyrządy zwane higrometrami. na 45 . odwołujemy się też do pojęcia temperatury punktu rosy[td] .czyli temperatury przy której aktualnie znajdująca się w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. W przeciwieństwie do innych gazów mieszaniny atmosferycznej rzadko stosuje się miary procentowe charakteryzujące atmosferę pod katem zawartości pary. Wartość graniczna zawartości nazywana jest wilgotnością maksymalną.jednostka kg/m3. tym wyższe wartości osiąga maksymalna pojemność powietrza względem pary wodnej (patrz rysunek 16). Różnica między wartością prężności maksymalnej dla danej temperatury.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe atmosferze waha się w granicach od 0 do 3. posługujemy się miarą nazywaną wilgotnością względną [f]. która w panującej temperaturze stanowi wartość pełnego wysycenia. Najpowszechniej w praktyce i to zarówno w meteorologii jak i innych dziedzinach.5 -4. W kontekście rozważań o wilgotności powietrza. Rys. Wilgotność względną wyraża się w procentach i definiuje jako stosunek ilości pary wodnej w danej chwili w powietrzu.hPa). Najprostszy z nich to higrometr włosowy.

czyli różnicy temperatur wynikłych ze wskazań obydwu termometrów. służącego również do pomiaru temperatury powietrza) i tzw. Najprostszy psychrometr Augusta to zestaw dwóch termometrów (suchego.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe której naniesiono wartości od 0 do 100%. Przyrząd na etapie produkcji. Zasada pomiaru wilgotności polega tu na oznaczeniu tzw. która bywa używana też jako samoistna jednostka oceny wilgotności powierza. termometru wilgotnego. Skala ta nie jest w pełni arytmetyczna. działająca na tej samej zasadzie. Gwarantowana przez higrometr włosowy niezbyt wysoka dokładność nie przeszkadza w jego wykorzystaniu w wielu dziedzinach. Termometr uwilgotniony 46 . Rys. Znając prężność aktualną [e] (zmierzoną) i prężność maksymalną [E] (z tablic psychrometrycznych lub z wyliczeń funkcji). 17. a także okresowo w trakcie używania. ustawionych na statywie w klatce meteorologicznej. gdyż rozszerzalność włosa nie ma tej charakterystyki. Ciśnienie (prężność) może być miarą ilości pary wodnej w powietrzu gdyż zależy ono wprost proporcjonalnie od jej ilości i nie wpływa na nie zawartość innych gazów atmosferycznych (prawo ciśnienia parcjalnego w mieszaninie gazów). Psychrometr Assmanna Bardzo dokładne pomiary wilgotności są możliwe przy użyciu psychrometrów. musi być kalibrowany w odniesieniu do wskazań wzorca. Prężność pary wodnej. można określić wilgotność względną powietrza. Wersja samopisząca tego przyrządu. różnicy psychrometrycznej. nazywa się higrografem. wyrażana jest w hPa. oznaczając zawartość aktualną pary w postaci jej ciśnienia parcjalnego. Wilgotność względną można tez obliczyć pośrednio.

Służy on jednak do pomiarów wilgotności na otwartej przestrzeni. którego koniec zanurzony jest w naczyńku z wodą destylowaną. 0.temperatura termometru wilgotnego p. 17). a konkretnie od stopnia niedosytu wilgotności.wilgotność (prężność) aktualna (w hPa) A.A(t-t’)p gdzie: e . w której dodatkowo zamontowano wentylator zapewniający podczas 47 .0008 przy słabym wietrze. temperatura wskazywana przez termometr wilgotny jest niższa. od różnicy psychrometrycznej i panującego ciśnienia atmosferycznego ujmuje poniższy wzór: e = E’ .001 w zamkniętym pomieszczeniu. oznaczonej jako jej prężność aktualna.stała (0. przy stałej zawartości pary wodnej w powietrzu Na podobnej zasadzie działa też psychrometr Assmanna (rys. parując z powierzchni batystu.temperatura termometru suchego t’. czyni to kosztem energii otoczenia.prężność pary wodnej nasyconej przy temperaturze termometru zwilżonego t . 18.ciśnienie atmosferyczne odczytane z barometru wilgotność względna w % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 5 10 temperatura w oC niedosyt wilgotności w hPa 14 wilgotność względna niedosyt wilgotności 12 10 8 6 4 2 0 15 20 25 Rys. Zależność wilgotności względnej i niedosytu wilgotności od temperatury. stąd też jego termometry znajdują się w specjalnej metalowej osłonie. poza klatką meteorologiczną. Tak więc przy intensywniejszym parowaniu. Zależność ilości pary wodnej w powietrzu.0. Z kolei tempo parowania zależy od ilości pary wodnej zawartej w powietrzu.00068 przy silnym wietrze) E’. Woda.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe posiada zbiorniczek rtęci owinięty batystem.

Wartości wilgotności względnej oraz temperatury punktu rosy rejestrowane są w pamięci przyrządu w układzie maksymalnym i minimalnym przy uwzględnieniu odpowiedniego przedziału czasowego. Praktyczne efekty tego procesu występują pod postacią zawiesiny kropelek wodnych w powietrzu lub osadów na powierzchni ziemi oraz różnych przedmiotów. więc zjawiska sprzyjające powstawaniu chmur. 48 . pojawiają się i zanikają. Odsyłając do tych opisów wskażemy tu jedynie parę uwag na temat praktycznego ich rozpoznawania. stosując nieco zmodyfikowany wzór: e = E’-0. Ponieważ równowaga termiczna w atmosferze jest zmienna. turbulencji). jest powstawanie chmur. Utrzymywanie się chmur w atmosferze związane jest z oddziaływaniem prądów wstępujących (konwekcji. Znajomość charakterystyki chmur i ich rozróżnianie są pomocne w meteorologii i innych dziedzinach praktycznej działalności człowieka (np. Wilgotność aktualną z różnicy psychrometrycznej wyliczamy. dzięki czemu krople unoszą się w powietrzu. pojawiających się w obszarze atmosfery. Przyrządy takie pozwalają także na odczytanie temperatury punktu rosy. gdyż czujniki wilgotności i temperatury umieszczone są w specjalnej obudowie. nazywane z powodu swej roli. ulega skropleniu (kondensacji). Stanowią one zbiór kropel wody i kryształków lodu lub ich mieszaniny.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe pomiaru przepływ powietrza ze stałą prędkością 2 m/s. w lotnictwie).5(t-t’)p*755-1 (oznaczenia jak we wzorze odnoszącym się do psychrometru Assmanna) W zestawach elektronicznych przyrządów automatycznych znajdują się również czujniki mierzące wilgotność względną powietrza. ponad możliwości jej pochłaniania w danej temperaturze. którego przyczyną jest skraplanie pary wodnej w atmosferze. Wynik pomiaru zewnętrznego odpowiada warunkom panującym w klatce meteorologicznej. jądrami kondensacji. Najpowszechniej obserwowanym zjawiskiem. Kondensacja pary wodnej i jej produkty Nadmiar pary wodnej. Możliwe jest zatem śledzenie tej wartości głównie jako wskaźnika możliwości pojawienia się mgły czy przymrozku. Korzystając z odpowiednich przycisków można uzyskać odczyt wilgotności wewnątrz pomieszczenia oraz na zewnątrz. w którym proces kondensacji przeważa nad parowaniem. Wiele podręczników i skryptów zawiera bardziej lub mniej syntetyczne opisy poszczególnych rodzajów z międzynarodowej klasyfikacji chmur. powietrze bowiem zawiera szereg zanieczyszczeń stałych pochodzenia naturalnego i sztucznego. Kondensacja w atmosferze jest możliwa tylko wtedy gdy w powietrzu znajdują się cząstki niegazowe. a z nimi same chmury. Tych jednak jest zawsze wiele.

Chmury wysokie takie jak Ci. Jest to chmura o bardzo niskiej podstawie. Cs. Bardziej rozwinięte chmury kłębiaste mogą powodować przelotne opady. zwanej Nimbostratusem (Ns). nie pozwalającą na przenikanie promieni słonecznych. Najpiękniejsze Cu powstają podczas słonecznej pogody i pojawiają się zwykle w drugiej połowie dnia. zaś pojawiająca się przy tym stratyfikacja ładunków elektrycznych jest przyczyną błyskawic i wyładowań atmosferycznych. o wyraźnej ciemnoszarej barwie. walców. Jeżeli jednak widzimy wyraźnie zaznaczone płaty (bez cieni) bądź fragmenty układające się w regularne zmarszczki lub soczewki to ten rodzaj chmur określa się jako Cirrocumulus (Cc). gdy proces pionowego rozwoju Cu obejmie większą warstwę troposfery. czy którąś z rodziny chmur średnich.Cc lokują się wysoko na niebie i ich właściwością szczególną jest to. Tego typu chmurę niską można przeciwstawić innej. w wielu przypadkach aż do jej górnych granic. jednolitym kształcie nazywa się Cirrostratusem (Cs). Chmury wysokie nie dają opadów. W grupie chmur niskich klasyfikowany jest także Stratocumulus (Sc). Od podstawy jest ciemno zabarwiona oraz robi groźne wrażenie gdy pojawia się jako zwiastun nadchodzącej burzy. Jest to chmura trudniej rozróżnialna i łatwa do pomylenia z Nb. mających niską podstawę i charakteryzujących się pionowym rozciągnięciem w atmosferze. Wśród występujących na naszym niebie chmur stosunkowo łatwy do identyfikacji bywa też Stratus (St). zaś boki i wierzchołek białe. że na ogół promienie słoneczne przez nie przeświecają. Występowanie jej czyni wrażenie pokrycia nieba mleczną zasłoną. Biaława zasłona nieba z przenikającymi promieniami słonecznymi może mieć postać delikatnych włókien lub pasm i wtedy mamy do czynienia z typowym Cirrusem (Ci). Równie bezproblemowo można odróżnić chmury z rodziny niskich. 49 . Ciemna barwa oraz długotrwałe i intensywniejsze opady odróżniają rodzaj Nb od opisanego wyżej St. brył. Chmura taka posiada więc dużą rozciągłość pionową i poziomą. Tworzy ona również nisko rozpostartą. nieprzenikliwą warstwę. Tak więc tej rodziny chmur nie sposób pomylić z żadną inną. Z kolei zasłona wysokich chmur o gładkim. itp. Cechuje ją zmienność kształtów we właściwym im cyklu rozwoju. opady daje jednak bardzo rzadko. Występowaniu jej towarzyszą zwykle mało intensywne opady drobnych kropel deszczu. Są to przede wszystkim chmury z rodzaju Cumulus (Cu) i Cumulonimbus (Cb). niekiedy sięgającej poziomu wyższych budynków i niewielkich wzniesień (w wyższych górach wierzchołki są wtedy całkowicie niewidoczne).Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe Cechą pozwalającą na rozróżnienie rodzin chmur jest poprawne określenie wysokości ich podstawy. ułożonych dość regularnie w przestrzeni. Chmury Cb powstają wtedy. Należy jednak pamiętać. iż jej wyróżnikiem jest warstwowa budowa z wyraźnie zaznaczonych płatów. Chmura Cu posiada wyraźnie zaznaczone kształty. Jej podstawa ma zwykle ciemne zabarwienie. Intensywne ruchy pionowe w tej chmurze powodują powstawanie opadów o dużym natężeniu.

radiacyjne. Walce. Kropelki wody czy kryształki lodu tworzące chmury. Altostratus to szara lub niebieskawa warstwa chmur w formie zasłony lub płata. mają bardzo małą średnicę i przez to masę. Składa się ona z drobnych kropelek wody osiągających maksymalnie 0. więc chmura utrzymuje się w powietrzu. Warunki 50 . Jeżeli jest to trudne to należy zwrócić uwagę na wielkość elementów tworzących składowe tych chmur. sklasyfikowanych według skali międzynarodowej. wyjaśniające mechanizm powstawania opadów.1 mm średnicy. pokrywa niebo całkowicie lub częściowo. zawieszonych tuż nad powierzchnią ziemi. Uporządkowaną charakterystykę chmur. są opady i osady atmosferyczne. Zjawiskiem podobnym do chmury jest mgła. gdy jest ona dodatnia. Biorąc za kryterium przyczynę powstawania można wyróżnić mgły: adwekcyjne. gdy temperatura na przestrzeni do powierzchni ziemi jest zerowa lub ujemna. czyli zjawisko opadu atmosferycznego. bryły czy płaty chmury Ac będą znacznie mniejsze niż Sc lecz zarazem większe od Sc. W chmurze jednak mogą zachodzić procesy prowadzące do zwiększania rozmiarów kropel i kryształków. Opady atmosferyczne są wtórnymi produktami kondensacji gdyż ich powstawanie wiąże się z istnieniem chmur. a jednocześnie zjawiskami pogodowymi. Wprawne oko obserwatora jest w stanie określić w przybliżeniu wysokość ich podstaw. Skutkiem jej jest ograniczona widoczność. frontowe. orograficzne i mgły parowania. Opady i osady atmosferyczne Produktami kondensacji. zawarto w zestawieniu tabelarycznym zamieszczonym na końcu rozdziału (tab. Do dziś pozostają aktualne teoria Bergerona i teoria koagulacji. W pierwszym przypadku powstaje Altostratus (As) w drugim Altocumulus (Ac). a co więcej. do takiego stopnia. zaś przykładowe zdjęcia na końcu podręcznika. W chmurze zbudowanej z kropel i kryształków dochodzi zatem do stałego przemieszczania się parującej wody od kropel ku kryształkom i powiększanie rozmiarów tych ostatnich. 19).Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe Chmury z rodziny średnich powstają w wyniku ewolucji i podnoszenia podstawy chmur warstwowych i kłębiastych. W efekcie odpowiednio ciężkie kryształki wypadają z chmury i docierają do powierzchni ziemi w pierwotnej postaci (śnieg). bądź też w postaci deszczu. Prawidłowe oznaczanie chmur nie jest łatwe i wymaga nieco treningu. Pierwsza z tych teorii tłumaczy powstanie opadu zjawiskiem niższej prężności pary wodnej wokół kryształków lodu niż w otoczeniu kropel wody (rys. następuje często ewolucyjna przemiana jednych w drugie i trudno czasem określić na jakim etapie proces przemian się znajduje. ponieważ nie ma chmur absolutnie jednakowych. Siła ciężkości jest w takich sytuacjach mniejsza niż siła prądów wstępujących. 6). iż spowoduje to w końcu ich wypadanie. Mgła ma wiele cech wspólnych z chmurą lecz inne są bezpośrednie przyczyny jej powstawania. w momencie ich powstania.

osadzają się na nich w postaci kryształków lodu. Wtedy to kropelki mgły. W sytuacji gdy proces ten zachodzi w temperaturze niższej od zera. grad. Rosa pojawia się zawsze wtedy gdy powietrze styka się z przedmiotem. powstają na styku pomiędzy atmosferą a powierzchnią ziemi i przedmiotami na niej występującymi. etc. to skondensowana para natychmiast zamarza. pojawiająca się na skutek różnej prędkości opadania oraz wznoszenia kropel małych i większych.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe do powstawania chmur mieszanych istnieją w średnich szerokościach geograficznych. Najbardziej typowe osady to: rosa. lecz określa w pewnych przypadkach ilość wody produktu powstałego w wyniku tego procesu. krup. gdzie chmury średnie i niskie rozwijają się w przestrzeni temperatur dodatnich. szron i szadź. płotach) w okresie zimy gdy nad wychłodzone podłoże napływa cieplejsze zamglone powietrze. Koagulacja następuje zatem w wyniku zderzania się kropel i powiększania ich rozmiarów. którego temperatura jest niższa od temperatury powietrza i równa lub niższa od temperatury punktu rosy. mniej jest chmur mieszanych. stąd też większość opadów powstaje tu w oparciu o powyżej opisany schemat zjawisk. chmur) nie da się absolutnie określić miarą objętości powstałej wody. dostają się przez krawędź wlotową i 51 . Niektórych jednak bezpośrednich efektów kondensacji (np. Jest to blaszany pojemnik o powierzchni zbierającej 200 cm2. ustawiony pionowo tak. Tu przyczyną opadów atmosferycznych jest koagulacja kropel (zlepianie). Wilgotność względna powietrza nad wodą (Fw) i lodem (Fl) w procentach. jako produkty kondensacji. Wtedy to na powierzchni ciała stałego pojawiają się kropelki wody. słupach. Wyraźnie różne skutki kondensacji w konkretnych warunkach sprawiają. Szadź osadza się na różnych przedmiotach (drzewach. o C dla fl=100% dla fw=100% -40 -30 -20 -10 0 0 50 100 150 fw% 200 Rys. że nie mierzy się jej tak jak parowania. także śnieg. aby krawędź wlotu znajdowała się dokładnie 1 m nad powierzchnią gruntu. Woda opadowa. a na powierzchni pojawia się szron. mierzy się zatem sumy opadów. 19. Osady. stykając się z silnie oziębionymi przedmiotami. Klasycznym przyrządem do pomiaru opadów jest deszczomierz Hellmanna. W okolicach międzyzwrotnikowych.

Pluwiograf Wersja samopisząca takiego deszczomierza nazywa się pluwiografem. W tym przypadku woda opadowa dostająca się przez krawędź wlotową trafia do zbiornika z pływakiem. Przyrządy automatyczne. mierzą opad inaczej. Brak opadów wskazuje linia pozioma. sterowane mikroprocesorem. Ponieważ zbiornik mieści jedynie tyle wody ile odpowiada 10 mm opadu. stąd odczytu dokonuje się bezpośrednio w mm. Odczytu sumy opadów dokonujemy przez odjęcie wartości poziomu wody na końcu okresu pomiaru. owiniętym na obracającym się bębnie. 20. że do odczytanej różnicy dodajemy po 10 mm na każdy zaznaczony przelew. rysowana jest linia wznosząca. od wartości początkowej. Składa się on z podstawy z urządzeniem pomiarowym oraz kołnierza plastikowego. W wielu zestawach stosuje się tzw. zakończonego krawędzią 52 . Do pływaka przytwierdzone jest ramię dźwigni zakończone pisakiem. Skala menzurki uwzględnia wielkość powierzchni. Rys. przy pomocy mechanizmu lewarowego. W przypadku wystąpienia przelewów sposób oznaczenia sumy opadów pozostaje taki sam z tym. Jeden milimetr opadu oznacza tu 1 litr wody na powierzchni 1 m2. z której przechwytywane są opady. rain collector. Wznoszący się poziom wody podnosi dźwignię i na pasku pluwiogramu. Na pasku pluwiogramu oznacza to pionowy spadek linii wykresu. Pomiaru ilości opadów dokonuje się poprzez zmierzenie specjalną menzurką poziomu wody (ilość opadu stałego mierzy się po wcześniejszym roztopieniu).Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe lejkowate zwężenie do specjalnego zbiornika wewnętrznego. tak więc woda po przekroczeniu tego poziomu automatycznie wylewa się do dużego zbiornika.

Przestrzenny rozkład opadów atmosferycznych na powierzchni kuli ziemskiej jest bardzo zróżnicowany. musi każdorazowo wymazać z pamięci odczytaną wartość. Tak więc przyrząd mierzy liczbę przechyłów. zaś pod wylot lejka podchodzi kolejny zbiorniczek.7 mm 53 . zawierający na końcach dwa małe zbiorniczki. 5. Chile w latach 1911-1949) 300 mm 2418 mm 1629 mm 333 mm 176 mm 1870 mm 23000 mm 0 mm przez 14 lat 12344 mm 0.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe wlotową. zanotowane w Polsce i na świecie w XX wieku. wyspa Reunion – 1952) Najwyższa roczna suma opadów atmosferycznych (Czerapuńdżi. Każdy przechył powoduje przecięcie linii pola elektromagnetycznego. Rodzaj ekstremum Zanotowana wartość w Polsce Najwyższa dobowa suma opadów atmosferycznych (Hala Gąsiennicowa – 1973) Najwyższa roczna suma opadów atmosferycznych (Kasprowy Wierch – 1938). Chile) Najwyższa średnia roczna opadów atmosferycznych (Mount Waialeale. dając możliwość odczytu w dowolnym momencie sumy opadów na monitorze urządzenia. Hawaje. Taka niedogodność nie występuje gdy przyrząd podłączymy do komputera. Poniższa tabela informuje o zanotowanych wartościach ekstremalnych w Polsce i na świecie. Najniższa średnia roczna opadów atmosferycznych (Iquique. Najwyższa średnia roczna opadów atmosferycznych (Kasprowy Wierch – w latach 1931-1960) Najniższa średnia roczna opadów atmosferycznych (Słubice. Indie– 1981). Podobnie jak w deszczomierzach woda zebrana ze ściśle ograniczonej powierzchni przenika poprzez lejkowate zwężenie na zespół pomiarowy. które łatwo jest zarejestrować w urządzeniu elektronicznym. Służy do tego mechanizm wahadłowy. np. USA – 1920-1954) Najniższa średnia roczna opadów atmosferycznych – (Arica. a jedynie kolejnych dostających się ich porcji. Tu jednak pomiar nie polega na zmierzeniu całej gromadzonej objętości. Suwałki w latach 1931-1960) Najwyższa suma opadów atmosferycznych podczs burzy (Sławniowice na Śląsku – 1914) na świecie Najwyższa dobowa suma opadów atmosferycznych (Cilaos. Wartości ekstremalne opadów atmosferycznych. W tym momencie dźwignia przechyla się i woda wylewa. Tab. Napełnienie jednego zbiorniczka do pełna oznacza zgromadzenie ściśle określonej ilości wody. Operator zakładając określony cykl pomiarowy. dobę. zaś mikroprocesor pozwala przeliczyć to na objętość wody (w mm opadu) i zapisać w pamięci wewnętrznej.

wysoko kryształki lodu Cumulus (Cu) (budowa pionowa) Cumulonimbus (Cb) jak wyżej jednostajna szara warstwa chmur często ciemna o rozmytej podstawie. pasma. bryły i walce jak u Ac lecz większe jednorodna szara warstwa podobna do mgły Opad nie dają opadów nie dają opadów ponad 6000 (wysokie) Cirrostratus (Cs) nie dają opadów Altocumulus (Ac) prawie wyłącznie kropelki wody nie dają opadów 2500-6000 m (średnie) Altostratus (As) Stratocumulus (Sc) kryształki lodu krople przechłodzonej wody drobne kropelki wody opady o małym natężeniu opady o małym natężeniu. Międzynarodowa klasyfikacja chmur Wysokość podstawy (rodzina) Rodzaj chmur Cirrus (Ci) Cirrocumilus (Cc) Materiał kryształki lodu kryształki lodu krople przechłodzonej wody kryształki lodu Cechy szczególne oddzielne włókna. obserwuje się zjawisko halo szaro biała ławica lub warstwa. czynią przygnębiające wrażenie opady przelotne. rozwijające się w kierunku pionowym w kształcie gór. biała o mlecznym odcieniu. podobne do Cu lecz bardziej zwarte. ulewne. wież etc. włókniste lub jednolite szare lub białawe płaty z wyraźnie zaznaczonymi ciemnymi miejscami.(halo) szare lub niebieskawe w postaci płata prążkowane. oświetlona słońcem . kłębiaste chmury. gęste. bryły.Obieg wody w przyrodzie i jej przemiany fazowe Tabela. burze 54 .. płaty bez cieni elementy przypominają sieć lub plaster miodu włóknista zasłona. walce oddzielone i uszeregowane . mżawka lub śnieg opady mżawki i śniegu o małym natężeniu opady ciągłe deszczu lub śniegu opady tylko przy silnym rozbudowani u chmur Stratus (St) do 2500 m (niskie) krople wody bądź kryształki lodu Nimbostratus (Ns) mieszanina lub wyłącznie krople albo kryształki głównie krople wody. góra.biała potężne. podstawa ciemna. gęsta oddzielne gęste chmury o wyraźnie zaznaczonych konturach. 6. białe o dużej przeźroczystości ławice. płaty.

VII. CIŚNIENIE ATMOSFERYCZNE

Gazy stanowiące mieszaninę tworzącą atmosferę ziemską, jako cząstki materii posiadają masę. W obrębie oddziaływania grawitacji Ziemi masa ta wywiera swym ciężarem nacisk, który nazywa się ciśnieniem atmosferycznym. Ciśnienie jest więc ciężarem słupa powietrza oddziaływującym na daną powierzchnię. Wartość ciśnienia wyraża się wielkością siły przypadającą na jednostkę powierzchni. W układzie SI, jednostką ciśnienia jest 1 Pascal (Pa), to znaczy siła jednego Newtona oddziaływująca na 1 m2. Ponieważ, relatywnie do wartości notowanych w atmosferze jest to wielkość stosunkowo mała, w związku z tym w meteorologii za podstawę uznaje się 1 hektopaskal (hPa), czyli 100 Pa. Wartość wynosząca 1013,16 hPa, zmierzona na poziomie morza, przy temperaturze 0oC i w szerokości geograficznej 45o nosi nazwę normalnego ciśnienia atmosferycznego. Odchylenia ciśnienia w górę i w dół, zmierzonego i zredukowanego do powyższych warunków, określane są jako ciśnienie wysokie bądź niskie. Ciśnienie zmienia się wraz z wysokością. Wynika to przede wszystkim z tego, że w coraz to wyższych partiach atmosfery zmniejsza się słup naciskającego powietrza oraz obniża się tzw. geopotencjał (potencjał jednostki masy podniesionej na jednostkę wysokości wynikający z przeciwstawienia się jednostce siły ciężkości). Geopotencjał punktu w atmosferze jest funkcją odległości tego punktu od poziomu morza i wartości przyśpieszenia ziemskiego. To ostatnie zależy także od wysokości nad poziomem morza i szerokości geograficznej (Ziemia jest geoidą nieco spłaszczoną na biegunach). W rzeczywistości punktem odniesienia dla zmian przyśpieszenia jest środek Ziemi, jednak dla uproszczenia przyjmujemy poziom morza i dla średniej jego wartości geopotencjał oznaczamy liczbą 0. Gdyby na wielkość ciśnienia w przekroju pionowym atmosfery wpływała tylko zmiana geopotencjału, to malałoby ono liniowo wraz z wysokością. Tak jednak nie jest, zmiany te mają charakter nieliniowy z powodu tego, iż atmosfera jako mieszanina ściśliwych gazów najgęstsza jest przy Ziemi, zaś wraz z wysokością masa jednostkowa atmosfery maleje. W sumie ciśnienie (p) w danym punkcie opisuje uproszczony wzór:

p g z U z z
h

B

Ciśnienie atmosferyczne

gdzie: g(z) funkcja zmiany przyśpieszenia wraz ze zmianą odległości od środka Ziemi 7(z) funkcja zmiany masy objętościowej powietrza wraz ze zmianą wysokości z – wysokość n.p.m. Rozważania nad zależnością ciśnienia od wysokości muszą uwzględniać tzw prawa gazowe, wśród nich przede wszystkim równania stanu gazu doskonałego. Dla większości zjawisk zachodzących w atmosferze można bowiem przyjąć, iż powietrze zachowuje się prawie jak gaz doskonały. Równanie stanu gazu doskonałego ujmuje zależności pomiędzy ciśnieniem, a temperaturą. Znając objętość i temperaturę danego wycinka atmosfery możemy obliczyć ciśnienie gdyż:

pV = RT

gdzie: V - objętość właściwa [m3/kg] T - temperatura w skali bezwzględnej [K] R - stała gazowa [J/kgK]

Rys.21. Zmiana ciśnienia atmosferycznego wraz z wysokością w zależności od średniej temperatury słupa powietrza.

56

Ciśnienie atmosferyczne

W równaniach mających zastosowanie do opisu atmosfery stała gazowa jest średnią ważoną stałych właściwych dla gazów składowych. Bardzo ważnym jest również prawo Daltona, stwierdzające, że między innymi ciśnienie mieszaniny gazów jest sumą ciśnień cząstkowych (parcjalnych). W praktyce meteorologicznej wynika z niego to, iż gdy w stałej temperaturze i do stałej objętości powietrza doprowadza się parę wodną to ciśnienie tego powierza rośnie. Ponieważ ciśnienie w danym punkcie atmosfery rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach, więc siły te wzajemnie znoszą się i stąd obiekty na Ziemi nie ulegają odkształceniu pod wpływem tego zjawiska. Jedynie wtedy gdy zamknięta przestrzeń, odcięta jest od dopływu powietrza atmosferycznego i charakteryzuje się mniejszą gęstością powietrza, to siły ciśnienia wywierają nacisk na ścianki przestrzeni zamkniętej mogąc je odkształcić. Przy wyższej gęstości wewnątrz niż na zewnątrz odkształcenie odbywało się będzie z tego kierunku. W pionowym przekroju atmosfery najbardziej charakterystycznym zjawiskiem, jak już wspomniano, jest spadek ciśnienia wraz z wysokością. Jest on jednak różny w zależności od temperatury powietrza. W powietrzu chłodnym zmiany ciśnienia zachodzą w mniejszej skali niż w ciepłym (rys. 21). Odnosząc te zmiany do jednostki wysokości uzyskamy wskaźnik zwany gradientem barycznym, pionowym. Odwrotnością gradientu jest tzw. stopień barometryczny, który informuje na jakiej odległości w pionie ciśnienie zmienia się o jednostkę. Znajomość zmian ciśnienia wraz z wysokością ma duże znaczenie praktyczne. Możliwa jest dzięki temu tzw. niwelacja barometryczna, czy też określenie wysokości nad poziom morza obiektów latających. Żyjący w XIX wieku J. Babinet opracował wzór, który wyraża zależność pomiędzy średnią temperaturą dwóch punktów, różnicą ich wysokości oraz ciśnieniem. Podstawowa postać wzoru wygląda następująco:

z1
z 2 8000
gdzie:

2( p1
p2 ) (1 ,t m ) p1 p2

z1-z2 – różnica wysokości 8000 – wysokość tzw. atmosfery jednorodnej (8000 m) p1,2 - wielkości ciśnienia w punktach z1 i z2 tm – średnia temperatura powietrza w punktach z1 i z2 , - współczynnik rozszerzalności gazów (1/273) Poszczególne punkty atmosfery charakteryzuje określona wartość ciśnienia – wszystkie punkty o identycznych wartościach można sobie wyobrazić jako płaszczyzny. Noszą one w meteorologii nazwę powierzchni izobarycznych.

57

iż na każdym dowolnym poziomie przecięcia. stosuje się zasadę. iż wszystkie pomiary dokonane na dowolnej wysokości redukuje się do tej powierzchni i temperatury 0oC. aby uzyskać prawidłową informację o rozkładzie poziomym ciśnienia na kuli ziemskiej. Wtedy jednak. Rozkład ciśnień i kierunki ruchu powietrza w głównych układach barycznych Ciśnienie atmosferyczne w przestrzeni poziomej tworzy charakterystyczne układy zwane układami barycznymi. z których każda następna. Z charakterystyki powierzchni izobarycznych wynika. należałoby dokonywać pomiarów na tej samej wysokości. iż powierzchnie baryczne obszarów ciepłych mają kształt wypukły. Izobary są liniami analogicznymi do tych. Rys. które jest właściwe dla przylegających obszarów. Ponieważ jest to jednak niemożliwe. stosując wyżej wskazany wzór Babineta. obraz izobar będzie inny. który wskazuje. Na mapie synoptycznej sytuacja taka ma postać koncentrycznie ukształtowanych linii izobar. zewnętrzna reprezentuje wyższą wartość ciśnienia. Wynika to z różnicy gradientów ciśnień. Płaszczyzny izobaryczne na przecięciu z powierzchnią ziemi znaczą linie zwane izobarami. które obrazują poziomy rozkład temperatur. Ten pierwszy występuje wtedy gdy w danym miejscu ciśnienie jest niższe od tego. 22. a chłodnych wklęsły. Z tego powodu. najlepiej na poziomie morza. Najprostszymi z nich są niż i wyż. Przeciwna sytuacja panuje w wyżu.Ciśnienie atmosferyczne Dokonując przekroju powierzchni izobarycznych płaszczyzną do nich prostopadłą uzyskamy obraz. gdy środkowy obszar obniżonego ciśnienia ma postać 58 .

zaś od góry zamkniętej. czyli wartość. zaś dwa sąsiadujące wyże oddziela tzw. próżnia barometryczna). Wszystkie te układy prezentuje wyżej zamieszczony rysunek 22. Ogólna zasada funkcjonowania tego instrumentu polega na zmianie wysokości słupa rtęci. bruzda. od poziomu dolnego końca rurki aż do górnego menisku. Wartość poprawki instrumentalnej zapisana jest w metryczce przyrządu. dokonany przy pomocy barometru. to taki układ nazywa się zatoką. które służą 59 . Pomiaru ciśnienia atmosferycznego możemy dokonać. temperatury pomieszczenia). musi zostać skorygowany o poprawki mające charakter techniczny i systemowy. Całość zamknięta jest w metalowej obudowie. Zależność pomiędzy aktualną. Na granicy pomiędzy dwoma niżami plasuje się przestrzeń będąca wałem wysokiego ciśnienia. która informuje o odchyleniach pomiaru danym barometrem. Druga tego typu korekta dotyczy temperatury w jakiej dokonywany jest pomiar (np. Pomiar ciśnienia. (hPa). Wydłużony obszar wysokiego ciśnienia w środku układu określany jest mianem klina podwyższonego ciśnienia. więc korzystając z prostej relacji wartości. że ciężar wypchniętej rtęci zrównoważy wartości ciśnienia. niże. kliny. do której przytwierdzono skalę usytuowaną na wysokości 700 mm.75 Torr 1 mm Hg = 1 Torr = 1. Najstarszym historycznie jest barometr rtęciowy. W tym przypadku korzystamy z danych tabelarycznych.75 mm Hg = 0. Dla oznaczeń wartości ciśnienia przyjęto pierwotnie wysokość słupa rtęci w rurce i wyrażano je w mm Hg. w porównaniu do wskazań przyrządu wzorcowego. a historycznymi (choć często jeszcze obecnie wykorzystywanymi) jednostkami kształtuje się następująco: 1 hPa = 1 mbar = 0.na obudowie barometru lub odczyty w mm przelicza się na hPa. pozbawionej powietrza (tzw. Czasem można się dopatrzyć sytuacji gdy krzyżuje się sąsiedztwo dwóch układów wyżowych i dwóch niżowych (wyże. Do poprawek technicznych należy korekta instrumentalna. zatoki). używając różnych przyrządów. Stosowanie tej skali w układzie SI okazało się wysoce niedogodne. Tak więc ciężar słupa rtęci. w wyniku zmiany ciśnień. wtedy przestrzeń zamknięta przez te charakterystyczne rozkłady ciśnień określana jest jako siodło baryczne. zakłada się drugą skalę – w hPa . odpowiada dokładnie aktualnie panującemu ciśnieniu. Z tego właśnie powodu ciśnienie działające na powierzchnię rtęci w zbiorniku powoduje przenikanie jej do rurki na taką wysokość. umożliwia to zintegrowanie skali barometru z noniuszem. zawartej w szklanej rurce. Barometr składa się z naczynia na rtęć i zanurzonej w niej rurki szklanej (900 mm długości i średnicy 10 mm) od dołu otwartej.Ciśnienie atmosferyczne wydłużoną i jest otoczony z dwóch stron przestrzeniami o ciśnieniu podwyższonym.333 hPa = 4/3 mbar Odczytów ze skali barometru dokonuje się z dokładnością do dziesiątej części milimetra.

W tym przypadku zastosowanie mają wzory Babineta. w zależności od szerokości geograficznej. Schemat działania barometru rtęciowego Inna jest zasada działania aneroidu przyrządu. różna jest odległość punktu na poziomie morza od środka planety. Puszka wykonana jest z falistej blachy dla umożliwienia jak największej powierzchni styku powietrza atmosferycznego z daną objętością. wykorzystując jako sensor jego zmian tzw. Obliczamy więc ciśnienie na poziomie morza. na mapach synoptycznych). a to z kolei zmienia wartość grawitacji ziemskiej). puszkę Vidiego. który mierzy ciśnienie. Rys. gdyż wyższe przyśpieszenie ziemskie powoduje nieznaczne przykurczenie słupa rtęci. W jej wnętrzu panuje dość duże podciśnienie 60 . biorąc pod uwagę średnią z temperatury odczytanej w danym miejscu i temperatury 0oC (można też skorzystać ze znajomości przeciętnej wielkości stopnia barometrycznego . Dodatkowo korygujemy wynik o odchyłkę wynikającą z położenia danego punktu na północ lub południe od szerokości geograficznej 45o (wynika to z faktu. Korekty systemowe sprowadzają dokonane odczyty do postaci umożliwiającej wykorzystanie pomiarów dla określenia sytuacji barycznej w przestrzeni (np. 23.7. iż Ziemia jest geoidą i w związku z tym.Ciśnienie atmosferyczne do wyeliminowania z odczytu błędu wynikłego z faktu rozszerzalności rtęci pod wpływem temperatury. W naszych szerokościach geograficznych poprawkę tę dodajemy.9m/hPa).

61 . Na bazie aneroidów budowane są przyrządy samopiszące zwane barografami. znajduje się także sprężyna. Zmiany objętości przenoszone są systemem dźwigni na ruch wskazówki wobec odpowiednio usytuowanej skali. Tego typu przyrządy automatycznie wyznaczają też tzw. tendencję baryczną. Wszystko to jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnych przetworników (transducers) oraz mikroprocesorów. że odczyt korygowany jest zawsze automatycznie. ponieważ odczyty wymagają jedynie korekty instrumentalnej oraz możliwa jest jego znaczna miniaturyzacja. Dla zwiększenia efektywności działania wewnątrz. co powoduje. Jest jednak dogodniejszy w stosowaniu w różnych warunkach. czyli kierunek zmian ciśnienia w ciągu określonego przedziału czasowego. stąd też zmiany ciśnienia na zewnątrz powodują zmiany objętości puszki. Aneroid jest przyrządem o dużej bezwładności i mniejszej dokładności. a ciśnienie może być próbkowane w dowolnych przedziałach czasowych.Ciśnienie atmosferyczne (niecałkowita próżnia). oprócz pewnej ilości powietrza. Najnowsze tendencje w rozwoju tej grupy instrumentów meteorologicznych dotyczą połączenia sensorów wrażliwych na zmiany ciśnienia z modułami elektronicznymi.

Ciśnienie atmosferyczne 62 .

nazywane są ogólną cyrkulacją atmosfery. Ruch powietrza wywołują tu silne zjawiska konwekcji charakterystyczne dla okolic równika. z którymi związane bywają dość intensywne opady atmosferyczne. W strefie między równikiem a zwrotnikiem występuje tzw. Konsekwencją ruchów wielkoskalowych jest między innymi wymiana mas powierza zalegających nad poszczególnymi częściami Ziemi. Schemat cyrkulacji ogólnej atmosfery Wszelkie ruchy powietrza. w okolicach . wytwarzają układu przestrzenny. Tak więc cząstki powietrza przemieszczają się od miejsc gdzie ciśnienie jest wyższe do tych gdzie jest ono niższe. CYRKULACJA POWIETRZA Konsekwencją zróżnicowania ciśnienia w atmosferze jest naturalna tendencja do jego wyrównywania. spowodowane silnym nagrzewaniem od podłoża. siły Coriolisa.24. które posiadają zasięg globalny obejmujący całą powłokę powietrzną. Nierównomierny rozkład dopływu energii słonecznej do stref geograficznych i wynikające z tego różnice ciśnień. Górny ruch południkowy zmienia się na równoleżnikowy z powodu działania. komórka Hadley’a. opisanej w dalszej części rozdziału. Rys. ochładzając się adiabatycznie. w szczególności troposferę naszej planety. Wznoszące się powietrze. W końcu. W takiej sytuacji wokół równika wytwarza się pas niskiego ciśnienia. Pozbawione pary powietrze odpływa górą w kierunku bieguna. powoduje powstawanie układu rozbudowanych chmur kłębiastych. zwane „komórkami’. pozwalający wyodrębnić trzy zakresy obrotu południkowego mas powietrza w obszarze każdej z półkul.VIII.

odchylenie jego kierunku od prostopadłej do izobar. siły Coriolisa. . Przy tym pewna jego część przemieszcza się dołem również w kierunku bieguna. Na tak zakreślony ogólny schemat obiegu mas powietrza nakłada się wielość tendencji lokalnych wyznaczających tory przemieszczania się gazów atmosferycznych. do około 60o szerokości geograficznej. – generalnie. a tym samym skalę odchylenia ruchu. Jednakże ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi powoduje zakłócenia.okołobiegunową. iż opadające powietrze wraca dołem do strefy równikowej.szerokość geograficzna Wzór ten wskazuje. lekko ku przodowi. Z powodu działania opisanej siły. W tej sytuacji największa wartość siły Coriolisa objawia się na biegunach. Wykształcone w ten sposób różnice ciśnień powodują. wzrasta wraz ze wzrostem szerokości geograficznej. że na półkuli północnej będzie się on odbywał (patrząc zgodnie z kierunkiem gradientu) w prawo. Wyjaśnienie mechanizmu powstawania tej siły zawiera niżej zamieszczony rysunek nr 25. powietrze przemieszczałoby się po najkrótszej drodze w kierunku prostopadłym do linii izobar. niskie ciśnienie będziemy mieli po lewej ręce. ustawiając się tyłem do strony nawietrznej (prawo Buys-Ballota). Masy powietrza przemieszczając się przenoszą energię. Na każdej z półkul można wyodrębnić też trzecią komórkę . powietrze zaczyna opadać w dół. Strefa okołobiegunowa jest więc strefą podwyższonego ciśnienia. chcąc określić kierunek ruchu powietrza należy przyjąć.prędkość kątowa Ziemi v – prędkość poruszającego się powietrza 1 . zmieniają zachmurzenie. tworząc przy powierzchni strefę wysokiego ciśnienia. Wiatry zależą od różnic ciśnienia (gradientów). zaś wysokie trochę z tyłu po prawej. tam wznosi się do góry i górą powraca do strefy zwrotnikowej.Cyrkulacja powietrza 30o szerokości geograficznej. 64 . natomiast na równiku równa się zero. W sytuacji nie zakłóconej innymi czynnikami. itp. gdyż nie wpływa na prędkość cząsteczek powietrza. określa poniższa formuła: f Y KvK M gdzie: . Wznoszące się powietrze w obszarze 60o odpływa w przeciwnym kierunku i opada na terenach rozciągających się w pobliżu bieguna. cyrkulacja jest podstawową przyczyną zmian pogody. Jeżeli ruch powietrza odbywa się poziomo w stosunku do powierzchni ziemi to zjawisko takie nazywane jest wiatrem. iż przy tej samej prędkości wiatru. Wynikają one z oddziaływania tzw. Ten układ cyrkulacyjny nosi nazwę komórki Ferrela. Jest to siła pozorna. Z kolei. Odchylenie od początkowego kierunku ruchu mas następuje w prawo na półkuli północnej i w lewo na południowej. a jedynie na ich kierunek. Wielkość siły Coriolisa.

powstającym w efekcie działania pierwszego. co z kolei wywołuje tarcie wewnątrz przemieszczającej się masy atmosfery. której poruszają się cząstki powietrza. S. SE. Działając przy ruchu krzywoliniowym jest ona skierowana na zewnątrz. SW. Kierunek odnosi się do geograficznych stron świata z których napływają cząsteczki. tj. Schemat działania siły Coriolisa (podczas ruchu układu współrzędnych z punktu p do p’ kierunek pierwotnego przemieszczania się cząstek powietrza zmienia się. ku którym się one przemieszczają. Można również parametr ten określać w stopniach kątowych. współczynnik szorstkości podłoża. siłą i porywistością. prędkością.Cyrkulacja powietrza Drugim czynnikiem zakłócającym naturalny ruch powietrza. czasem jednak stosowana jest też skala 16kierunkowa. Najprostsza skala obejmuje 4 podstawowe i 4 pośrednie kierunki (N. tym prędkość wiatru jest silniej hamowana i zmieniany jest jego kierunek. NW). Tarcie przy powierzchni Ziemi powoduje powstawanie tzw. turbulencji. Występuje ono na granicy pomiędzy atmosferą a powierzchnią Ziemi. a nie stron.25. Kolejna przyczyna zaburzeń ruchu powietrza związana jest ze zjawiskiem tarcia. E. Rys. jest siła odśrodkowa. Im większy jest tzw. Jej wartość rośnie proporcjonalnie do kwadratu prędkości wiatru i zwiększa się wraz z promieniem krzywizny wzdłuż. NE. 65 . na co wskazują różne kąty tego kierunku w stosunku do położeń współrzędnych układu – a i a’) Wiatr jako czynnik pogodowy określany bywa kilkoma parametrami. W. kierunkiem.

Cyrkulacja powietrza poczynając od 0 dla kierunku północnego i dalej odpowiednio. Prędkość wiatru na danej wysokości. Prędkość wiatru podawana bywa najczęściej w metrach na sekundę. określa formuła: Z V1 [ ]. chociaż bardziej przemawiającą do wyobraźni jednostką (skojarzenie z prędkością pojazdów) jest kilometr na godzinę. Obejmuje ona 13 stopni (0 do 12) od ciszy do huraganu (12o – przy prędkości wiatru powyżej 32. a także wskaźnik dający pogląd na możliwości wykorzystania podmuchów powietrza jako naturalnego.Fv gdzie: m . Siła wiatru jest proporcjonalna do jego prędkości przy założeniu. na które oddziałuje w sensie pogodowym. prędkość określana bywa też w skalach opisowo-punktowych. V2 Z2 gdzie: v1 i v2 . Powietrze chłodniejsze. typowe dla sytuacji spotykanych w przyrodzie. aż do 360o. wyrażamy ją tradycyjnie w kG/m2 lub zgodnie z układem SI w N/m2. czy zawierające większą ilość wilgoci. v – prędkość wiatru m m/s. Siła wiatru to nacisk masy cząsteczek atmosfery na przeszkodę. Do wyznaczenia stopnia skali służą wskaźniki wizualne. Najbardziej znana jest skala Beauforta. . w zależności od klasy szorstkości terenu. przy tej samej prędkości będzie napierało z większą siłą.masa powietrza w kg. Siła wiatru to wskaźnik mówiący o jego wpływie na otoczenie. Zwyczajowo. zgodnie z ruchem wskazówek zegara.prędkości wiatru przy wysokości z1 i z2 .gęstość powietrza kg/m3 F – powierzchnia przekroju poprzecznego przez który przepływa powietrze pod kątem prostym gęstość wyliczamy ze wzoru: 7 p RT gdzie: 66 . . współczynnik potęgowy zależny o szorstkości terenu [ z tabel] Chcąc wyliczyć energię wiatru należy skorzystać z formuły fizycznej: przy czym: E mv 2 2 m = . czystego źródła energii. że mamy do czynienia z jednakową gęstością powietrza.7 m/s).

Porywy podaje się wtedy. Porywistość określa się maksymalnym odchyleniem prędkości wiatru od jego prędkości średniej. bądź parametry te mogą podlegać częstym zmianom.26.778 K 10 7 kWh / m 2 2 t – czas Wiatr może wiać ze stałą siłą prędkością i w stałym kierunku. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z wiatrem porywistym. w ciągu ostatnich 10 minut. Rys. Wiatromierz Wilda 67 . gdy prędkość pojedynczego takiego zjawiska.Cyrkulacja powietrza p – ciśnienie atmosferyczne w Pascalach R – 287(m2/(s2K)) T – temperatura w stopniach Kelwina K .współczynnik szorstkości Suma energii E w danym czasie to: E 7v 3 t K 2. przewyższa prędkość średnią o 5 i więcej m/s.

Cyrkulacja powietrza Do pomiaru parametrów wiatru służy między innymi klasyczny przyrząd zwany wiatromierzem Wilda (rys. a w przypadku bardziej złożonych konstrukcji. zakończonej po drugiej stronie kulą (walcem o stożkowatej podstawie). Pod jego wpływem wychyla się ku górze. zaś kierunek z użyciem prostego wskaźnika. którego 68 . to jest wskaźnika kierunków obracającego się względem prętów określających 8 kierunków stron świata i chorągiewki wskazującej prędkość. Umieszcza się go na wysokości 10 m nad powierzchnią gruntu. W położeniu wyjściowym ustawiona jest ona na osi prostopadle do kierunku wiatru. można określić prędkość wiatru korzystając z odpowiednich tabel. Przy pomocy tego instrumentu można określić prędkość chwilową. Wszystkie automatyczne systemy pomiarowe rejestrują prędkość wiatru na zasadzie anemometru. również prędkość średnią. obraca się na osi. Po ustaleniu pręta. Wskaźnik. 26). w postaci klina złożonego z dwóch kawałków blachy. anemometrów. gdyż zawsze ustawia się ona ku stronie świata skąd napływa powietrze. Rys. 27. Anemometr Bardziej precyzyjne dane uzyskamy korzystając ze wskazań tzw. Chorągiewka prędkości zbudowana jest z jednego płata blachy. do którego sięga średnie wychylenie w ciągu 2 minut. To właśnie kula wskazuje kierunek wiatru. Anemometr to przyrząd z zespołem czasz osadzonych na wysięgnikach przymocowanych do wspólnej osi. Składa się on z dwóch zespołów. tak że obserwator może ustalić wartość odchylenia w stosunku do prętów specjalnej skali.

różę wiatru. odchyla swój bieg w prawo na półkuli północnej i stąd północno-wschodni kierunek tych wiatrów. kreśli się najczęściej tzw. częstotliwości występowania wiatrów z danego kierunku. wiejące z dużą regularnością kierunkową i czasową (pasaty. wiejących praktycznie przez cały rok. odkłada się uśrednione dla danego okresu. Pasaty wieją w strefie międzyzwrotnikowej. Kierunek pasatów. w zakresie opisu wiatru na danym terenie. Graficzne rozwiązania. globalną cyrkulacją powietrza w atmosferze ziemskiej. W tym ostatnim przypadku.28. monsuny). zmierzając od zwrotników ku równikowi. kształtuje się pod wpływem siły Coriolisa. Na skali będącej zespołem krzyżujących się linii. o których specyfice decydują szczególne lokalne uwarunkowania geograficzno-klimatyczne. wiatry układów barycznych związane z ośrodkami niżów i wyżów oraz wiatry lokalne. Powietrze w komórce Hadley’a. bywają bardzo różnorodne i często całkiem oryginalne. narysowanych zgodnie z układem stron świata. Można też owe częstotliwości rozłożyć na przedziały prędkości wiatru. wtedy wykres róży przedstawia bardziej kompleksową charakterystykę.monsuny . Opracowania warunków wietrznych mogą być dokonywane w ujęciu liczbowym lub też graficznym. Całość zintegrowana jest elektronicznymi modułami pamięci i przetwarzania. Ich istnienie związane jest z opisaną wcześniej tzw.Cyrkulacja powietrza wychylenie względem stron świata zamieniane jest na impuls elektryczny. Na półkuli południowej pasaty wieją z południowego wschodu.powstają na styku wielkich lądów i gorących 69 . Rys. Inne wiatry cyrkulacji ogólnej . Systemy wiatrów lokalnych na kuli ziemskiej (ważniejsze przykłady) Wiatry występujące na świecie można sklasyfikować jako wiatry stałe.

Niezwykłe siły. Gwałtowne burze tropikalne powstają nad obszarami gorących wód oceanicznych. przemian fazowych wody. Tornada wyrządzają wielkie szkody materialne w pasie swoich przejść (np. W lecie przepływ powietrza odbywa się z kierunku oceanu nad ląd (zjawisku temu towarzyszą obfite opady atmosferyczne). Równie gwałtowny przebieg ma układ cyklonalny zwany tornadem lub trąbą powietrzną. Halny w Tatrach niszczy drzewostan i 70 . Strumienie powietrza krążą wokół niego z prędkością przekraczającą niekiedy nawet 400 km/godz. prawie bezwietrzna pogoda. tym razem ogrzewając się adiabatycznie. po lewoskrętnej (na półkuli północnej) z peryferii do centrum. niekoniecznie mają przebieg powodujący katastrofy. na wybrzeżu Adriatyku). Wtedy to. przy dużych różnicach ciśnień. w strefie tej. zmieniają swój kierunek dwa razy w roku. Tak więc monsuny. Przykładowo wiatr bora jest silnym porywistym wiatrem wiejącym znad gór przybrzeżnych ku cieplejszym morzom (np. tajfuny. Inne wiatry lokalne. Wiatry układów barycznych są charakterystyczne dla dużych obszarów w strefach pozazwrotnikowych. Wiele zjawisk związanych z przemieszczeniami powietrza ma charakter wiatrów lokalnych. Do grupy tej można zaliczyć potężne i groźne wiatry jakie towarzyszą burzom tropikalnym (huragany. wewnątrz którego panuje bardzo niskie ciśnienie oraz słoneczna. po stronie nawietrznej wstępujące po grzbietach gór powietrze ochładza się adiabatycznie przyczyniając się do powstawania chmur opadowych. w tzw. aczkolwiek niekiedy bardzo uciążliwe. wznosząc się tam ku górze i dalej przemieszczając się na zewnątrz wiru. Przenikając na drugą stronę grzbietu powietrze suche opada gwałtownie w dół po zboczach. Willy-Willy) jak również wiatry bora. jakie w takich sytuacjach są wyzwalane. jednak średnica wirującego leja dochodzi tylko do kilkuset metrów. Funkcjonujące w oku cyklonu prądy wstępujące powodują powstawanie rozbudowanych pionowo chmur kłębiastych. wiatry wieją najczęściej z kierunków zachodnich. 28). które stopniowo łączą się wytwarzając układ cyklonalny. alei tornad w USA). Cechują się one zwykle mniejszym zasięgiem niż wcześniej omówione i zależą w głównej mierze od warunków geograficznych danych obszarów. Na półkuli północnej. kilkanaście pojedynczych burz. Prędkości wiatru w tym przypadku są także bardzo duże. Początek huraganów to zwykle kilka. czy wreszcie bryzy morskie oraz jeziorne. z ośrodkiem zwanym „okiem”. Chmury te zwartą ścianą otaczają oko. wiejąc z dużą regularnością. Wiatry fenowe (w Polsce – wiatr halny). gdyż ląd nagrzewa się szybciej i to nad nim kształtują się obszary obniżonego ciśnienia. czasem stanowią jedynie lokalny fenomen pogodowy.Cyrkulacja powietrza oceanów. jak i z zachodzących wtedy na bardzo dużą skalę. pochodzą z energii zgromadzonej przez wodę charakteryzującą się dużą pojemnością cieplną. cyklony. a nad lądem panuje pora sucha. feny (np. Ważniejsze wiatry lokalne zaznaczono na wyżej zamieszczonej mapie (rys. wiatr halny w Polsce na małym obszarze Tatr). W zimie kierunek jest odwrotny. powstają podczas przepływu masy powietrza przez wysokie łańcuchy górskie (Alpy. Tatry).

nazwane turbulencjami. Prądy wstępujące są najczęstszą przyczyną powstawania chmur. pionowy ruch powietrza nazywamy konwekcją. w ciągu dnia powietrze ogrzane od silniej nagrzewających się zboczy unosi się ku górze. Dzięki temu masy powietrza przemieszczają się dołem od wody ku lądowi i następnie odpływają górą z powrotem nad obszar wodny. jako typowe. Podczas pogody wyżowej i rysującego się stanu równowagi stałej. a w jego miejsce napływa chłodniejsze z dolin. Jako cięższe spływa w dół powodując zjawisko wiatru górskiego.). zachmurzenie zanika. a od nich ochładza się przylegające powietrze. występuje zjawisko wiatrów dolinowych i górskich. W odróżnieniu do poziomego. W dzień. tworząc układ zwany bryzą morską (jeziorną. Sąsiedztwo lądu i obszaru wodnego (np. W warunkach niżu i istnienia równowagi chwiejnej pojawia się zachmurzenie oraz w wielu przypadkach związane są z nim opady atmosferyczne. Turbulencje towarzyszą niemal zawsze przepływowi laminarnemu powietrza w pionie i poziomie. 71 . etc. szybciej nagrzewający się ląd i dłużej pozostające jako wychłodzone masy wód. W pierwszym przypadku.Cyrkulacja powietrza przyczynia się do szybkiego topnienia śniegu na przedwiośniu. jeziora) nawet w lokalnej skali bardzo wyraziście kształtuje cyrkulację przylegających mas powietrza. W nocy następuje zmiana kierunku cyrkulacji na odwrotną. wysokie nad wodą. „chaotyczne”. morza. W górach. Z kolei w nocy zbocza silnie się ochładzają przez wypromieniowanie. stanowiąc znaczącą ich składową. wytwarzają kontrast ciśnień – niskie nad lądem. Oprócz ruchów pionowych i poziomych w atmosferze pojawiają się ruchy nieuporządkowane.

Cyrkulacja powietrza 72 .

Na kuli ziemskiej istnieje więc zdecydowane zróżnicowanie dopływu energii do atmosfery w 2 Profesor Lorenz z MIT . Tak się jednak składa. W tym przypadku chaos nie oznacza brak przyczynowości. w krótszym czy też dłuższym okresie przemożny wpływ mają procesy. że motyl. która to wymiana kształtuje zasadniczo warunki cieplne tego środowiska. Ma on dwojaką przyczynę. niemożliwy ostatecznie do jednoznacznego opisu. Zasadniczo wszystkie charakterystyki zespołu zjawisk i wartości elementów meteorologicznych dla danego obszaru. lecz ogromny splot zależności między zjawiskami. układy pogodowe ustalają nie tylko miejscowe uwarunkowania tych procesów. a podłożem oraz atmosferą a przestrzenią kosmiczną. czy nieporządek.ma dość subtelne znaczenie. jak i niewielkie zakłócenie wywołujące splot pojedynczych. zestawione w przedziale rocznym. drobnych z pozoru zdarzeń dających w efekcie końcowym znaczną zmianę pogody (słynny „efekt motyla”2). tłumaczy matematyczna teoria chaosu. Różne powierzchnie oddają ciepło w różnych ilościach i z różnym tempem. Na obraz sytuacji pogodowej. że dla uzyskania właściwej informacji o klimacie niezbędne są ciągi obejmujące co najmniej kilkanaście lat. z tym. którego machnięcie skrzydełkami nastąpiło w Arizonie może wywołać burze w Afryce. U podstawy wszelkiej zmienności w atmosferze leży nierównomierny dopływ energii do poszczególnych jej obszarów. Wiemy także wiele na temat relacji pomiędzy atmosferą. Na poziome mechaniki płynów (atmosfera podlega tym prawom) większość spraw jest opisana formułami matematycznymi. Zawarte w definicji określenie przedziału czasu – chwili . Ze względu na ciągłe przemieszczanie się powietrza. a przede wszystkim z tego. Pierwsza wynika z praw irradiacji. Druga związana jest z oddawaniem ciepła przez podłoże do atmosfery. które zachodzą w całej objętości atmosfery ziemskiej. uznaje się za opis pogody. lecz także te.IX. iż o pogodzie decyduje zarówno wielkie centrum działania atmosfery jakim jest na przykład wyż syberyjski. ANALIZA I PROGNOZA POGODY Uwagi wstępne Pogoda to stan zjawisk oraz parametrów atmosfery w danym miejscu i chwili.USA określił obrazowo. podobnie jak kilka innych fenomenów przyrodniczych. . Zestawienia obejmujące kilka lat są już opisami klimatycznymi. iż jest ona zależna od kąta padania promieni słonecznych. Mechanizmy zmian parametrów fizycznych atmosfery są dość dobrze rozpoznane. które występują w odległych obszarach. Zjawisko to.

Owe 74 .Analiza i prognoza pogody układzie równoleżnikowym. jako elementy strukturalne atmosfery o szczególnych cechach. 29. tak więc zróżnicowane potencjały energetyczne uruchamiają ciąg zjawisk kształtujących pogodę. „obiekty meteorologiczne”. Rys. lądowego i morskiego. Ponieważ w przyrodzie. jak również to. Obszary źródłowe mas powietrza na półkuli północnej Termin „masa powietrza” oznacza fragment objętości troposfery. która rozpościera się nad rozległym obszarem kształtującym jej właściwości. układy niezrównoważone dążą do wyrównania. fronty atmosferyczne oraz układy baryczne. na tzw. Najważniejsze z nich to: masy powietrza. Podstawy kształtowania zjawisk i parametrów pogodowych Przystępując do analizy zjawisk kształtujących pogodę należy zwrócić uwagę głównie. które wynika z istnienia istotnie skontrastowanych podłoży. kształtujących określone typy pogody w specyficzny sposób. zwłaszcza na poziomie zjawisk fizycznych.

pomiędzy Grenlandią a Szpicbergenem. polarnego (umiarkowanych szerokości geograficznych). Powietrze polarne. gdy nasuwa się nad obszar o niższej temperaturze podłoża– chłodną w odwrotnej sytuacji. klasyfikowane są jako kontynentalne (powstałe nad lądami) i morskie.Analiza i prognoza pogody właściwości. Azji (Rosja) i Ameryki Północnej (Kanada). Pierwsze trzy masy. przez Wyspy Brytyjskie. chłodne i stare. Powietrze polarne. pojawiają się w wyniku zalegania powietrza nad daną przestrzenią przez dłuższy czas. Powietrze polarne tworzy się nad obszarem północnego Atlantyku i dociera do centrum Europy od północy lub zachodu. Proces ten w meteorologii nazywany jest transformacją. Napływają nad Polskę od północy i północnego wschodu. Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium wyróżniamy masy powietrza arktycznego. Dzieje się tak przede wszystkim w obszarach wyżów atmosferycznych. Powietrze to w okresie zimowym przynosi często opady śniegu i potem ocieplenie. morskie (PAm) formuje się nad strefąi Morza Arktycznego. dość jednorodne i odmienne od innych przyległych warstw. Z masami tymi związane są też podmuchy silnego wiatru. W oparciu o kryterium termodynamiczne wyróżnia się masy ciepłe. W tym przypadku nazwa nie jest całkowicie adekwatna do obszaru. Region. W porze letniej następuje natomiast ochłodzenie. Przenika ono nad nasz region od strony północno – zachodniej. któremu towarzyszą opady atmosferyczne. nadane jej nad obszarem źródłowym i stopniowo nabiera cech nowego podłoża. Powietrze arktyczne. Ta ostatnia klasyfikacja dotyczy masy w ruchu. w zależności od rodzaju podłoża. kontynentalne (PPk). Zimą w pewnych układach z napływem tego powietrza może się wiązać ocieplenie (wtedy gdy wyprze ono kontynentalną masę arktyczną). które sprzyjają pozostawaniu powietrza nad tym samym podłożem. morskie (PPm). Wraz z odmianą kontynentalną. Ciepłą jest ona wtedy. Powietrze arktyczne. Są to masy odpowiedzialne za głębokie ochłodzenia w okresie zimy oraz za późnowiosenne i wczesnojesienne przymrozki. Masy te tworzą się na rozległych obszarach dwóch kontynentów. przesuwając się nad obszarem Morza Północnego i Skandynawii. Masa powietrza starego to taka masa. jest to masa najczęściej kształtująca warunki pogodowe w Polsce. 29). która w znacznym stopniu utraciła cechy pierwotne. Charakterystyczną cechą pogody kształtowanej przez te masy jest pojawianie się mgieł i niskiego. kontynentalne (PAk) spływa nad Polskę od północy z obszarów Arktyki. zwrotnikowego i równikowego. Powietrze to 75 . Przynosi ono znaczne ochłodzenie. nad którym się tworzy i jest używana tylko ze względów historycznych (inna nazwa to masy umiarkowanych szerokości geograficznych). nad którym formują się określone odrębne charakterystyki atmosfery nazywa się obszarem źródłowym mas powietrza (rys. Ochłodzenie to jest zwykle relatywnie głębsze latem niż zimą. najczęściej przez Finlandię oraz Bałtyk. Masy można klasyfikować w oparciu o kryterium geograficzne i termodynamiczne. warstwowego zachmurzenia.

ciśnienia. a w ekstremalnych przypadkach. Powietrze zwrotnikowe. stacjonarne. Powietrze równikowe (PR). W zimie następuje gwałtowne ocieplenie i szybkie topnienie śniegu. Pojawiając się latem powoduje powstanie pogody burzowej. Powietrze to napływa z południowego zachodu i zachodu. Jest wilgotne i ciepłe. kontynentalne (PZk). podstawowe. wywołującej zjawisko parności. Nie dociera ono nad nasz obszar. W zimę masy te powodują znaczne ochłodzenie. występując jako strefy przejściowe między obszarami źródłowymi mas powietrza. Ze względu na długość i rozciągłość pionową wyróżnia się fronty główne. Fronty te jednak nie tworzą regularnych i ciągłych linii. gdzie zlokalizowany jest stacjonarny wyż. czasem głębsze niż w przypadku powietrza arktycznego. Tam gdzie się tworzy charakteryzuje się dużą jednorodnością cech fizycznych. W lecie wiąże się z nim lekkie ochłodzenie oraz pogoda sucha i słoneczna. Wyróżnia się więc front arktyczny położony na granicy pomiędzy strefą arktyczną. Umowne miejsce przecięcia powierzchni frontowej przez płaszczyznę podłoża nosi nazwę linii frontu. które pojawiają się w okolicach zachodnich wybrzeży Afryki. Z kolei ta ostania od obszaru zwrotnikowego oddzielona jest frontem polarnym. Na granicy pomiędzy dwoma masami tworzy się strefa przejściowa. W takich warunkach dochodzi często do pojawiania się burz tropikalnych. Powietrze zwrotnikowe.Analiza i prognoza pogody charakteryzują się niską zawartością pary wodnej. Masy te tworzą się nad obszarem źródłowym w północnej Afryce. wilgotności. stopnia zachmurzenia. Formuje się w strefie środkowego Atlantyku. zwłaszcza gdy tworzy się ono nad rozległymi wychłodzonymi obszarami pokrytymi warstwą śniegu. docierają wielokroć. charakteryzująca się nieciągłością zmian podstawowych charakterystyk. wtórne i górne. W strefie nieciągłości frontowej obserwowane są duże zmiany kierunku i prędkości wiatru. Jako fronty główne. Jest ono wilgotne i gorące. najczęściej w sąsiedztwie Wysp Azorskich. poszczególne odcinki tych stref występują 76 . Powietrze tego rodzaju jest latem sprawcą pogody bardzo ciepłej. zatem proces poziomego wyrównywania się temperatur pomiędzy różnymi masami jest powolny i dzięki temu mogą one istnieć jako odrębne obiekty meteorologiczne. Ponieważ powietrze jest złym przewodnikiem ciepła. morskie (PZm). Powstają one nad obszarem oceanu i przemieszczają się w kierunku lądu. Kierunek napływu nad nasz obszar to południe i południowy wschód. a także innych parametrów meteorologicznych. Azji Mniejszej i południowo-wschodniej Europie. wyjątkowo upalnej. Te. Jeżeli masy te dodatkowo wzbogacone zostaną wilgocią znad Morza Śródziemnego to może dojść do wyjątkowo obfitych opadów nad terytorium Polski. a umownie zwaną polarną. Fronty główne obejmują znaczne obszary kuli ziemskiej. Dwie odmienne masy tworzą poziomą strefę przejściową gdyż płaszczyzna ich styku (powierzchnia frontalna) usytuowana jest pod małym kątem w stosunku do powierzchni podłoża. aż do Ameryki Środkowej i Północnej. Front zwrotnikowy oddziela obszar powietrza zwrotnikowego od równikowego. stanowiący jedno z centrów atmosfery.

30). 32. Przekrój przez front ciepły Rys. 33. 31. Przekrój przez front chłodny Rys. Rys. 30. chłodne i fronty okluzji. Front okluzji o charakterze frontu chłodnego Strefa frontu ciepłego rozpościera się na przestrzeni 600 – 800 km.Analiza i prognoza pogody przejściowo. Fale pobudzające fragment frontu do ruchu zmieniają jego charakter na front ruchomy. z czego na obszar objęty opadami deszczu (śniegu) przypada 300-500 km (rys. Opady 77 . Front okluzji o charakterze frontu ciepłego Rys. Ze względu na właściwości ruchu fronty dzieli się na cieple.

jako cięższe. co jest szczególnie wyraźne podczas miesięcy letnich. Szerokość strefy jest więc węższa. Jeżeli powietrze chłodne odcinka frontu chłodnego jest chłodniejsze od powierza chłodnego na czele doganianego odcinka ciepłego. szybciej przemieszczającego się. to po połączeniu się tych dwóch frontów powstaje front zokludowany typu frontu ciepłego (rys. powodująca przemieszczanie się powietrza cieplejszego (front ciepły) na północ i chłodniejszego (front chłodny) na południe. W sytuacji gdy front chłodny przemieszcza się szybko (front chłodny II rodzaju). Wiatr podczas przejścia tego frontu skręca w prawo i zwiększa prędkość. Prędkość przemieszczania się tego frontu osiąga około 50 km/godz. to powstawanie chmur kłębiastych jest intensywniejsze. Tendencja baryczna najpierw jest spadkowa. Front ciepły przemieszcza się z prędkością 20 – 40 km/h. Front chłodny występuje w sytuacji gdy powietrze chłodne wypiera ciepłe znad danego obszaru (rys. 33). W odwrotnej sytuacji powstaje okluzja typu frontu chłodnego (rys. wciska się w postaci klina. 31). przeciętnie 25 km/h. tworzą się chmury będące niemal lustrzanym odbiciem sytuacji charakterystycznej dla frontu ciepłego. W przypadku frontu chłodnego I rodzaju. dogania po pewnym czasie fragment będący frontem ciepłym. w dolnych partiach troposfery zachmurzenie zanika lub pozostaje w postaci zachmurzenia piętra środkowego i górnego. Przed połączeniem frontów dwa odcinki frontowe zamykają stopniowo obszar powietrza cieplejszego i w końcu powodują wyparcie jego ku górze. a po przejściu okluzji wyraźnie wzrastająca. Pionowy ruch powietrza wywołuje znane skutki związane z adiabatycznym ochłodzeniem. Tworzą się wtedy chmury Nimbostratus dające opady burzowe. lecz później. Opady frontu zokludowanego bywają na początku ciągłe. Opady związane z frontem chłodnym zależą od rozwoju sytuacji frontowej. gdy powietrze chłodne przemieszcza się dość wolno. 78 . Zachmurzenie frontu okluzji ma początkowo charakter zachmurzenia obu połączonych frontów. W klinie powietrza chłodnego. lecz w wyniku wypychania powietrza ciepłego ku górze. Zatem po gwałtowniejszych opadach przelotnych pojawiają się opady ciągłe o mniejszym natężeniu. W tym jednak przypadku czołowa część frontu objawia się napływem chmur kłębiastych. Powietrze chłodne. Dopiero za nimi pojawiają się chmury wyższych pięter. które dzięki temu wynoszone jest intensywnie do góry. przed przejściem frontu.Analiza i prognoza pogody frontu ciepłego związane są z rozległą warstwą chmur Nimbostratus lub czasem Altostratus. 32). w związku ze zmianą zachmurzenia zanikają. Podobnie jak w przypadku frontu chłodnego wiatr nasila się i skręca w prawo. Zatem są to opady najczęściej ciągłe. zgodnie z układem płaszczyzny frontowej. w wyniku parowania i spadku ciśnienia tworzą się rozległe połacie mgły frontowej (zwłaszcza zimą). Odcinek frontu chłodnego. pod powietrze ciepłe. Powstaje on wtedy gdy na odcinku frontu stacjonarnego pojawia się fala. Front okluzji jest frontem złożonym. zatem opady z nim związane mogą trwać od 7 do 15 godzin. Chmury Nimbostratus i Altostratus w takich sytuacjach nie występują.

To ostatnie zjawisko sprawia. W ciepłej porze roku zaleganie wyżów nad danym obszarem gwarantuje pogodę upalną. Powstawanie niżu związane jest z tworzeniem się frontu okluzji. w okresie zimy. przy powierzchni ziemi. w okresie zimy. ośrodkiem aktywności atmosfery jest niż śródziemnomorski i wyż syberyjski.Analiza i prognoza pogody Charakterystyczna budowa układów barycznych była omówiona w rozdziale dotyczącym ciśnienia atmosferycznego. Sezonowo. Z kolei w centrum. iż z niżem związana jest zwykle pogoda o dużym zachmurzeniu i opadach mniej intensywnych lecz ciągłych. Niże są charakterystycznym elementem pogodowym obszarów pozazwrotnikowych. W wyżu. Często pojawiają się one seriami. iż kształtuje się przestrzenny rozkład ciśnień z charakterystycznym centrum o najniższej wartości. Są to wspomniane wcześniej centra działania atmosfery. W tym miejscu należy podkreślić. Przypuszcza się. Prognozowanie pogody Przewidywanie stanów pogodowych jest jednym z głównych celów poznania atmosfery jak i najważniejszym pożytkiem płynącym z tej działalności. zwłaszcza na wschodnim i północnym skraju niżu. Na mapach klimatycznych niektóre układy baryczne charakteryzują się dość dużą roczną bądź sezonową stałością ulokowania. Z tego powodu ludzie starali się przewidywać układy pogodowe od najdawniejszych czasów. szczególnie ustalającą się na zachodnim skraju wyżu. słoneczna pogoda w dłuższym okresie czasu. Przez stulecia praktyka i nauka wypracowały metody przewidywań. Z układem wyżowym związana jest zwykle stabilna. powstają najczęściej na odcinkach stacjonarnego frontu polarnego i przesuwają się z północnego zachodu na południowy wschód. panują niskie temperatury spowodowane dużym bezruchem powietrza w tej strefie. jak i z ogólną cyrkulacją atmosfery wywołaną powstaniem tego układu. W wyższych warstwach występuje zjawisko opadania powietrza. Formowanie się wyżów jest mniej poznane. że ich powstanie wiąże się z silnym ogrzaniem powietrza na obszarze pomiędzy istniejącymi układami niżowymi. iż w wyżu zachmurzenie zanika. latem zaś niż południowoatlantycki i wyż północnoamerykański. by ostatecznie zaniknąć w strefie południowo wschodnich obszarów Rosji i byłych republik ZSRR oraz Azji Mniejszej. Pogodotwórcza funkcja niżu barycznego związana jest zarówno z charakterystycznymi elementami pogodowymi frontu okluzji. Stałość tych układów nie wyklucza jednak odstępstw od niej w niektórych latach. Generalizując należy podkreślić. Wznoszenie się powierza ciepłego w finalnym stadium okluzji ku górze sprawia. które pozwalały na coraz precyzyjniejsze oszacowanie możliwości rozwoju sytuacji w 79 . ruch powietrza odbywa się po skośnej prawoskrętnej. Na pogodę w Polsce oddziaływają stałe układy wyżu azorskiego i niżu islandzkiego. wędrując jeden za drugim nad obszarem Europy. iż ich rola jako czynników pogodotwórczych jest bardzo istotna.

Analiza i prognoza pogody atmosferze w przyszłości. szeroko widzący). Synoptyka operuje metodami prognostycznymi. Rys. – obejmujący okiem. wykonywane w centrach prognozowania pogody. 34. które można podzielić na trzy grupy: metody analizy map synoptycznych. Prawidłowo wykonana analiza jest podstawą dobrej prognozy. Przykład mapy synoptycznej Dział meteorologii zajmujący się zagadnieniami przewidywania pogody nazywa się synoptyką (synopticos grec. ale także komputery o wysokich możliwościach przetwarzania informacji. metody numryczne oraz metody wykorzystujące tzw. Szczególny postęp zaznaczył się w okresie rewolucji naukowo-technicznej. prognostyki. Analiza sytuacji meteorologicznej to zadanie. gdy do tych zadań włączono nie tylko doskonałe instrumentarium pomiarowe. polegające na ocenie stanu i rozwoju poszczególnych obiektów i procesów meteorologicznych. Głównym warunkiem powodzenia analizy jest 80 .

obszary z mgłami i burzami. Łącząc punkty będące środkami obszarów o przeciwnych tendencjach barycznych. dostatecznej liczby obserwacji i pomiarów charakterystyki atmosfery pochodzących z możliwie największego obszaru.Analiza i prognoza pogody posiadanie. Przemieszczanie się niżu zależy od jego głębi. Dynamika tych obiektów decyduje o powstawaniu różnych. widzialności. W modelu tym zawarte są informacje dotyczące temperatury. strefy opadów wraz z oznaczeniem ich rodzaju. Najbardziej dynamicznymi obiektami meteorologicznymi są fronty atmosferyczne. Najtrudniejszą operacją w tym zakresie jest wyznaczenie linii frontów. tendencji barycznej. charakterystyczne 81 . a także ciśnienia. rozwoju i przemieszczania się obiektów atmosferycznych. W niżu charakter pogody jest wyraźnie zmienny. choć w wielu przypadkach bardzo zbliżonych. Te same obiekty w różnych porach mogą powodować odmienne stany. z którym dany front jest związany. Z kolei prędkość ruchu pozostaje w ścisłej zależności od amplitudy tendencji barycznych. Fluktuacja pogody wynika z powstawania. Na podstawie modeli stacji synoptyk dokonuje interpolacji danych w przestrzeni. Przykładowe. stanów atmosfery zwanych typami pogody. Pozyskane dane służą do opracowywania map synoptycznych. czego przyczyną są przemieszczające się kolejne fragmenty frontów dążących do okluzji. ułatwieniem w wykonaniu tego zadania są zdjęcia satelitarne. z których wynika rozkład powłoki chmur. Mapa synoptyczna. jak to już wyjaśniono w pierwszym rozdziale. Gdy opuszczone miejsce przez powietrze ciepłe zacznie zajmować chłodne to stopniowo niż ulegnie wypełnieniu. Zanik niżu można przewidzieć po powstaniu okluzji i wypychaniu ciepłego powietrza ku górze. Dla dokładniejszej analizy koniecznym jest jednak posiłkowanie się serią map z pewnego przedziału czasowego. fronty. pokazując sytuację w atmosferze w określonym czasie i przestrzeni. Wraz z frontami przemieszcza się również sam niż. modelu. uzyskamy prawdopodobny kierunek przemieszczania się niżu. może stanowić podstawę do snucia przypuszczeń w zakresie przyszłych zmian pogody. Obecnie. Typy pogody bywają charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Kierunek ruchu tego układu wyznacza kierunek spadku ciśnienia przed frontem ciepłym i wzrost ciśnienia za frontem chłodnym. etc. Wtedy przewidywane zmiany mogą być konfrontowane na tle udokumentowanego rozwoju sytuacji. Ich przemieszczanie się może być związane z ogólną cyrkulacją lub ruchem powietrza w niżu. kreśląc izobary (co 5 hPa). kierunku oraz prędkości wiatru. rodzaju i stopnia zachmurzenia. Dane ze stacji zestawia się graficznie i liczbowo w postaci tzw. Z tego rozkładu doświadczony synoptyk może pewnie wywnioskować o przebiegu strefy i linii frontowej. Korzystając z map dokonuje się analizy sytuacji i określa przyszłe zmiany na podstawie prawidłowości rozwoju pogody. a to z kolei od kontrastu temperatur znajdujących się po obu stronach frontów. północną część Atlantyku i Arktykę po Szpitzbergen oraz północne obszary Afryki. Mapa dla prognoz obszaru Polski musi obejmować cały kontynent.

natomiast wyże zimą sprzyjają pogodzie słonecznej lecz mroźnej. Z grubsza rzecz biorąc. głęboki wyż będzie kształtował pogodę przez wiele dni a nawet tygodni. Schemat podziału atmosfery dla prognoz numerycznych. zarówno w czasie jak i przestrzeni. Obecnie coraz częściej bywają wykorzystywane w prognozowaniu metody numeryczne. na końcu rozdziału. łagodzą amplitudy temperatur. która parując zwiększa możliwości późniejszych opadów. iż rozległy. lokalnej cyrkulacji wietrznej. że chociaż o przebiegu pogody decydują w największym stopniu procesy wielkoskalowe. zwłaszcza rozległe. 82 . metody te polegają na przetwarzaniu danych zestawionych w układzie siatki kwadratowej lub sześciennej (patrz rysunek 36). Przestrzenie wodne. to jednak czynniki lokalne mogą wpływać znacząco na modyfikację pogody powstałą w wyniku oddziaływania mas powietrza. 35. Powstając nad dużymi obszarami wychładzającymi rozciągają się pionowo aż do górnych warstw troposfery. Rys. Najsilniej w mezoskali działa orografia. Synoptyk musi zawsze pamiętać. Obserwowana tu zmiana ruchu poziomego na pionowy. Synoptyk zazwyczaj przyjmuje. Pogoda w górach wykazuje szczególną dynamikę zmienności. kształtuje się pogoda słoneczna i ciepła. Sprzyjają temu ruchy powietrza wobec przeszkód. Duże jest także lokalne oddziaływanie powierzchni okrytych roślinnością wysoką. związane z przemieszczaniem się frontów atmosferycznych zestawiono w tabeli 7. Całkiem odmienne warunki pogodowe panują zwykle na pełnym morzu (oceanie). układów barycznych czy frontów. zamgleń. przesuwają się wolniej w kierunku ujemnej tendencji ciśnienia bądź pozostają w bezruchu. które stanowią łańcuchy czy zbocza górskie. sprzyjają intensywniejszemu parowaniu. Wyże powstają inaczej niż niże. w okresie letnim. w ich pobliżu oraz na lądzie. sprzyja powstawaniu chmur. Obszary leśne dłużej gromadzą wodę. Pod wpływem wyżu.Analiza i prognoza pogody sytuacje pogodowe.

Przetwarzanie odbywa się przy uwzględnieniu formuł opisujących zachowanie się danych wartości podlegających wpływowi najbliższych punktów. wilgotność. Można ją oceniać subiektywnie. średnioterminowe (4-10 dni). wiele prognoz nie sprawdzi się punktowo. Na razie jednak. W oparciu o czynnik czasowy wyróżnia się prognozy na bardzo krótki okres (12 godzin). między innymi dzięki nowoczesnemu wyposażeniu udało się dowieść. Metodę przetwarzania numerycznego stosuje się też i odmiennie. Najlepsze efekty takiego prognozowania związane są z gęstymi siatkami opisującymi stan atmosfery i z wykorzystaniem funkcji zależności wzajemnych pomiędzy parametrami hydrotermicznymi gazów. z pozycji każdego odbiorcy. transporcie (prognozy bardzo krótkie). Sprawdzalność prognoz krótkoterminowych osiąga pułap 85-90%. braku związku między zjawiskami. Z drugiej jednak strony praca służb na obszarach o większej stabilności warunków pogodowych jest o wiele łatwiejsza. Przykładowo. długoterminowe (1 miesiąc). krótkoterminowe (od 1 do 3 dni). jak i obiektywnie. iż zjawiska w atmosferze mają charakter chaotyczny (wspomniana wyżej teoria chaosu). Teoria ta nie dowodzi. Najważniejszą cechą dobrej prognozy jest jej wysoka sprawdzalność. niż tam gdzie pogoda zmienia się często (np. Dziś synoptycy stwierdzają jednoznacznie. Prognozy te powstają na podstawie analizy statystycznej zjawisk zapisanych w przeszłości i wyznaczeniu na tej podstawie trendów zmian. iż o 83 .Analiza i prognoza pogody Każdy punkt oczka takich siatek będący ściśle określonym miejscem w atmosferze. reprezentowany jest przez wartość podstawowych parametrów fizycznych atmosfery (temperatura. Stosując różne kryteria podziału. w obszarze ścierania się wpływów cyrkulacji wschodniej i zachodniej – czyli w Europie środkowej). Chodzi mianowicie o prognozy matematyczno – statystyczne. Oceniając subiektywnie prognozę stosuje się zwykle szereg uproszczeń i popełnia błędy. rolnictwie. w konkretnym miejscu. Ogólnie rzecz biorąc poziom sprawdzalności prognoz świadczy o sprawności służb meteorologicznych. Ze względu na zakres wykorzystania prognoz można je podzielić na ogólne i specjalistyczne. Ogólne mają charakter uniwersalny i mogą być wykorzystywane przez wszystkich odbiorców. Im dłuży dystans czasowy tym wskaźnik ten maleje. Dzięki metodom statystycznym ocena poprawności prognoz jest prowadzona na bieżąco i stanowi ona stały element samooceny każdej stacji synoptycznej. jak by się wydawało. że prognozy na okres dłuższy niż 10 dni są tylko zgadywaniem. ciśnienie. Ze względu na obszar objęty prognozowaniem wyróżniamy prognozy lokalne i wielkoobszarowe. prognozy można podzielić na kilka kategorii. stosując odpowiednie metody statystyczne. nawet te mające charakter lokalny. etc). Prognozy specjalistyczne są dedykowane do szczególnego wykorzystania w przemyśle. jedynie stwierdza. Ponadto trzeba wywarzyć odpowiedniość prognozy w stosunku do każdego elementu oddzielnie. To odważne stwierdzenie pada w sytuacji gdy synoptyk współczesny dysponuje tak rozbudowanym warsztatem pomocniczym do stawiania prognoz.

to jednak nie można ich lekceważyć. żadna z oznak miejscowych nie może trafnie wskazywać na jej poprawę) W szczegółach można domniemywać. w połączeniu ze współczesną wiedzą meteorologiczną pozwalają uznać za pomocne w przewidywaniu pogody następujące grupy zjawisk: Dobra pogoda utrzyma się: N Gdy wysokie ciśnienie atmosferyczne powoli i systematycznie stale rośnie (jeżeli po ustaleniu się korzystnej pogody wzrost ten ustaje. Prognozy oparte na tych obserwacjach stanowią najwcześniejszy historycznie sposób przewidywania pogody. Nawet doświadczony synoptyk nie pominie wyrazistego prognostyku w celu uwiarygodnienia swoich przewidywań.Analiza i prognoza pogody przebiegu zjawisk w atmosferze decyduje tak skomplikowany splot powiązań. N Gdy noc jest bezwietrzna. 84 . Wiekowe obserwacje. w tym optycznych. N Gdy niebo pokryte jest chmurami warstwowymi lub warstwowodeszczowymi. N Gdy po bezchmurnym poranku. to można domniemywać o krótkotrwałości takiego układu pogodowego). wyprzedzają znacznie postęp techniki komputerowej (a wydaje się że dokonuje się on w zawrotnym tempie). tak że czas przetwarzania wydłuża się zamiast skracać. Oprócz nich praktyczne znaczenie mają też tzw. takich jak: barwa tarczy wschodzącego lub zachodzącego słońca. około południa. Wprawdzie ich sprawdzalność jest mała i mają zdecydowanie ograniczony horyzont czasowy. N Gdy pojawiają się wyraziste dobowe wahania temperatury. że: N Obniżenie się ciśnienia o 2-4 hPa w ciągu 3 godzin oznacza pojawienie się czołowej części niżu barycznego. rozwój chmur. a szybkość wiatru wzrasta w dzień. w połączeniu z coraz bardziej skomplikowanymi formułami zależności. nawet z pomocą superszybkich komputerów. zwiększające się zasoby informacji do przetwarzania. Paradoksalnie. czy wreszcie symptomy występujące w świecie roślinnym i zwierzęcym. prognostyki czyli dane niemierzalne obserwacje wizualne zjawisk atmosferycznych. iż jeszcze długo nie będzie możliwe ich precyzyjne przewidywanie. Zła pogoda będzie trwać: N Gdy stosunkowo niskie ciśnienie atmosferyczne nie zmienia się lub powoli spada. a zanikać wieczorem. (Przy dłuższym utrzymywaniu się złej pogody. N Gdy prędkość wiatru pozostaje dość znaczna. Dotychczas omówione metody wymagają danych mierzalnych. N Tendencja baryczna wskazująca na wzrost ciśnienia o więcej niż 4 hPa w ciągu trzech godzin oznacza rychłe przejście frontu chłodnego N Początek zaniku ciągłych opadów deszczu sygnalizuje wyraźny wzrost prędkości wiatru. zaczną rozwijać się chmury kłębiaste i trwać to będzie aż do popołudnia.

Pojawienie się "otoczki" wokół Księżyca. Równowagę stałą lub obojętną sygnalizuje dym słabo wznoszący się ku górze.Analiza i prognoza pogody N N N N N N N N N N N N N N N N N N Wzrostowa tendencja baryczna po pogodzie deszczowej z silnym wiatrem oznacza nadciąganie wyżu i poprawę pogody Gdy wieczorem prędkość wiatru wyraźnie się wzmaga oznacza to prawdopodobieństwo pogorszenia pogody Nadejście frontu ciepłego sygnalizuje zwykle wzrost temperatury powietrza zimą i nieznaczny spadek latem. Biało-mleczna barwa nieba w ciągu dnia to oznaka nadejścia opadów. a w lecie oznacza to piękną. 85 . Szybkie obniżanie się temperatury podczas złej pogody oznacza przejście frontu chłodnego Wskaźnikiem zanikania mgły jest wzrost ciśnienia atmosferycznego. stopniowo gęstniejących jest symptomem pogorszenia się pogody na skutek nadciągania frontu ciepłego. wskazuje utrzymanie się pogody wyżowej. Poprawę pogody wskazuje pogarszająca się słyszalność dźwięku. Pomarańczowe niebo nad horyzontem podczas zachodu Słońca to prawdopodobieństwo pogorszenie się pogody. Istnienie równowagi chwiejnej oraz wskazówką na utrzymanie się pięknej wyżowej pogody jest dym unoszący się pionowo ku górze. Chmury Altocumulus pojawiające się za Stratocumulusami wskazują na zbliżanie się frontu chłodnego. zPogorszenie się pogody i opady burzowe można przewidywać gdy pojawia się bardzo dobra słyszalność dźwięków. co może jednocześnie wskazywać na wzrost prędkości wiatru i pogorszenie się pogody. zaś zimą silne mrozy. to jest to oznaka nadciągania niżu. Czerwieniejące niebo tuż nad horyzontem podczas wschodu Słońca wskazuje na nadejście opadów i porywistego wiatru. Pojawienie się chmur pierzastych. słoneczną pogodę. Złotawa barwa nieba nad horyzontem po zachodzie Słońca jest symptomem poprawy lub utrzymania się dobrej pogody. których światło jest czerwonawe lub niebieskawe. Jeżeli nocne obserwacje wskazują na silne migotanie gwiazd. Wyższy niż przeciętny wzrost temperatury w porze wieczornej i nocnej oznacza pogorszenie się pogody.

typ pogody występuje mżawka lub słaby zmiennej deszcz CIŚNIENIE WIATR TEMPERATURA ZACHMURZENIE WIDZIALNOŚĆ POGODA CIŚNIENIE WIATR TEMPERATURA ZACHMURZENIE WIDZIALNOŚĆ POGODA 86 .Ns. opady gradu i burze Po przejściu frontu ciepłego chłodnego zmienia się nieznacznie wzrasta stopniowo kierunek nie zmienia się po przejściu szkwału wiatr lekko skręca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wzrasta wyraźnie stopniowo spada. wskazówek zegara .St. silne przelotne opady .często mgły umiarkowana.As. Zmiany elementów meteorologicznych podczas przemieszczania się frontów. As lub Cu i Cb zazwyczaj zła.Analiza i prognoza pogody Tab. bardzo zmienna w strefie deszczu chmury St lub Sc chmury Ac. Elementy meteorologiczne CIŚNIENIE WIATR TEMPERATURA ZACHMURZENIE WIDZIALNOŚĆ POGODA Przed frontem chłodnym ciepłym równomiernie spada spada wzmaga się i czasami skręca wzmaga się i lekko skręca kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek w kierunku przeciwnym do zegara ruchu wskazówek zegara spada w strefie nie zmienia się lub nieco wzrasta występowania deszczu Pojawiają się stopniowo chmury Ac lub As oraz Cb chmury: Ci. śnieg) czasami mogą występować deszcze lub burze Podczas przechodzenia frontu ciepłego chłodnego spadek ustaje szybko wzrasta skręca zgodnie z ruchem nagle skręca zgodnie z ruchem wskazówek zegara czasami. możliwe mgły bardzo dobra z wyjątkiem strefy opadów silne zachmurzenie. poza strefą deszczów . szybko poprawiająca się opad ustaje często silny deszcz.dobra zwykle zła opad ciągły (deszcz.Cs. 7.występują często wzmaga się szkwały wzrasta stopniowo gwałtownie spada występują Ns oraz St Cb z chmurami "złej pogody" nisko nad powierzchnią słaba .

Charakterystyka taka stanowi informację o przeciętnych zjawiskach pogodowych typowych i anormalnych na danym obszarze. KLIMAT Uwagi ogólne Klimat. jest znacznie łatwiejsze niż . co wydaje się być paradoksem.X. Rys. jest długookresową charakterystyką stanów atmosfery. 36. w odróżnieniu od pogody. Z kolei znajomość warunków klimatycznych daje możliwość zorientowania się w zakresie stopnia ryzyka dla określonych zadań i jest przydatna do planowania i wyznaczania strategii działań gospodarczych na danym obszarze. Schemat systemu klimatycznego Podobnie jak prognoza pogody tak i informacja o właściwościach klimatu na danym obszarze ma duże znaczenie praktyczne. Prognozowanie klimatu. a w przypadkach skrajnych zabezpieczyć ludzi przed skutkami zjawisk katastroficznych. ustaloną na podstawie wieloletnich ciągów obserwacyjnych. Prognozy pogodowe pozwalają dostosować bieżącą aktywność człowieka do istniejącej sytuacji. pojawiających się często dość nagle.

W drugim. Klimat naszej planety jako całość jest systemem kształtowanym przez różnorodne sfery i zjawiska (rys. Najważniejszym czynnikiem zewnętrznym systemu klimatycznego jest promieniowanie słoneczne. jak obliczyli astronomowie. antropogenicznych. czyli stałą słoneczną. lądowa i morska część powierzchni Ziemi. Obrazowo można stwierdzić tak. W takim też rytmie zmienia się sezonowa wartość stałej słonecznej. że średnio co 11 lat zmienia się regularnie ilość plam na Słońcu. a współdziałają z nią przestrzeń kosmiczna. aczkolwiek chaotyczne przebiegają tak. astrofizyczne. który je wywołał. że w grudniu podczas najbliższych 20 lat nie pojawią się upały w naszej strefie klimatycznej. lód morski. Aktywność Słońca decyduje o ilości energii wysyłanej w przestrzeń kosmiczną i docierającej między innymi do naszej planety. Uwarunkowania zewnętrzne wywierają zaburzający wpływ na procesy wymiany energii i materii w atmosferze. iż wszelkie odchylenia mieszczą się w pewnych granicach i klimat zachowuje stan równowagi dynamicznej. Stwierdzono.Klimat pogody. Czynniki zewnętrzne mają w wielu przypadkach wpływ długookresowy (cykl zmian realizuje się w okresach od dziesięcioleci do milionów lat). Przejrzyste zmiany są łatwe do przewidzenia. etc. biosfera i inne. Klimatem bowiem sterują procesy wielkoskalowe o mniejszej dynamice. astronomiczne. Aktualnie. Zmiana aktywności wpływa wyraźnie na wartość napromieniowania na górnej granicy atmosfery. iż łatwiej przewidzieć. natomiast zmiany wywołane tymi czynnikami nie wpływają na układ. przy bardzo małym mimośrodzie. W pierwszej grupie znajdą się te. które nie wykazują sprzężeń zwrotnych z nim. Do drugiej grupy zaliczymy czynniki pochodzące spoza systemu oraz wszystkie inne wewnątrzsystemowe. W systemie tym centralne miejsce zajmuje oczywiście atmosfera. Oddziaływania naturalne pomiędzy sferami systemu dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. które sygnalizują zjawisko zmiany potencjału energetycznego. który posiada określony kierunek – klimat wykazuje czytelną tendencję ewolucji. chociaż ostatnio coraz wyraźniej zaznacza się wpływ czynników sztucznych. Poza cyklicznością krótkoterminową Słońce wyraziście pulsuje energetycznie w okresach stuletnich. litosfera. Z drugiej jednak strony zmiany wywołane ich działaniem łatwiej też ustępują. zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę długie okresy czasu. że w następnym dniu nie będzie padać. wahania roczne stałej 88 . W dłuższych okresach czasu możliwe są zasadniczo dwa scenariusze zdarzeń. W pierwszym z nich zjawiska pogodowe krótkokresowe. Orbita Ziemi wokół Słońca. zmienia swój kształt w cyklu 90 tysięcy lat. organizmy żyjące w oceanach i na lądach. Mają one w większości charakter naturalny. niż to. to znaczy efekt ich wpływu odczuwa się w krótszym czasie. hydrosfera. Do grupy tej zaliczymy zjawiska: tektoniczne. 36). W ten sposób oddzialywuja na klimat: lodowce. geofizyczne oraz sejsmologiczne. Czynniki naturalne wewnętrzne działają raczej krótkookresowo. chaos codzienności układa się w ciąg zdarzeń. które związane są bezpośrednio z samym systemem.

tak że wywoływane przez nie procesy mają charakter drastyczny i powodują totalną zmianę warunków siedliskowych. Także w naszym 89 .6o w przedziale czasowym około 40 tysięcy lat. a w latach 1000-1200 temperatura wzrosła na tyle. Również prędkość kątowa obrotu Ziemi wokół osi zmienia się. Każdy przyrost prędkości kątowej wpływa zakłócająco na cyrkulację południkową. Temperatury obszarów równikowych były podobne do aktualnych. Można jedynie je odtworzyć na podstawie dowodów pośrednich pochodzących ze źródeł paleologicznych. Każde zwiększenie tego kąta prowadzi nieuchronnie do silniejszego występowania sezonowych różnic pogodowych. Po tym ciepłym okresie następowało stopniowe ochłodzenie.5%.Klimat wynoszą około 3. Przyśpieszenia i opóźnienia zmieniają się w przedziale czasowym 60-70 lat. które mogą bardzo długo pozostawać w powietrzu. Nie występowały czapy lodowe na biegunach. W okresie 5 – 3 tys. Pewne znaczenie klimatyczne ma także nutacja osi obrotu Ziemi. Przegrupowanie mas lądów i mórz zmieniało klimat w skali czasowej od milionów do miliarda lat. Zewnętrzne czynniki klimatyczne działają z wielką siłą. Tak zwany „mały glacjał” objawił się w latach 1430 – 1850. zapanował klimat różniący się znacznie od współczesnego – przede wszystkim atmosfera była mniej zróżnicowana termicznie. skutecznie pochłaniając znaczną część promieniowania słonecznego i powodując ochłodzenie klimatu. do atmosfery dostaje się olbrzymia ilość gazów i pyłów. W przeszłości na naszej planecie panowały całkiem odmienne warunki klimatyczne. zwiększając ruch równoleżnikowy mas i odwrotnie. czy wreszcie historycznych. pogłębiających się wraz ze wzrostem szerokości geograficznej. Po uformowaniu się skorupy na kształt dzisiejszy.e. Opóźnianie ma miejsce w odwrotnej sytuacji. W miarę gdy ona rośnie. Maksymalny zasięg zlodowaceń wahał się od 56o do 40o szerokości geograficznej północnej. Epoka lodowcowa zakończyła się ostatecznie 10 tysięcy lat temu. znów się ochłodziło. To z kolei ustala poziom wód oceanicznych i wpływa na przebieg naturalnych prądów morskich o znaczeniu pogodotwórczym. z wyraźną zwyżką temperatur. Największe zmiany klimatu dokonują się jednak pod wpływem przemieszczeń płyt tektonicznych. Już w czasach historycznych 900-300 lat p. Również nachylenie osi obrotu Ziemi w stosunku do płaszczyzny ekliptyki zmienia się w zakresie do 2. W czwartorzędzie doszło do zlodowaceń. lat przed naszą erą nastąpiło wielkie optimum postglacjalne. iż zaczęto ten okres nazywać ciepłym średniowieczem. powiązana ze zmianą położenia biegunów. natomiast w wyższych szerokościach geograficznych było znacznie cieplej. Należy także wspomnieć o aktywności wulkanicznej skorupy ziemskiej. Efektów tych zmian w przeszłości nie dokumentują żadne pomiary bezpośrednie. archeologicznych. W warunkach maksymalnego mimośrodu różnica ta wzrasta do 30%. Przyśpieszenie następuje gdy znaczne masy wody zostaną przesunięte ku biegunom (efekt obiegu). co jest spowodowane przemieszczeniami mas powierzchniowych w układzie równoleżnikowym.n. okresy glacjalne przerywane były interglacjałami.

wzajemne relacje pomiędzy przestrzenią morską i lądową. etc. sprawiają. fronty. łanów roślin. układy baryczne). regiony. Wraz ze zmianą czynników termicznych zmieniały się także inne parametry pogodowe. Aktualnie jesteśmy w okresie wykazującym dość wyraźny wzrost temperatur. jest wystawiana głównie na działanie mas powietrza polarnego. Ciepłe były początki wieku. Do tego dochodzi ukształtowanie terenu na tym obszarze. Rzadziej zatem mamy do czynienia z powietrzem pochodzącym z południa. podążające ku nam z dwóch kierunków. etc. pokrycie terenu roślinnością. Autonomia obszarowa klimatu jest oczywiście ograniczona ramami wyznaczonymi przez globalny system klimatyczny. kraje. usytuowane od południa. Mikroklimat to specyficzny układ warunków dotyczący najmniejszych powierzchni. Skala makro obejmuje największe obszary . a skala możliwych odstępstw zależy od skali odmienności czynników tworzących system. dużych obszarów leśnych czy też powierzchni jezior z przyległymi terenami lądowymi. W mezoskali rysują się odmienności dotyczące np. System klimatyczny można rozpatrywać całościowo w skali planety i tak on rzeczywiście funkcjonuje. wybrany fragment jego powierzchni może wykazywać spowolnione tempo zmian lub nawet odwrotny kierunek ich realizacji.fragmenty dużych kontynentów. Do głównych czynników tego rodzaju należą: położenie obszaru w strefie określonej szerokości geograficznej. Specyfika klimatyczna obszaru wyodrębnia się w zależności od lokalnych uwarunkowań. zaś zdecydowanie chłodniejsze trzydziestolecie od lat pięćdziesiątych do schyłku siedemdziesiątych. od zachodu i od wschodu. W zależności od wielkości obszarowej odmienności klimatycznej można mówić o zjawiskach klimatycznych w makro. terenów zurbanizowanych. przykładowo partii stoku. wysokość nad poziomem morza. Cecha ta. Specyfika regionalna w zakresie czynników systemu nadaje strefom kuli ziemskiej odrębny charakter klimatyczny. gdzie większość łańcuchów górskich rozciąga się równoleżnikowo. mezo i mikroskali. konfiguracja terenu. zwana jest przejściowością. Polska. w tym głównie opady. większych lub mniejszych. Zwłaszcza pasma Alp i Karpat. wynika z bezpośredniego sąsiedztwa z akwenem Bałtyku oraz oddziaływania olbrzymich obszarów źródłowych mas powietrza kontynentalnego. leżąc w strefie umiarkowanej. których było zawsze więcej w miarę jak klimat się ocieplał. że najbardziej sprzyjające warunki do penetracji tej przestrzeni maja obiekty atmosferyczne (masy. Powietrze to dociera do nas w postaci powietrza morskiego (46% dni w roku znajdujemy się pod wpływem 90 . Można też charakteryzować klimat dla wydzielonych przestrzeni kuli ziemskiej.Klimat stuleciu notowano przeplatające się okresy ociepleń i ochłodzeń. Niezależnie od tego co się dzieje na całej planecie. Klimat Polski Nad obszarem naszego kraju następuje stałe przenikanie właściwości klimatów morskiego i kontynentalnego.

Daje się to zauważyć w trakcie analizy średnich temperatur i sum opadów. Dane wyraźnie pokazują. lecz jednocześnie modyfikowana jest oddziaływaniem warunków lokalnych. iż najchłodniej jest w górach i na wzniesieniach pojezierzy (zwłaszcza w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego).Opola w lipcu 1927 roku). Na wartość temperatur rocznych wpływa także wysokość nad poziomem morza i odległość od Bałtyku. Wraz ze wzrostem tej wysokości wyraźnie zwiększa się ilość opadów. charakterystyczny. południkowy układ izoterm wskazuje wyraźnie na charakter kontynentalny klimatu. strefie gdzie średnia nie jest najniższa. z kierunku zachodniego. iż pogoda w naszym kraju wykazuje duże zróżnicowanie z dnia na dzień. gdzie notuje się przeciętnie 18-19oC.5oC na wschodzie. Cechy klimatu kontynentalnego słabną w kierunku południowo – zachodnim. nadająca charakter morski naszemu klimatowi. W styczniu.5oC). charakteryzują się niższymi średnimi (16. a zwłaszcza te. z maksimum na obszarze suwalszczyzny -5. do – 4.Klimat tych mas) oraz kontynentalnego (38%). Występowanie ekstremów termicznych nie zawsze pokrywa się z rozkładem temperatur średnich dużych obszarów. nad Polskę dociera 75% frontów atmosferycznych i związanych z nimi układów niżowych. Tego typu usytuowanie w sferze oddziaływań czynników sprawia.5oC) od południowych. nadając cechę klimatowi naszego kraju. W tych warunkach obszary północne. Należy do nich położenie obszaru względem poziomu morza. Tak więc cyrkulacja oceaniczna. w centralnej i zachodniej Polsce. nieznacznie przeważa nad cyrkulacją znad kontynentalnych obszarów Europy i sąsiedniej Azji. W pozostałe 16% dni roku znajdujemy się pod wpływem innych wyróżnianych mas powietrznych. Wielkość opadów atmosferycznych wynika z wpływu wielkoskalowych procesów klimatotwórczych.6oC. Polega to 91 . najzimniejszym miesiącu roku. charakteryzują się wyższą amplitudą temperatury rocznej i mniej równomiernym rozkładem opadów. iż poza bardzo ogólnymi stwierdzeniami dotyczącymi całości terytorium. (maksimum na aktualnie polskich terenach to 40. z przeważającą ich ilością w okresie letnim. Obszary. nasilający się w kierunku wschodnim (średnia temperatura waha się od –1oC na zachodzie.2oC – Pruszków k. Najcieplej natomiast bywa na nizinach. na których dominują tendencje kontynentalne. Obszar Polski jest na tyle różnorodny pod względem geograficznym. Z kolei duże wahania natężenia wszelkich czynników meteorologicznych na małej odległości określane są mianem kontrastowości. Biorąc pod uwagę specyfikę globalnej cyrkulacji powietrza w strefie pozazwrotnikowej (zachodnia cyrkulacja związana z układami niżowymi). czy z roku na rok. stąd też najniższą temperaturę zanotowano 10 lutego 1929 roku w Żywcu i wynosiła ona – 40. które znajdują się pod wpływem Bałtyku. oczywiście za wyjątkiem mas równikowych. nazywaną zmiennością. należy rozróżniać klimatyczną specyfikę regionalną. Z kolei w lipcu układ izoterm zmienia się na równoleżnikowy (zatem bardziej zależny od naturalnego rozkładu dopływu energii słonecznej do poszczególnych obszarów). Daje się przy tym zauważyć istnienie prawidłowości zwanej gradientem hipsometrycznym.

przeciętne opady roczne wahają się w granicach 450-550 mm. nasza własna działalność wzmacnia procesy dziejące się w skali globalnej. w tym zarówno ze sterowaniem wschodnim jak i zachodnim. przez zmianę szorstkości podłoża. przy czym obfitsze są one na pojezierzach Pomorskim i Mazurskim w porównaniu z wybrzeżem Bałtyku. gdzie występują mniej korzystne warunki do konwekcji. największe znaczenie mają dwa czynniki: wylesianie oraz stałe zwiększanie obszarów zurbanizowanych. Na północy kraju opadów jest więcej.) ogólna powierzchnia lasów w kraju uległa wprawdzie nieznacznemu zwiększeniu (o 1. Na wschodzie Polski więcej opadów notuje się wiosną niż jesienią. który można uznać za pierwotny. Nadmierne opady skoncentrowane są zawsze w cieplej porze roku. Po pierwsze dlatego. Polskie góry i wyżyny środkowe nie przekraczają granicy zmiany znaku gradientu. ma swoje przyczyny naturalne.Klimat na tendencji wzrostu opadów do pewnej wysokości nad poziom morza. leszczyńskie. a tym samym powstawania chmur opadowych. Większość tego typu przypadków. krakowskie. jeleniogórskie. na zachodzie kraju relacja ta kształtuje się odwrotnie. stąd też najwięcej opadów notujemy w Sudetach (wpływ oceanizmu klimatu). prowadzi do wzrostu prędkości wiatru a to sprzyja zmniejszeniu wilgotności powietrza i zwiększeniu parowania wody. Susze pojawiają się w kolejnych seriach lat z zaznaczoną pewnego rodzaju następczością występowania w stosunku do okresu. tymczasem cały niewielki przyrost to młode nasadzenia. iż zmiany w atmosferze toczą się w przestrzeniach bardzo rozległych. Jednakże w niektórych byłych województwach (częstochowskie. lubelskie) oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Pojawiają się one zarówno w szczególnie wysokich ilościach jak też bywają ekstremalnie skąpe. jak się wydaje. które wpisują się w światowe trendy zmian. a następnie Karpatach (powyżej 1200 mm). W ciągu roku opady letnie przewyższają zimowe dwukrotnie w Polsce północno-zachodniej oraz czterokrotnie na południowym wschodzie. Funkcja klimatotwórcza lasów zaznacza się wyraźnie dopiero w okresie ich pełnego rozwoju. Dotyczy to głównie zmiany użytkowania gruntów oraz zanieczyszczenia powietrza. Przyczynami suszy w Polsce są cyrkulacje antycyklonalne (wyżowe). To pierwsze powoduje wzrost kontrastów termicznych w przyziemnej warstwie powietrza i spadek ilości pary wodnej w atmosferze. Klimat Polski podlega przeobrażeniom. nizinnej części Polski. Pojawiają się one szczególnie pod wpływem cyrkulacji cyklonalnej ze sterowaniem południowo-zachodnim. zastępujące stare drzewostany.7%). Przewaga któregoś z typów klimatów (kontynentalnego czy morskiego) skutkuje także w proporcjach między opadami wiosennymi i letnimi. Tak więc pomimo. W zakresie użytkowania ziemi. powierzchnia obszarów leśnych uległa zmniejszeniu. W centralnej. kieleckie. legnickie. rozpoczynający odpowiedni cykl miesięcy suchych w skali roku. W ciągu ostatnich kilkunastu lat (od 1975 r. iż suche statystyki o 92 . Tak więc mamy do czynienia z latami o nadmiarze opadów i okresami susz. Zjawisko to. Po drugie. Opady na terytorium Polski zmieniają się z roku na rok.

zmianę składu chemicznego powietrza i kropel wody przyczyniającą się do opadów kwaśnych deszczów. zmniejszeniu się amplitudy temperatur. zwłaszcza lokalnych warunków klimatycznych. klimat Polski dostaje się coraz bardziej pod wpływ czynników antropogenicznych. Metan. a metanu ok. czynnik stanu zalesienia odgrywa poważną rolę w kształtowaniu. przyczyniając się coraz bardziej do kształtowania warunków środowiskowych. 13% – z wysypisk śmieci. a średnia roczna suma opadów zmniejszyła się w tym czasie o około 70 mm.2 mln ton. osłabieniu dopływu promieniowania słonecznego i zmianie systemu opadowego. przemysłu – 11% i transportu – 8%. 3. 9% – stanowi naturalna emisja z bagien i 5% – z eksploatacji gazu ziemnego.5oC. Zanieczyszczenie powietrza zakłóca bilans promieniowania słonecznego przez zmniejszenie przezroczystości atmosfery. 35% – z rolnictwa i hodowli. 93 .5%). Zgodnie z tendencjami światowymi. dostający się do atmosfery. co zmienia strukturę termiczną gazowej powłoki Ziemi. Emisja dwutlenku węgla w roku 1996 wynosiła na naszym terytorium około 580 mln ton. a następnie rolnictwa i gospodarki komunalnej (23. wzrost koncentracji ozonu w troposferze a spadek w stratosferze. dostarczanie do atmosfery dodatkowej ilości energii cieplnej. Podstawowym źródłem dwutlenku węgla jest aktywność ekonomiczna sektora energetycznego (ok. Dzięki temu przeciętna roczna temperatura powietrza w Polsce wzrosła. 57. Wszystko to dzieje się na terytorium Polski. Urbanizacja obszarów sprzyja wzrostowi temperatury (tworzą się tzw. w 38% pochodzi z kopalń węgla. miejskie wyspy ciepła). od końca lat sześćdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych. o około 0.Klimat tym nie informują.5%).

Klimat 94 .

Efekt cieplarniany pojawił się w chwili. gdy do powłoki gazowej naszej planety. pochodzący ze spalania materii organicznej nagromadzonej w roślinności wegetującej na Ziemi przed milionami lat. w skali nie notowanej od czasu ostatniego zlodowacenia. tzn. większych lub mniejszych odchyłkach od stanu przeciętnego. na przestrzeni ostatnich 10 tysięcy lat. głównie lasów tropikalnych spowodowało. a "zbiornikami" czyli procesami neutralizacji CO2. ponieważ w tym czasie podstawowe wskaźniki oscylowały wokół wartości średnich. Względnej. Symptomy dziś obserwowane wskazują. Będą one tym razem wywołane czynnikami sztucznymi. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY KLIMATYCZNE ŚWIATA I ICH ASPEKTY EKONOMICZNO PRAWNE Najważniejsze zjawiska w zakresie ewolucji klimatu Ziemi Efekt szklarniowy i globalne ocieplenie Jednym z ważniejszych procesów przyrodniczych. Zmniejszyły się także inne możliwości pochłaniania zwiększającej się ilości tego gazu. Dodatkowym źródłem uwalniania tego gazu jest gleba. Zasadniczo dzisiejsze zmiany dotyczą więc zachwiania równowagi pomiędzy tzw "źródłami". W dziejach ludzkości. . a przemienionej w naturalnych procesach w służące nam paliwa kopalne. antropogenicznymi i pojawią się jako skutek uboczny rozwoju cywilizacyjnego. zaś dalsze zwiększenie tej ilości prowadzi nieuchronnie do podniesienia temperatury. zaczął powracać dwutlenek węgla. czyni ją cieplejszą o około 33oC. z której trafia on do atmosfery w wyniku intensywnych procesów uprawowych. przy pojawiających się mniej lub bardziej regularnych. metanu). iż zużycie dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy proporcjonalnie maleje.XI. iż w następnym stuleciu może dojść do znacznych zmian klimatu Ziemi. pary wodnej. Z drugiej strony postępujące spustoszenia (często o charakterze gospodarki rabunkowej). tzn. Naturalna zawartość gazów absorbujących promieniowanie długofalowe w atmosferze Ziemi (głównie dwutlenku węgla. mieliśmy do czynienia z okresem względnej stabilności pogody. wielkich obszarów naturalnej absorpcji CO2. obiektami emisji. zarówno jedne jak i drugie są jednakowo ważne. jest zmiana klimatu. zachodzących współcześnie w skali globalnej.

mechanizmami i rozległymi efektami w odniesieniu do parametrów klimatycznych. 96 . Spowodowało to intensyfikację prac zarówno nad przewidywaniami zakresu zmian. jednakże inne niż CO2 gazy cieplarniane będą wywierały coraz większy wpływ (freony. Przeciwwagą dla powstawania efektu szklarniowego są naturalne sprzężenia zwrotne. Łatwo jest wyliczyć o ile zmieni się średnia temperatura atmosfery Ziemi pod wpływem wzrostu koncentracji gazów cieplarnianych bez uwzględnienia sprzężeń zwrotnych. Kolejne sprzężenie zwrotne to reakcja roślin na zwiększoną koncentrację CO2. jeżeli operują na danych globalnych orgraniczających się do pojedynczego czynnika. iż w następnym stuleciu dojdzie do globalnego ocieplenia.4 do 1oC. bo dodatkowo oddziaływają tu czynniki siedliskowe i agrotechniczne. co nie pozostałoby bez znaczenia dla omawianych zjawisk. jednak zmiany techniki i dokładności pomiarów. iż nie do końca jeszcze poznano procesy klimatotwórcze. Ta ważna zależność nie ma jednak jeszcze dziś dokładnego ilościowego przełożenia na skutki w termice atmosfery. jak i wskazaniami na zmiany w środowisku bytowania człowieka i jego gospodarce tak. ponieważ ich stężenie wzrasta szybciej. jak też efektów wtórnych tyczących gospodarki i życia w ogóle na naszej planecie. na co wskazują poczynione analizy. tlenki azotu). Przewidywania skutków klimatycznych procesów koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze.fizyczne wzajemne oddziaływania mogą być wywołane zmianą temperatury gleby i jej uwilgotnienia. aby można było przygotować się do rozwiązywania czekających nas problemów. nie są proste. iż temperatura Ziemi winna podnieść się w tym czasie o 0. Pomimo tak wielu niewiadomych co do natury zjawiska panuje zgodność wśród większości uczonych. Tak prawdopodobnie się stało w istocie. koncentracja głównego gazu cieplarnianego w atmosferze zwiększyła się obecnie o 25%. każą nam dane sprzed stulecia interpretować z dużą ostrożnością. Natomiast nawet najlepsze modele interakcyjne mają tylko wartość teoretyczną.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne Znaczenie dwutlenku węgla w zakresie zmian termiki jest dominujące. Pozostałe potencjalne biologiczno . zawężeniem stosunku C:N w materii organicznej. Prawie wszystkie obliczenia teoretyczne sugerują. Trudność polega na tym. Wyliczono. iż w porównaniu z erą przedindustrialną. Proces ocieplenia spowodowałby także zmiany w globalnym i lokalnym zachmurzeniu.jej powstawaniu bowiem towarzyszy proces pochłaniania energii. Sumaryczny efekt kształtowania zjawiska przez tę grupę gazów szacuje się na 40%. a najistotniejszym z nich jest wzrost pojemności powietrza względem pary wodnej . z ich szerokim spektrum powiązań i wzajemnych zależności. w postaci wzrostu intensywności fotosyntezy. utrzymują się w atmosferze znacznie dłużej i wszystkie razem reprezentują większy molekularny potencjał cieplarniany. I znów zależność nie jest całkiem jednoznaczna. zwiększeniem produktywności węgla organicznego w morzach i oceanach. czy zakłóceniem procesu naturalnego magazynowania węgla i metanu na dużych połaciach tundry.

Obecne wyniki testów przy pomocy modeli GCM wskazują na to. Przy tym stwierdzono obniżenie ilości opadów w 97 . Analiza problemu nasuwa wiele pytań w tym między innymi takie.Global Climat Models). kilkakrotnie przewyższające efekt generalny.0622 oC/rok w maju). są ich przeniesienia do skali lokalnej.0431 mm/rok). iż przede wszystkim zwiększy się intensywność opadów. Doprowadzi to do zmian w zakresie radiacji słonecznej.5oC na dekadę. w czerwcu spadek ten wynosił średnio 0. odgrywającej kluczową rolę w asymilacji roślin. symulacji zmian klimatycznych pod wpływem czynników naturalnych i sztucznych. spowodowana wzrostem głębokiej konwekcji powietrza w niskich i średnich szerokościach geograficznych oraz wzrostem płytkiej konwekcji rozgrzanego powietrza w wysokich szerokościach geograficznych. czy tendencje globalne zyskują potwierdzenie w obserwacjach lokalnych. więcej kłębiastych. Ważniejszą kwestią niż zmiany globalne. W badanym 40 . wywołanych wzrostem zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Stratyfikacja globalna chmur pogłębi się. bardziej zwarta powłoka wystąpi w strefach od zwrotników ku biegunom. stwierdzono występowanie niewielkich tendencji spadkowych temperatur średnich w miesiącach letnich.7-1. Stąd próby oceny na modelach bardziej szczegółowych abstrahujących od efektu globalnego.leciu zaobserwowano wzrost opadów atmosferycznych w większości miesięcy (maksymalnie do 0. mniej będzie chmur warstwowych. Wraz ze zmianami temperatury nastąpi zmiana wielkości oraz rozkładu czasowego i przestrzennego opadów.0oC do 2030 roku i o 1. Na podstawie obliczeń wykonanych w Katedrze Meteorologii i Klimatologii UW-M w Olsztynie. Przykładowo dzisiejsze modele GCM nie są w stanie przewidzieć rozwoju cyklonów. a nawet regionalnych. Jednocześnie dobiegunowo będzie malała liczba dni z opadem. według której ocieplenie klimatu ziemskiego w następnym stuleciu będzie postępowało w tempie 0. W średnich szerokościach geograficznych ocieplenie będzie o 50% większe od przeciętnego. Oczywiście tego typu prognoza związana z siatką geograficzną jest mniej przydatna praktycznie. Konwekcja jak wiadomo jest przyczyną intensywnych opadów burzowych. niestety współczesne. iż największe ocieplenie wystąpi w strefach podbiegunowych. W pozostałych miesiącach zaznaczył się natomiast trend ku ociepleniu (do 0. Prace obliczeniowe wykonane w 1990 roku pozwoliły postawić prognozę.0396 oC w ciągu roku). krajowych. Zwiększona konwekcja zmieni obraz powłoki chmur.5-3. rzadsza zaś w okolicach równikowych. Szacunki z 1992 roku.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne Wiele ośrodków naukowych na całym świecie opracowuje i doskonali matematyczne modele (tzw. Otóż wykazano. ponieważ opady atmosferyczne silnie modyfikowane są lokalną zmiennością przestrzeni geograficznej. od czerwca do września ( np.2-0. GCMs . dotyczących czterdziestolecia 1951-1990 i okolic Olsztyna. Pojawi się z pewnością wiele dalszych zmian w środowisku. zgeneralizowane modele nie są w stanie poprawnie ich estymować.0 oC do 2100 r. wykonane na bazie rozwiniętego modelu mówią o wzroście temperatury o 0.

na skutek termicznej ekspansji wody (rozszerzalność). 98 . Paradoksalnie. całkiem odmiennie mogą odreagować zmiany zbiorowiska roślinności naturalnej w porównaniu ze sztucznymi (np naturalne trwałe użytki zielone. skomplikowane powiązania pomiędzy procesami. Istnieje zatem duże prawdopodobieństwo sprawdzenia się prognoz zmian klimatycznych wywołanych nie dającym się skutecznie ograniczyć wzrostem koncentracji gazów cieplarnianych. Ponadto najprawdopodobniej pogłębi się zjawisko intruzji wody słonej do zasobów wód słodkich. W sytuacji spełnienia się najbardziej "czarnego" scenariusza możliwe byłoby podniesienie poziomu morza aż o 60 cm do 2100 roku Zniknęłoby wtedy z map wiele wysp i terenów przybrzeżnych.0364 mm/rok).0859%.0432 %/rok). W czerwcu wartość wilgotności względnej wzrastała corocznie przeciętnie o 0. które były istotne na poziomie 0. a nawet dłuższych. Uzyskane wartości w skali setnych i tysięcznych ułamka należy traktować jako praktycznie istotne. letnich. dotyczy to bowiem zmian w skali rocznej oraz odnosi się do parametrów. może zareagować swoiście. z drugiej z powodu kurczenia się lądolodów i topnienia lodowców górskich. iż nawet w układach uważanych za stabilne obserwuje się również fluktuacje okresowe w przedziałach 20. dających znaczny efekt środowiskowy. Z jednej strony.0124 do 0. lasy. są stosunkowo łatwe do przewidzenia. chociaż jak zwykle w takich przypadkach należy pamiętać o tym. Należy jednak przyjąć założenie. natomiast w szczegółach snuje się dziś wiele często sprzecznych przypuszczeń z uwagi na wzajemne. ponieważ będą one rozmieszczone przestrzennie bardziej nierównomiernie. Podobne wyniki uzyskano dla Wyżyny Lubelskiej. W tej sytuacji pozostaje jedynie starać się minimalizować skalę zmian i właściwie przysposobić się do życia w nowej sytuacji. Podstawowe skutki przyrodnicze.05 w okresie zimowym (listopad . powodując przy tym w jednych regionach katastrofalne susze w innych żywiołowe powodzie.styczeń). Analiza zmian wilgotności względnej wykazała generalnie we wszystkich miesiącach tendencje wzrostowe. w porównaniu do łanów roślin uprawnych).Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne miesiącach zimowych i wiosennych (spadek w lutym i kwietniu wystąpił w skali od 0. że każdy organizm żywy. To co może się w tym względzie wydarzyć częściowo już dziś można wskazać. która skutki zmian klimatu odczuje najmocniej.czerwiec) i w lipcu. które przyniesie za sobą globalne ocieplenie. czy 40. późnej wiosny (maj . Istotny spadek tego czynnika zaznaczył się jedynie w lutym (0. roślinny czy zwierzęcy z uwagi na swą odrębność gatunkową. Ponadto. Rolnictwo będzie tą dziedziną gospodarki. Najbardziej spektakularnym bezpośrednim efektem ocieplenia byłoby zapewne podniesienie się poziomu mórz i oceanów. Stwierdzono więc jakby zgodność z obserwacjami i prognozami ogólnymi. większe opady mogłyby przyczynić się też do zmniejszenia zasobów wody pitnej.

stąd skutki klimatyczne mogą być znaczące (szacunki mówią o możliwości podniesienia temperatury średniej o ok. W naszych warunkach naturalnym czynnikiem regulacji populacji patogenów są ekstremalne warunki zimowania. iż pochłonie znaczną część obszaru państw mających do niego dostęp. Najbardziej należy się jednak obawiać inwazyjności chorób i szkodników. Na przykład. W naszym kraju 99 . Jednostkowe wydajności zbóż mogą zwiększyć się natomiast dwukrotnie. 3. wyższa temperatura i zwiększona koncentracja dwutlenku węgla najsilniej będą wpływać na produkcję roślin pastewnych. Poza tym hydrolodzy przewidują. Wskutek zmniejszenia dostępności wody ograniczony zostanie przyrost masy drzewnej. Zasadniczo linia brzegowa Bałtyku południowego sąsiaduje z obszarami rolniczymi.70 dni. Jeżeli temperatura będzie nadal wzrastać i osiągnie prognozowany poziom. wysokie temperatury mogą zakłócić przebieg faz rozwojowych roślin klimatu umiarkowanego. Spowoduje to zmniejszenie zmagazynowanej wody w glebie.5oC zaś temperatury stycznia nawet o 5oC). Przestarzałe środki i metody produkcji powodują. W każdym kraju tej części Europy z całą pewnością poszerzyłby się asortyment gatunkowy i odmianowy upraw polowych oraz warzywnych. Wielkie zagrożenie spowodują spodziewane pożary drzewostanu. obserwując wielkie pożary w Australii. Do tego należy dodać negatywne skutki zasolenia ujściowych odcinków rzek oraz przybrzeżnych jezior. O skali problemu mogliśmy się przekonać. Ocieplenie tego okresu spowoduje. Nie wiadomo czy potrafimy się przed tym obronić. na zachodnim wybrzeżu USA. Optymizm powyższych przewidywań należy jednak nieco ochłodzić rozważaniami nad skutkami ubocznymi. Powyższe zmiany klimatu będą oddziaływały na produkcję rolną z jednej strony dodatnio. które w ten sposób mogą zniknąć z mapy. Średni poziom wód Bałtyku. możliwości uprawy tak cennych gatunków jak kukurydza i soja.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne Polska i inne kraje leżące w części wschodniej Europy znajdują się na etapie reformowania nieefektywnej w przeszłości gospodarki. Sprawdzenie się wyżej nakreślonych scenariuszy zmian klimatycznych zwiększyłoby. korzystna zmiana to tylko jeden z aspektów zagadnienia. zwłaszcza w północnej części naszego regionu. a jednocześnie odpływ wód aż o 50-100%. jednocześnie dbając o jakość środowiska i ograniczając zużycie pestycydów. Ta. Eliminowane będą gatunki iglaste na rzecz liściastych. per saldo. z innej zaś ujemnie. Dłuższy okres wegetacyjny. że ewapotranspiracja w tych warunkach może zwiększyć się o 30%. Najbardziej zasadniczą zmianą jaka może nastąpić będzie wydłużenie okresu wegetacyjnego o 50 . może podnieść się do tego stopnia. że uprawy będą atakowane ze zwiększoną intensywnością. spowoduje to zmiany w składzie gatunkowym lasów. iż stanowią one czołówkę państw emitujących znaczne ilości gazów cieplarnianych. a nawalne deszcze i spływy wzmogą erozję. czy w 1998 roku w Indonezji. który nieustannie wzrasta. Dostatek pasz oraz dłuższy okres wypasu sprzyjać będzie także hodowli zwierząt gospodarczych. która może wzrosnąć nawet trzykrotnie.

a w innych kilkadziesiąt procent. Dziura ozonowa jest 100 . . Same tylko koszty ochrony wybrzeża szacuje się na 7 mld dolarów (1992). że każdego roku od października do grudnia notuje się znaczącą redukcję warstwy ozonowej. iż bardzo dynamiczny i ważny gaz atmosferyczny jakim jest ozon. Nie poruszano przy tym implikacji w pozostałych dziedzinach gospodarki. Przedstawione powyżej perspektywy zmian klimatu i spodziewane skutki w rolnictwie wskazują na powagę problemu. Wielu analityków wskazuje na groźbę napięć społecznych w dużej skali. politycznym i innych. Wiadomo. Problem zaniku warstwy ozonowej Chemia powietrza jest analizowana stosunkowo od niedawna. należy dokonać dużych nakładów finansowych. należy się liczyć z gwałtownym wzrostem kosztów. Ubytek ozonu w płaszczu stratosfery nad mroźnym kontynentem. gdy tymczasem jutro mogą stać się autentycznymi wyzwaniami. wykazuje tendencje do zaniku w niektórych obszarach górnej stratosfery. badacze szacują na 25 mln km kw. dotyczą strefy zamieszkałej przez 700 tys. Ograniczając emisję gazów cieplarnianych. byłyby większe niż korzyści gospodarcze z tego wynikające. zaś ekonomiści rozważają najbardziej efektywne finansowo działania. Przy tym redukcja o 10 – 20% jest stosunkowo tania. wyniósłby 70 mld USD. w życiu społecznym. poszczególne kraje muszą brać także i uwarunkowania klimatyczne. dopiero od lat sześćdziesiątych zaznacza się zainteresowanie wyższymi warstwami atmosfery. które jeszcze dziś stanowią niekiedy enigmatyczne przewidywania. W dzisiejszych czasach przeważa logika ekonomicznego myślenia. Jednocząc się i reformując swoje gospodarki. Obserwacje poczynione w tym zakresie pozwoliły na wyjaśnienie wielu zjawisk związanych ze zmianą ilości niektórych z nich.co wykazały dane satelitarne z NASA. że koszt likwidacji negatywnych skutków zmian klimatycznych. a w szczególności. Jednocześnie problem o znaczeniu globalnym można rozwiązać tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich krajów. Jednocześnie kwota ta jawi się zupełnie inaczej w kontekście stwierdzenia. Jak jednak dojść do porozumienia w tej kwestii gdy w jednych państwach zagrożenie zmianami klimatu dotyczy sfery gospodarczej wytwarzającej 1 .3% GDP (produktu krajowego brutto). Ten ostatni aspekt jest bardzo ważny bo oznacza dalsze pogłębienie różnic pomiędzy krajami bogatymi a rozwijającymi się. Chcąc wyeliminować czynniki wywołujące efekt cieplarniany w skali powyżej 20%. Stosunkowo wcześnie dało się zauważyć. iż koszty utrzymania emisji gazów cieplarnianych na dzisiejszym poziomie. Naukowcy z Instytutu Badań Wody i Atmosfery (NIWA) w Nowej Zelandii podają. Decydenci wyznaczają cele. unowocześniając rolnictwo. gdyby takiej ochrony zaniechać.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne zagrożenia z tego tytułu oraz wynikłe z wpływów na inne dziedziny gospodarki. ponad wszelką wątpliwość. mieszkańców. Ograniczenie globalnego ocieplenia charakteryzuje się stale wzrastającymi kosztami granicznymi podejmowanych przedsięwzięć.

wzroku. związki boru. Dalsze jednak pogłębienie spadku ilości ozonu może powodować uszkodzenia skóry. W przypadku problemu dziury ozonowej działania zaradcze podjęte przez czynniki decyzyjne wielu krajów pojawiły się bardzo wcześnie i w dość szerokiej skali. Należy podkreślić dużą rolę środków masowego przekazu. Wśród wielu hipotez dotyczących przyczyn tego zjawiska. Przykładowo ustawodawstwo Republiki Federalnej Niemiec jest bardzo rygorystyczne w zakresie ograniczania emisji gazów 101 . Zanik ozonu oznacza bowiem zwiększoną penetrację szkodliwego. Zagadnienie to nie stwarza poważniejszych problemów natury politycznej. jego znacząca obecność w środkowej stratosferze przyczynia się wyraźnie do wzrostu jej temperatury. lecz jednocześnie na obszarach tych nie występują przemysłowe źródła zanieczyszczeń powietrza. pozytywnym jest to że. iż ostatni z wymienionych skutków może wywołać implikacje klimatyczne. W obliczu powyższego. Najwyraźniejszy zanik ozonu zaobserwowano w stratosferze rozciągającej się nad Antarktydą. W zależności od skali zjawiska początkowo efekty tego są mało widoczne. od ponad 36 lat. Istnieją dowody statystyczne i laboratoryjne potwierdzające słuszność takich przypuszczeń. Należy jednak zwrócić uwagę. jako najbardziej przekonywująca wydaje się być ta. ultrafioletowego (poniżej 0. biologiczne skutki zmniejszania się zawartości ozonu w atmosferze nie mają jeszcze potwierdzenia statystycznego. że do powstawania „dziur ozonowych” przyczyniają się chlorowcopochodne węglowodorów (freony). Wiadomo bowiem. Biorąc jednak pod uwagę zasady cyrkulacji powietrza można się spodziewać. która wskazuje na czynniki antropogeniczne. Warstwa ozonu jest obecnie najcieńsza od czasu rozpoczęcia obserwacji i pomiarów. Warunki solarne terenów podbiegunowych wprawdzie nie sprzyjają intensywnemu procesowi powstawania tego gazu. halony.3 mikrona) pasma promieniowania słonecznego do powierzchni Ziemi. mikroorganizmów i planktonu morskiego. iż najpoważniejszym czynnikiem pochłaniającym dostający się do atmosfery naturalny i sztuczny dwutlenek węgla są olbrzymie zasoby organizmów morskich. Odkrycie przyczyn zachwiania równowagi dynamicznej powstawania i rozkładu ozonu pozwoliło na wyjaśnienie. czterochlorek węgla i tlenki azotu. Dziś powszechnie wiadomo. nadały zagadnieniu szczególny rozgłos. zwiększenie liczby mutacji. które we właściwy sobie sposób.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne większa niż cały kontynent europejski. iż czynnik lokalizacji nie stanowi przeszkody do migracji jakichkolwiek substancji w atmosferze ziemskiej. iż substancje chemiczne szczególnie efektywnie działają w warunkach skrajnie niskiej temperatury Ozon w atmosferze można traktować jako gaz cieplarniany. W tym jednak przypadku wahania zawartości gazu są niepokojące z powodu czysto biologicznego. Od 5 lat bije wszelkie dotychczasowe rekordy. Każde z tych zjawisk stanowi poważne zagrożenie dla życia na planecie. W tym zakresie najskuteczniej zadziałały kraje wysoko uprzemysłowione. tj. uszkodzenia niektórych roślin uprawnych.

flora i fauna wybrzeży obumiera bądź zmienia miejsce zasiedlenia. powodując często powodzie. Zatem zjawisko to oznacza dość poważne zachwianie światowego systemu pogodowego z poważnymi reperkusjami gospodarczymi. wręcz groźna. które przesuwając się nad ląd powodują anomalie w postaci bardzo intensywnych opadów. które początkowo znane było jako lokalna anomalia pogodowa.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne powodujących destrukcję ozonu i tradycyjnie w Niemczech. iż wody przybrzeżne stają się zdecydowanie cieplejsze. a następnie stało się głośne na całym świecie. Zjawisko El Niño W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie zjawiskiem. Z czasem meteorolodzy zaczęli badać zjawisko i okazało się. Gdy w Ameryce Środkowej występuje El Niño to jednocześnie po drugiej stronie Pacyfiku w Australii. Stąd na wybrzeżach regionu zlokalizowane są enklawy miejsc o najniższych opadach na świecie. Klimatolodzy tłumaczą fenomen tego typu wewnętrznymi procesami zachodzącymi pomiędzy atmosferą a powierzchnią oceanów. Z uwagi na skojarzenie z porą roku. Filipinach. a na domiar złego pogoda stawała się mniej sprzyjająca. Ciepłe wody Pacyfiku zaczynają się cofać ku wybrzeżom Ameryki Środkowej. a jednocześnie bogatych w składniki odżywcze. etc. Nad kontynent przesuwają się już tylko suche masy. nadano tej anomalii nazwę El Niño (dzieciątko . El Niño ma charakter quasi cykliczny. wód głębinowych. 102 . stosowane z dużą konsekwencją. Pozbawione niezbędnych składników. Stwierdza się jednocześnie. pojawiają się dokuczliwe susze. powoduje. osłabia się aktywność tropikalnych huraganów w środkowej strefie Atlantyku . zwykle w czasie poprzedzającym Boże Narodzenie. tworzą się chmury warstwowe i pojawiają opady. Indonezji. ciepłe wody wybrzeży sprzyjają konwekcji i tworzeniu rozbudowanych chmur kłębiastych. zwany prądem Humbolta lub lokalnie. iż dzieje się tak z powodu słabnięcia zachodnich prądów morskich w rejonie międzyzwrotnikowym. Występujący w zachodnich rejonach środkowej Ameryki. gdyż mniejsze połowy oznaczały po prostu biedę. że w przypadku El Niño. a łowiska wyraźnie ubożeją. Odwrotna sytuacja występuje w czasie El Niño. Zaczynał się trudny czas. rybacy peruwiańscy stwierdzali. na zasadzie sprzężeń zwrotnych. czyli dopływu na powierzchnię chłodnych. wielokroć nieprzewidywalna.w domyśle Jezus). iż wilgotne powietrze atmosferyczne napływające zwykle znad Pacyfiku traci parę.nie wyklucza się też reperkusji pogodowych odczuwanych również i w Europie. Brak odpływu oceanicznych wód powierzchniowych wstrzymuje proces upwellingu. dla kontrastu La Niñia – dziewczynka). wywołujących niekiedy groźne powodzie. Ciepłe wody stają się przyczyną nadmiernych opadów. W niektórych latach. Pojawia się co 3 do 8 lat. chłodny prąd morski (prąd peruwiański.

że to głównie bogaci najbardziej zanieczyszczają atmosferę planety. W tym momencie ujawniły się też trudności jakie napotyka próba uzgodnień wspólnej strategii przeciwdziałania. nie wszyscy też w równym stopniu są w stanie podjąć efektywne działania przeciwstawiające się negatywnym skutkom zmian klimatu. W latach osiemdziesiątych dostrzeżono zagrożenie wynikające z powodu stopniowego zaniku warstwy ozonowej. Siła opiniotwórcza środowisk naukowych sprawiła. a bogatymi Północy. usprawiedliwiających ich małe zaangażowanie w tym kierunku. iż nie wszyscy w równym stopniu wpływają na proces ewolucji klimatu. był problem braku środków finansowych oraz przekonanie. bardzo często poza miejscem gdzie trafiał do atmosfery. Pierwsza konferencja na ten temat. czy jej objętością. Tak więc potrzebna jest współpraca międzynarodowa. iż wprawdzie najwyższa emisja gazów wynika z przemysłowej działalności państw Północy. Gaz ten powodował efekt kwaśnych deszczów zagrażających naturalnemu środowisku. a czasem nawet woli politycznej. Wyraźnie zarysował się bowiem podział pomiędzy biednymi państwami Południa. Konferencja w Kanadzie w roku 1987 stała się w tym momencie pewnym wzorem wyznaczającym strategię przyszłych negocjacji międzypaństwowych. Powietrze. Przewaga zachodniej cyrkulacji powietrza w Europie sprawiała. aby zastosować się do wspólnie podjętych postanowień. Argumentem pierwszych. Problem ten zrazu widziany był jako bardzo poważny. Pierwsze działania podjęto jeszcze w latach siedemdziesiątych w obliczu problemu jaki wówczas stanowiła „niską” emisja dwutlenku siarki do atmosfery. że ofiarą rozwoju przemysłu na Zachodzie stały się głównie lasy Europy Wschodniej i Centralnej. żadna z części świata nie dysponuje wyodrębnionym obszarem. to jednak pod względem wskaźników przeliczeniowych 103 . powodowane czynnikami naturalnymi czy też sztucznymi. iż żadne z działań na rzecz ochrony klimatu nie będzie efektywne bez zaangażowania całej społeczności świata. w zakresie konieczności podjęcia kroków w celu przeciwstawienia się temu szkodliwemu zjawisku. że wielu z sygnatariuszy protokołu nie ma możliwości.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne Polityczne implikacje zmian klimatu Ziemi Atmosfera otaczająca naszą planetę stanowi absolutną całość. że najwcześniej zainteresowali się sprawą politycy krajów najbardziej rozwiniętych. która odbyła się w 1972 roku. Problem w tym. wymagający niemal natychmiastowego współdziałania wszystkich państw świata. Uwieńczeniem pierwszej fazy starań o ograniczenie emisji destruktorów warstwy ozonu stratosferycznego było podpisanie protokołu uzgodnień w Montrealu. Z tej też przyczyny wszystko co dzieje się w atmosferze pozostaje sprawą wspólną całej ludzkości. Z kolei czynniki polityczne państw wysoko uprzemysłowionych są przekonane. pomimo dobrej woli wszystkich jej uczestników. nie przyniosła konkretnych uzgodnień. Okazało się bowiem wkrótce. ale tylko negocjacji. Poza tym wskazuje się na fakt. pozostając w nieustannym ruchu przepływa nad różnymi kontynentami przenosząc z miejsca na miejsce cechy nabyte. którą można zainicjować jedynie na forum politycznym.

na której podjęto pierwsze kroki przygotowawcze mające doprowadzić do globalnych rozstrzygnięć w tej dziedzinie. 37. głowy państw). Spór obydwu stron na argumenty rozgorzał na nowo. orędownicy idei ochrony klimatu. tyczących zrównoważonego rozwoju i zachowania naturalnych zasobów planety. Już rok później w Kanadzie. negocjowano też Ramową Konwencję Klimatyczną.1 Rys. Tak też się stało. 7 6 5 4 3 2 1 0 0. tym razem w Toronto. iż najlepszym sposobem na wyjście z impasu będzie przeniesienie dyskusji na najwyższy szczebel polityczny. doprowadzili do zorganizowania najpoważniejszej konferencji. Relatywny stosunek zużycia energii do wartości jednostki produktu narodowego brutto w niektórych państwach świata – USA = 1. Oprócz Karty Ziemi i Agendy 21.6 1 1 1. Oto bowiem zarówno na jednostkę produktu krajowego brutto. Na konferencji negocjowano szereg dokumentów dotyczących rozwiązania problemów ekologicznych świata.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne są to kraje o najniższej emisyjności.5 4. która odbyła się w czerwcu 1992 w Rio de Janeiro. tak ze względu na liczbę jak i rangę jej uczestników (szefowie rządów.3 6.6 4. Następnie próbowano działań również na forum ONZ. jak i per capita.4 0. zwołano konferencję. jednak pomimo deklaracji woli nie udało się osiągnąć konkretnych porozumień.1 2. emisja przemysłowa w tych krajach jest kilkakrotnie niższa. Nazwano ją Szczytem Ekologicznym Ziemi lub krótko Szczytem Ziemi (Earth Summit). kiedy trzeba było podjąć problematykę ograniczenia emisji dwutlenku węgla grożącej globalnym ociepleniem. W zakresie ochrony klimatu zgodzono się jedynie co do 104 . Wydawało się.

Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne

ustabilizowania, nie zaś ograniczenia, poziomu emisji CO2 do roku 2000, uruchomienia mechanizmów śledzenia poziomu tego gazu w troposferze, transformacji gospodarek na mniej energochłonne, zwiększenia pochłaniania dwutlenku węgla przez tzw. „zbiorniki” – glebę, wody, lasy i użytki zielone. Dokumenty te zostały ostatecznie podpisane przez przedstawicieli 153 państw, co jednak i tym razem nie oznaczało natychmiastowego wdrożenia zawartych tam postanowień. W kontekście tej sprawy zarysowały się także różnice poglądów pomiędzy Europą, zwłaszcza UE, a Stanami Zjednoczonymi. Europa zarzuca Ameryce, iż jest największym konsumentem energii i konsumentem gazów cieplarnianych (GHC – Greenhouse Gases). Argumenty przedstawicieli naszego kontynentu wywodzą się z silnych opcji proekologicznych, które jednak w dużej mierze zabarwione są ideologicznie, inaczej mówiąc są oni przeciw, nie wskazując jednak innych, alternatywnych rozwiązań. Z kolei, w USA normy ograniczenia zanieczyszczeń powietrza są wyższe niż w Europie, zaś najbardziej zagrożone ekologicznie obszary znajdują się pod szczególną ochroną. Jako naukowe ciało doradcze rządów-stron Konwencji w Sprawie Zmiany Klimatu z Rio de Janeiro wiodącą rolę odgrywa utworzony w 1988 roku Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu (International Panel for Climatic Changes - IPCC). Od 1990 roku opublikował on trzy raporty, w których winą za ogrzewanie klimatu obciążono naszą cywilizację. Oświadczono przy tym, że jest to zgodna opinia środowiska naukowego. Stwierdzenie takie jest jednak przesadne, gdyż oceny i wnioski IPCC, a także sama metoda pracy tego ciała, spotkały się z krytyką. Po Szczycie Ziemi odbyło się kilka kolejnych konferencji klimatycznych. Ostatnia z nich miła miejsce w Japonii i była w dużej mierze wspierana autorytetem vice prezydenta USA Al Gore’a. Miejscem spotkania było Kyoto3. Konferencja zakończyła się w grudniu 1997 roku
3 GŁÓWNE POSTANOWIENIA PROTOKOŁU Z KYOTO: Redukcja: Trzydzieści osiem uprzemysłowionych państw jest zgodnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu z roku 1990, w przedziale lat 2008-2012. Unia Europejska deklaruje przy tym redukcję o 8%, Stany Zjednoczone o 8% i Japonia o 6%. Niektóre z pozostałych krajów zadeklarowały mniejszą skale obniżki emisji, inne natomiast nie są gotowe do podjęcia stosownych działań w chwili obecnej. Jako grupa, państwa te obniżą aktualną emisję średnio o ponad 5%. Gazy podlegające redukcji: Do grupy gazów, których emisja będzie ograniczana zaliczono dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz trzy halowęglany używane jako substytuty chloro-fluorowęglanów, niszczących warstwę ozonową. Redukcja na drodze wymiany: Kraje, które nie osiągną założonych celów redukcyjnych mogą wchodzić w układy z osiągającymi „nadwyżki” w zakresie obniżania emisji na zasadzie wykupu „kwot pozwoleń”. Dzięki temu proces realizacji postanowień protokołu może zyskać ekonomiczny impuls motywacyjny. Wprowadzanie w życie postanowień: Kolejno następujące po sobie przyszłe spotkania państw sygnatariuszy ustalą sposoby „właściwego i efektywnego” postępowania w zakresie nacisku na tych którzy nie będą wywiązywać się z podjętych zobowiązań. Trzeci świat: Kraje rozwijające się, włączając w to głównych emitentów gazów cieplarnianych takich jak Chiny i Indie, będą zachęcane do podejmowania własnych dobrowolnych zobowiązań redukcyjnych. Przyszłość procesu: Porozumienia zawarte na konferencji w Kyoto wchodzą w życie z chwilą zatwierdzenia przez parlamenty 55 krajów, reprezentujących minimum 55% emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Protokół staje się obowiązującym prawem w danym państwie gdy zaaprobuje go parlament. S Protokół podpisany w Kyoto jest pierwszym krokiem ku rozwiązaniu istotnego problemu ludzkości, od którego nie ma możliwości odstąpienia. Porozumienie musi służyć jako punkt zwrotny w rozwiązywaniu zagadnienia

105

Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne

po dziesięciu dniach burzliwych obrad. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządów wszystkich krajów świata. Celem jej było podjęcie wiążących decyzji dotyczących ograniczenia antropogenicznych emisji 6 gazów cieplarnianych (m.in. dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu) do atmosfery. Po konferencji tej oczekiwano konkretnych ustaleń, które jednak osiągnięto jedynie połowicznie, bo wbrew naciskom, państwa rozwijające się nadal nie wrażały zgody na redukcje. Ich potencjał ekonomiczny dopiero się wykształca, więc w większości nie są zainteresowane ograniczaniem go przez rozwiązania narzucone z zewnątrz. Przedstawiciele USA, państwa stojącego na czele światowej listy emiterów CO2 (25% w 1990 roku), utrzymywali pryncypialne stanowisko zgody na proponowane warunki tylko w przypadku, gdy uczynią to również wszystkie państwa sygnatariusze Ramowej Konwencji Klimatycznej, w tym Chiny i Indie, których emisje będą w najbliższym czasie szybko rosły. W trakcie obrad pojawiło się rozwiązanie dotyczące Japonii, USA, Kanady i Rosji. W wyniku zawartej umowy te trzy pierwsze państwa mogłyby "kupować" nie wykorzystane limity emisji gazów cieplarnianych od Rosji, która z powodu załamania gospodarki w wyniku upadku komunizmu, wyrzuca obecnie do atmosfery o 30% mniej CO2 niż w 1990 roku. Umowa ta, rozszerzona potem na wszystkie państwa uprzemysłowione, sprawiła, że ogólny wynik spotkania w Kyoto przyniósł wymierne rezultaty. Klauzulę tę obwarowano zastrzeżeniem, że taka wymiana może być przeprowadzona tylko między państwami rozwiniętymi i można ją zastosować tylko wtedy, gdy wiąże się to z finansowaniem przedsięwzięć prowadzących do obniżenia emisji CO2 w państwie, które "sprzedaje" swoje limity. Delegacja Polski, na czele z ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zgodziła się w Kyoto na 6-procentową redukcję zaleconą dla naszej grupy państw. Polska gospodarka i regulacje prawne w kontekście ochrony klimatu Według raportu Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska "Stan środowiska w Polsce", lata 90. przyniosły znaczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń wielu szkodliwych substancji, a gospodarka rozwija się przy bardziej efektywnym wykorzystywaniu energii i surowców. Jest to wynikiem egzekucji prawa dotyczącego środowiska oraz stworzenia mechanizmów finansowania jego ochrony (zwłaszcza inwestycji tzw. "końca rury" - do takich należą między innymi: budowa oczyszczalni
ochrony środowiska, ale wymagany jest jeszcze większy wysiłek w celu odwrócenia niekorzystnych zaszłości w zakresie zmian klimatu. Kraje rozwinięte winny jak najszybciej wykonać postanowienia protokółu tak aby można było określić kwoty obrotu pozwoleniami emisji. Grupy reprezentujące stronnictwa związane z ochroną środowiska na całym świecie muszą wskazywać, iż porozumienie z Kyoto zawiera sygnały ostrzegające grupy przemysłu i biznesu, iż muszą one zainicjować działania uwalniające ich od uzależnienia od węgla i ropy naftowej.

S S

106

Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne

ścieków czy filtrów na kominie) wraz z równoczesnym wprowadzaniem mechanizmów rynkowych do gospodarki. Mimo tego pozytywnego obrazu, poprawa stanu środowiska następuje bardzo powoli i istnieje jeszcze wiele zaległości w eliminacji groźnych źródeł zanieczyszczeń. Jednocześnie rozwojowi gospodarczemu towarzyszą nowe zagrożenia płynące z masowej motoryzacji, intensyfikacji rolnictwa czy szybko wzrastającej produkcji towarów jednorazowego użytku i opakowań, powodujących wzrost problemów z odpadami komunalnymi.

Rys.38. Redukcja emisji dwutlenku węgla oraz zmiany w zużyciu substancji zubożających warstwę ozonową w Polsce w latach 1988 – 1994. W rezultacie tych zjawisk tempo ograniczania emisji zanieczyszczeń słabnie, a w niektórych przypadkach następuje wzrost emisji, jak choćby w tlenkach azotu ze źródeł transportowych. Przyjęta przez Polskę 6 procentowa redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2010 r. może kosztować ponad 12 mld Euro. Do 2005 r. nie należy więc spodziewać się istotnego - ujemnego - wpływu proponowanej redukcji emisji gazów cieplarnianych na rozwój gospodarczy kraju, jednakże w perspektywie 2010 r. prawdopodobieństwo takiego oddziaływania jest duże. Należy się jednak liczyć z tym, że emisja dwutlenku węgla może rosnąć, chociaż utrzymanie 8 proc. redukcji

107

Aby to osiągnąć trzeba będzie uruchomić w kraju mechanizm tzw. Polega on na tym. 39. „joint Implementation”. Kraj-dawca zapisuje ten zysk tak. Obecna wartość PKB Polski jest porównywalna ze wskaźnikami krajów UE z lat 60. aktualnego dochodu w krajach Unii. Rys.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne poniżej roku bazowego (1988). nie ulegnie zasadniczym zmianom. Podstawową przyczyną wzrostu emisji będzie konieczność osiągnięcia wysokości dochodu narodowego. Udział węgla stanowi obecnie 97 proc. Korzyść dla niego polega na 108 . podobnego do poziomu w krajach UE. nie wydaje się być zagrożone. i jest prawie 3-krotnie niższa w odniesieniu do przeciętnego. w całkowitym zaopatrzeniu naszej gospodarki w energię i do 2010 r. Po wykonaniu tego projektu. jakby redukcja emisji nastąpiła w jego kraju. Proces ratyfikacji międzynarodowych konwencji jest w Polsce bardzo powolny. obydwa państwa podzielą się powstałym przy tym zyskiem ekologicznym. że Polska może zaoferować któremuś z krajów gospodarczo rozwiniętych wspólne finansowanie konkretnego projektu dotyczącego redukcji emisji gazów szklarniowych. Będzie to zapewne priorytetowe i najtrudniejsze zadanie ze względu na konsekwencje społeczne i ekonomiczne. poprawy efektywności produkcji i zużycia surowców energetycznych. Wielkość wydatków na ochronę atmosfery w Polsce w latach 1989-1995 oraz ich udział we wszystkich wydatkach na ochronę środowiska. W Kyoto zobowiązaliśmy się do redukcji emisji dwutlenku węgla.

Wyniki tych oznaczeń wskazują. Nie jest łatwo ustalić ogólną ilość GHC przenikających do atmosfery w związku z produkcją rolniczą. że aby wypełnić zobowiązania z Kyoto. Konieczność uwzględnienia wszystkich źródeł emisji dla danej dziedziny. że ocena emisji netto CO2 jest często niewłaściwa. Zrównoważony rozwój. konieczne będą zakupy na poziomie 1020 mln ton dwutlenku węgla rocznie. czyste powietrze.funkcjonują z udziałem tej energii. tymczasem inne dziedziny gospodarki – w tym rolnictwo . w krajach b. 40). jednocześnie samo w coraz większym stopniu wpływa na system klimatyczny planety. aby przejąć znaczącą część tej kwoty w formie dotacji. 109 . Jego treść wskazuje. Bez zmiany polityki środowiskowej nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom międzynarodowym. Po roku 2000 wiele krajów Europy Zachodniej zmuszonych będzie do "kupowania" emisji dwutlenku węgla za granicą. w którym żyjemy . Oznacza to. jakie daje środowisko. Współczesne. Na jednej szali stawia się wzrost dochodu narodowego. jest niezbędna w przypadku projektowania instrumentów ekonomicznych. Główne źródła ich emisji ze sfery gospodarki rolnej ilustruje niżej zamieszczony rysunek (rys. Polska ma dużą szansę. że zmniejszenie tej samej ilości emisji u siebie byłoby kilkakrotnie droższe. a szczególnie nowym zobowiązaniom Ramowej Konwencji o Zmianie Klimatu. że gospodarki rolne w krajach o niższym stopniu rozwoju emitują z pewnością relatywnie więcej. że ten dział gospodarki partycypuje w zanieczyszczaniu atmosfery w skali mniej niż 2% ogólnej emisji ze źródeł gospodarczych. Ekonomiczne spojrzenie na problem emisji gazów cieplarnianych z perspektywy gospodarki rolnej. W wyniku realizacji NEP (Nowej Polityki Ekologicznej) chcemy osiągnąć cztery podstawowe cele: zachowanie różnorodności biologicznej. lepszą jakość wody i zdrowe społeczeństwo. Przykładowo całe obciążenie z tytułu produkcji energii elektrycznej przypisuje się tej gałęzi przemysłu. ZSRR i Europy Centralnej. czyli zharmonizowanie potrzeb oraz aspiracji społeczeństwa i państwa z możliwościami. Jednocześnie podkreśla się.to podstawowy priorytet nowej ekologii na przyszłe lata XXI wieku. Będąc gałęzią gospodarki najbardziej uzależnioną od czynników pogodowych. gdyż nie uwzględnia kontrybucji przemysłu środków produkcji na rzecz rolnictwa. mających na celu uregulowanie poziomu uwalniania gazów cieplarnianych. Szacuje się. Mechanizm tego działania jest taki sam jak i pozostałych czynników antroipogenicznych. na drugiej . destrukcyjnych – uwalnianie do atmosfery gazów cieplarnianych.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne tym. Wymagać to będzie większej integracji polityki gospodarczej i regionalnej państwa z ochroną środowiska. Najlepsze oceny tego problemu dotyczą rolnictwa USA. utechnicznione rolnictwo dość istotnie zmienia naturalne środowisko.czyste środowisko. że kwoty przeznaczone corocznie na ten cel wynosić będą co najmniej 500-1000 mln US$.

przemienna powoduje zmniejszenie możliwości akumulacji CO2 o 70%. np. Szeroki kontekst wpływu rolnictwa na uwalnianie dwutlenku węgla do atmosfery W ramach gospodarki na gruntach ornych.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne Na poziom emisji gazów przez rolnictwo wpływa przede wszystkim sposób zagospodarowania obszarów. bardzo ważnym czynnikiem jest sposób uprawy roli. zachowania części dwutlenku węgla w postaci wyrobów drzewnych. zaś gospodarka towarowa na gruntach ornych oraz trwałe zadarnienie aż o 75 do 80%. że mechanizmy powodujące jej redukcję wynikają ze zwiększenia zasobów biomasy akumulującej CO2. Rys. których wytwarzanie uwalnia bardzo duże ilości gazów cieplarnianych. paliwem pochodzącym z biomasy drzewnej. Przede wszystkim ograniczenie liczby zabiegów mechanicznych stanowi czynnik znacznego zmniejszenia uwalniania węgla z resztek organicznych. cementu. 110 . zmniejszenia emisji dzięki zastępowaniu drzewem produktów. Oceniając kompleksowo znaczenie zalesienia w zakresie kształtowania emisji gazów cieplarnianych należy stwierdzić. 40. czy wreszcie zastępowania paliw kopalnianych. to gospodarka rolnicza. Jeżeli za punkt odniesienia weźmiemy powierzchnie leśne.

a także sami producenci.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne Sprzeczności pojawiają się w ocenie roli poplonów w tym względzie. że przyrost netto będzie mniejszy. Generalne. przyszłe zmiany klimatyczne spodziewane są w strefie wysokich szerokości geograficznych. która ma także swój udział w oddziaływaniu cywilizacyjnym na atmosferę ziemską. iż wprawdzie oczekujemy ewolucji klimatu i zmian gospodarczych w określonym kierunku. Następny problemem wiąże się z właściwą oceną elastyczności produkcji rolnej w zakresie możliwości szybkiej adaptacji do nowych warunków. że zachowanie potencjału żywieniowego planety wynikać będzie z beneficjów jakie uzyskają dzięki temu bogate kraje północy oraz strat poniesionych przez rolnictwo obszarów tropikalnych i subtropikalnych. Problem jednak w tym. że spodziewane zmiany klimatyczne nie zmniejszą w skali światowej wielkości strumienia dostarczanych przez rolnictwo surowców żywnościowych. na których można by oprzeć proces analizy przyszłych zjawisk. z tego względu najbardziej miarodajne dane do analiz pochodzą z obszarów położonych powyżej 55o szerokości geograficznej północnej. Zjawisko to dotyczy głównie przeżuwaczy. Pierwsze niewiadome wynikają już z samego faktu. 111 . to jednak ostateczna skala tych zjawisk jest dziś nieznana. Poza tym wspomniana równowaga zależeć będzie w największym stopniu od tego na ile rynki gospodarcze. Również zwierzęta nieprzeżuwające przyczyniają się do powstawania metanu. zwłaszcza azotowych. Brak możliwości zastosowania efektywnej irygacji (np na terytorium borykającej się z trudnościami ekonomicznymi Rosji) spowoduje. gdy ich odchody rozkładają się w warunkach beztlenowych. będące środkami produkowanymi przez przemysł z dużym udziałem energii i materiałów zawierających niekiedy uwalniające się później gazy cieplarniane.te zaś . wyniki dotychczasowego naukowego rozeznania sytuacji. w samej tylko Kanadzie. Rolnictwo emituje do atmosfery także metan w postaci wydzielin zwierzęcych. Duże znaczenie ma także poziom stosowania nawozów. Tak więc rolnictwo jest dziedziną. które rozkładając celulozę uwalniają do atmosfery gazowy metan. przyrost brutto powierzchni rolniczej wyniesie około 7 mln hektarów. pozwalają mieć nadzieję. że pominięcie poplonów zwiększa wymogi roślin w stosunku do zabiegów ochronnych przeciwko chwastom i patogenom roślinnym .to głównie pestycydy. Wreszcie brak też jest pełnych danych ekonomicznych. Ocena globalnych efektów zmian klimatycznych w sferze ekonomii rolnej jest bardzo trudna. Stwierdza się. będą elastyczni w zakresie dostosowywania się do czekających przekształceń klimatu i całej rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W strefie tej. Jednocześnie na ostateczny bilans emisji może wpływać fakt. Największe. że poplony wymagają dodatkowych zabiegów uprawowych i przez to przyczyniają się do mineralizacji próchnicy i uwalniania gazów. będących źródłem dodatkowego uwalniania do atmosfery N2O. Zwiększenie areału ziem rolniczych w tych rejonach wiązać się będzie z pogorszeniem warunków produkcji na obszarach położonych na południe.

np. to jednak język politycznych porozumień musi z czasem zostać zmieniony na język konkretów. Firmy. W przypadku rolnictwa wymagałoby to bardzo dokładnego rozpoznania źródeł i skali zanieczyszczeń atmosfery dotyczących każdego gospodarstwa. między innymi dotyczące produkcji. którzy wcześniej najwięcej zaszkodzili środowisku. Emisja kontrolowana przez płatne pozwolenia jest szczególnie trudnym do zastosowania instrumentem ekonomicznym. Idąc dalej tropem takich rozważań można by tworzyć kolejne standardy. której towarzyszy emisja CO2. lecz ich stosowanie nie jest łatwe i wymaga dokładnego rozeznania sytuacji. itp. N System podatków węglowych dotyczący nie tylko paliw kopalnianych lecz również wszelkiej aktywności gospodarczej. należałoby wprowadzić normy emisyjne na ciągniki rolnicze. W państwach demokratycznych wszelkie regulacje ekonomiczne muszą mieć postać jasnych instrumentów ekonomicznych. przechowywania i aplikowania nawozów organicznych. wielkości dawek nawozów organicznych.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne Gospodarka światowa. niezbędny krok w dziedzinie ochrony klimatu. Gdyby przy tym takie pozwolenia miały być rozprowadzane na farmach przy zastosowaniu kryterium uprzedniej emisji. terminy ich stosowania. Światowa ekonomia posiłkuje się przy takich okazjach różnymi metodami. kombajny i inne maszyny samobieżne. musi zmierzać ku ograniczeniu oddziaływań bezpośrednich na właściwości klimatu Ziemi. skutecznie można działać. W określonych rejonach dobry efekt dałoby wprowadzenie 112 . N System subsydiów wspierających technologie wolne od negatywnych wpływów na atmosferę. energochłonna i emitująca większą ilość gazów zagrażających stabilności atmosfery. iż korzyści z systemu odnieśliby ci. Wprawdzie działania te stanowią pierwszy. to mogłoby się zdarzyć. nabywałyby pakiety pozwoleń i stosownie do swych możliwości ekonomicznych kształtowały poziom produkcji. produkcji związanej z rozkładem materii organicznej itp. Lepszym rozwiązaniem w rolnictwie byłoby nałożenie standardów technologicznych. czas od momentu zastosowania do przyorania. Dalej można byłoby określić maksymalną liczbę operacji w ramach wydzielonych zadań technologicznych. Normą objęte winny być więc warunki przechowywania. Systemy powyższe mogą być efektywne. w tym jej ważna część jaką jest rolnictwo. Wzorując się na rozwiązaniach z transportu samochodowego. stawałaby się nieopłacalna. stosując następujące narzędzia: N System pozwoleń emisyjnych w zakresie gazów cieplarnianych. Problemu nie da się rozwiązać jedynie poprzez opisane wyżej działania w sferze politycznej. czy też poziomy dawek nawozów mineralnych. w tym również gospodarstwa rolne. N System standardów technologicznych. Według ekonomistów w dziedzinie ochrony klimatu. W wielu wypadkach większa produkcja. w tym zakazy stosowania poszczególnych gazów takich jak na przykład chlorowcopochodne węglowodorów (CFCs).

mające doświadczenie w prowadzeniu polityki regulacji wewnętrznych w sektorze gospodarki rolnej wskazują. Kraje zachodnie. czarny ugór. spowodowałoby ograniczenia w zakresie środków będących bezpośrednim zagrożeniem dla atmosfery. Doświadczenia we wprowadzaniu podatków od nawozów posiada gospodarka szwedzka. pozostawiony bez roślinności) lub chemicznych środków ochrony roślin. Holendrzy wprowadzili do tej pory podatek na stosowanie nawozów organicznych. Podatek od nawozów fosforowych i azotowych wprowadzono tam już w 1984 roku. iż dużo łatwiej wprowadzić jest ograniczenia czy kontrole nad tymi elementami procesu. efektywne wykorzystanie wysokich dawek nawozów). które to sposoby użytkowania są wysoce efektywne w zakresie magazynowania asymilowanego CO2 w materii organicznej. Podatki dotyczące substancji. Każde dodatkowe zaostrzenie reguł fiskalnych przyjmowane jest przez ludzi bardzo niechętnie. jak i efektywności działania służb doradczych. Cofnięcie dopłat do nawadniania terenów mało zasobnych w wodę spowodowałoby w pierwszym rzędzie zmniejszenie użycia przemysłowych środków produkcji (tylko dostępność wody gwarantuje np. Duże znaczenie miałoby także prowadzenie akcji uświadamiającej wśród farmerów. natomiast efekty wynikające ze stosowania podatków są dotąd nieznane. Uprawę płużną zastąpiłby system trwałego zadarnienia lub nawet zalesienie. Bezspornie. których stosowanie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych. są bardzo trudne do wprowadzenia ze względów politycznych. bo to grozi utratą głosów sporej części elektoratu. Cofnięcie dopłat do wszelkich działań na rzecz poprawy żyzności gleby zmieniłoby sposoby użytkowania dużych obszarów pól. Stąd też politykom często trudno jest decydować się na działania zmierzające w kierunku preferowania reguł czystego środowiska naturalnego. lecz jednocześnie eutrofizują środowisko i przyczyniają się do uwalniania dużej ilości metanu oraz dwutlenku węgla. Spowodował on wzrost cen tych środków produkcji o 5% i przyniósł dodatkowe dochody budżetowe wynoszące 21.5 mln dolarów. lecz efektywność takich działań byłaby duża. Natomiast skutek w postaci ograniczenia zużycia tych nawozów okazał się nieistotny.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne całkowitych zakazów ugorowania (tzw. Całe zagadnienie nie byłoby łatwe do systemowego wdrożenia. Zniesienie wielu subsydiów w ogóle. Strategia cofnięcia subsydiów do wskazanych wyżej kierunków produkcji mogłaby być zastąpiona dotowaniem produkcji specjalnej. najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zniesienie subsydiów dla rolnictwa z tytułu stosowania środków przyczyniających się do emisji gazów cieplarnianych. 113 . Bardzo łatwo udało się obliczyć przychody budżetu z tego tytułu. które nie są bezpośrednio związane z kosztami. na drodze dodatkowych obciążeń ekonomicznych gospodarki. które wprawdzie stanowią podstawę wysokiej produktywności rolnictwa. jednak skutek propagandowych oddziaływań byłby różny w różnych krajach ze względu na poziomy świadomości samych rolników. a w dalszej kolejności konwersję sposobu użytkowania na bardziej przyjazny środowisku.

gdy bierze się pod rozwagę realizację strategicznych działań dających poważne skutki ochronne dla klimatu planety. które obniżyłyby dzisiejszą emisję gazów przez rolnictwo o 2. jak w całej gospodarce tak i w rolnictwie. zaś każde dalsze ograniczenie kosztowałoby zdecydowanie więcej. Redukcja o połowę wymagałaby nakładów już ponad 21 mld dolarów/rok. stanowiących strefy ochronne na terenach nadmorskich. 114 . W przypadku rolnictwa. W następstwie globalnego ocieplenia należy się spodziewać niewielkiego wzrostu produktu narodowego brutto. Jednak dwa spośród wydzielonych regionów nie będą beneficjantami tych zmian. że zostanie zachowana konkurencyjność produktów rolnych wynikająca z niskich kosztów siły roboczej. Kiedy koszty założenia jednostki powierzchni młodego lasu pomnoży się przez powierzchnię niezbędną do uzyskania choćby minimalnego. zakupem materiału szkółkarskiego. wyniosłyby 500 mln dolarów w ciągu roku. Duże koszty pojawiają się zwłaszcza wtedy.Współczesne problemy klimatyczne świata i ich aspekty ekonomiczno-prawne Przykładowo. Kraje Europy środkowej. Wyliczenia wykonane w Stanach Zjednoczonych wykazały. że koszty zalesienia powierzchni użytkowanych rolniczo. Zalesienie nowych obszarów to droga inwestycja związana z dużymi nakładami. decydujące znaczenie ma tu zmiana sposobu użytkowania ziemi w kierunku zwiększenia lesistości. Koszty związane są tu z przygotowaniem gleby. a przede wszystkim z pielęgnacją młodych drzewek.5%. Niekorzystne perspektywy dla tych obszarów wynikają niemal ze wszystkich scenariuszów zdarzeń jakie zostały zastosowanie do oceny efektów ekonomicznych globalnego ocieplenia. Polityka prowadząca w konsekwencji do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych związana jest zawsze z dużymi kosztami. pojawia się tu kategoria kosztu marginalnego rosnącego w postępie geometrycznym. Sensownym rozwiązaniem mogłoby okazać się też dotowanie używania paliw ekologicznie czystych. jak już wspomniano wyżej. Dotyczy to południowo-wschodniej Azji i Europy zachodniej. mogą osiągnąć korzyści pod warunkiem wszakże. za wyjątkiem produktów drzewnych. mogłoby skutkować zwiększeniem pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. iż są to poważne kwoty. zauważalnego efektu ochronnego. zwykle okazują się niewystarczające. Tak więc. wspomożenie ekonomiczne uprawy roślin chroniących glebę przed erozją. transformujące swoje sektory rolnicze. to okaże się. niezbędnymi zwłaszcza w pierwszym okresie rozwoju drzewostanu. Same instrumenty ekonomiczne ukierunkowujące na oczekiwane zachowania farmerów. Gorsze perspektywy dla rolnictwa tych regionów spowodują przy tym wzrost cen wszystkich produktów spożywczych i surowców dostarczanych przez rolnictwo.

zwana w niektórych krajach biometeorologią4. Jedną z takich dyscyplin. rozpatrywane było mniej lub bardziej kompleksowo. powstały i takie. Dziś dyscyplina ta wyspecjalizowała się tylko w badaniach odnoszących się do świata roślinnego (badania wpływu pogody na zwierzęta to domena zoohigieny. sprowadza się do jednego syntetycznego wskaźnika. etc. graficzne opracowania pokazujące charakterystykę obszaru przy uwzględnieniu wybranego kryterium. że z czasem zaczęły się wyodrębniać z niej wyspecjalizowane dyscypliny. pojawy przymrozków. gdzie. Początkowo agrometeorologia zajmowała się wszystkimi przejawami reakcji świata żywego na warunki panujące w atmosferze. a także metod badawczych. opady). jako jedna z wielu dziedzin gospodarki. a zjawiskami zachodzącymi w atmosferze. 4 Dotyczy to głównie USA i krajów anglosaskich. które jako zasadniczy cel poznania stawiają sobie opisanie relacji pomiędzy sferą praktycznej działalności człowieka. inne operują wskaźnikami typowo rolniczymi jak np. Pogoda dyktuje przy tym nie tylko tempo wzrostu i rozwoju roślin lecz jednocześnie decyduje o organizacji prac w gospodarstwach. Zagadnienie to w gruncie rzeczy nie proste. warunki agrometeorologiczne terenu dla określonych celów. Rozwijały się one stopniowo w miarę poszerzania wiedzy meteorologicznej i przyrodniczej oraz doskonalenia warsztatu. natomiast biometeorologia to według polskich standardów nauka zajmująca się reakcją organizmów ludzkich na ten czynnik). operujących na pograniczu nauk biologicznych i meteorologii jest agrometeorologia. Najbardziej kompleksowo rzecz całą traktują opracowania dotyczące waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. wartości napromieniowania. pory fenologiczne. Oprócz wewnętrznych kierunków poznawczych dotyczących poszczególnych zakresów wiedzy o pogodzie. METEOROLOGIA ROLNICZA Uwagi ogólne Meteorologia stała się tak rozległą dziedziną wiedzy. .XII. znajduje się pod nieustającą presją pogody. długość okresu wegetacyjnego. Najprostsze zestawienia dotyczą zmienności i rozkładu przestrzennego podstawowych parametrów czysto meteorologicznych (temperatura. W agrometeorologii (meteorologii rolniczej) można wyróżnić kilka wątków poznawczych. a efektem badań były najczęściej przestrzenne. Rolnictwo. Stosunkowo najwcześniej rozpoczęły się badania dotyczące waloryzacji warunków pogodowych i klimatycznych pod kątem potrzeb produkcji rolniczej.

116 . regiony wyróżnia się na podstawie zespołu cech charakterystycznych. umożliwia podejmowanie decyzji zarówno technologicznych. Klimat bałtycki (A) Występuje w wąskim pasie wybrzeża i w delcie Wisły. Dotyczy to przykładowo określenia wpływu warunków świetlnych. Kształtuje się pod wpływem Bałtyku. W takim systemie nie wystarcza bowiem istniejąca sieć nadzorowana przez IMGW (dziś znacznie unowocześniona. które zestawiono poniżej. N stosunkowo często występujące silne wiatry. Według klasyfikacji Romera. Zaletą jej jest prostota. Romer wydzielił na terenie kraju 7 regionów klimatycznych. Zatem korzyści z tego opracowania zależne są od celu w jakim się go wykorzystuje. Tego typu podejście daje szansę stworzenia narzędzi prognostycznych. wadą natomiast zbyt duża ogólność. Niezbędnym warunkiem rozwoju i wdrażania tej nowoczesnej koncepcji jest z jednej strony rozwój badań. przydatnych w praktyce rolniczej na różnych szczeblach decyzyjnych.Meteorologia rolnicza Drugi nurt badawczy lokuje się na pograniczu fizjologii i meteorologii. Powyższa charakterystyka powstała na bazie danych z lat 1880 – 1930. N suche i pogodne jesienie (zależnie od podregionu). a fizjologią i biochemią organizmu roślinnego. pewnie skorygowałoby granice wyznaczające poszczególne strefy. W ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwija się kierunek badań dotyczących matematycznego modelowania relacji pogoda – roślina. Należy stwierdzić. czy wreszcie składu atmosfery na procesy życiowe. jest klasyfikacja klimatu według Romera. iż dodanie do analizy ciągów obserwacyjnych obejmujących ostatnie 60 lat. termiki. uważana jest nadal za aktualną gdyż podział ten bywał uszczegółowiany. dotyczących kreowania polityki rolnej w dużej skali. z drugiej zaś stworzenie infrastruktury obejmującej niezbędne wyposażenie dla sieci stacji monitorujących przebieg warunków meteorologicznych w odpowiedniej skali. N opady roczne 500 -700 mm. rynkowych jak i strategicznych. W tym zakresie trwają prace mające na celu określenie precyzyjnej relacji pomiędzy wartością pojedynczego. N na ogół chłodniejsze lata. bądź grupy czynników meteorologicznych. Właściwości szczególne to: N dość ciepłe i łagodne zimy. Waloryzacja warunków agrometeorologicznych Najstarszym systemem waloryzującym warunki meteorologiczne występujące w Polsce. z pewnością nie zmieniłoby zasadniczo obrazu sytuacji. Model „pogoda – roślina”. przydatnym także z punktu widzenia agrometeorologicznego. a w każdym z nich krainy geograficzne. lecz przeznaczona zasadniczo do pełnienia innych celów).

rocznie od 450 do 500 mm. N późne przymrozki wiosenne. N region o najniższych opadach. centralny obszar w Polsce. Rys. Tereny dość wzniesione nad poziom morza i na znacznej powierzchni urzeźbione. N w strefie jezior wyższa wilgotność powietrza. 41. zwłaszcza w części środkowej. Cechy charakterystyczne: N duże lokalne różnice klimatu. część wschodnia chłodniejsza. Charakterystyka: N część zachodnia cieplejsza. Rejony klimatyczne wg. N dość chłodne. ale suchsza z wczesną wiosną i dłuższym okresem wegetacyjnym. 117 .Meteorologia rolnicza Klimat pojezierny (Pojezierze Pomorskie B1 i Mazurskie B2). śnieżne i długie zimy. N klimat bardziej surowy. N opady roczne 600-700 mm. szczególnie w okresie zimy. Romera Klimat Krainy Wielkich Dolin (C) Obejmuje największy.

Decydują o tym czynniki związane z położeniem obszarów 118 . Wyliczono odpowiednie wartości dla jednostek obszarowych na poziomie gminy. N średnie roczne temperatury dość wysokie. Klimat podgórskich nizin i kotlin (Śląska E1 i Sandomierska E2) Klimat stosunkowo łagodny. dokonano kompleksowej waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. N klimat dość chłodny o dużej ilości opadów. Średnie z gmin posłużyły do ustalenia wartości bonitacyjnej klimatu w odniesieniu do województw. Karpaty F2) Powierzchnia silnie urzeźbiona i znacznie wyniesiona ponad poziom morza. stosunkowo duże zagrożenie opadami gradu. 42) wyraźnie zaznacza się strefowość układu jakości agroklimatu. Na przedstawionej poniżej mapie Polski (rys. Klimat górski i podgórski (Sudety F1. dłuższe lato. W latach siedemdziesiątych. Charakterystyka: N duże kontrasty klimatów lokalnych. Skala stosunkowo małych województw bardzo dobrze graficznie oddaje obraz przestrzennego rozkładu jakości agroklimatu w Polsce (skala gminna jest już zbyt szczegółowa. N najdłuższy okres wegetacyjny w Polsce. Czynnik ten oceniano w skali do 15 punktów. na 15 możliwych. Zdecydowanie najmniej korzystnymi pod tym względem są tereny górskie i podgórskie. o następującej charakterystyce: N dominacja cech klimatu kontynentalnego. N wyżej w górach znacznie chłodniej i dużo opadów nawet ponad 1000 mm rocznie Klimat zaciszy górskich (G) Charakteryzuje się: N wielkimi kontrastami pomiędzy dniem i nocą. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. o poniższych cechach: N krótka zima. które uzyskały ocenę punktową niższą od 5. N dużymi zróżnicowaniami prędkości wiatru. natomiast regionalna zbyt ogólna). według podziału administracyjnego obowiązującego przed 1998 rokiem. N roczna ilość opadów 600 – 700 mm. N mniejsze lecz korzystniej rozłożone opady niż w innych regionach kraju od 500 do 600 mm. Jednym z jej elementów była ocena agroklimatu. N dużym zróżnicowaniem dopływu energii słonecznej w różnych częściach zboczy. N duża koncentracja ulewnych opadów letnich. przyjmując za wskaźnik plony przeliczeniowe najważniejszych roślin uprawnych.Meteorologia rolnicza Klimat wyżyn środkowych(Śląsko-Małopolska D1 i Lubelska D2) Tereny pagórkowate o większych wyniesieniach i spadkach niż na pojezierzach.

119 .42. a jego walory maleją od południowego zachodu ku północnemu wschodowi. Rys. Na południu występuje strefa agroklimatyczna o wartości punktowej powyżej 11 (za wyjątkiem obszarów wyżyn środkowych (Śląsko-Małopolska i Lubelska). Punktowa ocena agroklimatu Polski wg podziału administracyjnego sprzed 1999 r. Część terytorium naszego kraju. Podobnie mało korzystny jest agroklimat krańców Polski północno-wschodniej. jest pod względem klimatycznym zdecydowanie korzystniejszą od tej zlokalizowanej na północ.Meteorologia rolnicza względem poziomu morza. W tym przypadku wynika to z przyczyn związanych z cyrkulacją mas atmosfery. sprowadzającą nad ten region więcej chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego i polarnego. Powyżej rozciąga się pas z przedziałem od 5 do 11 punktów. Ogólnie można wyraźnie określić kierunki zmian wartości agroklimatu w kształtowaniu warunków produkcji rolniczej. poczynając od północnego zachodu w kierunku na południowy wschód. leżąca w przybliżeniu na południe od linii Warty i Narwi. Klimat rolniczy zmienia się na korzyść.

których intensywność fotosyntezy osiąga maksimum przy maksymalnym natężeniu napromieniowania w danych warunkach. etc). Do światłolubnych należą te.Meteorologia rolnicza Wpływ warunków pogodowych na wzrost. Tym niemniej istnieje niekiedy potrzeba określenia reakcji poszczególnych gatunków na zmiany warunków pogodowych w pojedynczym zakresie. z których największe znaczenie mają działania kształtujące tzw.1 maksymalnego napromieniowania. Z tego punktu widzenia dzieli się gatunki na rośliny dnia długiego i krótkiego. Cieniolubne gatunki reagują wzrostem intensywności fotosyntezy do wartości około 0. uprawianych w naszym kraju należy zaliczyć: kukurydzę. soję i szereg gatunków warzywnych. które pochodzą z wysokich szerokości geograficznych. na terenie falistym istnieje możliwość doboru stanowisk o wystawach południowych. Rośliny reagują także na światło. Występują tu dość 120 . ziemniak. temperatura. która uwzględnia wartość charakterystyki klimatycznej. Do pierwszej grupy należą te. Wpływ promieniowania słonecznego można rozpatrywać w aspekcie reakcji roślin na światło oraz wymagań termicznych. rozwój i plonowanie roślin Do najważniejszych czynników pogodowych wpływających bezpośrednio na produkcję roślinną należą: promieniowanie słoneczne. Do dyspozycji rolnika pozostają zatem metody pośrednie. zwanej usłonecznieniem. Każdy z nich spełnia określoną funkcję w życiu organizmów roślinnych. Pomiędzy tymi dwoma biegunami ekstremalnych wymagań znajdują się gatunki określane mianem znoszących zacienienie. Polega to na odpowiedniej metodzie siewu zapewniającej właściwą gęstość roślin i ich korzystne ułożenie względem siebie. Każdy z nich działa też w kompleksie z innymi i na ostateczny efekt składa się współdziałanie wielu tych czynników na raz. To wyodrębnienie pozwala sklasyfikować rośliny pod względem wymagań odnośnie konkretnego czynnika pogodowego. W pierwszym przypadku gatunki uprawne można podzielić na światło i cieniolubne. wiatry. len. koniczyna. Część gatunków dnia krótkiego z trudem aklimatyzuje się w Polsce. Proces wiązania energii realizuje się podczas reakcji fotosyntezy. Promieniowanie słoneczne jest źródłem energii niezbędnej dla zajścia określonych reakcji biochemicznych w organizmach roślinnych. który na danym obszarze pełni rolę dominującą. Nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na pogodowe warunki świetlne. Zależność ta nazywa się fotoperiodyzmem. jako najodpowiedniejszych dla gatunków o dużych wymaganiach świetlnych. architekturę łanu. uzależniając od tego czynnika przejście od fazy wegetatywnego do generatywnego rozwoju. Drugą grupę stanowią gatunki ze stref międzyzwrotnikowych o dniu krótszym niż 12 godzin. Do ważniejszych przedstawicieli roślin tej grupy. wilgotność powietrza. Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu reakcji roślin na czynnik świetlny polega przede wszystkim na doborze właściwych terminów siewu i takiej rejonizacji upraw. gdzie w pełni sezonu dzień jest dłuższy od 14 godzin (zboża. Nie cała energia docierająca do powierzchni ziemi wykorzystywana jest przez rośliny. Poza tym. opady atmosferyczne.

Z punktu widzenia rolniczego ważną jest różnica pomiędzy temperaturą warstwy gleby przerośniętej masą korzeniową. Wszystkie reakcje biochemiczne zachodzą w określonym przedziale temperatur. co ma duże znaczenie w układach klimatycznych Polski. Tak więc w terenie pokrytym szatą roślinną. zaś najniższa temperatura dla niektórych warzyw osiąga pułap 12-18 oC. Wrażliwość roślin na warunki termiczne zmienia się z 121 . tymczasem obszar leśny tylko 8%. Minimalna temperatura wzrostu i rozwoju zbóż i większości innych gatunków pastewnych oraz okopowych. Zdecydowanie bardziej ciepłolubną jest kukurydza wymagająca minimum 8-11 oC. a właściwie temperatura powietrza ustalająca się jako wynik warunków bilansu cieplnego obszarów.nazywana gradientem cieplnym. gwarantującą najszybsze tempo wzrostu i rozwoju. powoduje dysproporcje w rozwoju części nadziemnych i podziemnych roślin. gdyż stały postęp hodowlany skutkuje wprowadzaniem odmian o niższym pułapie wymagań. część zaś zwiększa potencjał energetyczny powietrza atmosferycznego. zawarta jest w przedziale od 0-5oC. W tym przedziale można dodatkowo wydzielić wartość zwaną optimum. zaś poza nim albo całkowicie ustają lub też rozpoczyna się proces destrukcji organizmu. jest chłodniej niż nad ugorem czy w mieście. które określa bilans energetyczny obszaru. iż wartości temperatur w jakich następuje wzrost i rozwój roślin zostały podane tu jedynie orientacyjne. Roślina może funkcjonować w zakresie pomiędzy temperaturą minimum i maksimum. Niedorozwinięty z tego powodu system korzeniowy może spowodować osłabienie roślin i ich podatność na wyleganie. Wysoka wartość tego wskaźnika w okresie wegetacji (wiosną lub jesienią). Wartości maksymalne temperatur dla podstawowych zbóż sięgają 37 oC. a nawet gatunek roślin. dla pozostałych gatunków mieszczą się w granicach 40-45 oC. Każdy gatunek rośliny cechują swoiste wymagania co do wartości tego czynnika. kształtuje swoiście te relacje. część energii tracona jest w wyniku odbicia i dopiero to co zostaje pochłaniane jest przez powierzchnię gleby i rośliny. gdzie nie występuje intensywne parowanie terenowe. pole rzepaku 28%. Nadwyżka energii ponad rozchody wykorzystywana jest częściowo w ekosystemie (łanie roślin). łąka 17%. Przykładowo powietrze nad powierzchnią bez pokrywy roślinnej (sucha) wykorzystuje nieco ponad ¾ tej energii. Udział roślin w bezpośrednim pochłanianiu i wykorzystywaniu energii słonecznej jest niewielki. pszenicy 35%. Kiedy rośliny wegetują to wynik bilansu promieniowania na danym obszarze jest dodatni. a temperaturą powietrza otaczającego nadziemną część roślin .Meteorologia rolnicza skomplikowane zależności. stosunek Bowena wynosi tu 0. Należy podkreślić. podnosząc jego temperaturę. Poza fotosyntezą. jaka uczestniczy w procesie parowania (tzw. Przede wszystkim. energia pochłaniana przez rośliny bierze udział w kształtowaniu procesu transpiracji.76). zgodnie z opisem w rozdziale dotyczącym promieniowania. Każdy ekosystem. Warunki życiowe dla roślin kształtuje temperatura otoczenia.

Wskaźnik Wt dla buraków wynosi 61. Rośliny wykorzystują wodę jako medium.Meteorologia rolnicza wiekiem. a także może być w niewielkim stopniu modyfikowana poprzez niektóre elementy technologii (uprawa roli. Najczęściej jednak potrzeby wodne roślin określa się w postaci optymalnych opadów i właściwego ich rozkładu w ciągu całego okresu wegetacji. a największe potrzeby wykazuje owies – Wt = 26. w tym wynikająca z właściwości gleby przesądzających o sile powiązań H2O z substancją mineralną i organiczną. Powyższą relację można wyrazić równaniem: P = Wt x Qw Symbol Wt w niniejszym równaniu oznacza współczynnik transpiracji informujący ile mililitrów wody (litrów) potrzeba na wytworzenie kilograma suchej masy (kg . buraka cukrowego . Z kolei kukurydza wykorzystuje najwięcej wody z jednostki powierzchni. Przykładowo wśród zbóż najoszczędniej wodą gospodaruje jęczmień Wt = 18. Ponieważ cały czas zasoby te wyczerpują się w wyniku procesu parowania terenowego. to o zasobach i dostępności mogą decydować melioracje rolne oraz szereg zabiegów agrotechnicznych. w którym zachodzą wszystkie reakcje biochemiczne. Współczynnik ten jest cechą gatunkową tak. zaś Qw wyraża ogólną ilość transpirowanej wody. jęczmienia 267. ha1. nawożenie). Fazy takie nazywa się okresami krytycznymi wymagań wodnych. że pomiędzy nimin zaznaczają się duże różnice. w związku z tym najważniejszą funkcję uzupełniającą spełniają tu opady atmosferyczne. pszenicy 254 mm.05%. część wody wykorzystywana jest jako materiał konstytucyjny tkanek – około 0. reszta zaś spełnia rolę transportową w organizmie. że w określonej fazie rośliny reagują najsilniej na niedostatek opadów. owsa 271 mm. ziemniaka od 260 mm do 390 mm. ale jej współczynnik transpiracji jest mniejszy od owsa. W przypadku każdego gatunku można spostrzec. mm-1). Tak realizuje się jeden z najważniejszych obiegów w przyrodzie – obieg wodny. Wśród roślin zbożowych faza krytyczna przypada na czas 122 . Przykładowo potrzeby opadowe żyta ocenia się na 260 mm. Nie zawsze jednak duże zasoby wody decydują o funkcjonowaniu roślin lecz jej dostępność. w zależności od stopnia wczesności odmiany. O ile człowiek nie jest w stanie regulować obiegu wody w przyrodzie. Wymagania wodne roślin zaspokajane są przez zasoby tej substancji w środowisku. gdyż roślinę tę charakteryzuje zdecydowanie większa produktywność jednostkowa. zaś dla grochu 34. Wypadkowa wszystkich zależności kształtujących bilans wodny środowiska decyduje o potencjalnych możliwościach zabezpieczenia potrzeb roślin. Na ogół wysokość plonów roślin (P) zależy od ilości zużytej wody na transpirację.457 mm. Rozkład opadów atmosferycznych w sezonie wegetacyjnym ma pierwszorzędne znaczenie w kształtowaniu warunków i tempa rozwoju roślin. uczestnicząc zarazem w procesie transpiracji.

Wiatr. wespół z wysokimi temperaturami. Jest to jeden z ważniejszych czynników wpływających na inwazyjność chorób i szkodników. rozumiana jako tak zwana względna.70 do blisko 2 mm wody dziennie. Realizuje się ona między innymi poprzez wpływ na intensywność transpiracji. Właściwość ta jest najważniejszym wyróżnikiem swoistego mikroklimatu jaki panuje wewnątrz porostu. iż wilgotność powietrza. a tym samym i transpirację. Duża wilgotność powietrza. Warunki wietrzne odgrywają także istotną rolę w kształtowaniu wzrostu i rozwoju roślin uprawnych. Czynnik wilgotnościowo . Często to oddziaływania mikroklimatyczne ukierunkowują procesy życiowe roślin i możliwości wystąpienia chorób i szkodników silniej. Z tego powodu znacznie dotkliwsze dla roślin są zawsze okresy bezopadowe występujące w warunkach wysokich temperatur powietrza. Wiatry o wzrastającej prędkości przyspieszają ten proces. sprzyja większej elastyczności łodyg. niż warunki dalszego otoczenia. stanowi ważne uzupełnienie informacji o warunkach termiczno-wodnych siedliska. Badania dowodzą. Szybsza transpiracja i ubytek wody są szczególnie istotne w fazie dojrzewania roślin. W warunkach Polski. oddziałując mechanicznie na organizm roślinny. Wskaźniki wilgotności względnej i niedosytu wilgotności bywają powszechnie wykorzystywane przy ocenie potrzeb deszczowania roślin.termiczny decyduje między innymi o intensywności żerowania mszyc. przeciętne ilości wody dostarczanej w ten sposób w okresie pełni wegetacji wynoszą od 0. w dużo większym stopniu niż inne czynniki. Najmniejsze potrzeby występują w momencie dochodzenia do dojrzałości technicznej. Uzupełnieniem zasobów wodnych gleby i wody wykorzystywanej przez system korzeniowy jest bezpośrednia intercepcja wody opadowej przez szatę roślinną oraz intercepcja kropel rosy powstającej na liściach i łodygach. u buraka moment intensywnego przyrostu masy liściowej.Meteorologia rolnicza najintensywniejszego przyrostu masy. większemu przyrostowi tkanki mechanicznej. Należy podkreślić. jest przyczyną wystąpienia wielu chorób grzybowych. Na tym tle ujawnia się między innymi swoista reakcja roślin uprawianych w siewach mieszanych. iż w okresach niedoborów opadów lub w suchym klimacie. bywa kształtowana przez łany roślinne. czyli na okres od pełni krzewienia do zakończenia strzelania w źdźbło. 123 . Brak ruchu powietrza utrudnia parowanie z powierzchni roślin. nawet jeżeli sieje się tak gatunki blisko spokrewnione jak jęczmień z owsem lub nawet różne odmiany tego samego gatunku. Wilgotność powietrza. Odwrotna sytuacja prowadzi do szybkiej utraty wody przez rośliny i potęguje skutki braku tego składnika. Wilgotność powietrza odgrywa też istotną rolę w kształtowaniu warunków produkcji w sposób pośredni. Dla ziemniaka okresem krytycznym jest faza kwitnienia związana z początkiem zawiązywania bulw. a tym samym pozytywnie modeluje architekturę łanów. rosa może zaspokajać znaczny procent potrzeb. Przy dużej wilgotności i małym niedosycie pojawiają się warunki znacznie utrudniające parowanie.

Kolejna funkcja pośrednia wiatru to udział w rozprzestrzenianiu się nasion chwastów. Część gatunków uprawnych należy do grupy obcopylnych. iż pozwala to na prognozowanie i planowanie produkcji rolniczej. a także na co wskazują najnowsze badania agrometeorologów. Ponadto formy uprawne gatunków 124 . Zależność wegetacji roślin od ważniejszych parametrów pogodowych nie jest łatwa do zdefiniowania i bezbłędnego określenia. W zapylaniu. Niezależnie jednak od tego. abstrahując od innych uwarunkowań ekonomicznych i gospodarczych. kukurydza. Z tej też przyczyny zdarza się. iż dowiadujemy się jak rośliny reagują na ciąg zjawisk pogodowych. w okresie sianokosów. zjawiska klęskowe i katastrofalne występują rzadko. akceptowalną wydajność i wynikające z tego profity. Szczytowym osiągnięciem z tego zakresu jest wyżej wspomniany model pogoda – plon. że pojawiają się znaczne uszkodzenia gatunków roślin. ale przykładowo tylko u niektórych odmian. Z tego też powodu w literaturze przedmiotu oprócz zgodnych stwierdzeń znajdziemy również szereg kontrowersji. Warunki mieszczące się jednak w ramach wymagań określanych jako minimalne i maksymalne zapewniają rolnikom. prace badawcze nad ustaleniem precyzyjnych związków plonowania roślin z warunkami pogodowymi nieustannie trwają. aby układ parametrów pogodowych odpowiadał dokładnie potrzebom roślinności wszelkich gatunków. włącznie z pojawieniem się ewidentnych strat. w umiarkowanym. a nawet gatunek i odmiana charakteryzuje się inną czułością na poziom czynnika przekraczającego przeciętny poziom szkodliwości. Rola wiatru w życiu roślin poszerza się także na kształtowanie procesu zapylania. ale przede wszystkim na tym.Meteorologia rolnicza Największym sprzymierzeńcem rolnika w tym względzie jest wiatr wiejący w dni słoneczne. Niesprzyjające czynniki pogodowe dla produkcji rolniczej Powyżej zamieszczony opis wskazywał na ogólne relacje i mechanizmy działania czynników pogodowych kształtujących wzrost i rozwój roślin. Jeżeli czynniki klimatyczne obniżają drastycznie wydajność to mają charakter szkodliwy. Model. to najczęściej złożona funkcja matematyczna ustalająca związki liczbowe pomiędzy wydajnością jednostkową. W większości przypadków mamy do czynienia z mniejszym lub większym odstępstwem od optimum. iż mamy do czynienia albo z przekroczeniem wartości progowych lub też z nieciągłością przestrzenną i czasową zjawisk. Na szczęście. Skutkiem tego jest znaczne obniżenie poziomu produkcji. a także częściowo niektóre motylkowe. regulowanie migracji wielu szkodników roślinnych. a wartością parametrów pogodowych określanych jako zmienne niezależne. czasem jednak owa szkodliwość osiąga poziom klęskowy. Są to między innymi ze zbóż: żyto. w tych przypadkach (pomijając rośliny owadopylne). a nawet katastrofalny. Każda grupa roślin. pomocnym jest więc wiatr. Wartość takich modeli polega nie tylko na tym. Niezmiernie rzadko się zdarza. chociaż bardzo zmiennym klimacie Polski. Zdarza się jednak.

następnie pszenica. wśród których można wyróżnić kilka niżej opisanych kategorii. 125 . ozimych trwa przez okres zimowy w stanie anabiozy. Szczególnie wrażliwy na ten czynnik jest rzepak ozimy. których nie doświadczają formy jare. a nawet odmiana. mogąc z jednej strony trafić na okres suszy wiosennej. bez okrywy śnieżnej. Warunki wstępnej fazy wegetacji mogą bowiem rzutować na możliwości przezimowania. Trudności z jego zimowym przetrwaniem pojawiają się wtedy gdy jesień jest długa i ciepła. W przypadku wszystkich gatunków ozimych następuje w ciągu zimy stopniowa utrata odporności na niskie temperatury. a rośliny wykształcą więcej niż cztery pary liści rozetowych. Żyto jest w stanie przetrwać spadki temperatur do poziomu około –25oC. wysiewane na jesieni. rzepak i jęczmień ozimy. której węzeł krzewienia znajduje się bliżej powierzchni gleby. być poddane destrukcyjnemu stresowi termicznemu związanemu ze spóźnionymi przymrozkami wiosennymi (roślinom ozimym czynniki te zdecydowanie mniej zagrażają). W warunkach zalegania pokrywy śnieżnej. od najbardziej odpornych do wrażliwych. rośliny zimują bezpiecznej i odporność na niskie temperatury powietrza wzrasta o około 5-10oC. Zjawiska szkodliwe pojawiają się albo pojedynczo lub też kompleksowo. Stopień ryzyka uprawy tych roślin wzrasta w sytuacjach gdy wysiewane bywają stosunkowo wcześnie na jesieni czy nawet późnym latem. Rośliny ozime. Mogą przy tym mieć charakter pośredni lub bezpośredni. z tego też powodu szkodliwe są głębokie spadki temperatur na przedwiośniu. stwarzającym ryzyko wystąpienia wielu zjawisk szkodliwych.Meteorologia rolnicza charakteryzuje różny stan zagrożeń. którego następują nieodwracalne procesy destrukcji. Zagrożenia okresu zimowego Większość roślin uprawnych. według której na pierwszym miejscu plasuje się żyto. gdy wysiewa się je późną wiosną. Każdy jednak gatunek. zaczyna reagować ujemnie po przekroczeniu progu –20oC. na początku sierpnia. Pszenica. Przetrwanie w niskich temperaturach zależy od stanu roślin tuż przed wejściem w okres anabiozy. bądź zbytnio przyśpieszone. charakteryzuje się jednak progiem odporności po przekroczeniu. który gwarantuje mu największą odporność. W warunkach klimatycznych Polski występują układy pogodowe niekorzystne. Każdy z wyżej wymienionych gatunków musi osiągnąć określony etap rozwoju. który wysiewa się bardzo wcześnie. pozostają na polu w okresie zimowym. Wysoka koncentracja soków komórkowych gwarantuje im dużą odporność na znaczne obniżenie temperatur powietrza i gleby. U rzepaku i jęczmienia pojawiają się problemy z zimowaniem już przy spadkach temperatury poniżej poziomu –15oC. z drugiej zaś. Powszechnie znana jest gradacja gatunków. Rośliny jare narażone bywają na utrudnioną wegetację wtedy. W tym przypadku stan zagrożeń wzrasta gdy rośliny w okres zimowania wchodzą opóźnione w rozwoju. która spełnia rolę izolatora z powodu dużej ilości przestworów wypełnionych powietrzem.

należą do najpoważniejszych. W trakcie zimy następują czasem gwałtowne roztopy spowodowane napływem mas ciepłego powietrza. Problemy z pokrywą śniegową pojawiają się bowiem z tej przyczyny. Inną konsekwencją przejściowych zmian temperatury w okresie zimy jest zamarzanie i rozmarzanie gleby. przy grubości ponad 20 cm. Straty spowodowane tym zjawiskiem. powodujących uszkadzanie korzeni roślin. zwiększające retencję wody. iż utrudnia ona wymianę powietrza. pozbawione roślin uprawnych. Nawet spowolniona wegetacja powoduje gromadzenie się dwutlenku węgla i brak tlenu. Spore straty z tego tytuły notuje się przede wszystkim na plantacjach rzepaku ozimego. Szczególnie wrażliwe na ten czynnik destrukcyjny są żyto ozime i jęczmień. Rozhartowanie roślin pod pokrywą śniegową następuje często w trakcie trwania zimy. zim stulecia. Za niebezpieczne uznaje się utrzymywanie się warstwy śniegu przez okres dłuższy niż 80 dni lub też w krótszym. Kolejnym czynnikiem destrukcyjnym w okresie zimy są następujące często po sobie okresy ocieplenia i chłodów. nie znajdując ujścia i mając utrudnione przesiąkanie w głąb gleby. nawet tworząca płytkie zastoiska. gdy najpierw pojawia się warstwa śniegu. przy czym spotęgowane bywają poprzez porażenie roślin przez kompleksy grzybowe. na północnym – wschodzie Polski). zamarza następują wtedy mechaniczne uszkodzenia tkanek roślinnych. wywołujące chorobę zwaną pleśnią śniegową. Woda roztopowa. bo nawet już nieco ponad 30 dniowym przedziale czasowym. które dwukrotnie wystąpiły w okresie ostatnich dwudziestu lat. Po długotrwałych zastoiskach pozostają często na polach miejsca. a w dalszej konsekwencji ich osłabienia.Meteorologia rolnicza Pokrywa śnieżna bywa jednocześnie czynnikiem zabezpieczającym przed niską temperatura. Dotyczy to sytuacji gdy ma ona dużą grubość i zalega zbyt długo. Prowadzi to do stopniowego rozhartowania roślin i wzrostu podatności na uszkodzenia wywołane niskimi temperaturami. Pokrewna roślina z rzepakiem – rzepik ozimy – nie wydłuża pędu nawet przy wczesnym siewie i dlatego jest uważana za konkurencyjną na terenach o bardziej niekorzystnych warunkach klimatycznych (np. Kiedy woda. Szczególnie groźne jest to zjawisko wczesną wiosną. ale jednocześnie może stać się przyczyną poważnych strat na plantacjach ozimin. wtedy bardzo niebezpieczne bywają silne wiatry. Kiedy pole pozbawione jest pokrywy śnieżnej. Rośliny podtopione mają utrudnione oddychanie i z czasem ulegają „uduszeniu”. Na polach porośniętych roślinnością dochodzi wtedy do ruchów wierzchniej warstwy. a porośnięte chwastami. Rośliny nie zahartowane przed mrozami źle znoszą taki układ pogodowy. określanym jako „wyprzenie”. tworzy zastoiska na powierzchni pól. Temperatura powietrza 126 . a następnie dopiero dokonuje się obniżenie temperatur poniżej pułapu hamującego jesienną wegetację. Z tego powodu niekorzystną jest taka sytuacja pogodowa. Jest to zjawisko tylko częściowo korzystne. Skutki wyparzenia odczuło rolnictwo polskie szczególnie dotkliwie w czasie tzw. odsłonięcie węzłów krzewienia czy też pąków szczytowych. kiedy cieplejsze powietrze napływa nad wychłodzony grunt.

Silny wiatr powoduje przyśpieszenie transpiracji i utratę wody. Istnieje wiele definicji pojęcia „przymrozek”. Można wyróżnić tu wiele sytuacji. Z punktu widzenia praktyki rolniczej. przymrozki z wiatrem). najprecyzyjniej przymrozki można określić jako spadek temperatury minimalnej poniżej zera w okresie trwania wegetacji roślin. umiarkowane.nocne. obejmuje zbyt wiele sytuacji różnych pod względem znaczenia dla procesów produkcyjnych. a także podkreślić. 2 metrów w strefie kwiatostanów. Z tego powodu. wczesne jesienne. przymrozki przygruntowe). S przyczyny pojawu (adwekcyjne. spadek w granicach –2 O -4oC. S pora wystąpienia ( . zarówno pod względem meteorologicznym jak i rolniczym. silne. czyli w większości przypadków poniżej 0oC. Do najczęstszych należą te. podstawy łodyg. wieczorne). w której następuje obniżenie temperatury (przymrozki na wysokości ok. definicja ogólna pojęcia. radiacyjne). . które związane są z zachwianiem reżimów termiczno-wodnych. Z tej przyczyny rolnicy nazywają zjawisko to wysmalaniem. dającą złudzenie jakoby były podpalane. poniżej – 4oC). Dużo częściej w trakcie wegetacji pojawiają się stany pogodowe charakteryzujace się spadkiem temperatur poniżej minimum tolerancji. iż towarzyszą temu pewne swoiste zjawiska związane z przechodzeniem wody w lód. Dalej można uściślić tę definicję o człon stwierdzający swoiste oddziaływanie tak obniżonej temperatury na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Szczególnie narażone na wysmalanie są partie pól położone na wierzchołkach wzniesień. S strefa pionowa atmosfery. której rośliny nie mogą uzupełnić z powodu jej niedostępności. letnie. systemy korzeniowe).przymrozki wiosenne. Przymrozki Niekorzystny przebieg pogody w okresie poza zimowym stwarza też szereg zagrożeń dla roślin. Oziminy w takich warunkach zaczynają stopniowo zmieniać barwę na ciemną. Przyjmując powyższą definicję przymrozki można klasyfikować według różnorodnych kryteriów takich jak: S intensywność (łagodne – obniżenie temperatury do –2oC. W Polsce rzadko dochodzi do przekroczenia temperatur maksymalnych dla wzrostu i rozwoju roślin. S zjawiska towarzyszące (przymrozki bez wiatru. S skutki (przymrozki uszkadzające kwiatostany. Według najogólniejszej z nich oznacza to spadek temperatury powietrza poniżej zera stopni Celsjusza.Meteorologia rolnicza pobudza rośliny do powolnej wegetacji. 127 . przymrozki przy słabych ruchach powietrza. tymczasem gleba pozostaje nadal zamarznięta.

które spowodowałoby wyłącznie z tego powodu spadek temperatur poniżej granicy zero stopni Celsjusza. wtedy zgodnie z prawami fizycznymi od cieplejszego podłoża nagrzewa się położona tuż nad nim warstwa powietrza. Generalizując należy stwierdzić. promieniowanie zwrotne. W tej sytuacji ubytki energii nie są kompensowane. W dzień. gdyż zagrażają uprawom roślin ciepłolubnych tej strefy klimatycznej (np. wiąże się z przebiegiem bilansu promieniowania. Wiatr odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w zakresie powstawania zagrożeń przymrozkowych jak i ich późniejszej szkodliwości. zwłaszcza obejmujących niskie obszary w rzeźbie terenu. O skali zjawiska przymrozkowego decyduje w poważnym stopniu wilgotność powietrza i zachmurzenie. Promieniowanie zwrotne skutecznie uzupełnia ubytki ciepła z podłoża. gdy do powierzchni ziemi dociera energia i jest przez nią pochłaniana. Powstawanie przymrozków. winorośli. a więc w czasie pełni wegetacji. cytrusom. Zachmurzenie reguluje bardzo ważny składnik bilansu wymiany ciepła pomiędzy podłożem. Rzadko dochodzi do sytuacji przymrozkowych przy pełnym zachmurzeniu. Im wyżej tym przepływ energii słabnie i stąd wraz z wysokością temperatura powietrza obniża się. a wraz z nim najbliższa warstwa powietrza. Tak więc podział przymrozków na radiacyjne i adwekcyjne nie jest absolutnie rygorystyczny. Brak ruchów powietrza sprzyja powstawaniu uwarstwienia i strefowości termicznej dolnej troposfery. Praktycznie wcale nie występują one w strefie równika (wyjątkiem mogą tu być tereny bardzo wyniesione nad poziom morza). Rzadziej występujące przymrozki w strefie zwrotnikowej są jednak szczególnie groźne. W nocy dopływ energii do podłoża ustaje. W okresie od kwietnia do października. praktycznie nie istnieją sytuacje doprowadzające do takiego wypromieniowania. wtedy jako cięższa będzie pozostawać w tej strefie. iż aby wystąpił przymrozek w okresie wegetacji musi pojawić się kompleks meteorologicznych przyczyn w następującej kolejności: 128 . Kondensacja wywoływana bywa spadkiem temperatury powietrza. grunt powoli się ochładza. Z kolei bezchmurne noce. Do przymrozków dochodzi więc najczęściej gdy wcześniej nad daną powierzchnię napłynie warstwa chłodnego powietrza z obszarów północnych. Wiatry o średniej i dużej prędkości powodują turbulencję i mieszanie się powietrza chłodnego z ciepłym. W momencie gdy temperatura dolnej warstwy powietrza obniży się znacznie. kawie). są czynnikiem bezwzględnie sprzyjającym zjawisku. Pomimo oddawania ciepła powierzchniowa warstwa gruntu pozostaje cieplejsza od powietrza z powodu napływu coraz to nowych porcji promieniowania słonecznego. tym później kończy się i wcześniej rozpoczyna okres zagrożenia przez przymrozki podczas sezonu wegetacyjnego. zapobiegając powstawaniu przymrozków. im bardziej przesuwamy się w kierunku biegunów.Meteorologia rolnicza Na powierzchni naszej planety. Pierwszy z tych czynników zmienia warunki termiczne poprzez oddawanie utajonego ciepła podczas kondensacji pary wodnej. przy wystąpieniu dwóch głównych przyczyn pojawu przymrozków. a atmosferą jakim jest tzw.

niż wyższe jak na przykład drzewa. tak i w odniesieniu do przymrozków ważna jest możliwość przewidywania ich wystąpienia. W tym także okresie przymrozki najbardziej szkodzą kulturom leśnym i rolniczym. gryka. ziemniak. Z kolei na terenach gdzie wegetacja rozpoczyna się wcześniej. Fale wiosennych i jesiennych ochłodzeń powodują. Przymrozki jesienne mogą natomiast być problemem dla kukurydzy. Wprawdzie w jednym jak i drugim przypadku nie istnieją poważne metody wpływu na rozwój sytuacji. niszczą niemal całkowicie plantacje tej rośliny.Meteorologia rolnicza napływ chłodnego powietrza nad ciepłe podłoże. Miąższość przygruntowej warstwy zimnego powietrza zazwyczaj przekracza znacznie wysokość strefy wzrostu roślin. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje przymrozkowe na terenach północno-wschodniej Polski. iż jedna lub dwie noce przymrozkowe przedziela noc lub kilka bez przymrozków. zwłaszcza uprawianej z przeznaczeniem na ziarno. jednak z 129 . zwany „zimnymi ogrodnikami”. jednak ostatnie przymrozki wiosenne występujące czasem w końcu maja. W takich sytuacjach dochodzi po pogorszenia jakości surowca. pomidor. W tym ostatnim przypadku czas szczególnego zagrożenia objawia się w trzeciej dekadzie kwietnia i dwóch pierwszych dekadach maja. burak cukrowy i pastewny. zagrożenie stanowią sytuacje przymrozkowe z końca kwietnia i początku maja. Ponadto statystyczny rozkład typów cyrkulacji powietrza. W przeciętnym roku pod względem przebiegu pogody. że przymrozki pojawiają się z dużym prawdopodobieństwem w pewnych charakterystycznych porach. niskie wartości składowych bilansu promieniowania związane z warunkami sezonowo zmieniającej się irradiacji. iż pojawią się szkody u roślin. dlatego też bardzo rzadko występuje klika nocy z rzędu z przymrozkami. informujący o powtarzalności zjawisk w atmosferze nad danym terytorium. Przyczyny meteorologiczne sprzyjające powstawaniu przymrozków nie zawsze powodują. Główny powód pojawiania się przymrozków związany jest z sytuacją synoptyczną. Z powodu przymrozków następuje opóźnienie terminu siewu kukurydzy i sadzenia ziemniaków wczesnych na terenach Polski północnej. gdyż większość roślin albo zeszła z pola. niska wilgotność powierza. Spośród grupy gatunków uprawy polowej wrażliwymi na przymrozki są: kukurydza. brak zachmurzenia oraz cisza lub słaby wiatr. a nawet w czerwcu. O szkodliwości tego zjawiska decyduje przede wszystkim pora wystąpienia i skala obniżki temperatury. Wczesne przymrozki jesienne bywają już mniej niebezpieczne. powoduje. pojawiające się w drugiej połowie maja i pierwszej dekadzie czerwca. W Polsce okresem tym jest czas między 1214 maja. fasola i wiele innych. Grykę wysiewa się w obawie przed tym zjawiskiem dopiero w połowie maja. Tak jak w zakresie rozwoju pogody w ogóle. albo też jest obojętna na wystąpienie takiej sytuacji. Tym niemniej rośliny niższe o wiele wcześniej i częściej znajdują się w strefie zagrożenia. a wśród nich ogórek. Do roślin wysoce wrażliwych na przymrozki należy bardzo liczna grupa gatunków warzyw. czas zagrożeń przymrozkowych rozpoczyna się od momentu zakwitnięcia drzew owocowych (najwcześniej kwitnie czereśnia).

lecz żadna z nich nie może być traktowana jako uniwersalna. Coraz skuteczniejsze sposoby ochrony oznaczają 130 . W metodzie tej ustalamy temperaturę minimalną. Wartość stałej różnic jest jednak właściwością danej lokalizacji (typy cyrkulacji ogólnej i lokalnej. punkt położony w obszarze określającym prawdopodobieństwo przymrozku oznaczone w procentach. Metoda Kammermanna. Metoda Langa-Mohna Michelsona. przeważające rodzaje podłoża) i pory roku (miesiąca). odejmując od temperatury termometru zwilżonego.Meteorologia rolnicza przewidywań mogą wynikać działania ograniczające zakres wyrządzanych szkód. oparte na równaniach regresji. to prawdopodobnie nie dojdzie do przymrozku. Biorąc pod uwagę wartości zanotowane w danym dniu. wartość ustalonej wcześniej stałej. Arsenał środków ograniczających skutki przymrozków jest duży. S S S Metoda Brounowa. W tym przypadku przymrozek przewidujemy na podstawie założenia istnienia stałej różnicy pomiędzy wskazaniem termometru zwilżonego z godziny 13 i temperaturą minimum następnego ranka. rzeźba terenu. a temperaturą minimalną nocy. W ogólności każda z metod prognozy przymrozków polega na znalezieniu zależności pomiędzy temperaturą dnia poprzedniego (maksymalną lub o określonej porze). Do oszacowania prawdopodobieństwa przymrozków używa się wykresu obejmującego na rzędnej temperaturę z godziny 21. gdyż z prawdopodobieństwa zjawiska nie wynikają żadne zalecenia ani co do podejmowania akcji przeciwdziałania. Temperaturę wyjściową można zmierzyć. gdyż uwolnione ciepło będzie zapobiegało dalszemu oziębianiu. otrzymamy na przecięciu linii. Niezbędnym dla przewidywań przymrozków jest znajomość temperatury punktu rosy dla danej sytuacji atmosferycznej. na który składa się wpływ cyrkulacji ogólnej i lokalnej oraz właściwości podłoża. Przytoczone niżej metody stanowią klasyczne przykłady odznaczające się przy tym prostotą opracowania. Z tego tytułu dość łatwo jest ustalić prawdopodobieństwo przymrozków dla dużego obszaru bez wskazywania konkretnej lokalizacji. Powietrze zawierające dużą ilość pary wodnej będzie ograniczało spadek temperatury poprzez uwalnianie ciepła utajonego. Zarówno bardzo uproszczone jak i rozbudowane. odnotowanej o godzinie 13. a odciętej różnicę temperatur pomiędzy godziną 13 a 21. chociaż żaden z nich nie daje 100% pewności. natomiast obniżka następująca w wyniku wychłodzenia statycznego (adwekcja) i dynamicznego (radiacja) jest wynikiem bardzo skomplikowanego układu zależności. ani też co do jej zakresu i intensywności. Wartość metody nie jest zbyt duża. metody muszą być dostosowane do warunków lokalnych. Aktualnie istnieje kilkaset metod prognozowania przymrozków. Jeżeli zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia w temperaturze powyżej 0oC.

Skrócenie jesiennej wegetacji nie pozwala albo na uzyskanie plonu o wymaganych parametrach jakościowych lub też w ogóle uniemożliwia zbiór roślin z zamarzniętej gleby. Ekstremalne warunki zaopatrzenia roślin w wodę Czynnik wodny ma decydujące znaczenie dla produkcji rolniczej. jednak zawsze dzieje się to kosztem wydajności. Tymczasem wiadomo. przykrywanie powierzchni młodych zasiewów gałęziami. hamowanie spływu chłodnych mas powietrza do stref zagrożenia lub odpowiednie ukierunkowanie tego spływu poza obszar tych stref. Wszelkie czynności agrotechniczne na polach mogą być wykonywane po uzyskaniu takiego stopnia ich wilgotności. Liczba dni okresu wegetacyjnego w Polsce (pomijając obszary górskie i podgórskie) wynosi od 180 do 220 i zmniejsza się od południowego – zachodu ku północnemu wschodowi. decydując o uzyskaniu najwyższych plonów. foliami. iż wartością graniczną temperatury jest +5oC. Jeżeli potrzeby roślin w tym zakresie zaspakajane są w granicach tolerancji. obliczając długość meteorologicznego okresu wegetacyjnego. deszczowanie roślin i wiele innych. Podobnie kształtuje się problem wcześniejszego obniżenia temperatury jesienią. Czasem jednak dochodzi do znacznego jego skrócenia i sytuacja taka jest uważana za pogodowy czynnik szkodliwy. Pierwszy z nich determinują czynniki termiczno-wodne. Przymrozki mogą być ograniczane poprzez stosowanie ogrzewania i zadymiania zmniejszającego wypromieniowanie efektywne. Przy tym. przedziału.Meteorologia rolnicza jednocześnie wzrost kosztów ich zastosowania. Szkodliwość skrócenia okresu wegetacji polega na tym. matami. który nie grozi nadmierną destrukcją cech fizycznych gleby pod wpływem działania maszyn i narzędzi. przez mechaniczne mieszanie powietrza (wiatraki). Podobnie postępujemy. dzięki regulacji fotoperiodycznej przyspieszają tempo wegetacji.5oC. Skracanie wegetacji w Polsce dokonuje się w przeciętnej skali od 5 do 20 dni. obszary gdzie sezon wegetacyjny rozpoczyna się najwcześniej. Zmniejszenie czasu trwania omawianego okresu bywa powodowane przedłużaniem się chłodów i czasu trwania zimy. w którym temperatura średnia dobowa ustala się na poziomie wyższym od +2. to znaczy temperatura powierza i stan uwilgotnienia pól. charakteryzują się też większą częstością opóźnień i głębszą ich skalą. Ustalając czas trwania tego okresu w sensie meteorologicznym przyjmuje się datę początkową i końcową. to można liczyć na 131 . iż rośliny wysiewa się w terminach odbiegających od optymalnych. W sensie czysto rolniczym okres gospodarczy wyznaczają daty rozpoczęcia prac polowych wiosną i ich zakończenia jesienią. z tym. Rośliny siane zbyt późno. iż owe terminy gwarantują prawidłowy wzrost i rozwój. Długość okresu wegetacji Ważnym wskaźnikiem jakości warunków agroklimatycznych obszarów jest czas trwania meteorologicznych okresów gospodarczych i wegetacyjnych.

a szczególnie południowo-wschodniej (kontynentalne typy pogodowe). zaś wyższe od 20 mm/dobę. z tego też powodu operuje się ustalonymi wartościami granicznymi sum opadów dobowych. powodując ich wyleganie. W takich przypadkach woda przemieszcza tysiące ton powierzchniowej warstwy gleby. Obalone przez opady i silne wiatry łany zbóż łatwo ulegają porastaniu. Nadmierne opady powodują utrudnienia w zakresie prac polowych. a szczególnie na pograniczu Mazur i Mazowsza. Jak wykazały badania regionalne. Częstość opadów wywołujących erozję jest różna na terenie kraju. charakteryzujących się glebą podatną na zmywy powierzchniowe. co znacznie utrudnia zbiór mechaniczny. bywają niekorzystne dla rolnictwa z powodu dużej siły strumieni deszczu i towarzyszących wiatrów. chociaż w świecie pojawiają się takie ekstrema jak opady gradu wielkości piłek golfowych. a nawet 20 mm/dobę. gdy rozwijające się konwekcyjne prądy wstępujące. Jest to proces powodujący straty w produkcji rolniczej. Opady burzowe. która prowadzi do powstawania bryłek lodu. Generalnie więcej tego typu sytuacji pogodowych jest charakterystycznych dla Polski południowej. w zależności od spadku terenu. Nawet długotrwałe opady dżdżu uniemożliwiają wykonywanie wielu czynności technologicznych. przy tym niekoniecznie chodzi tu o opady intensywne. gdy typowe dla Cumulonimbusa ruchy wstępujące i zstępujące osiągają poziom górnej troposfery. Przyczyny powstawania burz związane są często z czynnikami lokalnymi. Nawet na terenach o małej skali zagrożenia niebezpieczne są opady burzowe. wzdłuż dolnej Wisły. Ostatecznym jednak czynnikiem wywołującym erozję są intensywne opady atmosferyczne. Pojawia się on przede wszystkim na terenach falistych. typu oberwania chmur. Zjawiska burzowe charakterystyczne są dla miesięcy najintensywniejszej operacji słonecznej. Około 20% obszaru kraju znajduje się w strefie występowania zjawiska erozji wodnej.Meteorologia rolnicza wysoki i jakościowo dobry plon. nawet jeżeli nie powodują erozji. od 2 do 6/rok. W Polsce opadające gradziny mają najczęściej średnicę nasion grochu. W pewnych specyficznych okolicznościach chmura burzowa przynosi opady gradu. Zjawiska opadowe o wartościach przekraczających 10 mm na dobę. pojawiają się na terenach erodowanych z częstością kilkanaście przypadków na rok. Dzieje się tak wtedy. Jako sytuacje szkodliwe uznaje się natomiast niedobory i nadmiary wilgoci. Silną erozję na terenach podatnych wywołują opady o wielkości ponad 25. Panująca tam temperatura sprzyja takiej koagulacji składowych chmury. stąd pojawiają się one na obszarach zwanych szlakami burzowymi. zgodnie z definicją tej wielkości jest rzadko mierzona. Grad bywa 132 . w Polsce północno-wschodniej intensywne opady charakteryzuje zmiana częstości w 4 letnim cyklu. doprowadzają do powstania mocno rozbudowanych chmur typu Cumulonimbus. Pierwsze objawy erozji powierzchniowej i wgłębnej pojawiają się już przy sumach opadów dobowych powyżej 10 mm. Opady burzowe powodują przede wszystkim duże szkody na plantacjach zbóż. Zdecydowanie mniej burz notuje się natomiast na terenach przybałtyckich. Intensywność opadów.

Należy nadmienić. Susze jesienne utrudniają siewy ozimin i ograniczają intensywność początkowego wzrostu i rozwoju (np. ciągi bezopadowe. Jednym z nich są tzw. Zakłócenia te pojawiają się w różnym czasie i skali w zależności od siedlisk. Do szczególnie wrażliwych należy więc przede wszystkim tytoń. w poszczególnych okresach.Meteorologia rolnicza szkodliwy dla każdego gatunku uprawnego. Nawet coraz doskonalsze metody oceny tych warunków. Z tego powodu. jako wskaźniki zastępcze dla oceny stanu parametrów atmosfery względem potrzeb roślin. stosuje się uznane obserwacje zachowań przedstawicieli agrocenoz. Zjawisko posuch charakteryzuje się zakłóceniami w zakresie bilansów wymiany wilgoci i ciepła między rośliną a otoczeniem. można zauważyć występowanie tego zjawiska z okresową zmianą częstości w cyklu 4-5 letnim. w drugim roślin późnego siewu (za wyjątkiem ziemniaków). w tym przede wszystkim tytoniu. W Polsce susze są dość częste. stadium zaawansowania wegetacji oraz w pewnym stopniu od czynników technologicznych. bez rozróżniania rodzaju gleby. zawierające bogatszy kompleks koloidalny. że w rejonach tych notujemy największe obszary roślin szczególnie wrażliwych. chociaż z dużą rzadkością przybierają one charakter klęskowy. Gleby zwięzłe i średnie. Biorąc pod uwagę terytorium całego kraju. Fenologia Przedstawiony wyżej opis ujawnia skomplikowany obraz uwikłań wegetacji roślin w przebieg warunków pogodowych. czyli okresy wielodniowe. rzepak i inne. podczas których nie odnotowano żadnych opadów. a ponadto rośliny okopowo-korzeniowe. jest dziesięć. Szkodliwość susz dla roślin zależy od gatunku. są w stanie retencjonować więcej wody i dłużej udostępniać ją roślinom. Znane są szlaki podsudeckie. Ponadto głębsze susze lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych występowały często po dwie w jednym cyklu. 133 . Według wielu źródeł pierwszą wartością graniczną minimalnej liczby dni bezopadowych. W pierwszym przypadku największe straty dotyczą plantacji zbóż jarych i buraka cukrowego. Z punktu widzenia meteorologicznego przyjmuje się jednak jednolite wskaźniki posuch. która może wywołać negatywne zjawiska dla wegetacji roślin. małopolskie i lubelskie. Na utworach lekkich niedobory pojawiają się znacznie wcześniej. jednak największe zagrożenie stanowi dla łanów roślin szerokolistnych. odmiany. Niekiedy jako charakterystykę stopnia zaspokojenia potrzeb wodnych. Najgroźniejsze są susze w okresach wczesnej i późnej wiosny oraz jesieni. przyjmuje się sumę opadów danego okresu względem przeciętnej wieloletniej na rozpatrywanym obszarze. Bardzo dużym problemem w rolnictwie jest sytuacja niedoboru opadów atmosferycznych. Stany poważnych zagrożeń wywołują ciągi dłuższe niż 28 dni. przedłużając ponad miarę okres kiełkowania). Burze gradowe pojawiają się jeszcze bardziej regularnie wzdłuż typowych szlaków. nie są w stanie niekiedy sprostać wymogom praktyki rolniczej.

które tylko w nazwie nawiązują do pór astronomicznych. że można już wypędzać bydło na pastwiska. Ważnym dla praktyki rolniczej symptomem możliwości rozpoczęcia wiosennych prac polowych jest zakwitanie przebiśniegu czy podbiału pospolitego.wczesne lato (kwitnienie akacji. dzielące rok na pory.zima (początek spoczynku zimowego roślin). Dla obszaru całego kraju opracowano dość dokładne kalendarze wskazujące na terminy zjawisk wskaźnikowych. . początek sianokosów). Spełnienie kolejnych potrzeb w tym względzie powoduje osiąganie następujących po sobie faz rozwojowych. Na tej podstawie można się zorientować w przebiegu warunków wegetacji roślin rolniczych. mniszka lekarskiego. Fenologiczne pory roku informują o tempie sezonowych zmian pogodowych w przyrodzie. Zakwitanie czereśni stanowi dobry prognostyk możliwości sadzenia ziemniaków. dojrzewanie porzeczki. czereśni). malin. Z kolei do siewu owsa przystępuje się obserwując początek zakwitania wierzby. Fenologicznym wskaźnikiem rozpoczęcia sianokosów jest początek zakwitania traw. konwalii. . W tej sytuacji obserwacja zjawisk w naturze stanowi rodzaj bardzo czułego wskaźnika.Meteorologia rolnicza Rośliny bytujące w stanie naturalnym bardzo czule i precyzyjnie reagują na sumę bodźców pogodowych. oznacza to. według następujących kryteriów: . zawilca. Moment ten oznacza jednocześnie.lato (kwitnienie lipy. . Tego typu zagadnieniami zajmuje się nauka zwana fenologią. że uzyskamy siano o najwyższej wartości odżywczej. W okresie gdy kwitną dwa popularne gatunki drzew owocowych. Ponadto obserwacje fenologiczne pozwalają ustalić 134 . Klasyfikacje polskich autorów najczęściej obejmują 8 fenologicznych pór roku. można też w oparciu o te informacje decydować o podejmowaniu różnorodnych prac polowych.wczesna jesień (kwitnienie wrzosu. . Termin pojawu danej fazy fenologicznej umożliwia ocenę czy kolejne fazy będą ewentualnie przesunięte w stosunku do układu typowego.pełnia wiosny (kwitnienie jabłoni.początek wiosny (pylenie leszczyny. wczesnych zbóż). dojrzewanie owoców kasztanowca). czarnego bzu. Porównując stan aktualny z danymi kalendarzowymi można łatwo zorientować się na ile przebieg warunków pogodowych jest w danym roku typowy (w ocenie kompleksowej wszelkich zjawisk pogodowych. kasztanowca. kłoszenie żyta). Pojawy fenologiczne mogą także stanowić podstawę do prognozowania przebiegu warunków pogodowych w danym roku. . bzu lilaka. Dzięki aktywności fenelogów ustalono między innymi kalendarium fenologiczne.wczesna wiosna (listnienie brzozy. maliny. . żyta. kwitnienie podbiału. .jesień (opadanie liści brzozy i kasztanowca). wierzba i grusza. przylaszczki). kwitnienie wierzby Iwy. mogącego być przydatnym dla oceny spełnienia wymagań klimatycznych względem potrzeb świata roślinnego. a nie tylko jednego wybranego czynnika) lub w jakim zakresie odbiega od norm.

fitoklimat uprawy roślin Prawidłowości układu warunków pogodowych występujące na dużych obszarach.Meteorologia rolnicza rejony klimatyczno-glebowe.saldo promieniowania LE – strumień ciepła utajonego S – strumień ciepła jawnego G – strumień ciepła glebowego Wielkość poszczególnych strumieni ciepła zależy od szeregu czynników zewnętrznych. dotyczy zjawisk w mniejszej skali. Ograniczając się tylko do zakresu tej dziedziny wytwórczości. topoklimat terenów leśnych. przy udziale których. Poczynając od topoklimatu i przechodząc ku dalszej skali uszczegółowienia. Istnieją także oddziaływania wewnętrzne pomiędzy strumieniami. dla określenia zasięgu charakteryzujących się określonymi wymaganiami klimatycznymi. kształtujące się pod wpływem czynników największej skali oddziaływania. Topoklimat. wkraczamy w strefę. Przejawem tego typu zależności jest mechanizm zwany priorytetem parowania. Postać bilansu energetycznego powierzchni czynnej wyraża wzór: Rn = LE + S + G = 0 gdzie: Rn . jak już wspomniano wcześniej. Mechanizm ten działa tak. ważne dla produkcji rolniczej. nazywane bywają makroklimatem. a w dalszej kolejności dopiero na ogrzanie powietrza i gleby. mikroklimat. iż jeżeli powierzchnia czynna dysponuje dostateczną ilością wody. mikroklimatu) wyciska swoje piętno na obszarze atmosfery w mikroskali. topoklimat obszarów przylegających do zbiorników wodnych. Specyfika klimatu łanu (fitoklimatu. 135 . Termika. realizują się specyficzne bilanse cieplne. etc. Określenie topoklimat (mezoklimat). w której realizowane są życiowe procesy roślinne. mające znaczenie tak dla procesów pogodowych w atmosferze jak i dla zespołów roślinnych. to istniejący zapas energii wykorzystywany jest na parowanie. decydując o ich tempie wzrostu i rozwoju. ciepło oraz wilgotność powietrza w łanach roślin Łany roślin uprawnych stanowią rodzaj powierzchni czynnych. topoklimat terenów urzeźbionych. Typowy topoklimat rolniczego obszaru nizinnego realizuje się według reguł wyznaczanych przez rodzaj roślinności pól uprawnych. można wskazać na typowe rodzaje topoklimatu takie jak: topoklimat płaskich obszarów rolniczych.

napromieniowanie całkowite na daną powierzchnię szaty roślinnej Rtr .exp(-0. Dodatkowo wymiana dotyczy również ciepła utajonego. etc. W dzień słoneczny spadek wartości salda promieniowania. 136 . W ciągu dnia dopływ energii. Gospodarka energetyczna łanu roślin w dużym stopniu wpływa na temperaturę gleby.Meteorologia rolnicza Saldo promieniowania określa ilość energii użytecznej wykorzystywanej przez ekosystem.055. Na dowolnym poziomie szaty roślinnej można określić saldo promieniowania (Rnp) jako sumę wszystkich składowych uczestniczących w wymianie: Rnp = Rtp – Rtr + Rld – Rlu gdzie: Rtp .L +0. a tym samym jej przychód od gleby. występują w porach wieczornej. zależy wielkość poszczególnych składników bilansu. W ciągu dnia dysproporcje te pogłębiają się osiągając maksimum w okresie najintensywniejszego napromieniowania słonecznego. jest większy niż w dzień pochmurny. nocnej i rannej. Tymczasem w nocy szata roślinna wyraźnie chroni powierzchnię gleby przed utratą energii w formie promieniowania długofalowego. wyraźnie zmniejsza się. który zapewnia wzrost i rozwój organizmów roślinnych.promieniowanie słoneczne odbite od danej powierzchni Rld . W przebiegu dobowym sald najmniejsze różnice pomiędzy warstwą powierzchniową. który to proces realizuje się podczas przemian fazowych wody. a znajdującą się tuż przy gruncie.L2) gdzie: r – współczynnik odbicia całkowitego promieniowania słonecznego L – LAI Salda promieniowania na poszczególnych poziomach wysokości łanu różnią się niekiedy znacznie. wielkości. reszta uczestniczy w procesie wymiany. wraz z przemieszczaniem się w głąb szaty roślinnej. barwy. Stosunkowo niewielka część tej energii asymilowana jest w biomasie.promieniowanie długofalowe skierowane w głąb szaty roślinnej Rlu .622. kąta ustawienia. Od ich ilości. Z tego też powodu znając napromieniowanie całkowite możemy obliczyć saldo promieniowania jako funkcję współczynnika pokrycia liści LAI (leaf area index) : Rnp(L) = Rtp(1-r).promieniowanie długofalowe emitowane przez szatę roślinną Główną rolę w kształtowaniu gospodarki energią w łanie odgrywają liście roślin. W zakresie gospodarki wodnej w przyrodzie można wydzielić system: podłożeroślina-atmosfera. Wieczorem i w nocy sytuacja ulega odwróceniu i ciepło powierzchni czynnej przenika do atmosfery tworząc układ zwany inwersją temperatury. W okresie dnia strumień ciepła jawnego z atmosfery ogrzewa powierzchnię czynną.

Pobrana woda z otoczenia tej strefy powoduje powstanie różnic potencjału od wilgotniejszych objętości gleby do korzenia. dzięki stałemu utrzymywaniu różnicy potencjałów pomiędzy różnymi organami. Podobnie w milimetrach wyrażamy ewapotranspirację potencjalną.Meteorologia rolnicza Niezależnie od wielowątkowych zadań. Intensywność transpiracji zależy od gradientu ciśnienia pary wodnej. W ten sposób woda z głębszych warstw profilu podsiąka do stref korzeniowych. wielkości otwarcia szparek i od ilości energii wykorzystywanej do parowania wody.strumień ciepła utajonego W agrometeorologii transpirację rozpatruje się wespół z parowaniem z powierzchni gleby i określa mianem ewapotranspiracji. które realizują się dzięki systemowi. Woda w roślinie przemieszcza się systemem naczyń od korzenia aż do tkanek. Rośliny mogą pobierać wodę aktywnie dzięki mechanizmowi przenikania osmotycznego oraz biernie na zasadzie różnicy potencjału ciśnieniowego wody w glebie i korzeniu. Strumień pary wodnej wypływający z powierzchni roślin do atmosfery niesie z sobą porcję energii utajonej. którą woda przepływa. Możliwe są inne kierunki przepływu. polegająca na wyparowywaniu wody przez kutikulę lub szparki. Ponadto istnieje drugi mechanizm wytwarzania różnic potencjału – parowanie powierzchniowe.strumień ciepła jawnego LE . ETP gdzie: 137 . która zachodziłaby w danym miejscu przy nieograniczonych zasobach wody. Ostatnim procesem w omawianym systemie jest transpiracja. plus woda konstytucyjna wbudowana w składniki organizmu. zawsze jednak od potencjału wyższego do niższego. nazywa się stosunkiem Bowena (Bowen ratio).= S/LE gdzie: S . jego funkcjonowanie podlega zasadzie. Stosunek energii strumienia parowania z danej powierzchni do energii ciepła jawnego wypromieniowywanego. Przepływ wody przez roślinę rozpoczyna się od strefy korzeniowej. która mówi. . Wartości rzeczywiste dotyczą konkretnej powierzchni parującej (gleby i roślinności) w danym czasie i oznaczamy je w milimetrach (mm). iż gęstość strumienia wody przepływającej w systemie jest wprost proporcjonalna do gradientu siły powodującej przepływ i odwrotnie proporcjonalna do oporu jaki stawia materia przez. Rozróżniamy ewapotranspirację potencjalną (ETP) i rzeczywistą (ETR). Strumień wody wpływający do systemu jest równy strumieniowi wody wypływającemu przez liście. Pomiędzy tymi wielkościami istnieje relacja: ETR = k .

0018 . (25=t)2 .zależny jest od fazy rozwojowej rośliny (f) i od wskaźnika zawartości wody dostępnej dla roślin w glebie (xw). Poniżej zaprezentowano kilka tego typu wzorów. Ustalono szereg formuł matematycznych opisujących relację parowania rzeczywistego w stosunku do czynników zewnętrznych. jednak posiadają one szereg wad. $d gdzie: N wzór Schmucka E = suma parowania za okres półroczny w mm d – średni miesięczny niedosyt wilgotności powietrza w mm Hg S E =d . Rs gdzie: wzór Baca d – średni miesięczny niedosyt wilgotności powietrza w hPa Rs – suma miesięczna promieniowania całkowitego w kWh 138 .średnia miesięczna prędkość wiatru na wysokości od 10-15 m S E=0. a wielkością parowania z otwartych powierzchni wodnych. Pomiarów ewapotranspiracji rzeczywistej dokonuje się za pomocą przyrządów zwanych ewaporometrami glebowymi bądź lizymetrami. (100-f) gdzie: wzór Iwanowa t – średnia miesięczna temperatura powietrza w oC f – średnia miesięczna wilgotność względna w % S E = 3d . Wzory empiryczne na wyliczenie ETP należy stosować tylko w odniesieniu do obszarów dla. gleby i rośliny. Wynika to z faktu. Można też oszacować tę wartość przy pomocy metod pośrednich.Meteorologia rolnicza k . do których zalicza się przede wszystkim konieczność wykonywania innych skomplikowanych pomiarów parametrów dolnej troposfery. v) gdzie: wzór Tichomirowa d – średni miesięczny niedosyt wilgotności powietrza w mm Hg v . których zostały one opracowane. iż do ich ustalenia użyto danych statystycznych z tych właśnie terenów. Najprostsze metody wyliczeń ETP wywodzą się z zależności statystycznych jakie istnieją między podstawowymi parametrami meteorologicznymi.344 .(15+3 . av +0. E = 30 .

Czynnik ten w pierwszym rzędzie decyduje o przychodach energii. określany jest mianem posuszny. P . nakłada się dodatkowy czynnik różnicujący – ekspozycja danej powierzchni.1$t Miesiąc. rozstrzyga o tym kąt padania promieni słonecznych.5 mamy do czynienia z intensywną posuchą.woda łatwo dostępna (stan początkowy). Jest to iloraz sumy opadów miesięcznych przez jedną dziesiątą sumy temperatur miesiąca: K=P/0. Na wszelkie zależności wynikające z bardzo subtelnych niekiedy oddziaływań między rośliną uprawną a atmosferą. Można też liczyć stopień uwilgotnienia jako iloraz tych wartości: Sw = P/ETR W literaturze przedmiotu spotykamy też często oszacowania tzw.woda łatwo dostępna (stan końcowy). zaś przy wartościach poniżej 0. WŁDk .opad WŁDp . kształtującym warunki mikroklimatyczne w łanach roślin jest topografia terenu. który wyraża różnicę pomiędzy wielkością opadów atmosferycznych a ewapotranspiracją : Ss= P-ETR W bardziej rozbudowanej postaci formułę tę prezentuje Sarnacka: N = P .odpływ.niedobory w mm ETR . współczynnika hydrotermicznego Sielianinowa. w którym wartość współczynnika hydrotermicznego jest mniejsza od 1. Topoklimat terenów szczególnych Bardzo ważnym elementem. Stoki południowe charakteryzuje większy przychód energii w 139 . Jak już wskazywano w rozdziale dotyczącym promieniowania słonecznego.Meteorologia rolnicza Dla produkcji rolniczej ważne są wskaźniki ogólnie charakteryzujące pokrycie zapotrzebowania roślin na wodę.ETR .ewapotranspiracja rzeczywista. Najprostszym z nich jest wzór na określenie stopnia suchości.WŁDp + WŁDk + H gdzie: N. H.

Wystawy południowe wzmacniają napromieniowanie powierzchni. Wraz z różnym rozkładem opadów atmosferycznych pojawia się zmienna wilgotność powietrza. w których silniejsze podmuchy wiatru. że chłodniejsze powietrze spływa w dół (nocą). iż najmniejszą porcję wody uzyskują partie wierzchołkowe. nad powierzchniami stoków południowego i północnego wytwarza się różnica temperatur przekraczająca kilka stopni. Zróżnicowanie temperatur bywa zwykle największe tuż przy samej powierzchni i stopniowo maleje wraz z wysokością. Dzieje się tak dlatego. otrzymują większe porcje opadów. Pomiary wykazały. do pewnych wysokości granicznych. Różnice w stopniu napromieniowania przeciwległych powierzchni terenu urzeźbionego nie zawsze przekładają się proporcjonalnie na różnice temperatur powietrza. Wiąże się to głównie z przenoszeniem strumieni opadów przez silniejsze podmuchy wiatru. Powierzchnie stoków absorbujących energię słoneczną wpływają na wartość temperatur przylegających dolnych obszarów troposfery. Szczególnie wyraziście objawia się to zjawisko przy dużych różnicach wzniesień na terenach wyżynnych i górskich. typowe dla tej części stoku. Nad powierzchniami stoków i wierzchowin panuje zwykle najniższa 140 . bezwietrznej pogody. Tam też można wyznaczyć tzw. Działanie takie jest szczególnie widoczne na terenach pojeziernych. Następuje wówczas wymieszanie zalegających mas powietrza. o małych deniwelacjach. po ich przekroczeniu sumy opadów maleją. Na falistych terenach. użytkowanych rolniczo notuje się także przestrzenne zmiany wielkości opadów. z tego powodu. zaś cieplejsze wędruje ku górze po stoku (w dzień). czyli zmianę sumy opadów wraz ze zmianą wysokości terenu nad poziom morza. Zwłaszcza wtedy gdy wieje wiatr z prędkością przekraczającą 2 m/sek. Na stok północny natomiast promieniowanie bezpośrednie dociera jedynie wówczas. jego warstwa pozostaje najcieńsza i wiosną najszybciej ulega roztopieniu. znoszą deszcz na odległość kilku do kilkunastu metrów. charakteryzujących się urozmaiconą kopulastą rzeźbą. zaś różnice w termice nie przekraczają 1 oC. Zwykle najcieplej jest wtedy w pobliżu wierzchowiny. W czasie nocy oraz dni chłodniejszych pojawia się dodatkowa stratyfikacja termiki w rzeźbie. że do tych ostatnich wielokroć nie dociera w ogóle promieniowanie bezpośrednie. najchłodniej u podnóża. otwartych przestrzeniach śnieg jest wywiewany. Układ powierzchni stokowych wpływa także na inne parametry agrometeorologiczne. W tym też przypadku napromieniowanie jednostki powierzchni jest zawsze mniejsze niż powierzchni stoku południowego. gdy wysokość Słońca nad horyzontem przewyższa kąt spadku stoku. gdyż kąty padania promieni są tu zawsze wyższe. Podczas pięknej słonecznej. Jeszcze silniejsze przestrzenne zróżnicowanie dotyczy opadów śniegu i następnie rozłożenia pokrywy śnieżnej. Z kolei u podnóży i na stokach północnych pokrywa śniegowa zalega najdłużej opóźniając wiosenne ruszenie wegetacji roślin. Tereny wyżej położone. gradient hipsometryczny. a nawet ustawionej poziomo.Meteorologia rolnicza porównaniu z północnymi. Jednym z nich jest zróżnicowany rozkład opadów. Na wierzchołkowych.

W otoczeniu takich obszarów łagodnieje prędkość wiatru. zwłaszcza w połączeniu z istniejącymi zakładami przemysłowymi. Kopalnie wszelkiego rodzaju ingerują w stosunki wodno-powietrzne gruntu. Zwłaszcza wiosenna wegetacja na nadmiernie uwilgotnionych glebach organicznych lub w pobliżu rozleglejszych obszarów podmokłych. jest znacznie opóźniana. W takich jednak sytuacjach woda. Także w czasie zimy zamarznięty zbiornik wodny zmniejsza tarcie powietrza. Rolnictwo dostrzegło pożytki wynikające z istnienia drzewostanu w pobliżu pól już w ubiegłym wieku.Meteorologia rolnicza wilgotność względna. zaś w strefie poszycia panuje temperatura najniższa. zwiększając szybkość wiatrów. jako istotny składnik środowiska glebowego. Podobnie jak zbiorniki wodne. w przeciwieństwie do części osłoniętych. Tereny nadmiernie uwilgotnione. torfowe uważane są za zimne. Lesistość jest bowiem w pierwszym rzędzie czynnikiem zwiększającym sumy opadów atmosferycznych. Mikroklimat tych obszarów warunkuje przede wszystkim różna charakterystyka cieplna wody i przylegającego lądu. reaguje nieco swoiście z powietrzem w zakresie wymiany ciepła. oddziaływają tereny podmokłe. w pobliżu zbiorników wodnych jest cieplej. Najbardziej wyrazistą cechą tego mikroklimatu jest podniesienie średniej temperatury powietrza o 1-2 stopni w otoczeniu wielkich metropolii. przyczyniających się do znacznej poprawy mikroklimatu pól. Tereny leśne same w sobie wytwarzają typowy klimat. bagienne. Nie występuje tu bowiem wymiana wgłębna ciepła. zatrzymywanie znacznej części opadów atmosferycznych przez korony drzew. powodują tworzenie się enklaw typowego mikroklimatu miejskiego. w tym charakterystycznej mgły z wyparowania. którego najbardziej charakterystycznymi cechami są: zmniejszony dopływ energii do podłoża i wolniejsza jej utrata. zalegających w dolnych partiach. W warunkach nowoczesnego rolnictwa pasy zadrzewień stały się jednak przeszkodą dla wykonywania prac polowych. Rozrastające się aglomeracje. Układ taki tworzy zjawiska podobne do wiatrów bryzowych. Swoiste warunki mikroklimatyczne kształtują się również w otoczeniu zbiorników wodnych. Zasięg zmian zależy tu od wielkości powierzchni wodnej. Z kolei w nocy sytuacja staje się odwrotna. W ciągu dnia woda nagrzewając się wolniej utrzymuje niższą temperaturę powietrza w bezpośrednim otoczeniu. Z punku widzenia rolniczego ważnym jest. zmieniając tym samym właściwości cieplne 141 . najniższe jest tu również nasłonecznienie. W ciągu dnia najwyższą temperaturą charakteryzują się części koron drzew. dłużej zalegająca pokrywa śniegowa. Idea ta znalazła praktyczny wyraz w budowaniu zadrzewień śródpolnych na obszarach bezleśnych. zmniejszają się kontrasty termiczne w ciągu pór roku i części doby. Inne zjawiska występują w pobliżu terenów kopalnych. tak że idea ta stopniowo traci na znaczeniu. Kolejnym efektem bliskości otwartych powierzchni wodnych na mikroklimat przylegających pól jest częstsze tworzenie się mgieł. iż kompleksy leśne wpływają na mikroklimat przylegających terenów.

z których odczyty wykonywano manualnie. Najlepiej zadanie to może spełnić system składający się z sieci obserwacyjnej. a wzrostem i rozwojem roślin. zalecenia agrometeorologiczne przekazywane do praktyki w sposób tradycyjny. centrów gromadzenia i przetwarzania danych. Idea systemu nie jest wprawdzie całkiem nowa. taką aby zapewniła maksimum reprezentatywności pomiarów dla specyficznych pogodowo obszarów. zdalnie sterowane. Wynikają z tego korzyści dla obydwu systemów. Dane.Meteorologia rolnicza podłoża oraz temperaturę i wilgotność powietrza. Niezależnie od konkretnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych. wszystkie jego elementy muszą istnieć oraz działać precyzyjnie i niezawodnie. Dzięki automatyce w sieci można zainstalować niezbędną ilość stacji. bez opóźnień. Ze względu na dynamikę zmian pogodowych koniecznym jest przekazywanie zaleceń w czasie rzeczywistym. środków łączności z odbiorcami informacji (rolnikami). iż przykładowo zwiększona koncentracja dwutlenku węgla może być traktowana jako czynnik stymulujący wydajność roślin. sieci składającej się z klasycznych zestawów instrumentów. Po pierwsze. z dowolną częstotliwością. stosowaną w krajach przodujących w tego typu rozwiązaniach. omówione pod względem technicznym w rozdziale pierwszym. Rezultaty pomiarów trafiają do centrów gromadzenia i przetwarzania drogą radiową lub poprzez sieć telefoniczną. 142 . jest zintegrowanie specjalistycznych urządzeń agrometeorologicznych z ogólną siecią meteorologiczną. W odróżnieniu od innych dyscyplin ze sfery nauk rolniczych generujących postęp. Stacja taka działa w sposób ciągły i może być zaprogramowana do rejestracji każdego parametru meteorologicznego. z powodu niskiej sprawności sieci pomiarów parametrów agrometeorologicznych. stacje agrometeorologiczne. z przyczyny braku odpowiednich narzędzi modelowych pozwalających na spożytkowanie pozyskanych danych. Kompleksowe oddziaływanie tego typu terenów na kształtowanie warunków mikroklimatycznych wegetacji roślin jest ujemne. Jedynie najbardziej ogólne zasady postępowania w określonych sytuacjach pogodowych mogą docierać do odbiorców w formie książkowo-broszurowej. opisowego podejścia do zagadnień związanych z relacją pomiędzy warunkami pogodowymi. Dobrą praktyką. pomimo. Po drugie. Naukowcy zajmujący się tą dziedziną określają system jako agrometeorologiczną osłonę rolnictwa. mają ograniczoną wartość. jednak wczesne rozwiązania z tego zakresu pozostawały mało efektywne z dwóch powodów. Agrometeorologiczna osłona rolnictwa Po okresie biernego. Zadania pomiarowe spełniają doskonale automatyczne. Praktycznie rzecz biorąc nie istnieją przeszkody techniczne dla dowolnego kształtowania każdego z elementów systemu. Aktualnie większość tych trudności zostało przełamanych. mamy aktualnie do czynienia z kreowaniem bardzo szczegółowych zaleceń produkcyjnych na bazie nagromadzonej wiedzy i bieżącego monitoringu środowiska.

które mogą być wykorzystywane przy podejmowaniu ważnych decyzji organizacyjnych i technologicznych. Tak więc zbliżając się do finalnych stadiów rozwojowych uzyskujemy coraz wyższą trafność przewidywań. technicznej i organizacyjnej sprawności. Pierwsza z nich to ostrzeżenia o pogodowych zjawiskach szkodliwych. pozwalająca uniknąć skażeń środowiska czy zniszczenia sąsiednich plantacji. zapisaniu w specjalistycznej bazie danych i następnie obróbce cyfrowej na użytek zaleceń agrometeorologicznych. nie tylko w obrębie pojedynczego gospodarstwa. Do tej kategorii zaliczają się także informacje o zapasach wody pozimowej w glebie. W tym względzie możliwych jest wiele rozwiązań. ale jednocześnie daje szansę dostępu do ściśle wyspecyfikowanych danych oraz ich interaktywne wykorzystanie. Trzecia wreszcie grupa przetworzonych danych to wyniki obliczeń uzyskanych z wykorzystaniem modeli matematycznych. gradobiciach etc. a błąd prognozy spada poniżej 10% Część informacji powstała na bazie modeli może być wykorzystywana szerzej. System przetwarzania generuje wyniki. daty pojawu ważniejszych faz i czasu ich trwania. mogących spowodować poważne straty w produkcji. zakupu środków produkcji. Dzięki modelom i danym pozyskanym dla ich obsługi. część z nich jednak wymaga uwzględnienia dalszych warunków kształtujących procesy produkcyjne. Najczęściej prognozy określają terminy wznowienia wegetacji roślin po okresie zimowym. Ostatnie ogniwo systemu to przekaz informacji dla odbiorców. handlowe i techniczne pracujące na rzecz rolnictwa. dające się zaliczyć do 3 kategorii. Tak więc korzyści z istnienia systemu mogą odnosić także instytucje administracyjne. usługowe.Meteorologia rolnicza które zbiera centrum przetwarzania podlegają weryfikacji. Typowym przykładem z tego zakresu jest informacja o spodziewanej prędkości i kierunku wiatru. bądź z nim związane. iż pełne i efektywne spożytkowanie informacji z systemu nie zależy tylko od jego naukowej. Należy wyraźnie podkreślić. nadchodzących ulewnych opadach. Niezwykle ważnym jest też odpowiednie przygotowanie odbiorców. Odrębną kategorię stanowią odpowiednio spreparowane dane. niezwykle istotna w przypadku aplikacji środków ochrony roślin. Tak więc większe korzyści z 143 . że największe perspektywy istnieją przed systemem elektronicznym na bazie internetu. określenia terminów i wielkości dostaw produktów rolnych do punktów skupu. Znajomość tempa rozwoju roślin stwarza możliwość zaplanowania prac w gospodarstwie. która to inwazyjność w dużym stopniu zależy od przebiegu warunków pogodowych. możliwe jest prognozowanie rozwoju roślin i tła meteorologicznego tego rozwoju. Internet bowiem nie tylko zapewnia najprostszy sposób przesyłu. Modelowaniu podlegają także zjawiska związane z inwazyjnością chorób i szkodników. iż ich sprawdzalność wzrasta w miarę zaawansowania wegetacji. precyzyjnego sformułowania umów na zlecane usługi. z tym. Będą to przykładowo ostrzeżenia o przymrozkach. Wprawdzie część danych i zaleceń można wykorzystać bezpośrednio. w różnych perspektywach czasowych. Właściwością modeli prognostycznych jest to. zasobach ciepła w okresie wegetacji oraz zasobach wody użytecznej pod plantacjami roślin.

w tak zaawansowanym wydaniu. Polskie rolnictwo. Rys. Należy podkreślić. 144 . Opisany powyżej schemat organizacyjny sieci oraz jego walory użytkowe. 43. nie może też liczyć na osłonę agrometeorologiczną. iż część kosztów funkcjonowania sieci ponoszą jej bezpośredni beneficjanci. to rzeczywistość spotykana w krajach o wysokim poziomie rozwoju. Przodują w tym względzie przede wszystkim Stany Zjednoczone.Meteorologia rolnicza systemu wyniosą osoby z odpowiednim wykształceniem rolniczym lub te. USA. Wprawdzie odpowiedzialne instytucje wykonują na użytek rolnictwa w tym względzie dużo zainteresowani mogą korzystać z okresowych informacji agrometeorologicznych. obsługującą stan Arizona. Na użytek rolnictwa bardzo efektywnie pracują sieci stanowe. bo powstałą w połowie lat osiemdziesiątych siecią AZMET. wymuszając przy tym wysoką jakość usług oraz ich sukcesywne ulepszanie czy rozszerzanie. Podobne rozwiązania techniczno-organizacyjne istnieją w krajach Unii Europejskiej. Interaktywny kalkulator bilansów wodnych . z najstarszą. które skorzystają ze specjalistycznego przygotowania kursowego. Okno internetowe sieci automatycznej stanu Georgia. nękane przeciwnościami różnej natury.

44. Okno internetowe sieci automatycznej stanu Georgia. Wyniki oznaczeń warunków rozwoju roślin bieżących i przewidywanych na tle danych wieloletnich. USA. Rys. działa z pewnym opóźnieniem i nie zapewnia dostatecznej reprezentatywności. 145 .Meteorologia rolnicza opisowych i w formie zaleceń – to jednak system ten nie jest interaktywny.

Koźmiński Cz. 1980 Materiały do ćwiczeń z agrometeorologii. 1997. Szwejkowski Z. 1973. Zeszyt do ćwiczeń z agrometeorologii. PWRiL Warszawa Kożuchowski K. 1994. 1989. 1995. Madany R. Podstawy agrometeorologii. Fundacja „Rozwój SGGW”. Agrometeorologia. Globalne zmiany klimatyczne. PWN Warszawa Il’ko J.. Prószyński i S-ka. 1998. Żyromski A. Wybrane zagadnienia z klimatologii ogólnej i stosowanej. 1996. Potrzeby wodne roślin uprawnych. Agrometeorologia. Wydawn. 1998. SGGW Warszawa Łykowski B. Klimat i człowiek. WeiŚ Białystok Dzieżyc J. 1996. Minileksykon – Meteorologia. Woś A. 1999. i inni. 1992. PWN Warszawa. PWN Warszawa Rojek M.. Meteorologia dla geografów.REFERENCJE Bac. PWN Warszawa . PWN Warszawa Kędziora A. Łykowski B. S. ART Olsztyn. ekoklimat.D. Agrometeorologia i Klimatologia. 1998. AWR Wrocław Schönwiese CH. Warszawa Radomski Cz.. Rojek M.. klimat. PWN Warszawa Czaja S. Atmosfera.

ILUSTRACJE
Fot 1. Automatyczna stacja agrometeorologiczna firmy Eijkelkamp, zainstalowana na Stacji Badawczej w Tomaszkowie koło Olsztyna

Ilustracje Fot. 2. Przykłady chmur wysokich

148

Ilustracje Fot. 3. Przykłady chmur średnich

149

Ilustracje Fot. 4. Przykłady chmur niskich warstwowych 150 .

Przykłady chmur niskich kłębiastych 151 . 5.Ilustracje Fot.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->