Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Graphisoft
Odwiedź stronę Graphisoft pod adresem http://www.graphisoft.com , aby znaleźć najbliższego dystrybutora oraz informacje o dostępności produktów.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12
Copyright © 2008 by Graphisoft, wszelkie prawa zastrzeżone. Surowo zabrania się odtwarzania, parafrazowania oraz tłumaczenia bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

Znaki handlowe
ArchiCAD jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a PlotMaker, Virtual Building (Wirtualny Budynek), StairMaker oraz GDL to znaki handlowe firmy Graphisoft. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wstęp

Wstęp
Podręcznik ArchiCAD 12 zawiera sześć głównym rozdziałów, w których przedstawiono dokładny przegląd funkcji programu ArchiCAD. Zawartość tego dokumentu jest również dostępna poprzez elektroniczny system Pomocy. Część Interfejs niniejszego Podręcznika zawiera bardziej szczegółowe opisy każdego ustawienia i okna dialogowego i dostępna jest jedynie w elektronicznym systemie Pomocy.

Rozdziały w niniejszym podręczniku:
Konfiguracja to skrót informacji potrzebnych do skonfigurowania programu ArchiCAD. Komunikacja z ArchiCADem stanowi wprowadzenie do podstawowych operacji w programie ArchiCAD. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja, Edycja oraz Techniki. Wirtualny Budynek zawiera opis widoków modelu oraz okien, które posłużą do stworzenia Wirtualnego Budynku przy pomocy narzędzi projektowych ArchiCADa. Dokumentacja przedstawia narzędzia do rysowania i opisywania w ArchiCADzie, oraz zintegrowany proces tworzenia Arkuszy do stworzenia pełnej, końcowej dokumentacji Twojego projektu. Współpraca przedstawia funkcję Zespołu projektowego, dzięki której zespół architektów może równocześnie pracować nad tym samym projektem. W tym rozdziale również opisano jako skutecznie załączać struktury powtarzalne; inteligentny proces importu i eksportu DXF/DWG oraz łączenia; oraz proces korekty na bieżąco. Wizualizacja zawiera wszystkie narzędzia i techniki pozwalające wyświetlać i przedstawiać projekt architektoniczny klientowi.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

3

Wstęp

4

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści
Wstęp ____________________________________________________ 3 Konfiguracja _____________________________________________ 15 Zarządzanie Projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozpocznij ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Utwórz Nowy Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zamknij Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kompresja plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plik wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Projekt Archiwalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Otwieranie projektów poprzez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Łączenie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Preferencje Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jednostki i poziomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Atrybuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O Warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Przełącznik warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian, Słupów i Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy . . . . . . . 30 Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rodzaje linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rodzaje wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dostępne parametry wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Struktury warstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom, Stropom i Dachom 32 Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Komponenty struktur warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Pióra i kolory/Zestawy Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Stosowanie Zestawów Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Modyfikowanie Zestawów Piór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów . . . . . . . . . . . . . .36 Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Zestawy Piór dla różnych zastosowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 O Materiałach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . .39 Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Wyświetlanie Materiałów w Renderingach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tworzenie i Modyfikacja Materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Menedżer atrybutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Parametry użytkownika Obiektów GDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 O Bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteka startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Uaktualnienia Biblioteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Zasady Zarządzania Bibliotekami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 O Menedżerze Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych . . . . . . . . .45 Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 O Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Interfejs Użytkownika ArchiCADa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 O Paskach Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

5

Spis treści

Skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety Pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 51 53 54 54 55 57 58

Komunikacja z ArchiCADem________________________________ 59 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja wewnątrz aktywnego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dopasuj do okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Przemieść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Podgląd nawigatora (2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Nawigacja w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dostęp do poleceń Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Eksploruj Model (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Orbituj (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podgląd nawigatora (3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Obsługa 3Dconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Paleta Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 O Palecie Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu . . . . . . . . . . . . 67 Struktura Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 System Kolorów Nawigatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Nawigator Mapa Projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nawigator Mapa Widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Definiowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zachowywanie Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Modyfikowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Paleta Opcji Podręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nawigator Teczka arkuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zestawy Publikacji Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zewnętrzne pliki w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Funkcje wspomagające edycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia 79 Zaznaczanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Funkcje wspierające Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Punkty Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Podświetlenie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podświetlanie obrysu elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Okno informacji o elemencie (Info Tag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Inteligentny kursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Anulowanie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Modyfikuj zaznaczone elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń . . . . . . . . 87 Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 O Obszarze Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Usuwanie Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu. . . 90 Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia . . . . . . 92 Początki Układu Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . 92 Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika . . . . . . . . 93 Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D . . . . . . . 93 Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 O Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . 94 Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne . 95 Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne . . . . . . . 96 Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane . . . . 97 Narzędzie Miarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści

Funkcja Przyklejanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Linie Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O Liniach Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rodzaje Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wybór preferowanych Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania . . . . . . . . . . . 103 Usuwanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ograniczenia ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Stosowanie ograniczeń ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych. . 106 Blokowanie współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Metody konstrukcyjne względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Blokowanie Prostopadłe i Równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dwusieczna kąta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ustawienie powierzchni w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyklejanie do istniejących elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym. . . . . . . . 111 Zasięg przyciągania kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wzniesienie i Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 O Wzniesieniu Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych. . . . . . . . . . . 113 Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Poziomy Odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace . . . . . . 115 Palety Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Podstawowe Techniki Edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przemieszczanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie . . . . . . . . . . . . . . 118 Przesuwanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Obracanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Lustrzane odbijanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Podniesienie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Ustaw Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Informacje na temat funkcji Ustawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Jak ustawić elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Ustaw Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Modyfikowanie wymiarów elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów. . . . . . . . .128 Rozciąganie Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Modyfikowanie Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów. . . . . . . . .131 Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. . . . . . . .133 Rozciągnij pionowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) . . . . . . . . . . . . .134 Podział Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Wyrównanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Przecięcie dwóch elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia . . . . . . . .138 Dodawanie Elementom Wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Edycja wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu . . . . . . . . . . . . . . . .140 Rozbij do Bieżącego Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Tworzenie kopii elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Przesunięcie, Obrót, Odbicie Lustrzane kopii elementów . . . . . . . .141 Powielenie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Przeciągnij i Upuść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Transfer ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Grupowanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Blokowanie/Odblokowywanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Kolejność wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Magiczna Różdżka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 O Magicznej Różdżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki . . . . . . . . . . .150 Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/ Odejmowania wieloboków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

7

Spis treści

Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Podrysach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostęp do poleceń obsługujących Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokaż/Ukryj Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu . . . . . . . . . . . . . Zmiana położenia Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania . . Przebuduj Podrys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem:. . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych . . . . . . . . . . Dlaczego optymalizować?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 152 153 154 154 156 156 157 157 158 160 160 160 161

Wirtualny Budynek _______________________________________ 163 Widoki Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 O Widokach Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Okno Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Kondygnacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 O Kondygnacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/ Elewacja/RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zarządzanie Kondygnacjami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Linie Poziomów Kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) . . . . . . . . . . . . . . 169 Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Określ Kondygnację Macierzystą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie . . . . . . . . 173 Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Okno 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wyświetl wszystko w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Domyślne wyświetlanie w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Filtruj Elementy widoczne w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Procedury 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Tryby wyświetlania 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Projekcje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dodatki Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 O Przekrojach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju . . . 187 Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wybierz Status Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Otwórz Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wstaw Połączony Znacznik Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wstaw Samodzielny znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Utwórz Niezależny Przekrój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Podsumowanie Poleceń Przebudowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych. . . . . . . . . . . . . . . 195 Elewacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozwinięcie Ścian (RŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 O Rozwinięciach Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ID i Nazwy Rozwinięć Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Edycja Widoków Projektu RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozwinięcia Ścian, a kształty Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian. . . . . . . . . . . . . . . 204 Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 O Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Utwórz Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

8

Spis treści

Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Przedefiniuj wybrany Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 O Detalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zawartość okien Detali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Połączony Znacznik Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Utwórz niezależny detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D . . . . . . . . . . 214 Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja Okna Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Obszary 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 O Obszarach 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Obszar 2D, a Detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zawartość okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Edycja okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Utwórz Niezależny Obszar 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 O Znacznikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podświetlenie Znaczników Źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Zmiana Typu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Przenoszenie Ustawień Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kopiowanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Nawigacja za pomocą Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Znajdź połączone Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Paleta Sprawdź Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Usuwanie Widoków Projektu, Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Usuwanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zestawienie interaktywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 O zestawieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otwórz Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów. . . . . . . . . . . . . . . 225
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Edycja i uaktualnianie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . .226 Sortuj Pola Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Formatowanie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Nagłówki Zestawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Podziel zestawienie na kilka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Spisy treści Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 O Spisach treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Spis Opublikowanych Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Elementy konstrukcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . .233 Ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 O Ścianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Utwórz Pojedynczą Ścianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Ścianę Łukową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Łańcuch Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Utwórz Prostokąt Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Utwórz Ścianę Trapezową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Warstwową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Wieloboczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę z Bali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę Szczytową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Przecięcia typu Ściana-Ściana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Modyfikuj ścianę (Dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ściany i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Słup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupa na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupów w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tworzenie Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Utwórz Pochyły Słup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Słupy i inne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Oś Odniesienia Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Wyświetlanie Belek na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Utwórz Belkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Tworzenie otworów w belkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

9

Spis treści

Belki i Inne Elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Złożonych Profilach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i edycja Złożonych Profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony . . . . . . . . . . . . Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów . . . . Dachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych . . . . . . . . . . Utwórz Kopułę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz linie poziomu dachów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu . . . . . . . . . . . . . . . Znajdź krawędź przecięcia dachów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dotnij elementy do dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera . . . . . . Stropy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stropów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umieszczanie Otworów w Stropach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz siatkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj wzniesienie punktów siatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodaj nowe punkty siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w siatce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metryczki Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie kubatury Stref w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Docięcie strefy innym elementem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obliczanie powierzchni i objętości stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualizacja Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno dialogowe Uaktualnij strefy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 254 254 255 257 257 258 258 259 259 260 260 261 263 263 264 265 265 266 269 273 273 274 274 274 275 276 276 276 277 277 277 278 279 279 281 282 283 283

Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie. . . . . . . . . . . 285 Komponenty Przegród Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Utwórz Przegrodę Strukturalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Edycja na poziomie Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tryb edycji Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Edytuj Siatkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju. . . . . . . . . . . . 313 Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . 316 Profil Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Panele Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Łączniki Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Akcesoria Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Przegrody Strukturalne i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej . . . . . . . 334 Obiekty Parametryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 O Obiektach Parametrycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wyszukiwanie elementu bibliotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wstawienie Obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zaznaczanie wstawionych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozciąganie Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dostosowywanie Parametrów Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Utwórz Obiekt Łaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Graficzne tworzenie własnych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu . . . . . . . . 344 Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych . . . 345 Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu . . . . . . 346 Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu . 347 Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Własne komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

10

Spis treści

Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi, Okna, Świetliki, Zakończenia ściany, Schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Drzwi/Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Wstawianie Drzwi i Okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie pustych otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Zmiana położenie otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Okna narożne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Świetliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zakończenia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Schody (Zapamiętane schody) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wyświetlanie Schodów na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Korzystanie ze StairMakera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Dodatek StairMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów . . . . . . . . 361 Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Struktura i Spocznik (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Ustawienia Stopni (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Poręcze (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Ustawienia symboli (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Sprawdź i zachowaj schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Schody oparte o narysowane elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 TrussMaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Tworzenie Dźwigarów na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Edytowanie Dźwigarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . . . 377 Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 O działaniach na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rodzaje działań na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Przykład Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Opcje wyświetlania Modelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ustaw Opcje wyświetlania Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Kombinacje Opcji widoków modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Opcje wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Wyświetlanie Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 O Częściowym Wyświetlaniu Struktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury . . . . . . .386 Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku . . . . . . . .387 Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Wizualizacja pełnej struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów . . . . . . . . . . . . . .393 Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien . . . . . . . . . . . . . . .393 Dokumentacja ___________________________________________ 395 Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 O Wypełnieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Kategorie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym . . . . . . . . . .397 Rysowanie Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Definiowanie Rodzajów Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy . . . . . . . . . . .400 Wyświetlanie Kreskowania wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Utwórz Wypełnienie typu Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni . . . . . . . . . . . . . . .404 Wypełnienia gradientowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Wypełnienia obrazkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie Grubości ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie pojedynczej prostej linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Edycja elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Znajdź i zastąp tekst . . . . 446 Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Etykiety symbolowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Edycja tekstu w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Środowisko pracy przy tworzeniu dokumentacji . . . . . . . . . . . 435 Automatyczne Wymiarowanie Wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Tworzenie łukowego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie skojarzone w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D . . . . . . Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje tekstu wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Linii w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koty wysokościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy opisowe . . . . . . . . . . . . . Obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Umieszczanie Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie promienia łuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciąganie linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Domyślne etykiety powiązane z narzędziem. . . . . . . . . . Łączenie elementów typu Linia w Polilinię. . . . . . . . . . Przesuń bądź edytuj tekst wymiarowania . . . 457 Arkusze . 445 Zastosowywanie Ulubionych parametrów Tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Polecenia Edycji w oknach typu tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Teczka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie kąta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łańcucha wymiarów . . . . . . 461 Rysunki w Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . Edycja krzywych . . . . . . . . Rysunki w Widokach modelu . . . . . . . . . . . . . 438 Tworzenie prostego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Formatowanie całego Bloku tekstowego . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet powiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej . . . . . . . . . Wstawianie Wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Blok tekstowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Wstaw System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Wstawianie Bloków tekstowych . . . . . . . . . . . . 459 Szablony arkusza . . . Rysowanie Krzywych odręcznych . . . . . . 448 Etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie statyczne . . . . . 460 Zestawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Linie. . . . . . . . . 445 Graficzna zmiana wielkości tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Jak wstawić Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekształcanie Elips w Okręgi. . . . . . . . . . . . . 446 Formatowanie pojedynczych składników Bloków Tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Rysunek jako Odniesienie do Autotekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Rysunku w oknach Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy. . . . . . . . . . . . . . 462 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 12 . . . . . . 436 Narzędzie Siatka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminy związane z wymiarowaniem . . . . . Wymiarowanie wzniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Widoczność Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 O Narzędziu Siatka . . . . . . . . . . . . . . . . Rozbicie Polilinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 O Teczce Arkuszy . . . . 437 Składniki Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 407 408 408 408 409 410 410 411 411 412 412 413 414 414 414 415 416 417 418 418 419 419 420 420 423 425 425 426 427 427 428 430 432 433 433 434 435 Automatyczne Wymiarowanie Zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . Rozciągnięcie Krzywych . . . . . . . . . . 457 Składniki Teczki Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj linię pomocniczą. . . . . . . . . . . . . . . . Punkty aktywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Określanie domyślnego tekstu Etykiet . . . . . . . . . . . . Dodatkowe wymiary (Dodatek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Typy list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 Edycja zawartości Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Identyfikacja (ID) Rysunków i Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503 System pracy w Zespole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514 Strategie pracy w Zespole projektowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 Praca w Obszarze roboczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Moduływ różnych systemach operacyjnych . . . . .538 Korzystanie z XREFów w obustronnej komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Duże projekty . . . . . . . . . . . . 487 Przygotowanie list . . . . . . . . . 465 Modyfikowanie Rysunków na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Przygotowanie publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Utwórz Moduł . . . . . . . . . .505 Techniki Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Wymiana danych. . . 492 Zarządzanie ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Małe projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Konfiguracja projektu w Pracy Zespołowej . . . . . 470 Prosta Numeracja arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Praca w trybie Off-Line (bez podłączenia do sieci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Importowanie plików PDF jako Rysunków . 474 Tworzenie dokumentacji w Pracy zespołowej . . . . . . .510 Pliki Projektu Zespołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Tytuły Rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Widok 3D w dokumencie PDF (tylko Windows) . . . .521 Połączone Moduły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastąp połączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Średnie projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Metody tworzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Zmiana Obszaru Roboczego . . . . . . . . . . .526 Wstaw Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Firmy średniej wielkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Drukowanie . . . . . . . . . .504 Wysyłanie i Pobieranie Zmian . . . . . .501 Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Rezerwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Źródła list . . . . . 489 Wyświetlanie list . . 478 Kolporter . . . . . . . . . . . . . . . . . .530 Zarządzanie Połączeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Plotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509 Zarządzanie Bibliotekami w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 Praca nad Kopią Lokalną. . . . . . . . . . . . . 470 Automatyczne Numerowanie Arkuszy . . . 479 Definiowanie Zestawu Publikacji . . . . . . . . . .513 Rozwiązywanie problemów w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . 476 Publikowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 O Połączonych Modułach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Małe firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Definiowanie Formatu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 XREFy a Warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Uwspólnianie Projektu . . . . . . . . . 491 Informacje o elemencie . . . . . . . . . . . . . . . 471 Własna numeracja Arkuszy/Zestawów. . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Publikacja w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Źródło Modułu w drugiej kopii ArchiCADa . . 480 Określanie metody publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 Moduły obejmujące wiele kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Opublikuj PDF za pomocą Kolportera . . . . . . . . . . . . . . . . .535 Połączone Moduły w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Współpraca _____________________________________________ 497 Praca Zespołowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Moduł: Przerwij połączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Zachowaj dokument w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Role w projekcie Zespołowym. . . . . . . . . . . . . . . . 481 Podgląd i korekta plików DWF . . . . . . . . . . . . . . 486 Zestawienia i listy . . . . . . . . . 482 Proces publikacji . .539 Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . . . .539 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 13 . 468 Usuwanie Rysunków. . . . . . . .536 XREFy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Numeracja Rysunku . . . . . . Edytuj elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Duże firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Konsultacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikowanie i odzyskiwanie danych Zakreślacza . . . . . . . . . . . 564 Przykład sceny wewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Dopasuj widok . . . . Przykład zastosowania Recenzenta . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Rendering . 558 Podstawowe Opcje procedury Lightworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recenzent projektu . . . . . . . . . . . . . . . . 542 544 544 547 547 547 552 552 553 554 554 554 555 Wizualizacja ____________________________________________ 557 Kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Zakreślaczu Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . 569 Animacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Przykład sceny zewnętrznej LightWorks . . . . . . . Menedżer Wersji wpisu Zakreślacza . . . . . . . . Obustronna konwersja (Opcje inteligentnego łączenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Obiekty VR . . . . 571 Analiza nasłonecznienia. . . . . . . 567 Dodatkowe narzędzia wizualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład działania Zakreślacza projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . 560 LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Sceny VR . . . . . . . . . . . . . . Praca Zespołowa i Zakreślacz projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Indeks _________________________________________________ 577 14 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakreślacz Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Opcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łącz plik DXF/DWG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Struktury warstwowe. Materiały. Widoki modelu. patrz Okno startowe ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. Rozpocznij ArchiCADa Kliknij dwukrotnie ikonę ArchiCAD w folderze programów. Informacje na temat zarządzania projektami ArchiCADa znajdziesz w następujących rozdziałach. Preferencje projektu.Konfiguracja Konfiguracja Pierwsza część tego rozdziału. która pozwala na wielokrotne wykorzystywanie preferowanych ustawień. Jeśli użytkownik opracował własne pliki wzorca ze skonfigurowanych opcji. opisuje sposoby definiowania preferencji. Atrybuty i odniesienia do Bibliotek. otwieraniu i zachowywaniu projektów. Po przeglądzie Interfejsu ArchiCADa przyjdzie czas na zapoznanie się z ustawieniami Środowiska pracy. Pióra i kolory. takich jak np. Pojawi się okno startowe ArchiCADa. (Uruchamiając projekt na podstawie wzorca. wstawione elementy konstrukcyjne i rysunkowe oraz domyślne ustawienia wszystkich narzędzi.pln). jednostki miary stosowane w projekcie. .funkcji. Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu i zawiera ustawienia wszystkich preferencji.Parametry warstw. Zarządzanie Projektami Podstawowym typem dokumentu ArchiCADa jest plik Projektu (. Zarządzanie projektami. upewnij się czy załadowałeś wszystkie biblioteki potrzebne do prawidłowego wyświetlenia wstawionych obiektów. Użyj wzorca: Możesz utworzyć projekt na podstawie wzorca ArchiCADa 12 zawierającego domyślne ustawienia projektu. Typy linii. Zawiera on dane o modelu oraz Teczkę arkuszy. można wybrać zapisany wcześniej zestaw ustawień projektu. poprzez menu Opcje > Atrybuty elementów przeglądnij Atrybuty załadowane domyślnie z projektem . w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu"). Więcej szczegółów. W następnej części dowiesz się jak używać Ulubionych. definiowaniem ich na własnym komputerze oraz eksportowaniem i importowaniem zapamiętanych ustawień na inne komputery. może użyć własnego wzorca. Następnie. Kolejna część. Kategorie stref oraz Style Zakreślacza projektu. jeżeli planujesz edycję już istniejącego projektu. aby uruchomić program. Określ skalę projektu za pomocą polecenia z menu Dokument > Skala. Utwórz Nowy Projekt Za każdym razem gdy tworzony jest nowy Projekt (Plik > Nowy). Rodzaje wypełnienia. Preferencje projektu. zawiera informacje o tworzeniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 15 .

ArchiCAD przy kolejnym otwarciu projektu ponownie otworzy te okna. który sam dostosowałeś i zapisałeś. Na platformie MacOS: Library\Application Support\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa W dolnej części listy można odnaleźć maksymalnie trzy ostatnio wybrane pliki wzorca. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Zamknij Projekt Użycie polecenia Plik > Zamknij przy aktywnym oknie rzutu spowoduje zamknięcie całego projektu. które trzeba ponownie otworzyć. oraz Dostosowywanie Środowiska Pracy na stronie 54. następnie zamknij go i ponownie utwórz nowy projekt: tym razem. zamiast wszystkich uprzednio otwartych okien. niektóre ustawienia mogą zostać zmienione. zawarty w aktualnej wersji programu ArchiCAD. z którego preferencjami jesteś zaznajomiony. Ten wybór jest najlepszy w przypadku używania zawsze tych samych. z którymi jesteś zaznajomiony. Użyj ostatnich parametrów Projektu Opcja ta pozwala na zastosowanie takich ustawień i preferencji projektu jakie były aktualne w momencie ostatniego wyłączenia ArchiCADa. aby wybrać plik wzorca z innego miejsca. otwórz projekt. Jeżeli nie chcesz powracać do fabrycznych ustawień programu. Jeśli okien. Parametry Środowiska pracy Wybierz jeden z Profili środowiska pracy (skonfigurowany Profil.) Szczegóły. że można otworzyć tylko okna znajdujące się na wierzchu (plus Rzut). Ostatnie parametry Projektu. • Jeżeli wciśniesz klawisz Alt (Opt) podczas wybierania polecenia Nowy. Jeśli jednak jako ostatni otwarty był projekt utworzony przez inną osobę. Jeśli zapisujesz i zamykasz projekt.) Lokalizacja folderu Ustawień domyślnych: Na platformie PC: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Ustawienia domyślne\ArchiCAD Na platformie MacOS: \Applications\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD Kolejny rozdział zawiera wszelkie dodatkowe pliki wzorca zapisane w folderze “Wzorce”. Zostaniesz poproszony o zachowanie ewentualnych modyfikacji. Użyj polecenia Plik > Zachowaj . jego nazwa zmieni się na Nowy i Zresetuj wszystko. polecenie to spowoduje utworzenie projektu ArchiCADa z fabrycznymi ustawieniami. Pliki zewnętrzne (okna Obiektów GDL . (Zostaje on zapisany w folderze Ustawienia domyślne podczas instalacji ArchiCADa. Otwieranie okien może trochę potrwać. w którym otwartych jest wiele okien. będą oznaczać preferencje. 16 . który można odnaleźć tutaj: Na platformie PC: Documents and Settings\Użytkownik\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa. lub taki. które nie są zachowywane z projektem). Więcej szczegółów można odnaleźć w następujących rozdziałach ArchiCADa: Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Typy plików zapisywanych przez ArchiCADa Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uruchom nową kopię ArchiCADa: Zaznacz tę opcję jeśli chcesz uruchomić dodatkowego ArchiCADa. standardowych ustawień. Obrazki) pozostaną otwarte.Konfiguracja Na górze listy figuruje domyślny wzorzec. szczególnie jeśli będą musiały zostać odbudowane. Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Użyj polecenia Plik> Otwórz aby otworzyć zapisany projekt. aby go zapisać. Wskaż opcję Wybierz Wzorzec. patrz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. jest więcej niż 20 (wyłączając okna renderingu.

należy wyłączyć opcję kompresji plików. Podczas instalacji.tpl)”. domyślny wzorzec zostaje umieszczony w folderze Ustawienia domyślne.plp. . że włączona opcja kompresji spowalnia proces zapisywania pliku (o ok. czas zapisywania pliku powinien wzrosnąć jedynie o 5-10%. Aby utworzyć własny plik Wzorca. Zachowaj plik jako wzorzec: użyj polecenia Plik > Zachowaj jako. Aby otworzyć kopię wzorca należy otworzyć polecenia Nowy. utwórz nowy plik projektu. Uwaga: Zastosowanie schematów Profilu Środowiska pracy spowoduje nadpisanie ustawień pliku Wzorca. 30%). 60 -70%). Jeżeli proces zapisywania jest zbyt długi.pln. . ArchiCAD 12 dostarczany jest wraz z domyślnym plikiem wzorca z domyślną biblioteką. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu". Korzystanie z tej opcji przyspiesza przesyłanie plików w sieci (lokalnej lub internet) zwłaszcza gdy dysponujemy powolnym transferem. Jednocześnie należy pamiętać. wybrać opcję Wzorzec a następnie wskazać żądany plik wzorca. Uruchamiając nowy projekt na podstawie wzorca. Ustaw preferencje oraz strukturę projektu i/lub wstaw potrzebne elementy. ten domyślny wzorzec będzie znajdował się na górze listy wyskakującej podczas wyboru wzorca: Zobacz także Utwórz Nowy Projekt na stronie 15. a jako rodzaj pliku określ “Wzorzec projektu ArchiCADa (*. .mod). . wstawione elementy oraz domyślne ustawienia narzędzi. przycisk Opcje w oknie dialogowym zawiera nową opcję: “Kompresuj plik.” Opcja ta jest domyślnie włączona i zaleca się jej stosowanie ponieważ dzięki niej rozmiar pliku zostaje znacząco zredukowany (ok. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 17 . W pliku tym zapisane są wszystkie ustawienia preferencji projektu. Jeśli tworzysz nowy projekt w ArchiCADzie przy użyciu pliku wzorca. Plik wzorca Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu posiadającym rozszerzenie tpl. Uwaga: Jeśli używasz komputera z dwoma procesorami.Konfiguracja Kompresja plików Podczas zachowywania pliku w jednym z formatów ArchiCADa (.tpl.pla.

pla. jak w Projekcie. Zobacz także Bezpieczeństwo danych w Pomocy ArchiCADa. w którym można wybrać rodzaje elementów załączonych do pliku archiwalnego. Kliknięcie go otworzy okno. a nie jedynie odwołania do nich Cechy z załadowanych bibliotek Wstawione rysunki Więcej na temat Zbioru Obiektów.Konfiguracja Kopie zapasowe W pliku Kopii zapasowej projektu (. że zaznaczona była opcja Wykonaj kopię zapasową w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. Projekt Archiwalny Pliki archiwum (. powinieneś użyć formatu archiwalnego. Z powodu większej ilości danych jaką zawiera plik archiwalny. elementy znajdujące w pliku . że wszystkie Elementy biblioteczne mające odniesienia w Projekcie są do niego dołączone. Jeżeli chcesz mieć pewność. jest on znacznie większy od tradycyjnego pliku projektu. Wybranie Projektu archiwalnego w oknie dialogowym Zachowaj jako spowoduje pojawienie się dodatkowego przycisku Opcje.pla a nie folder zawierający plik . przeciwnym razie.pla przy użyciu Menedżera Bibliotek. wybierz polecenie Zachowaj jako. mogą jednak również zawierać: • • • Elementy biblioteczne. przechowywanych w postaci plików zewnętrznych w folderach zwanych Bibliotekami.pla nie zostaną odczytane. Uwaga: Jeśli do Aktywnych bibliotek dodasz plik . lecz nie zachowują samych czcionek. Format archiwalny jest zalecany w następujących sytuacjach: • • Przy przenoszeniu Projektu na inny komputer Zachowywanie ukończonego projektu Projekty ArchiCADa mogą odnosić się do Elementów bibliotecznych. czy dodajesz rzeczywisty plik . zobacz Biblioteka startowa na stronie 43.pla) są podobne do Projektów indywidualnych.bpn) zachowana jest najnowsza kopia zapasowa projektu na wypadek uszkodzenia pliku Projektu. pod warunkiem. W 18 . że jeżeli chcesz na innym komputerze wyświetlić elementy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby zachować Projekt w formacie Archiwum. Dokumenty zachowane jako Archiwum zapisane są razem z wszystkimi Elementami bibliotecznymi (w Pliku Zbioru Obiektów o rozszerzeniu lcf) oraz ich parametrami ustawionymi tak. Ważne: Pliki Archiwum przechowują informacje o użytych w Projekcie czcionkach. obrazy tła oraz tekstury połączone zastosowane w projekcie. sprawdź. brakujące części nie zostaną dodane do dokumentu Archiwum. Ostrzeżenie: Jeżeli w momencie zapisywania projektu jako Archiwum brakuje jakichkolwiek Elementów bibliotecznych. Oznacza to.

będziesz miał dostęp do całego projektu i będziesz mógł go dowolnie modyfikować. Używanie tej opcji wymaga jednak dużej ostrożności. Tę opcję zaleca się w przypadku. że plik jest używany. Otworzenie projektu jako Tylko-do-odczytu. Można wstawić obiekty odnoszące się do elementów zagnieżdżonych w pliku archiwalnym. który chcesz otworzyć jest już używany przez kogoś innego w sieci. które nie występują na komputerze. Metoda wymaga najmniejszej ilości wolnego miejsca na dysku.Konfiguracja tekstowe w ten w sposób zgodny z oryginałem. Istnieje kilka możliwości: Wybierz jedną z trzech opcji: • Odczytaj elementy bezpośrednio z rysunku archiwalnego: Oznacza to. który pracuje na tym projektem. chociaż używany on nie będzie: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 19 . Możesz także wybrać opcję otwarcia pliku na pełnych prawach dostępu. jednak będziesz miał możliwość zapisania go tylko pod zmienioną nazwą. Anulować otwieranie projektu. lub w innej lokalizacji. • Wybierz bibliotekę: Zaznaczenie tej opcji spowoduje zastąpienie biblioteki odnoszącej się do projektu archiwalnego inną wskazaną biblioteką. musisz zainstalować odpowiednie czcionki. na którym otworzono plik Archiwum.lcf). jednak ogranicza możliwości modyfikacji elementów. Jeżeli spróbujesz nadpisać istniejący plik. Wybierz elementy z folderu: Elementy biblioteczne użyte w projekcie zostaną wypakowane z archiwum do nowego folderu (któremu możesz nadać nazwę). ArchiCAD ostrzeże Cię o tym fakcie i poda Ci informacje na temat Nazwy użytkownika. Opcja ta jest zalecana w przypadku. że elementy biblioteczne nie zostaną wypakowane z pliku archiwum. W przypadku gdy w projekcie znajdują się elementy zmodyfikowane przez Dodatki. • • • Otworzenie projektu na pełnych prawach dostępu. jednak nie można edytować samych zagnieżdżonych elementów bibliotecznych (takich jak elementy w pliku . zostaniesz poinformowany. jeżeli zamierzasz modyfikować obiekty GDL umieszczone w projekcie. Istnieje szereg powodów dla których ArchiCAD może uznać. W czasie otwierania Projektu archiwalnego pojawi się okno dialogowe Otwórz projekt archiwalny. Odnosi się to także do schematów list dla zestawień ilościowych. że plik jest w użyciu i nie możesz go zapisać pod tą nazwą z wprowadzonymi modyfikacjami. Dodatki nie są przechowywane w plikach Archiwum. jeśli chcemy uaktualnić elementy użyte w projekcie do ich ostatniej wersji. Otwieranie projektów poprzez sieć Jeżeli projekt. • Jeśli otworzysz plik jako Tylko-do-odczytu. elementy takie mogą zostać wyświetlone niepoprawnie.

jego elementy staną się od siebie niezależne. będziecie nawzajem nadpisywać swoją pracę (ArchiCAD nie będzie wyświetlał żadnych komunikatów ostrzegających). można uprzednio określić na rzucie jego rozmiar. Jeżeli bieżący plik posiada mniejszą ilość kondygnacji niż plik importowany. Do momentu wstawienia pliku. PLT lub pliku obrazu do ArchiCADa. na skutek błędu systemu. by zestaw zawierał nową nazwę. Przy imporcie wielokondygnacjowego budynku. Plik kopii mógł wówczas zawierać także nazwę tego użytkownika. Kliknięcie poza obszarem prostokąta lub wybranie OK z menu kontekstowego (lub palety kontrolnej) spowoduje wstawienie elementów. Uwaga: Jeżeli otworzysz plik projektu na pełnych prawach dostępu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 20 . podczas gdy był on używany przez innego użytkownika. jego elementy będą otoczone przerywanym prostokątem. itd. Pliki można również połączyć z aktualnym Rzutem. łączone (importowane) elementy przejmą atrybuty bieżącego Projektu. ArchiCAD automatycznie stworzy brakujące kondygnacje. zawiera mniej kondygnacji niż wstawiany Połączony moduł. Dokumentu 3D lub oknem Detalu/Obszaru 2D. dokumenty utworzone w programach do rysowania i malowania. ArchiCAD poprosi o określenie. Bądź zatem ostrożny otwierając plik na zasadach wyłączności dostępu w sytuacjach innych niż wymienione powyżej. Zrobiłeś kopię projektu. Uwaga: Nie można połączyć elementów ani modułów wielokondygnacjowych w innych oknach 2D niż Rzut piętra. które nie "pasują" do projektu nie zostaną wstawione. np. Więcej szczegółów. Łączenie pliku Projektu lub Modułu wymaga aby ArchiCAD dopasował kondygnacje łączonego (importowanego) pliku do aktualnie otwartego. pliku DWF/DWG/DXF. aktualnie otwartym oknem Przekroju/Elewacji/RŚ.) Przed wybraniem opcji Łącz dla pliku obrazowego. wizualizacje zachowane w formatach obrazków.) są identyfikowane poprzez nazwy. Materiały. przy łączeniu obowiązują następujące zasady: • Jeżeli nazwy atrybutów w obu Projektach są takie same. Uwaga: Podczas importowania Modułu do okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D wklejone zostaną tylko Elementy 2D. Łączenie plików obrazowych Do projektu ArchiCADa można dołączyć pliki obrazowe. Wybierz narzędzie Obszar zaznaczenia i narysować Obszar zaznaczenia w żądanym rozmiarze i położeniu. Jeżeli wybierzesz format pliku dxf/dwg. w czasie gdy inna osoba będzie nad nim pracować. widoki 3D i elewacje zachowane w formatach obrazków. Jeśli projekt Przed zatwierdzeniem połączenia Projektu lub Modułu można dokonać jego przesunięcia bądź obrotu. Ponieważ atrybuty (Warstwy. pojawi się okno dialogowe Łącz DXF-DWG.Konfiguracja • • Osoba. (Tzn. na której aktualnie pracujesz. kondygnacje modułu. • Łączenie plików Polecenie Plik > Opcje specjalne plików > Łącz pozwala przekleić elementy z innego Projektu lub Modułu. Typy linii. Uwaga: Nie ma różnicy pomiędzy łączeniem wielokondygnacjowym projektem i wstawianiem wielokondygnacjowego Połączonego modułu. Użycie polecenia Wklej umożliwi wstawianie kolejnych kopii tych elementów. Zobacz Moduły obejmujące wiele kondygnacji na stronie 528. Jeżeli nazwy atrybutu importowanego Projektu nie ma w zestawie atrybutów Projektu bieżącego. Po importowaniu Projektu. Program zaproponuje także prawdopodobne ustawienie. która ostatnio używała pliku nie zamknęła poprawnie ArchiCADa. patrz Okno dialogowe Łącz DXF-DWG w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie w obszarze prostokąta pozwoli przemieścić jego zawartość. która z kondygnacji importowanego pliku ma odpowiadać kondygnacji. atrybut ten zostanie dodany do zestawu tak. Rodzaje wypełnienia.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 21 . Uwaga: Rysując Obszar zaznaczenia. Otwórz Menedżera dodatków używając polecenia Opcje > Menedżer dodatków. Dodatki Dodatki to niewielkie programy wzbogacające ArchiCADa o dodatkowe funkcje. polecenia związane z tym dodatkiem nie będą w menu wyświetlane. Użytkownik może dowolnie określać ich widoczność oraz położenie menu oraz pasków narzędzi za pomocą okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Menu/Paski narzędzi. Wiele dodatków zostało zintegrowanych w menu ArchiCAD jako polecenia. Lokalizacja dodatków w strukturze menu zależy od położenia Punktu wstawienia w menu dla danego dodatku. Jeżeli Punkt wstawienia załadowanego Dodatku nie został określony w strukturze Twojego menu. Punkt wstawienia Dodatku może być umieszczony w dowolnym miejscu menu dzięki opcjom znajdującym się w menu Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi/Menu.Konfiguracja Połączone obrazy zostaną dopasowane do tego prostokąta. aby proporcje jego boków odpowiadały proporcjom obrazka oryginalnego. w przeciwnym razie obrazek będzie zniekształcony. zwracaj uwagę.

Konfiguracja Menedżera dodatków można używać. Te preferencje wyznaczają standardy oraz metodę pracy i dotyczą całego projektu. które zapamiętywane są wewnątrz pliku projektu. Przydatne Narzędzia Przydatne Narzędzia to Dodatki ArchiCADa pochodzące z innych źródeł. Zostaną one załadowane przy następnym uruchomieniu programu. Elementy konstrukcyjne. Inne preferencje projektu zostały omówione w Pomocy ArchiCADa.Dodatki. Po zainstalowaniu takiego Dodatku w programie. aby • Załadować Dodatki z dowolnej lokalizacji na komputerze. możesz skonfigurować położenie związanych z nim poleceń w oknie Środowiska pracy. Arkusze oraz Różne w Pomocy ArchiCADa. Nie są one zintegrowane z domyślnym interfejsem ArchiCADa. Aby uzyskać informację o dostępnych Przydatnych narzędziach. • • • Szczegóły. Wyświetlić informacje o załadowanych Dodatkach.) Przyciski Następne oraz Poprzednie wyświetlają kolejne kategorie preferencji. W lewym górnym rogu okna dialogowego Preferencje Projektu znajduje się rozwijane menu zawierające listę dostępnych kategorii preferencji (można także otworzyć daną kategorię bezpośrednio z menu hierarchicznego. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. Jednostki i poziomy W celu określenia jednostek roboczych dla bieżącego projektu należy z menu wybrać polecenie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i Poziomy. Preferencje Projektu Polecenie Opcje > Preferencje Projektu zawiera ustawienia parametrów projektu. Strefy. podobnie jak w przypadku standardowych Dodatków. • Jednostki i Poziomy • Standard Wymiarowania • Jednostki dla zestawień • Elementy konstrukcyjne • Strefy • Arkusze • Różne Najważniejsze preferencje projektu można ustawić w sekcjach Jednostki i Poziomy oraz Wymiarowanie. które uruchomi stronę internetową zawierającą bazę Przydatnych narzędzi oraz instrukcje dotyczące ich instalacji. które mają być automatycznie ładowane przy uruchamianiu ArchiCADa. przejdź do menu Pomoc i wybierz polecenie ArchiCAD . 22 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zostały one szczegółowo opisane poniżej. Zobacz Jednostki dla zestawień. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. Wybrać te Dodatki. Szczegóły. Usunąć na stałe Dodatki w trakcie działania ArchiCADa.

detale konstrukcyjne. a także zdefiniowanie Poziomów Odniesienia służących określaniu wzniesienia elementów. Gdy Projekt zostanie otworzony na innym komputerze. Pracując na przykład w oparciu o standard milimetrowy. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. 23 . które są wykonywane w jednym kraju. czy kąta. Wybrane w tym miejscu jednostki stanowią Preferencje Projektu: właściwe dla danego projektu. zobacz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. które są zapisywana wraz z nim. wszystkie ustawienia będą zachowane. Każdemu projektowi może być przypisany własny Standard Wymiarowania. można. przejdź do okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Możliwe jest jednak indywidualne dostosowywanie poszczególnych jednostek do potrzeb projektu. zmieniając jednostkę dla Drzwi/Okien na centymetry. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. należy użyć okno wyskakujące Wymiary w palecie Opcji podręcznych. uzyskać wymiarowania Drzwi i Okien w centymetrach. itd. zobacz Jednostki i poziomy i Preferencje w Pomocy ArchiCADa. lub przy projektach. plany zagospodarowania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie.Konfiguracja Wymiarowanie W celu zdefiniowania jednostek wymiarowania dla otwartego projektu.). Opcje w tym oknie pozwalają na wybranie jednostek miary dla projektu. Jest to przydatne w przypadku pracy nad kilkoma projektami o różnej skali dokładności (np. Uwaga: Jednostki długości dla Wymiarowania są ustawiane w innym oknie dialogowym (menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie). Standardy Wymiarowania to zestawy jednostek które można wprowadzać do projektu za pomocą jednego kliknięcia myszy. Uwaga: To okno dialogowe umożliwia określenie różnych jednostek miary długości do edycji elementów Teczki arkuszy (Jednostka dla Arkusza) oraz elementów Modeli (Jednostka dla Modelu). a realizowane w innym. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. takich jak jednostka długości.

otwórz okno Ustawień widoku i wybierz odpowiedni standard wymiarowania. Nazwa danego okna wyświetlana jest w jego nagłówku. zależnie od jednostki długości wybranej w oknie dialogowym z menu Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Standardy wymiarowania definiowane w tym oknie będą odnosić się do całego projektu. Standardy Wymiarowania zdefiniowane w tym miejscu są zapamiętywane wraz z Projektem. na górze okna dialogowego. Szczegóły. Możesz wybrać standardową skalę z rozwijanej listy lub wpisać własną. Po ustawieniu skali Projektu pojawi się obraz. Skala Aby ustawić skalę aktywnego okna. Ustawienie skali aktywnego okna jest również możliwe poprzez rozwijane menu w palecie Opcje Podręczne. Skale standardowe wyświetlane są w systemie metrycznym lub imperialnym.) Dla każdego okna można ustawić inną skalę.” Aby zachować zmodyfikowany Standard. Aby zmienić standard w pojedynczym widoku.Konfiguracja Nazwa Standardu zostanie teraz zamieniona na “Użytkownika. które okno jest aktywne. kliknij przycisk "Dodaj". (Nazwa polecenia może się różnic w zależności od tego. patrz Paleta Opcji Podręcznych w Pomocy ArchiCADa. odzwierciedlający wydruk w tej skali. 24 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wybierz polecenie Dokument > Skala rzutu. Aby aktualne powiększenie odpowiadało ustalonej skali. wybierz Widok > Powiększenie > Wielkość naturalna (lub dwukrotnie kliknij przycisk powiększenia) po określeniu skali.

Dla elementów. Symbol 2D niektórych Obiektów GDL (np. można zapisywać kilka widoków w różnych skalach do różnych celów.in. lub w oknie dialogowym Ustawień tekstu dla Bloków tekstowych. czy program ma zmniejszyć czy powiększyć tekst i znaczniki w miarę zmian skali drukowania czy zachować je w stałym rozmiarze (formacie papieru). takich jak wymiarowanie. Domyślnie. Elementy Skalowalne są skalowane odpowiednio do modelu po każdej zmianie skali projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Zmiana skali rysunku nie wpływa na skalę obiektów zawartych w rysunku. by dostosowywały się do aktualnej skali: symbol będzie zmieniał się w zależności od aktualnej skali. Ustaw osobną skalę drukowania dla dokumentów 2D Okna dialogowe Drukuj i Plotuj programu ArchiCAd (Plik> Drukuj i Plik > Plotuj) umożliwiają określenie własnej skali drukowania przy każdym drukowaniu lub plotowaniu pracy z Rzutu piętra lub innego okna 2D. 25 . Stropy. Jest to proces analogiczny z graficzną zmianą wielkości rysunku. Skalowalne lub nieskalowalne: Bloki tekstowe utworzone za pomocą narzędzia tekst. można określić bezwzględny wymiar w punktach lub milimetrach. patrz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. itd. Tę cechę można określić dla każdego rodzaju linii lub wzorku wypełnienia w oknach dialogowych Typy linii oraz Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Parametry elementów). Naturalnie. wektorowe oraz rodzaje wypełnienia obrazu można określić jako nieskalowalne (Niezależne od skali/rozmiar papieru) lub skalowalne (Skaluj z rzutem/rozmiar modelu). Elementy Skalowalne i Nieskalowalne Elementy ArchiCADa można podzielić na dwie grupy ze względu na ich wyświetlanie w różnych skalach. Skala rysunku jest taka sama co Skala oryginału (skala widoku źródłowego rysunku). Szczegóły. Można również wybrać. Szczegóły. czy strzałki wskaźników. wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak Ściany. Elementy Nieskalowalne są wyświetlane na ekranie i drukowane w rozmiarze niezależnym od skali Projektu. Obiekty. schodów) można ustawić tak. w miarę dopracowywania projektu będziesz zmieniał skalę. patrz Drukuj dokument 2D oraz Plotuj dokument 2D w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Elementy Skalowalne to m. kreskowane oraz z liniami symbolowymi. które nie mają odpowiednika w rzeczywistości.Konfiguracja Wielkość naturalna odpowiada 100% wartości skali. Ustawianie Różnej Skali dla Każdego Widoku Zachowanie Widoku spowoduje zapamiętanie ustawionej dla niego skali. za pomocą opcji Skala w Ustawieniach widoku. Skala projektu Rysunki utworzone na podstawie widoku ArchiCADa mają Skalę rysunku. jednak można dostosować Skalę rysunku w Parametrach rysunku.

również dostępne za pośrednictwem polecenia Opcje > Atrybuty Elementów. Ustawienia (stan wyświetlania. Atrybuty zachowywane są wewnątrz projektu. które wykorzystuje się w projekcie. co zdefiniowano w Atrybutach elementów w Opcjach. Ctrl+L). Element może należeć tylko do jednej Warstwy jednocześnie. dobierasz odpowiednie Wypełnienia i Rodzaje linii zebrane w zestawach dostępnych w rozwijanym menu. Chociaż projekt ArchiCADa posiada tylko jeden zestaw ustawień Warstw. Warstwy O Warstwach Warstwy służą do logicznego grupowania elementów. Grupy obiektów i elementów takich jak wymiary. grupa przecięcia warstwy) można określać dla każdej z Warstw indywidualnie. Na przykład. zostały omówione gdzie indziej: Podstawowe pojęcia na stronie 554. symbole elektryczne i inne są umieszczane na poszczególnych Warstwach. Każdy projekt ArchiCADa posiada jeden Zestaw Warstw dostępny w menu Opcje >Atrybuty Elementów > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). jakiego typu okno ArchiCADa jest aktywne . w razie potrzeby. które można zastosowywać do wielu elementów projektu podczas ich tworzenia. W oknach rozwijanych menu widać to. tryby i parametry widoku 3D. meble. Dla większości użytkowników zestawy te są wystarczające w pracy projektowej. Rodzaje Linii i Materiały są Atrybutami. Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. Warstwy są Atrybutami globalnymi co oznacza. że te same Warstwy są dostępne na różnych kondygnacjach i we wszystkich oknach. będą zatem dostępne nawet na innym komputerze. Pasek tytułu okna dialogowego Ustawień Warstw informuje. blokowanie. jak również w Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). użyj poleceń z menu Opcje > Atrybuty Elementów: Inne trzy rodzaje Atrybutów. ArchiCAD posiada domyślny zestaw atrybutów. Na przykład. Aby otworzyć i. edytować zestawy Atrybutów. widoczność oraz blokowanie poszczególnych Warstw odbywa się niezależnie dla Widoków Modelu i dla Arkuszy.Konfiguracja Atrybuty Atrybuty ArchiCADa to zestawy parametrów. możesz narysować nowy rodzaj linii lub zmodyfikować istniejący materiał zmieniając jego wygląd. Atrybuty są dostępne w odpowiednich oknach dialogowych: na przykład określając parametry Ściany.Widok Modelu czy Teczka arkuszy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 26 . Użytkownik może dowolnie dostosowywać istniejące atrybuty do własnych potrzeb lub tworzyć nowe.

Uwzględniane jest zarówno bezpośrednie zaznaczenie jak i przy pomocy narzędzia Obszar zaznaczenia. Warstwy można usuwać. zatem element wstawiony przy pomocy danego narzędzia. W celu przełączenia trybu wyświetlania w 3D. podczas gdy polecenie Ukryj/zablokuj pozostałe warstwy działa tak samo dla warstw elementów. aby Zablokować elementy i uchronić je przed przypadkową modyfikacją W oknie dialogowym Ustawień Warstw kliknij ikonę Kłódki. jest automatycznie umieszczany w przypisanej Warstwie (np. Przełącznik warstw Polecenia znajdujące się w tej palecie umożliwiają szybką zmianę stanu Warstw w projekcie. Belka). 10 kroków). ponieważ projekt ArchiCADa musi zawierać przynajmniej jedną Warstwę.Konfiguracja Zobacz Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy na stronie 30. Tylko Warstwa ArchiCADa nie może zostać usunięta. kliknąć ikonę oka przy wybranej Warstwie. • Przełącznik Pokaż/Ukryj przełącza widoczność wszystkich warstw. Na przykład. kliknij ikonę cieniowanej bryły przy wybranej Warstwie. Więcej szczegółów. Jeżeli Warstwa jest ukryta. • Polecenie Przywołaj czynności Przełącznika warstw przywołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. Elementy przypisane do zablokowanej Warstwy nie mogą być edytowane . które nie są zaznaczone. Wybierz polecenie z menu Okna > Palety > Przełącznik warstw. zostaną przeniesione do Warstwy ArchiCADa Użyj Warstw. aby zmienić stan blokowania wybranych Warstw. patrz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. • Przełącznik Zablokuj/Odblokuj przełącza blokowanie warstw. ukryta bądź zablokowana. wszystkie przypisane do niej elementy nie będą wyświetlane w żadnym oknie. Zewnętrzne Ściana. Użyj Warstw. Ustawienie tego parametru jest niezależne od bieżącego trybu wyświetlania wybranego w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. 10 kroków). które mogłyby zostać utracone z powodu błędów definicji Warstw. bez potrzeby otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. • Polecenia Ukryj/zablokuj/odblokuj zaznaczone warstwy przełącza blokowanie warstw dla aktualnie zaznaczonych elementów.pozwala to zapobiec niepożądanym zmianom. Każdemu narzędziu przypisana jest domyślna Warstwa. że chcemy dokonać edycji dachu na Rzucie piętra: Użyj Warstw. • Polecenie Odwołaj czynności Przełącznika warstw odwołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. w takim przypadku usunięte zostaną wszystkie znajdujące się na niej elementy. aby Schować/Pokazać elementy. ArchiCAD posiada domyślny Zestaw Warstw. Słup. Aby zmienić stan wyświetlania należy w oknie Ustawień Warstw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 27 . aby włączyć Wyświetlanie elementów w 3D w trybie Szkieletu. W przypadku uszkodzenia pliku elementy. załóżmy.

Po zakończeniu pracy nad dachem. Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . Wszystkie znaczniki Przekroju i Elewacji zostaną znów wyświetlone.Konfiguracja Nie potrzebne będą znaczniki Przekroju ani Elewacji. aby je tymczasowo ukryć. niepotrzebne znaczniki i linie będą ukryte. Na liście Kombinacji bieżąca Kombinacja wyróżniona jest znaczkiem.. należy kliknąć przycisk Odwołaj przełącznik warstw. ArchiCAD domyślnie posiada kilka zdefiniowanych Kombinacji Warstw. Zobacz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. aby ponownie wyświetlić ukryte warstwy. należy zaznaczyć wszystkie znaczniki Przekroju/Elewacji. zestawy ustawień Warstw mogą być zapamiętywane w postaci Kombinacji Warstw w oknie dialogowym Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu) . a następnie kliknąć polecenie Ukryj zaznaczone warstwy. 28 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby usprawnić proces zmiany stanu wyświetlania i blokowania Warstw.... Teraz.

pokazanie detalu nie połączonych struktur warstwowych ścian. Elementy przecinające się. jednak wszystkie warstwy przypisane do elementów modelu 3D będą zablokowane. Ponieważ ustawienia parametrów warstw mogą być inne dla Widoków modelu i dla Teczek arkuszy. tak więc przecinające się elementy zostaną połączone zgodnie z podstawowymi zasadami ArchiCADa. ich Kombinacje warstw również mogą się różnić. że zostały poprawnie narysowane. Zablokuj elementy 3D”. można określić kombinację warstw “Pokaż wszystkie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 29 . Może zaistnieć potrzeba aby elementy nie łączyły się ze sobą np. Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian. zapobiegając nieumyślnym modyfikacjom elementów. gdzie wyświetlana jest lista Kombinacji Warstw. Liczby znajdujące się w kolumnie oznaczonej ikoną narożnika w panelu Warstwy (Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw) oznaczają numer Grupy Przecięć elementów przypisanych do danej Warstwy. Elementy znajdujące się na Warstwach. Słupów i Belek Innym zastosowaniem Warstw jest przypisywanie elementom ich Grupy Przecięć. a zatem nie będzie możliwości ich edycji. które należą do tej samej Grupy Przecięć Warstw. Taka Kombinacja może być przydatna w czasie pracy w 2D. Na przykład: Warstwy ścian posiadają ten sam numer Grupy Przecięć: Aby zmienić aktywną Kombinację Warstw użyj rozwijanej listy w palecie Opcji podręcznych lub menu hierarchicznego Dokument > Warstwy.Konfiguracja Uwaga: Warstwy i Kombinacje warstw są w ArchiCADzie traktowane jako atrybuty. Na przykład. widoczne będą wszystkie warstwy. W takiej sytuacji należy umieścić przecinające się elementy na różnych Warstwach przypisanych do innych Grup Przecięć. które należą do różnych Grup Przecięć nie zostaną połączone. Domyślnie wszystkie Warstwy przypisane są do Grupy 1. zostaną połączone pod warunkiem. Tylko elementy należące do Warstw o tym samym numerze Grupy będą się przecinać na Rzucie oraz w Oknie 3D.

iż w elementach przecinających się z ukrytymi warstwami będzie brakowało niektórych krawędzi. a kolejne elementy niezależnie od typu będą umieszczane na tej Warstwie. mogą skorzystać z polecenia Warstwa Aktywna i umieszczać wszystkie elementy na jednej Warstwie. które okno było aktywne w momencie otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. Konfiguracja parametrów wyświetlana w oknie Ustawień Warstw (zarówno Teczki Arkuszy jak i Widoków modelu). a następnie w wyświetlonej palecie zaznacz opcję Jedna aktywna Warstwa dla wszystkich typów elementów. We wszystkich oknach dialogowych Ustawień Narzędzi będzie wykorzystywana ta sama definicja domyślnej Warstwy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 30 . Spowoduje to ustawienie domyślnej warstwy wszystkich typów elementów na warstwę aktualnie aktywnego narzędzia (niezależnie od wszelkich zaznaczeń). Nazwa polecenia oraz tytuł okna dialogowego będzie uzależniona od typu aktywnego okna (Widok Modelu lub Arkusz) Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada) Użytkownicy. Ważne: Ustawienia Warstw dla Teczki Arkuszy odnoszą się do elementów znajdujących się bezpośrednio na Arkuszach (np. bowiem ich parametry ustawione zostały w oknach odpowiadających im Widoków. Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy Pomimo. zależy od tego. gdy jedna z Warstw jest ukryta. iż każdy Projekt ArchiCADa może posiadać tylko jeden Zestaw Warstw. Można uniknąć tego efektu ustawiając ukrytej Warstwie inny numer Grupy Przecięć (w oknie dialogowym Ustawień Warstw). W związku z tym może się zdarzyć. Bloków Tekstowych czy Rysunków traktowanych jako całość). którzy wolą metodę pracy praktykowaną w AutoCADzie. Linii. Wyjątek Grupy 0: Elementy znajdujące się w tej samej Grupie 0 (na tej samej lub innych Warstwach) NIE BĘDĄ się przecinać. Wybierz polecenie Dokument > Warstwy > Dodatki warstw > Warstwa aktywna z menu. zamiast korzystać z domyślnego zestawu ArchiCADa. ustawienia poszczególnych Warstw (np. Nie wpływają one jednak na zawartość umieszczonych na Arkuszach Rysunków.Konfiguracja Warstwy ścian posiadają różne numery Grupy Przecięć: Uwaga dotycząca przecięć pomiędzy elementami znajdującymi się na ukrytych warstwach: Elementy przypisane do tej samej Grupy Przecięć będą się przecinać nawet wówczas. stan Pokaż/Ukryj lub Zablokuj/Odblokuj) mogą być różne dla Teczki arkuszy i Widoków Modelu.

Zostanie przywrócony ostatni ręcznie definiowany zestaw Warstw. Szczegóły. Wyświetlanie grubości linii Domyślnie. Pozostałe linie będą miały grubość jak przy trybie Bardzo cienkie. spowoduje to pogrubienie wszystkich linii przekrojowych do dwóch pikseli bez względu na grubość przypisanego Pióra. zobacz Wypełnienia na stronie 396. Więcej szczegółów na temat używania Wypełnień. Jeżeli zachodzi potrzeba powrotu do poprzedniego stanu Warstw. w zależności od jego typu. przerywane. Rodzaje linii Korzystając z okna dialogowego ustawień narzędzia każdemu elementowi konstrukcyjnemu ArchiCADa można. W oknie tym można zmodyfikować domyślne Rodzaje Linii (ciągłe.Konfiguracja To ustawienie może być zmienione indywidualnie dla każdego zaznaczonego elementu. Alternatywą dla grubości Cienkiej linii jest wyświetlenie Prawdziwej grubości linii dla każdego pióra: w menu Widok> Opcje wyświetlania wybierz Prawdziwą grubości linii. które definiuje się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Linii. czy linii osi. przypisać różne Rodzaje Linii. Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Wypełnienia aby zdefiniować i/lub edytować rodzaje wypełnień i wzorków oraz aby przypisać je do poszczególnych kategorii. Każda grubość pióra linii (w zależności od jej wartości zdefiniowanej w oknie dialogowym Pióra i Kolory) będzie wyświetlana zgodnie z rzeczywistością. należy w palecie Warstwa Aktywna kliknąć przycisk Indywidualnie ustawione warstwy. Przykładowo definiując ustawienia reprezentacji 2D dla Słupa możemy określić Rodzaj Linii dla rdzenia. Dostępne parametry wypełnień Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 31 . linii pozawidokowych. patrz Okno dialogowe Rodzajów Linii w Pomocy ArchiCADa. wszystkie linie wyświetlane są w trybie Bardzo cienkie i mają grubość jednego piksela. Ponadto możesz włączyć opcję Pogrubione linie przekroju (menu Widok > Opcje Wyświetlania). Zobacz także Opcje wyświetlania w Pomocy ArchiCADa. Rodzaje wypełnienia Rodzaje wypełnienia służą do określania wyglądu wszelkich wypełnień zastosowanych do elementów konstrukcyjnych. kropkowane) oraz zdefiniować własne Rodzaje Linii. Rodzaje Linii dostępne w oknach ustawień narzędzi to Atrybuty.

patrz Panel Wyświetlania wypełnień w Pomocy ArchiCADa. ponieważ zasłania on tło. Stropy i Dachy mogą być definiowane jako Struktury Warstwowe. są to między innymi skala.Konfiguracja 100% wypełnienia 100% wypełnienia obejmuje: • wypełnienie Tła (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Puste): Widać jedynie tło. Stropów i Dachów zawiera zestaw zapamiętanych Struktur Warstwowych. Stropów i/lub Dachów. Trzy wypełnienia. 75%). Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. Więcej szczegółów. ponieważ pierwszy plan jest ustawiony na zero. rozłożenie. Uwaga: Struktury Warstwowe mogą być dostępne dla wybranych rodzajów elementów: Ścian. Niektóre właściwości wzorków wektorowych można zmieniać. W razie potrzeby dostępność Struktur Warstwowych można zmodyfikować w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. kąt. dla których skonfigurowano Przezroczystość pierwszego planu (25%. Z tego powodu 'Wypełnienia przekrojowe" Struktury dostępne dla Ściany mogą nie być dostępne dla Dachu. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. • Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom. wypełnienie Pierwszego planu (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Pełne): Widać jedynie pierwszy plan. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 32 . oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. czy Stropu. W oknach 2D do elementów konstrukcyjnych można przypisać Wypełnienie wektorowe. jak również jednolitych wypełnień). 50%. dostępność oraz związany wzorek punktowy. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do materiałów wyświetlanych w oknach 3D.” Te trzy wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazów to jedynie wypełnienia wieloboków. Struktury warstwowe Ściany. Rozwijana lista "Wypełnienie Przekrojowe" Ścian. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. zatem dostępne są tylko z okna wyskakującego Narzędzia wypełnienia. Stropom i Dachom 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego typu elementu • 2) Z panelu Rzutu piętra i przekroju otwórz listę rozwijaną “Struktura” i kliknij “Wypełnienia przekrojowe. Do elementów konstrukcyjnych można przypisywać Wypełnienie symbolami.

jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. Zobacz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. W przypadku elementów warstw (ścian. Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych Dostosowywanie parametrów istniejących Struktur Warstwowych oraz tworzenie nowych Struktur odbywa się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. Zobacz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. Jednak. status Rdzenia warstwy ściany lub Wykończenia nie ma związku z priorytetem przy przecięciu 2D.” Wszystkie warstwy stanowiące zasadniczą konstrukcję są rdzeniem struktury i odgrywają zasadniczą rolę przy łączeniu ścian ze słupami. Dla dowolnej warstwy wybranej w tym panelu. Komponenty struktur warstwowych Arkusze elementów warstwowych są zwane po prostu warstwami. stropów. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. Ta Struktura zostanie przypisana zaznaczonym elementom.” jednak muszą one przylegać do siebie. a obrys struktury warstwowej to “linia obrysu. dachów): warstwy można określić jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Pola Rdzeń/Wykończenie są dostępne w panelu Modyfikuj warstwy i linie w Strukturach warstwowych. 3) Wybierz Strukturę Warstwową. Warstwy zdefiniowane jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” będą również miały wpływ na widoki Częściowego wyświetlania struktury. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. Istnieje możliwość oznaczenia kilku.” Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 33 . możesz również wybrać opcję Rdzeń lub Wykończenie w panelu Modyfikuj zaznaczony element. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem.Konfiguracja Więcej szczegółów. patrz Okno dialogowe Struktury Warstwowe w Pomocy ArchiCADa. warstwy oddzielone są “liniami rozdzielającymi”. który konfigurowany jest oddzielnie.

jednak jedynie warstwa konstrukcyjna Izolacji . patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. (Oba polecenia otwierają to samo okno dialogowe. Przypisanie pióra do elementu (lub części elementu) oznacza.Konfiguracja Rysując ścianę trapezową z wypełnieniem warstwy.np. Szybka zmiana zestawu piór z danego widoku modelu możliwa jest poprzez okno wyskakujące Wymiary w polecenie Opcji podręcznych. Prawdziwa grubość Linii) mogą mieć wpływ na sposób wyświetlenia linii na ekranie. elementu lub jednego z jego komponentów . jedynie grubość zewnętrznej warstwy Rdzenia odzwierciedla trapezowy kształt ściany. Szczegóły. Uwaga: Aktualnie określone opcje wyświetlania (Pogrubione linie przekroju. Domyślnie. jakiego typu okno jest aktywne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 34 . należy otworzyć okno rozwijane koloru pióra (w oknie ustawień elementu lub w palecie Info zaznaczonego elementu) i wybrać żądane pióro dla danego Stosowanie oddzielnego Zestawu Piór dla Teczki Arkuszy Możesz użyć oddzielnych Zestawów Piór dla Widoków Modelu i dla Teczki Arkuszy: Okno dialogowe może mieć nazwę "Pióra i kolory (Widok Modelu/Teczka arkuszy)" w zależności od tego. Pióra i kolory/Zestawy Piór Pióra symulują narzędzia do rysowania. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. przypisanie pióra linii przekrojowych dla stropu na następującym rysunku: Stosowanie Zestawów Piór Aby wybrać i zastosować Zestaw Piór należy użyć jednego z poleceń w menu: Opcje > Atrybuty Elementów > Pióra i Kolory lub Dokument > Zestawy Piór > Pióra i Kolory. warstwa konstrukcyjna jest najgrubsza. że element ten będzie wyświetlany w kolorze i grubości określonych dla pióra.zewnętrzny rdzeń . Szczegóły. Pióra są przypisywane elementom ArchiCADa w oknach dialogowych Ustawień danego narzędzia. patrz Opcje wyświetlania na stronie 384. Każde pióro ma swój kolor oraz grubość.ma kształt trapezu. dwie warstwy zostały określone jako Rdzeń. Aby do elementu przypisać pióro. Na poniższym rysunku.) Wybierz zestaw piór z listy “Dostępny zestaw piór” i kliknij OK. cechują się określonym kolorem i grubością linii. lecz można określić również inne warstwy (w kolumnie rdzeń listy komponentów) jako rdzeń.

czy elementy Szablonów Arkusza). Modyfikowanie Zestawów Piór Domyślne Zestawy Piór ArchiCADa oparte są o powszechne standardy pracy na projektem. opisów. Dokument 3D oraz okna Przekroju/Elewacji/RŚ/Obszaru 2D mogą wymagać przebudowania widoku. nie korzystają z nich wstawione Rysunki. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. kolory wszystkich elementów na Rzucie zostaną natychmiast zaktualizowane. Domyślnie Rysunek wstawiony do Teczki Arkuszy korzysta z własnego Zestawu Piór (tego samego który był przypisany jego Widokowi Źródłowemu).takich jak DWG/DXF/PDF znajdujących się w Narzędziu Rysunek programu ArchiCAD .Konfiguracja Z ustawień wprowadzonych w oknie Pióra i Kolory (Teczka Arkuszy) korzystają tylko elementy na Arkuszach (takie jak Autoteksty. Okno 3D. rysunki mają źródło w plikach zewnętrznych . Stosowanie Zestawów Piór dla Rysunków Widok Modelu wstawiony na Arkusz staje się Rysunkiem. grubości i kolorów Piór za pomocą opcji Zmień kolor w oknie dialogowym Pióra i kolory. Zobacz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. Po zmianie koloru lub przełączeniu Zestawu piór. Oczywiście. Istnieje jednak możliwość modyfikowania każdego Zestawu. Możesz jednak zmienić ten Zestaw Piór w panelu Właściwości okna Ustawień Rysunku: z rozwijanej listy wybierz dowolny Zestaw Piór dla danego Rysunku. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 35 . Zobacz także Zestaw Piór w Pomocy ArchiCADa. Można także zmienić Zestaw Piór Widoku Źródłowego w jego oknie ustawień. Numery piór pozostaną te same nawet po zmianie zestawu piór.można im przypisać zestawy piór w ten sam sposób lub w oknie dialogowym Parametry rysunku.

gdy potrzebujesz dokumentację projektu do zatwierdzenia. Aby zablokować automatyczne dopasowanie kolorów. Aby ułatwić użytkownikom to zadanie ArchiCAD ma przygotowane kilka domyślnych zestawów piór. Dzięki temu możesz przełączać całe zestawy piór jednym kliknięciem: do wyboru masz zestaw "Architektoniczny" . (Ta opcja jest przydatna. które można przenosić pomiędzy poszczególnymi projektami ArchiCAD za pomocą strony zakładki Zestawu piór w Menedżerze atrybutów (Opcje > Atrybuty elementy > Menedżer atrybutów). Jednakże. różniących się kolorami i/lub grubościami piór w zależności od skali lub przeznaczenia. Przypisanie pióra do elementu w rzeczywistości polega na przypisaniu mu odpowiedniego numeru pióra. W ArchiCADzie domyślnie przypisane numery piór odpowiadają funkcji danego komponentu. Pióra o kolorach innych niż czarne. Gdy zmieniasz zestaw piór w danym projekcie. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji. lecz bardziej czytelne.) 36 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . podczas drukowania kolory piór zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu Jeżeli wartość jasności koloru tła jest niższa od progu. numery piór przypisane poszczególnym elementom pozostają takie same. czarne pióra będą wyświetlane na ekranie jako białe. Przy białym tle.” Uwaga: W zależności od lokalizacji Twojego ArchiCADa domyślne zestawy piór oraz numery mogą się różnić. wyłącz opcję Automatyczne dostosowanie widoczności koloru piór dla widoków modelu w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. do linii przekrojowych stropów domyślnie przypisane jest pióro numer 29 opisane jako “Stropy Przekroje struktury.by przygotować Arkusze dla podwykonawców.Konfiguracja Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów Zestawy piór to atrybuty. drukowane kolory piór zostaną będą zgodne z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. jeżeli używasz ciemnego. które również byłyby nieczytelne przy danym kolorze tła zostaną automatycznie zmienione na podobne. Na przykład. Zestawy Piór dla różnych zastosowań Architekci bardzo często potrzebują przygotować kilka wersji projektu. Analogicznie. konfiguracja każdego Zestawu Piór może być kopiowana do innych projektów w Menedżerze Atrybutów (zakładka "Pióra i Kolory”). natomiast zmieniają się przyporządkowane do tych numerów kolory i grubości piór zgodnie z konfiguracją nowego zestawu. lub czarnego tła imitującego środowisko pracy AutoCADa. następnie możesz przełączyć go na "Elementy elektryczne" . czyli tło jest odpowiednio ciemne. pióra w tym kolorze zostaną dla uczytelnienia zmienione na jasno szare.

Kreskowanie wektorowe to wzór wypełnienia stosowany dla Materiałów. Właściwości Materiałów definiuje się w oknie Ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. dołu i bocznych powierzchni elementu w oknie 3D. zgodnie z przeznaczeniem przygotowywanej dokumentacji materiale wykorzystano zarówno Kreskowanie wektorowe oraz teksturę: Materiały O Materiałach Dla realistycznej prezentacji Projektu. lub z dowolnej innej lokalizacji. w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. zaleca się zwracanie uwagi na tę definicję przypisując pióro do elementu. o czym informują odnośne ikony. Domyślnie wiele materiałów ArchiCADa ma przyporządkowane tekstury (materiały te opatrzone są ikoną tekstury. w tym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przypisywanie Materiałów Elementom Konstrukcyjnym 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego elementu. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. Tekstury są przyporządkowywane i modyfikowane w panelu Tekstura okna dialogowego Parametry Materiału.Konfiguracja Więcej szczegółów na temat Zestawów Piór w ArchiCADzie. zapewnia bezproblemowe przełączanie pomiędzy zestawami piór. Tekstury to obrazki przypisywane Materiałom w celu nadania im realistycznego wyglądu. Szczegóły. dokumentów 3D oraz w oknie Renderingu.) Możesz pobrać dodatkowe tekstury z biblioteki ArchiCADa.com/Pen_Sets. Ponieważ każdy numer pióra posiada własną definicję funkcji. 2) W panelu Model wybierz Materiały dla wierzchołka. zobacz http://www. Materiały mogą być wyświetlane w Oknie 3D. (Aby zastosować jednakowy Materiał dla 37 . W oknie Parametrów materiałów można wybrać kreskowanie wektorowe dla dowolnego materiału poprzez wybranie jednego z wypełnień wektorowych zdefiniowanych w projekcie. (lub po prostu używanie piór domyślnie przypisanych elementom.) Konsekwentne przypisywanie numerów piór zgodnie z funkcją elementów. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. Zobacz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa.archicadwiki. Przykładowo. 3) W celu zastosowania danego Materiału. Ustawione tutaj Materiały można przypisywać elementom Projektu korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w oknach dialogowych ustawień narzędzi (w panelu Model). Zobacz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. W skład właściwości Materiałów wchodzi kolor. patrz Procedury 3D na stronie 181. wybierz go z rozwijanej listy. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. Niektóre Materiały posiadają przypisane Kreskowanie Wektorowe lub Teksturę. poszczególnym jego elementom można przypisać Materiały. tekstura oraz efekty świetlne.

Aby skonfigurować materiał dla każdej powierzchni oddzielnie.Konfiguracja wszystkich powierzchni elementu. Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D W Oknie 3D może być wyświetlany kolor materiału. (Dla obiektów Zakończeń ścian materiał określa się w panelu Parametry. Dopasowanie Tekstury w 3D Proponowany system pracy z Materiałami 1) Najwygodniejszą metodą jest używanie domyślnego zestawu materiałów. Szczegóły. patrz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. Można również tworzyć nowe definicje materiałów. etc. Szczegóły dotyczące tych opcji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) W oknie dialogowym Ustawień narzędzia każdemu 38 elementowi konstrukcyjnemu można przypisać materiał.) 3) W oknie dialogowym Ustawień Wizualizacji można określić jak materiały będą wyglądały w ostatecznej Wizualizacji.(Tę drogę zalecamy bardziej zaawansowanym użytkownikom programu. efekty. W . Aby wyświetlić kreskowanie wektorowe oraz tekstury. może być dokonane dzięki poleceniom z menu Projekt > Dopasuj teksturę w 3D. którym przypisane zostały Materiały zawierające teksturę (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). w sekcji Reprezentacja 3D. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. kliknij przycisk oznaczony ikoną Łańcucha. patrz Procedury 3D na stronie 181. Służą temu odpowiednie opcje (przezroczystość. należy aktywować odpowiednie opcje w oknie Widok > Tryby i Parametry widoku 3D > Parametry okna widoku 3D. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D.) Szczegóły. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Polecenia te są aktywne tylko podczas pracy w Oknie 3D gdy zaznaczone są elementy. tym celu należy skorzystać z rozwijanego menu wyboru materiału znajdującego się w panelu Model.) Ustalenie początku oraz kierunku tekstur przypisanych do elementów konstrukcyjnych. zmiana materiału dla jednej powierzchni spowoduje zmianę materiału dla wszystkich powierzchni. kreskowanie wektorowe. a także ewentualnie przypisana tekstura. Uwaga: Kliknięcie ikony Łańcucha (“Łącz materiały”) w tym lub innym oknie ustawień elementów spowoduje połączenie grupy materiałów znajdujących się obok ikony łańcucha: każda z połączonych powierzchni będzie wykorzystywała jeden materiał. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. Szczegóły.) Uwaga: Geometria ściany oraz kierunek linii odniesienia wpływają na przypisanie materiałów dla każdej powierzchni ściany. należy je rozłączyć poprzez ponowne kliknięcie łańcucha. patrz Dopasuj teksturę w 3D w Pomocy ArchiCADa. tło.

kolor każdego będzie jednolity na całej powierzchni. Kolory wyświetlenia będą odzwierciedlały efekty cieniowania. ustawienia Reprezentacji modelu Dokumentu 3D umożliwiają wybranie materiałów. 3) Zaznacz pole przy opcji “Kreskowanie wektorowe” aby włączyć wyświetlanie kreskowań 3D. Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ można wyświetlać kolory oraz kreskowanie wektorowe Materiałów na nieprzeciętych fragmentach elementów modelu. Użyj panelu Reprezentacji modelu w Ustawieniach dokumentu 3D aby określić sposób wyświetlania materiałów. W przeciwieństwie do okna typu Przekroju. Kolory materiałów elementów (Bez cieniowania): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. Tekstury 3D są widoczne jedynie podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL (Widok > Tryb widoku 3D > Parametry okna widoku 3D). 1) Otwórz panel Reprezentacja Modelu okna ustawień Przekroju/Elewacji/RŚ. 2) Wybierz “Wypełnij powierzchnie elementów widokowych” i aktywuj jedną z tych dwóch opcji. • Kolory materiałów elementów (Cieniowanie): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. tak jak pokazano na poniższym rysunku: • Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja Można anulować własne ustawienia dostosowana tekstury dla poszczególnych elementów za pomocą przycisku Resetowanie Tekstury w panelu Model okna ustawień danego elementu. do wyświetlenia przekrojów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 39 . tak jak pokazano na rysunku poniżej. W celu włączenia wyświetlania kolorów: Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D Dokument 3D posiada własne okno ustawień. Wyświetlanie kolorów nie będzie odzwierciedlało kąta padania światła. wypełnień dla poszczególnych elementów oraz zacienione lub niezacienione kolory. a jeśli pole Tekstury jest zaznaczone w opcjach OpenGL. Kolory materiałów oraz kreskowanie wektorowe dostępne są tylko dla nieprzeciętych (widokowych) powierzchni elementów w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ.

Dzięki temu w oknie dialogowym ustawień Materiałów będą wyświetlane tylko te opcja. które mają wpływ na generowane Renderingi. Rodzaje wypełnień. Pozwala także powielać. Kombinacje warstw. Ogólny wygląd Renderingu określają parametry ustawiane w oknie dialogowym Ustawień Renderingu. ponieważ zawiera ono wszystkie atrybuty projektu): Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 40 . Struktury warstwowe. W związku z tym modyfikowanie niektórych właściwości Materiałów w oknie dialogowym ustawień Materiałów nie będzie miało wpływu na wygląd Materiałów w Renderingu. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Kreskowanie wektorowe oraz opcje Przezroczystości dla Dokumentu 3D są właściwe dla Dokumentu 3D i nie są połączone z tymi samymi opcjami określonymi dla okna 3D. patrz Okno Ustawień Materiałów w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Materiałów w Renderingach Różne procedury renderowania mają różne możliwości odwzorowywania Materiałów. Jeżeli planujesz tworzyć Renderingi za pomocą procedury LightWorks. wybierz tę procedurę z rozwijanej listy i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. wybierz odpowiednią procedurę renderingu z rozwijanej listy "Utwórz podgląd z użyciem:" i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. patrz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. Rodzaje linii. lub usuwać atrybuty w jednym z dwóch plików. patrz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. Menedżer atrybutów Polecenie Menedżer Atrybutów (Opcje > Atrybuty Elementów > Menedżer Atrybutów) pozwala kopiować (dodawać. Jedynym panelem w oknie ustawień Materiałów koniecznym do określenia wszystkich właściwości będzie teraz panel o nazwie Ustawienia shadera LightWorks. patrz Ustawienia shadera LightWorks w Pomocy ArchiCADa. nadpisywać) atrybuty (Warstwy. Przypisywanie Materiałom Tekstur Aby danemu Materiałowi przypisać teksturę użyj panelu Tekstura w oknie dialogowym ustawień Materiałów.Konfiguracja W Renderingu wyświetlane są wszystkie cechy charakterystyczne materiałów z wyjątkiem kreskowania wektorowego. Szczegóły. Szczegóły. które odnoszą się do wszystkich materiałów w generowanym obrazku. Szczegóły. Kategorie stref oraz Miasta) pomiędzy dwoma otwartymi plikami. Tworzenie i Modyfikacja Materiałów Materiały mogą być tworzone i modyfikowane w oknie ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Profile. Pióra i kolory. Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych W celu przypisania Materiałowi Kreskowania 3D użyj panelu Wektorowe wzorki 3D w oknie ustawień Materiałów. Aby uniknąć zbędnej pracy. Zestawy Piór. Szczegóły. Materiały. Szczegóły. Po wybraniu opcji Menedżer Atrybutów pojawi się następujące okno dialogowe (pojawienie się okna może trochę potrwać.

parametry zostaną połączone z parametrami projektowymi ArchiCADa. Drzwi. Lampa. Okna. Parametry użytkownika Obiektów GDL Niektóre skrypty obiektów GDL zawierają parametry użytkownika. Biblioteki O Bibliotekach Biblioteki ArchiCADa są folderami zawierającymi zewnętrzne pliki. metryki stref. Akcesorium Przegrody Strukturalnej lub Łącznika) • automatycznie poprzez określone polecenia lub dodatki (znaczniki. Okno narożne. parametry użytkownika zostaną automatycznie połączone z zestawem parametrów projektu. Atrybuty o tych samych nazwach nie zostaną zastąpione. Parametry te można skonfigurować w ramach indywidualnych skryptów obiektów lub w skrypcie MASTER_GDL. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 41 . które można dołączać do innych elementów biblioteki lub całego projektu. po załadowaniu biblioteki zawierającej skrypt MASTER_GDL. Elementy biblioteczne są zwykle rozmieszczane hierarchiczne w głównym folderze lub katalogu biblioteki.Wypełnienia i Rodzaje linii zostaną połączone w projekcie ArchiCAD. podczas gdy inne pliki zawierają tylko grafikę lub informacje tekstowe. Świetlik. Biblioteki zawierają elementy biblioteczne zwane także Obiektami GDL (lub Obiektami Parametrycznymi). etykiety. Po załadowaniu takich obiektów do projektu. obiekty właściwości) Zobacz Obiekty Parametryczne na stronie 335. Zakończenie ściany. które pozwalają na umieszczanie wielu kopii danego obiektu w projekcie ArchiCADa. wtedy . Schody. Niektóre typy plików w bibliotece zawierają dane geometryczne. Można je wstawić do projektu • używając jednego ze specjalnych narzędzi programu ArchiCAD (Obiekt.Konfiguracja . z których korzystają narzędzia ArchiCADa. lub do których odwołują się różne elementy konstrukcyjne. elementy RoofMakera i TrussMakera) • lub jedynie użyć jako odniesienia dla innych elementów (makra. w następujący sposób: • Jeśli skrypt MASTER_GDL zawiera definicję parametru. Jeśli skrypty elementów bibliotecznych zawierają definicję parametru.Parametry materiału i tekstury nie zostaną połączone z parametrami projektu ArchiCAD.

ArchiCAD zachowa (lub będzie próbował odnaleźć) ostatnio używane biblioteki. do których odwołują się elementy ArchiCADa: • Szablony list to pliki tekstowe. • Możesz także umieszczać inne obiekty w Projekcie metodą Przeciągnij-i-Upuść. Szczegółowy opis. które są wykorzystywane do umieszczania modelu 3D w rzeczywistym otoczeniu. • • Możliwe jest użycie pojedynczych elementów z bibliotek nieznajdujących się w aktywnym zestawie bibliotek. które można dołączyć do Materiałów. aby dodać realizmu generowanym widokom. Obiekty wstawione do projektu przy użyciu techniki 'przeciągnij i upuść' nie spowodują dodania elementów do aktywnej biblioteki.Konfiguracja Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów) w rzeczywistości wstawiasz "instancję" (kopię) zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. ArchiCAD wyszuka domyślną bibliotekę o nazwie „Biblioteka ArchiCADa”. oraz do Okien 3D podczas korzystania z procedury OpenGL. • Zobacz Przypisywanie Materiałom Tekstur na stronie 40. Podczas otwierania zachowanego projektu ArchiCAD próbuje załadować biblioteki. Jeśli tworzony jest nowy projekt z ustawieniami domyślnymi. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). Biblioteka zawiera również pliki w różnych formatach. Możliwe jest użycie oddzielnych bibliotek dla poszczególnych zastosowań (na przykład dla projektów domów mieszkalnych bądź budynków przemysłowych). W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. Obrazki tła to również pliki graficzne. Istnieją także rozmaite biblioteki w zależności od standardów obowiązujących w danym kraju. które zostały mu przypisane ostatnim razem. Do tego celu służą polecenia Ładuj inny obiekt (okno. Każdy z tych plików można otworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt lub można jest utworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i obiekty > Nowy obiekt. drzwi itd. które służą do dostosowywania zawartości i wyglądu kalkulacji ilościowych. Gdy tworzymy nowy projekt korzystając z opcji Użyj ostatnich parametrów Projektu. • Można wskazać dodatkowe biblioteki dla projektów za pomocą okna dialogowego Menedżer bibliotek. Tekstury to pliki obrazów.) w odpowiednim oknie dialogowym ustawień. aby ograniczyć wielkość swojej biblioteki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 42 .

• Jeśli ArchiCAD był już wcześniej uruchamiany.. • Biblioteka ArchiCADa zainstalowana jest na komputerach podłączonych do sieci.). że przy każdym uruchamianiu ArchiCADa nastąpi sprawdzenie dostępnych uaktualnień i.lcf. Jeżeli zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. Jeżeli domyślna biblioteka programu znajduje się w tym samym katalogu co ArchiCAD. w których obiekty się znajdują. projekt zostanie otwarty za pomocą jednej z poniższych procedur: • Jeśli aktywny zestaw bibliotek zawiera foldery o identycznych nazwach co oryginalne foldery.lcf. że Plik Zbioru Obiektów jest pojedynczym plikiem. Jeśli projekt jest otwierany w programie ArchiCAD (poprzez polecenie Otwórz. istnieje jednak możliwość utworzenia własnego Pliku Zbioru Obiektów lub rozpakowania jego zawartości poleceniem Plik > Biblioteki i Obiekty > Utwórz/Wypakuj Zbiór obiektów. patrz Opcje www w Pomocy ArchiCADa. • Zasady Zarządzania Bibliotekami Poniższy diagram ilustruje zasadę zarządzania standardową biblioteką ArchiCADa oraz bibliotekami firmowymi. Uwaga: Jeżeli klikniesz przycisk Skończone. bądź użytkownik kliknął dwukrotnie plik projektu w menedżerze plików. bądź anulować proces jego otwierania.” Rozszerzenie . Pomimo. bądź zmodyfikowano jego położenie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 43 . W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer bibliotek. zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek. aktywną biblioteką będzie biblioteka używana we wcześniejszej ostatnio. bądź zmieniono jego położenie w hierarchii plików. Będzie w nim można wybrać zestaw bibliotek dla projektu. Jeżeli wyszukiwanie powiedzie się. w hierarchii plików. w którym należy wybrać katalog dla biblioteki startowej. • • Uaktualnienia Biblioteka Firma Graphisoft regularnie aktualizuje własne biblioteki. Wszystkie brakujące elementy biblioteczne zostaną pominięte. projekt zostanie otwarty z użyciem bieżącego zestawu bibliotek. Szczegóły. program otworzy projekt z odnalezionymi bibliotekami. a użytkownik uruchomił program klikając dwukrotnie jego ikonę. Każdy projekt ma załadowaną osobną bibliotekę. Jeśli oryginalne foldery nie zostaną odnalezione. Domyślna Biblioteka ArchiCADa 12 przechowywana jest w pliku . Jeśli oryginalny zestaw bibliotek zawierał foldery o innych nazwach niż foldery w bieżącym zestawie. ewentualnie. biblioteka nie zostanie odnaleziona i zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek umożliwiające odnalezienie potrzebnej biblioteki.Konfiguracja Biblioteka startowa Podczas pierwszego uruchomienia ArchiCAD rozpocznie szukanie Biblioteki o nazwie “Biblioteka ArchiCADa 12. zostanie ona otwarta i użyta jako biblioteka aktywna. Szczegóły. Aby nie pominąć dostępnych uaktualnień. może zawierać wszystkie wykorzystywane w projekcie obiekty (lub tylko odniesienia do ich położenia) jak również struktury folderów. • W przypadku gdy zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. ArchiCAD spróbuje odszukać biblioteki o tych samych nazwach w folderze lub katalogu projektu. włącz opcję Sprawdź Uaktualnienia w oknie Opcje > Środowisko pracy > Opcje www. która została wybrana w czasie jego tworzenia. Funkcja ta powoduje. Obie znajdują się na serwerze. projekt otworzy się z biblioteką. projekt zostanie otwarty bez Biblioteki.lcf odnosi się do pliku “Zbioru Obiektów”. zostanie wyświetlony komunikat o dostępnych nowych bibliotekach wraz z opcją ich pobrania i zainstalowania. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa.

Podczas projektowania może okazać się konieczne użycie dodatkowych elementów bibliotecznych lub utworzenie własnych bibliotek użytkownika. w sieci lub w internecie. Okno dialogowe Menedżera bibliotek jest podzielone na cztery zakładki: • Zakładka Lokalne/LAN (Local Area Network) umożliwia zarządzanie całymi bibliotekami oraz poszczególnymi elementami bibliotecznymi. Indywidualne Biblioteki projektów są ładowane podczas otwierania poszczególnych projektów i ciągle aktualizowane. Menedżer Bibliotek umożliwia dostęp do Bibliotek i pojedynczych Elementów bibliotecznych znajdujących się na dyskach lokalnych. które są dostępne poprzez sieć lokalną. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 44 . do których tworzone są odwołania (są to obiekty. Podczas uruchamiania program ArchiCAD ładuje ostatnio używaną bibliotekę.Konfiguracja • • Również Biblioteka firmowa skopiowana jest na każdy komputer.). drzwi. okna. tekstury. O Menedżerze Bibliotek Biblioteki są dostępne w ArchiCADzie poprzez polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Menedżer bibliotek. dane cech itp. Zwykle każdy plik projektu wykorzystuje własną bibliotekę wraz z plikami zewnętrznymi. które są zapisane na dyskach lokalnych lub dyskach. lampy.

Aby uniknąć tego typu konfliktu w projekcie. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko stanu. lecz inne numery GUID nie będą ze sobą kolidowały.Konfiguracja • Za pomocą zakładki Serwery FTP można dodawać biblioteki i pojedyncze elementy biblioteczne. Ładowanie bibliotek Po wybraniu żądanych bibliotek i elementów bibliotecznych na poszczególnych zakładkach należy kliknąć przycisk Skończone/Przeładuj w prawym dolnym rogu okna dialogowego Menedżera bibliotek. Oznacza to. Elementy biblioteczne posiadające identyczne numery GUID. Przy każdym wczytywaniu projektu zawierającego elementy biblioteczne. ale tylko do użytku lokalnego. Podczas tworzenia nowego projektu można użyć okna dialogowego Menedżera bibliotek do sprawdzenia. modyfikacja. dołączony w trybie wyłącznego dostępu do projektu. Jeżeli używasz nowszych wersji bibliotek. W przypadku jeśli numery GUID nie są zgodne. Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych ArchiCAD korzysta z wewnętrznego systemu identyfikacji służącego do monitorowania historii (utworzenie. Kliknięcie przycisku Stop pozwala przerwać ładowanie bibliotek. Uwaga: W przypadku Projektu zespołowego tylko Kierownik zespołu. zobacz http://www. ponieważ zwielokrotnione nazwy nie powodują w tym przypadku konfliktu. Praca będzie mogła być bez przeszkód kontynuowana. Każdemu elementowi przypisany jest numer identyfikacyjny GUID (Global Unique Identifier) składający się z dwóch zestawów po 36 znaków. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. iż nawet w przypadku jeśli w załadowanych bibliotekach będzie więcej niż jeden obiekt noszący tę samą nazwę. a następnie kliknąć przycisk Użyj aktywnych bibliotek. bądź zdefiniować nowy zestaw bibliotek w sposób opisany powyżej. Więcej szczegółów dotyczących działania GUID. • Zakładka Historia zawiera listę wszystkich bibliotek i elementów bibliotecznych. może definiować zawartość bibliotek. Dzięki temu obiekty posiadające te same nazwy. które biblioteki są aktualnie używane.com/guid. zestawem. należy usunąć jeden z dwóch identycznych elementów z biblioteki. i/lub zmiana nazwy) każdego obiektu bibliotecznego.ArchiCADwiki. program przeszuka biblioteki w oparciu o numery identyfikacyjne obiektów (GUID). Członkowie zespołu mogą ładować inne biblioteki. informujący o postępie procesu ładowania. obiekty są dopasowywane w oparciu o ich numer GUID. • Zakładka WWW pozwala pobierać obiekty GDL z witryn internetowych i dodawać je do bibliotek lokalnych Szczegóły. aby kontynuować pracę z bieżącym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 45 . Obiekty te zostaną wymienione w oknie Raportu ładowania biblioteki na liście “Duplikacja nazw”. ArchiCAD poszuka obiektów o tych samych nazwach. które załadowano podczas pracy w programie ArchiCAD. ArchiCAD dzięki numerowi GUID wybierze właściwy obiekt. Przy pracy z projektami zaleca się stosowanie bibliotek oryginalnie im przypisanych. które znajdują się na serwerach FTP. zostaną uznane za identyczne i również znajdą się na liście "Duplikacja nazw".

Więcej szczegółów. łącznie z rodzajem linii. Wybranie polecenia Nowy i Zresetuj wszystko. ustawione ulubione zostaną przechowane i będą mogły zostać wykorzystane w nowym projekcie. zachowanych parametrach.0 nie posiadają numerów GUID. patrz Raport ładowania bibliotek w Pomocy ArchiCADa. Paleta pozostanie widoczna przy przechodzeniu do innych okien. wypełnieniem oraz kolorem pióra.) Problem brakujących elementów bibliotecznych zdarza się najczęściej gdy próbuje się otworzyć Projekt na innym komputerze. grubość i wysokość ściany (ale nie jej długość) Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek Jeżeli po otwarciu Projektu pojawi się Raport ładowania Bibliotek. powoje wyczyszczenie Ulubionych. program losowo określi lokalizację. Aby być pewnym. że projekt będzie kompletny po przeniesieniu na inny komputer. Okno otwierane za pomocą tego przycisku zawiera tylko ulubione zachowane dla bieżącego narzędzia. przy których wczytywaniu występują problemy. wybierz Okna > Palety > Ulubione aby ją wyświetlić. Atrybuty elementu. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. Ulubione są dostępne w dwóch miejscach: • W palecie Ulubione. a także informuje o aktualnym stanie procesu pobierania obiektów z internetu. Szczegóły. Poprzez kliknięcie przycisku Ulubione znajdującego się w oknach ustawień wszystkich narzędzi (oprócz Kamery). Jeżeli w załadowanych bibliotekach będzie się znajdowało wiele elementów o tych samych nazwach jak obiekt umieszczony w projekcie. zaleca się zachowywanie go w formacie archiwalnym. Ulubione O Ulubionych Funkcja Ulubione pozwala na przechowywanie i przywoływanie w dowolnym momencie domyślnych ustawień narzędzi. Brakujące elementy nie zostaną wyświetlone. • Przechowywane ustawienia obejmują: • • • Ulubione są przechowywane wraz z plikiem Projektu. z której pobierze obiekt.Konfiguracja Elementy biblioteczne starszych wersji programu niż 7. Innym rozwiązaniem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 46 . Po wybraniu elementu z listy ulubionych. a także materiałem powierzchni W przypadku Elementów bibliotecznych. nazwę Elementu Wszystkie wymiary dostępne w oknach ustawień dla danego rodzaju elementu. że Biblioteka użyta podczas tworzenia Projektu nie została odnaleziona. Domyślnie paleta ta jest ukryta. Można także zachowywać Ulubione w oddzielnym pliku w celu ich użycia w innych projektach. jest używanie jednego zestawu bibliotek na bieżąco uaktualnianych na wszystkich komputerach. np. które ma zastosowanie w obrębie jednego biura. patrz Projekt Archiwalny na stronie 18. w której przechowywane są ustawienia ulubionych dla wszystkich narzędzi. możliwe jest konstruowanie elementów o tych samych. będzie to oznaczać. (Paleta może zostać wyświetlona poleceniem Okna > Palety > Raport ładowania Bibliotek. Zatem identyfikacja elementów będzie się opierać tylko na sprawdzeniu zgodności nazw.) Paleta Raport ładowania Bibliotek zawiera nazwy plików elementów bibliotecznych. • Przy zamknięciu bieżącego projektu i utworzeniu nowego.

• Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych Aby zastosować Ulubione parametry dla elementów projektu. Uwaga: Importując Ulubione z innego projektu należy pamiętać. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. Możesz: • Wybrać pozycję i kliknąć Zastosuj. Okno dialogowe Zastosuj Ulubione wyświetla tylko pozycje odnoszące się do aktywnego narzędzia.Konfiguracja Można przywrócić zachowane ulubione korzystając z polecenia Załaduj ulubione znajdującego się w rozwijanym menu. Można określić. zaznacz odpowiednie elementy i otwórz ich okno Ustawień. brakujące atrybuty zostaną dodane. W razie próby utworzenia nowej pozycji Ulubionych o nazwie. Przy nazywaniu Ulubionych występuje także ograniczenie związane z użyciem niektórych znaków. które z parametrów będą przechowywane dla danego typu narzędzia. Wybierz pozycję. lub Kliknąć przycisk Zachowaj obecne ustawienia jako Ulubione. których NIE CHCESZ zapisać w Ulubionych. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. Szczegóły.) W wyświetlonym oknie dialogowym Parametry Ulubionych użyj listy Pominięcia Parametrów aby zaznaczyć nazwy parametrów. która występuje już w innej pozycji (nawet jeżeli pozycja dotyczy innego typu narzędzia) ArchiCAD wyświetli odnośne ostrzeżenie. w palecie Ulubione. na podstawie bieżących parametrów narzędzia. Jeżeli wpiszesz niepoprawną nazwę. Uwaga: Ulubione są identyfikowane po nazwach. zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie i będziesz musiał wpisać ją na nowo. (Okno dialogowe Parametrów Ulubionych jest również dostępne z menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. w palecie Ulubionych. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. które nie istnieją w projekcie. do którego są ładowane. patrz Paleta Ulubione w Pomocy ArchiCADa. aby załadować zachowane w niej parametry do okna dialogowego bieżącego narzędzia. ale atrybuty te mają inne parametry. która ci odpowiada i kliknij przycisk Zastosuj. aby utworzyć nową pozycję ulubionych. w oknie otwieranym poleceniem Preferencje ulubionych dostępnym w rozwijanym menu. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 47 . • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. których nazwy występują w projekcie. Kliknij przycisk Ulubione.

Jeżeli strzałki nie są widoczne. jednak Paleta Info pozwala na szybszy do nich dostęp. Projekt. przejdź do okna Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi. Wyświetlanie Palety Narzędzi Jeżeli Paleta Narzędzi nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Narzędzi aby ją wyświetlić. Dostosowywanie Palety Narzędzi Użyj opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi w celu dostosowania zawartości i układu Palety Narzędzi. przytwierdź ją do jednej z bocznych krawędzi ekranu. rysowania płaskiego oraz wizualizacji. Paleta Narzędzi podzielona jest domyślnie na następujące Grupy Narzędzi Zaznaczenie. Paleta info przytwierdzona jest do górnej krawędzi obszaru roboczego w pozycji horyzontalnej. Paleta info Paleta Info jest dostępna dla każdego narzędzia z palety narzędzi. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych narzędzi. Paleta Narzędzi Paleta Narzędzi zawiera różnorodne narzędzia do wyboru elementów. Jak otwierać i zamykać Grupy Narzędzi w Palecie Domyślnie w Palecie Narzędzi wyświetlane są wszystkie narzędzia we wszystkich grupach jednocześnie. ponieważ jest zawsze wyświetlana. Dokument oraz Więcej. Możesz zachować ustawienia Palety narzędzi w postaci Schematu narzędzi w parametrach Środowiska pracy. Jeżeli zaznaczono wiele elementów różnych typów. Paleta Info zawiera skoncentrowany zestaw opcji i parametrów dla wybranego narzędzia/elementu. zamykać i otwierać poszczególne Grupy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 48 . Aby zmienić jej położenie na wertykalne. w odpowiedniej Palecie Info wyświetlone zostaną aktualne ustawienia dla tego narzędzia/elementu. patrz Dostosowywanie Schematów Palet w Pomocy ArchiCADa. konstruowania trójwymiarowego. za pomocą strzałek przy nazwach Grup Narzędzi. Łatwy dostęp do tego okna można uzyskać poprzez użycie odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: W szczególności godne polecenia jest organizowanie narzędzi w postaci grup. wyświetlona zostanie Paleta info elementu zaznaczonego jako ostatni. Kliknij przycisk Opcje grupy narzędzi i wybierz opcję “Grupa ma być zawsze otwarta”.Konfiguracja Interfejs Użytkownika ArchiCADa Ten rozdział jest wprowadzeniem w główne palety oraz menu ArchiCADa. Domyślnie. Po uruchomieniu narzędzia lub zaznaczeniu wstawionego elementu. patrz Okno dialogowe dostosowania Palety Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Dzięki temu będzie możliwe otwieranie i zamykanie poszczególnych Grup Narzędzi indywidualnie. Szczegóły. Więcej szczegółów. Poza standardowymi narzędziami Paleta narzędzi może zawierać również dodatkowe narzędzia w zależności od typu instalacji i dostępnych Dodatków. Jeżeli Paleta staje się nieczytelna. można. Niektóre z tych opcji i parametrów są dostępne w oknie ustawień odnośnych narzędzi.

Pamiętaj. Wyjątek: Zawartości menu kontekstowego nie można dostosowywać. Zobacz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Info wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 49 . Również dostępne z menu kontekstowego Palety Info (jak pokazano): kliknij preferencje wyświetlania dla położenia Nagłówka Palety Info: przy lewej krawędzi palety lub na górze. Więcej szczegółów. Jeżeli żaden element nie został zaznaczonym w Palecie info wyświetlone zostaną domyślne ustawienia narzędzia. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. Menu O Menu Przy uruchomieniu ArchiCADa 12 z domyślnymi ustawieniami. Szczegóły. Zmiany parametrów w Palecie info będą dotyczyć tylko elementów edytowalnych. posiada zapamiętaną strukturę menu. że w celu przewinięcia zawartości palet można używać rolki myszy. • Zaznaczone/Do zmian: Paleta info na bieżąco informuje o ilości zaznaczonych elementów oraz o tym. niektóre polecenia i pozycje menu nie są wyświetlane w Standardowym Profilu. który. Na poniższym rzucie piętra zaznaczone są wszystkie ściany. Dostosowywanie Menu Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Menu w celu dostosowania menu ArchiCADa. Również kolejność poleceń może być dowolnie definiowana. ile z nich jest edytowalnych. zostanie wczytany Standardowy Profil Środowiska Pracy. pośród rozmaitych ustawień. Dostosowywanie Palety Info Wyświetlanie i ułożenie funkcji w palecie info można dostosowywać: wystarczy wybrać z menu polecenie Opcje > Środowisko pracy i otworzyć zakładkę Paleta info. jak pokazuje Paleta Info: • Ustawienia domyślne. Jednak w wersji ArchiCAD. Więcej szczegółów. Użyj ustawień w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu aby dostosować zawartość menu. Możesz zachować ustawienia poleceń menu jako część Schematu Układu Poleceń w Parametrach Środowiska Pracy. patrz Dostosowywanie palety Info w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Palety Info Jeżeli Paleta Info nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Info aby ją wyświetlić. Paleta Info zawiera parametry aktywnego narzędzia bądź zaznaczonych elementów. Każde polecenie może być umieszczone lub usunięte z dowolnego menu. cztery z nich zostały zablokowane do edycji. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja Zatrzymanie kursora nad elementem Palety Info spowoduje wyświetlenie podpowiedzi dotyczącej tego elementu.

Zarządzaj Elementami.Niska rozdzielczość.Konfiguracja Paski narzędzi O Paskach Narzędzi Pasek Narzędzi jest zestawem poleceń wyświetlanych w formie ikon lub tekstu i pogrupowanych tematycznie. Standard . Dodatkowo możesz zdecydować. Edytuj Elementy. Możesz zachować ustawienia skrótów w postaci Schematu w parametrach Środowiska pracy. patrz Okno Dostosowywania Pasków Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. wszystkie skróty w każdym ze schematów mogą zostać dostosowane. Narzędzia Palety narzędziowej. 3D Podstawowe. Dostępne są standardowe paski: Wizualizacja 3D. patrz Dostosowywanie Skrótów Klawiaturowych w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. czy jedno i drugie. Klasyczna Nawigacja 3D. Zawartość nazwanych pasków narzędzi zachowana jest jako część Schematu arkuszy poleceń. zaznacz jego nazwę w menu Okna > Paski Narzędzi lub kliknij prawym klawiszem myszy nad dowolnym Paskiem Narzędzi i wybierz potrzebny Pasek z listy. Pomoce Rysunkowe. jego ikona. Standard. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 50 . Zespół projektowy. Sposób wyświetlania pasków narzędzi zachowany jest w Schemacie palet. Wyświetlanie Pasków Narzędzi Aby wyświetlić konkretny Pasek Narzędzi. czy w pasku będzie wyświetlana nazwa polecenia. Oprócz kilku skrótów. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Paska Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad dowolnym Paskiem Narzędzi: Możesz zachować ustawienia Pasków Narzędzi w postaci Schematu Układu Poleceń w parametrach Środowiska pracy. Więcej szczegółów. Aby dostosować skróty w menu wybierz Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe: wybierz polecenie z listy po lewej. Arkusze i Rysunki. Aby zobaczyć lub wydrukować listę skrótów do Środowiska pracy należy przejść do menu Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe a następnie kliknąć przycisk Pokaż listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce znajdujący się na dole panelu Podgląd skrótów klawiaturowych. Atrybuty. których nie można modyfikować (znajdują się one u dołu listy). Kliknięcie dowolnego paska z listy spowoduje jego wyświetlenie. Mini Nawigator. Skróty ArchiCAD standardowo zawiera kilka zapamiętanych schematów skrótów. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Tworzenie i Dostosowywanie Pasków Narzędzi Wybierz polecenie Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi aby utworzyć nowy pasek narzędzi lub zmodyfikować jeden z dostępnych. a następnie kliknij przycisk Przypisz. wprowadź skrót dla polecenia w polu po prawej. Zmiany danego schematu zostają uaktywnione po przyciśnięciu OK zamknięciu okna dialogowego. Edytuj Elementy biblioteczne GDL. Opcje wyświetlania. Więcej szczegółów. Więcej szczegółów.

powiększona lub pomniejszona). Palety główne (Paleta narzędzi. Zmień nazwę. Każda z tych palet została dokładnie opisana w Dokumentacji ArchiCADa. Import). patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Przytwierdź palety do krawędzi ekranu (tylko w Windows) Do zarządzania Schematami Palet użyj funkcji w panelu "Opcje Schematu" okna Schematy Palet (Zachowaj jako. Schematy palet różnią się pozostałych schematów w środowisku pracy: zawartych tam ustawień nie definiuje się w oknie Środowiska pracy. Aby wyświetlić te palety przejdź do menu Okna > Palety i zaznacz odpowiednią pozycję.są znane ze wcześniejszych wersji ArchiCADa. Paleta Info. Domyślnie są one ukryte. przesuwając je w pożądane miejsce. Uwaga: Status pokaż/ukryj pasków narzędzi zapisany jest w schemacie palet. które można wybrać z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nad paletą. Eksport.Konfiguracja Palety Palety ArchiCADa pomagają konstruować. Dostosowywanie Schematów Palet Aby dostosować schemat palet (zapamiętany układ palet). Każda paleta może być wyświetlana/chowana niezależnie dzięki poleceniom z menu Okna > Palety. ponieważ związane z nimi polecenia są dostępne poprzez inne elementy interfejsu. ustawienia Schematów palet odzwierciedlają sposób. Przedefiniuj. Znajdziesz tam także przycisk Zastosuj Schemat umożliwiający uaktywnienie danego Schematu: otwórz Opcje > Środowisko pracy > Schematy palet. określ kształt palet i ich położenie w interfejsie ArchiCADa wykorzystując niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej technik: • • • Pokaż lub Ukryj wybrane palety (klikając ich nazwy w menu Okno > Palety) Pokaż lub ukryj wybrane paski narzędzi (klikając ich nazwy w menu Okno > Paski narzędzi) Zmień kształt palet wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego wybranej palety. Opcje podręczne oraz Nawigator) mogą zostać wyświetlone jednocześnie poleceniem Okna > Palety > Pokaż tylko główne palety.np. Info. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 51 . w jaki ręcznie ustawia się palety we własnym obszarze roboczym. lecz ich zawartość w Schemacie arkuszy poleceń. Paleta współrzędnych oraz Paleta kontrolna posiadają opcje dotyczące kształtu . • • Zmień położenie i rozmiar palet. Usuń. Więcej szczegółów. modyfikować i rozlokowywać elementy projektu. Dwie palety Paleta Kontrolna oraz Paleta Współrzędnych .

lub w lewo i w prawo (dla palet zgrupowanych obok siebie). Jak przytwierdzać Palety Aby przywrócić paletę do jej "unoszącej się" postaci. Aby przytwierdzić paletę kliknij w jej nagłówek (pojawi się symbol przesuwania ) a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń paletę do dowolnej krawędzi okna aż do momentu. Palety podręczne. Uwaga: Podczas przesuwania palety w systemie Windows symbol przesuwania jest jednocześnie punktem przytwierdzenia (nie zaś krawędź palety). • Szerokość wszystkich palet w grupie jest regulowana jednocześnie (poprzez przesuwanie krawędzi jednej z nich). Poniżej wymieniono palety/okna dialogowe. a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń ją w dowolne miejsce. po zmaksymalizowaniu okna widoczny będzie cały obszar roboczy. rozmiar pozostałych palet zostanie zmieniony automatycznie. Raport ładowania bibliotek.) Przytwierdzanie Grup Palet Można przytwierdzić kilka palet na jednej krawędzi ekranu i skleić je ze sobą tworząc Grupę palet. gdy symbol przesuwania dotknie tej krawędzi. Zawieszanie funkcji przytwierdzania Aby zawiesić funkcję przytwierdzania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Ctrl (w systemie Windows). Zaznaczenia. Dzięki temu. Jeżeli zmienisz rozmiar jednej z palet należącej do grupy palet. • • • • • Klikając i przesuwając przytwierdź pierwszą paletę. Aby wstawić paletę powyżej pierwszej. Jednakże wiele palet ArchiCADa można przytwierdzić do krawędzi przestrzeni roboczej (tylko Windows). Takie unoszące się palety mogą zostać zamknięte lub przesunięte w dowolne miejsce na ekranie. Znajdź i zaznacz. Możesz stworzyć grupę składającą się z dwóch (lub więcej) palet jedna obok drugiej. Działania na elementach bryłowych Dołącz się Formatowanie tekstu. przesuń ją nad nagłówek przytwierdzonej palety. przesuwaj paski rozdzielające do góry i do dołu (dla palet zgrupowanych jedna nad drugą). Kolejne podwójne kliknięcie ponownie przytwierdzi paletę. Informacje o elementach. Pod paletą przytwierdzoną do krawędzi ekranu nie ma przestrzeni roboczej. kliknij jej nagłówek. Aby określić jak dużo przestrzeni na ekranie mają zajmować poszczególne palety. Aby wstawić paletę poniżej pierwszej. Zwolnienie klawisza myszy spowoduje przytwierdzenie palety. Przełącznik warstw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 52 . Innym sposobem jest dwukrotne kliknięcie palety. Menedżer profili. których nie można przytwierdzić: Narzędzia zakreślacza projektu. Ograniczenia palet przytwierdzanych • • Nie wszystkie palety mogą być przytwierdzane do wszystkich krawędzi ekranu.Konfiguracja Palety przytwierdzane (tylko w systemie Windows) Palety mogą "unosić się" ponad obszarem roboczym. przesuń ją do linii u dołu pierwszej palety. RoofMaker. Przytwierdzona paleta może być w każdej chwili przełączona do trybu "unoszenia się”. (Pasek rozdzielający to linia oddzielająca jedną paletę od drugiej.

Użyj skrótów “F” oraz Shift+F (Opt+F) do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ikonami Palety Pomocniczej. wówczas można je przesuwać jednocześnie jako jeden obiekt. które pojawiają się automatycznie w trakcie wprowadzania elementów graficznych oraz podczas większości czynności edycyjnych. należy umieścić kursor nad krawędzią. lub lewej. Odnośne preferencje można określić w oknie Opcje > Środowisko pracy > Okna dialogowe i Palety. wierzchołek lub powierzchnia) • Od aktywnego okna Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami Palety wyświetli opis poszczególnych poleceń. wierzchołkiem lub powierzchnią zaznaczonego elementu i kliknąć lewym przyciskiem myszki. Aby włączyć Paletę Pomocniczą. • Jeżeli jedna paleta jest przyklejona do dolnej lub prawej krawędzi drugiej palety. można przyklejać "unoszące się" palety ArchiCADa do siebie i do krawędzi ekranu. gdy jest ona przyklejona do krawędzi górnej.Konfiguracja Palety przyciągane (dotyczy tylko MacOS) W systemie MacOS. Można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie pomocniczej do momentu zakończenia edycji. jednak w większości przypadków jest ona wyświetlana po zaznaczeniu elementu do edycji. Krawędź palety (a nie kursor) jest punktem mocowania. Kliknięcie jednej z nich Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Możesz zachować ustawienia Palety Pomocniczej jako część Schematu Preferencji Użytkownika w parametrach Środowiska pracy. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • Od rodzaju zaznaczonego elementu • Od klikniętego fragmentu elementu (krawędź. W zależności od ustawień Palety Pomocniczej. palety nie stworzą jednego obiektu. 53 . W niektórych okolicznościach Paleta Pomocnicza może zostać wyświetlona w trakcie wstawiania elementu (np. Palety będą się do siebie przyciągały. Paleta pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. po zwolnieniu klawisza będzie ona automatycznie przesuwana za wskaźnikiem myszy lub zostanie umieszczona w określonym miejscu okna. jeśli przysuniesz jedną do drugiej na odpowiednią odległość. przy wstawianiu Polilinii). W przypadku. Zawartości Palet Pomocniczych nie można dostosowywać. uaktywni wybraną funkcję. • Zawieszanie funkcji przyciągania Aby zawiesić funkcję przyciągania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Cmd (w systemie MacOS). Palety Pomocnicze Palety Pomocnicze to zestawy ikon (reprezentujących polecenia i odpowiadające im opcje).

Ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane. Schematy Ustawień Firmowych Te ustawienia dają możliwość wprowadzania standardów pracy w obrębie firmy.Konfiguracja Dostosowywanie Środowiska Pracy O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy Ustawienia Środowiska pracy (Opcje > Środowisko pracy) są podzielone na sześć niezależnych schematów. Schematy Palet pozwalają na zapamiętanie bieżącego układu palet na ekranie. • Schematy Preferencji Użytkownika Zawierają one zestaw preferencji dotyczących różnych funkcji. lecz umieszczane w wybranym folderze na komputerze. Każdy schemat to tematyczny zbiór ustawień. Szczegóły. patrz Skróty na stronie 50. patrz Bezpieczeństwo danych. 54 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • W miarę poznawania ArchiCADa rozwiniesz własne techniki korzystania z funkcji programu oraz aranżowania palet. Większość tych opcji można ustawić w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy. Znajdujące się tam ustawienia można modyfikować w trakcie pracy: po prostu otwórz okno dialogowe Środowiska pracy. Ustawienia Środowiska Pracy nie są zapisywane razem z projektem. Zobacz również część dotyczącą Tworzenia własnego pakietu instalacyjnego w Rozpoczęciu pracy w menu Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Schematy Palet Te ustawienia definiuje się poza oknem Ustawień Środowiska Pracy. pasków narzędzi i menu na ekranie. • • • Schematy Skrótów Schematy Narzędzi Zawierają ustawienia Palety Narzędzi. Szczegóły. Wprowadzanie Współrzędnych. Opcje www oraz Specjalne foldery w Pomocy ArchiCADa. Krótki opis wszystkich opcji dostępnych w oknie Ustawień Środowiska Pracy znajdziesz w rozdziale Okno dialogowe Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. Palety Info oraz okien dialogowych Ustawień Narzędzi. zmień interesujące Cię ustawienia i wciśnij OK. takich jak Linie Pomocnicze. czy sposób w jaki mają być wyświetlane różne okna dialogowe. patrz Palety na stronie 51.

“Zaznaczenie i Informacje o elementach”). które chcesz zmienić (na przykład. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 55 .Konfiguracja • Schematy Układu Poleceń Schematy Układu Poleceń zawierają ustawienia Pasków Narzędzi oraz Menu. Jeżeli zamierzasz wykorzystywać w przyszłości zmodyfikowany przez siebie schemat. Użyj odsłaniaczy na każdej stronie. nawet jeśli ponownie uruchomisz ArchiCADa. patrz Paski narzędzi na stronie 50. Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy Jeżeli dostosowałeś szereg ustawień w oknie Opcje > Środowisko. patrz Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. wygodnie jest mieć możliwość wykorzystywania ich przy pracy nad innymi projektami. Szczegóły. zalecane jest zachowanie go pod zmienioną nazwą. Po skończeniu naciśnij OK. spowoduje to zamknięcie okna dialogowego i uaktywnienie wprowadzonych modyfikacji. Wprowadzenie kolejnych zmian spowoduje jednak przedefiniowanie Schematu Użytkownika zgodnie z nowymi ustawieniami. aby wyświetlić tekst według potrzeby. oraz w Menu na stronie 49. Jak tylko dokonasz zmian w którejkolwiek z zawartych tam opcji. Kliknij nazwę ustawień. Szczegóły. nazwa schematu znajdująca się u góry okna zostanie zmieniona na Użytkownika. Wszystkie modyfikacje wprowadzone w schemacie Użytkownika pozostaną aktywne.

Zmień nazwę.) Z prawej strony zostanie wyświetlony panel Opcje Schematu. Stosowanie Schematów Aby zastosować utworzony wcześniej Schemat. W przeciwieństwie do Ustawień projektu (zapisywanych w pliku projektu) Schematy Środowiska pracy przechowywane są w oddzielnym folderze na Twoim komputerze. Uwaga: Zapisywanie schematów i profili nie jest konieczne przy pracy w ArchiCADzie. zamiany w ustawieniach zachowywane są na poziomie Schematów. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. jak również dla indywidualnych projektantów pracujących na wielu stanowiskach. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. Więcej informacji na temat zapisywania ustawień schematów. Zachowywanie dostosowanych Schematów Aby zachować ustawienia danego Schematu. zaznacz na liście Schematy skrótów. lub korzystanie z nich po zainstalowaniu nowszej wersji ArchiCADa. Korzystając z interfejsu ArchiCADa (Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy). umożliwiają one zarządzanie schematami.Konfiguracja Własne ustawienia są zorganizowane w sześciu Schematach. Wybierz jeden ze skonfigurowanych schematów. możesz także zapamiętywać zestaw Schematów w postaci Profilu o unikalnej nazwie. zobacz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Możesz przechowywać schematy w porządku alfabetycznym. ArchiCAD wprowadzi zmiany we wszystkich parametrach ujętych w wybranym Schemacie. Możliwość przechowywania zapisanych Schematów i zestawiania ich w postaci Profili jest jednak bardzo użyteczna dla zarządzających procesem projektowania CAD oraz dla członków zespołów pracujących w obrębie jednego biura projektów. należy wybrać go z rozwijanego menu znajdującego się u góry okna Środowiska pracy. (Na przykład jeżeli dokonałeś zmian w skrótach klawiaturowych i chcesz te zmiany zachować. Przedefiniuj. Eksport oraz Import. Po wybraniu danego schematu z rozwijanej listy. Usuń. na których chcieliby posiadać dostosowane przez siebie parametry środowiska pracy. w którym znajdują się następujące przyciski: Zachowaj jako. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. a następnie albo dwukrotnie kliknij ten schemat albo kliknij przycisk Zastosuj schemat. ustawienia mogą być z powodzeniem zmieniane w trakcie pracy. wybierz go z hierarchicznej listy znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego Środowiska pracy. kliknięciu przycisku Zastosuj Schemat i naciśnięciu OK. Schemat można również zastosować korzystając z panelu Opcje Schematu w oknie Środowisko pracy. możesz importować i eksportować zarówno Schematy jak i Profile: Umożliwia to szybkie przenoszenie Twoich ulubionych ustawień na inny komputer. 56 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. listy. Profil Przygotowania Dokumentacji zoptymalizowany jest pod kątem wygody korzystania z narzędzi przydatnych podczas tworzenia dokumentacji. W tym celu należy połączyć schematy w Profil zapisany pod własną nazwą. ArchiCAD pozwala na eksportowanie i importowanie Profili. Stosowanie Profili 1) Otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. 2) Wybierz jeden Profil z Profile Jeżeli dokonałeś zmian w wielu schematach jednoczenie. na samej górze listy. Dwukrotnie kliknij. 3) Kliknięcie OK zamknie okno Ustawień Środowiska Pracy. Przy pierwszym uruchomieniu ArchiCADa uaktywniony zostanie Profil Standardowy. Paleta narzędzi zawiera tylko Narzędzia dokumentacji a okno Nawigatora/Organizatora umieszone Definiowanie i zachowywanie Nowych Profili Aby zestawić kombinację Schematów w postaci Profilu otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. gdzie nad jednym projektem pracują wieloosobowe zespoły. Domyślne Profile ArchiCADa 12 Domyślnie ArchiCAD 12 posiada trzy Profile: Standardowy. dzięki czemu można je przenosić na inne komputery. Menedżerowie CAD mogą tworzyć standardowe Profile Środowiska Pracy i stosować je na wielu stanowiskach programu. natomiast Paleta narzędzi wyświetla wszystkie narzędzia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 57 . Układ menu i palet oraz wyświetlanie pasków narzędzi są dostosowane tak. są one po prostu zestawami schematów. • Profil Standardowy został zaprojektowany z myślą o typowym procesie pracy nad projektem architektonicznym. Profile te zostały tak pomyślane aby maksymalnie usprawnić pracę w ArchiCADzie 12. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. możesz to robić indywidualnie. by zapewnić łatwy dostęp do funkcji i narzędzi potrzebnych do stworzenia Wirtualnego Budynku. na samej górze listy. Same Profile nie zawierają żadnych ustawień. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Oczywiście profile mogą być w dowolnym momencie przystosowywane do bieżących potrzeb. Profile nie muszą zawierać wszystkich sześciu schematów.Konfiguracja Tworzenie Standardowego Środowiska Pracy dla Biura Możliwość zachowywania wielu kombinacji Ustawień Środowiska pracy pozwala na łatwe wprowadzanie jednakowych standardów w dużych biurach architektonicznych. Kliknij “Nowy profil” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Więcej informacji w broszurze "Zaczynamy!". aby zastosować profil lub kliknij przycisk Zastosuj schematy profilu. możliwe jest zapisanie tych zmian i uaktywnianie wszystkich razem w dowolnym momencie. Nie musisz również uaktywniać wszystkich schematów zawartych w profilu jednocześnie. W menu górnym pojawia się Teczka arkuszy. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Wizualizacji oraz Przygotowania Dokumentacji. Widoczny jest Standardowy pasek narzędzi oraz pasek Mini-Nawigatora (ułatwiający przełączanie pomiędzy oknami).

xml). Można zachować schemat Użytkownika jako część profilu. Więcej szczegółów. które zawiera wszystkie polecenia związane z oknem 3D. lub jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia ich na inny komputer. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy w celu eksportowania i importowania Profili. • Profil Wizualizacji jest przydatny podczas pracy nad modelem 3D (tworzenie wizualizacji lub animacji). można skorzystać z funkcji Eksportowania. Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach Aby Schematy lub Profile były dostępne dla innych użytkowników w sieci. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Eksportowanie polega na zapisaniu Profilu w postaci pliku.xml. jednak w tym celu musi on zostać opatrzony nazwą . patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. 58 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W tym profilu pojawia się menu Wizualizacja 3D. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Opcje Schematów w celu eksportowania i importowania Schematów w postaci plików . nawigacją 3D oraz tworzeniem końcowych prezentacji 3D projektu. Szybki dostęp do wielu z tych poleceń zapewnia również pasek narzędzi Wizualizacji 3D. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. W tym profilu okno Nawigatora jest wyłączone a Paleta narzędzi zawiera tylko narzędzia Zaznaczenia i Projektu. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja zostaje po lewej stronie ekranu. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. Więcej szczegółów. Schemat "Użytkownika" nie może być eksportowany. Widoczne są również dwa specjalne paski narzędzi: “Arkusze i Rysunki” oraz “Układ Standardowy”.xml odwołującego się do Schematów (również plików .

Poznasz działanie Nawigatora umożliwiającego poruszanie się w strukturze projektu i wyświetlanie pożądanych widoków. 2) Domyślny pasek narzędzi Zoom Masz możliwość powiększania (przybliżania szczegółów) oraz zmniejszania widoków (wyświetlania większej ilości elementów). koniecznych do wyświetlania określonych obszarów projektu zarówno w 2D jak i w 3D. Sterowanie powiększaniem i zmniejszaniem widoków w dolnym pasku przewijania pozwala określić bieżącą zmianę widoku. Nawigacja wewnątrz aktywnego okna Z poniższych technik można korzystać zarówno w oknach 2D. Nauczysz się używać technik zmiany powiększenia i przemieszczania widoków na ekranie. Mini-Nawigator (dostępny w menu Okna > Paski narzędzi) również umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy oknami hierarchicznego menu Widok > Nawigacja. Edycja oraz Techniki. Aby wyświetlić Widok Projektu. Dostępnych jest kilka technik pozwalających na zmianę stopnia powiększenia widoku: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 59 . Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa 1) Najprostszym sposobem przechodzenia pomiędzy oknami Widoków Projektu jest korzystanie z Mapy Projektu Nawigatora. jak i 3D ArchiCADa. Skróty do Nawigacji Do Nawigacji pomiędzy oknami można korzystać ze skrótów klawiaturowych: • • • • • • przejdź do Rzutu: F2 przejdź do Okna 3D F3 przejdź do Okna 3D (Perspektywa) Shift+F3 przejdź do Okna 3D (Aksonometria) Ctrl+F3 przejdź do ostatniego okna Przekroju: F6 przejdź do ostatniego Arkusza F7 Nawigacja W tej części dowiesz się jak poruszać się pomiędzy poszczególnymi oknami ArchiCADa oraz widokami Wirtualnego Budynku. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D opisano w rozdziale Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. 3) Można także skorzystać z Aby wrócić do Wielkości naturalnej (zmiana widoku 100%). kliknij dwukrotnie jego nazwę w Mapie Projektu.Komunikacja z ArchiCADem Komunikacja z ArchiCADem W tym rozdziale zostaną zaprezentowane sposoby wykonywania podstawowych operacji w ArchiCADzie. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja. kliknij dwukrotnie przycisk Powiększenia.

cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Jeżeli Twoja myszka nie posiada kółek. możesz symulować ten efekt w następujący sposób: Kliknij najpierw przycisk Płynnej zmiany powiększenia w dolnym pasku przewijania. Uwaga: Jeżeli opcje te nie występują w menu. wykorzystując polecenie "Zachowaj bieżący zoom" z rozwijanego menu dostępnego poprzez kliknięcie przycisku strzałki na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. Następnie kliknij w jakimkolwiek miejscu w obrębie okna. Zapamiętywanie powiększeń Można zachowywać inne ustawienia widoku. Zawarte tam polecenia pozwalają także zmienić nazwę oraz usunąć zachowane widoki. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. • • Dopasuj zaznaczone Aby dopasować widok do zaznaczonego elementu. Tym sposobem możesz się cofnąć maksymalnie o 20 widoków. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie jednej z ikon spowoduje dwukrotną zmianę aktualnego stopnia powiększenia. Im większa jest odległość przesunięcia kursora. Zmiana powiększenia za pomocą poleceń menu Wybierz Widok > Powiększenie > Powiększ lub Zmniejsz. Kliknij ponownie. 60 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do wymiarów bieżącego okna. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. możesz je dodać w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Menu. Widoki wyjściowe nie są wyszczególniane na listach widoków. Przyciski zmiany powiększenia na Pasku przewijania: Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w dolnym pasku przewijania aktywnego okna aby uaktywnić narzędzie. Ustaw widok wyjściowy W przypadku gdy potrzebujesz często wracać do tego samego fragmentu projektu. Dzięki temu możesz szybko wracać do tego widoku za pomocą polecenia Widok > Powiększenie > Widok wyjściowy. użyj tego polecenia (Widok > Powiększenie > Dopasuj zaznaczone). przesuń kursor w górę aby powiększyć lub w dół. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. użyj polecenia Następne powiększenie lub przycisku skrótu . Zaznaczony obszar zostanie powiększony do aktualnych wymiarów okna. aby uaktywnić funkcję zmiany powiększenia. Szczegóły. kręcenie nim będzie powodowało zmniejszanie i powiększanie widoku wokół aktualnego umiejscowienia kursora. Przy funkcji Zmniejsz. Przy funkcji Zmniejsz. Zmiana stopnia powiększenia przy pomocy klawiatury Użyj klawiatury numerycznej aby uzyskać efekty przewijania ekranu: wciśnij klawisz ‘+’ aby powiększyć oraz klawisz ‘-’ aby pomniejszyć widok. tym większy będzie zakres zmiany powiększenia. Aby przeskoczyć do następnego widoku. Widok wyjściowy zapisywany jest razem z projektem. aby oddalić. Poprzednie/Następne powiększenie: Jeżeli chciałbyś przeskoczyć do wcześniejszego widoku. wystarczy wcisnąć przycisk w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Narysuj prostokąt wokół szczegółu.Komunikacja z ArchiCADem Zmiana stopnia powiększenia przy użyciu kółka myszki Jeżeli posiadasz myszkę wyposażoną w kółko. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. możesz zdefiniować go jako Widok wyjściowy wybierając polecenie Widok > Powiększenie > Ustaw widok wyjściowy.

Ramka wewnątrz Palety Podglądu odzwierciedla aktualne powiększenie aktywnego okna. lecz dodatkowo umożliwia jednoczesny podgląd zawartości całego okna. 6 (w Podgląd nawigatora (2D) Paleta podglądu Nawigatora ułatwia znajdowanie i powiększanie określonych fragmentów projektu. W przypadku okien 2D. Przemieść Użyj polecenia Przemieść aby przesunąć arkusz roboczy. patrz Opcje zaawansowane w Pomocy ArchiCADa. Paleta Podglądu nawigatora zawiera dodatkowe opcje powiększania i przemieszczania: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 61 . Uzyskany efekt jest identyczny z powiększaniem i przemieszczaniem bezpośrednio w aktywnym oknie. natomiast poziom powiększenia nie zmieni się. patrz Podgląd nawigatora (2D) na stronie 61. 8 (do góry). • Za pomocą przycisku Przemieść: Kliknij przycisk Przemieść znajdujący się na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Za pomocą rolki myszki: W przypadku. obraz może się "zacinać". patrz Funkcje Palety Podglądu Nawigatora w 2D w Pomocy ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Dopasuj do okna Ustawia taki poziom powiększenia. Okna Zestawień posiadają na pasku przewijania dodatkowy przycisk skrótu: Dopasuj do szerokości strony .) Przyciski strzałek powodują ten sam efekt. Szczegóły. Aby temu zapobiec. przyciśnięcie i przytrzymanie go spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie funkcji Przemieść. W przypadku. Kliknij w aktywnym widoku i przemieść. Widok zostanie przemieszczony. 2 (w dół). • prawo). Skorzystaj z tej ramki aby powiększać i przemieszczać widok. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . aby zmieścić wszystkie elementy na ekranie. Umożliwia to sprawdzenie czy w odległych narożnikach okna nie zostały przypadkowo umieszczone jakieś elementy. Za pomocą palety Podgląd Nawigatora Szczegóły. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w trzy przyciski. np. Wybierz polecenie Widok > Dopasuj do okna lub kliknij odpowiadający mu przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Polecenie to wykorzystuje się najczęściej. Włącz polecenie Przemieść wciskając odpowiedni przycisk. Paleta Podglądu wyświetla miniaturę całej zawartości bieżącego okna. Więcej szczegółów. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w rolkę. należy wybrać odpowiednią opcję w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji: Wyświetlanie modelu w Nawigatorze 2D. Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. co jest przydatne zwłaszcza podczas pracy nad dużymi projektami. jeżeli pewne elementy rysunku nie mieszczą się w aktualnym widoku. Co zrobić jeśli w trakcie przemieszczania widok "skacze" Podczas przemieszczania skomplikowanych widoków 2D. przytrzymanie trzeciego (środkowego) przycisku spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie opcji przemieść. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. Za pomocą klawiatury numerycznej (tylko w Windows): Wciśnij następujące klawisze: 4 (w lewo). (Upewnij się. że wyłączona jest opcja Num Lock. w wyniku numerycznego definiowania położenia lub wykonania złożonej operacji. a następnie przemieszczaj widok w oknie poruszając kursorem myszki. przesuwając myszką kursor w kształcie Rączki.

które nie są jeszcze uwzględnione w Podglądzie nawigatora. Automatyczny zoom dostosowuje stopień powiększenia. że należy kliknąć dwa razy lub wcisnąć przycisk OK w górnej. prawym narożniku zawiera trzy opcje umożliwiające sterowanie technikami zmiany powiększenia w Podglądzie nawigatora. Dostęp do poleceń Nawigacji 3D • Rozwijane menu w dolnym.Komunikacja z ArchiCADem • Aby zmienić położenie ramki. przesuwanie i powiększanie oparte o polecenia menu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 62 . Zostały one szczegółowo opisane poniżej. gdy kursor nie jest już przesuwany. Użyj funkcji Przerysuj podgląd. prawej części. Nawigacja w Oknie 3D Uwaga: Podstawowe informacje na temat otwierania Okna 3D oraz sposobów ustawiania widoków Perspektywicznych i Aksonometrycznych. zobacz Okno 3D na stronie 177. kółka myszki. Wybierz Okna > Paski narzędzi > Wizualizacja 3D lub 3D Podstawowe aby wyświetlić te paski narzędzi. Uwaga: Narzędzia Nawigacji 3D znane z wcześniejszych wersji ArchiCADa dostępne są po wybraniu polecenia Okna > Paski narzędzi > Klasyczna Nawigacja 3D. na dolnym pasku przewijania tego okna można odnaleźć ikony odnoszące się do poleceń związanych z Nawigacją 3D. Zobacz Nawigacja wewnątrz aktywnego okna na stronie 59. jeśli w bieżącym oknie zostały wprowadzone zmiany. Domyślnie jest ustawiony Zoom w czasie rzeczywistym: w miarę przesuwania kursora zmienia Specjalne polecenia związane z nawigacją w Oknie 3D zostały zgrupowane na Paskach Narzędzi Wizualizacja 3D oraz 3D Podstawowe. dopasowanie do okna. przeciągaj ją kursorem Rączki klikając wewnątrz jej obszaru (spowoduje to przemieszczenie widoku w aktywnym oknie). wszystkie te techniki działają w ten sam sposób co w 2D. • Aby zmienić rozmiar ramki. umożliwiają one: powiększanie i zmniejszanie bieżącego widoku. aby wykonać wybrane powiększenie. Kliknięcie przycisków zmienia stopień powiększenie o 10%. Kliknij dwukrotnie aby zoomować oznacza. Okno 3D posiada również specjalne funkcje umożliwiające eksplorację modelu i orbitowanie wokół niego. Klawiatura. Nawigacja w Oknie 3D wykorzystuje większość podstawowych metod nawigacji 2D. Jeżeli Okno 3D jest aktywne. poleceniom tym można przypisać skróty. • Na dole palety znajdują się przyciski plus i minus oraz suwak. przeciągnij jej boki lub rogi (uzyskasz wtedy efekt powiększania i zmniejszania wewnątrz aktywnego okna). • się stopień powiększenia.

kliknij lewym klawiszem myszy lub wciśnij klawisz Esc. ikonę w pasku narzędzi lub przycisk w dolnym pasku przewijania Okna 3D. patrz Pasek narzędzi Klasyczna Nawigacja 3D w Pomocy ArchiCADa. zaznacz Nie pokazuj tej informacji następnym razem w dolnej części Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 “Obracanie” Kamery w Trybie Eksploracji Poruszanie myszą powoduje obracanie Kamery wokół kierunków wskazanych strzałkami. D) spowoduje poruszanie się do przodu/do tyłu i w lewo/w prawo w płaszczyźnie pokazanej na rysunku obok. pojawi się okno dialogowe zawierające instrukcje dotyczące zasad poruszania się w tym trybie przy użyciu myszy i klawiatury. Aby uaktywnić to lub inne okno dialogowe zaznaczone jako "nie pokazuj". gdy włączasz tryb Eksploracji. S. Po wybraniu polecenia Eksploruj Model. Gdy włączony jest ten tryb. Uwaga: Eksploracja modelu jest zoptymalizowana pod kątem procedury 3D OpenGL. Aby opuścić Tryb Eksploracji. Eksploruj Model (Nawigacja 3D) W Widoku Perspektywy istnieje możliwość eksploracji modelu dostępna poprzez polecenie Widok > Eksploruj Model. W trybie tym u dołu okna wyświetlany jest przycisk "Przelot" oraz suwak szybkości. W trybie Eksploracji Modelu nawigacja odbywa się poprzez poruszanie myszą oraz wciskanie klawiszy strzałek na klawiaturze (podobnie jak w grach komputerowych).Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. Uwaga: Jeśli nie chcesz. aby ta informacja wyświetlała się za każdym razem. A. Poniżej wyszczególniono polecenia dostępne tylko przy nawigacji w Oknie 3D: okna dialogowego. należy użyć polecenia Zastosuj wszystkie komunikaty informacyjne w menu Opcje > Środowisko pracy (dolna część menu). nie można edytować modelu ani używać żadnych poleceń. że w tym przypadku Strzałka do góry/W powoduje przybliżanie się do modelu podczas gdy Strzałka w dół/S . “Chodzenie” w Trybie Eksploracji Wciśnięcie klawiszy strzałek (lub odpowiednio W.oddalanie. 63 . Zwróć uwagę.

Zwolnienie klawisza i przycisku przerwie orbitowanie. zarówno perspektywy. Orbituj (Nawigacja 3D) Aby przejść do trybu Orbity. “Unoszenie się” do góry i na dół Użyj PageUp (skrót: Spacja) oraz PageDown (skrót: C) do unoszenia się ku górze i ku dołowi. Za pomocą tej palety można łatwo modyfikować Projekcje 3D na stronie 183. Na poniższej ilustracji możemy "obrócić budynek" po prostu klikając i przesuwając kamerę widoczną w oknie Podglądu nawigatora. Podgląd nawigatora (3D) Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. zwolnienie klawisza przywróci normalną prędkość. aby zmienić prędkość poruszania się. czy polecenie Pokaż z góry zostało wybrane z rozwijanego menu w dolnym. prawym narożniku Podglądu. położenie kamery oraz celu można zmienić klikając na nie bezpośrednio w oknie Podglądu i przeciągając je do nowego położenia.Komunikacja z ArchiCADem “Przelot” wokół modelu Wciśnij klawisz “F” w Trybie Eksploracji. Przyspieszanie i Zwalnianie w Trybie Eksploracji Wciśnij klawisze Plus i Minus na klawiaturze numerycznej. W trybie Orbity możesz obracać model względem jego punktu środkowego (aksonometria) lub względem celu kamery (perspektywa) poruszając myszą z wciśniętym lewym przyciskiem. Czasowe orbitowanie wymaga przebudowy modelu i może powodować spowolnienie nawigacji. Gdy aktywny jest tryb Orbity. Uwaga: Należy sprawdzić. jak i aksonometrie. Zestaw opcji w palecie zależy od tego czy aktywna jest perspektywa czy aksonometria. w tym trybie będzie symulowany efekt przemieszczania się w przestrzeni. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. a nie po poziomej powierzchni. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje tymczasowe zwiększenie prędkości. by przejść do Trybu Przelotu. 64 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wybierz polecenie Widok > Orbituj lub kliknij odnośną ikonę w pasku narzędzi bądź na dolnym pasku przewijania Okna 3D. aby obrócić widok. Używaj klawiszy Strzałek lub W-A-S-D do przemieszczania się. Wciśnij klawisz Esc aby opuścić tryb Orbity i powrócić do trybu edycji. przy wciśniętym klawiszu Shift należy wcisnąć i przytrzymać kółko (rolkę) myszki i przesunąć mysz. W przypadku widoków 3D Perspektywy. nie można edytować modelu. Tymczasowy efekt Orbity w trybie Edycji W trybie Edycji można tymczasowo symulować tryb Orbity.

to model się porusza. do których można uzyskać dostęp przez Parametry widoku 3D). Jeśli korzystasz z urządzenia 3Dconnexion. Szczegółowe informacje na ten temat. Dzięki funkcjom Nawigatora można także przygotować dokumentację projektu do publikacji. Paleta Nawigatora O Palecie Nawigatora Dzięki prostej w obsłudze strukturze hierarchicznej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obsługa 3Dconnexion Obsługa 3Dconnexion do dodatek. Nawigator umożliwia zbudowanie logicznego układu całego projektu i szybkie poruszanie się po jego elementach. który pozwala wykorzystać urządzenie 3Dconnexion do nawigowania w oknie 3D programu ArchiCAD. Tryb Obiektu: Poruszanie urządzeniem spowoduje odpowiednią zmianę położenia modelu. użyj przycisku znajdującego się z prawej strony. aby przejść szybko do żądanego widoku. użyj jednej z dwóch opcji dostępnych w menu Widok > Dodatki nawigacji 3D > 3Dconnexion: • • Tryb Kamery: Przesuń urządzenie. 65 . Zmiana stożka widoku jest możliwa przy pomocy suwaka lub małych ikon znajdujących się na jego zakończeniach. Nawigator wyświetla hierarchiczną strukturę całego projektu w czterech różnych mapach. prawej części. Aby dostosować projekcję. a następnie przesuń małą ikonę kamery do wewnątrz okna Podglądu w celu ustawienia odpowiedniego widoku. Nawigator umożliwia również dostęp do widoków i arkuszy znajdujących się w zewnętrznych plikach i wstawienie ich do Teczki arkuszy bieżącego projektu. można łatwo zmodyfikować wysokość położenia kamery względem poszczególnych kondygnacji: należy kliknąć Podgląd nawigatora i przesunąć kamerę w górę lub w dół. Korzystając z lewego przycisku. (Są to te same. • Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (sposobów obserwacji zwanych Widokami Projektu Wirtualnego Budynku). Widok projektu z kamery jest stały. patrzFunkcje Palety Podglądu Nawigatora w 3D w Pomocy ArchiCADa i Projekcje 3D na stronie 183. w Podglądzie nawigatora 3D mamy do dyspozycji dwa rozwijane menu znajdujące się w dolnej. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. wybierz jedną z 12 wstępnie określonych projekcji.Komunikacja z ArchiCADem Po wybraniu widoku Pokaż z boku z listy Opcji podglądu. Możesz tworzyć foldery i przenosić do nich metodą "Przeciągnij i Upuść" widoki i inne elementy projektu wedle własnych potrzeb. wstępnie określone widoki aksonometryczne. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. aby nawigować w modelu zmieniając położenie kamery. w 5-stopniowych przedziałach W przypadku widoków aksonometrycznych.

Jak wyświetlić Paletę Nawigatora Domyślnie Nawigator jest wyświetlony. Teczka Arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu architektonicznego. gdyby paleta była ukryta. Mapa Zestawów Publikacji jest również hierarchiczną strukturą . należy wybrać polecenie Okna > Palety > Nawigator lub kliknąć ikonę Nawigatora znajdującą się w poziomym pasku przewijania na ekranie programu ArchiCAD. na którą składają się Zestawy Widoków przeznaczone do różnych celów publikacyjnych (drukowania. która mapa jest aktualnie wyświetlana. Cztery przyciski u góry Nawigatora pozwalają na przełączanie pomiędzy mapami. Pasek tytułowy palety wskazuje. patrz Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej na stronie 503. Element Nawigatora aktualnie otwarty w oknie wyświetlony jest pogrubioną czcionką. kreślenia. zapisania na dysku lub wysłania przez lokalną sieć/internet). Nawigator posiada specjalne funkcje przeznaczone do obsługi wspólnych projektów: Szczegóły. 66 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Komunikacja z ArchiCADem • • • Mapa Widoków mieści wszystkie domyślne oraz utworzone przez użytkownika Widoki zawarte w pliku Projektu. W sytuacji.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 67 . każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnej formie.Komunikacja z ArchiCADem Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu Kliknij dwukrotnie wybrany element z dowolnej mapy Nawigatora. Widoki Projektu zebrane są w folderach w Mapie Projektu Nawigatora. Domyślnie ArchiCAD otworzy element w istniejącym oknie zastępując poprzednio wyświetlany element. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego elementu Nawigatora. Struktura Nawigatora Widok Projektu jest to okno zawierające fragment projektu ujęty w określonym aspekcie. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. Widok jest zapamiętaną wersją Widoku Projektu. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). zdefiniowany w sposób. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. jak również z innych źródeł. KAżDY zapamiętany Widok przechowywany jest w Mapie Widoków. Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa. Poniższy diagram ilustruje strukturę projektu odzwierciedloną w mapach Nawigatora: Jeżeli wolisz zawsze otwierać nowe okno otwierając dodatkowy widok lub arkusz (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze).

wybierając widok projektu w Mapie Projektu i klikając Zachowaj widok lub przeciągając go do Mapy Widoków. Posiada on wiele tych samych funkcji.Komunikacja z ArchiCADem Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) Organizator jest ściśle powiązany z Paletą Nawigatora. kliknąć prawym klawiszem myszy nad obszarem palety). 68 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Obie palety Nawigatora i Organizatora posiadają funkcję Autoukrywania: jeżeli funkcja ta jest włączona. każde kliknięcie poza obręb palety spowoduje jej ukrycie. Kliknij ikony żądanej mapy po obu stronach Organizatora. Mapa Widoków po prawej stronie): Widok można zachować. lecz zawiera podwójną strukturę hierarchiczną. Funkcja Autoukrywania jest dostępna w menu podręcznym obu palet (aby je wyświetlić. co ułatwia przenoszenie i kopiowanie Widoków Projektu. aby wyświetlić jeden z trzech trybów Organizatora: Pasek tytułu Organizatora pokazuje nazwę struktury hierarchicznej znajdującej się po prawej stronie. Widoków i plików z jednej mapy do drugiej. wybierz polecenie Okna > Palety > Organizator lub Pokaż Organizatora z menu Wybierz Projekt znajdującego się w lewym górnym narożniku Nawigatora. Aby wyświetlić paletę Organizatora. • Tryb Edytor widoków (Mapa Projektu po lewej stronie.

Mapa Projektu po lewej stronie zostanie przełączona na Mapę Widoków. • Edytor Arkuszy (Teczka Arkuszy po prawej stronie): Wstawienie rysunków do Arkuszy w Teczce Arkuszy jest możliwe poprzez wybranie widoku w Mapie Projektu lub Mapie Widoków (z lewej strony). że Mapa Projektu jest dostępna tylko z lewej strony. podgląd jego zawartości zostanie wyświetlony w palecie Podglądu Nawigatora (jeśli jest ona wyświetlona). w którym nie będą uwzględniane późniejsze zmiany wprowadzane do Zestawu. • Elementom Mapy Projektu przypisany jest kolor pomarańczowy. Niektóre kombinacje nie są możliwe i ArchiCAD będzie je zawsze dostosowywać do jednego z trzech możliwych trybów Organizatora. a następnie kliknięcie na Wstaw Rysunek lub przeciągnięcie widoku do Arkusza (z prawej strony). Kolporter (Zestaw Publikacji po prawej stronie): Aby dodać widok lub arkusz (z lewej strony) do Zestawu Publikacji (z prawej strony) wybierz widok lub arkusz i kliknij Dodaj Skrót. Należy pamiętać.) Wyświetlenie tej samej mapy po obu stronach Organizatora jest możliwe. jeśli po prawej stronie wybierzesz Kolportera. 69 . wciśnięcie przycisku Dodaj Skrót spowoduje utworzenie folderu odpowiadającego wybranemu zestawowi w Zestawie Publikacji: w przypadku wprowadzenia zmian lub dodania elementów do oryginalnego zestawu. Jednak jeśli wybrany Zestaw zostanie przeciągnięty do Zestawu Publikacji. Podwójne kliknięcie elementu uaktywni odpowiadające mu okno. pozwala to wykonać kopie elementów w obrębie jednej mapy. Po wybraniu Zestawu w Mapie Arkuszy. • • Elementom Mapy Widoków przypisany jest kolor żółty. spowoduje to utworzenie folderu. Więcej szczegółów dotyczących interfejsu Nawigatora/Organizatora. (Np. ponieważ przenoszenie elementów bezpośrednio z Mapy Projektu do Kolportera jest niemożliwe. modyfikacje te zostaną automatycznie uwzględnione Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 System Kolorów Nawigatora System kolorów palety Nawigatora umożliwia łatwą i szybką identyfikację elementów.Komunikacja z ArchiCADem w folderze Zestawu Publikacji. Gdy klikniesz dowolny element znajdujący się w Nawigatorze/Organizatorze. zobacz Funkcje Palety Nawigatora oraz Funkcje Palety Organizatora w Pomocy ArchiCADa.

że właśnie ta nazwa zostanie ujęta w Nawigatorze. Na samym szczycie hierarchii Mapy Projektu znajduje się ikona oznaczająca Projekt oraz Nazwa Projektu. Lista folderów Mapy Projektu jest stała i zawiera wszystkie typy Widoków Projektu. patrz Funkcje Mapy Projektu w Pomocy ArchiCADa. elementy należące do innych członków zespołu oznaczone są ikoną głowy .Komunikacja z ArchiCADem • • • • • • Elementom Teczki Arkuszy przypisany jest kolor biały. Kondygnacje Przekroje Elewacje Rozwinięcia ścian Obszary 2D Rysunki detali Dokumenty 3D Widoki 3D Zestawienia Spisy treści Projektu Listy Info Pomoc • Nawigator Mapa Projektu Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (Widoków Projektu Wirtualnego Budynku). stanie się on Widokiem (wyszczególnionym w Mapie Widoków) i może zostać umieszczony na Arkuszu w celu dalszej edycji. W trybie Pracy zespołowej. Mapa Projektu zawiera następujące Widoki Projektu: Podwójne kliknięcie Widoku Projektu otwiera go w projekcie. • • • • • • • • • W trybie Pracy zespołowej elementy Mapy Widoków i Teczki Arkuszy. Widoki Projektu są to okna zawierające fragmenty projektu ujęte w określonych aspektach. które nie zostały jeszcze udostępnione poprzez wysłanie i pobranie zmian. jednakże wypełnienie pola Nazwa Projektu w oknie Plik > Info > Info o projekcie spowoduje.) Poniżej znajdują się foldery zawierające Widoki Projektu (po jednym folderze dla każdego typu Widoku Projektu). Możesz wyświetlić zawartość każdego folderu klikając znajdujący się przy nim znaczek plusa (Windows) lub strzałkę (MacOS). (Nazwa zostaje nadana projektowi podczas zachowywania pliku. mają kolor zielony . Szczegóły dotyczące Mapy Projektu. Gdy zachowasz ustawienia Widoku Projektu. 70 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W systemie Windows można tego także dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy folderu. nie można w tym miejscu dodawać ani usuwać folderów.

Utworzenie Kamery typu Obiekt VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. oznacza to. Nazwy umieszczonych Kamer panoramicznych zostaną wyświetlone poniżej nazw Scen VR. Spisy Arkuszy oraz Spisy Rysunków oparte o ustalone kryteria. Obszary 2D. Elewacji i Obszaru 2D mogą być oznaczone różnymi ikonami. Umieszczanie kamer w projekcie będzie powodowało ich wyświetlanie w folderze 3D.). • • Domyślnie.). zależnie od typu widoku projektu (np. Można je również znaleźć w menu Dokument > Zestawienia i listy. odpowiadających różnym widokom i kamerom. Folder Listy zawiera: Elementy. polecenia związane z kondygnacjami dla Kondygnacji lub polecenia 3D dla Perspektyw). Niezależny. powoduje otwarcie odpowiadającego mu okna z zachowanym Folder 3D zawiera pięć typów elementów. elementy konstrukcyjne. itd. w których znajdują się listy różnych typów elementów. Podwójne kliknięcie dowolnego elementu Mapy Projektu. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Wszystkie zmiany na bieżąco aktualizują zawartość Mapy Projektu. Folder Zestawienia Elementów zawiera zestawienia interaktywne (Elementy i Komponenty) będące częścią dokumentacji. Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy. itp. Jeżeli obok folderu nie ma znaku plus. Przekroju. folder Kondygnacje zawiera trzy elementy. Elewacje. Otwarcie tych okien jest także możliwe poprzez odpowiednie polecenia w menu Okna. spisy elementów użytych w projekcie (drzwi. Komponenty oraz Strefy. Otwarcie ich powoduje wyświetlenie domyślnych schematów list dostępnych w projekcie. Okna Detali. Folder Spisy treści Projektu zawiera trzy zestawy tabel. Na Spisy treści Projektu składają się: Spisy Widoków. Niezależny ze Znacznikiem. Przy rozpoczęciu pracy nad nowym projektem. według określonych kryteriów. Można dodawać dowolną ilość Scen VR. Wszystkie Obiekty VR zostaną umieszczone bezpośrednio w folderze 3D.Komunikacja z ArchiCADem Folder Kondygnacje zawiera wszystkie kondygnacje zdefiniowane w projekcie. zgrupowanych w podkatalogach Ścieżek. Szczegóły. na podstawie których powstają. Szczegóły. Szczegóły. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 71 . których nazwy zależą od wersji lokalizacji posiadanego ArchiCADa Foldery Przekroje. które zawiera polecenia odnoszące się do danego elementu (np. Folder Info zawiera dwa elementy: Notatki o projekcie oraz Raport. można tam również utworzyć nowe ścieżki. okna. Rozwinięcia ścian. Nazwa ścieżki może zostać zmieniona w oknie dialogowym Ustawienia kamery/VR. że widok projektu tego typu nie został jeszcze utworzony. Detale i Dokumenty 3D zawierają listę odpowiednich okien. • Utworzenie Sceny VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. Wszystkie te operacje będą powodowały uaktualnienie Mapy Projektu. patrz Notatki o projekcie oraz Okno Raportu w Pomocy ArchiCADa. spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. w nowym projekcie występują dwa z nich: Ogólna perspektywa i Ogólna aksonometria.

za pomocą polecenia Klonuj Folder. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. patrz Funkcje Mapy Widoków w Pomocy ArchiCADa. Aby uzyskać lepsze rozeznanie w elementach Mapy Widoków lub posegregować je według określonych kryteriów. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. gdy zmieniona zostanie zawartość projektu Uwaga: Możesz utworzyć dynamiczne połączenie pomiędzy Widokami Projektu a Widokami. Nawigator Mapa Widoków Drugi przycisk znajdujący się u góry Palety Nawigatora przełącza do Mapy Widoków: spisu zapamiętanych Widoków (Widoków Projektu o zapamiętanych ustawieniach) dostępnych w pliku projektu. Aby to zrobić. Szczegóły. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. (Ustawienia powiększenia i wyświetlania można sprawdzić w palecie Opcji Podręcznych. należy go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk Ustawienia. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75 oraz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły dotyczące Mapy Widoków.. kasować je lub w razie potrzeby tworzyć nowe.Komunikacja z ArchiCADem powiększeniem i ustawieniami wyświetlania. Klonowanie Folderów w Mapie Widoków Klonowanie Folderu oznacza odtworzenie folderu Mapy Projektu wewnątrz Mapy Widoków. Ustawienia zachowanych Widoków pozostają takie same nawet wtedy. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. można im zmienić nazwy. Szczegóły. Widoki można tworzyć wewnątrz aktywnego projektu lub importować z innego projektu ArchiCADa. Spowoduje to otworzenie okna Klonuj Folder. Gdy ustawisz już parametry Widoku Projektu możesz go zapamiętać w postaci Widoku. kliknij przycisk Klonuj Folder znajdujący się u dołu Mapy Widoków.) Szczegóły.. Widok to zapamiętana wersja Widoku Projektu. skorzystaj z funkcji Spisu treści Projektu. że ustawienia Widoku Projektu zmieniają się wraz ze zmianami dokonanymi w oknie. W Mapie Widoków domyślnie zdefiniowano kilka folderów. zdefiniowany w sposób. 72 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pamiętaj. Aby edytować Ustawienia Widoku. Każdy zachowany Widok figuruje w Mapie Widoków Palety Nawigatora. (znajdujący się na dole Mapy Widoków) otwierający odpowiednie okno dialogowe. Zobacz także Zarządzanie Mapami Widoków w Zespole projektowym na stronie 503. Sekcja Cechy na dole Mapy Widoków wyświetla aktualne ustawienia zaznaczonego Widoku.

zamiast ikoną oznaczającą zwykłe foldery. Powstały sklonowany folder w Mapie Widoków będzie oznaczony specjalną ikoną dla folderów “klonów” . Szczegóły. W wyniku sklonowania folderu. jeżeli sklonowałeś folder Kondygnacje Mapy Projektu. dla każdego nowego widoku projektu utworzonego w Mapie Projektu zostaje utworzony odpowiednik w sklonowanym folderze w Mapie Widoków. aby utworzyć sklonowany folder. patrz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. nowe Widoki utworzone w sklonowanym folderze będą przyjmować Ustawienia Widoku zdefiniowane dla tego folderu. Ustawienia dokonane w tym oknie będą odnosić się do wszystkich Widoków sklonowanego folderu. Innym sposobem utworzenia klonu jest przeciągnięcie folderu z Mapy Projektu do Mapy Widoków.Komunikacja z ArchiCADem przykład. Na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 73 . Poniższy diagram ilustruje różnicę pomiędzy Widokami znajdującymi się w zwykłych folderach Mapy Widoków (które nie odzwierciedlają zmian dokonanych w strukturze Mapy Projektu) a Widokami Mapy Widoków znajdującymi się w sklonowanych folderach (których zawartość zmienia się dynamicznie zgodnie z ilością Widoków Projektu Mapy Projektu. Pozostałe funkcje są identyczne jak w oknie dialogowym Ustawienia Widoku.) Widoki w zwykłych Folderach Mapy Widoków: Wybierz folder do sklonowania z listy w górnej części okna. Kliknij Klonuj. Ponadto. sklonowany folder w Mapie Widoków zawsze będzie zawierał tyle samo Widoków ile kondygnacji zawiera projekt. przy pomocy Ctrl+Shift (Windows) lub Opt+Cmd (MacOS) w Edytorze Widoków Organizatora.

patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Detal/Obszar 2D. korzystając z “Opcji ustawień i przechowywania widoków” znajdujących się u dołu Mapy Projektu Ustawienia Widoku zapisane w Widoku Ustawienia każdego Widoku są dostępne w oknie dialogowym Ustawień Widoku. 3D. Przekrój 3D oraz Ustawienia renderingu. Potrzebne zmiany możesz wprowadzać na jeden z podanych poniżej sposobów: • • w aktywnym oknie. • • • • • • • • Kombinacja Warstw Skala Wyświetlanie Struktury Zestaw Piór Opcje kombinacji widoków modelu Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu Standard Wymiarowania Zoom Ustawienia obrazka (dla widoków 3D) zawierające: Parametry widoku 3D (łącznie z powiększeniem). Filtry i Elementy w 3D. w której zawsze wyświetlone są parametry aktywnego okna • 74 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które będą się znajdować w sklonowanym folderze. Dostępne opcje wyboru (Tylko 3D) Definiowanie Ustawień Widoku Aby zdefiniować ustawienia nowego Widoku. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Parametry przekroju 3D. zapisane zostaną kombinacje następujących parametrów: • W czasie klonowania okno dialogowe Klonuj Folder pozwala zdefiniować Ustawienia Widoków dla wszystkich widoków. Gdy zachowasz Widok. Dokument 3D. Parametry okna widoku 3D. aby dopasować je do potrzeb tworzonej dokumentacji. korzystając ze standardowych poleceń edycyjnych zmieniając opcje w Palecie Opcje Podręczne. otwórz odpowiadające mu okno (Rzut.Komunikacja z ArchiCADem Widoki w sklonowanych Folderach Mapy Widoków: Szczegóły. Na przykład zmień skalę lub Kombinację Warstw. Przekrój/Elewacja/RŚ. • w Organizatorze. Zestawienie interaktywne lub Lista) i dostosuj wszystkie konieczne parametry.

Jeżeli otworzysz Widok zachowany w Mapie Widoków i dokonasz zmian w jego ustawieniach. Np. iż ustawienia w aktywnym oknie nie odpowiadają już oryginalnym ustawieniom Widoku. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. które znajdują się w aktywnym oknie). • Kliknij przycisk Zachowaj bieżący widok znajdujący się w dolnej części Mapy Widoków. a następnie kliknij Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. Użyj polecenia Zachowaj widok i umieść na Arkuszu. jak i w Teczce Arkuszy. że bieżące powiększenie okna i ustawienia warstwy są inne niż w zachowanym widoku. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Modyfikowanie Ustawień Widoku Aby zmienić ustawienia już zachowanego widoku.) Przeciągnij i Upuść Widok Projektu z Mapy Projektu do Teczki Arkuszy. tymi.Komunikacja z ArchiCADem Zachowywanie Widoku Widok można zachować na jeden z podanych poniżej sposobów: • Użyj Organizatora. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. Palety Nawigatora/Organizatora oraz w menu Dokument. jeśli zajdzie taka potrzeba. • • Możesz zachować bieżące ustawienia okna w postaci nowego widoku. aby otworzyć okno dialogowe Ustawień widoku. aby przeciągnąć Widok Projektu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. jak i w Teczce Arkuszy. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. na poniższej ilustracji widać.) • Zaznacz Widok Projektu w Mapie Projektu a następnie z menu kontekstowego (wciśnij prawy przycisk myszy) wybierz polecenie Zachowaj bieżący widok. które dostępne jest w menu kontekstowych aktywnego okna. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. Możesz również kliknąć Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. Kliknij Ustawienia. aby zastąpić oryginalne ustawienia widoku ustawieniami bieżącymi (tzn. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. otwórz okno dialogowe Ustawień widoku i wprowadź niezbędne zmiany. u dołu Nawigatora pojawi się żółty trójkąt obok zmienionego parametru informujący. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 75 .

kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się u dołu Teczki Arkuszy. patrz Funkcje palety Opcje Podręczne w Pomocy ArchiCADa. Patrz Zestawy na stronie 461. uwzględnione w Opcjach Podręcznych. Rysunki oznaczone są ikonami. które odpowiadają ich typom plików.) Układ Szablonów zawiera listę Arkuszy w poszczególnych kategoriach. Aby zmodyfikować pozostałe parametry Rysunków umieszczonych w zaznaczonym Arkuszu. Cechy Widoku lub Arkusza wyświetlane są na dole palety Kolportera. Więcej szczegółów dotyczących tworzenia i publikowania Arkuszy.dowolnie określony schemat.Komunikacja z ArchiCADem Paleta Opcji Podręcznych Paleta Opcji Podręcznych wyświetla bieżące ustawienia aktywnego okna (będącego na wierzchu): Bieżące ustawienia widoku. Nawigator Teczka arkuszy Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa i innych źródeł. użyj polecenia Okna > Palety > Opcje Podręczne lub wciśnij odpowiedni przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. (Może być konieczne przeciągnięcie palety do nowego położenia lub rozciągnięcie jej w celu wyświetlenia wszystkich sześciu Opcji Podręcznych. Jedynym parametrem ustawianym w Kolporterze jest format wyjściowy i jego opcje (dostępne w zakładce Format w dolnej części Kolportera). Układ Zestawów (domyślny sposób wyświetlania) zawiera listę arkuszy odpowiadającą utworzonym Zestawom . lecz nie mogą być edytowane. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Na samym dole Teczki Arkuszy w sekcji Cechy wyświetlone są ustawienia bieżącego Arkusza. Widoki zaimportowane z plików projektu ArchiCADa zachowują swoje ikony (np.) Aby ukryć/pokazać tę paletę. patrz Teczka arkuszy na stronie 456. Część z nich można edytować bezpośrednio w tej sekcji. (Główna funkcja Zestawów polega na umożliwieniu przyporządkowania odpowiedniego systemu numeracji. Zobacz Szablony arkusza na stronie 460. Paleta ta jest dostępna w Nawigatorze oraz za pomocą polecenia w menu Dokument > Kolporter > Publikacja. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). faktyczne ustawienia projektu. lecz wyświetlane są na biało. Szczegóły. Paleta Opcji Podręcznych domyślnie wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Lista Arkuszy ułożona jest w dwóch dostępnych układach: Układ Zestawów oraz Układ Szablonów. informują one tylko o tym co jest widoczne w aktywnym oknie i umożliwiają szybką zmianę tych parametrów. Zestawy Publikacji Nawigatora Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora/Organizatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnych formatach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 76 . to bieżące. według Szablonów Arkusza. jednak niekoniecznie muszą one być zachowane jako część jakiegokolwiek widoku. rzutu lub detalu).

na którym umieścisz Widok lub Arkusz zewnętrznego projektu. że otwarte jest okno Arkusza. Klikając przycisk Publikuj. Aby umieścić Widoki lub Arkusze zewnętrznego projektu ArchiCADa na Arkuszu aktywnego projektu należy: . możesz opublikować jedną pozycję. Wybierz Projekt Projekty dostępne w Nawigatorze/Organizatorze są zestawione w menu Wybierz Projekt (rozwijane menu w górnej. Kliknij Otwórz. Zestawy Publikacji przechowywane są w projekcie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Struktura hierarchiczna zewnętrznego projektu zostanie wyświetlona po lewej stronie Nawigatora/Organizatora jako Mapa Widoków lub Teczka Arkuszy. co ułatwia wprowadzanie poprawek i ponowną ich publikację. kliknij polecenie Przeglądaj. wybrane pozycje lub wszystkie zdefiniowane. 77 . Możesz teraz dodać dowolny Widok lub Arkusz do Teczki Arkuszy aktywnego projektu przeciągając go bezpośrednio na Arkusz lub do struktury hierarchicznej Teczki Arkuszy po prawej stronie Organizatora. Wybierz projekt ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Aby uzyskać dostęp do struktury hierarchicznej (Mapy Widoków i Teczki arkuszy) innego projektu ArchiCADa. którego zawartość chcesz użyć w aktywnym projekcie. Definiowanie Zestawu Publikacji polega na przeciąganiu do niego różnych kombinacji elementów z Mapy Widoków lub z Teczki Arkuszy. podwójnie kliknij którykolwiek z jego elementów w Nawigatorze. W Nawigatorze zostanie wyświetlona struktura hierarchiczna otwartego projektu. Domyślnie jest to projekt. lewej części Nawigatora/Organizatora) w następujący sposób: • Aktywny: Twój bieżący projekt. Zobacz Kolporter na stronie 479. Aby otworzyć zewnętrzny projekt w oknie ArchiCADa. Zewnętrzne pliki w Nawigatorze W rozwijanym menu Wybierz Projekt (znajdującym się w lewym górnym narożniku) znajduje się nazwa "aktywnego" projektu ArchiCADa. którego hierarchiczna struktura wyświetlona jest w Nawigatorze i po lewej stronie Organizatora. a jego nazwa pojawi się w menu Wybierz Projekt. • • • • Upewnij się. Kliknij polecenie Przeglądaj w menu Wybierz Projekt.

• • • • • Interaktywne metody selekcji zapewniają efektywność przy wyborze elementów przeznaczonych do edycji. wskaż element i kliknij. Aby dowiedzieć się jak podświetlać elementy przed zaznaczaniem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 78 . Inteligentny kursor wspomaga precyzyjne rysowanie i właściwe łączenie elementów. Skróty klawiaturowe oraz inteligentne Palety Pomocnicze ułatwiają dostęp do potrzebnych poleceń. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu.Komunikacja z ArchiCADem • • Połączony: Zewnętrzny projekt. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. czy Dach). System współrzędnych gwarantuje prawidłowe położenie wstawianych elementów oraz ich precyzyjną edycję. Siatki modularne są sposobem pozwalającym na precyzyjne wstawianie elementów. Zaznacz Elementy według Wielu Kryteriów Użyj funkcji Znajdź i Zaznacz. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko. Oprócz tego. Więcej szczegółów dotyczących kształtów kursora. zobacz Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia na stronie 79. Klawisz Shift + Kliknięcie spowoduje anulowanie zaznaczenia już wybranego elementu. Zaznaczanie elementów Przy aktywnym Narzędziu Strzałka: Wskaż element i kliknij. patrz Inteligentny kursor na stronie 84. W dalszej części podręcznika szczegółowo omówiono wszystkie te funkcje. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. Funkcje wspomagające edycję Aby wspomóc edycję elementów Wirtualnego Budynku. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. Dodawanie i odejmowanie elementów zaznaczenia Można dodawać elementy do aktualnej selekcji poprzez kliknięcie ich z przytrzymanym klawiszem Shift. przy aktywnym narzędziu Strzałka lub Obszar Zaznaczenia. ArchiCAD wyposażony został w funkcje pozwalające na ciągłą kontrolę procesu pracy. Przy aktywnym dowolnym narzędziu: Przytrzymaj klawisz Shift. Zaznacz Wszystkie Elementy Wybranego Typu Aby zaznaczyć wszystkie elementy danego typu (np. z którego już pobrałeś Widok lub Arkusz do aktywnego projektu. wszystkie Ściany lub Okna). Zaznacz Wszystkie Elementy (w Oknie lub w Obszarze Zaznaczenia) Aby zaznaczyć wszystkie elementy na ekranie (znajdujące się w całym oknie lub wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia). które posiadają obszar (takich jak Strop. aby zaznaczyć elementy wybrane na podstawie szerokiego zestawu kryteriów. w menu Wybierz Projekt znajdują się polecenia: Pokaż Nawigatora/Organizatora oraz Pokaż Menedżera Rysunków. Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów Szybkie Zaznaczanie to najwygodniejszy sposób Zaznaczenia elementów. Uwaga: Polecenie Zaznacz wszystko umożliwia wybranie tylko elementów aktualnie wyświetlanej kondygnacji. Więcej informacji na temat opcji Zaznaczenia Narzędzia Strzałka. Uruchomiony: Zewnętrzny projekt otwarty jako oddzielna kopia ArchiCADa. uaktywnij odnośne narzędzie a następnie użyj skrótu Ctr/Cmd+A.

Konkretne elementy. lecz w każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję zwalniając przycisk w Palecie Info narzędzia Strzałka. które znajdą się wewnątrz zostaną zaznaczone (wyświetlone zostaną Punkty Zaznaczenia). bez potrzeby korzystania z polecenia Przesunięcie. wciśnij klawisz Shift. Aby tego dokonać. Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia Wygodnym sposobem Zaznaczenia wielu elementów jednocześnie jest narysowanie wokół nich Prostokąta lub Wielokąta Zaznaczenia. Wystarczy najechać kursorem nad obszar elementu. wystarczy przemieścić wskaźnik nad dowolny fragment obszaru dachu. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz narysowanego obszaru i anuluje zaznaczenie aktualnie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 79 . (jeżeli Narzędzie Strzałka nie jest aktywne. Zauważysz. blokami tekstu. a następnie kliknij i przeciągnij. gdy znajdzie się nad odpowiednim (posiadającym obszar) elementem . wybierz narzędzie Strzałka i odpowiednią metodę geometrii (Prostokąt/Wielokąt).) Uwaga: Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przesunięte jednocześnie. Teraz w celu użycia funkcji Szybkiego Zaznaczania konieczne jest również uaktywnienie Narzędzia Strzałka lub wciśnięcie klawisza Shift. gdy Narzędzie Strzałka jest aktywne (lub Shift+Spacja. Uwaga: W celu zaznaczenia obszaru (nie zaś konkretnych elementów) użyj narzędzia Obszar Zaznaczenia opisanego w sekcji Obszar Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem Aby włączyć Szybkie Zaznaczanie jako domyślny tryb roboczy. gdy aktywne jest jakiekolwiek inne narzędzie). (Jeżeli aktywne jest inne narzędzie. Aby użyć funkcji Szybkiego Zaznaczania w trybie tymczasowym (gdy ikona Szybkiego Zaznaczania jest nieaktywna w Palecie Info Narzędzia Strzałka). Aby czasowo zawiesić działanie Szybkiego Zaznaczenia. Szybkie zaznaczanie działa ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. Jak widać na ilustracji. należy wcisnąć Spację. należy uaktywnić ikonę Szybkiego Zaznaczania w Palecie Info Narzędzia Strzałka. Szybkie Zaznaczanie jest domyślnie włączone. wypełnieniami oraz obiektami bibliotecznymi. aby przełączyć na wskaźnik Szybkiego Zaznaczania i kliknij w celu zaznaczenia dachu. możesz klikając element przesunąć go (z wciśniętym przyciskiem myszki) w dowolne miejsce. Kliknij i narysuj Wielobok Zaznaczenia. wciśnij klawisz Spacji (narzędzie Strzałka) lub kombinację klawiszy Shift + Spacja (inne narzędzia). wciśnij Shift. który chcesz zaznaczyć. Kliknięcie i przesunięcie przy aktywnym Szybkim Zaznaczaniu Przy aktywnym narzędziu Strzałka i włączonej funkcji Szybkiego Zaznaczenia. Teraz możesz kliknąć aby zaznaczyć ten element. że kursor zmienia kształt za każdym razem.

wciśnij Spację. że zostały już zdefiniowane ręcznie przynajmniej dwa segmenty. gdy kursor znajdzie się nad którymkolwiek z elementów (przy aktywnym narzędziu Strzałka). a zostanie on zaznaczony. za które "chwytamy" element w trakcie modyfikacji. aby tymczasowo zawiesić działanie funkcji Szybkiego Zaznaczania. które mieszczą się całkowicie wewnątrz Wieloboku zostaną zaznaczone. aż podświetlony zostanie odpowiedni element. a Okno informacji o elemencie (Info Tag) na stronie 83 wyświetla informacje o typie i właściwościach tego elementu. Wówczas kliknij myszą. wciśnij klawisz Shift aby zobaczyć informacje o danym elemencie. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift. znajdujących się wewnątrz Wieloboku. Uwaga: Elementy zaznaczone za pomocą Obszaru Zaznaczenia nie wyświetlają Punktów Zaznaczenia. który klikniesz dwa razy. • Przy drugiej metodzie tylko elementy. Metody selekcji poprzez /Wielobok Zaznaczenia W Palecie Info znajdują się dodatkowo metody Zaznaczenia wykorzystywane przy zaznaczaniu za pomocą Wieloboku. pod 80 . Funkcje wspierające Zaznaczanie Punkty Zaznaczenia Na zaznaczonych elementach wyświetlane są Punkty Zaznaczenia (lub punkty odniesienia) Punkty Zaznaczenia (punkty aktywne) reprezentują miejsca. Dwukrotne kliknięcie podczas rysowania wielokąta spowoduje jego automatycznie zamknięcie. Jeżeli aktywne będzie inne narzędzie. którego dowolny wierzchołek lub krawędź znajdzie się w wewnątrz Wieloboku Zaznaczenia zostanie zaznaczony. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opcje kształtu Wieloboku Zaznaczenia W Palecie Info narzędzia Strzałka można wybrać jedną z trzech opcji kształtu Wieloboku Zaznaczania. Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82 wskazuje. Punkt. Uwaga: Okno informacji o elemencie zostanie wyświetlone. niezaznaczone elementy wewnątrz Wieloboku zostaną dodane do selekcji. Natomiast zaznaczenie elementów już wybranych. który z elementów zostanie zaznaczony. Jeżeli chciałbyś narysować prostokąt lub wielokąt nad obszarem elementu podlegającym Szybkiemu Zaznaczaniu. Zaznaczanie nakładających się elementów W przypadku nakładania się wierzchołków kilku elementów. Wielokąt. Prostokąt oraz Prostokąt obrócony. Aby przełączać podświetlanie nakładających się elementów. zostanie anulowane. a następnie narysuj Wielobok Zaznaczenia. warunkiem. Uaktywnienie pierwszej metody powoduje. że każdy element. wciskaj klawisz TAB. będzie ostatnim wierzchołkiem wielokąta.Komunikacja z ArchiCADem wybranych elementów. przytrzymując wciśnięty klawisz Spacji.

Punkty Zaznaczenia Grupy elementów mają kształt dużych kółek. w przypadku. które domyślnie mają kolor czarny. W projekcie uwspólnionym (Zespół). Położenie punktów zaznaczenia zależy od rodzaju elementu oraz typu jego geometrii. których kolor przypisany jest automatycznie. Punkty Zaznaczenia Elementów zablokowanych wyświetlane są w postaci "wygaszonej". patrz 260. Aby zmienić kolor Punktów Zaznaczenia otwórz okno Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Info o elemencie. Elementy te należą do Połączonych modułów lub XREF. Szczegóły. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 81 . W przypadku Obiektów GDL ilość punktów zaznaczenia zależy od określonych w ich definicji punktów aktywnych. Są wyświetlane na elementach. Element został bezpośrednio zablokowany poleceniem Edycja > Blokada > Zablokuj. ale nie można ich modyfikować. które można modyfikować interaktywnie na ekranie. których kolor przypisany jest automatycznie.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. We wszystkich tych przypadkach elementy zablokowane mogą być zaznaczane. (zostaniesz o tym poinformowany w przypadku próby modyfikacji zablokowanego elementu. Modyfikowalne Punkty Zaznaczenia mają kształt rombu. Różne Punkty Zaznaczenia Pojedyncze elementy oznaczone są małymi Punktami Zaznaczenia.) Można otwierać okna dialogowe ustawień zablokowanych elementów. gdy element znajduje się poza Twoim obszarem roboczym. jednak nie można dokonywać zmian parametrów. Elementy należące do Połączonych modułów lub XREF mają Punkty Zaznaczenia w kształcie przezroczystych kwadratów. Elementy mogą być zablokowane (wygaszone Punkty Zaznaczenia) w czterech przypadkach: • • • • Jeśli dany element umieszczony jest na zablokowanej warstwie.

patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Podświetlanie obrysu elementów ArchiCAD pomaga identyfikować elementy podświetlając je przed zaznaczeniem (tzw. Podczas podświetlania elementów w 3D. Kolor podświetlenia zaznaczenia (zarówno konturu jak i powierzchni elementu) może być dowolnie ustawiony (lub całkowicie wyłączony) w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Uwaga: Podświetlanie powierzchni elementów w 3D jest możliwe tylko w trybie Procedury 3D OpenGL. “detekcja elementów”). Uwaga: Jeżeli aktywne jest narzędzie Strzałka. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlenie Zaznaczenia Oprócz wyświetlania punktów aktywnych. Aby to uczynić wciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Alt+Spacja. zaznaczone elementy zostają podświetlone wyróżniającym się kolorem. Zgrupowane elementy podświetlane są osobno. widoczne są również ukryte krawędzie elementu. 82 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Istniej możliwość chwilowego wyłączenia Podświetlania zaznaczenia (np. Wystarczy ustawić kursor nad wierzchołkiem lub krawędzią elementu i wcisnąć klawisz Shift. element zostanie podświetlony automatycznie bez potrzeby wciskania klawisza Shift. gdy chcesz zobaczyć aktualne wyświetlanie kolorów linii lub wypełnień zaznaczonych elementów).

patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. 83 . informujący o możliwości cyklicznego przełączania zaznaczenia pomiędzy tymi elementami za pomoc klawisza TAB. na której znajduje się element (w oknach 3D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D). Okno informacji o elemencie (Info Tag) Jeżeli ustawisz kursor nad elementem i wciśniesz klawisz Shift. które można zaznaczyć (ich wierzchołki. krawędzie lub. obok jego nazwy pojawia się w nawiasie napis "Wybrane". Szczegóły. okno informacji o elemencie będzie pojawiać się tylko wówczas. patrz Transfer ustawień na stronie 144. Uwaga: Podczas operacji transferu ustawień i wymiarowania. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli element jest już zaznaczony. rodzaj linii. Ten rodzaj Podświetlania obrysu elementu nie wymaga wciskania klawisza Shift. • • • • • • • Rodzaj elementu Podstawowe właściwości elementu (strukturę warstwową ściany. Okno Informacji o elemencie pojawia się również podczas wymiarowania elementów i podczas transferu ustawień elementów (polecenia Pobierz/Nadaj ustawienia): pojawia się ono obok kursora pipety/strzykawki przed transferem ustawień. Jego wyświetlenie jak również podświetlenie elementu podczas wykorzystania tych funkcji nie wymaga wciskania klawisza Shift. Właściciela elementu (w Zespole) Jeżeli pod kursorem znajduje się wiele elementów. pojawi się Okno informacji o elemencie. grubość stropu. Okno informacji o elemencie zawiera następujące informacje: Dodatkowe informacje wyświetlane są u dołu okna: Zobacz także Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. nazwę obiektu. Okno informacji o elemencie pojawi się automatycznie (wraz z podświetleniem obrysu). Szczegóły. Uwaga: Gdy aktywne jest narzędzie Strzałka. gdy aktywne jest Szybkie zaznaczanie.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlanie obrysu oraz wyświetlanie Informacji o elemencie można dowolnie konfigurować a nawet wyłączyć w oknie dialogowym otwieranym poleceniem Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. również powierzchnie). jeśli w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie zaznaczona będzie opcja "Podświetlenie obrysu elementu podczas wstawiania lub edycji".) Wzniesienie podstawy elementu (tylko w przypadku elementów 3D) Warstwę elementu Kondygnację. itd. pojawia się napis Wiele elementów (TAB).

Przy uaktywnieniu dowolnego narzędzia z wyjątkiem Narzędzia Strzałka. po upływie którego okno będzie się pojawiać. Czarny ołówek nad wierzchołkiem linii osi Ściany lub linii odniesienia Belki. Pogrubiony Znaczek Mercedesa osią odniesienia Belki. aby rozpocząć rysowanie elementu. nad każdym innym nad przecinającymi się 84 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Znaczek Mercedesa elementów. Znaczek nad wierzchołkiem/punktem aktywnym innych elementów.Komunikacja z ArchiCADem Wygląd Okna informacji o elemencie oraz czas. Po przesunięciu kursora nad poszczególne elementy jego kształt będzie się zmieniał. kursor ArchiCADa przyjmuje różne kształty. nad każdą inną krawędzią. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. którego zdefiniowanie wymaga określenia więcej niż jednego punktu. Przecięcie nad linią osi Ściany lub Gdy klikniesz. w zależności od znajdujących się pod nim elementów: • • • • • • Krzyżyk pusty obszar w oknie. Inteligentny kursor Poniżej opisano różne kształty inteligentnego kursora w poszczególnych położeniach i sytuacjach występujących podczas pracy w ArchiCADzie. Ołówek w paski nad linią osi Ściany nad krawędziami pozostałych nad przecinającymi się krawędziami. Pogrubiony Znaczek nad wierzchołkiem Ściany po stronie linii osi lub nad wierzchołkiem Belki na osi odniesienia. Szczegóły. kursor zamieni się w symbol Pustego ołówka. W zależności od położenia będzie przyjmował następujące kształty: • • • • • • Biały ołówek nad pustym obszarem lub nad elementem (tam gdzie nie ma punktów aktywnych ani krawędzi). Ołówek w paski z czarną końcówką lub nad osią odniesienia Belki. Czarny ołówek z białą końcówką węzłem lub punktem aktywnym. można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Końcówka ołówka z Przecięciem krawędziami.

gdy kursor znajduje się nad powierzchnią zaznaczanego elementu. Strzałka ze Znaczkiem Mercedesa przyklejanie do krawędzi innych niż linie osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka ze Znaczkiem styczności przyklejanie styczne do łuku podczas przeciągania elementu. 85 . przyklejanie do punktów • • • • Strzałka ze Znaczkiem prostopadłości przyklejanie prostopadłe do krawędzi lub łuku podczas przeciągania elementu. • Niektóre kształty kursora są wyświetlane tylko w szczególnych sytuacjach: • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Chmurka oznacza pustą przestrzeń ponad horyzontem w widokach perspektywy. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem Mercedesa przykleja do linii osi Ścian oraz osi odniesienia Belek. nad nad punktem Przy użyciu narzędzia Strzałka dostępne są następujące kształty: • • • • Strzałka pusty obszar w oknie. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem przyklejanie do wierzchołków linii osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka z Przecięciem przecięcia krawędzi. Szybkie Zaznaczanie (Magnes) pojawia się. Końcówka ołówka ze znaczkiem stycznej stycznym z krawędzią. Strzałka ze Znaczkiem przyklejanie do Punktów aktywnych i wierzchołków innych niż linie osi Ścian lub osie odniesienia Belek.Komunikacja z ArchiCADem • • Końcówka ołówka ze znaczkiem prostopadłości prostopadłą krawędzią.

Wymiarowania kątów. Zostanie anulowane zaznaczenie wszystkich zaznaczonych elementów w obszarze wieloboku. lub narysować wielobok. w której będą określane wymiary zaznaczonych elementów. Nożyczki przycinanie elementów (klikając element przytrzymaj klawisz Ctrl/Cmd). Modyfikuj zaznaczone elementy Polecenie Modyfikuj zaznaczone elementy z menu Edycja > Ustawienia elementów otwiera okno dialogowe umożliwiające Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 86 . obracania i odbijania kopii elementu. Przytrzymać klawisz Shift i kliknąć zaznaczony element.Komunikacja z ArchiCADem • Magiczna Różdżka używana jest do tworzenia nowych elementów za pomocą aktywnego narzędzia. Magnes plus ikona linii wymiarowej: W Dokumencie 3D. Pipetka pojawia się podczas pobierania ustawień elementu (polecenie Pobierz ustawienia). Kliknij wybrany element trzymając wciśnięty klawisz Shift. Magiczna Różdżka posiada trzy kształty kursora świadczące o identyfikacji wierzchołków . gdy istnieje więcej niż jedna możliwość lokalizacji. Mercedes plus ikona równoległego wymiaru: Podczas wymiarowania liniowego przy pomocy funkcji Każdy Kierunek. Spowoduje to anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych elementów. Wektor wypełnienia pojawia się gdy należy określić kierunek wypełnienia wektorowego. Podczas wymiarowania: • • - • • Anulowanie Zaznaczenia Aby anulować zaznaczenie jednego lub więcej elementów. Metryczek stref oraz Powierzchni wypełnienia. • Trójząb przesuwa Obszar Zaznaczenia lub wklejoną zawartość Schowka. zaznaczoną stronę podczas dzielenia elementów. zapewnia możliwość wybrania linii lub krawędzi. po kliknięciu punktów przeznaczonych do wymiarowania. Słońce wyświetla się podczas wprowadzania przegród strukturalnych w celu zdefiniowania "zewnętrznej" części przegrody strukturalnej. przy pomocy tego kursora można wybrać płaszczyznę. Oko określa kierunek spadku Dachu. pojawia się również podczas zamykania wieloboków. Czarne nożyczki wyświetlane są nad krawędzią elementu. Podwójne Oko wskazanie położenia Drzwi/Okna podczas wstawiania wierzchołkiem (Metoda geometrii). Białe nożyczki nad pustą przestrzenią. w przypadku. Wymiar zostanie utworzony równolegle do zaznaczonej linii/krawędzi. Wymiarowania wysokości. • • • • • • • • • • Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zaznacz aby zaznaczyć lub anulować zaznaczenie elementów na podstawie szerokiego wyboru kryteriów. głębokość Ograniczonego przekroju oraz zorientowanie Okien/Drzwi. Młotek pojawia się podczas wstawiania Łańcucha wymiarów. krawędzi oraz ograniczonych przez elementy przestrzeni . Dwa plusy pojawia się podczas przesunięcia i obracania wielu kopii elementu. należy wykonać jedną z poniższych operacji: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknąć nad pustą przestrzenią okna przy aktywnym dowolnym narzędziu (także narzędziu Strzałka). poprzez śledzenie konturów elementów istniejących. Strzykawka pojawia się podczas przenoszenia ustawień jednego elementu na drugi (polecenie Nadaj ustawienia) Plus pojawia się podczas przesunięcia. Funkcja ta jest również używana do określania położenia ścian łukowych i przegród strukturalnych wstawianych metodą stycznych.

okno wizualizacji) lub w oknie widoku Obiektu GDL. edycji i wizualizacji. patrz Okno dialogowe Modyfikuj Zaznaczone Elementy w Pomocy ArchiCADa. jak kolor Punktów Zaznaczenia: ustaw ten kolor w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Informacja o Elemencie > Punkty Zaznaczenia i kolor Obszaru Zaznaczenia. Więcej szczegółów. jedyną dostępną operacją z wykorzystaniem Obszaru zaznaczania jest polecenie "Kopiuj". Aby użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia do określenia zaznaczenia lub do edycji. patrz Modyfikowanie wymiarów elementów na stronie 128 oraz w Przemieszczanie elementów na stronie 118. Kolor krawędzi Obszaru jest taki sam. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 87 . które wcześniej zostały zapamiętane. Narzędzie Obszar Zaznaczenia jest dostępne w obszarze roboczym Rzutu. Przy tej operacji dostępne są wszystkie funkcje wspomagające rysowanie. wewnątrz których zaznaczone zostaną wszystkie elementy wybranego typu. Jeżeli następnie klikniesz i z przytrzymanym klawiszem myszy zmienisz położenie kursora. Wszystkie elementy wieloboczne i liniowe częściowo zawarte w Obszarze Zaznaczenia mogą zostać rozciągnięte jednocześnie. Obszar Zaznaczenia jest często używany do: • • definiowania obszarów. a ich podstawowe zastosowanie to zaznaczanie i edycja grup elementów ArchiCADa. • • Szczegółowy opis. Zaznaczanie Obszarem Zaznaczenia nie powoduje wyświetlania punktów zaznaczenia znajdujących się w tym obszarze elementów. Dokumentu 3D. nie zmieniając przy tym pozostałych ustawień tych elementów. Jeżeli klikniesz na wierzchołek lub krawędź elementu wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Okna 3D.Komunikacja z ArchiCADem jednoczesną edycję wybranych atrybutów (warstw i kolorów piór) zaznaczonych elementów różnych typów. gdy narzędzie Obszar Zaznaczenia będzie aktywne. Obszar Zaznaczenia wraz ze wszystkimi zawartymi w nim wierzchołkami zostanie również przesunięty. Obszar Zaznaczenia O Obszarze Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia może być wykorzystywane do definiowania obszarów na potrzeby selekcji. Obszar Zaznaczenia jest oznaczony animowaną przerywaną linią. musisz najpierw narysować prostokątną lub wieloboczną granicę zaznaczenia. okien Przekroju/Elewacji/RŚ. Możliwości narzędzia Obszar Zaznaczenia są dopełnieniem możliwości narzędzia Strzałka. możesz rozciągnąć wszystkie wieloboczne i linearne elementy budynku jednocześnie. możesz zrezygnować z wykonania operacji naciskając klawisz Esc (lub klikając przycisk Anuluj w Palecie kontrolnej). kształt kursora zmieni się w Znaczek lub znak Mercedesa. • przemieszczania lub zmiany wielkości wielu elementów różnego typu jednocześnie: np. Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń Użyj polecenia Okna > Palety > Zaznaczenia w celu zapisywania często wykorzystywanych zaznaczeń oraz przywoływania zaznaczeń. W oknach zawierających obrazki (np. Detali i Obszaru 2D. Arkuszy oraz okna Symbolu 2D Obiektów GDL. wizualizowania wybranego fragmentu projektu w 3D. • Jeżeli omyłkowo zdefiniujesz pierwszy punkt Obszaru. Wszystkie zapamiętane zaznaczenia są przechowywane w pliku projektu.

w oknach innego typu dostępne są trzy). Aby narysować Obszar Zaznaczenia. Odpowiednie opcje dostępne są w palecie Info. wybierając OK z menu kontekstowego. Przy tej metodzie zaznaczane są elementy na jednej kondygnacji. jak i na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Można wtedy wybrać wyszukiwanie zarówno wewnątrz. • Metoda Wieloboku pozwala zdefiniować granicę Obszaru w oparciu o dowolną ilość segmentów. Przynajmniej dwa segmenty należy określić ręcznie. przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia posiada dwie alternatywne Metody definicji. Zakończenie rysowania jednego segmentu automatycznie rozpoczyna rysowanie kolejnego. Zaznacz Wszystkie Elementy w Obszarze Zaznaczenia Aby zaznaczyć wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia. • Obszar o granicy wyświetlanej w postaci cienkiej linii przerywanej oznacza metodę Pojedynczej kondygnacji . Użyj Obszaru Zaznaczenia w obrębie funkcji Znajdź i Zaznacz Jeżeli wstawiłeś Obszar Zaznaczenia. ponieważ Obszar musi mieć minimum 3 boki. Dzięki niej zaznaczane są elementy na wszystkich kondygnacjach Projektu. Obszar Zaznaczenia może zostać zamknięty na trzy sposoby: dwukrotnie klikając ostatni wskazany punkt. Wielobok może się składać tylko z odcinków prostych. Uwaga: Metoda ta jest aktywna tylko w oknie Rzutu. funkcja Znajdź i Zaznacz automatycznie uwzględni kryterium Obszaru Zaznaczenia. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko w Obszarze Zaznaczenia. kursor przyjmie kształt Trójzębu . wybierz narzędzie Obszar Zaznaczenia z Palety Narzędzi. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. lub wstawiając ostatni punkt w miejscu pierwszego (kursor przybierze wtedy kształt Młotka). • Granica Obszaru w postaci grubej linii przerywanej reprezentuje metodę Wszystkich kondygnacji. W tym przypadku przesuwanie kursora wpłynie tylko na położenie Obszaru Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem • Jeżeli klikniesz wewnątrz Obszaru nie najeżdżając na wierzchołek ani na krawędź. (W Oknie 3D dostępne są cztery opcje. Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. pozostawiając zawarte w nim elementy nie zmienione. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 88 .

Pierwsze trzy metody dostępne w Oknie 3D są rozwinięciami metod Wielokąta. Aby wspomóc omówione operacje. i w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie docinał model. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 89 . Definiowanie Obszaru zatwierdza się kliknięciem po przesunięciu wskaźnika myszy do pożądanego położenia przeciwległego narożnika. Opcje w sekcji “Działanie obszaru zaznaczenia” w oknie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D pozwalają na określenie czy. lub wybierz to samo polecenie z menu kontekstowego. polecenie to spowoduje wyświetlenie tych elementów bez względu na ewentualne zdefiniowane Obszary Zaznaczenia. a następnie użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. będziesz mógł obserwować jak w miarę przesuwania wskaźnika myszy zmieniają się gabaryty prostokąta. • Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Obszar Zaznaczenia można wykorzystywać do wyświetlania fragmentu Projektu w 3D. (W perspektywach podstawa Obszaru Zaznaczenia musi się znajdować poniżej horyzontu. Fragmenty elementów zawarte w Obszarze Zaznaczenia zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Uwaga: Jeżeli na rzucie są bezpośrednio zaznaczone elementy. osie układu współrzędnych są cały czas wyświetlane na ekranie. Pozwala ona na skopiowanie zawartości Obszaru w taki sposób. patrz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D na stronie 178. Prostokąta oraz Obróconego Prostokąta. Podstawa Obszaru Zaznaczenia jest określana przy pomocy tych samych operacji co w oknie Rzutu. Szczegóły. Najpierw wskazujesz jeden bok prostokąta dwoma kliknięciami w dowolnych punktach na rzucie. a następnie trzecim kliknięciem określasz długość prostopadłych boków. Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia.) Następnym krokiem jest określenie wysokości zaznaczonej przestrzeni. że może ona zostać wklejona w postaci elementów rysunkowych do innych okien ArchiCADa. patrz Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu na stronie 90. Po wskazaniu kliknięciem pierwszego narożnika Obszaru.Komunikacja z ArchiCADem • Metoda Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar Zaznaczenia w postaci prostokąta ustawionego pod odpowiednimi kątami w stosunku do okna. • Czwarta metoda pozwala na narysowanie dwuwymiarowego Obszaru Zaznaczenia. Metoda Obróconego Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar w postaci dowolnie zorientowanego prostokąta. nawet jeśli dany fragment nie będzie zawierał żadnych punktów aktywnych. • Szczegóły.

Wybranie innego narzędzia nie powoduje usunięcia Obszaru Zaznaczenia. które utrudniają dalszą edycję rysunku. 5) Używając kursora w kształcie Trójzębu określ położenie obrazka. linii i wypełnień. 1) Otwórz widok. Przy kopiowaniu w Oknie 3D w trybie OpenGL wszystkie wklejane obrazki zostaną przeniesione w formacie bitmapowym. Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu Możesz użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia w celu skopiowania fragmentu Okna 3D. że wybrana jest metoda Płaska). Rozpocznij rysowanie nowego Obszaru Zaznaczenia. patrz Okno dialogowe Kopiuj w Pomocy ArchiCADa. 2) Użyj narzędzia Obszaru Zaznaczenia aby skopiować wybrany fragment (jeżeli zaznaczasz Obszar w oknie 3D. . Jeżeli bezpośrednio (klikając kursorem) zaznaczyłeś elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego opcje dotyczące sposobu przeniesienia poszczególnych komponentów rysunku. okien Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D. upewnij się. Obszar zostaje zachowany do dalszego użycia. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. jednak wklejone elementy będą zachowywały się jak elementy rysunków 2D a nie elementy modeli. 4) Przejdź do Rzutu i wybierz polecenie Edycja > Wklej.Elewacje są wklejane do okna Rzutu w postaci pełnowymiarowych elementów 2D. • • Kopiowanie zawartości Okna 3D w trybie Wewnętrznego Silnika Grafiki.Części Obrazków Modelu są wklejane jako zrzuty ekranu. z którego chcesz skorzystać jako źródła. Uwaga: Istnieje możliwość wklejenia elementów do innych okien modelu 2D. Uwaga: Kopiowane elementy konstrukcyjne będą wstawiane w postaci elementów 2D (punktów. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. 3) Wybierz polecenie: Edycja > Kopiuj. .Komunikacja z ArchiCADem Usuwanie Obszaru Zaznaczenia Aby usunąć narysowany Obszar Zaznaczenia skorzystaj z jednej z poniższych metod: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknij prawym klawiszem myszy lub z przytrzymanym klawiszem Ctrl (MacOS) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń Obszar Zaznaczenia. wówczas wciśnięcie klawisza Esc spowoduje w pierwszej kolejności anulowanie zaznaczenia tych elementów a następnie usunie Obszaru Zaznaczenia. Kliknij dwukrotnie na arkuszu roboczym poza granicami Obszaru Zaznaczenia przy uaktywnionym narzędziu Obszar Zaznaczenia. 90 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. albo Okna Obrazków Modelu. Szczegóły. 6) Kliknij poza obszarem prostokąta aby zatwierdzić wstawienie obrazka.) Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia).

ilustracja poniżej. Zamknij plik obrazka. Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia wokół linearnych. • Wklejony fragment będzie można modyfikować. Przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. Następnie wskaźnikiem myszy określ kadr (Obszar Zaznaczenia jest jedynym dostępnym narzędziem) i skopiuj go do schowka. • Elementy. częściowo leżące poza tym Obszarem zostaną rozciągnięte zgodnie z przemieszczeniem Obszaru. Szczegóły. których przynajmniej jeden wierzchołek znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. patrz Obrazki na stronie 415. wielobocznych i łukowych elementów.Komunikacja z ArchiCADem Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia Możliwe jest wklejanie kadrów z dowolnych plików obrazka do okien ArchiCADa. otwórz plik w dowolnym formacie graficznym. (Patrz. Na poniższej ilustracji zaprezentowano przesunięcie za pomocą Obszaru Zaznaczenia kilku mebli jednocześnie do innego pomieszczenia. • • W tym celu przy otwartym pliku projektu ArchiCADa. a następnie wklej zawartość schowka do projektu ArchiCADa. jak każdy inny obrazek. które chcesz przesunąć lub rozciągnąć. kliknij jeden z punktów aktywnych dowolnego elementu wewnątrz Obszaru i przesuń/rozciągnij elementy do nowego położenia. • Elementy całkowicie zawarte wewnątrz Obszaru Zaznaczenia zostaną przesunięte do nowego położenia.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 91 .

Y. Jest to pomocna funkcja szczególnie przy tworzeniu elementów w relacji do już istniejących ścian. jeśli używasz domyślnego widoku domyślnego wzorca. Usunięcia. oznaczony znakiem X. który pojawia się wyłącznie w trakcie tworzenia lub edycji elementów. narożnik) musi się znajdować wewnątrz Obszaru Zaznaczenia Uwaga: W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ/Dokumentu 3D/Detali i Obszaru 2D niektóre polecenia edycji są dostępne tylko dla elementów 2D. Współrzędnych Projektu o stałej lokalizacji. Z są oznaczone pogrubionymi. przynajmniej jeden wierzchołek tego Rysunku (np. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika może zostać umieszczony dowolnie. Odbicia lustrzanego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest tworzony 92 . Początek Układu Współrzędnych Projektu jest również widoczny. Początek Układu Współrzędnych dla Zmian. Linie mają długość 1 metra. 0). niezmiennej przez cały czas istnienia projektu. stropów i innych elementów. Na tej ilustracji narożnik wybranego słupa (oznaczony literą X) jest Początkiem Układu Współrzędnych dla Zmian. jego współrzędne to (0. Więcej szczegółów. muszą one posiadać przynajmniej jeden wierzchołek wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Współrzędnych Użytkownika pokrywa się z położeniem Początku Układu Współrzędnych Projektu. Położenie początku układu jest zawsze interpretowane jako punkt o współrzędnych (0. Obrotu bądź Powielenia elementów. 0). ArchiCAD definiuje trzy początki układu współrzędnych: 3) Początek Układu Współrzędnych dla Zmian jest również 1) Początek Układu tymczasowy. Początek Układu Współrzędnych Projektu. znajduje się blisko dolnego lewego narożnika okna Rzutu. W Widoku 3D Początek Układu Współrzędnych oraz osie X. (W Palecie Współrzędnych współrzędne są wyświetlane jako (0. Przesunięcia. ale pozostaje nieaktywny. jego współrzędne to (0. umożliwiając „zerowanie” każdej lokalizacji. podobnie jak w każdym innym układzie współrzędnych. został on oznaczony literą X. 0). Operacje te będą oddziaływały na całe elementy. 0). Na tej ilustracji Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest ustawiony na jednym końcu wybranej ściany. Domyślnie położenie Początku Układu W oknach rzutów i w innych oknach 2D Początek Układu Współrzędnych jest zawsze oznaczony pogrubionym znakiem X. Skopiowania.Komunikacja z ArchiCADem Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia Jeżeli chcesz wykonać operacje Wycięcia. przez użytkownika jako tymczasowa pomoc w kreśleniu i pomiarach. By skorzystać z poleceń edycji na wstawionym Rysunku. Początki Układu Współrzędnych O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie W układzie współrzędnych ArchiCADa. patrz Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika na stronie 93. czarnymi liniami. wszystkie pomiary odnoszą się do początku układu. jest używany do pomiaru długości lub kąta tymczasowego wektora edycji mierzonych względem punktu początkowego operacji rysunkowych.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 93 . jeśli chcesz umiejscowić początek układu współrzędnych. kliknij dwukrotnie przycisk Początku Układu Użytkownika w pasku narzędzi Standard. Zobacz Wzniesienie i Grawitacja na stronie 113. elementy będą wstawiane na powierzchni Dachów/Stropów/Siatek niezależnie od ich ustawień wzniesienia. Aby przywrócić położenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w miejscu Początku Układu Współrzędnych Projektu.Komunikacja z ArchiCADem Najpierw należy kliknąć przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika. Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika Są dwa sposoby tworzenia Początku Układu Współrzędnych Użytkownika: • Na dowolnym wierzchołku elementu konstrukcyjnego przy użyciu klawiatury. Utworzenie Początku na pustej przestrzeni jest możliwe. Uwaga: Gdy pojawi się Początek Układu Współrzędnych dla Zmian lub Użytkownika. jednak nie powoduje zmiany jego wzniesienia. W ten sposób można przenieść początek układu do punktu. jeśli jest wyświetlona). Aby zmodyfikować wzniesienie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D należy: • Aktywować przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika (pasek narzędzi Standard) • Kliknąć nad powierzchnią elementu (tylko w trybie Ukrytych Linii bądź Cieniowania). będzie posiadał także wartość wzniesienia względem własnej (macierzystej) kondygnacji. • W dowolnym położeniu korzystając z przycisku Początek Układu Użytkownika znajdującego się na pasku narzędzi Standard (lub w palecie Współrzędnych. a następnie dowolny punkt w oknie. Uwaga: Jeżeli element został wstawiony w oknie 2D. Użyj opcji w Oknie Ustawień narzędzia do wprowadzenie wzniesienia wstawianych elementów. w którym nie ma jeszcze żadnych elementów. Uwaga: Przy aktywnej funkcji Grawitacji. W razie potrzeby w oknie ustawień danego wstawionego elementu może być wyświetlane wzniesienie względem Układu Użytkownika lub względem Kondygnacji Macierzystej. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D Przy wstawianiu elementów w Oknie 3D ich wzniesienie jest liczone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. Początek układu zostaje natychmiast przeniesiony w to miejsce. punkt zerowy projektu pozostaje w tym samym kolorze co siatka konstrukcyjna. Przytrzymaj klawisze Alt i Shift (MacOS: Opt + Shift) i przesuń kursor do wierzchołka elementu konstrukcyjnego.

Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych Rodzaj parametrów. w Podręcznych współrzędnych pojawi się parametr "Promień łuku". która podąża za ruchami wskaźnika myszki i dostępna jest w każdym typie okna. Opcjonalnie można wybrać tryb ciągłego wyświetlania Podręcznych Współrzędnych zaznaczając pole przy opcji Zawsze. Niektóre funkcje Podręcznych Współrzędnych są dostępne po rozwinięciu przycisku oznaczonego trójkątem obok ikony Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. należy odznaczyć ikonę Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard lub użyć skrótu n. z rozwijanego menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard można wybrać czy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 94 . patrz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. wystarczy wcisnąć klawisz "n". Aby wyłączyć Podręczne współrzędne.Komunikacja z ArchiCADem Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne O Podręcznych Współrzędnych Wszystkie wartości współrzędnych wyświetlane są w palecie Podręczne Współrzędne. Domyślnie Podręczne Współrzędne są wyświetlane tylko “w razie potrzeby”: czyli w trakcie wprowadzania współrzędnych albo w czasie wykonywania operacji edycji. jest to parametr domyślny . Opcje palety Podręczne współrzędne (kolory. kątów. wyświetlanych w Podręcznych współrzędnych zależy od tego. Aby korzystać z Podręcznych Współrzędnych. Informacje na temat znanej ze wcześniejszych wersji ArchiCADa Palety Współrzędnych znajdziesz w rozdziale Paleta Współrzędnych w Pomocy ArchiCADa. Jeden z parametrów w Podręcznych Współrzędnych jest zawsze wyświetlany pogrubioną czcionką. co w danym momencie jest edytowane. Aby wyświetlić Podręczne Współrzędne przed rozpoczęcia wstawiania elementu. Gdy na przykład. Pojawi się Paleta wskazująca pozycję kursora. itd. Szczegóły. W zależności od potrzeb. Paleta Podręczne Współrzędne pozwala na wygodne wprowadzanie wartości długości. Paleta będzie wówczas stale wyświetlana informując o położeniu wskaźnika myszy. zawartość oraz zachowanie) mogą zostać ustawione w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. musisz aktywować odnośny przycisk na pasku narzędzi Standard. zaznaczymy prosty segment elementu i z Palety Pomocniczej wybierzemy polecenie Zmień krzywiznę krawędzi. Uwaga: Ten rozdział zajmuje się wprowadzaniem współrzędnych za pośrednictwem palety Podręczne Współrzędne. lub zaznaczyć pole przy opcji Wyświetlanie Podręcznych Współrzędnych w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne. położenia punktów aktywnych Obiektów GDL.

w trakcie rysowania pojawia się przerywana linia łącząca kursor z początkiem układu. Wartości w Bezwzględnym układzie odniesienia mierzone są od Początku układu użytkownika (zobacz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92).) Gdy opcja Auto-rozwijanie Podręcznych współrzędnych jest aktywna. (Jeżeli wolisz używać Wartości Bezwzględnych. aby ją rozszerzyć. wartości mierzone są od Punktu początkowego edycji. Wartości pozioma i pionowa odnoszą się do współrzędnych X i Y układu kartezjańskiego. Porada: Aby przełączać pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi w czasie pracy.w.Komunikacja z ArchiCADem w Palecie będą wyświetlane współrzędne kartezjańskie czy biegunowe (odległość/kąt). pionową(Y). Uwaga: Identyczna opcja “Rozszerzenie Podręcznych współrzędnych podczas wprowadzania wartości” jest dostępna w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. • Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne Numeryczne wprowadzanie współrzędnych może odbywać za pomocą samej klawiatury lub klawiatury w połączeniu z myszką. to polecenie jest domyślnie aktywne. promień (D) oraz kątową (A) kursora od ostatniego edytowanego punktu. nieaktywne jest tylko podczas edycji/wprowadzania. użyj skrótu /. tzn. promień (D) oraz kątową (A)) kursora od Początku układu użytkownika. iż zawsze wyświetlają odległość (poziomą (X). Kolejność parametrów jest związana z ich znaczeniem (współrzędne D/A (Odległość/Kąt) znajdują się przed współrzędnymi XYZ). Współrzędne mogą przyjmować wartości względne i bezwzględne (Względny/Bezwzględny układ odniesienia). przejście od jednych do drugich jest możliwe poprzez kliknięcie polecenia "Pierwszeństwo XY w Podręcznych Współrzędnych/Pierwszeństwo współrzędnych biegunowych" podczas edycji/wprowadzania) oraz czy w Palecie będą wyświetlane nazwy parametrów ("Pokaż/Ukryj nazwy parametrów"). wyłącz opcję "Wartości Względne w Podręcznych Współrzędnych". wszystkie dostępne parametry zostaną wyświetlone jak tylko rozpoczniesz wprowadzać danych lub wciśniesz klawisz TAB. W przeciwnym wypadku. Do przełączania opisanych opcji służy polecenie Wartości względne w Podręcznych Współrzędnych dostępne w rozwijanym menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. Domyślnie w Podręcznych Współrzędnych są wyświetlane wartości względne. a następnie kliknij strzałkę znajdującą się na dole palety P. przejdź do Podręcznych współrzędnych wciskając klawisz TAB. podczas gdy wartości promienia (odległości) i kąta do współrzędnych układu biegunowego. Gdy włączone są wartości bezwzględne.. pokazują odległość poziomą (X). Domyślnie. pionową(Y). • Przy Względnym układzie odniesienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 95 . ustawione są Wartości Względne współrzędnych. Oznacza to.

np. 96 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Komunikacja z ArchiCADem Możesz również uaktywnić pozycje palety klikając je lub wciskając skróty klawiaturowe odpowiednich współrzędnych. wciśnięcie skrótu ukrytego parametru spowoduje jego wyświetlenie. jeżeli aktywna jest funkcja Linii Pomocniczych. wciśnij powtórnie skrót edytowanej współrzędnej lub kliknij gdziekolwiek na obszarze roboczym. wciśnij jej klawisz skrótu. Innym sposobem przełączenia kursora do palety Podręcznych współrzędnych jest wciśnięcie klawisza TAB. wpisanie x3+ spowoduje dodanie 3 do wartości x wyświetlonej w palecie Podręcznych współrzędnych. Y. wystarczy wpisać z klawiatury wartość dla domyślnej współrzędnej (jej nazwa wyświetlona będzie pogrubioną czcionką). a następnie wpisz żądaną liczbę. wciśnij odpowiedni klawisz skrótu (X. ułatwiająca dalszą edycję. W tym momencie istnieje kilka możliwości: • • • Aby wprowadzić wartość dla innej współrzędnej. Wpisz wartość dla wybranej współrzędnej. Domyślnie opcja ta jest włączona. Domyślnie opcja ta jest włączona. Edytowany element przeskoczy do wskazanej pozycji i. Np. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. D/R lub A) a następnie żądaną wartość. Pole zaznaczonej współrzędnej zostanie podświetlone. Z. zobacz Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych na stronie 113. X3 lub Y-4. Można wprowadzać wartości współrzędnych w dowolnej kolejności. wciśnij Enter lub kliknij ikonę znaczka w palecie Podręczne współrzędne. Aby powrócić do graficznego definiowania współrzędnych. gdy wybrana jest opcja "Skróty klawiszowe aktywują wprowadzanie wartości w Podręcznych współrzędnych. Wciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie ostatniej operacji. gdy w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne jest wybrana opcja "Włącz bezpośrednie wprowadzanie wartości do Podręcznych Współrzędnych". (ale nie musisz) dodawać znak +. Współrzędne można również wprowadzać poprzez Paletę Współrzędnych (aktywuj ją przy pomocy menu Okno > Palety > Paleta współrzędnych). Aby numerycznie wprowadzić wartości współrzędnych. • • Można także dodawać lub odejmować wartości od danej współrzędnej wpisując znak + lub – po określeniu wartości współrzędnej. Przy wartościach dodatnich możesz. Więcej szczegółów dotyczących wartości Wzniesienia. Jeżeli paleta Podręcznych współrzędnych wyświetlona jest w skróconej formie. wyświetlona zostanie linia Pomocnicza odpowiedniego typu. Wciśnij klawisz Tab tyle razy ile potrzeba aby kursor przeskoczył do odpowiedniej współrzędnej. kliknij ikonę krzyżyka znajdującą się obok ikony znaczka. Kursor automatycznie przeskoczy do palety i wpisana wartość zostanie wprowadzona. Kursor zostanie wtedy ustawiony na domyślnym parametrze (wyświetlonym pogrubioną czcionką). Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne Gdy pojawi się paleta Podręczne Współrzędne. Aby zakończyć rysowanie elementu. Aby zatwierdzić wprowadzoną wartość. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy.

należy zatem korzystać ze skrótów klawiszowych lub menu kontekstowego.) Więcej informacji na temat tych opcji. w przypadku rysowania wieloboków lub względem siatki. nawet jeśli wciśnięty jest przycisk Wartości względne w Podręcznych współrzędnych. Możesz łączyć wprowadzanie współrzędnych blokując wartość danej pozycji i edytując kolejną. że po wartości stóp nastąpi wartość cali. y=0 (układ współrzędnych przełączony zostaje na Względny). A oraz wartości współrzędnych kartezajańskich pozostaną względne. . Początek układu odniesienia zostanie przeniesiony do jego punktu końcowego. że wartości wyświetlanych kątów mierzone będą: • • względem poprzedniego wstawionego segmentu. są nieaktywne w czasie numerycznego wprowadzania wartości. Linii. Wpisanie 3 oznacza trzy stopy.). Gdy tylko ukończysz rysowanie pierwszego elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 97 . Kopiuj oraz Wklej znajdujące się w górnym menu. stając się punktem początkowym nowego elementu z przypisanymi wartościami x=0. Belek. lub 3-6 oznacza trzy stopy. Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane Specjalne opcje Podręcznych Współrzędny ch (menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędn) umożliwiają dostosowanie dostępnych funkcji do potrzeb użytkownika. Wartość kąta względem Linii Pomocniczej: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. że kąty w Podręcznych współrzędnych mierzone będą względem aktywnej Linii Pomocniczej. • Wartości współrzędnych można kopiować do schowka i wklejać. (włączona musi być funkcja Linii Pomocniczych. kąty mogą przyjmować wartości od 0 do 360 stopni. Oznacza to. 3’6". Wpisanie 3’6. Polecenia Wytnij. zobacz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. iż wyświetlane będą bezwzględne wartości współrzędnych X-Y natomiast wartości R. Istnieje również możliwość ciągłego wprowadzania wartości współrzędnych podczas rysowania łańcucha elementów (Ścian. Względna wartość kąta: Włączenie tej opcji spowoduje. sześć cali. a kąt mierzony jest do 180 stopni. Pokaż wartości współrzędnych X-Y w Podręcznych współrzędnych względem Początku układu Użytkownika: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie bezwzględnych wartości współrzędnych X-Y w układzie kartezjańskim. należy wpisać znak myślnika podwójnie.Komunikacja z ArchiCADem Uwagi dla użytkowników amerykańskiego systemu jednostek: • Aby odjąć wartości w całych stopach. ponieważ pojedynczy myślnik oznacza. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona. gdzie jej poziome linie oznaczają wartość zero. itd.

pionowe współrzędne. Przekroju/Elewacji/RŚ. zmierzyć (lub ustawić) numerycznie odległość. Szczegóły. Ilustracja poniżej reprezentuje sytuację. Jest to tymczasowo działająca funkcja. od którego rozpoczynają się kolejne pomiary. Po dwóch kliknięciach w palecie Podręczne Współrzędne będzie także wyświetlana odległość sumaryczna oraz powierzchnia (wyświetlana jako przezroczysty obszar). Szczegółowy opis. patrz Okno dialogowe Siatki i Tło w Pomocy ArchiCADa. Siatki nie są wyświetlane w Oknie 3D. że na rzucie te same ustawienia Siatki obowiązują na wszystkich kondygnacjach. a także odległość oraz kąt mierzone względem punktu początkowego. a następnie wcisnąć Enter aby przenieść te wartości do odpowiednich pól Podręcznych współrzędnych. lokalne siatki przestrzenne różnych rozmiarów i kształtów za pomocą Narzędzia Siatka. Należy zaznaczyć. Uwaga: Możesz również utworzyć i wstawić własne. możesz uaktywnić Miarkę. Siatki mogą być definiowane indywidualnie dla okna Rzutu. kliknij ikonę reprezentującą to narzędzie w pasku narzędzi Standard lub wciśnij klawisz skrótu M. Wskaż kliknięciem punkt początkowy (na ilustracji jest to lewy górny róg prostokątnej ściany) i rozpocznij mierzenie. W palecie Podręcznych Współrzędnych będą wyświetlane poziome. patrz Narzędzie Siatka na stronie 437. która na bieżąco dostarcza potrzebnych informacji.Komunikacja z ArchiCADem Narzędzie Miarka Narzędzie Miarka można włączyć za pośrednictwem przycisku w pasku narzędzi Standard i stosowane jest do mierzenia odległości w projekcie. Możliwe jest dokonywanie pomiarów w łańcuchach o dowolnej ilości segmentów: każde kliknięcie odpowiada nowemu punktowi początkowemu. w której po trzech kliknięciach wskaźnik znalazł się nad ostatnim wierzchołkiem prostokątnej ściany. Rysując na przykład Ścianę. Siatka modularna może być Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 98 . Mogą one być skonfigurowane w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Siatka Modularna jest używana do odzwierciedlenia dowolnego rytmu konstrukcji w Projekcie. Możesz również używać Narzędzia Miarka podczas rysowania elementów. System Siatek Dostępne są dwa systemy siatek ułatwiające proces rysowania: Siatka modularna oraz Siatka przyklejania. Dokumentu 3D. Aby użyć Marki. W palecie Współrzędnych oraz Standard znajduje się wiele skrótów dotyczących rodzajów siatek. Detali/Obszaru 2D lub Arkuszy.

Aby wyświetlić obróconą wersję Siatki Modularnej. Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Siatka Modularna może być rozbudowana o Siatkę Dodatkową (która jest również widoczna na ekranie) definiowaną w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Siatka dodatkowa używana jest często przy określaniu grubości ścian betonowych lub ław fundamentowych a także do definiowania rytmu lub stopni w siatce modularnej. bardziej pomocne może okazać się użycie siatki obróconej niż ortogonalnej. Istnieje możliwość ustalenia różnych odstępów w pionie i w poziomie pomiędzy węzłami siatki. następnie narysuj wektor na ekranie lub kliknij istniejący segment prostego elementu: wektor ten zobrazuje kąt Siatki Obróconej względem osi poziomej. Zobacz Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie na stronie 118. Podobnie jak siatki drukowane na papierze (papier w kratkę lub milimetrowy) Siatki Modularne pozwalają na wizualną orientację co do rozmiarów elementów na Rzucie i w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Siatka Modularna domyślnie jest widoczna w obszarze roboczym Rzutu. Zdefiniowane odstępy między węzłami siatki możesz również wykorzystać używając skrótu przesunięcia . Kąt obrócenia siatki ustawia się w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło.aby łatwo przesunąć każdy element w oparciu o niewielki. kliknij w menu siatki w pasku narzędzi Standard przycisk Siatka Obrócona lub wybierz analogiczną opcję z Palety Współrzędnych. Siatka przyklejania jest niewidoczną siatką (jej działanie może być przełączane . W zależności od układu projektu. Definiując Siatkę przyklejania w oknie dialogowym Siatki i tło.Komunikacja z ArchiCADem również używana przy definiowaniu położenia ław fundamentowych lub stóp słupów budynku. zdefiniowany współczynnik przy pomocy skrótu klawiszowego.patrz niżej) powodującą przyklejanie kursora do jej punktów węzłowych. zazwyczaj określa się minimalną jednostkę pomiaru odpowiednią dla potrzeb Projektu. Siatkę obróconą można też zdefiniować ręcznie: najpierw wybierz "Zdefiniuj Siatkę Obróconą" w pasku narzędzi Standard. lecz można ją wyłączyć poleceniem w menu Widok > Opcje Siatki lub w menu Siatki w pasku narzędzi Standard. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 99 .

Linie Pomocnicze O Liniach Pomocniczych Linie Pomocnicze są pomocą rysunkową wykorzystującą geometrię istniejących elementów. Arkusz. Gdy jest aktywna. Funkcja Przyklejanie do siatki Funkcja Przyklejania do siatki pozwala na precyzyjne określenie położenia elementów. Przekrój/Elewacja/RŚ. Kropka przeskakująca między węzłami wskazuje obecne położenie kursora. Gdy używasz narzędzi selekcji. Wybierz Siatkę przyklejania lub Siatkę modularną z menu Widok > Opcje przyklejania Siatki. meble) można łatwo wyłączyć tę funkcję za pomocą klawisza skrótu S. Zobacz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Linie Pomocnicze pojawiają się gdy rozpoczynasz edycję elementów (Strzałka). albo w Palecie Współrzędnych. Linie Pomocnicze są dostępne we wszystkich oknach 2D (Rzut. Aby wyłączyć funkcję Przyklejania do siatki: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia w menu Widok > Przyklejanie do siatki (wyłącz przełącznik). Dokument 3D. Kursor przykleja się do Linii Pomocniczych jak również do specjalnych punktów przyklejania. Pozwala to na precyzyjną lokalizację kursora. Czasami pojawia się wiele Linii Pomocniczych a użytkownik może wybrać te. lub gdy umieszczasz/przesuwasz elementy (Obszar Zaznaczenia). ruchy kursora ograniczone są zarówno do węzłów Siatki przyklejania jak i Siatki modularnej. Detal/Obszar 2D. Kursor "porusza się" tylko po zdefiniowanych węzłach siatki. Możesz uaktywnić funkcję Przyklejania do siatki na jeden z podanych niżej sposobów: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia z menu Widok > Przyklejanie do siatki.Komunikacja z ArchiCADem Jeżeli funkcja Przyklejanie do siatki jest włączona. nawet przy niewielkim stopniu powiększenia obrazu. • Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych • • • Użyj klawisza skrótu Q by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Linii Pomocniczych Użyj przycisku na pasku narzędzi Standard Użyj polecenia Widok > Linie Pomocnicze • • Opcje Linii Pomocniczych są dostępne w menu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 100 . Polecenie to wykorzysta ostatnio wybrany typ siatki (zarówno S. wyświetlanych na tych liniach. rysowanie odbywa się w oparciu o węzły siatki. Gdy aktywne jest przyklejanie do siatki. Ułatwiają one użytkownikowi znalezienie podczas rysowania i edycji dodatkowych punktów. Wybierz jedną z opcji przyciągania do Siatki w oknie dialogowym Siatki i tło. w zależności od ustawionych opcji. inne pojawiają się chwilowo podczas ruchów kursorem. kursor będzie przyklejany zarówno do Siatki Modularnej jak i do Siatki przyklejania. które pozostaną na ekranie. Linie Pomocnicze mogą być używane w połączeniu z każdym narzędziem. Symbol 2D Obiektu GDL). przyklejania jak i modularnej). Aby wstawić element niezależnie od węzłów siatki (np. Niektóre z Linii Pomocniczych stanowią przedłużenie krawędzi/łuków istniejących elementów. Zaznacz opcję Siatka przyklejania lub Siatka Modularna w menu siatki w pasku narzędzi Standard.

niebieskie linie pomocnicze zmieniają kolor na pomarańczowy).) Uwaga: Polecenia menu kontekstowego umożliwiają przekonwertowanie tymczasowych Linii Pomocniczych w stałe segmenty. Dodatkowych Linii Pomocniczych oraz odstępów kątowych pomiędzy nimi). że w oknie Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki wybrana jest opcja "Najbliższa Stała Linia Pomocnicza". jak na poniższej ilustracji). musisz umieścić kursor na Linii Pomocniczej aby uczynić ją Stałą. W danym momencie tylko jedna Linia Pomocnicza może być aktywna (pogrubiona). Pojawianie się i znikanie Linii Pomocniczych zależy od położenia kursora. upewnij się. lecz nie pozostają one na ekranie. Aby wyświetlić Stałe linie pomocnicze (tymczasowe. Rodzaje Linii Pomocniczych Tymczasowa Linia Pomocnicza pojawia się w momencie wprowadzania zmian i znika gdy dana operacja zostanie ukończona. 2) umieścić kursor na dowolnym wierzchołku (przed lub w trakcie edycji).) Pojawi się Linia Pomocnicza przedłużająca krawędź elementu. anulowania lub przerwania danej operacji innym działaniem (np. Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Linii Pomocniczej. (Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . Jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze edycji elementu. która z tych linii pozostanie. linie poziome i pionowe. 1) umieścić kursor na Krawędzi lub łuku elementu. gdy zdecydujesz się po prostu je usunąć. Możliwe jest przyklejanie kursora do tych Linii Pomocniczych. uaktywnieniem innego okna) lub. umieść na niej kursor i poczekaj aż zostanie pogrubiona. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Stałej Linii Pomocniczej. Linie Pomocnicze dla wielu elementów pojawiają się gdy w danej sytuacji możliwych jest kilka wyborów (np. przed lub w • trakcie jego edycji. 101 . Zobacz Usuwanie Linii Pomocniczych na stronie 103. Stałe Linie Pomocnicze widoczne są na ekranie aż do momentu ukończenia. Możesz wówczas wybrać. Aby uczynić Linię Pomocniczą aktywną.Komunikacja z ArchiCADem • Opcje > Środowisko Pracy > Linie Pomocnicze oraz poprzez rozwijane menu Linie Pomocnicze w pasku narzędzi Standard. Zobacz Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania na stronie 103. zostanie on przedłużony do całego okręgu. najeżdżając na nią kursorem. a ich geometria uzależniona jest od wyboru ustawień w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze (dotyczących: Głównych Linii Pomocniczych . W przypadku łuku. że w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki jest wybrana opcja "Najbliższa Tymczasowa Linia Pomocnicza". wciśnij Shift podczas wprowadzania danych (najpierw upewnij się. Dodatkowe Linie Pomocnicze zostaną dostosowane do Aktywnej.

przemieść wskaźnik myszy nad tę linię. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych działają tylko jak Linie tymczasowe • • Poniższa ilustracja przedstawia Linie Pomocnicze dla wielu elementów ułożone równolegle i prostopadle do aktywnej Linii Pomocniczej (pogrubionej). • Główne Linie Pomocnicze: Ich kierunek/kąt jest uzależniony od ustawień środowiska roboczego (np. Zwróć uwagę na znaczki równoległości i prostopadłości obok Linii Pomocniczych.0 w Początku układu użytkownika. Dodatkowe Linie Pomocnicze: Są one tworzone względem Głównych Linii Pomocniczych. siatka obrócona). prostopadle lub stycznie do aktywnej Linii Pomocniczej. Jeśli zaznaczona jest opcja Długość i kierunek wprowadzonego wektora. Dodatkowe Linie Pomocnicze zawsze odnoszą się do aktywnej Linii Pomocniczej. aktywnej Linii Pomocniczej. Wybór preferowanych Linii Pomocniczych W zakładce Linie Pomocnicze (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze) możesz zdefiniować i włączyć/wyłączyć trzy kategorie Linii Pomocniczych: Więcej szczegółów. że również te linie będą wyświetlane względem bieżącej. Aby zamienić jedną z tych linii na Stałą. aby wyświetlić Linie Pomocnicze. Zobacz Blokowanie współrzędnych na stronie 106. Dodatkowe). które ograniczają poruszanie się wskaźnika zgodnie z danym kierunkiem. Można także korzystać z funkcji Blokowania Współrzędnych. Czas pojawiania się Linii Pomocniczych Dla każdej kategorii Linii Pomocniczych (Główne. Każda z tych grup Linii Pomocniczych może być uaktywniona/wyłączona za pomocą poleceń znajdujących się w pasku narzędzi Standard lub w menu Widok > Ustawienia Linii Pomocniczej. Możesz zdefiniować różne kolory dla Linii Pomocniczych oraz dla Linii Pomocniczych dla wielu elementów (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze). Linie Pomocnicze w odstępach kątowych: Wyświetlane są tylko w czasie tworzenia geometrii elementów.Komunikacja z ArchiCADem Na wierzchołku elementu pojawiają się również Dodatkowe Linie Pomocnicze ułożone zgodnie z ustawieniami dokonanymi w panelu okna dialogowego Środowiska pracy. Dodatkowe Linie Pomocnicze mogą być zorientowane równolegle. można ustawić upływ czasu po jakim dana kategoria zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 102 . kierunek i promień ostatniego narysowanego wektora zostanie zaproponowany w ustawieniu Linii Pomocniczej. skokowo co pewien określony kąt ( ustalony względem ortogonalnego układu współrzędnych z punktem 0.) Włączenie opcji Względem aktywnej Linii Pomocniczej spowoduje.

Usuwanie Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze są usuwane gdy kończysz daną operację edycji lub. Pojawi się Linia Pomocnicza będąca przedłużeniem krawędzi ściany. a następnie umieść kursor na jej krawędzi (kursor przyjmie kształt Mercedesa). gdy wciśniesz dwukrotnie klawisz Esc (pierwsze wciśnięcie klawisza “Esc” anuluje aktualną operację. Sprawdź również czy zaznaczona jest opcja “Równolegle do aktywnej Linii Pomocniczej” w sekcji “Dodatkowe Linie Pomocnicze” okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Jednakże możesz w każdej chwili przyspieszyć ten proces korzystając z polecenia Wymuszaj wyświetlanie Linii Pomocniczych (skrót: ‘). patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. nakieruj na nią kursor i wybierz polecenie Usuń Linię Pomocniczą z menu kontekstowego. Przemieść kursor na Linię Pomocniczą aby uczynić ją Stałą. możesz wstawić Linię Pomocniczą (lub Okrąg Pomocniczy) w każdym momencie przed lub w czasie rysowania elementu korzystając z poleceń Wstaw Linię/Okrąg Pomocniczy z menu kontekstowego. przy kursorze znajdującym się nad krawędzią lub wierzchołkiem. Bieżący wektor zostanie zamieniony na Linię Pomocniczą. Polecenie to jest przydatne gdy kursor znajduje się nad wierzchołkiem i dostępnych jest kilka kategorii Linii Pomocniczych.Komunikacja z ArchiCADem wyświetlona. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 103 . Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania Niezależnie od domyślnych ustawień Linii Pomocniczych. Zostanie wyświetlona Stała Linia Pomocnicza. kliknij gdziekolwiek w oknie prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego i wybierz polecenie Usuń wszystkie Linie Pomocnicze. że Przyklejanie do siatki jest wyłączone. następne usunie wszystkie Linie Pomocnicze). długość Linii Pomocniczej będzie uzależniona od długości rysowanego wektora. Narysuj na Rzucie pojedynczy element prostej ściany. Określ preferowane wartości w sekundach w oknie Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Aby ręcznie usunąć wszystkie Linie Pomocnicze. Po rozpoczęci rysowania wybierz polecenie Wstaw Linię Pomocniczą (Okrąg Pomocniczy) z menu podręcznego. W tym przypadku. Podobnie działanie ma polecenie Zamień na segment Linii Pomocniczej. Więcej szczegółów. • Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze ułatwiają rysowanie równoległych ścian. • Aby ręcznie usunąć Linię Pomocniczą. Przed rozpoczęciem rysowania upewnij się.

przesuń kursor mniej więcej 30 stopni od Stałej Linii Pomocniczej. Pary kątów zdefiniowane tą metodą mogą być wykorzystane do zablokowania kursora na odpowiednim kącie poprzez przytrzymanie klawisza Shift.w postaci konturów z grubą czarną linią.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij w miejscu. narysuj pojedynczy segment prostej ściany i najedź na niego kursorem. Zauważysz pojawienie się nowej Linii Pomocniczej obróconej dokładnie o 30 stopni. Teraz możesz dokończyć rysowanie ściany wzdłuż tej linii Pomocniczej. Szczegóły.prostopadła do poprzedniej (aktywnej). Mogą być używane jako alternatywa dla Linii Pomocniczych. Ustawienia te pozwolą wykorzystać Linie Pomocnicze do narysowania drugiej ściany obróconej o 30 stopni od kierunku prostopadłego do pierwszej ściany. aż pojawi się nowa Linia Pomocnicza . Następnie umieść kursor na końcu ściany. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. patrz Metody konstrukcyjne względne na stronie 106.w Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 104 . Rozpocznij rysowanie ściany mniej więcej równoległej do poprzedniej. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Mechanizm ten można wykorzystywać przy tworzeniu i edycji elementów. gdzie chcesz rozpocząć rysowanie równoległej ściany. Uwaga: Ten sam efekt można osiągnąć korzystając z poleceń Metody Konstrukcyjne Względne. w Oknie 3D . Kliknij wzdłuż tej linii aby dokończyć rysowanie nowej ściany. Następny przykład jest trochę bardziej skomplikowany. Przesuń kursor wzdłuż tej Linii Pomocniczej i kliknij w miejscu gdzie chcesz rozpocząć rysowanie nowej ściany. Ograniczenia ruchu kursora mają podobne zastosowanie. Zauważysz pojawienie się drugiej Linii Pomocniczej równoległej do aktywnej Linii Pomocniczej. znajdujących się w palecie Kontrolnej. Przyklejanie do siatki nadal powinno być wyłączone. Szczegóły. Teraz. aż pojawi się linia Pomocnicza na przedłużeniu krawędzi ściany. a w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze aktywne powinny być następujące opcje: Najpierw. jak przykładnica i ekierka na tradycyjnej desce kreślarskiej. Przesuń kursor na tę Linię aby uczynić ją aktywną. których położenie podczas wykonywania tych operacji oznaczone jest: na rzucie . Ograniczenia ruchu kursora Więcej szczegółów. jednakże większość użytkowników będzie wolała korzystać z Linii Pomocniczych w oknach 2D.

określić pozycję punktu końcowego w oparciu o dowolne istniejące elementy. Dodatkowo. Metoda ta czasowo blokuje wartość kąta według jednej z par kątów określonych w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Poziomo . 2) Kliknij. Opcja Kąt stały może mieć wiele praktycznych zastosowań.Pionowo względem siatki obróconej. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. 5) Gdy wybierzesz już odpowiadającą Ci pozycję blokowania kursora. Kliknij klawisz Shift ponownie. wykorzystując metodę rzutowania kursora. Kąt stały. Ponieważ tak długo.Pionowo. ArchiCAD znajdzie najbliższy zdefiniowany kąt blokowania kursora. Kąt stały może być ustalony względem siatki głównej lub obróconej. 3) Przesuń kursor i wciśnij klawisz Shift.Komunikacja z ArchiCADem postaci przezroczystych konturów. o którą Ci chodziło zwolnij klawisz Shift i przesuń kursor bliżej żądanej pozycji. Poniżej opisano sposób postępowania przy korzystaniu z tej metody: 1) Upewnij się. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 105 . patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Szczegóły. kliknij znowu aby wstawić punkt końcowy elementu. możesz sprawdzić działanie opcji związanych z Liniami Pomocniczymi: • • Najbliższa tymczasowa Linia Pomocnicza Stałe Linie Pomocnicze Stosowanie ograniczeń ruchu kursora Blokowanie kąta przy rysowaniu pozwala na precyzyjne ustawianie lub łączenie elementów. Można tam określić trzy rodzaje kątów: • • • Poziomo . jak będziesz przytrzymywał klawisz Shift kierunek poruszania kursora nie zmieni się. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. możesz. 4) Jeżeli kursor nie został zablokowany w pozycji. by rozpocząć rysowanie. Szczegóły.

Dostęp do nich zapewnia trzeci przycisk w Palecie Kontrolnej. nawet przy wyłączonych Liniach Pomocniczych. Y. Kliknij ten przycisk i wybierz odpowiednią metodę. Opcje te pozwalają na ustawienie konstruowanego elementu względem istniejących elementów. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji Palety Kontrolnej. Funkcje blokowania działają. A. Poziomo. Alt/Opt + X). jest użycie polecenia Przyklej do Linii Pomocniczej z menu kontekstowego po najechaniu kursorem nad Stałą Linię Pomocniczą. lub R/D. Alt/Opt R wyświetli Okrąg Pomocniczy o promieniu określonym numerycznie lub graficznie. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. • • Alt/Opt + Y wyświetli poziomą Linię Pomocniczą. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji palety Kontrolnej. Aby odblokować ruch kursora wystarczy wcisnąć ponownie tę samą kombinację klawiszy (np. Innym sposobem zablokowania współrzędnej w trakcie rysowania. przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Opt (MacOS) i wciskając jeden z klawiszy: X.Komunikacja z ArchiCADem Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych Jeżeli podczas rysowania zablokowany jest kierunek poruszania się kursora. W celu przełączania tych opcji: • 1) Włącz Paletę Kontrolną. Blokowanie współrzędnych Możesz zablokować jedną ze współrzędnych kursora ograniczając tym samym jego ruch. Alt/Opt + A (po określeniu kąta poprzez wprowadzenie jego wartości lub rozpoczęcie rysowania w dowolnym kierunku) wyświetli Linię Pomocniczą w zadanym kierunku. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Pionowo. są metody konstrukcyjne względne. Przy aktywnych Liniach Pomocniczych: • Alt/Opt + X wyświetli pionową Linię Pomocniczą. koniec konstruowanego elementu będzie połączony ze wskaźnikiem myszy przy pomocy kropkowanej linii. 106 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 3) Wciśnij klawisz Shift aby zablokować kąt poruszania się kursora. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Metody konstrukcyjne względne Dodatkowym obok funkcji Linii Pomocniczych narzędziem ograniczającym konstruowanie elementów do stałych kątów. W Palecie Kontrolnej można wybrać jeden z trzech sposobów rzutowania kursora (Rzutowanie kursora): • • • Prostopadle do kierunku zablokowania kursora. (Okna > Palety > Paleta Kontrolna) 2) Rozpocznij rysowanie elementu. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Aby ją pokazać. Przycisk Sposoby Rzutowania Kursora w Palecie Kontrolnej stanie się teraz aktywny.

nowonarysowana linia odniesienia nie pozostanie widoczna na ekranie. Wyjątek: Metoda specjalnych punktów przyklejania na wektorze jest opisana poniżej: Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym na stronie 111. Możesz następnie konstruować dowolną liczbę elementów prostopadle. że wyłączona jest funkcja przyklejania do siatki. będzie on wyświetlany w postaci punktu poruszającego się wzdłuż jednego kierunku. aż do momentu ponownego numerycznego lub graficznego zdefiniowania kąta Użytkownika. W tym wypadku operacja rysowania jest zawieszana do momentu wybrania. jako kąt Własny. a następnie zdefiniuj wektory odniesienia klikając krawędzie istniejących elementów lub rysując tymczasowe linie odniesienia. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. możesz tworzyć wiele prostopadłości i równoległości. prostopadły lub równoległy element. 3) Wybierz linię lub krawędź elementu. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. lub narysowania linii odniesienia. Przed użyciem metody Dwusiecznej kąta musisz się upewnić. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona.) Kursor zostanie zablokowany i będzie poruszał się tylko po dwusiecznej kąta pomiędzy liniami odniesienia. Szczegóły. klikając ją. Nowy element będzie zorientowany prostopadle lub równolegle do kierunku odniesienia (w zależności od wybranej metody). albo narysuj tymczasową linię odniesienia. Jeżeli zablokujesz kursor przed narysowaniem elementu. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. tymczasowe linie nie pozostaną widoczne na ekranie. Uwaga: Możesz również zaznaczyć metodę Prostopadłości lub Równoległości po rozpoczęciu rysowania elementu.Komunikacja z ArchiCADem Metody konstrukcyjne względne są opisane poniżej. 1) Upewnij się. używając kursora. lub równolegle. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 107 . Blokowanie Prostopadłe i Równoległe Pierwsze dwie metody to blokowanie Prostopadłe i Równoległe . Kliknij ikonę Dwusiecznej kąta. 4) Narysuj nowy element. Możesz rozpocząć konstruowanie elementu przed aktywacją tej metody lub aktywować ją najpierw. Łącząc Metody konstrukcyjne względne z mechanizmem Ograniczania ruchów Myszki. Gdy definiujesz linię odniesienia aby narysować pojedynczy. jej kąt jest automatycznie zapisany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. 2) Kliknij ikonę Prostopadłości lub Równoległości tak aby uaktywnić metodę (przycisk wciśnięty). Szczegóły. która będzie kierunkiem odniesienia. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100.) Dwusieczna kąta Używanie Dwusiecznej kąta pozwala na konstruowanie elementów zorientowanych wzdłuż dwusiecznej kąta zawartego pomiędzy istniejącymi elementami lub pomiędzy tymczasowymi liniami odniesienia.

Po narysowaniu wieloboku pojawi się czarna linia wskazująca odsunięcie. przy ustawianiu elementu na ścianie biegnącej po łuku. np. Możesz go kontynuować. Powierzchnia robocza jest często pozioma. 108 . np.Komunikacja z ArchiCADem 3) Zakończenie rysowania Tak jak w przypadku wszystkich metod blokowania i przy tej możesz używać funkcji rzutowania kursora. kliknięcie przycisku Anuluj w Palecie kontrolnej powoduje zakończenie procesu przy pominięciu aktualnie rysowanego elementu. że pojedyncze kliknięcie nie kończy procesu wstawiania. Istnieje także możliwość wyrównania do powierzchni zakrzywionych. Przy korzystaniu z metody Wielokrotnego przesunięcia schemat postępowania jest identyczny oprócz tego. Pozwala ona na wyrównanie elementów do niepoziomych powierzchni w czasie ich konstruowania w widokach 3D. możesz utworzyć tę polilinię przy pomocy Magicznej różdżki. może ona jednak być nachylona. Obie metody można aktywować za pomocą odpowiedniego przycisku w Palecie kontrolnej. Istnieje jednak ograniczenie polegające na tym. chcesz. • • dwukrotne kliknięcie powoduje wstawienie ostatniej kopii elementu. otwartego elementu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w ostatnim jego punkcie. przy przesuwaniu otworu w połaci dachu. wstawiając dowolną liczbę odsuniętych kopii. (Jeśli Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Aby narysować przesunięty segment lub element wieloboczny: Ustawienie powierzchni w 3D Metoda Ustawienie powierzchni jest aktywna tylko podczas pracy w Oknie 3D. że przy nachylonej Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Wybrać lub uaktywnić metodę Przesunięcie . Funkcja automatycznie znajduje przecięcie wybranej powierzchni z powierzchnią roboczą kursora. (metoda geometrii aktywnego narzędzia musi opierać się na wieloboku). Ta metoda nie ma zastosowania do elementów wstawianych przy pomocy pojedynczego kliknięcia. 4) Pojedyncze kliknięcie spowoduje wstawienie elementu.) 2) Narysuj linię lub otwartą albo zamkniętą polilinię. Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) Metody Przesunięcia oraz Wielokrotnego przesunięcia pozwalają na wstawienie elementu wielobocznego w zadanym odsunięciu od faktycznego miejsca określenia jego kształtu. W specjalnych okolicznościach. którego kierunek będzie prostopadły do ostatniego segmentu wieloboku.

7) Wybierz powierzchnię odniesienia. patrz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92. 5) Kliknij punkt odniesienia. które chcesz wykonać np. Element zostanie ustawiony wzdłuż linii przecięcia. lecz tylko do powierzchni do niej stycznej. który chcesz zmodyfikować. 4) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni w Palecie kontrolnej. nowego elementu. 6) Na wybranej powierzchni pojawi się czarny punkt na wysokości zdefiniowanej przez układ współrzędnych Użytkownika. 3) Wybierz element.Komunikacja z ArchiCADem powierzchni roboczej kursora nie można Wyrównać elementu do powierzchni zakrzywionej. 4) Wybierz polecenie Edycji. 7) Kliknij w miejscu. Używanie metody Ustawienie powierzchni z istniejącymi elementami 1) Przejdź do Okna 3D 2) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. Użycie metody ograniczenia ruchu kursora przy wstawianiu nowych elementów 1) Przejdź do Okna 3D. w którym chcesz rozpocząć wstawianie 6) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni klikając odpowiednią ikonę w Palecie kontrolnej. 3) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. Zakończ rysowanie elementu tak jak zazwyczaj. 5) Kliknij w dowolną powierzchnię w Oknie 3D. Punkt będzie poruszał się po linii określonej przez przecięcie zaznaczonej powierzchni z powierzchnią początku układu Użytkownika. rozciągnięcie krawędzi stropu do przecięcia dachu z początkiem układu Użytkownika. Szczegóły. 8) Zakończ edycję elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 109 . do której chcesz wyrównać nowy element. 2) Wybierz narzędzie za pomocą którego chcesz utworzyć nowy element. lub krawędź aby rozpocząć operację.

wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Funkcja Przyklejanie Elementów może być włączana/wyłączana za pomocą polecenia w menu Opcje > Przyklejanie Elementów. że element zostanie przyklejony. punkt przyklejania lub krawędź innego elementu. Kliknij gdy wybrany przez Ciebie punkt zamieni się w większy.) • Końcówka kursora Gdy jeden z tych punktów napotka wierzchołek. znajdującego się na krawędzi innego elementu a także edycję elementów w odniesieniu do tych specjalnych punktów. zobacz Specjalne punkty przyklejania na stronie 110. Polecenia te dostępne są również w palecie Kontrolnej.) Przyklejanie Elementów działa tylko na zaznaczonych elementach i może być włączane/wyłączane w trakcie pracy za pomocą klawisza E. wtedy taki punkt staje się większy informując. Specjalne punkty przyklejania Specjalne punkty przyklejania umożliwiają rozpoczęcie rysowania nowego elementu z określonego punktu. Teraz możesz zdecydować (wciskając cyklicznie klawisz Spacji). na której kursor zmieni kształt wskazując specjalne położenie. wszystkie te punkty staną się czarne. którym punktem przykleisz jeden element do drugiego. zgodnych z bieżącymi ustawieniami w palecie narzędziowej Standard. pusty kwadrat. już istniejących elementów. że specjalne punkty elementu zamieniają się w małe kwadraty. Aby ją pokazać. Możesz wtedy kliknąć aby połączyć dwa elementy bez potrzeby umieszczania kursora w punkcie łączenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 110 . Uaktywnienie specjalnych punktów przyklejania powoduje pojawienie się wierzchołków w miejscach podziału. ArchiCAD posiada również funkcje pomocne podczas przekształcania elementów poprzez przyklejanie ich do już istniejących z wykorzystaniem poleceń zmiany położenia. Do tych specjalnych punktów należą: • Punkty zaznaczania elementu • Punkty dzielące element (gdy włączone są Specjalne punkty przyklejania.Komunikacja z ArchiCADem Przyklejanie do istniejących elementów Oprócz metod umożliwiających tworzenie elementów w określonym położeniu względem innych. Jeżeli więcej niż jeden punkt może zostać przyklejony do innego elementu. Gdy zaznaczysz element i zaczniesz nim poruszać (przy aktywnej funkcji Przyklejanie Elementów) zauważysz. (Polecenie to jest również dostępne w pasku narzędziowym Standard. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Uwaga: Przyklejanie Elementów może być używane tylko przy wyłączonym Przyklejaniu do siatki.

Metodę można aktywować za pośrednictwem przycisku "Wiązanie do specjalnych punktów" będącego jednym z przycisków metod konstrukcyjnych względnych w Palecie kontrolnej. na krawędzi elementu. jak i na segmentach pomiędzy punktami przecięcia. Aby ją pokazać. Punkty specjalne pojawiają się tylko na pewien okres czasu i znikają samoczynnie po około 5 sekundach.) Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Specjalne punkty przyklejania mogą dzielić krawędzie elementów na: • • • Połowę Odcinki równej długości (do 20. definiowane liczbowo lub procentowo (wpisywane ręcznie) Odległość i procent są zawsze mierzone od wierzchołka. Umieszczony nad nimi kursor przyjmie kształt Znaczka.Komunikacja z ArchiCADem Specjalne punkty przyklejania mogą być definiowane zarówno na całej długości elementu linearnego lub okrągłego. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. wybierz polecenie Określ wartości dla Specjalnych punktów przyklejania w menu paska narzędzi Standard. Można rozpocząć konstruowanie elementów w tych punktach lub użyć ich do modyfikacji elementów w oparciu o ich położenie. ustawiane ręcznie) Odcinki o zadanej długości mierzonej od punktu końcowego. Aby zdefiniować długości odcinków dzielących dany element. Uwaga: Możesz ustawić aby Specjalne punkty przyklejania pozostawały widoczne dopóki wstawisz nowy element lub zmieniony zostanie widok lub kondygnacja: wyłącz opcję “Automatyczne chowanie Specjalnych punktów przyklejania” w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. (Identyczną rolę pełnią ikony w palecie Kontrolnej . Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym Dodatkowo można wyświetlać Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym wyświetlanym podczas konstruowania elementów. Tymczasowe wierzchołki zachowują się identycznie jak punkty aktywne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 111 . albo pomiędzy punktami przecięcia. który jest bliżej kursora. Polecenia w menu Specjalne punkty przyklejania paska narzędzi Standard umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub jej włączenie w obrębie całego elementu.

Zasięg przyciągania kursora Aby łatwiej było zlokalizować punkty aktywne na ekranie. Teraz możesz rozpocząć rysowanie ściany. następnie wpisz 4 jako liczbę podziałów. 3) Rozpocznij rysowanie wektora odniesienia od wierzchołka jednej ze ścian. 112 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że przyklejanie do siatki jest wyłączone. 2) Upewnij się. gdzie został wygenerowany specjalny punkt przyklejania. Wybierz narzędzie Ściana a następnie uaktywnij Specjalne punkty przyklejania w palecie Kontrolnej. 1) Rozpocznij wybierając opcję Podziały w Ustawieniach Specjalnych punktów przyklejania.Komunikacja z ArchiCADem W przykładzie pokazano sposób na skonstruowanie ściany. by ostatecznie zdefiniować wektor odniesienia. Kliknij wierzchołek drugiej ściany. Zasięg przyciągania kursora do elementów określany jest w pikselach w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. kursor jest przyciągany do krawędzi i wierzchołków elementów. Początek wstawiania zostanie ulokowany w miejscu. 4) Zostanie wyświetlona kropkowana. tymczasowa linia odniesienia z czarnym punktem wskazującym położenie specjalnego punktu przyklejania. której punkt początkowy znajduje się w 1/4 odległości pomiędzy dwoma punktami końcowymi dwóch innych ścian.

W trakcie wstawiania Ścian. Słupów. patrz Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D na stronie 93. wzniesienie można określić w odpowiednim Oknie Ustawień Narzędzia. wpisz w tym polu wartość 1. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika można ustawić na dowolnej wysokości. na ilustracji poniżej): Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych Wstawiając elementy możesz w palecie Podręcznych Współrzędnych sprawdzić wartość ich wzniesienia Z. Belek i Obiektów można skorzystać z funkcji Grawitacji. Przy wstawianiu elementu w Oknie 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 113 . Mogą to być punkty przecięcia krawędzi elementów. punkty styczności do okręgów łuków i krzywych itd. a następnie wstawić element. Szczegóły. Nie będziesz musiał wówczas powiększać widoku. że kursor zostanie przyciągnięty do niewłaściwego punktu. Należy uaktywnić opcję Pokaż Z w Podręcznych Współrzędnych. patrz Grawitacja na stronie 114. Zasięg przyciągania kursora pomaga także znaleźć specjalne punkty przyklejania.Komunikacja z ArchiCADem Zasięg może wynosić od 1 do 9 pikseli. jego wzniesienie będzie mierzone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. Zobacz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. którego wzniesienie będzie mierzone względem tego punktu. Dachów lub Siatek. Wzniesienie i Grawitacja O Wzniesieniu Elementów ArchiCAD oferuje kilka sposobów na określenie wzniesienia elementów oraz umieszczanie elementów na żądanych wysokościach: Przy wstawianiu elementu w oknie 2D. Jeżeli masz wprawę w operowaniu myszą. korzystając z • do Kondygnacji Macierzystej. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Ustawienie 3-4 pikseli zapewnia komfortową pracę. Szczegóły. Kształt kursora informuje na bieżąco. aby zaznaczyć odpowiedni element. punkty prostopadłego rzutowania Początku układu dla edycji na istniejące linie i krawędzie. która pozwala na wstawianie tych elementów bezpośrednio na powierzchni Stropów. Wzniesienie może być mierzone na kilka sposobów: • do Bieżącej Kondygnacji (Kondygnacji 0. Uwaga: Wzniesienie otworów w ścianie jest uzależnione od bieżących wartości w oknach dialogowych Ustawień Drzwi i Okna. jaki rodzaj specjalnego punktu przyklejania został wykryty. automatycznie określając na tej podstawie wartość wzniesienia. jednak przy małym stopniu powiększenia może się zdarzyć. Szczegóły.

względem którego z tych poziomów będzie mierzone wzniesienie: Uwaga: Grawitacja wpływa na wartość wzniesienia elementów podczas ich tworzenia i nie może być używana do modyfikacji już istniejących elementów. 2) Przejdź do podmenu Punkt Odniesienia dla Wartości Wzniesienia. możesz obserwować zmiany współrzędnej Z w palecie Podręczne Współrzędne (lub w Palecie Współrzędnych). w Oknie 3D. 3) Wybierz odpowiedni punkt odniesienia. Słupów. wyświetlana wartość wzniesienia odpowiadać będzie wzniesieniu elementu położonego najwyżej. (Polecenie to jest dostępne w czasie edycji/wprowadzania. elementy są wstawiane. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Otwórz rozwijane menu Podręczne Współrzędne w pasku narzędzi Standard. Dachów lub Siatek.Komunikacja z ArchiCADem rozwijanego menu w pasku narzędzi Standard. Dachu lub Siatki. zostanie skojarzona z tymi elementami. w zależności od wybranej opcji Grawitacji. Słupów. do Początku Układu Współrzędnych Użytkownika) lub do jednego z dwóch Poziomów Odniesienia definiowanych w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. opcja Pokaż Podręczne współrzędne jest ustawiona na Zawsze. Przy włączonej funkcji Grawitacji. na powierzchni Dachów. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Belek i Obiektów z zastosowaniem funkcji Grawitacji współrzędna Z będzie odpowiadała wzniesieniu leżącego poniżej Stropu. Belek lub Obiektów na powierzchni stropów. Grawitacja Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. Kota wysokościowa umieszczona na Stropie. wówczas pole Z palety Podręczne współrzędne będzie wyświetlała wartość tej współrzędnej nawet przed rozpoczęciem rysowania. Dachu lub Siatce przy włączonej funkcji Grawitacja. Słupy. Szczegóły. Szczegóły. Aby uaktywnić tę funkcję wybierz jedną z opcji z grupy Grawitacja znajdującej się w pasku narzędzi Standard lub w palecie Współrzędnych.). którego wzniesienie wynosi 400. patrz Grawitacja na stronie 114. Na ilustracji Ściana jest wstawiana (przy włączonej funkcji Grawitacji) na Stropie. Przy wstawianiu Ścian. 114 . siatek lub dachów. Aby określić. Stropów lub Siatek znajdujących się poniżej. . Jeżeli w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia istniejących Stropów. wartość wzniesienia dla Ściany w palecie Podręcznych Współrzędnych wynosi w związku z tym 400. W przypadku nakładania się kilku obiektów wymienionych rodzajów. Jeżeli używasz Grawitacji do wstawiania Ścian. Paleta Podręczne współrzędne może wyświetlać wartość wzniesienia na trzy sposoby: • • • do Zera Projektu do Bieżącej Kondygnacji (lub.

na których kondygnacjach leżą dane elementy. że nowy element zostanie dodany do tej kondygnacji. Podczas wprowadzania wartości. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Poziomy Odniesienia Można zdefiniować dwa opcjonalne Poziomy Odniesienia. poprzez kliknięcie kolumny Względem przy nazwie Poziomu. spowoduje jego usunięcie! Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 115 . możesz: 1) Całkowicie anulować bieżącą operację (w trakcie wprowadzania wartości) 2) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: usunąć Linie Pomocnicze (jeśli istnieją) 3) Anulować zaznaczenie elementów (jeżeli ma ono miejsce). gdy zaznaczony jest jakiś element. na którą "upadnie" biorąc pod uwagę jego wartość wzniesienia. Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace Wciskając odpowiednią ilość razy klawisz Esc. Na przykład. wciśnięcie klawisza Backspace anuluje operację. Zdefiniowane Poziomy Odniesienia będą teraz dostępne w polach Wzniesienia Podstawy. Oznacza to. Poziomy Odniesienia mogą być także wykorzystywane przy określaniu wartości wzniesienia wyświetlanej w palecie Podręczne współrzędne. pomocne przy wstawianiu elementów. patrz Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D na stronie 166. Zmiana ich wartości nie ma wpływu na istniejące elementy. w panelach Geometria i Położenie okien ustawień elementów konstrukcyjnych i obiektów. definiujemy dodatkowo dwa poziomy odniesienia oprócz Zera Projektu: wzniesienie działki o wartości 400 oraz poziom morza. Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D Okno 3D zawsze wyświetla zakres kondygnacji zdefiniowany w Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D i nie jest w żaden sposób oznaczone. Zobacz także Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie na stronie 233. Ułatwieniem przy obliczaniu wzniesień może okazać się przypisanie wartości 0 innemu Poziomowi Odniesienia niż Zero Projektu. 200m poniżej Zera Projektu. Następnie wpisz wzniesienie tego Poziomu w odpowiedniej kolumnie. Uwaga: Poziomy Odniesienia są pomocami związanymi jedynie z wyświetlaniem i wprowadzaniem wartości. Nowe elementy są zawsze dodawane do kondygnacji. Wybierz Poziom Odniesienia i w razie potrzeby zmień jego nazwę. 4) Usunąć Obszar Zaznaczenia 5) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: Przełączyć do Narzędzia strzałka. Można tego dokonać w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Możesz więc. określić który z Poziomów Odniesienia będzie poziomem 0. Ostrzeżenie: Wciśnięcie klawisza Backspace. w której zakresie najlepiej się mieści ich wysokości oraz wzniesienie. których aktualne wzniesienie jest zawsze mierzone od Zera projektu.

Wytnij Polecenie Edycja > Wytnij usuwa zaznaczone elementy z projektu i umieszcza je w Schowku do późniejszego wykorzystania za pomocą polecenia Wklej. Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami wyświetli opis poszczególnych poleceń. Nie można stworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D poprzez wykorzystanie poleceń Kopiuj/Wklej. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Może ono być także używane w polach Palety Współrzędnych i okien dialogowych. jak w każdym edytorze tekstów. jednakże nie usuwa ich z projektu. Techniki W tym rozdziale opisano: • • • • • podstawowe techniki edycji sposoby przesuwania i modyfikowania wstawionych elementów funkcję “Magicznej Różdżki” tworzącą nowe elementy na podstawie istniejących funkcję Wirtualnego Podrysu pozwalającą na łatwe porównywanie dowolnych dwóch widoków projektu funkcje Optymalizacji Linii i Wypełnień pozwalającą na "oczyszczanie" rysunków ze zbędnych elementów. Wycięcie elementu konstrukcyjnego z oka Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie modelu oznacza jednoczesne wycięcie tego elementu z okna Rzutu. Zobacz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. Uwaga: Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. Kopiuj Polecenie Edycja > Kopiuj umieszcza zaznaczone elementy w Schowku. 116 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Więcej szczegółów dotyczących konfigurowania zawartości palet Pomocniczych. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. pojawia się podczas większości operacji edycyjnych.) W Oknie 3D polecenie Kopiowania jest dostępne tylko w połączeniu z narzędziem Obszar Zaznaczenia. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • • • Od rodzaju zaznaczonego elementu Od wybranego fragmentu elementu (krawędź lub wierzchołek) Od aktywnego okna Podstawowe Techniki Edycji Wszystkie poniższe polecenia dostępne są w menu Edycja.Komunikacja z ArchiCADem Palety Pomocnicze Paleta Pomocnicza zawierająca istotne narzędzia. zobacz Okna dialogowe i palety w Pomocy ArchiCADa. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Paleta Pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. W oknach typu tekstowego możesz używać poleceń Wytnij/wklej tak samo. Do tego momentu można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie Pomocniczej. Kliknięcie jednej z nich uaktywni wybraną funkcję. Zatwierdzenie wykonania operacji odbywa się poprzez drugie kliknięcie. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. Wklej Polecenie Edycja > Wklej pozwala umieścić zawartość Schowka w bieżącym oknie Projektu i w oknach tekstowych.

Można je jednak odzyskać używając polecenia Odwołaj. przy wklejaniu do ArchiCADa będziesz miał szereg opcji. Usuń Polecenie Edytuj > Usuń powoduje skasowanie zaznaczonych elementów z Projektu. jak też do importu bitmap i innych informacji graficznych. (okno zostanie wyświetlone w przypadku. • Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. która zostanie połączona z bieżącą kondygnacją projektu. jeśli wklejane elementy nie mieszczą się w całości przy bieżącym powiększeniu lub mogą zostać wklejone w odniesieniu do Aktywnego Widoku albo Podrysu). Klawiaturowy odpowiednik polecenia Usuń to klawisze Backspace lub Delete. patrz Okno dialogowe Wklejania w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. w którym należy wskazać numer jednej z wklejanych kondygnacji. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. zależnie od rodzaju skopiowanej zawartości. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D elementy te są zawsze wklejane w postaci podstawowych elementów rysunkowych (punktów. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. brakujące atrybuty zostaną dodane. zawartość Schowka zostanie umieszczona dokładnie w tym samym miejscu. Wklejając elementy umieszczone na wielu kondygnacjach. Usunięcie elementów konstrukcyjnych w jednym z okien modelu (Rzutu. linii i wypełnień). Więcej szczegółów. ale atrybuty te mają inne parametry. do którego elementy są wklejane. • Schowek może być wykorzystywany zarówno do przechowywania elementów ArchiCADa. które nie istnieją w projekcie. patrz Okno dialogowe Opcje wklejania w Pomocy ArchiCADa. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. bez potrzeby przerysowywania ich na każdej kondygnacji.. Przekroju/Elewacji/RŚ w 117 . 3D. Nie można tworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D przy użyciu poleceń Wytnij/Wklej lub Kopiuj/Wklej.Komunikacja z ArchiCADem Przy wklejaniu wyciętych elementów do okien Przekrój/Elewacja/RŚ. Szczegóły. Do ArchiCADa można także wklejać teksty wielowierszowe utworzone w edytorach tekstu. Jeżeli istnieje kilka możliwości na określenie położenia wklejanej zawartości Schowka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Kondygnacjami • Okno dialogowe Ustawień kondygnacji umożliwia szybkie kopiowanie identycznych elementów z jednej kondygnacji na drugą. zostanie wyświetlone okno. zostanie wyświetlone okno Opcje wklejania. Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Projektami Wklejając elementy wycięte/skopiowane z innego projektu należy pamiętać. z którego została wycięta/skopiowana. których nazwy występują w projekcie. Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. Usunięte elementy nie zostaną umieszczone w Schowku. Jeżeli Wytniesz/Skopiujesz a następnie Wkleisz zaznaczenie pomiędzy dwiema kondygnacjami (nie zmieniając stopnia powiększenia i nie przemieszczając ekranu).. Jeżeli skopiowałeś elementy w zewnętrznej aplikacji.

obracać lub odbijać wzdłuż poziomej płaszczyzny oraz poprzez przesunięcie w pionie. kliknąć wierzchołek elementu.jest taki sam. jak wartość odległości Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 118 . niezależnie od okna. Przemieszczanie elementów Elementy można przesuwać pojedynczo lub zbiorowo. a następnie użyj Shift + przycisk strzałki. które można odwołać. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. w prawo. w górę lub w dół. gdy zachowasz projekt. "Współczynnik przesunięcia" .Komunikacja z ArchiCADem trybie Modelu lub Dokumentu 3D) spowoduje ich skasowanie w pozostałych oknach. wprowadzaniu zmian. Wszystkie operacje związane z rysowaniem mogą być odwoływane krok-po-kroku w odwrotnej kolejności do ich wykonywania. W oknie tekstowych tylko ostatni krok może zostać odwołany/przywołany. o jaką element zostanie przemieszczony . w którym były wykonane. Ilość zapamiętanych kroków (od 1 do 99) jest ustawiana w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. Uwaga: Usunięcie dodatkowych elementów (dodanych ręcznie) z okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie Modelu. okna skryptów GDL. a następnie kliknąć odpowiednią ikonę w palecie Pomocniczej. Możesz je "pchnąć" na określoną odległość. Autozapis nie czyści pamięci odwołań. Nazwa polecenia. zmieniając ich wartości wzniesienia. (Do okien tekstowych należą: okna List. albo dowolnego elementu z Przekroju/Elewacji/RŚ w trybie Rysunku nie spowoduje zmian w innych oknach. Aby przemieścić elementy można: • Zaznaczyć je i wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia (gdy jest aktywne jakiekolwiek narzędzie w Palecie narzędzi) lub polecenia Zmiana położenia w menu kontekstowym zaznaczonego elementu. jak w przypadku zaznaczonej kolumny na ilustracji: Odwołaj/Przywołaj Polecenia Odwołaj oraz Przywołaj pozwalają na odwołanie (powrót do poprzedniego kroku) i przywołanie określonej liczby operacji konstrukcyjnych. aby przesunąć element w lewo. w razie potrzeby. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. jeśli wykonasz kroki. Uwaga: Za każdym razem. lub przywołane zostanie wyświetlona razem z poleceniem Odwołaj lub Przywołaj. W razie zawieszenia się programu. Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie Szybkim sposobem przesunięcia elementów na ekranie jest użycie funkcji "Popchnij": zaznacz jeden lub więcej elementów. polecenie Odwołaj dostępne będzie tylko w przypadku. które ma zostać odwołane. Notatki o projekcie oraz okno Raportu). funkcja Autozapisu zachowa Projekt. Domyślnie jest to wartość 20. możesz je przeciągać. • Przy aktywnym dowolnym narzędziu. Funkcje te są użyteczne przy testowaniu różnych rozwiązań i.odległość. Po przywołaniu szeregu kroków. dostępne poprzednie kroki zostaną usunięte.

Aby przesunąć ścianę zaznacz ją. (na towarzyszącej palecie Pomocniczej aktywne będzie polecenie “Przesuń") Przesuwanie Elementów Aby przesunąć element. w prawo. wybierz z menu polecenie Edycja > Zmiana położenia > Przesunięcie i narysuj tymczasowy wektor gdziekolwiek w aktywnym oknie: element zostanie przeniesiony do nowego położenia zgodnie z długością i kierunkiem narysowanego wektora. • Za pomocą Szybkiego Zaznaczania: kliknij powierzchnię elementu i przeciągnij w nowe miejsce. wybierz polecenie przesunięcia z menu kontekstowego lub skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (Ctrl+D). Popchnięcie Aby przesunąć zaznaczony element na większą odległość. Zaznacz element. a następnie przemieść element do nowego położenia. Zobacz System Siatek na stronie 98. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 119 . Zobacz Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów na stronie 78. Zaznacz element. wciśnij Shift + Alt + przycisk strzałki. • • W oknie 3D.Komunikacja z ArchiCADem wprowadzona dla Siatki przyklejania w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. a następnie kliknij w dowolnym miejscu nad jej powierzchnią i trzymając przycisk przeciągnij ją do nowego położenia. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. do przodu lub w tył w płaszczyźnie poziomej. użycie funkcji Popchnięcia spowoduje przesunięcie elementu w lewo. Spowoduje to przemieszczenie zaznaczonych elementów na odległość wprowadzoną dla Siatki Modularnej w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. • Zaznacz element. kliknij ikonę Przesunięcie z palety Pomocniczej.

Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone do nowego położenia. • • Uwaga: W 3D przemieszczanie elementów może również zmienić ich położenie w pionie. Obracanie elementów Aby obrócić element należy: • • Zaznaczyć element. pojedyncze elementy są wyświetlane jako obrys. Zaznacz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Obrót (albo Zmiana położenia > Obrót w menu kontekstowym zaznaczonego elementu). aby zatwierdzić operację obrotu. W trakcie przemieszczania. aby wyświetlić paletę kontekstową. bądź jako prostokąt. sprawdzić czy ikona Przesuń poziomo jest aktywna w wyświetlonej palecie pomocniczej i przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania elementów. jeśli kilka elementów zostało zaznaczonych jednocześnie. stół i krzesło i przeciągamy wszystkie te elementy jednocześnie do nowego położenia. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem kątów poziomych i pionowych w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. a następnie kliknąć ikonę polecenia Obrót Możesz też użyć skrótu Ctrl (Cmd) + E. Ewentualnie można powtórnie kliknąć w wierzchołek elementu. . Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone o taki sam wektor. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 120 . patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Opisane funkcje działają także w przypadku. należy uruchomić parę • Przesunąć kursor i kliknąć. Aby ograniczyć ruch elementów do płaszczyzny poziomej. Kliknąć aby zdefiniować punkt początkowy łuku obrotu oraz promień. Zaznaczenia zawierające grupę elementów wyświetlane są podczas przemieszczania w postaci szarych prostokątów. Kliknąć w celu zdefiniowania środka obrotu. Na poniższej ilustracji zaznaczamy ścianę.

kliknij jeden raz. Lustrzane odbijanie Elementów Polecenie Odbicie lustrzane tworzy lustrzany obraz zaznaczonego elementu w oknie Rzutu. natomiast w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. obrót odbywa się zawsze w płaszczyźnie poziomej (oś obrotu jest pionowa). Wybrać polecenie Edycja > Zmiana położenia > Odbicie lustrzane lub analogiczne z menu kontekstowego lub palety Pomocniczej . W tym przykładzie chcemy wstawić stół i krzesła w naprzeciwległym miejscu. Narysować oś odbicia dwoma kliknięciami. z drugiej strony pokoju. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D możesz obracać tylko elementy rysunkowe. na której jest umieszczony element oryginalny. Aby lustrzenie odbić element należy: Uwagi: • Jednocześnie można odbijać dowolną liczbę Drzwi lub Okien. Możesz obracać dowolne zaznaczone elementy w oknie Rzutu lub w Oknie 3D. czy wymiarowania nie będą odbijane. To kliknięcie wyznacza oś odbicia.Komunikacja z ArchiCADem • Zaznaczyć element lub elementy. co ściana. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 121 . • • Odbite elementy zostaną wstawione po drugim kliknięciu. linie. lub w Oknie 3D. Nawet w Oknie 3D. Elementy znaczników takie jak teksty. Odbite Drzwi/Okno będą zawsze znajdować się w tej samej linii. Zaznacz Drzwi/Okno. które chcesz odbić.

lub w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ należy: • • Zaznaczyć element. Aby podnieść zaznaczone elementy w oknie Rzutu. Kliknąć OK. Skorzystaj z menu Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie. Aby podnieść/obniżyć element w Oknie 3D należy przy aktywowanym narzędziu Strzałka kliknąć wierzchołek zaznaczonego elementu. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. w oparciu o różne kryteria: • • • • Ustaw elementy. Etykiety. Polecenia ustawiania są aktywne tylko w przypadku. "Specjalne" ustawienie elementów oznacza wyrównanie względem jakiegokolwiek punktu określonego na istniejącym elemencie lub względem tymczasowej linii/łuku. ścian. aby wyrównać położenie zaznaczonych elementów względem siebie lub narysowanej linii docelowej. płytek podłogowych. wyrównując w prawo lub w lewo. Wyśrodkuj elementy pionowo lub poziomo. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie lub przycisk Podniesienie z palety Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem • Odbite Bloki tekstowe. Nie można odbijać Metryk stref. 122 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • • Ustaw Elementy Informacje na temat funkcji Ustawiania Użyj tego menu (Edycja > Ustaw). Wybrać ikonę Podniesienie z palety Pomocniczej. zachowując relacje ich wzniesienia. • Podniesienie elementów Polecenie Podniesienie pozwala na przemieszczenie zaznaczonego elementu w pionie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podniesienie. a następnie przemieścić wybrany element w górę bądź w dół. Dzięki niemu można podnosić elementy. czy lamp). Wpisać wartość. który narysowałeś. Polecenie jest przydatne przy zmianie wniesienia wielu podobnych do siebie elementów (np. po prostu klikając je i przesuwając. Uwaga: W oknie Przekroju/Elewacji/RŚ możesz również podnosić elementy. Ustaw elementy. elementów otoczenia. wzdłuż osi Z. o jaką zostaną podniesione bądź obniżone zaznaczone elementy. Wymiarowania oraz Wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. wyrównując w górę lub w dół.

punktem odniesienia dla określenia "w prawo" jest element najbardziej przesunięty w prawą stronę w osi X w oglądanym oknie (np. ArchiCAD określa stronę prawą/lewą/górę/dół/środek elementu na podstawie (niewidocznego) prostokąta zaznaczonego wokół elementu. Zobacz Ustaw Specjalnie na stronie 125. 3D). Jak ustawić elementy 1) Zaznacz elementy. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w lewo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. Punktem odniesienia dla określenia "w lewo" jest lewa strona w osi X. załóżmy. które chcesz ustawić. 2) Przejdź do menu Edycja > Ustaw i wybierz jedną z następujących operacji: Zaznacz wszystkie trzy okna i użyj polecenia Edycja > Wyrównaj do lewej. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w lewo. skorzystaj z opcji Ustaw Specjalnie (Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie). Np. Analogicznie.Komunikacja z ArchiCADem Podczas używania poleceń ustawiania.element o najniższej współrzędnej Y. W przedstawionym przykładzie chcemy ustawić trzy okna wyświetlone w widoku Przekroju. Rzut. natomiast dla określenia "w dół" . że chcesz wyrównać położenie przedstawionego poniżej narożnego stołu względem innych mebli: ArchiCAD wykorzysta do tego celu środkowy punkt prostokąta zaznaczonego wokół stołu (na ilustracji przedstawiony na czerwono): Lewa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Lewa. Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego punktu wstawienia wyrównywanych elementów. dla określenia "w górę" punktem odniesienia jest element o najwyższej współrzędnej Y w bieżącym oknie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 123 . Przekrój.

124 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . na poniższym Rzucie wyśrodkujemy położenie zaznaczonych mebli w pionie. pozostałe ściany (ich najbardziej wysunięte w prawo punkty) są wyrównywane względem najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół ściany łukowej. a następnie korzystamy z polecenia Edycja > Ustaw > Góra. co dwa pozostałe okna. w połowie drogi między nimi. • Góra/Dół: Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Góra lub Dół. w taki sposób. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. w połowie drogi między elementami położonymi najwyżej i najniżej. Np. • Na poniższej ilustracji najbardziej wysuniętym w prawo elementem jest ściana łukowa. Centruj w pionie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w pionie. wzdłuż pionowej linii. a następnie ustawi wszystkie elementy pionowo. ArchiCAD określi współrzędne X najbardziej wysuniętych w lewo i w prawo punktów zaznaczonych elementów. Centruj w poziomie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w poziomie. Prawa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Prawa. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w prawo. wzdłuż poziomej linii. ArchiCAD określi współrzędne Y górnych i dolnych punktów zaznaczonych elementów. aby uzyskać żądany rezultat. aby zostało ustawione w tej samej linii. a następnie ustawi wszystkie elementy w poziomie (wykorzystując do tego celu środkowy punkt każdego elementu). wszystkie zaznaczone elementy zostaną wyrównane względem najwyższego (lub najniższego) punktu na elemencie położonym najwyżej (lub najniżej) w obrębie zaznaczonej grupy. • W poniższym przykładzie chcemy przesunąć okno w lewo.Komunikacja z ArchiCADem W tym celu zaznaczamy wszystkie okna.

Kliknij opcję istniejącej linii lub krawędzi elementu.Komunikacja z ArchiCADem Ustaw Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie zapewniają dużą elastyczność przy ustawianiu zaznaczonych elementów. Możesz wybrać który punkt chcesz ustawić oraz względem czego wyrównać zaznaczone elementy: względem tymczasowej linii/łuku. aby zamknąć okno dialogowe. a następnie kliknij na krawędź ścieżki (w tym przypadku jest to krawędź siatki). czy też już istniejącej linii/krawędzi. który narysowałeś. Rozłóż Elementy Użyj tego menu (Edycja > Rozłóż). W tym przykładzie chcielibyśmy ustawić trzy zaznaczone obiekty względem krawędzi ścieżki w ogrodzie. Drzewa zostają ustawione w jednej linii wzdłuż ścieżki. przy użyciu znajdującego się najbliżej ścieżki punktu prostokąta zaznaczonego wokół każdego drzewa. Przejdź do Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie i wybierz opcję Najbliższy Punkt: każde drzewo zostanie ustawione w linii wzdłuż ścieżki. aby równomiernie rozłożyć zaznaczone elementy według różnych kryteriów: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 125 . Kliknij OK.

że chcesz równomiernie rozmieścić krzesła przy tylnej ścianie pokoju. mamy dziewięć ławek w sali lekcyjnej. lewym i dolnym. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. Wzdłuż XY: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w górnym. Np. Np. natomiast pozostałe elementy zostaną równomiernie rozmieszczone wzdłuż przekątnej XY. Wzdłuż Y: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w pionie) pozostają na miejscu. Aby zapewnić ich równomierne rozmieszczenie. że mamy trzy okna rozmieszczone równomiernie wzdłuż ściany. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. załóżmy. 126 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . załóżmy. ściana zostaje wydłużona i zostają dodane dwa dodatkowe okna. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone.Komunikacja z ArchiCADem Polecenia rozłożenia są aktywne tylko w przypadku. Wzdłuż X: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu pozostają na miejscu. Np. prawym punkcie) pozostają na miejscu. a następnie użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż Y. Zaznacz je. Wskutek wprowadzenia zmiany do projektu. Aby precyzyjnie rozmieścić ławki. zaznacz grupę 5 ławek i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż XY. ustawionych mniej więcej w układzie V. zaznacz wszystkie okna i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż X.

a następnie kliknij OK. aby rozpocząć rysowanie i wybierz w palecie pomocniczej opcję "Łuk zdefiniowany przez środek".Komunikacja z ArchiCADem Pierwsza grupa: Załóżmy. Rozłóż Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie umożliwiają wybranie elementu do rozmieszczenia i określenie wzdłuż czego należy rozłożyć elementy: względem tymczasowej linii/łuku. Wynik końcowy: Użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 127 . że chcesz rozmieścić rośliny doniczkowe na linii okręgu wokół sześciokątnego pojemnika z ziemią: Powtórz tę samą czynność w przypadku grupy pięciu krzeseł. aby zamknąć okno dialogowe. Wybierz opcję "Rysuj linię lub łuk". Gdy okrąg będzie utworzony. który narysowałeś. rośliny doniczkowe zostaną rozmieszczone na jego linii. Kliknij. czy też już istniejącej linii/krawędzi. Utworzysz teraz tymczasowy okrąg wokół sześciokątnego obiektu.

Należy wziąć pod uwagę następujące zasady: Szczegóły. zachowując proporcje tych elementów. zmienić wartości odpowiednich parametrów. że będziesz chciał zmodyfikować wymiary wielu elementów jednocześnie. Część z nich najprościej zmodyfikować numerycznie. które z wymiarów mogą być zmieniane. Polecenie Rozciągnięcie nie może być używane w stosunku do elementów wielobocznych. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Dokumentu 3D i Detali/Obszaru 2D rozciągane mogą być tylko elementy rysunkowe. Niektóre wymiary nie mogą jednak być modyfikowane numerycznie (np. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. zaznaczając dany element i po otwarciu jego okna dialogowego ustawień. kąt otwarcia. Może się również zdarzyć. Dla niektórych Obiektów GDL określono.Komunikacja z ArchiCADem Modyfikowanie wymiarów elementów Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów Poszczególne typy elementów posiadają różne rodzaje charakteryzujących je wymiarów: długość. W takich przypadkach metoda numeryczna jest po prostu niewygodna. W takim wypadku ArchiCAD umożliwia zmianę wymiarów poprzez użycie poleceń Rozciągnięcia. patrz Skróty w Pomocy ArchiCADa. • • Rozciąganie Ścian Aby rozciągnąć/skrócić prostą ścianę za pomocą polecenia menu. ścian do dachów). 4) Kliknąć ponownie. Uwaga: Można rozciągać wiele Ścian. Ściana zostanie rozciągnięta/skrócona lub ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. inteligentne punkty edycji pozwalające na graficzną zmianę ich geometrii. Większość z wymienionych operacji można wykonywać na trzy sposoby: • • • Poprzez użycie poleceń z menu Edycja Korzystając ze skrótów klawiaturowych Korzystając z ikon w Palecie Pomocniczej • • Nie można rozciągać Punktów aktywnych. należy: 1) Zaznaczyć ścianę. Niektóre operacje są dostępne tylko za pośrednictwem Palety Pomocniczej. jednak możliwe jest graficzne rozciąganie ich krawędzi oraz przemieszczanie poszczególnych wierzchołków. patrz Palety Pomocnicze na stronie 116. grubość. czy Wyrównania. podczas gdy inne wymagają definiowania poprzez dopasowanie ich do istniejących elementów (np. Podziału. Szczegóły. Inne zawierają specjalne. Aby rozciągnąć używając palety pomocniczej należy: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 128 . 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnięcie lub przycisk Rozciągnięcie z Palety Pomocniczej. Operacja Rozciągnięcia jest dostępna dla większości typów elementów w oknach Rzutu i 3D. Kamer lub Znaczników detalu. szerokość. itd. 3) Kliknąć i przemieścić punkt końcowy linii odniesienia. Szczegóły. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu Obszaru Zaznaczenia. długości elementów liniowych. lub krawędzi). wysokość.

(Należy użyć do tego polecenia “Zmień kąt” z palety Pomocniczej) Uwaga: Nie można pochylić ściany. Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów Pochylone ściany i słupy mogą być rozciągane a także można zmieniać ich kąt pochylenia w widokach 3D i przekrojach przy pomocy palety Pomocniczej. Pojawi się Paleta pomocnicza. 2) Kliknąć końcowe punkty linii odniesienia ściany. (Słupy mogą być również modyfikowane w oknie Rzutu. Ścianę łukową można rozciągnąć używając specjalnych poleceń rozciągnięcia pod kątem lub po promieniu. możesz użyć specjalnego polecenia Rozciągnij ścianę trapezową w palecie pomocniczej: spowoduje to zwiększenie/zmniejszenie szerokości ściany. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 129 . • Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup przesuwając górną lub dolną krawędź w dół/górę wzdłuż płaszczyzny ściany/słupa (użyj polecenia palety Pomocniczej “Rozciągnij wzdłuż skosu” dla ścian lub “Rozciągnij pionowo zachowując kąt”.Komunikacja z ArchiCADem 1) Zaznaczyć ścianę.) Gdy zmienisz wysokość ściany. Wybrać ikonę rozciągania: Zobacz też Rozciąganie linii na stronie 408. W celu rozciągnięcia ściany trapezowej. proporcjonalnie do stopnia jej rozciągnięcia z każdego końca. Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. (użyj polecenia “Rozciągnij pionowo” z palety Pomocniczej.) Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup pionowo. możesz: • Pochylić pionową ścianę/słup lub zmienić kąt już pochylonej ściany/słupa. Zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409.) W 3D. klikając narożny punkt ściany lub środek górnej płaszczyzny słupa i przesuwając go w płaszczyźnie poziomej. Rozciąganie Obiektów na stronie 341. której linia odniesienia znajduje się w środku. jej grubość nie zmieni się natomiast kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

kąty bocznych powierzchni zostaną zmienione podczas gdy grubość górnej powierzchni pozostanie taka sama Jeżeli przemieścisz jeden z górnych wierzchołków ściany dwustronnie pochyłej w płaszczyźnie poziomej. (użycie opcji "Modyfikuj kąt nachylenia" jest możliwe tylko jeżeli linia odniesienia ściany przebiega prostopadle do linii przekroju.Komunikacja z ArchiCADem W widoku Przekroju możesz korzystać z tych samych funkcji. • Jeśli przemieścisz górną powierzchnię w płaszczyźnie poziomej. ściany dwustronnie pochyłej. 2) Kliknąć jeden z punktów końcowych belki.) Ponadto możesz edytować Ściany dwustronnie pochyłe: • • Gdy podniesiesz górną lub dolną powierzchnię. należy: 1) Zaznaczyć belkę na Rzucie lub w 3D. kąty powierzchni bocznych zostaną odpowiednio zmienione Gdy zwiększysz wysokość ściany (podnosząc górną powierzchnię lub obniżając dolną) kąty powierzchni bocznych pozostaną nie zmienione (górna krawędź może przyjąć zerową grubość) zmieniony ( jak i grubość górnej powierzchni) podczas. do której należy ten wierzchołek zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 pomocnicza. Możesz modyfikować kąt pochylenia Słupów graficznie na Rzucie jak również w 3D. jeżeli linia odniesienia Belki przebiega prostopadle do linii Przekroju.) W widoku Przekroju pole Odległość w Podręcznych Współrzędnych pozwala na zmianę pochylenia ściany poprzez wartość przesunięcia krawędzi. gdy kąt przeciwległej powierzchni pozostanie bez zmian. • 130 . Uwaga: Belki można również rozciągnąć/skrócić w widoku Przekroju. Modyfikowanie Belek Aby rozciągnąć/skrócić belki wykorzystując do tego Paletę Pomocniczą. kąt płaszczyzny. Pojawi się Paleta Kolejne dwie metody znajdują zastosowanie w przypadku ścian dwustronnie pochyłych w widoku Przekroju tylko jeżeli linia Przekroju przebiega prostopadle do ściany. Wybrać ikonę Rozciągnij (w 3D Rozciągnij poziomo lub Rozciągnij profil pionowo).

Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. Wybrać polecenie Zmień kąt z Palety Pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 131 . w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego.Komunikacja z ArchiCADem Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. Przyległe krawędzie wieloboku zostaną naciągnięte w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Aby zmodyfikować kąt nachylenia belki pochyłej należy ją zaznaczyć na Rzucie lub w Oknie 3D. Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów Przesuń węzeł wieloboku Aby przemieścić wierzchołek zaznaczonego wieloboku (np. Aby rozciągnąć/skrócić belkę za pomocą polecenia menu. Kliknąć ponownie. Kliknąć punkt końcowy osi odniesienia belki i przesunąć go. Belka zostanie rozciągnięta/skrócona lub w ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Przeciągnąć belkę graficznie ustalając pożądany kąt nachylenia. Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile Ściana Złożona. należy: 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć belkę. kliknij go i użyj polecenia Przesuń węzeł z palety pomocniczej. Słup Profilowy oraz Belka Profilowa posiadają specjalne polecenia w palecie Pomocniczej. Stropu lub Ściany).

Kliknij ponownie aby zatwierdzić nowe położenie odsuniętej ściany. Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków W palecie Pomocniczej znajdują się polecenia pozwalające na wykonywanie operacji dodawania i odejmowania na zaznaczonych wielobokach. którą chcesz przesunąć i wybierz odpowiednią ikonę z palety Pomocniczej. przy projektowaniu tarasu. przy zachowaniu jej połączenia z poziomymi ścianami. Powtórne kliknięcie zatwierdzi operację. Zaznacz wielobok i kliknij jeden z wierzchołków (lub punkt końcowy linii odniesienia). Zmiana pozycji kursora będzie powodowała proporcjonalną zmianę wielkości wieloboku. Funkcja przesuwania krawędzi może być stosowana dla wieloboków. Funkcja ta może być przydatna np. Odsunięcie wszystkich krawędzi wieloboku Dla elementów wielobocznych oraz łańcuchów elementów. kliknij w dowolnym miejscu krawędzi ściany. Z palety Pomocniczej wybierz opcję Rozsuń wszystkie krawędzie. W poniższym przykładzie Ściana znajdująca się po prawej musi zostać odsunięta w prawo. a w palecie kontekstowej będą dostępne wszystkie funkcje charakterystyczne dla wieloboków. kliknij odpowiednią krawędź i wybierz polecenie Przesuń krawędź z palety Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Przesuń krawędź Aby przesunąć bok zaznaczonego wieloboku. jak również dla łańcuchów elementów. zostają odpowiednio utworzone nowe segmenty. w palecie Pomocniczej dostępna jest opcja Rozsunięcia wszystkich krawędzi . W przypadku przesunięcia segmentu elementu wielobocznego prostopadle. Aby dodać kształt do istniejącego wieloboku należy: 132 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Operacja spowoduje wydłużenie/skrócenie sąsiednich krawędzi. Zaznaczony łańcuch elementów będzie tymczasowo traktowany jak wielobok. Zaznacz wszystkie trzy Ściany.

bądź posiadać przynajmniej jedną krawędź z nim wspólną.(Odejmij od wieloboku). zostaną przemieszczone o określony wektor. Musi on przecinać się z zaznaczonym wielobokiem. Zamknij wielobok. Procedura jest taka sama w przypadku odejmowania fragmentu od wieloboku. Narysuj nowy wielobok. • • Wszystkie wierzchołki elementów. W palecie pomocniczej wybierz ikonę ze znakiem + (Dodaj do wieloboku). znajdujące się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. natomiast przylegające do tych wierzchołków krawędzie zostaną odpowiednio rozciągnięte. W celu zdefiniowania wieloboku przy operacjach dodawania/odejmowania możesz posłużyć się Magiczną Różdżką. Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia Dzięki narzędziu Obszar Zaznaczenia możliwe jest rozciąganie o zadany wektor wielu elementów linearnych bądź wielobocznych jednocześnie. przesuń kursor w nowe miejsce i kliknij aby zatwierdzić długość i kierunek wektora. Wierzchołki. Określ wektor rozciągnięcia: z aktywnym narzędziem Obszar Zaznaczenia kliknij wierzchołek lub punkt końcowy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. które mają pozostać w tym samym miejscu muszą znaleźć się poza Obszarem Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem Zaznacz wielobok i kliknij jeden z jego wierzchołków lub jedną z krawędzi. Aby rozciągnąć elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia: • Narysuj Obszar Zaznaczenia. który zostanie automatycznie dodany do wieloboku zaznaczonego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 133 . Innym sposobem jest wybranie polecenia Edycja > Zmień geometrię > Rozciągnij i zdefiniowanie wektora poprzez wskazanie dwóch różnych punktów. które chcesz przemieścić. ale należy wybrać ikonę ze znakiem . w obrębie którego znajdą się wierzchołki.

który będzie się zmieniał w miarę przemieszczania kursora. wpisz w jednym z pól Współczynnik zmiany wielkości.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli nie chcesz rozciągnąć elementu. • • Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) Polecenie Edycja > Zmień geometrię> Zmień wielkość umożliwia powiększanie/zmniejszanie zaznaczonych elementów numerycznie lub graficznie. Kliknij 134 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Słupy. element nie zostanie rozciągnięty. Przy rozciąganiu Łuków oraz Łukowych ścian w oparciu o Obszar Zaznaczenia. (Upewnij się. Rozciąganie elementów tą metodą nie jest dostępne w Oknie 3D. Pojawi się kontur elementu. że pole obok opcji Definiuj graficznie nie jest zaznaczone. Okno dialogowe Zmień wielkość zawiera dodatkowe opcje. stosunek łuku do cięciwy) pozostanie niezmieniony. a następnie użyj polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj. lecz przemieszczony w całości. które zostanie wyświetlone. zablokuj element (zaznacz go. albo zablokuj warstwę elementu. Ponowne kliknięcie zatwierdzi nową wysokość elementu. Obiektów GDL. • 1) Zaznacz elementy. w sposób graficzny. przy pomocy polecenia Rozciągnij pionowo w palecie pomocniczej. którego wierzchołek znajduje się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. które chcesz zmodyfikować i wybierz polecenie Zmień wielkość. pozwalające określić metodę zmiany wielkości Ścian/Słupów. ich rozmiar kątowy (tzn. w wierzchołek zaznaczonego elementu i wybierz z palety Pomocniczej ikonę Rozciągnij pionowo.w oknach Przekroju/Elewacji/Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Ta funkcja jest dostępna tylko w oknie Rzutu i oknie 3D. Przekroju/Elewacji i RŚ można zmienić wysokość zaznaczonych elementów. Rozciągnij pionowo W oknach 3D. • Jeżeli wszystkie wierzchołki wieloboku znajdą się wewnątrz zaznaczonego Obszaru. element zostanie przemieszczony w całości zgodnie z określonym wektorem. elementów tekstowych oraz strzałek i znaczników.) 2) W oknie.). Obiekty oraz Lampy nie mogą być rozciągane w oparciu o Obszar Zaznaczenia. oraz jedynie dla elementów rysunków 2D . Jeżeli którykolwiek z wierzchołków elementu wymienionego typu znajdzie się w Obszarze Zaznaczenia.

Komunikacja z ArchiCADem • Współczynnik zmiany wielkości: W celu dowolnego określenia współczynnika zmiany wielkości należy użyć jednej z trzech dostępnych metod. których położenie nie zostanie zmienione. Aby zmienić wielkość elementów. aby zdefiniować punkt lub krawędź. Aby wykonać operację w sposób graficzny należy: • • • • 3) Kliknąć OK. słupów i belek grubość zostanie zmieniona równocześnie z długością/wysokością. 3) Określić współczynnik zmiany wielkości oraz położenie elementów poprzez narysowanie wektora transformacji. Uwaga: Nie można podzielić wieloboku . Zmień wielkość wszystkich bloków tekstowych: Zmieniona zostaje wielkość wszystkich bloków tekstowych i etykiet. Wypełnienia i Wieloboki stref. Belki.) Zmień wielkość ściany. łuku lub krawędzi elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 135 . Uwaga: Polecenie Zmień wielkość nie działa z elementami zgrupowanymi. Zmień wielkość wszystkich strzałek i znaczników Zmieniona zostaje wielkość wszystkich strzałek/znaczników. 1) Otworzyć okno dialogowe Zmień wielkość. Siatki. grubość słupa: W przypadku ścian. Podział Elementów Możesz podzielić wiele elementów (Ściany.przy pomocy łuku. Polecenie Podziel jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. elementu Dachu . Polilinie oraz Krzywe) wzdłuż segmentu linii. Łuki. Wielkość zaznaczonych elementów zostanie zmodyfikowana w oparciu o określony współczynnik. Dachy. dwa pozostałe zostaną wypełnione automatycznie. 2) Zaznaczyć pole przy opcji Definiuj graficznie. Linie. które są zgrupowane. 4) Kliknij w dowolnym miejscu okna. należy je rozgrupować lub użyć polecenia Zawieś grupowanie.np. (Gdy wprowadzisz jakąś wartość w jednym polu. Stropy. Zmień wielkość elementów bibliotecznych: Zmieniona zostanie wielkość wszystkich zaznaczonych elementów bibliotecznych. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych.

Łuku lub krawędzi elementu. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. w którym linia podziału przecina linię (linie) odniesienia zaznaczonych elementów. lub przycięte) do klikniętego elementu lub narysowanej linii wyrównania. Polecenie Wyrównaj jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. Wyrównanie Elementów Użyj polecenia Wyrównaj w celu przycięcia. Łuków lub Linii. krawędź Wieloboku lub Łuk/Okrąg. lub wydłużenia Ścian. kształcie Oka kliknij po jednej stronie tymczasowej linii podziału. 5) Elementy po stronie. podział następuje w punkcie. Łuk. 4) Kursorem w 1) Wybierz elementy. Operacja będzie miała wpływ wyłącznie elementy. W widokach 3D wybrane Ściany lub Belki są wyrównywane do płaszczyzny pionowej. które się przecinają (albo przetną się po wydłużeniu) z wybraną linią/łukiem/krawędzią.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Można podzielić przegrodę strukturalną przy pomocy innej przegrody strukturalnej. polecenie Podział spowoduje podział we wszystkich punktach przecięcia elementów. Ścianę lub krawędź wieloboku. Uwaga: W przypadku dzielenia ścian. do Linii. Uwaga: Jeżeli nie został zaznaczony żaden element. Belek. które chcesz podzielić. 3) Narysuj tymczasową linię wyrównania. Zaznaczone elementy można dalej modyfikować. lecz należy użyć polecenia Podziel przegrodę strukturalną. Jeżeli zaznaczony element przecina się z elementem dzielącym w kilku punktach. po której klikniesz pozostaną zaznaczone. Polecenie Podział jest także dostępne w Oknie 3D. 136 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Linia podziału jest rysowana w płaszczyźnie Początku układu Użytkownika. Funkcja ta działa tak samo. które chcesz wyrównać. 3) Narysuj tymczasową linię podziału. 1) Zaznacz elementy. lub wybranego dzielącego elementu. Zaznaczone elementy zostaną wyrównane (wydłużone. jak w oknie Rzutu. Zaznaczony element może zostać podzielony w płaszczyźnie pionowej na dwie części. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Wyrównaj. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Podziel. polecenie Podziel umożliwia podzielenie ściany pojedynczym kliknięciem jednej z krawędzi lub linii odniesienia ściany. Ścianę. lub kliknij w istniejącą Linię. lub kliknij w istniejącą Linię. Zobacz Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne na stronie 330.

można jednocześnie wyrównać i podzielić zaznaczone elementy w oparciu o tę samą krawędź. albo narożnik (narożniki) elementu wielobocznego. Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia Użyj polecenia Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. aby ich punkty końcowe znalazły się w jednym położeniu. Łuki eliptyczne bądź kołowe mogą być przedłużane bądź przecinane tak. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przecięcie. za pomocą którego utworzono którykolwiek z zaznaczonych elementów. wybrać ikonę Zaokrąglenia/ Ścięcia w palecie pomocniczej. którego utworzony odcinek byłby cięciwą. które zamierzasz wyrównać. 1) Zaznacz wszystkie elementy. 2) Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd 3) Operacja zostanie wykonana.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 137 . Ściany. • Wpisać promień dla zaokrąglenia/ścięcia.Komunikacja z ArchiCADem Skróty dla operacji Podziału i Wyrównania Korzystając z prostego skrótu. • 1) Zaznacz dwa elementy (koniecznie muszą to być elementy tego samego typu). której chcesz użyć do operacji podziału/wyrównania. Aby otworzyć okno dialogowe Zaokrąglenie/Ścięcie należy: • • • Zaznaczyć dwie linie lub element wieloboczny. poprzez odcięcie narożników. Zaokrąglenie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy łuku. Aktywuj dowolne narzędzie. (Wielkość Ścięcia określana jest poprzez promień łuku. Ścięcie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy prostego segmentu. (MacOS). Wszystkie zmodyfikowane elementy pozostaną zaznaczone. Wybrać jedną z opcji: Zaokrąglenie lub Ścięcie: • Przecięcie dwóch elementów Zaznaczone dwie Linie. aby zaokrąglić lub ściąć miejsce przecięcia dwóch prostych linii lub ścian. bądź podzielić. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie lub jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. a następnie kliknij w krawędź.

Ścięcie oraz Przecięcie nie będą aktywne dla elementów pogrupowanych. a następnie wybrano polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. • Kliknąć OK. Kursor przyjmie kształt nożyczek. zawarty pomiędzy dwoma najbliższymi punktami przecięcia z innymi elementami. Jeżeli został zaznaczony element wieloboczny. w tym przypadku przytniemy część belki .część. Polilinie i Krzywe. jak również poprzez usuwanie fragmentu elementu. Linie. Elementy. Jeżeli nie.) Długości linii są dopasowywane w zależności od tego czy linie się przecinają. Nie jest ona dostępna w przypadku zaznaczenia dwóch oddzielnych elementów. aby otworzyć okno dialogowe funkcji Zaokrąglenia/Ścięcia. Uwaga: Opcja ta może być stosowana tylko jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. w którym przecinają się z innym elementem. ścięcia lub punktu przecięcia. przycinać to: Ściany. kliknij ten wierzchołek i użyj polecenia z palety pomocniczej. Szczegóły. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. która znajduje się między dwiema pierwszymi ścianami. Belki. Aby zastosować zaokrąglenie/ścięcie w przypadku pojedynczego wierzchołka wieloboku. wybierz opcję Zastosuj do wszystkich narożników. które można 138 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby przyciąć element. znajdującego się pomiędzy dwoma punktami przecięcia. Okręgi. ich długość jest dostosowywana do zaokrąglenia. zaokrąglenie/ścięcie zostanie zastosowane w przypadku wszystkich wierzchołków. Przesuń go do przycinanego elementu i kliknij segment. Uwaga: W Oknie 3D w celu przycięcia można także klikać w powierzchnię Ścian i Belek. chyba że wskazano polecenie Zawieś grupowanie (Patrz Zawieszanie grupowania na stronie 146. należy: • • Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przytnij lub wcisnąć klawisz Ctrl (Windows)/Cmd (MacOS). opcja ta zostaje wybrana domyślnie i nie można jej zmodyfikować. który chcesz przyciąć. Zastosuj do wszystkich narożników Aby zastosować ścięcie/zaokrąglenie do wszystkich narożników zaznaczonego wieloboku. z lewej strony.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli promień zaokrąglenia łuku przekracza odległość do najbliższego wierzchołka. Uwaga: Docinanie elementów do dachu jest oddzielną funkcją w ArchiCADzie. Łuki. Np. zostanie usunięty. promień zostanie automatycznie ograniczony tak. • Kliknięty fragment elementu. Uwaga: Polecenia Zaokrąglenie. Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia Elementy mogą być przycinane poprzez usuwanie ich fragmentów aż do punktu. aby łuk zaokrąglenia zawierał najbliższy wierzchołek.

(W palecie Pomocniczej należy wcześniej uaktywnić ikonę Wstaw nowy węzeł.Komunikacja z ArchiCADem Dodawanie Elementom Wierzchołków Możliwe jest dodawanie wierzchołków do zaznaczonych elementów poprzez użycie odpowiedniego polecenia z palety Pomocniczej. wystarczy dwukrotnie kliknąć w krawędź zaznaczonego elementu. Dodanie wierzchołka do prostego elementu linearnego spowoduje utworzenie nowego elementu. • Skutkiem połączenia wierzchołków nie sąsiadujących ze sobą. 1) Zaznaczyć element. że krawędzie wieloboku będą się przecinały (ale żadna z krawędzi nie 139 . Jeżeli przemieszczenie wierzchołka usunie jedną z przyległych krawędzi. 3) Wybrać ikonę Wstaw nowy węzeł . będzie usunięcie fragmentu wieloboku. 4) Ponowne kliknięcie zatwierdzi położenie nowego wierzchołka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Jeżeli przemieścisz wierzchołek w taki sposób. 2) Kliknąć w jedną z krawędzi aby uaktywnić paletę kontekstową. • Aby wstawić nowy wierzchołek bez zmiany jego położenia.) Uwaga: Nie można dodać nowego wierzchołka do elementu/segmentu po łuku. Wierzchołki można dodawać również w Oknie 3D. element ten zostanie wyprostowany. • Przemieszczenie wierzchołka do pozycji wierzchołka sąsiedniego. W celu dodania wierzchołka należy: Przylegające krawędzie zostaną dopasowane do nowego położenia wierzchołka. Edycja wierzchołków Wybranie ikony Przesuń węzeł z palety Pomocniczej umożliwia przemieszczenie wierzchołka elementu wielobocznego. jeśli klikniesz polecenie Wstaw nowy węzeł do elementu łukowego. Dodanie wierzchołka do elementu wielobocznego zwiększa ilość krawędzi. spowoduje ich połączenie (usunięcie przemieszczonego wierzchołka). wierzchołek leżący po przeciwnej stronie tej krawędzi zostanie także usunięty.

będzie powodowało. Szczegółowy opis.Komunikacja z ArchiCADem zostanie usunięta). patrz Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia na stronie 137. Krzywe. Wypełnienia bez ramek. Możesz skasować lub pozostawić oryginalne elementy. • Przemieszczanie wierzchołka przylegającego do krawędzi łukowej. Łuki kołowe i eliptyczne. Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu Za pomocą polecenia Zmień krzywiznę krawędzi w Palecie Pomocniczej można zakrzywić segment elementu poprzez kliknięcie i przemieszczenie krawędzi lub linii odniesienia. Krzywizna krawędzi będzie określona w oparciu o przylegające do niej wierzchołki oraz wskazany w trakcie tej operacji trzeci wierzchołek. a następnie z palety Pomocniczej wybierz polecenie Wstaw nowy węzeł. rozbite elementy utworzą odpowiednie grupy. Uwaga: Jeżeli włączone jest Autogrupowanie. że łuk będzie modyfikowany bez zmiany jego wielkości kątowej (stosunku długości łuku do cięciwy). 140 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Jeżeli wygięty segment przecina krawędź innego wieloboku. jednowierszowe Boki Tekstu). którego promień można ustawić w oknie dialogowym Promień zaokrąglenia/ścięcia. wielobok zostanie podzielony na dwie części. Rozbij do Bieżącego Widoku Wybranie polecenia Edytuj > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku spowoduje zamianę zaznaczonych elementów w dowolnym oknie 2D na podstawowe elementy rysunkowe (Linie bez strzałek. Aby wyprostować krawędź zakrzywionego elementu zaznacz ten element. ArchiCAD poprawi kształt tego wieloboku co może spowodować pocięcie wieloboku w kilku miejscach. możesz zastąpić węzeł wieloboku łukiem stycznym. Przy pomocy funkcji Zaokrąglenia (użyj ikony Zaokrąglenia/Ścięcia w palecie pomocniczej ).

Szczegóły. Funkcje te zostały opisane poniżej. Zobacz Podstawowe Techniki Edycji na stronie 116. lub kilku kopii zaznaczonych elementów. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Teksty oraz na elementy podstawowe strzałek (Linie. Drzwi i Okna (jeżeli są zaznaczone bez ścian do których zostały wstawione) zostają rozbite (podobnie jak Obiekty GDL) na elementy dwuwymiarowe i zastąpione w ścianach pustymi otworami. Wymiarowanie zostanie rozbite na Linie. Obrót. Polilinie zostaną rozbite na Linie oraz Łuki. Po rozbiciu elementów może zajść potrzeba poprawienia rysunku. że rozbicie elementu konstrukcyjnego za pomocą pierwszej opcji (Zachowaj tylko oryginalne elementy) będzie oznaczać. Przesunięcie. • Aby Przesunąć. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Dokumentu 3D w trybie Modelu). Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. W efekcie element zniknie z innych widoków modelu (Przekroju/Elewacji/RŚ. że dany element nie będzie już funkcjonował jako element konstrukcyjny. Obiekty GDL zostaną rozbite na podstawowe elementy rysunkowe 2D. Obrócić lub Odbić lustrzanie kopię elementu. Okręgi.Komunikacja z ArchiCADem Zwróć uwagę. należy go zaznaczyć i wybrać odpowiednie polecenie z menu Edycja > Zmiana położenia lub z menu kontekstowego. Dachy i Siatki zostaną rozbite na linie Ściany i Słupy zostaną rozbite na Linie i Wypełnienia (Drzwi i Okna wstawione w Ścianę również zostaną rozbite). Przykłady: • • • Stropy. Łuki. Często najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z poleceń Kopiuj/Wklej. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Wypełnienia). Dogodnym sposobem jest użycie graficznych metod pozwalających na przesuwane i obracanie jednej lub więcej kopii elementów albo wykorzystanie funkcji powielenia. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D nie jest możliwe rozbicie przekrojów elementów konstrukcyjnych Przekrój/Elewacja/RŚ i Kamery Podstawowe elementy 2D. • • • Rozbicie nie działa w następujących przypadkach: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 141 . Selekcji można dokonywać przy pomocy narzędzi Strzałka bądź Obszar Zaznaczenia. Odbicie Lustrzane kopii elementów Można także tworzyć dokładne kopie elementów w projekcie poprzez przemieszczanie jednej. Tworzenie kopii elementów W czasie projektowania nierzadko zachodzi potrzeba tworzenia dokładnych kopii elementów.

Pojawi się znak “++” . opcje Przesunięcia/Obrócenia/Odbicia są dostępne jedynie dla dodanych elementów Rysunku. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. jak w Oknie 3D. W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ funkcje mogą być wykorzystywane do dodawania elementów rysunkowych oraz Drzwi i Okien (tylko przesuwanie). Dwukrotne kliknięcie zakończy operację wstawiania wielu kopii. opcja ta nie będzie aktywna. użyj polecenia Edycja > Zmiana położenia > Powielenie lub polecenie Powiel z palety Pomocniczej. zaznacz element. Powielenie pozwala na utworzenie dowolnej liczby kopii zaznaczonych elementów na bieżącej kondygnacji w oparciu o następujące metody i opcje: • Przesuń powiela kopie wzdłuż prostej linii odniesienia.Komunikacja z ArchiCADem • Innym sposobem jest wybranie polecenia Przesuń/Obrót/Odbij z palety pomocniczej i wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Alt/Opt (MacOS). Podniesienie układa elementy w stos w oparciu o określoną wartość przesunięcia w pionie. że czasie pracy w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. Możesz wstawić dowolną ilość kopii. wybierz żądane polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia lub w menu kontekstowym (albo użyj skrótu Ctrl + Alt (Windows) lub Cmd + Opt/Alt (MacOS)). Powielenie Elementów Jeżeli potrzebujesz utworzyć wiele elementów ułożonych w określonym rytmie. Operacje tego typu mogą być wykonywane zarówno w oknie Rzutu. Macierz pozwala na rozmieszczenie kopii elementów na macierzy określonej poprzez dwie. Kliknięcie zatwierdzi operację. Korzystając z funkcji Macierzy. Obrót powiela elementy po łuku. kąt ustala się w oparciu o łuk odniesienia. kliknij element aby go przesunąć lub obrócić jego kopię do nowego położenia. obrócona. (Przy kursorze pojawi się mały znaczek +. • Uwaga: Podczas obracania. w identycznych odstępach. Zwróć uwagę. wciśnij ponownie Ctrl. Typ pokrycia może być również wybrany w panelu Parametry • • • Aby Przesunąć lub Obrócić wielu kopii elementu. Kopia elementu zostanie przemieszczona. Detali opisane funkcje mogą być używane wyłącznie do kopiowania elementów rysunkowych. bądź odbita lustrzanie. wszystkie kopie zostaną rozmieszczone wokół tej samej osi obrotu. W oknach 142 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . np. wzajemnie prostopadłe linie odniesienia. a zaznaczenie będzie teraz zawierało kopię elementu. określa się liczbę kopii dla obu kierunków macierzy.. W oknie 3D. aby anulować wykonanie kopii).

w których możliwe jest umieszczanie danych tego typu. równych odległościach. • • • • Skokowo rozkłada kopie w odległościach odpowiadających długości linii/łuku odniesienia. zobacz Otwieranie plików DWG/DXF metodą "przeciągnij i upuść" na stronie 540. Rozłożenie-1 działa tak jak poprzednia opcja. Przekrój/Elewacja/RŚ. Przeciągnij i Upuść Metoda Przeciągnij i Upuść znana jest użytkownikom systemów MacOS oraz Windows jako sposób na otwieranie plików. jednak w punkcie końcowym nie jest umieszczana kopia elementu. Dokładaj powoduje rozłożenie kopii w określonych. Przesunięcie w pionie określa wartość zmiany wzniesienia kopii przy operacji powielania. lecz odstępy pomiędzy sąsiednimi kopiami. przesunięcie w pionie określa się graficznie. Więcej informacji na temat Przeciągania i Upuszczania Obiektów GDL. na dowolnej długości linii/łuku odniesienia. Rozłożenie rozkłada kopie w równych odległościach. • • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 143 . definiując wektor. wyrażane w jednostkach długości lub kąta. W tym przypadku zaznaczenie pola przy tej opcji spowoduje uaktywnienie możliwości graficznego określenia przesunięcia w pionie. • Przeciąganie i upuszczanie Tekstu Istnieją następujące możliwości przenoszenia tekstów: • Z dowolnego okna tekstowego ArchiCADa lub z okna tekstowego dowolnej aplikacji obsługującej metodę Przeciągnij i Upuść. a następnie wykonaj operację powielenia rysując linię/łuk odniesienia. czy macierzy. Uwaga: Powielając elementy w Oknie 3D.Komunikacja z ArchiCADem W dolnej części okna dialogowego można ustalić. w jaki sposób interpretowane będą narysowane linia/łuk odniesienia. do dowolnego innego okna tekstowego ArchiCADa Z dowolnego okna tekstowego do dowolnego okna 2D (Rzut. Ponieważ ArchiCAD posiada wiele okien różnych typów. których suma odpowiada długości linii/łuku odniesienia. metoda Przeciągnij i Upuść może być szeroko wykorzystywana do kopiowania i wklejania elementów pomiędzy oknami. obrotu. Detal/Obszar 2D/Symbol 2D elementu bibliotecznego) z parametrami domyślnymi Przenoszenie bądź kopiowanie tekstów w obrębie jednego okna tekstowego Tworzenie tekstowych plików schowka w Menedżerze plików Wklejanie tekstowych plików schowka do okien tekstowych Upuszczanie zwykłych tekstów w dowolnych oknach tekstowych (z pewnymi ograniczeniami) Po zdefiniowaniu wszystkich opcji w oknie dialogowym Powielenie kliknij OK. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. Dane mogą być upuszczane tylko w oknach. W przypadku tej opcji nie definiuje się liczby kopii. czy kopiowanie i wklejanie elementów pomiędzy oknami tej samej lub różnych aplikacji. Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL ze stron internetowych (GDL Object Web Plug-in) bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. niezależnie czy jest to powielanie metodą przesunięcia. Dokument 3D. a nie poprzez wpisanie wartości numerycznej.

zaznaczenie Widoku lub Rysunku. Szczegóły. W systemie Windows dostępna jest specjalna technika “i-drop”. Upuszczenie Obiektu w oknie Rzutu aktywuje odnośne narzędzie w Palecie narzędzi i ustawia jego parametry w oparciu o parametry wklejonego elementu. który ma zostać dodany i przeciągnięcie go na Arkusz w Oknie arkusza bieżącego projektu. do okna Podglądu projektu) Skrypty 2D i 3D zaznaczonych elementów w formacie tekstowym Przeciąganie i Upuszczanie Obrazków Istnieją następujące możliwości przenoszenia Obrazków: • • • • Upuszczanie plików graficznych w oknach Podglądu Obiektów GDL Upuszczanie plików graficznych w oknie Rzutu w postaci Obrazków Kopiowanie obrazków do pliku schowka w Finderze MacOS Wklejanie obrazków z pliku schowka do okien Podglądu Obiektów GDL. dla większości typów elementów 144 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . przy użyciu następujących technik: • • • skróty klawiaturowe: Alt w celu Pobrania ustawień i Ctrl+Alt w celu Nadania ustawień polecenia w pasku narzędzi Standard lub w menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia i Nadaj ustawienia. Przeciąganie i upuszczanie plików Obiektów GDL Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL z okien folderów bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. Skrypty 2D mogą być upuszczane w oknach tekstowych wszystkich rodzajów. lub parametrów istniejących elementów. Skrypty 3D będą generowane tylko w przypadku upuszczenia elementu nad oknem Skryptu 3D. ArchiCAD umożliwia pobranie ustawień jednego elementu konstrukcyjnego i przeniesienia ich do innego elementu tego samego typu. Przeciąganie i upuszczanie Obiektów DWG/DXF Metoda Przeciągnij i Upuść może być wykorzystywana do pobierania Obiektów DWG/DXF z sieci web.Komunikacja z ArchiCADem Przeciąganie i upuszczanie Rysunków Najprostszą metodą dodania Rysunku z zewnętrznego pliku ArchiCADa jest otwarcie struktury projektu w Nawigatorze. przytrzymanie klawisza myszy i przeciągnięcie kursora poza obszar okna Rzutu ArchiCADa spowoduje uaktywnienie operacji Przeciągnij i Upuść. patrz Otwieranie plików DWG/DXF za pomocą funkcji i-Drop® (tylko Windows) na stronie 541. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. Okna i Drzwi mogą być upuszczane tylko w Ścianach. W ten sposób można kopiować następujące elementy: • Elementy Rzutu (w formacie modułu) Pozwala to na zmianę domyślnych parametrów narzędzi. • • Zaznaczone elementy Rzutu w formacie obrazka (np. Przeciąganie i upuszczanie elementów Rzutu Jeżeli na Rzucie zdefiniowana jest selekcja (indywidualnych elementów lub za pomocą Obszaru Zaznaczenia). Transfer ustawień Polecenia Transferu Ustawień występujące w ArchiCADzie w znacznym stopniu skracają proces tworzenia nowych elementów poprzez przenoszenie ustawień z elementów już istniejących. Funkcja jest dostępna: • w oknach Rzutu i Dokumentu 3D oraz Oknie 3D. bez konieczności otwierania okna dialogowego ustawień narzędzia/elementu. • • Metodą Przeciągnij i Upuść można wstawiać wiele Obiektów GDL jednocześnie.

gdy znajduje się nad węzłem Linii odniesienia lub osi. aż wybrany zostanie odpowiadający Ci element. (Możesz również uaktywnić strzykawkę poleceniem Edycja > Ustawienia elementów > Nadaj ustawienia. Zobacz Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. gdy znajduje się nad Punktem aktywnym. gdy znajduje się nad zwykłą krawędzią. Kursor przyjmie kształt Strzykawki. itd. Pusta. pełna. Typy linii. pod warunkiem. aż zostanie podświetlony. paskowana. Poniżej znajduje się przykład. przekazano ścianie poniżej. Pobrane parametry będą także automatycznie ustawiane w uaktywnianych polach kryteriów (np.). Kategorie stref). w którym parametry ściany powyżej. krawędzią lub powierzchnią elementu docelowego. gdy znajduje się nad Linią odniesienia.) Strzykawka przyjmuje kształty analogiczne (pusta. Szczegóły. Aby nadać bieżące ustawienia danego narzędzia elementowi. Pipetka jest: Pełna. że aktywne są odpowiednie pola. W tym samym momencie wyświetlona zostanie informacja o elemencie. Pióra i kolory. Materiał. (Pusta Pipetka nie działa.) Kliknij element docelowy aby nadać mu bieżące ustawienia atrybutów narzędzia (Typ linii. Gdy uaktywnisz polecenie Pobierz ustawienia z paska narzędzi (skrót: przytrzymanie klawisza Alt/Opt lub menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia).Komunikacja z ArchiCADem • • W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i Detal/Obszar 2D tylko dla elementów rysunkowych Istnieje również możliwość Transferu ustawień pomiędzy dwoma elementami bibliotecznymi należącymi do tego samego typu: Umieść kursor strzykawki nad węzłem. że kolejne kliknięcie oznaczać będzie rozpoczęcie konstruowania elementu o pobranych parametrach. uaktywnij polecenie Nadaj ustawienia z paska narzędzi (skrót: Ctrl-Alt (Windows) lub Alt/Opt-Cmd (MacOS). że okno to jest otwarte oraz. Struktury warstwowe. Uwagi: Atrybuty elementu mogą być także pobierane do odnośnych pól w oknie dialogowym Znajdź i zaznacz. wciskaj klawisz Shift+TAB. (Aby przełączać podświetlanie nachodzących na siebie elementów.) jak w przypadku Pipetki.) Kliknięcie Pipetką załaduje ustawienia wybranego elementu do okna dialogowego ustawień odpowiadającego mu narzędzia i uczyni je ustawieniami domyślnymi tego narzędzia. itd. jeśli kursor znajduje się nad pustą przestrzenią arkusza. zwykłymi węzłami lub nad powierzchnią. Kolor pióra. kursor przybierze kształt Pipetki. Bez względu na kształt Pipetki. Grupowanie elementów Tworzenie Grup polega na zaznaczeniu zestawu elementów i wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Edycja > Grupowanie lub wciśnięciu odpowiadającego mu przycisku z palety narzędziowej Zarządzaj Elementami. Paskowana. Szczegóły. Pełna do połowy. Materiały. którą można zaznaczyć. Rodzaje wypełnienia. patrz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 145 . pobieranie ustawień działa tak samo. Narzędzie to zostanie automatycznie uaktywnione tak. Częściowo pełna.

tworząc większe grupy. Grupy można ze sobą łączyć (grupować). musiałbyś powtórnie zaznaczyć wszystkie elementy składowe grupy.Komunikacja z ArchiCADem Zgrupowane elementy mogą być zaznaczane i edytowane jednocześnie jako Grupa. elementy składowe grup mogą być zaznaczane i modyfikowane indywidualnie. Drzwi i Okna mogą być grupowane tylko jako część ściany. W przypadku zagnieżdżenia grup (grupy utworzone z grup elementów). Odbicie Lustrzane. w której są wstawione. Zgrupowane elementy są wyróżnione poprzez duże. spowoduje odłączenie od grupy zaznaczonych elementów i rozbicie ich struktury grupowania do indywidualnych elementów. prostokąt ścian. puste w środku punkty zaznaczenia. W takim przypadku rozdzielanie grupy byłoby uciążliwe. W przypadku zaznaczenia kilku grup jednocześnie. Rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie grupowania za pomocą przycisku Zawieś grupowanie z palety narzędziowej Standard lub poleceniem z menu górnego Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie. Elementy z innych kondygnacji nie mogą być grupowane nawet. czy wypołaciowany dach) zostaną automatycznie utworzone jako grupy. wszystkie grupy zostają przywrócone. • • • Zaznaczanie Polecenia Edycji: Przesunięcie. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. po rozgrupowaniu elementów lub zawieszeniu grupowania. operacja Rozgrupowania selekcji złożonej z kilku grup składających się z innych grup. Warstw) Inne operacje (takie jak Wyrównanie. Zawieszanie grupowania Czasem zachodzi potrzeba wykonania operacji na pojedynczym elemencie składowym grupy. Aby uczynić wszystkie elementy stanowiące grupę niezależnymi. należy wybrać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj.) Jeżeli zawieszenie grupowania jest AKTYWNE. (Przycisk Zawieś grupowanie jest również dostępny w Palecie kontrolnej. Funkcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie grupuje elementy w trakcie ich powstawania (zamiast procedury grupowania elementów dopiero po ich utworzeniu). Powielenie Przypisywanie atrybutów (np. można je także edytować pojedynczo. Kamery. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. punkty zaznaczenia każdej z nich będą miały inny kolor. Funkcje grupowania i rozgrupowania są dostępne we wszystkich rodzajach modyfikowalnych okien. Grupować można tylko elementy umieszczone na bieżącej kondygnacji. spowoduje najpierw rozdzielenie ich na grupy. bez utraty informacji o grupowaniu. aż do momentu uzyskania niezależnych elementów. Jeżeli funkcja Auto-grupowanie jest włączona. jeśli ich obrys jest wyświetlany na bieżącej kondygnacji. z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Działania na Grupach Elementów Na elementach składowych grup można jednocześnie wykonywać następujące operacje: • 146 . linie Przekroju/elewacji. WSZYSTKIE grupy są wtedy nieaktywne: pojedyncze elementy mogą być wtedy zaznaczane i edytowane indywidualnie. Strefy. czy Zaokrąglenie/Ścięcie) mogą być wykonywane tylko na indywidualnych elementach. Etykiety. Dzięki opcji tymczasowego zawieszania grupowania. łańcuchy elementów (np. Następujące typy elementów nie mogą być zgrupowane: wszystkie rodzaje Wymiarowania. Obrót. • Wybranie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj z włączoną funkcją Zawieś grupowanie. należy powtarzać to polecenie kilka razy. ponieważ aby je zgrupować ponownie. nawet gdy stanowią część skomplikowanej struktury grupowania.

Blokowanie/Odblokowywanie Elementów Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj blokuje wybrane elementy zapobiegając ich przypadkowej modyfikacji. jednakże grupy nadal pozostaną aktywne. patrz Warstwy na stronie 26. wyświetlane są Linie Pomocnicze. że żaden element nie jest zaznaczony). odbicie lustrzane. Zmiany zostaną wprowadzone tylko w klikniętym elemencie. Uwaga: Istnieje sposób aby zmienić ustawienia elementu należącego do grupy. który zamierzałeś zmodyfikować przytrzymując klawisze Ctrl+Alt (Windows)/Opt+Cmd (MacOS). kolor szary. jednak będą one powodowały zablokowanie całej grupy. które sam zablokowałeś. który chcesz zmodyfikować (upewnij się. która jako pierwsza zawiesi grupowanie. że będziesz musiał kilkakrotnie wybierać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj zanim elementy będą mogły być zaznaczane i modyfikowane niezależnie. niewidoczne elementy będą także edytowane. Użyj Zawieszenia grupowania aby zmodyfikować zgrupowane elementy nie znajdujące się na zablokowanych warstwach. który kliknąłeś. Możliwe. W palecie narzędziowej Zarządzaj Elementami znajdują się przyciski będące odpowiednikami tych poleceń. odbicie lustrzane. a także możliwe jest pobranie ich ustawień przy pomocy funkcji transferu ustawień. • Jeżeli niektóre z elementów grupy są na zablokowanych warstwach: • Elementy na zablokowanych warstwach będą widoczne na Rzucie. przy wyłączonej funkcji Zawieś grupowanie. obrót. Informacja o blokowaniu jest przechowywana Grupy i Warstwy Grupowanie elementów nie powoduje zmiany przypisanych im atrybutów. Zablokowane elementy nie mogą być rezerwowane przez innych członków zespołu. Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Odblokuj odblokowuje zaznaczone elementy. odnoszącego się do elementu. Za pomocą polecenia Odblokuj wszystkie możesz odblokować wszystkie zablokowane elementy nawet jeśli nie są one zaznaczone. lub skorzystaj z polecenia Nadaj ustawienia z menu Edycja > Ustawienia elementu. Spowoduje to przesłanie ustawień domyślnych ustawionego typu elementu do elementu. Następnie kliknij element. Uwaga: Zablokowanie warstwy przyniesie ten sam skutek zablokuje wszystkie elementy. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. Otwórz okno ustawień narzędzia. Uwaga dla członków Zespołu: Możesz zablokować tylko te elementy. Grupy nie będzie można edytować poprzez przesunięcie. Szczegóły. które się na niej znajdują. Uwaga dla członków Zespołu: Elementy grupy mogą być zarezerwowane przez różnych członków zespołu. Zaznaczenie grupy będzie powodowało zaznaczenie wszystkich jej elementów. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. obrót. czy powielenie. zmień parametry i zamknij okno klikając OK. Zablokowane elementy mogą być zaznaczane i wykorzystywane przy konstruowaniu innych elementów. które uprzednio zarezerwowałeś. Jeżeli niektóre z elementów grupy są na schowanych warstwach: • • Elementy na schowanych warstwach będą niewidoczne W czasie edycji grupy (poprzez przesunięcie. Atrybuty i parametry zarezerwowanych elementów mogą być jednak modyfikowane tylko przez osobę. Oznacza to. ale punkty zaznaczenia będą miały • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 147 . Modyfikacja Atrybutów lub parametrów elementów nie będzie powodowała zmiany Atrybutów elementów niewidocznych. że zgrupowane elementy pozostają na przypisanych im warstwach. powielenie). Możesz odblokowywać tylko elementy.Komunikacja z ArchiCADem których się składają.

patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. Przenieś na wierzch: To polecenie spowoduje. lecz nadal pozostanie nad elementami należącymi do klas niższych. Przenieś niżej: Dzięki temu poleceniu. że element zostanie nałożony na pozostałe elementy. itd. Lampy. Podczas zaznaczania nakładających się elementów tej samej klasy. ArchiCAD umieszcza elementy na 14 poziomach. Siatki) 5) Wieloboki dwuwymiarowe (Wypełnienia. Wielokąty stref) 6) Obrazki • • • • Procedury układania elementów Zarówno domyślna Kolejność wyświetlania jak i narzędzia do jej zmiany oparte są na dwóch procedurach układania elementów: według klas i według poziomów. możesz wybierać pomiędzy nimi cyklicznie wciskając klawisz Tab. Stropy. Przenieś na spód: To polecenie spowoduje. Kolejność wyświetlania W trakcie rysowania Projektu. Wymiarowania wszystkich typów. Niezależnie od kolejności rysowania elementy należące do pierwszej klasy będą wyświetlane najwyżej. Belki. są czyszczone. zaznaczony element zostanie przeniesiony pod elementy (będzie przez nie zasłaniany) tej samej lub wyższych klas. Schody) 4) Elementy konstrukcyjne (Ściany. że element zostanie przysłonięty przez pozostałe elementy. jednak przecięcia nakładających się ścian o tych samych wzorkach wypełnienia. wówczas możesz blokować i odblokowywać elementy utworzone przez dowolnego członka. Aby tego dokonać należy skorzystać z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania lub odpowiadających im przycisków w pasku narzędziowym Zarządzaj Elementami. o jeden poziom niżej. Okręgi. Ostateczny układ elementów widoczny na ekranie i na wydrukach opiera się na poziomach i klasach. 148 . Własna Kolejność Wyświetlania Domyślna Kolejność wyświetlania ArchiCADa sprawdza się w większości przypadków. zaznaczony element zostanie przeniesiony nad elementy (będzie je zasłaniał) tej samej lub niższych klas. Okna. Na każdym poziomie mogą znajdować się elementy dowolnych typów. Drzwi. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. Wstępnie układ ten jest przystosowany do typowych zastosowań w rysunku architektonicznym. Metryczki stref) 2) Elementy rysunkowe (Linie. Typy elementów są podzielone na klasy w następujący sposób: 1) Elementy opisu (Teksty. Elementy znajdujące się na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kolejność wyświetlania nakładających się elementów Nakładanie się elementów należących do tej samej klasy zależy od kolejności ich narysowania. Przywróć domyślną kolejność: To polecenie przywraca domyślną kolejność nakładania się elementów opisaną poprzednio. nakładające się elementy będą układane zgodnie z określoną kolejnością. lecz nadal pozostanie pod elementami należącymi do klas wyższych. Jeżeli jesteś dołączony do Projektu zespołowego jako Kierownik zespołu. Zobacz Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. Dachy. elementy należące do drugiej klasy. Punkty aktywne) 3) Elementy biblioteczne (Obiekty. Etykiety.Komunikacja z ArchiCADem nawet po Twoim Odłączeniu się z Projektu zespołowego. Krzywe. Domyślnie kolejność wyświetlania definiowana jest w oparciu o sześć klas. jednak czasami zachodzi potrzeba ustawienia elementów w innej kolejności. Polecenia te działają następująco: • Przenieś wyżej: Dzięki temu poleceniu. Słupy.

lub poniżej. Nowe elementy są zawsze umieszczane na poziomach. jednak będzie przykrywany przez elementy konstrukcyjne. znajdujące się na ich domyślnym 8. lub niżej elementów będących na poziomie najniższym. Możesz przenosić elementy każdego typu pomiędzy tymi poziomami za pomocą poleceń z menu Edycja > Kolejność wyświetlania opisanych powyżej. znajdujące się na poziomie 9. znajdujące się na domyślnym 8. Przeniesienie na wierzch lub na spód elementów różnych typów spowoduje. Poziomy są przypisane klasom w następujący sposób: 1-4: Domyślnie puste 5: Etykiety 6: Rysunki 2D 7: Elementy biblioteczne 8: Struktury 3D 9: Wieloboki 2D 10: Obrazki 11-14: Domyślnie puste 4 najwyższe i 4 najniższe poziomy są domyślnie puste. co oznacza. spowoduje. należy je przenieść niżej.Komunikacja z ArchiCADem danym poziomie będą przykrywały wszystkie elementy znajdujące się na niższych poziomach niezależnie od ich klasy. Nie musi to zawsze być poziom 1. Oczywiście można przenosić dowolne elementy znajdujące się na niższych poziomach tak. będzie nadal istniała możliwość przeniesienia innych elementów powyżej. że przykryją one pozostałe elementy projektu (albo zostaną przykryte przez pozostałe elementy projektu). że po użyciu tych poleceń. W ten sposób można przenosić elementy do żądanego położenia w układzie. znajdujące się na domyślnym dla nich 7. Przeniesione Wypełnienia będą jednak nadal przykrywane przez Elementy biblioteczne. każdy z nich zostanie przeniesiony tylko o jeden poziom. aby przykrywały one wszystkie inne elementy.. W razie próby przeniesienia wyżej elementów. że zaznaczone wypełnienia przykryją elementy konstrukcyjne. Aby zatem przykryć teksty lub wymiary innymi elementami. natomiast ich wzajemny układ pozostanie zgodny z ich klasami. zostanie wyświetlone odnośne ostrzeżenie.. 149 . Np. lub były przykrywane przez wszystkie inne elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenia Przenieś na wierzch oraz Przenieś na spód przenoszą zaznaczone elementy na taki poziom w układzie. poziomie. Przenosząc wyżej bądź niżej kilka zaznaczonych elementów znajdujących się na różnych poziomach. poziomu na poziom 8. że będzie on przykrywał wszystkie Wypełnienia. poziomie. że przykryją one przeniesione wcześniej Wypełnienia. Teksty i wymiarowanie przeniesione na najwyższy poziom układu nie mogą być przykryte. poziomie. Przeniesienie wyżej Wypełnienia z jego domyślnego 9. które są przypisane ich klasom. lub 14. które znajdują się na najwyższym poziomie. Ponowne użycie polecenia Przenieś wyżej (na poziom 7) spowoduje.

Magiczna Różdżka działa zarówno w oknach 2D jak i 3D i rozpoznaje następujące typy elementów: Ściana. Obrócony prostokąt) nie jest brana pod uwagę. Przegroda Strukturalna. umieszczonych na innej kondygnacji niż bieżąca i elementów należących do Podrysu. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Kolejność wyświetlania zostanie zachowana podczas drukowania lub plotowania. których punkty końcowe przecinają tę krawędź. Wypełnienie. czyli niezależnie od ich położenia w układzie wszystkie elementy będą widoczne. Kształt elementów budowanych przy użyciu Magicznej Różdżki jest zawsze oparty o wielobok. 150 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . kursor zmieni kształt na Magiczną Różdżkę. Belka. Wzajemny układ tych komponentów będzie zawsze zgodny z ich klasami. Kliknij ikonę Różdżki na Palecie kontrolnej lub przytrzymaj Spację.Komunikacja z ArchiCADem Strefy i wypełnienia to elementy. Magiczna Różdżka O Magicznej Różdżce Magiczna Różdżka zachowuje wykonane czynności. Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki 1) Z Palety narzędzi wybierz typ elementu. (W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i 3) Kliknij aby Różdżka wyszukała wielobok. Aby ją pokazać. Przy eksporcie plików DXF/DWG. okręgi lub krzywe. Podczas tworzenia ścian po łuku lub elementów wielobocznych w oparciu o łuki. składające się z komponentów należących do różnych klas (Wielokąty stref i Metryczki stref. a także elementów zarezerwowanych przez innych członków zespołu. Linia. Narzędzie to pozwala na tworzenie elementów o złożonych kształtach. czy znajdujących się poza twoim obszarem roboczym. Chociaż można stosować polecenia przenoszenia dla tych komponentów indywidualnie. wyszukując i obrysowując elementy linearne lub wieloboczne wśród elementów istniejących. których zbudowanie w oparciu o tradycyjne metody konstrukcyjne byłoby bardzo żmudne. stopień odwzorowania krzywizn zależy od ustawień w oknie dialogowym Parametry Magicznej Różdżki. Zobacz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. które oznaczają wykrycie: • • • • wierzchołka krawędzi pustej powierzchni lub obszaru wieloboku Jeżeli klikniesz na krawędzi lub wierzchołku. że Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Łuk. Polilinia oraz Krzywa. Siatka. czyli np. wszystkie elementy będą traktowane jako przezroczyste. Magiczna Różdżka utworzy wielobok obrysowując element i/lub znajdując łańcuch segmentów: biegnie wzdłuż krawędzi i obrysowuje łańcuchy elementów. Istnieją trzy rodzaje kursora Magiczna Różdżka. Magiczna Różdżka rozpoznaje krawędzie elementów zablokowanych. Wypełnienia i Etykiety powierzchni). Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. a wybrana metoda geometrii (np. 2) Aktywuj Magiczną Różdżkę. a następnie konstruuje nowy element w oparciu o odnaleziony wielobok. który chcesz utworzyć. Strop. Dach. Dokument 3D Magiczna Różdżka rozpoznaje tylko elementy rysunkowe 2D). a Etykiety powierzchni odnośne Wypełnienia. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. przenoszenie jednego z nich będzie zawsze powodowało przeniesienie drugiego tak.

Wówczas Magiczna Różdżka wyszuka wielobok tylko w oparciu o zaznaczone elementy. można dodatkowo określić selekcję. 2) Wybierz polecenie "Odejmij od wieloboku" z palety Pomocniczej. które rzeczywiście przecinają się z klikniętą powierzchnią. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 151 . Charakterystyka konstruowanych elementów będzie zależała do bieżących parametrów odnoszących się do nich narzędzi. Albo wybierz wielobok i zaznacz kontur wokół jego otworu. bądź przesuń odjęty wielobok. czy się przecinają). od którego zamierzasz odjąć inny wielobok. Jeżeli aktywowałeś metodę Przesunięcia. w oparciu o krawędzie istniejących elementów (tego samego. czy operacja została wykonana poprawnie. ArchiCAD odnajdzie krawędzie tylko tych elementów. który chcesz odjąć. • 4) Zostaną utworzone nowe elementy. Przy wyszukiwaniu konturów nowych elementów. lub określony Obszar Zaznaczenia. czy parametry te są odpowiednie szczególnie w przypadku. np. bądź innych typów). Przed użyciem funkcji Magicznej Różdżki. usuń. 4) Kliknij aby zatwierdzić operację. przy budowaniu dachów w oparciu o ściany. 1) Zaznacz element. • • • Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/Odejmowania wieloboków Magiczna Różdżka może być wykorzystywana do dodawania/odejmowania wieloboków. Pod uwagę brana jest zawsze powierzchnia pozioma. Przy wykorzystaniu Różdżki do rysowania wieloboków wypełnień o zdefiniowanym początku wypełnienia. będziesz musiał najpierw odnaleźć Różdżką wielobok. Należy zawsze sprawdzić. że Magiczna Różdżka wyszukuje wielobok utworzony przez najbliższe krawędzie elementów (niezależnie czy krawędzie są łańcuchem.Komunikacja z ArchiCADem • Kliknięcie nad pustą przestrzenią lub nad obszarem elementu powoduje. • 3) Aktywuj Magiczną Różdżkę i przemieść kursor nad wielobok. Jeżeli konstruujesz pojedynczą połać dachową. będziesz mógł z nich skorzystać po odnalezieniu wieloboku przez Magiczną Różdżkę. Aby sprawdzić. • W tym przykładzie chcemy odjąć złożony wielobok od stropu. przed skorzystaniem z Różdżki będziesz musiał określić linię odniesienia oraz kierunek spadku dachu. a następnie określić kierunek wektora wypełnienia. przy kliknięciu w pustej przestrzeni. będzie można je usunąć. Nowe elementy będą niezależne i będzie je można edytować indywidualnie. Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D Działanie Magicznej Różdżki w Oknie 3D jest podobne jak w oknie Rzutu. jeśli elementy mają być konstruowane w relacji do innych elementów. lub Wielokrotnego przesunięcia. Jeżeli elementy stanowiące bazę dla utworzonego wieloboku będą zbyteczne. a nie tylko ich obrys w widoku z góry. której wzniesienie jest określane poprzez punkt kliknięcia w dowolną powierzchnię w oknie 3D lub poprzez Początek układu Użytkownika (np. Funkcja wykorzystuje jednak położenie elementów w przestrzeni. wewnątrz wielobocznego łańcucha ścian).

Dokument 3D Detal.opcjonalnie umieszczony z boku. Dzięki operacji odejmowania można uniknąć tego efektu. Zazwyczaj w Oknach Modelu jako Podrys będziesz wykorzystywał następujące widoki: • • • • Uwaga: Narysowanie wieloboku poprzez kliknięcie wewnątrz konturu zaznaczonego elementu narzędziem danego elementu jest podobne do operacji odejmowania.Widok Modelu lub Rysunek. Rzut Przekrój. patrz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. w którym aktualnie pracujesz Podrys . pozwalający na porównanie dwóch widoków w jednym oknie. nad bądź pod zawartością Aktywnego Widoku. Elewacja. lecz umożliwia czasowe narysowanie przecinającego się kształtu. wykorzystując odpowiedni Przekrój jako Podrys. Szczegóły. możesz narysować detal okapu dachu w Oknie Detalu (Aktywny Widok). Obszar 2D Arkusz. Widok lub Arkusz może stanowić Podrys dla dowolnego Okna Modelu bądź Arkusza. Szablon Arkusza Natomiast w Oknach Arkuszy: Na przykład. Przekrój wyświetlony jako Podrys obok innego Przekroju: Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków O Podrysach W ArchiCADzie 12 możesz jednocześnie wyświetlić dwa widoki w dowolnym Oknie Modelu lub Arkusza: • • Widok Aktywny .Komunikacja z ArchiCADem Dowolny Widok Projektu. Rozwinięcie ścian. Rzut wyświetlony jako Podrys dla Detalu: 152 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Podrys imituje rysunek podłożony pod arkusz roboczy.

Arkusza oraz Szablonu Arkusza może wyświetlać własny niepowtarzalny Podrys. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 153 . by aktualnie wyświetlany Podrys był również drukowany. W razie potrzeby można przesuwać i obracać Podrys. Kursor reaguje na elementy Podrysu.w którym jest wyświetlany. Przy wstawianiu Rysunku na Arkusz. z funkcji Magicznej Różdżki oraz z punktów przyciągania elementów Podrysu do edycji elementów Aktywnego Widoku. można włączyć opcję. • Pasek narzędzi Standard zawiera przycisk kontrolujący wyświetlanie Podrysu oraz rozwijaną listę związanych z Podrysem poleceń. Widok Projektu. W związku z tym: • Możesz korzystać z polecenia Pobierz ustawienia (Alt +C) i przenosić parametry elementów Podrysu do elementów Aktywnego Widoku. jeżeli często korzystasz z poleceń związanych z tą funkcją. Wybierz polecenie Widok > Opcje Podrysu. Możesz korzystać z polecenia Dotnij. Detalu. • • • Dostęp do poleceń obsługujących Podrys Polecenia związane z obsługą Podrysu są łatwo dostępne w różnych miejscach interfejsu. Kluczową funkcją Podrysu jest wspomaganie pracy w Aktywnym Widoku. Wiele poleceń odnoszących się do Podrysu jest dostępnych w menu kontekstowym dowolnego okna ArchiCADa. każdy z Przekrojów w Projekcie może mieć zapamiętane własne ustawienia Podrysu obejmujące kolor i wybór wyświetlanych w Podrysie elementów). wstawiona zawartość Rysunku nie będzie jednak obejmowała Podrysu. w którym możliwe jest wyświetlanie Podrysu: aby wyświetlić menu kontekstowe okna kliknij prawym klawiszem myszy nad pustą przestrzenią okna (nie może być zaznaczony żaden element w oknie).Komunikacja z ArchiCADem Dane okno może wyświetlać jednocześnie tylko jeden Podrys. Rozwinięcia Ścian. Przy drukowaniu Okien Modelu lub Arkuszy. Podrysy są także zapisywane wraz z plikiem Projektu. Aczkolwiek w każdym oknie Projektu może być wyświetlany inny Podrys: • • Okno Rzutu wyświetla jeden Podrys dla wszystkich kondygnacji Każde z okien Przekroju. aby zachować polecenia wyświetlone na ekranie. Widok lub Arkusz) jako Podrys w bieżącym oknie. Kliknięcie prawym klawiszem myszki dowolnego elementu w Nawigatorze i wybranie polecenia Wyświetl jako Podrys pozwala wyświetlić dany element (np. • Użyj palety Podrys i Porównanie (Okno > Palety > Podrys i Porównanie). Opcje Wyświetlania (menu Widok) mają taki sam wpływ na Podrys jak na Aktywny Widok. • Podrysy zachowywane są wraz z oknami (na przykład. Elewacji. Dokumentu 3D. Obszaru 2D. jakkolwiek domyślne ustawienie danego Podrysu w danym rodzaju okna będzie zazwyczaj prawidłowe.

Lista Wybierz Podrys jest dostępna w: .podmenu Podrys menu kontekstowego okien lub • 154 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zmiana Kombinacji Warstw w aktywnym oknie nie wpłynie na Kombinację Warstw Podrysu. Dowolny element Mapy Projektu Nawigatora (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Aby wybrać Podrys wykonaj jedną z poniższych operacji: • Kliknij prawym klawiszem element w Nawigatorze aby wyświetlić jego menu kontekstowe. Wybierz element z listy Wybierz Podrys. (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Jeżeli Widok zostanie usunięty z Mapy Widoków. nie będzie już możliwe wyświetlenie w oparciu o niego Podrysu. Wybierz polecenie Wyświetl jako Podrys. Kliknij przycisk na ikonie Podrysu. aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Podrysu w bieżącym oknie.rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard . Na przykład. 2) Widoki. Podrys oparty o Widok Projektu będzie zawsze odzwierciedlał ustawienia aktywnego okna. Ustawienia Widoku stanowiącego Podrys są niezależne od ustawień aktywnego okna. Dowolny element Mapy Widoków Nawigatora Pokaż/Ukryj Podrys Przełącznik Podrys jest dostępny w pasku narzędzi Standard. 3) Arkusze (oraz ich Rysunki). aby uzyskać dostęp do listy poleceń związanych z Podrysem. Kliknij przycisk.Komunikacja z ArchiCADem Wybór Podrysu Trzy typy elementów mogą stanowić Podrys: 1) Widoki Projektu.

Elewacje.Arkusz: Lista Wybierz Podrys zawiera widok źródłowy (jeśli jest dostępny) wstawionych rysunków. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. sam w sobie. Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika parametry Podrysów obejmujące Listy Ostatnich Podrysów oraz wybrane kolory Podrysów zostają zachowane w pliku Projektu. .Komunikacja z ArchiCADem kondygnacji zawartych w pionowym zakresie RŚ pod warunkiem.jej zawartość zależy od rodzaju aktywnego okna oraz ostatnio używanych Podrysów.Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Modelu: Lista Wybierz Podrys mieści kondygnacje zawarte w pionowym zakresie widoku pod warunkiem.palecie Podrys i Porównanie Lista Wybierz Podrys zmienia się dynamicznie .Detal lub Obszar 2D: Lista Wybierz Podrys zawiera ich Źródłowy Widoku Projektu. ich lista Wybierz Podrys zawiera tylko niezależny Widok Projektu.Rzut: Lista Wybierz Podrys zawiera trzy pozycje. wyświetli go zgodnie ze wszystkimi ręcznie wprowadzonymi zmianami położenia. niezależne Przekroje. • • Ostatnie Podrysy są wyświetlane u góry listy Poniżej znajdują się inne pasujące Podrysy. Poprzednia Kondygnacja to opcja pozwalająca na wyświetlenie Podrysu odpowiadającego ostatniej odwiedzonej kondygnacji. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. • Pokaż Pełną Strukturę: Ta opcja umożliwia wyświetlenie aktualnego widoku/widoku projektu jako Podrysu w postaci Pełnej Struktury. . Uwaga: Niezależne Widoki Projektu (np. Jeżeli aktywnym oknem jest: . Następne na liście Wybierz Podrys są: dowolne Arkusze zawierające Rysunki utworzone na podstawie bieżącego Widoku Projektu. Podrys może być w dowolnym momencie przesunięty. które są określane w odniesieniu do bieżącej kondygnacji: Nad lub Pod bieżącą kondygnacją powoduje wyświetlenie Podrysu reprezentującego kondygnację znajdującą się powyżej lub poniżej bieżącej. Otwarcie jednego z ostatnio używanych Podrysów.Rozwinięcia Ścian Lista Wybierz Podrys składa się z Widoków Projektu Grupy RŚ (jeśli istnieją) oraz z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Zmiana położenia Podrysu na stronie 156. . . • Wybrany Podrys zostaje wyświetlony w domyślnym położeniu stosownym do typu Aktywnego Widoku i wybranego Podrysu. Szczegóły. .Przekrój/Elewacja w trybie Rysunku: Lista Wybierz Podrys zawiera stosowne Przekroje/Elewacje w trybie Modelu. Detale oraz Obszary 2D) nie posiadają modelu źródłowego. 155 .

Można jednak zastosować te ustawienia do wszystkich Podrysów korzystając z przycisku Zastosuj do wszystkich Podrysów. Więcej szczegółów. • Użyj tej ikony w celu przywrócenia oryginalnego położenia Podrysu. Uwaga: Te same polecenia są dostępne w menu kontekstowym dowolnego okna uruchamianym prawym klawiszem myszki oraz w rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard. 156 . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przy Przesuwaniu/Obracaniu Podrysu. lub w palecie Podrys i Porównanie. Dokonane tutaj zmiany odnoszą się tylko do Podrysu wyświetlanego w bieżącym oknie. skorzystaj z palety Podrys i Porównanie (menu Okno > Palety > Podrys i Porównanie lub polecenie Podrys i Porównanie rozwijanej listy poleceń Podrys i Porównanie. Na ilustracji poniżej przedstawiono Przekrój wyświetlany jako Podrys na Rzucie zawierającym odnośny Znacznik Przekroju. w palecie Podręcznych Współrzędnych można obserwować zmiany stosownych wartości współrzędnych (wartości te są obliczane względem układu odniesienia Aktywnego Widoku.Komunikacja z ArchiCADem Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu Aby zdefiniować kolor i widoczność elementów w Podrysie. nie zaś Podrysu). patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa.) Użyj opcji tej palety aby określić Kolor i widoczność elementów w Podrysie. Zmiana położenia Podrysu Te polecenia są dostępne w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie. • • Użyj tej ikony położenia. Użyj tej ikony aby przesunąć Podrys do nowego aby obrócić Podrys.

Aby zaktualizować Obszar 2D. gdzie Podrysem jest odnośny Przekrój w trybie Modelu. które nie zostały jeszcze uwzględnione w Podrysie. Można na przykład użyć polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem aby skopiować elementy z Podrysu do Aktywnego Widoku: Uwaga: Przy wklejaniu do okna typu rysunkowego (np. wyświetl stosowny Widok Modelu jako Podrys. elementy konstrukcyjne zostaną “rozbite” na dwuwymiarowe komponenty. odznaczyłeś opcję "Na bieżąco aktualizuj widoki w trybie modelu" w menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 157 . 3) Ponownie użyj polecenia “Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem” aby powrócić do oryginalnego Aktywnego Widoku. 2) Zaznacz. skopiuj odpowiednie elementy. • 4) Jeżeli skopiowałeś elementy do Schowka. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. aby zaktualizować Podrys w oparciu o wszystkie zmiany wprowadzone do jego widoku źródłowego. Jeżeli Podrysem jest Okno w trybie Model . Przebuduj Podrys Użyj polecenia Przebuduj Podrys (dostępnego w palecie Podrys i Porównanie lub w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie). wkleić do Aktywnego Widoku. ponieważ aby uniknąć spowolnienia działania programu. zmodyfikuj lub skopiuj elementy. Podrys jest aktualizowany automatycznie przy wykonywaniu różnych operacji przez użytkownika.) Zamieni to Podrys w Aktywny Widok (możliwa będzie edycja jego elementów). że w aktywnym oknie wprowadziłeś zmiany. okna Obszaru 2D lub Detalu). teraz możesz je Ten schemat działania może być na przykład wykorzystany przy pracy w oknie Obszaru 2D w celu zaktualizowania jego wybranych elementów zgodnie ze zmodyfikowanym Oknem Modelu. jego zaktualizowanie nastąpi po ręcznym przebudowania widoku źródłowego. a Aktywny Widok stanie się Podrysem. istnieje możliwość. 1) Najpierw użyj polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem (na liście poleceń Podrys i Porównanie lub w palecie Podrys i Porównanie. Podobnie Podrysy zawierające ręcznie aktualizowane Rysunki będą aktualizowane razem z Rysunkami. zidentyfikuj zmiany. konieczne jest użycie przycisku Przebuduj Podrys.Przebudowanie Ręczne. Można jednak tymczasowo zamienić Podrys z Aktywnym Widokiem w celu zaznaczenia i edycji elementów na Podrysie. Edycja modelu nie powoduje jednak automatycznej aktualizacji Podrysu. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej skopiowane elementy do okna Obszaru 2D. przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. Jeżeli Podrys zawiera automatycznie aktualizowany Rysunek. Pamiętaj że: • Jeżeli widokiem źródłowym Podrysu jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Model .Przebudowanie Automatyczne. jego zawartość nie będzie na bieżąco aktualizowana.. by uniknąć spowolnienia pracy programu. Uwaga: Polecenie to nie jest dostępne w Przekrojach w trybie Rysunku. nawet po przemieszczeniu kursora. takich jak nawigowanie pomiędzy oknami lub przemieszczanie się w obrębie jednego okna. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys.Komunikacja z ArchiCADem Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania Elementy na Podrysie nie mogą być zaznaczane ani edytowane.

Wypróbuj je. można wybrać dwa wyraźnie odróżniające się od siebie kolory (np. Szczegóły na temat funkcji tej palety. by uzyskać przezroczyste wypełnienia i strefy w Podrysie i w Aktywnym Widoku. użyj rozwijanych przycisków w środkowej części palety (po jednym dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku). Porada 2: Ustaw Przezroczyste Wypełnienia i Strefy Zwróć uwagę na przełącznik Przezroczyste Wypełnienia i Strefy znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie: aktywuj go. co oznacza. Wszystkie funkcje Porównywania są dostępne w trakcie wykonywania operacji w Aktywnym Widoku. niebieskiego i czerwonego) Porada 3: Zmiana Kolejności Wyświetlania Podrysu i Aktywnego Widoku Przy porównywaniu Podrysu i Aktywnego Widoku. Dzięki tej funkcji możesz odsłonić informacje. że nie mają wpływu na wydruki. które normalnie mogły być przysłonięte przez wypełnienia wierzchniego widoku. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji. 158 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ta funkcja działa tylko czasowo i nie ma wpływu na ustawienia elementów modelu. Uwaga: Nawet jeżeli wybrałeś różne kolory. W celu łatwego rozpoznania elementów należących do Podrysu bądź do Aktywnego Widoku. tła wypełnień elementów mogą zacierać czytelność widoku. Omówione poniżej techniki można zastosować do porównywania zawartości Aktywnego Widoku z zawartością Podrysu. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. Aby określić kolory.Komunikacja z ArchiCADem Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: ArchiCAD posiada szereg funkcji ułatwiających wychwytywanie różnic pomiędzy Podrysem a Aktywnym Widokiem. w szczególności jeśli zawartość Aktywnego Widoku przysłania Podrys lub odwrotnie. otwórz paletę Okna > Palety > Podrys i Porównanie. Wybór najdogodniejszej funkcji będzie zależał od konkretnej sytuacji. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku funkcji dla uzyskania najbardziej precyzyjnych informacji. by sprawdzić które z nich będą dla ciebie najbardziej użyteczne. pomocne okazać się może przełączenia kolejności ich wyświetlania. Porada 1: Używaj różnych kolorów dla Aktywnego Widoku i dla Podrysu Możesz oddzielnie ustawić kolory wyświetlania dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku: jednolite kolory dla każdego z nich albo kolory oryginału. Są to funkcje ekranowe.

w którym zawartość Podrysu różni się od zawartości Aktywnego Widoku i konieczne jest szybkie sprawdzenie co się znajduje pod spodem 159 . Kliknij dowolny uchwyt i. Przy przesuwaniu krawędzi kalki zawartość okna po obu jej stronach będzie się dynamicznie zmieniała. Następnie możesz przybliżyć interesujący cię fragment. jeśli widok w oknie obejmuje fragment projektu. Cztery uchwyty Odsłaniaczy pojawią się po środku każdej z czterech krawędzi okna. Jeżeli Podrys był uprzednio wyświetlany pod Aktywnym Widokiem. przesuń kursor w poziomie lub w pionie. Przesuwaj suwak Intensywności Podrysu w lewo i w prawo. Porada 5: Użyj Odsłaniaczy do odchylania krawędzi wirtualnej kalki Ta funkcja jest przydatna do rozpoznawania różnic pomiędzy Podrysem i Aktywnym Widokiem w przypadku ich wzajemnego nakładania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Porada 6: Tymczasowo Odsuń Podrys Użyj tej funkcji w przypadku. Na ekranie będzie można zaobserwować rozjaśnianie i przyciemnianie Podrysu pozwalające na precyzyjne zaobserwowanie fragmentów odróżniających się od Aktywnego Widoku. kliknij odnośną ikonę w palecie Podrys i Porównanie. jeśli Aktywny Widok jest wyświetlany w kolorach oryginału. przytrzymując klawisz myszy. Uzyskany efekt można porównać do odchylania krawędzi kalki w celu precyzyjnego sprawdzenia co jest pod spodem. Aby włączyć funkcję Odsłaniaczy. Po zwolnieniu klawisza myszki. Przesuwając Odsłaniacze będziesz mógł obserwować Aktywny Widok po jednej stronie. a Podrys w innym kolorze. Za kursorem będzie podążała krawędź wirtualnej kalki. Porada 4: Dostosuj Intensywności Podrysu i Aktywnego Widoku Prostym sposobem porównania zawartości Podrysu i Aktywnego Widoku jest skorzystanie z suwaków kontrolujących Intensywność każdego z tych widoków. Uwaga: Ta metoda działa najlepiej. polecenie to odwróci kolejność wyświetlania i Podrys będzie wyświetlany na wierzchu. krawędź wirtualnej kalki powróci do pierwotnego położenia.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk “Podrys na wierzchu” znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie. a Podrys po drugiej. by dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację.

Po zakończeniu Optymalizacji zostanie wyświetlone okno podsumowania zawierające listę elementów. którym chcesz poddać zaznaczone elementy. To polecenie jest także dostępne w pasku narzędzi Edytuj Elementy. Na ostatniej stronie kliknij przycisk “Optymalizuj” aby rozpocząć proces Optymalizacji Linii. a następnie uruchom jedną z tych funkcji (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii/Wypełnień. Do elementów linearnych zaliczamy linie. Klikając przycisk Następne> u dołu każdej strony Kreatora wybierz opcje optymalizacji. Optymalizacja Linii Zaznacz w oknie przynajmniej dwa elementy linearne.). patrz Ustawienia Optymalizacji Linii w Pomocy ArchiCADa. Kliknij wewnątrz okna. łuki i okręgi. Obszary 2D oraz Przekroje w trybie Rysunku składają się z elementów 2D (linii i wypełnień) utworzonych na podstawie elementów konstrukcyjnych Modelu. U dołu tego okna znajduje się opcja Następnym razem wyświetlaj uproszczone okno Optymalizacji Linii. Optymalizacja Linii i Optymalizacja Wypełnień to dwie odrębne funkcje uruchamiane niezależnie od siebie. Polecenie Optymalizacja Linii (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii) uruchamia Kreatora Optymalizacji Linii.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk Tymczasowo odsuń Podrys w palecie Podrys i Porównanie. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Uwaga: Optymalizacja Linii nie wpływa na elementy posiadające strzałki. która pozwala na pominięcie kolejnych stron Kreatora przy następnym wywołaniu polecenia Optymalizacja Linii. Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych Dlaczego optymalizować? Szereg funkcji ArchiCADa pozwala na tworzenie "rozbitych" elementów. które zostały usunięte lub połączone w trakcie procesu Optymalizacji Linii. Detale. Importowane do ArchiCADa pliki DWG również składają się (częstokroć z bardzo wielu) linii i wypełnień... Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. 160 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ponowne kliknięcie przywróci Podrys do pierwotnego położenia. polilinie. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Linii. W oknach rysunkowych czasami zachodzi potrzeba dopracowania ich zawartości przed publikacją. Kursor zmieni kształt na Rączkę i będziesz mógł tymczasowo odsunąć Podrys. Zaznacz elementy. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Więcej szczegółów.

Wybierz opcje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 161 . Polecenie Optymalizacja Wypełnień (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Wypełnień) otwiera okno Ustawienia Optymalizacji Wypełnień. Okno Ustawienia Optymalizacji Linii zawiera te same opcje co Kreator. których chciałbyś użyć w trakcie procesu Optymalizacji Wypełnień. jednak są one zgrupowane w jednym oknie dialogowym.Komunikacja z ArchiCADem Optymalizacja Wypełnień Zaznacz w oknie przynajmniej dwa wypełnienia. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Wypełnień.

Komunikacja z ArchiCADem 162 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Prawdziwa zaleta koncepcji Wirtualnego Budynku uwidacznia się jednak dopiero w momencie. Po drugie. Jak można się przekonać. Dzięki temu. stropy. zamiast składać rysunki z linii i innych elementów 2D. otwory. można na jego podstawie automatycznie wygenerować potrzebne rysunki (z nieznacznymi poprawkami 2D). Gdy projekt utworzony jest tylko z oddzielnych rysunków 2D. z którego jest ona wykonana.Wirtualny Budynek Wirtualny Budynek W ArchiCADzie buduje się rzeczywistych rozmiarów Wirtualny Budynek korzystając z wirtualnych elementów budynku. Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Widoki Modelu prezentują różne aspekty Wirtualnego Budynku. Elementy ArchiCADa są "inteligentne": są nie tylko zbiorami linii czy powierzchni 3D. Po pierwsze. nie można zatem tworzyć tam nowych elementów modelu. Wirtualny Budynek przedstawiony jest w formie tabel. 163 . zachowane Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opracowując każdy z aspektów Wirtualnego Budynku. Za każdym razem gdy uaktywnisz okno. można zobaczyć aktualny wygląd Wirtualnego Budynku. W oknach zwanych Zestawieniami Interaktywnymi. jego zawartość zostanie automatycznie przebudowana. wysokość oraz materiał. W oknach Przekroju/Elewacji i Rozwinięć ścian elementy są generowane na podstawie modelu 3D. W ArchiCADzie sytuacja wygląda inaczej. słupy. Inteligentne elementy ArchiCADa łączą się ze sobą automatycznie a w widokach 2D wyświetlane są zgodnie z konwencjami rysunku architektonicznego. poprzez widoki tworzy się i modyfikuje elementy Wirtualnego Budynku. Dostępne polecenia i funkcje zależą od typu aktywnego okna. zmiany muszą zostać wprowadzone na każdym rysunku. jednymi z licznych parametrów ściany są grubość. patrz Struktura Nawigatora na stronie 67. aby odzwierciedlić aktualny stan modelu. wizualizacje oraz obliczenia. Mimo że okno Dokumentu 3D jest generowane z okna 3D. Jeżeli model wykonany jest poprawnie. Na Rzucie. • • • W perspektywie 3D. Wykorzystując wirtualne ściany. gdy tylko ukończony zostanie etap modelowania. a każda dokonana tutaj zmiana zostaje przeniesiona na model Wirtualnego Budynku i jego dokumentację. gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian w gotowym projekcie. pracujesz w Widokach Projektu. belki i dachy architekt wirtualnie konstruuje budynek. lecz tylko oglądać je i modyfikować. przygotowanie dokumentacji projektu przestaje być czasochłonnym procesem. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. lecz posiadają zestaw możliwych do zdefiniowania parametrów. w którym można wstawiać opisy i wymiary oraz wyświetlać przekroje elementów warstwowych w 3D. Widoki Modelu służą później jako podstawa przy tworzeniu rysunków architektonicznych (umieszczonych na arkuszach) będących zasadniczą częścią dokumentacji projektu. Wirtualny Budynek (WB) przedstawiony jest w formie dwuwymiarowego rysunku technicznego. Widoki Modelu pełnią de podstawowe funkcje. Na przykład. Więcej szczegółów. Możesz przechodzić pomiędzy różnymi Widokami Projektu i zapamiętywać je w postaci Widoków. • • Widoki Modelu ArchiCADa O Widokach Modelu ArchiCADa Dostęp do modelu Wirtualnego Budynku możliwy jest poprzez różnego rodzaju Widoki Modelu. modyfikujesz model w jednym miejscu po czym wszystkie wygenerowane wcześniej rysunki zostają automatycznie zaktualizowane. jest to dokument typu 2D.

tak by aktywne okno wraz z paletami zajmowało całą przestrzeń na monitorze. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego wybranego elementu Nawigatora. W konsekwencji. lecz raczej symbolicznym ich przedstawieniem. Należy jednak zauważyć. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. dzięki ustawieniom Płaszczyzny Cięcia i opcjom Zakresu Widoczności Elementów. które zobaczysz będzie właśnie okno Rzutu. Jednocześnie może być otworzone tylko jedno okno Rzutu i jedno Okno 3D. Możesz przesuwać widok w oknie i zmieniać jego powiększenie tak. kilka okien Przekroju/Elewacji/RŚ). Każda kondygnacja Wirtualnego Budynku posiada swój Rzut. Poniższe akapity przybliżają działanie tych opcji. ArchiCAD daje swobodę w sposobie przedstawiania elementów konstrukcyjnych w oknie Rzutu. (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). W tym oknie Projekt wyświetlany jest w formie tradycyjnego. Opcje te umożliwiają przedstawienie fragmentów budynku przebiegających przez wiele kondygnacji (a zatem znajdujących się na różnych rzutach) lub rzutowanie fragmentów elementów znajdujących się poniżej/powyżej płaszczyzny cięcia. Aby zmaksymalizować obszar roboczy. Polecenie Okna > Pełny ekran i Ukryj wszystkie Palety działa podobnie. Szczegóły. jednak dodatkowo chowa wszystkie palety. 164 . wykorzystując do tego ikony skrótów znajdujące się w dolnym pasku przewijania każdego okna lub za pomocą poleceń z menu Widok > Powiększenie. możesz użyć polecenia Okna > Pełny ekran. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. pierwszym oknem. w którym odbywa się większość pracy nad Projektem jest okno Rzutu. domyślnie ArchiCAD otwiera kolejne Widoki Projektu w tym samym oknie danego typu. że rzutowania te nie są prawdziwymi widokami 3D danego elementu.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Sposób wyświetlania i dostępność elementów na Rzucie zależy od: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli wolisz zawsze otwierać dodatkowe okno otwierając nowy widok. Gdy uruchomisz ArchiCADa. Chociaż możliwe jest otwarcie wielu okien poszczególnych typów Widoków Projektu (np. patrz Nawigacja na stronie 59. aby dopasować go do aktualnie wykonywanej pracy. wyświetlanie a zwłaszcza automatyczne znajdowanie przecięć pomiędzy skomplikowanymi wielokondygnacjowymi elementami (tylko na Rzucie) może wykazywać pewne ograniczenia w przedstawianiu prawdziwego modelu. architektonicznego rzutu. W poniższych rozdziałach omówiono sposoby pracy we wszystkich oknach Widoków Modelu ArchiCADa Okno Rzutu Podstawowym obszarem roboczym.

Detalu/Obszaru 2D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ oraz Dokumentu 3D. zostaną wyświetlone natychmiast po uaktywnieniu okna Rzutu. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169. w oknie dialogowym Ustawień elementów konstrukcyjnych. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193 oraz Aktualizacja Okna Detalu na stronie 214. ) Szczegóły. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 165 . Kondygnacje O Kondygnacjach Kondygnacje w ArchiCADzie. dzielą przestrzeń w pionie i pozwalają na odwzorowanie struktury kondygnacji rzeczywistego budynku. w tym ustawień wyświetlania na Rzucie. W zależności od wybranych ustawień aktualizacji dla okien Przekroju/Elewacji/RŚ. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zmiany dokonane w innych oknach. (Wzniesienie Podstawy. Elementy na zablokowanych warstwach nie mogą być edytowane). Wzniesienie (lub względne wzniesienie podstawy) elementów konstrukcyjnych wstawianych na poszczególnych kondygnacjach jest obliczane względem wybranej kondygnacji: Kondygnacji Macierzystej danego elementu konstrukcyjnego bądź Bieżącej Kondygnacji. Każda kondygnacja w Projekcie jest określona za pomocą numeru i nazwy w zakładce Mapa Projektu palety Nawigatora. patrz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. • ustawień Warstwy. Kondygnacje są zwykle wykorzystywane do rysowania oddzielnie każdego piętra wielopiętrowej konstrukcji. • ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Więcej szczegółów. Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami Aby nawigować pomiędzy kondygnacjami.Wirtualny Budynek • wybranych opcji w oknie dialogowym Ustawień narzędzia danego elementu. Szczegóły. Podwójne kliknięcie nazwy kondygnacji w tej palecie powoduje wyświetlenie danej kondygnacji w oknie Rzutu. aktualizacja może odbywać się automatycznie lub poprzez ręczne wywołanie odpowiedniego polecenia. Nazwa bieżącej kondygnacji jest wyświetlana na pasku tytułu okna Rzutu. na której znajduje się element (elementy na ukrytych warstwach nie będą widoczne. Zmiany modelu dokonane w oknie Rzutu zostaną natychmiast uwzględnione w oknach 3D. podobnie jak w rzeczywistości. Szczegóły. patrz Warstwy na stronie 26. zgodnie z ilustracją.

Użyj zapamiętanych skrótów klawiaturowych aby przeskakiwać pomiędzy kondygnacjami Użyj Mini-Nawigatora (patrz poniżej) Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D Domyślnie w Widoku 3D wszystkie kondygnacje są widoczne. W widokach Przekroju/Elewacji/RŚ można określić pionowy zakres zawierający całe kondygnacje lub tylko ich części. Zobacz Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. można jednak ograniczyć zakres wyświetlanych kondygnacji poleceniem Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D dostępnym również w pasku narzędzi Wizualizacji 3D. Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ Polecenie Idź na kondygnację w pasku narzędzi Mini-Nawigatora powoduje otwarcie okna dialogowego. w naturalny sposób wpłynie na Dokumenty 3D utworzone z tego źródła 3D. Wpisanie numeru kondygnacji z poza istniejącego zakresu spowoduje przeniesienie na jedną ze skrajnych spośród istniejących kondygnacji. na które możemy się przenieść. zgodnie z ustawieniami w oknie Filtrowanie elementów. Jeżeli podjęta zostanie próba przejścia na nieistniejącą kondygnację.Wirtualny Budynek • • W Mapie Projektu Nawigatora kliknij dwukrotnie Kondygnację. patrz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Wybierz zakres kondygnacji. Zobacz także Dokument 3D na stronie 204. Wyświetlenie kondygnacji w oknie 3D. że model zostanie docięty do poziomych płaszczyzn ograniczających kondygnacje z góry i z dołu. Piętro niżej powoduje przejście na kondygnację znajdującą się poniżej bieżącej. Więcej szczegółów. w którym wyświetlana jest liczba dostępnych kondygnacji. oraz Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ na stronie 168. Wybierz kondygnację z okna Ustawień kondygnacji w opcji Projekt > Ustawienia kondygnacji: kliknij jej nazwę a następnie wciśnij OK aby zamknąć okno i wyświetlić na Rzucie zaznaczoną kondygnację. Opcja Przytnij elementy zgodnie z zakresem kondygnacji oznacza. którą chciałbyś wyświetlić. które chciałbyś wyświetlić w 3D. • • Skróty dotyczące Kondygnacji w Mini Nawigatorze Możesz skorzystać ze skrótów znajdujących się w pasku Narzędzi Mini Nawigatora. Komenda Piętro wyżej powoduje aktywację następnej kondygnacji powyżej. pojawi się okno dialogowe Utwórz kondygnację. wszystkie elementy znajdujące się przynajmniej częściowo w zakresie dowolnej z wybranych kondygnacji zostaną wyświetlone w całości (nie będą przycięte). Dodatkowo w widokach tego typu mogą być wyświetlane Poziomy Kondygnacji. Jeżeli pole to nie będzie zaznaczone. 166 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Wstaw poniżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona poniżej zaznaczonej kondygnacji (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlane 167 . Nie ma ograniczeń dla ilości kondygnacji. gdy kolejna kondygnacja jeszcze nie istnieje. • Wstaw wyżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona ponad zaznaczoną kondygnacją (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). Numerowanie zostanie automatycznie uaktualnione. Ustawienia Kondygnacji oraz polecenia związane z ich obsługą są również dostępne: • w menu kontekstowym kondygnacji zaznaczonej w Mapie Projektu lub Mapie Widoków Nawigatora. Kopiowanie/Przenoszenie elementów pomiędzy Kondygnacjami Istnieje możliwość kopiowania elementów pomiędzy kondygnacjami. w pasku narzędzi Mini Nawigatora. Wybierz opcję wstawienia nowej kondygnacji: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Linie Poziomów Kondygnacji Linie Poziomów Kondygnacji informują o rozmieszczeniu kondygnacji na Przekrojach/Elewacjach/RŚ. usuwać i zarządzać kondygnacjami. Tworzenie nowej kondygnacji poprzez pasek narzędzi Mini-Nawigator Jeżeli w Mini Nawigatorze wybierzesz polecenie Piętro wyżej/Piętro niżej w przypadku. pojawi się inny rodzaj okna Utwórz Nową Kondygnację. 2) Kliknij przycisk “Wstaw wyżej” lub “Wstaw niżej” by Opcjonalnie: wstawić nową kondygnację powyżej lub poniżej kondygnacji zaznaczonej na liście. • Nowa kondygnacja pojawi się powyżej lub poniżej wybranej kondygnacji. “Wzniesienie” oraz “Wysokość” nowej kondygnacji. 1) Zaznacz kondygnację w Mapie Projektu Nawigatora. Wpisz nazwę dla nowej kondygnacji. 2) Użyj polecenia Utwórz Nową Kondygnację z menu kontekstowego. Użyj poleceń w sekcji "Modyfikuj elementy z zaznaczonej kondygnacji" aby wyciąć. Szczegóły. skopiować lub wkleić wszystkie elementy bądź elementy wybranych typów z jednaj kondygnacji na inną.Wirtualny Budynek Zarządzanie Kondygnacjami Użyj okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji aby tworzyć. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia Kondygnacji. w którym będziesz mógł wpisać “Nazwę”. Możliwe jest ustawienie wyświetlania linii poziomów kondygnacji w poszczególnych widokach Przekroju/Elewacji/RŚ. Więcej szczegółów. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. • Utwórz Nową Kondygnację 1) Przejdź do okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji.

które zawarte są w zakresie Przekroju/Elewacji/RŚ. W celu ustawienia tych opcji otwórz okno dialogowe Ustawienia Przekrój/Elewacja/RŚ. Szczegóły. Położenie i parametry Znaczników Kondygnacji mogą być edytowane w Ustawieniach Przekroju/Elewacji/RŚ. 2) Pojawi się paleta Edycji Poziomów Kondygnacji. patrz Panel Poziomy Kondygnacji (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. można indywidualnie określić wyświetlanie Linii Poziomów Kondygnacji. Linie Poziomów Kondygnacji dla których nie będzie zaznaczona ta opcja nie będą wyświetlane w żadnym z okien Widoków Modelu. Dopóki 168 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wyświetlana jest ta paleta.Wirtualny Budynek będą tylko linie odpowiadające tym kondygnacjom. Edytuj Poziomy Kondygnacji Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ Dla każdego okna Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia kondygnacji i zaznacz odpowiednie pola w kolumnie "Linie Poziomów Kondygnacji". Znaczniki Kondygnacji są elementami bibliotecznymi. Uwaga: Istniej możliwość określenia wyświetlania Linii Poziomów Kondygnacji dla każdej kondygnacji. aktywny jest Tryb edycji poziomów umożliwiający edytowanie wysokości kondygnacji poprzez przesuwanie ich linii poziomów. Za pomocą trybu edycji kondygnacji możesz modyfikować wzniesienie każdej kondygnacji lub zestawu kondygnacji wewnątrz okna: 1) Wybierz polecenie z menu Projekt > Edytuj Poziomy Kondygnacji lub to samo polecenie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. przejdź do panelu Poziomy Kondygnacji i użyj rozwijanego przycisku “Pokaż Poziomy Kondygnacji”.

4) Najedź kursorem na Linię poziomu kondygnacji. jakby były przecięte teoretyczną poziomą płaszczyzną. istnieje jednak możliwość ustalenia dowolnej Płaszczyzny Cięcia dla bieżącego okna za pomocą okna dialogowego Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Aby zdefiniować Płaszczyznę Cięcia. to właśnie jest Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. użyj polecenia Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu aby otworzyć okno dialogowe Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Domyślna wysokość tej płaszczyzny (mierzona od podstawy bieżącej kondygnacji) zależy od przyjętych norm architektonicznych. Słupy. Elementy konstrukcyjne 3D (Ściany. Belki i Dachy) wyświetlane są na Rzucie w taki sposób. którą chcesz 5) Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany i opuścić Tryb edycji Elementy znajdujące się na zmodyfikowanych kondygnacjach przyjmą wartości wzniesienia odpowiednio do poziomu ich kondygnacji macierzystych. Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . Jednakże. Stropów ani Obiektów (w tym Schodów). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 169 . Uwaga: Płaszczyzna Cięcia nie wpływa na wyświetlanie Siatek. Przegrody strukturalne. poziomów kondygnacji. (Upewnij się czy kursor znajduje się nad samą linią a nie na Znacznikach po obu jej końcach) Kliknij i przeciągnij Linię aby zmienić poziom wzniesienia kondygnacji.Wirtualny Budynek Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) 3) Wybierz jeden z czterech dostępnych trybów: • • • • Edytuj tylko wybrany poziom Edytuj poziomy poniżej wybranego Edytuj poziomy powyżej wybranego Edytuj wszystkie poziomy przemieścić.

Wpisz wartość “Wzniesienia Płaszczyzny Cięcia do Bieżącej kondygnacji. Słupów oraz Dachów. w oknie Ustawień Narzędzia) rezerwowaniu elementów w Pracy Zespołowej definiowaniu kryteriów dla zestawień. Reprezentacja na Rzucie oraz Granica Widoczności) można znaleźć w oknie dialogowym Ustawień Narzędzi. Po określeniu globalnych ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu są parametrami globalnymi. W momencie wstawiania elementu zostanie on "połączony" z tą. Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach Podczas gdy ustawienia Płaszczyzny Cięcia bieżącej kondygnacji są parametrami globalnymi tzn. Przegród Strukturalnych. Belek oraz Dachów) w ich oknach dialogowych ustawień. Względny Zakres Widoczności oraz Bezwzględny Zakres Widoczności . Ustawienia opisane poniżej (Kondygnacja Macierzysta. używając przycisku Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu dostępnego w oknach Ustawienia Widoku. kondygnacją. • • W oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Narzędzi. by przy wyświetlaniu uwzględniały ustawienia Płaszczyzny Cięcia. wybierz Kondygnację Macierzystą dla elementów wstawianych za pomocą danego narzędzia. Szczegóły. pozostałe parametry tego okna dialogowego nie są istotne. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej pełni rolę czynnika decydującego przy: • • określeniu. której będą przypisane poszczególne elementy. Pokaż na Kondygnacjach. bieżące ustawienia mają zastosowanie do wszystkich kondygnacji projektu. które części elementy są wyświetlane (zgodnie z ustawieniami “Pokaż na Kondygnacjach”) wyznaczeniu Względnego Wzniesienia Podstawy elementów (w polu Względne Wzniesienie Podstawy. Belek. na wszystkich kondygnacjach (jest to domyślnie ustawienie dla elementów konstrukcyjnych). Słupów. Określ Kondygnację Macierzystą W panelu Geometria i położenie Okien Ustawień narzędzi konstrukcyjnych można ustawić Kondygnację macierzystą. 170 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . istnieje możliwość ustawienia indywidualnych preferencji wyświetlania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. obowiązującymi w całym projekcie. macierzystą. Określ ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu indywidualnie dla poszczególnych Widoków Dla każdego Widoku możesz oddzielnie określić ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. gdy któryś z elementów konstrukcyjnych ma ustawioną Granicę wyświetlania.Wirtualny Budynek Schody i inne Obiekty GDL mogą zostać ustawione tak. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170.” Jeśli chcesz aby wszystkie elementy konstrukcyjne wyświetlane były w całości. możesz dodatkowo dostosować wyświetlanie indywidualnych elementów konstrukcyjnych (Ścian.pozostałe parametry Ustawień Płaszczyzny Cięcia mają znaczenie tylko wtedy. Automatycznie: Ta opcja jest dostępna tylko dla Ścian.

Pole Kondygnacja Macierzysta zawsze wyświetla kondygnację w nawiązaniu do bieżącej kondygnacji (patrz ilustracja). że jego linii bądź punkt odniesienia znajdzie się na innej kondygnacji. będąc na pierwszej kondygnacji taka definicja będzie się odnosiła do kondygnacji trzeciej.Wirtualny Budynek Przy ustawieniu automatycznym ArchiCAD przypisuje elementy do kondygnacji. Jeżeli zmodyfikujesz element w ten sposób. Tylko na własnej: Element będzie widoczny tylko na własnej Kondygnacji Macierzystej. Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) Rozwijane menu Pokaż na Kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia pozwala na zdecydowanie. Po przejściu na drugą kondygnację oznaczałaby ona kondygnację czwartą. Chciałbyś jednak mierzyć jej wzniesienie do bieżącej kondygnacji Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a nie kondygnacji. W przypadku Ściany. na której kondygnacji aktualnie pracujesz. Uwaga: Bieżąca kondygnacja ustawiona w oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia będzie różna w zależności od tego. że Macierzystą Kondygnacją dla tej ściany będzie kondygnacja bieżąca. jeśli Kondygnacja Macierzysta będzie wyrażona jako "Bieżąca + 2" w trójkondygnacjowym budynku. Na przykład.. zgodnie z poniższym opisem. jednak taka kondygnacja w budynku nie istnieje. Opcje dostępne w części “Pokaż na kondygnacjach” mogą różnić się w zależności od elementu konstrukcyjnego. Na przykład. w zakresie których się znajduje w przestrzeni. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej może być też stosowane do określania Względnego Wzniesienia Podstawy elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. do której należy strop. W większości przypadków gwarantuje to przypisanie elementu do najbardziej uzasadnionej Kondygnacji Macierzystej. Wszystko jako Pozawidokowe. Tylko Obrys. aby wybrać dowolną spośród zdefiniowanych w Projekcie kondygnacji. W takim przypadku możesz wybrać. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób.) • 171 . W takim przypadku ArchiCAD zmodyfikuje ustawienie w taki sposób. Uwaga: W pewnych okolicznościach. mogłeś wstawić Ścianę przebiegającą przez kilka kondygnacji na stropie. aby Kondygnacją Macierzystą była kondygnacja ostatnia. na której element jest wstawiany (do której należy linia odniesienia lub podstawa elementu).. Element zostanie wstawiony na wybraną w tym miejscu kondygnację. Możesz wybrać bieżącą kondygnację (znajdującą się na szczycie rozwijanej listy). przeważnie będzie najbardziej odpowiednia. Kondygnacja Macierzysta nowo tworzonego elementu może nie istnieć. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. czy tylko na wybranych. masz do wyboru następujące opcje: • Wszystkich: Element będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. program automatycznie dostosuje ustawienie Kondygnacji Macierzystej. Wybierz Kondygnację Macierzystą: Użyj tej opcji jeżeli chcesz powiązać element z konkretną kondygnacją. czy element będzie wyświetlany na wszystkich kondygnacjach przez które przechodzi. nieznacznie poniżej bieżącej kondygnacji. Przegrody Strukturalnej czy Słupa. lub wybrać opcję Wybierz kondygnację. Jeżeli ta opcja jest dostępna.

niektórych Elementów bibliotecznych i Schodów: Obrysy elementów na innych kondygnacjach będą 172 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Własnej i jednej kondygnacji powyżej/poniżej/po jednej w górę i w dół: Dach będzie wyświetlony na własnej kondygnacji oraz na jednej kondygnacji powyżej i/lub poniżej. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. aby dokonać zmian. Wszystkich: Dach będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. dostępne są te same opcje co dla Dachu.parametry użytkownika. • • W przypadku Stropu lub Siatki. dostępne są te same opcje co dla Dachu. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. (Po skonfigurowaniu Ustawień własnych.będzie wyświetlany na każdej kondygnacji projektu. użyj opcji Edytuj parametry użytkownika. poza opcją Wszystkie kondygnacje (ponieważ w przypadku tych elementów nie istnieją wersje wielokondygnacjowe): Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach Dla Stropów. Pojawi się okno dialogowe Pokaż na kondygnacjach . oprócz Ustawień własnych: • • Obiekty i Schody mają własne opcje wyświetlania: Kondygnacji powyżej i Kondygnacji poniżej. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. Siatek.bez względu na jego rzeczywiste położenie . Użytkownika: Wybierz tę opcję. które fizycznie przecina.) W przypadku Belek. jeżeli chcesz określić własne ustawienia wyświetlania obrysu i wypełnienia dachu.Wirtualny Budynek W przypadku Dachu: Zobacz także Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach na stronie 172. oddzielne dla obrysu i wypełnienia elementu . • Tylko na własnej: Dach będzie widoczny tylko na własnej kondygnacji macierzystej. Na wszystkich kondygnacjach: Obrys dachu . Tylko Obrys. W ten sposób można określić aby elementy nie były w ogóle wyświetlane w kondygnacji macierzystej. Wszystko jako Pozawidokowe. gdzie możesz zdefiniować opcje wyświetlania na kondygnacjach.

6) Tylko Obrys: Całkowity obrys elementu wyświetlany jest 1) Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przycięty fragment elementu (tzn. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. gdy przy funkcji Pokaż na Kondygnacjach jest wybrana opcja Tylko na własnej. 5) Symbol i Pozawidokowe: Opcja wyświetlenia jest dostępna jedynie dla Przegród Strukturalnych. bez względu na wysokość położenia elementu. Opcja ta jest dostępna tylko dla prostych ścian lub słupów (także tych o profilu złożonym). będziesz mógł określić widoczność elementów znajdujących się poniżej płaszczyzny cięcia za pomocą opcji Granica widoczności.) Przy tej opcji cały rzut nienachylonych i niezłożonych ścian lub pionowych (prostych lub profilowanych) słupów będzie wyświetlany jako przekrój z zastosowaniem jego ustawień atrybutów linii przekrojowej i wypełnienia przekroju. Dostępne są również dodatkowe opcje wyświetlania: 4) Przekrój jako symbol: (Dostępny tylko dla niepochylonych i niezłożonych ścian oraz dla pionowych lub złożonych słupów. tylko przy pomocy atrybutów przypisanych do linii widokowych. tylko wtedy. fragment znajdujący się poniżej. Szczegóły. Słupów i Dachów na Rzucie. 2) Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie Użyj opcji zawartych w rozwijanym menu Reprezentacja na Rzucie aby wybrać jedną z metod wyświetlania Ścian. Jeżeli zdecydujesz się na jedną z opcji rzutowania (Rzut i Pozawidokowe lub Rzut). znajdujący się poniżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu) oraz jego odciętą część (tzn. 3) Tylko Przekrój: wyświetlana jest tylko powierzchnia przecięcia z Płaszczyzną Cięcia dla Rzutu.Wirtualny Budynek wyświetlane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Elementy Konstrukcyjne. Funkcja ta umieszczona została w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Narzędzia. który znajduje się powyżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Belek.) Uwaga: “Rzut i Pozawidokowe” jest domyślnym ustawieniem wyświetlania dla pochylonych i złożonych ścian/kolumn oraz dla wszystkich dachów i belek. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu nie wpływają na wyświetlanie tych elementów. fragment. (Atrybuty elementów widokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. patrz Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) na stronie 174.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 173 . Przegród strukturalnych.

” • • Cały element (Ustawienia domyślne): Element wyświetlany będzie na wszystkich kondygnacjach. na których element będzie widoczny) w menu Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. 1) Względny Zakres Widoczności: Wybierz tę opcję aby wyświetlić element w pewnym zakresie kondygnacji (bieżąca kondygnacja plus wskazana liczba kondygnacji powyżej i poniżej oraz opcjonalnie Wzniesienie) Jeśli wybierzesz tę opcję.Wirtualny Budynek 7) Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. Czasami zachodzi jednak potrzeba aby nie wyświetlać całego elementu. liczba kondygnacji w obu kierunkach. Po otworzeniu takiego pliku. Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) Menu rozwijane Granica wyświetlania zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie zakresu. Płaszczyzna Cięcia zostanie automatycznie przeniesiona do górnej granicy Zakresu (lub do dolnej granicy. W takim przypadku. można zmieniać ustawienia wyświetlania elementów na Rzucie wedle potrzeb. Spowoduje to również zrównanie poziomu Płaszczyzny Cięcia jak w przypadku (1) powyżej. element będzie wyświetlany na kondygnacjach zdefiniowanych jako Względny Zakres Widoczności (tj. spowoduje. Gdy dolny Zakres widoczności znajduje się ponad górnym limitem. Dach). w jakim powinien być wyświetlany element wielokondygnacjowy (Ściana. że zastosowane zostaną domyślne ustawienia wyświetlania elementów konstrukcyjnych na rzucie odpowiadające tradycyjnym konwencjom architektonicznym dla tych elementów. Przegroda Strukturalna. ustawienia bieżącej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz Względnego Zakresu Widoczności mogą wchodzić w konflikt: • Gdy poziom Płaszczyzny Cięcia znajduje się poza bieżącym Zakresem Widoczności (np. Słup. W szczególnych sytuacjach. W takiej sytuacji. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas. (Atrybuty elementów pozawidokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia.) Uwaga: Otworzenie w ArchiCADzie projektów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 174 . dolny Zakres będzie traktowany jak obydwa Zakresy (dolny i górny) widoczności. gdyby Płaszczyzna Cięcia wypadła poniżej dolnego limitu). które przecina. W takim przypadku masz dwie dodatkowe opcje wyświetlania dostępne w menu rozwijanym Granica wyświetlania: 2) Bezwzględny Zakres Widoczności: Opcja ta ustanawia dolną granicę widoczności (domyślnie jest to Zero projektu) a następnie wyświetla wszystkie fragmenty elementu ponad tą granicą. bardzo mała wysokość kondygnacji zestawiona z domyślnym poziomem Płaszczyzny Cięcia). jeśli jako sposób Reprezentacji na Rzucie wybrano “Rzut” lub “Rzut i Pozawidokowe.

iż element konstrukcyjny będzie wyświetlany na Rzucie każdej kondygnacji Projektu. przecięcia oraz fragmenty pozawidokowe są inne na każdej kondygnacji. zgodnie z typami linii i piórami wybranymi w oknie dialogowym. Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie Oto przykładowe ustawienia: • Pokaż na kondygnacji: Automatycznie Oznacza to. Podczas przeglądania poszczególnych kondygnacji. Poniżej przedstawiono przykładowy budynek z pochyłymi ścianami: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 175 . • Granica wyświetlania: Cały element Ta opcja oznacza. odpowiednio zmienia się zawartość Rzutu: chociaż obrys ścian jest zaznaczony na każdej kondygnacji. Szczegóły. w zakresie której znajduje się ten element (w przestrzeni).Wirtualny Budynek Gdy wybierzesz tę opcję. • Wyświetlanie na rzucie jako: Rzut i Pozawidokowe Z takim ustawieniem każdy element konstrukcyjny zostanie wyświetlony w całości tzn. patrz Okno Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu w Pomocy ArchiCADa. Bezwzględny Zakres Widoczności zdefiniowany w Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu będzie stanowił dolną granicę wyświetlania elementu. fragment poniżej płaszczyzny cięcia. że wyświetlanie elementu nie jest ograniczone ani bezwzględnym zakresem widoczności ani zdefiniowanym zakresem. powierzchnia cięcia i fragment ponad płaszczyzną cięcia.

(zrobione ze słupów) . wielowarstwowe słupy ustawione są na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Względny Zakres widoczności” (na każdej kondygnacji.ustawiona jest na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Cały element” Ramy . widoczny jest tylko fragment przekroju) 176 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .mają wybraną opcję “Tylko Przekrój” Okrągłe.Wirtualny Budynek Nietypowe Wyświetlanie Elementów konstrukcyjnych W poniższym przykładzie. struktura budynku pokazana została na 3 kondygnacjach: • • • Ściana kurtynowa .

Okno 3D jest powiązane bezpośrednio z Rzutem oraz z oknami Przekroju/Elewacji/RŚ: każda zmiana dokonana na Rzucie lub w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ zostanie odzwierciedlona w Oknie 3D (i odwrotnie). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Otwórz Okno 3D Aby otworzyć lub uaktywnić Okno 3D. można odpowiednio przedefiniować Dokument 3D. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D pozwalają na znacznie wygodniejszą eksplorację modelu. poziomu powiększenia wybranych/zaznaczonych/filtrowanych elementów okna 3D. Okno 3D Okno 3D wyświetla model w perspektywie lub aksonometrii: daje to możliwość zobaczenia rzeczywistej formy budynku (na zewnątrz i wewnątrz). Źródłem każdego Dokumentu 3D jest Okno 3D. Ustawienia ogólne mające wpływ na parametry wyświetlenia okna 3D można znaleźć w opcji Ustawienia okna 3D. Po zmianie projekcji. Więcej szczegółów. 177 . które wpływają na zestaw elementów wyświetlonych w 3D znajdują się w menu hierarchicznych Widok > Elementy w Widoku 3D oraz Widok > Tryb Widoku 3D. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Polecenia. Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Te polecenia są także dostępne w pasku narzędzi Wizualizacja 3D. użyć poleceń menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem puste miejsce w otwartym oknie.Wirtualny Budynek Sposób wyświetlania poszczególnych elementów w Oknie 3D jest kontrolowany za pośrednictwem opcji zgrupowanych w panelu Model ona dialogowego Ustawień Elementu. płaszczyzn cięcia. Zarówno w perspektywie jak i w aksonometrii możesz edytować model lub tworzyć nowe elementy konstrukcyjne korzystając z dowolnych narzędzi projektowych. patrz Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. niż jest to możliwe w innych oknach. W dalszych rozdziałach szczegółowo zostały omówione metody pracy w Oknie 3D. należy wykonać jedno z poniższych: • • • • wcisnąć klawisz F3 użyć polecenia Okna > Okno 3D kliknąć przycisk okna 3D znajdujący się w pasku narzędzi Wizualizacja 3D lub Mini-Nawigator.

jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. wybierz polecenie Widok > Elementy widoczne w 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. Uwaga: Inne polecenie. zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. (lub wybierz odpowiedni przycisk Wizualizacja 3D. gdy aktywne jest Okno 3D. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. omawiane polecenie 178 . Jeżeli w Oknie 3D znajdują się tylko bezpośrednio zaznaczone elementy i utworzysz nowe. jak przy ostatnim wywołaniu polecenia Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. Domyślnie to polecenie nie jest widoczne w menu ArchiCADa. Skrót dla tego polecenia to Ctrl + F5. Polecenie Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D działa również w momencie. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. Więcej informacji na temat definiowania Obszaru Zaznaczenie. wybranie tego polecenia po zaznaczeniu w Oknie 3D elementów spowoduje wyświetlenie tylko zaznaczonych elementów. Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Wyświetl Selekcję/Obszar zaznaczania w 3D przy aktywnym dowolnym typie okna edycyjnego. Aby wyświetlić to polecenie musisz dodać je do struktury menu lub do paska narzędzi w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu (lub Paski narzędzi). Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy.Wirtualny Budynek Wyświetl wszystko w 3D Aby wyświetlić cały model w 3D. Pasek tytułu Okna 3D będzie w takiej sytuacji zawierał napis "Zaznaczenie" oraz nazwę kondygnacji macierzystej wyświetlonego elementów. Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w 3D bezpośrednio zaznaczone elementy.) z paska narzędzi Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w Oknie 3D tylko zawartość Obszaru Zaznaczenia. Szczegóły. skorzystaj z polecenia Widok > Elementy w Widok 3D > Wyświetl wszystko w 3D. W pasku tytułu Okna 3D pojawi się napis “Obszar zaznaczania”. Wyświetlanie całego modelu poprzez polecenie Wyświetl wszystko w 3D jest uzależnione od ograniczeń wynikających z zastosowania kryteriów filtrujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Filtruj Elementy widoczne w 3D. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. omawiane polecenie zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. pozostaną one wyświetlone dopóki aktywne będzie Okno 3D. Wyświetl Zapamiętaną Selekcję w 3D wyświetli Okno 3D w takiej postaci. ignorując zarówno bezpośrednie zaznaczenie elementów jak i ewentualny Obszar Zaznaczania.

Domyślne wyświetlanie w 3D Jeżeli otworzysz Okno 3D nie korzystając z żadnych specjalnych poleceń wyświetlania 3D. lub Przekroju 3D) spowoduje wyświetlenie wszystkich jego wierzchołków nawet. a następnie zaznacz opcję Na zewnątrz obszaru zaznaczenia. elementy te natychmiast znikną z Okna 3D. zmień Obszar zaznaczania (lub usuń go) i powróć do tego okna. wyłącz opcję Dotnij Elementy do Obszaru Zaznaczenia. których część znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. W trakcie edycji przyciętego elementu. co zostało zaznaczone w innych oknach. Wierzchołki i krawędzie przyciętych elementów będą jednocześnie powodowały reakcję kursora. Aby zobaczyć je w Oknie 3D.Wirtualny Budynek W przypadku wstawienia elementów poza granicami Obszaru Zaznaczenia lub przesunięcia istniejących elementów poza granice tego Obszaru. Zobacz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. zostanie tymczasowo wyświetlony szkielet jego wszystkich krawędzi. elementy utworzone w tym oknie będą widoczne tylko wtedy. By w całości wyświetlić elementy. Możliwe jest jednak wybranie opcji pozwalającej na wyświetlanie w 3D elementów znajdujących się na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia: Przejdź do okna dialogowego Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D. która również znajduje się w oknie Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D). gdy wstawisz je wewnątrz Obszaru Zaznaczania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 179 . w oknie pojawi się ostatnio wyświetlona zawartość bez względu na to. Elementy w Oknie 3D opartym o Obszar Zaznaczenia Jeżeli zawartość Okna 3D ograniczona jest częściowo Obszarem Zaznaczania. jeśli element będzie przycięty. Zaznaczenie elementu w przyciętym Modelu 3D (poprzez użycie Obszaru zaznaczenia. Po przejściu do okna Rzutu będą one jednak widoczne. Działanie obszaru zaznaczenia: Domyślnie elementy wewnątrz Obszaru zaznaczania zostaną przycięte do jego rozmiarów.

Przekrój 3D oraz Ustawienia Renderingu.). Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok Jeśli zachowasz zawartość okna 3D jako widok (zobacz Zachowywanie Widoku na stronie 75. Możesz zmodyfikować zapamiętany Widok 3D poprzez zmianę ustawień Okna 3D. Szczegóły. Parametry Okna Widoku 3D. Więcej szczegółów. W sekcji Rodzaje elementów widocznych w 3D znajdują się wszystkie typy elementów konstrukcyjnych i obiektów. patrz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. Filtry i Elementy w 3D. W tym oknie w sekcji Działanie Obszaru Zaznaczenia możesz określić w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie wpływał na zawartość Okna 3D. w panelu Tylko 3D wyświetlona zostanie informacja. który będzie wyświetlany w Oknie 3D. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet.Wirtualny Budynek Filtruj Elementy widoczne w 3D Wybierz polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D. 180 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .. Aby osiągnąć ten efekt (było to domyślne ustawienie w poprzednich wersjach ArchiCADa). czy widok ten został utworzony w wyniku nałożenia filtra czy obszaru zaznaczenia. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. zastosuj przygotowaną Kombinację warstw: “Pokaż Strefy 3D jako bryły". Ustawienia Widoku 3D obejmują: Parametry Widoku 3D (łącznie z powiększeniem). Parametry Przekroju 3D. patrz Panel Ustawień widoku Tylko 3D w Pomocy ArchiCADa. a następnie zaznaczenie opcji Zastąp Ustawienia Widoku 3D Bieżącymi w panelu Tylko 3D okna dialogowego Ustawień Widoku i zamknięcie okna przyciskiem OK. Sekcja Kondygnacje widoczne w 3D pozwala na zdefiniowanie zakresu kondygnacji. Tylko zaznaczone elementy zostaną wyświetlone w Oknie 3D.

Możliwość Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 181 . patrz Rendering ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. zalecana dla komputerów wyposażonych w szybką kartę graficzną obsługującą OpenGL. są niedostępne w procedurze OpenGL. ale proste widoki. Oznacza to również. Wewnętrzny silnik 3D działa optymalnie przy prostych (nie wymagających fotorealizmu) prezentacjach architektonicznych i do bezpośredniej publikacji z pominięciem procesu generowania wizualizacji. kreskowanie wektorowe oraz zapisywanie zawartości okna 3D jako rysunku wektorowego. dlatego doskonale nadają się do wydruków.Wirtualny Budynek Procedury 3D Procedury 3D są wbudowanymi algorytmami graficznymi odpowiadającymi za generowanie modelu 3D w ArchiCADzie. Ważne: OpenGL jest zoptymalizowany do szybkiej i płynnej nawigacji podczas pracy nad modelem. Domyślnie dostępne są dwie procedury: • • Wewnętrzny silnik 3D procedura OpenGL Więcej szczegółów. Dodatkowe opcje procedury OpenGL są dostępne poprzez kliknięcie przycisku Opcje w oknie dialogowym Parametry okna widoku 3D. takie jak cienie słoneczne. 1) Wewnętrzny silnik 3D Wewnętrzny silnik 3D jest najbardziej przydatny przy przetwarzaniu widoku w oknie 3D: widoki wygenerowane za pomocą tej procedury opierają się na rysunku wektorowym. 2) Procedura OpenGL Procedura OpenGL dla wymiaru 3D jest Aby wybrać procedurę należy otworzyć okno dialogowe Widok > Tryb i Procedury 3D > Parametry okna widoku 3D i skorzystać z rozwijanego menu wyboru procedury lub wybrać procedurę bezpośrednio z menu Widok > Tryby i Procedury 3D. Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Ponadto obsługuje wyświetlanie tekstur. łatwe do nawigacji. Wewnętrzny silnik 3D cechuje się lepszymi efektami wizualizacyjnymi niż OpenGL. ale bez tekstur. lecz jest wolniejszy podczas generowania modelu i nawigacji. świetnie nadaję się jako interaktywny podgląd podczas przygotowywania wizualizacji. że widoki 3D utworzone za pomocą procedury OpenGL można zapisywać jako bitmapy. Dzięki niemu otrzymujemy precyzyjne. Niektóre efekty i opcje. OpenGL jest technologią wykorzystującą mapy bitowe (tekstury).

że w przypadku złożonych modeli. Można je przełączać z poziomu okna dialogowego Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D lub z menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. Należy jednak pamiętać. Spośród trybów linearnych. które posiadają wiele elementów. patrz Opcje OpenGL w Pomocy ArchiCADa. Kolory wieloboków zależą od atrybutów materiału elementów konstrukcyjnych (są niezależne od koloru światła ustawionego w oknie dialogowym Słońce). Uwaga: Przy aktywnej procedurze OpenGL.Wirtualny Budynek publikowania widoków wygenerowanych w OpenGL ograniczają się tylko do map bitowych. Szczegóły. Ustawień kąta padania światła dokonuje się w oknie dialogowym Parametry widoku 3D. Kolorowanie jest zalecane podczas: • Podglądu modelu w czasie rzeczywistym • Sprawdzaniu kolorów powierzchni • Szybkiej wizualizacji projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tryby wyświetlania 3D Wewnętrzny silnik 3D ArchiCADa oferuje trzy tryby wyświetlania 3D: Szkielet. dostępne są tylko tryby Szkielet i Kolorowanie. Szczegóły. ten tryb dostarcza widoków najłatwiejszych do interpretacji. Ukrywanie linii oraz Kolorowanie. Ukrywanie linii. 182 . patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa oraz Materiały na stronie 37. że spełnione są wymagania sprzętowe. W trybie Ukrywanie linii krawędzie przysłonięte przez elementy znajdujące się bliżej punktu obserwacyjnego będą niewidoczne. Widoki w trybie Ukrywanie linii można zachowywać w licznych formatach 2D i 3D. Jest także odpowiedni do szkicowych wydruków wizualizacyjnych. przestrzeń może być trudna do interpretacji. Szkielet. Kolorowanie W trybie Szkielet widoczne są wszystkie krawędzie elementów modelu. W trybie Kolorowanie wszystkie powierzchnie w modelu są wyświetlane jako wieloboki cieniowane zgodnie z kierunkiem padania na nie światła. OpenGL umożliwia znacznie szybszą nawigację na ekranie pod warunkiem. W poniższym obrazie użyto OpenGL przy włączonym efekcie Przezroczystości w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D: Przyciski włączające Tryby 3D są również dostępne w pasku narzędzi Okna > Paski narzędzi > Proste 3D.

• Szczegóły. • paska narzędzi Mini-Nawigatora: palety Nawigatora: Jak zapamiętać Projekcję 3D Aby zachowywać projekcje ustawione w Oknie 3D można: • Użyć polecenia Zachowaj bieżący widok z menu kontekstowego palety Nawigatora. możesz zmieniać kąt widoku lub ustawienia aksonometrii.Wirtualny Budynek Projekcje 3D ArchiCAD umożliwia wyświetlanie modelu w perspektywie i w widokach aksonometrycznych (równoległych). Dodatkowo na Rzucie pojawi się obiekt Kamera ustawiony zgodnie z zachowanym widokiem perspektywy. Widok aksonometryczny automatycznie umieszcza cały model w centrum okna. Dodać bieżącą perspektywę do Mapy Widoków. Natomiast perspektywę określa się na podstawie położenia punktu patrzenia (Kamery) oraz celu. Dodać bieżącą projekcję do zestawu domyślnie ustawionych widoków aksonometrycznych. Spowoduje to utworzenie widoku (perspektywy lub aksonometrii) w oparciu o bieżące ustawienia projekcji w Oknie 3D. patrz Kamery na stronie 557. Umożliwia to szybką modyfikację Parametrów widoku 3D zarówno perspektywy jak i aksonometrii. korzystając z polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Dodaj bieżącą projekcję. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa. Ustawione tutaj parametry projekcji pozostają aktywne do momentu dokonania kolejnych ich modyfikacji. można szybko przełączać pomiędzy tymi ustawieniami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 183 . Nazwa i zawartość okna dialogowego zależą od typu projekcji (widoku): Ustawienia aksonometrii lub Parametry perspektywy. paleta Podglądu Nawigatora wyświetla miniaturę widoku całego projektu. Przy aktywnym Oknie 3D. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa oraz Dodatki Nawigacji 3D na stronie 184. • Jak przechodzić pomiędzy Perspektywami i Aksonometriami W Oknie 3D można przełączać widok pomiędzy “Perspektywą” i “Aksonometrią” za pomocą: • Domyślne Skróty: Ctrl+F3 = Aksonometria Shift+F3 = Perspektywa • poleceń dostępnych w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D: Szczegóły. Więcej szczegółów. Zobacz Podgląd nawigatora (3D) na stronie 64. Nowy widok zostanie dodany do Mapy Widoków Nawigatora. • paska narzędzi Wizualizacja 3D: • Parametry okna 3D Polecenie Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D (dostępne również w menu rozwijanym w palecie Mini-Nawigatora) otwiera okno dialogowe zawierające wszystkie opcje i parametry umożliwiające ustawienie widoku 3D. używając polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Ustaw Kamerę na Ścieżce. zachowując ogląd na cały projekt. Za pomocą przycisku w prawym górnym rogu okna.

Wyzerowanie kąta obrotu perspektywy w przypadku. Użyj tej opcji. Osobne Ustawienia Reprezentacji Modelu dla Dokumentu 3D umożliwiają skonfigurowanie materiałów dla powierzchni w Przekroju 3D. • • Więcej szczegółów. z menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D dostępne są również następujące polecenia: Uwaga: Zmiany zaznaczenia kamer dokonane za pomocą tych poleceń. • Zmień zaznaczone: Widok zaznaczonej kamery zostanie zaktualizowany zgodnie z bieżącym widokiem w oknie 3D. Przywrócenie osi widoku do płaszczyzny poziomej (Poziomuj oś widoku). Przekroje 3D Przekrój 3D to tryb wyświetlania w Oknie 3D ArchiCADa. Modyfikuj zapamiętane projekcje oraz Dodaj bieżącą projekcję: Polecenia te są dostępne. Utworzony przekrój 3D może być zachowywany w wielu formatach w celu dalszej obróbki. 184 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Idź do poprzedniego/Idź do następnego: Użyj tych poleceń gdy chcesz nawigować w widoku perspektywicznym pomiędzy kamerami znajdującymi się na aktywnej ścieżce (aktywna kamera zostanie zaznaczona). Przekrój 3D jest przydatną funkcją przy wizualizacjach wymagających ukazania wewnętrznych przestrzeni budynku. Ustawienia Przekroju 3D zostaną zastosowane w Dokumencie 3D. umożliwia tworzenie zarówno tradycyjnych (ortogonalnych) przekrojów jak i specjalnych widoków pozwalających na tworzenie nieszablonowych prezentacji projektu. jeżeli zmieniłeś widok w Oknie 3D. Parametry przekroju 3D są przechowywane w pliku projektu i są dostępne nawet po ponownym uruchomieniu ArchiCADa. Jeśli znajdujesz się w widoku perspektywy. Uaktywnienie funkcji Przekrój 3D. Przywróć zaznaczony widok: Przywraca zachowany widok kamery. wywołują odpowiadające im zmiany w palecie Mapy Projektu. Ustawienie widoku prostopadle do wskazanego punktu (Patrz prostopadle na). • • Szczegóły. Dzięki temu poleceniu można dodawać bieżącą perspektywę do Mapy Projektu. patrz Kamery na stronie 557. Jeżeli jednak na Rzucie zaznaczono kamerę (aktywna kamera posiada stożek widoku). patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa. Wstaw nową kamerę za zaznaczoną: Dodaje do ścieżki i zaznacza nową kamerę z zachowanym bieżącym widokiem. gdy włączony jest widok aksonometryczny. • Ustaw kamerę na ścieżce (tylko perspektywa). gdy w wyniku nawigacji kamera przyjmie dziwaczne położenie (Przywróć kąt obrotu).Wirtualny Budynek Dodatki Nawigacji 3D Inne funkcje przydatne przy modyfikowaniu ustawień widoków 3D dostępne są w menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D (lub w pasku narzędzi zawierającym polecenia związane z obsługą Okna 3D). która już należy do ścieżki animacji. Zobacz Dokument 3D na stronie 204. jeżeli na Rzucie nie zaznaczono żadnej kamery. Funkcje te pozwalają na: • • • Wskazanie celu perspektywy (Patrz na). nowa kamera zostanie umieszczona tuż za nią.

Elewacja. użyj narzędzia Przekrój w jednym z następujących okien: Rzut.Wirtualny Budynek Tworzenie Przekroju 3D Przekrój 3D działa na zasadzie tworzenia płaszczyzn cięcia modelu 3D. który wygeneruje Widok Projektu. Znacznik Przekroju może przyjąć jedną z poniższych postaci: 1) Znacznik źródłowy. Widokiem. dla ułatwienia identyfikacji i nawigacji Znacznik może wyświetlać nazwę pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie Widoku Projektu wygenerowanego przez Znacznik. (aby wyłączy Przekrój 3D. 3) Samodzielny Znacznik. którą można domyślnie aktywować poprzez menu Widok > Opcje wyświetlania. Zobacz także Podświetlenie Znaczników Źródłowych na stronie 219. Przekroje O Przekrojach Narzędzie Przekrój służy do wstawiania Znaczników Przekrojów. Widokiem bądź Rysunkiem. Aby wygenerować Przekrój należy narysować linię przekrojową na Rzucie. Po zdefiniowaniu płaszczyzn cięcia. linii i wypełnień). zostanie on odwzorowany w postaci elementów rysunkowych (punktów. Jeżeli Znacznik jest Połączony. Zawartość Widoku Projektu w Przekroju zależy od Statusu Przekroju. a następnie wstawić Znacznik źródłowy Przekroju. Każdy nowo utworzony Widok Projektu w Przekroju zostanie dodane do folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. który generuje Widok Projektu w Przekroju 2) Połączony Znacznik. określonego w oknie Ustawień Przekroju.) Jeżeli wkleisz element konstrukcyjny do okna Przekroju. Przekrój. Więcej szczegółów.) Jeżeli polecenie Widok > Elementy w Widoki 3D > Przekrój 3D jest aktywne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 185 . jak również dowolne elementy dwuwymiarowe. zawartość okna Przekroju można również bezpośrednio publikować. Wszystkie właściwości linii przekrojowej oraz Znacznika można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Przekroju. płaszczyzny cięcia będą uwzględniane podczas generowania modelu 3D. W oknach Przekrojów można oglądać i modyfikować elementy. Połączony Znacznik pełni tylko rolę odnośnika. który nie generuje Widoki Projektu. które nie są połączone z żadnymi elementami w innych oknach Modelu i nie odzwierciedlają zmian dokonanych w tych oknach. Możesz określić szereg informacji. wybierz to polecenie powtórnie. Rozwinięcie ścian. Obszar 2D. czy Rysunkiem. Przekroje mogą być zachowywane w postaci Widoków i wstawiane na Arkusze jako Rysunki. należy wybrać polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Przekrój 3D. Przekrój w trybie Rysunku zawiera elementy rysunkowe. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. np. Zobacz przykład w Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. możesz powiązać go z dowolnym Widokiem Projektu. Detal. patrz Okno dialogowe Parametry Przekroju 3D w Pomocy ArchiCADa. jednak nie jest możliwe wstawianie nowych elementów konstrukcyjnych. który zawiera tekst użytkownika Uwaga: Łatwym sposobem na rozróżnienie pomiędzy typem źródła oraz połączonymi/samodzielnymi znacznikami jest zastosowanie opcji “Podświetl Znaczniki Źródłowe”. ale może zostać połączony z dowolnym Widokiem Projektu. Płaszczyzny te definiuje się w oknie dialogowym Parametry przekroju 3D. Przekrój w trybie Modelu zawiera edytowalne elementy konstrukcyjne połączone i aktualizowane na bieżąco ze swoimi odpowiednikami w innych oknach Modelu. które będą wyświetlane przez Znacznik. Aby wstawić Połączony bądź Samodzielny Znacznik Przekroju.

186 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 4) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju Uwaga: W identyczny sposób tworzy się Elewacje. który nie jest oparty o Model. Punkt w którym klikniesz będzie również definiował położenie linii ograniczającej Przekrój w poziomie. 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. przekrojowej by określić orientację Przekroju. (Będzie to Znacznik Źródłowy Przekroju. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. 3) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Linia przekrojowa na Rzucie • • Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Przekrój oparty na Modelu musisz wstawić Znacznik przekroju na Rzucie. Zobacz Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193.) Uwaga: Innym rodzajem Widoku Projektu w Przekroju jest Niezależny Przekrój. Pojawi się kursor w kształcie Oka. Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. jeżeli została wybrana opcja Ograniczony Zasięg Poziomy oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii.

że wyświetlana będzie tylko część modelu przecięta linią przekrojową. (Dla Elewacji opcja Głębokość Zerowa nie jest dostępna. która jest wstawiana automatycznie. Więcej szczegółów.) • Szczegóły.Wirtualny Budynek Linia przekroju Linia ograniczająca Zasięg poziomy • • Nieskończony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie całego modelu począwszy od linii przekrojowej. Znacznika. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Przekroje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Modyfikowanie Poziomego Zasięgu Przekroju oraz Granicy Obszaru Odległego Możesz zmienić Poziomy Zasięg Przekroju poprzez przesunięcie linii ograniczającej Przekrój: Upewnij się czy wybrane zostało narzędzie Przekrój a następnie kliknij linię i przesuń ją do nowego położenia. że wszystkie kondygnacje projektu będą wyświetlane. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Zasięg pionowy • • Nieskończony Zasięg Pionowy oznacza. linia ograniczająca Przekrój zostanie również wstawiona. Reprezentacji Modelu. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Poziomów Kondygnacji. patrz Zasięg poziomy (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Ograniczony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie modelu w zakresie od linii przekrojowej do linii ograniczającej Przekrój. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Głębokość Zerowa oznacza. 187 . danych odniesienia.) 5) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. Skorzystaj z opcji w panelu Ogóle okna dialogowego Ustawienia Przekroju aby określić geometrię Przekroju. (Jeżeli tworzysz Przekrój Ograniczonym Zasięgu Poziomym. Po wstawieniu Przekroju można zaznaczyć linię ograniczającą i w razie potrzeby zmienić jej położenie. patrz Ustawienia Narzędzia Przekrój w Pomocy ArchiCADa. Inne opcje dotyczące Widoku Projektu w Przekroju. który chcesz zawrzeć w Przekroju.) Uwaga: Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Po wybraniu ograniczonego Zasięgu Pionowego należy wprowadzić wartości podniesienia odpowiadające zasięgowi pionowemu modelu.

który zostanie utworzony lub do pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku Projektu. jeżeli w panelu Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Przekroju. (“Pierwszy” znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. który został wcześniej wstawiony.) Na przykład następujący Przekrój został ustawiony. a żaden Rysunek nie będzie jeszcze utworzony na podstawie tego Widoku Projektu. wówczas Znacznik będzie zawierał Autotekst. Zobacz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Wstawiając Nowy Znacznik źródłowy na Rzucie w celu utworzenia nowego Widoku Projektu. (na podstawie odnośnego Widoku Projektu mogło już zostać utworzone wiele Widoków lub Rysunków) wówczas w palecie Info lub w oknie dialogowym Ustawień Elementu. Elewacji. będziesz miał do wyboru dwie dodatkowe opcje w rozwijanym menu "ze Znacznikiem odnoszącym się do:" • • Wybranego Rysunku Pierwszego wstawionego Rysunku dla wybranego Widoku • Więcej szczegółów. jeżeli opcja ta została wybrana w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Rozwinięć Ścian. • Aby przełączyć wyświetlanie granic Poziomego Zasięgu Przekroju i Obszaru Odległego użyj opcji Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. okno dialogowe Ustawień Domyślnych oferuje dwie opcje Odniesienia dla Znacznika: 188 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego Postępuj według poniższych instrukcji. Linie wyznaczające Poziomy Zasięg Przekroju oraz Obszar Odległy są elementami ekranowymi i nie podlegają publikacji. patrz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. zaznaczysz opcję Zaznaczony Obszar Odległy. Uwaga: Opcjonalny "Obszar Odległy" Przekroju mogący mieć odrębne ustawienia kolorów i efektów modelu zostanie utworzony. • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Innymi słowy Znacznik będzie wyświetlał informacje odnoszące się do Widoku Projektu. który zostanie zastąpiony odniesieniem do Rysunku po jego utworzeniu. Detali oraz Obszaru 2D. by wyświetlał informacje odnoszące się do pierwszego Rysunku utworzonego na jego podstawie . aby przyporządkować Odniesienie Znacznikom Źródłowym: Przekrojów. Jeżeli wybierzesz opcję Pierwszego Wstawionego Rysunku. Aby zmienić ich kolory lub rodzaje linii skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Do Znacznika Przekroju zostanie wówczas dodana linia ograniczająca Obszar Odległy.Wirtualny Budynek Możesz także zmienić położenie Granicy Obszaru Odległego. Gdy zaznaczysz Znacznik Źródłowy.

Elewacji oraz Rozwinięć Ścian. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. Gdy zmieniony zostanie status Przekroju na Rysunek. Nawet kopiując elementy konstrukcyjne i wklejając je uzyskujesz jedynie proste elementy rysunkowe. Zmiany dokonywane w tym trybie nie są przenoszone na Model. pozostałe elementy będą nieaktywne i nie będzie możliwości ich zaznaczenia. jednak nie jest możliwe tworzenie nowych elementów z wyjątkiem kopiowania już istniejących okien i drzwi. zawartość okna stanowią elementy konstrukcyjne. nie można jednak określić ustawienia: Rysunek: bez przebudowania. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. • W przypadku dwóch pierwszych trybów . W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. Rysunek) będzie dostępny w Projekcie. przypisywany jest mu Status w panelu "Ogólne" okna dialogowego Ustawienia Przekroju. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). jakiekolwiek zmiany dokonane w Przekroju typu Model. łuki i linie.przebudowanie automatyczne. Uwaga: Te same informacje związane ze Znacznikiem dostępne są w Panelu Znacznik i w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Możliwe będzie zaznaczenie jednego z Widoków/Rysunków utworzonych na podstawie odnośnego Widoku Projektu.Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). Okna 3D oraz do pozostałych okien Przekroju w trybie Model i odwrotnie. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). zostaną przeniesione do Rzutu. Można natomiast zaktualizować taki odłączony rysunek do ostatnich zmian dokonanych w Modelu. Model . Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. elementy konstrukcyjne zostaną rozbite na elementy 2D. wypełnienia.bez przebudowania.Wirtualny Budynek Wybranie jednej z tych opcji wyświetli okno dialogowe zawierające strukturę Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy. Status Przekroju definiuje połączenie pomiędzy Przekrojem a Modelem na Rzucie oraz metodę przebudowania. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). Wybierz Status Przekroju Uwaga: Procedura wybierania statusu jest identyczna dla Przekrojów. Status dokumentu 3D może być ustawiony jako Przebudowanie automatycznie lub Przebudowanie ręczne. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku.przebudowanie ręczne oraz Rysunek . W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. Ostrzeżenie: Usunięcie elementu konstrukcyjnego z okna Przekroju o statusie Model (zarówno przebudowanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 189 . jak odnośny element (np. • W przypadku statusu Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). Przekrojowi można przypisać jeden z trzech statusów: Model . do którego odnosi się Znacznik. tj. Informacje dotyczące połączenia zawarte w Znaczniku będą również wyświetlane w polu Odniesienie do tak długo. elementy konstrukcyjne w oknach Przekrojów są edytowalne. Podczas tworzenia każdego nowego Przekroju.

z kontekstowego menu Przekroju w Nawigatorze wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. a zatem z okien Rzutu i 3D. Poniższe okno Przekroju posiad włączone opcje Kreskowania Wektorowego (wzór pokrycia na płaszczyźnie dachu) oraz Wektorowych Cieni Słonecznych (cień okapu na powierzchni ściany). Szczegóły.Wirtualny Budynek automatycznie jak i ręczne) spowoduje usunięcie tego elementu z Modelu. a następnie wybranie polecenia “Otwórz Przekrój” z menu kontekstowego. opisy oraz wymiarowanie. zastępując poprzedni Przekrój wyświetlony w tym oknie. Bez względu na wybrany status Przekroju. (Widok > Nawigacja > Przekroje > Otwórz Przekrój). Innym sposobem otworzenia Widoku Projektu w Przekroju jest zaznaczenie linii Przekroju na Rzucie. aby zdefiniować sposób wyświetlania elementów w przekroju i widoku. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Aby otworzyć kilka okien zawierające różne Przekroje. W tym miejscu będziesz mógł zdefiniować takie efekty jak np. 190 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Szczegóły. Domyślnie każdy Przekrój jest otwierany w oknie Przekroju. w oknach tego typu możesz dodawać elementy rysunkowe 2D. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju Uwaga: Opcje związane z wyświetlaniem elementów są prawie identyczne w przypadku Elewacji i Rozwinięć ścian. Innym dostępnym efektem jest wyświetlanie powierzchni elementów w widoku w trybie Cieniowania. Wektorowe Cienie Słoneczne oraz parametry "Obszaru Odległego". co gwarantuje plastyczne odwzorowanie zaokrąglonych powierzchni: Możliwe jest wykorzystanie zarówno Cieni Słonecznych jak i Cieniowania w jednym Przekroju: Otwórz Widok Projektu w Przekroju Aby otworzyć Widok Projektu w Przekroju dwukrotnie kliknij jego nazwę w palecie Nawigatora lub skorzystaj z polecenia w menu.

4) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. Detali i Obszaru 2D. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. następnie umieścić połączony znacznik Przekroju Ściany na rzucie. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. połączonym do tego Detalu. które Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Zamiast tego są one wstawiane do Projektu. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 191 . łączone przez użytkownika z istniejącym Widokiem Projektu.Wirtualny Budynek Wstaw Połączony Znacznik Przekroju Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Elewacji. Aby wstawić Połączony Znacznik Przekroju: 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. Możesz wstawić Połączony Znacznik Przekroju do okna jednego z następujących rodzajów: Rzut. zostanie wyświetlone. Elewacja. Połączony znacznik Przekroju wskazuje Detal Przekroju tej ściany. Widokiem bądź Rysunkiem i wyświetlają informacje związane z elementem. Detal. Przekrój. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. z którym zostały połączone . który funkcjonuje jako Detal: Najpierw należy wstawić znacznik źródłowy detalu w oknie Przekroju. Na przykład możliwe jest stworzenie Przekroju przez ścianę. Połączone Znaczniki Przekroju nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D.

Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy). Wynika z tego. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. Informacje związane z wybranym elementem będą wyświetlane w Znaczniku. Detali oraz Obszaru 2D. 5) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii przekrojowej by określić orientację Przekroju. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Widok lub Rysunek.) Wybranie którejkolwiek z tych opcji otworzy okno dialogowe zawierające strukturę odpowiedniej Mapy Nawigatora (Mapy Projektu. możliwa jest zmiana wszystkich jego ustawień w dowolnym momencie.”). który chciałbyś połączyć ze Znacznikiem. aby przyporządkować Odniesienie Połączonym Znacznikom: Przekrojów. pierwszego rysunku utworzonego z widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. rysunku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. “Przeglądaj. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464.. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). że Połączony Znacznik może się odnosić do dowolnego Widoku Projektu. widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) wybranego rysunku (tj. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). 6) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. Nowe Połączone Znaczniki lub dla zaznaczone istniejące Znaczniki mogą odnosić się do: • • • wybranego widoku modelu (tj. Po wstawieniu Znacznika. Wybierz pożądany Widok Projektu. (“Pierwszy” oznacza rysunek.) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj.”). na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). do którego odnosi się Znacznik. Jeżeli modyfikujesz zaznaczony Znacznik. Widoku lub Rysunku w Projekcie. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. Pojawi się kursor w kształcie Oka. Rozwinięć Ścian. Elewacji. (“Pierwszy” oznacza rysunek. pierwszego rysunku utworzonego z widoku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji • 192 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu.Wirtualny Budynek Uwaga: Opcja Linii łamanej jest niedostępna w przypadku Elewacji. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika Postępuj według poniższych instrukcji.. kliknij przycisk Przeglądaj. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. aby wyświetlić okno dialogowe Określ odniesienie dla Znacznika i wybierz element.

Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów Uwaga: Proces aktualizacji jest identyczny dla Przekrojów. Utwórz Niezależny Przekrój Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Niezależnych Elewacji. Elewacja. wstaw nowy Połączony Znacznik do Projektu i połącz go (“Odniesienie Znacznika do”) z istniejącym Niezależnym Przekrojem. ale wymienionego w Nawigatorze. jaki Nowy Widok Projektu zostanie utworzony (w tym wypadku będzie to Przekrój). posiadające Znacznik lub pozbawione Znacznika. Polecenie to Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli zajdzie potrzeba aby ten Niezależny Widok Projektu był Połączony ze Znacznikiem. na liście parametrów w panelu Znacznik okna dialogowego Ustawień Narzędzia. 193 . Elewacji. Status Przekroju definiuje połączenie (i metodę przebudowania) pomiędzy Przekrojem a modelem na Rzucie. Dokument 3D. możesz posłużyć się dowolnymi narzędziami rysunkowymi.” Informacje wyświetlane przez Znacznik tego typu nie są połączone z żadnym elementem. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. użyj polecenia “Utwórz Nowy Niezależny Przekrój”. Detal. 2) Zdefiniuj dowolne własne teksty. postępuj według poniższych instrukcji. Więcej informacji dotyczących Statusu Przekroju. Rozwinięć Ścian i Dokumentów 3D. Przekrój. mogą być tworzone w niektórych oknach. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten folder i wybierz polecenie “Nowy Niezależny Przekrój”. Są to Widoki Projektu nie oparte o Model. Polecenie to jest dostępne: • w menu kontekstowym folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. Detal lub Obszar 2D. zaznaczony element Mapy projektu będzie decydował o tym. “Niezależne” Przekroje. spowoduje utworzenie nowego Widoku Projektu nie posiadającego Znacznika. Rozwinięcia Ścian Obszar 2D. 1) W oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia bądź w palecie Info wybierz opcję “Wstaw samodzielny znacznik. Aby dodać nowe elementy w Niezależnych Widokach Projektu.Wirtualny Budynek Wstaw Samodzielny znacznik W celu wstawienia Samodzielnego Znacznika za pomocą narzędzia Przekrój. Możesz również przenieść elementy 2D z Podrysu (za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej) w celu dalszej edycji. • • 3) Narysuj linię bądź granicę (w zależności od rodzaju narzędzia) i wstaw Znacznik do jednego z następujących okien: Rzut. Aby utworzyć nowy Niezależny Przekrój bez Znacznika. w Nawigatorze są one określone jako "Niezależne" Widoku Projektu. w menu Dokument > Narzędzia Dokumentacji lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu znajdującej się u dołu Mapy Projektu Nawigatora. Elewacja.

Oznacza to. W przypadku dużych projektów ciągła przebudowa modelu może zabierać dużo czasu. Funkcja ta usunie wszystkie elementy dwuwymiarowe pochodzące z modelu i zastąpi je aktualnymi. Proces przebudowy odnosi się tylko do elementów konstrukcyjnych. przejdź do panelu Opcje > Preferencje Projektu > Różne i anuluj zaznaczenie opcji “Na bieżąco aktualizuj Widoki w trybie Modelu”. które są dokumentami do Przebudowania Automatycznego lub Ręcznego. pozostałych okien Przekrojów jak również okna 3D. Jeżeli jednak chcesz ręcznie przebudować okno możesz skorzystać z polecenia z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. że elementy w tych oknach zostaną uaktualnione tak. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 194 . Gdy wybrany jest status Modelu: przebudowanie automatyczne. (Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj. że wszelkie modyfikacje tych elementów zostaną utracone. edycja elementu bibliotecznego) nie są automatycznie aktualizowane w oknach przekrojów typu Model. Zmiany elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrojów zostaną automatycznie uaktualnione (wraz z przypisanymi tym elementom wymiarowaniami) podczas aktywacji okna Rzutu. użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj. Użycie tego polecenia nie powoduje zmian w elementach rysunkowych dodanych do okna Przekroju. wszelkie zmiany w oknie Przekroju powodują natychmiastową i ciągłą przebudowę tego okna. Dla całkowitego przebudowania zawartości okna Przekroju w trybie Rysunek użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. • Podsumowanie Poleceń Przebudowania Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Polecenie to odświeża elementy rysunkowe tych okien i naprawia ewentualne tymczasowe błędy w wyświetlaniu. by odzwierciedlać bieżący stan Wirtualnego Budynku. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Rysunek: bez przebudowania Nie dotyczy to Dokumentów 3D. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne Przekrój z wybranym statusem Model: przebudowanie ręczne nie będzie przebudowywany automatycznie. Aby poprawnie wyświetlić te zmiany użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne oraz Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne.Wirtualny Budynek Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne Przekrój w trybie Model: Przebudowanie automatyczne jest połączony z modelem na Rzucie pozwalając na interaktywną edycję elementów Projektu w obydwu oknach. W tym trybie modyfikacje elementów konstrukcyjnych na Rzucie będą automatycznie wprowadzane do okien Przekrojów poprzez przebudowę ich zawartości w momencie uaktywnienia bądź otwarcia. • Aby przebudować Przekrój o statusie Rysunku. Wszystkie elementy dodane do tych okien przez użytkownika pozostaną nienaruszone. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. Wybranie tego polecenia spowoduje. Jeżeli wolisz aby okna Przekrojów były przebudowywane tylko podczas ich otwierania i uaktywniania (tak jak w ArchiCADzie 9). Elementy 2D narysowane na Rzucie lub w oknach Przekrojów nie będą przenoszone (odzwierciedlane) w pozostałych oknach. używane jest do odświeżania rysunków 2D i nie jest dostępne dla okien w trybie Model: Przebudowanie automatyczne) Uwaga: Niektóre złożone modyfikacje elementów projektu (np. Przebudowę uruchamia się poleceniem z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu.

Szczegóły. do okna przeniesione zostaną zmiany dokonane w oknie Rzutu. a następnie klikając jeden z punktów końcowych wybierz funkcję Rozciągnij z palety pomocniczej. by zawierał opisane polecenia. Zestaw poleceń widocznych w menu może być dostosowywany (Opcje > Środowisko pracy > Menu) tak. narzędzia Obszar zaznaczania oraz poleceń znajdujących się w menu Edycja. Linie Elewacji nie mogą być jednak łamane. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów Uwaga: Poniże informacje odnoszą się także do Elewacji. jak również skorzystać z ich odpowiedników umieszczonych w palecie pomocniczej. Polecenia te są również dostępne w kontekstowych menu poszczególnych folderów w Mapie Projektu oraz Mapie Widoków palety Nawigatora. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych Przebuduj Wszystko z Modelu: Przebudowuje zawartość wszystkich okien Przekroju/Elewacji/RŚ znajdujących się w projekcie. Poniższe polecenia mogą nie być domyślnie wyświetlane w menu Widok > Odśwież. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. patrz Panel Znacznik (Narzędzie Przekrój) oraz Panel Pole Znacznik (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 195 .Wirtualny Budynek Dodatkowe polecenia w menu Widok > Odśwież są dostępne jeśli aktywnym oknem jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ. Aby zdefiniować właściwości Linii i Znaczników Przekroju skorzystaj z opcji w panelach Znacznik i Pole Znacznika w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Rysunku: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju posiadające status Rysunku. Aby manipulować całą Linią przekrojową możesz użyć narzędzia Strzałka. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. Aby zmienić długość linii przekrojowej zaznacz ją. Przebuduj z widoku źródłowego: To polecenie jest dostępne tylko dla okien Detalu i Obszaru 2D. Szczegóły. Przebuduj z modelu: Polecenie to przebudowuje aktywne okno. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Modelu: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju o statusie Modelu (zarówno Przebudowanie automatycznie jak i Przebudowanie ręczne).

Panel Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Elewacji pozwala określić sposób wyświetlania modelu w Elewacji. natomiast panele Znacznik i Pole Znacznika odpowiadają za zawartość i wygląd Znaczników Elewacji. Można również wstawić Niepołączone znaczniki elewacji. Zobacz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Znaczniki Elewacji różnią się od Znaczników Przekrojów. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Detal lub Obszar 2D. W przeciwieństwie do Przekrojów: • Elewacje nie służą do "krojenia" modelu. • W przeciwieństwie do linii przekrojowej. służą raczej do tworzenia widoków modelu obserwowanego z dużej odległości. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. • Aby przesunąć segment linii Przekroju zaznacz Znacznik Przekroju. Rozwinięcie Ścian. a następnie użyj polecenia Przesuń odcinek linii Przekroju z palety pomocniczej. • • • Aby utworzyć Elewację musisz wstawić Znacznik Źródłowy Elewacji w oknie Rzutu. Aby usunąć przerwanie linii przekrojowej zaznacz ją. Kliknij aby przełamać segment w połowie a następnie przesuń utworzoną w ten sposób linię przełamania w nowe położenie. Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Elewacja. • • Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju na stronie 186. Powstały Widok Projektu ma określony status (Model lub Rysunek). linia Elewacji jest elementem ekranowym i nie jest wyświetlana na Arkuszach. Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych na stronie 195. Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. Z palety pomocniczej wybierz funkcję Przerwij linię przekroju/elewacji. opcje związane ze Znacznikami są inne dla Elewacji niż dla Przekrojów. Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191.Wirtualny Budynek Aby przerwać linię lub segment linii Przekroju: • • Zaznacz punkt środkowy linii. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów na stronie 195. a następnie przeciągnij linię przerwania (prostopadła do linii przekrojowej) poza zasięg przekroju. Pozostałe cechy narzędzia Elewacja są identyczne jak narzędzia Przekrój. który decyduje o metodzie jego przebudowania . Dokument 3D. Kliknij aby zatwierdzić operację. • • 196 . Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Elewacje ArchiCAD posiada odrębne narzędzie do tworzenia Widoków Projektu w Elewacji oraz Połączonych lub Niepołączonych Znaczników Elewacji. Połączony Znacznik Elewacji nie tworzący Widoku Projektu może być wstawiony do jednego z następujących okien: Rzut. Przekrój. Opcja "Głębokość Zerowa" dla poziomego zasięgu Elewacji nie jest dostępna.

Narzędzie Rozwinięcie Ścian może być stosowane tylko do tworzenia Widoków Projektu. nie można wstawiać połączonych (zawierających tylko odniesienie) znaczników RŚ. W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. Znacznik zostanie zaznaczony i będzie przy nim wyświetlany wierzchołek. każdy widok jest tworzony prostopadle do odnośnego segmentu. Wymiary mogą być powiązane z elementami. Modyfikacje dokonane w Rozwinięciach Ścian mogą być odzwierciedlone w modelu i odwrotnie: zmiany w modelu mogą zostać automatycznie wprowadzone w Rozwinięciach Ścian po ich przebudowaniu. Uwaga: Znaczniki Źródłowe RŚ mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Położenie Znacznika względem linii Elewacji pozostanie stałe nawet podczas jej przesuwania lub obracania. Rozwinięcia Ścian (RŚ) działają w podobny sposób jak Przekroje i Elewacje: wybierz metodę geometrii. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji.Wirtualny Budynek Przemieszczanie Znaczników Elewacji Ta opcja jest dostępna tylko dla Znaczników Elewacji i Rozwinięć Ścian.) Rozwinięcia Ścian utworzone metodą polilinii lub prostokąta będą posiadały po jednym widoku dla każdego segmentu Rozwinięcia Ścian. następnie wstaw Znacznik zawierający informację o odniesieniu. Każde Rozwinięcie Ścian jest oddzielnym Widokiem Projektu w Mapie Projektu palety Nawigatora. zdefiniuj widok oraz jego zasięg w sposób graficzny. Rozwinięcie Ścian (RŚ) O Rozwinięciach Ścian ArchiCAD posiada narzędzie stworzone specjalnie na potrzeby tworzenia rozwinięć Ścian projektowanych wnętrz. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Zaznacz linię Elewacji. Kliknij ten wierzchołek i z palety pomocniczej wybierz funkcję Przesuń Znacznik elewacji aby przemieścić Znacznik do nowego położenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 197 .

a także z powodów praktycznych (numerowanie. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. która ma być widoczna).) Szczegóły. Zostanie przypisany do własnej Grupy RŚ nawet wówczas. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. osobne RŚ dla każdego pomieszczenia). a następnie linii widoku (miejsca. funkcje związane z Podrysem. Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie Użyj metody polilinii lub prostokąta aby utworzyć kilka Widoków Projektu RŚ w jednej Grupie RŚ. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. Grupy RŚ są automatycznie dodawane do Mapy Projektu w postaci folderów. Kliknij po raz trzeci aby wstawić Znacznik RŚ. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. W związku z tym. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. z którego będzie oglądana ściana). należy zazwyczaj skorzystać z funkcji Automatycznego Rozmieszczania Rysunków na Arkuszu dostępnego w Ustawieniach Szablonu Arkusza. 5) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Powstała w ten sposób Grupa Rozwinięć Ścian będzie zawierała taką liczbę Widoków Projektu jak ilość segmentów polilinii/prostokąta. wyświetlanie. 1) 2) 3) 4) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ Aby utworzyć pojedynczy Widok RŚ narysuj Linię Zasięgu RŚ za pomocą metody Pojedynczego Segmentu RŚ. pokrywającego się ze ścianą. Nie można przenosić poszczególnych Widoków RŚ z jednej do drugiej Grupy RŚ.Wirtualny Budynek Zazwyczaj Rozwinięcia Ścian są tworzone w grupach (np. 198 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wstawianie do Arkuszy) widoki tego typu są automatycznie grupowane w Nawigatorze. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. (Aby uzyskać prawidłowe rozłożenie widoków RŚ należących do poszczególnych Grup RŚ. Kliknij ponownie by zakończyć rysowanie Linii. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. Uwaga: W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. tworzenie Rozwinięć Ścian rozpoczyna się od zdefiniowania zasięgu widoku (np. patrz Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach na stronie 464. odniesienie Znacznika. jeżeli będzie to jedyny Widok Projektu w Grupie.

polilinia lub prostokąt reprezentuje Linię Zasięgu Grupy RŚ. Właściwości poszczególnych segmentów mogą być jednak modyfikowane indywidualnie. • Przy metodzie polilinii każde kolejne kliknięcie będzie powodowało dodanie segmentu polilinii. 4) Zostanie utworzona i umieszczona w Mapie Projektu nowa Grupa Widoków Projektu. Aby nie wyświetlać Znacznika dla dowolnych lub wszystkich Widoków Projektów RŚ wybierz opcję Bez Znacznika we wspomnianym panelu. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. Przy metodzie prostokąta ponowne kliknięcie pozwala zdefiniować położenie przeciwległego wierzchołka. Znaczniki RŚ są wstawiane po środku każdego z segmentów Linii Zasięgu RŚ bądź na środku pomieszczenia. 2) Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 199 . odniesienie Znacznika. Zobacz Edycja Widoków Projektu RŚ na stronie 201. palety Nawigatora. 5) Folder Rozwinięcia Ścian ma własny Klon w Mapie Widoków Widoki Projektu należące do jednej Grupy RŚ posiadają wspólne cechy (takie jak ustawienia wyświetlania na kondygnacjach oraz ustawienia Warstw) które są definiowane tylko dla Grupy w całości. Rozwinięcia Ścian korzystają z własnego Znacznika. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. • • Powstała w efekcie linia. ponowne kliknięcie pozwala określić jego długość. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189.Wirtualny Budynek 1) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu RŚ. 3) Kliknij raz lub więcej aby wstawić Znacznik RŚ. Przy metodzie obróconego prostokąta drugie kliknięcie definiuje wektor obrotu prostokąta. obiektu GDL o edytowalnych parametrach. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status.

02. skorzystaj z panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Oznacza to. 03.. 2) Zwróć uwagę.). Wsch. że ID Grupy RŚ w Nawigatorze odpowiada teraz 200 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .. Dzięki temu każdy widok RŚ w Grupie może posiadać własne. znajdującą się obok pola ID w panelu Ogólne.. Grupie RŚ jest domyślnie przypisywane ID RŚ -01. Użyj opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień RŚ aby określić ewentualne dodatkowe Autoteksty definiujące Nazwy lub ID widoków RŚ. Na przykład. Zach. Domyślne ustawienia Rozwinięć Ścian w ArchiCADzie mają zdefiniowane ID i Nazwę zawierającą Autoteksty. (RŚ-02.. W konsekwencji Nazwa każdego Widoku Projektu RŚ będzie zawierała nazwę kierunku świata automatycznie przypisaną za pomocą Autotekstu (Płn. charakterystyczne ID i Nazwę opartą o różne wyniki Autotekstu. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. ID Grupy RŚ może się odnosić do Numeru Strefy: ID i Nazwy Rozwinięć Ścian W celu przypisania ID i Nazw Grupom RŚ oraz zawartym w nich Widokom Projektu. RŚ-03. Domyślnie ustawione ID Grupy RŚ dodaje do ID każdego z widoków RŚ Autotekst <Numer> (Numer widoku). Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188.) 1) Kliknij ikonę Autotekstu Domyślnie. że każdy widok RŚ będzie posiadał ID i Nazwę utworzony na podstawie ID i Nazwy Grupy RŚ. Płd. Domyślna Nazwa Grupy RŚ dodaje do nazwy poszczególnych Widoków Projektu Autotekst <Orientacja > (Orientacja widoku).Wirtualny Budynek Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element.. Użyj Autotekstów do nadawania charakterystycznych ID/Nazw Grupom RŚ Możliwe jest nadawanie logicznych nazw poszczególnym Rozwinięciom Ścian poprzez przypisanie Autotekstów ID i Nazwom odnośnych Grup RŚ. Zestaw opcji w panelu Ogólne jest inny jeżeli definiowane są Ustawienia Grupy RŚ: lub dla indywidualnych widoków Rozwinięć Ścian: Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. a następnie wybierz Numer Strefy z listy..). poszczególne Widoki Projektu RŚ mają przypisane ID "Poprzez Grupę RŚ". Kolejne Grupy RŚ otrzymują kolejne numery ID. Na ilustracji poniżej każdy Widok Projektu zawiera ID Grupy RŚ (RŚ-01) oraz automatycznie dodany numer (01.

) • zaznacz dowolny pojedynczy segment Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian. Zwróć uwagę. (Oczywiście przypisanie Autotekstu "Numer Strefy" działa tylko wówczas. Użyj palety pomocniczej aby przemieścić bądź obrócić segment RŚ lub jego Znacznik. • • Wprowadź ID lub Nazwę. zaznacz Widok Projektu. Usuwanie/Przywracanie Segmentu RŚ Jeżeli zaznaczysz pojedynczy segment RŚ będziesz mógł usunąć przypisany mu Widok Projektu korzystając z polecenia Usuń dostępnego w menu kontekstowym. To ID zostanie nadane wszystkim Widokom Projektu w Grupie RŚ. Wszystkie wprowadzone w tym miejscu zmiany będą się odnosić tylko do zaznaczonego Widoku Projektu. Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian Paleta pomocnicza oraz menu kontekstowe będą się odnosić tylko do Widoku Projektu związanego z zaznaczonym segmentem. Edycja Widoków Projektu RŚ Każdy Widok Projektu należący do Grupy RŚ może być edytowany oddzielnie. czy z rozwijanego menu wybrana jest opcja Użytkownika. W pierwszej kolejności. gdy Rozwinięcie Ścian zawiera Strefę. że niektóre opcje w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian będą nieaktywne przy modyfikowaniu pojedynczego widoku RŚ. • zaznacz dowolny znacznik pojedynczego Rozwinięcia Ścian lub Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 201 .Wirtualny Budynek numerowi strefy (w tym przypadku jest to 007) zawartej w Rozwinięciu Ścian. Dostosowywanie ID i Nazw Możesz nadać własne ID lub Nazwę Grupie RŚ albo indywidualnemu Widokowi Projektu: • • Zaznacz Linię Zasięgu RŚ. W przypadku pojedynczych widoków RŚ sprawdź. Można także zmieniać ID lub Nazwy dowolnych Grup RŚ lub Widoków Projektu RŚ w Nawigatorze. Aby edytować zaznaczony Widok Projektu: • Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian (Użyj polecenia z menu kontekstowego lub z palety Info).

jednak wszystkie elementy 2D dodane do tych widoków przed ich usunięciem zostaną utracone. podobnie jak w przypadku innych polilinii w ArchiCADzie. Zobacz Ustawienia Narzędzia Rozwinięcie Ścian (RŚ) w Pomocy ArchiCADa. Z rozwijanego menu wybierz. wówczas zaznaczenia Znacznika spowoduje zaznaczenie całej Grupy. czy pionowy zasięg będzie mierzony od Zera Projektu. Poszczególne widoki RŚ (czyli segmenty Linii Zasięgu RŚ) mogą mieć w razie potrzeby własne ustawienia Zasięgu pionowego: wybierz opcję Ograniczony i wpisz żądane wartości wzniesienia górnej i dolnej granicy zasięgu. 202 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian Zaznaczenie dowolnego segmentu Polilinii Zasięgu RŚ spowoduje zaznaczenie całej Grupy RŚ. Dodanie wierzchołka spowoduje dodanie nowego Widoku Projektu do Grupy RŚ. której Widok Projektu został usunięty i w menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć wszystkie Rozwinięcia Ścian w Grupie.Wirtualny Budynek Nawet po usunięciu Widoku Projektu będziesz mógł Przywrócić segment RŚ: zaznacz Grupę RŚ. Uwaga: To polecenie przywraca usunięte Widoki Projektu RŚ. Aby edytować Polilinię Zasięgu RŚ. czy od Kondygnacji Macierzystej RŚ (kondygnacji. Jeżeli Grupa RŚ korzysta z jednego wspólnego Znacznika. na którą zostało ono wstawione). Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian Zasięg pionowy Zasięg pionowy Rozwinięcia Ścian jest definiowany ręcznie w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian bądź w palecie Info. skorzystaj z poleceń palety pomocniczej.

(Rozciąganie/zmniejszenie segmentu spowoduje modyfikację sąsiednich segmentów podobnie jak w przypadku każdej innej polilinii. W ten sposób. Zasięg poziomy Domyślnie. widok modelu RŚ będzie obejmował struktury wychodzące poza Linię Zasięgu. w Ustawieniach RŚ należy wybrać Dodaj obszar wieloboku jako opcję Zasięgu poziomego. Pionowy Zakres zaznaczonego widoku RŚ będzie odpowiadał wysokości wykrytej Strefy. jednak mieszczące się w pomieszczeniu. Opcja Zasięgu poziomego w Ustawieniach Rozwinięcia Ścian (patrz panel Ogólne) jest domyślnie ustawiony jako W/g linii zasięgu. a kształty Stref Jeżeli chciałbyś by Rozwinięcie Ścian korespondowało z odpowiednią Strefą. zaznacz Linię Zasięgu i rozciągnij ją lub zmniejsz używając odpowiedniego polecenia w palecie pomocniczej. linia zasięgu RŚ odzwierciedla Zasięg poziomy powstałego widoku RŚ. jeśli w pomieszczeniu znajduje się alkowa o nieregularnym kształcie. tak jak pokazano na rysunku: Aby zmienić poziomy zasięg RŚ.) Rozwinięcia Ścian. możesz wybrać aby Zasięg Pionowy był Dopasowany do wykrytej strefy (opcja w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian).Wirtualny Budynek Aby uwzględnić połączone zaznaczone obszary w widoku modelu Rozwinięcia Ścian. Jeżeli zostanie wykryta Strefa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 203 .

pojedyncza Strefa przycięta do pochyłego dachu będzie miała różne wysokości. Będą one dokładnie odwzorowane w Widokach Projektu odnośnej Grupy RŚ. aby zdefiniować sposób Dokument 3D pozwala obejrzeć widok 3D modelu stanowiącego podstawę do tworzenia dokumentu. można zmienić widok 3D budynku na dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące struktury w 3D . etykiety i dodatkowe elementy rysunku 2D. oraz Panel Reprezentacja Modelu (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Ukryj elementy w przekroju: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Na przykład. Jest to możliwe ponieważ Dokument 3D może wyświetlać przekroje w strukturze Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 204 . że nie będą wyświetlane ściany przecięte przez Linie RŚ. Opcje w tym panelu są w większości takie same jak w analogicznych panelach okien dialogowych Ustawień Przekroju i Elewacji. Dokument 3D O Dokumencie 3D Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. które "kolidują z widokiem". zgodnie z konfiguracją Ustawień strefy): wyświetlania elementów w przekroju i widoku. do którego można dodać wymiary. w Rozwinięciu Ścian nie będą wyświetlane ściany.Wirtualny Budynek Uwaga: Wysokość strefy to różnica pomiędzy wartością jej Poziomu a wartością Wysokości. że zaznaczona zostanie opcja Uwzględnij Działania na elementach bryłowych. Strefy poddane Działaniom na Elementach Bryłowych zostaną odwzorowane precyzyjnie pod warunkiem. W przypadku Rozwinięć Ścian dla wyświetlania elementów w przekroju dostępne są dwie dodatkowe opcje: Ukryj ściany przesłaniające widok: Jeżeli zaznaczona jest ta opcja. Na przykład. Zobacz Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. przecięcie ściany warstwowej w przestrzeni.np. Rozwinięcia Ścian nie posiadają opcji "Zaznaczonego Obszaru Odległego".

Uwaga: Wyświetlanie elementów złożonych w oknie Dokumentu 3D również zależy od Ustawień częściowego wyświetlania. Źródłem Dokumentu 3D jest okno 3D. a elementu modelu są przebudowywane automatycznie lub ręcznie. aby wprowadzać zmiany do modelu. W wielu aspektach.. (Zobacz Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D na stronie 206. W szczególności. z zależności od statusu. cieniowanie i efekty słoneczne.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Utwórz Dokument 3D 1) W oknie 3D. gdzie można określić parametry właściwe dla Dokumentu 3D: są to wypełnienie/wyświetlenia pióra powierzchni elementów (łącznie z przekrojami elementów warstwowych) i kontury. Jednak. wzorek 3D. kolorowanie. wystarczy użyć narzędzi Wymiarowania ArchiCADa plus niektórych funkcji związanych z wymiarowaniem. Zobacz Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D na stronie 210.. jednak nie można edytować ich graficznie ani tworzyć nowych elementów modelu. który ma być obowiązywać dla Dokumentu 3D. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. lub wykonaj czynności na elementach bryłowych. użyj Obszaru zaznaczenia wg potrzeb.Wirtualny Budynek modelu 3D. podobnie jak inne widoki modelu. 2) Utwórz nowy dokument 3D w jeden z poniższych sposobów: Jeśli otwarte jest okno 3D: • Użyj polecenia Nowy Dokument 3D. Zobacz Ustawienia Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. dostępnych jedynie dla Dokumentów 3D. który pojawia się na Mapie Projektu w Nawigatorze. z menu kontekstowego w folderze Dokument 3D w Nawigatorze 205 . przefiltruj lub zaznacz elementy. po skonfigurowaniu ustawień okna 3D można przedefiniować Dokument 3D. przezroczystość. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. Aby dodać wymiary. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. skonfiguruj widok 3D modelu: widok. Poszczególne parametry i opcje mające wpływ na wyświetlanie okna 3D (takie jak projekcja i filtrowania/zaznaczenie elementów) będą określały sposób wyświetlenia Dokumentów 3D. Patrz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. W Dokumencie 3D. Dokument 3D posiada własne okno ustawień. można wybrać elementy modelu i otwierać okna ustawień. Ustaw widok 3D jako perspektywę lub jako rzut. Dokument 3D to widok projektu. zastosuj Parametry przekroju 3D. opcjonalnie używając parametrów wypełnień przekrojowych i linii zdefiniowanych na poziomie elementu. Dokument 3D jest analogiczny do widoku projektu w przekroju: stanowi integralną część modelu ArchiCAD.

osobnym oknie. każdy Dokument może mieć własne źródłowe okno 3D. aby zastosować zmiany edycyjne. Przedefiniuj odnosi się do poszczególnych ustawień okna 3D. lub Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Dokument 3D). Wprowadź ID odniesienia oraz nazwę nowego Dokumentu 3D. płaszczyzny cięcia) własnego źródłowego okna 3D. kliknij Utwórz. filtrowanie. Te ustawienia to: • Bieżąca projekcja 3D. Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D Zawartość Dokumentu 3D jest definiowana z Okna 3D. które mają wpływ na to. 206 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W dowolnym momencie można poddać edycji poszczególne ustawienia źródła Okna 3D a następnie można Przedefiniować Wybrany Dokument 3D. łącznie z powiększeniem Zobacz Projekcje 3D na stronie 183. 4) Spowoduje to utworzenie Dokumentu 3D i otwarcie go • Użyj polecenia Przechwyć widok okna jako Dokument 3D z menu kontekstowego okna 3D (kiedy nic nie jest zaznaczone). 3) Pojawi się okno dialogowe Nowy Dokument 3D. jak Dokument 3D będzie wyglądał w tym oknie.Wirtualny Budynek • Użyj polecenia menu (Dokument > Dokument 3D > Utwórz Nowy Dokument 3D. 5) Dokument 3D będzie figurował na liście w folderze Dokument 3D w Mapie Projektu w Nawigatorze. to okno 3D jest źródłem Dokumentu 3D. Innymi słowy: każdy Dokument 3D zachowuje ustawienia (projekcję. Mimo że w danym momencie można mieć tylko jedno aktualne okno 3D (nie można mieć otwartych kilku okien 3D jednocześnie).

Funkcja Przebuduj dla Dokumentu 3D działa tak samo jak w przypadku innych widoków modelu (np.Wirtualny Budynek • Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. (Widok > Przebuduj > Przebuduj z modelu). zostanie przebudowany przy każdym otwarciu. • Zobacz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D. Nie istnieje Dokument 3D w trybie Rysunku. Zobacz Przekroje 3D na stronie 184. Jeśli jest w trybie Aktualizacji ręcznych. Przekroju). otwórz źródłowy widok Dokumentu 3D. oraz Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D na stronie 178. Lub: prawym przyciskiem myszki kliknij widok projektu lub widok w Nawigatorze a następnie wybierz polecenie Otwórz widok źródłowy: Przedefiniuj wybrany Dokument 3D Istnieją trzy sposoby na przedefiniowanie Dokumentu 3D po utworzeniu. Przebuduj dotyczy elementów modelu: ich rozmiaru. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. • Płaszczyzny cięcia Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy funkcją Przedefiniuj a Przebuduj. Twój Dokument 3D. Wprowadź żądane zmiany w oknie 3D: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 207 . kształtu oraz relacji względem pozostałych elementów modelu. Szczegóły. Każdą z metod opisano poniżej: Przedefiniuj Dokument 3D Otwórz i Edytuj Źródłowy Widok 3D Jeśli okno Dokumentu 3D znajduje się na wierzchu: za pomocą polecenia Otwórz Źródłowy Widok 3D w menu kontekstowym. jeśli ustawiony jest na Przebudowanie Automatycznie. zostanie przebudowany tylko jeśli wydane zostanie takie polecenie.

który ma zostać przedefiniowany na podstawie bieżącego okna 3D. Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D i kliknij prawym przyciskiem myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. można również użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Przedefiniuj Dokument 3D.Wirtualny Budynek • • • • • Edytuj elementy Skonfiguruj wyświetlanie Zmień widoczność elementu za pomocą opcji Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zmień ustawienia Filtrowania elementów. 208 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Następnie użyj polecenia Przedefiniuj: Jeśli okno 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. że operacji Przedefiniuj nie da się odwrócić. Wybierz Dokument 3D.

Wirtualny Budynek myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Kliknij Przedefiniuj Mimo Tego. Jeśli Dokument 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. lub kliknij Ustawienia na dole Nawigatora lub z menu kontekstowego. łącznie z powiększeniem Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Płaszczyzny cięcia Przedefiniuj używając ustawień Dokumentu 3D Jeśli chcesz przedefiniować istniejący Dokument 3D bez otwierania okna widoku źródłowego 3D. Uwaga: Bieżące okno 3D nie musi być takie samo jak oryginalny widok źródłowy dokumentu 3D. Nie trzeba otwierać okna 3D. użyj polecenia Przedefiniuj na podstawie Bieżącego Widoku 3D z menu kontekstowego. Dokument 3D zostanie przedefiniowany zgodnie z poniższymi ustawieniami bieżącego okna 3D. Otwórz Ustawienia Dokumentu 3D (wybierz Dokument 3D na Mapie Projektu w Nawigatorze. • • • • Bieżąca projekcja 3D. Polecenie Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D Za pomocą tego polecenia możesz zdefiniować Dokument 3D na podstawie ostatniego stanu okna 3D (aktualnie otwartego lub ostatnio otwartego okna). który ma zostać przedefiniowany i kliknij prawym przyciskiem Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 209 . aby kontynuować. lub z menu Dokument > Dokument 3D). Inny sposób na uzyskanie tego samego rezultatu: Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D. możesz po prostu użyć Ustawień Dokumentu 3D.

aby zamknąć okno dialogowe projekcji. aby otworzyć okno dialogowe Filtruj Elementy w 3D. aby skonfigurować pozycję słońca.Wirtualny Budynek Dokonaj jednej z następujących zmian: • Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. Zmiany zostaną zastosowane w Dokumencie 3D po kliknięciu OK. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. Szczegóły dotyczące tych opcji. poprzez które można modyfikować Dokument 3D oraz widok źródłowy okna 3D. aby przedefiniować projekcję. a następnie Więcej o słońcu. Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D. aby opuścić ustawienia Dokumentu 3D. aby skonfigurować: • • • Wypełnienia i pióra dla powierzchni i konturów elementów lub dla elementów w przekroju Przezroczystość Kreskowanie wektorowe 3D Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 210 . bez potrzeby otwierania samego okna 3D. patrz Panel Ustawień Ogólnych Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. W szczególności. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. kilka ważnych ustawień wyglądu modelu w Dokumencie 3D jest konfigurowanych w oknie dialogowym Ustawień Dokumentu 3D (panel Modelu). Wybierz Ustawienia Dokumentu 3D w panelu Modelu. aby zamknąć okno dialogowe. Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D Mimo że wiele ustawień Dokumentu 3D pochodzi z widoku źródłowego 3D. płaszczyzny cięcia oraz widoczne elementy Dokumentu 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. Tutaj można przedefiniować ustawienia Słońca dla Dokumentu 3D: kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. Zaznacz to pole. aby wywołać okno dialogowe Perspektywy lub Ustawienia równoległe odzwierciedlające okno widoku źródłowego 3D Dokumentu 3D. • • Opcje dostępne w panelu Ogólne umożliwiają otwarcie okien dialogowych.

bloki tekstowe. (pierwsza metoda 211 . Detale. Aby otworzyć Rysunek Detalu w oddzielnym oknie. Szczegóły. które utrudniają dalszą edycję rysunku. 1) Uaktywnij narzędzie Detal. których Widoki Projektu zostały wygenerowane na podstawie istniejących elementów Projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model Aby utworzyć Detal oparty o Model. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. wstaw Znacznik Detalu posiadający obrys do jednego z następujących okien: Rzut. zawierają dwuwymiarowe kopie tych elementów. Dokument 3D. Narzędzie to może być także wykorzystywane do wstawiania połączonych Znaczników Detali. etykiety oraz obiekty. jako odniesień do dowolnych Widoków Projektu. tak by odzwierciedlała aktualny stan Projektu. Elewacja. prostokąta lub obróconego prostokąta. Możliwe jest także tworzenie Niezależnych Detali posiadających Znacznik lub nie. należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę w Nawigatorze. Obszar 2D lub Detal. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Przekrój. które są tworzone poprzez wstawienia Znacznika Detalu do jednego z następujących okien: Rzut.Wirtualny Budynek • • Materiały cieniowane Efekty słońca i cienia Ważne: Te ustawienia mają zastosowanie dla Dokumentów 3D i są niezależne od okna widoku źródłowego 3D. Ich zawartość może być aktualizowana. Wygląd Znacznika Detalu (Obiektu GDL) uzależniony jest od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień detalu. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Przed publikacją może zajść potrzeba dostosowania Rysunku Detalu. Detale O Detalach Narzędzie Detal jest przeznaczone do tworzenia Detali Widoków Projektu. Widoków bądź Rysunków. Detal. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. Widoki Projektu tworzone narzędziem Detal są wyświetlana w Oknach Rysunku Detalu i są zgrupowane w folderze o nazwie Detale w Mapie Projektu palety Nawigatora. Szczegóły dotyczące tych opcji są opisane w części Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. 3) W palecie Info wybierz jedną z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu: wielobok. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Rysunek Detalu może zawierać dodatkowe elementy 2D.

W oknach Detali przekrojów (Widoków Projektu utworzonych za pomocą narzędzia Detal w oknie Przekroju) obowiązuje ten sam początek układu odniesienia. W oknie Detalu dostępne są tylko narzędzia 2D.) Informacje na temat elementów opisowych przecinających się z obrysem Detalu. że elementy w oknie Detalu nie zostaną przemieszczone w pionie. Inne informacje na temat nowych Widoków Projektu tworzonych narzędziem Detal. w Mapie Projektu palety Nawigatora.) młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Detale. Wstaw Połączony Znacznik Detalu Aby wstawić Połączony Znacznik Detalu bez tworzenia Widoku Projektu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 212 . Tekst. w którym znajduje się Znacznik Detalu. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. patrz Opisy. Obrazki. Punkty aktywne. można zdefiniować w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Detalu. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Zawartość okien Detali 4) Narysuj obrys Detalu. co w widoku źródłowym. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. 5) Po narysowaniu Obrysu Detalu kliknij kursorem w kształcie Rysunek Detalu oparty o model zawiera tylko elementy 2D (linie i wypełnienia).) Więcej szczegółów. opisy i wymiarowania nie są przenoszone do okien Detalu. X reprezentuje punkt odniesienie Detalu. a wśród nich rozbite elementy konstrukcyjne. które znajdują się w obrysie Detalu. Wymiarowanie oraz Symbole 2D obiektów. Na Rysunkach Detalu mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. pod warunkiem jednak. Domyślnie do okna Detalu są przenoszone tylko elementy konstrukcyjne. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem na stronie 217. (Ustawienie to można zmienić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Detalu. że wymiarowania wysokości będą wskazywać prawidłowe wartości wzniesienia. Wypełnienia. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Detali mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem.) Rysunek Detalu zawiera linię reprezentującą granicę tego Detalu określoną w oknie. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. ich Znaczników i danych odniesienia. (To samo dotyczy Wymiarowania pionowego w Detalach generowanych z Elewacji i Rozwinięcia ścian. oznacza to.Wirtualny Budynek geometrii (bez obrysu) pozwala na tworzenie niezależnych Widoków Projektu nie posiadających źródła w modelu. Zobacz Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D na stronie 214. patrz Ustawienia narzędzia Detal w Pomocy ArchiCADa.

Niezależny detal jest przydatny podczas tworzenia rysunków elementów. którego zawartość tworzysz ręcznie. W oknie Niezależnego Detalu możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Detalu. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. niezależny detal. 4) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Utwórz Niezależny Detal posiadający Znacznik 1) W oknie dialogowym Ustawień Detal lub w palecie Info wybierz opcję “Utwórz nowy Widok Projektu. są jednak Widokami Projektu. Ten Widok Projektu nie będzie oparty o model. 3) Aby wstawić Oznaczony Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D.Wirtualny Budynek 1) Uaktywnij narzędzie Detal. Detale Nieoznaczone nie posiadają takiego Znacznika. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. wybierz pierwszą ikonę metody geometrii (Brak obrysu) w palecie Info. Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. których nie ma bezpośrednio w modelu a muszą się znaleźć w dokumentacji. które zostanie wyświetlone. 4) Nowy Widok Projektu ("Niezależny Oznaczony Detal") Utwórz niezależny detal Niezależny Detal to rysunek. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Wszystkie Rysunki Niezależnych detali stanowią część struktury Nawigatora. zostanie utworzony i umieszczony w folderze Detale. 2) Zdefiniuj Odniesienie dla Znacznika: • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Informacja o połączeniu będzie wyświetlana w polu "Odniesienie do:". 213 . 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. wstawiać obiekty. Rysunki te mogą być Oznaczone i Nieoznaczone: Oznaczone Niezależne Detale posiadają odpowiadający im Znacznik Detalu znajdujący się. lub wybierz polecenie “Otwórz rysunek detalu” z menu kontekstowego Znacznika. Po wstawieniu Znacznika i utworzeniu Detalu możesz w dowolnym momencie zmienić dane Znacznika. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. detal ogrodzenia. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu.” • • Jeżeli wybierzesz metodę "bez obrysu": kliknij raz aby wstawić Znacznik Jeżeli wybierzesz jedną z metod "z obrysem": narysuj obrys Detalu i kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. w jednym z okien projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby otworzyć Niezależny Detal dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. np. które można otworzyć poprzez Nawigatora. a następnie wskaż położenie Znacznika Detalu na planie.

wyłącz odpowiednią opcję w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Różne. do którego odnosi się ów Znacznik Źródłowy.Wirtualny Budynek Utwórz Niezależny Detal nie posiadający Znacznika Użyj polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz niezależny detal. To polecenie ma wpływ tylko na kształt Znacznika. Później. w razie potrzeby. którymi są oznaczane Detale w palecie Nawigatora. Aktualizacja Okna Detalu Jeżeli widok źródłowy Detalu został zmodyfikowany i chciałbyś zaktualizować zawartość Detalu tak by odzwierciedlała bieżący stan modelu. powstały rysunek będzie zawierał obrys w postaci linii przerywanej. Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D Gdy przerysujesz obrys Znacznika Źródłowego Detalu lub Obszaru 2D. kształty wszystkich Znaczników połączonych z Widokiem Projektu. 214 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Niezależne Nieoznaczone Detale są wyświetlane w Nawigatorze. nie wpływa na zawartość odnośnych okien. użyj polecenia Przebuduj z widoku źródłowego w menu kontekstowym Detalu w Nawigatorze lub w menu Widok > Odśwież. zostaną zaktualizowane dopiero po użyciu polecenia Uaktualnij Ramkę Połączonego Znacznika z menu kontekstowego danego Detalu lub Obszaru 2D w Mapie Projektu palety Nawigatora. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Detalu lub folderze Detale. jednak nie posiadają Znacznika. Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D Gdy tworzysz nowy Detal lub Obszar 2D korzystając z jednej z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu. można dołączyć Niezależny detal do znacznika: wstaw połączony znacznik i wskaż znacznik Detalu. Ikony są różne w zależności od rodzaju Detalu. Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze Na ilustracji pokazano cztery rodzaje ikon. Jeżeli chciałbyś by linia ta nie była wyświetlana. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Detale w Mapie Projektu Nawigatora.

tabele i wykresy związane z branżami i uzupełniające dokumentację projektu. Narzędzie Obszar 2D jest aktywne we wszystkich oknach z wyjątkiem Okna 3D. Obszar 2D jest jednak zoptymalizowany pod kątem tworzenie fragmentów rzutów i przekrojów. W oknach Obszaru 2D możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. Możliwe jest połączenie dowolnego rodzaju Znacznika z oknem Obszaru 2D. (W przeciwieństwie do Detali tworzonych na podstawie modelu. np. Podobnie jak w przypadku Detali elementy w Obszarach 2D składają się tylko z komponentów 2D. Obszary 2D mogą być wykorzystywane do wykańczania rysunków za pomocą narzędzi 2D. Dogodnym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obszar 2D. przy przenoszeniu części bądź całej zawartości okna źródłowego do okna Obszaru 2D: • Wszelkie elementy opisowe. a także do rysunków dwuwymiarowych tworzonych od podstaw. Znacznik tego narzędzia jest podobny jak w przypadku innych narzędzi posiadających Znaczniki (np. a Detal Tworzenie Obszaru 2D w oparci o model jest podobne do tworzenia opartego o model Detalu. Możesz również wstawić Znacznik Detalu do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Detalu. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. które domyślnie 215 . patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. takich jak fragmenty rzutów bądź przekrojów. Tego typu rysunki Przekrojów. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. Możesz wstawić Znacznik Przekroju do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Przekroju. których zakres ingerencji w projekt ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej. czy Detal). Obszary 2D O Obszarach 2D Okna Obszaru 2D służą do tworzenia dwuwymiarowych rysunków opartych o model. W związku z tym. jak również jako środowisko pracy dla kreślarzy. czy Detali nie mogą być aktualizowane w oparciu o zawartość okna Obszaru 2D. Aby otworzyć okno Obszaru 2D dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. Szczegóły. W oknach Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia 2D. podobnie jak elementy konstrukcyjne rozbite na komponenty 2D. czy wymiarowania będą przeniesione do okna Obszaru 2D. Do okna Obszaru 2D można wkopiować różnego rodzaju dokumenty. które utrudniają dalszą edycję rysunku. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. a ewentualne odpowiedniki elementów konstrukcyjnych są replikowane w Obszarach 2D w rozbitej formie (czyli składającej się z linii i wypełnień). wstawiać obiekty. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Obszar 2D posiada metodę geometrii pozwalającą za pomocą jednego kliknięcia odwzorować całą zawartość bieżącego okna w postaci dwuwymiarowych elementów w nowo utworzonym oknie Obszaru 2D. W przeciwieństwie do Detalu. Przekrój.

domyślnie wszystkie elementy opisowe oraz wymiarowania zostaną również przeniesione. Aby przenieść tylko kopie elementów konstrukcyjnych do nowych okien Obszaru 2D. 5) Po narysowaniu obrysu kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Obszaru 2D. • 4) Narysuj obrys Obszaru 2D. powstały Obszar 2D będzie posiadał domyślną wartość skali). w Mapie Projektu palety Nawigatora. że widok źródłowy posiada skalę. Utworzysz Obszar 2D zawierający całą zawartość okna. a następnie kliknij w dowolnym miejscu aktywnego okna Projektu. 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Metoda geometrii "Obrys": Użyj metody wieloboku. właściwości Znacznika i dane Odniesienia. Elewacji. Zobacz Ustawienia Narzędzia Obszar 2D w Pomocy ArchiCADa. Przekrój. należy zaznaczyć opcję "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień Obszaru 2D.) zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Kolor wypełnienia może zostać 216 . aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model Aby utworzyć Obszar 2D oparty o Model. (Detale natomiast są domyślnie tworzone w skali odpowiadającej 1/2 skali widoku źródłowego. lub Dokumentu 3D.) • Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Elewacja. Przy przenoszeniu całości lub fragmentu Widoku Modelu do okna Obszaru 2D. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Obszaru 2D mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. prostokąta bądź obróconego prostokąta by określić obrys Obszaru 2D. Znaczniki Przekrojów. Wybierz tę metodę. (Jeżeli widok źródłowy nie posiada skali. wstaw Znacznik Obszaru 2D do jednego z następujących okien: Rzut. Detali i Obszaru 2D wewnątrz okien Obszaru 2D są interaktywne: zachowane zostają wszelkie ich właściwości. Zawartość okien Obszaru 2D Rysunki Obszaru 2D opartych o model zawierają tylko linie i wypełnienia. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Metoda geometrii "Całe okno": Użyj metody jednego kliknięcia . Obszar 2D lub Detal. Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę.pierwszej metody geometrii w palecie Info. Ustawień Obszaru 2D musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Obszaru 2D. co ich widoki źródłowe pod warunkiem. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych 3) Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. Inne informacje na temat nowego Obszaru 2D. Rozwinięcie ścian.) 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Obszary 2D.Wirtualny Budynek zawierają tylko kopie elementów konstrukcyjnych w postaci linii i wypełnień. co ich widoki źródłowe. Są one tworzone na podstawie elementów konstrukcyjnych znajdujących się w Oknach Rzutu lub Przekroju/Elewacji/RŚ. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188.

Znaczniki Okien i Drzwi: Jeżeli dowolny fragment ściany znajdzie się wewnątrz obrysu. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. Aby skopiować elementy z Podrysu. Teksty. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej elementy (w postaci linii i wypełnień). zaznacz elementy skopiuj je. • • W przypadku wymiarowań posiadających dwa punkty końcowe. najpierw przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. W Obszarach 2D mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. wyłączenie opcji "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" pozwala na zmianę tego ustawienia. Łańcuchy wymiarowe są kopiowane segmentami: jeżeli oba punkty końcowe segmentu są wewnątrz obrysu. wówczas wszystkie Drzwi. Wypełnienia. którego zawartość definiuje się od podstaw. Narysuj wszystkie elementy 2D w Obszarze 2D od podstaw. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem W przypadku. Wymiarowanie: Odpowiednie punkty odniesienia lub punkt końcowy wymiaru musi się znajdować wewnątrz obrysu. skopiuj i wklej do okna Obszaru 2D. Mogą one mieć znacznik. wymiarowaniami lub Znacznikami Przekroju. które można otworzyć za pomocą Nawigatora. lecz nie muszą. oba punkty muszą być wewnątrz obrysu.) Obrazki i Rysunki: jeżeli przynajmniej jeden wierzchołek Obrazka lub Rysunku znajduje się wewnątrz obrysu. gdy wewnątrz obrysu znajduje się tylko część linii Przekroju/Elewacji. gdy obrys Obszaru 2D przecina się z elementami opisowymi. Utwórz Niezależny Obszar 2D Niezależny Obszar 2D to okno. Punkty aktywne. (Jakkolwiek domyślnie rysunki Detali nie zawierają wspomnianych elementów. są rozbijane na linie i wypełnienia i zostają przycięte przez obrys Obszaru 2D. Etykiety: Strzałka wskaźnika musi znajdować się wewnątrz obrysu. Wymiarowanie oraz Symbole 2D Obiektów. Okna i ich Znaczniki zostaną skopiowane do Obszaru 2D. Obrazki. Elewacji. wówczas Znacznik Przekroju/Elewacji zostanie zawarty w Obszarze 2D. Wszystkie elementy. Detalu lub Obszaru 2D) wówczas elementy te zostaną przeniesione do okna Obszaru 2D pod warunkiem. Znaczniki Przekroju i Elewacji: Jeżeli dowolny fragment linii Przekroju bądź Elewacji znajdzie się wewnątrz obrysu. jednak geometria linii może się różnić od oryginału (może być krótsza) w przypadku. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. wówczas cały Znacznik zostanie skopiowany do Obszaru 2D. w przeciwieństwie do Znaczników Przekrojów i Elewacji. Wszystkie Rysunki Niezależnych Obszarów 2D stanowią część struktury Nawigatora. Do okna Obszaru 2D można dodawać elementy na kilka sposobów: • Zaznacz dowolne elementy w dowolnym oknie. Edycja okien Obszaru 2D W oknie Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia rysunkowe. Znaczniki Detalu: Jeżeli punkt odniesienia Detalu (X) lub punkt końcowy Znacznika znajdą się wewnątrz obrysu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 217 . również elementy konstrukcyjne zostaną wklejone w postaci elementów 2D. wówczas ten segment zostanie skopiowany do Obszaru 2D. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. • • Uwaga: Znaczniki Rozwinięć Ścian. elementy te zostaną skopiowane do Obszaru 2D. Uwaga: Poniższe zasady odnoszą się także do rysunków Detali.Wirtualny Budynek Opisy. Niezależny obszar 2D bez znacznika w projekcie funkcjonuje jako widoki projektu. że spełniają pewne kryteria.

Można jednak. Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D Aby wstawić Połączony Znacznik Obszaru 2D bez tworzenia Widoku Projektu: 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Dowolny Znacznik z wyjątkiem Znacznika Rozwinięcia Ścian. Połączone Znaczniki nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Obszarze 2D lub folderze Obszary 2D. 3) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Obszaru 2D. Samodzielny znacznik nie posiada źródła w Modelu i nie wyświetla informacji o odniesieniu. 218 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie O Znacznikach Znaczniki mogą być wstawiane za pomocą dowolnego spośród następujących narzędzi: Przekroje Elewacje Rozwinięcie Ścian (RŚ) Obszary 2D Detale Za pomocą dowolnego z tych narzędzi można wstawiać Znaczniki Źródłowe. Zamiast tego można je wstawiać do projektu. Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. później połączyć taki znacznik z obszarem 2D. Rozwinięcia Ścian. a następnie łączyć z dowolnym istniejącym Widokiem Projektu.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Niezależny Obszar 2D bez Znacznika skorzystaj z polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Niezależny Obszar 2D. Obszaru 2D. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. w razie potrzeby. Elewacji. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. Przekroju. Informacje o połączeniu są wyświetlane w Znaczniku. Widokiem lub Rysunkiem. Detalu) zawierającego elementy utworzone na podstawie Modelu. Lista niezależnych obszarów 2D również znajduje się w Nawigatorze. może opcjonalnie pełnić rolę Połączonego Znacznika. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Obszaru 2D wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. Nie może być wykorzystywany do przechodzenia pomiędzy widokami. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Obszary 2D w Mapie Projektu Nawigatora. ale może zawierać dowolnie zdefiniowany tekst. który w tej postaci może być wykorzystywany do przechodzenia do odnośnych elementów Nawigatora. Wstawienie Znacznika Źródłowego powoduje utworzenie odnośnego Widoku Projektu (np.

Połączony Znacznik stanie się Znacznikiem Źródłowym. będzie odpowiedniego typu. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję użyj polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. do którego będzie się odnosił Znacznik.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika Linia lub wielobok narysowany za pomocą odpowiedniego narzędzia przed wstawieniem Znacznika. Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zasięgu Znaczników za pomocą polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. lub Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Znacznik Źródłowy • Te elementy są elementami tylko dla wyświetlania (ekranowymi). Aby zmienić Połączony Znacznik na Znacznik Źródłowy: • • Zaznacz Znacznik. Uwaga: Przy zmianie Połączonego Znacznika Detalu na Znacznik Źródłowy. kształt obrysu odnośnego Widoku Projektu zostanie zmodyfikowany w taki sposób. Podświetlenie Znaczników Źródłowych Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Znacznik Przekroju musi odnosić się do Widoku Przekroju). Użyj polecenia "Ustaw jako Znacznik Źródłowy" z kontekstowego menu Znacznika. wówczas atrybuty elementów w tym widoku przejmą ustawienia Znacznika Źródłowego. Gdy Połączony Znacznik zostaje zamieniony na Znacznik Źródłowy danego widoku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 219 . pod warunkiem jednak. natomiast oryginalny Znacznik Źródłowy zostanie zamieniony na Połączony Znacznik. Dzięki tej opcji można łatwo rozpoznać które znaczniki są znacznikami źródłowymi. nigdy nie są widoczne na wydrukach. Elewacji. Widoków lub Rysunków zawartych w Projekcie. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej Opcji. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Uwaga: Atrybuty elementów w przekroju i w widoku danego Widoku Projektu są definiowane za pośrednictwem ustawień Znacznika Źródłowego. Elementy Zasięgu Znacznika obejmują: • • • • • Linie Przekrojów. by odzwierciedlał kształt obrysu nowego Znacznika Źródłowego. do którego będzie się odnosił (np. Aby zmienić kolor Podświetlenia. po jego wstawieniu pozostają na ekranie. Ta funkcja jest dostępna dla: • Połączonych Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. że element. Rozwinięć Ścian Linie Zasięgu Przekrojów i Elewacji (dla Przekrojów i Elewacji o ograniczonym Zasięgu) Linie Obszaru Odległego (dla Przekrojów i Elewacji o zdefiniowanym Zaznaczonym Obszarze Odległym) Linie Zasięgu Rozwinięć Ścian Wieloboki definiujące obrysy Detali i Obszaru 2D Zmiana Typu Znacznika Możesz zmienić typ wstawionego wcześniej Znacznika. Aby dostosować kolor i typ linii tych elementów. Połączony Znacznik musi być wstawiony za pomocą tego samego narzędzia co element.

przejmie on wszystkie ustawienia z wyjątkiem danych odniesienia oraz geometrii (np. drugi Znacznik stanie się identyczny jak pierwszy: będzie miał identyczne parametry łącznie z danymi odniesienia. Jeśli Znacznik jest połączony z Rysunkiem. Użyj polecenia "Ustaw jako Połączony Znacznik" z kontekstowego menu Znacznika.Wirtualny Budynek • Połączonych Znaczników odnoszących się do Niezależny Widoków Projektu tego samego typu. Użyj polecenia "Otwórz" aby przejść do elementu. Przesuń/Obróć/Odbij Kopię/Wiele kopii) przyniesie następujące rezultaty: 220 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Niezależny Widok Projektu zostanie usunięty i zastąpiony Źródłowym Widokiem Projektu. Znaczniki odnoszące się do zewnętrznych Rysunków nie mogą być zamieniane na Znaczniki Źródłowe. Nawigacja za pomocą Znaczników Możesz nawigować pomiędzy oknami za pomocą poleceń menu kontekstowego zaznaczonych Znaczników. Kopiowanie Znaczników Stworzenie jednej lub kilku kopii Znacznika (poprzez polecenia Kopiuj/Wklej. (Jeżeli oryginalny Znacznik Źródłowy nie posiadał obrysu. do którego odnosi się zaznaczony Znacznik. Na ilustracji Połączony Znacznik Detalu odnosi się do Pierwszego Rysunku zaznaczonego Widoku RŚ. użyj polecenia Przejdź do Rysunku aby przejść do Arkusza zawierającego odnośny Rysunek. Zasięgu Znacznika Przekroju). Aby zmienić Znacznik Źródłowy na Połączony Znacznik: • • lub • Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Połączony Znacznik Zaznacz Znacznik. Skopiowania Znacznika Źródłowego Detalu spowoduje utworzenie Połączonego Znacznika Detalu odnoszącego się do oryginalnego Widoku Projektu. do którego odnosi się Znacznik. a następnie nadasz je innemu Znacznikowi. Polecenia Otwórz/Otwórz w nowym oknie pozwalają otworzyć Widok Projektu lub Widok. Jego menu kontekstowe pozwala na: • Przejście do Rysunku Oryginalny Znacznik Źródłowy stanie się Połączonym Znacznikiem i zachowa dane odniesienia. Widok Źródłowy przyjmie domyślny kształt. co Widok Projektu związany z oryginalnym Znacznikiem. Nazwa nowego Znacznika będzie jednak inna. Co więcej dane odniesienia nie podlegają powieleniu. Gdy pobierzesz ustawienia Połączonego Znacznika i nadasz je innemu Znacznikowi. Gdy pobierzesz ustawienia Znacznika Źródłowego. Przenoszenie Ustawień Znaczników Pomiędzy Znacznikami możesz stosować polecenia Przenoszenia Ustawień (Pobierz ustawienia/Nadaj ustawienia).) W przypadku Znacznika Źródłowego (Przekrój/Elewacja/RŚ lub Obszar 2D) powstanie kolejny Znacznik Źródłowy o tych samych parametrach oraz nowy Widok Projektu o tych samych właściwościach.

(Jeżeli Znacznik jest Źródłowy. które odnoszą się do brakujących elementów Projektu. Aby wyświetlić listę wszystkich Znaczników. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 221 . Okno dialogowe Znajdź Połączone Znaczniki zawiera listę wszystkich Połączonych Znaczników ujętych w dwóch kolumnach: • Typ: zawiera informację o typie Znacznika (oznaczony ikoną) Wstawiony do: zawiera ID i nazwę Widoku Projektu.) Znajdź połączone Znaczniki Aby znaleźć wszystkie Znaczniki połączone z danym Widokiem Projektu. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. Użyj polecenia Znajdź Połączone Znaczniki z menu kontekstowego zaznaczonego elementu.Wirtualny Budynek • Otworzenie Widoku Rozwinięcia Ścian w tym samym lub w nowym oknie Dla Rysunków Wstawionych na Arkuszach polecenie Znajdź Połączone Znaczniki będzie również dostępne w menu kontekstowym. • Kliknięcie nagłówka jednej z kolumn spowoduje posortowanie listy zgodnie z wybranym kryterium. w którym znajduje się Znacznik. Paleta Sprawdź Znaczniki jest dostępna w menu Okna > Palety > Sprawdź Znaczniki. po zaznaczeniu Rysunku bezpośrednio na Arkuszu. kliknij przycisk Sprawdź Znaczniki znajdujący się u góry palety. Widokiem lub Rysunkiem. (Przycisk nie jest aktywny. nazwa Widoku Projektu będzie podkreślona. Kliknij przycisk Ustawienia Znacznika aby otworzyć okno dialogowe Ustawień zaznaczonego Znacznika. Kliknij przycisk Przejdź do zaznaczonego aby wyświetlić zaznaczony Znacznik. zaznacz element w Nawigatorze.) Paleta Sprawdź Znaczniki Paleta Sprawdź Znaczniki zawiera listę brakujących elementów Projektu. do których odnoszą się Znaczniki.

w kolumnie będzie wyświetlane “N/D”. że w jego polu wyświetlany jest Autotekst). gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. lub czy same znaczniki elementów nie zostały zablokowane. że Znacznik jest prawidłowy (pomimo tego. Stanie się tak w przypadku następujących typów Znaczników: • Znaczników Źródłowych odnoszących się do Widoków Projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Możesz sortować elementy według każdej z tych cech. program najpierw sprawdzi czy jego widok źródłowy/połączone znaczniki znajdują się w zablokowanej warstwie lub w obszarze roboczym innego Projektanta. można wyświetlić okno dialogowe Ustawienia Znacznika. Usuwanie Widoków Projektu. Paleta wyświetla listę Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. aby przy kolejnym sprawdzeniu Znaczników. (Przycisk nie jest aktywny. prawidłowego odniesienia. (W takim przypadku w polu Znacznika będzie wyświetlany Autotekst zamiast prawidłowych dany odniesienia. Widoków lub Rysunków.Wirtualny Budynek Ikona znajdująca się u dołu palety umożliwia wyświetlenie zaznaczonego elementu w jego oryginalnym oknie. Możliwe jest sortowanie według dwóch cech: wystarczy kliknąć inną kolumnę aby hierarchia ustanowiona pierwszym kliknięciem uzupełniona została o drugie kryterium. klikając nagłówek wybranej kolumny. Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik Jeśli wykasujesz widok projektu. że Autotekst odnosi się do zewnętrznego projektu. zatwierdzone elementy nie były wyświetlane na liście. Można także zdecydować.) Dla każdego Znacznika na liście (lub kilku Znaczników zaznaczonych jednocześnie). które od momentu (ręcznego lub automatycznego) przypisania odniesienia zostały usunięte z Projektu. w którym znajduje się Znacznik. Zaznaczony element: Nazwa i ID elementu. Znaczniki na liście mogą być sortowane według następujących kryteriów: • • • Typ Znacznika: Przekrój/Elewacja/Detal/Obszar 2D/Rozwinięcie Ścian (wyświetlane w postaci ikony) Wstawiony do: zawiera ID i informację o położeniu w Mapie Projektu Widoku Projektu. wówczas. Widoku lub Rysunku. wówczas u dołu palety zostanie wyświetlona następująca informacja: Brak znaczników bez odniesień w tym projekcie. Jeżeli element ten został usunięty. W takim przypadku zaznacz pole przy nazwie Znacznika w kolumnie Zatwierdzone. gdy wiesz. (Sytuacja taka może się zdarzyć np. Zatwierdzone: zawiera edytowalne pole dla każdego Znacznika.) Możesz użyć opcji Ukryj zatwierdzone znaczniki z rozwijanego menu po prawej stronie palety. w którym możliwe będzie przypisanie nowego. W przeciwnym razie użyj opcji Pokaż wszystkie znaczniki. do którego odnosił się Znacznik).) Jeżeli w Projekcie nie występują takie Znaczniki. który nie został jeszcze załadowany. do którego odnosi się Znacznik (Widoku Projektu. wartość w tej kolumnie może być również brana pod uwagę jako kryterium sortowania. 222 .

Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. jak również wszystkich Znaczników połączonych z tym Widokiem Projektu. Usunięcie Znacznika Źródłowego nie ma wpływu na żadne inne elementy. wówczas program wyświetli ostrzeżenie informujące. że usunięcie tego Znacznika spowoduje jednoczesne usunięcie Widoku Projektu. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. 223 . iż kontynuowanie spowoduje usunięcie następujących elementów: • • • Widoku Projektu (nawet jeśli Znacznik wyświetla informacje odnoszące się do innego Widoku Projektu) Wszystkie Widoki utworzone na podstawie Widoku Projektu Wszystkie Znaczniki (Źródłowe i Połączone) wymienione powyżej.Wirtualny Budynek • • Znaczników połączonych z Widokami Projektu Znaczników połączonych z Widokami utworzonymi na podstawie Widoków Projektu. W wyświetlonym oknie dialogowym będziesz miał możliwość wybrania innej opcji: usunięcia Znacznika Źródłowego i zachowania Widoku Projektu w postaci Niezależnego Widoku Projektu nie związanego z modelem. Usuwanie Znaczników W trakcie usuwania Znacznika Źródłowego zostaniesz poinformowany. Daje to możliwość poprawienia nieścisłości powstałych w wyniku błędnego wprowadzania wartości lub podczas łączenia fragmentów projektu wykonanych przez różnych projektantów. Jeżeli żaden z wymienionych Znaczników nie znajduje się na zablokowanej Warstwie bądź w Przestrzeni Roboczej innego Członka Zespołu. Znaczniki te będą wyświetlane w palecie Sprawdź Znaczniki. do którego się ów Znacznik odnosi. Zestawienie interaktywne O zestawieniach Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia połączonych z widokiem Znaczników. Usunięcie Rysunku nie powoduje usunięcia połączonych z Rysunkiem Znaczników. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku". Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku Projektu". W przeciwieństwie do prostych List elementów generowanych za pomocą poleceń z menu Dokument > Zestawienia i listy. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. Zestawienia Interaktywne nie tylko wyświetlają ilości i parametry różnych elementów. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. lecz pozwalają również na ich modyfikację. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 W ArchiCADzie funkcja Interaktywnego Zestawienia Elementów pozwala na automatyczne generowanie zestawień ilościowych. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku.

Zobacz Zachowywanie okna Zestawienia (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Zestawienie Ścian. że jedne z kilkudziesięciu drzwi umieszczonych w projekcie posiadają inne wymiary. Zestawienia są Widokami Projektu. czy Zestawienie Okien. takimi jak Zestawienia Drzwi. możesz poprawić błąd. które będzie można swobodnie edytować. a ile w lewą stronę. za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej. Sformatowane Zestawienie można. natomiast Zestawienia Komponentów są dostosowane do potrzeb zliczania poszczególnych składowych złożonych elementów konstrukcyjnych (ścian. Jeżeli okaże się. jednak utraci ona powiązanie z elementami w modelu. 224 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . ArchiCAD pozwala na tworzenie Zestawień w dwóch kategoriach: Zestawienia Elementów oraz Zestawienia Komponentów. które można wstawiać na Arkusze w celu wydrukowania lub zapisywać w różnych formatach plików.Wirtualny Budynek Na przykład. Aby tabela wykorzystywała całą dostępną przestrzeń okna. Zestawienia Elementów zawierają proste informacje o elementach projektu. Aby otworzyć jedno z tych Zestawień. Wklejona tabela będzie się składała z Linii i Tekstów.) Zostanie otwarte okno Zestawienia zawierające po prawej stronie tabelę. Zestawienie umożliwia wykrycie. Zestawienia mogą wyświetlać rekordy w rzędach albo w kolumnach. wstawić w postaci tabeli do dowolnego okna 2D (zazwyczaj wstawia się je do Obszarów 2D). a drzwi zostaną automatycznie zmodyfikowane we wszystkich widokach. Zestawienia można otworzyć za pośrednictwem Nawigatora lub menu Dokument > Zestawienia i listy > Zestawienia i listy. a po lewej panel z różnymi związanymi z nią opcjami (“Opcje Zestawienia/Formatu"). że różnice są nieuzasadnione. stropów i dachów warstwowych oraz elementów opartych o Złożone Profile.) Kliknij nazwę Zestawienia. Na podobnej zasadzie można sprawdzić ile drzwi otwiera się w prawą. kliknij ikonę czarnej strzałki znajdującą się na pasku pomiędzy panelami okna. Następnie możesz odnaleźć te drzwi w projekcie i zaznaczyć je. Otwórz Zestawienie ArchiCAD 12 jest dostarczany z kilkoma zdefiniowanymi Zestawieniami. by wyświetlić okno Zestawienia Interaktywnego i zaktualizować jego zawartość. (Możliwe jest także otworzenie Zestawienia za pośrednictwem rozwijanego przycisku "Idź" w pasku narzędzi Mini Nawigatora lub poprzez menu Okna. dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze.

Więcej informacji na temat definiowania zawartości Zestawień. zawartość Zestawienia będzie odpowiadała zdefiniowanemu na Rzucie zaznaczeniu (nie będą uwzględnione kryteria ustawione w Schemacie Zestawienia). Zauważysz. patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Kliknij nazwę Zestawienia prawym klawiszem Myszki i z kontekstowego menu wybierz polecenie “Uwzględnij tylko elementy zaznaczone na Rzucie”. Jest to wygodny sposób wykorzystywania możliwości Zestawień Interaktywnych do edycji ustawień grupy elementów. Na podstawie Zestawienia opartego o zaznaczenie na Rzucie nie można tworzyć Widoków. a następnie znajdź wybrane Zestawienie Elementów z Mapy Projektu lub Mapy Widoków palety Nawigatora. Więcej informacji na temat formatowania tabeli. kliknij kolumnę bądź rząd. Okna Zestawień interaktywnych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Edycja i uaktualnianie Zestawień Aby modyfikować element w Interaktywnym Zestawieniu Elementów. że mimo że pole nazwy elementu bibliotecznego typu drzwi jest zablokowane.Wirtualny Budynek Zawartość Zestawienia jest opata o Ustawienia Schematu Zestawienia. W przykładzie przedstawionym poniżej. Ustawień Schematu klikając przycisk Ustawienia Schematu znajdujący się w prawym górnym rogu okna. można nadpisać parapet i wysokość nadproża. że niektóre komórki w wierszu są edytowalne. podobnie jak inne okna zestawień posiada dodatkowy skrót w dolnym pasku przewijania umożliwiając Dopasowanie szerokości wygenerowanej listy do rozmiaru bieżącego okna. podczas gdy inne nie. Daje to możliwość interaktywnego edytowania parametrów tych elementów za pośrednictwem pół Zestawienia. patrz Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia na stronie 226. Zaznacz odpowiednie elementy (tylko w oknie Rzutu). Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów Czasami może zajść potrzeba wyświetlenia Zestawienia dla określonej grupy elementów Rzutu. można zauważyć. 225 .

Jeśli wybrałeś element w Zestawieniu. zmieniać im nazwy. Zaznacz w 3D. importować i eksportować. 226 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . spowoduje przeniesienie do okna 3D i powiększenie zaznaczonego elementu. patrz Okno dialogowe Ustawienia Schematu (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Ikona umieszczona po prawej stronie. wszystkie zmiany dokonane w tych elementach w oknie Rzutu lub w edytowalnym widoku pojawią się w Zestawieniu po jego uaktywnieniu. Zmodyfikowanie zawartości tych pól zostanie natychmiast odzwierciedlone w oknie Rzutu i w pozostałych oknach po ich otwarciu lub uaktywnieniu. Z menu wybierz polecenie Dokument > Zestawienia i Listy > Zestawienia > Ustawienia Schematu. W tym miejscu można określić (1) Kryteria.Wirtualny Budynek lub kliknij przycisk Ustawienia Schematu w oknie Zestawienia. Dla prostego Zestawienia Elementów wybierz “Typ elementu”. Analogicznie. a następnie kryterium jakiemu będą miały odpowiadać elementy ujęte w Zestawieniu. czy Komponentów. Szczegóły. Definiowanie Kryteriów dla Zestawienia W panelu Kryteria zaznacz pierwszą linię. W panelu Schematy wybierz Schemat. Przy tworzeniu nowego Schematu będziesz poproszony o wskazanie czy będzie to Zestawienie Elementów. oraz (2) Pola (zestaw informacji na temat wybranych elementów). który chciałbyś edytować lub skorzystaj z przycisków po prawej stronie panelu by tworzyć schematy. które będą ujęte w Zestawieniu. którym będą miały odpowiadać elementy w Zestawieniu. usuwać je. możesz użyć ikony Zaznacz na Rzucie aby przejść do okna Rzutu i zobaczyć wybrany element. Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia Zawartość Zestawienia Interaktywnego definiuje się w oknie dialogowym Ustawień Schematu.

Będziesz mógł teraz wybrać drugą wartość (np. jest równe. jeśli chciałbyś stworzyć zestawienie tylko tych Drzwi i Okien. a następnie kliknij “Dodaj. Drzwi”. W razie potrzeby można rozwinąć wartość danego Kryterium (takie jak Typ elementu). Dodaj nowe Kryterium Aby ograniczyć zakres Zestawienia możesz skorzystać z dodatkowych Kryteriów. Wybierz parametr.” Ten parametr zostanie wyświetlony na liście Kryteriów. Na przykład.Wirtualny Budynek W taki sposób skonstruowane kryterium spowoduje. możesz kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się u dołu okna aby dodać kryterium kondygnacji. które będą Drzwiami lub Oknem. Na przykład. Jeżeli jako Typ elementu wybrałeś Obiekt i chcesz użyć jednego z jego parametrów jako kryterium. Następnie wybierz odpowiednią nazwę kryterium (Kondygnacja) i wprowadź pożądaną wartość (>=2). w panelu Pola możesz określić jakie parametry zostaną ujęte w kolumnach (rzędach) Zestawienia. kliknij przycisk Dodatkowe parametry znajdujący się u dołu okna dialogowego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 227 . Oba z tych kryteriów (Typ elementu oraz Kondygnacja) będą spełnione przez elementy w Zestawieniu: zatem elementy w Zestawieniu będą odpowiadać warunkom: będą Drzwiami lub Oknem i będą należeć do kondygnacji 2 lub wyższej. Zdefiniuj Pola Zestawienia W oknie Ustawień Schematu. że w Zestawieniu zostaną ujęte wszystkie elementy. W kolumnie Wartość wybierz pożądany typ elementu. poprzez kliknięcie ikony + znajdujący się w ostatniej kolumnie. W oknie. które zostanie wyświetlone przeszukaj załadowane biblioteki i wybierz element. którego parametru chciałbyś użyć jako kryterium. by utworzyć Zestawienie Drzwi należy wybrać “Typ elementu. Okno) dla kryterium Typ elementu. które znajdują się na kondygnacji 2 i wyżej.

będzie obejmowało Warstwę.19 m3). pierwsze pole Zestawienia). jeżeli więcej niż jedna ściana będzie posiadała to samo wypełnienie przekrojowe. ściany zostaną posortowane według Typu Ściany (kolumna. natomiast u dołu kolumny Objętość wyświetlana jest sumaryczna objętość wszystkich ścian (65. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą sumę objętości ścian. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą ilość ścian. Wybierz "Warstwę" z listy Dostępnych Parametrów. Zestawienie Ścian. Na przykład. Wynik: U dołu kolumny Typ Ściany wyświetlona jest ilość ścian (w sumie 8 ścian).Wirtualny Budynek Z listy Dostępnych Parametrów po lewej wybierz odpowiednie pozycje i kliknij przycisk “Dodaj” znajdujący się u dołu okna. którego Schemat pokazano na ilustracji. Za pomocą trzech przycisków z prawej strony możesz także określić kolejność w jakiej będą sortowane elementy w ramach jednego pola: • Kliknij pierwszy przycisk aby posortować ściany rosnąco lub malejąco według danego pola. następnie kliknij przycisk “Dodaj” aby dodać ten parametr do listy Pól Zestawienia. która zawiera informacje o wypełnieniu przekrojowym ściany. Sortuj Pola Zestawienia Aby zmienić kolejność. Na prezentowanym przykładzie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Drugi przycisk zawiera również ikonę oznaczającą ilość elementów w danym polu. ściany będą sortowane według objętości. Kliknij drugi przycisk by dodać w Zestawieniu komórkę zawierającą sumę wartości wybranego pola. w jakiej będą wyświetlane poszczególne pola w Zestawieniu przemieść wybraną pozycję klikając ikonę strzałek znajdującej się obok nazwy pola i przesuwając myszką z przytrzymanym klawiszem w górę lub w dół do pożądanego położenia na liście Pól Zestawienia. by dodać wybrane parametry do listy Pól Zestawienia po prawej. na której znajduje się Ściana. 228 .

Jeżeli wybierzesz "Sumę Całkowitą" z rozwijanej listy Zastosuj do. Ustawienia w sekcji Opcje Zestawienia mają wpływ na Zestawienie w całości. skorzystaj z rozwijanego przycisku Opcje Nagłówka znajdującego się u góry okna Zestawienia. wszystkie ustawienia formatowania zostaną zastosowane do tego wiersza (kolumny).Wirtualny Budynek Uwaga: Wiersz zawierający sumę wszystkich wartości kolumny lub sumaryczną liczbę elementów w kolumnie jest zwany Sumą Całkowitą i może posiadać odrębne formatowanie. wybrać. Trzeci przycisk pozwala dodać Flagę do wybranego pola w Zestawieniu. możesz tam np. oznaczyliśmy Flagą pole "Wypełnienie przekrojowe". patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Wynik: Pole "Typ ściany" wyświetla sumaryczną ilość ścian dla każdego typu ściany oddzielnie. Nagłówki Zestawienia Każde pole w Zestawieniu posiada nagłówek. aby dodać wiersz "Ilość" dla każdego Typu ściany. czy w kolumnach albo czy podobne elementy będą grupowane pod wspólnym nagłówkiem. Więcej informacji na temat każdej z tych opcji. (Flaga może zostać dodana tylko do jednego pola w Zestawieniu. Opcje w sekcji Opcje formatu odnoszą się do poszczególnych komórek Zestawienia. Szczegóły. Aby przełączyć wyświetlanie nagłówków lub głównego nagłówka. Każde zestawienie posiada również pojedynczy "główny nagłówek". w sekcji Opcje Formatu okna Zestawienia Interaktywnego. Nagłówki są wyświetlane u góry (przy rekordach ułożonych w kolumnach) lub po boku (przy rekordach ułożonych w rzędach). by zdefiniować format dla bieżącego Zestawienia. Na przykład pole Typ ściany posiada już wiersz "Ilość" zawierającą sumaryczną liczbę ścian. Prócz tego w kolumnie Objętość również są wyświetlane analogiczne sumy cząstkowe. Uwaga: Wiersz zawierający cząstkową sumę wartości lub sumaryczną liczbę elementów danego typu jest zwany "Łącznie" i może posiadać odrębne formatowanie. patrz Opcje Nagłówka w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 229 . czy rekordy będą wyświetlane w rzędach. Formatowanie Zestawień Użyj opcji w sekcjach “Opcje Zestawienia” oraz “Opcje formatu” po lewej stronie okna Zestawienia Interaktywnego.) Pole oznaczone Flagą będzie zawierało dodatkową sumę dla każdej grupy identycznych elementów.

jednak zamiast wstawiania części zestawień na jeden Arkusz. a następnie zmodyfikuj ustawienia formatowania wedle własnych potrzeb. Wynik: Zestawienie zostaje podzielone na dwie tabele. by najlepiej odpowiadała nowemu kształtowi. najpierw upewnij się. Wpisz dowolny tekst w tej komórce i w razie potrzeby zmień formatowanie. że w rozwijanym menu Zastosuj do: jest wybrany "Nagłówek". kliknij go i wpisz odpowiedni tekst. Uwaga: Jeśli dla wybranego rysunku określono opcję Podziel Rysunek na kilka arkuszy. Aby zaznaczyć kilka pól klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift. 2) Wybierz polecenie Wstaw powyżej komórkę Nagłówka klikając w przycisk Opcje Nagłówka. Polecenie Przekształcenia Tabeli pozwala zdefiniować nowy kształt tabeli Zestawienia. które są ustawione jedna pod drugą. oznaczona tekstem “połączone”.Wirtualny Budynek Aby zmienić tekst w nagłówku. które normalnie nie zmieściłyby się na Arkuszu. polecenie Przekształć tabele umożliwi zdefiniowanie nowego prostokąta. każdy nowy element będzie wstawiany do dodatkowego arkusza. W tym przypadku ArchiCAD ponownie przelicza wymiary tabeli i układa ją w taki sposób. Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. Aby zmienić formatowanie nagłówka. które nie zmieściło się na Arkuszu o rozmiarze A4. można podzielić na fragmenty. Możliwe jest utworzenie dodatkowego nagłówka powyżej istniejących: 1) Zaznacz kilka pól (klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift). 230 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 3) Zostanie dodana komórka powyżej zaznaczonych. układane jeden obok drugiego. Polecenie Przekształć Tabelę jest dostępne w palecie pomocniczej wierzchołka zaznaczonego Zestawienia wstawionego jako Rysunek. Zobacz Podziel zestawienie na kilka arkuszy na stronie 231. Poniższa ilustracja prezentuje Zestawienie Okien. Dzięki temu poleceniu Zestawienia dużych rozmiarów.

ile potrzeba aby wyświetlić całą zawartość zestawienia. których widok źródłowy jest inny. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a całkowita liczba stron w arkuszu dla tego Rysunku wyświetlona jest po nazwie rysunku. aby pokazać. Funkcję można uruchomić zaznaczając pole Podziel rysunek na kilka arkuszy. pasek tytułowy tego okna pokaże zakres arkuszy przedstawiających rysunek. Zawsze przy wstawianiu rysunku utworzonego na podstawie zestawienia elementów na arkusz. różniącą się od ikony oznaczającej pojedynczy arkusz. jak zwykle używając strzałek nawigacji znajdujących się w dolnej części okna Arkusza. W Teczce arkuszy w Nawigatorze pokazany jest tylko jeden arkusz. W oknie arkusza wyrysowany jest arkusz.co może się często zdarzać w przypadku długich zestawień . to pole staje się dostępne i będzie zaznaczone. opcje “Pierwsza strona” i “Ostatnia strona” odnoszą się do arkuszy wielostronicowego rysunku.Wirtualny Budynek Podziel zestawienie na kilka arkuszy Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. Za pomocą funkcji Podziel rysunek. jednak ma on ikonę oznaczającą “wielostronicowość”. pełną listę okien umieszczono na dwóch arkuszach.) Jeśli rysunek nie mieści się na jednym arkuszu . 231 . można nawigować pomiędzy stronami arkusza.ArchiCAD utworzy tyle arkuszy. Tutaj. to pole wyboru jest szare. znajdujące się na panelu Ramka w Ustawieniach Narzędzi Rysunek. Z tej funkcji można skorzystać. aby wydrukować wszystkie dane zawarte w zestawieniu. Należy kliknąć strzałkę aby otworzyć dodatkowe opcje nawigacji jedynie pomiędzy Arkuszami wyświetlającymi bieżący wielostronicowy dokument. W teczce arkuszy. aby szybko podzielić długie zestawienie i umieścić go na kilku arkuszach. Ta funkcja dostępna jest jedynie dla Rysunków utworzonych z zestawień elementów i spisów treści projektu. przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu zmieni się w małą czarną strzałkę. w ustawieniach wyboru rysunku. że zawiera kilka stron. Jeśli okno arkusza wyświetla rysunek wstawiony na kilka arkuszy. W tym przykładzie na arkusz wstawiono Listę okien. Jednak tworząc okno arkusza zawierającego rysunek wstawiony na kilka stron. (W przypadku rysunków.

statusu aktualizacji lub informacji o powiększeniu. aby wyświetlić całe zestawienie. Spisy treści Projektu mają swoje własne ikony w Nawigatorze. że będzie można go dodawać do Map Widoków. Na przykład. Kombinacji warstw. które zostaną wyświetlone razem z elementem i spełniają ustalone kryteria Więcej szczegółów.. jeśli dodatkowy rysunek ma pełnić funkcję tytułu arkusza. importowanie oraz eksportowanie schematów Wybranie kryteriów filtrujących (w zależności od typu spisu) Wybranie parametrów oraz innych informacji. tzn. Spisy treści Projektu O Spisach treści Spisy treści Projektu są to widoku typu indeks zgrupowane w odnośnym folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Pozwalają na wyświetlanie i dostęp do list Widoków. możesz natychmiast przejść do okna dialogowego klikając przycisk Ustawienia Spisu treści znajdujący się w prawym górnym rogu spisu. • Zawartość spisu treści tworzona jest w oparciu o wybór dokonany w oknie dialogowym Ustawień spisu treści projektu.Wirtualny Budynek Wstaw dodatkowe rysunki obok wieloarkuszowego rysunku Istnieje możliwość wstawienia wielostronicowych rysunków (zestawień lub spisów) obok siebie. • Spis Rysunków może zawierać Rysunki przefiltrowane według ich lokalizacji (Arkusz lub Zestaw). patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. • Format spisu (czcionki. oraz wygeneruje wszelkie dodatkowe arkusze wymagane do wyświetlenia pełnego zestawienia. Jeśli wstawiony zostanie inny typ Rysunku (np. Gdy zdefiniujemy już nowy (lub zmodyfikowany) schemat. Jeżeli potrzebujesz je dostosować do swoich potrzeb. Aby otworzyć spis. usunięcie. Następnie wstawiasz kolejne długie zestawienie do pierwszego z tych arkuszy. które pojawi się po wybraniu tego polecenia pozwala na: • • • Tworzenie. publikować jak również umieszczać na arkuszu. Zestawów lub Statusu Opublikowania. To może być pomocne. • Spis Arkuszy może zawierać przefiltrowane Arkusze ułożone według ich Szablonów. rysunek nie będący zestawieniem ani spisem treści) do arkusza zawierającego wielostronicowy rysunek. przejdź do palety Nawigatora i dwukrotnie kliknij jego nazwę. skali. Spisy treści Projektu oparte są na schematach zdefiniowanych poleceniem Dokument > Spisy treści Projektu > Schematy spisu treści projektu. Arkuszy i Rysunków w oparciu o kryteria filtrujące. ArchiCAD wypełni trzy istniejące arkusze drugim zestawieniem (obok pierwszego zestawienia). Okno dialogowe. • Spisy Widoków pozwalają filtrować i wyszczególniać Widoki na podstawie ich położenia w Mapie Projektu. wtedy ten Rysunek pojawi się na każdym arkuszu z tego zestawu. jego nazwa pojawi się w Nawigatorze i będzie go można używać jak każdego innego widoku. zmianę nazwy. standardów wymiarowania lub statusu opublikowania. załóżmy że wstawiamy do arkusza długie zestawienie. Kombinacji opcji wyświetlania Modelu. ArchiCAD generuje w sumie trzy arkusze. na tych samych arkuszach. kolory. style poszczególnych komórek i nagłówka) mogą być dowolnie ustawiane za pomocą opcji dostępnych po lewej stronie spisu. 232 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. trójwymiarowych komponentów budynku. jak Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 233 . Dachy. W Oknie 3D elementy te wyświetlane są jako posiadające objętość komponenty budynku. 3) Panele okna dialogowego Ustawień Narzędzia zawierają spisy dostępnych Piór. które zostaną opublikowane w Zestawie wraz z kopią tego Spisu Treści. Należą do nich: Ściany. 2) Domyślne Ustawienia Narzędzia mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb. Opublikowany Spis Treści będzie wówczas zawierał listę opublikowanych elementów. Rzutu Dachu oraz Spisu Treści na Arkuszu. Materiałów i Rodzajów Linii dla struktury rdzenia. Uwaga: Jeżeli załączone jest kryterium "Opublikowane" w Spisie Treści. Siatki.Wirtualny Budynek Spisy treści Projektu są interaktywne. możesz zmienić skalę. Zmiany te zostaną natychmiast wprowadzone do projektu. wówczas spis taki oglądany w ArchiCADzie będzie pusty. co oznacza. powierzchni przekroju i obrysów elementu. Słupy. Spis Opublikowanych Elementów Przy publikacji Zestawu zawierającego szereg Arkuszy może zajść potrzeba dodania Spisu Treści. Każdy z tych elementów ma swój odpowiednik w postaci narzędzia w Palecie Narzędzi ArchiCADa. że możesz edytować niektóre pola: np. Przekroje i elewacje tych elementów mogą być wyświetlane w oknie Przekroju i Elewacji. Można przenosić Ustawienia spisu treści pomiędzy projektami poprzez eksportowanie i importowanie spisów (należy użyć poleceń Importu/Eksportu w oknie Ustawień spisu treści). Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie Typowy proces tworzenia elementów za pomocą Palety Narzędzi polega na: 1) Wybraniu narzędzia z Palety Narzędzi i otworzeniu okna dialogowego jego ustawień. nazwę lub numer ID arkusza lub wstawionego rysunku. Strefy i Przegrody Strukturalne. Pola w tej kolumnie zostaną zaznaczone przy tych elementach. Jeżeli chcesz aby opublikowane Spis Treści zawierał tylko opublikowane elementy. W związku z tym przy formatowaniu Spisu Treści zaleca się wyłączenie tego kryterium i ponowne włączenie przed samą publikacją. Na przykład. wybierz “Opublikowane” jako kryterium wyboru elementów do Spisu. Możesz wybrać zdefiniowane wcześniej ustawienia narzędzia klikając przycisk Ulubione znajdujący się w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień Narzędzia. Elementy konstrukcyjne Elementy konstrukcyjne są wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych. przy publikacji Rzutu Fundamentów. Jednym z rozwiązań jest dodanie do Spisu Treści kolumny "Opublikowane". Stropy. nie będą brane pod uwagę elementy opublikowane w trakcie pracy w programie. kombinację warstw widoku.. wówczas opublikowany Spis Treści będzie wyglądała w następujący sposób. Więcej szczegółów. w którym wymienione będą opublikowane elementy. Belki.

po łamanej. pojawiającą się podczas rysowania ściany na Rzucie. Mogą być jednolite lub warstwowe tzn. Może się jednak zdarzyć. • Ściany O Ścianach ArchiCAD pozwala na rysowanie ścian prostych. • • Zobacz Tworzenie kopii elementów na stronie 141. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Linie odniesienia Ścian Każda Ściana posiada linię odniesienia (oś) oraz kierunek. Słupy.Wirtualny Budynek również inne parametry. Dachu lub Siatki. patrz Grawitacja na stronie 114. pod warunkiem. a także na obracanie ich w momencie wstawiania. patrz Okna dialogowe ustawień narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Użycie Magicznej Różdżki pozwalającej na tworzenie elementów w oparciu o już istniejące kształty. Szczegóły. Szczegóły. zdefiniować jeden lub dwa Poziomy Odniesienia w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki rysunku i Poziomy. których zestaw zależy od rodzaju narzędzia. Inne metody tworzenia elementów to: • Użyj palety Ulubione: kliknij dwukrotnie zachowane ustawienia Ulubionych dla odpowiedniego narzędzia a następnie kliknij aby wstawić element z takimi ustawieniami. składać się z wielu materiałów. 4) W palecie Info możesz wybrać Metodę Geometrii pozwalającą na rysowanie elementów wzdłuż prostej. że włączona jest opcja Widok > Opcje wyświetlania > Linie odniesienia Ścian i Belek. Możesz skorzystać z funkcji Grawitacji aby wstawić Ściany. Linia odniesienia jest pogrubioną czarną linią (zawierającą strzałki wskazujące kierunek Ściany). po łuku. Zobacz Ulubione na stronie 46. Zdefiniowane w tym oknie Poziomy Odniesienia będą dostępne w panelach Geometria i Położenie okien dialogowych Ustawień wszystkich elementów. Niektóre obiekty parametryczne takie jak Drzwi. po łuku. W tym celu należy 234 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . trapezowych oraz o rzucie wieloboku. Belki lub Obiekty bezpośrednio na powierzchni istniejącego Stropu. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Definiowanie położenia elementów konstrukcyjnych Dla wszystkich elementów konstrukcyjnych definiuje się Względne Wzniesienie Podstawy w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawień. Wstawianie elementów na powierzchni Stropów. 5) Narysuj element na rzucie lub w oknie 3D. Tworzenie Kopii już istniejących elementów. że w niektórych projektach zajdzie potrzeba mierzenia wzniesienia elementów względem innego poziomu odniesienia. Okna oraz Zakończenia ścian mogą być wstawiane tylko w ściany. Definiowanie położenia elementów na określonym poziomie wzniesienia Faktyczne wzniesienie elementów jest zawsze mierzone względem Zera Projektu. Dachów lub Siatek. Szczegółowe opisy każdego panelu okna dialogowego Ustawień poszczególnych narzędzi. Wykorzystanie RoofMakera oraz TrussMakera z menu Projekt > Dodatki. Zobacz Dodatki na stronie 376.profilu) zawierającą kombinację materiałów. Można także tworzyć ściany złożone (o dowolnym przekroju .

Wyświetlanie Ścian W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Ściana znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd ścian w różnych oknach 2D i 3D. Niektóre polecenia z palety pomocniczej dostępne są tylko ze strony linii odniesienia wybranej ściany. Zobacz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Wzorki wypełnienia ścian mogą być wyświetlane jako wzorek punktowy (bitmapowy) lub kreskowanie wektorowe. oś ściany będzie przebiegała po różnych stronach ściany. które fragmenty wstawionej będą wyświetlane i w jaki sposób. Uwaga: Polecenie znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości. położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana.Wirtualny Budynek Linie odniesienia umożliwiają precyzyjne łączenie poszczególnych segmentów Ścian. Niektóre aspekty wyświetlania ścian zależą od ustawień w menu Widok > Opcje wyświetlania. • • • Czyszczenie przecięć Ścian i Belek może być włączane i wyłączane. powierzchnie przekroju. możesz przystąpić do rysowania ściany na Rzucie lub w Oknie 3D. patrz Opcje wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania ściany by określić. Linia odniesienia jest także istotna do określenia stron ściany na potrzeby przypisywania Materiałów modelowi 3D ściany (w panelu Model okna Ustawień Ściany). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Gdy zakończysz konfigurowanie atrybutów i innych parametrów w oknie dialogowym Ustawienia narzędzia Ściana w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. tak jak pokazano na rysunkach. Ściana posiada również punkty aktywne oraz krawędzie umożliwiające selekcję. przesunięcie i edycję Ściany. puste wypełnienia lub według własnych ustawień poszczególnych elementów. 235 . W zależności od wybranej Metody geometrii. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Pozostałe opcje dotyczące wyświetlania wzorków wypełnienia znajdują się w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu: możesz tam ustawić aby wypełnienia wyświetlane były tylko jako obrysy. Zobacz Modyfikuj ścianę (Dodatek) na stronie 245. Kierunek przebiegu ściany jest definiowany poprzez kolejność w jakiej wskazane zostały jej punkty: początkowy i końcowy. W przypadku struktur warstwowych możesz zdecydować czy mają być wyświetlane tylko linie rozdzielające warstwy lub same obrysy. Więcej szczegółów. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np.

Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. po którym przebiegać będzie ściana. wskazania drugiego punktu definiującego promień. aż do momentu trzeciego kliknięcia. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie ściany łukowej poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na obwodzie tego łuku. że zarówno drugi jak i trzeci punkt nie muszą znajdować się na łuku definiującym ścianę. Zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D definiujesz długość ściany wskazując jej punkt początkowy i końcowy.Wirtualny Budynek Utwórz Pojedynczą Ścianę Pojedyncza Ściana jest metodą pozwalającą narysować prostą ścianę. Ściany mogą być rozciągane za pomocą poleceń znajdujących się w menu lub w palecie pomocniczej. obrys zamieni się w pełną ścianę z konturem i wypełnieniem. Jeśli chcesz otrzymać pełne koło. Od tego momentu. Utwórz Ścianę Łukową Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz jedną z trzech metod geometrii pozwalających na tworzenie Ścian Łukowych. potwierdzającego ustawioną długość łuku. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Obrys kołowy ściany podąża za kursorem aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. Jeśli chcesz narysować ścianę o rzucie pełnego okręgu. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. W chwili gdy zaczynasz rysować ścianę pojawia się jej obramowanie podążające za kursorem aż do momentu wskazania punktu końcowego. widoczny będzie tylko obrys fragmentu łuku. 236 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Po uaktywnieniu Narzędzia Ściana wybierz metodę geometrii Pojedynczej Ściany z palety Info i narysuj segment ściany w oknie. składającą się z pojedynczego segmentu. Zobacz Rozciąganie Ścian na stronie 128. specjalne punkty przyklejania). Zwróć uwagę. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. kliknij dwukrotnie w trzecim punkcie. którego powstanie ściana. kliknij dwukrotnie w miejscu Czwarte kliknięcie definiuje długość łuku wzdłuż. • Pierwsza opcja pozwala określać ścianę łukową poprzez punkt środkowy i promień okręgu.

które posiadają automatycznie połączone węzły linii odniesienia. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia ściany. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Utwórz Łańcuch Ścian Łańcuch Ścian to układ stykających się prostych bądź łukowych ścian. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Łańcucha Ścian. lecz w wyniku użycia Magicznej różdżki. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. z których każda będzie kształtu półkola. ściana o kształcie pełnego koła będzie w rzeczywistości składała się z dwóch ścian. w oparciu o odpowiednie elementy rysunkowe. linii. wypełnień. itd. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. a obrys ściany będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. • Gdy okaże się. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409.) • • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie Ściana łukowa zostanie automatycznie wstawiona.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. zobacz Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140.Wirtualny Budynek Gdy długość łuku zostanie już określona. Opis sposobów edytowania ścian łukowych. Informacje na temat tworzenia ścian łukowych na podstawie ścian prostych. pojawi się kursor w kształcie oka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 237 . Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. Kliknij gdy uznasz. Uwaga: Ponieważ Ściany muszą mieć dwa punkty końcowe. Ściany w kształcie elipsy lub eliptycznych łuków nie mogą być narysowane bezpośrednio. obrys zamienia się w ścianę z konturem i wypełnieniem. ścian. że ściana znajduje się we właściwym miejscu. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. stropów. a nie krawędź styczna.

(Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. itd. 238 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . kolor wypełnienia .materiał. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Prostokąt Ścian. Uaktywnij opcję. • Kliknięcie przycisku Anuluj w menu kontekstowym lub klawisza Delete podczas rysowania łańcucha spowoduje przerwanie procesu i nie zostanie utworzony żaden element.) Narysuj przekątną prostokąta i kliknij by zdefiniować jej długość. Gdy chcesz zakończyć rysowanie Łańcucha ścian kliknij dwukrotnie punkt końcowy ostatniego segmentu. promienia i długości. która najbardziej Ci odpowiada i zdefiniuj punkt końcowy pierwszego segmentu używając metod opisanych powyżej. Punkt końcowy pierwszego segmentu ściany automatycznie staje się punktem początkowym dla następnego jej segmentu.). wszystkie ściany tego łańcucha przyjmą nowe ustawienia (linia osi. Ściany tego prostokąta są ułożone zawsze w zgodnie z Siatką ortogonalną. Dostępne typy to: • • • • • Element prosty Łuk styczny do pierwszego segmentu (nie może być użyte przy rysowaniu pierwszej ściany) Łuk styczny do linii. segmenty Łańcucha ścian zostaną zgrupowane. Podczas całego procesu widoczny jest obrys już narysowanych ścian. Pełne ściany ukazują się po zakończeniu rysowania całego łańcucha. Łuk przechodzący przez trzy punkty Łuk opisany przez wskazanie jego punktu środkowego. • • Wybranie polecenia Edycja > Odwołaj usunie cały Łańcuch ściany a nie tylko ostatni jego segment. • • • Szczegóły. typ linii. Wciśnięcie klawisza Backspace pozwala na odwołanie ostatniego wstawionego segmentu i kontynuowanie rysowania łańcucha. których długość definiowana jest poprzez przekątną prostokąta. Zostanie utworzony prostokąt ze ścian. Utwórz Prostokąt Ścian Metoda rysowania Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany połączone węzłami. pozycja. Siatka obrócona nie ma wpływu na orientację prostokąta. Jeśli jest to konieczne możesz zmieniać metodę geometrii w trakcie rysowania używając do tego Palety pomocniczej. którą definiujesz przed narysowaniem elementu. Jeżeli włączona jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie.Wirtualny Budynek W momencie gdy rozpoczniesz rysowanie pierwszej ściany pojawi się Paleta pomocnicza oferująca opcje geometrii dla wstawianych prostych i łukowych segmentów ściany. Jeśli podczas rysowania łańcucha ścian zmienisz któryś z parametrów znajdujących się w palecie Info.

lecz w tym przypadku w pierwszej kolejności musisz zdefiniować kąt obrotu oraz długość jednego z boków prostokąta. Metoda Obróconego Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany podobnie jak poprzednia metoda. których grubość nie jest stała. Utwórz Ścianę Wieloboczną Aby narysować ścianę o rzucie wieloboku. patrz Struktury warstwowe na stronie 32. Ścianom wielobocznym można przypisać tylko proste wypełnienia (brak struktur warstwowych). aby zdefiniować prostokąt.) Szczegóły. Ścianę tego typu rysuje się w ten sam sposób jak ścianę pojedynczą. że Ustawienia Częściowego Wyświetlania modelu będą oddziaływały na ściany warstwowe. że w przypadku ściany trapezowej należy najpierw w palecie Info (bądź w oknie Ustawień) zdefiniować jej grubość w obu węzłach. Utwórz Ścianę Warstwową ArchiCAD pozwala na wstawianie ścian warstwowych oraz dostosowywanie ich struktury. wybierz z palety Info Metodę geometrii . Następnie przesuń kursor. (Pamiętaj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 239 . Ściany wieloboczne mogą zawierać drzwi i okna.Wirtualny Budynek Utwórz Ścianę Trapezową Metoda Ścian Trapezowych pozwala na rysowanie prostych ścian. z tą różnicą.Ściana Wieloboczna.

którego krawędzie przecinają się ze sobą. materiały zostają przypisane w zależności od położenia krawędzi odniesienia. Paleta pomocnicza zawiera polecenie pozwalające na przeniesienie wierzchołku krawędzi odniesienie na inne wierzchołki ściany wielobocznej.Wirtualny Budynek Narysuj obrys ściany wielobocznej korzystając w razie potrzeby z opcji palety pomocniczej (podobnie jak przy rysowaniu łańcucha ścian). tutaj. “Materiał boku” to dwie powierzchnie przylegające do krawędzi odniesienia. w kolorze złotym. tutaj. Powierzchnie “Materiału prawej strony” są przypisane do wszystkich innych krawędzi (te. Krawędzie ściany będą obejmowały jedną krawędź odniesienia (na przykład linię odniesienia prostej ściany). Po przypisaniu materiałów do powierzchni ściany wielobocznej w panelu Modelu w Ustawieniach ściany. na czerwono. tutaj. Po zdefiniowani wieloboku kliknij kursorem w kształcie młotka by zakończyć rysowanie ściany. 240 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • • • “Materiał lewej strony” to powierzchnia krawędzi odniesienia. ale ściana i tak zostanie wstawiona. Jeśli narysujesz wielobok. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Aby przypisać krawędź odniesienia innej krawędzi ściany. na niebiesko. które znajdują się “na przeciwko krawędzi odniesienia”). Możesz stosować krawędzie proste i łukowe. kliknij wierzchołek zaznaczonej ściany należący do jej krawędzi odniesienia.

Powierzchnie boczne ściany pochyłej są równoległe względem siebie. nie można już będzie podwyższyć ściany. Ściany z bali pojawiają się zarówno w oknie 3D. W przypadku Ściany dwustronnie pochyłej jej boki mogą mieć różny kąt pochylenia. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz opcję Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawienia Ściany (ta opcja jest dostępna tylko gdy wybrana jest metoda geometrii Ściany Wielobocznej). patrz Panel Geometria i położenie (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. której płaszczyzny boczne nie są pionowe. należy otworzyć Ustawienia narzędzia Ściana i w panelu Geometria i położenie wcisnąć ikonę ściany pochyłej a następnie w odpowiednich polach wpisać kąt (kąty) pochylenia ściany. kliknij węzeł lub krawędź i użyj opcji dostępnych w palecie pomocniczej. W ArchiCADzie możliwe jest konstruowanie tylko prostych ścian z bali. Określając wysokość dwustronnie pochyłej ściany ograniczeniem będzie fakt. w przekroju taka ściana ma kształt trapezu. Określając kąty dwustronnie pochyłej ściany jesteś ograniczony minimalną grubością górnej powierzchni ściany. • Więcej szczegółów na temat modyfikowania pochyłych ścian. Podobnie. patrz Rogi Ścian o rzucie wieloboku na stronie 245. Dla ścian o strukturze wielowarstwowej grubość górnej powierzchni musi pomieścić wszystkie warstwy. gdy boczne powierzchnie zejdą się. Utwórz Ścianę z Bali Szczegóły. zobacz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. RŚ. Przełączanie pomiędzy rodzajami pochyłych ścian odbywa się w następujący sposób: • Jeżeli transformujesz ścianę pochyłą na dwustronnie pochyłą. szerokość nowej ściany (tzn. W przypadku ściany jednowarstwowej wartość ta może wynosić zero. jeśli ścianę dwustronnie pochyłą zmienisz na prostą lub pochyłą. szerokość jej podstawy) będzie równa szerokości starej.) Grubość pochylonej ściany to jej grubość prostopadle do wektora nachylenia (zgodnie ze wskazaniem ikony w palecie Info): Grubość dwustronnie pochyłej ściany jest równa jej szerokości u podstawy. Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą Aby narysować Ścianę. Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 241 . że górna powierzchnia nie może mieć ujemnej szerokości (tzn. Wysokość każdego typu pochyłej ściany jest odległością pomiędzy jej najniższym a najwyższym punktem.Wirtualny Budynek Aby edytować ściany o rzucie wieloboku. jak i w oknie Przekroju. Elewacji. nowa ściana przyjmie taką szerokość jaką miała podstawa starej. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne.

(W 2D element o wyższym priorytecie będzie wyświetlany na wierzchu. Klikając przycisk Parametry bali w panelu Model Ustawień ściany otworzysz dodatkowe okno z wieloma opcjami dotyczącymi geometrii ściany i ułożenia tekstury. W przypadku ściany o strukturze warstwowej. Gdy przecinają Przecinanie warstw w ścianach warstwowych podlega następującym regułom: • Warstwy o wyższym priorytecie blokują warstwy o niższym priorytecie. Uwaga: Konstrukcja z bali dostępna jest tylko dla prostych ścian. patrz Parametry bali w Pomocy ArchiCADa. lub uzyskania ściany z odciętymi narożami możliwe jest wyrównanie ściany do odpowiednio ustawionego dachu. bryła elementu o wyższym numerze priorytetu pozostanie nienaruszona w 3D. Szczegóły. Podając wysokość bala pamiętaj.) Element o niższym priorytecie zostanie odpowiednio przycięty (jego część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta) Możesz określić oddzielny Priorytet dla poszczególnych ścian w skali 0-16 (tylko liczby parzyste). Każda warstwa ściany warstwowej posiada własny priorytet przecięcia ustawiany w oknie Opcje > Atrybuty > Struktury warstwowe. Więcej szczegółów. Utwórz Ścianę Szczytową W razie potrzeby dopasowania ściany do Dachu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 242 . Wyświetlanie przecięcia Ścian warstwowych (tylko 2D) Kiedy wyświetlane jest przecięcie ściany warstwowej w oknach 2D i w oknie Dokumentu 3D. można regulować wyświetlanie warstwy wg warstw. • Warstwy o tum samym priorytecie utworzą ukośne połączenie (pod warunkiem że mają ten sam wzór wypełnienia). Aby ułatwić łączenie. Przecięcia typu Ściana-Ściana Połączenia ścian i ich wypełnień na Rzucie oraz w 3D zależą w pierwszej kolejności od ich Priorytetu przecięcia. że bale nie będą leżeć na sobie. wedle potrzeby.Wirtualny Budynek się ze sobą ściany o różnych wartościach tego parametru. za pomocą suwaka Priorytet Ściany (Ustawienia ściany w panelu Rzut i Przekrój). że wartość mniejsza od szerokości ściany spowoduje. kursor przykleja się do wszystkich boków oraz wierzchołków poszczególnych segmentów ścian. kursor jest również przyciągany przez punkty końcowe poszczególnych warstw. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266.

Na poniższym przykładzie wartości priorytetu obu ścian zostały ustawione na 8 w oknie Ustawień Ściany. w panelu Rzut i Przekrój. Poszczególne warstwy przecinają się w niepożądany sposób. zapamiętana “Ściana ceglana ze stopą” posiada 3 komponenty. Możesz zaznaczyć poszczególne komponenty profilu w Menedżerze Profili i przypisać im inne priorytety. podobnie jak w przypadku warstw w ścianach warstwowych. W strukturze tej ustawiamy wartość priorytetu warstwy rdzenia na 12. Wyświetlanie przecięć warstw Ścian opartych i Profil Warstwy ścian złożonych (opartych o Profil) są wyświetlane na Rzucie w postaci przekrojonej przez Płaszczyznę Cięcia dla Rzutu. Po ustawieniu priorytetów poszczególnych warstw musisz zaznaczyć opcję Zastosuj Priorytety Struktury w oknie dialogowym Ustawień Ściany.Panel Domyślne/Zaznaczone w Pomocy ArchiCADa. w takim przypadku ustawienie suwaka Priorytetu Warstwy będzie decydowało o priorytecie przecięcia w 2D oraz 3D. Wyłącz tę opcję jeśli chcesz aby cała ściana o strukturze warstwowej posiadała ten sam Priorytet. określamy wartości priorytetów dla poszczególnych warstw struktury. która została wykorzystana do tej ściany. Następnie otwieramy okno Ustawień Ściany i włączamy opcję Zastosuj Priorytety Struktury.Wirtualny Budynek Obrysy ścian oraz ich linie pozawidokowe również się przecinają. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 243 . Teraz warstwy przecinają się tak jak powinny. Przykład przecięcia ścian warstwowych Opcje priorytetu są bardzo przydatne podczas poprawiania wyglądu łączących się wypełnień na Rzucie. Na przykład. W oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. patrz Komponenty . Szczegóły. Każdemu elementowi Profilu może być przypisana wartość priorytetu.

Możesz modyfikować tę kolejność korzystając z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania. Gdy rysujesz nową ścianę. ich połączenia nie będą czyszczone. jeżeli ściany mają tę samą grubość i Priorytet warstwy. Opcja ta wpływa na kolejność wyświetlania ścian zarówno w oknie Rzutu jak i 3D. Nie jest wymagane dokładne kliknięcie na jej linii odniesienia. Linia odniesienia nowej Ściany zostanie automatycznie dopasowana tak. ścian wstawiana jako druga przetnie gładko już istniejącą pod warunkiem. aby utworzyć gładkie połączenie również w 3D. Uwaga: Priorytety Ścian (i ich komponentów) oraz Słupów przyjmują zawsze wartości parzyste. Aby zmienić kolejność należy wybrać różne wartości Priorytetu warstwy. Kolejność przecinania się elementów jest widoczna w oknie 2D oraz 3D przy wyłączonej opcji Czyszczenie przecięć. wartości priorytetu Belek są zawsze nieparzyste. Podczas rysowania połączenia ścian typu X. Jednakże.” i działa tylko wtedy gdy włączona jest opcja w menu Opcje > Czyszczenie przecięć.Wirtualny Budynek Uwaga: Przecięcia Ścian są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. 244 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ta funkcja nazywa się “Czyszczenie przecięć. jeżeli przecinające się Ściany umieszczone są na warstwach posiadających różne Grupy przecięć. patrz Warstwy na stronie 26. że posiadają taki sam priorytet przecięć. Szczegóły. zostaną przecięte w losowo. połączenia są czyszczone jeżeli ściany posiadają ten sam Priorytet warstwy. Przecięcia Ścian typu “L” lub “T” W przypadku przecięć typu T. Natomiast w przypadku przecięć typu L. Wyświetlanie przecięć Ścian w 2D Połączenia przecinających się ścian będą czyszczone wówczas. gdy ich linie odniesienia będą ze sobą połączone. Opcja Czyść połączenia ścian i belek (Widok > Opcje wyświetlania) pozwoli Ci upewnić się czy połączenia w 2D wyświetlane są poprawnie. W związku z tym za każdym razem. Przecięcie Ścian typu “X” Przy dwóch ścianach wzajemnie się przecinających automatycznie zostanie utworzone czyste połączenie. wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu krawędzi lub wewnątrz obrysu istniejącej ściany. bądź ze słupem w 3D. gdy belka przecina się ze ścianą. która ma zostać połączona ze ścianą istniejącą. program może określić który z elementów jest "ważniejszy" na podstawie wartości ich priorytetów.

Możesz je dodać do menu Edycja (lub do każdego innego) zmieniając schemat menu w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Środowisko pracy > Schematy arkuszy polecenia > Menu. Włączenie opcji Czyść połączenia ścian i belek daje różne rezultaty w zależności od tego. Modyfikuj ścianę (Dodatek) Uwaga: To narzędzie nie jest widoczne w interfejsie ArchiCADa zgodnie z Domyślnym Profilem Środowiska Pracy. Rogi Ścian o rzucie wieloboku Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. Przecięcia ścian złożonych będą zawsze liczone tak. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz pole Rogi ściany o rzucie wieloboku w panelu Geometria i Położenie w Oknie dialogowym Ustawienia ścian (ta opcja jest dostępna gdy wybrana jest Metoda geometrii Ściany o rzucie wieloboku). ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. Pierwsza ilustracja obrazuje sytuację gdy opcja Widok > Opcje wyświetlania > Czyść połączenia ścian i belek jest wyłączona. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy ścianami o tej samej wysokości. Szczegóły.Wirtualny Budynek W przypadku ścian o takim samym Priorytecie. możesz skorzystać z polecenia Utwórz łatę (menu Narzędzia) lub utworzyć rysunek detalu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 245 . czy zaznaczona jest opcja Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Przecięcia Ścian w 3D Aby polepszyć wyświetlanie połączeń ścian w 3D a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. lecz różniących się wypełnieniem. Przecięcia typu L lub T nie mogą być modyfikowane poleceniami z menu Kolejność wyświetlania. grubsza ściana będzie wyświetlana na wierzchu. Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowane połączenia pomiędzy ścianami. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. jakby opcja ta była włączona. W poniżym przykładzie Prosta ściana połączona jest ze ścianą o rzucie wieloboku. Dzięki temu będzie można w 3D zaobserwować w jaki sposób każdy element został przycięty. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne.

Po prawej stronie. Po lewej stronie okna dialogowego możesz zmienić Stronę osi.Wirtualny Budynek Polecenia znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości i położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. że część wspólna elementów zostanie usunięta. Jeżeli wybrane wypełnienie nie jest strukturą warstwową. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. w sekcji Przesunięcie możesz przesunąć linię odniesienia w pożądane miejsce. w przeciwnym wypadku zostanie ona przesunięta. element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. możesz ustalić grubość rdzenia ściany.) Gdy ściana przecina belkę. Wybierz przycisk wyboru znajdujący się w dolnej części okna aby wskazać która część ściany Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328 ma zachować swoje położenie po dokonaniu modyfikacji. Więcej szczegółów.) Zobacz także Linie odniesienia Ścian na stronie 234. ściana zostanie rozszerzona bez zmiany położenia linii odniesienia. (Jeśli to możliwe. Szczegóły. Z pomocą funkcji Struktura możesz zmienić wzorek wypełnienia.) Polecenie Modyfikuj ścianę > Oś pozwala przesunąć linię odniesienia zaznaczonych elementów ściany bez zmiany położenia tych elementów na Rzucie. co oznacza. patrz Słupy i inne elementy na stronie 250.nieparzyste. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. natomiast Priorytety belek . Słupy i Ściany Dachy i Ścinany: Górna lub dolna powierzchnia Ścian może zostać przycięta przez Dachy. (Priorytety przecięcia Ścian przyjmują zawsze wartości parzyste. zachowując pożądaną pozycję elementu ściany. W przeciwnym wypadku grubość rdzenia jest tylko wyświetlona. Na górze okna dialogowego możesz zmienić rodzaj wypełnienia. 246 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ściany i Inne Elementy • Belki i Ściany: Priorytety przy przecięciu ścian i belek definiowane są dla poszczególnych elementów w odpowiadających im oknach Ustawień narzędzia. (Można to zaobserwować przy wyłączonej opcji Czyść połączenia ścian i belek. • • Polecenie Odwróć kierunek umożliwia zmianę kierunku linii odniesienia.

patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. Symbol Słupa Opcja Rodzaj Symbolu Słupa (panel Rzut i Przekrój okna Ustawień Słupa) odnosi się do sposobu wyświetlania słupa na rzucie (Prosty. Szczegóły. powierzchnie przekroju. Linia obrysu rdzenia Słupa z symbolem ukośnika lub X jest zawsze rysowana w całości bez względu na inne czynniki. Więcej szczegółów. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. utworzony na podstawie zdefiniowanego profilu. Szczegóły. Rdzeń i Okładzina W widoku Przekroju wzorek wypełnienia rdzenia jest widoczny. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. powierzchnie przekroju. • Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. Oś słupa może być pionowa lub pochyła. Szczegóły. okrągły lub złożony tzn. otwiera okno dialogowe Ustawień słupa gdzie można skonfigurować wszystkie jego parametry. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Słupy nieobudowane w oknie Rzutu Słupy nieobudowane (słupy wstawione przy użyciu Metody konstrukcji wolnostojącej) nie zmieniają kształtu ściany. W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Słup znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd słupów w różnych oknach 2D i 3D. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. podczas gdy w widoku Elewacji Słup posiada tylko kontur. patrz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Dwukrotne kliknięcie ikony narzędzia Słup. X lub Z osiami). czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. Słupy mogą być wstawiane oddzielnie lub tworzyć struktury ze Ścianami. Słup Słupy w ArchiCADzie zbudowane są z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję słupa oraz (opcjonalnie) okładziny używanej do symulowania powłoki przeciwpożarowej lub warstwy wykończeniowej. Więcej szczegółów. okna Ustawień Ściany określ w jaki sposób będzie ściana się odnosiła do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. Przekrój słupa może być prostokątny. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania słupa by określić. linie pozawidokowe) ustawia się w rozwijanym menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Wyświetlanie Słupa na Rzucie Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Wyświetlanie symboli słupa może zostać wyłączone przez kliknięcie opcji Wyświetlaj symbol Słupa w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Atrybuty struktury rdzenia i okładziny słupa mogą być ustawiane w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawienia Słupa. które fragmenty wstawionego słupa będą wyświetlane i w jaki sposób.Wirtualny Budynek • Ściany i Przegrody Strukturalne: Ściany można połączyć z Przegrodami Strukturalnymi używając polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. tylko wycinają dla siebie miejsce. Przekreślony. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. przebijając się przez wszystkie warstwy ściany. patrz Ustawienia narzędzia Słup w Pomocy ArchiCADa. 247 .

Inne (niekonstrukcyjne) warstwy ściany owijają się wokół słupów. 248 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Słupy w Widokach 3D Słupy wstawiane przy użyciu Metody konstrukcji obudowania przejmą materiał powierzchni ścian połączeniowych. nie będącą warstwą konstrukcyjną (która będzie owijała słup) Słup dotyka lub przecina warstwę rdzeniową Ściany Uwaga: Owijanie nie jest możliwe w przypadku ścian biegnących po łuku lub wielobocznych. . W Oknie 3D pojedynczy materiał nałożony jest na wszystkie powierzchnie. oraz nawet jeśli nie skonfigurowano warstw ścian. Zawinięcie na Rzucie nastąpi jedynie wtedy. Słupy obudowane w oknie Rzutu Słupy obudowane (wstawiane za pomocą metody konstrukcji “zawijania”) przechodzą przez warstwy konstrukcyjne Ścian warstwowych. jeśli: • • • • Słup został wstawiony przy użyciu Metody "Obudowany ścianami" słup przecina Ścianę o strukturze warstwowej ściana warstwowa posiada co najmniej jedną warstwę.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Słupów w 3D Panel Model odpowiada za ustawienia materiału słupa w widoku 3D. które owijałyby Słupy. dodając słupom grubości. nawet jeśli ściana nie jest warstwowa. warstwy nie będące warstwami "konstrukcyjnymi" określone są w Opcjach > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Słupy nieobudowane zachowują własne materiały w 3D. Linia rozdzielająca warstwy ściany od Słupa jest usuwana pomiędzy identycznymi rodzajami wzorków wypełnienia. Uwaga: W przypadku ścian warstwowych.

Oś słupa zostanie wstawiona pionowo do okna Rzutu. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie kąta obrotu słupa wokół własnej. Szczegóły.będzie miał wpływ na sposób wyświetlenia ściany/słupa na rzucie. Pozostałe warstwy Ściany owijają się wokół Słupa. Tworzenie Słupów Użyj Narzędzia Słup do tworzenie nowych słupów na Rzucie lub w Oknie 3D. patrz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248.Wirtualny Budynek • Obrócony: Pierwsze kliknięcie określa położenie punktu wstawienia słupa przytwierdzonego do jego podstawy. Następnie obróć słup wokół pionowej osi i kliknij. Słupy obudowane łączą się tylko z warstwami rdzenia Ściany o strukturze warstwowej. Określ pożądane atrybuty oraz geometrię w oknie Ustawienia Słupa. Po wstawieniu. w oknie 3D będzie można nadal rozciągnąć wysokość słupa. pochyłej osi (określenie kąta skręcenia). jeśli używany jest wewnętrzny silnik 3D. patrz Rozciągnij pionowo na stronie 134. Twój wybór metody geometrii . zachowując swoją grubość. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 249 . Skręcony: Gdy wstawiany słup jest złożony i/lub pochyły.obudowany lub nieobudowany . wszystkie linie przecięcia zostaną usunięte w widoku 3D. proces wstawiania przebiega w trzech etapach. kąt obrotu względem osi pionowej. stropu bądź innego słupa. drugie. Sposoby wstawiania Słupów Dostępne są trzy sposoby wstawiania (metody geometrii) znajdujące się w palecie Info. • Jeżeli powierzchnia Słupa styka się z powierzchnią ściany. • Prosty: Wstaw Słup za pomocą jednego kliknięcia. Najpierw kliknij aby wstawić słup. Za pomocą ikon obudowany/nieobudowany (lub “wolnostojące”) z palety Info w Słupach określić w jaki sposób słupy będą współgrały z ścianą warstwową. a następnie kliknij by wstawić słup do projektu. który będzie przecinał ścianę warstwową. Więcej szczegółów. Sposoby budowania Słupów Podczas wstawiania Słupa.

• Priorytet Słup . Kierunek belki jest odniesieniem przy nadawaniu materiałów (zgodnie z ustawieniami w panelu Model okna Ustawień Belki). których powierzchnie czołowe są zawsze pionowe. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. Belki mogą przyjmować kształt prostokątny lub złożony. powierzchnie przekroju. przemieszczaniu i modyfikowaniu belki. Więcej szczegółów. W tym miejscu można określić strukturę i atrybuty poszczególnych belek. Wyświetlanie Belek na Rzucie Belka utworzona na Rzucie za pomocą narzędzia Belka będzie wyświetlana zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w oknie Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. Wybierz metodę wstawienia i wstaw słup. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. okna Ustawień Słupa określ w jaki sposób będzie słup się odnosił do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. (Aby wyświetlić strzałkę na osi belki informującą o jej kierunku. Słupy i inne elementy Belki i Słupy: Gdy Belka przecina Słup. zaznacz opcje w menu Widok > Opcje wyświetlania > Linie Odniesienia Ścian i Belek).Belka jest ustawiany globalnie i dotyczy wszystkich słupów. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Belki Belki ArchiCADa są poziomymi lub pochyłymi elementami konstrukcyjnymi. Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. • Ściany i Słupy Patrz Wyświetlanie Słupa na Rzucie na stronie 247. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. Kierunek belki jest determinowany kolejnością wstawiania wierzchołka początkowego i końcowego. Szczegóły.Wirtualny Budynek Utwórz Pochyły Słup W oknie dialogowym Ustawienia Słupa wybierz ikonę pochyłego słupa i określ kąt pochylenia w stopniach. element o niższym priorytecie będzie przecięty w Widoku 3D. Dachy i Słupy: Górna lub dolna powierzchnia słupów może zostać przycięta przez Dachy. Można pokazać/ukryć oś odniesienia (linię osi) dowolnej belki zaznaczając pole “Pokaż oś” w części Symbole Ustawień Narzędzia Belka (panel Rzut i przekrój). Oś Odniesienia Belki Każda Belka posiada oś odniesienia. Szczegóły. Priorytet belki można ustawić w oknie dialogowym Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. która pozwala na precyzyjne łączenie z innymi belkami (bez linii przecięcia) oraz określa punkty aktywne oraz krawędzie potrzebne przy zaznaczaniu. patrz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. Ustawia się go w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. 250 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Aby zdefiniować prostokąt należy wskazać pierwszy narożnik a następnie określić długość jego przekątnej. które fragmenty wstawionej belki będą wyświetlane i w jaki sposób. • Utwórz Belkę Parametry Belki można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawień belki. • • Dzięki metodzie Belka Prosta możesz narysować belkę poprzez wskazanie jej punktu początkowego i końcowego. Po wskazaniu punktu końcowego pierwszego elementu łańcucha. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Proces rysowania Łańcucha Belek jest identyczny jak przy rysowaniu Ścian. w postaci osi lub obrysów. Geometria Belki Są cztery Metody geometrii dostępne przy rysowaniu Belek. Globalne ustawienia wyświetlania belek W menu Dokument > Ustaw Widok modelu> Opcje wyświetlania Modelu (Opcje dla panelu Elementów konstrukcyjnych). Pole Kąt nachylenia zostanie uaktywnione. automatycznie rozpoczynasz rysowanie następnego.Wirtualny Budynek Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania belek by określić. Aby zakończyć rysowanie łańcucha kliknij dwukrotnie wskazując jego punkt końcowy. patrz Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. Belka zostanie pochylona w płaszczyźnie pionowej zdefiniowanej przez oś belki. ortogonalnie względem osi X i Y. • Prostokąt Belek pozwala na wstawienie czterech belek połączonych węzłami. Wybierz jedną z metod geometrii w palecie Info. Możesz wybrać by belki były wyświetlane w całości. Więcej szczegółów. opcje “Tryb wyświetlania Belek” odnoszą się ogólne do wszystkich belek w projekcie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 251 . Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień ściany możesz przystąpić do rysowania belki. Pierwszy bok prostokąta definiujemy wskazując kliknięciem jego punkt początkowy i końcowy a następnie wskazujemy długość boku prostopadłego. Za pomocą metody Łańcuch Belek możesz rysować sekwencję Belek automatycznie połączonych punktami końcowymi. Przy użyciu tej metody można wstawiać tylko proste segmenty belek. Szczegóły. Utwórz Ukośną Belkę W celu utworzenia ukośnej belki wybierz odpowiednią ikonę w palecie Info lub w oknie Ustawienia Belki. Nowa Belka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Metoda Belka prostokątna obrócona pozwala narysować cztery elementy Belki połączone punktami końcowymi. Wartość kąta nachylenia belki musi się zawierać w zakresie -89° do +89° i jest mierzone względem punktu początkowego belki.

Położenie Otworu może być również zmienione graficznie. w którym będziesz mógł dokonać odpowiednich ustawień. że aktywne jest Narzędzie Belka. że aktywne jest Narzędzie Belka. Otwory są definiowane po wstawieniu Belki. Gdy jednak zaznaczysz całą Belkę możesz zmieniać parametry wszystkich Otworów jednocześnie. Pojawi się okno Ustawienia otworu w belce. W 3D ukośna belka jest tworzona w taki sposób. W 3D Paleta pomocnicza pozwala na przesuwanie otworów w pionie 252 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Tworzenie otworów w belkach Wszystkie rodzaje Belek mogą zawierać Otwory. Wówczas pojawi się Paleta pomocnicza zawierająca dostępne opcje. Wybrane Otwory mogą zostać przesunięte wzdłuż Belki w oknie Rzutu. a następnie z przytrzymanym klawiszem Shift kliknij środek otworu. Aby zaznaczyć otwór najpierw upewnij się. iż jej przekrój poprzeczny w płaszczyźnie prostopadłej do ukośnej osi belki jest zawsze stały i równy wysokości przekroju belki.Wirtualny Budynek Ukośne belki są wstawiane w ten sam sposób. Na ilustracji poniżej prezentowana jest belka. Kliknij ikonę Otworu. W Oknie 3D pojawienie się Palety pomocniczej następuje po kliknięciu kursorem w kształcie znaczka Mercedesa górnej krawędzi zaznaczonej belki. Geometria Otworów uzależniona jest od konfiguracji parametrów w panelu Otwór. Natychmiast pojawi się otwór w belce. Zaznaczanie i Modyfikacja Otworów Jeżeli potrzebna Ci jest belka z wieloma otworami o różnych kształtach. Aby zmodyfikować kształt i wymiary zaznaczonego otworu użyj opcji w oknie dialogowym Ustawień Ściany bądź w palecie Info. w pierwszej kolejności powinieneś powielić jeden otwór a następnie dokonać potrzebnych ustawień na stworzonych kopiach. Kliknij OK aby zatwierdzić ustawienia otworu belki. co belki poziome. Zaznacz odpowiednią belkę i upewnij się. której wysokość przekroju wynosi 500 mm. Zwróć uwagę. okna dialogowego Ustawień belki. W Belce może znajdować się wiele otworów w kształcie prostokątów i/lub okręgów. Na Rzucie utwórz otwór poprzez kliknięcie w linię osi belki. że tylko jeden zaznaczony Otwór może być edytowany.

Jeżeli Belki przenikają się w przestrzeni nie przecinając wzajemnie swoich osi. że część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta. co oznacza. Dachy i Belki: Belki mogą być przycinane dachami za pomocą polecenia “Dotnij do dachu”. Uwaga: Priorytet w sytuacji przecięcia Słup . że ich warstwy należą do tych samych grup przecięcia). Wystarczy że koniec jednej belki przecina obrys drugiej. 2) W oknie dialogowym Ustawień belki w polu szerokość wpisz zero. Ma to również wpływ na obliczenia objętości elementów w zestawieniach.Belka jest ustawiany globalnie w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Dotyczy to zarówno widoku 3D jak i obliczeń w zestawieniach ilościowych elementów. W 3D przecięcia również zostaną wyczyszczone pod warunkiem. 4) Kliknij aby zakończyć rysowanie .Wirtualny Budynek Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki Oto metoda uzyskania dowolnego kąta powierzchni czołowej Belki: Element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. Przecięcia Belek są czyszczone nawet gdy łączone bądź przecinające się Belki biegną na różnych wysokościach. Stropy i Belki: Belki zawsze przecinają Stropy gdy oba elementy przenikają się w przestrzeni (pod warunkiem. że belki posiadają ten sam priorytet przecięcia. Belki i Inne Elementy Priorytet Przecięcia Belek Priorytet przecinania Belek ustawiany jest za pomocą suwaka “Priorytet belki” w oknie Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). Szczegóły. 1) Narysuj dowolną Belkę. szerokości zero) zaczynając od końca linii odniesienia pierwszej Belki określając pożądany kąt (jak na ilustracji poniżej). przecięcia takie będą czyszczone zgodnie z ustawieniami ich priorytetów przecięć. 3) Narysuj drugą Belkę (o Automatyczne przecinanie belek z innymi belkami Gdy przecinają się ze sobą dwie belki. aby jej linia odniesienia została automatycznie przedłużona. Takie ustawienia będzie miała druga (wirtualna) Belka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 253 . ArchiCAD automatycznie czyści miejsca przecięć i połączeń typu T i L pod warunkiem. 5) Uzupełnij powstały w symbolu na Rzucie otwór pojedynczą linią. że włączona jest funkcja Opcje > Czyszczenie przecięć. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Belka) w Pomocy ArchiCADa. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D.

zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne.Wirtualny Budynek różne Grupy przecięć. na poniższej ilustracji pokazano ścianę łukową opartą o profil "Ściana ceglana ze stopą". jeżeli połączone belki umieszczone są na warstwach posiadających Profil złożony jest elementem (bryłą) utworzoną z płaskiego profilu (o dowolnym kształcie) wytłoczonego prostopadle do jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 254 . lub gdy brakuje odpowiedniego obiektu w bibliotece. Profile złożone są to definicje przekrojów ścian. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. połączenia między nimi nie zostaną wyczyszczone. patrz Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw na stronie 28. Uwaga: Przecięcia belek są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. Połączenia Belek w 3D Aby poprawić wyświetlanie połączeń belek w 3D. jakby opcja ta była włączona. Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu O Złożonych Profilach Gdy dopasowanie standardowych elementów konstrukcyjnych do potrzeb projektu staje się zbyt skomplikowane. Przecięcia belek złożonych będą zawsze liczone tak. Jednakże. Więcej szczegółów. które mogą być ręcznie edytowane w celu osiągnięcia dowolnego kształtu. słupów lub belek. możesz posłużyć się Ścianą. Belką lub Słupem o nietypowym przekroju tzw. a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Dzięki temu będzie można precyzyjnie zaobserwować w 3D jak przecinają się poszczególne elementy. Złożonym Profilem. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy belkami o tej samej wysokości. Na przykład. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D.

należy: • • Otworzyć okno dialogowe Ustawień Ściany. Aby z nich skorzystać. Aby utworzyć nowy profil na podstawie kształtu elementu Ściany. ArchiCAD dostarcza wiele profili przygotowanych dla wykorzystujących je narzędzi. Alternatywnie. Menu rozwijane zawiera okienko podglądu wybranego profilu. Słupa lub Belki. Wybrać opcję Profil złożony w panelu Geometria i położenie. Pojawi się okno Menedżera profili. • Kliknij na obszarze roboczym aby wstawić element. Zarządzaj Profilami: Polecenia znajdujące się w tej sekcji pozwalają na zarządzanie profilami. Gdy złożony profil zostanie już wstawiony.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 255 . Belek oraz Słupów. będziesz mógł edytować go graficznie podobnie jak inne elementy konstrukcyjne. • W sekcji Struktura w panelu Rzut i Przekrój pojawi się rozwijane menu zawierające zapamiętane profile dostępne dla bieżącego elementu. Belki lub Słupa zaznaczonego w aktywnym oknie. Tworzenie i edycja Złożonych Profili Wybierz polecenie Projekt > Złożony Profil > Menedżer profili. wciśnij przycisk Pobierz profil elementu w Menedżerze profili (lub wybierz polecenie Utwórz Profil z zaznaczonego z menu kontekstowego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Aby utworzyć nowy profil w oparciu o już istniejący: Wybierz zapisany profil i wciśnij Powiel. Aby utworzyć taki element możesz użyć któregoś z przygotowanych profili lub narysować profil samemu. Zachowany Profil dostępny jest jako atrybut dla Ścian.Wirtualny Budynek płaszczyzny. • • Wybierz żądany profil a następnie dopasuj pozostałe parametry i atrybuty elementu. Zachowane profile wyświetlane są w oknach dialogowych Ustawień narzędzi tych elementów. możesz zastosować własny profil (bez potrzeby zapisywania go w postaci atrybutu) do każdego elementu zaznaczonego w oknie modelu. • • Aby utworzyć nowy profil wciśnij Nowy.

umieszone będą w warstwie "Rysowanie". aktywna będzie warstwa Konstrukcja. Użyj narzędzia Wypełnienia aby narysować żądany profil. Przykładowo. określają. punkt odniesienia reprezentuje oś tych elementów. W tym oknie możesz korzystając z dostępnych narzędzi rysunkowych narysować kształt przekroju danego profilu. Możesz przesuwać te linie wewnątrz okna Edytora Profili. Otworzy się okno Edytora Profili. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora profilu (np. Uwaga: Elementy wymiarowania nie zostaną zapisane jako część profilu. Nie można przemieszczać tego punktu ale możliwe jest odpowiednie przesunięcie kształtu profilu tak aby punkt odniesienia znalazł się w pożądanym miejscu. zostaną one zapisane jako pojedynczy profil. Pozostałe opcje i polecenia okna dialogowego Menedżera profili pozwalają na dopasowanie wyglądu przekroju oraz bryły 3D wszystkich komponentów profilu i przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników. która będą mogły być rozciągane. służą one jako pomoce podczas rozciągania profilu po wstawieniu go do modelu. które narzędzia ArchiCADa będą mogły korzystać z tego profilu. Jeżeli opcje te będą wyłączone. nie będziesz mógł rozciągać ani zmieniać wielkości przekroju elementu wstawionego do modelu.Wirtualny Budynek • Aby modyfikować istniejący profil. Zaznacz te opcje aby włączyć parametr rozciągania w jednym lub obydwu kierunkach. zostaną one zapisane razem z profilem. które odnoszą się tylko do okna Edytora Profili.) W Menedżerze profili przyciski Użyj z. (Pomoce te. wymiarowanie) mogą być używane jako pomoce przy rysowaniu. wybierz go z listy i wciśnij Edytuj wybrany profil. na podstawie których określane będzie miejsce osadzania drzwi lub okien. Jeżeli opcje te są włączone. Rozciągnięcie poziome i pionowe (w spisie warstw) są dodatkowymi parametrami profilu. 256 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W przypadku słupa lub belki. Jeżeli opcja Linie odniesienia otworu zostanie wyłączona. Warstwy elementu: Panel Warstwy elementu Menedżera profili zawiera ustawienia warstw. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora Profili zostaną umieszczone w warstwie Rysowanie. możesz edytować położenie tych linii tak. lecz nie będą miały wpływu na finalny wygląd elementu. Przekrój profilu może zawierać wiele niezależnych kształtów. Włączenie opcji Linie odniesienia otworu (w spisie warstw) spowoduje wyświetlenie linii odniesienia. jeżeli wybrane zostanie narzędzie Punkt aktywny lub Wypełnienie. wstawiane okna/drzwi umieszczane będą w oparciu o boki prostokąta obrysu profilu. by otwory umieszczane były w odpowiednim miejscu. służą one tylko jako pomoc podczas rysowania. z tego punktu wychodzić będzie jej linia odniesienia. Punk początkowy wyświetlony w oknie Edytora Profili jest istotnym punktem odniesienia: Jeżeli rysowany profil należy do ściany. W razie potrzeby. linie. lecz nie będą wpływać na sposób jego wyświetlania. Warstwa aktywnego narzędzia zostanie podświetlona. Parametr Pokaż/Ukryj warstw elementu odnosi się tylko do okna Edytora Profili. podobnie jak w oknach dialogowych Ustawień atrybutów. gdy otworzone jest okno Edytora Profili. wykorzystując standardowe techniki rysowania elementów 2D. wszystkie elementy znajdujące się w warstwie Konstrukcja zostaną zapisane jako część profilu). Tylko punkty aktywne i wypełnienia narysowane w oknie Edytora profili będą stanowić część zachowanego profilu. w oknie Edytora Profili pojawią się przerywane linie wskazujące płaszczyzny. Pozostałe ustawienia Menedżera profili są aktywne tylko wtedy. patrz poniżej.

możliwe jest łączenie słupów dowolnego typu (pionowych. Jeżeli zmodyfikujesz istniejący profil i zapiszesz go pod tą samą nazwą. pochyłych. wielobocznych i łukowych. a przekrój stworzonej ściany będzie kombinacją przekrojów połączonych ścian. możesz zaznaczyć ten element w modelu i wcisnąć przycisk Zastosuj do zaznaczonego Zaznaczonemu elementowi zostanie przypisany wybrany profil Nowy profil będzie nazwany "Własny" dopóki nie zostanie zachowany. Aby połączyć dwie lub więcej równoległych. możliwe jest łączenie belek dowolnego typu (poziomych. Jeżeli nie chcesz zapisywać profilu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenie Połącz słupy pozwala na łączenie dwóch lub więcej słupów o równoległych osiach. belek lub słupów. Możliwe jest łączenie dowolnej liczby słupów. prostych ścian. pochyłych. użyj polecenia Połącz ściany. Nie jest dostępne dla ścian trapezowych. Wszystkie elementy muszą być tego samego typu i muszą być ułożone względem siebie równolegle. Bryły ścian nie muszą się stykać ze sobą. dwustronnie pochyłych oraz opartych o profil. Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów Szybkim sposobem tworzenia profili złożonych jest użycie polecenia Projekt > Złożony Profil > Połącz ściany/słupy/belki. zmodyfikować i zmienić jego nazwę. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. narysuj w na Rzucie (lub w 3D) wiele elementów ścian. 257 . patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. Aby tego dokonać. Domyślnie. Polecenie Połącz belki pozwala na łączenie dwóch lub więcej belek o równoległych osiach. nowy profil nazwany zostanie "własny". Wybranie polecenia spowoduje utworzenie nowego profilu. który zastąpi oryginalne elementy. Nowy profil będzie miał długość najdłuższego elementu składowego oraz odziedziczy atrybuty oryginalnych elementów. jednakże będziesz mógł bez przeszkód otworzyć go w Edytorze Profili.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. opartych o profil). zmiany zostaną wprowadzone do wszystkich istniejących w modelu elementów wykorzystujących ten profil. Zobacz także Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile na stronie 131. Polecenie jest dostępne dla ścian prostych. lecz wykorzystać go tylko do jednego elementu. a także istniejące otwory (w przypadku ścian). ukośnych. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. opartych o profil). mogą się znajdować w pewnej odległości od siebie. Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony Kliknij Zachowaj profil aby nazwać i zachować edytowany profil. Ściany staną się tej samej długości.

patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni dachu. Więcej szczegółów. co Względnie Wzniesienie Podstawy Dachu w oknie dialogowym Ustawienia Dachu. Kąt nachylenia Dachu (kąt spadku dachu) jest mierzony w miejscu przebiegu linii odniesienia. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania dachów na Rzucie. Uwaga: Linie odniesienia można ukryć wyłączając odpowiednią opcję w menu Widok > Opcje wyświetlania. Wartość wzniesienia dachu jest określana wzniesieniem linii odniesienia dachu. Połaciowanie. Ustaw nowe elementy na powierzchni dachu Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. Zauważ. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Dachu. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia Dachu. Pozostałe metody są dostępne poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do momentu pojawienia się dodatkowych ikon. Dachy O Dachach Dachy ArchiCADa pozwalają na tworzenie zarówno spadzistych jak i abstrakcyjnych form 3D o przeróżnych kształtach. Nachylenie dachu jest dostępne w palecie Info (pole “T”). Prostokąt. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Dostępne typy to: Wielokątne. patrz Grawitacja na stronie 114. Wyświetlanie Dachów Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. 258 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które fragmenty wstawionego dachu będą wyświetlane i w jaki sposób. Geometria Dachu Narzędzie Dach posiada sześć metod geometrii dostępnych w palecie Info. powierzchnie przekroju. że widoczne są tylko cztery metody. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. Zobacz także Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu na stronie 263. która jest poziomą linią definiowaną w trakcie tworzenia dachu. patrz Ustawienia narzędzia Dach w Pomocy ArchiCADa. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do dachu”. Kopuła oraz Kolebka. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania dachu by określić. która nie podlega drukowaniu (jest elementem ekranowym). możesz przystąpić do rysowania. Jest to ta sama wartość. Domyślny sposób wyświetlania dachów to “Rzut i Pozawidokowe”. pozwalających na utworzenie dachów o prostych i skomplikowanych kształtach. Obrócony prostokąt. jednakże niektóre opcje różnią się lub są niedostępne w zależności od widoku. Szczegóły. Więcej szczegółów. Słupy. Wartość wzniesienia linii odniesienia dachy jest wyświetlana w palecie Info (pole “B”). Nowe Dachy mogą być tworzone zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D.

2) Narysuj teraz obrys dachu.Wirtualny Budynek Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu Wybierz jedną z pierwszych trzech metod z palety Info (Wielokątne. Możesz też użyć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 259 . Prostokąt obrócony) a następnie zdefiniuj nachylenie połaci dachowej wskazując trzy dowolne punkty. Linia odniesienia 2) Po narysowaniu linii odniesienia dachu kursor przybierze kształt oka. Pomocne może się okazać wykorzystanie możliwości Inteligentnego Kursora. Za pomocą metody Prostokąt narysowany dach będzie zawsze ułożony ortogonalnie. Dzięki niemu możesz wskazać. 3) Następnie możesz przystąpić do rysowania kształtu połaci wskazując myszką każdy jej węzeł. Kliknij aby zamknąć wielobok. Przy najechaniu myszką na pierwszy wstawiony wierzchołek pojawi się kursor w kształcie Młotka. opadał). Prostokąt. Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D 1) Określ linię odniesienia dachu 1) Wybierz jedną z pierwszych trzech Metod geometrii w palecie Info (Wielokątne. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. a następnie zdefiniuj położenie linii odniesienia dwoma kliknięciami. ArchiCAD utworzy linię odniesienia Dachu. który zmieni kształt na Pogrubiony Znaczek/Pogrubiony Mercedes gdy znajdzie się nad linią odniesienia ściany lub belki. Prostokąt. Magicznej różdżki: kliknij istniejący element. w którym kierunku dach będzie się wznosił (lub w przypadku ujemnej wartości nachylenia. Obrócony prostokąt). Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. zmieni kształt na Jasny znaczek/Jasny znak Mercedesa jeśli natrafi na jakąkolwiek krawędź nie będącą linią odniesienia ściany lub belki. ArchiCAD wygeneruje Dach. który posłuży jako wzór dla konturu dachu.

a następnie użyj Magicznej Różdżki w celu zdefiniowania wieloboku linii odniesienia obrotu połaci. Dach w kształcie Kopuły jest zestawem pojedynczych połaci dachowych. Na początku rysujesz wielobok składający się tylko z linii prostych. Aby narysować dach o rzucie wieloboku zawierającego łuki. Wzniesienie oraz wysokość każdego z poziomów może być ustawione indywidualnie. możesz dokonać edycji parametrów kopuły w oknie dialogowym Parametry kopuły: 260 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Podwójne kliknięcie na początku łuku spowoduje powstanie pełnej kopuły. Gdy wielobok zostanie już narysowany pojawi się okno dialogowe Parametry dachu Końcowy obrys dachu będzie powiększony o wartość Nadwieszenia względem linii odniesienia. Pierwszym kliknięciem określony zostanie punkt środkowy łuku. Utwórz Kopułę Aby narysować dach w kształcie Kopuły wybierz Metodę geometrii Kopuła w palecie Info. Dachy o rzucie wieloboku mogą posiadać maksymalnie cztery poziomy. Gdy zdefiniujesz już obrys. narysuj pożądany kształt korzystając z narzędzi rysunkowych 2D. W wyniku zastosowania tej metody powstanie zestaw pojedynczych połaci dachowych.Wirtualny Budynek Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych Dzięki Metodzie geometrii Połaciowanie możesz utworzyć dachy o tym samym kącie nachylenia na bazie dowolnego wieloboku. Jeżeli dach osiągnie wskazany poziom maksymalny a połacie nie zejdą się. Proces rysowania Dachu o rzucie wieloboku wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. Korzystając z Magicznej Różdżki upewnij się. Uwaga: ArchiCAD wykorzystuje tzw. Jeżeli pojedyncza połać zbiegnie się w przestrzeni z inną zanim osiągnie określona wysokość wtedy przestaje rosnąć. drugie kliknięcie wskazuje punkt początkowy a trzecie punkt końcowy obrysu. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Po narysowaniu całej struktury wszystkie jej elementy mogą być edytowane indywidualne. Wielobok ten określa położenie linii odniesienia wszystkich połaci nowego dachu. że aktywna jest Metoda Połaciowanie. na szczycie powstającego dachu zostanie umieszczony poziomy element. algorytm "rosnącego kryształu" przy obliczaniu najlepszego rozwiązania dla danego wieloboku podstawy. Wysokość określona w oknie dialogowym Ustawień jest wartością graniczną. Proces rysowania Dachu w kształcie Kopuły wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D.

natomiast drugim długość kolebki. Oznacza to również. Jeżeli opcja Auto-grupowanie jest aktywne wszystkie elementy zostaną zgrupowane. Jeden z boków tego obrysu stanowi wyobrażenie podłogi i jednocześnie boku dachu. Następnie możesz ustawić parametry kolebki w oknie dialogowym Parametry pofalowanego dachu. kąt jego krawędzi oraz w przypadku użycia prostego wypełnienia także jego grubości. że ta sama krzywa może być poprawna dla pewnego zakresu kąta Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 261 . pojawi się ruchomy obrys połączony z końcami krzywej reprezentującej przekrój rysowanego dachu. Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę Dach pofalowany można narysować zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Po zdefiniowaniu krzywej. a także sposób przycięcia krawędzi. Krzywa narysowana na Rzucie będzie czytelna w widoku 3D dachu.Wirtualny Budynek Określ wysokość kopuły mierzoną od jej punktu środkowego. określasz punkt początkowy kształtu. Zapobiega to przecinaniu się połaci oraz powstawaniu podciętych powierzchni dachu. jednakże stosując inne metody. których kąt nachylenia nie przekracza 90 stopni. Krzywa narysowana w oknie Rzutu jest interpretowana jako przekrój Dachu. Uwaga: ArchiCAD pozwala na konstruowanie pofalowanych dachów. Również grubość dachu może zostać tutaj zdefiniowana. Narysuj szereg łuków (lub użyj Magicznej Różdżki) i kliknij dwukrotnie aby zakończyć. Możesz tu określić kilka istotnych parametrów pofalowanego dachu. Pierwszym kliknięciem. Poszczególne połacie składające się na sklepienie mogą być indywidualnie edytowane.Dostępne opcje to okap prostopadły. Następne pole określa wzniesienie podstawy kopuły. Po narysowaniu Kopuły możliwa jest jedynie edycja poszczególnych jej segmentów. Możesz zdefiniować wzniesienie punktu podstawy dachu. W tym oknie dialogowym można również określić ilość segmentów budujących kopułę w pionie i poziomie: ich ilość jest ograniczona odpowiednio do 90 i 360. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na maksymalną tzn. wysokość półkuli. Wpisując mniejszą wartość utworzysz Kopułę spłaszczoną. pionowy i poziomy. Wciśnij przycisk OK lub Anuluj gdy dokonasz już potrzebnych ustawień.

Pojawi się okno dialogowe Dach symetrycznie pofalowany. Pojawi się Paleta pomocnicza. Dach Kolebkowy Aby utworzyć dach Kolebkowy: Kliknij pierwsza ikonę. Istnieją trzy metody rysowania dachów pofalowanych/kolebek w 3D: Kolebkowa/Symetryczna i Złożona. Narysuj kształt przekroju dachu określając jego wysokość i kliknij aby zatwierdzić. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Narysuj cięciwę kolebki a następnie kliknij aby określić wysokość i zatwierdzić kształt przekroju dachu. Wpisz ilość segmentów dachu do utworzenia. a dla innego nie. kliknij drugą ikoną. że poprawne wygenerowanie sklepienia zależy nie tylko od kształtu krzywej przekroju ale również od ustawienia kąta ruchomego obrysu. Określenie przekroju dachu różni się dla każdej z trzech metod. Punkty początkowy i końcowy dachu muszą być wskazane w taki sposób aby pogrubiona linia boczna ruchomego obrysu nie przecinała krzywej przekroju. 262 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek orientacji ruchomego obrysu. Dzieje się tak dlatego. Dach symetryczny pofałdowany Aby narysować Symetryczny pofalowany dach. Narysuj pierwszy bok obrysu prostokątnego dachu na pożądanej wysokości.

wewnątrz obrysu istniejącej połaci.Wirtualny Budynek Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Uwaga: Metoda ta tworzy połacie. Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu Gdy zaznaczysz narysowany dach. Dach Złożony Aby utworzyć dach Złożony: Wybierz trzecią metodę z Palety pomocniczej. Nowy kontur zostanie zinterpretowany jako otwór w Dachu. jednakże obrys otworu zostanie stworzony. Uwaga: Gdy narysujesz otwór. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. które w przekroju mają identyczne długości. którego kontur przecina kontur Dachu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym wieloboku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 263 . możesz zmienić jego kąt nachylenia na kilka sposobów. Kliknij dwukrotnie aby zatwierdzić pożądany przekrój. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Utwórz otwór w dachach 1) Zaznacz połać dachu 2) Przy aktywnym narzędziu Dach narysuj kształt otworu Zdefiniuj kształt dachu klikając tyle razy ile połaci ma posiadać nowy dach złożony.

Na Rzucie lub w Oknie 3D. 264 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w którym kliknąłeś. wybierz Palety pomocniczej polecenie Zmień kąt nachylenia dachu i graficznie ustal nowy kąt (lub wpisz nową wartość kąta w Podręcznych współrzędnych). do którego należą. zaznacz Dach a następnie wciśnij klawisz Ctrl+kliknij (MacOS: Cmd+kliknięcie) w dowolnym miejscu połaci dachowej aby wywołać okno dialogowe Wzniesienia dachu. Określ wzniesienie Linii poziomu dachu: Użyj dowolnego pola poziomu bieżącej kondygnacji lub zera projektu . Zaznacz dach w Oknie 3D. Wprowadź wartość w górnym polu: wzniesienie dachu w przyjmie wpisaną wartość w miejscu.Wirtualny Budynek • • Zmień kąt nachylenia w palcie Info lub w oknie dialogowym Ustawień dachu. spowoduje wstawienie linii w wybranym dachu na wysokości zdefiniowanej w oknie Linie poziomu dachów. Zmiana tej wartości powoduje zmianę nachylenia dachu. Pomiń linie poza połaciami dachowymi: Zaznacz tę opcję aby pominąć linie. • Utwórz linie poziomu dachów Polecenie Projekt > Utwórz linie poziomu dachów dostępne w Rzucie.aby określić wysokość linii poziomu dachu. które wypadają poza obrys wieloboku dachu. Na górze/Na dole: Wybierz. czy chcesz mierzyć wysokość do górnej czy dolnej powierzchni dachu.

Znajdź krawędź przecięcia dachów W niektórych sytuacjach możesz potrzebować zetknąć ze sobą dwie połacie lub dokonać poprawek w dachu złożonym np. które wypadną poza obrys będą miały tą samą długość co linia odniesienia dachu. Dwie płaszczyzny zostaną dostawione do siebie. Następnie zaznaczyć drugą połać i również wciskając Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy niższej połaci. Uwaga: Opcja ta jest nieaktywna. Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko gdy połać dachu przecina się z inną połacią. że dwie połacie nie będą idealnie połączone pomimo ich zgodności o oknie Rzutu. wstawić okno połaciowe. Wybierz przycisk Kąt krawędzi dachu aby otworzyć okno dialogowe Kąt krawędzi dachu. W tym przypadku linie. a następnie kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Wpisz pożądany kąt krawędzi dachu. W tym przypadku. Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu Aby ustawić dowolny kąt krawędzi dachu. Aby tego dokonać zaznacz dwie przecinające się połacie.Wirtualny Budynek Jeżeli pole nie jest zaznaczone linie zostaną narysowane. zaznacz dach a następnie kliknij na krawędź kursorem w kształcie Mercedesa w celu wyświetlenia Palety pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 265 . Możesz utworzyć połączenie. że schodzą się ze sobą w przestrzeni 3D. gdy na Rzucie dwie kalenice nakładają się oznacza to również. którego krawędź będzie pionowa lub pochylona. gdy włączone jest Zawieszanie grupowania. (Po wykonaniu tych czynności w panelu Model okna dialogowego Ustawień dachu uaktywniona zostanie opcja Inne w polu wyboru kąta nachylenia krawędzi. W związku z tym istnieje możliwość. Grupuj z dachem: Zaznacz tę opcję aby zgrupować linie poziomów należące do tej samej połaci dachu. Aby połączyć te dwie połacie należy: Zaznaczyć niższą w oknie Rzutu i trzymając klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy drugiej połaci. najedź kursorem na ich krawędź wspólną.) ArchiCAD umożliwia ustawienie indywidualnej wartości kąta dla każdej krawędzi połaci dachowej.

(Pamiętaj. 4) Zaznacz opcję "Dotnij Górę" 5) Kliknij przycisk Dotnij. postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: które chciałbyś dociąć. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Elementy są docinane dachami tylko wówczas. zostaną nimi docięte wszystkie elementy. do docinania zostaną wykorzystane wszystkie dachy. gdy prosta połać przecina sklepienie beczkowe) należy ręcznie utworzyć dodatkowe wierzchołki w połaciach dopasowując ich kształt. lub • Zaznacz dachy oraz elementy. które chcesz dociąć. że tylko elementy przecinające się z powierzchnią dachu mogą zostać docięte). pola w tej części okna będą nieaktywne. które zamierzasz dociąć. (Jeżeli przed otworzeniem okna dialogowego zaznaczyłeś elementy do docięcia. gdy przecinają się z nimi oraz gdy w oknie dialogowym Dotnij do Dachu zaznaczysz odpowiednie typy elementów.Wirtualny Budynek Przy bardziej skomplikowanych układach (np. Docinanie nie jest procesem automatycznym: musisz skorzystać z polecenia Projekt > Dotnij do dachu. • Dotnij elementy do dachu Uwaga: Można również uzyskać efekt przycięcia za pomocą dachu wykonując Operację na elementach bryłowych.pod nimi. 1) Skorzystaj z jednej z poniższych procedur: 266 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) lub "Dotnij Dół" w zależności od tego. Jednakże sam proces wyrównywania krawędzi jest podobny. za pomocą których zamierzasz dociąć elementy. gdzie można w przestrzeni obserwować układ dachów oraz przycinanych elementów. z którymi będą się przecinały zaznaczone elementy. Aby dociąć elementy do dachu. Zazwyczaj docinanie do dachu wykonuje się w Oknie 3D. Jeżeli zaznaczysz tylko dachy. jeżeli zaznaczysz tylko elementy mające zostać docięte. które się przecinają z powierzchniami zaznaczonych dachów. 3) Zaznacz typy elementów. Polecenie Dotnij do Dachu jest dostępne tylko wtedy. "Dotnij Dół" . lub • Zaznacz dachy. która część elementów ma zostać docięta. gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden dach lub jeden z elementów wymienionych powyżej typów. Korzystanie z funkcji Dotnij do Dachu Dachami można docinać górę lub dół następujących elementów • • • • • • • Ściany Belki Słupy Stropy Drzwi Okna Obiekty Zaznacz elementy. Zaznaczenie dachów i elementów przeznaczonych do docięcia zawęża działanie funkcji. “Dotnij Górę" spowoduje docięcie fragmentów elementów znajdujących się ponad dachami. 2) Przejdź do polecenia Projekt > Dotnij do dachu aby otworzyć okno dialogowe Dotnij do dachu.

opcja Ustaw górę ściany/słupa w najwyższym punkcie zmieni się na Ustaw podstawę ściany/słupa w najniższym punkcie. ścian szczytowych. czy omawiana opcja będzie włączona. przycisk Odwołaj Docięcie Dachem w dolnej części okna dialogowego Ustawień narzędzia (panel Model) staje się aktywny. lub skasujesz Dach. ściana zostanie podzielona na dwie części: pierwszą przyciętą. Polecenie Cofnij docięcie dachem przyniesie różne efekty w zależności od tego. jednak punkty aktywne wskazują. czy opcja ta jest włączona. Dzięki tej funkcji możliwe jest wykonanie np. Gdy docinasz ścianę dachem. podczas gdy druga pozostaje oddzielną nieprzyciętą ścianą. góra ściany zostaje docięta dachem. docięcie przynosi taki sam efekt wizualny. Jeżeli element został docięty dachem. Możesz przywrócić oryginalne wymiary elementu przy tymczasowym docięciu. Uwaga: Zauważ. że wysokość tej ściany pozostała niezmieniona. to. W drugim przypadku opcja nie była zaznaczona.Wirtualny Budynek Odwołaj docięcie dachem Docięcie elementu może być tymczasowe (dla potrzeb wyświetlania) lub na stałe. że wysokość elementu została zmniejszona do najwyższego punktu dociętego elementu. W tym przypadku zmieni się wartość wzniesienia elementu. który jej nie pokrywa w całości. Ściana zostaje docięta w taki sam sposób. by uzyskać maksymalne wzniesienie góry (przy docięciu góry) lub minimalne wzniesienie podstawy (przy docięciu podstawy). Wyjątek: Jeżeli ściana zawiera otwór. że jeżeli zaznaczysz opcje Dotnij dół. Wyjątek stanowią Stropy: ich docięcie można cofnąć tylko za pomocą polecenia Edycja > Odwołaj. Niezależnie od tego. Oznacza Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 267 . Efekt docięcia pozostaje nawet gdy schowasz. Opcja Ustaw górę/podstawę Ściany/Słupa w najwyższym/najniższym punkcie znajdująca się u dołu okna dialogowego Dotnij do dachu jest domyślnie włączona. po operacji docinania ściana pozostanie w jednym kawałku. Punkty aktywne wskazują. który wypadałby dokładnie na linii przecięcia. że wzniesienie dla docinanych elementów zostanie zmodyfikowane w ten sposób. czy nie: Wpływ docinania dachem na ustawienia wysokości ścian i słupów Domyślnie docięcie ściany lub słupa spowoduje zmianę wysokości tych elementów. lub gdy przesuniesz przycinane elementy. W pierwszym przypadku opcja jest włączona. Na przykładzie.

Docinanie Dachami oddalonymi Możesz użyć dachu oddalonego (nie leżącego na docinanym elemencie) lub dachu znajdującego się na innych kondygnacjach. którego obrys widoczny jest na kondygnacji. Nie zaznaczenie tej opcji przywróci ścianę lub słup do oryginalnego wzniesienia i wysokości.Wirtualny Budynek przy zaznaczonej opcji zmiany wysokości/wzniesienia. przycięta Zaznacz element. Poza tym. Jednakże należy pamiętać. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 268 . stropy są zawsze docinane wzdłuż przedłużenia linii przecięcia stropu i docinającego dachu. Element zostanie wtedy docięty płaszczyzną. który ma zostać docięty. Podczas gdy inne elementy mogą być docinane częściowo. Użyj Docięcia do Dachu do tworzenia ścian. belkach lub słupach. z których jest zbudowany. Uwaga: Ściany/Belki/Słupy są docinane tylko wtedy. że każdy dach może wycinać w ścianach tylko równoległe kształty. krawędź stropu jest zawsze pionowa nawet jeśli zostaje przycięta ukośnym dachem. Ściana zawsze dopasuje się kształtem do dachu niezależnie od ilości segmentów. belek i słupów o złożonych kształtach Za pomocą polecenia Dotnij do Dachu możesz wycinać skomplikowane kształty w ścianach. na której znajduje się przycinany obiekt. Możliwa jest również odwrotna procedura postępowania: zaznacz połać docinającą a następnie trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij element. na której znajduje się ów dach. gdy znajdują się pod połacią dachu. Jednakże istnieje zasadnicza różnica pomiędzy docinaniem Stropów a docinaniem Ścian. Słupów i Elementów Bibliotecznych. cofnięcie docięcia dachem spowoduje przywrócenie dociętego fragmentu elementu. jednak tylko do najwyższego/najniższego punktu docięcia. Upewnij się czy oryginalne Ściany/Belki/Słupy mają wystarczającą wysokość aby mogły być docięte. a następnie przytrzymując klawisz Ctrl (Cmd) kliknij krawędź lub wierzchołek odpowiedniego dachu. który chcesz przyciąć. Docinanie dachami stropów Stropy również mogą być docinane przez dolną lub górną powierzchnię połaci dachu przy pomocy polecenia Projekt > Dotnij do dachu.

wstawiając krokwie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 269 . Krokwie zostaną automatycznie umieszczone na górze tej powierzchni. Domyślnie wybierany jest aktualny zestaw kolorów pióra dla każdego elementu. Aby wyświetlić narzędzia RoofMakera w oddzielnej palecie pływającej wybierz Projekt > Dodatki > RoofMaker > Pokaż paletę narzędzi RoofMakera. Jeżeli zmienisz aktualny kolor pióra. W ten sposób będziesz mógł zaznaczyć pojedyncze połacie. Po wstawieniu elementy konstrukcji dachu zachowują się jak zwykłe Obiekty i mogą być poddawane modyfikacjom. kleszcze lub jętkę. będziesz znać grubość płatwi oraz krokwi narożnych i koszowych. zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe zawierające parametry tego elementu. Szczegóły.Wirtualny Budynek Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera RoofMaker pozwala na dodawanie do poszczególnych elementów projektu specjalnych Obiektów GDL. Kreator więźby jest funkcją RoofMakera pozwalającą na szybkie i proste utworzenie kompletnej więźby dachowej. kalenice lub płatwie (belki). Zalecane jest również aby ustawiać tę samą wartość grubości dachu co wysokość profilu krokwi.) grupowanie (Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie). obiekty mogą być wstawione kilkoma kliknięciami lub automatycznie. będzie on przypisany każdemu nowo wstawionemu elementowi. muszą być zaznaczone odpowiednie dwie krokwie (przeciwne dla kleszczy lub jętki i sąsiadujące dla wymianu). Zalecane jest aby konstruowanie dachu rozpocząć od wstawienia płatwi. w pierwszej kolejności musisz zawiesić Przy wstawianiu krokowi dolna płaszczyzna dachu działa jak płaszczyzna odniesienia. Słupki). polepszających wygląd projektu w widoku 3D oraz w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. RoofMaker wykorzystuje linię odniesienia dachu przy konfigurowaniu wstawianych elementów. (Wstawiając kalenice. RoofMaker jest dostępny w menu Projekt > Dodatki. Jest on Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z tym programem. W zależności od typu. Paleta narzędzi RoofMakera zawiera skróty do wszystkich poleceń RoofMakera zawartych w menu. zewnętrznej krawędzi ściany (jak w przypadku metody wstawiania Dachów Złożonych). itd. Po wybraniu polecenia umożliwiającego wstawienie elementu. następnie krokwi narożnych i koszowych i dopiero na końcu zwykłych krokwi. Dzięki temu będziesz mógł docinać dachem elementy znajdujące się ponad krokwiami (np. zalecane jest aby ustawiać linię odniesienia dachu na górnej. patrz Korzystanie z Kreatora więźby na stronie 272. Aby wstawić wymian. Jeżeli zgrupowanych zostało wiele połaci dachowych. wystarczy zaznaczyć jedną połać dachową. W ten sposób będziesz mógł łatwiej kontrolować połączenia między elementami. Pomimo. będziesz znać grubość płatwi. Wstaw krokiew Aby wstawić krokwie. że za pomocą RoofMakera można wstawiać elementy konstrukcyjne dachu na wiele sposobów. Materiały powierzchni oraz warstwa mogą być przypisane wszystkim elementom.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 270 . Więcej szczegółów. Krawężnicę można wstawić również zaznaczając dwie sąsiadujące połacie. której krokiew narożna łączy się z płatwią a nie z inną krokwią narożną.) Krokwie zostaną umieszczone wzdłuż linii wstawienia. obiekt zostanie automatycznie wstawiony na wspólnej krawędzi zaznaczonych połaci. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem.Wirtualny Budynek Zaznacz dach. Druga metoda nadaje się do dachów typu kopertowego. której oś będzie przebiegać przez wskazany punkt. patrz Okno dialogowe Parametry krokwi w Pomocy ArchiCADa. patrz Okno dialogowe Parametry (wielu) krokwi w Pomocy ArchiCADa. Wybierz Wstaw wiele krokwi z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz drugą ikonę z palety narzędzi RoofMakera. Wybierz Wstaw krawężnicę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub wybierz trzecią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Więcej szczegółów.) Pojawi się nowa krokiew. Wybierz Wstaw krokiew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz pierwszą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Więcej szczegółów. wstawienia a oś ostatniej przez punkt drugi. Między innymi możesz zmienić wymiary lub kształt profilu krokwi. Wstaw wiele krokwi Zaznacz dach. musisz zaznaczyć dwie krokwie. Zaznacz połać dachu. Dostępne są te same parametry co w przypadku wstawiania pojedynczej krokwi. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. inne metody mogą spowodować błędy. będący płaszczyzną odniesienia. Po wstawieniu krokwi możesz ją zaznaczyć i otwierając okno dialogowe Ustawień obiektu dokonać modyfikacji jej parametrów. W oknie dialogowym Parametrów krokwi dokonaj potrzebnych ustawień. Kątownik lub Ceownik. na podstawie którego zostały utworzone. Kliknij dwukrotnie wewnątrz obrysu zaznaczonego dachu aby określić linię wstawienia. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krokwi. Wstaw krawężnicę (krokiew narożną lub koszową) Krokiew narożna (krawężnica) znajduje się zazwyczaj pomiędzy dwiema połaciami dachu. Dostępne kształty to prostokątny (domyślny) Dwuteownik. W takim przypadku nie jest konieczne wskazywanie krawędzi. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. przy czym oś pierwszej krokwi będzie przechodzić przez pierwszy punkt Wstaw wymian Aby wstawić wymian. Krokwie muszą znajdować się na tej samej połaci. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na sposobie zakończenia elementu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów wymianu. że muszą mieć ten sam kąt nachylenia oraz być prostopadłe do linii odniesienia. patrz Wstaw wymian w Pomocy ArchiCADa. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. Kliknij dowolny punkt wewnątrz obrysu dachu. będący płaszczyzną odniesienia. Po dokonaniu niezbędnych ustawień wciśnij OK aby powrócić do Rzutu z zaznaczonym dachem. która nie jest równoległa ani prostopadła do linii odniesienia tego dachu. Kliknij jedną z krawędzi zaznaczonego dachu.) Wybierz polecenie Wstaw wymian z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krawężnicy. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. lecz dodatkowo aktywne są opcje związane ze wstawianiem. (Oznacza to również. Więcej szczegółów. Krokiew narożna lub koszowa (lub koszowa bez nawisu) zostaje umieszczona wzdłuż wskazanej krawędzi połaci dachu. patrz Wstaw krawężnicę (krokiew narożna lub koszowa) w Pomocy ArchiCADa. na podstawie którego zostały utworzone. wzdłuż której ma zostać wstawiona belka.

(np. Wstaw murłatę Zaznacz odpowiednią połać dachu i wybierz Wstaw murłatę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij szóstą ikonę w palecie narzędzi RoofMakera).) Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia płatwi. Wymiany są zawsze ułożone równolegle do linii odniesienia dachu a co za tym idzie prostopadle do krokwi. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Dodatkowe kliknięcie wskaże.) Jeżeli klikniesz krawędź. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. Mogą być ustawione pionowo lub obrócone prostopadle do powierzchni dachu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Płatew może być również umiejscowiona ponad krokwiami. Teraz musisz kliknąć na jedną z krawędzi dachu lub wewnątrz jego obrysu. że jej zadaniem będzie podtrzymywanie krokwi od dołu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów płatwi. oś płatwi będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do okna Rzutu. Dodatkowe kliknięcie wskaże. patrz Wstaw płatew w Pomocy ArchiCADa. Murłata domyślnie umieszczana jest poniżej płaszczyzny odniesienia utworzonej na podstawie zaznaczonego dachu.Wirtualny Budynek Wymiany wstawiane są na tej samej wysokości co krokwie. po której stronie odniesienia ma leżeć płatew. powstanie płatew pochyła a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Określ wymiary przekroju poprzecznego płatwi. jeżeli chcesz umieścić krokiew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. W tej sytuacji musi zostać określona wysokość profilu krokwi. dla której chcesz utworzyć płatwie i wybierz Wstaw płatew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij piątą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). po której stronie linii odniesienia ma leżeć murłata. Kształt Symbolu 2D odzwierciedla wybraną opcję. Słupy te przedstawiane są Wstaw płatew Zaznacz połać dachu. oś płatwi będzie przebiegać przez wskazany punkt i będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia murłaty. (np. Domyślnie płatew wstawiona będzie poniżej płaszczyzny odniesienia określonej przez zaznaczoną połać dachu jako. Więcej szczegółów. bok murłaty będzie przebiegał wzdłuż tej krawędzi. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Pojawi się okno dialogowe Parametrów murłaty. Kliknij miejsce w obrębię obrysu dachu lub na jednej z bocznych krawędzi aby wstawić płatek. patrz Wstaw murłatę (belkę) w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły.) Wymian zostanie wstawiony pomiędzy krokwie. Możesz również określić wymiary przekroju poprzecznego murłaty. a jego linia odniesienia będzie przebiegać przez wskazany punkt. Jeżeli wskazana zostanie jedna z krawędzi dachu płatew zostanie wstawiona wzdłuż tej krawędzi. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie).) Symbol 2D obiektu Płatew posiada wypełnienie kryjące aby zasłaniać słupy stojące pod spodem. Kliknięcie wewnątrz wieloboku dachu określi położenie tylko jednej strony płatwi. jeżeli chcesz umieścić płatew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 271 . a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Kliknij pomiędzy krokwiami. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. powstanie murłata pochyła. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie.

Korzystanie z Kreatora więźby Kreator więźby pozwala na szybkie i proste skonstruowanie całej więźby dachowej. patrz Okno dialogowe Kreatora więźby w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli wybrałeś opcję Jednostronne. wzniesienie kleszczy zostanie ustalone w odniesieniu do wyżej położonej krokwi. będziesz musiał wskazać kursorem. Krokwie będą umieszczone w najdogodniejszy sposób. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. Pojawi się okno dialogowe Parametrów kleszczy. patrz Wstaw Kleszcze w Pomocy ArchiCADa. liczoną od Zera Projektu lub Bieżącej kondygnacji. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz Wstaw jętkę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ósmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Kleszcze mogą być jednostronne lub dwustronne. Jętka zostanie automatycznie wstawiona do Projektu w odpowiednim miejscu. Pozwala na wstawienie krokwi. musisz zaznaczyć dwie krokwie. które wskazałeś zostaną teraz wstawione do projektu. Po wstawieniu wszystkie elementy więźby zachowują się jak standardowe Obiekty i w taki sposób mogą być edytowane. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. na której zostanie ona wstawiona. Jeżeli wybrano opcję Dwustronne. Wybierz Kreatora więźby z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ostatnią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). elementy kleszczy zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. Szczegóły. patrz Wstaw jętki w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli obie krokwie nie znajdują się na tej samej wysokości. Wstaw jętki Aby wstawić jętkę. Więcej szczegółów. musisz określić wysokość. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 272 . kleszczy lub jętek za pomocą jednej operacji. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powrócisz do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. dla których chcesz utworzyć elementy konstrukcji. Wybierz Wstaw kleszcze z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz siódmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Możesz skorzystać z poleceń "Przenieś na wierzch" i "Przenieś na spód" aby odpowiednio ułożyć kolejność wyświetlania elementów. Wstaw kleszcze Aby wstawić kleszcze musisz zaznaczyć dwie krokwie. po której stronie ma zostać wstawiony kleszcz. Oprócz wymiarów przekroju poprzecznego jętki. Wszystkie elementy.Wirtualny Budynek przeważnie jako duże kółka wskazując istnienie pod płatwią elementów konstrukcji. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. Kliknięcie OK spowoduje powrót do okna Rzutu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów jętki. Na początku zaznacz wszystkie połacie dachowe. zgodnie z twoimi wytycznymi. płatwi. musi zostać zdefiniowana ich wysokość mierzona od punktu wstawienia obu krokwi (który przeważnie pokrywa się z położeniem linii odniesienia dachu). wymianów. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. Pojawi się okno dialogowe Kreatora więźby. Oprócz parametrów określających wymiary przekroju poprzecznego kleszczy. Więcej szczegółów.

możesz przystąpić do jego rysowania używając jednej z Metod geometrii dostępnych w palecie Info. • Za pomocą pierwszej metody (ikona po lewej) możesz narysować Strop wieloboczny. Stropy. mogą być przycinane dachami. Uwaga: Domyślnie stropy są strukturami warstwowymi. jak wszystkie elementy konstrukcyjne. musisz zmienić jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 273 . patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. i jest równa sumie grubości wszystkich warstw struktury. Jeżeli chciałbyś zmodyfikować grubość stropu w oknie Ustawień Stropu. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. przycięcie Stropu nie może zostać cofnięte w oknie dialogowym Ustawień stropu. W widoku 3D możesz przypisać różne materiały różnym powierzchniom stropu (górnej. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni stropu. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Słupach.Wirtualny Budynek Stropy Stropy są podstawowymi poziomymi elementami budynku w ArchiCADzie. Tworzenie Stropów Gdy określisz już wszystkie parametry Stropu w oknie dialogowym Ustawień stropu. dolnej i bocznych). powierzchnie przekroju. Głównie stosuje się je do modelowania podłóg lub rozdzielania poziomów. Jednakże w przypadku stropów istnieje ważna różnica: Inaczej niż przy Ścianach. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu stropów (np. czy Belkach. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. typ na zwykły (nie warstwowy) lub zmienić grubość warstw struktury w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Szczegóły. Geometria Stropu W palecie Info dostępne są trzy Metody geometrii Stropów. Tak jak w przypadku rysowania Ścian po wskazaniu pierwszego punktu myszką pojawia się Paleta pomocnicza umożliwiająca rysowanie odcinków po łuku. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania stropów na rzutach. Więcej szczegółów. Grubość takiego stropu warstwowego jest definiowana w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Grubość stropu warstwowego nie może być modyfikowana w oknie Ustawień Stropu. wypełnienie przekrojowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Stropu. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. Nowy Strop może być narysowany zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. patrz Ustawienia narzędzia Strop w Pomocy ArchiCADa. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do stropu”.

jednak wielobok zostanie mimo wszystko utworzony. następnie przeciągnięcia kursora prostopadle aby ukończyć strop. przecinające się wzajemnie boki Stropu zostaną automatycznie naprawione. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień siatki możesz przystąpić do rysowania. w zależności od metody konstrukcyjnej wybranej w oknie Info oraz ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień siatki. Następnie możesz wznosić charakterystyczne punkty ponad tę powierzchnię. Umieszczanie Otworów w Stropach Bardzo często projekt wymaga narysowania płyty Stropu z otworem (np. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień. Więcej szczegółów. siatkę wraz z powierzchniami bocznymi lub bryłę. przypadkowo utworzony strop możesz usunąć). • Jeśli zapomnisz zaznaczyć istniejący Strop przed rozpoczęciem rysowania otworu. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. którego kontur przecina kontur Stropu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym Stropie. Aby utworzyć siatkę należy narysować główne kontury zrzutowane na Powierzchnię Odniesienia.Wirtualny Budynek Jeżeli wieloboki Stropu przecinają się wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający. Nowy wielobok zostanie zinterpretowany jako otwór w płycie Stropu. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 274 . Metoda obróconego prostokąta wymaga uprzedniego zdefiniowania kąta obrotu. jednakże obrys otworu zostanie utworzony. (W oknie 3D powstały w ten sposób strop nie będzie widoczny do póki go nie zaznaczysz. powstały kontur zostanie potraktowany jako nowy Strop nawet jeśli znajduje się w obrębie już istniejącego. Podczas ewentualnej późniejszej edycji płyty Stropu za pomocą narzędzi dostępnych w Palecie pomocniczej. możesz uzyskać samą powierzchnię siatki. Siatki Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi poprzez zdefiniowanie ich charakterystycznych punktów i dokonanie interpolacji pomiędzy nimi. • Druga i trzecia metoda umożliwiają narysowanie Prostokątnej lub Prostokątnej obróconej płyty Stropu. W Widoku 3D. W Rzucie widoczne są tylko obrys oraz krawędzie siatki. powierzchnie przekroju. Siatka tworzona jest na podstawie Powierzchni Odniesienia oraz grzbietów Siatki. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni siatki. • Gdy narysujesz otwór. klatka schodowa. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. atrium). następnie narysuj dowolny kształt otworu w obrębie płyty. Więcej szczegółów. Więcej szczegółów. Boki Stropu prostokątnego są zawsze równoległe do Siatki ortogonalnej. Prostokąt jest definiowany poprzez wskazanie dwóch wierzchołków leżących po przekątnej. Wyświetlanie Siatki Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do siatki”. Zaznacz Strop i uaktywnij Narzędzie Strop.

Grzbiety są generowane tylko pomiędzy wierzchołkami o różnych wysokościach. W górnej części okna dialogowego możesz zdefiniować podziały wzdłuż dwóch prostokątnych krawędzi siatki regularnej. czwarty zostanie wygenerowany automatycznie. Następnie musisz określić wzniesienie trzech rogów siatki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 275 . Możesz utworzyć siatkę Wielokątną. Rysownie Regularnej siatki prostokątnej Metoda Regularna siatka prostokątna (czwarta w palecie Info) umożliwia szybkie utworzenie regularnej siatki z płaską powierzchnią. Szczegóły. Utwórz siatkę Nowa Siatka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Każdy z grzbietów wygenerowany przez ArchiCADa łączy dwa wierzchołki znajdujące się na różnych wysokościach i nie połączone grzbietem zdefiniowanym przez użytkownika. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. Prostokątną i Prostokątną Obróconą a także Regularną siatkę prostokątną.Wirtualny Budynek niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Jeżeli włączona jest opcja Pokaż wszystkie grzbiety. Zobacz także Okno dialogowe Regularna siatka prostokątna w Pomocy ArchiCADa. ArchiCAD wyświetli również grzbiety powstałe poprzez połączenie wierzchołków siatki. Po zatwierdzeniu ustawień. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. patrz Tworzenie Stropów na stronie 273. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Grzbiety zdefiniowane przez użytkownika są zawsze widoczne. Szczegóły. (Opcja ta znajduje się w oknie dialogowym Ustawień Siatki). zdefiniowanych przez użytkownika. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. Po zdefiniowaniu prostokątnego obrysu siatki pojawi się okno dialogowe Regularna siatka prostokątna. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. W pierwszej kolejności rysujesz obrys siatki wzniesiony ponad płaszczyznę bazową o wartość ustaloną wcześniej w oknie Ustawień Siatki. co analogiczne metody dla narzędzia Strop. ArchiCAD narysuje nową siatkę. Istnieją dwa rodzaje grzbietów w siatce: zdefiniowane przez użytkownika oraz wygenerowane. Rysowanie Wielokątnej lub Prostokątnej Siatki Metody geometrii siatki Wielokątnej i Prostokątnej/Prostokątnej Obróconej działają w ten sam sposób. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. Masz możliwość wyświetlenia wszystkich grzbietów lub tylko tych. Geometria Siatki Istnieją cztery metody geometrii siatki dostępne w palecie Info.

Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Edytuj wzniesienie punktów siatki 1) Zaznacz siatkę. Zmiana wzniesienia pojedynczego wierzchołka nie wpłynie na wartość wzniesienia sąsiednich wierzchołków. aktywna będzie tylko ta opcja. Dodaj nowe punkty siatki 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. Strzałka poniżej pola tekstowego otwiera menu rozwijane. a punktami. Więcej szczegółów. 276 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. które już istnieją. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. które już istnieją. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację pomiędzy istniejącymi punktami siatki. Zaznaczenie pola Zastosuj do wszystkich spowoduje przypisanie nowej wysokości do wszystkich punktów edytowanego grzbietu. Jeżeli rysowana linia lub wielokąt wyjdą poza obrys istniejącej siatki. by wyświetlić paletę pomocniczą. z którego możesz wybrać obecną płaszczyznę odniesienia dla wysokości. który znajduje się w całości wewnątrz obrysu siatki. 3) Wybierz opcję “Dodaj nowe 3) Wybierz polecenie Podnieś Punk Siatki. a punktami. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. 2) Narysuj zamknięty wielobok. tylko wierzchołki znajdujące się w jej obrębie będą ją modyfikować. punkty”. 3) Wybierz opcję “Utwórz otwór”. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. 2) Narysuj zamknięty wielobok. Utwórz otwór w siatce 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę.) pomiędzy istniejącymi punktami siatki. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację 4) W polu tekstowym możesz wpisać nową wartość wzniesienia. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wysokość węzła siatki. (jeżeli narysowany został otwarty wielokąt. 2) Przy aktywnym Narzędziu Siatka kliknij punkt zaznaczonej siatki. lub łańcuch segmentów za pomocą metodą Siatki Wielokątnej.

iż wartości powierzchni stref będą uaktualniane przy każdej ich modyfikacji. po lewej. 3) Wybierz rodzaj wypełnienia z Jeśli przypisałeś wypełnienie Strefy. które będą wyświetlane w kolorze różowym. należy użyć opcji w panelu Wyświetlenia wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. W ArchiCADzie dostępny jest szereg domyślnych Kategorii stref. bloki zabudowy lub przestrzenie o różnych funkcjach w budynku. (Masz jednak pełną dowolność w korzystaniu z wypełnień stref. 2) Aktywuj ikonę wypełnienia kryjącego. które będą wyświetlane na biało. według uznania. natomiast kategoria “Komunikacja” może być przypisana do korytarzy. 1) Przejdź do panelu Rzut w oknie Ustawień Strefy. Można przypisać inne wypełnienie strefy używając dowolnego wypełnienia. możesz jednak. oznacza to. Strefy dostarczają istotnych danych dotyczących powierzchni i kubatur w budynku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 277 . zobacz Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D na stronie 277). W przypadku wypełnień stref. Wymiary stref są powiązane. Zasadniczą funkcją Kategorii Stref jest rozróżnienie za pomocą kolorów przestrzeni o różnym przeznaczeniu: na przykład. definiować własne kategorie oraz parametry metryczek stref używając polecenia Opcje > Atrybuty Elementów > Kategorie stref. Strefy w 3D mogą również służyć do wstępnego modelowania (projektowania) kubatur. Możesz modyfikować sposób wyświetlania strefy w zależności od przeznaczenia projektu. Kategoria Strefy definiuje kolor wypełnienia domyślnej strefy oraz rodzaj Metryczki Strefy używane dla stref przypisanych tej Kategorii. będzie ono domyślnie wyświetlane na Rzucie. możesz przypisać kategorię “Biura” do wszystkich przestrzeni biurowych w projekcie. Ich funkcje dają użytkownikowi dużą swobodę w wykorzystaniu tych danych w obliczeniach towarzyszących każdemu projektowi. rozwijanej listy. Zazwyczaj reprezentują pomieszczenia. Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D Domyślnie strefy wyświetlane są w kolorze przypisanej im kategorii. Kategorie Stref Każdej strefie tworzonej w projekcie jest w oknie dialogowym Ustawień Strefy przypisana Kategoria Strefy. odpowiednie ustawienia można odnaleźć w części panelu o nazwie Zastąp Wypełnienia Stref. Aby rozróżnić wyświetlenie wypełnienia stref na Rzucie. projekt konstrukcji będzie wyświetlał wypełnienia kryjące stref. podczas gdy projekt koncepcyjny kolory kategorii stref.Wirtualny Budynek Strefy W ArchiCADzie Strefy są elementami przestrzennymi. Na przykład. skrzydła budynku.

Metryczka Strefy wyświetlana dla danej strefy zależy od Kategorii do której przypisana jest strefa. powierzchnię oraz inne opcjonalne parametry. dokładna zawartość Metryczki Strefy zależy od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień Strefy.) Wyświetlanie Metryczek Stref w 2D Domyślnie Metryczki Stref są wyświetlane. Ustawienia te mają charakter globalny i odnoszą się do wszystkich stref w projekcie.Wirtualny Budynek Zaznacz pole Zastąp Wypełnienia Stref. zaznacz pole “Ukryj Metryczkę” w menu Dokument >Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Przesuń Metryczkę strefy do nowego położenia. • 278 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeżeli nie chcesz wyświetlać żadnych Metryczek Stref w projekcie. lecz nie wpłynie to na kształt strefy w 3D) oraz wielobok ze zwykłymi punktami zaznaczania wskazuje rzeczywisty rozmiar strefy 3D u jej podstawy (kształtu tego wieloboku nie można edytować. parametrycznymi Obiektami GDL. których wygląd i zawartość mogą być dostosowane do potrzeb architekta. Więcej na temat Metryczek stref. który wyznacza obszar strefy widoczny na Rzucie (możesz edytować ten wielobok. zobacz Panel Metryczka strefy (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Metryczki Stref Metryczki Stref są interaktywnymi. Wyświetlanie stref o pochyłych ścianach Strefy otoczone przez Ściany pochyłe dokładnie odzwierciedlają ich geometrię. Metryczka Strefy zawiera tekstowe informacje dotyczące strefy takie jak: nazwę. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. • Przesuwanie Metryczki strefy Metryczka strefy może zostać przesunięta niezależnie od Strefy: • • Kliknij wierzchołek Metryczki strefy. Takie Strefy wyświetlane są na Rzucie za pomocą dwóch oddzielnych wieloboków: • wielobok z edytowalnymi punktami zaznaczania. Wybierz polecenie Przesuń pod-element z Palety pomocniczej. Więcej szczegółów. numer. Są one przechowywane w Bibliotece ArchiCADa. aby wybrać inne preferencje wyświetlania wypełnienia stref.

Metryczka strefy nie musi znajdować się wewnątrz wieloboku Strefy. Wysokość strefy (wartość Z) nie jest ograniczona granicami określonymi w widoku 2D. Aby osiągnąć ten efekt uaktywnij Kombinację Warstw “Pokaż Strefy 3D jako bryły”. Elementy zakryte przez bryłę strefy nie będą w ogóle widoczne. Więcej szczegółów. Gdy zdefiniujesz już obrys strefy korzystając z którejkolwiek z metod. Krawędź wewnętrzna oraz Linia odniesienia . kategorię. że większość Stref jest rozgraniczona Ścianami a jedynymi otworami są Okna i Drzwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 279 . Możesz ręcznie narysować kontur strefy (używając pierwszej metody) lub pozwolić aby ArchiCAD rozpoznał strefę na podstawie otaczających elementów konstrukcyjnych (dwie metody Automatycznego rozpoznawania). Metoda Wielokąta Metoda Wielokąta (ręcznie) jest najlepsza wtedy. Dostępne są trzy Metody definiowania strefy. zobaczysz kolorowane Strefy otoczone elementami konstrukcyjnymi. Jeżeli wybierzesz opcję Najlepsze. Strefy utworzone tą metodą nie mogą być aktualizowane za pomocą polecenia Uaktualnij strefy. wysokość oraz zawartość metryczki. pojawi się kursor Młotka. Szczegóły. Będziesz mógł wówczas wskazać kliknięciem położenie Metryczki strefy. takie jak: nazwę. otwórz okno dialogowe Widok > Elementy Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D i upewnij się czy "Strefy" są zaznaczone. przejdź do okna Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D i ustaw parametr Kontury na Szkicowe aby w 3D wyświetlać tylko Strefy bez elementów konstrukcyjnych. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. Metoda ta polega na narysowaniu wieloboku (jak przy dowolnym wieloboku) klikając każdy róg strefy. kubatura strefy w 3D przyjmuje wysokość zdefiniowaną w Ustawieniach strefy. bez względu na złożoność ich kształtów. Gdy wybrany jest tryb Kolorowanie. Teraz możesz określić kształt strefy. Możesz edytować obszar strefy graficznie zaznaczając ją i korzystając z narzędzi Palety pomocniczej. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. ArchiCAD dokonuje dokładnych obliczeń geometrii oraz atrybutów ilościowych kubatur stref. Tworzenie Stref W oknie dialogowym Ustawień strefy zdefiniuj podstawowe parametry strefy. opierają swoje działanie na fakcie. Metoda Automatycznego Wykrywania Pozostałe dwie automatyczne metody. plany zagospodarowania terenu). możesz wybrać jedną z nich w palecie Info. W 3D Strefy przedstawione są jako kubatury. patrz Ustawienia narzędzia Strefa w Pomocy ArchiCADa. gdy strefa nie jest w całości otoczona elementami konstrukcyjnymi (np.Wirtualny Budynek Wyświetlanie kubatury Stref w 3D Aby wyświetlić kubaturę strefy w 3D. Uwaga: Słupy nie mogą ustanawiać obszaru strefy. patrz Okno 3D na stronie 177.

patrz Obliczanie powierzchni i objętości stref na stronie 282. Aby wykluczyć ścianę z tej granicy. parametr Odniesienie do stref. • W takim przypadku domknij Strefę poprzez: • • użycie Metody Wielokąta wstawienie drzwi w pusty otwór w ścianie. których linie odniesienia będą znajdować się na ich zewnętrznych krawędziach to Wypełnienie strefy nie zakryje symboli ścian dopóki nie zaznaczysz polecenia Przenieś na wierzch z menu Edycja > Kolejność wyświetlania.Wirtualny Budynek • Jeżeli wybierzesz metodę Wewnętrzna krawędź. łuk lub krzywa może być traktowana jako granica strefy pod warunkiem. iż wszystkie ściany tworzące zamkniętą przestrzeń zostaną domyślnie uznane za granice strefy. ale pełni rolę Granicy strefy. Szczegóły. że nawet jeśli narysujesz ściany. który chciałeś określić jako Strefę. Uwaga: W przypadku ścian pochyłych lub złożonych Metoda Linii odniesienia nie uwzględni w rzeczywistości linii odniesienia ściany. ArchiCAD przyjmie jako granicę strefy wewnętrzną krawędź elementów konstrukcyjnych tworzących strefę. Ręcznie utwórz obrys strefy Jeżeli Strefa nie jest w pełni ograniczona. Zwróć uwagę na fakt. ArchiCAD będzie kontynuował definiowanie wieloboku strefy poza obszar. że wybrana jest opcja Granica strefy w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień odnośnego narzędzia. znajdujący się w panelu Tworzenie list i etykiet okna dialogowego Ustawień ściany jest ustawiony na "Granica Strefy". Narysowana linia. mających tę samą wysokość co Ściana . Szczegóły. Może się wtedy okazać. oznacza to. narysowanie linii. lecz raczej jej krawędź wewnętrzną. że efekt będzie niezgodny z twoimi oczekiwaniami (zobacz rysunek po prawej). po prostu zmień ten parametr na "Brak". ponieważ techniki te nie mogą modyfikować kształtu kubatury strefy.) • Wyklucz ścianę lub słup z granicy strefy Domyślnie. 280 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Odniesienie do stref na stronie 282. jako granicy strefy (Nie można edytować technikami graficznymi wieloboku strefy utworzonego metodami automatycznymi.ściana nie jest pokazana w 2D. Metoda Linia odniesienia wykorzystuje osie ścian aby określić granicę strefy.

Gdy docinasz strefę dachem. Uwaga: Kubatury stref będą docinane przez każdy element przechodzący przez wiele kondygnacji. Ścianę. Jeśli w Projekcie zaznaczysz tylko jeden typ elementów (np. Docięcie zostanie wykonane po wciśnięciu przycisku Dotnij w oknie dialogowym. Punkt odniesienia Strefy Jeżeli wstawisz Metryczkę strefy po uprzednim wybraniu jednej z metod automatycznego rozpoznawania. Strop. Istnieje możliwość docięcia góry i spodu kubatury strefy. lub zaznaczyć strefę i wybrać. Zaznacz odpowiednie pola. Przycięcie bryły Strefy może zostać odwołane poprzez wciśnięcie przycisków Odwołaj docięcie góry lub Odwołaj docięcie dołu znajdujących się w panelu Model okna dialogowego Ustawień strefy. Szczegóły. Dach). patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. aby określić które elementy dociąć do strefy. Krzyżyk ten jest punktem odniesienia Strefy. wszystkie pola wyboru będą zaznaczone na szaro. Wówczas strefa zostanie utworzona poprawnie. zaznaczając opcję Pomiń otwory. Belkę lub Element biblioteczny) i dociąć do niego Strefę. jakie typy elementów dociąć do tej strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 281 . należy kliknąć bliżej przyszłej granicy strefy. Słup. jeśli element ten nachodzi na Strefę. Aby temu zapobiec. Zobacz także Aktualizacja Stref na stronie 283. Punkt ten jest wykorzystywany przy rozpoznawaniu granicy strefy podczas późniejszych aktualizacji. zobaczysz krzyżyk wewnątrz Strefy w miejscu. Uwaga: Możesz również odwołać docięcie dachem podczas uaktualniania strefy.Wirtualny Budynek Jeżeli żądana strefa będzie obejmować również wolnostojące elementy konstrukcyjne. podczas wstawiania metryczki strefy może pojawić się komunikat ostrzegający. możesz pominąć znajdujące się w nim otwory. stropami i belkami za pomocą polecenia Edycja > Dotnij strefę. Szczegóły. Docięcie strefy innym elementem Kubatury stref mogą być docinane do dachami. patrz Panel Model (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. które wskazałeś jako pierwsze przy rysowaniu powierzchni Strefy. Możesz zaznaczyć element (Dach.

(kubatura strefy nadal będzie zawierać objętość ściany/słupa) Uwaga: Nawet w przypadku. że w przypadku ścian. dla których menu rozwijalne znajduje się w panelu Tworzenie list i etykiet. Aby stwierdzić jaka część powierzchni strefy została odjęta przez ściany i słupy. przejdź do okna Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. Więcej szczegółów. Jeżeli ściana lub przegroda strukturalna tworząca “Granicę strefy” jest pochyła. stanowią granice strefy na każdej kondygnacji. Jednak powierzchnia pionowego słupa znajdującego się wewnątrz strefy. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. będzie to brane pod uwagę przy określaniu geometrii strefy i dana ściana strefy będzie również 282 . Aby określić minimalne rozmiary elementów. • Od ustawień w panelu Zliczanie powierzchni okna dialogowego Ustawień strefy. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. na której się znajdują. Sposób w jaki ArchiCAD przelicza strefy zależy od kilku różnych ustawień: • Od opcji Odniesienie do stref wybranej dla Ścian i Słupów. gdy włączyłeś opcję “Zmniejszania powierzchni Stref”. Więcej szczegółów. czy ściana bądź słup będzie tworzyć Granicę Strefy. może się okazać. ustawiona jako “Granica strefy” nie będzie wliczana do powierzchni mierzonej strefy. które będą odejmowane od stref. Można zdefiniować to ustawienie w oknach dialogowych Ustawienia ściany. dotyczących warunków pomniejszania zmierzonej powierzchni Strefy. Szczegóły. która definiuje obszar Strefy. które przechodzą przez wiele kondygnacji i mają wybrany tryb wyświetlania "Automatycznie" . zawarte są również w Listach stref w menu hierarchicznym Dokument > Zestawienia i listy > Listy stref. Dodatkowo powierzchnia ściany/przegrody strukturalnej umieszczonej wewnątrz strefy.Wirtualny Budynek Obliczanie powierzchni i objętości stref W dokumentacji powierzchnie stref zazwyczaj umieszczane są w Metryczkach stref. jej krawędź. Taki element będzie tworzył krawędź strefy. obniżeń sufitów oraz wolnostojących ścian i słupów. Elementy. pochyła. Słup ustawiony jako “Granica strefy” nie może stanowić krawędzi strefy (chyba że znajduje się w obrębie ściany będącej granicą strefy). 2) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy będzie oznaczało. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Granica Strefy rysowana jest przy podstawie ściany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Odniesienie do stref Dla każdej ściany bądź przegrody strukturalnej możesz określić Odniesienie do Strefy. Granica Strefy rysowana jest przy słupa. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. czyli zdecydować. że zostanie włączona odpowiednia opcja w oknie dialogowym Ustawień Elementu. Ustawienia słupów i Ustawienia przegród strukturalnych. oraz czy element ten będzie odejmowany przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. przegród konstrukcyjnych bądź słupów o małych rozmiarach wolałbyś zignorować to ustawienie. jednak ich powierzchnia zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni strefy. Do wyboru są następujące opcje: 1) Zmniejsz objętość Strefy (nie dostępne dla pochyłych słupów. ustawionego jako “Granica strefy" nie będzie wliczana do mierzonej powierzchni strefy. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Dowolny element linearny może także stanowić "Granicę strefy” pod warunkiem.): Ściana lub Przegroda Strukturalna ustawiona jako “Granica strefy” będzie pełniła funkcję ograniczenia strefy. Więcej szczegółów. przejdź do panelu Zliczanie Powierzchni w oknie dialogowym Ustawienia Strefy. • Od Ustawień w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. zawierającym opcje związane ze sposobem przeliczania powierzchni wnęk w ścianach.

Dodatkowo. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. że Ściana/Przegroda strukturalna/Słup będą ignorowane podczas przeliczania Strefy. 3) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz objętość Strefy będzie oznaczało. Ikony pojawiające się w tej kolumnie oznaczają rezultat ostatniej aktualizacji: : Wszystko w porządku. patrz Okno dialogowe Uaktualnij strefy w Pomocy ArchiCADa. jednak ich powierzchnia i objętość zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. : Krawędzie Strefy przecinają się. Poniższy przykład wraz z tabelą pozwala zrozumieć działanie tych opcji w przypadku strefy o wymiarach 10m x 10m (o wysokości 2.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. powierzchnia strefy i objętość takiego elementu będą doliczane do powierzchni i objętości zajmowanych przez element. : Warstwa. na której znajduje się Strefa jest zablokowana. 4) Brak oznacza.70m) zawierającej wolnostojący słup o wymiarach 1m x 1m. ArchiCAD pomyślnie zaktualizował Strefę. Możesz sprawdzić Aktualizacja Stref Jeżeli dokonasz jakiś zmian w Projekcie.3 m3 270 m3 267. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. strefy powiązane nie zostaną automatycznie zaktualizowane. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Opcja Obrys Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy Ograniczenie Strefy w pionie Brak Powierzchnia 99 m2 99 m2 99 m2 100 m2 Objętość 267. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. Odblokuj warstwę w oknie dialogowym Parametry warstw i powtórz polecenie aktualizacji. Więcej szczegółów. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. : Strefa została utworzona ręcznie i nie może być automatycznie uaktualniona. Podobnie jak w przypadku wieloboków będziesz musiał poprawić jej geometrię lub podzielić ją na dwie Strefy. funkcja ta poinformuje cię o wszystkich niewłaściwie utworzonych Strefach.3 m3 270 m3 W tym oknie dialogowym znajdują się następujące kolumny: • Status: W tej kolumnie pojawia się informacja czy dana strefa może być uaktualniona i jeśli nie może wyświetlana jest nazwa problemu. Okno dialogowe Uaktualnij strefy Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 283 .

Nazwa: W tej kolumnie wyświetlana jest nazwa danej Strefy. Akcesoriów oraz Łączników: są to komponenty Przegrody Strukturalnej. Nr: W tej kolumnie wyświetlany jest numer przypisany do danej Strefy. zaznaczając ją na liście i klikając przycisk Pokaż zaznaczone strefy. Przegrodami Strukturalnymi można manipulować w ten sam sposób.) Aby Metryczka strefy po aktualizacji znalazła się w swoim oryginalnym położeniu. Kliknij przycisk Pokaż zaznaczone strefy aby odnaleźć daną Strefę. który musi znajdować się wewnątrz jej obrysu. Uwaga: Pozostawienie tych opcji nie zaznaczonych. (Możesz zmienić jednostkę w jakiej wyświetlana jest powierzchnia. : Strefa. komponenty Przegrody Strukturalnej można wstawiać Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 284 . ustawienia kolejnych szczebli systemu obejmujące ogólny schemat oraz konfigurację poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej zorganizowano jako wielozakładkowe okno dialogowe ustawień. Szczegóły. a następnie powtórz aktualizację. Dodane m2: W tej kolumnie wyświetlana jest wartość powierzchni o jaką dana strefa została zmieniona. Ten błąd może się pojawić tylko wtedy gdy pracujesz nad wspólnym projektem w Zespole i dana Strefa jest przypisana do innego członka zespołu. Każda automatycznie wstawiona Strefa posiada punkt odniesienia. Szczegóły. ponieważ wystąpiły problemy ze znalezieniem wszystkich jej krawędzi. otwierając menu rozwijane w prawym górnym rogu tego okna dialogowego. Jednak w przeciwieństwie do innych elementów. która próbujesz zaktualizować nie może zostać poprawnie dopasowana. zaznacz pole Zachowaj położenie metryczki po uaktualnieniu. zaznacz pola Odwołaj docięcie góry po uaktualnieniu i/lub Odwołaj docięcie dołu po uaktualnieniu. : Punkt odniesienia Strefy znajduje się poza jej granicą. Musisz poprosić członka zespołu aby udostępnił tobie Strefę. patrz Punkt odniesienia Strefy na stronie 281. patrz Docięcie strefy innym elementem na stronie 281. Przegroda Strukturalna to pojedynczy element składający się z komponentów tj. który można poddawać edycji. co każdym innym elementem konstrukcyjnym w programie ArchiCAD. Paneli. Profili. umożliwia utworzenie Przegrody Strukturalnej w Rzucie. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Przekroju/Elewacji/RŚ lub oknie 3D. może w przyszłości powodować konflikty. Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe Narzędzie Przegroda Strukturalna. Jeżeli pojawi się ten błąd. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Aby umożliwić jednoczesną kontrolę nad całą hierarchią. : Strefa. przesuń punkt odniesienia tak by znajdował się wewnątrz Strefy. którą próbujesz zaktualizować nie znajduje się w twoim obszarze roboczym. Jeżeli chcesz odwołać dokonane wcześniej docięcia kubatury strefy. ułożone na powierzchni przegrody zgodnie ze skonfigurowanym schematem.Wirtualny Budynek daną strefę. znajdujące się w zwykłej Palecie Narzędzi ArchiCAD.

W trybie edycji można Przegroda Strukturalna jest wyświetlana w oknie w 3D. na jej podstawie utworzona zostanie Przegroda Strukturalna. polilinię. w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi. (Zobacz Tryb edycji Przegrody Strukturalnej na stronie 306). wprowadzone dane będą dotyczyły całej geometrii Przegrody Strukturalnej. korzystając z Ustawień poziomu Systemu 2) albo edytować ustawienia wybranych komponentów. przejdź do trybu Edycja. wybierz metodę geometrii a następnie narysuj linię odniesienia. otwórz Ustawienia Przegrody Strukturalnej. gdzie można edytować poszczególne komponenty graficznie lub korzystając z odnoszących się do nich okien dialogowych ustawień. Na poziomie trybu edycji. czy swobodny obrót w przestrzeni. Przegroda Strukturalna składa się z zestawu komponentów (takich jak Profile. Modyfikacja poszczególnych komponentów na dowolnym szczeblu hierarchii odbywa się w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Ponieważ Przegrody Strukturalne charakteryzują się często złożoną geometrią. Kliknij OK. Jeśli narysujesz Linię odniesienia/Łuk/Polilinię. Kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje utworzenie Przegrody Strukturalnej. Jest to graficzny obszar roboczy 3D. można 285 . która nie może być ograniczona do płaszczyzn pionowych czy poziomych. można jednak równocześnie wyświetlić resztę modelu w tle. Aby dokonać edycji poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. Jeśli używasz Metody Obrysu. dostępne są bardziej zaawansowane metody edycji obejmujące między innymi możliwość wstawiania elementów w oknach przekrojów. Edycja na poziomie systemu lub całej Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. i ponownie dokonaj edycji dowolnych ustawień na poziomie systemu. Zobacz Edycja na poziomie Systemu na stronie 304. Panele czy Łączniki). ArchiCAD daje pełną swobodę definiowania powierzchni konstrukcyjnych dla tych elementów. poddane edycji komponenty Przegrody Strukturalnej będą od momentu modyfikacji posiadały Ustawienia Użytkownika. Zobacz Komponenty Przegród Strukturalnych na stronie 286. W tym Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie Utworzenie Przegrody Strukturalnej wymaga wprowadzenia prostego elementu graficznego. Ponadto. Obejrzyj Przegrodę Strukturalną wstawioną do twojego projektu. jako odniesienie. Poszczególne. a parametry każdego komponentu są zdefiniowane w Ustawieniach Domyślnych Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek lub edytować pojedynczo. zachowując przy tym wszystkie cechy systemu. podobny do obszaru roboczego ArchiCADa. w zależności od wybranej metody geometrii. Szczegóły dotyczące metod geometrii Przegród Strukturalnych dla różnych okien znajdziesz w rozdziale Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. dowolność modyfikowania obrysu przegrody. edycji Przegrody Strukturalnej możesz dokonać na dwóch poziomach: 1) można edytować Przegrodę Strukturalną jako całość. aby wprowadzić dokonane w oknie modyfikacje. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany. W tym trybie można edytować tylko komponenty i schemat wybranej Przegrody Strukturalnej. która ma być skierowana "na zewnątrz". Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 celu należy przejść do trybu edycji Przegrody Strukturalnej. Kolejne kliknięcie kursorem w kształcie słońca określi stronę Przegrody Strukturalnej. Zaznacz narzędzie Przegroda Strukturalna w Palecie Narzędzi ArchiCAD. posiadający dedykowane narzędzia i techniki edycji komponentów Przegród Strukturalnych. Ostatecznie zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie podstawowych informacji o geometrii Przegrody Strukturalnej. kontur lub łuk.

Zobacz Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej na stronie 316. Linia Odniesienia stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Wzorem Siatki. Funkcje te zostały opisane w innej części niniejszej dokumentacji. W trybie Edycji można tworzyć dodatkowe komponenty dla Przegród Strukturalnych. łuku). Zmiana ustawień wybranego komponentu spowoduje zmianę tego komponentu na Własny KomponentMożna stworzyć dowolną liczbę własnych komponentów. Po zmianie ustawień komponentów. Łącznik) posiada własne okno dialogowe ustawień i własne narzędzie. Na przykład. pierwszy narysowany segment obrysu to Linia Odniesienia. co pozwala na zmianę ustawień oraz wstawianie nowych komponentów do Przegrody Strukturalnej. Panel. Możliwa jest edycja Linii Odniesienia wstawionej wcześniej Przegrody Strukturalnej. można jednak edytować dowolne komponenty Przegrody oraz tworzyć do dodatkowe komponenty. Profil. możliwe jest skorzystanie z domyślnych ustawień dla systemu lub zdefiniowanie własnych ustawień. Aby dostosować ustawienia dowolnych komponentów Przegrody Strukturalnej. należy je zaznaczyć a następnie zmienić ustawienia w odnośnym oknie dialogowym. Komponenty Przegród Strukturalnych Istotną rzeczą jest rozróżnianie następujących komponentów Przegród Strukturalnych: Linia Odniesienia Linia Odniesienia to linia. Dodatkowe polecenia Przegród Strukturalnych Menu Projekt > Przegroda Strukturalna zawiera zbiór poleceń dotyczących funkcji związanych z Przegrodami Strukturalnymi. łuk narysowane w oknie w trakcie konstruowania Przegrody Strukturalnej. zaznacz panel i zmień jego materiał. Jeśli używasz metody Obrysu do utworzenia Przegrody Strukturalnej. ustawienia systemowe już nie będą miały zastosowania. polilinia. Zapisz zmiany i zamknij tryb Edycji Przegrody Strukturalnej. Obrysem oraz Podstawą). będziesz wstawiał linię wzdłuż istniejącego 286 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Panelu. W trybie edycji nie można wstawiać nowych Przegród Strukturalnych. używając narzędzi Schematu. Akcesorium.Wirtualny Budynek wybrać i zmodyfikować dowolną kategorię komponentów edytowanej Przegrody Strukturalnej. powierzchnia płaska lub wygięta w łuk utworzona przez ArchiCADa na podstawie narysowanej linii konstrukcyjnej (polilinii. W trybie Edycji każdy komponent (Schemat. Jeśli używasz jednego z tych narzędzi do utworzenia nowego komponentu. Powierzchnia Odniesienia Powierzchnia Odniesienia to umowna płaszczyzna. Łącznika oraz Akcesorium. aby powrócić do standardowego środowiska edycji ArchiCADa. Profilu. W wielu przypadkach.

Obrys Obrys to prosty wielobok położony na Powierzchni przegrody. stropu).chyba. W zależności od metody geometrii użytej do utworzenia Przegrody Strukturalnej. Panele). Zobacz Edytuj Siatkę na stronie 310. w rzeczywistości przesuwasz Powierzchnię Przegrody. Siatkę można edytować (usuwać. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. Siatka Powierzchnia Przegrody jest poprzecinana liniami Siatki (Pierwszy Kierunek i Drugi Kierunek Siatki.Wirtualny Budynek elementu ArchiCAD (np. Powierzchnia Przegrody jest nieskończona . i jest nieskończona jedynie wzdłuż osi walca. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. Na istniejącej Przegrodzie Strukturalnej można narysować dodatkowe granice . To powierzchnia. (Powierzchnia Przegrody wypukłej ma kształt cylindryczny. Przy przesuwaniu bądź obracaniu Przegrody Strukturalnej jako całości. Powierzchnia Przegrody może pokrywać się z Powierzchnią Odniesienia. Siatka określa domyślne położenie i rozmieszczenie Profili i Paneli Przegrody Strukturalnej. jednak najczęściej będą one względem siebie odsunięte. że powstała ona na wypukłym kształcie. dodawać linie siatki.zapewnia to swobodę podziału Przegrody Strukturalnej na części (kwatery). Linia Odniesienia oraz Powierzchnia Odniesienia przesuwają się wraz z Powierzchnią Przegrody.) Nieskończona Powierzchnia Przegrody Strukturalnej zapewnia pełną swobodę łączenia Przegród Strukturalnych z innymi elementami oraz dodawania nowych fragmentów Przegrody do dowolnej istniejącej Przegrody Strukturalnej. Powierzchnię Przegrody musisz narysować sam. Powierzchnią Przegrody oraz Linią Odniesienia). Powierzchnia Przegrody Powierzchnia Przegrody określa kształt i orientację Przegrody Strukturalnej. jednocześnie utrzymując ją w formie pojedynczego elementu: wszystkie powstałe w ten sposób części Przegrody Strukturalnej wykorzystują identyczny Schemat. albo zostanie ona stworzona przez ArchiCADa za podstawie wprowadzonych parametrów. Zmiany geometrii Siatki spowodują odpowiednie zmiany Profili i Paneli. definiowane jako część Schematu Przegrody Strukturalnej. Powierzchnia Odniesienia powstaje na podstawie wprowadzonej linii. reprezentujący rzeczywistą granicę Przegrody Strukturalnej. na której ułożone są rzeczywiste komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. Obrys stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Siatką.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 287 . przesuwać ją lub obracać).

Zobacz Łączniki Przegrody Strukturalnej na stronie 324. Użyj Ustawień Schematu. Profile są dołączane do Siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Profil Zewnętrzny Przegrody Strukturalnej zawsze pokrywa się z wielobokiem Obrysu. Zobacz Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 312. Łącznik jest obiektem GDL i można go wstawiać pojedynczo lub automatycznie przy każdym przecięciu. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej.Każdy Profil ma własne ustawienia. Siatkę. Zobacz Panele Przegrody Strukturalnej na stronie 321. Każda Przegroda Strukturalna może mieć dwie zapamiętane kategorie Paneli: Panele Główne i Wyróżnione. Łącznik Profil Dla każdej Przegrody Strukturalnej można zdefiniować trzy kategorie Profili: Profile Zewnętrzne. W ArchiCADzie. Schemat Schemat zawiera kluczowe definicje geometrii dla Przegrody Strukturalnej: Schemat obejmuje Powierzchnię Przegrody. do której należą poszczególne panele wzoru. Profile Słupków. aby rozmieścić Wzór Linii Siatki w dwóch kierunkach ("pierwszym” i “drugim”). Łączniki) są dołączone do Schematu. Zobacz Profil Przegrody Strukturalnej na stronie 317. Panel Panele to płaskie.) Łącznik Przegrody Strukturalnej jest strukturą dodatkową służącą do połączenia paneli z Profilem. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie inne komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. Profile Rygli. Schemat również określa kategorię. Istnieje możliwość edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej tak jak każdego innego wieloboku. Panele są zawsze umieszczane pomiędzy Profilami. więc przesunięcie lub usunięcie Linii siatki spowoduje przesunięcie lub usunięcie Profili. Akcesoria. 288 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Panele. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki. Obrys oraz Linię Odniesienia.

Utwórz pojedynczą. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie Aby utworzyć pojedynczą. płaszczyzna konstrukcyjna to poziom kondygnacji. W 3D. w którym pracujesz. W tych oknach metoda "Pojedyncza" wygeneruje Przegrodę Strukturalną prostopadle od płaszczyzny Przekroju. Zobacz Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju na stronie 295. polilinię lub łuk a następnie wytłocz Przegrodę Strukturalną o określony odcinek. płaską Przegrodę Strukturalną. Załóżmy. Są to obiekty GDL wstawiane przy dowolnym Profilu istniejącej Przegrody Strukturalnej. ArchiCAD oferuje szeroki zakres metod geometrii. • • • Na Rzucie. Uwaga: Metoda Geometrii Polilinii jest również dostępna w oknie Przekrój. Utwórz Przegrodę Strukturalną W ArchiCADzie. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. można jednak zastosować kilka innych metod do zdefiniowania innej płaszczyzny konstrukcyjnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 289 . Metody wstawiania są niemal identyczne dla wszystkich okien (Rzut. Przegroda Strukturalna zostaje wstawiona na lub względem płaszczyzny konstrukcyjnej. W Przekroju/Elewacji/RŚ płaszczyzna konstrukcyjna jest taka sama jak płaszczyzna Przekroju. Narysuj linię odniesienia odpowiadającą długości Przegrody Strukturalnej.na przykład osłony przeciwsłoneczne . nie reprezentujące konstrukcji . Możesz używać sposobów wstawiania znanych z innych narzędzi ArchiCADa. Zobacz Akcesoria Przegrody Strukturalnej na stronie 326. Można również narysować obrys Przegrody Strukturalnej. a następnie w palecie Info wybrać metodę geometrii Polilinia . że pracujemy nad poniższym projektem z dwiema kondygnacjami na Rzucie i chcemy wstawić Przegrodę Strukturalną dla pozostałej części budynku.dołączone do Przegrody Strukturalnej. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna dla Przegrody Strukturalnej (tak jak każdego innego elementu konstrukcyjnego) to Zero Projektu lub Początek Układu. Przekrój/Elewacja/RŚ i 3D): narysuj linię. dający swobodę konstruowania Przegród niezależnie od sytuacji czy widoku modelu.Wirtualny Budynek Akcesoria Akcesoria to komponenty opcjonalne. należy uaktywnić narzędzie Przegroda Strukturalna. Elewacja lub Rozwinięcie Ścian. tworzenie Przegrody Strukturalnej jest procesem intuicyjnym i elastycznym.Pojedyncza.

W tym przypadku.Wirtualny Budynek Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. W tym celu należy przemieścić wskaźnik na zewnątrz budynku i kliknąć. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. wprowadzimy 620 cm i pozostawimy kąt jako 90 stopni dla Pionowej Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Szczegóły. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Kliknij Wstaw. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej oraz kąt nachylenia (domyślnie: 90 stopni). aby zakończyć rysowanie linii odniesienia. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji.) 290 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przegroda Strukturalna została wstawiona. Kliknij. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. aby zamknąć okno dialogowe.

Zobacz Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej na stronie 331. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 289). którą wskazałeś kursorem w kształcie słońca). należy wykonać te same kroki co powyżej (Utwórz pojedynczą. Aby zmienić kąt nachylenia wstawionej Przegrody Strukturalnej. można dokonać graficznej edycji Przegrody Strukturalnej w oknie 3D używając funkcji swobodnego obrotu. Kliknij aby wstawić pochyloną Przegrodę Strukturalną. Zobacz Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej na stronie 334. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 291 . Utwórz pochyłą Przegrodę Strukturalną Aby utworzyć pochyłą Przegrodę Strukturalną. Po narysowaniu linii odniesienia. Wprowadź kąt nachylenia w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną: w przykładzie wpisano 72 stopnie. Pamiętaj. Aby dociąć końce ściany poprzez połączenie ich z Przegrodą Strukturalną. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca.Wirtualny Budynek Obejrzyj ją w 3D. że ten kąt jest mierzony po "wewnętrznej" stronie Przegrody Strukturalnej (przeciwnej do strony. użyj funkcji Połącz Przegrodę Strukturalną.

Zwróć uwagę. Na Rzucie. wykorzystamy metodę geometrii Obrysu w oknie Przekrój. klikając przy każdym węźle. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. W oknach Przekroju. Jeśli narzędzie Przegroda Strukturalna jest aktywne. tak jak podczas rysowania wieloboków. Kliknij dwukrotnie aby zamknąć wielobok. że zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w kierunku przeciwnym do Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 292 . Narysuj Obrys Przegrody Strukturalnej wzdłuż żądanego konturu. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: • Kliknięcie wewnątrz wieloboku (na powierzchni Przegrody Strukturalnej) spowoduje. Otwórz Przekrój.Wirtualny Budynek Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Stosując tę metodę możesz utworzyć Przegrodę Strukturalną poprzez odręczne narysowanie jej obrysu w oknie Przekroju. budynek i jego linia przekroju S-01 wyglądają następująco. Możesz także kliknąć ostatni/pierwszy punkt wieloboku kursorem w kształcie Młotka. Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. W tym celu. że narysowaliśmy linię przekroju. wprowadzona płaszczyzna dokładnie pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w tę samą stronę co płaszczyzna Przekroju (od Ciebie). który narysujesz. której obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. Uwaga: Użycie metody Obrysu na Rzucie spowoduje utworzenie poziomej Przegrody Strukturalnej na poziomie kondygnacji. Teraz kliknij kursorem w kształcie słońca aby określić zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej: • Jeśli klikniesz na zewnątrz wieloboku. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. wybierz metodę geometrii Obrys z palety Info Przegrody Strukturalnej. której jedynym zadaniem jest określenie płaszczyzny konstrukcyjnej dla Przegrody Strukturalnej.

kolejny punkt oraz punkt końcowy Przegrody Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 293 . Wybierz jedną z czterech metod geometrii aby utworzyć wypukłą Przegrodę Strukturalną o cylindrycznej powierzchni. w oknie Przekroju nie będą widoczne jej komponenty (Panele. RŚ lub oknie 3D. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Kliknij drugi raz. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną: Metody geometrii Wypukłą Przegrodę Strukturalną można utworzyć na Rzucie. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Uwaga: Wypukłe Przegrody Strukturalne mają zawsze regularny kształt: po utworzeniu. 1) Środek i promień: Kliknij. Kliknij kursorem w kształcie słońca. w oknie Przekroju. które stosuje się do rysowania okręgów lub łuków ścian w programie ArchiCAD. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. aby wstawić środek. Dlatego też. a następnie zaznaczyć części walca. Aby zdefiniować geometrię wypukłej Przegrody Strukturalnej. Profile). Kliknij Wstaw. rezultat można zobaczyć zarówno w Rzucie jak i oknie 3D. ze względu na geometrię tej Przegrody Strukturalnej. przeciwnie do płaszczyzny Przekroju (do Ciebie).) W naszym przypadku chcemy. Kliknięcie trzeci raz spowoduje zdefiniowanie drugiego końca ściany. oś Powierzchni Przegrody cylindrycznej jest pionowy albo poziomy w stosunku do płaszczyzny konstrukcyjnej. Jednak. należy najpierw zdefiniować cylindryczną Powierzchnię przegrody. Zatem. zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej znajduje się za linią przekroju. W większości są to te same metody. chociaż później można ją nachylić w dowolnym kierunku. 2) Trzy punkty: Kliknij kolejno trzy razy. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. klikamy kursorem w kształcie słońca wewnątrz wieloboku. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. na których umieszczona zostanie Przegroda Strukturalna. aby zamknąć okno dialogowe. aby zdefiniować promień i jeden z punktów końcowych Przegrody Strukturalnej. aby Przegroda Strukturalna była skierowana na zewnątrz budynku. Elewacji. Teraz. aby określić punkt początkowy. po narysowaniu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju.Wirtualny Budynek płaszczyzny Przekroju (do Ciebie).

3) Styczne: Użyj tej geometrii. Kliknięcie po raz trzeci spowoduje wygenerowanie długości łuku Przegrody Strukturalnej. Przesuń kursor. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. a następnie kliknij aby wybrać pożądaną geometrię. Przykład. Przykład. Pierwsze dwa kliknięcia zdefiniują punkt początkowy i końcowy Przegrody Strukturalnej. aby zdefiniować łuk odniesienia Przegrody Strukturalnej. Kliknij kolejno trzy razy. aby podglądnąć dostępne możliwości. aby utworzyć Przegrodę Strukturalną o kształcie regularnego łuku. Aby dodać wypukłą Przegrodę Strukturalną do Elewacji Południowej. Pojawi się tymczasowy okrąg odniesienia. patrz Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 294. patrz Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D na stronie 302. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Jeśli trzy punkty styczne dają więcej niż jedną możliwość utworzenia pełnego okręgu. 294 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ta Przegroda Strukturalna będzie zawsze kształtem pół-cylindra wstawionym na wprowadzonej płaszczyźnie. 4) Promień i oś: Użyj tej metody geometrii. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie Jeden z boków stropu przedstawionego poniżej budynku ma kształt łuku. Spowoduje to wstawienie Przegrody Strukturalnej o kształcie pełnego okręgu. wykonaj następujące czynności: Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Trzy Punkty z palety Info. aby wstawić Przegrodę Strukturalną tworzącą pełny okrąg.Wirtualny Budynek Strukturalnej. pojawi się kursor w kształcie oka. aby określić trzy punkty Przegrody Strukturalnej. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Kliknij trzy punkty.

która powoduje wygenerowanie Przegrody Strukturalnej z Linii Odniesienia (np. Polilinia. Łańcuch czy Łuk).) Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju Płaszczyzna konstrukcyjna w oknie Przekroju pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Kliknij Wstaw. będzie ona zawsze pionowa. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 295 . Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. należy użyć opcji w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną w Przekroju. nie można zdefiniować kąta nachylenia. W przypadku wypukłej Przegrody Strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Jeśli wybierzesz metodę geometrii. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Kliknięcie po raz czwarty spowoduje zdefiniowanie łuku. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. W tym celu. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. Szczegóły. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. aby zamknąć okno dialogowe. utworzonego przez dwa końce ściany oraz środek walca. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. należy określić punkt początkowy oraz długość wytłoczenia.

trzecie pole to przesunięcie od wprowadzonej płaszczyzny. Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Łańcuch z palety Info. • Aby rozpocząć konstruowanie Przegrody Strukturalnej “w tył” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę czwartą i wprowadź długość wytłoczenia. Tutaj nie ma przesunięcia (Przegroda Strukturalna zaczyna się dokładnie na płaszczyźnie konstrukcyjnej). (Suma tych dwóch wartości jest wyświetlona w polu środkowym. Dla każdego odcinka Przegrody Strukturalnej. W poniższym przykładzie.) Aby rozpocząć konstruowanie przegrody strukturalnej “w przód” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę drugą i wprowadź długość wytłoczenia. aby utworzyć wieloodcinkową Przegrodę Strukturalną na podstawie linii odniesienia narysowanej jako łańcuch polilinii. • Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie Wybierz metodę geometrii Łańcuch.a dla każdego inny wzór. można ustawić oddzielny schemat . wstawimy Łańcuch Przegród Strukturalnych wzdłuż bardziej złożonego konturu stropu. • Aby środek wektora wytłoczenia znajdował się na płaszczyźnie konstrukcyjnej. Wprowadź całkowitą długość wytłoczenia w pierwszym polu poniżej. wybierz trzecią opcję. 296 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pierwsze pole to długość bezwzględna wytłoczenia.Wirtualny Budynek • Aby dowolnie ustawić początek wytłoczenia poprzez przesunięcie punktu początkowego z wprowadzonej płaszczyzny: Wybierz pierwszą metodę.

Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. możesz ustawić ten Profil jako Niewidoczny. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 297 . Łańcuch Przegród Strukturalnych ma tyle Schematów ile segmentów: jednocześnie można wybrać jeden Schemat i dostosować jego ustawienia. używając tych samych opcji palety pomocniczej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. aby utworzyć linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. aby zamknąć okno dialogowe. wybierając Profil w trybie Edycji i konfigurując Typ w Ustawieniach Profilu. Kliknij Wstaw. nie można określić kąta nachylenia. Szczegóły. co w przypadku rysowania wieloboku. bazująca na trój-odcinkowej Linii Odniesienia.Wirtualny Budynek Przerysuj obrys stropu.) Kliknij kursorem w kształcie słońca. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. (Jeśli chcesz. Takiego Profilu nie można usunąć. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii odniesienia. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. będzie ona zawsze pionowa. W przypadku łańcucha Przegród Strukturalnych. Profil jest zawsze wstawiany w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. Wynik: pojedyncza Przegroda Strukturalna o trzech Powierzchniach.

• • Powierzchnia: Kliknij dowolną powierzchnię: płaszczyzna powierzchni będzie płaszczyzną konstrukcyjną. Następnie kliknij punkt (kursor w kształcie strzałki). będzie to przycisk “Edytuj w 3D”.Wirtualny Budynek Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna w oknie 3D. Kliknij OK. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień Początek Wzoru Siatki. Inteligenta: Zastosuj jedną z następujących "inteligentnych" metod. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną kilkoma kliknięciami myszy. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. aby zastosować zmiany. w palecie Info dostępne są następujące opcje definiowania płaszczyzny konstrukcyjnej Przegrody Strukturalnej: Domyślna: Dla Przegród Strukturalnych domyślna płaszczyzna konstrukcyjna w oknie 3D jest identyczna. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. (Zero Projektu lub Początek Układu Współrzędnych). 298 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jak w przypadku konstruowania dowolnych innych elementów w tym oknie. Wybrany Schemat będzie od teraz Własnym Schematem.) Na ekranie wyświetlona zostanie płaszczyzna obracająca się wokół linii jako osi. aby zdefiniować linię. aby określić płaszczyznę konstrukcyjną. Zobacz także Edytuj wór i położenie Siatki na stronie 310. Krawędź plus punkt: Kliknij dowolną krawędź (kursor w kształcie znaku mercedes).

• Poziomo: Kliknij punkt. prostopadłego ("normalnego") w stosunku do żądanej płaszczyzny. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. jaką teraz narysujesz zostanie wstawiona na tę płaszczyznę konstrukcyjną. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D (Zero projektu lub Początek układu). płaszczyzna konstrukcyjna będzie ustawiona w tym samym miejscu i będzie oznaczona tymczasową siatką. aby określić normalny wektor dla płaszczyzny konstrukcyjnej. aby określić długość linii odniesienia. patrz Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej na stronie 303. aby zdefiniować normalny wektor dla konstrukcyjnej płaszczyzny 2) Następnie kliknij punkt przez który będzie przechodziła płaszczyzna konstrukcyjna. wybierz metodę geometrii Polilinia . Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: 299 . • Punkt plus krawędź: Ta metoda jest odwrotnością metody przedstawionej powyżej. aby rozpocząć rysowanie linii odniesienia Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kliknij dwa przednie narożniki budynku. aby wstawić pionową płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. Jednak wynik jest inny. Kursorem w kształcie słońca kliknij po jednej stronie linii odniesienia by określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Utwórz pojedynczą. proces jest taki sam jak w przypadku Rzutu. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. W naszym przykładzie: 1) Kliknij dwa punkty. lub Kliknij krawędź. Trzy punkty: Kliknij trzy punkty.Wirtualny Budynek Definiowanie innych płaszczyzn konstrukcyjnych. aby wstawić poziomą płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. Niezależnie od miejsca. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. Normalny: Określ pochyloną płaszczyznę konstrukcyjną poprzez określenia wektora. Kliknij punkt a następnie krawędź. W oknie 3D. Pionowo: Kliknij punkt. Przykład. Każda linia odniesienia. płaską Przegrodę Strukturalną w oknie 3D W oknie 3D. w którym klikniesz. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Kliknij.

Sprawdź rezultat. której Obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku.Wirtualny Budynek Domyślnie.) Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. W tym celu użyjemy w oknie 3D metody geometrii Obrysu. można jednak użyć innego poziomu odniesienia korzystając z rozwijanego menu: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. zarówno górna jak i dolna wartość wzniesienia mierzone są począwszy od linii odniesienia. a Przegroda Strukturalna będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Kliknij Wstaw. 300 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”.

kliknij powierzchnię wieloboku: zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej będzie skierowana do Ciebie. wybierz metodę geometrii Obrys . Następnie kliknij górny narożnik budynku kursorem w kształcie strzałki. Teraz kliknij. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. który narysujesz. aby określić położenie płaszczyzny konstrukcyjnej. klikaj kolejne węzły tak jak podczas rysowania dowolnej polilinii. W wyniku tej czynności w oknie pojawi się płaszczyzna obracająca się (w miarę poruszania kursorem) dookoła klikniętej krawędzi. aby zamknąć wielobok. możesz użyć innej płaszczyzny konstrukcyjnej.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. Teraz kilkoma kliknięciami musisz zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną.Wirtualny Budynek Domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej w oknie 3D jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D. Kliknij krawędź stropu kursorem w kształcie znaku Mercedesa (oznaczającym krawędź). Kliknij dwukrotnie w ostatnim punkcie obrysu lub kliknij kursorem w kształcie Młotka. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. aby rozpocząć rysowanie obrysu Przegrody Strukturalnej na płaszczyźnie konstrukcyjnej. Aby jednak łatwiej było wstawić element. W tym przykładzie użyjemy “Inteligentnej” płaszczyzny konstrukcyjnej prostopadłej do stropu. Sprawdź rezultat. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 301 . Kiedy pojawi się kursor w kształcie słońca. aby zdefiniować linię. Szczegóły.

Przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kursor do bardziej odległego końca stropu. a następnie kliknij aby 302 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknij strop. Tymczasowe elementy graficzne pomogą ci przy konstruowaniu struktury. znajdź środek stropu i kliknij jeden raz: oś naszego pół-walca będzie przebiegać przez ten punkt. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. a następnie kliknij aby zakończyć konstruowanie Przegrody Strukturalnej.) zdefiniować promień półcylindra. Wybierz metodę geometrii Promień i Osi oraz Poziomą Płaszczyznę Konstrukcyjną Teraz przesuń kursor aby określić długość przegrody strukturalnej. aby wstawić odpowiednią płaszczyznę konstrukcyjną.Wirtualny Budynek Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Teraz. Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D Skonstruujemy pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną na stropie w oknie 3D. Zobacz rezultat w oknie 3D. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj.

Jednak w oknie 3D można zdefiniować dowolną płaszczyznę konstrukcyjną.Wirtualny Budynek Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Załóżmy. Przyjrzyjmy się następującemu modelowi w 3D: Po zakończeniu rysowania Wektora Normalnego. Linia tworząca (zgodnie ze wskazaniem tymczasowej linii pomocniczej) jest ograniczona i ułożona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. nie zaś prostopadła do podstawy (gruntu). W oknie 3D narysuj Wektor Normalny odpowiadający nachyleniu budynku (płaszczyzna konstrukcyjna będzie prostopadła do wektora). W dowolnych miejscach wskaż początek i koniec przegrody strukturalnej: W naszym przypadku. Płaszczyzna konstrukcyjna jest zazwyczaj pionowa albo pozioma. aby została ona wytłoczona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. która odpowiada kształtowi budynku. zostanie wyświetlona płaszczyzna konstrukcyjna. należy dla narzędzia Przegroda Strukturalna wybrać metodę geometrii Pojedyncza oraz płaszczyznę konstrukcyjną opartą o Wektor Normalny (prostopadły). aby wstawić płaszczyznę konstrukcyjną: jej kąt będzie definiował kierunek wytłoczenia Przegrody Strukturalnej z linii tworzącej. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. że chcesz narysować Przegrodę Strukturalną tak. zostaje ona wytłoczona w kierunku prostopadłym z określonej linii tworzącej. prostopadła do niego. przy będą to dwa narożniki stropów znajdujące się z przodu. Teraz można przystąpić do rysowania linii tworzącej. Kliknij w dowolnym miejscu. Konieczna będzie płaszczyzna konstrukcyjna prostopadła do kierunku nachylenia budynku. W tym celu. W tym przypadku rysujemy wektor łączący południowo zachodnie narożniki górnego i dolnego stropu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 303 .

którą chcesz poddać edycji i otworzyć okno Ustawienia Wybranej Przegrody Strukturalnej. Wybierz Zero Projektu jako Poziom Odniesienia dla wzniesienia podstawy i szczytu przegrody. aby zdefiniować zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej. górna i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie równoległa do płaszczyzny poziomej i będzie się znajdowała na wysokości Zera projektu. Pojawi się kursor w kształcie słońca: Kliknij poniżej linii tymczasowej. Możesz też zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. Edycja na poziomie Systemu Zastosuj edycję na poziomie Systemu. 304 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W tym przypadku skorzystamy z innego Poziomu Odniesienia. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Określ wzniesienie góry i dołu Przegrody Strukturalnej. za pomocą jednego okna dialogowego. aby zmienić ustawienia bądź dokonać edycji elementu Przegrody Strukturalnej jako całości.Wprowadź 0 dla podstawy i 620 dla szczytu przegrody. Otwórz Ustawienia Domyślnie Przegrody Strukturalnej klikając dwukrotnie narzędzie Przegroda Strukturalna. Bardzo istotny jest Poziom Odniesienia: jeśli jest mierzony od Linii Odniesienia. dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie pokrywała się z pochyloną płaszczyzną konstrukcyjną i zarówno górna jak i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. W ten sposób.Wirtualny Budynek Kliknij Wstaw.

aby otworzyć jedną ze stron okna dialogowego zawierającą różne Ustawienia Przegrody Strukturalnej. Profili.Wirtualny Budynek Wybierz spośród elementów znajdujących się w hierarchicznej liście po lewej stronie okna. (Po wstawieniu Przegrody Strukturalnej. Modyfikacja Słupków nie będą miały jednak wpływu na ewentualne Własne Profile. Można skonfigurować obie kategorie Paneli tak. aby określić ogólne preferencje Systemu (położenie. Pamiętaj. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z dwóch kategorii Paneli.) Modyfikacje wprowadzone w ustawieniach Wybranego Systemu Przegrody Strukturalnej spowodują zmianę wszystkich powiązanych części zaznaczonej Przegrody Strukturalnej. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z trzech kategorii Profili. oraz jej częścią widokową 305 . że ustawienia Paneli zostały podzielone na dwie strony: Główne i Wyróżnione: oznacza to. Wstawioną Przegrodę Strukturalną można edytować jako całość. Rygle: oznacza to. Słupki. Można skonfigurować wszystkie kategorie Profili w ten sposób. • Pamiętaj. tak jak dowolny inny element konstrukcyjny. użyj narzędzia Przegroda Strukturalna. Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. jest to opcja dostępna wyłącznie dla Przegród Strukturalnych. Przegroda Strukturalna jest wyświetlona jako przecięta na poziomie płaszczyzny cięcia dla rzutu. kliknij przycisk Jednakowe Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kategorie Paneli znajdujący się w górnej części okna ustawień Paneli. jeśli zmienisz materiał Profilu Słupka. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć równocześnie trzy domyślne kategorie (lub "klasy") Profili. Profile i Panele. że domyślna opcja wyświetlania na Rzucie dla Przegrody Strukturalnej to “Symbol i Pozawidokowe”.) Opcje konfigurowane tutaj definiują strukturę i wygląd wstawianych Przegród Strukturalnych. Zobacz Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. używając technik edycji graficznej oraz poleceń menu Edycja lub poleceń palety pomocniczej. że ustawienia Profili zostały podzielone na trzy strony: Zewnętrzne. Użyj opcji okna dialogowego. kliknij przycisk Jednakowe Kategorie Profili znajdujący się w górnej części okna ustawień Profili. wraz z częścią pozawidokową (znajdującą się powyżej płaszczyzny cięcia dla rzutu). wyświetlanie) oraz opcje dla komponentów: Schematu. • Pamiętaj. Paneli. W opcjach Symbol i Pozawidokowe. aby miały takie same ustawienia. Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej Wyświetlanie Przegrody Strukturalnej w Rzucie i w Przekroju można zdefiniować w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. Po zakończeniu konfiguracji ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. Łączników oraz Akcesoriów. (Każda opcja została szczegółowo przedstawiona w rozdziale Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć dwie domyślne kategorie (lub “klasy”) Paneli. Na przykład. aby miały takie same ustawienia. aby wstawić Przegrodę Strukturalną używając dowolnej metody geometrii. są reprezentowane za pomocą symboli. wówczas po kliknięciu OK zmieniony zostanie materiał wszystkich Słupków w Przegrodzie Strukturalnej. można dostosować poszczególne jej komponenty w trybie edycji Przegrody Strukturalnej.

celem trybu edycji jest dostarczenie głębszego poziomu dostępu do komponentów istniejącej. W trybie Symbol i Pozawidokowe. Linia odniesienia). wybranej Przegrody Strukturalnej. Panel. Obrys. komponent ten nie będzie już związany z Ustawieniami Systemu Przegrody Strukturalnej: staje się on Własnym Komponentem. komponentów do Przegrody Strukturalnej. Parametry użytkownika można konfigurować tylko w trybie edycji. wyświetlane są jedynie linie środkowe Profili. Opcje Wyświetlania Modelu dla Przegród Strukturalnych Przejdź do menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. używając tych samych metod konstrukcyjnych.) Po zmianie parametrów dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji. że ustawienia narzędzi dla poszczególnych komponentów nie wyświetlają drzewa nawigacji dostępnego w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej oraz wyświetlany jest inny nagłówek. pionowych Przegród Strukturalnych. opcja Rzutu będzie bardziej odpowiednia. Można jednak użyć trybu edycji oraz dedykowanych narzędzi właściwych dla poszczególnych komponentów przegrody. Panelu. Akcesoria i Łączniki nie są w ogóle pokazywane na Rzucie. czy Akcesorium). a jego parametry są określone lokalnie w odpowiednim oknie dialogowym ustawień narzędzi (np. Akcesorium. Łącznik) posiada własne okno ustawień oraz własne narzędzie umożliwiające zmianę ustawień lub wstawienie nowych 306 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (W trybie edycji nie można tworzyć nowych Przegród Strukturalnych.Wirtualny Budynek (znajdującą się poniżej płaszczyzny cięcia dla rzutu) w formie naśladującej widok 3D. Profilu. Prosimy pamiętać. Przekroju i oknie Dokumentu 3D: • • Pełne: W przegrodzie Strukturalnej wyświetlane są Panele i Profile. aby dokonać zmian ustawień poszczególnych komponentów wybranej Przegrody Strukturalnej. że zmiana ustawień każdego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji NIE spowoduje zmiany Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. lub dodać własne komponenty. Jedyna różnica polega na tym. każdy komponent (Schemat. W panelu Opcje Elementów Konstrukcyjnych. Ustawienia narzędzia Przegroda Strukturalna w trybie edycji Narzędzia można otwierać w znany sposób z Palety Narzędzi Przegrody Strukturalnej. W trybie edycji. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa. Łącznika. Opcja Symbol i Pozawidokowe jest zalecana dla regularnych. Tryb edycji Przegrody Strukturalnej O trybie edycji Przegrody Strukturalnej Wszystkie wstawiane Przegrody Strukturalne są określone poprzez Ustawienia Systemu Przegrody Strukturalnej. Schematyczne: Wyświetlony będzie jedynie Schemat (Linie siatki. wybierz jedną z dwóch opcji wyświetlania Przegród Strukturalnych. dostępnej jedynie w trybie edycji: Każde z tych narzędzi ma własne okno ustawień. ustawień Schematu. Profil. o takim samym wyglądzie i układzie przycisków co analogiczna strona w oknie ustawień Przegrody Strukturalnej. Będą one miały wpływ na wyświetlanie Przegród Strukturalnych w oknie 3D. W przypadku innych geometrii. zaznaczenia oraz edycji jak normalnej przestrzeni roboczej programu ArchiCAD.

należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji.Wirtualny Budynek Ustawienia Paneli. Jednak. (Patrz Paleta Trybu Edycji na stronie 308. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 307 . Jeśli. przykładowo. zaraz po wprowadzeniu zmiany do jakiegokolwiek parametru w oknie Ustawień Wyboru. tak jak w przypadku każdego innego narzędzia ArchiCAD. Poziom Systemu: Dla każdego wybranego komponentu w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej." Te parametry to parametry skonfigurowane w oknie Ustawień Systemu: Panele Główne. tryb edycji: Własny Komponent oznacza. że jego połączenie z ustawieniami Przegrody Strukturalnej zostało zerwane i wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej nie będą miały na ten komponent wpływu. górny panel wyświetla domyślnie “Klasa: Panel Główny.) Będąc w trybie edycji możesz zachować i załadować Ulubione ustawienia osobno dla każdego narzędzia. Ustawienia wybierania Paneli. ustawienia wyboru narzędzia wyświetlają parametry aktualnie zaznaczonego komponentu. zaznaczyłeś kategorię “Główne” dla opcji Panel. Można zawsze odświeżyć to łącze zmieniając pole klasy z powrotem na System. tytuł górnego panelu zmieni się na WłasnyKliknięcie OK spowoduje zmianę parametrów użytkownika jedynie dla zaznaczonych paneli. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji.

Do trybu edycji można również przejść w następujący sposób: wybrać Przegrodę Strukturalną. kliknięcie przycisku Odwołaj jeden raz spowoduje cofnięcie wszystkich zmian wprowadzonych w trybie Edycji. w ustawieniach poszczególnych narzędzi dla komponentów Przegrody strukturalnej. (Te same polecenia dostępne są w menu: Projekt > Przegroda Strukturalna > Zakończ Edycję Przegrody lub Anuluj Edycję Przegrody. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. wyświetlane jest przypisanie warstwy. czy Przegrodę Strukturalną widać w oknie 3D przed otwarciem trybu edycji Przegrody Strukturalnej. Następnie kliknij przycisk Modyfikuj (lub Edytuj w 3D). Po zamknięciu trybu Edycji. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. model pokazany jest w oknie 3D (nawet jeśli Przegroda Strukturalna zaznaczona została na Rzucie lub oknie Przekrój/Elewacja/RŚ). Pozostała część budynku (“środowisko”) pokazana będzie w tle. Wszystkie komponenty przegrody strukturalnej zostaną wstawione na warstwę wskazaną w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. nie można skorzystać z trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. należy najpierw zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. jednak nie można go edytować. Po zakończeniu wprowadzania zmian w wybranej Przegrodzie Strukturalnej w trybie Edycji. kliknij OK w palecie trybu edycji aby zachować zmiany i powrócić do okna 3D. Należy sprawdzić. odpowiednio do potrzeb (kliknij ikonę w kształcie oka. Uwaga: Jeśli okno 3D nie zawiera Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Opcja ta działa tylko jeśli wybrałeś pojedynczą Przegrodę Strukturalną. a następnie polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna> Edytuj Przegrodę Strukturalną. aby pokazać/ukryć różne elementy Przegrody Strukturalnej. który pojawi się na zaznaczonej Przegrodzie Strukturalnej. Otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej Aby otworzyć tryb edycji. można użyć Palety Trybu Edycji. każde polecenie Odwołaj spowoduje odwrócenie jedynie ostatniej wprowadzonej zmiany. lub Anuluj aby odrzucić zmiany. Paleta Trybu Edycji Paleta Trybu Edycji pojawia się automatycznie po wejściu w tryb edycji Przegrody Strukturalnej.) W trybie Edycji. przypisanie do warstwy nie może być określane indywidualnie dla komponentów Przegrody Strukturalnej. przycisk Edycji nie pojawi się i nie będzie można edytować poszczególnych komponentów żadnej przegrody. zwykła paleta narzędzi ArchiCAD zostaje zastąpiona specjalną paletą narzędzi Przegrody Strukturalnej. Aby edycja była łatwiejsza. Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka różnych przegród strukturalnych.Wirtualny Budynek W trybie edycji. aby je 308 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

uruchom narzędzie Schemat i kliknij Ctrl+A: wszystkie części Schematu (linie siatki. Zaznaczenie kilku Paneli i Profili Po zaznaczeniu jednego Panelu lub Profilu w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Aby zaznaczyć wszystkie występujące komponenty. Można klikać te ikony nawet podczas edycji. w zależności od potrzeb. pojawi się pomoc edycyjna. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów pojawi się w tym samym momencie co Okno Informacji o Elemencie poprzedzające zaznaczenie. Na przykład. Uwaga: W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Po zaznaczeniu Profilu. Jeśli dezaktywujesz wyświetlanie Profili i Paneli (klikając ikony w kształcie oka w Palecie Trybu Edycji). można użyć Obszaru Zaznaczenia. Zobacz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. aby wybrać dowolne komponenty Przegrody Strukturalnej.Okno Informacji o Elemencie będzie reagowało na wyszarzone elementy Środowiska. wybierz narzędzie i kliknij Ctrl+A. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 309 . funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji na dwa sposoby: Wybierz komponent Przegrody Strukturalnej w trybie edycji Użyj narzędzi zaznaczenia. aby ograniczyć zakres funkcji Znajdź i Zaznacz .Wirtualny Budynek otworzyć lub zamknąć). “Środowisko” w tej palecie odnosi się do pozostałych elementów modelu budynku. obrys oraz linia odniesienia) zostaną zaznaczone. Uwaga: Jeśli masz kłopoty z określeniem krawędzi elementów modelu pokazanych jako Środowisko. tak zwane “Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów”. które można pokazywać lub ukrywać. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów to skrót umożliwiający zaznaczenie kilku Profili i Paneli. Schemat będzie można w prosty sposób edytować. jednak w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej można edytować tylko Komponenty Przegród Strukturalnych. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Paleta Trybu Edycji to narzędzie pomagające jedynie edytować sposób wyświetlania. w oparciu o Siatkę Przegrody Strukturalnej. aby zaznaczyć Schemat.aby odnaleźć poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej wewnątrz lub poza obszarem zaznaczenia. które nie ma wpływu na konstrukcję lub wygląd Przegrody Strukturalnej. spróbuj przełączyć na opcję Szkicowe lub Najlepsze Kontury w menu Widok > Tryby i parametry widoku 3D> Parametry okna widoku 3D.

funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji Paneli wzdłuż Pierwszego kierunku siatki lub Drugiego kierunku siatki. należy w trybie edycji sprawdzić. należy użyć trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Edytuj wór i położenie Siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Po zaznaczeniu Panelu. że przesunięcie lub obrócenie Siatki lub jednej oraz większej liczny linii siatki oznacza. Aby edycja Siatki była łatwiejsza. Zmieni się również rozmiar Paneli. czy Schemat jest widoczny (i w razie potrzeby wyłączyć widoczność innych komponentów). można dostosować wzór siatki Przegrody Strukturalnej za pomocą edycji Ustawień Schematu. • Dodaj nową Siatkę Pamiętaj. Tryb ten umożliwia przeprowadzenie następujących czynności: • • • Przesunięcie lub usunięcie zaznaczonej linii siatki Obrócenie wszystkich linii siatki lub jednego z kierunków siatki Obrócenie lub przeniesienie Siatki jako całości Uwaga: Opcja obrócenia siatki nie jest dostępna dla Łańcuchów Przegród Strukturalnych oraz przegród cylindrycznych. dostosowując się do nowego wzoru.Wirtualny Budynek • przycisk z pojedynczą linią umożliwia wybranie wszystkich Profili wzdłuż pełnej linii siatki na której leży Profil: Edytuj Siatkę Aby zmodyfikować Siatkę zaznaczonej Przegrody Strukturalnej lub pojedynczą linię siatki. Usunięcie linii Siatki spowoduje usunięcie Profilu znajdującego się na tej linii. że Profile przypisane do tej siatki lub linii siatki zostanie również przesunięte lub obrócone. • przycisk wyświetlający kilka równoległych linii umożliwia wybranie wszystkich Profili równoległych do wybranego Profilu. Po dokonaniu edycji któregokolwiek z ustawień 310 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

czy wyświetlanie Schematu jest aktywne. Drugi kierunek siatki). tylko drugi.Wirtualny Budynek schematu Przegrody Strukturalnej. Jeśli początek Siatki został zdefiniowany w Ustawieniach Schematu jako określony punkt (w przeciwieństwie do własnego początku). Schemat stanie się Schematem Własnym. 311 . nie będzie można obracać pierwszego kierunku siatki. Paneli. Aby zmodyfikować wzór siatki Przegrody Strukturalnej graficznie. Wybierz polecenie Przesuń Linię Siatki z wyświetlonej palety pomocniczej: Obróć równoległe linie siatki Aby obrócić linie siatki w jednym kierunku (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uwaga: Jeśli Przegroda Strukturalna jest zakrzywiona lub jest Łańcuchem. Wybrany Schemat stanie się Własnym Schematem. Przeciągnij linię siatki w nowe położenie (pozostanie ona równoległa w stosunku do pierwotnego położenia). Kliknij aby zatwierdzić operację. kliknij dwukrotnie narzędzie Schemat. początek Siatki będzie zablokowany i będzie można zmieniać położenie Siatki jedynie w Drugim kierunku. Łączników i Akcesoriów. Zmiana położenia siatki Aby przesunąć całą siatkę ortogonalnie.) Wybierz Schemat. Zobacz Położenie Wzoru w Pomocy ArchiCADa. aby zastosować zmiany. a następnie z palety pomocniczej wybierz polecenie Obróć równoległe linie siatki. aby otworzyć Ustawienia Schematu. Zmień położenie linii siatki Aby przenieść jedną linię siatki należy ją zaznaczyć kursorem w kształcie Mercedesa (kliknięcie dowolnego węzła spowoduje zaznaczenie całego Schematu). Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień początek Wzoru Siatki. (Aby ułatwić dokonanie wyboru. należy przejść do trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz także Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie na stronie 296. a przestanie być Schematem Systemowym. którą chcesz obrócić. wybierz jedną linię siatki. wybierz linię siatki albo całą Siatkę i użyj polecenia Zmiana położenia siatki z palety pomocniczej. Kliknij OK. należy dezaktywować wyświetlanie Profili. Sprawdź. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SchematPanel Wzór Siatki i Podgląd w Pomocy ArchiCADa. Łańcuch Przegrody Strukturalnej ma tyle Schematów ile segmentów: można wybrać jeden Schemat na raz i dostosować każdy Schemat osobno.

narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij. Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej Aby edytować Obrys Przegrody Strukturalnej. w którym chcesz wstawić linię siatki. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij aby zakończyć zmiany. Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. Nie można usunąć całej Siatki. Poruszaj kursorem wokół miejsca.Wirtualny Budynek Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. Obróć całą Siatkę Aby obrócić całą siatkę należy wybrać jedną linię siatki lub zaznaczyć całą Siatkę. aby zatwierdzić zmiany. Wybierz polecenie Obróć Siatkę z palety pomocniczej. Dodaj nową linię siatki Aby dodać nową linię siatki. w które przed chwilą kliknąłeś: obserwuj zmiany kierunku linii siatki i kliknij. należy zaznaczyć Przegrodę Strukturalną i otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Usuń linię siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można usunąć pojedynczą linię siatki: Zaznacz linię siatki i kliknij Usuń. Uwaga: Opcja obrotu siatki dostępna jest jedynie w przypadku Przegród Strukturalnych mających nieskończoną Powierzchnię Przegrody (nie jest dostępna dla Łańcucha Przegród Strukturalnych oraz dla przegród cylindrycznych). aby wstawić nową linię siatki o żądanym kierunku: 312 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . należy uaktywnić narzędzie Schemat i w palecie Info wybrać tryb Konstrukcji Siatki: Kliknij w miejsce.

Dodatkowe opcje edycji obrysu dostępne są w oknach przekrojów. aby zmienić kształt wypełnień. Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju Włącz wyświetlanie Profili i Paneli i wyłącz wyświetlanie Schematu. W tym przykładzie. aby zobaczyć nowy kształt Przegrody Strukturalnej. Dokonaj potrzebnych modyfikacji Obrysu. poza Środowiskiem (widoczność ścian znajdujących się za Przegrodą Strukturalną będzie dla nas przydatna). Można również zaznaczyć tyko Obrys (bez linii siatki) klikając w dowolnym miejscu Obrysu kursorem w kształcie znaku Mercedesa. że Obrys jest oznaczony grubszą linią w porównaniu do linii siatek. Zobacz Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów na stronie 131. Można jednak użyć zestawu poleceń. Kliknij w punkt wzdłuż Obrysu aby wyświetlić paletę pomocniczą zawierającą polecenia edycji węzłów. wyłączyliśmy widoczność wszystkich innych komponentów. Te polecenia (Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w przekroju) dostępne są tylko w oknie Przekroju. sprawdź czy widoczność Schematu jest włączona (w Palecie Trybu Edycji). Elewacji i Rozwinięcia ścian: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 313 . W Przekroju lub Elewacji nie można zaznaczać ani graficznie edytować Obrysu Przegrody Strukturalnej. a następnie wykorzystać zmieniony kształt wypełnienia do edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej. Zobacz Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju na stronie 313.Wirtualny Budynek Ponieważ Obrys stanowi część Schematu. Zwróć uwagę. Zaznacz schemat.

w której wyświetlona jest istniejąca Przegroda Strukturalna.) Wybierz polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Przekształć Obrys na Wypełnienie. Spowoduje to utworzenie wypełnienia o takim samym kształcie jak Obrys Przegrody Strukturalnej. Wypełnienie będzie podstawą dla pożądanego kształtu Obrysu Przegrody Strukturalnej. za pomocą polecenia Odsuń Wszystkie Krawędzie (dostępnego w palecie pomocniczej. otwieranej poprzez kliknięcie węzła wybranego wieloboku. zatem chwilowo przysłoni Przegrodę Strukturalną. 314 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Obrys Przegrody Strukturalnej zostanie przedefiniowany zgodnie z kształtem wieloboku wypełnienia. Możesz teraz zmodyfikować kształt wieloboku wypełnienia przy pomocy odpowiednich poleceń palety pomocniczej. użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia. Usuń wypełnienie i sprawdź kształt Przegrody Strukturalnej. W przykładzie odsuwamy wszystkie krawędzie wypełnienia o 35 centymetrów. Wypełnienie będzie wyświetlone z przodu w kolejności wyświetlania. Zaznacz Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek • • • • Przekształć Obrys na Wypełnienie Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia Odejmij Wypełnienie od Obrysu Dodaj Wypełnienie do Obrysu Otwórz Elewację. Po wprowadzeniu zmian wieloboku wypełnienia. a następnie kliknij Przegrodę Strukturalną.

Zobacz Powierzchnia Przegrody na stronie 287.) 4) Zacznij rysować nowy Obrys. które mają kilka segmentów. (Dotyczy to Łańcuchów Przegród Strukturalnych. jednak w dwóch częściach. 3) Wybierz narzędzie Schemat oraz metodę konstrukcji Obrysu. zawsze będziesz miał odpowiednio dużo miejsca. 1) Narysuj prostą Przegrodę Strukturalną na jednej z powierzchni w standardowy sposób. W naszym przykładzie jest tylko jeden segment Przegrody Strukturalnej. Zobacz także Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków na stronie 132.Wirtualny Budynek Inne możliwości edycji Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Wybierz narzędzie Wypełnienie i narysuj dowolny kształt na powierzchni Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Ponieważ Powierzchnia każdej Przegrody Strukturalnej może być nieskończona w co najmniej jednym kierunku. Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej Jedna Przegroda Strukturalna może zawierać kilka Obrysów. używającą jednakowych ustawień schematu. czy opcja wyświetlenia Środowiska jest aktywna. 2) Wybierz Przegrodę Strukturalną i przejdź do trybu edycji. aby narysować dowolną liczbę nowych Obrysów nadal pracując na tej samej Przegrodzie Strukturalnej. lub Dodaj Wypełnienie do Obrysu. Konstruujesz nowy obrys na Powierzchni Przegrody należącej do aktualnie zaznaczonego segmentu. Wskaż fragment Przegrody Strukturalnej.Przegroda Strukturalna zostanie odpowiednio zmieniona. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Odejmij Wypełnienie od Obrysu. Sprawdź. Dzięki temu można utworzyć kilka oddzielnych kształtów lub sekcji w ramach jednej Przegrody Strukturalnej i zastosować dla wszystkich jeden Schemat. jednak wskazanie go jest również konieczne. W naszym przykładzie wstawimy Przegrodę Strukturalną na południowej elewacji budynku: jedną Przegrodę Strukturalną. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 315 .

Zwróć uwagę. Kliknij. aby ją zaznaczyć. Dokonaj potrzebnych modyfikacji linii odniesienia. Więcej informacji na temat edycji linii. zmieniamy prostą Przegrodę Strukturalną na zakrzywioną poprzez edycję linii odniesienia. Obrys. aby wybrać Schemat. zobacz Linie na stronie 407 i Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Panele i Profile zostaną odpowiednio zmienione. że w naszym przykładzie Linia odniesienia znajduje się na dole i jest odsunięta od Przegrody Strukturalnej. wybierz Przegrodę Strukturalną i otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. (Linie siatki. 316 . Naciśnij klawisz Shift i przesuń kursor. 5) Zakończ nowy obrys 6) Obejrzyj wynik.) W naszym przykładzie. że Schemat został rozszerzony. aby mógł uwzględnić nowy Obrys. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 7) Spróbuj wprowadzić zmiany w wybranej linii Siatki lub Wzoru Paneli. Zwróć uwagę. sprawdź czy widoczność tego Schematu jest włączona. Ponieważ Linia odniesienia stanowi część Schematu. Zwróć uwagę.Wirtualny Budynek Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej Aby edytować linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. z wyświetlonym Schematem. Kliknij Linię odniesienia. Modyfikacje linii odniesienia spowodują zmianę kształtu Podstawy Przegrody Strukturalnej. aby wyświetlić paletę pomocniczą z poleceniami edycji linii. że obie "części" Przegrody Strukturalnej są edytowane równocześnie ponieważ zostały zbudowane na jednej Powierzchni Przegrody i mają jeden Schemat.

Profile zostają wstawione w uprzednio określonych miejscach. profile wstawiane są wzdłuż linii Siatki. Profile Rygli. należy użyć Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej: Panel Wstawianie Komponentów: Profil Przegrody Strukturalnej O Profilu Przegrody Strukturalnej Kiedy w ArchiCADzie stworzona zostaje Przegroda Strukturalna. Słupki. Dla każdej Przegrody Strukturalnej. Słupków lub Rygli dla wybranej Przegrody Strukturalnej spowoduje zmianę każdego Profilu w tej kategorii. Wynik: Profile Zewnętrzne umieszczane są wzdłuż Obrysu Przegrody Strukturalnej. Właściwości Profili Zewnętrznych. Aby określić która kategoria Profili będzie przypisana do Pierwszego Kierunku Siatki (Słupki czy Rygle). spowoduje to również zmianę położenia lub usunięcie Profili. Profil będzie zawsze umieszczony w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Do Drugiego Kierunku Siatki zostanie przypisana druga kategoria Profili (w tym przypadku Rygle). Jeśli przesuniesz lub usuniesz linię siatki. 317 . Słupków oraz Rygli są zdefiniowane w odpowiednich oknach dialogowych Ustawień Przegrody Strukturalnej. Zmiana dowolnej cechy Profili Zewnętrznych. można zdefiniować trzy rodzaje (“kategorie”) Profili: Profile Zewnętrzne. Słupki i Rygle wstawiane są wzdłuż pierwszego lub drugiego kierunku siatki. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej.) W przypadku kilkuodcinkowej Przegrody Strukturalnej (Łańcucha). Profile Słupków. Takiego Profilu nie można usunąć.

lub jeśli zastosowano inne komponenty (np. W zależności od wymaganego poziomu szczegółowości. pozbawionej widocznych elementów 318 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Z tego Profilu możesz skorzystać jeśli chcesz. aby dwa sąsiadujące panele były różne. lub zdefiniować własne cechy dla dowolnej liczby zaznaczonych Profili. a Rygle (pokrywające się z drugim kierunkiem siatki) są zaznaczone na zielono. a wszystkie Profile należące do kategorii Profili Zewnętrznych zostaną odpowiednio zmienione.Wirtualny Budynek Na przykład. okno dialogowe zostanie zamknięte. Profil Podstawowy: Jest to najczęściej stosowany typ Profilu. wybrać dany Profil. Niewidoczny Profil istnieje jako obiekt. Typ ten jest wbudowany i prostokątny. łączniki) dla połączeń pomiędzy panelami. można przypisać wybrane Profile do cech poszczególnych kategorii. Aby zatem zmienić wszystkie Profile Zewnętrzne w Przegrodzie Strukturalnej jednocześnie. Słupki (pokrywające się z pierwszym kierunkiem siatki) są zaznaczone na niebiesko. Typy Profili Wybierz typ Profilu w panelu “Typ Profilu i Geometria” okna Ustawienia Przegrody Strukturalnej. Niewidoczne Profile są również przydatne jeśli nie chcesz "przeciążać" modelu zbyt dużą ilością elementów. Po kliknięciu OK. lub uproszczony wbudowany Profil o prostokątnym przekroju. otworzyć ustawienia Profilu i sprawdzić jego klasę w rozwijanej liście znajdującej się w górnej części okna dialogowego. do której z kategorii (klas) należy dany Profil. należy wybrać standardowy Profil GDL. Z zewnątrz. należy przejść do Trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Aby określić. na poniższej ilustracji Profile Zewnętrzne są zaznaczone na czerwono. Półstrukturalny: Jest to wbudowany profil prostokątny. Dzięki temu można korzystać z zestawów Profili z różnymi właściwościami w zależności od ich położenia w strukturze. Gładką powierzchnię paneli można uzyskać także poprzez usunięcie Profili z linii siatki. Można zmienić wszystkie cechy kategorii Profili jednocześnie. wystarczy wybrać Przegrodę Strukturalną. otworzyć stronę Profili Zewnętrznych w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej i wprowadzić żądane zmiany. Profile każdej kategorii połączone są z ustawieniami dla poszczególnych kategorii. w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. ale nie chcesz aby był pomiędzy nimi wyświetlany Profil. określonymi w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Dodatkowo. widoczna jest listwa maskująca. używając stron ustawień poszczególnych kategorii Profili. jednaj nie jest on widoczny w oknach projektu. bądź czy jest Profilem Własnym. stosowany do dla uzyskania Przegrody Strukturalnej o gładkiej powierzchni zewnętrznej.

aby ułatwić sobie pracę (na przykład. Więcej na temat tego okna dialogowego. W przypadku Przegrody Strukturalnej. Paleta Info będzie teraz pokazywać.” Oznacza to. Kliknij OK. do której wcześniej należały. Pamiętaj. pole "Klasa" zmieni się na “Własny Profil. że ustawienia Profilu to ustawienia użytkownika. Kliknij narzędzie Profil aby otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu. Wprowadź żądane zmiany. należy najpierw usunąć linię siatki prowadzącą pomiędzy nimi. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. jednak należy narysować nowy Profil w taki sposób. Jeśli chcesz aby w nowym Profilu zastosowane zostały parametry użytkownika. Dostosuj Indywidualny Profil Po wybraniu Profilu w trybie Edycji. których parametry powinny zostać użyte (np. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. tak aby panele znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. Odbić. Panele łączą się ze sobą przed Profilem półstrukturalnym. usunięcie linii siatki zmienia geometrię Przegrody Strukturalnej. otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. która nie jest płaska. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Profilach. Aby dodać kolejny Profil. Obrócić lub Powielić Profil Usunąć Profil Uwaga: Usunięcie Profilu jest możliwe tylko w przypadku gdy dwa panele po dowolnej stronie Profilu znajdują się na tej samej płaszczyźnie. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Profili. a Profile zostaną usunięte wraz z linią siatki. Uaktywnij narzędzie Profil. aby jego początek i koniec pokrywały się z węzłami istniejących Profili. Jeśli panele nie znajdują się na tej płaszczyźnie. Użyj palety Info. Słupki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 319 . można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu oraz je zmienić Przesunąć.) Zaznacz Profil. Słupki). że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Profilami oraz klasą. Taki Profil może być niezależny od Siatki. Ustaw widoczność. Dodaj nowy Profil do Przegrody Strukturalnej Do istniejącej Przegrody Strukturalnej można dodać nowy Profil. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. aby skonfigurować typ oraz kategorię Profilu. zatem od zewnątrz będzie widoczna tylko ewentualnie zdefiniowana szczelina. otwórz stronę Ustawień profilu i odpowiednio skonfiguruj parametry. w którym chcesz wprowadzić zmiany.Wirtualny Budynek profili.

Profil będzie połączony z tą linią Siatki. można będzie łatwo skopiować te Profile do innych kwater: patrz Kopiuj Wzór Kwatery w następnej części. Wzór Profilu zostanie powielony. Kopiuj Wzór Kwatery Aby skopiować wzór Profili z dowolnej kwatery do innej kwatery. Zmiana położenia linii Siatki spowoduje przesunięcie Profilu. należy najpierw sprawdzić. 320 . Profil zostanie automatycznie podzielony w miejscu. Jeśli narysujesz nowy Profil. Aby wybrać całą ciągłą linię nowego Profilu (nie tylko jeden profil na raz). do której chcesz wkleić wzór Profilu. Profil o wyższym priorytecie przetnie drugi Profil. Jeśli narysujesz Profil na linii Siatki. Następnie użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Kopiuj Wzór Kwatery. który będzie krzyżował się z istniejącą linią Siatki. z której chcesz skopiować wzór. w którym przecina linię Siatki.Wirtualny Budynek Teraz narysuj Profil w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. użyj automatycznego zaznaczania sekwencji elementów: Następnie kliknij kwaterę. Przecięcia Profili Jeśli w Przegrodzie Strukturalnej stykają się dwa Profile. Teraz kliknij kwaterę. czy otwarty jest tryb Edycji Przegrody Strukturalnej i Profile są widoczne. Priorytety Profili są skonfigurowane dla każdej klasy Profili w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. • Profile Zewnętrzne: Priorytet Przecięć 15 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeśli narysujesz wzór oparty o dodatkowe Profile w ramach danej kwatery wzoru siatki.

10. Suwak pokazuje priorytety przecięcia wbudowanych Profili (od lewej strony do prawej: Rygle .) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 321 . na Powierzchni Przegrody. można określić parametry dla dwóch skonfigurowanych klas paneli w Ustawieniach Schematu Przegrody Strukturalnej Dwie zapamiętane kategorie Paneli Przegrody Strukturalnej zostały określone jako Panele Główne i Wyróżnione. a drugi w Niewidoczny Profil. Panele są automatycznie wstawiane pomiędzy Profilami. Przejdź do ustawień wybierania Profilu i ustaw suwak na żądany priorytet. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Zobacz wyniki: Panele Przegrody Strukturalnej Panele to płaskie.Wirtualny Budynek • • Słupki: Priorytet Przecięć 10 Rygle: Priorytet Przecięć 5 Wybierz dwie Przegrody Strukturalne i użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Utwórz Wspólne Profile. Słupki . Aby określić układ poszczególnych klas paneli w stworzonej Przegrodzie Strukturalnej.5. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. Zmiana priorytetu przecięcia Profilu .podobnie jak zmiana jakiegokolwiek innego parametru spowoduje zmianę Profilu na Własny. Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych Polecenie to należy stosować w celu poprawienia wyglądu połączenia w przypadku. Zewnętrzne . gdy dwa sąsiadujące Profile Przegrody Strukturalnej pokrywają się i nachodzą na siebie. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej wybierz Profil dla którego chcesz zmienić priorytet przecięcia.15). przełącz je poprzez kliknięcie pola wzoru panelu w oknie Podglądu Przegrody Strukturalnej: kliknij dowolny panel. (Jeden z dwóch nachodzących Profili zostanie przekształcony w Profil w kształcie narożnika. Tych wartości nie można edytować na poziomie klas Profili. Można jednak zmienić priorytet przecięcia dla dowolnych wybranych Profili.

Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. tekst w polu "Klasa" zmieni się na “Własny Panel. które służą jako otwory drzwi lub okien. Kliknij narzędzie Panel aby otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu. Usunąć Panel Edytować jego parametry Zaznacz Panel. Więcej na temat tego okna dialogowego. do której wcześniej należały. Pamiętaj. Wprowadź zmiany. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. który chcesz zmodyfikować. Kliknij OK. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu oraz dokonać zmiany ustawień Panelu. Dostosuj Indywidualny Panel Po wybraniu Panelu w trybie Edycji. Zobacz Wstaw Panel typu drzwi lub okno na stronie 322. materiał. który będzie pełnił funkcję drzwi lub okna. Niektóre z nich zostały skonfigurowane w 322 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . można: Wstaw Panel typu drzwi lub okno Istnieje możliwość wstawienia panelu GDL. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. Panele Przegrody Strukturalnej będą w większości montowanymi na stałe powierzchniami szklanymi. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Panelach.Wirtualny Budynek aby przełączyć klasę z Głównej (białej) na Wyróżnioną (szarą) i odwrotnie. szerokość) określone są w odpowiednich oknach dialogowych ustawień Przegród Strukturalnych. Właściwości klasy panelu Głównego i Wyróżnionego (typ. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym.” Oznacza to. Zmiana dowolnej cechy kategorii panelu Głównego lub Wyróżnionego spowoduje zmianę każdego panelu w tej klasie. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Panelami oraz klasą. Można jednak wstawiać Panele typu obiekt.

można wyłączyć wyświetlenie paneli. Na przykład. (Możesz wybrać tylko panele prostokątne. jako Typ Obiektu wybierz PS drzwi 2 12.Wirtualny Budynek ArchiCADzie 12 i można je znaleźć na rozwijanej liście w oknie Typ i Geometria Panelu. Jeśli chcesz zamienić dwa wybrane panele na jeden panel drzwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 323 . Usuń ten Profil. jeśli skonstruowałeś Przegrodę Strukturalną taką jak przedstawiono poniżej i chcesz wstawić w niej panel typu drzwi: Wybierz Przegrodę Strukturalną aby i przejdź do Trybu Edycji.) Następnie należy zaznaczyć niepotrzebny Profil dzielący dwa panele. Aby usunąć Profil. aby było lepiej widać Profile. Teraz zaznacz ten panel. aby zamienić je na panel typu drzwi. nich Profil. Ponownie aktywuj wyświetlenie paneli (klikając ikonę w kształcie oka znajdującą się obok opcji "Panel" na liście konfiguracji wyświetlanie w trybie Edycji) i sprawdź czy dwa zaznaczone wcześniej panele zostały połączone w jeden. Wybierz istniejące panele. należy najpierw połączyć wybrane panele usuwając z pomiędzy W palecie Info.

ryglowej. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone według parametrów GDL. Łączniki można wstawiać po dowolnej.” Pozwala on edytować “górną część” drzwi w 90 stopniowych odstępach. W ArchiCADzie. Dodatkowo. że Panel drzwi ma edytowalny parametr o nazwie “Góra. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Łącznika. aby utworzyć konstrukcję wsporczą lub (częściej) dla zastąpienia Profili w celu uzyskania gładkiej struktury. Łączniki można wstawiać albo obok siebie albo automatycznie przy każdym przecięciu linii siatki. będzie to panel “Własny”. Łącznik Przegrody Strukturalnej to opcjonalne komponenty. wstawione Łączniki można odbijać na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej i określać własnym numerem w celu tworzenia list i etykiet. Nowowstawiony panel nie należy ani do klasy Główny ani Wyróżniony. w ArchiCADzie. Łącznik to obiekt GDL. za pomocą których można łączyć panele ze sobą. lub po obu stronach linii siatki. w przypadku.Wirtualny Budynek Łączniki Przegrody Strukturalnej O Łącznikach Wybrany panel zostanie zastąpiony panelem drzwi. jeśli później obrócisz Przegrodę Strukturalną a "górna część" drzwi zmieni położenie. 324 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wstawianie Łączników Zwróć uwagę. Należy wybrać jedną z tych opcji w panelu Wstawianie Komponentów na stronie Systemu Przegrody Strukturalnej. które można otwierać i zamykać tak jak inne drzwi GDL. lżejszej od tradycyjnej konstrukcji słupowo .

Drugą możliwością jest opcja Pojedynczo: oznacza to. Zazwyczaj.) Teraz kliknij punkt aktywny znajdujący się w środku połączenia. Wybranie opcji We Wszystkich Węzłach spowoduje wstawienie Łącznika w przy każdym punkcie siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Automatycznie wstawione łączniki połączone są z ustawieniami skonfigurowanymi na stronie Łączniki w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. że ustawienia Łącznika to ustawienia własne. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. Ręcznie wstawione Łączniki można konfigurować indywidualnie przy użyciu własnych cech w oknie Ustawień Łącznika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 325 . Aby określić czy dany Łącznik należy do Systemu. Jeśli nie ma Profilu. Dodaj nowy Łącznik do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowy Łącznik do istniejącej Przegrody Strukturalnej. lub po obu stronach linii siatki. lub czy jest Łącznikiem Własnym. Łącznik wstawia się zamiast Profilu. Jednak w ArchiCADzie panele można łączyć tylko przy Profilach. wybrać dany Łącznik. co utrudnia wstawienie Łącznika. otworzyć ustawienia Łącznika i sprawdzić listę rozwijaną znajdującą się w górnej części okna dialogowego. otwórz stronę Ustawień Łącznika i odpowiednio skonfiguruj parametry. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Jeśli chcesz aby w nowym Łączniku zastosowane zostały parametry własne. Z tego powodu. Domyślnie Łączniki wstawiane są wewnątrz Przegrody Strukturalnej. lub można zastosować domyślnie ustawienia dla Łącznika (ze strony Łącznik w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej) określając Klasę jako Łącznik Systemowy. Uaktywnij narzędzie Łącznik. jednak można je wstawiać pojedynczo ręcznie. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej: Łączniki w Pomocy ArchiCADa. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Łączniki można wstawiać po dowolnej. (Skorzystaj z panelu Typ Profilu i Geometria w Ustawieniach Profilu. należy najpierw zaznaczyć Profile w żądanym punkcie łączenia paneli i przełączyć na typ "Niewidoczny". że Łączniki nie będą wstawiane automatycznie. używając narzędzia Łącznik oraz ustawień narzędzia Łącznik dostępnych w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. w razie potrzeby zastąpienia Profilu Łącznikiem. panele zostają połączone i razem tworzą gładką powierzchnię.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Wstawiania Komponentów w Pomocy ArchiCADa.

Kliknij narzędzie Łącznik aby otworzyć Ustawienia Wybieranego Łącznika. Pamiętaj. można: • Otworzyć Ustawienia Wybranego Łącznika oraz dokonać zmiany tych ustawień • Przeciągnąć Łącznik do innego punktu łączenia paneli. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. (Metoda Automatycznego wstawiania akcesoriów nie istnieje. Profili i Schematu. lub czy jest Własnym Akcesorium.taki jak osłona przeciwsłoneczna. Dostosuj Indywidualny Łącznik Po wybraniu Łącznika w trybie Edycji. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. akcesoria można wstawiać pojedynczo.” Oznacza to.dołączony do Przegrody Strukturalnej przy dowolnych Profilach. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Łączników. aby Akcesoria wykorzystywały systemowe ustawienia Akcesoriów z Ustawień Przegrody Strukturalnej. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Łącznikami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. otworzyć ustawienia i sprawdzić rozwijaną listę znajdującą się w górnej części okna dialogowego. Aby określić czy dane Akcesorium należy do Systemu. 326 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w którym zostaną wprowadzone zmiany. listwa maskująca czy daszek . Przesuwanie linii siatek (a tym samym zmiana położenia widocznych lub niewidocznych Profili) również spowoduje przesunięcie Łącznika. używając narzędzia Akcesoria. Kliknij OK. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Łącznikach. Wprowadź żądane zmiany.) Akcesoriom można przypisywać w trybie edycji własne cechy. lecz można również określić. jedynie w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Akcesoria Przegrody Strukturalnej Akcesoria Przegrody Strukturalnej to opcjonalny komponent nie reprezentujący konstrukcji . aby ułatwić sobie pracę (na przykład.Wirtualny Budynek Ustaw widoczność. Zostanie on wstawiony przy najbliższym punkcie łączenia paneli. wybrać dane Akcesorium. Kliknij. aby określić po której stronie Przegrody Strukturalnej chcesz wstawić Łącznik. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własny Łącznik. • Usunąć Łącznik • Odbić Łącznik na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Łącznika lub palecie Info): Wstawianie akcesoriów W ArchiCADzie.) Zaznacz łącznik. Do każdego punktu Profilu można dodać tylko jeden Łącznik.

Uaktywnij narzędzie Akcesorium. czy cechy nowowstawionego Akcesorium mają być połączone z analogiczną stroną Ustawień Przegrody Strukturalnej (Akcesorium Systemowe) czy nie (Własne). Kliknij Profil lub punkt końcowy Profilu . aby określić punkt końcowy Akcesorium. Teraz wstaw nowe Akcesorium w trybie edycji. aby ustalić orientację Akcesorium: na zewnątrz lub wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Użyj palety Info. Przeciągnij kursor i kliknij. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Akcesorium. Orientacja Akcesorium po wstawieniu jest określona przez Profile. otwórz okno Ustawienia Akcesorium i odpowiednio skonfiguruj parametry. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 327 . Paleta Info będzie teraz pokazywać.punkt końcowy najbliższy miejscu kliknięcia będzie początkiem Akcesorium. Akcesorium to obiekt GDL. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Kliknij kursorem w kształcie oka. Jeśli chcesz aby w nowym Akcesorium zastosowane zostały parametry użytkownika.Wirtualny Budynek W ArchiCADzie. że ustawienia akcesorium to ustawienia Własne. Dodaj nowe Akcesorium do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowe Akcesorium do istniejącej Przegrody Strukturalnej. aby określić typ akcesorium i Klasę oraz zdecydować. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone poprzez parametry GDL.

pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własne Akcesorium. Dostosuj Indywidualne Akcesorium Po wybraniu Akcesorium w trybie Edycji. Aby połączyć ścianę z Przegrodą Strukturalną. Pamiętaj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 328 . ściana zostaje docięta do Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek połączenie pomiędzy wybranymi Akcesoriami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej.) Zaznacz akcesorium. Zmiana położenia lub swobodny obrót Przegrody Strukturalnej spowoduje odpowiednie rozciągniecie połączonej ściany. Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną.. Zmiana położenia linii siatki lub Profili spowoduje również zmianę położenia Akcesorium. Kliknij narzędzie Akcesorium. Przegrody Strukturalne i Inne Elementy Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną Przegroda strukturalna może być połączona z jedną lub większą liczbą ścian. (Możesz wybrać dowolną liczbę ścian. Za każdym razem kiedy połączysz co najmniej jedną ścianę z Przegrodą Strukturalną. aby otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. Połączenie Przegrody Strukturalnej ze ścianą może być pomocne dla dostosowania geometrii ściany do pochylonej Przegrody Strukturalnej. ale tylko jedną Przegrodę Strukturalną. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Akcesoriach. z menu kontekstowego z okna. wybierz ścianę (ściany) i Przegrodę Strukturalną. użyj tego okna dialogowego aby określić dokładny punkt połączenia ścian(y) z Przegrodą Strukturalną.) Użyj polecenia Dołącz ścianę. Odbić Akcesorium na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Akcesorium lub palecie Info): Usunąć Akcesorium • Ustaw widoczność.” To oznacza. Profili i Schematu. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Wprowadź zmiany. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium oraz dokonać zmiany ustawień Przeciągnąć Akcesorium do innego Profilu. Po połączeniu. w którym zostaną wprowadzone zmiany. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Akcesoriów. Kliknij OK.. że zostało przerwane lub menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę.

tak jak pokazano w oknie dialogowym “Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną”. Punkty połączenia ścian zarówno wewnętrznych i zewnętrznych są wyrażone jako odsunięcia od Podstawy. w którym ściany wychodzące z kierunku "wewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. Ściana połączona z Przegrodą Strukturalną zostaje powiązana z miejscem. Pojawi się kursor w kształcie Oka: kliknij. Wartość Do wewnątrz: określa punkt. Zatem domyślnie. Ściany dołączone od wewnątrz będą się kończyć się 25 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. że jeśli klikniesz raz jeszcze. szerokość nominalna została ustawiona na 40. część "wewnętrzna" nominalnej grubości jest równa odsunięciu panelu od powierzchni odniesienia (w naszym przykładzie. aby określić który koniec ściany zostanie połączony z Przegrodą Strukturalną. (Jeśli ta ściana jest również połączona z inną Przegrodą Strukturalną. W naszym przykładzie. dowolną ścianę lub dowolną kombinację tych elementów. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przerwij Połączenie. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. aby ściany łączące kończyły się w innych punktach niż te określone poprzez szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Wartość Na zewnątrz: określa punkt. tę opcję będziesz wybierać najczęściej. to połączenie pozostanie nieruszone. w którym jej koniec przecina powierzchnię Przegrody Strukturalnej. wskazując. Kliknij Połącz. z którą jest połączona. 15). ściany dołączone od zewnątrz będą kończyć się 15 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. w którym ściany wychodzące z kierunku "na zewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. Aby przerwać konkretne połączenie ściany z konkretną Przegrodą Strukturalną: Wybierz połączoną ścianę i wybierz Przegrodę Strukturalną. Odłącz ściany od Przegrody Strukturalnej Aby wyeliminować połączenia pomiędzy ścianami a Przegrodą Strukturalną. zostanie podłączony ten koniec ściany. należy ją jeszcze raz dołączyć. Domyślnie. W miarę poruszania kursora na ścianie pojawi się podwójna strzałka. Prawdopodobnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 329 . 25). która nie została zaznaczona. • Jeśli chcesz. należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać dowolną Przegrodę Strukturalną. Połączenie ściany z Przegrodą Strukturalną zostanie przerwane. Wszystkie połączenia wybranych ścian oraz wszystkie połączenia wybranych Przegród Strukturalnych zostaną przerwane. Aby przedefiniować odsunięcie od dołączonej ściany. kliknij Własne odsunięcie. • Domyślna opcja to Grubość Przegrody Strukturalnej. Następnie wprowadź wartości dla odsunięcia od Podstawy Przegrody Strukturalnej do punktów łączących ściany zewnętrzne i wewnętrzne. tak jak określono w Panelu Położenia Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. część “zewnętrzna” to tyle. ile zostało z szerokości nominalnej (w naszym przykładzie. wartości odsunięcia Na zewnątrz i Wewnątrz dają razem szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. To samo dotyczy Przegród Strukturalnych: Dla celów odsuwania ścian łączących od Przegrody Strukturalnej.

Jest ono dostępne w dowolnym oknie modelu (jednak nie w Trybie Edycji Przegrody Strukturalnej). 330 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Za pomocą okna Odniesienie do stref w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej (panel Tworzenie list i etykiet) określ w jaki sposób traktować Strefy. stosowanego dla innych elementów w programie ArchiCAD. aby się przecinały a następnie oddzielenie niepotrzebnych części za pomocą polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne Jednym sposobem na dokładne podzielenie Przegród Strukturalnych jest skonstruowanie ich w ten sposób. W tym przykładzie. patrz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Tworzenie list i etykiet w Pomocy ArchiCADa. dzięki którym możemy określić jak traktować Przegrody Strukturalne. które nie zostały zaznaczone. Szczegóły. Jest analogiczne do polecenia Edycja > Zmiana geometrii >Podziel. Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną ścianą a wszystkimi Przegrodami Strukturalnymi. z którymi jest połączona: Wybierz Przegrodę Strukturalną i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. dwie Przegrody Strukturalne przecinają się na Rzucie.Wirtualny Budynek pozostaną połączone ze wszelkimi ścianami. To polecenia może być wykorzystywane tylko do podzielenia co najmniej jednej Przegrody Strukturalnej za pomocą innej Przegrody Strukturalnej. Tak jak w przypadku ścian i słupów. Przegrody Strukturalne i sąsiadujące Strefy Strefy sięgają do poziomu szerokości nominalnej Przegrody Strukturalnej.) Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną Przegrodą Strukturalną a ścianami. zgodnie z polem Szerokość nominalna w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej (Panel Położenia). które są obrysowane strefami lub które służą jako granice strefy. dostępnych jest kilka opcji. z którymi jest połączona: Wybierz ścianę i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. lub Kliknij przycisk Odłącz Wszystkie Przegrody Strukturalne w panelu Model w Ustawieniach ściany. lub Kliknij przycisk Odwołaj Połączenie w panelu Model w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej.

Wirtualny Budynek Wybierz zakrzywioną Przegrodę Strukturalną. Wynik na Rzucie oraz w 3D: Kliknij drugą Przegrodę Strukturalną. a następnie usunąć wystającą część prostej Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 331 . Aby temu zaradzić musisz utworzyć Wspólny Profil dla obydwu Przegród. W tym przykładzie. Pojawi się kursor w kształcie Oka. W tym przypadku dwa sąsiadujące Profile Przegród Strukturalnych mogą na siebie nachodzić. Kliknij dowolną stronę zakrzywionej Przegrody Strukturalnej. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. aby określić która część pozostanie zaznaczona po przeprowadzeniu Podziału. które nachodzą na Przegrodę Strukturalną. której nie potrzebujesz a pozostałe Przegrody Strukturalne pozostaną dokładnie połączone. Powtórz proces aby podzielić. mamy pochyloną Przegrodę Strukturalną wstawioną pomiędzy dwiema prostymi ścianami. Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej Zakrzywiona Przegroda Strukturalna została podzielona na dwie różne Przegrody Strukturalne. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. Teraz możesz usunąć tę. Zobacz Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych na stronie 321.

który chcesz połączyć z Przegrodą Strukturalną). Wypróbujmy domyślne wartości: Zostaw wartości domyślne i kliknij Połącz. Wybierz Przegrodę Strukturalną oraz dwie ściany. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. które zostaną z nią połączone. w domyślnym położeniu (w naszym przypadku. Aby przyciąć ściany do Przegrody Strukturalnej. użyjemy polecenia Dołącz Ścianę. tak aby końce ścian były równoległe do Przegrody Strukturalnej. (Tymczasowa dwustronna strzałka pozawala określić właściwy koniec ściany. odsunięcie od Podstawy o 25 cm w kierunku “do wewnątrz”. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. 332 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Domyślne wartości połączeń przyjmują. Następnie kliknij kursorem w kształcie oka przy najbliższym końcu dowolnej ze ścian (ten koniec ściany. że chcesz aby ściany połączyły się z Przegrodą Strukturalną zgodnie z jej szerokością nominalną.) Nastąpi dołączenie ściany. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę.) Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Ściany zostaną przycięte wzdłuż wewnętrznej krawędzi Przegrody Strukturalnej.

należy wprowadzić liczbę ujemną. Załóżmy. gdzie rozpoczyna się Profil Zewnętrzny. tak jak w tej sytuacji. Teraz. aby wyświetlić okno dialogowe Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. aby ściana wychodząca z wewnątrz przeszła przez podstawę (przy 0) i prowadziła przez kolejne 5 cm. Sprawdź rezultat w oknie 3D. Ponieważ ściana dochodzi do wewnątrz Przegrody Strukturalnej. w którym można ustawić odsunięcie połączenia wprowadzając wartość własną. że chcemy aby ściana została dołączona do zewnętrznej granicy Przegrody Strukturalnej. Wybierz ponownie ściany i Przegrodę Strukturalną. Możesz zastosować inną geometrię dla tego dołączenia ściany. należy skonfigurować wartość Wewnętrzną. Należy ponownie wykonać połączenie Przegrody Strukturalnej. Kliknij Połącz. aby ściana przechodziła poza Podstawę. w kierunku “do wewnątrz” . Tutaj. Użyj jeszcze raz polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. ściana łącząca będzie wyrównana z zewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 333 . zatrzymując się dokładnie przy wartości szerokości Przegrody Strukturalnej po dalszej (zewnętrznej) stronie. wprowadzimy -5. Jeśli chcesz.Wirtualny Budynek Zobacz punkt połączenia w przybliżeniu: ściany stykają się z wewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej na jej szerokości nominalnej: dokładnie tam. Wartość “Wewnątrz” mierzy odległość pomiędzy punktem dołączenia ściany a Podstawą.

Łącznika.) Najpierw kliknij i przeciągnij kursor aby określić oś obrotu. Aby użyć tego polecenia. Kliknij aby zatwierdzić operację. 1) Użyj “Etykiety komponentu” w narzędziu Etykieta. (Polecenie to jest również dostępne w menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Swobodne Obracanie Przegrody Strukturalnej. Kliknij Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty . Użyj tej metody tylko jeśli musisz wstawić etykiety przy kilku pojedynczych komponentach przegrody strukturalnej. do których chcesz dołączyć etykietę. aby wstawić etykiety. Etykiety będą powiązane.Wirtualny Budynek Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej Wybraną Przegrodę Strukturalną można swobodnie obracać. Następnie kliknij. Kliknij Etykieta. aby wywołać okno dialogowe wszystkich komponentów. z którego chcesz rozpocząć obrót. Zobacz Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych na stronie 453. Najłatwiej można zaznaczyć Przegrodę Strukturalną w 3D i zastosować polecenie Obracaj swobodnie z palety pomocniczej. Użyj tej metody jeśli chcesz wstawić etykiety dla wszystkich komponentów lub wszystkich komponentów z danej kategorii. aby określić punkt. Zaznacz pola wszystkich rodzajów komponentów. jeśli określiłeś domyślną zawartość narzędzi dowolnego komponentu (np. Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej Istnieją dwa sposoby dołączania etykiet do Komponentów Przegrody Strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 334 . aby utworzyć etykietę powiązaną dla dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. 2) Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty. Profilu) te definicje zostaną również zastosowane w etykiecie.

tak samo jak Schody czy Lampy. okiennice. oraz Elementy 2D (np. Wizualizacja. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). itp. wazy. W pozostałych podfolderach znajdują się Struktury budowlane (np. piece i kominki). Więcej szczegółów. wyposażenie biura. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Większość obiektów. ogrodzenia. Jeżeli po otwarciu projektu pojawi się paleta Raportu ładowania bibliotek informując o brakujących obiektach w Aktywnej bibliotece.). Drzwi i Okna wstawiane w ścianę są obiektami. które się tam znajdują zostały umieszczone w folderach w celu łatwiejszego wyszukania odpowiedniego typu elementu. Na przykład.). krzesła. itp. Elementy biblioteczne. Pozostałe obiekty takie jak drzewa. Na przykład. obiekty te nie zostaną wyświetlone. Konstrukcje specjalne (np. w jego oknie dialogowym wyświetlone zostaną tylko te foldery Biblioteki. które zawierają odpowiedni typ obiektów. Zobacz także O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. Narzędzie Obiekt (ikona krzesła) udostępnia szeroki wybór obiektów. Biblioteka podstawowa zawiera wszystkie rodzaje umeblowania (łóżka. Gdy uaktywnisz narzędzie dedykowane konkretnemu podtypowi obiektów. klimatyzatory lub windy). Również elementy rysunków tzn. bez potrzeby modyfikowania zewnętrznego pliku tego obiektu. Etykiety oraz Metryczki stref są obiektami. Biblioteka Dodatków (oraz kilka podkatalogów). iż możliwe jest swobodne konfigurowanie wstawionych kopii obiektów za pomocą okna dialogowego Ustawień obiektu lub innych okien narzędzi powiązanych z danym typem obiektu. drzewa) oraz obiekty przedstawiające ludzi i pojazdy.). telewizor. W zależności od podtypu danego obiektu. które możesz potrzebować w projekcie możesz odnaleźć w standardowej Bibliotece ArchiCADa dostarczonej wraz z programem. jednakże lokalne wersje programu mogą zawierać specjalne obiekty odpowiadające standardom w danym kraju. obiekty dekoracyjne (takie jak zegary. itp. itp. Schody lub Świetlik. które nie są częścią dedykowanego podtypu. Znaczniki. inne narzędzie zostanie użyte do jego wstawienia. w rzeczywistości wstawiasz odniesienie do zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. Folder Wizualizacja zawiera elementy otoczenia (np. sztukaterie. Obiekty te zostały podzielone na trzy kategorie: Biblioteka Podstawowa. Zawartość Biblioteki ArchiCADa jest kompletna. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Obiekty Parametryczne O Obiektach Parametrycznych Integralną częścią procesu projektowania w ArchiCADzie jest wstawianie obiektów. Obiekty są parametryczne. wyposażenie biura. oraz elementy związane z Hobby i rekreacją (pianino. Elementy mechaniczne (np.). symbole elektryczne lub graficzne). Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów). czy sanitariaty można wstawić do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. samochody. może to być Narzędzie Obiekt jak i narzędzia specjalne np. stół bilardowy. Oznacza to. Większość z tych obiektów jest dostępna poprzez dedykowane im narzędzia. 335 . uaktywnienie narzędzia Okno otwiera dostęp do wszystkich okien znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa.

Panel Zmiana parametrów jest aktywny tylko w przypadku tych obiektów GDL. podobnie jak w palecie Info. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności dodatkowych bibliotek.Wirtualny Budynek Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) Okna dialogowe Obiektu elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. Po zaznaczeniu obiektu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. • Szczegóły. kliknij polecenie Pokaż w bibliotece. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 336 . możesz za pomocą ikon strzałek przechodzić do kolejnych elementów w aktywnym zestawie bibliotek. Ustawienia tego obiektu pozostaną po prawej stronie Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa • Standardowa biblioteka dostarczona wraz z programem ArchiCAD zawiera setki przygotowanych standardowych obiektów. które można otworzyć wybierając czarną strzałkę obok nazwy obiektu w panelu Podgląd i Położenie. Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. Opisy każdej z opcji w tym oknie dialogowym. okna dialogowego nawet jeśli użyjesz przeglądarki aby przejrzeć obiekty w bibliotece po lewej stronie. W panelu Podgląd i Położenie. Kliknij dwukrotnie odsłaniacz pomiędzy dwoma panelami aby otworzyć/zamknąć obszar przeglądarki (lub kliknij czarną strzałkę znajdującą się na górze odsłaniacza). Korzystając z Menedżera bibliotek ArchiCADa możesz w każdej chwili załadować dodatkowe biblioteki lub pojedyncze obiekty. Aby ponownie przywrócić przeglądarkę do stanu. Graphisoft publikuje dodatkowe biblioteki o wyspecjalizowanej tematyce. nie będzie można przesuwać odsłaniacza poziomo aby zmienić układ okna dialogowego. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. Jeśli okno dialogowe zostało rozciągnięte w poziomie. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. które posiadają skrypt interfejsu użytkownika. patrz Biblioteki na stronie 41. w którym wyświetla miejsce w hierarchii biblioteki wybranego obiektu. bez konieczności korzystania z panelu przeglądarki.

możesz ukryć panel przeglądarki. Strona internetowa firmy Graphisoft (www. • W przypadku. Wiele zewnętrznych programów oraz dodatków do ArchiCADa pozwala na tworzenie Obiektów GDL. Możesz korzystać z istniejących elementów wewnątrz ArchiCADa aby utworzyć i zachować własne obiekty.graphisoft. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji do programu MaxonForm znajdującej się w folderze Dokumentacja. • Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. np.com/products/archicad/object_technology/do wnloads) pozwala na podgląd Obiektów GDL w przeglądarce i ściąganie ich wprost do projektu ArchiCADa.graphisoft. Dzięki temu okno dialogowe zajmuje mniej miejsca na ekranie monitora. mają zastosowanie w inżynierii oraz projektowaniu architektonicznym. • • • Więcej szczegółów. Uwaga: Klikając strzałkę znajdującą się w środkowej kolumnie okna dialogowego ustawień. Są to aplikacje umożliwiające tworzenie dowolnych modeli 3D. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności tego typu oprogramowania. ArchiCAD może z łatwością importować te biblioteki. • Możesz również modelować obiekty w innych aplikacjach 3D.objectsonline.com/object_depository. Biblioteki DXF są szeroko dostępne w branży CAD. Ponadto dodatek GDL Web Control (www.Wirtualny Budynek • W internecie można znaleźć wiele stron poświęconych Obiektom GDL. Korzystając z tego bardzo prostego środowiska programowania będziesz w stanie "napisać" każdy element budynku w postaci elementu bibliotecznego. Obiekty te opierają się również na skryptach GDL. patrz Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL na stronie 348. możesz utworzyć własne obiekty za pomocą języka skryptowego ArchiCADa: GDL (Geometric Description Language). świetlik itp. Wyszukiwanie elementu bibliotecznego Użyj sekcji przeglądarki w oknie dialogowym Ustawień Obiektu aby odnaleźć potrzebny element biblioteczny. Zoom lub Alias Wavefront. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 337 . Więcej szczegółów. patrz Graficzne tworzenie własnych Obiektów na stronie 344. Object Depository (archicad-talk.) Okna dialogowe Ustawień elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: • Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania.com). drzwi.graphisoft. ArchiCAD otworzy każdy model 3D utworzony w takich programach jak MaxonForm. (Ta funkcja dostępna jest w oknie Ustawień dowolnego obiektu.php) lub ObjectsOnLine (www.com)zawiera bazę odnośników do tego typu stron. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. okno. gdy żaden z istniejących elementów bibliotecznych nie odpowiada Twoim potrzebom. Wielu producentów oferuje symbole lub modele swoich produktów właśnie w formacie DXF.

w polu Słowo kluczowe wpisz wyrażenie "montowane przy progu". Wybierz Widok podtypu aby przeszukiwać podtypy obiektu. aby rozpocząć wyszukiwanie. klawisz Enter. które: • • • • są identyczne ze słowem kluczowym zawierają słowo kluczowe zaczynają się od słowa kluczowego kończą się na słowie kluczowym 3) Wybierz bibliotekę lub grupę bibliotek z listy Szukaj w. W naszym przykładzie. zobacz O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. Możesz rozwinąć foldery obiektów lub podtypów klikając znak plusa (lub znaczek strzałki w MacOS) obok nazwy folderu w panelu przeglądarki. Obszar przeglądarki zawiera biblioteki załadowane do ArchiCADa. Trzy przyciski przedstawiają różne wielkości ikon obiektów wyświetlanych w panelu przeglądarki.Wirtualny Budynek Po zaznaczeniu elementu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. • Wybierz Znajdź Element biblioteczny aby zlokalizować poszukiwany obiekt. 2) Aby poprawić trafność wyszukiwania możesz skorzystać z opcji menu Znajdź wszystkie nazwy plików. 4) Wciśnij przycisk Znajdź lub Więcej informacji na temat podtypów. 338 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Nazwy elementów bibliotecznych często zawierają liczby. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. Możesz użyć znaków zastępczych: • • Użyj “?” (znak zapytania) aby zastąpić pojedynczy znak Użyj “*” (gwiazdka) aby zastąpić dowolny łańcuch znaków Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie Znalezione elementy biblioteczne. W oknie dialogowym Ustawień obiektu z rozwijanej listy można wybrać sposób wyszukiwania pożądanego obiektu: • • Wybierz Widok folderu aby przeszukiwać foldery biblioteki. Rozwijane pole w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień obiektu pozwala na zmianę aranżacji panelu przeglądarki pomiędzy układem pionowym i poziomym. jeśli chcesz odnaleźć zestaw dostępnych okien montowanych przy progu. 5) Przeglądnij wyniki wyszukiwania. Możesz wybrać duże ikony małe ikony oraz alfabetyczna lista pełnych nazw obiektów. wyświetlone zostaną następujące okna montowane przy progu: Procedura wyszukiwania elementów bibliotecznych 1) Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym. Możesz wykorzystać te liczby przy wyszukiwaniu obiektów. Na przykład.

by odpowiadały oczekiwaniom. Przy określaniu położenia tej linii można korzystać z metod dostępnych przy konstruowaniu zwyczajnych elementów rysunkowych. że wybrany został odpowiedni punkt wstawienia. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 339 . etc. patrz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Obiekt/Lampa) w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Wybierz wielkość ikon aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w jednym z trzech formatów. Położenie elementów bibliotecznych w widoku folderu oraz podtypu znajduje się na dole okna. Aby umieścić Obrócony Element biblioteczny. Wstawiając Obiekt lub Lampę możesz skorzystać z numerycznego określenia położenia. 4) Wskazać kliknięciem miejsce wstawienia skonfigurowanej kopii obiektu. • Punkt wstawienia W oknie dialogowym Ustawień Obiektu w panelu Podgląd i Położenie można wybrać. ograniczenia ruchu kursora lub siatki. Wspomaganie wstawiania Przy wstawianiu elementu przy pomocy narzędzia Obiekt lub Lampa pojawi się obrys obiektu podążający za ruchem kursora. a także odpowiednie rozmieszczanie wstawianych elementów względem siebie. 3) Dopasować domyślne ustawienia parametrów wybranego obiektu tak. Drzwi. Możesz wyłączyć wyświetlanie tego obrysu (ramki) w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. grawitacji. podobnie jak to miało miejsce w przypadku okna przeglądarki. jak również z ograniczeń ruchu kursora. bądź Lampy upewnij się. Zewnętrzny plik nie zostanie zmieniony w wyniku modyfikacji dokonanych w oknie dialogowym Ustawień odpowiedniego narzędzia Obiektu (Lampy. który z punktów aktywnych ma zostać punktem wstawiania. 2) Przeglądnąć dostępne foldery biblioteki w poszukiwaniu pożądanego elementu. Wstawienie Obiektu Aby wstawić obiekt należy 1) Wybrać odpowiednie narzędzie w Palecie narzędzi i klikając dwukrotnie jego ikonę otworzyć okno dialogowe jego ustawień.) • Ortogonalna metoda wstawiania automatycznie umieszcza Element biblioteczny wyrównując go do siatki ortogonalnej. należy wskazać punkt odniesienia (obrotu). Umożliwia to sprawdzenie czy aktywny jest pożądany punkt wstawiania Obiektu lub Lampy. Metody geometrii W palecie Info dostępne są cztery metody geometrii służące wstawianiu Elementów bibliotecznych typu Obiekt i Lampa. a następnie za pomocą pojawiającej się pogrubionej linii określić wektor obrotu. Szczegóły. Przed wstawieniem Obiektu. Umożliwia to dopasowanie z dużą dokładnością osprzętu bądź mebli do narożników ścian. Edytowany obiekt pozostanie zaznaczony przy przełączaniu pomiędzy widokiem folderu a widokiem podtypu. Przekątniowa metoda wstawiania działa podobnie jak metoda prostokątna używana przy wielokątnych elementach rysunkowych bądź konstrukcyjnych. Kliknij dowolny element biblioteczny znajdujący się w oknie Znalezione elementy biblioteczne aby przeglądać lub edytować jego parametry po prawej stronie. chyba że przed wstawieniem w oknie dialogowym Ustawień została wprowadzona jakaś wartość kąta obrotu elementu bibliotecznego.

Korzystanie z tych uproszczonych wersji pozwala na zaoszczędzenie czasu. aby uniknąć zniekształceń obrazków. (W przypadku większości obiektów. Wiele Obiektów jest różnie wyświetlana w widokach 2D i 3D. które składają się z bardzo wielu powierzchni. stopień uszczegółowienia obiektów zależny jest od skali ustawianej w menu Dokument > Skala rzutu. Obiekty mogą być umieszczane. parametry reprezentują Długość i Szerokość obiektu na Rzucie). Pojazdy również są elementami 2D lecz posiadają więcej dostępnych widoków. gdy Obiekt GDL może być dowolnie rozciągany. lub jako kontur również na pozostałych kondygnacjach. Jeżeli aktywny jest punkt leżący na jednym z boków obiektu. Przed wstawieniem Obiektu wybierz odpowiedni widok w panelu Podgląd i Położenie. Pamiętaj. Na Rzucie. Natomiast w przypadku wyboru punktu aktywnego znajdującego się wewnątrz obrysu obiektu. Wyświetlane są jako proste wypełnienia w widokach z włączonym trybem Kolorowanie. W panelu Ustawienia obiektu w rzucie i przekroju. możesz graficznie określić zarówno parametr A jak i B. a w całości pojawiają się dopiero w wizualizacji. wymiary niektórych obiektów mogą być zablokowane lub zmieniać się tylko proporcjonalnie Rezultaty tego działania zależą również od wybranego punktu wstawienia. funkcja “Pokaż na kondygnacji” (jeśli jest dostępna) pozwala kontrolować wyświetlanie obiektów na różnych kondygnacjach. Zaznaczanie wstawionych Obiektów Inaczej niż to ma miejsce w przypadku ścian lub innych elementów konstrukcyjnych. tylko jeden wymiar może być zdefiniowany graficznie natomiast drugi przyjmie wartość ustaloną w oknie dialogowym Ustawień. stropów. obiekty te będą zawsze zwrócone prostopadle do osi widokowej Kamery tak.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 340 . Przełącznik w panelu Parametrów pozwala na wybranie pożądanego widoku. żaden z wymiarów nie będzie mógł być zdefiniowany graficznie a obiekt zostanie umieszczony tak jak przy metodzie ortogonalnej lub obróconej. Szczegóły. Wyświetlanie Obiektów w różnych Widokach Obiekt może być wstawiony zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. frontu i/lub z tyłu dla Przekroju/Elewacji. etc. Odpowiedniki tych elementów znajdujące się w folderze Wizualizacja są pełnymi obiektami 3D przeznaczonymi do wyświetlania w Oknie 3D a zwłaszcza do wizualizacji. Istnieje również możliwość wstawienia Symbolu 2D Obiektu w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ lub Detalu/Obszaru 2D. Folder Wizualizacja zawiera również zestaw elementów rysunkowych używanych jako tła. kursor przykleja się tylko do zdefiniowanych punktów aktywnych symbolu obiektu. zaznaczane lub dopasowywane do innych elementów tylko poprzez te punkty. Ludzie i Pojazdy znajdują się zarówno w folderze Elementy 2D jak i w Wizualizacji. Dwie ostatnie metody pozwalają zdefiniować graficznie parametry A i B (długość i szerokość) Obiektu lub Lampy . (Możesz jednak zaznaczyć obiekt klikając jego powierzchnię pod warunkiem. W standardowej Bibliotece ArchiCADa możesz odnaleźć różne wersje tych samych obiektów. Jeżeli umieścisz i uaktywnisz w widoku 3D Kamerę. Generowanie widoku 3D bardziej skomplikowanych Obiektów z włączonym trybem szczegółowej siatki może zabierać więcej czasu. Dwie ostatnie metody są dostępne tylko wtedy.Wirtualny Budynek • Metoda Przekątniowa Obrócona działa podobnie jak metoda prostokątna obrócona dostępna dla ścian. że aktywny jest tryb Szybkiego Zaznaczania w palecie Info Narzędzia Strzałka. Rośliny. że wiele elementów 2D posiada dodatkowe Symbole 2D bocznych widoków. Ludzie i Rośliny z folderu Elementy 2D ukazane są w widoku bocznym i powinny być umieszczane w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. patrz Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) na stronie 171. widok z góry dla Rzutu oraz widok z boku. Dobrym przykładem takiej sytuacji są realistycznie wymodelowane drzewa. tylko na własnej kondygnacji. Jeżeli zaznaczony jest punkt znajdujący się w rogu obiektu.

Używając parametrycznego Skryptu 2D można łatwo utworzyć Obiekt. Zakończeń Ścian. że znajdują się na krawędziach bądź wierzchołkach symbolu 2D danego elementu. . Świetlików. pod warunkiem. Szczegóły dotyczące przenoszenia zmodyfikowanych parametrów na inne obiekty można znaleźć w Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. W celu rozciągnięcia Obiektu w oparciu o jego wierzchołki bądź krawędzie możesz użyć polecenia Rozciągnięcie lub odpowiedniej ikony z Palety pomocniczej Dostosowywanie Parametrów Obiektów Występowanie panelu Parametrów w oknie dialogowym Ustawień narzędzia jest cechą wspólną wszystkich narzędzi Obiektów (Drzwi. Można także wybierać Obiekty już znajdujące się w projekcie i edytować ich parametry. w którym wymiary symbolu nie będą odpowiadały parametrom A i B. że dodałeś punkty aktywne na wierzchołkach prostokąta o bokach A i B. grubość blatu oraz wysokość i grubość ramy poniżej blatu. W przypadku wybranego stołu obejmuje to jego wysokość. Parametr Ilość nóg jest nieaktywny. Inne punkty aktywne nie mogą być używane do rozciągania elementów. Okien. Możesz modyfikować wiele z tych parametrów jeszcze przed wstawieniem obiektu. że zostały odpowiednio skonfigurowane. że rozciągane są parametry A i B symbolu a nie wymiary prostokąta ograniczającego ten symbol. nazwane A i B na liście parametrów. Podstawowe parametry każdego obiektu to Długość I Szerokość. Aby to sprawdzić należy zaznaczyć Obiekty tak. Można dostosowywać również inne parametry wymiarów. Obiektów. Lamp oraz Schodów). W przeciwnym razie nie będziesz mógł rozciągać/kurczyć utworzonego obiektu. Niektóre parametry obiektu wpływają wzajemnie na swoje wartości. W przytoczonym przykładzie ilość nóg eliptycznego stołu wynosi 4 i nie może zostać zmieniona. aby zostały wyświetlone jego punkty aktywne. można rozciągać za punkty aktywne. Zobacz także Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych na stronie 343. że w projekcie zostanie umieszczony stół eliptyczny. Na przykład Ustawienie różnych wartości A i B dla okrągłego stołu (Stół okrągły 1 ze standardowej biblioteki ArchiCADa) sprawi. Jeżeli utworzysz taki Obiekt upewnij się. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 341 . również drzwi i okna. Zwróć uwagę. czyli.Wirtualny Budynek Rozciąganie Obiektów Obiekty.

modyfikacje te zostaną wprowadzone do obiektu dopiero po wciśnięciu przycisku OK zamykającego okno dialogowe. Możliwe jest dostosowanie nawet niewielkich szczegółów obiektu. Możesz wówczas wstawić Obiekt ze zmienionymi parametrami do projektu. Gdy zaznaczysz inny obiekt .Wirtualny Budynek Jednakże gdy stół będzie okrągły parametr ten staje się aktywny i możemy wybrać pomiędzy stołem z jedną. W przypadku Okna rozwieranego W1 można wybrać sposób jego podziału szprosami na mniejsze powierzchnie. trzema bądź czterema nogami.na przykład zmieniając Okno Rozwierane na Przesuwne . Obszar ten reprezentuje strefę. Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami Jeżeli dokonujesz edycji jakiegoś parametru w panelu Parametry na przykład. Większość parametrów ma wpływ na wygląd obiektu w widoku 3D. 342 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w której nie mogą znaleźć się inne obiekty. jednakże w szczególnych przypadkach parametry zmieniają wygląd obiektu tylko w oknie Rzutu. że parametry dotychczas edytowanego obiektu zostaną przeniesione na nowy obiekt. Kształt kursora zmieni się w strzykawkę. Pole Minimalny odstęp (dostępne przy wielu Obiektach ze standardowej Biblioteki ArchiCADa) dodają zakreślony obszar do Symbolu 2D obiektu.wszystkie zmiany parametrów Okna Rozwieranego zostaną utracone i powrócą do swoich ustawień domyślnych. informując. Ustawienia te mogą być dokonane zarówno w polu rozwijanym listy Parametrów jak i w panelu Typy nóg w oknie dialogowym Ustawień obiektu. zmiana szerokości i wysokości okna . Ilość nóg może mieć wpływ dostępne ich typy. Jednakże istnieje sposób na przeniesienie ustawionych wartości parametrów na nowy obiekt: przytrzymaj kombinację klawiszy Ctrl+Alt (MacOS: Cmd+Opt) klikając na inny obiekt.

Jeżeli zaznaczysz obiekt. Oznacza to. W oknie dialogowym . Wciśnij klawisz Tab aby zmienić wartość parametru. który posiada takie punkty. Na kolejnej ilustracji widać. Punkt aktywny Obiektu GDL ma kształt rombu. że wybrana została odpowiednia opcja w palecie pomocniczej). a także graficznie poprzez ten właśnie punkt (pod warunkiem. Aby utworzyć Łatę. które mogą być wyświetlane w Podręcznych współrzędnych. Na ilustracji poniżej przedstawiono. a następnie wybierz polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. że punktom tego typu nie muszą być przypisane żadne inne funkcje.Wirtualny Budynek Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych W zależności od rodzaju skryptu. Uwaga: Punkty aktywne w kształcie rombu pojawiają się tylko w przypadku opcji. Dzięki tej funkcji można stworzyć zestaw powtarzających się często elementów.które się pojawi będziesz mógł określić położenie i nazwę utworzonego elementu. Utwórz Obiekt Łaty Polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. że wybrane musi być polecenie Przesuń z palety pomocniczej aby uaktywnić parametr Szerokości skrzydła. gdy wybrane jest polecenie Rozciągnij z palety pomocniczej. Punkty aktywne w kształcie rombu informują również. Podręczne współrzędne wyświetlające "Szerokość skrzydła". a następnie wstawiać je do okna Rzutu lub okien Przekrojów w celu zaoszczędzenia czasu. Kolor modyfikowalnych punktów aktywnych może zostać ustawiony w oknie Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. zdefiniuj Obszar Zaznaczenie w oknie. Omawiane punkty aktywne oraz uruchamiana za ich pośrednictwem paleta są także dostępne w Oknie 3D. umożliwia zachowanie zawartości Obszaru zaznaczania jako parametryczny element biblioteczny 2D. Obiekty GDL mogą posiadać modyfikowalne punkty aktywne (punkty zaznaczania). Kliknięcie modyfikowalnego punktu aktywnego spowoduje pojawienie się Podręcznych współrzędnych wyświetlających dostępne parametry. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 343 . możesz (wybierając z palety pomocniczej odpowiednią ikonę) rozciągnąć go lub przesunąć. że dany parametr może być zmodyfikowany w Podręcznych współrzędnych.

żeby tworzyć takie elementy. Użytkownik programu ArchiCAD nie musi znać składni GDL. który najlepiej odpowiadałby Twoim potrzebom.Wirtualny Budynek Zaznaczenie opcji Wklej łatę teraz pozwoli na wstawienie elementu zaraz po jego zachowaniu. Przykład okna gotyckiego wymodelowanego za pomocą stropów i dachów. możesz utworzyć własny obiekt. Jeżeli ArchiCAD nie znajdzie Wzoru łat. Każde narzędzie ArchiCADa posiada odpowiadające mu polecenia w GDL wykorzystywane przy określaniu wyglądy obiektu w 2D i 3D. Nie będzie Ci do tego potrzebna żadna wiedza programistyczna. Użytkownicy mogą modyfikować skrypty modyfikowalnych obiektów. Dzięki temu będą później dostępne poprzez okna dialogowe Ustawień odpowiednio obiektu/okna/drzwi. jednak nie będą one posiadały żadnych definiowalnych parametrów. Graficzne tworzenie własnych Obiektów Jeżeli nie możesz w dostępnych bibliotekach znaleźć obiektu. a nawet dodawać im nowe funkcje i parametry dzięki skryptom GDL. zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł wykonać lub anulować operację. Uwaga: Obiekty utworzone tą metodą będą parametryczne (ich parametry określone będą na podstawie wzorców znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa). Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu Rysunki 2D oraz modele 3D utworzone przy pomocy narzędzi ArchiCADa mogą być zachowane jako elementy biblioteczne. Jeżeli w załadowanych bibliotekach brakuje tego wzorca. istnieje bowiem kilka technik tworzenia obiektów wykorzystujących do tego dostępne narzędzia ArchiCADa i traktujące elementy konstrukcyjne jak zwyczajne bryły (bez względu na ich oryginalne przeznaczenie). można nadal zapisywać łaty. okna lub drzwi. Obiekty utworzone tą metodą mogą zostać zapisane w postaci "Modyfikowalnego skryptu 3D" lub "Niemodyfikowalnych danych binarnych". 344 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Elementy projektu mogą zostać zapisane jako obiekty.

Wirtualny Budynek Aby poznać szczegóły na temat jak zachowywać elementy biblioteczne: Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych na stronie 345 i Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów na stronie 345. który będzie "widokiem z góry" utworzonego elementu bibliotecznego. itp. Azymut=90°. przycisk ten pędzi pusty. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu projektu. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu. dach. Wstaw punkty aktywne w każde miejsce. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz zaznaczone jako. którego blat utworzony jest narzędziem Strop natomiast nogi narzędziem Słup. wybierz tryb Ukrywanie linii lub Kolorowanie. Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. itp. Zwróć uwagę. (Użyj rozwijanego przycisku Przejdź do biblioteki aby szybko odnaleźć bibliotekę. Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych • Narysuj symbol 2D w oknie Rzutu korzystając z narzędzi rysunkowych (Linii.) • Wstaw go do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. ściana. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. • • • • Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów Utwórz model 3D w projekcie korzystając z narzędzi projektowych (strop. w której chcesz zapisać obiekt.). na które ma później reagować kursor myszki. siatka. W oknie dialogowym Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 345 . Jeśli nie chcesz aby w Symbolu 2D obiektu znajdowały się wszystkie linie. narysuj stół. Na przykład. Nazwij nowy obiekt i wskaż miejsce na dysku gdzie ma zostać zapisany. Azymut=270°. Zaznacz wszystkie utworzone elementy. Jeżeli twój model stoi na Rzucie (jak stół na poniższej ilustracji) użyj następujących ustawień: Widok z góry. Wypełnienia. ArchiCAD automatycznie obróci element biblioteczny zgodnie z tymi ustawieniami. Tekstu.). Jeżeli model leży na boku (obiekt krzesła poniżej) ustaw: Widok z boku. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. ustaw widok 3D.

Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. siatka. Wybierz Zachowaj jako obiekt. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. Dolna płaszczyzna narysowanych elementów (będąca na poziomie zero) będzie zewnętrzną stroną drzwi lub okna. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Zwróć uwagę. W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu.Wirtualny Budynek • Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. Wstaw element biblioteczny za pomocą narzędzia Obiekt. Możesz użyć dowolnych ustawień widoku. gdzie ma zostać zapisany. • • Więcej informacji na ten temat. dolna powierzchnia stropu (na poziomie zero) będzie zewnętrzną powierzchnią ramy okna pokrywającą się z licem ściany. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. ściana. zobacz rozdział “Drzwi i Okna” Podręcznika GDL (plik PDF znajdujący się w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa). ArchiCAD automatycznie obróci powstały obiekt o 90 stopni i utworzy otwór w ścianie. w którą będzie wstawiany. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. itp.). Model musi znajdować się na poziomie zero. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 346 . Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu • Utwórz model okna lub drzwi wykorzystując do tego narzędzia projektowe (strop. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Na przykład. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. natomiast grubość stropu będzie odpowiadała grubości ramy . gdzie ma zostać zapisany.

Uwaga: Jeżeli korzystasz z pojedynczego stropu do tworzenia otworu lub wnęki upewnij się. Możesz utworzyć otwór lub wnękę w ścianie o dowolnym kształcie rysując jego kontur stropem lub dachem i w polu ID wpisując odpowiednio: Wallhole lub Wallniche. Jedyna różnica pojawia się podczas rysowania modelu na Rzucie: • • Narysuj model 3D drzwi lub okna o dowolnym kształcie jak we wcześniejszym przykładzie. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. Wybierz opcję Zachowaj jako Okno lub Zachowaj jako Drzwi Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. Możesz łączyć wiele stropów i dachów aby tworzyć skomplikowane otwory lub wnęki. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt.) Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu Metoda ta jest bardzo podobna jak w przypadku prostokątnych okien i drzwi. • • Zaznacz ten strop/dach i otwórz jego okno dialogowe Ustawień. którego kontur pokrywa się z konturem otworu w ścianie. • • Dalej procedura jest identyczna jak przy tworzeniu prostokątnego okna/drzwi. Wallhole oraz Wallniche są poleceniami GDL używanymi do tworzenia otworów lub wnęk w ścianie. Stropy lub dachy posiadające taki identyfikator nie będą traktowane jako części okna. Wykorzystując dachy zamiast stropów możesz definiować wnęki o nieprostopadłych kątach krawędzi.Wirtualny Budynek • W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. Zwróć uwagę. (Domyślnie górna powierzchnia stropu znajduje się na poziomie zero. lecz jako otwory lub nisze (wnęki) w ścianie. co oznacza. że taki strop nie spowoduje wycięcia otworu. Wstaw element stropu lub dachu. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 347 . że znajduje się on powyżej poziomu zero. Teraz możesz wstawić utworzone okno lub drzwi do projektu za pomocą narzędzia okno/drzwi. w którą zostaną wstawione. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Otwórz panel Tworzenie List i etykiet i w polu ID wpisz Wallhole jeżeli chcesz aby powstał otwór lub Wallniche jeżeli chcesz aby w ścianie powstała wnęka.

Więcej szczegółów. Na przykład makra są plikami tekstowymi. który uwzględnia parametry wybrane przez użytkownika. Deskryptory. Komponenty. należy kliknąć strzałkę obok napisu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 348 . Z kolei Obiekty cech zawierają tylko dane opisowe. Tworzenie nowych obiektów i modyfikowanie już istniejących odbywa się w tym samym środowisku: w Głównym oknie Obiektu GDL. patrz Główne okno GDL w Pomocy ArchiCADa. Aby zmodyfikować obiekt już znajdujący się na Rzucie. opisujący złożoną geometrię obiektu. lub jeśli chcesz utworzyć Elementy biblioteczne. Podczas edycji Obiektów GDL przydatny może okazać się pasek narzędzi Edytuj Elementy biblioteczne GDL (Okna > Paski narzędzi > Edytuj Elementy biblioteczne GDL) zawierający najczęściej używane polecenia. Możesz dodać te polecenia do struktury menu ArchiCADa korzystając z okna dialogowego Środowiska pracy. który chcesz edytować i zaznacz go. Za pomocą opcji w tym oknie można dodawać i edytować Parametry. Niektóre obiekty GDL nie zawierają żadnych danych geometrycznych. które należą do jednej z załadowanych bibliotek. poświęcone tworzeniu Obiektów GDL (na razie opracowanie dostępne jest tylko w języku angielskim). Podobnie w sytuacji obiektu znajdującego się w bibliotece. dostępność czy materiał powierzchni. które służą do obliczeń ilościowych elementów. patrz: Firma Graphisoft wydała opracowanie “Introduction to Object Making” (Wprowadzenie do tworzenia Obiektów) napisane przez eksperta w dziedzinie programowania GDL Davida Nicholson-Cole. wyszukaj w oknie folderów Obiekt GDL. Pojawi się Główne okno Obiektu GDL. ArchiCAD pozwala na skorzystanie z możliwości jakie dają skrypty GDL. a także skrypt 3D. Tworzenie skryptów GDL nie ogranicza się tylko do geometrii. generowany na podstawie skryptu 3D. zobacz Parametry użytkownika Obiektów GDL na stronie 41. zaznacz go i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Skrypty oraz Symbol 2D dla obiektu GDL. Każdy obiekt GDL może zawierać skalowalny symbol reprezentujący obiekt w widoku rzutu. których właściwości byłyby kontrolowane poprzez dodatkowe parametry. dzięki czemu nie trzeba umieszczać identycznego skryptu we wszystkich plikach obiektów. Więcej informacji na temat jak projekty ArchiCAD radzą sobie z własnymi parametrami importowanych obiektów GDL. zestaw parametrów definiujących możliwe warianty obiektu. Widok 3D obiektu GDL jest Aby wyświetlić tylko te elementy. możesz tworzyć elementy zawierające wiele przydatnych atrybutów takich jak koszt.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. wybierz Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. do których mogą odwoływać się inne obiekty. Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL Jeżeli sposoby opisane powyżej okazują się być niewystarczające dla Twoich potrzeb.

itd. gdy aktywne jest okno Obiektu GDL. Wybranie polecenia Zachowaj. Powiedzmy.gsm) i chciałbyś utworzyć nowe skrzydło do tych drzwi. to co rysujesz w płaszczyźnie X-Y. 1) Korzystając z elementów konstrukcyjnych Więcej szczegółów. D1 12. 2) Zaznacz narysowany element i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Zachowaj własny komponent. 349 . które wykorzystują komponent typu Panel drzwiowy (tzn. W tym przypadku modyfikujesz plik zewnętrzny a nie jego kopię. Na przykład. Zasada ta nie obowiązuje dla innych komponentów. co znacznie rozszerza zakres opcji dostępnych w bibliotece. a zatem wszelkie zmiany których dokonasz będą miały wpływ na wszystkie kopie tego Obiektu GDL umiejscowione w Projekcie z wyjątkiem wartości ich parametrów. spowoduje zachowanie tego Obiektu. Wszystkie Drzwi. przycisk ten będzie pusty. żeby stworzyć własne skrzydło drzwi i zachować je w postaci Własnego Komponentu. który może zostać następnie zapisany w postaci Własnego Panelu Drzwiowego. mają taki parametr w swojej liście parametrów) będą mogły wykorzystywać nowoutworzone skrzydło jako własne. że w bibliotece masz zwykłe drzwi (np. stropów). Pojawi się Główne okno wybranego Obiektu GDL.). Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. Projekt pozostanie nienaruszony. możesz utworzyć strop. Możesz tworzyć komponenty dla wszystkich typów elementów GDL (Okien/Drzwi/Obiektów. Własne komponenty W ArchiCADzie istnieje możliwość zapisania elementów utworzonych na Rzucie w postaci plików GSM i wykorzystania ich jako komponenty dla istniejących Elementów bibliotecznych GDL. W przypadku własnych paneli (skrzydeł) okien/drzwi. Aby to zrobić wykonaj poniższe instrukcje: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 AchiCADa (np. patrz: “GDL Reference Guide” (zobacz wersję PDF w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa) przybliża proces tworzenia własnych obiektów za pomocą języka skryptowego GDL w ArchiCADzie.Wirtualny Budynek Przejdź do biblioteki i wybrać żądaną bibliotekę. w elemencie bibliotecznym zostanie obrócone o 90 stopni wzdłuż osi X (jak to zostało opisane w GDL Reference Guide). utwórz na Rzucie skrzydło drzwi.) Za pomocą listy rozwijanej Pliki typu można wyświetlać obiekty GDL według formatu pliku. (Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. Polecenia i funkcje Głównego okna pozwalają na edycję otworzonego obiektu.

Dodatkowo. Własny komponent obiektu. Ustaw parametr Rodzaj skrzydła drzwi na Panel własny. aby wstawić własny panel do przegrody strukturalnej. że jeżeli wybierzesz inny typ komponentu. 5) Wybierz lokalizację i nazwij nowoutworzony plik. Uwaga: Jeżeli zapisałeś komponent w Bibliotece ArchiCADa 12. możesz wybrać: • • • Własny komponent wyposażenia DO. 6) Zachowany obiekt stanie się częścią istniejącej biblioteki. aby zapisać drzwiczki szafek kuchennych. Będzie dostępny jako Własny Komponent po przeładowaniu bibliotek. aby zapisać obiekt klamki. Zwróć uwagę. odpowiadającej wybranemu typowi.Wirtualny Budynek 3) Jeśli nie zaznaczono żadnego elementu. obiekt pojawi się w innej lokalizacji. Następnie wciśnij OK aby zatwierdzić zmiany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 350 . zostanie wybrany domyślnie). 7) W oknie dialogowym Ustawień drzwi wybierz w parametrze Nazwa własnego panelu utworzony komponent (jeżeli jest on jedynym zdefiniowanym komponentem. Własny Panel CW. wyświetli się komunikat o to proszący. nie jest konieczne przeładowywanie bibliotek. 4) Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie typu komponentu. oprócz Własnego panelu drzwiowego i okiennego.

Jeżeli będzie to konieczne. Program proporcjonalnie rozciągnie lub skróci komponent tak. ArchiCAD automatycznie dopasuje wielkość zastosowanego komponentu. Okna.Wirtualny Budynek Uwagi: • Ι Obojętne jest położenie na Rzucie elementu. dlatego zostaną opisane razem. Są one zawsze wstawiane do ścian. Ustawienia te będą zastosowane podczas późniejszego używania komponentu w projekcie. Materiał) przed jego zachowaniem. możesz utworzyć Komponent panelu drzwiowego o wymiarach 100 x 200 cm. • • Nowe skrzydło zostanie umieszczone w wybranych drzwiach. skrzydło (panel) drzwi zostanie zmniejszone do wymiarów 70 x 195 cm. by pasował do wymiarów obiektu. Powinieneś ustawić wszystkie atrybuty Własnego komponentu (Pióro. Na przykład. Świetliki. Jeżeli drzwi. z którego utworzono Własny komponent. Okna i Drzwi ArchiCADa symulują wygląd i sposób działania rzeczywistych okien i drzwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 351 . do których go użyjesz mają wymiary 80 x 200 cm. Zakończenia ściany. Schody Drzwi/Okna Użycie i specyfika Okien i Drzwi są bardzo podobne. w tym framuga o szerokości 5 cm. ArchiCAD automatycznie umieści go w odpowiedniej lokalizacji w bibliotece. Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi.

• • Symbol: wyświetlany będzie standardowy symbol wybranego obiektu. a także czy widoczne będą wymiarowania i Znaczniki. dzięki czemu zapewniają krycie przy standardowych (np. złożone oraz pochyłe. Szczegóły. linearnych) elewacjach. Atrybuty wyświetlania Drzwi/Okien można ustawić w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. a także wszystko co znajduje się ponad płaszczyzną cięcia Rzutu.Wirtualny Budynek Rozwijana lista Reprezentacja na rzucie zawiera dwie opcje symboli: Symbol i Wszystko jako Pozawidokowe. jego kontur czy tylko pusty otwór. Zobacz Panel Rzut i Przekrój (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 352 . Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie Na Rzucie Drzwi i Okna są domyślnie wyświetlane za pomocą standardowych symboli. Tafle szkła reprezentowane są przez bryły. Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz fragment znajdujący się poniżej. Natomiast dzięki materiałowi Szkło. czy wyświetlany ma być cały obiekt. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. możliwy jest różny poziom detalu zależnie od Skali rzutu. Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przekrojony fragment obiektu. w Fotoprezentacjach możliwe jest obserwowanie elementów znajdujących się po przeciwnej stronie. Podczas gdy podstawowe typy Drzwi i Okien pozostawiają dużo swobody w kształtowaniu ich parametrów takich jak wymiary i kształt. możesz ustawić bardziej realistyczne wyświetlanie przekroju okna: wybierz opcje Rzut lub Rzut i Pozawidokowe. Mogą być dopasowane do kąta pochylenia ściany dzięki odpowiedniej funkcji znajdującej się w panelu Parametry okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. który przepuszcza światło. W zależności od skryptu Elementu bibliotecznego (zobacz opcje parametrów). aby zobaczyć wszystkie elementy okna w pochyłej ścianie. Opis Geometrii Okna lub Drzwi jest zawarty w skryptach poszczególnych Elementów bibliotecznych. Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil Okna i Drzwi mogą być również wstawiane w ściany wielokątne. Sekcja Opcje wyświetlania Drzwi/Okien znajdująca się w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu pozwalają określić. w przypadku ścian pochyłych. Jednakże. obiekty reprezentujące rzeczywiste produkty różnych producentów mogą być modyfikowane tylko w ograniczonym stopniu. • • Drzwi i Okna wycinają w ścianach otwory dzięki czemu wizualizacje 3D nabierają większej dokładności i realizmu.

Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Aby wybrać inną kondygnację. dolna krawędź ściany lub wzniesienie wybranej kondygnacji. Parapet ponad kondygnację 0 (Bieżące kondygnację): wzniesienie parapetu będzie liczone względem poziomu bieżącej kondygnacji. jeżeli przeniesiesz Okno/Drzwi na przeciwną stronę ściany. wpływa to na położenie parapetu (odległość pomiędzy podłogą a dolną krawędzią okna) oraz nadproża (odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią okna). kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmieniony. kąt pochylenie Okien/Drzwi odpowiada kątowi pochylenia powierzchni ściany do której zostały one wstawione. Poziomem “podłogi” może być. płaszczyzna Okien/Drzwi ma ten sam kąt pochylenia co ściana.Wirtualny Budynek Jeżeli twój projekt zawiera ściany pochyłe. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. W ścianach pochyłych. patrz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. Za każdym razem gdy zmieniasz któryś z tych wymiarów. użyj funkcji Płaszczyzna otworu (zakładka Podgląd i Położenie) aby pochylić otwory zgodnie ze ścianą lub pozostawić je pionowe. Pionowo: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pionowa niezależnie od rodzaju ściany do której zostanie ono wstawione. aby określić kąt pochylenia dla płaszczyzn wstawianych Okien/Drzwi. Szczegóły. W przypadku ścian dwustronnie pochyłych. kliknij Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 353 . • Zgodnie ze Ścianą: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pochylona zgodnie z kątem pochylenia ściany. • • Parapet ponad podstawę Ściany: jest to domyślna metoda. • W ścianach opartych o Profil pochylenie płaszczyzny Okien/Drzwi jest określane w Menedżerze Profili: użyj warstwy Linie odniesienia w panelu Warstwy elementu. W panelu Podgląd i położenie rozwijane menu Punkt wstawienia w pionie pozwala na wybranie jednego ze sposobów określania wzniesienia Okna/Drzwi. Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża Użyj opcji w panelu Podgląd i położenie aby określić szerokość i wysokość okna/drzwi. W związku z tym. w zależności od potrzeb.

Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Okna/Drzwi możesz przystąpić do rysowania. a podstawa ściany nie znajduje się na poziomie podłogi. by wartość ta była wyświetlana na ekranie z uwzględnieniem warstw wykończenia podłogi. Po wprowadzeniu grubości warstw podłogi. ArchiCAD mierzy wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. w przypadku. która winna się znaleźć na rysunku to 90 cm.Wirtualny Budynek Wybierz kondygnację i wybierz kondygnację w oknie dialogowym. jednak wartość. wprowadź grubość tych warstw w polu Warstwy Podłogi. Ta opcja jest użyteczna np. Wybierz kondygnację: Jeżeli wybierzesz tę opcję. Na przykład. aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie wysokości parapetu jeśli poziom podłogi uwzględnia dywany lub parkiet. w którym miejscu należy wstawić okno lub drzwi wg punktu środkowego lub boku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 354 . od którego będzie mierzone wzniesienie okna. w której poszczególne panele muszą mieć wspólne ustawienie wysokości. Wstawianie Drzwi i Okien Metody wstawiania definiuje się w zakładce Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. gdy wstawiamy ścianę kurtynową. jednak wartość wyświetlana w Znaczniku będzie uwzględniała grubość warstw wykończenia podłogi. jest to funkcja. • • Określanie wzniesienia parapetu/progu z uwzględnieniem warstw podłogi Użyj tej opcji w panelu Znacznika wymiarowania ustawień drzwi/okien. która pozwala na łatwe dostosowanie wyświetlania wartości wzniesienia parapetu/progu w znaczniku okna/drzwi. że podstawa ściany znajduje się na poziomie 10 cm poniżej poziomu podłogi (grubość warstw podłogi wynosi 10 cm). Uwaga: Wpisanie wartości w polu Grubość warstw podłogi nie ma wpływu na położenie okna/drzwi w ścianie. poziom wybranej w oknie dialogowym kondygnacji będzie punktem odniesienia w pionie. Nadproże ponad kondygnację 0 (Bieżącą kondygnację): działa podobnie do opcji Parapet kondygnację 0 jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. Jeżeli chciałbyś. załóżmy. Wzniesienie parapetu/progu wynosi 100 cm. w znaczniku będzie wyświetlana wartość 90 cm. Ustawienie Punktu wstawienia umożliwia określenie. ArchiCAD będzie nadal mierzył wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. Uwaga: Znaczniki wyświetlają wzniesienie parapetu/progu w jednostkach wybranych specjalnie dla tego parametru: możesz zmienić ustawienie tej jednostki po kliknięciu odpowiedniego przycisku "Wymiarowanie wysokości parapetu/progu" w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. • Nadproże ponad podstawę Ściany: działa podobnie do opcji Parapet ponad podstawę Ściany jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża.

bez wstawiania elementu bibliotecznego Drzwi/Okna. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. • Aby wstawić okno. Możesz uzyskać różne kształty ściany w 3D dodając kilka pustych otworów lub skorzystać z polecenia Działania na elementach bryłowych. Będziesz miał jednak możliwość wstawienia tak umieszczonego otworu. a następnie kliknij w dowolnym miejscu w celu wskazania początkowego i końcowego punktu wektora przesunięcia. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ oraz w Oknie 3D.Wirtualny Budynek Punkt wstawienia Drzwi lub Okna Okna i Drzwi mogą być wstawiane tylko w istniejące Ściany. tylko dla ścian prostych i pochylonych. Po zaznaczeniu Drzwi/Okien wybierz polecenie przemieść lub powiel. zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające komunikat ostrzegający oraz przycisk umożliwiający rezygnację z podjętej operacji. W przypadku prób wstawienia Okna lub Drzwi zbyt blisko bocznej lub górnej krawędzi Ściany. Wszystkie te polecenia są dostępne w oknie Rzutu. Dla drzwi z Węgarkiem/Cofnięciem. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Obrót. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 355 . gdy kursor przyjmie kształt Oka. Następnie przejdź do panelu Puste Drzwi (lub Okno) i wprowadź wysokość i szerokość otworu. wskaż drugim kliknięciem zewnętrzną stronę okna. Wielkość Cofnięcia/Węgarka będzie zawsze mierzona z tej strony. Dla drzwi bez Węgarka/Cofnięcia. Na Rzucie możesz wstawić Okno lub drzwi w ścianę zawsze. • Zmiana położenie otworów Skorzystaj z poleceń Przesunięcie. Nie można ich wstawić niezależnie w dowolnym miejscu projektu. kliknij krawędź ściany a następnie. grubość progu będzie mierzona od przeciwnego boku. Tworzenie pustych otworów Aby wstawić pusty otwór. szerokość progu będzie mierzona od tego boku. gdy kursor przyjmie kształt Znaczka lub Znaczka Mercedesa. W widoku 3D możesz wstawić otwór w dowolnym punkcie na całej długości Ściany. Po zatwierdzeniu ustawień należy wskazać punkt wstawienia wzdłuż długości ściany. podobnie jak przy oknie. kliknij krawędź ściany a następnie drugim kliknięciem określ kierunek otwarcia drzwi. Drzwi/Okna nie muszą być chwytane za punkty aktywne. Odbicie lustrzane i Podniesienie w celu zmiany położenia otworów (Drzwi i Okien). W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ możesz utworzyć nowe Okna lub Drzwi jedynie poprzez duplikację już istniejących elementów tego typu korzystając z funkcji Przesunięcie kopii lub Powielenie. Aby wstawić drzwi. kliknij ikonę Pustego Otworu w panelu Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna.

Drzwi i Okna mogą być przemieszczane z jednej ściany do drugiej. które były również zaznaczone zostaną także przemieszczone wzdłuż ściany o odległość równą jednej ze składowych wektora przesunięcia słupa. kopiowane i powielane jednocześnie z elementami innych typów. a nie chcesz przesuwać samej ściany. W przypadku ścian pochyłych dodatkowo musi być spełniony warunek identycznego kąta pochylenia ścian. Okna i Drzwi zawarte w Obszarze zostaną przesunięte z zachowaniem ich położenia względem zakończenia ściany. Przesunięcie Okien lub Drzwi Jeżeli zamierzasz przesunąć Drzwi lub Okno wewnątrz ściany.Wirtualny Budynek Okna i Drzwi mogą być przemieszczane. Możliwe jest przesunięcie kopii okna z jednej ściany do drugiej. ich linie odniesienia muszą należeć do wspólnej pionowej płaszczyzny. musisz zaznaczyć otwór. pionowych ścianach. Jeżeli operacja odbywa się na dwóch 356 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przy rozciąganiu ścian za pomocą Obszaru Zaznaczenia. Na poniższej ilustracji widać przemieszczany słup. Okna. gdy płaszczyzny odniesienia (przechodzące przez linię odniesienia) wszystkich ścian (źródłowej i docelowej) leżą na wspólnej płaszczyźnie. Grubość i inne atrybuty tych ścian nie muszą jednak być takie same. który chcesz przemieścić. Przesuwanie otworów pomiędzy ścianami działa tylko wówczas. ściany nie muszą nawet być ze sobą połączone.

Drzwi lub Okno zostanie odbite lustrzanie względem osi przechodzącej przez punkt. zaprezentowana na poniższej ilustracji. w tej samej płaszczyźnie. (W przypadku ścian trapezowych. oś odbicia będzie prostopadła do linii odniesienia ściany. Jeżeli klikniesz poza ścianą. Nie istnieje specjalny typ obiektów dedykowany do tego narzędzia.) Okna narożne ArchiCAD posiada oddzielne narzędzie Okno narożne. oś odbicia zostanie umieszczona w punkcie kliknięcia i będzie prostopadła do klikniętej krawędzi. zaznacz odpowiedni otwór i wybierz polecenie Obrót (z menu Edycja lub z Palety pomocniczej). lub Okno. Będziesz mógł go wówczas przesunąć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 357 . Odbicie lustrzane Okien i Drzwi Aby odbić lustrzanie Okno lub Drzwi należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Odbij lustrzanie (z menu Edycja lub z palety pomocniczej). wymiarowania oraz wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. lub ortogonalne (zależnie od wariantu rzutowania wybranego w Palecie kontrolnej). Okna narożne mogą być wstawione w proste naroża ścian. większość okien znajdujących się w standardowej bibliotece ArchiCADa może być wstawiana przy jego użyciu. którą wstawi w drugą ścianę. w której znajduje się rozciągany otwór. Rozciągnięcie Drzwi oraz Okien W celu rozciągnięcia Drzwi lub Okna możesz przemieścić kursor poza ścianę. Położenie kursora będzie określało nową pozycję rozciąganego wierzchołka otworu poprzez rzutowanie prostopadłe do linii odniesienia ściany. a kierunek otwarcia zostanie odwrócony. Pozostałe własności i parametry • Odbicie lustrzane może spowodować. Ta metoda. w której znajduje się ściana pierwotnie mieszcząca otwór.Zaznaczony otwór zostanie obrócony o 180 stopni wokół jego środka (bez konieczności definiowania wektora obrotu). Uwaga: Obrócone bloki tekstowe. Okno dialogowe Ustawienia okna narożnego jest podobne do okien dialogowych Okien i Drzwi. w którym klikniesz. ArchiCAD automatycznie dosunie okno do najbliższego narożnika oraz utworzy jego kopię. Kliknij w krawędź ściany. pozwala na umieszczanie Drzwi i Okien w odniesieniu do istniejących otworów bądź elementów innego typu. w której znajduje się otwór lub w dowolnym innym miejscu. Aby wstawić okno narożne w narożniku dwóch ścian wystarczy kliknąć jedną z nich w dowolnym miejscu. że otwór znajdzie się całkowicie poza ścianą.Wirtualny Budynek Obrót Okien i Drzwi Aby obrócić Drzwi. etykiety. Można w ten sposób obracać dowolną ilość okien jednocześnie. w której znajduje się odbijany otwór. Pojawi się kursor w kształcie Oka.

Obiekt oraz Lampa. dokonasz odbicia lustrzanego lub obrócisz jedno z okien. Świetliki wstawione w dachy zachowują się podobnie jak Okna wstawione w ściany. 358 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Okno narożne mogą zamienić się w zwykłe Okna jeżeli: • • • • Przesuniesz. świetlik automatycznie dostosuje swoje parametry położenia i kąta obrotu. Świetliki znajdują się w folderze “Lukarny i świetliki” w standardowej bibliotece ArchiCADa i mogą być edytowane za pomocą Narzędzia świetlik. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. obrócone zgodnie z kątem nachylenia oraz równolegle do linii odniesienia dachu. patrz Ustawienia narzędzia Świetlik w Pomocy ArchiCADa. • W oknie Rzutu należy wstawiać świetliki w obrębie obrysu połaci dachu. gdy poruszasz Świetlikiem jego ruchy są ograniczone wielkością połaci. Panele okna dialogowego Ustawień świetlika są podobne do tych występujących w narzędziach Okno/Drzwi. Świetliki umieszczone w Dachu zostaną automatycznie wstawione w bryłę połaci. ich kąt i położenie zostanie automatycznie dopasowane. W dachu zostanie wycięty otwór.Wirtualny Budynek tak utworzonej kopii pozostaną takie same. • • • W każdy narożnik możesz wstawić tylko jedną parę okien narożnych. Obrócona. Więcej szczegółów. Jedna ze Ścian zostanie podniesiona (a co za tym idzie położenia obu okien w przestrzeni będą się różnić). które mogą w inteligentny sposób dopasowywać się do elementów konstrukcyjnych typu Dach. Wstawione okna mogą być pojedynczo rozciągane i nie będzie to miało wpływu na ich wzajemne połączenie. W Oknie 3D kliknij punkt na połaci dachu a ArchiCAD automatycznie sam obliczy wskazane położenie i umieści tam wybrany świetlik. Uwaga: Świetlik musi w całości znajdować się wewnątrz obszaru połaci dachu. Jeśli modyfikujesz połać dachu. Jedna ze ścian zostanie przesunięta lub usunięta. Na przykład. Wstawianie Świetlika Świetliki mogą być wstawiane zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. na przykład zwiększając kąt nachylenia. aby wstawić Świetlik. Diagonalna Obrócona diagonalna)znajdujących się w palecie Info. Więcej szczegółów. Kąt pomiędzy ścianami nie może wynosić 0 ani 180 stopni. Świetliki Świetliki są Obiektami GDL. Użyj jednej z czterech metod geometrii (Prostokątna. Kąt pomiędzy ścianami zostanie ustawiony na 0 lub 180.

Zwróć uwagę na poniższe parametry specjalne: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 359 . Wybierz Narzędzie Schody i otwórz okno dialogowe Ustawienia Schodów. aby podać kondygnacje. strzałki. podobnymi do okien i drzwi. wstaw je do projektu. szerokość i wysokość) dostępne są w oknie dialogowym Ustawień zakończenia ściany. aby skonfigurować wygląd symbolu dla każdego obiektu na Rzucie. Zakończenia ściany mogą zmniejszyć liczoną powierzchnię lub objętość ściany. stopni i poręczy w Ustawieniach schodów. Zakończenie ściany może być wstawione na punkcie aktywnym znajdującym się na brzegu ściany. skorzystaj z funkcji Korzystanie ze StairMakera na stronie 361.Wirtualny Budynek Zakończenia Ścian Narzędzie Zakończenie ściany umożliwia utworzenie jednym kliknięciem profilu osłaniającego brzeg ściany. Zakończenia ścian zachowują się tak jak okna stanowiąc część modyfikowanej ściany. Dzieje się tak również przy czynnościach typu Przesunięcie. Schody (Zapamiętane schody) Polecenia i funkcje znajdujące się w oknie dialogowym Ustawień Schodów pozwalają na utworzenie i wstawienie standardowych oraz własnych schodów. Schody mogą być widoczne na kilku kondygnacjach: Użyj opcji Pokaż na kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój. Podczas operacji Dotnij do dachu. Zakończenia ścian są liczone jako oddzielne obiekty w zestawieniach ilościowych. W zależności od typu. Zakończenia ścian są parametrycznymi Obiektami GDL. Obrót. Wyświetlanie Schodów na Rzucie Na Rzucie Schody wyświetlane są jako Symbole 2D zgodnie z przyjętymi konwencjami rysunku architektonicznego. aby znaleźć zapamiętane schody. które odpowiadają potrzebom projektu. podobnie jak wstawiasz dowolny inny obiekt. lecz jej nie zwiększają. Biblioteka ArchiCADa zawiera wiele parametrycznych obiektów schodów (działających na tej samej zasadzie co inne obiekty). Parametry Zakończenia ściany (np. które dostępne są w oknie Ustawień schodów. Uwaga: Jeżeli chciałbyś stworzyć własne schody. Przeszukaj załadowane biblioteki. Więcej szczegółów. Użyj paneli Parametry oraz Typ symbolu 2D. biegu. patrz Ustawienia Narzędzia Zakończenie Ściany w Pomocy ArchiCADa. na których chcesz wyświetlać Schody. Rozciągnięcie lub Podział. Te ustawienia opisano w Ustawienia narzędzia Schody w Pomocy ArchiCADa.

W panelu Typ symbolu 2D.poniżej i powyżej linii przełamania: można skonfigurować różne typy linii i różne pióra dla każdego rodzaju struktury. Pokaż lub ukryj Linię biegu. możesz wybrać dodatkowe symbole w oknie Rodzaj Symbolu 2D (zobacz poniżej).Wirtualny Budynek Jeśli wybierz opcję Użytkownika. strzałki. wedle potrzeby. Pamiętaj że: • Każdy symbol schodów posiada Linię przełamania. stopni i poręczy dostępny jest podgląd każdego rodzaju symbolu. Podobnie. stopni i poręczy poniżej panelu Parametry. Tutaj pokazano te same schody.odpowiednio . aby wybrać rodzaj symbolu schodów na Rzucie. strzałki. wtedy ilość detali widocznych w symbolu 2D będzie zależała od skali. Użyj parametrów dostępnych pod opcją Rodzaj Symbolu 2D aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie symbolu. Rodzaj Symbolu 2D Użyj tej opcji. zależne od skali. Wybór dostępnych symboli może być różny w zależności czy wybrałeś opcję “Zależne od skali” czy “Użytkownika” w opcji Poziom Detalu 2D. które leżą . niezależnie od skali okna. W tym przypadku. Struktury Widoczna i Niewidoczna dotyczą tych części symboli. poniżej panelu Parametry. jako Początek linii biegu będzie tu kilka opcji do wyboru. która służy jako symboliczna płaszczyzna odcinająca. Linia biegu zakończona jest Strzałką: wybierz styl Strzałki za pomocą podglądów dostępnych w panelu Typ symbolu 2D. biegu. Ustaw pionowe ułożenie linii przełamania używając opcji “Wysokość Położenia Linii Przełamania”. w skali 1:50 oraz 1:200: • 360 . wtedy symbol Schodów pozostanie taki sam. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Poziom szczegółowości 2D • Jeśli wybierzesz opcję Zależne od skali. biegu.

otworzyć okno Ustawień Schodów a następnie kliknąć przycisk Utwórz Schody. który jest instalowany wraz z ArchiCADem. na liście Parametrów zostanie wyświetlony nowy parametr zwany 2D powyżej kondygnacji macierzystej: Użyj tych opcji jeśli chcesz. czy utworzone zostaną schody czy pochylnia. Do dyspozycji użytkownika przygotowanych zostało 21 typów schodów odpowiadających niemal każdej standardowej sytuacji. Korzystanie ze StairMakera Dodatek StairMaker StairMaker to dodatek. Uwaga: Aby działać. aby Schody wyglądały inaczej na kondygnacjach powyżej kondygnacji macierzystej. Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Możesz utworzyć nowe schody poprzez dostosowanie do własnych potrzeb jednego z wcześniej zdefiniowanych typów schodów. które się pojawi. aż po schody zabiegowe czy wachlarzowe. W obydwu przypadkach zostaniesz poproszony o zachowanie nowego obiektu w celu późniejszego użycia. Jeżeli wybierzesz Pochylnię.dwu. Opcje. symbole Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 361 . oraz oznaczenia GÓRA i DÓŁ. W ArchiCADzie można tworzyć nowe schody z użyciem StairMakera na dwa różne sposoby: Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Schody oparte o narysowane elementy W oknie. od schodów jedno.Wirtualny Budynek • Opcjonalne elementy tekstowe dla symboli Schodów obejmują Numerację stopnic. aby skonfigurować na których kondygnacjach Schody mają zostać zapisane). Część “górna” i “dolna” odnoszą się do części symboli znajdujących się powyżej i poniżej linii przełamania.i trójbiegowych biegowych. StairMaker musi być umieszczony w folderze Dodatki. Zaleca się utworzenie oddzielnego folderu dla nowych Schodów wykorzystywanych w Projekcie. Opis biegu schodów. należy uruchomić narzędzie Schody. ze spocznikiem lub bez. które tutaj określisz będą dotyczyły jedynie symbolu Schodów pokazanego powyżej kondygnacji macierzystej. który znajduje się w głównym folderze ArchiCADa lub w folderze System (MacOS) lub w innej lokalizacji wskazanej w Rejestrze Windowsa. wciśnij jeden z dwóch przycisków znajdujących się u góry aby zdecydować. Jeśli włączysz opcję Zależne od kondygnacji. Aby zaprojektować nowe schody na podstawie typu standardowego. Wyświetlanie zależnie od kondygnacji Opcja Zależnie od kondygnacji (Włączona lub Wyłączona) jest przydatna jeśli pokazujesz Schody na kondygnacjach powyżej kondygnacji własnej (użyj opcji Pokaż na kondygnacjach z panelu Rzut i Przekrój.

które projektuje się w ArchiCADzie za pomocą narzędzi rysunkowych. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii . dostępnych po wciśnięciu odpowiedniego przycisku po lewej stronie okna. z których można utworzyć pochylnie zamienią się na symbole pochylni. Poniżej znajduje się typów schodów. Każda zmiana parametrów w jednej zakładce powoduje odpowiednie zmiany w pozostałych pięciu. gdy tworzysz standardowe schody. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. (Ostatni przycisk reprezentuje schody "Nietypowe". Okno dialogowe zawiera sześć zakładek. przycisk ten jest nieaktywny. pozostałe przyciski staną się nieaktywne. Zostanie wyświetlone okno dialogowe StairMaker. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) Uwaga: Omawian e okno jest częścią StairMakera.) Wybierz odpowiadający Ci typ Schodów/Pochylni i wciśnij OK. które można utworzyć za pomocą StairMakera.Wirtualny Budynek typów schodów.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Aby je otworzyć. 362 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w którym można będzie zmodyfikować wybrany typ schodów.

Powinno się zablokować każdy ustawiony parametr biegu i geometrii schodów. kształt i Istnieje przelicznik długości kroku podpowiadający optymalne wymiary stopnia (2*Wysokość + Długość stopnia). Ostatni parametr nie jest edytowalny. szerokość biegu. zgodnie z poniższym rysunkiem. Jeżeli będą zablokowane. W dolnej części tego panelu możesz również dodać do schodów górny stopień: kliknij przycisk po prawej. długość linii biegu oraz liczbę stopni. Pamiętaj. Jeżeli tego nie zrobisz. Określ Ustawienia Stopni W prawym dolnym rogu okna dialogowego edycji schodów znajduje się sekcja Stopień. Może on mieć taką samą głębokość jak inne stopnie. Po prawej stronie znajduje się okienko podglądu przedstawiające przekrój poprzeczny stopni. Każda zmiana parametru powoduje aktualizację podglądu. Dostępne pola zmienią się w zależności od rodzaju schodów. Informuje on tylko o aktualnej wartości przelicznika. zmiany dokonane w kolejnych panelach mogą spowodować powtórne przeliczenie tych parametrów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 363 . Wartości te nie zostaną zmienione bez względu na zmiany dokonane w pozostałych parametrach tego i innych paneli. aby dodać dodatkowy górny stopień na górnym poziomie. Zmiany dokonane w parametrach zostaną automatycznie odzwierciedlone w podglądzie. Zawarte w niej parametry określają wymiary pojedynczych stopni lub kąt nachylenia pochylni. Aby zwiększyć jego długość wpisz odpowiednią liczbę dodatnią. Otrzymana wartość powinna zmieścić się w zakresie od 60 do 63 cm lub od 24 do 25 cali. Okno edycyjne Ustawień Biegu i Geometrii zawiera domyślnie ustawione parametry oraz okno podglądu rzutu schodów. lecz możesz również zmienić głębokość dodatkowego stopnia wprowadzając wartość w edytowalnym polu. wartość górnego stopnia oraz kąt zamknięcia biegu. Na ilustracji poniżej wzniesienie zostało zablokowane przy wartości 2800 mm natomiast ilość stopni przy wartości 16. Ustawienie Geometrii Schodów W tej zakładce można ustawić główne parametry geometryczne schodów: całkowitą wysokość. poziome parametry wiązania. StairMaker dopasuje wartości następnych parametrów do ustawionej geometrii. że kilka opcji w tej zakładce zawiera ikony zablokowania/odblokowania. Możesz zmodyfikować ten zakres w sekcji Stopień (parametry Minimalna i Maksymalna długość kroku). zobacz Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. liczbę stopnic. Wartość zero w polu tekstowym oznacza że dodatkowy stopień będzie miał taką samą długość jak pozostałe.

Za każdym razem gdy zmienisz. któryś z parametrów StairMaker sprawdza czy wprowadzone wartości odpowiadają ustalonemu zakresowi. Jeżeli podświetlony jest cały bieg oznacza to. 364 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeśli na rzucie wyświetlone są całe schody. jednak linia przełamania nie jest powiązana z płaszczyzną cięcia. przeciągnięcie linii przełamania nie będzie miało żadnego efektu. stopnie o nieregularnym kształcie są podświetlone na czarno. a linie pozostaną równoległe.Wirtualny Budynek Uwaga: Geometria oparta jest na przeliczniku długości kroku. na której się one znajdują. W obrazku podglądu w oknie edycji Ustawień Biegu i Geometrii. Gdy będzie to konieczne. StairMaker postara się dopasować nie zablokowane parametry znajdujące się niżej w hierarchii Jeżeli modyfikacja nie jest możliwa bez zmiany zablokowanego parametru lub gdy zbyt wiele parametrów jest zablokowanych.) Linia przełamania w symbolu schodów Zwykle tylko dolna część schodów jest wyświetlona na kondygnacji. Dodatkowo możesz zablokować wybrane parametry ustalając je jako nadrzędne klikając przycisk kłódki. Krawędzie stopni znajdujących się poza częścią zabiegową schodów są prostopadłe do linii biegu. Jak widać w Podglądzie. Uwaga: Niektóre rodzaje schodów z zabiegiem dostępnych poprzez dodatek StairMaker wykorzystują inną strukturę parametrów. Edycja “Schodów-U z zabiegiem” Niektóre typy schodów posiadają jeden lub dwa zabiegi. punkty końcowe dwóch linii przełamania można przeciągnąć wzdłuż obrysu schodów. (Aby schody były wygodne wszystkie stopnie zabiegowe powinny być skupione w jednej strefie. że wszystkie stopnie są zabiegowe i przebiegają zgodnie z linią biegu. zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. Są to stopnie zabiegowe. Parametry te nie będą zmieniane. Uwaga: Linia przełamania stosowana w przypadku symboli Schodów GDL jest koncepcyjnie podobna do Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu dla elementów konstrukcyjnych ArchiCADa. Symbol 2D posiada podwójną linię przełamania określającą miejsce ucięcia biegu schodów. poznasz sposoby tworzenia i edycji schodów zabiegowych. W poniższym przykładzie schodów typu "U z zabiegiem".

Wirtualny Budynek Możesz zmieniać zakres strefy zabiegowej za pomocą myszki. Upewnij się. że nie można skrócić ani zakończyć tej strefy poza ten stopień. Najpierw najedź kursorem na schody (kursor przybierze kształt jak w edytorach arkuszy kalkulacyjnych). otrzymasz sytuację podobną do tej na ilustracji. Następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy przesuwając kursor po powierzchni schodów. Jeżeli skrócisz strefę zabiegową aż do środkowego stopnia. W StairMakerze stopnie przed i za strefą zabiegową są zawsze prostopadłe do linii biegu. Zwolnij przycisk myszy a StairMaker utworzy nowy układ stopni schodów. kliknij drugi stopień. Wprowadź minimalną długość stopnia po wewnętrznej stronie (“s” na ilustracji poniżej) do parametru w sekcji Bieg. Niektóre stopnie staną się białe a rozmiar strefy zabiegowej pomniejszy się. Stopnie w strefie zabiegowej charakteryzują się natomiast krótszym bokiem po wewnętrznej stronie biegu. Możesz również zmieniać regularność poszczególnych stopni klikając na nie. że krawędzie stopni zabiegowych nie przecinają się wzajemnie. Na przykład. Zakres strefy zabiegowej opiera się na stopniu w środku krzywizny biegu co oznacza. Zauważysz. że nie podświetlone stopnie przyjmują regularny kształt. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 365 . jeżeli chcesz aby krawędź dolnego stopnia była prosta. Pierwszy stopień stanie się biały.

Na rysunku widać punkt środkowy biegu o dowolnym kącie. Przy tej metodzie krawędzie stopni zabiegowych przecinają się w jednym punkcie. 366 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . StairMaker automatycznie ustawi środek zabiegu w środku linii biegu schodów. Klikając punkt przecięcia krawędzi będziesz mógł zmienić jego położenie. w które będziesz mógł wprowadzić wartość ścięcia. Uwaga: Nie można zdefiniować łukowych zabiegów dla tego typu schodów. Wartość "s" zostanie przypisana środkowemu stopniowi (lub dwóm stopniom. aż zmieni kształt na znak prostopadłości. jeżeli ilość stopni zabiegowych będzie parzysta). Aby uzyskać taki kształt biegu najedź kursorem na narożnik schodów. Możesz wybrać tę metodę zaznaczając opcję Zabieg wachlarzowy. Alternatywnym rozwiązaniem do zabiegu standardowego jest zabieg wachlarzowy. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Parametrów narożnika zawierające trzy typy narożników. Jeżeli wybierzesz Schody-U z zabiegiem. Typy schodów z zabiegami mogą mieć ścięte lub zaokrąglone narożniki biegu. Domyślnie wszystkie nowe schody posiadają zwykłe narożniki. Kąt krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia zależeć będzie od tej wartości. Wybierz opcję Ścięte. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia środka gdzie będziesz mógł wprowadzić nową wartość położenia. Następnie wciśnij OK.Wirtualny Budynek StairMaker podzieli stronę wewnętrzną biegu na stopnie według wzoru pokazanego na rysunku. Zwykły narożnik to pierwsza opcja. Przerywane linie określają położenie środka. Pojawi się pole tekstowe. Jeżeli wybierzesz schody typu “Bieg prosty z zabiegami na obu końcach”. Gdy narożnik jest ścięty lub zaokrąglony przesunięcie liczone jest od teoretycznego narożnika. będziesz mógł określić wartość przesunięcia dolnego i górnego zabiegu.

Aby je otworzyć. W oknie. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. W sekcji Struktura możesz wybrać pomiędzy pięcioma typami konstrukcji schodów i edytować związane z nimi parametry. zobacz Struktura i Spocznik w Pomocy ArchiCADa. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Przy najechaniu kursorem na ścięty lub zaokrąglony narożnik zawsze pojawi się ikona prostopadłości. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 367 . które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Struktura Schodów drugi przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Strukturę schodów definiuje się w drugim panelu okna edycji schodów. Zawartość tej zakładki jest różna w zależności od wybranego typu schodów.Wirtualny Budynek Struktura i Spocznik (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Możesz zmieniać kształty narożników w dowolnym momencie. Zobacz także Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Teraz zaokrąglij drugi narożnik.

Wirtualny Budynek Możesz wybrać konstrukcję typu: • Bieg pełny ze stopnicami: Schody policzkowe: • • Schody z belkami: Tylko stopnice: • Schody pełne: 368 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Jeżeli nie użyłeś oddzielnego stropu jako dla warstw podłoża + posadzki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 369 . Po zatwierdzeniu zmian StairMaker zaktualizuje wszystkie parametry oraz Symbol 2D schodów. Przy wstawianiu schodów w ArchiCADzie wartość podniesienia w oknie dialogowym Ustawień Obiektu może wynosić zero.Wirtualny Budynek Krawędź górnej i dolnej płyty podłogi powinna pokrywać się z odpowiednimi krawędziami Symbolu schodów na Rzucie bez względu na typ konstrukcji. wystarczy wpisać tylko grubość tego stropu w odpowiednie pole. Pojawi się wtedy następujące okno dialogowe: StairMaker czyści te przecięcia dopasowując do siebie grubości spocznika do biegu (lub odwrotnie). możesz określić kolor pióra konturu oraz Materiały powierzchni Schodów w Oknie 3D i Fotoprezentacji. StairMaker automatycznie dopasowuje wysokość schodów do poziomu górnej płaszczyzny dolnego stropu ustalając go jako zero. U dołu sekcji Struktura znajdują się atrybuty grubości warstwy konstrukcyjnej podłogi oraz warstw podłoża + posadzki. Drugi zestaw opcji. W sekcji Atrybuty zakładki Struktura. wartości wymiarów stopnic oraz długości ich nosków zostaną dopasowane do bieżącej konstrukcji. Uwaga: Gdy zmieniona zostanie konstrukcja schodów. Jeśli typ schodów ma dwa spoczniki zmiany dokonane na dolnym spoczniku automatycznie zmieniają górny spocznik. Możesz określić grubość spoczników w typach schodów. Wybierz odpowiednią opcję. Jeżeli użyłeś dodatkowego stropu reprezentującego podłoże + posadzkę. czy od dolnego biegu. StairMaker tworzy czyste połączenia pomiędzy spodami biegów i spoczników jeżeli zostanie wciśnięty przycisk Czyść przecięcia znajdujący się na dole sekcji. pozwala zdecydować czy rozpocząć obliczenia od górnego. Rodzaje parametrów konstrukcji różnią się w zależności od typu schodów. StairMaker automatycznie dopasuje parametry schodów do rodzaju stropu. wpisując odpowiednie wartości w sekcji Spocznik zakładki Struktura. które je posiadają. Te różnice są również widoczne w zakładce Geometrii oraz w oknie Parametrów Obiektu Schody. ustaw wartość tego parametru na zero.

Poręcze (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Kliknięcie pierwszego przycisku spowoduje zaznaczenie wszystkich segmentów w okienku podglądu. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Parametry Stopni . jednej strony całego biegu schodów (tryb Jedna strona całego biegu) czy tylko pojedynczych segmentów (tryb pojedynczy segment). zobacz Balustrada w Pomocy ArchiCADa. Aktualnie zaznaczony segment ma kolor czerwony. dostępnym po wciśnięciu trzeciego przycisku po lewej stronie okna edycji schodów. Zawartość zakładki Ustawień Stopni jest różna w zależności od ustawień Struktury schodów. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Poręcze czwarty przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 370 . Każdemu z boków stopnicy możesz przyporządkować inny materiał.Wirtualny Budynek Ustawienia Stopni (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Także tutaj znajduje się okno podglądu. Wybrany tryb ma również wpływ na edycję słupków poręczy. Aby je otworzyć. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. W sekcji Stopnica możesz ustawić następujące parametry stopnicy schodów: • grubość stopnicy • wysunięcie nosków z przodu oraz po bokach • grubość podstopnic W sekcji Atrybuty trzeciego panelu zakładki rozwijane menu Kolorów piór oraz Materiałów pozwalają na zdefiniowanie wyglądu stopnic. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. zobacz Stopnica w Pomocy ArchiCADa. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Trzy przyciski u góry zakładki decydują czy wprowadzone modyfikacje będą dotyczyły całych schodów (tryb Wszystkie poręcze). Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. W oknie. W czwartym panelu okna edycji schodów możesz zdefiniować poręcze dla tworzonych schodów lub pochylni. Właściwości poszczególnych stopnic schodów znajdują się w trzecim panelu. W oknie. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. które tym razem wyświetla bieżące ustawienia poręczy. Aby je otworzyć.trzeci przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Uwaga: Panel ten jest niedostępny jeżeli wybrane zostały schody/pochylnia o konstrukcji pełnej w panelu poprzednim.

a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. W tym trybie program przypisuje każdej stronie ten sam typ poręczy. Przełączając na ten tryb z dwóch pozostałych (trybu Jednej strony całego biegu lub trybu Pojedynczego segmentu) wszystkie segmenty schodów przyjmą ustawienia lewej poręczy najniższego biegu. Poręcze z lewej strony zostaną domyślnie zaznaczone. Natomiast przełączając z trybu Pojedynczy segment. Przy włączaniu tego trybu wszystkie parametry ustawione w poprzednich trybach są nadal aktualne. Jeden rodzaj poręczy będzie przypisany wszystkim segmentom schodów. Po otworzeniu rozwijanego menu. każdy segment reprezentowany jest przez linię wskazującą położenie osi poręczy. Aby zaznaczyć drugą stronę należy najechać na nią kursorem aż jego kształt zmieni się w symbol poręczy. Po wybraniu drugiego trybu. W okienku podglądu poręczy (powyżej rozwijanego menu typów poręczy) widnieje mały obrazek zaznaczonego typu poręczy. Program automatycznie dopasuje do siebie poręcze pomiędzy segmentami w oparciu o zadaną wartość odsunięcia. wyświetli się zestaw dostępnych typów poręczy.Wirtualny Budynek parametrów będą odnosić się do całych schodów. Aby wyłączyć poręcz w danym segmencie. należy najpierw ją zaznaczyć a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję Bez poręczy. Ustawienia. Dolny i górny nawis poręczy może być ustawiony indywidualnie dla każdego segmentu i może przyjmować wartości ujemne. znajdującego się w górnej części okna dialogowego. Zaznaczenie trzeciego trybu pozwoli na niezależną edycję każdego segmentu poręczy. Przy przełączaniu do tego trybu z trybu Wszystkie Poręcze. widoczne po lewej stronie w sekcji Parametry poręczy odnoszą się zawsze do aktualnie zaznaczonych poręczy. W tym trybie domyślnie zaznaczony jest lewy segment najniższego biegu schodów. cała strona przyjmie ustawienia segmentu poręczy najniższego biegu. Zawartość tego menu zależy od dostępnych definicji. poręcze z lewej i z prawej strony schodów będą mogły być definiowane niezależnie. Typy i parametry poręczy zestawione są w sekcji Parametry poręczy. W okienku podglądu wyświetlającego symbol schodów na Rzucie. wszystkie parametry ustawione wcześniej pozostaną bez zmian. Cienka linia wskazuje miejsce. gdzie może być umieszczona poręcz. Aby zaznaczyć inny segment wystarczy go kliknąć kursorem. Automatycznie wyliczone wcześniej wartości nawisów pozostaną nie zmienione. Do każdego segmentu może być przypisana inna wartość odsunięcia poręczy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 371 . W takim przypadku elementy segmentów o różnym odsunięciu nie zostaną automatycznie połączone.

W trybie Pojedynczy segment. Jeżeli zaznaczony typ poręczy nie posiada słupków. Pola wyboru określają zasadę według. Określają one położenie poręczy względem bocznych krawędzi biegu. Rozmieszczenie słupków może być zdefiniowane poprzez: • określenie przybliżonej odległości pomiędzy poszczególnymi słupkami (słupki rozmieszczane są wzdłuż całego biegu w określonym odstępie. Położeniem słupków względem osi poręczy można sterować za pomocą pól wyboru i pola tekstowego. Wysokość słupków i balustrady liczona od powierzchni stopni oraz wartości nawisów. Pojawi się wtedy okno dialogowe Zmiany lokalizacji.Wirtualny Budynek • • umieszczenie po jednym słupku na każdym stopniu (na spocznikach będzie użyta przybliżona odległość) określając liczbę słupków Zaznaczenie pola Przyciągaj do narożników spowoduje automatyczne umieszczenie słupków na końcach segmentów i rozmieszczenie pozostałych słupków według wybranej powyżej metody. której słupki rozmieszczone są wzdłuż osi. Edytowalne parametry poniżej rozwijanego menu w większości przypadków nie zależą od typu poręczy. Modyfikacja położenia słupków wstawionych automatycznie. podczas gdy w pozostałych trybach parametry te określają dolny nawis pierwszego segmentu i górny nawis ostatniego segmentu schodów. Niektóre z dostępnych typów poręczy zostały zaprezentowane na rysunkach poniżej. może się odbywać ręcznie poprzez kliknięcie na słupku. Parametry poręczy będą wyświetlane w liście dodatkowych parametrów w oknie dialogowym Ustawień schodów. sekcja ta będzie nieaktywna. Atrybuty i położenie słupków poręczy dostępne są w sekcji Parametr słupka. wartości nawisów odnoszą się do aktualnie edytowanego segmentu. gdzie można numerycznie wprowadzić nowe położenie słupka.) 372 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Panel Parametry obejmuje wszystkie parametry logicznie pogrupowane: Rodzaj Symbolu 2D.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. W oknie. 2D powyżej kondygnacji macierzystej. biegu schodów oraz poręczy.Wirtualny Budynek Ustawienia symboli (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Po utworzeniu i zapisaniu schodów StairMaker. patrz Panel Symbol 2D i Parametry 3D (narzędzie Schody) w Pomocy ArchiCADa. Ustawienia linii biegu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 373 . Więcej szczegółów. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Za pomocą tych opcji zdefiniuj i zmień wygląd 2D stworzonych schodów StairMaker. możesz zmieniać te same parametry z okna dialogowego Ustawień Schodów. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Ustawienia Symboli . patrz Zakładka ustawień symboli w Pomocy ArchiCADa. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tej zakładce. Opcje w części Poziom Detalu 2D dają graficzny obraz wyboru dla symboli 2D dla schodów. wyświetlenie poręczy w symbolu. wyświetlanie belek w symbolu. Aby je otworzyć. ustawienia zależne od kondygnacji.

Schody będą policzone jako Elementy biblioteczne. lub czy geometria jest niewłaściwie dopasowana. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia List dla Schodów (ostatni przycisk) w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. jeśli chcesz uwzględnić na liście tylko wybrane elementy schodów. możesz utworzyć własne schody w oparciu o kontur schodów narysowany narzędziami rysunkowymi ArchiCADa. Standardowe typy Schodów opierają się na ściśle zdefiniowanej geometrii. aby sprawdzić skonfigurowaną geometrię schodów. Schody oparte o narysowane elementy Narysowanie ręcznie obrysu schodów za pomocą narzędzi rysunkowych (Linii. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. aby wskazać wybraną lokalizację i nadać schodom nazwę. upewnij się czy są one zaznaczone w tej zakładce. Każdy element oraz parametr schodów może być umieszczony na liście dzięki poleceniom z menu Dokument > Zestawienia i Listy. Polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z zaznaczenia uruchamia dodatek StairMaker pozwalający na dodanie potrzebnych opcji i elementów do przygotowanej geometrii schodów. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. jednakże. kliknij Zachowaj jako. Narzędzie Utwórz schody korzystając z zaznaczonego (menu Projekt).Wirtualny Budynek Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Szczegóły. Jeżeli nie możesz odnaleźć potrzebnego typu schodów Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 374 . Jeśli jesteś zadowolony z wybranego typu schodów. Aby je otworzyć. Łuku i Wypełnienia). patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Sprawdź i zachowaj schody W dolnej części dowolnej z zakładek możesz kliknąć przycisk Sprawdź schody. ArchiCAD poinformuje Cię czy schody są prawidłowo skonfigurowane. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia listy w ArchiCADzie.

lecz nie mogą przecinać żadnych wierzchołków ani krawędzi bocznych. Utworzone wypełnienie nie może zawierać żadnych otworów. ArchiCAD umożliwia zdefiniowanie własnej geometrii schodów. 2) Określ linię biegu za pomocą łamanej lub połączonych łuków. zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 375 . będzie dostępny tylko typ Schody użytkownika. 3) Zaznacz wielobok wypełnienia oraz wszystkie segmenty linii biegu. Jeżeli połączenie dwóch segmentów linii biegu nie jest styczne będzie to również interpretowane jako spocznik. zaznaczonego aby utworzyć obiekt schodów z zaznaczonych elementów.Wirtualny Budynek wśród dostępnych wzorców. 4) Wybierz polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z 1) Narysuj dokładny kontur schodów za pomocą narzędzia wypełnienia. Pierwszy wierzchołek linii łamanej bądź łuku będzie stanowił początek biegu nowych schodów. StairMaker automatycznie znajdzie najlepszy typ schodów dla twojego obrysu. Jeżeli żaden z dostępnych wzorców nie będzie pasował do obrysu. Uwaga: Jeżeli narysowany wielobok nie może zostać poprawnie zinterpretowany przez StairMakera. Uwagi: Punkty końcowe linii biegu muszą leżeć dokładnie na bokach wieloboku. Segmenty linii biegu nie mogą się przecinać ani wychodzić poza obrys wypełnienia. Musi to być ciągły łańcuch pojedynczych linii. Wierzchołki w linii biegu będą interpretowane jako spoczniki. 5) Pojawi się okno dialogowe Wyboru typu schodów.

Nadal możesz jednak ustawić: • • • liczbę stopni kąt wznoszenia (parametry wzniesienia i biegu) Tworzenie Dźwigarów na Rzucie Tworzenie dźwigaru rozpocznij od narysowania jego szkieletu w oknie Rzutu przy pomocy narzędzi Linia i Łuk/okrąg. grubości piór zostały tam znacznie przesadzone. jak na ilustracji poniżej. Znajduje się w menu Projekt > Dodatki. Gdy narysujesz już wszystkie elementy szkieletu zaznacz je i wybierz polecenie Utwórz dźwigar z menu Dodatki > TrussMaker Dodatki Dodatki są rozbudowanymi narzędziami znacznie ułatwiającymi i poszerzającymi możliwości projektowania i modyfikowania standardowych elementów. 6) Wybierz dostępny typ schodów i wciśnij OK. Zostaniesz również poproszony o zachowanie i nazwanie nowych schodów. Teraz możesz sprawdzić jak wyglądają nowe schody w widoku Rzutu lub w oknie 3D. Oryginalne elementy 2D nie zostaną automatycznie usunięte. W celu uzyskania większej czytelności rysunku. • • Działania na elementach bryłowych Rozwinięcia ścian to narzędzie tworzące elewacje wnętrz na podstawie Stref.Wirtualny Budynek wyświetlony komunikat o zaistniałym problemie. Schody zostaną automatycznie utworzone w miejscu gdzie rysowałeś ich obrys. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów pozwalające określić kształt i inne atrybuty dźwigara. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 376 . Dla różnych fragmentów dźwigara użyj różnych kolorów piór. pomocny przy tworzeniu różnego rodzaju dźwigarów i wiązarów. StairMaker wyświetli okno edycyjne schodów W przypadku schodów użytkownika. Należy wtedy wprowadzić zalecane poprawki i spróbować powtórnie. Są to: • TrussMaker. TrussMaker jest Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z głównym programem. Gdy skończysz wciśnij OK. część podstawowych parametrów geometrii nie jest dostępna a wartość całkowitego wzniesienia biegu jest domyślnie zablokowana: parametry kształtu schodów TrussMaker TrussMaker (Konstruktor dźwigarów) pozwala na tworzenie kratownic i dźwigarów.

Gdy skończysz ponownie wybierz polecenie Utwórz dźwigar. wciśnij przycisk Zachowaj jako znajdujący się na dole okna dialogowego.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Natomiast jeżeli wybierzesz Zachowaj jako. TrussMaker wyświetli ostrzeżenie informujące o możliwości podmiany już istniejącego obiektu. w którym będzie przechowywany. patrz Ustawienia Konstruktora dźwigarów (TrussMaker) w Pomocy ArchiCADa. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów z takimi samymi ustawieniami jakich dokonaliśmy wcześniej. • Jeżeli klikniesz Zachowaj. w którym będzie zapisany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 377 . Edytowanie tego obrysu w żaden sposób nie wpływa na sam obiekt. Nowy dźwigar zostanie umieszczony w oknie Rzutu na linii podstawy jego szkieletu. • Edytowanie Dźwigarów Szkielet narysowany na Rzucie nie jest później w żaden sposób połączony z powstałym na jego podstawie obiektem dźwigara (jest wykorzystany tylko przy tworzeniu dźwigara). za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja dodaj linię przekrojową. powstanie zupełnie nowy obiekt. Otwórz nowe okno Przekroju/Elewacji/RŚ i wybierz polecenie Kontynuuj edycję z menu TrussMakera lub z palety. Kliknięcie Podmień spowoduję nadpisanie starego obiektu. TrussMaker zapewnia inny sposób umożliwiający edycję wstawionych dźwigarów. a następnie umieść go w odpowiednim miejscu w projekcie. Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ Możesz utworzyć dźwigar w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ: 1) Narysuj na Rzucie dach a następnie. Zostaniesz poproszony o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu. Pojawi się komunikat proszący o narysowanie nowej linii przekrojowej za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja. który będziesz mógł dowolnie edytować. Jedyną różnicą jest nowy przycisk Zachowaj obok Zachowaj jako. Pojawi się oryginalny szkielet. Gdy skończysz edytowanie Kratownicy. kliknięcie Anuluj przerwie cały proces. Przejdź do widoku 3D aby wygenerować bryłę dźwigara. TrussMaker poprosi cię o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu biblioteki. Zaznacz dźwigar i wybierz polecenie Edytuj dźwigar z menu TrussMaker lub z palety narzędziowej TrussMakera.

2) Otwórz odnośne okno Przekrój/Elewacja/RŚ 3) Dopasuj szkielet dźwigara do kształtu dachu. patrz Edytuj Operatory i Bazy (Działania na Elementach Bryłowych) w Pomocy ArchiCADa. każda zmiana położenia lub atrybutów któregoś z elementów wchodzących w skład operacji. Szczegóły. 4) Zaznacz wszystkie elementy szkieletu i wybierz Utwórz dźwigar z menu TrussMaker. 378 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dodawanie oraz Przecięcie (znajdowanie części wspólnej) brył. zostaje natychmiast odzwierciedlona na pozostałych elementach. Narysuj kontur dźwigara w taki sam sposób jak na Rzucie (patrz wyżej). Dźwigar zostanie umieszczony dokładnie w miejscu gdzie znajduje się linia przekrojowa. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym. zatem w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ będzie przekrojony płaszczyzną cięcia. Działania na elementach bryłowych można wykonać w dowolnym oknie modelu wybierając opcję Projekt > Działania na elementach bryłowych.Wirtualny Budynek 6) Wyświetl nowy dźwigar wraz z dachem w oknie 3D lub w nowym widoku okna Przekroju/elewacji. (Projekt > Dodatki > TrussMaker) 5) Dokonaj koniecznych ustawień parametrów dźwigara w oknie dialogowym Ustawień a następnie zachowaj obiekt na dysku. Działania na elementach bryłowych O działaniach na elementach bryłowych Działania na elementach bryłowych pozwalają na tworzenie złożonych obiektów przestrzennych w oparciu o operacje Boole'a obejmujące Odejmowanie. Rezultat tych działań jest na bieżąco aktualizowany. że nowy obiekt biblioteczny został utworzony na Rzucie. tzn.

Belki: W przypadku wykonywania operacji na bryłach z wykorzystaniem belek. ani usuwane. pomiędzy Ścianą i Słupem). Warstwa Operatora wyświetlona jest w trybie Szkielet. Rodzaje działań na elementach bryłowych Dostępnych jest pięć typów Operacji na elementach bryłowych. Każdy element może być zarazem Elementem bazowym i Operatorem. na której umieszczone są Operatory. W przypadku takich elementów. jak Element bazowy. Po lewej stronie pokazano oba elementy. W operacjach tych dachy są traktowane identycznie. gdy warstwa Dachu została ukryta. jeżeli elementy te znajdują się na warstwach o tych samych grupach przecięć. Operacje zagnieżdżone: Jeżeli pożądany kształt może być otrzymany wyłącznie poprzez szereg zagnieżdżonych operacji. przy zachowaniu modyfikacji Elementów bazowych. należy zwracać baczną uwagę na kolejność ich wykonywania. operacja nie przyniesie widocznego efektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 379 . Jeżeli Priorytet Elementu bazowego będzie wyższy niż Operatora. jak obecne są elementy biorące w niej udział. a Element bazowy może być modyfikowany za pomocą dowolnej liczby Operatorów. Operatory nie są modyfikowane. że możliwe jest zagnieżdżanie Operacji na elementach bryłowych. Jeżeli chcesz na stałe zachować otrzymaną w ten sposób bryłę. co oznacza. które są używane do modyfikowania geometrii elementów z którymi są łączone.funkcja Przycinania do dachów nie ma wpływu na zachowanie tych elementów w działaniach na elementach bryłowych. Po wykonaniu operacji. W operacjach tego typu Operator może modyfikować Element bazowy. Ograniczenia i uwagi Dachy . zaleca się przed dokonaniem operacji na bryłach zmienić numer grupy przecięć jednej z odnośnych warstw.Wirtualny Budynek W działaniach na elementach bryłowych wyróżniamy dwie funkcje elementów: • • Elementy bazowe to elementy. Operator może być używany do modyfikowania wielu Elementów bazowych. których geometria jest modyfikowana w trakcie operacji. który w innej operacji pełni rolę Operatora modyfikującego jeszcze inny Element bazowy. Poniższa ilustracja przedstawia Ścianę. itd. w środku widzimy sytuację. po prawej stronie warstwa Dachu została przełączona na tryb Szkieletowy. Operator musi posiadać taką samą bądź wyższą wartość Priorytetu przekroju 3D. W czasie operacji. bez konieczności całkowitego chowania Operatorów. którym w tym przypadku jest Dach. Można także przestawić tryb wyświetlania tej warstwy na Szkielet. która jest Elementem bazowym zmodyfikowanym przez odjęcie Operatora. można ukryć warstwę. Efekt operacji jest widoczny tak długo. jak wszystkie inne elementy. Pomijanie automatycznych przecięć: Działania na elementach bryłowych nie mają wpływu na automatyczne przecięcia pomiędzy elementami (np. musisz zapisać ją w Oknie 3D jako Obiekt GDL. Na ilustracji poniżej przedstawiono działanie każdego typu operacji: Początkowy kształt ściany widoczny jest po lewej stronie. Operatory to elementy. co pozwala na bieżąco obserwować zmiany Elementu bazowego.

dopóki warstwa. Na Rzucie Elementy bazowe i Operatory będą wyświetlane bez zmian. Operatory nie będą wyświetlane w oknie Rzutu. powyżej a warstwy są ukryte. Przełączenie warstwy Operatorów do trybu Szkielet nie 380 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Odejmowanie z wytłaczaniem do góry . Uwaga: Jeżeli na Rzucie zaznaczony zostanie Element bazowy i otworzone zostanie Okno 3D. Operatory nie zostaną wyświetlone w Oknie 3D. że efekt tych operacji nie będzie widoczny. Część wspólna . Nie będzie także możliwa ich edycja. który obejmuje bryła Operatora. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. Jeżeli natomiast warstwa ta zostanie schowana. ku górze. Wszystkie polecenia związane z Zestawieniami ilościowymi będą wykonywane w oparciu o zmodyfikowane bryły. Przykład Działania na elementach bryłowych Poniższy przykład przedstawia proces tworzenia ściany osłonowej dla spiralnych schodów. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. nawet jeżeli ich warstwy są widoczne. poniżej. dopóki zawartość okna nie zostanie przebudowana. Oznacza to. będzie miało wpływu na ich wyświetlanie w oknie Rzutu. Wykonując operacje na bryłach w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ pamiętaj. Odejmowanie z wytłaczaniem do dołu . Działania pokazane są w Szkielecie. Dodawanie .odcina fragment Elementu bazowego. na której są umieszczone nie zostanie powtórnie pokazana. • • • Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia Działania na elementach bryłowych mają wpływ na model. przy pomocy Działań na elementach bryłowych. ku dołowi. że są one widoczne w Oknie 3D. Poniżej pokazano prezentowane wcześniej elementy w widoku przekrojowym. 1) Wstaw na Rzucie Schody spiralne za pomocą narzędzia Schody. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie model oraz w oknach Rysunków Detali.odcina fragment Elementu bazowego.Wirtualny Budynek • • Odejmowanie .dodaje bryłę Operatora do bryły Elementu bazowego.odcina fragment Elementu bazowego.zachowana zostaje tylko część wspólna brył Elementu bazowego oraz Operatora.

3) Otwórz okno dialogowe poleceniem z menu Projekt > Operacje na elementach bryłowych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 381 . 6) Zaznacz element operatora: spiralne schody. 7) Kliknij "Pobierz operatory". 5) Kliknij "Pobierz elementy bazowe".Wirtualny Budynek 2) Utwórz ścianę łukową obejmującą schody. 4) Zaznacz Element bazowy: ściana łukowa.

Opcje wyświetlania Modelu (i Kombinacje) uaktywniane są globalnie dla bieżącego modelu. Drzwi. (Można także definiować te ustawienia indywidualnie dla poszczególnych elementów za pomocą odpowiednich opcji w oknie dialogowym Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 382 . Operacja na elementach bryłowych jest zakończona. 10) Kliknij pusty obszar aby anulować 11) Sprawdź rezultat w oknie 3D. a "Rzutem Sufitu". Użyj tych opcji. Przegród Strukturalnych i elementów Zakreślania. 9) Kliknij "Wykonaj". Szczegóły. Okien.Wirtualny Budynek 8) Wybierz typ operacji: Odejmowanie z wytaczaniem do góry. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Wyjątek: Dwie opcje wyświetlania Modelu dla Przegrody Strukturalnej (Pełne i Schematyczne) będą miały wpływ na wyświetlanie i wygląd Przegród Strukturalnych tylko w oknach 3D i Dokument 3D (łącznie z trybem edycji Przegrody Strukturalnej). wypełnień. Szczegóły. Ustaw Opcje wyświetlania Modelu Otwórz okno dialogowe Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu aby określić następujące opcje (zgrupowane w panelach): 1) Opcje Elementów konstrukcyjnych: Pokaż/Ukryj inne opcje mające wpływ na wyświetlanie i wygląd Belek. Symboli słupów. 2) Opcje Wyświetlania Wypełnień: opcje związane z tłami i wzorkami wypełnień i stref. Opcje wyświetlania Modelu Sposób wyświetlania Widoków Modelu może być zdefiniowany globalnie w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. lamp sufitowych. stref i niektórych Obiektów GDL. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. 3) Opcje dla Obiektów GDL: Przełącza typ symbolu niektórych elementów bibliotecznych (np. Znaczników Przekroju. kratek wentylacyjnych. detektorów dymu) pomiędzy "Rzutem Podłogi". Opcje wyświetlania Modelu mają wpływ na wygląd elementów konstrukcyjnych. Opcje Wyświetlania Modelu nie mają żadnego wpływu na Okno 3D. zaznaczenie schodów. gdy zachodzi potrzeba zmiany sposobu wyświetlania wszystkich tego typu obiektów w projekcie. zarówno na ekranie jak i w wydrukach.

do Detali lub Sytuacji. Mapy Widoków oraz w Zestawach Publikacji Nawigatora. Kombinacje Opcji widoków modelu Po utworzeniu jednego bądź kilku zestawów Opcji wyświetlania Modelu. Szczegóły. posługując się poleceniami znajdującymi się w pierwszym panelu tego okna dialogowego. patrz Panel Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. Sprawdź ustawienia w pozostałych panelach. Domyślnie.Wirtualny Budynek Obiektu/Lampy. • 383 . dostępne są cztery Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. Kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego i zastosowanie zmian. możesz je zachować jako Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. Skorzystaj z odpowiedniego menu rozwijanego znajdującego się u dołu Mapy Projektu Organizatora (Opcje ustawień i przechowywania widoków). aby sprawdzić co się będzie działo po zastosowaniu Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nie zachowana konfiguracja opisana zostanie jako "Użytkownika". Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu można zachować i szybko aktywować do poszczególnych widoków w zależności od potrzeb (np. Aktywna Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu wyświetlana jest w panelu Cechy Mapy Projektu. jednak nie są one przechowywane pod tą nazwą.) różne widoki mogą korzystać z różnych Opcji Wyświetlanie Modelu. Skonfigurowane opcje powinny zostać zachowane za pomocą przycisku Zachowaj jako w panelu Kombinacje Opcji widoków modelu. mogą one być modyfikowane i zapisywane pod nowymi nazwami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu w Projekcie Aby zastosować Kombinację Opcji wyświetlania Modelu do bieżącego modelu.) Poniższa ilustracja prezentuje wspomniane trzy elementy wyświetlane w postaci "Rzutu Podłogi" (po lewej) i "Rzutu Sufitu" (po prawej). Skorzystaj z menu rozwijanego znajdującego się w palecie Opcje Podręczne. Te nowe ustawienia mogą pozostać aktywne nawet po zamknięciu okna dialogowego. wykonaj jedno z poniższych: • • Użyj polecenia Dokument > Ustaw Widok Modelu i wybierz z menu odpowiednią Kombinację Opcji wyświetlania Modelu otwórz menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu i wybierz jedną z zapisanych Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Opcję tę można otworzyć i wprowadzić zmiany z dolnej części Mapy projektu w Organizatorze (Opcje ustawień widoku i przechowywania) oraz w palecie Opcji podręcznych.

które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. otwórz paletę narzędziową Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania.drukowaniu). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 384 . Aby uzyskać szybszy dostęp do tych opcji. są one pomocne głównie w trakcie operacji edycji. Opcje wyświetlania (ekranowe) Szczegóły. zapisywana jest również jego bieżąca Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu. użyj okna dialogowego Ustawienia Widoku. Pozostałe funkcje na liście przełączają sposób wyświetlania grubości linii oraz wypełnień (wektorowe lub bitmapowe).Wirtualny Budynek Opcje wyświetlania Polecenie Widok > Opcje wyświetlania wyświetla listę funkcji związanych z wyświetlaniem elementów. nie ma wpływu na wygląd widoków modelu podczas publikacji (np. Widok > Opcje wyświetlania (szybki dostęp do tych opcji możliwy jest również poprzez pasek narzędzi Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania). Aby zastosować inną Kombinację Opcji Wyświetlania Modelu do zapamiętanego Widoku. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu dla zapamiętanego Widoku Gdy zachowujesz widok z dowolnego okna modelu. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75. Status ten. Kliknięcie dowolnego elementu przełączy jego status. Dotyczy on tylko wyświetlania elementów na ekranie.

wyświetlanie tych linii. Są to: Uchwyty wypełnień. Opcja ta dotyczy tylko wyświetlania kreskowania na ekranie (bez względu na rodzaj wypełnienia). wszystkie linie są wyświetlane jako bardzo cienkie. Jeżeli chcesz wydrukować rysunek w tym trybie wyświetlania. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. • Pokaż Pomoce Rysunkowe: Włącza i wyłącza dostępne pomoce rysunkowe. Ustawienia Częściowego wyświetlania struktury mają wpływ jedynie na struktury złożone i warstwowe. wyświetlanie kreskowania wektorowego. Wieloboki obrysu Detali i Obszarów 2D. użyj opcji Cienka Linia w oknie dialogowym Drukuj lub Plotuj. Kolor podświetlenia Znaczników może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji./wył. może będziesz wolał dokonać publikacji Planu Strukturalnego./wył. chyba że zaznaczona jest opcja "Pogrubione linie przekroju". na którym skomplikowane i złożone elementy będą przedstawione tylko częściowo: przedstawiając jedynie rdzeń lub bez wykończenia. Częściowe Wyświetlanie Struktury ma wpływ na wyświetlanie elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. W przeciwieństwie do Opcji wyświetlania Modelu mających wpływ jedynie na okna 2D. Można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury dla każdego widoku. Gdy opcja ta jest wyłączona. Szybkie przypisanie Częściowego Wyświetlania Struktury dla bieżącego okna możliwe jest poprzez okno Struktury częściowej dostępne w palecie Opcji Podręcznych. Elementy Szablonu na Arkuszach: Wł. Ustaw preferencje wyświetlania za pomocą menu Dokument> Częściowe Wyświetlanie Struktury. Wyświetlanie Struktury O Częściowym Wyświetlaniu Struktury Funkcja Częściowego Wyświetlania Struktury umożliwia wyświetlenie i stworzenie złożonych i skomplikowanych elementów w uproszczonej formie. wyświetlanie tych linii Prawdziwa grubość: Użyj tej opcji by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie prawdziwych grubości linii. Podświetl Znaczniki Źródłowe: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania podświetlania Znaczników Źródłowych. wyświetlanie elementów szablonu arkusza. Zobacz Struktury warstwowe na stronie 32./wył. Znaczniki Źródłowe to te. oraz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254./wył. Rzut. Jeżeli opcja ta jest wyłączona.Wirtualny Budynek • • • • Czyść połączenia ścian i belek: Przełącza tryb czyszczenia połączeń ścian i belek. Na przykład. Uwaga: Tryb Bardzo cienkie dostępna w tym menu. Linie odniesienia Dachów: Wł. Uchwyty obrazków i bloków tekstowych oraz Uchwyty krzywych Beziera. Ramki Rysunków: Użyj tej opcji do przełączania wyświetlania ramek Rysunków na Arkuszach. dotyczy tylko sposobu wyświetlania elementów na ekranie. Pokaż Linie odniesienia Ścian i Belek: Wł. 3D). wypełnienia wyświetlane są z wzorkiem punktowym. które w trakcie wstawiania tworzą Widoki Projektu. • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 385 . Do każdego okna można przypisać inną formę Częściowego Wyświetlania Struktury (np. Użyj kolejnych czterech opcji do przełączania wyświetlania poszczególnych Pomocy Rysunkowych. Te elementy to: Linie Zasięgu i Obszaru Odległego Przekrojów i Elewacji. w przypadku współpracy z innymi projektantami lub inżynierami. Zasięg Znaczników: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania wyświetlania ekranowych elementów Znaczników. Kreskowanie wektorowe: Wł. Linie i Linie Zakresu Elewacji/Rozwinięć Ścian. • • Pogrubione linie przekroju: Wyświetla Elementy konstrukcyjne z pogrubionymi liniami przekrojowymi.

poza warstwami/komponentami określanymi jako “Wykończenie”. • Tylko Rdzeń: Można wyświetlać jedynie struktury zdefiniowane jako “Rdzeń”. • Bez Wykończenia: Wyświetlona jest cała struktura.Wirtualny Budynek Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury Preferowany sposób wyświetlania można określić za pomocą okna Dokument > Częściowe Wyświetlanie Struktury. 386 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Pełna Struktura: To jest ustawienie domyślne.

ani dla jakiegokolwiek innego Niezależnego widoku projektu. a każdy z nich będzie miał inne Częściowe Wyświetlanie Struktury. że dla każdego widoku można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury: na przykład. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 387 . można wyświetlić trzy okna Przekroju z trzema różnymi ustawieniami Częściowej Struktury). można je określić osobno dla każdego okna. Zobacz także Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego na stronie 392. można skonfigurować ustawienia Częściowego Wyświetlenia Struktury dla Obszarów 2D i Detali (w razie potrzeby. • Obszar 2D oraz Detal: Jeśli widok źródłowy projektu jest w Rzucie lub jeśli jest widokiem projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. Wyjątek: Nie można skonfigurować ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla Przekroju typu Rysunek. Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku Ustawienia dla Częściowego Wyświetlania Struktury jest zachowywane wraz z widokiem. można zachować dwa różne widoki tego samego Przekroju.Wirtualny Budynek Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury można przypisać do następujących rodzajów okien: • • • Rzut (jedno ustawienie Częściowej Struktury ma wpływ na każde okno Rzutu) Okno 3D (jedno ustawienie dla okna 3D) Przekrój/Elewacja/Rozwinięcia ścian/Dokument 3D: Każdy typ okna dla tych elementów może mieć własne ustawienie Częściowego Wyświetlenia Struktury (np. Oznacza to.) Część Cechy w Mapie Projektu Organizatora oraz Mapie Widoków Organizatora wyświetla aktualne ustawienia Struktury Częściowej zaznaczonego elementu.

388 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. dachów): warstwy można zaznaczyć jako “Rdzeń” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.Wirtualny Budynek Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów warstw (ścian.” Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone).” jednak muszą one przylegać do siebie. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. stropów. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. Dla elementów warstw: warstwy można określić jako “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.

jeśli zajdzie taka potrzeba. ale opcja “Pokaż Pełną Strukturę” (na czerwono) pokazuje pełną strukturę ściany. słupów): Elementy można zaznaczyć jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Projekt > Menedżer profili. ściany warstwowe są wyświetlane z ustawieniami tylko rdzenia. ale będzie pokazany tylko na wyświetlonych częściach elementów. 1) Wybierz narzędzie Podrys. Wizualizacja pełnej struktury Nawet jeśli zastosujesz opcję Częściowego Wyświetlenia. Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). wyświetlone zostaną punkty aktywne w oryginalnym położeniu. ale kursor rozpozna linię odniesienia nawet jeśli nie będzie jej na wyświetlonej części elementu . Dokonany wybór zostanie podświetlony.zgodnie ze wskazaniem pogrubionego kursora w kształcie znaku Mercedesa na tym obrazku. Można zawsze wybrać opcję Pełna Strukturalna Oryginalna dla Podrysu: Po zaznaczeniu częściowo wyświetlonego elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 389 . Opcja Funkcje wspierające zaznaczenie również pomoże wyświetlić części elementów wyświetlone w pełni oraz częściowo. wybierz element Wybierz Podrys i zaznacz Pełna Struktura. belek. Zaznaczenie zapamiętane jest pokazane jedynie na wyświetlonych komponentach. które pomogą zidentyfikować pełną strukturę oryginalną.Wirtualny Budynek Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów Profili (ścian. W tej części. 2) Z menu rozwijalnego Podrys. ArchiCAD umożliwia wyświetlenie kilku rodzajów informacji.

Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref Niezależnie od tego. Zwykłe kolumny zawsze pokazują zarówno Rdzeń oraz Okładzinę niezależnie od ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury. należy stworzyć Złożoną Kolumnę i skonfigurować okładzinę jako “Wykończenie”. 390 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .” W przypadku Słupów "obudowanych" ścianą: Wyświetlając tylko Rdzeń można wyeliminować Owijanie. Aby wyświetlić kolumnę bez okładziny. całego elementu. Następnie ustawić opcję Częściowe Wyświetlanie Struktury jako “Bez Wykończenia. nie będzie ona miała wpływu na strefy: strefy. wtedy Wypełnienie kryjące pojawi się niezależnie od zastosowanej opcji Częściowego Wyświetlania. nawet jeśli jest on akurat ustawiony jako Częściowo wyświetlony. strop lub siatka). Aby zastąpić opcje wyświetlania Wypełnień kryjących. która opcja częściowego wyświetlania została zastosowana.Wirtualny Budynek Okno Info wyświetla Grubość oryginalnego. nie są uznawane za elementy składowe dla celów Częściowego Wyświetlania Struktury. nawet jeśli wykończenia są ukryte zgodnie z aktualnym ustawieniem Częściowego Wyświetlania Struktury. które dochodzą do “Krawędzi wewnętrznej” są obliczane jako komponent “wykończenia” otaczającej struktury. Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie Jeśli przypisałeś Wypełnienie Kryjące dla dowolnego elementu warstwowego lub złożonego (może to być dach. użyj panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów Mimo że zwykłe Kolumny posiadają “Rdzeń” oraz okładzinę.

należy przełączyć z powrotem na ustawienie Częściowego Wyświetlania Struktury. Jednak. a inne zestawy wymiarów w widokach Pełnej Struktury oraz Bez wykończenia. Jeśli skopiujesz i przekleisz zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. te wymiary zostaną utracone po przeklejeniu. wymiar pokazany w opcji Tylko Rdzeń zniknie. i pojawi się inny wymiar . których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury różnią się od siebie. Ściana będzie wyświetlona z ustawienia wyświetlania tylko rdzenia: Można skopiować i przekleić zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. w którym wstawiono wymiary.Wirtualny Budynek Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów Wymiary połączone są z ustawieniem częściowego wyświetlania struktury: każdy tryb częściowego wyświetlania ma własny zestaw wymiarów: można wybrać zestaw wymiarów jedynie dla widoku Tyko rdzeń. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury są podobne. wymiary związane z wcześniejszym ustawieniem Wyświetlania nie będą widoczne. Aby ponownie zobaczyć wymiary. Jeśli przełączysz pomiędzy ustawieniami częściowego wyświetlania struktury. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 391 .ten utworzony poprzednio przy ustawieniu wyświetlania Pełnej Struktury. które NIE pojawiają się w danym widoku Częściowego Wyświetlania Struktury. jeśli spróbujesz wkleić zwymiarowane elementy. pojawi się okno z ostrzeżeniem: Jeśli przełączysz ustawienie wyświetlania na opcję Pełnej Struktury.

ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie związane z konsekwencjami dla pochodnych widoków: Ustawienia częściowego wyświetlania struktury widoków mogą się zmienić: Możesz kontynuować Przebudowywanie. ale musisz pamiętać. może wystąpić problem kiedy będziesz probować zmienić powiązane ustawienia Częściowego wyświetlania struktury. Dlatego ArchiCAD nie pozwoli zmienić ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoków utworzonych z źródeł z opcją ręcznego przebudowania lub typu Rysunek. ponieważ widok projektu źródłowego może nie być zaktualizowany. W przeciwnym razie: Załóżmy. aby pasowały do tych skonfigurowanych dla widoku projektu źródłowego.Wirtualny Budynek Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego Często będziesz pracował w widoku modelu (Przekrój. Elewacja.zostaniesz ponownie ostrzeżony o zmianie ustawień częściowej struktury widoku: Rozwiązanie: wróć do widoku źródłowego (lub zrób jego kopię) i zmień typ aktualizacji na Automatyczny. lub anulować proces. zmienią ustawienia Częściowego wyświetlania tak.po przebudowaniu. z którego stworzono kilka widoków. Ponownie. że mamy widok projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. Jednak jeśli widok projektu źródłowy to widok/widok projektu z opcją ręcznego przebudowania. którego źródłem jest model z określoną opcją ręcznego przebudowania.dla którego źródła zmieniono opcję z Automatycznego Przebudowania na Ręczne . Niżej przedstawione ustawienia widoku należą do widoku. Ustawień częściowego wyświetlania struktury nie można zmieniać. Jeśli nie zmienisz ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoku projektu źródłowego z Ręcznym przebudowaniem (nawet jeśli został stworzony na podstawie źródła typu automatycznej aktualizacji). Jest to możliwe.nawet jeśli już utworzyłeś te widoki . Rozwinięcia ścian. ze widoki stworzone na podstawie tego źródła . w którym elementy mają źródło w innym oknie modelu. Po przebudowaniu takiego widoku . Następnie zmień widok projektu na “Aktualizacja manualna” lub “Rysunek: bez przebudowania”. Detal lub Obszar 2D). rozwiązaniem jest powrót do widoku źródłowego (lub zrobienie jego kopii wraz z potrzebnymi ustawieniami częściowego wyświetlania struktury) i zmienić aktualizację na typ Automatyczny. 392 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

"stare" zgodne elementy zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi z ArchiCADa 12. ale również korzystać z nowych obiektów powinieneś: • • załadować plik biblioteki AC 12 . Wyjątek: W przypadku elementów złożonych (Profili) skonfigurowanych jako Częściowo wyświetlanych może nastąpić zniknięcie warstw w pewnych przypadkach. Drzwi / Okna w bibliotece ArchiCAD 12 zostały przeprogramowane. Niezgodne "stare" elementy pozostaną na miejscu. Jedna. Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien Wyświetlenie 2D drzwi i okien powinno zniknąć w wyniku zmiany na częściowe wyświetlanie struktury. pamiętaj o poniższych wskazówkach: 1) Jeśli chcesz zachować stare obiekty biblioteczne. jeśli migrujesz wcześniejsze wersje projektów ArchiCADa do ArchiCAD 12. i nie będą sprzeczne z obiektami ArchiCADa 12.Wirtualny Budynek W ten sposób. Elementy zgodne zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi AC 12. aby były właściwie wyświetlane przy częściowym wyświetlaniu struktury. Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów Przecięcia będą zachowywały się tak samo jak w przypadku wyświetlania pełnej struktury: W wyniku częściowego wyświetlania nie znikną żadne przecięcia warstw. 2) Jeśli dalej chcesz pracować nad projektami używając nowych obiektów: • • Załaduj plik biblioteki AC 12 . trzeba będzie je zastępować pojedynczo (i resetować ich parametry).lcf załadować zestaw bibliotek z ArchiCAD 10 i 11 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 393 .lcf Elementy niezgodne w przeniesionych projektach zostaną pokazane jako Brakujące elementy biblioteczne.

Wirtualny Budynek 394 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

zwłaszcza w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D lub Detali i Obszarów 2D. publikowanie może odbywać się w każdym momencie za pomocą jednego kliknięcia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Rysowanie Wszystkie Elementy rysunkowe są dwuwymiarowe: do tej grupy należą Punkty aktywne. Zestawy atrybutów związanych z elementami rysunkowymi (pióra kolorów. musisz oprzeć się na sterownikach dostarczonych przez producenta. wygląd niektórych atrybutów może być modyfikowany poleceniami z menu Widok > Opcje wyświetlania. wyplotowany.jego publikację. Aby maksymalnie przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia dokumentacji. która umożliwia przygotowanie pełnej dokumentacji na podstawie zachowanych widoków modelu. Funkcje tworzenia Zestawień ilościowych pozwalają na tworzenie list zawierających wszelkie dane o projekcie.wirtualną reprezentację papierowej dokumentacji. podczas gdy drukarki (różnych formatów) na danych rastrowych. Rezultaty obu procesów przeważnie są podobne. Wypełnienia. rodzaje wypełnienia) można definiować w odpowiednich oknach dialogowych znajdujących się w menu Opcje > Atrybuty elementów. których nie chcesz rysować za pomocą elementów konstrukcyjnych. Obrazki oraz Rysunki. Za wyjątkiem Rysunków i Wypełnień elementy rysunkowe nie są brane pod uwagę podczas tworzenia list i zestawień. Jako pomoc przy rysowaniu i umieszczaniu elementów konstrukcyjnych. Linie. ArchiCAD oferuje również profesjonalny interfejs obsługi urządzeń drukujących/plotujących. w przypadku drukarek. Oto typowe kroki pozwalające na utworzenie elementu rysunkowego: 1) Wybranie narzędzia z Palety narzędzi i otworzenie okna dialogowego jego ustawień. Elementy rysunkowe mają wiele zastosowań: • • • Przy modelowaniu detali. • Sposób wyświetlania elementów rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D zależy od ustawień atrybutów w oknach dialogowych Ustawień poszczególnych narzędzi.Dokumentacja Dokumentacja Uzupełnieniem funkcji ArchiCADa umożliwiających wymodelowanie Wirtualnego Budynku. nadal wszystkie projekty architektoniczne muszą być publikowane na papierze. Proces tworzenia zestawień został opisany na końcu tego rozdziału. 395 . typy linii. Gdy zestaw publikacji zostanie już zdefiniowany. jest kompletny zestaw narzędzi rysunkowych i wymiarujących. Cele dekoracyjne lub opracowanie szczegółów. Szczegóły. Zmiany dokonane w ArchiCADzie są natychmiastowo wprowadzane do Teczki arkuszy. wbudowaną funkcję tworzenia arkuszy projektu. z których następnie może przygotować Teczkę arkuszy . Możesz dzięki nim ustawiać i zachowywać preferencje dotyczące publikacji dowolnej ilości zestawów. To tutaj decydujesz czy dany zestaw będzie wydrukowany. Funkcje Kolportera znacznie usprawniają i porządkują końcową fazę pracy nad projektem . Za pomocą okien arkuszy. Obecnie. Ich kontury mogą być wykorzystywane przy tworzeniu skomplikowanych brył 3D za pomocą narzędzia Magiczna różdżka. Gdy zależy nam na szybszym wyświetlaniu lub publikowaniu. Plotery (są to przeważnie urządzenia obsługujące duże formaty) opierają swoje działanie na danych wektorowych. Funkcje tworzenia arkuszy projektu stanowią integralną część ArchiCADa. użytkownik ma dostęp do wszystkich widoków Wirtualnego Budynku. wysyłany na serwer czy zapisany na dysku. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. Graphisoft zapewnia sterowniki do większości ploterów dostępnych na rynku. pakiet ArchiCAD zawiera udoskonaloną.

Dla większości elementów można wybrać Wypełnienie Przekrojowe (na przykład dla elementów ciętych płaszczyzną przekroju lub płaszczyzną cięcia dla Rzutu) oraz oddzielne Wypełnienie Kryjące (pozwalające na wypełnienie powierzchni w widoku. tworzenia cieni i innych elementów graficznych lub do mierzenia powierzchni wypełnionych wieloboków. np. Kliknij OK. po łamanej a także obracanie ich w momencie wstawiania. ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). które nie wymagają odpowiednika w 3D. Dokumentów 3D i w oknach Detali/Obszarów 2D. długości i/lub wielkości Wypełnienia O Wypełnieniach Wypełnienia są dwuwymiarowymi kreskowanymi wzorkami pozwalającymi na odróżnienie lub przyozdobienie różnych elementów projektu. rysowanego elementu. po łuku. rysowanie elementów wzdłuż prostej. Strefom i komponentom Obiektów) stosować jako indywidualne elementy rysunkowe. Słupom. widocznej na Rzucie powierzchni stropu.Dokumentacja 2) Dopasowanie ustawień tak. Siatkom. których kolory i wzory mogą być ustawiane 396 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . by odpowiadały przeznaczeniu lub wybranie wcześniej zapisanych ustawień z listy pojawiającej się po wciśnięciu przycisku Ulubione. Dachom. Wypełnienia przypisane do elementów konstrukcyjnych mogą być wyświetlane w oknach Rzutu. Elementy te służą do wypełniania obszarów. opisami i komponentami. Stropom. • Podobnie jak przy elementach konstrukcyjnych. położenia. Wypełnienia można: • przypisywać elementom konstrukcyjnym (Ścianom. Wypełnienia 2D mogą występować w zestawieniach wraz z powiązanymi z nimi cechami. Każdy rodzaj wypełnienia posiada "tło" i "pierwszy plan". wstawiane za pomocą Narzędzia Wypełnienie.) 3) Wybranie Metody geometrii w palecie Info pozwalającej na 4) Wskazanie w oknie 2D. Jako kreskowanie wektorowe wypełnienia mogą być również wykorzystywane do ozdabiania materiałów w Oknie 3D i Dokumentach 3D. Przekroju/Elewacji/RŚ. aby zatwierdzić.

Przy rysowaniu dodatkowych wypełnień w oknie Przekroju. Nie są one w żaden sposób związane z elementami konstrukcyjnymi. Funkcja ta jest przydatna przy korzystaniu z Opcji Wyświetlania Modelu oraz przy eksporcie plików DXF/DWG. Na przykład: jeżeli na Przekroju znajduje się Ściana. Stropów lub Dachów na Rzucie. Przekroju/Elewacji/Rozwinięcia Ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 397 . gdzie możesz duplikować. możesz określić Kategorię. wypełnieniu musi być przypisana kategoria "Wypełnienie Kryjące". takimi jak Ściany. do której zostanie przypisane to wypełnienie. czy Dachy. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. która zostanie rozbita na elementy rysunkowe. Aby przypisać kategorię określonemu wypełnieniu. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Na przykład.Dokumentacja oddzielnie. lub zaznacz wstawiony element. by mogło być stosowane jako wypełnienie Siatek. Dachów. Kategoria decyduje o tym. Wypełnienia Kryjące: Wypełnienia Stropów. w panelu Ustawienia zaawansowane okna dialogowego Ustawienia Wypełnienia. w oknach Rzutu. będziesz mógł im przypisać kategorię Wypełnień Przekrojowych. Stref. wypełnienie przekrojowe ściany zostanie automatycznie przypisane do odpowiedniej kategorii. Kategorie wypełnienia Dostępne są trzy kategorie wypełnień: • Wypełnienia Przekrojowe: Kreskowania wyświetlane na powierzchniach ciętych elementów konstrukcyjnych widocznych w przekroju. do jakiego elementu może być przypisane dane wypełnienie. dzięki czemu będą traktowane jak wypełnienia przekrojowe elementów konstrukcyjnych. otwórz okno dialogowe Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Atrybuty elementów) i rozwiń panel Kategoria i wzór punktowy. • • Każdy rodzaj wypełnienia może być przypisany do jednej lub kilku kategorii. Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie Gdy rysujesz wypełnienie ręcznie. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Dokumentów 3D lub Detali/Obszarów 2D. Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym By zdefiniować domyślne wypełnienie dla elementu konstrukcyjnego lub zmienić wypełnienie wstawionego elementu: 1) Aktywuj Narzędzie Wypełnienie. Wypełnienia Rysunkowe: Proste wypełnienia narysowane ręcznie w dowolnym Oknie Modelu. Siatek i Stref na Rzucie. Stropy. Zobacz także Tabela eksportu wypełnień w Pomocy ArchiCADa.

398 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 4) Wybierz pożądany rodzaj wypełnienia z rozwijanej listy. zaznacz opcję "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawień. które będzie wyświetlane na Rzucie. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. Siatek. 3) Kliknij nazwę lub ikonę wypełnienia dla Wypełnienia Przekrojowego lub Kryjącego. aktywuj przycisk "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut okna Ustawień strefy. • Dla Stropów.Dokumentacja 2) Przejdź do panelu Rzut i Przekrój w oknie Ustawień Elementu (lub kliknij przycisk Rzut i Przekrój w palecie Info). Stref i Dachów możesz określić Wypełnienie Kryjące. Siatek i Dachów. by wyświetlić listę dostępnych wypełnień dla każdej z kategorii. • W przypadku Stref. Przypisywanie Wypełnienia Kryjącego Dla Stropów.

a następnie wybierz jedną z trzech dostępnych Metod geometrii znajdujących się w palecie Info. Istnieje również możliwość łączenia wielu wypełnień w celu utworzenia struktur warstwowych dla Ścian. Szczegóły. dla których wstępnie skonfigurowano Przezroczystość (25%. Wypełnienia wektorowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 399 . Opis tego procesu można znaleźć w podrozdziale Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237 oraz Utwórz Prostokąt Ścian na stronie 238. Więcej szczegółów. Trzy wypełnienia. Prostokąta lub Obróconego prostokąta jest podobne jak w przypadku rysowania ścian. gdzie możesz duplikować. Wypełnienia pełne obejmują: • • • Wypełnienie pierwszego planu: Widać jedynie pierwszy plan. Wypełnienia symbolami.Dokumentacja Rysowanie Wypełnień Aby narysować Wypełnienie. Rysowanie Wypełnienia metodą Wieloboku. 75%) pierwszego planu. Wypełnienia gradientowe i Wypełnienia obrazkami. ponieważ Pierwszy plan jest ustawiony na zero. której to wypełnienie będzie przypisane. Możesz modyfikować jego zawartość lub importować nowe elementy za pomocą Menedżera atrybutów. Funkcja ta obejmuje Wypełnienia 100%. Te wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia: Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. patrz Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie na stronie 397. ponieważ zasłania on tło. Wypełnienie tła: Widać jedynie Tło. 50%. patrz Okno dialogowe Rodzaje Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Definiowanie Rodzajów Wypełnienia ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Rysując wypełnienie za pomocą Narzędzia Wypełnienie możesz wskazać kategorię. Dachów lub Stropów. kliknij ikonę narzędzia Wypełnienie w Palecie Narzędzi.

Punktowe wersje wszystkich fabrycznie przygotowanych wzorków wypełnień zbliżone są do ich wektorowych odpowiedników. Wypełnienia symbolami mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych. Podczas drukowania lub plotowania wypełnień wykorzystany będzie tryb wektorowy. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. ustaw wartość procentową Przezroczystości (w tym przypadku 65). Szczegóły. odstępy. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Jeżeli wyłączysz tę opcję. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. 400 . dostępność oraz powiązany wzór punktowy. zatem dostępne są tylko na liście Narzędzia Wypełnienie. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazkami to jedynie wypełnienia wieloboków. wyświetlanie wszystkich wypełnień w projekcie ustawione jest na Kreskowanie wektorowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. Niektóre właściwości wzorów wektorowych mogą być modyfikowane. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do Materiałów wyświetlanych w oknie 3D. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. Nowy rodzaj wypełnienia będzie się od tej pory wyświetlać na rozwijanej liście wypełnień. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy Każdy rodzaj wypełnienia może być wyświetlany w dwóch trybach: wektorowym lub punktowym. Domyślnie. są to między innymi skala. wypełnienia będą wyświetlane na ekranie jako raster (będą złożone z punktów). będziesz musiał narysować jego punktowy odpowiednik ręcznie. przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. (Wypełnienia wieloboku rysuje się ręcznie. Jeżeli zmodyfikujesz wzorek wektorowy lub utworzysz nowe Wypełnienie symbolami. kąt. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Wypełnienia wektorowe mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych w oknach 2D. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. nawet jeśli jest on aktualnie wyłączony.) W panelu Wyświetlania wypełnień w oknie dialogowym Rodzajów wypełnień.Dokumentacja Dodatkowo możesz utworzyć nowy rodzaj wypełnienia w oparciu o żądaną wartość przezroczystości: kliknij Nowe i wybierz wypełnienie 100% w oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie.

użyj opcji w panelu Ogólne okna Ustawień Wypełnienia. gdy zaznaczona zostanie opcja Kreskowanie wektorowe 3D w panelu Reprezentacji modelu okna dialogowego Ustawień. W Oknie 3D Elementy konstrukcyjne w Oknie 3D są wyświetlane przy użyciu Materiałów przypisanych do nich w panelu Modelu w Ustawieniach elementu. że będziesz używać Wewnętrznego silnika 3D. Jeżeli Materiały te obejmują Kreskowanie wektorowe. patrz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. wypełnienie to będzie widoczne w Oknie 3D tylko jeżeli ustawisz przycisk funkcji Kreskowanie wektorowe 3D na "On" w oknie dialogowym Widok > Tryb widoku 3D > Ustawienia Widoku 3D i pod warunkiem. Dla wypełnień kryjących Siatek. W Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D jest wyświetlane kreskowanie wektorowe tylko. • Zobacz także Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych na stronie 40. Ustawienia Kreskowania wektorowego nie mają wpływu na wygląd renderingów. Stropów. Szczegóły. Więcej szczegółów. • Dla wypełnień narysowanych za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Dachów i Stref. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) oraz Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa.Dokumentacja Wyświetlanie Kreskowania wektorowego Na Rzucie Kreskowanie wektorowe będzie wyświetlane na Rzucie tylko jeśli aktywowałeś Widok > Opcje wyświetlania > Kreskowanie wektorowe. użyj opcji w panelu Wypełnienie Kryjące danego okna Ustawień Narzędzia. Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego Możliwe jest ręcznie określanie orientacji kreskowania wektorowego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 401 .

Upewnij się. na Okrąg pomocniczy (jeżeli włączona jest funkcja Linie pomocnicze) pojawiający się. gdy poruszasz którymś z uchwytów. bez względu na transformacje dokonane na elemencie. Kliknięcie uchwytu spowoduje zaznaczenie całego wypełnienia. że wypełnienie ułożone będzie zawsze ortogonalnie. Oznacza to. 402 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że uchwyt niekoniecznie musi znajdować się wewnątrz wieloboku wypełnienia. gdy włączona jest opcja Pokaż Uchwyty Wypełnień oraz Pokaż Pomoce Rysunkowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. po wstawieniu wypełnienia będziesz miał możliwość określenia wektora wypełnienia. Jeżeli chciałbyś powrócić do oryginalnych wymiarów kreskowania wystarczy przeciągnąć kursorem koniec uchwytu na ten Okrąg. że wciśnięty jest przycisk Przesuń pod-element w palecie pomocniczej. Uchwyty wypełnienia widoczne są tylko wtedy. Pojawi się wtedy kursor w kształcie uchwytu wektora wypełnienia. Drugie zdefiniuje kierunek ułożenia kreskowania. Zwróć uwagę. Możesz przeciągnąć uchwyt poza obrys wypełnienia nawet po jego utworzeniu. W tym przypadku wzór wypełnienia rozpoczyna się w początku elementu wypełnienia. iż zamiast jednego uchwytu określającego wektor kierunku wypełnienia dostępne są dwa. Powiąż z początkiem wypełnienia Wybranie opcji Powiąż z początkiem projektu spowoduje. Aby później zmienić orientację kreskowania. Pierwsze kliknięcie określi początek wypełnienia. Użyj Zniekształconych Wypełnień Powiąż z początkiem wypełnienia Opcja Powiąż z początkiem wypełnienia pozwala na wykorzystanie uchwytu do określenia orientacji wzoru wypełnienia. zaznacz wypełnienie a następnie kliknij punkt końcowy uchwytu i obróć. Przy tworzeniu nowego wypełnienia z wybraną funkcją "Powiąż z początkiem wypełnienia". Zwróć uwagę. Trzecia opcja (dostępna tylko w Ustawieniach Narzędzia Wypełnienie/Ustawieniach Palety Info wypełnień i Narzędzia Strop) pozwala na użycie Zniekształconych Wypełnień. Modyfikowanie wzoru kreskowania odbywa się poprzez manipulowanie długością każdego z uchwytów oraz kątem zawartym pomiędzy nimi. zaznaczenie wypełnienia zaznaczy również uchwyt.Dokumentacja Orientacja wzoru wypełnienia określana jest za pomocą uchwytów.

patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień Wypełnienia kryjące dachów również mogą być wyświetlane zgodnie z ich geometrycznym położeniem. Wypełnienia po lewej powiązane są z początkiem projektu natomiast te po prawej są zniekształcone. kreskowania zostaną wyświetlone zgodnie z ich rzeczywistym geometrycznym położeniem. czy sekcja Wypełnienie kryjące w panelu Rzut i Przekrój jest aktywna i zaznacz w niej obie opcje Ustaw zgodnie z nachyleniem i Zniekształć wg spadku. w oknie dialogowym Ustawień dachu znajduje się opcja Zniekształć wg spadku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 403 .Dokumentacja Istnieją przynajmniej dwa zastosowania zniekształconych wypełnień. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Dach) w Pomocy ArchiCADa. Sprawdź. dzięki którym wzrasta czytelność rysunków. Możesz jednak użyć panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w Opcjach wyświetlania Modelu. Szczegóły. Porównaj poniższe ilustracje. Szczegóły. Chociaż nie można ręcznie ustawić zniekształcenia wypełnień kryjących. Domyślnie wypełnienia są wyświetlane zgodnie z opcjami wybranymi w oknach dialogowych ustawień poszczególnych elementów. Poniżej możesz porównać oba dachy. W Przekrojach o statusie rysunku. Jeżeli zaznaczysz te wypełnienia i w ich ustawieniach wybierzesz opcję Użyj zniekształconych Wypełnień. aby przypisać jednolity sposób wyświetlania do wszystkich wypełnień w danym projekcie. w menu Dokument > Ustaw widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. elementy konstrukcyjne rozbite są na linie i wypełnienia. po lewej z wyłączoną opcją zniekształcania a po prawej z włączoną. Aby ją włączyć zaznacz dach i otwórz okno dialogowe Ustawień dachu. umożliwiająca automatycznie zniekształcenie wzoru wypełnienia zgodnie ze spadkiem dachu.

aby ustawić rozmiar. kliknij przycisk Wklej nad oknem Zawartość pola tekstowego jest wynikiem obliczenia pola powierzchni narysowanego wypełnienia. w oknie dialogowym Rodzaje wypełnienia wybierz symbol do edycji i 404 . Wzór powinien mieścić się w obszarze prostokąta. zaznacz to pole (bez wypełnienia) i wybierz Ustawienia tekstu wymiarowania (ta opcja pojawi się w menu Edycja). Aby zmienić wypełnienie symbolami po usunięciu pierwotnych składników z okna. 4) W panelu Edytuj Symbol. Zobacz Dostępność i Wzorek Ekranowy w Pomocy ArchiCADa. Podglądu. po narysowaniu wieloboku wypełnienia kursor przyjmie kształt Młotka. że góra i dół oraz lewa i prawa strona wzoru są wzajemną kontynuacją. Uwaga: Jeżeli wypełnienie zawiera otwory. wzór i kąt obrotu wypełnienia symbolami. Wciśnij przycisk Nowe. skopiowane komponenty zawierają krzywe. Odbywa się to według następującej procedury: naciśnij przycisk Kopiuj. 6) Aby zachować zmiany i opuścić okno dialogowe kliknij OK. Upewnij się.Dokumentacja Utwórz Wypełnienie typu Symbol Wypełnienia symbolami mogą być tworzone przez użytkownika na podstawie rysunku utworzonego w jakimkolwiek oknie modelu. z którego zostały skopiowane. Więcej szczegółów. patrz Parametry tekstu wymiarowania w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. wpisz nazwę nowego wypełnienia i wybierz opcję "Wypełnienie symbolami". Ustawienia parametrów pola tekstowego będą takie same jak pól tekstowych wymiarowania. oraz punktów aktywnych. nie zostaną one wklejone w oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia. łuków Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni Jeżeli w panelu Ustawienia ogólne okna dialogowego Ustawień wypełnienia zaznaczona została opcja Pokaż powierzchnię. 2) Zaznacz wszystkie składniki wzoru i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 5) Użyj poleceń w panelu Edytuj Symbol. Patrz Panel Edytuj Symbol wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. tekst lub inne elementy. Należy wtedy wskazać kliknięciem położenie pola tekstowego. 3) Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. zostają one odjęte od powierzchni wypełnienia. Po wklejeniu tych elementów wypełnienia do okna będzie możliwa ich ponowna edycja. Aby zmodyfikować ustawienia czcionki lub treść pola. patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. aby podświetlić jeden wzór w oknie podglądu tego okna dialogowego. Uwaga: Wzór punktowy musi być wyedytowany ręcznie w panelu Dostępność i Wzór ekranowy okna dialogowego Rodzajów wypełnienia. Uwaga: Jeśli zaznaczone. a następnie kliknij OK aby zatwierdzić. Jednostka powierzchni i stopień dokładności wyświetlonej wartości są definiowane w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Wzór wyświetla się w oknie Podglądu. Zaznacz pole Pokaż Pojedynczy Wzór. 1) Narysuj wzór korzystając z linii.

Uchwytem możesz edytować początek wypełnienia gradientowego oraz rozszerzać obszary poszczególnych kolorów oraz przejścia pomiędzy nimi. musisz wybrać z palety pomocniczej ikonę Przesuń pod-element. Po wstawieniu wypełnienia zauważysz. że włączone są Uchwyty wypełnień w menu Widok > Opcje wyświetlania. patrz Ustawienia narzędzia Wypełnienie w Pomocy ArchiCADa. Aby uzyskać gradient linearny. ale możesz zdefiniować własną wersję wypełnienia. Wypełnienia obrazkami Wypełnienie obrazkami umożliwia używanie obrazków jako elementów pierwszego planu Wypełnień wieloboku. Wypełnienia gradientowe nie mogą być przypisane elementom konstrukcyjnym (Wypełnienia przekrojowe lub kryjące).Dokumentacja Zawartość pola powierzchni jest zawsze czytana od dołu lub od prawej strony po obrocie lub odbiciu lustrzanym. nie odzwierciedlają one żadnych rzeczywistych cech (np. Dlatego z funkcji tej można korzystać wyłącznie w celu tworzenia wypełnień przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. że wzór składa się z dwóch kolorów płynnie przechodzących jeden w drugi. należy wybrać dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) w panelu Ustawienia ogólne okna Ustawień wypełnienia. Ważna informacja: Wypełnienia obrazkami są dostępne tylko jako wypełnienia wieloboków. Wypełnienia gradientowe Przeznaczeniem Wypełnienia gradientowego jest uatrakcyjnienie graficznej strony projektu. W tym przypadku dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) tworzą odpowiednio wewnętrzny i zewnętrzny kolor wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 405 . kąt oraz rozmiar obszaru przejścia mogą być edytowane za pomocą uchwytu wypełnienia pod warunkiem. Położenie. rodzaju materiału) i dlatego dostępne są tylko poprzez narzędzie Wypełnienia jako wypełnienie wieloboku. Domyślnie ArchiCAD 12 posiada dwa Wypełnienia obrazkami w Atrybutach. Więcej szczegółów. nie znajduje ona natomiast zastosowania w przypadku elementów konstrukcyjnych. Drugim wypełnieniem tego typu jest gradient kołowy. Uwaga: Aby móc poruszać uchwytem wypełnienia.

że opcje "Lustrzanego odbicia" zapewniają różne możliwości ustawienia powtarzających się wzorów w obrębie Wypełnienia obrazkami. przejdź do menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Znajdź żądany obrazek i kliknij OK. patrz Panel Tekstura Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. aby dostosować rozmiar i wzór Wypełnienia obrazkami. Użyj opcji Rozmiar obrazka. 406 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Dokumentacja Aby utworzyć Wypełnienie obrazkami. (Wypełnienia obrazkami nie znajdują zastosowania w elementach konstrukcyjnych). aby go pobrać. Szczegóły. Kliknij przycisk Ładuj obrazek. Zwróć uwagę. W przypadku wypełnień obrazkami drugi panel nazywa się Tekstura Wypełnienia. Kliknij Nowe. tzn. wypełnieniami 2D wykonanymi ręcznie przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. aby otworzyć okno dialogowe katalogu biblioteki. W oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie wybierz Wypełnienie obrazkami. Wypełnienia obrazkami mogą być tylko Wypełnieniami wieloboków. W wyświetlonym oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia (w panelu Dostępność i Wzór ekranowy) zaznacz. że Wypełnienie obrazkami jest Wypełnieniem wieloboku.

• Linia rozdzielająca warstwy: Linia używana pomiędzy warstwami w strukturach warstwowych ścian. Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentów 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 407 . patrz Ustawienia narzędzia Linia. w panelu Parametry zaawansowane narzędzia Linii. Uwaga: Możesz ustawić aby linie należące do tej kategorii były pogrubione: w menu Widok > Opcje wyświetlania wybierz Pogrubione linie przekroju. Obszarów 2D. Ustawienia narzędzia Łuk/Okrąg. Krzywej oraz Polilinii. (panel Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Ustawień linii) Kategorie linii umożliwiają precyzyjne określenie sposobu wyświetlania elementów a także ich eksportu. Jednak jeśli narysujesz linie ręcznie w oknie Detali. Linie Za pomocą różnych narzędzi Linii i korzystając z dostępnych metod geometrii można utworzyć następujące elementy liniowe: • • • • • Pojedynczy segment prostej linii. Kategorie Linii w ArchiCADzie ArchiCAD umożliwia przypisanie liniom kategorii. stropów oraz dachów. • Linia szkicowa: Zwykła linia rysunku 2D. W oknie dialogowym Parametrów translacji DXF/DWG możesz zdefiniować oddzielną warstwę. ArchiCAD posiada trzy kategorie linii: • Kliknij OK. Domyślnie. Przypisanie liniom kategorii jest również pomocne przy eksportowaniu pliku do formatu DXF/DWG. W ten sposób nawet ręcznie rysowane linie będą traktowane jak linie przekrojowe lub rozdzielające warstwy. Koła i Łuki kołowe Łuki eliptyczne i Elipsy Polilinie proste i łukowe Krzywe naturalne. rozbijesz ścianę warstwową na tworzące ją linie i wypełnienia. Łaty. Prostokąt i Prostokąt obrócony. możesz przypisać tym liniom odpowiednią kategorię.Dokumentacja Szczegóły. podczas gdy linie rozdzielające poszczególne warstwy będą miały kategorię Linie rozdzielające warstwy. wszystkim liniom tworzącym kontur ściany zostanie przypisana kategoria Linia przekrojowa. na której znajdą się eksportowane linie rozdzielające warstwy. Łańcuch prostych lub łuków. jaką pełnią funkcję w rysunku. W każdym z tych okien dialogowych pole Jednolite ustawienia dla wszystkich narzędzi typu Linia pozwala na automatyczne zastosowanie wprowadzonych ustawień dla wszystkich odnośnych narzędzi: Łuku/Okręgu. Ustawienia narzędzia Krzywa. aby zachować nowoutworzone wypełnienie jako parametr projektu. Kategoria ta ustawiona jest domyślnie dla narzędzia Linia. gdy np. Wszystkie pozostałe linie zostaną domyślnie przypisane do kategorii Linii szkicowej. Linia przekrojowa: Linia konturu przekroju elementu w 3D. Béziera oraz odręczne Dwukrotnie kliknięcie któregokolwiek z narzędzi typu Linia otworzy okno dialogowe Ustawień wybranego narzędzia. oraz Ustawienia narzędzia Polilinia w Pomocy ArchiCADa. Kategorie Linii mogą być przydatne. słupów. w zależności od tego.

Element zostanie rozciągnięty/skrócony lub w ewentualnie obrócony w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Do momentu trzeciego kliknięcia.Dokumentacja Rysowanie pojedynczej prostej linii Aby narysować pojedynczy prosty segment linii. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. Segment linii określa się poprzez wskazanie dwóch jego końców. wybierz narzędzie Linia z Palety narzędzi a następnie wciśnij przycisk metody geometrii Pojedyncza linia w palecie Info. Kliknij wierzchołek zaznaczonego elementu i przesuń go. Za kursorem będzie podążać kontur okręgu. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. • Pierwsza metoda polega na zdefiniowaniu punktu środkowego i promienia łuku lub okręgu. Kliknij ponownie aby zatwierdzić zmianę. Wybrać ikonę rozciągania: Wskazać nowe położenie wierzchołka i kliknąć. 2) Kliknąć wierzchołek elementu. Czwarte kliknięcie definiuje długość odcinka łuku. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. obrys zamieni się w okrąg. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Trzy punkty lub Punkty styczne). Rozciąganie linii Aby rozciągnąć/skrócić linię lub łuk za pomocą polecenia z menu. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. widoczny będzie obrys tylko fragmentu łuku. specjalne punkty przyklejania). Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. kliknij dwukrotnie w miejscu wskazania drugiego punktu definiującego promień. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie okręgu poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na jego obwodzie. Szczegóły. należy: Metody te definiują nowy element za pomocą różnych punktów. Uwaga: Można rozciągać wiele Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. Zobacz Utwórz Ścianę Łukową na stronie 236. Uwaga: Metody te są identyczne w przypadku rysowania ścian łukowych. Jeśli chcesz narysować okrąg. Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów Aby narysować Łuk lub Okrąg wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z dostępnych Metod geometrii znajdujących się w pierwszym rozwijanym przycisku w palecie Info (Punkt środkowy. Aby rozciągnąć linię/łuk używając palety pomocniczej należy: • 1) Zaznaczyć linię. Pojawi się Paleta pomocnicza. 408 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć linię.

Uwaga: Ściana łukowa rozciągnięta do pełnego okręgu zostanie zamieniona na dwa elementy będące połowami okręgu. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. ścian. lub odwrotnie.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. stropów. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. linii. • Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. lub poprzez wybranie odpowiedniej ikony w palecie pomocniczej można modyfikować obwód lub promień Ścian łukowych. Rozciągnięcie pod kątem • Użyj ikony Rozciągnięcie pod kątem w celu powiększenia obwodu łuku. Gdy okaże się. wypełnień. itd.Dokumentacja • Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia. a nie dwie połowy okręgu. Uwaga: Inaczej niż w przypadku okrągłych ścian. • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie. a nie krawędź styczna. okrąg zostanie automatycznie narysowany. że okrąg znajduje się we właściwym miejscu. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. w przypadku ściany łukowej). Kliknij gdy uznasz. pojawi się kursor w kształcie oka a obrys okręgu będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 409 . poprzez przesunięcie jednego z jego punktów końcowych (lub punktów końcowych linii odniesienia. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. Łuków oraz Okręgów. Ewentualnie możesz przekształcić Łuk w Okrąg. • Rozciągnięcie Krzywych Za pośrednictwem polecenia Rozciągnięcie. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. Otrzymasz wtedy pojedynczy element. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. okręgi mogą być zamknięte. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej.

Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy Aby narysować łuk eliptyczny lub elipsę. Kliknij aby go zatwierdzić. Metoda Elipsa z przekątnej tworzy Elipsę wpisaną w prostokąt. Rozciągający się łuk wskazuje kształt nowego łuku. Wybierz ikonę Rozciągnij elipsę. 1) Wskaż kliknięciem pierwszy róg prostokąta. • Kliknij krawędź dowolnego łuku i z palety kontekstowej wybierz funkcję Edytuj odcinek przy pomocy stycznej. bądź linii odniesienia. Rozciągnij elipsę Możliwa jest modyfikacja kształtu zamkniętych elips i okręgów poprzez operację rozciągnięcia. Elipsa z połowy przekątnej.Dokumentacja Rozciągnięcie po promieniu Użyj ikony Rozciągnięcia po promieniu w celu zwiększenia. Elipsa określana jest poprzez przekątną niewidocznego prostokąta. Pojawi się styczna do najbliższego końca łuku. poprzez przemieszczenie jego krawędzi. Promienie elipsy ). lub zmniejszenia promienia elementu. Kliknij aby zatwierdzić operację. w który jest wpisana i rozciągana razem z nim. • Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej Możesz edytować kształt łuku z dowolnego punktu wzdłuż jego krawędzi. 410 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 2) Rozciągając jego przekątną otrzymujesz elipsę o różnych kształtach wpisaną w ten prostokąt. Przemieść kursor w celu rozciągnięcia elipsy wzdłuż osi. Kliknij w wierzchołek w celu uaktywnienia palety pomocniczej. wykorzystując do tego styczną wyprowadzoną z najbliższego punktu końcowego. lub przekształcenia okręgu w elipsę. wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z trzech Metod geometrii znajdującą się pod drugim przyciskiem na palecie Info (Elipsa z przekątnej. Poruszając kursorem możesz edytować linię stycznej a co za tym idzie wielkość łuku. • • • • Zaznacz elipsę lub okrąg. • 3) Drugim kliknięciem zatwierdzasz wybraną elipsę.

Jeżeli przeciągniesz drugi promień zbyt daleko lub gdy pokryje się z pierwszym promieniem. promienie znikną. a w konsekwencji kształt rysowanej krzywej. a dodatkowo jeden uchwyt stycznej na każdym końcu (jeżeli jest to krzywa otwarta). nie będziesz mógł narysować elipsy. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz pierwszą (Krzywa naturalna) lub drugą (Krzywa Béziera) Metodę geometrii z palety Info. Kliknąć w jeden z wierzchołków w celu uaktywnienia palety pomocniczej. 1) Wskaż kliknięciem środek elipsy. Przy wskazywaniu drugiego końca ArchiCAD wyświetla obrys powstającego łuku eliptycznego oraz tworzących go promieni. jednak posiadają one również edytowalne uchwyty stycznych z każdej strony węzła. Kąt stycznych przebiegających przez te punkty.Dokumentacja Metoda Elipsa z połowy przekątnej działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą. gdy będziesz określał kąt wycinka elipsy. Metodą Promienie elipsy możesz skonstruować łuk eliptyczny określając oba promienie oraz kąt wycinka elipsy. Krzywe naturalne są definiowane poprzez punkty. że tutaj pierwszym kliknięciem określasz środek teoretycznego prostokąta (a zarazem nowej elipsy) a następnie drugim kliknięciem punkt końcowy połowy jego przekątnej. przez które przebiega gładka krzywa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 411 . 3) Pojawi się zarys drugiego promienia. który możesz dowolnie rozciągać i obracać. Elipsa zostanie przekształcona w okrąg o średnicy równej długości osi elipsy. Krzywe Béziera są tworzone w bardziej skomplikowany sposób. do której należał kliknięty wierzchołek. Rysowanie Krzywych Aby narysować krzywą naturalną lub Béziera. • Wybrać ikonę Przekształć elipsę na okrąg. jednakże umożliwiają odwzorowanie niemal każdego kształtu. Kształt krzywej Béziera jest zależny od kierunku stycznej i długości poszczególnych uchwytów. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK na Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. 4) W ostatniej fazie. Krzywe Béziera są definiowane poprzez punkty węzłowe. ulegają zmianie podczas wstawiania nowych punktów. Gdy łuk zostanie narysowany. Przekształcanie Elips w Okręgi Aby przekształcić elipsę w okrąg należy: • • Zaznaczyć elipsę. ArchiCAD wyświetli całą elipsę. tak samo jak krzywe naturalne. Dodatkowo widoczny będzie zarys nowej elipsy pasujący do aktualnie ustawionych promieni. 2) Określ długość pierwszego promienia. Najpierw określasz początek łuku. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej.

Rozpoczęcie zakreślania spowoduje. Więcej szczegółów. wskaż kliknięciem pierwszy punkt. Kąt pomiędzy uchwytami jest stały. Można modyfikować oddzielnie długości poszczególnych uchwytów krzywych Béziera: użyj do tego polecenia Przesuń uchwyt stycznej z palety pomocniczej. Możesz "wyciągnąć" z ostrego punktu węzłowego uchwyty stycznej nadając krzywej przebiegającej przez ten punkt gładki kształt. Gdy puścić przycisk myszy. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK w Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. wtedy widoczne będą tylko uchwyty zaznaczonej krzywej. Im dłuższe będą uchwyty stycznej tym gładsza będzie krzywa w tym punkcie. Szczegóły. jeżeli ustawiona jest na “Ukryj”. • Wstawianie nowego węzła: Kliknij krzywą kursorem w kształcie znaczka Mercedesa. że ArchiCAD automatycznie włączy narzędzie Krzywa z wybraną metodą geometrii Krzywa odręczna. Uwaga: Wyświetlanie uchwytów stycznych w krzywych Béziera uzależnione jest od ustawienia opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Uchwyty krzywych. Edycja krzywych Gdy wybrane jest narzędzie Krzywa w Palecie narzędzi. należy: • • Rysowanie Krzywych odręcznych Aby narysować krzywą odręczną. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. następnie użyj polecenia Dodaj nowy węzeł krzywej z palety pomocniczej. Usuwanie węzła: Wybierz polecenie Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej. Metoda Krzywa odręczna zawsze tworzy krzywe naturalne. możesz edytować zaznaczone krzywe na kilka sposobów. patrz Zakreślacz Projektu na stronie 552. Ta metoda jest szczególnie pomocna przy wprowadzaniu korekt w projekcie za pomocą Narzędzi Zakreślacza projektu. będziesz mógł wstawić następny punkt. Przesuwanie węzła: Wybierz Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej i przeciągnij wierzchołek (nie spowoduje to zmiany układu uchwytów). porzucenie zaznaczenia spowoduje zniknięcie uchwytów. 412 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jednakże ich długości mogą być różne. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz trzecią Metodę geometrii z palety Info. Zaznaczyć krzywe Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. następnie przeciągnij wierzchołek na sąsiedni. Jeżeli opcja ta ustawiona jest na “Pokaż”. aby go usunąć i tym samym zmienić kształt krzywej. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384.Dokumentacja Aby narysować krzywą Béziera. • • Aby Połączyć ze sobą serię kilku zetkniętych krzywych. Powtórz całą operację dla kolejnych punktów. Natomiast. Nie puszczając przycisku myszki możesz teraz zdefiniować krzywiznę poprzez określenie kierunku stycznej oraz długości uchwytu. wtedy wszystkie uchwyty będą widoczne na Rzucie.

Każdy z segmentów jest oddzielnym elementem jednakże wszystkie mogą zostać zgrupowane przed lub po rozpoczęciu rysowania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 413 . Zarówno metoda Łańcucha linii jaki Polilinii tworzą zestaw segmentów połączonych ze sobą końcami. Różnica pomiędzy tymi opcjami tkwi w sposobie grupowania narysowanych elementów. Prostokąt i Prostokąt obrócony.Dokumentacja Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii Możesz utworzyć łańcuch prostych lub łukowych segmentów linii korzystając z narzędzia Polilinia lub z trzeciej Metody geometrii narzędzia Linia. wybierz odpowiadającą Ci metodę narzędzia Linia: Łańcuch. • • • Kliknij punkt początkowy segmentu a następnie jego koniec. Aby narysować Łańcuch linii. • Aby anulować ostatni wstawiony segment. lecz nie możesz usunąć oryginalnych segmentów Polilinii. wybierz jedną z trzech dostępnych metod narzędzia Polilinia: Wielobok. Teraz możesz dorysować nowe segmenty. naciśnij klawisz Backspace. Uwaga: Podczas kontynuowania polilinii możesz usuwać ostatnio narysowane segmenty klawiszem Backspace. Prostokąt i Prostokąt obrócony. kliknij dwukrotnie ostatni punkt (lub wciśnij OK w Palecie kontrolnej). uaktywnij funkcję Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie przed rozpoczęciem rysowania łańcucha linii lub zaznacz łańcuch po narysowaniu i wybierz polecenie Edycja > Grupowanie > Grupuj. Więcej informacji na ten temat. • Aby narysować Polilinię. Wybierz polecenie Kontynuuj Polilinię z palety pomocniczej. Wciśnij przycisk OK na Palecie kontrolnej lub dwukrotnie kliknij punkt końcowy polilinii lub łańcucha linii. patrz Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237. Wskazując koniec automatycznie rozpoczniesz rysowanie kolejnego segmentu. Aby zakończyć. • • Polilinie są pojedynczymi elementami narysowanymi za pomocą narzędzia Polilinia. Dodawanie segmentów do Polilinii Możesz dodawać segmenty do każdego końca Polilinii: • • • Zaznacz istniejącą otwartą Polilinię. Łańcuch linii jest zestawem połączonych segmentów linii narysowanych przy pomocy narzędzia Linia. Aby zgrupować linie. Kliknij jeden z jej końców.

możesz przystąpić do wstawiania Punktu aktywnego.Dokumentacja Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia Polilinia Wykorzystując metodę geometrii Prostokąt narzędzia Linia. Wstawienie Punktu aktywnego rozwiązuje ten problem. który chcesz usunąć. patrz Ustawienia narzędzia Punkt aktywny w Pomocy ArchiCADa. które są zgrupowane. Rozbicie Polilinii Aby rozbić Polilinię: • • Zaznacz Polilinię. Uwaga: Jeżeli aktywna jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. Łączenie elementów typu Linia w Polilinię Połączone Linie. musisz w pierwszej kolejności Zawiesić grupowanie. Wciskając raz klawisz Shift możesz zablokować kąt wektora. aby przeciąć polilinię. Więcej szczegółów. Otrzymasz zestaw segmentów linii i łuków. Uwaga: Linie pomocnicze w ArchiCADzie 10 również umożliwiają zlokalizowanie przecięć i innych punktów charakterystycznych. Wybierz Edycja > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku. a następnie umieść kursor nad krawędzią innego elementu (kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa). Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 414 . Cechy elementu zaznaczonego jako ostatni będą przypisane całemu zestawowi. Otwarcie zamkniętej Polilinii Zamkniętą Polilinię można otworzyć usuwając jeden z jej segmentów: • • Wybierz narzędzie Strzałka. która ma co najmniej trzy odcinki. najpierw określasz wektor obrotu dla linii odniesienia prostokąta. Wektor ten definiuje jednocześnie długość dwóch równoległych do niego boków prostokąta. Uwaga: Zastosuj tę samą metodę. bądź punktem aktywnym żadnego obiektu. uzyskamy pojedynczy prostokąt. Pamiętaj. Uwaga: Aby połączyć elementy. Łuki oraz Polilinie mogą zostać przekształcone w pojedynczą Polilinię. Korzystając z analogicznej metody narzędzia Polilinia. można je usunąć. Więcej szczegółów. Możesz automatycznie generować Punkty aktywne w miejscach przecięcia teoretycznych przedłużeń elementów. kliknij segment. 1) Zaznacz linię lub łuk. Ich głównym zadaniem jest pomoc przy określaniu położenia elementów w 2D. Szczegóły. Punkty aktywne Punkty aktywne są reprezentowane w projekcie za pomocą krzyżyka. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. Wstawianie Punktów aktywnych Po wybraniu Koloru pióra oraz warstwy. Przy metodzie Prostokąt obrócony. • • Zaznacz wszystkie połączone elementy. na dwie niezależne polilinie. można utworzyć cztery domyślnie zgrupowane segmenty linii. Wystarczy kliknąć wybrane miejsce. ograniczając go tylko do wcześniej ustawionych wartości. powstałe elementy zostaną zgrupowane. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. aby wybrane było narzędzie Punkty aktywne. Za pomocą polecenia Połącz możesz łączyć ze sobą wiele zestawów elementów. Czasami sytuacja wymaga aby kontynuować rysowanie elementów od ustalonego punktu nie będącego wierzchołkiem. Punkty aktywne nie są elementami drukowalnymi i gdy nie są już potrzebne. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl.

dach. Przy wybranym narzędziu Ściana lub Linia.Dokumentacja 2) Trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij tę krawędź aby wygenerować Punkt aktywny. Obrazki mogą być wyświetlane z uchwytami lub bez. zaznaczone ściany lub linie zostaną wydłużone do wskazanej krawędzi. Ustawienia te odnoszą się do wszystkich wstawionych obrazków. patrz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. Szczegóły. Możesz również wstawić jako Obrazek skadrowany fragment zawartości okna ArchiCADa. Wstawiony Obrazek może służyć jako tło dla modelu ArchiCADa dzięki funkcji Dopasuj widok. Więcej szczegółów. Inaczej niż Obrazki. Obrazki są plikami graficznymi zaimportowanymi i zagnieżdżonymi w pliku projektu ArchiCADa. wypełnienia lub stropu. linii lub krawędzi dachu.Obszaru 2D oraz Arkusza). wybierz łuk(i) i kliknij (trzymając Ctrl/Cmd) kursorem w kształcie Znaczka wierzchołek dowolnego elementu lub Punkt aktywny. spowoduje dopasowanie tej krawędzi do wspólnego położenia (o ile połacie posiadają wspólną krawędź). Aby wstawić Punkt aktywny w miejscu odległego punktu stycznego. Szczegóły. Wstawianie i manipulacja obrazkami odbywa się za pomocą narzędzia Obrazek. Mogą być umieszczane w każdym typie okna 2D (w oknach Rzutu. Obrazki Uwaga: Kliknięcie na krawędź dachu z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd podczas gdy zaznaczona jest inna połać. Wybór można określić za pomocą opcji Uchwyty obrazków w menu Widok > Opcje wyświetlania > Pokaż/Ukryj Pomoce Rysunkowe. Uwaga: Rysunki. patrz Dopasuj widok na stronie 573. Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Rysunki prezentują zawartość przyłączonych do nich plików i mogą być aktualizowane. Więcej szczegółów. kliknięciem z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd: • równolegle z zaznaczonego Punktu aktywnego do ściany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 415 . Styczne Punkty aktywne będą generowane na teoretycznych przedłużeniach łuków lub krzywych. Możesz również rzutować Punkty aktywne. strop. • prostopadle z punktu aktywnego dowolnego elementu (kursor Znaczka) lub z pustej przestrzeni (kursor Krzyżyka) na zaznaczoną ścianę. w przeciwieństwie do Obrazków mogą mieć przypisane numery ID oraz (opcjonalnie) tytuły. Ich ramki mogą być kadrowane. a także w postaci samej ramki. Detalu. krawędź wypełnienia lub linii. patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. patrz Rysunki w Widokach modelu na stronie 416.

Dokumentacja

Więcej opcji i wyłącz Wyświetlanie ramki przy wstawianiu Obiektów, Słupów, Obrazków i Rysunków. Możesz również wstawiać obrazek do projektu bezpośrednio, nie korzystając z narzędzia Obrazek np. kopiując go do Schowka z okna Renderingu lub z dowolnego programu do grafiki 2D. ArchiCAD potraktuje go jak normalny Obrazek. Uwaga: Obrazki importowane do projektu tą metodą, będą zawsze wielkości "piksel na piksel" w stosunku do bieżącego powiększenia.

Uwaga: Bez względu na sposób w jaki zaimportowano obrazek, zostane on zagnieżdżony w pliku projektu, co może znacznie zwiększyć jego rozmiar. Skorzystaj z atrybutów Rozmiaru i Rozdzielczości narzędzia Obrazek by uniknąć przeładowania pliku.

Wstawianie Obrazków
Po dokonaniu niezbędnych ustawień w oknie dialogowym Ustawień obrazka, możesz kliknąć gdziekolwiek na arkuszu roboczym aby wstawić obrazek. Jeżeli obrazek okazał się zbyt mały lub zbyt duży, ponownie otwórz okno dialogowe Ustawień obrazka i dokonaj poprawek. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. Obrazek może być dowolnie rozciągany w każdym kierunku. Jeżeli podczas rozciągania przytrzymasz klawisz Shift, zachowane zostaną jego proporcje. Przy wstawianiu obrazka będzie widoczny szary kontur, wielkością odpowiadający obrazkowi i podążający za kursorem. Punkt wstawiania tego konturu przykleja się do wierzchołków i krawędzi już istniejących elementów. Aby wyłączyć tę opcję, przejdź do okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy >

Rysunki w Widokach modelu
Rysunki są widokami ArchiCADa lub zewnętrznymi plikami umieszczonymi w projekcie. Rozmiar, tytuł oraz ramka Rysunków mogą być dowolnie ustawiane. (Inaczej niż to jest w przypadku obrazków). Ponadto, Rysunki importowane z plików zewnętrznych mogą być automatycznie (lub ręcznie) aktualizowane w przypadku modyfikacji tych plików. Rysunki mogą być umieszczane w Widokach modelu lub na Arkuszach. Rysunki umieszczone w Widokach modelu zawierają pliki zewnętrzne (takie jak DWG, PDF lub pliki graficzne). Nie mogą natomiast zawierać widoków ArchiCADa. Tylko Rysunki umieszczone na Arkuszach mogą zawierać widoki ArchiCADa (z bieżącego projektu lub z innych plików projektów) oraz inne pliki odczytywane przez ArchiCADa. Więcej informacji na temat Rysunków w Teczce arkuszy, zobacz Rysunki w Teczce Arkuszy na stronie 462. Narzędzie Rysunek pozwala na umieszczanie Rysunków w projekcie oraz na definiowanie ich ustawień. Wiele z tych ustawień może być konfigurowane jeszcze przed wstawieniem Rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa.

416

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Dokumentacja

Usuwanie Rysunków
Zaznacz Rysunek i usuń jak każdy inny element ArchiCADa. Zwróć uwagę, że usuwanie Rysunku jest operacją nieodwracalną z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywne jest okno tego samego typu (np. okno Rzutu lub Arkusza) co okno zawierające Rysunek.

Rysunek umieszczany jest poprzez punkt wstawienia wybierany w Ustawieniach rysunku (domyślnie jest to środek).

Można też ewentualnie użyć polecenia Plik > Pliki zewnętrzne > Wstaw rysunek zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do tego samego okna dialogowego.

Wstawianie Rysunku w oknach Modelu
Rysunki mogą być umieszczane w każdym widoku modelu, z wyjątkiem Okna 3D oraz widoku Zestawień. Możliwość wstawiania Rysunków do modelu jest przydatna na przykład wtedy, gdy posiadamy rysunek standardowego detalu konstrukcji dachowej dostarczony przez producenta w formacie PDF. W takiej sytuacji możesz wstawić taki dokument PDF jako Rysunek w oknie detalu, dodać własne oznaczenia i umieścić całość na przygotowanym wcześniej arkuszu. Podobnie, zewnętrzny plik DWG może zostać wstawiony jako Rysunek do modelu. Jest to dużo łatwiejszy sposób na umieszczanie plików DWG w ArchiCADzie niż dołączanie ich za pomocą modułu XREF. Wstawianie plików graficznych w postaci Rysunków w widoku Modelu jest dużo wygodniejszą metodą niż używanie narzędzia Obrazek, ponieważ Rysunki zachowują informację o oryginalnym pliku i mogą być w dowolnym momencie aktualizowane. Rysunki wstawiane do widoków modelu (inaczej niż w przypadku umieszczaniu na arkuszu) są niezależne od ich skali. Aby wstawić Rysunek do okna Modelu: • • • Uaktywnij narzędzie Rysunek. Kliknij miejsce w oknie Modelu, w którym umieszczony zostanie Rysunek. Pojawi się okno dialogowe Łącz z. Znajdź pożądany plik, zaznacz go i kliknij Otwórz. Uwaga: Jeżeli wybrałeś plik PDF zawierający wiele stron, zostaniesz poproszony o wybranie strony, która ma zostać wstawiona.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Po wstawieniu, możesz zmienić parametry Rysunku w oknie dialogowym Ustawień rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie Rysunki umieszczone w Widokach modelu wyświetlone będą w Menedżerze Rysunków, gdzie będzie można nimi zarządzać (np. aktualizować) tak samo jak Rysunkami umieszczonymi na arkuszach. Więcej szczegółów, patrz Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków na stronie 468.

417

Dokumentacja

Elementy opisowe
Elementy opisu wyświetlają liczbowe lub tekstowe informacje w oknach 2D o elementach, do których się odnoszą oraz jako niezależne obiekty informacyjne. • Wymiary są dodawane do elementów konstrukcyjnych i rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D i Obszarów 2D/Detali, przy pomocy Narzędzi Wymiarowania. Narzędzie Siatka umożliwia wstawienie elementów siatki pojedynczo lub jako systemu. Elementy siatki stanowią część modelu i pełnią rolę edytowalnego szkieletu podczas wstawiania wielu elementów lub określania ich położenia w obrębie modelu. Teksty wstawiane są za pomocą narzędzia Tekst, w postaci bloków. Autotekst jest elementem tekstowym zawierającym pola automatycznie wypełniane przez program. Autotekst może być umieszczany w Widokach modelu oraz na arkuszach. Etykiety pozwalają na przyłączenie informacji tekstowej do elementu konstrukcyjnego oraz Wypełnień. Możliwe jest również wstawienie Etykiety nie połączonej z żadnym elementem.

ArchiCAD uwzględnia użycie różnych Standardów wymiarowania. Możesz zastosować określony standard wymiarowania, albo dostosować go do bieżącego projektu w menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie na stronie 23. Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie, należy skorzystać z rozwijanej listy Wymiarowania w palecie Opcji podręcznych. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wymiary mogą być umieszczane na Rzucie, w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D oraz Detali i Obszarów 2D. Okno Dokumentów 3D posiada kilka specjalnych opcji wymiarowania. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423. Dostępne są następujące opcje konstruowania Wymiarowania: • • Wymiarowanie liniowe wyświetla długości elementów prostych oraz łuków. Wymiarowanie wzniesienia (metoda konstrukcyjna narzędzia Wymiarowania liniowego) wyświetla wartości wzniesienia w widokach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Kota wysokościowa wyświetla wartości wzniesienia na Rzucie. Wymiarowanie promienia łuku wyświetla promień elementów łukowych. Wymiarowanie kąta wyświetla kąt (w stopniach) pomiędzy parą linii lub krawędzi.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

• •

Wymiarowanie
Narzędzie wymiarowania ArchiCADa pozwala na swobodne tworzenie opisu Wirtualnego Budynku według przyjętych przez Ciebie standardów. Wymiarowanie powiązane jest z opisywanymi przez nie elementami. Oznacza to, iż jest automatycznie aktualizowane przy każdej modyfikacji tych elementów. Wyjątek: Wymiarowanie ustawione jako “statyczne” nie będzie aktualizowane. Zobacz Wymiarowanie statyczne na stronie 420.

• • •

418

Dokumentacja

Wstawianie Wymiarowania
Proces wymiarowania jest podobny dla wszystkich metod i wygląda następująco:

Terminy związane z wymiarowaniem
• Punkty pomiaru są tymczasowymi węzłami umieszczanymi na elementach ArchiCADa w trakcie procesu wymiarowania. Jeżeli wstawisz punkt pomiaru w niewłaściwym miejscu (lub w pustym obszarze), utworzony zostanie prostokątny punkt pomiaru (jak pokazano na poniższej ilustracji), zamiast okrągłego. Oznacza to, że punkt będzie statyczny i nie będzie reagował na zmiany położenia lub wielkości wymiarowanych elementów. Zobacz także Wymiarowanie statyczne na stronie 420. Punkty pomiaru są tymczasowe; znikają po kliknięciu wskazującym położenie łańcucha wymiarów. Łańcuch wymiarów pojawia się po kliknięciu kursorem w kształcie Młotka na końcu procesu wymiarowania. Łańcuch wymiarów (przy wymiarowaniu liniowym) składa się z: • • linii wymiarowej ułożonej wzdłuż mierzonego elementu; linii pomocniczych (prostopadłych do linii wymiarowej), jeżeli w Ustawieniach wymiarowania została wybrana opcja ich wyświetlania; znaczników wymiarowania (są to punkty przecięcia linii wymiarowej z pomocniczą).

1) Uaktywnij odpowiednie narzędzie wymiarowania; ustaw

parametry i wybierz konstrukcyjną i geometryczną metodę.

Szczegóły, patrz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie w Pomocy ArchiCADa.

2) Kliknij element w miejscach, które mają zostać

zwymiarowane (zgodnie z działaniem wybranego narzędzia); w ten sposób powstaną tymczasowe Punkty pomiaru wskazujące przebieg poszczególnych elementów wymiarowania. Kliknięcie elementu, który ma zostać zwymiarowany spowoduje jego podświetlenie. Uwaga: Podświetlanie elementów działa tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja "Podświetlanie obrysu elementu" w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie.

3) Dwukrotnie kliknij po wstawieniu ostatniego punktu pomiaru. 4) Wskaż kliknięciem kursora w kształcie Młotka, gdzie należy
umieścić łańcuch wymiarów. • W przypadku niektórych sposobów wymiarowania, w miejscach przesunięcia kursora pojawia się pogrubiona linia, aby ułatwić wybranie prawidłowego kierunku wymiarowania. Funkcja Wymiarowania liniowego posiada dodatkowe opcje (które obejmują również dodatkowe kliknięcia) umożliwiające określenie położenia linii wymiarowej.

Zobacz Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym na stronie 421. • Możesz usunąć wstawiony Punkt pomiaru, klikając go.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

419

Dokumentacja

wymiarów nie będzie połączony z jakimkolwiek elementem, wtedy cały łańcuch stanie się statyczny. Wymiarowanie statyczne zachowuje się jak normalne wymiarowanie w dwóch przypadkach:

1) Jeżeli zostanie obrócone, lub odbite lustrzanie, tekst wymiaru
zawsze będzie czytelny od dołu.

2) Jeżeli zmieniona została Jednostka wymiarowania w oknie
pojedynczy wymiar łączy dwa, sąsiadujące ze sobą Punkty pomiaru i zawiera wartość wymiaru. Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie, wszystkie wartości zostaną zaktualizowane. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa.

Wymiarowanie liniowe Wymiarowanie statyczne
Wymiarowanie statyczne jest wyjątkiem od zasady wymiarowania skojarzonego ArchiCADa. Możesz ustawić aby dowolne wymiarowanie liniowe lub kota wysokościowa były statyczne, wystarczy tylko uaktywnić tę opcję w panelu Typ i czcionka okna dialogowego Ustawień wymiarowania. Wymiarowanie liniowe mierzy długości elementów prostych oraz łukowych. Dostępne są cztery metody konstrukcji i znajdują się w palecie Info oraz w oknie dialogowym Ustawień wymiarowania. Zobacz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie liniowe w Pomocy ArchiCADa. • Za pomocą metody Liniowej , zostanie zmierzona i wyświetlona odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi punktami pomiaru. W Metodzie Ciągłej , pierwszy Punkt pomiaru interpretowany jest jako punkt zerowy łańcucha wymiarowania. Wszystkie wartości łańcucha będą oznaczały odległość pomiędzy wskazywanym punktem a punktem zerowym. W Metodzie punktu bazowego , pomiar odległości odbywa się w taki sam sposób, jak w Metodzie ciągłej, ale punkt zerowy nie jest zaznaczony. Czwarta metoda wzniesienia. pozwala na tworzenie Wymiarowania

• Linia wymiarowa w przypadku wymiarowania statycznego nie będzie dostosowywać się do żadnych zmian wprowadzanych do elementów modelu. Po wybraniu tej opcji nie będziesz mógł później ponownie przyłączyć wymiarowania. Jeżeli żaden ze znaczników łańcucha

Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie wzniesienia na stronie 425.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

420

Dokumentacja

Metody geometrii przy Wymiarowaniu liniowym są określane w Palecie Info. • Domyślnie ustawiona metoda Każdego Kierunku umożliwia tworzenie łańcuchów wymiarów w różnych położeniach związanych z położeniem elementu: równolegle do dwóch pierwszych wstawionych punktów pomiaru, albo poziomo/pionowo lub równolegle do innej, dowolnie wybranej krawędzi/powierzchni. Metoda Tylko X-Y ogranicza zakresy linii wymiarowych wyłącznie do położenia poziomego i pionowego względem ekranu. Metoda Długość łuku elementów łukowych. pozwala na zwymiarowanie

Wymiarując element w innym położeniu - oraz w przypadku używania domyślnie ustawionej metody geometrii Każdy Kierunek - będziesz mieć do dyspozycji trzy opcje linii wymiarowej ("strefy"): położenie pionowe, poziome lub równoległe w stosunku do dwóch pierwszych punktów wymiarowania w łańcuchu. Przesuń kursor, aby sprawdzić dostępne możliwości.

Wybrana metoda geometrii odnosi się do całego łańcucha wymiarów i nie może być zmieniana indywidualnie dla każdego pojedynczego wymiaru. Uwaga: W oknie Dokumentów 3D dostępne są dodatkowe Metody Geometrii. Patrz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423.

Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym
Aby zwymiarować prosty element, należy umieścić zestaw punktów wymiarowania wzdłuż elementu, a następnie kliknąć dwa razy. Następny etap polega na przesunięciu kursora w kształcie młotka do położenia, w którym chcesz umieścić linię wymiarową. Podczas wymiarowania prostej, pionowej lub poziomej krawędzi, wstawianie linii wymiarowej ułatwia pogrubiona linia:

Np. przy wymiarowaniu pochyłego dachu na przedstawionym poniżej Przekroju, przy pomocy metody Każdego Kierunku, użyj opcji położenia równoległego, aby wstawić linię wymiarową równolegle do dachu:

Możesz ewentualnie przesunąć kursor w kształcie młotka do innej "strefy", aby wybrać wymiarowanie poziome lub pionowe:
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

421

Dokumentacja

znalezieniu krawędzi, do której linia wymiarowa może być równoległa:

Dostępny jest również dodatkowy wektor linii wymiarowej: Po pojawieniu się czarnego kursora w kształcie młotka, możesz przesunąć go na jakąkolwiek prostą linię/krawędź w obrębie projektu. Uwaga: W oknie Dokumentu 3D, musisz wyrównać wymiar do krawędzi elementu konstrukcyjnego - segmenty liniowe nie sprawdzą się. Na poniższej ilustracji zwymiarowaliśmy pochyły dach, po czym pojawił się kursor w kształcie młotka i dostępne są trzy standardowe kierunki linii wymiarowych (poziomy, pionowy, równoległy do dachu). Teraz kliknij, aby ograniczyć linię wymiarową i dostosować ją do położenia równoległego względem określonej linii/krawędzi. Przeciągnij linię wymiarową do końcowego położenia i kliknij, gdy pojawi się czarny kursor w kształcie młotka, aby wstawić łańcuch wymiarów.

Wymiarowanie liniowe Elementów łukowych
Załóżmy, że chcesz zwymiarować dach przy pomocy wektora równoległego do przekątnej, a nie do dachu. Przesuń kursor nad przekątną. Następnie kursor przyjmuje kształt "znaczek mercedesa + równoległe wymiarowanie", aby poinformować użytkownika o Metoda Wymiarowania długości łuków umożliwia zmierzenie długości linii przebiegającej po łuku lub ściany łukowej. Przy aktywnym narzędziu Wymiarowania, wybierz Metodę geometrii Wymiarowanie długości łuków z Palety Info.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

422

Dokumentacja

Kliknij kursorem w kształcie Mercedesa okrągły łuk lub krawędź łukową (nie musisz wskazywać ich punktów końcowych, wystarczy kliknąć gdziekolwiek na łuku).

różdżki, a następnie zwymiarować korzystając z metody Wymiarowania długości łuków. Szczegóły, patrz Magiczna Różdżka na stronie 150.

Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D
W oknie Dokumentów 3D należy użyć narzędzia Wymiarowania liniowego do wstawienia niezbędnych wymiarów. Dostępne są wszystkie opcje Wymiarowania liniowego, oprócz Długości łuku. Podobnie jak w oknach 2D, możesz ograniczyć opcje do funkcji Tylko X-Y, albo użyć funkcji Każdy Kierunek do wstawienia linii równoległej do dwóch pierwszych punktów, które kliknąłeś. Ponadto, tak samo jak w oknach 2D, opcja Każdy Kierunek umożliwia ograniczenie linii wymiarowej, poprzez kliknięcie kursorem w kształcie znaczka mercedesa+wymiarowania równoległego na jakąkolwiek inną linię/krawędź. Tylko w oknie Dokumentów 3D: Możesz ograniczyć płaszczyznę, w której ma być umieszczona linia wymiarowa. Aby wybrać ograniczenie płaszczyzny w przypadku wymiarowania liniowego w oknie Dokumentów 3D, wybierz odpowiednią opcję w Palecie Info Narzędzia wymiarowania liniowego: • • • płaszczyzna pozioma płaszczyzna pionowa każda inna płaszczyzna

ArchiCAD automatycznie umieści Punkty pomiaru na końcach mierzonego łuku. Zmierzona zostanie długość tego fragmentu krawędzi. Możesz jednak kontynuować dodawanie Punktów pomiaru tworząc łańcuch wymiarów. Podwójne kliknięcie w pustą przestrzeń arkusza roboczego kursorem Pustego Ołówka lub wciśnięcie OK na Palecie kontrolnej zakończy wstawianie Punktów pomiaru. Pojawi się kursor Młotka, pozwalający na umieszczenie łańcucha wymiarów. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki.

Uwaga: Metoda Wymiarowania długości łuków nie może być stosowana w przypadku łuków eliptycznych i krzywych, przegród strukturalnych lub (zamkni