Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Graphisoft
Odwiedź stronę Graphisoft pod adresem http://www.graphisoft.com , aby znaleźć najbliższego dystrybutora oraz informacje o dostępności produktów.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12
Copyright © 2008 by Graphisoft, wszelkie prawa zastrzeżone. Surowo zabrania się odtwarzania, parafrazowania oraz tłumaczenia bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

Znaki handlowe
ArchiCAD jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a PlotMaker, Virtual Building (Wirtualny Budynek), StairMaker oraz GDL to znaki handlowe firmy Graphisoft. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wstęp

Wstęp
Podręcznik ArchiCAD 12 zawiera sześć głównym rozdziałów, w których przedstawiono dokładny przegląd funkcji programu ArchiCAD. Zawartość tego dokumentu jest również dostępna poprzez elektroniczny system Pomocy. Część Interfejs niniejszego Podręcznika zawiera bardziej szczegółowe opisy każdego ustawienia i okna dialogowego i dostępna jest jedynie w elektronicznym systemie Pomocy.

Rozdziały w niniejszym podręczniku:
Konfiguracja to skrót informacji potrzebnych do skonfigurowania programu ArchiCAD. Komunikacja z ArchiCADem stanowi wprowadzenie do podstawowych operacji w programie ArchiCAD. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja, Edycja oraz Techniki. Wirtualny Budynek zawiera opis widoków modelu oraz okien, które posłużą do stworzenia Wirtualnego Budynku przy pomocy narzędzi projektowych ArchiCADa. Dokumentacja przedstawia narzędzia do rysowania i opisywania w ArchiCADzie, oraz zintegrowany proces tworzenia Arkuszy do stworzenia pełnej, końcowej dokumentacji Twojego projektu. Współpraca przedstawia funkcję Zespołu projektowego, dzięki której zespół architektów może równocześnie pracować nad tym samym projektem. W tym rozdziale również opisano jako skutecznie załączać struktury powtarzalne; inteligentny proces importu i eksportu DXF/DWG oraz łączenia; oraz proces korekty na bieżąco. Wizualizacja zawiera wszystkie narzędzia i techniki pozwalające wyświetlać i przedstawiać projekt architektoniczny klientowi.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

3

Wstęp

4

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści
Wstęp ____________________________________________________ 3 Konfiguracja _____________________________________________ 15 Zarządzanie Projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozpocznij ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Utwórz Nowy Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zamknij Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kompresja plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plik wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Projekt Archiwalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Otwieranie projektów poprzez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Łączenie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Preferencje Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jednostki i poziomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Atrybuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O Warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Przełącznik warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian, Słupów i Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy . . . . . . . 30 Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rodzaje linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rodzaje wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dostępne parametry wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Struktury warstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom, Stropom i Dachom 32 Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Komponenty struktur warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Pióra i kolory/Zestawy Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Stosowanie Zestawów Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Modyfikowanie Zestawów Piór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów . . . . . . . . . . . . . .36 Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Zestawy Piór dla różnych zastosowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 O Materiałach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . .39 Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Wyświetlanie Materiałów w Renderingach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tworzenie i Modyfikacja Materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Menedżer atrybutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Parametry użytkownika Obiektów GDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 O Bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteka startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Uaktualnienia Biblioteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Zasady Zarządzania Bibliotekami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 O Menedżerze Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych . . . . . . . . .45 Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 O Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Interfejs Użytkownika ArchiCADa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 O Paskach Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

5

Spis treści

Skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety Pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 51 53 54 54 55 57 58

Komunikacja z ArchiCADem________________________________ 59 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja wewnątrz aktywnego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dopasuj do okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Przemieść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Podgląd nawigatora (2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Nawigacja w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dostęp do poleceń Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Eksploruj Model (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Orbituj (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podgląd nawigatora (3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Obsługa 3Dconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Paleta Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 O Palecie Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu . . . . . . . . . . . . 67 Struktura Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 System Kolorów Nawigatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Nawigator Mapa Projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nawigator Mapa Widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Definiowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zachowywanie Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Modyfikowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Paleta Opcji Podręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nawigator Teczka arkuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zestawy Publikacji Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zewnętrzne pliki w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Funkcje wspomagające edycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia 79 Zaznaczanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Funkcje wspierające Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Punkty Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Podświetlenie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podświetlanie obrysu elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Okno informacji o elemencie (Info Tag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Inteligentny kursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Anulowanie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Modyfikuj zaznaczone elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń . . . . . . . . 87 Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 O Obszarze Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Usuwanie Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu. . . 90 Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia . . . . . . 92 Początki Układu Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . 92 Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika . . . . . . . . 93 Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D . . . . . . . 93 Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 O Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . 94 Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne . 95 Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne . . . . . . . 96 Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane . . . . 97 Narzędzie Miarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści

Funkcja Przyklejanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Linie Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O Liniach Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rodzaje Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wybór preferowanych Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania . . . . . . . . . . . 103 Usuwanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ograniczenia ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Stosowanie ograniczeń ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych. . 106 Blokowanie współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Metody konstrukcyjne względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Blokowanie Prostopadłe i Równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dwusieczna kąta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ustawienie powierzchni w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyklejanie do istniejących elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym. . . . . . . . 111 Zasięg przyciągania kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wzniesienie i Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 O Wzniesieniu Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych. . . . . . . . . . . 113 Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Poziomy Odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace . . . . . . 115 Palety Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Podstawowe Techniki Edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przemieszczanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie . . . . . . . . . . . . . . 118 Przesuwanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Obracanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Lustrzane odbijanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Podniesienie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Ustaw Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Informacje na temat funkcji Ustawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Jak ustawić elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Ustaw Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Modyfikowanie wymiarów elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów. . . . . . . . .128 Rozciąganie Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Modyfikowanie Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów. . . . . . . . .131 Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. . . . . . . .133 Rozciągnij pionowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) . . . . . . . . . . . . .134 Podział Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Wyrównanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Przecięcie dwóch elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia . . . . . . . .138 Dodawanie Elementom Wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Edycja wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu . . . . . . . . . . . . . . . .140 Rozbij do Bieżącego Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Tworzenie kopii elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Przesunięcie, Obrót, Odbicie Lustrzane kopii elementów . . . . . . . .141 Powielenie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Przeciągnij i Upuść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Transfer ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Grupowanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Blokowanie/Odblokowywanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Kolejność wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Magiczna Różdżka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 O Magicznej Różdżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki . . . . . . . . . . .150 Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/ Odejmowania wieloboków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

7

Spis treści

Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Podrysach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostęp do poleceń obsługujących Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokaż/Ukryj Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu . . . . . . . . . . . . . Zmiana położenia Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania . . Przebuduj Podrys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem:. . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych . . . . . . . . . . Dlaczego optymalizować?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 152 153 154 154 156 156 157 157 158 160 160 160 161

Wirtualny Budynek _______________________________________ 163 Widoki Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 O Widokach Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Okno Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Kondygnacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 O Kondygnacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/ Elewacja/RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zarządzanie Kondygnacjami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Linie Poziomów Kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) . . . . . . . . . . . . . . 169 Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Określ Kondygnację Macierzystą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie . . . . . . . . 173 Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Okno 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wyświetl wszystko w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Domyślne wyświetlanie w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Filtruj Elementy widoczne w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Procedury 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Tryby wyświetlania 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Projekcje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dodatki Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 O Przekrojach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju . . . 187 Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wybierz Status Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Otwórz Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wstaw Połączony Znacznik Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wstaw Samodzielny znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Utwórz Niezależny Przekrój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Podsumowanie Poleceń Przebudowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych. . . . . . . . . . . . . . . 195 Elewacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozwinięcie Ścian (RŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 O Rozwinięciach Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ID i Nazwy Rozwinięć Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Edycja Widoków Projektu RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozwinięcia Ścian, a kształty Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian. . . . . . . . . . . . . . . 204 Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 O Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Utwórz Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

8

Spis treści

Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Przedefiniuj wybrany Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 O Detalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zawartość okien Detali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Połączony Znacznik Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Utwórz niezależny detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D . . . . . . . . . . 214 Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja Okna Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Obszary 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 O Obszarach 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Obszar 2D, a Detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zawartość okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Edycja okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Utwórz Niezależny Obszar 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 O Znacznikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podświetlenie Znaczników Źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Zmiana Typu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Przenoszenie Ustawień Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kopiowanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Nawigacja za pomocą Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Znajdź połączone Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Paleta Sprawdź Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Usuwanie Widoków Projektu, Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Usuwanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zestawienie interaktywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 O zestawieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otwórz Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów. . . . . . . . . . . . . . . 225
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Edycja i uaktualnianie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . .226 Sortuj Pola Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Formatowanie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Nagłówki Zestawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Podziel zestawienie na kilka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Spisy treści Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 O Spisach treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Spis Opublikowanych Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Elementy konstrukcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . .233 Ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 O Ścianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Utwórz Pojedynczą Ścianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Ścianę Łukową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Łańcuch Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Utwórz Prostokąt Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Utwórz Ścianę Trapezową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Warstwową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Wieloboczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę z Bali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę Szczytową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Przecięcia typu Ściana-Ściana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Modyfikuj ścianę (Dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ściany i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Słup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupa na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupów w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tworzenie Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Utwórz Pochyły Słup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Słupy i inne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Oś Odniesienia Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Wyświetlanie Belek na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Utwórz Belkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Tworzenie otworów w belkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

9

Spis treści

Belki i Inne Elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Złożonych Profilach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i edycja Złożonych Profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony . . . . . . . . . . . . Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów . . . . Dachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych . . . . . . . . . . Utwórz Kopułę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz linie poziomu dachów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu . . . . . . . . . . . . . . . Znajdź krawędź przecięcia dachów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dotnij elementy do dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera . . . . . . Stropy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stropów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umieszczanie Otworów w Stropach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz siatkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj wzniesienie punktów siatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodaj nowe punkty siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w siatce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metryczki Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie kubatury Stref w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Docięcie strefy innym elementem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obliczanie powierzchni i objętości stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualizacja Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno dialogowe Uaktualnij strefy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 254 254 255 257 257 258 258 259 259 260 260 261 263 263 264 265 265 266 269 273 273 274 274 274 275 276 276 276 277 277 277 278 279 279 281 282 283 283

Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie. . . . . . . . . . . 285 Komponenty Przegród Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Utwórz Przegrodę Strukturalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Edycja na poziomie Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tryb edycji Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Edytuj Siatkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju. . . . . . . . . . . . 313 Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . 316 Profil Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Panele Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Łączniki Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Akcesoria Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Przegrody Strukturalne i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej . . . . . . . 334 Obiekty Parametryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 O Obiektach Parametrycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wyszukiwanie elementu bibliotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wstawienie Obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zaznaczanie wstawionych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozciąganie Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dostosowywanie Parametrów Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Utwórz Obiekt Łaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Graficzne tworzenie własnych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu . . . . . . . . 344 Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych . . . 345 Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu . . . . . . 346 Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu . 347 Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Własne komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

10

Spis treści

Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi, Okna, Świetliki, Zakończenia ściany, Schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Drzwi/Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Wstawianie Drzwi i Okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie pustych otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Zmiana położenie otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Okna narożne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Świetliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zakończenia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Schody (Zapamiętane schody) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wyświetlanie Schodów na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Korzystanie ze StairMakera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Dodatek StairMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów . . . . . . . . 361 Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Struktura i Spocznik (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Ustawienia Stopni (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Poręcze (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Ustawienia symboli (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Sprawdź i zachowaj schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Schody oparte o narysowane elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 TrussMaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Tworzenie Dźwigarów na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Edytowanie Dźwigarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . . . 377 Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 O działaniach na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rodzaje działań na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Przykład Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Opcje wyświetlania Modelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ustaw Opcje wyświetlania Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Kombinacje Opcji widoków modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Opcje wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Wyświetlanie Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 O Częściowym Wyświetlaniu Struktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury . . . . . . .386 Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku . . . . . . . .387 Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Wizualizacja pełnej struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów . . . . . . . . . . . . . .393 Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien . . . . . . . . . . . . . . .393 Dokumentacja ___________________________________________ 395 Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 O Wypełnieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Kategorie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym . . . . . . . . . .397 Rysowanie Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Definiowanie Rodzajów Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy . . . . . . . . . . .400 Wyświetlanie Kreskowania wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Utwórz Wypełnienie typu Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni . . . . . . . . . . . . . . .404 Wypełnienia gradientowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Wypełnienia obrazkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

11

. . . . . 454 Etykiety symbolowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Rysunek jako Odniesienie do Autotekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Widoczność Elementu Siatki . . . Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Narzędzie Siatka. 454 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koty wysokościowe . Zmodyfikuj linię pomocniczą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe wymiary (Dodatek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Formatowanie całego Bloku tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet powiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie wzniesienia . . 453 Określanie domyślnego tekstu Etykiet . Wstawianie Wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Składniki Teczki Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . 444 Wstawianie Bloków tekstowych . . . . . . . . . . . . 438 Tworzenie prostego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . Rysunki w Widokach modelu . . . Wymiarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Znajdź i zastąp tekst . . . . . . . . Rozbicie Polilinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie Grubości ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie pojedynczej prostej linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Edycja tekstu w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Teczka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łańcucha wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Edycja elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych odręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Jak wstawić Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Etykiety . . . . 452 Domyślne etykiety powiązane z narzędziem. . . . . . . . . . 407 407 408 408 408 409 410 410 411 411 412 412 413 414 414 414 415 416 417 418 418 419 419 420 420 423 425 425 426 427 427 428 430 432 433 433 434 435 Automatyczne Wymiarowanie Zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Graficzna zmiana wielkości tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciąganie linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekształcanie Elips w Okręgi. . . . . . . . . . . . 457 Arkusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Wstaw System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 O Teczce Arkuszy . . . . . . . . 455 Polecenia Edycji w oknach typu tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Rysunku w oknach Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Linii w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie statyczne . . . . . . Punkty aktywne . . . . . . . . . . . . . . Obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminy związane z wymiarowaniem . . . . . . . . . 435 Automatyczne Wymiarowanie Wnętrza . . . . . . . . . . . 445 Zastosowywanie Ulubionych parametrów Tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie promienia łuku . 459 Szablony arkusza . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych . . . . . 460 Zestawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łączenie elementów typu Linia w Polilinię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Środowisko pracy przy tworzeniu dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Blok tekstowy. . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Autotekst . . .Spis treści Linie. . . . . . Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D . 446 Formatowanie pojedynczych składników Bloków Tekstowych . . . . . . . . . Wymiarowanie kąta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . 437 O Narzędziu Siatka . . . . . . . . . . . . . . 461 Rysunki w Teczce Arkuszy . 437 Składniki Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Umieszczanie Rysunków na Arkuszach . . . . . . . Rozciągnięcie Krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie skojarzone w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D . . . . . . . . 453 Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Tworzenie łukowego elementu siatki . . . Przesuń bądź edytuj tekst wymiarowania . . . . . . . . Opcje tekstu wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy opisowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii . .

. . . . 464 Importowanie plików PDF jako Rysunków . . 492 Zarządzanie ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 Rozwiązywanie problemów w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Konfiguracja projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Utwórz Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Praca w trybie Off-Line (bez podłączenia do sieci) . . . . .529 Edytuj Źródło Modułu w drugiej kopii ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530 Zarządzanie Połączeniami. . . . . . . . . . . . . . . . .535 Połączone Moduły w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . .526 Wstaw Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Rezerwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Uwspólnianie Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Techniki Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Identyfikacja (ID) Rysunków i Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . 489 Wyświetlanie list . . . . . . . . . . . . . . 494 Współpraca _____________________________________________ 497 Praca Zespołowa . . .500 Zmiana Obszaru Roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Plotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Definiowanie Zestawu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Podgląd i korekta plików DWF . . . . . . . 476 Drukowanie . . . 474 Duże projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Średnie projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 XREFy a Warstwy. 466 Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków . . . . . . . . . . . . . 483 Publikacja w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Widok 3D w dokumencie PDF (tylko Windows) . . . . . . . . . Edytuj elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Przygotowanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Korzystanie z XREFów w obustronnej komunikacji . . .501 Praca w Obszarze roboczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 Wysyłanie i Pobieranie Zmian .504 Praca nad Kopią Lokalną. . 473 Małe projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 O Połączonych Modułach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Moduływ różnych systemach operacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Duże firmy. . . . . . . . . . . . . 472 Metody tworzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Opublikuj PDF za pomocą Kolportera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503 System pracy w Zespole . . . . . . .497 Role w projekcie Zespołowym. .539 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 13 . 468 Usuwanie Rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514 Strategie pracy w Zespole projektowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Definiowanie Formatu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Numeracja Rysunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Małe firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej . . . . .536 XREFy . . . . . . . . . .510 Pliki Projektu Zespołowego . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Moduł: Przerwij połączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Przygotowanie publikacji. . . . . 482 Proces publikacji . . . . . . . . . . . 476 Publikowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Tytuły Rysunków. 470 Automatyczne Numerowanie Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Połączone Moduły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Modyfikowanie Rysunków na Arkuszu . 486 Zestawienia i listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Informacje o elemencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Kolporter . . . . . . . . . . . . . 471 Własna numeracja Arkuszy/Zestawów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastąp połączenie . . . . . . . . . . .509 Zarządzanie Bibliotekami w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Typy list . . . . . . . . . .528 Edycja zawartości Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Źródła list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Określanie metody publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Zachowaj dokument w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Tworzenie dokumentacji w Pracy zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Firmy średniej wielkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Prosta Numeracja arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Wymiana danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 Moduły obejmujące wiele kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . Przykład działania Zakreślacza projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Przykład sceny wewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . Konsultacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Zakreślaczu Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca Zespołowa i Zakreślacz projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recenzent projektu . . . . . . Przykład zastosowania Recenzenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Analiza nasłonecznienia. . 569 Obiekty VR . . . .Spis treści Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Dopasuj widok . . . . . . . . . . . . Obustronna konwersja (Opcje inteligentnego łączenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Podstawowe Opcje procedury Lightworks . . . . . . . . . . . . 557 Rendering . . . . . . . . . . . 561 Przykład sceny zewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . Publikowanie i odzyskiwanie danych Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Indeks _________________________________________________ 577 14 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . . . . . . . . . . . . . 542 544 544 547 547 547 552 552 553 554 554 554 555 Wizualizacja ____________________________________________ 557 Kamery . . . . . . . . . . . . Zakreślacz Projektu . 560 LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Opcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . Łącz plik DXF/DWG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Dodatkowe narzędzia wizualizacji . . . . . . . . . Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Animacja . . Menedżer Wersji wpisu Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Sceny VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aby uruchomić program. opisuje sposoby definiowania preferencji. Następnie. Kolejna część. Zawiera on dane o modelu oraz Teczkę arkuszy. Typy linii. zawiera informacje o tworzeniu. Użyj wzorca: Możesz utworzyć projekt na podstawie wzorca ArchiCADa 12 zawierającego domyślne ustawienia projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 15 . może użyć własnego wzorca. takich jak np. Struktury warstwowe. Widoki modelu. Zarządzanie Projektami Podstawowym typem dokumentu ArchiCADa jest plik Projektu (.pln). która pozwala na wielokrotne wykorzystywanie preferowanych ustawień.Konfiguracja Konfiguracja Pierwsza część tego rozdziału. poprzez menu Opcje > Atrybuty elementów przeglądnij Atrybuty załadowane domyślnie z projektem . Po przeglądzie Interfejsu ArchiCADa przyjdzie czas na zapoznanie się z ustawieniami Środowiska pracy. wstawione elementy konstrukcyjne i rysunkowe oraz domyślne ustawienia wszystkich narzędzi. patrz Okno startowe ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. Kategorie stref oraz Style Zakreślacza projektu. Materiały.Parametry warstw. Utwórz Nowy Projekt Za każdym razem gdy tworzony jest nowy Projekt (Plik > Nowy). Jeśli użytkownik opracował własne pliki wzorca ze skonfigurowanych opcji. jeżeli planujesz edycję już istniejącego projektu. (Uruchamiając projekt na podstawie wzorca. Preferencje projektu. Preferencje projektu. Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu i zawiera ustawienia wszystkich preferencji. upewnij się czy załadowałeś wszystkie biblioteki potrzebne do prawidłowego wyświetlenia wstawionych obiektów. Rodzaje wypełnienia. W następnej części dowiesz się jak używać Ulubionych. Określ skalę projektu za pomocą polecenia z menu Dokument > Skala. Więcej szczegółów. jednostki miary stosowane w projekcie. definiowaniem ich na własnym komputerze oraz eksportowaniem i importowaniem zapamiętanych ustawień na inne komputery. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu"). otwieraniu i zachowywaniu projektów. można wybrać zapisany wcześniej zestaw ustawień projektu. Pojawi się okno startowe ArchiCADa. Pióra i kolory.funkcji. Rozpocznij ArchiCADa Kliknij dwukrotnie ikonę ArchiCAD w folderze programów. . Atrybuty i odniesienia do Bibliotek. Informacje na temat zarządzania projektami ArchiCADa znajdziesz w następujących rozdziałach. Zarządzanie projektami.

następnie zamknij go i ponownie utwórz nowy projekt: tym razem. Użyj ostatnich parametrów Projektu Opcja ta pozwala na zastosowanie takich ustawień i preferencji projektu jakie były aktualne w momencie ostatniego wyłączenia ArchiCADa. Zamknij Projekt Użycie polecenia Plik > Zamknij przy aktywnym oknie rzutu spowoduje zamknięcie całego projektu. że można otworzyć tylko okna znajdujące się na wierzchu (plus Rzut). aby wybrać plik wzorca z innego miejsca. jest więcej niż 20 (wyłączając okna renderingu. Użyj polecenia Plik > Zachowaj . ArchiCAD przy kolejnym otwarciu projektu ponownie otworzy te okna.Konfiguracja Na górze listy figuruje domyślny wzorzec. który sam dostosowałeś i zapisałeś. • Jeżeli wciśniesz klawisz Alt (Opt) podczas wybierania polecenia Nowy. standardowych ustawień. Pliki zewnętrzne (okna Obiektów GDL . Otwieranie okien może trochę potrwać. Zostaniesz poproszony o zachowanie ewentualnych modyfikacji. polecenie to spowoduje utworzenie projektu ArchiCADa z fabrycznymi ustawieniami.) Szczegóły. które nie są zachowywane z projektem). (Zostaje on zapisany w folderze Ustawienia domyślne podczas instalacji ArchiCADa. Na platformie MacOS: Library\Application Support\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa W dolnej części listy można odnaleźć maksymalnie trzy ostatnio wybrane pliki wzorca. w którym otwartych jest wiele okien. Parametry Środowiska pracy Wybierz jeden z Profili środowiska pracy (skonfigurowany Profil. Jeśli okien. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. który można odnaleźć tutaj: Na platformie PC: Documents and Settings\Użytkownik\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa. Ostatnie parametry Projektu. oraz Dostosowywanie Środowiska Pracy na stronie 54. aby go zapisać. szczególnie jeśli będą musiały zostać odbudowane. z którymi jesteś zaznajomiony. z którego preferencjami jesteś zaznajomiony. niektóre ustawienia mogą zostać zmienione. 16 . będą oznaczać preferencje. zawarty w aktualnej wersji programu ArchiCAD. jego nazwa zmieni się na Nowy i Zresetuj wszystko. Więcej szczegółów można odnaleźć w następujących rozdziałach ArchiCADa: Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Typy plików zapisywanych przez ArchiCADa Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uruchom nową kopię ArchiCADa: Zaznacz tę opcję jeśli chcesz uruchomić dodatkowego ArchiCADa.) Lokalizacja folderu Ustawień domyślnych: Na platformie PC: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Ustawienia domyślne\ArchiCAD Na platformie MacOS: \Applications\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD Kolejny rozdział zawiera wszelkie dodatkowe pliki wzorca zapisane w folderze “Wzorce”. Wskaż opcję Wybierz Wzorzec. Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Użyj polecenia Plik> Otwórz aby otworzyć zapisany projekt. lub taki. zamiast wszystkich uprzednio otwartych okien. które trzeba ponownie otworzyć. patrz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. otwórz projekt. Obrazki) pozostaną otwarte. Jeśli jednak jako ostatni otwarty był projekt utworzony przez inną osobę. Ten wybór jest najlepszy w przypadku używania zawsze tych samych. Jeżeli nie chcesz powracać do fabrycznych ustawień programu. Jeśli zapisujesz i zamykasz projekt.

ten domyślny wzorzec będzie znajdował się na górze listy wyskakującej podczas wyboru wzorca: Zobacz także Utwórz Nowy Projekt na stronie 15.tpl. . utwórz nowy plik projektu. Podczas instalacji.” Opcja ta jest domyślnie włączona i zaleca się jej stosowanie ponieważ dzięki niej rozmiar pliku zostaje znacząco zredukowany (ok. W pliku tym zapisane są wszystkie ustawienia preferencji projektu. czas zapisywania pliku powinien wzrosnąć jedynie o 5-10%. domyślny wzorzec zostaje umieszczony w folderze Ustawienia domyślne.Konfiguracja Kompresja plików Podczas zachowywania pliku w jednym z formatów ArchiCADa (. Korzystanie z tej opcji przyspiesza przesyłanie plików w sieci (lokalnej lub internet) zwłaszcza gdy dysponujemy powolnym transferem. Aby utworzyć własny plik Wzorca. Jeżeli proces zapisywania jest zbyt długi. wstawione elementy oraz domyślne ustawienia narzędzi.pln.mod). że włączona opcja kompresji spowalnia proces zapisywania pliku (o ok. a jako rodzaj pliku określ “Wzorzec projektu ArchiCADa (*. ArchiCAD 12 dostarczany jest wraz z domyślnym plikiem wzorca z domyślną biblioteką. przycisk Opcje w oknie dialogowym zawiera nową opcję: “Kompresuj plik. Uwaga: Jeśli używasz komputera z dwoma procesorami.pla. należy wyłączyć opcję kompresji plików. 30%). Jednocześnie należy pamiętać. Jeśli tworzysz nowy projekt w ArchiCADzie przy użyciu pliku wzorca. Aby otworzyć kopię wzorca należy otworzyć polecenia Nowy. wybrać opcję Wzorzec a następnie wskazać żądany plik wzorca.tpl)”. Plik wzorca Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu posiadającym rozszerzenie tpl. Zachowaj plik jako wzorzec: użyj polecenia Plik > Zachowaj jako. 60 -70%). Uruchamiając nowy projekt na podstawie wzorca. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu".plp. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 17 . Ustaw preferencje oraz strukturę projektu i/lub wstaw potrzebne elementy. . . . Uwaga: Zastosowanie schematów Profilu Środowiska pracy spowoduje nadpisanie ustawień pliku Wzorca.

powinieneś użyć formatu archiwalnego. Z powodu większej ilości danych jaką zawiera plik archiwalny. wybierz polecenie Zachowaj jako. obrazy tła oraz tekstury połączone zastosowane w projekcie. że jeżeli chcesz na innym komputerze wyświetlić elementy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby zachować Projekt w formacie Archiwum.pla) są podobne do Projektów indywidualnych.pla a nie folder zawierający plik . Format archiwalny jest zalecany w następujących sytuacjach: • • Przy przenoszeniu Projektu na inny komputer Zachowywanie ukończonego projektu Projekty ArchiCADa mogą odnosić się do Elementów bibliotecznych. zobacz Biblioteka startowa na stronie 43.Konfiguracja Kopie zapasowe W pliku Kopii zapasowej projektu (. pod warunkiem. przeciwnym razie. że wszystkie Elementy biblioteczne mające odniesienia w Projekcie są do niego dołączone. jak w Projekcie.pla przy użyciu Menedżera Bibliotek. że zaznaczona była opcja Wykonaj kopię zapasową w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. a nie jedynie odwołania do nich Cechy z załadowanych bibliotek Wstawione rysunki Więcej na temat Zbioru Obiektów.pla. mogą jednak również zawierać: • • • Elementy biblioteczne. W 18 . Oznacza to. przechowywanych w postaci plików zewnętrznych w folderach zwanych Bibliotekami. Ważne: Pliki Archiwum przechowują informacje o użytych w Projekcie czcionkach.bpn) zachowana jest najnowsza kopia zapasowa projektu na wypadek uszkodzenia pliku Projektu. w którym można wybrać rodzaje elementów załączonych do pliku archiwalnego. Jeżeli chcesz mieć pewność. czy dodajesz rzeczywisty plik . elementy znajdujące w pliku . Projekt Archiwalny Pliki archiwum (. Uwaga: Jeśli do Aktywnych bibliotek dodasz plik . brakujące części nie zostaną dodane do dokumentu Archiwum. Ostrzeżenie: Jeżeli w momencie zapisywania projektu jako Archiwum brakuje jakichkolwiek Elementów bibliotecznych. jest on znacznie większy od tradycyjnego pliku projektu.pla nie zostaną odczytane. Dokumenty zachowane jako Archiwum zapisane są razem z wszystkimi Elementami bibliotecznymi (w Pliku Zbioru Obiektów o rozszerzeniu lcf) oraz ich parametrami ustawionymi tak. Wybranie Projektu archiwalnego w oknie dialogowym Zachowaj jako spowoduje pojawienie się dodatkowego przycisku Opcje. Zobacz także Bezpieczeństwo danych w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie go otworzy okno. sprawdź. lecz nie zachowują samych czcionek.

który pracuje na tym projektem. że plik jest używany. Dodatki nie są przechowywane w plikach Archiwum. Anulować otwieranie projektu. Możesz także wybrać opcję otwarcia pliku na pełnych prawach dostępu. elementy takie mogą zostać wyświetlone niepoprawnie. Istnieje kilka możliwości: Wybierz jedną z trzech opcji: • Odczytaj elementy bezpośrednio z rysunku archiwalnego: Oznacza to.Konfiguracja tekstowe w ten w sposób zgodny z oryginałem. jednak będziesz miał możliwość zapisania go tylko pod zmienioną nazwą. jeśli chcemy uaktualnić elementy użyte w projekcie do ich ostatniej wersji. Tę opcję zaleca się w przypadku. że elementy biblioteczne nie zostaną wypakowane z pliku archiwum. jednak ogranicza możliwości modyfikacji elementów. lub w innej lokalizacji. jednak nie można edytować samych zagnieżdżonych elementów bibliotecznych (takich jak elementy w pliku . Można wstawić obiekty odnoszące się do elementów zagnieżdżonych w pliku archiwalnym. chociaż używany on nie będzie: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 19 . będziesz miał dostęp do całego projektu i będziesz mógł go dowolnie modyfikować. na którym otworzono plik Archiwum. jeżeli zamierzasz modyfikować obiekty GDL umieszczone w projekcie. Otwieranie projektów poprzez sieć Jeżeli projekt. W przypadku gdy w projekcie znajdują się elementy zmodyfikowane przez Dodatki. Istnieje szereg powodów dla których ArchiCAD może uznać. Używanie tej opcji wymaga jednak dużej ostrożności. że plik jest w użyciu i nie możesz go zapisać pod tą nazwą z wprowadzonymi modyfikacjami. który chcesz otworzyć jest już używany przez kogoś innego w sieci. Opcja ta jest zalecana w przypadku. musisz zainstalować odpowiednie czcionki. W czasie otwierania Projektu archiwalnego pojawi się okno dialogowe Otwórz projekt archiwalny. zostaniesz poinformowany. ArchiCAD ostrzeże Cię o tym fakcie i poda Ci informacje na temat Nazwy użytkownika. • Wybierz bibliotekę: Zaznaczenie tej opcji spowoduje zastąpienie biblioteki odnoszącej się do projektu archiwalnego inną wskazaną biblioteką. Odnosi się to także do schematów list dla zestawień ilościowych. • Jeśli otworzysz plik jako Tylko-do-odczytu. Metoda wymaga najmniejszej ilości wolnego miejsca na dysku. Otworzenie projektu jako Tylko-do-odczytu. Jeżeli spróbujesz nadpisać istniejący plik. Wybierz elementy z folderu: Elementy biblioteczne użyte w projekcie zostaną wypakowane z archiwum do nowego folderu (któremu możesz nadać nazwę). które nie występują na komputerze.lcf). • • • Otworzenie projektu na pełnych prawach dostępu.

(Tzn. jego elementy będą otoczone przerywanym prostokątem. Jeżeli bieżący plik posiada mniejszą ilość kondygnacji niż plik importowany. jego elementy staną się od siebie niezależne. Zobacz Moduły obejmujące wiele kondygnacji na stronie 528. Jeśli projekt Przed zatwierdzeniem połączenia Projektu lub Modułu można dokonać jego przesunięcia bądź obrotu. Więcej szczegółów. Plik kopii mógł wówczas zawierać także nazwę tego użytkownika. Materiały. kondygnacje modułu. Uwaga: Podczas importowania Modułu do okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D wklejone zostaną tylko Elementy 2D. widoki 3D i elewacje zachowane w formatach obrazków. Typy linii.) Przed wybraniem opcji Łącz dla pliku obrazowego. Przy imporcie wielokondygnacjowego budynku. łączone (importowane) elementy przejmą atrybuty bieżącego Projektu. można uprzednio określić na rzucie jego rozmiar. Zrobiłeś kopię projektu. np. Uwaga: Jeżeli otworzysz plik projektu na pełnych prawach dostępu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 20 . zawiera mniej kondygnacji niż wstawiany Połączony moduł. Łączenie pliku Projektu lub Modułu wymaga aby ArchiCAD dopasował kondygnacje łączonego (importowanego) pliku do aktualnie otwartego. wizualizacje zachowane w formatach obrazków. by zestaw zawierał nową nazwę. przy łączeniu obowiązują następujące zasady: • Jeżeli nazwy atrybutów w obu Projektach są takie same. na której aktualnie pracujesz. itd. w czasie gdy inna osoba będzie nad nim pracować.) są identyfikowane poprzez nazwy. Po importowaniu Projektu. atrybut ten zostanie dodany do zestawu tak. Dokumentu 3D lub oknem Detalu/Obszaru 2D. ArchiCAD poprosi o określenie. • Łączenie plików Polecenie Plik > Opcje specjalne plików > Łącz pozwala przekleić elementy z innego Projektu lub Modułu. które nie "pasują" do projektu nie zostaną wstawione. Do momentu wstawienia pliku. Jeżeli nazwy atrybutu importowanego Projektu nie ma w zestawie atrybutów Projektu bieżącego. pliku DWF/DWG/DXF. która ostatnio używała pliku nie zamknęła poprawnie ArchiCADa. Uwaga: Nie ma różnicy pomiędzy łączeniem wielokondygnacjowym projektem i wstawianiem wielokondygnacjowego Połączonego modułu. ArchiCAD automatycznie stworzy brakujące kondygnacje. Wybierz narzędzie Obszar zaznaczenia i narysować Obszar zaznaczenia w żądanym rozmiarze i położeniu. Rodzaje wypełnienia. Bądź zatem ostrożny otwierając plik na zasadach wyłączności dostępu w sytuacjach innych niż wymienione powyżej. Łączenie plików obrazowych Do projektu ArchiCADa można dołączyć pliki obrazowe. będziecie nawzajem nadpisywać swoją pracę (ArchiCAD nie będzie wyświetlał żadnych komunikatów ostrzegających). patrz Okno dialogowe Łącz DXF-DWG w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Nie można połączyć elementów ani modułów wielokondygnacjowych w innych oknach 2D niż Rzut piętra. Kliknięcie w obszarze prostokąta pozwoli przemieścić jego zawartość. dokumenty utworzone w programach do rysowania i malowania. pojawi się okno dialogowe Łącz DXF-DWG. Pliki można również połączyć z aktualnym Rzutem. podczas gdy był on używany przez innego użytkownika. Ponieważ atrybuty (Warstwy. Jeżeli wybierzesz format pliku dxf/dwg. Program zaproponuje także prawdopodobne ustawienie. PLT lub pliku obrazu do ArchiCADa. Kliknięcie poza obszarem prostokąta lub wybranie OK z menu kontekstowego (lub palety kontrolnej) spowoduje wstawienie elementów. na skutek błędu systemu.Konfiguracja • • Osoba. która z kondygnacji importowanego pliku ma odpowiadać kondygnacji. aktualnie otwartym oknem Przekroju/Elewacji/RŚ. Użycie polecenia Wklej umożliwi wstawianie kolejnych kopii tych elementów.

Konfiguracja Połączone obrazy zostaną dopasowane do tego prostokąta. Otwórz Menedżera dodatków używając polecenia Opcje > Menedżer dodatków. Jeżeli Punkt wstawienia załadowanego Dodatku nie został określony w strukturze Twojego menu. aby proporcje jego boków odpowiadały proporcjom obrazka oryginalnego. Użytkownik może dowolnie określać ich widoczność oraz położenie menu oraz pasków narzędzi za pomocą okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Menu/Paski narzędzi. w przeciwnym razie obrazek będzie zniekształcony. polecenia związane z tym dodatkiem nie będą w menu wyświetlane. Lokalizacja dodatków w strukturze menu zależy od położenia Punktu wstawienia w menu dla danego dodatku. Uwaga: Rysując Obszar zaznaczenia. Wiele dodatków zostało zintegrowanych w menu ArchiCAD jako polecenia. zwracaj uwagę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 21 . Punkt wstawienia Dodatku może być umieszczony w dowolnym miejscu menu dzięki opcjom znajdującym się w menu Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi/Menu. Dodatki Dodatki to niewielkie programy wzbogacające ArchiCADa o dodatkowe funkcje.

zostały one szczegółowo opisane poniżej.Dodatki. Zobacz Jednostki dla zestawień. Jednostki i poziomy W celu określenia jednostek roboczych dla bieżącego projektu należy z menu wybrać polecenie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i Poziomy. Aby uzyskać informację o dostępnych Przydatnych narzędziach. W lewym górnym rogu okna dialogowego Preferencje Projektu znajduje się rozwijane menu zawierające listę dostępnych kategorii preferencji (można także otworzyć daną kategorię bezpośrednio z menu hierarchicznego. • Jednostki i Poziomy • Standard Wymiarowania • Jednostki dla zestawień • Elementy konstrukcyjne • Strefy • Arkusze • Różne Najważniejsze preferencje projektu można ustawić w sekcjach Jednostki i Poziomy oraz Wymiarowanie. Te preferencje wyznaczają standardy oraz metodę pracy i dotyczą całego projektu. aby • Załadować Dodatki z dowolnej lokalizacji na komputerze. Przydatne Narzędzia Przydatne Narzędzia to Dodatki ArchiCADa pochodzące z innych źródeł. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja Menedżera dodatków można używać. Zostaną one załadowane przy następnym uruchomieniu programu. możesz skonfigurować położenie związanych z nim poleceń w oknie Środowiska pracy. Strefy. przejdź do menu Pomoc i wybierz polecenie ArchiCAD .) Przyciski Następne oraz Poprzednie wyświetlają kolejne kategorie preferencji. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. Po zainstalowaniu takiego Dodatku w programie. Wyświetlić informacje o załadowanych Dodatkach. Wybrać te Dodatki. które uruchomi stronę internetową zawierającą bazę Przydatnych narzędzi oraz instrukcje dotyczące ich instalacji. które zapamiętywane są wewnątrz pliku projektu. Usunąć na stałe Dodatki w trakcie działania ArchiCADa. Szczegóły. Inne preferencje projektu zostały omówione w Pomocy ArchiCADa. Arkusze oraz Różne w Pomocy ArchiCADa. Elementy konstrukcyjne. Nie są one zintegrowane z domyślnym interfejsem ArchiCADa. Preferencje Projektu Polecenie Opcje > Preferencje Projektu zawiera ustawienia parametrów projektu. 22 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które mają być automatycznie ładowane przy uruchamianiu ArchiCADa. • • • Szczegóły. podobnie jak w przypadku standardowych Dodatków.

). Pracując na przykład w oparciu o standard milimetrowy. zobacz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. plany zagospodarowania. a także zdefiniowanie Poziomów Odniesienia służących określaniu wzniesienia elementów. a realizowane w innym.Konfiguracja Wymiarowanie W celu zdefiniowania jednostek wymiarowania dla otwartego projektu. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. Uwaga: Jednostki długości dla Wymiarowania są ustawiane w innym oknie dialogowym (menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie). Uwaga: To okno dialogowe umożliwia określenie różnych jednostek miary długości do edycji elementów Teczki arkuszy (Jednostka dla Arkusza) oraz elementów Modeli (Jednostka dla Modelu). Opcje w tym oknie pozwalają na wybranie jednostek miary dla projektu. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. przejdź do okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Jest to przydatne w przypadku pracy nad kilkoma projektami o różnej skali dokładności (np. Standardy Wymiarowania to zestawy jednostek które można wprowadzać do projektu za pomocą jednego kliknięcia myszy. należy użyć okno wyskakujące Wymiary w palecie Opcji podręcznych. itd. Możliwe jest jednak indywidualne dostosowywanie poszczególnych jednostek do potrzeb projektu. uzyskać wymiarowania Drzwi i Okien w centymetrach. Gdy Projekt zostanie otworzony na innym komputerze. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. Wybrane w tym miejscu jednostki stanowią Preferencje Projektu: właściwe dla danego projektu. wszystkie ustawienia będą zachowane. zobacz Jednostki i poziomy i Preferencje w Pomocy ArchiCADa. które są wykonywane w jednym kraju. czy kąta. Każdemu projektowi może być przypisany własny Standard Wymiarowania. zmieniając jednostkę dla Drzwi/Okien na centymetry. 23 . można. takich jak jednostka długości. lub przy projektach. detale konstrukcyjne. które są zapisywana wraz z nim.

kliknij przycisk "Dodaj". wybierz polecenie Dokument > Skala rzutu. Możesz wybrać standardową skalę z rozwijanej listy lub wpisać własną. Aby aktualne powiększenie odpowiadało ustalonej skali. otwórz okno Ustawień widoku i wybierz odpowiedni standard wymiarowania. Aby zmienić standard w pojedynczym widoku.Konfiguracja Nazwa Standardu zostanie teraz zamieniona na “Użytkownika. Po ustawieniu skali Projektu pojawi się obraz. Skala Aby ustawić skalę aktywnego okna. Skale standardowe wyświetlane są w systemie metrycznym lub imperialnym. (Nazwa polecenia może się różnic w zależności od tego. patrz Paleta Opcji Podręcznych w Pomocy ArchiCADa. Ustawienie skali aktywnego okna jest również możliwe poprzez rozwijane menu w palecie Opcje Podręczne. Standardy wymiarowania definiowane w tym oknie będą odnosić się do całego projektu. 24 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . na górze okna dialogowego. Nazwa danego okna wyświetlana jest w jego nagłówku. zależnie od jednostki długości wybranej w oknie dialogowym z menu Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. które okno jest aktywne.” Aby zachować zmodyfikowany Standard. wybierz Widok > Powiększenie > Wielkość naturalna (lub dwukrotnie kliknij przycisk powiększenia) po określeniu skali. odzwierciedlający wydruk w tej skali.) Dla każdego okna można ustawić inną skalę. Standardy Wymiarowania zdefiniowane w tym miejscu są zapamiętywane wraz z Projektem. Szczegóły.

in. Ustawianie Różnej Skali dla Każdego Widoku Zachowanie Widoku spowoduje zapamiętanie ustawionej dla niego skali. wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak Ściany. patrz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. Ustaw osobną skalę drukowania dla dokumentów 2D Okna dialogowe Drukuj i Plotuj programu ArchiCAd (Plik> Drukuj i Plik > Plotuj) umożliwiają określenie własnej skali drukowania przy każdym drukowaniu lub plotowaniu pracy z Rzutu piętra lub innego okna 2D. jednak można dostosować Skalę rysunku w Parametrach rysunku. Skala projektu Rysunki utworzone na podstawie widoku ArchiCADa mają Skalę rysunku. Można również wybrać. Tę cechę można określić dla każdego rodzaju linii lub wzorku wypełnienia w oknach dialogowych Typy linii oraz Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Parametry elementów). wektorowe oraz rodzaje wypełnienia obrazu można określić jako nieskalowalne (Niezależne od skali/rozmiar papieru) lub skalowalne (Skaluj z rzutem/rozmiar modelu). można zapisywać kilka widoków w różnych skalach do różnych celów. za pomocą opcji Skala w Ustawieniach widoku. 25 . można określić bezwzględny wymiar w punktach lub milimetrach. Jest to proces analogiczny z graficzną zmianą wielkości rysunku. Elementy Skalowalne są skalowane odpowiednio do modelu po każdej zmianie skali projektu. Szczegóły. lub w oknie dialogowym Ustawień tekstu dla Bloków tekstowych. Domyślnie. czy program ma zmniejszyć czy powiększyć tekst i znaczniki w miarę zmian skali drukowania czy zachować je w stałym rozmiarze (formacie papieru). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Zmiana skali rysunku nie wpływa na skalę obiektów zawartych w rysunku. Symbol 2D niektórych Obiektów GDL (np. Elementy Nieskalowalne są wyświetlane na ekranie i drukowane w rozmiarze niezależnym od skali Projektu. Skalowalne lub nieskalowalne: Bloki tekstowe utworzone za pomocą narzędzia tekst. Dla elementów. które nie mają odpowiednika w rzeczywistości. schodów) można ustawić tak. Zobacz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Elementy Skalowalne to m. Szczegóły. Skala rysunku jest taka sama co Skala oryginału (skala widoku źródłowego rysunku). czy strzałki wskaźników. kreskowane oraz z liniami symbolowymi. Naturalnie. Stropy.Konfiguracja Wielkość naturalna odpowiada 100% wartości skali. by dostosowywały się do aktualnej skali: symbol będzie zmieniał się w zależności od aktualnej skali. itd. w miarę dopracowywania projektu będziesz zmieniał skalę. Elementy Skalowalne i Nieskalowalne Elementy ArchiCADa można podzielić na dwie grupy ze względu na ich wyświetlanie w różnych skalach. takich jak wymiarowanie. patrz Drukuj dokument 2D oraz Plotuj dokument 2D w Pomocy ArchiCADa. Obiekty.

Rodzaje Linii i Materiały są Atrybutami. Atrybuty są dostępne w odpowiednich oknach dialogowych: na przykład określając parametry Ściany. w razie potrzeby. Element może należeć tylko do jednej Warstwy jednocześnie. edytować zestawy Atrybutów. Każdy projekt ArchiCADa posiada jeden Zestaw Warstw dostępny w menu Opcje >Atrybuty Elementów > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). Warstwy O Warstwach Warstwy służą do logicznego grupowania elementów. Aby otworzyć i. Pasek tytułu okna dialogowego Ustawień Warstw informuje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 26 . co zdefiniowano w Atrybutach elementów w Opcjach. będą zatem dostępne nawet na innym komputerze. symbole elektryczne i inne są umieszczane na poszczególnych Warstwach.Konfiguracja Atrybuty Atrybuty ArchiCADa to zestawy parametrów. Ustawienia (stan wyświetlania. że te same Warstwy są dostępne na różnych kondygnacjach i we wszystkich oknach. które można zastosowywać do wielu elementów projektu podczas ich tworzenia. Dla większości użytkowników zestawy te są wystarczające w pracy projektowej. widoczność oraz blokowanie poszczególnych Warstw odbywa się niezależnie dla Widoków Modelu i dla Arkuszy. Na przykład. blokowanie. meble. Atrybuty zachowywane są wewnątrz projektu. Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. Na przykład. tryby i parametry widoku 3D. jakiego typu okno ArchiCADa jest aktywne . Ctrl+L). możesz narysować nowy rodzaj linii lub zmodyfikować istniejący materiał zmieniając jego wygląd. Użytkownik może dowolnie dostosowywać istniejące atrybuty do własnych potrzeb lub tworzyć nowe. grupa przecięcia warstwy) można określać dla każdej z Warstw indywidualnie. Warstwy są Atrybutami globalnymi co oznacza. jak również w Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). które wykorzystuje się w projekcie. użyj poleceń z menu Opcje > Atrybuty Elementów: Inne trzy rodzaje Atrybutów. ArchiCAD posiada domyślny zestaw atrybutów. Chociaż projekt ArchiCADa posiada tylko jeden zestaw ustawień Warstw. Grupy obiektów i elementów takich jak wymiary. również dostępne za pośrednictwem polecenia Opcje > Atrybuty Elementów. W oknach rozwijanych menu widać to. dobierasz odpowiednie Wypełnienia i Rodzaje linii zebrane w zestawach dostępnych w rozwijanym menu. zostały omówione gdzie indziej: Podstawowe pojęcia na stronie 554.Widok Modelu czy Teczka arkuszy.

ponieważ projekt ArchiCADa musi zawierać przynajmniej jedną Warstwę. • Polecenia Ukryj/zablokuj/odblokuj zaznaczone warstwy przełącza blokowanie warstw dla aktualnie zaznaczonych elementów. Elementy przypisane do zablokowanej Warstwy nie mogą być edytowane . Belka). W przypadku uszkodzenia pliku elementy.Konfiguracja Zobacz Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy na stronie 30. aby Schować/Pokazać elementy. W celu przełączenia trybu wyświetlania w 3D. Wybierz polecenie z menu Okna > Palety > Przełącznik warstw. zostaną przeniesione do Warstwy ArchiCADa Użyj Warstw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 27 . Na przykład. zatem element wstawiony przy pomocy danego narzędzia. aby zmienić stan blokowania wybranych Warstw. Zewnętrzne Ściana. jest automatycznie umieszczany w przypisanej Warstwie (np. Warstwy można usuwać. aby włączyć Wyświetlanie elementów w 3D w trybie Szkieletu. Słup. ArchiCAD posiada domyślny Zestaw Warstw. Ustawienie tego parametru jest niezależne od bieżącego trybu wyświetlania wybranego w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. które mogłyby zostać utracone z powodu błędów definicji Warstw. 10 kroków). • Polecenie Odwołaj czynności Przełącznika warstw odwołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. że chcemy dokonać edycji dachu na Rzucie piętra: Użyj Warstw. bez potrzeby otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw.pozwala to zapobiec niepożądanym zmianom. 10 kroków). • Przełącznik Pokaż/Ukryj przełącza widoczność wszystkich warstw. Tylko Warstwa ArchiCADa nie może zostać usunięta. aby Zablokować elementy i uchronić je przed przypadkową modyfikacją W oknie dialogowym Ustawień Warstw kliknij ikonę Kłódki. które nie są zaznaczone. kliknij ikonę cieniowanej bryły przy wybranej Warstwie. • Przełącznik Zablokuj/Odblokuj przełącza blokowanie warstw. Jeżeli Warstwa jest ukryta. wszystkie przypisane do niej elementy nie będą wyświetlane w żadnym oknie. Uwzględniane jest zarówno bezpośrednie zaznaczenie jak i przy pomocy narzędzia Obszar zaznaczenia. kliknąć ikonę oka przy wybranej Warstwie. Każdemu narzędziu przypisana jest domyślna Warstwa. podczas gdy polecenie Ukryj/zablokuj pozostałe warstwy działa tak samo dla warstw elementów. załóżmy. ukryta bądź zablokowana. Więcej szczegółów. patrz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. w takim przypadku usunięte zostaną wszystkie znajdujące się na niej elementy. Przełącznik warstw Polecenia znajdujące się w tej palecie umożliwiają szybką zmianę stanu Warstw w projekcie. • Polecenie Przywołaj czynności Przełącznika warstw przywołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. Aby zmienić stan wyświetlania należy w oknie Ustawień Warstw. Użyj Warstw.

.. aby je tymczasowo ukryć. Na liście Kombinacji bieżąca Kombinacja wyróżniona jest znaczkiem.. a następnie kliknąć polecenie Ukryj zaznaczone warstwy.Konfiguracja Nie potrzebne będą znaczniki Przekroju ani Elewacji. ArchiCAD domyślnie posiada kilka zdefiniowanych Kombinacji Warstw. Zobacz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. Teraz. Aby usprawnić proces zmiany stanu wyświetlania i blokowania Warstw. należy zaznaczyć wszystkie znaczniki Przekroju/Elewacji. 28 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .. zestawy ustawień Warstw mogą być zapamiętywane w postaci Kombinacji Warstw w oknie dialogowym Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu) . Wszystkie znaczniki Przekroju i Elewacji zostaną znów wyświetlone. aby ponownie wyświetlić ukryte warstwy. należy kliknąć przycisk Odwołaj przełącznik warstw. Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . Po zakończeniu pracy nad dachem. niepotrzebne znaczniki i linie będą ukryte.

Na przykład: Warstwy ścian posiadają ten sam numer Grupy Przecięć: Aby zmienić aktywną Kombinację Warstw użyj rozwijanej listy w palecie Opcji podręcznych lub menu hierarchicznego Dokument > Warstwy. Może zaistnieć potrzeba aby elementy nie łączyły się ze sobą np. Elementy przecinające się. że zostały poprawnie narysowane. jednak wszystkie warstwy przypisane do elementów modelu 3D będą zablokowane. widoczne będą wszystkie warstwy. które należą do różnych Grup Przecięć nie zostaną połączone. Na przykład. Elementy znajdujące się na Warstwach. gdzie wyświetlana jest lista Kombinacji Warstw. pokazanie detalu nie połączonych struktur warstwowych ścian. zapobiegając nieumyślnym modyfikacjom elementów. W takiej sytuacji należy umieścić przecinające się elementy na różnych Warstwach przypisanych do innych Grup Przecięć. które należą do tej samej Grupy Przecięć Warstw. można określić kombinację warstw “Pokaż wszystkie. Domyślnie wszystkie Warstwy przypisane są do Grupy 1.Konfiguracja Uwaga: Warstwy i Kombinacje warstw są w ArchiCADzie traktowane jako atrybuty. zostaną połączone pod warunkiem. ich Kombinacje warstw również mogą się różnić. a zatem nie będzie możliwości ich edycji. Ponieważ ustawienia parametrów warstw mogą być inne dla Widoków modelu i dla Teczek arkuszy. Taka Kombinacja może być przydatna w czasie pracy w 2D. Zablokuj elementy 3D”. Liczby znajdujące się w kolumnie oznaczonej ikoną narożnika w panelu Warstwy (Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw) oznaczają numer Grupy Przecięć elementów przypisanych do danej Warstwy. Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 29 . tak więc przecinające się elementy zostaną połączone zgodnie z podstawowymi zasadami ArchiCADa. Słupów i Belek Innym zastosowaniem Warstw jest przypisywanie elementom ich Grupy Przecięć. Tylko elementy należące do Warstw o tym samym numerze Grupy będą się przecinać na Rzucie oraz w Oknie 3D.

Bloków Tekstowych czy Rysunków traktowanych jako całość). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 30 . stan Pokaż/Ukryj lub Zablokuj/Odblokuj) mogą być różne dla Teczki arkuszy i Widoków Modelu. iż w elementach przecinających się z ukrytymi warstwami będzie brakowało niektórych krawędzi. Wyjątek Grupy 0: Elementy znajdujące się w tej samej Grupie 0 (na tej samej lub innych Warstwach) NIE BĘDĄ się przecinać. a kolejne elementy niezależnie od typu będą umieszczane na tej Warstwie. Nie wpływają one jednak na zawartość umieszczonych na Arkuszach Rysunków. ustawienia poszczególnych Warstw (np. zamiast korzystać z domyślnego zestawu ArchiCADa. Można uniknąć tego efektu ustawiając ukrytej Warstwie inny numer Grupy Przecięć (w oknie dialogowym Ustawień Warstw). Konfiguracja parametrów wyświetlana w oknie Ustawień Warstw (zarówno Teczki Arkuszy jak i Widoków modelu). gdy jedna z Warstw jest ukryta. iż każdy Projekt ArchiCADa może posiadać tylko jeden Zestaw Warstw. które okno było aktywne w momencie otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy Pomimo. mogą skorzystać z polecenia Warstwa Aktywna i umieszczać wszystkie elementy na jednej Warstwie. a następnie w wyświetlonej palecie zaznacz opcję Jedna aktywna Warstwa dla wszystkich typów elementów. zależy od tego. W związku z tym może się zdarzyć. którzy wolą metodę pracy praktykowaną w AutoCADzie.Konfiguracja Warstwy ścian posiadają różne numery Grupy Przecięć: Uwaga dotycząca przecięć pomiędzy elementami znajdującymi się na ukrytych warstwach: Elementy przypisane do tej samej Grupy Przecięć będą się przecinać nawet wówczas. bowiem ich parametry ustawione zostały w oknach odpowiadających im Widoków. Spowoduje to ustawienie domyślnej warstwy wszystkich typów elementów na warstwę aktualnie aktywnego narzędzia (niezależnie od wszelkich zaznaczeń). Wybierz polecenie Dokument > Warstwy > Dodatki warstw > Warstwa aktywna z menu. Linii. Nazwa polecenia oraz tytuł okna dialogowego będzie uzależniona od typu aktywnego okna (Widok Modelu lub Arkusz) Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada) Użytkownicy. Ważne: Ustawienia Warstw dla Teczki Arkuszy odnoszą się do elementów znajdujących się bezpośrednio na Arkuszach (np. We wszystkich oknach dialogowych Ustawień Narzędzi będzie wykorzystywana ta sama definicja domyślnej Warstwy.

które definiuje się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Linii. W oknie tym można zmodyfikować domyślne Rodzaje Linii (ciągłe. Dostępne parametry wypełnień Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 31 . spowoduje to pogrubienie wszystkich linii przekrojowych do dwóch pikseli bez względu na grubość przypisanego Pióra. Każda grubość pióra linii (w zależności od jej wartości zdefiniowanej w oknie dialogowym Pióra i Kolory) będzie wyświetlana zgodnie z rzeczywistością. Wyświetlanie grubości linii Domyślnie. Szczegóły. zobacz Wypełnienia na stronie 396. Jeżeli zachodzi potrzeba powrotu do poprzedniego stanu Warstw. Alternatywą dla grubości Cienkiej linii jest wyświetlenie Prawdziwej grubości linii dla każdego pióra: w menu Widok> Opcje wyświetlania wybierz Prawdziwą grubości linii. linii pozawidokowych. Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Wypełnienia aby zdefiniować i/lub edytować rodzaje wypełnień i wzorków oraz aby przypisać je do poszczególnych kategorii. kropkowane) oraz zdefiniować własne Rodzaje Linii. Rodzaje wypełnienia Rodzaje wypełnienia służą do określania wyglądu wszelkich wypełnień zastosowanych do elementów konstrukcyjnych. Pozostałe linie będą miały grubość jak przy trybie Bardzo cienkie. należy w palecie Warstwa Aktywna kliknąć przycisk Indywidualnie ustawione warstwy. Ponadto możesz włączyć opcję Pogrubione linie przekroju (menu Widok > Opcje Wyświetlania). Rodzaje Linii dostępne w oknach ustawień narzędzi to Atrybuty. przerywane. czy linii osi.Konfiguracja To ustawienie może być zmienione indywidualnie dla każdego zaznaczonego elementu. Zostanie przywrócony ostatni ręcznie definiowany zestaw Warstw. Więcej szczegółów na temat używania Wypełnień. Przykładowo definiując ustawienia reprezentacji 2D dla Słupa możemy określić Rodzaj Linii dla rdzenia. przypisać różne Rodzaje Linii. w zależności od jego typu. Rodzaje linii Korzystając z okna dialogowego ustawień narzędzia każdemu elementowi konstrukcyjnemu ArchiCADa można. wszystkie linie wyświetlane są w trybie Bardzo cienkie i mają grubość jednego piksela. Zobacz także Opcje wyświetlania w Pomocy ArchiCADa. patrz Okno dialogowe Rodzajów Linii w Pomocy ArchiCADa.

Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. 75%). Z tego powodu 'Wypełnienia przekrojowe" Struktury dostępne dla Ściany mogą nie być dostępne dla Dachu. ponieważ zasłania on tło. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. Więcej szczegółów. jak również jednolitych wypełnień). są to między innymi skala. ponieważ pierwszy plan jest ustawiony na zero. Do elementów konstrukcyjnych można przypisywać Wypełnienie symbolami. dla których skonfigurowano Przezroczystość pierwszego planu (25%. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 32 . Rozwijana lista "Wypełnienie Przekrojowe" Ścian. kąt. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Trzy wypełnienia.Konfiguracja 100% wypełnienia 100% wypełnienia obejmuje: • wypełnienie Tła (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Puste): Widać jedynie tło. dostępność oraz związany wzorek punktowy. Stropów i/lub Dachów. 50%. • Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom. zatem dostępne są tylko z okna wyskakującego Narzędzia wypełnienia. Uwaga: Struktury Warstwowe mogą być dostępne dla wybranych rodzajów elementów: Ścian. wypełnienie Pierwszego planu (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Pełne): Widać jedynie pierwszy plan. W oknach 2D do elementów konstrukcyjnych można przypisać Wypełnienie wektorowe. Stropom i Dachom 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego typu elementu • 2) Z panelu Rzutu piętra i przekroju otwórz listę rozwijaną “Struktura” i kliknij “Wypełnienia przekrojowe. Stropy i Dachy mogą być definiowane jako Struktury Warstwowe. Niektóre właściwości wzorków wektorowych można zmieniać. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do materiałów wyświetlanych w oknach 3D. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazów to jedynie wypełnienia wieloboków. Struktury warstwowe Ściany. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. W razie potrzeby dostępność Struktur Warstwowych można zmodyfikować w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe.” Te trzy wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. czy Stropu. Stropów i Dachów zawiera zestaw zapamiętanych Struktur Warstwowych. patrz Panel Wyświetlania wypełnień w Pomocy ArchiCADa. rozłożenie. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405.

Pola Rdzeń/Wykończenie są dostępne w panelu Modyfikuj warstwy i linie w Strukturach warstwowych. Zobacz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248.Konfiguracja Więcej szczegółów. Komponenty struktur warstwowych Arkusze elementów warstwowych są zwane po prostu warstwami. Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych Dostosowywanie parametrów istniejących Struktur Warstwowych oraz tworzenie nowych Struktur odbywa się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe.” Wszystkie warstwy stanowiące zasadniczą konstrukcję są rdzeniem struktury i odgrywają zasadniczą rolę przy łączeniu ścian ze słupami.” jednak muszą one przylegać do siebie. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. a obrys struktury warstwowej to “linia obrysu. status Rdzenia warstwy ściany lub Wykończenia nie ma związku z priorytetem przy przecięciu 2D. możesz również wybrać opcję Rdzeń lub Wykończenie w panelu Modyfikuj zaznaczony element. stropów. warstwy oddzielone są “liniami rozdzielającymi”. dachów): warstwy można określić jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. który konfigurowany jest oddzielnie.” Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 33 . W przypadku elementów warstw (ścian. Dla dowolnej warstwy wybranej w tym panelu. Jednak. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. Ta Struktura zostanie przypisana zaznaczonym elementom. Zobacz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. patrz Okno dialogowe Struktury Warstwowe w Pomocy ArchiCADa. 3) Wybierz Strukturę Warstwową. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. Warstwy zdefiniowane jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” będą również miały wpływ na widoki Częściowego wyświetlania struktury.

Każde pióro ma swój kolor oraz grubość. Szybka zmiana zestawu piór z danego widoku modelu możliwa jest poprzez okno wyskakujące Wymiary w polecenie Opcji podręcznych. patrz Opcje wyświetlania na stronie 384. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 34 . że element ten będzie wyświetlany w kolorze i grubości określonych dla pióra.np.zewnętrzny rdzeń . należy otworzyć okno rozwijane koloru pióra (w oknie ustawień elementu lub w palecie Info zaznaczonego elementu) i wybrać żądane pióro dla danego Stosowanie oddzielnego Zestawu Piór dla Teczki Arkuszy Możesz użyć oddzielnych Zestawów Piór dla Widoków Modelu i dla Teczki Arkuszy: Okno dialogowe może mieć nazwę "Pióra i kolory (Widok Modelu/Teczka arkuszy)" w zależności od tego. Uwaga: Aktualnie określone opcje wyświetlania (Pogrubione linie przekroju. lecz można określić również inne warstwy (w kolumnie rdzeń listy komponentów) jako rdzeń. przypisanie pióra linii przekrojowych dla stropu na następującym rysunku: Stosowanie Zestawów Piór Aby wybrać i zastosować Zestaw Piór należy użyć jednego z poleceń w menu: Opcje > Atrybuty Elementów > Pióra i Kolory lub Dokument > Zestawy Piór > Pióra i Kolory. elementu lub jednego z jego komponentów . Aby do elementu przypisać pióro.Konfiguracja Rysując ścianę trapezową z wypełnieniem warstwy. warstwa konstrukcyjna jest najgrubsza. jednak jedynie warstwa konstrukcyjna Izolacji . jakiego typu okno jest aktywne. cechują się określonym kolorem i grubością linii. (Oba polecenia otwierają to samo okno dialogowe. Przypisanie pióra do elementu (lub części elementu) oznacza. Szczegóły. dwie warstwy zostały określone jako Rdzeń. jedynie grubość zewnętrznej warstwy Rdzenia odzwierciedla trapezowy kształt ściany. Domyślnie. Szczegóły.ma kształt trapezu. Prawdziwa grubość Linii) mogą mieć wpływ na sposób wyświetlenia linii na ekranie.) Wybierz zestaw piór z listy “Dostępny zestaw piór” i kliknij OK. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Pióra są przypisywane elementom ArchiCADa w oknach dialogowych Ustawień danego narzędzia. Pióra i kolory/Zestawy Piór Pióra symulują narzędzia do rysowania. Na poniższym rysunku. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa.

patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. Po zmianie koloru lub przełączeniu Zestawu piór. nie korzystają z nich wstawione Rysunki. kolory wszystkich elementów na Rzucie zostaną natychmiast zaktualizowane. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 35 . Oczywiście.takich jak DWG/DXF/PDF znajdujących się w Narzędziu Rysunek programu ArchiCAD . opisów.można im przypisać zestawy piór w ten sam sposób lub w oknie dialogowym Parametry rysunku. Szczegóły. rysunki mają źródło w plikach zewnętrznych . Można także zmienić Zestaw Piór Widoku Źródłowego w jego oknie ustawień. Numery piór pozostaną te same nawet po zmianie zestawu piór. grubości i kolorów Piór za pomocą opcji Zmień kolor w oknie dialogowym Pióra i kolory. Możesz jednak zmienić ten Zestaw Piór w panelu Właściwości okna Ustawień Rysunku: z rozwijanej listy wybierz dowolny Zestaw Piór dla danego Rysunku. Modyfikowanie Zestawów Piór Domyślne Zestawy Piór ArchiCADa oparte są o powszechne standardy pracy na projektem. Zobacz także Zestaw Piór w Pomocy ArchiCADa. Okno 3D.Konfiguracja Z ustawień wprowadzonych w oknie Pióra i Kolory (Teczka Arkuszy) korzystają tylko elementy na Arkuszach (takie jak Autoteksty. Domyślnie Rysunek wstawiony do Teczki Arkuszy korzysta z własnego Zestawu Piór (tego samego który był przypisany jego Widokowi Źródłowemu). Dokument 3D oraz okna Przekroju/Elewacji/RŚ/Obszaru 2D mogą wymagać przebudowania widoku. czy elementy Szablonów Arkusza). Istnieje jednak możliwość modyfikowania każdego Zestawu. Stosowanie Zestawów Piór dla Rysunków Widok Modelu wstawiony na Arkusz staje się Rysunkiem.

podczas drukowania kolory piór zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. jeżeli używasz ciemnego. drukowane kolory piór zostaną będą zgodne z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. które można przenosić pomiędzy poszczególnymi projektami ArchiCAD za pomocą strony zakładki Zestawu piór w Menedżerze atrybutów (Opcje > Atrybuty elementy > Menedżer atrybutów). wyłącz opcję Automatyczne dostosowanie widoczności koloru piór dla widoków modelu w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Przy białym tle. numery piór przypisane poszczególnym elementom pozostają takie same. które również byłyby nieczytelne przy danym kolorze tła zostaną automatycznie zmienione na podobne. lub czarnego tła imitującego środowisko pracy AutoCADa. lecz bardziej czytelne. W ArchiCADzie domyślnie przypisane numery piór odpowiadają funkcji danego komponentu. Aby zablokować automatyczne dopasowanie kolorów. czarne pióra będą wyświetlane na ekranie jako białe. Przypisanie pióra do elementu w rzeczywistości polega na przypisaniu mu odpowiedniego numeru pióra.” Uwaga: W zależności od lokalizacji Twojego ArchiCADa domyślne zestawy piór oraz numery mogą się różnić. Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu Jeżeli wartość jasności koloru tła jest niższa od progu. Analogicznie. Zestawy Piór dla różnych zastosowań Architekci bardzo często potrzebują przygotować kilka wersji projektu.) 36 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Ta opcja jest przydatna. Aby ułatwić użytkownikom to zadanie ArchiCAD ma przygotowane kilka domyślnych zestawów piór. natomiast zmieniają się przyporządkowane do tych numerów kolory i grubości piór zgodnie z konfiguracją nowego zestawu. do linii przekrojowych stropów domyślnie przypisane jest pióro numer 29 opisane jako “Stropy Przekroje struktury. Na przykład.Konfiguracja Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów Zestawy piór to atrybuty. Gdy zmieniasz zestaw piór w danym projekcie. Dzięki temu możesz przełączać całe zestawy piór jednym kliknięciem: do wyboru masz zestaw "Architektoniczny" . Jednakże.gdy potrzebujesz dokumentację projektu do zatwierdzenia. Pióra o kolorach innych niż czarne. pióra w tym kolorze zostaną dla uczytelnienia zmienione na jasno szare. czyli tło jest odpowiednio ciemne. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji. następnie możesz przełączyć go na "Elementy elektryczne" .by przygotować Arkusze dla podwykonawców. konfiguracja każdego Zestawu Piór może być kopiowana do innych projektów w Menedżerze Atrybutów (zakładka "Pióra i Kolory”). różniących się kolorami i/lub grubościami piór w zależności od skali lub przeznaczenia.

należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. Niektóre Materiały posiadają przypisane Kreskowanie Wektorowe lub Teksturę. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. Kreskowanie wektorowe to wzór wypełnienia stosowany dla Materiałów. Zobacz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. zobacz http://www. zgodnie z przeznaczeniem przygotowywanej dokumentacji materiale wykorzystano zarówno Kreskowanie wektorowe oraz teksturę: Materiały O Materiałach Dla realistycznej prezentacji Projektu. Właściwości Materiałów definiuje się w oknie Ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały).com/Pen_Sets. wybierz go z rozwijanej listy. patrz Procedury 3D na stronie 181. lub z dowolnej innej lokalizacji. Szczegóły. W oknie Parametrów materiałów można wybrać kreskowanie wektorowe dla dowolnego materiału poprzez wybranie jednego z wypełnień wektorowych zdefiniowanych w projekcie. W skład właściwości Materiałów wchodzi kolor. Domyślnie wiele materiałów ArchiCADa ma przyporządkowane tekstury (materiały te opatrzone są ikoną tekstury. Zobacz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. tekstura oraz efekty świetlne. Przykładowo. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D.Konfiguracja Więcej szczegółów na temat Zestawów Piór w ArchiCADzie.) Konsekwentne przypisywanie numerów piór zgodnie z funkcją elementów. 3) W celu zastosowania danego Materiału. o czym informują odnośne ikony. w tym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przypisywanie Materiałów Elementom Konstrukcyjnym 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego elementu. Tekstury to obrazki przypisywane Materiałom w celu nadania im realistycznego wyglądu. Ponieważ każdy numer pióra posiada własną definicję funkcji. dołu i bocznych powierzchni elementu w oknie 3D. (lub po prostu używanie piór domyślnie przypisanych elementom.archicadwiki. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. Materiały mogą być wyświetlane w Oknie 3D. zapewnia bezproblemowe przełączanie pomiędzy zestawami piór. Ustawione tutaj Materiały można przypisywać elementom Projektu korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w oknach dialogowych ustawień narzędzi (w panelu Model). (Aby zastosować jednakowy Materiał dla 37 . dokumentów 3D oraz w oknie Renderingu. zaleca się zwracanie uwagi na tę definicję przypisując pióro do elementu.) Możesz pobrać dodatkowe tekstury z biblioteki ArchiCADa. 2) W panelu Model wybierz Materiały dla wierzchołka. poszczególnym jego elementom można przypisać Materiały. w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Tekstury są przyporządkowywane i modyfikowane w panelu Tekstura okna dialogowego Parametry Materiału.

może być dokonane dzięki poleceniom z menu Projekt > Dopasuj teksturę w 3D.) Szczegóły. tło. Uwaga: Kliknięcie ikony Łańcucha (“Łącz materiały”) w tym lub innym oknie ustawień elementów spowoduje połączenie grupy materiałów znajdujących się obok ikony łańcucha: każda z połączonych powierzchni będzie wykorzystywała jeden materiał. Dopasowanie Tekstury w 3D Proponowany system pracy z Materiałami 1) Najwygodniejszą metodą jest używanie domyślnego zestawu materiałów. (Dla obiektów Zakończeń ścian materiał określa się w panelu Parametry. należy aktywować odpowiednie opcje w oknie Widok > Tryby i Parametry widoku 3D > Parametry okna widoku 3D.) Ustalenie początku oraz kierunku tekstur przypisanych do elementów konstrukcyjnych. w sekcji Reprezentacja 3D. należy je rozłączyć poprzez ponowne kliknięcie łańcucha. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. patrz Procedury 3D na stronie 181. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) W oknie dialogowym Ustawień narzędzia każdemu 38 elementowi konstrukcyjnemu można przypisać materiał.) Uwaga: Geometria ściany oraz kierunek linii odniesienia wpływają na przypisanie materiałów dla każdej powierzchni ściany.(Tę drogę zalecamy bardziej zaawansowanym użytkownikom programu. Szczegóły dotyczące tych opcji. Polecenia te są aktywne tylko podczas pracy w Oknie 3D gdy zaznaczone są elementy.) 3) W oknie dialogowym Ustawień Wizualizacji można określić jak materiały będą wyglądały w ostatecznej Wizualizacji. a także ewentualnie przypisana tekstura.Konfiguracja wszystkich powierzchni elementu. Szczegóły. etc. Aby wyświetlić kreskowanie wektorowe oraz tekstury. patrz Dopasuj teksturę w 3D w Pomocy ArchiCADa. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. tym celu należy skorzystać z rozwijanego menu wyboru materiału znajdującego się w panelu Model. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. Aby skonfigurować materiał dla każdej powierzchni oddzielnie. W . którym przypisane zostały Materiały zawierające teksturę (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. kreskowanie wektorowe. zmiana materiału dla jednej powierzchni spowoduje zmianę materiału dla wszystkich powierzchni. kliknij przycisk oznaczony ikoną Łańcucha. Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D W Oknie 3D może być wyświetlany kolor materiału. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. patrz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Służą temu odpowiednie opcje (przezroczystość. Można również tworzyć nowe definicje materiałów. efekty.

Tekstury 3D są widoczne jedynie podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL (Widok > Tryb widoku 3D > Parametry okna widoku 3D). a jeśli pole Tekstury jest zaznaczone w opcjach OpenGL. tak jak pokazano na rysunku poniżej. Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ można wyświetlać kolory oraz kreskowanie wektorowe Materiałów na nieprzeciętych fragmentach elementów modelu. Kolory materiałów elementów (Bez cieniowania): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. Użyj panelu Reprezentacji modelu w Ustawieniach dokumentu 3D aby określić sposób wyświetlania materiałów. W celu włączenia wyświetlania kolorów: Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D Dokument 3D posiada własne okno ustawień. 2) Wybierz “Wypełnij powierzchnie elementów widokowych” i aktywuj jedną z tych dwóch opcji. 3) Zaznacz pole przy opcji “Kreskowanie wektorowe” aby włączyć wyświetlanie kreskowań 3D. ustawienia Reprezentacji modelu Dokumentu 3D umożliwiają wybranie materiałów.Konfiguracja Można anulować własne ustawienia dostosowana tekstury dla poszczególnych elementów za pomocą przycisku Resetowanie Tekstury w panelu Model okna ustawień danego elementu. W przeciwieństwie do okna typu Przekroju. kolor każdego będzie jednolity na całej powierzchni. tak jak pokazano na poniższym rysunku: • Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. • Kolory materiałów elementów (Cieniowanie): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. Kolory materiałów oraz kreskowanie wektorowe dostępne są tylko dla nieprzeciętych (widokowych) powierzchni elementów w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. 1) Otwórz panel Reprezentacja Modelu okna ustawień Przekroju/Elewacji/RŚ. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 39 . Wyświetlanie kolorów nie będzie odzwierciedlało kąta padania światła. do wyświetlenia przekrojów. Kolory wyświetlenia będą odzwierciedlały efekty cieniowania. wypełnień dla poszczególnych elementów oraz zacienione lub niezacienione kolory.

Szczegóły. Kreskowanie wektorowe oraz opcje Przezroczystości dla Dokumentu 3D są właściwe dla Dokumentu 3D i nie są połączone z tymi samymi opcjami określonymi dla okna 3D. Szczegóły. Aby uniknąć zbędnej pracy. Przypisywanie Materiałom Tekstur Aby danemu Materiałowi przypisać teksturę użyj panelu Tekstura w oknie dialogowym ustawień Materiałów. Pióra i kolory. W związku z tym modyfikowanie niektórych właściwości Materiałów w oknie dialogowym ustawień Materiałów nie będzie miało wpływu na wygląd Materiałów w Renderingu. Tworzenie i Modyfikacja Materiałów Materiały mogą być tworzone i modyfikowane w oknie ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). patrz Okno Ustawień Materiałów w Pomocy ArchiCADa. Profile.Konfiguracja W Renderingu wyświetlane są wszystkie cechy charakterystyczne materiałów z wyjątkiem kreskowania wektorowego. wybierz tę procedurę z rozwijanej listy i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. Po wybraniu opcji Menedżer Atrybutów pojawi się następujące okno dialogowe (pojawienie się okna może trochę potrwać. Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych W celu przypisania Materiałowi Kreskowania 3D użyj panelu Wektorowe wzorki 3D w oknie ustawień Materiałów. ponieważ zawiera ono wszystkie atrybuty projektu): Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 40 . patrz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. Kategorie stref oraz Miasta) pomiędzy dwoma otwartymi plikami. patrz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. Pozwala także powielać. Jeżeli planujesz tworzyć Renderingi za pomocą procedury LightWorks. wybierz odpowiednią procedurę renderingu z rozwijanej listy "Utwórz podgląd z użyciem:" i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. które mają wpływ na generowane Renderingi. Materiały. Rodzaje linii. nadpisywać) atrybuty (Warstwy. Zestawy Piór. Jedynym panelem w oknie ustawień Materiałów koniecznym do określenia wszystkich właściwości będzie teraz panel o nazwie Ustawienia shadera LightWorks. Rodzaje wypełnień. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. które odnoszą się do wszystkich materiałów w generowanym obrazku. lub usuwać atrybuty w jednym z dwóch plików. Struktury warstwowe. Szczegóły. Wyświetlanie Materiałów w Renderingach Różne procedury renderowania mają różne możliwości odwzorowywania Materiałów. Szczegóły. Kombinacje warstw. Ogólny wygląd Renderingu określają parametry ustawiane w oknie dialogowym Ustawień Renderingu. Szczegóły. patrz Ustawienia shadera LightWorks w Pomocy ArchiCADa. Menedżer atrybutów Polecenie Menedżer Atrybutów (Opcje > Atrybuty Elementów > Menedżer Atrybutów) pozwala kopiować (dodawać. Dzięki temu w oknie dialogowym ustawień Materiałów będą wyświetlane tylko te opcja.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 41 . Jeśli skrypty elementów bibliotecznych zawierają definicję parametru. Okna. Niektóre typy plików w bibliotece zawierają dane geometryczne. Akcesorium Przegrody Strukturalnej lub Łącznika) • automatycznie poprzez określone polecenia lub dodatki (znaczniki.Wypełnienia i Rodzaje linii zostaną połączone w projekcie ArchiCAD. obiekty właściwości) Zobacz Obiekty Parametryczne na stronie 335. elementy RoofMakera i TrussMakera) • lub jedynie użyć jako odniesienia dla innych elementów (makra. Elementy biblioteczne są zwykle rozmieszczane hierarchiczne w głównym folderze lub katalogu biblioteki. podczas gdy inne pliki zawierają tylko grafikę lub informacje tekstowe. Biblioteki zawierają elementy biblioteczne zwane także Obiektami GDL (lub Obiektami Parametrycznymi). po załadowaniu biblioteki zawierającej skrypt MASTER_GDL. Świetlik. parametry zostaną połączone z parametrami projektowymi ArchiCADa. Parametry użytkownika Obiektów GDL Niektóre skrypty obiektów GDL zawierają parametry użytkownika. Parametry te można skonfigurować w ramach indywidualnych skryptów obiektów lub w skrypcie MASTER_GDL. Można je wstawić do projektu • używając jednego ze specjalnych narzędzi programu ArchiCAD (Obiekt. Po załadowaniu takich obiektów do projektu. Drzwi. metryki stref. Biblioteki O Bibliotekach Biblioteki ArchiCADa są folderami zawierającymi zewnętrzne pliki. lub do których odwołują się różne elementy konstrukcyjne. Lampa. Okno narożne. które można dołączać do innych elementów biblioteki lub całego projektu. Schody.Konfiguracja . w następujący sposób: • Jeśli skrypt MASTER_GDL zawiera definicję parametru. z których korzystają narzędzia ArchiCADa. parametry użytkownika zostaną automatycznie połączone z zestawem parametrów projektu. Atrybuty o tych samych nazwach nie zostaną zastąpione. Zakończenie ściany. które pozwalają na umieszczanie wielu kopii danego obiektu w projekcie ArchiCADa. wtedy . etykiety.Parametry materiału i tekstury nie zostaną połączone z parametrami projektu ArchiCAD.

• Można wskazać dodatkowe biblioteki dla projektów za pomocą okna dialogowego Menedżer bibliotek. • • Możliwe jest użycie pojedynczych elementów z bibliotek nieznajdujących się w aktywnym zestawie bibliotek.) w odpowiednim oknie dialogowym ustawień. • Możesz także umieszczać inne obiekty w Projekcie metodą Przeciągnij-i-Upuść. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. aby dodać realizmu generowanym widokom. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 42 . które służą do dostosowywania zawartości i wyglądu kalkulacji ilościowych. Obrazki tła to również pliki graficzne. Podczas otwierania zachowanego projektu ArchiCAD próbuje załadować biblioteki. Możliwe jest użycie oddzielnych bibliotek dla poszczególnych zastosowań (na przykład dla projektów domów mieszkalnych bądź budynków przemysłowych). Każdy z tych plików można otworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt lub można jest utworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i obiekty > Nowy obiekt. Tekstury to pliki obrazów. do których odwołują się elementy ArchiCADa: • Szablony list to pliki tekstowe. Istnieją także rozmaite biblioteki w zależności od standardów obowiązujących w danym kraju. • Zobacz Przypisywanie Materiałom Tekstur na stronie 40. Szczegółowy opis. Jeśli tworzony jest nowy projekt z ustawieniami domyślnymi. aby ograniczyć wielkość swojej biblioteki. Obiekty wstawione do projektu przy użyciu techniki 'przeciągnij i upuść' nie spowodują dodania elementów do aktywnej biblioteki. ArchiCAD zachowa (lub będzie próbował odnaleźć) ostatnio używane biblioteki. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). drzwi itd. które są wykorzystywane do umieszczania modelu 3D w rzeczywistym otoczeniu. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. które zostały mu przypisane ostatnim razem. Do tego celu służą polecenia Ładuj inny obiekt (okno. Biblioteka zawiera również pliki w różnych formatach. które można dołączyć do Materiałów. oraz do Okien 3D podczas korzystania z procedury OpenGL. Gdy tworzymy nowy projekt korzystając z opcji Użyj ostatnich parametrów Projektu.Konfiguracja Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów) w rzeczywistości wstawiasz "instancję" (kopię) zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. ArchiCAD wyszuka domyślną bibliotekę o nazwie „Biblioteka ArchiCADa”.

bądź zmodyfikowano jego położenie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 43 . • Biblioteka ArchiCADa zainstalowana jest na komputerach podłączonych do sieci. Jeśli oryginalny zestaw bibliotek zawierał foldery o innych nazwach niż foldery w bieżącym zestawie. włącz opcję Sprawdź Uaktualnienia w oknie Opcje > Środowisko pracy > Opcje www. Szczegóły. a użytkownik uruchomił program klikając dwukrotnie jego ikonę. w których obiekty się znajdują. bądź anulować proces jego otwierania.lcf. • Zasady Zarządzania Bibliotekami Poniższy diagram ilustruje zasadę zarządzania standardową biblioteką ArchiCADa oraz bibliotekami firmowymi. Jeśli oryginalne foldery nie zostaną odnalezione. która została wybrana w czasie jego tworzenia.” Rozszerzenie . Uwaga: Jeżeli klikniesz przycisk Skończone. Jeżeli domyślna biblioteka programu znajduje się w tym samym katalogu co ArchiCAD. ewentualnie. • • Uaktualnienia Biblioteka Firma Graphisoft regularnie aktualizuje własne biblioteki. ArchiCAD spróbuje odszukać biblioteki o tych samych nazwach w folderze lub katalogu projektu. w hierarchii plików.). projekt zostanie otwarty bez Biblioteki. Szczegóły. istnieje jednak możliwość utworzenia własnego Pliku Zbioru Obiektów lub rozpakowania jego zawartości poleceniem Plik > Biblioteki i Obiekty > Utwórz/Wypakuj Zbiór obiektów. projekt zostanie otwarty za pomocą jednej z poniższych procedur: • Jeśli aktywny zestaw bibliotek zawiera foldery o identycznych nazwach co oryginalne foldery. Obie znajdują się na serwerze. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer bibliotek. zostanie ona otwarta i użyta jako biblioteka aktywna. że przy każdym uruchamianiu ArchiCADa nastąpi sprawdzenie dostępnych uaktualnień i.lcf odnosi się do pliku “Zbioru Obiektów”. program otworzy projekt z odnalezionymi bibliotekami. projekt zostanie otwarty z użyciem bieżącego zestawu bibliotek. że Plik Zbioru Obiektów jest pojedynczym plikiem. biblioteka nie zostanie odnaleziona i zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek umożliwiające odnalezienie potrzebnej biblioteki. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek. Będzie w nim można wybrać zestaw bibliotek dla projektu. Jeśli projekt jest otwierany w programie ArchiCAD (poprzez polecenie Otwórz. Każdy projekt ma załadowaną osobną bibliotekę. Domyślna Biblioteka ArchiCADa 12 przechowywana jest w pliku . • W przypadku gdy zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. projekt otworzy się z biblioteką. Wszystkie brakujące elementy biblioteczne zostaną pominięte. Jeżeli wyszukiwanie powiedzie się. Funkcja ta powoduje. może zawierać wszystkie wykorzystywane w projekcie obiekty (lub tylko odniesienia do ich położenia) jak również struktury folderów. aktywną biblioteką będzie biblioteka używana we wcześniejszej ostatnio.lcf. Jeżeli zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. bądź zmieniono jego położenie w hierarchii plików. Aby nie pominąć dostępnych uaktualnień. • Jeśli ArchiCAD był już wcześniej uruchamiany. w którym należy wybrać katalog dla biblioteki startowej. Pomimo. zostanie wyświetlony komunikat o dostępnych nowych bibliotekach wraz z opcją ich pobrania i zainstalowania.Konfiguracja Biblioteka startowa Podczas pierwszego uruchomienia ArchiCAD rozpocznie szukanie Biblioteki o nazwie “Biblioteka ArchiCADa 12.. bądź użytkownik kliknął dwukrotnie plik projektu w menedżerze plików. patrz Opcje www w Pomocy ArchiCADa.

Konfiguracja • • Również Biblioteka firmowa skopiowana jest na każdy komputer. Podczas projektowania może okazać się konieczne użycie dodatkowych elementów bibliotecznych lub utworzenie własnych bibliotek użytkownika. Podczas uruchamiania program ArchiCAD ładuje ostatnio używaną bibliotekę. O Menedżerze Bibliotek Biblioteki są dostępne w ArchiCADzie poprzez polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Menedżer bibliotek.). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 44 . w sieci lub w internecie. Zwykle każdy plik projektu wykorzystuje własną bibliotekę wraz z plikami zewnętrznymi. do których tworzone są odwołania (są to obiekty. które są dostępne poprzez sieć lokalną. Menedżer Bibliotek umożliwia dostęp do Bibliotek i pojedynczych Elementów bibliotecznych znajdujących się na dyskach lokalnych. Indywidualne Biblioteki projektów są ładowane podczas otwierania poszczególnych projektów i ciągle aktualizowane. Okno dialogowe Menedżera bibliotek jest podzielone na cztery zakładki: • Zakładka Lokalne/LAN (Local Area Network) umożliwia zarządzanie całymi bibliotekami oraz poszczególnymi elementami bibliotecznymi. dane cech itp. okna. tekstury. drzwi. lampy. które są zapisane na dyskach lokalnych lub dyskach.

iż nawet w przypadku jeśli w załadowanych bibliotekach będzie więcej niż jeden obiekt noszący tę samą nazwę. Obiekty te zostaną wymienione w oknie Raportu ładowania biblioteki na liście “Duplikacja nazw”. Oznacza to.Konfiguracja • Za pomocą zakładki Serwery FTP można dodawać biblioteki i pojedyncze elementy biblioteczne. Członkowie zespołu mogą ładować inne biblioteki. Więcej szczegółów dotyczących działania GUID. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko stanu. ArchiCAD poszuka obiektów o tych samych nazwach.com/guid. lecz inne numery GUID nie będą ze sobą kolidowały. Kliknięcie przycisku Stop pozwala przerwać ładowanie bibliotek. aby kontynuować pracę z bieżącym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 45 . Aby uniknąć tego typu konfliktu w projekcie. Praca będzie mogła być bez przeszkód kontynuowana. i/lub zmiana nazwy) każdego obiektu bibliotecznego. informujący o postępie procesu ładowania. a następnie kliknąć przycisk Użyj aktywnych bibliotek. Każdemu elementowi przypisany jest numer identyfikacyjny GUID (Global Unique Identifier) składający się z dwóch zestawów po 36 znaków. • Zakładka Historia zawiera listę wszystkich bibliotek i elementów bibliotecznych. które znajdują się na serwerach FTP. ale tylko do użytku lokalnego. W przypadku jeśli numery GUID nie są zgodne. Przy pracy z projektami zaleca się stosowanie bibliotek oryginalnie im przypisanych. które biblioteki są aktualnie używane. • Zakładka WWW pozwala pobierać obiekty GDL z witryn internetowych i dodawać je do bibliotek lokalnych Szczegóły. Podczas tworzenia nowego projektu można użyć okna dialogowego Menedżera bibliotek do sprawdzenia. Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych ArchiCAD korzysta z wewnętrznego systemu identyfikacji służącego do monitorowania historii (utworzenie. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. zestawem. obiekty są dopasowywane w oparciu o ich numer GUID. może definiować zawartość bibliotek. dołączony w trybie wyłącznego dostępu do projektu. które załadowano podczas pracy w programie ArchiCAD. program przeszuka biblioteki w oparciu o numery identyfikacyjne obiektów (GUID). ArchiCAD dzięki numerowi GUID wybierze właściwy obiekt. bądź zdefiniować nowy zestaw bibliotek w sposób opisany powyżej. zostaną uznane za identyczne i również znajdą się na liście "Duplikacja nazw". ponieważ zwielokrotnione nazwy nie powodują w tym przypadku konfliktu.ArchiCADwiki. modyfikacja. należy usunąć jeden z dwóch identycznych elementów z biblioteki. Dzięki temu obiekty posiadające te same nazwy. Jeżeli używasz nowszych wersji bibliotek. Elementy biblioteczne posiadające identyczne numery GUID. Uwaga: W przypadku Projektu zespołowego tylko Kierownik zespołu. Przy każdym wczytywaniu projektu zawierającego elementy biblioteczne. Ładowanie bibliotek Po wybraniu żądanych bibliotek i elementów bibliotecznych na poszczególnych zakładkach należy kliknąć przycisk Skończone/Przeładuj w prawym dolnym rogu okna dialogowego Menedżera bibliotek. zobacz http://www.

a także informuje o aktualnym stanie procesu pobierania obiektów z internetu. Domyślnie paleta ta jest ukryta. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. Zatem identyfikacja elementów będzie się opierać tylko na sprawdzeniu zgodności nazw. • Przechowywane ustawienia obejmują: • • • Ulubione są przechowywane wraz z plikiem Projektu. patrz Raport ładowania bibliotek w Pomocy ArchiCADa. możliwe jest konstruowanie elementów o tych samych. grubość i wysokość ściany (ale nie jej długość) Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek Jeżeli po otwarciu Projektu pojawi się Raport ładowania Bibliotek. wybierz Okna > Palety > Ulubione aby ją wyświetlić. będzie to oznaczać. które ma zastosowanie w obrębie jednego biura. np. Można także zachowywać Ulubione w oddzielnym pliku w celu ich użycia w innych projektach. zaleca się zachowywanie go w formacie archiwalnym. Brakujące elementy nie zostaną wyświetlone. że projekt będzie kompletny po przeniesieniu na inny komputer.0 nie posiadają numerów GUID. Ulubione są dostępne w dwóch miejscach: • W palecie Ulubione. • Przy zamknięciu bieżącego projektu i utworzeniu nowego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 46 . Jeżeli w załadowanych bibliotekach będzie się znajdowało wiele elementów o tych samych nazwach jak obiekt umieszczony w projekcie.) Paleta Raport ładowania Bibliotek zawiera nazwy plików elementów bibliotecznych. Więcej szczegółów. Poprzez kliknięcie przycisku Ulubione znajdującego się w oknach ustawień wszystkich narzędzi (oprócz Kamery). łącznie z rodzajem linii.Konfiguracja Elementy biblioteczne starszych wersji programu niż 7. zachowanych parametrach. a także materiałem powierzchni W przypadku Elementów bibliotecznych. (Paleta może zostać wyświetlona poleceniem Okna > Palety > Raport ładowania Bibliotek. Atrybuty elementu. Aby być pewnym. z której pobierze obiekt. że Biblioteka użyta podczas tworzenia Projektu nie została odnaleziona. ustawione ulubione zostaną przechowane i będą mogły zostać wykorzystane w nowym projekcie. nazwę Elementu Wszystkie wymiary dostępne w oknach ustawień dla danego rodzaju elementu. Szczegóły. jest używanie jednego zestawu bibliotek na bieżąco uaktualnianych na wszystkich komputerach. Okno otwierane za pomocą tego przycisku zawiera tylko ulubione zachowane dla bieżącego narzędzia. powoje wyczyszczenie Ulubionych. Paleta pozostanie widoczna przy przechodzeniu do innych okien. wypełnieniem oraz kolorem pióra. Ulubione O Ulubionych Funkcja Ulubione pozwala na przechowywanie i przywoływanie w dowolnym momencie domyślnych ustawień narzędzi. Wybranie polecenia Nowy i Zresetuj wszystko. patrz Projekt Archiwalny na stronie 18. przy których wczytywaniu występują problemy.) Problem brakujących elementów bibliotecznych zdarza się najczęściej gdy próbuje się otworzyć Projekt na innym komputerze. Po wybraniu elementu z listy ulubionych. Innym rozwiązaniem. w której przechowywane są ustawienia ulubionych dla wszystkich narzędzi. program losowo określi lokalizację.

W razie próby utworzenia nowej pozycji Ulubionych o nazwie. w oknie otwieranym poleceniem Preferencje ulubionych dostępnym w rozwijanym menu. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. w palecie Ulubionych. Uwaga: Importując Ulubione z innego projektu należy pamiętać.) W wyświetlonym oknie dialogowym Parametry Ulubionych użyj listy Pominięcia Parametrów aby zaznaczyć nazwy parametrów. (Okno dialogowe Parametrów Ulubionych jest również dostępne z menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. brakujące atrybuty zostaną dodane. zaznacz odpowiednie elementy i otwórz ich okno Ustawień. na podstawie bieżących parametrów narzędzia. aby załadować zachowane w niej parametry do okna dialogowego bieżącego narzędzia. do którego są ładowane. Okno dialogowe Zastosuj Ulubione wyświetla tylko pozycje odnoszące się do aktywnego narzędzia. która ci odpowiada i kliknij przycisk Zastosuj. które nie istnieją w projekcie. których NIE CHCESZ zapisać w Ulubionych. zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie i będziesz musiał wpisać ją na nowo. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. Uwaga: Ulubione są identyfikowane po nazwach. Szczegóły. w palecie Ulubione. • Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych Aby zastosować Ulubione parametry dla elementów projektu. aby utworzyć nową pozycję ulubionych. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. Wybierz pozycję. która występuje już w innej pozycji (nawet jeżeli pozycja dotyczy innego typu narzędzia) ArchiCAD wyświetli odnośne ostrzeżenie.Konfiguracja Można przywrócić zachowane ulubione korzystając z polecenia Załaduj ulubione znajdującego się w rozwijanym menu. Przy nazywaniu Ulubionych występuje także ograniczenie związane z użyciem niektórych znaków. lub Kliknąć przycisk Zachowaj obecne ustawienia jako Ulubione. które z parametrów będą przechowywane dla danego typu narzędzia. ale atrybuty te mają inne parametry. patrz Paleta Ulubione w Pomocy ArchiCADa. Można określić. Jeżeli wpiszesz niepoprawną nazwę. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 47 . których nazwy występują w projekcie. Możesz: • Wybrać pozycję i kliknąć Zastosuj. Kliknij przycisk Ulubione. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów.

Łatwy dostęp do tego okna można uzyskać poprzez użycie odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: W szczególności godne polecenia jest organizowanie narzędzi w postaci grup. Niektóre z tych opcji i parametrów są dostępne w oknie ustawień odnośnych narzędzi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 48 . Dokument oraz Więcej. Paleta Narzędzi Paleta Narzędzi zawiera różnorodne narzędzia do wyboru elementów. Domyślnie. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych narzędzi. Aby zmienić jej położenie na wertykalne. ponieważ jest zawsze wyświetlana. przejdź do okna Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi. Projekt. za pomocą strzałek przy nazwach Grup Narzędzi.Konfiguracja Interfejs Użytkownika ArchiCADa Ten rozdział jest wprowadzeniem w główne palety oraz menu ArchiCADa. Jeżeli Paleta staje się nieczytelna. Paleta Narzędzi podzielona jest domyślnie na następujące Grupy Narzędzi Zaznaczenie. patrz Okno dialogowe dostosowania Palety Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Palety Narzędzi Jeżeli Paleta Narzędzi nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Narzędzi aby ją wyświetlić. wyświetlona zostanie Paleta info elementu zaznaczonego jako ostatni. jednak Paleta Info pozwala na szybszy do nich dostęp. Paleta info Paleta Info jest dostępna dla każdego narzędzia z palety narzędzi. Poza standardowymi narzędziami Paleta narzędzi może zawierać również dodatkowe narzędzia w zależności od typu instalacji i dostępnych Dodatków. Paleta Info zawiera skoncentrowany zestaw opcji i parametrów dla wybranego narzędzia/elementu. Jeżeli strzałki nie są widoczne. Możesz zachować ustawienia Palety narzędzi w postaci Schematu narzędzi w parametrach Środowiska pracy. Dzięki temu będzie możliwe otwieranie i zamykanie poszczególnych Grup Narzędzi indywidualnie. zamykać i otwierać poszczególne Grupy. konstruowania trójwymiarowego. Kliknij przycisk Opcje grupy narzędzi i wybierz opcję “Grupa ma być zawsze otwarta”. Paleta info przytwierdzona jest do górnej krawędzi obszaru roboczego w pozycji horyzontalnej. w odpowiedniej Palecie Info wyświetlone zostaną aktualne ustawienia dla tego narzędzia/elementu. Jak otwierać i zamykać Grupy Narzędzi w Palecie Domyślnie w Palecie Narzędzi wyświetlane są wszystkie narzędzia we wszystkich grupach jednocześnie. patrz Dostosowywanie Schematów Palet w Pomocy ArchiCADa. można. Szczegóły. rysowania płaskiego oraz wizualizacji. Jeżeli zaznaczono wiele elementów różnych typów. Dostosowywanie Palety Narzędzi Użyj opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi w celu dostosowania zawartości i układu Palety Narzędzi. Po uruchomieniu narzędzia lub zaznaczeniu wstawionego elementu. Więcej szczegółów. przytwierdź ją do jednej z bocznych krawędzi ekranu.

Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Info wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 49 . Zobacz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. że w celu przewinięcia zawartości palet można używać rolki myszy. ile z nich jest edytowalnych. posiada zapamiętaną strukturę menu. Jednak w wersji ArchiCAD. patrz Dostosowywanie palety Info w Pomocy ArchiCADa. Paleta Info zawiera parametry aktywnego narzędzia bądź zaznaczonych elementów. Możesz zachować ustawienia poleceń menu jako część Schematu Układu Poleceń w Parametrach Środowiska Pracy. cztery z nich zostały zablokowane do edycji. Również dostępne z menu kontekstowego Palety Info (jak pokazano): kliknij preferencje wyświetlania dla położenia Nagłówka Palety Info: przy lewej krawędzi palety lub na górze. Szczegóły. Wyjątek: Zawartości menu kontekstowego nie można dostosowywać. Wyświetlanie Palety Info Jeżeli Paleta Info nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Info aby ją wyświetlić. Każde polecenie może być umieszczone lub usunięte z dowolnego menu. który. Pamiętaj. Więcej szczegółów. Zmiany parametrów w Palecie info będą dotyczyć tylko elementów edytowalnych. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Na poniższym rzucie piętra zaznaczone są wszystkie ściany. zostanie wczytany Standardowy Profil Środowiska Pracy. Więcej szczegółów. • Zaznaczone/Do zmian: Paleta info na bieżąco informuje o ilości zaznaczonych elementów oraz o tym. jak pokazuje Paleta Info: • Ustawienia domyślne. pośród rozmaitych ustawień. niektóre polecenia i pozycje menu nie są wyświetlane w Standardowym Profilu. Dostosowywanie Menu Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Menu w celu dostosowania menu ArchiCADa. Jeżeli żaden element nie został zaznaczonym w Palecie info wyświetlone zostaną domyślne ustawienia narzędzia. Menu O Menu Przy uruchomieniu ArchiCADa 12 z domyślnymi ustawieniami. Również kolejność poleceń może być dowolnie definiowana.Konfiguracja Zatrzymanie kursora nad elementem Palety Info spowoduje wyświetlenie podpowiedzi dotyczącej tego elementu. Użyj ustawień w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu aby dostosować zawartość menu. Dostosowywanie Palety Info Wyświetlanie i ułożenie funkcji w palecie info można dostosowywać: wystarczy wybrać z menu polecenie Opcje > Środowisko pracy i otworzyć zakładkę Paleta info.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 50 . wszystkie skróty w każdym ze schematów mogą zostać dostosowane. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Arkusze i Rysunki. Oprócz kilku skrótów.Niska rozdzielczość. Aby zobaczyć lub wydrukować listę skrótów do Środowiska pracy należy przejść do menu Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe a następnie kliknąć przycisk Pokaż listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce znajdujący się na dole panelu Podgląd skrótów klawiaturowych. patrz Okno Dostosowywania Pasków Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Standard. Atrybuty. Klasyczna Nawigacja 3D. Sposób wyświetlania pasków narzędzi zachowany jest w Schemacie palet. Więcej szczegółów.Konfiguracja Paski narzędzi O Paskach Narzędzi Pasek Narzędzi jest zestawem poleceń wyświetlanych w formie ikon lub tekstu i pogrupowanych tematycznie. zaznacz jego nazwę w menu Okna > Paski Narzędzi lub kliknij prawym klawiszem myszy nad dowolnym Paskiem Narzędzi i wybierz potrzebny Pasek z listy. Opcje wyświetlania. Mini Nawigator. Więcej szczegółów. Edytuj Elementy. a następnie kliknij przycisk Przypisz. Zawartość nazwanych pasków narzędzi zachowana jest jako część Schematu arkuszy poleceń. Wyświetlanie Pasków Narzędzi Aby wyświetlić konkretny Pasek Narzędzi. Więcej szczegółów. czy jedno i drugie. Standard . patrz Dostosowywanie Skrótów Klawiaturowych w Pomocy ArchiCADa. Zmiany danego schematu zostają uaktywnione po przyciśnięciu OK zamknięciu okna dialogowego. Możesz zachować ustawienia skrótów w postaci Schematu w parametrach Środowiska pracy. Skróty ArchiCAD standardowo zawiera kilka zapamiętanych schematów skrótów. Zespół projektowy. jego ikona. Aby dostosować skróty w menu wybierz Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe: wybierz polecenie z listy po lewej. Tworzenie i Dostosowywanie Pasków Narzędzi Wybierz polecenie Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi aby utworzyć nowy pasek narzędzi lub zmodyfikować jeden z dostępnych. których nie można modyfikować (znajdują się one u dołu listy). Dodatkowo możesz zdecydować. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Paska Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad dowolnym Paskiem Narzędzi: Możesz zachować ustawienia Pasków Narzędzi w postaci Schematu Układu Poleceń w parametrach Środowiska pracy. Edytuj Elementy biblioteczne GDL. Dostępne są standardowe paski: Wizualizacja 3D. czy w pasku będzie wyświetlana nazwa polecenia. Więcej szczegółów. wprowadź skrót dla polecenia w polu po prawej. Narzędzia Palety narzędziowej. Pomoce Rysunkowe. 3D Podstawowe. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie dowolnego paska z listy spowoduje jego wyświetlenie. Zarządzaj Elementami.

Zmień nazwę. lecz ich zawartość w Schemacie arkuszy poleceń. Palety główne (Paleta narzędzi. Eksport. Każda paleta może być wyświetlana/chowana niezależnie dzięki poleceniom z menu Okna > Palety. ponieważ związane z nimi polecenia są dostępne poprzez inne elementy interfejsu. Dwie palety Paleta Kontrolna oraz Paleta Współrzędnych . Import). Uwaga: Status pokaż/ukryj pasków narzędzi zapisany jest w schemacie palet. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 51 . Schematy palet różnią się pozostałych schematów w środowisku pracy: zawartych tam ustawień nie definiuje się w oknie Środowiska pracy. Usuń. określ kształt palet i ich położenie w interfejsie ArchiCADa wykorzystując niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej technik: • • • Pokaż lub Ukryj wybrane palety (klikając ich nazwy w menu Okno > Palety) Pokaż lub ukryj wybrane paski narzędzi (klikając ich nazwy w menu Okno > Paski narzędzi) Zmień kształt palet wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego wybranej palety. Dostosowywanie Schematów Palet Aby dostosować schemat palet (zapamiętany układ palet). Więcej szczegółów. w jaki ręcznie ustawia się palety we własnym obszarze roboczym. ustawienia Schematów palet odzwierciedlają sposób. Domyślnie są one ukryte.np. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Info. Znajdziesz tam także przycisk Zastosuj Schemat umożliwiający uaktywnienie danego Schematu: otwórz Opcje > Środowisko pracy > Schematy palet. przesuwając je w pożądane miejsce. Każda z tych palet została dokładnie opisana w Dokumentacji ArchiCADa. Przytwierdź palety do krawędzi ekranu (tylko w Windows) Do zarządzania Schematami Palet użyj funkcji w panelu "Opcje Schematu" okna Schematy Palet (Zachowaj jako. Przedefiniuj. • • Zmień położenie i rozmiar palet. powiększona lub pomniejszona). Aby wyświetlić te palety przejdź do menu Okna > Palety i zaznacz odpowiednią pozycję.są znane ze wcześniejszych wersji ArchiCADa.Konfiguracja Palety Palety ArchiCADa pomagają konstruować. Opcje podręczne oraz Nawigator) mogą zostać wyświetlone jednocześnie poleceniem Okna > Palety > Pokaż tylko główne palety. które można wybrać z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nad paletą. Paleta Info. Paleta współrzędnych oraz Paleta kontrolna posiadają opcje dotyczące kształtu . modyfikować i rozlokowywać elementy projektu.

Poniżej wymieniono palety/okna dialogowe. Ograniczenia palet przytwierdzanych • • Nie wszystkie palety mogą być przytwierdzane do wszystkich krawędzi ekranu. Kolejne podwójne kliknięcie ponownie przytwierdzi paletę. Uwaga: Podczas przesuwania palety w systemie Windows symbol przesuwania jest jednocześnie punktem przytwierdzenia (nie zaś krawędź palety). gdy symbol przesuwania dotknie tej krawędzi. Informacje o elementach. Zwolnienie klawisza myszy spowoduje przytwierdzenie palety. których nie można przytwierdzić: Narzędzia zakreślacza projektu. kliknij jej nagłówek. • • • • • Klikając i przesuwając przytwierdź pierwszą paletę. Zawieszanie funkcji przytwierdzania Aby zawiesić funkcję przytwierdzania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Ctrl (w systemie Windows). Menedżer profili. Zaznaczenia. przesuń ją nad nagłówek przytwierdzonej palety. Aby określić jak dużo przestrzeni na ekranie mają zajmować poszczególne palety. Przytwierdzona paleta może być w każdej chwili przełączona do trybu "unoszenia się”. (Pasek rozdzielający to linia oddzielająca jedną paletę od drugiej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 52 . Jak przytwierdzać Palety Aby przywrócić paletę do jej "unoszącej się" postaci. Palety podręczne. Przełącznik warstw. Znajdź i zaznacz. Innym sposobem jest dwukrotne kliknięcie palety. rozmiar pozostałych palet zostanie zmieniony automatycznie. Możesz stworzyć grupę składającą się z dwóch (lub więcej) palet jedna obok drugiej. Aby wstawić paletę poniżej pierwszej. RoofMaker.) Przytwierdzanie Grup Palet Można przytwierdzić kilka palet na jednej krawędzi ekranu i skleić je ze sobą tworząc Grupę palet. a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń ją w dowolne miejsce. Raport ładowania bibliotek. przesuwaj paski rozdzielające do góry i do dołu (dla palet zgrupowanych jedna nad drugą). Dzięki temu. Takie unoszące się palety mogą zostać zamknięte lub przesunięte w dowolne miejsce na ekranie. • Szerokość wszystkich palet w grupie jest regulowana jednocześnie (poprzez przesuwanie krawędzi jednej z nich). po zmaksymalizowaniu okna widoczny będzie cały obszar roboczy. Pod paletą przytwierdzoną do krawędzi ekranu nie ma przestrzeni roboczej. przesuń ją do linii u dołu pierwszej palety. Aby wstawić paletę powyżej pierwszej. Aby przytwierdzić paletę kliknij w jej nagłówek (pojawi się symbol przesuwania ) a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń paletę do dowolnej krawędzi okna aż do momentu. Działania na elementach bryłowych Dołącz się Formatowanie tekstu. Jeżeli zmienisz rozmiar jednej z palet należącej do grupy palet.Konfiguracja Palety przytwierdzane (tylko w systemie Windows) Palety mogą "unosić się" ponad obszarem roboczym. lub w lewo i w prawo (dla palet zgrupowanych obok siebie). Jednakże wiele palet ArchiCADa można przytwierdzić do krawędzi przestrzeni roboczej (tylko Windows).

53 . wierzchołkiem lub powierzchnią zaznaczonego elementu i kliknąć lewym przyciskiem myszki. Palety będą się do siebie przyciągały. W zależności od ustawień Palety Pomocniczej. uaktywni wybraną funkcję. można przyklejać "unoszące się" palety ArchiCADa do siebie i do krawędzi ekranu.Konfiguracja Palety przyciągane (dotyczy tylko MacOS) W systemie MacOS. Paleta pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. które pojawiają się automatycznie w trakcie wprowadzania elementów graficznych oraz podczas większości czynności edycyjnych. Aby włączyć Paletę Pomocniczą. jednak w większości przypadków jest ona wyświetlana po zaznaczeniu elementu do edycji. jeśli przysuniesz jedną do drugiej na odpowiednią odległość. po zwolnieniu klawisza będzie ona automatycznie przesuwana za wskaźnikiem myszy lub zostanie umieszczona w określonym miejscu okna. wówczas można je przesuwać jednocześnie jako jeden obiekt. gdy jest ona przyklejona do krawędzi górnej. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • Od rodzaju zaznaczonego elementu • Od klikniętego fragmentu elementu (krawędź. Odnośne preferencje można określić w oknie Opcje > Środowisko pracy > Okna dialogowe i Palety. lub lewej. W niektórych okolicznościach Paleta Pomocnicza może zostać wyświetlona w trakcie wstawiania elementu (np. Krawędź palety (a nie kursor) jest punktem mocowania. Można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie pomocniczej do momentu zakończenia edycji. Zawartości Palet Pomocniczych nie można dostosowywać. wierzchołek lub powierzchnia) • Od aktywnego okna Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami Palety wyświetli opis poszczególnych poleceń. W przypadku. przy wstawianiu Polilinii). należy umieścić kursor nad krawędzią. palety nie stworzą jednego obiektu. • Jeżeli jedna paleta jest przyklejona do dolnej lub prawej krawędzi drugiej palety. Kliknięcie jednej z nich Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Możesz zachować ustawienia Palety Pomocniczej jako część Schematu Preferencji Użytkownika w parametrach Środowiska pracy. • Zawieszanie funkcji przyciągania Aby zawiesić funkcję przyciągania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Cmd (w systemie MacOS). Użyj skrótów “F” oraz Shift+F (Opt+F) do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ikonami Palety Pomocniczej. Palety Pomocnicze Palety Pomocnicze to zestawy ikon (reprezentujących polecenia i odpowiadające im opcje).

Szczegóły. Znajdujące się tam ustawienia można modyfikować w trakcie pracy: po prostu otwórz okno dialogowe Środowiska pracy. Szczegóły. Ustawienia Środowiska Pracy nie są zapisywane razem z projektem. Opcje www oraz Specjalne foldery w Pomocy ArchiCADa. • Schematy Preferencji Użytkownika Zawierają one zestaw preferencji dotyczących różnych funkcji. Wprowadzanie Współrzędnych. Zobacz również część dotyczącą Tworzenia własnego pakietu instalacyjnego w Rozpoczęciu pracy w menu Pomocy ArchiCADa. 54 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Większość tych opcji można ustawić w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy. Krótki opis wszystkich opcji dostępnych w oknie Ustawień Środowiska Pracy znajdziesz w rozdziale Okno dialogowe Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. patrz Bezpieczeństwo danych. lecz umieszczane w wybranym folderze na komputerze. Ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane. Palety Info oraz okien dialogowych Ustawień Narzędzi.Konfiguracja Dostosowywanie Środowiska Pracy O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy Ustawienia Środowiska pracy (Opcje > Środowisko pracy) są podzielone na sześć niezależnych schematów. Każdy schemat to tematyczny zbiór ustawień. zmień interesujące Cię ustawienia i wciśnij OK. czy sposób w jaki mają być wyświetlane różne okna dialogowe. • W miarę poznawania ArchiCADa rozwiniesz własne techniki korzystania z funkcji programu oraz aranżowania palet. Schematy Palet pozwalają na zapamiętanie bieżącego układu palet na ekranie. Schematy Palet Te ustawienia definiuje się poza oknem Ustawień Środowiska Pracy. patrz Palety na stronie 51. • • • Schematy Skrótów Schematy Narzędzi Zawierają ustawienia Palety Narzędzi. patrz Skróty na stronie 50. pasków narzędzi i menu na ekranie. takich jak Linie Pomocnicze. Schematy Ustawień Firmowych Te ustawienia dają możliwość wprowadzania standardów pracy w obrębie firmy.

Kliknij nazwę ustawień. Szczegóły. spowoduje to zamknięcie okna dialogowego i uaktywnienie wprowadzonych modyfikacji. patrz Paski narzędzi na stronie 50. Po skończeniu naciśnij OK. nawet jeśli ponownie uruchomisz ArchiCADa. które chcesz zmienić (na przykład.Konfiguracja • Schematy Układu Poleceń Schematy Układu Poleceń zawierają ustawienia Pasków Narzędzi oraz Menu. oraz w Menu na stronie 49. nazwa schematu znajdująca się u góry okna zostanie zmieniona na Użytkownika. Jeżeli zamierzasz wykorzystywać w przyszłości zmodyfikowany przez siebie schemat. Jak tylko dokonasz zmian w którejkolwiek z zawartych tam opcji. wygodnie jest mieć możliwość wykorzystywania ich przy pracy nad innymi projektami. aby wyświetlić tekst według potrzeby. “Zaznaczenie i Informacje o elementach”). Wprowadzenie kolejnych zmian spowoduje jednak przedefiniowanie Schematu Użytkownika zgodnie z nowymi ustawieniami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 55 . Użyj odsłaniaczy na każdej stronie. Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy Jeżeli dostosowałeś szereg ustawień w oknie Opcje > Środowisko. zalecane jest zachowanie go pod zmienioną nazwą. patrz Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie modyfikacje wprowadzone w schemacie Użytkownika pozostaną aktywne. Szczegóły.

Więcej informacji na temat zapisywania ustawień schematów. zamiany w ustawieniach zachowywane są na poziomie Schematów. W przeciwieństwie do Ustawień projektu (zapisywanych w pliku projektu) Schematy Środowiska pracy przechowywane są w oddzielnym folderze na Twoim komputerze. kliknięciu przycisku Zastosuj Schemat i naciśnięciu OK. (Na przykład jeżeli dokonałeś zmian w skrótach klawiaturowych i chcesz te zmiany zachować. wybierz go z hierarchicznej listy znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego Środowiska pracy. ustawienia mogą być z powodzeniem zmieniane w trakcie pracy.) Z prawej strony zostanie wyświetlony panel Opcje Schematu. na których chcieliby posiadać dostosowane przez siebie parametry środowiska pracy. zaznacz na liście Schematy skrótów. umożliwiają one zarządzanie schematami. Wybierz jeden ze skonfigurowanych schematów. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. Stosowanie Schematów Aby zastosować utworzony wcześniej Schemat. jak również dla indywidualnych projektantów pracujących na wielu stanowiskach. Przedefiniuj. Uwaga: Zapisywanie schematów i profili nie jest konieczne przy pracy w ArchiCADzie. 56 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Po wybraniu danego schematu z rozwijanej listy. Zmień nazwę. Możliwość przechowywania zapisanych Schematów i zestawiania ich w postaci Profili jest jednak bardzo użyteczna dla zarządzających procesem projektowania CAD oraz dla członków zespołów pracujących w obrębie jednego biura projektów. Usuń.Konfiguracja Własne ustawienia są zorganizowane w sześciu Schematach. Schemat można również zastosować korzystając z panelu Opcje Schematu w oknie Środowisko pracy. Możesz przechowywać schematy w porządku alfabetycznym. w którym znajdują się następujące przyciski: Zachowaj jako. Korzystając z interfejsu ArchiCADa (Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy). należy wybrać go z rozwijanego menu znajdującego się u góry okna Środowiska pracy. Eksport oraz Import. ArchiCAD wprowadzi zmiany we wszystkich parametrach ujętych w wybranym Schemacie. a następnie albo dwukrotnie kliknij ten schemat albo kliknij przycisk Zastosuj schemat. lub korzystanie z nich po zainstalowaniu nowszej wersji ArchiCADa. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. Zachowywanie dostosowanych Schematów Aby zachować ustawienia danego Schematu. zobacz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. możesz importować i eksportować zarówno Schematy jak i Profile: Umożliwia to szybkie przenoszenie Twoich ulubionych ustawień na inny komputer. możesz także zapamiętywać zestaw Schematów w postaci Profilu o unikalnej nazwie. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego.

Nie musisz również uaktywniać wszystkich schematów zawartych w profilu jednocześnie. listy. na samej górze listy. są one po prostu zestawami schematów. na samej górze listy. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Widoczny jest Standardowy pasek narzędzi oraz pasek Mini-Nawigatora (ułatwiający przełączanie pomiędzy oknami). natomiast Paleta narzędzi wyświetla wszystkie narzędzia. dzięki czemu można je przenosić na inne komputery. Same Profile nie zawierają żadnych ustawień. • Profil Standardowy został zaprojektowany z myślą o typowym procesie pracy nad projektem architektonicznym. Menedżerowie CAD mogą tworzyć standardowe Profile Środowiska Pracy i stosować je na wielu stanowiskach programu. Kliknij “Nowy profil” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Wizualizacji oraz Przygotowania Dokumentacji. aby zastosować profil lub kliknij przycisk Zastosuj schematy profilu. Układ menu i palet oraz wyświetlanie pasków narzędzi są dostosowane tak. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 57 . by zapewnić łatwy dostęp do funkcji i narzędzi potrzebnych do stworzenia Wirtualnego Budynku. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. gdzie nad jednym projektem pracują wieloosobowe zespoły.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. ArchiCAD pozwala na eksportowanie i importowanie Profili. Domyślne Profile ArchiCADa 12 Domyślnie ArchiCAD 12 posiada trzy Profile: Standardowy. możesz to robić indywidualnie. Oczywiście profile mogą być w dowolnym momencie przystosowywane do bieżących potrzeb. Dwukrotnie kliknij. Profile te zostały tak pomyślane aby maksymalnie usprawnić pracę w ArchiCADzie 12. Paleta narzędzi zawiera tylko Narzędzia dokumentacji a okno Nawigatora/Organizatora umieszone Definiowanie i zachowywanie Nowych Profili Aby zestawić kombinację Schematów w postaci Profilu otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. Profil Przygotowania Dokumentacji zoptymalizowany jest pod kątem wygody korzystania z narzędzi przydatnych podczas tworzenia dokumentacji. Stosowanie Profili 1) Otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. W tym celu należy połączyć schematy w Profil zapisany pod własną nazwą. możliwe jest zapisanie tych zmian i uaktywnianie wszystkich razem w dowolnym momencie. Profile nie muszą zawierać wszystkich sześciu schematów.Konfiguracja Tworzenie Standardowego Środowiska Pracy dla Biura Możliwość zachowywania wielu kombinacji Ustawień Środowiska pracy pozwala na łatwe wprowadzanie jednakowych standardów w dużych biurach architektonicznych. W menu górnym pojawia się Teczka arkuszy. Przy pierwszym uruchomieniu ArchiCADa uaktywniony zostanie Profil Standardowy. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. 2) Wybierz jeden Profil z Profile Jeżeli dokonałeś zmian w wielu schematach jednoczenie. 3) Kliknięcie OK zamknie okno Ustawień Środowiska Pracy. Więcej informacji w broszurze "Zaczynamy!".

lub jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia ich na inny komputer. jednak w tym celu musi on zostać opatrzony nazwą . gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. Więcej szczegółów. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy w celu eksportowania i importowania Profili. W tym profilu pojawia się menu Wizualizacja 3D. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu.xml odwołującego się do Schematów (również plików .xml. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Opcje Schematów w celu eksportowania i importowania Schematów w postaci plików . patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Można zachować schemat Użytkownika jako część profilu. można skorzystać z funkcji Eksportowania. • Profil Wizualizacji jest przydatny podczas pracy nad modelem 3D (tworzenie wizualizacji lub animacji). Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Szybki dostęp do wielu z tych poleceń zapewnia również pasek narzędzi Wizualizacji 3D. które zawiera wszystkie polecenia związane z oknem 3D. W tym profilu okno Nawigatora jest wyłączone a Paleta narzędzi zawiera tylko narzędzia Zaznaczenia i Projektu. Widoczne są również dwa specjalne paski narzędzi: “Arkusze i Rysunki” oraz “Układ Standardowy”. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. Schemat "Użytkownika" nie może być eksportowany. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja zostaje po lewej stronie ekranu. Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach Aby Schematy lub Profile były dostępne dla innych użytkowników w sieci. nawigacją 3D oraz tworzeniem końcowych prezentacji 3D projektu. Eksportowanie polega na zapisaniu Profilu w postaci pliku. 58 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .xml).

Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa 1) Najprostszym sposobem przechodzenia pomiędzy oknami Widoków Projektu jest korzystanie z Mapy Projektu Nawigatora. kliknij dwukrotnie jego nazwę w Mapie Projektu. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja. Sterowanie powiększaniem i zmniejszaniem widoków w dolnym pasku przewijania pozwala określić bieżącą zmianę widoku.Komunikacja z ArchiCADem Komunikacja z ArchiCADem W tym rozdziale zostaną zaprezentowane sposoby wykonywania podstawowych operacji w ArchiCADzie. Nawigacja wewnątrz aktywnego okna Z poniższych technik można korzystać zarówno w oknach 2D. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D opisano w rozdziale Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. Nauczysz się używać technik zmiany powiększenia i przemieszczania widoków na ekranie. Skróty do Nawigacji Do Nawigacji pomiędzy oknami można korzystać ze skrótów klawiaturowych: • • • • • • przejdź do Rzutu: F2 przejdź do Okna 3D F3 przejdź do Okna 3D (Perspektywa) Shift+F3 przejdź do Okna 3D (Aksonometria) Ctrl+F3 przejdź do ostatniego okna Przekroju: F6 przejdź do ostatniego Arkusza F7 Nawigacja W tej części dowiesz się jak poruszać się pomiędzy poszczególnymi oknami ArchiCADa oraz widokami Wirtualnego Budynku. 3) Można także skorzystać z Aby wrócić do Wielkości naturalnej (zmiana widoku 100%). koniecznych do wyświetlania określonych obszarów projektu zarówno w 2D jak i w 3D. Poznasz działanie Nawigatora umożliwiającego poruszanie się w strukturze projektu i wyświetlanie pożądanych widoków. Mini-Nawigator (dostępny w menu Okna > Paski narzędzi) również umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy oknami hierarchicznego menu Widok > Nawigacja. Edycja oraz Techniki. kliknij dwukrotnie przycisk Powiększenia. Dostępnych jest kilka technik pozwalających na zmianę stopnia powiększenia widoku: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 59 . Aby wyświetlić Widok Projektu. 2) Domyślny pasek narzędzi Zoom Masz możliwość powiększania (przybliżania szczegółów) oraz zmniejszania widoków (wyświetlania większej ilości elementów). jak i 3D ArchiCADa.

cały widok okna zostanie pomniejszony tak. możesz zdefiniować go jako Widok wyjściowy wybierając polecenie Widok > Powiększenie > Ustaw widok wyjściowy. użyj polecenia Następne powiększenie lub przycisku skrótu . Szczegóły. Zmiana powiększenia za pomocą poleceń menu Wybierz Widok > Powiększenie > Powiększ lub Zmniejsz. aby oddalić. wystarczy wcisnąć przycisk w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. kręcenie nim będzie powodowało zmniejszanie i powiększanie widoku wokół aktualnego umiejscowienia kursora. tym większy będzie zakres zmiany powiększenia. wykorzystując polecenie "Zachowaj bieżący zoom" z rozwijanego menu dostępnego poprzez kliknięcie przycisku strzałki na dolnym pasku przewijania aktywnego okna.Komunikacja z ArchiCADem Zmiana stopnia powiększenia przy użyciu kółka myszki Jeżeli posiadasz myszkę wyposażoną w kółko. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Im większa jest odległość przesunięcia kursora. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. Tym sposobem możesz się cofnąć maksymalnie o 20 widoków. Ustaw widok wyjściowy W przypadku gdy potrzebujesz często wracać do tego samego fragmentu projektu. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. możesz je dodać w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Menu. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do wymiarów bieżącego okna. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do aktualnych wymiarów okna. Przy funkcji Zmniejsz. możesz symulować ten efekt w następujący sposób: Kliknij najpierw przycisk Płynnej zmiany powiększenia w dolnym pasku przewijania. użyj tego polecenia (Widok > Powiększenie > Dopasuj zaznaczone). aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. Następnie kliknij w jakimkolwiek miejscu w obrębie okna. 60 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. Zmiana stopnia powiększenia przy pomocy klawiatury Użyj klawiatury numerycznej aby uzyskać efekty przewijania ekranu: wciśnij klawisz ‘+’ aby powiększyć oraz klawisz ‘-’ aby pomniejszyć widok. Widok wyjściowy zapisywany jest razem z projektem. Aby przeskoczyć do następnego widoku. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. Przy funkcji Zmniejsz. • • Dopasuj zaznaczone Aby dopasować widok do zaznaczonego elementu. Uwaga: Jeżeli opcje te nie występują w menu. Jeżeli Twoja myszka nie posiada kółek. Poprzednie/Następne powiększenie: Jeżeli chciałbyś przeskoczyć do wcześniejszego widoku. Zawarte tam polecenia pozwalają także zmienić nazwę oraz usunąć zachowane widoki. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie jednej z ikon spowoduje dwukrotną zmianę aktualnego stopnia powiększenia. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Zapamiętywanie powiększeń Można zachowywać inne ustawienia widoku. Dzięki temu możesz szybko wracać do tego widoku za pomocą polecenia Widok > Powiększenie > Widok wyjściowy. aby uaktywnić funkcję zmiany powiększenia. Widoki wyjściowe nie są wyszczególniane na listach widoków. Kliknij ponownie. Przyciski zmiany powiększenia na Pasku przewijania: Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w dolnym pasku przewijania aktywnego okna aby uaktywnić narzędzie. przesuń kursor w górę aby powiększyć lub w dół.

Okna Zestawień posiadają na pasku przewijania dodatkowy przycisk skrótu: Dopasuj do szerokości strony . Aby temu zapobiec. jeżeli pewne elementy rysunku nie mieszczą się w aktualnym widoku. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. należy wybrać odpowiednią opcję w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji: Wyświetlanie modelu w Nawigatorze 2D. (Upewnij się. Więcej szczegółów. Wybierz polecenie Widok > Dopasuj do okna lub kliknij odpowiadający mu przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Umożliwia to sprawdzenie czy w odległych narożnikach okna nie zostały przypadkowo umieszczone jakieś elementy. 6 (w Podgląd nawigatora (2D) Paleta podglądu Nawigatora ułatwia znajdowanie i powiększanie określonych fragmentów projektu. patrz Opcje zaawansowane w Pomocy ArchiCADa. Paleta Podglądu nawigatora zawiera dodatkowe opcje powiększania i przemieszczania: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 61 . Szczegóły. • Za pomocą przycisku Przemieść: Kliknij przycisk Przemieść znajdujący się na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. patrz Funkcje Palety Podglądu Nawigatora w 2D w Pomocy ArchiCADa. 2 (w dół). Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. aby zmieścić wszystkie elementy na ekranie. Za pomocą klawiatury numerycznej (tylko w Windows): Wciśnij następujące klawisze: 4 (w lewo). Paleta Podglądu wyświetla miniaturę całej zawartości bieżącego okna. Za pomocą palety Podgląd Nawigatora Szczegóły. np. co jest przydatne zwłaszcza podczas pracy nad dużymi projektami.Komunikacja z ArchiCADem Dopasuj do okna Ustawia taki poziom powiększenia. w wyniku numerycznego definiowania położenia lub wykonania złożonej operacji. przytrzymanie trzeciego (środkowego) przycisku spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie opcji przemieść. przyciśnięcie i przytrzymanie go spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie funkcji Przemieść. Przemieść Użyj polecenia Przemieść aby przesunąć arkusz roboczy. Za pomocą rolki myszki: W przypadku. Widok zostanie przemieszczony. że wyłączona jest opcja Num Lock. przesuwając myszką kursor w kształcie Rączki. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w trzy przyciski. obraz może się "zacinać". W przypadku okien 2D. W przypadku. Polecenie to wykorzystuje się najczęściej. patrz Podgląd nawigatora (2D) na stronie 61. Co zrobić jeśli w trakcie przemieszczania widok "skacze" Podczas przemieszczania skomplikowanych widoków 2D. Ramka wewnątrz Palety Podglądu odzwierciedla aktualne powiększenie aktywnego okna. Uzyskany efekt jest identyczny z powiększaniem i przemieszczaniem bezpośrednio w aktywnym oknie. lecz dodatkowo umożliwia jednoczesny podgląd zawartości całego okna. a następnie przemieszczaj widok w oknie poruszając kursorem myszki. natomiast poziom powiększenia nie zmieni się. Skorzystaj z tej ramki aby powiększać i przemieszczać widok. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . Kliknij w aktywnym widoku i przemieść. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w rolkę. Włącz polecenie Przemieść wciskając odpowiedni przycisk.) Przyciski strzałek powodują ten sam efekt. • prawo). 8 (do góry).

• Na dole palety znajdują się przyciski plus i minus oraz suwak. zobacz Okno 3D na stronie 177. kółka myszki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 62 . jeśli w bieżącym oknie zostały wprowadzone zmiany. przeciągnij jej boki lub rogi (uzyskasz wtedy efekt powiększania i zmniejszania wewnątrz aktywnego okna). umożliwiają one: powiększanie i zmniejszanie bieżącego widoku. prawym narożniku zawiera trzy opcje umożliwiające sterowanie technikami zmiany powiększenia w Podglądzie nawigatora.Komunikacja z ArchiCADem • Aby zmienić położenie ramki. które nie są jeszcze uwzględnione w Podglądzie nawigatora. aby wykonać wybrane powiększenie. prawej części. wszystkie te techniki działają w ten sam sposób co w 2D. Domyślnie jest ustawiony Zoom w czasie rzeczywistym: w miarę przesuwania kursora zmienia Specjalne polecenia związane z nawigacją w Oknie 3D zostały zgrupowane na Paskach Narzędzi Wizualizacja 3D oraz 3D Podstawowe. Nawigacja w Oknie 3D Uwaga: Podstawowe informacje na temat otwierania Okna 3D oraz sposobów ustawiania widoków Perspektywicznych i Aksonometrycznych. Jeżeli Okno 3D jest aktywne. Klawiatura. Uwaga: Narzędzia Nawigacji 3D znane z wcześniejszych wersji ArchiCADa dostępne są po wybraniu polecenia Okna > Paski narzędzi > Klasyczna Nawigacja 3D. Dostęp do poleceń Nawigacji 3D • Rozwijane menu w dolnym. Kliknięcie przycisków zmienia stopień powiększenie o 10%. Okno 3D posiada również specjalne funkcje umożliwiające eksplorację modelu i orbitowanie wokół niego. gdy kursor nie jest już przesuwany. poleceniom tym można przypisać skróty. Wybierz Okna > Paski narzędzi > Wizualizacja 3D lub 3D Podstawowe aby wyświetlić te paski narzędzi. Użyj funkcji Przerysuj podgląd. Zostały one szczegółowo opisane poniżej. przeciągaj ją kursorem Rączki klikając wewnątrz jej obszaru (spowoduje to przemieszczenie widoku w aktywnym oknie). • się stopień powiększenia. Kliknij dwukrotnie aby zoomować oznacza. Nawigacja w Oknie 3D wykorzystuje większość podstawowych metod nawigacji 2D. dopasowanie do okna. na dolnym pasku przewijania tego okna można odnaleźć ikony odnoszące się do poleceń związanych z Nawigacją 3D. • Aby zmienić rozmiar ramki. przesuwanie i powiększanie oparte o polecenia menu. Automatyczny zoom dostosowuje stopień powiększenia. że należy kliknąć dwa razy lub wcisnąć przycisk OK w górnej. Zobacz Nawigacja wewnątrz aktywnego okna na stronie 59.

63 . S. D) spowoduje poruszanie się do przodu/do tyłu i w lewo/w prawo w płaszczyźnie pokazanej na rysunku obok. pojawi się okno dialogowe zawierające instrukcje dotyczące zasad poruszania się w tym trybie przy użyciu myszy i klawiatury. Poniżej wyszczególniono polecenia dostępne tylko przy nawigacji w Oknie 3D: okna dialogowego. kliknij lewym klawiszem myszy lub wciśnij klawisz Esc. W trybie tym u dołu okna wyświetlany jest przycisk "Przelot" oraz suwak szybkości.oddalanie. W trybie Eksploracji Modelu nawigacja odbywa się poprzez poruszanie myszą oraz wciskanie klawiszy strzałek na klawiaturze (podobnie jak w grach komputerowych). Po wybraniu polecenia Eksploruj Model. Aby opuścić Tryb Eksploracji. Uwaga: Jeśli nie chcesz.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. Eksploruj Model (Nawigacja 3D) W Widoku Perspektywy istnieje możliwość eksploracji modelu dostępna poprzez polecenie Widok > Eksploruj Model. aby ta informacja wyświetlała się za każdym razem. zaznacz Nie pokazuj tej informacji następnym razem w dolnej części Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 “Obracanie” Kamery w Trybie Eksploracji Poruszanie myszą powoduje obracanie Kamery wokół kierunków wskazanych strzałkami. nie można edytować modelu ani używać żadnych poleceń. Aby uaktywnić to lub inne okno dialogowe zaznaczone jako "nie pokazuj". Gdy włączony jest ten tryb. A. ikonę w pasku narzędzi lub przycisk w dolnym pasku przewijania Okna 3D. Uwaga: Eksploracja modelu jest zoptymalizowana pod kątem procedury 3D OpenGL. należy użyć polecenia Zastosuj wszystkie komunikaty informacyjne w menu Opcje > Środowisko pracy (dolna część menu). “Chodzenie” w Trybie Eksploracji Wciśnięcie klawiszy strzałek (lub odpowiednio W. że w tym przypadku Strzałka do góry/W powoduje przybliżanie się do modelu podczas gdy Strzałka w dół/S . Zwróć uwagę. gdy włączasz tryb Eksploracji. patrz Pasek narzędzi Klasyczna Nawigacja 3D w Pomocy ArchiCADa.

Orbituj (Nawigacja 3D) Aby przejść do trybu Orbity. wybierz polecenie Widok > Orbituj lub kliknij odnośną ikonę w pasku narzędzi bądź na dolnym pasku przewijania Okna 3D. W przypadku widoków 3D Perspektywy. położenie kamery oraz celu można zmienić klikając na nie bezpośrednio w oknie Podglądu i przeciągając je do nowego położenia. w tym trybie będzie symulowany efekt przemieszczania się w przestrzeni. 64 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wciśnij klawisz Esc aby opuścić tryb Orbity i powrócić do trybu edycji. W trybie Orbity możesz obracać model względem jego punktu środkowego (aksonometria) lub względem celu kamery (perspektywa) poruszając myszą z wciśniętym lewym przyciskiem. Przyspieszanie i Zwalnianie w Trybie Eksploracji Wciśnij klawisze Plus i Minus na klawiaturze numerycznej. Uwaga: Należy sprawdzić. Używaj klawiszy Strzałek lub W-A-S-D do przemieszczania się. aby obrócić widok. zwolnienie klawisza przywróci normalną prędkość. czy polecenie Pokaż z góry zostało wybrane z rozwijanego menu w dolnym. “Unoszenie się” do góry i na dół Użyj PageUp (skrót: Spacja) oraz PageDown (skrót: C) do unoszenia się ku górze i ku dołowi. Na poniższej ilustracji możemy "obrócić budynek" po prostu klikając i przesuwając kamerę widoczną w oknie Podglądu nawigatora. prawym narożniku Podglądu. Czasowe orbitowanie wymaga przebudowy modelu i może powodować spowolnienie nawigacji. aby zmienić prędkość poruszania się. jak i aksonometrie. a nie po poziomej powierzchni. Tymczasowy efekt Orbity w trybie Edycji W trybie Edycji można tymczasowo symulować tryb Orbity. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. by przejść do Trybu Przelotu. Podgląd nawigatora (3D) Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. zarówno perspektywy.Komunikacja z ArchiCADem “Przelot” wokół modelu Wciśnij klawisz “F” w Trybie Eksploracji. nie można edytować modelu. Zwolnienie klawisza i przycisku przerwie orbitowanie. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . Zestaw opcji w palecie zależy od tego czy aktywna jest perspektywa czy aksonometria. Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje tymczasowe zwiększenie prędkości. Gdy aktywny jest tryb Orbity. przy wciśniętym klawiszu Shift należy wcisnąć i przytrzymać kółko (rolkę) myszki i przesunąć mysz. Za pomocą tej palety można łatwo modyfikować Projekcje 3D na stronie 183.

Tryb Obiektu: Poruszanie urządzeniem spowoduje odpowiednią zmianę położenia modelu. wstępnie określone widoki aksonometryczne. Jeśli korzystasz z urządzenia 3Dconnexion. aby przejść szybko do żądanego widoku. wybierz jedną z 12 wstępnie określonych projekcji. 65 .Komunikacja z ArchiCADem Po wybraniu widoku Pokaż z boku z listy Opcji podglądu. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. Nawigator umożliwia zbudowanie logicznego układu całego projektu i szybkie poruszanie się po jego elementach. Nawigator wyświetla hierarchiczną strukturę całego projektu w czterech różnych mapach. • Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (sposobów obserwacji zwanych Widokami Projektu Wirtualnego Budynku). użyj jednej z dwóch opcji dostępnych w menu Widok > Dodatki nawigacji 3D > 3Dconnexion: • • Tryb Kamery: Przesuń urządzenie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obsługa 3Dconnexion Obsługa 3Dconnexion do dodatek. w 5-stopniowych przedziałach W przypadku widoków aksonometrycznych. (Są to te same. Korzystając z lewego przycisku. Dzięki funkcjom Nawigatora można także przygotować dokumentację projektu do publikacji. w Podglądzie nawigatora 3D mamy do dyspozycji dwa rozwijane menu znajdujące się w dolnej. Możesz tworzyć foldery i przenosić do nich metodą "Przeciągnij i Upuść" widoki i inne elementy projektu wedle własnych potrzeb. który pozwala wykorzystać urządzenie 3Dconnexion do nawigowania w oknie 3D programu ArchiCAD. a następnie przesuń małą ikonę kamery do wewnątrz okna Podglądu w celu ustawienia odpowiedniego widoku. można łatwo zmodyfikować wysokość położenia kamery względem poszczególnych kondygnacji: należy kliknąć Podgląd nawigatora i przesunąć kamerę w górę lub w dół. Aby dostosować projekcję. to model się porusza. prawej części. Szczegółowe informacje na ten temat. Paleta Nawigatora O Palecie Nawigatora Dzięki prostej w obsłudze strukturze hierarchicznej. Zmiana stożka widoku jest możliwa przy pomocy suwaka lub małych ikon znajdujących się na jego zakończeniach. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. Widok projektu z kamery jest stały. Nawigator umożliwia również dostęp do widoków i arkuszy znajdujących się w zewnętrznych plikach i wstawienie ich do Teczki arkuszy bieżącego projektu. patrzFunkcje Palety Podglądu Nawigatora w 3D w Pomocy ArchiCADa i Projekcje 3D na stronie 183. aby nawigować w modelu zmieniając położenie kamery. do których można uzyskać dostęp przez Parametry widoku 3D). użyj przycisku znajdującego się z prawej strony.

Cztery przyciski u góry Nawigatora pozwalają na przełączanie pomiędzy mapami.Komunikacja z ArchiCADem • • • Mapa Widoków mieści wszystkie domyślne oraz utworzone przez użytkownika Widoki zawarte w pliku Projektu. gdyby paleta była ukryta. na którą składają się Zestawy Widoków przeznaczone do różnych celów publikacyjnych (drukowania. Teczka Arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu architektonicznego. Mapa Zestawów Publikacji jest również hierarchiczną strukturą . zapisania na dysku lub wysłania przez lokalną sieć/internet). Element Nawigatora aktualnie otwarty w oknie wyświetlony jest pogrubioną czcionką. patrz Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej na stronie 503. Nawigator posiada specjalne funkcje przeznaczone do obsługi wspólnych projektów: Szczegóły. Pasek tytułowy palety wskazuje. należy wybrać polecenie Okna > Palety > Nawigator lub kliknąć ikonę Nawigatora znajdującą się w poziomym pasku przewijania na ekranie programu ArchiCAD. 66 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jak wyświetlić Paletę Nawigatora Domyślnie Nawigator jest wyświetlony. która mapa jest aktualnie wyświetlana. W sytuacji. kreślenia.

Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Widok jest zapamiętaną wersją Widoku Projektu. Domyślnie ArchiCAD otworzy element w istniejącym oknie zastępując poprzednio wyświetlany element. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 67 . Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa. KAżDY zapamiętany Widok przechowywany jest w Mapie Widoków. Widoki Projektu zebrane są w folderach w Mapie Projektu Nawigatora. Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnej formie. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. Poniższy diagram ilustruje strukturę projektu odzwierciedloną w mapach Nawigatora: Jeżeli wolisz zawsze otwierać nowe okno otwierając dodatkowy widok lub arkusz (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). należy wybrać polecenie z menu kontekstowego elementu Nawigatora. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. jak również z innych źródeł. Struktura Nawigatora Widok Projektu jest to okno zawierające fragment projektu ujęty w określonym aspekcie. zdefiniowany w sposób.Komunikacja z ArchiCADem Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu Kliknij dwukrotnie wybrany element z dowolnej mapy Nawigatora.

• Tryb Edytor widoków (Mapa Projektu po lewej stronie. 68 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wybierz polecenie Okna > Palety > Organizator lub Pokaż Organizatora z menu Wybierz Projekt znajdującego się w lewym górnym narożniku Nawigatora. każde kliknięcie poza obręb palety spowoduje jej ukrycie. co ułatwia przenoszenie i kopiowanie Widoków Projektu. kliknąć prawym klawiszem myszy nad obszarem palety).Komunikacja z ArchiCADem Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) Organizator jest ściśle powiązany z Paletą Nawigatora. Widoków i plików z jednej mapy do drugiej. wybierając widok projektu w Mapie Projektu i klikając Zachowaj widok lub przeciągając go do Mapy Widoków. Aby wyświetlić paletę Organizatora. lecz zawiera podwójną strukturę hierarchiczną. Posiada on wiele tych samych funkcji. Obie palety Nawigatora i Organizatora posiadają funkcję Autoukrywania: jeżeli funkcja ta jest włączona. aby wyświetlić jeden z trzech trybów Organizatora: Pasek tytułu Organizatora pokazuje nazwę struktury hierarchicznej znajdującej się po prawej stronie. Kliknij ikony żądanej mapy po obu stronach Organizatora. Funkcja Autoukrywania jest dostępna w menu podręcznym obu palet (aby je wyświetlić. Mapa Widoków po prawej stronie): Widok można zachować.

Komunikacja z ArchiCADem w folderze Zestawu Publikacji. 69 . Więcej szczegółów dotyczących interfejsu Nawigatora/Organizatora. ponieważ przenoszenie elementów bezpośrednio z Mapy Projektu do Kolportera jest niemożliwe.) Wyświetlenie tej samej mapy po obu stronach Organizatora jest możliwe. Należy pamiętać. w którym nie będą uwzględniane późniejsze zmiany wprowadzane do Zestawu. • Elementom Mapy Projektu przypisany jest kolor pomarańczowy. jeśli po prawej stronie wybierzesz Kolportera. (Np. Mapa Projektu po lewej stronie zostanie przełączona na Mapę Widoków. Kolporter (Zestaw Publikacji po prawej stronie): Aby dodać widok lub arkusz (z lewej strony) do Zestawu Publikacji (z prawej strony) wybierz widok lub arkusz i kliknij Dodaj Skrót. podgląd jego zawartości zostanie wyświetlony w palecie Podglądu Nawigatora (jeśli jest ona wyświetlona). modyfikacje te zostaną automatycznie uwzględnione Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 System Kolorów Nawigatora System kolorów palety Nawigatora umożliwia łatwą i szybką identyfikację elementów. • Edytor Arkuszy (Teczka Arkuszy po prawej stronie): Wstawienie rysunków do Arkuszy w Teczce Arkuszy jest możliwe poprzez wybranie widoku w Mapie Projektu lub Mapie Widoków (z lewej strony). a następnie kliknięcie na Wstaw Rysunek lub przeciągnięcie widoku do Arkusza (z prawej strony). • • Elementom Mapy Widoków przypisany jest kolor żółty. Niektóre kombinacje nie są możliwe i ArchiCAD będzie je zawsze dostosowywać do jednego z trzech możliwych trybów Organizatora. Podwójne kliknięcie elementu uaktywni odpowiadające mu okno. zobacz Funkcje Palety Nawigatora oraz Funkcje Palety Organizatora w Pomocy ArchiCADa. pozwala to wykonać kopie elementów w obrębie jednej mapy. Jednak jeśli wybrany Zestaw zostanie przeciągnięty do Zestawu Publikacji. Gdy klikniesz dowolny element znajdujący się w Nawigatorze/Organizatorze. że Mapa Projektu jest dostępna tylko z lewej strony. wciśnięcie przycisku Dodaj Skrót spowoduje utworzenie folderu odpowiadającego wybranemu zestawowi w Zestawie Publikacji: w przypadku wprowadzenia zmian lub dodania elementów do oryginalnego zestawu. spowoduje to utworzenie folderu. Po wybraniu Zestawu w Mapie Arkuszy.

stanie się on Widokiem (wyszczególnionym w Mapie Widoków) i może zostać umieszczony na Arkuszu w celu dalszej edycji.Komunikacja z ArchiCADem • • • • • • Elementom Teczki Arkuszy przypisany jest kolor biały. Możesz wyświetlić zawartość każdego folderu klikając znajdujący się przy nim znaczek plusa (Windows) lub strzałkę (MacOS). Na samym szczycie hierarchii Mapy Projektu znajduje się ikona oznaczająca Projekt oraz Nazwa Projektu. nie można w tym miejscu dodawać ani usuwać folderów. Mapa Projektu zawiera następujące Widoki Projektu: Podwójne kliknięcie Widoku Projektu otwiera go w projekcie. że właśnie ta nazwa zostanie ujęta w Nawigatorze. Lista folderów Mapy Projektu jest stała i zawiera wszystkie typy Widoków Projektu. Gdy zachowasz ustawienia Widoku Projektu. elementy należące do innych członków zespołu oznaczone są ikoną głowy . W systemie Windows można tego także dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy folderu. które nie zostały jeszcze udostępnione poprzez wysłanie i pobranie zmian. (Nazwa zostaje nadana projektowi podczas zachowywania pliku. jednakże wypełnienie pola Nazwa Projektu w oknie Plik > Info > Info o projekcie spowoduje. • • • • • • • • • W trybie Pracy zespołowej elementy Mapy Widoków i Teczki Arkuszy. mają kolor zielony . 70 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W trybie Pracy zespołowej.) Poniżej znajdują się foldery zawierające Widoki Projektu (po jednym folderze dla każdego typu Widoku Projektu). patrz Funkcje Mapy Projektu w Pomocy ArchiCADa. Kondygnacje Przekroje Elewacje Rozwinięcia ścian Obszary 2D Rysunki detali Dokumenty 3D Widoki 3D Zestawienia Spisy treści Projektu Listy Info Pomoc • Nawigator Mapa Projektu Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (Widoków Projektu Wirtualnego Budynku). Widoki Projektu są to okna zawierające fragmenty projektu ujęte w określonych aspektach. Szczegóły dotyczące Mapy Projektu.

Detale i Dokumenty 3D zawierają listę odpowiednich okien. Elewacje. Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy. oznacza to. Okna Detali. Elewacji i Obszaru 2D mogą być oznaczone różnymi ikonami. które zawiera polecenia odnoszące się do danego elementu (np. Spisy Arkuszy oraz Spisy Rysunków oparte o ustalone kryteria. • • Domyślnie. można tam również utworzyć nowe ścieżki. Jeżeli obok folderu nie ma znaku plus. Folder Spisy treści Projektu zawiera trzy zestawy tabel. Obszary 2D. spisy elementów użytych w projekcie (drzwi. polecenia związane z kondygnacjami dla Kondygnacji lub polecenia 3D dla Perspektyw). których nazwy zależą od wersji lokalizacji posiadanego ArchiCADa Foldery Przekroje. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. według określonych kryteriów. Nazwa ścieżki może zostać zmieniona w oknie dialogowym Ustawienia kamery/VR. w nowym projekcie występują dwa z nich: Ogólna perspektywa i Ogólna aksonometria. Szczegóły. w których znajdują się listy różnych typów elementów. Na Spisy treści Projektu składają się: Spisy Widoków. zgrupowanych w podkatalogach Ścieżek. Otwarcie tych okien jest także możliwe poprzez odpowiednie polecenia w menu Okna. Wszystkie te operacje będą powodowały uaktualnienie Mapy Projektu. Utworzenie Kamery typu Obiekt VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. Przekroju. elementy konstrukcyjne. Można dodawać dowolną ilość Scen VR. Niezależny ze Znacznikiem. spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. że widok projektu tego typu nie został jeszcze utworzony. okna. zależnie od typu widoku projektu (np. odpowiadających różnym widokom i kamerom. Otwarcie ich powoduje wyświetlenie domyślnych schematów list dostępnych w projekcie. Można je również znaleźć w menu Dokument > Zestawienia i listy. itd. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 71 . folder Kondygnacje zawiera trzy elementy.). Umieszczanie kamer w projekcie będzie powodowało ich wyświetlanie w folderze 3D. Wszystkie Obiekty VR zostaną umieszczone bezpośrednio w folderze 3D. Folder Listy zawiera: Elementy. Przy rozpoczęciu pracy nad nowym projektem. Szczegóły.). Nazwy umieszczonych Kamer panoramicznych zostaną wyświetlone poniżej nazw Scen VR. Folder Zestawienia Elementów zawiera zestawienia interaktywne (Elementy i Komponenty) będące częścią dokumentacji. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Folder Kondygnacje zawiera wszystkie kondygnacje zdefiniowane w projekcie. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. • Utworzenie Sceny VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. itp. Niezależny. na podstawie których powstają. Wszystkie zmiany na bieżąco aktualizują zawartość Mapy Projektu. patrz Notatki o projekcie oraz Okno Raportu w Pomocy ArchiCADa. powoduje otwarcie odpowiadającego mu okna z zachowanym Folder 3D zawiera pięć typów elementów. Rozwinięcia ścian. Folder Info zawiera dwa elementy: Notatki o projekcie oraz Raport. Podwójne kliknięcie dowolnego elementu Mapy Projektu. Komponenty oraz Strefy.

patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Aby to zrobić. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. Zobacz także Zarządzanie Mapami Widoków w Zespole projektowym na stronie 503.) Szczegóły. (Ustawienia powiększenia i wyświetlania można sprawdzić w palecie Opcji Podręcznych. za pomocą polecenia Klonuj Folder. Spowoduje to otworzenie okna Klonuj Folder. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. Gdy ustawisz już parametry Widoku Projektu możesz go zapamiętać w postaci Widoku. Szczegóły. Aby edytować Ustawienia Widoku. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. (znajdujący się na dole Mapy Widoków) otwierający odpowiednie okno dialogowe. Pamiętaj. kasować je lub w razie potrzeby tworzyć nowe. Klonowanie Folderów w Mapie Widoków Klonowanie Folderu oznacza odtworzenie folderu Mapy Projektu wewnątrz Mapy Widoków. Widoki można tworzyć wewnątrz aktywnego projektu lub importować z innego projektu ArchiCADa.. Każdy zachowany Widok figuruje w Mapie Widoków Palety Nawigatora. należy go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk Ustawienia. patrz Funkcje Mapy Widoków w Pomocy ArchiCADa. można im zmienić nazwy..Komunikacja z ArchiCADem powiększeniem i ustawieniami wyświetlania. Widok to zapamiętana wersja Widoku Projektu. Sekcja Cechy na dole Mapy Widoków wyświetla aktualne ustawienia zaznaczonego Widoku. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75 oraz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. 72 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . gdy zmieniona zostanie zawartość projektu Uwaga: Możesz utworzyć dynamiczne połączenie pomiędzy Widokami Projektu a Widokami. W Mapie Widoków domyślnie zdefiniowano kilka folderów. kliknij przycisk Klonuj Folder znajdujący się u dołu Mapy Widoków. Szczegóły. zdefiniowany w sposób. że ustawienia Widoku Projektu zmieniają się wraz ze zmianami dokonanymi w oknie. Szczegóły dotyczące Mapy Widoków. Aby uzyskać lepsze rozeznanie w elementach Mapy Widoków lub posegregować je według określonych kryteriów. Ustawienia zachowanych Widoków pozostają takie same nawet wtedy. skorzystaj z funkcji Spisu treści Projektu. Nawigator Mapa Widoków Drugi przycisk znajdujący się u góry Palety Nawigatora przełącza do Mapy Widoków: spisu zapamiętanych Widoków (Widoków Projektu o zapamiętanych ustawieniach) dostępnych w pliku projektu.

Poniższy diagram ilustruje różnicę pomiędzy Widokami znajdującymi się w zwykłych folderach Mapy Widoków (które nie odzwierciedlają zmian dokonanych w strukturze Mapy Projektu) a Widokami Mapy Widoków znajdującymi się w sklonowanych folderach (których zawartość zmienia się dynamicznie zgodnie z ilością Widoków Projektu Mapy Projektu. dla każdego nowego widoku projektu utworzonego w Mapie Projektu zostaje utworzony odpowiednik w sklonowanym folderze w Mapie Widoków. W wyniku sklonowania folderu.) Widoki w zwykłych Folderach Mapy Widoków: Wybierz folder do sklonowania z listy w górnej części okna. Ustawienia dokonane w tym oknie będą odnosić się do wszystkich Widoków sklonowanego folderu. Kliknij Klonuj. jeżeli sklonowałeś folder Kondygnacje Mapy Projektu. Szczegóły. Innym sposobem utworzenia klonu jest przeciągnięcie folderu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. aby utworzyć sklonowany folder. zamiast ikoną oznaczającą zwykłe foldery. Ponadto. nowe Widoki utworzone w sklonowanym folderze będą przyjmować Ustawienia Widoku zdefiniowane dla tego folderu. przy pomocy Ctrl+Shift (Windows) lub Opt+Cmd (MacOS) w Edytorze Widoków Organizatora. patrz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem przykład. Na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 73 . Powstały sklonowany folder w Mapie Widoków będzie oznaczony specjalną ikoną dla folderów “klonów” . Pozostałe funkcje są identyczne jak w oknie dialogowym Ustawienia Widoku. sklonowany folder w Mapie Widoków zawsze będzie zawierał tyle samo Widoków ile kondygnacji zawiera projekt.

korzystając z “Opcji ustawień i przechowywania widoków” znajdujących się u dołu Mapy Projektu Ustawienia Widoku zapisane w Widoku Ustawienia każdego Widoku są dostępne w oknie dialogowym Ustawień Widoku. Dokument 3D. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Gdy zachowasz Widok. Parametry przekroju 3D. Detal/Obszar 2D. Na przykład zmień skalę lub Kombinację Warstw. zapisane zostaną kombinacje następujących parametrów: • W czasie klonowania okno dialogowe Klonuj Folder pozwala zdefiniować Ustawienia Widoków dla wszystkich widoków. Przekrój/Elewacja/RŚ. korzystając ze standardowych poleceń edycyjnych zmieniając opcje w Palecie Opcje Podręczne. • w Organizatorze. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. otwórz odpowiadające mu okno (Rzut. Potrzebne zmiany możesz wprowadzać na jeden z podanych poniżej sposobów: • • w aktywnym oknie. 3D. Filtry i Elementy w 3D. Dostępne opcje wyboru (Tylko 3D) Definiowanie Ustawień Widoku Aby zdefiniować ustawienia nowego Widoku. aby dopasować je do potrzeb tworzonej dokumentacji.Komunikacja z ArchiCADem Widoki w sklonowanych Folderach Mapy Widoków: Szczegóły. Parametry okna widoku 3D. które będą się znajdować w sklonowanym folderze. Przekrój 3D oraz Ustawienia renderingu. Zestawienie interaktywne lub Lista) i dostosuj wszystkie konieczne parametry. • • • • • • • • Kombinacja Warstw Skala Wyświetlanie Struktury Zestaw Piór Opcje kombinacji widoków modelu Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu Standard Wymiarowania Zoom Ustawienia obrazka (dla widoków 3D) zawierające: Parametry widoku 3D (łącznie z powiększeniem). w której zawsze wyświetlone są parametry aktywnego okna • 74 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. jak i w Teczce Arkuszy. otwórz okno dialogowe Ustawień widoku i wprowadź niezbędne zmiany. aby otworzyć okno dialogowe Ustawień widoku. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. tymi. aby przeciągnąć Widok Projektu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. Palety Nawigatora/Organizatora oraz w menu Dokument. aby zastąpić oryginalne ustawienia widoku ustawieniami bieżącymi (tzn. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. Modyfikowanie Ustawień Widoku Aby zmienić ustawienia już zachowanego widoku. jeśli zajdzie taka potrzeba. które znajdują się w aktywnym oknie). Jeżeli otworzysz Widok zachowany w Mapie Widoków i dokonasz zmian w jego ustawieniach.) • Zaznacz Widok Projektu w Mapie Projektu a następnie z menu kontekstowego (wciśnij prawy przycisk myszy) wybierz polecenie Zachowaj bieżący widok. Możesz również kliknąć Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. iż ustawienia w aktywnym oknie nie odpowiadają już oryginalnym ustawieniom Widoku. • Kliknij przycisk Zachowaj bieżący widok znajdujący się w dolnej części Mapy Widoków. Kliknij Ustawienia.) Przeciągnij i Upuść Widok Projektu z Mapy Projektu do Teczki Arkuszy. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. na poniższej ilustracji widać. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. jak i w Teczce Arkuszy. Użyj polecenia Zachowaj widok i umieść na Arkuszu. u dołu Nawigatora pojawi się żółty trójkąt obok zmienionego parametru informujący. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. Np. • • Możesz zachować bieżące ustawienia okna w postaci nowego widoku.Komunikacja z ArchiCADem Zachowywanie Widoku Widok można zachować na jeden z podanych poniżej sposobów: • Użyj Organizatora. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 75 . że bieżące powiększenie okna i ustawienia warstwy są inne niż w zachowanym widoku. a następnie kliknij Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. które dostępne jest w menu kontekstowych aktywnego okna.

Patrz Zestawy na stronie 461. patrz Teczka arkuszy na stronie 456. Paleta Opcji Podręcznych domyślnie wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Układ Zestawów (domyślny sposób wyświetlania) zawiera listę arkuszy odpowiadającą utworzonym Zestawom . użyj polecenia Okna > Palety > Opcje Podręczne lub wciśnij odpowiedni przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna.) Aby ukryć/pokazać tę paletę. informują one tylko o tym co jest widoczne w aktywnym oknie i umożliwiają szybką zmianę tych parametrów. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Szczegóły. patrz Funkcje palety Opcje Podręczne w Pomocy ArchiCADa. Lista Arkuszy ułożona jest w dwóch dostępnych układach: Układ Zestawów oraz Układ Szablonów. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 76 . Paleta ta jest dostępna w Nawigatorze oraz za pomocą polecenia w menu Dokument > Kolporter > Publikacja.dowolnie określony schemat. jednak niekoniecznie muszą one być zachowane jako część jakiegokolwiek widoku. (Główna funkcja Zestawów polega na umożliwieniu przyporządkowania odpowiedniego systemu numeracji. Nawigator Teczka arkuszy Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa i innych źródeł. uwzględnione w Opcjach Podręcznych. lecz wyświetlane są na biało. to bieżące. Zestawy Publikacji Nawigatora Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora/Organizatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnych formatach. Więcej szczegółów dotyczących tworzenia i publikowania Arkuszy. faktyczne ustawienia projektu. rzutu lub detalu). kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się u dołu Teczki Arkuszy. Część z nich można edytować bezpośrednio w tej sekcji. lecz nie mogą być edytowane. Jedynym parametrem ustawianym w Kolporterze jest format wyjściowy i jego opcje (dostępne w zakładce Format w dolnej części Kolportera). Zobacz Szablony arkusza na stronie 460. które odpowiadają ich typom plików. Na samym dole Teczki Arkuszy w sekcji Cechy wyświetlone są ustawienia bieżącego Arkusza. Aby zmodyfikować pozostałe parametry Rysunków umieszczonych w zaznaczonym Arkuszu. Rysunki oznaczone są ikonami. według Szablonów Arkusza. Cechy Widoku lub Arkusza wyświetlane są na dole palety Kolportera. Widoki zaimportowane z plików projektu ArchiCADa zachowują swoje ikony (np.) Układ Szablonów zawiera listę Arkuszy w poszczególnych kategoriach. (Może być konieczne przeciągnięcie palety do nowego położenia lub rozciągnięcie jej w celu wyświetlenia wszystkich sześciu Opcji Podręcznych.Komunikacja z ArchiCADem Paleta Opcji Podręcznych Paleta Opcji Podręcznych wyświetla bieżące ustawienia aktywnego okna (będącego na wierzchu): Bieżące ustawienia widoku.

Zobacz Kolporter na stronie 479. Aby otworzyć zewnętrzny projekt w oknie ArchiCADa. którego zawartość chcesz użyć w aktywnym projekcie. W Nawigatorze zostanie wyświetlona struktura hierarchiczna otwartego projektu. Wybierz Projekt Projekty dostępne w Nawigatorze/Organizatorze są zestawione w menu Wybierz Projekt (rozwijane menu w górnej. Zestawy Publikacji przechowywane są w projekcie. którego hierarchiczna struktura wyświetlona jest w Nawigatorze i po lewej stronie Organizatora. Definiowanie Zestawu Publikacji polega na przeciąganiu do niego różnych kombinacji elementów z Mapy Widoków lub z Teczki Arkuszy. możesz opublikować jedną pozycję. podwójnie kliknij którykolwiek z jego elementów w Nawigatorze. co ułatwia wprowadzanie poprawek i ponowną ich publikację. 77 .Komunikacja z ArchiCADem Aby uzyskać dostęp do struktury hierarchicznej (Mapy Widoków i Teczki arkuszy) innego projektu ArchiCADa. Wybierz projekt ArchiCADa. Aby umieścić Widoki lub Arkusze zewnętrznego projektu ArchiCADa na Arkuszu aktywnego projektu należy: . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Struktura hierarchiczna zewnętrznego projektu zostanie wyświetlona po lewej stronie Nawigatora/Organizatora jako Mapa Widoków lub Teczka Arkuszy. Domyślnie jest to projekt. Kliknij polecenie Przeglądaj w menu Wybierz Projekt. Możesz teraz dodać dowolny Widok lub Arkusz do Teczki Arkuszy aktywnego projektu przeciągając go bezpośrednio na Arkusz lub do struktury hierarchicznej Teczki Arkuszy po prawej stronie Organizatora. że otwarte jest okno Arkusza. wybrane pozycje lub wszystkie zdefiniowane. a jego nazwa pojawi się w menu Wybierz Projekt. Klikając przycisk Publikuj. lewej części Nawigatora/Organizatora) w następujący sposób: • Aktywny: Twój bieżący projekt. • • • • Upewnij się. Kliknij Otwórz. Zewnętrzne pliki w Nawigatorze W rozwijanym menu Wybierz Projekt (znajdującym się w lewym górnym narożniku) znajduje się nazwa "aktywnego" projektu ArchiCADa. na którym umieścisz Widok lub Arkusz zewnętrznego projektu. kliknij polecenie Przeglądaj.

System współrzędnych gwarantuje prawidłowe położenie wstawianych elementów oraz ich precyzyjną edycję. Funkcje wspomagające edycję Aby wspomóc edycję elementów Wirtualnego Budynku. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. Zaznaczanie elementów Przy aktywnym Narzędziu Strzałka: Wskaż element i kliknij. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. aby zaznaczyć elementy wybrane na podstawie szerokiego zestawu kryteriów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 78 . Inteligentny kursor wspomaga precyzyjne rysowanie i właściwe łączenie elementów. Więcej szczegółów dotyczących kształtów kursora. uaktywnij odnośne narzędzie a następnie użyj skrótu Ctr/Cmd+A. Zaznacz Wszystkie Elementy Wybranego Typu Aby zaznaczyć wszystkie elementy danego typu (np. Więcej informacji na temat opcji Zaznaczenia Narzędzia Strzałka. w menu Wybierz Projekt znajdują się polecenia: Pokaż Nawigatora/Organizatora oraz Pokaż Menedżera Rysunków. zobacz Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia na stronie 79. Klawisz Shift + Kliknięcie spowoduje anulowanie zaznaczenia już wybranego elementu.Komunikacja z ArchiCADem • • Połączony: Zewnętrzny projekt. Zaznacz Elementy według Wielu Kryteriów Użyj funkcji Znajdź i Zaznacz. W dalszej części podręcznika szczegółowo omówiono wszystkie te funkcje. z którego już pobrałeś Widok lub Arkusz do aktywnego projektu. Oprócz tego. Siatki modularne są sposobem pozwalającym na precyzyjne wstawianie elementów. Uruchomiony: Zewnętrzny projekt otwarty jako oddzielna kopia ArchiCADa. Przy aktywnym dowolnym narzędziu: Przytrzymaj klawisz Shift. Dodawanie i odejmowanie elementów zaznaczenia Można dodawać elementy do aktualnej selekcji poprzez kliknięcie ich z przytrzymanym klawiszem Shift. Aby dowiedzieć się jak podświetlać elementy przed zaznaczaniem. Uwaga: Polecenie Zaznacz wszystko umożliwia wybranie tylko elementów aktualnie wyświetlanej kondygnacji. patrz Inteligentny kursor na stronie 84. czy Dach). wskaż element i kliknij. • • • • • Interaktywne metody selekcji zapewniają efektywność przy wyborze elementów przeznaczonych do edycji. Skróty klawiaturowe oraz inteligentne Palety Pomocnicze ułatwiają dostęp do potrzebnych poleceń. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko. Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów Szybkie Zaznaczanie to najwygodniejszy sposób Zaznaczenia elementów. które posiadają obszar (takich jak Strop. wszystkie Ściany lub Okna). przy aktywnym narzędziu Strzałka lub Obszar Zaznaczenia. ArchiCAD wyposażony został w funkcje pozwalające na ciągłą kontrolę procesu pracy. Zaznacz Wszystkie Elementy (w Oknie lub w Obszarze Zaznaczenia) Aby zaznaczyć wszystkie elementy na ekranie (znajdujące się w całym oknie lub wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia).

wciśnij klawisz Shift. Wystarczy najechać kursorem nad obszar elementu. bez potrzeby korzystania z polecenia Przesunięcie. Kliknij i narysuj Wielobok Zaznaczenia.) Uwaga: Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przesunięte jednocześnie. Teraz w celu użycia funkcji Szybkiego Zaznaczania konieczne jest również uaktywnienie Narzędzia Strzałka lub wciśnięcie klawisza Shift. Aby użyć funkcji Szybkiego Zaznaczania w trybie tymczasowym (gdy ikona Szybkiego Zaznaczania jest nieaktywna w Palecie Info Narzędzia Strzałka). wciśnij Shift. Szybkie zaznaczanie działa ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. gdy znajdzie się nad odpowiednim (posiadającym obszar) elementem . Konkretne elementy. Kliknięcie i przesunięcie przy aktywnym Szybkim Zaznaczaniu Przy aktywnym narzędziu Strzałka i włączonej funkcji Szybkiego Zaznaczenia. Uwaga: W celu zaznaczenia obszaru (nie zaś konkretnych elementów) użyj narzędzia Obszar Zaznaczenia opisanego w sekcji Obszar Zaznaczenia. Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia Wygodnym sposobem Zaznaczenia wielu elementów jednocześnie jest narysowanie wokół nich Prostokąta lub Wielokąta Zaznaczenia. Aby tego dokonać. blokami tekstu.Komunikacja z ArchiCADem Aby włączyć Szybkie Zaznaczanie jako domyślny tryb roboczy. a następnie kliknij i przeciągnij. (Jeżeli aktywne jest inne narzędzie. Jak widać na ilustracji. wypełnieniami oraz obiektami bibliotecznymi. Zauważysz. możesz klikając element przesunąć go (z wciśniętym przyciskiem myszki) w dowolne miejsce. należy wcisnąć Spację. Aby czasowo zawiesić działanie Szybkiego Zaznaczenia. wystarczy przemieścić wskaźnik nad dowolny fragment obszaru dachu. lecz w każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję zwalniając przycisk w Palecie Info narzędzia Strzałka. należy uaktywnić ikonę Szybkiego Zaznaczania w Palecie Info Narzędzia Strzałka. który chcesz zaznaczyć. wybierz narzędzie Strzałka i odpowiednią metodę geometrii (Prostokąt/Wielokąt). Teraz możesz kliknąć aby zaznaczyć ten element. gdy aktywne jest jakiekolwiek inne narzędzie). Spowoduje to zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz narysowanego obszaru i anuluje zaznaczenie aktualnie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 79 . które znajdą się wewnątrz zostaną zaznaczone (wyświetlone zostaną Punkty Zaznaczenia). aby przełączyć na wskaźnik Szybkiego Zaznaczania i kliknij w celu zaznaczenia dachu. że kursor zmienia kształt za każdym razem. Szybkie Zaznaczanie jest domyślnie włączone. (jeżeli Narzędzie Strzałka nie jest aktywne. gdy Narzędzie Strzałka jest aktywne (lub Shift+Spacja. wciśnij klawisz Spacji (narzędzie Strzałka) lub kombinację klawiszy Shift + Spacja (inne narzędzia).

Zaznaczanie nakładających się elementów W przypadku nakładania się wierzchołków kilku elementów. Jeżeli chciałbyś narysować prostokąt lub wielokąt nad obszarem elementu podlegającym Szybkiemu Zaznaczaniu. pod 80 . Punkt. że zostały już zdefiniowane ręcznie przynajmniej dwa segmenty. którego dowolny wierzchołek lub krawędź znajdzie się w wewnątrz Wieloboku Zaznaczenia zostanie zaznaczony.Komunikacja z ArchiCADem wybranych elementów. zostanie anulowane. gdy kursor znajdzie się nad którymkolwiek z elementów (przy aktywnym narzędziu Strzałka). wciśnij Spację. Wówczas kliknij myszą. będzie ostatnim wierzchołkiem wielokąta. aż podświetlony zostanie odpowiedni element. Prostokąt oraz Prostokąt obrócony. Uwaga: Okno informacji o elemencie zostanie wyświetlone. że każdy element. niezaznaczone elementy wewnątrz Wieloboku zostaną dodane do selekcji. Aby przełączać podświetlanie nakładających się elementów. a Okno informacji o elemencie (Info Tag) na stronie 83 wyświetla informacje o typie i właściwościach tego elementu. • Przy drugiej metodzie tylko elementy. wciskaj klawisz TAB. a zostanie on zaznaczony. które mieszczą się całkowicie wewnątrz Wieloboku zostaną zaznaczone. Wielokąt. warunkiem. który z elementów zostanie zaznaczony. Uaktywnienie pierwszej metody powoduje. wciśnij klawisz Shift aby zobaczyć informacje o danym elemencie. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opcje kształtu Wieloboku Zaznaczenia W Palecie Info narzędzia Strzałka można wybrać jedną z trzech opcji kształtu Wieloboku Zaznaczania. a następnie narysuj Wielobok Zaznaczenia. przytrzymując wciśnięty klawisz Spacji. Natomiast zaznaczenie elementów już wybranych. Uwaga: Elementy zaznaczone za pomocą Obszaru Zaznaczenia nie wyświetlają Punktów Zaznaczenia. znajdujących się wewnątrz Wieloboku. aby tymczasowo zawiesić działanie funkcji Szybkiego Zaznaczania. Metody selekcji poprzez /Wielobok Zaznaczenia W Palecie Info znajdują się dodatkowo metody Zaznaczenia wykorzystywane przy zaznaczaniu za pomocą Wieloboku. Dwukrotne kliknięcie podczas rysowania wielokąta spowoduje jego automatycznie zamknięcie. za które "chwytamy" element w trakcie modyfikacji. Jeżeli aktywne będzie inne narzędzie. Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82 wskazuje. który klikniesz dwa razy. Funkcje wspierające Zaznaczanie Punkty Zaznaczenia Na zaznaczonych elementach wyświetlane są Punkty Zaznaczenia (lub punkty odniesienia) Punkty Zaznaczenia (punkty aktywne) reprezentują miejsca.

Elementy mogą być zablokowane (wygaszone Punkty Zaznaczenia) w czterech przypadkach: • • • • Jeśli dany element umieszczony jest na zablokowanej warstwie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 81 . Punkty Zaznaczenia Grupy elementów mają kształt dużych kółek. których kolor przypisany jest automatycznie. Aby zmienić kolor Punktów Zaznaczenia otwórz okno Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Info o elemencie. W przypadku Obiektów GDL ilość punktów zaznaczenia zależy od określonych w ich definicji punktów aktywnych. Elementy te należą do Połączonych modułów lub XREF. Położenie punktów zaznaczenia zależy od rodzaju elementu oraz typu jego geometrii. (zostaniesz o tym poinformowany w przypadku próby modyfikacji zablokowanego elementu. We wszystkich tych przypadkach elementy zablokowane mogą być zaznaczane. Szczegóły. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. W projekcie uwspólnionym (Zespół).Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. które można modyfikować interaktywnie na ekranie. które domyślnie mają kolor czarny. Są wyświetlane na elementach. patrz 260. jednak nie można dokonywać zmian parametrów. gdy element znajduje się poza Twoim obszarem roboczym. których kolor przypisany jest automatycznie. Modyfikowalne Punkty Zaznaczenia mają kształt rombu. Punkty Zaznaczenia Elementów zablokowanych wyświetlane są w postaci "wygaszonej". ale nie można ich modyfikować. Elementy należące do Połączonych modułów lub XREF mają Punkty Zaznaczenia w kształcie przezroczystych kwadratów. w przypadku.) Można otwierać okna dialogowe ustawień zablokowanych elementów. Różne Punkty Zaznaczenia Pojedyncze elementy oznaczone są małymi Punktami Zaznaczenia. Element został bezpośrednio zablokowany poleceniem Edycja > Blokada > Zablokuj.

Podświetlanie obrysu elementów ArchiCAD pomaga identyfikować elementy podświetlając je przed zaznaczeniem (tzw. widoczne są również ukryte krawędzie elementu. Zgrupowane elementy podświetlane są osobno. zaznaczone elementy zostają podświetlone wyróżniającym się kolorem. Uwaga: Podświetlanie powierzchni elementów w 3D jest możliwe tylko w trybie Procedury 3D OpenGL. Uwaga: Jeżeli aktywne jest narzędzie Strzałka. gdy chcesz zobaczyć aktualne wyświetlanie kolorów linii lub wypełnień zaznaczonych elementów). 82 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . “detekcja elementów”). patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Podczas podświetlania elementów w 3D. Szczegóły. Wystarczy ustawić kursor nad wierzchołkiem lub krawędzią elementu i wcisnąć klawisz Shift. Istniej możliwość chwilowego wyłączenia Podświetlania zaznaczenia (np.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlenie Zaznaczenia Oprócz wyświetlania punktów aktywnych. Aby to uczynić wciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Alt+Spacja. Kolor podświetlenia zaznaczenia (zarówno konturu jak i powierzchni elementu) może być dowolnie ustawiony (lub całkowicie wyłączony) w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. element zostanie podświetlony automatycznie bez potrzeby wciskania klawisza Shift.

• • • • • • • Rodzaj elementu Podstawowe właściwości elementu (strukturę warstwową ściany. grubość stropu. Okno informacji o elemencie (Info Tag) Jeżeli ustawisz kursor nad elementem i wciśniesz klawisz Shift. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. informujący o możliwości cyklicznego przełączania zaznaczenia pomiędzy tymi elementami za pomoc klawisza TAB. Ten rodzaj Podświetlania obrysu elementu nie wymaga wciskania klawisza Shift. Właściciela elementu (w Zespole) Jeżeli pod kursorem znajduje się wiele elementów. pojawi się Okno informacji o elemencie. krawędzie lub. jeśli w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie zaznaczona będzie opcja "Podświetlenie obrysu elementu podczas wstawiania lub edycji". Szczegóły. również powierzchnie). Okno informacji o elemencie zawiera następujące informacje: Dodatkowe informacje wyświetlane są u dołu okna: Zobacz także Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80.) Wzniesienie podstawy elementu (tylko w przypadku elementów 3D) Warstwę elementu Kondygnację. Okno Informacji o elemencie pojawia się również podczas wymiarowania elementów i podczas transferu ustawień elementów (polecenia Pobierz/Nadaj ustawienia): pojawia się ono obok kursora pipety/strzykawki przed transferem ustawień. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlanie obrysu oraz wyświetlanie Informacji o elemencie można dowolnie konfigurować a nawet wyłączyć w oknie dialogowym otwieranym poleceniem Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Uwaga: Podczas operacji transferu ustawień i wymiarowania. Uwaga: Gdy aktywne jest narzędzie Strzałka. Jego wyświetlenie jak również podświetlenie elementu podczas wykorzystania tych funkcji nie wymaga wciskania klawisza Shift. obok jego nazwy pojawia się w nawiasie napis "Wybrane". które można zaznaczyć (ich wierzchołki. itd. okno informacji o elemencie będzie pojawiać się tylko wówczas. rodzaj linii. pojawia się napis Wiele elementów (TAB). • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli element jest już zaznaczony. nazwę obiektu. na której znajduje się element (w oknach 3D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D). Okno informacji o elemencie pojawi się automatycznie (wraz z podświetleniem obrysu). patrz Transfer ustawień na stronie 144. gdy aktywne jest Szybkie zaznaczanie. 83 .

Znaczek nad wierzchołkiem/punktem aktywnym innych elementów. Czarny ołówek z białą końcówką węzłem lub punktem aktywnym. Inteligentny kursor Poniżej opisano różne kształty inteligentnego kursora w poszczególnych położeniach i sytuacjach występujących podczas pracy w ArchiCADzie. kursor zamieni się w symbol Pustego ołówka. Czarny ołówek nad wierzchołkiem linii osi Ściany lub linii odniesienia Belki. którego zdefiniowanie wymaga określenia więcej niż jednego punktu. Ołówek w paski z czarną końcówką lub nad osią odniesienia Belki. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. aby rozpocząć rysowanie elementu. kursor ArchiCADa przyjmuje różne kształty. Znaczek Mercedesa elementów. Przecięcie nad linią osi Ściany lub Gdy klikniesz. Po przesunięciu kursora nad poszczególne elementy jego kształt będzie się zmieniał. Końcówka ołówka z Przecięciem krawędziami. w zależności od znajdujących się pod nim elementów: • • • • • • Krzyżyk pusty obszar w oknie. można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. po upływie którego okno będzie się pojawiać. Pogrubiony Znaczek nad wierzchołkiem Ściany po stronie linii osi lub nad wierzchołkiem Belki na osi odniesienia.Komunikacja z ArchiCADem Wygląd Okna informacji o elemencie oraz czas. Ołówek w paski nad linią osi Ściany nad krawędziami pozostałych nad przecinającymi się krawędziami. Pogrubiony Znaczek Mercedesa osią odniesienia Belki. W zależności od położenia będzie przyjmował następujące kształty: • • • • • • Biały ołówek nad pustym obszarem lub nad elementem (tam gdzie nie ma punktów aktywnych ani krawędzi). nad każdym innym nad przecinającymi się 84 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . nad każdą inną krawędzią. Przy uaktywnieniu dowolnego narzędzia z wyjątkiem Narzędzia Strzałka.

Strzałka ze Znaczkiem styczności przyklejanie styczne do łuku podczas przeciągania elementu. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem Mercedesa przykleja do linii osi Ścian oraz osi odniesienia Belek. • Niektóre kształty kursora są wyświetlane tylko w szczególnych sytuacjach: • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Chmurka oznacza pustą przestrzeń ponad horyzontem w widokach perspektywy.Komunikacja z ArchiCADem • • Końcówka ołówka ze znaczkiem prostopadłości prostopadłą krawędzią. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem przyklejanie do wierzchołków linii osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka ze Znaczkiem Mercedesa przyklejanie do krawędzi innych niż linie osi Ścian lub osi odniesienia Belek. gdy kursor znajduje się nad powierzchnią zaznaczanego elementu. przyklejanie do punktów • • • • Strzałka ze Znaczkiem prostopadłości przyklejanie prostopadłe do krawędzi lub łuku podczas przeciągania elementu. 85 . Strzałka ze Znaczkiem przyklejanie do Punktów aktywnych i wierzchołków innych niż linie osi Ścian lub osie odniesienia Belek. Końcówka ołówka ze znaczkiem stycznej stycznym z krawędzią. Szybkie Zaznaczanie (Magnes) pojawia się. nad nad punktem Przy użyciu narzędzia Strzałka dostępne są następujące kształty: • • • • Strzałka pusty obszar w oknie. Strzałka z Przecięciem przecięcia krawędzi.

• • • • • • • • • • Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zaznacz aby zaznaczyć lub anulować zaznaczenie elementów na podstawie szerokiego wyboru kryteriów. Kliknij wybrany element trzymając wciśnięty klawisz Shift. Magnes plus ikona linii wymiarowej: W Dokumencie 3D. w przypadku. Przytrzymać klawisz Shift i kliknąć zaznaczony element. w której będą określane wymiary zaznaczonych elementów. Mercedes plus ikona równoległego wymiaru: Podczas wymiarowania liniowego przy pomocy funkcji Każdy Kierunek. Podwójne Oko wskazanie położenia Drzwi/Okna podczas wstawiania wierzchołkiem (Metoda geometrii). gdy istnieje więcej niż jedna możliwość lokalizacji. Dwa plusy pojawia się podczas przesunięcia i obracania wielu kopii elementu. po kliknięciu punktów przeznaczonych do wymiarowania. Słońce wyświetla się podczas wprowadzania przegród strukturalnych w celu zdefiniowania "zewnętrznej" części przegrody strukturalnej. zapewnia możliwość wybrania linii lub krawędzi. głębokość Ograniczonego przekroju oraz zorientowanie Okien/Drzwi. Wektor wypełnienia pojawia się gdy należy określić kierunek wypełnienia wektorowego. pojawia się również podczas zamykania wieloboków. zaznaczoną stronę podczas dzielenia elementów. Białe nożyczki nad pustą przestrzenią. Funkcja ta jest również używana do określania położenia ścian łukowych i przegród strukturalnych wstawianych metodą stycznych. przy pomocy tego kursora można wybrać płaszczyznę. Modyfikuj zaznaczone elementy Polecenie Modyfikuj zaznaczone elementy z menu Edycja > Ustawienia elementów otwiera okno dialogowe umożliwiające Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 86 . Podczas wymiarowania: • • - • • Anulowanie Zaznaczenia Aby anulować zaznaczenie jednego lub więcej elementów. Spowoduje to anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych elementów. Metryczek stref oraz Powierzchni wypełnienia. Magiczna Różdżka posiada trzy kształty kursora świadczące o identyfikacji wierzchołków . Oko określa kierunek spadku Dachu. • Trójząb przesuwa Obszar Zaznaczenia lub wklejoną zawartość Schowka. poprzez śledzenie konturów elementów istniejących. Zostanie anulowane zaznaczenie wszystkich zaznaczonych elementów w obszarze wieloboku. Nożyczki przycinanie elementów (klikając element przytrzymaj klawisz Ctrl/Cmd). należy wykonać jedną z poniższych operacji: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknąć nad pustą przestrzenią okna przy aktywnym dowolnym narzędziu (także narzędziu Strzałka). Wymiar zostanie utworzony równolegle do zaznaczonej linii/krawędzi. Strzykawka pojawia się podczas przenoszenia ustawień jednego elementu na drugi (polecenie Nadaj ustawienia) Plus pojawia się podczas przesunięcia. Czarne nożyczki wyświetlane są nad krawędzią elementu. Pipetka pojawia się podczas pobierania ustawień elementu (polecenie Pobierz ustawienia). obracania i odbijania kopii elementu. krawędzi oraz ograniczonych przez elementy przestrzeni . Młotek pojawia się podczas wstawiania Łańcucha wymiarów. Wymiarowania kątów. Wymiarowania wysokości.Komunikacja z ArchiCADem • Magiczna Różdżka używana jest do tworzenia nowych elementów za pomocą aktywnego narzędzia. lub narysować wielobok.

Obszar Zaznaczenia O Obszarze Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia może być wykorzystywane do definiowania obszarów na potrzeby selekcji. Okna 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 87 . Możliwości narzędzia Obszar Zaznaczenia są dopełnieniem możliwości narzędzia Strzałka. Aby użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia do określenia zaznaczenia lub do edycji. Zaznaczanie Obszarem Zaznaczenia nie powoduje wyświetlania punktów zaznaczenia znajdujących się w tym obszarze elementów. Jeżeli klikniesz na wierzchołek lub krawędź elementu wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. wewnątrz których zaznaczone zostaną wszystkie elementy wybranego typu. Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń Użyj polecenia Okna > Palety > Zaznaczenia w celu zapisywania często wykorzystywanych zaznaczeń oraz przywoływania zaznaczeń. Obszar Zaznaczenia jest często używany do: • • definiowania obszarów.Komunikacja z ArchiCADem jednoczesną edycję wybranych atrybutów (warstw i kolorów piór) zaznaczonych elementów różnych typów. Jeżeli następnie klikniesz i z przytrzymanym klawiszem myszy zmienisz położenie kursora. Obszar Zaznaczenia jest oznaczony animowaną przerywaną linią. patrz Modyfikowanie wymiarów elementów na stronie 128 oraz w Przemieszczanie elementów na stronie 118. jak kolor Punktów Zaznaczenia: ustaw ten kolor w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Informacja o Elemencie > Punkty Zaznaczenia i kolor Obszaru Zaznaczenia. możesz rozciągnąć wszystkie wieloboczne i linearne elementy budynku jednocześnie. • Jeżeli omyłkowo zdefiniujesz pierwszy punkt Obszaru. okno wizualizacji) lub w oknie widoku Obiektu GDL. Wszystkie elementy wieloboczne i liniowe częściowo zawarte w Obszarze Zaznaczenia mogą zostać rozciągnięte jednocześnie. Obszar Zaznaczenia wraz ze wszystkimi zawartymi w nim wierzchołkami zostanie również przesunięty. edycji i wizualizacji. Narzędzie Obszar Zaznaczenia jest dostępne w obszarze roboczym Rzutu. Wszystkie zapamiętane zaznaczenia są przechowywane w pliku projektu. możesz zrezygnować z wykonania operacji naciskając klawisz Esc (lub klikając przycisk Anuluj w Palecie kontrolnej). nie zmieniając przy tym pozostałych ustawień tych elementów. Arkuszy oraz okna Symbolu 2D Obiektów GDL. które wcześniej zostały zapamiętane. Więcej szczegółów. musisz najpierw narysować prostokątną lub wieloboczną granicę zaznaczenia. W oknach zawierających obrazki (np. a ich podstawowe zastosowanie to zaznaczanie i edycja grup elementów ArchiCADa. gdy narzędzie Obszar Zaznaczenia będzie aktywne. wizualizowania wybranego fragmentu projektu w 3D. • przemieszczania lub zmiany wielkości wielu elementów różnego typu jednocześnie: np. okien Przekroju/Elewacji/RŚ. kształt kursora zmieni się w Znaczek lub znak Mercedesa. Detali i Obszaru 2D. Kolor krawędzi Obszaru jest taki sam. jedyną dostępną operacją z wykorzystaniem Obszaru zaznaczania jest polecenie "Kopiuj". patrz Okno dialogowe Modyfikuj Zaznaczone Elementy w Pomocy ArchiCADa. Dokumentu 3D. • • Szczegółowy opis. Przy tej operacji dostępne są wszystkie funkcje wspomagające rysowanie.

Wielobok może się składać tylko z odcinków prostych. Przy tej metodzie zaznaczane są elementy na jednej kondygnacji. Zaznacz Wszystkie Elementy w Obszarze Zaznaczenia Aby zaznaczyć wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia. Odpowiednie opcje dostępne są w palecie Info. Obszar Zaznaczenia może zostać zamknięty na trzy sposoby: dwukrotnie klikając ostatni wskazany punkt. wybierz narzędzie Obszar Zaznaczenia z Palety Narzędzi. Można wtedy wybrać wyszukiwanie zarówno wewnątrz. Dzięki niej zaznaczane są elementy na wszystkich kondygnacjach Projektu. W tym przypadku przesuwanie kursora wpłynie tylko na położenie Obszaru Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem • Jeżeli klikniesz wewnątrz Obszaru nie najeżdżając na wierzchołek ani na krawędź. ponieważ Obszar musi mieć minimum 3 boki. Przynajmniej dwa segmenty należy określić ręcznie. Uwaga: Metoda ta jest aktywna tylko w oknie Rzutu. (W Oknie 3D dostępne są cztery opcje. przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. pozostawiając zawarte w nim elementy nie zmienione. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. • Obszar o granicy wyświetlanej w postaci cienkiej linii przerywanej oznacza metodę Pojedynczej kondygnacji . kursor przyjmie kształt Trójzębu . Zakończenie rysowania jednego segmentu automatycznie rozpoczyna rysowanie kolejnego. lub wstawiając ostatni punkt w miejscu pierwszego (kursor przybierze wtedy kształt Młotka). Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia posiada dwie alternatywne Metody definicji. • Granica Obszaru w postaci grubej linii przerywanej reprezentuje metodę Wszystkich kondygnacji. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko w Obszarze Zaznaczenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 88 . funkcja Znajdź i Zaznacz automatycznie uwzględni kryterium Obszaru Zaznaczenia. w oknach innego typu dostępne są trzy). Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. jak i na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Aby narysować Obszar Zaznaczenia. Użyj Obszaru Zaznaczenia w obrębie funkcji Znajdź i Zaznacz Jeżeli wstawiłeś Obszar Zaznaczenia. wybierając OK z menu kontekstowego. • Metoda Wieloboku pozwala zdefiniować granicę Obszaru w oparciu o dowolną ilość segmentów.

a następnie trzecim kliknięciem określasz długość prostopadłych boków. i w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie docinał model. • Szczegóły. (W perspektywach podstawa Obszaru Zaznaczenia musi się znajdować poniżej horyzontu. będziesz mógł obserwować jak w miarę przesuwania wskaźnika myszy zmieniają się gabaryty prostokąta. nawet jeśli dany fragment nie będzie zawierał żadnych punktów aktywnych.) Następnym krokiem jest określenie wysokości zaznaczonej przestrzeni. Aby wspomóc omówione operacje. Fragmenty elementów zawarte w Obszarze Zaznaczenia zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia. polecenie to spowoduje wyświetlenie tych elementów bez względu na ewentualne zdefiniowane Obszary Zaznaczenia. Uwaga: Jeżeli na rzucie są bezpośrednio zaznaczone elementy. Szczegóły. • Czwarta metoda pozwala na narysowanie dwuwymiarowego Obszaru Zaznaczenia. Definiowanie Obszaru zatwierdza się kliknięciem po przesunięciu wskaźnika myszy do pożądanego położenia przeciwległego narożnika. Metoda Obróconego Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar w postaci dowolnie zorientowanego prostokąta. osie układu współrzędnych są cały czas wyświetlane na ekranie. patrz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D na stronie 178. Podstawa Obszaru Zaznaczenia jest określana przy pomocy tych samych operacji co w oknie Rzutu.Komunikacja z ArchiCADem • Metoda Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar Zaznaczenia w postaci prostokąta ustawionego pod odpowiednimi kątami w stosunku do okna. Pozwala ona na skopiowanie zawartości Obszaru w taki sposób. Opcje w sekcji “Działanie obszaru zaznaczenia” w oknie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D pozwalają na określenie czy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 89 . Po wskazaniu kliknięciem pierwszego narożnika Obszaru. Pierwsze trzy metody dostępne w Oknie 3D są rozwinięciami metod Wielokąta. a następnie użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. że może ona zostać wklejona w postaci elementów rysunkowych do innych okien ArchiCADa. patrz Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu na stronie 90. Najpierw wskazujesz jeden bok prostokąta dwoma kliknięciami w dowolnych punktach na rzucie. • Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Obszar Zaznaczenia można wykorzystywać do wyświetlania fragmentu Projektu w 3D. lub wybierz to samo polecenie z menu kontekstowego. Prostokąta oraz Obróconego Prostokąta.

Szczegóły. Jeżeli bezpośrednio (klikając kursorem) zaznaczyłeś elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Przy kopiowaniu w Oknie 3D w trybie OpenGL wszystkie wklejane obrazki zostaną przeniesione w formacie bitmapowym. okien Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Rozpocznij rysowanie nowego Obszaru Zaznaczenia. jednak wklejone elementy będą zachowywały się jak elementy rysunków 2D a nie elementy modeli. Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu Możesz użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia w celu skopiowania fragmentu Okna 3D. że wybrana jest metoda Płaska). które utrudniają dalszą edycję rysunku. Wybranie innego narzędzia nie powoduje usunięcia Obszaru Zaznaczenia. 4) Przejdź do Rzutu i wybierz polecenie Edycja > Wklej. patrz Okno dialogowe Kopiuj w Pomocy ArchiCADa. . Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. albo Okna Obrazków Modelu.Elewacje są wklejane do okna Rzutu w postaci pełnowymiarowych elementów 2D. upewnij się. wówczas wciśnięcie klawisza Esc spowoduje w pierwszej kolejności anulowanie zaznaczenia tych elementów a następnie usunie Obszaru Zaznaczenia. spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego opcje dotyczące sposobu przeniesienia poszczególnych komponentów rysunku. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Usuwanie Obszaru Zaznaczenia Aby usunąć narysowany Obszar Zaznaczenia skorzystaj z jednej z poniższych metod: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknij prawym klawiszem myszy lub z przytrzymanym klawiszem Ctrl (MacOS) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń Obszar Zaznaczenia. linii i wypełnień. 1) Otwórz widok.Części Obrazków Modelu są wklejane jako zrzuty ekranu. Uwaga: Kopiowane elementy konstrukcyjne będą wstawiane w postaci elementów 2D (punktów. z którego chcesz skorzystać jako źródła. Obszar zostaje zachowany do dalszego użycia. . Uwaga: Istnieje możliwość wklejenia elementów do innych okien modelu 2D. 90 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). • • Kopiowanie zawartości Okna 3D w trybie Wewnętrznego Silnika Grafiki. 5) Używając kursora w kształcie Trójzębu określ położenie obrazka. 6) Kliknij poza obszarem prostokąta aby zatwierdzić wstawienie obrazka. 2) Użyj narzędzia Obszaru Zaznaczenia aby skopiować wybrany fragment (jeżeli zaznaczasz Obszar w oknie 3D. Kliknij dwukrotnie na arkuszu roboczym poza granicami Obszaru Zaznaczenia przy uaktywnionym narzędziu Obszar Zaznaczenia. 3) Wybierz polecenie: Edycja > Kopiuj.

• • W tym celu przy otwartym pliku projektu ArchiCADa. otwórz plik w dowolnym formacie graficznym. kliknij jeden z punktów aktywnych dowolnego elementu wewnątrz Obszaru i przesuń/rozciągnij elementy do nowego położenia. których przynajmniej jeden wierzchołek znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. Przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia wokół linearnych.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 91 .Komunikacja z ArchiCADem Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia Możliwe jest wklejanie kadrów z dowolnych plików obrazka do okien ArchiCADa. a następnie wklej zawartość schowka do projektu ArchiCADa. wielobocznych i łukowych elementów. Następnie wskaźnikiem myszy określ kadr (Obszar Zaznaczenia jest jedynym dostępnym narzędziem) i skopiuj go do schowka. jak każdy inny obrazek. • Elementy całkowicie zawarte wewnątrz Obszaru Zaznaczenia zostaną przesunięte do nowego położenia. Zamknij plik obrazka. Szczegóły. Na poniższej ilustracji zaprezentowano przesunięcie za pomocą Obszaru Zaznaczenia kilku mebli jednocześnie do innego pomieszczenia. które chcesz przesunąć lub rozciągnąć. • Wklejony fragment będzie można modyfikować. częściowo leżące poza tym Obszarem zostaną rozciągnięte zgodnie z przemieszczeniem Obszaru. patrz Obrazki na stronie 415. • Elementy. ilustracja poniżej. (Patrz.

który pojawia się wyłącznie w trakcie tworzenia lub edycji elementów. Początek Układu Współrzędnych Projektu. (W Palecie Współrzędnych współrzędne są wyświetlane jako (0. Operacje te będą oddziaływały na całe elementy. Jest to pomocna funkcja szczególnie przy tworzeniu elementów w relacji do już istniejących ścian. został on oznaczony literą X. ale pozostaje nieaktywny. znajduje się blisko dolnego lewego narożnika okna Rzutu. narożnik) musi się znajdować wewnątrz Obszaru Zaznaczenia Uwaga: W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ/Dokumentu 3D/Detali i Obszaru 2D niektóre polecenia edycji są dostępne tylko dla elementów 2D. stropów i innych elementów. niezmiennej przez cały czas istnienia projektu. 0). ArchiCAD definiuje trzy początki układu współrzędnych: 3) Początek Układu Współrzędnych dla Zmian jest również 1) Początek Układu tymczasowy. podobnie jak w każdym innym układzie współrzędnych. Obrotu bądź Powielenia elementów. Z są oznaczone pogrubionymi. Początek Układu Współrzędnych dla Zmian. Domyślnie położenie Początku Układu W oknach rzutów i w innych oknach 2D Początek Układu Współrzędnych jest zawsze oznaczony pogrubionym znakiem X. Współrzędnych Użytkownika pokrywa się z położeniem Początku Układu Współrzędnych Projektu. 0). Przesunięcia. Odbicia lustrzanego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest tworzony 92 . oznaczony znakiem X. Położenie początku układu jest zawsze interpretowane jako punkt o współrzędnych (0. czarnymi liniami. Początki Układu Współrzędnych O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie W układzie współrzędnych ArchiCADa. Początek Układu Współrzędnych Projektu jest również widoczny. muszą one posiadać przynajmniej jeden wierzchołek wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Więcej szczegółów. 0). jeśli używasz domyślnego widoku domyślnego wzorca. przez użytkownika jako tymczasowa pomoc w kreśleniu i pomiarach. Y. jest używany do pomiaru długości lub kąta tymczasowego wektora edycji mierzonych względem punktu początkowego operacji rysunkowych. Linie mają długość 1 metra. wszystkie pomiary odnoszą się do początku układu. jego współrzędne to (0. Skopiowania. W Widoku 3D Początek Układu Współrzędnych oraz osie X. Usunięcia.Komunikacja z ArchiCADem Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia Jeżeli chcesz wykonać operacje Wycięcia. 0). Współrzędnych Projektu o stałej lokalizacji. Na tej ilustracji narożnik wybranego słupa (oznaczony literą X) jest Początkiem Układu Współrzędnych dla Zmian. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika może zostać umieszczony dowolnie. jego współrzędne to (0. By skorzystać z poleceń edycji na wstawionym Rysunku. przynajmniej jeden wierzchołek tego Rysunku (np. umożliwiając „zerowanie” każdej lokalizacji. patrz Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika na stronie 93. Na tej ilustracji Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest ustawiony na jednym końcu wybranej ściany.

Aby zmodyfikować wzniesienie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D należy: • Aktywować przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika (pasek narzędzi Standard) • Kliknąć nad powierzchnią elementu (tylko w trybie Ukrytych Linii bądź Cieniowania). kliknij dwukrotnie przycisk Początku Układu Użytkownika w pasku narzędzi Standard. Początek układu zostaje natychmiast przeniesiony w to miejsce. a następnie dowolny punkt w oknie. Uwaga: Gdy pojawi się Początek Układu Współrzędnych dla Zmian lub Użytkownika. w którym nie ma jeszcze żadnych elementów. Użyj opcji w Oknie Ustawień narzędzia do wprowadzenie wzniesienia wstawianych elementów. jeśli chcesz umiejscowić początek układu współrzędnych. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D Przy wstawianiu elementów w Oknie 3D ich wzniesienie jest liczone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. Zobacz Wzniesienie i Grawitacja na stronie 113. W ten sposób można przenieść początek układu do punktu. Uwaga: Przy aktywnej funkcji Grawitacji. Aby przywrócić położenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w miejscu Początku Układu Współrzędnych Projektu. będzie posiadał także wartość wzniesienia względem własnej (macierzystej) kondygnacji. Uwaga: Jeżeli element został wstawiony w oknie 2D. W razie potrzeby w oknie ustawień danego wstawionego elementu może być wyświetlane wzniesienie względem Układu Użytkownika lub względem Kondygnacji Macierzystej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 93 . punkt zerowy projektu pozostaje w tym samym kolorze co siatka konstrukcyjna. • W dowolnym położeniu korzystając z przycisku Początek Układu Użytkownika znajdującego się na pasku narzędzi Standard (lub w palecie Współrzędnych. Przytrzymaj klawisze Alt i Shift (MacOS: Opt + Shift) i przesuń kursor do wierzchołka elementu konstrukcyjnego.Komunikacja z ArchiCADem Najpierw należy kliknąć przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika. jeśli jest wyświetlona). jednak nie powoduje zmiany jego wzniesienia. Utworzenie Początku na pustej przestrzeni jest możliwe. elementy będą wstawiane na powierzchni Dachów/Stropów/Siatek niezależnie od ich ustawień wzniesienia. Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika Są dwa sposoby tworzenia Początku Układu Współrzędnych Użytkownika: • Na dowolnym wierzchołku elementu konstrukcyjnego przy użyciu klawiatury.

która podąża za ruchami wskaźnika myszki i dostępna jest w każdym typie okna. Aby wyświetlić Podręczne Współrzędne przed rozpoczęcia wstawiania elementu. itd. wyświetlanych w Podręcznych współrzędnych zależy od tego. Paleta Podręczne Współrzędne pozwala na wygodne wprowadzanie wartości długości. Opcje palety Podręczne współrzędne (kolory. Niektóre funkcje Podręcznych Współrzędnych są dostępne po rozwinięciu przycisku oznaczonego trójkątem obok ikony Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. Paleta będzie wówczas stale wyświetlana informując o położeniu wskaźnika myszy. Gdy na przykład. kątów. jest to parametr domyślny . wystarczy wcisnąć klawisz "n".Komunikacja z ArchiCADem Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne O Podręcznych Współrzędnych Wszystkie wartości współrzędnych wyświetlane są w palecie Podręczne Współrzędne. zawartość oraz zachowanie) mogą zostać ustawione w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. patrz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Ten rozdział zajmuje się wprowadzaniem współrzędnych za pośrednictwem palety Podręczne Współrzędne. z rozwijanego menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard można wybrać czy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 94 . w Podręcznych współrzędnych pojawi się parametr "Promień łuku". co w danym momencie jest edytowane. musisz aktywować odnośny przycisk na pasku narzędzi Standard. Aby korzystać z Podręcznych Współrzędnych. Aby wyłączyć Podręczne współrzędne. Opcjonalnie można wybrać tryb ciągłego wyświetlania Podręcznych Współrzędnych zaznaczając pole przy opcji Zawsze. Jeden z parametrów w Podręcznych Współrzędnych jest zawsze wyświetlany pogrubioną czcionką. Szczegóły. położenia punktów aktywnych Obiektów GDL. W zależności od potrzeb. Domyślnie Podręczne Współrzędne są wyświetlane tylko “w razie potrzeby”: czyli w trakcie wprowadzania współrzędnych albo w czasie wykonywania operacji edycji. Informacje na temat znanej ze wcześniejszych wersji ArchiCADa Palety Współrzędnych znajdziesz w rozdziale Paleta Współrzędnych w Pomocy ArchiCADa. Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych Rodzaj parametrów. Pojawi się Paleta wskazująca pozycję kursora. zaznaczymy prosty segment elementu i z Palety Pomocniczej wybierzemy polecenie Zmień krzywiznę krawędzi. lub zaznaczyć pole przy opcji Wyświetlanie Podręcznych Współrzędnych w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne. należy odznaczyć ikonę Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard lub użyć skrótu n.

) Gdy opcja Auto-rozwijanie Podręcznych współrzędnych jest aktywna. promień (D) oraz kątową (A)) kursora od Początku układu użytkownika. Domyślnie w Podręcznych Współrzędnych są wyświetlane wartości względne. pionową(Y). Kolejność parametrów jest związana z ich znaczeniem (współrzędne D/A (Odległość/Kąt) znajdują się przed współrzędnymi XYZ). pokazują odległość poziomą (X). Oznacza to. wszystkie dostępne parametry zostaną wyświetlone jak tylko rozpoczniesz wprowadzać danych lub wciśniesz klawisz TAB. przejście od jednych do drugich jest możliwe poprzez kliknięcie polecenia "Pierwszeństwo XY w Podręcznych Współrzędnych/Pierwszeństwo współrzędnych biegunowych" podczas edycji/wprowadzania) oraz czy w Palecie będą wyświetlane nazwy parametrów ("Pokaż/Ukryj nazwy parametrów"). W przeciwnym wypadku. przejdź do Podręcznych współrzędnych wciskając klawisz TAB. promień (D) oraz kątową (A) kursora od ostatniego edytowanego punktu. Współrzędne mogą przyjmować wartości względne i bezwzględne (Względny/Bezwzględny układ odniesienia). (Jeżeli wolisz używać Wartości Bezwzględnych. Porada: Aby przełączać pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi w czasie pracy. Domyślnie.w..Komunikacja z ArchiCADem w Palecie będą wyświetlane współrzędne kartezjańskie czy biegunowe (odległość/kąt). aby ją rozszerzyć. podczas gdy wartości promienia (odległości) i kąta do współrzędnych układu biegunowego. • Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne Numeryczne wprowadzanie współrzędnych może odbywać za pomocą samej klawiatury lub klawiatury w połączeniu z myszką. ustawione są Wartości Względne współrzędnych. a następnie kliknij strzałkę znajdującą się na dole palety P. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 95 . Wartości w Bezwzględnym układzie odniesienia mierzone są od Początku układu użytkownika (zobacz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92). nieaktywne jest tylko podczas edycji/wprowadzania. w trakcie rysowania pojawia się przerywana linia łącząca kursor z początkiem układu. Uwaga: Identyczna opcja “Rozszerzenie Podręcznych współrzędnych podczas wprowadzania wartości” jest dostępna w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. użyj skrótu /. wartości mierzone są od Punktu początkowego edycji. iż zawsze wyświetlają odległość (poziomą (X). Wartości pozioma i pionowa odnoszą się do współrzędnych X i Y układu kartezjańskiego. tzn. Do przełączania opisanych opcji służy polecenie Wartości względne w Podręcznych Współrzędnych dostępne w rozwijanym menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. pionową(Y). wyłącz opcję "Wartości Względne w Podręcznych Współrzędnych". to polecenie jest domyślnie aktywne. • Przy Względnym układzie odniesienia. Gdy włączone są wartości bezwzględne.

Y. Kursor zostanie wtedy ustawiony na domyślnym parametrze (wyświetlonym pogrubioną czcionką). Aby zakończyć rysowanie elementu. Aby zatwierdzić wprowadzoną wartość. wciśnięcie skrótu ukrytego parametru spowoduje jego wyświetlenie. (ale nie musisz) dodawać znak +. Kursor automatycznie przeskoczy do palety i wpisana wartość zostanie wprowadzona. W tym momencie istnieje kilka możliwości: • • • Aby wprowadzić wartość dla innej współrzędnej. wciśnij odpowiedni klawisz skrótu (X. Można wprowadzać wartości współrzędnych w dowolnej kolejności. Współrzędne można również wprowadzać poprzez Paletę Współrzędnych (aktywuj ją przy pomocy menu Okno > Palety > Paleta współrzędnych). • • Można także dodawać lub odejmować wartości od danej współrzędnej wpisując znak + lub – po określeniu wartości współrzędnej. zobacz Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych na stronie 113. Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne Gdy pojawi się paleta Podręczne Współrzędne. Domyślnie opcja ta jest włączona. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. gdy w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne jest wybrana opcja "Włącz bezpośrednie wprowadzanie wartości do Podręcznych Współrzędnych". Wciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie ostatniej operacji. jeżeli aktywna jest funkcja Linii Pomocniczych. Aby numerycznie wprowadzić wartości współrzędnych. Domyślnie opcja ta jest włączona. ułatwiająca dalszą edycję. Np. wciśnij jej klawisz skrótu. wciśnij powtórnie skrót edytowanej współrzędnej lub kliknij gdziekolwiek na obszarze roboczym. Pole zaznaczonej współrzędnej zostanie podświetlone. wciśnij Enter lub kliknij ikonę znaczka w palecie Podręczne współrzędne. Z. Więcej szczegółów dotyczących wartości Wzniesienia. np. X3 lub Y-4. Innym sposobem przełączenia kursora do palety Podręcznych współrzędnych jest wciśnięcie klawisza TAB. Przy wartościach dodatnich możesz. Edytowany element przeskoczy do wskazanej pozycji i. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Wciśnij klawisz Tab tyle razy ile potrzeba aby kursor przeskoczył do odpowiedniej współrzędnej. D/R lub A) a następnie żądaną wartość. wyświetlona zostanie linia Pomocnicza odpowiedniego typu.Komunikacja z ArchiCADem Możesz również uaktywnić pozycje palety klikając je lub wciskając skróty klawiaturowe odpowiednich współrzędnych. 96 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wystarczy wpisać z klawiatury wartość dla domyślnej współrzędnej (jej nazwa wyświetlona będzie pogrubioną czcionką). Wpisz wartość dla wybranej współrzędnej. a następnie wpisz żądaną liczbę. kliknij ikonę krzyżyka znajdującą się obok ikony znaczka. Jeżeli paleta Podręcznych współrzędnych wyświetlona jest w skróconej formie. Aby powrócić do graficznego definiowania współrzędnych. wpisanie x3+ spowoduje dodanie 3 do wartości x wyświetlonej w palecie Podręcznych współrzędnych. gdy wybrana jest opcja "Skróty klawiszowe aktywują wprowadzanie wartości w Podręcznych współrzędnych.

). (włączona musi być funkcja Linii Pomocniczych. Początek układu odniesienia zostanie przeniesiony do jego punktu końcowego. Wartość kąta względem Linii Pomocniczej: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Pokaż wartości współrzędnych X-Y w Podręcznych współrzędnych względem Początku układu Użytkownika: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie bezwzględnych wartości współrzędnych X-Y w układzie kartezjańskim. kąty mogą przyjmować wartości od 0 do 360 stopni. są nieaktywne w czasie numerycznego wprowadzania wartości. a kąt mierzony jest do 180 stopni. zobacz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. gdzie jej poziome linie oznaczają wartość zero. y=0 (układ współrzędnych przełączony zostaje na Względny). nawet jeśli wciśnięty jest przycisk Wartości względne w Podręcznych współrzędnych. Linii. ponieważ pojedynczy myślnik oznacza. A oraz wartości współrzędnych kartezajańskich pozostaną względne. w przypadku rysowania wieloboków lub względem siatki. że wartości wyświetlanych kątów mierzone będą: • • względem poprzedniego wstawionego segmentu. Możesz łączyć wprowadzanie współrzędnych blokując wartość danej pozycji i edytując kolejną. Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane Specjalne opcje Podręcznych Współrzędny ch (menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędn) umożliwiają dostosowanie dostępnych funkcji do potrzeb użytkownika. iż wyświetlane będą bezwzględne wartości współrzędnych X-Y natomiast wartości R. że kąty w Podręcznych współrzędnych mierzone będą względem aktywnej Linii Pomocniczej. Polecenia Wytnij. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona. stając się punktem początkowym nowego elementu z przypisanymi wartościami x=0. itd. sześć cali. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 97 . Gdy tylko ukończysz rysowanie pierwszego elementu. należy zatem korzystać ze skrótów klawiszowych lub menu kontekstowego. Belek. Wpisanie 3’6. Oznacza to. 3’6". lub 3-6 oznacza trzy stopy. należy wpisać znak myślnika podwójnie. Istnieje również możliwość ciągłego wprowadzania wartości współrzędnych podczas rysowania łańcucha elementów (Ścian. . że po wartości stóp nastąpi wartość cali. Wpisanie 3 oznacza trzy stopy. Kopiuj oraz Wklej znajdujące się w górnym menu. Względna wartość kąta: Włączenie tej opcji spowoduje.Komunikacja z ArchiCADem Uwagi dla użytkowników amerykańskiego systemu jednostek: • Aby odjąć wartości w całych stopach. • Wartości współrzędnych można kopiować do schowka i wklejać.) Więcej informacji na temat tych opcji.

Jest to tymczasowo działająca funkcja. lokalne siatki przestrzenne różnych rozmiarów i kształtów za pomocą Narzędzia Siatka. a następnie wcisnąć Enter aby przenieść te wartości do odpowiednich pól Podręcznych współrzędnych. w której po trzech kliknięciach wskaźnik znalazł się nad ostatnim wierzchołkiem prostokątnej ściany. Mogą one być skonfigurowane w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Siatki nie są wyświetlane w Oknie 3D. Siatka modularna może być Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 98 . Siatki mogą być definiowane indywidualnie dla okna Rzutu. możesz uaktywnić Miarkę. Detali/Obszaru 2D lub Arkuszy. Uwaga: Możesz również utworzyć i wstawić własne. Wskaż kliknięciem punkt początkowy (na ilustracji jest to lewy górny róg prostokątnej ściany) i rozpocznij mierzenie. Należy zaznaczyć. kliknij ikonę reprezentującą to narzędzie w pasku narzędzi Standard lub wciśnij klawisz skrótu M. Dokumentu 3D. Ilustracja poniżej reprezentuje sytuację. pionowe współrzędne. Siatka Modularna jest używana do odzwierciedlenia dowolnego rytmu konstrukcji w Projekcie. Aby użyć Marki. Rysując na przykład Ścianę. zmierzyć (lub ustawić) numerycznie odległość. a także odległość oraz kąt mierzone względem punktu początkowego. że na rzucie te same ustawienia Siatki obowiązują na wszystkich kondygnacjach. Szczegóły. która na bieżąco dostarcza potrzebnych informacji. Szczegółowy opis. W palecie Współrzędnych oraz Standard znajduje się wiele skrótów dotyczących rodzajów siatek. Możesz również używać Narzędzia Miarka podczas rysowania elementów. System Siatek Dostępne są dwa systemy siatek ułatwiające proces rysowania: Siatka modularna oraz Siatka przyklejania.Komunikacja z ArchiCADem Narzędzie Miarka Narzędzie Miarka można włączyć za pośrednictwem przycisku w pasku narzędzi Standard i stosowane jest do mierzenia odległości w projekcie. Możliwe jest dokonywanie pomiarów w łańcuchach o dowolnej ilości segmentów: każde kliknięcie odpowiada nowemu punktowi początkowemu. W palecie Podręcznych Współrzędnych będą wyświetlane poziome. Przekroju/Elewacji/RŚ. patrz Narzędzie Siatka na stronie 437. patrz Okno dialogowe Siatki i Tło w Pomocy ArchiCADa. od którego rozpoczynają się kolejne pomiary. Po dwóch kliknięciach w palecie Podręczne Współrzędne będzie także wyświetlana odległość sumaryczna oraz powierzchnia (wyświetlana jako przezroczysty obszar).

Zobacz Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie na stronie 118. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 99 . bardziej pomocne może okazać się użycie siatki obróconej niż ortogonalnej. Podobnie jak siatki drukowane na papierze (papier w kratkę lub milimetrowy) Siatki Modularne pozwalają na wizualną orientację co do rozmiarów elementów na Rzucie i w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Siatkę obróconą można też zdefiniować ręcznie: najpierw wybierz "Zdefiniuj Siatkę Obróconą" w pasku narzędzi Standard. Zdefiniowane odstępy między węzłami siatki możesz również wykorzystać używając skrótu przesunięcia . kliknij w menu siatki w pasku narzędzi Standard przycisk Siatka Obrócona lub wybierz analogiczną opcję z Palety Współrzędnych. Aby wyświetlić obróconą wersję Siatki Modularnej.aby łatwo przesunąć każdy element w oparciu o niewielki.patrz niżej) powodującą przyklejanie kursora do jej punktów węzłowych. Siatka Modularna domyślnie jest widoczna w obszarze roboczym Rzutu. lecz można ją wyłączyć poleceniem w menu Widok > Opcje Siatki lub w menu Siatki w pasku narzędzi Standard. Siatka przyklejania jest niewidoczną siatką (jej działanie może być przełączane . zazwyczaj określa się minimalną jednostkę pomiaru odpowiednią dla potrzeb Projektu. zdefiniowany współczynnik przy pomocy skrótu klawiszowego. następnie narysuj wektor na ekranie lub kliknij istniejący segment prostego elementu: wektor ten zobrazuje kąt Siatki Obróconej względem osi poziomej. Definiując Siatkę przyklejania w oknie dialogowym Siatki i tło. Kąt obrócenia siatki ustawia się w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło.Komunikacja z ArchiCADem również używana przy definiowaniu położenia ław fundamentowych lub stóp słupów budynku. Siatka Modularna może być rozbudowana o Siatkę Dodatkową (która jest również widoczna na ekranie) definiowaną w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Siatka dodatkowa używana jest często przy określaniu grubości ścian betonowych lub ław fundamentowych a także do definiowania rytmu lub stopni w siatce modularnej. Istnieje możliwość ustalenia różnych odstępów w pionie i w poziomie pomiędzy węzłami siatki. Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. W zależności od układu projektu.

Możesz uaktywnić funkcję Przyklejania do siatki na jeden z podanych niżej sposobów: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia z menu Widok > Przyklejanie do siatki. Funkcja Przyklejanie do siatki Funkcja Przyklejania do siatki pozwala na precyzyjne określenie położenia elementów. Linie Pomocnicze pojawiają się gdy rozpoczynasz edycję elementów (Strzałka). rysowanie odbywa się w oparciu o węzły siatki. Czasami pojawia się wiele Linii Pomocniczych a użytkownik może wybrać te. kursor będzie przyklejany zarówno do Siatki Modularnej jak i do Siatki przyklejania. albo w Palecie Współrzędnych. wyświetlanych na tych liniach. Linie Pomocnicze O Liniach Pomocniczych Linie Pomocnicze są pomocą rysunkową wykorzystującą geometrię istniejących elementów. Linie Pomocnicze mogą być używane w połączeniu z każdym narzędziem. Polecenie to wykorzysta ostatnio wybrany typ siatki (zarówno S. inne pojawiają się chwilowo podczas ruchów kursorem. Detal/Obszar 2D. • Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych • • • Użyj klawisza skrótu Q by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Linii Pomocniczych Użyj przycisku na pasku narzędzi Standard Użyj polecenia Widok > Linie Pomocnicze • • Opcje Linii Pomocniczych są dostępne w menu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 100 . lub gdy umieszczasz/przesuwasz elementy (Obszar Zaznaczenia). Wybierz jedną z opcji przyciągania do Siatki w oknie dialogowym Siatki i tło. Kursor "porusza się" tylko po zdefiniowanych węzłach siatki. Niektóre z Linii Pomocniczych stanowią przedłużenie krawędzi/łuków istniejących elementów. Kursor przykleja się do Linii Pomocniczych jak również do specjalnych punktów przyklejania. Gdy używasz narzędzi selekcji. przyklejania jak i modularnej). meble) można łatwo wyłączyć tę funkcję za pomocą klawisza skrótu S. Kropka przeskakująca między węzłami wskazuje obecne położenie kursora. ruchy kursora ograniczone są zarówno do węzłów Siatki przyklejania jak i Siatki modularnej.Komunikacja z ArchiCADem Jeżeli funkcja Przyklejanie do siatki jest włączona. Zaznacz opcję Siatka przyklejania lub Siatka Modularna w menu siatki w pasku narzędzi Standard. Pozwala to na precyzyjną lokalizację kursora. Aby wstawić element niezależnie od węzłów siatki (np. w zależności od ustawionych opcji. Zobacz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Linie Pomocnicze są dostępne we wszystkich oknach 2D (Rzut. Arkusz. Ułatwiają one użytkownikowi znalezienie podczas rysowania i edycji dodatkowych punktów. Aby wyłączyć funkcję Przyklejania do siatki: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia w menu Widok > Przyklejanie do siatki (wyłącz przełącznik). które pozostaną na ekranie. Dokument 3D. Gdy jest aktywna. Symbol 2D Obiektu GDL). Gdy aktywne jest przyklejanie do siatki. nawet przy niewielkim stopniu powiększenia obrazu. Przekrój/Elewacja/RŚ. Wybierz Siatkę przyklejania lub Siatkę modularną z menu Widok > Opcje przyklejania Siatki.

Dodatkowych Linii Pomocniczych oraz odstępów kątowych pomiędzy nimi). Zobacz Usuwanie Linii Pomocniczych na stronie 103. linie poziome i pionowe. Możliwe jest przyklejanie kursora do tych Linii Pomocniczych. Możesz wówczas wybrać. 1) umieścić kursor na Krawędzi lub łuku elementu. jak na poniższej ilustracji). uaktywnieniem innego okna) lub. gdy zdecydujesz się po prostu je usunąć. Aby wyświetlić Stałe linie pomocnicze (tymczasowe.) Uwaga: Polecenia menu kontekstowego umożliwiają przekonwertowanie tymczasowych Linii Pomocniczych w stałe segmenty. W przypadku łuku. W danym momencie tylko jedna Linia Pomocnicza może być aktywna (pogrubiona).) Pojawi się Linia Pomocnicza przedłużająca krawędź elementu. umieść na niej kursor i poczekaj aż zostanie pogrubiona. musisz umieścić kursor na Linii Pomocniczej aby uczynić ją Stałą. (Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . Dodatkowe Linie Pomocnicze zostaną dostosowane do Aktywnej. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Stałej Linii Pomocniczej. Stałe Linie Pomocnicze widoczne są na ekranie aż do momentu ukończenia. Pojawianie się i znikanie Linii Pomocniczych zależy od położenia kursora. Rodzaje Linii Pomocniczych Tymczasowa Linia Pomocnicza pojawia się w momencie wprowadzania zmian i znika gdy dana operacja zostanie ukończona. upewnij się. że w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki jest wybrana opcja "Najbliższa Tymczasowa Linia Pomocnicza". a ich geometria uzależniona jest od wyboru ustawień w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze (dotyczących: Głównych Linii Pomocniczych . przed lub w • trakcie jego edycji. zostanie on przedłużony do całego okręgu. że w oknie Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki wybrana jest opcja "Najbliższa Stała Linia Pomocnicza". Jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze edycji elementu. wciśnij Shift podczas wprowadzania danych (najpierw upewnij się. która z tych linii pozostanie. anulowania lub przerwania danej operacji innym działaniem (np. 101 . 2) umieścić kursor na dowolnym wierzchołku (przed lub w trakcie edycji). Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Linii Pomocniczej. najeżdżając na nią kursorem. lecz nie pozostają one na ekranie. Linie Pomocnicze dla wielu elementów pojawiają się gdy w danej sytuacji możliwych jest kilka wyborów (np. Aby uczynić Linię Pomocniczą aktywną. niebieskie linie pomocnicze zmieniają kolor na pomarańczowy). Zobacz Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania na stronie 103.Komunikacja z ArchiCADem • Opcje > Środowisko Pracy > Linie Pomocnicze oraz poprzez rozwijane menu Linie Pomocnicze w pasku narzędzi Standard.

Zobacz Blokowanie współrzędnych na stronie 106. prostopadle lub stycznie do aktywnej Linii Pomocniczej. Zwróć uwagę na znaczki równoległości i prostopadłości obok Linii Pomocniczych. kierunek i promień ostatniego narysowanego wektora zostanie zaproponowany w ustawieniu Linii Pomocniczej. Można także korzystać z funkcji Blokowania Współrzędnych. Możesz zdefiniować różne kolory dla Linii Pomocniczych oraz dla Linii Pomocniczych dla wielu elementów (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze). Dodatkowe Linie Pomocnicze mogą być zorientowane równolegle.) Włączenie opcji Względem aktywnej Linii Pomocniczej spowoduje. • Główne Linie Pomocnicze: Ich kierunek/kąt jest uzależniony od ustawień środowiska roboczego (np. Dodatkowe Linie Pomocnicze: Są one tworzone względem Głównych Linii Pomocniczych. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych działają tylko jak Linie tymczasowe • • Poniższa ilustracja przedstawia Linie Pomocnicze dla wielu elementów ułożone równolegle i prostopadle do aktywnej Linii Pomocniczej (pogrubionej).0 w Początku układu użytkownika. skokowo co pewien określony kąt ( ustalony względem ortogonalnego układu współrzędnych z punktem 0.Komunikacja z ArchiCADem Na wierzchołku elementu pojawiają się również Dodatkowe Linie Pomocnicze ułożone zgodnie z ustawieniami dokonanymi w panelu okna dialogowego Środowiska pracy. Dodatkowe). Dodatkowe Linie Pomocnicze zawsze odnoszą się do aktywnej Linii Pomocniczej. że również te linie będą wyświetlane względem bieżącej. aktywnej Linii Pomocniczej. Aby zamienić jedną z tych linii na Stałą. aby wyświetlić Linie Pomocnicze. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych: Wyświetlane są tylko w czasie tworzenia geometrii elementów. Każda z tych grup Linii Pomocniczych może być uaktywniona/wyłączona za pomocą poleceń znajdujących się w pasku narzędzi Standard lub w menu Widok > Ustawienia Linii Pomocniczej. Wybór preferowanych Linii Pomocniczych W zakładce Linie Pomocnicze (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze) możesz zdefiniować i włączyć/wyłączyć trzy kategorie Linii Pomocniczych: Więcej szczegółów. siatka obrócona). można ustawić upływ czasu po jakim dana kategoria zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 102 . Czas pojawiania się Linii Pomocniczych Dla każdej kategorii Linii Pomocniczych (Główne. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. przemieść wskaźnik myszy nad tę linię. Jeśli zaznaczona jest opcja Długość i kierunek wprowadzonego wektora. które ograniczają poruszanie się wskaźnika zgodnie z danym kierunkiem.

Przed rozpoczęciem rysowania upewnij się. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. następne usunie wszystkie Linie Pomocnicze). Podobnie działanie ma polecenie Zamień na segment Linii Pomocniczej. Sprawdź również czy zaznaczona jest opcja “Równolegle do aktywnej Linii Pomocniczej” w sekcji “Dodatkowe Linie Pomocnicze” okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania Niezależnie od domyślnych ustawień Linii Pomocniczych. Narysuj na Rzucie pojedynczy element prostej ściany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 103 . Usuwanie Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze są usuwane gdy kończysz daną operację edycji lub. a następnie umieść kursor na jej krawędzi (kursor przyjmie kształt Mercedesa). gdy wciśniesz dwukrotnie klawisz Esc (pierwsze wciśnięcie klawisza “Esc” anuluje aktualną operację. Po rozpoczęci rysowania wybierz polecenie Wstaw Linię Pomocniczą (Okrąg Pomocniczy) z menu podręcznego. W tym przypadku. Polecenie to jest przydatne gdy kursor znajduje się nad wierzchołkiem i dostępnych jest kilka kategorii Linii Pomocniczych. • Aby ręcznie usunąć Linię Pomocniczą. Zostanie wyświetlona Stała Linia Pomocnicza. • Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze ułatwiają rysowanie równoległych ścian. Bieżący wektor zostanie zamieniony na Linię Pomocniczą. nakieruj na nią kursor i wybierz polecenie Usuń Linię Pomocniczą z menu kontekstowego.Komunikacja z ArchiCADem wyświetlona. Przemieść kursor na Linię Pomocniczą aby uczynić ją Stałą. możesz wstawić Linię Pomocniczą (lub Okrąg Pomocniczy) w każdym momencie przed lub w czasie rysowania elementu korzystając z poleceń Wstaw Linię/Okrąg Pomocniczy z menu kontekstowego. Pojawi się Linia Pomocnicza będąca przedłużeniem krawędzi ściany. długość Linii Pomocniczej będzie uzależniona od długości rysowanego wektora. Jednakże możesz w każdej chwili przyspieszyć ten proces korzystając z polecenia Wymuszaj wyświetlanie Linii Pomocniczych (skrót: ‘). kliknij gdziekolwiek w oknie prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego i wybierz polecenie Usuń wszystkie Linie Pomocnicze. że Przyklejanie do siatki jest wyłączone. Określ preferowane wartości w sekundach w oknie Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. przy kursorze znajdującym się nad krawędzią lub wierzchołkiem. Aby ręcznie usunąć wszystkie Linie Pomocnicze. Więcej szczegółów.

Ograniczenia ruchu kursora Więcej szczegółów. Następny przykład jest trochę bardziej skomplikowany. w Oknie 3D . Szczegóły. Teraz możesz dokończyć rysowanie ściany wzdłuż tej linii Pomocniczej.w postaci konturów z grubą czarną linią. narysuj pojedynczy segment prostej ściany i najedź na niego kursorem. Następnie umieść kursor na końcu ściany. Przesuń kursor wzdłuż tej Linii Pomocniczej i kliknij w miejscu gdzie chcesz rozpocząć rysowanie nowej ściany. Mechanizm ten można wykorzystywać przy tworzeniu i edycji elementów. Przesuń kursor na tę Linię aby uczynić ją aktywną. Przyklejanie do siatki nadal powinno być wyłączone. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Kliknij wzdłuż tej linii aby dokończyć rysowanie nowej ściany. których położenie podczas wykonywania tych operacji oznaczone jest: na rzucie . Zauważysz pojawienie się drugiej Linii Pomocniczej równoległej do aktywnej Linii Pomocniczej. Teraz. Ograniczenia ruchu kursora mają podobne zastosowanie. Ustawienia te pozwolą wykorzystać Linie Pomocnicze do narysowania drugiej ściany obróconej o 30 stopni od kierunku prostopadłego do pierwszej ściany.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij w miejscu. przesuń kursor mniej więcej 30 stopni od Stałej Linii Pomocniczej. Pary kątów zdefiniowane tą metodą mogą być wykorzystane do zablokowania kursora na odpowiednim kącie poprzez przytrzymanie klawisza Shift. Uwaga: Ten sam efekt można osiągnąć korzystając z poleceń Metody Konstrukcyjne Względne.w Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 104 . aż pojawi się linia Pomocnicza na przedłużeniu krawędzi ściany. gdzie chcesz rozpocząć rysowanie równoległej ściany. aż pojawi się nowa Linia Pomocnicza . patrz Metody konstrukcyjne względne na stronie 106.prostopadła do poprzedniej (aktywnej). a w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze aktywne powinny być następujące opcje: Najpierw. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Mogą być używane jako alternatywa dla Linii Pomocniczych. Rozpocznij rysowanie ściany mniej więcej równoległej do poprzedniej. jednakże większość użytkowników będzie wolała korzystać z Linii Pomocniczych w oknach 2D. Zauważysz pojawienie się nowej Linii Pomocniczej obróconej dokładnie o 30 stopni. jak przykładnica i ekierka na tradycyjnej desce kreślarskiej. znajdujących się w palecie Kontrolnej.

możesz. Można tam określić trzy rodzaje kątów: • • • Poziomo . by rozpocząć rysowanie. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. Szczegóły. Kąt stały może być ustalony względem siatki głównej lub obróconej.Komunikacja z ArchiCADem postaci przezroczystych konturów. 4) Jeżeli kursor nie został zablokowany w pozycji. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Ponieważ tak długo. wykorzystując metodę rzutowania kursora.Pionowo względem siatki obróconej. Opcja Kąt stały może mieć wiele praktycznych zastosowań. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. określić pozycję punktu końcowego w oparciu o dowolne istniejące elementy. 3) Przesuń kursor i wciśnij klawisz Shift.Pionowo. ArchiCAD znajdzie najbliższy zdefiniowany kąt blokowania kursora. jak będziesz przytrzymywał klawisz Shift kierunek poruszania kursora nie zmieni się. 5) Gdy wybierzesz już odpowiadającą Ci pozycję blokowania kursora. Poziomo . 2) Kliknij. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 105 . Szczegóły. o którą Ci chodziło zwolnij klawisz Shift i przesuń kursor bliżej żądanej pozycji. Metoda ta czasowo blokuje wartość kąta według jednej z par kątów określonych w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. kliknij znowu aby wstawić punkt końcowy elementu. możesz sprawdzić działanie opcji związanych z Liniami Pomocniczymi: • • Najbliższa tymczasowa Linia Pomocnicza Stałe Linie Pomocnicze Stosowanie ograniczeń ruchu kursora Blokowanie kąta przy rysowaniu pozwala na precyzyjne ustawianie lub łączenie elementów. Dodatkowo. Kąt stały. Poniżej opisano sposób postępowania przy korzystaniu z tej metody: 1) Upewnij się. Kliknij klawisz Shift ponownie.

Alt/Opt R wyświetli Okrąg Pomocniczy o promieniu określonym numerycznie lub graficznie. Alt/Opt + X). nawet przy wyłączonych Liniach Pomocniczych. Przycisk Sposoby Rzutowania Kursora w Palecie Kontrolnej stanie się teraz aktywny. są metody konstrukcyjne względne. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji Palety Kontrolnej. przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Opt (MacOS) i wciskając jeden z klawiszy: X. lub R/D. Dostęp do nich zapewnia trzeci przycisk w Palecie Kontrolnej. Innym sposobem zablokowania współrzędnej w trakcie rysowania. Opcje te pozwalają na ustawienie konstruowanego elementu względem istniejących elementów. Aby odblokować ruch kursora wystarczy wcisnąć ponownie tę samą kombinację klawiszy (np. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji palety Kontrolnej. 3) Wciśnij klawisz Shift aby zablokować kąt poruszania się kursora. Aby ją pokazać.Komunikacja z ArchiCADem Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych Jeżeli podczas rysowania zablokowany jest kierunek poruszania się kursora. Kliknij ten przycisk i wybierz odpowiednią metodę. jest użycie polecenia Przyklej do Linii Pomocniczej z menu kontekstowego po najechaniu kursorem nad Stałą Linię Pomocniczą. A. koniec konstruowanego elementu będzie połączony ze wskaźnikiem myszy przy pomocy kropkowanej linii. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Przy aktywnych Liniach Pomocniczych: • Alt/Opt + X wyświetli pionową Linię Pomocniczą. W Palecie Kontrolnej można wybrać jeden z trzech sposobów rzutowania kursora (Rzutowanie kursora): • • • Prostopadle do kierunku zablokowania kursora. Pionowo. Y. Alt/Opt + A (po określeniu kąta poprzez wprowadzenie jego wartości lub rozpoczęcie rysowania w dowolnym kierunku) wyświetli Linię Pomocniczą w zadanym kierunku. (Okna > Palety > Paleta Kontrolna) 2) Rozpocznij rysowanie elementu. Metody konstrukcyjne względne Dodatkowym obok funkcji Linii Pomocniczych narzędziem ograniczającym konstruowanie elementów do stałych kątów. Blokowanie współrzędnych Możesz zablokować jedną ze współrzędnych kursora ograniczając tym samym jego ruch. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. 106 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Funkcje blokowania działają. • • Alt/Opt + Y wyświetli poziomą Linię Pomocniczą. W celu przełączania tych opcji: • 1) Włącz Paletę Kontrolną. Poziomo.

3) Wybierz linię lub krawędź elementu. jako kąt Własny. Łącząc Metody konstrukcyjne względne z mechanizmem Ograniczania ruchów Myszki. tymczasowe linie nie pozostaną widoczne na ekranie. używając kursora. 2) Kliknij ikonę Prostopadłości lub Równoległości tak aby uaktywnić metodę (przycisk wciśnięty). (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. Uwaga: Możesz również zaznaczyć metodę Prostopadłości lub Równoległości po rozpoczęciu rysowania elementu. prostopadły lub równoległy element. lub równolegle. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. możesz tworzyć wiele prostopadłości i równoległości. Gdy definiujesz linię odniesienia aby narysować pojedynczy.) Dwusieczna kąta Używanie Dwusiecznej kąta pozwala na konstruowanie elementów zorientowanych wzdłuż dwusiecznej kąta zawartego pomiędzy istniejącymi elementami lub pomiędzy tymczasowymi liniami odniesienia. Jeżeli zablokujesz kursor przed narysowaniem elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 107 . Wyjątek: Metoda specjalnych punktów przyklejania na wektorze jest opisana poniżej: Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym na stronie 111. Blokowanie Prostopadłe i Równoległe Pierwsze dwie metody to blokowanie Prostopadłe i Równoległe . że wyłączona jest funkcja przyklejania do siatki. nowonarysowana linia odniesienia nie pozostanie widoczna na ekranie. a następnie zdefiniuj wektory odniesienia klikając krawędzie istniejących elementów lub rysując tymczasowe linie odniesienia. Możesz następnie konstruować dowolną liczbę elementów prostopadle. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. Szczegóły. W tym wypadku operacja rysowania jest zawieszana do momentu wybrania. Możesz rozpocząć konstruowanie elementu przed aktywacją tej metody lub aktywować ją najpierw. będzie on wyświetlany w postaci punktu poruszającego się wzdłuż jednego kierunku. 1) Upewnij się. Kliknij ikonę Dwusiecznej kąta. Szczegóły. lub narysowania linii odniesienia. aż do momentu ponownego numerycznego lub graficznego zdefiniowania kąta Użytkownika. która będzie kierunkiem odniesienia. klikając ją. 4) Narysuj nowy element.Komunikacja z ArchiCADem Metody konstrukcyjne względne są opisane poniżej. Przed użyciem metody Dwusiecznej kąta musisz się upewnić. Nowy element będzie zorientowany prostopadle lub równolegle do kierunku odniesienia (w zależności od wybranej metody). jej kąt jest automatycznie zapisany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. albo narysuj tymczasową linię odniesienia.) Kursor zostanie zablokowany i będzie poruszał się tylko po dwusiecznej kąta pomiędzy liniami odniesienia.

• • dwukrotne kliknięcie powoduje wstawienie ostatniej kopii elementu. 108 . (Jeśli Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Przy korzystaniu z metody Wielokrotnego przesunięcia schemat postępowania jest identyczny oprócz tego. Istnieje jednak ograniczenie polegające na tym. 4) Pojedyncze kliknięcie spowoduje wstawienie elementu. np. otwartego elementu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w ostatnim jego punkcie. możesz utworzyć tę polilinię przy pomocy Magicznej różdżki. wstawiając dowolną liczbę odsuniętych kopii.Komunikacja z ArchiCADem 3) Zakończenie rysowania Tak jak w przypadku wszystkich metod blokowania i przy tej możesz używać funkcji rzutowania kursora. Po narysowaniu wieloboku pojawi się czarna linia wskazująca odsunięcie. Ta metoda nie ma zastosowania do elementów wstawianych przy pomocy pojedynczego kliknięcia. Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) Metody Przesunięcia oraz Wielokrotnego przesunięcia pozwalają na wstawienie elementu wielobocznego w zadanym odsunięciu od faktycznego miejsca określenia jego kształtu. W specjalnych okolicznościach. Pozwala ona na wyrównanie elementów do niepoziomych powierzchni w czasie ich konstruowania w widokach 3D. Istnieje także możliwość wyrównania do powierzchni zakrzywionych. chcesz. (metoda geometrii aktywnego narzędzia musi opierać się na wieloboku). Powierzchnia robocza jest często pozioma. Możesz go kontynuować. Funkcja automatycznie znajduje przecięcie wybranej powierzchni z powierzchnią roboczą kursora. kliknięcie przycisku Anuluj w Palecie kontrolnej powoduje zakończenie procesu przy pominięciu aktualnie rysowanego elementu. przy przesuwaniu otworu w połaci dachu. którego kierunek będzie prostopadły do ostatniego segmentu wieloboku. Aby narysować przesunięty segment lub element wieloboczny: Ustawienie powierzchni w 3D Metoda Ustawienie powierzchni jest aktywna tylko podczas pracy w Oknie 3D. może ona jednak być nachylona. np. Obie metody można aktywować za pomocą odpowiedniego przycisku w Palecie kontrolnej. że przy nachylonej Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Wybrać lub uaktywnić metodę Przesunięcie . że pojedyncze kliknięcie nie kończy procesu wstawiania.) 2) Narysuj linię lub otwartą albo zamkniętą polilinię. przy ustawianiu elementu na ścianie biegnącej po łuku.

Punkt będzie poruszał się po linii określonej przez przecięcie zaznaczonej powierzchni z powierzchnią początku układu Użytkownika. 2) Wybierz narzędzie za pomocą którego chcesz utworzyć nowy element. lub krawędź aby rozpocząć operację. które chcesz wykonać np.Komunikacja z ArchiCADem powierzchni roboczej kursora nie można Wyrównać elementu do powierzchni zakrzywionej. 3) Wybierz element. Zakończ rysowanie elementu tak jak zazwyczaj. 4) Wybierz polecenie Edycji. 5) Kliknij w dowolną powierzchnię w Oknie 3D. Używanie metody Ustawienie powierzchni z istniejącymi elementami 1) Przejdź do Okna 3D 2) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. Użycie metody ograniczenia ruchu kursora przy wstawianiu nowych elementów 1) Przejdź do Okna 3D. 6) Na wybranej powierzchni pojawi się czarny punkt na wysokości zdefiniowanej przez układ współrzędnych Użytkownika. 7) Wybierz powierzchnię odniesienia. w którym chcesz rozpocząć wstawianie 6) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni klikając odpowiednią ikonę w Palecie kontrolnej. 3) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 109 . 5) Kliknij punkt odniesienia. który chcesz zmodyfikować. 4) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni w Palecie kontrolnej. rozciągnięcie krawędzi stropu do przecięcia dachu z początkiem układu Użytkownika. patrz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92. 7) Kliknij w miejscu. do której chcesz wyrównać nowy element. Szczegóły. nowego elementu. 8) Zakończ edycję elementu. lecz tylko do powierzchni do niej stycznej. Element zostanie ustawiony wzdłuż linii przecięcia.

Specjalne punkty przyklejania Specjalne punkty przyklejania umożliwiają rozpoczęcie rysowania nowego elementu z określonego punktu.) • Końcówka kursora Gdy jeden z tych punktów napotka wierzchołek. wszystkie te punkty staną się czarne. Teraz możesz zdecydować (wciskając cyklicznie klawisz Spacji). (Polecenie to jest również dostępne w pasku narzędziowym Standard. Uaktywnienie specjalnych punktów przyklejania powoduje pojawienie się wierzchołków w miejscach podziału. znajdującego się na krawędzi innego elementu a także edycję elementów w odniesieniu do tych specjalnych punktów. pusty kwadrat. Aby ją pokazać. zobacz Specjalne punkty przyklejania na stronie 110. Polecenia te dostępne są również w palecie Kontrolnej. że specjalne punkty elementu zamieniają się w małe kwadraty. Funkcja Przyklejanie Elementów może być włączana/wyłączana za pomocą polecenia w menu Opcje > Przyklejanie Elementów. wtedy taki punkt staje się większy informując. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Gdy zaznaczysz element i zaczniesz nim poruszać (przy aktywnej funkcji Przyklejanie Elementów) zauważysz. którym punktem przykleisz jeden element do drugiego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 110 .Komunikacja z ArchiCADem Przyklejanie do istniejących elementów Oprócz metod umożliwiających tworzenie elementów w określonym położeniu względem innych. punkt przyklejania lub krawędź innego elementu. zgodnych z bieżącymi ustawieniami w palecie narzędziowej Standard. ArchiCAD posiada również funkcje pomocne podczas przekształcania elementów poprzez przyklejanie ich do już istniejących z wykorzystaniem poleceń zmiany położenia. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Uwaga: Przyklejanie Elementów może być używane tylko przy wyłączonym Przyklejaniu do siatki. już istniejących elementów. że element zostanie przyklejony. Jeżeli więcej niż jeden punkt może zostać przyklejony do innego elementu. Do tych specjalnych punktów należą: • Punkty zaznaczania elementu • Punkty dzielące element (gdy włączone są Specjalne punkty przyklejania.) Przyklejanie Elementów działa tylko na zaznaczonych elementach i może być włączane/wyłączane w trakcie pracy za pomocą klawisza E. Kliknij gdy wybrany przez Ciebie punkt zamieni się w większy. Możesz wtedy kliknąć aby połączyć dwa elementy bez potrzeby umieszczania kursora w punkcie łączenia. na której kursor zmieni kształt wskazując specjalne położenie.

wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Metodę można aktywować za pośrednictwem przycisku "Wiązanie do specjalnych punktów" będącego jednym z przycisków metod konstrukcyjnych względnych w Palecie kontrolnej. Uwaga: Możesz ustawić aby Specjalne punkty przyklejania pozostawały widoczne dopóki wstawisz nowy element lub zmieniony zostanie widok lub kondygnacja: wyłącz opcję “Automatyczne chowanie Specjalnych punktów przyklejania” w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Można rozpocząć konstruowanie elementów w tych punktach lub użyć ich do modyfikacji elementów w oparciu o ich położenie. Umieszczony nad nimi kursor przyjmie kształt Znaczka. Tymczasowe wierzchołki zachowują się identycznie jak punkty aktywne.) Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Aby ją pokazać. Polecenia w menu Specjalne punkty przyklejania paska narzędzi Standard umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub jej włączenie w obrębie całego elementu. na krawędzi elementu.Komunikacja z ArchiCADem Specjalne punkty przyklejania mogą być definiowane zarówno na całej długości elementu linearnego lub okrągłego. (Identyczną rolę pełnią ikony w palecie Kontrolnej . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 111 . albo pomiędzy punktami przecięcia. Specjalne punkty przyklejania mogą dzielić krawędzie elementów na: • • • Połowę Odcinki równej długości (do 20. ustawiane ręcznie) Odcinki o zadanej długości mierzonej od punktu końcowego. Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym Dodatkowo można wyświetlać Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym wyświetlanym podczas konstruowania elementów. który jest bliżej kursora. Aby zdefiniować długości odcinków dzielących dany element. jak i na segmentach pomiędzy punktami przecięcia. Punkty specjalne pojawiają się tylko na pewien okres czasu i znikają samoczynnie po około 5 sekundach. wybierz polecenie Określ wartości dla Specjalnych punktów przyklejania w menu paska narzędzi Standard. definiowane liczbowo lub procentowo (wpisywane ręcznie) Odległość i procent są zawsze mierzone od wierzchołka.

Wybierz narzędzie Ściana a następnie uaktywnij Specjalne punkty przyklejania w palecie Kontrolnej. tymczasowa linia odniesienia z czarnym punktem wskazującym położenie specjalnego punktu przyklejania. by ostatecznie zdefiniować wektor odniesienia. Zasięg przyciągania kursora do elementów określany jest w pikselach w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. 2) Upewnij się. 3) Rozpocznij rysowanie wektora odniesienia od wierzchołka jednej ze ścian. następnie wpisz 4 jako liczbę podziałów. kursor jest przyciągany do krawędzi i wierzchołków elementów. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. gdzie został wygenerowany specjalny punkt przyklejania. Teraz możesz rozpocząć rysowanie ściany. Początek wstawiania zostanie ulokowany w miejscu. Zasięg przyciągania kursora Aby łatwiej było zlokalizować punkty aktywne na ekranie. 4) Zostanie wyświetlona kropkowana. Kliknij wierzchołek drugiej ściany. 112 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 1) Rozpocznij wybierając opcję Podziały w Ustawieniach Specjalnych punktów przyklejania. której punkt początkowy znajduje się w 1/4 odległości pomiędzy dwoma punktami końcowymi dwóch innych ścian.Komunikacja z ArchiCADem W przykładzie pokazano sposób na skonstruowanie ściany.

patrz Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D na stronie 93. którego wzniesienie będzie mierzone względem tego punktu. jaki rodzaj specjalnego punktu przyklejania został wykryty. patrz Grawitacja na stronie 114. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika można ustawić na dowolnej wysokości. Ustawienie 3-4 pikseli zapewnia komfortową pracę. W trakcie wstawiania Ścian. automatycznie określając na tej podstawie wartość wzniesienia. Mogą to być punkty przecięcia krawędzi elementów. Szczegóły. Wzniesienie i Grawitacja O Wzniesieniu Elementów ArchiCAD oferuje kilka sposobów na określenie wzniesienia elementów oraz umieszczanie elementów na żądanych wysokościach: Przy wstawianiu elementu w oknie 2D. Kształt kursora informuje na bieżąco. punkty styczności do okręgów łuków i krzywych itd. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 113 . Jeżeli masz wprawę w operowaniu myszą. Nie będziesz musiał wówczas powiększać widoku. wzniesienie można określić w odpowiednim Oknie Ustawień Narzędzia. Zobacz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. korzystając z • do Kondygnacji Macierzystej. że kursor zostanie przyciągnięty do niewłaściwego punktu. Zasięg przyciągania kursora pomaga także znaleźć specjalne punkty przyklejania. Słupów. aby zaznaczyć odpowiedni element. Belek i Obiektów można skorzystać z funkcji Grawitacji. Szczegóły. która pozwala na wstawianie tych elementów bezpośrednio na powierzchni Stropów. jednak przy małym stopniu powiększenia może się zdarzyć. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Przy wstawianiu elementu w Oknie 3D. Należy uaktywnić opcję Pokaż Z w Podręcznych Współrzędnych. Wzniesienie może być mierzone na kilka sposobów: • do Bieżącej Kondygnacji (Kondygnacji 0. Uwaga: Wzniesienie otworów w ścianie jest uzależnione od bieżących wartości w oknach dialogowych Ustawień Drzwi i Okna.Komunikacja z ArchiCADem Zasięg może wynosić od 1 do 9 pikseli. wpisz w tym polu wartość 1. punkty prostopadłego rzutowania Początku układu dla edycji na istniejące linie i krawędzie. jego wzniesienie będzie mierzone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. Szczegóły. a następnie wstawić element. na ilustracji poniżej): Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych Wstawiając elementy możesz w palecie Podręcznych Współrzędnych sprawdzić wartość ich wzniesienia Z. Dachów lub Siatek.

elementy są wstawiane. 2) Przejdź do podmenu Punkt Odniesienia dla Wartości Wzniesienia.). Przy włączonej funkcji Grawitacji. Jeżeli używasz Grawitacji do wstawiania Ścian. Grawitacja Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. 3) Wybierz odpowiedni punkt odniesienia. Belek i Obiektów z zastosowaniem funkcji Grawitacji współrzędna Z będzie odpowiadała wzniesieniu leżącego poniżej Stropu. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Dachu lub Siatki. patrz Grawitacja na stronie 114. wartość wzniesienia dla Ściany w palecie Podręcznych Współrzędnych wynosi w związku z tym 400. Słupów. zostanie skojarzona z tymi elementami. opcja Pokaż Podręczne współrzędne jest ustawiona na Zawsze. którego wzniesienie wynosi 400. Dachu lub Siatce przy włączonej funkcji Grawitacja. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem rozwijanego menu w pasku narzędzi Standard. Szczegóły. Jeżeli w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. Paleta Podręczne współrzędne może wyświetlać wartość wzniesienia na trzy sposoby: • • • do Zera Projektu do Bieżącej Kondygnacji (lub. siatek lub dachów. Na ilustracji Ściana jest wstawiana (przy włączonej funkcji Grawitacji) na Stropie. wówczas pole Z palety Podręczne współrzędne będzie wyświetlała wartość tej współrzędnej nawet przed rozpoczęciem rysowania. 114 . Przy wstawianiu Ścian. Aby uaktywnić tę funkcję wybierz jedną z opcji z grupy Grawitacja znajdującej się w pasku narzędzi Standard lub w palecie Współrzędnych. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia istniejących Stropów. na powierzchni Dachów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Otwórz rozwijane menu Podręczne Współrzędne w pasku narzędzi Standard. Stropów lub Siatek znajdujących się poniżej. możesz obserwować zmiany współrzędnej Z w palecie Podręczne Współrzędne (lub w Palecie Współrzędnych). Słupy. . względem którego z tych poziomów będzie mierzone wzniesienie: Uwaga: Grawitacja wpływa na wartość wzniesienia elementów podczas ich tworzenia i nie może być używana do modyfikacji już istniejących elementów. w zależności od wybranej opcji Grawitacji. wyświetlana wartość wzniesienia odpowiadać będzie wzniesieniu elementu położonego najwyżej. W przypadku nakładania się kilku obiektów wymienionych rodzajów. (Polecenie to jest dostępne w czasie edycji/wprowadzania. Słupów. w Oknie 3D. do Początku Układu Współrzędnych Użytkownika) lub do jednego z dwóch Poziomów Odniesienia definiowanych w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Dachów lub Siatek. Aby określić. Belek lub Obiektów na powierzchni stropów. Kota wysokościowa umieszczona na Stropie.

Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D Okno 3D zawsze wyświetla zakres kondygnacji zdefiniowany w Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D i nie jest w żaden sposób oznaczone. że nowy element zostanie dodany do tej kondygnacji. Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace Wciskając odpowiednią ilość razy klawisz Esc. pomocne przy wstawianiu elementów. definiujemy dodatkowo dwa poziomy odniesienia oprócz Zera Projektu: wzniesienie działki o wartości 400 oraz poziom morza.Komunikacja z ArchiCADem Poziomy Odniesienia Można zdefiniować dwa opcjonalne Poziomy Odniesienia. Ostrzeżenie: Wciśnięcie klawisza Backspace. na którą "upadnie" biorąc pod uwagę jego wartość wzniesienia. których aktualne wzniesienie jest zawsze mierzone od Zera projektu. w panelach Geometria i Położenie okien ustawień elementów konstrukcyjnych i obiektów. spowoduje jego usunięcie! Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 115 . Wybierz Poziom Odniesienia i w razie potrzeby zmień jego nazwę. Zobacz także Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie na stronie 233. Na przykład. Możesz więc. w której zakresie najlepiej się mieści ich wysokości oraz wzniesienie. patrz Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D na stronie 166. 200m poniżej Zera Projektu. możesz: 1) Całkowicie anulować bieżącą operację (w trakcie wprowadzania wartości) 2) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: usunąć Linie Pomocnicze (jeśli istnieją) 3) Anulować zaznaczenie elementów (jeżeli ma ono miejsce). Zmiana ich wartości nie ma wpływu na istniejące elementy. Podczas wprowadzania wartości. wciśnięcie klawisza Backspace anuluje operację. Można tego dokonać w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Szczegóły. na których kondygnacjach leżą dane elementy. Poziomy Odniesienia mogą być także wykorzystywane przy określaniu wartości wzniesienia wyświetlanej w palecie Podręczne współrzędne. Oznacza to. 4) Usunąć Obszar Zaznaczenia 5) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: Przełączyć do Narzędzia strzałka. Następnie wpisz wzniesienie tego Poziomu w odpowiedniej kolumnie. Zdefiniowane Poziomy Odniesienia będą teraz dostępne w polach Wzniesienia Podstawy. poprzez kliknięcie kolumny Względem przy nazwie Poziomu. gdy zaznaczony jest jakiś element. Nowe elementy są zawsze dodawane do kondygnacji. Ułatwieniem przy obliczaniu wzniesień może okazać się przypisanie wartości 0 innemu Poziomowi Odniesienia niż Zero Projektu. Uwaga: Poziomy Odniesienia są pomocami związanymi jedynie z wyświetlaniem i wprowadzaniem wartości. określić który z Poziomów Odniesienia będzie poziomem 0.

Kliknięcie jednej z nich uaktywni wybraną funkcję. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • • • Od rodzaju zaznaczonego elementu Od wybranego fragmentu elementu (krawędź lub wierzchołek) Od aktywnego okna Podstawowe Techniki Edycji Wszystkie poniższe polecenia dostępne są w menu Edycja.) W Oknie 3D polecenie Kopiowania jest dostępne tylko w połączeniu z narzędziem Obszar Zaznaczenia. Wklej Polecenie Edycja > Wklej pozwala umieścić zawartość Schowka w bieżącym oknie Projektu i w oknach tekstowych. pojawia się podczas większości operacji edycyjnych. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Nie można stworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D poprzez wykorzystanie poleceń Kopiuj/Wklej. Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami wyświetli opis poszczególnych poleceń. Kopiuj Polecenie Edycja > Kopiuj umieszcza zaznaczone elementy w Schowku.Komunikacja z ArchiCADem Palety Pomocnicze Paleta Pomocnicza zawierająca istotne narzędzia. Zatwierdzenie wykonania operacji odbywa się poprzez drugie kliknięcie. Może ono być także używane w polach Palety Współrzędnych i okien dialogowych. zobacz Okna dialogowe i palety w Pomocy ArchiCADa. Paleta Pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. Uwaga: Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. jednakże nie usuwa ich z projektu. Zobacz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. jak w każdym edytorze tekstów. Wycięcie elementu konstrukcyjnego z oka Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie modelu oznacza jednoczesne wycięcie tego elementu z okna Rzutu. Techniki W tym rozdziale opisano: • • • • • podstawowe techniki edycji sposoby przesuwania i modyfikowania wstawionych elementów funkcję “Magicznej Różdżki” tworzącą nowe elementy na podstawie istniejących funkcję Wirtualnego Podrysu pozwalającą na łatwe porównywanie dowolnych dwóch widoków projektu funkcje Optymalizacji Linii i Wypełnień pozwalającą na "oczyszczanie" rysunków ze zbędnych elementów. Do tego momentu można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie Pomocniczej. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. W oknach typu tekstowego możesz używać poleceń Wytnij/wklej tak samo. 116 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wytnij Polecenie Edycja > Wytnij usuwa zaznaczone elementy z projektu i umieszcza je w Schowku do późniejszego wykorzystania za pomocą polecenia Wklej. Więcej szczegółów dotyczących konfigurowania zawartości palet Pomocniczych. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi.

Można je jednak odzyskać używając polecenia Odwołaj. Szczegóły. brakujące atrybuty zostaną dodane. Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. Klawiaturowy odpowiednik polecenia Usuń to klawisze Backspace lub Delete. • Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. z którego została wycięta/skopiowana. Szczegóły. Do ArchiCADa można także wklejać teksty wielowierszowe utworzone w edytorach tekstu. jak też do importu bitmap i innych informacji graficznych. zostanie wyświetlone okno. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Projektami Wklejając elementy wycięte/skopiowane z innego projektu należy pamiętać. jeśli wklejane elementy nie mieszczą się w całości przy bieżącym powiększeniu lub mogą zostać wklejone w odniesieniu do Aktywnego Widoku albo Podrysu). ale atrybuty te mają inne parametry. Przekroju/Elewacji/RŚ w 117 . patrz Okno dialogowe Wklejania w Pomocy ArchiCADa. których nazwy występują w projekcie. Jeżeli Wytniesz/Skopiujesz a następnie Wkleisz zaznaczenie pomiędzy dwiema kondygnacjami (nie zmieniając stopnia powiększenia i nie przemieszczając ekranu).. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. Jeżeli skopiowałeś elementy w zewnętrznej aplikacji.. zależnie od rodzaju skopiowanej zawartości. Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Kondygnacjami • Okno dialogowe Ustawień kondygnacji umożliwia szybkie kopiowanie identycznych elementów z jednej kondygnacji na drugą. w którym należy wskazać numer jednej z wklejanych kondygnacji. Jeżeli istnieje kilka możliwości na określenie położenia wklejanej zawartości Schowka.Komunikacja z ArchiCADem Przy wklejaniu wyciętych elementów do okien Przekrój/Elewacja/RŚ. która zostanie połączona z bieżącą kondygnacją projektu. Usunięte elementy nie zostaną umieszczone w Schowku. do którego elementy są wklejane. Usunięcie elementów konstrukcyjnych w jednym z okien modelu (Rzutu. Nie można tworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D przy użyciu poleceń Wytnij/Wklej lub Kopiuj/Wklej. przy wklejaniu do ArchiCADa będziesz miał szereg opcji. patrz Okno dialogowe Opcje wklejania w Pomocy ArchiCADa. 3D. Usuń Polecenie Edytuj > Usuń powoduje skasowanie zaznaczonych elementów z Projektu. zawartość Schowka zostanie umieszczona dokładnie w tym samym miejscu. bez potrzeby przerysowywania ich na każdej kondygnacji. • Schowek może być wykorzystywany zarówno do przechowywania elementów ArchiCADa. (okno zostanie wyświetlone w przypadku. Wklejając elementy umieszczone na wielu kondygnacjach. linii i wypełnień). Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D elementy te są zawsze wklejane w postaci podstawowych elementów rysunkowych (punktów. zostanie wyświetlone okno Opcje wklejania. Więcej szczegółów. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. które nie istnieją w projekcie.

Komunikacja z ArchiCADem trybie Modelu lub Dokumentu 3D) spowoduje ich skasowanie w pozostałych oknach. gdy zachowasz projekt. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. a następnie użyj Shift + przycisk strzałki. w prawo. które można odwołać. w razie potrzeby. Uwaga: Za każdym razem. w górę lub w dół. Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie Szybkim sposobem przesunięcia elementów na ekranie jest użycie funkcji "Popchnij": zaznacz jeden lub więcej elementów. jeśli wykonasz kroki.jest taki sam. które ma zostać odwołane. dostępne poprzednie kroki zostaną usunięte. obracać lub odbijać wzdłuż poziomej płaszczyzny oraz poprzez przesunięcie w pionie. W oknie tekstowych tylko ostatni krok może zostać odwołany/przywołany.odległość. Funkcje te są użyteczne przy testowaniu różnych rozwiązań i. wprowadzaniu zmian. niezależnie od okna. w którym były wykonane. Ilość zapamiętanych kroków (od 1 do 99) jest ustawiana w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. lub przywołane zostanie wyświetlona razem z poleceniem Odwołaj lub Przywołaj. Przemieszczanie elementów Elementy można przesuwać pojedynczo lub zbiorowo. Aby przemieścić elementy można: • Zaznaczyć je i wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia (gdy jest aktywne jakiekolwiek narzędzie w Palecie narzędzi) lub polecenia Zmiana położenia w menu kontekstowym zaznaczonego elementu. możesz je przeciągać. "Współczynnik przesunięcia" . Uwaga: Usunięcie dodatkowych elementów (dodanych ręcznie) z okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie Modelu. Notatki o projekcie oraz okno Raportu). polecenie Odwołaj dostępne będzie tylko w przypadku. Domyślnie jest to wartość 20. W razie zawieszenia się programu. funkcja Autozapisu zachowa Projekt. albo dowolnego elementu z Przekroju/Elewacji/RŚ w trybie Rysunku nie spowoduje zmian w innych oknach. Możesz je "pchnąć" na określoną odległość. Autozapis nie czyści pamięci odwołań. (Do okien tekstowych należą: okna List. Wszystkie operacje związane z rysowaniem mogą być odwoływane krok-po-kroku w odwrotnej kolejności do ich wykonywania. aby przesunąć element w lewo. Nazwa polecenia. jak w przypadku zaznaczonej kolumny na ilustracji: Odwołaj/Przywołaj Polecenia Odwołaj oraz Przywołaj pozwalają na odwołanie (powrót do poprzedniego kroku) i przywołanie określonej liczby operacji konstrukcyjnych. a następnie kliknąć odpowiednią ikonę w palecie Pomocniczej. okna skryptów GDL. o jaką element zostanie przemieszczony . jak wartość odległości Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 118 . Po przywołaniu szeregu kroków. kliknąć wierzchołek elementu. • Przy aktywnym dowolnym narzędziu. zmieniając ich wartości wzniesienia.

wciśnij Shift + Alt + przycisk strzałki. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 119 . W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. • Za pomocą Szybkiego Zaznaczania: kliknij powierzchnię elementu i przeciągnij w nowe miejsce.Komunikacja z ArchiCADem wprowadzona dla Siatki przyklejania w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. w prawo. • Zaznacz element. Aby przesunąć ścianę zaznacz ją. Spowoduje to przemieszczenie zaznaczonych elementów na odległość wprowadzoną dla Siatki Modularnej w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Zobacz System Siatek na stronie 98. Zaznacz element. kliknij ikonę Przesunięcie z palety Pomocniczej. a następnie kliknij w dowolnym miejscu nad jej powierzchnią i trzymając przycisk przeciągnij ją do nowego położenia. Zaznacz element. do przodu lub w tył w płaszczyźnie poziomej. (na towarzyszącej palecie Pomocniczej aktywne będzie polecenie “Przesuń") Przesuwanie Elementów Aby przesunąć element. • • W oknie 3D. użycie funkcji Popchnięcia spowoduje przesunięcie elementu w lewo. Popchnięcie Aby przesunąć zaznaczony element na większą odległość. a następnie przemieść element do nowego położenia. wybierz z menu polecenie Edycja > Zmiana położenia > Przesunięcie i narysuj tymczasowy wektor gdziekolwiek w aktywnym oknie: element zostanie przeniesiony do nowego położenia zgodnie z długością i kierunkiem narysowanego wektora. wybierz polecenie przesunięcia z menu kontekstowego lub skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (Ctrl+D). Zobacz Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów na stronie 78.

aby zatwierdzić operację obrotu. aby wyświetlić paletę kontekstową. bądź jako prostokąt. należy uruchomić parę • Przesunąć kursor i kliknąć. Zaznaczenia zawierające grupę elementów wyświetlane są podczas przemieszczania w postaci szarych prostokątów. Szczegóły. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone o taki sam wektor. . patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Opisane funkcje działają także w przypadku. Kliknąć aby zdefiniować punkt początkowy łuku obrotu oraz promień. W trakcie przemieszczania. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone do nowego położenia. • • Uwaga: W 3D przemieszczanie elementów może również zmienić ich położenie w pionie. Obracanie elementów Aby obrócić element należy: • • Zaznaczyć element. stół i krzesło i przeciągamy wszystkie te elementy jednocześnie do nowego położenia. sprawdzić czy ikona Przesuń poziomo jest aktywna w wyświetlonej palecie pomocniczej i przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania elementów. Aby ograniczyć ruch elementów do płaszczyzny poziomej. Ewentualnie można powtórnie kliknąć w wierzchołek elementu. Kliknąć w celu zdefiniowania środka obrotu. jeśli kilka elementów zostało zaznaczonych jednocześnie. Na poniższej ilustracji zaznaczamy ścianę. pojedyncze elementy są wyświetlane jako obrys. a następnie kliknąć ikonę polecenia Obrót Możesz też użyć skrótu Ctrl (Cmd) + E. Zaznacz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Obrót (albo Zmiana położenia > Obrót w menu kontekstowym zaznaczonego elementu). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 120 .Komunikacja z ArchiCADem kątów poziomych i pionowych w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki.

z drugiej strony pokoju. które chcesz odbić. Narysować oś odbicia dwoma kliknięciami.Komunikacja z ArchiCADem • Zaznaczyć element lub elementy. Nawet w Oknie 3D. natomiast w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. W tym przykładzie chcemy wstawić stół i krzesła w naprzeciwległym miejscu. czy wymiarowania nie będą odbijane. Elementy znaczników takie jak teksty. To kliknięcie wyznacza oś odbicia. obrót odbywa się zawsze w płaszczyźnie poziomej (oś obrotu jest pionowa). na której jest umieszczony element oryginalny. Odbite Drzwi/Okno będą zawsze znajdować się w tej samej linii. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 121 . Zaznacz Drzwi/Okno. • • Odbite elementy zostaną wstawione po drugim kliknięciu. Aby lustrzenie odbić element należy: Uwagi: • Jednocześnie można odbijać dowolną liczbę Drzwi lub Okien. Możesz obracać dowolne zaznaczone elementy w oknie Rzutu lub w Oknie 3D. co ściana. kliknij jeden raz. lub w Oknie 3D. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D możesz obracać tylko elementy rysunkowe. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana położenia > Odbicie lustrzane lub analogiczne z menu kontekstowego lub palety Pomocniczej . linie. Lustrzane odbijanie Elementów Polecenie Odbicie lustrzane tworzy lustrzany obraz zaznaczonego elementu w oknie Rzutu.

Wyśrodkuj elementy pionowo lub poziomo. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podniesienie. Kliknąć OK. lub w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ należy: • • Zaznaczyć element. ścian. Etykiety.Komunikacja z ArchiCADem • Odbite Bloki tekstowe. wzdłuż osi Z. elementów otoczenia. Skorzystaj z menu Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie. Wybrać ikonę Podniesienie z palety Pomocniczej. w oparciu o różne kryteria: • • • • Ustaw elementy. po prostu klikając je i przesuwając. czy lamp). Uwaga: W oknie Przekroju/Elewacji/RŚ możesz również podnosić elementy. Ustaw elementy. Polecenie jest przydatne przy zmianie wniesienia wielu podobnych do siebie elementów (np. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. Aby podnieść/obniżyć element w Oknie 3D należy przy aktywowanym narzędziu Strzałka kliknąć wierzchołek zaznaczonego elementu. Aby podnieść zaznaczone elementy w oknie Rzutu. Dzięki niemu można podnosić elementy. płytek podłogowych. aby wyrównać położenie zaznaczonych elementów względem siebie lub narysowanej linii docelowej. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie lub przycisk Podniesienie z palety Pomocniczej. o jaką zostaną podniesione bądź obniżone zaznaczone elementy. który narysowałeś. 122 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Podniesienie elementów Polecenie Podniesienie pozwala na przemieszczenie zaznaczonego elementu w pionie. wyrównując w górę lub w dół. Wpisać wartość. Polecenia ustawiania są aktywne tylko w przypadku. wyrównując w prawo lub w lewo. Nie można odbijać Metryk stref. • • Ustaw Elementy Informacje na temat funkcji Ustawiania Użyj tego menu (Edycja > Ustaw). a następnie przemieścić wybrany element w górę bądź w dół. "Specjalne" ustawienie elementów oznacza wyrównanie względem jakiegokolwiek punktu określonego na istniejącym elemencie lub względem tymczasowej linii/łuku. zachowując relacje ich wzniesienia. Wymiarowania oraz Wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku.

że chcesz wyrównać położenie przedstawionego poniżej narożnego stołu względem innych mebli: ArchiCAD wykorzysta do tego celu środkowy punkt prostokąta zaznaczonego wokół stołu (na ilustracji przedstawiony na czerwono): Lewa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Lewa.Komunikacja z ArchiCADem Podczas używania poleceń ustawiania. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w lewo. Jak ustawić elementy 1) Zaznacz elementy. Punktem odniesienia dla określenia "w lewo" jest lewa strona w osi X. Np. Przekrój. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w lewo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. dla określenia "w górę" punktem odniesienia jest element o najwyższej współrzędnej Y w bieżącym oknie. załóżmy. Zobacz Ustaw Specjalnie na stronie 125. ArchiCAD określa stronę prawą/lewą/górę/dół/środek elementu na podstawie (niewidocznego) prostokąta zaznaczonego wokół elementu. 2) Przejdź do menu Edycja > Ustaw i wybierz jedną z następujących operacji: Zaznacz wszystkie trzy okna i użyj polecenia Edycja > Wyrównaj do lewej. W przedstawionym przykładzie chcemy ustawić trzy okna wyświetlone w widoku Przekroju. skorzystaj z opcji Ustaw Specjalnie (Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie). które chcesz ustawić. Rzut.element o najniższej współrzędnej Y. punktem odniesienia dla określenia "w prawo" jest element najbardziej przesunięty w prawą stronę w osi X w oglądanym oknie (np. natomiast dla określenia "w dół" . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 123 . 3D). Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego punktu wstawienia wyrównywanych elementów. Analogicznie.

Prawa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Prawa. a następnie ustawi wszystkie elementy w poziomie (wykorzystując do tego celu środkowy punkt każdego elementu). w taki sposób. Centruj w pionie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w pionie. pozostałe ściany (ich najbardziej wysunięte w prawo punkty) są wyrównywane względem najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół ściany łukowej. • W poniższym przykładzie chcemy przesunąć okno w lewo. co dwa pozostałe okna. aby uzyskać żądany rezultat. • Góra/Dół: Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Góra lub Dół. wszystkie zaznaczone elementy zostaną wyrównane względem najwyższego (lub najniższego) punktu na elemencie położonym najwyżej (lub najniżej) w obrębie zaznaczonej grupy. na poniższym Rzucie wyśrodkujemy położenie zaznaczonych mebli w pionie. Centruj w poziomie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w poziomie. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. aby zostało ustawione w tej samej linii. wzdłuż pionowej linii. Np. ArchiCAD określi współrzędne X najbardziej wysuniętych w lewo i w prawo punktów zaznaczonych elementów. 124 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Na poniższej ilustracji najbardziej wysuniętym w prawo elementem jest ściana łukowa. ArchiCAD określi współrzędne Y górnych i dolnych punktów zaznaczonych elementów. a następnie ustawi wszystkie elementy pionowo. w połowie drogi między nimi. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w prawo.Komunikacja z ArchiCADem W tym celu zaznaczamy wszystkie okna. w połowie drogi między elementami położonymi najwyżej i najniżej. wzdłuż poziomej linii. a następnie korzystamy z polecenia Edycja > Ustaw > Góra.

Kliknij OK. Możesz wybrać który punkt chcesz ustawić oraz względem czego wyrównać zaznaczone elementy: względem tymczasowej linii/łuku. przy użyciu znajdującego się najbliżej ścieżki punktu prostokąta zaznaczonego wokół każdego drzewa. aby zamknąć okno dialogowe. a następnie kliknij na krawędź ścieżki (w tym przypadku jest to krawędź siatki). czy też już istniejącej linii/krawędzi. aby równomiernie rozłożyć zaznaczone elementy według różnych kryteriów: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 125 . Drzewa zostają ustawione w jednej linii wzdłuż ścieżki. W tym przykładzie chcielibyśmy ustawić trzy zaznaczone obiekty względem krawędzi ścieżki w ogrodzie. Rozłóż Elementy Użyj tego menu (Edycja > Rozłóż). który narysowałeś. Kliknij opcję istniejącej linii lub krawędzi elementu. Przejdź do Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie i wybierz opcję Najbliższy Punkt: każde drzewo zostanie ustawione w linii wzdłuż ścieżki.Komunikacja z ArchiCADem Ustaw Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie zapewniają dużą elastyczność przy ustawianiu zaznaczonych elementów.

zaznacz grupę 5 ławek i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż XY. Np. Np. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. Np. załóżmy. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. prawym punkcie) pozostają na miejscu. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. że chcesz równomiernie rozmieścić krzesła przy tylnej ścianie pokoju. 126 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wzdłuż XY: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w górnym. zaznacz wszystkie okna i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż X. Zaznacz je. ustawionych mniej więcej w układzie V. natomiast pozostałe elementy zostaną równomiernie rozmieszczone wzdłuż przekątnej XY. ściana zostaje wydłużona i zostają dodane dwa dodatkowe okna. Aby zapewnić ich równomierne rozmieszczenie. Wskutek wprowadzenia zmiany do projektu. a następnie użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż Y. że mamy trzy okna rozmieszczone równomiernie wzdłuż ściany. mamy dziewięć ławek w sali lekcyjnej. załóżmy. lewym i dolnym. Wzdłuż X: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu pozostają na miejscu.Komunikacja z ArchiCADem Polecenia rozłożenia są aktywne tylko w przypadku. Wzdłuż Y: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w pionie) pozostają na miejscu. Aby precyzyjnie rozmieścić ławki.

że chcesz rozmieścić rośliny doniczkowe na linii okręgu wokół sześciokątnego pojemnika z ziemią: Powtórz tę samą czynność w przypadku grupy pięciu krzeseł. rośliny doniczkowe zostaną rozmieszczone na jego linii. który narysowałeś. a następnie kliknij OK. Wybierz opcję "Rysuj linię lub łuk". Rozłóż Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie umożliwiają wybranie elementu do rozmieszczenia i określenie wzdłuż czego należy rozłożyć elementy: względem tymczasowej linii/łuku. Utworzysz teraz tymczasowy okrąg wokół sześciokątnego obiektu. Gdy okrąg będzie utworzony. czy też już istniejącej linii/krawędzi. aby rozpocząć rysowanie i wybierz w palecie pomocniczej opcję "Łuk zdefiniowany przez środek".Komunikacja z ArchiCADem Pierwsza grupa: Załóżmy. Wynik końcowy: Użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie. aby zamknąć okno dialogowe. Kliknij. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 127 .

3) Kliknąć i przemieścić punkt końcowy linii odniesienia. W takim wypadku ArchiCAD umożliwia zmianę wymiarów poprzez użycie poleceń Rozciągnięcia. patrz Palety Pomocnicze na stronie 116. kąt otwarcia. Niektóre operacje są dostępne tylko za pośrednictwem Palety Pomocniczej. że będziesz chciał zmodyfikować wymiary wielu elementów jednocześnie. Szczegóły. Inne zawierają specjalne. zmienić wartości odpowiednich parametrów. należy: 1) Zaznaczyć ścianę. Należy wziąć pod uwagę następujące zasady: Szczegóły. Dla niektórych Obiektów GDL określono. długości elementów liniowych. W takich przypadkach metoda numeryczna jest po prostu niewygodna. Dokumentu 3D i Detali/Obszaru 2D rozciągane mogą być tylko elementy rysunkowe. lub krawędzi). Ściana zostanie rozciągnięta/skrócona lub ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. ścian do dachów). Część z nich najprościej zmodyfikować numerycznie. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. • • Rozciąganie Ścian Aby rozciągnąć/skrócić prostą ścianę za pomocą polecenia menu. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Aby rozciągnąć używając palety pomocniczej należy: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 128 . inteligentne punkty edycji pozwalające na graficzną zmianę ich geometrii. wysokość. jednak możliwe jest graficzne rozciąganie ich krawędzi oraz przemieszczanie poszczególnych wierzchołków. czy Wyrównania. Operacja Rozciągnięcia jest dostępna dla większości typów elementów w oknach Rzutu i 3D. Może się również zdarzyć. zaznaczając dany element i po otwarciu jego okna dialogowego ustawień. patrz Skróty w Pomocy ArchiCADa. które z wymiarów mogą być zmieniane. podczas gdy inne wymagają definiowania poprzez dopasowanie ich do istniejących elementów (np. Polecenie Rozciągnięcie nie może być używane w stosunku do elementów wielobocznych. Kamer lub Znaczników detalu. grubość. Większość z wymienionych operacji można wykonywać na trzy sposoby: • • • Poprzez użycie poleceń z menu Edycja Korzystając ze skrótów klawiaturowych Korzystając z ikon w Palecie Pomocniczej • • Nie można rozciągać Punktów aktywnych. itd. Podziału. Uwaga: Można rozciągać wiele Ścian. szerokość. Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu Obszaru Zaznaczenia. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnięcie lub przycisk Rozciągnięcie z Palety Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Modyfikowanie wymiarów elementów Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów Poszczególne typy elementów posiadają różne rodzaje charakteryzujących je wymiarów: długość. Niektóre wymiary nie mogą jednak być modyfikowane numerycznie (np. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. 4) Kliknąć ponownie. Szczegóły. zachowując proporcje tych elementów.

(użyj polecenia “Rozciągnij pionowo” z palety Pomocniczej.) W 3D. Ścianę łukową można rozciągnąć używając specjalnych poleceń rozciągnięcia pod kątem lub po promieniu. • Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup przesuwając górną lub dolną krawędź w dół/górę wzdłuż płaszczyzny ściany/słupa (użyj polecenia palety Pomocniczej “Rozciągnij wzdłuż skosu” dla ścian lub “Rozciągnij pionowo zachowując kąt”. (Słupy mogą być również modyfikowane w oknie Rzutu. możesz: • Pochylić pionową ścianę/słup lub zmienić kąt już pochylonej ściany/słupa. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 129 . możesz użyć specjalnego polecenia Rozciągnij ścianę trapezową w palecie pomocniczej: spowoduje to zwiększenie/zmniejszenie szerokości ściany.Komunikacja z ArchiCADem 1) Zaznaczyć ścianę. której linia odniesienia znajduje się w środku. Pojawi się Paleta pomocnicza. 2) Kliknąć końcowe punkty linii odniesienia ściany. (Należy użyć do tego polecenia “Zmień kąt” z palety Pomocniczej) Uwaga: Nie można pochylić ściany.) Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup pionowo. Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów Pochylone ściany i słupy mogą być rozciągane a także można zmieniać ich kąt pochylenia w widokach 3D i przekrojach przy pomocy palety Pomocniczej. Zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409.) Gdy zmienisz wysokość ściany. Wybrać ikonę rozciągania: Zobacz też Rozciąganie linii na stronie 408. jej grubość nie zmieni się natomiast kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany. proporcjonalnie do stopnia jej rozciągnięcia z każdego końca. W celu rozciągnięcia ściany trapezowej. klikając narożny punkt ściany lub środek górnej płaszczyzny słupa i przesuwając go w płaszczyźnie poziomej. Rozciąganie Obiektów na stronie 341. Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć.

Modyfikowanie Belek Aby rozciągnąć/skrócić belki wykorzystując do tego Paletę Pomocniczą. Możesz modyfikować kąt pochylenia Słupów graficznie na Rzucie jak również w 3D. gdy kąt przeciwległej powierzchni pozostanie bez zmian. • Jeśli przemieścisz górną powierzchnię w płaszczyźnie poziomej. do której należy ten wierzchołek zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 pomocnicza. kąty powierzchni bocznych zostaną odpowiednio zmienione Gdy zwiększysz wysokość ściany (podnosząc górną powierzchnię lub obniżając dolną) kąty powierzchni bocznych pozostaną nie zmienione (górna krawędź może przyjąć zerową grubość) zmieniony ( jak i grubość górnej powierzchni) podczas. (użycie opcji "Modyfikuj kąt nachylenia" jest możliwe tylko jeżeli linia odniesienia ściany przebiega prostopadle do linii przekroju. ściany dwustronnie pochyłej. • 130 .) Ponadto możesz edytować Ściany dwustronnie pochyłe: • • Gdy podniesiesz górną lub dolną powierzchnię. kąt płaszczyzny. należy: 1) Zaznaczyć belkę na Rzucie lub w 3D. Pojawi się Paleta Kolejne dwie metody znajdują zastosowanie w przypadku ścian dwustronnie pochyłych w widoku Przekroju tylko jeżeli linia Przekroju przebiega prostopadle do ściany. kąty bocznych powierzchni zostaną zmienione podczas gdy grubość górnej powierzchni pozostanie taka sama Jeżeli przemieścisz jeden z górnych wierzchołków ściany dwustronnie pochyłej w płaszczyźnie poziomej. Uwaga: Belki można również rozciągnąć/skrócić w widoku Przekroju. jeżeli linia odniesienia Belki przebiega prostopadle do linii Przekroju. Wybrać ikonę Rozciągnij (w 3D Rozciągnij poziomo lub Rozciągnij profil pionowo).Komunikacja z ArchiCADem W widoku Przekroju możesz korzystać z tych samych funkcji. 2) Kliknąć jeden z punktów końcowych belki.) W widoku Przekroju pole Odległość w Podręcznych Współrzędnych pozwala na zmianę pochylenia ściany poprzez wartość przesunięcia krawędzi.

Przeciągnąć belkę graficznie ustalając pożądany kąt nachylenia. Wybrać polecenie Zmień kąt z Palety Pomocniczej. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. Stropu lub Ściany). należy: 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć belkę. Przyległe krawędzie wieloboku zostaną naciągnięte w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Aby rozciągnąć/skrócić belkę za pomocą polecenia menu. Słup Profilowy oraz Belka Profilowa posiadają specjalne polecenia w palecie Pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 131 . Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile Ściana Złożona. Aby zmodyfikować kąt nachylenia belki pochyłej należy ją zaznaczyć na Rzucie lub w Oknie 3D. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego.Komunikacja z ArchiCADem Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. kliknij go i użyj polecenia Przesuń węzeł z palety pomocniczej. Kliknąć punkt końcowy osi odniesienia belki i przesunąć go. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Kliknąć ponownie. Belka zostanie rozciągnięta/skrócona lub w ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów Przesuń węzeł wieloboku Aby przemieścić wierzchołek zaznaczonego wieloboku (np.

w palecie Pomocniczej dostępna jest opcja Rozsunięcia wszystkich krawędzi . przy projektowaniu tarasu. kliknij odpowiednią krawędź i wybierz polecenie Przesuń krawędź z palety Pomocniczej. a w palecie kontekstowej będą dostępne wszystkie funkcje charakterystyczne dla wieloboków. którą chcesz przesunąć i wybierz odpowiednią ikonę z palety Pomocniczej. jak również dla łańcuchów elementów. zostają odpowiednio utworzone nowe segmenty. Aby dodać kształt do istniejącego wieloboku należy: 132 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W poniższym przykładzie Ściana znajdująca się po prawej musi zostać odsunięta w prawo. Powtórne kliknięcie zatwierdzi operację. Odsunięcie wszystkich krawędzi wieloboku Dla elementów wielobocznych oraz łańcuchów elementów. Operacja spowoduje wydłużenie/skrócenie sąsiednich krawędzi. Funkcja przesuwania krawędzi może być stosowana dla wieloboków. Zaznaczony łańcuch elementów będzie tymczasowo traktowany jak wielobok. Zmiana pozycji kursora będzie powodowała proporcjonalną zmianę wielkości wieloboku. Zaznacz wszystkie trzy Ściany. Zaznacz wielobok i kliknij jeden z wierzchołków (lub punkt końcowy linii odniesienia). Kliknij ponownie aby zatwierdzić nowe położenie odsuniętej ściany. przy zachowaniu jej połączenia z poziomymi ścianami. W przypadku przesunięcia segmentu elementu wielobocznego prostopadle.Komunikacja z ArchiCADem Przesuń krawędź Aby przesunąć bok zaznaczonego wieloboku. Z palety Pomocniczej wybierz opcję Rozsuń wszystkie krawędzie. Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków W palecie Pomocniczej znajdują się polecenia pozwalające na wykonywanie operacji dodawania i odejmowania na zaznaczonych wielobokach. kliknij w dowolnym miejscu krawędzi ściany. Funkcja ta może być przydatna np.

Określ wektor rozciągnięcia: z aktywnym narzędziem Obszar Zaznaczenia kliknij wierzchołek lub punkt końcowy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 133 . W celu zdefiniowania wieloboku przy operacjach dodawania/odejmowania możesz posłużyć się Magiczną Różdżką. przesuń kursor w nowe miejsce i kliknij aby zatwierdzić długość i kierunek wektora. • • Wszystkie wierzchołki elementów.(Odejmij od wieloboku). Musi on przecinać się z zaznaczonym wielobokiem. Narysuj nowy wielobok. zostaną przemieszczone o określony wektor. Procedura jest taka sama w przypadku odejmowania fragmentu od wieloboku. Innym sposobem jest wybranie polecenia Edycja > Zmień geometrię > Rozciągnij i zdefiniowanie wektora poprzez wskazanie dwóch różnych punktów. w obrębie którego znajdą się wierzchołki. które chcesz przemieścić. Zamknij wielobok. Wierzchołki. Aby rozciągnąć elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia: • Narysuj Obszar Zaznaczenia. Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia Dzięki narzędziu Obszar Zaznaczenia możliwe jest rozciąganie o zadany wektor wielu elementów linearnych bądź wielobocznych jednocześnie. W palecie pomocniczej wybierz ikonę ze znakiem + (Dodaj do wieloboku). ale należy wybrać ikonę ze znakiem . natomiast przylegające do tych wierzchołków krawędzie zostaną odpowiednio rozciągnięte. znajdujące się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. który zostanie automatycznie dodany do wieloboku zaznaczonego. które mają pozostać w tym samym miejscu muszą znaleźć się poza Obszarem Zaznaczenia. bądź posiadać przynajmniej jedną krawędź z nim wspólną.Komunikacja z ArchiCADem Zaznacz wielobok i kliknij jeden z jego wierzchołków lub jedną z krawędzi.

Rozciąganie elementów tą metodą nie jest dostępne w Oknie 3D. które zostanie wyświetlone.w oknach Przekroju/Elewacji/Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Jeżeli którykolwiek z wierzchołków elementu wymienionego typu znajdzie się w Obszarze Zaznaczenia. Rozciągnij pionowo W oknach 3D. • 1) Zaznacz elementy. Ponowne kliknięcie zatwierdzi nową wysokość elementu. wpisz w jednym z pól Współczynnik zmiany wielkości. albo zablokuj warstwę elementu. a następnie użyj polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj. • • Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) Polecenie Edycja > Zmień geometrię> Zmień wielkość umożliwia powiększanie/zmniejszanie zaznaczonych elementów numerycznie lub graficznie. Pojawi się kontur elementu. w wierzchołek zaznaczonego elementu i wybierz z palety Pomocniczej ikonę Rozciągnij pionowo. element nie zostanie rozciągnięty. stosunek łuku do cięciwy) pozostanie niezmieniony. • Jeżeli wszystkie wierzchołki wieloboku znajdą się wewnątrz zaznaczonego Obszaru. które chcesz zmodyfikować i wybierz polecenie Zmień wielkość. Słupy. Przekroju/Elewacji i RŚ można zmienić wysokość zaznaczonych elementów. (Upewnij się. przy pomocy polecenia Rozciągnij pionowo w palecie pomocniczej. elementów tekstowych oraz strzałek i znaczników.). w sposób graficzny. którego wierzchołek znajduje się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. ich rozmiar kątowy (tzn.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli nie chcesz rozciągnąć elementu. pozwalające określić metodę zmiany wielkości Ścian/Słupów. zablokuj element (zaznacz go. Obiektów GDL. który będzie się zmieniał w miarę przemieszczania kursora. Obiekty oraz Lampy nie mogą być rozciągane w oparciu o Obszar Zaznaczenia. oraz jedynie dla elementów rysunków 2D . Ta funkcja jest dostępna tylko w oknie Rzutu i oknie 3D.) 2) W oknie. Przy rozciąganiu Łuków oraz Łukowych ścian w oparciu o Obszar Zaznaczenia. element zostanie przemieszczony w całości zgodnie z określonym wektorem. że pole obok opcji Definiuj graficznie nie jest zaznaczone. Kliknij 134 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lecz przemieszczony w całości. Okno dialogowe Zmień wielkość zawiera dodatkowe opcje.

należy je rozgrupować lub użyć polecenia Zawieś grupowanie. aby zdefiniować punkt lub krawędź. Polilinie oraz Krzywe) wzdłuż segmentu linii. słupów i belek grubość zostanie zmieniona równocześnie z długością/wysokością. Aby wykonać operację w sposób graficzny należy: • • • • 3) Kliknąć OK. Aby zmienić wielkość elementów. Uwaga: Polecenie Zmień wielkość nie działa z elementami zgrupowanymi. dwa pozostałe zostaną wypełnione automatycznie. które są zgrupowane. Belki. Łuki. Siatki. Stropy. Podział Elementów Możesz podzielić wiele elementów (Ściany. Linie. Zmień wielkość wszystkich bloków tekstowych: Zmieniona zostaje wielkość wszystkich bloków tekstowych i etykiet. (Gdy wprowadzisz jakąś wartość w jednym polu. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych.) Zmień wielkość ściany.przy pomocy łuku. Wypełnienia i Wieloboki stref. Polecenie Podziel jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. Uwaga: Nie można podzielić wieloboku . 1) Otworzyć okno dialogowe Zmień wielkość. których położenie nie zostanie zmienione. Dachy. łuku lub krawędzi elementu. 3) Określić współczynnik zmiany wielkości oraz położenie elementów poprzez narysowanie wektora transformacji. Wielkość zaznaczonych elementów zostanie zmodyfikowana w oparciu o określony współczynnik. Zmień wielkość wszystkich strzałek i znaczników Zmieniona zostaje wielkość wszystkich strzałek/znaczników.np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 135 . 4) Kliknij w dowolnym miejscu okna.Komunikacja z ArchiCADem • Współczynnik zmiany wielkości: W celu dowolnego określenia współczynnika zmiany wielkości należy użyć jednej z trzech dostępnych metod. 2) Zaznaczyć pole przy opcji Definiuj graficznie. elementu Dachu . grubość słupa: W przypadku ścian. Zmień wielkość elementów bibliotecznych: Zmieniona zostanie wielkość wszystkich zaznaczonych elementów bibliotecznych.

Operacja będzie miała wpływ wyłącznie elementy. Uwaga: W przypadku dzielenia ścian. lub kliknij w istniejącą Linię. Ścianę. Łuk. Zaznaczony element może zostać podzielony w płaszczyźnie pionowej na dwie części. 4) Kursorem w 1) Wybierz elementy. 136 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Polecenie Wyrównaj jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. które chcesz wyrównać. Zaznaczone elementy zostaną wyrównane (wydłużone. 3) Narysuj tymczasową linię podziału.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Można podzielić przegrodę strukturalną przy pomocy innej przegrody strukturalnej. lub kliknij w istniejącą Linię. lub wybranego dzielącego elementu. Uwaga: Jeżeli nie został zaznaczony żaden element. Linia podziału jest rysowana w płaszczyźnie Początku układu Użytkownika. lub przycięte) do klikniętego elementu lub narysowanej linii wyrównania. jak w oknie Rzutu. Zobacz Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne na stronie 330. Wyrównanie Elementów Użyj polecenia Wyrównaj w celu przycięcia. Ścianę lub krawędź wieloboku. W widokach 3D wybrane Ściany lub Belki są wyrównywane do płaszczyzny pionowej. lub wydłużenia Ścian. Łuków lub Linii. które chcesz podzielić. po której klikniesz pozostaną zaznaczone. 1) Zaznacz elementy. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Podziel. które się przecinają (albo przetną się po wydłużeniu) z wybraną linią/łukiem/krawędzią. podział następuje w punkcie. kształcie Oka kliknij po jednej stronie tymczasowej linii podziału. w którym linia podziału przecina linię (linie) odniesienia zaznaczonych elementów. Zaznaczone elementy można dalej modyfikować. Łuku lub krawędzi elementu. Funkcja ta działa tak samo. lecz należy użyć polecenia Podziel przegrodę strukturalną. do Linii. krawędź Wieloboku lub Łuk/Okrąg. Polecenie Podział jest także dostępne w Oknie 3D. 3) Narysuj tymczasową linię wyrównania. Jeżeli zaznaczony element przecina się z elementem dzielącym w kilku punktach. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. polecenie Podziel umożliwia podzielenie ściany pojedynczym kliknięciem jednej z krawędzi lub linii odniesienia ściany. 5) Elementy po stronie. polecenie Podział spowoduje podział we wszystkich punktach przecięcia elementów. Belek. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Wyrównaj.

za pomocą którego utworzono którykolwiek z zaznaczonych elementów. które zamierzasz wyrównać. • Wpisać promień dla zaokrąglenia/ścięcia. Aktywuj dowolne narzędzie. 1) Zaznacz wszystkie elementy. bądź podzielić. której chcesz użyć do operacji podziału/wyrównania. Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia Użyj polecenia Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. Łuki eliptyczne bądź kołowe mogą być przedłużane bądź przecinane tak. można jednocześnie wyrównać i podzielić zaznaczone elementy w oparciu o tę samą krawędź. a następnie kliknij w krawędź. którego utworzony odcinek byłby cięciwą. aby ich punkty końcowe znalazły się w jednym położeniu. poprzez odcięcie narożników. Ścięcie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy prostego segmentu. 2) Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd 3) Operacja zostanie wykonana. Wybrać jedną z opcji: Zaokrąglenie lub Ścięcie: • Przecięcie dwóch elementów Zaznaczone dwie Linie. Wszystkie zmodyfikowane elementy pozostaną zaznaczone. albo narożnik (narożniki) elementu wielobocznego. (Wielkość Ścięcia określana jest poprzez promień łuku. • 1) Zaznacz dwa elementy (koniecznie muszą to być elementy tego samego typu). (MacOS). Aby otworzyć okno dialogowe Zaokrąglenie/Ścięcie należy: • • • Zaznaczyć dwie linie lub element wieloboczny.Komunikacja z ArchiCADem Skróty dla operacji Podziału i Wyrównania Korzystając z prostego skrótu. Ściany. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie lub jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. Zaokrąglenie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy łuku. aby zaokrąglić lub ściąć miejsce przecięcia dwóch prostych linii lub ścian.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 137 . wybrać ikonę Zaokrąglenia/ Ścięcia w palecie pomocniczej. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przecięcie.

Uwaga: Opcja ta może być stosowana tylko jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. z lewej strony. ścięcia lub punktu przecięcia. • Kliknięty fragment elementu. ich długość jest dostosowywana do zaokrąglenia. Łuki. chyba że wskazano polecenie Zawieś grupowanie (Patrz Zawieszanie grupowania na stronie 146. jak również poprzez usuwanie fragmentu elementu. Nie jest ona dostępna w przypadku zaznaczenia dwóch oddzielnych elementów.) Długości linii są dopasowywane w zależności od tego czy linie się przecinają. Jeżeli nie. które można 138 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby przyciąć element. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. promień zostanie automatycznie ograniczony tak. znajdującego się pomiędzy dwoma punktami przecięcia. Kursor przyjmie kształt nożyczek. Linie. w którym przecinają się z innym elementem. Okręgi. Polilinie i Krzywe. Zastosuj do wszystkich narożników Aby zastosować ścięcie/zaokrąglenie do wszystkich narożników zaznaczonego wieloboku.część. aby otworzyć okno dialogowe funkcji Zaokrąglenia/Ścięcia. Elementy. wybierz opcję Zastosuj do wszystkich narożników. Ścięcie oraz Przecięcie nie będą aktywne dla elementów pogrupowanych. Uwaga: W Oknie 3D w celu przycięcia można także klikać w powierzchnię Ścian i Belek. opcja ta zostaje wybrana domyślnie i nie można jej zmodyfikować. Aby zastosować zaokrąglenie/ścięcie w przypadku pojedynczego wierzchołka wieloboku. zaokrąglenie/ścięcie zostanie zastosowane w przypadku wszystkich wierzchołków. należy: • • Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przytnij lub wcisnąć klawisz Ctrl (Windows)/Cmd (MacOS). która znajduje się między dwiema pierwszymi ścianami. przycinać to: Ściany. Przesuń go do przycinanego elementu i kliknij segment. który chcesz przyciąć.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli promień zaokrąglenia łuku przekracza odległość do najbliższego wierzchołka. a następnie wybrano polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. zawarty pomiędzy dwoma najbliższymi punktami przecięcia z innymi elementami. Uwaga: Polecenia Zaokrąglenie. Uwaga: Docinanie elementów do dachu jest oddzielną funkcją w ArchiCADzie. Szczegóły. Belki. Jeżeli został zaznaczony element wieloboczny. aby łuk zaokrąglenia zawierał najbliższy wierzchołek. w tym przypadku przytniemy część belki . • Kliknąć OK. Np. kliknij ten wierzchołek i użyj polecenia z palety pomocniczej. zostanie usunięty. Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia Elementy mogą być przycinane poprzez usuwanie ich fragmentów aż do punktu.

• Skutkiem połączenia wierzchołków nie sąsiadujących ze sobą. • Aby wstawić nowy wierzchołek bez zmiany jego położenia.) Uwaga: Nie można dodać nowego wierzchołka do elementu/segmentu po łuku. 4) Ponowne kliknięcie zatwierdzi położenie nowego wierzchołka. spowoduje ich połączenie (usunięcie przemieszczonego wierzchołka). Dodanie wierzchołka do prostego elementu linearnego spowoduje utworzenie nowego elementu. 2) Kliknąć w jedną z krawędzi aby uaktywnić paletę kontekstową. jeśli klikniesz polecenie Wstaw nowy węzeł do elementu łukowego. element ten zostanie wyprostowany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Jeżeli przemieścisz wierzchołek w taki sposób. Dodanie wierzchołka do elementu wielobocznego zwiększa ilość krawędzi.Komunikacja z ArchiCADem Dodawanie Elementom Wierzchołków Możliwe jest dodawanie wierzchołków do zaznaczonych elementów poprzez użycie odpowiedniego polecenia z palety Pomocniczej. • Przemieszczenie wierzchołka do pozycji wierzchołka sąsiedniego. (W palecie Pomocniczej należy wcześniej uaktywnić ikonę Wstaw nowy węzeł. wystarczy dwukrotnie kliknąć w krawędź zaznaczonego elementu. wierzchołek leżący po przeciwnej stronie tej krawędzi zostanie także usunięty. 1) Zaznaczyć element. będzie usunięcie fragmentu wieloboku. Wierzchołki można dodawać również w Oknie 3D. W celu dodania wierzchołka należy: Przylegające krawędzie zostaną dopasowane do nowego położenia wierzchołka. 3) Wybrać ikonę Wstaw nowy węzeł . Jeżeli przemieszczenie wierzchołka usunie jedną z przyległych krawędzi. Edycja wierzchołków Wybranie ikony Przesuń węzeł z palety Pomocniczej umożliwia przemieszczenie wierzchołka elementu wielobocznego. że krawędzie wieloboku będą się przecinały (ale żadna z krawędzi nie 139 .

Możesz skasować lub pozostawić oryginalne elementy. jednowierszowe Boki Tekstu). że łuk będzie modyfikowany bez zmiany jego wielkości kątowej (stosunku długości łuku do cięciwy). Łuki kołowe i eliptyczne. możesz zastąpić węzeł wieloboku łukiem stycznym.Komunikacja z ArchiCADem zostanie usunięta). patrz Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia na stronie 137. Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu Za pomocą polecenia Zmień krzywiznę krawędzi w Palecie Pomocniczej można zakrzywić segment elementu poprzez kliknięcie i przemieszczenie krawędzi lub linii odniesienia. będzie powodowało. a następnie z palety Pomocniczej wybierz polecenie Wstaw nowy węzeł. Uwaga: Jeżeli wygięty segment przecina krawędź innego wieloboku. ArchiCAD poprawi kształt tego wieloboku co może spowodować pocięcie wieloboku w kilku miejscach. 140 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Krzywe. Szczegółowy opis. Przy pomocy funkcji Zaokrąglenia (użyj ikony Zaokrąglenia/Ścięcia w palecie pomocniczej ). rozbite elementy utworzą odpowiednie grupy. którego promień można ustawić w oknie dialogowym Promień zaokrąglenia/ścięcia. • Przemieszczanie wierzchołka przylegającego do krawędzi łukowej. wielobok zostanie podzielony na dwie części. Aby wyprostować krawędź zakrzywionego elementu zaznacz ten element. Krzywizna krawędzi będzie określona w oparciu o przylegające do niej wierzchołki oraz wskazany w trakcie tej operacji trzeci wierzchołek. Uwaga: Jeżeli włączone jest Autogrupowanie. Rozbij do Bieżącego Widoku Wybranie polecenia Edytuj > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku spowoduje zamianę zaznaczonych elementów w dowolnym oknie 2D na podstawowe elementy rysunkowe (Linie bez strzałek. Wypełnienia bez ramek.

Funkcje te zostały opisane poniżej. Odbicie Lustrzane kopii elementów Można także tworzyć dokładne kopie elementów w projekcie poprzez przemieszczanie jednej. Selekcji można dokonywać przy pomocy narzędzi Strzałka bądź Obszar Zaznaczenia. Teksty oraz na elementy podstawowe strzałek (Linie. Dachy i Siatki zostaną rozbite na linie Ściany i Słupy zostaną rozbite na Linie i Wypełnienia (Drzwi i Okna wstawione w Ścianę również zostaną rozbite). Tworzenie kopii elementów W czasie projektowania nierzadko zachodzi potrzeba tworzenia dokładnych kopii elementów. Przesunięcie. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. że rozbicie elementu konstrukcyjnego za pomocą pierwszej opcji (Zachowaj tylko oryginalne elementy) będzie oznaczać. Obrócić lub Odbić lustrzanie kopię elementu. Często najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z poleceń Kopiuj/Wklej. Łuki. Dogodnym sposobem jest użycie graficznych metod pozwalających na przesuwane i obracanie jednej lub więcej kopii elementów albo wykorzystanie funkcji powielenia. Obrót. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D nie jest możliwe rozbicie przekrojów elementów konstrukcyjnych Przekrój/Elewacja/RŚ i Kamery Podstawowe elementy 2D. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Wymiarowanie zostanie rozbite na Linie. Dokumentu 3D w trybie Modelu). Zobacz Podstawowe Techniki Edycji na stronie 116. lub kilku kopii zaznaczonych elementów. Obiekty GDL zostaną rozbite na podstawowe elementy rysunkowe 2D. • Aby Przesunąć. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Drzwi i Okna (jeżeli są zaznaczone bez ścian do których zostały wstawione) zostają rozbite (podobnie jak Obiekty GDL) na elementy dwuwymiarowe i zastąpione w ścianach pustymi otworami. • • • Rozbicie nie działa w następujących przypadkach: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 141 . że dany element nie będzie już funkcjonował jako element konstrukcyjny. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Wypełnienia).Komunikacja z ArchiCADem Zwróć uwagę. W efekcie element zniknie z innych widoków modelu (Przekroju/Elewacji/RŚ. Okręgi. Polilinie zostaną rozbite na Linie oraz Łuki. Szczegóły. Przykłady: • • • Stropy. Po rozbiciu elementów może zajść potrzeba poprawienia rysunku. należy go zaznaczyć i wybrać odpowiednie polecenie z menu Edycja > Zmiana położenia lub z menu kontekstowego.

aby anulować wykonanie kopii). opcje Przesunięcia/Obrócenia/Odbicia są dostępne jedynie dla dodanych elementów Rysunku. Zwróć uwagę. bądź odbita lustrzanie. kliknij element aby go przesunąć lub obrócić jego kopię do nowego położenia. wszystkie kopie zostaną rozmieszczone wokół tej samej osi obrotu. obrócona. w identycznych odstępach. W oknie 3D. • Uwaga: Podczas obracania. Kliknięcie zatwierdzi operację. wybierz żądane polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia lub w menu kontekstowym (albo użyj skrótu Ctrl + Alt (Windows) lub Cmd + Opt/Alt (MacOS)). Kopia elementu zostanie przemieszczona. wzajemnie prostopadłe linie odniesienia. (Przy kursorze pojawi się mały znaczek +. jak w Oknie 3D. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D..Komunikacja z ArchiCADem • Innym sposobem jest wybranie polecenia Przesuń/Obrót/Odbij z palety pomocniczej i wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Alt/Opt (MacOS). np. W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ funkcje mogą być wykorzystywane do dodawania elementów rysunkowych oraz Drzwi i Okien (tylko przesuwanie). użyj polecenia Edycja > Zmiana położenia > Powielenie lub polecenie Powiel z palety Pomocniczej. kąt ustala się w oparciu o łuk odniesienia. określa się liczbę kopii dla obu kierunków macierzy. Powielenie Elementów Jeżeli potrzebujesz utworzyć wiele elementów ułożonych w określonym rytmie. Dwukrotne kliknięcie zakończy operację wstawiania wielu kopii. Typ pokrycia może być również wybrany w panelu Parametry • • • Aby Przesunąć lub Obrócić wielu kopii elementu. Korzystając z funkcji Macierzy. Macierz pozwala na rozmieszczenie kopii elementów na macierzy określonej poprzez dwie. Operacje tego typu mogą być wykonywane zarówno w oknie Rzutu. zaznacz element. opcja ta nie będzie aktywna. Powielenie pozwala na utworzenie dowolnej liczby kopii zaznaczonych elementów na bieżącej kondygnacji w oparciu o następujące metody i opcje: • Przesuń powiela kopie wzdłuż prostej linii odniesienia. wciśnij ponownie Ctrl. Obrót powiela elementy po łuku. a zaznaczenie będzie teraz zawierało kopię elementu. Podniesienie układa elementy w stos w oparciu o określoną wartość przesunięcia w pionie. że czasie pracy w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. W oknach 142 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Detali opisane funkcje mogą być używane wyłącznie do kopiowania elementów rysunkowych. Możesz wstawić dowolną ilość kopii. Pojawi się znak “++” .

Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL ze stron internetowych (GDL Object Web Plug-in) bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. obrotu. Przeciągnij i Upuść Metoda Przeciągnij i Upuść znana jest użytkownikom systemów MacOS oraz Windows jako sposób na otwieranie plików. niezależnie czy jest to powielanie metodą przesunięcia. W przypadku tej opcji nie definiuje się liczby kopii. przesunięcie w pionie określa się graficznie. Przekrój/Elewacja/RŚ. Przesunięcie w pionie określa wartość zmiany wzniesienia kopii przy operacji powielania. jednak w punkcie końcowym nie jest umieszczana kopia elementu. metoda Przeciągnij i Upuść może być szeroko wykorzystywana do kopiowania i wklejania elementów pomiędzy oknami. Dokładaj powoduje rozłożenie kopii w określonych. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. Więcej informacji na temat Przeciągania i Upuszczania Obiektów GDL. czy kopiowanie i wklejanie elementów pomiędzy oknami tej samej lub różnych aplikacji. lecz odstępy pomiędzy sąsiednimi kopiami. zobacz Otwieranie plików DWG/DXF metodą "przeciągnij i upuść" na stronie 540. w jaki sposób interpretowane będą narysowane linia/łuk odniesienia. do dowolnego innego okna tekstowego ArchiCADa Z dowolnego okna tekstowego do dowolnego okna 2D (Rzut. w których możliwe jest umieszczanie danych tego typu. Rozłożenie-1 działa tak jak poprzednia opcja. Detal/Obszar 2D/Symbol 2D elementu bibliotecznego) z parametrami domyślnymi Przenoszenie bądź kopiowanie tekstów w obrębie jednego okna tekstowego Tworzenie tekstowych plików schowka w Menedżerze plików Wklejanie tekstowych plików schowka do okien tekstowych Upuszczanie zwykłych tekstów w dowolnych oknach tekstowych (z pewnymi ograniczeniami) Po zdefiniowaniu wszystkich opcji w oknie dialogowym Powielenie kliknij OK. • • • • Skokowo rozkłada kopie w odległościach odpowiadających długości linii/łuku odniesienia. a nie poprzez wpisanie wartości numerycznej. Rozłożenie rozkłada kopie w równych odległościach. • • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 143 . Ponieważ ArchiCAD posiada wiele okien różnych typów. definiując wektor. W tym przypadku zaznaczenie pola przy tej opcji spowoduje uaktywnienie możliwości graficznego określenia przesunięcia w pionie. czy macierzy. • Przeciąganie i upuszczanie Tekstu Istnieją następujące możliwości przenoszenia tekstów: • Z dowolnego okna tekstowego ArchiCADa lub z okna tekstowego dowolnej aplikacji obsługującej metodę Przeciągnij i Upuść. Dane mogą być upuszczane tylko w oknach. a następnie wykonaj operację powielenia rysując linię/łuk odniesienia. wyrażane w jednostkach długości lub kąta. równych odległościach.Komunikacja z ArchiCADem W dolnej części okna dialogowego można ustalić. na dowolnej długości linii/łuku odniesienia. Uwaga: Powielając elementy w Oknie 3D. Dokument 3D. których suma odpowiada długości linii/łuku odniesienia.

przy użyciu następujących technik: • • • skróty klawiaturowe: Alt w celu Pobrania ustawień i Ctrl+Alt w celu Nadania ustawień polecenia w pasku narzędzi Standard lub w menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia i Nadaj ustawienia. przytrzymanie klawisza myszy i przeciągnięcie kursora poza obszar okna Rzutu ArchiCADa spowoduje uaktywnienie operacji Przeciągnij i Upuść. Funkcja jest dostępna: • w oknach Rzutu i Dokumentu 3D oraz Oknie 3D. • • Metodą Przeciągnij i Upuść można wstawiać wiele Obiektów GDL jednocześnie. W systemie Windows dostępna jest specjalna technika “i-drop”. zaznaczenie Widoku lub Rysunku. Przeciąganie i upuszczanie Obiektów DWG/DXF Metoda Przeciągnij i Upuść może być wykorzystywana do pobierania Obiektów DWG/DXF z sieci web. • • Zaznaczone elementy Rzutu w formacie obrazka (np. Okna i Drzwi mogą być upuszczane tylko w Ścianach. patrz Otwieranie plików DWG/DXF za pomocą funkcji i-Drop® (tylko Windows) na stronie 541.Komunikacja z ArchiCADem Przeciąganie i upuszczanie Rysunków Najprostszą metodą dodania Rysunku z zewnętrznego pliku ArchiCADa jest otwarcie struktury projektu w Nawigatorze. Skrypty 2D mogą być upuszczane w oknach tekstowych wszystkich rodzajów. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. W ten sposób można kopiować następujące elementy: • Elementy Rzutu (w formacie modułu) Pozwala to na zmianę domyślnych parametrów narzędzi. dla większości typów elementów 144 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . do okna Podglądu projektu) Skrypty 2D i 3D zaznaczonych elementów w formacie tekstowym Przeciąganie i Upuszczanie Obrazków Istnieją następujące możliwości przenoszenia Obrazków: • • • • Upuszczanie plików graficznych w oknach Podglądu Obiektów GDL Upuszczanie plików graficznych w oknie Rzutu w postaci Obrazków Kopiowanie obrazków do pliku schowka w Finderze MacOS Wklejanie obrazków z pliku schowka do okien Podglądu Obiektów GDL. Upuszczenie Obiektu w oknie Rzutu aktywuje odnośne narzędzie w Palecie narzędzi i ustawia jego parametry w oparciu o parametry wklejonego elementu. Transfer ustawień Polecenia Transferu Ustawień występujące w ArchiCADzie w znacznym stopniu skracają proces tworzenia nowych elementów poprzez przenoszenie ustawień z elementów już istniejących. lub parametrów istniejących elementów. bez konieczności otwierania okna dialogowego ustawień narzędzia/elementu. Skrypty 3D będą generowane tylko w przypadku upuszczenia elementu nad oknem Skryptu 3D. ArchiCAD umożliwia pobranie ustawień jednego elementu konstrukcyjnego i przeniesienia ich do innego elementu tego samego typu. Przeciąganie i upuszczanie plików Obiektów GDL Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL z okien folderów bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. Szczegóły. który ma zostać dodany i przeciągnięcie go na Arkusz w Oknie arkusza bieżącego projektu. Przeciąganie i upuszczanie elementów Rzutu Jeżeli na Rzucie zdefiniowana jest selekcja (indywidualnych elementów lub za pomocą Obszaru Zaznaczenia).

Paskowana. że kolejne kliknięcie oznaczać będzie rozpoczęcie konstruowania elementu o pobranych parametrach. Kategorie stref). pod warunkiem. itd. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem • • W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i Detal/Obszar 2D tylko dla elementów rysunkowych Istnieje również możliwość Transferu ustawień pomiędzy dwoma elementami bibliotecznymi należącymi do tego samego typu: Umieść kursor strzykawki nad węzłem. Pobrane parametry będą także automatycznie ustawiane w uaktywnianych polach kryteriów (np. paskowana. aż zostanie podświetlony. krawędzią lub powierzchnią elementu docelowego. przekazano ścianie poniżej. że okno to jest otwarte oraz. Rodzaje wypełnienia. Pióra i kolory. Kolor pióra. Zobacz Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342.). Narzędzie to zostanie automatycznie uaktywnione tak. Grupowanie elementów Tworzenie Grup polega na zaznaczeniu zestawu elementów i wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Edycja > Grupowanie lub wciśnięciu odpowiadającego mu przycisku z palety narzędziowej Zarządzaj Elementami. Uwagi: Atrybuty elementu mogą być także pobierane do odnośnych pól w oknie dialogowym Znajdź i zaznacz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 145 . gdy znajduje się nad Punktem aktywnym. (Możesz również uaktywnić strzykawkę poleceniem Edycja > Ustawienia elementów > Nadaj ustawienia. patrz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. pełna. Typy linii. jeśli kursor znajduje się nad pustą przestrzenią arkusza. zwykłymi węzłami lub nad powierzchnią.) Kliknij element docelowy aby nadać mu bieżące ustawienia atrybutów narzędzia (Typ linii. uaktywnij polecenie Nadaj ustawienia z paska narzędzi (skrót: Ctrl-Alt (Windows) lub Alt/Opt-Cmd (MacOS). Kursor przyjmie kształt Strzykawki. Szczegóły.) Kliknięcie Pipetką załaduje ustawienia wybranego elementu do okna dialogowego ustawień odpowiadającego mu narzędzia i uczyni je ustawieniami domyślnymi tego narzędzia. Poniżej znajduje się przykład. pobieranie ustawień działa tak samo.) Strzykawka przyjmuje kształty analogiczne (pusta. gdy znajduje się nad Linią odniesienia. Gdy uaktywnisz polecenie Pobierz ustawienia z paska narzędzi (skrót: przytrzymanie klawisza Alt/Opt lub menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia). wciskaj klawisz Shift+TAB. kursor przybierze kształt Pipetki. W tym samym momencie wyświetlona zostanie informacja o elemencie. Pipetka jest: Pełna. gdy znajduje się nad węzłem Linii odniesienia lub osi. że aktywne są odpowiednie pola. w którym parametry ściany powyżej. Pusta. gdy znajduje się nad zwykłą krawędzią. którą można zaznaczyć. Aby nadać bieżące ustawienia danego narzędzia elementowi. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. Częściowo pełna. Bez względu na kształt Pipetki. Struktury warstwowe. (Pusta Pipetka nie działa.) jak w przypadku Pipetki. aż wybrany zostanie odpowiadający Ci element. Materiał. itd. Materiały. Pełna do połowy. (Aby przełączać podświetlanie nachodzących na siebie elementów.

punkty zaznaczenia każdej z nich będą miały inny kolor. należy powtarzać to polecenie kilka razy. Drzwi i Okna mogą być grupowane tylko jako część ściany. spowoduje najpierw rozdzielenie ich na grupy. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. WSZYSTKIE grupy są wtedy nieaktywne: pojedyncze elementy mogą być wtedy zaznaczane i edytowane indywidualnie. W przypadku zaznaczenia kilku grup jednocześnie. Funkcje grupowania i rozgrupowania są dostępne we wszystkich rodzajach modyfikowalnych okien. łańcuchy elementów (np. czy wypołaciowany dach) zostaną automatycznie utworzone jako grupy. z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Działania na Grupach Elementów Na elementach składowych grup można jednocześnie wykonywać następujące operacje: • 146 . prostokąt ścian. (Przycisk Zawieś grupowanie jest również dostępny w Palecie kontrolnej. Warstw) Inne operacje (takie jak Wyrównanie. • Wybranie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj z włączoną funkcją Zawieś grupowanie. wszystkie grupy zostają przywrócone. Zgrupowane elementy są wyróżnione poprzez duże. tworząc większe grupy. Elementy z innych kondygnacji nie mogą być grupowane nawet. Funkcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie grupuje elementy w trakcie ich powstawania (zamiast procedury grupowania elementów dopiero po ich utworzeniu). czy Zaokrąglenie/Ścięcie) mogą być wykonywane tylko na indywidualnych elementach. Aby uczynić wszystkie elementy stanowiące grupę niezależnymi. W przypadku zagnieżdżenia grup (grupy utworzone z grup elementów). Powielenie Przypisywanie atrybutów (np. puste w środku punkty zaznaczenia. aż do momentu uzyskania niezależnych elementów. Kamery. elementy składowe grup mogą być zaznaczane i modyfikowane indywidualnie. nawet gdy stanowią część skomplikowanej struktury grupowania. Następujące typy elementów nie mogą być zgrupowane: wszystkie rodzaje Wymiarowania. operacja Rozgrupowania selekcji złożonej z kilku grup składających się z innych grup. jeśli ich obrys jest wyświetlany na bieżącej kondygnacji. Jeżeli funkcja Auto-grupowanie jest włączona. należy wybrać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj.Komunikacja z ArchiCADem Zgrupowane elementy mogą być zaznaczane i edytowane jednocześnie jako Grupa. • • • Zaznaczanie Polecenia Edycji: Przesunięcie. W takim przypadku rozdzielanie grupy byłoby uciążliwe. Odbicie Lustrzane. Grupy można ze sobą łączyć (grupować). Rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie grupowania za pomocą przycisku Zawieś grupowanie z palety narzędziowej Standard lub poleceniem z menu górnego Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie. Strefy. można je także edytować pojedynczo. musiałbyś powtórnie zaznaczyć wszystkie elementy składowe grupy. Grupować można tylko elementy umieszczone na bieżącej kondygnacji. Dzięki opcji tymczasowego zawieszania grupowania. Zawieszanie grupowania Czasem zachodzi potrzeba wykonania operacji na pojedynczym elemencie składowym grupy. po rozgrupowaniu elementów lub zawieszeniu grupowania. Obrót. linie Przekroju/elewacji. ponieważ aby je zgrupować ponownie. w której są wstawione.) Jeżeli zawieszenie grupowania jest AKTYWNE. Etykiety. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. spowoduje odłączenie od grupy zaznaczonych elementów i rozbicie ich struktury grupowania do indywidualnych elementów. bez utraty informacji o grupowaniu.

Zaznaczenie grupy będzie powodowało zaznaczenie wszystkich jej elementów. obrót. powielenie). Możesz odblokowywać tylko elementy. Zmiany zostaną wprowadzone tylko w klikniętym elemencie. że zgrupowane elementy pozostają na przypisanych im warstwach. wyświetlane są Linie Pomocnicze. która jako pierwsza zawiesi grupowanie. Modyfikacja Atrybutów lub parametrów elementów nie będzie powodowała zmiany Atrybutów elementów niewidocznych. lub skorzystaj z polecenia Nadaj ustawienia z menu Edycja > Ustawienia elementu. które uprzednio zarezerwowałeś. Otwórz okno ustawień narzędzia. Zablokowane elementy nie mogą być rezerwowane przez innych członków zespołu. Informacja o blokowaniu jest przechowywana Grupy i Warstwy Grupowanie elementów nie powoduje zmiany przypisanych im atrybutów. ale punkty zaznaczenia będą miały • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 147 . że będziesz musiał kilkakrotnie wybierać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj zanim elementy będą mogły być zaznaczane i modyfikowane niezależnie. odnoszącego się do elementu. który chcesz zmodyfikować (upewnij się.Komunikacja z ArchiCADem których się składają. które sam zablokowałeś. przy wyłączonej funkcji Zawieś grupowanie. W palecie narzędziowej Zarządzaj Elementami znajdują się przyciski będące odpowiednikami tych poleceń. który zamierzałeś zmodyfikować przytrzymując klawisze Ctrl+Alt (Windows)/Opt+Cmd (MacOS). odbicie lustrzane. Następnie kliknij element. a także możliwe jest pobranie ich ustawień przy pomocy funkcji transferu ustawień. Spowoduje to przesłanie ustawień domyślnych ustawionego typu elementu do elementu. Grupy nie będzie można edytować poprzez przesunięcie. kolor szary. Szczegóły. Atrybuty i parametry zarezerwowanych elementów mogą być jednak modyfikowane tylko przez osobę. Użyj Zawieszenia grupowania aby zmodyfikować zgrupowane elementy nie znajdujące się na zablokowanych warstwach. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. czy powielenie. Uwaga: Zablokowanie warstwy przyniesie ten sam skutek zablokuje wszystkie elementy. Za pomocą polecenia Odblokuj wszystkie możesz odblokować wszystkie zablokowane elementy nawet jeśli nie są one zaznaczone. że żaden element nie jest zaznaczony). odbicie lustrzane. Uwaga dla członków Zespołu: Elementy grupy mogą być zarezerwowane przez różnych członków zespołu. Oznacza to. który kliknąłeś. zmień parametry i zamknij okno klikając OK. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. • Jeżeli niektóre z elementów grupy są na zablokowanych warstwach: • Elementy na zablokowanych warstwach będą widoczne na Rzucie. które się na niej znajdują. Jeżeli niektóre z elementów grupy są na schowanych warstwach: • • Elementy na schowanych warstwach będą niewidoczne W czasie edycji grupy (poprzez przesunięcie. jednak będą one powodowały zablokowanie całej grupy. Zablokowane elementy mogą być zaznaczane i wykorzystywane przy konstruowaniu innych elementów. obrót. niewidoczne elementy będą także edytowane. Możliwe. jednakże grupy nadal pozostaną aktywne. Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Odblokuj odblokowuje zaznaczone elementy. patrz Warstwy na stronie 26. Uwaga: Istnieje sposób aby zmienić ustawienia elementu należącego do grupy. Blokowanie/Odblokowywanie Elementów Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj blokuje wybrane elementy zapobiegając ich przypadkowej modyfikacji. Uwaga dla członków Zespołu: Możesz zablokować tylko te elementy.

Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. Domyślnie kolejność wyświetlania definiowana jest w oparciu o sześć klas. Okręgi. lecz nadal pozostanie nad elementami należącymi do klas niższych. Jeżeli jesteś dołączony do Projektu zespołowego jako Kierownik zespołu. Dachy. Belki. ArchiCAD umieszcza elementy na 14 poziomach. Zobacz Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. Przenieś na wierzch: To polecenie spowoduje. Metryczki stref) 2) Elementy rysunkowe (Linie.Komunikacja z ArchiCADem nawet po Twoim Odłączeniu się z Projektu zespołowego. Okna. Własna Kolejność Wyświetlania Domyślna Kolejność wyświetlania ArchiCADa sprawdza się w większości przypadków. Schody) 4) Elementy konstrukcyjne (Ściany. lecz nadal pozostanie pod elementami należącymi do klas wyższych. Krzywe. itd. są czyszczone. zaznaczony element zostanie przeniesiony pod elementy (będzie przez nie zasłaniany) tej samej lub wyższych klas. jednak przecięcia nakładających się ścian o tych samych wzorkach wypełnienia. że element zostanie nałożony na pozostałe elementy. Przenieś niżej: Dzięki temu poleceniu. Punkty aktywne) 3) Elementy biblioteczne (Obiekty. Polecenia te działają następująco: • Przenieś wyżej: Dzięki temu poleceniu. nakładające się elementy będą układane zgodnie z określoną kolejnością. Wymiarowania wszystkich typów. wówczas możesz blokować i odblokowywać elementy utworzone przez dowolnego członka. Słupy. że element zostanie przysłonięty przez pozostałe elementy. Wielokąty stref) 6) Obrazki • • • • Procedury układania elementów Zarówno domyślna Kolejność wyświetlania jak i narzędzia do jej zmiany oparte są na dwóch procedurach układania elementów: według klas i według poziomów. o jeden poziom niżej. Elementy znajdujące się na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kolejność wyświetlania nakładających się elementów Nakładanie się elementów należących do tej samej klasy zależy od kolejności ich narysowania. Etykiety. Niezależnie od kolejności rysowania elementy należące do pierwszej klasy będą wyświetlane najwyżej. Typy elementów są podzielone na klasy w następujący sposób: 1) Elementy opisu (Teksty. zaznaczony element zostanie przeniesiony nad elementy (będzie je zasłaniał) tej samej lub niższych klas. Podczas zaznaczania nakładających się elementów tej samej klasy. Ostateczny układ elementów widoczny na ekranie i na wydrukach opiera się na poziomach i klasach. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. elementy należące do drugiej klasy. Drzwi. Siatki) 5) Wieloboki dwuwymiarowe (Wypełnienia. Przywróć domyślną kolejność: To polecenie przywraca domyślną kolejność nakładania się elementów opisaną poprzednio. Kolejność wyświetlania W trakcie rysowania Projektu. Lampy. Przenieś na spód: To polecenie spowoduje. możesz wybierać pomiędzy nimi cyklicznie wciskając klawisz Tab. jednak czasami zachodzi potrzeba ustawienia elementów w innej kolejności. Na każdym poziomie mogą znajdować się elementy dowolnych typów. Wstępnie układ ten jest przystosowany do typowych zastosowań w rysunku architektonicznym. 148 . Stropy. Aby tego dokonać należy skorzystać z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania lub odpowiadających im przycisków w pasku narzędziowym Zarządzaj Elementami.

Np. znajdujące się na domyślnym 8. lub poniżej. że przykryją one pozostałe elementy projektu (albo zostaną przykryte przez pozostałe elementy projektu). lub niżej elementów będących na poziomie najniższym. Przeniesione Wypełnienia będą jednak nadal przykrywane przez Elementy biblioteczne. które są przypisane ich klasom. spowoduje. poziomu na poziom 8. które znajdują się na najwyższym poziomie. znajdujące się na ich domyślnym 8. że będzie on przykrywał wszystkie Wypełnienia. lub były przykrywane przez wszystkie inne elementy. poziomie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenia Przenieś na wierzch oraz Przenieś na spód przenoszą zaznaczone elementy na taki poziom w układzie. Teksty i wymiarowanie przeniesione na najwyższy poziom układu nie mogą być przykryte. Poziomy są przypisane klasom w następujący sposób: 1-4: Domyślnie puste 5: Etykiety 6: Rysunki 2D 7: Elementy biblioteczne 8: Struktury 3D 9: Wieloboki 2D 10: Obrazki 11-14: Domyślnie puste 4 najwyższe i 4 najniższe poziomy są domyślnie puste. że przykryją one przeniesione wcześniej Wypełnienia. W ten sposób można przenosić elementy do żądanego położenia w układzie. Oczywiście można przenosić dowolne elementy znajdujące się na niższych poziomach tak. poziomie. co oznacza. Ponowne użycie polecenia Przenieś wyżej (na poziom 7) spowoduje. Nie musi to zawsze być poziom 1. Możesz przenosić elementy każdego typu pomiędzy tymi poziomami za pomocą poleceń z menu Edycja > Kolejność wyświetlania opisanych powyżej. Przeniesienie wyżej Wypełnienia z jego domyślnego 9. że zaznaczone wypełnienia przykryją elementy konstrukcyjne. poziomie. 149 . należy je przenieść niżej. natomiast ich wzajemny układ pozostanie zgodny z ich klasami. Przenosząc wyżej bądź niżej kilka zaznaczonych elementów znajdujących się na różnych poziomach.Komunikacja z ArchiCADem danym poziomie będą przykrywały wszystkie elementy znajdujące się na niższych poziomach niezależnie od ich klasy. W razie próby przeniesienia wyżej elementów. Aby zatem przykryć teksty lub wymiary innymi elementami. będzie nadal istniała możliwość przeniesienia innych elementów powyżej. Przeniesienie na wierzch lub na spód elementów różnych typów spowoduje. znajdujące się na poziomie 9.. każdy z nich zostanie przeniesiony tylko o jeden poziom. lub 14. Nowe elementy są zawsze umieszczane na poziomach. znajdujące się na domyślnym dla nich 7. jednak będzie przykrywany przez elementy konstrukcyjne. zostanie wyświetlone odnośne ostrzeżenie. że po użyciu tych poleceń.. aby przykrywały one wszystkie inne elementy.

czy znajdujących się poza twoim obszarem roboczym. że Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. 2) Aktywuj Magiczną Różdżkę. umieszczonych na innej kondygnacji niż bieżąca i elementów należących do Podrysu. Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki 1) Z Palety narzędzi wybierz typ elementu. Zobacz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. Magiczna Różdżka O Magicznej Różdżce Magiczna Różdżka zachowuje wykonane czynności. a także elementów zarezerwowanych przez innych członków zespołu. kursor zmieni kształt na Magiczną Różdżkę. Przy eksporcie plików DXF/DWG. Wypełnienia i Etykiety powierzchni). które oznaczają wykrycie: • • • • wierzchołka krawędzi pustej powierzchni lub obszaru wieloboku Jeżeli klikniesz na krawędzi lub wierzchołku. Strop. Obrócony prostokąt) nie jest brana pod uwagę. Magiczna Różdżka rozpoznaje krawędzie elementów zablokowanych. (W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i 3) Kliknij aby Różdżka wyszukała wielobok. Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Łuk. Wzajemny układ tych komponentów będzie zawsze zgodny z ich klasami. 150 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . czyli niezależnie od ich położenia w układzie wszystkie elementy będą widoczne. Belka. Polilinia oraz Krzywa. a wybrana metoda geometrii (np. przenoszenie jednego z nich będzie zawsze powodowało przeniesienie drugiego tak. wszystkie elementy będą traktowane jako przezroczyste. Podczas tworzenia ścian po łuku lub elementów wielobocznych w oparciu o łuki. Wypełnienie. Dach. a następnie konstruuje nowy element w oparciu o odnaleziony wielobok. których punkty końcowe przecinają tę krawędź. Dokument 3D Magiczna Różdżka rozpoznaje tylko elementy rysunkowe 2D). Przegroda Strukturalna. okręgi lub krzywe. Chociaż można stosować polecenia przenoszenia dla tych komponentów indywidualnie. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Istnieją trzy rodzaje kursora Magiczna Różdżka. Linia. czyli np. Magiczna Różdżka działa zarówno w oknach 2D jak i 3D i rozpoznaje następujące typy elementów: Ściana. Aby ją pokazać. składające się z komponentów należących do różnych klas (Wielokąty stref i Metryczki stref. których zbudowanie w oparciu o tradycyjne metody konstrukcyjne byłoby bardzo żmudne. Narzędzie to pozwala na tworzenie elementów o złożonych kształtach. Kliknij ikonę Różdżki na Palecie kontrolnej lub przytrzymaj Spację. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. stopień odwzorowania krzywizn zależy od ustawień w oknie dialogowym Parametry Magicznej Różdżki. Kolejność wyświetlania zostanie zachowana podczas drukowania lub plotowania.Komunikacja z ArchiCADem Strefy i wypełnienia to elementy. Magiczna Różdżka utworzy wielobok obrysowując element i/lub znajdując łańcuch segmentów: biegnie wzdłuż krawędzi i obrysowuje łańcuchy elementów. który chcesz utworzyć. wyszukując i obrysowując elementy linearne lub wieloboczne wśród elementów istniejących. a Etykiety powierzchni odnośne Wypełnienia. Siatka. Kształt elementów budowanych przy użyciu Magicznej Różdżki jest zawsze oparty o wielobok.

będziesz mógł z nich skorzystać po odnalezieniu wieloboku przez Magiczną Różdżkę. Przed użyciem funkcji Magicznej Różdżki. czy parametry te są odpowiednie szczególnie w przypadku. będzie można je usunąć.Komunikacja z ArchiCADem • Kliknięcie nad pustą przestrzenią lub nad obszarem elementu powoduje. usuń. w oparciu o krawędzie istniejących elementów (tego samego. że Magiczna Różdżka wyszukuje wielobok utworzony przez najbliższe krawędzie elementów (niezależnie czy krawędzie są łańcuchem. a następnie określić kierunek wektora wypełnienia. • • • Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/Odejmowania wieloboków Magiczna Różdżka może być wykorzystywana do dodawania/odejmowania wieloboków. będziesz musiał najpierw odnaleźć Różdżką wielobok. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 151 . bądź przesuń odjęty wielobok. przy kliknięciu w pustej przestrzeni. które rzeczywiście przecinają się z klikniętą powierzchnią. Charakterystyka konstruowanych elementów będzie zależała do bieżących parametrów odnoszących się do nich narzędzi. od którego zamierzasz odjąć inny wielobok. Należy zawsze sprawdzić. a nie tylko ich obrys w widoku z góry. Wówczas Magiczna Różdżka wyszuka wielobok tylko w oparciu o zaznaczone elementy. Pod uwagę brana jest zawsze powierzchnia pozioma. można dodatkowo określić selekcję. • 4) Zostaną utworzone nowe elementy. 2) Wybierz polecenie "Odejmij od wieloboku" z palety Pomocniczej. ArchiCAD odnajdzie krawędzie tylko tych elementów. lub określony Obszar Zaznaczenia. czy operacja została wykonana poprawnie. Nowe elementy będą niezależne i będzie je można edytować indywidualnie. który chcesz odjąć. • W tym przykładzie chcemy odjąć złożony wielobok od stropu. bądź innych typów). przy budowaniu dachów w oparciu o ściany. czy się przecinają). Aby sprawdzić. Jeżeli aktywowałeś metodę Przesunięcia. Jeżeli elementy stanowiące bazę dla utworzonego wieloboku będą zbyteczne. Przy wykorzystaniu Różdżki do rysowania wieloboków wypełnień o zdefiniowanym początku wypełnienia. 1) Zaznacz element. Przy wyszukiwaniu konturów nowych elementów. • 3) Aktywuj Magiczną Różdżkę i przemieść kursor nad wielobok. 4) Kliknij aby zatwierdzić operację. jeśli elementy mają być konstruowane w relacji do innych elementów. lub Wielokrotnego przesunięcia. Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D Działanie Magicznej Różdżki w Oknie 3D jest podobne jak w oknie Rzutu. wewnątrz wielobocznego łańcucha ścian). Albo wybierz wielobok i zaznacz kontur wokół jego otworu. przed skorzystaniem z Różdżki będziesz musiał określić linię odniesienia oraz kierunek spadku dachu. której wzniesienie jest określane poprzez punkt kliknięcia w dowolną powierzchnię w oknie 3D lub poprzez Początek układu Użytkownika (np. Funkcja wykorzystuje jednak położenie elementów w przestrzeni. np. Jeżeli konstruujesz pojedynczą połać dachową.

Zazwyczaj w Oknach Modelu jako Podrys będziesz wykorzystywał następujące widoki: • • • • Uwaga: Narysowanie wieloboku poprzez kliknięcie wewnątrz konturu zaznaczonego elementu narzędziem danego elementu jest podobne do operacji odejmowania. możesz narysować detal okapu dachu w Oknie Detalu (Aktywny Widok). Podrys imituje rysunek podłożony pod arkusz roboczy. Rzut wyświetlony jako Podrys dla Detalu: 152 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Widok Modelu lub Rysunek.opcjonalnie umieszczony z boku. w którym aktualnie pracujesz Podrys . Szczegóły. Obszar 2D Arkusz. lecz umożliwia czasowe narysowanie przecinającego się kształtu. Dokument 3D Detal. Widok lub Arkusz może stanowić Podrys dla dowolnego Okna Modelu bądź Arkusza. nad bądź pod zawartością Aktywnego Widoku. Rozwinięcie ścian. Rzut Przekrój. Przekrój wyświetlony jako Podrys obok innego Przekroju: Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków O Podrysach W ArchiCADzie 12 możesz jednocześnie wyświetlić dwa widoki w dowolnym Oknie Modelu lub Arkusza: • • Widok Aktywny . pozwalający na porównanie dwóch widoków w jednym oknie. Dzięki operacji odejmowania można uniknąć tego efektu. wykorzystując odpowiedni Przekrój jako Podrys. patrz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. Elewacja.Komunikacja z ArchiCADem Dowolny Widok Projektu. Szablon Arkusza Natomiast w Oknach Arkuszy: Na przykład.

Wiele poleceń odnoszących się do Podrysu jest dostępnych w menu kontekstowym dowolnego okna ArchiCADa. • Pasek narzędzi Standard zawiera przycisk kontrolujący wyświetlanie Podrysu oraz rozwijaną listę związanych z Podrysem poleceń. jeżeli często korzystasz z poleceń związanych z tą funkcją. Kliknięcie prawym klawiszem myszki dowolnego elementu w Nawigatorze i wybranie polecenia Wyświetl jako Podrys pozwala wyświetlić dany element (np. Widok lub Arkusz) jako Podrys w bieżącym oknie. Detalu. z funkcji Magicznej Różdżki oraz z punktów przyciągania elementów Podrysu do edycji elementów Aktywnego Widoku. wstawiona zawartość Rysunku nie będzie jednak obejmowała Podrysu. Widok Projektu. można włączyć opcję. Aczkolwiek w każdym oknie Projektu może być wyświetlany inny Podrys: • • Okno Rzutu wyświetla jeden Podrys dla wszystkich kondygnacji Każde z okien Przekroju. Wybierz polecenie Widok > Opcje Podrysu. Elewacji. Kursor reaguje na elementy Podrysu. Opcje Wyświetlania (menu Widok) mają taki sam wpływ na Podrys jak na Aktywny Widok. jakkolwiek domyślne ustawienie danego Podrysu w danym rodzaju okna będzie zazwyczaj prawidłowe. każdy z Przekrojów w Projekcie może mieć zapamiętane własne ustawienia Podrysu obejmujące kolor i wybór wyświetlanych w Podrysie elementów). Obszaru 2D. W razie potrzeby można przesuwać i obracać Podrys. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 153 .Komunikacja z ArchiCADem Dane okno może wyświetlać jednocześnie tylko jeden Podrys. • Użyj palety Podrys i Porównanie (Okno > Palety > Podrys i Porównanie). aby zachować polecenia wyświetlone na ekranie.w którym jest wyświetlany. Rozwinięcia Ścian. by aktualnie wyświetlany Podrys był również drukowany. Przy drukowaniu Okien Modelu lub Arkuszy. W związku z tym: • Możesz korzystać z polecenia Pobierz ustawienia (Alt +C) i przenosić parametry elementów Podrysu do elementów Aktywnego Widoku. Możesz korzystać z polecenia Dotnij. • • • Dostęp do poleceń obsługujących Podrys Polecenia związane z obsługą Podrysu są łatwo dostępne w różnych miejscach interfejsu. • Podrysy zachowywane są wraz z oknami (na przykład. Przy wstawianiu Rysunku na Arkusz. Kluczową funkcją Podrysu jest wspomaganie pracy w Aktywnym Widoku. Dokumentu 3D. Arkusza oraz Szablonu Arkusza może wyświetlać własny niepowtarzalny Podrys. Podrysy są także zapisywane wraz z plikiem Projektu. w którym możliwe jest wyświetlanie Podrysu: aby wyświetlić menu kontekstowe okna kliknij prawym klawiszem myszy nad pustą przestrzenią okna (nie może być zaznaczony żaden element w oknie).

aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Podrysu w bieżącym oknie. nie będzie już możliwe wyświetlenie w oparciu o niego Podrysu. Wybierz polecenie Wyświetl jako Podrys. Podrys oparty o Widok Projektu będzie zawsze odzwierciedlał ustawienia aktywnego okna. 3) Arkusze (oraz ich Rysunki). aby uzyskać dostęp do listy poleceń związanych z Podrysem. (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys.podmenu Podrys menu kontekstowego okien lub • 154 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dowolny element Mapy Projektu Nawigatora (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys.rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard . 2) Widoki. Kliknij przycisk. Aby wybrać Podrys wykonaj jedną z poniższych operacji: • Kliknij prawym klawiszem element w Nawigatorze aby wyświetlić jego menu kontekstowe. Lista Wybierz Podrys jest dostępna w: . Kliknij przycisk na ikonie Podrysu. Na przykład. Ustawienia Widoku stanowiącego Podrys są niezależne od ustawień aktywnego okna.Komunikacja z ArchiCADem Wybór Podrysu Trzy typy elementów mogą stanowić Podrys: 1) Widoki Projektu. zmiana Kombinacji Warstw w aktywnym oknie nie wpłynie na Kombinację Warstw Podrysu. Wybierz element z listy Wybierz Podrys. Jeżeli Widok zostanie usunięty z Mapy Widoków. Dowolny element Mapy Widoków Nawigatora Pokaż/Ukryj Podrys Przełącznik Podrys jest dostępny w pasku narzędzi Standard.

• • Ostatnie Podrysy są wyświetlane u góry listy Poniżej znajdują się inne pasujące Podrysy. ich lista Wybierz Podrys zawiera tylko niezależny Widok Projektu.Komunikacja z ArchiCADem kondygnacji zawartych w pionowym zakresie RŚ pod warunkiem. Jeżeli aktywnym oknem jest: . 155 . wyświetli go zgodnie ze wszystkimi ręcznie wprowadzonymi zmianami położenia. Poprzednia Kondygnacja to opcja pozwalająca na wyświetlenie Podrysu odpowiadającego ostatniej odwiedzonej kondygnacji.Rzut: Lista Wybierz Podrys zawiera trzy pozycje. . Uwaga: Niezależne Widoki Projektu (np. Otwarcie jednego z ostatnio używanych Podrysów.Detal lub Obszar 2D: Lista Wybierz Podrys zawiera ich Źródłowy Widoku Projektu. niezależne Przekroje. Następne na liście Wybierz Podrys są: dowolne Arkusze zawierające Rysunki utworzone na podstawie bieżącego Widoku Projektu. sam w sobie. • Pokaż Pełną Strukturę: Ta opcja umożliwia wyświetlenie aktualnego widoku/widoku projektu jako Podrysu w postaci Pełnej Struktury.jej zawartość zależy od rodzaju aktywnego okna oraz ostatnio używanych Podrysów.Przekrój/Elewacja w trybie Rysunku: Lista Wybierz Podrys zawiera stosowne Przekroje/Elewacje w trybie Modelu. Detale oraz Obszary 2D) nie posiadają modelu źródłowego.palecie Podrys i Porównanie Lista Wybierz Podrys zmienia się dynamicznie . że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. . .Rozwinięcia Ścian Lista Wybierz Podrys składa się z Widoków Projektu Grupy RŚ (jeśli istnieją) oraz z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Wybrany Podrys zostaje wyświetlony w domyślnym położeniu stosownym do typu Aktywnego Widoku i wybranego Podrysu. Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika parametry Podrysów obejmujące Listy Ostatnich Podrysów oraz wybrane kolory Podrysów zostają zachowane w pliku Projektu.Arkusz: Lista Wybierz Podrys zawiera widok źródłowy (jeśli jest dostępny) wstawionych rysunków. Elewacje. które są określane w odniesieniu do bieżącej kondygnacji: Nad lub Pod bieżącą kondygnacją powoduje wyświetlenie Podrysu reprezentującego kondygnację znajdującą się powyżej lub poniżej bieżącej. patrz Zmiana położenia Podrysu na stronie 156.Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Modelu: Lista Wybierz Podrys mieści kondygnacje zawarte w pionowym zakresie widoku pod warunkiem. Podrys może być w dowolnym momencie przesunięty. . Szczegóły. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. .

Użyj tej ikony aby przesunąć Podrys do nowego aby obrócić Podrys. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przy Przesuwaniu/Obracaniu Podrysu. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. • Użyj tej ikony w celu przywrócenia oryginalnego położenia Podrysu. • • Użyj tej ikony położenia. Więcej szczegółów. nie zaś Podrysu). Uwaga: Te same polecenia są dostępne w menu kontekstowym dowolnego okna uruchamianym prawym klawiszem myszki oraz w rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard. Można jednak zastosować te ustawienia do wszystkich Podrysów korzystając z przycisku Zastosuj do wszystkich Podrysów. 156 . w palecie Podręcznych Współrzędnych można obserwować zmiany stosownych wartości współrzędnych (wartości te są obliczane względem układu odniesienia Aktywnego Widoku.) Użyj opcji tej palety aby określić Kolor i widoczność elementów w Podrysie. Na ilustracji poniżej przedstawiono Przekrój wyświetlany jako Podrys na Rzucie zawierającym odnośny Znacznik Przekroju. lub w palecie Podrys i Porównanie. skorzystaj z palety Podrys i Porównanie (menu Okno > Palety > Podrys i Porównanie lub polecenie Podrys i Porównanie rozwijanej listy poleceń Podrys i Porównanie.Komunikacja z ArchiCADem Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu Aby zdefiniować kolor i widoczność elementów w Podrysie. Zmiana położenia Podrysu Te polecenia są dostępne w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie. Dokonane tutaj zmiany odnoszą się tylko do Podrysu wyświetlanego w bieżącym oknie.

które nie zostały jeszcze uwzględnione w Podrysie. Pamiętaj że: • Jeżeli widokiem źródłowym Podrysu jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Model . wyświetl stosowny Widok Modelu jako Podrys. zmodyfikuj lub skopiuj elementy.) Zamieni to Podrys w Aktywny Widok (możliwa będzie edycja jego elementów). by uniknąć spowolnienia pracy programu. odznaczyłeś opcję "Na bieżąco aktualizuj widoki w trybie modelu" w menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. 1) Najpierw użyj polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem (na liście poleceń Podrys i Porównanie lub w palecie Podrys i Porównanie.Komunikacja z ArchiCADem Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania Elementy na Podrysie nie mogą być zaznaczane ani edytowane. Podobnie Podrysy zawierające ręcznie aktualizowane Rysunki będą aktualizowane razem z Rysunkami. przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem.Przebudowanie Automatyczne. 2) Zaznacz. okna Obszaru 2D lub Detalu). W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys.Przebudowanie Ręczne. Można na przykład użyć polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem aby skopiować elementy z Podrysu do Aktywnego Widoku: Uwaga: Przy wklejaniu do okna typu rysunkowego (np. jego zaktualizowanie nastąpi po ręcznym przebudowania widoku źródłowego.. aby zaktualizować Podrys w oparciu o wszystkie zmiany wprowadzone do jego widoku źródłowego. nawet po przemieszczeniu kursora. Jeżeli Podrysem jest Okno w trybie Model . Aby zaktualizować Obszar 2D. Jeżeli Podrys zawiera automatycznie aktualizowany Rysunek. teraz możesz je Ten schemat działania może być na przykład wykorzystany przy pracy w oknie Obszaru 2D w celu zaktualizowania jego wybranych elementów zgodnie ze zmodyfikowanym Oknem Modelu. elementy konstrukcyjne zostaną “rozbite” na dwuwymiarowe komponenty. Edycja modelu nie powoduje jednak automatycznej aktualizacji Podrysu. Podrys jest aktualizowany automatycznie przy wykonywaniu różnych operacji przez użytkownika. gdzie Podrysem jest odnośny Przekrój w trybie Modelu. takich jak nawigowanie pomiędzy oknami lub przemieszczanie się w obrębie jednego okna. wkleić do Aktywnego Widoku. zidentyfikuj zmiany. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej skopiowane elementy do okna Obszaru 2D. 3) Ponownie użyj polecenia “Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem” aby powrócić do oryginalnego Aktywnego Widoku. że w aktywnym oknie wprowadziłeś zmiany. • 4) Jeżeli skopiowałeś elementy do Schowka. ponieważ aby uniknąć spowolnienia działania programu. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. istnieje możliwość. Można jednak tymczasowo zamienić Podrys z Aktywnym Widokiem w celu zaznaczenia i edycji elementów na Podrysie. Przebuduj Podrys Użyj polecenia Przebuduj Podrys (dostępnego w palecie Podrys i Porównanie lub w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie). skopiuj odpowiednie elementy. Uwaga: Polecenie to nie jest dostępne w Przekrojach w trybie Rysunku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 157 . a Aktywny Widok stanie się Podrysem. jego zawartość nie będzie na bieżąco aktualizowana. konieczne jest użycie przycisku Przebuduj Podrys.

otwórz paletę Okna > Palety > Podrys i Porównanie. Są to funkcje ekranowe. można wybrać dwa wyraźnie odróżniające się od siebie kolory (np. by uzyskać przezroczyste wypełnienia i strefy w Podrysie i w Aktywnym Widoku. niebieskiego i czerwonego) Porada 3: Zmiana Kolejności Wyświetlania Podrysu i Aktywnego Widoku Przy porównywaniu Podrysu i Aktywnego Widoku. Aby określić kolory. Uwaga: Nawet jeżeli wybrałeś różne kolory. W celu łatwego rozpoznania elementów należących do Podrysu bądź do Aktywnego Widoku. Szczegóły na temat funkcji tej palety. Wszystkie funkcje Porównywania są dostępne w trakcie wykonywania operacji w Aktywnym Widoku. które normalnie mogły być przysłonięte przez wypełnienia wierzchniego widoku. Ta funkcja działa tylko czasowo i nie ma wpływu na ustawienia elementów modelu.Komunikacja z ArchiCADem Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: ArchiCAD posiada szereg funkcji ułatwiających wychwytywanie różnic pomiędzy Podrysem a Aktywnym Widokiem. Dzięki tej funkcji możesz odsłonić informacje. Porada 1: Używaj różnych kolorów dla Aktywnego Widoku i dla Podrysu Możesz oddzielnie ustawić kolory wyświetlania dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku: jednolite kolory dla każdego z nich albo kolory oryginału. 158 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w szczególności jeśli zawartość Aktywnego Widoku przysłania Podrys lub odwrotnie. Wybór najdogodniejszej funkcji będzie zależał od konkretnej sytuacji. pomocne okazać się może przełączenia kolejności ich wyświetlania. tła wypełnień elementów mogą zacierać czytelność widoku. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Wypróbuj je. by sprawdzić które z nich będą dla ciebie najbardziej użyteczne. Omówione poniżej techniki można zastosować do porównywania zawartości Aktywnego Widoku z zawartością Podrysu. co oznacza. Porada 2: Ustaw Przezroczyste Wypełnienia i Strefy Zwróć uwagę na przełącznik Przezroczyste Wypełnienia i Strefy znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie: aktywuj go. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. użyj rozwijanych przycisków w środkowej części palety (po jednym dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku). że nie mają wpływu na wydruki. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku funkcji dla uzyskania najbardziej precyzyjnych informacji.

kliknij odnośną ikonę w palecie Podrys i Porównanie. Aby włączyć funkcję Odsłaniaczy. Porada 5: Użyj Odsłaniaczy do odchylania krawędzi wirtualnej kalki Ta funkcja jest przydatna do rozpoznawania różnic pomiędzy Podrysem i Aktywnym Widokiem w przypadku ich wzajemnego nakładania. Następnie możesz przybliżyć interesujący cię fragment. polecenie to odwróci kolejność wyświetlania i Podrys będzie wyświetlany na wierzchu. Porada 4: Dostosuj Intensywności Podrysu i Aktywnego Widoku Prostym sposobem porównania zawartości Podrysu i Aktywnego Widoku jest skorzystanie z suwaków kontrolujących Intensywność każdego z tych widoków. Kliknij dowolny uchwyt i. Przesuwaj suwak Intensywności Podrysu w lewo i w prawo. a Podrys w innym kolorze. a Podrys po drugiej. Przy przesuwaniu krawędzi kalki zawartość okna po obu jej stronach będzie się dynamicznie zmieniała. Uwaga: Ta metoda działa najlepiej. jeśli Aktywny Widok jest wyświetlany w kolorach oryginału. by dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację. Po zwolnieniu klawisza myszki. w którym zawartość Podrysu różni się od zawartości Aktywnego Widoku i konieczne jest szybkie sprawdzenie co się znajduje pod spodem 159 . Przesuwając Odsłaniacze będziesz mógł obserwować Aktywny Widok po jednej stronie. przesuń kursor w poziomie lub w pionie. Cztery uchwyty Odsłaniaczy pojawią się po środku każdej z czterech krawędzi okna. Za kursorem będzie podążała krawędź wirtualnej kalki. Na ekranie będzie można zaobserwować rozjaśnianie i przyciemnianie Podrysu pozwalające na precyzyjne zaobserwowanie fragmentów odróżniających się od Aktywnego Widoku. Uzyskany efekt można porównać do odchylania krawędzi kalki w celu precyzyjnego sprawdzenia co jest pod spodem. przytrzymując klawisz myszy. Jeżeli Podrys był uprzednio wyświetlany pod Aktywnym Widokiem. jeśli widok w oknie obejmuje fragment projektu. krawędź wirtualnej kalki powróci do pierwotnego położenia.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk “Podrys na wierzchu” znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Porada 6: Tymczasowo Odsuń Podrys Użyj tej funkcji w przypadku.

Więcej szczegółów. łuki i okręgi. które zostały usunięte lub połączone w trakcie procesu Optymalizacji Linii. Klikając przycisk Następne> u dołu każdej strony Kreatora wybierz opcje optymalizacji. Detale. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Linii. 160 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Optymalizacja Linii nie wpływa na elementy posiadające strzałki. Ponowne kliknięcie przywróci Podrys do pierwotnego położenia. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Do elementów linearnych zaliczamy linie. Po zakończeniu Optymalizacji zostanie wyświetlone okno podsumowania zawierające listę elementów.. Optymalizacja Linii Zaznacz w oknie przynajmniej dwa elementy linearne. którym chcesz poddać zaznaczone elementy. która pozwala na pominięcie kolejnych stron Kreatora przy następnym wywołaniu polecenia Optymalizacja Linii. Obszary 2D oraz Przekroje w trybie Rysunku składają się z elementów 2D (linii i wypełnień) utworzonych na podstawie elementów konstrukcyjnych Modelu. To polecenie jest także dostępne w pasku narzędzi Edytuj Elementy. Zaznacz elementy. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Kliknij wewnątrz okna. Optymalizacja Linii i Optymalizacja Wypełnień to dwie odrębne funkcje uruchamiane niezależnie od siebie. Polecenie Optymalizacja Linii (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii) uruchamia Kreatora Optymalizacji Linii.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk Tymczasowo odsuń Podrys w palecie Podrys i Porównanie. polilinie. patrz Ustawienia Optymalizacji Linii w Pomocy ArchiCADa. U dołu tego okna znajduje się opcja Następnym razem wyświetlaj uproszczone okno Optymalizacji Linii. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). a następnie uruchom jedną z tych funkcji (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii/Wypełnień.). Kursor zmieni kształt na Rączkę i będziesz mógł tymczasowo odsunąć Podrys. Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych Dlaczego optymalizować? Szereg funkcji ArchiCADa pozwala na tworzenie "rozbitych" elementów. W oknach rysunkowych czasami zachodzi potrzeba dopracowania ich zawartości przed publikacją. Na ostatniej stronie kliknij przycisk “Optymalizuj” aby rozpocząć proces Optymalizacji Linii. Importowane do ArchiCADa pliki DWG również składają się (częstokroć z bardzo wielu) linii i wypełnień..

które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Wypełnień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 161 . Wybierz opcje. których chciałbyś użyć w trakcie procesu Optymalizacji Wypełnień. Polecenie Optymalizacja Wypełnień (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Wypełnień) otwiera okno Ustawienia Optymalizacji Wypełnień.Komunikacja z ArchiCADem Optymalizacja Wypełnień Zaznacz w oknie przynajmniej dwa wypełnienia. Okno Ustawienia Optymalizacji Linii zawiera te same opcje co Kreator. jednak są one zgrupowane w jednym oknie dialogowym.

Komunikacja z ArchiCADem 162 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

jest to dokument typu 2D.Wirtualny Budynek Wirtualny Budynek W ArchiCADzie buduje się rzeczywistych rozmiarów Wirtualny Budynek korzystając z wirtualnych elementów budynku. stropy. gdy tylko ukończony zostanie etap modelowania. z którego jest ona wykonana. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. patrz Struktura Nawigatora na stronie 67. zachowane Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opracowując każdy z aspektów Wirtualnego Budynku. pracujesz w Widokach Projektu. w którym można wstawiać opisy i wymiary oraz wyświetlać przekroje elementów warstwowych w 3D. wizualizacje oraz obliczenia. Na Rzucie. Elementy ArchiCADa są "inteligentne": są nie tylko zbiorami linii czy powierzchni 3D. lecz posiadają zestaw możliwych do zdefiniowania parametrów. jego zawartość zostanie automatycznie przebudowana. Po pierwsze. słupy. Widoki Modelu prezentują różne aspekty Wirtualnego Budynku. Wirtualny Budynek (WB) przedstawiony jest w formie dwuwymiarowego rysunku technicznego. lecz tylko oglądać je i modyfikować. Gdy projekt utworzony jest tylko z oddzielnych rysunków 2D. Więcej szczegółów. a każda dokonana tutaj zmiana zostaje przeniesiona na model Wirtualnego Budynku i jego dokumentację. przygotowanie dokumentacji projektu przestaje być czasochłonnym procesem. Inteligentne elementy ArchiCADa łączą się ze sobą automatycznie a w widokach 2D wyświetlane są zgodnie z konwencjami rysunku architektonicznego. otwory. gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian w gotowym projekcie. poprzez widoki tworzy się i modyfikuje elementy Wirtualnego Budynku. Prawdziwa zaleta koncepcji Wirtualnego Budynku uwidacznia się jednak dopiero w momencie. Wykorzystując wirtualne ściany. • • Widoki Modelu ArchiCADa O Widokach Modelu ArchiCADa Dostęp do modelu Wirtualnego Budynku możliwy jest poprzez różnego rodzaju Widoki Modelu. Możesz przechodzić pomiędzy różnymi Widokami Projektu i zapamiętywać je w postaci Widoków. Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. belki i dachy architekt wirtualnie konstruuje budynek. Po drugie. zamiast składać rysunki z linii i innych elementów 2D. Widoki Modelu pełnią de podstawowe funkcje. wysokość oraz materiał. W oknach zwanych Zestawieniami Interaktywnymi. Na przykład. nie można zatem tworzyć tam nowych elementów modelu. jednymi z licznych parametrów ściany są grubość. W oknach Przekroju/Elewacji i Rozwinięć ścian elementy są generowane na podstawie modelu 3D. Jeżeli model wykonany jest poprawnie. modyfikujesz model w jednym miejscu po czym wszystkie wygenerowane wcześniej rysunki zostają automatycznie zaktualizowane. zmiany muszą zostać wprowadzone na każdym rysunku. Dzięki temu. aby odzwierciedlić aktualny stan modelu. Wirtualny Budynek przedstawiony jest w formie tabel. można na jego podstawie automatycznie wygenerować potrzebne rysunki (z nieznacznymi poprawkami 2D). • • • W perspektywie 3D. Za każdym razem gdy uaktywnisz okno. Mimo że okno Dokumentu 3D jest generowane z okna 3D. W ArchiCADzie sytuacja wygląda inaczej. 163 . można zobaczyć aktualny wygląd Wirtualnego Budynku. Jak można się przekonać. Dostępne polecenia i funkcje zależą od typu aktywnego okna. Widoki Modelu służą później jako podstawa przy tworzeniu rysunków architektonicznych (umieszczonych na arkuszach) będących zasadniczą częścią dokumentacji projektu.

architektonicznego rzutu. W konsekwencji. Sposób wyświetlania i dostępność elementów na Rzucie zależy od: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli wolisz zawsze otwierać dodatkowe okno otwierając nowy widok. dzięki ustawieniom Płaszczyzny Cięcia i opcjom Zakresu Widoczności Elementów. kilka okien Przekroju/Elewacji/RŚ). wykorzystując do tego ikony skrótów znajdujące się w dolnym pasku przewijania każdego okna lub za pomocą poleceń z menu Widok > Powiększenie. Polecenie Okna > Pełny ekran i Ukryj wszystkie Palety działa podobnie.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Każda kondygnacja Wirtualnego Budynku posiada swój Rzut. możesz użyć polecenia Okna > Pełny ekran. 164 . Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. Jednocześnie może być otworzone tylko jedno okno Rzutu i jedno Okno 3D. Szczegóły. Poniższe akapity przybliżają działanie tych opcji. Należy jednak zauważyć. patrz Nawigacja na stronie 59. (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). domyślnie ArchiCAD otwiera kolejne Widoki Projektu w tym samym oknie danego typu. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. że rzutowania te nie są prawdziwymi widokami 3D danego elementu. Chociaż możliwe jest otwarcie wielu okien poszczególnych typów Widoków Projektu (np. aby dopasować go do aktualnie wykonywanej pracy. Gdy uruchomisz ArchiCADa. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego wybranego elementu Nawigatora. W poniższych rozdziałach omówiono sposoby pracy we wszystkich oknach Widoków Modelu ArchiCADa Okno Rzutu Podstawowym obszarem roboczym. Możesz przesuwać widok w oknie i zmieniać jego powiększenie tak. Aby zmaksymalizować obszar roboczy. W tym oknie Projekt wyświetlany jest w formie tradycyjnego. które zobaczysz będzie właśnie okno Rzutu. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. pierwszym oknem. jednak dodatkowo chowa wszystkie palety. w którym odbywa się większość pracy nad Projektem jest okno Rzutu. wyświetlanie a zwłaszcza automatyczne znajdowanie przecięć pomiędzy skomplikowanymi wielokondygnacjowymi elementami (tylko na Rzucie) może wykazywać pewne ograniczenia w przedstawianiu prawdziwego modelu. tak by aktywne okno wraz z paletami zajmowało całą przestrzeń na monitorze. lecz raczej symbolicznym ich przedstawieniem. Opcje te umożliwiają przedstawienie fragmentów budynku przebiegających przez wiele kondygnacji (a zatem znajdujących się na różnych rzutach) lub rzutowanie fragmentów elementów znajdujących się poniżej/powyżej płaszczyzny cięcia. ArchiCAD daje swobodę w sposobie przedstawiania elementów konstrukcyjnych w oknie Rzutu.

Wirtualny Budynek • wybranych opcji w oknie dialogowym Ustawień narzędzia danego elementu. Nazwa bieżącej kondygnacji jest wyświetlana na pasku tytułu okna Rzutu. podobnie jak w rzeczywistości. Każda kondygnacja w Projekcie jest określona za pomocą numeru i nazwy w zakładce Mapa Projektu palety Nawigatora. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zmiany dokonane w innych oknach. Wzniesienie (lub względne wzniesienie podstawy) elementów konstrukcyjnych wstawianych na poszczególnych kondygnacjach jest obliczane względem wybranej kondygnacji: Kondygnacji Macierzystej danego elementu konstrukcyjnego bądź Bieżącej Kondygnacji. Szczegóły. Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami Aby nawigować pomiędzy kondygnacjami. w oknie dialogowym Ustawień elementów konstrukcyjnych. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 165 . Zmiany modelu dokonane w oknie Rzutu zostaną natychmiast uwzględnione w oknach 3D. dzielą przestrzeń w pionie i pozwalają na odwzorowanie struktury kondygnacji rzeczywistego budynku. Szczegóły. W zależności od wybranych ustawień aktualizacji dla okien Przekroju/Elewacji/RŚ. Kondygnacje są zwykle wykorzystywane do rysowania oddzielnie każdego piętra wielopiętrowej konstrukcji. ) Szczegóły. • ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. patrz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. zostaną wyświetlone natychmiast po uaktywnieniu okna Rzutu. patrz Warstwy na stronie 26. na której znajduje się element (elementy na ukrytych warstwach nie będą widoczne. Kondygnacje O Kondygnacjach Kondygnacje w ArchiCADzie. Podwójne kliknięcie nazwy kondygnacji w tej palecie powoduje wyświetlenie danej kondygnacji w oknie Rzutu. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193 oraz Aktualizacja Okna Detalu na stronie 214. Więcej szczegółów. Detalu/Obszaru 2D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ oraz Dokumentu 3D. w tym ustawień wyświetlania na Rzucie. (Wzniesienie Podstawy. aktualizacja może odbywać się automatycznie lub poprzez ręczne wywołanie odpowiedniego polecenia. Elementy na zablokowanych warstwach nie mogą być edytowane). • ustawień Warstwy. zgodnie z ilustracją.

166 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które chciałbyś wyświetlić w 3D. Więcej szczegółów. Jeżeli podjęta zostanie próba przejścia na nieistniejącą kondygnację. • • Skróty dotyczące Kondygnacji w Mini Nawigatorze Możesz skorzystać ze skrótów znajdujących się w pasku Narzędzi Mini Nawigatora. Wpisanie numeru kondygnacji z poza istniejącego zakresu spowoduje przeniesienie na jedną ze skrajnych spośród istniejących kondygnacji. wszystkie elementy znajdujące się przynajmniej częściowo w zakresie dowolnej z wybranych kondygnacji zostaną wyświetlone w całości (nie będą przycięte). w którym wyświetlana jest liczba dostępnych kondygnacji. że model zostanie docięty do poziomych płaszczyzn ograniczających kondygnacje z góry i z dołu. Zobacz Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Dodatkowo w widokach tego typu mogą być wyświetlane Poziomy Kondygnacji.Wirtualny Budynek • • W Mapie Projektu Nawigatora kliknij dwukrotnie Kondygnację. W widokach Przekroju/Elewacji/RŚ można określić pionowy zakres zawierający całe kondygnacje lub tylko ich części. pojawi się okno dialogowe Utwórz kondygnację. Wybierz zakres kondygnacji. Użyj zapamiętanych skrótów klawiaturowych aby przeskakiwać pomiędzy kondygnacjami Użyj Mini-Nawigatora (patrz poniżej) Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D Domyślnie w Widoku 3D wszystkie kondygnacje są widoczne. oraz Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ na stronie 168. Jeżeli pole to nie będzie zaznaczone. Wybierz kondygnację z okna Ustawień kondygnacji w opcji Projekt > Ustawienia kondygnacji: kliknij jej nazwę a następnie wciśnij OK aby zamknąć okno i wyświetlić na Rzucie zaznaczoną kondygnację. którą chciałbyś wyświetlić. patrz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. zgodnie z ustawieniami w oknie Filtrowanie elementów. w naturalny sposób wpłynie na Dokumenty 3D utworzone z tego źródła 3D. Piętro niżej powoduje przejście na kondygnację znajdującą się poniżej bieżącej. na które możemy się przenieść. można jednak ograniczyć zakres wyświetlanych kondygnacji poleceniem Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D dostępnym również w pasku narzędzi Wizualizacji 3D. Komenda Piętro wyżej powoduje aktywację następnej kondygnacji powyżej. Wyświetlenie kondygnacji w oknie 3D. Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ Polecenie Idź na kondygnację w pasku narzędzi Mini-Nawigatora powoduje otwarcie okna dialogowego. Opcja Przytnij elementy zgodnie z zakresem kondygnacji oznacza. Zobacz także Dokument 3D na stronie 204.

• Utwórz Nową Kondygnację 1) Przejdź do okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji. w pasku narzędzi Mini Nawigatora. Wyświetlane 167 . 1) Zaznacz kondygnację w Mapie Projektu Nawigatora. • Wstaw wyżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona ponad zaznaczoną kondygnacją (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Wpisz nazwę dla nowej kondygnacji. Nie ma ograniczeń dla ilości kondygnacji. skopiować lub wkleić wszystkie elementy bądź elementy wybranych typów z jednaj kondygnacji na inną. 2) Użyj polecenia Utwórz Nową Kondygnację z menu kontekstowego. Więcej szczegółów. Numerowanie zostanie automatycznie uaktualnione. usuwać i zarządzać kondygnacjami. Wstaw poniżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona poniżej zaznaczonej kondygnacji (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). • Nowa kondygnacja pojawi się powyżej lub poniżej wybranej kondygnacji. Ustawienia Kondygnacji oraz polecenia związane z ich obsługą są również dostępne: • w menu kontekstowym kondygnacji zaznaczonej w Mapie Projektu lub Mapie Widoków Nawigatora. Możliwe jest ustawienie wyświetlania linii poziomów kondygnacji w poszczególnych widokach Przekroju/Elewacji/RŚ. Wybierz opcję wstawienia nowej kondygnacji: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Linie Poziomów Kondygnacji Linie Poziomów Kondygnacji informują o rozmieszczeniu kondygnacji na Przekrojach/Elewacjach/RŚ. gdy kolejna kondygnacja jeszcze nie istnieje.Wirtualny Budynek Zarządzanie Kondygnacjami Użyj okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji aby tworzyć. 2) Kliknij przycisk “Wstaw wyżej” lub “Wstaw niżej” by Opcjonalnie: wstawić nową kondygnację powyżej lub poniżej kondygnacji zaznaczonej na liście. w którym będziesz mógł wpisać “Nazwę”. Kopiowanie/Przenoszenie elementów pomiędzy Kondygnacjami Istnieje możliwość kopiowania elementów pomiędzy kondygnacjami. Szczegóły. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Tworzenie nowej kondygnacji poprzez pasek narzędzi Mini-Nawigator Jeżeli w Mini Nawigatorze wybierzesz polecenie Piętro wyżej/Piętro niżej w przypadku. “Wzniesienie” oraz “Wysokość” nowej kondygnacji. pojawi się inny rodzaj okna Utwórz Nową Kondygnację. Użyj poleceń w sekcji "Modyfikuj elementy z zaznaczonej kondygnacji" aby wyciąć. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia Kondygnacji.

Położenie i parametry Znaczników Kondygnacji mogą być edytowane w Ustawieniach Przekroju/Elewacji/RŚ. można indywidualnie określić wyświetlanie Linii Poziomów Kondygnacji. Linie Poziomów Kondygnacji dla których nie będzie zaznaczona ta opcja nie będą wyświetlane w żadnym z okien Widoków Modelu. przejdź do panelu Poziomy Kondygnacji i użyj rozwijanego przycisku “Pokaż Poziomy Kondygnacji”. W celu ustawienia tych opcji otwórz okno dialogowe Ustawienia Przekrój/Elewacja/RŚ. Dopóki 168 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Istniej możliwość określenia wyświetlania Linii Poziomów Kondygnacji dla każdej kondygnacji. wyświetlana jest ta paleta. Znaczniki Kondygnacji są elementami bibliotecznymi. Szczegóły.Wirtualny Budynek będą tylko linie odpowiadające tym kondygnacjom. aktywny jest Tryb edycji poziomów umożliwiający edytowanie wysokości kondygnacji poprzez przesuwanie ich linii poziomów. patrz Panel Poziomy Kondygnacji (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Edytuj Poziomy Kondygnacji Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ Dla każdego okna Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia kondygnacji i zaznacz odpowiednie pola w kolumnie "Linie Poziomów Kondygnacji". które zawarte są w zakresie Przekroju/Elewacji/RŚ. 2) Pojawi się paleta Edycji Poziomów Kondygnacji. Za pomocą trybu edycji kondygnacji możesz modyfikować wzniesienie każdej kondygnacji lub zestawu kondygnacji wewnątrz okna: 1) Wybierz polecenie z menu Projekt > Edytuj Poziomy Kondygnacji lub to samo polecenie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ.

4) Najedź kursorem na Linię poziomu kondygnacji. Elementy konstrukcyjne 3D (Ściany. Słupy. użyj polecenia Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu aby otworzyć okno dialogowe Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. którą chcesz 5) Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany i opuścić Tryb edycji Elementy znajdujące się na zmodyfikowanych kondygnacjach przyjmą wartości wzniesienia odpowiednio do poziomu ich kondygnacji macierzystych. Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 169 . (Upewnij się czy kursor znajduje się nad samą linią a nie na Znacznikach po obu jej końcach) Kliknij i przeciągnij Linię aby zmienić poziom wzniesienia kondygnacji. istnieje jednak możliwość ustalenia dowolnej Płaszczyzny Cięcia dla bieżącego okna za pomocą okna dialogowego Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Belki i Dachy) wyświetlane są na Rzucie w taki sposób. Stropów ani Obiektów (w tym Schodów). Uwaga: Płaszczyzna Cięcia nie wpływa na wyświetlanie Siatek. Przegrody strukturalne. Domyślna wysokość tej płaszczyzny (mierzona od podstawy bieżącej kondygnacji) zależy od przyjętych norm architektonicznych.Wirtualny Budynek Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) 3) Wybierz jeden z czterech dostępnych trybów: • • • • Edytuj tylko wybrany poziom Edytuj poziomy poniżej wybranego Edytuj poziomy powyżej wybranego Edytuj wszystkie poziomy przemieścić. to właśnie jest Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. jakby były przecięte teoretyczną poziomą płaszczyzną. poziomów kondygnacji. Jednakże. Aby zdefiniować Płaszczyznę Cięcia.

Słupów. Względny Zakres Widoczności oraz Bezwzględny Zakres Widoczności . której będą przypisane poszczególne elementy. używając przycisku Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu dostępnego w oknach Ustawienia Widoku. Automatycznie: Ta opcja jest dostępna tylko dla Ścian. możesz dodatkowo dostosować wyświetlanie indywidualnych elementów konstrukcyjnych (Ścian. obowiązującymi w całym projekcie. Belek oraz Dachów) w ich oknach dialogowych ustawień. istnieje możliwość ustawienia indywidualnych preferencji wyświetlania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Określ Kondygnację Macierzystą W panelu Geometria i położenie Okien Ustawień narzędzi konstrukcyjnych można ustawić Kondygnację macierzystą. Ustawienia opisane poniżej (Kondygnacja Macierzysta. kondygnacją. które części elementy są wyświetlane (zgodnie z ustawieniami “Pokaż na Kondygnacjach”) wyznaczeniu Względnego Wzniesienia Podstawy elementów (w polu Względne Wzniesienie Podstawy. Słupów oraz Dachów. macierzystą. Przegród Strukturalnych. • • W oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Narzędzi. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. pozostałe parametry tego okna dialogowego nie są istotne.” Jeśli chcesz aby wszystkie elementy konstrukcyjne wyświetlane były w całości. by przy wyświetlaniu uwzględniały ustawienia Płaszczyzny Cięcia. Reprezentacja na Rzucie oraz Granica Widoczności) można znaleźć w oknie dialogowym Ustawień Narzędzi. wybierz Kondygnację Macierzystą dla elementów wstawianych za pomocą danego narzędzia. 170 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w oknie Ustawień Narzędzia) rezerwowaniu elementów w Pracy Zespołowej definiowaniu kryteriów dla zestawień. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej pełni rolę czynnika decydującego przy: • • określeniu.Wirtualny Budynek Schody i inne Obiekty GDL mogą zostać ustawione tak. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu są parametrami globalnymi. Pokaż na Kondygnacjach. gdy któryś z elementów konstrukcyjnych ma ustawioną Granicę wyświetlania. Wpisz wartość “Wzniesienia Płaszczyzny Cięcia do Bieżącej kondygnacji. Określ ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu indywidualnie dla poszczególnych Widoków Dla każdego Widoku możesz oddzielnie określić ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. bieżące ustawienia mają zastosowanie do wszystkich kondygnacji projektu. Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach Podczas gdy ustawienia Płaszczyzny Cięcia bieżącej kondygnacji są parametrami globalnymi tzn. Po określeniu globalnych ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Belek. W momencie wstawiania elementu zostanie on "połączony" z tą. Szczegóły.pozostałe parametry Ustawień Płaszczyzny Cięcia mają znaczenie tylko wtedy. na wszystkich kondygnacjach (jest to domyślnie ustawienie dla elementów konstrukcyjnych).

aby wybrać dowolną spośród zdefiniowanych w Projekcie kondygnacji.) • 171 . że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. nieznacznie poniżej bieżącej kondygnacji. Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) Rozwijane menu Pokaż na Kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia pozwala na zdecydowanie. będąc na pierwszej kondygnacji taka definicja będzie się odnosiła do kondygnacji trzeciej.Wirtualny Budynek Przy ustawieniu automatycznym ArchiCAD przypisuje elementy do kondygnacji. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej może być też stosowane do określania Względnego Wzniesienia Podstawy elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. do której należy strop.. że jego linii bądź punkt odniesienia znajdzie się na innej kondygnacji. W przypadku Ściany. Wybierz Kondygnację Macierzystą: Użyj tej opcji jeżeli chcesz powiązać element z konkretną kondygnacją. w zakresie których się znajduje w przestrzeni. aby Kondygnacją Macierzystą była kondygnacja ostatnia. program automatycznie dostosuje ustawienie Kondygnacji Macierzystej. Wszystko jako Pozawidokowe. W większości przypadków gwarantuje to przypisanie elementu do najbardziej uzasadnionej Kondygnacji Macierzystej. czy element będzie wyświetlany na wszystkich kondygnacjach przez które przechodzi. czy tylko na wybranych. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. Kondygnacja Macierzysta nowo tworzonego elementu może nie istnieć.. Tylko na własnej: Element będzie widoczny tylko na własnej Kondygnacji Macierzystej. Tylko Obrys. Uwaga: W pewnych okolicznościach. na której kondygnacji aktualnie pracujesz. W takim przypadku możesz wybrać. Na przykład. Chciałbyś jednak mierzyć jej wzniesienie do bieżącej kondygnacji Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a nie kondygnacji. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. przeważnie będzie najbardziej odpowiednia. jednak taka kondygnacja w budynku nie istnieje. lub wybrać opcję Wybierz kondygnację. Przegrody Strukturalnej czy Słupa. na której element jest wstawiany (do której należy linia odniesienia lub podstawa elementu). W takim przypadku ArchiCAD zmodyfikuje ustawienie w taki sposób. jeśli Kondygnacja Macierzysta będzie wyrażona jako "Bieżąca + 2" w trójkondygnacjowym budynku. Po przejściu na drugą kondygnację oznaczałaby ona kondygnację czwartą. Pole Kondygnacja Macierzysta zawsze wyświetla kondygnację w nawiązaniu do bieżącej kondygnacji (patrz ilustracja). Element zostanie wstawiony na wybraną w tym miejscu kondygnację. Możesz wybrać bieżącą kondygnację (znajdującą się na szczycie rozwijanej listy). że Macierzystą Kondygnacją dla tej ściany będzie kondygnacja bieżąca. Na przykład. Jeżeli ta opcja jest dostępna. Jeżeli zmodyfikujesz element w ten sposób. masz do wyboru następujące opcje: • Wszystkich: Element będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. Opcje dostępne w części “Pokaż na kondygnacjach” mogą różnić się w zależności od elementu konstrukcyjnego. Uwaga: Bieżąca kondygnacja ustawiona w oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia będzie różna w zależności od tego. zgodnie z poniższym opisem. mogłeś wstawić Ścianę przebiegającą przez kilka kondygnacji na stropie.

dostępne są te same opcje co dla Dachu.) W przypadku Belek. Siatek. W ten sposób można określić aby elementy nie były w ogóle wyświetlane w kondygnacji macierzystej. Na wszystkich kondygnacjach: Obrys dachu . oprócz Ustawień własnych: • • Obiekty i Schody mają własne opcje wyświetlania: Kondygnacji powyżej i Kondygnacji poniżej. które fizycznie przecina. Pojawi się okno dialogowe Pokaż na kondygnacjach . dostępne są te same opcje co dla Dachu.) Własnej i jednej kondygnacji powyżej/poniżej/po jednej w górę i w dół: Dach będzie wyświetlony na własnej kondygnacji oraz na jednej kondygnacji powyżej i/lub poniżej. gdzie możesz zdefiniować opcje wyświetlania na kondygnacjach. Wszystkich: Dach będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach.bez względu na jego rzeczywiste położenie . niektórych Elementów bibliotecznych i Schodów: Obrysy elementów na innych kondygnacjach będą 172 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Po skonfigurowaniu Ustawień własnych. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą.będzie wyświetlany na każdej kondygnacji projektu. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol.parametry użytkownika. • Tylko na własnej: Dach będzie widoczny tylko na własnej kondygnacji macierzystej. aby dokonać zmian. poza opcją Wszystkie kondygnacje (ponieważ w przypadku tych elementów nie istnieją wersje wielokondygnacjowe): Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach Dla Stropów. jeżeli chcesz określić własne ustawienia wyświetlania obrysu i wypełnienia dachu. Wszystko jako Pozawidokowe.Wirtualny Budynek W przypadku Dachu: Zobacz także Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach na stronie 172. użyj opcji Edytuj parametry użytkownika. • • W przypadku Stropu lub Siatki. oddzielne dla obrysu i wypełnienia elementu . Tylko Obrys. Użytkownika: Wybierz tę opcję.

(Atrybuty elementów widokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. 3) Tylko Przekrój: wyświetlana jest tylko powierzchnia przecięcia z Płaszczyzną Cięcia dla Rzutu. będziesz mógł określić widoczność elementów znajdujących się poniżej płaszczyzny cięcia za pomocą opcji Granica widoczności. Przegród strukturalnych. 2) Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie Użyj opcji zawartych w rozwijanym menu Reprezentacja na Rzucie aby wybrać jedną z metod wyświetlania Ścian. Słupów i Dachów na Rzucie.) Uwaga: “Rzut i Pozawidokowe” jest domyślnym ustawieniem wyświetlania dla pochylonych i złożonych ścian/kolumn oraz dla wszystkich dachów i belek. Dostępne są również dodatkowe opcje wyświetlania: 4) Przekrój jako symbol: (Dostępny tylko dla niepochylonych i niezłożonych ścian oraz dla pionowych lub złożonych słupów. tylko przy pomocy atrybutów przypisanych do linii widokowych.Wirtualny Budynek wyświetlane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Elementy Konstrukcyjne. fragment znajdujący się poniżej.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 173 . fragment. gdy przy funkcji Pokaż na Kondygnacjach jest wybrana opcja Tylko na własnej. który znajduje się powyżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. 5) Symbol i Pozawidokowe: Opcja wyświetlenia jest dostępna jedynie dla Przegród Strukturalnych.) Przy tej opcji cały rzut nienachylonych i niezłożonych ścian lub pionowych (prostych lub profilowanych) słupów będzie wyświetlany jako przekrój z zastosowaniem jego ustawień atrybutów linii przekrojowej i wypełnienia przekroju. 6) Tylko Obrys: Całkowity obrys elementu wyświetlany jest 1) Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przycięty fragment elementu (tzn. Opcja ta jest dostępna tylko dla prostych ścian lub słupów (także tych o profilu złożonym). Szczegóły. Belek. bez względu na wysokość położenia elementu. Jeżeli zdecydujesz się na jedną z opcji rzutowania (Rzut i Pozawidokowe lub Rzut). tylko wtedy. patrz Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) na stronie 174. Funkcja ta umieszczona została w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Narzędzia. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. znajdujący się poniżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu) oraz jego odciętą część (tzn. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu nie wpływają na wyświetlanie tych elementów.

dolny Zakres będzie traktowany jak obydwa Zakresy (dolny i górny) widoczności. 1) Względny Zakres Widoczności: Wybierz tę opcję aby wyświetlić element w pewnym zakresie kondygnacji (bieżąca kondygnacja plus wskazana liczba kondygnacji powyżej i poniżej oraz opcjonalnie Wzniesienie) Jeśli wybierzesz tę opcję. Płaszczyzna Cięcia zostanie automatycznie przeniesiona do górnej granicy Zakresu (lub do dolnej granicy. W takiej sytuacji. które przecina. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 174 .) Uwaga: Otworzenie w ArchiCADzie projektów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu. gdyby Płaszczyzna Cięcia wypadła poniżej dolnego limitu). w jakim powinien być wyświetlany element wielokondygnacjowy (Ściana. W takim przypadku masz dwie dodatkowe opcje wyświetlania dostępne w menu rozwijanym Granica wyświetlania: 2) Bezwzględny Zakres Widoczności: Opcja ta ustanawia dolną granicę widoczności (domyślnie jest to Zero projektu) a następnie wyświetla wszystkie fragmenty elementu ponad tą granicą.” • • Cały element (Ustawienia domyślne): Element wyświetlany będzie na wszystkich kondygnacjach. jeśli jako sposób Reprezentacji na Rzucie wybrano “Rzut” lub “Rzut i Pozawidokowe. spowoduje. na których element będzie widoczny) w menu Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. W szczególnych sytuacjach. element będzie wyświetlany na kondygnacjach zdefiniowanych jako Względny Zakres Widoczności (tj. można zmieniać ustawienia wyświetlania elementów na Rzucie wedle potrzeb. liczba kondygnacji w obu kierunkach. Słup. Przegroda Strukturalna. że zastosowane zostaną domyślne ustawienia wyświetlania elementów konstrukcyjnych na rzucie odpowiadające tradycyjnym konwencjom architektonicznym dla tych elementów. ustawienia bieżącej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz Względnego Zakresu Widoczności mogą wchodzić w konflikt: • Gdy poziom Płaszczyzny Cięcia znajduje się poza bieżącym Zakresem Widoczności (np. Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) Menu rozwijane Granica wyświetlania zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie zakresu. W takim przypadku. Spowoduje to również zrównanie poziomu Płaszczyzny Cięcia jak w przypadku (1) powyżej. Gdy dolny Zakres widoczności znajduje się ponad górnym limitem. Dach).Wirtualny Budynek 7) Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. bardzo mała wysokość kondygnacji zestawiona z domyślnym poziomem Płaszczyzny Cięcia). (Atrybuty elementów pozawidokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. Czasami zachodzi jednak potrzeba aby nie wyświetlać całego elementu. Po otworzeniu takiego pliku. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas.

Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie Oto przykładowe ustawienia: • Pokaż na kondygnacji: Automatycznie Oznacza to. że wyświetlanie elementu nie jest ograniczone ani bezwzględnym zakresem widoczności ani zdefiniowanym zakresem. iż element konstrukcyjny będzie wyświetlany na Rzucie każdej kondygnacji Projektu. • Granica wyświetlania: Cały element Ta opcja oznacza. fragment poniżej płaszczyzny cięcia. Szczegóły. przecięcia oraz fragmenty pozawidokowe są inne na każdej kondygnacji. • Wyświetlanie na rzucie jako: Rzut i Pozawidokowe Z takim ustawieniem każdy element konstrukcyjny zostanie wyświetlony w całości tzn. zgodnie z typami linii i piórami wybranymi w oknie dialogowym. patrz Okno Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu w Pomocy ArchiCADa. Bezwzględny Zakres Widoczności zdefiniowany w Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu będzie stanowił dolną granicę wyświetlania elementu. w zakresie której znajduje się ten element (w przestrzeni).Wirtualny Budynek Gdy wybierzesz tę opcję. powierzchnia cięcia i fragment ponad płaszczyzną cięcia. Poniżej przedstawiono przykładowy budynek z pochyłymi ścianami: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 175 . odpowiednio zmienia się zawartość Rzutu: chociaż obrys ścian jest zaznaczony na każdej kondygnacji. Podczas przeglądania poszczególnych kondygnacji.

widoczny jest tylko fragment przekroju) 176 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .(zrobione ze słupów) . struktura budynku pokazana została na 3 kondygnacjach: • • • Ściana kurtynowa .Wirtualny Budynek Nietypowe Wyświetlanie Elementów konstrukcyjnych W poniższym przykładzie. wielowarstwowe słupy ustawione są na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Względny Zakres widoczności” (na każdej kondygnacji.ustawiona jest na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Cały element” Ramy .mają wybraną opcję “Tylko Przekrój” Okrągłe.

które wpływają na zestaw elementów wyświetlonych w 3D znajdują się w menu hierarchicznych Widok > Elementy w Widoku 3D oraz Widok > Tryb Widoku 3D. Okno 3D jest powiązane bezpośrednio z Rzutem oraz z oknami Przekroju/Elewacji/RŚ: każda zmiana dokonana na Rzucie lub w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ zostanie odzwierciedlona w Oknie 3D (i odwrotnie). można odpowiednio przedefiniować Dokument 3D. Okno 3D Okno 3D wyświetla model w perspektywie lub aksonometrii: daje to możliwość zobaczenia rzeczywistej formy budynku (na zewnątrz i wewnątrz). poziomu powiększenia wybranych/zaznaczonych/filtrowanych elementów okna 3D. należy wykonać jedno z poniższych: • • • • wcisnąć klawisz F3 użyć polecenia Okna > Okno 3D kliknąć przycisk okna 3D znajdujący się w pasku narzędzi Wizualizacja 3D lub Mini-Nawigator. Te polecenia są także dostępne w pasku narzędzi Wizualizacja 3D. Po zmianie projekcji. użyć poleceń menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem puste miejsce w otwartym oknie. 177 . płaszczyzn cięcia. niż jest to możliwe w innych oknach. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. W dalszych rozdziałach szczegółowo zostały omówione metody pracy w Oknie 3D. patrz Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. Zarówno w perspektywie jak i w aksonometrii możesz edytować model lub tworzyć nowe elementy konstrukcyjne korzystając z dowolnych narzędzi projektowych. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D pozwalają na znacznie wygodniejszą eksplorację modelu. Polecenia. Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Otwórz Okno 3D Aby otworzyć lub uaktywnić Okno 3D. Ustawienia ogólne mające wpływ na parametry wyświetlenia okna 3D można znaleźć w opcji Ustawienia okna 3D. Źródłem każdego Dokumentu 3D jest Okno 3D.Wirtualny Budynek Sposób wyświetlania poszczególnych elementów w Oknie 3D jest kontrolowany za pośrednictwem opcji zgrupowanych w panelu Model ona dialogowego Ustawień Elementu.

skorzystaj z polecenia Widok > Elementy w Widok 3D > Wyświetl wszystko w 3D. Wyświetl Zapamiętaną Selekcję w 3D wyświetli Okno 3D w takiej postaci.Wirtualny Budynek Wyświetl wszystko w 3D Aby wyświetlić cały model w 3D. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. W pasku tytułu Okna 3D pojawi się napis “Obszar zaznaczania”. (lub wybierz odpowiedni przycisk Wizualizacja 3D. pozostaną one wyświetlone dopóki aktywne będzie Okno 3D.) z paska narzędzi Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w Oknie 3D tylko zawartość Obszaru Zaznaczenia. Pasek tytułu Okna 3D będzie w takiej sytuacji zawierał napis "Zaznaczenie" oraz nazwę kondygnacji macierzystej wyświetlonego elementów. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. Aby wyświetlić to polecenie musisz dodać je do struktury menu lub do paska narzędzi w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu (lub Paski narzędzi). jak przy ostatnim wywołaniu polecenia Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. Jeżeli w Oknie 3D znajdują się tylko bezpośrednio zaznaczone elementy i utworzysz nowe. użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Wyświetl Selekcję/Obszar zaznaczania w 3D przy aktywnym dowolnym typie okna edycyjnego. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Skrót dla tego polecenia to Ctrl + F5. Uwaga: Inne polecenie. ignorując zarówno bezpośrednie zaznaczenie elementów jak i ewentualny Obszar Zaznaczania. gdy aktywne jest Okno 3D. Wyświetlanie całego modelu poprzez polecenie Wyświetl wszystko w 3D jest uzależnione od ograniczeń wynikających z zastosowania kryteriów filtrujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Filtruj Elementy widoczne w 3D. zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. Więcej informacji na temat definiowania Obszaru Zaznaczenie. Polecenie Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D działa również w momencie. Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. wybierz polecenie Widok > Elementy widoczne w 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. Domyślnie to polecenie nie jest widoczne w menu ArchiCADa. omawiane polecenie 178 . omawiane polecenie zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w 3D bezpośrednio zaznaczone elementy. wybranie tego polecenia po zaznaczeniu w Oknie 3D elementów spowoduje wyświetlenie tylko zaznaczonych elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia.

w oknie pojawi się ostatnio wyświetlona zawartość bez względu na to. Aby zobaczyć je w Oknie 3D. Zobacz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. By w całości wyświetlić elementy. których część znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. Po przejściu do okna Rzutu będą one jednak widoczne.Wirtualny Budynek W przypadku wstawienia elementów poza granicami Obszaru Zaznaczenia lub przesunięcia istniejących elementów poza granice tego Obszaru. W trakcie edycji przyciętego elementu. gdy wstawisz je wewnątrz Obszaru Zaznaczania. wyłącz opcję Dotnij Elementy do Obszaru Zaznaczenia. elementy te natychmiast znikną z Okna 3D. Działanie obszaru zaznaczenia: Domyślnie elementy wewnątrz Obszaru zaznaczania zostaną przycięte do jego rozmiarów. Wierzchołki i krawędzie przyciętych elementów będą jednocześnie powodowały reakcję kursora. Możliwe jest jednak wybranie opcji pozwalającej na wyświetlanie w 3D elementów znajdujących się na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia: Przejdź do okna dialogowego Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D. co zostało zaznaczone w innych oknach. a następnie zaznacz opcję Na zewnątrz obszaru zaznaczenia. która również znajduje się w oknie Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D). Domyślne wyświetlanie w 3D Jeżeli otworzysz Okno 3D nie korzystając z żadnych specjalnych poleceń wyświetlania 3D. lub Przekroju 3D) spowoduje wyświetlenie wszystkich jego wierzchołków nawet. Zaznaczenie elementu w przyciętym Modelu 3D (poprzez użycie Obszaru zaznaczenia. Elementy w Oknie 3D opartym o Obszar Zaznaczenia Jeżeli zawartość Okna 3D ograniczona jest częściowo Obszarem Zaznaczania. elementy utworzone w tym oknie będą widoczne tylko wtedy. jeśli element będzie przycięty. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 179 . zmień Obszar zaznaczania (lub usuń go) i powróć do tego okna. zostanie tymczasowo wyświetlony szkielet jego wszystkich krawędzi.

W sekcji Rodzaje elementów widocznych w 3D znajdują się wszystkie typy elementów konstrukcyjnych i obiektów. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Filtruj Elementy widoczne w 3D Wybierz polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D. Ustawienia Widoku 3D obejmują: Parametry Widoku 3D (łącznie z powiększeniem). zastosuj przygotowaną Kombinację warstw: “Pokaż Strefy 3D jako bryły". Możesz zmodyfikować zapamiętany Widok 3D poprzez zmianę ustawień Okna 3D. patrz Panel Ustawień widoku Tylko 3D w Pomocy ArchiCADa. W tym oknie w sekcji Działanie Obszaru Zaznaczenia możesz określić w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie wpływał na zawartość Okna 3D. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet.). Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. Filtry i Elementy w 3D. Parametry Okna Widoku 3D. 180 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby osiągnąć ten efekt (było to domyślne ustawienie w poprzednich wersjach ArchiCADa).. patrz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. Sekcja Kondygnacje widoczne w 3D pozwala na zdefiniowanie zakresu kondygnacji. Tylko zaznaczone elementy zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Parametry Przekroju 3D. czy widok ten został utworzony w wyniku nałożenia filtra czy obszaru zaznaczenia. który będzie wyświetlany w Oknie 3D. Szczegóły. Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok Jeśli zachowasz zawartość okna 3D jako widok (zobacz Zachowywanie Widoku na stronie 75. Przekrój 3D oraz Ustawienia Renderingu. w panelu Tylko 3D wyświetlona zostanie informacja. a następnie zaznaczenie opcji Zastąp Ustawienia Widoku 3D Bieżącymi w panelu Tylko 3D okna dialogowego Ustawień Widoku i zamknięcie okna przyciskiem OK.

Ważne: OpenGL jest zoptymalizowany do szybkiej i płynnej nawigacji podczas pracy nad modelem. że widoki 3D utworzone za pomocą procedury OpenGL można zapisywać jako bitmapy.Wirtualny Budynek Procedury 3D Procedury 3D są wbudowanymi algorytmami graficznymi odpowiadającymi za generowanie modelu 3D w ArchiCADzie. Wewnętrzny silnik 3D działa optymalnie przy prostych (nie wymagających fotorealizmu) prezentacjach architektonicznych i do bezpośredniej publikacji z pominięciem procesu generowania wizualizacji. Możliwość Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 181 . są niedostępne w procedurze OpenGL. świetnie nadaję się jako interaktywny podgląd podczas przygotowywania wizualizacji. Dodatkowe opcje procedury OpenGL są dostępne poprzez kliknięcie przycisku Opcje w oknie dialogowym Parametry okna widoku 3D. Niektóre efekty i opcje. Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. zalecana dla komputerów wyposażonych w szybką kartę graficzną obsługującą OpenGL. Oznacza to również. patrz Rendering ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. 2) Procedura OpenGL Procedura OpenGL dla wymiaru 3D jest Aby wybrać procedurę należy otworzyć okno dialogowe Widok > Tryb i Procedury 3D > Parametry okna widoku 3D i skorzystać z rozwijanego menu wyboru procedury lub wybrać procedurę bezpośrednio z menu Widok > Tryby i Procedury 3D. Wewnętrzny silnik 3D cechuje się lepszymi efektami wizualizacyjnymi niż OpenGL. 1) Wewnętrzny silnik 3D Wewnętrzny silnik 3D jest najbardziej przydatny przy przetwarzaniu widoku w oknie 3D: widoki wygenerowane za pomocą tej procedury opierają się na rysunku wektorowym. łatwe do nawigacji. Dzięki niemu otrzymujemy precyzyjne. Ponadto obsługuje wyświetlanie tekstur. ale proste widoki. ale bez tekstur. lecz jest wolniejszy podczas generowania modelu i nawigacji. kreskowanie wektorowe oraz zapisywanie zawartości okna 3D jako rysunku wektorowego. dlatego doskonale nadają się do wydruków. Domyślnie dostępne są dwie procedury: • • Wewnętrzny silnik 3D procedura OpenGL Więcej szczegółów. takie jak cienie słoneczne. OpenGL jest technologią wykorzystującą mapy bitowe (tekstury).

Kolory wieloboków zależą od atrybutów materiału elementów konstrukcyjnych (są niezależne od koloru światła ustawionego w oknie dialogowym Słońce). Szczegóły. Widoki w trybie Ukrywanie linii można zachowywać w licznych formatach 2D i 3D. Spośród trybów linearnych. Uwaga: Przy aktywnej procedurze OpenGL. W trybie Ukrywanie linii krawędzie przysłonięte przez elementy znajdujące się bliżej punktu obserwacyjnego będą niewidoczne. Kolorowanie W trybie Szkielet widoczne są wszystkie krawędzie elementów modelu. W poniższym obrazie użyto OpenGL przy włączonym efekcie Przezroczystości w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D: Przyciski włączające Tryby 3D są również dostępne w pasku narzędzi Okna > Paski narzędzi > Proste 3D. że spełnione są wymagania sprzętowe. Szczegóły. ten tryb dostarcza widoków najłatwiejszych do interpretacji. patrz Opcje OpenGL w Pomocy ArchiCADa. 182 . Można je przełączać z poziomu okna dialogowego Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D lub z menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. OpenGL umożliwia znacznie szybszą nawigację na ekranie pod warunkiem. Jest także odpowiedni do szkicowych wydruków wizualizacyjnych. Ustawień kąta padania światła dokonuje się w oknie dialogowym Parametry widoku 3D. Kolorowanie jest zalecane podczas: • Podglądu modelu w czasie rzeczywistym • Sprawdzaniu kolorów powierzchni • Szybkiej wizualizacji projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tryby wyświetlania 3D Wewnętrzny silnik 3D ArchiCADa oferuje trzy tryby wyświetlania 3D: Szkielet. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa oraz Materiały na stronie 37. że w przypadku złożonych modeli. Szkielet. Ukrywanie linii oraz Kolorowanie. przestrzeń może być trudna do interpretacji. które posiadają wiele elementów.Wirtualny Budynek publikowania widoków wygenerowanych w OpenGL ograniczają się tylko do map bitowych. dostępne są tylko tryby Szkielet i Kolorowanie. Ukrywanie linii. Należy jednak pamiętać. W trybie Kolorowanie wszystkie powierzchnie w modelu są wyświetlane jako wieloboki cieniowane zgodnie z kierunkiem padania na nie światła.

Zobacz Podgląd nawigatora (3D) na stronie 64. używając polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Ustaw Kamerę na Ścieżce. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa oraz Dodatki Nawigacji 3D na stronie 184. • Jak przechodzić pomiędzy Perspektywami i Aksonometriami W Oknie 3D można przełączać widok pomiędzy “Perspektywą” i “Aksonometrią” za pomocą: • Domyślne Skróty: Ctrl+F3 = Aksonometria Shift+F3 = Perspektywa • poleceń dostępnych w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D: Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 183 . możesz zmieniać kąt widoku lub ustawienia aksonometrii. Nowy widok zostanie dodany do Mapy Widoków Nawigatora. • paska narzędzi Wizualizacja 3D: • Parametry okna 3D Polecenie Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D (dostępne również w menu rozwijanym w palecie Mini-Nawigatora) otwiera okno dialogowe zawierające wszystkie opcje i parametry umożliwiające ustawienie widoku 3D. korzystając z polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Dodaj bieżącą projekcję. • paska narzędzi Mini-Nawigatora: palety Nawigatora: Jak zapamiętać Projekcję 3D Aby zachowywać projekcje ustawione w Oknie 3D można: • Użyć polecenia Zachowaj bieżący widok z menu kontekstowego palety Nawigatora. Więcej szczegółów. patrz Kamery na stronie 557. Umożliwia to szybką modyfikację Parametrów widoku 3D zarówno perspektywy jak i aksonometrii. paleta Podglądu Nawigatora wyświetla miniaturę widoku całego projektu. Za pomocą przycisku w prawym górnym rogu okna. Natomiast perspektywę określa się na podstawie położenia punktu patrzenia (Kamery) oraz celu. Dodać bieżącą projekcję do zestawu domyślnie ustawionych widoków aksonometrycznych. Przy aktywnym Oknie 3D. Dodatkowo na Rzucie pojawi się obiekt Kamera ustawiony zgodnie z zachowanym widokiem perspektywy. Spowoduje to utworzenie widoku (perspektywy lub aksonometrii) w oparciu o bieżące ustawienia projekcji w Oknie 3D. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa. Widok aksonometryczny automatycznie umieszcza cały model w centrum okna. Dodać bieżącą perspektywę do Mapy Widoków. zachowując ogląd na cały projekt.Wirtualny Budynek Projekcje 3D ArchiCAD umożliwia wyświetlanie modelu w perspektywie i w widokach aksonometrycznych (równoległych). można szybko przełączać pomiędzy tymi ustawieniami. Nazwa i zawartość okna dialogowego zależą od typu projekcji (widoku): Ustawienia aksonometrii lub Parametry perspektywy. • Szczegóły. Ustawione tutaj parametry projekcji pozostają aktywne do momentu dokonania kolejnych ich modyfikacji.

• • Szczegóły. • • Więcej szczegółów. nowa kamera zostanie umieszczona tuż za nią. Ustawienia Przekroju 3D zostaną zastosowane w Dokumencie 3D. Utworzony przekrój 3D może być zachowywany w wielu formatach w celu dalszej obróbki. umożliwia tworzenie zarówno tradycyjnych (ortogonalnych) przekrojów jak i specjalnych widoków pozwalających na tworzenie nieszablonowych prezentacji projektu. Dzięki temu poleceniu można dodawać bieżącą perspektywę do Mapy Projektu. Użyj tej opcji. Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Uaktywnienie funkcji Przekrój 3D. Ustawienie widoku prostopadle do wskazanego punktu (Patrz prostopadle na). Jeśli znajdujesz się w widoku perspektywy. wywołują odpowiadające im zmiany w palecie Mapy Projektu. Funkcje te pozwalają na: • • • Wskazanie celu perspektywy (Patrz na). Przekrój 3D jest przydatną funkcją przy wizualizacjach wymagających ukazania wewnętrznych przestrzeni budynku. Osobne Ustawienia Reprezentacji Modelu dla Dokumentu 3D umożliwiają skonfigurowanie materiałów dla powierzchni w Przekroju 3D. jeżeli zmieniłeś widok w Oknie 3D. z menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D dostępne są również następujące polecenia: Uwaga: Zmiany zaznaczenia kamer dokonane za pomocą tych poleceń. Przywrócenie osi widoku do płaszczyzny poziomej (Poziomuj oś widoku). Przekroje 3D Przekrój 3D to tryb wyświetlania w Oknie 3D ArchiCADa. 184 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa. patrz Kamery na stronie 557.Wirtualny Budynek Dodatki Nawigacji 3D Inne funkcje przydatne przy modyfikowaniu ustawień widoków 3D dostępne są w menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D (lub w pasku narzędzi zawierającym polecenia związane z obsługą Okna 3D). gdy w wyniku nawigacji kamera przyjmie dziwaczne położenie (Przywróć kąt obrotu). gdy włączony jest widok aksonometryczny. • Zmień zaznaczone: Widok zaznaczonej kamery zostanie zaktualizowany zgodnie z bieżącym widokiem w oknie 3D. Wyzerowanie kąta obrotu perspektywy w przypadku. • Ustaw kamerę na ścieżce (tylko perspektywa). która już należy do ścieżki animacji. Modyfikuj zapamiętane projekcje oraz Dodaj bieżącą projekcję: Polecenia te są dostępne. jeżeli na Rzucie nie zaznaczono żadnej kamery. Parametry przekroju 3D są przechowywane w pliku projektu i są dostępne nawet po ponownym uruchomieniu ArchiCADa. Wstaw nową kamerę za zaznaczoną: Dodaje do ścieżki i zaznacza nową kamerę z zachowanym bieżącym widokiem. Przywróć zaznaczony widok: Przywraca zachowany widok kamery. Jeżeli jednak na Rzucie zaznaczono kamerę (aktywna kamera posiada stożek widoku). • Idź do poprzedniego/Idź do następnego: Użyj tych poleceń gdy chcesz nawigować w widoku perspektywicznym pomiędzy kamerami znajdującymi się na aktywnej ścieżce (aktywna kamera zostanie zaznaczona).

który wygeneruje Widok Projektu. należy wybrać polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Przekrój 3D. zostanie on odwzorowany w postaci elementów rysunkowych (punktów. określonego w oknie Ustawień Przekroju. które nie są połączone z żadnymi elementami w innych oknach Modelu i nie odzwierciedlają zmian dokonanych w tych oknach. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. patrz Okno dialogowe Parametry Przekroju 3D w Pomocy ArchiCADa. czy Rysunkiem. np. Po zdefiniowaniu płaszczyzn cięcia. którą można domyślnie aktywować poprzez menu Widok > Opcje wyświetlania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 185 . Więcej szczegółów. linii i wypełnień). Przekroje mogą być zachowywane w postaci Widoków i wstawiane na Arkusze jako Rysunki. płaszczyzny cięcia będą uwzględniane podczas generowania modelu 3D. Jeżeli Znacznik jest Połączony. zawartość okna Przekroju można również bezpośrednio publikować. Widokiem. Zawartość Widoku Projektu w Przekroju zależy od Statusu Przekroju. które będą wyświetlane przez Znacznik. użyj narzędzia Przekrój w jednym z następujących okien: Rzut. Aby wstawić Połączony bądź Samodzielny Znacznik Przekroju. W oknach Przekrojów można oglądać i modyfikować elementy. jednak nie jest możliwe wstawianie nowych elementów konstrukcyjnych. Połączony Znacznik pełni tylko rolę odnośnika. Znacznik Przekroju może przyjąć jedną z poniższych postaci: 1) Znacznik źródłowy. Zobacz także Podświetlenie Znaczników Źródłowych na stronie 219.) Jeżeli wkleisz element konstrukcyjny do okna Przekroju. Przekrój. (aby wyłączy Przekrój 3D. Rozwinięcie ścian. Widokiem bądź Rysunkiem. jak również dowolne elementy dwuwymiarowe. Przekrój w trybie Rysunku zawiera elementy rysunkowe.) Jeżeli polecenie Widok > Elementy w Widoki 3D > Przekrój 3D jest aktywne. Możesz określić szereg informacji. Płaszczyzny te definiuje się w oknie dialogowym Parametry przekroju 3D. Przekrój w trybie Modelu zawiera edytowalne elementy konstrukcyjne połączone i aktualizowane na bieżąco ze swoimi odpowiednikami w innych oknach Modelu. Detal. który nie generuje Widoki Projektu. Zobacz przykład w Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. który zawiera tekst użytkownika Uwaga: Łatwym sposobem na rozróżnienie pomiędzy typem źródła oraz połączonymi/samodzielnymi znacznikami jest zastosowanie opcji “Podświetl Znaczniki Źródłowe”. Aby wygenerować Przekrój należy narysować linię przekrojową na Rzucie. Wszystkie właściwości linii przekrojowej oraz Znacznika można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Przekroju. 3) Samodzielny Znacznik. Elewacja. ale może zostać połączony z dowolnym Widokiem Projektu. Przekroje O Przekrojach Narzędzie Przekrój służy do wstawiania Znaczników Przekrojów. Obszar 2D. który generuje Widok Projektu w Przekroju 2) Połączony Znacznik. możesz powiązać go z dowolnym Widokiem Projektu. a następnie wstawić Znacznik źródłowy Przekroju. dla ułatwienia identyfikacji i nawigacji Znacznik może wyświetlać nazwę pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie Widoku Projektu wygenerowanego przez Znacznik.Wirtualny Budynek Tworzenie Przekroju 3D Przekrój 3D działa na zasadzie tworzenia płaszczyzn cięcia modelu 3D. Każdy nowo utworzony Widok Projektu w Przekroju zostanie dodane do folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. wybierz to polecenie powtórnie.

) Uwaga: Innym rodzajem Widoku Projektu w Przekroju jest Niezależny Przekrój. Zobacz Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. Pojawi się kursor w kształcie Oka. 186 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . który nie jest oparty o Model. 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. jeżeli została wybrana opcja Ograniczony Zasięg Poziomy oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Punkt w którym klikniesz będzie również definiował położenie linii ograniczającej Przekrój w poziomie. 4) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju Uwaga: W identyczny sposób tworzy się Elewacje. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Przekrój oparty na Modelu musisz wstawić Znacznik przekroju na Rzucie. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. (Będzie to Znacznik Źródłowy Przekroju. przekrojowej by określić orientację Przekroju. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. 3) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Linia przekrojowa na Rzucie • • Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej.

) • Szczegóły. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Zasięg pionowy • • Nieskończony Zasięg Pionowy oznacza. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji.) 5) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. Skorzystaj z opcji w panelu Ogóle okna dialogowego Ustawienia Przekroju aby określić geometrię Przekroju. (Jeżeli tworzysz Przekrój Ograniczonym Zasięgu Poziomym. znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Po wybraniu ograniczonego Zasięgu Pionowego należy wprowadzić wartości podniesienia odpowiadające zasięgowi pionowemu modelu. która jest wstawiana automatycznie.Wirtualny Budynek Linia przekroju Linia ograniczająca Zasięg poziomy • • Nieskończony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie całego modelu począwszy od linii przekrojowej. Po wstawieniu Przekroju można zaznaczyć linię ograniczającą i w razie potrzeby zmienić jej położenie.) Uwaga: Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Reprezentacji Modelu. 187 . Ograniczony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie modelu w zakresie od linii przekrojowej do linii ograniczającej Przekrój. Więcej szczegółów. linia ograniczająca Przekrój zostanie również wstawiona. że wszystkie kondygnacje projektu będą wyświetlane. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Modyfikowanie Poziomego Zasięgu Przekroju oraz Granicy Obszaru Odległego Możesz zmienić Poziomy Zasięg Przekroju poprzez przesunięcie linii ograniczającej Przekrój: Upewnij się czy wybrane zostało narzędzie Przekrój a następnie kliknij linię i przesuń ją do nowego położenia. który chcesz zawrzeć w Przekroju. danych odniesienia. Głębokość Zerowa oznacza. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Przekroje. Znacznika. że wyświetlana będzie tylko część modelu przecięta linią przekrojową. w Mapie Projektu palety Nawigatora. patrz Zasięg poziomy (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. (Dla Elewacji opcja Głębokość Zerowa nie jest dostępna. Poziomów Kondygnacji. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Inne opcje dotyczące Widoku Projektu w Przekroju. patrz Ustawienia Narzędzia Przekrój w Pomocy ArchiCADa. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe.

który został wcześniej wstawiony. jeżeli w panelu Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Przekroju. Wstawiając Nowy Znacznik źródłowy na Rzucie w celu utworzenia nowego Widoku Projektu. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego Postępuj według poniższych instrukcji. który zostanie zastąpiony odniesieniem do Rysunku po jego utworzeniu. Uwaga: Opcjonalny "Obszar Odległy" Przekroju mogący mieć odrębne ustawienia kolorów i efektów modelu zostanie utworzony. wówczas Znacznik będzie zawierał Autotekst.) Na przykład następujący Przekrój został ustawiony. Aby zmienić ich kolory lub rodzaje linii skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. by wyświetlał informacje odnoszące się do pierwszego Rysunku utworzonego na jego podstawie . • Aby przełączyć wyświetlanie granic Poziomego Zasięgu Przekroju i Obszaru Odległego użyj opcji Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. Detali oraz Obszaru 2D. Zobacz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Linie wyznaczające Poziomy Zasięg Przekroju oraz Obszar Odległy są elementami ekranowymi i nie podlegają publikacji.Wirtualny Budynek Możesz także zmienić położenie Granicy Obszaru Odległego. Elewacji. a żaden Rysunek nie będzie jeszcze utworzony na podstawie tego Widoku Projektu. patrz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Gdy zaznaczysz Znacznik Źródłowy. aby przyporządkować Odniesienie Znacznikom Źródłowym: Przekrojów. Rozwinięć Ścian. Jeżeli wybierzesz opcję Pierwszego Wstawionego Rysunku. który zostanie utworzony lub do pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku Projektu. będziesz miał do wyboru dwie dodatkowe opcje w rozwijanym menu "ze Znacznikiem odnoszącym się do:" • • Wybranego Rysunku Pierwszego wstawionego Rysunku dla wybranego Widoku • Więcej szczegółów. okno dialogowe Ustawień Domyślnych oferuje dwie opcje Odniesienia dla Znacznika: 188 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (“Pierwszy” znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Do Znacznika Przekroju zostanie wówczas dodana linia ograniczająca Obszar Odległy. zaznaczysz opcję Zaznaczony Obszar Odległy. (na podstawie odnośnego Widoku Projektu mogło już zostać utworzone wiele Widoków lub Rysunków) wówczas w palecie Info lub w oknie dialogowym Ustawień Elementu. • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Innymi słowy Znacznik będzie wyświetlał informacje odnoszące się do Widoku Projektu. jeżeli opcja ta została wybrana w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju.

Elewacji oraz Rozwinięć Ścian. Gdy zmieniony zostanie status Przekroju na Rysunek. zostaną przeniesione do Rzutu.przebudowanie automatyczne.Wirtualny Budynek Wybranie jednej z tych opcji wyświetli okno dialogowe zawierające strukturę Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy. Informacje dotyczące połączenia zawarte w Znaczniku będą również wyświetlane w polu Odniesienie do tak długo. łuki i linie. Rysunek) będzie dostępny w Projekcie. jednak nie jest możliwe tworzenie nowych elementów z wyjątkiem kopiowania już istniejących okien i drzwi. przypisywany jest mu Status w panelu "Ogólne" okna dialogowego Ustawienia Przekroju. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. Okna 3D oraz do pozostałych okien Przekroju w trybie Model i odwrotnie. tj. Uwaga: Te same informacje związane ze Znacznikiem dostępne są w Panelu Znacznik i w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. Status dokumentu 3D może być ustawiony jako Przebudowanie automatycznie lub Przebudowanie ręczne. do którego odnosi się Znacznik. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. Wybierz Status Przekroju Uwaga: Procedura wybierania statusu jest identyczna dla Przekrojów. Status Przekroju definiuje połączenie pomiędzy Przekrojem a Modelem na Rzucie oraz metodę przebudowania. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). jak odnośny element (np. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). elementy konstrukcyjne zostaną rozbite na elementy 2D. Zmiany dokonywane w tym trybie nie są przenoszone na Model. Możliwe będzie zaznaczenie jednego z Widoków/Rysunków utworzonych na podstawie odnośnego Widoku Projektu.przebudowanie ręczne oraz Rysunek . • W przypadku statusu Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). wypełnienia. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku.bez przebudowania. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). nie można jednak określić ustawienia: Rysunek: bez przebudowania. Ostrzeżenie: Usunięcie elementu konstrukcyjnego z okna Przekroju o statusie Model (zarówno przebudowanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 189 . Nawet kopiując elementy konstrukcyjne i wklejając je uzyskujesz jedynie proste elementy rysunkowe.Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). jakiekolwiek zmiany dokonane w Przekroju typu Model. Podczas tworzenia każdego nowego Przekroju. W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. elementy konstrukcyjne w oknach Przekrojów są edytowalne. Model . pozostałe elementy będą nieaktywne i nie będzie możliwości ich zaznaczenia. Przekrojowi można przypisać jeden z trzech statusów: Model . Można natomiast zaktualizować taki odłączony rysunek do ostatnich zmian dokonanych w Modelu. zawartość okna stanowią elementy konstrukcyjne. • W przypadku dwóch pierwszych trybów .

patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Szczegóły. Aby otworzyć kilka okien zawierające różne Przekroje. aby zdefiniować sposób wyświetlania elementów w przekroju i widoku. Innym dostępnym efektem jest wyświetlanie powierzchni elementów w widoku w trybie Cieniowania. Wektorowe Cienie Słoneczne oraz parametry "Obszaru Odległego". Poniższe okno Przekroju posiad włączone opcje Kreskowania Wektorowego (wzór pokrycia na płaszczyźnie dachu) oraz Wektorowych Cieni Słonecznych (cień okapu na powierzchni ściany).Wirtualny Budynek automatycznie jak i ręczne) spowoduje usunięcie tego elementu z Modelu. a zatem z okien Rzutu i 3D. Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. z kontekstowego menu Przekroju w Nawigatorze wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie. zastępując poprzedni Przekrój wyświetlony w tym oknie. Szczegóły. Bez względu na wybrany status Przekroju. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. opisy oraz wymiarowanie. a następnie wybranie polecenia “Otwórz Przekrój” z menu kontekstowego. (Widok > Nawigacja > Przekroje > Otwórz Przekrój). 190 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju Uwaga: Opcje związane z wyświetlaniem elementów są prawie identyczne w przypadku Elewacji i Rozwinięć ścian. co gwarantuje plastyczne odwzorowanie zaokrąglonych powierzchni: Możliwe jest wykorzystanie zarówno Cieni Słonecznych jak i Cieniowania w jednym Przekroju: Otwórz Widok Projektu w Przekroju Aby otworzyć Widok Projektu w Przekroju dwukrotnie kliknij jego nazwę w palecie Nawigatora lub skorzystaj z polecenia w menu. w oknach tego typu możesz dodawać elementy rysunkowe 2D. Domyślnie każdy Przekrój jest otwierany w oknie Przekroju. W tym miejscu będziesz mógł zdefiniować takie efekty jak np. Innym sposobem otworzenia Widoku Projektu w Przekroju jest zaznaczenie linii Przekroju na Rzucie.

3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. Detal. Na przykład możliwe jest stworzenie Przekroju przez ścianę. który funkcjonuje jako Detal: Najpierw należy wstawić znacznik źródłowy detalu w oknie Przekroju. łączone przez użytkownika z istniejącym Widokiem Projektu. • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 191 . 4) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. połączonym do tego Detalu. Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. Przekrój. Widokiem bądź Rysunkiem i wyświetlają informacje związane z elementem. Zamiast tego są one wstawiane do Projektu. następnie umieścić połączony znacznik Przekroju Ściany na rzucie. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. Połączone Znaczniki Przekroju nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. Detali i Obszaru 2D. Elewacja. Aby wstawić Połączony Znacznik Przekroju: 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. Połączony znacznik Przekroju wskazuje Detal Przekroju tej ściany. Możesz wstawić Połączony Znacznik Przekroju do okna jednego z następujących rodzajów: Rzut. z którym zostały połączone . które Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. zostanie wyświetlone.Wirtualny Budynek Wstaw Połączony Znacznik Przekroju Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Elewacji.

znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) wybranego rysunku (tj. Wybierz pożądany Widok Projektu. Rozwinięć Ścian.Wirtualny Budynek Uwaga: Opcja Linii łamanej jest niedostępna w przypadku Elewacji. możliwa jest zmiana wszystkich jego ustawień w dowolnym momencie. (“Pierwszy” oznacza rysunek. kliknij przycisk Przeglądaj. aby wyświetlić okno dialogowe Określ odniesienie dla Znacznika i wybierz element.”). ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu.) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj.) Wybranie którejkolwiek z tych opcji otworzy okno dialogowe zawierające strukturę odpowiedniej Mapy Nawigatora (Mapy Projektu. Informacje związane z wybranym elementem będą wyświetlane w Znaczniku. Wynika z tego. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek.. że Połączony Znacznik może się odnosić do dowolnego Widoku Projektu. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Elewacji. rysunku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku.. który chciałbyś połączyć ze Znacznikiem. Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy). Widoku lub Rysunku w Projekcie. 6) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika Postępuj według poniższych instrukcji. aby przyporządkować Odniesienie Połączonym Znacznikom: Przekrojów. Detali oraz Obszaru 2D. (“Pierwszy” oznacza rysunek. do którego odnosi się Znacznik. “Przeglądaj. Widok lub Rysunek. Pojawi się kursor w kształcie Oka. pierwszego rysunku utworzonego z widoku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji • 192 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 5) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii przekrojowej by określić orientację Przekroju. pierwszego rysunku utworzonego z widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj. Jeżeli modyfikujesz zaznaczony Znacznik. Po wstawieniu Znacznika. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. Nowe Połączone Znaczniki lub dla zaznaczone istniejące Znaczniki mogą odnosić się do: • • • wybranego widoku modelu (tj.”).

Rozwinięć Ścian i Dokumentów 3D. 1) W oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia bądź w palecie Info wybierz opcję “Wstaw samodzielny znacznik. Elewacja. Detal. Polecenie to jest dostępne: • w menu kontekstowym folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. Rozwinięcia Ścian Obszar 2D. na liście parametrów w panelu Znacznik okna dialogowego Ustawień Narzędzia. Detal lub Obszar 2D. wstaw nowy Połączony Znacznik do Projektu i połącz go (“Odniesienie Znacznika do”) z istniejącym Niezależnym Przekrojem. Możesz również przenieść elementy 2D z Podrysu (za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej) w celu dalszej edycji. mogą być tworzone w niektórych oknach. Są to Widoki Projektu nie oparte o Model. • • 3) Narysuj linię bądź granicę (w zależności od rodzaju narzędzia) i wstaw Znacznik do jednego z następujących okien: Rzut. Aby utworzyć nowy Niezależny Przekrój bez Znacznika. 2) Zdefiniuj dowolne własne teksty. 193 .” Informacje wyświetlane przez Znacznik tego typu nie są połączone z żadnym elementem. Status Przekroju definiuje połączenie (i metodę przebudowania) pomiędzy Przekrojem a modelem na Rzucie. Elewacji. Aby dodać nowe elementy w Niezależnych Widokach Projektu. jaki Nowy Widok Projektu zostanie utworzony (w tym wypadku będzie to Przekrój). ale wymienionego w Nawigatorze. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów Uwaga: Proces aktualizacji jest identyczny dla Przekrojów. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten folder i wybierz polecenie “Nowy Niezależny Przekrój”. użyj polecenia “Utwórz Nowy Niezależny Przekrój”. w Nawigatorze są one określone jako "Niezależne" Widoku Projektu. postępuj według poniższych instrukcji. Przekrój. zaznaczony element Mapy projektu będzie decydował o tym. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Dokument 3D. “Niezależne” Przekroje. spowoduje utworzenie nowego Widoku Projektu nie posiadającego Znacznika. Elewacja. w menu Dokument > Narzędzia Dokumentacji lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu znajdującej się u dołu Mapy Projektu Nawigatora.Wirtualny Budynek Wstaw Samodzielny znacznik W celu wstawienia Samodzielnego Znacznika za pomocą narzędzia Przekrój. możesz posłużyć się dowolnymi narzędziami rysunkowymi. Więcej informacji dotyczących Statusu Przekroju. posiadające Znacznik lub pozbawione Znacznika. Utwórz Niezależny Przekrój Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Niezależnych Elewacji. Polecenie to Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli zajdzie potrzeba aby ten Niezależny Widok Projektu był Połączony ze Znacznikiem.

że wszelkie modyfikacje tych elementów zostaną utracone. Jeżeli jednak chcesz ręcznie przebudować okno możesz skorzystać z polecenia z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Rysunek: bez przebudowania Nie dotyczy to Dokumentów 3D. przejdź do panelu Opcje > Preferencje Projektu > Różne i anuluj zaznaczenie opcji “Na bieżąco aktualizuj Widoki w trybie Modelu”. wszelkie zmiany w oknie Przekroju powodują natychmiastową i ciągłą przebudowę tego okna. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne Przekrój z wybranym statusem Model: przebudowanie ręczne nie będzie przebudowywany automatycznie. Dla całkowitego przebudowania zawartości okna Przekroju w trybie Rysunek użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. używane jest do odświeżania rysunków 2D i nie jest dostępne dla okien w trybie Model: Przebudowanie automatyczne) Uwaga: Niektóre złożone modyfikacje elementów projektu (np. Wybranie tego polecenia spowoduje. Zmiany elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrojów zostaną automatycznie uaktualnione (wraz z przypisanymi tym elementom wymiarowaniami) podczas aktywacji okna Rzutu. użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj. Przebudowę uruchamia się poleceniem z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Wszystkie elementy dodane do tych okien przez użytkownika pozostaną nienaruszone. • Podsumowanie Poleceń Przebudowania Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Proces przebudowy odnosi się tylko do elementów konstrukcyjnych. (Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj. Aby poprawnie wyświetlić te zmiany użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne oraz Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne. które są dokumentami do Przebudowania Automatycznego lub Ręcznego. Polecenie to odświeża elementy rysunkowe tych okien i naprawia ewentualne tymczasowe błędy w wyświetlaniu. W tym trybie modyfikacje elementów konstrukcyjnych na Rzucie będą automatycznie wprowadzane do okien Przekrojów poprzez przebudowę ich zawartości w momencie uaktywnienia bądź otwarcia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 194 . by odzwierciedlać bieżący stan Wirtualnego Budynku. Elementy 2D narysowane na Rzucie lub w oknach Przekrojów nie będą przenoszone (odzwierciedlane) w pozostałych oknach. że elementy w tych oknach zostaną uaktualnione tak. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. Jeżeli wolisz aby okna Przekrojów były przebudowywane tylko podczas ich otwierania i uaktywniania (tak jak w ArchiCADzie 9). edycja elementu bibliotecznego) nie są automatycznie aktualizowane w oknach przekrojów typu Model.Wirtualny Budynek Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne Przekrój w trybie Model: Przebudowanie automatyczne jest połączony z modelem na Rzucie pozwalając na interaktywną edycję elementów Projektu w obydwu oknach. W przypadku dużych projektów ciągła przebudowa modelu może zabierać dużo czasu. pozostałych okien Przekrojów jak również okna 3D. • Aby przebudować Przekrój o statusie Rysunku. Oznacza to. Użycie tego polecenia nie powoduje zmian w elementach rysunkowych dodanych do okna Przekroju. Gdy wybrany jest status Modelu: przebudowanie automatyczne. Funkcja ta usunie wszystkie elementy dwuwymiarowe pochodzące z modelu i zastąpi je aktualnymi.

Aby zdefiniować właściwości Linii i Znaczników Przekroju skorzystaj z opcji w panelach Znacznik i Pole Znacznika w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Zestaw poleceń widocznych w menu może być dostosowywany (Opcje > Środowisko pracy > Menu) tak. Linie Elewacji nie mogą być jednak łamane. Szczegóły. Polecenia te są również dostępne w kontekstowych menu poszczególnych folderów w Mapie Projektu oraz Mapie Widoków palety Nawigatora. patrz Panel Znacznik (Narzędzie Przekrój) oraz Panel Pole Znacznik (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów Uwaga: Poniże informacje odnoszą się także do Elewacji. Aby manipulować całą Linią przekrojową możesz użyć narzędzia Strzałka. Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. Szczegóły. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Modelu: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju o statusie Modelu (zarówno Przebudowanie automatycznie jak i Przebudowanie ręczne). Poniższe polecenia mogą nie być domyślnie wyświetlane w menu Widok > Odśwież. Przebuduj z widoku źródłowego: To polecenie jest dostępne tylko dla okien Detalu i Obszaru 2D. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 195 . Przebuduj z modelu: Polecenie to przebudowuje aktywne okno. do okna przeniesione zostaną zmiany dokonane w oknie Rzutu.Wirtualny Budynek Dodatkowe polecenia w menu Widok > Odśwież są dostępne jeśli aktywnym oknem jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych Przebuduj Wszystko z Modelu: Przebudowuje zawartość wszystkich okien Przekroju/Elewacji/RŚ znajdujących się w projekcie. narzędzia Obszar zaznaczania oraz poleceń znajdujących się w menu Edycja. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Rysunku: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju posiadające status Rysunku. jak również skorzystać z ich odpowiedników umieszczonych w palecie pomocniczej. Aby zmienić długość linii przekrojowej zaznacz ją. by zawierał opisane polecenia. a następnie klikając jeden z punktów końcowych wybierz funkcję Rozciągnij z palety pomocniczej. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49.

Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Przekrój. • W przeciwieństwie do linii przekrojowej. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. • • • Aby utworzyć Elewację musisz wstawić Znacznik Źródłowy Elewacji w oknie Rzutu. Aby usunąć przerwanie linii przekrojowej zaznacz ją. Elewacja. Powstały Widok Projektu ma określony status (Model lub Rysunek). służą raczej do tworzenia widoków modelu obserwowanego z dużej odległości. Znaczniki Elewacji różnią się od Znaczników Przekrojów. a następnie użyj polecenia Przesuń odcinek linii Przekroju z palety pomocniczej. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Pozostałe cechy narzędzia Elewacja są identyczne jak narzędzia Przekrój. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Elewacje ArchiCAD posiada odrębne narzędzie do tworzenia Widoków Projektu w Elewacji oraz Połączonych lub Niepołączonych Znaczników Elewacji. Kliknij aby zatwierdzić operację. • • 196 . Detal lub Obszar 2D. Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. który decyduje o metodzie jego przebudowania .Wirtualny Budynek Aby przerwać linię lub segment linii Przekroju: • • Zaznacz punkt środkowy linii. Można również wstawić Niepołączone znaczniki elewacji. opcje związane ze Znacznikami są inne dla Elewacji niż dla Przekrojów. Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. a następnie przeciągnij linię przerwania (prostopadła do linii przekrojowej) poza zasięg przekroju. Z palety pomocniczej wybierz funkcję Przerwij linię przekroju/elewacji. Opcja "Głębokość Zerowa" dla poziomego zasięgu Elewacji nie jest dostępna. Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Rozwinięcie Ścian. Panel Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Elewacji pozwala określić sposób wyświetlania modelu w Elewacji. Połączony Znacznik Elewacji nie tworzący Widoku Projektu może być wstawiony do jednego z następujących okien: Rzut. linia Elewacji jest elementem ekranowym i nie jest wyświetlana na Arkuszach. • Aby przesunąć segment linii Przekroju zaznacz Znacznik Przekroju. Kliknij aby przełamać segment w połowie a następnie przesuń utworzoną w ten sposób linię przełamania w nowe położenie. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Zobacz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych na stronie 195. W przeciwieństwie do Przekrojów: • Elewacje nie służą do "krojenia" modelu. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów na stronie 195. Dokument 3D. natomiast panele Znacznik i Pole Znacznika odpowiadają za zawartość i wygląd Znaczników Elewacji. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. • • Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju na stronie 186.

zdefiniuj widok oraz jego zasięg w sposób graficzny. Każde Rozwinięcie Ścian jest oddzielnym Widokiem Projektu w Mapie Projektu palety Nawigatora.Wirtualny Budynek Przemieszczanie Znaczników Elewacji Ta opcja jest dostępna tylko dla Znaczników Elewacji i Rozwinięć Ścian. Rozwinięcie Ścian (RŚ) O Rozwinięciach Ścian ArchiCAD posiada narzędzie stworzone specjalnie na potrzeby tworzenia rozwinięć Ścian projektowanych wnętrz. Wymiary mogą być powiązane z elementami. Modyfikacje dokonane w Rozwinięciach Ścian mogą być odzwierciedlone w modelu i odwrotnie: zmiany w modelu mogą zostać automatycznie wprowadzone w Rozwinięciach Ścian po ich przebudowaniu. Położenie Znacznika względem linii Elewacji pozostanie stałe nawet podczas jej przesuwania lub obracania. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Uwaga: Znaczniki Źródłowe RŚ mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Kliknij ten wierzchołek i z palety pomocniczej wybierz funkcję Przesuń Znacznik elewacji aby przemieścić Znacznik do nowego położenia. nie można wstawiać połączonych (zawierających tylko odniesienie) znaczników RŚ. każdy widok jest tworzony prostopadle do odnośnego segmentu. Narzędzie Rozwinięcie Ścian może być stosowane tylko do tworzenia Widoków Projektu. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. następnie wstaw Znacznik zawierający informację o odniesieniu.) Rozwinięcia Ścian utworzone metodą polilinii lub prostokąta będą posiadały po jednym widoku dla każdego segmentu Rozwinięcia Ścian. Znacznik zostanie zaznaczony i będzie przy nim wyświetlany wierzchołek. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 197 . W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Rozwinięcia Ścian (RŚ) działają w podobny sposób jak Przekroje i Elewacje: wybierz metodę geometrii. Zaznacz linię Elewacji.

Kliknij ponownie by zakończyć rysowanie Linii.Wirtualny Budynek Zazwyczaj Rozwinięcia Ścian są tworzone w grupach (np. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. 198 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . osobne RŚ dla każdego pomieszczenia). Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. W związku z tym. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. wstawianie do Arkuszy) widoki tego typu są automatycznie grupowane w Nawigatorze. Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. (Aby uzyskać prawidłowe rozłożenie widoków RŚ należących do poszczególnych Grup RŚ. należy zazwyczaj skorzystać z funkcji Automatycznego Rozmieszczania Rysunków na Arkuszu dostępnego w Ustawieniach Szablonu Arkusza. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. Nie można przenosić poszczególnych Widoków RŚ z jednej do drugiej Grupy RŚ. pokrywającego się ze ścianą. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. a także z powodów praktycznych (numerowanie. tworzenie Rozwinięć Ścian rozpoczyna się od zdefiniowania zasięgu widoku (np. wyświetlanie. Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. z którego będzie oglądana ściana). Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. która ma być widoczna). Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa.) Szczegóły. Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie Użyj metody polilinii lub prostokąta aby utworzyć kilka Widoków Projektu RŚ w jednej Grupie RŚ. funkcje związane z Podrysem. Uwaga: W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. patrz Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach na stronie 464. Powstała w ten sposób Grupa Rozwinięć Ścian będzie zawierała taką liczbę Widoków Projektu jak ilość segmentów polilinii/prostokąta. odniesienie Znacznika. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. 5) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Kliknij po raz trzeci aby wstawić Znacznik RŚ. Zostanie przypisany do własnej Grupy RŚ nawet wówczas. Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ Aby utworzyć pojedynczy Widok RŚ narysuj Linię Zasięgu RŚ za pomocą metody Pojedynczego Segmentu RŚ. jeżeli będzie to jedyny Widok Projektu w Grupie. 1) 2) 3) 4) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu. Grupy RŚ są automatycznie dodawane do Mapy Projektu w postaci folderów. a następnie linii widoku (miejsca.

obiektu GDL o edytowalnych parametrach. Przy metodzie prostokąta ponowne kliknięcie pozwala zdefiniować położenie przeciwległego wierzchołka. polilinia lub prostokąt reprezentuje Linię Zasięgu Grupy RŚ. 3) Kliknij raz lub więcej aby wstawić Znacznik RŚ. Aby nie wyświetlać Znacznika dla dowolnych lub wszystkich Widoków Projektów RŚ wybierz opcję Bez Znacznika we wspomnianym panelu. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. ponowne kliknięcie pozwala określić jego długość.Wirtualny Budynek 1) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu RŚ. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. 4) Zostanie utworzona i umieszczona w Mapie Projektu nowa Grupa Widoków Projektu. Znaczniki RŚ są wstawiane po środku każdego z segmentów Linii Zasięgu RŚ bądź na środku pomieszczenia. palety Nawigatora. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 199 . Właściwości poszczególnych segmentów mogą być jednak modyfikowane indywidualnie. Przy metodzie obróconego prostokąta drugie kliknięcie definiuje wektor obrotu prostokąta. Rozwinięcia Ścian korzystają z własnego Znacznika. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. 5) Folder Rozwinięcia Ścian ma własny Klon w Mapie Widoków Widoki Projektu należące do jednej Grupy RŚ posiadają wspólne cechy (takie jak ustawienia wyświetlania na kondygnacjach oraz ustawienia Warstw) które są definiowane tylko dla Grupy w całości. 2) Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. • Przy metodzie polilinii każde kolejne kliknięcie będzie powodowało dodanie segmentu polilinii. odniesienie Znacznika. Zobacz Edycja Widoków Projektu RŚ na stronie 201. • • Powstała w efekcie linia.

Zach. skorzystaj z panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Na ilustracji poniżej każdy Widok Projektu zawiera ID Grupy RŚ (RŚ-01) oraz automatycznie dodany numer (01. W konsekwencji Nazwa każdego Widoku Projektu RŚ będzie zawierała nazwę kierunku świata automatycznie przypisaną za pomocą Autotekstu (Płn. RŚ-03. Domyślna Nazwa Grupy RŚ dodaje do nazwy poszczególnych Widoków Projektu Autotekst <Orientacja > (Orientacja widoku). Oznacza to. 03.). Domyślnie ustawione ID Grupy RŚ dodaje do ID każdego z widoków RŚ Autotekst <Numer> (Numer widoku). Na przykład. poszczególne Widoki Projektu RŚ mają przypisane ID "Poprzez Grupę RŚ". 2) Zwróć uwagę. a następnie wybierz Numer Strefy z listy. Dzięki temu każdy widok RŚ w Grupie może posiadać własne. Zestaw opcji w panelu Ogólne jest inny jeżeli definiowane są Ustawienia Grupy RŚ: lub dla indywidualnych widoków Rozwinięć Ścian: Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. Kolejne Grupy RŚ otrzymują kolejne numery ID..) 1) Kliknij ikonę Autotekstu Domyślnie. Wsch. Grupie RŚ jest domyślnie przypisywane ID RŚ -01. Użyj opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień RŚ aby określić ewentualne dodatkowe Autoteksty definiujące Nazwy lub ID widoków RŚ. Domyślne ustawienia Rozwinięć Ścian w ArchiCADzie mają zdefiniowane ID i Nazwę zawierającą Autoteksty. że ID Grupy RŚ w Nawigatorze odpowiada teraz 200 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. znajdującą się obok pola ID w panelu Ogólne. charakterystyczne ID i Nazwę opartą o różne wyniki Autotekstu. ID Grupy RŚ może się odnosić do Numeru Strefy: ID i Nazwy Rozwinięć Ścian W celu przypisania ID i Nazw Grupom RŚ oraz zawartym w nich Widokom Projektu. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188.. Płd. 02.). Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193..Wirtualny Budynek Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. że każdy widok RŚ będzie posiadał ID i Nazwę utworzony na podstawie ID i Nazwy Grupy RŚ... (RŚ-02.. Użyj Autotekstów do nadawania charakterystycznych ID/Nazw Grupom RŚ Możliwe jest nadawanie logicznych nazw poszczególnym Rozwinięciom Ścian poprzez przypisanie Autotekstów ID i Nazwom odnośnych Grup RŚ.

Wirtualny Budynek numerowi strefy (w tym przypadku jest to 007) zawartej w Rozwinięciu Ścian. Użyj palety pomocniczej aby przemieścić bądź obrócić segment RŚ lub jego Znacznik. W przypadku pojedynczych widoków RŚ sprawdź. Usuwanie/Przywracanie Segmentu RŚ Jeżeli zaznaczysz pojedynczy segment RŚ będziesz mógł usunąć przypisany mu Widok Projektu korzystając z polecenia Usuń dostępnego w menu kontekstowym. że niektóre opcje w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian będą nieaktywne przy modyfikowaniu pojedynczego widoku RŚ. Edycja Widoków Projektu RŚ Każdy Widok Projektu należący do Grupy RŚ może być edytowany oddzielnie. Zwróć uwagę. (Oczywiście przypisanie Autotekstu "Numer Strefy" działa tylko wówczas. gdy Rozwinięcie Ścian zawiera Strefę. Aby edytować zaznaczony Widok Projektu: • Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian (Użyj polecenia z menu kontekstowego lub z palety Info). W pierwszej kolejności. czy z rozwijanego menu wybrana jest opcja Użytkownika. To ID zostanie nadane wszystkim Widokom Projektu w Grupie RŚ. • zaznacz dowolny znacznik pojedynczego Rozwinięcia Ścian lub Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 201 . Dostosowywanie ID i Nazw Możesz nadać własne ID lub Nazwę Grupie RŚ albo indywidualnemu Widokowi Projektu: • • Zaznacz Linię Zasięgu RŚ. zaznacz Widok Projektu. • • Wprowadź ID lub Nazwę. Można także zmieniać ID lub Nazwy dowolnych Grup RŚ lub Widoków Projektu RŚ w Nawigatorze.) • zaznacz dowolny pojedynczy segment Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian. Wszystkie wprowadzone w tym miejscu zmiany będą się odnosić tylko do zaznaczonego Widoku Projektu. Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian Paleta pomocnicza oraz menu kontekstowe będą się odnosić tylko do Widoku Projektu związanego z zaznaczonym segmentem.

czy pionowy zasięg będzie mierzony od Zera Projektu. podobnie jak w przypadku innych polilinii w ArchiCADzie. Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian Zaznaczenie dowolnego segmentu Polilinii Zasięgu RŚ spowoduje zaznaczenie całej Grupy RŚ. Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian Zasięg pionowy Zasięg pionowy Rozwinięcia Ścian jest definiowany ręcznie w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian bądź w palecie Info.Wirtualny Budynek Nawet po usunięciu Widoku Projektu będziesz mógł Przywrócić segment RŚ: zaznacz Grupę RŚ. Zobacz Ustawienia Narzędzia Rozwinięcie Ścian (RŚ) w Pomocy ArchiCADa. której Widok Projektu został usunięty i w menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć wszystkie Rozwinięcia Ścian w Grupie. Z rozwijanego menu wybierz. Dodanie wierzchołka spowoduje dodanie nowego Widoku Projektu do Grupy RŚ. czy od Kondygnacji Macierzystej RŚ (kondygnacji. na którą zostało ono wstawione). Jeżeli Grupa RŚ korzysta z jednego wspólnego Znacznika. skorzystaj z poleceń palety pomocniczej. 202 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: To polecenie przywraca usunięte Widoki Projektu RŚ. jednak wszystkie elementy 2D dodane do tych widoków przed ich usunięciem zostaną utracone. wówczas zaznaczenia Znacznika spowoduje zaznaczenie całej Grupy. Poszczególne widoki RŚ (czyli segmenty Linii Zasięgu RŚ) mogą mieć w razie potrzeby własne ustawienia Zasięgu pionowego: wybierz opcję Ograniczony i wpisz żądane wartości wzniesienia górnej i dolnej granicy zasięgu. Aby edytować Polilinię Zasięgu RŚ.

(Rozciąganie/zmniejszenie segmentu spowoduje modyfikację sąsiednich segmentów podobnie jak w przypadku każdej innej polilinii. Pionowy Zakres zaznaczonego widoku RŚ będzie odpowiadał wysokości wykrytej Strefy. zaznacz Linię Zasięgu i rozciągnij ją lub zmniejsz używając odpowiedniego polecenia w palecie pomocniczej.Wirtualny Budynek Aby uwzględnić połączone zaznaczone obszary w widoku modelu Rozwinięcia Ścian. możesz wybrać aby Zasięg Pionowy był Dopasowany do wykrytej strefy (opcja w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian). Jeżeli zostanie wykryta Strefa. widok modelu RŚ będzie obejmował struktury wychodzące poza Linię Zasięgu. jednak mieszczące się w pomieszczeniu.) Rozwinięcia Ścian. W ten sposób. a kształty Stref Jeżeli chciałbyś by Rozwinięcie Ścian korespondowało z odpowiednią Strefą. Opcja Zasięgu poziomego w Ustawieniach Rozwinięcia Ścian (patrz panel Ogólne) jest domyślnie ustawiony jako W/g linii zasięgu. tak jak pokazano na rysunku: Aby zmienić poziomy zasięg RŚ. jeśli w pomieszczeniu znajduje się alkowa o nieregularnym kształcie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 203 . w Ustawieniach RŚ należy wybrać Dodaj obszar wieloboku jako opcję Zasięgu poziomego. Zasięg poziomy Domyślnie. linia zasięgu RŚ odzwierciedla Zasięg poziomy powstałego widoku RŚ.

zgodnie z konfiguracją Ustawień strefy): wyświetlania elementów w przekroju i widoku. etykiety i dodatkowe elementy rysunku 2D. Dokument 3D O Dokumencie 3D Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian.np. Opcje w tym panelu są w większości takie same jak w analogicznych panelach okien dialogowych Ustawień Przekroju i Elewacji. do którego można dodać wymiary. aby zdefiniować sposób Dokument 3D pozwala obejrzeć widok 3D modelu stanowiącego podstawę do tworzenia dokumentu. przecięcie ściany warstwowej w przestrzeni. Na przykład. Jest to możliwe ponieważ Dokument 3D może wyświetlać przekroje w strukturze Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 204 . można zmienić widok 3D budynku na dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące struktury w 3D . w Rozwinięciu Ścian nie będą wyświetlane ściany.Wirtualny Budynek Uwaga: Wysokość strefy to różnica pomiędzy wartością jej Poziomu a wartością Wysokości. Ukryj elementy w przekroju: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Na przykład. które "kolidują z widokiem". Rozwinięcia Ścian nie posiadają opcji "Zaznaczonego Obszaru Odległego". Będą one dokładnie odwzorowane w Widokach Projektu odnośnej Grupy RŚ. Zobacz Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. że zaznaczona zostanie opcja Uwzględnij Działania na elementach bryłowych. oraz Panel Reprezentacja Modelu (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. pojedyncza Strefa przycięta do pochyłego dachu będzie miała różne wysokości. że nie będą wyświetlane ściany przecięte przez Linie RŚ. W przypadku Rozwinięć Ścian dla wyświetlania elementów w przekroju dostępne są dwie dodatkowe opcje: Ukryj ściany przesłaniające widok: Jeżeli zaznaczona jest ta opcja. Strefy poddane Działaniom na Elementach Bryłowych zostaną odwzorowane precyzyjnie pod warunkiem.

(Zobacz Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D na stronie 206. Dokument 3D to widok projektu. W szczególności. przefiltruj lub zaznacz elementy. z zależności od statusu. podobnie jak inne widoki modelu. Ustaw widok 3D jako perspektywę lub jako rzut. Jednak.. można wybrać elementy modelu i otwierać okna ustawień. Zobacz Ustawienia Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. użyj Obszaru zaznaczenia wg potrzeb. W wielu aspektach. Uwaga: Wyświetlanie elementów złożonych w oknie Dokumentu 3D również zależy od Ustawień częściowego wyświetlania. skonfiguruj widok 3D modelu: widok. W Dokumencie 3D. dostępnych jedynie dla Dokumentów 3D. Aby dodać wymiary. 2) Utwórz nowy dokument 3D w jeden z poniższych sposobów: Jeśli otwarte jest okno 3D: • Użyj polecenia Nowy Dokument 3D. Dokument 3D posiada własne okno ustawień. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. cieniowanie i efekty słoneczne.. który pojawia się na Mapie Projektu w Nawigatorze. Poszczególne parametry i opcje mające wpływ na wyświetlanie okna 3D (takie jak projekcja i filtrowania/zaznaczenie elementów) będą określały sposób wyświetlenia Dokumentów 3D. a elementu modelu są przebudowywane automatycznie lub ręcznie. gdzie można określić parametry właściwe dla Dokumentu 3D: są to wypełnienie/wyświetlenia pióra powierzchni elementów (łącznie z przekrojami elementów warstwowych) i kontury. zastosuj Parametry przekroju 3D. jednak nie można edytować ich graficznie ani tworzyć nowych elementów modelu. po skonfigurowaniu ustawień okna 3D można przedefiniować Dokument 3D. Patrz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. kolorowanie. Dokument 3D jest analogiczny do widoku projektu w przekroju: stanowi integralną część modelu ArchiCAD. wzorek 3D.Wirtualny Budynek modelu 3D. aby wprowadzać zmiany do modelu. opcjonalnie używając parametrów wypełnień przekrojowych i linii zdefiniowanych na poziomie elementu. przezroczystość. Zobacz Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D na stronie 210.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Utwórz Dokument 3D 1) W oknie 3D. wystarczy użyć narzędzi Wymiarowania ArchiCADa plus niektórych funkcji związanych z wymiarowaniem. z menu kontekstowego w folderze Dokument 3D w Nawigatorze 205 . który ma być obowiązywać dla Dokumentu 3D. Źródłem Dokumentu 3D jest okno 3D. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. lub wykonaj czynności na elementach bryłowych. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe.

Te ustawienia to: • Bieżąca projekcja 3D. kliknij Utwórz.Wirtualny Budynek • Użyj polecenia menu (Dokument > Dokument 3D > Utwórz Nowy Dokument 3D. 5) Dokument 3D będzie figurował na liście w folderze Dokument 3D w Mapie Projektu w Nawigatorze. płaszczyzny cięcia) własnego źródłowego okna 3D. 3) Pojawi się okno dialogowe Nowy Dokument 3D. W dowolnym momencie można poddać edycji poszczególne ustawienia źródła Okna 3D a następnie można Przedefiniować Wybrany Dokument 3D. to okno 3D jest źródłem Dokumentu 3D. 4) Spowoduje to utworzenie Dokumentu 3D i otwarcie go • Użyj polecenia Przechwyć widok okna jako Dokument 3D z menu kontekstowego okna 3D (kiedy nic nie jest zaznaczone). aby zastosować zmiany edycyjne. osobnym oknie. które mają wpływ na to. łącznie z powiększeniem Zobacz Projekcje 3D na stronie 183. lub Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Dokument 3D). 206 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . każdy Dokument może mieć własne źródłowe okno 3D. Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D Zawartość Dokumentu 3D jest definiowana z Okna 3D. filtrowanie. Przedefiniuj odnosi się do poszczególnych ustawień okna 3D. Mimo że w danym momencie można mieć tylko jedno aktualne okno 3D (nie można mieć otwartych kilku okien 3D jednocześnie). jak Dokument 3D będzie wyglądał w tym oknie. Innymi słowy: każdy Dokument 3D zachowuje ustawienia (projekcję. Wprowadź ID odniesienia oraz nazwę nowego Dokumentu 3D.

kształtu oraz relacji względem pozostałych elementów modelu. zostanie przebudowany tylko jeśli wydane zostanie takie polecenie. Nie istnieje Dokument 3D w trybie Rysunku. otwórz źródłowy widok Dokumentu 3D. • Zobacz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D. oraz Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D na stronie 178. Funkcja Przebuduj dla Dokumentu 3D działa tak samo jak w przypadku innych widoków modelu (np. (Widok > Przebuduj > Przebuduj z modelu). zostanie przebudowany przy każdym otwarciu. jeśli ustawiony jest na Przebudowanie Automatycznie. Szczegóły. Twój Dokument 3D. Lub: prawym przyciskiem myszki kliknij widok projektu lub widok w Nawigatorze a następnie wybierz polecenie Otwórz widok źródłowy: Przedefiniuj wybrany Dokument 3D Istnieją trzy sposoby na przedefiniowanie Dokumentu 3D po utworzeniu. • Płaszczyzny cięcia Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy funkcją Przedefiniuj a Przebuduj. Wprowadź żądane zmiany w oknie 3D: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 207 . Jeśli jest w trybie Aktualizacji ręcznych. Przebuduj dotyczy elementów modelu: ich rozmiaru. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189.Wirtualny Budynek • Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Każdą z metod opisano poniżej: Przedefiniuj Dokument 3D Otwórz i Edytuj Źródłowy Widok 3D Jeśli okno Dokumentu 3D znajduje się na wierzchu: za pomocą polecenia Otwórz Źródłowy Widok 3D w menu kontekstowym. Zobacz Przekroje 3D na stronie 184. Przekroju).

208 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . który ma zostać przedefiniowany na podstawie bieżącego okna 3D. że operacji Przedefiniuj nie da się odwrócić. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Przedefiniuj Dokument 3D. • Następnie użyj polecenia Przedefiniuj: Jeśli okno 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie.Wirtualny Budynek • • • • • Edytuj elementy Skonfiguruj wyświetlanie Zmień widoczność elementu za pomocą opcji Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zmień ustawienia Filtrowania elementów. Wybierz Dokument 3D. Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D i kliknij prawym przyciskiem myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. można również użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D.

Wirtualny Budynek myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Otwórz Ustawienia Dokumentu 3D (wybierz Dokument 3D na Mapie Projektu w Nawigatorze. Dokument 3D zostanie przedefiniowany zgodnie z poniższymi ustawieniami bieżącego okna 3D. aby kontynuować. Inny sposób na uzyskanie tego samego rezultatu: Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D. Nie trzeba otwierać okna 3D. lub z menu Dokument > Dokument 3D). który ma zostać przedefiniowany i kliknij prawym przyciskiem Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 209 . Polecenie Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D Za pomocą tego polecenia możesz zdefiniować Dokument 3D na podstawie ostatniego stanu okna 3D (aktualnie otwartego lub ostatnio otwartego okna). łącznie z powiększeniem Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Płaszczyzny cięcia Przedefiniuj używając ustawień Dokumentu 3D Jeśli chcesz przedefiniować istniejący Dokument 3D bez otwierania okna widoku źródłowego 3D. użyj polecenia Przedefiniuj na podstawie Bieżącego Widoku 3D z menu kontekstowego. Jeśli Dokument 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. lub kliknij Ustawienia na dole Nawigatora lub z menu kontekstowego. możesz po prostu użyć Ustawień Dokumentu 3D. Kliknij Przedefiniuj Mimo Tego. Uwaga: Bieżące okno 3D nie musi być takie samo jak oryginalny widok źródłowy dokumentu 3D. • • • • Bieżąca projekcja 3D.

płaszczyzny cięcia oraz widoczne elementy Dokumentu 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. W szczególności. Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D Mimo że wiele ustawień Dokumentu 3D pochodzi z widoku źródłowego 3D. Wybierz Ustawienia Dokumentu 3D w panelu Modelu. poprzez które można modyfikować Dokument 3D oraz widok źródłowy okna 3D. Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. • • Opcje dostępne w panelu Ogólne umożliwiają otwarcie okien dialogowych. aby zamknąć okno dialogowe. aby otworzyć okno dialogowe Filtruj Elementy w 3D. kilka ważnych ustawień wyglądu modelu w Dokumencie 3D jest konfigurowanych w oknie dialogowym Ustawień Dokumentu 3D (panel Modelu). aby skonfigurować pozycję słońca. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. a następnie Więcej o słońcu. Zaznacz to pole. aby przedefiniować projekcję. Tutaj można przedefiniować ustawienia Słońca dla Dokumentu 3D: kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. Szczegóły dotyczące tych opcji. patrz Panel Ustawień Ogólnych Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. aby opuścić ustawienia Dokumentu 3D. aby zamknąć okno dialogowe projekcji. bez potrzeby otwierania samego okna 3D.Wirtualny Budynek Dokonaj jednej z następujących zmian: • Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. aby skonfigurować: • • • Wypełnienia i pióra dla powierzchni i konturów elementów lub dla elementów w przekroju Przezroczystość Kreskowanie wektorowe 3D Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 210 . aby wywołać okno dialogowe Perspektywy lub Ustawienia równoległe odzwierciedlające okno widoku źródłowego 3D Dokumentu 3D. Zmiany zostaną zastosowane w Dokumencie 3D po kliknięciu OK. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK.

Rysunek Detalu może zawierać dodatkowe elementy 2D. Przed publikacją może zajść potrzeba dostosowania Rysunku Detalu. jako odniesień do dowolnych Widoków Projektu. Widoki Projektu tworzone narzędziem Detal są wyświetlana w Oknach Rysunku Detalu i są zgrupowane w folderze o nazwie Detale w Mapie Projektu palety Nawigatora. Możliwe jest także tworzenie Niezależnych Detali posiadających Znacznik lub nie. tak by odzwierciedlała aktualny stan Projektu. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. których Widoki Projektu zostały wygenerowane na podstawie istniejących elementów Projektu. Obszar 2D lub Detal. Szczegóły dotyczące tych opcji są opisane w części Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. Dokument 3D. Detale.Wirtualny Budynek • • Materiały cieniowane Efekty słońca i cienia Ważne: Te ustawienia mają zastosowanie dla Dokumentów 3D i są niezależne od okna widoku źródłowego 3D. 3) W palecie Info wybierz jedną z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu: wielobok. należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę w Nawigatorze. Detale O Detalach Narzędzie Detal jest przeznaczone do tworzenia Detali Widoków Projektu. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Ich zawartość może być aktualizowana. zawierają dwuwymiarowe kopie tych elementów. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. prostokąta lub obróconego prostokąta. które są tworzone poprzez wstawienia Znacznika Detalu do jednego z następujących okien: Rzut. wstaw Znacznik Detalu posiadający obrys do jednego z następujących okien: Rzut. Detal. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model Aby utworzyć Detal oparty o Model. Szczegóły. które utrudniają dalszą edycję rysunku. bloki tekstowe. 1) Uaktywnij narzędzie Detal. (pierwsza metoda 211 . Przekrój. Wygląd Znacznika Detalu (Obiektu GDL) uzależniony jest od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień detalu. Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. Widoków bądź Rysunków. Aby otworzyć Rysunek Detalu w oddzielnym oknie. Narzędzie to może być także wykorzystywane do wstawiania połączonych Znaczników Detali. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. etykiety oraz obiekty. Elewacja.

(Ustawienie to można zmienić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Detalu. Wstaw Połączony Znacznik Detalu Aby wstawić Połączony Znacznik Detalu bez tworzenia Widoku Projektu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 212 . W oknach Detali przekrojów (Widoków Projektu utworzonych za pomocą narzędzia Detal w oknie Przekroju) obowiązuje ten sam początek układu odniesienia. Wymiarowanie oraz Symbole 2D obiektów. ich Znaczników i danych odniesienia. można zdefiniować w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Detalu.) młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. w którym znajduje się Znacznik Detalu. Zobacz Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D na stronie 214. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem na stronie 217. a wśród nich rozbite elementy konstrukcyjne. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. 5) Po narysowaniu Obrysu Detalu kliknij kursorem w kształcie Rysunek Detalu oparty o model zawiera tylko elementy 2D (linie i wypełnienia). co w widoku źródłowym. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Detale.) Informacje na temat elementów opisowych przecinających się z obrysem Detalu.Wirtualny Budynek geometrii (bez obrysu) pozwala na tworzenie niezależnych Widoków Projektu nie posiadających źródła w modelu. W oknie Detalu dostępne są tylko narzędzia 2D. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Detali mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Zawartość okien Detali 4) Narysuj obrys Detalu. oznacza to. X reprezentuje punkt odniesienie Detalu. pod warunkiem jednak. Punkty aktywne. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. patrz Ustawienia narzędzia Detal w Pomocy ArchiCADa. Inne informacje na temat nowych Widoków Projektu tworzonych narzędziem Detal. opisy i wymiarowania nie są przenoszone do okien Detalu.) Więcej szczegółów. Na Rysunkach Detalu mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. Tekst.) Rysunek Detalu zawiera linię reprezentującą granicę tego Detalu określoną w oknie. Domyślnie do okna Detalu są przenoszone tylko elementy konstrukcyjne. że wymiarowania wysokości będą wskazywać prawidłowe wartości wzniesienia. patrz Opisy. Wypełnienia. że elementy w oknie Detalu nie zostaną przemieszczone w pionie. Obrazki. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. (To samo dotyczy Wymiarowania pionowego w Detalach generowanych z Elewacji i Rozwinięcia ścian. które znajdują się w obrysie Detalu.

3) Aby wstawić Oznaczony Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192.Wirtualny Budynek 1) Uaktywnij narzędzie Detal. Wszystkie Rysunki Niezależnych detali stanowią część struktury Nawigatora. Detale Nieoznaczone nie posiadają takiego Znacznika. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. 2) Zdefiniuj Odniesienie dla Znacznika: • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Informacja o połączeniu będzie wyświetlana w polu "Odniesienie do:". którego zawartość tworzysz ręcznie. są jednak Widokami Projektu. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. a następnie wskaż położenie Znacznika Detalu na planie. 4) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Utwórz Niezależny Detal posiadający Znacznik 1) W oknie dialogowym Ustawień Detal lub w palecie Info wybierz opcję “Utwórz nowy Widok Projektu. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. które można otworzyć poprzez Nawigatora. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. np. Detalu. lub wybierz polecenie “Otwórz rysunek detalu” z menu kontekstowego Znacznika. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Rysunki te mogą być Oznaczone i Nieoznaczone: Oznaczone Niezależne Detale posiadają odpowiadający im Znacznik Detalu znajdujący się. 213 . niezależny detal. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. w jednym z okien projektu.” • • Jeżeli wybierzesz metodę "bez obrysu": kliknij raz aby wstawić Znacznik Jeżeli wybierzesz jedną z metod "z obrysem": narysuj obrys Detalu i kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. W oknie Niezależnego Detalu możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. wybierz pierwszą ikonę metody geometrii (Brak obrysu) w palecie Info. których nie ma bezpośrednio w modelu a muszą się znaleźć w dokumentacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby otworzyć Niezależny Detal dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. wstawiać obiekty. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. 4) Nowy Widok Projektu ("Niezależny Oznaczony Detal") Utwórz niezależny detal Niezależny Detal to rysunek. które zostanie wyświetlone. Po wstawieniu Znacznika i utworzeniu Detalu możesz w dowolnym momencie zmienić dane Znacznika. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. Niezależny detal jest przydatny podczas tworzenia rysunków elementów. Ten Widok Projektu nie będzie oparty o model. detal ogrodzenia. zostanie utworzony i umieszczony w folderze Detale.

To polecenie ma wpływ tylko na kształt Znacznika. Jeżeli chciałbyś by linia ta nie była wyświetlana.Wirtualny Budynek Utwórz Niezależny Detal nie posiadający Znacznika Użyj polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz niezależny detal. Aktualizacja Okna Detalu Jeżeli widok źródłowy Detalu został zmodyfikowany i chciałbyś zaktualizować zawartość Detalu tak by odzwierciedlała bieżący stan modelu. Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze Na ilustracji pokazano cztery rodzaje ikon. jednak nie posiadają Znacznika. powstały rysunek będzie zawierał obrys w postaci linii przerywanej. użyj polecenia Przebuduj z widoku źródłowego w menu kontekstowym Detalu w Nawigatorze lub w menu Widok > Odśwież. Później. Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D Gdy przerysujesz obrys Znacznika Źródłowego Detalu lub Obszaru 2D. zostaną zaktualizowane dopiero po użyciu polecenia Uaktualnij Ramkę Połączonego Znacznika z menu kontekstowego danego Detalu lub Obszaru 2D w Mapie Projektu palety Nawigatora. Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D Gdy tworzysz nowy Detal lub Obszar 2D korzystając z jednej z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu. można dołączyć Niezależny detal do znacznika: wstaw połączony znacznik i wskaż znacznik Detalu. 214 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Detale w Mapie Projektu Nawigatora. wyłącz odpowiednią opcję w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Różne. w razie potrzeby. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Detalu lub folderze Detale. którymi są oznaczane Detale w palecie Nawigatora. nie wpływa na zawartość odnośnych okien. kształty wszystkich Znaczników połączonych z Widokiem Projektu. Niezależne Nieoznaczone Detale są wyświetlane w Nawigatorze. do którego odnosi się ów Znacznik Źródłowy. Ikony są różne w zależności od rodzaju Detalu.

Aby otworzyć okno Obszaru 2D dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. które domyślnie 215 . (W przeciwieństwie do Detali tworzonych na podstawie modelu. Więcej szczegółów. Obszary 2D mogą być wykorzystywane do wykańczania rysunków za pomocą narzędzi 2D. a Detal Tworzenie Obszaru 2D w oparci o model jest podobne do tworzenia opartego o model Detalu. tabele i wykresy związane z branżami i uzupełniające dokumentację projektu. przy przenoszeniu części bądź całej zawartości okna źródłowego do okna Obszaru 2D: • Wszelkie elementy opisowe. W oknach Obszaru 2D możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. podobnie jak elementy konstrukcyjne rozbite na komponenty 2D. np. Obszar 2D posiada metodę geometrii pozwalającą za pomocą jednego kliknięcia odwzorować całą zawartość bieżącego okna w postaci dwuwymiarowych elementów w nowo utworzonym oknie Obszaru 2D. czy Detali nie mogą być aktualizowane w oparciu o zawartość okna Obszaru 2D. W związku z tym. W przeciwieństwie do Detalu. Podobnie jak w przypadku Detali elementy w Obszarach 2D składają się tylko z komponentów 2D. czy Detal). Obszary 2D O Obszarach 2D Okna Obszaru 2D służą do tworzenia dwuwymiarowych rysunków opartych o model. Obszar 2D jest jednak zoptymalizowany pod kątem tworzenie fragmentów rzutów i przekrojów. a także do rysunków dwuwymiarowych tworzonych od podstaw. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Możesz wstawić Znacznik Przekroju do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Przekroju. jak również jako środowisko pracy dla kreślarzy. Możliwe jest połączenie dowolnego rodzaju Znacznika z oknem Obszaru 2D. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. Możesz również wstawić Znacznik Detalu do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Detalu. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. a ewentualne odpowiedniki elementów konstrukcyjnych są replikowane w Obszarach 2D w rozbitej formie (czyli składającej się z linii i wypełnień). których zakres ingerencji w projekt ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej.Wirtualny Budynek rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Tego typu rysunki Przekrojów. Do okna Obszaru 2D można wkopiować różnego rodzaju dokumenty. Przekrój. Dogodnym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obszar 2D. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). takich jak fragmenty rzutów bądź przekrojów. Narzędzie Obszar 2D jest aktywne we wszystkich oknach z wyjątkiem Okna 3D. Szczegóły. W oknach Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia 2D. wstawiać obiekty. czy wymiarowania będą przeniesione do okna Obszaru 2D. Znacznik tego narzędzia jest podobny jak w przypadku innych narzędzi posiadających Znaczniki (np.

(Jeżeli widok źródłowy nie posiada skali. należy zaznaczyć opcję "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień Obszaru 2D. Inne informacje na temat nowego Obszaru 2D. Metoda geometrii "Obrys": Użyj metody wieloboku. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Obszaru 2D mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. a następnie kliknij w dowolnym miejscu aktywnego okna Projektu. domyślnie wszystkie elementy opisowe oraz wymiarowania zostaną również przeniesione. co ich widoki źródłowe. 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Kolor wypełnienia może zostać 216 . (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. 5) Po narysowaniu obrysu kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Obszaru 2D. lub Dokumentu 3D. wstaw Znacznik Obszaru 2D do jednego z następujących okien: Rzut. powstały Obszar 2D będzie posiadał domyślną wartość skali). 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych 3) Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info.) zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji.) 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Obszary 2D. Rozwinięcie ścian. Ustawień Obszaru 2D musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. • 4) Narysuj obrys Obszaru 2D. Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Są one tworzone na podstawie elementów konstrukcyjnych znajdujących się w Oknach Rzutu lub Przekroju/Elewacji/RŚ. Aby przenieść tylko kopie elementów konstrukcyjnych do nowych okien Obszaru 2D. Elewacja.pierwszej metody geometrii w palecie Info. Znaczniki Przekrojów. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Utworzysz Obszar 2D zawierający całą zawartość okna. prostokąta bądź obróconego prostokąta by określić obrys Obszaru 2D. można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Obszaru 2D. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Zawartość okien Obszaru 2D Rysunki Obszaru 2D opartych o model zawierają tylko linie i wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Metoda geometrii "Całe okno": Użyj metody jednego kliknięcia . Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model Aby utworzyć Obszar 2D oparty o Model. Zobacz Ustawienia Narzędzia Obszar 2D w Pomocy ArchiCADa. Obszar 2D lub Detal. (Detale natomiast są domyślnie tworzone w skali odpowiadającej 1/2 skali widoku źródłowego.) • Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Detali i Obszaru 2D wewnątrz okien Obszaru 2D są interaktywne: zachowane zostają wszelkie ich właściwości. Przekrój. co ich widoki źródłowe pod warunkiem. Wybierz tę metodę.Wirtualny Budynek zawierają tylko kopie elementów konstrukcyjnych w postaci linii i wypełnień. że widok źródłowy posiada skalę. właściwości Znacznika i dane Odniesienia. Elewacji. Przy przenoszeniu całości lub fragmentu Widoku Modelu do okna Obszaru 2D.

Wypełnienia. skopiuj i wklej do okna Obszaru 2D. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. w przeciwieństwie do Znaczników Przekrojów i Elewacji. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. wówczas ten segment zostanie skopiowany do Obszaru 2D. Wymiarowanie oraz Symbole 2D Obiektów. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. Obrazki. Uwaga: Poniższe zasady odnoszą się także do rysunków Detali. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej elementy (w postaci linii i wypełnień). (Jakkolwiek domyślnie rysunki Detali nie zawierają wspomnianych elementów. zaznacz elementy skopiuj je. Elewacji. Łańcuchy wymiarowe są kopiowane segmentami: jeżeli oba punkty końcowe segmentu są wewnątrz obrysu. które można otworzyć za pomocą Nawigatora. Etykiety: Strzałka wskaźnika musi znajdować się wewnątrz obrysu. Znaczniki Detalu: Jeżeli punkt odniesienia Detalu (X) lub punkt końcowy Znacznika znajdą się wewnątrz obrysu. również elementy konstrukcyjne zostaną wklejone w postaci elementów 2D. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. lecz nie muszą. najpierw przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. Aby skopiować elementy z Podrysu. Punkty aktywne. którego zawartość definiuje się od podstaw. Wymiarowanie: Odpowiednie punkty odniesienia lub punkt końcowy wymiaru musi się znajdować wewnątrz obrysu. Teksty. Znaczniki Przekroju i Elewacji: Jeżeli dowolny fragment linii Przekroju bądź Elewacji znajdzie się wewnątrz obrysu. Do okna Obszaru 2D można dodawać elementy na kilka sposobów: • Zaznacz dowolne elementy w dowolnym oknie. Narysuj wszystkie elementy 2D w Obszarze 2D od podstaw. wówczas Znacznik Przekroju/Elewacji zostanie zawarty w Obszarze 2D. Edycja okien Obszaru 2D W oknie Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia rysunkowe. że spełniają pewne kryteria. gdy obrys Obszaru 2D przecina się z elementami opisowymi. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem W przypadku. oba punkty muszą być wewnątrz obrysu. Okna i ich Znaczniki zostaną skopiowane do Obszaru 2D. • • Uwaga: Znaczniki Rozwinięć Ścian. Wszystkie Rysunki Niezależnych Obszarów 2D stanowią część struktury Nawigatora. wówczas cały Znacznik zostanie skopiowany do Obszaru 2D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 217 . • • W przypadku wymiarowań posiadających dwa punkty końcowe. Niezależny obszar 2D bez znacznika w projekcie funkcjonuje jako widoki projektu. wyłączenie opcji "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" pozwala na zmianę tego ustawienia. elementy te zostaną skopiowane do Obszaru 2D. wówczas wszystkie Drzwi. gdy wewnątrz obrysu znajduje się tylko część linii Przekroju/Elewacji. jednak geometria linii może się różnić od oryginału (może być krótsza) w przypadku. Znaczniki Okien i Drzwi: Jeżeli dowolny fragment ściany znajdzie się wewnątrz obrysu. Mogą one mieć znacznik. wymiarowaniami lub Znacznikami Przekroju.Wirtualny Budynek Opisy. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. są rozbijane na linie i wypełnienia i zostają przycięte przez obrys Obszaru 2D. Wszystkie elementy. Detalu lub Obszaru 2D) wówczas elementy te zostaną przeniesione do okna Obszaru 2D pod warunkiem. W Obszarach 2D mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie.) Obrazki i Rysunki: jeżeli przynajmniej jeden wierzchołek Obrazka lub Rysunku znajduje się wewnątrz obrysu. Utwórz Niezależny Obszar 2D Niezależny Obszar 2D to okno.

Widokiem lub Rysunkiem. Przekroju. Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie O Znacznikach Znaczniki mogą być wstawiane za pomocą dowolnego spośród następujących narzędzi: Przekroje Elewacje Rozwinięcie Ścian (RŚ) Obszary 2D Detale Za pomocą dowolnego z tych narzędzi można wstawiać Znaczniki Źródłowe. Można jednak. Elewacji. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Obszary 2D w Mapie Projektu Nawigatora. Połączone Znaczniki nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Samodzielny znacznik nie posiada źródła w Modelu i nie wyświetla informacji o odniesieniu. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Obszarze 2D lub folderze Obszary 2D. 218 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Lista niezależnych obszarów 2D również znajduje się w Nawigatorze. Nie może być wykorzystywany do przechodzenia pomiędzy widokami. Detalu) zawierającego elementy utworzone na podstawie Modelu. który w tej postaci może być wykorzystywany do przechodzenia do odnośnych elementów Nawigatora. a następnie łączyć z dowolnym istniejącym Widokiem Projektu. może opcjonalnie pełnić rolę Połączonego Znacznika. 3) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Obszaru 2D. Informacje o połączeniu są wyświetlane w Znaczniku. Wstawienie Znacznika Źródłowego powoduje utworzenie odnośnego Widoku Projektu (np. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. później połączyć taki znacznik z obszarem 2D. ale może zawierać dowolnie zdefiniowany tekst. Obszaru 2D. w razie potrzeby. Rozwinięcia Ścian. Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D Aby wstawić Połączony Znacznik Obszaru 2D bez tworzenia Widoku Projektu: 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Niezależny Obszar 2D bez Znacznika skorzystaj z polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Niezależny Obszar 2D. Dowolny Znacznik z wyjątkiem Znacznika Rozwinięcia Ścian. Zamiast tego można je wstawiać do projektu. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Obszaru 2D wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”.

Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zasięgu Znaczników za pomocą polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. będzie odpowiedniego typu. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej Opcji. Uwaga: Przy zmianie Połączonego Znacznika Detalu na Znacznik Źródłowy. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Połączony Znacznik musi być wstawiony za pomocą tego samego narzędzia co element. do którego będzie się odnosił (np. pod warunkiem jednak. natomiast oryginalny Znacznik Źródłowy zostanie zamieniony na Połączony Znacznik.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika Linia lub wielobok narysowany za pomocą odpowiedniego narzędzia przed wstawieniem Znacznika. Dzięki tej opcji można łatwo rozpoznać które znaczniki są znacznikami źródłowymi. Elewacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 219 . Użyj polecenia "Ustaw jako Znacznik Źródłowy" z kontekstowego menu Znacznika. lub Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Znacznik Źródłowy • Te elementy są elementami tylko dla wyświetlania (ekranowymi). Aby zmienić Połączony Znacznik na Znacznik Źródłowy: • • Zaznacz Znacznik. by odzwierciedlał kształt obrysu nowego Znacznika Źródłowego. Aby zmienić kolor Podświetlenia. Połączony Znacznik stanie się Znacznikiem Źródłowym. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję użyj polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. po jego wstawieniu pozostają na ekranie. kształt obrysu odnośnego Widoku Projektu zostanie zmodyfikowany w taki sposób. do którego będzie się odnosił Znacznik. wówczas atrybuty elementów w tym widoku przejmą ustawienia Znacznika Źródłowego. Widoków lub Rysunków zawartych w Projekcie. Uwaga: Atrybuty elementów w przekroju i w widoku danego Widoku Projektu są definiowane za pośrednictwem ustawień Znacznika Źródłowego. Znacznik Przekroju musi odnosić się do Widoku Przekroju). Aby dostosować kolor i typ linii tych elementów. Elementy Zasięgu Znacznika obejmują: • • • • • Linie Przekrojów. Ta funkcja jest dostępna dla: • Połączonych Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. że element. Podświetlenie Znaczników Źródłowych Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Rozwinięć Ścian Linie Zasięgu Przekrojów i Elewacji (dla Przekrojów i Elewacji o ograniczonym Zasięgu) Linie Obszaru Odległego (dla Przekrojów i Elewacji o zdefiniowanym Zaznaczonym Obszarze Odległym) Linie Zasięgu Rozwinięć Ścian Wieloboki definiujące obrysy Detali i Obszaru 2D Zmiana Typu Znacznika Możesz zmienić typ wstawionego wcześniej Znacznika. nigdy nie są widoczne na wydrukach. Gdy Połączony Znacznik zostaje zamieniony na Znacznik Źródłowy danego widoku.

Gdy pobierzesz ustawienia Znacznika Źródłowego. Aby zmienić Znacznik Źródłowy na Połączony Znacznik: • • lub • Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Połączony Znacznik Zaznacz Znacznik. a następnie nadasz je innemu Znacznikowi. co Widok Projektu związany z oryginalnym Znacznikiem. Kopiowanie Znaczników Stworzenie jednej lub kilku kopii Znacznika (poprzez polecenia Kopiuj/Wklej. do którego odnosi się zaznaczony Znacznik. Jego menu kontekstowe pozwala na: • Przejście do Rysunku Oryginalny Znacznik Źródłowy stanie się Połączonym Znacznikiem i zachowa dane odniesienia. drugi Znacznik stanie się identyczny jak pierwszy: będzie miał identyczne parametry łącznie z danymi odniesienia. Znaczniki odnoszące się do zewnętrznych Rysunków nie mogą być zamieniane na Znaczniki Źródłowe. Gdy pobierzesz ustawienia Połączonego Znacznika i nadasz je innemu Znacznikowi.) W przypadku Znacznika Źródłowego (Przekrój/Elewacja/RŚ lub Obszar 2D) powstanie kolejny Znacznik Źródłowy o tych samych parametrach oraz nowy Widok Projektu o tych samych właściwościach. Użyj polecenia "Otwórz" aby przejść do elementu. do którego odnosi się Znacznik.Wirtualny Budynek • Połączonych Znaczników odnoszących się do Niezależny Widoków Projektu tego samego typu. Nawigacja za pomocą Znaczników Możesz nawigować pomiędzy oknami za pomocą poleceń menu kontekstowego zaznaczonych Znaczników. użyj polecenia Przejdź do Rysunku aby przejść do Arkusza zawierającego odnośny Rysunek. Na ilustracji Połączony Znacznik Detalu odnosi się do Pierwszego Rysunku zaznaczonego Widoku RŚ. Przenoszenie Ustawień Znaczników Pomiędzy Znacznikami możesz stosować polecenia Przenoszenia Ustawień (Pobierz ustawienia/Nadaj ustawienia). Widok Źródłowy przyjmie domyślny kształt. Przesuń/Obróć/Odbij Kopię/Wiele kopii) przyniesie następujące rezultaty: 220 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Jeżeli oryginalny Znacznik Źródłowy nie posiadał obrysu. Jeśli Znacznik jest połączony z Rysunkiem. Użyj polecenia "Ustaw jako Połączony Znacznik" z kontekstowego menu Znacznika. Nazwa nowego Znacznika będzie jednak inna. przejmie on wszystkie ustawienia z wyjątkiem danych odniesienia oraz geometrii (np. Skopiowania Znacznika Źródłowego Detalu spowoduje utworzenie Połączonego Znacznika Detalu odnoszącego się do oryginalnego Widoku Projektu. Niezależny Widok Projektu zostanie usunięty i zastąpiony Źródłowym Widokiem Projektu. Zasięgu Znacznika Przekroju). Polecenia Otwórz/Otwórz w nowym oknie pozwalają otworzyć Widok Projektu lub Widok. Co więcej dane odniesienia nie podlegają powieleniu.

kliknij przycisk Sprawdź Znaczniki znajdujący się u góry palety.) Znajdź połączone Znaczniki Aby znaleźć wszystkie Znaczniki połączone z danym Widokiem Projektu. Okno dialogowe Znajdź Połączone Znaczniki zawiera listę wszystkich Połączonych Znaczników ujętych w dwóch kolumnach: • Typ: zawiera informację o typie Znacznika (oznaczony ikoną) Wstawiony do: zawiera ID i nazwę Widoku Projektu. (Jeżeli Znacznik jest Źródłowy. w którym znajduje się Znacznik. nazwa Widoku Projektu będzie podkreślona. które odnoszą się do brakujących elementów Projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 221 . po zaznaczeniu Rysunku bezpośrednio na Arkuszu. do których odnoszą się Znaczniki. Aby wyświetlić listę wszystkich Znaczników. Paleta Sprawdź Znaczniki jest dostępna w menu Okna > Palety > Sprawdź Znaczniki. Kliknij przycisk Ustawienia Znacznika aby otworzyć okno dialogowe Ustawień zaznaczonego Znacznika. zaznacz element w Nawigatorze.Wirtualny Budynek • Otworzenie Widoku Rozwinięcia Ścian w tym samym lub w nowym oknie Dla Rysunków Wstawionych na Arkuszach polecenie Znajdź Połączone Znaczniki będzie również dostępne w menu kontekstowym. (Przycisk nie jest aktywny. • Kliknięcie nagłówka jednej z kolumn spowoduje posortowanie listy zgodnie z wybranym kryterium.) Paleta Sprawdź Znaczniki Paleta Sprawdź Znaczniki zawiera listę brakujących elementów Projektu. Użyj polecenia Znajdź Połączone Znaczniki z menu kontekstowego zaznaczonego elementu. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. Widokiem lub Rysunkiem. Kliknij przycisk Przejdź do zaznaczonego aby wyświetlić zaznaczony Znacznik.

Jeżeli element ten został usunięty. Zaznaczony element: Nazwa i ID elementu. (W takim przypadku w polu Znacznika będzie wyświetlany Autotekst zamiast prawidłowych dany odniesienia. Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik Jeśli wykasujesz widok projektu. Widoku lub Rysunku. aby przy kolejnym sprawdzeniu Znaczników. program najpierw sprawdzi czy jego widok źródłowy/połączone znaczniki znajdują się w zablokowanej warstwie lub w obszarze roboczym innego Projektanta. gdy wiesz. że w jego polu wyświetlany jest Autotekst). Stanie się tak w przypadku następujących typów Znaczników: • Znaczników Źródłowych odnoszących się do Widoków Projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Możesz sortować elementy według każdej z tych cech. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. Znaczniki na liście mogą być sortowane według następujących kryteriów: • • • Typ Znacznika: Przekrój/Elewacja/Detal/Obszar 2D/Rozwinięcie Ścian (wyświetlane w postaci ikony) Wstawiony do: zawiera ID i informację o położeniu w Mapie Projektu Widoku Projektu. lub czy same znaczniki elementów nie zostały zablokowane. Zatwierdzone: zawiera edytowalne pole dla każdego Znacznika. wartość w tej kolumnie może być również brana pod uwagę jako kryterium sortowania. 222 . do którego odnosi się Znacznik (Widoku Projektu. w którym możliwe będzie przypisanie nowego.) Dla każdego Znacznika na liście (lub kilku Znaczników zaznaczonych jednocześnie). (Sytuacja taka może się zdarzyć np. Widoków lub Rysunków. które od momentu (ręcznego lub automatycznego) przypisania odniesienia zostały usunięte z Projektu. klikając nagłówek wybranej kolumny.Wirtualny Budynek Ikona znajdująca się u dołu palety umożliwia wyświetlenie zaznaczonego elementu w jego oryginalnym oknie. w kolumnie będzie wyświetlane “N/D”. wówczas u dołu palety zostanie wyświetlona następująca informacja: Brak znaczników bez odniesień w tym projekcie. Można także zdecydować. W takim przypadku zaznacz pole przy nazwie Znacznika w kolumnie Zatwierdzone. wówczas. zatwierdzone elementy nie były wyświetlane na liście. W przeciwnym razie użyj opcji Pokaż wszystkie znaczniki. w którym znajduje się Znacznik. (Przycisk nie jest aktywny. że Autotekst odnosi się do zewnętrznego projektu.) Możesz użyć opcji Ukryj zatwierdzone znaczniki z rozwijanego menu po prawej stronie palety. Usuwanie Widoków Projektu. który nie został jeszcze załadowany.) Jeżeli w Projekcie nie występują takie Znaczniki. można wyświetlić okno dialogowe Ustawienia Znacznika. Paleta wyświetla listę Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. Możliwe jest sortowanie według dwóch cech: wystarczy kliknąć inną kolumnę aby hierarchia ustanowiona pierwszym kliknięciem uzupełniona została o drugie kryterium. że Znacznik jest prawidłowy (pomimo tego. prawidłowego odniesienia. do którego odnosił się Znacznik).

będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. iż kontynuowanie spowoduje usunięcie następujących elementów: • • • Widoku Projektu (nawet jeśli Znacznik wyświetla informacje odnoszące się do innego Widoku Projektu) Wszystkie Widoki utworzone na podstawie Widoku Projektu Wszystkie Znaczniki (Źródłowe i Połączone) wymienione powyżej. Znaczniki te będą wyświetlane w palecie Sprawdź Znaczniki. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. do którego się ów Znacznik odnosi. Jeżeli żaden z wymienionych Znaczników nie znajduje się na zablokowanej Warstwie bądź w Przestrzeni Roboczej innego Członka Zespołu. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku Projektu". Zestawienie interaktywne O zestawieniach Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia połączonych z widokiem Znaczników. Daje to możliwość poprawienia nieścisłości powstałych w wyniku błędnego wprowadzania wartości lub podczas łączenia fragmentów projektu wykonanych przez różnych projektantów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 W ArchiCADzie funkcja Interaktywnego Zestawienia Elementów pozwala na automatyczne generowanie zestawień ilościowych. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. Usuwanie Znaczników W trakcie usuwania Znacznika Źródłowego zostaniesz poinformowany. W przeciwieństwie do prostych List elementów generowanych za pomocą poleceń z menu Dokument > Zestawienia i listy. że usunięcie tego Znacznika spowoduje jednoczesne usunięcie Widoku Projektu. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku". wówczas program wyświetli ostrzeżenie informujące.Wirtualny Budynek • • Znaczników połączonych z Widokami Projektu Znaczników połączonych z Widokami utworzonymi na podstawie Widoków Projektu. 223 . jak również wszystkich Znaczników połączonych z tym Widokiem Projektu. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. Zestawienia Interaktywne nie tylko wyświetlają ilości i parametry różnych elementów. W wyświetlonym oknie dialogowym będziesz miał możliwość wybrania innej opcji: usunięcia Znacznika Źródłowego i zachowania Widoku Projektu w postaci Niezależnego Widoku Projektu nie związanego z modelem. Usunięcie Rysunku nie powoduje usunięcia połączonych z Rysunkiem Znaczników. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. lecz pozwalają również na ich modyfikację. Usunięcie Znacznika Źródłowego nie ma wpływu na żadne inne elementy.

Zobacz Zachowywanie okna Zestawienia (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. które można wstawiać na Arkusze w celu wydrukowania lub zapisywać w różnych formatach plików. Następnie możesz odnaleźć te drzwi w projekcie i zaznaczyć je. Zestawienie umożliwia wykrycie. ArchiCAD pozwala na tworzenie Zestawień w dwóch kategoriach: Zestawienia Elementów oraz Zestawienia Komponentów. czy Zestawienie Okien. Zestawienie Ścian. wstawić w postaci tabeli do dowolnego okna 2D (zazwyczaj wstawia się je do Obszarów 2D). Zestawienia są Widokami Projektu. Sformatowane Zestawienie można. Jeżeli okaże się. za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej. które będzie można swobodnie edytować. że różnice są nieuzasadnione.) Zostanie otwarte okno Zestawienia zawierające po prawej stronie tabelę.) Kliknij nazwę Zestawienia. (Możliwe jest także otworzenie Zestawienia za pośrednictwem rozwijanego przycisku "Idź" w pasku narzędzi Mini Nawigatora lub poprzez menu Okna. Wklejona tabela będzie się składała z Linii i Tekstów. 224 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Otwórz Zestawienie ArchiCAD 12 jest dostarczany z kilkoma zdefiniowanymi Zestawieniami. kliknij ikonę czarnej strzałki znajdującą się na pasku pomiędzy panelami okna. dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. takimi jak Zestawienia Drzwi. a ile w lewą stronę. Aby otworzyć jedno z tych Zestawień. że jedne z kilkudziesięciu drzwi umieszczonych w projekcie posiadają inne wymiary.Wirtualny Budynek Na przykład. by wyświetlić okno Zestawienia Interaktywnego i zaktualizować jego zawartość. a po lewej panel z różnymi związanymi z nią opcjami (“Opcje Zestawienia/Formatu"). Aby tabela wykorzystywała całą dostępną przestrzeń okna. Na podobnej zasadzie można sprawdzić ile drzwi otwiera się w prawą. Zestawienia mogą wyświetlać rekordy w rzędach albo w kolumnach. możesz poprawić błąd. natomiast Zestawienia Komponentów są dostosowane do potrzeb zliczania poszczególnych składowych złożonych elementów konstrukcyjnych (ścian. Zestawienia Elementów zawierają proste informacje o elementach projektu. jednak utraci ona powiązanie z elementami w modelu. stropów i dachów warstwowych oraz elementów opartych o Złożone Profile. Zestawienia można otworzyć za pośrednictwem Nawigatora lub menu Dokument > Zestawienia i listy > Zestawienia i listy. a drzwi zostaną automatycznie zmodyfikowane we wszystkich widokach.

Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów Czasami może zajść potrzeba wyświetlenia Zestawienia dla określonej grupy elementów Rzutu. podobnie jak inne okna zestawień posiada dodatkowy skrót w dolnym pasku przewijania umożliwiając Dopasowanie szerokości wygenerowanej listy do rozmiaru bieżącego okna. W przykładzie przedstawionym poniżej.Wirtualny Budynek Zawartość Zestawienia jest opata o Ustawienia Schematu Zestawienia. że niektóre komórki w wierszu są edytowalne. można nadpisać parapet i wysokość nadproża. 225 . Więcej informacji na temat definiowania zawartości Zestawień. Kliknij nazwę Zestawienia prawym klawiszem Myszki i z kontekstowego menu wybierz polecenie “Uwzględnij tylko elementy zaznaczone na Rzucie”. Jest to wygodny sposób wykorzystywania możliwości Zestawień Interaktywnych do edycji ustawień grupy elementów. Zauważysz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Edycja i uaktualnianie Zestawień Aby modyfikować element w Interaktywnym Zestawieniu Elementów. Zaznacz odpowiednie elementy (tylko w oknie Rzutu). kliknij kolumnę bądź rząd. że mimo że pole nazwy elementu bibliotecznego typu drzwi jest zablokowane. patrz Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia na stronie 226. Okna Zestawień interaktywnych. podczas gdy inne nie. Więcej informacji na temat formatowania tabeli. zawartość Zestawienia będzie odpowiadała zdefiniowanemu na Rzucie zaznaczeniu (nie będą uwzględnione kryteria ustawione w Schemacie Zestawienia). Ustawień Schematu klikając przycisk Ustawienia Schematu znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Daje to możliwość interaktywnego edytowania parametrów tych elementów za pośrednictwem pół Zestawienia. a następnie znajdź wybrane Zestawienie Elementów z Mapy Projektu lub Mapy Widoków palety Nawigatora. Na podstawie Zestawienia opartego o zaznaczenie na Rzucie nie można tworzyć Widoków. można zauważyć. patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa.

usuwać je. Jeśli wybrałeś element w Zestawieniu. Szczegóły. Dla prostego Zestawienia Elementów wybierz “Typ elementu”. który chciałbyś edytować lub skorzystaj z przycisków po prawej stronie panelu by tworzyć schematy. Z menu wybierz polecenie Dokument > Zestawienia i Listy > Zestawienia > Ustawienia Schematu. czy Komponentów. W tym miejscu można określić (1) Kryteria. Zaznacz w 3D. spowoduje przeniesienie do okna 3D i powiększenie zaznaczonego elementu. wszystkie zmiany dokonane w tych elementach w oknie Rzutu lub w edytowalnym widoku pojawią się w Zestawieniu po jego uaktywnieniu. oraz (2) Pola (zestaw informacji na temat wybranych elementów). Przy tworzeniu nowego Schematu będziesz poproszony o wskazanie czy będzie to Zestawienie Elementów. patrz Okno dialogowe Ustawienia Schematu (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Analogicznie. importować i eksportować. Definiowanie Kryteriów dla Zestawienia W panelu Kryteria zaznacz pierwszą linię. możesz użyć ikony Zaznacz na Rzucie aby przejść do okna Rzutu i zobaczyć wybrany element. które będą ujęte w Zestawieniu. Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia Zawartość Zestawienia Interaktywnego definiuje się w oknie dialogowym Ustawień Schematu. a następnie kryterium jakiemu będą miały odpowiadać elementy ujęte w Zestawieniu. Ikona umieszczona po prawej stronie. zmieniać im nazwy.Wirtualny Budynek lub kliknij przycisk Ustawienia Schematu w oknie Zestawienia. 226 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zmodyfikowanie zawartości tych pól zostanie natychmiast odzwierciedlone w oknie Rzutu i w pozostałych oknach po ich otwarciu lub uaktywnieniu. którym będą miały odpowiadać elementy w Zestawieniu. W panelu Schematy wybierz Schemat.

Wirtualny Budynek W taki sposób skonstruowane kryterium spowoduje. W oknie. jest równe. Będziesz mógł teraz wybrać drugą wartość (np. możesz kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się u dołu okna aby dodać kryterium kondygnacji.” Ten parametr zostanie wyświetlony na liście Kryteriów. jeśli chciałbyś stworzyć zestawienie tylko tych Drzwi i Okien. poprzez kliknięcie ikony + znajdujący się w ostatniej kolumnie. którego parametru chciałbyś użyć jako kryterium. które będą Drzwiami lub Oknem. Na przykład. Na przykład. kliknij przycisk Dodatkowe parametry znajdujący się u dołu okna dialogowego. Oba z tych kryteriów (Typ elementu oraz Kondygnacja) będą spełnione przez elementy w Zestawieniu: zatem elementy w Zestawieniu będą odpowiadać warunkom: będą Drzwiami lub Oknem i będą należeć do kondygnacji 2 lub wyższej. które zostanie wyświetlone przeszukaj załadowane biblioteki i wybierz element. Okno) dla kryterium Typ elementu. W kolumnie Wartość wybierz pożądany typ elementu. że w Zestawieniu zostaną ujęte wszystkie elementy. Drzwi”. Zdefiniuj Pola Zestawienia W oknie Ustawień Schematu. Następnie wybierz odpowiednią nazwę kryterium (Kondygnacja) i wprowadź pożądaną wartość (>=2). W razie potrzeby można rozwinąć wartość danego Kryterium (takie jak Typ elementu). a następnie kliknij “Dodaj. które znajdują się na kondygnacji 2 i wyżej. w panelu Pola możesz określić jakie parametry zostaną ujęte w kolumnach (rzędach) Zestawienia. by utworzyć Zestawienie Drzwi należy wybrać “Typ elementu. Jeżeli jako Typ elementu wybrałeś Obiekt i chcesz użyć jednego z jego parametrów jako kryterium. Wybierz parametr. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 227 . Dodaj nowe Kryterium Aby ograniczyć zakres Zestawienia możesz skorzystać z dodatkowych Kryteriów.

w jakiej będą wyświetlane poszczególne pola w Zestawieniu przemieść wybraną pozycję klikając ikonę strzałek znajdującej się obok nazwy pola i przesuwając myszką z przytrzymanym klawiszem w górę lub w dół do pożądanego położenia na liście Pól Zestawienia. ściany będą sortowane według objętości. Sortuj Pola Zestawienia Aby zmienić kolejność. Wybierz "Warstwę" z listy Dostępnych Parametrów. 228 . Wynik: U dołu kolumny Typ Ściany wyświetlona jest ilość ścian (w sumie 8 ścian). ściany zostaną posortowane według Typu Ściany (kolumna. Na prezentowanym przykładzie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Drugi przycisk zawiera również ikonę oznaczającą ilość elementów w danym polu. którego Schemat pokazano na ilustracji. Za pomocą trzech przycisków z prawej strony możesz także określić kolejność w jakiej będą sortowane elementy w ramach jednego pola: • Kliknij pierwszy przycisk aby posortować ściany rosnąco lub malejąco według danego pola. Kliknij drugi przycisk by dodać w Zestawieniu komórkę zawierającą sumę wartości wybranego pola. która zawiera informacje o wypełnieniu przekrojowym ściany. pierwsze pole Zestawienia).19 m3). natomiast u dołu kolumny Objętość wyświetlana jest sumaryczna objętość wszystkich ścian (65. Na przykład. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą sumę objętości ścian. będzie obejmowało Warstwę. jeżeli więcej niż jedna ściana będzie posiadała to samo wypełnienie przekrojowe.Wirtualny Budynek Z listy Dostępnych Parametrów po lewej wybierz odpowiednie pozycje i kliknij przycisk “Dodaj” znajdujący się u dołu okna. na której znajduje się Ściana. by dodać wybrane parametry do listy Pól Zestawienia po prawej. następnie kliknij przycisk “Dodaj” aby dodać ten parametr do listy Pól Zestawienia. Zestawienie Ścian. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą ilość ścian.

patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. (Flaga może zostać dodana tylko do jednego pola w Zestawieniu. Opcje w sekcji Opcje formatu odnoszą się do poszczególnych komórek Zestawienia. Prócz tego w kolumnie Objętość również są wyświetlane analogiczne sumy cząstkowe. wszystkie ustawienia formatowania zostaną zastosowane do tego wiersza (kolumny). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 229 . Każde zestawienie posiada również pojedynczy "główny nagłówek". możesz tam np. Więcej informacji na temat każdej z tych opcji. by zdefiniować format dla bieżącego Zestawienia. oznaczyliśmy Flagą pole "Wypełnienie przekrojowe". patrz Opcje Nagłówka w Pomocy ArchiCADa. Formatowanie Zestawień Użyj opcji w sekcjach “Opcje Zestawienia” oraz “Opcje formatu” po lewej stronie okna Zestawienia Interaktywnego. Wynik: Pole "Typ ściany" wyświetla sumaryczną ilość ścian dla każdego typu ściany oddzielnie.Wirtualny Budynek Uwaga: Wiersz zawierający sumę wszystkich wartości kolumny lub sumaryczną liczbę elementów w kolumnie jest zwany Sumą Całkowitą i może posiadać odrębne formatowanie. Na przykład pole Typ ściany posiada już wiersz "Ilość" zawierającą sumaryczną liczbę ścian. czy w kolumnach albo czy podobne elementy będą grupowane pod wspólnym nagłówkiem. Uwaga: Wiersz zawierający cząstkową sumę wartości lub sumaryczną liczbę elementów danego typu jest zwany "Łącznie" i może posiadać odrębne formatowanie.) Pole oznaczone Flagą będzie zawierało dodatkową sumę dla każdej grupy identycznych elementów. Szczegóły. Ustawienia w sekcji Opcje Zestawienia mają wpływ na Zestawienie w całości. Trzeci przycisk pozwala dodać Flagę do wybranego pola w Zestawieniu. czy rekordy będą wyświetlane w rzędach. Nagłówki są wyświetlane u góry (przy rekordach ułożonych w kolumnach) lub po boku (przy rekordach ułożonych w rzędach). Nagłówki Zestawienia Każde pole w Zestawieniu posiada nagłówek. Aby przełączyć wyświetlanie nagłówków lub głównego nagłówka. aby dodać wiersz "Ilość" dla każdego Typu ściany. Jeżeli wybierzesz "Sumę Całkowitą" z rozwijanej listy Zastosuj do. skorzystaj z rozwijanego przycisku Opcje Nagłówka znajdującego się u góry okna Zestawienia. w sekcji Opcje Formatu okna Zestawienia Interaktywnego. wybrać.

a następnie zmodyfikuj ustawienia formatowania wedle własnych potrzeb. że w rozwijanym menu Zastosuj do: jest wybrany "Nagłówek". Uwaga: Jeśli dla wybranego rysunku określono opcję Podziel Rysunek na kilka arkuszy. kliknij go i wpisz odpowiedni tekst. można podzielić na fragmenty. 2) Wybierz polecenie Wstaw powyżej komórkę Nagłówka klikając w przycisk Opcje Nagłówka. które nie zmieściło się na Arkuszu o rozmiarze A4.Wirtualny Budynek Aby zmienić tekst w nagłówku. polecenie Przekształć tabele umożliwi zdefiniowanie nowego prostokąta. oznaczona tekstem “połączone”. Dzięki temu poleceniu Zestawienia dużych rozmiarów. Polecenie Przekształć Tabelę jest dostępne w palecie pomocniczej wierzchołka zaznaczonego Zestawienia wstawionego jako Rysunek. Zobacz Podziel zestawienie na kilka arkuszy na stronie 231. Wpisz dowolny tekst w tej komórce i w razie potrzeby zmień formatowanie. które normalnie nie zmieściłyby się na Arkuszu. Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. Aby zmienić formatowanie nagłówka. Wynik: Zestawienie zostaje podzielone na dwie tabele. Aby zaznaczyć kilka pól klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift. 230 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . układane jeden obok drugiego. które są ustawione jedna pod drugą. jednak zamiast wstawiania części zestawień na jeden Arkusz. by najlepiej odpowiadała nowemu kształtowi. Możliwe jest utworzenie dodatkowego nagłówka powyżej istniejących: 1) Zaznacz kilka pól (klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift). każdy nowy element będzie wstawiany do dodatkowego arkusza. najpierw upewnij się. 3) Zostanie dodana komórka powyżej zaznaczonych. Poniższa ilustracja prezentuje Zestawienie Okien. W tym przypadku ArchiCAD ponownie przelicza wymiary tabeli i układa ją w taki sposób. Polecenie Przekształcenia Tabeli pozwala zdefiniować nowy kształt tabeli Zestawienia.

W oknie arkusza wyrysowany jest arkusz. Jeśli okno arkusza wyświetla rysunek wstawiony na kilka arkuszy. to pole wyboru jest szare. aby wydrukować wszystkie dane zawarte w zestawieniu. Za pomocą funkcji Podziel rysunek. W tym przykładzie na arkusz wstawiono Listę okien. pasek tytułowy tego okna pokaże zakres arkuszy przedstawiających rysunek. aby szybko podzielić długie zestawienie i umieścić go na kilku arkuszach. jednak ma on ikonę oznaczającą “wielostronicowość”.Wirtualny Budynek Podziel zestawienie na kilka arkuszy Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. Ta funkcja dostępna jest jedynie dla Rysunków utworzonych z zestawień elementów i spisów treści projektu. W teczce arkuszy. Zawsze przy wstawianiu rysunku utworzonego na podstawie zestawienia elementów na arkusz. w ustawieniach wyboru rysunku. można nawigować pomiędzy stronami arkusza. różniącą się od ikony oznaczającej pojedynczy arkusz. Tutaj. pełną listę okien umieszczono na dwóch arkuszach. to pole staje się dostępne i będzie zaznaczone. jak zwykle używając strzałek nawigacji znajdujących się w dolnej części okna Arkusza. że zawiera kilka stron. których widok źródłowy jest inny. znajdujące się na panelu Ramka w Ustawieniach Narzędzi Rysunek.co może się często zdarzać w przypadku długich zestawień . Należy kliknąć strzałkę aby otworzyć dodatkowe opcje nawigacji jedynie pomiędzy Arkuszami wyświetlającymi bieżący wielostronicowy dokument. Jednak tworząc okno arkusza zawierającego rysunek wstawiony na kilka stron. opcje “Pierwsza strona” i “Ostatnia strona” odnoszą się do arkuszy wielostronicowego rysunku. W Teczce arkuszy w Nawigatorze pokazany jest tylko jeden arkusz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a całkowita liczba stron w arkuszu dla tego Rysunku wyświetlona jest po nazwie rysunku. (W przypadku rysunków. aby pokazać.ArchiCAD utworzy tyle arkuszy. ile potrzeba aby wyświetlić całą zawartość zestawienia. 231 . Z tej funkcji można skorzystać. przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu zmieni się w małą czarną strzałkę.) Jeśli rysunek nie mieści się na jednym arkuszu . Funkcję można uruchomić zaznaczając pole Podziel rysunek na kilka arkuszy.

Pozwalają na wyświetlanie i dostęp do list Widoków. publikować jak również umieszczać na arkuszu. Jeżeli potrzebujesz je dostosować do swoich potrzeb. jego nazwa pojawi się w Nawigatorze i będzie go można używać jak każdego innego widoku.Wirtualny Budynek Wstaw dodatkowe rysunki obok wieloarkuszowego rysunku Istnieje możliwość wstawienia wielostronicowych rysunków (zestawień lub spisów) obok siebie. standardów wymiarowania lub statusu opublikowania. skali. Na przykład. To może być pomocne. że będzie można go dodawać do Map Widoków. przejdź do palety Nawigatora i dwukrotnie kliknij jego nazwę. tzn. ArchiCAD wypełni trzy istniejące arkusze drugim zestawieniem (obok pierwszego zestawienia). Aby otworzyć spis. oraz wygeneruje wszelkie dodatkowe arkusze wymagane do wyświetlenia pełnego zestawienia. • Spis Rysunków może zawierać Rysunki przefiltrowane według ich lokalizacji (Arkusz lub Zestaw). zmianę nazwy. aby wyświetlić całe zestawienie. możesz natychmiast przejść do okna dialogowego klikając przycisk Ustawienia Spisu treści znajdujący się w prawym górnym rogu spisu. Zestawów lub Statusu Opublikowania. importowanie oraz eksportowanie schematów Wybranie kryteriów filtrujących (w zależności od typu spisu) Wybranie parametrów oraz innych informacji. Gdy zdefiniujemy już nowy (lub zmodyfikowany) schemat. rysunek nie będący zestawieniem ani spisem treści) do arkusza zawierającego wielostronicowy rysunek. Spisy treści Projektu oparte są na schematach zdefiniowanych poleceniem Dokument > Spisy treści Projektu > Schematy spisu treści projektu. Kombinacji opcji wyświetlania Modelu. statusu aktualizacji lub informacji o powiększeniu. • Spisy Widoków pozwalają filtrować i wyszczególniać Widoki na podstawie ich położenia w Mapie Projektu. • Format spisu (czcionki. • Zawartość spisu treści tworzona jest w oparciu o wybór dokonany w oknie dialogowym Ustawień spisu treści projektu. Następnie wstawiasz kolejne długie zestawienie do pierwszego z tych arkuszy. Kombinacji warstw. usunięcie. style poszczególnych komórek i nagłówka) mogą być dowolnie ustawiane za pomocą opcji dostępnych po lewej stronie spisu.. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. Okno dialogowe. • Spis Arkuszy może zawierać przefiltrowane Arkusze ułożone według ich Szablonów. wtedy ten Rysunek pojawi się na każdym arkuszu z tego zestawu. kolory. Spisy treści Projektu O Spisach treści Spisy treści Projektu są to widoku typu indeks zgrupowane w odnośnym folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Jeśli wstawiony zostanie inny typ Rysunku (np. Spisy treści Projektu mają swoje własne ikony w Nawigatorze. na tych samych arkuszach. które zostaną wyświetlone razem z elementem i spełniają ustalone kryteria Więcej szczegółów. jeśli dodatkowy rysunek ma pełnić funkcję tytułu arkusza. które pojawi się po wybraniu tego polecenia pozwala na: • • • Tworzenie. Arkuszy i Rysunków w oparciu o kryteria filtrujące. ArchiCAD generuje w sumie trzy arkusze. załóżmy że wstawiamy do arkusza długie zestawienie. 232 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

powierzchni przekroju i obrysów elementu. wówczas spis taki oglądany w ArchiCADzie będzie pusty. Materiałów i Rodzajów Linii dla struktury rdzenia. W Oknie 3D elementy te wyświetlane są jako posiadające objętość komponenty budynku. że możesz edytować niektóre pola: np. W związku z tym przy formatowaniu Spisu Treści zaleca się wyłączenie tego kryterium i ponowne włączenie przed samą publikacją. 2) Domyślne Ustawienia Narzędzia mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb. Przekroje i elewacje tych elementów mogą być wyświetlane w oknie Przekroju i Elewacji. możesz zmienić skalę. co oznacza. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. Słupy. wówczas opublikowany Spis Treści będzie wyglądała w następujący sposób. wybierz “Opublikowane” jako kryterium wyboru elementów do Spisu. Strefy i Przegrody Strukturalne. Na przykład. kombinację warstw widoku. Jednym z rozwiązań jest dodanie do Spisu Treści kolumny "Opublikowane". nazwę lub numer ID arkusza lub wstawionego rysunku. nie będą brane pod uwagę elementy opublikowane w trakcie pracy w programie. Siatki. Belki. w którym wymienione będą opublikowane elementy. Dachy. Pola w tej kolumnie zostaną zaznaczone przy tych elementach. Jeżeli chcesz aby opublikowane Spis Treści zawierał tylko opublikowane elementy. Stropy. Można przenosić Ustawienia spisu treści pomiędzy projektami poprzez eksportowanie i importowanie spisów (należy użyć poleceń Importu/Eksportu w oknie Ustawień spisu treści). jak Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 233 . Więcej szczegółów. Uwaga: Jeżeli załączone jest kryterium "Opublikowane" w Spisie Treści. które zostaną opublikowane w Zestawie wraz z kopią tego Spisu Treści. Opublikowany Spis Treści będzie wówczas zawierał listę opublikowanych elementów. Należą do nich: Ściany. Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie Typowy proces tworzenia elementów za pomocą Palety Narzędzi polega na: 1) Wybraniu narzędzia z Palety Narzędzi i otworzeniu okna dialogowego jego ustawień. Spis Opublikowanych Elementów Przy publikacji Zestawu zawierającego szereg Arkuszy może zajść potrzeba dodania Spisu Treści. Zmiany te zostaną natychmiast wprowadzone do projektu. trójwymiarowych komponentów budynku. Elementy konstrukcyjne Elementy konstrukcyjne są wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych.. Możesz wybrać zdefiniowane wcześniej ustawienia narzędzia klikając przycisk Ulubione znajdujący się w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień Narzędzia.Wirtualny Budynek Spisy treści Projektu są interaktywne. Każdy z tych elementów ma swój odpowiednik w postaci narzędzia w Palecie Narzędzi ArchiCADa. Rzutu Dachu oraz Spisu Treści na Arkuszu. przy publikacji Rzutu Fundamentów. 3) Panele okna dialogowego Ustawień Narzędzia zawierają spisy dostępnych Piór.

Definiowanie położenia elementów na określonym poziomie wzniesienia Faktyczne wzniesienie elementów jest zawsze mierzone względem Zera Projektu. patrz Okna dialogowe ustawień narzędzi w Pomocy ArchiCADa. zdefiniować jeden lub dwa Poziomy Odniesienia w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki rysunku i Poziomy. po łuku. Zobacz Dodatki na stronie 376. 4) W palecie Info możesz wybrać Metodę Geometrii pozwalającą na rysowanie elementów wzdłuż prostej. Szczegóły. Możesz skorzystać z funkcji Grawitacji aby wstawić Ściany. 5) Narysuj element na rzucie lub w oknie 3D. po łamanej.Wirtualny Budynek również inne parametry. pod warunkiem. składać się z wielu materiałów.profilu) zawierającą kombinację materiałów. Słupy. patrz Grawitacja na stronie 114. że w niektórych projektach zajdzie potrzeba mierzenia wzniesienia elementów względem innego poziomu odniesienia. Belki lub Obiekty bezpośrednio na powierzchni istniejącego Stropu. Wstawianie elementów na powierzchni Stropów. Dachu lub Siatki. Może się jednak zdarzyć. Okna oraz Zakończenia ścian mogą być wstawiane tylko w ściany. Szczegóły. Linia odniesienia jest pogrubioną czarną linią (zawierającą strzałki wskazujące kierunek Ściany). W tym celu należy 234 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Linie odniesienia Ścian Każda Ściana posiada linię odniesienia (oś) oraz kierunek. Zdefiniowane w tym oknie Poziomy Odniesienia będą dostępne w panelach Geometria i Położenie okien dialogowych Ustawień wszystkich elementów. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. • • Zobacz Tworzenie kopii elementów na stronie 141. Niektóre obiekty parametryczne takie jak Drzwi. Inne metody tworzenia elementów to: • Użyj palety Ulubione: kliknij dwukrotnie zachowane ustawienia Ulubionych dla odpowiedniego narzędzia a następnie kliknij aby wstawić element z takimi ustawieniami. Definiowanie położenia elementów konstrukcyjnych Dla wszystkich elementów konstrukcyjnych definiuje się Względne Wzniesienie Podstawy w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawień. po łuku. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Zobacz Ulubione na stronie 46. Tworzenie Kopii już istniejących elementów. Użycie Magicznej Różdżki pozwalającej na tworzenie elementów w oparciu o już istniejące kształty. a także na obracanie ich w momencie wstawiania. Można także tworzyć ściany złożone (o dowolnym przekroju . • Ściany O Ścianach ArchiCAD pozwala na rysowanie ścian prostych. Mogą być jednolite lub warstwowe tzn. że włączona jest opcja Widok > Opcje wyświetlania > Linie odniesienia Ścian i Belek. Dachów lub Siatek. których zestaw zależy od rodzaju narzędzia. Szczegółowe opisy każdego panelu okna dialogowego Ustawień poszczególnych narzędzi. trapezowych oraz o rzucie wieloboku. Wykorzystanie RoofMakera oraz TrussMakera z menu Projekt > Dodatki. pojawiającą się podczas rysowania ściany na Rzucie.

Niektóre aspekty wyświetlania ścian zależą od ustawień w menu Widok > Opcje wyświetlania. Niektóre polecenia z palety pomocniczej dostępne są tylko ze strony linii odniesienia wybranej ściany. Linia odniesienia jest także istotna do określenia stron ściany na potrzeby przypisywania Materiałów modelowi 3D ściany (w panelu Model okna Ustawień Ściany). Ściana posiada również punkty aktywne oraz krawędzie umożliwiające selekcję. Kierunek przebiegu ściany jest definiowany poprzez kolejność w jakiej wskazane zostały jej punkty: początkowy i końcowy. położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. powierzchnie przekroju. tak jak pokazano na rysunkach. W zależności od wybranej Metody geometrii. oś ściany będzie przebiegała po różnych stronach ściany. Pozostałe opcje dotyczące wyświetlania wzorków wypełnienia znajdują się w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu: możesz tam ustawić aby wypełnienia wyświetlane były tylko jako obrysy. Wyświetlanie Ścian W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Ściana znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd ścian w różnych oknach 2D i 3D. Szczegóły.Wirtualny Budynek Linie odniesienia umożliwiają precyzyjne łączenie poszczególnych segmentów Ścian. Więcej szczegółów. Zobacz Modyfikuj ścianę (Dodatek) na stronie 245. które fragmenty wstawionej będą wyświetlane i w jaki sposób. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Gdy zakończysz konfigurowanie atrybutów i innych parametrów w oknie dialogowym Ustawienia narzędzia Ściana w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Polecenie znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości. Wzorki wypełnienia ścian mogą być wyświetlane jako wzorek punktowy (bitmapowy) lub kreskowanie wektorowe. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. 235 . patrz Opcje wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. puste wypełnienia lub według własnych ustawień poszczególnych elementów. możesz przystąpić do rysowania ściany na Rzucie lub w Oknie 3D. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. W przypadku struktur warstwowych możesz zdecydować czy mają być wyświetlane tylko linie rozdzielające warstwy lub same obrysy. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania ściany by określić. • • • Czyszczenie przecięć Ścian i Belek może być włączane i wyłączane. Zobacz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. przesunięcie i edycję Ściany.

Wirtualny Budynek Utwórz Pojedynczą Ścianę Pojedyncza Ściana jest metodą pozwalającą narysować prostą ścianę. Zobacz Rozciąganie Ścian na stronie 128. Jeśli chcesz narysować ścianę o rzucie pełnego okręgu. Utwórz Ścianę Łukową Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz jedną z trzech metod geometrii pozwalających na tworzenie Ścian Łukowych. W chwili gdy zaczynasz rysować ścianę pojawia się jej obramowanie podążające za kursorem aż do momentu wskazania punktu końcowego. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Zwróć uwagę. Obrys kołowy ściany podąża za kursorem aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. Zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D definiujesz długość ściany wskazując jej punkt początkowy i końcowy. kliknij dwukrotnie w trzecim punkcie. którego powstanie ściana. 236 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. że zarówno drugi jak i trzeci punkt nie muszą znajdować się na łuku definiującym ścianę. obrys zamieni się w pełną ścianę z konturem i wypełnieniem. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. składającą się z pojedynczego segmentu. Jeśli chcesz otrzymać pełne koło. kliknij dwukrotnie w miejscu Czwarte kliknięcie definiuje długość łuku wzdłuż. wskazania drugiego punktu definiującego promień. po którym przebiegać będzie ściana. aż do momentu trzeciego kliknięcia. • Pierwsza opcja pozwala określać ścianę łukową poprzez punkt środkowy i promień okręgu. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. specjalne punkty przyklejania). Po uaktywnieniu Narzędzia Ściana wybierz metodę geometrii Pojedynczej Ściany z palety Info i narysuj segment ściany w oknie. widoczny będzie tylko obrys fragmentu łuku. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie ściany łukowej poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na obwodzie tego łuku. Od tego momentu. Ściany mogą być rozciągane za pomocą poleceń znajdujących się w menu lub w palecie pomocniczej.

Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. Utwórz Łańcuch Ścian Łańcuch Ścian to układ stykających się prostych bądź łukowych ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 237 . Ściany w kształcie elipsy lub eliptycznych łuków nie mogą być narysowane bezpośrednio. pojawi się kursor w kształcie oka. Informacje na temat tworzenia ścian łukowych na podstawie ścian prostych. z których każda będzie kształtu półkola. a obrys ściany będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. linii. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. w oparciu o odpowiednie elementy rysunkowe. ściana o kształcie pełnego koła będzie w rzeczywistości składała się z dwóch ścian. ścian.Wirtualny Budynek Gdy długość łuku zostanie już określona. lecz w wyniku użycia Magicznej różdżki. Kliknij gdy uznasz. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). • Gdy okaże się. Opis sposobów edytowania ścian łukowych. zobacz Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. wypełnień. a nie krawędź styczna. obrys zamienia się w ścianę z konturem i wypełnieniem. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. stropów.) • • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie Ściana łukowa zostanie automatycznie wstawiona. itd. które posiadają automatycznie połączone węzły linii odniesienia. Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Łańcucha Ścian. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. że ściana znajduje się we właściwym miejscu. Uwaga: Ponieważ Ściany muszą mieć dwa punkty końcowe. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia ściany.

Punkt końcowy pierwszego segmentu ściany automatycznie staje się punktem początkowym dla następnego jej segmentu. Siatka obrócona nie ma wpływu na orientację prostokąta. Uaktywnij opcję. która najbardziej Ci odpowiada i zdefiniuj punkt końcowy pierwszego segmentu używając metod opisanych powyżej.Wirtualny Budynek W momencie gdy rozpoczniesz rysowanie pierwszej ściany pojawi się Paleta pomocnicza oferująca opcje geometrii dla wstawianych prostych i łukowych segmentów ściany. 238 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Grupowanie elementów na stronie 145. wszystkie ściany tego łańcucha przyjmą nowe ustawienia (linia osi.materiał.). Jeżeli włączona jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. • • Wybranie polecenia Edycja > Odwołaj usunie cały Łańcuch ściany a nie tylko ostatni jego segment. których długość definiowana jest poprzez przekątną prostokąta. Jeśli podczas rysowania łańcucha ścian zmienisz któryś z parametrów znajdujących się w palecie Info. Wciśnięcie klawisza Backspace pozwala na odwołanie ostatniego wstawionego segmentu i kontynuowanie rysowania łańcucha. Gdy chcesz zakończyć rysowanie Łańcucha ścian kliknij dwukrotnie punkt końcowy ostatniego segmentu. Zostanie utworzony prostokąt ze ścian. typ linii. itd. Podczas całego procesu widoczny jest obrys już narysowanych ścian. pozycja. kolor wypełnienia . segmenty Łańcucha ścian zostaną zgrupowane. • • • Szczegóły. promienia i długości. Łuk przechodzący przez trzy punkty Łuk opisany przez wskazanie jego punktu środkowego. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Prostokąt Ścian. Ściany tego prostokąta są ułożone zawsze w zgodnie z Siatką ortogonalną. Jeśli jest to konieczne możesz zmieniać metodę geometrii w trakcie rysowania używając do tego Palety pomocniczej.) Narysuj przekątną prostokąta i kliknij by zdefiniować jej długość. Dostępne typy to: • • • • • Element prosty Łuk styczny do pierwszego segmentu (nie może być użyte przy rysowaniu pierwszej ściany) Łuk styczny do linii. Utwórz Prostokąt Ścian Metoda rysowania Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany połączone węzłami. • Kliknięcie przycisku Anuluj w menu kontekstowym lub klawisza Delete podczas rysowania łańcucha spowoduje przerwanie procesu i nie zostanie utworzony żaden element. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. którą definiujesz przed narysowaniem elementu. Pełne ściany ukazują się po zakończeniu rysowania całego łańcucha.

patrz Struktury warstwowe na stronie 32. lecz w tym przypadku w pierwszej kolejności musisz zdefiniować kąt obrotu oraz długość jednego z boków prostokąta. Ścianom wielobocznym można przypisać tylko proste wypełnienia (brak struktur warstwowych). Utwórz Ścianę Warstwową ArchiCAD pozwala na wstawianie ścian warstwowych oraz dostosowywanie ich struktury. Ściany wieloboczne mogą zawierać drzwi i okna. Metoda Obróconego Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany podobnie jak poprzednia metoda. że Ustawienia Częściowego Wyświetlania modelu będą oddziaływały na ściany warstwowe. że w przypadku ściany trapezowej należy najpierw w palecie Info (bądź w oknie Ustawień) zdefiniować jej grubość w obu węzłach. Następnie przesuń kursor.Ściana Wieloboczna. z tą różnicą.) Szczegóły.Wirtualny Budynek Utwórz Ścianę Trapezową Metoda Ścian Trapezowych pozwala na rysowanie prostych ścian. Utwórz Ścianę Wieloboczną Aby narysować ścianę o rzucie wieloboku. aby zdefiniować prostokąt. wybierz z palety Info Metodę geometrii . których grubość nie jest stała. Ścianę tego typu rysuje się w ten sam sposób jak ścianę pojedynczą. (Pamiętaj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 239 .

tutaj. ale ściana i tak zostanie wstawiona. Możesz stosować krawędzie proste i łukowe. Powierzchnie “Materiału prawej strony” są przypisane do wszystkich innych krawędzi (te. na niebiesko. na czerwono. tutaj. kliknij wierzchołek zaznaczonej ściany należący do jej krawędzi odniesienia. tutaj. Po zdefiniowani wieloboku kliknij kursorem w kształcie młotka by zakończyć rysowanie ściany. które znajdują się “na przeciwko krawędzi odniesienia”). 240 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeśli narysujesz wielobok. • • • “Materiał lewej strony” to powierzchnia krawędzi odniesienia. którego krawędzie przecinają się ze sobą. Aby przypisać krawędź odniesienia innej krawędzi ściany. Paleta pomocnicza zawiera polecenie pozwalające na przeniesienie wierzchołku krawędzi odniesienie na inne wierzchołki ściany wielobocznej. Krawędzie ściany będą obejmowały jedną krawędź odniesienia (na przykład linię odniesienia prostej ściany). materiały zostają przypisane w zależności od położenia krawędzi odniesienia.Wirtualny Budynek Narysuj obrys ściany wielobocznej korzystając w razie potrzeby z opcji palety pomocniczej (podobnie jak przy rysowaniu łańcucha ścian). Po przypisaniu materiałów do powierzchni ściany wielobocznej w panelu Modelu w Ustawieniach ściany. “Materiał boku” to dwie powierzchnie przylegające do krawędzi odniesienia. w kolorze złotym. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie.

Powierzchnie boczne ściany pochyłej są równoległe względem siebie. W przypadku Ściany dwustronnie pochyłej jej boki mogą mieć różny kąt pochylenia. Dla ścian o strukturze wielowarstwowej grubość górnej powierzchni musi pomieścić wszystkie warstwy. Przełączanie pomiędzy rodzajami pochyłych ścian odbywa się w następujący sposób: • Jeżeli transformujesz ścianę pochyłą na dwustronnie pochyłą. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. zobacz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. Ściany z bali pojawiają się zarówno w oknie 3D. szerokość jej podstawy) będzie równa szerokości starej. RŚ. jak i w oknie Przekroju. której płaszczyzny boczne nie są pionowe. Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą Aby narysować Ścianę. szerokość nowej ściany (tzn. że górna powierzchnia nie może mieć ujemnej szerokości (tzn. jeśli ścianę dwustronnie pochyłą zmienisz na prostą lub pochyłą. patrz Panel Geometria i położenie (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian.Wirtualny Budynek Aby edytować ściany o rzucie wieloboku. nie można już będzie podwyższyć ściany. • Więcej szczegółów na temat modyfikowania pochyłych ścian. W przypadku ściany jednowarstwowej wartość ta może wynosić zero.) Grubość pochylonej ściany to jej grubość prostopadle do wektora nachylenia (zgodnie ze wskazaniem ikony w palecie Info): Grubość dwustronnie pochyłej ściany jest równa jej szerokości u podstawy. należy otworzyć Ustawienia narzędzia Ściana i w panelu Geometria i położenie wcisnąć ikonę ściany pochyłej a następnie w odpowiednich polach wpisać kąt (kąty) pochylenia ściany. W ArchiCADzie możliwe jest konstruowanie tylko prostych ścian z bali. Podobnie. Wysokość każdego typu pochyłej ściany jest odległością pomiędzy jej najniższym a najwyższym punktem. Utwórz Ścianę z Bali Szczegóły. kliknij węzeł lub krawędź i użyj opcji dostępnych w palecie pomocniczej. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz opcję Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawienia Ściany (ta opcja jest dostępna tylko gdy wybrana jest metoda geometrii Ściany Wielobocznej). patrz Rogi Ścian o rzucie wieloboku na stronie 245. Szczegóły. Określając kąty dwustronnie pochyłej ściany jesteś ograniczony minimalną grubością górnej powierzchni ściany. Elewacji. w przekroju taka ściana ma kształt trapezu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 241 . nowa ściana przyjmie taką szerokość jaką miała podstawa starej. gdy boczne powierzchnie zejdą się. Określając wysokość dwustronnie pochyłej ściany ograniczeniem będzie fakt.

Wyświetlanie przecięcia Ścian warstwowych (tylko 2D) Kiedy wyświetlane jest przecięcie ściany warstwowej w oknach 2D i w oknie Dokumentu 3D. Każda warstwa ściany warstwowej posiada własny priorytet przecięcia ustawiany w oknie Opcje > Atrybuty > Struktury warstwowe. Przecięcia typu Ściana-Ściana Połączenia ścian i ich wypełnień na Rzucie oraz w 3D zależą w pierwszej kolejności od ich Priorytetu przecięcia. można regulować wyświetlanie warstwy wg warstw. Aby ułatwić łączenie. lub uzyskania ściany z odciętymi narożami możliwe jest wyrównanie ściany do odpowiednio ustawionego dachu. bryła elementu o wyższym numerze priorytetu pozostanie nienaruszona w 3D. że wartość mniejsza od szerokości ściany spowoduje. W przypadku ściany o strukturze warstwowej. (W 2D element o wyższym priorytecie będzie wyświetlany na wierzchu. Utwórz Ścianę Szczytową W razie potrzeby dopasowania ściany do Dachu. wedle potrzeby. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. że bale nie będą leżeć na sobie. kursor jest również przyciągany przez punkty końcowe poszczególnych warstw. Więcej szczegółów. Gdy przecinają Przecinanie warstw w ścianach warstwowych podlega następującym regułom: • Warstwy o wyższym priorytecie blokują warstwy o niższym priorytecie.) Element o niższym priorytecie zostanie odpowiednio przycięty (jego część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta) Możesz określić oddzielny Priorytet dla poszczególnych ścian w skali 0-16 (tylko liczby parzyste). Uwaga: Konstrukcja z bali dostępna jest tylko dla prostych ścian. kursor przykleja się do wszystkich boków oraz wierzchołków poszczególnych segmentów ścian. • Warstwy o tum samym priorytecie utworzą ukośne połączenie (pod warunkiem że mają ten sam wzór wypełnienia). patrz Parametry bali w Pomocy ArchiCADa. za pomocą suwaka Priorytet Ściany (Ustawienia ściany w panelu Rzut i Przekrój). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 242 .Wirtualny Budynek się ze sobą ściany o różnych wartościach tego parametru. Podając wysokość bala pamiętaj. Klikając przycisk Parametry bali w panelu Model Ustawień ściany otworzysz dodatkowe okno z wieloma opcjami dotyczącymi geometrii ściany i ułożenia tekstury. Szczegóły.

Wyłącz tę opcję jeśli chcesz aby cała ściana o strukturze warstwowej posiadała ten sam Priorytet. Każdemu elementowi Profilu może być przypisana wartość priorytetu. podobnie jak w przypadku warstw w ścianach warstwowych. Możesz zaznaczyć poszczególne komponenty profilu w Menedżerze Profili i przypisać im inne priorytety. patrz Komponenty . Na przykład. Przykład przecięcia ścian warstwowych Opcje priorytetu są bardzo przydatne podczas poprawiania wyglądu łączących się wypełnień na Rzucie. która została wykorzystana do tej ściany. W strukturze tej ustawiamy wartość priorytetu warstwy rdzenia na 12. określamy wartości priorytetów dla poszczególnych warstw struktury. Teraz warstwy przecinają się tak jak powinny.Panel Domyślne/Zaznaczone w Pomocy ArchiCADa. w takim przypadku ustawienie suwaka Priorytetu Warstwy będzie decydowało o priorytecie przecięcia w 2D oraz 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 243 . Na poniższym przykładzie wartości priorytetu obu ścian zostały ustawione na 8 w oknie Ustawień Ściany.Wirtualny Budynek Obrysy ścian oraz ich linie pozawidokowe również się przecinają. w panelu Rzut i Przekrój. Szczegóły. zapamiętana “Ściana ceglana ze stopą” posiada 3 komponenty. Poszczególne warstwy przecinają się w niepożądany sposób. Po ustawieniu priorytetów poszczególnych warstw musisz zaznaczyć opcję Zastosuj Priorytety Struktury w oknie dialogowym Ustawień Ściany. W oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Wyświetlanie przecięć warstw Ścian opartych i Profil Warstwy ścian złożonych (opartych o Profil) są wyświetlane na Rzucie w postaci przekrojonej przez Płaszczyznę Cięcia dla Rzutu. Następnie otwieramy okno Ustawień Ściany i włączamy opcję Zastosuj Priorytety Struktury.

gdy ich linie odniesienia będą ze sobą połączone. Gdy rysujesz nową ścianę. Opcja Czyść połączenia ścian i belek (Widok > Opcje wyświetlania) pozwoli Ci upewnić się czy połączenia w 2D wyświetlane są poprawnie. program może określić który z elementów jest "ważniejszy" na podstawie wartości ich priorytetów. 244 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jeżeli ściany mają tę samą grubość i Priorytet warstwy. wartości priorytetu Belek są zawsze nieparzyste. Wyświetlanie przecięć Ścian w 2D Połączenia przecinających się ścian będą czyszczone wówczas. Przecięcia Ścian typu “L” lub “T” W przypadku przecięć typu T. połączenia są czyszczone jeżeli ściany posiadają ten sam Priorytet warstwy. która ma zostać połączona ze ścianą istniejącą. Opcja ta wpływa na kolejność wyświetlania ścian zarówno w oknie Rzutu jak i 3D. Szczegóły. bądź ze słupem w 3D. Kolejność przecinania się elementów jest widoczna w oknie 2D oraz 3D przy wyłączonej opcji Czyszczenie przecięć. Nie jest wymagane dokładne kliknięcie na jej linii odniesienia. Możesz modyfikować tę kolejność korzystając z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania.Wirtualny Budynek Uwaga: Przecięcia Ścian są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. zostaną przecięte w losowo. Linia odniesienia nowej Ściany zostanie automatycznie dopasowana tak. Podczas rysowania połączenia ścian typu X. gdy belka przecina się ze ścianą. Jednakże. Aby zmienić kolejność należy wybrać różne wartości Priorytetu warstwy. ich połączenia nie będą czyszczone. ścian wstawiana jako druga przetnie gładko już istniejącą pod warunkiem.” i działa tylko wtedy gdy włączona jest opcja w menu Opcje > Czyszczenie przecięć. W związku z tym za każdym razem. Przecięcie Ścian typu “X” Przy dwóch ścianach wzajemnie się przecinających automatycznie zostanie utworzone czyste połączenie. Natomiast w przypadku przecięć typu L. jeżeli przecinające się Ściany umieszczone są na warstwach posiadających różne Grupy przecięć. patrz Warstwy na stronie 26. Ta funkcja nazywa się “Czyszczenie przecięć. wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu krawędzi lub wewnątrz obrysu istniejącej ściany. aby utworzyć gładkie połączenie również w 3D. że posiadają taki sam priorytet przecięć. Uwaga: Priorytety Ścian (i ich komponentów) oraz Słupów przyjmują zawsze wartości parzyste.

Dzięki temu będzie można w 3D zaobserwować w jaki sposób każdy element został przycięty. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. lecz różniących się wypełnieniem. możesz skorzystać z polecenia Utwórz łatę (menu Narzędzia) lub utworzyć rysunek detalu. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. Szczegóły. grubsza ściana będzie wyświetlana na wierzchu. W poniżym przykładzie Prosta ściana połączona jest ze ścianą o rzucie wieloboku. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. Przecięcia typu L lub T nie mogą być modyfikowane poleceniami z menu Kolejność wyświetlania.Wirtualny Budynek W przypadku ścian o takim samym Priorytecie. Przecięcia Ścian w 3D Aby polepszyć wyświetlanie połączeń ścian w 3D a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy ścianami o tej samej wysokości. Włączenie opcji Czyść połączenia ścian i belek daje różne rezultaty w zależności od tego. Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowane połączenia pomiędzy ścianami. czy zaznaczona jest opcja Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 245 . jakby opcja ta była włączona. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. Modyfikuj ścianę (Dodatek) Uwaga: To narzędzie nie jest widoczne w interfejsie ArchiCADa zgodnie z Domyślnym Profilem Środowiska Pracy. Pierwsza ilustracja obrazuje sytuację gdy opcja Widok > Opcje wyświetlania > Czyść połączenia ścian i belek jest wyłączona. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Rogi Ścian o rzucie wieloboku Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. Przecięcia ścian złożonych będą zawsze liczone tak. Możesz je dodać do menu Edycja (lub do każdego innego) zmieniając schemat menu w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Środowisko pracy > Schematy arkuszy polecenia > Menu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz pole Rogi ściany o rzucie wieloboku w panelu Geometria i Położenie w Oknie dialogowym Ustawienia ścian (ta opcja jest dostępna gdy wybrana jest Metoda geometrii Ściany o rzucie wieloboku).

246 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . natomiast Priorytety belek . Wybierz przycisk wyboru znajdujący się w dolnej części okna aby wskazać która część ściany Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328 ma zachować swoje położenie po dokonaniu modyfikacji. patrz Słupy i inne elementy na stronie 250. Więcej szczegółów. w przeciwnym wypadku zostanie ona przesunięta. Po prawej stronie.) Zobacz także Linie odniesienia Ścian na stronie 234. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. (Można to zaobserwować przy wyłączonej opcji Czyść połączenia ścian i belek. (Jeśli to możliwe. Na górze okna dialogowego możesz zmienić rodzaj wypełnienia. co oznacza. zachowując pożądaną pozycję elementu ściany. ściana zostanie rozszerzona bez zmiany położenia linii odniesienia. Po lewej stronie okna dialogowego możesz zmienić Stronę osi.) Gdy ściana przecina belkę. możesz ustalić grubość rdzenia ściany.Wirtualny Budynek Polecenia znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości i położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. że część wspólna elementów zostanie usunięta. Ściany i Inne Elementy • Belki i Ściany: Priorytety przy przecięciu ścian i belek definiowane są dla poszczególnych elementów w odpowiadających im oknach Ustawień narzędzia. Słupy i Ściany Dachy i Ścinany: Górna lub dolna powierzchnia Ścian może zostać przycięta przez Dachy. • • Polecenie Odwróć kierunek umożliwia zmianę kierunku linii odniesienia. Z pomocą funkcji Struktura możesz zmienić wzorek wypełnienia. Szczegóły. (Priorytety przecięcia Ścian przyjmują zawsze wartości parzyste. Jeżeli wybrane wypełnienie nie jest strukturą warstwową.nieparzyste.) Polecenie Modyfikuj ścianę > Oś pozwala przesunąć linię odniesienia zaznaczonych elementów ściany bez zmiany położenia tych elementów na Rzucie. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. w sekcji Przesunięcie możesz przesunąć linię odniesienia w pożądane miejsce. W przeciwnym wypadku grubość rdzenia jest tylko wyświetlona.

powierzchnie przekroju. Atrybuty struktury rdzenia i okładziny słupa mogą być ustawiane w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawienia Słupa. 247 . Dwukrotne kliknięcie ikony narzędzia Słup. przebijając się przez wszystkie warstwy ściany. podczas gdy w widoku Elewacji Słup posiada tylko kontur. Przekrój słupa może być prostokątny. Słup Słupy w ArchiCADzie zbudowane są z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję słupa oraz (opcjonalnie) okładziny używanej do symulowania powłoki przeciwpożarowej lub warstwy wykończeniowej. X lub Z osiami). otwiera okno dialogowe Ustawień słupa gdzie można skonfigurować wszystkie jego parametry. • Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Symbol Słupa Opcja Rodzaj Symbolu Słupa (panel Rzut i Przekrój okna Ustawień Słupa) odnosi się do sposobu wyświetlania słupa na rzucie (Prosty.Wirtualny Budynek • Ściany i Przegrody Strukturalne: Ściany można połączyć z Przegrodami Strukturalnymi używając polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. okrągły lub złożony tzn. Szczegóły. linie pozawidokowe) ustawia się w rozwijanym menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. które fragmenty wstawionego słupa będą wyświetlane i w jaki sposób. patrz Ustawienia narzędzia Słup w Pomocy ArchiCADa. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Słupy nieobudowane w oknie Rzutu Słupy nieobudowane (słupy wstawione przy użyciu Metody konstrukcji wolnostojącej) nie zmieniają kształtu ściany. Słupy mogą być wstawiane oddzielnie lub tworzyć struktury ze Ścianami. Szczegóły. Więcej szczegółów. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. utworzony na podstawie zdefiniowanego profilu. Szczegóły. powierzchnie przekroju. Wyświetlanie Słupa na Rzucie Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. okna Ustawień Ściany określ w jaki sposób będzie ściana się odnosiła do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. Przekreślony. tylko wycinają dla siebie miejsce. Linia obrysu rdzenia Słupa z symbolem ukośnika lub X jest zawsze rysowana w całości bez względu na inne czynniki. Wyświetlanie symboli słupa może zostać wyłączone przez kliknięcie opcji Wyświetlaj symbol Słupa w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Więcej szczegółów. W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Słup znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd słupów w różnych oknach 2D i 3D. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. patrz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania słupa by określić. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. Rdzeń i Okładzina W widoku Przekroju wzorek wypełnienia rdzenia jest widoczny. Oś słupa może być pionowa lub pochyła.

dodając słupom grubości. Uwaga: W przypadku ścian warstwowych. . Słupy nieobudowane zachowują własne materiały w 3D. Zawinięcie na Rzucie nastąpi jedynie wtedy. oraz nawet jeśli nie skonfigurowano warstw ścian. Linia rozdzielająca warstwy ściany od Słupa jest usuwana pomiędzy identycznymi rodzajami wzorków wypełnienia. Słupy w Widokach 3D Słupy wstawiane przy użyciu Metody konstrukcji obudowania przejmą materiał powierzchni ścian połączeniowych. Inne (niekonstrukcyjne) warstwy ściany owijają się wokół słupów. Słupy obudowane w oknie Rzutu Słupy obudowane (wstawiane za pomocą metody konstrukcji “zawijania”) przechodzą przez warstwy konstrukcyjne Ścian warstwowych. jeśli: • • • • Słup został wstawiony przy użyciu Metody "Obudowany ścianami" słup przecina Ścianę o strukturze warstwowej ściana warstwowa posiada co najmniej jedną warstwę.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Słupów w 3D Panel Model odpowiada za ustawienia materiału słupa w widoku 3D. nawet jeśli ściana nie jest warstwowa. które owijałyby Słupy. nie będącą warstwą konstrukcyjną (która będzie owijała słup) Słup dotyka lub przecina warstwę rdzeniową Ściany Uwaga: Owijanie nie jest możliwe w przypadku ścian biegnących po łuku lub wielobocznych. 248 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . warstwy nie będące warstwami "konstrukcyjnymi" określone są w Opcjach > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. W Oknie 3D pojedynczy materiał nałożony jest na wszystkie powierzchnie.

kąt obrotu względem osi pionowej. Następnie obróć słup wokół pionowej osi i kliknij. Określ pożądane atrybuty oraz geometrię w oknie Ustawienia Słupa.Wirtualny Budynek • Obrócony: Pierwsze kliknięcie określa położenie punktu wstawienia słupa przytwierdzonego do jego podstawy. stropu bądź innego słupa. a następnie kliknij by wstawić słup do projektu. proces wstawiania przebiega w trzech etapach. który będzie przecinał ścianę warstwową. Sposoby wstawiania Słupów Dostępne są trzy sposoby wstawiania (metody geometrii) znajdujące się w palecie Info. w oknie 3D będzie można nadal rozciągnąć wysokość słupa. drugie. Twój wybór metody geometrii . Skręcony: Gdy wstawiany słup jest złożony i/lub pochyły.obudowany lub nieobudowany . • Prosty: Wstaw Słup za pomocą jednego kliknięcia. Za pomocą ikon obudowany/nieobudowany (lub “wolnostojące”) z palety Info w Słupach określić w jaki sposób słupy będą współgrały z ścianą warstwową. • Jeżeli powierzchnia Słupa styka się z powierzchnią ściany. pochyłej osi (określenie kąta skręcenia).będzie miał wpływ na sposób wyświetlenia ściany/słupa na rzucie. Pozostałe warstwy Ściany owijają się wokół Słupa. patrz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. wszystkie linie przecięcia zostaną usunięte w widoku 3D. Słupy obudowane łączą się tylko z warstwami rdzenia Ściany o strukturze warstwowej. Najpierw kliknij aby wstawić słup. Szczegóły. Sposoby budowania Słupów Podczas wstawiania Słupa. patrz Rozciągnij pionowo na stronie 134. Po wstawieniu. Oś słupa zostanie wstawiona pionowo do okna Rzutu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 249 . zachowując swoją grubość. jeśli używany jest wewnętrzny silnik 3D. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie kąta obrotu słupa wokół własnej. Tworzenie Słupów Użyj Narzędzia Słup do tworzenie nowych słupów na Rzucie lub w Oknie 3D. Więcej szczegółów.

Wyświetlanie Belek na Rzucie Belka utworzona na Rzucie za pomocą narzędzia Belka będzie wyświetlana zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w oknie Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. Dachy i Słupy: Górna lub dolna powierzchnia słupów może zostać przycięta przez Dachy. Słupy i inne elementy Belki i Słupy: Gdy Belka przecina Słup. Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet.Belka jest ustawiany globalnie i dotyczy wszystkich słupów. Priorytet belki można ustawić w oknie dialogowym Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Więcej szczegółów. Szczegóły. • Priorytet Słup . Można pokazać/ukryć oś odniesienia (linię osi) dowolnej belki zaznaczając pole “Pokaż oś” w części Symbole Ustawień Narzędzia Belka (panel Rzut i przekrój). których powierzchnie czołowe są zawsze pionowe. Belki mogą przyjmować kształt prostokątny lub złożony. Kierunek belki jest determinowany kolejnością wstawiania wierzchołka początkowego i końcowego. okna Ustawień Słupa określ w jaki sposób będzie słup się odnosił do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. Belki Belki ArchiCADa są poziomymi lub pochyłymi elementami konstrukcyjnymi.Wirtualny Budynek Utwórz Pochyły Słup W oknie dialogowym Ustawienia Słupa wybierz ikonę pochyłego słupa i określ kąt pochylenia w stopniach. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Kierunek belki jest odniesieniem przy nadawaniu materiałów (zgodnie z ustawieniami w panelu Model okna Ustawień Belki). element o niższym priorytecie będzie przecięty w Widoku 3D. Wybierz metodę wstawienia i wstaw słup. zaznacz opcje w menu Widok > Opcje wyświetlania > Linie Odniesienia Ścian i Belek). Ustawia się go w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. 250 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. • Ściany i Słupy Patrz Wyświetlanie Słupa na Rzucie na stronie 247. Szczegóły. (Aby wyświetlić strzałkę na osi belki informującą o jej kierunku. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. Oś Odniesienia Belki Każda Belka posiada oś odniesienia. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. powierzchnie przekroju. przemieszczaniu i modyfikowaniu belki. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. patrz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. W tym miejscu można określić strukturę i atrybuty poszczególnych belek. która pozwala na precyzyjne łączenie z innymi belkami (bez linii przecięcia) oraz określa punkty aktywne oraz krawędzie potrzebne przy zaznaczaniu.

automatycznie rozpoczynasz rysowanie następnego. Utwórz Ukośną Belkę W celu utworzenia ukośnej belki wybierz odpowiednią ikonę w palecie Info lub w oknie Ustawienia Belki. Aby zdefiniować prostokąt należy wskazać pierwszy narożnik a następnie określić długość jego przekątnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 251 . ortogonalnie względem osi X i Y. Więcej szczegółów. patrz Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. Pole Kąt nachylenia zostanie uaktywnione. opcje “Tryb wyświetlania Belek” odnoszą się ogólne do wszystkich belek w projekcie.Wirtualny Budynek Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania belek by określić. • Utwórz Belkę Parametry Belki można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawień belki. Wybierz jedną z metod geometrii w palecie Info. Przy użyciu tej metody można wstawiać tylko proste segmenty belek. Za pomocą metody Łańcuch Belek możesz rysować sekwencję Belek automatycznie połączonych punktami końcowymi. Po wskazaniu punktu końcowego pierwszego elementu łańcucha. • Prostokąt Belek pozwala na wstawienie czterech belek połączonych węzłami. Belka zostanie pochylona w płaszczyźnie pionowej zdefiniowanej przez oś belki. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień ściany możesz przystąpić do rysowania belki. Aby zakończyć rysowanie łańcucha kliknij dwukrotnie wskazując jego punkt końcowy. Geometria Belki Są cztery Metody geometrii dostępne przy rysowaniu Belek. Szczegóły. Globalne ustawienia wyświetlania belek W menu Dokument > Ustaw Widok modelu> Opcje wyświetlania Modelu (Opcje dla panelu Elementów konstrukcyjnych). Proces rysowania Łańcucha Belek jest identyczny jak przy rysowaniu Ścian. Metoda Belka prostokątna obrócona pozwala narysować cztery elementy Belki połączone punktami końcowymi. w postaci osi lub obrysów. Nowa Belka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Możesz wybrać by belki były wyświetlane w całości. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. • • Dzięki metodzie Belka Prosta możesz narysować belkę poprzez wskazanie jej punktu początkowego i końcowego. Wartość kąta nachylenia belki musi się zawierać w zakresie -89° do +89° i jest mierzone względem punktu początkowego belki. które fragmenty wstawionej belki będą wyświetlane i w jaki sposób. Pierwszy bok prostokąta definiujemy wskazując kliknięciem jego punkt początkowy i końcowy a następnie wskazujemy długość boku prostopadłego.

że tylko jeden zaznaczony Otwór może być edytowany. że aktywne jest Narzędzie Belka. Zaznaczanie i Modyfikacja Otworów Jeżeli potrzebna Ci jest belka z wieloma otworami o różnych kształtach. Kliknij OK aby zatwierdzić ustawienia otworu belki. Tworzenie otworów w belkach Wszystkie rodzaje Belek mogą zawierać Otwory. Pojawi się okno Ustawienia otworu w belce. w pierwszej kolejności powinieneś powielić jeden otwór a następnie dokonać potrzebnych ustawień na stworzonych kopiach. W Belce może znajdować się wiele otworów w kształcie prostokątów i/lub okręgów. co belki poziome. że aktywne jest Narzędzie Belka. a następnie z przytrzymanym klawiszem Shift kliknij środek otworu. Na ilustracji poniżej prezentowana jest belka. Zwróć uwagę. której wysokość przekroju wynosi 500 mm. Kliknij ikonę Otworu. W Oknie 3D pojawienie się Palety pomocniczej następuje po kliknięciu kursorem w kształcie znaczka Mercedesa górnej krawędzi zaznaczonej belki. W 3D Paleta pomocnicza pozwala na przesuwanie otworów w pionie 252 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Na Rzucie utwórz otwór poprzez kliknięcie w linię osi belki. W 3D ukośna belka jest tworzona w taki sposób. Aby zaznaczyć otwór najpierw upewnij się. Natychmiast pojawi się otwór w belce. Geometria Otworów uzależniona jest od konfiguracji parametrów w panelu Otwór. Wybrane Otwory mogą zostać przesunięte wzdłuż Belki w oknie Rzutu. w którym będziesz mógł dokonać odpowiednich ustawień. okna dialogowego Ustawień belki. Aby zmodyfikować kształt i wymiary zaznaczonego otworu użyj opcji w oknie dialogowym Ustawień Ściany bądź w palecie Info. Wówczas pojawi się Paleta pomocnicza zawierająca dostępne opcje. Położenie Otworu może być również zmienione graficznie. Zaznacz odpowiednią belkę i upewnij się. Gdy jednak zaznaczysz całą Belkę możesz zmieniać parametry wszystkich Otworów jednocześnie. Otwory są definiowane po wstawieniu Belki. iż jej przekrój poprzeczny w płaszczyźnie prostopadłej do ukośnej osi belki jest zawsze stały i równy wysokości przekroju belki.Wirtualny Budynek Ukośne belki są wstawiane w ten sam sposób.

Szczegóły. Takie ustawienia będzie miała druga (wirtualna) Belka. Belki i Inne Elementy Priorytet Przecięcia Belek Priorytet przecinania Belek ustawiany jest za pomocą suwaka “Priorytet belki” w oknie Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). 4) Kliknij aby zakończyć rysowanie . Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. ArchiCAD automatycznie czyści miejsca przecięć i połączeń typu T i L pod warunkiem. 3) Narysuj drugą Belkę (o Automatyczne przecinanie belek z innymi belkami Gdy przecinają się ze sobą dwie belki. Dotyczy to zarówno widoku 3D jak i obliczeń w zestawieniach ilościowych elementów. że belki posiadają ten sam priorytet przecięcia.Belka jest ustawiany globalnie w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. szerokości zero) zaczynając od końca linii odniesienia pierwszej Belki określając pożądany kąt (jak na ilustracji poniżej). Uwaga: Priorytet w sytuacji przecięcia Słup . Przecięcia Belek są czyszczone nawet gdy łączone bądź przecinające się Belki biegną na różnych wysokościach. Jeżeli Belki przenikają się w przestrzeni nie przecinając wzajemnie swoich osi. że włączona jest funkcja Opcje > Czyszczenie przecięć. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Belka) w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki Oto metoda uzyskania dowolnego kąta powierzchni czołowej Belki: Element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 253 . 2) W oknie dialogowym Ustawień belki w polu szerokość wpisz zero. 5) Uzupełnij powstały w symbolu na Rzucie otwór pojedynczą linią. Dachy i Belki: Belki mogą być przycinane dachami za pomocą polecenia “Dotnij do dachu”. że ich warstwy należą do tych samych grup przecięcia). aby jej linia odniesienia została automatycznie przedłużona. Ma to również wpływ na obliczenia objętości elementów w zestawieniach. Wystarczy że koniec jednej belki przecina obrys drugiej. co oznacza. W 3D przecięcia również zostaną wyczyszczone pod warunkiem. Stropy i Belki: Belki zawsze przecinają Stropy gdy oba elementy przenikają się w przestrzeni (pod warunkiem. 1) Narysuj dowolną Belkę. przecięcia takie będą czyszczone zgodnie z ustawieniami ich priorytetów przecięć. że część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta.

Wirtualny Budynek różne Grupy przecięć. które mogą być ręcznie edytowane w celu osiągnięcia dowolnego kształtu. możesz posłużyć się Ścianą. na poniższej ilustracji pokazano ścianę łukową opartą o profil "Ściana ceglana ze stopą". połączenia między nimi nie zostaną wyczyszczone. patrz Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw na stronie 28. Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu O Złożonych Profilach Gdy dopasowanie standardowych elementów konstrukcyjnych do potrzeb projektu staje się zbyt skomplikowane. Więcej szczegółów. Jednakże. Złożonym Profilem. Na przykład. Połączenia Belek w 3D Aby poprawić wyświetlanie połączeń belek w 3D. Uwaga: Przecięcia belek są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. słupów lub belek. Belką lub Słupem o nietypowym przekroju tzw. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. lub gdy brakuje odpowiedniego obiektu w bibliotece. Przecięcia belek złożonych będą zawsze liczone tak. jeżeli połączone belki umieszczone są na warstwach posiadających Profil złożony jest elementem (bryłą) utworzoną z płaskiego profilu (o dowolnym kształcie) wytłoczonego prostopadle do jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 254 . Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy belkami o tej samej wysokości. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. Profile złożone są to definicje przekrojów ścian. Dzięki temu będzie można precyzyjnie zaobserwować w 3D jak przecinają się poszczególne elementy. jakby opcja ta była włączona.

Zachowany Profil dostępny jest jako atrybut dla Ścian. ArchiCAD dostarcza wiele profili przygotowanych dla wykorzystujących je narzędzi. • • Wybierz żądany profil a następnie dopasuj pozostałe parametry i atrybuty elementu. Belki lub Słupa zaznaczonego w aktywnym oknie. należy: • • Otworzyć okno dialogowe Ustawień Ściany. wciśnij przycisk Pobierz profil elementu w Menedżerze profili (lub wybierz polecenie Utwórz Profil z zaznaczonego z menu kontekstowego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Aby utworzyć nowy profil na podstawie kształtu elementu Ściany. Menu rozwijane zawiera okienko podglądu wybranego profilu. możesz zastosować własny profil (bez potrzeby zapisywania go w postaci atrybutu) do każdego elementu zaznaczonego w oknie modelu.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 255 . Belek oraz Słupów. Aby utworzyć nowy profil w oparciu o już istniejący: Wybierz zapisany profil i wciśnij Powiel. Gdy złożony profil zostanie już wstawiony. • • Aby utworzyć nowy profil wciśnij Nowy. Tworzenie i edycja Złożonych Profili Wybierz polecenie Projekt > Złożony Profil > Menedżer profili. • Kliknij na obszarze roboczym aby wstawić element. Zarządzaj Profilami: Polecenia znajdujące się w tej sekcji pozwalają na zarządzanie profilami. będziesz mógł edytować go graficznie podobnie jak inne elementy konstrukcyjne. Aby z nich skorzystać.Wirtualny Budynek płaszczyzny. • W sekcji Struktura w panelu Rzut i Przekrój pojawi się rozwijane menu zawierające zapamiętane profile dostępne dla bieżącego elementu. Wybrać opcję Profil złożony w panelu Geometria i położenie. Alternatywnie. Słupa lub Belki. Aby utworzyć taki element możesz użyć któregoś z przygotowanych profili lub narysować profil samemu. Zachowane profile wyświetlane są w oknach dialogowych Ustawień narzędzi tych elementów. Pojawi się okno Menedżera profili.

możesz edytować położenie tych linii tak. wszystkie elementy znajdujące się w warstwie Konstrukcja zostaną zapisane jako część profilu). służą one tylko jako pomoc podczas rysowania. Parametr Pokaż/Ukryj warstw elementu odnosi się tylko do okna Edytora Profili. wybierz go z listy i wciśnij Edytuj wybrany profil. w oknie Edytora Profili pojawią się przerywane linie wskazujące płaszczyzny. punkt odniesienia reprezentuje oś tych elementów. Rozciągnięcie poziome i pionowe (w spisie warstw) są dodatkowymi parametrami profilu.Wirtualny Budynek • Aby modyfikować istniejący profil. lecz nie będą miały wpływu na finalny wygląd elementu. Punk początkowy wyświetlony w oknie Edytora Profili jest istotnym punktem odniesienia: Jeżeli rysowany profil należy do ściany. wstawiane okna/drzwi umieszczane będą w oparciu o boki prostokąta obrysu profilu. Użyj narzędzia Wypełnienia aby narysować żądany profil. służą one jako pomoce podczas rozciągania profilu po wstawieniu go do modelu. Włączenie opcji Linie odniesienia otworu (w spisie warstw) spowoduje wyświetlenie linii odniesienia. linie. 256 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Warstwy elementu: Panel Warstwy elementu Menedżera profili zawiera ustawienia warstw. wykorzystując standardowe techniki rysowania elementów 2D. Warstwa aktywnego narzędzia zostanie podświetlona. gdy otworzone jest okno Edytora Profili. Jeżeli opcja Linie odniesienia otworu zostanie wyłączona.) W Menedżerze profili przyciski Użyj z. (Pomoce te. Przykładowo. Jeżeli opcje te będą wyłączone. z tego punktu wychodzić będzie jej linia odniesienia. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora Profili zostaną umieszczone w warstwie Rysowanie. która będą mogły być rozciągane. umieszone będą w warstwie "Rysowanie". Otworzy się okno Edytora Profili. podobnie jak w oknach dialogowych Ustawień atrybutów. zostaną one zapisane razem z profilem. Jeżeli opcje te są włączone. by otwory umieszczane były w odpowiednim miejscu. Nie można przemieszczać tego punktu ale możliwe jest odpowiednie przesunięcie kształtu profilu tak aby punkt odniesienia znalazł się w pożądanym miejscu. które narzędzia ArchiCADa będą mogły korzystać z tego profilu. W tym oknie możesz korzystając z dostępnych narzędzi rysunkowych narysować kształt przekroju danego profilu. nie będziesz mógł rozciągać ani zmieniać wielkości przekroju elementu wstawionego do modelu. W przypadku słupa lub belki. Możesz przesuwać te linie wewnątrz okna Edytora Profili. Przekrój profilu może zawierać wiele niezależnych kształtów. patrz poniżej. Pozostałe ustawienia Menedżera profili są aktywne tylko wtedy. Zaznacz te opcje aby włączyć parametr rozciągania w jednym lub obydwu kierunkach. Uwaga: Elementy wymiarowania nie zostaną zapisane jako część profilu. aktywna będzie warstwa Konstrukcja. Tylko punkty aktywne i wypełnienia narysowane w oknie Edytora profili będą stanowić część zachowanego profilu. które odnoszą się tylko do okna Edytora Profili. określają. lecz nie będą wpływać na sposób jego wyświetlania. wymiarowanie) mogą być używane jako pomoce przy rysowaniu. zostaną one zapisane jako pojedynczy profil. jeżeli wybrane zostanie narzędzie Punkt aktywny lub Wypełnienie. na podstawie których określane będzie miejsce osadzania drzwi lub okien. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora profilu (np. W razie potrzeby. Pozostałe opcje i polecenia okna dialogowego Menedżera profili pozwalają na dopasowanie wyglądu przekroju oraz bryły 3D wszystkich komponentów profilu i przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników.

Polecenie Połącz belki pozwala na łączenie dwóch lub więcej belek o równoległych osiach. prostych ścian. opartych o profil). Domyślnie. Aby tego dokonać. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. 257 .Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. belek lub słupów. Nowy profil będzie miał długość najdłuższego elementu składowego oraz odziedziczy atrybuty oryginalnych elementów. Wszystkie elementy muszą być tego samego typu i muszą być ułożone względem siebie równolegle. narysuj w na Rzucie (lub w 3D) wiele elementów ścian. zmiany zostaną wprowadzone do wszystkich istniejących w modelu elementów wykorzystujących ten profil. a także istniejące otwory (w przypadku ścian). Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów Szybkim sposobem tworzenia profili złożonych jest użycie polecenia Projekt > Złożony Profil > Połącz ściany/słupy/belki. pochyłych. Wybranie polecenia spowoduje utworzenie nowego profilu. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. możesz zaznaczyć ten element w modelu i wcisnąć przycisk Zastosuj do zaznaczonego Zaznaczonemu elementowi zostanie przypisany wybrany profil Nowy profil będzie nazwany "Własny" dopóki nie zostanie zachowany. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. Bryły ścian nie muszą się stykać ze sobą. możliwe jest łączenie słupów dowolnego typu (pionowych. Polecenie jest dostępne dla ścian prostych. pochyłych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenie Połącz słupy pozwala na łączenie dwóch lub więcej słupów o równoległych osiach. zmodyfikować i zmienić jego nazwę. Aby połączyć dwie lub więcej równoległych. Jeżeli nie chcesz zapisywać profilu. użyj polecenia Połącz ściany. dwustronnie pochyłych oraz opartych o profil. opartych o profil). Nie jest dostępne dla ścian trapezowych. a przekrój stworzonej ściany będzie kombinacją przekrojów połączonych ścian. Możliwe jest łączenie dowolnej liczby słupów. lecz wykorzystać go tylko do jednego elementu. Zobacz także Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile na stronie 131. Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony Kliknij Zachowaj profil aby nazwać i zachować edytowany profil. nowy profil nazwany zostanie "własny". Ściany staną się tej samej długości. jednakże będziesz mógł bez przeszkód otworzyć go w Edytorze Profili. możliwe jest łączenie belek dowolnego typu (poziomych. który zastąpi oryginalne elementy. wielobocznych i łukowych. Jeżeli zmodyfikujesz istniejący profil i zapiszesz go pod tą samą nazwą. ukośnych. mogą się znajdować w pewnej odległości od siebie.

Nowe Dachy mogą być tworzone zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Nachylenie dachu jest dostępne w palecie Info (pole “T”). jednakże niektóre opcje różnią się lub są niedostępne w zależności od widoku. Wartość wzniesienia dachu jest określana wzniesieniem linii odniesienia dachu. Więcej szczegółów. Zauważ. Wartość wzniesienia linii odniesienia dachy jest wyświetlana w palecie Info (pole “B”). Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania dachów na Rzucie. Kąt nachylenia Dachu (kąt spadku dachu) jest mierzony w miejscu przebiegu linii odniesienia. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Dachu. Słupy. Kopuła oraz Kolebka. pozwalających na utworzenie dachów o prostych i skomplikowanych kształtach. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. Geometria Dachu Narzędzie Dach posiada sześć metod geometrii dostępnych w palecie Info. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia Dachu. Jest to ta sama wartość. Szczegóły. Uwaga: Linie odniesienia można ukryć wyłączając odpowiednią opcję w menu Widok > Opcje wyświetlania. Dostępne typy to: Wielokątne. Połaciowanie. Dachy O Dachach Dachy ArchiCADa pozwalają na tworzenie zarówno spadzistych jak i abstrakcyjnych form 3D o przeróżnych kształtach.Wirtualny Budynek Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni dachu. Obrócony prostokąt. Domyślny sposób wyświetlania dachów to “Rzut i Pozawidokowe”. patrz Grawitacja na stronie 114. która nie podlega drukowaniu (jest elementem ekranowym). patrz Ustawienia narzędzia Dach w Pomocy ArchiCADa. Pozostałe metody są dostępne poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do momentu pojawienia się dodatkowych ikon. że widoczne są tylko cztery metody. które fragmenty wstawionego dachu będą wyświetlane i w jaki sposób. powierzchnie przekroju. Więcej szczegółów. 258 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . możesz przystąpić do rysowania. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania dachu by określić. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do dachu”. Zobacz także Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu na stronie 263. która jest poziomą linią definiowaną w trakcie tworzenia dachu. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Dachów Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. co Względnie Wzniesienie Podstawy Dachu w oknie dialogowym Ustawienia Dachu. Prostokąt. Ustaw nowe elementy na powierzchni dachu Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień.

Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D 1) Określ linię odniesienia dachu 1) Wybierz jedną z pierwszych trzech Metod geometrii w palecie Info (Wielokątne. w którym kierunku dach będzie się wznosił (lub w przypadku ujemnej wartości nachylenia. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. 2) Narysuj teraz obrys dachu. Prostokąt obrócony) a następnie zdefiniuj nachylenie połaci dachowej wskazując trzy dowolne punkty. Obrócony prostokąt). Prostokąt. zmieni kształt na Jasny znaczek/Jasny znak Mercedesa jeśli natrafi na jakąkolwiek krawędź nie będącą linią odniesienia ściany lub belki. Prostokąt. Za pomocą metody Prostokąt narysowany dach będzie zawsze ułożony ortogonalnie. a następnie zdefiniuj położenie linii odniesienia dwoma kliknięciami. Kliknij aby zamknąć wielobok. który zmieni kształt na Pogrubiony Znaczek/Pogrubiony Mercedes gdy znajdzie się nad linią odniesienia ściany lub belki. Możesz też użyć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 259 . Magicznej różdżki: kliknij istniejący element.Wirtualny Budynek Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu Wybierz jedną z pierwszych trzech metod z palety Info (Wielokątne. Dzięki niemu możesz wskazać. Przy najechaniu myszką na pierwszy wstawiony wierzchołek pojawi się kursor w kształcie Młotka. 3) Następnie możesz przystąpić do rysowania kształtu połaci wskazując myszką każdy jej węzeł. ArchiCAD utworzy linię odniesienia Dachu. który posłuży jako wzór dla konturu dachu. Pomocne może się okazać wykorzystanie możliwości Inteligentnego Kursora. Linia odniesienia 2) Po narysowaniu linii odniesienia dachu kursor przybierze kształt oka. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. opadał). ArchiCAD wygeneruje Dach.

Gdy zdefiniujesz już obrys. Proces rysowania Dachu o rzucie wieloboku wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. drugie kliknięcie wskazuje punkt początkowy a trzecie punkt końcowy obrysu. Utwórz Kopułę Aby narysować dach w kształcie Kopuły wybierz Metodę geometrii Kopuła w palecie Info. a następnie użyj Magicznej Różdżki w celu zdefiniowania wieloboku linii odniesienia obrotu połaci. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Pierwszym kliknięciem określony zostanie punkt środkowy łuku. Na początku rysujesz wielobok składający się tylko z linii prostych. Wysokość określona w oknie dialogowym Ustawień jest wartością graniczną. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Proces rysowania Dachu w kształcie Kopuły wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. narysuj pożądany kształt korzystając z narzędzi rysunkowych 2D. Korzystając z Magicznej Różdżki upewnij się. algorytm "rosnącego kryształu" przy obliczaniu najlepszego rozwiązania dla danego wieloboku podstawy. Jeżeli pojedyncza połać zbiegnie się w przestrzeni z inną zanim osiągnie określona wysokość wtedy przestaje rosnąć. Wzniesienie oraz wysokość każdego z poziomów może być ustawione indywidualnie. Jeżeli dach osiągnie wskazany poziom maksymalny a połacie nie zejdą się. Gdy wielobok zostanie już narysowany pojawi się okno dialogowe Parametry dachu Końcowy obrys dachu będzie powiększony o wartość Nadwieszenia względem linii odniesienia. W wyniku zastosowania tej metody powstanie zestaw pojedynczych połaci dachowych. na szczycie powstającego dachu zostanie umieszczony poziomy element. Uwaga: ArchiCAD wykorzystuje tzw. Aby narysować dach o rzucie wieloboku zawierającego łuki. Po narysowaniu całej struktury wszystkie jej elementy mogą być edytowane indywidualne. że aktywna jest Metoda Połaciowanie. Dach w kształcie Kopuły jest zestawem pojedynczych połaci dachowych. Podwójne kliknięcie na początku łuku spowoduje powstanie pełnej kopuły. Wielobok ten określa położenie linii odniesienia wszystkich połaci nowego dachu. Dachy o rzucie wieloboku mogą posiadać maksymalnie cztery poziomy. możesz dokonać edycji parametrów kopuły w oknie dialogowym Parametry kopuły: 260 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych Dzięki Metodzie geometrii Połaciowanie możesz utworzyć dachy o tym samym kącie nachylenia na bazie dowolnego wieloboku.

Poszczególne połacie składające się na sklepienie mogą być indywidualnie edytowane.Dostępne opcje to okap prostopadły. Wpisując mniejszą wartość utworzysz Kopułę spłaszczoną. Następne pole określa wzniesienie podstawy kopuły. W tym oknie dialogowym można również określić ilość segmentów budujących kopułę w pionie i poziomie: ich ilość jest ograniczona odpowiednio do 90 i 360. Zapobiega to przecinaniu się połaci oraz powstawaniu podciętych powierzchni dachu. Możesz zdefiniować wzniesienie punktu podstawy dachu. których kąt nachylenia nie przekracza 90 stopni. Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę Dach pofalowany można narysować zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. kąt jego krawędzi oraz w przypadku użycia prostego wypełnienia także jego grubości. wysokość półkuli. natomiast drugim długość kolebki. pionowy i poziomy. Również grubość dachu może zostać tutaj zdefiniowana.Wirtualny Budynek Określ wysokość kopuły mierzoną od jej punktu środkowego. Krzywa narysowana na Rzucie będzie czytelna w widoku 3D dachu. a także sposób przycięcia krawędzi. Krzywa narysowana w oknie Rzutu jest interpretowana jako przekrój Dachu. że ta sama krzywa może być poprawna dla pewnego zakresu kąta Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 261 . Jeżeli opcja Auto-grupowanie jest aktywne wszystkie elementy zostaną zgrupowane. jednakże stosując inne metody. Oznacza to również. Narysuj szereg łuków (lub użyj Magicznej Różdżki) i kliknij dwukrotnie aby zakończyć. Po narysowaniu Kopuły możliwa jest jedynie edycja poszczególnych jej segmentów. Możesz tu określić kilka istotnych parametrów pofalowanego dachu. określasz punkt początkowy kształtu. pojawi się ruchomy obrys połączony z końcami krzywej reprezentującej przekrój rysowanego dachu. Wciśnij przycisk OK lub Anuluj gdy dokonasz już potrzebnych ustawień. Pierwszym kliknięciem. Uwaga: ArchiCAD pozwala na konstruowanie pofalowanych dachów. Następnie możesz ustawić parametry kolebki w oknie dialogowym Parametry pofalowanego dachu. Jeden z boków tego obrysu stanowi wyobrażenie podłogi i jednocześnie boku dachu. Po zdefiniowaniu krzywej. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na maksymalną tzn.

Narysuj cięciwę kolebki a następnie kliknij aby określić wysokość i zatwierdzić kształt przekroju dachu. Dzieje się tak dlatego. Pojawi się Paleta pomocnicza. Określenie przekroju dachu różni się dla każdej z trzech metod. Wpisz ilość segmentów dachu do utworzenia. Narysuj kształt przekroju dachu określając jego wysokość i kliknij aby zatwierdzić. Dach symetryczny pofałdowany Aby narysować Symetryczny pofalowany dach.Wirtualny Budynek orientacji ruchomego obrysu. a dla innego nie. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Narysuj pierwszy bok obrysu prostokątnego dachu na pożądanej wysokości. kliknij drugą ikoną. Istnieją trzy metody rysowania dachów pofalowanych/kolebek w 3D: Kolebkowa/Symetryczna i Złożona. że poprawne wygenerowanie sklepienia zależy nie tylko od kształtu krzywej przekroju ale również od ustawienia kąta ruchomego obrysu. 262 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pojawi się okno dialogowe Dach symetrycznie pofalowany. Punkty początkowy i końcowy dachu muszą być wskazane w taki sposób aby pogrubiona linia boczna ruchomego obrysu nie przecinała krzywej przekroju. Dach Kolebkowy Aby utworzyć dach Kolebkowy: Kliknij pierwsza ikonę.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 263 . Dach Złożony Aby utworzyć dach Złożony: Wybierz trzecią metodę z Palety pomocniczej. Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu Gdy zaznaczysz narysowany dach. Uwaga: Metoda ta tworzy połacie. jednakże obrys otworu zostanie stworzony. możesz zmienić jego kąt nachylenia na kilka sposobów. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach.Wirtualny Budynek Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. wewnątrz obrysu istniejącej połaci. którego kontur przecina kontur Dachu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym wieloboku. Kliknij dwukrotnie aby zatwierdzić pożądany przekrój. Nowy kontur zostanie zinterpretowany jako otwór w Dachu. Utwórz otwór w dachach 1) Zaznacz połać dachu 2) Przy aktywnym narzędziu Dach narysuj kształt otworu Zdefiniuj kształt dachu klikając tyle razy ile połaci ma posiadać nowy dach złożony. Uwaga: Gdy narysujesz otwór. które w przekroju mają identyczne długości. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie.

Na górze/Na dole: Wybierz. 264 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wprowadź wartość w górnym polu: wzniesienie dachu w przyjmie wpisaną wartość w miejscu. Zmiana tej wartości powoduje zmianę nachylenia dachu.aby określić wysokość linii poziomu dachu. zaznacz Dach a następnie wciśnij klawisz Ctrl+kliknij (MacOS: Cmd+kliknięcie) w dowolnym miejscu połaci dachowej aby wywołać okno dialogowe Wzniesienia dachu. Zaznacz dach w Oknie 3D. Określ wzniesienie Linii poziomu dachu: Użyj dowolnego pola poziomu bieżącej kondygnacji lub zera projektu .Wirtualny Budynek • • Zmień kąt nachylenia w palcie Info lub w oknie dialogowym Ustawień dachu. do którego należą. • Utwórz linie poziomu dachów Polecenie Projekt > Utwórz linie poziomu dachów dostępne w Rzucie. Pomiń linie poza połaciami dachowymi: Zaznacz tę opcję aby pominąć linie. które wypadają poza obrys wieloboku dachu. Na Rzucie lub w Oknie 3D. w którym kliknąłeś. spowoduje wstawienie linii w wybranym dachu na wysokości zdefiniowanej w oknie Linie poziomu dachów. wybierz Palety pomocniczej polecenie Zmień kąt nachylenia dachu i graficznie ustal nowy kąt (lub wpisz nową wartość kąta w Podręcznych współrzędnych). czy chcesz mierzyć wysokość do górnej czy dolnej powierzchni dachu.

wstawić okno połaciowe. Dwie płaszczyzny zostaną dostawione do siebie. W związku z tym istnieje możliwość. Uwaga: Opcja ta jest nieaktywna. Znajdź krawędź przecięcia dachów W niektórych sytuacjach możesz potrzebować zetknąć ze sobą dwie połacie lub dokonać poprawek w dachu złożonym np. zaznacz dach a następnie kliknij na krawędź kursorem w kształcie Mercedesa w celu wyświetlenia Palety pomocniczej. gdy na Rzucie dwie kalenice nakładają się oznacza to również. którego krawędź będzie pionowa lub pochylona. Możesz utworzyć połączenie. że schodzą się ze sobą w przestrzeni 3D. a następnie kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Następnie zaznaczyć drugą połać i również wciskając Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy niższej połaci. W tym przypadku. Grupuj z dachem: Zaznacz tę opcję aby zgrupować linie poziomów należące do tej samej połaci dachu. gdy włączone jest Zawieszanie grupowania. Wpisz pożądany kąt krawędzi dachu. W tym przypadku linie. Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu Aby ustawić dowolny kąt krawędzi dachu. Wybierz przycisk Kąt krawędzi dachu aby otworzyć okno dialogowe Kąt krawędzi dachu.Wirtualny Budynek Jeżeli pole nie jest zaznaczone linie zostaną narysowane. (Po wykonaniu tych czynności w panelu Model okna dialogowego Ustawień dachu uaktywniona zostanie opcja Inne w polu wyboru kąta nachylenia krawędzi. które wypadną poza obrys będą miały tą samą długość co linia odniesienia dachu.) ArchiCAD umożliwia ustawienie indywidualnej wartości kąta dla każdej krawędzi połaci dachowej. że dwie połacie nie będą idealnie połączone pomimo ich zgodności o oknie Rzutu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 265 . Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko gdy połać dachu przecina się z inną połacią. najedź kursorem na ich krawędź wspólną. Aby połączyć te dwie połacie należy: Zaznaczyć niższą w oknie Rzutu i trzymając klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy drugiej połaci. Aby tego dokonać zaznacz dwie przecinające się połacie.

(Pamiętaj. gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden dach lub jeden z elementów wymienionych powyżej typów. za pomocą których zamierzasz dociąć elementy. Docinanie nie jest procesem automatycznym: musisz skorzystać z polecenia Projekt > Dotnij do dachu.) lub "Dotnij Dół" w zależności od tego. 2) Przejdź do polecenia Projekt > Dotnij do dachu aby otworzyć okno dialogowe Dotnij do dachu. gdzie można w przestrzeni obserwować układ dachów oraz przycinanych elementów.Wirtualny Budynek Przy bardziej skomplikowanych układach (np. 1) Skorzystaj z jednej z poniższych procedur: 266 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . “Dotnij Górę" spowoduje docięcie fragmentów elementów znajdujących się ponad dachami. gdy prosta połać przecina sklepienie beczkowe) należy ręcznie utworzyć dodatkowe wierzchołki w połaciach dopasowując ich kształt. które się przecinają z powierzchniami zaznaczonych dachów. Aby dociąć elementy do dachu. Jednakże sam proces wyrównywania krawędzi jest podobny. z którymi będą się przecinały zaznaczone elementy.pod nimi. 4) Zaznacz opcję "Dotnij Górę" 5) Kliknij przycisk Dotnij. Korzystanie z funkcji Dotnij do Dachu Dachami można docinać górę lub dół następujących elementów • • • • • • • Ściany Belki Słupy Stropy Drzwi Okna Obiekty Zaznacz elementy. "Dotnij Dół" . lub • Zaznacz dachy. • Dotnij elementy do dachu Uwaga: Można również uzyskać efekt przycięcia za pomocą dachu wykonując Operację na elementach bryłowych. że tylko elementy przecinające się z powierzchnią dachu mogą zostać docięte). pola w tej części okna będą nieaktywne. jeżeli zaznaczysz tylko elementy mające zostać docięte. Zazwyczaj docinanie do dachu wykonuje się w Oknie 3D. Polecenie Dotnij do Dachu jest dostępne tylko wtedy. 3) Zaznacz typy elementów. do docinania zostaną wykorzystane wszystkie dachy. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Elementy są docinane dachami tylko wówczas. postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: które chciałbyś dociąć. Jeżeli zaznaczysz tylko dachy. która część elementów ma zostać docięta. gdy przecinają się z nimi oraz gdy w oknie dialogowym Dotnij do Dachu zaznaczysz odpowiednie typy elementów. Zaznaczenie dachów i elementów przeznaczonych do docięcia zawęża działanie funkcji. które chcesz dociąć. (Jeżeli przed otworzeniem okna dialogowego zaznaczyłeś elementy do docięcia. zostaną nimi docięte wszystkie elementy. które zamierzasz dociąć. lub • Zaznacz dachy oraz elementy.

opcja Ustaw górę ściany/słupa w najwyższym punkcie zmieni się na Ustaw podstawę ściany/słupa w najniższym punkcie. W tym przypadku zmieni się wartość wzniesienia elementu. docięcie przynosi taki sam efekt wizualny. Opcja Ustaw górę/podstawę Ściany/Słupa w najwyższym/najniższym punkcie znajdująca się u dołu okna dialogowego Dotnij do dachu jest domyślnie włączona. Na przykładzie. czy nie: Wpływ docinania dachem na ustawienia wysokości ścian i słupów Domyślnie docięcie ściany lub słupa spowoduje zmianę wysokości tych elementów. Oznacza Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 267 . lub gdy przesuniesz przycinane elementy. lub skasujesz Dach. Niezależnie od tego. Wyjątek: Jeżeli ściana zawiera otwór. Gdy docinasz ścianę dachem. który wypadałby dokładnie na linii przecięcia.Wirtualny Budynek Odwołaj docięcie dachem Docięcie elementu może być tymczasowe (dla potrzeb wyświetlania) lub na stałe. W pierwszym przypadku opcja jest włączona. przycisk Odwołaj Docięcie Dachem w dolnej części okna dialogowego Ustawień narzędzia (panel Model) staje się aktywny. W drugim przypadku opcja nie była zaznaczona. Punkty aktywne wskazują. Ściana zostaje docięta w taki sam sposób. Dzięki tej funkcji możliwe jest wykonanie np. Efekt docięcia pozostaje nawet gdy schowasz. że wysokość elementu została zmniejszona do najwyższego punktu dociętego elementu. który jej nie pokrywa w całości. Wyjątek stanowią Stropy: ich docięcie można cofnąć tylko za pomocą polecenia Edycja > Odwołaj. Jeżeli element został docięty dachem. Uwaga: Zauważ. góra ściany zostaje docięta dachem. ścian szczytowych. ściana zostanie podzielona na dwie części: pierwszą przyciętą. Polecenie Cofnij docięcie dachem przyniesie różne efekty w zależności od tego. czy opcja ta jest włączona. by uzyskać maksymalne wzniesienie góry (przy docięciu góry) lub minimalne wzniesienie podstawy (przy docięciu podstawy). że jeżeli zaznaczysz opcje Dotnij dół. po operacji docinania ściana pozostanie w jednym kawałku. czy omawiana opcja będzie włączona. podczas gdy druga pozostaje oddzielną nieprzyciętą ścianą. to. że wzniesienie dla docinanych elementów zostanie zmodyfikowane w ten sposób. że wysokość tej ściany pozostała niezmieniona. Możesz przywrócić oryginalne wymiary elementu przy tymczasowym docięciu. jednak punkty aktywne wskazują.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 268 . jednak tylko do najwyższego/najniższego punktu docięcia. Upewnij się czy oryginalne Ściany/Belki/Słupy mają wystarczającą wysokość aby mogły być docięte. Jednakże istnieje zasadnicza różnica pomiędzy docinaniem Stropów a docinaniem Ścian. a następnie przytrzymując klawisz Ctrl (Cmd) kliknij krawędź lub wierzchołek odpowiedniego dachu. cofnięcie docięcia dachem spowoduje przywrócenie dociętego fragmentu elementu. gdy znajdują się pod połacią dachu. krawędź stropu jest zawsze pionowa nawet jeśli zostaje przycięta ukośnym dachem. stropy są zawsze docinane wzdłuż przedłużenia linii przecięcia stropu i docinającego dachu. Docinanie Dachami oddalonymi Możesz użyć dachu oddalonego (nie leżącego na docinanym elemencie) lub dachu znajdującego się na innych kondygnacjach. Jednakże należy pamiętać. Podczas gdy inne elementy mogą być docinane częściowo. przycięta Zaznacz element. Możliwa jest również odwrotna procedura postępowania: zaznacz połać docinającą a następnie trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij element. który ma zostać docięty. Uwaga: Ściany/Belki/Słupy są docinane tylko wtedy. belkach lub słupach. Użyj Docięcia do Dachu do tworzenia ścian. na której znajduje się przycinany obiekt. Element zostanie wtedy docięty płaszczyzną. na której znajduje się ów dach.Wirtualny Budynek przy zaznaczonej opcji zmiany wysokości/wzniesienia. belek i słupów o złożonych kształtach Za pomocą polecenia Dotnij do Dachu możesz wycinać skomplikowane kształty w ścianach. którego obrys widoczny jest na kondygnacji. Ściana zawsze dopasuje się kształtem do dachu niezależnie od ilości segmentów. Poza tym. Nie zaznaczenie tej opcji przywróci ścianę lub słup do oryginalnego wzniesienia i wysokości. Docinanie dachami stropów Stropy również mogą być docinane przez dolną lub górną powierzchnię połaci dachu przy pomocy polecenia Projekt > Dotnij do dachu. z których jest zbudowany. Słupów i Elementów Bibliotecznych. który chcesz przyciąć. że każdy dach może wycinać w ścianach tylko równoległe kształty.

obiekty mogą być wstawione kilkoma kliknięciami lub automatycznie. Po wybraniu polecenia umożliwiającego wstawienie elementu. W ten sposób będziesz mógł łatwiej kontrolować połączenia między elementami. kalenice lub płatwie (belki). Jeżeli zgrupowanych zostało wiele połaci dachowych. wystarczy zaznaczyć jedną połać dachową. RoofMaker wykorzystuje linię odniesienia dachu przy konfigurowaniu wstawianych elementów. Szczegóły. zalecane jest aby ustawiać linię odniesienia dachu na górnej. zewnętrznej krawędzi ściany (jak w przypadku metody wstawiania Dachów Złożonych). zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe zawierające parametry tego elementu. będziesz znać grubość płatwi oraz krokwi narożnych i koszowych. wstawiając krokwie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 269 . polepszających wygląd projektu w widoku 3D oraz w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. RoofMaker jest dostępny w menu Projekt > Dodatki. patrz Korzystanie z Kreatora więźby na stronie 272. w pierwszej kolejności musisz zawiesić Przy wstawianiu krokowi dolna płaszczyzna dachu działa jak płaszczyzna odniesienia.Wirtualny Budynek Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera RoofMaker pozwala na dodawanie do poszczególnych elementów projektu specjalnych Obiektów GDL. następnie krokwi narożnych i koszowych i dopiero na końcu zwykłych krokwi. będzie on przypisany każdemu nowo wstawionemu elementowi. Jeżeli zmienisz aktualny kolor pióra. Dzięki temu będziesz mógł docinać dachem elementy znajdujące się ponad krokwiami (np. Zalecane jest również aby ustawiać tę samą wartość grubości dachu co wysokość profilu krokwi.) grupowanie (Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie). muszą być zaznaczone odpowiednie dwie krokwie (przeciwne dla kleszczy lub jętki i sąsiadujące dla wymianu). Kreator więźby jest funkcją RoofMakera pozwalającą na szybkie i proste utworzenie kompletnej więźby dachowej. Po wstawieniu elementy konstrukcji dachu zachowują się jak zwykłe Obiekty i mogą być poddawane modyfikacjom. że za pomocą RoofMakera można wstawiać elementy konstrukcyjne dachu na wiele sposobów. kleszcze lub jętkę. Słupki). Aby wstawić wymian. W ten sposób będziesz mógł zaznaczyć pojedyncze połacie. W zależności od typu. Paleta narzędzi RoofMakera zawiera skróty do wszystkich poleceń RoofMakera zawartych w menu. Domyślnie wybierany jest aktualny zestaw kolorów pióra dla każdego elementu. Jest on Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z tym programem. itd. Aby wyświetlić narzędzia RoofMakera w oddzielnej palecie pływającej wybierz Projekt > Dodatki > RoofMaker > Pokaż paletę narzędzi RoofMakera. Materiały powierzchni oraz warstwa mogą być przypisane wszystkim elementom. będziesz znać grubość płatwi. Zalecane jest aby konstruowanie dachu rozpocząć od wstawienia płatwi. Krokwie zostaną automatycznie umieszczone na górze tej powierzchni. Wstaw krokiew Aby wstawić krokwie. (Wstawiając kalenice. Pomimo.

W oknie dialogowym Parametrów krokwi dokonaj potrzebnych ustawień. której oś będzie przebiegać przez wskazany punkt. Między innymi możesz zmienić wymiary lub kształt profilu krokwi. Po dokonaniu niezbędnych ustawień wciśnij OK aby powrócić do Rzutu z zaznaczonym dachem. patrz Okno dialogowe Parametry (wielu) krokwi w Pomocy ArchiCADa. wstawienia a oś ostatniej przez punkt drugi. Dostępne kształty to prostokątny (domyślny) Dwuteownik. Więcej szczegółów. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krawężnicy. patrz Wstaw krawężnicę (krokiew narożna lub koszowa) w Pomocy ArchiCADa. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. Po wstawieniu krokwi możesz ją zaznaczyć i otwierając okno dialogowe Ustawień obiektu dokonać modyfikacji jej parametrów. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na sposobie zakończenia elementu. Zaznacz połać dachu. (Oznacza to również. Druga metoda nadaje się do dachów typu kopertowego. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. inne metody mogą spowodować błędy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 270 . Krokwie muszą znajdować się na tej samej połaci. W takim przypadku nie jest konieczne wskazywanie krawędzi. Pojawi się okno dialogowe Parametrów wymianu. patrz Wstaw wymian w Pomocy ArchiCADa. obiekt zostanie automatycznie wstawiony na wspólnej krawędzi zaznaczonych połaci. że muszą mieć ten sam kąt nachylenia oraz być prostopadłe do linii odniesienia.Wirtualny Budynek Zaznacz dach. Więcej szczegółów. Wybierz Wstaw krawężnicę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub wybierz trzecią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Kliknij jedną z krawędzi zaznaczonego dachu. która nie jest równoległa ani prostopadła do linii odniesienia tego dachu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie.) Krokwie zostaną umieszczone wzdłuż linii wstawienia. Wybierz Wstaw krokiew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz pierwszą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). będący płaszczyzną odniesienia. Więcej szczegółów. lecz dodatkowo aktywne są opcje związane ze wstawianiem. Krawężnicę można wstawić również zaznaczając dwie sąsiadujące połacie. na podstawie którego zostały utworzone. Więcej szczegółów. patrz Okno dialogowe Parametry krokwi w Pomocy ArchiCADa. Wybierz Wstaw wiele krokwi z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz drugą ikonę z palety narzędzi RoofMakera. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krokwi.) Wybierz polecenie Wstaw wymian z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker. której krokiew narożna łączy się z płatwią a nie z inną krokwią narożną. Kliknij dwukrotnie wewnątrz obrysu zaznaczonego dachu aby określić linię wstawienia. przy czym oś pierwszej krokwi będzie przechodzić przez pierwszy punkt Wstaw wymian Aby wstawić wymian. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. musisz zaznaczyć dwie krokwie. Krokiew narożna lub koszowa (lub koszowa bez nawisu) zostaje umieszczona wzdłuż wskazanej krawędzi połaci dachu. na podstawie którego zostały utworzone. wzdłuż której ma zostać wstawiona belka. Kątownik lub Ceownik. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie.) Pojawi się nowa krokiew. Wstaw krawężnicę (krokiew narożną lub koszową) Krokiew narożna (krawężnica) znajduje się zazwyczaj pomiędzy dwiema połaciami dachu. Dostępne są te same parametry co w przypadku wstawiania pojedynczej krokwi. Kliknij dowolny punkt wewnątrz obrysu dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. będący płaszczyzną odniesienia. Wstaw wiele krokwi Zaznacz dach.

) Jeżeli klikniesz krawędź. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. Kliknięcie wewnątrz wieloboku dachu określi położenie tylko jednej strony płatwi. dla której chcesz utworzyć płatwie i wybierz Wstaw płatew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij piątą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). patrz Wstaw murłatę (belkę) w Pomocy ArchiCADa. Teraz musisz kliknąć na jedną z krawędzi dachu lub wewnątrz jego obrysu. W tej sytuacji musi zostać określona wysokość profilu krokwi. Pojawi się okno dialogowe Parametrów murłaty. (np. Jeżeli wskazana zostanie jedna z krawędzi dachu płatew zostanie wstawiona wzdłuż tej krawędzi.) Symbol 2D obiektu Płatew posiada wypełnienie kryjące aby zasłaniać słupy stojące pod spodem.Wirtualny Budynek Wymiany wstawiane są na tej samej wysokości co krokwie. jeżeli chcesz umieścić krokiew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. Pojawi się okno dialogowe Parametrów płatwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 271 . Wstaw murłatę Zaznacz odpowiednią połać dachu i wybierz Wstaw murłatę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij szóstą ikonę w palecie narzędzi RoofMakera). Dodatkowe kliknięcie wskaże. Słupy te przedstawiane są Wstaw płatew Zaznacz połać dachu. Kształt Symbolu 2D odzwierciedla wybraną opcję. patrz Wstaw płatew w Pomocy ArchiCADa. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie). Określ wymiary przekroju poprzecznego płatwi. że jej zadaniem będzie podtrzymywanie krokwi od dołu. Murłata domyślnie umieszczana jest poniżej płaszczyzny odniesienia utworzonej na podstawie zaznaczonego dachu. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia murłaty. Szczegóły. oś płatwi będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Płatew może być również umiejscowiona ponad krokwiami. po której stronie linii odniesienia ma leżeć murłata. oś płatwi będzie przebiegać przez wskazany punkt i będzie równoległa do linii odniesienia dachu. (np. Wymiany są zawsze ułożone równolegle do linii odniesienia dachu a co za tym idzie prostopadle do krokwi. Możesz również określić wymiary przekroju poprzecznego murłaty. a jego linia odniesienia będzie przebiegać przez wskazany punkt. po której stronie odniesienia ma leżeć płatew. Mogą być ustawione pionowo lub obrócone prostopadle do powierzchni dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia płatwi. jeżeli chcesz umieścić płatew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Kliknij pomiędzy krokwiami. powstanie murłata pochyła. bok murłaty będzie przebiegał wzdłuż tej krawędzi. Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do okna Rzutu. Domyślnie płatew wstawiona będzie poniżej płaszczyzny odniesienia określonej przez zaznaczoną połać dachu jako. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem.) Wymian zostanie wstawiony pomiędzy krokwie. Dodatkowe kliknięcie wskaże.) Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Kliknij miejsce w obrębię obrysu dachu lub na jednej z bocznych krawędzi aby wstawić płatek. Więcej szczegółów. a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. powstanie płatew pochyła a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu.

Szczegóły. liczoną od Zera Projektu lub Bieżącej kondygnacji. musi zostać zdefiniowana ich wysokość mierzona od punktu wstawienia obu krokwi (który przeważnie pokrywa się z położeniem linii odniesienia dachu). Jeżeli wybrano opcję Dwustronne. musisz zaznaczyć dwie krokwie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 272 . Wstaw jętki Aby wstawić jętkę. Pojawi się okno dialogowe Parametrów kleszczy. płatwi. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. Więcej szczegółów. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. kleszczy lub jętek za pomocą jednej operacji. Jeżeli obie krokwie nie znajdują się na tej samej wysokości. Oprócz parametrów określających wymiary przekroju poprzecznego kleszczy. Pojawi się okno dialogowe Kreatora więźby. Jeżeli wybrałeś opcję Jednostronne. musisz określić wysokość. Więcej szczegółów. po której stronie ma zostać wstawiony kleszcz. Wstaw kleszcze Aby wstawić kleszcze musisz zaznaczyć dwie krokwie. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. Na początku zaznacz wszystkie połacie dachowe. elementy kleszczy zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach. Po wstawieniu wszystkie elementy więźby zachowują się jak standardowe Obiekty i w taki sposób mogą być edytowane. Jętka zostanie automatycznie wstawiona do Projektu w odpowiednim miejscu. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. dla których chcesz utworzyć elementy konstrukcji. wymianów. Wybierz Wstaw jętkę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ósmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Krokwie będą umieszczone w najdogodniejszy sposób. będziesz musiał wskazać kursorem. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz Kreatora więźby z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ostatnią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Wszystkie elementy. zgodnie z twoimi wytycznymi. Wybierz Wstaw kleszcze z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz siódmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Możesz skorzystać z poleceń "Przenieś na wierzch" i "Przenieś na spód" aby odpowiednio ułożyć kolejność wyświetlania elementów. patrz Okno dialogowe Kreatora więźby w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek przeważnie jako duże kółka wskazując istnienie pod płatwią elementów konstrukcji. Korzystanie z Kreatora więźby Kreator więźby pozwala na szybkie i proste skonstruowanie całej więźby dachowej. patrz Wstaw Kleszcze w Pomocy ArchiCADa. wzniesienie kleszczy zostanie ustalone w odniesieniu do wyżej położonej krokwi. Kleszcze mogą być jednostronne lub dwustronne. patrz Wstaw jętki w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powrócisz do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Kliknięcie OK spowoduje powrót do okna Rzutu. które wskazałeś zostaną teraz wstawione do projektu. Pozwala na wstawienie krokwi. na której zostanie ona wstawiona. Pojawi się okno dialogowe Parametrów jętki. Oprócz wymiarów przekroju poprzecznego jętki.

• Za pomocą pierwszej metody (ikona po lewej) możesz narysować Strop wieloboczny. możesz przystąpić do jego rysowania używając jednej z Metod geometrii dostępnych w palecie Info. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Więcej szczegółów. patrz Ustawienia narzędzia Strop w Pomocy ArchiCADa. i jest równa sumie grubości wszystkich warstw struktury. Nowy Strop może być narysowany zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Słupach. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu stropów (np. Stropy. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do stropu”. jak wszystkie elementy konstrukcyjne. Tak jak w przypadku rysowania Ścian po wskazaniu pierwszego punktu myszką pojawia się Paleta pomocnicza umożliwiająca rysowanie odcinków po łuku. wypełnienie przekrojowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Stropu. W widoku 3D możesz przypisać różne materiały różnym powierzchniom stropu (górnej. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni stropu. Uwaga: Domyślnie stropy są strukturami warstwowymi. Tworzenie Stropów Gdy określisz już wszystkie parametry Stropu w oknie dialogowym Ustawień stropu. Jednakże w przypadku stropów istnieje ważna różnica: Inaczej niż przy Ścianach. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania stropów na rzutach. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. mogą być przycinane dachami. Głównie stosuje się je do modelowania podłóg lub rozdzielania poziomów. czy Belkach. typ na zwykły (nie warstwowy) lub zmienić grubość warstw struktury w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Jeżeli chciałbyś zmodyfikować grubość stropu w oknie Ustawień Stropu. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Stropy Stropy są podstawowymi poziomymi elementami budynku w ArchiCADzie. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. Geometria Stropu W palecie Info dostępne są trzy Metody geometrii Stropów. Szczegóły. musisz zmienić jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 273 . dolnej i bocznych). Grubość takiego stropu warstwowego jest definiowana w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. przycięcie Stropu nie może zostać cofnięte w oknie dialogowym Ustawień stropu. powierzchnie przekroju. Grubość stropu warstwowego nie może być modyfikowana w oknie Ustawień Stropu.

Więcej szczegółów. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień. przypadkowo utworzony strop możesz usunąć). Podczas ewentualnej późniejszej edycji płyty Stropu za pomocą narzędzi dostępnych w Palecie pomocniczej. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. następnie narysuj dowolny kształt otworu w obrębie płyty. którego kontur przecina kontur Stropu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym Stropie. • Jeśli zapomnisz zaznaczyć istniejący Strop przed rozpoczęciem rysowania otworu.Wirtualny Budynek Jeżeli wieloboki Stropu przecinają się wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający. Umieszczanie Otworów w Stropach Bardzo często projekt wymaga narysowania płyty Stropu z otworem (np. Wyświetlanie Siatki Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 274 . w zależności od metody konstrukcyjnej wybranej w oknie Info oraz ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień siatki. klatka schodowa. jednak wielobok zostanie mimo wszystko utworzony. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni siatki. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. powierzchnie przekroju. jednakże obrys otworu zostanie utworzony. następnie przeciągnięcia kursora prostopadle aby ukończyć strop. • Gdy narysujesz otwór. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do siatki”. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień siatki możesz przystąpić do rysowania. Boki Stropu prostokątnego są zawsze równoległe do Siatki ortogonalnej. Siatka tworzona jest na podstawie Powierzchni Odniesienia oraz grzbietów Siatki. (W oknie 3D powstały w ten sposób strop nie będzie widoczny do póki go nie zaznaczysz. Aby utworzyć siatkę należy narysować główne kontury zrzutowane na Powierzchnię Odniesienia. możesz uzyskać samą powierzchnię siatki. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Nowy wielobok zostanie zinterpretowany jako otwór w płycie Stropu. powstały kontur zostanie potraktowany jako nowy Strop nawet jeśli znajduje się w obrębie już istniejącego. Metoda obróconego prostokąta wymaga uprzedniego zdefiniowania kąta obrotu. Więcej szczegółów. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. Zaznacz Strop i uaktywnij Narzędzie Strop. • Druga i trzecia metoda umożliwiają narysowanie Prostokątnej lub Prostokątnej obróconej płyty Stropu. siatkę wraz z powierzchniami bocznymi lub bryłę. Więcej szczegółów. W Rzucie widoczne są tylko obrys oraz krawędzie siatki. atrium). Następnie możesz wznosić charakterystyczne punkty ponad tę powierzchnię. Prostokąt jest definiowany poprzez wskazanie dwóch wierzchołków leżących po przekątnej. przecinające się wzajemnie boki Stropu zostaną automatycznie naprawione. Siatki Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi poprzez zdefiniowanie ich charakterystycznych punktów i dokonanie interpolacji pomiędzy nimi. W Widoku 3D.

Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Grzbiety zdefiniowane przez użytkownika są zawsze widoczne. Geometria Siatki Istnieją cztery metody geometrii siatki dostępne w palecie Info. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. ArchiCAD wyświetli również grzbiety powstałe poprzez połączenie wierzchołków siatki. Po zatwierdzeniu ustawień. Prostokątną i Prostokątną Obróconą a także Regularną siatkę prostokątną. Po zdefiniowaniu prostokątnego obrysu siatki pojawi się okno dialogowe Regularna siatka prostokątna. Następnie musisz określić wzniesienie trzech rogów siatki. patrz Tworzenie Stropów na stronie 273. W pierwszej kolejności rysujesz obrys siatki wzniesiony ponad płaszczyznę bazową o wartość ustaloną wcześniej w oknie Ustawień Siatki. Szczegóły. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. czwarty zostanie wygenerowany automatycznie. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. Każdy z grzbietów wygenerowany przez ArchiCADa łączy dwa wierzchołki znajdujące się na różnych wysokościach i nie połączone grzbietem zdefiniowanym przez użytkownika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 275 . Masz możliwość wyświetlenia wszystkich grzbietów lub tylko tych. Istnieją dwa rodzaje grzbietów w siatce: zdefiniowane przez użytkownika oraz wygenerowane. Rysowanie Wielokątnej lub Prostokątnej Siatki Metody geometrii siatki Wielokątnej i Prostokątnej/Prostokątnej Obróconej działają w ten sam sposób. (Opcja ta znajduje się w oknie dialogowym Ustawień Siatki). zdefiniowanych przez użytkownika. Zobacz także Okno dialogowe Regularna siatka prostokątna w Pomocy ArchiCADa. Grzbiety są generowane tylko pomiędzy wierzchołkami o różnych wysokościach. Rysownie Regularnej siatki prostokątnej Metoda Regularna siatka prostokątna (czwarta w palecie Info) umożliwia szybkie utworzenie regularnej siatki z płaską powierzchnią. Możesz utworzyć siatkę Wielokątną. co analogiczne metody dla narzędzia Strop. Jeżeli włączona jest opcja Pokaż wszystkie grzbiety. ArchiCAD narysuje nową siatkę. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór.Wirtualny Budynek niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Szczegóły. W górnej części okna dialogowego możesz zdefiniować podziały wzdłuż dwóch prostokątnych krawędzi siatki regularnej. Utwórz siatkę Nowa Siatka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D.

a punktami. aktywna będzie tylko ta opcja. Dodaj nowe punkty siatki 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. tylko wierzchołki znajdujące się w jej obrębie będą ją modyfikować. Jeżeli rysowana linia lub wielokąt wyjdą poza obrys istniejącej siatki. Więcej szczegółów. Zmiana wzniesienia pojedynczego wierzchołka nie wpłynie na wartość wzniesienia sąsiednich wierzchołków. a punktami. 3) Wybierz opcję “Dodaj nowe 3) Wybierz polecenie Podnieś Punk Siatki. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. które już istnieją.Wirtualny Budynek Edytuj wzniesienie punktów siatki 1) Zaznacz siatkę. Strzałka poniżej pola tekstowego otwiera menu rozwijane.) pomiędzy istniejącymi punktami siatki. (jeżeli narysowany został otwarty wielokąt. które już istnieją. 2) Przy aktywnym Narzędziu Siatka kliknij punkt zaznaczonej siatki. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wysokość węzła siatki. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację pomiędzy istniejącymi punktami siatki. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację 4) W polu tekstowym możesz wpisać nową wartość wzniesienia. 2) Narysuj zamknięty wielobok. lub łańcuch segmentów za pomocą metodą Siatki Wielokątnej. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. 2) Narysuj zamknięty wielobok. Więcej szczegółów. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. który znajduje się w całości wewnątrz obrysu siatki. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. Zaznaczenie pola Zastosuj do wszystkich spowoduje przypisanie nowej wysokości do wszystkich punktów edytowanego grzbietu. Utwórz otwór w siatce 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. 3) Wybierz opcję “Utwórz otwór”. z którego możesz wybrać obecną płaszczyznę odniesienia dla wysokości. by wyświetlić paletę pomocniczą. 276 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . punkty”.

1) Przejdź do panelu Rzut w oknie Ustawień Strefy. iż wartości powierzchni stref będą uaktualniane przy każdej ich modyfikacji. Kategorie Stref Każdej strefie tworzonej w projekcie jest w oknie dialogowym Ustawień Strefy przypisana Kategoria Strefy. zobacz Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D na stronie 277). 3) Wybierz rodzaj wypełnienia z Jeśli przypisałeś wypełnienie Strefy. Aby rozróżnić wyświetlenie wypełnienia stref na Rzucie. Strefy w 3D mogą również służyć do wstępnego modelowania (projektowania) kubatur. (Masz jednak pełną dowolność w korzystaniu z wypełnień stref. będzie ono domyślnie wyświetlane na Rzucie. które będą wyświetlane w kolorze różowym. Ich funkcje dają użytkownikowi dużą swobodę w wykorzystaniu tych danych w obliczeniach towarzyszących każdemu projektowi. skrzydła budynku. definiować własne kategorie oraz parametry metryczek stref używając polecenia Opcje > Atrybuty Elementów > Kategorie stref. według uznania. podczas gdy projekt koncepcyjny kolory kategorii stref. po lewej. Można przypisać inne wypełnienie strefy używając dowolnego wypełnienia. projekt konstrukcji będzie wyświetlał wypełnienia kryjące stref. Zazwyczaj reprezentują pomieszczenia. które będą wyświetlane na biało. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 277 . Kategoria Strefy definiuje kolor wypełnienia domyślnej strefy oraz rodzaj Metryczki Strefy używane dla stref przypisanych tej Kategorii. Możesz modyfikować sposób wyświetlania strefy w zależności od przeznaczenia projektu. bloki zabudowy lub przestrzenie o różnych funkcjach w budynku. Strefy dostarczają istotnych danych dotyczących powierzchni i kubatur w budynku. Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D Domyślnie strefy wyświetlane są w kolorze przypisanej im kategorii.Wirtualny Budynek Strefy W ArchiCADzie Strefy są elementami przestrzennymi. Zasadniczą funkcją Kategorii Stref jest rozróżnienie za pomocą kolorów przestrzeni o różnym przeznaczeniu: na przykład. rozwijanej listy. oznacza to. możesz jednak. W przypadku wypełnień stref. natomiast kategoria “Komunikacja” może być przypisana do korytarzy. 2) Aktywuj ikonę wypełnienia kryjącego. możesz przypisać kategorię “Biura” do wszystkich przestrzeni biurowych w projekcie. Na przykład. Wymiary stref są powiązane. należy użyć opcji w panelu Wyświetlenia wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. W ArchiCADzie dostępny jest szereg domyślnych Kategorii stref. odpowiednie ustawienia można odnaleźć w części panelu o nazwie Zastąp Wypełnienia Stref.

Wyświetlanie stref o pochyłych ścianach Strefy otoczone przez Ściany pochyłe dokładnie odzwierciedlają ich geometrię. Więcej na temat Metryczek stref. Więcej szczegółów. Takie Strefy wyświetlane są na Rzucie za pomocą dwóch oddzielnych wieloboków: • wielobok z edytowalnymi punktami zaznaczania. Jeżeli nie chcesz wyświetlać żadnych Metryczek Stref w projekcie. Metryczki Stref Metryczki Stref są interaktywnymi. parametrycznymi Obiektami GDL. Metryczka Strefy zawiera tekstowe informacje dotyczące strefy takie jak: nazwę.) Wyświetlanie Metryczek Stref w 2D Domyślnie Metryczki Stref są wyświetlane. Są one przechowywane w Bibliotece ArchiCADa. który wyznacza obszar strefy widoczny na Rzucie (możesz edytować ten wielobok. • 278 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wybierz polecenie Przesuń pod-element z Palety pomocniczej.Wirtualny Budynek Zaznacz pole Zastąp Wypełnienia Stref. powierzchnię oraz inne opcjonalne parametry. • Przesuwanie Metryczki strefy Metryczka strefy może zostać przesunięta niezależnie od Strefy: • • Kliknij wierzchołek Metryczki strefy. Przesuń Metryczkę strefy do nowego położenia. których wygląd i zawartość mogą być dostosowane do potrzeb architekta. zobacz Panel Metryczka strefy (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Ustawienia te mają charakter globalny i odnoszą się do wszystkich stref w projekcie. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. numer. zaznacz pole “Ukryj Metryczkę” w menu Dokument >Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. dokładna zawartość Metryczki Strefy zależy od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień Strefy. lecz nie wpłynie to na kształt strefy w 3D) oraz wielobok ze zwykłymi punktami zaznaczania wskazuje rzeczywisty rozmiar strefy 3D u jej podstawy (kształtu tego wieloboku nie można edytować. Metryczka Strefy wyświetlana dla danej strefy zależy od Kategorii do której przypisana jest strefa. aby wybrać inne preferencje wyświetlania wypełnienia stref.

kategorię. Będziesz mógł wówczas wskazać kliknięciem położenie Metryczki strefy. Uwaga: Słupy nie mogą ustanawiać obszaru strefy. Metoda Automatycznego Wykrywania Pozostałe dwie automatyczne metody. patrz Okno 3D na stronie 177. Aby osiągnąć ten efekt uaktywnij Kombinację Warstw “Pokaż Strefy 3D jako bryły”. takie jak: nazwę. ArchiCAD dokonuje dokładnych obliczeń geometrii oraz atrybutów ilościowych kubatur stref. przejdź do okna Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D i ustaw parametr Kontury na Szkicowe aby w 3D wyświetlać tylko Strefy bez elementów konstrukcyjnych. Elementy zakryte przez bryłę strefy nie będą w ogóle widoczne. Możesz edytować obszar strefy graficznie zaznaczając ją i korzystając z narzędzi Palety pomocniczej. Teraz możesz określić kształt strefy. plany zagospodarowania terenu). kubatura strefy w 3D przyjmuje wysokość zdefiniowaną w Ustawieniach strefy. Możesz ręcznie narysować kontur strefy (używając pierwszej metody) lub pozwolić aby ArchiCAD rozpoznał strefę na podstawie otaczających elementów konstrukcyjnych (dwie metody Automatycznego rozpoznawania). otwórz okno dialogowe Widok > Elementy Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D i upewnij się czy "Strefy" są zaznaczone. Metoda ta polega na narysowaniu wieloboku (jak przy dowolnym wieloboku) klikając każdy róg strefy. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. Wysokość strefy (wartość Z) nie jest ograniczona granicami określonymi w widoku 2D. Metryczka strefy nie musi znajdować się wewnątrz wieloboku Strefy. Szczegóły.Wirtualny Budynek Wyświetlanie kubatury Stref w 3D Aby wyświetlić kubaturę strefy w 3D. pojawi się kursor Młotka. wysokość oraz zawartość metryczki. możesz wybrać jedną z nich w palecie Info. Tworzenie Stref W oknie dialogowym Ustawień strefy zdefiniuj podstawowe parametry strefy. Metoda Wielokąta Metoda Wielokąta (ręcznie) jest najlepsza wtedy. Więcej szczegółów. Krawędź wewnętrzna oraz Linia odniesienia . Gdy zdefiniujesz już obrys strefy korzystając z którejkolwiek z metod. Gdy wybrany jest tryb Kolorowanie. bez względu na złożoność ich kształtów. Strefy utworzone tą metodą nie mogą być aktualizowane za pomocą polecenia Uaktualnij strefy. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. zobaczysz kolorowane Strefy otoczone elementami konstrukcyjnymi. że większość Stref jest rozgraniczona Ścianami a jedynymi otworami są Okna i Drzwi. patrz Ustawienia narzędzia Strefa w Pomocy ArchiCADa. gdy strefa nie jest w całości otoczona elementami konstrukcyjnymi (np. Jeżeli wybierzesz opcję Najlepsze. Dostępne są trzy Metody definiowania strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 279 . W 3D Strefy przedstawione są jako kubatury. opierają swoje działanie na fakcie.

ale pełni rolę Granicy strefy. ArchiCAD będzie kontynuował definiowanie wieloboku strefy poza obszar. Może się wtedy okazać. iż wszystkie ściany tworzące zamkniętą przestrzeń zostaną domyślnie uznane za granice strefy. Zwróć uwagę na fakt. Narysowana linia. który chciałeś określić jako Strefę. że nawet jeśli narysujesz ściany. narysowanie linii. oznacza to. jako granicy strefy (Nie można edytować technikami graficznymi wieloboku strefy utworzonego metodami automatycznymi. 280 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ręcznie utwórz obrys strefy Jeżeli Strefa nie jest w pełni ograniczona. że efekt będzie niezgodny z twoimi oczekiwaniami (zobacz rysunek po prawej). że wybrana jest opcja Granica strefy w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień odnośnego narzędzia. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. po prostu zmień ten parametr na "Brak".Wirtualny Budynek • Jeżeli wybierzesz metodę Wewnętrzna krawędź. • W takim przypadku domknij Strefę poprzez: • • użycie Metody Wielokąta wstawienie drzwi w pusty otwór w ścianie. ArchiCAD przyjmie jako granicę strefy wewnętrzną krawędź elementów konstrukcyjnych tworzących strefę. mających tę samą wysokość co Ściana . których linie odniesienia będą znajdować się na ich zewnętrznych krawędziach to Wypełnienie strefy nie zakryje symboli ścian dopóki nie zaznaczysz polecenia Przenieś na wierzch z menu Edycja > Kolejność wyświetlania. Metoda Linia odniesienia wykorzystuje osie ścian aby określić granicę strefy. łuk lub krzywa może być traktowana jako granica strefy pod warunkiem.ściana nie jest pokazana w 2D. znajdujący się w panelu Tworzenie list i etykiet okna dialogowego Ustawień ściany jest ustawiony na "Granica Strefy". lecz raczej jej krawędź wewnętrzną. ponieważ techniki te nie mogą modyfikować kształtu kubatury strefy.) • Wyklucz ścianę lub słup z granicy strefy Domyślnie. Uwaga: W przypadku ścian pochyłych lub złożonych Metoda Linii odniesienia nie uwzględni w rzeczywistości linii odniesienia ściany. Aby wykluczyć ścianę z tej granicy. parametr Odniesienie do stref. Szczegóły. patrz Obliczanie powierzchni i objętości stref na stronie 282. Szczegóły.

Szczegóły. lub zaznaczyć strefę i wybrać. Uwaga: Kubatury stref będą docinane przez każdy element przechodzący przez wiele kondygnacji. Wówczas strefa zostanie utworzona poprawnie. Istnieje możliwość docięcia góry i spodu kubatury strefy. Uwaga: Możesz również odwołać docięcie dachem podczas uaktualniania strefy. Słup.Wirtualny Budynek Jeżeli żądana strefa będzie obejmować również wolnostojące elementy konstrukcyjne. Zobacz także Aktualizacja Stref na stronie 283. stropami i belkami za pomocą polecenia Edycja > Dotnij strefę. Punkt ten jest wykorzystywany przy rozpoznawaniu granicy strefy podczas późniejszych aktualizacji. patrz Panel Model (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Aby temu zapobiec. Docięcie zostanie wykonane po wciśnięciu przycisku Dotnij w oknie dialogowym. jakie typy elementów dociąć do tej strefy. aby określić które elementy dociąć do strefy. Możesz zaznaczyć element (Dach. Szczegóły. Jeśli w Projekcie zaznaczysz tylko jeden typ elementów (np. należy kliknąć bliżej przyszłej granicy strefy. zaznaczając opcję Pomiń otwory. Gdy docinasz strefę dachem. Belkę lub Element biblioteczny) i dociąć do niego Strefę. możesz pominąć znajdujące się w nim otwory. Przycięcie bryły Strefy może zostać odwołane poprzez wciśnięcie przycisków Odwołaj docięcie góry lub Odwołaj docięcie dołu znajdujących się w panelu Model okna dialogowego Ustawień strefy. Krzyżyk ten jest punktem odniesienia Strefy. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 281 . zobaczysz krzyżyk wewnątrz Strefy w miejscu. Docięcie strefy innym elementem Kubatury stref mogą być docinane do dachami. Dach). Punkt odniesienia Strefy Jeżeli wstawisz Metryczkę strefy po uprzednim wybraniu jednej z metod automatycznego rozpoznawania. jeśli element ten nachodzi na Strefę. podczas wstawiania metryczki strefy może pojawić się komunikat ostrzegający. Strop. wszystkie pola wyboru będą zaznaczone na szaro. które wskazałeś jako pierwsze przy rysowaniu powierzchni Strefy. Zaznacz odpowiednie pola. Ścianę.

stanowią granice strefy na każdej kondygnacji. która definiuje obszar Strefy. Granica Strefy rysowana jest przy podstawie ściany. czy ściana bądź słup będzie tworzyć Granicę Strefy. Aby stwierdzić jaka część powierzchni strefy została odjęta przez ściany i słupy. że w przypadku ścian. • Od ustawień w panelu Zliczanie powierzchni okna dialogowego Ustawień strefy. Można zdefiniować to ustawienie w oknach dialogowych Ustawienia ściany. że zostanie włączona odpowiednia opcja w oknie dialogowym Ustawień Elementu. przejdź do panelu Zliczanie Powierzchni w oknie dialogowym Ustawienia Strefy. może się okazać. Szczegóły. (kubatura strefy nadal będzie zawierać objętość ściany/słupa) Uwaga: Nawet w przypadku. Dodatkowo powierzchnia ściany/przegrody strukturalnej umieszczonej wewnątrz strefy. będzie to brane pod uwagę przy określaniu geometrii strefy i dana ściana strefy będzie również 282 . Jeżeli ściana lub przegroda strukturalna tworząca “Granicę strefy” jest pochyła. Więcej szczegółów. jej krawędź. pochyła. zawierającym opcje związane ze sposobem przeliczania powierzchni wnęk w ścianach. ustawionego jako “Granica strefy" nie będzie wliczana do mierzonej powierzchni strefy. zawarte są również w Listach stref w menu hierarchicznym Dokument > Zestawienia i listy > Listy stref. Taki element będzie tworzył krawędź strefy. dotyczących warunków pomniejszania zmierzonej powierzchni Strefy. jednak ich powierzchnia zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni strefy. Ustawienia słupów i Ustawienia przegród strukturalnych. Elementy. Więcej szczegółów. czyli zdecydować. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Odniesienie do stref Dla każdej ściany bądź przegrody strukturalnej możesz określić Odniesienie do Strefy. Granica Strefy rysowana jest przy słupa. Do wyboru są następujące opcje: 1) Zmniejsz objętość Strefy (nie dostępne dla pochyłych słupów. Jednak powierzchnia pionowego słupa znajdującego się wewnątrz strefy. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. Aby określić minimalne rozmiary elementów. • Od Ustawień w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. na której się znajdują. które będą odejmowane od stref. oraz czy element ten będzie odejmowany przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. Uwaga: Dowolny element linearny może także stanowić "Granicę strefy” pod warunkiem.Wirtualny Budynek Obliczanie powierzchni i objętości stref W dokumentacji powierzchnie stref zazwyczaj umieszczane są w Metryczkach stref. przejdź do okna Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. 2) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy będzie oznaczało. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. obniżeń sufitów oraz wolnostojących ścian i słupów. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. ustawiona jako “Granica strefy” nie będzie wliczana do powierzchni mierzonej strefy. przegród konstrukcyjnych bądź słupów o małych rozmiarach wolałbyś zignorować to ustawienie. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. które przechodzą przez wiele kondygnacji i mają wybrany tryb wyświetlania "Automatycznie" . Więcej szczegółów.): Ściana lub Przegroda Strukturalna ustawiona jako “Granica strefy” będzie pełniła funkcję ograniczenia strefy. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. Sposób w jaki ArchiCAD przelicza strefy zależy od kilku różnych ustawień: • Od opcji Odniesienie do stref wybranej dla Ścian i Słupów. gdy włączyłeś opcję “Zmniejszania powierzchni Stref”. Słup ustawiony jako “Granica strefy” nie może stanowić krawędzi strefy (chyba że znajduje się w obrębie ściany będącej granicą strefy). dla których menu rozwijalne znajduje się w panelu Tworzenie list i etykiet.

Opcja Obrys Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy Ograniczenie Strefy w pionie Brak Powierzchnia 99 m2 99 m2 99 m2 100 m2 Objętość 267. jednak ich powierzchnia i objętość zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. Ikony pojawiające się w tej kolumnie oznaczają rezultat ostatniej aktualizacji: : Wszystko w porządku. : Warstwa.3 m3 270 m3 267. 4) Brak oznacza. strefy powiązane nie zostaną automatycznie zaktualizowane.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. Dodatkowo. Okno dialogowe Uaktualnij strefy Szczegóły. powierzchnia strefy i objętość takiego elementu będą doliczane do powierzchni i objętości zajmowanych przez element. na której znajduje się Strefa jest zablokowana. Podobnie jak w przypadku wieloboków będziesz musiał poprawić jej geometrię lub podzielić ją na dwie Strefy. że Ściana/Przegroda strukturalna/Słup będą ignorowane podczas przeliczania Strefy. Możesz sprawdzić Aktualizacja Stref Jeżeli dokonasz jakiś zmian w Projekcie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 283 . patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. ArchiCAD pomyślnie zaktualizował Strefę. Więcej szczegółów. 3) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz objętość Strefy będzie oznaczało. funkcja ta poinformuje cię o wszystkich niewłaściwie utworzonych Strefach. Odblokuj warstwę w oknie dialogowym Parametry warstw i powtórz polecenie aktualizacji. : Krawędzie Strefy przecinają się.3 m3 270 m3 W tym oknie dialogowym znajdują się następujące kolumny: • Status: W tej kolumnie pojawia się informacja czy dana strefa może być uaktualniona i jeśli nie może wyświetlana jest nazwa problemu. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. : Strefa została utworzona ręcznie i nie może być automatycznie uaktualniona.70m) zawierającej wolnostojący słup o wymiarach 1m x 1m. patrz Okno dialogowe Uaktualnij strefy w Pomocy ArchiCADa. Poniższy przykład wraz z tabelą pozwala zrozumieć działanie tych opcji w przypadku strefy o wymiarach 10m x 10m (o wysokości 2.

którą próbujesz zaktualizować nie znajduje się w twoim obszarze roboczym. : Punkt odniesienia Strefy znajduje się poza jej granicą. ustawienia kolejnych szczebli systemu obejmujące ogólny schemat oraz konfigurację poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej zorganizowano jako wielozakładkowe okno dialogowe ustawień. przesuń punkt odniesienia tak by znajdował się wewnątrz Strefy. patrz Docięcie strefy innym elementem na stronie 281. zaznacz pola Odwołaj docięcie góry po uaktualnieniu i/lub Odwołaj docięcie dołu po uaktualnieniu. a następnie powtórz aktualizację. : Strefa. Przegroda Strukturalna to pojedynczy element składający się z komponentów tj. otwierając menu rozwijane w prawym górnym rogu tego okna dialogowego. komponenty Przegrody Strukturalnej można wstawiać Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 284 . Uwaga: Pozostawienie tych opcji nie zaznaczonych. Szczegóły. Przegrodami Strukturalnymi można manipulować w ten sam sposób. Aby umożliwić jednoczesną kontrolę nad całą hierarchią. Jeżeli chcesz odwołać dokonane wcześniej docięcia kubatury strefy. zaznaczając ją na liście i klikając przycisk Pokaż zaznaczone strefy. Kliknij przycisk Pokaż zaznaczone strefy aby odnaleźć daną Strefę. zaznacz pole Zachowaj położenie metryczki po uaktualnieniu. Akcesoriów oraz Łączników: są to komponenty Przegrody Strukturalnej. Jednak w przeciwieństwie do innych elementów. ponieważ wystąpiły problemy ze znalezieniem wszystkich jej krawędzi. Każda automatycznie wstawiona Strefa posiada punkt odniesienia. Jeżeli pojawi się ten błąd. ułożone na powierzchni przegrody zgodnie ze skonfigurowanym schematem. Szczegóły. Dodane m2: W tej kolumnie wyświetlana jest wartość powierzchni o jaką dana strefa została zmieniona. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. który można poddawać edycji. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Przekroju/Elewacji/RŚ lub oknie 3D. Profili. Nr: W tej kolumnie wyświetlany jest numer przypisany do danej Strefy. Musisz poprosić członka zespołu aby udostępnił tobie Strefę. Nazwa: W tej kolumnie wyświetlana jest nazwa danej Strefy. który musi znajdować się wewnątrz jej obrysu.Wirtualny Budynek daną strefę. Paneli.) Aby Metryczka strefy po aktualizacji znalazła się w swoim oryginalnym położeniu. Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe Narzędzie Przegroda Strukturalna. : Strefa. umożliwia utworzenie Przegrody Strukturalnej w Rzucie. może w przyszłości powodować konflikty. która próbujesz zaktualizować nie może zostać poprawnie dopasowana. (Możesz zmienić jednostkę w jakiej wyświetlana jest powierzchnia. znajdujące się w zwykłej Palecie Narzędzi ArchiCAD. Ten błąd może się pojawić tylko wtedy gdy pracujesz nad wspólnym projektem w Zespole i dana Strefa jest przypisana do innego członka zespołu. patrz Punkt odniesienia Strefy na stronie 281. co każdym innym elementem konstrukcyjnym w programie ArchiCAD.

Panele czy Łączniki). która ma być skierowana "na zewnątrz". dostępne są bardziej zaawansowane metody edycji obejmujące między innymi możliwość wstawiania elementów w oknach przekrojów. gdzie można edytować poszczególne komponenty graficznie lub korzystając z odnoszących się do nich okien dialogowych ustawień. Zobacz Edycja na poziomie Systemu na stronie 304. w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi. wprowadzone dane będą dotyczyły całej geometrii Przegrody Strukturalnej. Szczegóły dotyczące metod geometrii Przegród Strukturalnych dla różnych okien znajdziesz w rozdziale Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. ArchiCAD daje pełną swobodę definiowania powierzchni konstrukcyjnych dla tych elementów. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Aby dokonać edycji poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. korzystając z Ustawień poziomu Systemu 2) albo edytować ustawienia wybranych komponentów. Jest to graficzny obszar roboczy 3D. polilinię. na jej podstawie utworzona zostanie Przegroda Strukturalna. Obejrzyj Przegrodę Strukturalną wstawioną do twojego projektu. dowolność modyfikowania obrysu przegrody. Zobacz Komponenty Przegród Strukturalnych na stronie 286. Poszczególne. zachowując przy tym wszystkie cechy systemu. Kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje utworzenie Przegrody Strukturalnej. jako odniesienie. Zaznacz narzędzie Przegroda Strukturalna w Palecie Narzędzi ArchiCAD. wybierz metodę geometrii a następnie narysuj linię odniesienia. Ponadto. która nie może być ograniczona do płaszczyzn pionowych czy poziomych. w zależności od wybranej metody geometrii. podobny do obszaru roboczego ArchiCADa. Edycja na poziomie systemu lub całej Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. W tym Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie Utworzenie Przegrody Strukturalnej wymaga wprowadzenia prostego elementu graficznego. Ostatecznie zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie podstawowych informacji o geometrii Przegrody Strukturalnej. otwórz Ustawienia Przegrody Strukturalnej. czy swobodny obrót w przestrzeni. kontur lub łuk. Kliknij OK. można jednak równocześnie wyświetlić resztę modelu w tle. Modyfikacja poszczególnych komponentów na dowolnym szczeblu hierarchii odbywa się w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. i ponownie dokonaj edycji dowolnych ustawień na poziomie systemu. W tym trybie można edytować tylko komponenty i schemat wybranej Przegrody Strukturalnej. W trybie edycji można Przegroda Strukturalna jest wyświetlana w oknie w 3D. poddane edycji komponenty Przegrody Strukturalnej będą od momentu modyfikacji posiadały Ustawienia Użytkownika. Kolejne kliknięcie kursorem w kształcie słońca określi stronę Przegrody Strukturalnej. przejdź do trybu Edycja. Jeśli narysujesz Linię odniesienia/Łuk/Polilinię. a parametry każdego komponentu są zdefiniowane w Ustawieniach Domyślnych Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek lub edytować pojedynczo. edycji Przegrody Strukturalnej możesz dokonać na dwóch poziomach: 1) można edytować Przegrodę Strukturalną jako całość. Ponieważ Przegrody Strukturalne charakteryzują się często złożoną geometrią. (Zobacz Tryb edycji Przegrody Strukturalnej na stronie 306). można 285 . Na poziomie trybu edycji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 celu należy przejść do trybu edycji Przegrody Strukturalnej. Przegroda Strukturalna składa się z zestawu komponentów (takich jak Profile. Jeśli używasz Metody Obrysu. posiadający dedykowane narzędzia i techniki edycji komponentów Przegród Strukturalnych. aby wprowadzić dokonane w oknie modyfikacje.

Zapisz zmiany i zamknij tryb Edycji Przegrody Strukturalnej. W wielu przypadkach. będziesz wstawiał linię wzdłuż istniejącego 286 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . co pozwala na zmianę ustawień oraz wstawianie nowych komponentów do Przegrody Strukturalnej. Linia Odniesienia stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Wzorem Siatki. Łącznika oraz Akcesorium. Funkcje te zostały opisane w innej części niniejszej dokumentacji. pierwszy narysowany segment obrysu to Linia Odniesienia. Jeśli używasz metody Obrysu do utworzenia Przegrody Strukturalnej. używając narzędzi Schematu. W trybie Edycji każdy komponent (Schemat. łuk narysowane w oknie w trakcie konstruowania Przegrody Strukturalnej. można jednak edytować dowolne komponenty Przegrody oraz tworzyć do dodatkowe komponenty. Zmiana ustawień wybranego komponentu spowoduje zmianę tego komponentu na Własny KomponentMożna stworzyć dowolną liczbę własnych komponentów. Dodatkowe polecenia Przegród Strukturalnych Menu Projekt > Przegroda Strukturalna zawiera zbiór poleceń dotyczących funkcji związanych z Przegrodami Strukturalnymi. ustawienia systemowe już nie będą miały zastosowania. Panelu. Aby dostosować ustawienia dowolnych komponentów Przegrody Strukturalnej. Profilu. Jeśli używasz jednego z tych narzędzi do utworzenia nowego komponentu. Zobacz Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej na stronie 316. należy je zaznaczyć a następnie zmienić ustawienia w odnośnym oknie dialogowym. Obrysem oraz Podstawą). Panel. Powierzchnia Odniesienia Powierzchnia Odniesienia to umowna płaszczyzna. zaznacz panel i zmień jego materiał.Wirtualny Budynek wybrać i zmodyfikować dowolną kategorię komponentów edytowanej Przegrody Strukturalnej. W trybie edycji nie można wstawiać nowych Przegród Strukturalnych. W trybie Edycji można tworzyć dodatkowe komponenty dla Przegród Strukturalnych. powierzchnia płaska lub wygięta w łuk utworzona przez ArchiCADa na podstawie narysowanej linii konstrukcyjnej (polilinii. polilinia. aby powrócić do standardowego środowiska edycji ArchiCADa. Komponenty Przegród Strukturalnych Istotną rzeczą jest rozróżnianie następujących komponentów Przegród Strukturalnych: Linia Odniesienia Linia Odniesienia to linia. możliwe jest skorzystanie z domyślnych ustawień dla systemu lub zdefiniowanie własnych ustawień. Możliwa jest edycja Linii Odniesienia wstawionej wcześniej Przegrody Strukturalnej. Na przykład. łuku). Akcesorium. Profil. Łącznik) posiada własne okno dialogowe ustawień i własne narzędzie. Po zmianie ustawień komponentów.

zapewnia to swobodę podziału Przegrody Strukturalnej na części (kwatery). i jest nieskończona jedynie wzdłuż osi walca. Zmiany geometrii Siatki spowodują odpowiednie zmiany Profili i Paneli. jednocześnie utrzymując ją w formie pojedynczego elementu: wszystkie powstałe w ten sposób części Przegrody Strukturalnej wykorzystują identyczny Schemat. Siatkę można edytować (usuwać. (Powierzchnia Przegrody wypukłej ma kształt cylindryczny. Powierzchnię Przegrody musisz narysować sam. Na istniejącej Przegrodzie Strukturalnej można narysować dodatkowe granice . Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. dodawać linie siatki. To powierzchnia. Obrys stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Siatką.chyba. stropu). Zobacz Edytuj Siatkę na stronie 310. Powierzchnia Przegrody jest nieskończona . że powstała ona na wypukłym kształcie. reprezentujący rzeczywistą granicę Przegrody Strukturalnej. Powierzchnia Przegrody może pokrywać się z Powierzchnią Odniesienia. przesuwać ją lub obracać). jednak najczęściej będą one względem siebie odsunięte. Obrys Obrys to prosty wielobok położony na Powierzchni przegrody.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 287 . Powierzchnią Przegrody oraz Linią Odniesienia). Powierzchnia Odniesienia powstaje na podstawie wprowadzonej linii. Linia Odniesienia oraz Powierzchnia Odniesienia przesuwają się wraz z Powierzchnią Przegrody.) Nieskończona Powierzchnia Przegrody Strukturalnej zapewnia pełną swobodę łączenia Przegród Strukturalnych z innymi elementami oraz dodawania nowych fragmentów Przegrody do dowolnej istniejącej Przegrody Strukturalnej. Powierzchnia Przegrody Powierzchnia Przegrody określa kształt i orientację Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek elementu ArchiCAD (np. Przy przesuwaniu bądź obracaniu Przegrody Strukturalnej jako całości. albo zostanie ona stworzona przez ArchiCADa za podstawie wprowadzonych parametrów. Panele). W zależności od metody geometrii użytej do utworzenia Przegrody Strukturalnej. w rzeczywistości przesuwasz Powierzchnię Przegrody. definiowane jako część Schematu Przegrody Strukturalnej. Siatka określa domyślne położenie i rozmieszczenie Profili i Paneli Przegrody Strukturalnej. na której ułożone są rzeczywiste komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. Siatka Powierzchnia Przegrody jest poprzecinana liniami Siatki (Pierwszy Kierunek i Drugi Kierunek Siatki.

Obrys oraz Linię Odniesienia. Schemat również określa kategorię. Zobacz Łączniki Przegrody Strukturalnej na stronie 324. Każda Przegroda Strukturalna może mieć dwie zapamiętane kategorie Paneli: Panele Główne i Wyróżnione. Profile Rygli. Profile są dołączane do Siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Profil Zewnętrzny Przegrody Strukturalnej zawsze pokrywa się z wielobokiem Obrysu. Wszystkie inne komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. do której należą poszczególne panele wzoru. Panele są zawsze umieszczane pomiędzy Profilami. Łącznik Profil Dla każdej Przegrody Strukturalnej można zdefiniować trzy kategorie Profili: Profile Zewnętrzne. Panele. Użyj Ustawień Schematu. Zobacz Panele Przegrody Strukturalnej na stronie 321. aby rozmieścić Wzór Linii Siatki w dwóch kierunkach ("pierwszym” i “drugim”). Panel Panele to płaskie. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki.) Łącznik Przegrody Strukturalnej jest strukturą dodatkową służącą do połączenia paneli z Profilem. Zobacz Profil Przegrody Strukturalnej na stronie 317. Akcesoria. Siatkę. Łącznik jest obiektem GDL i można go wstawiać pojedynczo lub automatycznie przy każdym przecięciu. 288 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 312. W ArchiCADzie. Łączniki) są dołączone do Schematu. Istnieje możliwość edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej tak jak każdego innego wieloboku. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa.Każdy Profil ma własne ustawienia. Schemat Schemat zawiera kluczowe definicje geometrii dla Przegrody Strukturalnej: Schemat obejmuje Powierzchnię Przegrody. więc przesunięcie lub usunięcie Linii siatki spowoduje przesunięcie lub usunięcie Profili. Profile Słupków.

Przegroda Strukturalna zostaje wstawiona na lub względem płaszczyzny konstrukcyjnej. • • • Na Rzucie. Załóżmy. Elewacja lub Rozwinięcie Ścian. W 3D. W Przekroju/Elewacji/RŚ płaszczyzna konstrukcyjna jest taka sama jak płaszczyzna Przekroju.Wirtualny Budynek Akcesoria Akcesoria to komponenty opcjonalne. polilinię lub łuk a następnie wytłocz Przegrodę Strukturalną o określony odcinek. płaską Przegrodę Strukturalną. W tych oknach metoda "Pojedyncza" wygeneruje Przegrodę Strukturalną prostopadle od płaszczyzny Przekroju. należy uaktywnić narzędzie Przegroda Strukturalna. można jednak zastosować kilka innych metod do zdefiniowania innej płaszczyzny konstrukcyjnej. nie reprezentujące konstrukcji . a następnie w palecie Info wybrać metodę geometrii Polilinia . Przekrój/Elewacja/RŚ i 3D): narysuj linię. płaszczyzna konstrukcyjna to poziom kondygnacji. ArchiCAD oferuje szeroki zakres metod geometrii. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 289 . domyślna płaszczyzna konstrukcyjna dla Przegrody Strukturalnej (tak jak każdego innego elementu konstrukcyjnego) to Zero Projektu lub Początek Układu. Narysuj linię odniesienia odpowiadającą długości Przegrody Strukturalnej. dający swobodę konstruowania Przegród niezależnie od sytuacji czy widoku modelu. Możesz używać sposobów wstawiania znanych z innych narzędzi ArchiCADa. że pracujemy nad poniższym projektem z dwiema kondygnacjami na Rzucie i chcemy wstawić Przegrodę Strukturalną dla pozostałej części budynku. Uwaga: Metoda Geometrii Polilinii jest również dostępna w oknie Przekrój. Zobacz Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju na stronie 295. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie Aby utworzyć pojedynczą.na przykład osłony przeciwsłoneczne . w którym pracujesz. Można również narysować obrys Przegrody Strukturalnej. Metody wstawiania są niemal identyczne dla wszystkich okien (Rzut.Pojedyncza. Utwórz Przegrodę Strukturalną W ArchiCADzie. Zobacz Akcesoria Przegrody Strukturalnej na stronie 326. Są to obiekty GDL wstawiane przy dowolnym Profilu istniejącej Przegrody Strukturalnej. tworzenie Przegrody Strukturalnej jest procesem intuicyjnym i elastycznym. Utwórz pojedynczą.dołączone do Przegrody Strukturalnej.

będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. wprowadzimy 620 cm i pozostawimy kąt jako 90 stopni dla Pionowej Przegrody Strukturalnej. W tym przypadku. Kliknij. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej oraz kąt nachylenia (domyślnie: 90 stopni). Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Szczegóły.) 290 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W tym celu należy przemieścić wskaźnik na zewnątrz budynku i kliknąć. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj.Wirtualny Budynek Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. aby zamknąć okno dialogowe. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Przegroda Strukturalna została wstawiona. Pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. aby zakończyć rysowanie linii odniesienia. Kliknij Wstaw. Sprawdzić rezultat w oknie 3D.

Wprowadź kąt nachylenia w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną: w przykładzie wpisano 72 stopnie. Kliknij aby wstawić pochyloną Przegrodę Strukturalną. którą wskazałeś kursorem w kształcie słońca). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 291 . pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca.Wirtualny Budynek Obejrzyj ją w 3D. Aby zmienić kąt nachylenia wstawionej Przegrody Strukturalnej. można dokonać graficznej edycji Przegrody Strukturalnej w oknie 3D używając funkcji swobodnego obrotu. Utwórz pochyłą Przegrodę Strukturalną Aby utworzyć pochyłą Przegrodę Strukturalną. Zobacz Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej na stronie 334. Zobacz Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej na stronie 331. należy wykonać te same kroki co powyżej (Utwórz pojedynczą. użyj funkcji Połącz Przegrodę Strukturalną. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Pamiętaj. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 289). Aby dociąć końce ściany poprzez połączenie ich z Przegrodą Strukturalną. Po narysowaniu linii odniesienia. że ten kąt jest mierzony po "wewnętrznej" stronie Przegrody Strukturalnej (przeciwnej do strony.

Utworzymy Przegrodę Strukturalną. zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w tę samą stronę co płaszczyzna Przekroju (od Ciebie). Otwórz Przekrój. wykorzystamy metodę geometrii Obrysu w oknie Przekrój. tak jak podczas rysowania wieloboków. Narysuj Obrys Przegrody Strukturalnej wzdłuż żądanego konturu. Kliknij dwukrotnie aby zamknąć wielobok.Wirtualny Budynek Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Stosując tę metodę możesz utworzyć Przegrodę Strukturalną poprzez odręczne narysowanie jej obrysu w oknie Przekroju. wprowadzona płaszczyzna dokładnie pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Zwróć uwagę. wybierz metodę geometrii Obrys z palety Info Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Użycie metody Obrysu na Rzucie spowoduje utworzenie poziomej Przegrody Strukturalnej na poziomie kondygnacji. której obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. że zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w kierunku przeciwnym do Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 292 . Teraz kliknij kursorem w kształcie słońca aby określić zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej: • Jeśli klikniesz na zewnątrz wieloboku. W tym celu. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. klikając przy każdym węźle. który narysujesz. której jedynym zadaniem jest określenie płaszczyzny konstrukcyjnej dla Przegrody Strukturalnej. Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Jeśli narzędzie Przegroda Strukturalna jest aktywne. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: • Kliknięcie wewnątrz wieloboku (na powierzchni Przegrody Strukturalnej) spowoduje. Możesz także kliknąć ostatni/pierwszy punkt wieloboku kursorem w kształcie Młotka. budynek i jego linia przekroju S-01 wyglądają następująco. Na Rzucie. że narysowaliśmy linię przekroju. W oknach Przekroju.

kolejny punkt oraz punkt końcowy Przegrody Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 293 . W większości są to te same metody. zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej znajduje się za linią przekroju. w oknie Przekroju nie będą widoczne jej komponenty (Panele. Dlatego też. Uwaga: Wypukłe Przegrody Strukturalne mają zawsze regularny kształt: po utworzeniu. należy najpierw zdefiniować cylindryczną Powierzchnię przegrody. na których umieszczona zostanie Przegroda Strukturalna. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną: Metody geometrii Wypukłą Przegrodę Strukturalną można utworzyć na Rzucie. które stosuje się do rysowania okręgów lub łuków ścian w programie ArchiCAD. Jednak. przeciwnie do płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). Kliknij drugi raz. 1) Środek i promień: Kliknij. Zatem. Teraz. Wybierz jedną z czterech metod geometrii aby utworzyć wypukłą Przegrodę Strukturalną o cylindrycznej powierzchni. aby określić punkt początkowy. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. oś Powierzchni Przegrody cylindrycznej jest pionowy albo poziomy w stosunku do płaszczyzny konstrukcyjnej. chociaż później można ją nachylić w dowolnym kierunku. Kliknij kursorem w kształcie słońca. RŚ lub oknie 3D. a następnie zaznaczyć części walca. Elewacji. aby Przegroda Strukturalna była skierowana na zewnątrz budynku. ze względu na geometrię tej Przegrody Strukturalnej. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. aby wstawić środek. Aby zdefiniować geometrię wypukłej Przegrody Strukturalnej. 2) Trzy punkty: Kliknij kolejno trzy razy. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. klikamy kursorem w kształcie słońca wewnątrz wieloboku. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. po narysowaniu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej.) W naszym przypadku chcemy. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. aby zamknąć okno dialogowe. Kliknij Wstaw. w oknie Przekroju. Profile). Kliknięcie trzeci raz spowoduje zdefiniowanie drugiego końca ściany. aby zdefiniować promień i jeden z punktów końcowych Przegrody Strukturalnej. rezultat można zobaczyć zarówno w Rzucie jak i oknie 3D.Wirtualny Budynek płaszczyzny Przekroju (do Ciebie).

Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie Jeden z boków stropu przedstawionego poniżej budynku ma kształt łuku. Spowoduje to wstawienie Przegrody Strukturalnej o kształcie pełnego okręgu. Kliknij trzy punkty. aby zdefiniować łuk odniesienia Przegrody Strukturalnej. Pojawi się tymczasowy okrąg odniesienia. Ta Przegroda Strukturalna będzie zawsze kształtem pół-cylindra wstawionym na wprowadzonej płaszczyźnie. aby wstawić Przegrodę Strukturalną tworzącą pełny okrąg. 294 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 4) Promień i oś: Użyj tej metody geometrii. Kliknięcie po raz trzeci spowoduje wygenerowanie długości łuku Przegrody Strukturalnej. aby podglądnąć dostępne możliwości. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Aby dodać wypukłą Przegrodę Strukturalną do Elewacji Południowej. patrz Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 294. wykonaj następujące czynności: Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Trzy Punkty z palety Info. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. pojawi się kursor w kształcie oka. a następnie kliknij aby wybrać pożądaną geometrię. aby określić trzy punkty Przegrody Strukturalnej. 3) Styczne: Użyj tej geometrii. Przykład. Przykład. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Pierwsze dwa kliknięcia zdefiniują punkt początkowy i końcowy Przegrody Strukturalnej. Przesuń kursor. Kliknij kolejno trzy razy. aby utworzyć Przegrodę Strukturalną o kształcie regularnego łuku. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Strukturalnej. patrz Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D na stronie 302. Jeśli trzy punkty styczne dają więcej niż jedną możliwość utworzenia pełnego okręgu.

Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. która powoduje wygenerowanie Przegrody Strukturalnej z Linii Odniesienia (np. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Kliknij kursorem w kształcie słońca. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Kliknij Wstaw. należy użyć opcji w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną w Przekroju. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. Jeśli wybierzesz metodę geometrii.Wirtualny Budynek Kliknięcie po raz czwarty spowoduje zdefiniowanie łuku. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Szczegóły. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Polilinia. nie można zdefiniować kąta nachylenia. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. W tym celu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 295 . (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. W przypadku wypukłej Przegrody Strukturalnej. aby zamknąć okno dialogowe. będzie ona zawsze pionowa.) Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju Płaszczyzna konstrukcyjna w oknie Przekroju pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. Łańcuch czy Łuk). utworzonego przez dwa końce ściany oraz środek walca. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. należy określić punkt początkowy oraz długość wytłoczenia.

) Aby rozpocząć konstruowanie przegrody strukturalnej “w przód” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę drugą i wprowadź długość wytłoczenia. Tutaj nie ma przesunięcia (Przegroda Strukturalna zaczyna się dokładnie na płaszczyźnie konstrukcyjnej). wstawimy Łańcuch Przegród Strukturalnych wzdłuż bardziej złożonego konturu stropu. Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Łańcuch z palety Info.Wirtualny Budynek • Aby dowolnie ustawić początek wytłoczenia poprzez przesunięcie punktu początkowego z wprowadzonej płaszczyzny: Wybierz pierwszą metodę. Pierwsze pole to długość bezwzględna wytłoczenia. (Suma tych dwóch wartości jest wyświetlona w polu środkowym. trzecie pole to przesunięcie od wprowadzonej płaszczyzny. • Aby rozpocząć konstruowanie Przegrody Strukturalnej “w tył” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę czwartą i wprowadź długość wytłoczenia. W poniższym przykładzie. można ustawić oddzielny schemat . aby utworzyć wieloodcinkową Przegrodę Strukturalną na podstawie linii odniesienia narysowanej jako łańcuch polilinii. • Aby środek wektora wytłoczenia znajdował się na płaszczyźnie konstrukcyjnej. • Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie Wybierz metodę geometrii Łańcuch.a dla każdego inny wzór. Dla każdego odcinka Przegrody Strukturalnej. wybierz trzecią opcję. Wprowadź całkowitą długość wytłoczenia w pierwszym polu poniżej. 296 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

wybierając Profil w trybie Edycji i konfigurując Typ w Ustawieniach Profilu. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Wynik: pojedyncza Przegroda Strukturalna o trzech Powierzchniach. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii odniesienia. nie można określić kąta nachylenia.Wirtualny Budynek Przerysuj obrys stropu. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. bazująca na trój-odcinkowej Linii Odniesienia. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. używając tych samych opcji palety pomocniczej. Profil jest zawsze wstawiany w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. W przypadku łańcucha Przegród Strukturalnych. Szczegóły. Kliknij Wstaw. aby utworzyć linię odniesienia Przegrody Strukturalnej.) Kliknij kursorem w kształcie słońca. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 297 . co w przypadku rysowania wieloboku. Łańcuch Przegród Strukturalnych ma tyle Schematów ile segmentów: jednocześnie można wybrać jeden Schemat i dostosować jego ustawienia. możesz ustawić ten Profil jako Niewidoczny. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. aby zamknąć okno dialogowe. (Jeśli chcesz. będzie ona zawsze pionowa. Takiego Profilu nie można usunąć.

aby zastosować zmiany.Wirtualny Budynek Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna w oknie 3D. Inteligenta: Zastosuj jedną z następujących "inteligentnych" metod. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną kilkoma kliknięciami myszy. Wybrany Schemat będzie od teraz Własnym Schematem. • • Powierzchnia: Kliknij dowolną powierzchnię: płaszczyzna powierzchni będzie płaszczyzną konstrukcyjną. (Zero Projektu lub Początek Układu Współrzędnych). Krawędź plus punkt: Kliknij dowolną krawędź (kursor w kształcie znaku mercedes).) Na ekranie wyświetlona zostanie płaszczyzna obracająca się wokół linii jako osi. jak w przypadku konstruowania dowolnych innych elementów w tym oknie. Zobacz także Edytuj wór i położenie Siatki na stronie 310. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień Początek Wzoru Siatki. Kliknij OK. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. aby określić płaszczyznę konstrukcyjną. 298 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w palecie Info dostępne są następujące opcje definiowania płaszczyzny konstrukcyjnej Przegrody Strukturalnej: Domyślna: Dla Przegród Strukturalnych domyślna płaszczyzna konstrukcyjna w oknie 3D jest identyczna. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. aby zdefiniować linię. Następnie kliknij punkt (kursor w kształcie strzałki).

aby określić normalny wektor dla płaszczyzny konstrukcyjnej. • Poziomo: Kliknij punkt. prostopadłego ("normalnego") w stosunku do żądanej płaszczyzny. jaką teraz narysujesz zostanie wstawiona na tę płaszczyznę konstrukcyjną. Trzy punkty: Kliknij trzy punkty. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: 299 . Utwórz pojedynczą. proces jest taki sam jak w przypadku Rzutu. Normalny: Określ pochyloną płaszczyznę konstrukcyjną poprzez określenia wektora. Kliknij. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kliknij dwa przednie narożniki budynku. Przykład.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. aby wstawić pionową płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. W naszym przykładzie: 1) Kliknij dwa punkty. Niezależnie od miejsca. aby rozpocząć rysowanie linii odniesienia Przegrody Strukturalnej. wybierz metodę geometrii Polilinia . w którym klikniesz.Wirtualny Budynek Definiowanie innych płaszczyzn konstrukcyjnych. płaszczyzna konstrukcyjna będzie ustawiona w tym samym miejscu i będzie oznaczona tymczasową siatką. płaską Przegrodę Strukturalną w oknie 3D W oknie 3D. • Punkt plus krawędź: Ta metoda jest odwrotnością metody przedstawionej powyżej. aby wstawić poziomą płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. lub Kliknij krawędź. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. aby zdefiniować normalny wektor dla konstrukcyjnej płaszczyzny 2) Następnie kliknij punkt przez który będzie przechodziła płaszczyzna konstrukcyjna. Kliknij punkt a następnie krawędź. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D (Zero projektu lub Początek układu). patrz Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej na stronie 303. Pionowo: Kliknij punkt. Każda linia odniesienia. Jednak wynik jest inny. Kursorem w kształcie słońca kliknij po jednej stronie linii odniesienia by określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. W oknie 3D. aby określić długość linii odniesienia.

a Przegroda Strukturalna będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. Sprawdź rezultat. zarówno górna jak i dolna wartość wzniesienia mierzone są począwszy od linii odniesienia. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Szczegóły. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji.) Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Domyślnie. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. Kliknij Wstaw. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. 300 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W tym celu użyjemy w oknie 3D metody geometrii Obrysu. której Obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. można jednak użyć innego poziomu odniesienia korzystając z rozwijanego menu: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej.

Teraz kilkoma kliknięciami musisz zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 301 . Sprawdź rezultat. Kliknij krawędź stropu kursorem w kształcie znaku Mercedesa (oznaczającym krawędź). klikaj kolejne węzły tak jak podczas rysowania dowolnej polilinii. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. Kiedy pojawi się kursor w kształcie słońca. aby określić położenie płaszczyzny konstrukcyjnej. Teraz kliknij. Szczegóły. możesz użyć innej płaszczyzny konstrukcyjnej. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. W tym przykładzie użyjemy “Inteligentnej” płaszczyzny konstrukcyjnej prostopadłej do stropu. aby zdefiniować linię. Aby jednak łatwiej było wstawić element.Wirtualny Budynek Domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej w oknie 3D jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D. aby zamknąć wielobok. W wyniku tej czynności w oknie pojawi się płaszczyzna obracająca się (w miarę poruszania kursorem) dookoła klikniętej krawędzi. wybierz metodę geometrii Obrys . który narysujesz. Następnie kliknij górny narożnik budynku kursorem w kształcie strzałki. kliknij powierzchnię wieloboku: zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej będzie skierowana do Ciebie. Kliknij dwukrotnie w ostatnim punkcie obrysu lub kliknij kursorem w kształcie Młotka. aby rozpocząć rysowanie obrysu Przegrody Strukturalnej na płaszczyźnie konstrukcyjnej.

aby wstawić odpowiednią płaszczyznę konstrukcyjną. znajdź środek stropu i kliknij jeden raz: oś naszego pół-walca będzie przebiegać przez ten punkt. Wybierz metodę geometrii Promień i Osi oraz Poziomą Płaszczyznę Konstrukcyjną Teraz przesuń kursor aby określić długość przegrody strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D Skonstruujemy pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną na stropie w oknie 3D. Przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kursor do bardziej odległego końca stropu. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Teraz. Tymczasowe elementy graficzne pomogą ci przy konstruowaniu struktury.) zdefiniować promień półcylindra.Wirtualny Budynek Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz rezultat w oknie 3D. a następnie kliknij aby zakończyć konstruowanie Przegrody Strukturalnej. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Kliknij strop. a następnie kliknij aby 302 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

należy dla narzędzia Przegroda Strukturalna wybrać metodę geometrii Pojedyncza oraz płaszczyznę konstrukcyjną opartą o Wektor Normalny (prostopadły). W dowolnych miejscach wskaż początek i koniec przegrody strukturalnej: W naszym przypadku. Załóżmy. Konieczna będzie płaszczyzna konstrukcyjna prostopadła do kierunku nachylenia budynku. aby została ona wytłoczona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. zostaje ona wytłoczona w kierunku prostopadłym z określonej linii tworzącej. Jednak w oknie 3D można zdefiniować dowolną płaszczyznę konstrukcyjną. Kliknij w dowolnym miejscu. że chcesz narysować Przegrodę Strukturalną tak. prostopadła do niego. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Przyjrzyjmy się następującemu modelowi w 3D: Po zakończeniu rysowania Wektora Normalnego. przy będą to dwa narożniki stropów znajdujące się z przodu. Linia tworząca (zgodnie ze wskazaniem tymczasowej linii pomocniczej) jest ograniczona i ułożona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. aby wstawić płaszczyznę konstrukcyjną: jej kąt będzie definiował kierunek wytłoczenia Przegrody Strukturalnej z linii tworzącej. W tym celu.Wirtualny Budynek Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. nie zaś prostopadła do podstawy (gruntu). W tym przypadku rysujemy wektor łączący południowo zachodnie narożniki górnego i dolnego stropu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 303 . W oknie 3D narysuj Wektor Normalny odpowiadający nachyleniu budynku (płaszczyzna konstrukcyjna będzie prostopadła do wektora). Teraz można przystąpić do rysowania linii tworzącej. zostanie wyświetlona płaszczyzna konstrukcyjna. Płaszczyzna konstrukcyjna jest zazwyczaj pionowa albo pozioma. która odpowiada kształtowi budynku.

dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie pokrywała się z pochyloną płaszczyzną konstrukcyjną i zarówno górna jak i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. Bardzo istotny jest Poziom Odniesienia: jeśli jest mierzony od Linii Odniesienia. W tym przypadku skorzystamy z innego Poziomu Odniesienia. Pojawi się kursor w kształcie słońca: Kliknij poniżej linii tymczasowej. górna i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie równoległa do płaszczyzny poziomej i będzie się znajdowała na wysokości Zera projektu. za pomocą jednego okna dialogowego. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Określ wzniesienie góry i dołu Przegrody Strukturalnej. Wybierz Zero Projektu jako Poziom Odniesienia dla wzniesienia podstawy i szczytu przegrody. Otwórz Ustawienia Domyślnie Przegrody Strukturalnej klikając dwukrotnie narzędzie Przegroda Strukturalna. W ten sposób.Wprowadź 0 dla podstawy i 620 dla szczytu przegrody. którą chcesz poddać edycji i otworzyć okno Ustawienia Wybranej Przegrody Strukturalnej. 304 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . aby zdefiniować zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej. aby zmienić ustawienia bądź dokonać edycji elementu Przegrody Strukturalnej jako całości. Możesz też zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. Edycja na poziomie Systemu Zastosuj edycję na poziomie Systemu.Wirtualny Budynek Kliknij Wstaw.

Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z trzech kategorii Profili. Rygle: oznacza to. wyświetlanie) oraz opcje dla komponentów: Schematu. aby miały takie same ustawienia. (Po wstawieniu Przegrody Strukturalnej. W opcjach Symbol i Pozawidokowe. wraz z częścią pozawidokową (znajdującą się powyżej płaszczyzny cięcia dla rzutu). aby miały takie same ustawienia. używając technik edycji graficznej oraz poleceń menu Edycja lub poleceń palety pomocniczej. że ustawienia Paneli zostały podzielone na dwie strony: Główne i Wyróżnione: oznacza to. Słupki.Wirtualny Budynek Wybierz spośród elementów znajdujących się w hierarchicznej liście po lewej stronie okna. Łączników oraz Akcesoriów. Profili. są reprezentowane za pomocą symboli. Przegroda Strukturalna jest wyświetlona jako przecięta na poziomie płaszczyzny cięcia dla rzutu. Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej Wyświetlanie Przegrody Strukturalnej w Rzucie i w Przekroju można zdefiniować w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. użyj narzędzia Przegroda Strukturalna. aby wstawić Przegrodę Strukturalną używając dowolnej metody geometrii. (Każda opcja została szczegółowo przedstawiona w rozdziale Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa.) Opcje konfigurowane tutaj definiują strukturę i wygląd wstawianych Przegród Strukturalnych. kliknij przycisk Jednakowe Kategorie Profili znajdujący się w górnej części okna ustawień Profili. Wstawioną Przegrodę Strukturalną można edytować jako całość. • Pamiętaj. Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. Na przykład. jeśli zmienisz materiał Profilu Słupka. Modyfikacja Słupków nie będą miały jednak wpływu na ewentualne Własne Profile. Paneli. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć dwie domyślne kategorie (lub “klasy”) Paneli. Zobacz Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. wówczas po kliknięciu OK zmieniony zostanie materiał wszystkich Słupków w Przegrodzie Strukturalnej. Użyj opcji okna dialogowego. kliknij przycisk Jednakowe Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kategorie Paneli znajdujący się w górnej części okna ustawień Paneli. tak jak dowolny inny element konstrukcyjny. • Pamiętaj. można dostosować poszczególne jej komponenty w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Pamiętaj. Profile i Panele. Można skonfigurować obie kategorie Paneli tak. że ustawienia Profili zostały podzielone na trzy strony: Zewnętrzne. aby określić ogólne preferencje Systemu (położenie. aby otworzyć jedną ze stron okna dialogowego zawierającą różne Ustawienia Przegrody Strukturalnej.) Modyfikacje wprowadzone w ustawieniach Wybranego Systemu Przegrody Strukturalnej spowodują zmianę wszystkich powiązanych części zaznaczonej Przegrody Strukturalnej. Po zakończeniu konfiguracji ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. oraz jej częścią widokową 305 . jest to opcja dostępna wyłącznie dla Przegród Strukturalnych. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z dwóch kategorii Paneli. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć równocześnie trzy domyślne kategorie (lub "klasy") Profili. że domyślna opcja wyświetlania na Rzucie dla Przegrody Strukturalnej to “Symbol i Pozawidokowe”. Można skonfigurować wszystkie kategorie Profili w ten sposób.

Profil.) Po zmianie parametrów dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji. dostępnej jedynie w trybie edycji: Każde z tych narzędzi ma własne okno ustawień. Łącznika. Można jednak użyć trybu edycji oraz dedykowanych narzędzi właściwych dla poszczególnych komponentów przegrody. Profilu. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa. W trybie Symbol i Pozawidokowe.Wirtualny Budynek (znajdującą się poniżej płaszczyzny cięcia dla rzutu) w formie naśladującej widok 3D. Łącznik) posiada własne okno ustawień oraz własne narzędzie umożliwiające zmianę ustawień lub wstawienie nowych 306 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W przypadku innych geometrii. Prosimy pamiętać. komponentów do Przegrody Strukturalnej. Panel. Opcje Wyświetlania Modelu dla Przegród Strukturalnych Przejdź do menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. że ustawienia narzędzi dla poszczególnych komponentów nie wyświetlają drzewa nawigacji dostępnego w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej oraz wyświetlany jest inny nagłówek. że zmiana ustawień każdego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji NIE spowoduje zmiany Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. Jedyna różnica polega na tym. Ustawienia narzędzia Przegroda Strukturalna w trybie edycji Narzędzia można otwierać w znany sposób z Palety Narzędzi Przegrody Strukturalnej. opcja Rzutu będzie bardziej odpowiednia. komponent ten nie będzie już związany z Ustawieniami Systemu Przegrody Strukturalnej: staje się on Własnym Komponentem. używając tych samych metod konstrukcyjnych. wybierz jedną z dwóch opcji wyświetlania Przegród Strukturalnych. ustawień Schematu. Akcesoria i Łączniki nie są w ogóle pokazywane na Rzucie. Obrys. Linia odniesienia). Będą one miały wpływ na wyświetlanie Przegród Strukturalnych w oknie 3D. a jego parametry są określone lokalnie w odpowiednim oknie dialogowym ustawień narzędzi (np. W trybie edycji. o takim samym wyglądzie i układzie przycisków co analogiczna strona w oknie ustawień Przegrody Strukturalnej. Tryb edycji Przegrody Strukturalnej O trybie edycji Przegrody Strukturalnej Wszystkie wstawiane Przegrody Strukturalne są określone poprzez Ustawienia Systemu Przegrody Strukturalnej. wyświetlane są jedynie linie środkowe Profili. każdy komponent (Schemat. Parametry użytkownika można konfigurować tylko w trybie edycji. Opcja Symbol i Pozawidokowe jest zalecana dla regularnych. wybranej Przegrody Strukturalnej. Schematyczne: Wyświetlony będzie jedynie Schemat (Linie siatki. lub dodać własne komponenty. (W trybie edycji nie można tworzyć nowych Przegród Strukturalnych. pionowych Przegród Strukturalnych. celem trybu edycji jest dostarczenie głębszego poziomu dostępu do komponentów istniejącej. Przekroju i oknie Dokumentu 3D: • • Pełne: W przegrodzie Strukturalnej wyświetlane są Panele i Profile. aby dokonać zmian ustawień poszczególnych komponentów wybranej Przegrody Strukturalnej. Akcesorium. czy Akcesorium). zaznaczenia oraz edycji jak normalnej przestrzeni roboczej programu ArchiCAD. W panelu Opcje Elementów Konstrukcyjnych. Panelu.

Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji.Wirtualny Budynek Ustawienia Paneli. Ustawienia wybierania Paneli. tytuł górnego panelu zmieni się na WłasnyKliknięcie OK spowoduje zmianę parametrów użytkownika jedynie dla zaznaczonych paneli. tak jak w przypadku każdego innego narzędzia ArchiCAD. ustawienia wyboru narzędzia wyświetlają parametry aktualnie zaznaczonego komponentu. Jednak. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 307 .) Będąc w trybie edycji możesz zachować i załadować Ulubione ustawienia osobno dla każdego narzędzia. zaraz po wprowadzeniu zmiany do jakiegokolwiek parametru w oknie Ustawień Wyboru. (Patrz Paleta Trybu Edycji na stronie 308. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Można zawsze odświeżyć to łącze zmieniając pole klasy z powrotem na System. tryb edycji: Własny Komponent oznacza." Te parametry to parametry skonfigurowane w oknie Ustawień Systemu: Panele Główne. przykładowo. górny panel wyświetla domyślnie “Klasa: Panel Główny. Poziom Systemu: Dla każdego wybranego komponentu w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej. że jego połączenie z ustawieniami Przegrody Strukturalnej zostało zerwane i wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej nie będą miały na ten komponent wpływu. Jeśli. zaznaczyłeś kategorię “Główne” dla opcji Panel.

Aby edycja była łatwiejsza. Paleta Trybu Edycji Paleta Trybu Edycji pojawia się automatycznie po wejściu w tryb edycji Przegrody Strukturalnej. czy Przegrodę Strukturalną widać w oknie 3D przed otwarciem trybu edycji Przegrody Strukturalnej. a następnie polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna> Edytuj Przegrodę Strukturalną. Otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej Aby otworzyć tryb edycji. aby je 308 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . nie można skorzystać z trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. odpowiednio do potrzeb (kliknij ikonę w kształcie oka. w ustawieniach poszczególnych narzędzi dla komponentów Przegrody strukturalnej. każde polecenie Odwołaj spowoduje odwrócenie jedynie ostatniej wprowadzonej zmiany. kliknięcie przycisku Odwołaj jeden raz spowoduje cofnięcie wszystkich zmian wprowadzonych w trybie Edycji. (Te same polecenia dostępne są w menu: Projekt > Przegroda Strukturalna > Zakończ Edycję Przegrody lub Anuluj Edycję Przegrody. zwykła paleta narzędzi ArchiCAD zostaje zastąpiona specjalną paletą narzędzi Przegrody Strukturalnej. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. Do trybu edycji można również przejść w następujący sposób: wybrać Przegrodę Strukturalną. przypisanie do warstwy nie może być określane indywidualnie dla komponentów Przegrody Strukturalnej. przycisk Edycji nie pojawi się i nie będzie można edytować poszczególnych komponentów żadnej przegrody. Uwaga: Jeśli okno 3D nie zawiera Przegrody Strukturalnej. Pozostała część budynku (“środowisko”) pokazana będzie w tle. Po zamknięciu trybu Edycji. który pojawi się na zaznaczonej Przegrodzie Strukturalnej. Wszystkie komponenty przegrody strukturalnej zostaną wstawione na warstwę wskazaną w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. aby pokazać/ukryć różne elementy Przegrody Strukturalnej. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. jednak nie można go edytować. lub Anuluj aby odrzucić zmiany. wyświetlane jest przypisanie warstwy. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. kliknij OK w palecie trybu edycji aby zachować zmiany i powrócić do okna 3D. Uwaga: Opcja ta działa tylko jeśli wybrałeś pojedynczą Przegrodę Strukturalną. należy najpierw zaznaczyć Przegrodę Strukturalną.) W trybie Edycji. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Następnie kliknij przycisk Modyfikuj (lub Edytuj w 3D). Po zakończeniu wprowadzania zmian w wybranej Przegrodzie Strukturalnej w trybie Edycji. Należy sprawdzić. można użyć Palety Trybu Edycji. Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka różnych przegród strukturalnych.Wirtualny Budynek W trybie edycji. model pokazany jest w oknie 3D (nawet jeśli Przegroda Strukturalna zaznaczona została na Rzucie lub oknie Przekrój/Elewacja/RŚ).

aby zaznaczyć Schemat. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 309 . w zależności od potrzeb. spróbuj przełączyć na opcję Szkicowe lub Najlepsze Kontury w menu Widok > Tryby i parametry widoku 3D> Parametry okna widoku 3D. jednak w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej można edytować tylko Komponenty Przegród Strukturalnych. obrys oraz linia odniesienia) zostaną zaznaczone. w oparciu o Siatkę Przegrody Strukturalnej. Schemat będzie można w prosty sposób edytować. Na przykład. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów pojawi się w tym samym momencie co Okno Informacji o Elemencie poprzedzające zaznaczenie. tak zwane “Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów”. Zaznaczenie kilku Paneli i Profili Po zaznaczeniu jednego Panelu lub Profilu w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. uruchom narzędzie Schemat i kliknij Ctrl+A: wszystkie części Schematu (linie siatki. Można klikać te ikony nawet podczas edycji. które można pokazywać lub ukrywać. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów to skrót umożliwiający zaznaczenie kilku Profili i Paneli. Uwaga: Jeśli masz kłopoty z określeniem krawędzi elementów modelu pokazanych jako Środowisko. aby ograniczyć zakres funkcji Znajdź i Zaznacz . Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. wybierz narzędzie i kliknij Ctrl+A. pojawi się pomoc edycyjna. “Środowisko” w tej palecie odnosi się do pozostałych elementów modelu budynku. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji na dwa sposoby: Wybierz komponent Przegrody Strukturalnej w trybie edycji Użyj narzędzi zaznaczenia. Aby zaznaczyć wszystkie występujące komponenty.Wirtualny Budynek otworzyć lub zamknąć).Okno Informacji o Elemencie będzie reagowało na wyszarzone elementy Środowiska. Jeśli dezaktywujesz wyświetlanie Profili i Paneli (klikając ikony w kształcie oka w Palecie Trybu Edycji). można użyć Obszaru Zaznaczenia. aby wybrać dowolne komponenty Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Paleta Trybu Edycji to narzędzie pomagające jedynie edytować sposób wyświetlania. Po zaznaczeniu Profilu. które nie ma wpływu na konstrukcję lub wygląd Przegrody Strukturalnej. Uwaga: W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa.aby odnaleźć poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej wewnątrz lub poza obszarem zaznaczenia.

czy Schemat jest widoczny (i w razie potrzeby wyłączyć widoczność innych komponentów). należy użyć trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. że Profile przypisane do tej siatki lub linii siatki zostanie również przesunięte lub obrócone. należy w trybie edycji sprawdzić. Tryb ten umożliwia przeprowadzenie następujących czynności: • • • Przesunięcie lub usunięcie zaznaczonej linii siatki Obrócenie wszystkich linii siatki lub jednego z kierunków siatki Obrócenie lub przeniesienie Siatki jako całości Uwaga: Opcja obrócenia siatki nie jest dostępna dla Łańcuchów Przegród Strukturalnych oraz przegród cylindrycznych. Aby edycja Siatki była łatwiejsza.Wirtualny Budynek • przycisk z pojedynczą linią umożliwia wybranie wszystkich Profili wzdłuż pełnej linii siatki na której leży Profil: Edytuj Siatkę Aby zmodyfikować Siatkę zaznaczonej Przegrody Strukturalnej lub pojedynczą linię siatki. Po zaznaczeniu Panelu. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji Paneli wzdłuż Pierwszego kierunku siatki lub Drugiego kierunku siatki. można dostosować wzór siatki Przegrody Strukturalnej za pomocą edycji Ustawień Schematu. • przycisk wyświetlający kilka równoległych linii umożliwia wybranie wszystkich Profili równoległych do wybranego Profilu. Usunięcie linii Siatki spowoduje usunięcie Profilu znajdującego się na tej linii. Po dokonaniu edycji któregokolwiek z ustawień 310 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że przesunięcie lub obrócenie Siatki lub jednej oraz większej liczny linii siatki oznacza. dostosowując się do nowego wzoru. • Dodaj nową Siatkę Pamiętaj. Zmieni się również rozmiar Paneli. Edytuj wór i położenie Siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej.

Wybrany Schemat stanie się Własnym Schematem. nie będzie można obracać pierwszego kierunku siatki. tylko drugi. a przestanie być Schematem Systemowym. Kliknij OK. Łączników i Akcesoriów. 311 . Zmiana położenia siatki Aby przesunąć całą siatkę ortogonalnie. a następnie z palety pomocniczej wybierz polecenie Obróć równoległe linie siatki. należy przejść do trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. którą chcesz obrócić. Przeciągnij linię siatki w nowe położenie (pozostanie ona równoległa w stosunku do pierwotnego położenia). Zobacz także Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie na stronie 296. aby otworzyć Ustawienia Schematu. Jeśli początek Siatki został zdefiniowany w Ustawieniach Schematu jako określony punkt (w przeciwieństwie do własnego początku). Łańcuch Przegrody Strukturalnej ma tyle Schematów ile segmentów: można wybrać jeden Schemat na raz i dostosować każdy Schemat osobno. Sprawdź. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uwaga: Jeśli Przegroda Strukturalna jest zakrzywiona lub jest Łańcuchem. Zobacz Położenie Wzoru w Pomocy ArchiCADa. czy wyświetlanie Schematu jest aktywne. należy dezaktywować wyświetlanie Profili. Zmień położenie linii siatki Aby przenieść jedną linię siatki należy ją zaznaczyć kursorem w kształcie Mercedesa (kliknięcie dowolnego węzła spowoduje zaznaczenie całego Schematu). początek Siatki będzie zablokowany i będzie można zmieniać położenie Siatki jedynie w Drugim kierunku. Drugi kierunek siatki). Paneli.) Wybierz Schemat. (Aby ułatwić dokonanie wyboru. Wybierz polecenie Przesuń Linię Siatki z wyświetlonej palety pomocniczej: Obróć równoległe linie siatki Aby obrócić linie siatki w jednym kierunku (np. wybierz linię siatki albo całą Siatkę i użyj polecenia Zmiana położenia siatki z palety pomocniczej. aby zastosować zmiany. Schemat stanie się Schematem Własnym.Wirtualny Budynek schematu Przegrody Strukturalnej. Aby zmodyfikować wzór siatki Przegrody Strukturalnej graficznie. wybierz jedną linię siatki. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień początek Wzoru Siatki. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SchematPanel Wzór Siatki i Podgląd w Pomocy ArchiCADa. kliknij dwukrotnie narzędzie Schemat. Kliknij aby zatwierdzić operację.

Obróć całą Siatkę Aby obrócić całą siatkę należy wybrać jedną linię siatki lub zaznaczyć całą Siatkę. w które przed chwilą kliknąłeś: obserwuj zmiany kierunku linii siatki i kliknij. Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej Aby edytować Obrys Przegrody Strukturalnej. Dodaj nową linię siatki Aby dodać nową linię siatki. aby wstawić nową linię siatki o żądanym kierunku: 312 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . należy zaznaczyć Przegrodę Strukturalną i otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. należy uaktywnić narzędzie Schemat i w palecie Info wybrać tryb Konstrukcji Siatki: Kliknij w miejsce. w którym chcesz wstawić linię siatki. aby zatwierdzić zmiany. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij aby zakończyć zmiany. Wybierz polecenie Obróć Siatkę z palety pomocniczej. Nie można usunąć całej Siatki. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij. Poruszaj kursorem wokół miejsca. Uwaga: Opcja obrotu siatki dostępna jest jedynie w przypadku Przegród Strukturalnych mających nieskończoną Powierzchnię Przegrody (nie jest dostępna dla Łańcucha Przegród Strukturalnych oraz dla przegród cylindrycznych). Usuń linię siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można usunąć pojedynczą linię siatki: Zaznacz linię siatki i kliknij Usuń.Wirtualny Budynek Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie.

Zaznacz schemat. a następnie wykorzystać zmieniony kształt wypełnienia do edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej. Te polecenia (Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w przekroju) dostępne są tylko w oknie Przekroju. Zobacz Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju na stronie 313. Dokonaj potrzebnych modyfikacji Obrysu. Zwróć uwagę. Kliknij w punkt wzdłuż Obrysu aby wyświetlić paletę pomocniczą zawierającą polecenia edycji węzłów. Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju Włącz wyświetlanie Profili i Paneli i wyłącz wyświetlanie Schematu. poza Środowiskiem (widoczność ścian znajdujących się za Przegrodą Strukturalną będzie dla nas przydatna). że Obrys jest oznaczony grubszą linią w porównaniu do linii siatek. Elewacji i Rozwinięcia ścian: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 313 . Można również zaznaczyć tyko Obrys (bez linii siatki) klikając w dowolnym miejscu Obrysu kursorem w kształcie znaku Mercedesa. Dodatkowe opcje edycji obrysu dostępne są w oknach przekrojów. W tym przykładzie. Zobacz Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów na stronie 131. aby zmienić kształt wypełnień. aby zobaczyć nowy kształt Przegrody Strukturalnej. Można jednak użyć zestawu poleceń. sprawdź czy widoczność Schematu jest włączona (w Palecie Trybu Edycji). W Przekroju lub Elewacji nie można zaznaczać ani graficznie edytować Obrysu Przegrody Strukturalnej. wyłączyliśmy widoczność wszystkich innych komponentów.Wirtualny Budynek Ponieważ Obrys stanowi część Schematu.

Spowoduje to utworzenie wypełnienia o takim samym kształcie jak Obrys Przegrody Strukturalnej. Po wprowadzeniu zmian wieloboku wypełnienia. 314 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek • • • • Przekształć Obrys na Wypełnienie Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia Odejmij Wypełnienie od Obrysu Dodaj Wypełnienie do Obrysu Otwórz Elewację. Możesz teraz zmodyfikować kształt wieloboku wypełnienia przy pomocy odpowiednich poleceń palety pomocniczej. Obrys Przegrody Strukturalnej zostanie przedefiniowany zgodnie z kształtem wieloboku wypełnienia. otwieranej poprzez kliknięcie węzła wybranego wieloboku. za pomocą polecenia Odsuń Wszystkie Krawędzie (dostępnego w palecie pomocniczej. zatem chwilowo przysłoni Przegrodę Strukturalną. w której wyświetlona jest istniejąca Przegroda Strukturalna. Wypełnienie będzie podstawą dla pożądanego kształtu Obrysu Przegrody Strukturalnej. a następnie kliknij Przegrodę Strukturalną. użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia.) Wybierz polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Przekształć Obrys na Wypełnienie. Zaznacz Przegrodę Strukturalną. W przykładzie odsuwamy wszystkie krawędzie wypełnienia o 35 centymetrów. Wypełnienie będzie wyświetlone z przodu w kolejności wyświetlania. Usuń wypełnienie i sprawdź kształt Przegrody Strukturalnej.

Zobacz także Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków na stronie 132. które mają kilka segmentów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 315 . W naszym przykładzie jest tylko jeden segment Przegrody Strukturalnej. Konstruujesz nowy obrys na Powierzchni Przegrody należącej do aktualnie zaznaczonego segmentu. Dzięki temu można utworzyć kilka oddzielnych kształtów lub sekcji w ramach jednej Przegrody Strukturalnej i zastosować dla wszystkich jeden Schemat. używającą jednakowych ustawień schematu. 2) Wybierz Przegrodę Strukturalną i przejdź do trybu edycji. Wskaż fragment Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Ponieważ Powierzchnia każdej Przegrody Strukturalnej może być nieskończona w co najmniej jednym kierunku. W naszym przykładzie wstawimy Przegrodę Strukturalną na południowej elewacji budynku: jedną Przegrodę Strukturalną.Przegroda Strukturalna zostanie odpowiednio zmieniona. Zobacz Powierzchnia Przegrody na stronie 287.Wirtualny Budynek Inne możliwości edycji Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Wybierz narzędzie Wypełnienie i narysuj dowolny kształt na powierzchni Przegrody Strukturalnej. 1) Narysuj prostą Przegrodę Strukturalną na jednej z powierzchni w standardowy sposób. Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej Jedna Przegroda Strukturalna może zawierać kilka Obrysów. aby narysować dowolną liczbę nowych Obrysów nadal pracując na tej samej Przegrodzie Strukturalnej. 3) Wybierz narzędzie Schemat oraz metodę konstrukcji Obrysu. jednak wskazanie go jest również konieczne. (Dotyczy to Łańcuchów Przegród Strukturalnych. zawsze będziesz miał odpowiednio dużo miejsca. lub Dodaj Wypełnienie do Obrysu. Sprawdź. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Odejmij Wypełnienie od Obrysu. czy opcja wyświetlenia Środowiska jest aktywna.) 4) Zacznij rysować nowy Obrys. jednak w dwóch częściach.

Obrys. Zwróć uwagę. Zwróć uwagę. Naciśnij klawisz Shift i przesuń kursor. że obie "części" Przegrody Strukturalnej są edytowane równocześnie ponieważ zostały zbudowane na jednej Powierzchni Przegrody i mają jeden Schemat. Panele i Profile zostaną odpowiednio zmienione. że Schemat został rozszerzony. 5) Zakończ nowy obrys 6) Obejrzyj wynik. aby wybrać Schemat. zobacz Linie na stronie 407 i Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Więcej informacji na temat edycji linii. sprawdź czy widoczność tego Schematu jest włączona. zmieniamy prostą Przegrodę Strukturalną na zakrzywioną poprzez edycję linii odniesienia. aby ją zaznaczyć. aby mógł uwzględnić nowy Obrys. Zwróć uwagę.) W naszym przykładzie. 316 . (Linie siatki. wybierz Przegrodę Strukturalną i otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. aby wyświetlić paletę pomocniczą z poleceniami edycji linii. Kliknij. Dokonaj potrzebnych modyfikacji linii odniesienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 7) Spróbuj wprowadzić zmiany w wybranej linii Siatki lub Wzoru Paneli. Kliknij Linię odniesienia. że w naszym przykładzie Linia odniesienia znajduje się na dole i jest odsunięta od Przegrody Strukturalnej. z wyświetlonym Schematem. Modyfikacje linii odniesienia spowodują zmianę kształtu Podstawy Przegrody Strukturalnej. Ponieważ Linia odniesienia stanowi część Schematu.Wirtualny Budynek Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej Aby edytować linię odniesienia Przegrody Strukturalnej.

317 . profile wstawiane są wzdłuż linii Siatki. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki. Profile Słupków. Profile Rygli. Dla każdej Przegrody Strukturalnej. Słupków lub Rygli dla wybranej Przegrody Strukturalnej spowoduje zmianę każdego Profilu w tej kategorii. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. Jeśli przesuniesz lub usuniesz linię siatki. można zdefiniować trzy rodzaje (“kategorie”) Profili: Profile Zewnętrzne. Słupków oraz Rygli są zdefiniowane w odpowiednich oknach dialogowych Ustawień Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Do Drugiego Kierunku Siatki zostanie przypisana druga kategoria Profili (w tym przypadku Rygle).Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. Słupki i Rygle wstawiane są wzdłuż pierwszego lub drugiego kierunku siatki. Takiego Profilu nie można usunąć. Właściwości Profili Zewnętrznych. Aby określić która kategoria Profili będzie przypisana do Pierwszego Kierunku Siatki (Słupki czy Rygle). Zmiana dowolnej cechy Profili Zewnętrznych. należy użyć Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej: Panel Wstawianie Komponentów: Profil Przegrody Strukturalnej O Profilu Przegrody Strukturalnej Kiedy w ArchiCADzie stworzona zostaje Przegroda Strukturalna. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Profile zostają wstawione w uprzednio określonych miejscach.) W przypadku kilkuodcinkowej Przegrody Strukturalnej (Łańcucha). spowoduje to również zmianę położenia lub usunięcie Profili. Słupki. Profil będzie zawsze umieszczony w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. Wynik: Profile Zewnętrzne umieszczane są wzdłuż Obrysu Przegrody Strukturalnej.

Półstrukturalny: Jest to wbudowany profil prostokątny. lub zdefiniować własne cechy dla dowolnej liczby zaznaczonych Profili. Z zewnątrz. W zależności od wymaganego poziomu szczegółowości. Profil Podstawowy: Jest to najczęściej stosowany typ Profilu. Profile każdej kategorii połączone są z ustawieniami dla poszczególnych kategorii. pozbawionej widocznych elementów 318 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . należy przejść do Trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. widoczna jest listwa maskująca.Z tego Profilu możesz skorzystać jeśli chcesz. wybrać dany Profil. otworzyć stronę Profili Zewnętrznych w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej i wprowadzić żądane zmiany. Niewidoczny Profil istnieje jako obiekt. aby dwa sąsiadujące panele były różne. do której z kategorii (klas) należy dany Profil. Można zmienić wszystkie cechy kategorii Profili jednocześnie.Wirtualny Budynek Na przykład. na poniższej ilustracji Profile Zewnętrzne są zaznaczone na czerwono. można przypisać wybrane Profile do cech poszczególnych kategorii. Typy Profili Wybierz typ Profilu w panelu “Typ Profilu i Geometria” okna Ustawienia Przegrody Strukturalnej. używając stron ustawień poszczególnych kategorii Profili. należy wybrać standardowy Profil GDL. Aby zatem zmienić wszystkie Profile Zewnętrzne w Przegrodzie Strukturalnej jednocześnie. Gładką powierzchnię paneli można uzyskać także poprzez usunięcie Profili z linii siatki. a Rygle (pokrywające się z drugim kierunkiem siatki) są zaznaczone na zielono. stosowany do dla uzyskania Przegrody Strukturalnej o gładkiej powierzchni zewnętrznej. lub uproszczony wbudowany Profil o prostokątnym przekroju. Po kliknięciu OK. jednaj nie jest on widoczny w oknach projektu. otworzyć ustawienia Profilu i sprawdzić jego klasę w rozwijanej liście znajdującej się w górnej części okna dialogowego. w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Dodatkowo. wystarczy wybrać Przegrodę Strukturalną. a wszystkie Profile należące do kategorii Profili Zewnętrznych zostaną odpowiednio zmienione. Słupki (pokrywające się z pierwszym kierunkiem siatki) są zaznaczone na niebiesko. określonymi w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Niewidoczne Profile są również przydatne jeśli nie chcesz "przeciążać" modelu zbyt dużą ilością elementów. bądź czy jest Profilem Własnym. Dzięki temu można korzystać z zestawów Profili z różnymi właściwościami w zależności od ich położenia w strukturze. lub jeśli zastosowano inne komponenty (np. Typ ten jest wbudowany i prostokątny. Aby określić. okno dialogowe zostanie zamknięte. łączniki) dla połączeń pomiędzy panelami. ale nie chcesz aby był pomiędzy nimi wyświetlany Profil.

pole "Klasa" zmieni się na “Własny Profil. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. W przypadku Przegrody Strukturalnej. aby jego początek i koniec pokrywały się z węzłami istniejących Profili.Wirtualny Budynek profili. do której wcześniej należały. która nie jest płaska. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu oraz je zmienić Przesunąć. jednak należy narysować nowy Profil w taki sposób. zatem od zewnątrz będzie widoczna tylko ewentualnie zdefiniowana szczelina. Panele łączą się ze sobą przed Profilem półstrukturalnym. a Profile zostaną usunięte wraz z linią siatki. w którym chcesz wprowadzić zmiany. Więcej na temat tego okna dialogowego.” Oznacza to. Wprowadź żądane zmiany. otwórz stronę Ustawień profilu i odpowiednio skonfiguruj parametry. że ustawienia Profilu to ustawienia użytkownika. Pamiętaj. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. Dostosuj Indywidualny Profil Po wybraniu Profilu w trybie Edycji. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Kliknij OK. Odbić. aby skonfigurować typ oraz kategorię Profilu. Dodaj nowy Profil do Przegrody Strukturalnej Do istniejącej Przegrody Strukturalnej można dodać nowy Profil. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 319 . których parametry powinny zostać użyte (np. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Profilach. Aby dodać kolejny Profil. otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Jeśli panele nie znajdują się na tej płaszczyźnie. Kliknij narzędzie Profil aby otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu. Słupki). Ustaw widoczność. tak aby panele znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. Obrócić lub Powielić Profil Usunąć Profil Uwaga: Usunięcie Profilu jest możliwe tylko w przypadku gdy dwa panele po dowolnej stronie Profilu znajdują się na tej samej płaszczyźnie. należy najpierw usunąć linię siatki prowadzącą pomiędzy nimi. Użyj palety Info. Jeśli chcesz aby w nowym Profilu zastosowane zostały parametry użytkownika.) Zaznacz Profil. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Profili. usunięcie linii siatki zmienia geometrię Przegrody Strukturalnej. Uaktywnij narzędzie Profil. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Profilami oraz klasą. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. Słupki. Taki Profil może być niezależny od Siatki.

można będzie łatwo skopiować te Profile do innych kwater: patrz Kopiuj Wzór Kwatery w następnej części. w którym przecina linię Siatki. Jeśli narysujesz Profil na linii Siatki. czy otwarty jest tryb Edycji Przegrody Strukturalnej i Profile są widoczne. Kopiuj Wzór Kwatery Aby skopiować wzór Profili z dowolnej kwatery do innej kwatery. Przecięcia Profili Jeśli w Przegrodzie Strukturalnej stykają się dwa Profile. do której chcesz wkleić wzór Profilu.Wirtualny Budynek Teraz narysuj Profil w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. 320 . Następnie użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Kopiuj Wzór Kwatery. użyj automatycznego zaznaczania sekwencji elementów: Następnie kliknij kwaterę. Profil o wyższym priorytecie przetnie drugi Profil. należy najpierw sprawdzić. Profil zostanie automatycznie podzielony w miejscu. Profil będzie połączony z tą linią Siatki. • Profile Zewnętrzne: Priorytet Przecięć 15 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeśli narysujesz wzór oparty o dodatkowe Profile w ramach danej kwatery wzoru siatki. który będzie krzyżował się z istniejącą linią Siatki. Jeśli narysujesz nowy Profil. Teraz kliknij kwaterę. Wzór Profilu zostanie powielony. Aby wybrać całą ciągłą linię nowego Profilu (nie tylko jeden profil na raz). Zmiana położenia linii Siatki spowoduje przesunięcie Profilu. Priorytety Profili są skonfigurowane dla każdej klasy Profili w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. z której chcesz skopiować wzór.

Wirtualny Budynek • • Słupki: Priorytet Przecięć 10 Rygle: Priorytet Przecięć 5 Wybierz dwie Przegrody Strukturalne i użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Utwórz Wspólne Profile. Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych Polecenie to należy stosować w celu poprawienia wyglądu połączenia w przypadku.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 321 .podobnie jak zmiana jakiegokolwiek innego parametru spowoduje zmianę Profilu na Własny.15). Suwak pokazuje priorytety przecięcia wbudowanych Profili (od lewej strony do prawej: Rygle . gdy dwa sąsiadujące Profile Przegrody Strukturalnej pokrywają się i nachodzą na siebie. Tych wartości nie można edytować na poziomie klas Profili. można określić parametry dla dwóch skonfigurowanych klas paneli w Ustawieniach Schematu Przegrody Strukturalnej Dwie zapamiętane kategorie Paneli Przegrody Strukturalnej zostały określone jako Panele Główne i Wyróżnione. Zmiana priorytetu przecięcia Profilu . (Jeden z dwóch nachodzących Profili zostanie przekształcony w Profil w kształcie narożnika. Aby określić układ poszczególnych klas paneli w stworzonej Przegrodzie Strukturalnej. Słupki . W trybie edycji Przegrody Strukturalnej wybierz Profil dla którego chcesz zmienić priorytet przecięcia.5. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. Zobacz wyniki: Panele Przegrody Strukturalnej Panele to płaskie. Zewnętrzne . a drugi w Niewidoczny Profil.10. na Powierzchni Przegrody. przełącz je poprzez kliknięcie pola wzoru panelu w oknie Podglądu Przegrody Strukturalnej: kliknij dowolny panel. Można jednak zmienić priorytet przecięcia dla dowolnych wybranych Profili. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Panele są automatycznie wstawiane pomiędzy Profilami. Przejdź do ustawień wybierania Profilu i ustaw suwak na żądany priorytet.

Właściwości klasy panelu Głównego i Wyróżnionego (typ. Pamiętaj. Więcej na temat tego okna dialogowego. Można jednak wstawiać Panele typu obiekt. szerokość) określone są w odpowiednich oknach dialogowych ustawień Przegród Strukturalnych. Kliknij OK.” Oznacza to.Wirtualny Budynek aby przełączyć klasę z Głównej (białej) na Wyróżnioną (szarą) i odwrotnie. Zmiana dowolnej cechy kategorii panelu Głównego lub Wyróżnionego spowoduje zmianę każdego panelu w tej klasie. Wprowadź zmiany. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Panelami oraz klasą. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Panelach. który będzie pełnił funkcję drzwi lub okna. można: Wstaw Panel typu drzwi lub okno Istnieje możliwość wstawienia panelu GDL. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. Panele Przegrody Strukturalnej będą w większości montowanymi na stałe powierzchniami szklanymi. do której wcześniej należały. Niektóre z nich zostały skonfigurowane w 322 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. Dostosuj Indywidualny Panel Po wybraniu Panelu w trybie Edycji. które służą jako otwory drzwi lub okien. Usunąć Panel Edytować jego parametry Zaznacz Panel. który chcesz zmodyfikować. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. Kliknij narzędzie Panel aby otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu. Zobacz Wstaw Panel typu drzwi lub okno na stronie 322. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu oraz dokonać zmiany ustawień Panelu. tekst w polu "Klasa" zmieni się na “Własny Panel. materiał. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny.

aby było lepiej widać Profile. nich Profil. jako Typ Obiektu wybierz PS drzwi 2 12. Jeśli chcesz zamienić dwa wybrane panele na jeden panel drzwi. Aby usunąć Profil. jeśli skonstruowałeś Przegrodę Strukturalną taką jak przedstawiono poniżej i chcesz wstawić w niej panel typu drzwi: Wybierz Przegrodę Strukturalną aby i przejdź do Trybu Edycji. Na przykład.) Następnie należy zaznaczyć niepotrzebny Profil dzielący dwa panele. można wyłączyć wyświetlenie paneli. należy najpierw połączyć wybrane panele usuwając z pomiędzy W palecie Info. aby zamienić je na panel typu drzwi. Usuń ten Profil. (Możesz wybrać tylko panele prostokątne. Wybierz istniejące panele. Ponownie aktywuj wyświetlenie paneli (klikając ikonę w kształcie oka znajdującą się obok opcji "Panel" na liście konfiguracji wyświetlanie w trybie Edycji) i sprawdź czy dwa zaznaczone wcześniej panele zostały połączone w jeden. Teraz zaznacz ten panel. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 323 .Wirtualny Budynek ArchiCADzie 12 i można je znaleźć na rozwijanej liście w oknie Typ i Geometria Panelu.

które można otwierać i zamykać tak jak inne drzwi GDL. Należy wybrać jedną z tych opcji w panelu Wstawianie Komponentów na stronie Systemu Przegrody Strukturalnej. Dodatkowo. Łącznik Przegrody Strukturalnej to opcjonalne komponenty. że Panel drzwi ma edytowalny parametr o nazwie “Góra. Nowowstawiony panel nie należy ani do klasy Główny ani Wyróżniony. w przypadku. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Łącznika. w ArchiCADzie. W ArchiCADzie. Łączniki można wstawiać po dowolnej. jeśli później obrócisz Przegrodę Strukturalną a "górna część" drzwi zmieni położenie. Łącznik to obiekt GDL.ryglowej. wstawione Łączniki można odbijać na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej i określać własnym numerem w celu tworzenia list i etykiet.Wirtualny Budynek Łączniki Przegrody Strukturalnej O Łącznikach Wybrany panel zostanie zastąpiony panelem drzwi. 324 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Łączniki można wstawiać albo obok siebie albo automatycznie przy każdym przecięciu linii siatki. Wstawianie Łączników Zwróć uwagę. aby utworzyć konstrukcję wsporczą lub (częściej) dla zastąpienia Profili w celu uzyskania gładkiej struktury.” Pozwala on edytować “górną część” drzwi w 90 stopniowych odstępach. lub po obu stronach linii siatki. za pomocą których można łączyć panele ze sobą. będzie to panel “Własny”. lżejszej od tradycyjnej konstrukcji słupowo . Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone według parametrów GDL.

Jeśli nie ma Profilu. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. w razie potrzeby zastąpienia Profilu Łącznikiem. Dodaj nowy Łącznik do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowy Łącznik do istniejącej Przegrody Strukturalnej. lub po obu stronach linii siatki. co utrudnia wstawienie Łącznika. otwórz stronę Ustawień Łącznika i odpowiednio skonfiguruj parametry. jednak można je wstawiać pojedynczo ręcznie. Z tego powodu. Łączniki można wstawiać po dowolnej. Uaktywnij narzędzie Łącznik. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Paleta Info będzie teraz pokazywać. wybrać dany Łącznik. panele zostają połączone i razem tworzą gładką powierzchnię. lub można zastosować domyślnie ustawienia dla Łącznika (ze strony Łącznik w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej) określając Klasę jako Łącznik Systemowy. Wybranie opcji We Wszystkich Węzłach spowoduje wstawienie Łącznika w przy każdym punkcie siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej: Łączniki w Pomocy ArchiCADa. Jednak w ArchiCADzie panele można łączyć tylko przy Profilach. (Skorzystaj z panelu Typ Profilu i Geometria w Ustawieniach Profilu. Łącznik wstawia się zamiast Profilu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 325 . Jeśli chcesz aby w nowym Łączniku zastosowane zostały parametry własne.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Wstawiania Komponentów w Pomocy ArchiCADa. Drugą możliwością jest opcja Pojedynczo: oznacza to. należy najpierw zaznaczyć Profile w żądanym punkcie łączenia paneli i przełączyć na typ "Niewidoczny". że Łączniki nie będą wstawiane automatycznie. Zazwyczaj. Ręcznie wstawione Łączniki można konfigurować indywidualnie przy użyciu własnych cech w oknie Ustawień Łącznika. że ustawienia Łącznika to ustawienia własne. Aby określić czy dany Łącznik należy do Systemu.) Teraz kliknij punkt aktywny znajdujący się w środku połączenia. otworzyć ustawienia Łącznika i sprawdzić listę rozwijaną znajdującą się w górnej części okna dialogowego. Domyślnie Łączniki wstawiane są wewnątrz Przegrody Strukturalnej. lub czy jest Łącznikiem Własnym. Automatycznie wstawione łączniki połączone są z ustawieniami skonfigurowanymi na stronie Łączniki w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. używając narzędzia Łącznik oraz ustawień narzędzia Łącznik dostępnych w trybie edycji Przegrody Strukturalnej.

Akcesoria Przegrody Strukturalnej Akcesoria Przegrody Strukturalnej to opcjonalny komponent nie reprezentujący konstrukcji . otworzyć ustawienia i sprawdzić rozwijaną listę znajdującą się w górnej części okna dialogowego. Do każdego punktu Profilu można dodać tylko jeden Łącznik. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. Dostosuj Indywidualny Łącznik Po wybraniu Łącznika w trybie Edycji. jedynie w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. używając narzędzia Akcesoria. lub czy jest Własnym Akcesorium. lecz można również określić. Profili i Schematu. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. listwa maskująca czy daszek . można: • Otworzyć Ustawienia Wybranego Łącznika oraz dokonać zmiany tych ustawień • Przeciągnąć Łącznik do innego punktu łączenia paneli. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Pamiętaj. Kliknij narzędzie Łącznik aby otworzyć Ustawienia Wybieranego Łącznika. Wprowadź żądane zmiany. w którym zostaną wprowadzone zmiany. wybrać dane Akcesorium. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Łącznikach. aby określić po której stronie Przegrody Strukturalnej chcesz wstawić Łącznik.dołączony do Przegrody Strukturalnej przy dowolnych Profilach. aby Akcesoria wykorzystywały systemowe ustawienia Akcesoriów z Ustawień Przegrody Strukturalnej. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własny Łącznik.taki jak osłona przeciwsłoneczna.) Zaznacz łącznik.Wirtualny Budynek Ustaw widoczność. Kliknij OK. • Usunąć Łącznik • Odbić Łącznik na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Łącznika lub palecie Info): Wstawianie akcesoriów W ArchiCADzie. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. 326 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .” Oznacza to. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Łącznikami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Łączników.) Akcesoriom można przypisywać w trybie edycji własne cechy. Aby określić czy dane Akcesorium należy do Systemu. Zostanie on wstawiony przy najbliższym punkcie łączenia paneli. (Metoda Automatycznego wstawiania akcesoriów nie istnieje. Przesuwanie linii siatek (a tym samym zmiana położenia widocznych lub niewidocznych Profili) również spowoduje przesunięcie Łącznika. akcesoria można wstawiać pojedynczo. Kliknij.

Kliknij kursorem w kształcie oka.Wirtualny Budynek W ArchiCADzie. Uaktywnij narzędzie Akcesorium. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 327 . które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Akcesorium. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Jeśli chcesz aby w nowym Akcesorium zastosowane zostały parametry użytkownika. czy cechy nowowstawionego Akcesorium mają być połączone z analogiczną stroną Ustawień Przegrody Strukturalnej (Akcesorium Systemowe) czy nie (Własne). aby ustalić orientację Akcesorium: na zewnątrz lub wewnątrz Przegrody Strukturalnej. że ustawienia akcesorium to ustawienia Własne. Dodaj nowe Akcesorium do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowe Akcesorium do istniejącej Przegrody Strukturalnej. Przeciągnij kursor i kliknij. otwórz okno Ustawienia Akcesorium i odpowiednio skonfiguruj parametry. aby określić typ akcesorium i Klasę oraz zdecydować. Użyj palety Info. Akcesorium to obiekt GDL. Orientacja Akcesorium po wstawieniu jest określona przez Profile. Kliknij Profil lub punkt końcowy Profilu . aby określić punkt końcowy Akcesorium. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone poprzez parametry GDL.punkt końcowy najbliższy miejscu kliknięcia będzie początkiem Akcesorium. Teraz wstaw nowe Akcesorium w trybie edycji.

Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa.. wybierz ścianę (ściany) i Przegrodę Strukturalną. z menu kontekstowego z okna. Zmiana położenia linii siatki lub Profili spowoduje również zmianę położenia Akcesorium. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. ale tylko jedną Przegrodę Strukturalną. Połączenie Przegrody Strukturalnej ze ścianą może być pomocne dla dostosowania geometrii ściany do pochylonej Przegrody Strukturalnej. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Akcesoriach.” To oznacza. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Akcesoriów. Zmiana położenia lub swobodny obrót Przegrody Strukturalnej spowoduje odpowiednie rozciągniecie połączonej ściany.) Użyj polecenia Dołącz ścianę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 328 . Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własne Akcesorium. Pamiętaj. użyj tego okna dialogowego aby określić dokładny punkt połączenia ścian(y) z Przegrodą Strukturalną. Za każdym razem kiedy połączysz co najmniej jedną ścianę z Przegrodą Strukturalną. aby otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium.) Zaznacz akcesorium. że zostało przerwane lub menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę.. Kliknij OK.Wirtualny Budynek połączenie pomiędzy wybranymi Akcesoriami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. w którym zostaną wprowadzone zmiany. Aby połączyć ścianę z Przegrodą Strukturalną. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium oraz dokonać zmiany ustawień Przeciągnąć Akcesorium do innego Profilu. Odbić Akcesorium na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Akcesorium lub palecie Info): Usunąć Akcesorium • Ustaw widoczność. Dostosuj Indywidualne Akcesorium Po wybraniu Akcesorium w trybie Edycji. Kliknij narzędzie Akcesorium. Po połączeniu. Przegrody Strukturalne i Inne Elementy Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną Przegroda strukturalna może być połączona z jedną lub większą liczbą ścian. Wprowadź zmiany. Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Profili i Schematu. (Możesz wybrać dowolną liczbę ścian. ściana zostaje docięta do Przegrody Strukturalnej.

25). Pojawi się kursor w kształcie Oka: kliknij. Kliknij Połącz. wskazując. Punkty połączenia ścian zarówno wewnętrznych i zewnętrznych są wyrażone jako odsunięcia od Podstawy. w którym ściany wychodzące z kierunku "wewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. (Jeśli ta ściana jest również połączona z inną Przegrodą Strukturalną. Domyślnie. ile zostało z szerokości nominalnej (w naszym przykładzie. aby określić który koniec ściany zostanie połączony z Przegrodą Strukturalną. Następnie wprowadź wartości dla odsunięcia od Podstawy Przegrody Strukturalnej do punktów łączących ściany zewnętrzne i wewnętrzne. szerokość nominalna została ustawiona na 40. to połączenie pozostanie nieruszone. Wszystkie połączenia wybranych ścian oraz wszystkie połączenia wybranych Przegród Strukturalnych zostaną przerwane. wartości odsunięcia Na zewnątrz i Wewnątrz dają razem szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. część "wewnętrzna" nominalnej grubości jest równa odsunięciu panelu od powierzchni odniesienia (w naszym przykładzie. W miarę poruszania kursora na ścianie pojawi się podwójna strzałka. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. w którym ściany wychodzące z kierunku "na zewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. Wartość Do wewnątrz: określa punkt. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przerwij Połączenie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 329 . Zatem domyślnie. zostanie podłączony ten koniec ściany. dowolną ścianę lub dowolną kombinację tych elementów. 15). aby ściany łączące kończyły się w innych punktach niż te określone poprzez szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. tak jak określono w Panelu Położenia Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. Aby przedefiniować odsunięcie od dołączonej ściany. Odłącz ściany od Przegrody Strukturalnej Aby wyeliminować połączenia pomiędzy ścianami a Przegrodą Strukturalną. Prawdopodobnie. Ściany dołączone od wewnątrz będą się kończyć się 25 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. tę opcję będziesz wybierać najczęściej. z którą jest połączona. w którym jej koniec przecina powierzchnię Przegrody Strukturalnej. tak jak pokazano w oknie dialogowym “Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną”. że jeśli klikniesz raz jeszcze. ściany dołączone od zewnątrz będą kończyć się 15 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. • Jeśli chcesz. Połączenie ściany z Przegrodą Strukturalną zostanie przerwane. Aby przerwać konkretne połączenie ściany z konkretną Przegrodą Strukturalną: Wybierz połączoną ścianę i wybierz Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek Wartość Na zewnątrz: określa punkt. część “zewnętrzna” to tyle. To samo dotyczy Przegród Strukturalnych: Dla celów odsuwania ścian łączących od Przegrody Strukturalnej. należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać dowolną Przegrodę Strukturalną. • Domyślna opcja to Grubość Przegrody Strukturalnej. która nie została zaznaczona. Ściana połączona z Przegrodą Strukturalną zostaje powiązana z miejscem. należy ją jeszcze raz dołączyć. W naszym przykładzie. kliknij Własne odsunięcie.

To polecenia może być wykorzystywane tylko do podzielenia co najmniej jednej Przegrody Strukturalnej za pomocą innej Przegrody Strukturalnej. z którymi jest połączona: Wybierz ścianę i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. które są obrysowane strefami lub które służą jako granice strefy. Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne Jednym sposobem na dokładne podzielenie Przegród Strukturalnych jest skonstruowanie ich w ten sposób. Jest ono dostępne w dowolnym oknie modelu (jednak nie w Trybie Edycji Przegrody Strukturalnej). Szczegóły. Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną ścianą a wszystkimi Przegrodami Strukturalnymi. lub Kliknij przycisk Odwołaj Połączenie w panelu Model w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. patrz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Tworzenie list i etykiet w Pomocy ArchiCADa. dostępnych jest kilka opcji. Tak jak w przypadku ścian i słupów. W tym przykładzie. aby się przecinały a następnie oddzielenie niepotrzebnych części za pomocą polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. Jest analogiczne do polecenia Edycja > Zmiana geometrii >Podziel. stosowanego dla innych elementów w programie ArchiCAD. zgodnie z polem Szerokość nominalna w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej (Panel Położenia). dwie Przegrody Strukturalne przecinają się na Rzucie. które nie zostały zaznaczone.) Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną Przegrodą Strukturalną a ścianami. Przegrody Strukturalne i sąsiadujące Strefy Strefy sięgają do poziomu szerokości nominalnej Przegrody Strukturalnej. z którymi jest połączona: Wybierz Przegrodę Strukturalną i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. 330 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Za pomocą okna Odniesienie do stref w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej (panel Tworzenie list i etykiet) określ w jaki sposób traktować Strefy. dzięki którym możemy określić jak traktować Przegrody Strukturalne.Wirtualny Budynek pozostaną połączone ze wszelkimi ścianami. lub Kliknij przycisk Odłącz Wszystkie Przegrody Strukturalne w panelu Model w Ustawieniach ściany.

Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. której nie potrzebujesz a pozostałe Przegrody Strukturalne pozostaną dokładnie połączone. Teraz możesz usunąć tę. W tym przypadku dwa sąsiadujące Profile Przegród Strukturalnych mogą na siebie nachodzić. Pojawi się kursor w kształcie Oka. W tym przykładzie. Wynik na Rzucie oraz w 3D: Kliknij drugą Przegrodę Strukturalną. aby określić która część pozostanie zaznaczona po przeprowadzeniu Podziału. Aby temu zaradzić musisz utworzyć Wspólny Profil dla obydwu Przegród. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej Zakrzywiona Przegroda Strukturalna została podzielona na dwie różne Przegrody Strukturalne.Wirtualny Budynek Wybierz zakrzywioną Przegrodę Strukturalną. mamy pochyloną Przegrodę Strukturalną wstawioną pomiędzy dwiema prostymi ścianami. Powtórz proces aby podzielić. Kliknij dowolną stronę zakrzywionej Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 331 . które nachodzą na Przegrodę Strukturalną. Zobacz Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych na stronie 321. a następnie usunąć wystającą część prostej Przegrody Strukturalnej.

że chcesz aby ściany połączyły się z Przegrodą Strukturalną zgodnie z jej szerokością nominalną.Wirtualny Budynek Domyślne wartości połączeń przyjmują.) Nastąpi dołączenie ściany. 332 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . użyjemy polecenia Dołącz Ścianę. Wybierz Przegrodę Strukturalną oraz dwie ściany. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Ściany zostaną przycięte wzdłuż wewnętrznej krawędzi Przegrody Strukturalnej. które zostaną z nią połączone. (Tymczasowa dwustronna strzałka pozawala określić właściwy koniec ściany. w domyślnym położeniu (w naszym przypadku.) Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. odsunięcie od Podstawy o 25 cm w kierunku “do wewnątrz”. Następnie kliknij kursorem w kształcie oka przy najbliższym końcu dowolnej ze ścian (ten koniec ściany. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. tak aby końce ścian były równoległe do Przegrody Strukturalnej. Wypróbujmy domyślne wartości: Zostaw wartości domyślne i kliknij Połącz. Aby przyciąć ściany do Przegrody Strukturalnej. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. który chcesz połączyć z Przegrodą Strukturalną).

ściana łącząca będzie wyrównana z zewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Zobacz punkt połączenia w przybliżeniu: ściany stykają się z wewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej na jej szerokości nominalnej: dokładnie tam. aby wyświetlić okno dialogowe Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Wartość “Wewnątrz” mierzy odległość pomiędzy punktem dołączenia ściany a Podstawą. Jeśli chcesz. zatrzymując się dokładnie przy wartości szerokości Przegrody Strukturalnej po dalszej (zewnętrznej) stronie. Użyj jeszcze raz polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. tak jak w tej sytuacji. w którym można ustawić odsunięcie połączenia wprowadzając wartość własną. że chcemy aby ściana została dołączona do zewnętrznej granicy Przegrody Strukturalnej. Teraz. aby ściana przechodziła poza Podstawę. należy wprowadzić liczbę ujemną. Załóżmy. Sprawdź rezultat w oknie 3D. Tutaj. Wybierz ponownie ściany i Przegrodę Strukturalną. aby ściana wychodząca z wewnątrz przeszła przez podstawę (przy 0) i prowadziła przez kolejne 5 cm. w kierunku “do wewnątrz” . należy skonfigurować wartość Wewnętrzną. Możesz zastosować inną geometrię dla tego dołączenia ściany. gdzie rozpoczyna się Profil Zewnętrzny. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 333 . wprowadzimy -5. Kliknij Połącz. Ponieważ ściana dochodzi do wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Należy ponownie wykonać połączenie Przegrody Strukturalnej.

Łącznika. 2) Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 334 .Wirtualny Budynek Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej Wybraną Przegrodę Strukturalną można swobodnie obracać. Użyj tej metody jeśli chcesz wstawić etykiety dla wszystkich komponentów lub wszystkich komponentów z danej kategorii.) Najpierw kliknij i przeciągnij kursor aby określić oś obrotu. aby utworzyć etykietę powiązaną dla dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. do których chcesz dołączyć etykietę. aby wstawić etykiety. Etykiety będą powiązane. Użyj tej metody tylko jeśli musisz wstawić etykiety przy kilku pojedynczych komponentach przegrody strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Kliknij aby zatwierdzić operację. 1) Użyj “Etykiety komponentu” w narzędziu Etykieta. Aby użyć tego polecenia. aby określić punkt. Najłatwiej można zaznaczyć Przegrodę Strukturalną w 3D i zastosować polecenie Obracaj swobodnie z palety pomocniczej. Zobacz Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych na stronie 453. Kliknij Etykieta. Zaznacz pola wszystkich rodzajów komponentów. jeśli określiłeś domyślną zawartość narzędzi dowolnego komponentu (np. Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej Istnieją dwa sposoby dołączania etykiet do Komponentów Przegrody Strukturalnej. Kliknij Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty . aby wywołać okno dialogowe wszystkich komponentów. z którego chcesz rozpocząć obrót. Profilu) te definicje zostaną również zastosowane w etykiecie. Następnie kliknij. (Polecenie to jest również dostępne w menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Swobodne Obracanie Przegrody Strukturalnej.

Schody lub Świetlik. symbole elektryczne lub graficzne). Zobacz także O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. itp. Drzwi i Okna wstawiane w ścianę są obiektami. Biblioteka podstawowa zawiera wszystkie rodzaje umeblowania (łóżka. oraz elementy związane z Hobby i rekreacją (pianino. jednakże lokalne wersje programu mogą zawierać specjalne obiekty odpowiadające standardom w danym kraju. Oznacza to. itp. Więcej szczegółów. krzesła.).) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Większość obiektów. klimatyzatory lub windy). oraz Elementy 2D (np. Elementy mechaniczne (np. które nie są częścią dedykowanego podtypu. W zależności od podtypu danego obiektu. tak samo jak Schody czy Lampy. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. okiennice. sztukaterie. samochody. obiekty te nie zostaną wyświetlone. Pozostałe obiekty takie jak drzewa. telewizor. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. wyposażenie biura. Folder Wizualizacja zawiera elementy otoczenia (np. Etykiety oraz Metryczki stref są obiektami. Elementy biblioteczne. może to być Narzędzie Obiekt jak i narzędzia specjalne np. drzewa) oraz obiekty przedstawiające ludzi i pojazdy. inne narzędzie zostanie użyte do jego wstawienia. uaktywnienie narzędzia Okno otwiera dostęp do wszystkich okien znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa. Większość z tych obiektów jest dostępna poprzez dedykowane im narzędzia. Biblioteka Dodatków (oraz kilka podkatalogów). Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów). wazy. Jeżeli po otwarciu projektu pojawi się paleta Raportu ładowania bibliotek informując o brakujących obiektach w Aktywnej bibliotece. Narzędzie Obiekt (ikona krzesła) udostępnia szeroki wybór obiektów. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). Na przykład. Również elementy rysunków tzn. w rzeczywistości wstawiasz odniesienie do zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. wyposażenie biura. W pozostałych podfolderach znajdują się Struktury budowlane (np. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. Wizualizacja.). stół bilardowy. Obiekty te zostały podzielone na trzy kategorie: Biblioteka Podstawowa. iż możliwe jest swobodne konfigurowanie wstawionych kopii obiektów za pomocą okna dialogowego Ustawień obiektu lub innych okien narzędzi powiązanych z danym typem obiektu. Gdy uaktywnisz narzędzie dedykowane konkretnemu podtypowi obiektów. Znaczniki. które zawierają odpowiedni typ obiektów. które się tam znajdują zostały umieszczone w folderach w celu łatwiejszego wyszukania odpowiedniego typu elementu. Obiekty są parametryczne. piece i kominki). itp. w jego oknie dialogowym wyświetlone zostaną tylko te foldery Biblioteki. czy sanitariaty można wstawić do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. 335 . które możesz potrzebować w projekcie możesz odnaleźć w standardowej Bibliotece ArchiCADa dostarczonej wraz z programem. Na przykład. Konstrukcje specjalne (np.). Zawartość Biblioteki ArchiCADa jest kompletna. bez potrzeby modyfikowania zewnętrznego pliku tego obiektu. ogrodzenia.). obiekty dekoracyjne (takie jak zegary.Wirtualny Budynek Obiekty Parametryczne O Obiektach Parametrycznych Integralną częścią procesu projektowania w ArchiCADzie jest wstawianie obiektów. itp.

możesz za pomocą ikon strzałek przechodzić do kolejnych elementów w aktywnym zestawie bibliotek. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. które posiadają skrypt interfejsu użytkownika. Graphisoft publikuje dodatkowe biblioteki o wyspecjalizowanej tematyce. W panelu Podgląd i Położenie. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności dodatkowych bibliotek. bez konieczności korzystania z panelu przeglądarki. Aby ponownie przywrócić przeglądarkę do stanu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 336 . w którym wyświetla miejsce w hierarchii biblioteki wybranego obiektu. Panel Zmiana parametrów jest aktywny tylko w przypadku tych obiektów GDL. Po zaznaczeniu obiektu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. Opisy każdej z opcji w tym oknie dialogowym. kliknij polecenie Pokaż w bibliotece. patrz Biblioteki na stronie 41. Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. Jeśli okno dialogowe zostało rozciągnięte w poziomie. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. podobnie jak w palecie Info.Wirtualny Budynek Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) Okna dialogowe Obiektu elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. Korzystając z Menedżera bibliotek ArchiCADa możesz w każdej chwili załadować dodatkowe biblioteki lub pojedyncze obiekty. Kliknij dwukrotnie odsłaniacz pomiędzy dwoma panelami aby otworzyć/zamknąć obszar przeglądarki (lub kliknij czarną strzałkę znajdującą się na górze odsłaniacza). elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. okna dialogowego nawet jeśli użyjesz przeglądarki aby przejrzeć obiekty w bibliotece po lewej stronie. • Szczegóły. nie będzie można przesuwać odsłaniacza poziomo aby zmienić układ okna dialogowego. które można otworzyć wybierając czarną strzałkę obok nazwy obiektu w panelu Podgląd i Położenie. Ustawienia tego obiektu pozostaną po prawej stronie Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa • Standardowa biblioteka dostarczona wraz z programem ArchiCAD zawiera setki przygotowanych standardowych obiektów.

elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. Możesz korzystać z istniejących elementów wewnątrz ArchiCADa aby utworzyć i zachować własne obiekty. • W przypadku. Strona internetowa firmy Graphisoft (www. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności tego typu oprogramowania. ArchiCAD otworzy każdy model 3D utworzony w takich programach jak MaxonForm.graphisoft. świetlik itp. Ponadto dodatek GDL Web Control (www. drzwi. mają zastosowanie w inżynierii oraz projektowaniu architektonicznym. np. Korzystając z tego bardzo prostego środowiska programowania będziesz w stanie "napisać" każdy element budynku w postaci elementu bibliotecznego. okno.php) lub ObjectsOnLine (www.) Okna dialogowe Ustawień elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: • Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. Obiekty te opierają się również na skryptach GDL.objectsonline.Wirtualny Budynek • W internecie można znaleźć wiele stron poświęconych Obiektom GDL.com)zawiera bazę odnośników do tego typu stron. Wyszukiwanie elementu bibliotecznego Użyj sekcji przeglądarki w oknie dialogowym Ustawień Obiektu aby odnaleźć potrzebny element biblioteczny.com/products/archicad/object_technology/do wnloads) pozwala na podgląd Obiektów GDL w przeglądarce i ściąganie ich wprost do projektu ArchiCADa. Dzięki temu okno dialogowe zajmuje mniej miejsca na ekranie monitora. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji do programu MaxonForm znajdującej się w folderze Dokumentacja. Biblioteki DXF są szeroko dostępne w branży CAD.graphisoft.graphisoft. • Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. • Możesz również modelować obiekty w innych aplikacjach 3D. • • • Więcej szczegółów. Więcej szczegółów. Wielu producentów oferuje symbole lub modele swoich produktów właśnie w formacie DXF. patrz Graficzne tworzenie własnych Obiektów na stronie 344. Object Depository (archicad-talk. możesz utworzyć własne obiekty za pomocą języka skryptowego ArchiCADa: GDL (Geometric Description Language). ArchiCAD może z łatwością importować te biblioteki. możesz ukryć panel przeglądarki. gdy żaden z istniejących elementów bibliotecznych nie odpowiada Twoim potrzebom. Są to aplikacje umożliwiające tworzenie dowolnych modeli 3D. patrz Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL na stronie 348. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 337 . (Ta funkcja dostępna jest w oknie Ustawień dowolnego obiektu.com/object_depository. Uwaga: Klikając strzałkę znajdującą się w środkowej kolumnie okna dialogowego ustawień.com). Zoom lub Alias Wavefront. Wiele zewnętrznych programów oraz dodatków do ArchiCADa pozwala na tworzenie Obiektów GDL.

Możesz rozwinąć foldery obiektów lub podtypów klikając znak plusa (lub znaczek strzałki w MacOS) obok nazwy folderu w panelu przeglądarki. 5) Przeglądnij wyniki wyszukiwania. Na przykład. Wybierz Widok podtypu aby przeszukiwać podtypy obiektu. Możesz wykorzystać te liczby przy wyszukiwaniu obiektów. zobacz O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. które: • • • • są identyczne ze słowem kluczowym zawierają słowo kluczowe zaczynają się od słowa kluczowego kończą się na słowie kluczowym 3) Wybierz bibliotekę lub grupę bibliotek z listy Szukaj w. W naszym przykładzie.Wirtualny Budynek Po zaznaczeniu elementu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. aby rozpocząć wyszukiwanie. w polu Słowo kluczowe wpisz wyrażenie "montowane przy progu". • Wybierz Znajdź Element biblioteczny aby zlokalizować poszukiwany obiekt. Możesz użyć znaków zastępczych: • • Użyj “?” (znak zapytania) aby zastąpić pojedynczy znak Użyj “*” (gwiazdka) aby zastąpić dowolny łańcuch znaków Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie Znalezione elementy biblioteczne. jeśli chcesz odnaleźć zestaw dostępnych okien montowanych przy progu. W oknie dialogowym Ustawień obiektu z rozwijanej listy można wybrać sposób wyszukiwania pożądanego obiektu: • • Wybierz Widok folderu aby przeszukiwać foldery biblioteki. Możesz wybrać duże ikony małe ikony oraz alfabetyczna lista pełnych nazw obiektów. klawisz Enter. 4) Wciśnij przycisk Znajdź lub Więcej informacji na temat podtypów. wyświetlone zostaną następujące okna montowane przy progu: Procedura wyszukiwania elementów bibliotecznych 1) Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym. Uwaga: Nazwy elementów bibliotecznych często zawierają liczby. Trzy przyciski przedstawiają różne wielkości ikon obiektów wyświetlanych w panelu przeglądarki. Obszar przeglądarki zawiera biblioteki załadowane do ArchiCADa. 338 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 2) Aby poprawić trafność wyszukiwania możesz skorzystać z opcji menu Znajdź wszystkie nazwy plików. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. Rozwijane pole w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień obiektu pozwala na zmianę aranżacji panelu przeglądarki pomiędzy układem pionowym i poziomym.

• Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 339 . który z punktów aktywnych ma zostać punktem wstawiania. 3) Dopasować domyślne ustawienia parametrów wybranego obiektu tak. etc. by odpowiadały oczekiwaniom. Wspomaganie wstawiania Przy wstawianiu elementu przy pomocy narzędzia Obiekt lub Lampa pojawi się obrys obiektu podążający za ruchem kursora. bądź Lampy upewnij się. podobnie jak to miało miejsce w przypadku okna przeglądarki. Możesz wyłączyć wyświetlanie tego obrysu (ramki) w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. że wybrany został odpowiedni punkt wstawienia. Zewnętrzny plik nie zostanie zmieniony w wyniku modyfikacji dokonanych w oknie dialogowym Ustawień odpowiedniego narzędzia Obiektu (Lampy. Metody geometrii W palecie Info dostępne są cztery metody geometrii służące wstawianiu Elementów bibliotecznych typu Obiekt i Lampa. a także odpowiednie rozmieszczanie wstawianych elementów względem siebie. Aby umieścić Obrócony Element biblioteczny. ograniczenia ruchu kursora lub siatki. Edytowany obiekt pozostanie zaznaczony przy przełączaniu pomiędzy widokiem folderu a widokiem podtypu.Wirtualny Budynek Wybierz wielkość ikon aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w jednym z trzech formatów. Szczegóły. Kliknij dowolny element biblioteczny znajdujący się w oknie Znalezione elementy biblioteczne aby przeglądać lub edytować jego parametry po prawej stronie. chyba że przed wstawieniem w oknie dialogowym Ustawień została wprowadzona jakaś wartość kąta obrotu elementu bibliotecznego. jak również z ograniczeń ruchu kursora. Drzwi. 4) Wskazać kliknięciem miejsce wstawienia skonfigurowanej kopii obiektu. Położenie elementów bibliotecznych w widoku folderu oraz podtypu znajduje się na dole okna. 2) Przeglądnąć dostępne foldery biblioteki w poszukiwaniu pożądanego elementu.) • Ortogonalna metoda wstawiania automatycznie umieszcza Element biblioteczny wyrównując go do siatki ortogonalnej. Wstawiając Obiekt lub Lampę możesz skorzystać z numerycznego określenia położenia. grawitacji. Przy określaniu położenia tej linii można korzystać z metod dostępnych przy konstruowaniu zwyczajnych elementów rysunkowych. Przed wstawieniem Obiektu. • Punkt wstawienia W oknie dialogowym Ustawień Obiektu w panelu Podgląd i Położenie można wybrać. patrz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Obiekt/Lampa) w Pomocy ArchiCADa. Przekątniowa metoda wstawiania działa podobnie jak metoda prostokątna używana przy wielokątnych elementach rysunkowych bądź konstrukcyjnych. należy wskazać punkt odniesienia (obrotu). a następnie za pomocą pojawiającej się pogrubionej linii określić wektor obrotu. Umożliwia to sprawdzenie czy aktywny jest pożądany punkt wstawiania Obiektu lub Lampy. Wstawienie Obiektu Aby wstawić obiekt należy 1) Wybrać odpowiednie narzędzie w Palecie narzędzi i klikając dwukrotnie jego ikonę otworzyć okno dialogowe jego ustawień. Umożliwia to dopasowanie z dużą dokładnością osprzętu bądź mebli do narożników ścian.

etc. Ludzie i Rośliny z folderu Elementy 2D ukazane są w widoku bocznym i powinny być umieszczane w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. żaden z wymiarów nie będzie mógł być zdefiniowany graficznie a obiekt zostanie umieszczony tak jak przy metodzie ortogonalnej lub obróconej. Korzystanie z tych uproszczonych wersji pozwala na zaoszczędzenie czasu. że wiele elementów 2D posiada dodatkowe Symbole 2D bocznych widoków. Pamiętaj. możesz graficznie określić zarówno parametr A jak i B. Szczegóły. tylko na własnej kondygnacji. które składają się z bardzo wielu powierzchni. Na Rzucie. kursor przykleja się tylko do zdefiniowanych punktów aktywnych symbolu obiektu. aby uniknąć zniekształceń obrazków. (Możesz jednak zaznaczyć obiekt klikając jego powierzchnię pod warunkiem. frontu i/lub z tyłu dla Przekroju/Elewacji. Jeżeli umieścisz i uaktywnisz w widoku 3D Kamerę. lub jako kontur również na pozostałych kondygnacjach. Dwie ostatnie metody pozwalają zdefiniować graficznie parametry A i B (długość i szerokość) Obiektu lub Lampy . Zaznaczanie wstawionych Obiektów Inaczej niż to ma miejsce w przypadku ścian lub innych elementów konstrukcyjnych. Ludzie i Pojazdy znajdują się zarówno w folderze Elementy 2D jak i w Wizualizacji. że aktywny jest tryb Szybkiego Zaznaczania w palecie Info Narzędzia Strzałka. Wyświetlanie Obiektów w różnych Widokach Obiekt może być wstawiony zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Przełącznik w panelu Parametrów pozwala na wybranie pożądanego widoku. Natomiast w przypadku wyboru punktu aktywnego znajdującego się wewnątrz obrysu obiektu. W standardowej Bibliotece ArchiCADa możesz odnaleźć różne wersje tych samych obiektów. zaznaczane lub dopasowywane do innych elementów tylko poprzez te punkty. widok z góry dla Rzutu oraz widok z boku. Dobrym przykładem takiej sytuacji są realistycznie wymodelowane drzewa. Obiekty mogą być umieszczane. Pojazdy również są elementami 2D lecz posiadają więcej dostępnych widoków. Dwie ostatnie metody są dostępne tylko wtedy. patrz Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) na stronie 171. stopień uszczegółowienia obiektów zależny jest od skali ustawianej w menu Dokument > Skala rzutu. Odpowiedniki tych elementów znajdujące się w folderze Wizualizacja są pełnymi obiektami 3D przeznaczonymi do wyświetlania w Oknie 3D a zwłaszcza do wizualizacji. tylko jeden wymiar może być zdefiniowany graficznie natomiast drugi przyjmie wartość ustaloną w oknie dialogowym Ustawień. Jeżeli aktywny jest punkt leżący na jednym z boków obiektu.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 340 . Istnieje również możliwość wstawienia Symbolu 2D Obiektu w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ lub Detalu/Obszaru 2D. wymiary niektórych obiektów mogą być zablokowane lub zmieniać się tylko proporcjonalnie Rezultaty tego działania zależą również od wybranego punktu wstawienia. gdy Obiekt GDL może być dowolnie rozciągany. Przed wstawieniem Obiektu wybierz odpowiedni widok w panelu Podgląd i Położenie. Wiele Obiektów jest różnie wyświetlana w widokach 2D i 3D. Folder Wizualizacja zawiera również zestaw elementów rysunkowych używanych jako tła. Jeżeli zaznaczony jest punkt znajdujący się w rogu obiektu. obiekty te będą zawsze zwrócone prostopadle do osi widokowej Kamery tak. (W przypadku większości obiektów.Wirtualny Budynek • Metoda Przekątniowa Obrócona działa podobnie jak metoda prostokątna obrócona dostępna dla ścian. Generowanie widoku 3D bardziej skomplikowanych Obiektów z włączonym trybem szczegółowej siatki może zabierać więcej czasu. stropów. a w całości pojawiają się dopiero w wizualizacji. parametry reprezentują Długość i Szerokość obiektu na Rzucie). Rośliny. Wyświetlane są jako proste wypełnienia w widokach z włączonym trybem Kolorowanie. W panelu Ustawienia obiektu w rzucie i przekroju. funkcja “Pokaż na kondygnacji” (jeśli jest dostępna) pozwala kontrolować wyświetlanie obiektów na różnych kondygnacjach.

Parametr Ilość nóg jest nieaktywny. Zakończeń Ścian. Można także wybierać Obiekty już znajdujące się w projekcie i edytować ich parametry. czyli. W przeciwnym razie nie będziesz mógł rozciągać/kurczyć utworzonego obiektu. W przypadku wybranego stołu obejmuje to jego wysokość. W celu rozciągnięcia Obiektu w oparciu o jego wierzchołki bądź krawędzie możesz użyć polecenia Rozciągnięcie lub odpowiedniej ikony z Palety pomocniczej Dostosowywanie Parametrów Obiektów Występowanie panelu Parametrów w oknie dialogowym Ustawień narzędzia jest cechą wspólną wszystkich narzędzi Obiektów (Drzwi. Niektóre parametry obiektu wpływają wzajemnie na swoje wartości. że znajdują się na krawędziach bądź wierzchołkach symbolu 2D danego elementu. że dodałeś punkty aktywne na wierzchołkach prostokąta o bokach A i B. Możesz modyfikować wiele z tych parametrów jeszcze przed wstawieniem obiektu. Na przykład Ustawienie różnych wartości A i B dla okrągłego stołu (Stół okrągły 1 ze standardowej biblioteki ArchiCADa) sprawi. Inne punkty aktywne nie mogą być używane do rozciągania elementów. Zobacz także Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych na stronie 343. Szczegóły dotyczące przenoszenia zmodyfikowanych parametrów na inne obiekty można znaleźć w Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. że rozciągane są parametry A i B symbolu a nie wymiary prostokąta ograniczającego ten symbol. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 341 . . w którym wymiary symbolu nie będą odpowiadały parametrom A i B. Obiektów. również drzwi i okna. nazwane A i B na liście parametrów. Lamp oraz Schodów). grubość blatu oraz wysokość i grubość ramy poniżej blatu. aby zostały wyświetlone jego punkty aktywne. że w projekcie zostanie umieszczony stół eliptyczny. Zwróć uwagę. Używając parametrycznego Skryptu 2D można łatwo utworzyć Obiekt. Podstawowe parametry każdego obiektu to Długość I Szerokość.Wirtualny Budynek Rozciąganie Obiektów Obiekty. Świetlików. Jeżeli utworzysz taki Obiekt upewnij się. że zostały odpowiednio skonfigurowane. W przytoczonym przykładzie ilość nóg eliptycznego stołu wynosi 4 i nie może zostać zmieniona. Można dostosowywać również inne parametry wymiarów. można rozciągać za punkty aktywne. Aby to sprawdzić należy zaznaczyć Obiekty tak. Okien. pod warunkiem.

Ustawienia te mogą być dokonane zarówno w polu rozwijanym listy Parametrów jak i w panelu Typy nóg w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Gdy zaznaczysz inny obiekt . trzema bądź czterema nogami. Kształt kursora zmieni się w strzykawkę. informując.Wirtualny Budynek Jednakże gdy stół będzie okrągły parametr ten staje się aktywny i możemy wybrać pomiędzy stołem z jedną. zmiana szerokości i wysokości okna . Ilość nóg może mieć wpływ dostępne ich typy. Jednakże istnieje sposób na przeniesienie ustawionych wartości parametrów na nowy obiekt: przytrzymaj kombinację klawiszy Ctrl+Alt (MacOS: Cmd+Opt) klikając na inny obiekt. Możesz wówczas wstawić Obiekt ze zmienionymi parametrami do projektu. Pole Minimalny odstęp (dostępne przy wielu Obiektach ze standardowej Biblioteki ArchiCADa) dodają zakreślony obszar do Symbolu 2D obiektu. że parametry dotychczas edytowanego obiektu zostaną przeniesione na nowy obiekt. Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami Jeżeli dokonujesz edycji jakiegoś parametru w panelu Parametry na przykład.na przykład zmieniając Okno Rozwierane na Przesuwne . W przypadku Okna rozwieranego W1 można wybrać sposób jego podziału szprosami na mniejsze powierzchnie. Większość parametrów ma wpływ na wygląd obiektu w widoku 3D. Możliwe jest dostosowanie nawet niewielkich szczegółów obiektu. jednakże w szczególnych przypadkach parametry zmieniają wygląd obiektu tylko w oknie Rzutu. Obszar ten reprezentuje strefę.modyfikacje te zostaną wprowadzone do obiektu dopiero po wciśnięciu przycisku OK zamykającego okno dialogowe. w której nie mogą znaleźć się inne obiekty.wszystkie zmiany parametrów Okna Rozwieranego zostaną utracone i powrócą do swoich ustawień domyślnych. 342 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Aby utworzyć Łatę. a następnie wybierz polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. możesz (wybierając z palety pomocniczej odpowiednią ikonę) rozciągnąć go lub przesunąć. zdefiniuj Obszar Zaznaczenie w oknie. Punkty aktywne w kształcie rombu informują również. Jeżeli zaznaczysz obiekt. które mogą być wyświetlane w Podręcznych współrzędnych. umożliwia zachowanie zawartości Obszaru zaznaczania jako parametryczny element biblioteczny 2D. a także graficznie poprzez ten właśnie punkt (pod warunkiem. Punkt aktywny Obiektu GDL ma kształt rombu. że punktom tego typu nie muszą być przypisane żadne inne funkcje. Omawiane punkty aktywne oraz uruchamiana za ich pośrednictwem paleta są także dostępne w Oknie 3D. W oknie dialogowym .Wirtualny Budynek Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych W zależności od rodzaju skryptu. że wybrane musi być polecenie Przesuń z palety pomocniczej aby uaktywnić parametr Szerokości skrzydła. Na kolejnej ilustracji widać. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 343 . Utwórz Obiekt Łaty Polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. Kliknięcie modyfikowalnego punktu aktywnego spowoduje pojawienie się Podręcznych współrzędnych wyświetlających dostępne parametry. Uwaga: Punkty aktywne w kształcie rombu pojawiają się tylko w przypadku opcji. Wciśnij klawisz Tab aby zmienić wartość parametru.które się pojawi będziesz mógł określić położenie i nazwę utworzonego elementu. gdy wybrane jest polecenie Rozciągnij z palety pomocniczej. a następnie wstawiać je do okna Rzutu lub okien Przekrojów w celu zaoszczędzenia czasu. który posiada takie punkty. że dany parametr może być zmodyfikowany w Podręcznych współrzędnych. Podręczne współrzędne wyświetlające "Szerokość skrzydła". Obiekty GDL mogą posiadać modyfikowalne punkty aktywne (punkty zaznaczania). Kolor modyfikowalnych punktów aktywnych może zostać ustawiony w oknie Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Na ilustracji poniżej przedstawiono. że wybrana została odpowiednia opcja w palecie pomocniczej). Oznacza to. Dzięki tej funkcji można stworzyć zestaw powtarzających się często elementów.

344 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Elementy projektu mogą zostać zapisane jako obiekty. Obiekty utworzone tą metodą mogą zostać zapisane w postaci "Modyfikowalnego skryptu 3D" lub "Niemodyfikowalnych danych binarnych".Wirtualny Budynek Zaznaczenie opcji Wklej łatę teraz pozwoli na wstawienie elementu zaraz po jego zachowaniu. Każde narzędzie ArchiCADa posiada odpowiadające mu polecenia w GDL wykorzystywane przy określaniu wyglądy obiektu w 2D i 3D. Użytkownik programu ArchiCAD nie musi znać składni GDL. jednak nie będą one posiadały żadnych definiowalnych parametrów. który najlepiej odpowiadałby Twoim potrzebom. możesz utworzyć własny obiekt. Dzięki temu będą później dostępne poprzez okna dialogowe Ustawień odpowiednio obiektu/okna/drzwi. można nadal zapisywać łaty. Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu Rysunki 2D oraz modele 3D utworzone przy pomocy narzędzi ArchiCADa mogą być zachowane jako elementy biblioteczne. Użytkownicy mogą modyfikować skrypty modyfikowalnych obiektów. istnieje bowiem kilka technik tworzenia obiektów wykorzystujących do tego dostępne narzędzia ArchiCADa i traktujące elementy konstrukcyjne jak zwyczajne bryły (bez względu na ich oryginalne przeznaczenie). Jeżeli ArchiCAD nie znajdzie Wzoru łat. Graficzne tworzenie własnych Obiektów Jeżeli nie możesz w dostępnych bibliotekach znaleźć obiektu. Uwaga: Obiekty utworzone tą metodą będą parametryczne (ich parametry określone będą na podstawie wzorców znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa). żeby tworzyć takie elementy. okna lub drzwi. a nawet dodawać im nowe funkcje i parametry dzięki skryptom GDL. Jeżeli w załadowanych bibliotekach brakuje tego wzorca. Przykład okna gotyckiego wymodelowanego za pomocą stropów i dachów. Nie będzie Ci do tego potrzebna żadna wiedza programistyczna. zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł wykonać lub anulować operację.

• • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Azymut=90°. ustaw widok 3D. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu. Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych • Narysuj symbol 2D w oknie Rzutu korzystając z narzędzi rysunkowych (Linii. przycisk ten pędzi pusty. którego blat utworzony jest narzędziem Strop natomiast nogi narzędziem Słup. Wstaw punkty aktywne w każde miejsce. Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek.). który będzie "widokiem z góry" utworzonego elementu bibliotecznego. Tekstu. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. na które ma później reagować kursor myszki. Zaznacz wszystkie utworzone elementy. W oknie dialogowym Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D. (Użyj rozwijanego przycisku Przejdź do biblioteki aby szybko odnaleźć bibliotekę. Jeżeli model leży na boku (obiekt krzesła poniżej) ustaw: Widok z boku. Na przykład. wybierz tryb Ukrywanie linii lub Kolorowanie. • • • • Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów Utwórz model 3D w projekcie korzystając z narzędzi projektowych (strop. narysuj stół. dach.). siatka. ściana. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz zaznaczone jako. w której chcesz zapisać obiekt. Wypełnienia. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu projektu. Nazwij nowy obiekt i wskaż miejsce na dysku gdzie ma zostać zapisany. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Zwróć uwagę. itp.Wirtualny Budynek Aby poznać szczegóły na temat jak zachowywać elementy biblioteczne: Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych na stronie 345 i Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów na stronie 345. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony.) • Wstaw go do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. Azymut=270°. Jeśli nie chcesz aby w Symbolu 2D obiektu znajdowały się wszystkie linie. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 345 . ArchiCAD automatycznie obróci element biblioteczny zgodnie z tymi ustawieniami. Jeżeli twój model stoi na Rzucie (jak stół na poniższej ilustracji) użyj następujących ustawień: Widok z góry. itp.

ściana. itp. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. Na przykład. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. w którą będzie wstawiany. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. gdzie ma zostać zapisany. siatka. Wstaw element biblioteczny za pomocą narzędzia Obiekt. W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. • • Więcej informacji na ten temat. zobacz rozdział “Drzwi i Okna” Podręcznika GDL (plik PDF znajdujący się w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa). wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Zwróć uwagę. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. ArchiCAD automatycznie obróci powstały obiekt o 90 stopni i utworzy otwór w ścianie. Możesz użyć dowolnych ustawień widoku. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Dolna płaszczyzna narysowanych elementów (będąca na poziomie zero) będzie zewnętrzną stroną drzwi lub okna.Wirtualny Budynek • Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako.). Model musi znajdować się na poziomie zero. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. natomiast grubość stropu będzie odpowiadała grubości ramy . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 346 . Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu • Utwórz model okna lub drzwi wykorzystując do tego narzędzia projektowe (strop. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. Wybierz Zachowaj jako obiekt. dolna powierzchnia stropu (na poziomie zero) będzie zewnętrzną powierzchnią ramy okna pokrywającą się z licem ściany. gdzie ma zostać zapisany. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt.

Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. • • Zaznacz ten strop/dach i otwórz jego okno dialogowe Ustawień. że znajduje się on powyżej poziomu zero. w którą zostaną wstawione. Stropy lub dachy posiadające taki identyfikator nie będą traktowane jako części okna. lecz jako otwory lub nisze (wnęki) w ścianie. że taki strop nie spowoduje wycięcia otworu. Teraz możesz wstawić utworzone okno lub drzwi do projektu za pomocą narzędzia okno/drzwi. Jedyna różnica pojawia się podczas rysowania modelu na Rzucie: • • Narysuj model 3D drzwi lub okna o dowolnym kształcie jak we wcześniejszym przykładzie. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Zwróć uwagę. Możesz utworzyć otwór lub wnękę w ścianie o dowolnym kształcie rysując jego kontur stropem lub dachem i w polu ID wpisując odpowiednio: Wallhole lub Wallniche. co oznacza. • • Dalej procedura jest identyczna jak przy tworzeniu prostokątnego okna/drzwi. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 347 . Wallhole oraz Wallniche są poleceniami GDL używanymi do tworzenia otworów lub wnęk w ścianie. Możesz łączyć wiele stropów i dachów aby tworzyć skomplikowane otwory lub wnęki. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Otwórz panel Tworzenie List i etykiet i w polu ID wpisz Wallhole jeżeli chcesz aby powstał otwór lub Wallniche jeżeli chcesz aby w ścianie powstała wnęka. (Domyślnie górna powierzchnia stropu znajduje się na poziomie zero. Wykorzystując dachy zamiast stropów możesz definiować wnęki o nieprostopadłych kątach krawędzi. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Wstaw element stropu lub dachu. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. którego kontur pokrywa się z konturem otworu w ścianie. Wybierz opcję Zachowaj jako Okno lub Zachowaj jako Drzwi Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. Uwaga: Jeżeli korzystasz z pojedynczego stropu do tworzenia otworu lub wnęki upewnij się.Wirtualny Budynek • W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu.) Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu Metoda ta jest bardzo podobna jak w przypadku prostokątnych okien i drzwi.

które służą do obliczeń ilościowych elementów. Aby zmodyfikować obiekt już znajdujący się na Rzucie. poświęcone tworzeniu Obiektów GDL (na razie opracowanie dostępne jest tylko w języku angielskim). Na przykład makra są plikami tekstowymi. Możesz dodać te polecenia do struktury menu ArchiCADa korzystając z okna dialogowego Środowiska pracy. Deskryptory.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Widok 3D obiektu GDL jest Aby wyświetlić tylko te elementy. Niektóre obiekty GDL nie zawierają żadnych danych geometrycznych. Za pomocą opcji w tym oknie można dodawać i edytować Parametry. Podobnie w sytuacji obiektu znajdującego się w bibliotece. zobacz Parametry użytkownika Obiektów GDL na stronie 41. a także skrypt 3D. Więcej szczegółów. do których mogą odwoływać się inne obiekty. których właściwości byłyby kontrolowane poprzez dodatkowe parametry. lub jeśli chcesz utworzyć Elementy biblioteczne. Z kolei Obiekty cech zawierają tylko dane opisowe. opisujący złożoną geometrię obiektu. patrz Główne okno GDL w Pomocy ArchiCADa. Tworzenie skryptów GDL nie ogranicza się tylko do geometrii. zaznacz go i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. wyszukaj w oknie folderów Obiekt GDL. które należą do jednej z załadowanych bibliotek. patrz: Firma Graphisoft wydała opracowanie “Introduction to Object Making” (Wprowadzenie do tworzenia Obiektów) napisane przez eksperta w dziedzinie programowania GDL Davida Nicholson-Cole. możesz tworzyć elementy zawierające wiele przydatnych atrybutów takich jak koszt. należy kliknąć strzałkę obok napisu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 348 . Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL Jeżeli sposoby opisane powyżej okazują się być niewystarczające dla Twoich potrzeb. Komponenty. Więcej informacji na temat jak projekty ArchiCAD radzą sobie z własnymi parametrami importowanych obiektów GDL. zestaw parametrów definiujących możliwe warianty obiektu. który chcesz edytować i zaznacz go. Pojawi się Główne okno Obiektu GDL. generowany na podstawie skryptu 3D. Każdy obiekt GDL może zawierać skalowalny symbol reprezentujący obiekt w widoku rzutu. wybierz Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. dostępność czy materiał powierzchni. ArchiCAD pozwala na skorzystanie z możliwości jakie dają skrypty GDL. Tworzenie nowych obiektów i modyfikowanie już istniejących odbywa się w tym samym środowisku: w Głównym oknie Obiektu GDL. który uwzględnia parametry wybrane przez użytkownika. dzięki czemu nie trzeba umieszczać identycznego skryptu we wszystkich plikach obiektów. Podczas edycji Obiektów GDL przydatny może okazać się pasek narzędzi Edytuj Elementy biblioteczne GDL (Okna > Paski narzędzi > Edytuj Elementy biblioteczne GDL) zawierający najczęściej używane polecenia. Skrypty oraz Symbol 2D dla obiektu GDL.

Powiedzmy. 2) Zaznacz narysowany element i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Zachowaj własny komponent. to co rysujesz w płaszczyźnie X-Y. W tym przypadku modyfikujesz plik zewnętrzny a nie jego kopię. gdy aktywne jest okno Obiektu GDL. Własne komponenty W ArchiCADzie istnieje możliwość zapisania elementów utworzonych na Rzucie w postaci plików GSM i wykorzystania ich jako komponenty dla istniejących Elementów bibliotecznych GDL.gsm) i chciałbyś utworzyć nowe skrzydło do tych drzwi. 349 . żeby stworzyć własne skrzydło drzwi i zachować je w postaci Własnego Komponentu. Pojawi się Główne okno wybranego Obiektu GDL.) Za pomocą listy rozwijanej Pliki typu można wyświetlać obiekty GDL według formatu pliku. co znacznie rozszerza zakres opcji dostępnych w bibliotece. Wszystkie Drzwi. patrz: “GDL Reference Guide” (zobacz wersję PDF w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa) przybliża proces tworzenia własnych obiektów za pomocą języka skryptowego GDL w ArchiCADzie. spowoduje zachowanie tego Obiektu. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. 1) Korzystając z elementów konstrukcyjnych Więcej szczegółów. itd. utwórz na Rzucie skrzydło drzwi. W przypadku własnych paneli (skrzydeł) okien/drzwi. Polecenia i funkcje Głównego okna pozwalają na edycję otworzonego obiektu. a zatem wszelkie zmiany których dokonasz będą miały wpływ na wszystkie kopie tego Obiektu GDL umiejscowione w Projekcie z wyjątkiem wartości ich parametrów. które wykorzystują komponent typu Panel drzwiowy (tzn. (Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. D1 12. Aby to zrobić wykonaj poniższe instrukcje: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 AchiCADa (np. możesz utworzyć strop. mają taki parametr w swojej liście parametrów) będą mogły wykorzystywać nowoutworzone skrzydło jako własne. stropów). który może zostać następnie zapisany w postaci Własnego Panelu Drzwiowego.Wirtualny Budynek Przejdź do biblioteki i wybrać żądaną bibliotekę. Projekt pozostanie nienaruszony. Na przykład. w elemencie bibliotecznym zostanie obrócone o 90 stopni wzdłuż osi X (jak to zostało opisane w GDL Reference Guide). przycisk ten będzie pusty.). Zasada ta nie obowiązuje dla innych komponentów. Możesz tworzyć komponenty dla wszystkich typów elementów GDL (Okien/Drzwi/Obiektów. Wybranie polecenia Zachowaj. że w bibliotece masz zwykłe drzwi (np.

obiekt pojawi się w innej lokalizacji. aby zapisać obiekt klamki. aby wstawić własny panel do przegrody strukturalnej. 5) Wybierz lokalizację i nazwij nowoutworzony plik. aby zapisać drzwiczki szafek kuchennych. Własny komponent obiektu. Będzie dostępny jako Własny Komponent po przeładowaniu bibliotek. Ustaw parametr Rodzaj skrzydła drzwi na Panel własny. wyświetli się komunikat o to proszący. że jeżeli wybierzesz inny typ komponentu. odpowiadającej wybranemu typowi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 350 . 6) Zachowany obiekt stanie się częścią istniejącej biblioteki.Wirtualny Budynek 3) Jeśli nie zaznaczono żadnego elementu. zostanie wybrany domyślnie). Dodatkowo. 7) W oknie dialogowym Ustawień drzwi wybierz w parametrze Nazwa własnego panelu utworzony komponent (jeżeli jest on jedynym zdefiniowanym komponentem. 4) Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie typu komponentu. oprócz Własnego panelu drzwiowego i okiennego. Uwaga: Jeżeli zapisałeś komponent w Bibliotece ArchiCADa 12. Zwróć uwagę. nie jest konieczne przeładowywanie bibliotek. możesz wybrać: • • • Własny komponent wyposażenia DO. Następnie wciśnij OK aby zatwierdzić zmiany. Własny Panel CW.

Program proporcjonalnie rozciągnie lub skróci komponent tak. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 351 . ArchiCAD automatycznie dopasuje wielkość zastosowanego komponentu. Schody Drzwi/Okna Użycie i specyfika Okien i Drzwi są bardzo podobne. Są one zawsze wstawiane do ścian. Zakończenia ściany. Jeżeli będzie to konieczne. Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi. w tym framuga o szerokości 5 cm. Materiał) przed jego zachowaniem. Świetliki. możesz utworzyć Komponent panelu drzwiowego o wymiarach 100 x 200 cm. by pasował do wymiarów obiektu. do których go użyjesz mają wymiary 80 x 200 cm. Na przykład. Okna i Drzwi ArchiCADa symulują wygląd i sposób działania rzeczywistych okien i drzwi. z którego utworzono Własny komponent. Powinieneś ustawić wszystkie atrybuty Własnego komponentu (Pióro. ArchiCAD automatycznie umieści go w odpowiedniej lokalizacji w bibliotece. dlatego zostaną opisane razem. skrzydło (panel) drzwi zostanie zmniejszone do wymiarów 70 x 195 cm. • • Nowe skrzydło zostanie umieszczone w wybranych drzwiach. Ustawienia te będą zastosowane podczas późniejszego używania komponentu w projekcie. Jeżeli drzwi.Wirtualny Budynek Uwagi: • Ι Obojętne jest położenie na Rzucie elementu. Okna.

Natomiast dzięki materiałowi Szkło. Podczas gdy podstawowe typy Drzwi i Okien pozostawiają dużo swobody w kształtowaniu ich parametrów takich jak wymiary i kształt. czy wyświetlany ma być cały obiekt. dzięki czemu zapewniają krycie przy standardowych (np. który przepuszcza światło. Jednakże. Mogą być dopasowane do kąta pochylenia ściany dzięki odpowiedniej funkcji znajdującej się w panelu Parametry okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. Szczegóły. • • Symbol: wyświetlany będzie standardowy symbol wybranego obiektu. a także czy widoczne będą wymiarowania i Znaczniki. Tafle szkła reprezentowane są przez bryły.Wirtualny Budynek Rozwijana lista Reprezentacja na rzucie zawiera dwie opcje symboli: Symbol i Wszystko jako Pozawidokowe. jego kontur czy tylko pusty otwór. Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przekrojony fragment obiektu. Sekcja Opcje wyświetlania Drzwi/Okien znajdująca się w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu pozwalają określić. Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz fragment znajdujący się poniżej. w przypadku ścian pochyłych. Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil Okna i Drzwi mogą być również wstawiane w ściany wielokątne. linearnych) elewacjach. Zobacz Panel Rzut i Przekrój (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie Na Rzucie Drzwi i Okna są domyślnie wyświetlane za pomocą standardowych symboli. w Fotoprezentacjach możliwe jest obserwowanie elementów znajdujących się po przeciwnej stronie. Atrybuty wyświetlania Drzwi/Okien można ustawić w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. W zależności od skryptu Elementu bibliotecznego (zobacz opcje parametrów). Opis Geometrii Okna lub Drzwi jest zawarty w skryptach poszczególnych Elementów bibliotecznych. a także wszystko co znajduje się ponad płaszczyzną cięcia Rzutu. obiekty reprezentujące rzeczywiste produkty różnych producentów mogą być modyfikowane tylko w ograniczonym stopniu. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. aby zobaczyć wszystkie elementy okna w pochyłej ścianie. • • Drzwi i Okna wycinają w ścianach otwory dzięki czemu wizualizacje 3D nabierają większej dokładności i realizmu. złożone oraz pochyłe. możliwy jest różny poziom detalu zależnie od Skali rzutu. możesz ustawić bardziej realistyczne wyświetlanie przekroju okna: wybierz opcje Rzut lub Rzut i Pozawidokowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 352 .

Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. jeżeli przeniesiesz Okno/Drzwi na przeciwną stronę ściany. W związku z tym. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. W panelu Podgląd i położenie rozwijane menu Punkt wstawienia w pionie pozwala na wybranie jednego ze sposobów określania wzniesienia Okna/Drzwi. • W ścianach opartych o Profil pochylenie płaszczyzny Okien/Drzwi jest określane w Menedżerze Profili: użyj warstwy Linie odniesienia w panelu Warstwy elementu. Aby wybrać inną kondygnację. Poziomem “podłogi” może być. W przypadku ścian dwustronnie pochyłych. • Zgodnie ze Ścianą: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pochylona zgodnie z kątem pochylenia ściany.Wirtualny Budynek Jeżeli twój projekt zawiera ściany pochyłe. Za każdym razem gdy zmieniasz któryś z tych wymiarów. kliknij Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 353 . kąt pochylenie Okien/Drzwi odpowiada kątowi pochylenia powierzchni ściany do której zostały one wstawione. Pionowo: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pionowa niezależnie od rodzaju ściany do której zostanie ono wstawione. kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmieniony. Szczegóły. użyj funkcji Płaszczyzna otworu (zakładka Podgląd i Położenie) aby pochylić otwory zgodnie ze ścianą lub pozostawić je pionowe. w zależności od potrzeb. Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża Użyj opcji w panelu Podgląd i położenie aby określić szerokość i wysokość okna/drzwi. aby określić kąt pochylenia dla płaszczyzn wstawianych Okien/Drzwi. dolna krawędź ściany lub wzniesienie wybranej kondygnacji. W ścianach pochyłych. • • Parapet ponad podstawę Ściany: jest to domyślna metoda. patrz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. Parapet ponad kondygnację 0 (Bieżące kondygnację): wzniesienie parapetu będzie liczone względem poziomu bieżącej kondygnacji. wpływa to na położenie parapetu (odległość pomiędzy podłogą a dolną krawędzią okna) oraz nadproża (odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią okna). płaszczyzna Okien/Drzwi ma ten sam kąt pochylenia co ściana.

w przypadku. wprowadź grubość tych warstw w polu Warstwy Podłogi. Wzniesienie parapetu/progu wynosi 100 cm. w którym miejscu należy wstawić okno lub drzwi wg punktu środkowego lub boku. Uwaga: Znaczniki wyświetlają wzniesienie parapetu/progu w jednostkach wybranych specjalnie dla tego parametru: możesz zmienić ustawienie tej jednostki po kliknięciu odpowiedniego przycisku "Wymiarowanie wysokości parapetu/progu" w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 354 . Ustawienie Punktu wstawienia umożliwia określenie. Wstawianie Drzwi i Okien Metody wstawiania definiuje się w zakładce Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. jednak wartość. gdy wstawiamy ścianę kurtynową. że podstawa ściany znajduje się na poziomie 10 cm poniżej poziomu podłogi (grubość warstw podłogi wynosi 10 cm). jednak wartość wyświetlana w Znaczniku będzie uwzględniała grubość warstw wykończenia podłogi. poziom wybranej w oknie dialogowym kondygnacji będzie punktem odniesienia w pionie. • • Określanie wzniesienia parapetu/progu z uwzględnieniem warstw podłogi Użyj tej opcji w panelu Znacznika wymiarowania ustawień drzwi/okien. jest to funkcja. załóżmy. aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie wysokości parapetu jeśli poziom podłogi uwzględnia dywany lub parkiet. Ta opcja jest użyteczna np. Nadproże ponad kondygnację 0 (Bieżącą kondygnację): działa podobnie do opcji Parapet kondygnację 0 jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. by wartość ta była wyświetlana na ekranie z uwzględnieniem warstw wykończenia podłogi. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Okna/Drzwi możesz przystąpić do rysowania. od którego będzie mierzone wzniesienie okna. Uwaga: Wpisanie wartości w polu Grubość warstw podłogi nie ma wpływu na położenie okna/drzwi w ścianie. Na przykład. która pozwala na łatwe dostosowanie wyświetlania wartości wzniesienia parapetu/progu w znaczniku okna/drzwi. Po wprowadzeniu grubości warstw podłogi. Jeżeli chciałbyś. Wybierz kondygnację: Jeżeli wybierzesz tę opcję. ArchiCAD będzie nadal mierzył wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. a podstawa ściany nie znajduje się na poziomie podłogi. ArchiCAD mierzy wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. w której poszczególne panele muszą mieć wspólne ustawienie wysokości. • Nadproże ponad podstawę Ściany: działa podobnie do opcji Parapet ponad podstawę Ściany jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża.Wirtualny Budynek Wybierz kondygnację i wybierz kondygnację w oknie dialogowym. w znaczniku będzie wyświetlana wartość 90 cm. która winna się znaleźć na rysunku to 90 cm.

Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. kliknij krawędź ściany a następnie drugim kliknięciem określ kierunek otwarcia drzwi. tylko dla ścian prostych i pochylonych. kliknij ikonę Pustego Otworu w panelu Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. kliknij krawędź ściany a następnie. gdy kursor przyjmie kształt Oka. Następnie przejdź do panelu Puste Drzwi (lub Okno) i wprowadź wysokość i szerokość otworu. grubość progu będzie mierzona od przeciwnego boku. Aby wstawić drzwi. • Aby wstawić okno. Wielkość Cofnięcia/Węgarka będzie zawsze mierzona z tej strony. W widoku 3D możesz wstawić otwór w dowolnym punkcie na całej długości Ściany. Po zaznaczeniu Drzwi/Okien wybierz polecenie przemieść lub powiel. Tworzenie pustych otworów Aby wstawić pusty otwór. Będziesz miał jednak możliwość wstawienia tak umieszczonego otworu. Drzwi/Okna nie muszą być chwytane za punkty aktywne. wskaż drugim kliknięciem zewnętrzną stronę okna. • Zmiana położenie otworów Skorzystaj z poleceń Przesunięcie. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ oraz w Oknie 3D. Nie można ich wstawić niezależnie w dowolnym miejscu projektu. Obrót. zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające komunikat ostrzegający oraz przycisk umożliwiający rezygnację z podjętej operacji. Możesz uzyskać różne kształty ściany w 3D dodając kilka pustych otworów lub skorzystać z polecenia Działania na elementach bryłowych. Po zatwierdzeniu ustawień należy wskazać punkt wstawienia wzdłuż długości ściany. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ możesz utworzyć nowe Okna lub Drzwi jedynie poprzez duplikację już istniejących elementów tego typu korzystając z funkcji Przesunięcie kopii lub Powielenie. gdy kursor przyjmie kształt Znaczka lub Znaczka Mercedesa. podobnie jak przy oknie. a następnie kliknij w dowolnym miejscu w celu wskazania początkowego i końcowego punktu wektora przesunięcia. bez wstawiania elementu bibliotecznego Drzwi/Okna. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 355 . Wszystkie te polecenia są dostępne w oknie Rzutu.Wirtualny Budynek Punkt wstawienia Drzwi lub Okna Okna i Drzwi mogą być wstawiane tylko w istniejące Ściany. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Dla drzwi bez Węgarka/Cofnięcia. W przypadku prób wstawienia Okna lub Drzwi zbyt blisko bocznej lub górnej krawędzi Ściany. szerokość progu będzie mierzona od tego boku. Odbicie lustrzane i Podniesienie w celu zmiany położenia otworów (Drzwi i Okien). Na Rzucie możesz wstawić Okno lub drzwi w ścianę zawsze. Dla drzwi z Węgarkiem/Cofnięciem.

Okna. pionowych ścianach. ich linie odniesienia muszą należeć do wspólnej pionowej płaszczyzny. Przesuwanie otworów pomiędzy ścianami działa tylko wówczas. W przypadku ścian pochyłych dodatkowo musi być spełniony warunek identycznego kąta pochylenia ścian.Wirtualny Budynek Okna i Drzwi mogą być przemieszczane. musisz zaznaczyć otwór. Jeżeli operacja odbywa się na dwóch 356 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Grubość i inne atrybuty tych ścian nie muszą jednak być takie same. Przesunięcie Okien lub Drzwi Jeżeli zamierzasz przesunąć Drzwi lub Okno wewnątrz ściany. Drzwi i Okna mogą być przemieszczane z jednej ściany do drugiej. gdy płaszczyzny odniesienia (przechodzące przez linię odniesienia) wszystkich ścian (źródłowej i docelowej) leżą na wspólnej płaszczyźnie. a nie chcesz przesuwać samej ściany. kopiowane i powielane jednocześnie z elementami innych typów. które były również zaznaczone zostaną także przemieszczone wzdłuż ściany o odległość równą jednej ze składowych wektora przesunięcia słupa. Na poniższej ilustracji widać przemieszczany słup. Okna i Drzwi zawarte w Obszarze zostaną przesunięte z zachowaniem ich położenia względem zakończenia ściany. Przy rozciąganiu ścian za pomocą Obszaru Zaznaczenia. ściany nie muszą nawet być ze sobą połączone. Możliwe jest przesunięcie kopii okna z jednej ściany do drugiej. który chcesz przemieścić.

w którym klikniesz. w której znajduje się ściana pierwotnie mieszcząca otwór. a kierunek otwarcia zostanie odwrócony. Odbicie lustrzane Okien i Drzwi Aby odbić lustrzanie Okno lub Drzwi należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Odbij lustrzanie (z menu Edycja lub z palety pomocniczej). Jeżeli klikniesz poza ścianą. zaznacz odpowiedni otwór i wybierz polecenie Obrót (z menu Edycja lub z Palety pomocniczej). wymiarowania oraz wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. Okno dialogowe Ustawienia okna narożnego jest podobne do okien dialogowych Okien i Drzwi. Rozciągnięcie Drzwi oraz Okien W celu rozciągnięcia Drzwi lub Okna możesz przemieścić kursor poza ścianę. że otwór znajdzie się całkowicie poza ścianą. Położenie kursora będzie określało nową pozycję rozciąganego wierzchołka otworu poprzez rzutowanie prostopadłe do linii odniesienia ściany. Okna narożne mogą być wstawione w proste naroża ścian. etykiety. Pojawi się kursor w kształcie Oka. w której znajduje się rozciągany otwór. oś odbicia będzie prostopadła do linii odniesienia ściany. którą wstawi w drugą ścianę. Drzwi lub Okno zostanie odbite lustrzanie względem osi przechodzącej przez punkt. Będziesz mógł go wówczas przesunąć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 357 . lub Okno. w której znajduje się otwór lub w dowolnym innym miejscu. oś odbicia zostanie umieszczona w punkcie kliknięcia i będzie prostopadła do klikniętej krawędzi. ArchiCAD automatycznie dosunie okno do najbliższego narożnika oraz utworzy jego kopię. Uwaga: Obrócone bloki tekstowe.Zaznaczony otwór zostanie obrócony o 180 stopni wokół jego środka (bez konieczności definiowania wektora obrotu). Nie istnieje specjalny typ obiektów dedykowany do tego narzędzia. Można w ten sposób obracać dowolną ilość okien jednocześnie.) Okna narożne ArchiCAD posiada oddzielne narzędzie Okno narożne. większość okien znajdujących się w standardowej bibliotece ArchiCADa może być wstawiana przy jego użyciu. Kliknij w krawędź ściany. Aby wstawić okno narożne w narożniku dwóch ścian wystarczy kliknąć jedną z nich w dowolnym miejscu. Ta metoda. lub ortogonalne (zależnie od wariantu rzutowania wybranego w Palecie kontrolnej). zaprezentowana na poniższej ilustracji. Pozostałe własności i parametry • Odbicie lustrzane może spowodować. w tej samej płaszczyźnie.Wirtualny Budynek Obrót Okien i Drzwi Aby obrócić Drzwi. (W przypadku ścian trapezowych. pozwala na umieszczanie Drzwi i Okien w odniesieniu do istniejących otworów bądź elementów innego typu. w której znajduje się odbijany otwór.

Diagonalna Obrócona diagonalna)znajdujących się w palecie Info. Świetliki wstawione w dachy zachowują się podobnie jak Okna wstawione w ściany. • W oknie Rzutu należy wstawiać świetliki w obrębie obrysu połaci dachu. aby wstawić Świetlik. W dachu zostanie wycięty otwór. Więcej szczegółów. Użyj jednej z czterech metod geometrii (Prostokątna. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Świetlik musi w całości znajdować się wewnątrz obszaru połaci dachu. Panele okna dialogowego Ustawień świetlika są podobne do tych występujących w narzędziach Okno/Drzwi. dokonasz odbicia lustrzanego lub obrócisz jedno z okien. Kąt pomiędzy ścianami zostanie ustawiony na 0 lub 180. gdy poruszasz Świetlikiem jego ruchy są ograniczone wielkością połaci. świetlik automatycznie dostosuje swoje parametry położenia i kąta obrotu. Więcej szczegółów. 358 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Świetliki umieszczone w Dachu zostaną automatycznie wstawione w bryłę połaci. Świetliki znajdują się w folderze “Lukarny i świetliki” w standardowej bibliotece ArchiCADa i mogą być edytowane za pomocą Narzędzia świetlik. Jedna ze Ścian zostanie podniesiona (a co za tym idzie położenia obu okien w przestrzeni będą się różnić). Wstawianie Świetlika Świetliki mogą być wstawiane zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. • • • W każdy narożnik możesz wstawić tylko jedną parę okien narożnych. Wstawione okna mogą być pojedynczo rozciągane i nie będzie to miało wpływu na ich wzajemne połączenie. na przykład zwiększając kąt nachylenia. ich kąt i położenie zostanie automatycznie dopasowane. Świetliki Świetliki są Obiektami GDL. Obrócona. które mogą w inteligentny sposób dopasowywać się do elementów konstrukcyjnych typu Dach. patrz Ustawienia narzędzia Świetlik w Pomocy ArchiCADa. Kąt pomiędzy ścianami nie może wynosić 0 ani 180 stopni. Jeśli modyfikujesz połać dachu. Obiekt oraz Lampa. • Okno narożne mogą zamienić się w zwykłe Okna jeżeli: • • • • Przesuniesz.Wirtualny Budynek tak utworzonej kopii pozostaną takie same. obrócone zgodnie z kątem nachylenia oraz równolegle do linii odniesienia dachu. Na przykład. Jedna ze ścian zostanie przesunięta lub usunięta. W Oknie 3D kliknij punkt na połaci dachu a ArchiCAD automatycznie sam obliczy wskazane położenie i umieści tam wybrany świetlik.

Zakończenie ściany może być wstawione na punkcie aktywnym znajdującym się na brzegu ściany. na których chcesz wyświetlać Schody. W zależności od typu. Schody (Zapamiętane schody) Polecenia i funkcje znajdujące się w oknie dialogowym Ustawień Schodów pozwalają na utworzenie i wstawienie standardowych oraz własnych schodów. szerokość i wysokość) dostępne są w oknie dialogowym Ustawień zakończenia ściany. Parametry Zakończenia ściany (np. wstaw je do projektu.Wirtualny Budynek Zakończenia Ścian Narzędzie Zakończenie ściany umożliwia utworzenie jednym kliknięciem profilu osłaniającego brzeg ściany. aby podać kondygnacje. Schody mogą być widoczne na kilku kondygnacjach: Użyj opcji Pokaż na kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój. Więcej szczegółów. Te ustawienia opisano w Ustawienia narzędzia Schody w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Schodów na Rzucie Na Rzucie Schody wyświetlane są jako Symbole 2D zgodnie z przyjętymi konwencjami rysunku architektonicznego. Zakończenia ścian są liczone jako oddzielne obiekty w zestawieniach ilościowych. Uwaga: Jeżeli chciałbyś stworzyć własne schody. Zakończenia ścian są parametrycznymi Obiektami GDL. Podczas operacji Dotnij do dachu. Zakończenia ścian zachowują się tak jak okna stanowiąc część modyfikowanej ściany. aby skonfigurować wygląd symbolu dla każdego obiektu na Rzucie. Dzieje się tak również przy czynnościach typu Przesunięcie. Rozciągnięcie lub Podział. Zwróć uwagę na poniższe parametry specjalne: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 359 . które odpowiadają potrzebom projektu. Użyj paneli Parametry oraz Typ symbolu 2D. aby znaleźć zapamiętane schody. patrz Ustawienia Narzędzia Zakończenie Ściany w Pomocy ArchiCADa. Obrót. Przeszukaj załadowane biblioteki. które dostępne są w oknie Ustawień schodów. strzałki. Biblioteka ArchiCADa zawiera wiele parametrycznych obiektów schodów (działających na tej samej zasadzie co inne obiekty). Zakończenia ściany mogą zmniejszyć liczoną powierzchnię lub objętość ściany. podobnie jak wstawiasz dowolny inny obiekt. podobnymi do okien i drzwi. skorzystaj z funkcji Korzystanie ze StairMakera na stronie 361. lecz jej nie zwiększają. Wybierz Narzędzie Schody i otwórz okno dialogowe Ustawienia Schodów. stopni i poręczy w Ustawieniach schodów. biegu.

niezależnie od skali okna. jako Początek linii biegu będzie tu kilka opcji do wyboru. stopni i poręczy poniżej panelu Parametry. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Poziom szczegółowości 2D • Jeśli wybierzesz opcję Zależne od skali. Podobnie. Struktury Widoczna i Niewidoczna dotyczą tych części symboli.odpowiednio .Wirtualny Budynek Jeśli wybierz opcję Użytkownika. zależne od skali. W tym przypadku. Pamiętaj że: • Każdy symbol schodów posiada Linię przełamania. wtedy ilość detali widocznych w symbolu 2D będzie zależała od skali. Linia biegu zakończona jest Strzałką: wybierz styl Strzałki za pomocą podglądów dostępnych w panelu Typ symbolu 2D. Rodzaj Symbolu 2D Użyj tej opcji. aby wybrać rodzaj symbolu schodów na Rzucie. strzałki. wtedy symbol Schodów pozostanie taki sam. która służy jako symboliczna płaszczyzna odcinająca. możesz wybrać dodatkowe symbole w oknie Rodzaj Symbolu 2D (zobacz poniżej). W panelu Typ symbolu 2D. poniżej panelu Parametry. stopni i poręczy dostępny jest podgląd każdego rodzaju symbolu. biegu. biegu. strzałki. które leżą . Użyj parametrów dostępnych pod opcją Rodzaj Symbolu 2D aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie symbolu. wedle potrzeby. w skali 1:50 oraz 1:200: • 360 . Pokaż lub ukryj Linię biegu.poniżej i powyżej linii przełamania: można skonfigurować różne typy linii i różne pióra dla każdego rodzaju struktury. Tutaj pokazano te same schody. Ustaw pionowe ułożenie linii przełamania używając opcji “Wysokość Położenia Linii Przełamania”. Wybór dostępnych symboli może być różny w zależności czy wybrałeś opcję “Zależne od skali” czy “Użytkownika” w opcji Poziom Detalu 2D.

należy uruchomić narzędzie Schody. aby skonfigurować na których kondygnacjach Schody mają zostać zapisane). aż po schody zabiegowe czy wachlarzowe.i trójbiegowych biegowych. Jeśli włączysz opcję Zależne od kondygnacji. na liście Parametrów zostanie wyświetlony nowy parametr zwany 2D powyżej kondygnacji macierzystej: Użyj tych opcji jeśli chcesz. czy utworzone zostaną schody czy pochylnia. Uwaga: Aby działać. które tutaj określisz będą dotyczyły jedynie symbolu Schodów pokazanego powyżej kondygnacji macierzystej. W obydwu przypadkach zostaniesz poproszony o zachowanie nowego obiektu w celu późniejszego użycia. Wyświetlanie zależnie od kondygnacji Opcja Zależnie od kondygnacji (Włączona lub Wyłączona) jest przydatna jeśli pokazujesz Schody na kondygnacjach powyżej kondygnacji własnej (użyj opcji Pokaż na kondygnacjach z panelu Rzut i Przekrój. oraz oznaczenia GÓRA i DÓŁ. wciśnij jeden z dwóch przycisków znajdujących się u góry aby zdecydować. otworzyć okno Ustawień Schodów a następnie kliknąć przycisk Utwórz Schody. Opcje. od schodów jedno. Część “górna” i “dolna” odnoszą się do części symboli znajdujących się powyżej i poniżej linii przełamania.dwu. Do dyspozycji użytkownika przygotowanych zostało 21 typów schodów odpowiadających niemal każdej standardowej sytuacji. Korzystanie ze StairMakera Dodatek StairMaker StairMaker to dodatek. symbole Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 361 . Aby zaprojektować nowe schody na podstawie typu standardowego. StairMaker musi być umieszczony w folderze Dodatki. aby Schody wyglądały inaczej na kondygnacjach powyżej kondygnacji macierzystej.Wirtualny Budynek • Opcjonalne elementy tekstowe dla symboli Schodów obejmują Numerację stopnic. ze spocznikiem lub bez. Zaleca się utworzenie oddzielnego folderu dla nowych Schodów wykorzystywanych w Projekcie. Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Możesz utworzyć nowe schody poprzez dostosowanie do własnych potrzeb jednego z wcześniej zdefiniowanych typów schodów. Jeżeli wybierzesz Pochylnię. który jest instalowany wraz z ArchiCADem. który znajduje się w głównym folderze ArchiCADa lub w folderze System (MacOS) lub w innej lokalizacji wskazanej w Rejestrze Windowsa. które się pojawi. Opis biegu schodów. W ArchiCADzie można tworzyć nowe schody z użyciem StairMakera na dwa różne sposoby: Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Schody oparte o narysowane elementy W oknie.

Wirtualny Budynek typów schodów. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. przycisk ten jest nieaktywny.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Okno dialogowe zawiera sześć zakładek. (Ostatni przycisk reprezentuje schody "Nietypowe".) Wybierz odpowiadający Ci typ Schodów/Pochylni i wciśnij OK. Każda zmiana parametrów w jednej zakładce powoduje odpowiednie zmiany w pozostałych pięciu. które można utworzyć za pomocą StairMakera. dostępnych po wciśnięciu odpowiedniego przycisku po lewej stronie okna. w którym można będzie zmodyfikować wybrany typ schodów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe StairMaker. pozostałe przyciski staną się nieaktywne. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii . z których można utworzyć pochylnie zamienią się na symbole pochylni. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. które projektuje się w ArchiCADzie za pomocą narzędzi rysunkowych. Aby je otworzyć. Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) Uwaga: Omawian e okno jest częścią StairMakera. gdy tworzysz standardowe schody. Poniżej znajduje się typów schodów. 362 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

zmiany dokonane w kolejnych panelach mogą spowodować powtórne przeliczenie tych parametrów. Informuje on tylko o aktualnej wartości przelicznika. lecz możesz również zmienić głębokość dodatkowego stopnia wprowadzając wartość w edytowalnym polu. Określ Ustawienia Stopni W prawym dolnym rogu okna dialogowego edycji schodów znajduje się sekcja Stopień. Otrzymana wartość powinna zmieścić się w zakresie od 60 do 63 cm lub od 24 do 25 cali. W dolnej części tego panelu możesz również dodać do schodów górny stopień: kliknij przycisk po prawej. Wartość zero w polu tekstowym oznacza że dodatkowy stopień będzie miał taką samą długość jak pozostałe. szerokość biegu. Ustawienie Geometrii Schodów W tej zakładce można ustawić główne parametry geometryczne schodów: całkowitą wysokość. Po prawej stronie znajduje się okienko podglądu przedstawiające przekrój poprzeczny stopni. że kilka opcji w tej zakładce zawiera ikony zablokowania/odblokowania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 363 . kształt i Istnieje przelicznik długości kroku podpowiadający optymalne wymiary stopnia (2*Wysokość + Długość stopnia). Jeżeli tego nie zrobisz. Dostępne pola zmienią się w zależności od rodzaju schodów. aby dodać dodatkowy górny stopień na górnym poziomie. StairMaker dopasuje wartości następnych parametrów do ustawionej geometrii. Możesz zmodyfikować ten zakres w sekcji Stopień (parametry Minimalna i Maksymalna długość kroku). Powinno się zablokować każdy ustawiony parametr biegu i geometrii schodów. Zmiany dokonane w parametrach zostaną automatycznie odzwierciedlone w podglądzie. Pamiętaj. Okno edycyjne Ustawień Biegu i Geometrii zawiera domyślnie ustawione parametry oraz okno podglądu rzutu schodów. Ostatni parametr nie jest edytowalny. Na ilustracji poniżej wzniesienie zostało zablokowane przy wartości 2800 mm natomiast ilość stopni przy wartości 16. poziome parametry wiązania.Wirtualny Budynek Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Zawarte w niej parametry określają wymiary pojedynczych stopni lub kąt nachylenia pochylni. wartość górnego stopnia oraz kąt zamknięcia biegu. Aby zwiększyć jego długość wpisz odpowiednią liczbę dodatnią. długość linii biegu oraz liczbę stopni. Jeżeli będą zablokowane. Każda zmiana parametru powoduje aktualizację podglądu. zgodnie z poniższym rysunkiem. liczbę stopnic. zobacz Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Wartości te nie zostaną zmienione bez względu na zmiany dokonane w pozostałych parametrach tego i innych paneli. Może on mieć taką samą głębokość jak inne stopnie.

Za każdym razem gdy zmienisz. Gdy będzie to konieczne. poznasz sposoby tworzenia i edycji schodów zabiegowych. któryś z parametrów StairMaker sprawdza czy wprowadzone wartości odpowiadają ustalonemu zakresowi. punkty końcowe dwóch linii przełamania można przeciągnąć wzdłuż obrysu schodów. StairMaker postara się dopasować nie zablokowane parametry znajdujące się niżej w hierarchii Jeżeli modyfikacja nie jest możliwa bez zmiany zablokowanego parametru lub gdy zbyt wiele parametrów jest zablokowanych. na której się one znajdują. jednak linia przełamania nie jest powiązana z płaszczyzną cięcia. Krawędzie stopni znajdujących się poza częścią zabiegową schodów są prostopadłe do linii biegu. przeciągnięcie linii przełamania nie będzie miało żadnego efektu. Uwaga: Linia przełamania stosowana w przypadku symboli Schodów GDL jest koncepcyjnie podobna do Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu dla elementów konstrukcyjnych ArchiCADa. Jak widać w Podglądzie. W poniższym przykładzie schodów typu "U z zabiegiem". że wszystkie stopnie są zabiegowe i przebiegają zgodnie z linią biegu. 364 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Aby schody były wygodne wszystkie stopnie zabiegowe powinny być skupione w jednej strefie. stopnie o nieregularnym kształcie są podświetlone na czarno. Są to stopnie zabiegowe. Dodatkowo możesz zablokować wybrane parametry ustalając je jako nadrzędne klikając przycisk kłódki. Jeżeli podświetlony jest cały bieg oznacza to.) Linia przełamania w symbolu schodów Zwykle tylko dolna część schodów jest wyświetlona na kondygnacji. a linie pozostaną równoległe. W obrazku podglądu w oknie edycji Ustawień Biegu i Geometrii.Wirtualny Budynek Uwaga: Geometria oparta jest na przeliczniku długości kroku. Symbol 2D posiada podwójną linię przełamania określającą miejsce ucięcia biegu schodów. Jeśli na rzucie wyświetlone są całe schody. Uwaga: Niektóre rodzaje schodów z zabiegiem dostępnych poprzez dodatek StairMaker wykorzystują inną strukturę parametrów. Parametry te nie będą zmieniane. Edycja “Schodów-U z zabiegiem” Niektóre typy schodów posiadają jeden lub dwa zabiegi. zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.

Zakres strefy zabiegowej opiera się na stopniu w środku krzywizny biegu co oznacza. że krawędzie stopni zabiegowych nie przecinają się wzajemnie. otrzymasz sytuację podobną do tej na ilustracji.Wirtualny Budynek Możesz zmieniać zakres strefy zabiegowej za pomocą myszki. kliknij drugi stopień. Zauważysz. Upewnij się. Najpierw najedź kursorem na schody (kursor przybierze kształt jak w edytorach arkuszy kalkulacyjnych). Pierwszy stopień stanie się biały. Następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy przesuwając kursor po powierzchni schodów. Możesz również zmieniać regularność poszczególnych stopni klikając na nie. W StairMakerze stopnie przed i za strefą zabiegową są zawsze prostopadłe do linii biegu. że nie podświetlone stopnie przyjmują regularny kształt. Wprowadź minimalną długość stopnia po wewnętrznej stronie (“s” na ilustracji poniżej) do parametru w sekcji Bieg. Zwolnij przycisk myszy a StairMaker utworzy nowy układ stopni schodów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 365 . że nie można skrócić ani zakończyć tej strefy poza ten stopień. Niektóre stopnie staną się białe a rozmiar strefy zabiegowej pomniejszy się. Jeżeli skrócisz strefę zabiegową aż do środkowego stopnia. Stopnie w strefie zabiegowej charakteryzują się natomiast krótszym bokiem po wewnętrznej stronie biegu. jeżeli chcesz aby krawędź dolnego stopnia była prosta. Na przykład.

Pojawi się pole tekstowe. Aby uzyskać taki kształt biegu najedź kursorem na narożnik schodów. Na rysunku widać punkt środkowy biegu o dowolnym kącie. Domyślnie wszystkie nowe schody posiadają zwykłe narożniki. Uwaga: Nie można zdefiniować łukowych zabiegów dla tego typu schodów. Wybierz opcję Ścięte. Przy tej metodzie krawędzie stopni zabiegowych przecinają się w jednym punkcie. Jeżeli wybierzesz Schody-U z zabiegiem. jeżeli ilość stopni zabiegowych będzie parzysta). będziesz mógł określić wartość przesunięcia dolnego i górnego zabiegu. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Parametrów narożnika zawierające trzy typy narożników. Wartość "s" zostanie przypisana środkowemu stopniowi (lub dwóm stopniom. Kąt krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia zależeć będzie od tej wartości. Następnie wciśnij OK. 366 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Możesz wybrać tę metodę zaznaczając opcję Zabieg wachlarzowy. StairMaker automatycznie ustawi środek zabiegu w środku linii biegu schodów. Gdy narożnik jest ścięty lub zaokrąglony przesunięcie liczone jest od teoretycznego narożnika. Zwykły narożnik to pierwsza opcja. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia środka gdzie będziesz mógł wprowadzić nową wartość położenia.Wirtualny Budynek StairMaker podzieli stronę wewnętrzną biegu na stopnie według wzoru pokazanego na rysunku. aż zmieni kształt na znak prostopadłości. Alternatywnym rozwiązaniem do zabiegu standardowego jest zabieg wachlarzowy. Przerywane linie określają położenie środka. w które będziesz mógł wprowadzić wartość ścięcia. Jeżeli wybierzesz schody typu “Bieg prosty z zabiegami na obu końcach”. Typy schodów z zabiegami mogą mieć ścięte lub zaokrąglone narożniki biegu. Klikając punkt przecięcia krawędzi będziesz mógł zmienić jego położenie.

Teraz zaokrąglij drugi narożnik. Strukturę schodów definiuje się w drugim panelu okna edycji schodów. W oknie. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Zawartość tej zakładki jest różna w zależności od wybranego typu schodów. Przy najechaniu kursorem na ścięty lub zaokrąglony narożnik zawsze pojawi się ikona prostopadłości. Możesz zmieniać kształty narożników w dowolnym momencie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 367 . Zobacz także Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. zobacz Struktura i Spocznik w Pomocy ArchiCADa. W sekcji Struktura możesz wybrać pomiędzy pięcioma typami konstrukcji schodów i edytować związane z nimi parametry. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Struktura Schodów drugi przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna.Wirtualny Budynek Struktura i Spocznik (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Aby je otworzyć.

Wirtualny Budynek Możesz wybrać konstrukcję typu: • Bieg pełny ze stopnicami: Schody policzkowe: • • Schody z belkami: Tylko stopnice: • Schody pełne: 368 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

StairMaker tworzy czyste połączenia pomiędzy spodami biegów i spoczników jeżeli zostanie wciśnięty przycisk Czyść przecięcia znajdujący się na dole sekcji. Te różnice są również widoczne w zakładce Geometrii oraz w oknie Parametrów Obiektu Schody. Pojawi się wtedy następujące okno dialogowe: StairMaker czyści te przecięcia dopasowując do siebie grubości spocznika do biegu (lub odwrotnie). możesz określić kolor pióra konturu oraz Materiały powierzchni Schodów w Oknie 3D i Fotoprezentacji. StairMaker automatycznie dopasuje parametry schodów do rodzaju stropu. Drugi zestaw opcji. czy od dolnego biegu. Jeżeli nie użyłeś oddzielnego stropu jako dla warstw podłoża + posadzki. Jeśli typ schodów ma dwa spoczniki zmiany dokonane na dolnym spoczniku automatycznie zmieniają górny spocznik. Rodzaje parametrów konstrukcji różnią się w zależności od typu schodów. ustaw wartość tego parametru na zero. Wybierz odpowiednią opcję. wartości wymiarów stopnic oraz długości ich nosków zostaną dopasowane do bieżącej konstrukcji. Po zatwierdzeniu zmian StairMaker zaktualizuje wszystkie parametry oraz Symbol 2D schodów. U dołu sekcji Struktura znajdują się atrybuty grubości warstwy konstrukcyjnej podłogi oraz warstw podłoża + posadzki.Wirtualny Budynek Krawędź górnej i dolnej płyty podłogi powinna pokrywać się z odpowiednimi krawędziami Symbolu schodów na Rzucie bez względu na typ konstrukcji. Jeżeli użyłeś dodatkowego stropu reprezentującego podłoże + posadzkę. Uwaga: Gdy zmieniona zostanie konstrukcja schodów. wystarczy wpisać tylko grubość tego stropu w odpowiednie pole. StairMaker automatycznie dopasowuje wysokość schodów do poziomu górnej płaszczyzny dolnego stropu ustalając go jako zero. Możesz określić grubość spoczników w typach schodów. wpisując odpowiednie wartości w sekcji Spocznik zakładki Struktura. Przy wstawianiu schodów w ArchiCADzie wartość podniesienia w oknie dialogowym Ustawień Obiektu może wynosić zero. W sekcji Atrybuty zakładki Struktura. pozwala zdecydować czy rozpocząć obliczenia od górnego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 369 . które je posiadają.

Aby je otworzyć. Aby je otworzyć. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Każdemu z boków stopnicy możesz przyporządkować inny materiał. zobacz Balustrada w Pomocy ArchiCADa. Wybrany tryb ma również wpływ na edycję słupków poręczy. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Parametry Stopni . Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Zawartość zakładki Ustawień Stopni jest różna w zależności od ustawień Struktury schodów. dostępnym po wciśnięciu trzeciego przycisku po lewej stronie okna edycji schodów. Uwaga: Panel ten jest niedostępny jeżeli wybrane zostały schody/pochylnia o konstrukcji pełnej w panelu poprzednim. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Właściwości poszczególnych stopnic schodów znajdują się w trzecim panelu. Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 370 . które tym razem wyświetla bieżące ustawienia poręczy. Kliknięcie pierwszego przycisku spowoduje zaznaczenie wszystkich segmentów w okienku podglądu. Trzy przyciski u góry zakładki decydują czy wprowadzone modyfikacje będą dotyczyły całych schodów (tryb Wszystkie poręcze). Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. W czwartym panelu okna edycji schodów możesz zdefiniować poręcze dla tworzonych schodów lub pochylni. jednej strony całego biegu schodów (tryb Jedna strona całego biegu) czy tylko pojedynczych segmentów (tryb pojedynczy segment). które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Poręcze czwarty przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Także tutaj znajduje się okno podglądu. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. zobacz Stopnica w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Ustawienia Stopni (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. W oknie.trzeci przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Aktualnie zaznaczony segment ma kolor czerwony. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. W oknie. Poręcze (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. W sekcji Stopnica możesz ustawić następujące parametry stopnicy schodów: • grubość stopnicy • wysunięcie nosków z przodu oraz po bokach • grubość podstopnic W sekcji Atrybuty trzeciego panelu zakładki rozwijane menu Kolorów piór oraz Materiałów pozwalają na zdefiniowanie wyglądu stopnic.

Aby wyłączyć poręcz w danym segmencie. należy najpierw ją zaznaczyć a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję Bez poręczy. Ustawienia.Wirtualny Budynek parametrów będą odnosić się do całych schodów. Typy i parametry poręczy zestawione są w sekcji Parametry poręczy. W okienku podglądu wyświetlającego symbol schodów na Rzucie. W okienku podglądu poręczy (powyżej rozwijanego menu typów poręczy) widnieje mały obrazek zaznaczonego typu poręczy. Przełączając na ten tryb z dwóch pozostałych (trybu Jednej strony całego biegu lub trybu Pojedynczego segmentu) wszystkie segmenty schodów przyjmą ustawienia lewej poręczy najniższego biegu. Automatycznie wyliczone wcześniej wartości nawisów pozostaną nie zmienione. gdzie może być umieszczona poręcz. Aby zaznaczyć drugą stronę należy najechać na nią kursorem aż jego kształt zmieni się w symbol poręczy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 371 . Program automatycznie dopasuje do siebie poręcze pomiędzy segmentami w oparciu o zadaną wartość odsunięcia. Poręcze z lewej strony zostaną domyślnie zaznaczone. widoczne po lewej stronie w sekcji Parametry poręczy odnoszą się zawsze do aktualnie zaznaczonych poręczy. W tym trybie program przypisuje każdej stronie ten sam typ poręczy. wyświetli się zestaw dostępnych typów poręczy. poręcze z lewej i z prawej strony schodów będą mogły być definiowane niezależnie. Natomiast przełączając z trybu Pojedynczy segment. znajdującego się w górnej części okna dialogowego. Do każdego segmentu może być przypisana inna wartość odsunięcia poręczy. Dolny i górny nawis poręczy może być ustawiony indywidualnie dla każdego segmentu i może przyjmować wartości ujemne. cała strona przyjmie ustawienia segmentu poręczy najniższego biegu. Aby zaznaczyć inny segment wystarczy go kliknąć kursorem. Cienka linia wskazuje miejsce. Przy włączaniu tego trybu wszystkie parametry ustawione w poprzednich trybach są nadal aktualne. Jeden rodzaj poręczy będzie przypisany wszystkim segmentom schodów. Po otworzeniu rozwijanego menu. Zawartość tego menu zależy od dostępnych definicji. Przy przełączaniu do tego trybu z trybu Wszystkie Poręcze. a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. W tym trybie domyślnie zaznaczony jest lewy segment najniższego biegu schodów. każdy segment reprezentowany jest przez linię wskazującą położenie osi poręczy. Po wybraniu drugiego trybu. Zaznaczenie trzeciego trybu pozwoli na niezależną edycję każdego segmentu poręczy. wszystkie parametry ustawione wcześniej pozostaną bez zmian. W takim przypadku elementy segmentów o różnym odsunięciu nie zostaną automatycznie połączone.

Położeniem słupków względem osi poręczy można sterować za pomocą pól wyboru i pola tekstowego. Określają one położenie poręczy względem bocznych krawędzi biegu. której słupki rozmieszczone są wzdłuż osi. Atrybuty i położenie słupków poręczy dostępne są w sekcji Parametr słupka. Edytowalne parametry poniżej rozwijanego menu w większości przypadków nie zależą od typu poręczy.) 372 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wysokość słupków i balustrady liczona od powierzchni stopni oraz wartości nawisów. Modyfikacja położenia słupków wstawionych automatycznie. Jeżeli zaznaczony typ poręczy nie posiada słupków. może się odbywać ręcznie poprzez kliknięcie na słupku. sekcja ta będzie nieaktywna. W trybie Pojedynczy segment. wartości nawisów odnoszą się do aktualnie edytowanego segmentu. Rozmieszczenie słupków może być zdefiniowane poprzez: • określenie przybliżonej odległości pomiędzy poszczególnymi słupkami (słupki rozmieszczane są wzdłuż całego biegu w określonym odstępie.Wirtualny Budynek • • umieszczenie po jednym słupku na każdym stopniu (na spocznikach będzie użyta przybliżona odległość) określając liczbę słupków Zaznaczenie pola Przyciągaj do narożników spowoduje automatyczne umieszczenie słupków na końcach segmentów i rozmieszczenie pozostałych słupków według wybranej powyżej metody. Niektóre z dostępnych typów poręczy zostały zaprezentowane na rysunkach poniżej. Pojawi się wtedy okno dialogowe Zmiany lokalizacji. Pola wyboru określają zasadę według. Parametry poręczy będą wyświetlane w liście dodatkowych parametrów w oknie dialogowym Ustawień schodów. gdzie można numerycznie wprowadzić nowe położenie słupka. podczas gdy w pozostałych trybach parametry te określają dolny nawis pierwszego segmentu i górny nawis ostatniego segmentu schodów.

patrz Zakładka ustawień symboli w Pomocy ArchiCADa. wyświetlenie poręczy w symbolu. Aby je otworzyć. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Ustawienia symboli (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 373 . ustawienia zależne od kondygnacji. Ustawienia linii biegu. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Ustawienia Symboli . wyświetlanie belek w symbolu. 2D powyżej kondygnacji macierzystej. biegu schodów oraz poręczy. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. patrz Panel Symbol 2D i Parametry 3D (narzędzie Schody) w Pomocy ArchiCADa. Za pomocą tych opcji zdefiniuj i zmień wygląd 2D stworzonych schodów StairMaker. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Opcje w części Poziom Detalu 2D dają graficzny obraz wyboru dla symboli 2D dla schodów.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. możesz zmieniać te same parametry z okna dialogowego Ustawień Schodów. Panel Parametry obejmuje wszystkie parametry logicznie pogrupowane: Rodzaj Symbolu 2D. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tej zakładce. Po utworzeniu i zapisaniu schodów StairMaker. W oknie.

Narzędzie Utwórz schody korzystając z zaznaczonego (menu Projekt). Polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z zaznaczenia uruchamia dodatek StairMaker pozwalający na dodanie potrzebnych opcji i elementów do przygotowanej geometrii schodów. Schody będą policzone jako Elementy biblioteczne. kliknij Zachowaj jako. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia List dla Schodów (ostatni przycisk) w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. jednakże. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Każdy element oraz parametr schodów może być umieszczony na liście dzięki poleceniom z menu Dokument > Zestawienia i Listy. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Schody oparte o narysowane elementy Narysowanie ręcznie obrysu schodów za pomocą narzędzi rysunkowych (Linii. możesz utworzyć własne schody w oparciu o kontur schodów narysowany narzędziami rysunkowymi ArchiCADa. Sprawdź i zachowaj schody W dolnej części dowolnej z zakładek możesz kliknąć przycisk Sprawdź schody.Wirtualny Budynek Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. jeśli chcesz uwzględnić na liście tylko wybrane elementy schodów. Jeżeli nie możesz odnaleźć potrzebnego typu schodów Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 374 . Łuku i Wypełnienia). Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia listy w ArchiCADzie. aby wskazać wybraną lokalizację i nadać schodom nazwę. Aby je otworzyć. Szczegóły. Standardowe typy Schodów opierają się na ściśle zdefiniowanej geometrii. lub czy geometria jest niewłaściwie dopasowana. aby sprawdzić skonfigurowaną geometrię schodów. ArchiCAD poinformuje Cię czy schody są prawidłowo skonfigurowane. Jeśli jesteś zadowolony z wybranego typu schodów. upewnij się czy są one zaznaczone w tej zakładce. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów.

Uwaga: Jeżeli narysowany wielobok nie może zostać poprawnie zinterpretowany przez StairMakera. 5) Pojawi się okno dialogowe Wyboru typu schodów. Jeżeli połączenie dwóch segmentów linii biegu nie jest styczne będzie to również interpretowane jako spocznik. Segmenty linii biegu nie mogą się przecinać ani wychodzić poza obrys wypełnienia. zaznaczonego aby utworzyć obiekt schodów z zaznaczonych elementów. lecz nie mogą przecinać żadnych wierzchołków ani krawędzi bocznych. 2) Określ linię biegu za pomocą łamanej lub połączonych łuków.Wirtualny Budynek wśród dostępnych wzorców. zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 375 . Jeżeli żaden z dostępnych wzorców nie będzie pasował do obrysu. Wierzchołki w linii biegu będą interpretowane jako spoczniki. 3) Zaznacz wielobok wypełnienia oraz wszystkie segmenty linii biegu. 4) Wybierz polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z 1) Narysuj dokładny kontur schodów za pomocą narzędzia wypełnienia. Uwagi: Punkty końcowe linii biegu muszą leżeć dokładnie na bokach wieloboku. będzie dostępny tylko typ Schody użytkownika. Pierwszy wierzchołek linii łamanej bądź łuku będzie stanowił początek biegu nowych schodów. Musi to być ciągły łańcuch pojedynczych linii. Utworzone wypełnienie nie może zawierać żadnych otworów. StairMaker automatycznie znajdzie najlepszy typ schodów dla twojego obrysu. ArchiCAD umożliwia zdefiniowanie własnej geometrii schodów.

część podstawowych parametrów geometrii nie jest dostępna a wartość całkowitego wzniesienia biegu jest domyślnie zablokowana: parametry kształtu schodów TrussMaker TrussMaker (Konstruktor dźwigarów) pozwala na tworzenie kratownic i dźwigarów. pomocny przy tworzeniu różnego rodzaju dźwigarów i wiązarów. W celu uzyskania większej czytelności rysunku.Wirtualny Budynek wyświetlony komunikat o zaistniałym problemie. Gdy skończysz wciśnij OK. Nadal możesz jednak ustawić: • • • liczbę stopni kąt wznoszenia (parametry wzniesienia i biegu) Tworzenie Dźwigarów na Rzucie Tworzenie dźwigaru rozpocznij od narysowania jego szkieletu w oknie Rzutu przy pomocy narzędzi Linia i Łuk/okrąg. StairMaker wyświetli okno edycyjne schodów W przypadku schodów użytkownika. Znajduje się w menu Projekt > Dodatki. Dla różnych fragmentów dźwigara użyj różnych kolorów piór. Gdy narysujesz już wszystkie elementy szkieletu zaznacz je i wybierz polecenie Utwórz dźwigar z menu Dodatki > TrussMaker Dodatki Dodatki są rozbudowanymi narzędziami znacznie ułatwiającymi i poszerzającymi możliwości projektowania i modyfikowania standardowych elementów. Należy wtedy wprowadzić zalecane poprawki i spróbować powtórnie. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów pozwalające określić kształt i inne atrybuty dźwigara. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 376 . grubości piór zostały tam znacznie przesadzone. Oryginalne elementy 2D nie zostaną automatycznie usunięte. jak na ilustracji poniżej. TrussMaker jest Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z głównym programem. • • Działania na elementach bryłowych Rozwinięcia ścian to narzędzie tworzące elewacje wnętrz na podstawie Stref. Schody zostaną automatycznie utworzone w miejscu gdzie rysowałeś ich obrys. Są to: • TrussMaker. Zostaniesz również poproszony o zachowanie i nazwanie nowych schodów. Teraz możesz sprawdzić jak wyglądają nowe schody w widoku Rzutu lub w oknie 3D. 6) Wybierz dostępny typ schodów i wciśnij OK.

TrussMaker poprosi cię o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu biblioteki. Edytowanie tego obrysu w żaden sposób nie wpływa na sam obiekt. który będziesz mógł dowolnie edytować. Otwórz nowe okno Przekroju/Elewacji/RŚ i wybierz polecenie Kontynuuj edycję z menu TrussMakera lub z palety. Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ Możesz utworzyć dźwigar w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ: 1) Narysuj na Rzucie dach a następnie. TrussMaker zapewnia inny sposób umożliwiający edycję wstawionych dźwigarów. • Edytowanie Dźwigarów Szkielet narysowany na Rzucie nie jest później w żaden sposób połączony z powstałym na jego podstawie obiektem dźwigara (jest wykorzystany tylko przy tworzeniu dźwigara). • Jeżeli klikniesz Zachowaj. TrussMaker wyświetli ostrzeżenie informujące o możliwości podmiany już istniejącego obiektu. a następnie umieść go w odpowiednim miejscu w projekcie. Nowy dźwigar zostanie umieszczony w oknie Rzutu na linii podstawy jego szkieletu. za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja dodaj linię przekrojową. Kliknięcie Podmień spowoduję nadpisanie starego obiektu. Przejdź do widoku 3D aby wygenerować bryłę dźwigara. Pojawi się komunikat proszący o narysowanie nowej linii przekrojowej za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja. Gdy skończysz edytowanie Kratownicy. patrz Ustawienia Konstruktora dźwigarów (TrussMaker) w Pomocy ArchiCADa. Natomiast jeżeli wybierzesz Zachowaj jako. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów z takimi samymi ustawieniami jakich dokonaliśmy wcześniej. Jedyną różnicą jest nowy przycisk Zachowaj obok Zachowaj jako. w którym będzie zapisany.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. w którym będzie przechowywany. Pojawi się oryginalny szkielet. Gdy skończysz ponownie wybierz polecenie Utwórz dźwigar. kliknięcie Anuluj przerwie cały proces. powstanie zupełnie nowy obiekt. Zostaniesz poproszony o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu. wciśnij przycisk Zachowaj jako znajdujący się na dole okna dialogowego. Zaznacz dźwigar i wybierz polecenie Edytuj dźwigar z menu TrussMaker lub z palety narzędziowej TrussMakera. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 377 .

że nowy obiekt biblioteczny został utworzony na Rzucie. zatem w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ będzie przekrojony płaszczyzną cięcia. 2) Otwórz odnośne okno Przekrój/Elewacja/RŚ 3) Dopasuj szkielet dźwigara do kształtu dachu. Działania na elementach bryłowych można wykonać w dowolnym oknie modelu wybierając opcję Projekt > Działania na elementach bryłowych. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym. Dodawanie oraz Przecięcie (znajdowanie części wspólnej) brył. Rezultat tych działań jest na bieżąco aktualizowany. Działania na elementach bryłowych O działaniach na elementach bryłowych Działania na elementach bryłowych pozwalają na tworzenie złożonych obiektów przestrzennych w oparciu o operacje Boole'a obejmujące Odejmowanie. tzn. zostaje natychmiast odzwierciedlona na pozostałych elementach. Szczegóły. Dźwigar zostanie umieszczony dokładnie w miejscu gdzie znajduje się linia przekrojowa. 378 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Narysuj kontur dźwigara w taki sam sposób jak na Rzucie (patrz wyżej). (Projekt > Dodatki > TrussMaker) 5) Dokonaj koniecznych ustawień parametrów dźwigara w oknie dialogowym Ustawień a następnie zachowaj obiekt na dysku.Wirtualny Budynek 6) Wyświetl nowy dźwigar wraz z dachem w oknie 3D lub w nowym widoku okna Przekroju/elewacji. 4) Zaznacz wszystkie elementy szkieletu i wybierz Utwórz dźwigar z menu TrussMaker. każda zmiana położenia lub atrybutów któregoś z elementów wchodzących w skład operacji. patrz Edytuj Operatory i Bazy (Działania na Elementach Bryłowych) w Pomocy ArchiCADa.

na której umieszczone są Operatory. którym w tym przypadku jest Dach. Operatory to elementy. Operator musi posiadać taką samą bądź wyższą wartość Priorytetu przekroju 3D. itd. jak Element bazowy. Operatory nie są modyfikowane. zaleca się przed dokonaniem operacji na bryłach zmienić numer grupy przecięć jednej z odnośnych warstw. W operacjach tych dachy są traktowane identycznie.Wirtualny Budynek W działaniach na elementach bryłowych wyróżniamy dwie funkcje elementów: • • Elementy bazowe to elementy. Po lewej stronie pokazano oba elementy. która jest Elementem bazowym zmodyfikowanym przez odjęcie Operatora. ani usuwane. operacja nie przyniesie widocznego efektu. a Element bazowy może być modyfikowany za pomocą dowolnej liczby Operatorów. można ukryć warstwę. W czasie operacji. Operacje zagnieżdżone: Jeżeli pożądany kształt może być otrzymany wyłącznie poprzez szereg zagnieżdżonych operacji. jeżeli elementy te znajdują się na warstwach o tych samych grupach przecięć. Jeżeli Priorytet Elementu bazowego będzie wyższy niż Operatora. Belki: W przypadku wykonywania operacji na bryłach z wykorzystaniem belek. W operacjach tego typu Operator może modyfikować Element bazowy. które są używane do modyfikowania geometrii elementów z którymi są łączone. Na ilustracji poniżej przedstawiono działanie każdego typu operacji: Początkowy kształt ściany widoczny jest po lewej stronie. Rodzaje działań na elementach bryłowych Dostępnych jest pięć typów Operacji na elementach bryłowych. co oznacza. Poniższa ilustracja przedstawia Ścianę. Można także przestawić tryb wyświetlania tej warstwy na Szkielet. Operator może być używany do modyfikowania wielu Elementów bazowych. w środku widzimy sytuację. W przypadku takich elementów. bez konieczności całkowitego chowania Operatorów. że możliwe jest zagnieżdżanie Operacji na elementach bryłowych. jak wszystkie inne elementy. co pozwala na bieżąco obserwować zmiany Elementu bazowego. Każdy element może być zarazem Elementem bazowym i Operatorem. jak obecne są elementy biorące w niej udział. należy zwracać baczną uwagę na kolejność ich wykonywania. Warstwa Operatora wyświetlona jest w trybie Szkielet. których geometria jest modyfikowana w trakcie operacji. Po wykonaniu operacji. pomiędzy Ścianą i Słupem). Jeżeli chcesz na stałe zachować otrzymaną w ten sposób bryłę. przy zachowaniu modyfikacji Elementów bazowych. Ograniczenia i uwagi Dachy .funkcja Przycinania do dachów nie ma wpływu na zachowanie tych elementów w działaniach na elementach bryłowych. Efekt operacji jest widoczny tak długo. po prawej stronie warstwa Dachu została przełączona na tryb Szkieletowy. musisz zapisać ją w Oknie 3D jako Obiekt GDL. gdy warstwa Dachu została ukryta. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 379 . który w innej operacji pełni rolę Operatora modyfikującego jeszcze inny Element bazowy. Pomijanie automatycznych przecięć: Działania na elementach bryłowych nie mają wpływu na automatyczne przecięcia pomiędzy elementami (np.

który obejmuje bryła Operatora.Wirtualny Budynek • • Odejmowanie . obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. że są one widoczne w Oknie 3D. Jeżeli natomiast warstwa ta zostanie schowana. Uwaga: Jeżeli na Rzucie zaznaczony zostanie Element bazowy i otworzone zostanie Okno 3D. Odejmowanie z wytłaczaniem do dołu . • • • Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia Działania na elementach bryłowych mają wpływ na model. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie model oraz w oknach Rysunków Detali. ku dołowi. dopóki zawartość okna nie zostanie przebudowana. Przełączenie warstwy Operatorów do trybu Szkielet nie 380 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że efekt tych operacji nie będzie widoczny. Oznacza to. Na Rzucie Elementy bazowe i Operatory będą wyświetlane bez zmian.dodaje bryłę Operatora do bryły Elementu bazowego. Dodawanie . ku górze. na której są umieszczone nie zostanie powtórnie pokazana. Nie będzie także możliwa ich edycja. Przykład Działania na elementach bryłowych Poniższy przykład przedstawia proces tworzenia ściany osłonowej dla spiralnych schodów. Operatory nie będą wyświetlane w oknie Rzutu. będzie miało wpływu na ich wyświetlanie w oknie Rzutu. przy pomocy Działań na elementach bryłowych. nawet jeżeli ich warstwy są widoczne. Część wspólna . powyżej a warstwy są ukryte. Operatory nie zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Działania pokazane są w Szkielecie. Wykonując operacje na bryłach w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ pamiętaj.odcina fragment Elementu bazowego. dopóki warstwa.zachowana zostaje tylko część wspólna brył Elementu bazowego oraz Operatora. 1) Wstaw na Rzucie Schody spiralne za pomocą narzędzia Schody.odcina fragment Elementu bazowego. Wszystkie polecenia związane z Zestawieniami ilościowymi będą wykonywane w oparciu o zmodyfikowane bryły. poniżej. Odejmowanie z wytłaczaniem do góry . Poniżej pokazano prezentowane wcześniej elementy w widoku przekrojowym.odcina fragment Elementu bazowego. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo.

3) Otwórz okno dialogowe poleceniem z menu Projekt > Operacje na elementach bryłowych. 6) Zaznacz element operatora: spiralne schody. 7) Kliknij "Pobierz operatory".Wirtualny Budynek 2) Utwórz ścianę łukową obejmującą schody. 4) Zaznacz Element bazowy: ściana łukowa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 381 . 5) Kliknij "Pobierz elementy bazowe".

Szczegóły. Szczegóły. 3) Opcje dla Obiektów GDL: Przełącza typ symbolu niektórych elementów bibliotecznych (np. 2) Opcje Wyświetlania Wypełnień: opcje związane z tłami i wzorkami wypełnień i stref. wypełnień. Znaczników Przekroju. Operacja na elementach bryłowych jest zakończona. 9) Kliknij "Wykonaj". zarówno na ekranie jak i w wydrukach. kratek wentylacyjnych. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. zaznaczenie schodów. gdy zachodzi potrzeba zmiany sposobu wyświetlania wszystkich tego typu obiektów w projekcie. lamp sufitowych. Przegród Strukturalnych i elementów Zakreślania. Drzwi. stref i niektórych Obiektów GDL. Wyjątek: Dwie opcje wyświetlania Modelu dla Przegrody Strukturalnej (Pełne i Schematyczne) będą miały wpływ na wyświetlanie i wygląd Przegród Strukturalnych tylko w oknach 3D i Dokument 3D (łącznie z trybem edycji Przegrody Strukturalnej). 10) Kliknij pusty obszar aby anulować 11) Sprawdź rezultat w oknie 3D. Symboli słupów. Okien. Opcje wyświetlania Modelu mają wpływ na wygląd elementów konstrukcyjnych. detektorów dymu) pomiędzy "Rzutem Podłogi". Opcje wyświetlania Modelu (i Kombinacje) uaktywniane są globalnie dla bieżącego modelu. Opcje wyświetlania Modelu Sposób wyświetlania Widoków Modelu może być zdefiniowany globalnie w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. a "Rzutem Sufitu". Ustaw Opcje wyświetlania Modelu Otwórz okno dialogowe Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu aby określić następujące opcje (zgrupowane w panelach): 1) Opcje Elementów konstrukcyjnych: Pokaż/Ukryj inne opcje mające wpływ na wyświetlanie i wygląd Belek. (Można także definiować te ustawienia indywidualnie dla poszczególnych elementów za pomocą odpowiednich opcji w oknie dialogowym Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 382 .Wirtualny Budynek 8) Wybierz typ operacji: Odejmowanie z wytaczaniem do góry. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Użyj tych opcji. Opcje Wyświetlania Modelu nie mają żadnego wpływu na Okno 3D.

Domyślnie. Mapy Widoków oraz w Zestawach Publikacji Nawigatora. mogą one być modyfikowane i zapisywane pod nowymi nazwami. do Detali lub Sytuacji. dostępne są cztery Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. Kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego i zastosowanie zmian. Skorzystaj z menu rozwijanego znajdującego się w palecie Opcje Podręczne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Szczegóły.) Poniższa ilustracja prezentuje wspomniane trzy elementy wyświetlane w postaci "Rzutu Podłogi" (po lewej) i "Rzutu Sufitu" (po prawej). Opcję tę można otworzyć i wprowadzić zmiany z dolnej części Mapy projektu w Organizatorze (Opcje ustawień widoku i przechowywania) oraz w palecie Opcji podręcznych. Skonfigurowane opcje powinny zostać zachowane za pomocą przycisku Zachowaj jako w panelu Kombinacje Opcji widoków modelu. Aktywna Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu wyświetlana jest w panelu Cechy Mapy Projektu. Sprawdź ustawienia w pozostałych panelach. Kombinacje Opcji widoków modelu Po utworzeniu jednego bądź kilku zestawów Opcji wyświetlania Modelu. posługując się poleceniami znajdującymi się w pierwszym panelu tego okna dialogowego. możesz je zachować jako Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. patrz Panel Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. • 383 . wykonaj jedno z poniższych: • • Użyj polecenia Dokument > Ustaw Widok Modelu i wybierz z menu odpowiednią Kombinację Opcji wyświetlania Modelu otwórz menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu i wybierz jedną z zapisanych Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu można zachować i szybko aktywować do poszczególnych widoków w zależności od potrzeb (np. jednak nie są one przechowywane pod tą nazwą. jeżeli zajdzie taka potrzeba. Te nowe ustawienia mogą pozostać aktywne nawet po zamknięciu okna dialogowego. Skorzystaj z odpowiedniego menu rozwijanego znajdującego się u dołu Mapy Projektu Organizatora (Opcje ustawień i przechowywania widoków).) różne widoki mogą korzystać z różnych Opcji Wyświetlanie Modelu. aby sprawdzić co się będzie działo po zastosowaniu Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu.Wirtualny Budynek Obiektu/Lampy. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu w Projekcie Aby zastosować Kombinację Opcji wyświetlania Modelu do bieżącego modelu. Nie zachowana konfiguracja opisana zostanie jako "Użytkownika".

Aby zastosować inną Kombinację Opcji Wyświetlania Modelu do zapamiętanego Widoku. Pozostałe funkcje na liście przełączają sposób wyświetlania grubości linii oraz wypełnień (wektorowe lub bitmapowe). użyj okna dialogowego Ustawienia Widoku. otwórz paletę narzędziową Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu dla zapamiętanego Widoku Gdy zachowujesz widok z dowolnego okna modelu. Aby uzyskać szybszy dostęp do tych opcji. zapisywana jest również jego bieżąca Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu. nie ma wpływu na wygląd widoków modelu podczas publikacji (np. Status ten. które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb.drukowaniu). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 384 .Wirtualny Budynek Opcje wyświetlania Polecenie Widok > Opcje wyświetlania wyświetla listę funkcji związanych z wyświetlaniem elementów. Dotyczy on tylko wyświetlania elementów na ekranie. Widok > Opcje wyświetlania (szybki dostęp do tych opcji możliwy jest również poprzez pasek narzędzi Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania). patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75. Kliknięcie dowolnego elementu przełączy jego status. Opcje wyświetlania (ekranowe) Szczegóły. są one pomocne głównie w trakcie operacji edycji.

wyświetlanie kreskowania wektorowego. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. wyświetlanie tych linii Prawdziwa grubość: Użyj tej opcji by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie prawdziwych grubości linii. wszystkie linie są wyświetlane jako bardzo cienkie. wypełnienia wyświetlane są z wzorkiem punktowym. Elementy Szablonu na Arkuszach: Wł. Ustawienia Częściowego wyświetlania struktury mają wpływ jedynie na struktury złożone i warstwowe. Do każdego okna można przypisać inną formę Częściowego Wyświetlania Struktury (np. Kolor podświetlenia Znaczników może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. może będziesz wolał dokonać publikacji Planu Strukturalnego. Ramki Rysunków: Użyj tej opcji do przełączania wyświetlania ramek Rysunków na Arkuszach. Częściowe Wyświetlanie Struktury ma wpływ na wyświetlanie elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D.Wirtualny Budynek • • • • Czyść połączenia ścian i belek: Przełącza tryb czyszczenia połączeń ścian i belek. użyj opcji Cienka Linia w oknie dialogowym Drukuj lub Plotuj. Jeżeli opcja ta jest wyłączona. Szybkie przypisanie Częściowego Wyświetlania Struktury dla bieżącego okna możliwe jest poprzez okno Struktury częściowej dostępne w palecie Opcji Podręcznych. Uwaga: Tryb Bardzo cienkie dostępna w tym menu. Gdy opcja ta jest wyłączona. Opcja ta dotyczy tylko wyświetlania kreskowania na ekranie (bez względu na rodzaj wypełnienia)./wył. Jeżeli chcesz wydrukować rysunek w tym trybie wyświetlania./wył. Te elementy to: Linie Zasięgu i Obszaru Odległego Przekrojów i Elewacji. Na przykład. Można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury dla każdego widoku. Wyświetlanie Struktury O Częściowym Wyświetlaniu Struktury Funkcja Częściowego Wyświetlania Struktury umożliwia wyświetlenie i stworzenie złożonych i skomplikowanych elementów w uproszczonej formie. W przeciwieństwie do Opcji wyświetlania Modelu mających wpływ jedynie na okna 2D. na którym skomplikowane i złożone elementy będą przedstawione tylko częściowo: przedstawiając jedynie rdzeń lub bez wykończenia. Zasięg Znaczników: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania wyświetlania ekranowych elementów Znaczników. Użyj kolejnych czterech opcji do przełączania wyświetlania poszczególnych Pomocy Rysunkowych. • • Pogrubione linie przekroju: Wyświetla Elementy konstrukcyjne z pogrubionymi liniami przekrojowymi. Pokaż Linie odniesienia Ścian i Belek: Wł./wył. wyświetlanie tych linii. Wieloboki obrysu Detali i Obszarów 2D. wyświetlanie elementów szablonu arkusza. Ustaw preferencje wyświetlania za pomocą menu Dokument> Częściowe Wyświetlanie Struktury. 3D). Linie odniesienia Dachów: Wł. Znaczniki Źródłowe to te. • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 385 . w przypadku współpracy z innymi projektantami lub inżynierami. dotyczy tylko sposobu wyświetlania elementów na ekranie. chyba że zaznaczona jest opcja "Pogrubione linie przekroju". Są to: Uchwyty wypełnień. Zobacz Struktury warstwowe na stronie 32. Podświetl Znaczniki Źródłowe: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania podświetlania Znaczników Źródłowych./wył. które w trakcie wstawiania tworzą Widoki Projektu. Uchwyty obrazków i bloków tekstowych oraz Uchwyty krzywych Beziera. Kreskowanie wektorowe: Wł. Linie i Linie Zakresu Elewacji/Rozwinięć Ścian. oraz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. Rzut. • Pokaż Pomoce Rysunkowe: Włącza i wyłącza dostępne pomoce rysunkowe.

poza warstwami/komponentami określanymi jako “Wykończenie”.Wirtualny Budynek Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury Preferowany sposób wyświetlania można określić za pomocą okna Dokument > Częściowe Wyświetlanie Struktury. • Bez Wykończenia: Wyświetlona jest cała struktura. • Pełna Struktura: To jest ustawienie domyślne. 386 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Tylko Rdzeń: Można wyświetlać jedynie struktury zdefiniowane jako “Rdzeń”.

• Obszar 2D oraz Detal: Jeśli widok źródłowy projektu jest w Rzucie lub jeśli jest widokiem projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. można wyświetlić trzy okna Przekroju z trzema różnymi ustawieniami Częściowej Struktury). można zachować dwa różne widoki tego samego Przekroju. można je określić osobno dla każdego okna. a każdy z nich będzie miał inne Częściowe Wyświetlanie Struktury. że dla każdego widoku można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury: na przykład. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 387 . Oznacza to. Zobacz także Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego na stronie 392. Wyjątek: Nie można skonfigurować ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla Przekroju typu Rysunek.Wirtualny Budynek Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury można przypisać do następujących rodzajów okien: • • • Rzut (jedno ustawienie Częściowej Struktury ma wpływ na każde okno Rzutu) Okno 3D (jedno ustawienie dla okna 3D) Przekrój/Elewacja/Rozwinięcia ścian/Dokument 3D: Każdy typ okna dla tych elementów może mieć własne ustawienie Częściowego Wyświetlenia Struktury (np.) Część Cechy w Mapie Projektu Organizatora oraz Mapie Widoków Organizatora wyświetla aktualne ustawienia Struktury Częściowej zaznaczonego elementu. ani dla jakiegokolwiek innego Niezależnego widoku projektu. można skonfigurować ustawienia Częściowego Wyświetlenia Struktury dla Obszarów 2D i Detali (w razie potrzeby. Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku Ustawienia dla Częściowego Wyświetlania Struktury jest zachowywane wraz z widokiem.

Wirtualny Budynek Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów warstw (ścian. stropów. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”.” jednak muszą one przylegać do siebie. 388 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dla elementów warstw: warstwy można określić jako “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. dachów): warstwy można zaznaczyć jako “Rdzeń” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.” Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy.

1) Wybierz narzędzie Podrys. Dokonany wybór zostanie podświetlony. wybierz element Wybierz Podrys i zaznacz Pełna Struktura. Można zawsze wybrać opcję Pełna Strukturalna Oryginalna dla Podrysu: Po zaznaczeniu częściowo wyświetlonego elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 389 . belek.Wirtualny Budynek Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów Profili (ścian. ArchiCAD umożliwia wyświetlenie kilku rodzajów informacji. ściany warstwowe są wyświetlane z ustawieniami tylko rdzenia.zgodnie ze wskazaniem pogrubionego kursora w kształcie znaku Mercedesa na tym obrazku. jeśli zajdzie taka potrzeba. Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). W tej części. Opcja Funkcje wspierające zaznaczenie również pomoże wyświetlić części elementów wyświetlone w pełni oraz częściowo. 2) Z menu rozwijalnego Podrys. ale będzie pokazany tylko na wyświetlonych częściach elementów. ale opcja “Pokaż Pełną Strukturę” (na czerwono) pokazuje pełną strukturę ściany. wyświetlone zostaną punkty aktywne w oryginalnym położeniu. słupów): Elementy można zaznaczyć jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Projekt > Menedżer profili. które pomogą zidentyfikować pełną strukturę oryginalną. ale kursor rozpozna linię odniesienia nawet jeśli nie będzie jej na wyświetlonej części elementu . Wizualizacja pełnej struktury Nawet jeśli zastosujesz opcję Częściowego Wyświetlenia. Zaznaczenie zapamiętane jest pokazane jedynie na wyświetlonych komponentach.

strop lub siatka). która opcja częściowego wyświetlania została zastosowana. nie będzie ona miała wpływu na strefy: strefy. użyj panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów Mimo że zwykłe Kolumny posiadają “Rdzeń” oraz okładzinę. Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie Jeśli przypisałeś Wypełnienie Kryjące dla dowolnego elementu warstwowego lub złożonego (może to być dach. Aby wyświetlić kolumnę bez okładziny. 390 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wtedy Wypełnienie kryjące pojawi się niezależnie od zastosowanej opcji Częściowego Wyświetlania. nie są uznawane za elementy składowe dla celów Częściowego Wyświetlania Struktury. nawet jeśli wykończenia są ukryte zgodnie z aktualnym ustawieniem Częściowego Wyświetlania Struktury. Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref Niezależnie od tego. całego elementu. Aby zastąpić opcje wyświetlania Wypełnień kryjących. Następnie ustawić opcję Częściowe Wyświetlanie Struktury jako “Bez Wykończenia. Zwykłe kolumny zawsze pokazują zarówno Rdzeń oraz Okładzinę niezależnie od ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury. które dochodzą do “Krawędzi wewnętrznej” są obliczane jako komponent “wykończenia” otaczającej struktury.” W przypadku Słupów "obudowanych" ścianą: Wyświetlając tylko Rdzeń można wyeliminować Owijanie.Wirtualny Budynek Okno Info wyświetla Grubość oryginalnego. należy stworzyć Złożoną Kolumnę i skonfigurować okładzinę jako “Wykończenie”. nawet jeśli jest on akurat ustawiony jako Częściowo wyświetlony.

w którym wstawiono wymiary. Ściana będzie wyświetlona z ustawienia wyświetlania tylko rdzenia: Można skopiować i przekleić zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. które NIE pojawiają się w danym widoku Częściowego Wyświetlania Struktury. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury są podobne. wymiary związane z wcześniejszym ustawieniem Wyświetlania nie będą widoczne. jeśli spróbujesz wkleić zwymiarowane elementy. należy przełączyć z powrotem na ustawienie Częściowego Wyświetlania Struktury. Jeśli skopiujesz i przekleisz zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. pojawi się okno z ostrzeżeniem: Jeśli przełączysz ustawienie wyświetlania na opcję Pełnej Struktury. Aby ponownie zobaczyć wymiary. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 391 .ten utworzony poprzednio przy ustawieniu wyświetlania Pełnej Struktury. a inne zestawy wymiarów w widokach Pełnej Struktury oraz Bez wykończenia.Wirtualny Budynek Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów Wymiary połączone są z ustawieniem częściowego wyświetlania struktury: każdy tryb częściowego wyświetlania ma własny zestaw wymiarów: można wybrać zestaw wymiarów jedynie dla widoku Tyko rdzeń. Jeśli przełączysz pomiędzy ustawieniami częściowego wyświetlania struktury. te wymiary zostaną utracone po przeklejeniu. wymiar pokazany w opcji Tylko Rdzeń zniknie. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury różnią się od siebie. Jednak. i pojawi się inny wymiar .

którego źródłem jest model z określoną opcją ręcznego przebudowania. Rozwinięcia ścian.po przebudowaniu. Następnie zmień widok projektu na “Aktualizacja manualna” lub “Rysunek: bez przebudowania”. W przeciwnym razie: Załóżmy. ze widoki stworzone na podstawie tego źródła . że mamy widok projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. Jest to możliwe. Po przebudowaniu takiego widoku .dla którego źródła zmieniono opcję z Automatycznego Przebudowania na Ręczne .Wirtualny Budynek Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego Często będziesz pracował w widoku modelu (Przekrój. lub anulować proces. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie związane z konsekwencjami dla pochodnych widoków: Ustawienia częściowego wyświetlania struktury widoków mogą się zmienić: Możesz kontynuować Przebudowywanie. ale musisz pamiętać. ponieważ widok projektu źródłowego może nie być zaktualizowany. z którego stworzono kilka widoków. rozwiązaniem jest powrót do widoku źródłowego (lub zrobienie jego kopii wraz z potrzebnymi ustawieniami częściowego wyświetlania struktury) i zmienić aktualizację na typ Automatyczny. może wystąpić problem kiedy będziesz probować zmienić powiązane ustawienia Częściowego wyświetlania struktury. Jeśli nie zmienisz ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoku projektu źródłowego z Ręcznym przebudowaniem (nawet jeśli został stworzony na podstawie źródła typu automatycznej aktualizacji).zostaniesz ponownie ostrzeżony o zmianie ustawień częściowej struktury widoku: Rozwiązanie: wróć do widoku źródłowego (lub zrób jego kopię) i zmień typ aktualizacji na Automatyczny. aby pasowały do tych skonfigurowanych dla widoku projektu źródłowego. Ustawień częściowego wyświetlania struktury nie można zmieniać.nawet jeśli już utworzyłeś te widoki . Niżej przedstawione ustawienia widoku należą do widoku. Jednak jeśli widok projektu źródłowy to widok/widok projektu z opcją ręcznego przebudowania. Ponownie. 392 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dlatego ArchiCAD nie pozwoli zmienić ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoków utworzonych z źródeł z opcją ręcznego przebudowania lub typu Rysunek. Detal lub Obszar 2D). zmienią ustawienia Częściowego wyświetlania tak. w którym elementy mają źródło w innym oknie modelu. Elewacja.

Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien Wyświetlenie 2D drzwi i okien powinno zniknąć w wyniku zmiany na częściowe wyświetlanie struktury. 2) Jeśli dalej chcesz pracować nad projektami używając nowych obiektów: • • Załaduj plik biblioteki AC 12 . Niezgodne "stare" elementy pozostaną na miejscu. jeśli migrujesz wcześniejsze wersje projektów ArchiCADa do ArchiCAD 12. aby były właściwie wyświetlane przy częściowym wyświetlaniu struktury.lcf załadować zestaw bibliotek z ArchiCAD 10 i 11 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 393 .Wirtualny Budynek W ten sposób. Drzwi / Okna w bibliotece ArchiCAD 12 zostały przeprogramowane. Jedna. i nie będą sprzeczne z obiektami ArchiCADa 12. ale również korzystać z nowych obiektów powinieneś: • • załadować plik biblioteki AC 12 . Wyjątek: W przypadku elementów złożonych (Profili) skonfigurowanych jako Częściowo wyświetlanych może nastąpić zniknięcie warstw w pewnych przypadkach.lcf Elementy niezgodne w przeniesionych projektach zostaną pokazane jako Brakujące elementy biblioteczne. trzeba będzie je zastępować pojedynczo (i resetować ich parametry). "stare" zgodne elementy zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi z ArchiCADa 12. pamiętaj o poniższych wskazówkach: 1) Jeśli chcesz zachować stare obiekty biblioteczne. Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów Przecięcia będą zachowywały się tak samo jak w przypadku wyświetlania pełnej struktury: W wyniku częściowego wyświetlania nie znikną żadne przecięcia warstw. Elementy zgodne zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi AC 12.

Wirtualny Budynek 394 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

• Sposób wyświetlania elementów rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D zależy od ustawień atrybutów w oknach dialogowych Ustawień poszczególnych narzędzi. typy linii. Zmiany dokonane w ArchiCADzie są natychmiastowo wprowadzane do Teczki arkuszy. wbudowaną funkcję tworzenia arkuszy projektu. wysyłany na serwer czy zapisany na dysku. ArchiCAD oferuje również profesjonalny interfejs obsługi urządzeń drukujących/plotujących. Możesz dzięki nim ustawiać i zachowywać preferencje dotyczące publikacji dowolnej ilości zestawów. z których następnie może przygotować Teczkę arkuszy . Funkcje Kolportera znacznie usprawniają i porządkują końcową fazę pracy nad projektem . która umożliwia przygotowanie pełnej dokumentacji na podstawie zachowanych widoków modelu. Za wyjątkiem Rysunków i Wypełnień elementy rysunkowe nie są brane pod uwagę podczas tworzenia list i zestawień. rodzaje wypełnienia) można definiować w odpowiednich oknach dialogowych znajdujących się w menu Opcje > Atrybuty elementów. użytkownik ma dostęp do wszystkich widoków Wirtualnego Budynku. w przypadku drukarek. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Rysowanie Wszystkie Elementy rysunkowe są dwuwymiarowe: do tej grupy należą Punkty aktywne.wirtualną reprezentację papierowej dokumentacji. wygląd niektórych atrybutów może być modyfikowany poleceniami z menu Widok > Opcje wyświetlania. publikowanie może odbywać się w każdym momencie za pomocą jednego kliknięcia. Zestawy atrybutów związanych z elementami rysunkowymi (pióra kolorów. nadal wszystkie projekty architektoniczne muszą być publikowane na papierze. musisz oprzeć się na sterownikach dostarczonych przez producenta. Jako pomoc przy rysowaniu i umieszczaniu elementów konstrukcyjnych. Gdy zestaw publikacji zostanie już zdefiniowany. Ich kontury mogą być wykorzystywane przy tworzeniu skomplikowanych brył 3D za pomocą narzędzia Magiczna różdżka. Oto typowe kroki pozwalające na utworzenie elementu rysunkowego: 1) Wybranie narzędzia z Palety narzędzi i otworzenie okna dialogowego jego ustawień. Funkcje tworzenia arkuszy projektu stanowią integralną część ArchiCADa. Aby maksymalnie przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia dokumentacji. Cele dekoracyjne lub opracowanie szczegółów. Funkcje tworzenia Zestawień ilościowych pozwalają na tworzenie list zawierających wszelkie dane o projekcie. jest kompletny zestaw narzędzi rysunkowych i wymiarujących. Proces tworzenia zestawień został opisany na końcu tego rozdziału. Za pomocą okien arkuszy. podczas gdy drukarki (różnych formatów) na danych rastrowych. To tutaj decydujesz czy dany zestaw będzie wydrukowany. 395 . Elementy rysunkowe mają wiele zastosowań: • • • Przy modelowaniu detali. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384.Dokumentacja Dokumentacja Uzupełnieniem funkcji ArchiCADa umożliwiających wymodelowanie Wirtualnego Budynku. Wypełnienia. pakiet ArchiCAD zawiera udoskonaloną. wyplotowany. których nie chcesz rysować za pomocą elementów konstrukcyjnych.jego publikację. Plotery (są to przeważnie urządzenia obsługujące duże formaty) opierają swoje działanie na danych wektorowych. Obecnie. zwłaszcza w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D lub Detali i Obszarów 2D. Obrazki oraz Rysunki. Graphisoft zapewnia sterowniki do większości ploterów dostępnych na rynku. Linie. Szczegóły. Gdy zależy nam na szybszym wyświetlaniu lub publikowaniu. Rezultaty obu procesów przeważnie są podobne.

rysowanego elementu. wstawiane za pomocą Narzędzia Wypełnienie. które nie wymagają odpowiednika w 3D. po łuku. widocznej na Rzucie powierzchni stropu.) 3) Wybranie Metody geometrii w palecie Info pozwalającej na 4) Wskazanie w oknie 2D. Słupom. opisami i komponentami. Jako kreskowanie wektorowe wypełnienia mogą być również wykorzystywane do ozdabiania materiałów w Oknie 3D i Dokumentach 3D. by odpowiadały przeznaczeniu lub wybranie wcześniej zapisanych ustawień z listy pojawiającej się po wciśnięciu przycisku Ulubione. Dla większości elementów można wybrać Wypełnienie Przekrojowe (na przykład dla elementów ciętych płaszczyzną przekroju lub płaszczyzną cięcia dla Rzutu) oraz oddzielne Wypełnienie Kryjące (pozwalające na wypełnienie powierzchni w widoku. długości i/lub wielkości Wypełnienia O Wypełnieniach Wypełnienia są dwuwymiarowymi kreskowanymi wzorkami pozwalającymi na odróżnienie lub przyozdobienie różnych elementów projektu. • Podobnie jak przy elementach konstrukcyjnych. Wypełnienia można: • przypisywać elementom konstrukcyjnym (Ścianom.Dokumentacja 2) Dopasowanie ustawień tak. Wypełnienia przypisane do elementów konstrukcyjnych mogą być wyświetlane w oknach Rzutu. których kolory i wzory mogą być ustawiane 396 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dokumentów 3D i w oknach Detali/Obszarów 2D. Wypełnienia 2D mogą występować w zestawieniach wraz z powiązanymi z nimi cechami. Siatkom. Elementy te służą do wypełniania obszarów. położenia. Każdy rodzaj wypełnienia posiada "tło" i "pierwszy plan". Kliknij OK. np. ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Przekroju/Elewacji/RŚ. rysowanie elementów wzdłuż prostej. aby zatwierdzić. tworzenia cieni i innych elementów graficznych lub do mierzenia powierzchni wypełnionych wieloboków. po łamanej a także obracanie ich w momencie wstawiania. Strefom i komponentom Obiektów) stosować jako indywidualne elementy rysunkowe. Dachom. Stropom.

do jakiego elementu może być przypisane dane wypełnienie. możesz określić Kategorię. w panelu Ustawienia zaawansowane okna dialogowego Ustawienia Wypełnienia. • • Każdy rodzaj wypełnienia może być przypisany do jednej lub kilku kategorii. lub zaznacz wstawiony element. wypełnieniu musi być przypisana kategoria "Wypełnienie Kryjące". Funkcja ta jest przydatna przy korzystaniu z Opcji Wyświetlania Modelu oraz przy eksporcie plików DXF/DWG. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie Gdy rysujesz wypełnienie ręcznie. do której zostanie przypisane to wypełnienie. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. Stropów lub Dachów na Rzucie. Nie są one w żaden sposób związane z elementami konstrukcyjnymi. Wypełnienia Rysunkowe: Proste wypełnienia narysowane ręcznie w dowolnym Oknie Modelu. która zostanie rozbita na elementy rysunkowe. Na przykład. Na przykład: jeżeli na Przekroju znajduje się Ściana. za pomocą Narzędzia Wypełnienie. w oknach Rzutu. Przy rysowaniu dodatkowych wypełnień w oknie Przekroju. wypełnienie przekrojowe ściany zostanie automatycznie przypisane do odpowiedniej kategorii. Kategorie wypełnienia Dostępne są trzy kategorie wypełnień: • Wypełnienia Przekrojowe: Kreskowania wyświetlane na powierzchniach ciętych elementów konstrukcyjnych widocznych w przekroju. Przekroju/Elewacji/Rozwinięcia Ścian. otwórz okno dialogowe Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Atrybuty elementów) i rozwiń panel Kategoria i wzór punktowy. takimi jak Ściany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 397 . dzięki czemu będą traktowane jak wypełnienia przekrojowe elementów konstrukcyjnych. Kategoria decyduje o tym. Wypełnienia Kryjące: Wypełnienia Stropów. czy Dachy.Dokumentacja oddzielnie. Stref. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. gdzie możesz duplikować. Aby przypisać kategorię określonemu wypełnieniu. Zobacz także Tabela eksportu wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Dachów. będziesz mógł im przypisać kategorię Wypełnień Przekrojowych. Stropy. Dokumentów 3D lub Detali/Obszarów 2D. Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym By zdefiniować domyślne wypełnienie dla elementu konstrukcyjnego lub zmienić wypełnienie wstawionego elementu: 1) Aktywuj Narzędzie Wypełnienie. Siatek i Stref na Rzucie. by mogło być stosowane jako wypełnienie Siatek.

Siatek. 4) Wybierz pożądany rodzaj wypełnienia z rozwijanej listy. aktywuj przycisk "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut okna Ustawień strefy. Siatek i Dachów. • W przypadku Stref. by wyświetlić listę dostępnych wypełnień dla każdej z kategorii. które będzie wyświetlane na Rzucie. Stref i Dachów możesz określić Wypełnienie Kryjące. Przypisywanie Wypełnienia Kryjącego Dla Stropów. 3) Kliknij nazwę lub ikonę wypełnienia dla Wypełnienia Przekrojowego lub Kryjącego. 398 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Dokumentacja 2) Przejdź do panelu Rzut i Przekrój w oknie Ustawień Elementu (lub kliknij przycisk Rzut i Przekrój w palecie Info). Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. • Dla Stropów. zaznacz opcję "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawień.

Definiowanie Rodzajów Wypełnienia ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). której to wypełnienie będzie przypisane. Więcej szczegółów. Trzy wypełnienia. a następnie wybierz jedną z trzech dostępnych Metod geometrii znajdujących się w palecie Info. ponieważ Pierwszy plan jest ustawiony na zero. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Rysowanie Wypełnienia metodą Wieloboku. kliknij ikonę narzędzia Wypełnienie w Palecie Narzędzi. Funkcja ta obejmuje Wypełnienia 100%. Istnieje również możliwość łączenia wielu wypełnień w celu utworzenia struktur warstwowych dla Ścian. patrz Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie na stronie 397. Rysując wypełnienie za pomocą Narzędzia Wypełnienie możesz wskazać kategorię. Prostokąta lub Obróconego prostokąta jest podobne jak w przypadku rysowania ścian. Wypełnienia symbolami. ponieważ zasłania on tło. Te wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia: Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. gdzie możesz duplikować. patrz Okno dialogowe Rodzaje Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. 75%) pierwszego planu. Dachów lub Stropów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 399 . Wypełnienia pełne obejmują: • • • Wypełnienie pierwszego planu: Widać jedynie pierwszy plan. Opis tego procesu można znaleźć w podrozdziale Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237 oraz Utwórz Prostokąt Ścian na stronie 238. Możesz modyfikować jego zawartość lub importować nowe elementy za pomocą Menedżera atrybutów. Wypełnienie tła: Widać jedynie Tło. Wypełnienia gradientowe i Wypełnienia obrazkami. dla których wstępnie skonfigurowano Przezroczystość (25%. Wypełnienia wektorowe.Dokumentacja Rysowanie Wypełnień Aby narysować Wypełnienie. Szczegóły. 50%.

wypełnienia będą wyświetlane na ekranie jako raster (będą złożone z punktów). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Wypełnienia wektorowe mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych w oknach 2D. Nowy rodzaj wypełnienia będzie się od tej pory wyświetlać na rozwijanej liście wypełnień. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. (Wypełnienia wieloboku rysuje się ręcznie. Punktowe wersje wszystkich fabrycznie przygotowanych wzorków wypełnień zbliżone są do ich wektorowych odpowiedników. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404.Dokumentacja Dodatkowo możesz utworzyć nowy rodzaj wypełnienia w oparciu o żądaną wartość przezroczystości: kliknij Nowe i wybierz wypełnienie 100% w oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie. nawet jeśli jest on aktualnie wyłączony. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. ustaw wartość procentową Przezroczystości (w tym przypadku 65). będziesz musiał narysować jego punktowy odpowiednik ręcznie. są to między innymi skala. Niektóre właściwości wzorów wektorowych mogą być modyfikowane. przy pomocy Narzędzia Wypełnienie.) W panelu Wyświetlania wypełnień w oknie dialogowym Rodzajów wypełnień. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do Materiałów wyświetlanych w oknie 3D. kąt. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazkami to jedynie wypełnienia wieloboków. Domyślnie. Szczegóły. dostępność oraz powiązany wzór punktowy. 400 . Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy Każdy rodzaj wypełnienia może być wyświetlany w dwóch trybach: wektorowym lub punktowym. Wypełnienia symbolami mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. odstępy. Jeżeli wyłączysz tę opcję. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. Jeżeli zmodyfikujesz wzorek wektorowy lub utworzysz nowe Wypełnienie symbolami. Podczas drukowania lub plotowania wypełnień wykorzystany będzie tryb wektorowy. wyświetlanie wszystkich wypełnień w projekcie ustawione jest na Kreskowanie wektorowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. zatem dostępne są tylko na liście Narzędzia Wypełnienie. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405.

użyj opcji w panelu Ogólne okna Ustawień Wypełnienia. Dla wypełnień kryjących Siatek. wypełnienie to będzie widoczne w Oknie 3D tylko jeżeli ustawisz przycisk funkcji Kreskowanie wektorowe 3D na "On" w oknie dialogowym Widok > Tryb widoku 3D > Ustawienia Widoku 3D i pod warunkiem. Jeżeli Materiały te obejmują Kreskowanie wektorowe. gdy zaznaczona zostanie opcja Kreskowanie wektorowe 3D w panelu Reprezentacji modelu okna dialogowego Ustawień.Dokumentacja Wyświetlanie Kreskowania wektorowego Na Rzucie Kreskowanie wektorowe będzie wyświetlane na Rzucie tylko jeśli aktywowałeś Widok > Opcje wyświetlania > Kreskowanie wektorowe. • Dla wypełnień narysowanych za pomocą Narzędzia Wypełnienie. że będziesz używać Wewnętrznego silnika 3D. Ustawienia Kreskowania wektorowego nie mają wpływu na wygląd renderingów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 401 . Więcej szczegółów. patrz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. W Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D jest wyświetlane kreskowanie wektorowe tylko. Dachów i Stref. W Oknie 3D Elementy konstrukcyjne w Oknie 3D są wyświetlane przy użyciu Materiałów przypisanych do nich w panelu Modelu w Ustawieniach elementu. • Zobacz także Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych na stronie 40. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) oraz Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. użyj opcji w panelu Wypełnienie Kryjące danego okna Ustawień Narzędzia. Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego Możliwe jest ręcznie określanie orientacji kreskowania wektorowego. Stropów. Szczegóły.

Uchwyty wypełnienia widoczne są tylko wtedy. że wypełnienie ułożone będzie zawsze ortogonalnie. Trzecia opcja (dostępna tylko w Ustawieniach Narzędzia Wypełnienie/Ustawieniach Palety Info wypełnień i Narzędzia Strop) pozwala na użycie Zniekształconych Wypełnień. W tym przypadku wzór wypełnienia rozpoczyna się w początku elementu wypełnienia. Zwróć uwagę. zaznacz wypełnienie a następnie kliknij punkt końcowy uchwytu i obróć. bez względu na transformacje dokonane na elemencie. Upewnij się. Zwróć uwagę.Dokumentacja Orientacja wzoru wypełnienia określana jest za pomocą uchwytów. na Okrąg pomocniczy (jeżeli włączona jest funkcja Linie pomocnicze) pojawiający się. Możesz przeciągnąć uchwyt poza obrys wypełnienia nawet po jego utworzeniu. Modyfikowanie wzoru kreskowania odbywa się poprzez manipulowanie długością każdego z uchwytów oraz kątem zawartym pomiędzy nimi. że uchwyt niekoniecznie musi znajdować się wewnątrz wieloboku wypełnienia. że wciśnięty jest przycisk Przesuń pod-element w palecie pomocniczej. Drugie zdefiniuje kierunek ułożenia kreskowania. gdy włączona jest opcja Pokaż Uchwyty Wypełnień oraz Pokaż Pomoce Rysunkowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. Użyj Zniekształconych Wypełnień Powiąż z początkiem wypełnienia Opcja Powiąż z początkiem wypełnienia pozwala na wykorzystanie uchwytu do określenia orientacji wzoru wypełnienia. Oznacza to. Jeżeli chciałbyś powrócić do oryginalnych wymiarów kreskowania wystarczy przeciągnąć kursorem koniec uchwytu na ten Okrąg. gdy poruszasz którymś z uchwytów. zaznaczenie wypełnienia zaznaczy również uchwyt. Pierwsze kliknięcie określi początek wypełnienia. 402 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknięcie uchwytu spowoduje zaznaczenie całego wypełnienia. Aby później zmienić orientację kreskowania. Pojawi się wtedy kursor w kształcie uchwytu wektora wypełnienia. Powiąż z początkiem wypełnienia Wybranie opcji Powiąż z początkiem projektu spowoduje. po wstawieniu wypełnienia będziesz miał możliwość określenia wektora wypełnienia. Przy tworzeniu nowego wypełnienia z wybraną funkcją "Powiąż z początkiem wypełnienia". iż zamiast jednego uchwytu określającego wektor kierunku wypełnienia dostępne są dwa.

dzięki którym wzrasta czytelność rysunków. Wypełnienia po lewej powiązane są z początkiem projektu natomiast te po prawej są zniekształcone. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Dach) w Pomocy ArchiCADa. W Przekrojach o statusie rysunku. czy sekcja Wypełnienie kryjące w panelu Rzut i Przekrój jest aktywna i zaznacz w niej obie opcje Ustaw zgodnie z nachyleniem i Zniekształć wg spadku. w menu Dokument > Ustaw widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Sprawdź.Dokumentacja Istnieją przynajmniej dwa zastosowania zniekształconych wypełnień. po lewej z wyłączoną opcją zniekształcania a po prawej z włączoną. Szczegóły. w oknie dialogowym Ustawień dachu znajduje się opcja Zniekształć wg spadku. Porównaj poniższe ilustracje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 403 . Jeżeli zaznaczysz te wypełnienia i w ich ustawieniach wybierzesz opcję Użyj zniekształconych Wypełnień. Poniżej możesz porównać oba dachy. Chociaż nie można ręcznie ustawić zniekształcenia wypełnień kryjących. Szczegóły. Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień Wypełnienia kryjące dachów również mogą być wyświetlane zgodnie z ich geometrycznym położeniem. umożliwiająca automatycznie zniekształcenie wzoru wypełnienia zgodnie ze spadkiem dachu. aby przypisać jednolity sposób wyświetlania do wszystkich wypełnień w danym projekcie. Aby ją włączyć zaznacz dach i otwórz okno dialogowe Ustawień dachu. Domyślnie wypełnienia są wyświetlane zgodnie z opcjami wybranymi w oknach dialogowych ustawień poszczególnych elementów. kreskowania zostaną wyświetlone zgodnie z ich rzeczywistym geometrycznym położeniem. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. elementy konstrukcyjne rozbite są na linie i wypełnienia. Możesz jednak użyć panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w Opcjach wyświetlania Modelu.

Aby zmienić wypełnienie symbolami po usunięciu pierwotnych składników z okna. Wzór wyświetla się w oknie Podglądu. Więcej szczegółów. Wzór powinien mieścić się w obszarze prostokąta. Jednostka powierzchni i stopień dokładności wyświetlonej wartości są definiowane w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Zaznacz pole Pokaż Pojedynczy Wzór. po narysowaniu wieloboku wypełnienia kursor przyjmie kształt Młotka. Uwaga: Jeżeli wypełnienie zawiera otwory. Uwaga: Jeśli zaznaczone. wypełnienia.Dokumentacja Utwórz Wypełnienie typu Symbol Wypełnienia symbolami mogą być tworzone przez użytkownika na podstawie rysunku utworzonego w jakimkolwiek oknie modelu. Odbywa się to według następującej procedury: naciśnij przycisk Kopiuj. kliknij przycisk Wklej nad oknem Zawartość pola tekstowego jest wynikiem obliczenia pola powierzchni narysowanego wypełnienia. Patrz Panel Edytuj Symbol wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. wzór i kąt obrotu wypełnienia symbolami. Więcej szczegółów. że góra i dół oraz lewa i prawa strona wzoru są wzajemną kontynuacją. oraz punktów aktywnych. patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Wzór punktowy musi być wyedytowany ręcznie w panelu Dostępność i Wzór ekranowy okna dialogowego Rodzajów wypełnienia. zostają one odjęte od powierzchni wypełnienia. Zobacz Dostępność i Wzorek Ekranowy w Pomocy ArchiCADa. Po wklejeniu tych elementów wypełnienia do okna będzie możliwa ich ponowna edycja. Ustawienia parametrów pola tekstowego będą takie same jak pól tekstowych wymiarowania. Podglądu. 4) W panelu Edytuj Symbol. tekst lub inne elementy. wpisz nazwę nowego wypełnienia i wybierz opcję "Wypełnienie symbolami". skopiowane komponenty zawierają krzywe. patrz Parametry tekstu wymiarowania w Pomocy ArchiCADa. 3) Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Wciśnij przycisk Nowe. 6) Aby zachować zmiany i opuścić okno dialogowe kliknij OK. aby ustawić rozmiar. Należy wtedy wskazać kliknięciem położenie pola tekstowego. z którego zostały skopiowane. łuków Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni Jeżeli w panelu Ustawienia ogólne okna dialogowego Ustawień wypełnienia zaznaczona została opcja Pokaż powierzchnię. nie zostaną one wklejone w oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia. a następnie kliknij OK aby zatwierdzić. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 5) Użyj poleceń w panelu Edytuj Symbol. aby podświetlić jeden wzór w oknie podglądu tego okna dialogowego. 2) Zaznacz wszystkie składniki wzoru i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. Aby zmodyfikować ustawienia czcionki lub treść pola. w oknie dialogowym Rodzaje wypełnienia wybierz symbol do edycji i 404 . 1) Narysuj wzór korzystając z linii. zaznacz to pole (bez wypełnienia) i wybierz Ustawienia tekstu wymiarowania (ta opcja pojawi się w menu Edycja). Upewnij się.

Dokumentacja Zawartość pola powierzchni jest zawsze czytana od dołu lub od prawej strony po obrocie lub odbiciu lustrzanym. Dlatego z funkcji tej można korzystać wyłącznie w celu tworzenia wypełnień przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. nie odzwierciedlają one żadnych rzeczywistych cech (np. W tym przypadku dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) tworzą odpowiednio wewnętrzny i zewnętrzny kolor wypełnienia. kąt oraz rozmiar obszaru przejścia mogą być edytowane za pomocą uchwytu wypełnienia pod warunkiem. Domyślnie ArchiCAD 12 posiada dwa Wypełnienia obrazkami w Atrybutach. Położenie. ale możesz zdefiniować własną wersję wypełnienia. Więcej szczegółów. Ważna informacja: Wypełnienia obrazkami są dostępne tylko jako wypełnienia wieloboków. należy wybrać dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) w panelu Ustawienia ogólne okna Ustawień wypełnienia. musisz wybrać z palety pomocniczej ikonę Przesuń pod-element. że włączone są Uchwyty wypełnień w menu Widok > Opcje wyświetlania. że wzór składa się z dwóch kolorów płynnie przechodzących jeden w drugi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 405 . patrz Ustawienia narzędzia Wypełnienie w Pomocy ArchiCADa. Wypełnienia gradientowe nie mogą być przypisane elementom konstrukcyjnym (Wypełnienia przekrojowe lub kryjące). Aby uzyskać gradient linearny. Drugim wypełnieniem tego typu jest gradient kołowy. rodzaju materiału) i dlatego dostępne są tylko poprzez narzędzie Wypełnienia jako wypełnienie wieloboku. Uchwytem możesz edytować początek wypełnienia gradientowego oraz rozszerzać obszary poszczególnych kolorów oraz przejścia pomiędzy nimi. Wypełnienia gradientowe Przeznaczeniem Wypełnienia gradientowego jest uatrakcyjnienie graficznej strony projektu. nie znajduje ona natomiast zastosowania w przypadku elementów konstrukcyjnych. Wypełnienia obrazkami Wypełnienie obrazkami umożliwia używanie obrazków jako elementów pierwszego planu Wypełnień wieloboku. Uwaga: Aby móc poruszać uchwytem wypełnienia. Po wstawieniu wypełnienia zauważysz.

(Wypełnienia obrazkami nie znajdują zastosowania w elementach konstrukcyjnych). że Wypełnienie obrazkami jest Wypełnieniem wieloboku. aby dostosować rozmiar i wzór Wypełnienia obrazkami. Użyj opcji Rozmiar obrazka. Wypełnienia obrazkami mogą być tylko Wypełnieniami wieloboków. W wyświetlonym oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia (w panelu Dostępność i Wzór ekranowy) zaznacz. że opcje "Lustrzanego odbicia" zapewniają różne możliwości ustawienia powtarzających się wzorów w obrębie Wypełnienia obrazkami. W oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie wybierz Wypełnienie obrazkami. Znajdź żądany obrazek i kliknij OK. aby otworzyć okno dialogowe katalogu biblioteki. patrz Panel Tekstura Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. tzn. wypełnieniami 2D wykonanymi ręcznie przy pomocy Narzędzia Wypełnienie.Dokumentacja Aby utworzyć Wypełnienie obrazkami. Kliknij Nowe. Kliknij przycisk Ładuj obrazek. 406 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . przejdź do menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Szczegóły. aby go pobrać. W przypadku wypełnień obrazkami drugi panel nazywa się Tekstura Wypełnienia. Zwróć uwagę.

(panel Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Ustawień linii) Kategorie linii umożliwiają precyzyjne określenie sposobu wyświetlania elementów a także ich eksportu. Łaty. Kategoria ta ustawiona jest domyślnie dla narzędzia Linia. Uwaga: Możesz ustawić aby linie należące do tej kategorii były pogrubione: w menu Widok > Opcje wyświetlania wybierz Pogrubione linie przekroju. • Linia szkicowa: Zwykła linia rysunku 2D. Ustawienia narzędzia Łuk/Okrąg. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Kategorie Linii w ArchiCADzie ArchiCAD umożliwia przypisanie liniom kategorii. możesz przypisać tym liniom odpowiednią kategorię. oraz Ustawienia narzędzia Polilinia w Pomocy ArchiCADa. rozbijesz ścianę warstwową na tworzące ją linie i wypełnienia. W ten sposób nawet ręcznie rysowane linie będą traktowane jak linie przekrojowe lub rozdzielające warstwy. Wszystkie pozostałe linie zostaną domyślnie przypisane do kategorii Linii szkicowej. Linie Za pomocą różnych narzędzi Linii i korzystając z dostępnych metod geometrii można utworzyć następujące elementy liniowe: • • • • • Pojedynczy segment prostej linii. Krzywej oraz Polilinii. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 407 . Jednak jeśli narysujesz linie ręcznie w oknie Detali. podczas gdy linie rozdzielające poszczególne warstwy będą miały kategorię Linie rozdzielające warstwy. Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentów 3D. patrz Ustawienia narzędzia Linia. Béziera oraz odręczne Dwukrotnie kliknięcie któregokolwiek z narzędzi typu Linia otworzy okno dialogowe Ustawień wybranego narzędzia. Kategorie Linii mogą być przydatne. gdy np. stropów oraz dachów. W oknie dialogowym Parametrów translacji DXF/DWG możesz zdefiniować oddzielną warstwę. • Linia rozdzielająca warstwy: Linia używana pomiędzy warstwami w strukturach warstwowych ścian. Koła i Łuki kołowe Łuki eliptyczne i Elipsy Polilinie proste i łukowe Krzywe naturalne. Przypisanie liniom kategorii jest również pomocne przy eksportowaniu pliku do formatu DXF/DWG. w panelu Parametry zaawansowane narzędzia Linii. w zależności od tego. Obszarów 2D. Domyślnie. aby zachować nowoutworzone wypełnienie jako parametr projektu. jaką pełnią funkcję w rysunku.Dokumentacja Szczegóły. na której znajdą się eksportowane linie rozdzielające warstwy. Ustawienia narzędzia Krzywa. Łańcuch prostych lub łuków. wszystkim liniom tworzącym kontur ściany zostanie przypisana kategoria Linia przekrojowa. ArchiCAD posiada trzy kategorie linii: • Kliknij OK. słupów. W każdym z tych okien dialogowych pole Jednolite ustawienia dla wszystkich narzędzi typu Linia pozwala na automatyczne zastosowanie wprowadzonych ustawień dla wszystkich odnośnych narzędzi: Łuku/Okręgu. Linia przekrojowa: Linia konturu przekroju elementu w 3D.

które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Element zostanie rozciągnięty/skrócony lub w ewentualnie obrócony w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Uwaga: Metody te są identyczne w przypadku rysowania ścian łukowych. Rozciąganie linii Aby rozciągnąć/skrócić linię lub łuk za pomocą polecenia z menu. należy: Metody te definiują nowy element za pomocą różnych punktów. Czwarte kliknięcie definiuje długość odcinka łuku. 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć linię. 2) Kliknąć wierzchołek elementu. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. wybierz narzędzie Linia z Palety narzędzi a następnie wciśnij przycisk metody geometrii Pojedyncza linia w palecie Info. Aby rozciągnąć linię/łuk używając palety pomocniczej należy: • 1) Zaznaczyć linię. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. Za kursorem będzie podążać kontur okręgu. Szczegóły. kliknij dwukrotnie w miejscu wskazania drugiego punktu definiującego promień. Do momentu trzeciego kliknięcia. Segment linii określa się poprzez wskazanie dwóch jego końców. • Pierwsza metoda polega na zdefiniowaniu punktu środkowego i promienia łuku lub okręgu. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. Kliknij ponownie aby zatwierdzić zmianę. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. Pojawi się Paleta pomocnicza. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów Aby narysować Łuk lub Okrąg wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z dostępnych Metod geometrii znajdujących się w pierwszym rozwijanym przycisku w palecie Info (Punkt środkowy. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie okręgu poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na jego obwodzie. Jeśli chcesz narysować okrąg. aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. Uwaga: Można rozciągać wiele Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. Wybrać ikonę rozciągania: Wskazać nowe położenie wierzchołka i kliknąć. 408 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. widoczny będzie obrys tylko fragmentu łuku. Zobacz Utwórz Ścianę Łukową na stronie 236.Dokumentacja Rysowanie pojedynczej prostej linii Aby narysować pojedynczy prosty segment linii. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Trzy punkty lub Punkty styczne). obrys zamieni się w okrąg. Kliknij wierzchołek zaznaczonego elementu i przesuń go. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. specjalne punkty przyklejania).

pojawi się kursor w kształcie oka a obrys okręgu będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. linii. • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie. a nie krawędź styczna. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. że okrąg znajduje się we właściwym miejscu. Uwaga: Ściana łukowa rozciągnięta do pełnego okręgu zostanie zamieniona na dwa elementy będące połowami okręgu. lub odwrotnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 409 . że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. stropów. Uwaga: Inaczej niż w przypadku okrągłych ścian. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. a nie dwie połowy okręgu. wypełnień. • Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. Ewentualnie możesz przekształcić Łuk w Okrąg. Gdy okaże się. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów.Dokumentacja • Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia. lub poprzez wybranie odpowiedniej ikony w palecie pomocniczej można modyfikować obwód lub promień Ścian łukowych. okręgi mogą być zamknięte. ścian. Kliknij gdy uznasz. Łuków oraz Okręgów. okrąg zostanie automatycznie narysowany. Rozciągnięcie pod kątem • Użyj ikony Rozciągnięcie pod kątem w celu powiększenia obwodu łuku. itd. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). • Rozciągnięcie Krzywych Za pośrednictwem polecenia Rozciągnięcie. w przypadku ściany łukowej). Otrzymasz wtedy pojedynczy element.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. poprzez przesunięcie jednego z jego punktów końcowych (lub punktów końcowych linii odniesienia.

Przemieść kursor w celu rozciągnięcia elipsy wzdłuż osi. Kliknij w wierzchołek w celu uaktywnienia palety pomocniczej. 410 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknij aby zatwierdzić operację. Rozciągający się łuk wskazuje kształt nowego łuku. Elipsa określana jest poprzez przekątną niewidocznego prostokąta. • Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej Możesz edytować kształt łuku z dowolnego punktu wzdłuż jego krawędzi. wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z trzech Metod geometrii znajdującą się pod drugim przyciskiem na palecie Info (Elipsa z przekątnej. wykorzystując do tego styczną wyprowadzoną z najbliższego punktu końcowego. bądź linii odniesienia. 2) Rozciągając jego przekątną otrzymujesz elipsę o różnych kształtach wpisaną w ten prostokąt. Promienie elipsy ). • Kliknij krawędź dowolnego łuku i z palety kontekstowej wybierz funkcję Edytuj odcinek przy pomocy stycznej. Rozciągnij elipsę Możliwa jest modyfikacja kształtu zamkniętych elips i okręgów poprzez operację rozciągnięcia. lub przekształcenia okręgu w elipsę. 1) Wskaż kliknięciem pierwszy róg prostokąta. lub zmniejszenia promienia elementu. Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy Aby narysować łuk eliptyczny lub elipsę. w który jest wpisana i rozciągana razem z nim. • • • • Zaznacz elipsę lub okrąg. Metoda Elipsa z przekątnej tworzy Elipsę wpisaną w prostokąt. Pojawi się styczna do najbliższego końca łuku. Poruszając kursorem możesz edytować linię stycznej a co za tym idzie wielkość łuku.Dokumentacja Rozciągnięcie po promieniu Użyj ikony Rozciągnięcia po promieniu w celu zwiększenia. Wybierz ikonę Rozciągnij elipsę. Kliknij aby go zatwierdzić. poprzez przemieszczenie jego krawędzi. • 3) Drugim kliknięciem zatwierdzasz wybraną elipsę. Elipsa z połowy przekątnej.

Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. a dodatkowo jeden uchwyt stycznej na każdym końcu (jeżeli jest to krzywa otwarta). Przekształcanie Elips w Okręgi Aby przekształcić elipsę w okrąg należy: • • Zaznaczyć elipsę. Przy wskazywaniu drugiego końca ArchiCAD wyświetla obrys powstającego łuku eliptycznego oraz tworzących go promieni. Kąt stycznych przebiegających przez te punkty. Krzywe Béziera są definiowane poprzez punkty węzłowe. jednak posiadają one również edytowalne uchwyty stycznych z każdej strony węzła. Kształt krzywej Béziera jest zależny od kierunku stycznej i długości poszczególnych uchwytów. 4) W ostatniej fazie. Najpierw określasz początek łuku. nie będziesz mógł narysować elipsy. a w konsekwencji kształt rysowanej krzywej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 411 .Dokumentacja Metoda Elipsa z połowy przekątnej działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą. przez które przebiega gładka krzywa. tak samo jak krzywe naturalne. Kliknąć w jeden z wierzchołków w celu uaktywnienia palety pomocniczej. gdy będziesz określał kąt wycinka elipsy. Gdy łuk zostanie narysowany. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz pierwszą (Krzywa naturalna) lub drugą (Krzywa Béziera) Metodę geometrii z palety Info. że tutaj pierwszym kliknięciem określasz środek teoretycznego prostokąta (a zarazem nowej elipsy) a następnie drugim kliknięciem punkt końcowy połowy jego przekątnej. Krzywe naturalne są definiowane poprzez punkty. • Wybrać ikonę Przekształć elipsę na okrąg. Dodatkowo widoczny będzie zarys nowej elipsy pasujący do aktualnie ustawionych promieni. ArchiCAD wyświetli całą elipsę. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK na Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. Elipsa zostanie przekształcona w okrąg o średnicy równej długości osi elipsy. ulegają zmianie podczas wstawiania nowych punktów. który możesz dowolnie rozciągać i obracać. Jeżeli przeciągniesz drugi promień zbyt daleko lub gdy pokryje się z pierwszym promieniem. promienie znikną. Krzywe Béziera są tworzone w bardziej skomplikowany sposób. Rysowanie Krzywych Aby narysować krzywą naturalną lub Béziera. do której należał kliknięty wierzchołek. Metodą Promienie elipsy możesz skonstruować łuk eliptyczny określając oba promienie oraz kąt wycinka elipsy. 3) Pojawi się zarys drugiego promienia. 1) Wskaż kliknięciem środek elipsy. jednakże umożliwiają odwzorowanie niemal każdego kształtu. 2) Określ długość pierwszego promienia.

należy: • • Rysowanie Krzywych odręcznych Aby narysować krzywą odręczną. Nie puszczając przycisku myszki możesz teraz zdefiniować krzywiznę poprzez określenie kierunku stycznej oraz długości uchwytu. Jeżeli opcja ta ustawiona jest na “Pokaż”. Rozpoczęcie zakreślania spowoduje. Im dłuższe będą uchwyty stycznej tym gładsza będzie krzywa w tym punkcie. • • Aby Połączyć ze sobą serię kilku zetkniętych krzywych.Dokumentacja Aby narysować krzywą Béziera. Zaznaczyć krzywe Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Przesuwanie węzła: Wybierz Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej i przeciągnij wierzchołek (nie spowoduje to zmiany układu uchwytów). wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz trzecią Metodę geometrii z palety Info. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. wtedy widoczne będą tylko uchwyty zaznaczonej krzywej. Możesz "wyciągnąć" z ostrego punktu węzłowego uchwyty stycznej nadając krzywej przebiegającej przez ten punkt gładki kształt. Więcej szczegółów. Szczegóły. Edycja krzywych Gdy wybrane jest narzędzie Krzywa w Palecie narzędzi. wtedy wszystkie uchwyty będą widoczne na Rzucie. Ta metoda jest szczególnie pomocna przy wprowadzaniu korekt w projekcie za pomocą Narzędzi Zakreślacza projektu. Usuwanie węzła: Wybierz polecenie Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. 412 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jeżeli ustawiona jest na “Ukryj”. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK w Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. Można modyfikować oddzielnie długości poszczególnych uchwytów krzywych Béziera: użyj do tego polecenia Przesuń uchwyt stycznej z palety pomocniczej. wskaż kliknięciem pierwszy punkt. aby go usunąć i tym samym zmienić kształt krzywej. Natomiast. jednakże ich długości mogą być różne. porzucenie zaznaczenia spowoduje zniknięcie uchwytów. patrz Zakreślacz Projektu na stronie 552. że ArchiCAD automatycznie włączy narzędzie Krzywa z wybraną metodą geometrii Krzywa odręczna. następnie użyj polecenia Dodaj nowy węzeł krzywej z palety pomocniczej. będziesz mógł wstawić następny punkt. Metoda Krzywa odręczna zawsze tworzy krzywe naturalne. Powtórz całą operację dla kolejnych punktów. • Wstawianie nowego węzła: Kliknij krzywą kursorem w kształcie znaczka Mercedesa. możesz edytować zaznaczone krzywe na kilka sposobów. Kąt pomiędzy uchwytami jest stały. Uwaga: Wyświetlanie uchwytów stycznych w krzywych Béziera uzależnione jest od ustawienia opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Uchwyty krzywych. Gdy puścić przycisk myszy. następnie przeciągnij wierzchołek na sąsiedni.

uaktywnij funkcję Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie przed rozpoczęciem rysowania łańcucha linii lub zaznacz łańcuch po narysowaniu i wybierz polecenie Edycja > Grupowanie > Grupuj. kliknij dwukrotnie ostatni punkt (lub wciśnij OK w Palecie kontrolnej). Aby zakończyć. Wybierz polecenie Kontynuuj Polilinię z palety pomocniczej.Dokumentacja Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii Możesz utworzyć łańcuch prostych lub łukowych segmentów linii korzystając z narzędzia Polilinia lub z trzeciej Metody geometrii narzędzia Linia. • • • Kliknij punkt początkowy segmentu a następnie jego koniec. • Aby narysować Polilinię. Wciśnij przycisk OK na Palecie kontrolnej lub dwukrotnie kliknij punkt końcowy polilinii lub łańcucha linii. Uwaga: Podczas kontynuowania polilinii możesz usuwać ostatnio narysowane segmenty klawiszem Backspace. Dodawanie segmentów do Polilinii Możesz dodawać segmenty do każdego końca Polilinii: • • • Zaznacz istniejącą otwartą Polilinię. Każdy z segmentów jest oddzielnym elementem jednakże wszystkie mogą zostać zgrupowane przed lub po rozpoczęciu rysowania. Aby narysować Łańcuch linii. Aby zgrupować linie. • • Polilinie są pojedynczymi elementami narysowanymi za pomocą narzędzia Polilinia. • Aby anulować ostatni wstawiony segment. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Zarówno metoda Łańcucha linii jaki Polilinii tworzą zestaw segmentów połączonych ze sobą końcami. patrz Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 413 . Łańcuch linii jest zestawem połączonych segmentów linii narysowanych przy pomocy narzędzia Linia. wybierz odpowiadającą Ci metodę narzędzia Linia: Łańcuch. naciśnij klawisz Backspace. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Więcej informacji na ten temat. Teraz możesz dorysować nowe segmenty. Wskazując koniec automatycznie rozpoczniesz rysowanie kolejnego segmentu. Różnica pomiędzy tymi opcjami tkwi w sposobie grupowania narysowanych elementów. wybierz jedną z trzech dostępnych metod narzędzia Polilinia: Wielobok. Kliknij jeden z jej końców. lecz nie możesz usunąć oryginalnych segmentów Polilinii.

Uwaga: Linie pomocnicze w ArchiCADzie 10 również umożliwiają zlokalizowanie przecięć i innych punktów charakterystycznych. Za pomocą polecenia Połącz możesz łączyć ze sobą wiele zestawów elementów. Ich głównym zadaniem jest pomoc przy określaniu położenia elementów w 2D.Dokumentacja Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia Polilinia Wykorzystując metodę geometrii Prostokąt narzędzia Linia. Wektor ten definiuje jednocześnie długość dwóch równoległych do niego boków prostokąta. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Czasami sytuacja wymaga aby kontynuować rysowanie elementów od ustalonego punktu nie będącego wierzchołkiem. Otrzymasz zestaw segmentów linii i łuków. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. Łuki oraz Polilinie mogą zostać przekształcone w pojedynczą Polilinię. musisz w pierwszej kolejności Zawiesić grupowanie. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Więcej szczegółów. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Cechy elementu zaznaczonego jako ostatni będą przypisane całemu zestawowi. Punkty aktywne nie są elementami drukowalnymi i gdy nie są już potrzebne. Uwaga: Aby połączyć elementy. Łączenie elementów typu Linia w Polilinię Połączone Linie. można je usunąć. bądź punktem aktywnym żadnego obiektu. Wybierz Edycja > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku. kliknij segment. na dwie niezależne polilinie. aby przeciąć polilinię. a następnie umieść kursor nad krawędzią innego elementu (kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa). powstałe elementy zostaną zgrupowane. Wystarczy kliknąć wybrane miejsce. Wciskając raz klawisz Shift możesz zablokować kąt wektora. Przy metodzie Prostokąt obrócony. aby wybrane było narzędzie Punkty aktywne. najpierw określasz wektor obrotu dla linii odniesienia prostokąta. Korzystając z analogicznej metody narzędzia Polilinia. Otwarcie zamkniętej Polilinii Zamkniętą Polilinię można otworzyć usuwając jeden z jej segmentów: • • Wybierz narzędzie Strzałka. możesz przystąpić do wstawiania Punktu aktywnego. który chcesz usunąć. 1) Zaznacz linię lub łuk. można utworzyć cztery domyślnie zgrupowane segmenty linii. która ma co najmniej trzy odcinki. Wstawienie Punktu aktywnego rozwiązuje ten problem. Pamiętaj. Uwaga: Zastosuj tę samą metodę. Rozbicie Polilinii Aby rozbić Polilinię: • • Zaznacz Polilinię. ograniczając go tylko do wcześniej ustawionych wartości. uzyskamy pojedynczy prostokąt. które są zgrupowane. Uwaga: Jeżeli aktywna jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. patrz Ustawienia narzędzia Punkt aktywny w Pomocy ArchiCADa. Wstawianie Punktów aktywnych Po wybraniu Koloru pióra oraz warstwy. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 414 . • • Zaznacz wszystkie połączone elementy. Możesz automatycznie generować Punkty aktywne w miejscach przecięcia teoretycznych przedłużeń elementów. Punkty aktywne Punkty aktywne są reprezentowane w projekcie za pomocą krzyżyka. Więcej szczegółów.

Obrazki mogą być wyświetlane z uchwytami lub bez. spowoduje dopasowanie tej krawędzi do wspólnego położenia (o ile połacie posiadają wspólną krawędź). a także w postaci samej ramki. Wstawianie i manipulacja obrazkami odbywa się za pomocą narzędzia Obrazek.Dokumentacja 2) Trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij tę krawędź aby wygenerować Punkt aktywny. • prostopadle z punktu aktywnego dowolnego elementu (kursor Znaczka) lub z pustej przestrzeni (kursor Krzyżyka) na zaznaczoną ścianę. kliknięciem z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd: • równolegle z zaznaczonego Punktu aktywnego do ściany. patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. wybierz łuk(i) i kliknij (trzymając Ctrl/Cmd) kursorem w kształcie Znaczka wierzchołek dowolnego elementu lub Punkt aktywny. Detalu. krawędź wypełnienia lub linii. strop. Wybór można określić za pomocą opcji Uchwyty obrazków w menu Widok > Opcje wyświetlania > Pokaż/Ukryj Pomoce Rysunkowe. Obrazki Uwaga: Kliknięcie na krawędź dachu z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd podczas gdy zaznaczona jest inna połać. Więcej szczegółów. linii lub krawędzi dachu. Inaczej niż Obrazki. dach. Możesz również rzutować Punkty aktywne. Mogą być umieszczane w każdym typie okna 2D (w oknach Rzutu. Rysunki prezentują zawartość przyłączonych do nich plików i mogą być aktualizowane. zaznaczone ściany lub linie zostaną wydłużone do wskazanej krawędzi. Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. wypełnienia lub stropu. w przeciwieństwie do Obrazków mogą mieć przypisane numery ID oraz (opcjonalnie) tytuły. Więcej szczegółów. Aby wstawić Punkt aktywny w miejscu odległego punktu stycznego. Szczegóły. patrz Rysunki w Widokach modelu na stronie 416. patrz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. Obrazki są plikami graficznymi zaimportowanymi i zagnieżdżonymi w pliku projektu ArchiCADa. Przy wybranym narzędziu Ściana lub Linia. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 415 .Obszaru 2D oraz Arkusza). Uwaga: Rysunki. Wstawiony Obrazek może służyć jako tło dla modelu ArchiCADa dzięki funkcji Dopasuj widok. Styczne Punkty aktywne będą generowane na teoretycznych przedłużeniach łuków lub krzywych. Możesz również wstawić jako Obrazek skadrowany fragment zawartości okna ArchiCADa. patrz Dopasuj widok na stronie 573. Ustawienia te odnoszą się do wszystkich wstawionych obrazków. Ich ramki mogą być kadrowane.

Dokumentacja

Więcej opcji i wyłącz Wyświetlanie ramki przy wstawianiu Obiektów, Słupów, Obrazków i Rysunków. Możesz również wstawiać obrazek do projektu bezpośrednio, nie korzystając z narzędzia Obrazek np. kopiując go do Schowka z okna Renderingu lub z dowolnego programu do grafiki 2D. ArchiCAD potraktuje go jak normalny Obrazek. Uwaga: Obrazki importowane do projektu tą metodą, będą zawsze wielkości "piksel na piksel" w stosunku do bieżącego powiększenia.

Uwaga: Bez względu na sposób w jaki zaimportowano obrazek, zostane on zagnieżdżony w pliku projektu, co może znacznie zwiększyć jego rozmiar. Skorzystaj z atrybutów Rozmiaru i Rozdzielczości narzędzia Obrazek by uniknąć przeładowania pliku.

Wstawianie Obrazków
Po dokonaniu niezbędnych ustawień w oknie dialogowym Ustawień obrazka, możesz kliknąć gdziekolwiek na arkuszu roboczym aby wstawić obrazek. Jeżeli obrazek okazał się zbyt mały lub zbyt duży, ponownie otwórz okno dialogowe Ustawień obrazka i dokonaj poprawek. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. Obrazek może być dowolnie rozciągany w każdym kierunku. Jeżeli podczas rozciągania przytrzymasz klawisz Shift, zachowane zostaną jego proporcje. Przy wstawianiu obrazka będzie widoczny szary kontur, wielkością odpowiadający obrazkowi i podążający za kursorem. Punkt wstawiania tego konturu przykleja się do wierzchołków i krawędzi już istniejących elementów. Aby wyłączyć tę opcję, przejdź do okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy >

Rysunki w Widokach modelu
Rysunki są widokami ArchiCADa lub zewnętrznymi plikami umieszczonymi w projekcie. Rozmiar, tytuł oraz ramka Rysunków mogą być dowolnie ustawiane. (Inaczej niż to jest w przypadku obrazków). Ponadto, Rysunki importowane z plików zewnętrznych mogą być automatycznie (lub ręcznie) aktualizowane w przypadku modyfikacji tych plików. Rysunki mogą być umieszczane w Widokach modelu lub na Arkuszach. Rysunki umieszczone w Widokach modelu zawierają pliki zewnętrzne (takie jak DWG, PDF lub pliki graficzne). Nie mogą natomiast zawierać widoków ArchiCADa. Tylko Rysunki umieszczone na Arkuszach mogą zawierać widoki ArchiCADa (z bieżącego projektu lub z innych plików projektów) oraz inne pliki odczytywane przez ArchiCADa. Więcej informacji na temat Rysunków w Teczce arkuszy, zobacz Rysunki w Teczce Arkuszy na stronie 462. Narzędzie Rysunek pozwala na umieszczanie Rysunków w projekcie oraz na definiowanie ich ustawień. Wiele z tych ustawień może być konfigurowane jeszcze przed wstawieniem Rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa.

416

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Dokumentacja

Usuwanie Rysunków
Zaznacz Rysunek i usuń jak każdy inny element ArchiCADa. Zwróć uwagę, że usuwanie Rysunku jest operacją nieodwracalną z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywne jest okno tego samego typu (np. okno Rzutu lub Arkusza) co okno zawierające Rysunek.

Rysunek umieszczany jest poprzez punkt wstawienia wybierany w Ustawieniach rysunku (domyślnie jest to środek).

Można też ewentualnie użyć polecenia Plik > Pliki zewnętrzne > Wstaw rysunek zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do tego samego okna dialogowego.

Wstawianie Rysunku w oknach Modelu
Rysunki mogą być umieszczane w każdym widoku modelu, z wyjątkiem Okna 3D oraz widoku Zestawień. Możliwość wstawiania Rysunków do modelu jest przydatna na przykład wtedy, gdy posiadamy rysunek standardowego detalu konstrukcji dachowej dostarczony przez producenta w formacie PDF. W takiej sytuacji możesz wstawić taki dokument PDF jako Rysunek w oknie detalu, dodać własne oznaczenia i umieścić całość na przygotowanym wcześniej arkuszu. Podobnie, zewnętrzny plik DWG może zostać wstawiony jako Rysunek do modelu. Jest to dużo łatwiejszy sposób na umieszczanie plików DWG w ArchiCADzie niż dołączanie ich za pomocą modułu XREF. Wstawianie plików graficznych w postaci Rysunków w widoku Modelu jest dużo wygodniejszą metodą niż używanie narzędzia Obrazek, ponieważ Rysunki zachowują informację o oryginalnym pliku i mogą być w dowolnym momencie aktualizowane. Rysunki wstawiane do widoków modelu (inaczej niż w przypadku umieszczaniu na arkuszu) są niezależne od ich skali. Aby wstawić Rysunek do okna Modelu: • • • Uaktywnij narzędzie Rysunek. Kliknij miejsce w oknie Modelu, w którym umieszczony zostanie Rysunek. Pojawi się okno dialogowe Łącz z. Znajdź pożądany plik, zaznacz go i kliknij Otwórz. Uwaga: Jeżeli wybrałeś plik PDF zawierający wiele stron, zostaniesz poproszony o wybranie strony, która ma zostać wstawiona.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Po wstawieniu, możesz zmienić parametry Rysunku w oknie dialogowym Ustawień rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie Rysunki umieszczone w Widokach modelu wyświetlone będą w Menedżerze Rysunków, gdzie będzie można nimi zarządzać (np. aktualizować) tak samo jak Rysunkami umieszczonymi na arkuszach. Więcej szczegółów, patrz Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków na stronie 468.

417

Dokumentacja

Elementy opisowe
Elementy opisu wyświetlają liczbowe lub tekstowe informacje w oknach 2D o elementach, do których się odnoszą oraz jako niezależne obiekty informacyjne. • Wymiary są dodawane do elementów konstrukcyjnych i rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D i Obszarów 2D/Detali, przy pomocy Narzędzi Wymiarowania. Narzędzie Siatka umożliwia wstawienie elementów siatki pojedynczo lub jako systemu. Elementy siatki stanowią część modelu i pełnią rolę edytowalnego szkieletu podczas wstawiania wielu elementów lub określania ich położenia w obrębie modelu. Teksty wstawiane są za pomocą narzędzia Tekst, w postaci bloków. Autotekst jest elementem tekstowym zawierającym pola automatycznie wypełniane przez program. Autotekst może być umieszczany w Widokach modelu oraz na arkuszach. Etykiety pozwalają na przyłączenie informacji tekstowej do elementu konstrukcyjnego oraz Wypełnień. Możliwe jest również wstawienie Etykiety nie połączonej z żadnym elementem.

ArchiCAD uwzględnia użycie różnych Standardów wymiarowania. Możesz zastosować określony standard wymiarowania, albo dostosować go do bieżącego projektu w menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie na stronie 23. Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie, należy skorzystać z rozwijanej listy Wymiarowania w palecie Opcji podręcznych. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wymiary mogą być umieszczane na Rzucie, w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D oraz Detali i Obszarów 2D. Okno Dokumentów 3D posiada kilka specjalnych opcji wymiarowania. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423. Dostępne są następujące opcje konstruowania Wymiarowania: • • Wymiarowanie liniowe wyświetla długości elementów prostych oraz łuków. Wymiarowanie wzniesienia (metoda konstrukcyjna narzędzia Wymiarowania liniowego) wyświetla wartości wzniesienia w widokach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Kota wysokościowa wyświetla wartości wzniesienia na Rzucie. Wymiarowanie promienia łuku wyświetla promień elementów łukowych. Wymiarowanie kąta wyświetla kąt (w stopniach) pomiędzy parą linii lub krawędzi.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

• •

Wymiarowanie
Narzędzie wymiarowania ArchiCADa pozwala na swobodne tworzenie opisu Wirtualnego Budynku według przyjętych przez Ciebie standardów. Wymiarowanie powiązane jest z opisywanymi przez nie elementami. Oznacza to, iż jest automatycznie aktualizowane przy każdej modyfikacji tych elementów. Wyjątek: Wymiarowanie ustawione jako “statyczne” nie będzie aktualizowane. Zobacz Wymiarowanie statyczne na stronie 420.

• • •

418

Dokumentacja

Wstawianie Wymiarowania
Proces wymiarowania jest podobny dla wszystkich metod i wygląda następująco:

Terminy związane z wymiarowaniem
• Punkty pomiaru są tymczasowymi węzłami umieszczanymi na elementach ArchiCADa w trakcie procesu wymiarowania. Jeżeli wstawisz punkt pomiaru w niewłaściwym miejscu (lub w pustym obszarze), utworzony zostanie prostokątny punkt pomiaru (jak pokazano na poniższej ilustracji), zamiast okrągłego. Oznacza to, że punkt będzie statyczny i nie będzie reagował na zmiany położenia lub wielkości wymiarowanych elementów. Zobacz także Wymiarowanie statyczne na stronie 420. Punkty pomiaru są tymczasowe; znikają po kliknięciu wskazującym położenie łańcucha wymiarów. Łańcuch wymiarów pojawia się po kliknięciu kursorem w kształcie Młotka na końcu procesu wymiarowania. Łańcuch wymiarów (przy wymiarowaniu liniowym) składa się z: • • linii wymiarowej ułożonej wzdłuż mierzonego elementu; linii pomocniczych (prostopadłych do linii wymiarowej), jeżeli w Ustawieniach wymiarowania została wybrana opcja ich wyświetlania; znaczników wymiarowania (są to punkty przecięcia linii wymiarowej z pomocniczą).

1) Uaktywnij odpowiednie narzędzie wymiarowania; ustaw

parametry i wybierz konstrukcyjną i geometryczną metodę.

Szczegóły, patrz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie w Pomocy ArchiCADa.

2) Kliknij element w miejscach, które mają zostać

zwymiarowane (zgodnie z działaniem wybranego narzędzia); w ten sposób powstaną tymczasowe Punkty pomiaru wskazujące przebieg poszczególnych elementów wymiarowania. Kliknięcie elementu, który ma zostać zwymiarowany spowoduje jego podświetlenie. Uwaga: Podświetlanie elementów działa tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja "Podświetlanie obrysu elementu" w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie.

3) Dwukrotnie kliknij po wstawieniu ostatniego punktu pomiaru. 4) Wskaż kliknięciem kursora w kształcie Młotka, gdzie należy
umieścić łańcuch wymiarów. • W przypadku niektórych sposobów wymiarowania, w miejscach przesunięcia kursora pojawia się pogrubiona linia, aby ułatwić wybranie prawidłowego kierunku wymiarowania. Funkcja Wymiarowania liniowego posiada dodatkowe opcje (które obejmują również dodatkowe kliknięcia) umożliwiające określenie położenia linii wymiarowej.

Zobacz Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym na stronie 421. • Możesz usunąć wstawiony Punkt pomiaru, klikając go.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

419

Dokumentacja

wymiarów nie będzie połączony z jakimkolwiek elementem, wtedy cały łańcuch stanie się statyczny. Wymiarowanie statyczne zachowuje się jak normalne wymiarowanie w dwóch przypadkach:

1) Jeżeli zostanie obrócone, lub odbite lustrzanie, tekst wymiaru
zawsze będzie czytelny od dołu.

2) Jeżeli zmieniona została Jednostka wymiarowania w oknie
pojedynczy wymiar łączy dwa, sąsiadujące ze sobą Punkty pomiaru i zawiera wartość wymiaru. Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie, wszystkie wartości zostaną zaktualizowane. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa.

Wymiarowanie liniowe Wymiarowanie statyczne
Wymiarowanie statyczne jest wyjątkiem od zasady wymiarowania skojarzonego ArchiCADa. Możesz ustawić aby dowolne wymiarowanie liniowe lub kota wysokościowa były statyczne, wystarczy tylko uaktywnić tę opcję w panelu Typ i czcionka okna dialogowego Ustawień wymiarowania. Wymiarowanie liniowe mierzy długości elementów prostych oraz łukowych. Dostępne są cztery metody konstrukcji i znajdują się w palecie Info oraz w oknie dialogowym Ustawień wymiarowania. Zobacz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie liniowe w Pomocy ArchiCADa. • Za pomocą metody Liniowej , zostanie zmierzona i wyświetlona odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi punktami pomiaru. W Metodzie Ciągłej , pierwszy Punkt pomiaru interpretowany jest jako punkt zerowy łańcucha wymiarowania. Wszystkie wartości łańcucha będą oznaczały odległość pomiędzy wskazywanym punktem a punktem zerowym. W Metodzie punktu bazowego , pomiar odległości odbywa się w taki sam sposób, jak w Metodzie ciągłej, ale punkt zerowy nie jest zaznaczony. Czwarta metoda wzniesienia. pozwala na tworzenie Wymiarowania

• Linia wymiarowa w przypadku wymiarowania statycznego nie będzie dostosowywać się do żadnych zmian wprowadzanych do elementów modelu. Po wybraniu tej opcji nie będziesz mógł później ponownie przyłączyć wymiarowania. Jeżeli żaden ze znaczników łańcucha

Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie wzniesienia na stronie 425.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

420

Dokumentacja

Metody geometrii przy Wymiarowaniu liniowym są określane w Palecie Info. • Domyślnie ustawiona metoda Każdego Kierunku umożliwia tworzenie łańcuchów wymiarów w różnych położeniach związanych z położeniem elementu: równolegle do dwóch pierwszych wstawionych punktów pomiaru, albo poziomo/pionowo lub równolegle do innej, dowolnie wybranej krawędzi/powierzchni. Metoda Tylko X-Y ogranicza zakresy linii wymiarowych wyłącznie do położenia poziomego i pionowego względem ekranu. Metoda Długość łuku elementów łukowych. pozwala na zwymiarowanie

Wymiarując element w innym położeniu - oraz w przypadku używania domyślnie ustawionej metody geometrii Każdy Kierunek - będziesz mieć do dyspozycji trzy opcje linii wymiarowej ("strefy"): położenie pionowe, poziome lub równoległe w stosunku do dwóch pierwszych punktów wymiarowania w łańcuchu. Przesuń kursor, aby sprawdzić dostępne możliwości.

Wybrana metoda geometrii odnosi się do całego łańcucha wymiarów i nie może być zmieniana indywidualnie dla każdego pojedynczego wymiaru. Uwaga: W oknie Dokumentów 3D dostępne są dodatkowe Metody Geometrii. Patrz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423.

Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym
Aby zwymiarować prosty element, należy umieścić zestaw punktów wymiarowania wzdłuż elementu, a następnie kliknąć dwa razy. Następny etap polega na przesunięciu kursora w kształcie młotka do położenia, w którym chcesz umieścić linię wymiarową. Podczas wymiarowania prostej, pionowej lub poziomej krawędzi, wstawianie linii wymiarowej ułatwia pogrubiona linia:

Np. przy wymiarowaniu pochyłego dachu na przedstawionym poniżej Przekroju, przy pomocy metody Każdego Kierunku, użyj opcji położenia równoległego, aby wstawić linię wymiarową równolegle do dachu:

Możesz ewentualnie przesunąć kursor w kształcie młotka do innej "strefy", aby wybrać wymiarowanie poziome lub pionowe:
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

421

Dokumentacja

znalezieniu krawędzi, do której linia wymiarowa może być równoległa:

Dostępny jest również dodatkowy wektor linii wymiarowej: Po pojawieniu się czarnego kursora w kształcie młotka, możesz przesunąć go na jakąkolwiek prostą linię/krawędź w obrębie projektu. Uwaga: W oknie Dokumentu 3D, musisz wyrównać wymiar do krawędzi elementu konstrukcyjnego - segmenty liniowe nie sprawdzą się. Na poniższej ilustracji zwymiarowaliśmy pochyły dach, po czym pojawił się kursor w kształcie młotka i dostępne są trzy standardowe kierunki linii wymiarowych (poziomy, pionowy, równoległy do dachu). Teraz kliknij, aby ograniczyć linię wymiarową i dostosować ją do położenia równoległego względem określonej linii/krawędzi. Przeciągnij linię wymiarową do końcowego położenia i kliknij, gdy pojawi się czarny kursor w kształcie młotka, aby wstawić łańcuch wymiarów.

Wymiarowanie liniowe Elementów łukowych
Załóżmy, że chcesz zwymiarować dach przy pomocy wektora równoległego do przekątnej, a nie do dachu. Przesuń kursor nad przekątną. Następnie kursor przyjmuje kształt "znaczek mercedesa + równoległe wymiarowanie", aby poinformować użytkownika o Metoda Wymiarowania długości łuków umożliwia zmierzenie długości linii przebiegającej po łuku lub ściany łukowej. Przy aktywnym narzędziu Wymiarowania, wybierz Metodę geometrii Wymiarowanie długości łuków z Palety Info.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

422

Dokumentacja

Kliknij kursorem w kształcie Mercedesa okrągły łuk lub krawędź łukową (nie musisz wskazywać ich punktów końcowych, wystarczy kliknąć gdziekolwiek na łuku).

różdżki, a następnie zwymiarować korzystając z metody Wymiarowania długości łuków. Szczegóły, patrz Magiczna Różdżka na stronie 150.

Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D
W oknie Dokumentów 3D należy użyć narzędzia Wymiarowania liniowego do wstawienia niezbędnych wymiarów. Dostępne są wszystkie opcje Wymiarowania liniowego, oprócz Długości łuku. Podobnie jak w oknach 2D, możesz ograniczyć opcje do funkcji Tylko X-Y, albo użyć funkcji Każdy Kierunek do wstawienia linii równoległej do dwóch pierwszych punktów, które kliknąłeś. Ponadto, tak samo jak w oknach 2D, opcja Każdy Kierunek umożliwia ograniczenie linii wymiarowej, poprzez kliknięcie kursorem w kształcie znaczka mercedesa+wymiarowania równoległego na jakąkolwiek inną linię/krawędź. Tylko w oknie Dokumentów 3D: Możesz ograniczyć płaszczyznę, w której ma być umieszczona linia wymiarowa. Aby wybrać ograniczenie płaszczyzny w przypadku wymiarowania liniowego w oknie Dokumentów 3D, wybierz odpowiednią opcję w Palecie Info Narzędzia wymiarowania liniowego: • • • płaszczyzna pozioma płaszczyzna pionowa każda inna płaszczyzna

ArchiCAD automatycznie umieści Punkty pomiaru na końcach mierzonego łuku. Zmierzona zostanie długość tego fragmentu krawędzi. Możesz jednak kontynuować dodawanie Punktów pomiaru tworząc łańcuch wymiarów. Podwójne kliknięcie w pustą przestrzeń arkusza roboczego kursore