Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Graphisoft
Odwiedź stronę Graphisoft pod adresem http://www.graphisoft.com , aby znaleźć najbliższego dystrybutora oraz informacje o dostępności produktów.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12
Copyright © 2008 by Graphisoft, wszelkie prawa zastrzeżone. Surowo zabrania się odtwarzania, parafrazowania oraz tłumaczenia bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

Znaki handlowe
ArchiCAD jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a PlotMaker, Virtual Building (Wirtualny Budynek), StairMaker oraz GDL to znaki handlowe firmy Graphisoft. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wstęp

Wstęp
Podręcznik ArchiCAD 12 zawiera sześć głównym rozdziałów, w których przedstawiono dokładny przegląd funkcji programu ArchiCAD. Zawartość tego dokumentu jest również dostępna poprzez elektroniczny system Pomocy. Część Interfejs niniejszego Podręcznika zawiera bardziej szczegółowe opisy każdego ustawienia i okna dialogowego i dostępna jest jedynie w elektronicznym systemie Pomocy.

Rozdziały w niniejszym podręczniku:
Konfiguracja to skrót informacji potrzebnych do skonfigurowania programu ArchiCAD. Komunikacja z ArchiCADem stanowi wprowadzenie do podstawowych operacji w programie ArchiCAD. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja, Edycja oraz Techniki. Wirtualny Budynek zawiera opis widoków modelu oraz okien, które posłużą do stworzenia Wirtualnego Budynku przy pomocy narzędzi projektowych ArchiCADa. Dokumentacja przedstawia narzędzia do rysowania i opisywania w ArchiCADzie, oraz zintegrowany proces tworzenia Arkuszy do stworzenia pełnej, końcowej dokumentacji Twojego projektu. Współpraca przedstawia funkcję Zespołu projektowego, dzięki której zespół architektów może równocześnie pracować nad tym samym projektem. W tym rozdziale również opisano jako skutecznie załączać struktury powtarzalne; inteligentny proces importu i eksportu DXF/DWG oraz łączenia; oraz proces korekty na bieżąco. Wizualizacja zawiera wszystkie narzędzia i techniki pozwalające wyświetlać i przedstawiać projekt architektoniczny klientowi.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

3

Wstęp

4

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści
Wstęp ____________________________________________________ 3 Konfiguracja _____________________________________________ 15 Zarządzanie Projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozpocznij ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Utwórz Nowy Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zamknij Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kompresja plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plik wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Projekt Archiwalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Otwieranie projektów poprzez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Łączenie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Preferencje Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jednostki i poziomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Atrybuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O Warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Przełącznik warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian, Słupów i Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy . . . . . . . 30 Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rodzaje linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rodzaje wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dostępne parametry wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Struktury warstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom, Stropom i Dachom 32 Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Komponenty struktur warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Pióra i kolory/Zestawy Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Stosowanie Zestawów Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Modyfikowanie Zestawów Piór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów . . . . . . . . . . . . . .36 Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Zestawy Piór dla różnych zastosowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 O Materiałach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . .39 Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Wyświetlanie Materiałów w Renderingach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tworzenie i Modyfikacja Materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Menedżer atrybutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Parametry użytkownika Obiektów GDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 O Bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteka startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Uaktualnienia Biblioteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Zasady Zarządzania Bibliotekami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 O Menedżerze Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych . . . . . . . . .45 Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 O Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Interfejs Użytkownika ArchiCADa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 O Paskach Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

5

Spis treści

Skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety Pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 51 53 54 54 55 57 58

Komunikacja z ArchiCADem________________________________ 59 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja wewnątrz aktywnego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dopasuj do okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Przemieść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Podgląd nawigatora (2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Nawigacja w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dostęp do poleceń Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Eksploruj Model (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Orbituj (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podgląd nawigatora (3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Obsługa 3Dconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Paleta Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 O Palecie Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu . . . . . . . . . . . . 67 Struktura Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 System Kolorów Nawigatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Nawigator Mapa Projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nawigator Mapa Widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Definiowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zachowywanie Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Modyfikowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Paleta Opcji Podręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nawigator Teczka arkuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zestawy Publikacji Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zewnętrzne pliki w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Funkcje wspomagające edycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia 79 Zaznaczanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Funkcje wspierające Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Punkty Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Podświetlenie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podświetlanie obrysu elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Okno informacji o elemencie (Info Tag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Inteligentny kursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Anulowanie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Modyfikuj zaznaczone elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń . . . . . . . . 87 Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 O Obszarze Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Usuwanie Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu. . . 90 Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia . . . . . . 92 Początki Układu Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . 92 Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika . . . . . . . . 93 Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D . . . . . . . 93 Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 O Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . 94 Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne . 95 Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne . . . . . . . 96 Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane . . . . 97 Narzędzie Miarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści

Funkcja Przyklejanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Linie Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O Liniach Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rodzaje Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wybór preferowanych Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania . . . . . . . . . . . 103 Usuwanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ograniczenia ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Stosowanie ograniczeń ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych. . 106 Blokowanie współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Metody konstrukcyjne względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Blokowanie Prostopadłe i Równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dwusieczna kąta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ustawienie powierzchni w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyklejanie do istniejących elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym. . . . . . . . 111 Zasięg przyciągania kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wzniesienie i Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 O Wzniesieniu Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych. . . . . . . . . . . 113 Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Poziomy Odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace . . . . . . 115 Palety Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Podstawowe Techniki Edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przemieszczanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie . . . . . . . . . . . . . . 118 Przesuwanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Obracanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Lustrzane odbijanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Podniesienie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Ustaw Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Informacje na temat funkcji Ustawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Jak ustawić elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Ustaw Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Modyfikowanie wymiarów elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów. . . . . . . . .128 Rozciąganie Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Modyfikowanie Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów. . . . . . . . .131 Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. . . . . . . .133 Rozciągnij pionowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) . . . . . . . . . . . . .134 Podział Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Wyrównanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Przecięcie dwóch elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia . . . . . . . .138 Dodawanie Elementom Wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Edycja wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu . . . . . . . . . . . . . . . .140 Rozbij do Bieżącego Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Tworzenie kopii elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Przesunięcie, Obrót, Odbicie Lustrzane kopii elementów . . . . . . . .141 Powielenie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Przeciągnij i Upuść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Transfer ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Grupowanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Blokowanie/Odblokowywanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Kolejność wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Magiczna Różdżka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 O Magicznej Różdżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki . . . . . . . . . . .150 Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/ Odejmowania wieloboków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

7

Spis treści

Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Podrysach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostęp do poleceń obsługujących Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokaż/Ukryj Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu . . . . . . . . . . . . . Zmiana położenia Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania . . Przebuduj Podrys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem:. . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych . . . . . . . . . . Dlaczego optymalizować?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 152 153 154 154 156 156 157 157 158 160 160 160 161

Wirtualny Budynek _______________________________________ 163 Widoki Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 O Widokach Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Okno Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Kondygnacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 O Kondygnacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/ Elewacja/RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zarządzanie Kondygnacjami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Linie Poziomów Kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) . . . . . . . . . . . . . . 169 Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Określ Kondygnację Macierzystą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie . . . . . . . . 173 Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Okno 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wyświetl wszystko w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Domyślne wyświetlanie w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Filtruj Elementy widoczne w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Procedury 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Tryby wyświetlania 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Projekcje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dodatki Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 O Przekrojach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju . . . 187 Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wybierz Status Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Otwórz Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wstaw Połączony Znacznik Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wstaw Samodzielny znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Utwórz Niezależny Przekrój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Podsumowanie Poleceń Przebudowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych. . . . . . . . . . . . . . . 195 Elewacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozwinięcie Ścian (RŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 O Rozwinięciach Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ID i Nazwy Rozwinięć Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Edycja Widoków Projektu RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozwinięcia Ścian, a kształty Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian. . . . . . . . . . . . . . . 204 Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 O Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Utwórz Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

8

Spis treści

Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Przedefiniuj wybrany Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 O Detalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zawartość okien Detali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Połączony Znacznik Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Utwórz niezależny detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D . . . . . . . . . . 214 Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja Okna Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Obszary 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 O Obszarach 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Obszar 2D, a Detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zawartość okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Edycja okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Utwórz Niezależny Obszar 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 O Znacznikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podświetlenie Znaczników Źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Zmiana Typu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Przenoszenie Ustawień Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kopiowanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Nawigacja za pomocą Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Znajdź połączone Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Paleta Sprawdź Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Usuwanie Widoków Projektu, Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Usuwanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zestawienie interaktywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 O zestawieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otwórz Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów. . . . . . . . . . . . . . . 225
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Edycja i uaktualnianie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . .226 Sortuj Pola Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Formatowanie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Nagłówki Zestawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Podziel zestawienie na kilka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Spisy treści Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 O Spisach treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Spis Opublikowanych Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Elementy konstrukcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . .233 Ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 O Ścianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Utwórz Pojedynczą Ścianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Ścianę Łukową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Łańcuch Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Utwórz Prostokąt Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Utwórz Ścianę Trapezową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Warstwową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Wieloboczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę z Bali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę Szczytową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Przecięcia typu Ściana-Ściana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Modyfikuj ścianę (Dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ściany i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Słup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupa na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupów w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tworzenie Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Utwórz Pochyły Słup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Słupy i inne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Oś Odniesienia Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Wyświetlanie Belek na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Utwórz Belkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Tworzenie otworów w belkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

9

Spis treści

Belki i Inne Elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Złożonych Profilach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i edycja Złożonych Profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony . . . . . . . . . . . . Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów . . . . Dachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych . . . . . . . . . . Utwórz Kopułę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz linie poziomu dachów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu . . . . . . . . . . . . . . . Znajdź krawędź przecięcia dachów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dotnij elementy do dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera . . . . . . Stropy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stropów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umieszczanie Otworów w Stropach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz siatkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj wzniesienie punktów siatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodaj nowe punkty siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w siatce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metryczki Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie kubatury Stref w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Docięcie strefy innym elementem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obliczanie powierzchni i objętości stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualizacja Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno dialogowe Uaktualnij strefy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 254 254 255 257 257 258 258 259 259 260 260 261 263 263 264 265 265 266 269 273 273 274 274 274 275 276 276 276 277 277 277 278 279 279 281 282 283 283

Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie. . . . . . . . . . . 285 Komponenty Przegród Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Utwórz Przegrodę Strukturalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Edycja na poziomie Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tryb edycji Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Edytuj Siatkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju. . . . . . . . . . . . 313 Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . 316 Profil Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Panele Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Łączniki Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Akcesoria Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Przegrody Strukturalne i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej . . . . . . . 334 Obiekty Parametryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 O Obiektach Parametrycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wyszukiwanie elementu bibliotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wstawienie Obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zaznaczanie wstawionych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozciąganie Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dostosowywanie Parametrów Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Utwórz Obiekt Łaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Graficzne tworzenie własnych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu . . . . . . . . 344 Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych . . . 345 Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu . . . . . . 346 Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu . 347 Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Własne komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

10

Spis treści

Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi, Okna, Świetliki, Zakończenia ściany, Schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Drzwi/Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Wstawianie Drzwi i Okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie pustych otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Zmiana położenie otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Okna narożne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Świetliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zakończenia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Schody (Zapamiętane schody) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wyświetlanie Schodów na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Korzystanie ze StairMakera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Dodatek StairMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów . . . . . . . . 361 Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Struktura i Spocznik (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Ustawienia Stopni (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Poręcze (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Ustawienia symboli (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Sprawdź i zachowaj schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Schody oparte o narysowane elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 TrussMaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Tworzenie Dźwigarów na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Edytowanie Dźwigarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . . . 377 Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 O działaniach na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rodzaje działań na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Przykład Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Opcje wyświetlania Modelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ustaw Opcje wyświetlania Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Kombinacje Opcji widoków modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Opcje wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Wyświetlanie Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 O Częściowym Wyświetlaniu Struktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury . . . . . . .386 Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku . . . . . . . .387 Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Wizualizacja pełnej struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów . . . . . . . . . . . . . .393 Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien . . . . . . . . . . . . . . .393 Dokumentacja ___________________________________________ 395 Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 O Wypełnieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Kategorie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym . . . . . . . . . .397 Rysowanie Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Definiowanie Rodzajów Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy . . . . . . . . . . .400 Wyświetlanie Kreskowania wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Utwórz Wypełnienie typu Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni . . . . . . . . . . . . . . .404 Wypełnienia gradientowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Wypełnienia obrazkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łańcucha wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Linii w ArchiCADzie. . . . . . . 453 Określanie domyślnego tekstu Etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Środowisko pracy przy tworzeniu dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Rysunek jako Odniesienie do Autotekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje tekstu wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Widoczność Elementu Siatki . . . . . . . . 455 Polecenia Edycji w oknach typu tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Tworzenie prostego elementu siatki . . . . . . . . Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii . . . . . . . . Wymiarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Domyślne etykiety powiązane z narzędziem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łączenie elementów typu Linia w Polilinię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie pojedynczej prostej linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Wstawianie Bloków tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Formatowanie całego Bloku tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Wymiarowania . . . . . . . . . . . . 440 Wstaw System Siatek . 441 Blok tekstowy. 459 Szablony arkusza . . . . 437 O Narzędziu Siatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Składniki Teczki Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrazki . . . . . . . . . . . 454 Znajdź i zastąp tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy opisowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Umieszczanie Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Teczka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D . . Wymiarowanie skojarzone w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D . . . . . . . . . . Wymiarowanie wzniesienia . . . . . . . . . . Koty wysokościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . 407 407 408 408 408 409 410 410 411 411 412 412 413 414 414 414 415 416 417 418 418 419 419 420 420 423 425 425 426 427 427 428 430 432 433 433 434 435 Automatyczne Wymiarowanie Zewnętrzne . . . . . . . . . . Punkty aktywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj linię pomocniczą. . . . . . . . . . . . 454 Edycja tekstu w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Składniki Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Rysunki w Teczce Arkuszy . . . Wymiarowanie kąta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Edycja elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet powiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Formatowanie pojedynczych składników Bloków Tekstowych . . . . . . . . . . Rozciągnięcie Krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Tworzenie łukowego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 O Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Linie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie promienia łuku . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie Grubości ściany . . . 446 Jak wstawić Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe wymiary (Dodatek). . . . . . . 460 Zestawy . Rysowanie Krzywych odręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów . . . . Rysunki w Widokach modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Arkusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekształcanie Elips w Okręgi. . . . . . . . . . 445 Zastosowywanie Ulubionych parametrów Tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Rysunku w oknach Modelu . . . . . . . . . . . . . Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy. . . . 448 Etykiety . . Rozciąganie linii . . . . . . . 436 Narzędzie Siatka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . 454 Etykiety symbolowe . . . . . . . . Przesuń bądź edytuj tekst wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie statyczne . . . . . . Edycja krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozbicie Polilinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Automatyczne Wymiarowanie Wnętrza . 445 Graficzna zmiana wielkości tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe . . . 446 Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminy związane z wymiarowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .504 Wysyłanie i Pobieranie Zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Utwórz Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Numeracja Rysunku . . . . . .510 Pliki Projektu Zespołowego . . . . 470 Automatyczne Numerowanie Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Role w projekcie Zespołowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Tworzenie dokumentacji w Pracy zespołowej . . . . . . . . . . .536 XREFy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Widok 3D w dokumencie PDF (tylko Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Zachowaj dokument w formacie PDF . . . . . . . . .509 Zarządzanie Bibliotekami w Pracy Zespołowej . . . . . . .501 Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej . . . . . . . Edytuj elementy. . . . . . . . . . .504 Praca nad Kopią Lokalną. . . . . . .528 Edycja zawartości Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Moduł: Przerwij połączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Określanie metody publikacji. .497 Uwspólnianie Projektu . . . 476 Publikowanie. . . . . . .539 Otwieranie plików DWG/DXF . . . . 465 Modyfikowanie Rysunków na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Małe projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Duże projekty . . . . . . . . . . . . .527 Moduły obejmujące wiele kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Moduływ różnych systemach operacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 XREFy a Warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Małe firmy. . . . . . . . . . . . . .513 Rozwiązywanie problemów w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Drukowanie . . . . . .514 Strategie pracy w Zespole projektowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Plotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 O Połączonych Modułach . . . . . . . . . . . . 464 Importowanie plików PDF jako Rysunków . . . . 483 Publikacja w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . .521 Połączone Moduły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Usuwanie Rysunków. . . . 494 Współpraca _____________________________________________ 497 Praca Zespołowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Zmiana Obszaru Roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Konfiguracja projektu w Pracy Zespołowej . . . . .503 System pracy w Zespole . . . . . . .530 Zarządzanie Połączeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Zarządzanie ID . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Informacje o elemencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Kolporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Prosta Numeracja arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Identyfikacja (ID) Rysunków i Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Wymiana danych. . . . . 483 Opublikuj PDF za pomocą Kolportera . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Zestawienia i listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 Praca w Obszarze roboczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Typy list . . . . . . . 479 Przygotowanie publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Źródło Modułu w drugiej kopii ArchiCADa . . . . . . . . . . . 472 Metody tworzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Wstaw Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Korzystanie z XREFów w obustronnej komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Definiowanie Formatu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Praca w trybie Off-Line (bez podłączenia do sieci) .499 Rezerwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Podgląd i korekta plików DWF . . . . 486 Źródła list . . . . . . . . . . 473 Średnie projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Własna numeracja Arkuszy/Zestawów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 Połączone Moduły w Pracy Zespołowej . 489 Wyświetlanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Definiowanie Zestawu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Tytuły Rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Firmy średniej wielkości .519 Duże firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Proces publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastąp połączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Techniki Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Przygotowanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Indeks _________________________________________________ 577 14 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakreślacz Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Animacja . . . . . . . . . . . . . . . Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menedżer Wersji wpisu Zakreślacza . . . Obustronna konwersja (Opcje inteligentnego łączenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Zakreślaczu Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Przykład sceny wewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . 557 Rendering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łącz plik DXF/DWG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . . . . . . . . . . 571 Analiza nasłonecznienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład działania Zakreślacza projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . 560 LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Przykład sceny zewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . Konsultacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Sceny VR . . . . . . . . . . 573 Dopasuj widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Opcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 544 544 547 547 547 552 552 553 554 554 554 555 Wizualizacja ____________________________________________ 557 Kamery . . . . . . . . . . . . . . . 567 Dodatkowe narzędzia wizualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Obiekty VR . . . . . . . . . . . . . Recenzent projektu . . . . . . . . . . . Przykład zastosowania Recenzenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca Zespołowa i Zakreślacz projektu . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Podstawowe Opcje procedury Lightworks . . . . . . . . . . . . Publikowanie i odzyskiwanie danych Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . .

Po przeglądzie Interfejsu ArchiCADa przyjdzie czas na zapoznanie się z ustawieniami Środowiska pracy. wstawione elementy konstrukcyjne i rysunkowe oraz domyślne ustawienia wszystkich narzędzi. Typy linii. Preferencje projektu. Pióra i kolory. (Uruchamiając projekt na podstawie wzorca. . patrz Okno startowe ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu"). Widoki modelu. może użyć własnego wzorca. Zarządzanie Projektami Podstawowym typem dokumentu ArchiCADa jest plik Projektu (. Jeśli użytkownik opracował własne pliki wzorca ze skonfigurowanych opcji. jednostki miary stosowane w projekcie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 15 . Następnie. Użyj wzorca: Możesz utworzyć projekt na podstawie wzorca ArchiCADa 12 zawierającego domyślne ustawienia projektu. Kolejna część.Parametry warstw. aby uruchomić program. jeżeli planujesz edycję już istniejącego projektu. Zarządzanie projektami. Więcej szczegółów. można wybrać zapisany wcześniej zestaw ustawień projektu. Rozpocznij ArchiCADa Kliknij dwukrotnie ikonę ArchiCAD w folderze programów. definiowaniem ich na własnym komputerze oraz eksportowaniem i importowaniem zapamiętanych ustawień na inne komputery. Pojawi się okno startowe ArchiCADa.funkcji. Określ skalę projektu za pomocą polecenia z menu Dokument > Skala.Konfiguracja Konfiguracja Pierwsza część tego rozdziału. otwieraniu i zachowywaniu projektów. Kategorie stref oraz Style Zakreślacza projektu. Atrybuty i odniesienia do Bibliotek. Utwórz Nowy Projekt Za każdym razem gdy tworzony jest nowy Projekt (Plik > Nowy). Zawiera on dane o modelu oraz Teczkę arkuszy.pln). Informacje na temat zarządzania projektami ArchiCADa znajdziesz w następujących rozdziałach. Materiały. poprzez menu Opcje > Atrybuty elementów przeglądnij Atrybuty załadowane domyślnie z projektem . opisuje sposoby definiowania preferencji. W następnej części dowiesz się jak używać Ulubionych. Struktury warstwowe. upewnij się czy załadowałeś wszystkie biblioteki potrzebne do prawidłowego wyświetlenia wstawionych obiektów. zawiera informacje o tworzeniu. która pozwala na wielokrotne wykorzystywanie preferowanych ustawień. Preferencje projektu. Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu i zawiera ustawienia wszystkich preferencji. Rodzaje wypełnienia. takich jak np.

ArchiCAD przy kolejnym otwarciu projektu ponownie otworzy te okna. otwórz projekt.) Szczegóły.Konfiguracja Na górze listy figuruje domyślny wzorzec. Użyj ostatnich parametrów Projektu Opcja ta pozwala na zastosowanie takich ustawień i preferencji projektu jakie były aktualne w momencie ostatniego wyłączenia ArchiCADa.) Lokalizacja folderu Ustawień domyślnych: Na platformie PC: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Ustawienia domyślne\ArchiCAD Na platformie MacOS: \Applications\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD Kolejny rozdział zawiera wszelkie dodatkowe pliki wzorca zapisane w folderze “Wzorce”. aby wybrać plik wzorca z innego miejsca. z którymi jesteś zaznajomiony. Na platformie MacOS: Library\Application Support\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa W dolnej części listy można odnaleźć maksymalnie trzy ostatnio wybrane pliki wzorca. Ten wybór jest najlepszy w przypadku używania zawsze tych samych. z którego preferencjami jesteś zaznajomiony. polecenie to spowoduje utworzenie projektu ArchiCADa z fabrycznymi ustawieniami. Jeśli jednak jako ostatni otwarty był projekt utworzony przez inną osobę. patrz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. Jeżeli nie chcesz powracać do fabrycznych ustawień programu. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Obrazki) pozostaną otwarte. które nie są zachowywane z projektem). (Zostaje on zapisany w folderze Ustawienia domyślne podczas instalacji ArchiCADa. 16 . • Jeżeli wciśniesz klawisz Alt (Opt) podczas wybierania polecenia Nowy. standardowych ustawień. Jeśli zapisujesz i zamykasz projekt. następnie zamknij go i ponownie utwórz nowy projekt: tym razem. że można otworzyć tylko okna znajdujące się na wierzchu (plus Rzut). zawarty w aktualnej wersji programu ArchiCAD. który sam dostosowałeś i zapisałeś. oraz Dostosowywanie Środowiska Pracy na stronie 54. Parametry Środowiska pracy Wybierz jeden z Profili środowiska pracy (skonfigurowany Profil. w którym otwartych jest wiele okien. Otwieranie okien może trochę potrwać. szczególnie jeśli będą musiały zostać odbudowane. jest więcej niż 20 (wyłączając okna renderingu. który można odnaleźć tutaj: Na platformie PC: Documents and Settings\Użytkownik\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa. Ostatnie parametry Projektu. Jeśli okien. Zostaniesz poproszony o zachowanie ewentualnych modyfikacji. Zamknij Projekt Użycie polecenia Plik > Zamknij przy aktywnym oknie rzutu spowoduje zamknięcie całego projektu. będą oznaczać preferencje. Wskaż opcję Wybierz Wzorzec. jego nazwa zmieni się na Nowy i Zresetuj wszystko. Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Użyj polecenia Plik> Otwórz aby otworzyć zapisany projekt. które trzeba ponownie otworzyć. Pliki zewnętrzne (okna Obiektów GDL . lub taki. Użyj polecenia Plik > Zachowaj . Więcej szczegółów można odnaleźć w następujących rozdziałach ArchiCADa: Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Typy plików zapisywanych przez ArchiCADa Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uruchom nową kopię ArchiCADa: Zaznacz tę opcję jeśli chcesz uruchomić dodatkowego ArchiCADa. aby go zapisać. zamiast wszystkich uprzednio otwartych okien. niektóre ustawienia mogą zostać zmienione.

wybrać opcję Wzorzec a następnie wskazać żądany plik wzorca. utwórz nowy plik projektu. Uwaga: Jeśli używasz komputera z dwoma procesorami. Korzystanie z tej opcji przyspiesza przesyłanie plików w sieci (lokalnej lub internet) zwłaszcza gdy dysponujemy powolnym transferem. Ustaw preferencje oraz strukturę projektu i/lub wstaw potrzebne elementy. .pla. 30%).tpl. Uwaga: Zastosowanie schematów Profilu Środowiska pracy spowoduje nadpisanie ustawień pliku Wzorca. Jednocześnie należy pamiętać. Aby otworzyć kopię wzorca należy otworzyć polecenia Nowy. Uruchamiając nowy projekt na podstawie wzorca.pln.Konfiguracja Kompresja plików Podczas zachowywania pliku w jednym z formatów ArchiCADa (. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu". . domyślny wzorzec zostaje umieszczony w folderze Ustawienia domyślne. W pliku tym zapisane są wszystkie ustawienia preferencji projektu. a jako rodzaj pliku określ “Wzorzec projektu ArchiCADa (*. należy wyłączyć opcję kompresji plików. Plik wzorca Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu posiadającym rozszerzenie tpl. wstawione elementy oraz domyślne ustawienia narzędzi. Podczas instalacji. przycisk Opcje w oknie dialogowym zawiera nową opcję: “Kompresuj plik. Zachowaj plik jako wzorzec: użyj polecenia Plik > Zachowaj jako. 60 -70%). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 17 .mod).” Opcja ta jest domyślnie włączona i zaleca się jej stosowanie ponieważ dzięki niej rozmiar pliku zostaje znacząco zredukowany (ok. ten domyślny wzorzec będzie znajdował się na górze listy wyskakującej podczas wyboru wzorca: Zobacz także Utwórz Nowy Projekt na stronie 15. że włączona opcja kompresji spowalnia proces zapisywania pliku (o ok. ArchiCAD 12 dostarczany jest wraz z domyślnym plikiem wzorca z domyślną biblioteką. Jeżeli proces zapisywania jest zbyt długi.tpl)”. Aby utworzyć własny plik Wzorca. . . czas zapisywania pliku powinien wzrosnąć jedynie o 5-10%. Jeśli tworzysz nowy projekt w ArchiCADzie przy użyciu pliku wzorca.plp.

że zaznaczona była opcja Wykonaj kopię zapasową w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. obrazy tła oraz tekstury połączone zastosowane w projekcie. Ważne: Pliki Archiwum przechowują informacje o użytych w Projekcie czcionkach.pla) są podobne do Projektów indywidualnych. że wszystkie Elementy biblioteczne mające odniesienia w Projekcie są do niego dołączone. Z powodu większej ilości danych jaką zawiera plik archiwalny. a nie jedynie odwołania do nich Cechy z załadowanych bibliotek Wstawione rysunki Więcej na temat Zbioru Obiektów. przechowywanych w postaci plików zewnętrznych w folderach zwanych Bibliotekami. Uwaga: Jeśli do Aktywnych bibliotek dodasz plik . czy dodajesz rzeczywisty plik . Ostrzeżenie: Jeżeli w momencie zapisywania projektu jako Archiwum brakuje jakichkolwiek Elementów bibliotecznych. przeciwnym razie. mogą jednak również zawierać: • • • Elementy biblioteczne.pla. Kliknięcie go otworzy okno. Projekt Archiwalny Pliki archiwum (. wybierz polecenie Zachowaj jako. sprawdź. W 18 . jak w Projekcie.pla przy użyciu Menedżera Bibliotek. lecz nie zachowują samych czcionek.bpn) zachowana jest najnowsza kopia zapasowa projektu na wypadek uszkodzenia pliku Projektu. Jeżeli chcesz mieć pewność. Format archiwalny jest zalecany w następujących sytuacjach: • • Przy przenoszeniu Projektu na inny komputer Zachowywanie ukończonego projektu Projekty ArchiCADa mogą odnosić się do Elementów bibliotecznych. Zobacz także Bezpieczeństwo danych w Pomocy ArchiCADa. brakujące części nie zostaną dodane do dokumentu Archiwum. Oznacza to. w którym można wybrać rodzaje elementów załączonych do pliku archiwalnego. Wybranie Projektu archiwalnego w oknie dialogowym Zachowaj jako spowoduje pojawienie się dodatkowego przycisku Opcje. elementy znajdujące w pliku .Konfiguracja Kopie zapasowe W pliku Kopii zapasowej projektu (. zobacz Biblioteka startowa na stronie 43. Dokumenty zachowane jako Archiwum zapisane są razem z wszystkimi Elementami bibliotecznymi (w Pliku Zbioru Obiektów o rozszerzeniu lcf) oraz ich parametrami ustawionymi tak.pla a nie folder zawierający plik . powinieneś użyć formatu archiwalnego. pod warunkiem. jest on znacznie większy od tradycyjnego pliku projektu.pla nie zostaną odczytane. że jeżeli chcesz na innym komputerze wyświetlić elementy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby zachować Projekt w formacie Archiwum.

Konfiguracja tekstowe w ten w sposób zgodny z oryginałem. Istnieje kilka możliwości: Wybierz jedną z trzech opcji: • Odczytaj elementy bezpośrednio z rysunku archiwalnego: Oznacza to. Dodatki nie są przechowywane w plikach Archiwum. jeśli chcemy uaktualnić elementy użyte w projekcie do ich ostatniej wersji. Otwieranie projektów poprzez sieć Jeżeli projekt. który chcesz otworzyć jest już używany przez kogoś innego w sieci. Otworzenie projektu jako Tylko-do-odczytu.lcf). elementy takie mogą zostać wyświetlone niepoprawnie. że plik jest używany. Tę opcję zaleca się w przypadku. Istnieje szereg powodów dla których ArchiCAD może uznać. chociaż używany on nie będzie: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 19 . • • • Otworzenie projektu na pełnych prawach dostępu. które nie występują na komputerze. lub w innej lokalizacji. będziesz miał dostęp do całego projektu i będziesz mógł go dowolnie modyfikować. Jeżeli spróbujesz nadpisać istniejący plik. Wybierz elementy z folderu: Elementy biblioteczne użyte w projekcie zostaną wypakowane z archiwum do nowego folderu (któremu możesz nadać nazwę). W czasie otwierania Projektu archiwalnego pojawi się okno dialogowe Otwórz projekt archiwalny. musisz zainstalować odpowiednie czcionki. że plik jest w użyciu i nie możesz go zapisać pod tą nazwą z wprowadzonymi modyfikacjami. Anulować otwieranie projektu. Odnosi się to także do schematów list dla zestawień ilościowych. jednak będziesz miał możliwość zapisania go tylko pod zmienioną nazwą. jednak ogranicza możliwości modyfikacji elementów. że elementy biblioteczne nie zostaną wypakowane z pliku archiwum. • Wybierz bibliotekę: Zaznaczenie tej opcji spowoduje zastąpienie biblioteki odnoszącej się do projektu archiwalnego inną wskazaną biblioteką. który pracuje na tym projektem. Można wstawić obiekty odnoszące się do elementów zagnieżdżonych w pliku archiwalnym. na którym otworzono plik Archiwum. Możesz także wybrać opcję otwarcia pliku na pełnych prawach dostępu. jednak nie można edytować samych zagnieżdżonych elementów bibliotecznych (takich jak elementy w pliku . W przypadku gdy w projekcie znajdują się elementy zmodyfikowane przez Dodatki. Opcja ta jest zalecana w przypadku. • Jeśli otworzysz plik jako Tylko-do-odczytu. Metoda wymaga najmniejszej ilości wolnego miejsca na dysku. ArchiCAD ostrzeże Cię o tym fakcie i poda Ci informacje na temat Nazwy użytkownika. Używanie tej opcji wymaga jednak dużej ostrożności. jeżeli zamierzasz modyfikować obiekty GDL umieszczone w projekcie. zostaniesz poinformowany.

(Tzn. jego elementy będą otoczone przerywanym prostokątem. kondygnacje modułu. patrz Okno dialogowe Łącz DXF-DWG w Pomocy ArchiCADa. np. Uwaga: Nie można połączyć elementów ani modułów wielokondygnacjowych w innych oknach 2D niż Rzut piętra. widoki 3D i elewacje zachowane w formatach obrazków. pojawi się okno dialogowe Łącz DXF-DWG. pliku DWF/DWG/DXF. Przy imporcie wielokondygnacjowego budynku. atrybut ten zostanie dodany do zestawu tak. Zobacz Moduły obejmujące wiele kondygnacji na stronie 528. jego elementy staną się od siebie niezależne. dokumenty utworzone w programach do rysowania i malowania. ArchiCAD automatycznie stworzy brakujące kondygnacje. Jeżeli bieżący plik posiada mniejszą ilość kondygnacji niż plik importowany. Zrobiłeś kopię projektu. Program zaproponuje także prawdopodobne ustawienie. Wybierz narzędzie Obszar zaznaczenia i narysować Obszar zaznaczenia w żądanym rozmiarze i położeniu. Jeżeli wybierzesz format pliku dxf/dwg.) Przed wybraniem opcji Łącz dla pliku obrazowego. itd. podczas gdy był on używany przez innego użytkownika. Uwaga: Jeżeli otworzysz plik projektu na pełnych prawach dostępu. Uwaga: Podczas importowania Modułu do okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D wklejone zostaną tylko Elementy 2D. na skutek błędu systemu. Kliknięcie w obszarze prostokąta pozwoli przemieścić jego zawartość. Materiały. Użycie polecenia Wklej umożliwi wstawianie kolejnych kopii tych elementów. Jeśli projekt Przed zatwierdzeniem połączenia Projektu lub Modułu można dokonać jego przesunięcia bądź obrotu. które nie "pasują" do projektu nie zostaną wstawione. zawiera mniej kondygnacji niż wstawiany Połączony moduł.) są identyfikowane poprzez nazwy. w czasie gdy inna osoba będzie nad nim pracować. Plik kopii mógł wówczas zawierać także nazwę tego użytkownika.Konfiguracja • • Osoba. Bądź zatem ostrożny otwierając plik na zasadach wyłączności dostępu w sytuacjach innych niż wymienione powyżej. która ostatnio używała pliku nie zamknęła poprawnie ArchiCADa. PLT lub pliku obrazu do ArchiCADa. Więcej szczegółów. ArchiCAD poprosi o określenie. Typy linii. łączone (importowane) elementy przejmą atrybuty bieżącego Projektu. Do momentu wstawienia pliku. Łączenie pliku Projektu lub Modułu wymaga aby ArchiCAD dopasował kondygnacje łączonego (importowanego) pliku do aktualnie otwartego. • Łączenie plików Polecenie Plik > Opcje specjalne plików > Łącz pozwala przekleić elementy z innego Projektu lub Modułu. Jeżeli nazwy atrybutu importowanego Projektu nie ma w zestawie atrybutów Projektu bieżącego. która z kondygnacji importowanego pliku ma odpowiadać kondygnacji. aktualnie otwartym oknem Przekroju/Elewacji/RŚ. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 20 . na której aktualnie pracujesz. Rodzaje wypełnienia. wizualizacje zachowane w formatach obrazków. Kliknięcie poza obszarem prostokąta lub wybranie OK z menu kontekstowego (lub palety kontrolnej) spowoduje wstawienie elementów. Uwaga: Nie ma różnicy pomiędzy łączeniem wielokondygnacjowym projektem i wstawianiem wielokondygnacjowego Połączonego modułu. Pliki można również połączyć z aktualnym Rzutem. będziecie nawzajem nadpisywać swoją pracę (ArchiCAD nie będzie wyświetlał żadnych komunikatów ostrzegających). można uprzednio określić na rzucie jego rozmiar. Łączenie plików obrazowych Do projektu ArchiCADa można dołączyć pliki obrazowe. Po importowaniu Projektu. Ponieważ atrybuty (Warstwy. przy łączeniu obowiązują następujące zasady: • Jeżeli nazwy atrybutów w obu Projektach są takie same. by zestaw zawierał nową nazwę. Dokumentu 3D lub oknem Detalu/Obszaru 2D.

Lokalizacja dodatków w strukturze menu zależy od położenia Punktu wstawienia w menu dla danego dodatku. w przeciwnym razie obrazek będzie zniekształcony. Otwórz Menedżera dodatków używając polecenia Opcje > Menedżer dodatków. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 21 . Wiele dodatków zostało zintegrowanych w menu ArchiCAD jako polecenia. Jeżeli Punkt wstawienia załadowanego Dodatku nie został określony w strukturze Twojego menu.Konfiguracja Połączone obrazy zostaną dopasowane do tego prostokąta. polecenia związane z tym dodatkiem nie będą w menu wyświetlane. Punkt wstawienia Dodatku może być umieszczony w dowolnym miejscu menu dzięki opcjom znajdującym się w menu Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi/Menu. aby proporcje jego boków odpowiadały proporcjom obrazka oryginalnego. Uwaga: Rysując Obszar zaznaczenia. Użytkownik może dowolnie określać ich widoczność oraz położenie menu oraz pasków narzędzi za pomocą okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Menu/Paski narzędzi. Dodatki Dodatki to niewielkie programy wzbogacające ArchiCADa o dodatkowe funkcje. zwracaj uwagę.

Zostaną one załadowane przy następnym uruchomieniu programu. aby • Załadować Dodatki z dowolnej lokalizacji na komputerze. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. zostały one szczegółowo opisane poniżej. Przydatne Narzędzia Przydatne Narzędzia to Dodatki ArchiCADa pochodzące z innych źródeł. Elementy konstrukcyjne. Arkusze oraz Różne w Pomocy ArchiCADa. które uruchomi stronę internetową zawierającą bazę Przydatnych narzędzi oraz instrukcje dotyczące ich instalacji. W lewym górnym rogu okna dialogowego Preferencje Projektu znajduje się rozwijane menu zawierające listę dostępnych kategorii preferencji (można także otworzyć daną kategorię bezpośrednio z menu hierarchicznego. Po zainstalowaniu takiego Dodatku w programie. Aby uzyskać informację o dostępnych Przydatnych narzędziach. przejdź do menu Pomoc i wybierz polecenie ArchiCAD . Nie są one zintegrowane z domyślnym interfejsem ArchiCADa. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. podobnie jak w przypadku standardowych Dodatków.Dodatki. które mają być automatycznie ładowane przy uruchamianiu ArchiCADa. • Jednostki i Poziomy • Standard Wymiarowania • Jednostki dla zestawień • Elementy konstrukcyjne • Strefy • Arkusze • Różne Najważniejsze preferencje projektu można ustawić w sekcjach Jednostki i Poziomy oraz Wymiarowanie. Jednostki i poziomy W celu określenia jednostek roboczych dla bieżącego projektu należy z menu wybrać polecenie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i Poziomy. Wybrać te Dodatki. Usunąć na stałe Dodatki w trakcie działania ArchiCADa. Inne preferencje projektu zostały omówione w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja Menedżera dodatków można używać. • • • Szczegóły. Zobacz Jednostki dla zestawień. Strefy. Wyświetlić informacje o załadowanych Dodatkach. Preferencje Projektu Polecenie Opcje > Preferencje Projektu zawiera ustawienia parametrów projektu. 22 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Przyciski Następne oraz Poprzednie wyświetlają kolejne kategorie preferencji. które zapamiętywane są wewnątrz pliku projektu. Te preferencje wyznaczają standardy oraz metodę pracy i dotyczą całego projektu. możesz skonfigurować położenie związanych z nim poleceń w oknie Środowiska pracy.

lub przy projektach. należy użyć okno wyskakujące Wymiary w palecie Opcji podręcznych. przejdź do okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. Gdy Projekt zostanie otworzony na innym komputerze. zmieniając jednostkę dla Drzwi/Okien na centymetry. plany zagospodarowania. a także zdefiniowanie Poziomów Odniesienia służących określaniu wzniesienia elementów. zobacz Jednostki i poziomy i Preferencje w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Opcje w tym oknie pozwalają na wybranie jednostek miary dla projektu. Uwaga: To okno dialogowe umożliwia określenie różnych jednostek miary długości do edycji elementów Teczki arkuszy (Jednostka dla Arkusza) oraz elementów Modeli (Jednostka dla Modelu). czy kąta. Każdemu projektowi może być przypisany własny Standard Wymiarowania. wszystkie ustawienia będą zachowane. które są wykonywane w jednym kraju. Standardy Wymiarowania to zestawy jednostek które można wprowadzać do projektu za pomocą jednego kliknięcia myszy.). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie. można.Konfiguracja Wymiarowanie W celu zdefiniowania jednostek wymiarowania dla otwartego projektu. itd. Jest to przydatne w przypadku pracy nad kilkoma projektami o różnej skali dokładności (np. detale konstrukcyjne. 23 . Pracując na przykład w oparciu o standard milimetrowy. Wybrane w tym miejscu jednostki stanowią Preferencje Projektu: właściwe dla danego projektu. a realizowane w innym. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. Możliwe jest jednak indywidualne dostosowywanie poszczególnych jednostek do potrzeb projektu. które są zapisywana wraz z nim. zobacz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. takich jak jednostka długości. Uwaga: Jednostki długości dla Wymiarowania są ustawiane w innym oknie dialogowym (menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie). uzyskać wymiarowania Drzwi i Okien w centymetrach.

wybierz Widok > Powiększenie > Wielkość naturalna (lub dwukrotnie kliknij przycisk powiększenia) po określeniu skali. Szczegóły. Standardy wymiarowania definiowane w tym oknie będą odnosić się do całego projektu. Standardy Wymiarowania zdefiniowane w tym miejscu są zapamiętywane wraz z Projektem. patrz Paleta Opcji Podręcznych w Pomocy ArchiCADa. na górze okna dialogowego. kliknij przycisk "Dodaj".) Dla każdego okna można ustawić inną skalę. Nazwa danego okna wyświetlana jest w jego nagłówku. otwórz okno Ustawień widoku i wybierz odpowiedni standard wymiarowania. Ustawienie skali aktywnego okna jest również możliwe poprzez rozwijane menu w palecie Opcje Podręczne. Aby aktualne powiększenie odpowiadało ustalonej skali. (Nazwa polecenia może się różnic w zależności od tego. zależnie od jednostki długości wybranej w oknie dialogowym z menu Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. wybierz polecenie Dokument > Skala rzutu. odzwierciedlający wydruk w tej skali.” Aby zachować zmodyfikowany Standard. które okno jest aktywne. Po ustawieniu skali Projektu pojawi się obraz.Konfiguracja Nazwa Standardu zostanie teraz zamieniona na “Użytkownika. Skala Aby ustawić skalę aktywnego okna. Skale standardowe wyświetlane są w systemie metrycznym lub imperialnym. Aby zmienić standard w pojedynczym widoku. Możesz wybrać standardową skalę z rozwijanej listy lub wpisać własną. 24 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

czy strzałki wskaźników. itd. wektorowe oraz rodzaje wypełnienia obrazu można określić jako nieskalowalne (Niezależne od skali/rozmiar papieru) lub skalowalne (Skaluj z rzutem/rozmiar modelu). schodów) można ustawić tak. Stropy. Symbol 2D niektórych Obiektów GDL (np. Zobacz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. 25 . Szczegóły. Ustaw osobną skalę drukowania dla dokumentów 2D Okna dialogowe Drukuj i Plotuj programu ArchiCAd (Plik> Drukuj i Plik > Plotuj) umożliwiają określenie własnej skali drukowania przy każdym drukowaniu lub plotowaniu pracy z Rzutu piętra lub innego okna 2D. Skalowalne lub nieskalowalne: Bloki tekstowe utworzone za pomocą narzędzia tekst. można zapisywać kilka widoków w różnych skalach do różnych celów.in. Skala projektu Rysunki utworzone na podstawie widoku ArchiCADa mają Skalę rysunku. czy program ma zmniejszyć czy powiększyć tekst i znaczniki w miarę zmian skali drukowania czy zachować je w stałym rozmiarze (formacie papieru). lub w oknie dialogowym Ustawień tekstu dla Bloków tekstowych. Naturalnie. Obiekty. kreskowane oraz z liniami symbolowymi. Skala rysunku jest taka sama co Skala oryginału (skala widoku źródłowego rysunku). Ustawianie Różnej Skali dla Każdego Widoku Zachowanie Widoku spowoduje zapamiętanie ustawionej dla niego skali. Elementy Skalowalne to m. patrz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. za pomocą opcji Skala w Ustawieniach widoku. Elementy Skalowalne i Nieskalowalne Elementy ArchiCADa można podzielić na dwie grupy ze względu na ich wyświetlanie w różnych skalach. Domyślnie. które nie mają odpowiednika w rzeczywistości. Elementy Nieskalowalne są wyświetlane na ekranie i drukowane w rozmiarze niezależnym od skali Projektu. Jest to proces analogiczny z graficzną zmianą wielkości rysunku. Można również wybrać. jednak można dostosować Skalę rysunku w Parametrach rysunku. Tę cechę można określić dla każdego rodzaju linii lub wzorku wypełnienia w oknach dialogowych Typy linii oraz Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Parametry elementów). Elementy Skalowalne są skalowane odpowiednio do modelu po każdej zmianie skali projektu. by dostosowywały się do aktualnej skali: symbol będzie zmieniał się w zależności od aktualnej skali. Dla elementów. w miarę dopracowywania projektu będziesz zmieniał skalę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Zmiana skali rysunku nie wpływa na skalę obiektów zawartych w rysunku. można określić bezwzględny wymiar w punktach lub milimetrach. patrz Drukuj dokument 2D oraz Plotuj dokument 2D w Pomocy ArchiCADa. takich jak wymiarowanie. wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak Ściany.Konfiguracja Wielkość naturalna odpowiada 100% wartości skali.

Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. widoczność oraz blokowanie poszczególnych Warstw odbywa się niezależnie dla Widoków Modelu i dla Arkuszy. będą zatem dostępne nawet na innym komputerze. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 26 .Konfiguracja Atrybuty Atrybuty ArchiCADa to zestawy parametrów. Każdy projekt ArchiCADa posiada jeden Zestaw Warstw dostępny w menu Opcje >Atrybuty Elementów > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). Na przykład. Warstwy są Atrybutami globalnymi co oznacza. Użytkownik może dowolnie dostosowywać istniejące atrybuty do własnych potrzeb lub tworzyć nowe. Rodzaje Linii i Materiały są Atrybutami. użyj poleceń z menu Opcje > Atrybuty Elementów: Inne trzy rodzaje Atrybutów. Ctrl+L). symbole elektryczne i inne są umieszczane na poszczególnych Warstwach. ArchiCAD posiada domyślny zestaw atrybutów. Atrybuty zachowywane są wewnątrz projektu. Pasek tytułu okna dialogowego Ustawień Warstw informuje. które można zastosowywać do wielu elementów projektu podczas ich tworzenia. dobierasz odpowiednie Wypełnienia i Rodzaje linii zebrane w zestawach dostępnych w rozwijanym menu. Chociaż projekt ArchiCADa posiada tylko jeden zestaw ustawień Warstw. co zdefiniowano w Atrybutach elementów w Opcjach. Dla większości użytkowników zestawy te są wystarczające w pracy projektowej. grupa przecięcia warstwy) można określać dla każdej z Warstw indywidualnie. Warstwy O Warstwach Warstwy służą do logicznego grupowania elementów. również dostępne za pośrednictwem polecenia Opcje > Atrybuty Elementów. Na przykład. jak również w Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). tryby i parametry widoku 3D. edytować zestawy Atrybutów. blokowanie. Aby otworzyć i. meble. Ustawienia (stan wyświetlania. W oknach rozwijanych menu widać to.Widok Modelu czy Teczka arkuszy. Atrybuty są dostępne w odpowiednich oknach dialogowych: na przykład określając parametry Ściany. Grupy obiektów i elementów takich jak wymiary. że te same Warstwy są dostępne na różnych kondygnacjach i we wszystkich oknach. możesz narysować nowy rodzaj linii lub zmodyfikować istniejący materiał zmieniając jego wygląd. jakiego typu okno ArchiCADa jest aktywne . w razie potrzeby. które wykorzystuje się w projekcie. zostały omówione gdzie indziej: Podstawowe pojęcia na stronie 554. Element może należeć tylko do jednej Warstwy jednocześnie.

patrz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. Tylko Warstwa ArchiCADa nie może zostać usunięta. zatem element wstawiony przy pomocy danego narzędzia. Zewnętrzne Ściana. Na przykład. Więcej szczegółów. Ustawienie tego parametru jest niezależne od bieżącego trybu wyświetlania wybranego w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. Elementy przypisane do zablokowanej Warstwy nie mogą być edytowane . aby włączyć Wyświetlanie elementów w 3D w trybie Szkieletu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 27 . Użyj Warstw. które nie są zaznaczone. ArchiCAD posiada domyślny Zestaw Warstw. Słup. kliknąć ikonę oka przy wybranej Warstwie. • Przełącznik Pokaż/Ukryj przełącza widoczność wszystkich warstw. • Polecenia Ukryj/zablokuj/odblokuj zaznaczone warstwy przełącza blokowanie warstw dla aktualnie zaznaczonych elementów. Warstwy można usuwać. Belka). W przypadku uszkodzenia pliku elementy. aby Schować/Pokazać elementy. które mogłyby zostać utracone z powodu błędów definicji Warstw. zostaną przeniesione do Warstwy ArchiCADa Użyj Warstw. że chcemy dokonać edycji dachu na Rzucie piętra: Użyj Warstw. 10 kroków). Uwzględniane jest zarówno bezpośrednie zaznaczenie jak i przy pomocy narzędzia Obszar zaznaczenia. W celu przełączenia trybu wyświetlania w 3D. ponieważ projekt ArchiCADa musi zawierać przynajmniej jedną Warstwę. Aby zmienić stan wyświetlania należy w oknie Ustawień Warstw. podczas gdy polecenie Ukryj/zablokuj pozostałe warstwy działa tak samo dla warstw elementów. • Polecenie Odwołaj czynności Przełącznika warstw odwołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. wszystkie przypisane do niej elementy nie będą wyświetlane w żadnym oknie. • Przełącznik Zablokuj/Odblokuj przełącza blokowanie warstw. kliknij ikonę cieniowanej bryły przy wybranej Warstwie.pozwala to zapobiec niepożądanym zmianom. • Polecenie Przywołaj czynności Przełącznika warstw przywołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. aby Zablokować elementy i uchronić je przed przypadkową modyfikacją W oknie dialogowym Ustawień Warstw kliknij ikonę Kłódki. w takim przypadku usunięte zostaną wszystkie znajdujące się na niej elementy. ukryta bądź zablokowana. Każdemu narzędziu przypisana jest domyślna Warstwa. Jeżeli Warstwa jest ukryta. Przełącznik warstw Polecenia znajdujące się w tej palecie umożliwiają szybką zmianę stanu Warstw w projekcie. jest automatycznie umieszczany w przypisanej Warstwie (np. Wybierz polecenie z menu Okna > Palety > Przełącznik warstw.Konfiguracja Zobacz Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy na stronie 30. aby zmienić stan blokowania wybranych Warstw. 10 kroków). bez potrzeby otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. załóżmy.

aby ponownie wyświetlić ukryte warstwy. aby je tymczasowo ukryć. zestawy ustawień Warstw mogą być zapamiętywane w postaci Kombinacji Warstw w oknie dialogowym Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu) . Po zakończeniu pracy nad dachem. należy zaznaczyć wszystkie znaczniki Przekroju/Elewacji. należy kliknąć przycisk Odwołaj przełącznik warstw. Zobacz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa.... ArchiCAD domyślnie posiada kilka zdefiniowanych Kombinacji Warstw. Aby usprawnić proces zmiany stanu wyświetlania i blokowania Warstw. Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . Wszystkie znaczniki Przekroju i Elewacji zostaną znów wyświetlone. Na liście Kombinacji bieżąca Kombinacja wyróżniona jest znaczkiem. Teraz. 28 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .. a następnie kliknąć polecenie Ukryj zaznaczone warstwy.Konfiguracja Nie potrzebne będą znaczniki Przekroju ani Elewacji. niepotrzebne znaczniki i linie będą ukryte.

Może zaistnieć potrzeba aby elementy nie łączyły się ze sobą np. Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian. Elementy przecinające się.Konfiguracja Uwaga: Warstwy i Kombinacje warstw są w ArchiCADzie traktowane jako atrybuty. Domyślnie wszystkie Warstwy przypisane są do Grupy 1. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 29 . Na przykład: Warstwy ścian posiadają ten sam numer Grupy Przecięć: Aby zmienić aktywną Kombinację Warstw użyj rozwijanej listy w palecie Opcji podręcznych lub menu hierarchicznego Dokument > Warstwy. Zablokuj elementy 3D”. które należą do różnych Grup Przecięć nie zostaną połączone. a zatem nie będzie możliwości ich edycji. gdzie wyświetlana jest lista Kombinacji Warstw. Elementy znajdujące się na Warstwach. Taka Kombinacja może być przydatna w czasie pracy w 2D. Tylko elementy należące do Warstw o tym samym numerze Grupy będą się przecinać na Rzucie oraz w Oknie 3D. Liczby znajdujące się w kolumnie oznaczonej ikoną narożnika w panelu Warstwy (Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw) oznaczają numer Grupy Przecięć elementów przypisanych do danej Warstwy. Na przykład. że zostały poprawnie narysowane. ich Kombinacje warstw również mogą się różnić. tak więc przecinające się elementy zostaną połączone zgodnie z podstawowymi zasadami ArchiCADa. W takiej sytuacji należy umieścić przecinające się elementy na różnych Warstwach przypisanych do innych Grup Przecięć. zostaną połączone pod warunkiem. pokazanie detalu nie połączonych struktur warstwowych ścian. można określić kombinację warstw “Pokaż wszystkie. Ponieważ ustawienia parametrów warstw mogą być inne dla Widoków modelu i dla Teczek arkuszy. Słupów i Belek Innym zastosowaniem Warstw jest przypisywanie elementom ich Grupy Przecięć. jednak wszystkie warstwy przypisane do elementów modelu 3D będą zablokowane. które należą do tej samej Grupy Przecięć Warstw. widoczne będą wszystkie warstwy. zapobiegając nieumyślnym modyfikacjom elementów.

Nie wpływają one jednak na zawartość umieszczonych na Arkuszach Rysunków. bowiem ich parametry ustawione zostały w oknach odpowiadających im Widoków. zależy od tego. Linii. iż w elementach przecinających się z ukrytymi warstwami będzie brakowało niektórych krawędzi. Bloków Tekstowych czy Rysunków traktowanych jako całość). stan Pokaż/Ukryj lub Zablokuj/Odblokuj) mogą być różne dla Teczki arkuszy i Widoków Modelu. którzy wolą metodę pracy praktykowaną w AutoCADzie. W związku z tym może się zdarzyć. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 30 . Ważne: Ustawienia Warstw dla Teczki Arkuszy odnoszą się do elementów znajdujących się bezpośrednio na Arkuszach (np. Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy Pomimo. gdy jedna z Warstw jest ukryta. Nazwa polecenia oraz tytuł okna dialogowego będzie uzależniona od typu aktywnego okna (Widok Modelu lub Arkusz) Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada) Użytkownicy. ustawienia poszczególnych Warstw (np. Spowoduje to ustawienie domyślnej warstwy wszystkich typów elementów na warstwę aktualnie aktywnego narzędzia (niezależnie od wszelkich zaznaczeń). a kolejne elementy niezależnie od typu będą umieszczane na tej Warstwie.Konfiguracja Warstwy ścian posiadają różne numery Grupy Przecięć: Uwaga dotycząca przecięć pomiędzy elementami znajdującymi się na ukrytych warstwach: Elementy przypisane do tej samej Grupy Przecięć będą się przecinać nawet wówczas. We wszystkich oknach dialogowych Ustawień Narzędzi będzie wykorzystywana ta sama definicja domyślnej Warstwy. a następnie w wyświetlonej palecie zaznacz opcję Jedna aktywna Warstwa dla wszystkich typów elementów. mogą skorzystać z polecenia Warstwa Aktywna i umieszczać wszystkie elementy na jednej Warstwie. które okno było aktywne w momencie otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. iż każdy Projekt ArchiCADa może posiadać tylko jeden Zestaw Warstw. Wybierz polecenie Dokument > Warstwy > Dodatki warstw > Warstwa aktywna z menu. Wyjątek Grupy 0: Elementy znajdujące się w tej samej Grupie 0 (na tej samej lub innych Warstwach) NIE BĘDĄ się przecinać. Można uniknąć tego efektu ustawiając ukrytej Warstwie inny numer Grupy Przecięć (w oknie dialogowym Ustawień Warstw). Konfiguracja parametrów wyświetlana w oknie Ustawień Warstw (zarówno Teczki Arkuszy jak i Widoków modelu). zamiast korzystać z domyślnego zestawu ArchiCADa.

Konfiguracja To ustawienie może być zmienione indywidualnie dla każdego zaznaczonego elementu. przypisać różne Rodzaje Linii. Szczegóły. W oknie tym można zmodyfikować domyślne Rodzaje Linii (ciągłe. Więcej szczegółów na temat używania Wypełnień. przerywane. Dostępne parametry wypełnień Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 31 . wszystkie linie wyświetlane są w trybie Bardzo cienkie i mają grubość jednego piksela. Pozostałe linie będą miały grubość jak przy trybie Bardzo cienkie. kropkowane) oraz zdefiniować własne Rodzaje Linii. Jeżeli zachodzi potrzeba powrotu do poprzedniego stanu Warstw. które definiuje się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Linii. należy w palecie Warstwa Aktywna kliknąć przycisk Indywidualnie ustawione warstwy. Zostanie przywrócony ostatni ręcznie definiowany zestaw Warstw. zobacz Wypełnienia na stronie 396. Wyświetlanie grubości linii Domyślnie. Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Wypełnienia aby zdefiniować i/lub edytować rodzaje wypełnień i wzorków oraz aby przypisać je do poszczególnych kategorii. Rodzaje wypełnienia Rodzaje wypełnienia służą do określania wyglądu wszelkich wypełnień zastosowanych do elementów konstrukcyjnych. Rodzaje linii Korzystając z okna dialogowego ustawień narzędzia każdemu elementowi konstrukcyjnemu ArchiCADa można. Rodzaje Linii dostępne w oknach ustawień narzędzi to Atrybuty. czy linii osi. patrz Okno dialogowe Rodzajów Linii w Pomocy ArchiCADa. Przykładowo definiując ustawienia reprezentacji 2D dla Słupa możemy określić Rodzaj Linii dla rdzenia. w zależności od jego typu. Alternatywą dla grubości Cienkiej linii jest wyświetlenie Prawdziwej grubości linii dla każdego pióra: w menu Widok> Opcje wyświetlania wybierz Prawdziwą grubości linii. Zobacz także Opcje wyświetlania w Pomocy ArchiCADa. Każda grubość pióra linii (w zależności od jej wartości zdefiniowanej w oknie dialogowym Pióra i Kolory) będzie wyświetlana zgodnie z rzeczywistością. spowoduje to pogrubienie wszystkich linii przekrojowych do dwóch pikseli bez względu na grubość przypisanego Pióra. linii pozawidokowych. Ponadto możesz włączyć opcję Pogrubione linie przekroju (menu Widok > Opcje Wyświetlania).

Uwaga: Struktury Warstwowe mogą być dostępne dla wybranych rodzajów elementów: Ścian. 50%. 75%). Struktury warstwowe Ściany. ponieważ pierwszy plan jest ustawiony na zero. dla których skonfigurowano Przezroczystość pierwszego planu (25%. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. jak również jednolitych wypełnień). Stropom i Dachom 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego typu elementu • 2) Z panelu Rzutu piętra i przekroju otwórz listę rozwijaną “Struktura” i kliknij “Wypełnienia przekrojowe. Stropy i Dachy mogą być definiowane jako Struktury Warstwowe. Do elementów konstrukcyjnych można przypisywać Wypełnienie symbolami. Trzy wypełnienia. kąt. Stropów i/lub Dachów. wypełnienie Pierwszego planu (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Pełne): Widać jedynie pierwszy plan.” Te trzy wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. ponieważ zasłania on tło. zatem dostępne są tylko z okna wyskakującego Narzędzia wypełnienia. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazów to jedynie wypełnienia wieloboków. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. Stropów i Dachów zawiera zestaw zapamiętanych Struktur Warstwowych. rozłożenie. Więcej szczegółów. Rozwijana lista "Wypełnienie Przekrojowe" Ścian. czy Stropu. patrz Panel Wyświetlania wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 32 . W razie potrzeby dostępność Struktur Warstwowych można zmodyfikować w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. Z tego powodu 'Wypełnienia przekrojowe" Struktury dostępne dla Ściany mogą nie być dostępne dla Dachu. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do materiałów wyświetlanych w oknach 3D. dostępność oraz związany wzorek punktowy. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404.Konfiguracja 100% wypełnienia 100% wypełnienia obejmuje: • wypełnienie Tła (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Puste): Widać jedynie tło. • Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom. Niektóre właściwości wzorków wektorowych można zmieniać. są to między innymi skala. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. W oknach 2D do elementów konstrukcyjnych można przypisać Wypełnienie wektorowe. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401.

” Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 33 . status Rdzenia warstwy ściany lub Wykończenia nie ma związku z priorytetem przy przecięciu 2D. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. Zobacz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. Komponenty struktur warstwowych Arkusze elementów warstwowych są zwane po prostu warstwami. Jednak. Ta Struktura zostanie przypisana zaznaczonym elementom. a obrys struktury warstwowej to “linia obrysu.Konfiguracja Więcej szczegółów. Warstwy zdefiniowane jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” będą również miały wpływ na widoki Częściowego wyświetlania struktury. Dla dowolnej warstwy wybranej w tym panelu. stropów. dachów): warstwy można określić jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. patrz Okno dialogowe Struktury Warstwowe w Pomocy ArchiCADa.” jednak muszą one przylegać do siebie. warstwy oddzielone są “liniami rozdzielającymi”. W przypadku elementów warstw (ścian. 3) Wybierz Strukturę Warstwową. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. Zobacz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. możesz również wybrać opcję Rdzeń lub Wykończenie w panelu Modyfikuj zaznaczony element.” Wszystkie warstwy stanowiące zasadniczą konstrukcję są rdzeniem struktury i odgrywają zasadniczą rolę przy łączeniu ścian ze słupami. Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych Dostosowywanie parametrów istniejących Struktur Warstwowych oraz tworzenie nowych Struktur odbywa się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. Pola Rdzeń/Wykończenie są dostępne w panelu Modyfikuj warstwy i linie w Strukturach warstwowych. który konfigurowany jest oddzielnie.

że element ten będzie wyświetlany w kolorze i grubości określonych dla pióra. należy otworzyć okno rozwijane koloru pióra (w oknie ustawień elementu lub w palecie Info zaznaczonego elementu) i wybrać żądane pióro dla danego Stosowanie oddzielnego Zestawu Piór dla Teczki Arkuszy Możesz użyć oddzielnych Zestawów Piór dla Widoków Modelu i dla Teczki Arkuszy: Okno dialogowe może mieć nazwę "Pióra i kolory (Widok Modelu/Teczka arkuszy)" w zależności od tego.np. jakiego typu okno jest aktywne. warstwa konstrukcyjna jest najgrubsza. jednak jedynie warstwa konstrukcyjna Izolacji .zewnętrzny rdzeń . Każde pióro ma swój kolor oraz grubość. lecz można określić również inne warstwy (w kolumnie rdzeń listy komponentów) jako rdzeń. Przypisanie pióra do elementu (lub części elementu) oznacza. Domyślnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 34 . elementu lub jednego z jego komponentów . Szczegóły. jedynie grubość zewnętrznej warstwy Rdzenia odzwierciedla trapezowy kształt ściany.ma kształt trapezu. patrz Opcje wyświetlania na stronie 384. Aby do elementu przypisać pióro. Pióra są przypisywane elementom ArchiCADa w oknach dialogowych Ustawień danego narzędzia. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. przypisanie pióra linii przekrojowych dla stropu na następującym rysunku: Stosowanie Zestawów Piór Aby wybrać i zastosować Zestaw Piór należy użyć jednego z poleceń w menu: Opcje > Atrybuty Elementów > Pióra i Kolory lub Dokument > Zestawy Piór > Pióra i Kolory. Na poniższym rysunku. (Oba polecenia otwierają to samo okno dialogowe. cechują się określonym kolorem i grubością linii. Szybka zmiana zestawu piór z danego widoku modelu możliwa jest poprzez okno wyskakujące Wymiary w polecenie Opcji podręcznych. Pióra i kolory/Zestawy Piór Pióra symulują narzędzia do rysowania.Konfiguracja Rysując ścianę trapezową z wypełnieniem warstwy. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. dwie warstwy zostały określone jako Rdzeń. Szczegóły.) Wybierz zestaw piór z listy “Dostępny zestaw piór” i kliknij OK. Uwaga: Aktualnie określone opcje wyświetlania (Pogrubione linie przekroju. Prawdziwa grubość Linii) mogą mieć wpływ na sposób wyświetlenia linii na ekranie.

Możesz jednak zmienić ten Zestaw Piór w panelu Właściwości okna Ustawień Rysunku: z rozwijanej listy wybierz dowolny Zestaw Piór dla danego Rysunku. Modyfikowanie Zestawów Piór Domyślne Zestawy Piór ArchiCADa oparte są o powszechne standardy pracy na projektem. Po zmianie koloru lub przełączeniu Zestawu piór. nie korzystają z nich wstawione Rysunki. czy elementy Szablonów Arkusza).Konfiguracja Z ustawień wprowadzonych w oknie Pióra i Kolory (Teczka Arkuszy) korzystają tylko elementy na Arkuszach (takie jak Autoteksty. grubości i kolorów Piór za pomocą opcji Zmień kolor w oknie dialogowym Pióra i kolory. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. Zobacz także Zestaw Piór w Pomocy ArchiCADa. Stosowanie Zestawów Piór dla Rysunków Widok Modelu wstawiony na Arkusz staje się Rysunkiem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 35 . Oczywiście. Szczegóły. Dokument 3D oraz okna Przekroju/Elewacji/RŚ/Obszaru 2D mogą wymagać przebudowania widoku. Okno 3D.takich jak DWG/DXF/PDF znajdujących się w Narzędziu Rysunek programu ArchiCAD . Domyślnie Rysunek wstawiony do Teczki Arkuszy korzysta z własnego Zestawu Piór (tego samego który był przypisany jego Widokowi Źródłowemu). rysunki mają źródło w plikach zewnętrznych . Można także zmienić Zestaw Piór Widoku Źródłowego w jego oknie ustawień. opisów.można im przypisać zestawy piór w ten sam sposób lub w oknie dialogowym Parametry rysunku. Numery piór pozostaną te same nawet po zmianie zestawu piór. kolory wszystkich elementów na Rzucie zostaną natychmiast zaktualizowane. Istnieje jednak możliwość modyfikowania każdego Zestawu.

czyli tło jest odpowiednio ciemne. konfiguracja każdego Zestawu Piór może być kopiowana do innych projektów w Menedżerze Atrybutów (zakładka "Pióra i Kolory”). W ArchiCADzie domyślnie przypisane numery piór odpowiadają funkcji danego komponentu. Na przykład. czarne pióra będą wyświetlane na ekranie jako białe.by przygotować Arkusze dla podwykonawców. Przypisanie pióra do elementu w rzeczywistości polega na przypisaniu mu odpowiedniego numeru pióra. Przy białym tle. Gdy zmieniasz zestaw piór w danym projekcie. które można przenosić pomiędzy poszczególnymi projektami ArchiCAD za pomocą strony zakładki Zestawu piór w Menedżerze atrybutów (Opcje > Atrybuty elementy > Menedżer atrybutów). jeżeli używasz ciemnego. numery piór przypisane poszczególnym elementom pozostają takie same. Dzięki temu możesz przełączać całe zestawy piór jednym kliknięciem: do wyboru masz zestaw "Architektoniczny" . Pióra o kolorach innych niż czarne. drukowane kolory piór zostaną będą zgodne z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. Aby zablokować automatyczne dopasowanie kolorów. lecz bardziej czytelne. Aby ułatwić użytkownikom to zadanie ArchiCAD ma przygotowane kilka domyślnych zestawów piór. natomiast zmieniają się przyporządkowane do tych numerów kolory i grubości piór zgodnie z konfiguracją nowego zestawu. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji. wyłącz opcję Automatyczne dostosowanie widoczności koloru piór dla widoków modelu w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. następnie możesz przełączyć go na "Elementy elektryczne" . Jednakże. (Ta opcja jest przydatna.” Uwaga: W zależności od lokalizacji Twojego ArchiCADa domyślne zestawy piór oraz numery mogą się różnić.gdy potrzebujesz dokumentację projektu do zatwierdzenia.) 36 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które również byłyby nieczytelne przy danym kolorze tła zostaną automatycznie zmienione na podobne. podczas drukowania kolory piór zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. Zestawy Piór dla różnych zastosowań Architekci bardzo często potrzebują przygotować kilka wersji projektu. Analogicznie. pióra w tym kolorze zostaną dla uczytelnienia zmienione na jasno szare. lub czarnego tła imitującego środowisko pracy AutoCADa. Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu Jeżeli wartość jasności koloru tła jest niższa od progu.Konfiguracja Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów Zestawy piór to atrybuty. do linii przekrojowych stropów domyślnie przypisane jest pióro numer 29 opisane jako “Stropy Przekroje struktury. różniących się kolorami i/lub grubościami piór w zależności od skali lub przeznaczenia.

Domyślnie wiele materiałów ArchiCADa ma przyporządkowane tekstury (materiały te opatrzone są ikoną tekstury. zapewnia bezproblemowe przełączanie pomiędzy zestawami piór.com/Pen_Sets. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. Ustawione tutaj Materiały można przypisywać elementom Projektu korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w oknach dialogowych ustawień narzędzi (w panelu Model).) Możesz pobrać dodatkowe tekstury z biblioteki ArchiCADa. zaleca się zwracanie uwagi na tę definicję przypisując pióro do elementu. w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. W skład właściwości Materiałów wchodzi kolor. W oknie Parametrów materiałów można wybrać kreskowanie wektorowe dla dowolnego materiału poprzez wybranie jednego z wypełnień wektorowych zdefiniowanych w projekcie. Zobacz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. Materiały mogą być wyświetlane w Oknie 3D. poszczególnym jego elementom można przypisać Materiały. w tym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przypisywanie Materiałów Elementom Konstrukcyjnym 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego elementu. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL.Konfiguracja Więcej szczegółów na temat Zestawów Piór w ArchiCADzie. wybierz go z rozwijanej listy. Szczegóły. tekstura oraz efekty świetlne. Przykładowo. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D.archicadwiki. o czym informują odnośne ikony. 3) W celu zastosowania danego Materiału. Właściwości Materiałów definiuje się w oknie Ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Zobacz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. zgodnie z przeznaczeniem przygotowywanej dokumentacji materiale wykorzystano zarówno Kreskowanie wektorowe oraz teksturę: Materiały O Materiałach Dla realistycznej prezentacji Projektu. dokumentów 3D oraz w oknie Renderingu. Niektóre Materiały posiadają przypisane Kreskowanie Wektorowe lub Teksturę. 2) W panelu Model wybierz Materiały dla wierzchołka. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. zobacz http://www. dołu i bocznych powierzchni elementu w oknie 3D.) Konsekwentne przypisywanie numerów piór zgodnie z funkcją elementów. patrz Procedury 3D na stronie 181. (Aby zastosować jednakowy Materiał dla 37 . (lub po prostu używanie piór domyślnie przypisanych elementom. Tekstury to obrazki przypisywane Materiałom w celu nadania im realistycznego wyglądu. Ponieważ każdy numer pióra posiada własną definicję funkcji. Kreskowanie wektorowe to wzór wypełnienia stosowany dla Materiałów. lub z dowolnej innej lokalizacji. Tekstury są przyporządkowywane i modyfikowane w panelu Tekstura okna dialogowego Parametry Materiału.

Służą temu odpowiednie opcje (przezroczystość.) 3) W oknie dialogowym Ustawień Wizualizacji można określić jak materiały będą wyglądały w ostatecznej Wizualizacji. Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D W Oknie 3D może być wyświetlany kolor materiału. Dopasowanie Tekstury w 3D Proponowany system pracy z Materiałami 1) Najwygodniejszą metodą jest używanie domyślnego zestawu materiałów. W . Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. Polecenia te są aktywne tylko podczas pracy w Oknie 3D gdy zaznaczone są elementy. Szczegóły. może być dokonane dzięki poleceniom z menu Projekt > Dopasuj teksturę w 3D. (Dla obiektów Zakończeń ścian materiał określa się w panelu Parametry. patrz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. należy je rozłączyć poprzez ponowne kliknięcie łańcucha. kliknij przycisk oznaczony ikoną Łańcucha. tym celu należy skorzystać z rozwijanego menu wyboru materiału znajdującego się w panelu Model. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) W oknie dialogowym Ustawień narzędzia każdemu 38 elementowi konstrukcyjnemu można przypisać materiał. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D.Konfiguracja wszystkich powierzchni elementu. a także ewentualnie przypisana tekstura.(Tę drogę zalecamy bardziej zaawansowanym użytkownikom programu.) Szczegóły.) Uwaga: Geometria ściany oraz kierunek linii odniesienia wpływają na przypisanie materiałów dla każdej powierzchni ściany. w sekcji Reprezentacja 3D. należy aktywować odpowiednie opcje w oknie Widok > Tryby i Parametry widoku 3D > Parametry okna widoku 3D. efekty. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. Aby wyświetlić kreskowanie wektorowe oraz tekstury. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. kreskowanie wektorowe. etc.) Ustalenie początku oraz kierunku tekstur przypisanych do elementów konstrukcyjnych. Można również tworzyć nowe definicje materiałów. patrz Dopasuj teksturę w 3D w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. którym przypisane zostały Materiały zawierające teksturę (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). tło. patrz Procedury 3D na stronie 181. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. zmiana materiału dla jednej powierzchni spowoduje zmianę materiału dla wszystkich powierzchni. Szczegóły dotyczące tych opcji. Uwaga: Kliknięcie ikony Łańcucha (“Łącz materiały”) w tym lub innym oknie ustawień elementów spowoduje połączenie grupy materiałów znajdujących się obok ikony łańcucha: każda z połączonych powierzchni będzie wykorzystywała jeden materiał. Aby skonfigurować materiał dla każdej powierzchni oddzielnie.

Kolory wyświetlenia będą odzwierciedlały efekty cieniowania. wypełnień dla poszczególnych elementów oraz zacienione lub niezacienione kolory. kolor każdego będzie jednolity na całej powierzchni. • Kolory materiałów elementów (Cieniowanie): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 39 . ustawienia Reprezentacji modelu Dokumentu 3D umożliwiają wybranie materiałów. Wyświetlanie kolorów nie będzie odzwierciedlało kąta padania światła. W celu włączenia wyświetlania kolorów: Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D Dokument 3D posiada własne okno ustawień. W przeciwieństwie do okna typu Przekroju. tak jak pokazano na rysunku poniżej. 3) Zaznacz pole przy opcji “Kreskowanie wektorowe” aby włączyć wyświetlanie kreskowań 3D. 2) Wybierz “Wypełnij powierzchnie elementów widokowych” i aktywuj jedną z tych dwóch opcji. tak jak pokazano na poniższym rysunku: • Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. 1) Otwórz panel Reprezentacja Modelu okna ustawień Przekroju/Elewacji/RŚ. Kolory materiałów elementów (Bez cieniowania): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. do wyświetlenia przekrojów. a jeśli pole Tekstury jest zaznaczone w opcjach OpenGL. Tekstury 3D są widoczne jedynie podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL (Widok > Tryb widoku 3D > Parametry okna widoku 3D). Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ można wyświetlać kolory oraz kreskowanie wektorowe Materiałów na nieprzeciętych fragmentach elementów modelu. Użyj panelu Reprezentacji modelu w Ustawieniach dokumentu 3D aby określić sposób wyświetlania materiałów.Konfiguracja Można anulować własne ustawienia dostosowana tekstury dla poszczególnych elementów za pomocą przycisku Resetowanie Tekstury w panelu Model okna ustawień danego elementu. Kolory materiałów oraz kreskowanie wektorowe dostępne są tylko dla nieprzeciętych (widokowych) powierzchni elementów w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ.

Jeżeli planujesz tworzyć Renderingi za pomocą procedury LightWorks. patrz Okno Ustawień Materiałów w Pomocy ArchiCADa. Kategorie stref oraz Miasta) pomiędzy dwoma otwartymi plikami. patrz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. które odnoszą się do wszystkich materiałów w generowanym obrazku. Struktury warstwowe. Zestawy Piór. ponieważ zawiera ono wszystkie atrybuty projektu): Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 40 . Menedżer atrybutów Polecenie Menedżer Atrybutów (Opcje > Atrybuty Elementów > Menedżer Atrybutów) pozwala kopiować (dodawać. wybierz tę procedurę z rozwijanej listy i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. Szczegóły. Materiały. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Pióra i kolory. Przypisywanie Materiałom Tekstur Aby danemu Materiałowi przypisać teksturę użyj panelu Tekstura w oknie dialogowym ustawień Materiałów. Tworzenie i Modyfikacja Materiałów Materiały mogą być tworzone i modyfikowane w oknie ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Po wybraniu opcji Menedżer Atrybutów pojawi się następujące okno dialogowe (pojawienie się okna może trochę potrwać. Dzięki temu w oknie dialogowym ustawień Materiałów będą wyświetlane tylko te opcja. wybierz odpowiednią procedurę renderingu z rozwijanej listy "Utwórz podgląd z użyciem:" i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. patrz Ustawienia shadera LightWorks w Pomocy ArchiCADa. W związku z tym modyfikowanie niektórych właściwości Materiałów w oknie dialogowym ustawień Materiałów nie będzie miało wpływu na wygląd Materiałów w Renderingu. Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych W celu przypisania Materiałowi Kreskowania 3D użyj panelu Wektorowe wzorki 3D w oknie ustawień Materiałów. patrz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. Kombinacje warstw. Profile. Szczegóły. lub usuwać atrybuty w jednym z dwóch plików. Rodzaje wypełnień.Konfiguracja W Renderingu wyświetlane są wszystkie cechy charakterystyczne materiałów z wyjątkiem kreskowania wektorowego. Szczegóły. Ogólny wygląd Renderingu określają parametry ustawiane w oknie dialogowym Ustawień Renderingu. nadpisywać) atrybuty (Warstwy. Aby uniknąć zbędnej pracy. Pozwala także powielać. Szczegóły. Kreskowanie wektorowe oraz opcje Przezroczystości dla Dokumentu 3D są właściwe dla Dokumentu 3D i nie są połączone z tymi samymi opcjami określonymi dla okna 3D. które mają wpływ na generowane Renderingi. Szczegóły. Wyświetlanie Materiałów w Renderingach Różne procedury renderowania mają różne możliwości odwzorowywania Materiałów. Jedynym panelem w oknie ustawień Materiałów koniecznym do określenia wszystkich właściwości będzie teraz panel o nazwie Ustawienia shadera LightWorks. Rodzaje linii.

parametry zostaną połączone z parametrami projektowymi ArchiCADa. wtedy . Lampa. które można dołączać do innych elementów biblioteki lub całego projektu. Niektóre typy plików w bibliotece zawierają dane geometryczne. Biblioteki zawierają elementy biblioteczne zwane także Obiektami GDL (lub Obiektami Parametrycznymi). lub do których odwołują się różne elementy konstrukcyjne. Można je wstawić do projektu • używając jednego ze specjalnych narzędzi programu ArchiCAD (Obiekt. etykiety. które pozwalają na umieszczanie wielu kopii danego obiektu w projekcie ArchiCADa.Wypełnienia i Rodzaje linii zostaną połączone w projekcie ArchiCAD. Jeśli skrypty elementów bibliotecznych zawierają definicję parametru. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 41 . po załadowaniu biblioteki zawierającej skrypt MASTER_GDL. Schody. Parametry użytkownika Obiektów GDL Niektóre skrypty obiektów GDL zawierają parametry użytkownika. obiekty właściwości) Zobacz Obiekty Parametryczne na stronie 335. z których korzystają narzędzia ArchiCADa. Biblioteki O Bibliotekach Biblioteki ArchiCADa są folderami zawierającymi zewnętrzne pliki. Okna. parametry użytkownika zostaną automatycznie połączone z zestawem parametrów projektu. Okno narożne. Akcesorium Przegrody Strukturalnej lub Łącznika) • automatycznie poprzez określone polecenia lub dodatki (znaczniki. podczas gdy inne pliki zawierają tylko grafikę lub informacje tekstowe. w następujący sposób: • Jeśli skrypt MASTER_GDL zawiera definicję parametru. Po załadowaniu takich obiektów do projektu. elementy RoofMakera i TrussMakera) • lub jedynie użyć jako odniesienia dla innych elementów (makra. Atrybuty o tych samych nazwach nie zostaną zastąpione. Parametry te można skonfigurować w ramach indywidualnych skryptów obiektów lub w skrypcie MASTER_GDL. metryki stref. Świetlik.Parametry materiału i tekstury nie zostaną połączone z parametrami projektu ArchiCAD. Elementy biblioteczne są zwykle rozmieszczane hierarchiczne w głównym folderze lub katalogu biblioteki.Konfiguracja . Drzwi. Zakończenie ściany.

Istnieją także rozmaite biblioteki w zależności od standardów obowiązujących w danym kraju. Możliwe jest użycie oddzielnych bibliotek dla poszczególnych zastosowań (na przykład dla projektów domów mieszkalnych bądź budynków przemysłowych). • Można wskazać dodatkowe biblioteki dla projektów za pomocą okna dialogowego Menedżer bibliotek.) w odpowiednim oknie dialogowym ustawień. Szczegółowy opis. Każdy z tych plików można otworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt lub można jest utworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i obiekty > Nowy obiekt. Podczas otwierania zachowanego projektu ArchiCAD próbuje załadować biblioteki. aby ograniczyć wielkość swojej biblioteki. które zostały mu przypisane ostatnim razem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 42 . do których odwołują się elementy ArchiCADa: • Szablony list to pliki tekstowe. • • Możliwe jest użycie pojedynczych elementów z bibliotek nieznajdujących się w aktywnym zestawie bibliotek. • Możesz także umieszczać inne obiekty w Projekcie metodą Przeciągnij-i-Upuść. które służą do dostosowywania zawartości i wyglądu kalkulacji ilościowych. które można dołączyć do Materiałów. Obrazki tła to również pliki graficzne. ArchiCAD zachowa (lub będzie próbował odnaleźć) ostatnio używane biblioteki. • Zobacz Przypisywanie Materiałom Tekstur na stronie 40. Gdy tworzymy nowy projekt korzystając z opcji Użyj ostatnich parametrów Projektu. aby dodać realizmu generowanym widokom. drzwi itd. Do tego celu służą polecenia Ładuj inny obiekt (okno. Tekstury to pliki obrazów. oraz do Okien 3D podczas korzystania z procedury OpenGL. Biblioteka zawiera również pliki w różnych formatach. które są wykorzystywane do umieszczania modelu 3D w rzeczywistym otoczeniu. Obiekty wstawione do projektu przy użyciu techniki 'przeciągnij i upuść' nie spowodują dodania elementów do aktywnej biblioteki. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. Jeśli tworzony jest nowy projekt z ustawieniami domyślnymi. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. ArchiCAD wyszuka domyślną bibliotekę o nazwie „Biblioteka ArchiCADa”.Konfiguracja Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów) w rzeczywistości wstawiasz "instancję" (kopię) zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów.

projekt otworzy się z biblioteką. • • Uaktualnienia Biblioteka Firma Graphisoft regularnie aktualizuje własne biblioteki. biblioteka nie zostanie odnaleziona i zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek umożliwiające odnalezienie potrzebnej biblioteki. Jeśli oryginalne foldery nie zostaną odnalezione. Uwaga: Jeżeli klikniesz przycisk Skończone.lcf. Będzie w nim można wybrać zestaw bibliotek dla projektu.). w hierarchii plików. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer bibliotek. Jeżeli zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek. bądź zmieniono jego położenie w hierarchii plików. projekt zostanie otwarty za pomocą jednej z poniższych procedur: • Jeśli aktywny zestaw bibliotek zawiera foldery o identycznych nazwach co oryginalne foldery..lcf. Wszystkie brakujące elementy biblioteczne zostaną pominięte. • Biblioteka ArchiCADa zainstalowana jest na komputerach podłączonych do sieci. • Jeśli ArchiCAD był już wcześniej uruchamiany.lcf odnosi się do pliku “Zbioru Obiektów”. w którym należy wybrać katalog dla biblioteki startowej. Domyślna Biblioteka ArchiCADa 12 przechowywana jest w pliku . Jeśli projekt jest otwierany w programie ArchiCAD (poprzez polecenie Otwórz. że Plik Zbioru Obiektów jest pojedynczym plikiem. bądź zmodyfikowano jego położenie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 43 . Jeżeli domyślna biblioteka programu znajduje się w tym samym katalogu co ArchiCAD. ArchiCAD spróbuje odszukać biblioteki o tych samych nazwach w folderze lub katalogu projektu. program otworzy projekt z odnalezionymi bibliotekami.Konfiguracja Biblioteka startowa Podczas pierwszego uruchomienia ArchiCAD rozpocznie szukanie Biblioteki o nazwie “Biblioteka ArchiCADa 12. zostanie ona otwarta i użyta jako biblioteka aktywna. zostanie wyświetlony komunikat o dostępnych nowych bibliotekach wraz z opcją ich pobrania i zainstalowania. Jeżeli wyszukiwanie powiedzie się. istnieje jednak możliwość utworzenia własnego Pliku Zbioru Obiektów lub rozpakowania jego zawartości poleceniem Plik > Biblioteki i Obiekty > Utwórz/Wypakuj Zbiór obiektów. Pomimo.” Rozszerzenie . a użytkownik uruchomił program klikając dwukrotnie jego ikonę. która została wybrana w czasie jego tworzenia. Szczegóły. że przy każdym uruchamianiu ArchiCADa nastąpi sprawdzenie dostępnych uaktualnień i. Obie znajdują się na serwerze. Każdy projekt ma załadowaną osobną bibliotekę. patrz Opcje www w Pomocy ArchiCADa. Jeśli oryginalny zestaw bibliotek zawierał foldery o innych nazwach niż foldery w bieżącym zestawie. • W przypadku gdy zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. może zawierać wszystkie wykorzystywane w projekcie obiekty (lub tylko odniesienia do ich położenia) jak również struktury folderów. włącz opcję Sprawdź Uaktualnienia w oknie Opcje > Środowisko pracy > Opcje www. projekt zostanie otwarty z użyciem bieżącego zestawu bibliotek. ewentualnie. Funkcja ta powoduje. bądź użytkownik kliknął dwukrotnie plik projektu w menedżerze plików. • Zasady Zarządzania Bibliotekami Poniższy diagram ilustruje zasadę zarządzania standardową biblioteką ArchiCADa oraz bibliotekami firmowymi. projekt zostanie otwarty bez Biblioteki. bądź anulować proces jego otwierania. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Aby nie pominąć dostępnych uaktualnień. aktywną biblioteką będzie biblioteka używana we wcześniejszej ostatnio. w których obiekty się znajdują.

w sieci lub w internecie. które są dostępne poprzez sieć lokalną. Zwykle każdy plik projektu wykorzystuje własną bibliotekę wraz z plikami zewnętrznymi. Podczas projektowania może okazać się konieczne użycie dodatkowych elementów bibliotecznych lub utworzenie własnych bibliotek użytkownika. Okno dialogowe Menedżera bibliotek jest podzielone na cztery zakładki: • Zakładka Lokalne/LAN (Local Area Network) umożliwia zarządzanie całymi bibliotekami oraz poszczególnymi elementami bibliotecznymi. drzwi. dane cech itp. lampy. tekstury. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 44 . które są zapisane na dyskach lokalnych lub dyskach. Indywidualne Biblioteki projektów są ładowane podczas otwierania poszczególnych projektów i ciągle aktualizowane.Konfiguracja • • Również Biblioteka firmowa skopiowana jest na każdy komputer.). okna. Podczas uruchamiania program ArchiCAD ładuje ostatnio używaną bibliotekę. Menedżer Bibliotek umożliwia dostęp do Bibliotek i pojedynczych Elementów bibliotecznych znajdujących się na dyskach lokalnych. do których tworzone są odwołania (są to obiekty. O Menedżerze Bibliotek Biblioteki są dostępne w ArchiCADzie poprzez polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Menedżer bibliotek.

Konfiguracja • Za pomocą zakładki Serwery FTP można dodawać biblioteki i pojedyncze elementy biblioteczne. iż nawet w przypadku jeśli w załadowanych bibliotekach będzie więcej niż jeden obiekt noszący tę samą nazwę. Aby uniknąć tego typu konfliktu w projekcie. Obiekty te zostaną wymienione w oknie Raportu ładowania biblioteki na liście “Duplikacja nazw”. ArchiCAD poszuka obiektów o tych samych nazwach. ponieważ zwielokrotnione nazwy nie powodują w tym przypadku konfliktu. należy usunąć jeden z dwóch identycznych elementów z biblioteki. ArchiCAD dzięki numerowi GUID wybierze właściwy obiekt. W przypadku jeśli numery GUID nie są zgodne. • Zakładka WWW pozwala pobierać obiekty GDL z witryn internetowych i dodawać je do bibliotek lokalnych Szczegóły. Podczas tworzenia nowego projektu można użyć okna dialogowego Menedżera bibliotek do sprawdzenia. aby kontynuować pracę z bieżącym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 45 .ArchiCADwiki. • Zakładka Historia zawiera listę wszystkich bibliotek i elementów bibliotecznych. dołączony w trybie wyłącznego dostępu do projektu. Przy pracy z projektami zaleca się stosowanie bibliotek oryginalnie im przypisanych. bądź zdefiniować nowy zestaw bibliotek w sposób opisany powyżej. które biblioteki są aktualnie używane. zostaną uznane za identyczne i również znajdą się na liście "Duplikacja nazw". Praca będzie mogła być bez przeszkód kontynuowana. lecz inne numery GUID nie będą ze sobą kolidowały. informujący o postępie procesu ładowania. które załadowano podczas pracy w programie ArchiCAD. Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych ArchiCAD korzysta z wewnętrznego systemu identyfikacji służącego do monitorowania historii (utworzenie. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko stanu. modyfikacja. Przy każdym wczytywaniu projektu zawierającego elementy biblioteczne. obiekty są dopasowywane w oparciu o ich numer GUID. zobacz http://www. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. ale tylko do użytku lokalnego. Każdemu elementowi przypisany jest numer identyfikacyjny GUID (Global Unique Identifier) składający się z dwóch zestawów po 36 znaków.com/guid. Członkowie zespołu mogą ładować inne biblioteki. Elementy biblioteczne posiadające identyczne numery GUID. może definiować zawartość bibliotek. które znajdują się na serwerach FTP. Kliknięcie przycisku Stop pozwala przerwać ładowanie bibliotek. Dzięki temu obiekty posiadające te same nazwy. zestawem. Oznacza to. program przeszuka biblioteki w oparciu o numery identyfikacyjne obiektów (GUID). i/lub zmiana nazwy) każdego obiektu bibliotecznego. Uwaga: W przypadku Projektu zespołowego tylko Kierownik zespołu. Jeżeli używasz nowszych wersji bibliotek. a następnie kliknąć przycisk Użyj aktywnych bibliotek. Ładowanie bibliotek Po wybraniu żądanych bibliotek i elementów bibliotecznych na poszczególnych zakładkach należy kliknąć przycisk Skończone/Przeładuj w prawym dolnym rogu okna dialogowego Menedżera bibliotek. Więcej szczegółów dotyczących działania GUID.

Okno otwierane za pomocą tego przycisku zawiera tylko ulubione zachowane dla bieżącego narzędzia. Poprzez kliknięcie przycisku Ulubione znajdującego się w oknach ustawień wszystkich narzędzi (oprócz Kamery). Jeżeli w załadowanych bibliotekach będzie się znajdowało wiele elementów o tych samych nazwach jak obiekt umieszczony w projekcie. Domyślnie paleta ta jest ukryta. nazwę Elementu Wszystkie wymiary dostępne w oknach ustawień dla danego rodzaju elementu. Po wybraniu elementu z listy ulubionych. Szczegóły.0 nie posiadają numerów GUID. np. Można także zachowywać Ulubione w oddzielnym pliku w celu ich użycia w innych projektach. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. możliwe jest konstruowanie elementów o tych samych. że projekt będzie kompletny po przeniesieniu na inny komputer.) Problem brakujących elementów bibliotecznych zdarza się najczęściej gdy próbuje się otworzyć Projekt na innym komputerze. łącznie z rodzajem linii. że Biblioteka użyta podczas tworzenia Projektu nie została odnaleziona. • Przy zamknięciu bieżącego projektu i utworzeniu nowego. w której przechowywane są ustawienia ulubionych dla wszystkich narzędzi. Wybranie polecenia Nowy i Zresetuj wszystko. Atrybuty elementu. Paleta pozostanie widoczna przy przechodzeniu do innych okien. z której pobierze obiekt. patrz Projekt Archiwalny na stronie 18. jest używanie jednego zestawu bibliotek na bieżąco uaktualnianych na wszystkich komputerach. Ulubione O Ulubionych Funkcja Ulubione pozwala na przechowywanie i przywoływanie w dowolnym momencie domyślnych ustawień narzędzi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 46 . Innym rozwiązaniem.) Paleta Raport ładowania Bibliotek zawiera nazwy plików elementów bibliotecznych. Aby być pewnym. które ma zastosowanie w obrębie jednego biura. zachowanych parametrach. powoje wyczyszczenie Ulubionych. • Przechowywane ustawienia obejmują: • • • Ulubione są przechowywane wraz z plikiem Projektu. a także informuje o aktualnym stanie procesu pobierania obiektów z internetu.Konfiguracja Elementy biblioteczne starszych wersji programu niż 7. grubość i wysokość ściany (ale nie jej długość) Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek Jeżeli po otwarciu Projektu pojawi się Raport ładowania Bibliotek. Więcej szczegółów. wybierz Okna > Palety > Ulubione aby ją wyświetlić. Brakujące elementy nie zostaną wyświetlone. będzie to oznaczać. patrz Raport ładowania bibliotek w Pomocy ArchiCADa. a także materiałem powierzchni W przypadku Elementów bibliotecznych. ustawione ulubione zostaną przechowane i będą mogły zostać wykorzystane w nowym projekcie. zaleca się zachowywanie go w formacie archiwalnym. Ulubione są dostępne w dwóch miejscach: • W palecie Ulubione. (Paleta może zostać wyświetlona poleceniem Okna > Palety > Raport ładowania Bibliotek. wypełnieniem oraz kolorem pióra. program losowo określi lokalizację. przy których wczytywaniu występują problemy. Zatem identyfikacja elementów będzie się opierać tylko na sprawdzeniu zgodności nazw.

na podstawie bieżących parametrów narzędzia. których NIE CHCESZ zapisać w Ulubionych. (Okno dialogowe Parametrów Ulubionych jest również dostępne z menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie i będziesz musiał wpisać ją na nowo. brakujące atrybuty zostaną dodane. Wybierz pozycję. W razie próby utworzenia nowej pozycji Ulubionych o nazwie.Konfiguracja Można przywrócić zachowane ulubione korzystając z polecenia Załaduj ulubione znajdującego się w rozwijanym menu. Możesz: • Wybrać pozycję i kliknąć Zastosuj. aby utworzyć nową pozycję ulubionych. które z parametrów będą przechowywane dla danego typu narzędzia. Przy nazywaniu Ulubionych występuje także ograniczenie związane z użyciem niektórych znaków. aby załadować zachowane w niej parametry do okna dialogowego bieżącego narzędzia. Można określić. które nie istnieją w projekcie.) W wyświetlonym oknie dialogowym Parametry Ulubionych użyj listy Pominięcia Parametrów aby zaznaczyć nazwy parametrów. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. Okno dialogowe Zastosuj Ulubione wyświetla tylko pozycje odnoszące się do aktywnego narzędzia. których nazwy występują w projekcie. Uwaga: Importując Ulubione z innego projektu należy pamiętać. Szczegóły. ale atrybuty te mają inne parametry. lub Kliknąć przycisk Zachowaj obecne ustawienia jako Ulubione. • Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych Aby zastosować Ulubione parametry dla elementów projektu. patrz Paleta Ulubione w Pomocy ArchiCADa. w oknie otwieranym poleceniem Preferencje ulubionych dostępnym w rozwijanym menu. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. zaznacz odpowiednie elementy i otwórz ich okno Ustawień. w palecie Ulubione. Jeżeli wpiszesz niepoprawną nazwę. która ci odpowiada i kliknij przycisk Zastosuj. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 47 . do którego są ładowane. Uwaga: Ulubione są identyfikowane po nazwach. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. w palecie Ulubionych. Kliknij przycisk Ulubione. która występuje już w innej pozycji (nawet jeżeli pozycja dotyczy innego typu narzędzia) ArchiCAD wyświetli odnośne ostrzeżenie.

Paleta Narzędzi Paleta Narzędzi zawiera różnorodne narzędzia do wyboru elementów. Możesz zachować ustawienia Palety narzędzi w postaci Schematu narzędzi w parametrach Środowiska pracy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 48 . wyświetlona zostanie Paleta info elementu zaznaczonego jako ostatni. patrz Dostosowywanie Schematów Palet w Pomocy ArchiCADa. Domyślnie. Jeżeli Paleta staje się nieczytelna. Jak otwierać i zamykać Grupy Narzędzi w Palecie Domyślnie w Palecie Narzędzi wyświetlane są wszystkie narzędzia we wszystkich grupach jednocześnie. Aby zmienić jej położenie na wertykalne. Dostosowywanie Palety Narzędzi Użyj opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi w celu dostosowania zawartości i układu Palety Narzędzi. Po uruchomieniu narzędzia lub zaznaczeniu wstawionego elementu. zamykać i otwierać poszczególne Grupy. Dokument oraz Więcej. jednak Paleta Info pozwala na szybszy do nich dostęp. przytwierdź ją do jednej z bocznych krawędzi ekranu. Dzięki temu będzie możliwe otwieranie i zamykanie poszczególnych Grup Narzędzi indywidualnie. Projekt. Niektóre z tych opcji i parametrów są dostępne w oknie ustawień odnośnych narzędzi. rysowania płaskiego oraz wizualizacji. za pomocą strzałek przy nazwach Grup Narzędzi. Kliknij przycisk Opcje grupy narzędzi i wybierz opcję “Grupa ma być zawsze otwarta”. Paleta info przytwierdzona jest do górnej krawędzi obszaru roboczego w pozycji horyzontalnej. Paleta Info zawiera skoncentrowany zestaw opcji i parametrów dla wybranego narzędzia/elementu. konstruowania trójwymiarowego. Poza standardowymi narzędziami Paleta narzędzi może zawierać również dodatkowe narzędzia w zależności od typu instalacji i dostępnych Dodatków. Jeżeli zaznaczono wiele elementów różnych typów. Łatwy dostęp do tego okna można uzyskać poprzez użycie odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: W szczególności godne polecenia jest organizowanie narzędzi w postaci grup. przejdź do okna Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi. patrz Okno dialogowe dostosowania Palety Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli strzałki nie są widoczne. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych narzędzi. można. Więcej szczegółów. Paleta Narzędzi podzielona jest domyślnie na następujące Grupy Narzędzi Zaznaczenie. Wyświetlanie Palety Narzędzi Jeżeli Paleta Narzędzi nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Narzędzi aby ją wyświetlić.Konfiguracja Interfejs Użytkownika ArchiCADa Ten rozdział jest wprowadzeniem w główne palety oraz menu ArchiCADa. w odpowiedniej Palecie Info wyświetlone zostaną aktualne ustawienia dla tego narzędzia/elementu. Paleta info Paleta Info jest dostępna dla każdego narzędzia z palety narzędzi. ponieważ jest zawsze wyświetlana. Szczegóły.

Jeżeli żaden element nie został zaznaczonym w Palecie info wyświetlone zostaną domyślne ustawienia narzędzia. Dostosowywanie Palety Info Wyświetlanie i ułożenie funkcji w palecie info można dostosowywać: wystarczy wybrać z menu polecenie Opcje > Środowisko pracy i otworzyć zakładkę Paleta info. • Zaznaczone/Do zmian: Paleta info na bieżąco informuje o ilości zaznaczonych elementów oraz o tym. Szczegóły. pośród rozmaitych ustawień. ile z nich jest edytowalnych. Więcej szczegółów. że w celu przewinięcia zawartości palet można używać rolki myszy. Pamiętaj. jak pokazuje Paleta Info: • Ustawienia domyślne. Użyj ustawień w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu aby dostosować zawartość menu. Wyjątek: Zawartości menu kontekstowego nie można dostosowywać. Paleta Info zawiera parametry aktywnego narzędzia bądź zaznaczonych elementów. Więcej szczegółów. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Info wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 49 . Wyświetlanie Palety Info Jeżeli Paleta Info nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Info aby ją wyświetlić. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. cztery z nich zostały zablokowane do edycji. zostanie wczytany Standardowy Profil Środowiska Pracy. niektóre polecenia i pozycje menu nie są wyświetlane w Standardowym Profilu. Zmiany parametrów w Palecie info będą dotyczyć tylko elementów edytowalnych. posiada zapamiętaną strukturę menu.Konfiguracja Zatrzymanie kursora nad elementem Palety Info spowoduje wyświetlenie podpowiedzi dotyczącej tego elementu. Również dostępne z menu kontekstowego Palety Info (jak pokazano): kliknij preferencje wyświetlania dla położenia Nagłówka Palety Info: przy lewej krawędzi palety lub na górze. Również kolejność poleceń może być dowolnie definiowana. Dostosowywanie Menu Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Menu w celu dostosowania menu ArchiCADa. Na poniższym rzucie piętra zaznaczone są wszystkie ściany. Zobacz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. patrz Dostosowywanie palety Info w Pomocy ArchiCADa. Jednak w wersji ArchiCAD. Menu O Menu Przy uruchomieniu ArchiCADa 12 z domyślnymi ustawieniami. Każde polecenie może być umieszczone lub usunięte z dowolnego menu. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Możesz zachować ustawienia poleceń menu jako część Schematu Układu Poleceń w Parametrach Środowiska Pracy. który.

Standard . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 50 . Aby dostosować skróty w menu wybierz Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe: wybierz polecenie z listy po lewej. Edytuj Elementy. Opcje wyświetlania. Aby zobaczyć lub wydrukować listę skrótów do Środowiska pracy należy przejść do menu Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe a następnie kliknąć przycisk Pokaż listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce znajdujący się na dole panelu Podgląd skrótów klawiaturowych. Standard. Mini Nawigator. wprowadź skrót dla polecenia w polu po prawej. a następnie kliknij przycisk Przypisz. Możesz zachować ustawienia skrótów w postaci Schematu w parametrach Środowiska pracy. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Pasków Narzędzi Aby wyświetlić konkretny Pasek Narzędzi. których nie można modyfikować (znajdują się one u dołu listy). Zarządzaj Elementami. Więcej szczegółów. 3D Podstawowe. Oprócz kilku skrótów. jego ikona. patrz Okno Dostosowywania Pasków Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Narzędzia Palety narzędziowej. czy jedno i drugie. Dostępne są standardowe paski: Wizualizacja 3D. Dodatkowo możesz zdecydować. Pomoce Rysunkowe. Klasyczna Nawigacja 3D. Więcej szczegółów. Arkusze i Rysunki.Niska rozdzielczość. Zmiany danego schematu zostają uaktywnione po przyciśnięciu OK zamknięciu okna dialogowego. Kliknięcie dowolnego paska z listy spowoduje jego wyświetlenie. Atrybuty. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. czy w pasku będzie wyświetlana nazwa polecenia. Więcej szczegółów. Edytuj Elementy biblioteczne GDL. Skróty ArchiCAD standardowo zawiera kilka zapamiętanych schematów skrótów. Więcej szczegółów. Sposób wyświetlania pasków narzędzi zachowany jest w Schemacie palet.Konfiguracja Paski narzędzi O Paskach Narzędzi Pasek Narzędzi jest zestawem poleceń wyświetlanych w formie ikon lub tekstu i pogrupowanych tematycznie. wszystkie skróty w każdym ze schematów mogą zostać dostosowane. Zawartość nazwanych pasków narzędzi zachowana jest jako część Schematu arkuszy poleceń. zaznacz jego nazwę w menu Okna > Paski Narzędzi lub kliknij prawym klawiszem myszy nad dowolnym Paskiem Narzędzi i wybierz potrzebny Pasek z listy. Tworzenie i Dostosowywanie Pasków Narzędzi Wybierz polecenie Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi aby utworzyć nowy pasek narzędzi lub zmodyfikować jeden z dostępnych. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Paska Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad dowolnym Paskiem Narzędzi: Możesz zachować ustawienia Pasków Narzędzi w postaci Schematu Układu Poleceń w parametrach Środowiska pracy. patrz Dostosowywanie Skrótów Klawiaturowych w Pomocy ArchiCADa. Zespół projektowy.

Dostosowywanie Schematów Palet Aby dostosować schemat palet (zapamiętany układ palet).Konfiguracja Palety Palety ArchiCADa pomagają konstruować. Aby wyświetlić te palety przejdź do menu Okna > Palety i zaznacz odpowiednią pozycję. Import). Dwie palety Paleta Kontrolna oraz Paleta Współrzędnych . Paleta Info. Więcej szczegółów. Palety główne (Paleta narzędzi. Przedefiniuj.np. Schematy palet różnią się pozostałych schematów w środowisku pracy: zawartych tam ustawień nie definiuje się w oknie Środowiska pracy. ponieważ związane z nimi polecenia są dostępne poprzez inne elementy interfejsu. ustawienia Schematów palet odzwierciedlają sposób. Paleta współrzędnych oraz Paleta kontrolna posiadają opcje dotyczące kształtu . Uwaga: Status pokaż/ukryj pasków narzędzi zapisany jest w schemacie palet. • • Zmień położenie i rozmiar palet. Info. modyfikować i rozlokowywać elementy projektu. lecz ich zawartość w Schemacie arkuszy poleceń. Każda z tych palet została dokładnie opisana w Dokumentacji ArchiCADa. przesuwając je w pożądane miejsce. Każda paleta może być wyświetlana/chowana niezależnie dzięki poleceniom z menu Okna > Palety. Przytwierdź palety do krawędzi ekranu (tylko w Windows) Do zarządzania Schematami Palet użyj funkcji w panelu "Opcje Schematu" okna Schematy Palet (Zachowaj jako. w jaki ręcznie ustawia się palety we własnym obszarze roboczym. powiększona lub pomniejszona). określ kształt palet i ich położenie w interfejsie ArchiCADa wykorzystując niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej technik: • • • Pokaż lub Ukryj wybrane palety (klikając ich nazwy w menu Okno > Palety) Pokaż lub ukryj wybrane paski narzędzi (klikając ich nazwy w menu Okno > Paski narzędzi) Zmień kształt palet wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego wybranej palety. Znajdziesz tam także przycisk Zastosuj Schemat umożliwiający uaktywnienie danego Schematu: otwórz Opcje > Środowisko pracy > Schematy palet. Eksport. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 51 . które można wybrać z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nad paletą. Zmień nazwę. Opcje podręczne oraz Nawigator) mogą zostać wyświetlone jednocześnie poleceniem Okna > Palety > Pokaż tylko główne palety. Domyślnie są one ukryte. Usuń.są znane ze wcześniejszych wersji ArchiCADa.

a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń ją w dowolne miejsce. Przytwierdzona paleta może być w każdej chwili przełączona do trybu "unoszenia się”. Raport ładowania bibliotek. Innym sposobem jest dwukrotne kliknięcie palety. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 52 . Działania na elementach bryłowych Dołącz się Formatowanie tekstu. przesuń ją do linii u dołu pierwszej palety. Zwolnienie klawisza myszy spowoduje przytwierdzenie palety. Poniżej wymieniono palety/okna dialogowe. Palety podręczne. Jeżeli zmienisz rozmiar jednej z palet należącej do grupy palet.Konfiguracja Palety przytwierdzane (tylko w systemie Windows) Palety mogą "unosić się" ponad obszarem roboczym. Takie unoszące się palety mogą zostać zamknięte lub przesunięte w dowolne miejsce na ekranie. Menedżer profili. • • • • • Klikając i przesuwając przytwierdź pierwszą paletę. Aby przytwierdzić paletę kliknij w jej nagłówek (pojawi się symbol przesuwania ) a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń paletę do dowolnej krawędzi okna aż do momentu. których nie można przytwierdzić: Narzędzia zakreślacza projektu. Pod paletą przytwierdzoną do krawędzi ekranu nie ma przestrzeni roboczej.) Przytwierdzanie Grup Palet Można przytwierdzić kilka palet na jednej krawędzi ekranu i skleić je ze sobą tworząc Grupę palet. RoofMaker. po zmaksymalizowaniu okna widoczny będzie cały obszar roboczy. Kolejne podwójne kliknięcie ponownie przytwierdzi paletę. przesuwaj paski rozdzielające do góry i do dołu (dla palet zgrupowanych jedna nad drugą). Ograniczenia palet przytwierdzanych • • Nie wszystkie palety mogą być przytwierdzane do wszystkich krawędzi ekranu. przesuń ją nad nagłówek przytwierdzonej palety. Znajdź i zaznacz. Przełącznik warstw. Zawieszanie funkcji przytwierdzania Aby zawiesić funkcję przytwierdzania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Ctrl (w systemie Windows). Informacje o elementach. • Szerokość wszystkich palet w grupie jest regulowana jednocześnie (poprzez przesuwanie krawędzi jednej z nich). Jak przytwierdzać Palety Aby przywrócić paletę do jej "unoszącej się" postaci. Uwaga: Podczas przesuwania palety w systemie Windows symbol przesuwania jest jednocześnie punktem przytwierdzenia (nie zaś krawędź palety). kliknij jej nagłówek. (Pasek rozdzielający to linia oddzielająca jedną paletę od drugiej. gdy symbol przesuwania dotknie tej krawędzi. rozmiar pozostałych palet zostanie zmieniony automatycznie. Aby określić jak dużo przestrzeni na ekranie mają zajmować poszczególne palety. Dzięki temu. Aby wstawić paletę powyżej pierwszej. Aby wstawić paletę poniżej pierwszej. Zaznaczenia. Możesz stworzyć grupę składającą się z dwóch (lub więcej) palet jedna obok drugiej. Jednakże wiele palet ArchiCADa można przytwierdzić do krawędzi przestrzeni roboczej (tylko Windows). lub w lewo i w prawo (dla palet zgrupowanych obok siebie).

Kliknięcie jednej z nich Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Możesz zachować ustawienia Palety Pomocniczej jako część Schematu Preferencji Użytkownika w parametrach Środowiska pracy. Krawędź palety (a nie kursor) jest punktem mocowania. • Jeżeli jedna paleta jest przyklejona do dolnej lub prawej krawędzi drugiej palety. uaktywni wybraną funkcję. palety nie stworzą jednego obiektu. Palety będą się do siebie przyciągały. Można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie pomocniczej do momentu zakończenia edycji. które pojawiają się automatycznie w trakcie wprowadzania elementów graficznych oraz podczas większości czynności edycyjnych. 53 . W zależności od ustawień Palety Pomocniczej. Paleta pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. wierzchołek lub powierzchnia) • Od aktywnego okna Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami Palety wyświetli opis poszczególnych poleceń. przy wstawianiu Polilinii). należy umieścić kursor nad krawędzią. Odnośne preferencje można określić w oknie Opcje > Środowisko pracy > Okna dialogowe i Palety. można przyklejać "unoszące się" palety ArchiCADa do siebie i do krawędzi ekranu. W przypadku. gdy jest ona przyklejona do krawędzi górnej. Palety Pomocnicze Palety Pomocnicze to zestawy ikon (reprezentujących polecenia i odpowiadające im opcje). Użyj skrótów “F” oraz Shift+F (Opt+F) do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ikonami Palety Pomocniczej. po zwolnieniu klawisza będzie ona automatycznie przesuwana za wskaźnikiem myszy lub zostanie umieszczona w określonym miejscu okna. jeśli przysuniesz jedną do drugiej na odpowiednią odległość. Aby włączyć Paletę Pomocniczą. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • Od rodzaju zaznaczonego elementu • Od klikniętego fragmentu elementu (krawędź. • Zawieszanie funkcji przyciągania Aby zawiesić funkcję przyciągania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Cmd (w systemie MacOS). Zawartości Palet Pomocniczych nie można dostosowywać. wierzchołkiem lub powierzchnią zaznaczonego elementu i kliknąć lewym przyciskiem myszki. jednak w większości przypadków jest ona wyświetlana po zaznaczeniu elementu do edycji. wówczas można je przesuwać jednocześnie jako jeden obiekt. W niektórych okolicznościach Paleta Pomocnicza może zostać wyświetlona w trakcie wstawiania elementu (np. lub lewej.Konfiguracja Palety przyciągane (dotyczy tylko MacOS) W systemie MacOS.

lecz umieszczane w wybranym folderze na komputerze. • W miarę poznawania ArchiCADa rozwiniesz własne techniki korzystania z funkcji programu oraz aranżowania palet. Wprowadzanie Współrzędnych. 54 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Schematy Palet Te ustawienia definiuje się poza oknem Ustawień Środowiska Pracy. Schematy Ustawień Firmowych Te ustawienia dają możliwość wprowadzania standardów pracy w obrębie firmy. Każdy schemat to tematyczny zbiór ustawień. patrz Bezpieczeństwo danych. Schematy Palet pozwalają na zapamiętanie bieżącego układu palet na ekranie. Ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane. • Schematy Preferencji Użytkownika Zawierają one zestaw preferencji dotyczących różnych funkcji. takich jak Linie Pomocnicze. Szczegóły. zmień interesujące Cię ustawienia i wciśnij OK. Znajdujące się tam ustawienia można modyfikować w trakcie pracy: po prostu otwórz okno dialogowe Środowiska pracy. Krótki opis wszystkich opcji dostępnych w oknie Ustawień Środowiska Pracy znajdziesz w rozdziale Okno dialogowe Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. patrz Skróty na stronie 50. pasków narzędzi i menu na ekranie. Szczegóły. Większość tych opcji można ustawić w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy. czy sposób w jaki mają być wyświetlane różne okna dialogowe. Ustawienia Środowiska Pracy nie są zapisywane razem z projektem. patrz Palety na stronie 51. • • • Schematy Skrótów Schematy Narzędzi Zawierają ustawienia Palety Narzędzi. Palety Info oraz okien dialogowych Ustawień Narzędzi. Zobacz również część dotyczącą Tworzenia własnego pakietu instalacyjnego w Rozpoczęciu pracy w menu Pomocy ArchiCADa. Opcje www oraz Specjalne foldery w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły.Konfiguracja Dostosowywanie Środowiska Pracy O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy Ustawienia Środowiska pracy (Opcje > Środowisko pracy) są podzielone na sześć niezależnych schematów.

Wprowadzenie kolejnych zmian spowoduje jednak przedefiniowanie Schematu Użytkownika zgodnie z nowymi ustawieniami. Po skończeniu naciśnij OK. które chcesz zmienić (na przykład. Jeżeli zamierzasz wykorzystywać w przyszłości zmodyfikowany przez siebie schemat. spowoduje to zamknięcie okna dialogowego i uaktywnienie wprowadzonych modyfikacji. nazwa schematu znajdująca się u góry okna zostanie zmieniona na Użytkownika. Użyj odsłaniaczy na każdej stronie. Szczegóły. patrz Paski narzędzi na stronie 50. zalecane jest zachowanie go pod zmienioną nazwą. “Zaznaczenie i Informacje o elementach”). Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy Jeżeli dostosowałeś szereg ustawień w oknie Opcje > Środowisko. oraz w Menu na stronie 49. nawet jeśli ponownie uruchomisz ArchiCADa. Wszystkie modyfikacje wprowadzone w schemacie Użytkownika pozostaną aktywne. aby wyświetlić tekst według potrzeby. Kliknij nazwę ustawień. patrz Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 55 . wygodnie jest mieć możliwość wykorzystywania ich przy pracy nad innymi projektami. Szczegóły.Konfiguracja • Schematy Układu Poleceń Schematy Układu Poleceń zawierają ustawienia Pasków Narzędzi oraz Menu. Jak tylko dokonasz zmian w którejkolwiek z zawartych tam opcji.

ustawienia mogą być z powodzeniem zmieniane w trakcie pracy. na których chcieliby posiadać dostosowane przez siebie parametry środowiska pracy. zaznacz na liście Schematy skrótów. 56 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przedefiniuj. wybierz go z hierarchicznej listy znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego Środowiska pracy. Możesz przechowywać schematy w porządku alfabetycznym. w którym znajdują się następujące przyciski: Zachowaj jako. a następnie albo dwukrotnie kliknij ten schemat albo kliknij przycisk Zastosuj schemat. jak również dla indywidualnych projektantów pracujących na wielu stanowiskach. Możliwość przechowywania zapisanych Schematów i zestawiania ich w postaci Profili jest jednak bardzo użyteczna dla zarządzających procesem projektowania CAD oraz dla członków zespołów pracujących w obrębie jednego biura projektów. Uwaga: Zapisywanie schematów i profili nie jest konieczne przy pracy w ArchiCADzie.Konfiguracja Własne ustawienia są zorganizowane w sześciu Schematach. Po wybraniu danego schematu z rozwijanej listy. zamiany w ustawieniach zachowywane są na poziomie Schematów. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. Zmień nazwę. Korzystając z interfejsu ArchiCADa (Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy). Usuń. Eksport oraz Import. kliknięciu przycisku Zastosuj Schemat i naciśnięciu OK. ArchiCAD wprowadzi zmiany we wszystkich parametrach ujętych w wybranym Schemacie. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu.) Z prawej strony zostanie wyświetlony panel Opcje Schematu. możesz importować i eksportować zarówno Schematy jak i Profile: Umożliwia to szybkie przenoszenie Twoich ulubionych ustawień na inny komputer. możesz także zapamiętywać zestaw Schematów w postaci Profilu o unikalnej nazwie. umożliwiają one zarządzanie schematami. Więcej informacji na temat zapisywania ustawień schematów. lub korzystanie z nich po zainstalowaniu nowszej wersji ArchiCADa. Wybierz jeden ze skonfigurowanych schematów. W przeciwieństwie do Ustawień projektu (zapisywanych w pliku projektu) Schematy Środowiska pracy przechowywane są w oddzielnym folderze na Twoim komputerze. Zachowywanie dostosowanych Schematów Aby zachować ustawienia danego Schematu. Schemat można również zastosować korzystając z panelu Opcje Schematu w oknie Środowisko pracy. (Na przykład jeżeli dokonałeś zmian w skrótach klawiaturowych i chcesz te zmiany zachować. Stosowanie Schematów Aby zastosować utworzony wcześniej Schemat. należy wybrać go z rozwijanego menu znajdującego się u góry okna Środowiska pracy. zobacz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa.

• Profil Standardowy został zaprojektowany z myślą o typowym procesie pracy nad projektem architektonicznym. dzięki czemu można je przenosić na inne komputery. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Układ menu i palet oraz wyświetlanie pasków narzędzi są dostosowane tak. Kliknij “Nowy profil” i postępuj zgodnie z instrukcjami.Konfiguracja Tworzenie Standardowego Środowiska Pracy dla Biura Możliwość zachowywania wielu kombinacji Ustawień Środowiska pracy pozwala na łatwe wprowadzanie jednakowych standardów w dużych biurach architektonicznych.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. natomiast Paleta narzędzi wyświetla wszystkie narzędzia. Oczywiście profile mogą być w dowolnym momencie przystosowywane do bieżących potrzeb. 2) Wybierz jeden Profil z Profile Jeżeli dokonałeś zmian w wielu schematach jednoczenie. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. możliwe jest zapisanie tych zmian i uaktywnianie wszystkich razem w dowolnym momencie. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. Nie musisz również uaktywniać wszystkich schematów zawartych w profilu jednocześnie. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Paleta narzędzi zawiera tylko Narzędzia dokumentacji a okno Nawigatora/Organizatora umieszone Definiowanie i zachowywanie Nowych Profili Aby zestawić kombinację Schematów w postaci Profilu otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. są one po prostu zestawami schematów. Przy pierwszym uruchomieniu ArchiCADa uaktywniony zostanie Profil Standardowy. gdzie nad jednym projektem pracują wieloosobowe zespoły. W tym celu należy połączyć schematy w Profil zapisany pod własną nazwą. Menedżerowie CAD mogą tworzyć standardowe Profile Środowiska Pracy i stosować je na wielu stanowiskach programu. możesz to robić indywidualnie. ArchiCAD pozwala na eksportowanie i importowanie Profili. na samej górze listy. W menu górnym pojawia się Teczka arkuszy. Same Profile nie zawierają żadnych ustawień. Domyślne Profile ArchiCADa 12 Domyślnie ArchiCAD 12 posiada trzy Profile: Standardowy. Dwukrotnie kliknij. na samej górze listy. Profil Przygotowania Dokumentacji zoptymalizowany jest pod kątem wygody korzystania z narzędzi przydatnych podczas tworzenia dokumentacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 57 . by zapewnić łatwy dostęp do funkcji i narzędzi potrzebnych do stworzenia Wirtualnego Budynku. Wizualizacji oraz Przygotowania Dokumentacji. Stosowanie Profili 1) Otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. Widoczny jest Standardowy pasek narzędzi oraz pasek Mini-Nawigatora (ułatwiający przełączanie pomiędzy oknami). Więcej informacji w broszurze "Zaczynamy!". listy. 3) Kliknięcie OK zamknie okno Ustawień Środowiska Pracy. Profile nie muszą zawierać wszystkich sześciu schematów. Profile te zostały tak pomyślane aby maksymalnie usprawnić pracę w ArchiCADzie 12. aby zastosować profil lub kliknij przycisk Zastosuj schematy profilu.

• Profil Wizualizacji jest przydatny podczas pracy nad modelem 3D (tworzenie wizualizacji lub animacji). Można zachować schemat Użytkownika jako część profilu.xml. jednak w tym celu musi on zostać opatrzony nazwą .xml odwołującego się do Schematów (również plików . 58 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Więcej szczegółów. Eksportowanie polega na zapisaniu Profilu w postaci pliku. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. Szybki dostęp do wielu z tych poleceń zapewnia również pasek narzędzi Wizualizacji 3D. Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach Aby Schematy lub Profile były dostępne dla innych użytkowników w sieci. lub jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia ich na inny komputer. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. nawigacją 3D oraz tworzeniem końcowych prezentacji 3D projektu. Schemat "Użytkownika" nie może być eksportowany. W tym profilu pojawia się menu Wizualizacja 3D.xml). Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Opcje Schematów w celu eksportowania i importowania Schematów w postaci plików . można skorzystać z funkcji Eksportowania. Widoczne są również dwa specjalne paski narzędzi: “Arkusze i Rysunki” oraz “Układ Standardowy”.Konfiguracja zostaje po lewej stronie ekranu. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. które zawiera wszystkie polecenia związane z oknem 3D. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy w celu eksportowania i importowania Profili. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. W tym profilu okno Nawigatora jest wyłączone a Paleta narzędzi zawiera tylko narzędzia Zaznaczenia i Projektu.

Dostępnych jest kilka technik pozwalających na zmianę stopnia powiększenia widoku: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 59 . Poznasz działanie Nawigatora umożliwiającego poruszanie się w strukturze projektu i wyświetlanie pożądanych widoków. Sterowanie powiększaniem i zmniejszaniem widoków w dolnym pasku przewijania pozwala określić bieżącą zmianę widoku. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D opisano w rozdziale Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. Aby wyświetlić Widok Projektu. kliknij dwukrotnie przycisk Powiększenia. Skróty do Nawigacji Do Nawigacji pomiędzy oknami można korzystać ze skrótów klawiaturowych: • • • • • • przejdź do Rzutu: F2 przejdź do Okna 3D F3 przejdź do Okna 3D (Perspektywa) Shift+F3 przejdź do Okna 3D (Aksonometria) Ctrl+F3 przejdź do ostatniego okna Przekroju: F6 przejdź do ostatniego Arkusza F7 Nawigacja W tej części dowiesz się jak poruszać się pomiędzy poszczególnymi oknami ArchiCADa oraz widokami Wirtualnego Budynku. jak i 3D ArchiCADa. Nauczysz się używać technik zmiany powiększenia i przemieszczania widoków na ekranie. koniecznych do wyświetlania określonych obszarów projektu zarówno w 2D jak i w 3D. 2) Domyślny pasek narzędzi Zoom Masz możliwość powiększania (przybliżania szczegółów) oraz zmniejszania widoków (wyświetlania większej ilości elementów). Nawigacja wewnątrz aktywnego okna Z poniższych technik można korzystać zarówno w oknach 2D. Edycja oraz Techniki. 3) Można także skorzystać z Aby wrócić do Wielkości naturalnej (zmiana widoku 100%).Komunikacja z ArchiCADem Komunikacja z ArchiCADem W tym rozdziale zostaną zaprezentowane sposoby wykonywania podstawowych operacji w ArchiCADzie. Mini-Nawigator (dostępny w menu Okna > Paski narzędzi) również umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy oknami hierarchicznego menu Widok > Nawigacja. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja. Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa 1) Najprostszym sposobem przechodzenia pomiędzy oknami Widoków Projektu jest korzystanie z Mapy Projektu Nawigatora. kliknij dwukrotnie jego nazwę w Mapie Projektu.

Następnie kliknij w jakimkolwiek miejscu w obrębie okna. Zapamiętywanie powiększeń Można zachowywać inne ustawienia widoku. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. Jeżeli Twoja myszka nie posiada kółek. możesz je dodać w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Menu. 60 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Tym sposobem możesz się cofnąć maksymalnie o 20 widoków. przesuń kursor w górę aby powiększyć lub w dół. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do wymiarów bieżącego okna. Zawarte tam polecenia pozwalają także zmienić nazwę oraz usunąć zachowane widoki. kręcenie nim będzie powodowało zmniejszanie i powiększanie widoku wokół aktualnego umiejscowienia kursora. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. Szczegóły. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. Zmiana powiększenia za pomocą poleceń menu Wybierz Widok > Powiększenie > Powiększ lub Zmniejsz. tym większy będzie zakres zmiany powiększenia. Im większa jest odległość przesunięcia kursora. Poprzednie/Następne powiększenie: Jeżeli chciałbyś przeskoczyć do wcześniejszego widoku. możesz zdefiniować go jako Widok wyjściowy wybierając polecenie Widok > Powiększenie > Ustaw widok wyjściowy. Uwaga: Jeżeli opcje te nie występują w menu. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie jednej z ikon spowoduje dwukrotną zmianę aktualnego stopnia powiększenia. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. użyj tego polecenia (Widok > Powiększenie > Dopasuj zaznaczone). aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. aby oddalić. • • Dopasuj zaznaczone Aby dopasować widok do zaznaczonego elementu.Komunikacja z ArchiCADem Zmiana stopnia powiększenia przy użyciu kółka myszki Jeżeli posiadasz myszkę wyposażoną w kółko. Przyciski zmiany powiększenia na Pasku przewijania: Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w dolnym pasku przewijania aktywnego okna aby uaktywnić narzędzie. Dzięki temu możesz szybko wracać do tego widoku za pomocą polecenia Widok > Powiększenie > Widok wyjściowy. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. możesz symulować ten efekt w następujący sposób: Kliknij najpierw przycisk Płynnej zmiany powiększenia w dolnym pasku przewijania. Aby przeskoczyć do następnego widoku. użyj polecenia Następne powiększenie lub przycisku skrótu . Zaznaczony obszar zostanie powiększony do aktualnych wymiarów okna. aby uaktywnić funkcję zmiany powiększenia. Zmiana stopnia powiększenia przy pomocy klawiatury Użyj klawiatury numerycznej aby uzyskać efekty przewijania ekranu: wciśnij klawisz ‘+’ aby powiększyć oraz klawisz ‘-’ aby pomniejszyć widok. Widok wyjściowy zapisywany jest razem z projektem. Przy funkcji Zmniejsz. wykorzystując polecenie "Zachowaj bieżący zoom" z rozwijanego menu dostępnego poprzez kliknięcie przycisku strzałki na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Ustaw widok wyjściowy W przypadku gdy potrzebujesz często wracać do tego samego fragmentu projektu. Przy funkcji Zmniejsz. wystarczy wcisnąć przycisk w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Kliknij ponownie. Widoki wyjściowe nie są wyszczególniane na listach widoków.

lecz dodatkowo umożliwia jednoczesny podgląd zawartości całego okna. Okna Zestawień posiadają na pasku przewijania dodatkowy przycisk skrótu: Dopasuj do szerokości strony . obraz może się "zacinać". Włącz polecenie Przemieść wciskając odpowiedni przycisk. co jest przydatne zwłaszcza podczas pracy nad dużymi projektami. W przypadku. Polecenie to wykorzystuje się najczęściej. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna .Komunikacja z ArchiCADem Dopasuj do okna Ustawia taki poziom powiększenia. przytrzymanie trzeciego (środkowego) przycisku spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie opcji przemieść. natomiast poziom powiększenia nie zmieni się. • prawo). Skorzystaj z tej ramki aby powiększać i przemieszczać widok. 8 (do góry).) Przyciski strzałek powodują ten sam efekt. w wyniku numerycznego definiowania położenia lub wykonania złożonej operacji. Co zrobić jeśli w trakcie przemieszczania widok "skacze" Podczas przemieszczania skomplikowanych widoków 2D. aby zmieścić wszystkie elementy na ekranie. np. że wyłączona jest opcja Num Lock. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w trzy przyciski. Przemieść Użyj polecenia Przemieść aby przesunąć arkusz roboczy. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w rolkę. Widok zostanie przemieszczony. Kliknij w aktywnym widoku i przemieść. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. (Upewnij się. Ramka wewnątrz Palety Podglądu odzwierciedla aktualne powiększenie aktywnego okna. przesuwając myszką kursor w kształcie Rączki. patrz Funkcje Palety Podglądu Nawigatora w 2D w Pomocy ArchiCADa. 6 (w Podgląd nawigatora (2D) Paleta podglądu Nawigatora ułatwia znajdowanie i powiększanie określonych fragmentów projektu. a następnie przemieszczaj widok w oknie poruszając kursorem myszki. • Za pomocą przycisku Przemieść: Kliknij przycisk Przemieść znajdujący się na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Za pomocą klawiatury numerycznej (tylko w Windows): Wciśnij następujące klawisze: 4 (w lewo). W przypadku okien 2D. patrz Podgląd nawigatora (2D) na stronie 61. Wybierz polecenie Widok > Dopasuj do okna lub kliknij odpowiadający mu przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Paleta Podglądu nawigatora zawiera dodatkowe opcje powiększania i przemieszczania: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 61 . jeżeli pewne elementy rysunku nie mieszczą się w aktualnym widoku. Szczegóły. 2 (w dół). Uzyskany efekt jest identyczny z powiększaniem i przemieszczaniem bezpośrednio w aktywnym oknie. Umożliwia to sprawdzenie czy w odległych narożnikach okna nie zostały przypadkowo umieszczone jakieś elementy. Za pomocą palety Podgląd Nawigatora Szczegóły. Za pomocą rolki myszki: W przypadku. przyciśnięcie i przytrzymanie go spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie funkcji Przemieść. patrz Opcje zaawansowane w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. należy wybrać odpowiednią opcję w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji: Wyświetlanie modelu w Nawigatorze 2D. Paleta Podglądu wyświetla miniaturę całej zawartości bieżącego okna. Aby temu zapobiec.

Okno 3D posiada również specjalne funkcje umożliwiające eksplorację modelu i orbitowanie wokół niego. na dolnym pasku przewijania tego okna można odnaleźć ikony odnoszące się do poleceń związanych z Nawigacją 3D. Nawigacja w Oknie 3D wykorzystuje większość podstawowych metod nawigacji 2D. aby wykonać wybrane powiększenie. Jeżeli Okno 3D jest aktywne. Nawigacja w Oknie 3D Uwaga: Podstawowe informacje na temat otwierania Okna 3D oraz sposobów ustawiania widoków Perspektywicznych i Aksonometrycznych. Zostały one szczegółowo opisane poniżej. poleceniom tym można przypisać skróty. Kliknięcie przycisków zmienia stopień powiększenie o 10%.Komunikacja z ArchiCADem • Aby zmienić położenie ramki. Kliknij dwukrotnie aby zoomować oznacza. Klawiatura. Automatyczny zoom dostosowuje stopień powiększenia. jeśli w bieżącym oknie zostały wprowadzone zmiany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 62 . • się stopień powiększenia. wszystkie te techniki działają w ten sam sposób co w 2D. że należy kliknąć dwa razy lub wcisnąć przycisk OK w górnej. Użyj funkcji Przerysuj podgląd. Dostęp do poleceń Nawigacji 3D • Rozwijane menu w dolnym. przeciągaj ją kursorem Rączki klikając wewnątrz jej obszaru (spowoduje to przemieszczenie widoku w aktywnym oknie). przesuwanie i powiększanie oparte o polecenia menu. prawym narożniku zawiera trzy opcje umożliwiające sterowanie technikami zmiany powiększenia w Podglądzie nawigatora. prawej części. dopasowanie do okna. • Na dole palety znajdują się przyciski plus i minus oraz suwak. Domyślnie jest ustawiony Zoom w czasie rzeczywistym: w miarę przesuwania kursora zmienia Specjalne polecenia związane z nawigacją w Oknie 3D zostały zgrupowane na Paskach Narzędzi Wizualizacja 3D oraz 3D Podstawowe. Zobacz Nawigacja wewnątrz aktywnego okna na stronie 59. które nie są jeszcze uwzględnione w Podglądzie nawigatora. kółka myszki. zobacz Okno 3D na stronie 177. gdy kursor nie jest już przesuwany. Wybierz Okna > Paski narzędzi > Wizualizacja 3D lub 3D Podstawowe aby wyświetlić te paski narzędzi. • Aby zmienić rozmiar ramki. umożliwiają one: powiększanie i zmniejszanie bieżącego widoku. przeciągnij jej boki lub rogi (uzyskasz wtedy efekt powiększania i zmniejszania wewnątrz aktywnego okna). Uwaga: Narzędzia Nawigacji 3D znane z wcześniejszych wersji ArchiCADa dostępne są po wybraniu polecenia Okna > Paski narzędzi > Klasyczna Nawigacja 3D.

63 . S. nie można edytować modelu ani używać żadnych poleceń. “Chodzenie” w Trybie Eksploracji Wciśnięcie klawiszy strzałek (lub odpowiednio W. Gdy włączony jest ten tryb. W trybie tym u dołu okna wyświetlany jest przycisk "Przelot" oraz suwak szybkości. patrz Pasek narzędzi Klasyczna Nawigacja 3D w Pomocy ArchiCADa. Zwróć uwagę. że w tym przypadku Strzałka do góry/W powoduje przybliżanie się do modelu podczas gdy Strzałka w dół/S . aby ta informacja wyświetlała się za każdym razem. A. Eksploruj Model (Nawigacja 3D) W Widoku Perspektywy istnieje możliwość eksploracji modelu dostępna poprzez polecenie Widok > Eksploruj Model. Po wybraniu polecenia Eksploruj Model. kliknij lewym klawiszem myszy lub wciśnij klawisz Esc. D) spowoduje poruszanie się do przodu/do tyłu i w lewo/w prawo w płaszczyźnie pokazanej na rysunku obok. ikonę w pasku narzędzi lub przycisk w dolnym pasku przewijania Okna 3D. W trybie Eksploracji Modelu nawigacja odbywa się poprzez poruszanie myszą oraz wciskanie klawiszy strzałek na klawiaturze (podobnie jak w grach komputerowych). należy użyć polecenia Zastosuj wszystkie komunikaty informacyjne w menu Opcje > Środowisko pracy (dolna część menu).Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. Aby opuścić Tryb Eksploracji. zaznacz Nie pokazuj tej informacji następnym razem w dolnej części Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 “Obracanie” Kamery w Trybie Eksploracji Poruszanie myszą powoduje obracanie Kamery wokół kierunków wskazanych strzałkami. Aby uaktywnić to lub inne okno dialogowe zaznaczone jako "nie pokazuj". Uwaga: Jeśli nie chcesz. Poniżej wyszczególniono polecenia dostępne tylko przy nawigacji w Oknie 3D: okna dialogowego. Uwaga: Eksploracja modelu jest zoptymalizowana pod kątem procedury 3D OpenGL. gdy włączasz tryb Eksploracji. pojawi się okno dialogowe zawierające instrukcje dotyczące zasad poruszania się w tym trybie przy użyciu myszy i klawiatury.oddalanie.

Wciśnij klawisz Esc aby opuścić tryb Orbity i powrócić do trybu edycji. czy polecenie Pokaż z góry zostało wybrane z rozwijanego menu w dolnym. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. “Unoszenie się” do góry i na dół Użyj PageUp (skrót: Spacja) oraz PageDown (skrót: C) do unoszenia się ku górze i ku dołowi. aby zmienić prędkość poruszania się. Uwaga: Należy sprawdzić. jak i aksonometrie. w tym trybie będzie symulowany efekt przemieszczania się w przestrzeni. Podgląd nawigatora (3D) Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. 64 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje tymczasowe zwiększenie prędkości. zarówno perspektywy. a nie po poziomej powierzchni. położenie kamery oraz celu można zmienić klikając na nie bezpośrednio w oknie Podglądu i przeciągając je do nowego położenia. Gdy aktywny jest tryb Orbity. by przejść do Trybu Przelotu. Na poniższej ilustracji możemy "obrócić budynek" po prostu klikając i przesuwając kamerę widoczną w oknie Podglądu nawigatora. zwolnienie klawisza przywróci normalną prędkość. nie można edytować modelu. Tymczasowy efekt Orbity w trybie Edycji W trybie Edycji można tymczasowo symulować tryb Orbity. prawym narożniku Podglądu. przy wciśniętym klawiszu Shift należy wcisnąć i przytrzymać kółko (rolkę) myszki i przesunąć mysz. Zestaw opcji w palecie zależy od tego czy aktywna jest perspektywa czy aksonometria.Komunikacja z ArchiCADem “Przelot” wokół modelu Wciśnij klawisz “F” w Trybie Eksploracji. Zwolnienie klawisza i przycisku przerwie orbitowanie. Za pomocą tej palety można łatwo modyfikować Projekcje 3D na stronie 183. Czasowe orbitowanie wymaga przebudowy modelu i może powodować spowolnienie nawigacji. aby obrócić widok. Przyspieszanie i Zwalnianie w Trybie Eksploracji Wciśnij klawisze Plus i Minus na klawiaturze numerycznej. W trybie Orbity możesz obracać model względem jego punktu środkowego (aksonometria) lub względem celu kamery (perspektywa) poruszając myszą z wciśniętym lewym przyciskiem. Używaj klawiszy Strzałek lub W-A-S-D do przemieszczania się. wybierz polecenie Widok > Orbituj lub kliknij odnośną ikonę w pasku narzędzi bądź na dolnym pasku przewijania Okna 3D. Orbituj (Nawigacja 3D) Aby przejść do trybu Orbity. W przypadku widoków 3D Perspektywy.

w Podglądzie nawigatora 3D mamy do dyspozycji dwa rozwijane menu znajdujące się w dolnej. prawej części. patrzFunkcje Palety Podglądu Nawigatora w 3D w Pomocy ArchiCADa i Projekcje 3D na stronie 183. który pozwala wykorzystać urządzenie 3Dconnexion do nawigowania w oknie 3D programu ArchiCAD. do których można uzyskać dostęp przez Parametry widoku 3D). użyj jednej z dwóch opcji dostępnych w menu Widok > Dodatki nawigacji 3D > 3Dconnexion: • • Tryb Kamery: Przesuń urządzenie. użyj przycisku znajdującego się z prawej strony. Tryb Obiektu: Poruszanie urządzeniem spowoduje odpowiednią zmianę położenia modelu. Możesz tworzyć foldery i przenosić do nich metodą "Przeciągnij i Upuść" widoki i inne elementy projektu wedle własnych potrzeb. w 5-stopniowych przedziałach W przypadku widoków aksonometrycznych. Jeśli korzystasz z urządzenia 3Dconnexion. aby przejść szybko do żądanego widoku. Aby dostosować projekcję. to model się porusza. Nawigator wyświetla hierarchiczną strukturę całego projektu w czterech różnych mapach. Korzystając z lewego przycisku. a następnie przesuń małą ikonę kamery do wewnątrz okna Podglądu w celu ustawienia odpowiedniego widoku. aby nawigować w modelu zmieniając położenie kamery. wstępnie określone widoki aksonometryczne. Dzięki funkcjom Nawigatora można także przygotować dokumentację projektu do publikacji. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. Szczegółowe informacje na ten temat. wybierz jedną z 12 wstępnie określonych projekcji. Paleta Nawigatora O Palecie Nawigatora Dzięki prostej w obsłudze strukturze hierarchicznej. Widok projektu z kamery jest stały. Nawigator umożliwia również dostęp do widoków i arkuszy znajdujących się w zewnętrznych plikach i wstawienie ich do Teczki arkuszy bieżącego projektu. Zmiana stożka widoku jest możliwa przy pomocy suwaka lub małych ikon znajdujących się na jego zakończeniach. Nawigator umożliwia zbudowanie logicznego układu całego projektu i szybkie poruszanie się po jego elementach. (Są to te same.Komunikacja z ArchiCADem Po wybraniu widoku Pokaż z boku z listy Opcji podglądu. 65 . Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obsługa 3Dconnexion Obsługa 3Dconnexion do dodatek. można łatwo zmodyfikować wysokość położenia kamery względem poszczególnych kondygnacji: należy kliknąć Podgląd nawigatora i przesunąć kamerę w górę lub w dół. • Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (sposobów obserwacji zwanych Widokami Projektu Wirtualnego Budynku).

kreślenia. Mapa Zestawów Publikacji jest również hierarchiczną strukturą . która mapa jest aktualnie wyświetlana. 66 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Element Nawigatora aktualnie otwarty w oknie wyświetlony jest pogrubioną czcionką. Teczka Arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu architektonicznego. należy wybrać polecenie Okna > Palety > Nawigator lub kliknąć ikonę Nawigatora znajdującą się w poziomym pasku przewijania na ekranie programu ArchiCAD. Cztery przyciski u góry Nawigatora pozwalają na przełączanie pomiędzy mapami. gdyby paleta była ukryta. zapisania na dysku lub wysłania przez lokalną sieć/internet). W sytuacji. Jak wyświetlić Paletę Nawigatora Domyślnie Nawigator jest wyświetlony. Nawigator posiada specjalne funkcje przeznaczone do obsługi wspólnych projektów: Szczegóły. na którą składają się Zestawy Widoków przeznaczone do różnych celów publikacyjnych (drukowania. patrz Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej na stronie 503.Komunikacja z ArchiCADem • • • Mapa Widoków mieści wszystkie domyślne oraz utworzone przez użytkownika Widoki zawarte w pliku Projektu. Pasek tytułowy palety wskazuje.

Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa. Widoki Projektu zebrane są w folderach w Mapie Projektu Nawigatora.Komunikacja z ArchiCADem Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu Kliknij dwukrotnie wybrany element z dowolnej mapy Nawigatora. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnej formie. zdefiniowany w sposób. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 67 . jak również z innych źródeł. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. KAżDY zapamiętany Widok przechowywany jest w Mapie Widoków. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. Domyślnie ArchiCAD otworzy element w istniejącym oknie zastępując poprzednio wyświetlany element. Poniższy diagram ilustruje strukturę projektu odzwierciedloną w mapach Nawigatora: Jeżeli wolisz zawsze otwierać nowe okno otwierając dodatkowy widok lub arkusz (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego elementu Nawigatora. Widok jest zapamiętaną wersją Widoku Projektu. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Struktura Nawigatora Widok Projektu jest to okno zawierające fragment projektu ujęty w określonym aspekcie. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku.

aby wyświetlić jeden z trzech trybów Organizatora: Pasek tytułu Organizatora pokazuje nazwę struktury hierarchicznej znajdującej się po prawej stronie. • Tryb Edytor widoków (Mapa Projektu po lewej stronie. Posiada on wiele tych samych funkcji. każde kliknięcie poza obręb palety spowoduje jej ukrycie. Kliknij ikony żądanej mapy po obu stronach Organizatora. lecz zawiera podwójną strukturę hierarchiczną. Aby wyświetlić paletę Organizatora. Widoków i plików z jednej mapy do drugiej.Komunikacja z ArchiCADem Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) Organizator jest ściśle powiązany z Paletą Nawigatora. Mapa Widoków po prawej stronie): Widok można zachować. 68 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . kliknąć prawym klawiszem myszy nad obszarem palety). Obie palety Nawigatora i Organizatora posiadają funkcję Autoukrywania: jeżeli funkcja ta jest włączona. wybierz polecenie Okna > Palety > Organizator lub Pokaż Organizatora z menu Wybierz Projekt znajdującego się w lewym górnym narożniku Nawigatora. co ułatwia przenoszenie i kopiowanie Widoków Projektu. Funkcja Autoukrywania jest dostępna w menu podręcznym obu palet (aby je wyświetlić. wybierając widok projektu w Mapie Projektu i klikając Zachowaj widok lub przeciągając go do Mapy Widoków.

Niektóre kombinacje nie są możliwe i ArchiCAD będzie je zawsze dostosowywać do jednego z trzech możliwych trybów Organizatora. spowoduje to utworzenie folderu. pozwala to wykonać kopie elementów w obrębie jednej mapy. że Mapa Projektu jest dostępna tylko z lewej strony. zobacz Funkcje Palety Nawigatora oraz Funkcje Palety Organizatora w Pomocy ArchiCADa. • • Elementom Mapy Widoków przypisany jest kolor żółty. jeśli po prawej stronie wybierzesz Kolportera. wciśnięcie przycisku Dodaj Skrót spowoduje utworzenie folderu odpowiadającego wybranemu zestawowi w Zestawie Publikacji: w przypadku wprowadzenia zmian lub dodania elementów do oryginalnego zestawu. • Edytor Arkuszy (Teczka Arkuszy po prawej stronie): Wstawienie rysunków do Arkuszy w Teczce Arkuszy jest możliwe poprzez wybranie widoku w Mapie Projektu lub Mapie Widoków (z lewej strony). Mapa Projektu po lewej stronie zostanie przełączona na Mapę Widoków. Jednak jeśli wybrany Zestaw zostanie przeciągnięty do Zestawu Publikacji. w którym nie będą uwzględniane późniejsze zmiany wprowadzane do Zestawu. Gdy klikniesz dowolny element znajdujący się w Nawigatorze/Organizatorze.) Wyświetlenie tej samej mapy po obu stronach Organizatora jest możliwe. Należy pamiętać. modyfikacje te zostaną automatycznie uwzględnione Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 System Kolorów Nawigatora System kolorów palety Nawigatora umożliwia łatwą i szybką identyfikację elementów. • Elementom Mapy Projektu przypisany jest kolor pomarańczowy. Podwójne kliknięcie elementu uaktywni odpowiadające mu okno. 69 . Kolporter (Zestaw Publikacji po prawej stronie): Aby dodać widok lub arkusz (z lewej strony) do Zestawu Publikacji (z prawej strony) wybierz widok lub arkusz i kliknij Dodaj Skrót. Więcej szczegółów dotyczących interfejsu Nawigatora/Organizatora.Komunikacja z ArchiCADem w folderze Zestawu Publikacji. (Np. ponieważ przenoszenie elementów bezpośrednio z Mapy Projektu do Kolportera jest niemożliwe. a następnie kliknięcie na Wstaw Rysunek lub przeciągnięcie widoku do Arkusza (z prawej strony). Po wybraniu Zestawu w Mapie Arkuszy. podgląd jego zawartości zostanie wyświetlony w palecie Podglądu Nawigatora (jeśli jest ona wyświetlona).

Lista folderów Mapy Projektu jest stała i zawiera wszystkie typy Widoków Projektu. Gdy zachowasz ustawienia Widoku Projektu. nie można w tym miejscu dodawać ani usuwać folderów. Możesz wyświetlić zawartość każdego folderu klikając znajdujący się przy nim znaczek plusa (Windows) lub strzałkę (MacOS). Szczegóły dotyczące Mapy Projektu. które nie zostały jeszcze udostępnione poprzez wysłanie i pobranie zmian. mają kolor zielony . stanie się on Widokiem (wyszczególnionym w Mapie Widoków) i może zostać umieszczony na Arkuszu w celu dalszej edycji. patrz Funkcje Mapy Projektu w Pomocy ArchiCADa. jednakże wypełnienie pola Nazwa Projektu w oknie Plik > Info > Info o projekcie spowoduje. W systemie Windows można tego także dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy folderu.) Poniżej znajdują się foldery zawierające Widoki Projektu (po jednym folderze dla każdego typu Widoku Projektu). Na samym szczycie hierarchii Mapy Projektu znajduje się ikona oznaczająca Projekt oraz Nazwa Projektu. (Nazwa zostaje nadana projektowi podczas zachowywania pliku. że właśnie ta nazwa zostanie ujęta w Nawigatorze. Widoki Projektu są to okna zawierające fragmenty projektu ujęte w określonych aspektach. Kondygnacje Przekroje Elewacje Rozwinięcia ścian Obszary 2D Rysunki detali Dokumenty 3D Widoki 3D Zestawienia Spisy treści Projektu Listy Info Pomoc • Nawigator Mapa Projektu Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (Widoków Projektu Wirtualnego Budynku). 70 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • • • • • • • • • W trybie Pracy zespołowej elementy Mapy Widoków i Teczki Arkuszy. elementy należące do innych członków zespołu oznaczone są ikoną głowy . Mapa Projektu zawiera następujące Widoki Projektu: Podwójne kliknięcie Widoku Projektu otwiera go w projekcie. W trybie Pracy zespołowej.Komunikacja z ArchiCADem • • • • • • Elementom Teczki Arkuszy przypisany jest kolor biały.

Szczegóły. Niezależny. Otwarcie tych okien jest także możliwe poprzez odpowiednie polecenia w menu Okna. Wszystkie te operacje będą powodowały uaktualnienie Mapy Projektu. Przy rozpoczęciu pracy nad nowym projektem. Elewacji i Obszaru 2D mogą być oznaczone różnymi ikonami. Umieszczanie kamer w projekcie będzie powodowało ich wyświetlanie w folderze 3D. Spisy Arkuszy oraz Spisy Rysunków oparte o ustalone kryteria. zgrupowanych w podkatalogach Ścieżek. Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy. można tam również utworzyć nowe ścieżki. spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. Jeżeli obok folderu nie ma znaku plus. Na Spisy treści Projektu składają się: Spisy Widoków.). patrz Notatki o projekcie oraz Okno Raportu w Pomocy ArchiCADa. Przekroju. Folder Listy zawiera: Elementy. Można je również znaleźć w menu Dokument > Zestawienia i listy. zależnie od typu widoku projektu (np. Szczegóły. Folder Spisy treści Projektu zawiera trzy zestawy tabel. Rozwinięcia ścian. Otwarcie ich powoduje wyświetlenie domyślnych schematów list dostępnych w projekcie. odpowiadających różnym widokom i kamerom. itd. których nazwy zależą od wersji lokalizacji posiadanego ArchiCADa Foldery Przekroje. Okna Detali. Utworzenie Kamery typu Obiekt VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. Wszystkie zmiany na bieżąco aktualizują zawartość Mapy Projektu. Nazwa ścieżki może zostać zmieniona w oknie dialogowym Ustawienia kamery/VR. Folder Info zawiera dwa elementy: Notatki o projekcie oraz Raport. Detale i Dokumenty 3D zawierają listę odpowiednich okien. Można dodawać dowolną ilość Scen VR. że widok projektu tego typu nie został jeszcze utworzony.). Elewacje. Szczegóły. elementy konstrukcyjne.Komunikacja z ArchiCADem Folder Kondygnacje zawiera wszystkie kondygnacje zdefiniowane w projekcie. folder Kondygnacje zawiera trzy elementy. oznacza to. • Utworzenie Sceny VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. spisy elementów użytych w projekcie (drzwi. Obszary 2D. powoduje otwarcie odpowiadającego mu okna z zachowanym Folder 3D zawiera pięć typów elementów. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. polecenia związane z kondygnacjami dla Kondygnacji lub polecenia 3D dla Perspektyw). • • Domyślnie. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. Folder Zestawienia Elementów zawiera zestawienia interaktywne (Elementy i Komponenty) będące częścią dokumentacji. okna. Wszystkie Obiekty VR zostaną umieszczone bezpośrednio w folderze 3D. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 71 . Komponenty oraz Strefy. Nazwy umieszczonych Kamer panoramicznych zostaną wyświetlone poniżej nazw Scen VR. według określonych kryteriów. w nowym projekcie występują dwa z nich: Ogólna perspektywa i Ogólna aksonometria. w których znajdują się listy różnych typów elementów. które zawiera polecenia odnoszące się do danego elementu (np. na podstawie których powstają. Podwójne kliknięcie dowolnego elementu Mapy Projektu. itp. Niezależny ze Znacznikiem.

. że ustawienia Widoku Projektu zmieniają się wraz ze zmianami dokonanymi w oknie. Szczegóły. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. zdefiniowany w sposób. Pamiętaj. Szczegóły dotyczące Mapy Widoków. Spowoduje to otworzenie okna Klonuj Folder. patrz Funkcje Mapy Widoków w Pomocy ArchiCADa. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. należy go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk Ustawienia. skorzystaj z funkcji Spisu treści Projektu. Aby to zrobić. gdy zmieniona zostanie zawartość projektu Uwaga: Możesz utworzyć dynamiczne połączenie pomiędzy Widokami Projektu a Widokami. Widok to zapamiętana wersja Widoku Projektu. Klonowanie Folderów w Mapie Widoków Klonowanie Folderu oznacza odtworzenie folderu Mapy Projektu wewnątrz Mapy Widoków. (Ustawienia powiększenia i wyświetlania można sprawdzić w palecie Opcji Podręcznych. 72 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Każdy zachowany Widok figuruje w Mapie Widoków Palety Nawigatora.. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Nawigator Mapa Widoków Drugi przycisk znajdujący się u góry Palety Nawigatora przełącza do Mapy Widoków: spisu zapamiętanych Widoków (Widoków Projektu o zapamiętanych ustawieniach) dostępnych w pliku projektu. Gdy ustawisz już parametry Widoku Projektu możesz go zapamiętać w postaci Widoku.) Szczegóły. Zobacz także Zarządzanie Mapami Widoków w Zespole projektowym na stronie 503. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75 oraz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. W Mapie Widoków domyślnie zdefiniowano kilka folderów. kliknij przycisk Klonuj Folder znajdujący się u dołu Mapy Widoków. (znajdujący się na dole Mapy Widoków) otwierający odpowiednie okno dialogowe. za pomocą polecenia Klonuj Folder. Ustawienia zachowanych Widoków pozostają takie same nawet wtedy. Szczegóły. Aby uzyskać lepsze rozeznanie w elementach Mapy Widoków lub posegregować je według określonych kryteriów. można im zmienić nazwy. kasować je lub w razie potrzeby tworzyć nowe. Sekcja Cechy na dole Mapy Widoków wyświetla aktualne ustawienia zaznaczonego Widoku. Aby edytować Ustawienia Widoku.Komunikacja z ArchiCADem powiększeniem i ustawieniami wyświetlania. Widoki można tworzyć wewnątrz aktywnego projektu lub importować z innego projektu ArchiCADa.

Ponadto. Powstały sklonowany folder w Mapie Widoków będzie oznaczony specjalną ikoną dla folderów “klonów” . Poniższy diagram ilustruje różnicę pomiędzy Widokami znajdującymi się w zwykłych folderach Mapy Widoków (które nie odzwierciedlają zmian dokonanych w strukturze Mapy Projektu) a Widokami Mapy Widoków znajdującymi się w sklonowanych folderach (których zawartość zmienia się dynamicznie zgodnie z ilością Widoków Projektu Mapy Projektu. W wyniku sklonowania folderu. Na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 73 . przy pomocy Ctrl+Shift (Windows) lub Opt+Cmd (MacOS) w Edytorze Widoków Organizatora. jeżeli sklonowałeś folder Kondygnacje Mapy Projektu. Kliknij Klonuj. Innym sposobem utworzenia klonu jest przeciągnięcie folderu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. zamiast ikoną oznaczającą zwykłe foldery. Szczegóły. nowe Widoki utworzone w sklonowanym folderze będą przyjmować Ustawienia Widoku zdefiniowane dla tego folderu.Komunikacja z ArchiCADem przykład. patrz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Pozostałe funkcje są identyczne jak w oknie dialogowym Ustawienia Widoku.) Widoki w zwykłych Folderach Mapy Widoków: Wybierz folder do sklonowania z listy w górnej części okna. sklonowany folder w Mapie Widoków zawsze będzie zawierał tyle samo Widoków ile kondygnacji zawiera projekt. aby utworzyć sklonowany folder. dla każdego nowego widoku projektu utworzonego w Mapie Projektu zostaje utworzony odpowiednik w sklonowanym folderze w Mapie Widoków. Ustawienia dokonane w tym oknie będą odnosić się do wszystkich Widoków sklonowanego folderu.

Parametry okna widoku 3D. Detal/Obszar 2D. 3D. Na przykład zmień skalę lub Kombinację Warstw. • • • • • • • • Kombinacja Warstw Skala Wyświetlanie Struktury Zestaw Piór Opcje kombinacji widoków modelu Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu Standard Wymiarowania Zoom Ustawienia obrazka (dla widoków 3D) zawierające: Parametry widoku 3D (łącznie z powiększeniem). Filtry i Elementy w 3D. które będą się znajdować w sklonowanym folderze. korzystając z “Opcji ustawień i przechowywania widoków” znajdujących się u dołu Mapy Projektu Ustawienia Widoku zapisane w Widoku Ustawienia każdego Widoku są dostępne w oknie dialogowym Ustawień Widoku. otwórz odpowiadające mu okno (Rzut. Przekrój 3D oraz Ustawienia renderingu. Gdy zachowasz Widok. zapisane zostaną kombinacje następujących parametrów: • W czasie klonowania okno dialogowe Klonuj Folder pozwala zdefiniować Ustawienia Widoków dla wszystkich widoków. Zestawienie interaktywne lub Lista) i dostosuj wszystkie konieczne parametry. Przekrój/Elewacja/RŚ. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Dostępne opcje wyboru (Tylko 3D) Definiowanie Ustawień Widoku Aby zdefiniować ustawienia nowego Widoku. Dokument 3D. • w Organizatorze. Potrzebne zmiany możesz wprowadzać na jeden z podanych poniżej sposobów: • • w aktywnym oknie. korzystając ze standardowych poleceń edycyjnych zmieniając opcje w Palecie Opcje Podręczne.Komunikacja z ArchiCADem Widoki w sklonowanych Folderach Mapy Widoków: Szczegóły. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. aby dopasować je do potrzeb tworzonej dokumentacji. w której zawsze wyświetlone są parametry aktywnego okna • 74 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Parametry przekroju 3D.

Palety Nawigatora/Organizatora oraz w menu Dokument. Modyfikowanie Ustawień Widoku Aby zmienić ustawienia już zachowanego widoku. jak i w Teczce Arkuszy. a następnie kliknij Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. na poniższej ilustracji widać. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. u dołu Nawigatora pojawi się żółty trójkąt obok zmienionego parametru informujący. Możesz również kliknąć Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. aby przeciągnąć Widok Projektu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. tymi. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. jak i w Teczce Arkuszy. • • Możesz zachować bieżące ustawienia okna w postaci nowego widoku. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. Jeżeli otworzysz Widok zachowany w Mapie Widoków i dokonasz zmian w jego ustawieniach. Kliknij Ustawienia.) Przeciągnij i Upuść Widok Projektu z Mapy Projektu do Teczki Arkuszy. aby otworzyć okno dialogowe Ustawień widoku. które znajdują się w aktywnym oknie). iż ustawienia w aktywnym oknie nie odpowiadają już oryginalnym ustawieniom Widoku. aby zastąpić oryginalne ustawienia widoku ustawieniami bieżącymi (tzn. Np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 75 . że bieżące powiększenie okna i ustawienia warstwy są inne niż w zachowanym widoku.) • Zaznacz Widok Projektu w Mapie Projektu a następnie z menu kontekstowego (wciśnij prawy przycisk myszy) wybierz polecenie Zachowaj bieżący widok. Użyj polecenia Zachowaj widok i umieść na Arkuszu. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. otwórz okno dialogowe Ustawień widoku i wprowadź niezbędne zmiany. które dostępne jest w menu kontekstowych aktywnego okna. jeśli zajdzie taka potrzeba.Komunikacja z ArchiCADem Zachowywanie Widoku Widok można zachować na jeden z podanych poniżej sposobów: • Użyj Organizatora. • Kliknij przycisk Zachowaj bieżący widok znajdujący się w dolnej części Mapy Widoków. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku.

rzutu lub detalu). według Szablonów Arkusza.) Aby ukryć/pokazać tę paletę. (Może być konieczne przeciągnięcie palety do nowego położenia lub rozciągnięcie jej w celu wyświetlenia wszystkich sześciu Opcji Podręcznych.Komunikacja z ArchiCADem Paleta Opcji Podręcznych Paleta Opcji Podręcznych wyświetla bieżące ustawienia aktywnego okna (będącego na wierzchu): Bieżące ustawienia widoku. Paleta ta jest dostępna w Nawigatorze oraz za pomocą polecenia w menu Dokument > Kolporter > Publikacja. Lista Arkuszy ułożona jest w dwóch dostępnych układach: Układ Zestawów oraz Układ Szablonów. patrz Funkcje palety Opcje Podręczne w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 76 . Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Paleta Opcji Podręcznych domyślnie wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu.dowolnie określony schemat. informują one tylko o tym co jest widoczne w aktywnym oknie i umożliwiają szybką zmianę tych parametrów. Aby zmodyfikować pozostałe parametry Rysunków umieszczonych w zaznaczonym Arkuszu. Rysunki oznaczone są ikonami. Część z nich można edytować bezpośrednio w tej sekcji. Układ Zestawów (domyślny sposób wyświetlania) zawiera listę arkuszy odpowiadającą utworzonym Zestawom . lecz wyświetlane są na biało.) Układ Szablonów zawiera listę Arkuszy w poszczególnych kategoriach. Widoki zaimportowane z plików projektu ArchiCADa zachowują swoje ikony (np. które odpowiadają ich typom plików. Więcej szczegółów dotyczących tworzenia i publikowania Arkuszy. Szczegóły. Zestawy Publikacji Nawigatora Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora/Organizatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnych formatach. faktyczne ustawienia projektu. uwzględnione w Opcjach Podręcznych. jednak niekoniecznie muszą one być zachowane jako część jakiegokolwiek widoku. (Główna funkcja Zestawów polega na umożliwieniu przyporządkowania odpowiedniego systemu numeracji. to bieżące. lecz nie mogą być edytowane. kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się u dołu Teczki Arkuszy. Zobacz Szablony arkusza na stronie 460. Cechy Widoku lub Arkusza wyświetlane są na dole palety Kolportera. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). Patrz Zestawy na stronie 461. Nawigator Teczka arkuszy Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa i innych źródeł. patrz Teczka arkuszy na stronie 456. Na samym dole Teczki Arkuszy w sekcji Cechy wyświetlone są ustawienia bieżącego Arkusza. Jedynym parametrem ustawianym w Kolporterze jest format wyjściowy i jego opcje (dostępne w zakładce Format w dolnej części Kolportera). użyj polecenia Okna > Palety > Opcje Podręczne lub wciśnij odpowiedni przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna.

podwójnie kliknij którykolwiek z jego elementów w Nawigatorze. wybrane pozycje lub wszystkie zdefiniowane. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Struktura hierarchiczna zewnętrznego projektu zostanie wyświetlona po lewej stronie Nawigatora/Organizatora jako Mapa Widoków lub Teczka Arkuszy. W Nawigatorze zostanie wyświetlona struktura hierarchiczna otwartego projektu. a jego nazwa pojawi się w menu Wybierz Projekt. lewej części Nawigatora/Organizatora) w następujący sposób: • Aktywny: Twój bieżący projekt.Komunikacja z ArchiCADem Aby uzyskać dostęp do struktury hierarchicznej (Mapy Widoków i Teczki arkuszy) innego projektu ArchiCADa. na którym umieścisz Widok lub Arkusz zewnętrznego projektu. Zobacz Kolporter na stronie 479. Zewnętrzne pliki w Nawigatorze W rozwijanym menu Wybierz Projekt (znajdującym się w lewym górnym narożniku) znajduje się nazwa "aktywnego" projektu ArchiCADa. możesz opublikować jedną pozycję. Wybierz Projekt Projekty dostępne w Nawigatorze/Organizatorze są zestawione w menu Wybierz Projekt (rozwijane menu w górnej. • • • • Upewnij się. Aby umieścić Widoki lub Arkusze zewnętrznego projektu ArchiCADa na Arkuszu aktywnego projektu należy: . którego hierarchiczna struktura wyświetlona jest w Nawigatorze i po lewej stronie Organizatora. którego zawartość chcesz użyć w aktywnym projekcie. 77 . Wybierz projekt ArchiCADa. że otwarte jest okno Arkusza. Zestawy Publikacji przechowywane są w projekcie. Kliknij Otwórz. Kliknij polecenie Przeglądaj w menu Wybierz Projekt. co ułatwia wprowadzanie poprawek i ponowną ich publikację. Domyślnie jest to projekt. Klikając przycisk Publikuj. Definiowanie Zestawu Publikacji polega na przeciąganiu do niego różnych kombinacji elementów z Mapy Widoków lub z Teczki Arkuszy. Możesz teraz dodać dowolny Widok lub Arkusz do Teczki Arkuszy aktywnego projektu przeciągając go bezpośrednio na Arkusz lub do struktury hierarchicznej Teczki Arkuszy po prawej stronie Organizatora. kliknij polecenie Przeglądaj. Aby otworzyć zewnętrzny projekt w oknie ArchiCADa.

w menu Wybierz Projekt znajdują się polecenia: Pokaż Nawigatora/Organizatora oraz Pokaż Menedżera Rysunków. Dodawanie i odejmowanie elementów zaznaczenia Można dodawać elementy do aktualnej selekcji poprzez kliknięcie ich z przytrzymanym klawiszem Shift. aby zaznaczyć elementy wybrane na podstawie szerokiego zestawu kryteriów. wszystkie Ściany lub Okna). Aby dowiedzieć się jak podświetlać elementy przed zaznaczaniem. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko. Funkcje wspomagające edycję Aby wspomóc edycję elementów Wirtualnego Budynku. Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów Szybkie Zaznaczanie to najwygodniejszy sposób Zaznaczenia elementów. Uwaga: Polecenie Zaznacz wszystko umożliwia wybranie tylko elementów aktualnie wyświetlanej kondygnacji. czy Dach). Inteligentny kursor wspomaga precyzyjne rysowanie i właściwe łączenie elementów. Zaznacz Elementy według Wielu Kryteriów Użyj funkcji Znajdź i Zaznacz. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86.Komunikacja z ArchiCADem • • Połączony: Zewnętrzny projekt. Zaznacz Wszystkie Elementy (w Oknie lub w Obszarze Zaznaczenia) Aby zaznaczyć wszystkie elementy na ekranie (znajdujące się w całym oknie lub wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia). z którego już pobrałeś Widok lub Arkusz do aktywnego projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 78 . które posiadają obszar (takich jak Strop. ArchiCAD wyposażony został w funkcje pozwalające na ciągłą kontrolę procesu pracy. Uruchomiony: Zewnętrzny projekt otwarty jako oddzielna kopia ArchiCADa. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. wskaż element i kliknij. W dalszej części podręcznika szczegółowo omówiono wszystkie te funkcje. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. Zaznacz Wszystkie Elementy Wybranego Typu Aby zaznaczyć wszystkie elementy danego typu (np. Siatki modularne są sposobem pozwalającym na precyzyjne wstawianie elementów. patrz Inteligentny kursor na stronie 84. • • • • • Interaktywne metody selekcji zapewniają efektywność przy wyborze elementów przeznaczonych do edycji. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. Więcej szczegółów dotyczących kształtów kursora. Oprócz tego. Skróty klawiaturowe oraz inteligentne Palety Pomocnicze ułatwiają dostęp do potrzebnych poleceń. Klawisz Shift + Kliknięcie spowoduje anulowanie zaznaczenia już wybranego elementu. Więcej informacji na temat opcji Zaznaczenia Narzędzia Strzałka. uaktywnij odnośne narzędzie a następnie użyj skrótu Ctr/Cmd+A. System współrzędnych gwarantuje prawidłowe położenie wstawianych elementów oraz ich precyzyjną edycję. Przy aktywnym dowolnym narzędziu: Przytrzymaj klawisz Shift. przy aktywnym narzędziu Strzałka lub Obszar Zaznaczenia. zobacz Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia na stronie 79. Zaznaczanie elementów Przy aktywnym Narzędziu Strzałka: Wskaż element i kliknij.

blokami tekstu. aby przełączyć na wskaźnik Szybkiego Zaznaczania i kliknij w celu zaznaczenia dachu. wciśnij klawisz Spacji (narzędzie Strzałka) lub kombinację klawiszy Shift + Spacja (inne narzędzia). Kliknij i narysuj Wielobok Zaznaczenia. Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia Wygodnym sposobem Zaznaczenia wielu elementów jednocześnie jest narysowanie wokół nich Prostokąta lub Wielokąta Zaznaczenia. wystarczy przemieścić wskaźnik nad dowolny fragment obszaru dachu. gdy znajdzie się nad odpowiednim (posiadającym obszar) elementem . które znajdą się wewnątrz zostaną zaznaczone (wyświetlone zostaną Punkty Zaznaczenia). Wystarczy najechać kursorem nad obszar elementu. Teraz możesz kliknąć aby zaznaczyć ten element.) Uwaga: Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przesunięte jednocześnie. Aby użyć funkcji Szybkiego Zaznaczania w trybie tymczasowym (gdy ikona Szybkiego Zaznaczania jest nieaktywna w Palecie Info Narzędzia Strzałka). że kursor zmienia kształt za każdym razem. który chcesz zaznaczyć. Konkretne elementy. lecz w każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję zwalniając przycisk w Palecie Info narzędzia Strzałka. Szybkie zaznaczanie działa ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. Szybkie Zaznaczanie jest domyślnie włączone.Komunikacja z ArchiCADem Aby włączyć Szybkie Zaznaczanie jako domyślny tryb roboczy. wypełnieniami oraz obiektami bibliotecznymi. gdy Narzędzie Strzałka jest aktywne (lub Shift+Spacja. a następnie kliknij i przeciągnij. wciśnij Shift. możesz klikając element przesunąć go (z wciśniętym przyciskiem myszki) w dowolne miejsce. Jak widać na ilustracji. bez potrzeby korzystania z polecenia Przesunięcie. należy uaktywnić ikonę Szybkiego Zaznaczania w Palecie Info Narzędzia Strzałka. Uwaga: W celu zaznaczenia obszaru (nie zaś konkretnych elementów) użyj narzędzia Obszar Zaznaczenia opisanego w sekcji Obszar Zaznaczenia. Zauważysz. (jeżeli Narzędzie Strzałka nie jest aktywne. (Jeżeli aktywne jest inne narzędzie. gdy aktywne jest jakiekolwiek inne narzędzie). wybierz narzędzie Strzałka i odpowiednią metodę geometrii (Prostokąt/Wielokąt). Spowoduje to zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz narysowanego obszaru i anuluje zaznaczenie aktualnie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 79 . należy wcisnąć Spację. Teraz w celu użycia funkcji Szybkiego Zaznaczania konieczne jest również uaktywnienie Narzędzia Strzałka lub wciśnięcie klawisza Shift. Aby tego dokonać. Aby czasowo zawiesić działanie Szybkiego Zaznaczenia. wciśnij klawisz Shift. Kliknięcie i przesunięcie przy aktywnym Szybkim Zaznaczaniu Przy aktywnym narzędziu Strzałka i włączonej funkcji Szybkiego Zaznaczenia.

Punkt. wciśnij Spację. aż podświetlony zostanie odpowiedni element. niezaznaczone elementy wewnątrz Wieloboku zostaną dodane do selekcji. że każdy element. Prostokąt oraz Prostokąt obrócony. a następnie narysuj Wielobok Zaznaczenia. którego dowolny wierzchołek lub krawędź znajdzie się w wewnątrz Wieloboku Zaznaczenia zostanie zaznaczony. Zaznaczanie nakładających się elementów W przypadku nakładania się wierzchołków kilku elementów. aby tymczasowo zawiesić działanie funkcji Szybkiego Zaznaczania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opcje kształtu Wieloboku Zaznaczenia W Palecie Info narzędzia Strzałka można wybrać jedną z trzech opcji kształtu Wieloboku Zaznaczania. gdy kursor znajdzie się nad którymkolwiek z elementów (przy aktywnym narzędziu Strzałka). Jeżeli aktywne będzie inne narzędzie. przytrzymując wciśnięty klawisz Spacji. Aby przełączać podświetlanie nakładających się elementów. a zostanie on zaznaczony. Wówczas kliknij myszą. Uwaga: Okno informacji o elemencie zostanie wyświetlone. wciskaj klawisz TAB.Komunikacja z ArchiCADem wybranych elementów. który klikniesz dwa razy. Dwukrotne kliknięcie podczas rysowania wielokąta spowoduje jego automatycznie zamknięcie. będzie ostatnim wierzchołkiem wielokąta. wciśnij klawisz Shift aby zobaczyć informacje o danym elemencie. Natomiast zaznaczenie elementów już wybranych. Metody selekcji poprzez /Wielobok Zaznaczenia W Palecie Info znajdują się dodatkowo metody Zaznaczenia wykorzystywane przy zaznaczaniu za pomocą Wieloboku. Jeżeli chciałbyś narysować prostokąt lub wielokąt nad obszarem elementu podlegającym Szybkiemu Zaznaczaniu. Funkcje wspierające Zaznaczanie Punkty Zaznaczenia Na zaznaczonych elementach wyświetlane są Punkty Zaznaczenia (lub punkty odniesienia) Punkty Zaznaczenia (punkty aktywne) reprezentują miejsca. który z elementów zostanie zaznaczony. • Przy drugiej metodzie tylko elementy. Uwaga: Elementy zaznaczone za pomocą Obszaru Zaznaczenia nie wyświetlają Punktów Zaznaczenia. które mieszczą się całkowicie wewnątrz Wieloboku zostaną zaznaczone. Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82 wskazuje. a Okno informacji o elemencie (Info Tag) na stronie 83 wyświetla informacje o typie i właściwościach tego elementu. znajdujących się wewnątrz Wieloboku. pod 80 . Jeśli przytrzymasz klawisz Shift. zostanie anulowane. Wielokąt. Uaktywnienie pierwszej metody powoduje. za które "chwytamy" element w trakcie modyfikacji. że zostały już zdefiniowane ręcznie przynajmniej dwa segmenty. warunkiem.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 81 . Szczegóły. Są wyświetlane na elementach. Aby zmienić kolor Punktów Zaznaczenia otwórz okno Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Info o elemencie. W projekcie uwspólnionym (Zespół). patrz 260. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. Różne Punkty Zaznaczenia Pojedyncze elementy oznaczone są małymi Punktami Zaznaczenia. Punkty Zaznaczenia Grupy elementów mają kształt dużych kółek. Modyfikowalne Punkty Zaznaczenia mają kształt rombu. które można modyfikować interaktywnie na ekranie. ale nie można ich modyfikować. Element został bezpośrednio zablokowany poleceniem Edycja > Blokada > Zablokuj.) Można otwierać okna dialogowe ustawień zablokowanych elementów. gdy element znajduje się poza Twoim obszarem roboczym. w przypadku. W przypadku Obiektów GDL ilość punktów zaznaczenia zależy od określonych w ich definicji punktów aktywnych. Elementy należące do Połączonych modułów lub XREF mają Punkty Zaznaczenia w kształcie przezroczystych kwadratów. Elementy mogą być zablokowane (wygaszone Punkty Zaznaczenia) w czterech przypadkach: • • • • Jeśli dany element umieszczony jest na zablokowanej warstwie. które domyślnie mają kolor czarny. Położenie punktów zaznaczenia zależy od rodzaju elementu oraz typu jego geometrii. jednak nie można dokonywać zmian parametrów. których kolor przypisany jest automatycznie. Elementy te należą do Połączonych modułów lub XREF. (zostaniesz o tym poinformowany w przypadku próby modyfikacji zablokowanego elementu. których kolor przypisany jest automatycznie. We wszystkich tych przypadkach elementy zablokowane mogą być zaznaczane.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. Punkty Zaznaczenia Elementów zablokowanych wyświetlane są w postaci "wygaszonej".

Istniej możliwość chwilowego wyłączenia Podświetlania zaznaczenia (np. element zostanie podświetlony automatycznie bez potrzeby wciskania klawisza Shift. Podczas podświetlania elementów w 3D. gdy chcesz zobaczyć aktualne wyświetlanie kolorów linii lub wypełnień zaznaczonych elementów). Zgrupowane elementy podświetlane są osobno. 82 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wystarczy ustawić kursor nad wierzchołkiem lub krawędzią elementu i wcisnąć klawisz Shift. Szczegóły. zaznaczone elementy zostają podświetlone wyróżniającym się kolorem. “detekcja elementów”). Aby to uczynić wciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Alt+Spacja.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlenie Zaznaczenia Oprócz wyświetlania punktów aktywnych. Kolor podświetlenia zaznaczenia (zarówno konturu jak i powierzchni elementu) może być dowolnie ustawiony (lub całkowicie wyłączony) w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. widoczne są również ukryte krawędzie elementu. Uwaga: Podświetlanie powierzchni elementów w 3D jest możliwe tylko w trybie Procedury 3D OpenGL. Podświetlanie obrysu elementów ArchiCAD pomaga identyfikować elementy podświetlając je przed zaznaczeniem (tzw. Uwaga: Jeżeli aktywne jest narzędzie Strzałka.

Szczegóły. Okno informacji o elemencie pojawi się automatycznie (wraz z podświetleniem obrysu). okno informacji o elemencie będzie pojawiać się tylko wówczas. pojawia się napis Wiele elementów (TAB). krawędzie lub. Szczegóły. Uwaga: Gdy aktywne jest narzędzie Strzałka. pojawi się Okno informacji o elemencie. grubość stropu. obok jego nazwy pojawia się w nawiasie napis "Wybrane". • • • • • • • Rodzaj elementu Podstawowe właściwości elementu (strukturę warstwową ściany. rodzaj linii.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlanie obrysu oraz wyświetlanie Informacji o elemencie można dowolnie konfigurować a nawet wyłączyć w oknie dialogowym otwieranym poleceniem Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Okno Informacji o elemencie pojawia się również podczas wymiarowania elementów i podczas transferu ustawień elementów (polecenia Pobierz/Nadaj ustawienia): pojawia się ono obok kursora pipety/strzykawki przed transferem ustawień. Okno informacji o elemencie (Info Tag) Jeżeli ustawisz kursor nad elementem i wciśniesz klawisz Shift. informujący o możliwości cyklicznego przełączania zaznaczenia pomiędzy tymi elementami za pomoc klawisza TAB. 83 . Jego wyświetlenie jak również podświetlenie elementu podczas wykorzystania tych funkcji nie wymaga wciskania klawisza Shift. jeśli w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie zaznaczona będzie opcja "Podświetlenie obrysu elementu podczas wstawiania lub edycji". patrz Transfer ustawień na stronie 144. które można zaznaczyć (ich wierzchołki. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli element jest już zaznaczony. Okno informacji o elemencie zawiera następujące informacje: Dodatkowe informacje wyświetlane są u dołu okna: Zobacz także Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. Uwaga: Podczas operacji transferu ustawień i wymiarowania. na której znajduje się element (w oknach 3D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D). Właściciela elementu (w Zespole) Jeżeli pod kursorem znajduje się wiele elementów. itd. nazwę obiektu.) Wzniesienie podstawy elementu (tylko w przypadku elementów 3D) Warstwę elementu Kondygnację. Ten rodzaj Podświetlania obrysu elementu nie wymaga wciskania klawisza Shift. gdy aktywne jest Szybkie zaznaczanie. również powierzchnie).

Znaczek nad wierzchołkiem/punktem aktywnym innych elementów. Czarny ołówek z białą końcówką węzłem lub punktem aktywnym. Pogrubiony Znaczek nad wierzchołkiem Ściany po stronie linii osi lub nad wierzchołkiem Belki na osi odniesienia. kursor ArchiCADa przyjmuje różne kształty. Ołówek w paski z czarną końcówką lub nad osią odniesienia Belki. Szczegóły. Po przesunięciu kursora nad poszczególne elementy jego kształt będzie się zmieniał. nad każdym innym nad przecinającymi się 84 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Komunikacja z ArchiCADem Wygląd Okna informacji o elemencie oraz czas. Ołówek w paski nad linią osi Ściany nad krawędziami pozostałych nad przecinającymi się krawędziami. Przecięcie nad linią osi Ściany lub Gdy klikniesz. nad każdą inną krawędzią. Końcówka ołówka z Przecięciem krawędziami. w zależności od znajdujących się pod nim elementów: • • • • • • Krzyżyk pusty obszar w oknie. aby rozpocząć rysowanie elementu. Pogrubiony Znaczek Mercedesa osią odniesienia Belki. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Znaczek Mercedesa elementów. Czarny ołówek nad wierzchołkiem linii osi Ściany lub linii odniesienia Belki. Inteligentny kursor Poniżej opisano różne kształty inteligentnego kursora w poszczególnych położeniach i sytuacjach występujących podczas pracy w ArchiCADzie. Przy uaktywnieniu dowolnego narzędzia z wyjątkiem Narzędzia Strzałka. W zależności od położenia będzie przyjmował następujące kształty: • • • • • • Biały ołówek nad pustym obszarem lub nad elementem (tam gdzie nie ma punktów aktywnych ani krawędzi). po upływie którego okno będzie się pojawiać. kursor zamieni się w symbol Pustego ołówka. można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. którego zdefiniowanie wymaga określenia więcej niż jednego punktu.

nad nad punktem Przy użyciu narzędzia Strzałka dostępne są następujące kształty: • • • • Strzałka pusty obszar w oknie. Końcówka ołówka ze znaczkiem stycznej stycznym z krawędzią. przyklejanie do punktów • • • • Strzałka ze Znaczkiem prostopadłości przyklejanie prostopadłe do krawędzi lub łuku podczas przeciągania elementu. gdy kursor znajduje się nad powierzchnią zaznaczanego elementu. Strzałka ze Znaczkiem Mercedesa przyklejanie do krawędzi innych niż linie osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka z Przecięciem przecięcia krawędzi. Strzałka ze Znaczkiem styczności przyklejanie styczne do łuku podczas przeciągania elementu. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem Mercedesa przykleja do linii osi Ścian oraz osi odniesienia Belek. 85 . • Niektóre kształty kursora są wyświetlane tylko w szczególnych sytuacjach: • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Chmurka oznacza pustą przestrzeń ponad horyzontem w widokach perspektywy.Komunikacja z ArchiCADem • • Końcówka ołówka ze znaczkiem prostopadłości prostopadłą krawędzią. Szybkie Zaznaczanie (Magnes) pojawia się. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem przyklejanie do wierzchołków linii osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka ze Znaczkiem przyklejanie do Punktów aktywnych i wierzchołków innych niż linie osi Ścian lub osie odniesienia Belek.

przy pomocy tego kursora można wybrać płaszczyznę. krawędzi oraz ograniczonych przez elementy przestrzeni . Nożyczki przycinanie elementów (klikając element przytrzymaj klawisz Ctrl/Cmd). • • • • • • • • • • Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zaznacz aby zaznaczyć lub anulować zaznaczenie elementów na podstawie szerokiego wyboru kryteriów.Komunikacja z ArchiCADem • Magiczna Różdżka używana jest do tworzenia nowych elementów za pomocą aktywnego narzędzia. Pipetka pojawia się podczas pobierania ustawień elementu (polecenie Pobierz ustawienia). w przypadku. Wymiarowania wysokości. zaznaczoną stronę podczas dzielenia elementów. Młotek pojawia się podczas wstawiania Łańcucha wymiarów. obracania i odbijania kopii elementu. zapewnia możliwość wybrania linii lub krawędzi. w której będą określane wymiary zaznaczonych elementów. Białe nożyczki nad pustą przestrzenią. poprzez śledzenie konturów elementów istniejących. Magnes plus ikona linii wymiarowej: W Dokumencie 3D. Podwójne Oko wskazanie położenia Drzwi/Okna podczas wstawiania wierzchołkiem (Metoda geometrii). Oko określa kierunek spadku Dachu. Podczas wymiarowania: • • - • • Anulowanie Zaznaczenia Aby anulować zaznaczenie jednego lub więcej elementów. Modyfikuj zaznaczone elementy Polecenie Modyfikuj zaznaczone elementy z menu Edycja > Ustawienia elementów otwiera okno dialogowe umożliwiające Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 86 . Zostanie anulowane zaznaczenie wszystkich zaznaczonych elementów w obszarze wieloboku. Spowoduje to anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych elementów. należy wykonać jedną z poniższych operacji: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknąć nad pustą przestrzenią okna przy aktywnym dowolnym narzędziu (także narzędziu Strzałka). Metryczek stref oraz Powierzchni wypełnienia. Mercedes plus ikona równoległego wymiaru: Podczas wymiarowania liniowego przy pomocy funkcji Każdy Kierunek. Funkcja ta jest również używana do określania położenia ścian łukowych i przegród strukturalnych wstawianych metodą stycznych. Magiczna Różdżka posiada trzy kształty kursora świadczące o identyfikacji wierzchołków . lub narysować wielobok. Kliknij wybrany element trzymając wciśnięty klawisz Shift. Czarne nożyczki wyświetlane są nad krawędzią elementu. Strzykawka pojawia się podczas przenoszenia ustawień jednego elementu na drugi (polecenie Nadaj ustawienia) Plus pojawia się podczas przesunięcia. Wymiarowania kątów. gdy istnieje więcej niż jedna możliwość lokalizacji. Wektor wypełnienia pojawia się gdy należy określić kierunek wypełnienia wektorowego. • Trójząb przesuwa Obszar Zaznaczenia lub wklejoną zawartość Schowka. pojawia się również podczas zamykania wieloboków. głębokość Ograniczonego przekroju oraz zorientowanie Okien/Drzwi. Przytrzymać klawisz Shift i kliknąć zaznaczony element. po kliknięciu punktów przeznaczonych do wymiarowania. Dwa plusy pojawia się podczas przesunięcia i obracania wielu kopii elementu. Słońce wyświetla się podczas wprowadzania przegród strukturalnych w celu zdefiniowania "zewnętrznej" części przegrody strukturalnej. Wymiar zostanie utworzony równolegle do zaznaczonej linii/krawędzi.

patrz Okno dialogowe Modyfikuj Zaznaczone Elementy w Pomocy ArchiCADa. W oknach zawierających obrazki (np. Obszar Zaznaczenia jest często używany do: • • definiowania obszarów. jedyną dostępną operacją z wykorzystaniem Obszaru zaznaczania jest polecenie "Kopiuj". wewnątrz których zaznaczone zostaną wszystkie elementy wybranego typu. nie zmieniając przy tym pozostałych ustawień tych elementów. Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń Użyj polecenia Okna > Palety > Zaznaczenia w celu zapisywania często wykorzystywanych zaznaczeń oraz przywoływania zaznaczeń. jak kolor Punktów Zaznaczenia: ustaw ten kolor w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Informacja o Elemencie > Punkty Zaznaczenia i kolor Obszaru Zaznaczenia. Zaznaczanie Obszarem Zaznaczenia nie powoduje wyświetlania punktów zaznaczenia znajdujących się w tym obszarze elementów.Komunikacja z ArchiCADem jednoczesną edycję wybranych atrybutów (warstw i kolorów piór) zaznaczonych elementów różnych typów. Kolor krawędzi Obszaru jest taki sam. Jeżeli następnie klikniesz i z przytrzymanym klawiszem myszy zmienisz położenie kursora. Aby użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia do określenia zaznaczenia lub do edycji. a ich podstawowe zastosowanie to zaznaczanie i edycja grup elementów ArchiCADa. Możliwości narzędzia Obszar Zaznaczenia są dopełnieniem możliwości narzędzia Strzałka. edycji i wizualizacji. • Jeżeli omyłkowo zdefiniujesz pierwszy punkt Obszaru. Obszar Zaznaczenia wraz ze wszystkimi zawartymi w nim wierzchołkami zostanie również przesunięty. Więcej szczegółów. kształt kursora zmieni się w Znaczek lub znak Mercedesa. Wszystkie zapamiętane zaznaczenia są przechowywane w pliku projektu. Okna 3D. Obszar Zaznaczenia O Obszarze Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia może być wykorzystywane do definiowania obszarów na potrzeby selekcji. Dokumentu 3D. Jeżeli klikniesz na wierzchołek lub krawędź elementu wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. musisz najpierw narysować prostokątną lub wieloboczną granicę zaznaczenia. Arkuszy oraz okna Symbolu 2D Obiektów GDL. okien Przekroju/Elewacji/RŚ. Detali i Obszaru 2D. • • Szczegółowy opis. Narzędzie Obszar Zaznaczenia jest dostępne w obszarze roboczym Rzutu. patrz Modyfikowanie wymiarów elementów na stronie 128 oraz w Przemieszczanie elementów na stronie 118. okno wizualizacji) lub w oknie widoku Obiektu GDL. możesz zrezygnować z wykonania operacji naciskając klawisz Esc (lub klikając przycisk Anuluj w Palecie kontrolnej). możesz rozciągnąć wszystkie wieloboczne i linearne elementy budynku jednocześnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 87 . Przy tej operacji dostępne są wszystkie funkcje wspomagające rysowanie. gdy narzędzie Obszar Zaznaczenia będzie aktywne. Obszar Zaznaczenia jest oznaczony animowaną przerywaną linią. wizualizowania wybranego fragmentu projektu w 3D. które wcześniej zostały zapamiętane. • przemieszczania lub zmiany wielkości wielu elementów różnego typu jednocześnie: np. Wszystkie elementy wieloboczne i liniowe częściowo zawarte w Obszarze Zaznaczenia mogą zostać rozciągnięte jednocześnie.

• Obszar o granicy wyświetlanej w postaci cienkiej linii przerywanej oznacza metodę Pojedynczej kondygnacji . • Metoda Wieloboku pozwala zdefiniować granicę Obszaru w oparciu o dowolną ilość segmentów. Dzięki niej zaznaczane są elementy na wszystkich kondygnacjach Projektu. Można wtedy wybrać wyszukiwanie zarówno wewnątrz.Komunikacja z ArchiCADem • Jeżeli klikniesz wewnątrz Obszaru nie najeżdżając na wierzchołek ani na krawędź. wybierz narzędzie Obszar Zaznaczenia z Palety Narzędzi. Przynajmniej dwa segmenty należy określić ręcznie. w oknach innego typu dostępne są trzy). kursor przyjmie kształt Trójzębu . Przy tej metodzie zaznaczane są elementy na jednej kondygnacji. Uwaga: Metoda ta jest aktywna tylko w oknie Rzutu. W tym przypadku przesuwanie kursora wpłynie tylko na położenie Obszaru Zaznaczenia. Zaznacz Wszystkie Elementy w Obszarze Zaznaczenia Aby zaznaczyć wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia. lub wstawiając ostatni punkt w miejscu pierwszego (kursor przybierze wtedy kształt Młotka). • Granica Obszaru w postaci grubej linii przerywanej reprezentuje metodę Wszystkich kondygnacji. Aby narysować Obszar Zaznaczenia. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. Obszar Zaznaczenia może zostać zamknięty na trzy sposoby: dwukrotnie klikając ostatni wskazany punkt. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 88 . wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko w Obszarze Zaznaczenia. Wielobok może się składać tylko z odcinków prostych. jak i na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia. funkcja Znajdź i Zaznacz automatycznie uwzględni kryterium Obszaru Zaznaczenia. Zakończenie rysowania jednego segmentu automatycznie rozpoczyna rysowanie kolejnego. (W Oknie 3D dostępne są cztery opcje. pozostawiając zawarte w nim elementy nie zmienione. Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia posiada dwie alternatywne Metody definicji. ponieważ Obszar musi mieć minimum 3 boki. Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. Odpowiednie opcje dostępne są w palecie Info. Użyj Obszaru Zaznaczenia w obrębie funkcji Znajdź i Zaznacz Jeżeli wstawiłeś Obszar Zaznaczenia. wybierając OK z menu kontekstowego.

polecenie to spowoduje wyświetlenie tych elementów bez względu na ewentualne zdefiniowane Obszary Zaznaczenia. • Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Obszar Zaznaczenia można wykorzystywać do wyświetlania fragmentu Projektu w 3D. Prostokąta oraz Obróconego Prostokąta. Szczegóły. a następnie trzecim kliknięciem określasz długość prostopadłych boków. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 89 . Aby wspomóc omówione operacje. (W perspektywach podstawa Obszaru Zaznaczenia musi się znajdować poniżej horyzontu. Podstawa Obszaru Zaznaczenia jest określana przy pomocy tych samych operacji co w oknie Rzutu. lub wybierz to samo polecenie z menu kontekstowego. i w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie docinał model. Najpierw wskazujesz jeden bok prostokąta dwoma kliknięciami w dowolnych punktach na rzucie. Fragmenty elementów zawarte w Obszarze Zaznaczenia zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Definiowanie Obszaru zatwierdza się kliknięciem po przesunięciu wskaźnika myszy do pożądanego położenia przeciwległego narożnika. Pozwala ona na skopiowanie zawartości Obszaru w taki sposób. • Szczegóły. Po wskazaniu kliknięciem pierwszego narożnika Obszaru. patrz Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu na stronie 90. że może ona zostać wklejona w postaci elementów rysunkowych do innych okien ArchiCADa. Uwaga: Jeżeli na rzucie są bezpośrednio zaznaczone elementy. Metoda Obróconego Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar w postaci dowolnie zorientowanego prostokąta. Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia.) Następnym krokiem jest określenie wysokości zaznaczonej przestrzeni. a następnie użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. patrz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D na stronie 178. nawet jeśli dany fragment nie będzie zawierał żadnych punktów aktywnych. Opcje w sekcji “Działanie obszaru zaznaczenia” w oknie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D pozwalają na określenie czy.Komunikacja z ArchiCADem • Metoda Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar Zaznaczenia w postaci prostokąta ustawionego pod odpowiednimi kątami w stosunku do okna. • Czwarta metoda pozwala na narysowanie dwuwymiarowego Obszaru Zaznaczenia. Pierwsze trzy metody dostępne w Oknie 3D są rozwinięciami metod Wielokąta. osie układu współrzędnych są cały czas wyświetlane na ekranie. będziesz mógł obserwować jak w miarę przesuwania wskaźnika myszy zmieniają się gabaryty prostokąta.

Szczegóły. patrz Okno dialogowe Kopiuj w Pomocy ArchiCADa. • • Kopiowanie zawartości Okna 3D w trybie Wewnętrznego Silnika Grafiki. 1) Otwórz widok. Obszar zostaje zachowany do dalszego użycia. 3) Wybierz polecenie: Edycja > Kopiuj. linii i wypełnień. upewnij się. 90 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wówczas wciśnięcie klawisza Esc spowoduje w pierwszej kolejności anulowanie zaznaczenia tych elementów a następnie usunie Obszaru Zaznaczenia. spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego opcje dotyczące sposobu przeniesienia poszczególnych komponentów rysunku. albo Okna Obrazków Modelu.Elewacje są wklejane do okna Rzutu w postaci pełnowymiarowych elementów 2D.) Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Uwaga: Kopiowane elementy konstrukcyjne będą wstawiane w postaci elementów 2D (punktów. że wybrana jest metoda Płaska). . Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu Możesz użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia w celu skopiowania fragmentu Okna 3D. 4) Przejdź do Rzutu i wybierz polecenie Edycja > Wklej. Kliknij dwukrotnie na arkuszu roboczym poza granicami Obszaru Zaznaczenia przy uaktywnionym narzędziu Obszar Zaznaczenia. Rozpocznij rysowanie nowego Obszaru Zaznaczenia. jednak wklejone elementy będą zachowywały się jak elementy rysunków 2D a nie elementy modeli.Komunikacja z ArchiCADem Usuwanie Obszaru Zaznaczenia Aby usunąć narysowany Obszar Zaznaczenia skorzystaj z jednej z poniższych metod: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknij prawym klawiszem myszy lub z przytrzymanym klawiszem Ctrl (MacOS) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń Obszar Zaznaczenia. 2) Użyj narzędzia Obszaru Zaznaczenia aby skopiować wybrany fragment (jeżeli zaznaczasz Obszar w oknie 3D. 5) Używając kursora w kształcie Trójzębu określ położenie obrazka. Wybranie innego narzędzia nie powoduje usunięcia Obszaru Zaznaczenia. . Przy kopiowaniu w Oknie 3D w trybie OpenGL wszystkie wklejane obrazki zostaną przeniesione w formacie bitmapowym. okien Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D. 6) Kliknij poza obszarem prostokąta aby zatwierdzić wstawienie obrazka. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160.Części Obrazków Modelu są wklejane jako zrzuty ekranu. Szczegóły. Jeżeli bezpośrednio (klikając kursorem) zaznaczyłeś elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Uwaga: Istnieje możliwość wklejenia elementów do innych okien modelu 2D. z którego chcesz skorzystać jako źródła.

kliknij jeden z punktów aktywnych dowolnego elementu wewnątrz Obszaru i przesuń/rozciągnij elementy do nowego położenia. • • W tym celu przy otwartym pliku projektu ArchiCADa. Na poniższej ilustracji zaprezentowano przesunięcie za pomocą Obszaru Zaznaczenia kilku mebli jednocześnie do innego pomieszczenia. jak każdy inny obrazek. • Elementy.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 91 .Komunikacja z ArchiCADem Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia Możliwe jest wklejanie kadrów z dowolnych plików obrazka do okien ArchiCADa. Następnie wskaźnikiem myszy określ kadr (Obszar Zaznaczenia jest jedynym dostępnym narzędziem) i skopiuj go do schowka. częściowo leżące poza tym Obszarem zostaną rozciągnięte zgodnie z przemieszczeniem Obszaru. otwórz plik w dowolnym formacie graficznym. wielobocznych i łukowych elementów. Szczegóły. (Patrz. Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia wokół linearnych. które chcesz przesunąć lub rozciągnąć. • Elementy całkowicie zawarte wewnątrz Obszaru Zaznaczenia zostaną przesunięte do nowego położenia. a następnie wklej zawartość schowka do projektu ArchiCADa. których przynajmniej jeden wierzchołek znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. patrz Obrazki na stronie 415. • Wklejony fragment będzie można modyfikować. ilustracja poniżej. Zamknij plik obrazka. Przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia.

Przesunięcia. ArchiCAD definiuje trzy początki układu współrzędnych: 3) Początek Układu Współrzędnych dla Zmian jest również 1) Początek Układu tymczasowy. narożnik) musi się znajdować wewnątrz Obszaru Zaznaczenia Uwaga: W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ/Dokumentu 3D/Detali i Obszaru 2D niektóre polecenia edycji są dostępne tylko dla elementów 2D.Komunikacja z ArchiCADem Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia Jeżeli chcesz wykonać operacje Wycięcia. W Widoku 3D Początek Układu Współrzędnych oraz osie X. Początek Układu Współrzędnych Projektu jest również widoczny. Y. Usunięcia. Skopiowania. jest używany do pomiaru długości lub kąta tymczasowego wektora edycji mierzonych względem punktu początkowego operacji rysunkowych. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika może zostać umieszczony dowolnie. Obrotu bądź Powielenia elementów. przez użytkownika jako tymczasowa pomoc w kreśleniu i pomiarach. został on oznaczony literą X. By skorzystać z poleceń edycji na wstawionym Rysunku. stropów i innych elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest tworzony 92 . umożliwiając „zerowanie” każdej lokalizacji. Linie mają długość 1 metra. Na tej ilustracji narożnik wybranego słupa (oznaczony literą X) jest Początkiem Układu Współrzędnych dla Zmian. Na tej ilustracji Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest ustawiony na jednym końcu wybranej ściany. jego współrzędne to (0. Początek Układu Współrzędnych dla Zmian. jego współrzędne to (0. który pojawia się wyłącznie w trakcie tworzenia lub edycji elementów. 0). Operacje te będą oddziaływały na całe elementy. patrz Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika na stronie 93. czarnymi liniami. 0). Współrzędnych Projektu o stałej lokalizacji. przynajmniej jeden wierzchołek tego Rysunku (np. 0). jeśli używasz domyślnego widoku domyślnego wzorca. Więcej szczegółów. oznaczony znakiem X. wszystkie pomiary odnoszą się do początku układu. Jest to pomocna funkcja szczególnie przy tworzeniu elementów w relacji do już istniejących ścian. podobnie jak w każdym innym układzie współrzędnych. Z są oznaczone pogrubionymi. Odbicia lustrzanego. Domyślnie położenie Początku Układu W oknach rzutów i w innych oknach 2D Początek Układu Współrzędnych jest zawsze oznaczony pogrubionym znakiem X. Początki Układu Współrzędnych O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie W układzie współrzędnych ArchiCADa. Położenie początku układu jest zawsze interpretowane jako punkt o współrzędnych (0. niezmiennej przez cały czas istnienia projektu. Początek Układu Współrzędnych Projektu. muszą one posiadać przynajmniej jeden wierzchołek wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. (W Palecie Współrzędnych współrzędne są wyświetlane jako (0. Współrzędnych Użytkownika pokrywa się z położeniem Początku Układu Współrzędnych Projektu. ale pozostaje nieaktywny. znajduje się blisko dolnego lewego narożnika okna Rzutu. 0).

jeśli jest wyświetlona). punkt zerowy projektu pozostaje w tym samym kolorze co siatka konstrukcyjna. Początek układu zostaje natychmiast przeniesiony w to miejsce. a następnie dowolny punkt w oknie. Uwaga: Jeżeli element został wstawiony w oknie 2D. jeśli chcesz umiejscowić początek układu współrzędnych. Uwaga: Przy aktywnej funkcji Grawitacji. w którym nie ma jeszcze żadnych elementów. • W dowolnym położeniu korzystając z przycisku Początek Układu Użytkownika znajdującego się na pasku narzędzi Standard (lub w palecie Współrzędnych. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D Przy wstawianiu elementów w Oknie 3D ich wzniesienie jest liczone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. Uwaga: Gdy pojawi się Początek Układu Współrzędnych dla Zmian lub Użytkownika. elementy będą wstawiane na powierzchni Dachów/Stropów/Siatek niezależnie od ich ustawień wzniesienia. Aby przywrócić położenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w miejscu Początku Układu Współrzędnych Projektu. Zobacz Wzniesienie i Grawitacja na stronie 113. Użyj opcji w Oknie Ustawień narzędzia do wprowadzenie wzniesienia wstawianych elementów. kliknij dwukrotnie przycisk Początku Układu Użytkownika w pasku narzędzi Standard. Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika Są dwa sposoby tworzenia Początku Układu Współrzędnych Użytkownika: • Na dowolnym wierzchołku elementu konstrukcyjnego przy użyciu klawiatury. Utworzenie Początku na pustej przestrzeni jest możliwe.Komunikacja z ArchiCADem Najpierw należy kliknąć przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika. Aby zmodyfikować wzniesienie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D należy: • Aktywować przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika (pasek narzędzi Standard) • Kliknąć nad powierzchnią elementu (tylko w trybie Ukrytych Linii bądź Cieniowania). jednak nie powoduje zmiany jego wzniesienia. Przytrzymaj klawisze Alt i Shift (MacOS: Opt + Shift) i przesuń kursor do wierzchołka elementu konstrukcyjnego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 93 . W razie potrzeby w oknie ustawień danego wstawionego elementu może być wyświetlane wzniesienie względem Układu Użytkownika lub względem Kondygnacji Macierzystej. W ten sposób można przenieść początek układu do punktu. będzie posiadał także wartość wzniesienia względem własnej (macierzystej) kondygnacji.

Pojawi się Paleta wskazująca pozycję kursora. z rozwijanego menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard można wybrać czy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 94 . itd. zaznaczymy prosty segment elementu i z Palety Pomocniczej wybierzemy polecenie Zmień krzywiznę krawędzi. Opcje palety Podręczne współrzędne (kolory. musisz aktywować odnośny przycisk na pasku narzędzi Standard. wystarczy wcisnąć klawisz "n". Domyślnie Podręczne Współrzędne są wyświetlane tylko “w razie potrzeby”: czyli w trakcie wprowadzania współrzędnych albo w czasie wykonywania operacji edycji. wyświetlanych w Podręcznych współrzędnych zależy od tego. patrz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. lub zaznaczyć pole przy opcji Wyświetlanie Podręcznych Współrzędnych w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne.Komunikacja z ArchiCADem Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne O Podręcznych Współrzędnych Wszystkie wartości współrzędnych wyświetlane są w palecie Podręczne Współrzędne. Aby korzystać z Podręcznych Współrzędnych. co w danym momencie jest edytowane. Aby wyłączyć Podręczne współrzędne. zawartość oraz zachowanie) mogą zostać ustawione w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. Niektóre funkcje Podręcznych Współrzędnych są dostępne po rozwinięciu przycisku oznaczonego trójkątem obok ikony Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. należy odznaczyć ikonę Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard lub użyć skrótu n. Uwaga: Ten rozdział zajmuje się wprowadzaniem współrzędnych za pośrednictwem palety Podręczne Współrzędne. Paleta będzie wówczas stale wyświetlana informując o położeniu wskaźnika myszy. jest to parametr domyślny . Szczegóły. położenia punktów aktywnych Obiektów GDL. która podąża za ruchami wskaźnika myszki i dostępna jest w każdym typie okna. W zależności od potrzeb. Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych Rodzaj parametrów. Opcjonalnie można wybrać tryb ciągłego wyświetlania Podręcznych Współrzędnych zaznaczając pole przy opcji Zawsze. Aby wyświetlić Podręczne Współrzędne przed rozpoczęcia wstawiania elementu. w Podręcznych współrzędnych pojawi się parametr "Promień łuku". kątów. Paleta Podręczne Współrzędne pozwala na wygodne wprowadzanie wartości długości. Jeden z parametrów w Podręcznych Współrzędnych jest zawsze wyświetlany pogrubioną czcionką. Gdy na przykład. Informacje na temat znanej ze wcześniejszych wersji ArchiCADa Palety Współrzędnych znajdziesz w rozdziale Paleta Współrzędnych w Pomocy ArchiCADa.

wszystkie dostępne parametry zostaną wyświetlone jak tylko rozpoczniesz wprowadzać danych lub wciśniesz klawisz TAB. wartości mierzone są od Punktu początkowego edycji. Gdy włączone są wartości bezwzględne.. Domyślnie w Podręcznych Współrzędnych są wyświetlane wartości względne.w. nieaktywne jest tylko podczas edycji/wprowadzania. • Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne Numeryczne wprowadzanie współrzędnych może odbywać za pomocą samej klawiatury lub klawiatury w połączeniu z myszką.Komunikacja z ArchiCADem w Palecie będą wyświetlane współrzędne kartezjańskie czy biegunowe (odległość/kąt). • Przy Względnym układzie odniesienia. ustawione są Wartości Względne współrzędnych. to polecenie jest domyślnie aktywne. pionową(Y). promień (D) oraz kątową (A)) kursora od Początku układu użytkownika. pionową(Y). podczas gdy wartości promienia (odległości) i kąta do współrzędnych układu biegunowego. użyj skrótu /. iż zawsze wyświetlają odległość (poziomą (X). w trakcie rysowania pojawia się przerywana linia łącząca kursor z początkiem układu. Współrzędne mogą przyjmować wartości względne i bezwzględne (Względny/Bezwzględny układ odniesienia). Oznacza to. Porada: Aby przełączać pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi w czasie pracy. przejdź do Podręcznych współrzędnych wciskając klawisz TAB. promień (D) oraz kątową (A) kursora od ostatniego edytowanego punktu. Wartości w Bezwzględnym układzie odniesienia mierzone są od Początku układu użytkownika (zobacz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92). Wartości pozioma i pionowa odnoszą się do współrzędnych X i Y układu kartezjańskiego. Domyślnie. wyłącz opcję "Wartości Względne w Podręcznych Współrzędnych". Kolejność parametrów jest związana z ich znaczeniem (współrzędne D/A (Odległość/Kąt) znajdują się przed współrzędnymi XYZ). (Jeżeli wolisz używać Wartości Bezwzględnych. Uwaga: Identyczna opcja “Rozszerzenie Podręcznych współrzędnych podczas wprowadzania wartości” jest dostępna w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. pokazują odległość poziomą (X). przejście od jednych do drugich jest możliwe poprzez kliknięcie polecenia "Pierwszeństwo XY w Podręcznych Współrzędnych/Pierwszeństwo współrzędnych biegunowych" podczas edycji/wprowadzania) oraz czy w Palecie będą wyświetlane nazwy parametrów ("Pokaż/Ukryj nazwy parametrów"). Do przełączania opisanych opcji służy polecenie Wartości względne w Podręcznych Współrzędnych dostępne w rozwijanym menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard.) Gdy opcja Auto-rozwijanie Podręcznych współrzędnych jest aktywna. a następnie kliknij strzałkę znajdującą się na dole palety P. W przeciwnym wypadku. tzn. aby ją rozszerzyć. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 95 .

wciśnij Enter lub kliknij ikonę znaczka w palecie Podręczne współrzędne. Edytowany element przeskoczy do wskazanej pozycji i. Aby numerycznie wprowadzić wartości współrzędnych. wyświetlona zostanie linia Pomocnicza odpowiedniego typu. • • Można także dodawać lub odejmować wartości od danej współrzędnej wpisując znak + lub – po określeniu wartości współrzędnej. gdy w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne jest wybrana opcja "Włącz bezpośrednie wprowadzanie wartości do Podręcznych Współrzędnych". Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Aby zatwierdzić wprowadzoną wartość. a następnie wpisz żądaną liczbę. wciśnij odpowiedni klawisz skrótu (X. Współrzędne można również wprowadzać poprzez Paletę Współrzędnych (aktywuj ją przy pomocy menu Okno > Palety > Paleta współrzędnych). W tym momencie istnieje kilka możliwości: • • • Aby wprowadzić wartość dla innej współrzędnej. Więcej szczegółów dotyczących wartości Wzniesienia. Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne Gdy pojawi się paleta Podręczne Współrzędne. Wciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie ostatniej operacji. Z.Komunikacja z ArchiCADem Możesz również uaktywnić pozycje palety klikając je lub wciskając skróty klawiaturowe odpowiednich współrzędnych. wystarczy wpisać z klawiatury wartość dla domyślnej współrzędnej (jej nazwa wyświetlona będzie pogrubioną czcionką). ułatwiająca dalszą edycję. (ale nie musisz) dodawać znak +. Y. D/R lub A) a następnie żądaną wartość. wpisanie x3+ spowoduje dodanie 3 do wartości x wyświetlonej w palecie Podręcznych współrzędnych. jeżeli aktywna jest funkcja Linii Pomocniczych. Aby zakończyć rysowanie elementu. Pole zaznaczonej współrzędnej zostanie podświetlone. wciśnięcie skrótu ukrytego parametru spowoduje jego wyświetlenie. zobacz Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych na stronie 113. X3 lub Y-4. Wciśnij klawisz Tab tyle razy ile potrzeba aby kursor przeskoczył do odpowiedniej współrzędnej. wciśnij powtórnie skrót edytowanej współrzędnej lub kliknij gdziekolwiek na obszarze roboczym. Np. Aby powrócić do graficznego definiowania współrzędnych. 96 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Można wprowadzać wartości współrzędnych w dowolnej kolejności. Wpisz wartość dla wybranej współrzędnej. Domyślnie opcja ta jest włączona. wciśnij jej klawisz skrótu. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Kursor automatycznie przeskoczy do palety i wpisana wartość zostanie wprowadzona. Jeżeli paleta Podręcznych współrzędnych wyświetlona jest w skróconej formie. Domyślnie opcja ta jest włączona. Kursor zostanie wtedy ustawiony na domyślnym parametrze (wyświetlonym pogrubioną czcionką). gdy wybrana jest opcja "Skróty klawiszowe aktywują wprowadzanie wartości w Podręcznych współrzędnych. Przy wartościach dodatnich możesz. kliknij ikonę krzyżyka znajdującą się obok ikony znaczka. np. Innym sposobem przełączenia kursora do palety Podręcznych współrzędnych jest wciśnięcie klawisza TAB.

Gdy tylko ukończysz rysowanie pierwszego elementu. że wartości wyświetlanych kątów mierzone będą: • • względem poprzedniego wstawionego segmentu. 3’6".). y=0 (układ współrzędnych przełączony zostaje na Względny). . Wpisanie 3’6. sześć cali. iż wyświetlane będą bezwzględne wartości współrzędnych X-Y natomiast wartości R.Komunikacja z ArchiCADem Uwagi dla użytkowników amerykańskiego systemu jednostek: • Aby odjąć wartości w całych stopach. w przypadku rysowania wieloboków lub względem siatki. Względna wartość kąta: Włączenie tej opcji spowoduje. kąty mogą przyjmować wartości od 0 do 360 stopni. Początek układu odniesienia zostanie przeniesiony do jego punktu końcowego. lub 3-6 oznacza trzy stopy. Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane Specjalne opcje Podręcznych Współrzędny ch (menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędn) umożliwiają dostosowanie dostępnych funkcji do potrzeb użytkownika. że kąty w Podręcznych współrzędnych mierzone będą względem aktywnej Linii Pomocniczej. należy wpisać znak myślnika podwójnie. Oznacza to. że po wartości stóp nastąpi wartość cali. Istnieje również możliwość ciągłego wprowadzania wartości współrzędnych podczas rysowania łańcucha elementów (Ścian. • Wartości współrzędnych można kopiować do schowka i wklejać. należy zatem korzystać ze skrótów klawiszowych lub menu kontekstowego. zobacz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. gdzie jej poziome linie oznaczają wartość zero. Możesz łączyć wprowadzanie współrzędnych blokując wartość danej pozycji i edytując kolejną. stając się punktem początkowym nowego elementu z przypisanymi wartościami x=0. nawet jeśli wciśnięty jest przycisk Wartości względne w Podręcznych współrzędnych. Belek. Polecenia Wytnij. Kopiuj oraz Wklej znajdujące się w górnym menu. a kąt mierzony jest do 180 stopni. (włączona musi być funkcja Linii Pomocniczych. ponieważ pojedynczy myślnik oznacza. Linii. itd. Pokaż wartości współrzędnych X-Y w Podręcznych współrzędnych względem Początku układu Użytkownika: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie bezwzględnych wartości współrzędnych X-Y w układzie kartezjańskim. Wpisanie 3 oznacza trzy stopy. Wartość kąta względem Linii Pomocniczej: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 97 . są nieaktywne w czasie numerycznego wprowadzania wartości. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona.) Więcej informacji na temat tych opcji. A oraz wartości współrzędnych kartezajańskich pozostaną względne.

od którego rozpoczynają się kolejne pomiary. a także odległość oraz kąt mierzone względem punktu początkowego. Po dwóch kliknięciach w palecie Podręczne Współrzędne będzie także wyświetlana odległość sumaryczna oraz powierzchnia (wyświetlana jako przezroczysty obszar). zmierzyć (lub ustawić) numerycznie odległość. Siatka Modularna jest używana do odzwierciedlenia dowolnego rytmu konstrukcji w Projekcie. Wskaż kliknięciem punkt początkowy (na ilustracji jest to lewy górny róg prostokątnej ściany) i rozpocznij mierzenie. Siatki mogą być definiowane indywidualnie dla okna Rzutu. Aby użyć Marki. Siatka modularna może być Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 98 . Możliwe jest dokonywanie pomiarów w łańcuchach o dowolnej ilości segmentów: każde kliknięcie odpowiada nowemu punktowi początkowemu. lokalne siatki przestrzenne różnych rozmiarów i kształtów za pomocą Narzędzia Siatka. Dokumentu 3D. Możesz również używać Narzędzia Miarka podczas rysowania elementów. Mogą one być skonfigurowane w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Ilustracja poniżej reprezentuje sytuację. System Siatek Dostępne są dwa systemy siatek ułatwiające proces rysowania: Siatka modularna oraz Siatka przyklejania. W palecie Podręcznych Współrzędnych będą wyświetlane poziome. możesz uaktywnić Miarkę. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Narzędzie Miarka Narzędzie Miarka można włączyć za pośrednictwem przycisku w pasku narzędzi Standard i stosowane jest do mierzenia odległości w projekcie. w której po trzech kliknięciach wskaźnik znalazł się nad ostatnim wierzchołkiem prostokątnej ściany. a następnie wcisnąć Enter aby przenieść te wartości do odpowiednich pól Podręcznych współrzędnych. Rysując na przykład Ścianę. kliknij ikonę reprezentującą to narzędzie w pasku narzędzi Standard lub wciśnij klawisz skrótu M. patrz Okno dialogowe Siatki i Tło w Pomocy ArchiCADa. patrz Narzędzie Siatka na stronie 437. pionowe współrzędne. Detali/Obszaru 2D lub Arkuszy. W palecie Współrzędnych oraz Standard znajduje się wiele skrótów dotyczących rodzajów siatek. Należy zaznaczyć. która na bieżąco dostarcza potrzebnych informacji. że na rzucie te same ustawienia Siatki obowiązują na wszystkich kondygnacjach. Jest to tymczasowo działająca funkcja. Uwaga: Możesz również utworzyć i wstawić własne. Szczegółowy opis. Siatki nie są wyświetlane w Oknie 3D. Przekroju/Elewacji/RŚ.

Istnieje możliwość ustalenia różnych odstępów w pionie i w poziomie pomiędzy węzłami siatki.aby łatwo przesunąć każdy element w oparciu o niewielki. W zależności od układu projektu. Siatka dodatkowa używana jest często przy określaniu grubości ścian betonowych lub ław fundamentowych a także do definiowania rytmu lub stopni w siatce modularnej. Kąt obrócenia siatki ustawia się w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. kliknij w menu siatki w pasku narzędzi Standard przycisk Siatka Obrócona lub wybierz analogiczną opcję z Palety Współrzędnych. Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Aby wyświetlić obróconą wersję Siatki Modularnej. Siatka przyklejania jest niewidoczną siatką (jej działanie może być przełączane . Siatka Modularna domyślnie jest widoczna w obszarze roboczym Rzutu. następnie narysuj wektor na ekranie lub kliknij istniejący segment prostego elementu: wektor ten zobrazuje kąt Siatki Obróconej względem osi poziomej. lecz można ją wyłączyć poleceniem w menu Widok > Opcje Siatki lub w menu Siatki w pasku narzędzi Standard. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 99 . Siatka Modularna może być rozbudowana o Siatkę Dodatkową (która jest również widoczna na ekranie) definiowaną w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Podobnie jak siatki drukowane na papierze (papier w kratkę lub milimetrowy) Siatki Modularne pozwalają na wizualną orientację co do rozmiarów elementów na Rzucie i w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Zobacz Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie na stronie 118. Zdefiniowane odstępy między węzłami siatki możesz również wykorzystać używając skrótu przesunięcia . bardziej pomocne może okazać się użycie siatki obróconej niż ortogonalnej. Definiując Siatkę przyklejania w oknie dialogowym Siatki i tło.Komunikacja z ArchiCADem również używana przy definiowaniu położenia ław fundamentowych lub stóp słupów budynku. Siatkę obróconą można też zdefiniować ręcznie: najpierw wybierz "Zdefiniuj Siatkę Obróconą" w pasku narzędzi Standard. zdefiniowany współczynnik przy pomocy skrótu klawiszowego.patrz niżej) powodującą przyklejanie kursora do jej punktów węzłowych. zazwyczaj określa się minimalną jednostkę pomiaru odpowiednią dla potrzeb Projektu.

Symbol 2D Obiektu GDL). Gdy używasz narzędzi selekcji. Funkcja Przyklejanie do siatki Funkcja Przyklejania do siatki pozwala na precyzyjne określenie położenia elementów. Gdy jest aktywna. Wybierz Siatkę przyklejania lub Siatkę modularną z menu Widok > Opcje przyklejania Siatki. ruchy kursora ograniczone są zarówno do węzłów Siatki przyklejania jak i Siatki modularnej. Kursor przykleja się do Linii Pomocniczych jak również do specjalnych punktów przyklejania. • Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych • • • Użyj klawisza skrótu Q by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Linii Pomocniczych Użyj przycisku na pasku narzędzi Standard Użyj polecenia Widok > Linie Pomocnicze • • Opcje Linii Pomocniczych są dostępne w menu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 100 . lub gdy umieszczasz/przesuwasz elementy (Obszar Zaznaczenia). nawet przy niewielkim stopniu powiększenia obrazu. Zaznacz opcję Siatka przyklejania lub Siatka Modularna w menu siatki w pasku narzędzi Standard. Aby wyłączyć funkcję Przyklejania do siatki: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia w menu Widok > Przyklejanie do siatki (wyłącz przełącznik). Linie Pomocnicze są dostępne we wszystkich oknach 2D (Rzut. Linie Pomocnicze O Liniach Pomocniczych Linie Pomocnicze są pomocą rysunkową wykorzystującą geometrię istniejących elementów. Gdy aktywne jest przyklejanie do siatki. Dokument 3D. Wybierz jedną z opcji przyciągania do Siatki w oknie dialogowym Siatki i tło. Linie Pomocnicze pojawiają się gdy rozpoczynasz edycję elementów (Strzałka). Niektóre z Linii Pomocniczych stanowią przedłużenie krawędzi/łuków istniejących elementów. Kursor "porusza się" tylko po zdefiniowanych węzłach siatki. które pozostaną na ekranie. Kropka przeskakująca między węzłami wskazuje obecne położenie kursora. Linie Pomocnicze mogą być używane w połączeniu z każdym narzędziem. Detal/Obszar 2D. Czasami pojawia się wiele Linii Pomocniczych a użytkownik może wybrać te. Zobacz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Możesz uaktywnić funkcję Przyklejania do siatki na jeden z podanych niżej sposobów: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia z menu Widok > Przyklejanie do siatki. Pozwala to na precyzyjną lokalizację kursora. Polecenie to wykorzysta ostatnio wybrany typ siatki (zarówno S.Komunikacja z ArchiCADem Jeżeli funkcja Przyklejanie do siatki jest włączona. Przekrój/Elewacja/RŚ. Ułatwiają one użytkownikowi znalezienie podczas rysowania i edycji dodatkowych punktów. inne pojawiają się chwilowo podczas ruchów kursorem. w zależności od ustawionych opcji. meble) można łatwo wyłączyć tę funkcję za pomocą klawisza skrótu S. wyświetlanych na tych liniach. przyklejania jak i modularnej). Aby wstawić element niezależnie od węzłów siatki (np. rysowanie odbywa się w oparciu o węzły siatki. Arkusz. kursor będzie przyklejany zarówno do Siatki Modularnej jak i do Siatki przyklejania. albo w Palecie Współrzędnych.

) Pojawi się Linia Pomocnicza przedłużająca krawędź elementu. zostanie on przedłużony do całego okręgu. 1) umieścić kursor na Krawędzi lub łuku elementu. Zobacz Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania na stronie 103. Dodatkowych Linii Pomocniczych oraz odstępów kątowych pomiędzy nimi). Linie Pomocnicze dla wielu elementów pojawiają się gdy w danej sytuacji możliwych jest kilka wyborów (np. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Stałej Linii Pomocniczej. Dodatkowe Linie Pomocnicze zostaną dostosowane do Aktywnej. 101 . Jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze edycji elementu. wciśnij Shift podczas wprowadzania danych (najpierw upewnij się. przed lub w • trakcie jego edycji. gdy zdecydujesz się po prostu je usunąć. jak na poniższej ilustracji). W przypadku łuku. musisz umieścić kursor na Linii Pomocniczej aby uczynić ją Stałą. (Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . upewnij się. że w oknie Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki wybrana jest opcja "Najbliższa Stała Linia Pomocnicza". linie poziome i pionowe. Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Linii Pomocniczej. a ich geometria uzależniona jest od wyboru ustawień w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze (dotyczących: Głównych Linii Pomocniczych . która z tych linii pozostanie. 2) umieścić kursor na dowolnym wierzchołku (przed lub w trakcie edycji). Rodzaje Linii Pomocniczych Tymczasowa Linia Pomocnicza pojawia się w momencie wprowadzania zmian i znika gdy dana operacja zostanie ukończona. lecz nie pozostają one na ekranie. Aby wyświetlić Stałe linie pomocnicze (tymczasowe. Pojawianie się i znikanie Linii Pomocniczych zależy od położenia kursora. najeżdżając na nią kursorem. Stałe Linie Pomocnicze widoczne są na ekranie aż do momentu ukończenia.Komunikacja z ArchiCADem • Opcje > Środowisko Pracy > Linie Pomocnicze oraz poprzez rozwijane menu Linie Pomocnicze w pasku narzędzi Standard. Zobacz Usuwanie Linii Pomocniczych na stronie 103. W danym momencie tylko jedna Linia Pomocnicza może być aktywna (pogrubiona). Aby uczynić Linię Pomocniczą aktywną. umieść na niej kursor i poczekaj aż zostanie pogrubiona. niebieskie linie pomocnicze zmieniają kolor na pomarańczowy). że w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki jest wybrana opcja "Najbliższa Tymczasowa Linia Pomocnicza".) Uwaga: Polecenia menu kontekstowego umożliwiają przekonwertowanie tymczasowych Linii Pomocniczych w stałe segmenty. Możliwe jest przyklejanie kursora do tych Linii Pomocniczych. uaktywnieniem innego okna) lub. anulowania lub przerwania danej operacji innym działaniem (np. Możesz wówczas wybrać.

Dodatkowe Linie Pomocnicze: Są one tworzone względem Głównych Linii Pomocniczych. aby wyświetlić Linie Pomocnicze. kierunek i promień ostatniego narysowanego wektora zostanie zaproponowany w ustawieniu Linii Pomocniczej. Czas pojawiania się Linii Pomocniczych Dla każdej kategorii Linii Pomocniczych (Główne.Komunikacja z ArchiCADem Na wierzchołku elementu pojawiają się również Dodatkowe Linie Pomocnicze ułożone zgodnie z ustawieniami dokonanymi w panelu okna dialogowego Środowiska pracy. Zobacz Blokowanie współrzędnych na stronie 106. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych działają tylko jak Linie tymczasowe • • Poniższa ilustracja przedstawia Linie Pomocnicze dla wielu elementów ułożone równolegle i prostopadle do aktywnej Linii Pomocniczej (pogrubionej). które ograniczają poruszanie się wskaźnika zgodnie z danym kierunkiem. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych: Wyświetlane są tylko w czasie tworzenia geometrii elementów. siatka obrócona). że również te linie będą wyświetlane względem bieżącej. Każda z tych grup Linii Pomocniczych może być uaktywniona/wyłączona za pomocą poleceń znajdujących się w pasku narzędzi Standard lub w menu Widok > Ustawienia Linii Pomocniczej. skokowo co pewien określony kąt ( ustalony względem ortogonalnego układu współrzędnych z punktem 0. Dodatkowe Linie Pomocnicze zawsze odnoszą się do aktywnej Linii Pomocniczej. Możesz zdefiniować różne kolory dla Linii Pomocniczych oraz dla Linii Pomocniczych dla wielu elementów (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze). patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. Wybór preferowanych Linii Pomocniczych W zakładce Linie Pomocnicze (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze) możesz zdefiniować i włączyć/wyłączyć trzy kategorie Linii Pomocniczych: Więcej szczegółów. przemieść wskaźnik myszy nad tę linię. Zwróć uwagę na znaczki równoległości i prostopadłości obok Linii Pomocniczych. aktywnej Linii Pomocniczej. Dodatkowe). prostopadle lub stycznie do aktywnej Linii Pomocniczej. Można także korzystać z funkcji Blokowania Współrzędnych. Aby zamienić jedną z tych linii na Stałą.) Włączenie opcji Względem aktywnej Linii Pomocniczej spowoduje. • Główne Linie Pomocnicze: Ich kierunek/kąt jest uzależniony od ustawień środowiska roboczego (np.0 w Początku układu użytkownika. Dodatkowe Linie Pomocnicze mogą być zorientowane równolegle. Jeśli zaznaczona jest opcja Długość i kierunek wprowadzonego wektora. można ustawić upływ czasu po jakim dana kategoria zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 102 .

Podobnie działanie ma polecenie Zamień na segment Linii Pomocniczej. • Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze ułatwiają rysowanie równoległych ścian. Pojawi się Linia Pomocnicza będąca przedłużeniem krawędzi ściany. Określ preferowane wartości w sekundach w oknie Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Sprawdź również czy zaznaczona jest opcja “Równolegle do aktywnej Linii Pomocniczej” w sekcji “Dodatkowe Linie Pomocnicze” okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Polecenie to jest przydatne gdy kursor znajduje się nad wierzchołkiem i dostępnych jest kilka kategorii Linii Pomocniczych. długość Linii Pomocniczej będzie uzależniona od długości rysowanego wektora. Więcej szczegółów. Bieżący wektor zostanie zamieniony na Linię Pomocniczą. gdy wciśniesz dwukrotnie klawisz Esc (pierwsze wciśnięcie klawisza “Esc” anuluje aktualną operację. Aby ręcznie usunąć wszystkie Linie Pomocnicze. Przed rozpoczęciem rysowania upewnij się. Jednakże możesz w każdej chwili przyspieszyć ten proces korzystając z polecenia Wymuszaj wyświetlanie Linii Pomocniczych (skrót: ‘). Po rozpoczęci rysowania wybierz polecenie Wstaw Linię Pomocniczą (Okrąg Pomocniczy) z menu podręcznego. kliknij gdziekolwiek w oknie prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego i wybierz polecenie Usuń wszystkie Linie Pomocnicze. Zostanie wyświetlona Stała Linia Pomocnicza. przy kursorze znajdującym się nad krawędzią lub wierzchołkiem. Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania Niezależnie od domyślnych ustawień Linii Pomocniczych. następne usunie wszystkie Linie Pomocnicze). Narysuj na Rzucie pojedynczy element prostej ściany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 103 .Komunikacja z ArchiCADem wyświetlona. Usuwanie Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze są usuwane gdy kończysz daną operację edycji lub. Przemieść kursor na Linię Pomocniczą aby uczynić ją Stałą. a następnie umieść kursor na jej krawędzi (kursor przyjmie kształt Mercedesa). możesz wstawić Linię Pomocniczą (lub Okrąg Pomocniczy) w każdym momencie przed lub w czasie rysowania elementu korzystając z poleceń Wstaw Linię/Okrąg Pomocniczy z menu kontekstowego. W tym przypadku. nakieruj na nią kursor i wybierz polecenie Usuń Linię Pomocniczą z menu kontekstowego. • Aby ręcznie usunąć Linię Pomocniczą. że Przyklejanie do siatki jest wyłączone. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa.

Rozpocznij rysowanie ściany mniej więcej równoległej do poprzedniej. a w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze aktywne powinny być następujące opcje: Najpierw. patrz Metody konstrukcyjne względne na stronie 106. Teraz. Następny przykład jest trochę bardziej skomplikowany. Pary kątów zdefiniowane tą metodą mogą być wykorzystane do zablokowania kursora na odpowiednim kącie poprzez przytrzymanie klawisza Shift. Szczegóły. Kliknij wzdłuż tej linii aby dokończyć rysowanie nowej ściany. Ustawienia te pozwolą wykorzystać Linie Pomocnicze do narysowania drugiej ściany obróconej o 30 stopni od kierunku prostopadłego do pierwszej ściany. aż pojawi się nowa Linia Pomocnicza . Zauważysz pojawienie się nowej Linii Pomocniczej obróconej dokładnie o 30 stopni. Mogą być używane jako alternatywa dla Linii Pomocniczych. Mechanizm ten można wykorzystywać przy tworzeniu i edycji elementów. jak przykładnica i ekierka na tradycyjnej desce kreślarskiej. których położenie podczas wykonywania tych operacji oznaczone jest: na rzucie . Szczegóły. znajdujących się w palecie Kontrolnej. przesuń kursor mniej więcej 30 stopni od Stałej Linii Pomocniczej. Uwaga: Ten sam efekt można osiągnąć korzystając z poleceń Metody Konstrukcyjne Względne. aż pojawi się linia Pomocnicza na przedłużeniu krawędzi ściany. gdzie chcesz rozpocząć rysowanie równoległej ściany. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. Następnie umieść kursor na końcu ściany. narysuj pojedynczy segment prostej ściany i najedź na niego kursorem. w Oknie 3D . Ograniczenia ruchu kursora Więcej szczegółów. Zauważysz pojawienie się drugiej Linii Pomocniczej równoległej do aktywnej Linii Pomocniczej. Ograniczenia ruchu kursora mają podobne zastosowanie. Przesuń kursor wzdłuż tej Linii Pomocniczej i kliknij w miejscu gdzie chcesz rozpocząć rysowanie nowej ściany. Przesuń kursor na tę Linię aby uczynić ją aktywną. jednakże większość użytkowników będzie wolała korzystać z Linii Pomocniczych w oknach 2D. Teraz możesz dokończyć rysowanie ściany wzdłuż tej linii Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij w miejscu.w postaci konturów z grubą czarną linią. Przyklejanie do siatki nadal powinno być wyłączone.w Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 104 .prostopadła do poprzedniej (aktywnej). patrz Linie Pomocnicze na stronie 100.

Poniżej opisano sposób postępowania przy korzystaniu z tej metody: 1) Upewnij się. Opcja Kąt stały może mieć wiele praktycznych zastosowań. by rozpocząć rysowanie. o którą Ci chodziło zwolnij klawisz Shift i przesuń kursor bliżej żądanej pozycji. 3) Przesuń kursor i wciśnij klawisz Shift. Kąt stały. Można tam określić trzy rodzaje kątów: • • • Poziomo .Komunikacja z ArchiCADem postaci przezroczystych konturów. Kliknij klawisz Shift ponownie. 2) Kliknij. możesz sprawdzić działanie opcji związanych z Liniami Pomocniczymi: • • Najbliższa tymczasowa Linia Pomocnicza Stałe Linie Pomocnicze Stosowanie ograniczeń ruchu kursora Blokowanie kąta przy rysowaniu pozwala na precyzyjne ustawianie lub łączenie elementów. jak będziesz przytrzymywał klawisz Shift kierunek poruszania kursora nie zmieni się. Poziomo . Ponieważ tak długo.Pionowo względem siatki obróconej. Dodatkowo. Kąt stały może być ustalony względem siatki głównej lub obróconej. że przyklejanie do siatki jest wyłączone.Pionowo. Metoda ta czasowo blokuje wartość kąta według jednej z par kątów określonych w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. możesz. kliknij znowu aby wstawić punkt końcowy elementu. Szczegóły. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. 4) Jeżeli kursor nie został zablokowany w pozycji. Szczegóły. ArchiCAD znajdzie najbliższy zdefiniowany kąt blokowania kursora. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 105 . określić pozycję punktu końcowego w oparciu o dowolne istniejące elementy. 5) Gdy wybierzesz już odpowiadającą Ci pozycję blokowania kursora. wykorzystując metodę rzutowania kursora.

Przy aktywnych Liniach Pomocniczych: • Alt/Opt + X wyświetli pionową Linię Pomocniczą. nawet przy wyłączonych Liniach Pomocniczych. Przycisk Sposoby Rzutowania Kursora w Palecie Kontrolnej stanie się teraz aktywny. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Alt/Opt R wyświetli Okrąg Pomocniczy o promieniu określonym numerycznie lub graficznie. Aby odblokować ruch kursora wystarczy wcisnąć ponownie tę samą kombinację klawiszy (np.Komunikacja z ArchiCADem Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych Jeżeli podczas rysowania zablokowany jest kierunek poruszania się kursora. 106 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Alt/Opt + A (po określeniu kąta poprzez wprowadzenie jego wartości lub rozpoczęcie rysowania w dowolnym kierunku) wyświetli Linię Pomocniczą w zadanym kierunku. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji palety Kontrolnej. 3) Wciśnij klawisz Shift aby zablokować kąt poruszania się kursora. Funkcje blokowania działają. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. A. Alt/Opt + X). Innym sposobem zablokowania współrzędnej w trakcie rysowania. Y. Poziomo. Kliknij ten przycisk i wybierz odpowiednią metodę. Aby ją pokazać. W Palecie Kontrolnej można wybrać jeden z trzech sposobów rzutowania kursora (Rzutowanie kursora): • • • Prostopadle do kierunku zablokowania kursora. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Blokowanie współrzędnych Możesz zablokować jedną ze współrzędnych kursora ograniczając tym samym jego ruch. Dostęp do nich zapewnia trzeci przycisk w Palecie Kontrolnej. (Okna > Palety > Paleta Kontrolna) 2) Rozpocznij rysowanie elementu. są metody konstrukcyjne względne. • • Alt/Opt + Y wyświetli poziomą Linię Pomocniczą. W celu przełączania tych opcji: • 1) Włącz Paletę Kontrolną. Metody konstrukcyjne względne Dodatkowym obok funkcji Linii Pomocniczych narzędziem ograniczającym konstruowanie elementów do stałych kątów. przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Opt (MacOS) i wciskając jeden z klawiszy: X. jest użycie polecenia Przyklej do Linii Pomocniczej z menu kontekstowego po najechaniu kursorem nad Stałą Linię Pomocniczą. Pionowo. Opcje te pozwalają na ustawienie konstruowanego elementu względem istniejących elementów. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji Palety Kontrolnej. koniec konstruowanego elementu będzie połączony ze wskaźnikiem myszy przy pomocy kropkowanej linii. lub R/D.

albo narysuj tymczasową linię odniesienia. używając kursora. nowonarysowana linia odniesienia nie pozostanie widoczna na ekranie. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. 4) Narysuj nowy element. że przyklejanie do siatki jest wyłączone.) Kursor zostanie zablokowany i będzie poruszał się tylko po dwusiecznej kąta pomiędzy liniami odniesienia. Gdy definiujesz linię odniesienia aby narysować pojedynczy. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Wyjątek: Metoda specjalnych punktów przyklejania na wektorze jest opisana poniżej: Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym na stronie 111. lub równolegle.Komunikacja z ArchiCADem Metody konstrukcyjne względne są opisane poniżej. W tym wypadku operacja rysowania jest zawieszana do momentu wybrania. że wyłączona jest funkcja przyklejania do siatki. będzie on wyświetlany w postaci punktu poruszającego się wzdłuż jednego kierunku. lub narysowania linii odniesienia. 2) Kliknij ikonę Prostopadłości lub Równoległości tak aby uaktywnić metodę (przycisk wciśnięty). Łącząc Metody konstrukcyjne względne z mechanizmem Ograniczania ruchów Myszki. możesz tworzyć wiele prostopadłości i równoległości. Szczegóły. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. aż do momentu ponownego numerycznego lub graficznego zdefiniowania kąta Użytkownika. prostopadły lub równoległy element. Możesz następnie konstruować dowolną liczbę elementów prostopadle. Możesz rozpocząć konstruowanie elementu przed aktywacją tej metody lub aktywować ją najpierw. jako kąt Własny. 3) Wybierz linię lub krawędź elementu. Przed użyciem metody Dwusiecznej kąta musisz się upewnić. Kliknij ikonę Dwusiecznej kąta. jej kąt jest automatycznie zapisany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Blokowanie Prostopadłe i Równoległe Pierwsze dwie metody to blokowanie Prostopadłe i Równoległe . tymczasowe linie nie pozostaną widoczne na ekranie.) Dwusieczna kąta Używanie Dwusiecznej kąta pozwala na konstruowanie elementów zorientowanych wzdłuż dwusiecznej kąta zawartego pomiędzy istniejącymi elementami lub pomiędzy tymczasowymi liniami odniesienia. 1) Upewnij się. która będzie kierunkiem odniesienia. Szczegóły. Jeżeli zablokujesz kursor przed narysowaniem elementu. a następnie zdefiniuj wektory odniesienia klikając krawędzie istniejących elementów lub rysując tymczasowe linie odniesienia. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. klikając ją. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 107 . Uwaga: Możesz również zaznaczyć metodę Prostopadłości lub Równoległości po rozpoczęciu rysowania elementu. Nowy element będzie zorientowany prostopadle lub równolegle do kierunku odniesienia (w zależności od wybranej metody).

którego kierunek będzie prostopadły do ostatniego segmentu wieloboku. wstawiając dowolną liczbę odsuniętych kopii. Powierzchnia robocza jest często pozioma. 108 . przy ustawianiu elementu na ścianie biegnącej po łuku. że przy nachylonej Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Wybrać lub uaktywnić metodę Przesunięcie . Przy korzystaniu z metody Wielokrotnego przesunięcia schemat postępowania jest identyczny oprócz tego. Funkcja automatycznie znajduje przecięcie wybranej powierzchni z powierzchnią roboczą kursora.Komunikacja z ArchiCADem 3) Zakończenie rysowania Tak jak w przypadku wszystkich metod blokowania i przy tej możesz używać funkcji rzutowania kursora. (metoda geometrii aktywnego narzędzia musi opierać się na wieloboku). np. 4) Pojedyncze kliknięcie spowoduje wstawienie elementu. Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) Metody Przesunięcia oraz Wielokrotnego przesunięcia pozwalają na wstawienie elementu wielobocznego w zadanym odsunięciu od faktycznego miejsca określenia jego kształtu. np. że pojedyncze kliknięcie nie kończy procesu wstawiania. Istnieje także możliwość wyrównania do powierzchni zakrzywionych. Aby narysować przesunięty segment lub element wieloboczny: Ustawienie powierzchni w 3D Metoda Ustawienie powierzchni jest aktywna tylko podczas pracy w Oknie 3D. Pozwala ona na wyrównanie elementów do niepoziomych powierzchni w czasie ich konstruowania w widokach 3D. Istnieje jednak ograniczenie polegające na tym. Ta metoda nie ma zastosowania do elementów wstawianych przy pomocy pojedynczego kliknięcia. W specjalnych okolicznościach. • • dwukrotne kliknięcie powoduje wstawienie ostatniej kopii elementu. Obie metody można aktywować za pomocą odpowiedniego przycisku w Palecie kontrolnej. Po narysowaniu wieloboku pojawi się czarna linia wskazująca odsunięcie. (Jeśli Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. chcesz. może ona jednak być nachylona. przy przesuwaniu otworu w połaci dachu. otwartego elementu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w ostatnim jego punkcie. Możesz go kontynuować. kliknięcie przycisku Anuluj w Palecie kontrolnej powoduje zakończenie procesu przy pominięciu aktualnie rysowanego elementu. możesz utworzyć tę polilinię przy pomocy Magicznej różdżki.) 2) Narysuj linię lub otwartą albo zamkniętą polilinię.

Zakończ rysowanie elementu tak jak zazwyczaj. 3) Wybierz element. 4) Wybierz polecenie Edycji. nowego elementu. 6) Na wybranej powierzchni pojawi się czarny punkt na wysokości zdefiniowanej przez układ współrzędnych Użytkownika. lecz tylko do powierzchni do niej stycznej. Punkt będzie poruszał się po linii określonej przez przecięcie zaznaczonej powierzchni z powierzchnią początku układu Użytkownika. patrz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92. Szczegóły. lub krawędź aby rozpocząć operację. które chcesz wykonać np. który chcesz zmodyfikować. 2) Wybierz narzędzie za pomocą którego chcesz utworzyć nowy element. rozciągnięcie krawędzi stropu do przecięcia dachu z początkiem układu Użytkownika. 7) Kliknij w miejscu. Element zostanie ustawiony wzdłuż linii przecięcia. 5) Kliknij punkt odniesienia. do której chcesz wyrównać nowy element. 5) Kliknij w dowolną powierzchnię w Oknie 3D. 8) Zakończ edycję elementu. Użycie metody ograniczenia ruchu kursora przy wstawianiu nowych elementów 1) Przejdź do Okna 3D. w którym chcesz rozpocząć wstawianie 6) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni klikając odpowiednią ikonę w Palecie kontrolnej. 3) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. Używanie metody Ustawienie powierzchni z istniejącymi elementami 1) Przejdź do Okna 3D 2) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. 4) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni w Palecie kontrolnej. 7) Wybierz powierzchnię odniesienia.Komunikacja z ArchiCADem powierzchni roboczej kursora nie można Wyrównać elementu do powierzchni zakrzywionej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 109 .

Kliknij gdy wybrany przez Ciebie punkt zamieni się w większy. wtedy taki punkt staje się większy informując.Komunikacja z ArchiCADem Przyklejanie do istniejących elementów Oprócz metod umożliwiających tworzenie elementów w określonym położeniu względem innych. Teraz możesz zdecydować (wciskając cyklicznie klawisz Spacji). ArchiCAD posiada również funkcje pomocne podczas przekształcania elementów poprzez przyklejanie ich do już istniejących z wykorzystaniem poleceń zmiany położenia. znajdującego się na krawędzi innego elementu a także edycję elementów w odniesieniu do tych specjalnych punktów. że element zostanie przyklejony. Specjalne punkty przyklejania Specjalne punkty przyklejania umożliwiają rozpoczęcie rysowania nowego elementu z określonego punktu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 110 . którym punktem przykleisz jeden element do drugiego. wszystkie te punkty staną się czarne. zobacz Specjalne punkty przyklejania na stronie 110. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. pusty kwadrat. punkt przyklejania lub krawędź innego elementu. Funkcja Przyklejanie Elementów może być włączana/wyłączana za pomocą polecenia w menu Opcje > Przyklejanie Elementów. Możesz wtedy kliknąć aby połączyć dwa elementy bez potrzeby umieszczania kursora w punkcie łączenia. Jeżeli więcej niż jeden punkt może zostać przyklejony do innego elementu. już istniejących elementów. że specjalne punkty elementu zamieniają się w małe kwadraty. (Polecenie to jest również dostępne w pasku narzędziowym Standard. Do tych specjalnych punktów należą: • Punkty zaznaczania elementu • Punkty dzielące element (gdy włączone są Specjalne punkty przyklejania. Aby ją pokazać.) Przyklejanie Elementów działa tylko na zaznaczonych elementach i może być włączane/wyłączane w trakcie pracy za pomocą klawisza E. na której kursor zmieni kształt wskazując specjalne położenie. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Uwaga: Przyklejanie Elementów może być używane tylko przy wyłączonym Przyklejaniu do siatki.) • Końcówka kursora Gdy jeden z tych punktów napotka wierzchołek. Gdy zaznaczysz element i zaczniesz nim poruszać (przy aktywnej funkcji Przyklejanie Elementów) zauważysz. zgodnych z bieżącymi ustawieniami w palecie narzędziowej Standard. Polecenia te dostępne są również w palecie Kontrolnej. Uaktywnienie specjalnych punktów przyklejania powoduje pojawienie się wierzchołków w miejscach podziału.

jak i na segmentach pomiędzy punktami przecięcia. Polecenia w menu Specjalne punkty przyklejania paska narzędzi Standard umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub jej włączenie w obrębie całego elementu. ustawiane ręcznie) Odcinki o zadanej długości mierzonej od punktu końcowego. Tymczasowe wierzchołki zachowują się identycznie jak punkty aktywne. Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym Dodatkowo można wyświetlać Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym wyświetlanym podczas konstruowania elementów. na krawędzi elementu. definiowane liczbowo lub procentowo (wpisywane ręcznie) Odległość i procent są zawsze mierzone od wierzchołka. Uwaga: Możesz ustawić aby Specjalne punkty przyklejania pozostawały widoczne dopóki wstawisz nowy element lub zmieniony zostanie widok lub kondygnacja: wyłącz opcję “Automatyczne chowanie Specjalnych punktów przyklejania” w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Aby ją pokazać. Można rozpocząć konstruowanie elementów w tych punktach lub użyć ich do modyfikacji elementów w oparciu o ich położenie. Punkty specjalne pojawiają się tylko na pewien okres czasu i znikają samoczynnie po około 5 sekundach. Umieszczony nad nimi kursor przyjmie kształt Znaczka. Metodę można aktywować za pośrednictwem przycisku "Wiązanie do specjalnych punktów" będącego jednym z przycisków metod konstrukcyjnych względnych w Palecie kontrolnej. Aby zdefiniować długości odcinków dzielących dany element. Specjalne punkty przyklejania mogą dzielić krawędzie elementów na: • • • Połowę Odcinki równej długości (do 20.Komunikacja z ArchiCADem Specjalne punkty przyklejania mogą być definiowane zarówno na całej długości elementu linearnego lub okrągłego. wybierz polecenie Określ wartości dla Specjalnych punktów przyklejania w menu paska narzędzi Standard. który jest bliżej kursora. (Identyczną rolę pełnią ikony w palecie Kontrolnej .) Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 111 . albo pomiędzy punktami przecięcia. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety.

kursor jest przyciągany do krawędzi i wierzchołków elementów. 1) Rozpocznij wybierając opcję Podziały w Ustawieniach Specjalnych punktów przyklejania. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. by ostatecznie zdefiniować wektor odniesienia. Zasięg przyciągania kursora do elementów określany jest w pikselach w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Zasięg przyciągania kursora Aby łatwiej było zlokalizować punkty aktywne na ekranie. 112 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Teraz możesz rozpocząć rysowanie ściany. Wybierz narzędzie Ściana a następnie uaktywnij Specjalne punkty przyklejania w palecie Kontrolnej. gdzie został wygenerowany specjalny punkt przyklejania. 3) Rozpocznij rysowanie wektora odniesienia od wierzchołka jednej ze ścian. której punkt początkowy znajduje się w 1/4 odległości pomiędzy dwoma punktami końcowymi dwóch innych ścian. Kliknij wierzchołek drugiej ściany. 4) Zostanie wyświetlona kropkowana. następnie wpisz 4 jako liczbę podziałów.Komunikacja z ArchiCADem W przykładzie pokazano sposób na skonstruowanie ściany. 2) Upewnij się. tymczasowa linia odniesienia z czarnym punktem wskazującym położenie specjalnego punktu przyklejania. Początek wstawiania zostanie ulokowany w miejscu.

a następnie wstawić element. Zobacz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. na ilustracji poniżej): Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych Wstawiając elementy możesz w palecie Podręcznych Współrzędnych sprawdzić wartość ich wzniesienia Z. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Słupów. Przy wstawianiu elementu w Oknie 3D. patrz Grawitacja na stronie 114. która pozwala na wstawianie tych elementów bezpośrednio na powierzchni Stropów. którego wzniesienie będzie mierzone względem tego punktu. wzniesienie można określić w odpowiednim Oknie Ustawień Narzędzia. wpisz w tym polu wartość 1. Wzniesienie może być mierzone na kilka sposobów: • do Bieżącej Kondygnacji (Kondygnacji 0. że kursor zostanie przyciągnięty do niewłaściwego punktu. aby zaznaczyć odpowiedni element. Uwaga: Wzniesienie otworów w ścianie jest uzależnione od bieżących wartości w oknach dialogowych Ustawień Drzwi i Okna. Zasięg przyciągania kursora pomaga także znaleźć specjalne punkty przyklejania. Szczegóły. Jeżeli masz wprawę w operowaniu myszą. Szczegóły. jego wzniesienie będzie mierzone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika.Komunikacja z ArchiCADem Zasięg może wynosić od 1 do 9 pikseli. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 113 . punkty prostopadłego rzutowania Początku układu dla edycji na istniejące linie i krawędzie. Wzniesienie i Grawitacja O Wzniesieniu Elementów ArchiCAD oferuje kilka sposobów na określenie wzniesienia elementów oraz umieszczanie elementów na żądanych wysokościach: Przy wstawianiu elementu w oknie 2D. punkty styczności do okręgów łuków i krzywych itd. Dachów lub Siatek. Ustawienie 3-4 pikseli zapewnia komfortową pracę. Mogą to być punkty przecięcia krawędzi elementów. automatycznie określając na tej podstawie wartość wzniesienia. Kształt kursora informuje na bieżąco. Nie będziesz musiał wówczas powiększać widoku. jaki rodzaj specjalnego punktu przyklejania został wykryty. W trakcie wstawiania Ścian. korzystając z • do Kondygnacji Macierzystej. jednak przy małym stopniu powiększenia może się zdarzyć. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika można ustawić na dowolnej wysokości. Należy uaktywnić opcję Pokaż Z w Podręcznych Współrzędnych. patrz Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D na stronie 93. Szczegóły. Belek i Obiektów można skorzystać z funkcji Grawitacji.

wartość wzniesienia dla Ściany w palecie Podręcznych Współrzędnych wynosi w związku z tym 400. Jeżeli używasz Grawitacji do wstawiania Ścian. względem którego z tych poziomów będzie mierzone wzniesienie: Uwaga: Grawitacja wpływa na wartość wzniesienia elementów podczas ich tworzenia i nie może być używana do modyfikacji już istniejących elementów. na powierzchni Dachów. W przypadku nakładania się kilku obiektów wymienionych rodzajów. Dachu lub Siatki. Belek lub Obiektów na powierzchni stropów. Aby uaktywnić tę funkcję wybierz jedną z opcji z grupy Grawitacja znajdującej się w pasku narzędzi Standard lub w palecie Współrzędnych. patrz Grawitacja na stronie 114.Komunikacja z ArchiCADem rozwijanego menu w pasku narzędzi Standard. Stropów lub Siatek znajdujących się poniżej. Dachu lub Siatce przy włączonej funkcji Grawitacja. do Początku Układu Współrzędnych Użytkownika) lub do jednego z dwóch Poziomów Odniesienia definiowanych w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Przy wstawianiu Ścian. opcja Pokaż Podręczne współrzędne jest ustawiona na Zawsze. Dachów lub Siatek. w zależności od wybranej opcji Grawitacji. którego wzniesienie wynosi 400. Belek i Obiektów z zastosowaniem funkcji Grawitacji współrzędna Z będzie odpowiadała wzniesieniu leżącego poniżej Stropu. możesz obserwować zmiany współrzędnej Z w palecie Podręczne Współrzędne (lub w Palecie Współrzędnych). Aby określić. Słupy. Szczegóły. Słupów. elementy są wstawiane. 3) Wybierz odpowiedni punkt odniesienia. Grawitacja Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. siatek lub dachów.). wówczas pole Z palety Podręczne współrzędne będzie wyświetlała wartość tej współrzędnej nawet przed rozpoczęciem rysowania. Kota wysokościowa umieszczona na Stropie. 114 . Na ilustracji Ściana jest wstawiana (przy włączonej funkcji Grawitacji) na Stropie. Paleta Podręczne współrzędne może wyświetlać wartość wzniesienia na trzy sposoby: • • • do Zera Projektu do Bieżącej Kondygnacji (lub. Słupów. w Oknie 3D. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Otwórz rozwijane menu Podręczne Współrzędne w pasku narzędzi Standard. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia istniejących Stropów. zostanie skojarzona z tymi elementami. Przy włączonej funkcji Grawitacji. wyświetlana wartość wzniesienia odpowiadać będzie wzniesieniu elementu położonego najwyżej. (Polecenie to jest dostępne w czasie edycji/wprowadzania. 2) Przejdź do podmenu Punkt Odniesienia dla Wartości Wzniesienia. Szczegóły. Jeżeli w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. .

Oznacza to. Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace Wciskając odpowiednią ilość razy klawisz Esc. pomocne przy wstawianiu elementów. Poziomy Odniesienia mogą być także wykorzystywane przy określaniu wartości wzniesienia wyświetlanej w palecie Podręczne współrzędne. Można tego dokonać w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. na którą "upadnie" biorąc pod uwagę jego wartość wzniesienia. Następnie wpisz wzniesienie tego Poziomu w odpowiedniej kolumnie. definiujemy dodatkowo dwa poziomy odniesienia oprócz Zera Projektu: wzniesienie działki o wartości 400 oraz poziom morza. Szczegóły. możesz: 1) Całkowicie anulować bieżącą operację (w trakcie wprowadzania wartości) 2) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: usunąć Linie Pomocnicze (jeśli istnieją) 3) Anulować zaznaczenie elementów (jeżeli ma ono miejsce). Zobacz także Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie na stronie 233. w panelach Geometria i Położenie okien ustawień elementów konstrukcyjnych i obiektów. wciśnięcie klawisza Backspace anuluje operację. poprzez kliknięcie kolumny Względem przy nazwie Poziomu. gdy zaznaczony jest jakiś element. w której zakresie najlepiej się mieści ich wysokości oraz wzniesienie. Na przykład. 200m poniżej Zera Projektu. określić który z Poziomów Odniesienia będzie poziomem 0.Komunikacja z ArchiCADem Poziomy Odniesienia Można zdefiniować dwa opcjonalne Poziomy Odniesienia. że nowy element zostanie dodany do tej kondygnacji. Podczas wprowadzania wartości. 4) Usunąć Obszar Zaznaczenia 5) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: Przełączyć do Narzędzia strzałka. Ułatwieniem przy obliczaniu wzniesień może okazać się przypisanie wartości 0 innemu Poziomowi Odniesienia niż Zero Projektu. Ostrzeżenie: Wciśnięcie klawisza Backspace. Zmiana ich wartości nie ma wpływu na istniejące elementy. Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D Okno 3D zawsze wyświetla zakres kondygnacji zdefiniowany w Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D i nie jest w żaden sposób oznaczone. Zdefiniowane Poziomy Odniesienia będą teraz dostępne w polach Wzniesienia Podstawy. Uwaga: Poziomy Odniesienia są pomocami związanymi jedynie z wyświetlaniem i wprowadzaniem wartości. spowoduje jego usunięcie! Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 115 . Nowe elementy są zawsze dodawane do kondygnacji. Wybierz Poziom Odniesienia i w razie potrzeby zmień jego nazwę. patrz Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D na stronie 166. których aktualne wzniesienie jest zawsze mierzone od Zera projektu. Możesz więc. na których kondygnacjach leżą dane elementy.

Kliknięcie jednej z nich uaktywni wybraną funkcję. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. pojawia się podczas większości operacji edycyjnych. W oknach typu tekstowego możesz używać poleceń Wytnij/wklej tak samo. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Kopiuj Polecenie Edycja > Kopiuj umieszcza zaznaczone elementy w Schowku. Zobacz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. 116 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Techniki W tym rozdziale opisano: • • • • • podstawowe techniki edycji sposoby przesuwania i modyfikowania wstawionych elementów funkcję “Magicznej Różdżki” tworzącą nowe elementy na podstawie istniejących funkcję Wirtualnego Podrysu pozwalającą na łatwe porównywanie dowolnych dwóch widoków projektu funkcje Optymalizacji Linii i Wypełnień pozwalającą na "oczyszczanie" rysunków ze zbędnych elementów. Zatwierdzenie wykonania operacji odbywa się poprzez drugie kliknięcie. Może ono być także używane w polach Palety Współrzędnych i okien dialogowych. Nie można stworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D poprzez wykorzystanie poleceń Kopiuj/Wklej. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Więcej szczegółów dotyczących konfigurowania zawartości palet Pomocniczych. zobacz Okna dialogowe i palety w Pomocy ArchiCADa. Do tego momentu można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie Pomocniczej. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. jednakże nie usuwa ich z projektu.Komunikacja z ArchiCADem Palety Pomocnicze Paleta Pomocnicza zawierająca istotne narzędzia. jak w każdym edytorze tekstów.) W Oknie 3D polecenie Kopiowania jest dostępne tylko w połączeniu z narzędziem Obszar Zaznaczenia. Wklej Polecenie Edycja > Wklej pozwala umieścić zawartość Schowka w bieżącym oknie Projektu i w oknach tekstowych. Wycięcie elementu konstrukcyjnego z oka Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie modelu oznacza jednoczesne wycięcie tego elementu z okna Rzutu. Wytnij Polecenie Edycja > Wytnij usuwa zaznaczone elementy z projektu i umieszcza je w Schowku do późniejszego wykorzystania za pomocą polecenia Wklej. Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami wyświetli opis poszczególnych poleceń. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. Uwaga: Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. Paleta Pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • • • Od rodzaju zaznaczonego elementu Od wybranego fragmentu elementu (krawędź lub wierzchołek) Od aktywnego okna Podstawowe Techniki Edycji Wszystkie poniższe polecenia dostępne są w menu Edycja.

Komunikacja z ArchiCADem Przy wklejaniu wyciętych elementów do okien Przekrój/Elewacja/RŚ. zawartość Schowka zostanie umieszczona dokładnie w tym samym miejscu. których nazwy występują w projekcie. Więcej szczegółów. z którego została wycięta/skopiowana. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. ale atrybuty te mają inne parametry. Wklejając elementy umieszczone na wielu kondygnacjach. która zostanie połączona z bieżącą kondygnacją projektu. przy wklejaniu do ArchiCADa będziesz miał szereg opcji. zostanie wyświetlone okno Opcje wklejania. Szczegóły.. 3D. do którego elementy są wklejane.. patrz Okno dialogowe Wklejania w Pomocy ArchiCADa. Do ArchiCADa można także wklejać teksty wielowierszowe utworzone w edytorach tekstu. Jeżeli Wytniesz/Skopiujesz a następnie Wkleisz zaznaczenie pomiędzy dwiema kondygnacjami (nie zmieniając stopnia powiększenia i nie przemieszczając ekranu). Jeżeli skopiowałeś elementy w zewnętrznej aplikacji. Jeżeli istnieje kilka możliwości na określenie położenia wklejanej zawartości Schowka. jeśli wklejane elementy nie mieszczą się w całości przy bieżącym powiększeniu lub mogą zostać wklejone w odniesieniu do Aktywnego Widoku albo Podrysu). Usunięte elementy nie zostaną umieszczone w Schowku. Szczegóły. zależnie od rodzaju skopiowanej zawartości. Klawiaturowy odpowiednik polecenia Usuń to klawisze Backspace lub Delete. Można je jednak odzyskać używając polecenia Odwołaj. Przekroju/Elewacji/RŚ w 117 . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Kondygnacjami • Okno dialogowe Ustawień kondygnacji umożliwia szybkie kopiowanie identycznych elementów z jednej kondygnacji na drugą. Usuń Polecenie Edytuj > Usuń powoduje skasowanie zaznaczonych elementów z Projektu. zostanie wyświetlone okno. patrz Okno dialogowe Opcje wklejania w Pomocy ArchiCADa. bez potrzeby przerysowywania ich na każdej kondygnacji. Usunięcie elementów konstrukcyjnych w jednym z okien modelu (Rzutu. (okno zostanie wyświetlone w przypadku. Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. brakujące atrybuty zostaną dodane. Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Projektami Wklejając elementy wycięte/skopiowane z innego projektu należy pamiętać. jak też do importu bitmap i innych informacji graficznych. • Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. Nie można tworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D przy użyciu poleceń Wytnij/Wklej lub Kopiuj/Wklej. w którym należy wskazać numer jednej z wklejanych kondygnacji. które nie istnieją w projekcie. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D elementy te są zawsze wklejane w postaci podstawowych elementów rysunkowych (punktów. • Schowek może być wykorzystywany zarówno do przechowywania elementów ArchiCADa. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. linii i wypełnień).

funkcja Autozapisu zachowa Projekt. jak w przypadku zaznaczonej kolumny na ilustracji: Odwołaj/Przywołaj Polecenia Odwołaj oraz Przywołaj pozwalają na odwołanie (powrót do poprzedniego kroku) i przywołanie określonej liczby operacji konstrukcyjnych. (Do okien tekstowych należą: okna List. Ilość zapamiętanych kroków (od 1 do 99) jest ustawiana w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. Nazwa polecenia. Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie Szybkim sposobem przesunięcia elementów na ekranie jest użycie funkcji "Popchnij": zaznacz jeden lub więcej elementów. wprowadzaniu zmian. w którym były wykonane. a następnie użyj Shift + przycisk strzałki. jak wartość odległości Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 118 . • Przy aktywnym dowolnym narzędziu. które ma zostać odwołane. okna skryptów GDL. a następnie kliknąć odpowiednią ikonę w palecie Pomocniczej. Po przywołaniu szeregu kroków. w razie potrzeby. Możesz je "pchnąć" na określoną odległość. Uwaga: Za każdym razem. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. kliknąć wierzchołek elementu.odległość. w górę lub w dół. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. polecenie Odwołaj dostępne będzie tylko w przypadku. Wszystkie operacje związane z rysowaniem mogą być odwoływane krok-po-kroku w odwrotnej kolejności do ich wykonywania. Uwaga: Usunięcie dodatkowych elementów (dodanych ręcznie) z okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie Modelu. o jaką element zostanie przemieszczony . Funkcje te są użyteczne przy testowaniu różnych rozwiązań i. Notatki o projekcie oraz okno Raportu). W razie zawieszenia się programu. które można odwołać. jeśli wykonasz kroki.Komunikacja z ArchiCADem trybie Modelu lub Dokumentu 3D) spowoduje ich skasowanie w pozostałych oknach. "Współczynnik przesunięcia" . możesz je przeciągać. albo dowolnego elementu z Przekroju/Elewacji/RŚ w trybie Rysunku nie spowoduje zmian w innych oknach. Domyślnie jest to wartość 20. Autozapis nie czyści pamięci odwołań. niezależnie od okna. gdy zachowasz projekt. Aby przemieścić elementy można: • Zaznaczyć je i wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia (gdy jest aktywne jakiekolwiek narzędzie w Palecie narzędzi) lub polecenia Zmiana położenia w menu kontekstowym zaznaczonego elementu. W oknie tekstowych tylko ostatni krok może zostać odwołany/przywołany. dostępne poprzednie kroki zostaną usunięte.jest taki sam. obracać lub odbijać wzdłuż poziomej płaszczyzny oraz poprzez przesunięcie w pionie. zmieniając ich wartości wzniesienia. w prawo. aby przesunąć element w lewo. Przemieszczanie elementów Elementy można przesuwać pojedynczo lub zbiorowo. lub przywołane zostanie wyświetlona razem z poleceniem Odwołaj lub Przywołaj.

a następnie kliknij w dowolnym miejscu nad jej powierzchnią i trzymając przycisk przeciągnij ją do nowego położenia. (na towarzyszącej palecie Pomocniczej aktywne będzie polecenie “Przesuń") Przesuwanie Elementów Aby przesunąć element. a następnie przemieść element do nowego położenia. kliknij ikonę Przesunięcie z palety Pomocniczej. do przodu lub w tył w płaszczyźnie poziomej. Aby przesunąć ścianę zaznacz ją. Zobacz System Siatek na stronie 98. Zobacz Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów na stronie 78. w prawo. Zaznacz element. wybierz polecenie przesunięcia z menu kontekstowego lub skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (Ctrl+D). • Za pomocą Szybkiego Zaznaczania: kliknij powierzchnię elementu i przeciągnij w nowe miejsce.Komunikacja z ArchiCADem wprowadzona dla Siatki przyklejania w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. • • W oknie 3D. wybierz z menu polecenie Edycja > Zmiana położenia > Przesunięcie i narysuj tymczasowy wektor gdziekolwiek w aktywnym oknie: element zostanie przeniesiony do nowego położenia zgodnie z długością i kierunkiem narysowanego wektora. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 119 . użycie funkcji Popchnięcia spowoduje przesunięcie elementu w lewo. • Zaznacz element. Popchnięcie Aby przesunąć zaznaczony element na większą odległość. wciśnij Shift + Alt + przycisk strzałki. Spowoduje to przemieszczenie zaznaczonych elementów na odległość wprowadzoną dla Siatki Modularnej w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Zaznacz element. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 120 . Szczegóły. . W trakcie przemieszczania. • • Uwaga: W 3D przemieszczanie elementów może również zmienić ich położenie w pionie. sprawdzić czy ikona Przesuń poziomo jest aktywna w wyświetlonej palecie pomocniczej i przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania elementów. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone o taki sam wektor. aby wyświetlić paletę kontekstową. Kliknąć w celu zdefiniowania środka obrotu. pojedyncze elementy są wyświetlane jako obrys. Zaznaczenia zawierające grupę elementów wyświetlane są podczas przemieszczania w postaci szarych prostokątów. Aby ograniczyć ruch elementów do płaszczyzny poziomej. Zaznacz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Obrót (albo Zmiana położenia > Obrót w menu kontekstowym zaznaczonego elementu). aby zatwierdzić operację obrotu. Kliknąć aby zdefiniować punkt początkowy łuku obrotu oraz promień.Komunikacja z ArchiCADem kątów poziomych i pionowych w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Ewentualnie można powtórnie kliknąć w wierzchołek elementu. stół i krzesło i przeciągamy wszystkie te elementy jednocześnie do nowego położenia. Opisane funkcje działają także w przypadku. Obracanie elementów Aby obrócić element należy: • • Zaznaczyć element. jeśli kilka elementów zostało zaznaczonych jednocześnie. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone do nowego położenia. bądź jako prostokąt. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. należy uruchomić parę • Przesunąć kursor i kliknąć. Na poniższej ilustracji zaznaczamy ścianę. a następnie kliknąć ikonę polecenia Obrót Możesz też użyć skrótu Ctrl (Cmd) + E.

To kliknięcie wyznacza oś odbicia. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana położenia > Odbicie lustrzane lub analogiczne z menu kontekstowego lub palety Pomocniczej . obrót odbywa się zawsze w płaszczyźnie poziomej (oś obrotu jest pionowa). czy wymiarowania nie będą odbijane. Lustrzane odbijanie Elementów Polecenie Odbicie lustrzane tworzy lustrzany obraz zaznaczonego elementu w oknie Rzutu. kliknij jeden raz. Odbite Drzwi/Okno będą zawsze znajdować się w tej samej linii. linie. W tym przykładzie chcemy wstawić stół i krzesła w naprzeciwległym miejscu. Nawet w Oknie 3D. które chcesz odbić. lub w Oknie 3D.Komunikacja z ArchiCADem • Zaznaczyć element lub elementy. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D możesz obracać tylko elementy rysunkowe. • • Odbite elementy zostaną wstawione po drugim kliknięciu. Elementy znaczników takie jak teksty. natomiast w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. Narysować oś odbicia dwoma kliknięciami. Aby lustrzenie odbić element należy: Uwagi: • Jednocześnie można odbijać dowolną liczbę Drzwi lub Okien. Możesz obracać dowolne zaznaczone elementy w oknie Rzutu lub w Oknie 3D. na której jest umieszczony element oryginalny. co ściana. Zaznacz Drzwi/Okno. z drugiej strony pokoju. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 121 .

• • Ustaw Elementy Informacje na temat funkcji Ustawiania Użyj tego menu (Edycja > Ustaw). lub w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ należy: • • Zaznaczyć element. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie lub przycisk Podniesienie z palety Pomocniczej. o jaką zostaną podniesione bądź obniżone zaznaczone elementy. po prostu klikając je i przesuwając.Komunikacja z ArchiCADem • Odbite Bloki tekstowe. aby wyrównać położenie zaznaczonych elementów względem siebie lub narysowanej linii docelowej. Etykiety. ścian. Wymiarowania oraz Wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. Skorzystaj z menu Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie. który narysowałeś. a następnie przemieścić wybrany element w górę bądź w dół. Kliknąć OK. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. wyrównując w górę lub w dół. Aby podnieść zaznaczone elementy w oknie Rzutu. Wyśrodkuj elementy pionowo lub poziomo. Nie można odbijać Metryk stref. zachowując relacje ich wzniesienia. elementów otoczenia. czy lamp). Uwaga: W oknie Przekroju/Elewacji/RŚ możesz również podnosić elementy. 122 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wyrównując w prawo lub w lewo. • Podniesienie elementów Polecenie Podniesienie pozwala na przemieszczenie zaznaczonego elementu w pionie. Polecenie jest przydatne przy zmianie wniesienia wielu podobnych do siebie elementów (np. Aby podnieść/obniżyć element w Oknie 3D należy przy aktywowanym narzędziu Strzałka kliknąć wierzchołek zaznaczonego elementu. Wybrać ikonę Podniesienie z palety Pomocniczej. Dzięki niemu można podnosić elementy. Polecenia ustawiania są aktywne tylko w przypadku. płytek podłogowych. w oparciu o różne kryteria: • • • • Ustaw elementy. Ustaw elementy. wzdłuż osi Z. Wpisać wartość. "Specjalne" ustawienie elementów oznacza wyrównanie względem jakiegokolwiek punktu określonego na istniejącym elemencie lub względem tymczasowej linii/łuku. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podniesienie.

Rzut. Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego punktu wstawienia wyrównywanych elementów. Jak ustawić elementy 1) Zaznacz elementy. które chcesz ustawić. Np. Punktem odniesienia dla określenia "w lewo" jest lewa strona w osi X. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w lewo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. ArchiCAD określa stronę prawą/lewą/górę/dół/środek elementu na podstawie (niewidocznego) prostokąta zaznaczonego wokół elementu. 2) Przejdź do menu Edycja > Ustaw i wybierz jedną z następujących operacji: Zaznacz wszystkie trzy okna i użyj polecenia Edycja > Wyrównaj do lewej. że chcesz wyrównać położenie przedstawionego poniżej narożnego stołu względem innych mebli: ArchiCAD wykorzysta do tego celu środkowy punkt prostokąta zaznaczonego wokół stołu (na ilustracji przedstawiony na czerwono): Lewa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Lewa. Przekrój.element o najniższej współrzędnej Y. punktem odniesienia dla określenia "w prawo" jest element najbardziej przesunięty w prawą stronę w osi X w oglądanym oknie (np. skorzystaj z opcji Ustaw Specjalnie (Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie). W przedstawionym przykładzie chcemy ustawić trzy okna wyświetlone w widoku Przekroju. Zobacz Ustaw Specjalnie na stronie 125. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w lewo. dla określenia "w górę" punktem odniesienia jest element o najwyższej współrzędnej Y w bieżącym oknie. natomiast dla określenia "w dół" . załóżmy.Komunikacja z ArchiCADem Podczas używania poleceń ustawiania. Analogicznie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 123 . 3D).

wszystkie zaznaczone elementy zostaną wyrównane względem najwyższego (lub najniższego) punktu na elemencie położonym najwyżej (lub najniżej) w obrębie zaznaczonej grupy. Centruj w poziomie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w poziomie. a następnie ustawi wszystkie elementy w poziomie (wykorzystując do tego celu środkowy punkt każdego elementu). a następnie ustawi wszystkie elementy pionowo. aby uzyskać żądany rezultat.Komunikacja z ArchiCADem W tym celu zaznaczamy wszystkie okna. w połowie drogi między nimi. Prawa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Prawa. ArchiCAD określi współrzędne X najbardziej wysuniętych w lewo i w prawo punktów zaznaczonych elementów. ArchiCAD określi współrzędne Y górnych i dolnych punktów zaznaczonych elementów. Centruj w pionie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w pionie. • Góra/Dół: Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Góra lub Dół. 124 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . a następnie korzystamy z polecenia Edycja > Ustaw > Góra. Np. wzdłuż poziomej linii. aby zostało ustawione w tej samej linii. pozostałe ściany (ich najbardziej wysunięte w prawo punkty) są wyrównywane względem najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół ściany łukowej. • Na poniższej ilustracji najbardziej wysuniętym w prawo elementem jest ściana łukowa. wzdłuż pionowej linii. w połowie drogi między elementami położonymi najwyżej i najniżej. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w prawo. co dwa pozostałe okna. w taki sposób. • W poniższym przykładzie chcemy przesunąć okno w lewo. na poniższym Rzucie wyśrodkujemy położenie zaznaczonych mebli w pionie. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu.

Drzewa zostają ustawione w jednej linii wzdłuż ścieżki. aby równomiernie rozłożyć zaznaczone elementy według różnych kryteriów: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 125 . W tym przykładzie chcielibyśmy ustawić trzy zaznaczone obiekty względem krawędzi ścieżki w ogrodzie. Możesz wybrać który punkt chcesz ustawić oraz względem czego wyrównać zaznaczone elementy: względem tymczasowej linii/łuku. a następnie kliknij na krawędź ścieżki (w tym przypadku jest to krawędź siatki). Rozłóż Elementy Użyj tego menu (Edycja > Rozłóż). Przejdź do Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie i wybierz opcję Najbliższy Punkt: każde drzewo zostanie ustawione w linii wzdłuż ścieżki. który narysowałeś. czy też już istniejącej linii/krawędzi. przy użyciu znajdującego się najbliżej ścieżki punktu prostokąta zaznaczonego wokół każdego drzewa.Komunikacja z ArchiCADem Ustaw Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie zapewniają dużą elastyczność przy ustawianiu zaznaczonych elementów. Kliknij OK. aby zamknąć okno dialogowe. Kliknij opcję istniejącej linii lub krawędzi elementu.

prawym punkcie) pozostają na miejscu. ściana zostaje wydłużona i zostają dodane dwa dodatkowe okna. Np. zaznacz grupę 5 ławek i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż XY. Wzdłuż XY: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w górnym. Wzdłuż Y: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w pionie) pozostają na miejscu. Aby zapewnić ich równomierne rozmieszczenie. załóżmy. Zaznacz je. że mamy trzy okna rozmieszczone równomiernie wzdłuż ściany. 126 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wzdłuż X: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu pozostają na miejscu. mamy dziewięć ławek w sali lekcyjnej. lewym i dolnym. załóżmy. zaznacz wszystkie okna i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż X. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone.Komunikacja z ArchiCADem Polecenia rozłożenia są aktywne tylko w przypadku. ustawionych mniej więcej w układzie V. Aby precyzyjnie rozmieścić ławki. natomiast pozostałe elementy zostaną równomiernie rozmieszczone wzdłuż przekątnej XY. Np. a następnie użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż Y. że chcesz równomiernie rozmieścić krzesła przy tylnej ścianie pokoju. Np. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. Wskutek wprowadzenia zmiany do projektu.

a następnie kliknij OK. aby rozpocząć rysowanie i wybierz w palecie pomocniczej opcję "Łuk zdefiniowany przez środek". rośliny doniczkowe zostaną rozmieszczone na jego linii.Komunikacja z ArchiCADem Pierwsza grupa: Załóżmy. czy też już istniejącej linii/krawędzi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 127 . Wynik końcowy: Użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie. który narysowałeś. Wybierz opcję "Rysuj linię lub łuk". Kliknij. Gdy okrąg będzie utworzony. aby zamknąć okno dialogowe. że chcesz rozmieścić rośliny doniczkowe na linii okręgu wokół sześciokątnego pojemnika z ziemią: Powtórz tę samą czynność w przypadku grupy pięciu krzeseł. Utworzysz teraz tymczasowy okrąg wokół sześciokątnego obiektu. Rozłóż Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie umożliwiają wybranie elementu do rozmieszczenia i określenie wzdłuż czego należy rozłożyć elementy: względem tymczasowej linii/łuku.

Dokumentu 3D i Detali/Obszaru 2D rozciągane mogą być tylko elementy rysunkowe. jednak możliwe jest graficzne rozciąganie ich krawędzi oraz przemieszczanie poszczególnych wierzchołków. • • Rozciąganie Ścian Aby rozciągnąć/skrócić prostą ścianę za pomocą polecenia menu. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. podczas gdy inne wymagają definiowania poprzez dopasowanie ich do istniejących elementów (np. zmienić wartości odpowiednich parametrów. inteligentne punkty edycji pozwalające na graficzną zmianę ich geometrii. Aby rozciągnąć używając palety pomocniczej należy: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 128 . 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnięcie lub przycisk Rozciągnięcie z Palety Pomocniczej. Szczegóły. Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu Obszaru Zaznaczenia. itd. Niektóre operacje są dostępne tylko za pośrednictwem Palety Pomocniczej. 3) Kliknąć i przemieścić punkt końcowy linii odniesienia. Uwaga: Można rozciągać wiele Ścian. Część z nich najprościej zmodyfikować numerycznie. W takich przypadkach metoda numeryczna jest po prostu niewygodna. zachowując proporcje tych elementów. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Szczegóły. kąt otwarcia. Dla niektórych Obiektów GDL określono. Może się również zdarzyć. patrz Skróty w Pomocy ArchiCADa. 4) Kliknąć ponownie. czy Wyrównania. Inne zawierają specjalne. ścian do dachów). wysokość. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133.Komunikacja z ArchiCADem Modyfikowanie wymiarów elementów Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów Poszczególne typy elementów posiadają różne rodzaje charakteryzujących je wymiarów: długość. Operacja Rozciągnięcia jest dostępna dla większości typów elementów w oknach Rzutu i 3D. Należy wziąć pod uwagę następujące zasady: Szczegóły. Podziału. należy: 1) Zaznaczyć ścianę. Niektóre wymiary nie mogą jednak być modyfikowane numerycznie (np. długości elementów liniowych. Większość z wymienionych operacji można wykonywać na trzy sposoby: • • • Poprzez użycie poleceń z menu Edycja Korzystając ze skrótów klawiaturowych Korzystając z ikon w Palecie Pomocniczej • • Nie można rozciągać Punktów aktywnych. patrz Palety Pomocnicze na stronie 116. lub krawędzi). zaznaczając dany element i po otwarciu jego okna dialogowego ustawień. Polecenie Rozciągnięcie nie może być używane w stosunku do elementów wielobocznych. które z wymiarów mogą być zmieniane. Ściana zostanie rozciągnięta/skrócona lub ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. szerokość. że będziesz chciał zmodyfikować wymiary wielu elementów jednocześnie. Kamer lub Znaczników detalu. grubość. W takim wypadku ArchiCAD umożliwia zmianę wymiarów poprzez użycie poleceń Rozciągnięcia.

Wybrać ikonę rozciągania: Zobacz też Rozciąganie linii na stronie 408. możesz: • Pochylić pionową ścianę/słup lub zmienić kąt już pochylonej ściany/słupa. jej grubość nie zmieni się natomiast kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany.) W 3D. Ścianę łukową można rozciągnąć używając specjalnych poleceń rozciągnięcia pod kątem lub po promieniu. Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. klikając narożny punkt ściany lub środek górnej płaszczyzny słupa i przesuwając go w płaszczyźnie poziomej. (Słupy mogą być również modyfikowane w oknie Rzutu. której linia odniesienia znajduje się w środku. Pojawi się Paleta pomocnicza. proporcjonalnie do stopnia jej rozciągnięcia z każdego końca. W celu rozciągnięcia ściany trapezowej. (użyj polecenia “Rozciągnij pionowo” z palety Pomocniczej. 2) Kliknąć końcowe punkty linii odniesienia ściany. Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów Pochylone ściany i słupy mogą być rozciągane a także można zmieniać ich kąt pochylenia w widokach 3D i przekrojach przy pomocy palety Pomocniczej.) Gdy zmienisz wysokość ściany.) Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup pionowo.Komunikacja z ArchiCADem 1) Zaznaczyć ścianę. Rozciąganie Obiektów na stronie 341. możesz użyć specjalnego polecenia Rozciągnij ścianę trapezową w palecie pomocniczej: spowoduje to zwiększenie/zmniejszenie szerokości ściany. Zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. • Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup przesuwając górną lub dolną krawędź w dół/górę wzdłuż płaszczyzny ściany/słupa (użyj polecenia palety Pomocniczej “Rozciągnij wzdłuż skosu” dla ścian lub “Rozciągnij pionowo zachowując kąt”. (Należy użyć do tego polecenia “Zmień kąt” z palety Pomocniczej) Uwaga: Nie można pochylić ściany. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 129 .

należy: 1) Zaznaczyć belkę na Rzucie lub w 3D. (użycie opcji "Modyfikuj kąt nachylenia" jest możliwe tylko jeżeli linia odniesienia ściany przebiega prostopadle do linii przekroju.) W widoku Przekroju pole Odległość w Podręcznych Współrzędnych pozwala na zmianę pochylenia ściany poprzez wartość przesunięcia krawędzi.Komunikacja z ArchiCADem W widoku Przekroju możesz korzystać z tych samych funkcji. jeżeli linia odniesienia Belki przebiega prostopadle do linii Przekroju. ściany dwustronnie pochyłej. Uwaga: Belki można również rozciągnąć/skrócić w widoku Przekroju. • 130 . kąty bocznych powierzchni zostaną zmienione podczas gdy grubość górnej powierzchni pozostanie taka sama Jeżeli przemieścisz jeden z górnych wierzchołków ściany dwustronnie pochyłej w płaszczyźnie poziomej. gdy kąt przeciwległej powierzchni pozostanie bez zmian. Pojawi się Paleta Kolejne dwie metody znajdują zastosowanie w przypadku ścian dwustronnie pochyłych w widoku Przekroju tylko jeżeli linia Przekroju przebiega prostopadle do ściany. kąt płaszczyzny.) Ponadto możesz edytować Ściany dwustronnie pochyłe: • • Gdy podniesiesz górną lub dolną powierzchnię. Wybrać ikonę Rozciągnij (w 3D Rozciągnij poziomo lub Rozciągnij profil pionowo). do której należy ten wierzchołek zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 pomocnicza. Modyfikowanie Belek Aby rozciągnąć/skrócić belki wykorzystując do tego Paletę Pomocniczą. 2) Kliknąć jeden z punktów końcowych belki. kąty powierzchni bocznych zostaną odpowiednio zmienione Gdy zwiększysz wysokość ściany (podnosząc górną powierzchnię lub obniżając dolną) kąty powierzchni bocznych pozostaną nie zmienione (górna krawędź może przyjąć zerową grubość) zmieniony ( jak i grubość górnej powierzchni) podczas. • Jeśli przemieścisz górną powierzchnię w płaszczyźnie poziomej. Możesz modyfikować kąt pochylenia Słupów graficznie na Rzucie jak również w 3D.

Wybrać polecenie Zmień kąt z Palety Pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 131 . Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów Przesuń węzeł wieloboku Aby przemieścić wierzchołek zaznaczonego wieloboku (np. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. Stropu lub Ściany). Kliknąć punkt końcowy osi odniesienia belki i przesunąć go. Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile Ściana Złożona. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Przyległe krawędzie wieloboku zostaną naciągnięte w oparciu o nowe położenie wierzchołka. kliknij go i użyj polecenia Przesuń węzeł z palety pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. należy: 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć belkę. Słup Profilowy oraz Belka Profilowa posiadają specjalne polecenia w palecie Pomocniczej. Aby rozciągnąć/skrócić belkę za pomocą polecenia menu. Belka zostanie rozciągnięta/skrócona lub w ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. Przeciągnąć belkę graficznie ustalając pożądany kąt nachylenia. Kliknąć ponownie. Aby zmodyfikować kąt nachylenia belki pochyłej należy ją zaznaczyć na Rzucie lub w Oknie 3D.

Zaznaczony łańcuch elementów będzie tymczasowo traktowany jak wielobok. Zaznacz wszystkie trzy Ściany. Zmiana pozycji kursora będzie powodowała proporcjonalną zmianę wielkości wieloboku. zostają odpowiednio utworzone nowe segmenty. kliknij odpowiednią krawędź i wybierz polecenie Przesuń krawędź z palety Pomocniczej. Funkcja przesuwania krawędzi może być stosowana dla wieloboków. W poniższym przykładzie Ściana znajdująca się po prawej musi zostać odsunięta w prawo. przy projektowaniu tarasu. Funkcja ta może być przydatna np. Odsunięcie wszystkich krawędzi wieloboku Dla elementów wielobocznych oraz łańcuchów elementów. Powtórne kliknięcie zatwierdzi operację. Operacja spowoduje wydłużenie/skrócenie sąsiednich krawędzi.Komunikacja z ArchiCADem Przesuń krawędź Aby przesunąć bok zaznaczonego wieloboku. Z palety Pomocniczej wybierz opcję Rozsuń wszystkie krawędzie. W przypadku przesunięcia segmentu elementu wielobocznego prostopadle. kliknij w dowolnym miejscu krawędzi ściany. Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków W palecie Pomocniczej znajdują się polecenia pozwalające na wykonywanie operacji dodawania i odejmowania na zaznaczonych wielobokach. jak również dla łańcuchów elementów. Zaznacz wielobok i kliknij jeden z wierzchołków (lub punkt końcowy linii odniesienia). w palecie Pomocniczej dostępna jest opcja Rozsunięcia wszystkich krawędzi . Aby dodać kształt do istniejącego wieloboku należy: 132 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknij ponownie aby zatwierdzić nowe położenie odsuniętej ściany. przy zachowaniu jej połączenia z poziomymi ścianami. którą chcesz przesunąć i wybierz odpowiednią ikonę z palety Pomocniczej. a w palecie kontekstowej będą dostępne wszystkie funkcje charakterystyczne dla wieloboków.

Innym sposobem jest wybranie polecenia Edycja > Zmień geometrię > Rozciągnij i zdefiniowanie wektora poprzez wskazanie dwóch różnych punktów. Zamknij wielobok. który zostanie automatycznie dodany do wieloboku zaznaczonego. Procedura jest taka sama w przypadku odejmowania fragmentu od wieloboku. zostaną przemieszczone o określony wektor. Wierzchołki. znajdujące się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Określ wektor rozciągnięcia: z aktywnym narzędziem Obszar Zaznaczenia kliknij wierzchołek lub punkt końcowy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 133 . bądź posiadać przynajmniej jedną krawędź z nim wspólną. Narysuj nowy wielobok. w obrębie którego znajdą się wierzchołki. W palecie pomocniczej wybierz ikonę ze znakiem + (Dodaj do wieloboku).Komunikacja z ArchiCADem Zaznacz wielobok i kliknij jeden z jego wierzchołków lub jedną z krawędzi. W celu zdefiniowania wieloboku przy operacjach dodawania/odejmowania możesz posłużyć się Magiczną Różdżką. które chcesz przemieścić. natomiast przylegające do tych wierzchołków krawędzie zostaną odpowiednio rozciągnięte. które mają pozostać w tym samym miejscu muszą znaleźć się poza Obszarem Zaznaczenia.(Odejmij od wieloboku). przesuń kursor w nowe miejsce i kliknij aby zatwierdzić długość i kierunek wektora. Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia Dzięki narzędziu Obszar Zaznaczenia możliwe jest rozciąganie o zadany wektor wielu elementów linearnych bądź wielobocznych jednocześnie. • • Wszystkie wierzchołki elementów. Musi on przecinać się z zaznaczonym wielobokiem. ale należy wybrać ikonę ze znakiem . Aby rozciągnąć elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia: • Narysuj Obszar Zaznaczenia.

) 2) W oknie. element nie zostanie rozciągnięty. stosunek łuku do cięciwy) pozostanie niezmieniony. • Jeżeli wszystkie wierzchołki wieloboku znajdą się wewnątrz zaznaczonego Obszaru. Jeżeli którykolwiek z wierzchołków elementu wymienionego typu znajdzie się w Obszarze Zaznaczenia. element zostanie przemieszczony w całości zgodnie z określonym wektorem. wpisz w jednym z pól Współczynnik zmiany wielkości. Obiektów GDL. • 1) Zaznacz elementy. zablokuj element (zaznacz go.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli nie chcesz rozciągnąć elementu. w sposób graficzny. Rozciąganie elementów tą metodą nie jest dostępne w Oknie 3D. Słupy. lecz przemieszczony w całości. elementów tekstowych oraz strzałek i znaczników. (Upewnij się. pozwalające określić metodę zmiany wielkości Ścian/Słupów. ich rozmiar kątowy (tzn. Kliknij 134 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że pole obok opcji Definiuj graficznie nie jest zaznaczone. przy pomocy polecenia Rozciągnij pionowo w palecie pomocniczej.w oknach Przekroju/Elewacji/Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. • • Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) Polecenie Edycja > Zmień geometrię> Zmień wielkość umożliwia powiększanie/zmniejszanie zaznaczonych elementów numerycznie lub graficznie. Przy rozciąganiu Łuków oraz Łukowych ścian w oparciu o Obszar Zaznaczenia. a następnie użyj polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj. Rozciągnij pionowo W oknach 3D. które chcesz zmodyfikować i wybierz polecenie Zmień wielkość. Przekroju/Elewacji i RŚ można zmienić wysokość zaznaczonych elementów. Pojawi się kontur elementu.). Obiekty oraz Lampy nie mogą być rozciągane w oparciu o Obszar Zaznaczenia. w wierzchołek zaznaczonego elementu i wybierz z palety Pomocniczej ikonę Rozciągnij pionowo. Ponowne kliknięcie zatwierdzi nową wysokość elementu. Ta funkcja jest dostępna tylko w oknie Rzutu i oknie 3D. Okno dialogowe Zmień wielkość zawiera dodatkowe opcje. oraz jedynie dla elementów rysunków 2D . które zostanie wyświetlone. albo zablokuj warstwę elementu. który będzie się zmieniał w miarę przemieszczania kursora. którego wierzchołek znajduje się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia.

Linie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 135 . Łuki. Zmień wielkość wszystkich bloków tekstowych: Zmieniona zostaje wielkość wszystkich bloków tekstowych i etykiet. grubość słupa: W przypadku ścian. aby zdefiniować punkt lub krawędź. Zmień wielkość wszystkich strzałek i znaczników Zmieniona zostaje wielkość wszystkich strzałek/znaczników. Wypełnienia i Wieloboki stref. elementu Dachu .przy pomocy łuku. łuku lub krawędzi elementu. Wielkość zaznaczonych elementów zostanie zmodyfikowana w oparciu o określony współczynnik. (Gdy wprowadzisz jakąś wartość w jednym polu.np.) Zmień wielkość ściany. 4) Kliknij w dowolnym miejscu okna. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. Stropy. Zmień wielkość elementów bibliotecznych: Zmieniona zostanie wielkość wszystkich zaznaczonych elementów bibliotecznych. Aby wykonać operację w sposób graficzny należy: • • • • 3) Kliknąć OK. należy je rozgrupować lub użyć polecenia Zawieś grupowanie. których położenie nie zostanie zmienione. Siatki. dwa pozostałe zostaną wypełnione automatycznie. które są zgrupowane. Podział Elementów Możesz podzielić wiele elementów (Ściany. Belki. słupów i belek grubość zostanie zmieniona równocześnie z długością/wysokością. Dachy. Aby zmienić wielkość elementów. 3) Określić współczynnik zmiany wielkości oraz położenie elementów poprzez narysowanie wektora transformacji.Komunikacja z ArchiCADem • Współczynnik zmiany wielkości: W celu dowolnego określenia współczynnika zmiany wielkości należy użyć jednej z trzech dostępnych metod. Uwaga: Polecenie Zmień wielkość nie działa z elementami zgrupowanymi. 2) Zaznaczyć pole przy opcji Definiuj graficznie. Uwaga: Nie można podzielić wieloboku . 1) Otworzyć okno dialogowe Zmień wielkość. Polilinie oraz Krzywe) wzdłuż segmentu linii. Polecenie Podziel jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D.

polecenie Podział spowoduje podział we wszystkich punktach przecięcia elementów. które chcesz podzielić. Polecenie Podział jest także dostępne w Oknie 3D. 3) Narysuj tymczasową linię podziału. Polecenie Wyrównaj jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. Funkcja ta działa tak samo. Uwaga: Jeżeli nie został zaznaczony żaden element. po której klikniesz pozostaną zaznaczone. Zaznaczone elementy zostaną wyrównane (wydłużone. w którym linia podziału przecina linię (linie) odniesienia zaznaczonych elementów. Belek. Łuku lub krawędzi elementu. jak w oknie Rzutu. 5) Elementy po stronie. Zaznaczone elementy można dalej modyfikować. 4) Kursorem w 1) Wybierz elementy. lecz należy użyć polecenia Podziel przegrodę strukturalną. które się przecinają (albo przetną się po wydłużeniu) z wybraną linią/łukiem/krawędzią. Łuk. lub przycięte) do klikniętego elementu lub narysowanej linii wyrównania. Ścianę lub krawędź wieloboku. 3) Narysuj tymczasową linię wyrównania. które chcesz wyrównać. Jeżeli zaznaczony element przecina się z elementem dzielącym w kilku punktach. polecenie Podziel umożliwia podzielenie ściany pojedynczym kliknięciem jednej z krawędzi lub linii odniesienia ściany. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Podziel. lub wybranego dzielącego elementu. 136 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lub kliknij w istniejącą Linię. lub wydłużenia Ścian. Łuków lub Linii. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Wyrównaj. lub kliknij w istniejącą Linię. Ścianę. 1) Zaznacz elementy. kształcie Oka kliknij po jednej stronie tymczasowej linii podziału. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. W widokach 3D wybrane Ściany lub Belki są wyrównywane do płaszczyzny pionowej. Operacja będzie miała wpływ wyłącznie elementy.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Można podzielić przegrodę strukturalną przy pomocy innej przegrody strukturalnej. do Linii. Zaznaczony element może zostać podzielony w płaszczyźnie pionowej na dwie części. krawędź Wieloboku lub Łuk/Okrąg. Uwaga: W przypadku dzielenia ścian. Linia podziału jest rysowana w płaszczyźnie Początku układu Użytkownika. Wyrównanie Elementów Użyj polecenia Wyrównaj w celu przycięcia. podział następuje w punkcie. Zobacz Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne na stronie 330.

Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie lub jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. Łuki eliptyczne bądź kołowe mogą być przedłużane bądź przecinane tak. bądź podzielić. za pomocą którego utworzono którykolwiek z zaznaczonych elementów. • 1) Zaznacz dwa elementy (koniecznie muszą to być elementy tego samego typu). albo narożnik (narożniki) elementu wielobocznego. które zamierzasz wyrównać. 1) Zaznacz wszystkie elementy. a następnie kliknij w krawędź. Ścięcie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy prostego segmentu. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przecięcie. (Wielkość Ścięcia określana jest poprzez promień łuku. (MacOS). Ściany. aby ich punkty końcowe znalazły się w jednym położeniu. Zaokrąglenie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy łuku. Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia Użyj polecenia Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 137 . 2) Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd 3) Operacja zostanie wykonana. której chcesz użyć do operacji podziału/wyrównania. można jednocześnie wyrównać i podzielić zaznaczone elementy w oparciu o tę samą krawędź. poprzez odcięcie narożników. • Wpisać promień dla zaokrąglenia/ścięcia.Komunikacja z ArchiCADem Skróty dla operacji Podziału i Wyrównania Korzystając z prostego skrótu. Aby otworzyć okno dialogowe Zaokrąglenie/Ścięcie należy: • • • Zaznaczyć dwie linie lub element wieloboczny. Wybrać jedną z opcji: Zaokrąglenie lub Ścięcie: • Przecięcie dwóch elementów Zaznaczone dwie Linie. Wszystkie zmodyfikowane elementy pozostaną zaznaczone. którego utworzony odcinek byłby cięciwą. aby zaokrąglić lub ściąć miejsce przecięcia dwóch prostych linii lub ścian. wybrać ikonę Zaokrąglenia/ Ścięcia w palecie pomocniczej. Aktywuj dowolne narzędzie.

Nie jest ona dostępna w przypadku zaznaczenia dwóch oddzielnych elementów. Aby zastosować zaokrąglenie/ścięcie w przypadku pojedynczego wierzchołka wieloboku. Uwaga: Polecenia Zaokrąglenie. znajdującego się pomiędzy dwoma punktami przecięcia. Polilinie i Krzywe. wybierz opcję Zastosuj do wszystkich narożników.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli promień zaokrąglenia łuku przekracza odległość do najbliższego wierzchołka. Jeżeli nie. Kursor przyjmie kształt nożyczek. Szczegóły. promień zostanie automatycznie ograniczony tak. zaokrąglenie/ścięcie zostanie zastosowane w przypadku wszystkich wierzchołków. Uwaga: Opcja ta może być stosowana tylko jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. zawarty pomiędzy dwoma najbliższymi punktami przecięcia z innymi elementami. Aby przyciąć element. Łuki. aby łuk zaokrąglenia zawierał najbliższy wierzchołek. w którym przecinają się z innym elementem. opcja ta zostaje wybrana domyślnie i nie można jej zmodyfikować.) Długości linii są dopasowywane w zależności od tego czy linie się przecinają. należy: • • Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przytnij lub wcisnąć klawisz Ctrl (Windows)/Cmd (MacOS). aby otworzyć okno dialogowe funkcji Zaokrąglenia/Ścięcia. Belki. chyba że wskazano polecenie Zawieś grupowanie (Patrz Zawieszanie grupowania na stronie 146. a następnie wybrano polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. Np. Linie. Okręgi. z lewej strony. przycinać to: Ściany. Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia Elementy mogą być przycinane poprzez usuwanie ich fragmentów aż do punktu. kliknij ten wierzchołek i użyj polecenia z palety pomocniczej. Ścięcie oraz Przecięcie nie będą aktywne dla elementów pogrupowanych.część. • Kliknięty fragment elementu. Uwaga: Docinanie elementów do dachu jest oddzielną funkcją w ArchiCADzie. która znajduje się między dwiema pierwszymi ścianami. ich długość jest dostosowywana do zaokrąglenia. w tym przypadku przytniemy część belki . które można 138 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: W Oknie 3D w celu przycięcia można także klikać w powierzchnię Ścian i Belek. Przesuń go do przycinanego elementu i kliknij segment. jak również poprzez usuwanie fragmentu elementu. • Kliknąć OK. który chcesz przyciąć. Elementy. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. ścięcia lub punktu przecięcia. Zastosuj do wszystkich narożników Aby zastosować ścięcie/zaokrąglenie do wszystkich narożników zaznaczonego wieloboku. Jeżeli został zaznaczony element wieloboczny. zostanie usunięty.

W celu dodania wierzchołka należy: Przylegające krawędzie zostaną dopasowane do nowego położenia wierzchołka.) Uwaga: Nie można dodać nowego wierzchołka do elementu/segmentu po łuku. 1) Zaznaczyć element. 3) Wybrać ikonę Wstaw nowy węzeł . spowoduje ich połączenie (usunięcie przemieszczonego wierzchołka). wystarczy dwukrotnie kliknąć w krawędź zaznaczonego elementu. Dodanie wierzchołka do elementu wielobocznego zwiększa ilość krawędzi. Wierzchołki można dodawać również w Oknie 3D. 2) Kliknąć w jedną z krawędzi aby uaktywnić paletę kontekstową. jeśli klikniesz polecenie Wstaw nowy węzeł do elementu łukowego. 4) Ponowne kliknięcie zatwierdzi położenie nowego wierzchołka. Edycja wierzchołków Wybranie ikony Przesuń węzeł z palety Pomocniczej umożliwia przemieszczenie wierzchołka elementu wielobocznego. Jeżeli przemieszczenie wierzchołka usunie jedną z przyległych krawędzi. • Przemieszczenie wierzchołka do pozycji wierzchołka sąsiedniego. będzie usunięcie fragmentu wieloboku. Dodanie wierzchołka do prostego elementu linearnego spowoduje utworzenie nowego elementu. • Skutkiem połączenia wierzchołków nie sąsiadujących ze sobą. (W palecie Pomocniczej należy wcześniej uaktywnić ikonę Wstaw nowy węzeł. element ten zostanie wyprostowany. wierzchołek leżący po przeciwnej stronie tej krawędzi zostanie także usunięty. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Jeżeli przemieścisz wierzchołek w taki sposób.Komunikacja z ArchiCADem Dodawanie Elementom Wierzchołków Możliwe jest dodawanie wierzchołków do zaznaczonych elementów poprzez użycie odpowiedniego polecenia z palety Pomocniczej. że krawędzie wieloboku będą się przecinały (ale żadna z krawędzi nie 139 . • Aby wstawić nowy wierzchołek bez zmiany jego położenia.

Krzywe. Wypełnienia bez ramek. 140 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jednowierszowe Boki Tekstu). ArchiCAD poprawi kształt tego wieloboku co może spowodować pocięcie wieloboku w kilku miejscach. Krzywizna krawędzi będzie określona w oparciu o przylegające do niej wierzchołki oraz wskazany w trakcie tej operacji trzeci wierzchołek. będzie powodowało. Możesz skasować lub pozostawić oryginalne elementy. Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu Za pomocą polecenia Zmień krzywiznę krawędzi w Palecie Pomocniczej można zakrzywić segment elementu poprzez kliknięcie i przemieszczenie krawędzi lub linii odniesienia. że łuk będzie modyfikowany bez zmiany jego wielkości kątowej (stosunku długości łuku do cięciwy). Aby wyprostować krawędź zakrzywionego elementu zaznacz ten element. patrz Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia na stronie 137. a następnie z palety Pomocniczej wybierz polecenie Wstaw nowy węzeł. którego promień można ustawić w oknie dialogowym Promień zaokrąglenia/ścięcia. Uwaga: Jeżeli wygięty segment przecina krawędź innego wieloboku. możesz zastąpić węzeł wieloboku łukiem stycznym. • Przemieszczanie wierzchołka przylegającego do krawędzi łukowej. Uwaga: Jeżeli włączone jest Autogrupowanie. Łuki kołowe i eliptyczne. Przy pomocy funkcji Zaokrąglenia (użyj ikony Zaokrąglenia/Ścięcia w palecie pomocniczej ). rozbite elementy utworzą odpowiednie grupy.Komunikacja z ArchiCADem zostanie usunięta). Rozbij do Bieżącego Widoku Wybranie polecenia Edytuj > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku spowoduje zamianę zaznaczonych elementów w dowolnym oknie 2D na podstawowe elementy rysunkowe (Linie bez strzałek. Szczegółowy opis. wielobok zostanie podzielony na dwie części.

Komunikacja z ArchiCADem Zwróć uwagę. należy go zaznaczyć i wybrać odpowiednie polecenie z menu Edycja > Zmiana położenia lub z menu kontekstowego. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Obrót. Szczegóły. że dany element nie będzie już funkcjonował jako element konstrukcyjny. Dachy i Siatki zostaną rozbite na linie Ściany i Słupy zostaną rozbite na Linie i Wypełnienia (Drzwi i Okna wstawione w Ścianę również zostaną rozbite). Przykłady: • • • Stropy. Polilinie zostaną rozbite na Linie oraz Łuki. Dokumentu 3D w trybie Modelu). • • • Rozbicie nie działa w następujących przypadkach: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 141 . Obrócić lub Odbić lustrzanie kopię elementu. Okręgi. Wymiarowanie zostanie rozbite na Linie. Selekcji można dokonywać przy pomocy narzędzi Strzałka bądź Obszar Zaznaczenia. • Aby Przesunąć. Zobacz Podstawowe Techniki Edycji na stronie 116. że rozbicie elementu konstrukcyjnego za pomocą pierwszej opcji (Zachowaj tylko oryginalne elementy) będzie oznaczać. Przesunięcie. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Teksty oraz na elementy podstawowe strzałek (Linie. Wypełnienia). Dogodnym sposobem jest użycie graficznych metod pozwalających na przesuwane i obracanie jednej lub więcej kopii elementów albo wykorzystanie funkcji powielenia. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Drzwi i Okna (jeżeli są zaznaczone bez ścian do których zostały wstawione) zostają rozbite (podobnie jak Obiekty GDL) na elementy dwuwymiarowe i zastąpione w ścianach pustymi otworami. Funkcje te zostały opisane poniżej. Po rozbiciu elementów może zajść potrzeba poprawienia rysunku. W efekcie element zniknie z innych widoków modelu (Przekroju/Elewacji/RŚ. Łuki. Obiekty GDL zostaną rozbite na podstawowe elementy rysunkowe 2D. lub kilku kopii zaznaczonych elementów. Odbicie Lustrzane kopii elementów Można także tworzyć dokładne kopie elementów w projekcie poprzez przemieszczanie jednej. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Tworzenie kopii elementów W czasie projektowania nierzadko zachodzi potrzeba tworzenia dokładnych kopii elementów. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D nie jest możliwe rozbicie przekrojów elementów konstrukcyjnych Przekrój/Elewacja/RŚ i Kamery Podstawowe elementy 2D. Często najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z poleceń Kopiuj/Wklej.

obrócona. Macierz pozwala na rozmieszczenie kopii elementów na macierzy określonej poprzez dwie. wciśnij ponownie Ctrl. kliknij element aby go przesunąć lub obrócić jego kopię do nowego położenia. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. Dwukrotne kliknięcie zakończy operację wstawiania wielu kopii. bądź odbita lustrzanie. wzajemnie prostopadłe linie odniesienia. Możesz wstawić dowolną ilość kopii. użyj polecenia Edycja > Zmiana położenia > Powielenie lub polecenie Powiel z palety Pomocniczej. W oknie 3D. aby anulować wykonanie kopii). W oknach 142 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wszystkie kopie zostaną rozmieszczone wokół tej samej osi obrotu. Operacje tego typu mogą być wykonywane zarówno w oknie Rzutu. W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ funkcje mogą być wykorzystywane do dodawania elementów rysunkowych oraz Drzwi i Okien (tylko przesuwanie). kąt ustala się w oparciu o łuk odniesienia. Typ pokrycia może być również wybrany w panelu Parametry • • • Aby Przesunąć lub Obrócić wielu kopii elementu. Korzystając z funkcji Macierzy. Kliknięcie zatwierdzi operację. np. w identycznych odstępach. Powielenie pozwala na utworzenie dowolnej liczby kopii zaznaczonych elementów na bieżącej kondygnacji w oparciu o następujące metody i opcje: • Przesuń powiela kopie wzdłuż prostej linii odniesienia. Kopia elementu zostanie przemieszczona. a zaznaczenie będzie teraz zawierało kopię elementu. określa się liczbę kopii dla obu kierunków macierzy. opcja ta nie będzie aktywna. że czasie pracy w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ.Komunikacja z ArchiCADem • Innym sposobem jest wybranie polecenia Przesuń/Obrót/Odbij z palety pomocniczej i wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Alt/Opt (MacOS). (Przy kursorze pojawi się mały znaczek +. Podniesienie układa elementy w stos w oparciu o określoną wartość przesunięcia w pionie. zaznacz element. Powielenie Elementów Jeżeli potrzebujesz utworzyć wiele elementów ułożonych w określonym rytmie. opcje Przesunięcia/Obrócenia/Odbicia są dostępne jedynie dla dodanych elementów Rysunku. jak w Oknie 3D. Zwróć uwagę. Detali opisane funkcje mogą być używane wyłącznie do kopiowania elementów rysunkowych. Pojawi się znak “++” .. wybierz żądane polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia lub w menu kontekstowym (albo użyj skrótu Ctrl + Alt (Windows) lub Cmd + Opt/Alt (MacOS)). Obrót powiela elementy po łuku. • Uwaga: Podczas obracania.

Komunikacja z ArchiCADem W dolnej części okna dialogowego można ustalić. przesunięcie w pionie określa się graficznie. na dowolnej długości linii/łuku odniesienia. Dane mogą być upuszczane tylko w oknach. w jaki sposób interpretowane będą narysowane linia/łuk odniesienia. w których możliwe jest umieszczanie danych tego typu. obrotu. W przypadku tej opcji nie definiuje się liczby kopii. Przekrój/Elewacja/RŚ. • • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 143 . Więcej informacji na temat Przeciągania i Upuszczania Obiektów GDL. lecz odstępy pomiędzy sąsiednimi kopiami. Przesunięcie w pionie określa wartość zmiany wzniesienia kopii przy operacji powielania. Rozłożenie-1 działa tak jak poprzednia opcja. jednak w punkcie końcowym nie jest umieszczana kopia elementu. wyrażane w jednostkach długości lub kąta. Dokładaj powoduje rozłożenie kopii w określonych. zobacz Otwieranie plików DWG/DXF metodą "przeciągnij i upuść" na stronie 540. do dowolnego innego okna tekstowego ArchiCADa Z dowolnego okna tekstowego do dowolnego okna 2D (Rzut. Detal/Obszar 2D/Symbol 2D elementu bibliotecznego) z parametrami domyślnymi Przenoszenie bądź kopiowanie tekstów w obrębie jednego okna tekstowego Tworzenie tekstowych plików schowka w Menedżerze plików Wklejanie tekstowych plików schowka do okien tekstowych Upuszczanie zwykłych tekstów w dowolnych oknach tekstowych (z pewnymi ograniczeniami) Po zdefiniowaniu wszystkich opcji w oknie dialogowym Powielenie kliknij OK. których suma odpowiada długości linii/łuku odniesienia. • Przeciąganie i upuszczanie Tekstu Istnieją następujące możliwości przenoszenia tekstów: • Z dowolnego okna tekstowego ArchiCADa lub z okna tekstowego dowolnej aplikacji obsługującej metodę Przeciągnij i Upuść. a nie poprzez wpisanie wartości numerycznej. W tym przypadku zaznaczenie pola przy tej opcji spowoduje uaktywnienie możliwości graficznego określenia przesunięcia w pionie. metoda Przeciągnij i Upuść może być szeroko wykorzystywana do kopiowania i wklejania elementów pomiędzy oknami. Przeciągnij i Upuść Metoda Przeciągnij i Upuść znana jest użytkownikom systemów MacOS oraz Windows jako sposób na otwieranie plików. czy kopiowanie i wklejanie elementów pomiędzy oknami tej samej lub różnych aplikacji. definiując wektor. niezależnie czy jest to powielanie metodą przesunięcia. równych odległościach. • • • • Skokowo rozkłada kopie w odległościach odpowiadających długości linii/łuku odniesienia. Ponieważ ArchiCAD posiada wiele okien różnych typów. czy macierzy. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. Uwaga: Powielając elementy w Oknie 3D. Dokument 3D. Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL ze stron internetowych (GDL Object Web Plug-in) bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. Rozłożenie rozkłada kopie w równych odległościach. a następnie wykonaj operację powielenia rysując linię/łuk odniesienia.

• • Metodą Przeciągnij i Upuść można wstawiać wiele Obiektów GDL jednocześnie. dla większości typów elementów 144 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . przytrzymanie klawisza myszy i przeciągnięcie kursora poza obszar okna Rzutu ArchiCADa spowoduje uaktywnienie operacji Przeciągnij i Upuść. Przeciąganie i upuszczanie plików Obiektów GDL Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL z okien folderów bezpośrednio do Projektów ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Przeciąganie i upuszczanie Rysunków Najprostszą metodą dodania Rysunku z zewnętrznego pliku ArchiCADa jest otwarcie struktury projektu w Nawigatorze. Transfer ustawień Polecenia Transferu Ustawień występujące w ArchiCADzie w znacznym stopniu skracają proces tworzenia nowych elementów poprzez przenoszenie ustawień z elementów już istniejących. Funkcja jest dostępna: • w oknach Rzutu i Dokumentu 3D oraz Oknie 3D. bez konieczności otwierania okna dialogowego ustawień narzędzia/elementu. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. Przeciąganie i upuszczanie Obiektów DWG/DXF Metoda Przeciągnij i Upuść może być wykorzystywana do pobierania Obiektów DWG/DXF z sieci web. Szczegóły. Przeciąganie i upuszczanie elementów Rzutu Jeżeli na Rzucie zdefiniowana jest selekcja (indywidualnych elementów lub za pomocą Obszaru Zaznaczenia). Skrypty 2D mogą być upuszczane w oknach tekstowych wszystkich rodzajów. przy użyciu następujących technik: • • • skróty klawiaturowe: Alt w celu Pobrania ustawień i Ctrl+Alt w celu Nadania ustawień polecenia w pasku narzędzi Standard lub w menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia i Nadaj ustawienia. W systemie Windows dostępna jest specjalna technika “i-drop”. do okna Podglądu projektu) Skrypty 2D i 3D zaznaczonych elementów w formacie tekstowym Przeciąganie i Upuszczanie Obrazków Istnieją następujące możliwości przenoszenia Obrazków: • • • • Upuszczanie plików graficznych w oknach Podglądu Obiektów GDL Upuszczanie plików graficznych w oknie Rzutu w postaci Obrazków Kopiowanie obrazków do pliku schowka w Finderze MacOS Wklejanie obrazków z pliku schowka do okien Podglądu Obiektów GDL. W ten sposób można kopiować następujące elementy: • Elementy Rzutu (w formacie modułu) Pozwala to na zmianę domyślnych parametrów narzędzi. patrz Otwieranie plików DWG/DXF za pomocą funkcji i-Drop® (tylko Windows) na stronie 541. ArchiCAD umożliwia pobranie ustawień jednego elementu konstrukcyjnego i przeniesienia ich do innego elementu tego samego typu. lub parametrów istniejących elementów. Skrypty 3D będą generowane tylko w przypadku upuszczenia elementu nad oknem Skryptu 3D. • • Zaznaczone elementy Rzutu w formacie obrazka (np. zaznaczenie Widoku lub Rysunku. Upuszczenie Obiektu w oknie Rzutu aktywuje odnośne narzędzie w Palecie narzędzi i ustawia jego parametry w oparciu o parametry wklejonego elementu. Okna i Drzwi mogą być upuszczane tylko w Ścianach. który ma zostać dodany i przeciągnięcie go na Arkusz w Oknie arkusza bieżącego projektu.

W tym samym momencie wyświetlona zostanie informacja o elemencie. Kategorie stref). Typy linii. pełna.) Kliknięcie Pipetką załaduje ustawienia wybranego elementu do okna dialogowego ustawień odpowiadającego mu narzędzia i uczyni je ustawieniami domyślnymi tego narzędzia. Szczegóły. Poniżej znajduje się przykład. pobieranie ustawień działa tak samo. Narzędzie to zostanie automatycznie uaktywnione tak. krawędzią lub powierzchnią elementu docelowego. Częściowo pełna. Gdy uaktywnisz polecenie Pobierz ustawienia z paska narzędzi (skrót: przytrzymanie klawisza Alt/Opt lub menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia). Grupowanie elementów Tworzenie Grup polega na zaznaczeniu zestawu elementów i wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Edycja > Grupowanie lub wciśnięciu odpowiadającego mu przycisku z palety narzędziowej Zarządzaj Elementami. jeśli kursor znajduje się nad pustą przestrzenią arkusza. Aby nadać bieżące ustawienia danego narzędzia elementowi. Pusta. gdy znajduje się nad Punktem aktywnym. zwykłymi węzłami lub nad powierzchnią.) Strzykawka przyjmuje kształty analogiczne (pusta. gdy znajduje się nad węzłem Linii odniesienia lub osi. patrz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. Pipetka jest: Pełna. wciskaj klawisz Shift+TAB. Paskowana. Materiał. paskowana. którą można zaznaczyć. itd. gdy znajduje się nad Linią odniesienia. Zobacz Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. w którym parametry ściany powyżej. kursor przybierze kształt Pipetki. gdy znajduje się nad zwykłą krawędzią. (Możesz również uaktywnić strzykawkę poleceniem Edycja > Ustawienia elementów > Nadaj ustawienia. itd. Struktury warstwowe. (Aby przełączać podświetlanie nachodzących na siebie elementów. Materiały. aż wybrany zostanie odpowiadający Ci element. aż zostanie podświetlony. że okno to jest otwarte oraz.) jak w przypadku Pipetki. (Pusta Pipetka nie działa. Kolor pióra.Komunikacja z ArchiCADem • • W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i Detal/Obszar 2D tylko dla elementów rysunkowych Istnieje również możliwość Transferu ustawień pomiędzy dwoma elementami bibliotecznymi należącymi do tego samego typu: Umieść kursor strzykawki nad węzłem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 145 . Kursor przyjmie kształt Strzykawki. pod warunkiem.).) Kliknij element docelowy aby nadać mu bieżące ustawienia atrybutów narzędzia (Typ linii. uaktywnij polecenie Nadaj ustawienia z paska narzędzi (skrót: Ctrl-Alt (Windows) lub Alt/Opt-Cmd (MacOS). przekazano ścianie poniżej. że aktywne są odpowiednie pola. Pełna do połowy. Rodzaje wypełnienia. Pobrane parametry będą także automatycznie ustawiane w uaktywnianych polach kryteriów (np. Szczegóły. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. że kolejne kliknięcie oznaczać będzie rozpoczęcie konstruowania elementu o pobranych parametrach. Pióra i kolory. Uwagi: Atrybuty elementu mogą być także pobierane do odnośnych pól w oknie dialogowym Znajdź i zaznacz. Bez względu na kształt Pipetki.

Obrót. spowoduje najpierw rozdzielenie ich na grupy. jeśli ich obrys jest wyświetlany na bieżącej kondygnacji. elementy składowe grup mogą być zaznaczane i modyfikowane indywidualnie. Odbicie Lustrzane.Komunikacja z ArchiCADem Zgrupowane elementy mogą być zaznaczane i edytowane jednocześnie jako Grupa. Warstw) Inne operacje (takie jak Wyrównanie. • • • Zaznaczanie Polecenia Edycji: Przesunięcie. Strefy. Drzwi i Okna mogą być grupowane tylko jako część ściany. (Przycisk Zawieś grupowanie jest również dostępny w Palecie kontrolnej. punkty zaznaczenia każdej z nich będą miały inny kolor. ponieważ aby je zgrupować ponownie. w której są wstawione. Kamery. Powielenie Przypisywanie atrybutów (np. Etykiety. Elementy z innych kondygnacji nie mogą być grupowane nawet. W takim przypadku rozdzielanie grupy byłoby uciążliwe. po rozgrupowaniu elementów lub zawieszeniu grupowania. Jeżeli funkcja Auto-grupowanie jest włączona. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. musiałbyś powtórnie zaznaczyć wszystkie elementy składowe grupy. prostokąt ścian. W przypadku zaznaczenia kilku grup jednocześnie.) Jeżeli zawieszenie grupowania jest AKTYWNE. Grupować można tylko elementy umieszczone na bieżącej kondygnacji. można je także edytować pojedynczo. należy powtarzać to polecenie kilka razy. z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Działania na Grupach Elementów Na elementach składowych grup można jednocześnie wykonywać następujące operacje: • 146 . wszystkie grupy zostają przywrócone. Zgrupowane elementy są wyróżnione poprzez duże. spowoduje odłączenie od grupy zaznaczonych elementów i rozbicie ich struktury grupowania do indywidualnych elementów. Zawieszanie grupowania Czasem zachodzi potrzeba wykonania operacji na pojedynczym elemencie składowym grupy. Następujące typy elementów nie mogą być zgrupowane: wszystkie rodzaje Wymiarowania. nawet gdy stanowią część skomplikowanej struktury grupowania. WSZYSTKIE grupy są wtedy nieaktywne: pojedyncze elementy mogą być wtedy zaznaczane i edytowane indywidualnie. bez utraty informacji o grupowaniu. • Wybranie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj z włączoną funkcją Zawieś grupowanie. aż do momentu uzyskania niezależnych elementów. Dzięki opcji tymczasowego zawieszania grupowania. linie Przekroju/elewacji. łańcuchy elementów (np. tworząc większe grupy. Funkcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie grupuje elementy w trakcie ich powstawania (zamiast procedury grupowania elementów dopiero po ich utworzeniu). czy Zaokrąglenie/Ścięcie) mogą być wykonywane tylko na indywidualnych elementach. Rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie grupowania za pomocą przycisku Zawieś grupowanie z palety narzędziowej Standard lub poleceniem z menu górnego Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie. Aby uczynić wszystkie elementy stanowiące grupę niezależnymi. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. puste w środku punkty zaznaczenia. operacja Rozgrupowania selekcji złożonej z kilku grup składających się z innych grup. W przypadku zagnieżdżenia grup (grupy utworzone z grup elementów). Funkcje grupowania i rozgrupowania są dostępne we wszystkich rodzajach modyfikowalnych okien. należy wybrać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj. czy wypołaciowany dach) zostaną automatycznie utworzone jako grupy. Grupy można ze sobą łączyć (grupować).

które sam zablokowałeś. Zablokowane elementy mogą być zaznaczane i wykorzystywane przy konstruowaniu innych elementów. odbicie lustrzane. jednakże grupy nadal pozostaną aktywne.Komunikacja z ArchiCADem których się składają. która jako pierwsza zawiesi grupowanie. Oznacza to. patrz Warstwy na stronie 26. Szczegóły. Uwaga: Istnieje sposób aby zmienić ustawienia elementu należącego do grupy. niewidoczne elementy będą także edytowane. Użyj Zawieszenia grupowania aby zmodyfikować zgrupowane elementy nie znajdujące się na zablokowanych warstwach. obrót. Otwórz okno ustawień narzędzia. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. który zamierzałeś zmodyfikować przytrzymując klawisze Ctrl+Alt (Windows)/Opt+Cmd (MacOS). Zablokowane elementy nie mogą być rezerwowane przez innych członków zespołu. • Jeżeli niektóre z elementów grupy są na zablokowanych warstwach: • Elementy na zablokowanych warstwach będą widoczne na Rzucie. wyświetlane są Linie Pomocnicze. kolor szary. powielenie). Za pomocą polecenia Odblokuj wszystkie możesz odblokować wszystkie zablokowane elementy nawet jeśli nie są one zaznaczone. Jeżeli niektóre z elementów grupy są na schowanych warstwach: • • Elementy na schowanych warstwach będą niewidoczne W czasie edycji grupy (poprzez przesunięcie. Uwaga dla członków Zespołu: Elementy grupy mogą być zarezerwowane przez różnych członków zespołu. które uprzednio zarezerwowałeś. Następnie kliknij element. obrót. Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Odblokuj odblokowuje zaznaczone elementy. Modyfikacja Atrybutów lub parametrów elementów nie będzie powodowała zmiany Atrybutów elementów niewidocznych. Blokowanie/Odblokowywanie Elementów Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj blokuje wybrane elementy zapobiegając ich przypadkowej modyfikacji. Zaznaczenie grupy będzie powodowało zaznaczenie wszystkich jej elementów. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. które się na niej znajdują. Uwaga: Zablokowanie warstwy przyniesie ten sam skutek zablokuje wszystkie elementy. który kliknąłeś. Uwaga dla członków Zespołu: Możesz zablokować tylko te elementy. Grupy nie będzie można edytować poprzez przesunięcie. przy wyłączonej funkcji Zawieś grupowanie. że będziesz musiał kilkakrotnie wybierać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj zanim elementy będą mogły być zaznaczane i modyfikowane niezależnie. ale punkty zaznaczenia będą miały • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 147 . czy powielenie. Możesz odblokowywać tylko elementy. Spowoduje to przesłanie ustawień domyślnych ustawionego typu elementu do elementu. odbicie lustrzane. Atrybuty i parametry zarezerwowanych elementów mogą być jednak modyfikowane tylko przez osobę. zmień parametry i zamknij okno klikając OK. lub skorzystaj z polecenia Nadaj ustawienia z menu Edycja > Ustawienia elementu. który chcesz zmodyfikować (upewnij się. jednak będą one powodowały zablokowanie całej grupy. Możliwe. odnoszącego się do elementu. Informacja o blokowaniu jest przechowywana Grupy i Warstwy Grupowanie elementów nie powoduje zmiany przypisanych im atrybutów. a także możliwe jest pobranie ich ustawień przy pomocy funkcji transferu ustawień. że żaden element nie jest zaznaczony). że zgrupowane elementy pozostają na przypisanych im warstwach. Zmiany zostaną wprowadzone tylko w klikniętym elemencie. W palecie narzędziowej Zarządzaj Elementami znajdują się przyciski będące odpowiednikami tych poleceń.

Krzywe. Domyślnie kolejność wyświetlania definiowana jest w oparciu o sześć klas. Lampy. Zobacz Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. Belki. Dachy. Na każdym poziomie mogą znajdować się elementy dowolnych typów. Elementy znajdujące się na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kolejność wyświetlania nakładających się elementów Nakładanie się elementów należących do tej samej klasy zależy od kolejności ich narysowania. itd. Kolejność wyświetlania W trakcie rysowania Projektu. Drzwi. Wymiarowania wszystkich typów. są czyszczone. ArchiCAD umieszcza elementy na 14 poziomach. że element zostanie przysłonięty przez pozostałe elementy. lecz nadal pozostanie nad elementami należącymi do klas niższych. Jeżeli jesteś dołączony do Projektu zespołowego jako Kierownik zespołu. elementy należące do drugiej klasy. wówczas możesz blokować i odblokowywać elementy utworzone przez dowolnego członka. nakładające się elementy będą układane zgodnie z określoną kolejnością. Etykiety. Punkty aktywne) 3) Elementy biblioteczne (Obiekty. Metryczki stref) 2) Elementy rysunkowe (Linie. 148 . Okna. Siatki) 5) Wieloboki dwuwymiarowe (Wypełnienia. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. Schody) 4) Elementy konstrukcyjne (Ściany. Niezależnie od kolejności rysowania elementy należące do pierwszej klasy będą wyświetlane najwyżej. Polecenia te działają następująco: • Przenieś wyżej: Dzięki temu poleceniu. możesz wybierać pomiędzy nimi cyklicznie wciskając klawisz Tab. Ostateczny układ elementów widoczny na ekranie i na wydrukach opiera się na poziomach i klasach. że element zostanie nałożony na pozostałe elementy. jednak przecięcia nakładających się ścian o tych samych wzorkach wypełnienia. Wstępnie układ ten jest przystosowany do typowych zastosowań w rysunku architektonicznym. zaznaczony element zostanie przeniesiony nad elementy (będzie je zasłaniał) tej samej lub niższych klas. lecz nadal pozostanie pod elementami należącymi do klas wyższych. Stropy. Przenieś na spód: To polecenie spowoduje. Typy elementów są podzielone na klasy w następujący sposób: 1) Elementy opisu (Teksty. Aby tego dokonać należy skorzystać z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania lub odpowiadających im przycisków w pasku narzędziowym Zarządzaj Elementami. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. Przywróć domyślną kolejność: To polecenie przywraca domyślną kolejność nakładania się elementów opisaną poprzednio. Podczas zaznaczania nakładających się elementów tej samej klasy. Przenieś na wierzch: To polecenie spowoduje. o jeden poziom niżej. zaznaczony element zostanie przeniesiony pod elementy (będzie przez nie zasłaniany) tej samej lub wyższych klas. Okręgi. jednak czasami zachodzi potrzeba ustawienia elementów w innej kolejności. Słupy. Własna Kolejność Wyświetlania Domyślna Kolejność wyświetlania ArchiCADa sprawdza się w większości przypadków. Wielokąty stref) 6) Obrazki • • • • Procedury układania elementów Zarówno domyślna Kolejność wyświetlania jak i narzędzia do jej zmiany oparte są na dwóch procedurach układania elementów: według klas i według poziomów. Przenieś niżej: Dzięki temu poleceniu.Komunikacja z ArchiCADem nawet po Twoim Odłączeniu się z Projektu zespołowego.

że po użyciu tych poleceń. natomiast ich wzajemny układ pozostanie zgodny z ich klasami. zostanie wyświetlone odnośne ostrzeżenie. Przenosząc wyżej bądź niżej kilka zaznaczonych elementów znajdujących się na różnych poziomach. lub niżej elementów będących na poziomie najniższym. należy je przenieść niżej. lub poniżej. że będzie on przykrywał wszystkie Wypełnienia. poziomie. które znajdują się na najwyższym poziomie. Przeniesienie wyżej Wypełnienia z jego domyślnego 9.. co oznacza. każdy z nich zostanie przeniesiony tylko o jeden poziom. poziomie. Nie musi to zawsze być poziom 1. Np. W ten sposób można przenosić elementy do żądanego położenia w układzie. lub były przykrywane przez wszystkie inne elementy. że przykryją one pozostałe elementy projektu (albo zostaną przykryte przez pozostałe elementy projektu). Aby zatem przykryć teksty lub wymiary innymi elementami. Nowe elementy są zawsze umieszczane na poziomach. znajdujące się na domyślnym dla nich 7. że przykryją one przeniesione wcześniej Wypełnienia. Teksty i wymiarowanie przeniesione na najwyższy poziom układu nie mogą być przykryte. Oczywiście można przenosić dowolne elementy znajdujące się na niższych poziomach tak. lub 14. jednak będzie przykrywany przez elementy konstrukcyjne.Komunikacja z ArchiCADem danym poziomie będą przykrywały wszystkie elementy znajdujące się na niższych poziomach niezależnie od ich klasy. 149 .. poziomu na poziom 8. Możesz przenosić elementy każdego typu pomiędzy tymi poziomami za pomocą poleceń z menu Edycja > Kolejność wyświetlania opisanych powyżej. Ponowne użycie polecenia Przenieś wyżej (na poziom 7) spowoduje. znajdujące się na ich domyślnym 8. Przeniesione Wypełnienia będą jednak nadal przykrywane przez Elementy biblioteczne. znajdujące się na domyślnym 8. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenia Przenieś na wierzch oraz Przenieś na spód przenoszą zaznaczone elementy na taki poziom w układzie. aby przykrywały one wszystkie inne elementy. Przeniesienie na wierzch lub na spód elementów różnych typów spowoduje. będzie nadal istniała możliwość przeniesienia innych elementów powyżej. poziomie. że zaznaczone wypełnienia przykryją elementy konstrukcyjne. spowoduje. W razie próby przeniesienia wyżej elementów. znajdujące się na poziomie 9. Poziomy są przypisane klasom w następujący sposób: 1-4: Domyślnie puste 5: Etykiety 6: Rysunki 2D 7: Elementy biblioteczne 8: Struktury 3D 9: Wieloboki 2D 10: Obrazki 11-14: Domyślnie puste 4 najwyższe i 4 najniższe poziomy są domyślnie puste. które są przypisane ich klasom.

które oznaczają wykrycie: • • • • wierzchołka krawędzi pustej powierzchni lub obszaru wieloboku Jeżeli klikniesz na krawędzi lub wierzchołku. których punkty końcowe przecinają tę krawędź. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. 2) Aktywuj Magiczną Różdżkę. 150 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . czy znajdujących się poza twoim obszarem roboczym. Magiczna Różdżka utworzy wielobok obrysowując element i/lub znajdując łańcuch segmentów: biegnie wzdłuż krawędzi i obrysowuje łańcuchy elementów. Magiczna Różdżka działa zarówno w oknach 2D jak i 3D i rozpoznaje następujące typy elementów: Ściana. Belka. stopień odwzorowania krzywizn zależy od ustawień w oknie dialogowym Parametry Magicznej Różdżki. Wypełnienie. Linia. Kolejność wyświetlania zostanie zachowana podczas drukowania lub plotowania. Siatka. a następnie konstruuje nowy element w oparciu o odnaleziony wielobok. Obrócony prostokąt) nie jest brana pod uwagę. (W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i 3) Kliknij aby Różdżka wyszukała wielobok. Magiczna Różdżka rozpoznaje krawędzie elementów zablokowanych. Wypełnienia i Etykiety powierzchni). wszystkie elementy będą traktowane jako przezroczyste. Łuk. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki 1) Z Palety narzędzi wybierz typ elementu. czyli np. że Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Aby ją pokazać. okręgi lub krzywe. czyli niezależnie od ich położenia w układzie wszystkie elementy będą widoczne. a Etykiety powierzchni odnośne Wypełnienia. Magiczna Różdżka O Magicznej Różdżce Magiczna Różdżka zachowuje wykonane czynności. Dokument 3D Magiczna Różdżka rozpoznaje tylko elementy rysunkowe 2D). Przy eksporcie plików DXF/DWG. Istnieją trzy rodzaje kursora Magiczna Różdżka. Podczas tworzenia ścian po łuku lub elementów wielobocznych w oparciu o łuki. Narzędzie to pozwala na tworzenie elementów o złożonych kształtach. umieszczonych na innej kondygnacji niż bieżąca i elementów należących do Podrysu. Strop. a także elementów zarezerwowanych przez innych członków zespołu. wyszukując i obrysowując elementy linearne lub wieloboczne wśród elementów istniejących. składające się z komponentów należących do różnych klas (Wielokąty stref i Metryczki stref. których zbudowanie w oparciu o tradycyjne metody konstrukcyjne byłoby bardzo żmudne. który chcesz utworzyć. a wybrana metoda geometrii (np. Kliknij ikonę Różdżki na Palecie kontrolnej lub przytrzymaj Spację. Dach. Zobacz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. Chociaż można stosować polecenia przenoszenia dla tych komponentów indywidualnie. Kształt elementów budowanych przy użyciu Magicznej Różdżki jest zawsze oparty o wielobok. Polilinia oraz Krzywa. przenoszenie jednego z nich będzie zawsze powodowało przeniesienie drugiego tak. Przegroda Strukturalna.Komunikacja z ArchiCADem Strefy i wypełnienia to elementy. kursor zmieni kształt na Magiczną Różdżkę. Wzajemny układ tych komponentów będzie zawsze zgodny z ich klasami.

Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D Działanie Magicznej Różdżki w Oknie 3D jest podobne jak w oknie Rzutu. Pod uwagę brana jest zawsze powierzchnia pozioma.Komunikacja z ArchiCADem • Kliknięcie nad pustą przestrzenią lub nad obszarem elementu powoduje. jeśli elementy mają być konstruowane w relacji do innych elementów. • • • Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/Odejmowania wieloboków Magiczna Różdżka może być wykorzystywana do dodawania/odejmowania wieloboków. lub określony Obszar Zaznaczenia. będziesz mógł z nich skorzystać po odnalezieniu wieloboku przez Magiczną Różdżkę. usuń. Albo wybierz wielobok i zaznacz kontur wokół jego otworu. • 3) Aktywuj Magiczną Różdżkę i przemieść kursor nad wielobok. Aby sprawdzić. przy budowaniu dachów w oparciu o ściany. • 4) Zostaną utworzone nowe elementy. czy parametry te są odpowiednie szczególnie w przypadku. bądź przesuń odjęty wielobok. Charakterystyka konstruowanych elementów będzie zależała do bieżących parametrów odnoszących się do nich narzędzi. 1) Zaznacz element. 2) Wybierz polecenie "Odejmij od wieloboku" z palety Pomocniczej. będziesz musiał najpierw odnaleźć Różdżką wielobok. przy kliknięciu w pustej przestrzeni. a następnie określić kierunek wektora wypełnienia. które rzeczywiście przecinają się z klikniętą powierzchnią. Przed użyciem funkcji Magicznej Różdżki. Należy zawsze sprawdzić. że Magiczna Różdżka wyszukuje wielobok utworzony przez najbliższe krawędzie elementów (niezależnie czy krawędzie są łańcuchem. Jeżeli konstruujesz pojedynczą połać dachową. można dodatkowo określić selekcję. 4) Kliknij aby zatwierdzić operację. a nie tylko ich obrys w widoku z góry. Przy wyszukiwaniu konturów nowych elementów. będzie można je usunąć. Nowe elementy będą niezależne i będzie je można edytować indywidualnie. Jeżeli aktywowałeś metodę Przesunięcia. w oparciu o krawędzie istniejących elementów (tego samego. np. przed skorzystaniem z Różdżki będziesz musiał określić linię odniesienia oraz kierunek spadku dachu. który chcesz odjąć. Funkcja wykorzystuje jednak położenie elementów w przestrzeni. której wzniesienie jest określane poprzez punkt kliknięcia w dowolną powierzchnię w oknie 3D lub poprzez Początek układu Użytkownika (np. Wówczas Magiczna Różdżka wyszuka wielobok tylko w oparciu o zaznaczone elementy. lub Wielokrotnego przesunięcia. od którego zamierzasz odjąć inny wielobok. Przy wykorzystaniu Różdżki do rysowania wieloboków wypełnień o zdefiniowanym początku wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 151 . czy operacja została wykonana poprawnie. wewnątrz wielobocznego łańcucha ścian). bądź innych typów). czy się przecinają). ArchiCAD odnajdzie krawędzie tylko tych elementów. Jeżeli elementy stanowiące bazę dla utworzonego wieloboku będą zbyteczne. • W tym przykładzie chcemy odjąć złożony wielobok od stropu.

lecz umożliwia czasowe narysowanie przecinającego się kształtu.Komunikacja z ArchiCADem Dowolny Widok Projektu. patrz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. Zazwyczaj w Oknach Modelu jako Podrys będziesz wykorzystywał następujące widoki: • • • • Uwaga: Narysowanie wieloboku poprzez kliknięcie wewnątrz konturu zaznaczonego elementu narzędziem danego elementu jest podobne do operacji odejmowania. Elewacja. nad bądź pod zawartością Aktywnego Widoku. w którym aktualnie pracujesz Podrys . Szczegóły. pozwalający na porównanie dwóch widoków w jednym oknie. Podrys imituje rysunek podłożony pod arkusz roboczy.Widok Modelu lub Rysunek. możesz narysować detal okapu dachu w Oknie Detalu (Aktywny Widok). Rzut Przekrój. Obszar 2D Arkusz.opcjonalnie umieszczony z boku. Dzięki operacji odejmowania można uniknąć tego efektu. Widok lub Arkusz może stanowić Podrys dla dowolnego Okna Modelu bądź Arkusza. wykorzystując odpowiedni Przekrój jako Podrys. Rozwinięcie ścian. Szablon Arkusza Natomiast w Oknach Arkuszy: Na przykład. Rzut wyświetlony jako Podrys dla Detalu: 152 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przekrój wyświetlony jako Podrys obok innego Przekroju: Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków O Podrysach W ArchiCADzie 12 możesz jednocześnie wyświetlić dwa widoki w dowolnym Oknie Modelu lub Arkusza: • • Widok Aktywny . Dokument 3D Detal.

Kliknięcie prawym klawiszem myszki dowolnego elementu w Nawigatorze i wybranie polecenia Wyświetl jako Podrys pozwala wyświetlić dany element (np. W razie potrzeby można przesuwać i obracać Podrys. w którym możliwe jest wyświetlanie Podrysu: aby wyświetlić menu kontekstowe okna kliknij prawym klawiszem myszy nad pustą przestrzenią okna (nie może być zaznaczony żaden element w oknie). Opcje Wyświetlania (menu Widok) mają taki sam wpływ na Podrys jak na Aktywny Widok. każdy z Przekrojów w Projekcie może mieć zapamiętane własne ustawienia Podrysu obejmujące kolor i wybór wyświetlanych w Podrysie elementów). można włączyć opcję. Wiele poleceń odnoszących się do Podrysu jest dostępnych w menu kontekstowym dowolnego okna ArchiCADa. wstawiona zawartość Rysunku nie będzie jednak obejmowała Podrysu. Obszaru 2D. Dokumentu 3D. jakkolwiek domyślne ustawienie danego Podrysu w danym rodzaju okna będzie zazwyczaj prawidłowe. Widok lub Arkusz) jako Podrys w bieżącym oknie. Przy drukowaniu Okien Modelu lub Arkuszy. Elewacji. Podrysy są także zapisywane wraz z plikiem Projektu. • • • Dostęp do poleceń obsługujących Podrys Polecenia związane z obsługą Podrysu są łatwo dostępne w różnych miejscach interfejsu. Wybierz polecenie Widok > Opcje Podrysu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 153 . aby zachować polecenia wyświetlone na ekranie. by aktualnie wyświetlany Podrys był również drukowany. Rozwinięcia Ścian. jeżeli często korzystasz z poleceń związanych z tą funkcją. Aczkolwiek w każdym oknie Projektu może być wyświetlany inny Podrys: • • Okno Rzutu wyświetla jeden Podrys dla wszystkich kondygnacji Każde z okien Przekroju. Możesz korzystać z polecenia Dotnij. Arkusza oraz Szablonu Arkusza może wyświetlać własny niepowtarzalny Podrys. Kursor reaguje na elementy Podrysu. • Podrysy zachowywane są wraz z oknami (na przykład.Komunikacja z ArchiCADem Dane okno może wyświetlać jednocześnie tylko jeden Podrys. Detalu. Widok Projektu. z funkcji Magicznej Różdżki oraz z punktów przyciągania elementów Podrysu do edycji elementów Aktywnego Widoku.w którym jest wyświetlany. • Pasek narzędzi Standard zawiera przycisk kontrolujący wyświetlanie Podrysu oraz rozwijaną listę związanych z Podrysem poleceń. • Użyj palety Podrys i Porównanie (Okno > Palety > Podrys i Porównanie). Przy wstawianiu Rysunku na Arkusz. W związku z tym: • Możesz korzystać z polecenia Pobierz ustawienia (Alt +C) i przenosić parametry elementów Podrysu do elementów Aktywnego Widoku. Kluczową funkcją Podrysu jest wspomaganie pracy w Aktywnym Widoku.

Jeżeli Widok zostanie usunięty z Mapy Widoków. Ustawienia Widoku stanowiącego Podrys są niezależne od ustawień aktywnego okna. Dowolny element Mapy Widoków Nawigatora Pokaż/Ukryj Podrys Przełącznik Podrys jest dostępny w pasku narzędzi Standard. 3) Arkusze (oraz ich Rysunki).Komunikacja z ArchiCADem Wybór Podrysu Trzy typy elementów mogą stanowić Podrys: 1) Widoki Projektu. nie będzie już możliwe wyświetlenie w oparciu o niego Podrysu. Na przykład.rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard . 2) Widoki. Dowolny element Mapy Projektu Nawigatora (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Kliknij przycisk na ikonie Podrysu. zmiana Kombinacji Warstw w aktywnym oknie nie wpłynie na Kombinację Warstw Podrysu. Podrys oparty o Widok Projektu będzie zawsze odzwierciedlał ustawienia aktywnego okna.podmenu Podrys menu kontekstowego okien lub • 154 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . aby uzyskać dostęp do listy poleceń związanych z Podrysem. Wybierz polecenie Wyświetl jako Podrys. Wybierz element z listy Wybierz Podrys. Aby wybrać Podrys wykonaj jedną z poniższych operacji: • Kliknij prawym klawiszem element w Nawigatorze aby wyświetlić jego menu kontekstowe. Kliknij przycisk. aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Podrysu w bieżącym oknie. (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Lista Wybierz Podrys jest dostępna w: .

• Wybrany Podrys zostaje wyświetlony w domyślnym położeniu stosownym do typu Aktywnego Widoku i wybranego Podrysu. Jeżeli aktywnym oknem jest: . Otwarcie jednego z ostatnio używanych Podrysów. które są określane w odniesieniu do bieżącej kondygnacji: Nad lub Pod bieżącą kondygnacją powoduje wyświetlenie Podrysu reprezentującego kondygnację znajdującą się powyżej lub poniżej bieżącej. niezależne Przekroje. ich lista Wybierz Podrys zawiera tylko niezależny Widok Projektu.Arkusz: Lista Wybierz Podrys zawiera widok źródłowy (jeśli jest dostępny) wstawionych rysunków.Detal lub Obszar 2D: Lista Wybierz Podrys zawiera ich Źródłowy Widoku Projektu.Rozwinięcia Ścian Lista Wybierz Podrys składa się z Widoków Projektu Grupy RŚ (jeśli istnieją) oraz z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. .Rzut: Lista Wybierz Podrys zawiera trzy pozycje. sam w sobie. .Komunikacja z ArchiCADem kondygnacji zawartych w pionowym zakresie RŚ pod warunkiem. • • Ostatnie Podrysy są wyświetlane u góry listy Poniżej znajdują się inne pasujące Podrysy.jej zawartość zależy od rodzaju aktywnego okna oraz ostatnio używanych Podrysów. patrz Zmiana położenia Podrysu na stronie 156. . Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika parametry Podrysów obejmujące Listy Ostatnich Podrysów oraz wybrane kolory Podrysów zostają zachowane w pliku Projektu.Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Modelu: Lista Wybierz Podrys mieści kondygnacje zawarte w pionowym zakresie widoku pod warunkiem. Elewacje.palecie Podrys i Porównanie Lista Wybierz Podrys zmienia się dynamicznie . Następne na liście Wybierz Podrys są: dowolne Arkusze zawierające Rysunki utworzone na podstawie bieżącego Widoku Projektu. Uwaga: Niezależne Widoki Projektu (np. . • Pokaż Pełną Strukturę: Ta opcja umożliwia wyświetlenie aktualnego widoku/widoku projektu jako Podrysu w postaci Pełnej Struktury. . Podrys może być w dowolnym momencie przesunięty. wyświetli go zgodnie ze wszystkimi ręcznie wprowadzonymi zmianami położenia. 155 . że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. Detale oraz Obszary 2D) nie posiadają modelu źródłowego. Poprzednia Kondygnacja to opcja pozwalająca na wyświetlenie Podrysu odpowiadającego ostatniej odwiedzonej kondygnacji.Przekrój/Elewacja w trybie Rysunku: Lista Wybierz Podrys zawiera stosowne Przekroje/Elewacje w trybie Modelu.

Na ilustracji poniżej przedstawiono Przekrój wyświetlany jako Podrys na Rzucie zawierającym odnośny Znacznik Przekroju. • • Użyj tej ikony położenia. w palecie Podręcznych Współrzędnych można obserwować zmiany stosownych wartości współrzędnych (wartości te są obliczane względem układu odniesienia Aktywnego Widoku. nie zaś Podrysu). Uwaga: Te same polecenia są dostępne w menu kontekstowym dowolnego okna uruchamianym prawym klawiszem myszki oraz w rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard. lub w palecie Podrys i Porównanie. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa.) Użyj opcji tej palety aby określić Kolor i widoczność elementów w Podrysie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przy Przesuwaniu/Obracaniu Podrysu. Więcej szczegółów. Można jednak zastosować te ustawienia do wszystkich Podrysów korzystając z przycisku Zastosuj do wszystkich Podrysów. Użyj tej ikony aby przesunąć Podrys do nowego aby obrócić Podrys.Komunikacja z ArchiCADem Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu Aby zdefiniować kolor i widoczność elementów w Podrysie. • Użyj tej ikony w celu przywrócenia oryginalnego położenia Podrysu. Zmiana położenia Podrysu Te polecenia są dostępne w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie. Dokonane tutaj zmiany odnoszą się tylko do Podrysu wyświetlanego w bieżącym oknie. 156 . skorzystaj z palety Podrys i Porównanie (menu Okno > Palety > Podrys i Porównanie lub polecenie Podrys i Porównanie rozwijanej listy poleceń Podrys i Porównanie.

istnieje możliwość. 3) Ponownie użyj polecenia “Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem” aby powrócić do oryginalnego Aktywnego Widoku. wkleić do Aktywnego Widoku. Podobnie Podrysy zawierające ręcznie aktualizowane Rysunki będą aktualizowane razem z Rysunkami. Można na przykład użyć polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem aby skopiować elementy z Podrysu do Aktywnego Widoku: Uwaga: Przy wklejaniu do okna typu rysunkowego (np. gdzie Podrysem jest odnośny Przekrój w trybie Modelu. okna Obszaru 2D lub Detalu). odznaczyłeś opcję "Na bieżąco aktualizuj widoki w trybie modelu" w menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. Przebuduj Podrys Użyj polecenia Przebuduj Podrys (dostępnego w palecie Podrys i Porównanie lub w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie). konieczne jest użycie przycisku Przebuduj Podrys.Przebudowanie Automatyczne. 1) Najpierw użyj polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem (na liście poleceń Podrys i Porównanie lub w palecie Podrys i Porównanie. Edycja modelu nie powoduje jednak automatycznej aktualizacji Podrysu. Podrys jest aktualizowany automatycznie przy wykonywaniu różnych operacji przez użytkownika. zidentyfikuj zmiany. wyświetl stosowny Widok Modelu jako Podrys. by uniknąć spowolnienia pracy programu. elementy konstrukcyjne zostaną “rozbite” na dwuwymiarowe komponenty. zmodyfikuj lub skopiuj elementy. nawet po przemieszczeniu kursora. a Aktywny Widok stanie się Podrysem. • 4) Jeżeli skopiowałeś elementy do Schowka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 157 . W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. teraz możesz je Ten schemat działania może być na przykład wykorzystany przy pracy w oknie Obszaru 2D w celu zaktualizowania jego wybranych elementów zgodnie ze zmodyfikowanym Oknem Modelu. Można jednak tymczasowo zamienić Podrys z Aktywnym Widokiem w celu zaznaczenia i edycji elementów na Podrysie. że w aktywnym oknie wprowadziłeś zmiany. Aby zaktualizować Obszar 2D. 2) Zaznacz. Pamiętaj że: • Jeżeli widokiem źródłowym Podrysu jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Model . W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys.Przebudowanie Ręczne. Uwaga: Polecenie to nie jest dostępne w Przekrojach w trybie Rysunku. Jeżeli Podrysem jest Okno w trybie Model .) Zamieni to Podrys w Aktywny Widok (możliwa będzie edycja jego elementów). takich jak nawigowanie pomiędzy oknami lub przemieszczanie się w obrębie jednego okna. aby zaktualizować Podrys w oparciu o wszystkie zmiany wprowadzone do jego widoku źródłowego. które nie zostały jeszcze uwzględnione w Podrysie. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej skopiowane elementy do okna Obszaru 2D. skopiuj odpowiednie elementy. jego zaktualizowanie nastąpi po ręcznym przebudowania widoku źródłowego.Komunikacja z ArchiCADem Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania Elementy na Podrysie nie mogą być zaznaczane ani edytowane. Jeżeli Podrys zawiera automatycznie aktualizowany Rysunek. ponieważ aby uniknąć spowolnienia działania programu. jego zawartość nie będzie na bieżąco aktualizowana..

niebieskiego i czerwonego) Porada 3: Zmiana Kolejności Wyświetlania Podrysu i Aktywnego Widoku Przy porównywaniu Podrysu i Aktywnego Widoku. otwórz paletę Okna > Palety > Podrys i Porównanie.Komunikacja z ArchiCADem Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: ArchiCAD posiada szereg funkcji ułatwiających wychwytywanie różnic pomiędzy Podrysem a Aktywnym Widokiem. Są to funkcje ekranowe. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. Porada 2: Ustaw Przezroczyste Wypełnienia i Strefy Zwróć uwagę na przełącznik Przezroczyste Wypełnienia i Strefy znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie: aktywuj go. Wszystkie funkcje Porównywania są dostępne w trakcie wykonywania operacji w Aktywnym Widoku. pomocne okazać się może przełączenia kolejności ich wyświetlania. Wypróbuj je. 158 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . użyj rozwijanych przycisków w środkowej części palety (po jednym dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku). można wybrać dwa wyraźnie odróżniające się od siebie kolory (np. co oznacza. w szczególności jeśli zawartość Aktywnego Widoku przysłania Podrys lub odwrotnie. Porada 1: Używaj różnych kolorów dla Aktywnego Widoku i dla Podrysu Możesz oddzielnie ustawić kolory wyświetlania dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku: jednolite kolory dla każdego z nich albo kolory oryginału. Wybór najdogodniejszej funkcji będzie zależał od konkretnej sytuacji. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku funkcji dla uzyskania najbardziej precyzyjnych informacji. by uzyskać przezroczyste wypełnienia i strefy w Podrysie i w Aktywnym Widoku. Dzięki tej funkcji możesz odsłonić informacje. które normalnie mogły być przysłonięte przez wypełnienia wierzchniego widoku. Ta funkcja działa tylko czasowo i nie ma wpływu na ustawienia elementów modelu. Uwaga: Nawet jeżeli wybrałeś różne kolory. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji. W celu łatwego rozpoznania elementów należących do Podrysu bądź do Aktywnego Widoku. Omówione poniżej techniki można zastosować do porównywania zawartości Aktywnego Widoku z zawartością Podrysu. że nie mają wpływu na wydruki. tła wypełnień elementów mogą zacierać czytelność widoku. by sprawdzić które z nich będą dla ciebie najbardziej użyteczne. Aby określić kolory. Szczegóły na temat funkcji tej palety.

polecenie to odwróci kolejność wyświetlania i Podrys będzie wyświetlany na wierzchu. a Podrys po drugiej. w którym zawartość Podrysu różni się od zawartości Aktywnego Widoku i konieczne jest szybkie sprawdzenie co się znajduje pod spodem 159 . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Porada 6: Tymczasowo Odsuń Podrys Użyj tej funkcji w przypadku. kliknij odnośną ikonę w palecie Podrys i Porównanie. Uzyskany efekt można porównać do odchylania krawędzi kalki w celu precyzyjnego sprawdzenia co jest pod spodem. Jeżeli Podrys był uprzednio wyświetlany pod Aktywnym Widokiem. przytrzymując klawisz myszy. Cztery uchwyty Odsłaniaczy pojawią się po środku każdej z czterech krawędzi okna.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk “Podrys na wierzchu” znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie. Następnie możesz przybliżyć interesujący cię fragment. Przesuwaj suwak Intensywności Podrysu w lewo i w prawo. Porada 5: Użyj Odsłaniaczy do odchylania krawędzi wirtualnej kalki Ta funkcja jest przydatna do rozpoznawania różnic pomiędzy Podrysem i Aktywnym Widokiem w przypadku ich wzajemnego nakładania. Uwaga: Ta metoda działa najlepiej. przesuń kursor w poziomie lub w pionie. Kliknij dowolny uchwyt i. by dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację. jeśli Aktywny Widok jest wyświetlany w kolorach oryginału. Po zwolnieniu klawisza myszki. Przesuwając Odsłaniacze będziesz mógł obserwować Aktywny Widok po jednej stronie. Przy przesuwaniu krawędzi kalki zawartość okna po obu jej stronach będzie się dynamicznie zmieniała. Aby włączyć funkcję Odsłaniaczy. jeśli widok w oknie obejmuje fragment projektu. krawędź wirtualnej kalki powróci do pierwotnego położenia. Porada 4: Dostosuj Intensywności Podrysu i Aktywnego Widoku Prostym sposobem porównania zawartości Podrysu i Aktywnego Widoku jest skorzystanie z suwaków kontrolujących Intensywność każdego z tych widoków. Za kursorem będzie podążała krawędź wirtualnej kalki. a Podrys w innym kolorze. Na ekranie będzie można zaobserwować rozjaśnianie i przyciemnianie Podrysu pozwalające na precyzyjne zaobserwowanie fragmentów odróżniających się od Aktywnego Widoku.

Optymalizacja Linii Zaznacz w oknie przynajmniej dwa elementy linearne. Uwaga: Optymalizacja Linii nie wpływa na elementy posiadające strzałki. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Linii. To polecenie jest także dostępne w pasku narzędzi Edytuj Elementy. Kursor zmieni kształt na Rączkę i będziesz mógł tymczasowo odsunąć Podrys. Więcej szczegółów. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. 160 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Na ostatniej stronie kliknij przycisk “Optymalizuj” aby rozpocząć proces Optymalizacji Linii. Do elementów linearnych zaliczamy linie.. Po zakończeniu Optymalizacji zostanie wyświetlone okno podsumowania zawierające listę elementów. Kliknij wewnątrz okna. W oknach rysunkowych czasami zachodzi potrzeba dopracowania ich zawartości przed publikacją. Optymalizacja Linii i Optymalizacja Wypełnień to dwie odrębne funkcje uruchamiane niezależnie od siebie.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk Tymczasowo odsuń Podrys w palecie Podrys i Porównanie. Obszary 2D oraz Przekroje w trybie Rysunku składają się z elementów 2D (linii i wypełnień) utworzonych na podstawie elementów konstrukcyjnych Modelu. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). które utrudniają dalszą edycję rysunku. patrz Ustawienia Optymalizacji Linii w Pomocy ArchiCADa. łuki i okręgi. U dołu tego okna znajduje się opcja Następnym razem wyświetlaj uproszczone okno Optymalizacji Linii.. które zostały usunięte lub połączone w trakcie procesu Optymalizacji Linii. Ponowne kliknięcie przywróci Podrys do pierwotnego położenia. a następnie uruchom jedną z tych funkcji (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii/Wypełnień. Importowane do ArchiCADa pliki DWG również składają się (częstokroć z bardzo wielu) linii i wypełnień. która pozwala na pominięcie kolejnych stron Kreatora przy następnym wywołaniu polecenia Optymalizacja Linii.). Detale. Polecenie Optymalizacja Linii (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii) uruchamia Kreatora Optymalizacji Linii. Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych Dlaczego optymalizować? Szereg funkcji ArchiCADa pozwala na tworzenie "rozbitych" elementów. polilinie. Klikając przycisk Następne> u dołu każdej strony Kreatora wybierz opcje optymalizacji. Zaznacz elementy. którym chcesz poddać zaznaczone elementy.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 161 . jednak są one zgrupowane w jednym oknie dialogowym. Polecenie Optymalizacja Wypełnień (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Wypełnień) otwiera okno Ustawienia Optymalizacji Wypełnień. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Wypełnień. których chciałbyś użyć w trakcie procesu Optymalizacji Wypełnień. Wybierz opcje.Komunikacja z ArchiCADem Optymalizacja Wypełnień Zaznacz w oknie przynajmniej dwa wypełnienia. Okno Ustawienia Optymalizacji Linii zawiera te same opcje co Kreator.

Komunikacja z ArchiCADem 162 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

jednymi z licznych parametrów ściany są grubość. Gdy projekt utworzony jest tylko z oddzielnych rysunków 2D. Na przykład. w którym można wstawiać opisy i wymiary oraz wyświetlać przekroje elementów warstwowych w 3D. 163 . Po drugie. pracujesz w Widokach Projektu. Widoki Modelu pełnią de podstawowe funkcje. zachowane Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opracowując każdy z aspektów Wirtualnego Budynku. można na jego podstawie automatycznie wygenerować potrzebne rysunki (z nieznacznymi poprawkami 2D). belki i dachy architekt wirtualnie konstruuje budynek. Dzięki temu. lecz tylko oglądać je i modyfikować. Możesz przechodzić pomiędzy różnymi Widokami Projektu i zapamiętywać je w postaci Widoków. Widoki Modelu prezentują różne aspekty Wirtualnego Budynku. gdy tylko ukończony zostanie etap modelowania. a każda dokonana tutaj zmiana zostaje przeniesiona na model Wirtualnego Budynku i jego dokumentację. Na Rzucie. Po pierwsze. jest to dokument typu 2D. Dostępne polecenia i funkcje zależą od typu aktywnego okna. Elementy ArchiCADa są "inteligentne": są nie tylko zbiorami linii czy powierzchni 3D. Więcej szczegółów. Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. Prawdziwa zaleta koncepcji Wirtualnego Budynku uwidacznia się jednak dopiero w momencie. lecz posiadają zestaw możliwych do zdefiniowania parametrów. Wirtualny Budynek (WB) przedstawiony jest w formie dwuwymiarowego rysunku technicznego. patrz Struktura Nawigatora na stronie 67. Jak można się przekonać. wysokość oraz materiał. modyfikujesz model w jednym miejscu po czym wszystkie wygenerowane wcześniej rysunki zostają automatycznie zaktualizowane. W ArchiCADzie sytuacja wygląda inaczej. Widoki Modelu służą później jako podstawa przy tworzeniu rysunków architektonicznych (umieszczonych na arkuszach) będących zasadniczą częścią dokumentacji projektu. zmiany muszą zostać wprowadzone na każdym rysunku. W oknach zwanych Zestawieniami Interaktywnymi. nie można zatem tworzyć tam nowych elementów modelu. Wykorzystując wirtualne ściany. przygotowanie dokumentacji projektu przestaje być czasochłonnym procesem. Jeżeli model wykonany jest poprawnie. gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian w gotowym projekcie. otwory. Inteligentne elementy ArchiCADa łączą się ze sobą automatycznie a w widokach 2D wyświetlane są zgodnie z konwencjami rysunku architektonicznego.Wirtualny Budynek Wirtualny Budynek W ArchiCADzie buduje się rzeczywistych rozmiarów Wirtualny Budynek korzystając z wirtualnych elementów budynku. Za każdym razem gdy uaktywnisz okno. • • • W perspektywie 3D. • • Widoki Modelu ArchiCADa O Widokach Modelu ArchiCADa Dostęp do modelu Wirtualnego Budynku możliwy jest poprzez różnego rodzaju Widoki Modelu. aby odzwierciedlić aktualny stan modelu. z którego jest ona wykonana. słupy. W oknach Przekroju/Elewacji i Rozwinięć ścian elementy są generowane na podstawie modelu 3D. Wirtualny Budynek przedstawiony jest w formie tabel. jego zawartość zostanie automatycznie przebudowana. można zobaczyć aktualny wygląd Wirtualnego Budynku. Mimo że okno Dokumentu 3D jest generowane z okna 3D. stropy. zamiast składać rysunki z linii i innych elementów 2D. poprzez widoki tworzy się i modyfikuje elementy Wirtualnego Budynku. wizualizacje oraz obliczenia.

164 . Jednocześnie może być otworzone tylko jedno okno Rzutu i jedno Okno 3D. w którym odbywa się większość pracy nad Projektem jest okno Rzutu. Poniższe akapity przybliżają działanie tych opcji.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. że rzutowania te nie są prawdziwymi widokami 3D danego elementu. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego wybranego elementu Nawigatora. architektonicznego rzutu. Możesz przesuwać widok w oknie i zmieniać jego powiększenie tak. Należy jednak zauważyć. W konsekwencji. wykorzystując do tego ikony skrótów znajdujące się w dolnym pasku przewijania każdego okna lub za pomocą poleceń z menu Widok > Powiększenie. ArchiCAD daje swobodę w sposobie przedstawiania elementów konstrukcyjnych w oknie Rzutu. domyślnie ArchiCAD otwiera kolejne Widoki Projektu w tym samym oknie danego typu. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Opcje te umożliwiają przedstawienie fragmentów budynku przebiegających przez wiele kondygnacji (a zatem znajdujących się na różnych rzutach) lub rzutowanie fragmentów elementów znajdujących się poniżej/powyżej płaszczyzny cięcia. aby dopasować go do aktualnie wykonywanej pracy. jednak dodatkowo chowa wszystkie palety. tak by aktywne okno wraz z paletami zajmowało całą przestrzeń na monitorze. (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). W poniższych rozdziałach omówiono sposoby pracy we wszystkich oknach Widoków Modelu ArchiCADa Okno Rzutu Podstawowym obszarem roboczym. pierwszym oknem. wyświetlanie a zwłaszcza automatyczne znajdowanie przecięć pomiędzy skomplikowanymi wielokondygnacjowymi elementami (tylko na Rzucie) może wykazywać pewne ograniczenia w przedstawianiu prawdziwego modelu. możesz użyć polecenia Okna > Pełny ekran. lecz raczej symbolicznym ich przedstawieniem. Sposób wyświetlania i dostępność elementów na Rzucie zależy od: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli wolisz zawsze otwierać dodatkowe okno otwierając nowy widok. W tym oknie Projekt wyświetlany jest w formie tradycyjnego. kilka okien Przekroju/Elewacji/RŚ). Gdy uruchomisz ArchiCADa. Polecenie Okna > Pełny ekran i Ukryj wszystkie Palety działa podobnie. Chociaż możliwe jest otwarcie wielu okien poszczególnych typów Widoków Projektu (np. Każda kondygnacja Wirtualnego Budynku posiada swój Rzut. patrz Nawigacja na stronie 59. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. dzięki ustawieniom Płaszczyzny Cięcia i opcjom Zakresu Widoczności Elementów. Szczegóły. Aby zmaksymalizować obszar roboczy. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. które zobaczysz będzie właśnie okno Rzutu.

Wirtualny Budynek • wybranych opcji w oknie dialogowym Ustawień narzędzia danego elementu. Kondygnacje O Kondygnacjach Kondygnacje w ArchiCADzie. Więcej szczegółów. podobnie jak w rzeczywistości. Zmiany modelu dokonane w oknie Rzutu zostaną natychmiast uwzględnione w oknach 3D. dzielą przestrzeń w pionie i pozwalają na odwzorowanie struktury kondygnacji rzeczywistego budynku. patrz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. zostaną wyświetlone natychmiast po uaktywnieniu okna Rzutu. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193 oraz Aktualizacja Okna Detalu na stronie 214. Szczegóły. ) Szczegóły. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zmiany dokonane w innych oknach. Wzniesienie (lub względne wzniesienie podstawy) elementów konstrukcyjnych wstawianych na poszczególnych kondygnacjach jest obliczane względem wybranej kondygnacji: Kondygnacji Macierzystej danego elementu konstrukcyjnego bądź Bieżącej Kondygnacji. Podwójne kliknięcie nazwy kondygnacji w tej palecie powoduje wyświetlenie danej kondygnacji w oknie Rzutu. W zależności od wybranych ustawień aktualizacji dla okien Przekroju/Elewacji/RŚ. • ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. patrz Warstwy na stronie 26. zgodnie z ilustracją. Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami Aby nawigować pomiędzy kondygnacjami. Elementy na zablokowanych warstwach nie mogą być edytowane). w tym ustawień wyświetlania na Rzucie. na której znajduje się element (elementy na ukrytych warstwach nie będą widoczne. aktualizacja może odbywać się automatycznie lub poprzez ręczne wywołanie odpowiedniego polecenia. Nazwa bieżącej kondygnacji jest wyświetlana na pasku tytułu okna Rzutu. Każda kondygnacja w Projekcie jest określona za pomocą numeru i nazwy w zakładce Mapa Projektu palety Nawigatora. Szczegóły. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 165 . • ustawień Warstwy. Kondygnacje są zwykle wykorzystywane do rysowania oddzielnie każdego piętra wielopiętrowej konstrukcji. (Wzniesienie Podstawy. w oknie dialogowym Ustawień elementów konstrukcyjnych. Detalu/Obszaru 2D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ oraz Dokumentu 3D. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169.

Dodatkowo w widokach tego typu mogą być wyświetlane Poziomy Kondygnacji. na które możemy się przenieść. • • Skróty dotyczące Kondygnacji w Mini Nawigatorze Możesz skorzystać ze skrótów znajdujących się w pasku Narzędzi Mini Nawigatora. Piętro niżej powoduje przejście na kondygnację znajdującą się poniżej bieżącej. w naturalny sposób wpłynie na Dokumenty 3D utworzone z tego źródła 3D. patrz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. 166 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeżeli podjęta zostanie próba przejścia na nieistniejącą kondygnację. pojawi się okno dialogowe Utwórz kondygnację. Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ Polecenie Idź na kondygnację w pasku narzędzi Mini-Nawigatora powoduje otwarcie okna dialogowego. Wyświetlenie kondygnacji w oknie 3D. Zobacz także Dokument 3D na stronie 204. Wybierz kondygnację z okna Ustawień kondygnacji w opcji Projekt > Ustawienia kondygnacji: kliknij jej nazwę a następnie wciśnij OK aby zamknąć okno i wyświetlić na Rzucie zaznaczoną kondygnację. wszystkie elementy znajdujące się przynajmniej częściowo w zakresie dowolnej z wybranych kondygnacji zostaną wyświetlone w całości (nie będą przycięte). oraz Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ na stronie 168. Komenda Piętro wyżej powoduje aktywację następnej kondygnacji powyżej. że model zostanie docięty do poziomych płaszczyzn ograniczających kondygnacje z góry i z dołu.Wirtualny Budynek • • W Mapie Projektu Nawigatora kliknij dwukrotnie Kondygnację. Więcej szczegółów. Opcja Przytnij elementy zgodnie z zakresem kondygnacji oznacza. Jeżeli pole to nie będzie zaznaczone. Użyj zapamiętanych skrótów klawiaturowych aby przeskakiwać pomiędzy kondygnacjami Użyj Mini-Nawigatora (patrz poniżej) Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D Domyślnie w Widoku 3D wszystkie kondygnacje są widoczne. W widokach Przekroju/Elewacji/RŚ można określić pionowy zakres zawierający całe kondygnacje lub tylko ich części. Zobacz Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Wpisanie numeru kondygnacji z poza istniejącego zakresu spowoduje przeniesienie na jedną ze skrajnych spośród istniejących kondygnacji. zgodnie z ustawieniami w oknie Filtrowanie elementów. Wybierz zakres kondygnacji. którą chciałbyś wyświetlić. w którym wyświetlana jest liczba dostępnych kondygnacji. można jednak ograniczyć zakres wyświetlanych kondygnacji poleceniem Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D dostępnym również w pasku narzędzi Wizualizacji 3D. które chciałbyś wyświetlić w 3D.

• Wstaw wyżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona ponad zaznaczoną kondygnacją (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). Użyj poleceń w sekcji "Modyfikuj elementy z zaznaczonej kondygnacji" aby wyciąć. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlane 167 . gdy kolejna kondygnacja jeszcze nie istnieje. 2) Kliknij przycisk “Wstaw wyżej” lub “Wstaw niżej” by Opcjonalnie: wstawić nową kondygnację powyżej lub poniżej kondygnacji zaznaczonej na liście. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Kopiowanie/Przenoszenie elementów pomiędzy Kondygnacjami Istnieje możliwość kopiowania elementów pomiędzy kondygnacjami. • Nowa kondygnacja pojawi się powyżej lub poniżej wybranej kondygnacji. 2) Użyj polecenia Utwórz Nową Kondygnację z menu kontekstowego. Tworzenie nowej kondygnacji poprzez pasek narzędzi Mini-Nawigator Jeżeli w Mini Nawigatorze wybierzesz polecenie Piętro wyżej/Piętro niżej w przypadku. • Utwórz Nową Kondygnację 1) Przejdź do okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji. w którym będziesz mógł wpisać “Nazwę”. 1) Zaznacz kondygnację w Mapie Projektu Nawigatora. pojawi się inny rodzaj okna Utwórz Nową Kondygnację. Numerowanie zostanie automatycznie uaktualnione. Szczegóły. skopiować lub wkleić wszystkie elementy bądź elementy wybranych typów z jednaj kondygnacji na inną.Wirtualny Budynek Zarządzanie Kondygnacjami Użyj okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji aby tworzyć. Ustawienia Kondygnacji oraz polecenia związane z ich obsługą są również dostępne: • w menu kontekstowym kondygnacji zaznaczonej w Mapie Projektu lub Mapie Widoków Nawigatora. Wpisz nazwę dla nowej kondygnacji. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia Kondygnacji. Wstaw poniżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona poniżej zaznaczonej kondygnacji (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). usuwać i zarządzać kondygnacjami. Więcej szczegółów. Wybierz opcję wstawienia nowej kondygnacji: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Linie Poziomów Kondygnacji Linie Poziomów Kondygnacji informują o rozmieszczeniu kondygnacji na Przekrojach/Elewacjach/RŚ. w pasku narzędzi Mini Nawigatora. Możliwe jest ustawienie wyświetlania linii poziomów kondygnacji w poszczególnych widokach Przekroju/Elewacji/RŚ. Nie ma ograniczeń dla ilości kondygnacji. “Wzniesienie” oraz “Wysokość” nowej kondygnacji.

Znaczniki Kondygnacji są elementami bibliotecznymi. Uwaga: Istniej możliwość określenia wyświetlania Linii Poziomów Kondygnacji dla każdej kondygnacji.Wirtualny Budynek będą tylko linie odpowiadające tym kondygnacjom. przejdź do panelu Poziomy Kondygnacji i użyj rozwijanego przycisku “Pokaż Poziomy Kondygnacji”. można indywidualnie określić wyświetlanie Linii Poziomów Kondygnacji. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia kondygnacji i zaznacz odpowiednie pola w kolumnie "Linie Poziomów Kondygnacji". Szczegóły. Położenie i parametry Znaczników Kondygnacji mogą być edytowane w Ustawieniach Przekroju/Elewacji/RŚ. Dopóki 168 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W celu ustawienia tych opcji otwórz okno dialogowe Ustawienia Przekrój/Elewacja/RŚ. Za pomocą trybu edycji kondygnacji możesz modyfikować wzniesienie każdej kondygnacji lub zestawu kondygnacji wewnątrz okna: 1) Wybierz polecenie z menu Projekt > Edytuj Poziomy Kondygnacji lub to samo polecenie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. aktywny jest Tryb edycji poziomów umożliwiający edytowanie wysokości kondygnacji poprzez przesuwanie ich linii poziomów. Linie Poziomów Kondygnacji dla których nie będzie zaznaczona ta opcja nie będą wyświetlane w żadnym z okien Widoków Modelu. Edytuj Poziomy Kondygnacji Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ Dla każdego okna Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. 2) Pojawi się paleta Edycji Poziomów Kondygnacji. które zawarte są w zakresie Przekroju/Elewacji/RŚ. patrz Panel Poziomy Kondygnacji (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. wyświetlana jest ta paleta.

Stropów ani Obiektów (w tym Schodów). którą chcesz 5) Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany i opuścić Tryb edycji Elementy znajdujące się na zmodyfikowanych kondygnacjach przyjmą wartości wzniesienia odpowiednio do poziomu ich kondygnacji macierzystych. Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . Aby zdefiniować Płaszczyznę Cięcia. Jednakże. 4) Najedź kursorem na Linię poziomu kondygnacji. to właśnie jest Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. jakby były przecięte teoretyczną poziomą płaszczyzną. (Upewnij się czy kursor znajduje się nad samą linią a nie na Znacznikach po obu jej końcach) Kliknij i przeciągnij Linię aby zmienić poziom wzniesienia kondygnacji. istnieje jednak możliwość ustalenia dowolnej Płaszczyzny Cięcia dla bieżącego okna za pomocą okna dialogowego Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Uwaga: Płaszczyzna Cięcia nie wpływa na wyświetlanie Siatek. Elementy konstrukcyjne 3D (Ściany. Domyślna wysokość tej płaszczyzny (mierzona od podstawy bieżącej kondygnacji) zależy od przyjętych norm architektonicznych. użyj polecenia Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu aby otworzyć okno dialogowe Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu.Wirtualny Budynek Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) 3) Wybierz jeden z czterech dostępnych trybów: • • • • Edytuj tylko wybrany poziom Edytuj poziomy poniżej wybranego Edytuj poziomy powyżej wybranego Edytuj wszystkie poziomy przemieścić. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 169 . Przegrody strukturalne. Belki i Dachy) wyświetlane są na Rzucie w taki sposób. poziomów kondygnacji. Słupy.

Słupów oraz Dachów. Określ Kondygnację Macierzystą W panelu Geometria i położenie Okien Ustawień narzędzi konstrukcyjnych można ustawić Kondygnację macierzystą.” Jeśli chcesz aby wszystkie elementy konstrukcyjne wyświetlane były w całości. • • W oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Narzędzi. Przegród Strukturalnych. Automatycznie: Ta opcja jest dostępna tylko dla Ścian. kondygnacją. Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach Podczas gdy ustawienia Płaszczyzny Cięcia bieżącej kondygnacji są parametrami globalnymi tzn. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu są parametrami globalnymi. pozostałe parametry tego okna dialogowego nie są istotne. Po określeniu globalnych ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. 170 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . by przy wyświetlaniu uwzględniały ustawienia Płaszczyzny Cięcia.Wirtualny Budynek Schody i inne Obiekty GDL mogą zostać ustawione tak. gdy któryś z elementów konstrukcyjnych ma ustawioną Granicę wyświetlania. bieżące ustawienia mają zastosowanie do wszystkich kondygnacji projektu. Ustawienia opisane poniżej (Kondygnacja Macierzysta. której będą przypisane poszczególne elementy. możesz dodatkowo dostosować wyświetlanie indywidualnych elementów konstrukcyjnych (Ścian. istnieje możliwość ustawienia indywidualnych preferencji wyświetlania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. w oknie Ustawień Narzędzia) rezerwowaniu elementów w Pracy Zespołowej definiowaniu kryteriów dla zestawień. Pokaż na Kondygnacjach. Reprezentacja na Rzucie oraz Granica Widoczności) można znaleźć w oknie dialogowym Ustawień Narzędzi. W momencie wstawiania elementu zostanie on "połączony" z tą. na wszystkich kondygnacjach (jest to domyślnie ustawienie dla elementów konstrukcyjnych). używając przycisku Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu dostępnego w oknach Ustawienia Widoku. wybierz Kondygnację Macierzystą dla elementów wstawianych za pomocą danego narzędzia. Słupów. macierzystą. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Względny Zakres Widoczności oraz Bezwzględny Zakres Widoczności . Szczegóły. obowiązującymi w całym projekcie.pozostałe parametry Ustawień Płaszczyzny Cięcia mają znaczenie tylko wtedy. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej pełni rolę czynnika decydującego przy: • • określeniu. które części elementy są wyświetlane (zgodnie z ustawieniami “Pokaż na Kondygnacjach”) wyznaczeniu Względnego Wzniesienia Podstawy elementów (w polu Względne Wzniesienie Podstawy. Belek. Wpisz wartość “Wzniesienia Płaszczyzny Cięcia do Bieżącej kondygnacji. Określ ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu indywidualnie dla poszczególnych Widoków Dla każdego Widoku możesz oddzielnie określić ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Belek oraz Dachów) w ich oknach dialogowych ustawień.

Jeżeli ta opcja jest dostępna. W większości przypadków gwarantuje to przypisanie elementu do najbardziej uzasadnionej Kondygnacji Macierzystej. mogłeś wstawić Ścianę przebiegającą przez kilka kondygnacji na stropie.Wirtualny Budynek Przy ustawieniu automatycznym ArchiCAD przypisuje elementy do kondygnacji. program automatycznie dostosuje ustawienie Kondygnacji Macierzystej. Przegrody Strukturalnej czy Słupa. że jego linii bądź punkt odniesienia znajdzie się na innej kondygnacji. aby wybrać dowolną spośród zdefiniowanych w Projekcie kondygnacji. na której kondygnacji aktualnie pracujesz. Wybierz Kondygnację Macierzystą: Użyj tej opcji jeżeli chcesz powiązać element z konkretną kondygnacją. czy tylko na wybranych. że Macierzystą Kondygnacją dla tej ściany będzie kondygnacja bieżąca. aby Kondygnacją Macierzystą była kondygnacja ostatnia. Na przykład. Jeżeli zmodyfikujesz element w ten sposób. na której element jest wstawiany (do której należy linia odniesienia lub podstawa elementu). W takim przypadku ArchiCAD zmodyfikuje ustawienie w taki sposób. Wszystko jako Pozawidokowe. masz do wyboru następujące opcje: • Wszystkich: Element będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. jednak taka kondygnacja w budynku nie istnieje. Tylko Obrys. W takim przypadku możesz wybrać. do której należy strop. przeważnie będzie najbardziej odpowiednia. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. Chciałbyś jednak mierzyć jej wzniesienie do bieżącej kondygnacji Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a nie kondygnacji.. W przypadku Ściany. Opcje dostępne w części “Pokaż na kondygnacjach” mogą różnić się w zależności od elementu konstrukcyjnego. Pole Kondygnacja Macierzysta zawsze wyświetla kondygnację w nawiązaniu do bieżącej kondygnacji (patrz ilustracja).) • 171 . w zakresie których się znajduje w przestrzeni. Kondygnacja Macierzysta nowo tworzonego elementu może nie istnieć. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. Uwaga: Bieżąca kondygnacja ustawiona w oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia będzie różna w zależności od tego. czy element będzie wyświetlany na wszystkich kondygnacjach przez które przechodzi. nieznacznie poniżej bieżącej kondygnacji. Tylko na własnej: Element będzie widoczny tylko na własnej Kondygnacji Macierzystej. Po przejściu na drugą kondygnację oznaczałaby ona kondygnację czwartą. będąc na pierwszej kondygnacji taka definicja będzie się odnosiła do kondygnacji trzeciej. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej może być też stosowane do określania Względnego Wzniesienia Podstawy elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. Uwaga: W pewnych okolicznościach. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. Element zostanie wstawiony na wybraną w tym miejscu kondygnację. Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) Rozwijane menu Pokaż na Kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia pozwala na zdecydowanie. Możesz wybrać bieżącą kondygnację (znajdującą się na szczycie rozwijanej listy).. lub wybrać opcję Wybierz kondygnację. Na przykład. zgodnie z poniższym opisem. jeśli Kondygnacja Macierzysta będzie wyrażona jako "Bieżąca + 2" w trójkondygnacjowym budynku.

parametry użytkownika.Wirtualny Budynek W przypadku Dachu: Zobacz także Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach na stronie 172. Siatek. W ten sposób można określić aby elementy nie były w ogóle wyświetlane w kondygnacji macierzystej. użyj opcji Edytuj parametry użytkownika. (Po skonfigurowaniu Ustawień własnych. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. niektórych Elementów bibliotecznych i Schodów: Obrysy elementów na innych kondygnacjach będą 172 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Własnej i jednej kondygnacji powyżej/poniżej/po jednej w górę i w dół: Dach będzie wyświetlony na własnej kondygnacji oraz na jednej kondygnacji powyżej i/lub poniżej. oddzielne dla obrysu i wypełnienia elementu . oprócz Ustawień własnych: • • Obiekty i Schody mają własne opcje wyświetlania: Kondygnacji powyżej i Kondygnacji poniżej. które fizycznie przecina. dostępne są te same opcje co dla Dachu. Wszystkich: Dach będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. poza opcją Wszystkie kondygnacje (ponieważ w przypadku tych elementów nie istnieją wersje wielokondygnacjowe): Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach Dla Stropów. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. Na wszystkich kondygnacjach: Obrys dachu . gdzie możesz zdefiniować opcje wyświetlania na kondygnacjach. Wszystko jako Pozawidokowe. Użytkownika: Wybierz tę opcję. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. Tylko Obrys.będzie wyświetlany na każdej kondygnacji projektu. • Tylko na własnej: Dach będzie widoczny tylko na własnej kondygnacji macierzystej.) W przypadku Belek. dostępne są te same opcje co dla Dachu.bez względu na jego rzeczywiste położenie . jeżeli chcesz określić własne ustawienia wyświetlania obrysu i wypełnienia dachu. aby dokonać zmian. • • W przypadku Stropu lub Siatki. Pojawi się okno dialogowe Pokaż na kondygnacjach .

Jeżeli zdecydujesz się na jedną z opcji rzutowania (Rzut i Pozawidokowe lub Rzut). fragment znajdujący się poniżej. który znajduje się powyżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. gdy przy funkcji Pokaż na Kondygnacjach jest wybrana opcja Tylko na własnej. znajdujący się poniżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu) oraz jego odciętą część (tzn. Słupów i Dachów na Rzucie. Przegród strukturalnych.) Przy tej opcji cały rzut nienachylonych i niezłożonych ścian lub pionowych (prostych lub profilowanych) słupów będzie wyświetlany jako przekrój z zastosowaniem jego ustawień atrybutów linii przekrojowej i wypełnienia przekroju. 2) Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie Użyj opcji zawartych w rozwijanym menu Reprezentacja na Rzucie aby wybrać jedną z metod wyświetlania Ścian. 5) Symbol i Pozawidokowe: Opcja wyświetlenia jest dostępna jedynie dla Przegród Strukturalnych. 3) Tylko Przekrój: wyświetlana jest tylko powierzchnia przecięcia z Płaszczyzną Cięcia dla Rzutu. będziesz mógł określić widoczność elementów znajdujących się poniżej płaszczyzny cięcia za pomocą opcji Granica widoczności.Wirtualny Budynek wyświetlane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Elementy Konstrukcyjne. patrz Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) na stronie 174. tylko wtedy. bez względu na wysokość położenia elementu. Funkcja ta umieszczona została w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Narzędzia. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu nie wpływają na wyświetlanie tych elementów. tylko przy pomocy atrybutów przypisanych do linii widokowych.) Uwaga: “Rzut i Pozawidokowe” jest domyślnym ustawieniem wyświetlania dla pochylonych i złożonych ścian/kolumn oraz dla wszystkich dachów i belek. Belek. fragment. 6) Tylko Obrys: Całkowity obrys elementu wyświetlany jest 1) Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przycięty fragment elementu (tzn. Opcja ta jest dostępna tylko dla prostych ścian lub słupów (także tych o profilu złożonym).) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 173 . Szczegóły. (Atrybuty elementów widokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. Dostępne są również dodatkowe opcje wyświetlania: 4) Przekrój jako symbol: (Dostępny tylko dla niepochylonych i niezłożonych ścian oraz dla pionowych lub złożonych słupów. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa.

W takiej sytuacji. element będzie wyświetlany na kondygnacjach zdefiniowanych jako Względny Zakres Widoczności (tj. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas. Po otworzeniu takiego pliku. Spowoduje to również zrównanie poziomu Płaszczyzny Cięcia jak w przypadku (1) powyżej. Gdy dolny Zakres widoczności znajduje się ponad górnym limitem. w jakim powinien być wyświetlany element wielokondygnacjowy (Ściana. liczba kondygnacji w obu kierunkach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 174 . gdyby Płaszczyzna Cięcia wypadła poniżej dolnego limitu). Czasami zachodzi jednak potrzeba aby nie wyświetlać całego elementu. Przegroda Strukturalna. W szczególnych sytuacjach. jeśli jako sposób Reprezentacji na Rzucie wybrano “Rzut” lub “Rzut i Pozawidokowe. że zastosowane zostaną domyślne ustawienia wyświetlania elementów konstrukcyjnych na rzucie odpowiadające tradycyjnym konwencjom architektonicznym dla tych elementów. można zmieniać ustawienia wyświetlania elementów na Rzucie wedle potrzeb. Dach). spowoduje. W takim przypadku masz dwie dodatkowe opcje wyświetlania dostępne w menu rozwijanym Granica wyświetlania: 2) Bezwzględny Zakres Widoczności: Opcja ta ustanawia dolną granicę widoczności (domyślnie jest to Zero projektu) a następnie wyświetla wszystkie fragmenty elementu ponad tą granicą. dolny Zakres będzie traktowany jak obydwa Zakresy (dolny i górny) widoczności. Słup.) Uwaga: Otworzenie w ArchiCADzie projektów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu. które przecina.” • • Cały element (Ustawienia domyślne): Element wyświetlany będzie na wszystkich kondygnacjach. bardzo mała wysokość kondygnacji zestawiona z domyślnym poziomem Płaszczyzny Cięcia). (Atrybuty elementów pozawidokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia.Wirtualny Budynek 7) Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) Menu rozwijane Granica wyświetlania zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie zakresu. na których element będzie widoczny) w menu Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. 1) Względny Zakres Widoczności: Wybierz tę opcję aby wyświetlić element w pewnym zakresie kondygnacji (bieżąca kondygnacja plus wskazana liczba kondygnacji powyżej i poniżej oraz opcjonalnie Wzniesienie) Jeśli wybierzesz tę opcję. W takim przypadku. ustawienia bieżącej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz Względnego Zakresu Widoczności mogą wchodzić w konflikt: • Gdy poziom Płaszczyzny Cięcia znajduje się poza bieżącym Zakresem Widoczności (np. Płaszczyzna Cięcia zostanie automatycznie przeniesiona do górnej granicy Zakresu (lub do dolnej granicy.

patrz Okno Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu w Pomocy ArchiCADa. fragment poniżej płaszczyzny cięcia. zgodnie z typami linii i piórami wybranymi w oknie dialogowym. w zakresie której znajduje się ten element (w przestrzeni). Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie Oto przykładowe ustawienia: • Pokaż na kondygnacji: Automatycznie Oznacza to. Szczegóły. powierzchnia cięcia i fragment ponad płaszczyzną cięcia. • Granica wyświetlania: Cały element Ta opcja oznacza. Poniżej przedstawiono przykładowy budynek z pochyłymi ścianami: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 175 . iż element konstrukcyjny będzie wyświetlany na Rzucie każdej kondygnacji Projektu. Bezwzględny Zakres Widoczności zdefiniowany w Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu będzie stanowił dolną granicę wyświetlania elementu. że wyświetlanie elementu nie jest ograniczone ani bezwzględnym zakresem widoczności ani zdefiniowanym zakresem. • Wyświetlanie na rzucie jako: Rzut i Pozawidokowe Z takim ustawieniem każdy element konstrukcyjny zostanie wyświetlony w całości tzn.Wirtualny Budynek Gdy wybierzesz tę opcję. Podczas przeglądania poszczególnych kondygnacji. odpowiednio zmienia się zawartość Rzutu: chociaż obrys ścian jest zaznaczony na każdej kondygnacji. przecięcia oraz fragmenty pozawidokowe są inne na każdej kondygnacji.

(zrobione ze słupów) .mają wybraną opcję “Tylko Przekrój” Okrągłe. struktura budynku pokazana została na 3 kondygnacjach: • • • Ściana kurtynowa . widoczny jest tylko fragment przekroju) 176 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wielowarstwowe słupy ustawione są na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Względny Zakres widoczności” (na każdej kondygnacji.ustawiona jest na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Cały element” Ramy .Wirtualny Budynek Nietypowe Wyświetlanie Elementów konstrukcyjnych W poniższym przykładzie.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Otwórz Okno 3D Aby otworzyć lub uaktywnić Okno 3D. Więcej szczegółów. Zarówno w perspektywie jak i w aksonometrii możesz edytować model lub tworzyć nowe elementy konstrukcyjne korzystając z dowolnych narzędzi projektowych. Okno 3D Okno 3D wyświetla model w perspektywie lub aksonometrii: daje to możliwość zobaczenia rzeczywistej formy budynku (na zewnątrz i wewnątrz). należy wykonać jedno z poniższych: • • • • wcisnąć klawisz F3 użyć polecenia Okna > Okno 3D kliknąć przycisk okna 3D znajdujący się w pasku narzędzi Wizualizacja 3D lub Mini-Nawigator. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D pozwalają na znacznie wygodniejszą eksplorację modelu. poziomu powiększenia wybranych/zaznaczonych/filtrowanych elementów okna 3D. Po zmianie projekcji. użyć poleceń menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem puste miejsce w otwartym oknie. Źródłem każdego Dokumentu 3D jest Okno 3D. niż jest to możliwe w innych oknach. Ustawienia ogólne mające wpływ na parametry wyświetlenia okna 3D można znaleźć w opcji Ustawienia okna 3D. Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Polecenia. W dalszych rozdziałach szczegółowo zostały omówione metody pracy w Oknie 3D. patrz Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. 177 . Te polecenia są także dostępne w pasku narzędzi Wizualizacja 3D. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Sposób wyświetlania poszczególnych elementów w Oknie 3D jest kontrolowany za pośrednictwem opcji zgrupowanych w panelu Model ona dialogowego Ustawień Elementu. można odpowiednio przedefiniować Dokument 3D. Okno 3D jest powiązane bezpośrednio z Rzutem oraz z oknami Przekroju/Elewacji/RŚ: każda zmiana dokonana na Rzucie lub w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ zostanie odzwierciedlona w Oknie 3D (i odwrotnie). płaszczyzn cięcia. które wpływają na zestaw elementów wyświetlonych w 3D znajdują się w menu hierarchicznych Widok > Elementy w Widoku 3D oraz Widok > Tryb Widoku 3D.

Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Skrót dla tego polecenia to Ctrl + F5. jak przy ostatnim wywołaniu polecenia Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. Polecenie Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D działa również w momencie. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy.Wirtualny Budynek Wyświetl wszystko w 3D Aby wyświetlić cały model w 3D. skorzystaj z polecenia Widok > Elementy w Widok 3D > Wyświetl wszystko w 3D. Aby wyświetlić to polecenie musisz dodać je do struktury menu lub do paska narzędzi w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu (lub Paski narzędzi). Szczegóły. Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w 3D bezpośrednio zaznaczone elementy. Pasek tytułu Okna 3D będzie w takiej sytuacji zawierał napis "Zaznaczenie" oraz nazwę kondygnacji macierzystej wyświetlonego elementów. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. wybierz polecenie Widok > Elementy widoczne w 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. W pasku tytułu Okna 3D pojawi się napis “Obszar zaznaczania”. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie całego modelu poprzez polecenie Wyświetl wszystko w 3D jest uzależnione od ograniczeń wynikających z zastosowania kryteriów filtrujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Filtruj Elementy widoczne w 3D. pozostaną one wyświetlone dopóki aktywne będzie Okno 3D. omawiane polecenie 178 . omawiane polecenie zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. Uwaga: Inne polecenie. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Wyświetl Selekcję/Obszar zaznaczania w 3D przy aktywnym dowolnym typie okna edycyjnego. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. Wyświetl Zapamiętaną Selekcję w 3D wyświetli Okno 3D w takiej postaci.) z paska narzędzi Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w Oknie 3D tylko zawartość Obszaru Zaznaczenia. wybranie tego polecenia po zaznaczeniu w Oknie 3D elementów spowoduje wyświetlenie tylko zaznaczonych elementów. Jeżeli w Oknie 3D znajdują się tylko bezpośrednio zaznaczone elementy i utworzysz nowe. ignorując zarówno bezpośrednie zaznaczenie elementów jak i ewentualny Obszar Zaznaczania. zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. Więcej informacji na temat definiowania Obszaru Zaznaczenie. gdy aktywne jest Okno 3D. Domyślnie to polecenie nie jest widoczne w menu ArchiCADa. (lub wybierz odpowiedni przycisk Wizualizacja 3D.

wyłącz opcję Dotnij Elementy do Obszaru Zaznaczenia. a następnie zaznacz opcję Na zewnątrz obszaru zaznaczenia. By w całości wyświetlić elementy. których część znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. Możliwe jest jednak wybranie opcji pozwalającej na wyświetlanie w 3D elementów znajdujących się na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia: Przejdź do okna dialogowego Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D.Wirtualny Budynek W przypadku wstawienia elementów poza granicami Obszaru Zaznaczenia lub przesunięcia istniejących elementów poza granice tego Obszaru. co zostało zaznaczone w innych oknach. zmień Obszar zaznaczania (lub usuń go) i powróć do tego okna. która również znajduje się w oknie Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D). gdy wstawisz je wewnątrz Obszaru Zaznaczania. zostanie tymczasowo wyświetlony szkielet jego wszystkich krawędzi. Domyślne wyświetlanie w 3D Jeżeli otworzysz Okno 3D nie korzystając z żadnych specjalnych poleceń wyświetlania 3D. w oknie pojawi się ostatnio wyświetlona zawartość bez względu na to. Po przejściu do okna Rzutu będą one jednak widoczne. jeśli element będzie przycięty. elementy te natychmiast znikną z Okna 3D. lub Przekroju 3D) spowoduje wyświetlenie wszystkich jego wierzchołków nawet. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 179 . W trakcie edycji przyciętego elementu. Aby zobaczyć je w Oknie 3D. Wierzchołki i krawędzie przyciętych elementów będą jednocześnie powodowały reakcję kursora. Zobacz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. Działanie obszaru zaznaczenia: Domyślnie elementy wewnątrz Obszaru zaznaczania zostaną przycięte do jego rozmiarów. Elementy w Oknie 3D opartym o Obszar Zaznaczenia Jeżeli zawartość Okna 3D ograniczona jest częściowo Obszarem Zaznaczania. elementy utworzone w tym oknie będą widoczne tylko wtedy. Zaznaczenie elementu w przyciętym Modelu 3D (poprzez użycie Obszaru zaznaczenia.

W sekcji Rodzaje elementów widocznych w 3D znajdują się wszystkie typy elementów konstrukcyjnych i obiektów. Aby osiągnąć ten efekt (było to domyślne ustawienie w poprzednich wersjach ArchiCADa). Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok Jeśli zachowasz zawartość okna 3D jako widok (zobacz Zachowywanie Widoku na stronie 75. W tym oknie w sekcji Działanie Obszaru Zaznaczenia możesz określić w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie wpływał na zawartość Okna 3D. patrz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. patrz Panel Ustawień widoku Tylko 3D w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Filtruj Elementy widoczne w 3D Wybierz polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D. Więcej szczegółów. Szczegóły. Tylko zaznaczone elementy zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Sekcja Kondygnacje widoczne w 3D pozwala na zdefiniowanie zakresu kondygnacji. 180 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . który będzie wyświetlany w Oknie 3D. Filtry i Elementy w 3D.. w panelu Tylko 3D wyświetlona zostanie informacja.). Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. Parametry Okna Widoku 3D. zastosuj przygotowaną Kombinację warstw: “Pokaż Strefy 3D jako bryły". Możesz zmodyfikować zapamiętany Widok 3D poprzez zmianę ustawień Okna 3D. czy widok ten został utworzony w wyniku nałożenia filtra czy obszaru zaznaczenia. Parametry Przekroju 3D. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. a następnie zaznaczenie opcji Zastąp Ustawienia Widoku 3D Bieżącymi w panelu Tylko 3D okna dialogowego Ustawień Widoku i zamknięcie okna przyciskiem OK. Ustawienia Widoku 3D obejmują: Parametry Widoku 3D (łącznie z powiększeniem). Przekrój 3D oraz Ustawienia Renderingu.

dlatego doskonale nadają się do wydruków. Oznacza to również. Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. lecz jest wolniejszy podczas generowania modelu i nawigacji. kreskowanie wektorowe oraz zapisywanie zawartości okna 3D jako rysunku wektorowego. OpenGL jest technologią wykorzystującą mapy bitowe (tekstury). Domyślnie dostępne są dwie procedury: • • Wewnętrzny silnik 3D procedura OpenGL Więcej szczegółów. takie jak cienie słoneczne. Wewnętrzny silnik 3D cechuje się lepszymi efektami wizualizacyjnymi niż OpenGL. 1) Wewnętrzny silnik 3D Wewnętrzny silnik 3D jest najbardziej przydatny przy przetwarzaniu widoku w oknie 3D: widoki wygenerowane za pomocą tej procedury opierają się na rysunku wektorowym. są niedostępne w procedurze OpenGL. świetnie nadaję się jako interaktywny podgląd podczas przygotowywania wizualizacji. Dodatkowe opcje procedury OpenGL są dostępne poprzez kliknięcie przycisku Opcje w oknie dialogowym Parametry okna widoku 3D. Możliwość Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 181 . Wewnętrzny silnik 3D działa optymalnie przy prostych (nie wymagających fotorealizmu) prezentacjach architektonicznych i do bezpośredniej publikacji z pominięciem procesu generowania wizualizacji.Wirtualny Budynek Procedury 3D Procedury 3D są wbudowanymi algorytmami graficznymi odpowiadającymi za generowanie modelu 3D w ArchiCADzie. Ważne: OpenGL jest zoptymalizowany do szybkiej i płynnej nawigacji podczas pracy nad modelem. zalecana dla komputerów wyposażonych w szybką kartę graficzną obsługującą OpenGL. Niektóre efekty i opcje. ale proste widoki. że widoki 3D utworzone za pomocą procedury OpenGL można zapisywać jako bitmapy. patrz Rendering ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. Ponadto obsługuje wyświetlanie tekstur. Dzięki niemu otrzymujemy precyzyjne. ale bez tekstur. łatwe do nawigacji. 2) Procedura OpenGL Procedura OpenGL dla wymiaru 3D jest Aby wybrać procedurę należy otworzyć okno dialogowe Widok > Tryb i Procedury 3D > Parametry okna widoku 3D i skorzystać z rozwijanego menu wyboru procedury lub wybrać procedurę bezpośrednio z menu Widok > Tryby i Procedury 3D.

Należy jednak pamiętać. Szczegóły. dostępne są tylko tryby Szkielet i Kolorowanie. Kolorowanie jest zalecane podczas: • Podglądu modelu w czasie rzeczywistym • Sprawdzaniu kolorów powierzchni • Szybkiej wizualizacji projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tryby wyświetlania 3D Wewnętrzny silnik 3D ArchiCADa oferuje trzy tryby wyświetlania 3D: Szkielet. W poniższym obrazie użyto OpenGL przy włączonym efekcie Przezroczystości w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D: Przyciski włączające Tryby 3D są również dostępne w pasku narzędzi Okna > Paski narzędzi > Proste 3D. Uwaga: Przy aktywnej procedurze OpenGL. Ukrywanie linii. W trybie Kolorowanie wszystkie powierzchnie w modelu są wyświetlane jako wieloboki cieniowane zgodnie z kierunkiem padania na nie światła. Jest także odpowiedni do szkicowych wydruków wizualizacyjnych. OpenGL umożliwia znacznie szybszą nawigację na ekranie pod warunkiem. Kolorowanie W trybie Szkielet widoczne są wszystkie krawędzie elementów modelu. ten tryb dostarcza widoków najłatwiejszych do interpretacji. które posiadają wiele elementów.Wirtualny Budynek publikowania widoków wygenerowanych w OpenGL ograniczają się tylko do map bitowych. Kolory wieloboków zależą od atrybutów materiału elementów konstrukcyjnych (są niezależne od koloru światła ustawionego w oknie dialogowym Słońce). patrz Opcje OpenGL w Pomocy ArchiCADa. Szkielet. że w przypadku złożonych modeli. Spośród trybów linearnych. Szczegóły. W trybie Ukrywanie linii krawędzie przysłonięte przez elementy znajdujące się bliżej punktu obserwacyjnego będą niewidoczne. Widoki w trybie Ukrywanie linii można zachowywać w licznych formatach 2D i 3D. 182 . Ukrywanie linii oraz Kolorowanie. że spełnione są wymagania sprzętowe. Ustawień kąta padania światła dokonuje się w oknie dialogowym Parametry widoku 3D. Można je przełączać z poziomu okna dialogowego Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D lub z menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. przestrzeń może być trudna do interpretacji. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa oraz Materiały na stronie 37.

korzystając z polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Dodaj bieżącą projekcję. • Szczegóły. możesz zmieniać kąt widoku lub ustawienia aksonometrii. • paska narzędzi Wizualizacja 3D: • Parametry okna 3D Polecenie Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D (dostępne również w menu rozwijanym w palecie Mini-Nawigatora) otwiera okno dialogowe zawierające wszystkie opcje i parametry umożliwiające ustawienie widoku 3D. Nazwa i zawartość okna dialogowego zależą od typu projekcji (widoku): Ustawienia aksonometrii lub Parametry perspektywy. Umożliwia to szybką modyfikację Parametrów widoku 3D zarówno perspektywy jak i aksonometrii. Dodatkowo na Rzucie pojawi się obiekt Kamera ustawiony zgodnie z zachowanym widokiem perspektywy. Przy aktywnym Oknie 3D. • paska narzędzi Mini-Nawigatora: palety Nawigatora: Jak zapamiętać Projekcję 3D Aby zachowywać projekcje ustawione w Oknie 3D można: • Użyć polecenia Zachowaj bieżący widok z menu kontekstowego palety Nawigatora. Widok aksonometryczny automatycznie umieszcza cały model w centrum okna. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa oraz Dodatki Nawigacji 3D na stronie 184. • Jak przechodzić pomiędzy Perspektywami i Aksonometriami W Oknie 3D można przełączać widok pomiędzy “Perspektywą” i “Aksonometrią” za pomocą: • Domyślne Skróty: Ctrl+F3 = Aksonometria Shift+F3 = Perspektywa • poleceń dostępnych w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D: Szczegóły. paleta Podglądu Nawigatora wyświetla miniaturę widoku całego projektu. Zobacz Podgląd nawigatora (3D) na stronie 64. można szybko przełączać pomiędzy tymi ustawieniami. Za pomocą przycisku w prawym górnym rogu okna. Natomiast perspektywę określa się na podstawie położenia punktu patrzenia (Kamery) oraz celu. Nowy widok zostanie dodany do Mapy Widoków Nawigatora. Więcej szczegółów. zachowując ogląd na cały projekt. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa. używając polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Ustaw Kamerę na Ścieżce.Wirtualny Budynek Projekcje 3D ArchiCAD umożliwia wyświetlanie modelu w perspektywie i w widokach aksonometrycznych (równoległych). Dodać bieżącą projekcję do zestawu domyślnie ustawionych widoków aksonometrycznych. Ustawione tutaj parametry projekcji pozostają aktywne do momentu dokonania kolejnych ich modyfikacji. Spowoduje to utworzenie widoku (perspektywy lub aksonometrii) w oparciu o bieżące ustawienia projekcji w Oknie 3D. patrz Kamery na stronie 557. Dodać bieżącą perspektywę do Mapy Widoków. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 183 .

Wyzerowanie kąta obrotu perspektywy w przypadku. • Ustaw kamerę na ścieżce (tylko perspektywa). gdy włączony jest widok aksonometryczny. nowa kamera zostanie umieszczona tuż za nią. Osobne Ustawienia Reprezentacji Modelu dla Dokumentu 3D umożliwiają skonfigurowanie materiałów dla powierzchni w Przekroju 3D. patrz Kamery na stronie 557. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa. wywołują odpowiadające im zmiany w palecie Mapy Projektu. Jeśli znajdujesz się w widoku perspektywy. Funkcje te pozwalają na: • • • Wskazanie celu perspektywy (Patrz na). gdy w wyniku nawigacji kamera przyjmie dziwaczne położenie (Przywróć kąt obrotu). Parametry przekroju 3D są przechowywane w pliku projektu i są dostępne nawet po ponownym uruchomieniu ArchiCADa. • Idź do poprzedniego/Idź do następnego: Użyj tych poleceń gdy chcesz nawigować w widoku perspektywicznym pomiędzy kamerami znajdującymi się na aktywnej ścieżce (aktywna kamera zostanie zaznaczona). umożliwia tworzenie zarówno tradycyjnych (ortogonalnych) przekrojów jak i specjalnych widoków pozwalających na tworzenie nieszablonowych prezentacji projektu. Zobacz Dokument 3D na stronie 204. z menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D dostępne są również następujące polecenia: Uwaga: Zmiany zaznaczenia kamer dokonane za pomocą tych poleceń. jeżeli zmieniłeś widok w Oknie 3D. • • Szczegóły. która już należy do ścieżki animacji. 184 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Dodatki Nawigacji 3D Inne funkcje przydatne przy modyfikowaniu ustawień widoków 3D dostępne są w menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D (lub w pasku narzędzi zawierającym polecenia związane z obsługą Okna 3D). jeżeli na Rzucie nie zaznaczono żadnej kamery. Ustawienie widoku prostopadle do wskazanego punktu (Patrz prostopadle na). Modyfikuj zapamiętane projekcje oraz Dodaj bieżącą projekcję: Polecenia te są dostępne. Użyj tej opcji. Dzięki temu poleceniu można dodawać bieżącą perspektywę do Mapy Projektu. Przekrój 3D jest przydatną funkcją przy wizualizacjach wymagających ukazania wewnętrznych przestrzeni budynku. Przekroje 3D Przekrój 3D to tryb wyświetlania w Oknie 3D ArchiCADa. Uaktywnienie funkcji Przekrój 3D. • Zmień zaznaczone: Widok zaznaczonej kamery zostanie zaktualizowany zgodnie z bieżącym widokiem w oknie 3D. Utworzony przekrój 3D może być zachowywany w wielu formatach w celu dalszej obróbki. Jeżeli jednak na Rzucie zaznaczono kamerę (aktywna kamera posiada stożek widoku). Przywróć zaznaczony widok: Przywraca zachowany widok kamery. Przywrócenie osi widoku do płaszczyzny poziomej (Poziomuj oś widoku). Wstaw nową kamerę za zaznaczoną: Dodaje do ścieżki i zaznacza nową kamerę z zachowanym bieżącym widokiem. Ustawienia Przekroju 3D zostaną zastosowane w Dokumencie 3D. • • Więcej szczegółów.

(aby wyłączy Przekrój 3D. które nie są połączone z żadnymi elementami w innych oknach Modelu i nie odzwierciedlają zmian dokonanych w tych oknach. 3) Samodzielny Znacznik. Wszystkie właściwości linii przekrojowej oraz Znacznika można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Przekroju. Zobacz także Podświetlenie Znaczników Źródłowych na stronie 219. Zobacz przykład w Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. Elewacja. Widokiem. Przekrój w trybie Rysunku zawiera elementy rysunkowe. Więcej szczegółów. którą można domyślnie aktywować poprzez menu Widok > Opcje wyświetlania.) Jeżeli polecenie Widok > Elementy w Widoki 3D > Przekrój 3D jest aktywne. Detal. Aby wygenerować Przekrój należy narysować linię przekrojową na Rzucie. jednak nie jest możliwe wstawianie nowych elementów konstrukcyjnych. Zawartość Widoku Projektu w Przekroju zależy od Statusu Przekroju. Aby wstawić Połączony bądź Samodzielny Znacznik Przekroju.Wirtualny Budynek Tworzenie Przekroju 3D Przekrój 3D działa na zasadzie tworzenia płaszczyzn cięcia modelu 3D. dla ułatwienia identyfikacji i nawigacji Znacznik może wyświetlać nazwę pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie Widoku Projektu wygenerowanego przez Znacznik. Znacznik Przekroju może przyjąć jedną z poniższych postaci: 1) Znacznik źródłowy. Po zdefiniowaniu płaszczyzn cięcia. który nie generuje Widoki Projektu. czy Rysunkiem. możesz powiązać go z dowolnym Widokiem Projektu. linii i wypełnień). ale może zostać połączony z dowolnym Widokiem Projektu. Każdy nowo utworzony Widok Projektu w Przekroju zostanie dodane do folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. który zawiera tekst użytkownika Uwaga: Łatwym sposobem na rozróżnienie pomiędzy typem źródła oraz połączonymi/samodzielnymi znacznikami jest zastosowanie opcji “Podświetl Znaczniki Źródłowe”. Przekrój w trybie Modelu zawiera edytowalne elementy konstrukcyjne połączone i aktualizowane na bieżąco ze swoimi odpowiednikami w innych oknach Modelu. Możesz określić szereg informacji. który wygeneruje Widok Projektu. użyj narzędzia Przekrój w jednym z następujących okien: Rzut. które będą wyświetlane przez Znacznik. W oknach Przekrojów można oglądać i modyfikować elementy. Widokiem bądź Rysunkiem. zostanie on odwzorowany w postaci elementów rysunkowych (punktów. Przekroje O Przekrojach Narzędzie Przekrój służy do wstawiania Znaczników Przekrojów. Płaszczyzny te definiuje się w oknie dialogowym Parametry przekroju 3D. Przekrój. np. Obszar 2D. jak również dowolne elementy dwuwymiarowe. Jeżeli Znacznik jest Połączony. patrz Okno dialogowe Parametry Przekroju 3D w Pomocy ArchiCADa. Połączony Znacznik pełni tylko rolę odnośnika. płaszczyzny cięcia będą uwzględniane podczas generowania modelu 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 185 . zawartość okna Przekroju można również bezpośrednio publikować. określonego w oknie Ustawień Przekroju. a następnie wstawić Znacznik źródłowy Przekroju. Przekroje mogą być zachowywane w postaci Widoków i wstawiane na Arkusze jako Rysunki. należy wybrać polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Przekrój 3D.) Jeżeli wkleisz element konstrukcyjny do okna Przekroju. który generuje Widok Projektu w Przekroju 2) Połączony Znacznik. wybierz to polecenie powtórnie. Rozwinięcie ścian. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi.

4) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju Uwaga: W identyczny sposób tworzy się Elewacje. 186 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. przekrojowej by określić orientację Przekroju. który nie jest oparty o Model. (Będzie to Znacznik Źródłowy Przekroju. Pojawi się kursor w kształcie Oka. 3) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Linia przekrojowa na Rzucie • • Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. jeżeli została wybrana opcja Ograniczony Zasięg Poziomy oknie dialogowym Ustawienia Przekroju.) Uwaga: Innym rodzajem Widoku Projektu w Przekroju jest Niezależny Przekrój. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Zobacz Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Przekrój oparty na Modelu musisz wstawić Znacznik przekroju na Rzucie. 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. Punkt w którym klikniesz będzie również definiował położenie linii ograniczającej Przekrój w poziomie. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej.

) Uwaga: Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem.) • Szczegóły.) 5) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. która jest wstawiana automatycznie. Poziomów Kondygnacji. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Przekroje. Głębokość Zerowa oznacza. linia ograniczająca Przekrój zostanie również wstawiona. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Więcej szczegółów. patrz Ustawienia Narzędzia Przekrój w Pomocy ArchiCADa. Znacznika. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Skorzystaj z opcji w panelu Ogóle okna dialogowego Ustawienia Przekroju aby określić geometrię Przekroju. patrz Zasięg poziomy (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Zasięg pionowy • • Nieskończony Zasięg Pionowy oznacza.Wirtualny Budynek Linia przekroju Linia ograniczająca Zasięg poziomy • • Nieskończony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie całego modelu począwszy od linii przekrojowej. Inne opcje dotyczące Widoku Projektu w Przekroju. danych odniesienia. (Dla Elewacji opcja Głębokość Zerowa nie jest dostępna. Po wybraniu ograniczonego Zasięgu Pionowego należy wprowadzić wartości podniesienia odpowiadające zasięgowi pionowemu modelu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Modyfikowanie Poziomego Zasięgu Przekroju oraz Granicy Obszaru Odległego Możesz zmienić Poziomy Zasięg Przekroju poprzez przesunięcie linii ograniczającej Przekrój: Upewnij się czy wybrane zostało narzędzie Przekrój a następnie kliknij linię i przesuń ją do nowego położenia. Reprezentacji Modelu. 187 . (Jeżeli tworzysz Przekrój Ograniczonym Zasięgu Poziomym. że wszystkie kondygnacje projektu będą wyświetlane. że wyświetlana będzie tylko część modelu przecięta linią przekrojową. Po wstawieniu Przekroju można zaznaczyć linię ograniczającą i w razie potrzeby zmienić jej położenie. który chcesz zawrzeć w Przekroju. Ograniczony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie modelu w zakresie od linii przekrojowej do linii ograniczającej Przekrój.

Gdy zaznaczysz Znacznik Źródłowy. (“Pierwszy” znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego Postępuj według poniższych instrukcji. który zostanie zastąpiony odniesieniem do Rysunku po jego utworzeniu. który zostanie utworzony lub do pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku Projektu. zaznaczysz opcję Zaznaczony Obszar Odległy. patrz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. • Aby przełączyć wyświetlanie granic Poziomego Zasięgu Przekroju i Obszaru Odległego użyj opcji Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. wówczas Znacznik będzie zawierał Autotekst. okno dialogowe Ustawień Domyślnych oferuje dwie opcje Odniesienia dla Znacznika: 188 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wstawiając Nowy Znacznik źródłowy na Rzucie w celu utworzenia nowego Widoku Projektu. Detali oraz Obszaru 2D. (na podstawie odnośnego Widoku Projektu mogło już zostać utworzone wiele Widoków lub Rysunków) wówczas w palecie Info lub w oknie dialogowym Ustawień Elementu. Linie wyznaczające Poziomy Zasięg Przekroju oraz Obszar Odległy są elementami ekranowymi i nie podlegają publikacji. Rozwinięć Ścian. Uwaga: Opcjonalny "Obszar Odległy" Przekroju mogący mieć odrębne ustawienia kolorów i efektów modelu zostanie utworzony. a żaden Rysunek nie będzie jeszcze utworzony na podstawie tego Widoku Projektu. jeżeli w panelu Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Przekroju. Zobacz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. będziesz miał do wyboru dwie dodatkowe opcje w rozwijanym menu "ze Znacznikiem odnoszącym się do:" • • Wybranego Rysunku Pierwszego wstawionego Rysunku dla wybranego Widoku • Więcej szczegółów. aby przyporządkować Odniesienie Znacznikom Źródłowym: Przekrojów. który został wcześniej wstawiony.Wirtualny Budynek Możesz także zmienić położenie Granicy Obszaru Odległego. by wyświetlał informacje odnoszące się do pierwszego Rysunku utworzonego na jego podstawie . jeżeli opcja ta została wybrana w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Jeżeli wybierzesz opcję Pierwszego Wstawionego Rysunku. Aby zmienić ich kolory lub rodzaje linii skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Do Znacznika Przekroju zostanie wówczas dodana linia ograniczająca Obszar Odległy. • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Innymi słowy Znacznik będzie wyświetlał informacje odnoszące się do Widoku Projektu.) Na przykład następujący Przekrój został ustawiony. Elewacji.

wypełnienia. Okna 3D oraz do pozostałych okien Przekroju w trybie Model i odwrotnie. zawartość okna stanowią elementy konstrukcyjne. elementy konstrukcyjne zostaną rozbite na elementy 2D. pozostałe elementy będą nieaktywne i nie będzie możliwości ich zaznaczenia.Wirtualny Budynek Wybranie jednej z tych opcji wyświetli okno dialogowe zawierające strukturę Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy. Rysunek) będzie dostępny w Projekcie.przebudowanie automatyczne. Informacje dotyczące połączenia zawarte w Znaczniku będą również wyświetlane w polu Odniesienie do tak długo. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. elementy konstrukcyjne w oknach Przekrojów są edytowalne. Wybierz Status Przekroju Uwaga: Procedura wybierania statusu jest identyczna dla Przekrojów.bez przebudowania. Uwaga: Te same informacje związane ze Znacznikiem dostępne są w Panelu Znacznik i w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. nie można jednak określić ustawienia: Rysunek: bez przebudowania. Status Przekroju definiuje połączenie pomiędzy Przekrojem a Modelem na Rzucie oraz metodę przebudowania. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie).przebudowanie ręczne oraz Rysunek . Podczas tworzenia każdego nowego Przekroju. Status dokumentu 3D może być ustawiony jako Przebudowanie automatycznie lub Przebudowanie ręczne. przypisywany jest mu Status w panelu "Ogólne" okna dialogowego Ustawienia Przekroju. Gdy zmieniony zostanie status Przekroju na Rysunek. Można natomiast zaktualizować taki odłączony rysunek do ostatnich zmian dokonanych w Modelu. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek.Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). jednak nie jest możliwe tworzenie nowych elementów z wyjątkiem kopiowania już istniejących okien i drzwi. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). tj. Przekrojowi można przypisać jeden z trzech statusów: Model . łuki i linie. jak odnośny element (np. Możliwe będzie zaznaczenie jednego z Widoków/Rysunków utworzonych na podstawie odnośnego Widoku Projektu. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. zostaną przeniesione do Rzutu. do którego odnosi się Znacznik. Zmiany dokonywane w tym trybie nie są przenoszone na Model. Ostrzeżenie: Usunięcie elementu konstrukcyjnego z okna Przekroju o statusie Model (zarówno przebudowanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 189 . Model . Elewacji oraz Rozwinięć Ścian. Nawet kopiując elementy konstrukcyjne i wklejając je uzyskujesz jedynie proste elementy rysunkowe. jakiekolwiek zmiany dokonane w Przekroju typu Model. • W przypadku statusu Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). • W przypadku dwóch pierwszych trybów . jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku.

Poniższe okno Przekroju posiad włączone opcje Kreskowania Wektorowego (wzór pokrycia na płaszczyźnie dachu) oraz Wektorowych Cieni Słonecznych (cień okapu na powierzchni ściany). Szczegóły. zastępując poprzedni Przekrój wyświetlony w tym oknie. w oknach tego typu możesz dodawać elementy rysunkowe 2D. Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Wektorowe Cienie Słoneczne oraz parametry "Obszaru Odległego". Domyślnie każdy Przekrój jest otwierany w oknie Przekroju. Innym dostępnym efektem jest wyświetlanie powierzchni elementów w widoku w trybie Cieniowania. a zatem z okien Rzutu i 3D. Innym sposobem otworzenia Widoku Projektu w Przekroju jest zaznaczenie linii Przekroju na Rzucie. Bez względu na wybrany status Przekroju. co gwarantuje plastyczne odwzorowanie zaokrąglonych powierzchni: Możliwe jest wykorzystanie zarówno Cieni Słonecznych jak i Cieniowania w jednym Przekroju: Otwórz Widok Projektu w Przekroju Aby otworzyć Widok Projektu w Przekroju dwukrotnie kliknij jego nazwę w palecie Nawigatora lub skorzystaj z polecenia w menu. (Widok > Nawigacja > Przekroje > Otwórz Przekrój). a następnie wybranie polecenia “Otwórz Przekrój” z menu kontekstowego. aby zdefiniować sposób wyświetlania elementów w przekroju i widoku. Szczegóły. opisy oraz wymiarowanie. z kontekstowego menu Przekroju w Nawigatorze wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie. Aby otworzyć kilka okien zawierające różne Przekroje. 190 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. W tym miejscu będziesz mógł zdefiniować takie efekty jak np.Wirtualny Budynek automatycznie jak i ręczne) spowoduje usunięcie tego elementu z Modelu. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju Uwaga: Opcje związane z wyświetlaniem elementów są prawie identyczne w przypadku Elewacji i Rozwinięć ścian.

Detal. Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. Przekrój. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. Połączone Znaczniki Przekroju nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Połączony znacznik Przekroju wskazuje Detal Przekroju tej ściany. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. Aby wstawić Połączony Znacznik Przekroju: 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. Widokiem bądź Rysunkiem i wyświetlają informacje związane z elementem. • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 191 . Detali i Obszaru 2D. zostanie wyświetlone. Możesz wstawić Połączony Znacznik Przekroju do okna jednego z następujących rodzajów: Rzut. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. połączonym do tego Detalu. Zamiast tego są one wstawiane do Projektu.Wirtualny Budynek Wstaw Połączony Znacznik Przekroju Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Elewacji. 4) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. Na przykład możliwe jest stworzenie Przekroju przez ścianę. z którym zostały połączone . następnie umieścić połączony znacznik Przekroju Ściany na rzucie. który funkcjonuje jako Detal: Najpierw należy wstawić znacznik źródłowy detalu w oknie Przekroju. które Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. łączone przez użytkownika z istniejącym Widokiem Projektu. Elewacja. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii.

że Połączony Znacznik może się odnosić do dowolnego Widoku Projektu. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). do którego odnosi się Znacznik. możliwa jest zmiana wszystkich jego ustawień w dowolnym momencie. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). Nowe Połączone Znaczniki lub dla zaznaczone istniejące Znaczniki mogą odnosić się do: • • • wybranego widoku modelu (tj. pierwszego rysunku utworzonego z widoku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji • 192 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. Widoku lub Rysunku w Projekcie. Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy). Detali oraz Obszaru 2D.. Wynika z tego. Informacje związane z wybranym elementem będą wyświetlane w Znaczniku. Jeżeli modyfikujesz zaznaczony Znacznik. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. (“Pierwszy” oznacza rysunek. aby przyporządkować Odniesienie Połączonym Znacznikom: Przekrojów. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. kliknij przycisk Przeglądaj. Elewacji.) Wybranie którejkolwiek z tych opcji otworzy okno dialogowe zawierające strukturę odpowiedniej Mapy Nawigatora (Mapy Projektu.”). (“Pierwszy” oznacza rysunek. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika Postępuj według poniższych instrukcji. Rozwinięć Ścian.”). W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. 6) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. Po wstawieniu Znacznika. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku..Wirtualny Budynek Uwaga: Opcja Linii łamanej jest niedostępna w przypadku Elewacji. 5) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii przekrojowej by określić orientację Przekroju. Wybierz pożądany Widok Projektu. który chciałbyś połączyć ze Znacznikiem. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. “Przeglądaj. aby wyświetlić okno dialogowe Określ odniesienie dla Znacznika i wybierz element. Widok lub Rysunek. rysunku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) wybranego rysunku (tj. Pojawi się kursor w kształcie Oka. pierwszego rysunku utworzonego z widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj.

zaznaczony element Mapy projektu będzie decydował o tym. Rozwinięć Ścian i Dokumentów 3D.” Informacje wyświetlane przez Znacznik tego typu nie są połączone z żadnym elementem. mogą być tworzone w niektórych oknach. Więcej informacji dotyczących Statusu Przekroju. Aby utworzyć nowy Niezależny Przekrój bez Znacznika. Detal lub Obszar 2D. Dokument 3D. wstaw nowy Połączony Znacznik do Projektu i połącz go (“Odniesienie Znacznika do”) z istniejącym Niezależnym Przekrojem. spowoduje utworzenie nowego Widoku Projektu nie posiadającego Znacznika. w Nawigatorze są one określone jako "Niezależne" Widoku Projektu. Polecenie to Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli zajdzie potrzeba aby ten Niezależny Widok Projektu był Połączony ze Znacznikiem. “Niezależne” Przekroje. posiadające Znacznik lub pozbawione Znacznika.Wirtualny Budynek Wstaw Samodzielny znacznik W celu wstawienia Samodzielnego Znacznika za pomocą narzędzia Przekrój. jaki Nowy Widok Projektu zostanie utworzony (w tym wypadku będzie to Przekrój). Możesz również przenieść elementy 2D z Podrysu (za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej) w celu dalszej edycji. Elewacji. w menu Dokument > Narzędzia Dokumentacji lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu znajdującej się u dołu Mapy Projektu Nawigatora. Przekrój. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów Uwaga: Proces aktualizacji jest identyczny dla Przekrojów. Aby dodać nowe elementy w Niezależnych Widokach Projektu. użyj polecenia “Utwórz Nowy Niezależny Przekrój”. Detal. Polecenie to jest dostępne: • w menu kontekstowym folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. Są to Widoki Projektu nie oparte o Model. 2) Zdefiniuj dowolne własne teksty. • • 3) Narysuj linię bądź granicę (w zależności od rodzaju narzędzia) i wstaw Znacznik do jednego z następujących okien: Rzut. na liście parametrów w panelu Znacznik okna dialogowego Ustawień Narzędzia. 1) W oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia bądź w palecie Info wybierz opcję “Wstaw samodzielny znacznik. postępuj według poniższych instrukcji. Elewacja. ale wymienionego w Nawigatorze. 193 . Status Przekroju definiuje połączenie (i metodę przebudowania) pomiędzy Przekrojem a modelem na Rzucie. Elewacja. Utwórz Niezależny Przekrój Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Niezależnych Elewacji. Rozwinięcia Ścian Obszar 2D. możesz posłużyć się dowolnymi narzędziami rysunkowymi. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten folder i wybierz polecenie “Nowy Niezależny Przekrój”.

które są dokumentami do Przebudowania Automatycznego lub Ręcznego. użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj. Funkcja ta usunie wszystkie elementy dwuwymiarowe pochodzące z modelu i zastąpi je aktualnymi. że elementy w tych oknach zostaną uaktualnione tak. • Aby przebudować Przekrój o statusie Rysunku. Elementy 2D narysowane na Rzucie lub w oknach Przekrojów nie będą przenoszone (odzwierciedlane) w pozostałych oknach. Wybranie tego polecenia spowoduje. używane jest do odświeżania rysunków 2D i nie jest dostępne dla okien w trybie Model: Przebudowanie automatyczne) Uwaga: Niektóre złożone modyfikacje elementów projektu (np. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. • Podsumowanie Poleceń Przebudowania Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Jeżeli jednak chcesz ręcznie przebudować okno możesz skorzystać z polecenia z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Polecenie to odświeża elementy rysunkowe tych okien i naprawia ewentualne tymczasowe błędy w wyświetlaniu. Proces przebudowy odnosi się tylko do elementów konstrukcyjnych. Gdy wybrany jest status Modelu: przebudowanie automatyczne. Jeżeli wolisz aby okna Przekrojów były przebudowywane tylko podczas ich otwierania i uaktywniania (tak jak w ArchiCADzie 9). wszelkie zmiany w oknie Przekroju powodują natychmiastową i ciągłą przebudowę tego okna. W przypadku dużych projektów ciągła przebudowa modelu może zabierać dużo czasu. Użycie tego polecenia nie powoduje zmian w elementach rysunkowych dodanych do okna Przekroju. by odzwierciedlać bieżący stan Wirtualnego Budynku. W tym trybie modyfikacje elementów konstrukcyjnych na Rzucie będą automatycznie wprowadzane do okien Przekrojów poprzez przebudowę ich zawartości w momencie uaktywnienia bądź otwarcia. Dla całkowitego przebudowania zawartości okna Przekroju w trybie Rysunek użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Przebudowę uruchamia się poleceniem z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu.Wirtualny Budynek Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne Przekrój w trybie Model: Przebudowanie automatyczne jest połączony z modelem na Rzucie pozwalając na interaktywną edycję elementów Projektu w obydwu oknach. że wszelkie modyfikacje tych elementów zostaną utracone. Zmiany elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrojów zostaną automatycznie uaktualnione (wraz z przypisanymi tym elementom wymiarowaniami) podczas aktywacji okna Rzutu. pozostałych okien Przekrojów jak również okna 3D. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Rysunek: bez przebudowania Nie dotyczy to Dokumentów 3D. przejdź do panelu Opcje > Preferencje Projektu > Różne i anuluj zaznaczenie opcji “Na bieżąco aktualizuj Widoki w trybie Modelu”. Aby poprawnie wyświetlić te zmiany użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne oraz Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne. (Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj. Oznacza to. Wszystkie elementy dodane do tych okien przez użytkownika pozostaną nienaruszone. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 194 . edycja elementu bibliotecznego) nie są automatycznie aktualizowane w oknach przekrojów typu Model. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne Przekrój z wybranym statusem Model: przebudowanie ręczne nie będzie przebudowywany automatycznie.

Szczegóły. do okna przeniesione zostaną zmiany dokonane w oknie Rzutu. Szczegóły. Przebuduj z modelu: Polecenie to przebudowuje aktywne okno. Linie Elewacji nie mogą być jednak łamane. patrz Panel Znacznik (Narzędzie Przekrój) oraz Panel Pole Znacznik (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Przebuduj z widoku źródłowego: To polecenie jest dostępne tylko dla okien Detalu i Obszaru 2D. Aby manipulować całą Linią przekrojową możesz użyć narzędzia Strzałka. jak również skorzystać z ich odpowiedników umieszczonych w palecie pomocniczej. Polecenia te są również dostępne w kontekstowych menu poszczególnych folderów w Mapie Projektu oraz Mapie Widoków palety Nawigatora. narzędzia Obszar zaznaczania oraz poleceń znajdujących się w menu Edycja. Aby zdefiniować właściwości Linii i Znaczników Przekroju skorzystaj z opcji w panelach Znacznik i Pole Znacznika w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. a następnie klikając jeden z punktów końcowych wybierz funkcję Rozciągnij z palety pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 195 . Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych Przebuduj Wszystko z Modelu: Przebudowuje zawartość wszystkich okien Przekroju/Elewacji/RŚ znajdujących się w projekcie. Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji.Wirtualny Budynek Dodatkowe polecenia w menu Widok > Odśwież są dostępne jeśli aktywnym oknem jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ. Aby zmienić długość linii przekrojowej zaznacz ją. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Modelu: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju o statusie Modelu (zarówno Przebudowanie automatycznie jak i Przebudowanie ręczne). Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów Uwaga: Poniże informacje odnoszą się także do Elewacji. Poniższe polecenia mogą nie być domyślnie wyświetlane w menu Widok > Odśwież. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Rysunku: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju posiadające status Rysunku. by zawierał opisane polecenia. Zestaw poleceń widocznych w menu może być dostosowywany (Opcje > Środowisko pracy > Menu) tak.

• Aby przesunąć segment linii Przekroju zaznacz Znacznik Przekroju. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów na stronie 195. Rozwinięcie Ścian. Przekrój. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Pozostałe cechy narzędzia Elewacja są identyczne jak narzędzia Przekrój. Aby usunąć przerwanie linii przekrojowej zaznacz ją. W przeciwieństwie do Przekrojów: • Elewacje nie służą do "krojenia" modelu. który decyduje o metodzie jego przebudowania . Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Kliknij aby przełamać segment w połowie a następnie przesuń utworzoną w ten sposób linię przełamania w nowe położenie. Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Elewacje ArchiCAD posiada odrębne narzędzie do tworzenia Widoków Projektu w Elewacji oraz Połączonych lub Niepołączonych Znaczników Elewacji. • • Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju na stronie 186. Detal lub Obszar 2D. Z palety pomocniczej wybierz funkcję Przerwij linię przekroju/elewacji. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Znaczniki Elewacji różnią się od Znaczników Przekrojów. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych na stronie 195. Elewacja. Dokument 3D. linia Elewacji jest elementem ekranowym i nie jest wyświetlana na Arkuszach. Opcja "Głębokość Zerowa" dla poziomego zasięgu Elewacji nie jest dostępna. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Kliknij aby zatwierdzić operację. a następnie użyj polecenia Przesuń odcinek linii Przekroju z palety pomocniczej. Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. • • 196 . a następnie przeciągnij linię przerwania (prostopadła do linii przekrojowej) poza zasięg przekroju. • W przeciwieństwie do linii przekrojowej. natomiast panele Znacznik i Pole Znacznika odpowiadają za zawartość i wygląd Znaczników Elewacji. Powstały Widok Projektu ma określony status (Model lub Rysunek). służą raczej do tworzenia widoków modelu obserwowanego z dużej odległości. Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Zobacz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Panel Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Elewacji pozwala określić sposób wyświetlania modelu w Elewacji. • • • Aby utworzyć Elewację musisz wstawić Znacznik Źródłowy Elewacji w oknie Rzutu.Wirtualny Budynek Aby przerwać linię lub segment linii Przekroju: • • Zaznacz punkt środkowy linii. Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. Połączony Znacznik Elewacji nie tworzący Widoku Projektu może być wstawiony do jednego z następujących okien: Rzut. opcje związane ze Znacznikami są inne dla Elewacji niż dla Przekrojów. Można również wstawić Niepołączone znaczniki elewacji.

następnie wstaw Znacznik zawierający informację o odniesieniu. nie można wstawiać połączonych (zawierających tylko odniesienie) znaczników RŚ. Zaznacz linię Elewacji. Każde Rozwinięcie Ścian jest oddzielnym Widokiem Projektu w Mapie Projektu palety Nawigatora. W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. Rozwinięcie Ścian (RŚ) O Rozwinięciach Ścian ArchiCAD posiada narzędzie stworzone specjalnie na potrzeby tworzenia rozwinięć Ścian projektowanych wnętrz. Wymiary mogą być powiązane z elementami. Uwaga: Znaczniki Źródłowe RŚ mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Znacznik zostanie zaznaczony i będzie przy nim wyświetlany wierzchołek. Modyfikacje dokonane w Rozwinięciach Ścian mogą być odzwierciedlone w modelu i odwrotnie: zmiany w modelu mogą zostać automatycznie wprowadzone w Rozwinięciach Ścian po ich przebudowaniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 197 . Rozwinięcia Ścian (RŚ) działają w podobny sposób jak Przekroje i Elewacje: wybierz metodę geometrii.) Rozwinięcia Ścian utworzone metodą polilinii lub prostokąta będą posiadały po jednym widoku dla każdego segmentu Rozwinięcia Ścian.Wirtualny Budynek Przemieszczanie Znaczników Elewacji Ta opcja jest dostępna tylko dla Znaczników Elewacji i Rozwinięć Ścian. każdy widok jest tworzony prostopadle do odnośnego segmentu. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Narzędzie Rozwinięcie Ścian może być stosowane tylko do tworzenia Widoków Projektu. Położenie Znacznika względem linii Elewacji pozostanie stałe nawet podczas jej przesuwania lub obracania. Kliknij ten wierzchołek i z palety pomocniczej wybierz funkcję Przesuń Znacznik elewacji aby przemieścić Znacznik do nowego położenia. zdefiniuj widok oraz jego zasięg w sposób graficzny.

Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie Użyj metody polilinii lub prostokąta aby utworzyć kilka Widoków Projektu RŚ w jednej Grupie RŚ. 5) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Powstała w ten sposób Grupa Rozwinięć Ścian będzie zawierała taką liczbę Widoków Projektu jak ilość segmentów polilinii/prostokąta. należy zazwyczaj skorzystać z funkcji Automatycznego Rozmieszczania Rysunków na Arkuszu dostępnego w Ustawieniach Szablonu Arkusza. 1) 2) 3) 4) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. odniesienie Znacznika. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. funkcje związane z Podrysem. Kliknij po raz trzeci aby wstawić Znacznik RŚ. z którego będzie oglądana ściana). W związku z tym. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. pokrywającego się ze ścianą. Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ Aby utworzyć pojedynczy Widok RŚ narysuj Linię Zasięgu RŚ za pomocą metody Pojedynczego Segmentu RŚ. 198 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknij ponownie by zakończyć rysowanie Linii. wstawianie do Arkuszy) widoki tego typu są automatycznie grupowane w Nawigatorze. osobne RŚ dla każdego pomieszczenia). Zostanie przypisany do własnej Grupy RŚ nawet wówczas. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Grupy RŚ są automatycznie dodawane do Mapy Projektu w postaci folderów. patrz Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach na stronie 464. (Aby uzyskać prawidłowe rozłożenie widoków RŚ należących do poszczególnych Grup RŚ. Nie można przenosić poszczególnych Widoków RŚ z jednej do drugiej Grupy RŚ.Wirtualny Budynek Zazwyczaj Rozwinięcia Ścian są tworzone w grupach (np. Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. wyświetlanie. tworzenie Rozwinięć Ścian rozpoczyna się od zdefiniowania zasięgu widoku (np. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. która ma być widoczna). Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. a następnie linii widoku (miejsca. a także z powodów praktycznych (numerowanie. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. Uwaga: W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188.) Szczegóły. jeżeli będzie to jedyny Widok Projektu w Grupie.

Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. 4) Zostanie utworzona i umieszczona w Mapie Projektu nowa Grupa Widoków Projektu. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. palety Nawigatora. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. odniesienie Znacznika. 5) Folder Rozwinięcia Ścian ma własny Klon w Mapie Widoków Widoki Projektu należące do jednej Grupy RŚ posiadają wspólne cechy (takie jak ustawienia wyświetlania na kondygnacjach oraz ustawienia Warstw) które są definiowane tylko dla Grupy w całości. Znaczniki RŚ są wstawiane po środku każdego z segmentów Linii Zasięgu RŚ bądź na środku pomieszczenia. Właściwości poszczególnych segmentów mogą być jednak modyfikowane indywidualnie. Aby nie wyświetlać Znacznika dla dowolnych lub wszystkich Widoków Projektów RŚ wybierz opcję Bez Znacznika we wspomnianym panelu. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. polilinia lub prostokąt reprezentuje Linię Zasięgu Grupy RŚ.Wirtualny Budynek 1) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu RŚ. 3) Kliknij raz lub więcej aby wstawić Znacznik RŚ. Przy metodzie prostokąta ponowne kliknięcie pozwala zdefiniować położenie przeciwległego wierzchołka. Przy metodzie obróconego prostokąta drugie kliknięcie definiuje wektor obrotu prostokąta. obiektu GDL o edytowalnych parametrach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 199 . Rozwinięcia Ścian korzystają z własnego Znacznika. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Edycja Widoków Projektu RŚ na stronie 201. • Przy metodzie polilinii każde kolejne kliknięcie będzie powodowało dodanie segmentu polilinii. • • Powstała w efekcie linia. ponowne kliknięcie pozwala określić jego długość. 2) Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status.

Zach. 03. Na ilustracji poniżej każdy Widok Projektu zawiera ID Grupy RŚ (RŚ-01) oraz automatycznie dodany numer (01. ID Grupy RŚ może się odnosić do Numeru Strefy: ID i Nazwy Rozwinięć Ścian W celu przypisania ID i Nazw Grupom RŚ oraz zawartym w nich Widokom Projektu. Wsch.. że ID Grupy RŚ w Nawigatorze odpowiada teraz 200 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .. Na przykład.). charakterystyczne ID i Nazwę opartą o różne wyniki Autotekstu. Domyślna Nazwa Grupy RŚ dodaje do nazwy poszczególnych Widoków Projektu Autotekst <Orientacja > (Orientacja widoku). 2) Zwróć uwagę. Domyślne ustawienia Rozwinięć Ścian w ArchiCADzie mają zdefiniowane ID i Nazwę zawierającą Autoteksty. W konsekwencji Nazwa każdego Widoku Projektu RŚ będzie zawierała nazwę kierunku świata automatycznie przypisaną za pomocą Autotekstu (Płn.) 1) Kliknij ikonę Autotekstu Domyślnie. RŚ-03. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Dzięki temu każdy widok RŚ w Grupie może posiadać własne. (RŚ-02. Oznacza to. Domyślnie ustawione ID Grupy RŚ dodaje do ID każdego z widoków RŚ Autotekst <Numer> (Numer widoku).. poszczególne Widoki Projektu RŚ mają przypisane ID "Poprzez Grupę RŚ".. Użyj opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień RŚ aby określić ewentualne dodatkowe Autoteksty definiujące Nazwy lub ID widoków RŚ.. Płd. a następnie wybierz Numer Strefy z listy. skorzystaj z panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. Grupie RŚ jest domyślnie przypisywane ID RŚ -01. że każdy widok RŚ będzie posiadał ID i Nazwę utworzony na podstawie ID i Nazwy Grupy RŚ. znajdującą się obok pola ID w panelu Ogólne. Kolejne Grupy RŚ otrzymują kolejne numery ID.. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190.). 02. Zestaw opcji w panelu Ogólne jest inny jeżeli definiowane są Ustawienia Grupy RŚ: lub dla indywidualnych widoków Rozwinięć Ścian: Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. Użyj Autotekstów do nadawania charakterystycznych ID/Nazw Grupom RŚ Możliwe jest nadawanie logicznych nazw poszczególnym Rozwinięciom Ścian poprzez przypisanie Autotekstów ID i Nazwom odnośnych Grup RŚ.

W przypadku pojedynczych widoków RŚ sprawdź. Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian Paleta pomocnicza oraz menu kontekstowe będą się odnosić tylko do Widoku Projektu związanego z zaznaczonym segmentem. Użyj palety pomocniczej aby przemieścić bądź obrócić segment RŚ lub jego Znacznik. • zaznacz dowolny znacznik pojedynczego Rozwinięcia Ścian lub Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 201 .Wirtualny Budynek numerowi strefy (w tym przypadku jest to 007) zawartej w Rozwinięciu Ścian. To ID zostanie nadane wszystkim Widokom Projektu w Grupie RŚ. czy z rozwijanego menu wybrana jest opcja Użytkownika. Zwróć uwagę. zaznacz Widok Projektu. gdy Rozwinięcie Ścian zawiera Strefę. Można także zmieniać ID lub Nazwy dowolnych Grup RŚ lub Widoków Projektu RŚ w Nawigatorze. • • Wprowadź ID lub Nazwę. Dostosowywanie ID i Nazw Możesz nadać własne ID lub Nazwę Grupie RŚ albo indywidualnemu Widokowi Projektu: • • Zaznacz Linię Zasięgu RŚ. W pierwszej kolejności. Usuwanie/Przywracanie Segmentu RŚ Jeżeli zaznaczysz pojedynczy segment RŚ będziesz mógł usunąć przypisany mu Widok Projektu korzystając z polecenia Usuń dostępnego w menu kontekstowym. że niektóre opcje w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian będą nieaktywne przy modyfikowaniu pojedynczego widoku RŚ. (Oczywiście przypisanie Autotekstu "Numer Strefy" działa tylko wówczas. Edycja Widoków Projektu RŚ Każdy Widok Projektu należący do Grupy RŚ może być edytowany oddzielnie. Wszystkie wprowadzone w tym miejscu zmiany będą się odnosić tylko do zaznaczonego Widoku Projektu.) • zaznacz dowolny pojedynczy segment Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian. Aby edytować zaznaczony Widok Projektu: • Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian (Użyj polecenia z menu kontekstowego lub z palety Info).

skorzystaj z poleceń palety pomocniczej. Aby edytować Polilinię Zasięgu RŚ. wówczas zaznaczenia Znacznika spowoduje zaznaczenie całej Grupy. czy od Kondygnacji Macierzystej RŚ (kondygnacji. Zobacz Ustawienia Narzędzia Rozwinięcie Ścian (RŚ) w Pomocy ArchiCADa. 202 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Z rozwijanego menu wybierz.Wirtualny Budynek Nawet po usunięciu Widoku Projektu będziesz mógł Przywrócić segment RŚ: zaznacz Grupę RŚ. na którą zostało ono wstawione). Poszczególne widoki RŚ (czyli segmenty Linii Zasięgu RŚ) mogą mieć w razie potrzeby własne ustawienia Zasięgu pionowego: wybierz opcję Ograniczony i wpisz żądane wartości wzniesienia górnej i dolnej granicy zasięgu. czy pionowy zasięg będzie mierzony od Zera Projektu. Uwaga: To polecenie przywraca usunięte Widoki Projektu RŚ. Jeżeli Grupa RŚ korzysta z jednego wspólnego Znacznika. Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian Zaznaczenie dowolnego segmentu Polilinii Zasięgu RŚ spowoduje zaznaczenie całej Grupy RŚ. Dodanie wierzchołka spowoduje dodanie nowego Widoku Projektu do Grupy RŚ. podobnie jak w przypadku innych polilinii w ArchiCADzie. jednak wszystkie elementy 2D dodane do tych widoków przed ich usunięciem zostaną utracone. Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian Zasięg pionowy Zasięg pionowy Rozwinięcia Ścian jest definiowany ręcznie w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian bądź w palecie Info. której Widok Projektu został usunięty i w menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć wszystkie Rozwinięcia Ścian w Grupie.

jeśli w pomieszczeniu znajduje się alkowa o nieregularnym kształcie. Zasięg poziomy Domyślnie. jednak mieszczące się w pomieszczeniu. a kształty Stref Jeżeli chciałbyś by Rozwinięcie Ścian korespondowało z odpowiednią Strefą. Opcja Zasięgu poziomego w Ustawieniach Rozwinięcia Ścian (patrz panel Ogólne) jest domyślnie ustawiony jako W/g linii zasięgu.Wirtualny Budynek Aby uwzględnić połączone zaznaczone obszary w widoku modelu Rozwinięcia Ścian. Pionowy Zakres zaznaczonego widoku RŚ będzie odpowiadał wysokości wykrytej Strefy. (Rozciąganie/zmniejszenie segmentu spowoduje modyfikację sąsiednich segmentów podobnie jak w przypadku każdej innej polilinii. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 203 . widok modelu RŚ będzie obejmował struktury wychodzące poza Linię Zasięgu. tak jak pokazano na rysunku: Aby zmienić poziomy zasięg RŚ. możesz wybrać aby Zasięg Pionowy był Dopasowany do wykrytej strefy (opcja w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian).) Rozwinięcia Ścian. w Ustawieniach RŚ należy wybrać Dodaj obszar wieloboku jako opcję Zasięgu poziomego. W ten sposób. Jeżeli zostanie wykryta Strefa. zaznacz Linię Zasięgu i rozciągnij ją lub zmniejsz używając odpowiedniego polecenia w palecie pomocniczej. linia zasięgu RŚ odzwierciedla Zasięg poziomy powstałego widoku RŚ.

W przypadku Rozwinięć Ścian dla wyświetlania elementów w przekroju dostępne są dwie dodatkowe opcje: Ukryj ściany przesłaniające widok: Jeżeli zaznaczona jest ta opcja. Na przykład. przecięcie ściany warstwowej w przestrzeni. do którego można dodać wymiary.np. oraz Panel Reprezentacja Modelu (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. etykiety i dodatkowe elementy rysunku 2D. Opcje w tym panelu są w większości takie same jak w analogicznych panelach okien dialogowych Ustawień Przekroju i Elewacji. zgodnie z konfiguracją Ustawień strefy): wyświetlania elementów w przekroju i widoku. Na przykład. które "kolidują z widokiem". Jest to możliwe ponieważ Dokument 3D może wyświetlać przekroje w strukturze Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 204 . Strefy poddane Działaniom na Elementach Bryłowych zostaną odwzorowane precyzyjnie pod warunkiem. Ukryj elementy w przekroju: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. aby zdefiniować sposób Dokument 3D pozwala obejrzeć widok 3D modelu stanowiącego podstawę do tworzenia dokumentu. w Rozwinięciu Ścian nie będą wyświetlane ściany. można zmienić widok 3D budynku na dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące struktury w 3D . Rozwinięcia Ścian nie posiadają opcji "Zaznaczonego Obszaru Odległego". że nie będą wyświetlane ściany przecięte przez Linie RŚ. Dokument 3D O Dokumencie 3D Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Będą one dokładnie odwzorowane w Widokach Projektu odnośnej Grupy RŚ.Wirtualny Budynek Uwaga: Wysokość strefy to różnica pomiędzy wartością jej Poziomu a wartością Wysokości. że zaznaczona zostanie opcja Uwzględnij Działania na elementach bryłowych. pojedyncza Strefa przycięta do pochyłego dachu będzie miała różne wysokości.

wzorek 3D. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. cieniowanie i efekty słoneczne. Jednak. Patrz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. Ustaw widok 3D jako perspektywę lub jako rzut. W Dokumencie 3D. z menu kontekstowego w folderze Dokument 3D w Nawigatorze 205 . Poszczególne parametry i opcje mające wpływ na wyświetlanie okna 3D (takie jak projekcja i filtrowania/zaznaczenie elementów) będą określały sposób wyświetlenia Dokumentów 3D. Dokument 3D to widok projektu. Źródłem Dokumentu 3D jest okno 3D. Zobacz Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D na stronie 210. z zależności od statusu..) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Utwórz Dokument 3D 1) W oknie 3D. Dokument 3D jest analogiczny do widoku projektu w przekroju: stanowi integralną część modelu ArchiCAD.. Dokument 3D posiada własne okno ustawień. który pojawia się na Mapie Projektu w Nawigatorze. zastosuj Parametry przekroju 3D. Aby dodać wymiary.Wirtualny Budynek modelu 3D. (Zobacz Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D na stronie 206. dostępnych jedynie dla Dokumentów 3D. gdzie można określić parametry właściwe dla Dokumentu 3D: są to wypełnienie/wyświetlenia pióra powierzchni elementów (łącznie z przekrojami elementów warstwowych) i kontury. jednak nie można edytować ich graficznie ani tworzyć nowych elementów modelu. aby wprowadzać zmiany do modelu. skonfiguruj widok 3D modelu: widok. Uwaga: Wyświetlanie elementów złożonych w oknie Dokumentu 3D również zależy od Ustawień częściowego wyświetlania. można wybrać elementy modelu i otwierać okna ustawień. użyj Obszaru zaznaczenia wg potrzeb. przezroczystość. W szczególności. kolorowanie. W wielu aspektach. lub wykonaj czynności na elementach bryłowych. wystarczy użyć narzędzi Wymiarowania ArchiCADa plus niektórych funkcji związanych z wymiarowaniem. opcjonalnie używając parametrów wypełnień przekrojowych i linii zdefiniowanych na poziomie elementu. Zobacz Ustawienia Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. który ma być obowiązywać dla Dokumentu 3D. po skonfigurowaniu ustawień okna 3D można przedefiniować Dokument 3D. przefiltruj lub zaznacz elementy. a elementu modelu są przebudowywane automatycznie lub ręcznie. 2) Utwórz nowy dokument 3D w jeden z poniższych sposobów: Jeśli otwarte jest okno 3D: • Użyj polecenia Nowy Dokument 3D. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. podobnie jak inne widoki modelu.

jak Dokument 3D będzie wyglądał w tym oknie. 206 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . kliknij Utwórz. filtrowanie. aby zastosować zmiany edycyjne. 5) Dokument 3D będzie figurował na liście w folderze Dokument 3D w Mapie Projektu w Nawigatorze. które mają wpływ na to. lub Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Dokument 3D). W dowolnym momencie można poddać edycji poszczególne ustawienia źródła Okna 3D a następnie można Przedefiniować Wybrany Dokument 3D. Innymi słowy: każdy Dokument 3D zachowuje ustawienia (projekcję. każdy Dokument może mieć własne źródłowe okno 3D. Mimo że w danym momencie można mieć tylko jedno aktualne okno 3D (nie można mieć otwartych kilku okien 3D jednocześnie). 4) Spowoduje to utworzenie Dokumentu 3D i otwarcie go • Użyj polecenia Przechwyć widok okna jako Dokument 3D z menu kontekstowego okna 3D (kiedy nic nie jest zaznaczone). osobnym oknie. Te ustawienia to: • Bieżąca projekcja 3D. łącznie z powiększeniem Zobacz Projekcje 3D na stronie 183. 3) Pojawi się okno dialogowe Nowy Dokument 3D. Przedefiniuj odnosi się do poszczególnych ustawień okna 3D. płaszczyzny cięcia) własnego źródłowego okna 3D. to okno 3D jest źródłem Dokumentu 3D. Wprowadź ID odniesienia oraz nazwę nowego Dokumentu 3D.Wirtualny Budynek • Użyj polecenia menu (Dokument > Dokument 3D > Utwórz Nowy Dokument 3D. Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D Zawartość Dokumentu 3D jest definiowana z Okna 3D.

Szczegóły. (Widok > Przebuduj > Przebuduj z modelu).Wirtualny Budynek • Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. • Płaszczyzny cięcia Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy funkcją Przedefiniuj a Przebuduj. Jeśli jest w trybie Aktualizacji ręcznych. oraz Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D na stronie 178. otwórz źródłowy widok Dokumentu 3D. Twój Dokument 3D. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Przekroju). zostanie przebudowany przy każdym otwarciu. zostanie przebudowany tylko jeśli wydane zostanie takie polecenie. • Zobacz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D. Funkcja Przebuduj dla Dokumentu 3D działa tak samo jak w przypadku innych widoków modelu (np. Przebuduj dotyczy elementów modelu: ich rozmiaru. Każdą z metod opisano poniżej: Przedefiniuj Dokument 3D Otwórz i Edytuj Źródłowy Widok 3D Jeśli okno Dokumentu 3D znajduje się na wierzchu: za pomocą polecenia Otwórz Źródłowy Widok 3D w menu kontekstowym. Wprowadź żądane zmiany w oknie 3D: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 207 . Nie istnieje Dokument 3D w trybie Rysunku. jeśli ustawiony jest na Przebudowanie Automatycznie. Zobacz Przekroje 3D na stronie 184. Lub: prawym przyciskiem myszki kliknij widok projektu lub widok w Nawigatorze a następnie wybierz polecenie Otwórz widok źródłowy: Przedefiniuj wybrany Dokument 3D Istnieją trzy sposoby na przedefiniowanie Dokumentu 3D po utworzeniu. kształtu oraz relacji względem pozostałych elementów modelu.

można również użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D. Wybierz Dokument 3D. 208 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że operacji Przedefiniuj nie da się odwrócić. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie. • Następnie użyj polecenia Przedefiniuj: Jeśli okno 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. który ma zostać przedefiniowany na podstawie bieżącego okna 3D. Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D i kliknij prawym przyciskiem myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Przedefiniuj Dokument 3D.Wirtualny Budynek • • • • • Edytuj elementy Skonfiguruj wyświetlanie Zmień widoczność elementu za pomocą opcji Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zmień ustawienia Filtrowania elementów.

użyj polecenia Przedefiniuj na podstawie Bieżącego Widoku 3D z menu kontekstowego. Nie trzeba otwierać okna 3D. lub z menu Dokument > Dokument 3D). • • • • Bieżąca projekcja 3D. Kliknij Przedefiniuj Mimo Tego. Jeśli Dokument 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. możesz po prostu użyć Ustawień Dokumentu 3D. który ma zostać przedefiniowany i kliknij prawym przyciskiem Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 209 . lub kliknij Ustawienia na dole Nawigatora lub z menu kontekstowego. Uwaga: Bieżące okno 3D nie musi być takie samo jak oryginalny widok źródłowy dokumentu 3D. Otwórz Ustawienia Dokumentu 3D (wybierz Dokument 3D na Mapie Projektu w Nawigatorze. łącznie z powiększeniem Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Płaszczyzny cięcia Przedefiniuj używając ustawień Dokumentu 3D Jeśli chcesz przedefiniować istniejący Dokument 3D bez otwierania okna widoku źródłowego 3D.Wirtualny Budynek myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Dokument 3D zostanie przedefiniowany zgodnie z poniższymi ustawieniami bieżącego okna 3D. aby kontynuować. Polecenie Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D Za pomocą tego polecenia możesz zdefiniować Dokument 3D na podstawie ostatniego stanu okna 3D (aktualnie otwartego lub ostatnio otwartego okna). Inny sposób na uzyskanie tego samego rezultatu: Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D.

Szczegóły dotyczące tych opcji. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. Tutaj można przedefiniować ustawienia Słońca dla Dokumentu 3D: kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. aby przedefiniować projekcję. patrz Panel Ustawień Ogólnych Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Dokonaj jednej z następujących zmian: • Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. płaszczyzny cięcia oraz widoczne elementy Dokumentu 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. aby zamknąć okno dialogowe. aby opuścić ustawienia Dokumentu 3D. a następnie Więcej o słońcu. Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D. poprzez które można modyfikować Dokument 3D oraz widok źródłowy okna 3D. W szczególności. bez potrzeby otwierania samego okna 3D. aby skonfigurować: • • • Wypełnienia i pióra dla powierzchni i konturów elementów lub dla elementów w przekroju Przezroczystość Kreskowanie wektorowe 3D Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 210 . aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. Zaznacz to pole. Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D Mimo że wiele ustawień Dokumentu 3D pochodzi z widoku źródłowego 3D. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. kilka ważnych ustawień wyglądu modelu w Dokumencie 3D jest konfigurowanych w oknie dialogowym Ustawień Dokumentu 3D (panel Modelu). Wybierz Ustawienia Dokumentu 3D w panelu Modelu. • • Opcje dostępne w panelu Ogólne umożliwiają otwarcie okien dialogowych. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. aby otworzyć okno dialogowe Filtruj Elementy w 3D. aby skonfigurować pozycję słońca. Zmiany zostaną zastosowane w Dokumencie 3D po kliknięciu OK. aby wywołać okno dialogowe Perspektywy lub Ustawienia równoległe odzwierciedlające okno widoku źródłowego 3D Dokumentu 3D. aby zamknąć okno dialogowe projekcji.

jako odniesień do dowolnych Widoków Projektu. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Przekrój. Widoki Projektu tworzone narzędziem Detal są wyświetlana w Oknach Rysunku Detalu i są zgrupowane w folderze o nazwie Detale w Mapie Projektu palety Nawigatora. bloki tekstowe. Dokument 3D. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. prostokąta lub obróconego prostokąta. 3) W palecie Info wybierz jedną z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu: wielobok. Szczegóły. (pierwsza metoda 211 . Widoków bądź Rysunków. Możliwe jest także tworzenie Niezależnych Detali posiadających Znacznik lub nie. Przed publikacją może zajść potrzeba dostosowania Rysunku Detalu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model Aby utworzyć Detal oparty o Model. które są tworzone poprzez wstawienia Znacznika Detalu do jednego z następujących okien: Rzut. etykiety oraz obiekty. Obszar 2D lub Detal. tak by odzwierciedlała aktualny stan Projektu. 1) Uaktywnij narzędzie Detal. których Widoki Projektu zostały wygenerowane na podstawie istniejących elementów Projektu. Ich zawartość może być aktualizowana. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Elewacja. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Detal. Szczegóły dotyczące tych opcji są opisane w części Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek • • Materiały cieniowane Efekty słońca i cienia Ważne: Te ustawienia mają zastosowanie dla Dokumentów 3D i są niezależne od okna widoku źródłowego 3D. Narzędzie to może być także wykorzystywane do wstawiania połączonych Znaczników Detali. Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. Wygląd Znacznika Detalu (Obiektu GDL) uzależniony jest od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień detalu. wstaw Znacznik Detalu posiadający obrys do jednego z następujących okien: Rzut. należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę w Nawigatorze. Detale. zawierają dwuwymiarowe kopie tych elementów. Detale O Detalach Narzędzie Detal jest przeznaczone do tworzenia Detali Widoków Projektu. Aby otworzyć Rysunek Detalu w oddzielnym oknie. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Rysunek Detalu może zawierać dodatkowe elementy 2D.

W oknach Detali przekrojów (Widoków Projektu utworzonych za pomocą narzędzia Detal w oknie Przekroju) obowiązuje ten sam początek układu odniesienia. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Obrazki. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Tekst. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Zawartość okien Detali 4) Narysuj obrys Detalu. Wymiarowanie oraz Symbole 2D obiektów. Na Rysunkach Detalu mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. X reprezentuje punkt odniesienie Detalu. Wypełnienia. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem na stronie 217. w którym znajduje się Znacznik Detalu. oznacza to.) Więcej szczegółów. Punkty aktywne. opisy i wymiarowania nie są przenoszone do okien Detalu. można zdefiniować w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Detalu. ich Znaczników i danych odniesienia. pod warunkiem jednak. Inne informacje na temat nowych Widoków Projektu tworzonych narzędziem Detal. patrz Opisy. co w widoku źródłowym. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. a wśród nich rozbite elementy konstrukcyjne. które znajdują się w obrysie Detalu. (To samo dotyczy Wymiarowania pionowego w Detalach generowanych z Elewacji i Rozwinięcia ścian. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Detale. patrz Ustawienia narzędzia Detal w Pomocy ArchiCADa. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. (Ustawienie to można zmienić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Detalu. że wymiarowania wysokości będą wskazywać prawidłowe wartości wzniesienia. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Detali mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. W oknie Detalu dostępne są tylko narzędzia 2D. że elementy w oknie Detalu nie zostaną przemieszczone w pionie. Domyślnie do okna Detalu są przenoszone tylko elementy konstrukcyjne.) Informacje na temat elementów opisowych przecinających się z obrysem Detalu.Wirtualny Budynek geometrii (bez obrysu) pozwala na tworzenie niezależnych Widoków Projektu nie posiadających źródła w modelu.) Rysunek Detalu zawiera linię reprezentującą granicę tego Detalu określoną w oknie. Zobacz Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D na stronie 214.) młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. Wstaw Połączony Znacznik Detalu Aby wstawić Połączony Znacznik Detalu bez tworzenia Widoku Projektu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 212 . 5) Po narysowaniu Obrysu Detalu kliknij kursorem w kształcie Rysunek Detalu oparty o model zawiera tylko elementy 2D (linie i wypełnienia).

np. które można otworzyć poprzez Nawigatora. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby otworzyć Niezależny Detal dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. 213 . w jednym z okien projektu.Wirtualny Budynek 1) Uaktywnij narzędzie Detal. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. detal ogrodzenia. 4) Nowy Widok Projektu ("Niezależny Oznaczony Detal") Utwórz niezależny detal Niezależny Detal to rysunek. wybierz pierwszą ikonę metody geometrii (Brak obrysu) w palecie Info. W oknie Niezależnego Detalu możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. Rysunki te mogą być Oznaczone i Nieoznaczone: Oznaczone Niezależne Detale posiadają odpowiadający im Znacznik Detalu znajdujący się. 3) Aby wstawić Oznaczony Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. są jednak Widokami Projektu.” • • Jeżeli wybierzesz metodę "bez obrysu": kliknij raz aby wstawić Znacznik Jeżeli wybierzesz jedną z metod "z obrysem": narysuj obrys Detalu i kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. 2) Zdefiniuj Odniesienie dla Znacznika: • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Informacja o połączeniu będzie wyświetlana w polu "Odniesienie do:". Detalu. Wszystkie Rysunki Niezależnych detali stanowią część struktury Nawigatora. lub wybierz polecenie “Otwórz rysunek detalu” z menu kontekstowego Znacznika. Detale Nieoznaczone nie posiadają takiego Znacznika. zostanie utworzony i umieszczony w folderze Detale. którego zawartość tworzysz ręcznie. Niezależny detal jest przydatny podczas tworzenia rysunków elementów. Ten Widok Projektu nie będzie oparty o model. 4) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Utwórz Niezależny Detal posiadający Znacznik 1) W oknie dialogowym Ustawień Detal lub w palecie Info wybierz opcję “Utwórz nowy Widok Projektu. w Mapie Projektu palety Nawigatora. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Po wstawieniu Znacznika i utworzeniu Detalu możesz w dowolnym momencie zmienić dane Znacznika. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. niezależny detal. wstawiać obiekty. a następnie wskaż położenie Znacznika Detalu na planie. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. których nie ma bezpośrednio w modelu a muszą się znaleźć w dokumentacji. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. które zostanie wyświetlone.

jednak nie posiadają Znacznika. którymi są oznaczane Detale w palecie Nawigatora. To polecenie ma wpływ tylko na kształt Znacznika. 214 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wyłącz odpowiednią opcję w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Różne. w razie potrzeby. do którego odnosi się ów Znacznik Źródłowy.Wirtualny Budynek Utwórz Niezależny Detal nie posiadający Znacznika Użyj polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz niezależny detal. Jeżeli chciałbyś by linia ta nie była wyświetlana. Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D Gdy przerysujesz obrys Znacznika Źródłowego Detalu lub Obszaru 2D. Aktualizacja Okna Detalu Jeżeli widok źródłowy Detalu został zmodyfikowany i chciałbyś zaktualizować zawartość Detalu tak by odzwierciedlała bieżący stan modelu. można dołączyć Niezależny detal do znacznika: wstaw połączony znacznik i wskaż znacznik Detalu. Później. Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze Na ilustracji pokazano cztery rodzaje ikon. zostaną zaktualizowane dopiero po użyciu polecenia Uaktualnij Ramkę Połączonego Znacznika z menu kontekstowego danego Detalu lub Obszaru 2D w Mapie Projektu palety Nawigatora. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Detale w Mapie Projektu Nawigatora. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Detalu lub folderze Detale. Ikony są różne w zależności od rodzaju Detalu. kształty wszystkich Znaczników połączonych z Widokiem Projektu. użyj polecenia Przebuduj z widoku źródłowego w menu kontekstowym Detalu w Nawigatorze lub w menu Widok > Odśwież. powstały rysunek będzie zawierał obrys w postaci linii przerywanej. Niezależne Nieoznaczone Detale są wyświetlane w Nawigatorze. Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D Gdy tworzysz nowy Detal lub Obszar 2D korzystając z jednej z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu. nie wpływa na zawartość odnośnych okien.

które utrudniają dalszą edycję rysunku. Możliwe jest połączenie dowolnego rodzaju Znacznika z oknem Obszaru 2D. czy Detali nie mogą być aktualizowane w oparciu o zawartość okna Obszaru 2D.Wirtualny Budynek rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Do okna Obszaru 2D można wkopiować różnego rodzaju dokumenty. Obszary 2D mogą być wykorzystywane do wykańczania rysunków za pomocą narzędzi 2D. wstawiać obiekty. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. Obszar 2D posiada metodę geometrii pozwalającą za pomocą jednego kliknięcia odwzorować całą zawartość bieżącego okna w postaci dwuwymiarowych elementów w nowo utworzonym oknie Obszaru 2D. przy przenoszeniu części bądź całej zawartości okna źródłowego do okna Obszaru 2D: • Wszelkie elementy opisowe. jak również jako środowisko pracy dla kreślarzy. np. Znacznik tego narzędzia jest podobny jak w przypadku innych narzędzi posiadających Znaczniki (np. czy Detal). których zakres ingerencji w projekt ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej. Więcej szczegółów. Tego typu rysunki Przekrojów. tabele i wykresy związane z branżami i uzupełniające dokumentację projektu. W związku z tym. Obszary 2D O Obszarach 2D Okna Obszaru 2D służą do tworzenia dwuwymiarowych rysunków opartych o model. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. Przekrój. które domyślnie 215 . takich jak fragmenty rzutów bądź przekrojów. a ewentualne odpowiedniki elementów konstrukcyjnych są replikowane w Obszarach 2D w rozbitej formie (czyli składającej się z linii i wypełnień). podobnie jak elementy konstrukcyjne rozbite na komponenty 2D. a także do rysunków dwuwymiarowych tworzonych od podstaw. W oknach Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia 2D. Możesz również wstawić Znacznik Detalu do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Detalu. (W przeciwieństwie do Detali tworzonych na podstawie modelu. W przeciwieństwie do Detalu. Dogodnym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obszar 2D. Możesz wstawić Znacznik Przekroju do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Przekroju. W oknach Obszaru 2D możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. Narzędzie Obszar 2D jest aktywne we wszystkich oknach z wyjątkiem Okna 3D. Szczegóły. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Podobnie jak w przypadku Detali elementy w Obszarach 2D składają się tylko z komponentów 2D. czy wymiarowania będą przeniesione do okna Obszaru 2D. a Detal Tworzenie Obszaru 2D w oparci o model jest podobne do tworzenia opartego o model Detalu. Obszar 2D jest jednak zoptymalizowany pod kątem tworzenie fragmentów rzutów i przekrojów. Aby otworzyć okno Obszaru 2D dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia).

lub Dokumentu 3D. co ich widoki źródłowe. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Obszaru 2D mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Metoda geometrii "Obrys": Użyj metody wieloboku. należy zaznaczyć opcję "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień Obszaru 2D. Są one tworzone na podstawie elementów konstrukcyjnych znajdujących się w Oknach Rzutu lub Przekroju/Elewacji/RŚ. Przy przenoszeniu całości lub fragmentu Widoku Modelu do okna Obszaru 2D.) • Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Aby przenieść tylko kopie elementów konstrukcyjnych do nowych okien Obszaru 2D. a następnie kliknij w dowolnym miejscu aktywnego okna Projektu.pierwszej metody geometrii w palecie Info. w Mapie Projektu palety Nawigatora. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych 3) Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. Utworzysz Obszar 2D zawierający całą zawartość okna. Detali i Obszaru 2D wewnątrz okien Obszaru 2D są interaktywne: zachowane zostają wszelkie ich właściwości. Znaczniki Przekrojów. Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model Aby utworzyć Obszar 2D oparty o Model. Rozwinięcie ścian. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. powstały Obszar 2D będzie posiadał domyślną wartość skali). Elewacji. można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Obszaru 2D. Obszar 2D lub Detal. Zobacz Ustawienia Narzędzia Obszar 2D w Pomocy ArchiCADa. Kolor wypełnienia może zostać 216 . Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. że widok źródłowy posiada skalę. Inne informacje na temat nowego Obszaru 2D. (Jeżeli widok źródłowy nie posiada skali. Zawartość okien Obszaru 2D Rysunki Obszaru 2D opartych o model zawierają tylko linie i wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Metoda geometrii "Całe okno": Użyj metody jednego kliknięcia . • 4) Narysuj obrys Obszaru 2D. wstaw Znacznik Obszaru 2D do jednego z następujących okien: Rzut. Ustawień Obszaru 2D musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. (Detale natomiast są domyślnie tworzone w skali odpowiadającej 1/2 skali widoku źródłowego. Elewacja. domyślnie wszystkie elementy opisowe oraz wymiarowania zostaną również przeniesione. co ich widoki źródłowe pod warunkiem. właściwości Znacznika i dane Odniesienia. Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę.) 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Obszary 2D.) zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. 5) Po narysowaniu obrysu kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Obszaru 2D. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. prostokąta bądź obróconego prostokąta by określić obrys Obszaru 2D. Przekrój. 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Wybierz tę metodę.Wirtualny Budynek zawierają tylko kopie elementów konstrukcyjnych w postaci linii i wypełnień.

Etykiety: Strzałka wskaźnika musi znajdować się wewnątrz obrysu. wówczas ten segment zostanie skopiowany do Obszaru 2D. Do okna Obszaru 2D można dodawać elementy na kilka sposobów: • Zaznacz dowolne elementy w dowolnym oknie. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. Niezależny obszar 2D bez znacznika w projekcie funkcjonuje jako widoki projektu. wówczas Znacznik Przekroju/Elewacji zostanie zawarty w Obszarze 2D. Znaczniki Detalu: Jeżeli punkt odniesienia Detalu (X) lub punkt końcowy Znacznika znajdą się wewnątrz obrysu. że spełniają pewne kryteria. Wymiarowanie oraz Symbole 2D Obiektów. Łańcuchy wymiarowe są kopiowane segmentami: jeżeli oba punkty końcowe segmentu są wewnątrz obrysu. Wypełnienia. • • W przypadku wymiarowań posiadających dwa punkty końcowe. które można otworzyć za pomocą Nawigatora. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. Edycja okien Obszaru 2D W oknie Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia rysunkowe. Narysuj wszystkie elementy 2D w Obszarze 2D od podstaw. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. zaznacz elementy skopiuj je. Uwaga: Poniższe zasady odnoszą się także do rysunków Detali. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem W przypadku. Okna i ich Znaczniki zostaną skopiowane do Obszaru 2D. Detalu lub Obszaru 2D) wówczas elementy te zostaną przeniesione do okna Obszaru 2D pod warunkiem. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 217 . • • Uwaga: Znaczniki Rozwinięć Ścian. Obrazki. wówczas wszystkie Drzwi. Utwórz Niezależny Obszar 2D Niezależny Obszar 2D to okno. Mogą one mieć znacznik. skopiuj i wklej do okna Obszaru 2D. elementy te zostaną skopiowane do Obszaru 2D. Znaczniki Przekroju i Elewacji: Jeżeli dowolny fragment linii Przekroju bądź Elewacji znajdzie się wewnątrz obrysu. Wszystkie elementy. Wymiarowanie: Odpowiednie punkty odniesienia lub punkt końcowy wymiaru musi się znajdować wewnątrz obrysu.) Obrazki i Rysunki: jeżeli przynajmniej jeden wierzchołek Obrazka lub Rysunku znajduje się wewnątrz obrysu. wówczas cały Znacznik zostanie skopiowany do Obszaru 2D. wyłączenie opcji "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" pozwala na zmianę tego ustawienia. są rozbijane na linie i wypełnienia i zostają przycięte przez obrys Obszaru 2D. Znaczniki Okien i Drzwi: Jeżeli dowolny fragment ściany znajdzie się wewnątrz obrysu. którego zawartość definiuje się od podstaw. Teksty. najpierw przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. lecz nie muszą. Wszystkie Rysunki Niezależnych Obszarów 2D stanowią część struktury Nawigatora. jednak geometria linii może się różnić od oryginału (może być krótsza) w przypadku. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. w przeciwieństwie do Znaczników Przekrojów i Elewacji. wymiarowaniami lub Znacznikami Przekroju. również elementy konstrukcyjne zostaną wklejone w postaci elementów 2D. oba punkty muszą być wewnątrz obrysu. W Obszarach 2D mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej elementy (w postaci linii i wypełnień). Punkty aktywne. gdy wewnątrz obrysu znajduje się tylko część linii Przekroju/Elewacji. Elewacji. (Jakkolwiek domyślnie rysunki Detali nie zawierają wspomnianych elementów. gdy obrys Obszaru 2D przecina się z elementami opisowymi.Wirtualny Budynek Opisy. Aby skopiować elementy z Podrysu.

Widokiem lub Rysunkiem. Wstawienie Znacznika Źródłowego powoduje utworzenie odnośnego Widoku Projektu (np. a następnie łączyć z dowolnym istniejącym Widokiem Projektu. Obszaru 2D.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Niezależny Obszar 2D bez Znacznika skorzystaj z polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Niezależny Obszar 2D. Zamiast tego można je wstawiać do projektu. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Obszaru 2D wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Obszarze 2D lub folderze Obszary 2D. Detalu) zawierającego elementy utworzone na podstawie Modelu. Dowolny Znacznik z wyjątkiem Znacznika Rozwinięcia Ścian. w razie potrzeby. Połączone Znaczniki nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D Aby wstawić Połączony Znacznik Obszaru 2D bez tworzenia Widoku Projektu: 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Informacje o połączeniu są wyświetlane w Znaczniku. Samodzielny znacznik nie posiada źródła w Modelu i nie wyświetla informacji o odniesieniu. Można jednak. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Obszary 2D w Mapie Projektu Nawigatora. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie O Znacznikach Znaczniki mogą być wstawiane za pomocą dowolnego spośród następujących narzędzi: Przekroje Elewacje Rozwinięcie Ścian (RŚ) Obszary 2D Detale Za pomocą dowolnego z tych narzędzi można wstawiać Znaczniki Źródłowe. Lista niezależnych obszarów 2D również znajduje się w Nawigatorze. ale może zawierać dowolnie zdefiniowany tekst. 218 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . który w tej postaci może być wykorzystywany do przechodzenia do odnośnych elementów Nawigatora. 3) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Obszaru 2D. Elewacji. Przekroju. Rozwinięcia Ścian. później połączyć taki znacznik z obszarem 2D. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. może opcjonalnie pełnić rolę Połączonego Znacznika. Nie może być wykorzystywany do przechodzenia pomiędzy widokami. Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193.

wówczas atrybuty elementów w tym widoku przejmą ustawienia Znacznika Źródłowego. Gdy Połączony Znacznik zostaje zamieniony na Znacznik Źródłowy danego widoku. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Dzięki tej opcji można łatwo rozpoznać które znaczniki są znacznikami źródłowymi. Połączony Znacznik musi być wstawiony za pomocą tego samego narzędzia co element. Elewacji. do którego będzie się odnosił (np. do którego będzie się odnosił Znacznik. Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zasięgu Znaczników za pomocą polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. Rozwinięć Ścian Linie Zasięgu Przekrojów i Elewacji (dla Przekrojów i Elewacji o ograniczonym Zasięgu) Linie Obszaru Odległego (dla Przekrojów i Elewacji o zdefiniowanym Zaznaczonym Obszarze Odległym) Linie Zasięgu Rozwinięć Ścian Wieloboki definiujące obrysy Detali i Obszaru 2D Zmiana Typu Znacznika Możesz zmienić typ wstawionego wcześniej Znacznika.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika Linia lub wielobok narysowany za pomocą odpowiedniego narzędzia przed wstawieniem Znacznika. Uwaga: Atrybuty elementów w przekroju i w widoku danego Widoku Projektu są definiowane za pośrednictwem ustawień Znacznika Źródłowego. po jego wstawieniu pozostają na ekranie. Użyj polecenia "Ustaw jako Znacznik Źródłowy" z kontekstowego menu Znacznika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 219 . natomiast oryginalny Znacznik Źródłowy zostanie zamieniony na Połączony Znacznik. Połączony Znacznik stanie się Znacznikiem Źródłowym. Ta funkcja jest dostępna dla: • Połączonych Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. że element. by odzwierciedlał kształt obrysu nowego Znacznika Źródłowego. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej Opcji. Uwaga: Przy zmianie Połączonego Znacznika Detalu na Znacznik Źródłowy. Aby dostosować kolor i typ linii tych elementów. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję użyj polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Widoków lub Rysunków zawartych w Projekcie. będzie odpowiedniego typu. Znacznik Przekroju musi odnosić się do Widoku Przekroju). Elementy Zasięgu Znacznika obejmują: • • • • • Linie Przekrojów. lub Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Znacznik Źródłowy • Te elementy są elementami tylko dla wyświetlania (ekranowymi). Aby zmienić Połączony Znacznik na Znacznik Źródłowy: • • Zaznacz Znacznik. pod warunkiem jednak. nigdy nie są widoczne na wydrukach. kształt obrysu odnośnego Widoku Projektu zostanie zmodyfikowany w taki sposób. Aby zmienić kolor Podświetlenia. Podświetlenie Znaczników Źródłowych Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem.

do którego odnosi się zaznaczony Znacznik. użyj polecenia Przejdź do Rysunku aby przejść do Arkusza zawierającego odnośny Rysunek. (Jeżeli oryginalny Znacznik Źródłowy nie posiadał obrysu. Polecenia Otwórz/Otwórz w nowym oknie pozwalają otworzyć Widok Projektu lub Widok.Wirtualny Budynek • Połączonych Znaczników odnoszących się do Niezależny Widoków Projektu tego samego typu. Gdy pobierzesz ustawienia Połączonego Znacznika i nadasz je innemu Znacznikowi. Przesuń/Obróć/Odbij Kopię/Wiele kopii) przyniesie następujące rezultaty: 220 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Widok Źródłowy przyjmie domyślny kształt. Nazwa nowego Znacznika będzie jednak inna. drugi Znacznik stanie się identyczny jak pierwszy: będzie miał identyczne parametry łącznie z danymi odniesienia. Co więcej dane odniesienia nie podlegają powieleniu. do którego odnosi się Znacznik. Na ilustracji Połączony Znacznik Detalu odnosi się do Pierwszego Rysunku zaznaczonego Widoku RŚ. Jeśli Znacznik jest połączony z Rysunkiem. Przenoszenie Ustawień Znaczników Pomiędzy Znacznikami możesz stosować polecenia Przenoszenia Ustawień (Pobierz ustawienia/Nadaj ustawienia). Niezależny Widok Projektu zostanie usunięty i zastąpiony Źródłowym Widokiem Projektu. przejmie on wszystkie ustawienia z wyjątkiem danych odniesienia oraz geometrii (np. co Widok Projektu związany z oryginalnym Znacznikiem. Zasięgu Znacznika Przekroju). Nawigacja za pomocą Znaczników Możesz nawigować pomiędzy oknami za pomocą poleceń menu kontekstowego zaznaczonych Znaczników. Aby zmienić Znacznik Źródłowy na Połączony Znacznik: • • lub • Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Połączony Znacznik Zaznacz Znacznik. Jego menu kontekstowe pozwala na: • Przejście do Rysunku Oryginalny Znacznik Źródłowy stanie się Połączonym Znacznikiem i zachowa dane odniesienia.) W przypadku Znacznika Źródłowego (Przekrój/Elewacja/RŚ lub Obszar 2D) powstanie kolejny Znacznik Źródłowy o tych samych parametrach oraz nowy Widok Projektu o tych samych właściwościach. Kopiowanie Znaczników Stworzenie jednej lub kilku kopii Znacznika (poprzez polecenia Kopiuj/Wklej. Gdy pobierzesz ustawienia Znacznika Źródłowego. Użyj polecenia "Otwórz" aby przejść do elementu. Użyj polecenia "Ustaw jako Połączony Znacznik" z kontekstowego menu Znacznika. a następnie nadasz je innemu Znacznikowi. Znaczniki odnoszące się do zewnętrznych Rysunków nie mogą być zamieniane na Znaczniki Źródłowe. Skopiowania Znacznika Źródłowego Detalu spowoduje utworzenie Połączonego Znacznika Detalu odnoszącego się do oryginalnego Widoku Projektu.

) Paleta Sprawdź Znaczniki Paleta Sprawdź Znaczniki zawiera listę brakujących elementów Projektu. które odnoszą się do brakujących elementów Projektu. (Przycisk nie jest aktywny. Widokiem lub Rysunkiem. nazwa Widoku Projektu będzie podkreślona. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników.Wirtualny Budynek • Otworzenie Widoku Rozwinięcia Ścian w tym samym lub w nowym oknie Dla Rysunków Wstawionych na Arkuszach polecenie Znajdź Połączone Znaczniki będzie również dostępne w menu kontekstowym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 221 . • Kliknięcie nagłówka jednej z kolumn spowoduje posortowanie listy zgodnie z wybranym kryterium. w którym znajduje się Znacznik. Aby wyświetlić listę wszystkich Znaczników. kliknij przycisk Sprawdź Znaczniki znajdujący się u góry palety. Okno dialogowe Znajdź Połączone Znaczniki zawiera listę wszystkich Połączonych Znaczników ujętych w dwóch kolumnach: • Typ: zawiera informację o typie Znacznika (oznaczony ikoną) Wstawiony do: zawiera ID i nazwę Widoku Projektu. (Jeżeli Znacznik jest Źródłowy. zaznacz element w Nawigatorze. Użyj polecenia Znajdź Połączone Znaczniki z menu kontekstowego zaznaczonego elementu. Paleta Sprawdź Znaczniki jest dostępna w menu Okna > Palety > Sprawdź Znaczniki. Kliknij przycisk Przejdź do zaznaczonego aby wyświetlić zaznaczony Znacznik. Kliknij przycisk Ustawienia Znacznika aby otworzyć okno dialogowe Ustawień zaznaczonego Znacznika. do których odnoszą się Znaczniki. po zaznaczeniu Rysunku bezpośrednio na Arkuszu.) Znajdź połączone Znaczniki Aby znaleźć wszystkie Znaczniki połączone z danym Widokiem Projektu.

Widoku lub Rysunku. że Znacznik jest prawidłowy (pomimo tego. Zatwierdzone: zawiera edytowalne pole dla każdego Znacznika. wartość w tej kolumnie może być również brana pod uwagę jako kryterium sortowania. lub czy same znaczniki elementów nie zostały zablokowane. Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik Jeśli wykasujesz widok projektu. w kolumnie będzie wyświetlane “N/D”. gdy wiesz. (W takim przypadku w polu Znacznika będzie wyświetlany Autotekst zamiast prawidłowych dany odniesienia. zatwierdzone elementy nie były wyświetlane na liście. W przeciwnym razie użyj opcji Pokaż wszystkie znaczniki. do którego odnosił się Znacznik).) Możesz użyć opcji Ukryj zatwierdzone znaczniki z rozwijanego menu po prawej stronie palety. że w jego polu wyświetlany jest Autotekst). wówczas u dołu palety zostanie wyświetlona następująca informacja: Brak znaczników bez odniesień w tym projekcie. do którego odnosi się Znacznik (Widoku Projektu. Można także zdecydować. Stanie się tak w przypadku następujących typów Znaczników: • Znaczników Źródłowych odnoszących się do Widoków Projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Możesz sortować elementy według każdej z tych cech. które od momentu (ręcznego lub automatycznego) przypisania odniesienia zostały usunięte z Projektu. który nie został jeszcze załadowany. (Przycisk nie jest aktywny. Jeżeli element ten został usunięty. Możliwe jest sortowanie według dwóch cech: wystarczy kliknąć inną kolumnę aby hierarchia ustanowiona pierwszym kliknięciem uzupełniona została o drugie kryterium. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. aby przy kolejnym sprawdzeniu Znaczników. Zaznaczony element: Nazwa i ID elementu. Usuwanie Widoków Projektu. Widoków lub Rysunków. w którym znajduje się Znacznik. 222 . Paleta wyświetla listę Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu.) Dla każdego Znacznika na liście (lub kilku Znaczników zaznaczonych jednocześnie). w którym możliwe będzie przypisanie nowego. że Autotekst odnosi się do zewnętrznego projektu. można wyświetlić okno dialogowe Ustawienia Znacznika. program najpierw sprawdzi czy jego widok źródłowy/połączone znaczniki znajdują się w zablokowanej warstwie lub w obszarze roboczym innego Projektanta. W takim przypadku zaznacz pole przy nazwie Znacznika w kolumnie Zatwierdzone. prawidłowego odniesienia.Wirtualny Budynek Ikona znajdująca się u dołu palety umożliwia wyświetlenie zaznaczonego elementu w jego oryginalnym oknie. wówczas.) Jeżeli w Projekcie nie występują takie Znaczniki. Znaczniki na liście mogą być sortowane według następujących kryteriów: • • • Typ Znacznika: Przekrój/Elewacja/Detal/Obszar 2D/Rozwinięcie Ścian (wyświetlane w postaci ikony) Wstawiony do: zawiera ID i informację o położeniu w Mapie Projektu Widoku Projektu. klikając nagłówek wybranej kolumny. (Sytuacja taka może się zdarzyć np.

Usunięcie Rysunku nie powoduje usunięcia połączonych z Rysunkiem Znaczników.Wirtualny Budynek • • Znaczników połączonych z Widokami Projektu Znaczników połączonych z Widokami utworzonymi na podstawie Widoków Projektu. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 W ArchiCADzie funkcja Interaktywnego Zestawienia Elementów pozwala na automatyczne generowanie zestawień ilościowych. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. że usunięcie tego Znacznika spowoduje jednoczesne usunięcie Widoku Projektu. Zestawienie interaktywne O zestawieniach Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia połączonych z widokiem Znaczników. W przeciwieństwie do prostych List elementów generowanych za pomocą poleceń z menu Dokument > Zestawienia i listy. Jeżeli żaden z wymienionych Znaczników nie znajduje się na zablokowanej Warstwie bądź w Przestrzeni Roboczej innego Członka Zespołu. Usunięcie Znacznika Źródłowego nie ma wpływu na żadne inne elementy. Zestawienia Interaktywne nie tylko wyświetlają ilości i parametry różnych elementów. W wyświetlonym oknie dialogowym będziesz miał możliwość wybrania innej opcji: usunięcia Znacznika Źródłowego i zachowania Widoku Projektu w postaci Niezależnego Widoku Projektu nie związanego z modelem. wówczas program wyświetli ostrzeżenie informujące. Znaczniki te będą wyświetlane w palecie Sprawdź Znaczniki. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku". 223 . Usuwanie Znaczników W trakcie usuwania Znacznika Źródłowego zostaniesz poinformowany. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. lecz pozwalają również na ich modyfikację. Daje to możliwość poprawienia nieścisłości powstałych w wyniku błędnego wprowadzania wartości lub podczas łączenia fragmentów projektu wykonanych przez różnych projektantów. jak również wszystkich Znaczników połączonych z tym Widokiem Projektu. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. iż kontynuowanie spowoduje usunięcie następujących elementów: • • • Widoku Projektu (nawet jeśli Znacznik wyświetla informacje odnoszące się do innego Widoku Projektu) Wszystkie Widoki utworzone na podstawie Widoku Projektu Wszystkie Znaczniki (Źródłowe i Połączone) wymienione powyżej. do którego się ów Znacznik odnosi. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku Projektu".

Aby otworzyć jedno z tych Zestawień. wstawić w postaci tabeli do dowolnego okna 2D (zazwyczaj wstawia się je do Obszarów 2D). które można wstawiać na Arkusze w celu wydrukowania lub zapisywać w różnych formatach plików. Następnie możesz odnaleźć te drzwi w projekcie i zaznaczyć je. Wklejona tabela będzie się składała z Linii i Tekstów. jednak utraci ona powiązanie z elementami w modelu. Sformatowane Zestawienie można. możesz poprawić błąd. stropów i dachów warstwowych oraz elementów opartych o Złożone Profile. a ile w lewą stronę. Zestawienie Ścian. Zestawienia są Widokami Projektu.) Zostanie otwarte okno Zestawienia zawierające po prawej stronie tabelę. 224 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby tabela wykorzystywała całą dostępną przestrzeń okna. Zestawienie umożliwia wykrycie. Zestawienia mogą wyświetlać rekordy w rzędach albo w kolumnach. by wyświetlić okno Zestawienia Interaktywnego i zaktualizować jego zawartość. Zobacz Zachowywanie okna Zestawienia (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. a po lewej panel z różnymi związanymi z nią opcjami (“Opcje Zestawienia/Formatu"). Na podobnej zasadzie można sprawdzić ile drzwi otwiera się w prawą. a drzwi zostaną automatycznie zmodyfikowane we wszystkich widokach. dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. Zestawienia Elementów zawierają proste informacje o elementach projektu. Otwórz Zestawienie ArchiCAD 12 jest dostarczany z kilkoma zdefiniowanymi Zestawieniami. Zestawienia można otworzyć za pośrednictwem Nawigatora lub menu Dokument > Zestawienia i listy > Zestawienia i listy. natomiast Zestawienia Komponentów są dostosowane do potrzeb zliczania poszczególnych składowych złożonych elementów konstrukcyjnych (ścian. za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej.) Kliknij nazwę Zestawienia. Jeżeli okaże się. że różnice są nieuzasadnione. kliknij ikonę czarnej strzałki znajdującą się na pasku pomiędzy panelami okna.Wirtualny Budynek Na przykład. (Możliwe jest także otworzenie Zestawienia za pośrednictwem rozwijanego przycisku "Idź" w pasku narzędzi Mini Nawigatora lub poprzez menu Okna. ArchiCAD pozwala na tworzenie Zestawień w dwóch kategoriach: Zestawienia Elementów oraz Zestawienia Komponentów. czy Zestawienie Okien. które będzie można swobodnie edytować. że jedne z kilkudziesięciu drzwi umieszczonych w projekcie posiadają inne wymiary. takimi jak Zestawienia Drzwi.

Ustawień Schematu klikając przycisk Ustawienia Schematu znajdujący się w prawym górnym rogu okna. patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Jest to wygodny sposób wykorzystywania możliwości Zestawień Interaktywnych do edycji ustawień grupy elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Edycja i uaktualnianie Zestawień Aby modyfikować element w Interaktywnym Zestawieniu Elementów. podczas gdy inne nie. Zaznacz odpowiednie elementy (tylko w oknie Rzutu). że mimo że pole nazwy elementu bibliotecznego typu drzwi jest zablokowane. można nadpisać parapet i wysokość nadproża. Daje to możliwość interaktywnego edytowania parametrów tych elementów za pośrednictwem pół Zestawienia. kliknij kolumnę bądź rząd. 225 . patrz Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia na stronie 226. Więcej informacji na temat formatowania tabeli. zawartość Zestawienia będzie odpowiadała zdefiniowanemu na Rzucie zaznaczeniu (nie będą uwzględnione kryteria ustawione w Schemacie Zestawienia). a następnie znajdź wybrane Zestawienie Elementów z Mapy Projektu lub Mapy Widoków palety Nawigatora. Okna Zestawień interaktywnych. Kliknij nazwę Zestawienia prawym klawiszem Myszki i z kontekstowego menu wybierz polecenie “Uwzględnij tylko elementy zaznaczone na Rzucie”. można zauważyć. Zauważysz. Więcej informacji na temat definiowania zawartości Zestawień. Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów Czasami może zajść potrzeba wyświetlenia Zestawienia dla określonej grupy elementów Rzutu. W przykładzie przedstawionym poniżej. podobnie jak inne okna zestawień posiada dodatkowy skrót w dolnym pasku przewijania umożliwiając Dopasowanie szerokości wygenerowanej listy do rozmiaru bieżącego okna. Na podstawie Zestawienia opartego o zaznaczenie na Rzucie nie można tworzyć Widoków. że niektóre komórki w wierszu są edytowalne.Wirtualny Budynek Zawartość Zestawienia jest opata o Ustawienia Schematu Zestawienia.

Dla prostego Zestawienia Elementów wybierz “Typ elementu”. usuwać je.Wirtualny Budynek lub kliknij przycisk Ustawienia Schematu w oknie Zestawienia. Zaznacz w 3D. W panelu Schematy wybierz Schemat. czy Komponentów. Jeśli wybrałeś element w Zestawieniu. Ikona umieszczona po prawej stronie. Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia Zawartość Zestawienia Interaktywnego definiuje się w oknie dialogowym Ustawień Schematu. Przy tworzeniu nowego Schematu będziesz poproszony o wskazanie czy będzie to Zestawienie Elementów. Analogicznie. Z menu wybierz polecenie Dokument > Zestawienia i Listy > Zestawienia > Ustawienia Schematu. spowoduje przeniesienie do okna 3D i powiększenie zaznaczonego elementu. który chciałbyś edytować lub skorzystaj z przycisków po prawej stronie panelu by tworzyć schematy. oraz (2) Pola (zestaw informacji na temat wybranych elementów). W tym miejscu można określić (1) Kryteria. wszystkie zmiany dokonane w tych elementach w oknie Rzutu lub w edytowalnym widoku pojawią się w Zestawieniu po jego uaktywnieniu. Definiowanie Kryteriów dla Zestawienia W panelu Kryteria zaznacz pierwszą linię. które będą ujęte w Zestawieniu. Szczegóły. Zmodyfikowanie zawartości tych pól zostanie natychmiast odzwierciedlone w oknie Rzutu i w pozostałych oknach po ich otwarciu lub uaktywnieniu. importować i eksportować. zmieniać im nazwy. 226 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Okno dialogowe Ustawienia Schematu (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. możesz użyć ikony Zaznacz na Rzucie aby przejść do okna Rzutu i zobaczyć wybrany element. a następnie kryterium jakiemu będą miały odpowiadać elementy ujęte w Zestawieniu. którym będą miały odpowiadać elementy w Zestawieniu.

W kolumnie Wartość wybierz pożądany typ elementu. a następnie kliknij “Dodaj. jeśli chciałbyś stworzyć zestawienie tylko tych Drzwi i Okien. by utworzyć Zestawienie Drzwi należy wybrać “Typ elementu. które zostanie wyświetlone przeszukaj załadowane biblioteki i wybierz element. Oba z tych kryteriów (Typ elementu oraz Kondygnacja) będą spełnione przez elementy w Zestawieniu: zatem elementy w Zestawieniu będą odpowiadać warunkom: będą Drzwiami lub Oknem i będą należeć do kondygnacji 2 lub wyższej. Będziesz mógł teraz wybrać drugą wartość (np. Drzwi”. Następnie wybierz odpowiednią nazwę kryterium (Kondygnacja) i wprowadź pożądaną wartość (>=2). Jeżeli jako Typ elementu wybrałeś Obiekt i chcesz użyć jednego z jego parametrów jako kryterium. możesz kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się u dołu okna aby dodać kryterium kondygnacji. jest równe.” Ten parametr zostanie wyświetlony na liście Kryteriów.Wirtualny Budynek W taki sposób skonstruowane kryterium spowoduje. kliknij przycisk Dodatkowe parametry znajdujący się u dołu okna dialogowego. którego parametru chciałbyś użyć jako kryterium. Zdefiniuj Pola Zestawienia W oknie Ustawień Schematu. Na przykład. Dodaj nowe Kryterium Aby ograniczyć zakres Zestawienia możesz skorzystać z dodatkowych Kryteriów. w panelu Pola możesz określić jakie parametry zostaną ujęte w kolumnach (rzędach) Zestawienia. które będą Drzwiami lub Oknem. Na przykład. które znajdują się na kondygnacji 2 i wyżej. poprzez kliknięcie ikony + znajdujący się w ostatniej kolumnie. Okno) dla kryterium Typ elementu. Wybierz parametr. że w Zestawieniu zostaną ujęte wszystkie elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 227 . W oknie. W razie potrzeby można rozwinąć wartość danego Kryterium (takie jak Typ elementu).

Wybierz "Warstwę" z listy Dostępnych Parametrów. 228 . W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą ilość ścian. Kliknij drugi przycisk by dodać w Zestawieniu komórkę zawierającą sumę wartości wybranego pola. która zawiera informacje o wypełnieniu przekrojowym ściany.Wirtualny Budynek Z listy Dostępnych Parametrów po lewej wybierz odpowiednie pozycje i kliknij przycisk “Dodaj” znajdujący się u dołu okna. Za pomocą trzech przycisków z prawej strony możesz także określić kolejność w jakiej będą sortowane elementy w ramach jednego pola: • Kliknij pierwszy przycisk aby posortować ściany rosnąco lub malejąco według danego pola. będzie obejmowało Warstwę. Na przykład. Wynik: U dołu kolumny Typ Ściany wyświetlona jest ilość ścian (w sumie 8 ścian). następnie kliknij przycisk “Dodaj” aby dodać ten parametr do listy Pól Zestawienia.19 m3). jeżeli więcej niż jedna ściana będzie posiadała to samo wypełnienie przekrojowe. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą sumę objętości ścian. ściany będą sortowane według objętości. Zestawienie Ścian. na której znajduje się Ściana. pierwsze pole Zestawienia). ściany zostaną posortowane według Typu Ściany (kolumna. Sortuj Pola Zestawienia Aby zmienić kolejność. Na prezentowanym przykładzie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Drugi przycisk zawiera również ikonę oznaczającą ilość elementów w danym polu. by dodać wybrane parametry do listy Pól Zestawienia po prawej. natomiast u dołu kolumny Objętość wyświetlana jest sumaryczna objętość wszystkich ścian (65. którego Schemat pokazano na ilustracji. w jakiej będą wyświetlane poszczególne pola w Zestawieniu przemieść wybraną pozycję klikając ikonę strzałek znajdującej się obok nazwy pola i przesuwając myszką z przytrzymanym klawiszem w górę lub w dół do pożądanego położenia na liście Pól Zestawienia.

Prócz tego w kolumnie Objętość również są wyświetlane analogiczne sumy cząstkowe. Opcje w sekcji Opcje formatu odnoszą się do poszczególnych komórek Zestawienia. Na przykład pole Typ ściany posiada już wiersz "Ilość" zawierającą sumaryczną liczbę ścian. Nagłówki Zestawienia Każde pole w Zestawieniu posiada nagłówek. skorzystaj z rozwijanego przycisku Opcje Nagłówka znajdującego się u góry okna Zestawienia. (Flaga może zostać dodana tylko do jednego pola w Zestawieniu. w sekcji Opcje Formatu okna Zestawienia Interaktywnego. wszystkie ustawienia formatowania zostaną zastosowane do tego wiersza (kolumny). patrz Opcje Nagłówka w Pomocy ArchiCADa. by zdefiniować format dla bieżącego Zestawienia. Trzeci przycisk pozwala dodać Flagę do wybranego pola w Zestawieniu.Wirtualny Budynek Uwaga: Wiersz zawierający sumę wszystkich wartości kolumny lub sumaryczną liczbę elementów w kolumnie jest zwany Sumą Całkowitą i może posiadać odrębne formatowanie. Każde zestawienie posiada również pojedynczy "główny nagłówek". możesz tam np. Szczegóły. Więcej informacji na temat każdej z tych opcji. aby dodać wiersz "Ilość" dla każdego Typu ściany. Uwaga: Wiersz zawierający cząstkową sumę wartości lub sumaryczną liczbę elementów danego typu jest zwany "Łącznie" i może posiadać odrębne formatowanie. patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli wybierzesz "Sumę Całkowitą" z rozwijanej listy Zastosuj do. Wynik: Pole "Typ ściany" wyświetla sumaryczną ilość ścian dla każdego typu ściany oddzielnie. czy w kolumnach albo czy podobne elementy będą grupowane pod wspólnym nagłówkiem. oznaczyliśmy Flagą pole "Wypełnienie przekrojowe". Aby przełączyć wyświetlanie nagłówków lub głównego nagłówka.) Pole oznaczone Flagą będzie zawierało dodatkową sumę dla każdej grupy identycznych elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 229 . czy rekordy będą wyświetlane w rzędach. Formatowanie Zestawień Użyj opcji w sekcjach “Opcje Zestawienia” oraz “Opcje formatu” po lewej stronie okna Zestawienia Interaktywnego. Nagłówki są wyświetlane u góry (przy rekordach ułożonych w kolumnach) lub po boku (przy rekordach ułożonych w rzędach). wybrać. Ustawienia w sekcji Opcje Zestawienia mają wpływ na Zestawienie w całości.

układane jeden obok drugiego. Możliwe jest utworzenie dodatkowego nagłówka powyżej istniejących: 1) Zaznacz kilka pól (klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift). że w rozwijanym menu Zastosuj do: jest wybrany "Nagłówek". Dzięki temu poleceniu Zestawienia dużych rozmiarów.Wirtualny Budynek Aby zmienić tekst w nagłówku. 2) Wybierz polecenie Wstaw powyżej komórkę Nagłówka klikając w przycisk Opcje Nagłówka. Aby zmienić formatowanie nagłówka. Uwaga: Jeśli dla wybranego rysunku określono opcję Podziel Rysunek na kilka arkuszy. Wpisz dowolny tekst w tej komórce i w razie potrzeby zmień formatowanie. 230 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które nie zmieściło się na Arkuszu o rozmiarze A4. które są ustawione jedna pod drugą. oznaczona tekstem “połączone”. W tym przypadku ArchiCAD ponownie przelicza wymiary tabeli i układa ją w taki sposób. polecenie Przekształć tabele umożliwi zdefiniowanie nowego prostokąta. najpierw upewnij się. Polecenie Przekształcenia Tabeli pozwala zdefiniować nowy kształt tabeli Zestawienia. Zobacz Podziel zestawienie na kilka arkuszy na stronie 231. które normalnie nie zmieściłyby się na Arkuszu. Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. kliknij go i wpisz odpowiedni tekst. Polecenie Przekształć Tabelę jest dostępne w palecie pomocniczej wierzchołka zaznaczonego Zestawienia wstawionego jako Rysunek. Aby zaznaczyć kilka pól klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift. jednak zamiast wstawiania części zestawień na jeden Arkusz. 3) Zostanie dodana komórka powyżej zaznaczonych. Wynik: Zestawienie zostaje podzielone na dwie tabele. a następnie zmodyfikuj ustawienia formatowania wedle własnych potrzeb. każdy nowy element będzie wstawiany do dodatkowego arkusza. by najlepiej odpowiadała nowemu kształtowi. Poniższa ilustracja prezentuje Zestawienie Okien. można podzielić na fragmenty.

opcje “Pierwsza strona” i “Ostatnia strona” odnoszą się do arkuszy wielostronicowego rysunku. W oknie arkusza wyrysowany jest arkusz.ArchiCAD utworzy tyle arkuszy. znajdujące się na panelu Ramka w Ustawieniach Narzędzi Rysunek. różniącą się od ikony oznaczającej pojedynczy arkusz.Wirtualny Budynek Podziel zestawienie na kilka arkuszy Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. W tym przykładzie na arkusz wstawiono Listę okien. Tutaj. Z tej funkcji można skorzystać. pasek tytułowy tego okna pokaże zakres arkuszy przedstawiających rysunek. Funkcję można uruchomić zaznaczając pole Podziel rysunek na kilka arkuszy. to pole staje się dostępne i będzie zaznaczone. jednak ma on ikonę oznaczającą “wielostronicowość”. aby wydrukować wszystkie dane zawarte w zestawieniu. Ta funkcja dostępna jest jedynie dla Rysunków utworzonych z zestawień elementów i spisów treści projektu. ile potrzeba aby wyświetlić całą zawartość zestawienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a całkowita liczba stron w arkuszu dla tego Rysunku wyświetlona jest po nazwie rysunku. Jeśli okno arkusza wyświetla rysunek wstawiony na kilka arkuszy. Zawsze przy wstawianiu rysunku utworzonego na podstawie zestawienia elementów na arkusz. aby szybko podzielić długie zestawienie i umieścić go na kilku arkuszach. aby pokazać. można nawigować pomiędzy stronami arkusza. których widok źródłowy jest inny.) Jeśli rysunek nie mieści się na jednym arkuszu . jak zwykle używając strzałek nawigacji znajdujących się w dolnej części okna Arkusza. że zawiera kilka stron. W teczce arkuszy. Należy kliknąć strzałkę aby otworzyć dodatkowe opcje nawigacji jedynie pomiędzy Arkuszami wyświetlającymi bieżący wielostronicowy dokument. przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu zmieni się w małą czarną strzałkę. w ustawieniach wyboru rysunku. Za pomocą funkcji Podziel rysunek. pełną listę okien umieszczono na dwóch arkuszach. to pole wyboru jest szare.co może się często zdarzać w przypadku długich zestawień . W Teczce arkuszy w Nawigatorze pokazany jest tylko jeden arkusz. 231 . (W przypadku rysunków. Jednak tworząc okno arkusza zawierającego rysunek wstawiony na kilka stron.

rysunek nie będący zestawieniem ani spisem treści) do arkusza zawierającego wielostronicowy rysunek. publikować jak również umieszczać na arkuszu. załóżmy że wstawiamy do arkusza długie zestawienie. kolory. Jeśli wstawiony zostanie inny typ Rysunku (np. skali. To może być pomocne. importowanie oraz eksportowanie schematów Wybranie kryteriów filtrujących (w zależności od typu spisu) Wybranie parametrów oraz innych informacji. oraz wygeneruje wszelkie dodatkowe arkusze wymagane do wyświetlenia pełnego zestawienia. statusu aktualizacji lub informacji o powiększeniu. Następnie wstawiasz kolejne długie zestawienie do pierwszego z tych arkuszy. ArchiCAD generuje w sumie trzy arkusze. standardów wymiarowania lub statusu opublikowania. • Format spisu (czcionki. Aby otworzyć spis. tzn. 232 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . przejdź do palety Nawigatora i dwukrotnie kliknij jego nazwę.Wirtualny Budynek Wstaw dodatkowe rysunki obok wieloarkuszowego rysunku Istnieje możliwość wstawienia wielostronicowych rysunków (zestawień lub spisów) obok siebie. style poszczególnych komórek i nagłówka) mogą być dowolnie ustawiane za pomocą opcji dostępnych po lewej stronie spisu. • Spisy Widoków pozwalają filtrować i wyszczególniać Widoki na podstawie ich położenia w Mapie Projektu. które zostaną wyświetlone razem z elementem i spełniają ustalone kryteria Więcej szczegółów. Okno dialogowe. że będzie można go dodawać do Map Widoków. Pozwalają na wyświetlanie i dostęp do list Widoków. Spisy treści Projektu oparte są na schematach zdefiniowanych poleceniem Dokument > Spisy treści Projektu > Schematy spisu treści projektu. Spisy treści Projektu O Spisach treści Spisy treści Projektu są to widoku typu indeks zgrupowane w odnośnym folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. na tych samych arkuszach. Gdy zdefiniujemy już nowy (lub zmodyfikowany) schemat. Kombinacji warstw. • Spis Rysunków może zawierać Rysunki przefiltrowane według ich lokalizacji (Arkusz lub Zestaw). które pojawi się po wybraniu tego polecenia pozwala na: • • • Tworzenie. Na przykład. zmianę nazwy. Zestawów lub Statusu Opublikowania. możesz natychmiast przejść do okna dialogowego klikając przycisk Ustawienia Spisu treści znajdujący się w prawym górnym rogu spisu. aby wyświetlić całe zestawienie. ArchiCAD wypełni trzy istniejące arkusze drugim zestawieniem (obok pierwszego zestawienia). • Zawartość spisu treści tworzona jest w oparciu o wybór dokonany w oknie dialogowym Ustawień spisu treści projektu. Spisy treści Projektu mają swoje własne ikony w Nawigatorze. • Spis Arkuszy może zawierać przefiltrowane Arkusze ułożone według ich Szablonów. Arkuszy i Rysunków w oparciu o kryteria filtrujące. usunięcie. wtedy ten Rysunek pojawi się na każdym arkuszu z tego zestawu. jeśli dodatkowy rysunek ma pełnić funkcję tytułu arkusza. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa.. jego nazwa pojawi się w Nawigatorze i będzie go można używać jak każdego innego widoku. Kombinacji opcji wyświetlania Modelu. Jeżeli potrzebujesz je dostosować do swoich potrzeb.

Jednym z rozwiązań jest dodanie do Spisu Treści kolumny "Opublikowane". Opublikowany Spis Treści będzie wówczas zawierał listę opublikowanych elementów. które zostaną opublikowane w Zestawie wraz z kopią tego Spisu Treści. Jeżeli chcesz aby opublikowane Spis Treści zawierał tylko opublikowane elementy. Dachy. powierzchni przekroju i obrysów elementu. Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie Typowy proces tworzenia elementów za pomocą Palety Narzędzi polega na: 1) Wybraniu narzędzia z Palety Narzędzi i otworzeniu okna dialogowego jego ustawień. możesz zmienić skalę. kombinację warstw widoku. Strefy i Przegrody Strukturalne. Siatki.. Rzutu Dachu oraz Spisu Treści na Arkuszu. Przekroje i elewacje tych elementów mogą być wyświetlane w oknie Przekroju i Elewacji.Wirtualny Budynek Spisy treści Projektu są interaktywne. Więcej szczegółów. wybierz “Opublikowane” jako kryterium wyboru elementów do Spisu. Można przenosić Ustawienia spisu treści pomiędzy projektami poprzez eksportowanie i importowanie spisów (należy użyć poleceń Importu/Eksportu w oknie Ustawień spisu treści). W Oknie 3D elementy te wyświetlane są jako posiadające objętość komponenty budynku. nie będą brane pod uwagę elementy opublikowane w trakcie pracy w programie. że możesz edytować niektóre pola: np. Elementy konstrukcyjne Elementy konstrukcyjne są wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych. Słupy. w którym wymienione będą opublikowane elementy. Spis Opublikowanych Elementów Przy publikacji Zestawu zawierającego szereg Arkuszy może zajść potrzeba dodania Spisu Treści. Zmiany te zostaną natychmiast wprowadzone do projektu. 3) Panele okna dialogowego Ustawień Narzędzia zawierają spisy dostępnych Piór. Stropy. Na przykład. trójwymiarowych komponentów budynku. Belki. nazwę lub numer ID arkusza lub wstawionego rysunku. przy publikacji Rzutu Fundamentów. Możesz wybrać zdefiniowane wcześniej ustawienia narzędzia klikając przycisk Ulubione znajdujący się w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień Narzędzia. Należą do nich: Ściany. Uwaga: Jeżeli załączone jest kryterium "Opublikowane" w Spisie Treści. Materiałów i Rodzajów Linii dla struktury rdzenia. Każdy z tych elementów ma swój odpowiednik w postaci narzędzia w Palecie Narzędzi ArchiCADa. co oznacza. Pola w tej kolumnie zostaną zaznaczone przy tych elementach. jak Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 233 . wówczas spis taki oglądany w ArchiCADzie będzie pusty. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. 2) Domyślne Ustawienia Narzędzia mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb. W związku z tym przy formatowaniu Spisu Treści zaleca się wyłączenie tego kryterium i ponowne włączenie przed samą publikacją. wówczas opublikowany Spis Treści będzie wyglądała w następujący sposób.

Można także tworzyć ściany złożone (o dowolnym przekroju . Dachów lub Siatek. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. a także na obracanie ich w momencie wstawiania. pod warunkiem. Zobacz Dodatki na stronie 376. patrz Grawitacja na stronie 114. że włączona jest opcja Widok > Opcje wyświetlania > Linie odniesienia Ścian i Belek. zdefiniować jeden lub dwa Poziomy Odniesienia w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki rysunku i Poziomy. Mogą być jednolite lub warstwowe tzn. po łuku. Okna oraz Zakończenia ścian mogą być wstawiane tylko w ściany. Linie odniesienia Ścian Każda Ściana posiada linię odniesienia (oś) oraz kierunek. Szczegółowe opisy każdego panelu okna dialogowego Ustawień poszczególnych narzędzi. • Ściany O Ścianach ArchiCAD pozwala na rysowanie ścian prostych. Wstawianie elementów na powierzchni Stropów. Szczegóły. Użycie Magicznej Różdżki pozwalającej na tworzenie elementów w oparciu o już istniejące kształty. pojawiającą się podczas rysowania ściany na Rzucie. Zdefiniowane w tym oknie Poziomy Odniesienia będą dostępne w panelach Geometria i Położenie okien dialogowych Ustawień wszystkich elementów. Zobacz Ulubione na stronie 46. Może się jednak zdarzyć. trapezowych oraz o rzucie wieloboku. Inne metody tworzenia elementów to: • Użyj palety Ulubione: kliknij dwukrotnie zachowane ustawienia Ulubionych dla odpowiedniego narzędzia a następnie kliknij aby wstawić element z takimi ustawieniami. 4) W palecie Info możesz wybrać Metodę Geometrii pozwalającą na rysowanie elementów wzdłuż prostej. Dachu lub Siatki. po łuku. Słupy. po łamanej. W tym celu należy 234 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • • Zobacz Tworzenie kopii elementów na stronie 141. składać się z wielu materiałów. Definiowanie położenia elementów na określonym poziomie wzniesienia Faktyczne wzniesienie elementów jest zawsze mierzone względem Zera Projektu. patrz Okna dialogowe ustawień narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły.Wirtualny Budynek również inne parametry. Tworzenie Kopii już istniejących elementów. Linia odniesienia jest pogrubioną czarną linią (zawierającą strzałki wskazujące kierunek Ściany). Wykorzystanie RoofMakera oraz TrussMakera z menu Projekt > Dodatki. 5) Narysuj element na rzucie lub w oknie 3D. Definiowanie położenia elementów konstrukcyjnych Dla wszystkich elementów konstrukcyjnych definiuje się Względne Wzniesienie Podstawy w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawień.profilu) zawierającą kombinację materiałów. Możesz skorzystać z funkcji Grawitacji aby wstawić Ściany. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Belki lub Obiekty bezpośrednio na powierzchni istniejącego Stropu. których zestaw zależy od rodzaju narzędzia. że w niektórych projektach zajdzie potrzeba mierzenia wzniesienia elementów względem innego poziomu odniesienia. Niektóre obiekty parametryczne takie jak Drzwi.

Wzorki wypełnienia ścian mogą być wyświetlane jako wzorek punktowy (bitmapowy) lub kreskowanie wektorowe. Uwaga: Polecenie znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości. możesz przystąpić do rysowania ściany na Rzucie lub w Oknie 3D. Pozostałe opcje dotyczące wyświetlania wzorków wypełnienia znajdują się w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu: możesz tam ustawić aby wypełnienia wyświetlane były tylko jako obrysy. 235 . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Gdy zakończysz konfigurowanie atrybutów i innych parametrów w oknie dialogowym Ustawienia narzędzia Ściana w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Ścian W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Ściana znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd ścian w różnych oknach 2D i 3D. Zobacz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Niektóre polecenia z palety pomocniczej dostępne są tylko ze strony linii odniesienia wybranej ściany. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Więcej szczegółów. Linia odniesienia jest także istotna do określenia stron ściany na potrzeby przypisywania Materiałów modelowi 3D ściany (w panelu Model okna Ustawień Ściany). przesunięcie i edycję Ściany. oś ściany będzie przebiegała po różnych stronach ściany. W zależności od wybranej Metody geometrii. położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana.Wirtualny Budynek Linie odniesienia umożliwiają precyzyjne łączenie poszczególnych segmentów Ścian. tak jak pokazano na rysunkach. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. W przypadku struktur warstwowych możesz zdecydować czy mają być wyświetlane tylko linie rozdzielające warstwy lub same obrysy. Zobacz Modyfikuj ścianę (Dodatek) na stronie 245. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. patrz Opcje wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. • • • Czyszczenie przecięć Ścian i Belek może być włączane i wyłączane. powierzchnie przekroju. puste wypełnienia lub według własnych ustawień poszczególnych elementów. Szczegóły. Ściana posiada również punkty aktywne oraz krawędzie umożliwiające selekcję. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania ściany by określić. Kierunek przebiegu ściany jest definiowany poprzez kolejność w jakiej wskazane zostały jej punkty: początkowy i końcowy. Niektóre aspekty wyświetlania ścian zależą od ustawień w menu Widok > Opcje wyświetlania. które fragmenty wstawionej będą wyświetlane i w jaki sposób.

aż do momentu trzeciego kliknięcia. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. Utwórz Ścianę Łukową Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz jedną z trzech metod geometrii pozwalających na tworzenie Ścian Łukowych. Jeśli chcesz otrzymać pełne koło. Zobacz Rozciąganie Ścian na stronie 128. widoczny będzie tylko obrys fragmentu łuku. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. że zarówno drugi jak i trzeci punkt nie muszą znajdować się na łuku definiującym ścianę. Jeśli chcesz narysować ścianę o rzucie pełnego okręgu. Po uaktywnieniu Narzędzia Ściana wybierz metodę geometrii Pojedynczej Ściany z palety Info i narysuj segment ściany w oknie. obrys zamieni się w pełną ścianę z konturem i wypełnieniem. Obrys kołowy ściany podąża za kursorem aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie ściany łukowej poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na obwodzie tego łuku. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. 236 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Utwórz Pojedynczą Ścianę Pojedyncza Ściana jest metodą pozwalającą narysować prostą ścianę. kliknij dwukrotnie w miejscu Czwarte kliknięcie definiuje długość łuku wzdłuż. po którym przebiegać będzie ściana. specjalne punkty przyklejania). które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Zwróć uwagę. Zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D definiujesz długość ściany wskazując jej punkt początkowy i końcowy. Od tego momentu. składającą się z pojedynczego segmentu. Ściany mogą być rozciągane za pomocą poleceń znajdujących się w menu lub w palecie pomocniczej. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. W chwili gdy zaczynasz rysować ścianę pojawia się jej obramowanie podążające za kursorem aż do momentu wskazania punktu końcowego. • Pierwsza opcja pozwala określać ścianę łukową poprzez punkt środkowy i promień okręgu. którego powstanie ściana. wskazania drugiego punktu definiującego promień. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. kliknij dwukrotnie w trzecim punkcie. potwierdzającego ustawioną długość łuku.

Wirtualny Budynek Gdy długość łuku zostanie już określona. linii.) • • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie Ściana łukowa zostanie automatycznie wstawiona. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. ścian. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. Ściany w kształcie elipsy lub eliptycznych łuków nie mogą być narysowane bezpośrednio. Uwaga: Ponieważ Ściany muszą mieć dwa punkty końcowe. lecz w wyniku użycia Magicznej różdżki. zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. a nie krawędź styczna. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. wypełnień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 237 . itd. • Gdy okaże się. z których każda będzie kształtu półkola. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. a obrys ściany będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. stropów. obrys zamienia się w ścianę z konturem i wypełnieniem. Kliknij gdy uznasz. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Łańcucha Ścian. Informacje na temat tworzenia ścian łukowych na podstawie ścian prostych. w oparciu o odpowiednie elementy rysunkowe. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa).) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. Utwórz Łańcuch Ścian Łańcuch Ścian to układ stykających się prostych bądź łukowych ścian. pojawi się kursor w kształcie oka. które posiadają automatycznie połączone węzły linii odniesienia. że ściana znajduje się we właściwym miejscu. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. zobacz Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia ściany. ściana o kształcie pełnego koła będzie w rzeczywistości składała się z dwóch ścian. Opis sposobów edytowania ścian łukowych.

typ linii. 238 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . segmenty Łańcucha ścian zostaną zgrupowane. itd. Ściany tego prostokąta są ułożone zawsze w zgodnie z Siatką ortogonalną. Zostanie utworzony prostokąt ze ścian. Uaktywnij opcję. • Kliknięcie przycisku Anuluj w menu kontekstowym lub klawisza Delete podczas rysowania łańcucha spowoduje przerwanie procesu i nie zostanie utworzony żaden element. Utwórz Prostokąt Ścian Metoda rysowania Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany połączone węzłami. Jeżeli włączona jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. • • • Szczegóły. promienia i długości.). Wciśnięcie klawisza Backspace pozwala na odwołanie ostatniego wstawionego segmentu i kontynuowanie rysowania łańcucha. Dostępne typy to: • • • • • Element prosty Łuk styczny do pierwszego segmentu (nie może być użyte przy rysowaniu pierwszej ściany) Łuk styczny do linii. Jeśli jest to konieczne możesz zmieniać metodę geometrii w trakcie rysowania używając do tego Palety pomocniczej. Podczas całego procesu widoczny jest obrys już narysowanych ścian. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Prostokąt Ścian. • • Wybranie polecenia Edycja > Odwołaj usunie cały Łańcuch ściany a nie tylko ostatni jego segment. Siatka obrócona nie ma wpływu na orientację prostokąta. którą definiujesz przed narysowaniem elementu.materiał. Punkt końcowy pierwszego segmentu ściany automatycznie staje się punktem początkowym dla następnego jej segmentu. pozycja. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki.) Narysuj przekątną prostokąta i kliknij by zdefiniować jej długość. Pełne ściany ukazują się po zakończeniu rysowania całego łańcucha. Łuk przechodzący przez trzy punkty Łuk opisany przez wskazanie jego punktu środkowego.Wirtualny Budynek W momencie gdy rozpoczniesz rysowanie pierwszej ściany pojawi się Paleta pomocnicza oferująca opcje geometrii dla wstawianych prostych i łukowych segmentów ściany. których długość definiowana jest poprzez przekątną prostokąta. która najbardziej Ci odpowiada i zdefiniuj punkt końcowy pierwszego segmentu używając metod opisanych powyżej. wszystkie ściany tego łańcucha przyjmą nowe ustawienia (linia osi. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. Jeśli podczas rysowania łańcucha ścian zmienisz któryś z parametrów znajdujących się w palecie Info. Gdy chcesz zakończyć rysowanie Łańcucha ścian kliknij dwukrotnie punkt końcowy ostatniego segmentu. kolor wypełnienia .

Ściany wieloboczne mogą zawierać drzwi i okna.) Szczegóły. że w przypadku ściany trapezowej należy najpierw w palecie Info (bądź w oknie Ustawień) zdefiniować jej grubość w obu węzłach.Wirtualny Budynek Utwórz Ścianę Trapezową Metoda Ścian Trapezowych pozwala na rysowanie prostych ścian. aby zdefiniować prostokąt. Ścianę tego typu rysuje się w ten sam sposób jak ścianę pojedynczą. Ścianom wielobocznym można przypisać tylko proste wypełnienia (brak struktur warstwowych). Następnie przesuń kursor. Utwórz Ścianę Wieloboczną Aby narysować ścianę o rzucie wieloboku. (Pamiętaj. Metoda Obróconego Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany podobnie jak poprzednia metoda.Ściana Wieloboczna. Utwórz Ścianę Warstwową ArchiCAD pozwala na wstawianie ścian warstwowych oraz dostosowywanie ich struktury. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 239 . z tą różnicą. wybierz z palety Info Metodę geometrii . których grubość nie jest stała. lecz w tym przypadku w pierwszej kolejności musisz zdefiniować kąt obrotu oraz długość jednego z boków prostokąta. patrz Struktury warstwowe na stronie 32. że Ustawienia Częściowego Wyświetlania modelu będą oddziaływały na ściany warstwowe.

Jeśli narysujesz wielobok. ale ściana i tak zostanie wstawiona. Powierzchnie “Materiału prawej strony” są przypisane do wszystkich innych krawędzi (te. którego krawędzie przecinają się ze sobą. 240 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . tutaj. na niebiesko. materiały zostają przypisane w zależności od położenia krawędzi odniesienia. kliknij wierzchołek zaznaczonej ściany należący do jej krawędzi odniesienia. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Aby przypisać krawędź odniesienia innej krawędzi ściany. • • • “Materiał lewej strony” to powierzchnia krawędzi odniesienia. w kolorze złotym. Po przypisaniu materiałów do powierzchni ściany wielobocznej w panelu Modelu w Ustawieniach ściany.Wirtualny Budynek Narysuj obrys ściany wielobocznej korzystając w razie potrzeby z opcji palety pomocniczej (podobnie jak przy rysowaniu łańcucha ścian). tutaj. Krawędzie ściany będą obejmowały jedną krawędź odniesienia (na przykład linię odniesienia prostej ściany). na czerwono. Po zdefiniowani wieloboku kliknij kursorem w kształcie młotka by zakończyć rysowanie ściany. Paleta pomocnicza zawiera polecenie pozwalające na przeniesienie wierzchołku krawędzi odniesienie na inne wierzchołki ściany wielobocznej. tutaj. Możesz stosować krawędzie proste i łukowe. “Materiał boku” to dwie powierzchnie przylegające do krawędzi odniesienia. które znajdują się “na przeciwko krawędzi odniesienia”).

ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. W przypadku ściany jednowarstwowej wartość ta może wynosić zero. szerokość jej podstawy) będzie równa szerokości starej. Dla ścian o strukturze wielowarstwowej grubość górnej powierzchni musi pomieścić wszystkie warstwy. Elewacji. Określając kąty dwustronnie pochyłej ściany jesteś ograniczony minimalną grubością górnej powierzchni ściany. nie można już będzie podwyższyć ściany. nowa ściana przyjmie taką szerokość jaką miała podstawa starej. Określając wysokość dwustronnie pochyłej ściany ograniczeniem będzie fakt. patrz Panel Geometria i położenie (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. RŚ. że górna powierzchnia nie może mieć ujemnej szerokości (tzn. Wysokość każdego typu pochyłej ściany jest odległością pomiędzy jej najniższym a najwyższym punktem. W przypadku Ściany dwustronnie pochyłej jej boki mogą mieć różny kąt pochylenia.) Grubość pochylonej ściany to jej grubość prostopadle do wektora nachylenia (zgodnie ze wskazaniem ikony w palecie Info): Grubość dwustronnie pochyłej ściany jest równa jej szerokości u podstawy. Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz opcję Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawienia Ściany (ta opcja jest dostępna tylko gdy wybrana jest metoda geometrii Ściany Wielobocznej). Powierzchnie boczne ściany pochyłej są równoległe względem siebie.Wirtualny Budynek Aby edytować ściany o rzucie wieloboku. jeśli ścianę dwustronnie pochyłą zmienisz na prostą lub pochyłą. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 241 . gdy boczne powierzchnie zejdą się. Utwórz Ścianę z Bali Szczegóły. • Więcej szczegółów na temat modyfikowania pochyłych ścian. Podobnie. Ściany z bali pojawiają się zarówno w oknie 3D. Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą Aby narysować Ścianę. W ArchiCADzie możliwe jest konstruowanie tylko prostych ścian z bali. szerokość nowej ściany (tzn. w przekroju taka ściana ma kształt trapezu. Przełączanie pomiędzy rodzajami pochyłych ścian odbywa się w następujący sposób: • Jeżeli transformujesz ścianę pochyłą na dwustronnie pochyłą. patrz Rogi Ścian o rzucie wieloboku na stronie 245. kliknij węzeł lub krawędź i użyj opcji dostępnych w palecie pomocniczej. której płaszczyzny boczne nie są pionowe. Szczegóły. zobacz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. należy otworzyć Ustawienia narzędzia Ściana i w panelu Geometria i położenie wcisnąć ikonę ściany pochyłej a następnie w odpowiednich polach wpisać kąt (kąty) pochylenia ściany. jak i w oknie Przekroju.

patrz Parametry bali w Pomocy ArchiCADa. kursor przykleja się do wszystkich boków oraz wierzchołków poszczególnych segmentów ścian. lub uzyskania ściany z odciętymi narożami możliwe jest wyrównanie ściany do odpowiednio ustawionego dachu. W przypadku ściany o strukturze warstwowej. Klikając przycisk Parametry bali w panelu Model Ustawień ściany otworzysz dodatkowe okno z wieloma opcjami dotyczącymi geometrii ściany i ułożenia tekstury. bryła elementu o wyższym numerze priorytetu pozostanie nienaruszona w 3D. Aby ułatwić łączenie. Więcej szczegółów. kursor jest również przyciągany przez punkty końcowe poszczególnych warstw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 242 . że bale nie będą leżeć na sobie.) Element o niższym priorytecie zostanie odpowiednio przycięty (jego część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta) Możesz określić oddzielny Priorytet dla poszczególnych ścian w skali 0-16 (tylko liczby parzyste). (W 2D element o wyższym priorytecie będzie wyświetlany na wierzchu. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. Podając wysokość bala pamiętaj.Wirtualny Budynek się ze sobą ściany o różnych wartościach tego parametru. Każda warstwa ściany warstwowej posiada własny priorytet przecięcia ustawiany w oknie Opcje > Atrybuty > Struktury warstwowe. można regulować wyświetlanie warstwy wg warstw. Gdy przecinają Przecinanie warstw w ścianach warstwowych podlega następującym regułom: • Warstwy o wyższym priorytecie blokują warstwy o niższym priorytecie. • Warstwy o tum samym priorytecie utworzą ukośne połączenie (pod warunkiem że mają ten sam wzór wypełnienia). Przecięcia typu Ściana-Ściana Połączenia ścian i ich wypełnień na Rzucie oraz w 3D zależą w pierwszej kolejności od ich Priorytetu przecięcia. Uwaga: Konstrukcja z bali dostępna jest tylko dla prostych ścian. Szczegóły. Utwórz Ścianę Szczytową W razie potrzeby dopasowania ściany do Dachu. Wyświetlanie przecięcia Ścian warstwowych (tylko 2D) Kiedy wyświetlane jest przecięcie ściany warstwowej w oknach 2D i w oknie Dokumentu 3D. wedle potrzeby. że wartość mniejsza od szerokości ściany spowoduje. za pomocą suwaka Priorytet Ściany (Ustawienia ściany w panelu Rzut i Przekrój).

zapamiętana “Ściana ceglana ze stopą” posiada 3 komponenty. Przykład przecięcia ścian warstwowych Opcje priorytetu są bardzo przydatne podczas poprawiania wyglądu łączących się wypełnień na Rzucie. Następnie otwieramy okno Ustawień Ściany i włączamy opcję Zastosuj Priorytety Struktury. patrz Komponenty . Każdemu elementowi Profilu może być przypisana wartość priorytetu. W strukturze tej ustawiamy wartość priorytetu warstwy rdzenia na 12. Na przykład. Możesz zaznaczyć poszczególne komponenty profilu w Menedżerze Profili i przypisać im inne priorytety.Wirtualny Budynek Obrysy ścian oraz ich linie pozawidokowe również się przecinają. Na poniższym przykładzie wartości priorytetu obu ścian zostały ustawione na 8 w oknie Ustawień Ściany. określamy wartości priorytetów dla poszczególnych warstw struktury. w panelu Rzut i Przekrój. która została wykorzystana do tej ściany. Teraz warstwy przecinają się tak jak powinny. Poszczególne warstwy przecinają się w niepożądany sposób. Wyłącz tę opcję jeśli chcesz aby cała ściana o strukturze warstwowej posiadała ten sam Priorytet. w takim przypadku ustawienie suwaka Priorytetu Warstwy będzie decydowało o priorytecie przecięcia w 2D oraz 3D. podobnie jak w przypadku warstw w ścianach warstwowych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 243 .Panel Domyślne/Zaznaczone w Pomocy ArchiCADa. Po ustawieniu priorytetów poszczególnych warstw musisz zaznaczyć opcję Zastosuj Priorytety Struktury w oknie dialogowym Ustawień Ściany. Wyświetlanie przecięć warstw Ścian opartych i Profil Warstwy ścian złożonych (opartych o Profil) są wyświetlane na Rzucie w postaci przekrojonej przez Płaszczyznę Cięcia dla Rzutu. W oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Szczegóły.

patrz Warstwy na stronie 26. Szczegóły. gdy ich linie odniesienia będą ze sobą połączone. program może określić który z elementów jest "ważniejszy" na podstawie wartości ich priorytetów. ich połączenia nie będą czyszczone. Ta funkcja nazywa się “Czyszczenie przecięć. Kolejność przecinania się elementów jest widoczna w oknie 2D oraz 3D przy wyłączonej opcji Czyszczenie przecięć. Przecięcia Ścian typu “L” lub “T” W przypadku przecięć typu T. Możesz modyfikować tę kolejność korzystając z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania. Uwaga: Priorytety Ścian (i ich komponentów) oraz Słupów przyjmują zawsze wartości parzyste. Gdy rysujesz nową ścianę. ścian wstawiana jako druga przetnie gładko już istniejącą pod warunkiem. że posiadają taki sam priorytet przecięć. Podczas rysowania połączenia ścian typu X. Opcja ta wpływa na kolejność wyświetlania ścian zarówno w oknie Rzutu jak i 3D. W związku z tym za każdym razem. jeżeli ściany mają tę samą grubość i Priorytet warstwy. jeżeli przecinające się Ściany umieszczone są na warstwach posiadających różne Grupy przecięć. połączenia są czyszczone jeżeli ściany posiadają ten sam Priorytet warstwy. Nie jest wymagane dokładne kliknięcie na jej linii odniesienia. wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu krawędzi lub wewnątrz obrysu istniejącej ściany.Wirtualny Budynek Uwaga: Przecięcia Ścian są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. Jednakże. Linia odniesienia nowej Ściany zostanie automatycznie dopasowana tak. Aby zmienić kolejność należy wybrać różne wartości Priorytetu warstwy.” i działa tylko wtedy gdy włączona jest opcja w menu Opcje > Czyszczenie przecięć. aby utworzyć gładkie połączenie również w 3D. Przecięcie Ścian typu “X” Przy dwóch ścianach wzajemnie się przecinających automatycznie zostanie utworzone czyste połączenie. gdy belka przecina się ze ścianą. bądź ze słupem w 3D. wartości priorytetu Belek są zawsze nieparzyste. Wyświetlanie przecięć Ścian w 2D Połączenia przecinających się ścian będą czyszczone wówczas. która ma zostać połączona ze ścianą istniejącą. 244 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Natomiast w przypadku przecięć typu L. Opcja Czyść połączenia ścian i belek (Widok > Opcje wyświetlania) pozwoli Ci upewnić się czy połączenia w 2D wyświetlane są poprawnie. zostaną przecięte w losowo.

jakby opcja ta była włączona. czy zaznaczona jest opcja Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać. Pierwsza ilustracja obrazuje sytuację gdy opcja Widok > Opcje wyświetlania > Czyść połączenia ścian i belek jest wyłączona. grubsza ściana będzie wyświetlana na wierzchu. możesz skorzystać z polecenia Utwórz łatę (menu Narzędzia) lub utworzyć rysunek detalu. Rogi Ścian o rzucie wieloboku Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. Przecięcia ścian złożonych będą zawsze liczone tak. Modyfikuj ścianę (Dodatek) Uwaga: To narzędzie nie jest widoczne w interfejsie ArchiCADa zgodnie z Domyślnym Profilem Środowiska Pracy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 245 . Możesz je dodać do menu Edycja (lub do każdego innego) zmieniając schemat menu w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Środowisko pracy > Schematy arkuszy polecenia > Menu.Wirtualny Budynek W przypadku ścian o takim samym Priorytecie. Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowane połączenia pomiędzy ścianami. Włączenie opcji Czyść połączenia ścian i belek daje różne rezultaty w zależności od tego. lecz różniących się wypełnieniem. W poniżym przykładzie Prosta ściana połączona jest ze ścianą o rzucie wieloboku. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. Dzięki temu będzie można w 3D zaobserwować w jaki sposób każdy element został przycięty. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz pole Rogi ściany o rzucie wieloboku w panelu Geometria i Położenie w Oknie dialogowym Ustawienia ścian (ta opcja jest dostępna gdy wybrana jest Metoda geometrii Ściany o rzucie wieloboku). Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy ścianami o tej samej wysokości. Przecięcia typu L lub T nie mogą być modyfikowane poleceniami z menu Kolejność wyświetlania. Przecięcia Ścian w 3D Aby polepszyć wyświetlanie połączeń ścian w 3D a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Szczegóły. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49.

patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. Na górze okna dialogowego możesz zmienić rodzaj wypełnienia.) Gdy ściana przecina belkę. • • Polecenie Odwróć kierunek umożliwia zmianę kierunku linii odniesienia.nieparzyste. w przeciwnym wypadku zostanie ona przesunięta. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Polecenia znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości i położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. co oznacza.) Polecenie Modyfikuj ścianę > Oś pozwala przesunąć linię odniesienia zaznaczonych elementów ściany bez zmiany położenia tych elementów na Rzucie. element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. Wybierz przycisk wyboru znajdujący się w dolnej części okna aby wskazać która część ściany Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328 ma zachować swoje położenie po dokonaniu modyfikacji. że część wspólna elementów zostanie usunięta. ściana zostanie rozszerzona bez zmiany położenia linii odniesienia. 246 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . natomiast Priorytety belek .) Zobacz także Linie odniesienia Ścian na stronie 234. w sekcji Przesunięcie możesz przesunąć linię odniesienia w pożądane miejsce. zachowując pożądaną pozycję elementu ściany. Jeżeli wybrane wypełnienie nie jest strukturą warstwową. Słupy i Ściany Dachy i Ścinany: Górna lub dolna powierzchnia Ścian może zostać przycięta przez Dachy. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. (Priorytety przecięcia Ścian przyjmują zawsze wartości parzyste. Ściany i Inne Elementy • Belki i Ściany: Priorytety przy przecięciu ścian i belek definiowane są dla poszczególnych elementów w odpowiadających im oknach Ustawień narzędzia. możesz ustalić grubość rdzenia ściany. (Można to zaobserwować przy wyłączonej opcji Czyść połączenia ścian i belek. Po lewej stronie okna dialogowego możesz zmienić Stronę osi. W przeciwnym wypadku grubość rdzenia jest tylko wyświetlona. Z pomocą funkcji Struktura możesz zmienić wzorek wypełnienia. patrz Słupy i inne elementy na stronie 250. (Jeśli to możliwe. Po prawej stronie. Szczegóły.

X lub Z osiami). czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Słupy nieobudowane w oknie Rzutu Słupy nieobudowane (słupy wstawione przy użyciu Metody konstrukcji wolnostojącej) nie zmieniają kształtu ściany. 247 . Słup Słupy w ArchiCADzie zbudowane są z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję słupa oraz (opcjonalnie) okładziny używanej do symulowania powłoki przeciwpożarowej lub warstwy wykończeniowej. linie pozawidokowe) ustawia się w rozwijanym menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Więcej szczegółów. powierzchnie przekroju. Słupy mogą być wstawiane oddzielnie lub tworzyć struktury ze Ścianami. Oś słupa może być pionowa lub pochyła. okrągły lub złożony tzn. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. przebijając się przez wszystkie warstwy ściany. Szczegóły. Szczegóły. Atrybuty struktury rdzenia i okładziny słupa mogą być ustawiane w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawienia Słupa. Więcej szczegółów. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania słupa by określić. Dwukrotne kliknięcie ikony narzędzia Słup. Symbol Słupa Opcja Rodzaj Symbolu Słupa (panel Rzut i Przekrój okna Ustawień Słupa) odnosi się do sposobu wyświetlania słupa na rzucie (Prosty. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. powierzchnie przekroju. Wyświetlanie Słupa na Rzucie Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. tylko wycinają dla siebie miejsce. Rdzeń i Okładzina W widoku Przekroju wzorek wypełnienia rdzenia jest widoczny. Linia obrysu rdzenia Słupa z symbolem ukośnika lub X jest zawsze rysowana w całości bez względu na inne czynniki. Szczegóły. patrz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328.Wirtualny Budynek • Ściany i Przegrody Strukturalne: Ściany można połączyć z Przegrodami Strukturalnymi używając polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. otwiera okno dialogowe Ustawień słupa gdzie można skonfigurować wszystkie jego parametry. utworzony na podstawie zdefiniowanego profilu. okna Ustawień Ściany określ w jaki sposób będzie ściana się odnosiła do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. patrz Ustawienia narzędzia Słup w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie symboli słupa może zostać wyłączone przez kliknięcie opcji Wyświetlaj symbol Słupa w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu. • Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. które fragmenty wstawionego słupa będą wyświetlane i w jaki sposób. Przekreślony. podczas gdy w widoku Elewacji Słup posiada tylko kontur. W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Słup znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd słupów w różnych oknach 2D i 3D. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Przekrój słupa może być prostokątny.

Zawinięcie na Rzucie nastąpi jedynie wtedy. Uwaga: W przypadku ścian warstwowych. 248 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Linia rozdzielająca warstwy ściany od Słupa jest usuwana pomiędzy identycznymi rodzajami wzorków wypełnienia. nie będącą warstwą konstrukcyjną (która będzie owijała słup) Słup dotyka lub przecina warstwę rdzeniową Ściany Uwaga: Owijanie nie jest możliwe w przypadku ścian biegnących po łuku lub wielobocznych. nawet jeśli ściana nie jest warstwowa.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Słupów w 3D Panel Model odpowiada za ustawienia materiału słupa w widoku 3D. . W Oknie 3D pojedynczy materiał nałożony jest na wszystkie powierzchnie. oraz nawet jeśli nie skonfigurowano warstw ścian. które owijałyby Słupy. warstwy nie będące warstwami "konstrukcyjnymi" określone są w Opcjach > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. jeśli: • • • • Słup został wstawiony przy użyciu Metody "Obudowany ścianami" słup przecina Ścianę o strukturze warstwowej ściana warstwowa posiada co najmniej jedną warstwę. Słupy w Widokach 3D Słupy wstawiane przy użyciu Metody konstrukcji obudowania przejmą materiał powierzchni ścian połączeniowych. dodając słupom grubości. Słupy obudowane w oknie Rzutu Słupy obudowane (wstawiane za pomocą metody konstrukcji “zawijania”) przechodzą przez warstwy konstrukcyjne Ścian warstwowych. Inne (niekonstrukcyjne) warstwy ściany owijają się wokół słupów. Słupy nieobudowane zachowują własne materiały w 3D.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 249 . Szczegóły. Twój wybór metody geometrii . Następnie obróć słup wokół pionowej osi i kliknij. wszystkie linie przecięcia zostaną usunięte w widoku 3D.będzie miał wpływ na sposób wyświetlenia ściany/słupa na rzucie. proces wstawiania przebiega w trzech etapach. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie kąta obrotu słupa wokół własnej. kąt obrotu względem osi pionowej. Za pomocą ikon obudowany/nieobudowany (lub “wolnostojące”) z palety Info w Słupach określić w jaki sposób słupy będą współgrały z ścianą warstwową. pochyłej osi (określenie kąta skręcenia). w oknie 3D będzie można nadal rozciągnąć wysokość słupa. Sposoby budowania Słupów Podczas wstawiania Słupa. Skręcony: Gdy wstawiany słup jest złożony i/lub pochyły. Sposoby wstawiania Słupów Dostępne są trzy sposoby wstawiania (metody geometrii) znajdujące się w palecie Info. Słupy obudowane łączą się tylko z warstwami rdzenia Ściany o strukturze warstwowej. Określ pożądane atrybuty oraz geometrię w oknie Ustawienia Słupa. Tworzenie Słupów Użyj Narzędzia Słup do tworzenie nowych słupów na Rzucie lub w Oknie 3D. patrz Rozciągnij pionowo na stronie 134. Pozostałe warstwy Ściany owijają się wokół Słupa.obudowany lub nieobudowany . Po wstawieniu. • Jeżeli powierzchnia Słupa styka się z powierzchnią ściany. Najpierw kliknij aby wstawić słup. a następnie kliknij by wstawić słup do projektu. • Prosty: Wstaw Słup za pomocą jednego kliknięcia. który będzie przecinał ścianę warstwową. Więcej szczegółów. jeśli używany jest wewnętrzny silnik 3D. zachowując swoją grubość. patrz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. stropu bądź innego słupa. Oś słupa zostanie wstawiona pionowo do okna Rzutu.Wirtualny Budynek • Obrócony: Pierwsze kliknięcie określa położenie punktu wstawienia słupa przytwierdzonego do jego podstawy. drugie.

patrz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129.Wirtualny Budynek Utwórz Pochyły Słup W oknie dialogowym Ustawienia Słupa wybierz ikonę pochyłego słupa i określ kąt pochylenia w stopniach. element o niższym priorytecie będzie przecięty w Widoku 3D. Dachy i Słupy: Górna lub dolna powierzchnia słupów może zostać przycięta przez Dachy. (Aby wyświetlić strzałkę na osi belki informującą o jej kierunku. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Szczegóły. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. 250 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Można pokazać/ukryć oś odniesienia (linię osi) dowolnej belki zaznaczając pole “Pokaż oś” w części Symbole Ustawień Narzędzia Belka (panel Rzut i przekrój). których powierzchnie czołowe są zawsze pionowe. Słupy i inne elementy Belki i Słupy: Gdy Belka przecina Słup. Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. Priorytet belki można ustawić w oknie dialogowym Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. Wybierz metodę wstawienia i wstaw słup. okna Ustawień Słupa określ w jaki sposób będzie słup się odnosił do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. zaznacz opcje w menu Widok > Opcje wyświetlania > Linie Odniesienia Ścian i Belek). powierzchnie przekroju. przemieszczaniu i modyfikowaniu belki. W tym miejscu można określić strukturę i atrybuty poszczególnych belek. Kierunek belki jest determinowany kolejnością wstawiania wierzchołka początkowego i końcowego. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. • Priorytet Słup . Belki mogą przyjmować kształt prostokątny lub złożony. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Więcej szczegółów.Belka jest ustawiany globalnie i dotyczy wszystkich słupów. która pozwala na precyzyjne łączenie z innymi belkami (bez linii przecięcia) oraz określa punkty aktywne oraz krawędzie potrzebne przy zaznaczaniu. Kierunek belki jest odniesieniem przy nadawaniu materiałów (zgodnie z ustawieniami w panelu Model okna Ustawień Belki). Ustawia się go w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. • Ściany i Słupy Patrz Wyświetlanie Słupa na Rzucie na stronie 247. Oś Odniesienia Belki Każda Belka posiada oś odniesienia. Belki Belki ArchiCADa są poziomymi lub pochyłymi elementami konstrukcyjnymi. Wyświetlanie Belek na Rzucie Belka utworzona na Rzucie za pomocą narzędzia Belka będzie wyświetlana zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w oknie Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa.

Belka zostanie pochylona w płaszczyźnie pionowej zdefiniowanej przez oś belki. Metoda Belka prostokątna obrócona pozwala narysować cztery elementy Belki połączone punktami końcowymi. Proces rysowania Łańcucha Belek jest identyczny jak przy rysowaniu Ścian. automatycznie rozpoczynasz rysowanie następnego. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Możesz wybrać by belki były wyświetlane w całości. Wartość kąta nachylenia belki musi się zawierać w zakresie -89° do +89° i jest mierzone względem punktu początkowego belki. Aby zakończyć rysowanie łańcucha kliknij dwukrotnie wskazując jego punkt końcowy. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień ściany możesz przystąpić do rysowania belki. ortogonalnie względem osi X i Y.Wirtualny Budynek Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania belek by określić. Więcej szczegółów. w postaci osi lub obrysów. Przy użyciu tej metody można wstawiać tylko proste segmenty belek. Pierwszy bok prostokąta definiujemy wskazując kliknięciem jego punkt początkowy i końcowy a następnie wskazujemy długość boku prostopadłego. opcje “Tryb wyświetlania Belek” odnoszą się ogólne do wszystkich belek w projekcie. Pole Kąt nachylenia zostanie uaktywnione. Geometria Belki Są cztery Metody geometrii dostępne przy rysowaniu Belek. Aby zdefiniować prostokąt należy wskazać pierwszy narożnik a następnie określić długość jego przekątnej. • • Dzięki metodzie Belka Prosta możesz narysować belkę poprzez wskazanie jej punktu początkowego i końcowego. Nowa Belka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Globalne ustawienia wyświetlania belek W menu Dokument > Ustaw Widok modelu> Opcje wyświetlania Modelu (Opcje dla panelu Elementów konstrukcyjnych). Wybierz jedną z metod geometrii w palecie Info. Utwórz Ukośną Belkę W celu utworzenia ukośnej belki wybierz odpowiednią ikonę w palecie Info lub w oknie Ustawienia Belki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 251 . patrz Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. • Prostokąt Belek pozwala na wstawienie czterech belek połączonych węzłami. Po wskazaniu punktu końcowego pierwszego elementu łańcucha. Za pomocą metody Łańcuch Belek możesz rysować sekwencję Belek automatycznie połączonych punktami końcowymi. Szczegóły. • Utwórz Belkę Parametry Belki można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawień belki. które fragmenty wstawionej belki będą wyświetlane i w jaki sposób.

Geometria Otworów uzależniona jest od konfiguracji parametrów w panelu Otwór. Zaznaczanie i Modyfikacja Otworów Jeżeli potrzebna Ci jest belka z wieloma otworami o różnych kształtach. W Oknie 3D pojawienie się Palety pomocniczej następuje po kliknięciu kursorem w kształcie znaczka Mercedesa górnej krawędzi zaznaczonej belki. Kliknij OK aby zatwierdzić ustawienia otworu belki. Otwory są definiowane po wstawieniu Belki. że aktywne jest Narzędzie Belka. iż jej przekrój poprzeczny w płaszczyźnie prostopadłej do ukośnej osi belki jest zawsze stały i równy wysokości przekroju belki. Kliknij ikonę Otworu. a następnie z przytrzymanym klawiszem Shift kliknij środek otworu. W Belce może znajdować się wiele otworów w kształcie prostokątów i/lub okręgów. Natychmiast pojawi się otwór w belce. Na ilustracji poniżej prezentowana jest belka. Tworzenie otworów w belkach Wszystkie rodzaje Belek mogą zawierać Otwory. Wybrane Otwory mogą zostać przesunięte wzdłuż Belki w oknie Rzutu. co belki poziome. Zaznacz odpowiednią belkę i upewnij się. Zwróć uwagę. Położenie Otworu może być również zmienione graficznie. W 3D ukośna belka jest tworzona w taki sposób. okna dialogowego Ustawień belki. że aktywne jest Narzędzie Belka. Aby zmodyfikować kształt i wymiary zaznaczonego otworu użyj opcji w oknie dialogowym Ustawień Ściany bądź w palecie Info. Wówczas pojawi się Paleta pomocnicza zawierająca dostępne opcje. Pojawi się okno Ustawienia otworu w belce. w którym będziesz mógł dokonać odpowiednich ustawień. której wysokość przekroju wynosi 500 mm. Gdy jednak zaznaczysz całą Belkę możesz zmieniać parametry wszystkich Otworów jednocześnie. Aby zaznaczyć otwór najpierw upewnij się. Na Rzucie utwórz otwór poprzez kliknięcie w linię osi belki. W 3D Paleta pomocnicza pozwala na przesuwanie otworów w pionie 252 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że tylko jeden zaznaczony Otwór może być edytowany. w pierwszej kolejności powinieneś powielić jeden otwór a następnie dokonać potrzebnych ustawień na stworzonych kopiach.Wirtualny Budynek Ukośne belki są wstawiane w ten sam sposób.

Dotyczy to zarówno widoku 3D jak i obliczeń w zestawieniach ilościowych elementów. Dachy i Belki: Belki mogą być przycinane dachami za pomocą polecenia “Dotnij do dachu”. 2) W oknie dialogowym Ustawień belki w polu szerokość wpisz zero. że włączona jest funkcja Opcje > Czyszczenie przecięć. 5) Uzupełnij powstały w symbolu na Rzucie otwór pojedynczą linią. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 253 . że belki posiadają ten sam priorytet przecięcia. Wystarczy że koniec jednej belki przecina obrys drugiej. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. Przecięcia Belek są czyszczone nawet gdy łączone bądź przecinające się Belki biegną na różnych wysokościach. 4) Kliknij aby zakończyć rysowanie .Belka jest ustawiany globalnie w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. 1) Narysuj dowolną Belkę. Jeżeli Belki przenikają się w przestrzeni nie przecinając wzajemnie swoich osi. ArchiCAD automatycznie czyści miejsca przecięć i połączeń typu T i L pod warunkiem. przecięcia takie będą czyszczone zgodnie z ustawieniami ich priorytetów przecięć. szerokości zero) zaczynając od końca linii odniesienia pierwszej Belki określając pożądany kąt (jak na ilustracji poniżej). 3) Narysuj drugą Belkę (o Automatyczne przecinanie belek z innymi belkami Gdy przecinają się ze sobą dwie belki. Stropy i Belki: Belki zawsze przecinają Stropy gdy oba elementy przenikają się w przestrzeni (pod warunkiem. W 3D przecięcia również zostaną wyczyszczone pod warunkiem. co oznacza. Takie ustawienia będzie miała druga (wirtualna) Belka. Ma to również wpływ na obliczenia objętości elementów w zestawieniach. że część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta. aby jej linia odniesienia została automatycznie przedłużona. Belki i Inne Elementy Priorytet Przecięcia Belek Priorytet przecinania Belek ustawiany jest za pomocą suwaka “Priorytet belki” w oknie Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). Szczegóły.Wirtualny Budynek Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki Oto metoda uzyskania dowolnego kąta powierzchni czołowej Belki: Element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. że ich warstwy należą do tych samych grup przecięcia). Uwaga: Priorytet w sytuacji przecięcia Słup . patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Belka) w Pomocy ArchiCADa.

Złożonym Profilem. Połączenia Belek w 3D Aby poprawić wyświetlanie połączeń belek w 3D. Jednakże. połączenia między nimi nie zostaną wyczyszczone. Na przykład. patrz Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw na stronie 28. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. jeżeli połączone belki umieszczone są na warstwach posiadających Profil złożony jest elementem (bryłą) utworzoną z płaskiego profilu (o dowolnym kształcie) wytłoczonego prostopadle do jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 254 . Profile złożone są to definicje przekrojów ścian. możesz posłużyć się Ścianą. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. na poniższej ilustracji pokazano ścianę łukową opartą o profil "Ściana ceglana ze stopą". Belką lub Słupem o nietypowym przekroju tzw. Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu O Złożonych Profilach Gdy dopasowanie standardowych elementów konstrukcyjnych do potrzeb projektu staje się zbyt skomplikowane.Wirtualny Budynek różne Grupy przecięć. słupów lub belek. Więcej szczegółów. Uwaga: Przecięcia belek są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. które mogą być ręcznie edytowane w celu osiągnięcia dowolnego kształtu. Dzięki temu będzie można precyzyjnie zaobserwować w 3D jak przecinają się poszczególne elementy. jakby opcja ta była włączona. lub gdy brakuje odpowiedniego obiektu w bibliotece. Przecięcia belek złożonych będą zawsze liczone tak. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy belkami o tej samej wysokości.

Aby utworzyć taki element możesz użyć któregoś z przygotowanych profili lub narysować profil samemu. Tworzenie i edycja Złożonych Profili Wybierz polecenie Projekt > Złożony Profil > Menedżer profili. Wybrać opcję Profil złożony w panelu Geometria i położenie. Aby z nich skorzystać. Zarządzaj Profilami: Polecenia znajdujące się w tej sekcji pozwalają na zarządzanie profilami. Belki lub Słupa zaznaczonego w aktywnym oknie. Aby utworzyć nowy profil na podstawie kształtu elementu Ściany. • Kliknij na obszarze roboczym aby wstawić element. • • Wybierz żądany profil a następnie dopasuj pozostałe parametry i atrybuty elementu. Słupa lub Belki. • W sekcji Struktura w panelu Rzut i Przekrój pojawi się rozwijane menu zawierające zapamiętane profile dostępne dla bieżącego elementu. wciśnij przycisk Pobierz profil elementu w Menedżerze profili (lub wybierz polecenie Utwórz Profil z zaznaczonego z menu kontekstowego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Menu rozwijane zawiera okienko podglądu wybranego profilu. • • Aby utworzyć nowy profil wciśnij Nowy. należy: • • Otworzyć okno dialogowe Ustawień Ściany. Gdy złożony profil zostanie już wstawiony. będziesz mógł edytować go graficznie podobnie jak inne elementy konstrukcyjne.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 255 . Belek oraz Słupów. ArchiCAD dostarcza wiele profili przygotowanych dla wykorzystujących je narzędzi. Zachowany Profil dostępny jest jako atrybut dla Ścian. możesz zastosować własny profil (bez potrzeby zapisywania go w postaci atrybutu) do każdego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Aby utworzyć nowy profil w oparciu o już istniejący: Wybierz zapisany profil i wciśnij Powiel. Zachowane profile wyświetlane są w oknach dialogowych Ustawień narzędzi tych elementów.Wirtualny Budynek płaszczyzny. Pojawi się okno Menedżera profili. Alternatywnie.

Rozciągnięcie poziome i pionowe (w spisie warstw) są dodatkowymi parametrami profilu. Pozostałe opcje i polecenia okna dialogowego Menedżera profili pozwalają na dopasowanie wyglądu przekroju oraz bryły 3D wszystkich komponentów profilu i przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników. Włączenie opcji Linie odniesienia otworu (w spisie warstw) spowoduje wyświetlenie linii odniesienia. patrz poniżej. na podstawie których określane będzie miejsce osadzania drzwi lub okien. lecz nie będą wpływać na sposób jego wyświetlania. Przekrój profilu może zawierać wiele niezależnych kształtów. wykorzystując standardowe techniki rysowania elementów 2D. Jeżeli opcja Linie odniesienia otworu zostanie wyłączona. lecz nie będą miały wpływu na finalny wygląd elementu. Jeżeli opcje te będą wyłączone. Warstwa aktywnego narzędzia zostanie podświetlona. Możesz przesuwać te linie wewnątrz okna Edytora Profili. wstawiane okna/drzwi umieszczane będą w oparciu o boki prostokąta obrysu profilu. nie będziesz mógł rozciągać ani zmieniać wielkości przekroju elementu wstawionego do modelu. zostaną one zapisane razem z profilem. jeżeli wybrane zostanie narzędzie Punkt aktywny lub Wypełnienie. Tylko punkty aktywne i wypełnienia narysowane w oknie Edytora profili będą stanowić część zachowanego profilu. by otwory umieszczane były w odpowiednim miejscu. punkt odniesienia reprezentuje oś tych elementów. aktywna będzie warstwa Konstrukcja. Warstwy elementu: Panel Warstwy elementu Menedżera profili zawiera ustawienia warstw. wymiarowanie) mogą być używane jako pomoce przy rysowaniu. określają. (Pomoce te. Uwaga: Elementy wymiarowania nie zostaną zapisane jako część profilu. 256 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które odnoszą się tylko do okna Edytora Profili. Parametr Pokaż/Ukryj warstw elementu odnosi się tylko do okna Edytora Profili. które narzędzia ArchiCADa będą mogły korzystać z tego profilu. zostaną one zapisane jako pojedynczy profil.Wirtualny Budynek • Aby modyfikować istniejący profil. Nie można przemieszczać tego punktu ale możliwe jest odpowiednie przesunięcie kształtu profilu tak aby punkt odniesienia znalazł się w pożądanym miejscu. gdy otworzone jest okno Edytora Profili. W tym oknie możesz korzystając z dostępnych narzędzi rysunkowych narysować kształt przekroju danego profilu. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora profilu (np. służą one tylko jako pomoc podczas rysowania. W przypadku słupa lub belki. wybierz go z listy i wciśnij Edytuj wybrany profil. wszystkie elementy znajdujące się w warstwie Konstrukcja zostaną zapisane jako część profilu). Punk początkowy wyświetlony w oknie Edytora Profili jest istotnym punktem odniesienia: Jeżeli rysowany profil należy do ściany. która będą mogły być rozciągane. umieszone będą w warstwie "Rysowanie".) W Menedżerze profili przyciski Użyj z. Otworzy się okno Edytora Profili. Zaznacz te opcje aby włączyć parametr rozciągania w jednym lub obydwu kierunkach. możesz edytować położenie tych linii tak. linie. Przykładowo. służą one jako pomoce podczas rozciągania profilu po wstawieniu go do modelu. podobnie jak w oknach dialogowych Ustawień atrybutów. w oknie Edytora Profili pojawią się przerywane linie wskazujące płaszczyzny. z tego punktu wychodzić będzie jej linia odniesienia. Pozostałe ustawienia Menedżera profili są aktywne tylko wtedy. W razie potrzeby. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora Profili zostaną umieszczone w warstwie Rysowanie. Jeżeli opcje te są włączone. Użyj narzędzia Wypełnienia aby narysować żądany profil.

Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. wielobocznych i łukowych. Polecenie Połącz belki pozwala na łączenie dwóch lub więcej belek o równoległych osiach. lecz wykorzystać go tylko do jednego elementu. Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów Szybkim sposobem tworzenia profili złożonych jest użycie polecenia Projekt > Złożony Profil > Połącz ściany/słupy/belki. a także istniejące otwory (w przypadku ścian). Nie jest dostępne dla ścian trapezowych. Wszystkie elementy muszą być tego samego typu i muszą być ułożone względem siebie równolegle. ukośnych. Nowy profil będzie miał długość najdłuższego elementu składowego oraz odziedziczy atrybuty oryginalnych elementów. mogą się znajdować w pewnej odległości od siebie. Ściany staną się tej samej długości. możesz zaznaczyć ten element w modelu i wcisnąć przycisk Zastosuj do zaznaczonego Zaznaczonemu elementowi zostanie przypisany wybrany profil Nowy profil będzie nazwany "Własny" dopóki nie zostanie zachowany. zmodyfikować i zmienić jego nazwę. Jeżeli nie chcesz zapisywać profilu. możliwe jest łączenie słupów dowolnego typu (pionowych. belek lub słupów. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. opartych o profil). użyj polecenia Połącz ściany. narysuj w na Rzucie (lub w 3D) wiele elementów ścian. Domyślnie. możliwe jest łączenie belek dowolnego typu (poziomych. Wybranie polecenia spowoduje utworzenie nowego profilu. Aby tego dokonać. nowy profil nazwany zostanie "własny". patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. pochyłych. opartych o profil). pochyłych. zmiany zostaną wprowadzone do wszystkich istniejących w modelu elementów wykorzystujących ten profil. który zastąpi oryginalne elementy. Polecenie jest dostępne dla ścian prostych. jednakże będziesz mógł bez przeszkód otworzyć go w Edytorze Profili. Bryły ścian nie muszą się stykać ze sobą. Możliwe jest łączenie dowolnej liczby słupów. 257 . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenie Połącz słupy pozwala na łączenie dwóch lub więcej słupów o równoległych osiach. a przekrój stworzonej ściany będzie kombinacją przekrojów połączonych ścian. Zobacz także Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile na stronie 131. Jeżeli zmodyfikujesz istniejący profil i zapiszesz go pod tą samą nazwą. Aby połączyć dwie lub więcej równoległych. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. dwustronnie pochyłych oraz opartych o profil. prostych ścian. Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony Kliknij Zachowaj profil aby nazwać i zachować edytowany profil.

patrz Ustawienia narzędzia Dach w Pomocy ArchiCADa. Słupy. możesz przystąpić do rysowania. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. Połaciowanie. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia Dachu. Ustaw nowe elementy na powierzchni dachu Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. Nowe Dachy mogą być tworzone zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Szczegóły. Wyświetlanie Dachów Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. jednakże niektóre opcje różnią się lub są niedostępne w zależności od widoku. 258 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Więcej szczegółów. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania dachów na Rzucie. Dachy O Dachach Dachy ArchiCADa pozwalają na tworzenie zarówno spadzistych jak i abstrakcyjnych form 3D o przeróżnych kształtach. które fragmenty wstawionego dachu będą wyświetlane i w jaki sposób. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. pozwalających na utworzenie dachów o prostych i skomplikowanych kształtach. Pozostałe metody są dostępne poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do momentu pojawienia się dodatkowych ikon. Kopuła oraz Kolebka. że widoczne są tylko cztery metody. Uwaga: Linie odniesienia można ukryć wyłączając odpowiednią opcję w menu Widok > Opcje wyświetlania. co Względnie Wzniesienie Podstawy Dachu w oknie dialogowym Ustawienia Dachu.Wirtualny Budynek Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni dachu. która nie podlega drukowaniu (jest elementem ekranowym). Jest to ta sama wartość. Zauważ. Prostokąt. Domyślny sposób wyświetlania dachów to “Rzut i Pozawidokowe”. Wartość wzniesienia dachu jest określana wzniesieniem linii odniesienia dachu. Zobacz także Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu na stronie 263. Obrócony prostokąt. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Dachu. Kąt nachylenia Dachu (kąt spadku dachu) jest mierzony w miejscu przebiegu linii odniesienia. powierzchnie przekroju. Dostępne typy to: Wielokątne. Wartość wzniesienia linii odniesienia dachy jest wyświetlana w palecie Info (pole “B”). Geometria Dachu Narzędzie Dach posiada sześć metod geometrii dostępnych w palecie Info. Nachylenie dachu jest dostępne w palecie Info (pole “T”). możesz włączyć funkcję “Grawitacji do dachu”. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. która jest poziomą linią definiowaną w trakcie tworzenia dachu. Więcej szczegółów. patrz Grawitacja na stronie 114. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania dachu by określić.

opadał). ArchiCAD wygeneruje Dach. Dzięki niemu możesz wskazać. Za pomocą metody Prostokąt narysowany dach będzie zawsze ułożony ortogonalnie. Prostokąt. Magicznej różdżki: kliknij istniejący element. 2) Narysuj teraz obrys dachu. Możesz też użyć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 259 . Przy najechaniu myszką na pierwszy wstawiony wierzchołek pojawi się kursor w kształcie Młotka. 3) Następnie możesz przystąpić do rysowania kształtu połaci wskazując myszką każdy jej węzeł. który zmieni kształt na Pogrubiony Znaczek/Pogrubiony Mercedes gdy znajdzie się nad linią odniesienia ściany lub belki. który posłuży jako wzór dla konturu dachu. zmieni kształt na Jasny znaczek/Jasny znak Mercedesa jeśli natrafi na jakąkolwiek krawędź nie będącą linią odniesienia ściany lub belki. Prostokąt obrócony) a następnie zdefiniuj nachylenie połaci dachowej wskazując trzy dowolne punkty. Linia odniesienia 2) Po narysowaniu linii odniesienia dachu kursor przybierze kształt oka. w którym kierunku dach będzie się wznosił (lub w przypadku ujemnej wartości nachylenia. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu.Wirtualny Budynek Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu Wybierz jedną z pierwszych trzech metod z palety Info (Wielokątne. Kliknij aby zamknąć wielobok. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. a następnie zdefiniuj położenie linii odniesienia dwoma kliknięciami. ArchiCAD utworzy linię odniesienia Dachu. Prostokąt. Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D 1) Określ linię odniesienia dachu 1) Wybierz jedną z pierwszych trzech Metod geometrii w palecie Info (Wielokątne. Pomocne może się okazać wykorzystanie możliwości Inteligentnego Kursora. Obrócony prostokąt).

Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. na szczycie powstającego dachu zostanie umieszczony poziomy element. Po narysowaniu całej struktury wszystkie jej elementy mogą być edytowane indywidualne. Gdy zdefiniujesz już obrys. Korzystając z Magicznej Różdżki upewnij się. Podwójne kliknięcie na początku łuku spowoduje powstanie pełnej kopuły. Proces rysowania Dachu o rzucie wieloboku wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Dach w kształcie Kopuły jest zestawem pojedynczych połaci dachowych. Utwórz Kopułę Aby narysować dach w kształcie Kopuły wybierz Metodę geometrii Kopuła w palecie Info. Proces rysowania Dachu w kształcie Kopuły wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. W wyniku zastosowania tej metody powstanie zestaw pojedynczych połaci dachowych. Jeżeli dach osiągnie wskazany poziom maksymalny a połacie nie zejdą się. Aby narysować dach o rzucie wieloboku zawierającego łuki. Na początku rysujesz wielobok składający się tylko z linii prostych. a następnie użyj Magicznej Różdżki w celu zdefiniowania wieloboku linii odniesienia obrotu połaci. algorytm "rosnącego kryształu" przy obliczaniu najlepszego rozwiązania dla danego wieloboku podstawy. możesz dokonać edycji parametrów kopuły w oknie dialogowym Parametry kopuły: 260 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dachy o rzucie wieloboku mogą posiadać maksymalnie cztery poziomy. narysuj pożądany kształt korzystając z narzędzi rysunkowych 2D. Wielobok ten określa położenie linii odniesienia wszystkich połaci nowego dachu. Uwaga: ArchiCAD wykorzystuje tzw. że aktywna jest Metoda Połaciowanie. Pierwszym kliknięciem określony zostanie punkt środkowy łuku.Wirtualny Budynek Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych Dzięki Metodzie geometrii Połaciowanie możesz utworzyć dachy o tym samym kącie nachylenia na bazie dowolnego wieloboku. Wysokość określona w oknie dialogowym Ustawień jest wartością graniczną. Jeżeli pojedyncza połać zbiegnie się w przestrzeni z inną zanim osiągnie określona wysokość wtedy przestaje rosnąć. Gdy wielobok zostanie już narysowany pojawi się okno dialogowe Parametry dachu Końcowy obrys dachu będzie powiększony o wartość Nadwieszenia względem linii odniesienia. drugie kliknięcie wskazuje punkt początkowy a trzecie punkt końcowy obrysu. Wzniesienie oraz wysokość każdego z poziomów może być ustawione indywidualnie.

Po zdefiniowaniu krzywej.Dostępne opcje to okap prostopadły. Następnie możesz ustawić parametry kolebki w oknie dialogowym Parametry pofalowanego dachu. W tym oknie dialogowym można również określić ilość segmentów budujących kopułę w pionie i poziomie: ich ilość jest ograniczona odpowiednio do 90 i 360. natomiast drugim długość kolebki. Możesz tu określić kilka istotnych parametrów pofalowanego dachu. Zapobiega to przecinaniu się połaci oraz powstawaniu podciętych powierzchni dachu. a także sposób przycięcia krawędzi. Również grubość dachu może zostać tutaj zdefiniowana. Uwaga: ArchiCAD pozwala na konstruowanie pofalowanych dachów. pionowy i poziomy. wysokość półkuli. że ta sama krzywa może być poprawna dla pewnego zakresu kąta Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 261 . Jeden z boków tego obrysu stanowi wyobrażenie podłogi i jednocześnie boku dachu. Krzywa narysowana na Rzucie będzie czytelna w widoku 3D dachu. Następne pole określa wzniesienie podstawy kopuły. określasz punkt początkowy kształtu. Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę Dach pofalowany można narysować zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Po narysowaniu Kopuły możliwa jest jedynie edycja poszczególnych jej segmentów. Oznacza to również. Krzywa narysowana w oknie Rzutu jest interpretowana jako przekrój Dachu. Możesz zdefiniować wzniesienie punktu podstawy dachu.Wirtualny Budynek Określ wysokość kopuły mierzoną od jej punktu środkowego. Narysuj szereg łuków (lub użyj Magicznej Różdżki) i kliknij dwukrotnie aby zakończyć. jednakże stosując inne metody. których kąt nachylenia nie przekracza 90 stopni. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na maksymalną tzn. Wpisując mniejszą wartość utworzysz Kopułę spłaszczoną. pojawi się ruchomy obrys połączony z końcami krzywej reprezentującej przekrój rysowanego dachu. Poszczególne połacie składające się na sklepienie mogą być indywidualnie edytowane. kąt jego krawędzi oraz w przypadku użycia prostego wypełnienia także jego grubości. Wciśnij przycisk OK lub Anuluj gdy dokonasz już potrzebnych ustawień. Jeżeli opcja Auto-grupowanie jest aktywne wszystkie elementy zostaną zgrupowane. Pierwszym kliknięciem.

Określenie przekroju dachu różni się dla każdej z trzech metod. Narysuj cięciwę kolebki a następnie kliknij aby określić wysokość i zatwierdzić kształt przekroju dachu. 262 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dach symetryczny pofałdowany Aby narysować Symetryczny pofalowany dach. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Pojawi się Paleta pomocnicza.Wirtualny Budynek orientacji ruchomego obrysu. Narysuj pierwszy bok obrysu prostokątnego dachu na pożądanej wysokości. Istnieją trzy metody rysowania dachów pofalowanych/kolebek w 3D: Kolebkowa/Symetryczna i Złożona. kliknij drugą ikoną. Wpisz ilość segmentów dachu do utworzenia. Dach Kolebkowy Aby utworzyć dach Kolebkowy: Kliknij pierwsza ikonę. Narysuj kształt przekroju dachu określając jego wysokość i kliknij aby zatwierdzić. że poprawne wygenerowanie sklepienia zależy nie tylko od kształtu krzywej przekroju ale również od ustawienia kąta ruchomego obrysu. a dla innego nie. Punkty początkowy i końcowy dachu muszą być wskazane w taki sposób aby pogrubiona linia boczna ruchomego obrysu nie przecinała krzywej przekroju. Dzieje się tak dlatego. Pojawi się okno dialogowe Dach symetrycznie pofalowany.

Uwaga: Metoda ta tworzy połacie. Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu Gdy zaznaczysz narysowany dach. Kliknij dwukrotnie aby zatwierdzić pożądany przekrój. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Nowy kontur zostanie zinterpretowany jako otwór w Dachu. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. którego kontur przecina kontur Dachu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym wieloboku. wewnątrz obrysu istniejącej połaci. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 263 . możesz zmienić jego kąt nachylenia na kilka sposobów.Wirtualny Budynek Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. jednakże obrys otworu zostanie stworzony. Dach Złożony Aby utworzyć dach Złożony: Wybierz trzecią metodę z Palety pomocniczej. Utwórz otwór w dachach 1) Zaznacz połać dachu 2) Przy aktywnym narzędziu Dach narysuj kształt otworu Zdefiniuj kształt dachu klikając tyle razy ile połaci ma posiadać nowy dach złożony. Uwaga: Gdy narysujesz otwór. które w przekroju mają identyczne długości.

aby określić wysokość linii poziomu dachu. wybierz Palety pomocniczej polecenie Zmień kąt nachylenia dachu i graficznie ustal nowy kąt (lub wpisz nową wartość kąta w Podręcznych współrzędnych). Określ wzniesienie Linii poziomu dachu: Użyj dowolnego pola poziomu bieżącej kondygnacji lub zera projektu . • Utwórz linie poziomu dachów Polecenie Projekt > Utwórz linie poziomu dachów dostępne w Rzucie. Zmiana tej wartości powoduje zmianę nachylenia dachu. spowoduje wstawienie linii w wybranym dachu na wysokości zdefiniowanej w oknie Linie poziomu dachów. które wypadają poza obrys wieloboku dachu. Na górze/Na dole: Wybierz. Zaznacz dach w Oknie 3D.Wirtualny Budynek • • Zmień kąt nachylenia w palcie Info lub w oknie dialogowym Ustawień dachu. w którym kliknąłeś. Pomiń linie poza połaciami dachowymi: Zaznacz tę opcję aby pominąć linie. 264 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . czy chcesz mierzyć wysokość do górnej czy dolnej powierzchni dachu. do którego należą. zaznacz Dach a następnie wciśnij klawisz Ctrl+kliknij (MacOS: Cmd+kliknięcie) w dowolnym miejscu połaci dachowej aby wywołać okno dialogowe Wzniesienia dachu. Na Rzucie lub w Oknie 3D. Wprowadź wartość w górnym polu: wzniesienie dachu w przyjmie wpisaną wartość w miejscu.

że dwie połacie nie będą idealnie połączone pomimo ich zgodności o oknie Rzutu. Aby tego dokonać zaznacz dwie przecinające się połacie. że schodzą się ze sobą w przestrzeni 3D. Wpisz pożądany kąt krawędzi dachu. zaznacz dach a następnie kliknij na krawędź kursorem w kształcie Mercedesa w celu wyświetlenia Palety pomocniczej. Uwaga: Opcja ta jest nieaktywna. Następnie zaznaczyć drugą połać i również wciskając Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy niższej połaci. które wypadną poza obrys będą miały tą samą długość co linia odniesienia dachu. którego krawędź będzie pionowa lub pochylona. Znajdź krawędź przecięcia dachów W niektórych sytuacjach możesz potrzebować zetknąć ze sobą dwie połacie lub dokonać poprawek w dachu złożonym np. gdy na Rzucie dwie kalenice nakładają się oznacza to również. Wybierz przycisk Kąt krawędzi dachu aby otworzyć okno dialogowe Kąt krawędzi dachu.) ArchiCAD umożliwia ustawienie indywidualnej wartości kąta dla każdej krawędzi połaci dachowej.Wirtualny Budynek Jeżeli pole nie jest zaznaczone linie zostaną narysowane. Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko gdy połać dachu przecina się z inną połacią. Aby połączyć te dwie połacie należy: Zaznaczyć niższą w oknie Rzutu i trzymając klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy drugiej połaci. W tym przypadku. W tym przypadku linie. Grupuj z dachem: Zaznacz tę opcję aby zgrupować linie poziomów należące do tej samej połaci dachu. wstawić okno połaciowe. gdy włączone jest Zawieszanie grupowania. Dwie płaszczyzny zostaną dostawione do siebie. Możesz utworzyć połączenie. a następnie kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu Aby ustawić dowolny kąt krawędzi dachu. (Po wykonaniu tych czynności w panelu Model okna dialogowego Ustawień dachu uaktywniona zostanie opcja Inne w polu wyboru kąta nachylenia krawędzi. W związku z tym istnieje możliwość. najedź kursorem na ich krawędź wspólną. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 265 .

zostaną nimi docięte wszystkie elementy. pola w tej części okna będą nieaktywne. Aby dociąć elementy do dachu.Wirtualny Budynek Przy bardziej skomplikowanych układach (np. 1) Skorzystaj z jednej z poniższych procedur: 266 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . która część elementów ma zostać docięta. lub • Zaznacz dachy. z którymi będą się przecinały zaznaczone elementy. gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden dach lub jeden z elementów wymienionych powyżej typów. 2) Przejdź do polecenia Projekt > Dotnij do dachu aby otworzyć okno dialogowe Dotnij do dachu. które zamierzasz dociąć. że tylko elementy przecinające się z powierzchnią dachu mogą zostać docięte). gdzie można w przestrzeni obserwować układ dachów oraz przycinanych elementów.pod nimi. “Dotnij Górę" spowoduje docięcie fragmentów elementów znajdujących się ponad dachami. za pomocą których zamierzasz dociąć elementy. 3) Zaznacz typy elementów. Jednakże sam proces wyrównywania krawędzi jest podobny. Docinanie nie jest procesem automatycznym: musisz skorzystać z polecenia Projekt > Dotnij do dachu. (Pamiętaj.) lub "Dotnij Dół" w zależności od tego. gdy prosta połać przecina sklepienie beczkowe) należy ręcznie utworzyć dodatkowe wierzchołki w połaciach dopasowując ich kształt. które się przecinają z powierzchniami zaznaczonych dachów. Polecenie Dotnij do Dachu jest dostępne tylko wtedy. które chcesz dociąć. Elementy są docinane dachami tylko wówczas. • Dotnij elementy do dachu Uwaga: Można również uzyskać efekt przycięcia za pomocą dachu wykonując Operację na elementach bryłowych. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Jeżeli zaznaczysz tylko dachy. postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: które chciałbyś dociąć. Zaznaczenie dachów i elementów przeznaczonych do docięcia zawęża działanie funkcji. do docinania zostaną wykorzystane wszystkie dachy. (Jeżeli przed otworzeniem okna dialogowego zaznaczyłeś elementy do docięcia. Zazwyczaj docinanie do dachu wykonuje się w Oknie 3D. 4) Zaznacz opcję "Dotnij Górę" 5) Kliknij przycisk Dotnij. jeżeli zaznaczysz tylko elementy mające zostać docięte. "Dotnij Dół" . lub • Zaznacz dachy oraz elementy. Korzystanie z funkcji Dotnij do Dachu Dachami można docinać górę lub dół następujących elementów • • • • • • • Ściany Belki Słupy Stropy Drzwi Okna Obiekty Zaznacz elementy. gdy przecinają się z nimi oraz gdy w oknie dialogowym Dotnij do Dachu zaznaczysz odpowiednie typy elementów.

W pierwszym przypadku opcja jest włączona. że wysokość tej ściany pozostała niezmieniona. lub skasujesz Dach. podczas gdy druga pozostaje oddzielną nieprzyciętą ścianą. Możesz przywrócić oryginalne wymiary elementu przy tymczasowym docięciu. Jeżeli element został docięty dachem. Wyjątek: Jeżeli ściana zawiera otwór. Niezależnie od tego. Opcja Ustaw górę/podstawę Ściany/Słupa w najwyższym/najniższym punkcie znajdująca się u dołu okna dialogowego Dotnij do dachu jest domyślnie włączona. Gdy docinasz ścianę dachem. czy opcja ta jest włączona. ścian szczytowych. ściana zostanie podzielona na dwie części: pierwszą przyciętą. Dzięki tej funkcji możliwe jest wykonanie np. W drugim przypadku opcja nie była zaznaczona. czy omawiana opcja będzie włączona. czy nie: Wpływ docinania dachem na ustawienia wysokości ścian i słupów Domyślnie docięcie ściany lub słupa spowoduje zmianę wysokości tych elementów. opcja Ustaw górę ściany/słupa w najwyższym punkcie zmieni się na Ustaw podstawę ściany/słupa w najniższym punkcie. góra ściany zostaje docięta dachem. że wzniesienie dla docinanych elementów zostanie zmodyfikowane w ten sposób. by uzyskać maksymalne wzniesienie góry (przy docięciu góry) lub minimalne wzniesienie podstawy (przy docięciu podstawy). który jej nie pokrywa w całości. docięcie przynosi taki sam efekt wizualny. Efekt docięcia pozostaje nawet gdy schowasz. jednak punkty aktywne wskazują. że wysokość elementu została zmniejszona do najwyższego punktu dociętego elementu. to. Ściana zostaje docięta w taki sam sposób. po operacji docinania ściana pozostanie w jednym kawałku. Na przykładzie. Wyjątek stanowią Stropy: ich docięcie można cofnąć tylko za pomocą polecenia Edycja > Odwołaj. który wypadałby dokładnie na linii przecięcia. Polecenie Cofnij docięcie dachem przyniesie różne efekty w zależności od tego. Uwaga: Zauważ. W tym przypadku zmieni się wartość wzniesienia elementu. przycisk Odwołaj Docięcie Dachem w dolnej części okna dialogowego Ustawień narzędzia (panel Model) staje się aktywny. Punkty aktywne wskazują. Oznacza Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 267 .Wirtualny Budynek Odwołaj docięcie dachem Docięcie elementu może być tymczasowe (dla potrzeb wyświetlania) lub na stałe. lub gdy przesuniesz przycinane elementy. że jeżeli zaznaczysz opcje Dotnij dół.

belek i słupów o złożonych kształtach Za pomocą polecenia Dotnij do Dachu możesz wycinać skomplikowane kształty w ścianach. Słupów i Elementów Bibliotecznych. z których jest zbudowany. przycięta Zaznacz element. Docinanie Dachami oddalonymi Możesz użyć dachu oddalonego (nie leżącego na docinanym elemencie) lub dachu znajdującego się na innych kondygnacjach. krawędź stropu jest zawsze pionowa nawet jeśli zostaje przycięta ukośnym dachem. który chcesz przyciąć. Podczas gdy inne elementy mogą być docinane częściowo. cofnięcie docięcia dachem spowoduje przywrócenie dociętego fragmentu elementu.Wirtualny Budynek przy zaznaczonej opcji zmiany wysokości/wzniesienia. Możliwa jest również odwrotna procedura postępowania: zaznacz połać docinającą a następnie trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij element. belkach lub słupach. gdy znajdują się pod połacią dachu. a następnie przytrzymując klawisz Ctrl (Cmd) kliknij krawędź lub wierzchołek odpowiedniego dachu. Uwaga: Ściany/Belki/Słupy są docinane tylko wtedy. Nie zaznaczenie tej opcji przywróci ścianę lub słup do oryginalnego wzniesienia i wysokości. jednak tylko do najwyższego/najniższego punktu docięcia. Jednakże istnieje zasadnicza różnica pomiędzy docinaniem Stropów a docinaniem Ścian. na której znajduje się przycinany obiekt. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 268 . Użyj Docięcia do Dachu do tworzenia ścian. którego obrys widoczny jest na kondygnacji. Upewnij się czy oryginalne Ściany/Belki/Słupy mają wystarczającą wysokość aby mogły być docięte. Ściana zawsze dopasuje się kształtem do dachu niezależnie od ilości segmentów. Jednakże należy pamiętać. który ma zostać docięty. Element zostanie wtedy docięty płaszczyzną. na której znajduje się ów dach. stropy są zawsze docinane wzdłuż przedłużenia linii przecięcia stropu i docinającego dachu. Poza tym. że każdy dach może wycinać w ścianach tylko równoległe kształty. Docinanie dachami stropów Stropy również mogą być docinane przez dolną lub górną powierzchnię połaci dachu przy pomocy polecenia Projekt > Dotnij do dachu.

Wirtualny Budynek Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera RoofMaker pozwala na dodawanie do poszczególnych elementów projektu specjalnych Obiektów GDL. Słupki). Aby wstawić wymian. W ten sposób będziesz mógł zaznaczyć pojedyncze połacie. Jeżeli zmienisz aktualny kolor pióra. Aby wyświetlić narzędzia RoofMakera w oddzielnej palecie pływającej wybierz Projekt > Dodatki > RoofMaker > Pokaż paletę narzędzi RoofMakera. RoofMaker wykorzystuje linię odniesienia dachu przy konfigurowaniu wstawianych elementów. następnie krokwi narożnych i koszowych i dopiero na końcu zwykłych krokwi. Paleta narzędzi RoofMakera zawiera skróty do wszystkich poleceń RoofMakera zawartych w menu. kleszcze lub jętkę. W ten sposób będziesz mógł łatwiej kontrolować połączenia między elementami. muszą być zaznaczone odpowiednie dwie krokwie (przeciwne dla kleszczy lub jętki i sąsiadujące dla wymianu). zewnętrznej krawędzi ściany (jak w przypadku metody wstawiania Dachów Złożonych). itd. będziesz znać grubość płatwi oraz krokwi narożnych i koszowych. kalenice lub płatwie (belki). że za pomocą RoofMakera można wstawiać elementy konstrukcyjne dachu na wiele sposobów. Po wstawieniu elementy konstrukcji dachu zachowują się jak zwykłe Obiekty i mogą być poddawane modyfikacjom. Pomimo. RoofMaker jest dostępny w menu Projekt > Dodatki. W zależności od typu. w pierwszej kolejności musisz zawiesić Przy wstawianiu krokowi dolna płaszczyzna dachu działa jak płaszczyzna odniesienia. Szczegóły. zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe zawierające parametry tego elementu. Materiały powierzchni oraz warstwa mogą być przypisane wszystkim elementom. (Wstawiając kalenice.) grupowanie (Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie). będziesz znać grubość płatwi. Zalecane jest aby konstruowanie dachu rozpocząć od wstawienia płatwi. Domyślnie wybierany jest aktualny zestaw kolorów pióra dla każdego elementu. Kreator więźby jest funkcją RoofMakera pozwalającą na szybkie i proste utworzenie kompletnej więźby dachowej. będzie on przypisany każdemu nowo wstawionemu elementowi. Zalecane jest również aby ustawiać tę samą wartość grubości dachu co wysokość profilu krokwi. Krokwie zostaną automatycznie umieszczone na górze tej powierzchni. polepszających wygląd projektu w widoku 3D oraz w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. obiekty mogą być wstawione kilkoma kliknięciami lub automatycznie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 269 . wstawiając krokwie. Jest on Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z tym programem. Jeżeli zgrupowanych zostało wiele połaci dachowych. Dzięki temu będziesz mógł docinać dachem elementy znajdujące się ponad krokwiami (np. wystarczy zaznaczyć jedną połać dachową. zalecane jest aby ustawiać linię odniesienia dachu na górnej. patrz Korzystanie z Kreatora więźby na stronie 272. Po wybraniu polecenia umożliwiającego wstawienie elementu. Wstaw krokiew Aby wstawić krokwie.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 270 . Po dokonaniu niezbędnych ustawień wciśnij OK aby powrócić do Rzutu z zaznaczonym dachem. Dostępne są te same parametry co w przypadku wstawiania pojedynczej krokwi. musisz zaznaczyć dwie krokwie.) Pojawi się nowa krokiew. Krokwie muszą znajdować się na tej samej połaci. Kątownik lub Ceownik. Dostępne kształty to prostokątny (domyślny) Dwuteownik. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. na podstawie którego zostały utworzone. obiekt zostanie automatycznie wstawiony na wspólnej krawędzi zaznaczonych połaci. Zaznacz połać dachu. której krokiew narożna łączy się z płatwią a nie z inną krokwią narożną. patrz Wstaw wymian w Pomocy ArchiCADa. inne metody mogą spowodować błędy. Między innymi możesz zmienić wymiary lub kształt profilu krokwi. Po wstawieniu krokwi możesz ją zaznaczyć i otwierając okno dialogowe Ustawień obiektu dokonać modyfikacji jej parametrów. lecz dodatkowo aktywne są opcje związane ze wstawianiem. Krokiew narożna lub koszowa (lub koszowa bez nawisu) zostaje umieszczona wzdłuż wskazanej krawędzi połaci dachu. patrz Okno dialogowe Parametry (wielu) krokwi w Pomocy ArchiCADa. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Kliknij dowolny punkt wewnątrz obrysu dachu. W takim przypadku nie jest konieczne wskazywanie krawędzi.Wirtualny Budynek Zaznacz dach. będący płaszczyzną odniesienia. Więcej szczegółów. na podstawie którego zostały utworzone. Krawężnicę można wstawić również zaznaczając dwie sąsiadujące połacie. która nie jest równoległa ani prostopadła do linii odniesienia tego dachu. przy czym oś pierwszej krokwi będzie przechodzić przez pierwszy punkt Wstaw wymian Aby wstawić wymian. Wstaw krawężnicę (krokiew narożną lub koszową) Krokiew narożna (krawężnica) znajduje się zazwyczaj pomiędzy dwiema połaciami dachu. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. że muszą mieć ten sam kąt nachylenia oraz być prostopadłe do linii odniesienia. Wstaw wiele krokwi Zaznacz dach. Więcej szczegółów. Druga metoda nadaje się do dachów typu kopertowego. której oś będzie przebiegać przez wskazany punkt. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. W oknie dialogowym Parametrów krokwi dokonaj potrzebnych ustawień. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krokwi. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na sposobie zakończenia elementu. wzdłuż której ma zostać wstawiona belka. (Oznacza to również. Pojawi się okno dialogowe Parametrów wymianu.) Krokwie zostaną umieszczone wzdłuż linii wstawienia. patrz Wstaw krawężnicę (krokiew narożna lub koszowa) w Pomocy ArchiCADa. patrz Okno dialogowe Parametry krokwi w Pomocy ArchiCADa. Wybierz Wstaw wiele krokwi z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz drugą ikonę z palety narzędzi RoofMakera. Wybierz Wstaw krokiew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz pierwszą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Wybierz Wstaw krawężnicę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub wybierz trzecią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Kliknij dwukrotnie wewnątrz obrysu zaznaczonego dachu aby określić linię wstawienia.) Wybierz polecenie Wstaw wymian z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krawężnicy. będący płaszczyzną odniesienia. Kliknij jedną z krawędzi zaznaczonego dachu. Więcej szczegółów. Więcej szczegółów. wstawienia a oś ostatniej przez punkt drugi. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem.

Dodatkowe kliknięcie wskaże. a jego linia odniesienia będzie przebiegać przez wskazany punkt. Jeżeli wskazana zostanie jedna z krawędzi dachu płatew zostanie wstawiona wzdłuż tej krawędzi.) Wymian zostanie wstawiony pomiędzy krokwie. Słupy te przedstawiane są Wstaw płatew Zaznacz połać dachu. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany.) Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do okna Rzutu. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 271 . Domyślnie płatew wstawiona będzie poniżej płaszczyzny odniesienia określonej przez zaznaczoną połać dachu jako. Płatew może być również umiejscowiona ponad krokwiami. Kliknij miejsce w obrębię obrysu dachu lub na jednej z bocznych krawędzi aby wstawić płatek. że jej zadaniem będzie podtrzymywanie krokwi od dołu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów murłaty. Pojawi się okno dialogowe Parametrów płatwi. jeżeli chcesz umieścić krokiew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. Dodatkowe kliknięcie wskaże. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. bok murłaty będzie przebiegał wzdłuż tej krawędzi.) Symbol 2D obiektu Płatew posiada wypełnienie kryjące aby zasłaniać słupy stojące pod spodem. W tej sytuacji musi zostać określona wysokość profilu krokwi. powstanie płatew pochyła a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Kliknij pomiędzy krokwiami. po której stronie linii odniesienia ma leżeć murłata. oś płatwi będzie przebiegać przez wskazany punkt i będzie równoległa do linii odniesienia dachu. a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Kształt Symbolu 2D odzwierciedla wybraną opcję. Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. powstanie murłata pochyła. Murłata domyślnie umieszczana jest poniżej płaszczyzny odniesienia utworzonej na podstawie zaznaczonego dachu. Określ wymiary przekroju poprzecznego płatwi. Kliknięcie wewnątrz wieloboku dachu określi położenie tylko jednej strony płatwi. Wymiany są zawsze ułożone równolegle do linii odniesienia dachu a co za tym idzie prostopadle do krokwi.Wirtualny Budynek Wymiany wstawiane są na tej samej wysokości co krokwie. Szczegóły. patrz Wstaw płatew w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. jeżeli chcesz umieścić płatew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie). (np. oś płatwi będzie równoległa do linii odniesienia dachu.) Jeżeli klikniesz krawędź. patrz Wstaw murłatę (belkę) w Pomocy ArchiCADa. Teraz musisz kliknąć na jedną z krawędzi dachu lub wewnątrz jego obrysu. Możesz również określić wymiary przekroju poprzecznego murłaty. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. dla której chcesz utworzyć płatwie i wybierz Wstaw płatew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij piątą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Mogą być ustawione pionowo lub obrócone prostopadle do powierzchni dachu. po której stronie odniesienia ma leżeć płatew. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Wstaw murłatę Zaznacz odpowiednią połać dachu i wybierz Wstaw murłatę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij szóstą ikonę w palecie narzędzi RoofMakera). Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia płatwi. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia murłaty. (np.

Wirtualny Budynek przeważnie jako duże kółka wskazując istnienie pod płatwią elementów konstrukcji. Wybierz Wstaw jętkę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ósmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. które wskazałeś zostaną teraz wstawione do projektu. będziesz musiał wskazać kursorem. Po wstawieniu wszystkie elementy więźby zachowują się jak standardowe Obiekty i w taki sposób mogą być edytowane. wzniesienie kleszczy zostanie ustalone w odniesieniu do wyżej położonej krokwi. musisz zaznaczyć dwie krokwie. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. Kliknięcie OK spowoduje powrót do okna Rzutu. Oprócz parametrów określających wymiary przekroju poprzecznego kleszczy. Krokwie będą umieszczone w najdogodniejszy sposób. Oprócz wymiarów przekroju poprzecznego jętki. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. Jeżeli wybrałeś opcję Jednostronne. zgodnie z twoimi wytycznymi. kleszczy lub jętek za pomocą jednej operacji. Pojawi się okno dialogowe Parametrów jętki. Możesz skorzystać z poleceń "Przenieś na wierzch" i "Przenieś na spód" aby odpowiednio ułożyć kolejność wyświetlania elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 272 . Pojawi się okno dialogowe Parametrów kleszczy. elementy kleszczy zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach. musisz określić wysokość. patrz Wstaw Kleszcze w Pomocy ArchiCADa. Wstaw jętki Aby wstawić jętkę. Więcej szczegółów. Kleszcze mogą być jednostronne lub dwustronne. Jeżeli wybrano opcję Dwustronne. Pojawi się okno dialogowe Kreatora więźby. Pozwala na wstawienie krokwi. płatwi. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. wymianów. patrz Okno dialogowe Kreatora więźby w Pomocy ArchiCADa. liczoną od Zera Projektu lub Bieżącej kondygnacji. Jętka zostanie automatycznie wstawiona do Projektu w odpowiednim miejscu. Szczegóły. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. patrz Wstaw jętki w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powrócisz do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. musi zostać zdefiniowana ich wysokość mierzona od punktu wstawienia obu krokwi (który przeważnie pokrywa się z położeniem linii odniesienia dachu). Wstaw kleszcze Aby wstawić kleszcze musisz zaznaczyć dwie krokwie. na której zostanie ona wstawiona. dla których chcesz utworzyć elementy konstrukcji. Wszystkie elementy. po której stronie ma zostać wstawiony kleszcz. Korzystanie z Kreatora więźby Kreator więźby pozwala na szybkie i proste skonstruowanie całej więźby dachowej. Jeżeli obie krokwie nie znajdują się na tej samej wysokości. Wybierz Kreatora więźby z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ostatnią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Wybierz Wstaw kleszcze z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz siódmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Na początku zaznacz wszystkie połacie dachowe. Więcej szczegółów.

Tak jak w przypadku rysowania Ścian po wskazaniu pierwszego punktu myszką pojawia się Paleta pomocnicza umożliwiająca rysowanie odcinków po łuku. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Tworzenie Stropów Gdy określisz już wszystkie parametry Stropu w oknie dialogowym Ustawień stropu. możesz przystąpić do jego rysowania używając jednej z Metod geometrii dostępnych w palecie Info. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do stropu”. Słupach. Grubość takiego stropu warstwowego jest definiowana w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. czy Belkach. jak wszystkie elementy konstrukcyjne. powierzchnie przekroju. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Stropy Stropy są podstawowymi poziomymi elementami budynku w ArchiCADzie. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. dolnej i bocznych). Szczegóły. mogą być przycinane dachami. Stropy. W widoku 3D możesz przypisać różne materiały różnym powierzchniom stropu (górnej. typ na zwykły (nie warstwowy) lub zmienić grubość warstw struktury w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. • Za pomocą pierwszej metody (ikona po lewej) możesz narysować Strop wieloboczny. Jeżeli chciałbyś zmodyfikować grubość stropu w oknie Ustawień Stropu. Nowy Strop może być narysowany zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu stropów (np. Geometria Stropu W palecie Info dostępne są trzy Metody geometrii Stropów. Głównie stosuje się je do modelowania podłóg lub rozdzielania poziomów. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania stropów na rzutach. patrz Ustawienia narzędzia Strop w Pomocy ArchiCADa. wypełnienie przekrojowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Stropu. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni stropu. Więcej szczegółów. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. Uwaga: Domyślnie stropy są strukturami warstwowymi. Jednakże w przypadku stropów istnieje ważna różnica: Inaczej niż przy Ścianach. przycięcie Stropu nie może zostać cofnięte w oknie dialogowym Ustawień stropu. Grubość stropu warstwowego nie może być modyfikowana w oknie Ustawień Stropu. musisz zmienić jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 273 . i jest równa sumie grubości wszystkich warstw struktury.

patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Jeżeli wieloboki Stropu przecinają się wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający. Aby utworzyć siatkę należy narysować główne kontury zrzutowane na Powierzchnię Odniesienia. następnie przeciągnięcia kursora prostopadle aby ukończyć strop. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. przypadkowo utworzony strop możesz usunąć). Umieszczanie Otworów w Stropach Bardzo często projekt wymaga narysowania płyty Stropu z otworem (np. W Rzucie widoczne są tylko obrys oraz krawędzie siatki. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. siatkę wraz z powierzchniami bocznymi lub bryłę. Więcej szczegółów. w zależności od metody konstrukcyjnej wybranej w oknie Info oraz ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień siatki. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 274 . • Gdy narysujesz otwór. Więcej szczegółów. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. atrium). Siatka tworzona jest na podstawie Powierzchni Odniesienia oraz grzbietów Siatki. powstały kontur zostanie potraktowany jako nowy Strop nawet jeśli znajduje się w obrębie już istniejącego. W Widoku 3D. którego kontur przecina kontur Stropu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym Stropie. Wyświetlanie Siatki Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Boki Stropu prostokątnego są zawsze równoległe do Siatki ortogonalnej. • Druga i trzecia metoda umożliwiają narysowanie Prostokątnej lub Prostokątnej obróconej płyty Stropu. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień. jednak wielobok zostanie mimo wszystko utworzony. • Jeśli zapomnisz zaznaczyć istniejący Strop przed rozpoczęciem rysowania otworu. jednakże obrys otworu zostanie utworzony. (W oknie 3D powstały w ten sposób strop nie będzie widoczny do póki go nie zaznaczysz. Podczas ewentualnej późniejszej edycji płyty Stropu za pomocą narzędzi dostępnych w Palecie pomocniczej. Zaznacz Strop i uaktywnij Narzędzie Strop. powierzchnie przekroju. Prostokąt jest definiowany poprzez wskazanie dwóch wierzchołków leżących po przekątnej. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do siatki”. Metoda obróconego prostokąta wymaga uprzedniego zdefiniowania kąta obrotu. następnie narysuj dowolny kształt otworu w obrębie płyty. Nowy wielobok zostanie zinterpretowany jako otwór w płycie Stropu. Siatki Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi poprzez zdefiniowanie ich charakterystycznych punktów i dokonanie interpolacji pomiędzy nimi. klatka schodowa. Następnie możesz wznosić charakterystyczne punkty ponad tę powierzchnię. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni siatki. przecinające się wzajemnie boki Stropu zostaną automatycznie naprawione. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień siatki możesz przystąpić do rysowania. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. możesz uzyskać samą powierzchnię siatki.

Grzbiety są generowane tylko pomiędzy wierzchołkami o różnych wysokościach. Rysownie Regularnej siatki prostokątnej Metoda Regularna siatka prostokątna (czwarta w palecie Info) umożliwia szybkie utworzenie regularnej siatki z płaską powierzchnią. patrz Tworzenie Stropów na stronie 273. Jeżeli włączona jest opcja Pokaż wszystkie grzbiety. Zobacz także Okno dialogowe Regularna siatka prostokątna w Pomocy ArchiCADa. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. co analogiczne metody dla narzędzia Strop. ArchiCAD narysuje nową siatkę. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. W górnej części okna dialogowego możesz zdefiniować podziały wzdłuż dwóch prostokątnych krawędzi siatki regularnej. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. Masz możliwość wyświetlenia wszystkich grzbietów lub tylko tych. Po zatwierdzeniu ustawień. (Opcja ta znajduje się w oknie dialogowym Ustawień Siatki). Geometria Siatki Istnieją cztery metody geometrii siatki dostępne w palecie Info. Szczegóły. czwarty zostanie wygenerowany automatycznie.Wirtualny Budynek niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Utwórz siatkę Nowa Siatka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Rysowanie Wielokątnej lub Prostokątnej Siatki Metody geometrii siatki Wielokątnej i Prostokątnej/Prostokątnej Obróconej działają w ten sam sposób. W pierwszej kolejności rysujesz obrys siatki wzniesiony ponad płaszczyznę bazową o wartość ustaloną wcześniej w oknie Ustawień Siatki. zdefiniowanych przez użytkownika. Po zdefiniowaniu prostokątnego obrysu siatki pojawi się okno dialogowe Regularna siatka prostokątna. Grzbiety zdefiniowane przez użytkownika są zawsze widoczne. Następnie musisz określić wzniesienie trzech rogów siatki. Możesz utworzyć siatkę Wielokątną. ArchiCAD wyświetli również grzbiety powstałe poprzez połączenie wierzchołków siatki. Prostokątną i Prostokątną Obróconą a także Regularną siatkę prostokątną. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. Każdy z grzbietów wygenerowany przez ArchiCADa łączy dwa wierzchołki znajdujące się na różnych wysokościach i nie połączone grzbietem zdefiniowanym przez użytkownika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 275 . Szczegóły. Istnieją dwa rodzaje grzbietów w siatce: zdefiniowane przez użytkownika oraz wygenerowane.

Wirtualny Budynek Edytuj wzniesienie punktów siatki 1) Zaznacz siatkę. lub łańcuch segmentów za pomocą metodą Siatki Wielokątnej. które już istnieją. z którego możesz wybrać obecną płaszczyznę odniesienia dla wysokości. Jeżeli rysowana linia lub wielokąt wyjdą poza obrys istniejącej siatki. który znajduje się w całości wewnątrz obrysu siatki. Więcej szczegółów. 2) Narysuj zamknięty wielobok. by wyświetlić paletę pomocniczą. które już istnieją. aktywna będzie tylko ta opcja. Strzałka poniżej pola tekstowego otwiera menu rozwijane. Zaznaczenie pola Zastosuj do wszystkich spowoduje przypisanie nowej wysokości do wszystkich punktów edytowanego grzbietu. (jeżeli narysowany został otwarty wielokąt. Zmiana wzniesienia pojedynczego wierzchołka nie wpłynie na wartość wzniesienia sąsiednich wierzchołków. Dodaj nowe punkty siatki 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. punkty”. 276 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wysokość węzła siatki. 3) Wybierz opcję “Utwórz otwór”. tylko wierzchołki znajdujące się w jej obrębie będą ją modyfikować. 2) Przy aktywnym Narzędziu Siatka kliknij punkt zaznaczonej siatki. Więcej szczegółów. a punktami. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. 2) Narysuj zamknięty wielobok.) pomiędzy istniejącymi punktami siatki. 3) Wybierz opcję “Dodaj nowe 3) Wybierz polecenie Podnieś Punk Siatki. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację pomiędzy istniejącymi punktami siatki. a punktami. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację 4) W polu tekstowym możesz wpisać nową wartość wzniesienia. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. Utwórz otwór w siatce 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę.

po lewej. natomiast kategoria “Komunikacja” może być przypisana do korytarzy. które będą wyświetlane na biało. Można przypisać inne wypełnienie strefy używając dowolnego wypełnienia. zobacz Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D na stronie 277). 2) Aktywuj ikonę wypełnienia kryjącego. Możesz modyfikować sposób wyświetlania strefy w zależności od przeznaczenia projektu. Kategoria Strefy definiuje kolor wypełnienia domyślnej strefy oraz rodzaj Metryczki Strefy używane dla stref przypisanych tej Kategorii. podczas gdy projekt koncepcyjny kolory kategorii stref. definiować własne kategorie oraz parametry metryczek stref używając polecenia Opcje > Atrybuty Elementów > Kategorie stref. Kategorie Stref Każdej strefie tworzonej w projekcie jest w oknie dialogowym Ustawień Strefy przypisana Kategoria Strefy. W przypadku wypełnień stref. Ich funkcje dają użytkownikowi dużą swobodę w wykorzystaniu tych danych w obliczeniach towarzyszących każdemu projektowi. 1) Przejdź do panelu Rzut w oknie Ustawień Strefy.Wirtualny Budynek Strefy W ArchiCADzie Strefy są elementami przestrzennymi. możesz jednak. będzie ono domyślnie wyświetlane na Rzucie. (Masz jednak pełną dowolność w korzystaniu z wypełnień stref. projekt konstrukcji będzie wyświetlał wypełnienia kryjące stref. Na przykład. 3) Wybierz rodzaj wypełnienia z Jeśli przypisałeś wypełnienie Strefy. Wymiary stref są powiązane. iż wartości powierzchni stref będą uaktualniane przy każdej ich modyfikacji. Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D Domyślnie strefy wyświetlane są w kolorze przypisanej im kategorii. oznacza to. skrzydła budynku. bloki zabudowy lub przestrzenie o różnych funkcjach w budynku. Aby rozróżnić wyświetlenie wypełnienia stref na Rzucie. Strefy dostarczają istotnych danych dotyczących powierzchni i kubatur w budynku. Zasadniczą funkcją Kategorii Stref jest rozróżnienie za pomocą kolorów przestrzeni o różnym przeznaczeniu: na przykład. W ArchiCADzie dostępny jest szereg domyślnych Kategorii stref. należy użyć opcji w panelu Wyświetlenia wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. możesz przypisać kategorię “Biura” do wszystkich przestrzeni biurowych w projekcie. rozwijanej listy. odpowiednie ustawienia można odnaleźć w części panelu o nazwie Zastąp Wypełnienia Stref. według uznania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 277 . które będą wyświetlane w kolorze różowym. Zazwyczaj reprezentują pomieszczenia. Strefy w 3D mogą również służyć do wstępnego modelowania (projektowania) kubatur.

Wyświetlanie stref o pochyłych ścianach Strefy otoczone przez Ściany pochyłe dokładnie odzwierciedlają ich geometrię. Metryczki Stref Metryczki Stref są interaktywnymi. Jeżeli nie chcesz wyświetlać żadnych Metryczek Stref w projekcie. który wyznacza obszar strefy widoczny na Rzucie (możesz edytować ten wielobok. Wybierz polecenie Przesuń pod-element z Palety pomocniczej. zaznacz pole “Ukryj Metryczkę” w menu Dokument >Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. powierzchnię oraz inne opcjonalne parametry. Metryczka Strefy zawiera tekstowe informacje dotyczące strefy takie jak: nazwę. lecz nie wpłynie to na kształt strefy w 3D) oraz wielobok ze zwykłymi punktami zaznaczania wskazuje rzeczywisty rozmiar strefy 3D u jej podstawy (kształtu tego wieloboku nie można edytować. Więcej na temat Metryczek stref. Ustawienia te mają charakter globalny i odnoszą się do wszystkich stref w projekcie. dokładna zawartość Metryczki Strefy zależy od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień Strefy. Więcej szczegółów. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. parametrycznymi Obiektami GDL.Wirtualny Budynek Zaznacz pole Zastąp Wypełnienia Stref. • Przesuwanie Metryczki strefy Metryczka strefy może zostać przesunięta niezależnie od Strefy: • • Kliknij wierzchołek Metryczki strefy. • 278 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . numer. Są one przechowywane w Bibliotece ArchiCADa. zobacz Panel Metryczka strefy (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Takie Strefy wyświetlane są na Rzucie za pomocą dwóch oddzielnych wieloboków: • wielobok z edytowalnymi punktami zaznaczania. aby wybrać inne preferencje wyświetlania wypełnienia stref.) Wyświetlanie Metryczek Stref w 2D Domyślnie Metryczki Stref są wyświetlane. Przesuń Metryczkę strefy do nowego położenia. których wygląd i zawartość mogą być dostosowane do potrzeb architekta. Metryczka Strefy wyświetlana dla danej strefy zależy od Kategorii do której przypisana jest strefa.

przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. przejdź do okna Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D i ustaw parametr Kontury na Szkicowe aby w 3D wyświetlać tylko Strefy bez elementów konstrukcyjnych. kategorię. Metoda ta polega na narysowaniu wieloboku (jak przy dowolnym wieloboku) klikając każdy róg strefy. Aby osiągnąć ten efekt uaktywnij Kombinację Warstw “Pokaż Strefy 3D jako bryły”. takie jak: nazwę. gdy strefa nie jest w całości otoczona elementami konstrukcyjnymi (np. że większość Stref jest rozgraniczona Ścianami a jedynymi otworami są Okna i Drzwi. Więcej szczegółów. Będziesz mógł wówczas wskazać kliknięciem położenie Metryczki strefy. Krawędź wewnętrzna oraz Linia odniesienia . możesz wybrać jedną z nich w palecie Info. Gdy zdefiniujesz już obrys strefy korzystając z którejkolwiek z metod. Szczegóły. ArchiCAD dokonuje dokładnych obliczeń geometrii oraz atrybutów ilościowych kubatur stref. Możesz edytować obszar strefy graficznie zaznaczając ją i korzystając z narzędzi Palety pomocniczej. Jeżeli wybierzesz opcję Najlepsze. W 3D Strefy przedstawione są jako kubatury. patrz Ustawienia narzędzia Strefa w Pomocy ArchiCADa. Teraz możesz określić kształt strefy. patrz Okno 3D na stronie 177. pojawi się kursor Młotka. otwórz okno dialogowe Widok > Elementy Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D i upewnij się czy "Strefy" są zaznaczone. Gdy wybrany jest tryb Kolorowanie. zobaczysz kolorowane Strefy otoczone elementami konstrukcyjnymi. Elementy zakryte przez bryłę strefy nie będą w ogóle widoczne. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. Dostępne są trzy Metody definiowania strefy. plany zagospodarowania terenu). Metryczka strefy nie musi znajdować się wewnątrz wieloboku Strefy. bez względu na złożoność ich kształtów. wysokość oraz zawartość metryczki. Tworzenie Stref W oknie dialogowym Ustawień strefy zdefiniuj podstawowe parametry strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 279 . opierają swoje działanie na fakcie.Wirtualny Budynek Wyświetlanie kubatury Stref w 3D Aby wyświetlić kubaturę strefy w 3D. Wysokość strefy (wartość Z) nie jest ograniczona granicami określonymi w widoku 2D. Strefy utworzone tą metodą nie mogą być aktualizowane za pomocą polecenia Uaktualnij strefy. Możesz ręcznie narysować kontur strefy (używając pierwszej metody) lub pozwolić aby ArchiCAD rozpoznał strefę na podstawie otaczających elementów konstrukcyjnych (dwie metody Automatycznego rozpoznawania). kubatura strefy w 3D przyjmuje wysokość zdefiniowaną w Ustawieniach strefy. Uwaga: Słupy nie mogą ustanawiać obszaru strefy. Metoda Wielokąta Metoda Wielokąta (ręcznie) jest najlepsza wtedy. Metoda Automatycznego Wykrywania Pozostałe dwie automatyczne metody.

Uwaga: W przypadku ścian pochyłych lub złożonych Metoda Linii odniesienia nie uwzględni w rzeczywistości linii odniesienia ściany. że wybrana jest opcja Granica strefy w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień odnośnego narzędzia. Narysowana linia. Szczegóły. ArchiCAD przyjmie jako granicę strefy wewnętrzną krawędź elementów konstrukcyjnych tworzących strefę. Metoda Linia odniesienia wykorzystuje osie ścian aby określić granicę strefy. lecz raczej jej krawędź wewnętrzną. Szczegóły. których linie odniesienia będą znajdować się na ich zewnętrznych krawędziach to Wypełnienie strefy nie zakryje symboli ścian dopóki nie zaznaczysz polecenia Przenieś na wierzch z menu Edycja > Kolejność wyświetlania. Aby wykluczyć ścianę z tej granicy. ponieważ techniki te nie mogą modyfikować kształtu kubatury strefy. patrz Obliczanie powierzchni i objętości stref na stronie 282. Zwróć uwagę na fakt. oznacza to. że nawet jeśli narysujesz ściany. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. 280 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . iż wszystkie ściany tworzące zamkniętą przestrzeń zostaną domyślnie uznane za granice strefy. jako granicy strefy (Nie można edytować technikami graficznymi wieloboku strefy utworzonego metodami automatycznymi. • W takim przypadku domknij Strefę poprzez: • • użycie Metody Wielokąta wstawienie drzwi w pusty otwór w ścianie. znajdujący się w panelu Tworzenie list i etykiet okna dialogowego Ustawień ściany jest ustawiony na "Granica Strefy". narysowanie linii. Ręcznie utwórz obrys strefy Jeżeli Strefa nie jest w pełni ograniczona. łuk lub krzywa może być traktowana jako granica strefy pod warunkiem. ale pełni rolę Granicy strefy. który chciałeś określić jako Strefę. ArchiCAD będzie kontynuował definiowanie wieloboku strefy poza obszar. Może się wtedy okazać. mających tę samą wysokość co Ściana . że efekt będzie niezgodny z twoimi oczekiwaniami (zobacz rysunek po prawej).Wirtualny Budynek • Jeżeli wybierzesz metodę Wewnętrzna krawędź. parametr Odniesienie do stref.) • Wyklucz ścianę lub słup z granicy strefy Domyślnie.ściana nie jest pokazana w 2D. po prostu zmień ten parametr na "Brak".

Punkt ten jest wykorzystywany przy rozpoznawaniu granicy strefy podczas późniejszych aktualizacji. lub zaznaczyć strefę i wybrać. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 281 . Docięcie zostanie wykonane po wciśnięciu przycisku Dotnij w oknie dialogowym. Uwaga: Kubatury stref będą docinane przez każdy element przechodzący przez wiele kondygnacji. Gdy docinasz strefę dachem. zobaczysz krzyżyk wewnątrz Strefy w miejscu. Dach). Ścianę. Uwaga: Możesz również odwołać docięcie dachem podczas uaktualniania strefy. wszystkie pola wyboru będą zaznaczone na szaro. należy kliknąć bliżej przyszłej granicy strefy. Słup. patrz Panel Model (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Przycięcie bryły Strefy może zostać odwołane poprzez wciśnięcie przycisków Odwołaj docięcie góry lub Odwołaj docięcie dołu znajdujących się w panelu Model okna dialogowego Ustawień strefy. Zaznacz odpowiednie pola. jakie typy elementów dociąć do tej strefy. Belkę lub Element biblioteczny) i dociąć do niego Strefę. Szczegóły. jeśli element ten nachodzi na Strefę. aby określić które elementy dociąć do strefy. stropami i belkami za pomocą polecenia Edycja > Dotnij strefę. Wówczas strefa zostanie utworzona poprawnie.Wirtualny Budynek Jeżeli żądana strefa będzie obejmować również wolnostojące elementy konstrukcyjne. Możesz zaznaczyć element (Dach. Docięcie strefy innym elementem Kubatury stref mogą być docinane do dachami. możesz pominąć znajdujące się w nim otwory. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. Istnieje możliwość docięcia góry i spodu kubatury strefy. zaznaczając opcję Pomiń otwory. które wskazałeś jako pierwsze przy rysowaniu powierzchni Strefy. Punkt odniesienia Strefy Jeżeli wstawisz Metryczkę strefy po uprzednim wybraniu jednej z metod automatycznego rozpoznawania. Strop. Aby temu zapobiec. Jeśli w Projekcie zaznaczysz tylko jeden typ elementów (np. Krzyżyk ten jest punktem odniesienia Strefy. podczas wstawiania metryczki strefy może pojawić się komunikat ostrzegający. Zobacz także Aktualizacja Stref na stronie 283.

które będą odejmowane od stref. dotyczących warunków pomniejszania zmierzonej powierzchni Strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Odniesienie do stref Dla każdej ściany bądź przegrody strukturalnej możesz określić Odniesienie do Strefy. stanowią granice strefy na każdej kondygnacji. które przechodzą przez wiele kondygnacji i mają wybrany tryb wyświetlania "Automatycznie" . przegród konstrukcyjnych bądź słupów o małych rozmiarach wolałbyś zignorować to ustawienie. jej krawędź.): Ściana lub Przegroda Strukturalna ustawiona jako “Granica strefy” będzie pełniła funkcję ograniczenia strefy. gdy włączyłeś opcję “Zmniejszania powierzchni Stref”. oraz czy element ten będzie odejmowany przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. Aby określić minimalne rozmiary elementów. Słup ustawiony jako “Granica strefy” nie może stanowić krawędzi strefy (chyba że znajduje się w obrębie ściany będącej granicą strefy). zawierającym opcje związane ze sposobem przeliczania powierzchni wnęk w ścianach. przejdź do okna Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. 2) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy będzie oznaczało. dla których menu rozwijalne znajduje się w panelu Tworzenie list i etykiet. Taki element będzie tworzył krawędź strefy. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Obliczanie powierzchni i objętości stref W dokumentacji powierzchnie stref zazwyczaj umieszczane są w Metryczkach stref. zawarte są również w Listach stref w menu hierarchicznym Dokument > Zestawienia i listy > Listy stref. czyli zdecydować. Więcej szczegółów. Ustawienia słupów i Ustawienia przegród strukturalnych. ustawiona jako “Granica strefy” nie będzie wliczana do powierzchni mierzonej strefy. Do wyboru są następujące opcje: 1) Zmniejsz objętość Strefy (nie dostępne dla pochyłych słupów. że w przypadku ścian. obniżeń sufitów oraz wolnostojących ścian i słupów. jednak ich powierzchnia zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni strefy. Szczegóły. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli ściana lub przegroda strukturalna tworząca “Granicę strefy” jest pochyła. Granica Strefy rysowana jest przy słupa. Można zdefiniować to ustawienie w oknach dialogowych Ustawienia ściany. która definiuje obszar Strefy. może się okazać. Elementy. że zostanie włączona odpowiednia opcja w oknie dialogowym Ustawień Elementu. Granica Strefy rysowana jest przy podstawie ściany. Więcej szczegółów. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Aby stwierdzić jaka część powierzchni strefy została odjęta przez ściany i słupy. Sposób w jaki ArchiCAD przelicza strefy zależy od kilku różnych ustawień: • Od opcji Odniesienie do stref wybranej dla Ścian i Słupów. • Od Ustawień w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. Dodatkowo powierzchnia ściany/przegrody strukturalnej umieszczonej wewnątrz strefy. będzie to brane pod uwagę przy określaniu geometrii strefy i dana ściana strefy będzie również 282 . Uwaga: Dowolny element linearny może także stanowić "Granicę strefy” pod warunkiem. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. czy ściana bądź słup będzie tworzyć Granicę Strefy. Jednak powierzchnia pionowego słupa znajdującego się wewnątrz strefy. na której się znajdują. ustawionego jako “Granica strefy" nie będzie wliczana do mierzonej powierzchni strefy. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. pochyła. • Od ustawień w panelu Zliczanie powierzchni okna dialogowego Ustawień strefy. przejdź do panelu Zliczanie Powierzchni w oknie dialogowym Ustawienia Strefy. (kubatura strefy nadal będzie zawierać objętość ściany/słupa) Uwaga: Nawet w przypadku. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa.

jednak ich powierzchnia i objętość zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. Ikony pojawiające się w tej kolumnie oznaczają rezultat ostatniej aktualizacji: : Wszystko w porządku. Dodatkowo. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. Okno dialogowe Uaktualnij strefy Szczegóły. na której znajduje się Strefa jest zablokowana. 4) Brak oznacza. 3) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz objętość Strefy będzie oznaczało. : Strefa została utworzona ręcznie i nie może być automatycznie uaktualniona. patrz Okno dialogowe Uaktualnij strefy w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Odblokuj warstwę w oknie dialogowym Parametry warstw i powtórz polecenie aktualizacji. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa.70m) zawierającej wolnostojący słup o wymiarach 1m x 1m. że Ściana/Przegroda strukturalna/Słup będą ignorowane podczas przeliczania Strefy. Podobnie jak w przypadku wieloboków będziesz musiał poprawić jej geometrię lub podzielić ją na dwie Strefy. Opcja Obrys Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy Ograniczenie Strefy w pionie Brak Powierzchnia 99 m2 99 m2 99 m2 100 m2 Objętość 267. funkcja ta poinformuje cię o wszystkich niewłaściwie utworzonych Strefach.3 m3 270 m3 W tym oknie dialogowym znajdują się następujące kolumny: • Status: W tej kolumnie pojawia się informacja czy dana strefa może być uaktualniona i jeśli nie może wyświetlana jest nazwa problemu. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. Możesz sprawdzić Aktualizacja Stref Jeżeli dokonasz jakiś zmian w Projekcie. Więcej szczegółów. powierzchnia strefy i objętość takiego elementu będą doliczane do powierzchni i objętości zajmowanych przez element. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 283 . : Warstwa. Poniższy przykład wraz z tabelą pozwala zrozumieć działanie tych opcji w przypadku strefy o wymiarach 10m x 10m (o wysokości 2. strefy powiązane nie zostaną automatycznie zaktualizowane. ArchiCAD pomyślnie zaktualizował Strefę.3 m3 270 m3 267. : Krawędzie Strefy przecinają się.

Akcesoriów oraz Łączników: są to komponenty Przegrody Strukturalnej. Paneli. Przegrodami Strukturalnymi można manipulować w ten sam sposób. : Strefa. Profili. Nazwa: W tej kolumnie wyświetlana jest nazwa danej Strefy. Kliknij przycisk Pokaż zaznaczone strefy aby odnaleźć daną Strefę. zaznacz pole Zachowaj położenie metryczki po uaktualnieniu. (Możesz zmienić jednostkę w jakiej wyświetlana jest powierzchnia. : Strefa. zaznacz pola Odwołaj docięcie góry po uaktualnieniu i/lub Odwołaj docięcie dołu po uaktualnieniu. Jeżeli chcesz odwołać dokonane wcześniej docięcia kubatury strefy. ponieważ wystąpiły problemy ze znalezieniem wszystkich jej krawędzi. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Aby umożliwić jednoczesną kontrolę nad całą hierarchią.) Aby Metryczka strefy po aktualizacji znalazła się w swoim oryginalnym położeniu. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Szczegóły. Jeżeli pojawi się ten błąd. patrz Docięcie strefy innym elementem na stronie 281. a następnie powtórz aktualizację. Dodane m2: W tej kolumnie wyświetlana jest wartość powierzchni o jaką dana strefa została zmieniona. Nr: W tej kolumnie wyświetlany jest numer przypisany do danej Strefy. co każdym innym elementem konstrukcyjnym w programie ArchiCAD. ułożone na powierzchni przegrody zgodnie ze skonfigurowanym schematem. umożliwia utworzenie Przegrody Strukturalnej w Rzucie. zaznaczając ją na liście i klikając przycisk Pokaż zaznaczone strefy. Szczegóły. który można poddawać edycji. który musi znajdować się wewnątrz jej obrysu. komponenty Przegrody Strukturalnej można wstawiać Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 284 . Ten błąd może się pojawić tylko wtedy gdy pracujesz nad wspólnym projektem w Zespole i dana Strefa jest przypisana do innego członka zespołu. Każda automatycznie wstawiona Strefa posiada punkt odniesienia. Uwaga: Pozostawienie tych opcji nie zaznaczonych. Przegroda Strukturalna to pojedynczy element składający się z komponentów tj. Jednak w przeciwieństwie do innych elementów. przesuń punkt odniesienia tak by znajdował się wewnątrz Strefy. : Punkt odniesienia Strefy znajduje się poza jej granicą. otwierając menu rozwijane w prawym górnym rogu tego okna dialogowego. która próbujesz zaktualizować nie może zostać poprawnie dopasowana. Musisz poprosić członka zespołu aby udostępnił tobie Strefę. którą próbujesz zaktualizować nie znajduje się w twoim obszarze roboczym. znajdujące się w zwykłej Palecie Narzędzi ArchiCAD. patrz Punkt odniesienia Strefy na stronie 281.Wirtualny Budynek daną strefę. Przekroju/Elewacji/RŚ lub oknie 3D. Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe Narzędzie Przegroda Strukturalna. ustawienia kolejnych szczebli systemu obejmujące ogólny schemat oraz konfigurację poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej zorganizowano jako wielozakładkowe okno dialogowe ustawień. może w przyszłości powodować konflikty.

Wirtualny Budynek lub edytować pojedynczo. Ponadto. edycji Przegrody Strukturalnej możesz dokonać na dwóch poziomach: 1) można edytować Przegrodę Strukturalną jako całość. zachowując przy tym wszystkie cechy systemu. W tym trybie można edytować tylko komponenty i schemat wybranej Przegrody Strukturalnej. Jest to graficzny obszar roboczy 3D. przejdź do trybu Edycja. Ponieważ Przegrody Strukturalne charakteryzują się często złożoną geometrią. gdzie można edytować poszczególne komponenty graficznie lub korzystając z odnoszących się do nich okien dialogowych ustawień. Na poziomie trybu edycji. Obejrzyj Przegrodę Strukturalną wstawioną do twojego projektu. Poszczególne. Panele czy Łączniki). Aby dokonać edycji poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. a parametry każdego komponentu są zdefiniowane w Ustawieniach Domyślnych Przegrody Strukturalnej. posiadający dedykowane narzędzia i techniki edycji komponentów Przegród Strukturalnych. Kolejne kliknięcie kursorem w kształcie słońca określi stronę Przegrody Strukturalnej. Kliknij OK. podobny do obszaru roboczego ArchiCADa. wybierz metodę geometrii a następnie narysuj linię odniesienia. W tym Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie Utworzenie Przegrody Strukturalnej wymaga wprowadzenia prostego elementu graficznego. Szczegóły dotyczące metod geometrii Przegród Strukturalnych dla różnych okien znajdziesz w rozdziale Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. Edycja na poziomie systemu lub całej Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. poddane edycji komponenty Przegrody Strukturalnej będą od momentu modyfikacji posiadały Ustawienia Użytkownika. jako odniesienie. na jej podstawie utworzona zostanie Przegroda Strukturalna. Jeśli używasz Metody Obrysu. w zależności od wybranej metody geometrii. aby wprowadzić dokonane w oknie modyfikacje. można 285 . W trybie edycji można Przegroda Strukturalna jest wyświetlana w oknie w 3D. która nie może być ograniczona do płaszczyzn pionowych czy poziomych. Modyfikacja poszczególnych komponentów na dowolnym szczeblu hierarchii odbywa się w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje utworzenie Przegrody Strukturalnej. dostępne są bardziej zaawansowane metody edycji obejmujące między innymi możliwość wstawiania elementów w oknach przekrojów. dowolność modyfikowania obrysu przegrody. kontur lub łuk. korzystając z Ustawień poziomu Systemu 2) albo edytować ustawienia wybranych komponentów. Zobacz Komponenty Przegród Strukturalnych na stronie 286. Przegroda Strukturalna składa się z zestawu komponentów (takich jak Profile. Zaznacz narzędzie Przegroda Strukturalna w Palecie Narzędzi ArchiCAD. w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany. otwórz Ustawienia Przegrody Strukturalnej. wprowadzone dane będą dotyczyły całej geometrii Przegrody Strukturalnej. i ponownie dokonaj edycji dowolnych ustawień na poziomie systemu. polilinię. Zobacz Edycja na poziomie Systemu na stronie 304. można jednak równocześnie wyświetlić resztę modelu w tle. (Zobacz Tryb edycji Przegrody Strukturalnej na stronie 306). Ostatecznie zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie podstawowych informacji o geometrii Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 celu należy przejść do trybu edycji Przegrody Strukturalnej. która ma być skierowana "na zewnątrz". Jeśli narysujesz Linię odniesienia/Łuk/Polilinię. czy swobodny obrót w przestrzeni. ArchiCAD daje pełną swobodę definiowania powierzchni konstrukcyjnych dla tych elementów.

Zmiana ustawień wybranego komponentu spowoduje zmianę tego komponentu na Własny KomponentMożna stworzyć dowolną liczbę własnych komponentów. należy je zaznaczyć a następnie zmienić ustawienia w odnośnym oknie dialogowym. Funkcje te zostały opisane w innej części niniejszej dokumentacji. Powierzchnia Odniesienia Powierzchnia Odniesienia to umowna płaszczyzna. Profil. W wielu przypadkach. pierwszy narysowany segment obrysu to Linia Odniesienia. Zapisz zmiany i zamknij tryb Edycji Przegrody Strukturalnej. Obrysem oraz Podstawą). co pozwala na zmianę ustawień oraz wstawianie nowych komponentów do Przegrody Strukturalnej. polilinia. Łącznik) posiada własne okno dialogowe ustawień i własne narzędzie. Po zmianie ustawień komponentów. ustawienia systemowe już nie będą miały zastosowania. Panelu. Aby dostosować ustawienia dowolnych komponentów Przegrody Strukturalnej. Jeśli używasz metody Obrysu do utworzenia Przegrody Strukturalnej. zaznacz panel i zmień jego materiał. Komponenty Przegród Strukturalnych Istotną rzeczą jest rozróżnianie następujących komponentów Przegród Strukturalnych: Linia Odniesienia Linia Odniesienia to linia. W trybie edycji nie można wstawiać nowych Przegród Strukturalnych.Wirtualny Budynek wybrać i zmodyfikować dowolną kategorię komponentów edytowanej Przegrody Strukturalnej. Łącznika oraz Akcesorium. Profilu. możliwe jest skorzystanie z domyślnych ustawień dla systemu lub zdefiniowanie własnych ustawień. używając narzędzi Schematu. W trybie Edycji każdy komponent (Schemat. Akcesorium. Dodatkowe polecenia Przegród Strukturalnych Menu Projekt > Przegroda Strukturalna zawiera zbiór poleceń dotyczących funkcji związanych z Przegrodami Strukturalnymi. aby powrócić do standardowego środowiska edycji ArchiCADa. łuku). Możliwa jest edycja Linii Odniesienia wstawionej wcześniej Przegrody Strukturalnej. Zobacz Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej na stronie 316. Panel. powierzchnia płaska lub wygięta w łuk utworzona przez ArchiCADa na podstawie narysowanej linii konstrukcyjnej (polilinii. można jednak edytować dowolne komponenty Przegrody oraz tworzyć do dodatkowe komponenty. Jeśli używasz jednego z tych narzędzi do utworzenia nowego komponentu. Linia Odniesienia stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Wzorem Siatki. łuk narysowane w oknie w trakcie konstruowania Przegrody Strukturalnej. W trybie Edycji można tworzyć dodatkowe komponenty dla Przegród Strukturalnych. Na przykład. będziesz wstawiał linię wzdłuż istniejącego 286 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Linia Odniesienia oraz Powierzchnia Odniesienia przesuwają się wraz z Powierzchnią Przegrody. na której ułożone są rzeczywiste komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. przesuwać ją lub obracać). w rzeczywistości przesuwasz Powierzchnię Przegrody. Siatka określa domyślne położenie i rozmieszczenie Profili i Paneli Przegrody Strukturalnej. Powierzchnią Przegrody oraz Linią Odniesienia). Powierzchnia Przegrody może pokrywać się z Powierzchnią Odniesienia. Zmiany geometrii Siatki spowodują odpowiednie zmiany Profili i Paneli. dodawać linie siatki. Przy przesuwaniu bądź obracaniu Przegrody Strukturalnej jako całości.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 287 . Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. Powierzchnia Przegrody jest nieskończona .chyba. i jest nieskończona jedynie wzdłuż osi walca. jednak najczęściej będą one względem siebie odsunięte. Panele). stropu). Powierzchnia Przegrody Powierzchnia Przegrody określa kształt i orientację Przegrody Strukturalnej. Powierzchnię Przegrody musisz narysować sam.) Nieskończona Powierzchnia Przegrody Strukturalnej zapewnia pełną swobodę łączenia Przegród Strukturalnych z innymi elementami oraz dodawania nowych fragmentów Przegrody do dowolnej istniejącej Przegrody Strukturalnej. To powierzchnia. (Powierzchnia Przegrody wypukłej ma kształt cylindryczny. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. W zależności od metody geometrii użytej do utworzenia Przegrody Strukturalnej.zapewnia to swobodę podziału Przegrody Strukturalnej na części (kwatery). albo zostanie ona stworzona przez ArchiCADa za podstawie wprowadzonych parametrów. Powierzchnia Odniesienia powstaje na podstawie wprowadzonej linii.Wirtualny Budynek elementu ArchiCAD (np. Na istniejącej Przegrodzie Strukturalnej można narysować dodatkowe granice . reprezentujący rzeczywistą granicę Przegrody Strukturalnej. że powstała ona na wypukłym kształcie. definiowane jako część Schematu Przegrody Strukturalnej. Obrys Obrys to prosty wielobok położony na Powierzchni przegrody. Obrys stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Siatką. Siatka Powierzchnia Przegrody jest poprzecinana liniami Siatki (Pierwszy Kierunek i Drugi Kierunek Siatki. Zobacz Edytuj Siatkę na stronie 310. jednocześnie utrzymując ją w formie pojedynczego elementu: wszystkie powstałe w ten sposób części Przegrody Strukturalnej wykorzystują identyczny Schemat. Siatkę można edytować (usuwać.

W ArchiCADzie. 288 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz Panele Przegrody Strukturalnej na stronie 321. Siatkę. Łączniki) są dołączone do Schematu. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. Łącznik jest obiektem GDL i można go wstawiać pojedynczo lub automatycznie przy każdym przecięciu.) Łącznik Przegrody Strukturalnej jest strukturą dodatkową służącą do połączenia paneli z Profilem. Zobacz Łączniki Przegrody Strukturalnej na stronie 324. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki. Profile Słupków. Schemat również określa kategorię.Każdy Profil ma własne ustawienia. aby rozmieścić Wzór Linii Siatki w dwóch kierunkach ("pierwszym” i “drugim”). Schemat Schemat zawiera kluczowe definicje geometrii dla Przegrody Strukturalnej: Schemat obejmuje Powierzchnię Przegrody. Istnieje możliwość edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej tak jak każdego innego wieloboku. Użyj Ustawień Schematu. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. Akcesoria.Wirtualny Budynek Profil Zewnętrzny Przegrody Strukturalnej zawsze pokrywa się z wielobokiem Obrysu. do której należą poszczególne panele wzoru. Zobacz Profil Przegrody Strukturalnej na stronie 317. Panele. Zobacz Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 312. Panele są zawsze umieszczane pomiędzy Profilami. Panel Panele to płaskie. Profile są dołączane do Siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Profile Rygli. Łącznik Profil Dla każdej Przegrody Strukturalnej można zdefiniować trzy kategorie Profili: Profile Zewnętrzne. Wszystkie inne komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. Obrys oraz Linię Odniesienia. więc przesunięcie lub usunięcie Linii siatki spowoduje przesunięcie lub usunięcie Profili. Każda Przegroda Strukturalna może mieć dwie zapamiętane kategorie Paneli: Panele Główne i Wyróżnione.

Elewacja lub Rozwinięcie Ścian. Utwórz pojedynczą. a następnie w palecie Info wybrać metodę geometrii Polilinia .Wirtualny Budynek Akcesoria Akcesoria to komponenty opcjonalne. W 3D. • • • Na Rzucie. W tych oknach metoda "Pojedyncza" wygeneruje Przegrodę Strukturalną prostopadle od płaszczyzny Przekroju. Przekrój/Elewacja/RŚ i 3D): narysuj linię. płaską Przegrodę Strukturalną. Przegroda Strukturalna zostaje wstawiona na lub względem płaszczyzny konstrukcyjnej. że pracujemy nad poniższym projektem z dwiema kondygnacjami na Rzucie i chcemy wstawić Przegrodę Strukturalną dla pozostałej części budynku. Załóżmy. tworzenie Przegrody Strukturalnej jest procesem intuicyjnym i elastycznym. Zobacz Akcesoria Przegrody Strukturalnej na stronie 326. Narysuj linię odniesienia odpowiadającą długości Przegrody Strukturalnej. nie reprezentujące konstrukcji . można jednak zastosować kilka innych metod do zdefiniowania innej płaszczyzny konstrukcyjnej. ArchiCAD oferuje szeroki zakres metod geometrii.dołączone do Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Metoda Geometrii Polilinii jest również dostępna w oknie Przekrój. Zobacz Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju na stronie 295. Możesz używać sposobów wstawiania znanych z innych narzędzi ArchiCADa. w którym pracujesz. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298.Pojedyncza. Są to obiekty GDL wstawiane przy dowolnym Profilu istniejącej Przegrody Strukturalnej. dający swobodę konstruowania Przegród niezależnie od sytuacji czy widoku modelu. polilinię lub łuk a następnie wytłocz Przegrodę Strukturalną o określony odcinek. Metody wstawiania są niemal identyczne dla wszystkich okien (Rzut. płaszczyzna konstrukcyjna to poziom kondygnacji. W Przekroju/Elewacji/RŚ płaszczyzna konstrukcyjna jest taka sama jak płaszczyzna Przekroju. Utwórz Przegrodę Strukturalną W ArchiCADzie.na przykład osłony przeciwsłoneczne . Można również narysować obrys Przegrody Strukturalnej. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie Aby utworzyć pojedynczą. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 289 . domyślna płaszczyzna konstrukcyjna dla Przegrody Strukturalnej (tak jak każdego innego elementu konstrukcyjnego) to Zero Projektu lub Początek Układu. należy uaktywnić narzędzie Przegroda Strukturalna.

aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. aby zamknąć okno dialogowe. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Kliknij. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. aby zakończyć rysowanie linii odniesienia.Wirtualny Budynek Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. W tym celu należy przemieścić wskaźnik na zewnątrz budynku i kliknąć. Kliknij Wstaw. Szczegóły. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj.) 290 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wprowadzimy 620 cm i pozostawimy kąt jako 90 stopni dla Pionowej Przegrody Strukturalnej. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. W tym przypadku. Pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej oraz kąt nachylenia (domyślnie: 90 stopni). Przegroda Strukturalna została wstawiona.

Pamiętaj. użyj funkcji Połącz Przegrodę Strukturalną. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 291 . Aby zmienić kąt nachylenia wstawionej Przegrody Strukturalnej. którą wskazałeś kursorem w kształcie słońca). Kliknij aby wstawić pochyloną Przegrodę Strukturalną. Po narysowaniu linii odniesienia. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Obejrzyj ją w 3D. pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. należy wykonać te same kroki co powyżej (Utwórz pojedynczą. Wprowadź kąt nachylenia w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną: w przykładzie wpisano 72 stopnie. Zobacz Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej na stronie 334. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 289). można dokonać graficznej edycji Przegrody Strukturalnej w oknie 3D używając funkcji swobodnego obrotu. że ten kąt jest mierzony po "wewnętrznej" stronie Przegrody Strukturalnej (przeciwnej do strony. Zobacz Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej na stronie 331. Aby dociąć końce ściany poprzez połączenie ich z Przegrodą Strukturalną. Utwórz pochyłą Przegrodę Strukturalną Aby utworzyć pochyłą Przegrodę Strukturalną.

Narysuj Obrys Przegrody Strukturalnej wzdłuż żądanego konturu. że narysowaliśmy linię przekroju. który narysujesz. Uwaga: Użycie metody Obrysu na Rzucie spowoduje utworzenie poziomej Przegrody Strukturalnej na poziomie kondygnacji. zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w tę samą stronę co płaszczyzna Przekroju (od Ciebie). Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Otwórz Przekrój. Teraz kliknij kursorem w kształcie słońca aby określić zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej: • Jeśli klikniesz na zewnątrz wieloboku. Na Rzucie. że zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w kierunku przeciwnym do Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 292 . której jedynym zadaniem jest określenie płaszczyzny konstrukcyjnej dla Przegrody Strukturalnej. wykorzystamy metodę geometrii Obrysu w oknie Przekrój. W tym celu. Utworzymy Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Stosując tę metodę możesz utworzyć Przegrodę Strukturalną poprzez odręczne narysowanie jej obrysu w oknie Przekroju. Możesz także kliknąć ostatni/pierwszy punkt wieloboku kursorem w kształcie Młotka. W oknach Przekroju. klikając przy każdym węźle. Kliknij dwukrotnie aby zamknąć wielobok. wprowadzona płaszczyzna dokładnie pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. której obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. Jeśli narzędzie Przegroda Strukturalna jest aktywne. budynek i jego linia przekroju S-01 wyglądają następująco. wybierz metodę geometrii Obrys z palety Info Przegrody Strukturalnej. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: • Kliknięcie wewnątrz wieloboku (na powierzchni Przegrody Strukturalnej) spowoduje. tak jak podczas rysowania wieloboków. Zwróć uwagę.

które stosuje się do rysowania okręgów lub łuków ścian w programie ArchiCAD. 2) Trzy punkty: Kliknij kolejno trzy razy. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. aby zamknąć okno dialogowe. ze względu na geometrię tej Przegrody Strukturalnej. Zatem. rezultat można zobaczyć zarówno w Rzucie jak i oknie 3D. aby zdefiniować promień i jeden z punktów końcowych Przegrody Strukturalnej. klikamy kursorem w kształcie słońca wewnątrz wieloboku.Wirtualny Budynek płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). Uwaga: Wypukłe Przegrody Strukturalne mają zawsze regularny kształt: po utworzeniu. aby Przegroda Strukturalna była skierowana na zewnątrz budynku. Dlatego też. 1) Środek i promień: Kliknij. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. aby określić punkt początkowy. chociaż później można ją nachylić w dowolnym kierunku. Kliknij drugi raz. oś Powierzchni Przegrody cylindrycznej jest pionowy albo poziomy w stosunku do płaszczyzny konstrukcyjnej. Kliknij Wstaw. Wybierz jedną z czterech metod geometrii aby utworzyć wypukłą Przegrodę Strukturalną o cylindrycznej powierzchni. w oknie Przekroju. Jednak. kolejny punkt oraz punkt końcowy Przegrody Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 293 . Aby zdefiniować geometrię wypukłej Przegrody Strukturalnej. należy najpierw zdefiniować cylindryczną Powierzchnię przegrody. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. a następnie zaznaczyć części walca. Profile).) W naszym przypadku chcemy. Elewacji. na których umieszczona zostanie Przegroda Strukturalna. Kliknięcie trzeci raz spowoduje zdefiniowanie drugiego końca ściany. Teraz. Kliknij kursorem w kształcie słońca. po narysowaniu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. aby wstawić środek. przeciwnie do płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej znajduje się za linią przekroju. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. W większości są to te same metody. RŚ lub oknie 3D. w oknie Przekroju nie będą widoczne jej komponenty (Panele. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną: Metody geometrii Wypukłą Przegrodę Strukturalną można utworzyć na Rzucie. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona.

Kliknij kolejno trzy razy. a następnie kliknij aby wybrać pożądaną geometrię. 3) Styczne: Użyj tej geometrii. aby podglądnąć dostępne możliwości. aby określić trzy punkty Przegrody Strukturalnej. aby utworzyć Przegrodę Strukturalną o kształcie regularnego łuku.Wirtualny Budynek Strukturalnej. aby wstawić Przegrodę Strukturalną tworzącą pełny okrąg. Aby dodać wypukłą Przegrodę Strukturalną do Elewacji Południowej. Ta Przegroda Strukturalna będzie zawsze kształtem pół-cylindra wstawionym na wprowadzonej płaszczyźnie. 4) Promień i oś: Użyj tej metody geometrii. Pierwsze dwa kliknięcia zdefiniują punkt początkowy i końcowy Przegrody Strukturalnej. pojawi się kursor w kształcie oka. wykonaj następujące czynności: Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Trzy Punkty z palety Info. Przesuń kursor. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie Jeden z boków stropu przedstawionego poniżej budynku ma kształt łuku. 294 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pojawi się tymczasowy okrąg odniesienia. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Przykład. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Jeśli trzy punkty styczne dają więcej niż jedną możliwość utworzenia pełnego okręgu. Spowoduje to wstawienie Przegrody Strukturalnej o kształcie pełnego okręgu. Kliknięcie po raz trzeci spowoduje wygenerowanie długości łuku Przegrody Strukturalnej. Kliknij trzy punkty. patrz Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D na stronie 302. patrz Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 294. aby zdefiniować łuk odniesienia Przegrody Strukturalnej. Przykład. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka.

Kliknij kursorem w kształcie słońca. należy określić punkt początkowy oraz długość wytłoczenia. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. W tym celu. Polilinia. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Szczegóły. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. będzie ona zawsze pionowa. która powoduje wygenerowanie Przegrody Strukturalnej z Linii Odniesienia (np. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Jeśli wybierzesz metodę geometrii. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 295 . Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek Kliknięcie po raz czwarty spowoduje zdefiniowanie łuku.) Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju Płaszczyzna konstrukcyjna w oknie Przekroju pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. aby zamknąć okno dialogowe. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. nie można zdefiniować kąta nachylenia. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. należy użyć opcji w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną w Przekroju. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. W przypadku wypukłej Przegrody Strukturalnej. utworzonego przez dwa końce ściany oraz środek walca. Łańcuch czy Łuk). Kliknij Wstaw.

296 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dla każdego odcinka Przegrody Strukturalnej. Wprowadź całkowitą długość wytłoczenia w pierwszym polu poniżej.) Aby rozpocząć konstruowanie przegrody strukturalnej “w przód” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę drugą i wprowadź długość wytłoczenia. Pierwsze pole to długość bezwzględna wytłoczenia. trzecie pole to przesunięcie od wprowadzonej płaszczyzny. • Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie Wybierz metodę geometrii Łańcuch.a dla każdego inny wzór. Tutaj nie ma przesunięcia (Przegroda Strukturalna zaczyna się dokładnie na płaszczyźnie konstrukcyjnej).Wirtualny Budynek • Aby dowolnie ustawić początek wytłoczenia poprzez przesunięcie punktu początkowego z wprowadzonej płaszczyzny: Wybierz pierwszą metodę. wybierz trzecią opcję. (Suma tych dwóch wartości jest wyświetlona w polu środkowym. • Aby środek wektora wytłoczenia znajdował się na płaszczyźnie konstrukcyjnej. • Aby rozpocząć konstruowanie Przegrody Strukturalnej “w tył” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę czwartą i wprowadź długość wytłoczenia. można ustawić oddzielny schemat . Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Łańcuch z palety Info. W poniższym przykładzie. aby utworzyć wieloodcinkową Przegrodę Strukturalną na podstawie linii odniesienia narysowanej jako łańcuch polilinii. wstawimy Łańcuch Przegród Strukturalnych wzdłuż bardziej złożonego konturu stropu.

możesz ustawić ten Profil jako Niewidoczny. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii odniesienia. aby utworzyć linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. Profil jest zawsze wstawiany w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków.) Kliknij kursorem w kształcie słońca. Takiego Profilu nie można usunąć. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. używając tych samych opcji palety pomocniczej. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. aby zamknąć okno dialogowe. Łańcuch Przegród Strukturalnych ma tyle Schematów ile segmentów: jednocześnie można wybrać jeden Schemat i dostosować jego ustawienia. będzie ona zawsze pionowa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 297 . W przypadku łańcucha Przegród Strukturalnych.Wirtualny Budynek Przerysuj obrys stropu. Kliknij Wstaw. (Jeśli chcesz. Wynik: pojedyncza Przegroda Strukturalna o trzech Powierzchniach. wybierając Profil w trybie Edycji i konfigurując Typ w Ustawieniach Profilu. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. nie można określić kąta nachylenia. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Szczegóły. bazująca na trój-odcinkowej Linii Odniesienia. co w przypadku rysowania wieloboku.

w palecie Info dostępne są następujące opcje definiowania płaszczyzny konstrukcyjnej Przegrody Strukturalnej: Domyślna: Dla Przegród Strukturalnych domyślna płaszczyzna konstrukcyjna w oknie 3D jest identyczna. aby określić płaszczyznę konstrukcyjną. jak w przypadku konstruowania dowolnych innych elementów w tym oknie. Inteligenta: Zastosuj jedną z następujących "inteligentnych" metod. 298 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień Początek Wzoru Siatki. Następnie kliknij punkt (kursor w kształcie strzałki). (Zero Projektu lub Początek Układu Współrzędnych).Wirtualny Budynek Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna w oknie 3D. • • Powierzchnia: Kliknij dowolną powierzchnię: płaszczyzna powierzchni będzie płaszczyzną konstrukcyjną. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej.) Na ekranie wyświetlona zostanie płaszczyzna obracająca się wokół linii jako osi. aby zdefiniować linię. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną kilkoma kliknięciami myszy. aby zastosować zmiany. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Krawędź plus punkt: Kliknij dowolną krawędź (kursor w kształcie znaku mercedes). (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Wybrany Schemat będzie od teraz Własnym Schematem. Zobacz także Edytuj wór i położenie Siatki na stronie 310. Kliknij OK.

w którym klikniesz.Wirtualny Budynek Definiowanie innych płaszczyzn konstrukcyjnych. Kliknij punkt a następnie krawędź. Przykład. płaszczyzna konstrukcyjna będzie ustawiona w tym samym miejscu i będzie oznaczona tymczasową siatką. aby zdefiniować normalny wektor dla konstrukcyjnej płaszczyzny 2) Następnie kliknij punkt przez który będzie przechodziła płaszczyzna konstrukcyjna. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. W naszym przykładzie: 1) Kliknij dwa punkty. Jednak wynik jest inny. Kursorem w kształcie słońca kliknij po jednej stronie linii odniesienia by określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. aby wstawić pionową płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. Trzy punkty: Kliknij trzy punkty. Kliknij. płaską Przegrodę Strukturalną w oknie 3D W oknie 3D. W oknie 3D. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. Pionowo: Kliknij punkt. aby określić normalny wektor dla płaszczyzny konstrukcyjnej. prostopadłego ("normalnego") w stosunku do żądanej płaszczyzny. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. aby wstawić poziomą płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. aby określić długość linii odniesienia. Niezależnie od miejsca. • Poziomo: Kliknij punkt. proces jest taki sam jak w przypadku Rzutu. • Punkt plus krawędź: Ta metoda jest odwrotnością metody przedstawionej powyżej. patrz Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej na stronie 303. Każda linia odniesienia. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: 299 . wybierz metodę geometrii Polilinia . domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D (Zero projektu lub Początek układu). aby rozpocząć rysowanie linii odniesienia Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kliknij dwa przednie narożniki budynku. lub Kliknij krawędź. Normalny: Określ pochyloną płaszczyznę konstrukcyjną poprzez określenia wektora. Utwórz pojedynczą. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. jaką teraz narysujesz zostanie wstawiona na tę płaszczyznę konstrukcyjną.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info.

zarówno górna jak i dolna wartość wzniesienia mierzone są począwszy od linii odniesienia. Szczegóły. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. 300 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. W tym celu użyjemy w oknie 3D metody geometrii Obrysu. a Przegroda Strukturalna będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. której Obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. Sprawdź rezultat.Wirtualny Budynek Domyślnie.) Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Kliknij Wstaw. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. można jednak użyć innego poziomu odniesienia korzystając z rozwijanego menu: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj.

Kliknij krawędź stropu kursorem w kształcie znaku Mercedesa (oznaczającym krawędź). Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. aby rozpocząć rysowanie obrysu Przegrody Strukturalnej na płaszczyźnie konstrukcyjnej.Wirtualny Budynek Domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej w oknie 3D jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D. W tym przykładzie użyjemy “Inteligentnej” płaszczyzny konstrukcyjnej prostopadłej do stropu. Kliknij dwukrotnie w ostatnim punkcie obrysu lub kliknij kursorem w kształcie Młotka. możesz użyć innej płaszczyzny konstrukcyjnej. Teraz kilkoma kliknięciami musisz zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. aby zdefiniować linię. W wyniku tej czynności w oknie pojawi się płaszczyzna obracająca się (w miarę poruszania kursorem) dookoła klikniętej krawędzi. Sprawdź rezultat. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 301 . Teraz kliknij. kliknij powierzchnię wieloboku: zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej będzie skierowana do Ciebie. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. aby zamknąć wielobok. Kiedy pojawi się kursor w kształcie słońca. aby określić położenie płaszczyzny konstrukcyjnej. wybierz metodę geometrii Obrys . Aby jednak łatwiej było wstawić element. Następnie kliknij górny narożnik budynku kursorem w kształcie strzałki.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. Szczegóły. który narysujesz. klikaj kolejne węzły tak jak podczas rysowania dowolnej polilinii.

Teraz. Przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kursor do bardziej odległego końca stropu. Tymczasowe elementy graficzne pomogą ci przy konstruowaniu struktury.) zdefiniować promień półcylindra. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. a następnie kliknij aby 302 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknij strop.Wirtualny Budynek Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D Skonstruujemy pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną na stropie w oknie 3D. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. a następnie kliknij aby zakończyć konstruowanie Przegrody Strukturalnej. znajdź środek stropu i kliknij jeden raz: oś naszego pół-walca będzie przebiegać przez ten punkt. Zobacz rezultat w oknie 3D. Wybierz metodę geometrii Promień i Osi oraz Poziomą Płaszczyznę Konstrukcyjną Teraz przesuń kursor aby określić długość przegrody strukturalnej. aby wstawić odpowiednią płaszczyznę konstrukcyjną.

przy będą to dwa narożniki stropów znajdujące się z przodu. należy dla narzędzia Przegroda Strukturalna wybrać metodę geometrii Pojedyncza oraz płaszczyznę konstrukcyjną opartą o Wektor Normalny (prostopadły). Jednak w oknie 3D można zdefiniować dowolną płaszczyznę konstrukcyjną. która odpowiada kształtowi budynku. W tym przypadku rysujemy wektor łączący południowo zachodnie narożniki górnego i dolnego stropu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 303 . Kliknij w dowolnym miejscu. aby została ona wytłoczona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. nie zaś prostopadła do podstawy (gruntu). Teraz można przystąpić do rysowania linii tworzącej. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Płaszczyzna konstrukcyjna jest zazwyczaj pionowa albo pozioma. prostopadła do niego. Załóżmy. zostaje ona wytłoczona w kierunku prostopadłym z określonej linii tworzącej. Przyjrzyjmy się następującemu modelowi w 3D: Po zakończeniu rysowania Wektora Normalnego. aby wstawić płaszczyznę konstrukcyjną: jej kąt będzie definiował kierunek wytłoczenia Przegrody Strukturalnej z linii tworzącej. W oknie 3D narysuj Wektor Normalny odpowiadający nachyleniu budynku (płaszczyzna konstrukcyjna będzie prostopadła do wektora).Wirtualny Budynek Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Linia tworząca (zgodnie ze wskazaniem tymczasowej linii pomocniczej) jest ograniczona i ułożona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. zostanie wyświetlona płaszczyzna konstrukcyjna. W dowolnych miejscach wskaż początek i koniec przegrody strukturalnej: W naszym przypadku. Konieczna będzie płaszczyzna konstrukcyjna prostopadła do kierunku nachylenia budynku. że chcesz narysować Przegrodę Strukturalną tak. W tym celu.

W tym przypadku skorzystamy z innego Poziomu Odniesienia. którą chcesz poddać edycji i otworzyć okno Ustawienia Wybranej Przegrody Strukturalnej. za pomocą jednego okna dialogowego. W ten sposób. 304 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Edycja na poziomie Systemu Zastosuj edycję na poziomie Systemu. górna i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie równoległa do płaszczyzny poziomej i będzie się znajdowała na wysokości Zera projektu. Bardzo istotny jest Poziom Odniesienia: jeśli jest mierzony od Linii Odniesienia. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Określ wzniesienie góry i dołu Przegrody Strukturalnej. aby zmienić ustawienia bądź dokonać edycji elementu Przegrody Strukturalnej jako całości. Wybierz Zero Projektu jako Poziom Odniesienia dla wzniesienia podstawy i szczytu przegrody.Wirtualny Budynek Kliknij Wstaw. Pojawi się kursor w kształcie słońca: Kliknij poniżej linii tymczasowej. Możesz też zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. Otwórz Ustawienia Domyślnie Przegrody Strukturalnej klikając dwukrotnie narzędzie Przegroda Strukturalna. dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie pokrywała się z pochyloną płaszczyzną konstrukcyjną i zarówno górna jak i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej.Wprowadź 0 dla podstawy i 620 dla szczytu przegrody. aby zdefiniować zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej.

(Po wstawieniu Przegrody Strukturalnej. W opcjach Symbol i Pozawidokowe. Można skonfigurować wszystkie kategorie Profili w ten sposób. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć równocześnie trzy domyślne kategorie (lub "klasy") Profili. • Pamiętaj. są reprezentowane za pomocą symboli. Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej Wyświetlanie Przegrody Strukturalnej w Rzucie i w Przekroju można zdefiniować w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. aby miały takie same ustawienia. oraz jej częścią widokową 305 . Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z trzech kategorii Profili. używając technik edycji graficznej oraz poleceń menu Edycja lub poleceń palety pomocniczej. Profile i Panele. Przegroda Strukturalna jest wyświetlona jako przecięta na poziomie płaszczyzny cięcia dla rzutu. Modyfikacja Słupków nie będą miały jednak wpływu na ewentualne Własne Profile. użyj narzędzia Przegroda Strukturalna. kliknij przycisk Jednakowe Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kategorie Paneli znajdujący się w górnej części okna ustawień Paneli. Użyj opcji okna dialogowego. wraz z częścią pozawidokową (znajdującą się powyżej płaszczyzny cięcia dla rzutu). Wstawioną Przegrodę Strukturalną można edytować jako całość. aby określić ogólne preferencje Systemu (położenie. • Pamiętaj. aby wstawić Przegrodę Strukturalną używając dowolnej metody geometrii. można dostosować poszczególne jej komponenty w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Pamiętaj. jeśli zmienisz materiał Profilu Słupka. Można skonfigurować obie kategorie Paneli tak. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z dwóch kategorii Paneli. że domyślna opcja wyświetlania na Rzucie dla Przegrody Strukturalnej to “Symbol i Pozawidokowe”. aby miały takie same ustawienia. (Każda opcja została szczegółowo przedstawiona w rozdziale Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. Łączników oraz Akcesoriów. że ustawienia Paneli zostały podzielone na dwie strony: Główne i Wyróżnione: oznacza to. wyświetlanie) oraz opcje dla komponentów: Schematu. aby otworzyć jedną ze stron okna dialogowego zawierającą różne Ustawienia Przegrody Strukturalnej. Na przykład. kliknij przycisk Jednakowe Kategorie Profili znajdujący się w górnej części okna ustawień Profili. Słupki. Paneli. Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. Profili. tak jak dowolny inny element konstrukcyjny. wówczas po kliknięciu OK zmieniony zostanie materiał wszystkich Słupków w Przegrodzie Strukturalnej.) Opcje konfigurowane tutaj definiują strukturę i wygląd wstawianych Przegród Strukturalnych. Rygle: oznacza to. Po zakończeniu konfiguracji ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. jest to opcja dostępna wyłącznie dla Przegród Strukturalnych. Zobacz Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć dwie domyślne kategorie (lub “klasy”) Paneli.Wirtualny Budynek Wybierz spośród elementów znajdujących się w hierarchicznej liście po lewej stronie okna. że ustawienia Profili zostały podzielone na trzy strony: Zewnętrzne.) Modyfikacje wprowadzone w ustawieniach Wybranego Systemu Przegrody Strukturalnej spowodują zmianę wszystkich powiązanych części zaznaczonej Przegrody Strukturalnej.

wybierz jedną z dwóch opcji wyświetlania Przegród Strukturalnych. Łącznika. Jedyna różnica polega na tym. W przypadku innych geometrii. (W trybie edycji nie można tworzyć nowych Przegród Strukturalnych. że zmiana ustawień każdego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji NIE spowoduje zmiany Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. Przekroju i oknie Dokumentu 3D: • • Pełne: W przegrodzie Strukturalnej wyświetlane są Panele i Profile. Tryb edycji Przegrody Strukturalnej O trybie edycji Przegrody Strukturalnej Wszystkie wstawiane Przegrody Strukturalne są określone poprzez Ustawienia Systemu Przegrody Strukturalnej. Można jednak użyć trybu edycji oraz dedykowanych narzędzi właściwych dla poszczególnych komponentów przegrody. Linia odniesienia). Profil. Profilu. aby dokonać zmian ustawień poszczególnych komponentów wybranej Przegrody Strukturalnej. celem trybu edycji jest dostarczenie głębszego poziomu dostępu do komponentów istniejącej. wybranej Przegrody Strukturalnej. komponent ten nie będzie już związany z Ustawieniami Systemu Przegrody Strukturalnej: staje się on Własnym Komponentem. Opcje Wyświetlania Modelu dla Przegród Strukturalnych Przejdź do menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. opcja Rzutu będzie bardziej odpowiednia. że ustawienia narzędzi dla poszczególnych komponentów nie wyświetlają drzewa nawigacji dostępnego w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej oraz wyświetlany jest inny nagłówek. zaznaczenia oraz edycji jak normalnej przestrzeni roboczej programu ArchiCAD. W panelu Opcje Elementów Konstrukcyjnych. Będą one miały wpływ na wyświetlanie Przegród Strukturalnych w oknie 3D. Panelu. W trybie Symbol i Pozawidokowe. W trybie edycji. Panel. czy Akcesorium). ustawień Schematu. wyświetlane są jedynie linie środkowe Profili. o takim samym wyglądzie i układzie przycisków co analogiczna strona w oknie ustawień Przegrody Strukturalnej. dostępnej jedynie w trybie edycji: Każde z tych narzędzi ma własne okno ustawień. komponentów do Przegrody Strukturalnej. pionowych Przegród Strukturalnych. Prosimy pamiętać. używając tych samych metod konstrukcyjnych.Wirtualny Budynek (znajdującą się poniżej płaszczyzny cięcia dla rzutu) w formie naśladującej widok 3D. Opcja Symbol i Pozawidokowe jest zalecana dla regularnych. każdy komponent (Schemat. a jego parametry są określone lokalnie w odpowiednim oknie dialogowym ustawień narzędzi (np. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa. lub dodać własne komponenty. Obrys. Łącznik) posiada własne okno ustawień oraz własne narzędzie umożliwiające zmianę ustawień lub wstawienie nowych 306 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ustawienia narzędzia Przegroda Strukturalna w trybie edycji Narzędzia można otwierać w znany sposób z Palety Narzędzi Przegrody Strukturalnej. Akcesorium. Akcesoria i Łączniki nie są w ogóle pokazywane na Rzucie. Parametry użytkownika można konfigurować tylko w trybie edycji.) Po zmianie parametrów dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji. Schematyczne: Wyświetlony będzie jedynie Schemat (Linie siatki.

Wirtualny Budynek Ustawienia Paneli." Te parametry to parametry skonfigurowane w oknie Ustawień Systemu: Panele Główne. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. górny panel wyświetla domyślnie “Klasa: Panel Główny. zaznaczyłeś kategorię “Główne” dla opcji Panel. Jednak. przykładowo.) Będąc w trybie edycji możesz zachować i załadować Ulubione ustawienia osobno dla każdego narzędzia. tytuł górnego panelu zmieni się na WłasnyKliknięcie OK spowoduje zmianę parametrów użytkownika jedynie dla zaznaczonych paneli. (Patrz Paleta Trybu Edycji na stronie 308. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 307 . należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Jeśli. zaraz po wprowadzeniu zmiany do jakiegokolwiek parametru w oknie Ustawień Wyboru. ustawienia wyboru narzędzia wyświetlają parametry aktualnie zaznaczonego komponentu. że jego połączenie z ustawieniami Przegrody Strukturalnej zostało zerwane i wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej nie będą miały na ten komponent wpływu. Poziom Systemu: Dla każdego wybranego komponentu w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej. tryb edycji: Własny Komponent oznacza. tak jak w przypadku każdego innego narzędzia ArchiCAD. Można zawsze odświeżyć to łącze zmieniając pole klasy z powrotem na System. Ustawienia wybierania Paneli.

W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. aby je 308 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) W trybie Edycji. każde polecenie Odwołaj spowoduje odwrócenie jedynie ostatniej wprowadzonej zmiany. Pozostała część budynku (“środowisko”) pokazana będzie w tle. Uwaga: Opcja ta działa tylko jeśli wybrałeś pojedynczą Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek W trybie edycji. aby pokazać/ukryć różne elementy Przegrody Strukturalnej. Otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej Aby otworzyć tryb edycji. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Należy sprawdzić. odpowiednio do potrzeb (kliknij ikonę w kształcie oka. zwykła paleta narzędzi ArchiCAD zostaje zastąpiona specjalną paletą narzędzi Przegrody Strukturalnej. kliknięcie przycisku Odwołaj jeden raz spowoduje cofnięcie wszystkich zmian wprowadzonych w trybie Edycji. który pojawi się na zaznaczonej Przegrodzie Strukturalnej. Aby edycja była łatwiejsza. (Te same polecenia dostępne są w menu: Projekt > Przegroda Strukturalna > Zakończ Edycję Przegrody lub Anuluj Edycję Przegrody. Wszystkie komponenty przegrody strukturalnej zostaną wstawione na warstwę wskazaną w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Do trybu edycji można również przejść w następujący sposób: wybrać Przegrodę Strukturalną. Paleta Trybu Edycji Paleta Trybu Edycji pojawia się automatycznie po wejściu w tryb edycji Przegrody Strukturalnej. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. wyświetlane jest przypisanie warstwy. lub Anuluj aby odrzucić zmiany. Po zakończeniu wprowadzania zmian w wybranej Przegrodzie Strukturalnej w trybie Edycji. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. nie można skorzystać z trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. jednak nie można go edytować. czy Przegrodę Strukturalną widać w oknie 3D przed otwarciem trybu edycji Przegrody Strukturalnej. Następnie kliknij przycisk Modyfikuj (lub Edytuj w 3D). przycisk Edycji nie pojawi się i nie będzie można edytować poszczególnych komponentów żadnej przegrody. w ustawieniach poszczególnych narzędzi dla komponentów Przegrody strukturalnej. Po zamknięciu trybu Edycji. a następnie polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna> Edytuj Przegrodę Strukturalną. można użyć Palety Trybu Edycji. model pokazany jest w oknie 3D (nawet jeśli Przegroda Strukturalna zaznaczona została na Rzucie lub oknie Przekrój/Elewacja/RŚ). kliknij OK w palecie trybu edycji aby zachować zmiany i powrócić do okna 3D. należy najpierw zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka różnych przegród strukturalnych. Uwaga: Jeśli okno 3D nie zawiera Przegrody Strukturalnej. przypisanie do warstwy nie może być określane indywidualnie dla komponentów Przegrody Strukturalnej.

które można pokazywać lub ukrywać. w zależności od potrzeb. Na przykład. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji na dwa sposoby: Wybierz komponent Przegrody Strukturalnej w trybie edycji Użyj narzędzi zaznaczenia. Uwaga: Paleta Trybu Edycji to narzędzie pomagające jedynie edytować sposób wyświetlania. Uwaga: W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 309 . jednak w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej można edytować tylko Komponenty Przegród Strukturalnych. Po zaznaczeniu Profilu. w oparciu o Siatkę Przegrody Strukturalnej. można użyć Obszaru Zaznaczenia. tak zwane “Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów”.Wirtualny Budynek otworzyć lub zamknąć).aby odnaleźć poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej wewnątrz lub poza obszarem zaznaczenia. obrys oraz linia odniesienia) zostaną zaznaczone. Uwaga: Jeśli masz kłopoty z określeniem krawędzi elementów modelu pokazanych jako Środowisko. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów to skrót umożliwiający zaznaczenie kilku Profili i Paneli. pojawi się pomoc edycyjna. Zobacz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. aby zaznaczyć Schemat. które nie ma wpływu na konstrukcję lub wygląd Przegrody Strukturalnej. Schemat będzie można w prosty sposób edytować. aby wybrać dowolne komponenty Przegrody Strukturalnej. spróbuj przełączyć na opcję Szkicowe lub Najlepsze Kontury w menu Widok > Tryby i parametry widoku 3D> Parametry okna widoku 3D. Jeśli dezaktywujesz wyświetlanie Profili i Paneli (klikając ikony w kształcie oka w Palecie Trybu Edycji). Aby zaznaczyć wszystkie występujące komponenty. wybierz narzędzie i kliknij Ctrl+A. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów pojawi się w tym samym momencie co Okno Informacji o Elemencie poprzedzające zaznaczenie. “Środowisko” w tej palecie odnosi się do pozostałych elementów modelu budynku. uruchom narzędzie Schemat i kliknij Ctrl+A: wszystkie części Schematu (linie siatki. Można klikać te ikony nawet podczas edycji. Zaznaczenie kilku Paneli i Profili Po zaznaczeniu jednego Panelu lub Profilu w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. aby ograniczyć zakres funkcji Znajdź i Zaznacz .Okno Informacji o Elemencie będzie reagowało na wyszarzone elementy Środowiska.

• Dodaj nową Siatkę Pamiętaj. że Profile przypisane do tej siatki lub linii siatki zostanie również przesunięte lub obrócone. Usunięcie linii Siatki spowoduje usunięcie Profilu znajdującego się na tej linii.Wirtualny Budynek • przycisk z pojedynczą linią umożliwia wybranie wszystkich Profili wzdłuż pełnej linii siatki na której leży Profil: Edytuj Siatkę Aby zmodyfikować Siatkę zaznaczonej Przegrody Strukturalnej lub pojedynczą linię siatki. można dostosować wzór siatki Przegrody Strukturalnej za pomocą edycji Ustawień Schematu. Edytuj wór i położenie Siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji Paneli wzdłuż Pierwszego kierunku siatki lub Drugiego kierunku siatki. Po dokonaniu edycji któregokolwiek z ustawień 310 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . dostosowując się do nowego wzoru. należy użyć trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. należy w trybie edycji sprawdzić. Zmieni się również rozmiar Paneli. że przesunięcie lub obrócenie Siatki lub jednej oraz większej liczny linii siatki oznacza. Tryb ten umożliwia przeprowadzenie następujących czynności: • • • Przesunięcie lub usunięcie zaznaczonej linii siatki Obrócenie wszystkich linii siatki lub jednego z kierunków siatki Obrócenie lub przeniesienie Siatki jako całości Uwaga: Opcja obrócenia siatki nie jest dostępna dla Łańcuchów Przegród Strukturalnych oraz przegród cylindrycznych. Aby edycja Siatki była łatwiejsza. • przycisk wyświetlający kilka równoległych linii umożliwia wybranie wszystkich Profili równoległych do wybranego Profilu. Po zaznaczeniu Panelu. czy Schemat jest widoczny (i w razie potrzeby wyłączyć widoczność innych komponentów).

należy dezaktywować wyświetlanie Profili. aby zastosować zmiany. Schemat stanie się Schematem Własnym. wybierz linię siatki albo całą Siatkę i użyj polecenia Zmiana położenia siatki z palety pomocniczej. wybierz jedną linię siatki. Zmiana położenia siatki Aby przesunąć całą siatkę ortogonalnie. Aby zmodyfikować wzór siatki Przegrody Strukturalnej graficznie. początek Siatki będzie zablokowany i będzie można zmieniać położenie Siatki jedynie w Drugim kierunku. Paneli. czy wyświetlanie Schematu jest aktywne. a przestanie być Schematem Systemowym. Wybierz polecenie Przesuń Linię Siatki z wyświetlonej palety pomocniczej: Obróć równoległe linie siatki Aby obrócić linie siatki w jednym kierunku (np. Zobacz także Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie na stronie 296. Zobacz Położenie Wzoru w Pomocy ArchiCADa. nie będzie można obracać pierwszego kierunku siatki. Drugi kierunek siatki). (Aby ułatwić dokonanie wyboru. należy przejść do trybu Edycji Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek schematu Przegrody Strukturalnej. Łączników i Akcesoriów. Kliknij OK. tylko drugi. kliknij dwukrotnie narzędzie Schemat. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SchematPanel Wzór Siatki i Podgląd w Pomocy ArchiCADa. 311 . aby otworzyć Ustawienia Schematu. Przeciągnij linię siatki w nowe położenie (pozostanie ona równoległa w stosunku do pierwotnego położenia). Wybrany Schemat stanie się Własnym Schematem. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień początek Wzoru Siatki. Zmień położenie linii siatki Aby przenieść jedną linię siatki należy ją zaznaczyć kursorem w kształcie Mercedesa (kliknięcie dowolnego węzła spowoduje zaznaczenie całego Schematu). Kliknij aby zatwierdzić operację.) Wybierz Schemat. a następnie z palety pomocniczej wybierz polecenie Obróć równoległe linie siatki. Jeśli początek Siatki został zdefiniowany w Ustawieniach Schematu jako określony punkt (w przeciwieństwie do własnego początku). Sprawdź. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uwaga: Jeśli Przegroda Strukturalna jest zakrzywiona lub jest Łańcuchem. którą chcesz obrócić. Łańcuch Przegrody Strukturalnej ma tyle Schematów ile segmentów: można wybrać jeden Schemat na raz i dostosować każdy Schemat osobno.

Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej Aby edytować Obrys Przegrody Strukturalnej. Usuń linię siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można usunąć pojedynczą linię siatki: Zaznacz linię siatki i kliknij Usuń. Obróć całą Siatkę Aby obrócić całą siatkę należy wybrać jedną linię siatki lub zaznaczyć całą Siatkę. aby wstawić nową linię siatki o żądanym kierunku: 312 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . należy zaznaczyć Przegrodę Strukturalną i otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Poruszaj kursorem wokół miejsca. Wybierz polecenie Obróć Siatkę z palety pomocniczej. aby zatwierdzić zmiany. Nie można usunąć całej Siatki. w którym chcesz wstawić linię siatki. należy uaktywnić narzędzie Schemat i w palecie Info wybrać tryb Konstrukcji Siatki: Kliknij w miejsce. w które przed chwilą kliknąłeś: obserwuj zmiany kierunku linii siatki i kliknij. Uwaga: Opcja obrotu siatki dostępna jest jedynie w przypadku Przegród Strukturalnych mających nieskończoną Powierzchnię Przegrody (nie jest dostępna dla Łańcucha Przegród Strukturalnych oraz dla przegród cylindrycznych). narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij aby zakończyć zmiany. Dodaj nową linię siatki Aby dodać nową linię siatki. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij.Wirtualny Budynek Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie.

Kliknij w punkt wzdłuż Obrysu aby wyświetlić paletę pomocniczą zawierającą polecenia edycji węzłów. Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju Włącz wyświetlanie Profili i Paneli i wyłącz wyświetlanie Schematu. a następnie wykorzystać zmieniony kształt wypełnienia do edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej. W tym przykładzie. wyłączyliśmy widoczność wszystkich innych komponentów. Elewacji i Rozwinięcia ścian: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 313 . że Obrys jest oznaczony grubszą linią w porównaniu do linii siatek. Zobacz Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju na stronie 313. Zobacz Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów na stronie 131. Te polecenia (Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w przekroju) dostępne są tylko w oknie Przekroju. Zaznacz schemat.Wirtualny Budynek Ponieważ Obrys stanowi część Schematu. Dodatkowe opcje edycji obrysu dostępne są w oknach przekrojów. sprawdź czy widoczność Schematu jest włączona (w Palecie Trybu Edycji). W Przekroju lub Elewacji nie można zaznaczać ani graficznie edytować Obrysu Przegrody Strukturalnej. Można jednak użyć zestawu poleceń. Można również zaznaczyć tyko Obrys (bez linii siatki) klikając w dowolnym miejscu Obrysu kursorem w kształcie znaku Mercedesa. Zwróć uwagę. poza Środowiskiem (widoczność ścian znajdujących się za Przegrodą Strukturalną będzie dla nas przydatna). Dokonaj potrzebnych modyfikacji Obrysu. aby zmienić kształt wypełnień. aby zobaczyć nowy kształt Przegrody Strukturalnej.

) Wybierz polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Przekształć Obrys na Wypełnienie. Usuń wypełnienie i sprawdź kształt Przegrody Strukturalnej. użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia. W przykładzie odsuwamy wszystkie krawędzie wypełnienia o 35 centymetrów. Wypełnienie będzie wyświetlone z przodu w kolejności wyświetlania. za pomocą polecenia Odsuń Wszystkie Krawędzie (dostępnego w palecie pomocniczej. Obrys Przegrody Strukturalnej zostanie przedefiniowany zgodnie z kształtem wieloboku wypełnienia.Wirtualny Budynek • • • • Przekształć Obrys na Wypełnienie Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia Odejmij Wypełnienie od Obrysu Dodaj Wypełnienie do Obrysu Otwórz Elewację. Zaznacz Przegrodę Strukturalną. otwieranej poprzez kliknięcie węzła wybranego wieloboku. Po wprowadzeniu zmian wieloboku wypełnienia. w której wyświetlona jest istniejąca Przegroda Strukturalna. Spowoduje to utworzenie wypełnienia o takim samym kształcie jak Obrys Przegrody Strukturalnej. zatem chwilowo przysłoni Przegrodę Strukturalną. Możesz teraz zmodyfikować kształt wieloboku wypełnienia przy pomocy odpowiednich poleceń palety pomocniczej. Wypełnienie będzie podstawą dla pożądanego kształtu Obrysu Przegrody Strukturalnej. a następnie kliknij Przegrodę Strukturalną. 314 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

jednak wskazanie go jest również konieczne. lub Dodaj Wypełnienie do Obrysu. które mają kilka segmentów.Przegroda Strukturalna zostanie odpowiednio zmieniona. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 315 .) 4) Zacznij rysować nowy Obrys. 2) Wybierz Przegrodę Strukturalną i przejdź do trybu edycji. Zobacz także Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków na stronie 132. Sprawdź. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Odejmij Wypełnienie od Obrysu. W naszym przykładzie wstawimy Przegrodę Strukturalną na południowej elewacji budynku: jedną Przegrodę Strukturalną. jednak w dwóch częściach.Wirtualny Budynek Inne możliwości edycji Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Wybierz narzędzie Wypełnienie i narysuj dowolny kształt na powierzchni Przegrody Strukturalnej. czy opcja wyświetlenia Środowiska jest aktywna. Wskaż fragment Przegrody Strukturalnej. 1) Narysuj prostą Przegrodę Strukturalną na jednej z powierzchni w standardowy sposób. (Dotyczy to Łańcuchów Przegród Strukturalnych. aby narysować dowolną liczbę nowych Obrysów nadal pracując na tej samej Przegrodzie Strukturalnej. Zobacz Powierzchnia Przegrody na stronie 287. Konstruujesz nowy obrys na Powierzchni Przegrody należącej do aktualnie zaznaczonego segmentu. używającą jednakowych ustawień schematu. Uwaga: Ponieważ Powierzchnia każdej Przegrody Strukturalnej może być nieskończona w co najmniej jednym kierunku. 3) Wybierz narzędzie Schemat oraz metodę konstrukcji Obrysu. zawsze będziesz miał odpowiednio dużo miejsca. W naszym przykładzie jest tylko jeden segment Przegrody Strukturalnej. Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej Jedna Przegroda Strukturalna może zawierać kilka Obrysów. Dzięki temu można utworzyć kilka oddzielnych kształtów lub sekcji w ramach jednej Przegrody Strukturalnej i zastosować dla wszystkich jeden Schemat.

316 . Kliknij. że obie "części" Przegrody Strukturalnej są edytowane równocześnie ponieważ zostały zbudowane na jednej Powierzchni Przegrody i mają jeden Schemat. (Linie siatki.Wirtualny Budynek Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej Aby edytować linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. Ponieważ Linia odniesienia stanowi część Schematu. wybierz Przegrodę Strukturalną i otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Kliknij Linię odniesienia. Dokonaj potrzebnych modyfikacji linii odniesienia. zobacz Linie na stronie 407 i Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Zwróć uwagę. aby wyświetlić paletę pomocniczą z poleceniami edycji linii. Naciśnij klawisz Shift i przesuń kursor. że Schemat został rozszerzony. że w naszym przykładzie Linia odniesienia znajduje się na dole i jest odsunięta od Przegrody Strukturalnej. Modyfikacje linii odniesienia spowodują zmianę kształtu Podstawy Przegrody Strukturalnej. Obrys. Panele i Profile zostaną odpowiednio zmienione. aby ją zaznaczyć. Zwróć uwagę. aby wybrać Schemat. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 7) Spróbuj wprowadzić zmiany w wybranej linii Siatki lub Wzoru Paneli. Zwróć uwagę. aby mógł uwzględnić nowy Obrys. z wyświetlonym Schematem. Więcej informacji na temat edycji linii.) W naszym przykładzie. zmieniamy prostą Przegrodę Strukturalną na zakrzywioną poprzez edycję linii odniesienia. 5) Zakończ nowy obrys 6) Obejrzyj wynik. sprawdź czy widoczność tego Schematu jest włączona.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Do Drugiego Kierunku Siatki zostanie przypisana druga kategoria Profili (w tym przypadku Rygle). Wynik: Profile Zewnętrzne umieszczane są wzdłuż Obrysu Przegrody Strukturalnej. Profil będzie zawsze umieszczony w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. Słupków oraz Rygli są zdefiniowane w odpowiednich oknach dialogowych Ustawień Przegrody Strukturalnej. Słupków lub Rygli dla wybranej Przegrody Strukturalnej spowoduje zmianę każdego Profilu w tej kategorii. Aby określić która kategoria Profili będzie przypisana do Pierwszego Kierunku Siatki (Słupki czy Rygle). Profile Słupków. Profile zostają wstawione w uprzednio określonych miejscach. Jeśli przesuniesz lub usuniesz linię siatki. spowoduje to również zmianę położenia lub usunięcie Profili. Takiego Profilu nie można usunąć. Słupki i Rygle wstawiane są wzdłuż pierwszego lub drugiego kierunku siatki. Słupki.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. 317 . (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki.) W przypadku kilkuodcinkowej Przegrody Strukturalnej (Łańcucha). profile wstawiane są wzdłuż linii Siatki. Właściwości Profili Zewnętrznych. Profile Rygli. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. można zdefiniować trzy rodzaje (“kategorie”) Profili: Profile Zewnętrzne. należy użyć Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej: Panel Wstawianie Komponentów: Profil Przegrody Strukturalnej O Profilu Przegrody Strukturalnej Kiedy w ArchiCADzie stworzona zostaje Przegroda Strukturalna. Dla każdej Przegrody Strukturalnej. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Zmiana dowolnej cechy Profili Zewnętrznych.

Z zewnątrz. Po kliknięciu OK. należy wybrać standardowy Profil GDL. aby dwa sąsiadujące panele były różne. Typy Profili Wybierz typ Profilu w panelu “Typ Profilu i Geometria” okna Ustawienia Przegrody Strukturalnej. Profile każdej kategorii połączone są z ustawieniami dla poszczególnych kategorii. Dzięki temu można korzystać z zestawów Profili z różnymi właściwościami w zależności od ich położenia w strukturze. można przypisać wybrane Profile do cech poszczególnych kategorii. otworzyć stronę Profili Zewnętrznych w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej i wprowadzić żądane zmiany. należy przejść do Trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. widoczna jest listwa maskująca. stosowany do dla uzyskania Przegrody Strukturalnej o gładkiej powierzchni zewnętrznej. a Rygle (pokrywające się z drugim kierunkiem siatki) są zaznaczone na zielono. otworzyć ustawienia Profilu i sprawdzić jego klasę w rozwijanej liście znajdującej się w górnej części okna dialogowego. używając stron ustawień poszczególnych kategorii Profili. pozbawionej widocznych elementów 318 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lub uproszczony wbudowany Profil o prostokątnym przekroju. Dodatkowo. określonymi w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Gładką powierzchnię paneli można uzyskać także poprzez usunięcie Profili z linii siatki. wybrać dany Profil.Wirtualny Budynek Na przykład. jednaj nie jest on widoczny w oknach projektu. Aby określić. W zależności od wymaganego poziomu szczegółowości. bądź czy jest Profilem Własnym. Profil Podstawowy: Jest to najczęściej stosowany typ Profilu. w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Typ ten jest wbudowany i prostokątny.Z tego Profilu możesz skorzystać jeśli chcesz. a wszystkie Profile należące do kategorii Profili Zewnętrznych zostaną odpowiednio zmienione. lub zdefiniować własne cechy dla dowolnej liczby zaznaczonych Profili. na poniższej ilustracji Profile Zewnętrzne są zaznaczone na czerwono. łączniki) dla połączeń pomiędzy panelami. lub jeśli zastosowano inne komponenty (np. ale nie chcesz aby był pomiędzy nimi wyświetlany Profil. Niewidoczne Profile są również przydatne jeśli nie chcesz "przeciążać" modelu zbyt dużą ilością elementów. do której z kategorii (klas) należy dany Profil. Niewidoczny Profil istnieje jako obiekt. Półstrukturalny: Jest to wbudowany profil prostokątny. Słupki (pokrywające się z pierwszym kierunkiem siatki) są zaznaczone na niebiesko. Aby zatem zmienić wszystkie Profile Zewnętrzne w Przegrodzie Strukturalnej jednocześnie. wystarczy wybrać Przegrodę Strukturalną. Można zmienić wszystkie cechy kategorii Profili jednocześnie. okno dialogowe zostanie zamknięte.

aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Profilach. Obrócić lub Powielić Profil Usunąć Profil Uwaga: Usunięcie Profilu jest możliwe tylko w przypadku gdy dwa panele po dowolnej stronie Profilu znajdują się na tej samej płaszczyźnie. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. otwórz stronę Ustawień profilu i odpowiednio skonfiguruj parametry. aby skonfigurować typ oraz kategorię Profilu. Jeśli chcesz aby w nowym Profilu zastosowane zostały parametry użytkownika. Użyj palety Info. Dodaj nowy Profil do Przegrody Strukturalnej Do istniejącej Przegrody Strukturalnej można dodać nowy Profil. Aby dodać kolejny Profil. otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. pole "Klasa" zmieni się na “Własny Profil. Słupki. Kliknij narzędzie Profil aby otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. Taki Profil może być niezależny od Siatki. Uaktywnij narzędzie Profil.Wirtualny Budynek profili. która nie jest płaska. aby jego początek i koniec pokrywały się z węzłami istniejących Profili.) Zaznacz Profil. że ustawienia Profilu to ustawienia użytkownika. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. tak aby panele znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. należy najpierw usunąć linię siatki prowadzącą pomiędzy nimi.” Oznacza to. Wprowadź żądane zmiany. Dostosuj Indywidualny Profil Po wybraniu Profilu w trybie Edycji. a Profile zostaną usunięte wraz z linią siatki. Kliknij OK. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Profilami oraz klasą. Pamiętaj. zatem od zewnątrz będzie widoczna tylko ewentualnie zdefiniowana szczelina. jednak należy narysować nowy Profil w taki sposób. do której wcześniej należały. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu oraz je zmienić Przesunąć. Odbić. Ustaw widoczność. Więcej na temat tego okna dialogowego. Słupki). W przypadku Przegrody Strukturalnej. Paleta Info będzie teraz pokazywać. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. których parametry powinny zostać użyte (np. usunięcie linii siatki zmienia geometrię Przegrody Strukturalnej. Panele łączą się ze sobą przed Profilem półstrukturalnym. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Profili. w którym chcesz wprowadzić zmiany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 319 . Jeśli panele nie znajdują się na tej płaszczyźnie.

który będzie krzyżował się z istniejącą linią Siatki. Następnie użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Kopiuj Wzór Kwatery. do której chcesz wkleić wzór Profilu. Kopiuj Wzór Kwatery Aby skopiować wzór Profili z dowolnej kwatery do innej kwatery. Profil zostanie automatycznie podzielony w miejscu. Priorytety Profili są skonfigurowane dla każdej klasy Profili w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Aby wybrać całą ciągłą linię nowego Profilu (nie tylko jeden profil na raz). należy najpierw sprawdzić. czy otwarty jest tryb Edycji Przegrody Strukturalnej i Profile są widoczne.Wirtualny Budynek Teraz narysuj Profil w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. można będzie łatwo skopiować te Profile do innych kwater: patrz Kopiuj Wzór Kwatery w następnej części. Jeśli narysujesz Profil na linii Siatki. z której chcesz skopiować wzór. Profil będzie połączony z tą linią Siatki. Zmiana położenia linii Siatki spowoduje przesunięcie Profilu. w którym przecina linię Siatki. Przecięcia Profili Jeśli w Przegrodzie Strukturalnej stykają się dwa Profile. Wzór Profilu zostanie powielony. Profil o wyższym priorytecie przetnie drugi Profil. użyj automatycznego zaznaczania sekwencji elementów: Następnie kliknij kwaterę. Teraz kliknij kwaterę. • Profile Zewnętrzne: Priorytet Przecięć 15 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeśli narysujesz wzór oparty o dodatkowe Profile w ramach danej kwatery wzoru siatki. Jeśli narysujesz nowy Profil. 320 .

) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 321 . gdy dwa sąsiadujące Profile Przegrody Strukturalnej pokrywają się i nachodzą na siebie. Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych Polecenie to należy stosować w celu poprawienia wyglądu połączenia w przypadku.5. można określić parametry dla dwóch skonfigurowanych klas paneli w Ustawieniach Schematu Przegrody Strukturalnej Dwie zapamiętane kategorie Paneli Przegrody Strukturalnej zostały określone jako Panele Główne i Wyróżnione.15). a drugi w Niewidoczny Profil. przełącz je poprzez kliknięcie pola wzoru panelu w oknie Podglądu Przegrody Strukturalnej: kliknij dowolny panel. Zmiana priorytetu przecięcia Profilu . Zobacz wyniki: Panele Przegrody Strukturalnej Panele to płaskie. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej.podobnie jak zmiana jakiegokolwiek innego parametru spowoduje zmianę Profilu na Własny. Panele są automatycznie wstawiane pomiędzy Profilami.10. Aby określić układ poszczególnych klas paneli w stworzonej Przegrodzie Strukturalnej. Zewnętrzne . na Powierzchni Przegrody. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej wybierz Profil dla którego chcesz zmienić priorytet przecięcia. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Tych wartości nie można edytować na poziomie klas Profili.Wirtualny Budynek • • Słupki: Priorytet Przecięć 10 Rygle: Priorytet Przecięć 5 Wybierz dwie Przegrody Strukturalne i użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Utwórz Wspólne Profile. Można jednak zmienić priorytet przecięcia dla dowolnych wybranych Profili. (Jeden z dwóch nachodzących Profili zostanie przekształcony w Profil w kształcie narożnika. Suwak pokazuje priorytety przecięcia wbudowanych Profili (od lewej strony do prawej: Rygle . Przejdź do ustawień wybierania Profilu i ustaw suwak na żądany priorytet. Słupki .

Niektóre z nich zostały skonfigurowane w 322 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Właściwości klasy panelu Głównego i Wyróżnionego (typ. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. Panele Przegrody Strukturalnej będą w większości montowanymi na stałe powierzchniami szklanymi. które służą jako otwory drzwi lub okien. można: Wstaw Panel typu drzwi lub okno Istnieje możliwość wstawienia panelu GDL. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. szerokość) określone są w odpowiednich oknach dialogowych ustawień Przegród Strukturalnych. tekst w polu "Klasa" zmieni się na “Własny Panel. Zmiana dowolnej cechy kategorii panelu Głównego lub Wyróżnionego spowoduje zmianę każdego panelu w tej klasie. materiał. Dostosuj Indywidualny Panel Po wybraniu Panelu w trybie Edycji. Zobacz Wstaw Panel typu drzwi lub okno na stronie 322. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Panelach. Pamiętaj. Więcej na temat tego okna dialogowego. Usunąć Panel Edytować jego parametry Zaznacz Panel. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. który będzie pełnił funkcję drzwi lub okna. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. do której wcześniej należały. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. który chcesz zmodyfikować. Kliknij OK. Wprowadź zmiany. • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu oraz dokonać zmiany ustawień Panelu. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. Można jednak wstawiać Panele typu obiekt. Kliknij narzędzie Panel aby otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu.” Oznacza to. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Panelami oraz klasą. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym.Wirtualny Budynek aby przełączyć klasę z Głównej (białej) na Wyróżnioną (szarą) i odwrotnie.

Ponownie aktywuj wyświetlenie paneli (klikając ikonę w kształcie oka znajdującą się obok opcji "Panel" na liście konfiguracji wyświetlanie w trybie Edycji) i sprawdź czy dwa zaznaczone wcześniej panele zostały połączone w jeden. Na przykład. jako Typ Obiektu wybierz PS drzwi 2 12. jeśli skonstruowałeś Przegrodę Strukturalną taką jak przedstawiono poniżej i chcesz wstawić w niej panel typu drzwi: Wybierz Przegrodę Strukturalną aby i przejdź do Trybu Edycji. można wyłączyć wyświetlenie paneli.) Następnie należy zaznaczyć niepotrzebny Profil dzielący dwa panele. Jeśli chcesz zamienić dwa wybrane panele na jeden panel drzwi.Wirtualny Budynek ArchiCADzie 12 i można je znaleźć na rozwijanej liście w oknie Typ i Geometria Panelu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 323 . Teraz zaznacz ten panel. Aby usunąć Profil. należy najpierw połączyć wybrane panele usuwając z pomiędzy W palecie Info. nich Profil. aby zamienić je na panel typu drzwi. Usuń ten Profil. Wybierz istniejące panele. (Możesz wybrać tylko panele prostokątne. aby było lepiej widać Profile.

Łącznik Przegrody Strukturalnej to opcjonalne komponenty. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone według parametrów GDL. 324 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Należy wybrać jedną z tych opcji w panelu Wstawianie Komponentów na stronie Systemu Przegrody Strukturalnej. w przypadku.ryglowej. które można otwierać i zamykać tak jak inne drzwi GDL. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Łącznika. będzie to panel “Własny”. Łącznik to obiekt GDL. że Panel drzwi ma edytowalny parametr o nazwie “Góra. W ArchiCADzie. Łączniki można wstawiać po dowolnej. wstawione Łączniki można odbijać na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej i określać własnym numerem w celu tworzenia list i etykiet. Nowowstawiony panel nie należy ani do klasy Główny ani Wyróżniony. lżejszej od tradycyjnej konstrukcji słupowo . aby utworzyć konstrukcję wsporczą lub (częściej) dla zastąpienia Profili w celu uzyskania gładkiej struktury. Wstawianie Łączników Zwróć uwagę. za pomocą których można łączyć panele ze sobą. Dodatkowo. w ArchiCADzie.Wirtualny Budynek Łączniki Przegrody Strukturalnej O Łącznikach Wybrany panel zostanie zastąpiony panelem drzwi. Łączniki można wstawiać albo obok siebie albo automatycznie przy każdym przecięciu linii siatki. lub po obu stronach linii siatki. jeśli później obrócisz Przegrodę Strukturalną a "górna część" drzwi zmieni położenie.” Pozwala on edytować “górną część” drzwi w 90 stopniowych odstępach.

że ustawienia Łącznika to ustawienia własne. Aby określić czy dany Łącznik należy do Systemu. otworzyć ustawienia Łącznika i sprawdzić listę rozwijaną znajdującą się w górnej części okna dialogowego. lub można zastosować domyślnie ustawienia dla Łącznika (ze strony Łącznik w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej) określając Klasę jako Łącznik Systemowy. Łącznik wstawia się zamiast Profilu. Domyślnie Łączniki wstawiane są wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 325 . Z tego powodu. lub po obu stronach linii siatki. panele zostają połączone i razem tworzą gładką powierzchnię. Uaktywnij narzędzie Łącznik. Ręcznie wstawione Łączniki można konfigurować indywidualnie przy użyciu własnych cech w oknie Ustawień Łącznika. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Wstawiania Komponentów w Pomocy ArchiCADa. Dodaj nowy Łącznik do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowy Łącznik do istniejącej Przegrody Strukturalnej. Jeśli nie ma Profilu. lub czy jest Łącznikiem Własnym. otwórz stronę Ustawień Łącznika i odpowiednio skonfiguruj parametry. w razie potrzeby zastąpienia Profilu Łącznikiem. Drugą możliwością jest opcja Pojedynczo: oznacza to. co utrudnia wstawienie Łącznika. Zazwyczaj. (Skorzystaj z panelu Typ Profilu i Geometria w Ustawieniach Profilu. jednak można je wstawiać pojedynczo ręcznie. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Automatycznie wstawione łączniki połączone są z ustawieniami skonfigurowanymi na stronie Łączniki w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. używając narzędzia Łącznik oraz ustawień narzędzia Łącznik dostępnych w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej: Łączniki w Pomocy ArchiCADa. wybrać dany Łącznik. Wybranie opcji We Wszystkich Węzłach spowoduje wstawienie Łącznika w przy każdym punkcie siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Jeśli chcesz aby w nowym Łączniku zastosowane zostały parametry własne. Jednak w ArchiCADzie panele można łączyć tylko przy Profilach. Paleta Info będzie teraz pokazywać.) Teraz kliknij punkt aktywny znajdujący się w środku połączenia. Łączniki można wstawiać po dowolnej. że Łączniki nie będą wstawiane automatycznie. należy najpierw zaznaczyć Profile w żądanym punkcie łączenia paneli i przełączyć na typ "Niewidoczny".

w którym zostaną wprowadzone zmiany. • Usunąć Łącznik • Odbić Łącznik na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Łącznika lub palecie Info): Wstawianie akcesoriów W ArchiCADzie. używając narzędzia Akcesoria. Pamiętaj. wybrać dane Akcesorium.) Akcesoriom można przypisywać w trybie edycji własne cechy. Dostosuj Indywidualny Łącznik Po wybraniu Łącznika w trybie Edycji. 326 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zostanie on wstawiony przy najbliższym punkcie łączenia paneli. Profili i Schematu. listwa maskująca czy daszek . Kliknij narzędzie Łącznik aby otworzyć Ustawienia Wybieranego Łącznika. Kliknij. lub czy jest Własnym Akcesorium. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Łącznikach. Do każdego punktu Profilu można dodać tylko jeden Łącznik. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Łączników. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Łącznikami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. aby ułatwić sobie pracę (na przykład.” Oznacza to. (Metoda Automatycznego wstawiania akcesoriów nie istnieje. Kliknij OK.taki jak osłona przeciwsłoneczna. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. akcesoria można wstawiać pojedynczo. aby określić po której stronie Przegrody Strukturalnej chcesz wstawić Łącznik. aby Akcesoria wykorzystywały systemowe ustawienia Akcesoriów z Ustawień Przegrody Strukturalnej. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. Przesuwanie linii siatek (a tym samym zmiana położenia widocznych lub niewidocznych Profili) również spowoduje przesunięcie Łącznika.dołączony do Przegrody Strukturalnej przy dowolnych Profilach. można: • Otworzyć Ustawienia Wybranego Łącznika oraz dokonać zmiany tych ustawień • Przeciągnąć Łącznik do innego punktu łączenia paneli. jedynie w trybie edycji Przegrody Strukturalnej.) Zaznacz łącznik.Wirtualny Budynek Ustaw widoczność. Aby określić czy dane Akcesorium należy do Systemu. lecz można również określić. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własny Łącznik. Akcesoria Przegrody Strukturalnej Akcesoria Przegrody Strukturalnej to opcjonalny komponent nie reprezentujący konstrukcji . otworzyć ustawienia i sprawdzić rozwijaną listę znajdującą się w górnej części okna dialogowego. Wprowadź żądane zmiany.

Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone poprzez parametry GDL. aby określić typ akcesorium i Klasę oraz zdecydować. Kliknij kursorem w kształcie oka. Kliknij Profil lub punkt końcowy Profilu . Dodaj nowe Akcesorium do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowe Akcesorium do istniejącej Przegrody Strukturalnej. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. czy cechy nowowstawionego Akcesorium mają być połączone z analogiczną stroną Ustawień Przegrody Strukturalnej (Akcesorium Systemowe) czy nie (Własne).Wirtualny Budynek W ArchiCADzie. otwórz okno Ustawienia Akcesorium i odpowiednio skonfiguruj parametry. Akcesorium to obiekt GDL. aby określić punkt końcowy Akcesorium. Przeciągnij kursor i kliknij. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Akcesorium. Teraz wstaw nowe Akcesorium w trybie edycji. Użyj palety Info. aby ustalić orientację Akcesorium: na zewnątrz lub wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 327 . że ustawienia akcesorium to ustawienia Własne. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Jeśli chcesz aby w nowym Akcesorium zastosowane zostały parametry użytkownika. Orientacja Akcesorium po wstawieniu jest określona przez Profile.punkt końcowy najbliższy miejscu kliknięcia będzie początkiem Akcesorium. Uaktywnij narzędzie Akcesorium.

Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Połączenie Przegrody Strukturalnej ze ścianą może być pomocne dla dostosowania geometrii ściany do pochylonej Przegrody Strukturalnej.) Użyj polecenia Dołącz ścianę. Za każdym razem kiedy połączysz co najmniej jedną ścianę z Przegrodą Strukturalną. Zmiana położenia lub swobodny obrót Przegrody Strukturalnej spowoduje odpowiednie rozciągniecie połączonej ściany. Dostosuj Indywidualne Akcesorium Po wybraniu Akcesorium w trybie Edycji. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. wybierz ścianę (ściany) i Przegrodę Strukturalną.” To oznacza. Wprowadź zmiany. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. że zostało przerwane lub menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. Kliknij narzędzie Akcesorium. Kliknij OK. Zmiana położenia linii siatki lub Profili spowoduje również zmianę położenia Akcesorium.. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Profili i Schematu. aby otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium.Wirtualny Budynek połączenie pomiędzy wybranymi Akcesoriami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. ściana zostaje docięta do Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 328 . z menu kontekstowego z okna.) Zaznacz akcesorium. Odbić Akcesorium na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Akcesorium lub palecie Info): Usunąć Akcesorium • Ustaw widoczność. (Możesz wybrać dowolną liczbę ścian. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własne Akcesorium. Po połączeniu. Przegrody Strukturalne i Inne Elementy Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną Przegroda strukturalna może być połączona z jedną lub większą liczbą ścian.. Pamiętaj. w którym zostaną wprowadzone zmiany. użyj tego okna dialogowego aby określić dokładny punkt połączenia ścian(y) z Przegrodą Strukturalną. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium oraz dokonać zmiany ustawień Przeciągnąć Akcesorium do innego Profilu. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Akcesoriach. ale tylko jedną Przegrodę Strukturalną. Aby połączyć ścianę z Przegrodą Strukturalną. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Akcesoriów.

Wartość Do wewnątrz: określa punkt.Wirtualny Budynek Wartość Na zewnątrz: określa punkt. Zatem domyślnie. w którym jej koniec przecina powierzchnię Przegrody Strukturalnej. Aby przedefiniować odsunięcie od dołączonej ściany. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przerwij Połączenie. Kliknij Połącz. należy ją jeszcze raz dołączyć. tak jak pokazano w oknie dialogowym “Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną”. część "wewnętrzna" nominalnej grubości jest równa odsunięciu panelu od powierzchni odniesienia (w naszym przykładzie. 25). Ściany dołączone od wewnątrz będą się kończyć się 25 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. dowolną ścianę lub dowolną kombinację tych elementów. wartości odsunięcia Na zewnątrz i Wewnątrz dają razem szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. z którą jest połączona. to połączenie pozostanie nieruszone. Następnie wprowadź wartości dla odsunięcia od Podstawy Przegrody Strukturalnej do punktów łączących ściany zewnętrzne i wewnętrzne. 15). w którym ściany wychodzące z kierunku "wewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. aby określić który koniec ściany zostanie połączony z Przegrodą Strukturalną. W naszym przykładzie. Odłącz ściany od Przegrody Strukturalnej Aby wyeliminować połączenia pomiędzy ścianami a Przegrodą Strukturalną. Połączenie ściany z Przegrodą Strukturalną zostanie przerwane. że jeśli klikniesz raz jeszcze. aby ściany łączące kończyły się w innych punktach niż te określone poprzez szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. w którym ściany wychodzące z kierunku "na zewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. (Jeśli ta ściana jest również połączona z inną Przegrodą Strukturalną. W miarę poruszania kursora na ścianie pojawi się podwójna strzałka. tę opcję będziesz wybierać najczęściej. Pojawi się kursor w kształcie Oka: kliknij. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 329 . ściany dołączone od zewnątrz będą kończyć się 15 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. tak jak określono w Panelu Położenia Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. kliknij Własne odsunięcie. • Jeśli chcesz. Aby przerwać konkretne połączenie ściany z konkretną Przegrodą Strukturalną: Wybierz połączoną ścianę i wybierz Przegrodę Strukturalną. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. szerokość nominalna została ustawiona na 40. • Domyślna opcja to Grubość Przegrody Strukturalnej. wskazując. ile zostało z szerokości nominalnej (w naszym przykładzie. Wszystkie połączenia wybranych ścian oraz wszystkie połączenia wybranych Przegród Strukturalnych zostaną przerwane. Ściana połączona z Przegrodą Strukturalną zostaje powiązana z miejscem. należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać dowolną Przegrodę Strukturalną. zostanie podłączony ten koniec ściany. Prawdopodobnie. która nie została zaznaczona. To samo dotyczy Przegród Strukturalnych: Dla celów odsuwania ścian łączących od Przegrody Strukturalnej. Punkty połączenia ścian zarówno wewnętrznych i zewnętrznych są wyrażone jako odsunięcia od Podstawy. Domyślnie. część “zewnętrzna” to tyle.

które nie zostały zaznaczone. To polecenia może być wykorzystywane tylko do podzielenia co najmniej jednej Przegrody Strukturalnej za pomocą innej Przegrody Strukturalnej. Przegrody Strukturalne i sąsiadujące Strefy Strefy sięgają do poziomu szerokości nominalnej Przegrody Strukturalnej. dostępnych jest kilka opcji. Szczegóły. lub Kliknij przycisk Odłącz Wszystkie Przegrody Strukturalne w panelu Model w Ustawieniach ściany.Wirtualny Budynek pozostaną połączone ze wszelkimi ścianami. Tak jak w przypadku ścian i słupów. Jest ono dostępne w dowolnym oknie modelu (jednak nie w Trybie Edycji Przegrody Strukturalnej). patrz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Tworzenie list i etykiet w Pomocy ArchiCADa. stosowanego dla innych elementów w programie ArchiCAD. Jest analogiczne do polecenia Edycja > Zmiana geometrii >Podziel. Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne Jednym sposobem na dokładne podzielenie Przegród Strukturalnych jest skonstruowanie ich w ten sposób. dwie Przegrody Strukturalne przecinają się na Rzucie. Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną ścianą a wszystkimi Przegrodami Strukturalnymi. Za pomocą okna Odniesienie do stref w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej (panel Tworzenie list i etykiet) określ w jaki sposób traktować Strefy. z którymi jest połączona: Wybierz ścianę i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. które są obrysowane strefami lub które służą jako granice strefy. zgodnie z polem Szerokość nominalna w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej (Panel Położenia). dzięki którym możemy określić jak traktować Przegrody Strukturalne. 330 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną Przegrodą Strukturalną a ścianami. W tym przykładzie. z którymi jest połączona: Wybierz Przegrodę Strukturalną i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. lub Kliknij przycisk Odwołaj Połączenie w panelu Model w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. aby się przecinały a następnie oddzielenie niepotrzebnych części za pomocą polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 331 . Powtórz proces aby podzielić. Aby temu zaradzić musisz utworzyć Wspólny Profil dla obydwu Przegród. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. Zobacz Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych na stronie 321. które nachodzą na Przegrodę Strukturalną. której nie potrzebujesz a pozostałe Przegrody Strukturalne pozostaną dokładnie połączone.Wirtualny Budynek Wybierz zakrzywioną Przegrodę Strukturalną. W tym przypadku dwa sąsiadujące Profile Przegród Strukturalnych mogą na siebie nachodzić. Teraz możesz usunąć tę. mamy pochyloną Przegrodę Strukturalną wstawioną pomiędzy dwiema prostymi ścianami. Pojawi się kursor w kształcie Oka. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. W tym przykładzie. Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej Zakrzywiona Przegroda Strukturalna została podzielona na dwie różne Przegrody Strukturalne. a następnie usunąć wystającą część prostej Przegrody Strukturalnej. aby określić która część pozostanie zaznaczona po przeprowadzeniu Podziału. Wynik na Rzucie oraz w 3D: Kliknij drugą Przegrodę Strukturalną. Kliknij dowolną stronę zakrzywionej Przegrody Strukturalnej.

Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. użyjemy polecenia Dołącz Ścianę.) Nastąpi dołączenie ściany.) Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. 332 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wybierz Przegrodę Strukturalną oraz dwie ściany. który chcesz połączyć z Przegrodą Strukturalną). Ściany zostaną przycięte wzdłuż wewnętrznej krawędzi Przegrody Strukturalnej. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. w domyślnym położeniu (w naszym przypadku.Wirtualny Budynek Domyślne wartości połączeń przyjmują. odsunięcie od Podstawy o 25 cm w kierunku “do wewnątrz”. tak aby końce ścian były równoległe do Przegrody Strukturalnej. Wypróbujmy domyślne wartości: Zostaw wartości domyślne i kliknij Połącz. że chcesz aby ściany połączyły się z Przegrodą Strukturalną zgodnie z jej szerokością nominalną. Następnie kliknij kursorem w kształcie oka przy najbliższym końcu dowolnej ze ścian (ten koniec ściany. (Tymczasowa dwustronna strzałka pozawala określić właściwy koniec ściany. Aby przyciąć ściany do Przegrody Strukturalnej. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. które zostaną z nią połączone.

wprowadzimy -5. Sprawdź rezultat w oknie 3D. aby wyświetlić okno dialogowe Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Kliknij Połącz. Ponieważ ściana dochodzi do wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 333 . Należy ponownie wykonać połączenie Przegrody Strukturalnej. aby ściana przechodziła poza Podstawę. Wartość “Wewnątrz” mierzy odległość pomiędzy punktem dołączenia ściany a Podstawą. Możesz zastosować inną geometrię dla tego dołączenia ściany.Wirtualny Budynek Zobacz punkt połączenia w przybliżeniu: ściany stykają się z wewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej na jej szerokości nominalnej: dokładnie tam. Wybierz ponownie ściany i Przegrodę Strukturalną. tak jak w tej sytuacji. należy skonfigurować wartość Wewnętrzną. Tutaj. ściana łącząca będzie wyrównana z zewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej. Teraz. w którym można ustawić odsunięcie połączenia wprowadzając wartość własną. Załóżmy. aby ściana wychodząca z wewnątrz przeszła przez podstawę (przy 0) i prowadziła przez kolejne 5 cm. w kierunku “do wewnątrz” . gdzie rozpoczyna się Profil Zewnętrzny. Jeśli chcesz. zatrzymując się dokładnie przy wartości szerokości Przegrody Strukturalnej po dalszej (zewnętrznej) stronie. należy wprowadzić liczbę ujemną. że chcemy aby ściana została dołączona do zewnętrznej granicy Przegrody Strukturalnej. Użyj jeszcze raz polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę.

Kliknij Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty . z którego chcesz rozpocząć obrót. Etykiety będą powiązane. Użyj tej metody tylko jeśli musisz wstawić etykiety przy kilku pojedynczych komponentach przegrody strukturalnej. aby wywołać okno dialogowe wszystkich komponentów.) Najpierw kliknij i przeciągnij kursor aby określić oś obrotu. Zobacz Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych na stronie 453. Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej Istnieją dwa sposoby dołączania etykiet do Komponentów Przegrody Strukturalnej. jeśli określiłeś domyślną zawartość narzędzi dowolnego komponentu (np. Aby użyć tego polecenia. Następnie kliknij. Zaznacz pola wszystkich rodzajów komponentów.Wirtualny Budynek Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej Wybraną Przegrodę Strukturalną można swobodnie obracać. (Polecenie to jest również dostępne w menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Swobodne Obracanie Przegrody Strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Profilu) te definicje zostaną również zastosowane w etykiecie. Kliknij aby zatwierdzić operację. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 334 . aby określić punkt. 2) Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty. Użyj tej metody jeśli chcesz wstawić etykiety dla wszystkich komponentów lub wszystkich komponentów z danej kategorii. aby utworzyć etykietę powiązaną dla dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. aby wstawić etykiety. do których chcesz dołączyć etykietę. Łącznika. Kliknij Etykieta. 1) Użyj “Etykiety komponentu” w narzędziu Etykieta. Najłatwiej można zaznaczyć Przegrodę Strukturalną w 3D i zastosować polecenie Obracaj swobodnie z palety pomocniczej.

oraz Elementy 2D (np. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. itp. które nie są częścią dedykowanego podtypu. okiennice. Obiekty te zostały podzielone na trzy kategorie: Biblioteka Podstawowa. które zawierają odpowiedni typ obiektów. może to być Narzędzie Obiekt jak i narzędzia specjalne np.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Większość obiektów. oraz elementy związane z Hobby i rekreacją (pianino.). uaktywnienie narzędzia Okno otwiera dostęp do wszystkich okien znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa. ogrodzenia. itp. wyposażenie biura. iż możliwe jest swobodne konfigurowanie wstawionych kopii obiektów za pomocą okna dialogowego Ustawień obiektu lub innych okien narzędzi powiązanych z danym typem obiektu. bez potrzeby modyfikowania zewnętrznego pliku tego obiektu. Folder Wizualizacja zawiera elementy otoczenia (np. klimatyzatory lub windy). Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów). itp. Jeżeli po otwarciu projektu pojawi się paleta Raportu ładowania bibliotek informując o brakujących obiektach w Aktywnej bibliotece. Pozostałe obiekty takie jak drzewa.). Na przykład. Obiekty są parametryczne. czy sanitariaty można wstawić do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. Na przykład. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki.). Zawartość Biblioteki ArchiCADa jest kompletna. Zobacz także O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. drzewa) oraz obiekty przedstawiające ludzi i pojazdy. jednakże lokalne wersje programu mogą zawierać specjalne obiekty odpowiadające standardom w danym kraju. Biblioteka Dodatków (oraz kilka podkatalogów).Wirtualny Budynek Obiekty Parametryczne O Obiektach Parametrycznych Integralną częścią procesu projektowania w ArchiCADzie jest wstawianie obiektów. sztukaterie. W zależności od podtypu danego obiektu. Również elementy rysunków tzn. symbole elektryczne lub graficzne). Elementy biblioteczne. samochody. 335 . Konstrukcje specjalne (np. Wizualizacja.). Oznacza to. w rzeczywistości wstawiasz odniesienie do zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. obiekty te nie zostaną wyświetlone. Drzwi i Okna wstawiane w ścianę są obiektami. telewizor. W pozostałych podfolderach znajdują się Struktury budowlane (np. Gdy uaktywnisz narzędzie dedykowane konkretnemu podtypowi obiektów. piece i kominki). stół bilardowy. które się tam znajdują zostały umieszczone w folderach w celu łatwiejszego wyszukania odpowiedniego typu elementu. krzesła. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. itp. Większość z tych obiektów jest dostępna poprzez dedykowane im narzędzia. Etykiety oraz Metryczki stref są obiektami. wazy. Schody lub Świetlik. Narzędzie Obiekt (ikona krzesła) udostępnia szeroki wybór obiektów. Więcej szczegółów. tak samo jak Schody czy Lampy. Znaczniki. w jego oknie dialogowym wyświetlone zostaną tylko te foldery Biblioteki. wyposażenie biura. Biblioteka podstawowa zawiera wszystkie rodzaje umeblowania (łóżka. inne narzędzie zostanie użyte do jego wstawienia. obiekty dekoracyjne (takie jak zegary. Elementy mechaniczne (np. które możesz potrzebować w projekcie możesz odnaleźć w standardowej Bibliotece ArchiCADa dostarczonej wraz z programem.

Po zaznaczeniu obiektu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. Ustawienia tego obiektu pozostaną po prawej stronie Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa • Standardowa biblioteka dostarczona wraz z programem ArchiCAD zawiera setki przygotowanych standardowych obiektów.Wirtualny Budynek Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) Okna dialogowe Obiektu elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. Aby ponownie przywrócić przeglądarkę do stanu. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. Jeśli okno dialogowe zostało rozciągnięte w poziomie. możesz za pomocą ikon strzałek przechodzić do kolejnych elementów w aktywnym zestawie bibliotek. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności dodatkowych bibliotek. kliknij polecenie Pokaż w bibliotece. Graphisoft publikuje dodatkowe biblioteki o wyspecjalizowanej tematyce. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. okna dialogowego nawet jeśli użyjesz przeglądarki aby przejrzeć obiekty w bibliotece po lewej stronie. które można otworzyć wybierając czarną strzałkę obok nazwy obiektu w panelu Podgląd i Położenie. W panelu Podgląd i Położenie. które posiadają skrypt interfejsu użytkownika. Kliknij dwukrotnie odsłaniacz pomiędzy dwoma panelami aby otworzyć/zamknąć obszar przeglądarki (lub kliknij czarną strzałkę znajdującą się na górze odsłaniacza). • Szczegóły. Korzystając z Menedżera bibliotek ArchiCADa możesz w każdej chwili załadować dodatkowe biblioteki lub pojedyncze obiekty. Opisy każdej z opcji w tym oknie dialogowym. Panel Zmiana parametrów jest aktywny tylko w przypadku tych obiektów GDL. w którym wyświetla miejsce w hierarchii biblioteki wybranego obiektu. nie będzie można przesuwać odsłaniacza poziomo aby zmienić układ okna dialogowego. Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. podobnie jak w palecie Info. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 336 . patrz Biblioteki na stronie 41. bez konieczności korzystania z panelu przeglądarki.

Korzystając z tego bardzo prostego środowiska programowania będziesz w stanie "napisać" każdy element budynku w postaci elementu bibliotecznego. ArchiCAD otworzy każdy model 3D utworzony w takich programach jak MaxonForm.php) lub ObjectsOnLine (www. Obiekty te opierają się również na skryptach GDL.Wirtualny Budynek • W internecie można znaleźć wiele stron poświęconych Obiektom GDL. patrz Graficzne tworzenie własnych Obiektów na stronie 344. możesz utworzyć własne obiekty za pomocą języka skryptowego ArchiCADa: GDL (Geometric Description Language). • • • Więcej szczegółów.com/object_depository. mają zastosowanie w inżynierii oraz projektowaniu architektonicznym. możesz ukryć panel przeglądarki. Object Depository (archicad-talk. Uwaga: Klikając strzałkę znajdującą się w środkowej kolumnie okna dialogowego ustawień.com)zawiera bazę odnośników do tego typu stron. drzwi.) Okna dialogowe Ustawień elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: • Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. Możesz korzystać z istniejących elementów wewnątrz ArchiCADa aby utworzyć i zachować własne obiekty. (Ta funkcja dostępna jest w oknie Ustawień dowolnego obiektu. Biblioteki DXF są szeroko dostępne w branży CAD. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności tego typu oprogramowania. okno. • W przypadku. Są to aplikacje umożliwiające tworzenie dowolnych modeli 3D.graphisoft.com/products/archicad/object_technology/do wnloads) pozwala na podgląd Obiektów GDL w przeglądarce i ściąganie ich wprost do projektu ArchiCADa. gdy żaden z istniejących elementów bibliotecznych nie odpowiada Twoim potrzebom.graphisoft. ArchiCAD może z łatwością importować te biblioteki.graphisoft. Wiele zewnętrznych programów oraz dodatków do ArchiCADa pozwala na tworzenie Obiektów GDL. Ponadto dodatek GDL Web Control (www. Więcej szczegółów. Dzięki temu okno dialogowe zajmuje mniej miejsca na ekranie monitora.com). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji do programu MaxonForm znajdującej się w folderze Dokumentacja. Wielu producentów oferuje symbole lub modele swoich produktów właśnie w formacie DXF. patrz Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL na stronie 348. np. Zoom lub Alias Wavefront. świetlik itp. Strona internetowa firmy Graphisoft (www. Wyszukiwanie elementu bibliotecznego Użyj sekcji przeglądarki w oknie dialogowym Ustawień Obiektu aby odnaleźć potrzebny element biblioteczny. • Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. • Możesz również modelować obiekty w innych aplikacjach 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 337 . elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach.objectsonline.

338 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W oknie dialogowym Ustawień obiektu z rozwijanej listy można wybrać sposób wyszukiwania pożądanego obiektu: • • Wybierz Widok folderu aby przeszukiwać foldery biblioteki. Obszar przeglądarki zawiera biblioteki załadowane do ArchiCADa. Możesz wykorzystać te liczby przy wyszukiwaniu obiektów. Możesz rozwinąć foldery obiektów lub podtypów klikając znak plusa (lub znaczek strzałki w MacOS) obok nazwy folderu w panelu przeglądarki. 5) Przeglądnij wyniki wyszukiwania. 2) Aby poprawić trafność wyszukiwania możesz skorzystać z opcji menu Znajdź wszystkie nazwy plików. Możesz wybrać duże ikony małe ikony oraz alfabetyczna lista pełnych nazw obiektów. Uwaga: Nazwy elementów bibliotecznych często zawierają liczby. Wybierz Widok podtypu aby przeszukiwać podtypy obiektu. jeśli chcesz odnaleźć zestaw dostępnych okien montowanych przy progu. klawisz Enter. W naszym przykładzie. 4) Wciśnij przycisk Znajdź lub Więcej informacji na temat podtypów. zobacz O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. Możesz użyć znaków zastępczych: • • Użyj “?” (znak zapytania) aby zastąpić pojedynczy znak Użyj “*” (gwiazdka) aby zastąpić dowolny łańcuch znaków Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie Znalezione elementy biblioteczne.Wirtualny Budynek Po zaznaczeniu elementu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. wyświetlone zostaną następujące okna montowane przy progu: Procedura wyszukiwania elementów bibliotecznych 1) Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym. aby rozpocząć wyszukiwanie. • Wybierz Znajdź Element biblioteczny aby zlokalizować poszukiwany obiekt. Rozwijane pole w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień obiektu pozwala na zmianę aranżacji panelu przeglądarki pomiędzy układem pionowym i poziomym. Trzy przyciski przedstawiają różne wielkości ikon obiektów wyświetlanych w panelu przeglądarki. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. które: • • • • są identyczne ze słowem kluczowym zawierają słowo kluczowe zaczynają się od słowa kluczowego kończą się na słowie kluczowym 3) Wybierz bibliotekę lub grupę bibliotek z listy Szukaj w. w polu Słowo kluczowe wpisz wyrażenie "montowane przy progu". Na przykład.

Szczegóły. Zewnętrzny plik nie zostanie zmieniony w wyniku modyfikacji dokonanych w oknie dialogowym Ustawień odpowiedniego narzędzia Obiektu (Lampy. Wstawienie Obiektu Aby wstawić obiekt należy 1) Wybrać odpowiednie narzędzie w Palecie narzędzi i klikając dwukrotnie jego ikonę otworzyć okno dialogowe jego ustawień. • Punkt wstawienia W oknie dialogowym Ustawień Obiektu w panelu Podgląd i Położenie można wybrać. bądź Lampy upewnij się.Wirtualny Budynek Wybierz wielkość ikon aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w jednym z trzech formatów. Umożliwia to dopasowanie z dużą dokładnością osprzętu bądź mebli do narożników ścian. Możesz wyłączyć wyświetlanie tego obrysu (ramki) w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Aby umieścić Obrócony Element biblioteczny. Przekątniowa metoda wstawiania działa podobnie jak metoda prostokątna używana przy wielokątnych elementach rysunkowych bądź konstrukcyjnych. że wybrany został odpowiedni punkt wstawienia. etc. Przy określaniu położenia tej linii można korzystać z metod dostępnych przy konstruowaniu zwyczajnych elementów rysunkowych. który z punktów aktywnych ma zostać punktem wstawiania. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 339 . Wstawiając Obiekt lub Lampę możesz skorzystać z numerycznego określenia położenia. patrz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Obiekt/Lampa) w Pomocy ArchiCADa. Drzwi. 2) Przeglądnąć dostępne foldery biblioteki w poszukiwaniu pożądanego elementu. Położenie elementów bibliotecznych w widoku folderu oraz podtypu znajduje się na dole okna. Metody geometrii W palecie Info dostępne są cztery metody geometrii służące wstawianiu Elementów bibliotecznych typu Obiekt i Lampa.) • Ortogonalna metoda wstawiania automatycznie umieszcza Element biblioteczny wyrównując go do siatki ortogonalnej. 4) Wskazać kliknięciem miejsce wstawienia skonfigurowanej kopii obiektu. podobnie jak to miało miejsce w przypadku okna przeglądarki. ograniczenia ruchu kursora lub siatki. Umożliwia to sprawdzenie czy aktywny jest pożądany punkt wstawiania Obiektu lub Lampy. by odpowiadały oczekiwaniom. Kliknij dowolny element biblioteczny znajdujący się w oknie Znalezione elementy biblioteczne aby przeglądać lub edytować jego parametry po prawej stronie. jak również z ograniczeń ruchu kursora. chyba że przed wstawieniem w oknie dialogowym Ustawień została wprowadzona jakaś wartość kąta obrotu elementu bibliotecznego. Edytowany obiekt pozostanie zaznaczony przy przełączaniu pomiędzy widokiem folderu a widokiem podtypu. Wspomaganie wstawiania Przy wstawianiu elementu przy pomocy narzędzia Obiekt lub Lampa pojawi się obrys obiektu podążający za ruchem kursora. a także odpowiednie rozmieszczanie wstawianych elementów względem siebie. grawitacji. 3) Dopasować domyślne ustawienia parametrów wybranego obiektu tak. a następnie za pomocą pojawiającej się pogrubionej linii określić wektor obrotu. Przed wstawieniem Obiektu. należy wskazać punkt odniesienia (obrotu).

Wyświetlanie Obiektów w różnych Widokach Obiekt może być wstawiony zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. wymiary niektórych obiektów mogą być zablokowane lub zmieniać się tylko proporcjonalnie Rezultaty tego działania zależą również od wybranego punktu wstawienia. że wiele elementów 2D posiada dodatkowe Symbole 2D bocznych widoków. Zaznaczanie wstawionych Obiektów Inaczej niż to ma miejsce w przypadku ścian lub innych elementów konstrukcyjnych. Ludzie i Rośliny z folderu Elementy 2D ukazane są w widoku bocznym i powinny być umieszczane w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. Rośliny. Folder Wizualizacja zawiera również zestaw elementów rysunkowych używanych jako tła. żaden z wymiarów nie będzie mógł być zdefiniowany graficznie a obiekt zostanie umieszczony tak jak przy metodzie ortogonalnej lub obróconej. zaznaczane lub dopasowywane do innych elementów tylko poprzez te punkty.Wirtualny Budynek • Metoda Przekątniowa Obrócona działa podobnie jak metoda prostokątna obrócona dostępna dla ścian. widok z góry dla Rzutu oraz widok z boku. aby uniknąć zniekształceń obrazków. Przełącznik w panelu Parametrów pozwala na wybranie pożądanego widoku. W panelu Ustawienia obiektu w rzucie i przekroju. kursor przykleja się tylko do zdefiniowanych punktów aktywnych symbolu obiektu. Natomiast w przypadku wyboru punktu aktywnego znajdującego się wewnątrz obrysu obiektu. stopień uszczegółowienia obiektów zależny jest od skali ustawianej w menu Dokument > Skala rzutu. Na Rzucie. parametry reprezentują Długość i Szerokość obiektu na Rzucie). (Możesz jednak zaznaczyć obiekt klikając jego powierzchnię pod warunkiem. Obiekty mogą być umieszczane. Wyświetlane są jako proste wypełnienia w widokach z włączonym trybem Kolorowanie. Generowanie widoku 3D bardziej skomplikowanych Obiektów z włączonym trybem szczegółowej siatki może zabierać więcej czasu. Pamiętaj. Dobrym przykładem takiej sytuacji są realistycznie wymodelowane drzewa. które składają się z bardzo wielu powierzchni. tylko jeden wymiar może być zdefiniowany graficznie natomiast drugi przyjmie wartość ustaloną w oknie dialogowym Ustawień.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 340 . obiekty te będą zawsze zwrócone prostopadle do osi widokowej Kamery tak. Dwie ostatnie metody pozwalają zdefiniować graficznie parametry A i B (długość i szerokość) Obiektu lub Lampy . etc. możesz graficznie określić zarówno parametr A jak i B. Dwie ostatnie metody są dostępne tylko wtedy. W standardowej Bibliotece ArchiCADa możesz odnaleźć różne wersje tych samych obiektów. Przed wstawieniem Obiektu wybierz odpowiedni widok w panelu Podgląd i Położenie. Wiele Obiektów jest różnie wyświetlana w widokach 2D i 3D. lub jako kontur również na pozostałych kondygnacjach. a w całości pojawiają się dopiero w wizualizacji. Jeżeli umieścisz i uaktywnisz w widoku 3D Kamerę. Korzystanie z tych uproszczonych wersji pozwala na zaoszczędzenie czasu. gdy Obiekt GDL może być dowolnie rozciągany. Pojazdy również są elementami 2D lecz posiadają więcej dostępnych widoków. frontu i/lub z tyłu dla Przekroju/Elewacji. tylko na własnej kondygnacji. Odpowiedniki tych elementów znajdujące się w folderze Wizualizacja są pełnymi obiektami 3D przeznaczonymi do wyświetlania w Oknie 3D a zwłaszcza do wizualizacji. Jeżeli zaznaczony jest punkt znajdujący się w rogu obiektu. Jeżeli aktywny jest punkt leżący na jednym z boków obiektu. Szczegóły. Ludzie i Pojazdy znajdują się zarówno w folderze Elementy 2D jak i w Wizualizacji. funkcja “Pokaż na kondygnacji” (jeśli jest dostępna) pozwala kontrolować wyświetlanie obiektów na różnych kondygnacjach. że aktywny jest tryb Szybkiego Zaznaczania w palecie Info Narzędzia Strzałka. (W przypadku większości obiektów. Istnieje również możliwość wstawienia Symbolu 2D Obiektu w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ lub Detalu/Obszaru 2D. stropów. patrz Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) na stronie 171.

Obiektów. Parametr Ilość nóg jest nieaktywny. czyli. Można dostosowywać również inne parametry wymiarów. że dodałeś punkty aktywne na wierzchołkach prostokąta o bokach A i B. w którym wymiary symbolu nie będą odpowiadały parametrom A i B. Świetlików. Zwróć uwagę. również drzwi i okna. Na przykład Ustawienie różnych wartości A i B dla okrągłego stołu (Stół okrągły 1 ze standardowej biblioteki ArchiCADa) sprawi.Wirtualny Budynek Rozciąganie Obiektów Obiekty. Inne punkty aktywne nie mogą być używane do rozciągania elementów. aby zostały wyświetlone jego punkty aktywne. Lamp oraz Schodów). Podstawowe parametry każdego obiektu to Długość I Szerokość. nazwane A i B na liście parametrów. że rozciągane są parametry A i B symbolu a nie wymiary prostokąta ograniczającego ten symbol. Okien. Szczegóły dotyczące przenoszenia zmodyfikowanych parametrów na inne obiekty można znaleźć w Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. że zostały odpowiednio skonfigurowane. W przeciwnym razie nie będziesz mógł rozciągać/kurczyć utworzonego obiektu. Niektóre parametry obiektu wpływają wzajemnie na swoje wartości. Aby to sprawdzić należy zaznaczyć Obiekty tak. grubość blatu oraz wysokość i grubość ramy poniżej blatu. Zobacz także Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych na stronie 343. Zakończeń Ścian. . Jeżeli utworzysz taki Obiekt upewnij się. można rozciągać za punkty aktywne. Można także wybierać Obiekty już znajdujące się w projekcie i edytować ich parametry. Używając parametrycznego Skryptu 2D można łatwo utworzyć Obiekt. Możesz modyfikować wiele z tych parametrów jeszcze przed wstawieniem obiektu. pod warunkiem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 341 . W przytoczonym przykładzie ilość nóg eliptycznego stołu wynosi 4 i nie może zostać zmieniona. W celu rozciągnięcia Obiektu w oparciu o jego wierzchołki bądź krawędzie możesz użyć polecenia Rozciągnięcie lub odpowiedniej ikony z Palety pomocniczej Dostosowywanie Parametrów Obiektów Występowanie panelu Parametrów w oknie dialogowym Ustawień narzędzia jest cechą wspólną wszystkich narzędzi Obiektów (Drzwi. W przypadku wybranego stołu obejmuje to jego wysokość. że w projekcie zostanie umieszczony stół eliptyczny. że znajdują się na krawędziach bądź wierzchołkach symbolu 2D danego elementu.

Większość parametrów ma wpływ na wygląd obiektu w widoku 3D. informując. Jednakże istnieje sposób na przeniesienie ustawionych wartości parametrów na nowy obiekt: przytrzymaj kombinację klawiszy Ctrl+Alt (MacOS: Cmd+Opt) klikając na inny obiekt. zmiana szerokości i wysokości okna .wszystkie zmiany parametrów Okna Rozwieranego zostaną utracone i powrócą do swoich ustawień domyślnych. W przypadku Okna rozwieranego W1 można wybrać sposób jego podziału szprosami na mniejsze powierzchnie. jednakże w szczególnych przypadkach parametry zmieniają wygląd obiektu tylko w oknie Rzutu.Wirtualny Budynek Jednakże gdy stół będzie okrągły parametr ten staje się aktywny i możemy wybrać pomiędzy stołem z jedną.na przykład zmieniając Okno Rozwierane na Przesuwne .modyfikacje te zostaną wprowadzone do obiektu dopiero po wciśnięciu przycisku OK zamykającego okno dialogowe. 342 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w której nie mogą znaleźć się inne obiekty. Ustawienia te mogą być dokonane zarówno w polu rozwijanym listy Parametrów jak i w panelu Typy nóg w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Możesz wówczas wstawić Obiekt ze zmienionymi parametrami do projektu. że parametry dotychczas edytowanego obiektu zostaną przeniesione na nowy obiekt. Ilość nóg może mieć wpływ dostępne ich typy. trzema bądź czterema nogami. Gdy zaznaczysz inny obiekt . Możliwe jest dostosowanie nawet niewielkich szczegółów obiektu. Obszar ten reprezentuje strefę. Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami Jeżeli dokonujesz edycji jakiegoś parametru w panelu Parametry na przykład. Pole Minimalny odstęp (dostępne przy wielu Obiektach ze standardowej Biblioteki ArchiCADa) dodają zakreślony obszar do Symbolu 2D obiektu. Kształt kursora zmieni się w strzykawkę.

umożliwia zachowanie zawartości Obszaru zaznaczania jako parametryczny element biblioteczny 2D. a także graficznie poprzez ten właśnie punkt (pod warunkiem. a następnie wstawiać je do okna Rzutu lub okien Przekrojów w celu zaoszczędzenia czasu. że wybrane musi być polecenie Przesuń z palety pomocniczej aby uaktywnić parametr Szerokości skrzydła. Jeżeli zaznaczysz obiekt. Podręczne współrzędne wyświetlające "Szerokość skrzydła". że punktom tego typu nie muszą być przypisane żadne inne funkcje. Na kolejnej ilustracji widać. Punkt aktywny Obiektu GDL ma kształt rombu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 343 . zdefiniuj Obszar Zaznaczenie w oknie. Dzięki tej funkcji można stworzyć zestaw powtarzających się często elementów. Kliknięcie modyfikowalnego punktu aktywnego spowoduje pojawienie się Podręcznych współrzędnych wyświetlających dostępne parametry. możesz (wybierając z palety pomocniczej odpowiednią ikonę) rozciągnąć go lub przesunąć. Punkty aktywne w kształcie rombu informują również. Uwaga: Punkty aktywne w kształcie rombu pojawiają się tylko w przypadku opcji.które się pojawi będziesz mógł określić położenie i nazwę utworzonego elementu. Kolor modyfikowalnych punktów aktywnych może zostać ustawiony w oknie Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. a następnie wybierz polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. Na ilustracji poniżej przedstawiono. Wciśnij klawisz Tab aby zmienić wartość parametru. Obiekty GDL mogą posiadać modyfikowalne punkty aktywne (punkty zaznaczania). które mogą być wyświetlane w Podręcznych współrzędnych. że wybrana została odpowiednia opcja w palecie pomocniczej). gdy wybrane jest polecenie Rozciągnij z palety pomocniczej.Wirtualny Budynek Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych W zależności od rodzaju skryptu. który posiada takie punkty. Utwórz Obiekt Łaty Polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. W oknie dialogowym . Aby utworzyć Łatę. Omawiane punkty aktywne oraz uruchamiana za ich pośrednictwem paleta są także dostępne w Oknie 3D. Oznacza to. że dany parametr może być zmodyfikowany w Podręcznych współrzędnych.

istnieje bowiem kilka technik tworzenia obiektów wykorzystujących do tego dostępne narzędzia ArchiCADa i traktujące elementy konstrukcyjne jak zwyczajne bryły (bez względu na ich oryginalne przeznaczenie). Każde narzędzie ArchiCADa posiada odpowiadające mu polecenia w GDL wykorzystywane przy określaniu wyglądy obiektu w 2D i 3D. Elementy projektu mogą zostać zapisane jako obiekty. Jeżeli ArchiCAD nie znajdzie Wzoru łat. Użytkownicy mogą modyfikować skrypty modyfikowalnych obiektów. Obiekty utworzone tą metodą mogą zostać zapisane w postaci "Modyfikowalnego skryptu 3D" lub "Niemodyfikowalnych danych binarnych". możesz utworzyć własny obiekt. okna lub drzwi. a nawet dodawać im nowe funkcje i parametry dzięki skryptom GDL. który najlepiej odpowiadałby Twoim potrzebom. Użytkownik programu ArchiCAD nie musi znać składni GDL. Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu Rysunki 2D oraz modele 3D utworzone przy pomocy narzędzi ArchiCADa mogą być zachowane jako elementy biblioteczne. można nadal zapisywać łaty. Jeżeli w załadowanych bibliotekach brakuje tego wzorca. jednak nie będą one posiadały żadnych definiowalnych parametrów. Przykład okna gotyckiego wymodelowanego za pomocą stropów i dachów.Wirtualny Budynek Zaznaczenie opcji Wklej łatę teraz pozwoli na wstawienie elementu zaraz po jego zachowaniu. zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł wykonać lub anulować operację. Dzięki temu będą później dostępne poprzez okna dialogowe Ustawień odpowiednio obiektu/okna/drzwi. żeby tworzyć takie elementy. 344 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Obiekty utworzone tą metodą będą parametryczne (ich parametry określone będą na podstawie wzorców znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa). Nie będzie Ci do tego potrzebna żadna wiedza programistyczna. Graficzne tworzenie własnych Obiektów Jeżeli nie możesz w dostępnych bibliotekach znaleźć obiektu.

w której chcesz zapisać obiekt. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. Wypełnienia. dach. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. itp. Jeżeli model leży na boku (obiekt krzesła poniżej) ustaw: Widok z boku. Azymut=270°. Jeśli nie chcesz aby w Symbolu 2D obiektu znajdowały się wszystkie linie. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu. ArchiCAD automatycznie obróci element biblioteczny zgodnie z tymi ustawieniami. Azymut=90°.) • Wstaw go do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. przycisk ten pędzi pusty. którego blat utworzony jest narzędziem Strop natomiast nogi narzędziem Słup. który będzie "widokiem z góry" utworzonego elementu bibliotecznego.).).Wirtualny Budynek Aby poznać szczegóły na temat jak zachowywać elementy biblioteczne: Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych na stronie 345 i Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów na stronie 345. Zwróć uwagę. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 345 . Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz zaznaczone jako. Nazwij nowy obiekt i wskaż miejsce na dysku gdzie ma zostać zapisany. ściana. itp. Jeżeli twój model stoi na Rzucie (jak stół na poniższej ilustracji) użyj następujących ustawień: Widok z góry. wybierz tryb Ukrywanie linii lub Kolorowanie. ustaw widok 3D. Wstaw punkty aktywne w każde miejsce. Zaznacz wszystkie utworzone elementy. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. (Użyj rozwijanego przycisku Przejdź do biblioteki aby szybko odnaleźć bibliotekę. Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. narysuj stół. Na przykład. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu projektu. na które ma później reagować kursor myszki. • • • • Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów Utwórz model 3D w projekcie korzystając z narzędzi projektowych (strop. Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych • Narysuj symbol 2D w oknie Rzutu korzystając z narzędzi rysunkowych (Linii. siatka. Tekstu. W oknie dialogowym Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D.

Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. • • Więcej informacji na ten temat. siatka. Model musi znajdować się na poziomie zero. dolna powierzchnia stropu (na poziomie zero) będzie zewnętrzną powierzchnią ramy okna pokrywającą się z licem ściany. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu • Utwórz model okna lub drzwi wykorzystując do tego narzędzia projektowe (strop. gdzie ma zostać zapisany. Wybierz Zachowaj jako obiekt. zobacz rozdział “Drzwi i Okna” Podręcznika GDL (plik PDF znajdujący się w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa). Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. gdzie ma zostać zapisany. Na przykład. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. Wstaw element biblioteczny za pomocą narzędzia Obiekt. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku.). itp. Dolna płaszczyzna narysowanych elementów (będąca na poziomie zero) będzie zewnętrzną stroną drzwi lub okna. w którą będzie wstawiany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 346 . ArchiCAD automatycznie obróci powstały obiekt o 90 stopni i utworzy otwór w ścianie. ściana. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. natomiast grubość stropu będzie odpowiadała grubości ramy . Możesz użyć dowolnych ustawień widoku. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie.Wirtualny Budynek • Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. Zwróć uwagę.

Jedyna różnica pojawia się podczas rysowania modelu na Rzucie: • • Narysuj model 3D drzwi lub okna o dowolnym kształcie jak we wcześniejszym przykładzie. że znajduje się on powyżej poziomu zero. którego kontur pokrywa się z konturem otworu w ścianie. Otwórz panel Tworzenie List i etykiet i w polu ID wpisz Wallhole jeżeli chcesz aby powstał otwór lub Wallniche jeżeli chcesz aby w ścianie powstała wnęka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 347 . Teraz możesz wstawić utworzone okno lub drzwi do projektu za pomocą narzędzia okno/drzwi. Wybierz opcję Zachowaj jako Okno lub Zachowaj jako Drzwi Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Wykorzystując dachy zamiast stropów możesz definiować wnęki o nieprostopadłych kątach krawędzi. Uwaga: Jeżeli korzystasz z pojedynczego stropu do tworzenia otworu lub wnęki upewnij się.) Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu Metoda ta jest bardzo podobna jak w przypadku prostokątnych okien i drzwi. • • Dalej procedura jest identyczna jak przy tworzeniu prostokątnego okna/drzwi. lecz jako otwory lub nisze (wnęki) w ścianie.Wirtualny Budynek • W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. Zwróć uwagę. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Możesz utworzyć otwór lub wnękę w ścianie o dowolnym kształcie rysując jego kontur stropem lub dachem i w polu ID wpisując odpowiednio: Wallhole lub Wallniche. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. co oznacza. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Wstaw element stropu lub dachu. że taki strop nie spowoduje wycięcia otworu. (Domyślnie górna powierzchnia stropu znajduje się na poziomie zero. w którą zostaną wstawione. Możesz łączyć wiele stropów i dachów aby tworzyć skomplikowane otwory lub wnęki. Stropy lub dachy posiadające taki identyfikator nie będą traktowane jako części okna. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. Wallhole oraz Wallniche są poleceniami GDL używanymi do tworzenia otworów lub wnęk w ścianie. • • Zaznacz ten strop/dach i otwórz jego okno dialogowe Ustawień. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie.

Widok 3D obiektu GDL jest Aby wyświetlić tylko te elementy. które służą do obliczeń ilościowych elementów. lub jeśli chcesz utworzyć Elementy biblioteczne. dostępność czy materiał powierzchni. Możesz dodać te polecenia do struktury menu ArchiCADa korzystając z okna dialogowego Środowiska pracy. Więcej szczegółów. Za pomocą opcji w tym oknie można dodawać i edytować Parametry. Tworzenie skryptów GDL nie ogranicza się tylko do geometrii. wybierz Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Tworzenie nowych obiektów i modyfikowanie już istniejących odbywa się w tym samym środowisku: w Głównym oknie Obiektu GDL. generowany na podstawie skryptu 3D. których właściwości byłyby kontrolowane poprzez dodatkowe parametry. do których mogą odwoływać się inne obiekty. Z kolei Obiekty cech zawierają tylko dane opisowe. a także skrypt 3D. Niektóre obiekty GDL nie zawierają żadnych danych geometrycznych. poświęcone tworzeniu Obiektów GDL (na razie opracowanie dostępne jest tylko w języku angielskim). Podobnie w sytuacji obiektu znajdującego się w bibliotece. zaznacz go i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Komponenty. który uwzględnia parametry wybrane przez użytkownika. Skrypty oraz Symbol 2D dla obiektu GDL. zobacz Parametry użytkownika Obiektów GDL na stronie 41.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. zestaw parametrów definiujących możliwe warianty obiektu. Deskryptory. możesz tworzyć elementy zawierające wiele przydatnych atrybutów takich jak koszt. dzięki czemu nie trzeba umieszczać identycznego skryptu we wszystkich plikach obiektów. patrz: Firma Graphisoft wydała opracowanie “Introduction to Object Making” (Wprowadzenie do tworzenia Obiektów) napisane przez eksperta w dziedzinie programowania GDL Davida Nicholson-Cole. który chcesz edytować i zaznacz go. Podczas edycji Obiektów GDL przydatny może okazać się pasek narzędzi Edytuj Elementy biblioteczne GDL (Okna > Paski narzędzi > Edytuj Elementy biblioteczne GDL) zawierający najczęściej używane polecenia. które należą do jednej z załadowanych bibliotek. Każdy obiekt GDL może zawierać skalowalny symbol reprezentujący obiekt w widoku rzutu. ArchiCAD pozwala na skorzystanie z możliwości jakie dają skrypty GDL. Pojawi się Główne okno Obiektu GDL. należy kliknąć strzałkę obok napisu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 348 . Więcej informacji na temat jak projekty ArchiCAD radzą sobie z własnymi parametrami importowanych obiektów GDL. patrz Główne okno GDL w Pomocy ArchiCADa. Aby zmodyfikować obiekt już znajdujący się na Rzucie. Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL Jeżeli sposoby opisane powyżej okazują się być niewystarczające dla Twoich potrzeb. wyszukaj w oknie folderów Obiekt GDL. Na przykład makra są plikami tekstowymi. opisujący złożoną geometrię obiektu.

który może zostać następnie zapisany w postaci Własnego Panelu Drzwiowego. mają taki parametr w swojej liście parametrów) będą mogły wykorzystywać nowoutworzone skrzydło jako własne. gdy aktywne jest okno Obiektu GDL. stropów). patrz: “GDL Reference Guide” (zobacz wersję PDF w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa) przybliża proces tworzenia własnych obiektów za pomocą języka skryptowego GDL w ArchiCADzie.) Za pomocą listy rozwijanej Pliki typu można wyświetlać obiekty GDL według formatu pliku. Możesz tworzyć komponenty dla wszystkich typów elementów GDL (Okien/Drzwi/Obiektów. co znacznie rozszerza zakres opcji dostępnych w bibliotece. Wszystkie Drzwi. Powiedzmy. Wybranie polecenia Zachowaj.gsm) i chciałbyś utworzyć nowe skrzydło do tych drzwi. spowoduje zachowanie tego Obiektu. a zatem wszelkie zmiany których dokonasz będą miały wpływ na wszystkie kopie tego Obiektu GDL umiejscowione w Projekcie z wyjątkiem wartości ich parametrów. 1) Korzystając z elementów konstrukcyjnych Więcej szczegółów.). przycisk ten będzie pusty. W tym przypadku modyfikujesz plik zewnętrzny a nie jego kopię. Projekt pozostanie nienaruszony. to co rysujesz w płaszczyźnie X-Y. (Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. Polecenia i funkcje Głównego okna pozwalają na edycję otworzonego obiektu. że w bibliotece masz zwykłe drzwi (np. Własne komponenty W ArchiCADzie istnieje możliwość zapisania elementów utworzonych na Rzucie w postaci plików GSM i wykorzystania ich jako komponenty dla istniejących Elementów bibliotecznych GDL. żeby stworzyć własne skrzydło drzwi i zachować je w postaci Własnego Komponentu. możesz utworzyć strop. 349 . Pojawi się Główne okno wybranego Obiektu GDL. W przypadku własnych paneli (skrzydeł) okien/drzwi. Na przykład. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. itd. Aby to zrobić wykonaj poniższe instrukcje: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 AchiCADa (np. utwórz na Rzucie skrzydło drzwi. D1 12. które wykorzystują komponent typu Panel drzwiowy (tzn. Zasada ta nie obowiązuje dla innych komponentów. 2) Zaznacz narysowany element i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Zachowaj własny komponent. w elemencie bibliotecznym zostanie obrócone o 90 stopni wzdłuż osi X (jak to zostało opisane w GDL Reference Guide).Wirtualny Budynek Przejdź do biblioteki i wybrać żądaną bibliotekę.

możesz wybrać: • • • Własny komponent wyposażenia DO. aby zapisać obiekt klamki. wyświetli się komunikat o to proszący. 7) W oknie dialogowym Ustawień drzwi wybierz w parametrze Nazwa własnego panelu utworzony komponent (jeżeli jest on jedynym zdefiniowanym komponentem. nie jest konieczne przeładowywanie bibliotek. obiekt pojawi się w innej lokalizacji. że jeżeli wybierzesz inny typ komponentu. Uwaga: Jeżeli zapisałeś komponent w Bibliotece ArchiCADa 12. 6) Zachowany obiekt stanie się częścią istniejącej biblioteki. Ustaw parametr Rodzaj skrzydła drzwi na Panel własny.Wirtualny Budynek 3) Jeśli nie zaznaczono żadnego elementu. oprócz Własnego panelu drzwiowego i okiennego. Będzie dostępny jako Własny Komponent po przeładowaniu bibliotek. odpowiadającej wybranemu typowi. 5) Wybierz lokalizację i nazwij nowoutworzony plik. zostanie wybrany domyślnie). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 350 . Własny komponent obiektu. Zwróć uwagę. aby zapisać drzwiczki szafek kuchennych. 4) Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie typu komponentu. Następnie wciśnij OK aby zatwierdzić zmiany. aby wstawić własny panel do przegrody strukturalnej. Własny Panel CW. Dodatkowo.

Program proporcjonalnie rozciągnie lub skróci komponent tak. Schody Drzwi/Okna Użycie i specyfika Okien i Drzwi są bardzo podobne. w tym framuga o szerokości 5 cm. Jeżeli będzie to konieczne. Zakończenia ściany. z którego utworzono Własny komponent. do których go użyjesz mają wymiary 80 x 200 cm. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 351 . Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi. Ustawienia te będą zastosowane podczas późniejszego używania komponentu w projekcie. Powinieneś ustawić wszystkie atrybuty Własnego komponentu (Pióro. Na przykład. by pasował do wymiarów obiektu. Są one zawsze wstawiane do ścian.Wirtualny Budynek Uwagi: • Ι Obojętne jest położenie na Rzucie elementu. Okna. skrzydło (panel) drzwi zostanie zmniejszone do wymiarów 70 x 195 cm. ArchiCAD automatycznie umieści go w odpowiedniej lokalizacji w bibliotece. dlatego zostaną opisane razem. • • Nowe skrzydło zostanie umieszczone w wybranych drzwiach. Jeżeli drzwi. ArchiCAD automatycznie dopasuje wielkość zastosowanego komponentu. Świetliki. możesz utworzyć Komponent panelu drzwiowego o wymiarach 100 x 200 cm. Okna i Drzwi ArchiCADa symulują wygląd i sposób działania rzeczywistych okien i drzwi. Materiał) przed jego zachowaniem.

• • Drzwi i Okna wycinają w ścianach otwory dzięki czemu wizualizacje 3D nabierają większej dokładności i realizmu. Jednakże. jego kontur czy tylko pusty otwór. • • Symbol: wyświetlany będzie standardowy symbol wybranego obiektu. możesz ustawić bardziej realistyczne wyświetlanie przekroju okna: wybierz opcje Rzut lub Rzut i Pozawidokowe. w przypadku ścian pochyłych. który przepuszcza światło. Podczas gdy podstawowe typy Drzwi i Okien pozostawiają dużo swobody w kształtowaniu ich parametrów takich jak wymiary i kształt. Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przekrojony fragment obiektu. obiekty reprezentujące rzeczywiste produkty różnych producentów mogą być modyfikowane tylko w ograniczonym stopniu. Szczegóły.Wirtualny Budynek Rozwijana lista Reprezentacja na rzucie zawiera dwie opcje symboli: Symbol i Wszystko jako Pozawidokowe. Mogą być dopasowane do kąta pochylenia ściany dzięki odpowiedniej funkcji znajdującej się w panelu Parametry okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil Okna i Drzwi mogą być również wstawiane w ściany wielokątne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 352 . w Fotoprezentacjach możliwe jest obserwowanie elementów znajdujących się po przeciwnej stronie. linearnych) elewacjach. Zobacz Panel Rzut i Przekrój (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. W zależności od skryptu Elementu bibliotecznego (zobacz opcje parametrów). patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. złożone oraz pochyłe. Opis Geometrii Okna lub Drzwi jest zawarty w skryptach poszczególnych Elementów bibliotecznych. Tafle szkła reprezentowane są przez bryły. Natomiast dzięki materiałowi Szkło. a także czy widoczne będą wymiarowania i Znaczniki. możliwy jest różny poziom detalu zależnie od Skali rzutu. Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. aby zobaczyć wszystkie elementy okna w pochyłej ścianie. czy wyświetlany ma być cały obiekt. Sekcja Opcje wyświetlania Drzwi/Okien znajdująca się w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu pozwalają określić. Atrybuty wyświetlania Drzwi/Okien można ustawić w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. dzięki czemu zapewniają krycie przy standardowych (np. Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz fragment znajdujący się poniżej. Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie Na Rzucie Drzwi i Okna są domyślnie wyświetlane za pomocą standardowych symboli. a także wszystko co znajduje się ponad płaszczyzną cięcia Rzutu.

kliknij Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 353 . jeżeli przeniesiesz Okno/Drzwi na przeciwną stronę ściany. kąt pochylenie Okien/Drzwi odpowiada kątowi pochylenia powierzchni ściany do której zostały one wstawione. Poziomem “podłogi” może być. Aby wybrać inną kondygnację. użyj funkcji Płaszczyzna otworu (zakładka Podgląd i Położenie) aby pochylić otwory zgodnie ze ścianą lub pozostawić je pionowe. Pionowo: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pionowa niezależnie od rodzaju ściany do której zostanie ono wstawione. w zależności od potrzeb. W związku z tym. W ścianach pochyłych. płaszczyzna Okien/Drzwi ma ten sam kąt pochylenia co ściana. aby określić kąt pochylenia dla płaszczyzn wstawianych Okien/Drzwi. Parapet ponad kondygnację 0 (Bieżące kondygnację): wzniesienie parapetu będzie liczone względem poziomu bieżącej kondygnacji. wpływa to na położenie parapetu (odległość pomiędzy podłogą a dolną krawędzią okna) oraz nadproża (odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią okna). Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. W panelu Podgląd i położenie rozwijane menu Punkt wstawienia w pionie pozwala na wybranie jednego ze sposobów określania wzniesienia Okna/Drzwi.Wirtualny Budynek Jeżeli twój projekt zawiera ściany pochyłe. Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża Użyj opcji w panelu Podgląd i położenie aby określić szerokość i wysokość okna/drzwi. • W ścianach opartych o Profil pochylenie płaszczyzny Okien/Drzwi jest określane w Menedżerze Profili: użyj warstwy Linie odniesienia w panelu Warstwy elementu. • • Parapet ponad podstawę Ściany: jest to domyślna metoda. Za każdym razem gdy zmieniasz któryś z tych wymiarów. kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmieniony. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. • Zgodnie ze Ścianą: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pochylona zgodnie z kątem pochylenia ściany. patrz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. W przypadku ścian dwustronnie pochyłych. dolna krawędź ściany lub wzniesienie wybranej kondygnacji. Szczegóły.

Ustawienie Punktu wstawienia umożliwia określenie. Na przykład. Uwaga: Wpisanie wartości w polu Grubość warstw podłogi nie ma wpływu na położenie okna/drzwi w ścianie.Wirtualny Budynek Wybierz kondygnację i wybierz kondygnację w oknie dialogowym. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Okna/Drzwi możesz przystąpić do rysowania. a podstawa ściany nie znajduje się na poziomie podłogi. wprowadź grubość tych warstw w polu Warstwy Podłogi. Po wprowadzeniu grubości warstw podłogi. • Nadproże ponad podstawę Ściany: działa podobnie do opcji Parapet ponad podstawę Ściany jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. jest to funkcja. Uwaga: Znaczniki wyświetlają wzniesienie parapetu/progu w jednostkach wybranych specjalnie dla tego parametru: możesz zmienić ustawienie tej jednostki po kliknięciu odpowiedniego przycisku "Wymiarowanie wysokości parapetu/progu" w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. gdy wstawiamy ścianę kurtynową. załóżmy. Wzniesienie parapetu/progu wynosi 100 cm. w przypadku. Jeżeli chciałbyś. która winna się znaleźć na rysunku to 90 cm. która pozwala na łatwe dostosowanie wyświetlania wartości wzniesienia parapetu/progu w znaczniku okna/drzwi. Nadproże ponad kondygnację 0 (Bieżącą kondygnację): działa podobnie do opcji Parapet kondygnację 0 jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. w którym miejscu należy wstawić okno lub drzwi wg punktu środkowego lub boku. by wartość ta była wyświetlana na ekranie z uwzględnieniem warstw wykończenia podłogi. ArchiCAD mierzy wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. poziom wybranej w oknie dialogowym kondygnacji będzie punktem odniesienia w pionie. Ta opcja jest użyteczna np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 354 . że podstawa ściany znajduje się na poziomie 10 cm poniżej poziomu podłogi (grubość warstw podłogi wynosi 10 cm). Wstawianie Drzwi i Okien Metody wstawiania definiuje się w zakładce Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. od którego będzie mierzone wzniesienie okna. Wybierz kondygnację: Jeżeli wybierzesz tę opcję. • • Określanie wzniesienia parapetu/progu z uwzględnieniem warstw podłogi Użyj tej opcji w panelu Znacznika wymiarowania ustawień drzwi/okien. jednak wartość. w której poszczególne panele muszą mieć wspólne ustawienie wysokości. w znaczniku będzie wyświetlana wartość 90 cm. ArchiCAD będzie nadal mierzył wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. jednak wartość wyświetlana w Znaczniku będzie uwzględniała grubość warstw wykończenia podłogi. aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie wysokości parapetu jeśli poziom podłogi uwzględnia dywany lub parkiet.

• Zmiana położenie otworów Skorzystaj z poleceń Przesunięcie. Możesz uzyskać różne kształty ściany w 3D dodając kilka pustych otworów lub skorzystać z polecenia Działania na elementach bryłowych. Nie można ich wstawić niezależnie w dowolnym miejscu projektu. Aby wstawić drzwi. Wielkość Cofnięcia/Węgarka będzie zawsze mierzona z tej strony. Tworzenie pustych otworów Aby wstawić pusty otwór. Będziesz miał jednak możliwość wstawienia tak umieszczonego otworu. Odbicie lustrzane i Podniesienie w celu zmiany położenia otworów (Drzwi i Okien). Obrót. • Aby wstawić okno. podobnie jak przy oknie. Po zatwierdzeniu ustawień należy wskazać punkt wstawienia wzdłuż długości ściany. a następnie kliknij w dowolnym miejscu w celu wskazania początkowego i końcowego punktu wektora przesunięcia. Na Rzucie możesz wstawić Okno lub drzwi w ścianę zawsze. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. kliknij krawędź ściany a następnie. bez wstawiania elementu bibliotecznego Drzwi/Okna. Wszystkie te polecenia są dostępne w oknie Rzutu. Następnie przejdź do panelu Puste Drzwi (lub Okno) i wprowadź wysokość i szerokość otworu. Dla drzwi bez Węgarka/Cofnięcia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 355 . Po zaznaczeniu Drzwi/Okien wybierz polecenie przemieść lub powiel. kliknij ikonę Pustego Otworu w panelu Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. gdy kursor przyjmie kształt Oka. gdy kursor przyjmie kształt Znaczka lub Znaczka Mercedesa. Dla drzwi z Węgarkiem/Cofnięciem. wskaż drugim kliknięciem zewnętrzną stronę okna. zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające komunikat ostrzegający oraz przycisk umożliwiający rezygnację z podjętej operacji. szerokość progu będzie mierzona od tego boku. grubość progu będzie mierzona od przeciwnego boku. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ oraz w Oknie 3D. kliknij krawędź ściany a następnie drugim kliknięciem określ kierunek otwarcia drzwi. Drzwi/Okna nie muszą być chwytane za punkty aktywne.Wirtualny Budynek Punkt wstawienia Drzwi lub Okna Okna i Drzwi mogą być wstawiane tylko w istniejące Ściany. tylko dla ścian prostych i pochylonych. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ możesz utworzyć nowe Okna lub Drzwi jedynie poprzez duplikację już istniejących elementów tego typu korzystając z funkcji Przesunięcie kopii lub Powielenie. W przypadku prób wstawienia Okna lub Drzwi zbyt blisko bocznej lub górnej krawędzi Ściany. W widoku 3D możesz wstawić otwór w dowolnym punkcie na całej długości Ściany.

pionowych ścianach. Na poniższej ilustracji widać przemieszczany słup. Okna i Drzwi zawarte w Obszarze zostaną przesunięte z zachowaniem ich położenia względem zakończenia ściany. które były również zaznaczone zostaną także przemieszczone wzdłuż ściany o odległość równą jednej ze składowych wektora przesunięcia słupa. gdy płaszczyzny odniesienia (przechodzące przez linię odniesienia) wszystkich ścian (źródłowej i docelowej) leżą na wspólnej płaszczyźnie. Przesuwanie otworów pomiędzy ścianami działa tylko wówczas. Przy rozciąganiu ścian za pomocą Obszaru Zaznaczenia. Możliwe jest przesunięcie kopii okna z jednej ściany do drugiej. ściany nie muszą nawet być ze sobą połączone. kopiowane i powielane jednocześnie z elementami innych typów. W przypadku ścian pochyłych dodatkowo musi być spełniony warunek identycznego kąta pochylenia ścian.Wirtualny Budynek Okna i Drzwi mogą być przemieszczane. Drzwi i Okna mogą być przemieszczane z jednej ściany do drugiej. Przesunięcie Okien lub Drzwi Jeżeli zamierzasz przesunąć Drzwi lub Okno wewnątrz ściany. ich linie odniesienia muszą należeć do wspólnej pionowej płaszczyzny. Okna. Jeżeli operacja odbywa się na dwóch 356 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . a nie chcesz przesuwać samej ściany. Grubość i inne atrybuty tych ścian nie muszą jednak być takie same. musisz zaznaczyć otwór. który chcesz przemieścić.

w której znajduje się ściana pierwotnie mieszcząca otwór. Kliknij w krawędź ściany. Odbicie lustrzane Okien i Drzwi Aby odbić lustrzanie Okno lub Drzwi należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Odbij lustrzanie (z menu Edycja lub z palety pomocniczej). Jeżeli klikniesz poza ścianą. Będziesz mógł go wówczas przesunąć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 357 . Położenie kursora będzie określało nową pozycję rozciąganego wierzchołka otworu poprzez rzutowanie prostopadłe do linii odniesienia ściany. Ta metoda. zaznacz odpowiedni otwór i wybierz polecenie Obrót (z menu Edycja lub z Palety pomocniczej). Nie istnieje specjalny typ obiektów dedykowany do tego narzędzia. w której znajduje się otwór lub w dowolnym innym miejscu.Wirtualny Budynek Obrót Okien i Drzwi Aby obrócić Drzwi. oś odbicia będzie prostopadła do linii odniesienia ściany. lub ortogonalne (zależnie od wariantu rzutowania wybranego w Palecie kontrolnej). w którym klikniesz. Pojawi się kursor w kształcie Oka. wymiarowania oraz wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. Aby wstawić okno narożne w narożniku dwóch ścian wystarczy kliknąć jedną z nich w dowolnym miejscu. że otwór znajdzie się całkowicie poza ścianą. Uwaga: Obrócone bloki tekstowe. Okno dialogowe Ustawienia okna narożnego jest podobne do okien dialogowych Okien i Drzwi. pozwala na umieszczanie Drzwi i Okien w odniesieniu do istniejących otworów bądź elementów innego typu.Zaznaczony otwór zostanie obrócony o 180 stopni wokół jego środka (bez konieczności definiowania wektora obrotu). lub Okno. Okna narożne mogą być wstawione w proste naroża ścian. w tej samej płaszczyźnie.) Okna narożne ArchiCAD posiada oddzielne narzędzie Okno narożne. oś odbicia zostanie umieszczona w punkcie kliknięcia i będzie prostopadła do klikniętej krawędzi. ArchiCAD automatycznie dosunie okno do najbliższego narożnika oraz utworzy jego kopię. Można w ten sposób obracać dowolną ilość okien jednocześnie. etykiety. w której znajduje się odbijany otwór. Pozostałe własności i parametry • Odbicie lustrzane może spowodować. którą wstawi w drugą ścianę. Rozciągnięcie Drzwi oraz Okien W celu rozciągnięcia Drzwi lub Okna możesz przemieścić kursor poza ścianę. zaprezentowana na poniższej ilustracji. a kierunek otwarcia zostanie odwrócony. w której znajduje się rozciągany otwór. (W przypadku ścian trapezowych. Drzwi lub Okno zostanie odbite lustrzanie względem osi przechodzącej przez punkt. większość okien znajdujących się w standardowej bibliotece ArchiCADa może być wstawiana przy jego użyciu.

• W oknie Rzutu należy wstawiać świetliki w obrębie obrysu połaci dachu. Użyj jednej z czterech metod geometrii (Prostokątna. Świetliki Świetliki są Obiektami GDL. Kąt pomiędzy ścianami zostanie ustawiony na 0 lub 180. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Świetliki umieszczone w Dachu zostaną automatycznie wstawione w bryłę połaci. Obrócona. W dachu zostanie wycięty otwór. Diagonalna Obrócona diagonalna)znajdujących się w palecie Info. Świetliki wstawione w dachy zachowują się podobnie jak Okna wstawione w ściany. W Oknie 3D kliknij punkt na połaci dachu a ArchiCAD automatycznie sam obliczy wskazane położenie i umieści tam wybrany świetlik. Obiekt oraz Lampa. patrz Ustawienia narzędzia Świetlik w Pomocy ArchiCADa. Świetliki znajdują się w folderze “Lukarny i świetliki” w standardowej bibliotece ArchiCADa i mogą być edytowane za pomocą Narzędzia świetlik. aby wstawić Świetlik. Jeśli modyfikujesz połać dachu. Wstawione okna mogą być pojedynczo rozciągane i nie będzie to miało wpływu na ich wzajemne połączenie. Więcej szczegółów. Uwaga: Świetlik musi w całości znajdować się wewnątrz obszaru połaci dachu. które mogą w inteligentny sposób dopasowywać się do elementów konstrukcyjnych typu Dach. Panele okna dialogowego Ustawień świetlika są podobne do tych występujących w narzędziach Okno/Drzwi. Jedna ze ścian zostanie przesunięta lub usunięta. na przykład zwiększając kąt nachylenia.Wirtualny Budynek tak utworzonej kopii pozostaną takie same. Wstawianie Świetlika Świetliki mogą być wstawiane zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. 358 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Okno narożne mogą zamienić się w zwykłe Okna jeżeli: • • • • Przesuniesz. obrócone zgodnie z kątem nachylenia oraz równolegle do linii odniesienia dachu. • • • W każdy narożnik możesz wstawić tylko jedną parę okien narożnych. Więcej szczegółów. dokonasz odbicia lustrzanego lub obrócisz jedno z okien. Jedna ze Ścian zostanie podniesiona (a co za tym idzie położenia obu okien w przestrzeni będą się różnić). Kąt pomiędzy ścianami nie może wynosić 0 ani 180 stopni. Na przykład. świetlik automatycznie dostosuje swoje parametry położenia i kąta obrotu. ich kąt i położenie zostanie automatycznie dopasowane. gdy poruszasz Świetlikiem jego ruchy są ograniczone wielkością połaci.

lecz jej nie zwiększają. Zakończenia ściany mogą zmniejszyć liczoną powierzchnię lub objętość ściany. Wybierz Narzędzie Schody i otwórz okno dialogowe Ustawienia Schodów. podobnie jak wstawiasz dowolny inny obiekt. Parametry Zakończenia ściany (np. Rozciągnięcie lub Podział. podobnymi do okien i drzwi. Przeszukaj załadowane biblioteki. Zakończenie ściany może być wstawione na punkcie aktywnym znajdującym się na brzegu ściany. Biblioteka ArchiCADa zawiera wiele parametrycznych obiektów schodów (działających na tej samej zasadzie co inne obiekty). Uwaga: Jeżeli chciałbyś stworzyć własne schody. Schody mogą być widoczne na kilku kondygnacjach: Użyj opcji Pokaż na kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój. Dzieje się tak również przy czynnościach typu Przesunięcie. Podczas operacji Dotnij do dachu. które odpowiadają potrzebom projektu. szerokość i wysokość) dostępne są w oknie dialogowym Ustawień zakończenia ściany. aby skonfigurować wygląd symbolu dla każdego obiektu na Rzucie. Zakończenia ścian są parametrycznymi Obiektami GDL. patrz Ustawienia Narzędzia Zakończenie Ściany w Pomocy ArchiCADa. biegu. Użyj paneli Parametry oraz Typ symbolu 2D.Wirtualny Budynek Zakończenia Ścian Narzędzie Zakończenie ściany umożliwia utworzenie jednym kliknięciem profilu osłaniającego brzeg ściany. na których chcesz wyświetlać Schody. wstaw je do projektu. W zależności od typu. skorzystaj z funkcji Korzystanie ze StairMakera na stronie 361. Zakończenia ścian zachowują się tak jak okna stanowiąc część modyfikowanej ściany. Więcej szczegółów. Obrót. Wyświetlanie Schodów na Rzucie Na Rzucie Schody wyświetlane są jako Symbole 2D zgodnie z przyjętymi konwencjami rysunku architektonicznego. Zakończenia ścian są liczone jako oddzielne obiekty w zestawieniach ilościowych. Zwróć uwagę na poniższe parametry specjalne: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 359 . aby podać kondygnacje. stopni i poręczy w Ustawieniach schodów. które dostępne są w oknie Ustawień schodów. Schody (Zapamiętane schody) Polecenia i funkcje znajdujące się w oknie dialogowym Ustawień Schodów pozwalają na utworzenie i wstawienie standardowych oraz własnych schodów. Te ustawienia opisano w Ustawienia narzędzia Schody w Pomocy ArchiCADa. strzałki. aby znaleźć zapamiętane schody.

strzałki. Linia biegu zakończona jest Strzałką: wybierz styl Strzałki za pomocą podglądów dostępnych w panelu Typ symbolu 2D.Wirtualny Budynek Jeśli wybierz opcję Użytkownika. Rodzaj Symbolu 2D Użyj tej opcji. W tym przypadku. stopni i poręczy poniżej panelu Parametry. Tutaj pokazano te same schody. wtedy ilość detali widocznych w symbolu 2D będzie zależała od skali. Pokaż lub ukryj Linię biegu. Ustaw pionowe ułożenie linii przełamania używając opcji “Wysokość Położenia Linii Przełamania”. wedle potrzeby. biegu. aby wybrać rodzaj symbolu schodów na Rzucie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Poziom szczegółowości 2D • Jeśli wybierzesz opcję Zależne od skali. możesz wybrać dodatkowe symbole w oknie Rodzaj Symbolu 2D (zobacz poniżej). Pamiętaj że: • Każdy symbol schodów posiada Linię przełamania. Podobnie. biegu. które leżą . poniżej panelu Parametry. jako Początek linii biegu będzie tu kilka opcji do wyboru. która służy jako symboliczna płaszczyzna odcinająca.poniżej i powyżej linii przełamania: można skonfigurować różne typy linii i różne pióra dla każdego rodzaju struktury. stopni i poręczy dostępny jest podgląd każdego rodzaju symbolu. zależne od skali.odpowiednio . W panelu Typ symbolu 2D. Struktury Widoczna i Niewidoczna dotyczą tych części symboli. niezależnie od skali okna. Wybór dostępnych symboli może być różny w zależności czy wybrałeś opcję “Zależne od skali” czy “Użytkownika” w opcji Poziom Detalu 2D. wtedy symbol Schodów pozostanie taki sam. strzałki. Użyj parametrów dostępnych pod opcją Rodzaj Symbolu 2D aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie symbolu. w skali 1:50 oraz 1:200: • 360 .

Opcje. ze spocznikiem lub bez. Część “górna” i “dolna” odnoszą się do części symboli znajdujących się powyżej i poniżej linii przełamania. które tutaj określisz będą dotyczyły jedynie symbolu Schodów pokazanego powyżej kondygnacji macierzystej.i trójbiegowych biegowych. Jeżeli wybierzesz Pochylnię.dwu. Jeśli włączysz opcję Zależne od kondygnacji. należy uruchomić narzędzie Schody.Wirtualny Budynek • Opcjonalne elementy tekstowe dla symboli Schodów obejmują Numerację stopnic. aż po schody zabiegowe czy wachlarzowe. oraz oznaczenia GÓRA i DÓŁ. który jest instalowany wraz z ArchiCADem. na liście Parametrów zostanie wyświetlony nowy parametr zwany 2D powyżej kondygnacji macierzystej: Użyj tych opcji jeśli chcesz. Zaleca się utworzenie oddzielnego folderu dla nowych Schodów wykorzystywanych w Projekcie. StairMaker musi być umieszczony w folderze Dodatki. Opis biegu schodów. W ArchiCADzie można tworzyć nowe schody z użyciem StairMakera na dwa różne sposoby: Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Schody oparte o narysowane elementy W oknie. Uwaga: Aby działać. aby skonfigurować na których kondygnacjach Schody mają zostać zapisane). od schodów jedno. Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Możesz utworzyć nowe schody poprzez dostosowanie do własnych potrzeb jednego z wcześniej zdefiniowanych typów schodów. Do dyspozycji użytkownika przygotowanych zostało 21 typów schodów odpowiadających niemal każdej standardowej sytuacji. symbole Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 361 . Wyświetlanie zależnie od kondygnacji Opcja Zależnie od kondygnacji (Włączona lub Wyłączona) jest przydatna jeśli pokazujesz Schody na kondygnacjach powyżej kondygnacji własnej (użyj opcji Pokaż na kondygnacjach z panelu Rzut i Przekrój. który znajduje się w głównym folderze ArchiCADa lub w folderze System (MacOS) lub w innej lokalizacji wskazanej w Rejestrze Windowsa. które się pojawi. Korzystanie ze StairMakera Dodatek StairMaker StairMaker to dodatek. W obydwu przypadkach zostaniesz poproszony o zachowanie nowego obiektu w celu późniejszego użycia. wciśnij jeden z dwóch przycisków znajdujących się u góry aby zdecydować. czy utworzone zostaną schody czy pochylnia. aby Schody wyglądały inaczej na kondygnacjach powyżej kondygnacji macierzystej. otworzyć okno Ustawień Schodów a następnie kliknąć przycisk Utwórz Schody. Aby zaprojektować nowe schody na podstawie typu standardowego.

przycisk ten jest nieaktywny. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii . Poniżej znajduje się typów schodów. które można utworzyć za pomocą StairMakera. które projektuje się w ArchiCADzie za pomocą narzędzi rysunkowych. Aby je otworzyć. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów.) Wybierz odpowiadający Ci typ Schodów/Pochylni i wciśnij OK.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. 362 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . z których można utworzyć pochylnie zamienią się na symbole pochylni. Okno dialogowe zawiera sześć zakładek. Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) Uwaga: Omawian e okno jest częścią StairMakera. (Ostatni przycisk reprezentuje schody "Nietypowe".Wirtualny Budynek typów schodów. dostępnych po wciśnięciu odpowiedniego przycisku po lewej stronie okna. w którym można będzie zmodyfikować wybrany typ schodów. gdy tworzysz standardowe schody. pozostałe przyciski staną się nieaktywne. Każda zmiana parametrów w jednej zakładce powoduje odpowiednie zmiany w pozostałych pięciu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe StairMaker. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody.

zgodnie z poniższym rysunkiem. Każda zmiana parametru powoduje aktualizację podglądu. Powinno się zablokować każdy ustawiony parametr biegu i geometrii schodów. Pamiętaj. Informuje on tylko o aktualnej wartości przelicznika. Zmiany dokonane w parametrach zostaną automatycznie odzwierciedlone w podglądzie.Wirtualny Budynek Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Wartości te nie zostaną zmienione bez względu na zmiany dokonane w pozostałych parametrach tego i innych paneli. W dolnej części tego panelu możesz również dodać do schodów górny stopień: kliknij przycisk po prawej. Może on mieć taką samą głębokość jak inne stopnie. Ustawienie Geometrii Schodów W tej zakładce można ustawić główne parametry geometryczne schodów: całkowitą wysokość. Możesz zmodyfikować ten zakres w sekcji Stopień (parametry Minimalna i Maksymalna długość kroku). zmiany dokonane w kolejnych panelach mogą spowodować powtórne przeliczenie tych parametrów. Otrzymana wartość powinna zmieścić się w zakresie od 60 do 63 cm lub od 24 do 25 cali. Po prawej stronie znajduje się okienko podglądu przedstawiające przekrój poprzeczny stopni. Okno edycyjne Ustawień Biegu i Geometrii zawiera domyślnie ustawione parametry oraz okno podglądu rzutu schodów. szerokość biegu. aby dodać dodatkowy górny stopień na górnym poziomie. Aby zwiększyć jego długość wpisz odpowiednią liczbę dodatnią. Ostatni parametr nie jest edytowalny. Jeżeli będą zablokowane. długość linii biegu oraz liczbę stopni. Na ilustracji poniżej wzniesienie zostało zablokowane przy wartości 2800 mm natomiast ilość stopni przy wartości 16. StairMaker dopasuje wartości następnych parametrów do ustawionej geometrii. Określ Ustawienia Stopni W prawym dolnym rogu okna dialogowego edycji schodów znajduje się sekcja Stopień. zobacz Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Dostępne pola zmienią się w zależności od rodzaju schodów. kształt i Istnieje przelicznik długości kroku podpowiadający optymalne wymiary stopnia (2*Wysokość + Długość stopnia). poziome parametry wiązania. wartość górnego stopnia oraz kąt zamknięcia biegu. Zawarte w niej parametry określają wymiary pojedynczych stopni lub kąt nachylenia pochylni. liczbę stopnic. lecz możesz również zmienić głębokość dodatkowego stopnia wprowadzając wartość w edytowalnym polu. że kilka opcji w tej zakładce zawiera ikony zablokowania/odblokowania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 363 . Wartość zero w polu tekstowym oznacza że dodatkowy stopień będzie miał taką samą długość jak pozostałe. Jeżeli tego nie zrobisz.

że wszystkie stopnie są zabiegowe i przebiegają zgodnie z linią biegu. któryś z parametrów StairMaker sprawdza czy wprowadzone wartości odpowiadają ustalonemu zakresowi. jednak linia przełamania nie jest powiązana z płaszczyzną cięcia. Gdy będzie to konieczne. (Aby schody były wygodne wszystkie stopnie zabiegowe powinny być skupione w jednej strefie. poznasz sposoby tworzenia i edycji schodów zabiegowych. StairMaker postara się dopasować nie zablokowane parametry znajdujące się niżej w hierarchii Jeżeli modyfikacja nie jest możliwa bez zmiany zablokowanego parametru lub gdy zbyt wiele parametrów jest zablokowanych. na której się one znajdują. Krawędzie stopni znajdujących się poza częścią zabiegową schodów są prostopadłe do linii biegu. Jak widać w Podglądzie. Parametry te nie będą zmieniane. Jeżeli podświetlony jest cały bieg oznacza to. Uwaga: Linia przełamania stosowana w przypadku symboli Schodów GDL jest koncepcyjnie podobna do Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu dla elementów konstrukcyjnych ArchiCADa. 364 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Są to stopnie zabiegowe. a linie pozostaną równoległe. Symbol 2D posiada podwójną linię przełamania określającą miejsce ucięcia biegu schodów.Wirtualny Budynek Uwaga: Geometria oparta jest na przeliczniku długości kroku. W poniższym przykładzie schodów typu "U z zabiegiem". Za każdym razem gdy zmienisz. Edycja “Schodów-U z zabiegiem” Niektóre typy schodów posiadają jeden lub dwa zabiegi. Uwaga: Niektóre rodzaje schodów z zabiegiem dostępnych poprzez dodatek StairMaker wykorzystują inną strukturę parametrów. zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. Dodatkowo możesz zablokować wybrane parametry ustalając je jako nadrzędne klikając przycisk kłódki.) Linia przełamania w symbolu schodów Zwykle tylko dolna część schodów jest wyświetlona na kondygnacji. W obrazku podglądu w oknie edycji Ustawień Biegu i Geometrii. stopnie o nieregularnym kształcie są podświetlone na czarno. Jeśli na rzucie wyświetlone są całe schody. punkty końcowe dwóch linii przełamania można przeciągnąć wzdłuż obrysu schodów. przeciągnięcie linii przełamania nie będzie miało żadnego efektu.

Wirtualny Budynek Możesz zmieniać zakres strefy zabiegowej za pomocą myszki. że nie można skrócić ani zakończyć tej strefy poza ten stopień. W StairMakerze stopnie przed i za strefą zabiegową są zawsze prostopadłe do linii biegu. Możesz również zmieniać regularność poszczególnych stopni klikając na nie. otrzymasz sytuację podobną do tej na ilustracji. Upewnij się. Pierwszy stopień stanie się biały. kliknij drugi stopień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 365 . jeżeli chcesz aby krawędź dolnego stopnia była prosta. Najpierw najedź kursorem na schody (kursor przybierze kształt jak w edytorach arkuszy kalkulacyjnych). Niektóre stopnie staną się białe a rozmiar strefy zabiegowej pomniejszy się. Jeżeli skrócisz strefę zabiegową aż do środkowego stopnia. Wprowadź minimalną długość stopnia po wewnętrznej stronie (“s” na ilustracji poniżej) do parametru w sekcji Bieg. Następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy przesuwając kursor po powierzchni schodów. że krawędzie stopni zabiegowych nie przecinają się wzajemnie. Na przykład. Zauważysz. że nie podświetlone stopnie przyjmują regularny kształt. Stopnie w strefie zabiegowej charakteryzują się natomiast krótszym bokiem po wewnętrznej stronie biegu. Zwolnij przycisk myszy a StairMaker utworzy nowy układ stopni schodów. Zakres strefy zabiegowej opiera się na stopniu w środku krzywizny biegu co oznacza.

Typy schodów z zabiegami mogą mieć ścięte lub zaokrąglone narożniki biegu. Jeżeli wybierzesz Schody-U z zabiegiem. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia środka gdzie będziesz mógł wprowadzić nową wartość położenia. Pojawi się pole tekstowe. StairMaker automatycznie ustawi środek zabiegu w środku linii biegu schodów.Wirtualny Budynek StairMaker podzieli stronę wewnętrzną biegu na stopnie według wzoru pokazanego na rysunku. Aby uzyskać taki kształt biegu najedź kursorem na narożnik schodów. Alternatywnym rozwiązaniem do zabiegu standardowego jest zabieg wachlarzowy. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Parametrów narożnika zawierające trzy typy narożników. Na rysunku widać punkt środkowy biegu o dowolnym kącie. Przerywane linie określają położenie środka. 366 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Możesz wybrać tę metodę zaznaczając opcję Zabieg wachlarzowy. Domyślnie wszystkie nowe schody posiadają zwykłe narożniki. Wybierz opcję Ścięte. Klikając punkt przecięcia krawędzi będziesz mógł zmienić jego położenie. w które będziesz mógł wprowadzić wartość ścięcia. Jeżeli wybierzesz schody typu “Bieg prosty z zabiegami na obu końcach”. Następnie wciśnij OK. jeżeli ilość stopni zabiegowych będzie parzysta). Wartość "s" zostanie przypisana środkowemu stopniowi (lub dwóm stopniom. Zwykły narożnik to pierwsza opcja. aż zmieni kształt na znak prostopadłości. będziesz mógł określić wartość przesunięcia dolnego i górnego zabiegu. Kąt krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia zależeć będzie od tej wartości. Gdy narożnik jest ścięty lub zaokrąglony przesunięcie liczone jest od teoretycznego narożnika. Przy tej metodzie krawędzie stopni zabiegowych przecinają się w jednym punkcie. Uwaga: Nie można zdefiniować łukowych zabiegów dla tego typu schodów.

należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Aby je otworzyć. Teraz zaokrąglij drugi narożnik. Zawartość tej zakładki jest różna w zależności od wybranego typu schodów. W sekcji Struktura możesz wybrać pomiędzy pięcioma typami konstrukcji schodów i edytować związane z nimi parametry. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Struktura Schodów drugi przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Zobacz także Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Strukturę schodów definiuje się w drugim panelu okna edycji schodów.Wirtualny Budynek Struktura i Spocznik (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. zobacz Struktura i Spocznik w Pomocy ArchiCADa. Możesz zmieniać kształty narożników w dowolnym momencie. W oknie. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Przy najechaniu kursorem na ścięty lub zaokrąglony narożnik zawsze pojawi się ikona prostopadłości. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 367 .

Wirtualny Budynek Możesz wybrać konstrukcję typu: • Bieg pełny ze stopnicami: Schody policzkowe: • • Schody z belkami: Tylko stopnice: • Schody pełne: 368 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Te różnice są również widoczne w zakładce Geometrii oraz w oknie Parametrów Obiektu Schody. Pojawi się wtedy następujące okno dialogowe: StairMaker czyści te przecięcia dopasowując do siebie grubości spocznika do biegu (lub odwrotnie). StairMaker automatycznie dopasuje parametry schodów do rodzaju stropu. Jeżeli nie użyłeś oddzielnego stropu jako dla warstw podłoża + posadzki. Po zatwierdzeniu zmian StairMaker zaktualizuje wszystkie parametry oraz Symbol 2D schodów. Drugi zestaw opcji. Jeżeli użyłeś dodatkowego stropu reprezentującego podłoże + posadzkę. StairMaker automatycznie dopasowuje wysokość schodów do poziomu górnej płaszczyzny dolnego stropu ustalając go jako zero. Uwaga: Gdy zmieniona zostanie konstrukcja schodów. możesz określić kolor pióra konturu oraz Materiały powierzchni Schodów w Oknie 3D i Fotoprezentacji. czy od dolnego biegu. które je posiadają. Przy wstawianiu schodów w ArchiCADzie wartość podniesienia w oknie dialogowym Ustawień Obiektu może wynosić zero. pozwala zdecydować czy rozpocząć obliczenia od górnego. wystarczy wpisać tylko grubość tego stropu w odpowiednie pole. W sekcji Atrybuty zakładki Struktura.Wirtualny Budynek Krawędź górnej i dolnej płyty podłogi powinna pokrywać się z odpowiednimi krawędziami Symbolu schodów na Rzucie bez względu na typ konstrukcji. wartości wymiarów stopnic oraz długości ich nosków zostaną dopasowane do bieżącej konstrukcji. Możesz określić grubość spoczników w typach schodów. U dołu sekcji Struktura znajdują się atrybuty grubości warstwy konstrukcyjnej podłogi oraz warstw podłoża + posadzki. wpisując odpowiednie wartości w sekcji Spocznik zakładki Struktura. Rodzaje parametrów konstrukcji różnią się w zależności od typu schodów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 369 . Wybierz odpowiednią opcję. Jeśli typ schodów ma dwa spoczniki zmiany dokonane na dolnym spoczniku automatycznie zmieniają górny spocznik. ustaw wartość tego parametru na zero. StairMaker tworzy czyste połączenia pomiędzy spodami biegów i spoczników jeżeli zostanie wciśnięty przycisk Czyść przecięcia znajdujący się na dole sekcji.

należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. zobacz Stopnica w Pomocy ArchiCADa. Także tutaj znajduje się okno podglądu. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 370 .Wirtualny Budynek Ustawienia Stopni (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Właściwości poszczególnych stopnic schodów znajdują się w trzecim panelu. W czwartym panelu okna edycji schodów możesz zdefiniować poręcze dla tworzonych schodów lub pochylni. Aktualnie zaznaczony segment ma kolor czerwony. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Poręcze czwarty przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Parametry Stopni . W oknie. Poręcze (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera.trzeci przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. zobacz Balustrada w Pomocy ArchiCADa. W oknie. Aby je otworzyć. Trzy przyciski u góry zakładki decydują czy wprowadzone modyfikacje będą dotyczyły całych schodów (tryb Wszystkie poręcze). dostępnym po wciśnięciu trzeciego przycisku po lewej stronie okna edycji schodów. które tym razem wyświetla bieżące ustawienia poręczy. Uwaga: Panel ten jest niedostępny jeżeli wybrane zostały schody/pochylnia o konstrukcji pełnej w panelu poprzednim. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Każdemu z boków stopnicy możesz przyporządkować inny materiał. jednej strony całego biegu schodów (tryb Jedna strona całego biegu) czy tylko pojedynczych segmentów (tryb pojedynczy segment). W sekcji Stopnica możesz ustawić następujące parametry stopnicy schodów: • grubość stopnicy • wysunięcie nosków z przodu oraz po bokach • grubość podstopnic W sekcji Atrybuty trzeciego panelu zakładki rozwijane menu Kolorów piór oraz Materiałów pozwalają na zdefiniowanie wyglądu stopnic. Aby je otworzyć. Wybrany tryb ma również wpływ na edycję słupków poręczy. Kliknięcie pierwszego przycisku spowoduje zaznaczenie wszystkich segmentów w okienku podglądu. Zawartość zakładki Ustawień Stopni jest różna w zależności od ustawień Struktury schodów.

Poręcze z lewej strony zostaną domyślnie zaznaczone. Program automatycznie dopasuje do siebie poręcze pomiędzy segmentami w oparciu o zadaną wartość odsunięcia. W okienku podglądu wyświetlającego symbol schodów na Rzucie. Przełączając na ten tryb z dwóch pozostałych (trybu Jednej strony całego biegu lub trybu Pojedynczego segmentu) wszystkie segmenty schodów przyjmą ustawienia lewej poręczy najniższego biegu. poręcze z lewej i z prawej strony schodów będą mogły być definiowane niezależnie. Aby wyłączyć poręcz w danym segmencie. Jeden rodzaj poręczy będzie przypisany wszystkim segmentom schodów. gdzie może być umieszczona poręcz. wszystkie parametry ustawione wcześniej pozostaną bez zmian.Wirtualny Budynek parametrów będą odnosić się do całych schodów. cała strona przyjmie ustawienia segmentu poręczy najniższego biegu. znajdującego się w górnej części okna dialogowego. należy najpierw ją zaznaczyć a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję Bez poręczy. Do każdego segmentu może być przypisana inna wartość odsunięcia poręczy. Cienka linia wskazuje miejsce. W tym trybie program przypisuje każdej stronie ten sam typ poręczy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 371 . W tym trybie domyślnie zaznaczony jest lewy segment najniższego biegu schodów. Automatycznie wyliczone wcześniej wartości nawisów pozostaną nie zmienione. Po wybraniu drugiego trybu. a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. widoczne po lewej stronie w sekcji Parametry poręczy odnoszą się zawsze do aktualnie zaznaczonych poręczy. każdy segment reprezentowany jest przez linię wskazującą położenie osi poręczy. Przy włączaniu tego trybu wszystkie parametry ustawione w poprzednich trybach są nadal aktualne. Aby zaznaczyć inny segment wystarczy go kliknąć kursorem. Przy przełączaniu do tego trybu z trybu Wszystkie Poręcze. Dolny i górny nawis poręczy może być ustawiony indywidualnie dla każdego segmentu i może przyjmować wartości ujemne. Aby zaznaczyć drugą stronę należy najechać na nią kursorem aż jego kształt zmieni się w symbol poręczy. Natomiast przełączając z trybu Pojedynczy segment. Zawartość tego menu zależy od dostępnych definicji. W okienku podglądu poręczy (powyżej rozwijanego menu typów poręczy) widnieje mały obrazek zaznaczonego typu poręczy. Po otworzeniu rozwijanego menu. Typy i parametry poręczy zestawione są w sekcji Parametry poręczy. Ustawienia. wyświetli się zestaw dostępnych typów poręczy. W takim przypadku elementy segmentów o różnym odsunięciu nie zostaną automatycznie połączone. Zaznaczenie trzeciego trybu pozwoli na niezależną edycję każdego segmentu poręczy.

Pola wyboru określają zasadę według. Rozmieszczenie słupków może być zdefiniowane poprzez: • określenie przybliżonej odległości pomiędzy poszczególnymi słupkami (słupki rozmieszczane są wzdłuż całego biegu w określonym odstępie. Edytowalne parametry poniżej rozwijanego menu w większości przypadków nie zależą od typu poręczy. gdzie można numerycznie wprowadzić nowe położenie słupka. sekcja ta będzie nieaktywna. której słupki rozmieszczone są wzdłuż osi. Pojawi się wtedy okno dialogowe Zmiany lokalizacji. może się odbywać ręcznie poprzez kliknięcie na słupku. Modyfikacja położenia słupków wstawionych automatycznie. Wysokość słupków i balustrady liczona od powierzchni stopni oraz wartości nawisów. wartości nawisów odnoszą się do aktualnie edytowanego segmentu. Parametry poręczy będą wyświetlane w liście dodatkowych parametrów w oknie dialogowym Ustawień schodów. W trybie Pojedynczy segment. Atrybuty i położenie słupków poręczy dostępne są w sekcji Parametr słupka.) 372 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Położeniem słupków względem osi poręczy można sterować za pomocą pól wyboru i pola tekstowego. podczas gdy w pozostałych trybach parametry te określają dolny nawis pierwszego segmentu i górny nawis ostatniego segmentu schodów. Jeżeli zaznaczony typ poręczy nie posiada słupków.Wirtualny Budynek • • umieszczenie po jednym słupku na każdym stopniu (na spocznikach będzie użyta przybliżona odległość) określając liczbę słupków Zaznaczenie pola Przyciągaj do narożników spowoduje automatyczne umieszczenie słupków na końcach segmentów i rozmieszczenie pozostałych słupków według wybranej powyżej metody. Określają one położenie poręczy względem bocznych krawędzi biegu. Niektóre z dostępnych typów poręczy zostały zaprezentowane na rysunkach poniżej.

należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Panel Parametry obejmuje wszystkie parametry logicznie pogrupowane: Rodzaj Symbolu 2D.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. patrz Panel Symbol 2D i Parametry 3D (narzędzie Schody) w Pomocy ArchiCADa. możesz zmieniać te same parametry z okna dialogowego Ustawień Schodów. Za pomocą tych opcji zdefiniuj i zmień wygląd 2D stworzonych schodów StairMaker. ustawienia zależne od kondygnacji.Wirtualny Budynek Ustawienia symboli (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Ustawienia linii biegu. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Aby je otworzyć. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 373 . 2D powyżej kondygnacji macierzystej. Więcej szczegółów. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Ustawienia Symboli . Więcej informacji na temat opcji zawartych w tej zakładce. Po utworzeniu i zapisaniu schodów StairMaker. W oknie. wyświetlanie belek w symbolu. Opcje w części Poziom Detalu 2D dają graficzny obraz wyboru dla symboli 2D dla schodów. wyświetlenie poręczy w symbolu. patrz Zakładka ustawień symboli w Pomocy ArchiCADa. biegu schodów oraz poręczy.

Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia listy w ArchiCADzie. Polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z zaznaczenia uruchamia dodatek StairMaker pozwalający na dodanie potrzebnych opcji i elementów do przygotowanej geometrii schodów. Jeśli jesteś zadowolony z wybranego typu schodów. Standardowe typy Schodów opierają się na ściśle zdefiniowanej geometrii. Łuku i Wypełnienia). lub czy geometria jest niewłaściwie dopasowana. Każdy element oraz parametr schodów może być umieszczony na liście dzięki poleceniom z menu Dokument > Zestawienia i Listy. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów.Wirtualny Budynek Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. możesz utworzyć własne schody w oparciu o kontur schodów narysowany narzędziami rysunkowymi ArchiCADa. ArchiCAD poinformuje Cię czy schody są prawidłowo skonfigurowane. Narzędzie Utwórz schody korzystając z zaznaczonego (menu Projekt). Aby je otworzyć. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. jeśli chcesz uwzględnić na liście tylko wybrane elementy schodów. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Sprawdź i zachowaj schody W dolnej części dowolnej z zakładek możesz kliknąć przycisk Sprawdź schody. Jeżeli nie możesz odnaleźć potrzebnego typu schodów Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 374 . aby sprawdzić skonfigurowaną geometrię schodów. upewnij się czy są one zaznaczone w tej zakładce. aby wskazać wybraną lokalizację i nadać schodom nazwę. jednakże. Schody oparte o narysowane elementy Narysowanie ręcznie obrysu schodów za pomocą narzędzi rysunkowych (Linii. kliknij Zachowaj jako. Szczegóły. Schody będą policzone jako Elementy biblioteczne. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia List dla Schodów (ostatni przycisk) w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna.

Wirtualny Budynek wśród dostępnych wzorców. Uwaga: Jeżeli narysowany wielobok nie może zostać poprawnie zinterpretowany przez StairMakera. Musi to być ciągły łańcuch pojedynczych linii. zaznaczonego aby utworzyć obiekt schodów z zaznaczonych elementów. Pierwszy wierzchołek linii łamanej bądź łuku będzie stanowił początek biegu nowych schodów. ArchiCAD umożliwia zdefiniowanie własnej geometrii schodów. StairMaker automatycznie znajdzie najlepszy typ schodów dla twojego obrysu. 4) Wybierz polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z 1) Narysuj dokładny kontur schodów za pomocą narzędzia wypełnienia. 5) Pojawi się okno dialogowe Wyboru typu schodów. Wierzchołki w linii biegu będą interpretowane jako spoczniki. zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 375 . lecz nie mogą przecinać żadnych wierzchołków ani krawędzi bocznych. Uwagi: Punkty końcowe linii biegu muszą leżeć dokładnie na bokach wieloboku. 2) Określ linię biegu za pomocą łamanej lub połączonych łuków. Jeżeli połączenie dwóch segmentów linii biegu nie jest styczne będzie to również interpretowane jako spocznik. Utworzone wypełnienie nie może zawierać żadnych otworów. Segmenty linii biegu nie mogą się przecinać ani wychodzić poza obrys wypełnienia. 3) Zaznacz wielobok wypełnienia oraz wszystkie segmenty linii biegu. Jeżeli żaden z dostępnych wzorców nie będzie pasował do obrysu. będzie dostępny tylko typ Schody użytkownika.

Oryginalne elementy 2D nie zostaną automatycznie usunięte. StairMaker wyświetli okno edycyjne schodów W przypadku schodów użytkownika. Gdy narysujesz już wszystkie elementy szkieletu zaznacz je i wybierz polecenie Utwórz dźwigar z menu Dodatki > TrussMaker Dodatki Dodatki są rozbudowanymi narzędziami znacznie ułatwiającymi i poszerzającymi możliwości projektowania i modyfikowania standardowych elementów. • • Działania na elementach bryłowych Rozwinięcia ścian to narzędzie tworzące elewacje wnętrz na podstawie Stref. jak na ilustracji poniżej.Wirtualny Budynek wyświetlony komunikat o zaistniałym problemie. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów pozwalające określić kształt i inne atrybuty dźwigara. Gdy skończysz wciśnij OK. TrussMaker jest Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z głównym programem. W celu uzyskania większej czytelności rysunku. Teraz możesz sprawdzić jak wyglądają nowe schody w widoku Rzutu lub w oknie 3D. Nadal możesz jednak ustawić: • • • liczbę stopni kąt wznoszenia (parametry wzniesienia i biegu) Tworzenie Dźwigarów na Rzucie Tworzenie dźwigaru rozpocznij od narysowania jego szkieletu w oknie Rzutu przy pomocy narzędzi Linia i Łuk/okrąg. Należy wtedy wprowadzić zalecane poprawki i spróbować powtórnie. pomocny przy tworzeniu różnego rodzaju dźwigarów i wiązarów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 376 . część podstawowych parametrów geometrii nie jest dostępna a wartość całkowitego wzniesienia biegu jest domyślnie zablokowana: parametry kształtu schodów TrussMaker TrussMaker (Konstruktor dźwigarów) pozwala na tworzenie kratownic i dźwigarów. grubości piór zostały tam znacznie przesadzone. Dla różnych fragmentów dźwigara użyj różnych kolorów piór. 6) Wybierz dostępny typ schodów i wciśnij OK. Zostaniesz również poproszony o zachowanie i nazwanie nowych schodów. Schody zostaną automatycznie utworzone w miejscu gdzie rysowałeś ich obrys. Znajduje się w menu Projekt > Dodatki. Są to: • TrussMaker.

Kliknięcie Podmień spowoduję nadpisanie starego obiektu. Gdy skończysz ponownie wybierz polecenie Utwórz dźwigar. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 377 . wciśnij przycisk Zachowaj jako znajdujący się na dole okna dialogowego. Edytowanie tego obrysu w żaden sposób nie wpływa na sam obiekt. kliknięcie Anuluj przerwie cały proces. Pojawi się komunikat proszący o narysowanie nowej linii przekrojowej za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja. TrussMaker wyświetli ostrzeżenie informujące o możliwości podmiany już istniejącego obiektu. Nowy dźwigar zostanie umieszczony w oknie Rzutu na linii podstawy jego szkieletu. Gdy skończysz edytowanie Kratownicy. powstanie zupełnie nowy obiekt. Pojawi się oryginalny szkielet. w którym będzie przechowywany. Natomiast jeżeli wybierzesz Zachowaj jako. • Jeżeli klikniesz Zachowaj. TrussMaker poprosi cię o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu biblioteki.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Przejdź do widoku 3D aby wygenerować bryłę dźwigara. za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja dodaj linię przekrojową. Zaznacz dźwigar i wybierz polecenie Edytuj dźwigar z menu TrussMaker lub z palety narzędziowej TrussMakera. Jedyną różnicą jest nowy przycisk Zachowaj obok Zachowaj jako. • Edytowanie Dźwigarów Szkielet narysowany na Rzucie nie jest później w żaden sposób połączony z powstałym na jego podstawie obiektem dźwigara (jest wykorzystany tylko przy tworzeniu dźwigara). a następnie umieść go w odpowiednim miejscu w projekcie. Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ Możesz utworzyć dźwigar w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ: 1) Narysuj na Rzucie dach a następnie. który będziesz mógł dowolnie edytować. Otwórz nowe okno Przekroju/Elewacji/RŚ i wybierz polecenie Kontynuuj edycję z menu TrussMakera lub z palety. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów z takimi samymi ustawieniami jakich dokonaliśmy wcześniej. Zostaniesz poproszony o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu. patrz Ustawienia Konstruktora dźwigarów (TrussMaker) w Pomocy ArchiCADa. w którym będzie zapisany. TrussMaker zapewnia inny sposób umożliwiający edycję wstawionych dźwigarów.

378 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 4) Zaznacz wszystkie elementy szkieletu i wybierz Utwórz dźwigar z menu TrussMaker. patrz Edytuj Operatory i Bazy (Działania na Elementach Bryłowych) w Pomocy ArchiCADa. Narysuj kontur dźwigara w taki sam sposób jak na Rzucie (patrz wyżej). Działania na elementach bryłowych można wykonać w dowolnym oknie modelu wybierając opcję Projekt > Działania na elementach bryłowych. że nowy obiekt biblioteczny został utworzony na Rzucie. Dźwigar zostanie umieszczony dokładnie w miejscu gdzie znajduje się linia przekrojowa. zostaje natychmiast odzwierciedlona na pozostałych elementach. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym. Działania na elementach bryłowych O działaniach na elementach bryłowych Działania na elementach bryłowych pozwalają na tworzenie złożonych obiektów przestrzennych w oparciu o operacje Boole'a obejmujące Odejmowanie. Szczegóły. Dodawanie oraz Przecięcie (znajdowanie części wspólnej) brył. zatem w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ będzie przekrojony płaszczyzną cięcia. tzn. Rezultat tych działań jest na bieżąco aktualizowany.Wirtualny Budynek 6) Wyświetl nowy dźwigar wraz z dachem w oknie 3D lub w nowym widoku okna Przekroju/elewacji. 2) Otwórz odnośne okno Przekrój/Elewacja/RŚ 3) Dopasuj szkielet dźwigara do kształtu dachu. (Projekt > Dodatki > TrussMaker) 5) Dokonaj koniecznych ustawień parametrów dźwigara w oknie dialogowym Ustawień a następnie zachowaj obiekt na dysku. każda zmiana położenia lub atrybutów któregoś z elementów wchodzących w skład operacji.

jak obecne są elementy biorące w niej udział. Efekt operacji jest widoczny tak długo. Operator może być używany do modyfikowania wielu Elementów bazowych. Każdy element może być zarazem Elementem bazowym i Operatorem. Poniższa ilustracja przedstawia Ścianę. jak Element bazowy. Operator musi posiadać taką samą bądź wyższą wartość Priorytetu przekroju 3D. że możliwe jest zagnieżdżanie Operacji na elementach bryłowych. ani usuwane. W przypadku takich elementów. Belki: W przypadku wykonywania operacji na bryłach z wykorzystaniem belek. Operatory to elementy. w środku widzimy sytuację. Rodzaje działań na elementach bryłowych Dostępnych jest pięć typów Operacji na elementach bryłowych. co pozwala na bieżąco obserwować zmiany Elementu bazowego. Jeżeli Priorytet Elementu bazowego będzie wyższy niż Operatora. których geometria jest modyfikowana w trakcie operacji. Na ilustracji poniżej przedstawiono działanie każdego typu operacji: Początkowy kształt ściany widoczny jest po lewej stronie. Jeżeli chcesz na stałe zachować otrzymaną w ten sposób bryłę. można ukryć warstwę. W czasie operacji. która jest Elementem bazowym zmodyfikowanym przez odjęcie Operatora. Pomijanie automatycznych przecięć: Działania na elementach bryłowych nie mają wpływu na automatyczne przecięcia pomiędzy elementami (np. którym w tym przypadku jest Dach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 379 . operacja nie przyniesie widocznego efektu. Po lewej stronie pokazano oba elementy. W operacjach tych dachy są traktowane identycznie. na której umieszczone są Operatory. Ograniczenia i uwagi Dachy . Po wykonaniu operacji. Operatory nie są modyfikowane. co oznacza. Operacje zagnieżdżone: Jeżeli pożądany kształt może być otrzymany wyłącznie poprzez szereg zagnieżdżonych operacji. przy zachowaniu modyfikacji Elementów bazowych. zaleca się przed dokonaniem operacji na bryłach zmienić numer grupy przecięć jednej z odnośnych warstw. które są używane do modyfikowania geometrii elementów z którymi są łączone. a Element bazowy może być modyfikowany za pomocą dowolnej liczby Operatorów. po prawej stronie warstwa Dachu została przełączona na tryb Szkieletowy. musisz zapisać ją w Oknie 3D jako Obiekt GDL.funkcja Przycinania do dachów nie ma wpływu na zachowanie tych elementów w działaniach na elementach bryłowych. bez konieczności całkowitego chowania Operatorów. należy zwracać baczną uwagę na kolejność ich wykonywania. Warstwa Operatora wyświetlona jest w trybie Szkielet. jeżeli elementy te znajdują się na warstwach o tych samych grupach przecięć. itd. jak wszystkie inne elementy. pomiędzy Ścianą i Słupem). który w innej operacji pełni rolę Operatora modyfikującego jeszcze inny Element bazowy. Można także przestawić tryb wyświetlania tej warstwy na Szkielet.Wirtualny Budynek W działaniach na elementach bryłowych wyróżniamy dwie funkcje elementów: • • Elementy bazowe to elementy. gdy warstwa Dachu została ukryta. W operacjach tego typu Operator może modyfikować Element bazowy.

Wirtualny Budynek • • Odejmowanie . Dodawanie . oknach Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie model oraz w oknach Rysunków Detali. który obejmuje bryła Operatora. Przykład Działania na elementach bryłowych Poniższy przykład przedstawia proces tworzenia ściany osłonowej dla spiralnych schodów. Część wspólna . Przełączenie warstwy Operatorów do trybu Szkielet nie 380 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . będzie miało wpływu na ich wyświetlanie w oknie Rzutu.zachowana zostaje tylko część wspólna brył Elementu bazowego oraz Operatora. Jeżeli natomiast warstwa ta zostanie schowana. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo.dodaje bryłę Operatora do bryły Elementu bazowego. poniżej. dopóki warstwa. dopóki zawartość okna nie zostanie przebudowana.odcina fragment Elementu bazowego.odcina fragment Elementu bazowego. Wszystkie polecenia związane z Zestawieniami ilościowymi będą wykonywane w oparciu o zmodyfikowane bryły. Poniżej pokazano prezentowane wcześniej elementy w widoku przekrojowym. nawet jeżeli ich warstwy są widoczne. Uwaga: Jeżeli na Rzucie zaznaczony zostanie Element bazowy i otworzone zostanie Okno 3D. Odejmowanie z wytłaczaniem do dołu . przy pomocy Działań na elementach bryłowych. ku górze. Odejmowanie z wytłaczaniem do góry . że efekt tych operacji nie będzie widoczny. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. że są one widoczne w Oknie 3D. na której są umieszczone nie zostanie powtórnie pokazana. Na Rzucie Elementy bazowe i Operatory będą wyświetlane bez zmian. 1) Wstaw na Rzucie Schody spiralne za pomocą narzędzia Schody. ku dołowi. Operatory nie zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Oznacza to. powyżej a warstwy są ukryte. Działania pokazane są w Szkielecie.odcina fragment Elementu bazowego. Nie będzie także możliwa ich edycja. • • • Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia Działania na elementach bryłowych mają wpływ na model. Operatory nie będą wyświetlane w oknie Rzutu. Wykonując operacje na bryłach w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ pamiętaj.

7) Kliknij "Pobierz operatory". 4) Zaznacz Element bazowy: ściana łukowa. 3) Otwórz okno dialogowe poleceniem z menu Projekt > Operacje na elementach bryłowych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 381 . 5) Kliknij "Pobierz elementy bazowe". 6) Zaznacz element operatora: spiralne schody.Wirtualny Budynek 2) Utwórz ścianę łukową obejmującą schody.

Okien. Symboli słupów. wypełnień. (Można także definiować te ustawienia indywidualnie dla poszczególnych elementów za pomocą odpowiednich opcji w oknie dialogowym Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 382 . kratek wentylacyjnych. Operacja na elementach bryłowych jest zakończona. a "Rzutem Sufitu". Szczegóły. Drzwi. Znaczników Przekroju. Opcje wyświetlania Modelu (i Kombinacje) uaktywniane są globalnie dla bieżącego modelu. zarówno na ekranie jak i w wydrukach. Opcje Wyświetlania Modelu nie mają żadnego wpływu na Okno 3D.Wirtualny Budynek 8) Wybierz typ operacji: Odejmowanie z wytaczaniem do góry. lamp sufitowych. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. 10) Kliknij pusty obszar aby anulować 11) Sprawdź rezultat w oknie 3D. Ustaw Opcje wyświetlania Modelu Otwórz okno dialogowe Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu aby określić następujące opcje (zgrupowane w panelach): 1) Opcje Elementów konstrukcyjnych: Pokaż/Ukryj inne opcje mające wpływ na wyświetlanie i wygląd Belek. Użyj tych opcji. gdy zachodzi potrzeba zmiany sposobu wyświetlania wszystkich tego typu obiektów w projekcie. 9) Kliknij "Wykonaj". Przegród Strukturalnych i elementów Zakreślania. detektorów dymu) pomiędzy "Rzutem Podłogi". Opcje wyświetlania Modelu mają wpływ na wygląd elementów konstrukcyjnych. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. 3) Opcje dla Obiektów GDL: Przełącza typ symbolu niektórych elementów bibliotecznych (np. zaznaczenie schodów. stref i niektórych Obiektów GDL. Szczegóły. Wyjątek: Dwie opcje wyświetlania Modelu dla Przegrody Strukturalnej (Pełne i Schematyczne) będą miały wpływ na wyświetlanie i wygląd Przegród Strukturalnych tylko w oknach 3D i Dokument 3D (łącznie z trybem edycji Przegrody Strukturalnej). Opcje wyświetlania Modelu Sposób wyświetlania Widoków Modelu może być zdefiniowany globalnie w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. 2) Opcje Wyświetlania Wypełnień: opcje związane z tłami i wzorkami wypełnień i stref.

Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu w Projekcie Aby zastosować Kombinację Opcji wyświetlania Modelu do bieżącego modelu. do Detali lub Sytuacji. Domyślnie. możesz je zachować jako Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. Skorzystaj z menu rozwijanego znajdującego się w palecie Opcje Podręczne. Szczegóły. Nie zachowana konfiguracja opisana zostanie jako "Użytkownika". Aktywna Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu wyświetlana jest w panelu Cechy Mapy Projektu. Skorzystaj z odpowiedniego menu rozwijanego znajdującego się u dołu Mapy Projektu Organizatora (Opcje ustawień i przechowywania widoków).) różne widoki mogą korzystać z różnych Opcji Wyświetlanie Modelu. jednak nie są one przechowywane pod tą nazwą. Opcję tę można otworzyć i wprowadzić zmiany z dolnej części Mapy projektu w Organizatorze (Opcje ustawień widoku i przechowywania) oraz w palecie Opcji podręcznych.Wirtualny Budynek Obiektu/Lampy. Mapy Widoków oraz w Zestawach Publikacji Nawigatora. Te nowe ustawienia mogą pozostać aktywne nawet po zamknięciu okna dialogowego. dostępne są cztery Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. Kombinacje Opcji widoków modelu Po utworzeniu jednego bądź kilku zestawów Opcji wyświetlania Modelu. jeżeli zajdzie taka potrzeba. wykonaj jedno z poniższych: • • Użyj polecenia Dokument > Ustaw Widok Modelu i wybierz z menu odpowiednią Kombinację Opcji wyświetlania Modelu otwórz menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu i wybierz jedną z zapisanych Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Sprawdź ustawienia w pozostałych panelach. patrz Panel Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. mogą one być modyfikowane i zapisywane pod nowymi nazwami. • 383 . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. aby sprawdzić co się będzie działo po zastosowaniu Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego i zastosowanie zmian. Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu można zachować i szybko aktywować do poszczególnych widoków w zależności od potrzeb (np. posługując się poleceniami znajdującymi się w pierwszym panelu tego okna dialogowego. Skonfigurowane opcje powinny zostać zachowane za pomocą przycisku Zachowaj jako w panelu Kombinacje Opcji widoków modelu.) Poniższa ilustracja prezentuje wspomniane trzy elementy wyświetlane w postaci "Rzutu Podłogi" (po lewej) i "Rzutu Sufitu" (po prawej).

użyj okna dialogowego Ustawienia Widoku. są one pomocne głównie w trakcie operacji edycji.Wirtualny Budynek Opcje wyświetlania Polecenie Widok > Opcje wyświetlania wyświetla listę funkcji związanych z wyświetlaniem elementów. Opcje wyświetlania (ekranowe) Szczegóły. zapisywana jest również jego bieżąca Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu dla zapamiętanego Widoku Gdy zachowujesz widok z dowolnego okna modelu. Dotyczy on tylko wyświetlania elementów na ekranie. nie ma wpływu na wygląd widoków modelu podczas publikacji (np. Widok > Opcje wyświetlania (szybki dostęp do tych opcji możliwy jest również poprzez pasek narzędzi Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania). Kliknięcie dowolnego elementu przełączy jego status. Aby zastosować inną Kombinację Opcji Wyświetlania Modelu do zapamiętanego Widoku. Status ten. Aby uzyskać szybszy dostęp do tych opcji. otwórz paletę narzędziową Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania. Pozostałe funkcje na liście przełączają sposób wyświetlania grubości linii oraz wypełnień (wektorowe lub bitmapowe). które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75.drukowaniu). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 384 .

Wyświetlanie Struktury O Częściowym Wyświetlaniu Struktury Funkcja Częściowego Wyświetlania Struktury umożliwia wyświetlenie i stworzenie złożonych i skomplikowanych elementów w uproszczonej formie. oraz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. wyświetlanie tych linii. Uwaga: Tryb Bardzo cienkie dostępna w tym menu./wył. wyświetlanie elementów szablonu arkusza. Użyj kolejnych czterech opcji do przełączania wyświetlania poszczególnych Pomocy Rysunkowych. Wieloboki obrysu Detali i Obszarów 2D. Można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury dla każdego widoku. wyświetlanie kreskowania wektorowego. Na przykład. w przypadku współpracy z innymi projektantami lub inżynierami. Elementy Szablonu na Arkuszach: Wł. dotyczy tylko sposobu wyświetlania elementów na ekranie. Do każdego okna można przypisać inną formę Częściowego Wyświetlania Struktury (np. Te elementy to: Linie Zasięgu i Obszaru Odległego Przekrojów i Elewacji. wszystkie linie są wyświetlane jako bardzo cienkie. może będziesz wolał dokonać publikacji Planu Strukturalnego. Linie odniesienia Dachów: Wł. Ramki Rysunków: Użyj tej opcji do przełączania wyświetlania ramek Rysunków na Arkuszach. Jeżeli chcesz wydrukować rysunek w tym trybie wyświetlania. Rzut. wyświetlanie tych linii Prawdziwa grubość: Użyj tej opcji by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie prawdziwych grubości linii. które w trakcie wstawiania tworzą Widoki Projektu. Zasięg Znaczników: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania wyświetlania ekranowych elementów Znaczników. Znaczniki Źródłowe to te. Pokaż Linie odniesienia Ścian i Belek: Wł. Kolor podświetlenia Znaczników może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Szybkie przypisanie Częściowego Wyświetlania Struktury dla bieżącego okna możliwe jest poprzez okno Struktury częściowej dostępne w palecie Opcji Podręcznych. chyba że zaznaczona jest opcja "Pogrubione linie przekroju". Ustaw preferencje wyświetlania za pomocą menu Dokument> Częściowe Wyświetlanie Struktury. Gdy opcja ta jest wyłączona. W przeciwieństwie do Opcji wyświetlania Modelu mających wpływ jedynie na okna 2D.Wirtualny Budynek • • • • Czyść połączenia ścian i belek: Przełącza tryb czyszczenia połączeń ścian i belek./wył. • Pokaż Pomoce Rysunkowe: Włącza i wyłącza dostępne pomoce rysunkowe. Jeżeli opcja ta jest wyłączona. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76./wył. Linie i Linie Zakresu Elewacji/Rozwinięć Ścian. Częściowe Wyświetlanie Struktury ma wpływ na wyświetlanie elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. Uchwyty obrazków i bloków tekstowych oraz Uchwyty krzywych Beziera. Podświetl Znaczniki Źródłowe: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania podświetlania Znaczników Źródłowych. użyj opcji Cienka Linia w oknie dialogowym Drukuj lub Plotuj. Są to: Uchwyty wypełnień. • • Pogrubione linie przekroju: Wyświetla Elementy konstrukcyjne z pogrubionymi liniami przekrojowymi. • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 385 . Zobacz Struktury warstwowe na stronie 32. Opcja ta dotyczy tylko wyświetlania kreskowania na ekranie (bez względu na rodzaj wypełnienia). 3D). Kreskowanie wektorowe: Wł. na którym skomplikowane i złożone elementy będą przedstawione tylko częściowo: przedstawiając jedynie rdzeń lub bez wykończenia. wypełnienia wyświetlane są z wzorkiem punktowym. Ustawienia Częściowego wyświetlania struktury mają wpływ jedynie na struktury złożone i warstwowe./wył.

poza warstwami/komponentami określanymi jako “Wykończenie”. • Bez Wykończenia: Wyświetlona jest cała struktura. 386 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury Preferowany sposób wyświetlania można określić za pomocą okna Dokument > Częściowe Wyświetlanie Struktury. • Pełna Struktura: To jest ustawienie domyślne. • Tylko Rdzeń: Można wyświetlać jedynie struktury zdefiniowane jako “Rdzeń”.

Oznacza to. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 387 . ani dla jakiegokolwiek innego Niezależnego widoku projektu. że dla każdego widoku można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury: na przykład. można wyświetlić trzy okna Przekroju z trzema różnymi ustawieniami Częściowej Struktury). Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku Ustawienia dla Częściowego Wyświetlania Struktury jest zachowywane wraz z widokiem. można skonfigurować ustawienia Częściowego Wyświetlenia Struktury dla Obszarów 2D i Detali (w razie potrzeby. a każdy z nich będzie miał inne Częściowe Wyświetlanie Struktury. można zachować dwa różne widoki tego samego Przekroju. Zobacz także Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego na stronie 392.) Część Cechy w Mapie Projektu Organizatora oraz Mapie Widoków Organizatora wyświetla aktualne ustawienia Struktury Częściowej zaznaczonego elementu.Wirtualny Budynek Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury można przypisać do następujących rodzajów okien: • • • Rzut (jedno ustawienie Częściowej Struktury ma wpływ na każde okno Rzutu) Okno 3D (jedno ustawienie dla okna 3D) Przekrój/Elewacja/Rozwinięcia ścian/Dokument 3D: Każdy typ okna dla tych elementów może mieć własne ustawienie Częściowego Wyświetlenia Struktury (np. • Obszar 2D oraz Detal: Jeśli widok źródłowy projektu jest w Rzucie lub jeśli jest widokiem projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. można je określić osobno dla każdego okna. Wyjątek: Nie można skonfigurować ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla Przekroju typu Rysunek.

jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy.” jednak muszą one przylegać do siebie.Wirtualny Budynek Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów warstw (ścian. stropów. dachów): warstwy można zaznaczyć jako “Rdzeń” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. 388 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem.” Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). Dla elementów warstw: warstwy można określić jako “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”.

Wirtualny Budynek Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów Profili (ścian. ale kursor rozpozna linię odniesienia nawet jeśli nie będzie jej na wyświetlonej części elementu . 2) Z menu rozwijalnego Podrys. które pomogą zidentyfikować pełną strukturę oryginalną.zgodnie ze wskazaniem pogrubionego kursora w kształcie znaku Mercedesa na tym obrazku. ArchiCAD umożliwia wyświetlenie kilku rodzajów informacji. Zaznaczenie zapamiętane jest pokazane jedynie na wyświetlonych komponentach. Dokonany wybór zostanie podświetlony. Można zawsze wybrać opcję Pełna Strukturalna Oryginalna dla Podrysu: Po zaznaczeniu częściowo wyświetlonego elementu. 1) Wybierz narzędzie Podrys. słupów): Elementy można zaznaczyć jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Projekt > Menedżer profili. W tej części. ale opcja “Pokaż Pełną Strukturę” (na czerwono) pokazuje pełną strukturę ściany. Wizualizacja pełnej struktury Nawet jeśli zastosujesz opcję Częściowego Wyświetlenia. ściany warstwowe są wyświetlane z ustawieniami tylko rdzenia. wybierz element Wybierz Podrys i zaznacz Pełna Struktura. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 389 . Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). wyświetlone zostaną punkty aktywne w oryginalnym położeniu. belek. jeśli zajdzie taka potrzeba. Opcja Funkcje wspierające zaznaczenie również pomoże wyświetlić części elementów wyświetlone w pełni oraz częściowo. ale będzie pokazany tylko na wyświetlonych częściach elementów.

wtedy Wypełnienie kryjące pojawi się niezależnie od zastosowanej opcji Częściowego Wyświetlania.” W przypadku Słupów "obudowanych" ścianą: Wyświetlając tylko Rdzeń można wyeliminować Owijanie. która opcja częściowego wyświetlania została zastosowana. nawet jeśli wykończenia są ukryte zgodnie z aktualnym ustawieniem Częściowego Wyświetlania Struktury. Zwykłe kolumny zawsze pokazują zarówno Rdzeń oraz Okładzinę niezależnie od ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury. Aby wyświetlić kolumnę bez okładziny. nie będzie ona miała wpływu na strefy: strefy. użyj panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu.Wirtualny Budynek Okno Info wyświetla Grubość oryginalnego. Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie Jeśli przypisałeś Wypełnienie Kryjące dla dowolnego elementu warstwowego lub złożonego (może to być dach. które dochodzą do “Krawędzi wewnętrznej” są obliczane jako komponent “wykończenia” otaczającej struktury. Następnie ustawić opcję Częściowe Wyświetlanie Struktury jako “Bez Wykończenia. 390 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . nawet jeśli jest on akurat ustawiony jako Częściowo wyświetlony. Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref Niezależnie od tego. Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów Mimo że zwykłe Kolumny posiadają “Rdzeń” oraz okładzinę. Aby zastąpić opcje wyświetlania Wypełnień kryjących. nie są uznawane za elementy składowe dla celów Częściowego Wyświetlania Struktury. strop lub siatka). należy stworzyć Złożoną Kolumnę i skonfigurować okładzinę jako “Wykończenie”. całego elementu.

Jeśli przełączysz pomiędzy ustawieniami częściowego wyświetlania struktury. Jeśli skopiujesz i przekleisz zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami.ten utworzony poprzednio przy ustawieniu wyświetlania Pełnej Struktury. należy przełączyć z powrotem na ustawienie Częściowego Wyświetlania Struktury. wymiary związane z wcześniejszym ustawieniem Wyświetlania nie będą widoczne. które NIE pojawiają się w danym widoku Częściowego Wyświetlania Struktury. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury są podobne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 391 . i pojawi się inny wymiar . których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury różnią się od siebie. jeśli spróbujesz wkleić zwymiarowane elementy. Ściana będzie wyświetlona z ustawienia wyświetlania tylko rdzenia: Można skopiować i przekleić zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. wymiar pokazany w opcji Tylko Rdzeń zniknie. pojawi się okno z ostrzeżeniem: Jeśli przełączysz ustawienie wyświetlania na opcję Pełnej Struktury. te wymiary zostaną utracone po przeklejeniu.Wirtualny Budynek Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów Wymiary połączone są z ustawieniem częściowego wyświetlania struktury: każdy tryb częściowego wyświetlania ma własny zestaw wymiarów: można wybrać zestaw wymiarów jedynie dla widoku Tyko rdzeń. Aby ponownie zobaczyć wymiary. w którym wstawiono wymiary. a inne zestawy wymiarów w widokach Pełnej Struktury oraz Bez wykończenia. Jednak.

po przebudowaniu. lub anulować proces. 392 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .zostaniesz ponownie ostrzeżony o zmianie ustawień częściowej struktury widoku: Rozwiązanie: wróć do widoku źródłowego (lub zrób jego kopię) i zmień typ aktualizacji na Automatyczny.nawet jeśli już utworzyłeś te widoki . rozwiązaniem jest powrót do widoku źródłowego (lub zrobienie jego kopii wraz z potrzebnymi ustawieniami częściowego wyświetlania struktury) i zmienić aktualizację na typ Automatyczny. Jeśli nie zmienisz ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoku projektu źródłowego z Ręcznym przebudowaniem (nawet jeśli został stworzony na podstawie źródła typu automatycznej aktualizacji). ale musisz pamiętać. Ustawień częściowego wyświetlania struktury nie można zmieniać. może wystąpić problem kiedy będziesz probować zmienić powiązane ustawienia Częściowego wyświetlania struktury.Wirtualny Budynek Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego Często będziesz pracował w widoku modelu (Przekrój. zmienią ustawienia Częściowego wyświetlania tak. Jednak jeśli widok projektu źródłowy to widok/widok projektu z opcją ręcznego przebudowania. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie związane z konsekwencjami dla pochodnych widoków: Ustawienia częściowego wyświetlania struktury widoków mogą się zmienić: Możesz kontynuować Przebudowywanie. którego źródłem jest model z określoną opcją ręcznego przebudowania. że mamy widok projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. Elewacja. Ponownie. Następnie zmień widok projektu na “Aktualizacja manualna” lub “Rysunek: bez przebudowania”. Detal lub Obszar 2D). Jest to możliwe. W przeciwnym razie: Załóżmy. Po przebudowaniu takiego widoku . z którego stworzono kilka widoków. ponieważ widok projektu źródłowego może nie być zaktualizowany.dla którego źródła zmieniono opcję z Automatycznego Przebudowania na Ręczne . aby pasowały do tych skonfigurowanych dla widoku projektu źródłowego. Niżej przedstawione ustawienia widoku należą do widoku. w którym elementy mają źródło w innym oknie modelu. Dlatego ArchiCAD nie pozwoli zmienić ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoków utworzonych z źródeł z opcją ręcznego przebudowania lub typu Rysunek. ze widoki stworzone na podstawie tego źródła . Rozwinięcia ścian.

Wyjątek: W przypadku elementów złożonych (Profili) skonfigurowanych jako Częściowo wyświetlanych może nastąpić zniknięcie warstw w pewnych przypadkach.Wirtualny Budynek W ten sposób. trzeba będzie je zastępować pojedynczo (i resetować ich parametry). aby były właściwie wyświetlane przy częściowym wyświetlaniu struktury.lcf załadować zestaw bibliotek z ArchiCAD 10 i 11 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 393 . 2) Jeśli dalej chcesz pracować nad projektami używając nowych obiektów: • • Załaduj plik biblioteki AC 12 . Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien Wyświetlenie 2D drzwi i okien powinno zniknąć w wyniku zmiany na częściowe wyświetlanie struktury.lcf Elementy niezgodne w przeniesionych projektach zostaną pokazane jako Brakujące elementy biblioteczne. jeśli migrujesz wcześniejsze wersje projektów ArchiCADa do ArchiCAD 12. Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów Przecięcia będą zachowywały się tak samo jak w przypadku wyświetlania pełnej struktury: W wyniku częściowego wyświetlania nie znikną żadne przecięcia warstw. i nie będą sprzeczne z obiektami ArchiCADa 12. Drzwi / Okna w bibliotece ArchiCAD 12 zostały przeprogramowane. Niezgodne "stare" elementy pozostaną na miejscu. ale również korzystać z nowych obiektów powinieneś: • • załadować plik biblioteki AC 12 . pamiętaj o poniższych wskazówkach: 1) Jeśli chcesz zachować stare obiekty biblioteczne. Jedna. "stare" zgodne elementy zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi z ArchiCADa 12. Elementy zgodne zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi AC 12.

Wirtualny Budynek 394 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Jako pomoc przy rysowaniu i umieszczaniu elementów konstrukcyjnych. musisz oprzeć się na sterownikach dostarczonych przez producenta. Linie. Cele dekoracyjne lub opracowanie szczegółów. Wypełnienia. Gdy zależy nam na szybszym wyświetlaniu lub publikowaniu. jest kompletny zestaw narzędzi rysunkowych i wymiarujących. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Rysowanie Wszystkie Elementy rysunkowe są dwuwymiarowe: do tej grupy należą Punkty aktywne. Zmiany dokonane w ArchiCADzie są natychmiastowo wprowadzane do Teczki arkuszy. typy linii. Szczegóły. Możesz dzięki nim ustawiać i zachowywać preferencje dotyczące publikacji dowolnej ilości zestawów. 395 . Rezultaty obu procesów przeważnie są podobne. Graphisoft zapewnia sterowniki do większości ploterów dostępnych na rynku. Funkcje tworzenia arkuszy projektu stanowią integralną część ArchiCADa. Za wyjątkiem Rysunków i Wypełnień elementy rysunkowe nie są brane pod uwagę podczas tworzenia list i zestawień.wirtualną reprezentację papierowej dokumentacji. Elementy rysunkowe mają wiele zastosowań: • • • Przy modelowaniu detali. wysyłany na serwer czy zapisany na dysku. nadal wszystkie projekty architektoniczne muszą być publikowane na papierze. Aby maksymalnie przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia dokumentacji. Obecnie. użytkownik ma dostęp do wszystkich widoków Wirtualnego Budynku. • Sposób wyświetlania elementów rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D zależy od ustawień atrybutów w oknach dialogowych Ustawień poszczególnych narzędzi. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384.jego publikację.Dokumentacja Dokumentacja Uzupełnieniem funkcji ArchiCADa umożliwiających wymodelowanie Wirtualnego Budynku. która umożliwia przygotowanie pełnej dokumentacji na podstawie zachowanych widoków modelu. Plotery (są to przeważnie urządzenia obsługujące duże formaty) opierają swoje działanie na danych wektorowych. Proces tworzenia zestawień został opisany na końcu tego rozdziału. wbudowaną funkcję tworzenia arkuszy projektu. ArchiCAD oferuje również profesjonalny interfejs obsługi urządzeń drukujących/plotujących. To tutaj decydujesz czy dany zestaw będzie wydrukowany. Oto typowe kroki pozwalające na utworzenie elementu rysunkowego: 1) Wybranie narzędzia z Palety narzędzi i otworzenie okna dialogowego jego ustawień. Gdy zestaw publikacji zostanie już zdefiniowany. wygląd niektórych atrybutów może być modyfikowany poleceniami z menu Widok > Opcje wyświetlania. Zestawy atrybutów związanych z elementami rysunkowymi (pióra kolorów. których nie chcesz rysować za pomocą elementów konstrukcyjnych. Funkcje Kolportera znacznie usprawniają i porządkują końcową fazę pracy nad projektem . w przypadku drukarek. Obrazki oraz Rysunki. publikowanie może odbywać się w każdym momencie za pomocą jednego kliknięcia. zwłaszcza w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D lub Detali i Obszarów 2D. z których następnie może przygotować Teczkę arkuszy . podczas gdy drukarki (różnych formatów) na danych rastrowych. wyplotowany. Funkcje tworzenia Zestawień ilościowych pozwalają na tworzenie list zawierających wszelkie dane o projekcie. Za pomocą okien arkuszy. pakiet ArchiCAD zawiera udoskonaloną. rodzaje wypełnienia) można definiować w odpowiednich oknach dialogowych znajdujących się w menu Opcje > Atrybuty elementów. Ich kontury mogą być wykorzystywane przy tworzeniu skomplikowanych brył 3D za pomocą narzędzia Magiczna różdżka.

Dachom. Wypełnienia przypisane do elementów konstrukcyjnych mogą być wyświetlane w oknach Rzutu. Jako kreskowanie wektorowe wypełnienia mogą być również wykorzystywane do ozdabiania materiałów w Oknie 3D i Dokumentach 3D. wstawiane za pomocą Narzędzia Wypełnienie.) 3) Wybranie Metody geometrii w palecie Info pozwalającej na 4) Wskazanie w oknie 2D. Słupom. • Podobnie jak przy elementach konstrukcyjnych. Wypełnienia 2D mogą występować w zestawieniach wraz z powiązanymi z nimi cechami. położenia. Elementy te służą do wypełniania obszarów. długości i/lub wielkości Wypełnienia O Wypełnieniach Wypełnienia są dwuwymiarowymi kreskowanymi wzorkami pozwalającymi na odróżnienie lub przyozdobienie różnych elementów projektu. Przekroju/Elewacji/RŚ. Kliknij OK. po łuku. które nie wymagają odpowiednika w 3D. widocznej na Rzucie powierzchni stropu. Wypełnienia można: • przypisywać elementom konstrukcyjnym (Ścianom. Dla większości elementów można wybrać Wypełnienie Przekrojowe (na przykład dla elementów ciętych płaszczyzną przekroju lub płaszczyzną cięcia dla Rzutu) oraz oddzielne Wypełnienie Kryjące (pozwalające na wypełnienie powierzchni w widoku. aby zatwierdzić. tworzenia cieni i innych elementów graficznych lub do mierzenia powierzchni wypełnionych wieloboków. po łamanej a także obracanie ich w momencie wstawiania. Każdy rodzaj wypełnienia posiada "tło" i "pierwszy plan". rysowanie elementów wzdłuż prostej. rysowanego elementu. których kolory i wzory mogą być ustawiane 396 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Stropom.Dokumentacja 2) Dopasowanie ustawień tak. np. Strefom i komponentom Obiektów) stosować jako indywidualne elementy rysunkowe. Dokumentów 3D i w oknach Detali/Obszarów 2D. ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). by odpowiadały przeznaczeniu lub wybranie wcześniej zapisanych ustawień z listy pojawiającej się po wciśnięciu przycisku Ulubione. Siatkom. opisami i komponentami.

Wypełnienia Rysunkowe: Proste wypełnienia narysowane ręcznie w dowolnym Oknie Modelu. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. wypełnienie przekrojowe ściany zostanie automatycznie przypisane do odpowiedniej kategorii. w panelu Ustawienia zaawansowane okna dialogowego Ustawienia Wypełnienia. Stropów lub Dachów na Rzucie. gdzie możesz duplikować. Na przykład: jeżeli na Przekroju znajduje się Ściana. za pomocą Narzędzia Wypełnienie. lub zaznacz wstawiony element. Stref. wypełnieniu musi być przypisana kategoria "Wypełnienie Kryjące". możesz określić Kategorię. w oknach Rzutu. Nie są one w żaden sposób związane z elementami konstrukcyjnymi. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. • • Każdy rodzaj wypełnienia może być przypisany do jednej lub kilku kategorii.Dokumentacja oddzielnie. Kategorie wypełnienia Dostępne są trzy kategorie wypełnień: • Wypełnienia Przekrojowe: Kreskowania wyświetlane na powierzchniach ciętych elementów konstrukcyjnych widocznych w przekroju. Siatek i Stref na Rzucie. czy Dachy. by mogło być stosowane jako wypełnienie Siatek. Dokumentów 3D lub Detali/Obszarów 2D. Na przykład. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 397 . do jakiego elementu może być przypisane dane wypełnienie. dzięki czemu będą traktowane jak wypełnienia przekrojowe elementów konstrukcyjnych. Funkcja ta jest przydatna przy korzystaniu z Opcji Wyświetlania Modelu oraz przy eksporcie plików DXF/DWG. Przekroju/Elewacji/Rozwinięcia Ścian. która zostanie rozbita na elementy rysunkowe. do której zostanie przypisane to wypełnienie. Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie Gdy rysujesz wypełnienie ręcznie. Wypełnienia Kryjące: Wypełnienia Stropów. Aby przypisać kategorię określonemu wypełnieniu. Przy rysowaniu dodatkowych wypełnień w oknie Przekroju. otwórz okno dialogowe Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Atrybuty elementów) i rozwiń panel Kategoria i wzór punktowy. Zobacz także Tabela eksportu wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Kategoria decyduje o tym. Stropy. Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym By zdefiniować domyślne wypełnienie dla elementu konstrukcyjnego lub zmienić wypełnienie wstawionego elementu: 1) Aktywuj Narzędzie Wypełnienie. takimi jak Ściany. będziesz mógł im przypisać kategorię Wypełnień Przekrojowych. Dachów.

Przypisywanie Wypełnienia Kryjącego Dla Stropów. 3) Kliknij nazwę lub ikonę wypełnienia dla Wypełnienia Przekrojowego lub Kryjącego. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. 398 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które będzie wyświetlane na Rzucie. aktywuj przycisk "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut okna Ustawień strefy. by wyświetlić listę dostępnych wypełnień dla każdej z kategorii.Dokumentacja 2) Przejdź do panelu Rzut i Przekrój w oknie Ustawień Elementu (lub kliknij przycisk Rzut i Przekrój w palecie Info). Siatek. • Dla Stropów. zaznacz opcję "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawień. • W przypadku Stref. Siatek i Dachów. Stref i Dachów możesz określić Wypełnienie Kryjące. 4) Wybierz pożądany rodzaj wypełnienia z rozwijanej listy.

50%. gdzie możesz duplikować. Szczegóły. Istnieje również możliwość łączenia wielu wypełnień w celu utworzenia struktur warstwowych dla Ścian. Wypełnienia gradientowe i Wypełnienia obrazkami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 399 . Rysowanie Wypełnienia metodą Wieloboku. Funkcja ta obejmuje Wypełnienia 100%. Wypełnienia pełne obejmują: • • • Wypełnienie pierwszego planu: Widać jedynie pierwszy plan. Możesz modyfikować jego zawartość lub importować nowe elementy za pomocą Menedżera atrybutów. ponieważ Pierwszy plan jest ustawiony na zero. Wypełnienia symbolami. Trzy wypełnienia. Opis tego procesu można znaleźć w podrozdziale Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237 oraz Utwórz Prostokąt Ścian na stronie 238. Wypełnienie tła: Widać jedynie Tło. 75%) pierwszego planu. Rysując wypełnienie za pomocą Narzędzia Wypełnienie możesz wskazać kategorię. Więcej szczegółów. Dachów lub Stropów. ponieważ zasłania on tło. dla których wstępnie skonfigurowano Przezroczystość (25%. Prostokąta lub Obróconego prostokąta jest podobne jak w przypadku rysowania ścian. Wypełnienia wektorowe. kliknij ikonę narzędzia Wypełnienie w Palecie Narzędzi. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. patrz Okno dialogowe Rodzaje Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. patrz Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie na stronie 397. której to wypełnienie będzie przypisane.Dokumentacja Rysowanie Wypełnień Aby narysować Wypełnienie. a następnie wybierz jedną z trzech dostępnych Metod geometrii znajdujących się w palecie Info. Definiowanie Rodzajów Wypełnienia ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Te wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia: Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów.

ustaw wartość procentową Przezroczystości (w tym przypadku 65). (Wypełnienia wieloboku rysuje się ręcznie. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazkami to jedynie wypełnienia wieloboków. są to między innymi skala. przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384.) W panelu Wyświetlania wypełnień w oknie dialogowym Rodzajów wypełnień. kąt. Niektóre właściwości wzorów wektorowych mogą być modyfikowane. Punktowe wersje wszystkich fabrycznie przygotowanych wzorków wypełnień zbliżone są do ich wektorowych odpowiedników. Jeżeli zmodyfikujesz wzorek wektorowy lub utworzysz nowe Wypełnienie symbolami. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do Materiałów wyświetlanych w oknie 3D. Domyślnie. Nowy rodzaj wypełnienia będzie się od tej pory wyświetlać na rozwijanej liście wypełnień. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. będziesz musiał narysować jego punktowy odpowiednik ręcznie. Jeżeli wyłączysz tę opcję.Dokumentacja Dodatkowo możesz utworzyć nowy rodzaj wypełnienia w oparciu o żądaną wartość przezroczystości: kliknij Nowe i wybierz wypełnienie 100% w oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. zatem dostępne są tylko na liście Narzędzia Wypełnienie. nawet jeśli jest on aktualnie wyłączony. Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy Każdy rodzaj wypełnienia może być wyświetlany w dwóch trybach: wektorowym lub punktowym. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. wyświetlanie wszystkich wypełnień w projekcie ustawione jest na Kreskowanie wektorowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. dostępność oraz powiązany wzór punktowy. 400 . Wypełnienia symbolami mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych. odstępy. wypełnienia będą wyświetlane na ekranie jako raster (będą złożone z punktów). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Wypełnienia wektorowe mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych w oknach 2D. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. Podczas drukowania lub plotowania wypełnień wykorzystany będzie tryb wektorowy. Szczegóły.

Więcej szczegółów. gdy zaznaczona zostanie opcja Kreskowanie wektorowe 3D w panelu Reprezentacji modelu okna dialogowego Ustawień. • Dla wypełnień narysowanych za pomocą Narzędzia Wypełnienie. W Oknie 3D Elementy konstrukcyjne w Oknie 3D są wyświetlane przy użyciu Materiałów przypisanych do nich w panelu Modelu w Ustawieniach elementu. Ustawienia Kreskowania wektorowego nie mają wpływu na wygląd renderingów. W Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D jest wyświetlane kreskowanie wektorowe tylko. Stropów. Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego Możliwe jest ręcznie określanie orientacji kreskowania wektorowego. że będziesz używać Wewnętrznego silnika 3D. Dla wypełnień kryjących Siatek. • Zobacz także Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych na stronie 40. wypełnienie to będzie widoczne w Oknie 3D tylko jeżeli ustawisz przycisk funkcji Kreskowanie wektorowe 3D na "On" w oknie dialogowym Widok > Tryb widoku 3D > Ustawienia Widoku 3D i pod warunkiem. użyj opcji w panelu Ogólne okna Ustawień Wypełnienia.Dokumentacja Wyświetlanie Kreskowania wektorowego Na Rzucie Kreskowanie wektorowe będzie wyświetlane na Rzucie tylko jeśli aktywowałeś Widok > Opcje wyświetlania > Kreskowanie wektorowe. patrz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Jeżeli Materiały te obejmują Kreskowanie wektorowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 401 . Dachów i Stref. użyj opcji w panelu Wypełnienie Kryjące danego okna Ustawień Narzędzia. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) oraz Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa.

gdy włączona jest opcja Pokaż Uchwyty Wypełnień oraz Pokaż Pomoce Rysunkowe w menu Widok > Opcje wyświetlania.Dokumentacja Orientacja wzoru wypełnienia określana jest za pomocą uchwytów. Użyj Zniekształconych Wypełnień Powiąż z początkiem wypełnienia Opcja Powiąż z początkiem wypełnienia pozwala na wykorzystanie uchwytu do określenia orientacji wzoru wypełnienia. 402 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zaznacz wypełnienie a następnie kliknij punkt końcowy uchwytu i obróć. Pojawi się wtedy kursor w kształcie uchwytu wektora wypełnienia. zaznaczenie wypełnienia zaznaczy również uchwyt. Zwróć uwagę. Powiąż z początkiem wypełnienia Wybranie opcji Powiąż z początkiem projektu spowoduje. Możesz przeciągnąć uchwyt poza obrys wypełnienia nawet po jego utworzeniu. bez względu na transformacje dokonane na elemencie. na Okrąg pomocniczy (jeżeli włączona jest funkcja Linie pomocnicze) pojawiający się. Uchwyty wypełnienia widoczne są tylko wtedy. gdy poruszasz którymś z uchwytów. po wstawieniu wypełnienia będziesz miał możliwość określenia wektora wypełnienia. Kliknięcie uchwytu spowoduje zaznaczenie całego wypełnienia. Zwróć uwagę. że wypełnienie ułożone będzie zawsze ortogonalnie. że wciśnięty jest przycisk Przesuń pod-element w palecie pomocniczej. W tym przypadku wzór wypełnienia rozpoczyna się w początku elementu wypełnienia. Modyfikowanie wzoru kreskowania odbywa się poprzez manipulowanie długością każdego z uchwytów oraz kątem zawartym pomiędzy nimi. Pierwsze kliknięcie określi początek wypełnienia. iż zamiast jednego uchwytu określającego wektor kierunku wypełnienia dostępne są dwa. Drugie zdefiniuje kierunek ułożenia kreskowania. Aby później zmienić orientację kreskowania. Jeżeli chciałbyś powrócić do oryginalnych wymiarów kreskowania wystarczy przeciągnąć kursorem koniec uchwytu na ten Okrąg. Oznacza to. Upewnij się. Przy tworzeniu nowego wypełnienia z wybraną funkcją "Powiąż z początkiem wypełnienia". że uchwyt niekoniecznie musi znajdować się wewnątrz wieloboku wypełnienia. Trzecia opcja (dostępna tylko w Ustawieniach Narzędzia Wypełnienie/Ustawieniach Palety Info wypełnień i Narzędzia Strop) pozwala na użycie Zniekształconych Wypełnień.

Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień Wypełnienia kryjące dachów również mogą być wyświetlane zgodnie z ich geometrycznym położeniem. elementy konstrukcyjne rozbite są na linie i wypełnienia. Szczegóły. kreskowania zostaną wyświetlone zgodnie z ich rzeczywistym geometrycznym położeniem. Sprawdź.Dokumentacja Istnieją przynajmniej dwa zastosowania zniekształconych wypełnień. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Chociaż nie można ręcznie ustawić zniekształcenia wypełnień kryjących. Poniżej możesz porównać oba dachy. Porównaj poniższe ilustracje. w menu Dokument > Ustaw widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. aby przypisać jednolity sposób wyświetlania do wszystkich wypełnień w danym projekcie. W Przekrojach o statusie rysunku. w oknie dialogowym Ustawień dachu znajduje się opcja Zniekształć wg spadku. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Dach) w Pomocy ArchiCADa. Wypełnienia po lewej powiązane są z początkiem projektu natomiast te po prawej są zniekształcone. Jeżeli zaznaczysz te wypełnienia i w ich ustawieniach wybierzesz opcję Użyj zniekształconych Wypełnień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 403 . dzięki którym wzrasta czytelność rysunków. Aby ją włączyć zaznacz dach i otwórz okno dialogowe Ustawień dachu. po lewej z wyłączoną opcją zniekształcania a po prawej z włączoną. Domyślnie wypełnienia są wyświetlane zgodnie z opcjami wybranymi w oknach dialogowych ustawień poszczególnych elementów. Możesz jednak użyć panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w Opcjach wyświetlania Modelu. czy sekcja Wypełnienie kryjące w panelu Rzut i Przekrój jest aktywna i zaznacz w niej obie opcje Ustaw zgodnie z nachyleniem i Zniekształć wg spadku. Szczegóły. umożliwiająca automatycznie zniekształcenie wzoru wypełnienia zgodnie ze spadkiem dachu.

zaznacz to pole (bez wypełnienia) i wybierz Ustawienia tekstu wymiarowania (ta opcja pojawi się w menu Edycja). z którego zostały skopiowane. tekst lub inne elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 5) Użyj poleceń w panelu Edytuj Symbol. Wzór wyświetla się w oknie Podglądu. Uwaga: Wzór punktowy musi być wyedytowany ręcznie w panelu Dostępność i Wzór ekranowy okna dialogowego Rodzajów wypełnienia. Zaznacz pole Pokaż Pojedynczy Wzór. Wzór powinien mieścić się w obszarze prostokąta. wzór i kąt obrotu wypełnienia symbolami. patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. w oknie dialogowym Rodzaje wypełnienia wybierz symbol do edycji i 404 . aby ustawić rozmiar. Po wklejeniu tych elementów wypełnienia do okna będzie możliwa ich ponowna edycja. 6) Aby zachować zmiany i opuścić okno dialogowe kliknij OK. Odbywa się to według następującej procedury: naciśnij przycisk Kopiuj. Uwaga: Jeżeli wypełnienie zawiera otwory. Jednostka powierzchni i stopień dokładności wyświetlonej wartości są definiowane w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. 3) Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. nie zostaną one wklejone w oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia. Ustawienia parametrów pola tekstowego będą takie same jak pól tekstowych wymiarowania. po narysowaniu wieloboku wypełnienia kursor przyjmie kształt Młotka. a następnie kliknij OK aby zatwierdzić. Więcej szczegółów. 1) Narysuj wzór korzystając z linii. wpisz nazwę nowego wypełnienia i wybierz opcję "Wypełnienie symbolami". 2) Zaznacz wszystkie składniki wzoru i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. wypełnienia. Należy wtedy wskazać kliknięciem położenie pola tekstowego. Aby zmienić wypełnienie symbolami po usunięciu pierwotnych składników z okna.Dokumentacja Utwórz Wypełnienie typu Symbol Wypełnienia symbolami mogą być tworzone przez użytkownika na podstawie rysunku utworzonego w jakimkolwiek oknie modelu. kliknij przycisk Wklej nad oknem Zawartość pola tekstowego jest wynikiem obliczenia pola powierzchni narysowanego wypełnienia. oraz punktów aktywnych. 4) W panelu Edytuj Symbol. Podglądu. Wciśnij przycisk Nowe. Patrz Panel Edytuj Symbol wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. skopiowane komponenty zawierają krzywe. patrz Parametry tekstu wymiarowania w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. że góra i dół oraz lewa i prawa strona wzoru są wzajemną kontynuacją. aby podświetlić jeden wzór w oknie podglądu tego okna dialogowego. Upewnij się. łuków Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni Jeżeli w panelu Ustawienia ogólne okna dialogowego Ustawień wypełnienia zaznaczona została opcja Pokaż powierzchnię. Aby zmodyfikować ustawienia czcionki lub treść pola. zostają one odjęte od powierzchni wypełnienia. Uwaga: Jeśli zaznaczone. Zobacz Dostępność i Wzorek Ekranowy w Pomocy ArchiCADa.

Po wstawieniu wypełnienia zauważysz. że włączone są Uchwyty wypełnień w menu Widok > Opcje wyświetlania. musisz wybrać z palety pomocniczej ikonę Przesuń pod-element. nie odzwierciedlają one żadnych rzeczywistych cech (np. nie znajduje ona natomiast zastosowania w przypadku elementów konstrukcyjnych. Ważna informacja: Wypełnienia obrazkami są dostępne tylko jako wypełnienia wieloboków. Wypełnienia gradientowe Przeznaczeniem Wypełnienia gradientowego jest uatrakcyjnienie graficznej strony projektu. Więcej szczegółów. należy wybrać dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) w panelu Ustawienia ogólne okna Ustawień wypełnienia. Domyślnie ArchiCAD 12 posiada dwa Wypełnienia obrazkami w Atrybutach. W tym przypadku dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) tworzą odpowiednio wewnętrzny i zewnętrzny kolor wypełnienia. Uwaga: Aby móc poruszać uchwytem wypełnienia. Wypełnienia obrazkami Wypełnienie obrazkami umożliwia używanie obrazków jako elementów pierwszego planu Wypełnień wieloboku. Aby uzyskać gradient linearny. Położenie.Dokumentacja Zawartość pola powierzchni jest zawsze czytana od dołu lub od prawej strony po obrocie lub odbiciu lustrzanym. rodzaju materiału) i dlatego dostępne są tylko poprzez narzędzie Wypełnienia jako wypełnienie wieloboku. patrz Ustawienia narzędzia Wypełnienie w Pomocy ArchiCADa. Drugim wypełnieniem tego typu jest gradient kołowy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 405 . że wzór składa się z dwóch kolorów płynnie przechodzących jeden w drugi. kąt oraz rozmiar obszaru przejścia mogą być edytowane za pomocą uchwytu wypełnienia pod warunkiem. Wypełnienia gradientowe nie mogą być przypisane elementom konstrukcyjnym (Wypełnienia przekrojowe lub kryjące). Uchwytem możesz edytować początek wypełnienia gradientowego oraz rozszerzać obszary poszczególnych kolorów oraz przejścia pomiędzy nimi. ale możesz zdefiniować własną wersję wypełnienia. Dlatego z funkcji tej można korzystać wyłącznie w celu tworzenia wypełnień przy pomocy Narzędzia Wypełnienie.

patrz Panel Tekstura Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. 406 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wypełnienia obrazkami mogą być tylko Wypełnieniami wieloboków. że opcje "Lustrzanego odbicia" zapewniają różne możliwości ustawienia powtarzających się wzorów w obrębie Wypełnienia obrazkami. Użyj opcji Rozmiar obrazka. Kliknij przycisk Ładuj obrazek. Znajdź żądany obrazek i kliknij OK. (Wypełnienia obrazkami nie znajdują zastosowania w elementach konstrukcyjnych).Dokumentacja Aby utworzyć Wypełnienie obrazkami. tzn. przejdź do menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. że Wypełnienie obrazkami jest Wypełnieniem wieloboku. Kliknij Nowe. W wyświetlonym oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia (w panelu Dostępność i Wzór ekranowy) zaznacz. aby dostosować rozmiar i wzór Wypełnienia obrazkami. W oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie wybierz Wypełnienie obrazkami. aby otworzyć okno dialogowe katalogu biblioteki. aby go pobrać. W przypadku wypełnień obrazkami drugi panel nazywa się Tekstura Wypełnienia. Zwróć uwagę. wypełnieniami 2D wykonanymi ręcznie przy pomocy Narzędzia Wypełnienie.

Kategorie Linii mogą być przydatne. w panelu Parametry zaawansowane narzędzia Linii. podczas gdy linie rozdzielające poszczególne warstwy będą miały kategorię Linie rozdzielające warstwy. Ustawienia narzędzia Łuk/Okrąg. Obszarów 2D. Łańcuch prostych lub łuków. oraz Ustawienia narzędzia Polilinia w Pomocy ArchiCADa. Łaty. W każdym z tych okien dialogowych pole Jednolite ustawienia dla wszystkich narzędzi typu Linia pozwala na automatyczne zastosowanie wprowadzonych ustawień dla wszystkich odnośnych narzędzi: Łuku/Okręgu. Domyślnie. Przypisanie liniom kategorii jest również pomocne przy eksportowaniu pliku do formatu DXF/DWG. W ten sposób nawet ręcznie rysowane linie będą traktowane jak linie przekrojowe lub rozdzielające warstwy. ArchiCAD posiada trzy kategorie linii: • Kliknij OK. Linia przekrojowa: Linia konturu przekroju elementu w 3D. patrz Ustawienia narzędzia Linia. możesz przypisać tym liniom odpowiednią kategorię. • Linia rozdzielająca warstwy: Linia używana pomiędzy warstwami w strukturach warstwowych ścian. Linie Za pomocą różnych narzędzi Linii i korzystając z dostępnych metod geometrii można utworzyć następujące elementy liniowe: • • • • • Pojedynczy segment prostej linii. na której znajdą się eksportowane linie rozdzielające warstwy. Koła i Łuki kołowe Łuki eliptyczne i Elipsy Polilinie proste i łukowe Krzywe naturalne. Uwaga: Możesz ustawić aby linie należące do tej kategorii były pogrubione: w menu Widok > Opcje wyświetlania wybierz Pogrubione linie przekroju. • Linia szkicowa: Zwykła linia rysunku 2D. rozbijesz ścianę warstwową na tworzące ją linie i wypełnienia. Kategorie Linii w ArchiCADzie ArchiCAD umożliwia przypisanie liniom kategorii. w zależności od tego. Prostokąt i Prostokąt obrócony. wszystkim liniom tworzącym kontur ściany zostanie przypisana kategoria Linia przekrojowa. aby zachować nowoutworzone wypełnienie jako parametr projektu. Krzywej oraz Polilinii. stropów oraz dachów.Dokumentacja Szczegóły. Ustawienia narzędzia Krzywa. W oknie dialogowym Parametrów translacji DXF/DWG możesz zdefiniować oddzielną warstwę. Kategoria ta ustawiona jest domyślnie dla narzędzia Linia. Wszystkie pozostałe linie zostaną domyślnie przypisane do kategorii Linii szkicowej. Jednak jeśli narysujesz linie ręcznie w oknie Detali. słupów. (panel Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Ustawień linii) Kategorie linii umożliwiają precyzyjne określenie sposobu wyświetlania elementów a także ich eksportu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 407 . gdy np. Béziera oraz odręczne Dwukrotnie kliknięcie któregokolwiek z narzędzi typu Linia otworzy okno dialogowe Ustawień wybranego narzędzia. Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentów 3D. jaką pełnią funkcję w rysunku.

Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Element zostanie rozciągnięty/skrócony lub w ewentualnie obrócony w oparciu o nowe położenie wierzchołka. aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Uwaga: Można rozciągać wiele Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. Uwaga: Metody te są identyczne w przypadku rysowania ścian łukowych. Segment linii określa się poprzez wskazanie dwóch jego końców. Za kursorem będzie podążać kontur okręgu. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Trzy punkty lub Punkty styczne). Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. obrys zamieni się w okrąg. specjalne punkty przyklejania). Kliknij ponownie aby zatwierdzić zmianę. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. Jeśli chcesz narysować okrąg. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. należy: Metody te definiują nowy element za pomocą różnych punktów. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. 408 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Do momentu trzeciego kliknięcia.Dokumentacja Rysowanie pojedynczej prostej linii Aby narysować pojedynczy prosty segment linii. Kliknij wierzchołek zaznaczonego elementu i przesuń go. • Pierwsza metoda polega na zdefiniowaniu punktu środkowego i promienia łuku lub okręgu. Rozciąganie linii Aby rozciągnąć/skrócić linię lub łuk za pomocą polecenia z menu. Pojawi się Paleta pomocnicza. Wybrać ikonę rozciągania: Wskazać nowe położenie wierzchołka i kliknąć. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. widoczny będzie obrys tylko fragmentu łuku. Czwarte kliknięcie definiuje długość odcinka łuku. 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć linię. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Zobacz Utwórz Ścianę Łukową na stronie 236. Aby rozciągnąć linię/łuk używając palety pomocniczej należy: • 1) Zaznaczyć linię. kliknij dwukrotnie w miejscu wskazania drugiego punktu definiującego promień. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. 2) Kliknąć wierzchołek elementu. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów Aby narysować Łuk lub Okrąg wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z dostępnych Metod geometrii znajdujących się w pierwszym rozwijanym przycisku w palecie Info (Punkt środkowy. Szczegóły. wybierz narzędzie Linia z Palety narzędzi a następnie wciśnij przycisk metody geometrii Pojedyncza linia w palecie Info. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie okręgu poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na jego obwodzie.

Rozciągnięcie pod kątem • Użyj ikony Rozciągnięcie pod kątem w celu powiększenia obwodu łuku. lub odwrotnie. Kliknij gdy uznasz. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. a nie dwie połowy okręgu. linii. Otrzymasz wtedy pojedynczy element. Uwaga: Inaczej niż w przypadku okrągłych ścian. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie. poprzez przesunięcie jednego z jego punktów końcowych (lub punktów końcowych linii odniesienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 409 . itd. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. • Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. Gdy okaże się. a nie krawędź styczna. lub poprzez wybranie odpowiedniej ikony w palecie pomocniczej można modyfikować obwód lub promień Ścian łukowych. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. pojawi się kursor w kształcie oka a obrys okręgu będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. stropów.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. Łuków oraz Okręgów. w przypadku ściany łukowej).Dokumentacja • Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia. Ewentualnie możesz przekształcić Łuk w Okrąg. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. okręgi mogą być zamknięte. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. że okrąg znajduje się we właściwym miejscu. wypełnień. Uwaga: Ściana łukowa rozciągnięta do pełnego okręgu zostanie zamieniona na dwa elementy będące połowami okręgu. okrąg zostanie automatycznie narysowany. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. ścian. • Rozciągnięcie Krzywych Za pośrednictwem polecenia Rozciągnięcie.

Poruszając kursorem możesz edytować linię stycznej a co za tym idzie wielkość łuku. poprzez przemieszczenie jego krawędzi. • Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej Możesz edytować kształt łuku z dowolnego punktu wzdłuż jego krawędzi. Promienie elipsy ). bądź linii odniesienia. 410 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknij w wierzchołek w celu uaktywnienia palety pomocniczej. wykorzystując do tego styczną wyprowadzoną z najbliższego punktu końcowego. • • • • Zaznacz elipsę lub okrąg. Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy Aby narysować łuk eliptyczny lub elipsę. lub przekształcenia okręgu w elipsę. Wybierz ikonę Rozciągnij elipsę. Elipsa określana jest poprzez przekątną niewidocznego prostokąta. Rozciągający się łuk wskazuje kształt nowego łuku. • 3) Drugim kliknięciem zatwierdzasz wybraną elipsę. Kliknij aby go zatwierdzić. Rozciągnij elipsę Możliwa jest modyfikacja kształtu zamkniętych elips i okręgów poprzez operację rozciągnięcia.Dokumentacja Rozciągnięcie po promieniu Użyj ikony Rozciągnięcia po promieniu w celu zwiększenia. Elipsa z połowy przekątnej. lub zmniejszenia promienia elementu. Pojawi się styczna do najbliższego końca łuku. wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z trzech Metod geometrii znajdującą się pod drugim przyciskiem na palecie Info (Elipsa z przekątnej. 1) Wskaż kliknięciem pierwszy róg prostokąta. w który jest wpisana i rozciągana razem z nim. Metoda Elipsa z przekątnej tworzy Elipsę wpisaną w prostokąt. • Kliknij krawędź dowolnego łuku i z palety kontekstowej wybierz funkcję Edytuj odcinek przy pomocy stycznej. Kliknij aby zatwierdzić operację. Przemieść kursor w celu rozciągnięcia elipsy wzdłuż osi. 2) Rozciągając jego przekątną otrzymujesz elipsę o różnych kształtach wpisaną w ten prostokąt.

wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz pierwszą (Krzywa naturalna) lub drugą (Krzywa Béziera) Metodę geometrii z palety Info. Gdy łuk zostanie narysowany.Dokumentacja Metoda Elipsa z połowy przekątnej działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą. Metodą Promienie elipsy możesz skonstruować łuk eliptyczny określając oba promienie oraz kąt wycinka elipsy. Rysowanie Krzywych Aby narysować krzywą naturalną lub Béziera. • Wybrać ikonę Przekształć elipsę na okrąg. Krzywe Béziera są definiowane poprzez punkty węzłowe. a w konsekwencji kształt rysowanej krzywej. Krzywe Béziera są tworzone w bardziej skomplikowany sposób. Dodatkowo widoczny będzie zarys nowej elipsy pasujący do aktualnie ustawionych promieni. tak samo jak krzywe naturalne. jednak posiadają one również edytowalne uchwyty stycznych z każdej strony węzła. 1) Wskaż kliknięciem środek elipsy. Najpierw określasz początek łuku. Jeżeli przeciągniesz drugi promień zbyt daleko lub gdy pokryje się z pierwszym promieniem. 2) Określ długość pierwszego promienia. Kształt krzywej Béziera jest zależny od kierunku stycznej i długości poszczególnych uchwytów. a dodatkowo jeden uchwyt stycznej na każdym końcu (jeżeli jest to krzywa otwarta). który możesz dowolnie rozciągać i obracać. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 411 . gdy będziesz określał kąt wycinka elipsy. Kąt stycznych przebiegających przez te punkty. że tutaj pierwszym kliknięciem określasz środek teoretycznego prostokąta (a zarazem nowej elipsy) a następnie drugim kliknięciem punkt końcowy połowy jego przekątnej. jednakże umożliwiają odwzorowanie niemal każdego kształtu. Przekształcanie Elips w Okręgi Aby przekształcić elipsę w okrąg należy: • • Zaznaczyć elipsę. ArchiCAD wyświetli całą elipsę. nie będziesz mógł narysować elipsy. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. Przy wskazywaniu drugiego końca ArchiCAD wyświetla obrys powstającego łuku eliptycznego oraz tworzących go promieni. przez które przebiega gładka krzywa. Kliknąć w jeden z wierzchołków w celu uaktywnienia palety pomocniczej. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK na Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. Krzywe naturalne są definiowane poprzez punkty. 4) W ostatniej fazie. 3) Pojawi się zarys drugiego promienia. do której należał kliknięty wierzchołek. promienie znikną. Elipsa zostanie przekształcona w okrąg o średnicy równej długości osi elipsy. ulegają zmianie podczas wstawiania nowych punktów.

wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz trzecią Metodę geometrii z palety Info. jednakże ich długości mogą być różne. Metoda Krzywa odręczna zawsze tworzy krzywe naturalne. że ArchiCAD automatycznie włączy narzędzie Krzywa z wybraną metodą geometrii Krzywa odręczna. Usuwanie węzła: Wybierz polecenie Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej. Zaznaczyć krzywe Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. następnie przeciągnij wierzchołek na sąsiedni. • Wstawianie nowego węzła: Kliknij krzywą kursorem w kształcie znaczka Mercedesa. Im dłuższe będą uchwyty stycznej tym gładsza będzie krzywa w tym punkcie. Można modyfikować oddzielnie długości poszczególnych uchwytów krzywych Béziera: użyj do tego polecenia Przesuń uchwyt stycznej z palety pomocniczej. wtedy wszystkie uchwyty będą widoczne na Rzucie.Dokumentacja Aby narysować krzywą Béziera. Powtórz całą operację dla kolejnych punktów. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. patrz Zakreślacz Projektu na stronie 552. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK w Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. Edycja krzywych Gdy wybrane jest narzędzie Krzywa w Palecie narzędzi. Kąt pomiędzy uchwytami jest stały. Gdy puścić przycisk myszy. jeżeli ustawiona jest na “Ukryj”. możesz edytować zaznaczone krzywe na kilka sposobów. Nie puszczając przycisku myszki możesz teraz zdefiniować krzywiznę poprzez określenie kierunku stycznej oraz długości uchwytu. następnie użyj polecenia Dodaj nowy węzeł krzywej z palety pomocniczej. wskaż kliknięciem pierwszy punkt. będziesz mógł wstawić następny punkt. Więcej szczegółów. • • Aby Połączyć ze sobą serię kilku zetkniętych krzywych. Uwaga: Wyświetlanie uchwytów stycznych w krzywych Béziera uzależnione jest od ustawienia opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Uchwyty krzywych. Ta metoda jest szczególnie pomocna przy wprowadzaniu korekt w projekcie za pomocą Narzędzi Zakreślacza projektu. Przesuwanie węzła: Wybierz Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej i przeciągnij wierzchołek (nie spowoduje to zmiany układu uchwytów). wtedy widoczne będą tylko uchwyty zaznaczonej krzywej. Rozpoczęcie zakreślania spowoduje. Jeżeli opcja ta ustawiona jest na “Pokaż”. należy: • • Rysowanie Krzywych odręcznych Aby narysować krzywą odręczną. Szczegóły. Możesz "wyciągnąć" z ostrego punktu węzłowego uchwyty stycznej nadając krzywej przebiegającej przez ten punkt gładki kształt. aby go usunąć i tym samym zmienić kształt krzywej. 412 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Natomiast. porzucenie zaznaczenia spowoduje zniknięcie uchwytów.

wybierz odpowiadającą Ci metodę narzędzia Linia: Łańcuch.Dokumentacja Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii Możesz utworzyć łańcuch prostych lub łukowych segmentów linii korzystając z narzędzia Polilinia lub z trzeciej Metody geometrii narzędzia Linia. lecz nie możesz usunąć oryginalnych segmentów Polilinii. Aby zgrupować linie. • • Polilinie są pojedynczymi elementami narysowanymi za pomocą narzędzia Polilinia. Wybierz polecenie Kontynuuj Polilinię z palety pomocniczej. Dodawanie segmentów do Polilinii Możesz dodawać segmenty do każdego końca Polilinii: • • • Zaznacz istniejącą otwartą Polilinię. • • • Kliknij punkt początkowy segmentu a następnie jego koniec. • Aby anulować ostatni wstawiony segment. Każdy z segmentów jest oddzielnym elementem jednakże wszystkie mogą zostać zgrupowane przed lub po rozpoczęciu rysowania. Teraz możesz dorysować nowe segmenty. patrz Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Aby zakończyć. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 413 . kliknij dwukrotnie ostatni punkt (lub wciśnij OK w Palecie kontrolnej). Prostokąt i Prostokąt obrócony. • Aby narysować Polilinię. Więcej informacji na ten temat. Zarówno metoda Łańcucha linii jaki Polilinii tworzą zestaw segmentów połączonych ze sobą końcami. naciśnij klawisz Backspace. wybierz jedną z trzech dostępnych metod narzędzia Polilinia: Wielobok. Uwaga: Podczas kontynuowania polilinii możesz usuwać ostatnio narysowane segmenty klawiszem Backspace. Wciśnij przycisk OK na Palecie kontrolnej lub dwukrotnie kliknij punkt końcowy polilinii lub łańcucha linii. Wskazując koniec automatycznie rozpoczniesz rysowanie kolejnego segmentu. Łańcuch linii jest zestawem połączonych segmentów linii narysowanych przy pomocy narzędzia Linia. Aby narysować Łańcuch linii. Kliknij jeden z jej końców. Różnica pomiędzy tymi opcjami tkwi w sposobie grupowania narysowanych elementów. uaktywnij funkcję Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie przed rozpoczęciem rysowania łańcucha linii lub zaznacz łańcuch po narysowaniu i wybierz polecenie Edycja > Grupowanie > Grupuj.

Możesz automatycznie generować Punkty aktywne w miejscach przecięcia teoretycznych przedłużeń elementów. Więcej szczegółów. Wybierz Edycja > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku. Punkty aktywne nie są elementami drukowalnymi i gdy nie są już potrzebne. które są zgrupowane. Punkty aktywne Punkty aktywne są reprezentowane w projekcie za pomocą krzyżyka. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Wciskając raz klawisz Shift możesz zablokować kąt wektora. aby przeciąć polilinię. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 414 . Wektor ten definiuje jednocześnie długość dwóch równoległych do niego boków prostokąta. kliknij segment. Korzystając z analogicznej metody narzędzia Polilinia. Szczegóły. musisz w pierwszej kolejności Zawiesić grupowanie. Otwarcie zamkniętej Polilinii Zamkniętą Polilinię można otworzyć usuwając jeden z jej segmentów: • • Wybierz narzędzie Strzałka. Łuki oraz Polilinie mogą zostać przekształcone w pojedynczą Polilinię. która ma co najmniej trzy odcinki. najpierw określasz wektor obrotu dla linii odniesienia prostokąta. na dwie niezależne polilinie. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Za pomocą polecenia Połącz możesz łączyć ze sobą wiele zestawów elementów. ograniczając go tylko do wcześniej ustawionych wartości. Uwaga: Linie pomocnicze w ArchiCADzie 10 również umożliwiają zlokalizowanie przecięć i innych punktów charakterystycznych.Dokumentacja Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia Polilinia Wykorzystując metodę geometrii Prostokąt narzędzia Linia. Więcej szczegółów. Uwaga: Aby połączyć elementy. Łączenie elementów typu Linia w Polilinię Połączone Linie. Wstawienie Punktu aktywnego rozwiązuje ten problem. bądź punktem aktywnym żadnego obiektu. Wstawianie Punktów aktywnych Po wybraniu Koloru pióra oraz warstwy. 1) Zaznacz linię lub łuk. możesz przystąpić do wstawiania Punktu aktywnego. Czasami sytuacja wymaga aby kontynuować rysowanie elementów od ustalonego punktu nie będącego wierzchołkiem. a następnie umieść kursor nad krawędzią innego elementu (kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa). Przy metodzie Prostokąt obrócony. Wystarczy kliknąć wybrane miejsce. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. aby wybrane było narzędzie Punkty aktywne. Ich głównym zadaniem jest pomoc przy określaniu położenia elementów w 2D. uzyskamy pojedynczy prostokąt. • • Zaznacz wszystkie połączone elementy. Pamiętaj. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. powstałe elementy zostaną zgrupowane. Rozbicie Polilinii Aby rozbić Polilinię: • • Zaznacz Polilinię. można utworzyć cztery domyślnie zgrupowane segmenty linii. Uwaga: Jeżeli aktywna jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. Uwaga: Zastosuj tę samą metodę. Otrzymasz zestaw segmentów linii i łuków. patrz Ustawienia narzędzia Punkt aktywny w Pomocy ArchiCADa. Cechy elementu zaznaczonego jako ostatni będą przypisane całemu zestawowi. który chcesz usunąć. można je usunąć.

Więcej szczegółów. Szczegóły. Inaczej niż Obrazki. kliknięciem z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd: • równolegle z zaznaczonego Punktu aktywnego do ściany.Obszaru 2D oraz Arkusza). Obrazki mogą być wyświetlane z uchwytami lub bez. Szczegóły. dach. w przeciwieństwie do Obrazków mogą mieć przypisane numery ID oraz (opcjonalnie) tytuły. zaznaczone ściany lub linie zostaną wydłużone do wskazanej krawędzi. strop. patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. a także w postaci samej ramki. Mogą być umieszczane w każdym typie okna 2D (w oknach Rzutu. Ustawienia te odnoszą się do wszystkich wstawionych obrazków. Możesz również rzutować Punkty aktywne. spowoduje dopasowanie tej krawędzi do wspólnego położenia (o ile połacie posiadają wspólną krawędź). Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Przy wybranym narzędziu Ściana lub Linia. patrz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. krawędź wypełnienia lub linii. wybierz łuk(i) i kliknij (trzymając Ctrl/Cmd) kursorem w kształcie Znaczka wierzchołek dowolnego elementu lub Punkt aktywny. Styczne Punkty aktywne będą generowane na teoretycznych przedłużeniach łuków lub krzywych. Aby wstawić Punkt aktywny w miejscu odległego punktu stycznego. Wybór można określić za pomocą opcji Uchwyty obrazków w menu Widok > Opcje wyświetlania > Pokaż/Ukryj Pomoce Rysunkowe. • prostopadle z punktu aktywnego dowolnego elementu (kursor Znaczka) lub z pustej przestrzeni (kursor Krzyżyka) na zaznaczoną ścianę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 415 . patrz Dopasuj widok na stronie 573. Więcej szczegółów. Wstawiony Obrazek może służyć jako tło dla modelu ArchiCADa dzięki funkcji Dopasuj widok.Dokumentacja 2) Trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij tę krawędź aby wygenerować Punkt aktywny. Obrazki są plikami graficznymi zaimportowanymi i zagnieżdżonymi w pliku projektu ArchiCADa. wypełnienia lub stropu. Rysunki prezentują zawartość przyłączonych do nich plików i mogą być aktualizowane. Ich ramki mogą być kadrowane. Uwaga: Rysunki. Wstawianie i manipulacja obrazkami odbywa się za pomocą narzędzia Obrazek. patrz Rysunki w Widokach modelu na stronie 416. Możesz również wstawić jako Obrazek skadrowany fragment zawartości okna ArchiCADa. Obrazki Uwaga: Kliknięcie na krawędź dachu z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd podczas gdy zaznaczona jest inna połać. Detalu. linii lub krawędzi dachu.

Dokumentacja

Więcej opcji i wyłącz Wyświetlanie ramki przy wstawianiu Obiektów, Słupów, Obrazków i Rysunków. Możesz również wstawiać obrazek do projektu bezpośrednio, nie korzystając z narzędzia Obrazek np. kopiując go do Schowka z okna Renderingu lub z dowolnego programu do grafiki 2D. ArchiCAD potraktuje go jak normalny Obrazek. Uwaga: Obrazki importowane do projektu tą metodą, będą zawsze wielkości "piksel na piksel" w stosunku do bieżącego powiększenia.

Uwaga: Bez względu na sposób w jaki zaimportowano obrazek, zostane on zagnieżdżony w pliku projektu, co może znacznie zwiększyć jego rozmiar. Skorzystaj z atrybutów Rozmiaru i Rozdzielczości narzędzia Obrazek by uniknąć przeładowania pliku.

Wstawianie Obrazków
Po dokonaniu niezbędnych ustawień w oknie dialogowym Ustawień obrazka, możesz kliknąć gdziekolwiek na arkuszu roboczym aby wstawić obrazek. Jeżeli obrazek okazał się zbyt mały lub zbyt duży, ponownie otwórz okno dialogowe Ustawień obrazka i dokonaj poprawek. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. Obrazek może być dowolnie rozciągany w każdym kierunku. Jeżeli podczas rozciągania przytrzymasz klawisz Shift, zachowane zostaną jego proporcje. Przy wstawianiu obrazka będzie widoczny szary kontur, wielkością odpowiadający obrazkowi i podążający za kursorem. Punkt wstawiania tego konturu przykleja się do wierzchołków i krawędzi już istniejących elementów. Aby wyłączyć tę opcję, przejdź do okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy >

Rysunki w Widokach modelu
Rysunki są widokami ArchiCADa lub zewnętrznymi plikami umieszczonymi w projekcie. Rozmiar, tytuł oraz ramka Rysunków mogą być dowolnie ustawiane. (Inaczej niż to jest w przypadku obrazków). Ponadto, Rysunki importowane z plików zewnętrznych mogą być automatycznie (lub ręcznie) aktualizowane w przypadku modyfikacji tych plików. Rysunki mogą być umieszczane w Widokach modelu lub na Arkuszach. Rysunki umieszczone w Widokach modelu zawierają pliki zewnętrzne (takie jak DWG, PDF lub pliki graficzne). Nie mogą natomiast zawierać widoków ArchiCADa. Tylko Rysunki umieszczone na Arkuszach mogą zawierać widoki ArchiCADa (z bieżącego projektu lub z innych plików projektów) oraz inne pliki odczytywane przez ArchiCADa. Więcej informacji na temat Rysunków w Teczce arkuszy, zobacz Rysunki w Teczce Arkuszy na stronie 462. Narzędzie Rysunek pozwala na umieszczanie Rysunków w projekcie oraz na definiowanie ich ustawień. Wiele z tych ustawień może być konfigurowane jeszcze przed wstawieniem Rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa.

416

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Dokumentacja

Usuwanie Rysunków
Zaznacz Rysunek i usuń jak każdy inny element ArchiCADa. Zwróć uwagę, że usuwanie Rysunku jest operacją nieodwracalną z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywne jest okno tego samego typu (np. okno Rzutu lub Arkusza) co okno zawierające Rysunek.

Rysunek umieszczany jest poprzez punkt wstawienia wybierany w Ustawieniach rysunku (domyślnie jest to środek).

Można też ewentualnie użyć polecenia Plik > Pliki zewnętrzne > Wstaw rysunek zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do tego samego okna dialogowego.

Wstawianie Rysunku w oknach Modelu
Rysunki mogą być umieszczane w każdym widoku modelu, z wyjątkiem Okna 3D oraz widoku Zestawień. Możliwość wstawiania Rysunków do modelu jest przydatna na przykład wtedy, gdy posiadamy rysunek standardowego detalu konstrukcji dachowej dostarczony przez producenta w formacie PDF. W takiej sytuacji możesz wstawić taki dokument PDF jako Rysunek w oknie detalu, dodać własne oznaczenia i umieścić całość na przygotowanym wcześniej arkuszu. Podobnie, zewnętrzny plik DWG może zostać wstawiony jako Rysunek do modelu. Jest to dużo łatwiejszy sposób na umieszczanie plików DWG w ArchiCADzie niż dołączanie ich za pomocą modułu XREF. Wstawianie plików graficznych w postaci Rysunków w widoku Modelu jest dużo wygodniejszą metodą niż używanie narzędzia Obrazek, ponieważ Rysunki zachowują informację o oryginalnym pliku i mogą być w dowolnym momencie aktualizowane. Rysunki wstawiane do widoków modelu (inaczej niż w przypadku umieszczaniu na arkuszu) są niezależne od ich skali. Aby wstawić Rysunek do okna Modelu: • • • Uaktywnij narzędzie Rysunek. Kliknij miejsce w oknie Modelu, w którym umieszczony zostanie Rysunek. Pojawi się okno dialogowe Łącz z. Znajdź pożądany plik, zaznacz go i kliknij Otwórz. Uwaga: Jeżeli wybrałeś plik PDF zawierający wiele stron, zostaniesz poproszony o wybranie strony, która ma zostać wstawiona.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Po wstawieniu, możesz zmienić parametry Rysunku w oknie dialogowym Ustawień rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie Rysunki umieszczone w Widokach modelu wyświetlone będą w Menedżerze Rysunków, gdzie będzie można nimi zarządzać (np. aktualizować) tak samo jak Rysunkami umieszczonymi na arkuszach. Więcej szczegółów, patrz Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków na stronie 468.

417

Dokumentacja

Elementy opisowe
Elementy opisu wyświetlają liczbowe lub tekstowe informacje w oknach 2D o elementach, do których się odnoszą oraz jako niezależne obiekty informacyjne. • Wymiary są dodawane do elementów konstrukcyjnych i rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D i Obszarów 2D/Detali, przy pomocy Narzędzi Wymiarowania. Narzędzie Siatka umożliwia wstawienie elementów siatki pojedynczo lub jako systemu. Elementy siatki stanowią część modelu i pełnią rolę edytowalnego szkieletu podczas wstawiania wielu elementów lub określania ich położenia w obrębie modelu. Teksty wstawiane są za pomocą narzędzia Tekst, w postaci bloków. Autotekst jest elementem tekstowym zawierającym pola automatycznie wypełniane przez program. Autotekst może być umieszczany w Widokach modelu oraz na arkuszach. Etykiety pozwalają na przyłączenie informacji tekstowej do elementu konstrukcyjnego oraz Wypełnień. Możliwe jest również wstawienie Etykiety nie połączonej z żadnym elementem.

ArchiCAD uwzględnia użycie różnych Standardów wymiarowania. Możesz zastosować określony standard wymiarowania, albo dostosować go do bieżącego projektu w menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie na stronie 23. Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie, należy skorzystać z rozwijanej listy Wymiarowania w palecie Opcji podręcznych. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wymiary mogą być umieszczane na Rzucie, w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D oraz Detali i Obszarów 2D. Okno Dokumentów 3D posiada kilka specjalnych opcji wymiarowania. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423. Dostępne są następujące opcje konstruowania Wymiarowania: • • Wymiarowanie liniowe wyświetla długości elementów prostych oraz łuków. Wymiarowanie wzniesienia (metoda konstrukcyjna narzędzia Wymiarowania liniowego) wyświetla wartości wzniesienia w widokach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Kota wysokościowa wyświetla wartości wzniesienia na Rzucie. Wymiarowanie promienia łuku wyświetla promień elementów łukowych. Wymiarowanie kąta wyświetla kąt (w stopniach) pomiędzy parą linii lub krawędzi.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

• •

Wymiarowanie
Narzędzie wymiarowania ArchiCADa pozwala na swobodne tworzenie opisu Wirtualnego Budynku według przyjętych przez Ciebie standardów. Wymiarowanie powiązane jest z opisywanymi przez nie elementami. Oznacza to, iż jest automatycznie aktualizowane przy każdej modyfikacji tych elementów. Wyjątek: Wymiarowanie ustawione jako “statyczne” nie będzie aktualizowane. Zobacz Wymiarowanie statyczne na stronie 420.

• • •

418

Dokumentacja

Wstawianie Wymiarowania
Proces wymiarowania jest podobny dla wszystkich metod i wygląda następująco:

Terminy związane z wymiarowaniem
• Punkty pomiaru są tymczasowymi węzłami umieszczanymi na elementach ArchiCADa w trakcie procesu wymiarowania. Jeżeli wstawisz punkt pomiaru w niewłaściwym miejscu (lub w pustym obszarze), utworzony zostanie prostokątny punkt pomiaru (jak pokazano na poniższej ilustracji), zamiast okrągłego. Oznacza to, że punkt będzie statyczny i nie będzie reagował na zmiany położenia lub wielkości wymiarowanych elementów. Zobacz także Wymiarowanie statyczne na stronie 420. Punkty pomiaru są tymczasowe; znikają po kliknięciu wskazującym położenie łańcucha wymiarów. Łańcuch wymiarów pojawia się po kliknięciu kursorem w kształcie Młotka na końcu procesu wymiarowania. Łańcuch wymiarów (przy wymiarowaniu liniowym) składa się z: • • linii wymiarowej ułożonej wzdłuż mierzonego elementu; linii pomocniczych (prostopadłych do linii wymiarowej), jeżeli w Ustawieniach wymiarowania została wybrana opcja ich wyświetlania; znaczników wymiarowania (są to punkty przecięcia linii wymiarowej z pomocniczą).

1) Uaktywnij odpowiednie narzędzie wymiarowania; ustaw

parametry i wybierz konstrukcyjną i geometryczną metodę.

Szczegóły, patrz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie w Pomocy ArchiCADa.

2) Kliknij element w miejscach, które mają zostać

zwymiarowane (zgodnie z działaniem wybranego narzędzia); w ten sposób powstaną tymczasowe Punkty pomiaru wskazujące przebieg poszczególnych elementów wymiarowania. Kliknięcie elementu, który ma zostać zwymiarowany spowoduje jego podświetlenie. Uwaga: Podświetlanie elementów działa tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja "Podświetlanie obrysu elementu" w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie.

3) Dwukrotnie kliknij po wstawieniu ostatniego punktu pomiaru. 4) Wskaż kliknięciem kursora w kształcie Młotka, gdzie należy
umieścić łańcuch wymiarów. • W przypadku niektórych sposobów wymiarowania, w miejscach przesunięcia kursora pojawia się pogrubiona linia, aby ułatwić wybranie prawidłowego kierunku wymiarowania. Funkcja Wymiarowania liniowego posiada dodatkowe opcje (które obejmują również dodatkowe kliknięcia) umożliwiające określenie położenia linii wymiarowej.

Zobacz Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym na stronie 421. • Możesz usunąć wstawiony Punkt pomiaru, klikając go.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

419

Dokumentacja

wymiarów nie będzie połączony z jakimkolwiek elementem, wtedy cały łańcuch stanie się statyczny. Wymiarowanie statyczne zachowuje się jak normalne wymiarowanie w dwóch przypadkach:

1) Jeżeli zostanie obrócone, lub odbite lustrzanie, tekst wymiaru
zawsze będzie czytelny od dołu.

2) Jeżeli zmieniona została Jednostka wymiarowania w oknie
pojedynczy wymiar łączy dwa, sąsiadujące ze sobą Punkty pomiaru i zawiera wartość wymiaru. Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie, wszystkie wartości zostaną zaktualizowane. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa.

Wymiarowanie liniowe Wymiarowanie statyczne
Wymiarowanie statyczne jest wyjątkiem od zasady wymiarowania skojarzonego ArchiCADa. Możesz ustawić aby dowolne wymiarowanie liniowe lub kota wysokościowa były statyczne, wystarczy tylko uaktywnić tę opcję w panelu Typ i czcionka okna dialogowego Ustawień wymiarowania. Wymiarowanie liniowe mierzy długości elementów prostych oraz łukowych. Dostępne są cztery metody konstrukcji i znajdują się w palecie Info oraz w oknie dialogowym Ustawień wymiarowania. Zobacz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie liniowe w Pomocy ArchiCADa. • Za pomocą metody Liniowej , zostanie zmierzona i wyświetlona odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi punktami pomiaru. W Metodzie Ciągłej , pierwszy Punkt pomiaru interpretowany jest jako punkt zerowy łańcucha wymiarowania. Wszystkie wartości łańcucha będą oznaczały odległość pomiędzy wskazywanym punktem a punktem zerowym. W Metodzie punktu bazowego , pomiar odległości odbywa się w taki sam sposób, jak w Metodzie ciągłej, ale punkt zerowy nie jest zaznaczony. Czwarta metoda wzniesienia. pozwala na tworzenie Wymiarowania

• Linia wymiarowa w przypadku wymiarowania statycznego nie będzie dostosowywać się do żadnych zmian wprowadzanych do elementów modelu. Po wybraniu tej opcji nie będziesz mógł później ponownie przyłączyć wymiarowania. Jeżeli żaden ze znaczników łańcucha

Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie wzniesienia na stronie 425.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

420

Dokumentacja

Metody geometrii przy Wymiarowaniu liniowym są określane w Palecie Info. • Domyślnie ustawiona metoda Każdego Kierunku umożliwia tworzenie łańcuchów wymiarów w różnych położeniach związanych z położeniem elementu: równolegle do dwóch pierwszych wstawionych punktów pomiaru, albo poziomo/pionowo lub równolegle do innej, dowolnie wybranej krawędzi/powierzchni. Metoda Tylko X-Y ogranicza zakresy linii wymiarowych wyłącznie do położenia poziomego i pionowego względem ekranu. Metoda Długość łuku elementów łukowych. pozwala na zwymiarowanie

Wymiarując element w innym położeniu - oraz w przypadku używania domyślnie ustawionej metody geometrii Każdy Kierunek - będziesz mieć do dyspozycji trzy opcje linii wymiarowej ("strefy"): położenie pionowe, poziome lub równoległe w stosunku do dwóch pierwszych punktów wymiarowania w łańcuchu. Przesuń kursor, aby sprawdzić dostępne możliwości.

Wybrana metoda geometrii odnosi się do całego łańcucha wymiarów i nie może być zmieniana indywidualnie dla każdego pojedynczego wymiaru. Uwaga: W oknie Dokumentów 3D dostępne są dodatkowe Metody Geometrii. Patrz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423.

Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym
Aby zwymiarować prosty element, należy umieścić zestaw punktów wymiarowania wzdłuż elementu, a następnie kliknąć dwa razy. Następny etap polega na przesunięciu kursora w kształcie młotka do położenia, w którym chcesz umieścić linię wymiarową. Podczas wymiarowania prostej, pionowej lub poziomej krawędzi, wstawianie linii wymiarowej ułatwia pogrubiona linia:

Np. przy wymiarowaniu pochyłego dachu na przedstawionym poniżej Przekroju, przy pomocy metody Każdego Kierunku, użyj opcji położenia równoległego, aby wstawić linię wymiarową równolegle do dachu:

Możesz ewentualnie przesunąć kursor w kształcie młotka do innej "strefy", aby wybrać wymiarowanie poziome lub pionowe:
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

421

Dokumentacja

znalezieniu krawędzi, do której linia wymiarowa może być równoległa:

Dostępny jest również dodatkowy wektor linii wymiarowej: Po pojawieniu się czarnego kursora w kształcie młotka, możesz przesunąć go na jakąkolwiek prostą linię/krawędź w obrębie projektu. Uwaga: W oknie Dokumentu 3D, musisz wyrównać wymiar do krawędzi elementu konstrukcyjnego - segmenty liniowe nie sprawdzą się. Na poniższej ilustracji zwymiarowaliśmy pochyły dach, po czym pojawił się kursor w kształcie młotka i dostępne są trzy standardowe kierunki linii wymiarowych (poziomy, pionowy, równoległy do dachu). Teraz kliknij, aby ograniczyć linię wymiarową i dostosować ją do położenia równoległego względem określonej linii/krawędzi. Przeciągnij linię wymiarową do końcowego położenia i kliknij, gdy pojawi się czarny kursor w kształcie młotka, aby wstawić łańcuch wymiarów.

Wymiarowanie liniowe Elementów łukowych
Załóżmy, że chcesz zwymiarować dach przy pomocy wektora równoległego do przekątnej, a nie do dachu. Przesuń kursor nad przekątną. Następnie kursor przyjmuje kształt "znaczek mercedesa + równoległe wymiarowanie", aby poinformować użytkownika o Metoda Wymiarowania długości łuków umożliwia zmierzenie długości linii przebiegającej po łuku lub ściany łukowej. Przy aktywnym narzędziu Wymiarowania, wybierz Metodę geometrii Wymiarowanie długości łuków z Palety Info.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

422

Dokumentacja

Kliknij kursorem w kształcie Mercedesa okrągły łuk lub krawędź łukową (nie musisz wskazywać ich punktów końcowych, wystarczy kliknąć gdziekolwiek na łuku).

różdżki, a następnie zwymiarować korzystając z metody Wymiarowania długości łuków. Szczegóły, patrz Magiczna Różdżka na stronie 150.

Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D
W oknie Dokumentów 3D należy użyć narzędzia Wymiarowania liniowego do wstawienia niezbędnych wymiarów. Dostępne są wszystkie opcje Wymiarowania liniowego, oprócz Długości łuku. Podobnie jak w oknach 2D, możesz ograniczyć opcje do funkcji Tylko X-Y, albo użyć funkcji Każdy Kierunek do wstawienia linii równoległej do dwóch pierwszych punktów, które kliknąłeś. Ponadto, tak samo jak w oknach 2D, opcja Każdy Kierunek umożliwia ograniczenie linii wymiarowej, poprzez kliknięcie kursorem w kształcie znaczka mercedesa+wymiarowania równoległego na jakąkolwiek inną linię/krawędź. Tylko w oknie Dokumentów 3D: Możesz ograniczyć płaszczyznę, w której ma być umieszczona linia wymiarowa. Aby wybrać ograniczenie płaszczyzny w przypadku wymiarowania liniowego w oknie Dokumentów 3D, wybierz odpowiednią opcję w Palecie Info Narzędzia wymiarowania liniowego: • • • płaszczyzna pozioma płaszczyzna pionowa każda inna płaszczyzna

ArchiCAD automatycznie umieści Punkty pomiaru na końcach mierzonego łuku. Zmierzona zostanie długość tego fragmentu krawędzi. Możesz jednak kontynuować dodawanie Punktów pomiaru tworząc łańcuch wymiarów. Podwójne kliknięcie w pustą przestrzeń arkusza roboczego