Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Graphisoft
Odwiedź stronę Graphisoft pod adresem http://www.graphisoft.com , aby znaleźć najbliższego dystrybutora oraz informacje o dostępności produktów.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12
Copyright © 2008 by Graphisoft, wszelkie prawa zastrzeżone. Surowo zabrania się odtwarzania, parafrazowania oraz tłumaczenia bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

Znaki handlowe
ArchiCAD jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a PlotMaker, Virtual Building (Wirtualny Budynek), StairMaker oraz GDL to znaki handlowe firmy Graphisoft. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wstęp

Wstęp
Podręcznik ArchiCAD 12 zawiera sześć głównym rozdziałów, w których przedstawiono dokładny przegląd funkcji programu ArchiCAD. Zawartość tego dokumentu jest również dostępna poprzez elektroniczny system Pomocy. Część Interfejs niniejszego Podręcznika zawiera bardziej szczegółowe opisy każdego ustawienia i okna dialogowego i dostępna jest jedynie w elektronicznym systemie Pomocy.

Rozdziały w niniejszym podręczniku:
Konfiguracja to skrót informacji potrzebnych do skonfigurowania programu ArchiCAD. Komunikacja z ArchiCADem stanowi wprowadzenie do podstawowych operacji w programie ArchiCAD. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja, Edycja oraz Techniki. Wirtualny Budynek zawiera opis widoków modelu oraz okien, które posłużą do stworzenia Wirtualnego Budynku przy pomocy narzędzi projektowych ArchiCADa. Dokumentacja przedstawia narzędzia do rysowania i opisywania w ArchiCADzie, oraz zintegrowany proces tworzenia Arkuszy do stworzenia pełnej, końcowej dokumentacji Twojego projektu. Współpraca przedstawia funkcję Zespołu projektowego, dzięki której zespół architektów może równocześnie pracować nad tym samym projektem. W tym rozdziale również opisano jako skutecznie załączać struktury powtarzalne; inteligentny proces importu i eksportu DXF/DWG oraz łączenia; oraz proces korekty na bieżąco. Wizualizacja zawiera wszystkie narzędzia i techniki pozwalające wyświetlać i przedstawiać projekt architektoniczny klientowi.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

3

Wstęp

4

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści
Wstęp ____________________________________________________ 3 Konfiguracja _____________________________________________ 15 Zarządzanie Projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozpocznij ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Utwórz Nowy Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zamknij Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kompresja plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plik wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Projekt Archiwalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Otwieranie projektów poprzez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Łączenie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Preferencje Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jednostki i poziomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Atrybuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O Warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Przełącznik warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian, Słupów i Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy . . . . . . . 30 Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rodzaje linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rodzaje wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dostępne parametry wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Struktury warstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom, Stropom i Dachom 32 Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Komponenty struktur warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Pióra i kolory/Zestawy Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Stosowanie Zestawów Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Modyfikowanie Zestawów Piór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów . . . . . . . . . . . . . .36 Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Zestawy Piór dla różnych zastosowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 O Materiałach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . .39 Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Wyświetlanie Materiałów w Renderingach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tworzenie i Modyfikacja Materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Menedżer atrybutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Parametry użytkownika Obiektów GDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 O Bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteka startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Uaktualnienia Biblioteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Zasady Zarządzania Bibliotekami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 O Menedżerze Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych . . . . . . . . .45 Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 O Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Interfejs Użytkownika ArchiCADa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 O Paskach Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

5

Spis treści

Skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety Pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 51 53 54 54 55 57 58

Komunikacja z ArchiCADem________________________________ 59 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja wewnątrz aktywnego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dopasuj do okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Przemieść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Podgląd nawigatora (2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Nawigacja w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dostęp do poleceń Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Eksploruj Model (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Orbituj (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podgląd nawigatora (3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Obsługa 3Dconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Paleta Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 O Palecie Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu . . . . . . . . . . . . 67 Struktura Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 System Kolorów Nawigatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Nawigator Mapa Projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nawigator Mapa Widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Definiowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zachowywanie Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Modyfikowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Paleta Opcji Podręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nawigator Teczka arkuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zestawy Publikacji Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zewnętrzne pliki w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Funkcje wspomagające edycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia 79 Zaznaczanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Funkcje wspierające Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Punkty Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Podświetlenie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podświetlanie obrysu elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Okno informacji o elemencie (Info Tag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Inteligentny kursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Anulowanie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Modyfikuj zaznaczone elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń . . . . . . . . 87 Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 O Obszarze Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Usuwanie Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu. . . 90 Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia . . . . . . 92 Początki Układu Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . 92 Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika . . . . . . . . 93 Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D . . . . . . . 93 Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 O Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . 94 Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne . 95 Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne . . . . . . . 96 Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane . . . . 97 Narzędzie Miarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści

Funkcja Przyklejanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Linie Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O Liniach Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rodzaje Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wybór preferowanych Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania . . . . . . . . . . . 103 Usuwanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ograniczenia ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Stosowanie ograniczeń ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych. . 106 Blokowanie współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Metody konstrukcyjne względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Blokowanie Prostopadłe i Równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dwusieczna kąta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ustawienie powierzchni w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyklejanie do istniejących elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym. . . . . . . . 111 Zasięg przyciągania kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wzniesienie i Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 O Wzniesieniu Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych. . . . . . . . . . . 113 Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Poziomy Odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace . . . . . . 115 Palety Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Podstawowe Techniki Edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przemieszczanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie . . . . . . . . . . . . . . 118 Przesuwanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Obracanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Lustrzane odbijanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Podniesienie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Ustaw Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Informacje na temat funkcji Ustawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Jak ustawić elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Ustaw Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Modyfikowanie wymiarów elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów. . . . . . . . .128 Rozciąganie Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Modyfikowanie Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów. . . . . . . . .131 Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. . . . . . . .133 Rozciągnij pionowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) . . . . . . . . . . . . .134 Podział Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Wyrównanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Przecięcie dwóch elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia . . . . . . . .138 Dodawanie Elementom Wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Edycja wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu . . . . . . . . . . . . . . . .140 Rozbij do Bieżącego Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Tworzenie kopii elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Przesunięcie, Obrót, Odbicie Lustrzane kopii elementów . . . . . . . .141 Powielenie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Przeciągnij i Upuść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Transfer ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Grupowanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Blokowanie/Odblokowywanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Kolejność wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Magiczna Różdżka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 O Magicznej Różdżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki . . . . . . . . . . .150 Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/ Odejmowania wieloboków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

7

Spis treści

Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Podrysach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostęp do poleceń obsługujących Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokaż/Ukryj Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu . . . . . . . . . . . . . Zmiana położenia Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania . . Przebuduj Podrys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem:. . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych . . . . . . . . . . Dlaczego optymalizować?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 152 153 154 154 156 156 157 157 158 160 160 160 161

Wirtualny Budynek _______________________________________ 163 Widoki Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 O Widokach Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Okno Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Kondygnacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 O Kondygnacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/ Elewacja/RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zarządzanie Kondygnacjami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Linie Poziomów Kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) . . . . . . . . . . . . . . 169 Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Określ Kondygnację Macierzystą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie . . . . . . . . 173 Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Okno 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wyświetl wszystko w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Domyślne wyświetlanie w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Filtruj Elementy widoczne w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Procedury 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Tryby wyświetlania 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Projekcje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dodatki Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 O Przekrojach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju . . . 187 Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wybierz Status Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Otwórz Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wstaw Połączony Znacznik Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wstaw Samodzielny znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Utwórz Niezależny Przekrój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Podsumowanie Poleceń Przebudowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych. . . . . . . . . . . . . . . 195 Elewacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozwinięcie Ścian (RŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 O Rozwinięciach Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ID i Nazwy Rozwinięć Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Edycja Widoków Projektu RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozwinięcia Ścian, a kształty Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian. . . . . . . . . . . . . . . 204 Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 O Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Utwórz Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

8

Spis treści

Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Przedefiniuj wybrany Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 O Detalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zawartość okien Detali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Połączony Znacznik Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Utwórz niezależny detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D . . . . . . . . . . 214 Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja Okna Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Obszary 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 O Obszarach 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Obszar 2D, a Detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zawartość okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Edycja okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Utwórz Niezależny Obszar 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 O Znacznikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podświetlenie Znaczników Źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Zmiana Typu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Przenoszenie Ustawień Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kopiowanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Nawigacja za pomocą Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Znajdź połączone Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Paleta Sprawdź Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Usuwanie Widoków Projektu, Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Usuwanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zestawienie interaktywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 O zestawieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otwórz Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów. . . . . . . . . . . . . . . 225
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Edycja i uaktualnianie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . .226 Sortuj Pola Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Formatowanie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Nagłówki Zestawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Podziel zestawienie na kilka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Spisy treści Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 O Spisach treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Spis Opublikowanych Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Elementy konstrukcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . .233 Ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 O Ścianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Utwórz Pojedynczą Ścianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Ścianę Łukową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Łańcuch Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Utwórz Prostokąt Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Utwórz Ścianę Trapezową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Warstwową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Wieloboczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę z Bali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę Szczytową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Przecięcia typu Ściana-Ściana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Modyfikuj ścianę (Dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ściany i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Słup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupa na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupów w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tworzenie Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Utwórz Pochyły Słup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Słupy i inne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Oś Odniesienia Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Wyświetlanie Belek na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Utwórz Belkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Tworzenie otworów w belkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

9

Spis treści

Belki i Inne Elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Złożonych Profilach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i edycja Złożonych Profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony . . . . . . . . . . . . Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów . . . . Dachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych . . . . . . . . . . Utwórz Kopułę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz linie poziomu dachów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu . . . . . . . . . . . . . . . Znajdź krawędź przecięcia dachów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dotnij elementy do dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera . . . . . . Stropy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stropów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umieszczanie Otworów w Stropach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz siatkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj wzniesienie punktów siatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodaj nowe punkty siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w siatce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metryczki Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie kubatury Stref w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Docięcie strefy innym elementem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obliczanie powierzchni i objętości stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualizacja Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno dialogowe Uaktualnij strefy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 254 254 255 257 257 258 258 259 259 260 260 261 263 263 264 265 265 266 269 273 273 274 274 274 275 276 276 276 277 277 277 278 279 279 281 282 283 283

Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie. . . . . . . . . . . 285 Komponenty Przegród Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Utwórz Przegrodę Strukturalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Edycja na poziomie Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tryb edycji Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Edytuj Siatkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju. . . . . . . . . . . . 313 Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . 316 Profil Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Panele Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Łączniki Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Akcesoria Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Przegrody Strukturalne i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej . . . . . . . 334 Obiekty Parametryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 O Obiektach Parametrycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wyszukiwanie elementu bibliotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wstawienie Obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zaznaczanie wstawionych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozciąganie Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dostosowywanie Parametrów Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Utwórz Obiekt Łaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Graficzne tworzenie własnych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu . . . . . . . . 344 Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych . . . 345 Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu . . . . . . 346 Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu . 347 Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Własne komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

10

Spis treści

Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi, Okna, Świetliki, Zakończenia ściany, Schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Drzwi/Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Wstawianie Drzwi i Okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie pustych otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Zmiana położenie otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Okna narożne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Świetliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zakończenia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Schody (Zapamiętane schody) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wyświetlanie Schodów na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Korzystanie ze StairMakera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Dodatek StairMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów . . . . . . . . 361 Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Struktura i Spocznik (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Ustawienia Stopni (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Poręcze (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Ustawienia symboli (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Sprawdź i zachowaj schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Schody oparte o narysowane elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 TrussMaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Tworzenie Dźwigarów na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Edytowanie Dźwigarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . . . 377 Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 O działaniach na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rodzaje działań na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Przykład Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Opcje wyświetlania Modelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ustaw Opcje wyświetlania Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Kombinacje Opcji widoków modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Opcje wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Wyświetlanie Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 O Częściowym Wyświetlaniu Struktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury . . . . . . .386 Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku . . . . . . . .387 Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Wizualizacja pełnej struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów . . . . . . . . . . . . . .393 Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien . . . . . . . . . . . . . . .393 Dokumentacja ___________________________________________ 395 Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 O Wypełnieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Kategorie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym . . . . . . . . . .397 Rysowanie Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Definiowanie Rodzajów Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy . . . . . . . . . . .400 Wyświetlanie Kreskowania wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Utwórz Wypełnienie typu Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni . . . . . . . . . . . . . . .404 Wypełnienia gradientowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Wypełnienia obrazkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Formatowanie pojedynczych składników Bloków Tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łańcucha wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj linię pomocniczą. . . . . . Punkty aktywne . . 438 Widoczność Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciągnięcie Krzywych . . . . Wymiarowanie Grubości ściany . . . . . . . . . Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozbicie Polilinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łączenie elementów typu Linia w Polilinię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Linie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Formatowanie całego Bloku tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie promienia łuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy opisowe . . . . . . . . . . . . . Rysowanie pojedynczej prostej linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Edycja tekstu w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . 444 Wstawianie Bloków tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Określanie domyślnego tekstu Etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Autotekst . . . . . 407 407 408 408 408 409 410 410 411 411 412 412 413 414 414 414 415 416 417 418 418 419 419 420 420 423 425 425 426 427 427 428 430 432 433 433 434 435 Automatyczne Wymiarowanie Zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Narzędzie Siatka. . Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych odręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekształcanie Elips w Okręgi. . . . . . . . . Wymiarowanie wzniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciąganie linii . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Blok tekstowy. . . . . . . . . . . . Dodatkowe wymiary (Dodatek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Składniki Teczki Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przesuń bądź edytuj tekst wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Składniki Elementu Siatki . . . . . . . . . . 453 Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Szablony arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie statyczne . . . . . . . . . Wymiarowanie skojarzone w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Wymiarowania . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej . . . 456 Środowisko pracy przy tworzeniu dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Linii w ArchiCADzie. . . 446 Rysunek jako Odniesienie do Autotekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Umieszczanie Rysunków na Arkuszach . . . . . . . 437 O Narzędziu Siatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje tekstu wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Polecenia Edycji w oknach typu tekstowego . . . . Koty wysokościowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Rysunku w oknach Modelu . . 457 Arkusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Tworzenie łukowego elementu siatki . . . . . . . . 454 Etykiety symbolowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Rysunki w Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 O Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Znajdź i zastąp tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet powiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Jak wstawić Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Domyślne etykiety powiązane z narzędziem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja krzywych . . . . . . . 460 Zestawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Graficzna zmiana wielkości tekstu. . . . 454 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Teczka arkuszy . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe . Wymiarowanie kąta . . 438 Tworzenie prostego elementu siatki . . . . . . . . . . . Rysunki w Widokach modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminy związane z wymiarowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Zastosowywanie Ulubionych parametrów Tekstu . . . . . . . . . . 440 Wstaw System Siatek . . . . . . . . . . Wymiarowanie nakładających się elementów . . . . . . . 440 Edycja elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Automatyczne Wymiarowanie Wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Przygotowanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Definiowanie Formatu Publikacji . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Źródło Modułu w drugiej kopii ArchiCADa . . . . . . . . .497 Konfiguracja projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 XREFy a Warstwy. . . . 468 Usuwanie Rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Zmiana Obszaru Roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Widok 3D w dokumencie PDF (tylko Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zastąp połączenie . . . . . . . . . . . . . 491 Informacje o elemencie . . . . . .539 Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . 483 Opublikuj PDF za pomocą Kolportera . . . . . . . . . . . . . 476 Publikowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Tytuły Rysunków. . . . . . 466 Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514 Strategie pracy w Zespole projektowym. . . . . . . 494 Współpraca _____________________________________________ 497 Praca Zespołowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503 System pracy w Zespole . . . . . . . . . . . . . . . .536 XREFy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Wstaw Moduł . . . . . . . . . . . . .505 Praca w trybie Off-Line (bez podłączenia do sieci) . . . 476 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Pliki Projektu Zespołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Techniki Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj elementy. . . . . . . 479 Przygotowanie publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Role w projekcie Zespołowym. . . . . . . . . . 464 Importowanie plików PDF jako Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Uwspólnianie Projektu . .501 Praca w Obszarze roboczym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach . . . . . . . .538 Korzystanie z XREFów w obustronnej komunikacji . . . . . . . 483 Publikacja w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .513 Rozwiązywanie problemów w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . 486 Źródła list . . 472 Numeracja Rysunku . . . . . . . . . . . . . . 465 Modyfikowanie Rysunków na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Rezerwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Moduł: Przerwij połączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Proces publikacji . . . . . . . . . . . . . . . .517 Małe firmy. . . . . . . . . . . . .538 Wymiana danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 Połączone Moduły w Pracy Zespołowej . . . . . . 473 Średnie projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 Moduły obejmujące wiele kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Definiowanie Zestawu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Typy list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Połączone Moduły . . . . . . . . . . . . .528 Edycja zawartości Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Firmy średniej wielkości . . . 473 Małe projekty . . . . 474 Tworzenie dokumentacji w Pracy zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Duże projekty . . . . .509 Zarządzanie Bibliotekami w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . 470 Prosta Numeracja arkuszy . . . . . . 477 Plotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 Wysyłanie i Pobieranie Zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Duże firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Zarządzanie ID . . . . . . . . . . . .504 Praca nad Kopią Lokalną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Identyfikacja (ID) Rysunków i Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Wyświetlanie list . . . . 481 Podgląd i korekta plików DWF . . . . . . . .530 Zarządzanie Połączeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Metody tworzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . .531 Moduływ różnych systemach operacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Kolporter .523 O Połączonych Modułach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Własna numeracja Arkuszy/Zestawów. . . . . . . 470 Automatyczne Numerowanie Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Zestawienia i listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Zachowaj dokument w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Określanie metody publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Utwórz Moduł . . .

557 Rendering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsultacja. . . . . . 569 Animacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikowanie i odzyskiwanie danych Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Opcje zaawansowane . . . . . . . 567 Dodatkowe narzędzia wizualizacji . . . . . . . . . . . Praca Zespołowa i Zakreślacz projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Podstawowe Opcje procedury Lightworks . . . . . . . . . . . . . Przykład działania Zakreślacza projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Analiza nasłonecznienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Przykład sceny zewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recenzent projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Obiekty VR . . . . . . . . . . . . . 573 Indeks _________________________________________________ 577 14 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . . . Menedżer Wersji wpisu Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 544 544 547 547 547 552 552 553 554 554 554 555 Wizualizacja ____________________________________________ 557 Kamery . . . . . . . . . . . Obustronna konwersja (Opcje inteligentnego łączenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Sceny VR . . . . . . . . . . . Przykład zastosowania Recenzenta . . . . . . Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . Zakreślacz Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Przykład sceny wewnętrznej LightWorks . . . . . 573 Dopasuj widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łącz plik DXF/DWG. . . . . O Zakreślaczu Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aby uruchomić program. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu"). takich jak np. poprzez menu Opcje > Atrybuty elementów przeglądnij Atrybuty załadowane domyślnie z projektem . Widoki modelu. Więcej szczegółów. Preferencje projektu. zawiera informacje o tworzeniu. Rozpocznij ArchiCADa Kliknij dwukrotnie ikonę ArchiCAD w folderze programów. otwieraniu i zachowywaniu projektów. upewnij się czy załadowałeś wszystkie biblioteki potrzebne do prawidłowego wyświetlenia wstawionych obiektów. definiowaniem ich na własnym komputerze oraz eksportowaniem i importowaniem zapamiętanych ustawień na inne komputery. (Uruchamiając projekt na podstawie wzorca. można wybrać zapisany wcześniej zestaw ustawień projektu.Parametry warstw. Jeśli użytkownik opracował własne pliki wzorca ze skonfigurowanych opcji. Zarządzanie Projektami Podstawowym typem dokumentu ArchiCADa jest plik Projektu (. Materiały. Kolejna część.Konfiguracja Konfiguracja Pierwsza część tego rozdziału. Zarządzanie projektami. jednostki miary stosowane w projekcie. Określ skalę projektu za pomocą polecenia z menu Dokument > Skala. W następnej części dowiesz się jak używać Ulubionych. Atrybuty i odniesienia do Bibliotek. Struktury warstwowe. Pojawi się okno startowe ArchiCADa. Utwórz Nowy Projekt Za każdym razem gdy tworzony jest nowy Projekt (Plik > Nowy). Pióra i kolory. Następnie. wstawione elementy konstrukcyjne i rysunkowe oraz domyślne ustawienia wszystkich narzędzi.pln). Zawiera on dane o modelu oraz Teczkę arkuszy. jeżeli planujesz edycję już istniejącego projektu. która pozwala na wielokrotne wykorzystywanie preferowanych ustawień. . może użyć własnego wzorca. patrz Okno startowe ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa.funkcji. Kategorie stref oraz Style Zakreślacza projektu. Po przeglądzie Interfejsu ArchiCADa przyjdzie czas na zapoznanie się z ustawieniami Środowiska pracy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 15 . Użyj wzorca: Możesz utworzyć projekt na podstawie wzorca ArchiCADa 12 zawierającego domyślne ustawienia projektu. Preferencje projektu. Typy linii. Informacje na temat zarządzania projektami ArchiCADa znajdziesz w następujących rozdziałach. Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu i zawiera ustawienia wszystkich preferencji. opisuje sposoby definiowania preferencji. Rodzaje wypełnienia.

otwórz projekt. Jeśli jednak jako ostatni otwarty był projekt utworzony przez inną osobę. Pliki zewnętrzne (okna Obiektów GDL . Jeżeli nie chcesz powracać do fabrycznych ustawień programu. (Zostaje on zapisany w folderze Ustawienia domyślne podczas instalacji ArchiCADa. aby wybrać plik wzorca z innego miejsca. oraz Dostosowywanie Środowiska Pracy na stronie 54. który można odnaleźć tutaj: Na platformie PC: Documents and Settings\Użytkownik\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa. ArchiCAD przy kolejnym otwarciu projektu ponownie otworzy te okna. w którym otwartych jest wiele okien. standardowych ustawień. Użyj polecenia Plik > Zachowaj . Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Użyj polecenia Plik> Otwórz aby otworzyć zapisany projekt. Wskaż opcję Wybierz Wzorzec. Ostatnie parametry Projektu. że można otworzyć tylko okna znajdujące się na wierzchu (plus Rzut). następnie zamknij go i ponownie utwórz nowy projekt: tym razem. Obrazki) pozostaną otwarte. Jeśli okien. jego nazwa zmieni się na Nowy i Zresetuj wszystko. z którego preferencjami jesteś zaznajomiony. • Jeżeli wciśniesz klawisz Alt (Opt) podczas wybierania polecenia Nowy. aby go zapisać. z którymi jesteś zaznajomiony. 16 . jest więcej niż 20 (wyłączając okna renderingu. Więcej szczegółów można odnaleźć w następujących rozdziałach ArchiCADa: Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Typy plików zapisywanych przez ArchiCADa Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uruchom nową kopię ArchiCADa: Zaznacz tę opcję jeśli chcesz uruchomić dodatkowego ArchiCADa.) Szczegóły. niektóre ustawienia mogą zostać zmienione. patrz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57.) Lokalizacja folderu Ustawień domyślnych: Na platformie PC: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Ustawienia domyślne\ArchiCAD Na platformie MacOS: \Applications\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD Kolejny rozdział zawiera wszelkie dodatkowe pliki wzorca zapisane w folderze “Wzorce”. Jeśli zapisujesz i zamykasz projekt. będą oznaczać preferencje. zawarty w aktualnej wersji programu ArchiCAD. lub taki. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Zostaniesz poproszony o zachowanie ewentualnych modyfikacji. które nie są zachowywane z projektem). który sam dostosowałeś i zapisałeś. Użyj ostatnich parametrów Projektu Opcja ta pozwala na zastosowanie takich ustawień i preferencji projektu jakie były aktualne w momencie ostatniego wyłączenia ArchiCADa. szczególnie jeśli będą musiały zostać odbudowane. Zamknij Projekt Użycie polecenia Plik > Zamknij przy aktywnym oknie rzutu spowoduje zamknięcie całego projektu. zamiast wszystkich uprzednio otwartych okien.Konfiguracja Na górze listy figuruje domyślny wzorzec. Parametry Środowiska pracy Wybierz jeden z Profili środowiska pracy (skonfigurowany Profil. polecenie to spowoduje utworzenie projektu ArchiCADa z fabrycznymi ustawieniami. Na platformie MacOS: Library\Application Support\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa W dolnej części listy można odnaleźć maksymalnie trzy ostatnio wybrane pliki wzorca. Ten wybór jest najlepszy w przypadku używania zawsze tych samych. Otwieranie okien może trochę potrwać. które trzeba ponownie otworzyć.

60 -70%). Uwaga: Zastosowanie schematów Profilu Środowiska pracy spowoduje nadpisanie ustawień pliku Wzorca. . że włączona opcja kompresji spowalnia proces zapisywania pliku (o ok. . wybrać opcję Wzorzec a następnie wskazać żądany plik wzorca.Konfiguracja Kompresja plików Podczas zachowywania pliku w jednym z formatów ArchiCADa (. przycisk Opcje w oknie dialogowym zawiera nową opcję: “Kompresuj plik. Plik wzorca Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu posiadającym rozszerzenie tpl. Jednocześnie należy pamiętać.pla. W pliku tym zapisane są wszystkie ustawienia preferencji projektu.plp. . Korzystanie z tej opcji przyspiesza przesyłanie plików w sieci (lokalnej lub internet) zwłaszcza gdy dysponujemy powolnym transferem. czas zapisywania pliku powinien wzrosnąć jedynie o 5-10%. Ustaw preferencje oraz strukturę projektu i/lub wstaw potrzebne elementy. ArchiCAD 12 dostarczany jest wraz z domyślnym plikiem wzorca z domyślną biblioteką. Jeżeli proces zapisywania jest zbyt długi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 17 . . Uruchamiając nowy projekt na podstawie wzorca.” Opcja ta jest domyślnie włączona i zaleca się jej stosowanie ponieważ dzięki niej rozmiar pliku zostaje znacząco zredukowany (ok. Aby otworzyć kopię wzorca należy otworzyć polecenia Nowy.mod). Zachowaj plik jako wzorzec: użyj polecenia Plik > Zachowaj jako. wstawione elementy oraz domyślne ustawienia narzędzi. domyślny wzorzec zostaje umieszczony w folderze Ustawienia domyślne. należy wyłączyć opcję kompresji plików. Podczas instalacji. Uwaga: Jeśli używasz komputera z dwoma procesorami. utwórz nowy plik projektu. Jeśli tworzysz nowy projekt w ArchiCADzie przy użyciu pliku wzorca. a jako rodzaj pliku określ “Wzorzec projektu ArchiCADa (*.tpl)”. 30%).pln. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu".tpl. Aby utworzyć własny plik Wzorca. ten domyślny wzorzec będzie znajdował się na górze listy wyskakującej podczas wyboru wzorca: Zobacz także Utwórz Nowy Projekt na stronie 15.

Dokumenty zachowane jako Archiwum zapisane są razem z wszystkimi Elementami bibliotecznymi (w Pliku Zbioru Obiektów o rozszerzeniu lcf) oraz ich parametrami ustawionymi tak. W 18 .pla) są podobne do Projektów indywidualnych. że zaznaczona była opcja Wykonaj kopię zapasową w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. powinieneś użyć formatu archiwalnego. że wszystkie Elementy biblioteczne mające odniesienia w Projekcie są do niego dołączone. Projekt Archiwalny Pliki archiwum (. elementy znajdujące w pliku . Z powodu większej ilości danych jaką zawiera plik archiwalny.pla przy użyciu Menedżera Bibliotek.bpn) zachowana jest najnowsza kopia zapasowa projektu na wypadek uszkodzenia pliku Projektu.pla. przeciwnym razie. Kliknięcie go otworzy okno. wybierz polecenie Zachowaj jako. lecz nie zachowują samych czcionek. Zobacz także Bezpieczeństwo danych w Pomocy ArchiCADa. brakujące części nie zostaną dodane do dokumentu Archiwum. Ostrzeżenie: Jeżeli w momencie zapisywania projektu jako Archiwum brakuje jakichkolwiek Elementów bibliotecznych. Format archiwalny jest zalecany w następujących sytuacjach: • • Przy przenoszeniu Projektu na inny komputer Zachowywanie ukończonego projektu Projekty ArchiCADa mogą odnosić się do Elementów bibliotecznych. Jeżeli chcesz mieć pewność. mogą jednak również zawierać: • • • Elementy biblioteczne. Uwaga: Jeśli do Aktywnych bibliotek dodasz plik . obrazy tła oraz tekstury połączone zastosowane w projekcie. Wybranie Projektu archiwalnego w oknie dialogowym Zachowaj jako spowoduje pojawienie się dodatkowego przycisku Opcje. Ważne: Pliki Archiwum przechowują informacje o użytych w Projekcie czcionkach.pla a nie folder zawierający plik . Oznacza to. że jeżeli chcesz na innym komputerze wyświetlić elementy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby zachować Projekt w formacie Archiwum. w którym można wybrać rodzaje elementów załączonych do pliku archiwalnego. zobacz Biblioteka startowa na stronie 43. czy dodajesz rzeczywisty plik . jak w Projekcie. sprawdź. jest on znacznie większy od tradycyjnego pliku projektu. przechowywanych w postaci plików zewnętrznych w folderach zwanych Bibliotekami. pod warunkiem. a nie jedynie odwołania do nich Cechy z załadowanych bibliotek Wstawione rysunki Więcej na temat Zbioru Obiektów.pla nie zostaną odczytane.Konfiguracja Kopie zapasowe W pliku Kopii zapasowej projektu (.

które nie występują na komputerze. jednak nie można edytować samych zagnieżdżonych elementów bibliotecznych (takich jak elementy w pliku . • • • Otworzenie projektu na pełnych prawach dostępu. musisz zainstalować odpowiednie czcionki. że plik jest w użyciu i nie możesz go zapisać pod tą nazwą z wprowadzonymi modyfikacjami. W czasie otwierania Projektu archiwalnego pojawi się okno dialogowe Otwórz projekt archiwalny. będziesz miał dostęp do całego projektu i będziesz mógł go dowolnie modyfikować. Istnieje szereg powodów dla których ArchiCAD może uznać. jeżeli zamierzasz modyfikować obiekty GDL umieszczone w projekcie.Konfiguracja tekstowe w ten w sposób zgodny z oryginałem. Używanie tej opcji wymaga jednak dużej ostrożności. Otworzenie projektu jako Tylko-do-odczytu. Możesz także wybrać opcję otwarcia pliku na pełnych prawach dostępu. Jeżeli spróbujesz nadpisać istniejący plik. Można wstawić obiekty odnoszące się do elementów zagnieżdżonych w pliku archiwalnym. Odnosi się to także do schematów list dla zestawień ilościowych. Opcja ta jest zalecana w przypadku. Otwieranie projektów poprzez sieć Jeżeli projekt. że plik jest używany. że elementy biblioteczne nie zostaną wypakowane z pliku archiwum. • Jeśli otworzysz plik jako Tylko-do-odczytu. Istnieje kilka możliwości: Wybierz jedną z trzech opcji: • Odczytaj elementy bezpośrednio z rysunku archiwalnego: Oznacza to. Dodatki nie są przechowywane w plikach Archiwum. który pracuje na tym projektem. jednak będziesz miał możliwość zapisania go tylko pod zmienioną nazwą. Tę opcję zaleca się w przypadku. Metoda wymaga najmniejszej ilości wolnego miejsca na dysku. lub w innej lokalizacji. jednak ogranicza możliwości modyfikacji elementów. W przypadku gdy w projekcie znajdują się elementy zmodyfikowane przez Dodatki. chociaż używany on nie będzie: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 19 . Wybierz elementy z folderu: Elementy biblioteczne użyte w projekcie zostaną wypakowane z archiwum do nowego folderu (któremu możesz nadać nazwę). zostaniesz poinformowany. • Wybierz bibliotekę: Zaznaczenie tej opcji spowoduje zastąpienie biblioteki odnoszącej się do projektu archiwalnego inną wskazaną biblioteką. jeśli chcemy uaktualnić elementy użyte w projekcie do ich ostatniej wersji. Anulować otwieranie projektu.lcf). elementy takie mogą zostać wyświetlone niepoprawnie. ArchiCAD ostrzeże Cię o tym fakcie i poda Ci informacje na temat Nazwy użytkownika. który chcesz otworzyć jest już używany przez kogoś innego w sieci. na którym otworzono plik Archiwum.

przy łączeniu obowiązują następujące zasady: • Jeżeli nazwy atrybutów w obu Projektach są takie same. Kliknięcie w obszarze prostokąta pozwoli przemieścić jego zawartość. Do momentu wstawienia pliku. zawiera mniej kondygnacji niż wstawiany Połączony moduł. Więcej szczegółów.Konfiguracja • • Osoba. Użycie polecenia Wklej umożliwi wstawianie kolejnych kopii tych elementów. jego elementy będą otoczone przerywanym prostokątem. np. by zestaw zawierał nową nazwę. Uwaga: Nie ma różnicy pomiędzy łączeniem wielokondygnacjowym projektem i wstawianiem wielokondygnacjowego Połączonego modułu. PLT lub pliku obrazu do ArchiCADa. Uwaga: Jeżeli otworzysz plik projektu na pełnych prawach dostępu. Łączenie plików obrazowych Do projektu ArchiCADa można dołączyć pliki obrazowe. Plik kopii mógł wówczas zawierać także nazwę tego użytkownika. Jeżeli nazwy atrybutu importowanego Projektu nie ma w zestawie atrybutów Projektu bieżącego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 20 . Program zaproponuje także prawdopodobne ustawienie. (Tzn. Rodzaje wypełnienia. Zobacz Moduły obejmujące wiele kondygnacji na stronie 528. Łączenie pliku Projektu lub Modułu wymaga aby ArchiCAD dopasował kondygnacje łączonego (importowanego) pliku do aktualnie otwartego. która ostatnio używała pliku nie zamknęła poprawnie ArchiCADa. jego elementy staną się od siebie niezależne. które nie "pasują" do projektu nie zostaną wstawione. wizualizacje zachowane w formatach obrazków. będziecie nawzajem nadpisywać swoją pracę (ArchiCAD nie będzie wyświetlał żadnych komunikatów ostrzegających). Uwaga: Podczas importowania Modułu do okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D wklejone zostaną tylko Elementy 2D. aktualnie otwartym oknem Przekroju/Elewacji/RŚ. atrybut ten zostanie dodany do zestawu tak. Przy imporcie wielokondygnacjowego budynku. która z kondygnacji importowanego pliku ma odpowiadać kondygnacji. Materiały. Jeżeli bieżący plik posiada mniejszą ilość kondygnacji niż plik importowany. • Łączenie plików Polecenie Plik > Opcje specjalne plików > Łącz pozwala przekleić elementy z innego Projektu lub Modułu. Ponieważ atrybuty (Warstwy.) są identyfikowane poprzez nazwy. Dokumentu 3D lub oknem Detalu/Obszaru 2D. Typy linii. pojawi się okno dialogowe Łącz DXF-DWG. ArchiCAD poprosi o określenie. kondygnacje modułu. Jeśli projekt Przed zatwierdzeniem połączenia Projektu lub Modułu można dokonać jego przesunięcia bądź obrotu. w czasie gdy inna osoba będzie nad nim pracować. Wybierz narzędzie Obszar zaznaczenia i narysować Obszar zaznaczenia w żądanym rozmiarze i położeniu. Bądź zatem ostrożny otwierając plik na zasadach wyłączności dostępu w sytuacjach innych niż wymienione powyżej. na której aktualnie pracujesz. na skutek błędu systemu. Kliknięcie poza obszarem prostokąta lub wybranie OK z menu kontekstowego (lub palety kontrolnej) spowoduje wstawienie elementów. podczas gdy był on używany przez innego użytkownika. patrz Okno dialogowe Łącz DXF-DWG w Pomocy ArchiCADa. Po importowaniu Projektu. Jeżeli wybierzesz format pliku dxf/dwg. Zrobiłeś kopię projektu. itd. łączone (importowane) elementy przejmą atrybuty bieżącego Projektu. pliku DWF/DWG/DXF. Pliki można również połączyć z aktualnym Rzutem. dokumenty utworzone w programach do rysowania i malowania. ArchiCAD automatycznie stworzy brakujące kondygnacje. widoki 3D i elewacje zachowane w formatach obrazków.) Przed wybraniem opcji Łącz dla pliku obrazowego. można uprzednio określić na rzucie jego rozmiar. Uwaga: Nie można połączyć elementów ani modułów wielokondygnacjowych w innych oknach 2D niż Rzut piętra.

Wiele dodatków zostało zintegrowanych w menu ArchiCAD jako polecenia. polecenia związane z tym dodatkiem nie będą w menu wyświetlane. Uwaga: Rysując Obszar zaznaczenia. zwracaj uwagę. Użytkownik może dowolnie określać ich widoczność oraz położenie menu oraz pasków narzędzi za pomocą okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Menu/Paski narzędzi. Lokalizacja dodatków w strukturze menu zależy od położenia Punktu wstawienia w menu dla danego dodatku. Otwórz Menedżera dodatków używając polecenia Opcje > Menedżer dodatków. aby proporcje jego boków odpowiadały proporcjom obrazka oryginalnego. Punkt wstawienia Dodatku może być umieszczony w dowolnym miejscu menu dzięki opcjom znajdującym się w menu Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi/Menu. Jeżeli Punkt wstawienia załadowanego Dodatku nie został określony w strukturze Twojego menu. Dodatki Dodatki to niewielkie programy wzbogacające ArchiCADa o dodatkowe funkcje. w przeciwnym razie obrazek będzie zniekształcony.Konfiguracja Połączone obrazy zostaną dopasowane do tego prostokąta. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 21 .

Przydatne Narzędzia Przydatne Narzędzia to Dodatki ArchiCADa pochodzące z innych źródeł. Strefy. możesz skonfigurować położenie związanych z nim poleceń w oknie Środowiska pracy.Dodatki. Po zainstalowaniu takiego Dodatku w programie. zostały one szczegółowo opisane poniżej.Konfiguracja Menedżera dodatków można używać. Preferencje Projektu Polecenie Opcje > Preferencje Projektu zawiera ustawienia parametrów projektu.) Przyciski Następne oraz Poprzednie wyświetlają kolejne kategorie preferencji. które uruchomi stronę internetową zawierającą bazę Przydatnych narzędzi oraz instrukcje dotyczące ich instalacji. Wyświetlić informacje o załadowanych Dodatkach. Jednostki i poziomy W celu określenia jednostek roboczych dla bieżącego projektu należy z menu wybrać polecenie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i Poziomy. Te preferencje wyznaczają standardy oraz metodę pracy i dotyczą całego projektu. Zobacz Jednostki dla zestawień. przejdź do menu Pomoc i wybierz polecenie ArchiCAD . które zapamiętywane są wewnątrz pliku projektu. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. Nie są one zintegrowane z domyślnym interfejsem ArchiCADa. Zostaną one załadowane przy następnym uruchomieniu programu. podobnie jak w przypadku standardowych Dodatków. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. Elementy konstrukcyjne. aby • Załadować Dodatki z dowolnej lokalizacji na komputerze. • Jednostki i Poziomy • Standard Wymiarowania • Jednostki dla zestawień • Elementy konstrukcyjne • Strefy • Arkusze • Różne Najważniejsze preferencje projektu można ustawić w sekcjach Jednostki i Poziomy oraz Wymiarowanie. Usunąć na stałe Dodatki w trakcie działania ArchiCADa. 22 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Inne preferencje projektu zostały omówione w Pomocy ArchiCADa. Aby uzyskać informację o dostępnych Przydatnych narzędziach. Szczegóły. Arkusze oraz Różne w Pomocy ArchiCADa. W lewym górnym rogu okna dialogowego Preferencje Projektu znajduje się rozwijane menu zawierające listę dostępnych kategorii preferencji (można także otworzyć daną kategorię bezpośrednio z menu hierarchicznego. które mają być automatycznie ładowane przy uruchamianiu ArchiCADa. • • • Szczegóły. Wybrać te Dodatki.

Standardy Wymiarowania to zestawy jednostek które można wprowadzać do projektu za pomocą jednego kliknięcia myszy. Jest to przydatne w przypadku pracy nad kilkoma projektami o różnej skali dokładności (np. Gdy Projekt zostanie otworzony na innym komputerze. 23 .). lub przy projektach. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. Pracując na przykład w oparciu o standard milimetrowy. zmieniając jednostkę dla Drzwi/Okien na centymetry. uzyskać wymiarowania Drzwi i Okien w centymetrach. zobacz Jednostki i poziomy i Preferencje w Pomocy ArchiCADa. Wybrane w tym miejscu jednostki stanowią Preferencje Projektu: właściwe dla danego projektu. wszystkie ustawienia będą zachowane. detale konstrukcyjne. Uwaga: To okno dialogowe umożliwia określenie różnych jednostek miary długości do edycji elementów Teczki arkuszy (Jednostka dla Arkusza) oraz elementów Modeli (Jednostka dla Modelu). można. Każdemu projektowi może być przypisany własny Standard Wymiarowania. a także zdefiniowanie Poziomów Odniesienia służących określaniu wzniesienia elementów. Uwaga: Jednostki długości dla Wymiarowania są ustawiane w innym oknie dialogowym (menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie). które są wykonywane w jednym kraju. należy użyć okno wyskakujące Wymiary w palecie Opcji podręcznych.Konfiguracja Wymiarowanie W celu zdefiniowania jednostek wymiarowania dla otwartego projektu. które są zapisywana wraz z nim. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. zobacz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. czy kąta. przejdź do okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. plany zagospodarowania. Opcje w tym oknie pozwalają na wybranie jednostek miary dla projektu. takich jak jednostka długości. itd. Możliwe jest jednak indywidualne dostosowywanie poszczególnych jednostek do potrzeb projektu. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. a realizowane w innym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie.

odzwierciedlający wydruk w tej skali. które okno jest aktywne. 24 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Standardy Wymiarowania zdefiniowane w tym miejscu są zapamiętywane wraz z Projektem. Nazwa danego okna wyświetlana jest w jego nagłówku. Możesz wybrać standardową skalę z rozwijanej listy lub wpisać własną.) Dla każdego okna można ustawić inną skalę. Aby zmienić standard w pojedynczym widoku. Po ustawieniu skali Projektu pojawi się obraz. wybierz Widok > Powiększenie > Wielkość naturalna (lub dwukrotnie kliknij przycisk powiększenia) po określeniu skali. Standardy wymiarowania definiowane w tym oknie będą odnosić się do całego projektu. Szczegóły. otwórz okno Ustawień widoku i wybierz odpowiedni standard wymiarowania. kliknij przycisk "Dodaj". (Nazwa polecenia może się różnic w zależności od tego. patrz Paleta Opcji Podręcznych w Pomocy ArchiCADa. wybierz polecenie Dokument > Skala rzutu.Konfiguracja Nazwa Standardu zostanie teraz zamieniona na “Użytkownika. Skale standardowe wyświetlane są w systemie metrycznym lub imperialnym.” Aby zachować zmodyfikowany Standard. Ustawienie skali aktywnego okna jest również możliwe poprzez rozwijane menu w palecie Opcje Podręczne. na górze okna dialogowego. Skala Aby ustawić skalę aktywnego okna. Aby aktualne powiększenie odpowiadało ustalonej skali. zależnie od jednostki długości wybranej w oknie dialogowym z menu Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy.

Tę cechę można określić dla każdego rodzaju linii lub wzorku wypełnienia w oknach dialogowych Typy linii oraz Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Parametry elementów). by dostosowywały się do aktualnej skali: symbol będzie zmieniał się w zależności od aktualnej skali. za pomocą opcji Skala w Ustawieniach widoku. Elementy Nieskalowalne są wyświetlane na ekranie i drukowane w rozmiarze niezależnym od skali Projektu. wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak Ściany. 25 . które nie mają odpowiednika w rzeczywistości. Można również wybrać. Skalowalne lub nieskalowalne: Bloki tekstowe utworzone za pomocą narzędzia tekst. Ustaw osobną skalę drukowania dla dokumentów 2D Okna dialogowe Drukuj i Plotuj programu ArchiCAd (Plik> Drukuj i Plik > Plotuj) umożliwiają określenie własnej skali drukowania przy każdym drukowaniu lub plotowaniu pracy z Rzutu piętra lub innego okna 2D. jednak można dostosować Skalę rysunku w Parametrach rysunku. itd. można zapisywać kilka widoków w różnych skalach do różnych celów. Elementy Skalowalne są skalowane odpowiednio do modelu po każdej zmianie skali projektu. Domyślnie. można określić bezwzględny wymiar w punktach lub milimetrach. w miarę dopracowywania projektu będziesz zmieniał skalę. takich jak wymiarowanie. Symbol 2D niektórych Obiektów GDL (np. Elementy Skalowalne to m. Zobacz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Zmiana skali rysunku nie wpływa na skalę obiektów zawartych w rysunku. Elementy Skalowalne i Nieskalowalne Elementy ArchiCADa można podzielić na dwie grupy ze względu na ich wyświetlanie w różnych skalach. Skala projektu Rysunki utworzone na podstawie widoku ArchiCADa mają Skalę rysunku. Stropy. Naturalnie. wektorowe oraz rodzaje wypełnienia obrazu można określić jako nieskalowalne (Niezależne od skali/rozmiar papieru) lub skalowalne (Skaluj z rzutem/rozmiar modelu). kreskowane oraz z liniami symbolowymi. Dla elementów. czy program ma zmniejszyć czy powiększyć tekst i znaczniki w miarę zmian skali drukowania czy zachować je w stałym rozmiarze (formacie papieru). patrz Drukuj dokument 2D oraz Plotuj dokument 2D w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. schodów) można ustawić tak.Konfiguracja Wielkość naturalna odpowiada 100% wartości skali. czy strzałki wskaźników. lub w oknie dialogowym Ustawień tekstu dla Bloków tekstowych. Skala rysunku jest taka sama co Skala oryginału (skala widoku źródłowego rysunku). Jest to proces analogiczny z graficzną zmianą wielkości rysunku. patrz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. Obiekty.in. Szczegóły. Ustawianie Różnej Skali dla Każdego Widoku Zachowanie Widoku spowoduje zapamiętanie ustawionej dla niego skali.

W oknach rozwijanych menu widać to. Na przykład. Chociaż projekt ArchiCADa posiada tylko jeden zestaw ustawień Warstw. Każdy projekt ArchiCADa posiada jeden Zestaw Warstw dostępny w menu Opcje >Atrybuty Elementów > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). Warstwy O Warstwach Warstwy służą do logicznego grupowania elementów. jakiego typu okno ArchiCADa jest aktywne . Grupy obiektów i elementów takich jak wymiary.Konfiguracja Atrybuty Atrybuty ArchiCADa to zestawy parametrów. które można zastosowywać do wielu elementów projektu podczas ich tworzenia. które wykorzystuje się w projekcie. Na przykład. będą zatem dostępne nawet na innym komputerze. zostały omówione gdzie indziej: Podstawowe pojęcia na stronie 554. Dla większości użytkowników zestawy te są wystarczające w pracy projektowej. widoczność oraz blokowanie poszczególnych Warstw odbywa się niezależnie dla Widoków Modelu i dla Arkuszy. Rodzaje Linii i Materiały są Atrybutami. Atrybuty zachowywane są wewnątrz projektu. Pasek tytułu okna dialogowego Ustawień Warstw informuje. Element może należeć tylko do jednej Warstwy jednocześnie. Atrybuty są dostępne w odpowiednich oknach dialogowych: na przykład określając parametry Ściany. Ctrl+L). że te same Warstwy są dostępne na różnych kondygnacjach i we wszystkich oknach. w razie potrzeby. Użytkownik może dowolnie dostosowywać istniejące atrybuty do własnych potrzeb lub tworzyć nowe. Ustawienia (stan wyświetlania. Aby otworzyć i. blokowanie. również dostępne za pośrednictwem polecenia Opcje > Atrybuty Elementów. meble. grupa przecięcia warstwy) można określać dla każdej z Warstw indywidualnie. edytować zestawy Atrybutów. co zdefiniowano w Atrybutach elementów w Opcjach. jak również w Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). użyj poleceń z menu Opcje > Atrybuty Elementów: Inne trzy rodzaje Atrybutów. symbole elektryczne i inne są umieszczane na poszczególnych Warstwach. tryby i parametry widoku 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 26 . możesz narysować nowy rodzaj linii lub zmodyfikować istniejący materiał zmieniając jego wygląd. dobierasz odpowiednie Wypełnienia i Rodzaje linii zebrane w zestawach dostępnych w rozwijanym menu. Warstwy są Atrybutami globalnymi co oznacza. Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. ArchiCAD posiada domyślny zestaw atrybutów.Widok Modelu czy Teczka arkuszy.

• Przełącznik Pokaż/Ukryj przełącza widoczność wszystkich warstw.Konfiguracja Zobacz Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy na stronie 30. • Przełącznik Zablokuj/Odblokuj przełącza blokowanie warstw. podczas gdy polecenie Ukryj/zablokuj pozostałe warstwy działa tak samo dla warstw elementów. wszystkie przypisane do niej elementy nie będą wyświetlane w żadnym oknie. Belka). Warstwy można usuwać. W przypadku uszkodzenia pliku elementy. Elementy przypisane do zablokowanej Warstwy nie mogą być edytowane . Aby zmienić stan wyświetlania należy w oknie Ustawień Warstw. aby Zablokować elementy i uchronić je przed przypadkową modyfikacją W oknie dialogowym Ustawień Warstw kliknij ikonę Kłódki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 27 . patrz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. Wybierz polecenie z menu Okna > Palety > Przełącznik warstw. zostaną przeniesione do Warstwy ArchiCADa Użyj Warstw. Każdemu narzędziu przypisana jest domyślna Warstwa. bez potrzeby otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. że chcemy dokonać edycji dachu na Rzucie piętra: Użyj Warstw. ukryta bądź zablokowana. Jeżeli Warstwa jest ukryta. Przełącznik warstw Polecenia znajdujące się w tej palecie umożliwiają szybką zmianę stanu Warstw w projekcie. które nie są zaznaczone. ArchiCAD posiada domyślny Zestaw Warstw. Więcej szczegółów. aby Schować/Pokazać elementy. zatem element wstawiony przy pomocy danego narzędzia. Słup. które mogłyby zostać utracone z powodu błędów definicji Warstw. Tylko Warstwa ArchiCADa nie może zostać usunięta. w takim przypadku usunięte zostaną wszystkie znajdujące się na niej elementy. kliknąć ikonę oka przy wybranej Warstwie. Uwzględniane jest zarówno bezpośrednie zaznaczenie jak i przy pomocy narzędzia Obszar zaznaczenia. kliknij ikonę cieniowanej bryły przy wybranej Warstwie. 10 kroków). ponieważ projekt ArchiCADa musi zawierać przynajmniej jedną Warstwę. załóżmy. • Polecenie Odwołaj czynności Przełącznika warstw odwołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. aby zmienić stan blokowania wybranych Warstw. Użyj Warstw. jest automatycznie umieszczany w przypisanej Warstwie (np. • Polecenie Przywołaj czynności Przełącznika warstw przywołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. aby włączyć Wyświetlanie elementów w 3D w trybie Szkieletu. Na przykład. 10 kroków). Ustawienie tego parametru jest niezależne od bieżącego trybu wyświetlania wybranego w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. • Polecenia Ukryj/zablokuj/odblokuj zaznaczone warstwy przełącza blokowanie warstw dla aktualnie zaznaczonych elementów.pozwala to zapobiec niepożądanym zmianom. Zewnętrzne Ściana. W celu przełączenia trybu wyświetlania w 3D.

aby ponownie wyświetlić ukryte warstwy. aby je tymczasowo ukryć. 28 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Konfiguracja Nie potrzebne będą znaczniki Przekroju ani Elewacji. Zobacz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. Na liście Kombinacji bieżąca Kombinacja wyróżniona jest znaczkiem.. ArchiCAD domyślnie posiada kilka zdefiniowanych Kombinacji Warstw. niepotrzebne znaczniki i linie będą ukryte. należy kliknąć przycisk Odwołaj przełącznik warstw. a następnie kliknąć polecenie Ukryj zaznaczone warstwy. Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . Po zakończeniu pracy nad dachem. Wszystkie znaczniki Przekroju i Elewacji zostaną znów wyświetlone. należy zaznaczyć wszystkie znaczniki Przekroju/Elewacji. zestawy ustawień Warstw mogą być zapamiętywane w postaci Kombinacji Warstw w oknie dialogowym Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu) ... Aby usprawnić proces zmiany stanu wyświetlania i blokowania Warstw. Teraz..

które należą do tej samej Grupy Przecięć Warstw. Taka Kombinacja może być przydatna w czasie pracy w 2D. można określić kombinację warstw “Pokaż wszystkie. pokazanie detalu nie połączonych struktur warstwowych ścian. Na przykład. Tylko elementy należące do Warstw o tym samym numerze Grupy będą się przecinać na Rzucie oraz w Oknie 3D. tak więc przecinające się elementy zostaną połączone zgodnie z podstawowymi zasadami ArchiCADa. Na przykład: Warstwy ścian posiadają ten sam numer Grupy Przecięć: Aby zmienić aktywną Kombinację Warstw użyj rozwijanej listy w palecie Opcji podręcznych lub menu hierarchicznego Dokument > Warstwy. które należą do różnych Grup Przecięć nie zostaną połączone. zapobiegając nieumyślnym modyfikacjom elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 29 .Konfiguracja Uwaga: Warstwy i Kombinacje warstw są w ArchiCADzie traktowane jako atrybuty. że zostały poprawnie narysowane. Zablokuj elementy 3D”. Elementy przecinające się. Słupów i Belek Innym zastosowaniem Warstw jest przypisywanie elementom ich Grupy Przecięć. W takiej sytuacji należy umieścić przecinające się elementy na różnych Warstwach przypisanych do innych Grup Przecięć. ich Kombinacje warstw również mogą się różnić. widoczne będą wszystkie warstwy. Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian. gdzie wyświetlana jest lista Kombinacji Warstw. Domyślnie wszystkie Warstwy przypisane są do Grupy 1. Ponieważ ustawienia parametrów warstw mogą być inne dla Widoków modelu i dla Teczek arkuszy. Elementy znajdujące się na Warstwach. jednak wszystkie warstwy przypisane do elementów modelu 3D będą zablokowane. Może zaistnieć potrzeba aby elementy nie łączyły się ze sobą np. a zatem nie będzie możliwości ich edycji. zostaną połączone pod warunkiem. Liczby znajdujące się w kolumnie oznaczonej ikoną narożnika w panelu Warstwy (Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw) oznaczają numer Grupy Przecięć elementów przypisanych do danej Warstwy.

Konfiguracja Warstwy ścian posiadają różne numery Grupy Przecięć: Uwaga dotycząca przecięć pomiędzy elementami znajdującymi się na ukrytych warstwach: Elementy przypisane do tej samej Grupy Przecięć będą się przecinać nawet wówczas. Spowoduje to ustawienie domyślnej warstwy wszystkich typów elementów na warstwę aktualnie aktywnego narzędzia (niezależnie od wszelkich zaznaczeń). stan Pokaż/Ukryj lub Zablokuj/Odblokuj) mogą być różne dla Teczki arkuszy i Widoków Modelu. Wyjątek Grupy 0: Elementy znajdujące się w tej samej Grupie 0 (na tej samej lub innych Warstwach) NIE BĘDĄ się przecinać. zamiast korzystać z domyślnego zestawu ArchiCADa. gdy jedna z Warstw jest ukryta. Ważne: Ustawienia Warstw dla Teczki Arkuszy odnoszą się do elementów znajdujących się bezpośrednio na Arkuszach (np. ustawienia poszczególnych Warstw (np. które okno było aktywne w momencie otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. a kolejne elementy niezależnie od typu będą umieszczane na tej Warstwie. iż w elementach przecinających się z ukrytymi warstwami będzie brakowało niektórych krawędzi. Można uniknąć tego efektu ustawiając ukrytej Warstwie inny numer Grupy Przecięć (w oknie dialogowym Ustawień Warstw). Nie wpływają one jednak na zawartość umieszczonych na Arkuszach Rysunków. Linii. bowiem ich parametry ustawione zostały w oknach odpowiadających im Widoków. Wybierz polecenie Dokument > Warstwy > Dodatki warstw > Warstwa aktywna z menu. Konfiguracja parametrów wyświetlana w oknie Ustawień Warstw (zarówno Teczki Arkuszy jak i Widoków modelu). Bloków Tekstowych czy Rysunków traktowanych jako całość). W związku z tym może się zdarzyć. Nazwa polecenia oraz tytuł okna dialogowego będzie uzależniona od typu aktywnego okna (Widok Modelu lub Arkusz) Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada) Użytkownicy. Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy Pomimo. We wszystkich oknach dialogowych Ustawień Narzędzi będzie wykorzystywana ta sama definicja domyślnej Warstwy. mogą skorzystać z polecenia Warstwa Aktywna i umieszczać wszystkie elementy na jednej Warstwie. a następnie w wyświetlonej palecie zaznacz opcję Jedna aktywna Warstwa dla wszystkich typów elementów. zależy od tego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 30 . iż każdy Projekt ArchiCADa może posiadać tylko jeden Zestaw Warstw. którzy wolą metodę pracy praktykowaną w AutoCADzie.

patrz Okno dialogowe Rodzajów Linii w Pomocy ArchiCADa. Zostanie przywrócony ostatni ręcznie definiowany zestaw Warstw. Wyświetlanie grubości linii Domyślnie. Pozostałe linie będą miały grubość jak przy trybie Bardzo cienkie. Jeżeli zachodzi potrzeba powrotu do poprzedniego stanu Warstw. Przykładowo definiując ustawienia reprezentacji 2D dla Słupa możemy określić Rodzaj Linii dla rdzenia. Dostępne parametry wypełnień Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 31 .Konfiguracja To ustawienie może być zmienione indywidualnie dla każdego zaznaczonego elementu. w zależności od jego typu. Szczegóły. Rodzaje Linii dostępne w oknach ustawień narzędzi to Atrybuty. W oknie tym można zmodyfikować domyślne Rodzaje Linii (ciągłe. przypisać różne Rodzaje Linii. Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Wypełnienia aby zdefiniować i/lub edytować rodzaje wypełnień i wzorków oraz aby przypisać je do poszczególnych kategorii. spowoduje to pogrubienie wszystkich linii przekrojowych do dwóch pikseli bez względu na grubość przypisanego Pióra. zobacz Wypełnienia na stronie 396. linii pozawidokowych. czy linii osi. Alternatywą dla grubości Cienkiej linii jest wyświetlenie Prawdziwej grubości linii dla każdego pióra: w menu Widok> Opcje wyświetlania wybierz Prawdziwą grubości linii. Rodzaje linii Korzystając z okna dialogowego ustawień narzędzia każdemu elementowi konstrukcyjnemu ArchiCADa można. przerywane. Zobacz także Opcje wyświetlania w Pomocy ArchiCADa. Ponadto możesz włączyć opcję Pogrubione linie przekroju (menu Widok > Opcje Wyświetlania). Więcej szczegółów na temat używania Wypełnień. wszystkie linie wyświetlane są w trybie Bardzo cienkie i mają grubość jednego piksela. kropkowane) oraz zdefiniować własne Rodzaje Linii. należy w palecie Warstwa Aktywna kliknąć przycisk Indywidualnie ustawione warstwy. Każda grubość pióra linii (w zależności od jej wartości zdefiniowanej w oknie dialogowym Pióra i Kolory) będzie wyświetlana zgodnie z rzeczywistością. Rodzaje wypełnienia Rodzaje wypełnienia służą do określania wyglądu wszelkich wypełnień zastosowanych do elementów konstrukcyjnych. które definiuje się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Linii.

są to między innymi skala. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 32 . Stropów i Dachów zawiera zestaw zapamiętanych Struktur Warstwowych. 75%).” Te trzy wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. Uwaga: Struktury Warstwowe mogą być dostępne dla wybranych rodzajów elementów: Ścian. Trzy wypełnienia. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. W razie potrzeby dostępność Struktur Warstwowych można zmodyfikować w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. Więcej szczegółów. ponieważ pierwszy plan jest ustawiony na zero.Konfiguracja 100% wypełnienia 100% wypełnienia obejmuje: • wypełnienie Tła (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Puste): Widać jedynie tło. dostępność oraz związany wzorek punktowy. kąt. • Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom. patrz Panel Wyświetlania wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Z tego powodu 'Wypełnienia przekrojowe" Struktury dostępne dla Ściany mogą nie być dostępne dla Dachu. dla których skonfigurowano Przezroczystość pierwszego planu (25%. Struktury warstwowe Ściany. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazów to jedynie wypełnienia wieloboków. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Stropom i Dachom 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego typu elementu • 2) Z panelu Rzutu piętra i przekroju otwórz listę rozwijaną “Struktura” i kliknij “Wypełnienia przekrojowe. jak również jednolitych wypełnień). ponieważ zasłania on tło. zatem dostępne są tylko z okna wyskakującego Narzędzia wypełnienia. 50%. Do elementów konstrukcyjnych można przypisywać Wypełnienie symbolami. Stropów i/lub Dachów. Rozwijana lista "Wypełnienie Przekrojowe" Ścian. wypełnienie Pierwszego planu (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Pełne): Widać jedynie pierwszy plan. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. Niektóre właściwości wzorków wektorowych można zmieniać. rozłożenie. czy Stropu. W oknach 2D do elementów konstrukcyjnych można przypisać Wypełnienie wektorowe. Stropy i Dachy mogą być definiowane jako Struktury Warstwowe. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do materiałów wyświetlanych w oknach 3D.

Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. Jednak.Konfiguracja Więcej szczegółów. Pola Rdzeń/Wykończenie są dostępne w panelu Modyfikuj warstwy i linie w Strukturach warstwowych. dachów): warstwy można określić jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. W przypadku elementów warstw (ścian.” Wszystkie warstwy stanowiące zasadniczą konstrukcję są rdzeniem struktury i odgrywają zasadniczą rolę przy łączeniu ścian ze słupami. 3) Wybierz Strukturę Warstwową. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. który konfigurowany jest oddzielnie. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. Dla dowolnej warstwy wybranej w tym panelu. a obrys struktury warstwowej to “linia obrysu. możesz również wybrać opcję Rdzeń lub Wykończenie w panelu Modyfikuj zaznaczony element. warstwy oddzielone są “liniami rozdzielającymi”. Warstwy zdefiniowane jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” będą również miały wpływ na widoki Częściowego wyświetlania struktury. Zobacz Wyświetlanie Struktury na stronie 385.” Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 33 . Ta Struktura zostanie przypisana zaznaczonym elementom. patrz Okno dialogowe Struktury Warstwowe w Pomocy ArchiCADa. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. Komponenty struktur warstwowych Arkusze elementów warstwowych są zwane po prostu warstwami. status Rdzenia warstwy ściany lub Wykończenia nie ma związku z priorytetem przy przecięciu 2D. stropów.” jednak muszą one przylegać do siebie. Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych Dostosowywanie parametrów istniejących Struktur Warstwowych oraz tworzenie nowych Struktur odbywa się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. Zobacz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem.

cechują się określonym kolorem i grubością linii.) Wybierz zestaw piór z listy “Dostępny zestaw piór” i kliknij OK. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. przypisanie pióra linii przekrojowych dla stropu na następującym rysunku: Stosowanie Zestawów Piór Aby wybrać i zastosować Zestaw Piór należy użyć jednego z poleceń w menu: Opcje > Atrybuty Elementów > Pióra i Kolory lub Dokument > Zestawy Piór > Pióra i Kolory. Pióra i kolory/Zestawy Piór Pióra symulują narzędzia do rysowania. Szczegóły. że element ten będzie wyświetlany w kolorze i grubości określonych dla pióra. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Aktualnie określone opcje wyświetlania (Pogrubione linie przekroju. jakiego typu okno jest aktywne. patrz Opcje wyświetlania na stronie 384. Domyślnie. Szybka zmiana zestawu piór z danego widoku modelu możliwa jest poprzez okno wyskakujące Wymiary w polecenie Opcji podręcznych.zewnętrzny rdzeń . Pióra są przypisywane elementom ArchiCADa w oknach dialogowych Ustawień danego narzędzia.ma kształt trapezu.Konfiguracja Rysując ścianę trapezową z wypełnieniem warstwy.np. jedynie grubość zewnętrznej warstwy Rdzenia odzwierciedla trapezowy kształt ściany. dwie warstwy zostały określone jako Rdzeń. Prawdziwa grubość Linii) mogą mieć wpływ na sposób wyświetlenia linii na ekranie. lecz można określić również inne warstwy (w kolumnie rdzeń listy komponentów) jako rdzeń. jednak jedynie warstwa konstrukcyjna Izolacji . Aby do elementu przypisać pióro. Na poniższym rysunku. należy otworzyć okno rozwijane koloru pióra (w oknie ustawień elementu lub w palecie Info zaznaczonego elementu) i wybrać żądane pióro dla danego Stosowanie oddzielnego Zestawu Piór dla Teczki Arkuszy Możesz użyć oddzielnych Zestawów Piór dla Widoków Modelu i dla Teczki Arkuszy: Okno dialogowe może mieć nazwę "Pióra i kolory (Widok Modelu/Teczka arkuszy)" w zależności od tego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 34 . warstwa konstrukcyjna jest najgrubsza. Przypisanie pióra do elementu (lub części elementu) oznacza. Każde pióro ma swój kolor oraz grubość. elementu lub jednego z jego komponentów . (Oba polecenia otwierają to samo okno dialogowe. Szczegóły.

Modyfikowanie Zestawów Piór Domyślne Zestawy Piór ArchiCADa oparte są o powszechne standardy pracy na projektem. Dokument 3D oraz okna Przekroju/Elewacji/RŚ/Obszaru 2D mogą wymagać przebudowania widoku. Stosowanie Zestawów Piór dla Rysunków Widok Modelu wstawiony na Arkusz staje się Rysunkiem. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. Zobacz także Zestaw Piór w Pomocy ArchiCADa. Możesz jednak zmienić ten Zestaw Piór w panelu Właściwości okna Ustawień Rysunku: z rozwijanej listy wybierz dowolny Zestaw Piór dla danego Rysunku. czy elementy Szablonów Arkusza). Istnieje jednak możliwość modyfikowania każdego Zestawu. Domyślnie Rysunek wstawiony do Teczki Arkuszy korzysta z własnego Zestawu Piór (tego samego który był przypisany jego Widokowi Źródłowemu). Oczywiście. Można także zmienić Zestaw Piór Widoku Źródłowego w jego oknie ustawień. opisów. grubości i kolorów Piór za pomocą opcji Zmień kolor w oknie dialogowym Pióra i kolory.Konfiguracja Z ustawień wprowadzonych w oknie Pióra i Kolory (Teczka Arkuszy) korzystają tylko elementy na Arkuszach (takie jak Autoteksty. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 35 . kolory wszystkich elementów na Rzucie zostaną natychmiast zaktualizowane.takich jak DWG/DXF/PDF znajdujących się w Narzędziu Rysunek programu ArchiCAD .można im przypisać zestawy piór w ten sam sposób lub w oknie dialogowym Parametry rysunku. nie korzystają z nich wstawione Rysunki. rysunki mają źródło w plikach zewnętrznych . Numery piór pozostaną te same nawet po zmianie zestawu piór. Zobacz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. Szczegóły. Po zmianie koloru lub przełączeniu Zestawu piór. Okno 3D.

Jednakże. które również byłyby nieczytelne przy danym kolorze tła zostaną automatycznie zmienione na podobne. Przy białym tle. Przypisanie pióra do elementu w rzeczywistości polega na przypisaniu mu odpowiedniego numeru pióra. natomiast zmieniają się przyporządkowane do tych numerów kolory i grubości piór zgodnie z konfiguracją nowego zestawu.” Uwaga: W zależności od lokalizacji Twojego ArchiCADa domyślne zestawy piór oraz numery mogą się różnić.gdy potrzebujesz dokumentację projektu do zatwierdzenia. czarne pióra będą wyświetlane na ekranie jako białe. Aby ułatwić użytkownikom to zadanie ArchiCAD ma przygotowane kilka domyślnych zestawów piór. (Ta opcja jest przydatna. które można przenosić pomiędzy poszczególnymi projektami ArchiCAD za pomocą strony zakładki Zestawu piór w Menedżerze atrybutów (Opcje > Atrybuty elementy > Menedżer atrybutów). różniących się kolorami i/lub grubościami piór w zależności od skali lub przeznaczenia. Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu Jeżeli wartość jasności koloru tła jest niższa od progu. drukowane kolory piór zostaną będą zgodne z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. czyli tło jest odpowiednio ciemne.Konfiguracja Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów Zestawy piór to atrybuty.by przygotować Arkusze dla podwykonawców. Dzięki temu możesz przełączać całe zestawy piór jednym kliknięciem: do wyboru masz zestaw "Architektoniczny" .) 36 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . konfiguracja każdego Zestawu Piór może być kopiowana do innych projektów w Menedżerze Atrybutów (zakładka "Pióra i Kolory”). Gdy zmieniasz zestaw piór w danym projekcie. jeżeli używasz ciemnego. podczas drukowania kolory piór zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. następnie możesz przełączyć go na "Elementy elektryczne" . Aby zablokować automatyczne dopasowanie kolorów. Pióra o kolorach innych niż czarne. lub czarnego tła imitującego środowisko pracy AutoCADa. lecz bardziej czytelne. Zestawy Piór dla różnych zastosowań Architekci bardzo często potrzebują przygotować kilka wersji projektu. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji. Na przykład. Analogicznie. wyłącz opcję Automatyczne dostosowanie widoczności koloru piór dla widoków modelu w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. numery piór przypisane poszczególnym elementom pozostają takie same. do linii przekrojowych stropów domyślnie przypisane jest pióro numer 29 opisane jako “Stropy Przekroje struktury. W ArchiCADzie domyślnie przypisane numery piór odpowiadają funkcji danego komponentu. pióra w tym kolorze zostaną dla uczytelnienia zmienione na jasno szare.

Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. lub z dowolnej innej lokalizacji. W oknie Parametrów materiałów można wybrać kreskowanie wektorowe dla dowolnego materiału poprzez wybranie jednego z wypełnień wektorowych zdefiniowanych w projekcie. zobacz http://www. Ponieważ każdy numer pióra posiada własną definicję funkcji. Tekstury są przyporządkowywane i modyfikowane w panelu Tekstura okna dialogowego Parametry Materiału. Tekstury to obrazki przypisywane Materiałom w celu nadania im realistycznego wyglądu. patrz Procedury 3D na stronie 181. Właściwości Materiałów definiuje się w oknie Ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Szczegóły. Zobacz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. (lub po prostu używanie piór domyślnie przypisanych elementom.) Możesz pobrać dodatkowe tekstury z biblioteki ArchiCADa. W skład właściwości Materiałów wchodzi kolor. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. 2) W panelu Model wybierz Materiały dla wierzchołka. Ustawione tutaj Materiały można przypisywać elementom Projektu korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w oknach dialogowych ustawień narzędzi (w panelu Model). w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. 3) W celu zastosowania danego Materiału. poszczególnym jego elementom można przypisać Materiały. (Aby zastosować jednakowy Materiał dla 37 . dołu i bocznych powierzchni elementu w oknie 3D. Zobacz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. Kreskowanie wektorowe to wzór wypełnienia stosowany dla Materiałów.archicadwiki. tekstura oraz efekty świetlne. dokumentów 3D oraz w oknie Renderingu. Materiały mogą być wyświetlane w Oknie 3D. zaleca się zwracanie uwagi na tę definicję przypisując pióro do elementu. Domyślnie wiele materiałów ArchiCADa ma przyporządkowane tekstury (materiały te opatrzone są ikoną tekstury.Konfiguracja Więcej szczegółów na temat Zestawów Piór w ArchiCADzie. o czym informują odnośne ikony. w tym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przypisywanie Materiałów Elementom Konstrukcyjnym 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego elementu. zapewnia bezproblemowe przełączanie pomiędzy zestawami piór. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. Przykładowo. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. wybierz go z rozwijanej listy.) Konsekwentne przypisywanie numerów piór zgodnie z funkcją elementów. zgodnie z przeznaczeniem przygotowywanej dokumentacji materiale wykorzystano zarówno Kreskowanie wektorowe oraz teksturę: Materiały O Materiałach Dla realistycznej prezentacji Projektu.com/Pen_Sets. Niektóre Materiały posiadają przypisane Kreskowanie Wektorowe lub Teksturę.

Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. tym celu należy skorzystać z rozwijanego menu wyboru materiału znajdującego się w panelu Model. Aby wyświetlić kreskowanie wektorowe oraz tekstury. Szczegóły. w sekcji Reprezentacja 3D. patrz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Służą temu odpowiednie opcje (przezroczystość. należy je rozłączyć poprzez ponowne kliknięcie łańcucha.) 3) W oknie dialogowym Ustawień Wizualizacji można określić jak materiały będą wyglądały w ostatecznej Wizualizacji. Można również tworzyć nowe definicje materiałów. Dopasowanie Tekstury w 3D Proponowany system pracy z Materiałami 1) Najwygodniejszą metodą jest używanie domyślnego zestawu materiałów. Polecenia te są aktywne tylko podczas pracy w Oknie 3D gdy zaznaczone są elementy. zmiana materiału dla jednej powierzchni spowoduje zmianę materiału dla wszystkich powierzchni. Aby skonfigurować materiał dla każdej powierzchni oddzielnie. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. Uwaga: Kliknięcie ikony Łańcucha (“Łącz materiały”) w tym lub innym oknie ustawień elementów spowoduje połączenie grupy materiałów znajdujących się obok ikony łańcucha: każda z połączonych powierzchni będzie wykorzystywała jeden materiał.Konfiguracja wszystkich powierzchni elementu. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły dotyczące tych opcji. (Dla obiektów Zakończeń ścian materiał określa się w panelu Parametry. Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D W Oknie 3D może być wyświetlany kolor materiału. kreskowanie wektorowe.) Szczegóły. patrz Dopasuj teksturę w 3D w Pomocy ArchiCADa. tło.(Tę drogę zalecamy bardziej zaawansowanym użytkownikom programu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) W oknie dialogowym Ustawień narzędzia każdemu 38 elementowi konstrukcyjnemu można przypisać materiał. którym przypisane zostały Materiały zawierające teksturę (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). należy aktywować odpowiednie opcje w oknie Widok > Tryby i Parametry widoku 3D > Parametry okna widoku 3D. Szczegóły. etc. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D.) Uwaga: Geometria ściany oraz kierunek linii odniesienia wpływają na przypisanie materiałów dla każdej powierzchni ściany. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D.) Ustalenie początku oraz kierunku tekstur przypisanych do elementów konstrukcyjnych. W . efekty. patrz Procedury 3D na stronie 181. może być dokonane dzięki poleceniom z menu Projekt > Dopasuj teksturę w 3D. a także ewentualnie przypisana tekstura. kliknij przycisk oznaczony ikoną Łańcucha.

Kolory materiałów oraz kreskowanie wektorowe dostępne są tylko dla nieprzeciętych (widokowych) powierzchni elementów w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. tak jak pokazano na rysunku poniżej. Kolory wyświetlenia będą odzwierciedlały efekty cieniowania. do wyświetlenia przekrojów. kolor każdego będzie jednolity na całej powierzchni. Tekstury 3D są widoczne jedynie podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL (Widok > Tryb widoku 3D > Parametry okna widoku 3D). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 39 . W przeciwieństwie do okna typu Przekroju. 1) Otwórz panel Reprezentacja Modelu okna ustawień Przekroju/Elewacji/RŚ. 3) Zaznacz pole przy opcji “Kreskowanie wektorowe” aby włączyć wyświetlanie kreskowań 3D. tak jak pokazano na poniższym rysunku: • Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie kolorów nie będzie odzwierciedlało kąta padania światła. Użyj panelu Reprezentacji modelu w Ustawieniach dokumentu 3D aby określić sposób wyświetlania materiałów. W celu włączenia wyświetlania kolorów: Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D Dokument 3D posiada własne okno ustawień. Kolory materiałów elementów (Bez cieniowania): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. a jeśli pole Tekstury jest zaznaczone w opcjach OpenGL. Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ można wyświetlać kolory oraz kreskowanie wektorowe Materiałów na nieprzeciętych fragmentach elementów modelu.Konfiguracja Można anulować własne ustawienia dostosowana tekstury dla poszczególnych elementów za pomocą przycisku Resetowanie Tekstury w panelu Model okna ustawień danego elementu. 2) Wybierz “Wypełnij powierzchnie elementów widokowych” i aktywuj jedną z tych dwóch opcji. ustawienia Reprezentacji modelu Dokumentu 3D umożliwiają wybranie materiałów. • Kolory materiałów elementów (Cieniowanie): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. wypełnień dla poszczególnych elementów oraz zacienione lub niezacienione kolory.

W związku z tym modyfikowanie niektórych właściwości Materiałów w oknie dialogowym ustawień Materiałów nie będzie miało wpływu na wygląd Materiałów w Renderingu. patrz Ustawienia shadera LightWorks w Pomocy ArchiCADa. patrz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Wyświetlanie Materiałów w Renderingach Różne procedury renderowania mają różne możliwości odwzorowywania Materiałów. Rodzaje wypełnień. wybierz tę procedurę z rozwijanej listy i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. Szczegóły. Profile. Jeżeli planujesz tworzyć Renderingi za pomocą procedury LightWorks. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Materiały. nadpisywać) atrybuty (Warstwy. Dzięki temu w oknie dialogowym ustawień Materiałów będą wyświetlane tylko te opcja. które mają wpływ na generowane Renderingi. Kreskowanie wektorowe oraz opcje Przezroczystości dla Dokumentu 3D są właściwe dla Dokumentu 3D i nie są połączone z tymi samymi opcjami określonymi dla okna 3D. Menedżer atrybutów Polecenie Menedżer Atrybutów (Opcje > Atrybuty Elementów > Menedżer Atrybutów) pozwala kopiować (dodawać. patrz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. Po wybraniu opcji Menedżer Atrybutów pojawi się następujące okno dialogowe (pojawienie się okna może trochę potrwać. Ogólny wygląd Renderingu określają parametry ustawiane w oknie dialogowym Ustawień Renderingu. Pozwala także powielać. Tworzenie i Modyfikacja Materiałów Materiały mogą być tworzone i modyfikowane w oknie ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Struktury warstwowe. które odnoszą się do wszystkich materiałów w generowanym obrazku. Kategorie stref oraz Miasta) pomiędzy dwoma otwartymi plikami. Szczegóły. ponieważ zawiera ono wszystkie atrybuty projektu): Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 40 . Szczegóły. Jedynym panelem w oknie ustawień Materiałów koniecznym do określenia wszystkich właściwości będzie teraz panel o nazwie Ustawienia shadera LightWorks. Pióra i kolory. wybierz odpowiednią procedurę renderingu z rozwijanej listy "Utwórz podgląd z użyciem:" i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. lub usuwać atrybuty w jednym z dwóch plików. Szczegóły. Przypisywanie Materiałom Tekstur Aby danemu Materiałowi przypisać teksturę użyj panelu Tekstura w oknie dialogowym ustawień Materiałów.Konfiguracja W Renderingu wyświetlane są wszystkie cechy charakterystyczne materiałów z wyjątkiem kreskowania wektorowego. Zestawy Piór. Kombinacje warstw. Rodzaje linii. patrz Okno Ustawień Materiałów w Pomocy ArchiCADa. Aby uniknąć zbędnej pracy. Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych W celu przypisania Materiałowi Kreskowania 3D użyj panelu Wektorowe wzorki 3D w oknie ustawień Materiałów.

Parametry użytkownika Obiektów GDL Niektóre skrypty obiektów GDL zawierają parametry użytkownika. Po załadowaniu takich obiektów do projektu. które pozwalają na umieszczanie wielu kopii danego obiektu w projekcie ArchiCADa. Można je wstawić do projektu • używając jednego ze specjalnych narzędzi programu ArchiCAD (Obiekt. parametry zostaną połączone z parametrami projektowymi ArchiCADa. Drzwi.Wypełnienia i Rodzaje linii zostaną połączone w projekcie ArchiCAD. Parametry te można skonfigurować w ramach indywidualnych skryptów obiektów lub w skrypcie MASTER_GDL. po załadowaniu biblioteki zawierającej skrypt MASTER_GDL. które można dołączać do innych elementów biblioteki lub całego projektu. Okna. lub do których odwołują się różne elementy konstrukcyjne. elementy RoofMakera i TrussMakera) • lub jedynie użyć jako odniesienia dla innych elementów (makra. metryki stref. Akcesorium Przegrody Strukturalnej lub Łącznika) • automatycznie poprzez określone polecenia lub dodatki (znaczniki. Jeśli skrypty elementów bibliotecznych zawierają definicję parametru. Elementy biblioteczne są zwykle rozmieszczane hierarchiczne w głównym folderze lub katalogu biblioteki. podczas gdy inne pliki zawierają tylko grafikę lub informacje tekstowe.Konfiguracja . parametry użytkownika zostaną automatycznie połączone z zestawem parametrów projektu. etykiety. Lampa. Niektóre typy plików w bibliotece zawierają dane geometryczne. wtedy . z których korzystają narzędzia ArchiCADa. w następujący sposób: • Jeśli skrypt MASTER_GDL zawiera definicję parametru. obiekty właściwości) Zobacz Obiekty Parametryczne na stronie 335. Świetlik.Parametry materiału i tekstury nie zostaną połączone z parametrami projektu ArchiCAD. Atrybuty o tych samych nazwach nie zostaną zastąpione. Biblioteki zawierają elementy biblioteczne zwane także Obiektami GDL (lub Obiektami Parametrycznymi). Zakończenie ściany. Schody. Biblioteki O Bibliotekach Biblioteki ArchiCADa są folderami zawierającymi zewnętrzne pliki. Okno narożne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 41 .

Możliwe jest użycie oddzielnych bibliotek dla poszczególnych zastosowań (na przykład dla projektów domów mieszkalnych bądź budynków przemysłowych). Obiekty wstawione do projektu przy użyciu techniki 'przeciągnij i upuść' nie spowodują dodania elementów do aktywnej biblioteki. Do tego celu służą polecenia Ładuj inny obiekt (okno. patrz Zestawienia i listy na stronie 486.Konfiguracja Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów) w rzeczywistości wstawiasz "instancję" (kopię) zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. które można dołączyć do Materiałów. Tekstury to pliki obrazów. które służą do dostosowywania zawartości i wyglądu kalkulacji ilościowych.) w odpowiednim oknie dialogowym ustawień. aby dodać realizmu generowanym widokom. • • Możliwe jest użycie pojedynczych elementów z bibliotek nieznajdujących się w aktywnym zestawie bibliotek. Każdy z tych plików można otworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt lub można jest utworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i obiekty > Nowy obiekt. Gdy tworzymy nowy projekt korzystając z opcji Użyj ostatnich parametrów Projektu. Jeśli tworzony jest nowy projekt z ustawieniami domyślnymi. Biblioteka zawiera również pliki w różnych formatach. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. Podczas otwierania zachowanego projektu ArchiCAD próbuje załadować biblioteki. ArchiCAD wyszuka domyślną bibliotekę o nazwie „Biblioteka ArchiCADa”. które są wykorzystywane do umieszczania modelu 3D w rzeczywistym otoczeniu. oraz do Okien 3D podczas korzystania z procedury OpenGL. Istnieją także rozmaite biblioteki w zależności od standardów obowiązujących w danym kraju. drzwi itd. aby ograniczyć wielkość swojej biblioteki. • Można wskazać dodatkowe biblioteki dla projektów za pomocą okna dialogowego Menedżer bibliotek. do których odwołują się elementy ArchiCADa: • Szablony list to pliki tekstowe. • Zobacz Przypisywanie Materiałom Tekstur na stronie 40. Obrazki tła to również pliki graficzne. ArchiCAD zachowa (lub będzie próbował odnaleźć) ostatnio używane biblioteki. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 42 . które zostały mu przypisane ostatnim razem. • Możesz także umieszczać inne obiekty w Projekcie metodą Przeciągnij-i-Upuść. Szczegółowy opis.

w hierarchii plików.lcf odnosi się do pliku “Zbioru Obiektów”. projekt zostanie otwarty bez Biblioteki. ArchiCAD spróbuje odszukać biblioteki o tych samych nazwach w folderze lub katalogu projektu. w którym należy wybrać katalog dla biblioteki startowej. Obie znajdują się na serwerze. zostanie ona otwarta i użyta jako biblioteka aktywna. projekt otworzy się z biblioteką. istnieje jednak możliwość utworzenia własnego Pliku Zbioru Obiektów lub rozpakowania jego zawartości poleceniem Plik > Biblioteki i Obiekty > Utwórz/Wypakuj Zbiór obiektów.). Uwaga: Jeżeli klikniesz przycisk Skończone.lcf. program otworzy projekt z odnalezionymi bibliotekami. Szczegóły.Konfiguracja Biblioteka startowa Podczas pierwszego uruchomienia ArchiCAD rozpocznie szukanie Biblioteki o nazwie “Biblioteka ArchiCADa 12. Jeżeli domyślna biblioteka programu znajduje się w tym samym katalogu co ArchiCAD. Jeśli oryginalny zestaw bibliotek zawierał foldery o innych nazwach niż foldery w bieżącym zestawie. Jeżeli zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. projekt zostanie otwarty z użyciem bieżącego zestawu bibliotek. • • Uaktualnienia Biblioteka Firma Graphisoft regularnie aktualizuje własne biblioteki. Będzie w nim można wybrać zestaw bibliotek dla projektu. • Biblioteka ArchiCADa zainstalowana jest na komputerach podłączonych do sieci. • Zasady Zarządzania Bibliotekami Poniższy diagram ilustruje zasadę zarządzania standardową biblioteką ArchiCADa oraz bibliotekami firmowymi. która została wybrana w czasie jego tworzenia. Każdy projekt ma załadowaną osobną bibliotekę. Szczegóły. Aby nie pominąć dostępnych uaktualnień. aktywną biblioteką będzie biblioteka używana we wcześniejszej ostatnio. a użytkownik uruchomił program klikając dwukrotnie jego ikonę. Jeżeli wyszukiwanie powiedzie się. Jeśli projekt jest otwierany w programie ArchiCAD (poprzez polecenie Otwórz.lcf. ewentualnie. biblioteka nie zostanie odnaleziona i zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek umożliwiające odnalezienie potrzebnej biblioteki. bądź użytkownik kliknął dwukrotnie plik projektu w menedżerze plików. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. Pomimo. projekt zostanie otwarty za pomocą jednej z poniższych procedur: • Jeśli aktywny zestaw bibliotek zawiera foldery o identycznych nazwach co oryginalne foldery. zostanie wyświetlony komunikat o dostępnych nowych bibliotekach wraz z opcją ich pobrania i zainstalowania. że przy każdym uruchamianiu ArchiCADa nastąpi sprawdzenie dostępnych uaktualnień i. że Plik Zbioru Obiektów jest pojedynczym plikiem. zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek.” Rozszerzenie . bądź anulować proces jego otwierania. bądź zmodyfikowano jego położenie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 43 .. • Jeśli ArchiCAD był już wcześniej uruchamiany. Domyślna Biblioteka ArchiCADa 12 przechowywana jest w pliku . Wszystkie brakujące elementy biblioteczne zostaną pominięte. patrz Opcje www w Pomocy ArchiCADa. może zawierać wszystkie wykorzystywane w projekcie obiekty (lub tylko odniesienia do ich położenia) jak również struktury folderów. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer bibliotek. w których obiekty się znajdują. • W przypadku gdy zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. bądź zmieniono jego położenie w hierarchii plików. Jeśli oryginalne foldery nie zostaną odnalezione. Funkcja ta powoduje. włącz opcję Sprawdź Uaktualnienia w oknie Opcje > Środowisko pracy > Opcje www.

okna. lampy. które są zapisane na dyskach lokalnych lub dyskach. Podczas uruchamiania program ArchiCAD ładuje ostatnio używaną bibliotekę.Konfiguracja • • Również Biblioteka firmowa skopiowana jest na każdy komputer. które są dostępne poprzez sieć lokalną. w sieci lub w internecie. drzwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 44 .). Menedżer Bibliotek umożliwia dostęp do Bibliotek i pojedynczych Elementów bibliotecznych znajdujących się na dyskach lokalnych. Indywidualne Biblioteki projektów są ładowane podczas otwierania poszczególnych projektów i ciągle aktualizowane. O Menedżerze Bibliotek Biblioteki są dostępne w ArchiCADzie poprzez polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Menedżer bibliotek. tekstury. do których tworzone są odwołania (są to obiekty. Zwykle każdy plik projektu wykorzystuje własną bibliotekę wraz z plikami zewnętrznymi. dane cech itp. Okno dialogowe Menedżera bibliotek jest podzielone na cztery zakładki: • Zakładka Lokalne/LAN (Local Area Network) umożliwia zarządzanie całymi bibliotekami oraz poszczególnymi elementami bibliotecznymi. Podczas projektowania może okazać się konieczne użycie dodatkowych elementów bibliotecznych lub utworzenie własnych bibliotek użytkownika.

ale tylko do użytku lokalnego.com/guid. lecz inne numery GUID nie będą ze sobą kolidowały. ArchiCAD poszuka obiektów o tych samych nazwach. Więcej szczegółów dotyczących działania GUID. Ładowanie bibliotek Po wybraniu żądanych bibliotek i elementów bibliotecznych na poszczególnych zakładkach należy kliknąć przycisk Skończone/Przeładuj w prawym dolnym rogu okna dialogowego Menedżera bibliotek. Aby uniknąć tego typu konfliktu w projekcie. które załadowano podczas pracy w programie ArchiCAD. należy usunąć jeden z dwóch identycznych elementów z biblioteki. Przy pracy z projektami zaleca się stosowanie bibliotek oryginalnie im przypisanych. informujący o postępie procesu ładowania. W przypadku jeśli numery GUID nie są zgodne. które znajdują się na serwerach FTP. • Zakładka Historia zawiera listę wszystkich bibliotek i elementów bibliotecznych. Obiekty te zostaną wymienione w oknie Raportu ładowania biblioteki na liście “Duplikacja nazw”. zobacz http://www. zestawem. aby kontynuować pracę z bieżącym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 45 . które biblioteki są aktualnie używane. • Zakładka WWW pozwala pobierać obiekty GDL z witryn internetowych i dodawać je do bibliotek lokalnych Szczegóły. Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych ArchiCAD korzysta z wewnętrznego systemu identyfikacji służącego do monitorowania historii (utworzenie. Praca będzie mogła być bez przeszkód kontynuowana. Oznacza to. bądź zdefiniować nowy zestaw bibliotek w sposób opisany powyżej. Każdemu elementowi przypisany jest numer identyfikacyjny GUID (Global Unique Identifier) składający się z dwóch zestawów po 36 znaków. modyfikacja. i/lub zmiana nazwy) każdego obiektu bibliotecznego. może definiować zawartość bibliotek. Członkowie zespołu mogą ładować inne biblioteki. dołączony w trybie wyłącznego dostępu do projektu. program przeszuka biblioteki w oparciu o numery identyfikacyjne obiektów (GUID). iż nawet w przypadku jeśli w załadowanych bibliotekach będzie więcej niż jeden obiekt noszący tę samą nazwę. Uwaga: W przypadku Projektu zespołowego tylko Kierownik zespołu. Elementy biblioteczne posiadające identyczne numery GUID.Konfiguracja • Za pomocą zakładki Serwery FTP można dodawać biblioteki i pojedyncze elementy biblioteczne. Dzięki temu obiekty posiadające te same nazwy. Kliknięcie przycisku Stop pozwala przerwać ładowanie bibliotek. Podczas tworzenia nowego projektu można użyć okna dialogowego Menedżera bibliotek do sprawdzenia. a następnie kliknąć przycisk Użyj aktywnych bibliotek. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko stanu. obiekty są dopasowywane w oparciu o ich numer GUID. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. Przy każdym wczytywaniu projektu zawierającego elementy biblioteczne. ArchiCAD dzięki numerowi GUID wybierze właściwy obiekt. Jeżeli używasz nowszych wersji bibliotek. ponieważ zwielokrotnione nazwy nie powodują w tym przypadku konfliktu. zostaną uznane za identyczne i również znajdą się na liście "Duplikacja nazw".ArchiCADwiki.

łącznie z rodzajem linii. • Przy zamknięciu bieżącego projektu i utworzeniu nowego. z której pobierze obiekt. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. program losowo określi lokalizację. patrz Raport ładowania bibliotek w Pomocy ArchiCADa. Innym rozwiązaniem. powoje wyczyszczenie Ulubionych. możliwe jest konstruowanie elementów o tych samych. Więcej szczegółów.) Problem brakujących elementów bibliotecznych zdarza się najczęściej gdy próbuje się otworzyć Projekt na innym komputerze. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 46 . Atrybuty elementu. Szczegóły. grubość i wysokość ściany (ale nie jej długość) Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek Jeżeli po otwarciu Projektu pojawi się Raport ładowania Bibliotek. które ma zastosowanie w obrębie jednego biura. zachowanych parametrach. ustawione ulubione zostaną przechowane i będą mogły zostać wykorzystane w nowym projekcie. Brakujące elementy nie zostaną wyświetlone. np. wybierz Okna > Palety > Ulubione aby ją wyświetlić. nazwę Elementu Wszystkie wymiary dostępne w oknach ustawień dla danego rodzaju elementu. • Przechowywane ustawienia obejmują: • • • Ulubione są przechowywane wraz z plikiem Projektu. jest używanie jednego zestawu bibliotek na bieżąco uaktualnianych na wszystkich komputerach.) Paleta Raport ładowania Bibliotek zawiera nazwy plików elementów bibliotecznych.Konfiguracja Elementy biblioteczne starszych wersji programu niż 7. Można także zachowywać Ulubione w oddzielnym pliku w celu ich użycia w innych projektach. Ulubione są dostępne w dwóch miejscach: • W palecie Ulubione. przy których wczytywaniu występują problemy. zaleca się zachowywanie go w formacie archiwalnym. Zatem identyfikacja elementów będzie się opierać tylko na sprawdzeniu zgodności nazw. Aby być pewnym. wypełnieniem oraz kolorem pióra. (Paleta może zostać wyświetlona poleceniem Okna > Palety > Raport ładowania Bibliotek. Domyślnie paleta ta jest ukryta. Okno otwierane za pomocą tego przycisku zawiera tylko ulubione zachowane dla bieżącego narzędzia. że projekt będzie kompletny po przeniesieniu na inny komputer. Wybranie polecenia Nowy i Zresetuj wszystko. a także materiałem powierzchni W przypadku Elementów bibliotecznych. patrz Projekt Archiwalny na stronie 18. że Biblioteka użyta podczas tworzenia Projektu nie została odnaleziona. Paleta pozostanie widoczna przy przechodzeniu do innych okien.0 nie posiadają numerów GUID. Jeżeli w załadowanych bibliotekach będzie się znajdowało wiele elementów o tych samych nazwach jak obiekt umieszczony w projekcie. będzie to oznaczać. a także informuje o aktualnym stanie procesu pobierania obiektów z internetu. Ulubione O Ulubionych Funkcja Ulubione pozwala na przechowywanie i przywoływanie w dowolnym momencie domyślnych ustawień narzędzi. Poprzez kliknięcie przycisku Ulubione znajdującego się w oknach ustawień wszystkich narzędzi (oprócz Kamery). Po wybraniu elementu z listy ulubionych. w której przechowywane są ustawienia ulubionych dla wszystkich narzędzi.

Możesz: • Wybrać pozycję i kliknąć Zastosuj. w palecie Ulubionych. zaznacz odpowiednie elementy i otwórz ich okno Ustawień. Uwaga: Ulubione są identyfikowane po nazwach. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. Uwaga: Importując Ulubione z innego projektu należy pamiętać. do którego są ładowane. aby załadować zachowane w niej parametry do okna dialogowego bieżącego narzędzia. zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie i będziesz musiał wpisać ją na nowo. Przy nazywaniu Ulubionych występuje także ograniczenie związane z użyciem niektórych znaków. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 47 . aby utworzyć nową pozycję ulubionych. których nazwy występują w projekcie. które z parametrów będą przechowywane dla danego typu narzędzia.Konfiguracja Można przywrócić zachowane ulubione korzystając z polecenia Załaduj ulubione znajdującego się w rozwijanym menu. na podstawie bieżących parametrów narzędzia. W razie próby utworzenia nowej pozycji Ulubionych o nazwie. brakujące atrybuty zostaną dodane. Jeżeli wpiszesz niepoprawną nazwę. (Okno dialogowe Parametrów Ulubionych jest również dostępne z menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. która występuje już w innej pozycji (nawet jeżeli pozycja dotyczy innego typu narzędzia) ArchiCAD wyświetli odnośne ostrzeżenie. w oknie otwieranym poleceniem Preferencje ulubionych dostępnym w rozwijanym menu. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. Można określić. które nie istnieją w projekcie. Szczegóły. których NIE CHCESZ zapisać w Ulubionych. lub Kliknąć przycisk Zachowaj obecne ustawienia jako Ulubione. Wybierz pozycję. • Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych Aby zastosować Ulubione parametry dla elementów projektu. która ci odpowiada i kliknij przycisk Zastosuj. Kliknij przycisk Ulubione. patrz Paleta Ulubione w Pomocy ArchiCADa. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. Okno dialogowe Zastosuj Ulubione wyświetla tylko pozycje odnoszące się do aktywnego narzędzia.) W wyświetlonym oknie dialogowym Parametry Ulubionych użyj listy Pominięcia Parametrów aby zaznaczyć nazwy parametrów. w palecie Ulubione. ale atrybuty te mają inne parametry.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 48 . Po uruchomieniu narzędzia lub zaznaczeniu wstawionego elementu. Niektóre z tych opcji i parametrów są dostępne w oknie ustawień odnośnych narzędzi. wyświetlona zostanie Paleta info elementu zaznaczonego jako ostatni. Jeżeli Paleta staje się nieczytelna. Dzięki temu będzie możliwe otwieranie i zamykanie poszczególnych Grup Narzędzi indywidualnie. Jeżeli zaznaczono wiele elementów różnych typów. Jeżeli strzałki nie są widoczne. Jak otwierać i zamykać Grupy Narzędzi w Palecie Domyślnie w Palecie Narzędzi wyświetlane są wszystkie narzędzia we wszystkich grupach jednocześnie. Domyślnie. Paleta Info zawiera skoncentrowany zestaw opcji i parametrów dla wybranego narzędzia/elementu. w odpowiedniej Palecie Info wyświetlone zostaną aktualne ustawienia dla tego narzędzia/elementu. Dokument oraz Więcej. Paleta info przytwierdzona jest do górnej krawędzi obszaru roboczego w pozycji horyzontalnej. Możesz zachować ustawienia Palety narzędzi w postaci Schematu narzędzi w parametrach Środowiska pracy. rysowania płaskiego oraz wizualizacji. jednak Paleta Info pozwala na szybszy do nich dostęp. ponieważ jest zawsze wyświetlana.Konfiguracja Interfejs Użytkownika ArchiCADa Ten rozdział jest wprowadzeniem w główne palety oraz menu ArchiCADa. Wyświetlanie Palety Narzędzi Jeżeli Paleta Narzędzi nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Narzędzi aby ją wyświetlić. Poza standardowymi narzędziami Paleta narzędzi może zawierać również dodatkowe narzędzia w zależności od typu instalacji i dostępnych Dodatków. można. przejdź do okna Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi. Łatwy dostęp do tego okna można uzyskać poprzez użycie odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: W szczególności godne polecenia jest organizowanie narzędzi w postaci grup. konstruowania trójwymiarowego. Dostosowywanie Palety Narzędzi Użyj opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi w celu dostosowania zawartości i układu Palety Narzędzi. za pomocą strzałek przy nazwach Grup Narzędzi. patrz Dostosowywanie Schematów Palet w Pomocy ArchiCADa. Paleta Narzędzi podzielona jest domyślnie na następujące Grupy Narzędzi Zaznaczenie. Projekt. Kliknij przycisk Opcje grupy narzędzi i wybierz opcję “Grupa ma być zawsze otwarta”. Aby zmienić jej położenie na wertykalne. Paleta Narzędzi Paleta Narzędzi zawiera różnorodne narzędzia do wyboru elementów. Szczegóły. Paleta info Paleta Info jest dostępna dla każdego narzędzia z palety narzędzi. Więcej szczegółów. przytwierdź ją do jednej z bocznych krawędzi ekranu. zamykać i otwierać poszczególne Grupy. patrz Okno dialogowe dostosowania Palety Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych narzędzi.

cztery z nich zostały zablokowane do edycji. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Info wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 49 . który. że w celu przewinięcia zawartości palet można używać rolki myszy. Paleta Info zawiera parametry aktywnego narzędzia bądź zaznaczonych elementów. Również dostępne z menu kontekstowego Palety Info (jak pokazano): kliknij preferencje wyświetlania dla położenia Nagłówka Palety Info: przy lewej krawędzi palety lub na górze. Pamiętaj. Więcej szczegółów. zostanie wczytany Standardowy Profil Środowiska Pracy. Każde polecenie może być umieszczone lub usunięte z dowolnego menu. Zmiany parametrów w Palecie info będą dotyczyć tylko elementów edytowalnych. Dostosowywanie Palety Info Wyświetlanie i ułożenie funkcji w palecie info można dostosowywać: wystarczy wybrać z menu polecenie Opcje > Środowisko pracy i otworzyć zakładkę Paleta info. Menu O Menu Przy uruchomieniu ArchiCADa 12 z domyślnymi ustawieniami. jak pokazuje Paleta Info: • Ustawienia domyślne. posiada zapamiętaną strukturę menu. Również kolejność poleceń może być dowolnie definiowana. Zobacz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. Jeżeli żaden element nie został zaznaczonym w Palecie info wyświetlone zostaną domyślne ustawienia narzędzia. Dostosowywanie Menu Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Menu w celu dostosowania menu ArchiCADa. Użyj ustawień w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu aby dostosować zawartość menu. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. ile z nich jest edytowalnych. Wyświetlanie Palety Info Jeżeli Paleta Info nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Info aby ją wyświetlić. niektóre polecenia i pozycje menu nie są wyświetlane w Standardowym Profilu. Więcej szczegółów. Szczegóły. • Zaznaczone/Do zmian: Paleta info na bieżąco informuje o ilości zaznaczonych elementów oraz o tym. patrz Dostosowywanie palety Info w Pomocy ArchiCADa. pośród rozmaitych ustawień. Możesz zachować ustawienia poleceń menu jako część Schematu Układu Poleceń w Parametrach Środowiska Pracy. Na poniższym rzucie piętra zaznaczone są wszystkie ściany. Jednak w wersji ArchiCAD. Wyjątek: Zawartości menu kontekstowego nie można dostosowywać.Konfiguracja Zatrzymanie kursora nad elementem Palety Info spowoduje wyświetlenie podpowiedzi dotyczącej tego elementu.

Zarządzaj Elementami. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 50 . Wyświetlanie Pasków Narzędzi Aby wyświetlić konkretny Pasek Narzędzi. 3D Podstawowe. zaznacz jego nazwę w menu Okna > Paski Narzędzi lub kliknij prawym klawiszem myszy nad dowolnym Paskiem Narzędzi i wybierz potrzebny Pasek z listy. Tworzenie i Dostosowywanie Pasków Narzędzi Wybierz polecenie Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi aby utworzyć nowy pasek narzędzi lub zmodyfikować jeden z dostępnych. Zawartość nazwanych pasków narzędzi zachowana jest jako część Schematu arkuszy poleceń. Aby zobaczyć lub wydrukować listę skrótów do Środowiska pracy należy przejść do menu Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe a następnie kliknąć przycisk Pokaż listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce znajdujący się na dole panelu Podgląd skrótów klawiaturowych. Więcej szczegółów. Dostępne są standardowe paski: Wizualizacja 3D. Dodatkowo możesz zdecydować.Niska rozdzielczość. Sposób wyświetlania pasków narzędzi zachowany jest w Schemacie palet. jego ikona. Aby dostosować skróty w menu wybierz Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe: wybierz polecenie z listy po lewej. których nie można modyfikować (znajdują się one u dołu listy). patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. czy w pasku będzie wyświetlana nazwa polecenia. czy jedno i drugie. a następnie kliknij przycisk Przypisz. Standard . Mini Nawigator. Klasyczna Nawigacja 3D. Narzędzia Palety narzędziowej. Arkusze i Rysunki. Więcej szczegółów. Pomoce Rysunkowe. wprowadź skrót dla polecenia w polu po prawej. Edytuj Elementy. patrz Okno Dostosowywania Pasków Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. wszystkie skróty w każdym ze schematów mogą zostać dostosowane. Standard. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Atrybuty. Zmiany danego schematu zostają uaktywnione po przyciśnięciu OK zamknięciu okna dialogowego. Edytuj Elementy biblioteczne GDL. Możesz zachować ustawienia skrótów w postaci Schematu w parametrach Środowiska pracy. Więcej szczegółów. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Paska Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad dowolnym Paskiem Narzędzi: Możesz zachować ustawienia Pasków Narzędzi w postaci Schematu Układu Poleceń w parametrach Środowiska pracy. Zespół projektowy.Konfiguracja Paski narzędzi O Paskach Narzędzi Pasek Narzędzi jest zestawem poleceń wyświetlanych w formie ikon lub tekstu i pogrupowanych tematycznie. Kliknięcie dowolnego paska z listy spowoduje jego wyświetlenie. Opcje wyświetlania. Oprócz kilku skrótów. Skróty ArchiCAD standardowo zawiera kilka zapamiętanych schematów skrótów. patrz Dostosowywanie Skrótów Klawiaturowych w Pomocy ArchiCADa.

Każda paleta może być wyświetlana/chowana niezależnie dzięki poleceniom z menu Okna > Palety. Paleta współrzędnych oraz Paleta kontrolna posiadają opcje dotyczące kształtu . Domyślnie są one ukryte. Przytwierdź palety do krawędzi ekranu (tylko w Windows) Do zarządzania Schematami Palet użyj funkcji w panelu "Opcje Schematu" okna Schematy Palet (Zachowaj jako. Więcej szczegółów. Znajdziesz tam także przycisk Zastosuj Schemat umożliwiający uaktywnienie danego Schematu: otwórz Opcje > Środowisko pracy > Schematy palet. lecz ich zawartość w Schemacie arkuszy poleceń. Schematy palet różnią się pozostałych schematów w środowisku pracy: zawartych tam ustawień nie definiuje się w oknie Środowiska pracy. Paleta Info. Dostosowywanie Schematów Palet Aby dostosować schemat palet (zapamiętany układ palet). ustawienia Schematów palet odzwierciedlają sposób. w jaki ręcznie ustawia się palety we własnym obszarze roboczym. Każda z tych palet została dokładnie opisana w Dokumentacji ArchiCADa. ponieważ związane z nimi polecenia są dostępne poprzez inne elementy interfejsu.są znane ze wcześniejszych wersji ArchiCADa. powiększona lub pomniejszona). Palety główne (Paleta narzędzi. przesuwając je w pożądane miejsce.np. • • Zmień położenie i rozmiar palet. Eksport. określ kształt palet i ich położenie w interfejsie ArchiCADa wykorzystując niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej technik: • • • Pokaż lub Ukryj wybrane palety (klikając ich nazwy w menu Okno > Palety) Pokaż lub ukryj wybrane paski narzędzi (klikając ich nazwy w menu Okno > Paski narzędzi) Zmień kształt palet wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego wybranej palety. Info. Zmień nazwę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 51 . Usuń. Przedefiniuj. Aby wyświetlić te palety przejdź do menu Okna > Palety i zaznacz odpowiednią pozycję.Konfiguracja Palety Palety ArchiCADa pomagają konstruować. Uwaga: Status pokaż/ukryj pasków narzędzi zapisany jest w schemacie palet. które można wybrać z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nad paletą. Opcje podręczne oraz Nawigator) mogą zostać wyświetlone jednocześnie poleceniem Okna > Palety > Pokaż tylko główne palety. Import). patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. modyfikować i rozlokowywać elementy projektu. Dwie palety Paleta Kontrolna oraz Paleta Współrzędnych .

(Pasek rozdzielający to linia oddzielająca jedną paletę od drugiej.) Przytwierdzanie Grup Palet Można przytwierdzić kilka palet na jednej krawędzi ekranu i skleić je ze sobą tworząc Grupę palet. Kolejne podwójne kliknięcie ponownie przytwierdzi paletę. rozmiar pozostałych palet zostanie zmieniony automatycznie. Możesz stworzyć grupę składającą się z dwóch (lub więcej) palet jedna obok drugiej. Palety podręczne. Znajdź i zaznacz. Informacje o elementach. Zwolnienie klawisza myszy spowoduje przytwierdzenie palety. gdy symbol przesuwania dotknie tej krawędzi. Aby określić jak dużo przestrzeni na ekranie mają zajmować poszczególne palety. RoofMaker. Jednakże wiele palet ArchiCADa można przytwierdzić do krawędzi przestrzeni roboczej (tylko Windows). Pod paletą przytwierdzoną do krawędzi ekranu nie ma przestrzeni roboczej. Aby wstawić paletę poniżej pierwszej. • Szerokość wszystkich palet w grupie jest regulowana jednocześnie (poprzez przesuwanie krawędzi jednej z nich). Jeżeli zmienisz rozmiar jednej z palet należącej do grupy palet. Menedżer profili. Przełącznik warstw. Innym sposobem jest dwukrotne kliknięcie palety. • • • • • Klikając i przesuwając przytwierdź pierwszą paletę. przesuń ją do linii u dołu pierwszej palety. Dzięki temu. Ograniczenia palet przytwierdzanych • • Nie wszystkie palety mogą być przytwierdzane do wszystkich krawędzi ekranu.Konfiguracja Palety przytwierdzane (tylko w systemie Windows) Palety mogą "unosić się" ponad obszarem roboczym. Jak przytwierdzać Palety Aby przywrócić paletę do jej "unoszącej się" postaci. których nie można przytwierdzić: Narzędzia zakreślacza projektu. lub w lewo i w prawo (dla palet zgrupowanych obok siebie). Zawieszanie funkcji przytwierdzania Aby zawiesić funkcję przytwierdzania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Ctrl (w systemie Windows). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 52 . kliknij jej nagłówek. przesuń ją nad nagłówek przytwierdzonej palety. Raport ładowania bibliotek. Zaznaczenia. Aby wstawić paletę powyżej pierwszej. a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń ją w dowolne miejsce. Przytwierdzona paleta może być w każdej chwili przełączona do trybu "unoszenia się”. Takie unoszące się palety mogą zostać zamknięte lub przesunięte w dowolne miejsce na ekranie. po zmaksymalizowaniu okna widoczny będzie cały obszar roboczy. Działania na elementach bryłowych Dołącz się Formatowanie tekstu. przesuwaj paski rozdzielające do góry i do dołu (dla palet zgrupowanych jedna nad drugą). Aby przytwierdzić paletę kliknij w jej nagłówek (pojawi się symbol przesuwania ) a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń paletę do dowolnej krawędzi okna aż do momentu. Uwaga: Podczas przesuwania palety w systemie Windows symbol przesuwania jest jednocześnie punktem przytwierdzenia (nie zaś krawędź palety). Poniżej wymieniono palety/okna dialogowe.

palety nie stworzą jednego obiektu. wówczas można je przesuwać jednocześnie jako jeden obiekt. Aby włączyć Paletę Pomocniczą. W przypadku. wierzchołkiem lub powierzchnią zaznaczonego elementu i kliknąć lewym przyciskiem myszki. Palety będą się do siebie przyciągały. Odnośne preferencje można określić w oknie Opcje > Środowisko pracy > Okna dialogowe i Palety. jeśli przysuniesz jedną do drugiej na odpowiednią odległość. wierzchołek lub powierzchnia) • Od aktywnego okna Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami Palety wyświetli opis poszczególnych poleceń. 53 . Użyj skrótów “F” oraz Shift+F (Opt+F) do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ikonami Palety Pomocniczej. Można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie pomocniczej do momentu zakończenia edycji. lub lewej. przy wstawianiu Polilinii). Zawartości Palet Pomocniczych nie można dostosowywać. Palety Pomocnicze Palety Pomocnicze to zestawy ikon (reprezentujących polecenia i odpowiadające im opcje). można przyklejać "unoszące się" palety ArchiCADa do siebie i do krawędzi ekranu. • Jeżeli jedna paleta jest przyklejona do dolnej lub prawej krawędzi drugiej palety. gdy jest ona przyklejona do krawędzi górnej. Krawędź palety (a nie kursor) jest punktem mocowania. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • Od rodzaju zaznaczonego elementu • Od klikniętego fragmentu elementu (krawędź. uaktywni wybraną funkcję. które pojawiają się automatycznie w trakcie wprowadzania elementów graficznych oraz podczas większości czynności edycyjnych.Konfiguracja Palety przyciągane (dotyczy tylko MacOS) W systemie MacOS. jednak w większości przypadków jest ona wyświetlana po zaznaczeniu elementu do edycji. • Zawieszanie funkcji przyciągania Aby zawiesić funkcję przyciągania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Cmd (w systemie MacOS). W zależności od ustawień Palety Pomocniczej. po zwolnieniu klawisza będzie ona automatycznie przesuwana za wskaźnikiem myszy lub zostanie umieszczona w określonym miejscu okna. W niektórych okolicznościach Paleta Pomocnicza może zostać wyświetlona w trakcie wstawiania elementu (np. Paleta pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Kliknięcie jednej z nich Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Możesz zachować ustawienia Palety Pomocniczej jako część Schematu Preferencji Użytkownika w parametrach Środowiska pracy. należy umieścić kursor nad krawędzią.

takich jak Linie Pomocnicze. pasków narzędzi i menu na ekranie. patrz Skróty na stronie 50. patrz Palety na stronie 51. lecz umieszczane w wybranym folderze na komputerze. Zobacz również część dotyczącą Tworzenia własnego pakietu instalacyjnego w Rozpoczęciu pracy w menu Pomocy ArchiCADa. Schematy Ustawień Firmowych Te ustawienia dają możliwość wprowadzania standardów pracy w obrębie firmy. Palety Info oraz okien dialogowych Ustawień Narzędzi. Znajdujące się tam ustawienia można modyfikować w trakcie pracy: po prostu otwórz okno dialogowe Środowiska pracy. zmień interesujące Cię ustawienia i wciśnij OK. • Schematy Preferencji Użytkownika Zawierają one zestaw preferencji dotyczących różnych funkcji. Szczegóły. • • • Schematy Skrótów Schematy Narzędzi Zawierają ustawienia Palety Narzędzi. patrz Bezpieczeństwo danych. Schematy Palet Te ustawienia definiuje się poza oknem Ustawień Środowiska Pracy. • W miarę poznawania ArchiCADa rozwiniesz własne techniki korzystania z funkcji programu oraz aranżowania palet. Każdy schemat to tematyczny zbiór ustawień.Konfiguracja Dostosowywanie Środowiska Pracy O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy Ustawienia Środowiska pracy (Opcje > Środowisko pracy) są podzielone na sześć niezależnych schematów. Większość tych opcji można ustawić w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy. Ustawienia Środowiska Pracy nie są zapisywane razem z projektem. Szczegóły. Szczegóły. Ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane. Wprowadzanie Współrzędnych. Krótki opis wszystkich opcji dostępnych w oknie Ustawień Środowiska Pracy znajdziesz w rozdziale Okno dialogowe Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. czy sposób w jaki mają być wyświetlane różne okna dialogowe. 54 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Opcje www oraz Specjalne foldery w Pomocy ArchiCADa. Schematy Palet pozwalają na zapamiętanie bieżącego układu palet na ekranie.

aby wyświetlić tekst według potrzeby. patrz Paski narzędzi na stronie 50. Szczegóły. Użyj odsłaniaczy na każdej stronie. Jeżeli zamierzasz wykorzystywać w przyszłości zmodyfikowany przez siebie schemat. nazwa schematu znajdująca się u góry okna zostanie zmieniona na Użytkownika. spowoduje to zamknięcie okna dialogowego i uaktywnienie wprowadzonych modyfikacji. nawet jeśli ponownie uruchomisz ArchiCADa. “Zaznaczenie i Informacje o elementach”). zalecane jest zachowanie go pod zmienioną nazwą. wygodnie jest mieć możliwość wykorzystywania ich przy pracy nad innymi projektami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 55 . Wprowadzenie kolejnych zmian spowoduje jednak przedefiniowanie Schematu Użytkownika zgodnie z nowymi ustawieniami. Jak tylko dokonasz zmian w którejkolwiek z zawartych tam opcji. Po skończeniu naciśnij OK. Szczegóły. Wszystkie modyfikacje wprowadzone w schemacie Użytkownika pozostaną aktywne.Konfiguracja • Schematy Układu Poleceń Schematy Układu Poleceń zawierają ustawienia Pasków Narzędzi oraz Menu. Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy Jeżeli dostosowałeś szereg ustawień w oknie Opcje > Środowisko. patrz Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. które chcesz zmienić (na przykład. oraz w Menu na stronie 49. Kliknij nazwę ustawień.

możesz importować i eksportować zarówno Schematy jak i Profile: Umożliwia to szybkie przenoszenie Twoich ulubionych ustawień na inny komputer. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. lub korzystanie z nich po zainstalowaniu nowszej wersji ArchiCADa. zobacz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. jak również dla indywidualnych projektantów pracujących na wielu stanowiskach. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. ustawienia mogą być z powodzeniem zmieniane w trakcie pracy. wybierz go z hierarchicznej listy znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego Środowiska pracy. W przeciwieństwie do Ustawień projektu (zapisywanych w pliku projektu) Schematy Środowiska pracy przechowywane są w oddzielnym folderze na Twoim komputerze.Konfiguracja Własne ustawienia są zorganizowane w sześciu Schematach. 56 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Na przykład jeżeli dokonałeś zmian w skrótach klawiaturowych i chcesz te zmiany zachować. umożliwiają one zarządzanie schematami. Uwaga: Zapisywanie schematów i profili nie jest konieczne przy pracy w ArchiCADzie. w którym znajdują się następujące przyciski: Zachowaj jako. Więcej informacji na temat zapisywania ustawień schematów.) Z prawej strony zostanie wyświetlony panel Opcje Schematu. Po wybraniu danego schematu z rozwijanej listy. kliknięciu przycisku Zastosuj Schemat i naciśnięciu OK. Usuń. Przedefiniuj. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. zamiany w ustawieniach zachowywane są na poziomie Schematów. Zmień nazwę. Eksport oraz Import. Wybierz jeden ze skonfigurowanych schematów. Korzystając z interfejsu ArchiCADa (Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy). Zachowywanie dostosowanych Schematów Aby zachować ustawienia danego Schematu. a następnie albo dwukrotnie kliknij ten schemat albo kliknij przycisk Zastosuj schemat. należy wybrać go z rozwijanego menu znajdującego się u góry okna Środowiska pracy. Możesz przechowywać schematy w porządku alfabetycznym. możesz także zapamiętywać zestaw Schematów w postaci Profilu o unikalnej nazwie. zaznacz na liście Schematy skrótów. Stosowanie Schematów Aby zastosować utworzony wcześniej Schemat. na których chcieliby posiadać dostosowane przez siebie parametry środowiska pracy. Schemat można również zastosować korzystając z panelu Opcje Schematu w oknie Środowisko pracy. Możliwość przechowywania zapisanych Schematów i zestawiania ich w postaci Profili jest jednak bardzo użyteczna dla zarządzających procesem projektowania CAD oraz dla członków zespołów pracujących w obrębie jednego biura projektów. ArchiCAD wprowadzi zmiany we wszystkich parametrach ujętych w wybranym Schemacie.

Stosowanie Profili 1) Otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. dzięki czemu można je przenosić na inne komputery. Profile te zostały tak pomyślane aby maksymalnie usprawnić pracę w ArchiCADzie 12. Widoczny jest Standardowy pasek narzędzi oraz pasek Mini-Nawigatora (ułatwiający przełączanie pomiędzy oknami). W menu górnym pojawia się Teczka arkuszy. gdzie nad jednym projektem pracują wieloosobowe zespoły. W tym celu należy połączyć schematy w Profil zapisany pod własną nazwą. Domyślne Profile ArchiCADa 12 Domyślnie ArchiCAD 12 posiada trzy Profile: Standardowy. 2) Wybierz jeden Profil z Profile Jeżeli dokonałeś zmian w wielu schematach jednoczenie.Konfiguracja Tworzenie Standardowego Środowiska Pracy dla Biura Możliwość zachowywania wielu kombinacji Ustawień Środowiska pracy pozwala na łatwe wprowadzanie jednakowych standardów w dużych biurach architektonicznych. Przy pierwszym uruchomieniu ArchiCADa uaktywniony zostanie Profil Standardowy. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Same Profile nie zawierają żadnych ustawień. listy. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. ArchiCAD pozwala na eksportowanie i importowanie Profili. Menedżerowie CAD mogą tworzyć standardowe Profile Środowiska Pracy i stosować je na wielu stanowiskach programu. Dwukrotnie kliknij. Oczywiście profile mogą być w dowolnym momencie przystosowywane do bieżących potrzeb. Więcej informacji w broszurze "Zaczynamy!". Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. na samej górze listy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 57 . są one po prostu zestawami schematów. na samej górze listy. Układ menu i palet oraz wyświetlanie pasków narzędzi są dostosowane tak. Kliknij “Nowy profil” i postępuj zgodnie z instrukcjami.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. Profile nie muszą zawierać wszystkich sześciu schematów.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. • Profil Standardowy został zaprojektowany z myślą o typowym procesie pracy nad projektem architektonicznym. by zapewnić łatwy dostęp do funkcji i narzędzi potrzebnych do stworzenia Wirtualnego Budynku. Nie musisz również uaktywniać wszystkich schematów zawartych w profilu jednocześnie. 3) Kliknięcie OK zamknie okno Ustawień Środowiska Pracy. natomiast Paleta narzędzi wyświetla wszystkie narzędzia. aby zastosować profil lub kliknij przycisk Zastosuj schematy profilu. Paleta narzędzi zawiera tylko Narzędzia dokumentacji a okno Nawigatora/Organizatora umieszone Definiowanie i zachowywanie Nowych Profili Aby zestawić kombinację Schematów w postaci Profilu otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. Profil Przygotowania Dokumentacji zoptymalizowany jest pod kątem wygody korzystania z narzędzi przydatnych podczas tworzenia dokumentacji. Wizualizacji oraz Przygotowania Dokumentacji. możliwe jest zapisanie tych zmian i uaktywnianie wszystkich razem w dowolnym momencie. możesz to robić indywidualnie.

nawigacją 3D oraz tworzeniem końcowych prezentacji 3D projektu. jednak w tym celu musi on zostać opatrzony nazwą . Więcej szczegółów. Schemat "Użytkownika" nie może być eksportowany. • Profil Wizualizacji jest przydatny podczas pracy nad modelem 3D (tworzenie wizualizacji lub animacji). można skorzystać z funkcji Eksportowania. W tym profilu pojawia się menu Wizualizacja 3D. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się.xml odwołującego się do Schematów (również plików . W tym profilu okno Nawigatora jest wyłączone a Paleta narzędzi zawiera tylko narzędzia Zaznaczenia i Projektu. Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach Aby Schematy lub Profile były dostępne dla innych użytkowników w sieci. lub jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia ich na inny komputer. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Widoczne są również dwa specjalne paski narzędzi: “Arkusze i Rysunki” oraz “Układ Standardowy”. Więcej szczegółów. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy w celu eksportowania i importowania Profili. Eksportowanie polega na zapisaniu Profilu w postaci pliku.Konfiguracja zostaje po lewej stronie ekranu. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Można zachować schemat Użytkownika jako część profilu. 58 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu.xml). Szybki dostęp do wielu z tych poleceń zapewnia również pasek narzędzi Wizualizacji 3D.xml. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Opcje Schematów w celu eksportowania i importowania Schematów w postaci plików . które zawiera wszystkie polecenia związane z oknem 3D.

Poznasz działanie Nawigatora umożliwiającego poruszanie się w strukturze projektu i wyświetlanie pożądanych widoków. Aby wyświetlić Widok Projektu. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D opisano w rozdziale Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62.Komunikacja z ArchiCADem Komunikacja z ArchiCADem W tym rozdziale zostaną zaprezentowane sposoby wykonywania podstawowych operacji w ArchiCADzie. 3) Można także skorzystać z Aby wrócić do Wielkości naturalnej (zmiana widoku 100%). 2) Domyślny pasek narzędzi Zoom Masz możliwość powiększania (przybliżania szczegółów) oraz zmniejszania widoków (wyświetlania większej ilości elementów). koniecznych do wyświetlania określonych obszarów projektu zarówno w 2D jak i w 3D. Mini-Nawigator (dostępny w menu Okna > Paski narzędzi) również umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy oknami hierarchicznego menu Widok > Nawigacja. kliknij dwukrotnie przycisk Powiększenia. kliknij dwukrotnie jego nazwę w Mapie Projektu. jak i 3D ArchiCADa. Nauczysz się używać technik zmiany powiększenia i przemieszczania widoków na ekranie. Sterowanie powiększaniem i zmniejszaniem widoków w dolnym pasku przewijania pozwala określić bieżącą zmianę widoku. Edycja oraz Techniki. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja. Nawigacja wewnątrz aktywnego okna Z poniższych technik można korzystać zarówno w oknach 2D. Dostępnych jest kilka technik pozwalających na zmianę stopnia powiększenia widoku: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 59 . Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa 1) Najprostszym sposobem przechodzenia pomiędzy oknami Widoków Projektu jest korzystanie z Mapy Projektu Nawigatora. Skróty do Nawigacji Do Nawigacji pomiędzy oknami można korzystać ze skrótów klawiaturowych: • • • • • • przejdź do Rzutu: F2 przejdź do Okna 3D F3 przejdź do Okna 3D (Perspektywa) Shift+F3 przejdź do Okna 3D (Aksonometria) Ctrl+F3 przejdź do ostatniego okna Przekroju: F6 przejdź do ostatniego Arkusza F7 Nawigacja W tej części dowiesz się jak poruszać się pomiędzy poszczególnymi oknami ArchiCADa oraz widokami Wirtualnego Budynku.

Komunikacja z ArchiCADem Zmiana stopnia powiększenia przy użyciu kółka myszki Jeżeli posiadasz myszkę wyposażoną w kółko. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. Przy funkcji Zmniejsz. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie jednej z ikon spowoduje dwukrotną zmianę aktualnego stopnia powiększenia. Zmiana powiększenia za pomocą poleceń menu Wybierz Widok > Powiększenie > Powiększ lub Zmniejsz. możesz je dodać w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Menu. Uwaga: Jeżeli opcje te nie występują w menu. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Zapamiętywanie powiększeń Można zachowywać inne ustawienia widoku. Następnie kliknij w jakimkolwiek miejscu w obrębie okna. Zmiana stopnia powiększenia przy pomocy klawiatury Użyj klawiatury numerycznej aby uzyskać efekty przewijania ekranu: wciśnij klawisz ‘+’ aby powiększyć oraz klawisz ‘-’ aby pomniejszyć widok. Przyciski zmiany powiększenia na Pasku przewijania: Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w dolnym pasku przewijania aktywnego okna aby uaktywnić narzędzie. możesz symulować ten efekt w następujący sposób: Kliknij najpierw przycisk Płynnej zmiany powiększenia w dolnym pasku przewijania. 60 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . kręcenie nim będzie powodowało zmniejszanie i powiększanie widoku wokół aktualnego umiejscowienia kursora. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. Dzięki temu możesz szybko wracać do tego widoku za pomocą polecenia Widok > Powiększenie > Widok wyjściowy. Zawarte tam polecenia pozwalają także zmienić nazwę oraz usunąć zachowane widoki. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. wystarczy wcisnąć przycisk w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. tym większy będzie zakres zmiany powiększenia. Ustaw widok wyjściowy W przypadku gdy potrzebujesz często wracać do tego samego fragmentu projektu. • • Dopasuj zaznaczone Aby dopasować widok do zaznaczonego elementu. użyj polecenia Następne powiększenie lub przycisku skrótu . Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. Kliknij ponownie. przesuń kursor w górę aby powiększyć lub w dół. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do aktualnych wymiarów okna. Widok wyjściowy zapisywany jest razem z projektem. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. Aby przeskoczyć do następnego widoku. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. Im większa jest odległość przesunięcia kursora. Poprzednie/Następne powiększenie: Jeżeli chciałbyś przeskoczyć do wcześniejszego widoku. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do wymiarów bieżącego okna. użyj tego polecenia (Widok > Powiększenie > Dopasuj zaznaczone). wykorzystując polecenie "Zachowaj bieżący zoom" z rozwijanego menu dostępnego poprzez kliknięcie przycisku strzałki na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Szczegóły. możesz zdefiniować go jako Widok wyjściowy wybierając polecenie Widok > Powiększenie > Ustaw widok wyjściowy. aby oddalić. Przy funkcji Zmniejsz. aby uaktywnić funkcję zmiany powiększenia. Jeżeli Twoja myszka nie posiada kółek. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Widoki wyjściowe nie są wyszczególniane na listach widoków. Tym sposobem możesz się cofnąć maksymalnie o 20 widoków.

8 (do góry). obraz może się "zacinać". Widok zostanie przemieszczony. Uzyskany efekt jest identyczny z powiększaniem i przemieszczaniem bezpośrednio w aktywnym oknie. co jest przydatne zwłaszcza podczas pracy nad dużymi projektami. W przypadku okien 2D. przyciśnięcie i przytrzymanie go spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie funkcji Przemieść. Ramka wewnątrz Palety Podglądu odzwierciedla aktualne powiększenie aktywnego okna. Za pomocą palety Podgląd Nawigatora Szczegóły. przytrzymanie trzeciego (środkowego) przycisku spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie opcji przemieść. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w trzy przyciski. Co zrobić jeśli w trakcie przemieszczania widok "skacze" Podczas przemieszczania skomplikowanych widoków 2D. Skorzystaj z tej ramki aby powiększać i przemieszczać widok. Szczegóły. należy wybrać odpowiednią opcję w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji: Wyświetlanie modelu w Nawigatorze 2D. Aby temu zapobiec. W przypadku. natomiast poziom powiększenia nie zmieni się. patrz Podgląd nawigatora (2D) na stronie 61. Więcej szczegółów. aby zmieścić wszystkie elementy na ekranie. Włącz polecenie Przemieść wciskając odpowiedni przycisk. (Upewnij się. jeżeli pewne elementy rysunku nie mieszczą się w aktualnym widoku. lecz dodatkowo umożliwia jednoczesny podgląd zawartości całego okna. Za pomocą rolki myszki: W przypadku. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w rolkę. Kliknij w aktywnym widoku i przemieść. patrz Opcje zaawansowane w Pomocy ArchiCADa. Polecenie to wykorzystuje się najczęściej. Paleta Podglądu wyświetla miniaturę całej zawartości bieżącego okna. Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. • Za pomocą przycisku Przemieść: Kliknij przycisk Przemieść znajdujący się na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. patrz Funkcje Palety Podglądu Nawigatora w 2D w Pomocy ArchiCADa. że wyłączona jest opcja Num Lock. Wybierz polecenie Widok > Dopasuj do okna lub kliknij odpowiadający mu przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. Przemieść Użyj polecenia Przemieść aby przesunąć arkusz roboczy. w wyniku numerycznego definiowania położenia lub wykonania złożonej operacji. • prawo). przesuwając myszką kursor w kształcie Rączki. Okna Zestawień posiadają na pasku przewijania dodatkowy przycisk skrótu: Dopasuj do szerokości strony .Komunikacja z ArchiCADem Dopasuj do okna Ustawia taki poziom powiększenia. a następnie przemieszczaj widok w oknie poruszając kursorem myszki. Za pomocą klawiatury numerycznej (tylko w Windows): Wciśnij następujące klawisze: 4 (w lewo). Paleta Podglądu nawigatora zawiera dodatkowe opcje powiększania i przemieszczania: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 61 . np. 2 (w dół). 6 (w Podgląd nawigatora (2D) Paleta podglądu Nawigatora ułatwia znajdowanie i powiększanie określonych fragmentów projektu.) Przyciski strzałek powodują ten sam efekt. Umożliwia to sprawdzenie czy w odległych narożnikach okna nie zostały przypadkowo umieszczone jakieś elementy. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna .

przeciągnij jej boki lub rogi (uzyskasz wtedy efekt powiększania i zmniejszania wewnątrz aktywnego okna). Nawigacja w Oknie 3D wykorzystuje większość podstawowych metod nawigacji 2D. • Aby zmienić rozmiar ramki. Nawigacja w Oknie 3D Uwaga: Podstawowe informacje na temat otwierania Okna 3D oraz sposobów ustawiania widoków Perspektywicznych i Aksonometrycznych. • się stopień powiększenia. przeciągaj ją kursorem Rączki klikając wewnątrz jej obszaru (spowoduje to przemieszczenie widoku w aktywnym oknie). na dolnym pasku przewijania tego okna można odnaleźć ikony odnoszące się do poleceń związanych z Nawigacją 3D. poleceniom tym można przypisać skróty. Zostały one szczegółowo opisane poniżej. prawym narożniku zawiera trzy opcje umożliwiające sterowanie technikami zmiany powiększenia w Podglądzie nawigatora. Uwaga: Narzędzia Nawigacji 3D znane z wcześniejszych wersji ArchiCADa dostępne są po wybraniu polecenia Okna > Paski narzędzi > Klasyczna Nawigacja 3D. Okno 3D posiada również specjalne funkcje umożliwiające eksplorację modelu i orbitowanie wokół niego. Użyj funkcji Przerysuj podgląd. które nie są jeszcze uwzględnione w Podglądzie nawigatora. Jeżeli Okno 3D jest aktywne. wszystkie te techniki działają w ten sam sposób co w 2D. Wybierz Okna > Paski narzędzi > Wizualizacja 3D lub 3D Podstawowe aby wyświetlić te paski narzędzi.Komunikacja z ArchiCADem • Aby zmienić położenie ramki. Klawiatura. aby wykonać wybrane powiększenie. Dostęp do poleceń Nawigacji 3D • Rozwijane menu w dolnym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 62 . że należy kliknąć dwa razy lub wcisnąć przycisk OK w górnej. prawej części. Domyślnie jest ustawiony Zoom w czasie rzeczywistym: w miarę przesuwania kursora zmienia Specjalne polecenia związane z nawigacją w Oknie 3D zostały zgrupowane na Paskach Narzędzi Wizualizacja 3D oraz 3D Podstawowe. gdy kursor nie jest już przesuwany. Zobacz Nawigacja wewnątrz aktywnego okna na stronie 59. Automatyczny zoom dostosowuje stopień powiększenia. Kliknij dwukrotnie aby zoomować oznacza. przesuwanie i powiększanie oparte o polecenia menu. zobacz Okno 3D na stronie 177. Kliknięcie przycisków zmienia stopień powiększenie o 10%. dopasowanie do okna. • Na dole palety znajdują się przyciski plus i minus oraz suwak. umożliwiają one: powiększanie i zmniejszanie bieżącego widoku. jeśli w bieżącym oknie zostały wprowadzone zmiany. kółka myszki.

nie można edytować modelu ani używać żadnych poleceń.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. ikonę w pasku narzędzi lub przycisk w dolnym pasku przewijania Okna 3D. “Chodzenie” w Trybie Eksploracji Wciśnięcie klawiszy strzałek (lub odpowiednio W.oddalanie. Uwaga: Jeśli nie chcesz. Aby uaktywnić to lub inne okno dialogowe zaznaczone jako "nie pokazuj". zaznacz Nie pokazuj tej informacji następnym razem w dolnej części Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 “Obracanie” Kamery w Trybie Eksploracji Poruszanie myszą powoduje obracanie Kamery wokół kierunków wskazanych strzałkami. S. Aby opuścić Tryb Eksploracji. A. Gdy włączony jest ten tryb. W trybie tym u dołu okna wyświetlany jest przycisk "Przelot" oraz suwak szybkości. Eksploruj Model (Nawigacja 3D) W Widoku Perspektywy istnieje możliwość eksploracji modelu dostępna poprzez polecenie Widok > Eksploruj Model. należy użyć polecenia Zastosuj wszystkie komunikaty informacyjne w menu Opcje > Środowisko pracy (dolna część menu). Zwróć uwagę. 63 . Po wybraniu polecenia Eksploruj Model. W trybie Eksploracji Modelu nawigacja odbywa się poprzez poruszanie myszą oraz wciskanie klawiszy strzałek na klawiaturze (podobnie jak w grach komputerowych). kliknij lewym klawiszem myszy lub wciśnij klawisz Esc. że w tym przypadku Strzałka do góry/W powoduje przybliżanie się do modelu podczas gdy Strzałka w dół/S . pojawi się okno dialogowe zawierające instrukcje dotyczące zasad poruszania się w tym trybie przy użyciu myszy i klawiatury. gdy włączasz tryb Eksploracji. Uwaga: Eksploracja modelu jest zoptymalizowana pod kątem procedury 3D OpenGL. patrz Pasek narzędzi Klasyczna Nawigacja 3D w Pomocy ArchiCADa. Poniżej wyszczególniono polecenia dostępne tylko przy nawigacji w Oknie 3D: okna dialogowego. D) spowoduje poruszanie się do przodu/do tyłu i w lewo/w prawo w płaszczyźnie pokazanej na rysunku obok. aby ta informacja wyświetlała się za każdym razem.

64 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . położenie kamery oraz celu można zmienić klikając na nie bezpośrednio w oknie Podglądu i przeciągając je do nowego położenia. Przyspieszanie i Zwalnianie w Trybie Eksploracji Wciśnij klawisze Plus i Minus na klawiaturze numerycznej. Zestaw opcji w palecie zależy od tego czy aktywna jest perspektywa czy aksonometria. Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje tymczasowe zwiększenie prędkości. jak i aksonometrie. przy wciśniętym klawiszu Shift należy wcisnąć i przytrzymać kółko (rolkę) myszki i przesunąć mysz. aby obrócić widok. W przypadku widoków 3D Perspektywy. Wciśnij klawisz Esc aby opuścić tryb Orbity i powrócić do trybu edycji. zarówno perspektywy. W trybie Orbity możesz obracać model względem jego punktu środkowego (aksonometria) lub względem celu kamery (perspektywa) poruszając myszą z wciśniętym lewym przyciskiem. Orbituj (Nawigacja 3D) Aby przejść do trybu Orbity. aby zmienić prędkość poruszania się. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. Czasowe orbitowanie wymaga przebudowy modelu i może powodować spowolnienie nawigacji. “Unoszenie się” do góry i na dół Użyj PageUp (skrót: Spacja) oraz PageDown (skrót: C) do unoszenia się ku górze i ku dołowi. Tymczasowy efekt Orbity w trybie Edycji W trybie Edycji można tymczasowo symulować tryb Orbity. w tym trybie będzie symulowany efekt przemieszczania się w przestrzeni. Uwaga: Należy sprawdzić. Gdy aktywny jest tryb Orbity.Komunikacja z ArchiCADem “Przelot” wokół modelu Wciśnij klawisz “F” w Trybie Eksploracji. Zwolnienie klawisza i przycisku przerwie orbitowanie. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . zwolnienie klawisza przywróci normalną prędkość. czy polecenie Pokaż z góry zostało wybrane z rozwijanego menu w dolnym. wybierz polecenie Widok > Orbituj lub kliknij odnośną ikonę w pasku narzędzi bądź na dolnym pasku przewijania Okna 3D. Za pomocą tej palety można łatwo modyfikować Projekcje 3D na stronie 183. Podgląd nawigatora (3D) Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. Na poniższej ilustracji możemy "obrócić budynek" po prostu klikając i przesuwając kamerę widoczną w oknie Podglądu nawigatora. a nie po poziomej powierzchni. by przejść do Trybu Przelotu. Używaj klawiszy Strzałek lub W-A-S-D do przemieszczania się. prawym narożniku Podglądu. nie można edytować modelu.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obsługa 3Dconnexion Obsługa 3Dconnexion do dodatek. • Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (sposobów obserwacji zwanych Widokami Projektu Wirtualnego Budynku). a następnie przesuń małą ikonę kamery do wewnątrz okna Podglądu w celu ustawienia odpowiedniego widoku. Widok projektu z kamery jest stały. który pozwala wykorzystać urządzenie 3Dconnexion do nawigowania w oknie 3D programu ArchiCAD. Aby dostosować projekcję. prawej części. Nawigator umożliwia również dostęp do widoków i arkuszy znajdujących się w zewnętrznych plikach i wstawienie ich do Teczki arkuszy bieżącego projektu. (Są to te same. Dzięki funkcjom Nawigatora można także przygotować dokumentację projektu do publikacji. to model się porusza. użyj przycisku znajdującego się z prawej strony. Jeśli korzystasz z urządzenia 3Dconnexion. wstępnie określone widoki aksonometryczne. Korzystając z lewego przycisku. w 5-stopniowych przedziałach W przypadku widoków aksonometrycznych. patrzFunkcje Palety Podglądu Nawigatora w 3D w Pomocy ArchiCADa i Projekcje 3D na stronie 183. Tryb Obiektu: Poruszanie urządzeniem spowoduje odpowiednią zmianę położenia modelu. wybierz jedną z 12 wstępnie określonych projekcji. Zmiana stożka widoku jest możliwa przy pomocy suwaka lub małych ikon znajdujących się na jego zakończeniach. w Podglądzie nawigatora 3D mamy do dyspozycji dwa rozwijane menu znajdujące się w dolnej. można łatwo zmodyfikować wysokość położenia kamery względem poszczególnych kondygnacji: należy kliknąć Podgląd nawigatora i przesunąć kamerę w górę lub w dół. 65 . Możesz tworzyć foldery i przenosić do nich metodą "Przeciągnij i Upuść" widoki i inne elementy projektu wedle własnych potrzeb. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. użyj jednej z dwóch opcji dostępnych w menu Widok > Dodatki nawigacji 3D > 3Dconnexion: • • Tryb Kamery: Przesuń urządzenie. aby nawigować w modelu zmieniając położenie kamery. Paleta Nawigatora O Palecie Nawigatora Dzięki prostej w obsłudze strukturze hierarchicznej. Nawigator umożliwia zbudowanie logicznego układu całego projektu i szybkie poruszanie się po jego elementach. Nawigator wyświetla hierarchiczną strukturę całego projektu w czterech różnych mapach.Komunikacja z ArchiCADem Po wybraniu widoku Pokaż z boku z listy Opcji podglądu. aby przejść szybko do żądanego widoku. do których można uzyskać dostęp przez Parametry widoku 3D). Szczegółowe informacje na ten temat.

Mapa Zestawów Publikacji jest również hierarchiczną strukturą . W sytuacji. Pasek tytułowy palety wskazuje. Jak wyświetlić Paletę Nawigatora Domyślnie Nawigator jest wyświetlony. Teczka Arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu architektonicznego. Nawigator posiada specjalne funkcje przeznaczone do obsługi wspólnych projektów: Szczegóły. 66 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . gdyby paleta była ukryta. na którą składają się Zestawy Widoków przeznaczone do różnych celów publikacyjnych (drukowania. Cztery przyciski u góry Nawigatora pozwalają na przełączanie pomiędzy mapami. kreślenia. należy wybrać polecenie Okna > Palety > Nawigator lub kliknąć ikonę Nawigatora znajdującą się w poziomym pasku przewijania na ekranie programu ArchiCAD.Komunikacja z ArchiCADem • • • Mapa Widoków mieści wszystkie domyślne oraz utworzone przez użytkownika Widoki zawarte w pliku Projektu. Element Nawigatora aktualnie otwarty w oknie wyświetlony jest pogrubioną czcionką. patrz Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej na stronie 503. zapisania na dysku lub wysłania przez lokalną sieć/internet). która mapa jest aktualnie wyświetlana.

Widok jest zapamiętaną wersją Widoku Projektu. jak również z innych źródeł. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnej formie. Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). Poniższy diagram ilustruje strukturę projektu odzwierciedloną w mapach Nawigatora: Jeżeli wolisz zawsze otwierać nowe okno otwierając dodatkowy widok lub arkusz (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 67 . każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. Domyślnie ArchiCAD otworzy element w istniejącym oknie zastępując poprzednio wyświetlany element. Widoki Projektu zebrane są w folderach w Mapie Projektu Nawigatora.Komunikacja z ArchiCADem Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu Kliknij dwukrotnie wybrany element z dowolnej mapy Nawigatora. KAżDY zapamiętany Widok przechowywany jest w Mapie Widoków. zdefiniowany w sposób. Struktura Nawigatora Widok Projektu jest to okno zawierające fragment projektu ujęty w określonym aspekcie. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego elementu Nawigatora. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie.

Obie palety Nawigatora i Organizatora posiadają funkcję Autoukrywania: jeżeli funkcja ta jest włączona. aby wyświetlić jeden z trzech trybów Organizatora: Pasek tytułu Organizatora pokazuje nazwę struktury hierarchicznej znajdującej się po prawej stronie. każde kliknięcie poza obręb palety spowoduje jej ukrycie. Kliknij ikony żądanej mapy po obu stronach Organizatora. kliknąć prawym klawiszem myszy nad obszarem palety).Komunikacja z ArchiCADem Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) Organizator jest ściśle powiązany z Paletą Nawigatora. co ułatwia przenoszenie i kopiowanie Widoków Projektu. Mapa Widoków po prawej stronie): Widok można zachować. wybierz polecenie Okna > Palety > Organizator lub Pokaż Organizatora z menu Wybierz Projekt znajdującego się w lewym górnym narożniku Nawigatora. Funkcja Autoukrywania jest dostępna w menu podręcznym obu palet (aby je wyświetlić. Aby wyświetlić paletę Organizatora. lecz zawiera podwójną strukturę hierarchiczną. 68 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wybierając widok projektu w Mapie Projektu i klikając Zachowaj widok lub przeciągając go do Mapy Widoków. Posiada on wiele tych samych funkcji. Widoków i plików z jednej mapy do drugiej. • Tryb Edytor widoków (Mapa Projektu po lewej stronie.

Komunikacja z ArchiCADem w folderze Zestawu Publikacji. zobacz Funkcje Palety Nawigatora oraz Funkcje Palety Organizatora w Pomocy ArchiCADa. Mapa Projektu po lewej stronie zostanie przełączona na Mapę Widoków. jeśli po prawej stronie wybierzesz Kolportera. • Elementom Mapy Projektu przypisany jest kolor pomarańczowy. spowoduje to utworzenie folderu. Po wybraniu Zestawu w Mapie Arkuszy. Podwójne kliknięcie elementu uaktywni odpowiadające mu okno. Gdy klikniesz dowolny element znajdujący się w Nawigatorze/Organizatorze. w którym nie będą uwzględniane późniejsze zmiany wprowadzane do Zestawu. modyfikacje te zostaną automatycznie uwzględnione Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 System Kolorów Nawigatora System kolorów palety Nawigatora umożliwia łatwą i szybką identyfikację elementów.) Wyświetlenie tej samej mapy po obu stronach Organizatora jest możliwe. Niektóre kombinacje nie są możliwe i ArchiCAD będzie je zawsze dostosowywać do jednego z trzech możliwych trybów Organizatora. • Edytor Arkuszy (Teczka Arkuszy po prawej stronie): Wstawienie rysunków do Arkuszy w Teczce Arkuszy jest możliwe poprzez wybranie widoku w Mapie Projektu lub Mapie Widoków (z lewej strony). pozwala to wykonać kopie elementów w obrębie jednej mapy. 69 . podgląd jego zawartości zostanie wyświetlony w palecie Podglądu Nawigatora (jeśli jest ona wyświetlona). (Np. wciśnięcie przycisku Dodaj Skrót spowoduje utworzenie folderu odpowiadającego wybranemu zestawowi w Zestawie Publikacji: w przypadku wprowadzenia zmian lub dodania elementów do oryginalnego zestawu. Kolporter (Zestaw Publikacji po prawej stronie): Aby dodać widok lub arkusz (z lewej strony) do Zestawu Publikacji (z prawej strony) wybierz widok lub arkusz i kliknij Dodaj Skrót. • • Elementom Mapy Widoków przypisany jest kolor żółty. Jednak jeśli wybrany Zestaw zostanie przeciągnięty do Zestawu Publikacji. że Mapa Projektu jest dostępna tylko z lewej strony. ponieważ przenoszenie elementów bezpośrednio z Mapy Projektu do Kolportera jest niemożliwe. Więcej szczegółów dotyczących interfejsu Nawigatora/Organizatora. Należy pamiętać. a następnie kliknięcie na Wstaw Rysunek lub przeciągnięcie widoku do Arkusza (z prawej strony).

Na samym szczycie hierarchii Mapy Projektu znajduje się ikona oznaczająca Projekt oraz Nazwa Projektu. które nie zostały jeszcze udostępnione poprzez wysłanie i pobranie zmian. 70 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Widoki Projektu są to okna zawierające fragmenty projektu ujęte w określonych aspektach. Możesz wyświetlić zawartość każdego folderu klikając znajdujący się przy nim znaczek plusa (Windows) lub strzałkę (MacOS). stanie się on Widokiem (wyszczególnionym w Mapie Widoków) i może zostać umieszczony na Arkuszu w celu dalszej edycji. że właśnie ta nazwa zostanie ujęta w Nawigatorze. Lista folderów Mapy Projektu jest stała i zawiera wszystkie typy Widoków Projektu. nie można w tym miejscu dodawać ani usuwać folderów. elementy należące do innych członków zespołu oznaczone są ikoną głowy . Mapa Projektu zawiera następujące Widoki Projektu: Podwójne kliknięcie Widoku Projektu otwiera go w projekcie. W trybie Pracy zespołowej. patrz Funkcje Mapy Projektu w Pomocy ArchiCADa. jednakże wypełnienie pola Nazwa Projektu w oknie Plik > Info > Info o projekcie spowoduje. Szczegóły dotyczące Mapy Projektu. (Nazwa zostaje nadana projektowi podczas zachowywania pliku. mają kolor zielony . W systemie Windows można tego także dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy folderu.) Poniżej znajdują się foldery zawierające Widoki Projektu (po jednym folderze dla każdego typu Widoku Projektu). • • • • • • • • • W trybie Pracy zespołowej elementy Mapy Widoków i Teczki Arkuszy.Komunikacja z ArchiCADem • • • • • • Elementom Teczki Arkuszy przypisany jest kolor biały. Kondygnacje Przekroje Elewacje Rozwinięcia ścian Obszary 2D Rysunki detali Dokumenty 3D Widoki 3D Zestawienia Spisy treści Projektu Listy Info Pomoc • Nawigator Mapa Projektu Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (Widoków Projektu Wirtualnego Budynku). Gdy zachowasz ustawienia Widoku Projektu.

Wszystkie Obiekty VR zostaną umieszczone bezpośrednio w folderze 3D. można tam również utworzyć nowe ścieżki. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. Podwójne kliknięcie dowolnego elementu Mapy Projektu. Spisy Arkuszy oraz Spisy Rysunków oparte o ustalone kryteria.). Utworzenie Kamery typu Obiekt VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. Można dodawać dowolną ilość Scen VR. polecenia związane z kondygnacjami dla Kondygnacji lub polecenia 3D dla Perspektyw). Okna Detali.Komunikacja z ArchiCADem Folder Kondygnacje zawiera wszystkie kondygnacje zdefiniowane w projekcie. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 71 . Wszystkie te operacje będą powodowały uaktualnienie Mapy Projektu. Szczegóły. Obszary 2D. okna. odpowiadających różnym widokom i kamerom. Folder Zestawienia Elementów zawiera zestawienia interaktywne (Elementy i Komponenty) będące częścią dokumentacji. Elewacji i Obszaru 2D mogą być oznaczone różnymi ikonami. Niezależny. na podstawie których powstają. Elewacje. Komponenty oraz Strefy. Otwarcie tych okien jest także możliwe poprzez odpowiednie polecenia w menu Okna. których nazwy zależą od wersji lokalizacji posiadanego ArchiCADa Foldery Przekroje. oznacza to. w których znajdują się listy różnych typów elementów. Folder Info zawiera dwa elementy: Notatki o projekcie oraz Raport. zgrupowanych w podkatalogach Ścieżek.). patrz Notatki o projekcie oraz Okno Raportu w Pomocy ArchiCADa. które zawiera polecenia odnoszące się do danego elementu (np. spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. Można je również znaleźć w menu Dokument > Zestawienia i listy. Jeżeli obok folderu nie ma znaku plus. Nazwa ścieżki może zostać zmieniona w oknie dialogowym Ustawienia kamery/VR. Folder Listy zawiera: Elementy. • Utworzenie Sceny VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. spisy elementów użytych w projekcie (drzwi. Rozwinięcia ścian. Przekroju. itp. Nazwy umieszczonych Kamer panoramicznych zostaną wyświetlone poniżej nazw Scen VR. Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy. w nowym projekcie występują dwa z nich: Ogólna perspektywa i Ogólna aksonometria. Umieszczanie kamer w projekcie będzie powodowało ich wyświetlanie w folderze 3D. itd. Detale i Dokumenty 3D zawierają listę odpowiednich okien. Przy rozpoczęciu pracy nad nowym projektem. Folder Spisy treści Projektu zawiera trzy zestawy tabel. • • Domyślnie. elementy konstrukcyjne. Na Spisy treści Projektu składają się: Spisy Widoków. że widok projektu tego typu nie został jeszcze utworzony. Szczegóły. folder Kondygnacje zawiera trzy elementy. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Szczegóły. Niezależny ze Znacznikiem. według określonych kryteriów. powoduje otwarcie odpowiadającego mu okna z zachowanym Folder 3D zawiera pięć typów elementów. Wszystkie zmiany na bieżąco aktualizują zawartość Mapy Projektu. zależnie od typu widoku projektu (np. Otwarcie ich powoduje wyświetlenie domyślnych schematów list dostępnych w projekcie.

można im zmienić nazwy. kasować je lub w razie potrzeby tworzyć nowe. Widok to zapamiętana wersja Widoku Projektu.. należy go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk Ustawienia.Komunikacja z ArchiCADem powiększeniem i ustawieniami wyświetlania. Zobacz także Zarządzanie Mapami Widoków w Zespole projektowym na stronie 503. Nawigator Mapa Widoków Drugi przycisk znajdujący się u góry Palety Nawigatora przełącza do Mapy Widoków: spisu zapamiętanych Widoków (Widoków Projektu o zapamiętanych ustawieniach) dostępnych w pliku projektu. za pomocą polecenia Klonuj Folder. Aby uzyskać lepsze rozeznanie w elementach Mapy Widoków lub posegregować je według określonych kryteriów. 72 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. patrz Funkcje Mapy Widoków w Pomocy ArchiCADa. Widoki można tworzyć wewnątrz aktywnego projektu lub importować z innego projektu ArchiCADa. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. że ustawienia Widoku Projektu zmieniają się wraz ze zmianami dokonanymi w oknie. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Każdy zachowany Widok figuruje w Mapie Widoków Palety Nawigatora. zdefiniowany w sposób. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. Sekcja Cechy na dole Mapy Widoków wyświetla aktualne ustawienia zaznaczonego Widoku. W Mapie Widoków domyślnie zdefiniowano kilka folderów. gdy zmieniona zostanie zawartość projektu Uwaga: Możesz utworzyć dynamiczne połączenie pomiędzy Widokami Projektu a Widokami. Ustawienia zachowanych Widoków pozostają takie same nawet wtedy. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75 oraz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Pamiętaj. (znajdujący się na dole Mapy Widoków) otwierający odpowiednie okno dialogowe. Aby to zrobić. Gdy ustawisz już parametry Widoku Projektu możesz go zapamiętać w postaci Widoku. skorzystaj z funkcji Spisu treści Projektu. Szczegóły. Klonowanie Folderów w Mapie Widoków Klonowanie Folderu oznacza odtworzenie folderu Mapy Projektu wewnątrz Mapy Widoków. Szczegóły dotyczące Mapy Widoków. Aby edytować Ustawienia Widoku.) Szczegóły. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. Spowoduje to otworzenie okna Klonuj Folder. kliknij przycisk Klonuj Folder znajdujący się u dołu Mapy Widoków. (Ustawienia powiększenia i wyświetlania można sprawdzić w palecie Opcji Podręcznych..

jeżeli sklonowałeś folder Kondygnacje Mapy Projektu. Ustawienia dokonane w tym oknie będą odnosić się do wszystkich Widoków sklonowanego folderu. Ponadto. Pozostałe funkcje są identyczne jak w oknie dialogowym Ustawienia Widoku. Szczegóły. patrz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Poniższy diagram ilustruje różnicę pomiędzy Widokami znajdującymi się w zwykłych folderach Mapy Widoków (które nie odzwierciedlają zmian dokonanych w strukturze Mapy Projektu) a Widokami Mapy Widoków znajdującymi się w sklonowanych folderach (których zawartość zmienia się dynamicznie zgodnie z ilością Widoków Projektu Mapy Projektu.Komunikacja z ArchiCADem przykład. Na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 73 . dla każdego nowego widoku projektu utworzonego w Mapie Projektu zostaje utworzony odpowiednik w sklonowanym folderze w Mapie Widoków. sklonowany folder w Mapie Widoków zawsze będzie zawierał tyle samo Widoków ile kondygnacji zawiera projekt. nowe Widoki utworzone w sklonowanym folderze będą przyjmować Ustawienia Widoku zdefiniowane dla tego folderu. aby utworzyć sklonowany folder. Kliknij Klonuj.) Widoki w zwykłych Folderach Mapy Widoków: Wybierz folder do sklonowania z listy w górnej części okna. Innym sposobem utworzenia klonu jest przeciągnięcie folderu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. W wyniku sklonowania folderu. przy pomocy Ctrl+Shift (Windows) lub Opt+Cmd (MacOS) w Edytorze Widoków Organizatora. zamiast ikoną oznaczającą zwykłe foldery. Powstały sklonowany folder w Mapie Widoków będzie oznaczony specjalną ikoną dla folderów “klonów” .

zapisane zostaną kombinacje następujących parametrów: • W czasie klonowania okno dialogowe Klonuj Folder pozwala zdefiniować Ustawienia Widoków dla wszystkich widoków. • • • • • • • • Kombinacja Warstw Skala Wyświetlanie Struktury Zestaw Piór Opcje kombinacji widoków modelu Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu Standard Wymiarowania Zoom Ustawienia obrazka (dla widoków 3D) zawierające: Parametry widoku 3D (łącznie z powiększeniem).Komunikacja z ArchiCADem Widoki w sklonowanych Folderach Mapy Widoków: Szczegóły. Potrzebne zmiany możesz wprowadzać na jeden z podanych poniżej sposobów: • • w aktywnym oknie. Gdy zachowasz Widok. Zestawienie interaktywne lub Lista) i dostosuj wszystkie konieczne parametry. Parametry okna widoku 3D. aby dopasować je do potrzeb tworzonej dokumentacji. 3D. otwórz odpowiadające mu okno (Rzut. które będą się znajdować w sklonowanym folderze. Przekrój 3D oraz Ustawienia renderingu. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. korzystając z “Opcji ustawień i przechowywania widoków” znajdujących się u dołu Mapy Projektu Ustawienia Widoku zapisane w Widoku Ustawienia każdego Widoku są dostępne w oknie dialogowym Ustawień Widoku. Przekrój/Elewacja/RŚ. • w Organizatorze. Na przykład zmień skalę lub Kombinację Warstw. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Dostępne opcje wyboru (Tylko 3D) Definiowanie Ustawień Widoku Aby zdefiniować ustawienia nowego Widoku. korzystając ze standardowych poleceń edycyjnych zmieniając opcje w Palecie Opcje Podręczne. Filtry i Elementy w 3D. Dokument 3D. Detal/Obszar 2D. w której zawsze wyświetlone są parametry aktywnego okna • 74 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Parametry przekroju 3D.

• Kliknij przycisk Zachowaj bieżący widok znajdujący się w dolnej części Mapy Widoków. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. Użyj polecenia Zachowaj widok i umieść na Arkuszu. aby otworzyć okno dialogowe Ustawień widoku. Możesz również kliknąć Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. Np. Jeżeli otworzysz Widok zachowany w Mapie Widoków i dokonasz zmian w jego ustawieniach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 75 . że bieżące powiększenie okna i ustawienia warstwy są inne niż w zachowanym widoku. otwórz okno dialogowe Ustawień widoku i wprowadź niezbędne zmiany. u dołu Nawigatora pojawi się żółty trójkąt obok zmienionego parametru informujący. a następnie kliknij Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. które znajdują się w aktywnym oknie). jak i w Teczce Arkuszy. iż ustawienia w aktywnym oknie nie odpowiadają już oryginalnym ustawieniom Widoku. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków.) • Zaznacz Widok Projektu w Mapie Projektu a następnie z menu kontekstowego (wciśnij prawy przycisk myszy) wybierz polecenie Zachowaj bieżący widok.Komunikacja z ArchiCADem Zachowywanie Widoku Widok można zachować na jeden z podanych poniżej sposobów: • Użyj Organizatora. Kliknij Ustawienia. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. • • Możesz zachować bieżące ustawienia okna w postaci nowego widoku. które dostępne jest w menu kontekstowych aktywnego okna. jak i w Teczce Arkuszy. na poniższej ilustracji widać. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. aby przeciągnąć Widok Projektu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. Palety Nawigatora/Organizatora oraz w menu Dokument. tymi. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Modyfikowanie Ustawień Widoku Aby zmienić ustawienia już zachowanego widoku.) Przeciągnij i Upuść Widok Projektu z Mapy Projektu do Teczki Arkuszy. aby zastąpić oryginalne ustawienia widoku ustawieniami bieżącymi (tzn. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. jeśli zajdzie taka potrzeba. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku.

uwzględnione w Opcjach Podręcznych. lecz nie mogą być edytowane. według Szablonów Arkusza. Więcej szczegółów dotyczących tworzenia i publikowania Arkuszy. Paleta Opcji Podręcznych domyślnie wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się u dołu Teczki Arkuszy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 76 . Nawigator Teczka arkuszy Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa i innych źródeł. Zestawy Publikacji Nawigatora Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora/Organizatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnych formatach.dowolnie określony schemat. Szczegóły. Zobacz Szablony arkusza na stronie 460. użyj polecenia Okna > Palety > Opcje Podręczne lub wciśnij odpowiedni przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. lecz wyświetlane są na biało.) Układ Szablonów zawiera listę Arkuszy w poszczególnych kategoriach. to bieżące. Paleta ta jest dostępna w Nawigatorze oraz za pomocą polecenia w menu Dokument > Kolporter > Publikacja. faktyczne ustawienia projektu. informują one tylko o tym co jest widoczne w aktywnym oknie i umożliwiają szybką zmianę tych parametrów. Układ Zestawów (domyślny sposób wyświetlania) zawiera listę arkuszy odpowiadającą utworzonym Zestawom . jednak niekoniecznie muszą one być zachowane jako część jakiegokolwiek widoku. Patrz Zestawy na stronie 461. rzutu lub detalu). Część z nich można edytować bezpośrednio w tej sekcji. Widoki zaimportowane z plików projektu ArchiCADa zachowują swoje ikony (np.) Aby ukryć/pokazać tę paletę. Jedynym parametrem ustawianym w Kolporterze jest format wyjściowy i jego opcje (dostępne w zakładce Format w dolnej części Kolportera). Aby zmodyfikować pozostałe parametry Rysunków umieszczonych w zaznaczonym Arkuszu. patrz Teczka arkuszy na stronie 456. Lista Arkuszy ułożona jest w dwóch dostępnych układach: Układ Zestawów oraz Układ Szablonów. (Może być konieczne przeciągnięcie palety do nowego położenia lub rozciągnięcie jej w celu wyświetlenia wszystkich sześciu Opcji Podręcznych. (Główna funkcja Zestawów polega na umożliwieniu przyporządkowania odpowiedniego systemu numeracji. Rysunki oznaczone są ikonami. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy).Komunikacja z ArchiCADem Paleta Opcji Podręcznych Paleta Opcji Podręcznych wyświetla bieżące ustawienia aktywnego okna (będącego na wierzchu): Bieżące ustawienia widoku. Na samym dole Teczki Arkuszy w sekcji Cechy wyświetlone są ustawienia bieżącego Arkusza. które odpowiadają ich typom plików. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. patrz Funkcje palety Opcje Podręczne w Pomocy ArchiCADa. Cechy Widoku lub Arkusza wyświetlane są na dole palety Kolportera.

Aby umieścić Widoki lub Arkusze zewnętrznego projektu ArchiCADa na Arkuszu aktywnego projektu należy: . Aby otworzyć zewnętrzny projekt w oknie ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Aby uzyskać dostęp do struktury hierarchicznej (Mapy Widoków i Teczki arkuszy) innego projektu ArchiCADa. 77 . wybrane pozycje lub wszystkie zdefiniowane. Możesz teraz dodać dowolny Widok lub Arkusz do Teczki Arkuszy aktywnego projektu przeciągając go bezpośrednio na Arkusz lub do struktury hierarchicznej Teczki Arkuszy po prawej stronie Organizatora. na którym umieścisz Widok lub Arkusz zewnętrznego projektu. co ułatwia wprowadzanie poprawek i ponowną ich publikację. Wybierz projekt ArchiCADa. Zewnętrzne pliki w Nawigatorze W rozwijanym menu Wybierz Projekt (znajdującym się w lewym górnym narożniku) znajduje się nazwa "aktywnego" projektu ArchiCADa. Zobacz Kolporter na stronie 479. W Nawigatorze zostanie wyświetlona struktura hierarchiczna otwartego projektu. którego zawartość chcesz użyć w aktywnym projekcie. Definiowanie Zestawu Publikacji polega na przeciąganiu do niego różnych kombinacji elementów z Mapy Widoków lub z Teczki Arkuszy. • • • • Upewnij się. Zestawy Publikacji przechowywane są w projekcie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Struktura hierarchiczna zewnętrznego projektu zostanie wyświetlona po lewej stronie Nawigatora/Organizatora jako Mapa Widoków lub Teczka Arkuszy. którego hierarchiczna struktura wyświetlona jest w Nawigatorze i po lewej stronie Organizatora. podwójnie kliknij którykolwiek z jego elementów w Nawigatorze. Kliknij Otwórz. a jego nazwa pojawi się w menu Wybierz Projekt. Kliknij polecenie Przeglądaj w menu Wybierz Projekt. możesz opublikować jedną pozycję. Wybierz Projekt Projekty dostępne w Nawigatorze/Organizatorze są zestawione w menu Wybierz Projekt (rozwijane menu w górnej. lewej części Nawigatora/Organizatora) w następujący sposób: • Aktywny: Twój bieżący projekt. że otwarte jest okno Arkusza. kliknij polecenie Przeglądaj. Domyślnie jest to projekt. Klikając przycisk Publikuj.

Zaznaczanie elementów Przy aktywnym Narzędziu Strzałka: Wskaż element i kliknij. Aby dowiedzieć się jak podświetlać elementy przed zaznaczaniem. Uwaga: Polecenie Zaznacz wszystko umożliwia wybranie tylko elementów aktualnie wyświetlanej kondygnacji. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. Inteligentny kursor wspomaga precyzyjne rysowanie i właściwe łączenie elementów. czy Dach). W dalszej części podręcznika szczegółowo omówiono wszystkie te funkcje. Zaznacz Elementy według Wielu Kryteriów Użyj funkcji Znajdź i Zaznacz. Więcej informacji na temat opcji Zaznaczenia Narzędzia Strzałka. Skróty klawiaturowe oraz inteligentne Palety Pomocnicze ułatwiają dostęp do potrzebnych poleceń. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko. Dodawanie i odejmowanie elementów zaznaczenia Można dodawać elementy do aktualnej selekcji poprzez kliknięcie ich z przytrzymanym klawiszem Shift. wskaż element i kliknij. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 78 . Zaznacz Wszystkie Elementy (w Oknie lub w Obszarze Zaznaczenia) Aby zaznaczyć wszystkie elementy na ekranie (znajdujące się w całym oknie lub wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia). Siatki modularne są sposobem pozwalającym na precyzyjne wstawianie elementów. w menu Wybierz Projekt znajdują się polecenia: Pokaż Nawigatora/Organizatora oraz Pokaż Menedżera Rysunków. które posiadają obszar (takich jak Strop.Komunikacja z ArchiCADem • • Połączony: Zewnętrzny projekt. • • • • • Interaktywne metody selekcji zapewniają efektywność przy wyborze elementów przeznaczonych do edycji. wszystkie Ściany lub Okna). Uruchomiony: Zewnętrzny projekt otwarty jako oddzielna kopia ArchiCADa. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. Więcej szczegółów dotyczących kształtów kursora. zobacz Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia na stronie 79. Przy aktywnym dowolnym narzędziu: Przytrzymaj klawisz Shift. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. System współrzędnych gwarantuje prawidłowe położenie wstawianych elementów oraz ich precyzyjną edycję. Zaznacz Wszystkie Elementy Wybranego Typu Aby zaznaczyć wszystkie elementy danego typu (np. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. patrz Inteligentny kursor na stronie 84. Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów Szybkie Zaznaczanie to najwygodniejszy sposób Zaznaczenia elementów. przy aktywnym narzędziu Strzałka lub Obszar Zaznaczenia. uaktywnij odnośne narzędzie a następnie użyj skrótu Ctr/Cmd+A. Oprócz tego. aby zaznaczyć elementy wybrane na podstawie szerokiego zestawu kryteriów. ArchiCAD wyposażony został w funkcje pozwalające na ciągłą kontrolę procesu pracy. Funkcje wspomagające edycję Aby wspomóc edycję elementów Wirtualnego Budynku. Klawisz Shift + Kliknięcie spowoduje anulowanie zaznaczenia już wybranego elementu. z którego już pobrałeś Widok lub Arkusz do aktywnego projektu.

Kliknij i narysuj Wielobok Zaznaczenia. że kursor zmienia kształt za każdym razem. Uwaga: W celu zaznaczenia obszaru (nie zaś konkretnych elementów) użyj narzędzia Obszar Zaznaczenia opisanego w sekcji Obszar Zaznaczenia. Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia Wygodnym sposobem Zaznaczenia wielu elementów jednocześnie jest narysowanie wokół nich Prostokąta lub Wielokąta Zaznaczenia. który chcesz zaznaczyć. Aby użyć funkcji Szybkiego Zaznaczania w trybie tymczasowym (gdy ikona Szybkiego Zaznaczania jest nieaktywna w Palecie Info Narzędzia Strzałka). Konkretne elementy. Aby czasowo zawiesić działanie Szybkiego Zaznaczenia. Szybkie Zaznaczanie jest domyślnie włączone. wciśnij Shift. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz narysowanego obszaru i anuluje zaznaczenie aktualnie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 79 . Szybkie zaznaczanie działa ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. Aby tego dokonać. należy uaktywnić ikonę Szybkiego Zaznaczania w Palecie Info Narzędzia Strzałka. Zauważysz. wciśnij klawisz Shift. blokami tekstu. bez potrzeby korzystania z polecenia Przesunięcie. Jak widać na ilustracji. aby przełączyć na wskaźnik Szybkiego Zaznaczania i kliknij w celu zaznaczenia dachu. należy wcisnąć Spację. gdy znajdzie się nad odpowiednim (posiadającym obszar) elementem . lecz w każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję zwalniając przycisk w Palecie Info narzędzia Strzałka. (Jeżeli aktywne jest inne narzędzie. a następnie kliknij i przeciągnij. wystarczy przemieścić wskaźnik nad dowolny fragment obszaru dachu. (jeżeli Narzędzie Strzałka nie jest aktywne. wypełnieniami oraz obiektami bibliotecznymi. Wystarczy najechać kursorem nad obszar elementu. gdy Narzędzie Strzałka jest aktywne (lub Shift+Spacja.Komunikacja z ArchiCADem Aby włączyć Szybkie Zaznaczanie jako domyślny tryb roboczy.) Uwaga: Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przesunięte jednocześnie. Teraz możesz kliknąć aby zaznaczyć ten element. Teraz w celu użycia funkcji Szybkiego Zaznaczania konieczne jest również uaktywnienie Narzędzia Strzałka lub wciśnięcie klawisza Shift. możesz klikając element przesunąć go (z wciśniętym przyciskiem myszki) w dowolne miejsce. gdy aktywne jest jakiekolwiek inne narzędzie). wybierz narzędzie Strzałka i odpowiednią metodę geometrii (Prostokąt/Wielokąt). które znajdą się wewnątrz zostaną zaznaczone (wyświetlone zostaną Punkty Zaznaczenia). wciśnij klawisz Spacji (narzędzie Strzałka) lub kombinację klawiszy Shift + Spacja (inne narzędzia). Kliknięcie i przesunięcie przy aktywnym Szybkim Zaznaczaniu Przy aktywnym narzędziu Strzałka i włączonej funkcji Szybkiego Zaznaczenia.

Uwaga: Elementy zaznaczone za pomocą Obszaru Zaznaczenia nie wyświetlają Punktów Zaznaczenia. zostanie anulowane. którego dowolny wierzchołek lub krawędź znajdzie się w wewnątrz Wieloboku Zaznaczenia zostanie zaznaczony. Wielokąt. aby tymczasowo zawiesić działanie funkcji Szybkiego Zaznaczania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opcje kształtu Wieloboku Zaznaczenia W Palecie Info narzędzia Strzałka można wybrać jedną z trzech opcji kształtu Wieloboku Zaznaczania. a następnie narysuj Wielobok Zaznaczenia. Natomiast zaznaczenie elementów już wybranych. że każdy element. przytrzymując wciśnięty klawisz Spacji. Funkcje wspierające Zaznaczanie Punkty Zaznaczenia Na zaznaczonych elementach wyświetlane są Punkty Zaznaczenia (lub punkty odniesienia) Punkty Zaznaczenia (punkty aktywne) reprezentują miejsca. Jeżeli aktywne będzie inne narzędzie. Jeżeli chciałbyś narysować prostokąt lub wielokąt nad obszarem elementu podlegającym Szybkiemu Zaznaczaniu. Zaznaczanie nakładających się elementów W przypadku nakładania się wierzchołków kilku elementów. który z elementów zostanie zaznaczony. Metody selekcji poprzez /Wielobok Zaznaczenia W Palecie Info znajdują się dodatkowo metody Zaznaczenia wykorzystywane przy zaznaczaniu za pomocą Wieloboku. Uwaga: Okno informacji o elemencie zostanie wyświetlone. będzie ostatnim wierzchołkiem wielokąta. wciskaj klawisz TAB. za które "chwytamy" element w trakcie modyfikacji. Punkt. że zostały już zdefiniowane ręcznie przynajmniej dwa segmenty. Aby przełączać podświetlanie nakładających się elementów. wciśnij klawisz Shift aby zobaczyć informacje o danym elemencie. a zostanie on zaznaczony. gdy kursor znajdzie się nad którymkolwiek z elementów (przy aktywnym narzędziu Strzałka). Wówczas kliknij myszą. wciśnij Spację. Uaktywnienie pierwszej metody powoduje. warunkiem. który klikniesz dwa razy. • Przy drugiej metodzie tylko elementy. niezaznaczone elementy wewnątrz Wieloboku zostaną dodane do selekcji. aż podświetlony zostanie odpowiedni element. pod 80 . a Okno informacji o elemencie (Info Tag) na stronie 83 wyświetla informacje o typie i właściwościach tego elementu.Komunikacja z ArchiCADem wybranych elementów. Prostokąt oraz Prostokąt obrócony. Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82 wskazuje. które mieszczą się całkowicie wewnątrz Wieloboku zostaną zaznaczone. Dwukrotne kliknięcie podczas rysowania wielokąta spowoduje jego automatycznie zamknięcie. znajdujących się wewnątrz Wieloboku. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 81 . patrz 260. w przypadku. gdy element znajduje się poza Twoim obszarem roboczym. W przypadku Obiektów GDL ilość punktów zaznaczenia zależy od określonych w ich definicji punktów aktywnych. Elementy należące do Połączonych modułów lub XREF mają Punkty Zaznaczenia w kształcie przezroczystych kwadratów. Punkty Zaznaczenia Elementów zablokowanych wyświetlane są w postaci "wygaszonej". które domyślnie mają kolor czarny. Są wyświetlane na elementach. Elementy te należą do Połączonych modułów lub XREF.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły.) Można otwierać okna dialogowe ustawień zablokowanych elementów. których kolor przypisany jest automatycznie. jednak nie można dokonywać zmian parametrów. których kolor przypisany jest automatycznie. We wszystkich tych przypadkach elementy zablokowane mogą być zaznaczane. (zostaniesz o tym poinformowany w przypadku próby modyfikacji zablokowanego elementu. Elementy mogą być zablokowane (wygaszone Punkty Zaznaczenia) w czterech przypadkach: • • • • Jeśli dany element umieszczony jest na zablokowanej warstwie. Modyfikowalne Punkty Zaznaczenia mają kształt rombu. które można modyfikować interaktywnie na ekranie. Szczegóły. Różne Punkty Zaznaczenia Pojedyncze elementy oznaczone są małymi Punktami Zaznaczenia. Element został bezpośrednio zablokowany poleceniem Edycja > Blokada > Zablokuj. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. ale nie można ich modyfikować. Położenie punktów zaznaczenia zależy od rodzaju elementu oraz typu jego geometrii. Punkty Zaznaczenia Grupy elementów mają kształt dużych kółek. Aby zmienić kolor Punktów Zaznaczenia otwórz okno Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Info o elemencie. W projekcie uwspólnionym (Zespół).

element zostanie podświetlony automatycznie bez potrzeby wciskania klawisza Shift. “detekcja elementów”). Zgrupowane elementy podświetlane są osobno. gdy chcesz zobaczyć aktualne wyświetlanie kolorów linii lub wypełnień zaznaczonych elementów). zaznaczone elementy zostają podświetlone wyróżniającym się kolorem. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Aby to uczynić wciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Alt+Spacja. Istniej możliwość chwilowego wyłączenia Podświetlania zaznaczenia (np. Uwaga: Jeżeli aktywne jest narzędzie Strzałka. Wystarczy ustawić kursor nad wierzchołkiem lub krawędzią elementu i wcisnąć klawisz Shift.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlenie Zaznaczenia Oprócz wyświetlania punktów aktywnych. Kolor podświetlenia zaznaczenia (zarówno konturu jak i powierzchni elementu) może być dowolnie ustawiony (lub całkowicie wyłączony) w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. widoczne są również ukryte krawędzie elementu. Uwaga: Podświetlanie powierzchni elementów w 3D jest możliwe tylko w trybie Procedury 3D OpenGL. Podczas podświetlania elementów w 3D. 82 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. Podświetlanie obrysu elementów ArchiCAD pomaga identyfikować elementy podświetlając je przed zaznaczeniem (tzw.

patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. 83 . Uwaga: Gdy aktywne jest narzędzie Strzałka. Ten rodzaj Podświetlania obrysu elementu nie wymaga wciskania klawisza Shift. informujący o możliwości cyklicznego przełączania zaznaczenia pomiędzy tymi elementami za pomoc klawisza TAB. itd. rodzaj linii. pojawia się napis Wiele elementów (TAB). również powierzchnie). Okno informacji o elemencie zawiera następujące informacje: Dodatkowe informacje wyświetlane są u dołu okna: Zobacz także Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. na której znajduje się element (w oknach 3D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D). Szczegóły. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli element jest już zaznaczony. grubość stropu. Uwaga: Podczas operacji transferu ustawień i wymiarowania. • • • • • • • Rodzaj elementu Podstawowe właściwości elementu (strukturę warstwową ściany. Okno Informacji o elemencie pojawia się również podczas wymiarowania elementów i podczas transferu ustawień elementów (polecenia Pobierz/Nadaj ustawienia): pojawia się ono obok kursora pipety/strzykawki przed transferem ustawień. które można zaznaczyć (ich wierzchołki.) Wzniesienie podstawy elementu (tylko w przypadku elementów 3D) Warstwę elementu Kondygnację.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlanie obrysu oraz wyświetlanie Informacji o elemencie można dowolnie konfigurować a nawet wyłączyć w oknie dialogowym otwieranym poleceniem Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. obok jego nazwy pojawia się w nawiasie napis "Wybrane". Okno informacji o elemencie pojawi się automatycznie (wraz z podświetleniem obrysu). krawędzie lub. gdy aktywne jest Szybkie zaznaczanie. Szczegóły. Okno informacji o elemencie (Info Tag) Jeżeli ustawisz kursor nad elementem i wciśniesz klawisz Shift. nazwę obiektu. jeśli w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie zaznaczona będzie opcja "Podświetlenie obrysu elementu podczas wstawiania lub edycji". okno informacji o elemencie będzie pojawiać się tylko wówczas. pojawi się Okno informacji o elemencie. patrz Transfer ustawień na stronie 144. Właściciela elementu (w Zespole) Jeżeli pod kursorem znajduje się wiele elementów. Jego wyświetlenie jak również podświetlenie elementu podczas wykorzystania tych funkcji nie wymaga wciskania klawisza Shift.

Znaczek nad wierzchołkiem/punktem aktywnym innych elementów. Po przesunięciu kursora nad poszczególne elementy jego kształt będzie się zmieniał. Ołówek w paski z czarną końcówką lub nad osią odniesienia Belki. Przy uaktywnieniu dowolnego narzędzia z wyjątkiem Narzędzia Strzałka. nad każdą inną krawędzią. Czarny ołówek z białą końcówką węzłem lub punktem aktywnym. aby rozpocząć rysowanie elementu. kursor zamieni się w symbol Pustego ołówka. Czarny ołówek nad wierzchołkiem linii osi Ściany lub linii odniesienia Belki. Szczegóły. nad każdym innym nad przecinającymi się 84 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . po upływie którego okno będzie się pojawiać. Znaczek Mercedesa elementów. można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. w zależności od znajdujących się pod nim elementów: • • • • • • Krzyżyk pusty obszar w oknie. W zależności od położenia będzie przyjmował następujące kształty: • • • • • • Biały ołówek nad pustym obszarem lub nad elementem (tam gdzie nie ma punktów aktywnych ani krawędzi). Inteligentny kursor Poniżej opisano różne kształty inteligentnego kursora w poszczególnych położeniach i sytuacjach występujących podczas pracy w ArchiCADzie. Pogrubiony Znaczek Mercedesa osią odniesienia Belki. którego zdefiniowanie wymaga określenia więcej niż jednego punktu. Ołówek w paski nad linią osi Ściany nad krawędziami pozostałych nad przecinającymi się krawędziami. Końcówka ołówka z Przecięciem krawędziami.Komunikacja z ArchiCADem Wygląd Okna informacji o elemencie oraz czas. kursor ArchiCADa przyjmuje różne kształty. Przecięcie nad linią osi Ściany lub Gdy klikniesz. Pogrubiony Znaczek nad wierzchołkiem Ściany po stronie linii osi lub nad wierzchołkiem Belki na osi odniesienia.

gdy kursor znajduje się nad powierzchnią zaznaczanego elementu. Strzałka ze Znaczkiem przyklejanie do Punktów aktywnych i wierzchołków innych niż linie osi Ścian lub osie odniesienia Belek. nad nad punktem Przy użyciu narzędzia Strzałka dostępne są następujące kształty: • • • • Strzałka pusty obszar w oknie. • Niektóre kształty kursora są wyświetlane tylko w szczególnych sytuacjach: • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Chmurka oznacza pustą przestrzeń ponad horyzontem w widokach perspektywy. Strzałka ze Znaczkiem styczności przyklejanie styczne do łuku podczas przeciągania elementu.Komunikacja z ArchiCADem • • Końcówka ołówka ze znaczkiem prostopadłości prostopadłą krawędzią. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem przyklejanie do wierzchołków linii osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem Mercedesa przykleja do linii osi Ścian oraz osi odniesienia Belek. przyklejanie do punktów • • • • Strzałka ze Znaczkiem prostopadłości przyklejanie prostopadłe do krawędzi lub łuku podczas przeciągania elementu. Strzałka z Przecięciem przecięcia krawędzi. Strzałka ze Znaczkiem Mercedesa przyklejanie do krawędzi innych niż linie osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Końcówka ołówka ze znaczkiem stycznej stycznym z krawędzią. Szybkie Zaznaczanie (Magnes) pojawia się. 85 .

Mercedes plus ikona równoległego wymiaru: Podczas wymiarowania liniowego przy pomocy funkcji Każdy Kierunek. Modyfikuj zaznaczone elementy Polecenie Modyfikuj zaznaczone elementy z menu Edycja > Ustawienia elementów otwiera okno dialogowe umożliwiające Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 86 . Wymiarowania wysokości. zapewnia możliwość wybrania linii lub krawędzi. poprzez śledzenie konturów elementów istniejących. Wektor wypełnienia pojawia się gdy należy określić kierunek wypełnienia wektorowego. pojawia się również podczas zamykania wieloboków. w której będą określane wymiary zaznaczonych elementów. Białe nożyczki nad pustą przestrzenią. Kliknij wybrany element trzymając wciśnięty klawisz Shift. Magnes plus ikona linii wymiarowej: W Dokumencie 3D. krawędzi oraz ograniczonych przez elementy przestrzeni . Przytrzymać klawisz Shift i kliknąć zaznaczony element. głębokość Ograniczonego przekroju oraz zorientowanie Okien/Drzwi. w przypadku. Młotek pojawia się podczas wstawiania Łańcucha wymiarów. Wymiarowania kątów. Pipetka pojawia się podczas pobierania ustawień elementu (polecenie Pobierz ustawienia).Komunikacja z ArchiCADem • Magiczna Różdżka używana jest do tworzenia nowych elementów za pomocą aktywnego narzędzia. Magiczna Różdżka posiada trzy kształty kursora świadczące o identyfikacji wierzchołków . po kliknięciu punktów przeznaczonych do wymiarowania. Nożyczki przycinanie elementów (klikając element przytrzymaj klawisz Ctrl/Cmd). Zostanie anulowane zaznaczenie wszystkich zaznaczonych elementów w obszarze wieloboku. przy pomocy tego kursora można wybrać płaszczyznę. gdy istnieje więcej niż jedna możliwość lokalizacji. obracania i odbijania kopii elementu. Metryczek stref oraz Powierzchni wypełnienia. Słońce wyświetla się podczas wprowadzania przegród strukturalnych w celu zdefiniowania "zewnętrznej" części przegrody strukturalnej. Oko określa kierunek spadku Dachu. Strzykawka pojawia się podczas przenoszenia ustawień jednego elementu na drugi (polecenie Nadaj ustawienia) Plus pojawia się podczas przesunięcia. lub narysować wielobok. należy wykonać jedną z poniższych operacji: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknąć nad pustą przestrzenią okna przy aktywnym dowolnym narzędziu (także narzędziu Strzałka). Podczas wymiarowania: • • - • • Anulowanie Zaznaczenia Aby anulować zaznaczenie jednego lub więcej elementów. • • • • • • • • • • Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zaznacz aby zaznaczyć lub anulować zaznaczenie elementów na podstawie szerokiego wyboru kryteriów. Wymiar zostanie utworzony równolegle do zaznaczonej linii/krawędzi. Spowoduje to anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych elementów. Podwójne Oko wskazanie położenia Drzwi/Okna podczas wstawiania wierzchołkiem (Metoda geometrii). Czarne nożyczki wyświetlane są nad krawędzią elementu. • Trójząb przesuwa Obszar Zaznaczenia lub wklejoną zawartość Schowka. zaznaczoną stronę podczas dzielenia elementów. Funkcja ta jest również używana do określania położenia ścian łukowych i przegród strukturalnych wstawianych metodą stycznych. Dwa plusy pojawia się podczas przesunięcia i obracania wielu kopii elementu.

Zaznaczanie Obszarem Zaznaczenia nie powoduje wyświetlania punktów zaznaczenia znajdujących się w tym obszarze elementów. W oknach zawierających obrazki (np. Arkuszy oraz okna Symbolu 2D Obiektów GDL. Jeżeli klikniesz na wierzchołek lub krawędź elementu wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Obszar Zaznaczenia jest oznaczony animowaną przerywaną linią. • • Szczegółowy opis. Okna 3D. Obszar Zaznaczenia O Obszarze Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia może być wykorzystywane do definiowania obszarów na potrzeby selekcji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 87 . wewnątrz których zaznaczone zostaną wszystkie elementy wybranego typu. musisz najpierw narysować prostokątną lub wieloboczną granicę zaznaczenia. a ich podstawowe zastosowanie to zaznaczanie i edycja grup elementów ArchiCADa. jedyną dostępną operacją z wykorzystaniem Obszaru zaznaczania jest polecenie "Kopiuj". Wszystkie elementy wieloboczne i liniowe częściowo zawarte w Obszarze Zaznaczenia mogą zostać rozciągnięte jednocześnie. możesz rozciągnąć wszystkie wieloboczne i linearne elementy budynku jednocześnie. gdy narzędzie Obszar Zaznaczenia będzie aktywne. Kolor krawędzi Obszaru jest taki sam. Narzędzie Obszar Zaznaczenia jest dostępne w obszarze roboczym Rzutu. jak kolor Punktów Zaznaczenia: ustaw ten kolor w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Informacja o Elemencie > Punkty Zaznaczenia i kolor Obszaru Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem jednoczesną edycję wybranych atrybutów (warstw i kolorów piór) zaznaczonych elementów różnych typów. Obszar Zaznaczenia jest często używany do: • • definiowania obszarów. możesz zrezygnować z wykonania operacji naciskając klawisz Esc (lub klikając przycisk Anuluj w Palecie kontrolnej). kształt kursora zmieni się w Znaczek lub znak Mercedesa. Możliwości narzędzia Obszar Zaznaczenia są dopełnieniem możliwości narzędzia Strzałka. Aby użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia do określenia zaznaczenia lub do edycji. edycji i wizualizacji. patrz Okno dialogowe Modyfikuj Zaznaczone Elementy w Pomocy ArchiCADa. Dokumentu 3D. okien Przekroju/Elewacji/RŚ. okno wizualizacji) lub w oknie widoku Obiektu GDL. Wszystkie zapamiętane zaznaczenia są przechowywane w pliku projektu. patrz Modyfikowanie wymiarów elementów na stronie 128 oraz w Przemieszczanie elementów na stronie 118. Jeżeli następnie klikniesz i z przytrzymanym klawiszem myszy zmienisz położenie kursora. które wcześniej zostały zapamiętane. Więcej szczegółów. Przy tej operacji dostępne są wszystkie funkcje wspomagające rysowanie. • przemieszczania lub zmiany wielkości wielu elementów różnego typu jednocześnie: np. Obszar Zaznaczenia wraz ze wszystkimi zawartymi w nim wierzchołkami zostanie również przesunięty. • Jeżeli omyłkowo zdefiniujesz pierwszy punkt Obszaru. Detali i Obszaru 2D. Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń Użyj polecenia Okna > Palety > Zaznaczenia w celu zapisywania często wykorzystywanych zaznaczeń oraz przywoływania zaznaczeń. wizualizowania wybranego fragmentu projektu w 3D. nie zmieniając przy tym pozostałych ustawień tych elementów.

• Metoda Wieloboku pozwala zdefiniować granicę Obszaru w oparciu o dowolną ilość segmentów. • Obszar o granicy wyświetlanej w postaci cienkiej linii przerywanej oznacza metodę Pojedynczej kondygnacji . wybierając OK z menu kontekstowego. Wielobok może się składać tylko z odcinków prostych. funkcja Znajdź i Zaznacz automatycznie uwzględni kryterium Obszaru Zaznaczenia. Przynajmniej dwa segmenty należy określić ręcznie. W tym przypadku przesuwanie kursora wpłynie tylko na położenie Obszaru Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem • Jeżeli klikniesz wewnątrz Obszaru nie najeżdżając na wierzchołek ani na krawędź. lub wstawiając ostatni punkt w miejscu pierwszego (kursor przybierze wtedy kształt Młotka). w oknach innego typu dostępne są trzy). • Granica Obszaru w postaci grubej linii przerywanej reprezentuje metodę Wszystkich kondygnacji. wybierz narzędzie Obszar Zaznaczenia z Palety Narzędzi. jak i na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia. (W Oknie 3D dostępne są cztery opcje. Można wtedy wybrać wyszukiwanie zarówno wewnątrz. Zaznacz Wszystkie Elementy w Obszarze Zaznaczenia Aby zaznaczyć wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia. pozostawiając zawarte w nim elementy nie zmienione. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko w Obszarze Zaznaczenia. Przy tej metodzie zaznaczane są elementy na jednej kondygnacji. Aby narysować Obszar Zaznaczenia. Uwaga: Metoda ta jest aktywna tylko w oknie Rzutu. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 88 . Obszar Zaznaczenia może zostać zamknięty na trzy sposoby: dwukrotnie klikając ostatni wskazany punkt. Dzięki niej zaznaczane są elementy na wszystkich kondygnacjach Projektu. Zakończenie rysowania jednego segmentu automatycznie rozpoczyna rysowanie kolejnego. Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. Odpowiednie opcje dostępne są w palecie Info. ponieważ Obszar musi mieć minimum 3 boki. Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia posiada dwie alternatywne Metody definicji. kursor przyjmie kształt Trójzębu . przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. Użyj Obszaru Zaznaczenia w obrębie funkcji Znajdź i Zaznacz Jeżeli wstawiłeś Obszar Zaznaczenia.

nawet jeśli dany fragment nie będzie zawierał żadnych punktów aktywnych. (W perspektywach podstawa Obszaru Zaznaczenia musi się znajdować poniżej horyzontu. i w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie docinał model. Aby wspomóc omówione operacje.Komunikacja z ArchiCADem • Metoda Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar Zaznaczenia w postaci prostokąta ustawionego pod odpowiednimi kątami w stosunku do okna. Fragmenty elementów zawarte w Obszarze Zaznaczenia zostaną wyświetlone w Oknie 3D. patrz Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu na stronie 90. Opcje w sekcji “Działanie obszaru zaznaczenia” w oknie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D pozwalają na określenie czy. że może ona zostać wklejona w postaci elementów rysunkowych do innych okien ArchiCADa. osie układu współrzędnych są cały czas wyświetlane na ekranie. a następnie trzecim kliknięciem określasz długość prostopadłych boków. • Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Obszar Zaznaczenia można wykorzystywać do wyświetlania fragmentu Projektu w 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 89 . • Szczegóły. Definiowanie Obszaru zatwierdza się kliknięciem po przesunięciu wskaźnika myszy do pożądanego położenia przeciwległego narożnika. Podstawa Obszaru Zaznaczenia jest określana przy pomocy tych samych operacji co w oknie Rzutu. Najpierw wskazujesz jeden bok prostokąta dwoma kliknięciami w dowolnych punktach na rzucie. Szczegóły. Pozwala ona na skopiowanie zawartości Obszaru w taki sposób. • Czwarta metoda pozwala na narysowanie dwuwymiarowego Obszaru Zaznaczenia. Po wskazaniu kliknięciem pierwszego narożnika Obszaru. polecenie to spowoduje wyświetlenie tych elementów bez względu na ewentualne zdefiniowane Obszary Zaznaczenia. Prostokąta oraz Obróconego Prostokąta.) Następnym krokiem jest określenie wysokości zaznaczonej przestrzeni. lub wybierz to samo polecenie z menu kontekstowego. a następnie użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. będziesz mógł obserwować jak w miarę przesuwania wskaźnika myszy zmieniają się gabaryty prostokąta. Uwaga: Jeżeli na rzucie są bezpośrednio zaznaczone elementy. patrz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D na stronie 178. Pierwsze trzy metody dostępne w Oknie 3D są rozwinięciami metod Wielokąta. Metoda Obróconego Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar w postaci dowolnie zorientowanego prostokąta. Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia.

okien Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D. Przy kopiowaniu w Oknie 3D w trybie OpenGL wszystkie wklejane obrazki zostaną przeniesione w formacie bitmapowym. Wybranie innego narzędzia nie powoduje usunięcia Obszaru Zaznaczenia. 4) Przejdź do Rzutu i wybierz polecenie Edycja > Wklej. że wybrana jest metoda Płaska). patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. upewnij się. Szczegóły. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. 5) Używając kursora w kształcie Trójzębu określ położenie obrazka. Szczegóły. 1) Otwórz widok. patrz Okno dialogowe Kopiuj w Pomocy ArchiCADa. 90 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu Możesz użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia w celu skopiowania fragmentu Okna 3D.Elewacje są wklejane do okna Rzutu w postaci pełnowymiarowych elementów 2D. które utrudniają dalszą edycję rysunku. wówczas wciśnięcie klawisza Esc spowoduje w pierwszej kolejności anulowanie zaznaczenia tych elementów a następnie usunie Obszaru Zaznaczenia. 6) Kliknij poza obszarem prostokąta aby zatwierdzić wstawienie obrazka. .Części Obrazków Modelu są wklejane jako zrzuty ekranu. 3) Wybierz polecenie: Edycja > Kopiuj. spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego opcje dotyczące sposobu przeniesienia poszczególnych komponentów rysunku. Jeżeli bezpośrednio (klikając kursorem) zaznaczyłeś elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem Usuwanie Obszaru Zaznaczenia Aby usunąć narysowany Obszar Zaznaczenia skorzystaj z jednej z poniższych metod: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknij prawym klawiszem myszy lub z przytrzymanym klawiszem Ctrl (MacOS) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń Obszar Zaznaczenia.) Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Obszar zostaje zachowany do dalszego użycia. albo Okna Obrazków Modelu. . 2) Użyj narzędzia Obszaru Zaznaczenia aby skopiować wybrany fragment (jeżeli zaznaczasz Obszar w oknie 3D. Uwaga: Kopiowane elementy konstrukcyjne będą wstawiane w postaci elementów 2D (punktów. • • Kopiowanie zawartości Okna 3D w trybie Wewnętrznego Silnika Grafiki. Uwaga: Istnieje możliwość wklejenia elementów do innych okien modelu 2D. jednak wklejone elementy będą zachowywały się jak elementy rysunków 2D a nie elementy modeli. Rozpocznij rysowanie nowego Obszaru Zaznaczenia. z którego chcesz skorzystać jako źródła. linii i wypełnień. Kliknij dwukrotnie na arkuszu roboczym poza granicami Obszaru Zaznaczenia przy uaktywnionym narzędziu Obszar Zaznaczenia.

a następnie wklej zawartość schowka do projektu ArchiCADa. Przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. kliknij jeden z punktów aktywnych dowolnego elementu wewnątrz Obszaru i przesuń/rozciągnij elementy do nowego położenia. • Wklejony fragment będzie można modyfikować. Zamknij plik obrazka. jak każdy inny obrazek. patrz Obrazki na stronie 415. które chcesz przesunąć lub rozciągnąć. częściowo leżące poza tym Obszarem zostaną rozciągnięte zgodnie z przemieszczeniem Obszaru. otwórz plik w dowolnym formacie graficznym. których przynajmniej jeden wierzchołek znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. Następnie wskaźnikiem myszy określ kadr (Obszar Zaznaczenia jest jedynym dostępnym narzędziem) i skopiuj go do schowka. • • W tym celu przy otwartym pliku projektu ArchiCADa. • Elementy. Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia wokół linearnych. Szczegóły. • Elementy całkowicie zawarte wewnątrz Obszaru Zaznaczenia zostaną przesunięte do nowego położenia. ilustracja poniżej.Komunikacja z ArchiCADem Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia Możliwe jest wklejanie kadrów z dowolnych plików obrazka do okien ArchiCADa. Na poniższej ilustracji zaprezentowano przesunięcie za pomocą Obszaru Zaznaczenia kilku mebli jednocześnie do innego pomieszczenia. wielobocznych i łukowych elementów. (Patrz.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 91 .

0). Linie mają długość 1 metra. znajduje się blisko dolnego lewego narożnika okna Rzutu. jeśli używasz domyślnego widoku domyślnego wzorca. niezmiennej przez cały czas istnienia projektu. wszystkie pomiary odnoszą się do początku układu. Usunięcia. który pojawia się wyłącznie w trakcie tworzenia lub edycji elementów. jest używany do pomiaru długości lub kąta tymczasowego wektora edycji mierzonych względem punktu początkowego operacji rysunkowych. Operacje te będą oddziaływały na całe elementy. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika może zostać umieszczony dowolnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest tworzony 92 . Y. By skorzystać z poleceń edycji na wstawionym Rysunku. 0). Współrzędnych Projektu o stałej lokalizacji. stropów i innych elementów. jego współrzędne to (0. Na tej ilustracji Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest ustawiony na jednym końcu wybranej ściany. jego współrzędne to (0. ArchiCAD definiuje trzy początki układu współrzędnych: 3) Początek Układu Współrzędnych dla Zmian jest również 1) Początek Układu tymczasowy. Jest to pomocna funkcja szczególnie przy tworzeniu elementów w relacji do już istniejących ścian. Skopiowania. Początki Układu Współrzędnych O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie W układzie współrzędnych ArchiCADa. przynajmniej jeden wierzchołek tego Rysunku (np. Przesunięcia. 0). 0). ale pozostaje nieaktywny. Z są oznaczone pogrubionymi. (W Palecie Współrzędnych współrzędne są wyświetlane jako (0. Współrzędnych Użytkownika pokrywa się z położeniem Początku Układu Współrzędnych Projektu. Więcej szczegółów. Na tej ilustracji narożnik wybranego słupa (oznaczony literą X) jest Początkiem Układu Współrzędnych dla Zmian. Początek Układu Współrzędnych Projektu jest również widoczny. Obrotu bądź Powielenia elementów. przez użytkownika jako tymczasowa pomoc w kreśleniu i pomiarach. Odbicia lustrzanego. muszą one posiadać przynajmniej jeden wierzchołek wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. patrz Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika na stronie 93. W Widoku 3D Początek Układu Współrzędnych oraz osie X. podobnie jak w każdym innym układzie współrzędnych.Komunikacja z ArchiCADem Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia Jeżeli chcesz wykonać operacje Wycięcia. oznaczony znakiem X. Początek Układu Współrzędnych Projektu. Domyślnie położenie Początku Układu W oknach rzutów i w innych oknach 2D Początek Układu Współrzędnych jest zawsze oznaczony pogrubionym znakiem X. został on oznaczony literą X. umożliwiając „zerowanie” każdej lokalizacji. czarnymi liniami. Położenie początku układu jest zawsze interpretowane jako punkt o współrzędnych (0. Początek Układu Współrzędnych dla Zmian. narożnik) musi się znajdować wewnątrz Obszaru Zaznaczenia Uwaga: W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ/Dokumentu 3D/Detali i Obszaru 2D niektóre polecenia edycji są dostępne tylko dla elementów 2D.

Aby zmodyfikować wzniesienie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D należy: • Aktywować przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika (pasek narzędzi Standard) • Kliknąć nad powierzchnią elementu (tylko w trybie Ukrytych Linii bądź Cieniowania). Przytrzymaj klawisze Alt i Shift (MacOS: Opt + Shift) i przesuń kursor do wierzchołka elementu konstrukcyjnego. jeśli chcesz umiejscowić początek układu współrzędnych. jeśli jest wyświetlona). w którym nie ma jeszcze żadnych elementów. Aby przywrócić położenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w miejscu Początku Układu Współrzędnych Projektu. Początek układu zostaje natychmiast przeniesiony w to miejsce. W razie potrzeby w oknie ustawień danego wstawionego elementu może być wyświetlane wzniesienie względem Układu Użytkownika lub względem Kondygnacji Macierzystej. W ten sposób można przenieść początek układu do punktu. Uwaga: Przy aktywnej funkcji Grawitacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 93 . punkt zerowy projektu pozostaje w tym samym kolorze co siatka konstrukcyjna. Utworzenie Początku na pustej przestrzeni jest możliwe.Komunikacja z ArchiCADem Najpierw należy kliknąć przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika. Uwaga: Jeżeli element został wstawiony w oknie 2D. a następnie dowolny punkt w oknie. Użyj opcji w Oknie Ustawień narzędzia do wprowadzenie wzniesienia wstawianych elementów. Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika Są dwa sposoby tworzenia Początku Układu Współrzędnych Użytkownika: • Na dowolnym wierzchołku elementu konstrukcyjnego przy użyciu klawiatury. elementy będą wstawiane na powierzchni Dachów/Stropów/Siatek niezależnie od ich ustawień wzniesienia. Zobacz Wzniesienie i Grawitacja na stronie 113. będzie posiadał także wartość wzniesienia względem własnej (macierzystej) kondygnacji. kliknij dwukrotnie przycisk Początku Układu Użytkownika w pasku narzędzi Standard. Uwaga: Gdy pojawi się Początek Układu Współrzędnych dla Zmian lub Użytkownika. jednak nie powoduje zmiany jego wzniesienia. • W dowolnym położeniu korzystając z przycisku Początek Układu Użytkownika znajdującego się na pasku narzędzi Standard (lub w palecie Współrzędnych. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D Przy wstawianiu elementów w Oknie 3D ich wzniesienie jest liczone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika.

położenia punktów aktywnych Obiektów GDL. lub zaznaczyć pole przy opcji Wyświetlanie Podręcznych Współrzędnych w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne. należy odznaczyć ikonę Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard lub użyć skrótu n. Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych Rodzaj parametrów. Opcje palety Podręczne współrzędne (kolory. zaznaczymy prosty segment elementu i z Palety Pomocniczej wybierzemy polecenie Zmień krzywiznę krawędzi. Jeden z parametrów w Podręcznych Współrzędnych jest zawsze wyświetlany pogrubioną czcionką. Aby wyłączyć Podręczne współrzędne. Pojawi się Paleta wskazująca pozycję kursora. wyświetlanych w Podręcznych współrzędnych zależy od tego. w Podręcznych współrzędnych pojawi się parametr "Promień łuku". Informacje na temat znanej ze wcześniejszych wersji ArchiCADa Palety Współrzędnych znajdziesz w rozdziale Paleta Współrzędnych w Pomocy ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne O Podręcznych Współrzędnych Wszystkie wartości współrzędnych wyświetlane są w palecie Podręczne Współrzędne. jest to parametr domyślny . Uwaga: Ten rozdział zajmuje się wprowadzaniem współrzędnych za pośrednictwem palety Podręczne Współrzędne. zawartość oraz zachowanie) mogą zostać ustawione w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. W zależności od potrzeb. Paleta będzie wówczas stale wyświetlana informując o położeniu wskaźnika myszy. musisz aktywować odnośny przycisk na pasku narzędzi Standard. Aby wyświetlić Podręczne Współrzędne przed rozpoczęcia wstawiania elementu. kątów. Niektóre funkcje Podręcznych Współrzędnych są dostępne po rozwinięciu przycisku oznaczonego trójkątem obok ikony Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. Gdy na przykład. co w danym momencie jest edytowane. Paleta Podręczne Współrzędne pozwala na wygodne wprowadzanie wartości długości. patrz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. wystarczy wcisnąć klawisz "n". Szczegóły. Opcjonalnie można wybrać tryb ciągłego wyświetlania Podręcznych Współrzędnych zaznaczając pole przy opcji Zawsze. z rozwijanego menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard można wybrać czy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 94 . która podąża za ruchami wskaźnika myszki i dostępna jest w każdym typie okna. Aby korzystać z Podręcznych Współrzędnych. Domyślnie Podręczne Współrzędne są wyświetlane tylko “w razie potrzeby”: czyli w trakcie wprowadzania współrzędnych albo w czasie wykonywania operacji edycji. itd.

W przeciwnym wypadku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 95 . Domyślnie. podczas gdy wartości promienia (odległości) i kąta do współrzędnych układu biegunowego. ustawione są Wartości Względne współrzędnych.w. Kolejność parametrów jest związana z ich znaczeniem (współrzędne D/A (Odległość/Kąt) znajdują się przed współrzędnymi XYZ). to polecenie jest domyślnie aktywne. Współrzędne mogą przyjmować wartości względne i bezwzględne (Względny/Bezwzględny układ odniesienia). wartości mierzone są od Punktu początkowego edycji. pokazują odległość poziomą (X). (Jeżeli wolisz używać Wartości Bezwzględnych. nieaktywne jest tylko podczas edycji/wprowadzania.) Gdy opcja Auto-rozwijanie Podręcznych współrzędnych jest aktywna. wyłącz opcję "Wartości Względne w Podręcznych Współrzędnych". Oznacza to. Wartości pozioma i pionowa odnoszą się do współrzędnych X i Y układu kartezjańskiego. pionową(Y). • Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne Numeryczne wprowadzanie współrzędnych może odbywać za pomocą samej klawiatury lub klawiatury w połączeniu z myszką. Do przełączania opisanych opcji służy polecenie Wartości względne w Podręcznych Współrzędnych dostępne w rozwijanym menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. tzn.. użyj skrótu /. w trakcie rysowania pojawia się przerywana linia łącząca kursor z początkiem układu. Gdy włączone są wartości bezwzględne. Uwaga: Identyczna opcja “Rozszerzenie Podręcznych współrzędnych podczas wprowadzania wartości” jest dostępna w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. wszystkie dostępne parametry zostaną wyświetlone jak tylko rozpoczniesz wprowadzać danych lub wciśniesz klawisz TAB. iż zawsze wyświetlają odległość (poziomą (X). pionową(Y). Wartości w Bezwzględnym układzie odniesienia mierzone są od Początku układu użytkownika (zobacz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92).Komunikacja z ArchiCADem w Palecie będą wyświetlane współrzędne kartezjańskie czy biegunowe (odległość/kąt). aby ją rozszerzyć. przejście od jednych do drugich jest możliwe poprzez kliknięcie polecenia "Pierwszeństwo XY w Podręcznych Współrzędnych/Pierwszeństwo współrzędnych biegunowych" podczas edycji/wprowadzania) oraz czy w Palecie będą wyświetlane nazwy parametrów ("Pokaż/Ukryj nazwy parametrów"). Porada: Aby przełączać pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi w czasie pracy. promień (D) oraz kątową (A)) kursora od Początku układu użytkownika. przejdź do Podręcznych współrzędnych wciskając klawisz TAB. a następnie kliknij strzałkę znajdującą się na dole palety P. • Przy Względnym układzie odniesienia. promień (D) oraz kątową (A) kursora od ostatniego edytowanego punktu. Domyślnie w Podręcznych Współrzędnych są wyświetlane wartości względne.

wciśnięcie skrótu ukrytego parametru spowoduje jego wyświetlenie. Kursor zostanie wtedy ustawiony na domyślnym parametrze (wyświetlonym pogrubioną czcionką). zobacz Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych na stronie 113. W tym momencie istnieje kilka możliwości: • • • Aby wprowadzić wartość dla innej współrzędnej. Domyślnie opcja ta jest włączona. Przy wartościach dodatnich możesz. wciśnij jej klawisz skrótu. Aby powrócić do graficznego definiowania współrzędnych. Współrzędne można również wprowadzać poprzez Paletę Współrzędnych (aktywuj ją przy pomocy menu Okno > Palety > Paleta współrzędnych). Pole zaznaczonej współrzędnej zostanie podświetlone. Z. wciśnij Enter lub kliknij ikonę znaczka w palecie Podręczne współrzędne. Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne Gdy pojawi się paleta Podręczne Współrzędne. np. wystarczy wpisać z klawiatury wartość dla domyślnej współrzędnej (jej nazwa wyświetlona będzie pogrubioną czcionką). X3 lub Y-4. Aby numerycznie wprowadzić wartości współrzędnych. ułatwiająca dalszą edycję. gdy w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne jest wybrana opcja "Włącz bezpośrednie wprowadzanie wartości do Podręcznych Współrzędnych". kliknij ikonę krzyżyka znajdującą się obok ikony znaczka. a następnie wpisz żądaną liczbę. 96 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Y. wciśnij powtórnie skrót edytowanej współrzędnej lub kliknij gdziekolwiek na obszarze roboczym. Aby zatwierdzić wprowadzoną wartość. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Jeżeli paleta Podręcznych współrzędnych wyświetlona jest w skróconej formie. Wciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie ostatniej operacji. Domyślnie opcja ta jest włączona. Wciśnij klawisz Tab tyle razy ile potrzeba aby kursor przeskoczył do odpowiedniej współrzędnej.Komunikacja z ArchiCADem Możesz również uaktywnić pozycje palety klikając je lub wciskając skróty klawiaturowe odpowiednich współrzędnych. Wpisz wartość dla wybranej współrzędnej. wyświetlona zostanie linia Pomocnicza odpowiedniego typu. wpisanie x3+ spowoduje dodanie 3 do wartości x wyświetlonej w palecie Podręcznych współrzędnych. Innym sposobem przełączenia kursora do palety Podręcznych współrzędnych jest wciśnięcie klawisza TAB. (ale nie musisz) dodawać znak +. wciśnij odpowiedni klawisz skrótu (X. Edytowany element przeskoczy do wskazanej pozycji i. D/R lub A) a następnie żądaną wartość. Więcej szczegółów dotyczących wartości Wzniesienia. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Aby zakończyć rysowanie elementu. Można wprowadzać wartości współrzędnych w dowolnej kolejności. • • Można także dodawać lub odejmować wartości od danej współrzędnej wpisując znak + lub – po określeniu wartości współrzędnej. Kursor automatycznie przeskoczy do palety i wpisana wartość zostanie wprowadzona. gdy wybrana jest opcja "Skróty klawiszowe aktywują wprowadzanie wartości w Podręcznych współrzędnych. Np. jeżeli aktywna jest funkcja Linii Pomocniczych.

Wartość kąta względem Linii Pomocniczej: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. a kąt mierzony jest do 180 stopni. iż wyświetlane będą bezwzględne wartości współrzędnych X-Y natomiast wartości R. Oznacza to. kąty mogą przyjmować wartości od 0 do 360 stopni. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona. gdzie jej poziome linie oznaczają wartość zero. Istnieje również możliwość ciągłego wprowadzania wartości współrzędnych podczas rysowania łańcucha elementów (Ścian. Gdy tylko ukończysz rysowanie pierwszego elementu. ponieważ pojedynczy myślnik oznacza. y=0 (układ współrzędnych przełączony zostaje na Względny). są nieaktywne w czasie numerycznego wprowadzania wartości. zobacz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. Linii.Komunikacja z ArchiCADem Uwagi dla użytkowników amerykańskiego systemu jednostek: • Aby odjąć wartości w całych stopach. sześć cali. Polecenia Wytnij. Wpisanie 3’6. w przypadku rysowania wieloboków lub względem siatki. Względna wartość kąta: Włączenie tej opcji spowoduje. . że wartości wyświetlanych kątów mierzone będą: • • względem poprzedniego wstawionego segmentu. • Wartości współrzędnych można kopiować do schowka i wklejać. Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane Specjalne opcje Podręcznych Współrzędny ch (menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędn) umożliwiają dostosowanie dostępnych funkcji do potrzeb użytkownika. Możesz łączyć wprowadzanie współrzędnych blokując wartość danej pozycji i edytując kolejną. należy zatem korzystać ze skrótów klawiszowych lub menu kontekstowego. nawet jeśli wciśnięty jest przycisk Wartości względne w Podręcznych współrzędnych. itd. Pokaż wartości współrzędnych X-Y w Podręcznych współrzędnych względem Początku układu Użytkownika: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie bezwzględnych wartości współrzędnych X-Y w układzie kartezjańskim. lub 3-6 oznacza trzy stopy. stając się punktem początkowym nowego elementu z przypisanymi wartościami x=0. należy wpisać znak myślnika podwójnie. że po wartości stóp nastąpi wartość cali. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 97 .) Więcej informacji na temat tych opcji. (włączona musi być funkcja Linii Pomocniczych. Kopiuj oraz Wklej znajdujące się w górnym menu.). 3’6". Wpisanie 3 oznacza trzy stopy. Belek. że kąty w Podręcznych współrzędnych mierzone będą względem aktywnej Linii Pomocniczej. Początek układu odniesienia zostanie przeniesiony do jego punktu końcowego. A oraz wartości współrzędnych kartezajańskich pozostaną względne.

że na rzucie te same ustawienia Siatki obowiązują na wszystkich kondygnacjach. lokalne siatki przestrzenne różnych rozmiarów i kształtów za pomocą Narzędzia Siatka. Siatki mogą być definiowane indywidualnie dla okna Rzutu. kliknij ikonę reprezentującą to narzędzie w pasku narzędzi Standard lub wciśnij klawisz skrótu M. Siatki nie są wyświetlane w Oknie 3D. Wskaż kliknięciem punkt początkowy (na ilustracji jest to lewy górny róg prostokątnej ściany) i rozpocznij mierzenie. Przekroju/Elewacji/RŚ. Dokumentu 3D. zmierzyć (lub ustawić) numerycznie odległość. która na bieżąco dostarcza potrzebnych informacji. Aby użyć Marki. Należy zaznaczyć. Szczegółowy opis. od którego rozpoczynają się kolejne pomiary. a następnie wcisnąć Enter aby przenieść te wartości do odpowiednich pól Podręcznych współrzędnych.Komunikacja z ArchiCADem Narzędzie Miarka Narzędzie Miarka można włączyć za pośrednictwem przycisku w pasku narzędzi Standard i stosowane jest do mierzenia odległości w projekcie. patrz Okno dialogowe Siatki i Tło w Pomocy ArchiCADa. Jest to tymczasowo działająca funkcja. Rysując na przykład Ścianę. Uwaga: Możesz również utworzyć i wstawić własne. w której po trzech kliknięciach wskaźnik znalazł się nad ostatnim wierzchołkiem prostokątnej ściany. pionowe współrzędne. Siatka Modularna jest używana do odzwierciedlenia dowolnego rytmu konstrukcji w Projekcie. Możliwe jest dokonywanie pomiarów w łańcuchach o dowolnej ilości segmentów: każde kliknięcie odpowiada nowemu punktowi początkowemu. Siatka modularna może być Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 98 . Mogą one być skonfigurowane w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. W palecie Współrzędnych oraz Standard znajduje się wiele skrótów dotyczących rodzajów siatek. Ilustracja poniżej reprezentuje sytuację. patrz Narzędzie Siatka na stronie 437. Szczegóły. możesz uaktywnić Miarkę. Po dwóch kliknięciach w palecie Podręczne Współrzędne będzie także wyświetlana odległość sumaryczna oraz powierzchnia (wyświetlana jako przezroczysty obszar). Możesz również używać Narzędzia Miarka podczas rysowania elementów. Detali/Obszaru 2D lub Arkuszy. W palecie Podręcznych Współrzędnych będą wyświetlane poziome. a także odległość oraz kąt mierzone względem punktu początkowego. System Siatek Dostępne są dwa systemy siatek ułatwiające proces rysowania: Siatka modularna oraz Siatka przyklejania.

Siatkę obróconą można też zdefiniować ręcznie: najpierw wybierz "Zdefiniuj Siatkę Obróconą" w pasku narzędzi Standard. kliknij w menu siatki w pasku narzędzi Standard przycisk Siatka Obrócona lub wybierz analogiczną opcję z Palety Współrzędnych. lecz można ją wyłączyć poleceniem w menu Widok > Opcje Siatki lub w menu Siatki w pasku narzędzi Standard.Komunikacja z ArchiCADem również używana przy definiowaniu położenia ław fundamentowych lub stóp słupów budynku. Zdefiniowane odstępy między węzłami siatki możesz również wykorzystać używając skrótu przesunięcia . zdefiniowany współczynnik przy pomocy skrótu klawiszowego. Definiując Siatkę przyklejania w oknie dialogowym Siatki i tło. W zależności od układu projektu. Zobacz Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie na stronie 118. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 99 . bardziej pomocne może okazać się użycie siatki obróconej niż ortogonalnej. Aby wyświetlić obróconą wersję Siatki Modularnej. następnie narysuj wektor na ekranie lub kliknij istniejący segment prostego elementu: wektor ten zobrazuje kąt Siatki Obróconej względem osi poziomej. Istnieje możliwość ustalenia różnych odstępów w pionie i w poziomie pomiędzy węzłami siatki. zazwyczaj określa się minimalną jednostkę pomiaru odpowiednią dla potrzeb Projektu. Kąt obrócenia siatki ustawia się w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Siatka Modularna domyślnie jest widoczna w obszarze roboczym Rzutu. Siatka dodatkowa używana jest często przy określaniu grubości ścian betonowych lub ław fundamentowych a także do definiowania rytmu lub stopni w siatce modularnej. Siatka Modularna może być rozbudowana o Siatkę Dodatkową (która jest również widoczna na ekranie) definiowaną w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Siatka przyklejania jest niewidoczną siatką (jej działanie może być przełączane .aby łatwo przesunąć każdy element w oparciu o niewielki. Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Podobnie jak siatki drukowane na papierze (papier w kratkę lub milimetrowy) Siatki Modularne pozwalają na wizualną orientację co do rozmiarów elementów na Rzucie i w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ.patrz niżej) powodującą przyklejanie kursora do jej punktów węzłowych.

Detal/Obszar 2D. Kursor przykleja się do Linii Pomocniczych jak również do specjalnych punktów przyklejania. Kropka przeskakująca między węzłami wskazuje obecne położenie kursora. inne pojawiają się chwilowo podczas ruchów kursorem. kursor będzie przyklejany zarówno do Siatki Modularnej jak i do Siatki przyklejania. Gdy jest aktywna. wyświetlanych na tych liniach. Pozwala to na precyzyjną lokalizację kursora. Zobacz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. meble) można łatwo wyłączyć tę funkcję za pomocą klawisza skrótu S. Linie Pomocnicze pojawiają się gdy rozpoczynasz edycję elementów (Strzałka). Linie Pomocnicze O Liniach Pomocniczych Linie Pomocnicze są pomocą rysunkową wykorzystującą geometrię istniejących elementów. Kursor "porusza się" tylko po zdefiniowanych węzłach siatki. Wybierz jedną z opcji przyciągania do Siatki w oknie dialogowym Siatki i tło. które pozostaną na ekranie. lub gdy umieszczasz/przesuwasz elementy (Obszar Zaznaczenia). Funkcja Przyklejanie do siatki Funkcja Przyklejania do siatki pozwala na precyzyjne określenie położenia elementów. Gdy aktywne jest przyklejanie do siatki. Aby wstawić element niezależnie od węzłów siatki (np. Możesz uaktywnić funkcję Przyklejania do siatki na jeden z podanych niżej sposobów: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia z menu Widok > Przyklejanie do siatki. Ułatwiają one użytkownikowi znalezienie podczas rysowania i edycji dodatkowych punktów.Komunikacja z ArchiCADem Jeżeli funkcja Przyklejanie do siatki jest włączona. Zaznacz opcję Siatka przyklejania lub Siatka Modularna w menu siatki w pasku narzędzi Standard. ruchy kursora ograniczone są zarówno do węzłów Siatki przyklejania jak i Siatki modularnej. albo w Palecie Współrzędnych. Przekrój/Elewacja/RŚ. Niektóre z Linii Pomocniczych stanowią przedłużenie krawędzi/łuków istniejących elementów. Gdy używasz narzędzi selekcji. Czasami pojawia się wiele Linii Pomocniczych a użytkownik może wybrać te. Polecenie to wykorzysta ostatnio wybrany typ siatki (zarówno S. rysowanie odbywa się w oparciu o węzły siatki. nawet przy niewielkim stopniu powiększenia obrazu. Linie Pomocnicze mogą być używane w połączeniu z każdym narzędziem. • Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych • • • Użyj klawisza skrótu Q by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Linii Pomocniczych Użyj przycisku na pasku narzędzi Standard Użyj polecenia Widok > Linie Pomocnicze • • Opcje Linii Pomocniczych są dostępne w menu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 100 . Linie Pomocnicze są dostępne we wszystkich oknach 2D (Rzut. Wybierz Siatkę przyklejania lub Siatkę modularną z menu Widok > Opcje przyklejania Siatki. Arkusz. przyklejania jak i modularnej). w zależności od ustawionych opcji. Symbol 2D Obiektu GDL). Dokument 3D. Aby wyłączyć funkcję Przyklejania do siatki: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia w menu Widok > Przyklejanie do siatki (wyłącz przełącznik).

Stałe Linie Pomocnicze widoczne są na ekranie aż do momentu ukończenia. jak na poniższej ilustracji). Zobacz Usuwanie Linii Pomocniczych na stronie 103. Pojawianie się i znikanie Linii Pomocniczych zależy od położenia kursora. upewnij się. że w oknie Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki wybrana jest opcja "Najbliższa Stała Linia Pomocnicza". Dodatkowych Linii Pomocniczych oraz odstępów kątowych pomiędzy nimi). wciśnij Shift podczas wprowadzania danych (najpierw upewnij się. Możliwe jest przyklejanie kursora do tych Linii Pomocniczych. która z tych linii pozostanie. gdy zdecydujesz się po prostu je usunąć. 2) umieścić kursor na dowolnym wierzchołku (przed lub w trakcie edycji). 101 . Aby wyświetlić Stałe linie pomocnicze (tymczasowe. Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Linii Pomocniczej. anulowania lub przerwania danej operacji innym działaniem (np. niebieskie linie pomocnicze zmieniają kolor na pomarańczowy).) Pojawi się Linia Pomocnicza przedłużająca krawędź elementu. Zobacz Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania na stronie 103.Komunikacja z ArchiCADem • Opcje > Środowisko Pracy > Linie Pomocnicze oraz poprzez rozwijane menu Linie Pomocnicze w pasku narzędzi Standard. uaktywnieniem innego okna) lub. Dodatkowe Linie Pomocnicze zostaną dostosowane do Aktywnej. Aby uczynić Linię Pomocniczą aktywną. Możesz wówczas wybrać. zostanie on przedłużony do całego okręgu. umieść na niej kursor i poczekaj aż zostanie pogrubiona. (Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . musisz umieścić kursor na Linii Pomocniczej aby uczynić ją Stałą. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Stałej Linii Pomocniczej. że w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki jest wybrana opcja "Najbliższa Tymczasowa Linia Pomocnicza". Jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze edycji elementu. linie poziome i pionowe. W przypadku łuku. Linie Pomocnicze dla wielu elementów pojawiają się gdy w danej sytuacji możliwych jest kilka wyborów (np. a ich geometria uzależniona jest od wyboru ustawień w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze (dotyczących: Głównych Linii Pomocniczych . najeżdżając na nią kursorem. W danym momencie tylko jedna Linia Pomocnicza może być aktywna (pogrubiona). Rodzaje Linii Pomocniczych Tymczasowa Linia Pomocnicza pojawia się w momencie wprowadzania zmian i znika gdy dana operacja zostanie ukończona. 1) umieścić kursor na Krawędzi lub łuku elementu.) Uwaga: Polecenia menu kontekstowego umożliwiają przekonwertowanie tymczasowych Linii Pomocniczych w stałe segmenty. lecz nie pozostają one na ekranie. przed lub w • trakcie jego edycji.

prostopadle lub stycznie do aktywnej Linii Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Na wierzchołku elementu pojawiają się również Dodatkowe Linie Pomocnicze ułożone zgodnie z ustawieniami dokonanymi w panelu okna dialogowego Środowiska pracy. Zwróć uwagę na znaczki równoległości i prostopadłości obok Linii Pomocniczych. Dodatkowe). że również te linie będą wyświetlane względem bieżącej. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych działają tylko jak Linie tymczasowe • • Poniższa ilustracja przedstawia Linie Pomocnicze dla wielu elementów ułożone równolegle i prostopadle do aktywnej Linii Pomocniczej (pogrubionej). kierunek i promień ostatniego narysowanego wektora zostanie zaproponowany w ustawieniu Linii Pomocniczej. Czas pojawiania się Linii Pomocniczych Dla każdej kategorii Linii Pomocniczych (Główne. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych: Wyświetlane są tylko w czasie tworzenia geometrii elementów. można ustawić upływ czasu po jakim dana kategoria zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 102 . Możesz zdefiniować różne kolory dla Linii Pomocniczych oraz dla Linii Pomocniczych dla wielu elementów (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze). Dodatkowe Linie Pomocnicze mogą być zorientowane równolegle. Aby zamienić jedną z tych linii na Stałą. Dodatkowe Linie Pomocnicze zawsze odnoszą się do aktywnej Linii Pomocniczej. przemieść wskaźnik myszy nad tę linię. skokowo co pewien określony kąt ( ustalony względem ortogonalnego układu współrzędnych z punktem 0. Zobacz Blokowanie współrzędnych na stronie 106. • Główne Linie Pomocnicze: Ich kierunek/kąt jest uzależniony od ustawień środowiska roboczego (np. siatka obrócona). Wybór preferowanych Linii Pomocniczych W zakładce Linie Pomocnicze (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze) możesz zdefiniować i włączyć/wyłączyć trzy kategorie Linii Pomocniczych: Więcej szczegółów. Dodatkowe Linie Pomocnicze: Są one tworzone względem Głównych Linii Pomocniczych. Jeśli zaznaczona jest opcja Długość i kierunek wprowadzonego wektora.0 w Początku układu użytkownika. które ograniczają poruszanie się wskaźnika zgodnie z danym kierunkiem. aby wyświetlić Linie Pomocnicze. Można także korzystać z funkcji Blokowania Współrzędnych. aktywnej Linii Pomocniczej. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa.) Włączenie opcji Względem aktywnej Linii Pomocniczej spowoduje. Każda z tych grup Linii Pomocniczych może być uaktywniona/wyłączona za pomocą poleceń znajdujących się w pasku narzędzi Standard lub w menu Widok > Ustawienia Linii Pomocniczej.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 103 . Przed rozpoczęciem rysowania upewnij się. • Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze ułatwiają rysowanie równoległych ścian. Aby ręcznie usunąć wszystkie Linie Pomocnicze. Określ preferowane wartości w sekundach w oknie Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Jednakże możesz w każdej chwili przyspieszyć ten proces korzystając z polecenia Wymuszaj wyświetlanie Linii Pomocniczych (skrót: ‘).Komunikacja z ArchiCADem wyświetlona. Sprawdź również czy zaznaczona jest opcja “Równolegle do aktywnej Linii Pomocniczej” w sekcji “Dodatkowe Linie Pomocnicze” okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Po rozpoczęci rysowania wybierz polecenie Wstaw Linię Pomocniczą (Okrąg Pomocniczy) z menu podręcznego. Pojawi się Linia Pomocnicza będąca przedłużeniem krawędzi ściany. • Aby ręcznie usunąć Linię Pomocniczą. Usuwanie Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze są usuwane gdy kończysz daną operację edycji lub. Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania Niezależnie od domyślnych ustawień Linii Pomocniczych. gdy wciśniesz dwukrotnie klawisz Esc (pierwsze wciśnięcie klawisza “Esc” anuluje aktualną operację. Bieżący wektor zostanie zamieniony na Linię Pomocniczą. Zostanie wyświetlona Stała Linia Pomocnicza. Przemieść kursor na Linię Pomocniczą aby uczynić ją Stałą. Narysuj na Rzucie pojedynczy element prostej ściany. W tym przypadku. że Przyklejanie do siatki jest wyłączone. długość Linii Pomocniczej będzie uzależniona od długości rysowanego wektora. kliknij gdziekolwiek w oknie prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego i wybierz polecenie Usuń wszystkie Linie Pomocnicze. możesz wstawić Linię Pomocniczą (lub Okrąg Pomocniczy) w każdym momencie przed lub w czasie rysowania elementu korzystając z poleceń Wstaw Linię/Okrąg Pomocniczy z menu kontekstowego. przy kursorze znajdującym się nad krawędzią lub wierzchołkiem. nakieruj na nią kursor i wybierz polecenie Usuń Linię Pomocniczą z menu kontekstowego. Podobnie działanie ma polecenie Zamień na segment Linii Pomocniczej. Polecenie to jest przydatne gdy kursor znajduje się nad wierzchołkiem i dostępnych jest kilka kategorii Linii Pomocniczych. a następnie umieść kursor na jej krawędzi (kursor przyjmie kształt Mercedesa). następne usunie wszystkie Linie Pomocnicze). Więcej szczegółów. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa.

Teraz możesz dokończyć rysowanie ściany wzdłuż tej linii Pomocniczej. Następny przykład jest trochę bardziej skomplikowany. Mechanizm ten można wykorzystywać przy tworzeniu i edycji elementów. aż pojawi się nowa Linia Pomocnicza . patrz Metody konstrukcyjne względne na stronie 106. Ograniczenia ruchu kursora mają podobne zastosowanie.prostopadła do poprzedniej (aktywnej). narysuj pojedynczy segment prostej ściany i najedź na niego kursorem.w Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 104 . Przesuń kursor na tę Linię aby uczynić ją aktywną. znajdujących się w palecie Kontrolnej. Mogą być używane jako alternatywa dla Linii Pomocniczych. Zauważysz pojawienie się drugiej Linii Pomocniczej równoległej do aktywnej Linii Pomocniczej. Przyklejanie do siatki nadal powinno być wyłączone. Teraz. Przesuń kursor wzdłuż tej Linii Pomocniczej i kliknij w miejscu gdzie chcesz rozpocząć rysowanie nowej ściany. Ustawienia te pozwolą wykorzystać Linie Pomocnicze do narysowania drugiej ściany obróconej o 30 stopni od kierunku prostopadłego do pierwszej ściany. w Oknie 3D . których położenie podczas wykonywania tych operacji oznaczone jest: na rzucie . Kliknij wzdłuż tej linii aby dokończyć rysowanie nowej ściany. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Szczegóły. Ograniczenia ruchu kursora Więcej szczegółów. gdzie chcesz rozpocząć rysowanie równoległej ściany. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. jak przykładnica i ekierka na tradycyjnej desce kreślarskiej. Szczegóły. aż pojawi się linia Pomocnicza na przedłużeniu krawędzi ściany.w postaci konturów z grubą czarną linią. przesuń kursor mniej więcej 30 stopni od Stałej Linii Pomocniczej. jednakże większość użytkowników będzie wolała korzystać z Linii Pomocniczych w oknach 2D. Uwaga: Ten sam efekt można osiągnąć korzystając z poleceń Metody Konstrukcyjne Względne. Pary kątów zdefiniowane tą metodą mogą być wykorzystane do zablokowania kursora na odpowiednim kącie poprzez przytrzymanie klawisza Shift.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij w miejscu. a w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze aktywne powinny być następujące opcje: Najpierw. Rozpocznij rysowanie ściany mniej więcej równoległej do poprzedniej. Zauważysz pojawienie się nowej Linii Pomocniczej obróconej dokładnie o 30 stopni. Następnie umieść kursor na końcu ściany.

Poniżej opisano sposób postępowania przy korzystaniu z tej metody: 1) Upewnij się. Dodatkowo. o którą Ci chodziło zwolnij klawisz Shift i przesuń kursor bliżej żądanej pozycji.Pionowo. Metoda ta czasowo blokuje wartość kąta według jednej z par kątów określonych w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. 2) Kliknij. Opcja Kąt stały może mieć wiele praktycznych zastosowań. 5) Gdy wybierzesz już odpowiadającą Ci pozycję blokowania kursora. Kąt stały. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. wykorzystując metodę rzutowania kursora. możesz. Kliknij klawisz Shift ponownie. możesz sprawdzić działanie opcji związanych z Liniami Pomocniczymi: • • Najbliższa tymczasowa Linia Pomocnicza Stałe Linie Pomocnicze Stosowanie ograniczeń ruchu kursora Blokowanie kąta przy rysowaniu pozwala na precyzyjne ustawianie lub łączenie elementów.Pionowo względem siatki obróconej. określić pozycję punktu końcowego w oparciu o dowolne istniejące elementy. 3) Przesuń kursor i wciśnij klawisz Shift. Ponieważ tak długo. Szczegóły. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Można tam określić trzy rodzaje kątów: • • • Poziomo . Poziomo . patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 105 . by rozpocząć rysowanie. Szczegóły. 4) Jeżeli kursor nie został zablokowany w pozycji. kliknij znowu aby wstawić punkt końcowy elementu. Kąt stały może być ustalony względem siatki głównej lub obróconej.Komunikacja z ArchiCADem postaci przezroczystych konturów. ArchiCAD znajdzie najbliższy zdefiniowany kąt blokowania kursora. jak będziesz przytrzymywał klawisz Shift kierunek poruszania kursora nie zmieni się.

nawet przy wyłączonych Liniach Pomocniczych. (Okna > Palety > Paleta Kontrolna) 2) Rozpocznij rysowanie elementu. Alt/Opt + A (po określeniu kąta poprzez wprowadzenie jego wartości lub rozpoczęcie rysowania w dowolnym kierunku) wyświetli Linię Pomocniczą w zadanym kierunku. Aby ją pokazać. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Innym sposobem zablokowania współrzędnej w trakcie rysowania. Dostęp do nich zapewnia trzeci przycisk w Palecie Kontrolnej. Opcje te pozwalają na ustawienie konstruowanego elementu względem istniejących elementów. Poziomo. W Palecie Kontrolnej można wybrać jeden z trzech sposobów rzutowania kursora (Rzutowanie kursora): • • • Prostopadle do kierunku zablokowania kursora. koniec konstruowanego elementu będzie połączony ze wskaźnikiem myszy przy pomocy kropkowanej linii. Przycisk Sposoby Rzutowania Kursora w Palecie Kontrolnej stanie się teraz aktywny. Alt/Opt + X). wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. 106 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . są metody konstrukcyjne względne. Y. lub R/D. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji palety Kontrolnej. • • Alt/Opt + Y wyświetli poziomą Linię Pomocniczą. Funkcje blokowania działają. A. W celu przełączania tych opcji: • 1) Włącz Paletę Kontrolną. Przy aktywnych Liniach Pomocniczych: • Alt/Opt + X wyświetli pionową Linię Pomocniczą. Blokowanie współrzędnych Możesz zablokować jedną ze współrzędnych kursora ograniczając tym samym jego ruch. jest użycie polecenia Przyklej do Linii Pomocniczej z menu kontekstowego po najechaniu kursorem nad Stałą Linię Pomocniczą. przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Opt (MacOS) i wciskając jeden z klawiszy: X. Kliknij ten przycisk i wybierz odpowiednią metodę. Pionowo. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji Palety Kontrolnej. Alt/Opt R wyświetli Okrąg Pomocniczy o promieniu określonym numerycznie lub graficznie. 3) Wciśnij klawisz Shift aby zablokować kąt poruszania się kursora. Metody konstrukcyjne względne Dodatkowym obok funkcji Linii Pomocniczych narzędziem ograniczającym konstruowanie elementów do stałych kątów.Komunikacja z ArchiCADem Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych Jeżeli podczas rysowania zablokowany jest kierunek poruszania się kursora. Aby odblokować ruch kursora wystarczy wcisnąć ponownie tę samą kombinację klawiszy (np.

prostopadły lub równoległy element. aż do momentu ponownego numerycznego lub graficznego zdefiniowania kąta Użytkownika. Możesz następnie konstruować dowolną liczbę elementów prostopadle. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. Możesz rozpocząć konstruowanie elementu przed aktywacją tej metody lub aktywować ją najpierw. lub równolegle. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 107 . Uwaga: Możesz również zaznaczyć metodę Prostopadłości lub Równoległości po rozpoczęciu rysowania elementu. 2) Kliknij ikonę Prostopadłości lub Równoległości tak aby uaktywnić metodę (przycisk wciśnięty). Kliknij ikonę Dwusiecznej kąta. albo narysuj tymczasową linię odniesienia. Wyjątek: Metoda specjalnych punktów przyklejania na wektorze jest opisana poniżej: Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym na stronie 111. jako kąt Własny.) Kursor zostanie zablokowany i będzie poruszał się tylko po dwusiecznej kąta pomiędzy liniami odniesienia. Łącząc Metody konstrukcyjne względne z mechanizmem Ograniczania ruchów Myszki. nowonarysowana linia odniesienia nie pozostanie widoczna na ekranie. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. używając kursora. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. 1) Upewnij się. Szczegóły. która będzie kierunkiem odniesienia. że wyłączona jest funkcja przyklejania do siatki. a następnie zdefiniuj wektory odniesienia klikając krawędzie istniejących elementów lub rysując tymczasowe linie odniesienia. możesz tworzyć wiele prostopadłości i równoległości. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100.Komunikacja z ArchiCADem Metody konstrukcyjne względne są opisane poniżej. tymczasowe linie nie pozostaną widoczne na ekranie. 3) Wybierz linię lub krawędź elementu.) Dwusieczna kąta Używanie Dwusiecznej kąta pozwala na konstruowanie elementów zorientowanych wzdłuż dwusiecznej kąta zawartego pomiędzy istniejącymi elementami lub pomiędzy tymczasowymi liniami odniesienia. lub narysowania linii odniesienia. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. Nowy element będzie zorientowany prostopadle lub równolegle do kierunku odniesienia (w zależności od wybranej metody). Szczegóły. 4) Narysuj nowy element. będzie on wyświetlany w postaci punktu poruszającego się wzdłuż jednego kierunku. Gdy definiujesz linię odniesienia aby narysować pojedynczy. Przed użyciem metody Dwusiecznej kąta musisz się upewnić. jej kąt jest automatycznie zapisany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Jeżeli zablokujesz kursor przed narysowaniem elementu. Blokowanie Prostopadłe i Równoległe Pierwsze dwie metody to blokowanie Prostopadłe i Równoległe . klikając ją. W tym wypadku operacja rysowania jest zawieszana do momentu wybrania.

Możesz go kontynuować. Powierzchnia robocza jest często pozioma. 108 . Ta metoda nie ma zastosowania do elementów wstawianych przy pomocy pojedynczego kliknięcia. wstawiając dowolną liczbę odsuniętych kopii.Komunikacja z ArchiCADem 3) Zakończenie rysowania Tak jak w przypadku wszystkich metod blokowania i przy tej możesz używać funkcji rzutowania kursora. może ona jednak być nachylona. którego kierunek będzie prostopadły do ostatniego segmentu wieloboku. Obie metody można aktywować za pomocą odpowiedniego przycisku w Palecie kontrolnej. Istnieje jednak ograniczenie polegające na tym.) 2) Narysuj linię lub otwartą albo zamkniętą polilinię. (Jeśli Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Aby narysować przesunięty segment lub element wieloboczny: Ustawienie powierzchni w 3D Metoda Ustawienie powierzchni jest aktywna tylko podczas pracy w Oknie 3D. Przy korzystaniu z metody Wielokrotnego przesunięcia schemat postępowania jest identyczny oprócz tego. np. np. kliknięcie przycisku Anuluj w Palecie kontrolnej powoduje zakończenie procesu przy pominięciu aktualnie rysowanego elementu. przy ustawianiu elementu na ścianie biegnącej po łuku. że pojedyncze kliknięcie nie kończy procesu wstawiania. 4) Pojedyncze kliknięcie spowoduje wstawienie elementu. możesz utworzyć tę polilinię przy pomocy Magicznej różdżki. Funkcja automatycznie znajduje przecięcie wybranej powierzchni z powierzchnią roboczą kursora. W specjalnych okolicznościach. przy przesuwaniu otworu w połaci dachu. Pozwala ona na wyrównanie elementów do niepoziomych powierzchni w czasie ich konstruowania w widokach 3D. że przy nachylonej Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Wybrać lub uaktywnić metodę Przesunięcie . Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) Metody Przesunięcia oraz Wielokrotnego przesunięcia pozwalają na wstawienie elementu wielobocznego w zadanym odsunięciu od faktycznego miejsca określenia jego kształtu. chcesz. otwartego elementu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w ostatnim jego punkcie. Istnieje także możliwość wyrównania do powierzchni zakrzywionych. (metoda geometrii aktywnego narzędzia musi opierać się na wieloboku). Po narysowaniu wieloboku pojawi się czarna linia wskazująca odsunięcie. • • dwukrotne kliknięcie powoduje wstawienie ostatniej kopii elementu.

lub krawędź aby rozpocząć operację. rozciągnięcie krawędzi stropu do przecięcia dachu z początkiem układu Użytkownika. 7) Wybierz powierzchnię odniesienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 109 . nowego elementu. Element zostanie ustawiony wzdłuż linii przecięcia. lecz tylko do powierzchni do niej stycznej. 5) Kliknij w dowolną powierzchnię w Oknie 3D. w którym chcesz rozpocząć wstawianie 6) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni klikając odpowiednią ikonę w Palecie kontrolnej. 6) Na wybranej powierzchni pojawi się czarny punkt na wysokości zdefiniowanej przez układ współrzędnych Użytkownika. 4) Wybierz polecenie Edycji. który chcesz zmodyfikować. patrz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92. 3) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. 2) Wybierz narzędzie za pomocą którego chcesz utworzyć nowy element. 7) Kliknij w miejscu. Użycie metody ograniczenia ruchu kursora przy wstawianiu nowych elementów 1) Przejdź do Okna 3D. do której chcesz wyrównać nowy element. 4) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni w Palecie kontrolnej.Komunikacja z ArchiCADem powierzchni roboczej kursora nie można Wyrównać elementu do powierzchni zakrzywionej. Używanie metody Ustawienie powierzchni z istniejącymi elementami 1) Przejdź do Okna 3D 2) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. 5) Kliknij punkt odniesienia. Zakończ rysowanie elementu tak jak zazwyczaj. Punkt będzie poruszał się po linii określonej przez przecięcie zaznaczonej powierzchni z powierzchnią początku układu Użytkownika. 8) Zakończ edycję elementu. Szczegóły. które chcesz wykonać np. 3) Wybierz element.

znajdującego się na krawędzi innego elementu a także edycję elementów w odniesieniu do tych specjalnych punktów.Komunikacja z ArchiCADem Przyklejanie do istniejących elementów Oprócz metod umożliwiających tworzenie elementów w określonym położeniu względem innych. już istniejących elementów. którym punktem przykleisz jeden element do drugiego. Gdy zaznaczysz element i zaczniesz nim poruszać (przy aktywnej funkcji Przyklejanie Elementów) zauważysz. ArchiCAD posiada również funkcje pomocne podczas przekształcania elementów poprzez przyklejanie ich do już istniejących z wykorzystaniem poleceń zmiany położenia. Kliknij gdy wybrany przez Ciebie punkt zamieni się w większy. Funkcja Przyklejanie Elementów może być włączana/wyłączana za pomocą polecenia w menu Opcje > Przyklejanie Elementów. Możesz wtedy kliknąć aby połączyć dwa elementy bez potrzeby umieszczania kursora w punkcie łączenia. pusty kwadrat. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. na której kursor zmieni kształt wskazując specjalne położenie. zobacz Specjalne punkty przyklejania na stronie 110. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 110 . (Polecenie to jest również dostępne w pasku narzędziowym Standard. Uwaga: Przyklejanie Elementów może być używane tylko przy wyłączonym Przyklejaniu do siatki. Do tych specjalnych punktów należą: • Punkty zaznaczania elementu • Punkty dzielące element (gdy włączone są Specjalne punkty przyklejania.) Przyklejanie Elementów działa tylko na zaznaczonych elementach i może być włączane/wyłączane w trakcie pracy za pomocą klawisza E. punkt przyklejania lub krawędź innego elementu.) • Końcówka kursora Gdy jeden z tych punktów napotka wierzchołek. Specjalne punkty przyklejania Specjalne punkty przyklejania umożliwiają rozpoczęcie rysowania nowego elementu z określonego punktu. Polecenia te dostępne są również w palecie Kontrolnej. Jeżeli więcej niż jeden punkt może zostać przyklejony do innego elementu. zgodnych z bieżącymi ustawieniami w palecie narzędziowej Standard. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. wszystkie te punkty staną się czarne. Aby ją pokazać. że element zostanie przyklejony. wtedy taki punkt staje się większy informując. Teraz możesz zdecydować (wciskając cyklicznie klawisz Spacji). Uaktywnienie specjalnych punktów przyklejania powoduje pojawienie się wierzchołków w miejscach podziału. że specjalne punkty elementu zamieniają się w małe kwadraty.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 111 . Uwaga: Możesz ustawić aby Specjalne punkty przyklejania pozostawały widoczne dopóki wstawisz nowy element lub zmieniony zostanie widok lub kondygnacja: wyłącz opcję “Automatyczne chowanie Specjalnych punktów przyklejania” w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym Dodatkowo można wyświetlać Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym wyświetlanym podczas konstruowania elementów.) Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Umieszczony nad nimi kursor przyjmie kształt Znaczka. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Można rozpocząć konstruowanie elementów w tych punktach lub użyć ich do modyfikacji elementów w oparciu o ich położenie. Metodę można aktywować za pośrednictwem przycisku "Wiązanie do specjalnych punktów" będącego jednym z przycisków metod konstrukcyjnych względnych w Palecie kontrolnej.Komunikacja z ArchiCADem Specjalne punkty przyklejania mogą być definiowane zarówno na całej długości elementu linearnego lub okrągłego. definiowane liczbowo lub procentowo (wpisywane ręcznie) Odległość i procent są zawsze mierzone od wierzchołka. Tymczasowe wierzchołki zachowują się identycznie jak punkty aktywne. ustawiane ręcznie) Odcinki o zadanej długości mierzonej od punktu końcowego. wybierz polecenie Określ wartości dla Specjalnych punktów przyklejania w menu paska narzędzi Standard. Polecenia w menu Specjalne punkty przyklejania paska narzędzi Standard umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub jej włączenie w obrębie całego elementu. który jest bliżej kursora. albo pomiędzy punktami przecięcia. Aby ją pokazać. jak i na segmentach pomiędzy punktami przecięcia. (Identyczną rolę pełnią ikony w palecie Kontrolnej . Aby zdefiniować długości odcinków dzielących dany element. Specjalne punkty przyklejania mogą dzielić krawędzie elementów na: • • • Połowę Odcinki równej długości (do 20. na krawędzi elementu. Punkty specjalne pojawiają się tylko na pewien okres czasu i znikają samoczynnie po około 5 sekundach.

by ostatecznie zdefiniować wektor odniesienia. Wybierz narzędzie Ściana a następnie uaktywnij Specjalne punkty przyklejania w palecie Kontrolnej. 1) Rozpocznij wybierając opcję Podziały w Ustawieniach Specjalnych punktów przyklejania. kursor jest przyciągany do krawędzi i wierzchołków elementów. 4) Zostanie wyświetlona kropkowana. 2) Upewnij się. Zasięg przyciągania kursora do elementów określany jest w pikselach w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Zasięg przyciągania kursora Aby łatwiej było zlokalizować punkty aktywne na ekranie. Teraz możesz rozpocząć rysowanie ściany. 112 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Początek wstawiania zostanie ulokowany w miejscu. następnie wpisz 4 jako liczbę podziałów. tymczasowa linia odniesienia z czarnym punktem wskazującym położenie specjalnego punktu przyklejania. Kliknij wierzchołek drugiej ściany. gdzie został wygenerowany specjalny punkt przyklejania. której punkt początkowy znajduje się w 1/4 odległości pomiędzy dwoma punktami końcowymi dwóch innych ścian. 3) Rozpocznij rysowanie wektora odniesienia od wierzchołka jednej ze ścian. że przyklejanie do siatki jest wyłączone.Komunikacja z ArchiCADem W przykładzie pokazano sposób na skonstruowanie ściany.

Początek Układu Współrzędnych Użytkownika można ustawić na dowolnej wysokości. wpisz w tym polu wartość 1. Nie będziesz musiał wówczas powiększać widoku. W trakcie wstawiania Ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 113 . korzystając z • do Kondygnacji Macierzystej. Szczegóły. a następnie wstawić element. Uwaga: Wzniesienie otworów w ścianie jest uzależnione od bieżących wartości w oknach dialogowych Ustawień Drzwi i Okna. jaki rodzaj specjalnego punktu przyklejania został wykryty. punkty prostopadłego rzutowania Początku układu dla edycji na istniejące linie i krawędzie. punkty styczności do okręgów łuków i krzywych itd. jego wzniesienie będzie mierzone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. Wzniesienie może być mierzone na kilka sposobów: • do Bieżącej Kondygnacji (Kondygnacji 0. którego wzniesienie będzie mierzone względem tego punktu. patrz Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D na stronie 93. Zasięg przyciągania kursora pomaga także znaleźć specjalne punkty przyklejania. Belek i Obiektów można skorzystać z funkcji Grawitacji. patrz Grawitacja na stronie 114. Szczegóły. Ustawienie 3-4 pikseli zapewnia komfortową pracę. Zobacz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli masz wprawę w operowaniu myszą. automatycznie określając na tej podstawie wartość wzniesienia. Dachów lub Siatek.Komunikacja z ArchiCADem Zasięg może wynosić od 1 do 9 pikseli. Należy uaktywnić opcję Pokaż Z w Podręcznych Współrzędnych. na ilustracji poniżej): Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych Wstawiając elementy możesz w palecie Podręcznych Współrzędnych sprawdzić wartość ich wzniesienia Z. Słupów. Szczegóły. Mogą to być punkty przecięcia krawędzi elementów. Kształt kursora informuje na bieżąco. Wzniesienie i Grawitacja O Wzniesieniu Elementów ArchiCAD oferuje kilka sposobów na określenie wzniesienia elementów oraz umieszczanie elementów na żądanych wysokościach: Przy wstawianiu elementu w oknie 2D. wzniesienie można określić w odpowiednim Oknie Ustawień Narzędzia. że kursor zostanie przyciągnięty do niewłaściwego punktu. aby zaznaczyć odpowiedni element. jednak przy małym stopniu powiększenia może się zdarzyć. która pozwala na wstawianie tych elementów bezpośrednio na powierzchni Stropów. Przy wstawianiu elementu w Oknie 3D.

możesz obserwować zmiany współrzędnej Z w palecie Podręczne Współrzędne (lub w Palecie Współrzędnych). 2) Przejdź do podmenu Punkt Odniesienia dla Wartości Wzniesienia. Dachów lub Siatek. patrz Grawitacja na stronie 114. W przypadku nakładania się kilku obiektów wymienionych rodzajów. opcja Pokaż Podręczne współrzędne jest ustawiona na Zawsze. Słupów. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia istniejących Stropów. 114 . Kota wysokościowa umieszczona na Stropie. . w Oknie 3D. Na ilustracji Ściana jest wstawiana (przy włączonej funkcji Grawitacji) na Stropie.). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Otwórz rozwijane menu Podręczne Współrzędne w pasku narzędzi Standard. Przy włączonej funkcji Grawitacji.Komunikacja z ArchiCADem rozwijanego menu w pasku narzędzi Standard. Belek lub Obiektów na powierzchni stropów. względem którego z tych poziomów będzie mierzone wzniesienie: Uwaga: Grawitacja wpływa na wartość wzniesienia elementów podczas ich tworzenia i nie może być używana do modyfikacji już istniejących elementów. wartość wzniesienia dla Ściany w palecie Podręcznych Współrzędnych wynosi w związku z tym 400. 3) Wybierz odpowiedni punkt odniesienia. wówczas pole Z palety Podręczne współrzędne będzie wyświetlała wartość tej współrzędnej nawet przed rozpoczęciem rysowania. Szczegóły. Słupy. którego wzniesienie wynosi 400. Grawitacja Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. Aby uaktywnić tę funkcję wybierz jedną z opcji z grupy Grawitacja znajdującej się w pasku narzędzi Standard lub w palecie Współrzędnych. Aby określić. Słupów. Dachu lub Siatki. wyświetlana wartość wzniesienia odpowiadać będzie wzniesieniu elementu położonego najwyżej. w zależności od wybranej opcji Grawitacji. Paleta Podręczne współrzędne może wyświetlać wartość wzniesienia na trzy sposoby: • • • do Zera Projektu do Bieżącej Kondygnacji (lub. Belek i Obiektów z zastosowaniem funkcji Grawitacji współrzędna Z będzie odpowiadała wzniesieniu leżącego poniżej Stropu. Jeżeli w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. (Polecenie to jest dostępne w czasie edycji/wprowadzania. Dachu lub Siatce przy włączonej funkcji Grawitacja. zostanie skojarzona z tymi elementami. Szczegóły. Przy wstawianiu Ścian. siatek lub dachów. na powierzchni Dachów. Jeżeli używasz Grawitacji do wstawiania Ścian. Stropów lub Siatek znajdujących się poniżej. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. elementy są wstawiane. do Początku Układu Współrzędnych Użytkownika) lub do jednego z dwóch Poziomów Odniesienia definiowanych w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy.

Nowe elementy są zawsze dodawane do kondygnacji. wciśnięcie klawisza Backspace anuluje operację. w której zakresie najlepiej się mieści ich wysokości oraz wzniesienie. Szczegóły. Uwaga: Poziomy Odniesienia są pomocami związanymi jedynie z wyświetlaniem i wprowadzaniem wartości. możesz: 1) Całkowicie anulować bieżącą operację (w trakcie wprowadzania wartości) 2) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: usunąć Linie Pomocnicze (jeśli istnieją) 3) Anulować zaznaczenie elementów (jeżeli ma ono miejsce). Wybierz Poziom Odniesienia i w razie potrzeby zmień jego nazwę. Ułatwieniem przy obliczaniu wzniesień może okazać się przypisanie wartości 0 innemu Poziomowi Odniesienia niż Zero Projektu. Zmiana ich wartości nie ma wpływu na istniejące elementy. Poziomy Odniesienia mogą być także wykorzystywane przy określaniu wartości wzniesienia wyświetlanej w palecie Podręczne współrzędne. Oznacza to. Zobacz także Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie na stronie 233. w panelach Geometria i Położenie okien ustawień elementów konstrukcyjnych i obiektów. na których kondygnacjach leżą dane elementy. gdy zaznaczony jest jakiś element. Można tego dokonać w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Możesz więc. definiujemy dodatkowo dwa poziomy odniesienia oprócz Zera Projektu: wzniesienie działki o wartości 400 oraz poziom morza. których aktualne wzniesienie jest zawsze mierzone od Zera projektu. poprzez kliknięcie kolumny Względem przy nazwie Poziomu. Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace Wciskając odpowiednią ilość razy klawisz Esc. określić który z Poziomów Odniesienia będzie poziomem 0. patrz Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D na stronie 166. 4) Usunąć Obszar Zaznaczenia 5) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: Przełączyć do Narzędzia strzałka. Na przykład. Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D Okno 3D zawsze wyświetla zakres kondygnacji zdefiniowany w Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D i nie jest w żaden sposób oznaczone. Podczas wprowadzania wartości.Komunikacja z ArchiCADem Poziomy Odniesienia Można zdefiniować dwa opcjonalne Poziomy Odniesienia. 200m poniżej Zera Projektu. Ostrzeżenie: Wciśnięcie klawisza Backspace. że nowy element zostanie dodany do tej kondygnacji. Następnie wpisz wzniesienie tego Poziomu w odpowiedniej kolumnie. spowoduje jego usunięcie! Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 115 . na którą "upadnie" biorąc pod uwagę jego wartość wzniesienia. pomocne przy wstawianiu elementów. Zdefiniowane Poziomy Odniesienia będą teraz dostępne w polach Wzniesienia Podstawy.

Nie można stworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D poprzez wykorzystanie poleceń Kopiuj/Wklej. Paleta Pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami wyświetli opis poszczególnych poleceń. Kopiuj Polecenie Edycja > Kopiuj umieszcza zaznaczone elementy w Schowku. 116 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zawartość palety zależy od następujących czynników: • • • Od rodzaju zaznaczonego elementu Od wybranego fragmentu elementu (krawędź lub wierzchołek) Od aktywnego okna Podstawowe Techniki Edycji Wszystkie poniższe polecenia dostępne są w menu Edycja. Więcej szczegółów dotyczących konfigurowania zawartości palet Pomocniczych. jak w każdym edytorze tekstów. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. Wytnij Polecenie Edycja > Wytnij usuwa zaznaczone elementy z projektu i umieszcza je w Schowku do późniejszego wykorzystania za pomocą polecenia Wklej. Wycięcie elementu konstrukcyjnego z oka Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie modelu oznacza jednoczesne wycięcie tego elementu z okna Rzutu. Wklej Polecenie Edycja > Wklej pozwala umieścić zawartość Schowka w bieżącym oknie Projektu i w oknach tekstowych. Zobacz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. Do tego momentu można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie Pomocniczej. zobacz Okna dialogowe i palety w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. W oknach typu tekstowego możesz używać poleceń Wytnij/wklej tak samo. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. pojawia się podczas większości operacji edycyjnych. Zatwierdzenie wykonania operacji odbywa się poprzez drugie kliknięcie. Techniki W tym rozdziale opisano: • • • • • podstawowe techniki edycji sposoby przesuwania i modyfikowania wstawionych elementów funkcję “Magicznej Różdżki” tworzącą nowe elementy na podstawie istniejących funkcję Wirtualnego Podrysu pozwalającą na łatwe porównywanie dowolnych dwóch widoków projektu funkcje Optymalizacji Linii i Wypełnień pozwalającą na "oczyszczanie" rysunków ze zbędnych elementów. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. jednakże nie usuwa ich z projektu. Kliknięcie jednej z nich uaktywni wybraną funkcję. Może ono być także używane w polach Palety Współrzędnych i okien dialogowych.Komunikacja z ArchiCADem Palety Pomocnicze Paleta Pomocnicza zawierająca istotne narzędzia.) W Oknie 3D polecenie Kopiowania jest dostępne tylko w połączeniu z narzędziem Obszar Zaznaczenia. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia.

do którego elementy są wklejane. Przekroju/Elewacji/RŚ w 117 . Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D elementy te są zawsze wklejane w postaci podstawowych elementów rysunkowych (punktów. Do ArchiCADa można także wklejać teksty wielowierszowe utworzone w edytorach tekstu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Kondygnacjami • Okno dialogowe Ustawień kondygnacji umożliwia szybkie kopiowanie identycznych elementów z jednej kondygnacji na drugą. ale atrybuty te mają inne parametry. Więcej szczegółów. brakujące atrybuty zostaną dodane. która zostanie połączona z bieżącą kondygnacją projektu. zostanie wyświetlone okno Opcje wklejania. Nie można tworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D przy użyciu poleceń Wytnij/Wklej lub Kopiuj/Wklej. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. jak też do importu bitmap i innych informacji graficznych. których nazwy występują w projekcie. które nie istnieją w projekcie. w którym należy wskazać numer jednej z wklejanych kondygnacji. Usuń Polecenie Edytuj > Usuń powoduje skasowanie zaznaczonych elementów z Projektu. Jeżeli istnieje kilka możliwości na określenie położenia wklejanej zawartości Schowka. patrz Okno dialogowe Opcje wklejania w Pomocy ArchiCADa. Można je jednak odzyskać używając polecenia Odwołaj.. linii i wypełnień). zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. jeśli wklejane elementy nie mieszczą się w całości przy bieżącym powiększeniu lub mogą zostać wklejone w odniesieniu do Aktywnego Widoku albo Podrysu). zależnie od rodzaju skopiowanej zawartości. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa.. Jeżeli Wytniesz/Skopiujesz a następnie Wkleisz zaznaczenie pomiędzy dwiema kondygnacjami (nie zmieniając stopnia powiększenia i nie przemieszczając ekranu). patrz Okno dialogowe Wklejania w Pomocy ArchiCADa. • Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. Szczegóły. Usunięcie elementów konstrukcyjnych w jednym z okien modelu (Rzutu. Jeżeli skopiowałeś elementy w zewnętrznej aplikacji. (okno zostanie wyświetlone w przypadku. Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. Usunięte elementy nie zostaną umieszczone w Schowku. bez potrzeby przerysowywania ich na każdej kondygnacji.Komunikacja z ArchiCADem Przy wklejaniu wyciętych elementów do okien Przekrój/Elewacja/RŚ. przy wklejaniu do ArchiCADa będziesz miał szereg opcji. zostanie wyświetlone okno. Wklejając elementy umieszczone na wielu kondygnacjach. Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. z którego została wycięta/skopiowana. Klawiaturowy odpowiednik polecenia Usuń to klawisze Backspace lub Delete. Szczegóły. zawartość Schowka zostanie umieszczona dokładnie w tym samym miejscu. 3D. • Schowek może być wykorzystywany zarówno do przechowywania elementów ArchiCADa. Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Projektami Wklejając elementy wycięte/skopiowane z innego projektu należy pamiętać.

Uwaga: Za każdym razem. Po przywołaniu szeregu kroków. jeśli wykonasz kroki. Ilość zapamiętanych kroków (od 1 do 99) jest ustawiana w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. w którym były wykonane. Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie Szybkim sposobem przesunięcia elementów na ekranie jest użycie funkcji "Popchnij": zaznacz jeden lub więcej elementów. a następnie kliknąć odpowiednią ikonę w palecie Pomocniczej. • Przy aktywnym dowolnym narzędziu. Funkcje te są użyteczne przy testowaniu różnych rozwiązań i. W oknie tekstowych tylko ostatni krok może zostać odwołany/przywołany. aby przesunąć element w lewo. albo dowolnego elementu z Przekroju/Elewacji/RŚ w trybie Rysunku nie spowoduje zmian w innych oknach. okna skryptów GDL. niezależnie od okna. Aby przemieścić elementy można: • Zaznaczyć je i wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia (gdy jest aktywne jakiekolwiek narzędzie w Palecie narzędzi) lub polecenia Zmiana położenia w menu kontekstowym zaznaczonego elementu. które można odwołać. Wszystkie operacje związane z rysowaniem mogą być odwoływane krok-po-kroku w odwrotnej kolejności do ich wykonywania. Możesz je "pchnąć" na określoną odległość. dostępne poprzednie kroki zostaną usunięte.Komunikacja z ArchiCADem trybie Modelu lub Dokumentu 3D) spowoduje ich skasowanie w pozostałych oknach.odległość.jest taki sam. kliknąć wierzchołek elementu. polecenie Odwołaj dostępne będzie tylko w przypadku. w prawo. Nazwa polecenia. które ma zostać odwołane. obracać lub odbijać wzdłuż poziomej płaszczyzny oraz poprzez przesunięcie w pionie. funkcja Autozapisu zachowa Projekt. "Współczynnik przesunięcia" . jak w przypadku zaznaczonej kolumny na ilustracji: Odwołaj/Przywołaj Polecenia Odwołaj oraz Przywołaj pozwalają na odwołanie (powrót do poprzedniego kroku) i przywołanie określonej liczby operacji konstrukcyjnych. W razie zawieszenia się programu. jak wartość odległości Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 118 . (Do okien tekstowych należą: okna List. Przemieszczanie elementów Elementy można przesuwać pojedynczo lub zbiorowo. a następnie użyj Shift + przycisk strzałki. zmieniając ich wartości wzniesienia. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. o jaką element zostanie przemieszczony . wprowadzaniu zmian. możesz je przeciągać. Notatki o projekcie oraz okno Raportu). lub przywołane zostanie wyświetlona razem z poleceniem Odwołaj lub Przywołaj. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. w górę lub w dół. Uwaga: Usunięcie dodatkowych elementów (dodanych ręcznie) z okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie Modelu. gdy zachowasz projekt. Domyślnie jest to wartość 20. w razie potrzeby. Autozapis nie czyści pamięci odwołań.

(na towarzyszącej palecie Pomocniczej aktywne będzie polecenie “Przesuń") Przesuwanie Elementów Aby przesunąć element. Zaznacz element.Komunikacja z ArchiCADem wprowadzona dla Siatki przyklejania w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. wciśnij Shift + Alt + przycisk strzałki. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. Spowoduje to przemieszczenie zaznaczonych elementów na odległość wprowadzoną dla Siatki Modularnej w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. a następnie kliknij w dowolnym miejscu nad jej powierzchnią i trzymając przycisk przeciągnij ją do nowego położenia. w prawo. • Za pomocą Szybkiego Zaznaczania: kliknij powierzchnię elementu i przeciągnij w nowe miejsce. użycie funkcji Popchnięcia spowoduje przesunięcie elementu w lewo. Popchnięcie Aby przesunąć zaznaczony element na większą odległość. Aby przesunąć ścianę zaznacz ją. Zobacz Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów na stronie 78. wybierz z menu polecenie Edycja > Zmiana położenia > Przesunięcie i narysuj tymczasowy wektor gdziekolwiek w aktywnym oknie: element zostanie przeniesiony do nowego położenia zgodnie z długością i kierunkiem narysowanego wektora. wybierz polecenie przesunięcia z menu kontekstowego lub skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (Ctrl+D). • Zaznacz element. kliknij ikonę Przesunięcie z palety Pomocniczej. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 119 . Zobacz System Siatek na stronie 98. Zaznacz element. a następnie przemieść element do nowego położenia. do przodu lub w tył w płaszczyźnie poziomej. • • W oknie 3D.

sprawdzić czy ikona Przesuń poziomo jest aktywna w wyświetlonej palecie pomocniczej i przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania elementów. Na poniższej ilustracji zaznaczamy ścianę. . należy uruchomić parę • Przesunąć kursor i kliknąć. Opisane funkcje działają także w przypadku. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. W trakcie przemieszczania.Komunikacja z ArchiCADem kątów poziomych i pionowych w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. aby wyświetlić paletę kontekstową. Obracanie elementów Aby obrócić element należy: • • Zaznaczyć element. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 120 . stół i krzesło i przeciągamy wszystkie te elementy jednocześnie do nowego położenia. Aby ograniczyć ruch elementów do płaszczyzny poziomej. aby zatwierdzić operację obrotu. a następnie kliknąć ikonę polecenia Obrót Możesz też użyć skrótu Ctrl (Cmd) + E. Ewentualnie można powtórnie kliknąć w wierzchołek elementu. Szczegóły. • • Uwaga: W 3D przemieszczanie elementów może również zmienić ich położenie w pionie. Kliknąć aby zdefiniować punkt początkowy łuku obrotu oraz promień. Zaznaczenia zawierające grupę elementów wyświetlane są podczas przemieszczania w postaci szarych prostokątów. Kliknąć w celu zdefiniowania środka obrotu. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone o taki sam wektor. pojedyncze elementy są wyświetlane jako obrys. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone do nowego położenia. bądź jako prostokąt. Zaznacz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Obrót (albo Zmiana położenia > Obrót w menu kontekstowym zaznaczonego elementu). jeśli kilka elementów zostało zaznaczonych jednocześnie.

co ściana. natomiast w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. Nawet w Oknie 3D. • • Odbite elementy zostaną wstawione po drugim kliknięciu. lub w Oknie 3D. z drugiej strony pokoju. czy wymiarowania nie będą odbijane. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 121 . To kliknięcie wyznacza oś odbicia. linie. W tym przykładzie chcemy wstawić stół i krzesła w naprzeciwległym miejscu.Komunikacja z ArchiCADem • Zaznaczyć element lub elementy. Zaznacz Drzwi/Okno. obrót odbywa się zawsze w płaszczyźnie poziomej (oś obrotu jest pionowa). Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D możesz obracać tylko elementy rysunkowe. Lustrzane odbijanie Elementów Polecenie Odbicie lustrzane tworzy lustrzany obraz zaznaczonego elementu w oknie Rzutu. Możesz obracać dowolne zaznaczone elementy w oknie Rzutu lub w Oknie 3D. które chcesz odbić. Elementy znaczników takie jak teksty. Aby lustrzenie odbić element należy: Uwagi: • Jednocześnie można odbijać dowolną liczbę Drzwi lub Okien. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana położenia > Odbicie lustrzane lub analogiczne z menu kontekstowego lub palety Pomocniczej . Narysować oś odbicia dwoma kliknięciami. na której jest umieszczony element oryginalny. Odbite Drzwi/Okno będą zawsze znajdować się w tej samej linii. kliknij jeden raz.

"Specjalne" ustawienie elementów oznacza wyrównanie względem jakiegokolwiek punktu określonego na istniejącym elemencie lub względem tymczasowej linii/łuku. Wybrać ikonę Podniesienie z palety Pomocniczej. Etykiety.Komunikacja z ArchiCADem • Odbite Bloki tekstowe. lub w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ należy: • • Zaznaczyć element. po prostu klikając je i przesuwając. 122 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dzięki niemu można podnosić elementy. Uwaga: W oknie Przekroju/Elewacji/RŚ możesz również podnosić elementy. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podniesienie. czy lamp). Ustaw elementy. • • Ustaw Elementy Informacje na temat funkcji Ustawiania Użyj tego menu (Edycja > Ustaw). Skorzystaj z menu Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie. Nie można odbijać Metryk stref. Wyśrodkuj elementy pionowo lub poziomo. ścian. Kliknąć OK. aby wyrównać położenie zaznaczonych elementów względem siebie lub narysowanej linii docelowej. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie lub przycisk Podniesienie z palety Pomocniczej. a następnie przemieścić wybrany element w górę bądź w dół. Polecenie jest przydatne przy zmianie wniesienia wielu podobnych do siebie elementów (np. wyrównując w prawo lub w lewo. płytek podłogowych. elementów otoczenia. wyrównując w górę lub w dół. Aby podnieść zaznaczone elementy w oknie Rzutu. w oparciu o różne kryteria: • • • • Ustaw elementy. Polecenia ustawiania są aktywne tylko w przypadku. który narysowałeś. wzdłuż osi Z. Wpisać wartość. o jaką zostaną podniesione bądź obniżone zaznaczone elementy. zachowując relacje ich wzniesienia. Wymiarowania oraz Wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. • Podniesienie elementów Polecenie Podniesienie pozwala na przemieszczenie zaznaczonego elementu w pionie. Aby podnieść/obniżyć element w Oknie 3D należy przy aktywowanym narzędziu Strzałka kliknąć wierzchołek zaznaczonego elementu.

3D).Komunikacja z ArchiCADem Podczas używania poleceń ustawiania. że chcesz wyrównać położenie przedstawionego poniżej narożnego stołu względem innych mebli: ArchiCAD wykorzysta do tego celu środkowy punkt prostokąta zaznaczonego wokół stołu (na ilustracji przedstawiony na czerwono): Lewa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Lewa. skorzystaj z opcji Ustaw Specjalnie (Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie). który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w lewo. Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego punktu wstawienia wyrównywanych elementów. Rzut. które chcesz ustawić. natomiast dla określenia "w dół" .element o najniższej współrzędnej Y. W przedstawionym przykładzie chcemy ustawić trzy okna wyświetlone w widoku Przekroju. Punktem odniesienia dla określenia "w lewo" jest lewa strona w osi X. Analogicznie. załóżmy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 123 . ArchiCAD określa stronę prawą/lewą/górę/dół/środek elementu na podstawie (niewidocznego) prostokąta zaznaczonego wokół elementu. 2) Przejdź do menu Edycja > Ustaw i wybierz jedną z następujących operacji: Zaznacz wszystkie trzy okna i użyj polecenia Edycja > Wyrównaj do lewej. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w lewo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. Jak ustawić elementy 1) Zaznacz elementy. Zobacz Ustaw Specjalnie na stronie 125. Np. dla określenia "w górę" punktem odniesienia jest element o najwyższej współrzędnej Y w bieżącym oknie. Przekrój. punktem odniesienia dla określenia "w prawo" jest element najbardziej przesunięty w prawą stronę w osi X w oglądanym oknie (np.

ArchiCAD określi współrzędne X najbardziej wysuniętych w lewo i w prawo punktów zaznaczonych elementów. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. na poniższym Rzucie wyśrodkujemy położenie zaznaczonych mebli w pionie. ArchiCAD określi współrzędne Y górnych i dolnych punktów zaznaczonych elementów. w połowie drogi między nimi. co dwa pozostałe okna. a następnie ustawi wszystkie elementy pionowo. wzdłuż pionowej linii. Centruj w pionie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w pionie. Centruj w poziomie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w poziomie. • Na poniższej ilustracji najbardziej wysuniętym w prawo elementem jest ściana łukowa. 124 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w taki sposób. w połowie drogi między elementami położonymi najwyżej i najniżej. wzdłuż poziomej linii. pozostałe ściany (ich najbardziej wysunięte w prawo punkty) są wyrównywane względem najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół ściany łukowej.Komunikacja z ArchiCADem W tym celu zaznaczamy wszystkie okna. a następnie ustawi wszystkie elementy w poziomie (wykorzystując do tego celu środkowy punkt każdego elementu). • W poniższym przykładzie chcemy przesunąć okno w lewo. wszystkie zaznaczone elementy zostaną wyrównane względem najwyższego (lub najniższego) punktu na elemencie położonym najwyżej (lub najniżej) w obrębie zaznaczonej grupy. a następnie korzystamy z polecenia Edycja > Ustaw > Góra. Np. aby uzyskać żądany rezultat. • Góra/Dół: Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Góra lub Dół. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w prawo. aby zostało ustawione w tej samej linii. Prawa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Prawa.

W tym przykładzie chcielibyśmy ustawić trzy zaznaczone obiekty względem krawędzi ścieżki w ogrodzie.Komunikacja z ArchiCADem Ustaw Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie zapewniają dużą elastyczność przy ustawianiu zaznaczonych elementów. Kliknij OK. aby zamknąć okno dialogowe. Drzewa zostają ustawione w jednej linii wzdłuż ścieżki. Możesz wybrać który punkt chcesz ustawić oraz względem czego wyrównać zaznaczone elementy: względem tymczasowej linii/łuku. Przejdź do Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie i wybierz opcję Najbliższy Punkt: każde drzewo zostanie ustawione w linii wzdłuż ścieżki. Kliknij opcję istniejącej linii lub krawędzi elementu. który narysowałeś. czy też już istniejącej linii/krawędzi. aby równomiernie rozłożyć zaznaczone elementy według różnych kryteriów: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 125 . przy użyciu znajdującego się najbliżej ścieżki punktu prostokąta zaznaczonego wokół każdego drzewa. a następnie kliknij na krawędź ścieżki (w tym przypadku jest to krawędź siatki). Rozłóż Elementy Użyj tego menu (Edycja > Rozłóż).

Zaznacz je. lewym i dolnym. a następnie użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż Y. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. załóżmy. Np. Np. Aby zapewnić ich równomierne rozmieszczenie. załóżmy. natomiast pozostałe elementy zostaną równomiernie rozmieszczone wzdłuż przekątnej XY. 126 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zaznacz grupę 5 ławek i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż XY. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. ustawionych mniej więcej w układzie V. że chcesz równomiernie rozmieścić krzesła przy tylnej ścianie pokoju. Np. Aby precyzyjnie rozmieścić ławki. zaznacz wszystkie okna i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż X. że mamy trzy okna rozmieszczone równomiernie wzdłuż ściany. Wskutek wprowadzenia zmiany do projektu. ściana zostaje wydłużona i zostają dodane dwa dodatkowe okna. mamy dziewięć ławek w sali lekcyjnej. Wzdłuż XY: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w górnym. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. Wzdłuż Y: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w pionie) pozostają na miejscu. Wzdłuż X: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu pozostają na miejscu. prawym punkcie) pozostają na miejscu.Komunikacja z ArchiCADem Polecenia rozłożenia są aktywne tylko w przypadku.

Wybierz opcję "Rysuj linię lub łuk". aby zamknąć okno dialogowe. czy też już istniejącej linii/krawędzi. Gdy okrąg będzie utworzony. aby rozpocząć rysowanie i wybierz w palecie pomocniczej opcję "Łuk zdefiniowany przez środek". Kliknij.Komunikacja z ArchiCADem Pierwsza grupa: Załóżmy. Utworzysz teraz tymczasowy okrąg wokół sześciokątnego obiektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 127 . że chcesz rozmieścić rośliny doniczkowe na linii okręgu wokół sześciokątnego pojemnika z ziemią: Powtórz tę samą czynność w przypadku grupy pięciu krzeseł. Rozłóż Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie umożliwiają wybranie elementu do rozmieszczenia i określenie wzdłuż czego należy rozłożyć elementy: względem tymczasowej linii/łuku. rośliny doniczkowe zostaną rozmieszczone na jego linii. a następnie kliknij OK. który narysowałeś. Wynik końcowy: Użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie.

które z wymiarów mogą być zmieniane. patrz Palety Pomocnicze na stronie 116. zmienić wartości odpowiednich parametrów.Komunikacja z ArchiCADem Modyfikowanie wymiarów elementów Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów Poszczególne typy elementów posiadają różne rodzaje charakteryzujących je wymiarów: długość. Niektóre wymiary nie mogą jednak być modyfikowane numerycznie (np. W takim wypadku ArchiCAD umożliwia zmianę wymiarów poprzez użycie poleceń Rozciągnięcia. Dokumentu 3D i Detali/Obszaru 2D rozciągane mogą być tylko elementy rysunkowe. Kamer lub Znaczników detalu. Większość z wymienionych operacji można wykonywać na trzy sposoby: • • • Poprzez użycie poleceń z menu Edycja Korzystając ze skrótów klawiaturowych Korzystając z ikon w Palecie Pomocniczej • • Nie można rozciągać Punktów aktywnych. Szczegóły. Uwaga: Można rozciągać wiele Ścian. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. jednak możliwe jest graficzne rozciąganie ich krawędzi oraz przemieszczanie poszczególnych wierzchołków. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnięcie lub przycisk Rozciągnięcie z Palety Pomocniczej. Część z nich najprościej zmodyfikować numerycznie. podczas gdy inne wymagają definiowania poprzez dopasowanie ich do istniejących elementów (np. ścian do dachów). Ściana zostanie rozciągnięta/skrócona lub ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. zachowując proporcje tych elementów. inteligentne punkty edycji pozwalające na graficzną zmianę ich geometrii. szerokość. Niektóre operacje są dostępne tylko za pośrednictwem Palety Pomocniczej. • • Rozciąganie Ścian Aby rozciągnąć/skrócić prostą ścianę za pomocą polecenia menu. zaznaczając dany element i po otwarciu jego okna dialogowego ustawień. lub krawędzi). 3) Kliknąć i przemieścić punkt końcowy linii odniesienia. należy: 1) Zaznaczyć ścianę. Należy wziąć pod uwagę następujące zasady: Szczegóły. Inne zawierają specjalne. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Aby rozciągnąć używając palety pomocniczej należy: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 128 . 4) Kliknąć ponownie. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. grubość. Operacja Rozciągnięcia jest dostępna dla większości typów elementów w oknach Rzutu i 3D. W takich przypadkach metoda numeryczna jest po prostu niewygodna. Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu Obszaru Zaznaczenia. że będziesz chciał zmodyfikować wymiary wielu elementów jednocześnie. patrz Skróty w Pomocy ArchiCADa. Polecenie Rozciągnięcie nie może być używane w stosunku do elementów wielobocznych. Dla niektórych Obiektów GDL określono. długości elementów liniowych. Szczegóły. itd. kąt otwarcia. Podziału. Może się również zdarzyć. wysokość. czy Wyrównania.

proporcjonalnie do stopnia jej rozciągnięcia z każdego końca. (użyj polecenia “Rozciągnij pionowo” z palety Pomocniczej. możesz: • Pochylić pionową ścianę/słup lub zmienić kąt już pochylonej ściany/słupa.Komunikacja z ArchiCADem 1) Zaznaczyć ścianę. klikając narożny punkt ściany lub środek górnej płaszczyzny słupa i przesuwając go w płaszczyźnie poziomej. Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. Zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. W celu rozciągnięcia ściany trapezowej. Rozciąganie Obiektów na stronie 341. 2) Kliknąć końcowe punkty linii odniesienia ściany. (Słupy mogą być również modyfikowane w oknie Rzutu.) Gdy zmienisz wysokość ściany. Wybrać ikonę rozciągania: Zobacz też Rozciąganie linii na stronie 408. jej grubość nie zmieni się natomiast kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany.) Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup pionowo. Pojawi się Paleta pomocnicza. Ścianę łukową można rozciągnąć używając specjalnych poleceń rozciągnięcia pod kątem lub po promieniu.) W 3D. możesz użyć specjalnego polecenia Rozciągnij ścianę trapezową w palecie pomocniczej: spowoduje to zwiększenie/zmniejszenie szerokości ściany. (Należy użyć do tego polecenia “Zmień kąt” z palety Pomocniczej) Uwaga: Nie można pochylić ściany. Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów Pochylone ściany i słupy mogą być rozciągane a także można zmieniać ich kąt pochylenia w widokach 3D i przekrojach przy pomocy palety Pomocniczej. której linia odniesienia znajduje się w środku. • Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup przesuwając górną lub dolną krawędź w dół/górę wzdłuż płaszczyzny ściany/słupa (użyj polecenia palety Pomocniczej “Rozciągnij wzdłuż skosu” dla ścian lub “Rozciągnij pionowo zachowując kąt”. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 129 .

) Ponadto możesz edytować Ściany dwustronnie pochyłe: • • Gdy podniesiesz górną lub dolną powierzchnię. gdy kąt przeciwległej powierzchni pozostanie bez zmian. • 130 . do której należy ten wierzchołek zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 pomocnicza. • Jeśli przemieścisz górną powierzchnię w płaszczyźnie poziomej. 2) Kliknąć jeden z punktów końcowych belki. należy: 1) Zaznaczyć belkę na Rzucie lub w 3D. kąty powierzchni bocznych zostaną odpowiednio zmienione Gdy zwiększysz wysokość ściany (podnosząc górną powierzchnię lub obniżając dolną) kąty powierzchni bocznych pozostaną nie zmienione (górna krawędź może przyjąć zerową grubość) zmieniony ( jak i grubość górnej powierzchni) podczas. Uwaga: Belki można również rozciągnąć/skrócić w widoku Przekroju. kąty bocznych powierzchni zostaną zmienione podczas gdy grubość górnej powierzchni pozostanie taka sama Jeżeli przemieścisz jeden z górnych wierzchołków ściany dwustronnie pochyłej w płaszczyźnie poziomej. Wybrać ikonę Rozciągnij (w 3D Rozciągnij poziomo lub Rozciągnij profil pionowo). kąt płaszczyzny. Możesz modyfikować kąt pochylenia Słupów graficznie na Rzucie jak również w 3D. jeżeli linia odniesienia Belki przebiega prostopadle do linii Przekroju. Pojawi się Paleta Kolejne dwie metody znajdują zastosowanie w przypadku ścian dwustronnie pochyłych w widoku Przekroju tylko jeżeli linia Przekroju przebiega prostopadle do ściany.Komunikacja z ArchiCADem W widoku Przekroju możesz korzystać z tych samych funkcji.) W widoku Przekroju pole Odległość w Podręcznych Współrzędnych pozwala na zmianę pochylenia ściany poprzez wartość przesunięcia krawędzi. ściany dwustronnie pochyłej. Modyfikowanie Belek Aby rozciągnąć/skrócić belki wykorzystując do tego Paletę Pomocniczą. (użycie opcji "Modyfikuj kąt nachylenia" jest możliwe tylko jeżeli linia odniesienia ściany przebiega prostopadle do linii przekroju.

Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij.Komunikacja z ArchiCADem Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. Stropu lub Ściany). Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Aby rozciągnąć/skrócić belkę za pomocą polecenia menu. Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile Ściana Złożona. Wybrać polecenie Zmień kąt z Palety Pomocniczej. Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów Przesuń węzeł wieloboku Aby przemieścić wierzchołek zaznaczonego wieloboku (np. Belka zostanie rozciągnięta/skrócona lub w ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. należy: 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć belkę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 131 . Kliknąć punkt końcowy osi odniesienia belki i przesunąć go. Słup Profilowy oraz Belka Profilowa posiadają specjalne polecenia w palecie Pomocniczej. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. Przyległe krawędzie wieloboku zostaną naciągnięte w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Kliknąć ponownie. Aby zmodyfikować kąt nachylenia belki pochyłej należy ją zaznaczyć na Rzucie lub w Oknie 3D. Przeciągnąć belkę graficznie ustalając pożądany kąt nachylenia. kliknij go i użyj polecenia Przesuń węzeł z palety pomocniczej.

Zaznacz wszystkie trzy Ściany. przy zachowaniu jej połączenia z poziomymi ścianami. W przypadku przesunięcia segmentu elementu wielobocznego prostopadle. jak również dla łańcuchów elementów. Operacja spowoduje wydłużenie/skrócenie sąsiednich krawędzi. którą chcesz przesunąć i wybierz odpowiednią ikonę z palety Pomocniczej. kliknij w dowolnym miejscu krawędzi ściany. Aby dodać kształt do istniejącego wieloboku należy: 132 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W poniższym przykładzie Ściana znajdująca się po prawej musi zostać odsunięta w prawo. kliknij odpowiednią krawędź i wybierz polecenie Przesuń krawędź z palety Pomocniczej. Zaznacz wielobok i kliknij jeden z wierzchołków (lub punkt końcowy linii odniesienia). Zmiana pozycji kursora będzie powodowała proporcjonalną zmianę wielkości wieloboku. w palecie Pomocniczej dostępna jest opcja Rozsunięcia wszystkich krawędzi . Funkcja przesuwania krawędzi może być stosowana dla wieloboków. Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków W palecie Pomocniczej znajdują się polecenia pozwalające na wykonywanie operacji dodawania i odejmowania na zaznaczonych wielobokach. Odsunięcie wszystkich krawędzi wieloboku Dla elementów wielobocznych oraz łańcuchów elementów. Funkcja ta może być przydatna np. a w palecie kontekstowej będą dostępne wszystkie funkcje charakterystyczne dla wieloboków. Zaznaczony łańcuch elementów będzie tymczasowo traktowany jak wielobok. Powtórne kliknięcie zatwierdzi operację.Komunikacja z ArchiCADem Przesuń krawędź Aby przesunąć bok zaznaczonego wieloboku. zostają odpowiednio utworzone nowe segmenty. Z palety Pomocniczej wybierz opcję Rozsuń wszystkie krawędzie. Kliknij ponownie aby zatwierdzić nowe położenie odsuniętej ściany. przy projektowaniu tarasu.

(Odejmij od wieloboku). Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia Dzięki narzędziu Obszar Zaznaczenia możliwe jest rozciąganie o zadany wektor wielu elementów linearnych bądź wielobocznych jednocześnie. Zamknij wielobok. • • Wszystkie wierzchołki elementów. bądź posiadać przynajmniej jedną krawędź z nim wspólną. Innym sposobem jest wybranie polecenia Edycja > Zmień geometrię > Rozciągnij i zdefiniowanie wektora poprzez wskazanie dwóch różnych punktów. natomiast przylegające do tych wierzchołków krawędzie zostaną odpowiednio rozciągnięte. Narysuj nowy wielobok. które mają pozostać w tym samym miejscu muszą znaleźć się poza Obszarem Zaznaczenia. W palecie pomocniczej wybierz ikonę ze znakiem + (Dodaj do wieloboku). W celu zdefiniowania wieloboku przy operacjach dodawania/odejmowania możesz posłużyć się Magiczną Różdżką. Określ wektor rozciągnięcia: z aktywnym narzędziem Obszar Zaznaczenia kliknij wierzchołek lub punkt końcowy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 133 . w obrębie którego znajdą się wierzchołki. które chcesz przemieścić. znajdujące się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem Zaznacz wielobok i kliknij jeden z jego wierzchołków lub jedną z krawędzi. ale należy wybrać ikonę ze znakiem . Procedura jest taka sama w przypadku odejmowania fragmentu od wieloboku. zostaną przemieszczone o określony wektor. Wierzchołki. przesuń kursor w nowe miejsce i kliknij aby zatwierdzić długość i kierunek wektora. który zostanie automatycznie dodany do wieloboku zaznaczonego. Aby rozciągnąć elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia: • Narysuj Obszar Zaznaczenia. Musi on przecinać się z zaznaczonym wielobokiem.

a następnie użyj polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj. Ponowne kliknięcie zatwierdzi nową wysokość elementu. element zostanie przemieszczony w całości zgodnie z określonym wektorem. Ta funkcja jest dostępna tylko w oknie Rzutu i oknie 3D. w sposób graficzny. zablokuj element (zaznacz go. Przy rozciąganiu Łuków oraz Łukowych ścian w oparciu o Obszar Zaznaczenia. oraz jedynie dla elementów rysunków 2D . który będzie się zmieniał w miarę przemieszczania kursora. Kliknij 134 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . element nie zostanie rozciągnięty.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli nie chcesz rozciągnąć elementu.).) 2) W oknie. Słupy. Rozciągnij pionowo W oknach 3D. pozwalające określić metodę zmiany wielkości Ścian/Słupów. Pojawi się kontur elementu.w oknach Przekroju/Elewacji/Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. • 1) Zaznacz elementy. • Jeżeli wszystkie wierzchołki wieloboku znajdą się wewnątrz zaznaczonego Obszaru. że pole obok opcji Definiuj graficznie nie jest zaznaczone. wpisz w jednym z pól Współczynnik zmiany wielkości. Obiekty oraz Lampy nie mogą być rozciągane w oparciu o Obszar Zaznaczenia. Okno dialogowe Zmień wielkość zawiera dodatkowe opcje. • • Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) Polecenie Edycja > Zmień geometrię> Zmień wielkość umożliwia powiększanie/zmniejszanie zaznaczonych elementów numerycznie lub graficznie. stosunek łuku do cięciwy) pozostanie niezmieniony. w wierzchołek zaznaczonego elementu i wybierz z palety Pomocniczej ikonę Rozciągnij pionowo. (Upewnij się. które chcesz zmodyfikować i wybierz polecenie Zmień wielkość. Obiektów GDL. Jeżeli którykolwiek z wierzchołków elementu wymienionego typu znajdzie się w Obszarze Zaznaczenia. którego wierzchołek znajduje się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. ich rozmiar kątowy (tzn. które zostanie wyświetlone. elementów tekstowych oraz strzałek i znaczników. Przekroju/Elewacji i RŚ można zmienić wysokość zaznaczonych elementów. albo zablokuj warstwę elementu. Rozciąganie elementów tą metodą nie jest dostępne w Oknie 3D. przy pomocy polecenia Rozciągnij pionowo w palecie pomocniczej. lecz przemieszczony w całości.

) Zmień wielkość ściany. Wielkość zaznaczonych elementów zostanie zmodyfikowana w oparciu o określony współczynnik. (Gdy wprowadzisz jakąś wartość w jednym polu. Uwaga: Nie można podzielić wieloboku . należy je rozgrupować lub użyć polecenia Zawieś grupowanie. Stropy. Polilinie oraz Krzywe) wzdłuż segmentu linii. które są zgrupowane. Podział Elementów Możesz podzielić wiele elementów (Ściany.przy pomocy łuku. grubość słupa: W przypadku ścian. Zmień wielkość wszystkich bloków tekstowych: Zmieniona zostaje wielkość wszystkich bloków tekstowych i etykiet. Łuki. łuku lub krawędzi elementu. 3) Określić współczynnik zmiany wielkości oraz położenie elementów poprzez narysowanie wektora transformacji. Belki. Aby zmienić wielkość elementów. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. Zmień wielkość elementów bibliotecznych: Zmieniona zostanie wielkość wszystkich zaznaczonych elementów bibliotecznych. aby zdefiniować punkt lub krawędź. Wypełnienia i Wieloboki stref. Siatki.Komunikacja z ArchiCADem • Współczynnik zmiany wielkości: W celu dowolnego określenia współczynnika zmiany wielkości należy użyć jednej z trzech dostępnych metod. elementu Dachu . Polecenie Podziel jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. Uwaga: Polecenie Zmień wielkość nie działa z elementami zgrupowanymi. dwa pozostałe zostaną wypełnione automatycznie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 135 . Zmień wielkość wszystkich strzałek i znaczników Zmieniona zostaje wielkość wszystkich strzałek/znaczników.np. Linie. 2) Zaznaczyć pole przy opcji Definiuj graficznie. Dachy. Aby wykonać operację w sposób graficzny należy: • • • • 3) Kliknąć OK. 1) Otworzyć okno dialogowe Zmień wielkość. 4) Kliknij w dowolnym miejscu okna. których położenie nie zostanie zmienione. słupów i belek grubość zostanie zmieniona równocześnie z długością/wysokością.

Uwaga: W przypadku dzielenia ścian. podział następuje w punkcie.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Można podzielić przegrodę strukturalną przy pomocy innej przegrody strukturalnej. Zaznaczone elementy można dalej modyfikować. lub kliknij w istniejącą Linię. Funkcja ta działa tak samo. 5) Elementy po stronie. 1) Zaznacz elementy. Łuków lub Linii. Jeżeli zaznaczony element przecina się z elementem dzielącym w kilku punktach. lub wybranego dzielącego elementu. Zaznaczony element może zostać podzielony w płaszczyźnie pionowej na dwie części. polecenie Podziel umożliwia podzielenie ściany pojedynczym kliknięciem jednej z krawędzi lub linii odniesienia ściany. 3) Narysuj tymczasową linię wyrównania. Uwaga: Jeżeli nie został zaznaczony żaden element. które się przecinają (albo przetną się po wydłużeniu) z wybraną linią/łukiem/krawędzią. do Linii. w którym linia podziału przecina linię (linie) odniesienia zaznaczonych elementów. Operacja będzie miała wpływ wyłącznie elementy. Łuk. lecz należy użyć polecenia Podziel przegrodę strukturalną. W widokach 3D wybrane Ściany lub Belki są wyrównywane do płaszczyzny pionowej. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Wyrównaj. 4) Kursorem w 1) Wybierz elementy. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Podziel. jak w oknie Rzutu. Ścianę. Belek. Ścianę lub krawędź wieloboku. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. po której klikniesz pozostaną zaznaczone. Zaznaczone elementy zostaną wyrównane (wydłużone. krawędź Wieloboku lub Łuk/Okrąg. Linia podziału jest rysowana w płaszczyźnie Początku układu Użytkownika. Wyrównanie Elementów Użyj polecenia Wyrównaj w celu przycięcia. Zobacz Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne na stronie 330. 3) Narysuj tymczasową linię podziału. Polecenie Podział jest także dostępne w Oknie 3D. Polecenie Wyrównaj jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. lub kliknij w istniejącą Linię. które chcesz podzielić. lub wydłużenia Ścian. 136 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lub przycięte) do klikniętego elementu lub narysowanej linii wyrównania. polecenie Podział spowoduje podział we wszystkich punktach przecięcia elementów. które chcesz wyrównać. kształcie Oka kliknij po jednej stronie tymczasowej linii podziału. Łuku lub krawędzi elementu.

której chcesz użyć do operacji podziału/wyrównania. bądź podzielić. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie lub jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 137 . Ścięcie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy prostego segmentu. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przecięcie. Wszystkie zmodyfikowane elementy pozostaną zaznaczone. które zamierzasz wyrównać. poprzez odcięcie narożników. albo narożnik (narożniki) elementu wielobocznego. (Wielkość Ścięcia określana jest poprzez promień łuku. za pomocą którego utworzono którykolwiek z zaznaczonych elementów. a następnie kliknij w krawędź. wybrać ikonę Zaokrąglenia/ Ścięcia w palecie pomocniczej. aby zaokrąglić lub ściąć miejsce przecięcia dwóch prostych linii lub ścian. • 1) Zaznacz dwa elementy (koniecznie muszą to być elementy tego samego typu). Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia Użyj polecenia Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. 1) Zaznacz wszystkie elementy. Łuki eliptyczne bądź kołowe mogą być przedłużane bądź przecinane tak. (MacOS). którego utworzony odcinek byłby cięciwą. Aby otworzyć okno dialogowe Zaokrąglenie/Ścięcie należy: • • • Zaznaczyć dwie linie lub element wieloboczny. Zaokrąglenie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy łuku. 2) Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd 3) Operacja zostanie wykonana. Ściany. Aktywuj dowolne narzędzie. można jednocześnie wyrównać i podzielić zaznaczone elementy w oparciu o tę samą krawędź. Wybrać jedną z opcji: Zaokrąglenie lub Ścięcie: • Przecięcie dwóch elementów Zaznaczone dwie Linie.Komunikacja z ArchiCADem Skróty dla operacji Podziału i Wyrównania Korzystając z prostego skrótu. aby ich punkty końcowe znalazły się w jednym położeniu. • Wpisać promień dla zaokrąglenia/ścięcia.

ich długość jest dostosowywana do zaokrąglenia. promień zostanie automatycznie ograniczony tak. aby otworzyć okno dialogowe funkcji Zaokrąglenia/Ścięcia. które można 138 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: W Oknie 3D w celu przycięcia można także klikać w powierzchnię Ścian i Belek. w tym przypadku przytniemy część belki . Zastosuj do wszystkich narożników Aby zastosować ścięcie/zaokrąglenie do wszystkich narożników zaznaczonego wieloboku. Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia Elementy mogą być przycinane poprzez usuwanie ich fragmentów aż do punktu. kliknij ten wierzchołek i użyj polecenia z palety pomocniczej. w którym przecinają się z innym elementem. znajdującego się pomiędzy dwoma punktami przecięcia. Np. Aby przyciąć element. który chcesz przyciąć. Łuki. Belki. która znajduje się między dwiema pierwszymi ścianami. przycinać to: Ściany.część. Kursor przyjmie kształt nożyczek. zostanie usunięty. Ścięcie oraz Przecięcie nie będą aktywne dla elementów pogrupowanych. Jeżeli nie. zaokrąglenie/ścięcie zostanie zastosowane w przypadku wszystkich wierzchołków. Uwaga: Docinanie elementów do dachu jest oddzielną funkcją w ArchiCADzie. • Kliknąć OK. opcja ta zostaje wybrana domyślnie i nie można jej zmodyfikować. Okręgi. Nie jest ona dostępna w przypadku zaznaczenia dwóch oddzielnych elementów. Elementy. należy: • • Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przytnij lub wcisnąć klawisz Ctrl (Windows)/Cmd (MacOS). ścięcia lub punktu przecięcia. Linie. Aby zastosować zaokrąglenie/ścięcie w przypadku pojedynczego wierzchołka wieloboku. Przesuń go do przycinanego elementu i kliknij segment. • Kliknięty fragment elementu.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli promień zaokrąglenia łuku przekracza odległość do najbliższego wierzchołka. z lewej strony. Uwaga: Opcja ta może być stosowana tylko jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. wybierz opcję Zastosuj do wszystkich narożników. aby łuk zaokrąglenia zawierał najbliższy wierzchołek. Jeżeli został zaznaczony element wieloboczny. chyba że wskazano polecenie Zawieś grupowanie (Patrz Zawieszanie grupowania na stronie 146.) Długości linii są dopasowywane w zależności od tego czy linie się przecinają. zawarty pomiędzy dwoma najbliższymi punktami przecięcia z innymi elementami. a następnie wybrano polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. Uwaga: Polecenia Zaokrąglenie. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. Polilinie i Krzywe. Szczegóły. jak również poprzez usuwanie fragmentu elementu.

) Uwaga: Nie można dodać nowego wierzchołka do elementu/segmentu po łuku. 2) Kliknąć w jedną z krawędzi aby uaktywnić paletę kontekstową. 3) Wybrać ikonę Wstaw nowy węzeł . W celu dodania wierzchołka należy: Przylegające krawędzie zostaną dopasowane do nowego położenia wierzchołka. element ten zostanie wyprostowany. jeśli klikniesz polecenie Wstaw nowy węzeł do elementu łukowego. Edycja wierzchołków Wybranie ikony Przesuń węzeł z palety Pomocniczej umożliwia przemieszczenie wierzchołka elementu wielobocznego. 4) Ponowne kliknięcie zatwierdzi położenie nowego wierzchołka. • Skutkiem połączenia wierzchołków nie sąsiadujących ze sobą. Dodanie wierzchołka do prostego elementu linearnego spowoduje utworzenie nowego elementu. 1) Zaznaczyć element. • Aby wstawić nowy wierzchołek bez zmiany jego położenia. • Przemieszczenie wierzchołka do pozycji wierzchołka sąsiedniego. będzie usunięcie fragmentu wieloboku.Komunikacja z ArchiCADem Dodawanie Elementom Wierzchołków Możliwe jest dodawanie wierzchołków do zaznaczonych elementów poprzez użycie odpowiedniego polecenia z palety Pomocniczej. Dodanie wierzchołka do elementu wielobocznego zwiększa ilość krawędzi. Jeżeli przemieszczenie wierzchołka usunie jedną z przyległych krawędzi. wystarczy dwukrotnie kliknąć w krawędź zaznaczonego elementu. wierzchołek leżący po przeciwnej stronie tej krawędzi zostanie także usunięty. że krawędzie wieloboku będą się przecinały (ale żadna z krawędzi nie 139 . spowoduje ich połączenie (usunięcie przemieszczonego wierzchołka). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Jeżeli przemieścisz wierzchołek w taki sposób. Wierzchołki można dodawać również w Oknie 3D. (W palecie Pomocniczej należy wcześniej uaktywnić ikonę Wstaw nowy węzeł.

Możesz skasować lub pozostawić oryginalne elementy. patrz Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia na stronie 137. możesz zastąpić węzeł wieloboku łukiem stycznym. że łuk będzie modyfikowany bez zmiany jego wielkości kątowej (stosunku długości łuku do cięciwy). rozbite elementy utworzą odpowiednie grupy.Komunikacja z ArchiCADem zostanie usunięta). Rozbij do Bieżącego Widoku Wybranie polecenia Edytuj > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku spowoduje zamianę zaznaczonych elementów w dowolnym oknie 2D na podstawowe elementy rysunkowe (Linie bez strzałek. Krzywizna krawędzi będzie określona w oparciu o przylegające do niej wierzchołki oraz wskazany w trakcie tej operacji trzeci wierzchołek. którego promień można ustawić w oknie dialogowym Promień zaokrąglenia/ścięcia. Aby wyprostować krawędź zakrzywionego elementu zaznacz ten element. Uwaga: Jeżeli wygięty segment przecina krawędź innego wieloboku. 140 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegółowy opis. Uwaga: Jeżeli włączone jest Autogrupowanie. ArchiCAD poprawi kształt tego wieloboku co może spowodować pocięcie wieloboku w kilku miejscach. Przy pomocy funkcji Zaokrąglenia (użyj ikony Zaokrąglenia/Ścięcia w palecie pomocniczej ). Łuki kołowe i eliptyczne. wielobok zostanie podzielony na dwie części. będzie powodowało. • Przemieszczanie wierzchołka przylegającego do krawędzi łukowej. Krzywe. Wypełnienia bez ramek. jednowierszowe Boki Tekstu). a następnie z palety Pomocniczej wybierz polecenie Wstaw nowy węzeł. Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu Za pomocą polecenia Zmień krzywiznę krawędzi w Palecie Pomocniczej można zakrzywić segment elementu poprzez kliknięcie i przemieszczenie krawędzi lub linii odniesienia.

należy go zaznaczyć i wybrać odpowiednie polecenie z menu Edycja > Zmiana położenia lub z menu kontekstowego. Często najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z poleceń Kopiuj/Wklej. lub kilku kopii zaznaczonych elementów. Odbicie Lustrzane kopii elementów Można także tworzyć dokładne kopie elementów w projekcie poprzez przemieszczanie jednej. Obrócić lub Odbić lustrzanie kopię elementu. Tworzenie kopii elementów W czasie projektowania nierzadko zachodzi potrzeba tworzenia dokładnych kopii elementów. Po rozbiciu elementów może zajść potrzeba poprawienia rysunku. Wypełnienia). Dachy i Siatki zostaną rozbite na linie Ściany i Słupy zostaną rozbite na Linie i Wypełnienia (Drzwi i Okna wstawione w Ścianę również zostaną rozbite). Drzwi i Okna (jeżeli są zaznaczone bez ścian do których zostały wstawione) zostają rozbite (podobnie jak Obiekty GDL) na elementy dwuwymiarowe i zastąpione w ścianach pustymi otworami. Okręgi. że rozbicie elementu konstrukcyjnego za pomocą pierwszej opcji (Zachowaj tylko oryginalne elementy) będzie oznaczać. Polilinie zostaną rozbite na Linie oraz Łuki. Łuki. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Przesunięcie. W efekcie element zniknie z innych widoków modelu (Przekroju/Elewacji/RŚ. Selekcji można dokonywać przy pomocy narzędzi Strzałka bądź Obszar Zaznaczenia. Szczegóły. Zobacz Podstawowe Techniki Edycji na stronie 116. Przykłady: • • • Stropy. • Aby Przesunąć. Obrót. że dany element nie będzie już funkcjonował jako element konstrukcyjny. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160.Komunikacja z ArchiCADem Zwróć uwagę. Teksty oraz na elementy podstawowe strzałek (Linie. • • • Rozbicie nie działa w następujących przypadkach: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 141 . Obiekty GDL zostaną rozbite na podstawowe elementy rysunkowe 2D. Dogodnym sposobem jest użycie graficznych metod pozwalających na przesuwane i obracanie jednej lub więcej kopii elementów albo wykorzystanie funkcji powielenia. Dokumentu 3D w trybie Modelu). Wymiarowanie zostanie rozbite na Linie. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D nie jest możliwe rozbicie przekrojów elementów konstrukcyjnych Przekrój/Elewacja/RŚ i Kamery Podstawowe elementy 2D. Funkcje te zostały opisane poniżej.

Pojawi się znak “++” . opcja ta nie będzie aktywna. Detali opisane funkcje mogą być używane wyłącznie do kopiowania elementów rysunkowych. Kliknięcie zatwierdzi operację. • Uwaga: Podczas obracania. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. obrócona. wybierz żądane polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia lub w menu kontekstowym (albo użyj skrótu Ctrl + Alt (Windows) lub Cmd + Opt/Alt (MacOS)). (Przy kursorze pojawi się mały znaczek +. w identycznych odstępach. zaznacz element. Macierz pozwala na rozmieszczenie kopii elementów na macierzy określonej poprzez dwie. jak w Oknie 3D. W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ funkcje mogą być wykorzystywane do dodawania elementów rysunkowych oraz Drzwi i Okien (tylko przesuwanie). że czasie pracy w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ.Komunikacja z ArchiCADem • Innym sposobem jest wybranie polecenia Przesuń/Obrót/Odbij z palety pomocniczej i wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Alt/Opt (MacOS). kliknij element aby go przesunąć lub obrócić jego kopię do nowego położenia. Operacje tego typu mogą być wykonywane zarówno w oknie Rzutu. Powielenie pozwala na utworzenie dowolnej liczby kopii zaznaczonych elementów na bieżącej kondygnacji w oparciu o następujące metody i opcje: • Przesuń powiela kopie wzdłuż prostej linii odniesienia. wciśnij ponownie Ctrl. Podniesienie układa elementy w stos w oparciu o określoną wartość przesunięcia w pionie. Korzystając z funkcji Macierzy. W oknie 3D. Typ pokrycia może być również wybrany w panelu Parametry • • • Aby Przesunąć lub Obrócić wielu kopii elementu. określa się liczbę kopii dla obu kierunków macierzy. Dwukrotne kliknięcie zakończy operację wstawiania wielu kopii. Kopia elementu zostanie przemieszczona. wzajemnie prostopadłe linie odniesienia. aby anulować wykonanie kopii). wszystkie kopie zostaną rozmieszczone wokół tej samej osi obrotu. opcje Przesunięcia/Obrócenia/Odbicia są dostępne jedynie dla dodanych elementów Rysunku. kąt ustala się w oparciu o łuk odniesienia. Zwróć uwagę. a zaznaczenie będzie teraz zawierało kopię elementu. Możesz wstawić dowolną ilość kopii. użyj polecenia Edycja > Zmiana położenia > Powielenie lub polecenie Powiel z palety Pomocniczej.. bądź odbita lustrzanie. W oknach 142 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Obrót powiela elementy po łuku. Powielenie Elementów Jeżeli potrzebujesz utworzyć wiele elementów ułożonych w określonym rytmie. np.

definiując wektor.Komunikacja z ArchiCADem W dolnej części okna dialogowego można ustalić. Detal/Obszar 2D/Symbol 2D elementu bibliotecznego) z parametrami domyślnymi Przenoszenie bądź kopiowanie tekstów w obrębie jednego okna tekstowego Tworzenie tekstowych plików schowka w Menedżerze plików Wklejanie tekstowych plików schowka do okien tekstowych Upuszczanie zwykłych tekstów w dowolnych oknach tekstowych (z pewnymi ograniczeniami) Po zdefiniowaniu wszystkich opcji w oknie dialogowym Powielenie kliknij OK. równych odległościach. • • • • Skokowo rozkłada kopie w odległościach odpowiadających długości linii/łuku odniesienia. Rozłożenie-1 działa tak jak poprzednia opcja. wyrażane w jednostkach długości lub kąta. w których możliwe jest umieszczanie danych tego typu. zobacz Otwieranie plików DWG/DXF metodą "przeciągnij i upuść" na stronie 540. czy kopiowanie i wklejanie elementów pomiędzy oknami tej samej lub różnych aplikacji. Dokument 3D. Przeciągnij i Upuść Metoda Przeciągnij i Upuść znana jest użytkownikom systemów MacOS oraz Windows jako sposób na otwieranie plików. lecz odstępy pomiędzy sąsiednimi kopiami. obrotu. w jaki sposób interpretowane będą narysowane linia/łuk odniesienia. Więcej informacji na temat Przeciągania i Upuszczania Obiektów GDL. do dowolnego innego okna tekstowego ArchiCADa Z dowolnego okna tekstowego do dowolnego okna 2D (Rzut. • • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 143 . Dane mogą być upuszczane tylko w oknach. Przekrój/Elewacja/RŚ. W przypadku tej opcji nie definiuje się liczby kopii. niezależnie czy jest to powielanie metodą przesunięcia. których suma odpowiada długości linii/łuku odniesienia. Uwaga: Powielając elementy w Oknie 3D. jednak w punkcie końcowym nie jest umieszczana kopia elementu. a nie poprzez wpisanie wartości numerycznej. Ponieważ ArchiCAD posiada wiele okien różnych typów. Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL ze stron internetowych (GDL Object Web Plug-in) bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. na dowolnej długości linii/łuku odniesienia. Dokładaj powoduje rozłożenie kopii w określonych. a następnie wykonaj operację powielenia rysując linię/łuk odniesienia. • Przeciąganie i upuszczanie Tekstu Istnieją następujące możliwości przenoszenia tekstów: • Z dowolnego okna tekstowego ArchiCADa lub z okna tekstowego dowolnej aplikacji obsługującej metodę Przeciągnij i Upuść. Przesunięcie w pionie określa wartość zmiany wzniesienia kopii przy operacji powielania. W tym przypadku zaznaczenie pola przy tej opcji spowoduje uaktywnienie możliwości graficznego określenia przesunięcia w pionie. czy macierzy. metoda Przeciągnij i Upuść może być szeroko wykorzystywana do kopiowania i wklejania elementów pomiędzy oknami. Rozłożenie rozkłada kopie w równych odległościach. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. przesunięcie w pionie określa się graficznie.

przytrzymanie klawisza myszy i przeciągnięcie kursora poza obszar okna Rzutu ArchiCADa spowoduje uaktywnienie operacji Przeciągnij i Upuść. Funkcja jest dostępna: • w oknach Rzutu i Dokumentu 3D oraz Oknie 3D. zaznaczenie Widoku lub Rysunku. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. ArchiCAD umożliwia pobranie ustawień jednego elementu konstrukcyjnego i przeniesienia ich do innego elementu tego samego typu. • • Metodą Przeciągnij i Upuść można wstawiać wiele Obiektów GDL jednocześnie. Szczegóły. Przeciąganie i upuszczanie Obiektów DWG/DXF Metoda Przeciągnij i Upuść może być wykorzystywana do pobierania Obiektów DWG/DXF z sieci web. Skrypty 2D mogą być upuszczane w oknach tekstowych wszystkich rodzajów. Transfer ustawień Polecenia Transferu Ustawień występujące w ArchiCADzie w znacznym stopniu skracają proces tworzenia nowych elementów poprzez przenoszenie ustawień z elementów już istniejących. W ten sposób można kopiować następujące elementy: • Elementy Rzutu (w formacie modułu) Pozwala to na zmianę domyślnych parametrów narzędzi. lub parametrów istniejących elementów. przy użyciu następujących technik: • • • skróty klawiaturowe: Alt w celu Pobrania ustawień i Ctrl+Alt w celu Nadania ustawień polecenia w pasku narzędzi Standard lub w menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia i Nadaj ustawienia. do okna Podglądu projektu) Skrypty 2D i 3D zaznaczonych elementów w formacie tekstowym Przeciąganie i Upuszczanie Obrazków Istnieją następujące możliwości przenoszenia Obrazków: • • • • Upuszczanie plików graficznych w oknach Podglądu Obiektów GDL Upuszczanie plików graficznych w oknie Rzutu w postaci Obrazków Kopiowanie obrazków do pliku schowka w Finderze MacOS Wklejanie obrazków z pliku schowka do okien Podglądu Obiektów GDL. Skrypty 3D będą generowane tylko w przypadku upuszczenia elementu nad oknem Skryptu 3D. bez konieczności otwierania okna dialogowego ustawień narzędzia/elementu. • • Zaznaczone elementy Rzutu w formacie obrazka (np. Przeciąganie i upuszczanie plików Obiektów GDL Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL z okien folderów bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. patrz Otwieranie plików DWG/DXF za pomocą funkcji i-Drop® (tylko Windows) na stronie 541. dla większości typów elementów 144 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Okna i Drzwi mogą być upuszczane tylko w Ścianach. Przeciąganie i upuszczanie elementów Rzutu Jeżeli na Rzucie zdefiniowana jest selekcja (indywidualnych elementów lub za pomocą Obszaru Zaznaczenia).Komunikacja z ArchiCADem Przeciąganie i upuszczanie Rysunków Najprostszą metodą dodania Rysunku z zewnętrznego pliku ArchiCADa jest otwarcie struktury projektu w Nawigatorze. Upuszczenie Obiektu w oknie Rzutu aktywuje odnośne narzędzie w Palecie narzędzi i ustawia jego parametry w oparciu o parametry wklejonego elementu. który ma zostać dodany i przeciągnięcie go na Arkusz w Oknie arkusza bieżącego projektu. W systemie Windows dostępna jest specjalna technika “i-drop”.

patrz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. jeśli kursor znajduje się nad pustą przestrzenią arkusza. aż zostanie podświetlony. w którym parametry ściany powyżej. Częściowo pełna. Struktury warstwowe. Zobacz Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342.Komunikacja z ArchiCADem • • W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i Detal/Obszar 2D tylko dla elementów rysunkowych Istnieje również możliwość Transferu ustawień pomiędzy dwoma elementami bibliotecznymi należącymi do tego samego typu: Umieść kursor strzykawki nad węzłem. uaktywnij polecenie Nadaj ustawienia z paska narzędzi (skrót: Ctrl-Alt (Windows) lub Alt/Opt-Cmd (MacOS). pełna. Bez względu na kształt Pipetki.) Kliknięcie Pipetką załaduje ustawienia wybranego elementu do okna dialogowego ustawień odpowiadającego mu narzędzia i uczyni je ustawieniami domyślnymi tego narzędzia. aż wybrany zostanie odpowiadający Ci element. krawędzią lub powierzchnią elementu docelowego. itd. Pełna do połowy. paskowana. Kursor przyjmie kształt Strzykawki.) jak w przypadku Pipetki. pod warunkiem. Gdy uaktywnisz polecenie Pobierz ustawienia z paska narzędzi (skrót: przytrzymanie klawisza Alt/Opt lub menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia). Pusta. gdy znajduje się nad Linią odniesienia. Szczegóły. Poniżej znajduje się przykład. Kolor pióra. Pipetka jest: Pełna. wciskaj klawisz Shift+TAB. Grupowanie elementów Tworzenie Grup polega na zaznaczeniu zestawu elementów i wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Edycja > Grupowanie lub wciśnięciu odpowiadającego mu przycisku z palety narzędziowej Zarządzaj Elementami. Materiał. Pióra i kolory. gdy znajduje się nad węzłem Linii odniesienia lub osi. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. Szczegóły. (Pusta Pipetka nie działa. Paskowana.) Kliknij element docelowy aby nadać mu bieżące ustawienia atrybutów narzędzia (Typ linii. gdy znajduje się nad Punktem aktywnym. Pobrane parametry będą także automatycznie ustawiane w uaktywnianych polach kryteriów (np. (Możesz również uaktywnić strzykawkę poleceniem Edycja > Ustawienia elementów > Nadaj ustawienia. zwykłymi węzłami lub nad powierzchnią.). Narzędzie to zostanie automatycznie uaktywnione tak. że okno to jest otwarte oraz. pobieranie ustawień działa tak samo. (Aby przełączać podświetlanie nachodzących na siebie elementów. Materiały.) Strzykawka przyjmuje kształty analogiczne (pusta. że kolejne kliknięcie oznaczać będzie rozpoczęcie konstruowania elementu o pobranych parametrach. Aby nadać bieżące ustawienia danego narzędzia elementowi. Uwagi: Atrybuty elementu mogą być także pobierane do odnośnych pól w oknie dialogowym Znajdź i zaznacz. Kategorie stref). kursor przybierze kształt Pipetki. Rodzaje wypełnienia. Typy linii. przekazano ścianie poniżej. że aktywne są odpowiednie pola. którą można zaznaczyć. W tym samym momencie wyświetlona zostanie informacja o elemencie. itd. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 145 . gdy znajduje się nad zwykłą krawędzią.

Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. Powielenie Przypisywanie atrybutów (np. Kamery. operacja Rozgrupowania selekcji złożonej z kilku grup składających się z innych grup. Drzwi i Okna mogą być grupowane tylko jako część ściany. prostokąt ścian. Zgrupowane elementy są wyróżnione poprzez duże. należy wybrać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj. Funkcje grupowania i rozgrupowania są dostępne we wszystkich rodzajach modyfikowalnych okien. W przypadku zaznaczenia kilku grup jednocześnie. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. (Przycisk Zawieś grupowanie jest również dostępny w Palecie kontrolnej. jeśli ich obrys jest wyświetlany na bieżącej kondygnacji. Odbicie Lustrzane. linie Przekroju/elewacji. W takim przypadku rozdzielanie grupy byłoby uciążliwe. Obrót. Grupować można tylko elementy umieszczone na bieżącej kondygnacji.Komunikacja z ArchiCADem Zgrupowane elementy mogą być zaznaczane i edytowane jednocześnie jako Grupa. Strefy. • • • Zaznaczanie Polecenia Edycji: Przesunięcie. Aby uczynić wszystkie elementy stanowiące grupę niezależnymi. elementy składowe grup mogą być zaznaczane i modyfikowane indywidualnie. po rozgrupowaniu elementów lub zawieszeniu grupowania. Dzięki opcji tymczasowego zawieszania grupowania. należy powtarzać to polecenie kilka razy. bez utraty informacji o grupowaniu. z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Działania na Grupach Elementów Na elementach składowych grup można jednocześnie wykonywać następujące operacje: • 146 . wszystkie grupy zostają przywrócone. Grupy można ze sobą łączyć (grupować). w której są wstawione. Jeżeli funkcja Auto-grupowanie jest włączona. Funkcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie grupuje elementy w trakcie ich powstawania (zamiast procedury grupowania elementów dopiero po ich utworzeniu). Rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie grupowania za pomocą przycisku Zawieś grupowanie z palety narzędziowej Standard lub poleceniem z menu górnego Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie. czy wypołaciowany dach) zostaną automatycznie utworzone jako grupy. ponieważ aby je zgrupować ponownie. łańcuchy elementów (np. W przypadku zagnieżdżenia grup (grupy utworzone z grup elementów). Elementy z innych kondygnacji nie mogą być grupowane nawet. spowoduje najpierw rozdzielenie ich na grupy.) Jeżeli zawieszenie grupowania jest AKTYWNE. WSZYSTKIE grupy są wtedy nieaktywne: pojedyncze elementy mogą być wtedy zaznaczane i edytowane indywidualnie. Następujące typy elementów nie mogą być zgrupowane: wszystkie rodzaje Wymiarowania. spowoduje odłączenie od grupy zaznaczonych elementów i rozbicie ich struktury grupowania do indywidualnych elementów. Warstw) Inne operacje (takie jak Wyrównanie. • Wybranie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj z włączoną funkcją Zawieś grupowanie. aż do momentu uzyskania niezależnych elementów. puste w środku punkty zaznaczenia. czy Zaokrąglenie/Ścięcie) mogą być wykonywane tylko na indywidualnych elementach. Etykiety. musiałbyś powtórnie zaznaczyć wszystkie elementy składowe grupy. Zawieszanie grupowania Czasem zachodzi potrzeba wykonania operacji na pojedynczym elemencie składowym grupy. tworząc większe grupy. punkty zaznaczenia każdej z nich będą miały inny kolor. nawet gdy stanowią część skomplikowanej struktury grupowania. można je także edytować pojedynczo.

odnoszącego się do elementu. ale punkty zaznaczenia będą miały • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 147 . Uwaga: Zablokowanie warstwy przyniesie ten sam skutek zablokuje wszystkie elementy. Następnie kliknij element. Zablokowane elementy mogą być zaznaczane i wykorzystywane przy konstruowaniu innych elementów. odbicie lustrzane. że będziesz musiał kilkakrotnie wybierać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj zanim elementy będą mogły być zaznaczane i modyfikowane niezależnie. Blokowanie/Odblokowywanie Elementów Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj blokuje wybrane elementy zapobiegając ich przypadkowej modyfikacji. Informacja o blokowaniu jest przechowywana Grupy i Warstwy Grupowanie elementów nie powoduje zmiany przypisanych im atrybutów. obrót. Użyj Zawieszenia grupowania aby zmodyfikować zgrupowane elementy nie znajdujące się na zablokowanych warstwach. lub skorzystaj z polecenia Nadaj ustawienia z menu Edycja > Ustawienia elementu. Zaznaczenie grupy będzie powodowało zaznaczenie wszystkich jej elementów. Jeżeli niektóre z elementów grupy są na schowanych warstwach: • • Elementy na schowanych warstwach będą niewidoczne W czasie edycji grupy (poprzez przesunięcie. powielenie). jednakże grupy nadal pozostaną aktywne. W palecie narzędziowej Zarządzaj Elementami znajdują się przyciski będące odpowiednikami tych poleceń. Uwaga dla członków Zespołu: Możesz zablokować tylko te elementy. Otwórz okno ustawień narzędzia. Spowoduje to przesłanie ustawień domyślnych ustawionego typu elementu do elementu. Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Odblokuj odblokowuje zaznaczone elementy. która jako pierwsza zawiesi grupowanie. czy powielenie. Grupy nie będzie można edytować poprzez przesunięcie. Zmiany zostaną wprowadzone tylko w klikniętym elemencie. niewidoczne elementy będą także edytowane.Komunikacja z ArchiCADem których się składają. Oznacza to. które sam zablokowałeś. przy wyłączonej funkcji Zawieś grupowanie. Za pomocą polecenia Odblokuj wszystkie możesz odblokować wszystkie zablokowane elementy nawet jeśli nie są one zaznaczone. Uwaga dla członków Zespołu: Elementy grupy mogą być zarezerwowane przez różnych członków zespołu. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. a także możliwe jest pobranie ich ustawień przy pomocy funkcji transferu ustawień. Atrybuty i parametry zarezerwowanych elementów mogą być jednak modyfikowane tylko przez osobę. obrót. jednak będą one powodowały zablokowanie całej grupy. które uprzednio zarezerwowałeś. Możliwe. odbicie lustrzane. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. wyświetlane są Linie Pomocnicze. kolor szary. które się na niej znajdują. Szczegóły. który zamierzałeś zmodyfikować przytrzymując klawisze Ctrl+Alt (Windows)/Opt+Cmd (MacOS). Zablokowane elementy nie mogą być rezerwowane przez innych członków zespołu. który chcesz zmodyfikować (upewnij się. który kliknąłeś. że żaden element nie jest zaznaczony). patrz Warstwy na stronie 26. Uwaga: Istnieje sposób aby zmienić ustawienia elementu należącego do grupy. • Jeżeli niektóre z elementów grupy są na zablokowanych warstwach: • Elementy na zablokowanych warstwach będą widoczne na Rzucie. Możesz odblokowywać tylko elementy. że zgrupowane elementy pozostają na przypisanych im warstwach. zmień parametry i zamknij okno klikając OK. Modyfikacja Atrybutów lub parametrów elementów nie będzie powodowała zmiany Atrybutów elementów niewidocznych.

Okna. Etykiety. możesz wybierać pomiędzy nimi cyklicznie wciskając klawisz Tab. Siatki) 5) Wieloboki dwuwymiarowe (Wypełnienia. że element zostanie nałożony na pozostałe elementy. ArchiCAD umieszcza elementy na 14 poziomach. Wielokąty stref) 6) Obrazki • • • • Procedury układania elementów Zarówno domyślna Kolejność wyświetlania jak i narzędzia do jej zmiany oparte są na dwóch procedurach układania elementów: według klas i według poziomów. zaznaczony element zostanie przeniesiony pod elementy (będzie przez nie zasłaniany) tej samej lub wyższych klas. Elementy znajdujące się na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kolejność wyświetlania nakładających się elementów Nakładanie się elementów należących do tej samej klasy zależy od kolejności ich narysowania. Dachy. jednak czasami zachodzi potrzeba ustawienia elementów w innej kolejności. elementy należące do drugiej klasy. 148 . Ostateczny układ elementów widoczny na ekranie i na wydrukach opiera się na poziomach i klasach. Przenieś na wierzch: To polecenie spowoduje. są czyszczone. Stropy. Drzwi. lecz nadal pozostanie nad elementami należącymi do klas niższych. Metryczki stref) 2) Elementy rysunkowe (Linie. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. Słupy. że element zostanie przysłonięty przez pozostałe elementy. Przenieś niżej: Dzięki temu poleceniu. Jeżeli jesteś dołączony do Projektu zespołowego jako Kierownik zespołu. Typy elementów są podzielone na klasy w następujący sposób: 1) Elementy opisu (Teksty. Krzywe. zaznaczony element zostanie przeniesiony nad elementy (będzie je zasłaniał) tej samej lub niższych klas. Wstępnie układ ten jest przystosowany do typowych zastosowań w rysunku architektonicznym. Belki. Przenieś na spód: To polecenie spowoduje. Zobacz Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. o jeden poziom niżej. Domyślnie kolejność wyświetlania definiowana jest w oparciu o sześć klas. Niezależnie od kolejności rysowania elementy należące do pierwszej klasy będą wyświetlane najwyżej. Aby tego dokonać należy skorzystać z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania lub odpowiadających im przycisków w pasku narzędziowym Zarządzaj Elementami. Punkty aktywne) 3) Elementy biblioteczne (Obiekty. wówczas możesz blokować i odblokowywać elementy utworzone przez dowolnego członka. Okręgi. Przywróć domyślną kolejność: To polecenie przywraca domyślną kolejność nakładania się elementów opisaną poprzednio. jednak przecięcia nakładających się ścian o tych samych wzorkach wypełnienia. lecz nadal pozostanie pod elementami należącymi do klas wyższych. Na każdym poziomie mogą znajdować się elementy dowolnych typów. Schody) 4) Elementy konstrukcyjne (Ściany. nakładające się elementy będą układane zgodnie z określoną kolejnością. Własna Kolejność Wyświetlania Domyślna Kolejność wyświetlania ArchiCADa sprawdza się w większości przypadków. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. Podczas zaznaczania nakładających się elementów tej samej klasy.Komunikacja z ArchiCADem nawet po Twoim Odłączeniu się z Projektu zespołowego. Kolejność wyświetlania W trakcie rysowania Projektu. Lampy. itd. Polecenia te działają następująco: • Przenieś wyżej: Dzięki temu poleceniu. Wymiarowania wszystkich typów.

że zaznaczone wypełnienia przykryją elementy konstrukcyjne. Np. poziomu na poziom 8.. natomiast ich wzajemny układ pozostanie zgodny z ich klasami. Przeniesienie na wierzch lub na spód elementów różnych typów spowoduje.. Ponowne użycie polecenia Przenieś wyżej (na poziom 7) spowoduje. znajdujące się na domyślnym dla nich 7. Aby zatem przykryć teksty lub wymiary innymi elementami. poziomie. że po użyciu tych poleceń. znajdujące się na ich domyślnym 8. że przykryją one przeniesione wcześniej Wypełnienia. Przenosząc wyżej bądź niżej kilka zaznaczonych elementów znajdujących się na różnych poziomach. Możesz przenosić elementy każdego typu pomiędzy tymi poziomami za pomocą poleceń z menu Edycja > Kolejność wyświetlania opisanych powyżej. jednak będzie przykrywany przez elementy konstrukcyjne. że przykryją one pozostałe elementy projektu (albo zostaną przykryte przez pozostałe elementy projektu). które znajdują się na najwyższym poziomie. poziomie. Oczywiście można przenosić dowolne elementy znajdujące się na niższych poziomach tak. aby przykrywały one wszystkie inne elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenia Przenieś na wierzch oraz Przenieś na spód przenoszą zaznaczone elementy na taki poziom w układzie. znajdujące się na domyślnym 8. będzie nadal istniała możliwość przeniesienia innych elementów powyżej. W razie próby przeniesienia wyżej elementów. znajdujące się na poziomie 9.Komunikacja z ArchiCADem danym poziomie będą przykrywały wszystkie elementy znajdujące się na niższych poziomach niezależnie od ich klasy. Nie musi to zawsze być poziom 1. W ten sposób można przenosić elementy do żądanego położenia w układzie. Nowe elementy są zawsze umieszczane na poziomach. lub niżej elementów będących na poziomie najniższym. poziomie. Poziomy są przypisane klasom w następujący sposób: 1-4: Domyślnie puste 5: Etykiety 6: Rysunki 2D 7: Elementy biblioteczne 8: Struktury 3D 9: Wieloboki 2D 10: Obrazki 11-14: Domyślnie puste 4 najwyższe i 4 najniższe poziomy są domyślnie puste. co oznacza. Teksty i wymiarowanie przeniesione na najwyższy poziom układu nie mogą być przykryte. spowoduje. każdy z nich zostanie przeniesiony tylko o jeden poziom. 149 . Przeniesienie wyżej Wypełnienia z jego domyślnego 9. należy je przenieść niżej. zostanie wyświetlone odnośne ostrzeżenie. że będzie on przykrywał wszystkie Wypełnienia. lub były przykrywane przez wszystkie inne elementy. które są przypisane ich klasom. lub 14. Przeniesione Wypełnienia będą jednak nadal przykrywane przez Elementy biblioteczne. lub poniżej.

a wybrana metoda geometrii (np. okręgi lub krzywe. Kolejność wyświetlania zostanie zachowana podczas drukowania lub plotowania. które oznaczają wykrycie: • • • • wierzchołka krawędzi pustej powierzchni lub obszaru wieloboku Jeżeli klikniesz na krawędzi lub wierzchołku. przenoszenie jednego z nich będzie zawsze powodowało przeniesienie drugiego tak. stopień odwzorowania krzywizn zależy od ustawień w oknie dialogowym Parametry Magicznej Różdżki. Linia. a następnie konstruuje nowy element w oparciu o odnaleziony wielobok. Zobacz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. składające się z komponentów należących do różnych klas (Wielokąty stref i Metryczki stref. Wypełnienia i Etykiety powierzchni). Wypełnienie. których zbudowanie w oparciu o tradycyjne metody konstrukcyjne byłoby bardzo żmudne. Wzajemny układ tych komponentów będzie zawsze zgodny z ich klasami. Kliknij ikonę Różdżki na Palecie kontrolnej lub przytrzymaj Spację. Łuk. umieszczonych na innej kondygnacji niż bieżąca i elementów należących do Podrysu. Aby ją pokazać. a Etykiety powierzchni odnośne Wypełnienia. Podczas tworzenia ścian po łuku lub elementów wielobocznych w oparciu o łuki. 2) Aktywuj Magiczną Różdżkę. Przy eksporcie plików DXF/DWG. Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki 1) Z Palety narzędzi wybierz typ elementu. a także elementów zarezerwowanych przez innych członków zespołu. Magiczna Różdżka działa zarówno w oknach 2D jak i 3D i rozpoznaje następujące typy elementów: Ściana. który chcesz utworzyć. Obrócony prostokąt) nie jest brana pod uwagę. Narzędzie to pozwala na tworzenie elementów o złożonych kształtach. kursor zmieni kształt na Magiczną Różdżkę. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta.Komunikacja z ArchiCADem Strefy i wypełnienia to elementy. Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. czyli np. Strop. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Chociaż można stosować polecenia przenoszenia dla tych komponentów indywidualnie. Magiczna Różdżka O Magicznej Różdżce Magiczna Różdżka zachowuje wykonane czynności. wszystkie elementy będą traktowane jako przezroczyste. 150 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Magiczna Różdżka utworzy wielobok obrysowując element i/lub znajdując łańcuch segmentów: biegnie wzdłuż krawędzi i obrysowuje łańcuchy elementów. których punkty końcowe przecinają tę krawędź. Kształt elementów budowanych przy użyciu Magicznej Różdżki jest zawsze oparty o wielobok. czy znajdujących się poza twoim obszarem roboczym. Belka. Istnieją trzy rodzaje kursora Magiczna Różdżka. Polilinia oraz Krzywa. Dach. wyszukując i obrysowując elementy linearne lub wieloboczne wśród elementów istniejących. że Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Magiczna Różdżka rozpoznaje krawędzie elementów zablokowanych. (W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i 3) Kliknij aby Różdżka wyszukała wielobok. Dokument 3D Magiczna Różdżka rozpoznaje tylko elementy rysunkowe 2D). Siatka. czyli niezależnie od ich położenia w układzie wszystkie elementy będą widoczne. Przegroda Strukturalna.

• • • Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/Odejmowania wieloboków Magiczna Różdżka może być wykorzystywana do dodawania/odejmowania wieloboków. od którego zamierzasz odjąć inny wielobok. będziesz mógł z nich skorzystać po odnalezieniu wieloboku przez Magiczną Różdżkę. będzie można je usunąć. wewnątrz wielobocznego łańcucha ścian). będziesz musiał najpierw odnaleźć Różdżką wielobok. przed skorzystaniem z Różdżki będziesz musiał określić linię odniesienia oraz kierunek spadku dachu. Jeżeli elementy stanowiące bazę dla utworzonego wieloboku będą zbyteczne. lub określony Obszar Zaznaczenia. Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D Działanie Magicznej Różdżki w Oknie 3D jest podobne jak w oknie Rzutu. bądź innych typów). • 4) Zostaną utworzone nowe elementy. jeśli elementy mają być konstruowane w relacji do innych elementów. a następnie określić kierunek wektora wypełnienia. ArchiCAD odnajdzie krawędzie tylko tych elementów. 1) Zaznacz element. Wówczas Magiczna Różdżka wyszuka wielobok tylko w oparciu o zaznaczone elementy. Nowe elementy będą niezależne i będzie je można edytować indywidualnie. przy budowaniu dachów w oparciu o ściany. Albo wybierz wielobok i zaznacz kontur wokół jego otworu. że Magiczna Różdżka wyszukuje wielobok utworzony przez najbliższe krawędzie elementów (niezależnie czy krawędzie są łańcuchem. Charakterystyka konstruowanych elementów będzie zależała do bieżących parametrów odnoszących się do nich narzędzi. czy się przecinają). które rzeczywiście przecinają się z klikniętą powierzchnią.Komunikacja z ArchiCADem • Kliknięcie nad pustą przestrzenią lub nad obszarem elementu powoduje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 151 . Należy zawsze sprawdzić. Jeżeli aktywowałeś metodę Przesunięcia. w oparciu o krawędzie istniejących elementów (tego samego. np. • W tym przykładzie chcemy odjąć złożony wielobok od stropu. usuń. który chcesz odjąć. można dodatkowo określić selekcję. Jeżeli konstruujesz pojedynczą połać dachową. czy operacja została wykonana poprawnie. Przy wykorzystaniu Różdżki do rysowania wieloboków wypełnień o zdefiniowanym początku wypełnienia. a nie tylko ich obrys w widoku z góry. której wzniesienie jest określane poprzez punkt kliknięcia w dowolną powierzchnię w oknie 3D lub poprzez Początek układu Użytkownika (np. Funkcja wykorzystuje jednak położenie elementów w przestrzeni. • 3) Aktywuj Magiczną Różdżkę i przemieść kursor nad wielobok. Przy wyszukiwaniu konturów nowych elementów. bądź przesuń odjęty wielobok. Aby sprawdzić. 4) Kliknij aby zatwierdzić operację. przy kliknięciu w pustej przestrzeni. czy parametry te są odpowiednie szczególnie w przypadku. lub Wielokrotnego przesunięcia. Pod uwagę brana jest zawsze powierzchnia pozioma. Przed użyciem funkcji Magicznej Różdżki. 2) Wybierz polecenie "Odejmij od wieloboku" z palety Pomocniczej.

nad bądź pod zawartością Aktywnego Widoku. Dokument 3D Detal. Rzut wyświetlony jako Podrys dla Detalu: 152 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Dowolny Widok Projektu. możesz narysować detal okapu dachu w Oknie Detalu (Aktywny Widok). Przekrój wyświetlony jako Podrys obok innego Przekroju: Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków O Podrysach W ArchiCADzie 12 możesz jednocześnie wyświetlić dwa widoki w dowolnym Oknie Modelu lub Arkusza: • • Widok Aktywny . lecz umożliwia czasowe narysowanie przecinającego się kształtu. Podrys imituje rysunek podłożony pod arkusz roboczy. Zazwyczaj w Oknach Modelu jako Podrys będziesz wykorzystywał następujące widoki: • • • • Uwaga: Narysowanie wieloboku poprzez kliknięcie wewnątrz konturu zaznaczonego elementu narzędziem danego elementu jest podobne do operacji odejmowania. Widok lub Arkusz może stanowić Podrys dla dowolnego Okna Modelu bądź Arkusza. pozwalający na porównanie dwóch widoków w jednym oknie. Dzięki operacji odejmowania można uniknąć tego efektu. Elewacja. Obszar 2D Arkusz.opcjonalnie umieszczony z boku. w którym aktualnie pracujesz Podrys . Rozwinięcie ścian. Rzut Przekrój.Widok Modelu lub Rysunek. Szablon Arkusza Natomiast w Oknach Arkuszy: Na przykład. wykorzystując odpowiedni Przekrój jako Podrys.

można włączyć opcję. by aktualnie wyświetlany Podrys był również drukowany. Aczkolwiek w każdym oknie Projektu może być wyświetlany inny Podrys: • • Okno Rzutu wyświetla jeden Podrys dla wszystkich kondygnacji Każde z okien Przekroju. aby zachować polecenia wyświetlone na ekranie. • Użyj palety Podrys i Porównanie (Okno > Palety > Podrys i Porównanie). Opcje Wyświetlania (menu Widok) mają taki sam wpływ na Podrys jak na Aktywny Widok. Dokumentu 3D. jakkolwiek domyślne ustawienie danego Podrysu w danym rodzaju okna będzie zazwyczaj prawidłowe. • Podrysy zachowywane są wraz z oknami (na przykład. Podrysy są także zapisywane wraz z plikiem Projektu. każdy z Przekrojów w Projekcie może mieć zapamiętane własne ustawienia Podrysu obejmujące kolor i wybór wyświetlanych w Podrysie elementów). Kursor reaguje na elementy Podrysu. Przy wstawianiu Rysunku na Arkusz. Wiele poleceń odnoszących się do Podrysu jest dostępnych w menu kontekstowym dowolnego okna ArchiCADa. jeżeli często korzystasz z poleceń związanych z tą funkcją. Widok Projektu. Obszaru 2D. Możesz korzystać z polecenia Dotnij. Arkusza oraz Szablonu Arkusza może wyświetlać własny niepowtarzalny Podrys. Detalu.w którym jest wyświetlany.Komunikacja z ArchiCADem Dane okno może wyświetlać jednocześnie tylko jeden Podrys. Wybierz polecenie Widok > Opcje Podrysu. W związku z tym: • Możesz korzystać z polecenia Pobierz ustawienia (Alt +C) i przenosić parametry elementów Podrysu do elementów Aktywnego Widoku. Widok lub Arkusz) jako Podrys w bieżącym oknie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 153 . wstawiona zawartość Rysunku nie będzie jednak obejmowała Podrysu. Rozwinięcia Ścian. Kluczową funkcją Podrysu jest wspomaganie pracy w Aktywnym Widoku. w którym możliwe jest wyświetlanie Podrysu: aby wyświetlić menu kontekstowe okna kliknij prawym klawiszem myszy nad pustą przestrzenią okna (nie może być zaznaczony żaden element w oknie). • Pasek narzędzi Standard zawiera przycisk kontrolujący wyświetlanie Podrysu oraz rozwijaną listę związanych z Podrysem poleceń. W razie potrzeby można przesuwać i obracać Podrys. Kliknięcie prawym klawiszem myszki dowolnego elementu w Nawigatorze i wybranie polecenia Wyświetl jako Podrys pozwala wyświetlić dany element (np. Elewacji. z funkcji Magicznej Różdżki oraz z punktów przyciągania elementów Podrysu do edycji elementów Aktywnego Widoku. • • • Dostęp do poleceń obsługujących Podrys Polecenia związane z obsługą Podrysu są łatwo dostępne w różnych miejscach interfejsu. Przy drukowaniu Okien Modelu lub Arkuszy.

Kliknij przycisk na ikonie Podrysu. Dowolny element Mapy Projektu Nawigatora (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Dowolny element Mapy Widoków Nawigatora Pokaż/Ukryj Podrys Przełącznik Podrys jest dostępny w pasku narzędzi Standard.Komunikacja z ArchiCADem Wybór Podrysu Trzy typy elementów mogą stanowić Podrys: 1) Widoki Projektu. aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Podrysu w bieżącym oknie. (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys.podmenu Podrys menu kontekstowego okien lub • 154 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeżeli Widok zostanie usunięty z Mapy Widoków. Podrys oparty o Widok Projektu będzie zawsze odzwierciedlał ustawienia aktywnego okna. Wybierz polecenie Wyświetl jako Podrys. 3) Arkusze (oraz ich Rysunki). Na przykład. Kliknij przycisk. zmiana Kombinacji Warstw w aktywnym oknie nie wpłynie na Kombinację Warstw Podrysu. Wybierz element z listy Wybierz Podrys.rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard . Ustawienia Widoku stanowiącego Podrys są niezależne od ustawień aktywnego okna. 2) Widoki. Aby wybrać Podrys wykonaj jedną z poniższych operacji: • Kliknij prawym klawiszem element w Nawigatorze aby wyświetlić jego menu kontekstowe. aby uzyskać dostęp do listy poleceń związanych z Podrysem. nie będzie już możliwe wyświetlenie w oparciu o niego Podrysu. Lista Wybierz Podrys jest dostępna w: .

Komunikacja z ArchiCADem kondygnacji zawartych w pionowym zakresie RŚ pod warunkiem. sam w sobie. .Arkusz: Lista Wybierz Podrys zawiera widok źródłowy (jeśli jest dostępny) wstawionych rysunków.jej zawartość zależy od rodzaju aktywnego okna oraz ostatnio używanych Podrysów. Następne na liście Wybierz Podrys są: dowolne Arkusze zawierające Rysunki utworzone na podstawie bieżącego Widoku Projektu. Szczegóły. • Wybrany Podrys zostaje wyświetlony w domyślnym położeniu stosownym do typu Aktywnego Widoku i wybranego Podrysu.palecie Podrys i Porównanie Lista Wybierz Podrys zmienia się dynamicznie . • Pokaż Pełną Strukturę: Ta opcja umożliwia wyświetlenie aktualnego widoku/widoku projektu jako Podrysu w postaci Pełnej Struktury. niezależne Przekroje. . • • Ostatnie Podrysy są wyświetlane u góry listy Poniżej znajdują się inne pasujące Podrysy. Jeżeli aktywnym oknem jest: . .Przekrój/Elewacja w trybie Rysunku: Lista Wybierz Podrys zawiera stosowne Przekroje/Elewacje w trybie Modelu. Elewacje. wyświetli go zgodnie ze wszystkimi ręcznie wprowadzonymi zmianami położenia. Podrys może być w dowolnym momencie przesunięty. . patrz Zmiana położenia Podrysu na stronie 156.Rzut: Lista Wybierz Podrys zawiera trzy pozycje.Rozwinięcia Ścian Lista Wybierz Podrys składa się z Widoków Projektu Grupy RŚ (jeśli istnieją) oraz z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . . Otwarcie jednego z ostatnio używanych Podrysów. Poprzednia Kondygnacja to opcja pozwalająca na wyświetlenie Podrysu odpowiadającego ostatniej odwiedzonej kondygnacji. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. które są określane w odniesieniu do bieżącej kondygnacji: Nad lub Pod bieżącą kondygnacją powoduje wyświetlenie Podrysu reprezentującego kondygnację znajdującą się powyżej lub poniżej bieżącej.Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Modelu: Lista Wybierz Podrys mieści kondygnacje zawarte w pionowym zakresie widoku pod warunkiem. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. 155 . ich lista Wybierz Podrys zawiera tylko niezależny Widok Projektu. Detale oraz Obszary 2D) nie posiadają modelu źródłowego.Detal lub Obszar 2D: Lista Wybierz Podrys zawiera ich Źródłowy Widoku Projektu. Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika parametry Podrysów obejmujące Listy Ostatnich Podrysów oraz wybrane kolory Podrysów zostają zachowane w pliku Projektu. Uwaga: Niezależne Widoki Projektu (np.

Zmiana położenia Podrysu Te polecenia są dostępne w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie. • • Użyj tej ikony położenia.Komunikacja z ArchiCADem Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu Aby zdefiniować kolor i widoczność elementów w Podrysie. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. • Użyj tej ikony w celu przywrócenia oryginalnego położenia Podrysu.) Użyj opcji tej palety aby określić Kolor i widoczność elementów w Podrysie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przy Przesuwaniu/Obracaniu Podrysu. skorzystaj z palety Podrys i Porównanie (menu Okno > Palety > Podrys i Porównanie lub polecenie Podrys i Porównanie rozwijanej listy poleceń Podrys i Porównanie. nie zaś Podrysu). lub w palecie Podrys i Porównanie. Na ilustracji poniżej przedstawiono Przekrój wyświetlany jako Podrys na Rzucie zawierającym odnośny Znacznik Przekroju. Dokonane tutaj zmiany odnoszą się tylko do Podrysu wyświetlanego w bieżącym oknie. 156 . Więcej szczegółów. Można jednak zastosować te ustawienia do wszystkich Podrysów korzystając z przycisku Zastosuj do wszystkich Podrysów. Uwaga: Te same polecenia są dostępne w menu kontekstowym dowolnego okna uruchamianym prawym klawiszem myszki oraz w rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard. w palecie Podręcznych Współrzędnych można obserwować zmiany stosownych wartości współrzędnych (wartości te są obliczane względem układu odniesienia Aktywnego Widoku. Użyj tej ikony aby przesunąć Podrys do nowego aby obrócić Podrys.

Przebudowanie Ręczne. Edycja modelu nie powoduje jednak automatycznej aktualizacji Podrysu. że w aktywnym oknie wprowadziłeś zmiany. 3) Ponownie użyj polecenia “Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem” aby powrócić do oryginalnego Aktywnego Widoku. Jeżeli Podrysem jest Okno w trybie Model . jego zaktualizowanie nastąpi po ręcznym przebudowania widoku źródłowego.Komunikacja z ArchiCADem Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania Elementy na Podrysie nie mogą być zaznaczane ani edytowane.) Zamieni to Podrys w Aktywny Widok (możliwa będzie edycja jego elementów). jego zawartość nie będzie na bieżąco aktualizowana.. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. nawet po przemieszczeniu kursora. Można jednak tymczasowo zamienić Podrys z Aktywnym Widokiem w celu zaznaczenia i edycji elementów na Podrysie. takich jak nawigowanie pomiędzy oknami lub przemieszczanie się w obrębie jednego okna. gdzie Podrysem jest odnośny Przekrój w trybie Modelu. 1) Najpierw użyj polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem (na liście poleceń Podrys i Porównanie lub w palecie Podrys i Porównanie. zidentyfikuj zmiany. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. Podobnie Podrysy zawierające ręcznie aktualizowane Rysunki będą aktualizowane razem z Rysunkami. teraz możesz je Ten schemat działania może być na przykład wykorzystany przy pracy w oknie Obszaru 2D w celu zaktualizowania jego wybranych elementów zgodnie ze zmodyfikowanym Oknem Modelu. skopiuj odpowiednie elementy. istnieje możliwość. konieczne jest użycie przycisku Przebuduj Podrys. zmodyfikuj lub skopiuj elementy. a Aktywny Widok stanie się Podrysem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 157 . które nie zostały jeszcze uwzględnione w Podrysie. okna Obszaru 2D lub Detalu). przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. by uniknąć spowolnienia pracy programu. wyświetl stosowny Widok Modelu jako Podrys.Przebudowanie Automatyczne. elementy konstrukcyjne zostaną “rozbite” na dwuwymiarowe komponenty. 2) Zaznacz. Można na przykład użyć polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem aby skopiować elementy z Podrysu do Aktywnego Widoku: Uwaga: Przy wklejaniu do okna typu rysunkowego (np. Podrys jest aktualizowany automatycznie przy wykonywaniu różnych operacji przez użytkownika. aby zaktualizować Podrys w oparciu o wszystkie zmiany wprowadzone do jego widoku źródłowego. Jeżeli Podrys zawiera automatycznie aktualizowany Rysunek. Aby zaktualizować Obszar 2D. Uwaga: Polecenie to nie jest dostępne w Przekrojach w trybie Rysunku. odznaczyłeś opcję "Na bieżąco aktualizuj widoki w trybie modelu" w menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. ponieważ aby uniknąć spowolnienia działania programu. Pamiętaj że: • Jeżeli widokiem źródłowym Podrysu jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Model . • 4) Jeżeli skopiowałeś elementy do Schowka. wkleić do Aktywnego Widoku. Przebuduj Podrys Użyj polecenia Przebuduj Podrys (dostępnego w palecie Podrys i Porównanie lub w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie). ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej skopiowane elementy do okna Obszaru 2D.

Komunikacja z ArchiCADem Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: ArchiCAD posiada szereg funkcji ułatwiających wychwytywanie różnic pomiędzy Podrysem a Aktywnym Widokiem. Są to funkcje ekranowe. które normalnie mogły być przysłonięte przez wypełnienia wierzchniego widoku. Szczegóły na temat funkcji tej palety. można wybrać dwa wyraźnie odróżniające się od siebie kolory (np. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku funkcji dla uzyskania najbardziej precyzyjnych informacji. Ta funkcja działa tylko czasowo i nie ma wpływu na ustawienia elementów modelu. Porada 1: Używaj różnych kolorów dla Aktywnego Widoku i dla Podrysu Możesz oddzielnie ustawić kolory wyświetlania dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku: jednolite kolory dla każdego z nich albo kolory oryginału. użyj rozwijanych przycisków w środkowej części palety (po jednym dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku). by sprawdzić które z nich będą dla ciebie najbardziej użyteczne. Wybór najdogodniejszej funkcji będzie zależał od konkretnej sytuacji. pomocne okazać się może przełączenia kolejności ich wyświetlania. Dzięki tej funkcji możesz odsłonić informacje. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. że nie mają wpływu na wydruki. Uwaga: Nawet jeżeli wybrałeś różne kolory. tła wypełnień elementów mogą zacierać czytelność widoku. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Wszystkie funkcje Porównywania są dostępne w trakcie wykonywania operacji w Aktywnym Widoku. otwórz paletę Okna > Palety > Podrys i Porównanie. niebieskiego i czerwonego) Porada 3: Zmiana Kolejności Wyświetlania Podrysu i Aktywnego Widoku Przy porównywaniu Podrysu i Aktywnego Widoku. by uzyskać przezroczyste wypełnienia i strefy w Podrysie i w Aktywnym Widoku. Omówione poniżej techniki można zastosować do porównywania zawartości Aktywnego Widoku z zawartością Podrysu. Wypróbuj je. w szczególności jeśli zawartość Aktywnego Widoku przysłania Podrys lub odwrotnie. co oznacza. Aby określić kolory. W celu łatwego rozpoznania elementów należących do Podrysu bądź do Aktywnego Widoku. Porada 2: Ustaw Przezroczyste Wypełnienia i Strefy Zwróć uwagę na przełącznik Przezroczyste Wypełnienia i Strefy znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie: aktywuj go. 158 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Kliknij dowolny uchwyt i. Porada 4: Dostosuj Intensywności Podrysu i Aktywnego Widoku Prostym sposobem porównania zawartości Podrysu i Aktywnego Widoku jest skorzystanie z suwaków kontrolujących Intensywność każdego z tych widoków. Przy przesuwaniu krawędzi kalki zawartość okna po obu jej stronach będzie się dynamicznie zmieniała.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk “Podrys na wierzchu” znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie. przesuń kursor w poziomie lub w pionie. Aby włączyć funkcję Odsłaniaczy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Porada 6: Tymczasowo Odsuń Podrys Użyj tej funkcji w przypadku. Cztery uchwyty Odsłaniaczy pojawią się po środku każdej z czterech krawędzi okna. a Podrys po drugiej. kliknij odnośną ikonę w palecie Podrys i Porównanie. Przesuwaj suwak Intensywności Podrysu w lewo i w prawo. Po zwolnieniu klawisza myszki. Uzyskany efekt można porównać do odchylania krawędzi kalki w celu precyzyjnego sprawdzenia co jest pod spodem. krawędź wirtualnej kalki powróci do pierwotnego położenia. Uwaga: Ta metoda działa najlepiej. Na ekranie będzie można zaobserwować rozjaśnianie i przyciemnianie Podrysu pozwalające na precyzyjne zaobserwowanie fragmentów odróżniających się od Aktywnego Widoku. Za kursorem będzie podążała krawędź wirtualnej kalki. by dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację. Porada 5: Użyj Odsłaniaczy do odchylania krawędzi wirtualnej kalki Ta funkcja jest przydatna do rozpoznawania różnic pomiędzy Podrysem i Aktywnym Widokiem w przypadku ich wzajemnego nakładania. przytrzymując klawisz myszy. a Podrys w innym kolorze. jeśli Aktywny Widok jest wyświetlany w kolorach oryginału. Jeżeli Podrys był uprzednio wyświetlany pod Aktywnym Widokiem. jeśli widok w oknie obejmuje fragment projektu. Następnie możesz przybliżyć interesujący cię fragment. w którym zawartość Podrysu różni się od zawartości Aktywnego Widoku i konieczne jest szybkie sprawdzenie co się znajduje pod spodem 159 . Przesuwając Odsłaniacze będziesz mógł obserwować Aktywny Widok po jednej stronie. polecenie to odwróci kolejność wyświetlania i Podrys będzie wyświetlany na wierzchu.

łuki i okręgi.). 160 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kursor zmieni kształt na Rączkę i będziesz mógł tymczasowo odsunąć Podrys. która pozwala na pominięcie kolejnych stron Kreatora przy następnym wywołaniu polecenia Optymalizacja Linii. Na ostatniej stronie kliknij przycisk “Optymalizuj” aby rozpocząć proces Optymalizacji Linii. Polecenie Optymalizacja Linii (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii) uruchamia Kreatora Optymalizacji Linii. którym chcesz poddać zaznaczone elementy. polilinie. które zostały usunięte lub połączone w trakcie procesu Optymalizacji Linii. patrz Ustawienia Optymalizacji Linii w Pomocy ArchiCADa. Do elementów linearnych zaliczamy linie. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Linii. Zaznacz elementy. Więcej szczegółów. Po zakończeniu Optymalizacji zostanie wyświetlone okno podsumowania zawierające listę elementów. Ponowne kliknięcie przywróci Podrys do pierwotnego położenia. Optymalizacja Linii Zaznacz w oknie przynajmniej dwa elementy linearne.. Obszary 2D oraz Przekroje w trybie Rysunku składają się z elementów 2D (linii i wypełnień) utworzonych na podstawie elementów konstrukcyjnych Modelu. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Optymalizacja Linii i Optymalizacja Wypełnień to dwie odrębne funkcje uruchamiane niezależnie od siebie. U dołu tego okna znajduje się opcja Następnym razem wyświetlaj uproszczone okno Optymalizacji Linii.. Importowane do ArchiCADa pliki DWG również składają się (częstokroć z bardzo wielu) linii i wypełnień. Detale. Kliknij wewnątrz okna. Klikając przycisk Następne> u dołu każdej strony Kreatora wybierz opcje optymalizacji. a następnie uruchom jedną z tych funkcji (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii/Wypełnień. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych Dlaczego optymalizować? Szereg funkcji ArchiCADa pozwala na tworzenie "rozbitych" elementów. To polecenie jest także dostępne w pasku narzędzi Edytuj Elementy. Uwaga: Optymalizacja Linii nie wpływa na elementy posiadające strzałki. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. W oknach rysunkowych czasami zachodzi potrzeba dopracowania ich zawartości przed publikacją.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk Tymczasowo odsuń Podrys w palecie Podrys i Porównanie.

Okno Ustawienia Optymalizacji Linii zawiera te same opcje co Kreator. Wybierz opcje. których chciałbyś użyć w trakcie procesu Optymalizacji Wypełnień. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Wypełnień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 161 . Polecenie Optymalizacja Wypełnień (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Wypełnień) otwiera okno Ustawienia Optymalizacji Wypełnień.Komunikacja z ArchiCADem Optymalizacja Wypełnień Zaznacz w oknie przynajmniej dwa wypełnienia. jednak są one zgrupowane w jednym oknie dialogowym.

Komunikacja z ArchiCADem 162 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

pracujesz w Widokach Projektu. wysokość oraz materiał. stropy. Dostępne polecenia i funkcje zależą od typu aktywnego okna. przygotowanie dokumentacji projektu przestaje być czasochłonnym procesem. słupy. Na Rzucie. Widoki Modelu służą później jako podstawa przy tworzeniu rysunków architektonicznych (umieszczonych na arkuszach) będących zasadniczą częścią dokumentacji projektu. W ArchiCADzie sytuacja wygląda inaczej. jednymi z licznych parametrów ściany są grubość. Wirtualny Budynek (WB) przedstawiony jest w formie dwuwymiarowego rysunku technicznego. Mimo że okno Dokumentu 3D jest generowane z okna 3D. lecz posiadają zestaw możliwych do zdefiniowania parametrów. można zobaczyć aktualny wygląd Wirtualnego Budynku. patrz Struktura Nawigatora na stronie 67. Za każdym razem gdy uaktywnisz okno. nie można zatem tworzyć tam nowych elementów modelu. lecz tylko oglądać je i modyfikować. w którym można wstawiać opisy i wymiary oraz wyświetlać przekroje elementów warstwowych w 3D. wizualizacje oraz obliczenia. Po pierwsze. • • Widoki Modelu ArchiCADa O Widokach Modelu ArchiCADa Dostęp do modelu Wirtualnego Budynku możliwy jest poprzez różnego rodzaju Widoki Modelu. W oknach Przekroju/Elewacji i Rozwinięć ścian elementy są generowane na podstawie modelu 3D. Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. modyfikujesz model w jednym miejscu po czym wszystkie wygenerowane wcześniej rysunki zostają automatycznie zaktualizowane. można na jego podstawie automatycznie wygenerować potrzebne rysunki (z nieznacznymi poprawkami 2D). Widoki Modelu pełnią de podstawowe funkcje. Gdy projekt utworzony jest tylko z oddzielnych rysunków 2D. gdy tylko ukończony zostanie etap modelowania. Inteligentne elementy ArchiCADa łączą się ze sobą automatycznie a w widokach 2D wyświetlane są zgodnie z konwencjami rysunku architektonicznego. otwory. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. jest to dokument typu 2D. Więcej szczegółów. a każda dokonana tutaj zmiana zostaje przeniesiona na model Wirtualnego Budynku i jego dokumentację. Prawdziwa zaleta koncepcji Wirtualnego Budynku uwidacznia się jednak dopiero w momencie. • • • W perspektywie 3D. Wirtualny Budynek przedstawiony jest w formie tabel. aby odzwierciedlić aktualny stan modelu. poprzez widoki tworzy się i modyfikuje elementy Wirtualnego Budynku. z którego jest ona wykonana. Dzięki temu. Możesz przechodzić pomiędzy różnymi Widokami Projektu i zapamiętywać je w postaci Widoków. Po drugie. jego zawartość zostanie automatycznie przebudowana. Wykorzystując wirtualne ściany. W oknach zwanych Zestawieniami Interaktywnymi. Widoki Modelu prezentują różne aspekty Wirtualnego Budynku. zmiany muszą zostać wprowadzone na każdym rysunku. 163 . gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian w gotowym projekcie. zachowane Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opracowując każdy z aspektów Wirtualnego Budynku. Jeżeli model wykonany jest poprawnie. Jak można się przekonać. belki i dachy architekt wirtualnie konstruuje budynek. Elementy ArchiCADa są "inteligentne": są nie tylko zbiorami linii czy powierzchni 3D. zamiast składać rysunki z linii i innych elementów 2D. Na przykład.Wirtualny Budynek Wirtualny Budynek W ArchiCADzie buduje się rzeczywistych rozmiarów Wirtualny Budynek korzystając z wirtualnych elementów budynku.

patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. wykorzystując do tego ikony skrótów znajdujące się w dolnym pasku przewijania każdego okna lub za pomocą poleceń z menu Widok > Powiększenie. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego wybranego elementu Nawigatora. Aby zmaksymalizować obszar roboczy. architektonicznego rzutu. lecz raczej symbolicznym ich przedstawieniem. Jednocześnie może być otworzone tylko jedno okno Rzutu i jedno Okno 3D. patrz Nawigacja na stronie 59. (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). W poniższych rozdziałach omówiono sposoby pracy we wszystkich oknach Widoków Modelu ArchiCADa Okno Rzutu Podstawowym obszarem roboczym. dzięki ustawieniom Płaszczyzny Cięcia i opcjom Zakresu Widoczności Elementów. Polecenie Okna > Pełny ekran i Ukryj wszystkie Palety działa podobnie. wyświetlanie a zwłaszcza automatyczne znajdowanie przecięć pomiędzy skomplikowanymi wielokondygnacjowymi elementami (tylko na Rzucie) może wykazywać pewne ograniczenia w przedstawianiu prawdziwego modelu. Szczegóły. Opcje te umożliwiają przedstawienie fragmentów budynku przebiegających przez wiele kondygnacji (a zatem znajdujących się na różnych rzutach) lub rzutowanie fragmentów elementów znajdujących się poniżej/powyżej płaszczyzny cięcia. Sposób wyświetlania i dostępność elementów na Rzucie zależy od: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli wolisz zawsze otwierać dodatkowe okno otwierając nowy widok. ArchiCAD daje swobodę w sposobie przedstawiania elementów konstrukcyjnych w oknie Rzutu. Chociaż możliwe jest otwarcie wielu okien poszczególnych typów Widoków Projektu (np. że rzutowania te nie są prawdziwymi widokami 3D danego elementu. możesz użyć polecenia Okna > Pełny ekran. jednak dodatkowo chowa wszystkie palety. domyślnie ArchiCAD otwiera kolejne Widoki Projektu w tym samym oknie danego typu. aby dopasować go do aktualnie wykonywanej pracy. 164 . w którym odbywa się większość pracy nad Projektem jest okno Rzutu. W konsekwencji.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. które zobaczysz będzie właśnie okno Rzutu. pierwszym oknem. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Każda kondygnacja Wirtualnego Budynku posiada swój Rzut. kilka okien Przekroju/Elewacji/RŚ). W tym oknie Projekt wyświetlany jest w formie tradycyjnego. tak by aktywne okno wraz z paletami zajmowało całą przestrzeń na monitorze. Możesz przesuwać widok w oknie i zmieniać jego powiększenie tak. Należy jednak zauważyć. Poniższe akapity przybliżają działanie tych opcji. Gdy uruchomisz ArchiCADa.

Detalu/Obszaru 2D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ oraz Dokumentu 3D. na której znajduje się element (elementy na ukrytych warstwach nie będą widoczne. Kondygnacje O Kondygnacjach Kondygnacje w ArchiCADzie. • ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Zmiany modelu dokonane w oknie Rzutu zostaną natychmiast uwzględnione w oknach 3D. Elementy na zablokowanych warstwach nie mogą być edytowane). w oknie dialogowym Ustawień elementów konstrukcyjnych. podobnie jak w rzeczywistości. zgodnie z ilustracją. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zmiany dokonane w innych oknach. dzielą przestrzeń w pionie i pozwalają na odwzorowanie struktury kondygnacji rzeczywistego budynku. Więcej szczegółów. W zależności od wybranych ustawień aktualizacji dla okien Przekroju/Elewacji/RŚ. Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami Aby nawigować pomiędzy kondygnacjami. Wzniesienie (lub względne wzniesienie podstawy) elementów konstrukcyjnych wstawianych na poszczególnych kondygnacjach jest obliczane względem wybranej kondygnacji: Kondygnacji Macierzystej danego elementu konstrukcyjnego bądź Bieżącej Kondygnacji. Nazwa bieżącej kondygnacji jest wyświetlana na pasku tytułu okna Rzutu. (Wzniesienie Podstawy. aktualizacja może odbywać się automatycznie lub poprzez ręczne wywołanie odpowiedniego polecenia. • ustawień Warstwy. patrz Warstwy na stronie 26. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193 oraz Aktualizacja Okna Detalu na stronie 214. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 165 . Podwójne kliknięcie nazwy kondygnacji w tej palecie powoduje wyświetlenie danej kondygnacji w oknie Rzutu. zostaną wyświetlone natychmiast po uaktywnieniu okna Rzutu. Kondygnacje są zwykle wykorzystywane do rysowania oddzielnie każdego piętra wielopiętrowej konstrukcji. ) Szczegóły. patrz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. w tym ustawień wyświetlania na Rzucie. Każda kondygnacja w Projekcie jest określona za pomocą numeru i nazwy w zakładce Mapa Projektu palety Nawigatora.Wirtualny Budynek • wybranych opcji w oknie dialogowym Ustawień narzędzia danego elementu. Szczegóły. Szczegóły. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169.

Jeżeli pole to nie będzie zaznaczone. Opcja Przytnij elementy zgodnie z zakresem kondygnacji oznacza. Wybierz zakres kondygnacji. w którym wyświetlana jest liczba dostępnych kondygnacji. oraz Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ na stronie 168. W widokach Przekroju/Elewacji/RŚ można określić pionowy zakres zawierający całe kondygnacje lub tylko ich części. Piętro niżej powoduje przejście na kondygnację znajdującą się poniżej bieżącej. którą chciałbyś wyświetlić. Zobacz także Dokument 3D na stronie 204. w naturalny sposób wpłynie na Dokumenty 3D utworzone z tego źródła 3D. patrz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. które chciałbyś wyświetlić w 3D. Więcej szczegółów. Dodatkowo w widokach tego typu mogą być wyświetlane Poziomy Kondygnacji. Komenda Piętro wyżej powoduje aktywację następnej kondygnacji powyżej. Zobacz Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. można jednak ograniczyć zakres wyświetlanych kondygnacji poleceniem Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D dostępnym również w pasku narzędzi Wizualizacji 3D. Użyj zapamiętanych skrótów klawiaturowych aby przeskakiwać pomiędzy kondygnacjami Użyj Mini-Nawigatora (patrz poniżej) Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D Domyślnie w Widoku 3D wszystkie kondygnacje są widoczne. 166 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • • Skróty dotyczące Kondygnacji w Mini Nawigatorze Możesz skorzystać ze skrótów znajdujących się w pasku Narzędzi Mini Nawigatora. Wyświetlenie kondygnacji w oknie 3D. Wybierz kondygnację z okna Ustawień kondygnacji w opcji Projekt > Ustawienia kondygnacji: kliknij jej nazwę a następnie wciśnij OK aby zamknąć okno i wyświetlić na Rzucie zaznaczoną kondygnację.Wirtualny Budynek • • W Mapie Projektu Nawigatora kliknij dwukrotnie Kondygnację. wszystkie elementy znajdujące się przynajmniej częściowo w zakresie dowolnej z wybranych kondygnacji zostaną wyświetlone w całości (nie będą przycięte). zgodnie z ustawieniami w oknie Filtrowanie elementów. że model zostanie docięty do poziomych płaszczyzn ograniczających kondygnacje z góry i z dołu. na które możemy się przenieść. pojawi się okno dialogowe Utwórz kondygnację. Jeżeli podjęta zostanie próba przejścia na nieistniejącą kondygnację. Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ Polecenie Idź na kondygnację w pasku narzędzi Mini-Nawigatora powoduje otwarcie okna dialogowego. Wpisanie numeru kondygnacji z poza istniejącego zakresu spowoduje przeniesienie na jedną ze skrajnych spośród istniejących kondygnacji.

usuwać i zarządzać kondygnacjami. Użyj poleceń w sekcji "Modyfikuj elementy z zaznaczonej kondygnacji" aby wyciąć. Możliwe jest ustawienie wyświetlania linii poziomów kondygnacji w poszczególnych widokach Przekroju/Elewacji/RŚ. Nie ma ograniczeń dla ilości kondygnacji. Więcej szczegółów. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Ustawienia Kondygnacji oraz polecenia związane z ich obsługą są również dostępne: • w menu kontekstowym kondygnacji zaznaczonej w Mapie Projektu lub Mapie Widoków Nawigatora. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. pojawi się inny rodzaj okna Utwórz Nową Kondygnację. gdy kolejna kondygnacja jeszcze nie istnieje. w pasku narzędzi Mini Nawigatora. Wpisz nazwę dla nowej kondygnacji. skopiować lub wkleić wszystkie elementy bądź elementy wybranych typów z jednaj kondygnacji na inną. 2) Kliknij przycisk “Wstaw wyżej” lub “Wstaw niżej” by Opcjonalnie: wstawić nową kondygnację powyżej lub poniżej kondygnacji zaznaczonej na liście. Wstaw poniżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona poniżej zaznaczonej kondygnacji (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). Kopiowanie/Przenoszenie elementów pomiędzy Kondygnacjami Istnieje możliwość kopiowania elementów pomiędzy kondygnacjami. “Wzniesienie” oraz “Wysokość” nowej kondygnacji. Numerowanie zostanie automatycznie uaktualnione. 1) Zaznacz kondygnację w Mapie Projektu Nawigatora. • Nowa kondygnacja pojawi się powyżej lub poniżej wybranej kondygnacji. Tworzenie nowej kondygnacji poprzez pasek narzędzi Mini-Nawigator Jeżeli w Mini Nawigatorze wybierzesz polecenie Piętro wyżej/Piętro niżej w przypadku. w którym będziesz mógł wpisać “Nazwę”.Wirtualny Budynek Zarządzanie Kondygnacjami Użyj okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji aby tworzyć. 2) Użyj polecenia Utwórz Nową Kondygnację z menu kontekstowego. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia Kondygnacji. Wyświetlane 167 . • Utwórz Nową Kondygnację 1) Przejdź do okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji. Wybierz opcję wstawienia nowej kondygnacji: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Linie Poziomów Kondygnacji Linie Poziomów Kondygnacji informują o rozmieszczeniu kondygnacji na Przekrojach/Elewacjach/RŚ. • Wstaw wyżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona ponad zaznaczoną kondygnacją (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze).

które zawarte są w zakresie Przekroju/Elewacji/RŚ. patrz Panel Poziomy Kondygnacji (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. aktywny jest Tryb edycji poziomów umożliwiający edytowanie wysokości kondygnacji poprzez przesuwanie ich linii poziomów. Szczegóły. W celu ustawienia tych opcji otwórz okno dialogowe Ustawienia Przekrój/Elewacja/RŚ. 2) Pojawi się paleta Edycji Poziomów Kondygnacji. można indywidualnie określić wyświetlanie Linii Poziomów Kondygnacji. Położenie i parametry Znaczników Kondygnacji mogą być edytowane w Ustawieniach Przekroju/Elewacji/RŚ. przejdź do panelu Poziomy Kondygnacji i użyj rozwijanego przycisku “Pokaż Poziomy Kondygnacji”. Dopóki 168 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Linie Poziomów Kondygnacji dla których nie będzie zaznaczona ta opcja nie będą wyświetlane w żadnym z okien Widoków Modelu. Edytuj Poziomy Kondygnacji Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ Dla każdego okna Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. wyświetlana jest ta paleta. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia kondygnacji i zaznacz odpowiednie pola w kolumnie "Linie Poziomów Kondygnacji". Uwaga: Istniej możliwość określenia wyświetlania Linii Poziomów Kondygnacji dla każdej kondygnacji. Znaczniki Kondygnacji są elementami bibliotecznymi. Za pomocą trybu edycji kondygnacji możesz modyfikować wzniesienie każdej kondygnacji lub zestawu kondygnacji wewnątrz okna: 1) Wybierz polecenie z menu Projekt > Edytuj Poziomy Kondygnacji lub to samo polecenie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ.Wirtualny Budynek będą tylko linie odpowiadające tym kondygnacjom.

4) Najedź kursorem na Linię poziomu kondygnacji. Słupy. jakby były przecięte teoretyczną poziomą płaszczyzną. Przegrody strukturalne. Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . Domyślna wysokość tej płaszczyzny (mierzona od podstawy bieżącej kondygnacji) zależy od przyjętych norm architektonicznych. użyj polecenia Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu aby otworzyć okno dialogowe Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Uwaga: Płaszczyzna Cięcia nie wpływa na wyświetlanie Siatek. Aby zdefiniować Płaszczyznę Cięcia.Wirtualny Budynek Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) 3) Wybierz jeden z czterech dostępnych trybów: • • • • Edytuj tylko wybrany poziom Edytuj poziomy poniżej wybranego Edytuj poziomy powyżej wybranego Edytuj wszystkie poziomy przemieścić. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 169 . którą chcesz 5) Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany i opuścić Tryb edycji Elementy znajdujące się na zmodyfikowanych kondygnacjach przyjmą wartości wzniesienia odpowiednio do poziomu ich kondygnacji macierzystych. Belki i Dachy) wyświetlane są na Rzucie w taki sposób. to właśnie jest Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. poziomów kondygnacji. Stropów ani Obiektów (w tym Schodów). Elementy konstrukcyjne 3D (Ściany. (Upewnij się czy kursor znajduje się nad samą linią a nie na Znacznikach po obu jej końcach) Kliknij i przeciągnij Linię aby zmienić poziom wzniesienia kondygnacji. istnieje jednak możliwość ustalenia dowolnej Płaszczyzny Cięcia dla bieżącego okna za pomocą okna dialogowego Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Jednakże.

w oknie Ustawień Narzędzia) rezerwowaniu elementów w Pracy Zespołowej definiowaniu kryteriów dla zestawień. Słupów oraz Dachów. macierzystą. Określ Kondygnację Macierzystą W panelu Geometria i położenie Okien Ustawień narzędzi konstrukcyjnych można ustawić Kondygnację macierzystą. Przegród Strukturalnych. • • W oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Narzędzi. Automatycznie: Ta opcja jest dostępna tylko dla Ścian. Ustawienia opisane poniżej (Kondygnacja Macierzysta. gdy któryś z elementów konstrukcyjnych ma ustawioną Granicę wyświetlania. 170 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Belek oraz Dachów) w ich oknach dialogowych ustawień. Reprezentacja na Rzucie oraz Granica Widoczności) można znaleźć w oknie dialogowym Ustawień Narzędzi. której będą przypisane poszczególne elementy. wybierz Kondygnację Macierzystą dla elementów wstawianych za pomocą danego narzędzia. pozostałe parametry tego okna dialogowego nie są istotne. istnieje możliwość ustawienia indywidualnych preferencji wyświetlania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. na wszystkich kondygnacjach (jest to domyślnie ustawienie dla elementów konstrukcyjnych).” Jeśli chcesz aby wszystkie elementy konstrukcyjne wyświetlane były w całości. Szczegóły. Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach Podczas gdy ustawienia Płaszczyzny Cięcia bieżącej kondygnacji są parametrami globalnymi tzn. W momencie wstawiania elementu zostanie on "połączony" z tą. Wpisz wartość “Wzniesienia Płaszczyzny Cięcia do Bieżącej kondygnacji. Słupów. Względny Zakres Widoczności oraz Bezwzględny Zakres Widoczności . Ustawienie Kondygnacji Macierzystej pełni rolę czynnika decydującego przy: • • określeniu.Wirtualny Budynek Schody i inne Obiekty GDL mogą zostać ustawione tak. używając przycisku Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu dostępnego w oknach Ustawienia Widoku. Pokaż na Kondygnacjach. by przy wyświetlaniu uwzględniały ustawienia Płaszczyzny Cięcia. które części elementy są wyświetlane (zgodnie z ustawieniami “Pokaż na Kondygnacjach”) wyznaczeniu Względnego Wzniesienia Podstawy elementów (w polu Względne Wzniesienie Podstawy. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu są parametrami globalnymi. Po określeniu globalnych ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Belek. bieżące ustawienia mają zastosowanie do wszystkich kondygnacji projektu. kondygnacją. Określ ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu indywidualnie dla poszczególnych Widoków Dla każdego Widoku możesz oddzielnie określić ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu.pozostałe parametry Ustawień Płaszczyzny Cięcia mają znaczenie tylko wtedy. możesz dodatkowo dostosować wyświetlanie indywidualnych elementów konstrukcyjnych (Ścian. obowiązującymi w całym projekcie. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170.

aby Kondygnacją Macierzystą była kondygnacja ostatnia. W takim przypadku możesz wybrać. czy tylko na wybranych. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. program automatycznie dostosuje ustawienie Kondygnacji Macierzystej. w zakresie których się znajduje w przestrzeni. na której element jest wstawiany (do której należy linia odniesienia lub podstawa elementu). zgodnie z poniższym opisem. Przegrody Strukturalnej czy Słupa. jeśli Kondygnacja Macierzysta będzie wyrażona jako "Bieżąca + 2" w trójkondygnacjowym budynku. Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) Rozwijane menu Pokaż na Kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia pozwala na zdecydowanie. Jeżeli zmodyfikujesz element w ten sposób. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. do której należy strop. Chciałbyś jednak mierzyć jej wzniesienie do bieżącej kondygnacji Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a nie kondygnacji. Po przejściu na drugą kondygnację oznaczałaby ona kondygnację czwartą. na której kondygnacji aktualnie pracujesz. Kondygnacja Macierzysta nowo tworzonego elementu może nie istnieć. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej może być też stosowane do określania Względnego Wzniesienia Podstawy elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. nieznacznie poniżej bieżącej kondygnacji. aby wybrać dowolną spośród zdefiniowanych w Projekcie kondygnacji. przeważnie będzie najbardziej odpowiednia. że jego linii bądź punkt odniesienia znajdzie się na innej kondygnacji. Opcje dostępne w części “Pokaż na kondygnacjach” mogą różnić się w zależności od elementu konstrukcyjnego. Wszystko jako Pozawidokowe. Uwaga: W pewnych okolicznościach.. mogłeś wstawić Ścianę przebiegającą przez kilka kondygnacji na stropie. Tylko Obrys. W większości przypadków gwarantuje to przypisanie elementu do najbardziej uzasadnionej Kondygnacji Macierzystej. Na przykład.) • 171 .Wirtualny Budynek Przy ustawieniu automatycznym ArchiCAD przypisuje elementy do kondygnacji. masz do wyboru następujące opcje: • Wszystkich: Element będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. że Macierzystą Kondygnacją dla tej ściany będzie kondygnacja bieżąca. W takim przypadku ArchiCAD zmodyfikuje ustawienie w taki sposób. Pole Kondygnacja Macierzysta zawsze wyświetla kondygnację w nawiązaniu do bieżącej kondygnacji (patrz ilustracja). Element zostanie wstawiony na wybraną w tym miejscu kondygnację. W przypadku Ściany. jednak taka kondygnacja w budynku nie istnieje. Możesz wybrać bieżącą kondygnację (znajdującą się na szczycie rozwijanej listy). Jeżeli ta opcja jest dostępna. Tylko na własnej: Element będzie widoczny tylko na własnej Kondygnacji Macierzystej.. Wybierz Kondygnację Macierzystą: Użyj tej opcji jeżeli chcesz powiązać element z konkretną kondygnacją. Na przykład. lub wybrać opcję Wybierz kondygnację. czy element będzie wyświetlany na wszystkich kondygnacjach przez które przechodzi. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. Uwaga: Bieżąca kondygnacja ustawiona w oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia będzie różna w zależności od tego. będąc na pierwszej kondygnacji taka definicja będzie się odnosiła do kondygnacji trzeciej.

W ten sposób można określić aby elementy nie były w ogóle wyświetlane w kondygnacji macierzystej. gdzie możesz zdefiniować opcje wyświetlania na kondygnacjach. dostępne są te same opcje co dla Dachu. jeżeli chcesz określić własne ustawienia wyświetlania obrysu i wypełnienia dachu. oddzielne dla obrysu i wypełnienia elementu . że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. • • W przypadku Stropu lub Siatki. Siatek. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. Wszystko jako Pozawidokowe. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol.) W przypadku Belek. użyj opcji Edytuj parametry użytkownika. aby dokonać zmian. oprócz Ustawień własnych: • • Obiekty i Schody mają własne opcje wyświetlania: Kondygnacji powyżej i Kondygnacji poniżej.) Własnej i jednej kondygnacji powyżej/poniżej/po jednej w górę i w dół: Dach będzie wyświetlony na własnej kondygnacji oraz na jednej kondygnacji powyżej i/lub poniżej. Pojawi się okno dialogowe Pokaż na kondygnacjach .parametry użytkownika. Tylko Obrys.Wirtualny Budynek W przypadku Dachu: Zobacz także Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach na stronie 172. poza opcją Wszystkie kondygnacje (ponieważ w przypadku tych elementów nie istnieją wersje wielokondygnacjowe): Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach Dla Stropów. niektórych Elementów bibliotecznych i Schodów: Obrysy elementów na innych kondygnacjach będą 172 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Użytkownika: Wybierz tę opcję. Na wszystkich kondygnacjach: Obrys dachu . które fizycznie przecina.będzie wyświetlany na każdej kondygnacji projektu. Wszystkich: Dach będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach.bez względu na jego rzeczywiste położenie . (Po skonfigurowaniu Ustawień własnych. • Tylko na własnej: Dach będzie widoczny tylko na własnej kondygnacji macierzystej. dostępne są te same opcje co dla Dachu.

Dostępne są również dodatkowe opcje wyświetlania: 4) Przekrój jako symbol: (Dostępny tylko dla niepochylonych i niezłożonych ścian oraz dla pionowych lub złożonych słupów. Słupów i Dachów na Rzucie. który znajduje się powyżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Funkcja ta umieszczona została w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Narzędzia. 5) Symbol i Pozawidokowe: Opcja wyświetlenia jest dostępna jedynie dla Przegród Strukturalnych. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu nie wpływają na wyświetlanie tych elementów.) Przy tej opcji cały rzut nienachylonych i niezłożonych ścian lub pionowych (prostych lub profilowanych) słupów będzie wyświetlany jako przekrój z zastosowaniem jego ustawień atrybutów linii przekrojowej i wypełnienia przekroju.) Uwaga: “Rzut i Pozawidokowe” jest domyślnym ustawieniem wyświetlania dla pochylonych i złożonych ścian/kolumn oraz dla wszystkich dachów i belek. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. tylko wtedy. znajdujący się poniżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu) oraz jego odciętą część (tzn. Opcja ta jest dostępna tylko dla prostych ścian lub słupów (także tych o profilu złożonym). tylko przy pomocy atrybutów przypisanych do linii widokowych. Szczegóły. fragment znajdujący się poniżej. fragment. będziesz mógł określić widoczność elementów znajdujących się poniżej płaszczyzny cięcia za pomocą opcji Granica widoczności. 6) Tylko Obrys: Całkowity obrys elementu wyświetlany jest 1) Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przycięty fragment elementu (tzn. patrz Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) na stronie 174. 2) Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie Użyj opcji zawartych w rozwijanym menu Reprezentacja na Rzucie aby wybrać jedną z metod wyświetlania Ścian. Belek. 3) Tylko Przekrój: wyświetlana jest tylko powierzchnia przecięcia z Płaszczyzną Cięcia dla Rzutu.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 173 . gdy przy funkcji Pokaż na Kondygnacjach jest wybrana opcja Tylko na własnej. Jeżeli zdecydujesz się na jedną z opcji rzutowania (Rzut i Pozawidokowe lub Rzut). bez względu na wysokość położenia elementu. Przegród strukturalnych.Wirtualny Budynek wyświetlane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Elementy Konstrukcyjne. (Atrybuty elementów widokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia.

Czasami zachodzi jednak potrzeba aby nie wyświetlać całego elementu. (Atrybuty elementów pozawidokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. Słup. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas. Dach). dolny Zakres będzie traktowany jak obydwa Zakresy (dolny i górny) widoczności. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 174 . Płaszczyzna Cięcia zostanie automatycznie przeniesiona do górnej granicy Zakresu (lub do dolnej granicy. gdyby Płaszczyzna Cięcia wypadła poniżej dolnego limitu). liczba kondygnacji w obu kierunkach. można zmieniać ustawienia wyświetlania elementów na Rzucie wedle potrzeb. że zastosowane zostaną domyślne ustawienia wyświetlania elementów konstrukcyjnych na rzucie odpowiadające tradycyjnym konwencjom architektonicznym dla tych elementów. W takim przypadku. które przecina. w jakim powinien być wyświetlany element wielokondygnacjowy (Ściana. ustawienia bieżącej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz Względnego Zakresu Widoczności mogą wchodzić w konflikt: • Gdy poziom Płaszczyzny Cięcia znajduje się poza bieżącym Zakresem Widoczności (np. Gdy dolny Zakres widoczności znajduje się ponad górnym limitem.Wirtualny Budynek 7) Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. W szczególnych sytuacjach. bardzo mała wysokość kondygnacji zestawiona z domyślnym poziomem Płaszczyzny Cięcia). jeśli jako sposób Reprezentacji na Rzucie wybrano “Rzut” lub “Rzut i Pozawidokowe.) Uwaga: Otworzenie w ArchiCADzie projektów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu. na których element będzie widoczny) w menu Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. Po otworzeniu takiego pliku.” • • Cały element (Ustawienia domyślne): Element wyświetlany będzie na wszystkich kondygnacjach. Przegroda Strukturalna. Spowoduje to również zrównanie poziomu Płaszczyzny Cięcia jak w przypadku (1) powyżej. spowoduje. element będzie wyświetlany na kondygnacjach zdefiniowanych jako Względny Zakres Widoczności (tj. Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) Menu rozwijane Granica wyświetlania zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie zakresu. W takiej sytuacji. W takim przypadku masz dwie dodatkowe opcje wyświetlania dostępne w menu rozwijanym Granica wyświetlania: 2) Bezwzględny Zakres Widoczności: Opcja ta ustanawia dolną granicę widoczności (domyślnie jest to Zero projektu) a następnie wyświetla wszystkie fragmenty elementu ponad tą granicą. 1) Względny Zakres Widoczności: Wybierz tę opcję aby wyświetlić element w pewnym zakresie kondygnacji (bieżąca kondygnacja plus wskazana liczba kondygnacji powyżej i poniżej oraz opcjonalnie Wzniesienie) Jeśli wybierzesz tę opcję.

w zakresie której znajduje się ten element (w przestrzeni). że wyświetlanie elementu nie jest ograniczone ani bezwzględnym zakresem widoczności ani zdefiniowanym zakresem. • Wyświetlanie na rzucie jako: Rzut i Pozawidokowe Z takim ustawieniem każdy element konstrukcyjny zostanie wyświetlony w całości tzn. Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie Oto przykładowe ustawienia: • Pokaż na kondygnacji: Automatycznie Oznacza to. Poniżej przedstawiono przykładowy budynek z pochyłymi ścianami: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 175 . Bezwzględny Zakres Widoczności zdefiniowany w Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu będzie stanowił dolną granicę wyświetlania elementu. • Granica wyświetlania: Cały element Ta opcja oznacza. fragment poniżej płaszczyzny cięcia. powierzchnia cięcia i fragment ponad płaszczyzną cięcia. odpowiednio zmienia się zawartość Rzutu: chociaż obrys ścian jest zaznaczony na każdej kondygnacji. patrz Okno Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu w Pomocy ArchiCADa. przecięcia oraz fragmenty pozawidokowe są inne na każdej kondygnacji. Podczas przeglądania poszczególnych kondygnacji.Wirtualny Budynek Gdy wybierzesz tę opcję. iż element konstrukcyjny będzie wyświetlany na Rzucie każdej kondygnacji Projektu. zgodnie z typami linii i piórami wybranymi w oknie dialogowym. Szczegóły.

widoczny jest tylko fragment przekroju) 176 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .ustawiona jest na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Cały element” Ramy .Wirtualny Budynek Nietypowe Wyświetlanie Elementów konstrukcyjnych W poniższym przykładzie.mają wybraną opcję “Tylko Przekrój” Okrągłe. wielowarstwowe słupy ustawione są na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Względny Zakres widoczności” (na każdej kondygnacji. struktura budynku pokazana została na 3 kondygnacjach: • • • Ściana kurtynowa .(zrobione ze słupów) .

Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D pozwalają na znacznie wygodniejszą eksplorację modelu. Po zmianie projekcji. płaszczyzn cięcia. należy wykonać jedno z poniższych: • • • • wcisnąć klawisz F3 użyć polecenia Okna > Okno 3D kliknąć przycisk okna 3D znajdujący się w pasku narzędzi Wizualizacja 3D lub Mini-Nawigator. niż jest to możliwe w innych oknach. Ustawienia ogólne mające wpływ na parametry wyświetlenia okna 3D można znaleźć w opcji Ustawienia okna 3D. Więcej szczegółów. poziomu powiększenia wybranych/zaznaczonych/filtrowanych elementów okna 3D. Zarówno w perspektywie jak i w aksonometrii możesz edytować model lub tworzyć nowe elementy konstrukcyjne korzystając z dowolnych narzędzi projektowych. W dalszych rozdziałach szczegółowo zostały omówione metody pracy w Oknie 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Otwórz Okno 3D Aby otworzyć lub uaktywnić Okno 3D.Wirtualny Budynek Sposób wyświetlania poszczególnych elementów w Oknie 3D jest kontrolowany za pośrednictwem opcji zgrupowanych w panelu Model ona dialogowego Ustawień Elementu. Okno 3D Okno 3D wyświetla model w perspektywie lub aksonometrii: daje to możliwość zobaczenia rzeczywistej formy budynku (na zewnątrz i wewnątrz). Te polecenia są także dostępne w pasku narzędzi Wizualizacja 3D. można odpowiednio przedefiniować Dokument 3D. które wpływają na zestaw elementów wyświetlonych w 3D znajdują się w menu hierarchicznych Widok > Elementy w Widoku 3D oraz Widok > Tryb Widoku 3D. Źródłem każdego Dokumentu 3D jest Okno 3D. Polecenia. patrz Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. 177 . użyć poleceń menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem puste miejsce w otwartym oknie. Okno 3D jest powiązane bezpośrednio z Rzutem oraz z oknami Przekroju/Elewacji/RŚ: każda zmiana dokonana na Rzucie lub w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ zostanie odzwierciedlona w Oknie 3D (i odwrotnie). Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa.

Domyślnie to polecenie nie jest widoczne w menu ArchiCADa. jak przy ostatnim wywołaniu polecenia Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. Jeżeli w Oknie 3D znajdują się tylko bezpośrednio zaznaczone elementy i utworzysz nowe. omawiane polecenie 178 . Wyświetl Zapamiętaną Selekcję w 3D wyświetli Okno 3D w takiej postaci. skorzystaj z polecenia Widok > Elementy w Widok 3D > Wyświetl wszystko w 3D. Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. Pasek tytułu Okna 3D będzie w takiej sytuacji zawierał napis "Zaznaczenie" oraz nazwę kondygnacji macierzystej wyświetlonego elementów. Szczegóły. zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. W pasku tytułu Okna 3D pojawi się napis “Obszar zaznaczania”. Wyświetlanie całego modelu poprzez polecenie Wyświetl wszystko w 3D jest uzależnione od ograniczeń wynikających z zastosowania kryteriów filtrujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Filtruj Elementy widoczne w 3D. Polecenie Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D działa również w momencie. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. gdy aktywne jest Okno 3D. ignorując zarówno bezpośrednie zaznaczenie elementów jak i ewentualny Obszar Zaznaczania. (lub wybierz odpowiedni przycisk Wizualizacja 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia.Wirtualny Budynek Wyświetl wszystko w 3D Aby wyświetlić cały model w 3D. Uwaga: Inne polecenie. Więcej informacji na temat definiowania Obszaru Zaznaczenie. Skrót dla tego polecenia to Ctrl + F5. Aby wyświetlić to polecenie musisz dodać je do struktury menu lub do paska narzędzi w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu (lub Paski narzędzi). Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w 3D bezpośrednio zaznaczone elementy. wybierz polecenie Widok > Elementy widoczne w 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. omawiane polecenie zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. pozostaną one wyświetlone dopóki aktywne będzie Okno 3D. użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Wyświetl Selekcję/Obszar zaznaczania w 3D przy aktywnym dowolnym typie okna edycyjnego. Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87.) z paska narzędzi Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w Oknie 3D tylko zawartość Obszaru Zaznaczenia. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. wybranie tego polecenia po zaznaczeniu w Oknie 3D elementów spowoduje wyświetlenie tylko zaznaczonych elementów. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy.

co zostało zaznaczone w innych oknach. zostanie tymczasowo wyświetlony szkielet jego wszystkich krawędzi. a następnie zaznacz opcję Na zewnątrz obszaru zaznaczenia. Domyślne wyświetlanie w 3D Jeżeli otworzysz Okno 3D nie korzystając z żadnych specjalnych poleceń wyświetlania 3D. gdy wstawisz je wewnątrz Obszaru Zaznaczania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 179 . Działanie obszaru zaznaczenia: Domyślnie elementy wewnątrz Obszaru zaznaczania zostaną przycięte do jego rozmiarów. Zobacz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. których część znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. By w całości wyświetlić elementy. jeśli element będzie przycięty. zmień Obszar zaznaczania (lub usuń go) i powróć do tego okna. elementy utworzone w tym oknie będą widoczne tylko wtedy. Po przejściu do okna Rzutu będą one jednak widoczne. elementy te natychmiast znikną z Okna 3D. która również znajduje się w oknie Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D). Możliwe jest jednak wybranie opcji pozwalającej na wyświetlanie w 3D elementów znajdujących się na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia: Przejdź do okna dialogowego Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D. Elementy w Oknie 3D opartym o Obszar Zaznaczenia Jeżeli zawartość Okna 3D ograniczona jest częściowo Obszarem Zaznaczania. wyłącz opcję Dotnij Elementy do Obszaru Zaznaczenia. lub Przekroju 3D) spowoduje wyświetlenie wszystkich jego wierzchołków nawet.Wirtualny Budynek W przypadku wstawienia elementów poza granicami Obszaru Zaznaczenia lub przesunięcia istniejących elementów poza granice tego Obszaru. Aby zobaczyć je w Oknie 3D. w oknie pojawi się ostatnio wyświetlona zawartość bez względu na to. W trakcie edycji przyciętego elementu. Zaznaczenie elementu w przyciętym Modelu 3D (poprzez użycie Obszaru zaznaczenia. Wierzchołki i krawędzie przyciętych elementów będą jednocześnie powodowały reakcję kursora.

czy widok ten został utworzony w wyniku nałożenia filtra czy obszaru zaznaczenia. 180 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Tylko zaznaczone elementy zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Szczegóły. patrz Panel Ustawień widoku Tylko 3D w Pomocy ArchiCADa. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. zastosuj przygotowaną Kombinację warstw: “Pokaż Strefy 3D jako bryły". Możesz zmodyfikować zapamiętany Widok 3D poprzez zmianę ustawień Okna 3D.. Filtry i Elementy w 3D. w panelu Tylko 3D wyświetlona zostanie informacja. W tym oknie w sekcji Działanie Obszaru Zaznaczenia możesz określić w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie wpływał na zawartość Okna 3D. Aby osiągnąć ten efekt (było to domyślne ustawienie w poprzednich wersjach ArchiCADa).). który będzie wyświetlany w Oknie 3D. Ustawienia Widoku 3D obejmują: Parametry Widoku 3D (łącznie z powiększeniem). patrz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. a następnie zaznaczenie opcji Zastąp Ustawienia Widoku 3D Bieżącymi w panelu Tylko 3D okna dialogowego Ustawień Widoku i zamknięcie okna przyciskiem OK.Wirtualny Budynek Filtruj Elementy widoczne w 3D Wybierz polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D. Przekrój 3D oraz Ustawienia Renderingu. Parametry Okna Widoku 3D. W sekcji Rodzaje elementów widocznych w 3D znajdują się wszystkie typy elementów konstrukcyjnych i obiektów. Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok Jeśli zachowasz zawartość okna 3D jako widok (zobacz Zachowywanie Widoku na stronie 75. Parametry Przekroju 3D. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. Sekcja Kondygnacje widoczne w 3D pozwala na zdefiniowanie zakresu kondygnacji.

Wewnętrzny silnik 3D cechuje się lepszymi efektami wizualizacyjnymi niż OpenGL. OpenGL jest technologią wykorzystującą mapy bitowe (tekstury). 1) Wewnętrzny silnik 3D Wewnętrzny silnik 3D jest najbardziej przydatny przy przetwarzaniu widoku w oknie 3D: widoki wygenerowane za pomocą tej procedury opierają się na rysunku wektorowym. Możliwość Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 181 . Domyślnie dostępne są dwie procedury: • • Wewnętrzny silnik 3D procedura OpenGL Więcej szczegółów. Ważne: OpenGL jest zoptymalizowany do szybkiej i płynnej nawigacji podczas pracy nad modelem. ale bez tekstur. dlatego doskonale nadają się do wydruków. lecz jest wolniejszy podczas generowania modelu i nawigacji. że widoki 3D utworzone za pomocą procedury OpenGL można zapisywać jako bitmapy. Niektóre efekty i opcje. zalecana dla komputerów wyposażonych w szybką kartę graficzną obsługującą OpenGL. świetnie nadaję się jako interaktywny podgląd podczas przygotowywania wizualizacji. Dodatkowe opcje procedury OpenGL są dostępne poprzez kliknięcie przycisku Opcje w oknie dialogowym Parametry okna widoku 3D. Oznacza to również. łatwe do nawigacji. Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. ale proste widoki. Dzięki niemu otrzymujemy precyzyjne. Wewnętrzny silnik 3D działa optymalnie przy prostych (nie wymagających fotorealizmu) prezentacjach architektonicznych i do bezpośredniej publikacji z pominięciem procesu generowania wizualizacji. patrz Rendering ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. kreskowanie wektorowe oraz zapisywanie zawartości okna 3D jako rysunku wektorowego. są niedostępne w procedurze OpenGL.Wirtualny Budynek Procedury 3D Procedury 3D są wbudowanymi algorytmami graficznymi odpowiadającymi za generowanie modelu 3D w ArchiCADzie. takie jak cienie słoneczne. Ponadto obsługuje wyświetlanie tekstur. 2) Procedura OpenGL Procedura OpenGL dla wymiaru 3D jest Aby wybrać procedurę należy otworzyć okno dialogowe Widok > Tryb i Procedury 3D > Parametry okna widoku 3D i skorzystać z rozwijanego menu wyboru procedury lub wybrać procedurę bezpośrednio z menu Widok > Tryby i Procedury 3D.

Należy jednak pamiętać. Kolory wieloboków zależą od atrybutów materiału elementów konstrukcyjnych (są niezależne od koloru światła ustawionego w oknie dialogowym Słońce). Ukrywanie linii. Kolorowanie W trybie Szkielet widoczne są wszystkie krawędzie elementów modelu. Szkielet. Szczegóły.Wirtualny Budynek publikowania widoków wygenerowanych w OpenGL ograniczają się tylko do map bitowych. ten tryb dostarcza widoków najłatwiejszych do interpretacji. OpenGL umożliwia znacznie szybszą nawigację na ekranie pod warunkiem. W trybie Kolorowanie wszystkie powierzchnie w modelu są wyświetlane jako wieloboki cieniowane zgodnie z kierunkiem padania na nie światła. dostępne są tylko tryby Szkielet i Kolorowanie. W trybie Ukrywanie linii krawędzie przysłonięte przez elementy znajdujące się bliżej punktu obserwacyjnego będą niewidoczne. patrz Opcje OpenGL w Pomocy ArchiCADa. Można je przełączać z poziomu okna dialogowego Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D lub z menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. Kolorowanie jest zalecane podczas: • Podglądu modelu w czasie rzeczywistym • Sprawdzaniu kolorów powierzchni • Szybkiej wizualizacji projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tryby wyświetlania 3D Wewnętrzny silnik 3D ArchiCADa oferuje trzy tryby wyświetlania 3D: Szkielet. 182 . przestrzeń może być trudna do interpretacji. Ukrywanie linii oraz Kolorowanie. Widoki w trybie Ukrywanie linii można zachowywać w licznych formatach 2D i 3D. Szczegóły. że spełnione są wymagania sprzętowe. Spośród trybów linearnych. Uwaga: Przy aktywnej procedurze OpenGL. W poniższym obrazie użyto OpenGL przy włączonym efekcie Przezroczystości w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D: Przyciski włączające Tryby 3D są również dostępne w pasku narzędzi Okna > Paski narzędzi > Proste 3D. Ustawień kąta padania światła dokonuje się w oknie dialogowym Parametry widoku 3D. które posiadają wiele elementów. Jest także odpowiedni do szkicowych wydruków wizualizacyjnych. że w przypadku złożonych modeli. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa oraz Materiały na stronie 37.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 183 . Dodać bieżącą perspektywę do Mapy Widoków. zachowując ogląd na cały projekt. Ustawione tutaj parametry projekcji pozostają aktywne do momentu dokonania kolejnych ich modyfikacji. patrz Kamery na stronie 557. Umożliwia to szybką modyfikację Parametrów widoku 3D zarówno perspektywy jak i aksonometrii. Za pomocą przycisku w prawym górnym rogu okna. Zobacz Podgląd nawigatora (3D) na stronie 64. można szybko przełączać pomiędzy tymi ustawieniami. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa. możesz zmieniać kąt widoku lub ustawienia aksonometrii. • Jak przechodzić pomiędzy Perspektywami i Aksonometriami W Oknie 3D można przełączać widok pomiędzy “Perspektywą” i “Aksonometrią” za pomocą: • Domyślne Skróty: Ctrl+F3 = Aksonometria Shift+F3 = Perspektywa • poleceń dostępnych w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D: Szczegóły. paleta Podglądu Nawigatora wyświetla miniaturę widoku całego projektu. korzystając z polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Dodaj bieżącą projekcję. Więcej szczegółów. Natomiast perspektywę określa się na podstawie położenia punktu patrzenia (Kamery) oraz celu. Nazwa i zawartość okna dialogowego zależą od typu projekcji (widoku): Ustawienia aksonometrii lub Parametry perspektywy. Dodatkowo na Rzucie pojawi się obiekt Kamera ustawiony zgodnie z zachowanym widokiem perspektywy. Przy aktywnym Oknie 3D. • paska narzędzi Wizualizacja 3D: • Parametry okna 3D Polecenie Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D (dostępne również w menu rozwijanym w palecie Mini-Nawigatora) otwiera okno dialogowe zawierające wszystkie opcje i parametry umożliwiające ustawienie widoku 3D. • paska narzędzi Mini-Nawigatora: palety Nawigatora: Jak zapamiętać Projekcję 3D Aby zachowywać projekcje ustawione w Oknie 3D można: • Użyć polecenia Zachowaj bieżący widok z menu kontekstowego palety Nawigatora. • Szczegóły. Nowy widok zostanie dodany do Mapy Widoków Nawigatora. Dodać bieżącą projekcję do zestawu domyślnie ustawionych widoków aksonometrycznych. używając polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Ustaw Kamerę na Ścieżce.Wirtualny Budynek Projekcje 3D ArchiCAD umożliwia wyświetlanie modelu w perspektywie i w widokach aksonometrycznych (równoległych). Spowoduje to utworzenie widoku (perspektywy lub aksonometrii) w oparciu o bieżące ustawienia projekcji w Oknie 3D. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa oraz Dodatki Nawigacji 3D na stronie 184. Widok aksonometryczny automatycznie umieszcza cały model w centrum okna.

Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Przekrój 3D jest przydatną funkcją przy wizualizacjach wymagających ukazania wewnętrznych przestrzeni budynku. 184 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . która już należy do ścieżki animacji. Dzięki temu poleceniu można dodawać bieżącą perspektywę do Mapy Projektu. jeżeli na Rzucie nie zaznaczono żadnej kamery. Utworzony przekrój 3D może być zachowywany w wielu formatach w celu dalszej obróbki. Wyzerowanie kąta obrotu perspektywy w przypadku. Przywróć zaznaczony widok: Przywraca zachowany widok kamery. Funkcje te pozwalają na: • • • Wskazanie celu perspektywy (Patrz na). wywołują odpowiadające im zmiany w palecie Mapy Projektu. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa. Ustawienia Przekroju 3D zostaną zastosowane w Dokumencie 3D. Ustawienie widoku prostopadle do wskazanego punktu (Patrz prostopadle na). Użyj tej opcji. Wstaw nową kamerę za zaznaczoną: Dodaje do ścieżki i zaznacza nową kamerę z zachowanym bieżącym widokiem. jeżeli zmieniłeś widok w Oknie 3D. • Ustaw kamerę na ścieżce (tylko perspektywa). • • Więcej szczegółów. gdy włączony jest widok aksonometryczny. • • Szczegóły. Jeżeli jednak na Rzucie zaznaczono kamerę (aktywna kamera posiada stożek widoku). gdy w wyniku nawigacji kamera przyjmie dziwaczne położenie (Przywróć kąt obrotu). Parametry przekroju 3D są przechowywane w pliku projektu i są dostępne nawet po ponownym uruchomieniu ArchiCADa. nowa kamera zostanie umieszczona tuż za nią.Wirtualny Budynek Dodatki Nawigacji 3D Inne funkcje przydatne przy modyfikowaniu ustawień widoków 3D dostępne są w menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D (lub w pasku narzędzi zawierającym polecenia związane z obsługą Okna 3D). patrz Kamery na stronie 557. Modyfikuj zapamiętane projekcje oraz Dodaj bieżącą projekcję: Polecenia te są dostępne. Osobne Ustawienia Reprezentacji Modelu dla Dokumentu 3D umożliwiają skonfigurowanie materiałów dla powierzchni w Przekroju 3D. Przywrócenie osi widoku do płaszczyzny poziomej (Poziomuj oś widoku). z menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D dostępne są również następujące polecenia: Uwaga: Zmiany zaznaczenia kamer dokonane za pomocą tych poleceń. • Idź do poprzedniego/Idź do następnego: Użyj tych poleceń gdy chcesz nawigować w widoku perspektywicznym pomiędzy kamerami znajdującymi się na aktywnej ścieżce (aktywna kamera zostanie zaznaczona). Uaktywnienie funkcji Przekrój 3D. umożliwia tworzenie zarówno tradycyjnych (ortogonalnych) przekrojów jak i specjalnych widoków pozwalających na tworzenie nieszablonowych prezentacji projektu. • Zmień zaznaczone: Widok zaznaczonej kamery zostanie zaktualizowany zgodnie z bieżącym widokiem w oknie 3D. Przekroje 3D Przekrój 3D to tryb wyświetlania w Oknie 3D ArchiCADa. Jeśli znajdujesz się w widoku perspektywy.

Wirtualny Budynek Tworzenie Przekroju 3D Przekrój 3D działa na zasadzie tworzenia płaszczyzn cięcia modelu 3D. który zawiera tekst użytkownika Uwaga: Łatwym sposobem na rozróżnienie pomiędzy typem źródła oraz połączonymi/samodzielnymi znacznikami jest zastosowanie opcji “Podświetl Znaczniki Źródłowe”. płaszczyzny cięcia będą uwzględniane podczas generowania modelu 3D. Aby wstawić Połączony bądź Samodzielny Znacznik Przekroju. Przekroje mogą być zachowywane w postaci Widoków i wstawiane na Arkusze jako Rysunki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 185 . Przekroje O Przekrojach Narzędzie Przekrój służy do wstawiania Znaczników Przekrojów.) Jeżeli wkleisz element konstrukcyjny do okna Przekroju.) Jeżeli polecenie Widok > Elementy w Widoki 3D > Przekrój 3D jest aktywne. możesz powiązać go z dowolnym Widokiem Projektu. a następnie wstawić Znacznik źródłowy Przekroju. Obszar 2D. zawartość okna Przekroju można również bezpośrednio publikować. Więcej szczegółów. 3) Samodzielny Znacznik. zostanie on odwzorowany w postaci elementów rysunkowych (punktów. czy Rysunkiem. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. Po zdefiniowaniu płaszczyzn cięcia. Przekrój w trybie Modelu zawiera edytowalne elementy konstrukcyjne połączone i aktualizowane na bieżąco ze swoimi odpowiednikami w innych oknach Modelu. Zawartość Widoku Projektu w Przekroju zależy od Statusu Przekroju. Widokiem. Przekrój. dla ułatwienia identyfikacji i nawigacji Znacznik może wyświetlać nazwę pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie Widoku Projektu wygenerowanego przez Znacznik. Wszystkie właściwości linii przekrojowej oraz Znacznika można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Przekroju. które nie są połączone z żadnymi elementami w innych oknach Modelu i nie odzwierciedlają zmian dokonanych w tych oknach. Możesz określić szereg informacji. Rozwinięcie ścian. W oknach Przekrojów można oglądać i modyfikować elementy. określonego w oknie Ustawień Przekroju. (aby wyłączy Przekrój 3D. np. Elewacja. użyj narzędzia Przekrój w jednym z następujących okien: Rzut. Detal. który wygeneruje Widok Projektu. Połączony Znacznik pełni tylko rolę odnośnika. wybierz to polecenie powtórnie. Zobacz także Podświetlenie Znaczników Źródłowych na stronie 219. który generuje Widok Projektu w Przekroju 2) Połączony Znacznik. Przekrój w trybie Rysunku zawiera elementy rysunkowe. Zobacz przykład w Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. należy wybrać polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Przekrój 3D. Znacznik Przekroju może przyjąć jedną z poniższych postaci: 1) Znacznik źródłowy. jak również dowolne elementy dwuwymiarowe. Każdy nowo utworzony Widok Projektu w Przekroju zostanie dodane do folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. Aby wygenerować Przekrój należy narysować linię przekrojową na Rzucie. patrz Okno dialogowe Parametry Przekroju 3D w Pomocy ArchiCADa. ale może zostać połączony z dowolnym Widokiem Projektu. którą można domyślnie aktywować poprzez menu Widok > Opcje wyświetlania. Jeżeli Znacznik jest Połączony. Płaszczyzny te definiuje się w oknie dialogowym Parametry przekroju 3D. które będą wyświetlane przez Znacznik. linii i wypełnień). Widokiem bądź Rysunkiem. jednak nie jest możliwe wstawianie nowych elementów konstrukcyjnych. który nie generuje Widoki Projektu.

3) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Linia przekrojowa na Rzucie • • Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. 4) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju Uwaga: W identyczny sposób tworzy się Elewacje. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. Punkt w którym klikniesz będzie również definiował położenie linii ograniczającej Przekrój w poziomie. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. Pojawi się kursor w kształcie Oka. Zobacz Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. 186 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Będzie to Znacznik Źródłowy Przekroju. który nie jest oparty o Model.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Przekrój oparty na Modelu musisz wstawić Znacznik przekroju na Rzucie. przekrojowej by określić orientację Przekroju. jeżeli została wybrana opcja Ograniczony Zasięg Poziomy oknie dialogowym Ustawienia Przekroju.) Uwaga: Innym rodzajem Widoku Projektu w Przekroju jest Niezależny Przekrój.

Więcej szczegółów. który chcesz zawrzeć w Przekroju. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję.) Uwaga: Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Przekroje. Znacznika. patrz Ustawienia Narzędzia Przekrój w Pomocy ArchiCADa. Ograniczony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie modelu w zakresie od linii przekrojowej do linii ograniczającej Przekrój. Poziomów Kondygnacji.) • Szczegóły. że wszystkie kondygnacje projektu będą wyświetlane. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Modyfikowanie Poziomego Zasięgu Przekroju oraz Granicy Obszaru Odległego Możesz zmienić Poziomy Zasięg Przekroju poprzez przesunięcie linii ograniczającej Przekrój: Upewnij się czy wybrane zostało narzędzie Przekrój a następnie kliknij linię i przesuń ją do nowego położenia. (Jeżeli tworzysz Przekrój Ograniczonym Zasięgu Poziomym. Reprezentacji Modelu. Po wybraniu ograniczonego Zasięgu Pionowego należy wprowadzić wartości podniesienia odpowiadające zasięgowi pionowemu modelu. w Mapie Projektu palety Nawigatora. że wyświetlana będzie tylko część modelu przecięta linią przekrojową. Głębokość Zerowa oznacza. Skorzystaj z opcji w panelu Ogóle okna dialogowego Ustawienia Przekroju aby określić geometrię Przekroju. Zasięg pionowy • • Nieskończony Zasięg Pionowy oznacza. Inne opcje dotyczące Widoku Projektu w Przekroju. która jest wstawiana automatycznie. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. Po wstawieniu Przekroju można zaznaczyć linię ograniczającą i w razie potrzeby zmienić jej położenie. linia ograniczająca Przekrój zostanie również wstawiona. (Dla Elewacji opcja Głębokość Zerowa nie jest dostępna. patrz Zasięg poziomy (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe.) 5) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. 187 .Wirtualny Budynek Linia przekroju Linia ograniczająca Zasięg poziomy • • Nieskończony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie całego modelu począwszy od linii przekrojowej. danych odniesienia. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji.

aby przyporządkować Odniesienie Znacznikom Źródłowym: Przekrojów. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego Postępuj według poniższych instrukcji. zaznaczysz opcję Zaznaczony Obszar Odległy. (na podstawie odnośnego Widoku Projektu mogło już zostać utworzone wiele Widoków lub Rysunków) wówczas w palecie Info lub w oknie dialogowym Ustawień Elementu. Detali oraz Obszaru 2D. który został wcześniej wstawiony. który zostanie utworzony lub do pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku Projektu. Aby zmienić ich kolory lub rodzaje linii skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. a żaden Rysunek nie będzie jeszcze utworzony na podstawie tego Widoku Projektu. Elewacji. • Aby przełączyć wyświetlanie granic Poziomego Zasięgu Przekroju i Obszaru Odległego użyj opcji Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. który zostanie zastąpiony odniesieniem do Rysunku po jego utworzeniu.Wirtualny Budynek Możesz także zmienić położenie Granicy Obszaru Odległego. by wyświetlał informacje odnoszące się do pierwszego Rysunku utworzonego na jego podstawie . jeżeli w panelu Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Przekroju. Do Znacznika Przekroju zostanie wówczas dodana linia ograniczająca Obszar Odległy. Jeżeli wybierzesz opcję Pierwszego Wstawionego Rysunku. Linie wyznaczające Poziomy Zasięg Przekroju oraz Obszar Odległy są elementami ekranowymi i nie podlegają publikacji. (“Pierwszy” znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Rozwinięć Ścian. patrz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Gdy zaznaczysz Znacznik Źródłowy. okno dialogowe Ustawień Domyślnych oferuje dwie opcje Odniesienia dla Znacznika: 188 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Na przykład następujący Przekrój został ustawiony. wówczas Znacznik będzie zawierał Autotekst. Zobacz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Wstawiając Nowy Znacznik źródłowy na Rzucie w celu utworzenia nowego Widoku Projektu. Uwaga: Opcjonalny "Obszar Odległy" Przekroju mogący mieć odrębne ustawienia kolorów i efektów modelu zostanie utworzony. jeżeli opcja ta została wybrana w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. będziesz miał do wyboru dwie dodatkowe opcje w rozwijanym menu "ze Znacznikiem odnoszącym się do:" • • Wybranego Rysunku Pierwszego wstawionego Rysunku dla wybranego Widoku • Więcej szczegółów. • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Innymi słowy Znacznik będzie wyświetlał informacje odnoszące się do Widoku Projektu.

Uwaga: Te same informacje związane ze Znacznikiem dostępne są w Panelu Znacznik i w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. jak odnośny element (np. Elewacji oraz Rozwinięć Ścian. Nawet kopiując elementy konstrukcyjne i wklejając je uzyskujesz jedynie proste elementy rysunkowe. W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. Podczas tworzenia każdego nowego Przekroju. Można natomiast zaktualizować taki odłączony rysunek do ostatnich zmian dokonanych w Modelu. • W przypadku statusu Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). Możliwe będzie zaznaczenie jednego z Widoków/Rysunków utworzonych na podstawie odnośnego Widoku Projektu. Rysunek) będzie dostępny w Projekcie. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). • W przypadku dwóch pierwszych trybów . tj. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. Przekrojowi można przypisać jeden z trzech statusów: Model . Ostrzeżenie: Usunięcie elementu konstrukcyjnego z okna Przekroju o statusie Model (zarówno przebudowanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 189 .przebudowanie automatyczne. zostaną przeniesione do Rzutu. elementy konstrukcyjne w oknach Przekrojów są edytowalne. nie można jednak określić ustawienia: Rysunek: bez przebudowania. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. wypełnienia. przypisywany jest mu Status w panelu "Ogólne" okna dialogowego Ustawienia Przekroju. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464.bez przebudowania. Status dokumentu 3D może być ustawiony jako Przebudowanie automatycznie lub Przebudowanie ręczne. Wybierz Status Przekroju Uwaga: Procedura wybierania statusu jest identyczna dla Przekrojów. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). Status Przekroju definiuje połączenie pomiędzy Przekrojem a Modelem na Rzucie oraz metodę przebudowania. łuki i linie. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku.Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). zawartość okna stanowią elementy konstrukcyjne. jakiekolwiek zmiany dokonane w Przekroju typu Model. elementy konstrukcyjne zostaną rozbite na elementy 2D. Informacje dotyczące połączenia zawarte w Znaczniku będą również wyświetlane w polu Odniesienie do tak długo. pozostałe elementy będą nieaktywne i nie będzie możliwości ich zaznaczenia.przebudowanie ręczne oraz Rysunek . Zmiany dokonywane w tym trybie nie są przenoszone na Model. jednak nie jest możliwe tworzenie nowych elementów z wyjątkiem kopiowania już istniejących okien i drzwi.Wirtualny Budynek Wybranie jednej z tych opcji wyświetli okno dialogowe zawierające strukturę Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy. do którego odnosi się Znacznik. Model . Gdy zmieniony zostanie status Przekroju na Rysunek. Okna 3D oraz do pozostałych okien Przekroju w trybie Model i odwrotnie.

Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju Uwaga: Opcje związane z wyświetlaniem elementów są prawie identyczne w przypadku Elewacji i Rozwinięć ścian.Wirtualny Budynek automatycznie jak i ręczne) spowoduje usunięcie tego elementu z Modelu. a zatem z okien Rzutu i 3D. Domyślnie każdy Przekrój jest otwierany w oknie Przekroju. Bez względu na wybrany status Przekroju. zastępując poprzedni Przekrój wyświetlony w tym oknie. Innym dostępnym efektem jest wyświetlanie powierzchni elementów w widoku w trybie Cieniowania. Wektorowe Cienie Słoneczne oraz parametry "Obszaru Odległego". 190 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Aby otworzyć kilka okien zawierające różne Przekroje. w oknach tego typu możesz dodawać elementy rysunkowe 2D. Poniższe okno Przekroju posiad włączone opcje Kreskowania Wektorowego (wzór pokrycia na płaszczyźnie dachu) oraz Wektorowych Cieni Słonecznych (cień okapu na powierzchni ściany). aby zdefiniować sposób wyświetlania elementów w przekroju i widoku. opisy oraz wymiarowanie. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. co gwarantuje plastyczne odwzorowanie zaokrąglonych powierzchni: Możliwe jest wykorzystanie zarówno Cieni Słonecznych jak i Cieniowania w jednym Przekroju: Otwórz Widok Projektu w Przekroju Aby otworzyć Widok Projektu w Przekroju dwukrotnie kliknij jego nazwę w palecie Nawigatora lub skorzystaj z polecenia w menu. z kontekstowego menu Przekroju w Nawigatorze wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie. a następnie wybranie polecenia “Otwórz Przekrój” z menu kontekstowego. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. W tym miejscu będziesz mógł zdefiniować takie efekty jak np. (Widok > Nawigacja > Przekroje > Otwórz Przekrój). Innym sposobem otworzenia Widoku Projektu w Przekroju jest zaznaczenie linii Przekroju na Rzucie. Szczegóły.

Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. zostanie wyświetlone. z którym zostały połączone . połączonym do tego Detalu. Możesz wstawić Połączony Znacznik Przekroju do okna jednego z następujących rodzajów: Rzut. Elewacja. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. który funkcjonuje jako Detal: Najpierw należy wstawić znacznik źródłowy detalu w oknie Przekroju. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. łączone przez użytkownika z istniejącym Widokiem Projektu. Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. Przekrój. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. Detali i Obszaru 2D. Zamiast tego są one wstawiane do Projektu. Aby wstawić Połączony Znacznik Przekroju: 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. Połączone Znaczniki Przekroju nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Na przykład możliwe jest stworzenie Przekroju przez ścianę. Detal. • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 191 . 4) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie.Wirtualny Budynek Wstaw Połączony Znacznik Przekroju Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Elewacji. Widokiem bądź Rysunkiem i wyświetlają informacje związane z elementem. następnie umieścić połączony znacznik Przekroju Ściany na rzucie. Połączony znacznik Przekroju wskazuje Detal Przekroju tej ściany. które Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192.

“Przeglądaj. 5) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii przekrojowej by określić orientację Przekroju. 6) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. Nowe Połączone Znaczniki lub dla zaznaczone istniejące Znaczniki mogą odnosić się do: • • • wybranego widoku modelu (tj. W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. Wybierz pożądany Widok Projektu. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. Jeżeli modyfikujesz zaznaczony Znacznik. kliknij przycisk Przeglądaj. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. Informacje związane z wybranym elementem będą wyświetlane w Znaczniku.”). ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie)..) Wybranie którejkolwiek z tych opcji otworzy okno dialogowe zawierające strukturę odpowiedniej Mapy Nawigatora (Mapy Projektu. Widoku lub Rysunku w Projekcie. że Połączony Znacznik może się odnosić do dowolnego Widoku Projektu. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). Widok lub Rysunek. widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) wybranego rysunku (tj. pierwszego rysunku utworzonego z widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika Postępuj według poniższych instrukcji. Wynika z tego. Elewacji. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora.) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj.Wirtualny Budynek Uwaga: Opcja Linii łamanej jest niedostępna w przypadku Elewacji.. możliwa jest zmiana wszystkich jego ustawień w dowolnym momencie. Po wstawieniu Znacznika. Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy). Detali oraz Obszaru 2D. (“Pierwszy” oznacza rysunek.”). aby wyświetlić okno dialogowe Określ odniesienie dla Znacznika i wybierz element. do którego odnosi się Znacznik. pierwszego rysunku utworzonego z widoku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji • 192 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pojawi się kursor w kształcie Oka. który chciałbyś połączyć ze Znacznikiem. aby przyporządkować Odniesienie Połączonym Znacznikom: Przekrojów. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. rysunku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. (“Pierwszy” oznacza rysunek. Rozwinięć Ścian. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464.

2) Zdefiniuj dowolne własne teksty. Polecenie to jest dostępne: • w menu kontekstowym folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. wstaw nowy Połączony Znacznik do Projektu i połącz go (“Odniesienie Znacznika do”) z istniejącym Niezależnym Przekrojem.” Informacje wyświetlane przez Znacznik tego typu nie są połączone z żadnym elementem. Status Przekroju definiuje połączenie (i metodę przebudowania) pomiędzy Przekrojem a modelem na Rzucie. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten folder i wybierz polecenie “Nowy Niezależny Przekrój”. Elewacji. Detal lub Obszar 2D. użyj polecenia “Utwórz Nowy Niezależny Przekrój”. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Elewacja. możesz posłużyć się dowolnymi narzędziami rysunkowymi. w menu Dokument > Narzędzia Dokumentacji lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu znajdującej się u dołu Mapy Projektu Nawigatora. Elewacja. Dokument 3D. Utwórz Niezależny Przekrój Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Niezależnych Elewacji. 193 . ale wymienionego w Nawigatorze. mogą być tworzone w niektórych oknach. • • 3) Narysuj linię bądź granicę (w zależności od rodzaju narzędzia) i wstaw Znacznik do jednego z następujących okien: Rzut. Rozwinięć Ścian i Dokumentów 3D. Aby utworzyć nowy Niezależny Przekrój bez Znacznika. posiadające Znacznik lub pozbawione Znacznika.Wirtualny Budynek Wstaw Samodzielny znacznik W celu wstawienia Samodzielnego Znacznika za pomocą narzędzia Przekrój. na liście parametrów w panelu Znacznik okna dialogowego Ustawień Narzędzia. spowoduje utworzenie nowego Widoku Projektu nie posiadającego Znacznika. “Niezależne” Przekroje. jaki Nowy Widok Projektu zostanie utworzony (w tym wypadku będzie to Przekrój). Przekrój. Są to Widoki Projektu nie oparte o Model. Aby dodać nowe elementy w Niezależnych Widokach Projektu. Więcej informacji dotyczących Statusu Przekroju. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów Uwaga: Proces aktualizacji jest identyczny dla Przekrojów. Możesz również przenieść elementy 2D z Podrysu (za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej) w celu dalszej edycji. Polecenie to Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli zajdzie potrzeba aby ten Niezależny Widok Projektu był Połączony ze Znacznikiem. 1) W oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia bądź w palecie Info wybierz opcję “Wstaw samodzielny znacznik. zaznaczony element Mapy projektu będzie decydował o tym. postępuj według poniższych instrukcji. w Nawigatorze są one określone jako "Niezależne" Widoku Projektu. Detal. Rozwinięcia Ścian Obszar 2D.

Aby poprawnie wyświetlić te zmiany użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne oraz Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne. • Aby przebudować Przekrój o statusie Rysunku. W tym trybie modyfikacje elementów konstrukcyjnych na Rzucie będą automatycznie wprowadzane do okien Przekrojów poprzez przebudowę ich zawartości w momencie uaktywnienia bądź otwarcia. (Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj.Wirtualny Budynek Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne Przekrój w trybie Model: Przebudowanie automatyczne jest połączony z modelem na Rzucie pozwalając na interaktywną edycję elementów Projektu w obydwu oknach. Proces przebudowy odnosi się tylko do elementów konstrukcyjnych. Elementy 2D narysowane na Rzucie lub w oknach Przekrojów nie będą przenoszone (odzwierciedlane) w pozostałych oknach. które są dokumentami do Przebudowania Automatycznego lub Ręcznego. Przebudowę uruchamia się poleceniem z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Zmiany elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrojów zostaną automatycznie uaktualnione (wraz z przypisanymi tym elementom wymiarowaniami) podczas aktywacji okna Rzutu. Wybranie tego polecenia spowoduje. pozostałych okien Przekrojów jak również okna 3D. Polecenie to odświeża elementy rysunkowe tych okien i naprawia ewentualne tymczasowe błędy w wyświetlaniu. wszelkie zmiany w oknie Przekroju powodują natychmiastową i ciągłą przebudowę tego okna. Użycie tego polecenia nie powoduje zmian w elementach rysunkowych dodanych do okna Przekroju. W przypadku dużych projektów ciągła przebudowa modelu może zabierać dużo czasu. by odzwierciedlać bieżący stan Wirtualnego Budynku. Oznacza to. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. że wszelkie modyfikacje tych elementów zostaną utracone. • Podsumowanie Poleceń Przebudowania Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Dla całkowitego przebudowania zawartości okna Przekroju w trybie Rysunek użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Funkcja ta usunie wszystkie elementy dwuwymiarowe pochodzące z modelu i zastąpi je aktualnymi. użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 194 . Gdy wybrany jest status Modelu: przebudowanie automatyczne. Jeżeli jednak chcesz ręcznie przebudować okno możesz skorzystać z polecenia z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. że elementy w tych oknach zostaną uaktualnione tak. Jeżeli wolisz aby okna Przekrojów były przebudowywane tylko podczas ich otwierania i uaktywniania (tak jak w ArchiCADzie 9). Wszystkie elementy dodane do tych okien przez użytkownika pozostaną nienaruszone. przejdź do panelu Opcje > Preferencje Projektu > Różne i anuluj zaznaczenie opcji “Na bieżąco aktualizuj Widoki w trybie Modelu”. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Rysunek: bez przebudowania Nie dotyczy to Dokumentów 3D. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne Przekrój z wybranym statusem Model: przebudowanie ręczne nie będzie przebudowywany automatycznie. używane jest do odświeżania rysunków 2D i nie jest dostępne dla okien w trybie Model: Przebudowanie automatyczne) Uwaga: Niektóre złożone modyfikacje elementów projektu (np. edycja elementu bibliotecznego) nie są automatycznie aktualizowane w oknach przekrojów typu Model.

Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Rysunku: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju posiadające status Rysunku. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów Uwaga: Poniże informacje odnoszą się także do Elewacji. Polecenia te są również dostępne w kontekstowych menu poszczególnych folderów w Mapie Projektu oraz Mapie Widoków palety Nawigatora. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych Przebuduj Wszystko z Modelu: Przebudowuje zawartość wszystkich okien Przekroju/Elewacji/RŚ znajdujących się w projekcie. Linie Elewacji nie mogą być jednak łamane. Przebuduj z modelu: Polecenie to przebudowuje aktywne okno. Szczegóły. a następnie klikając jeden z punktów końcowych wybierz funkcję Rozciągnij z palety pomocniczej. Poniższe polecenia mogą nie być domyślnie wyświetlane w menu Widok > Odśwież. Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. Zestaw poleceń widocznych w menu może być dostosowywany (Opcje > Środowisko pracy > Menu) tak. narzędzia Obszar zaznaczania oraz poleceń znajdujących się w menu Edycja.Wirtualny Budynek Dodatkowe polecenia w menu Widok > Odśwież są dostępne jeśli aktywnym oknem jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ. patrz Panel Znacznik (Narzędzie Przekrój) oraz Panel Pole Znacznik (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Przebuduj z widoku źródłowego: To polecenie jest dostępne tylko dla okien Detalu i Obszaru 2D. by zawierał opisane polecenia. Aby zdefiniować właściwości Linii i Znaczników Przekroju skorzystaj z opcji w panelach Znacznik i Pole Znacznika w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Aby manipulować całą Linią przekrojową możesz użyć narzędzia Strzałka. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Modelu: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju o statusie Modelu (zarówno Przebudowanie automatycznie jak i Przebudowanie ręczne). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 195 . do okna przeniesione zostaną zmiany dokonane w oknie Rzutu. jak również skorzystać z ich odpowiedników umieszczonych w palecie pomocniczej. Szczegóły. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. Aby zmienić długość linii przekrojowej zaznacz ją. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49.

Pozostałe cechy narzędzia Elewacja są identyczne jak narzędzia Przekrój. Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów na stronie 195. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Elewacje ArchiCAD posiada odrębne narzędzie do tworzenia Widoków Projektu w Elewacji oraz Połączonych lub Niepołączonych Znaczników Elewacji. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych na stronie 195. Panel Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Elewacji pozwala określić sposób wyświetlania modelu w Elewacji. Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. a następnie użyj polecenia Przesuń odcinek linii Przekroju z palety pomocniczej. • • 196 . • Aby przesunąć segment linii Przekroju zaznacz Znacznik Przekroju. Dokument 3D. W przeciwieństwie do Przekrojów: • Elewacje nie służą do "krojenia" modelu. • W przeciwieństwie do linii przekrojowej. Rozwinięcie Ścian.Wirtualny Budynek Aby przerwać linię lub segment linii Przekroju: • • Zaznacz punkt środkowy linii. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. linia Elewacji jest elementem ekranowym i nie jest wyświetlana na Arkuszach. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Opcja "Głębokość Zerowa" dla poziomego zasięgu Elewacji nie jest dostępna. Zobacz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Połączony Znacznik Elewacji nie tworzący Widoku Projektu może być wstawiony do jednego z następujących okien: Rzut. natomiast panele Znacznik i Pole Znacznika odpowiadają za zawartość i wygląd Znaczników Elewacji. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Z palety pomocniczej wybierz funkcję Przerwij linię przekroju/elewacji. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Powstały Widok Projektu ma określony status (Model lub Rysunek). a następnie przeciągnij linię przerwania (prostopadła do linii przekrojowej) poza zasięg przekroju. Kliknij aby zatwierdzić operację. Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. Można również wstawić Niepołączone znaczniki elewacji. • • Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju na stronie 186. opcje związane ze Znacznikami są inne dla Elewacji niż dla Przekrojów. Przekrój. Elewacja. Znaczniki Elewacji różnią się od Znaczników Przekrojów. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Kliknij aby przełamać segment w połowie a następnie przesuń utworzoną w ten sposób linię przełamania w nowe położenie. Detal lub Obszar 2D. służą raczej do tworzenia widoków modelu obserwowanego z dużej odległości. Aby usunąć przerwanie linii przekrojowej zaznacz ją. • • • Aby utworzyć Elewację musisz wstawić Znacznik Źródłowy Elewacji w oknie Rzutu. który decyduje o metodzie jego przebudowania .

Wymiary mogą być powiązane z elementami. nie można wstawiać połączonych (zawierających tylko odniesienie) znaczników RŚ.) Rozwinięcia Ścian utworzone metodą polilinii lub prostokąta będą posiadały po jednym widoku dla każdego segmentu Rozwinięcia Ścian. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji.Wirtualny Budynek Przemieszczanie Znaczników Elewacji Ta opcja jest dostępna tylko dla Znaczników Elewacji i Rozwinięć Ścian. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. następnie wstaw Znacznik zawierający informację o odniesieniu. Rozwinięcia Ścian (RŚ) działają w podobny sposób jak Przekroje i Elewacje: wybierz metodę geometrii. Kliknij ten wierzchołek i z palety pomocniczej wybierz funkcję Przesuń Znacznik elewacji aby przemieścić Znacznik do nowego położenia. Narzędzie Rozwinięcie Ścian może być stosowane tylko do tworzenia Widoków Projektu. Zaznacz linię Elewacji. Każde Rozwinięcie Ścian jest oddzielnym Widokiem Projektu w Mapie Projektu palety Nawigatora. Położenie Znacznika względem linii Elewacji pozostanie stałe nawet podczas jej przesuwania lub obracania. Modyfikacje dokonane w Rozwinięciach Ścian mogą być odzwierciedlone w modelu i odwrotnie: zmiany w modelu mogą zostać automatycznie wprowadzone w Rozwinięciach Ścian po ich przebudowaniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 197 . Znacznik zostanie zaznaczony i będzie przy nim wyświetlany wierzchołek. każdy widok jest tworzony prostopadle do odnośnego segmentu. Uwaga: Znaczniki Źródłowe RŚ mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. zdefiniuj widok oraz jego zasięg w sposób graficzny. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Rozwinięcie Ścian (RŚ) O Rozwinięciach Ścian ArchiCAD posiada narzędzie stworzone specjalnie na potrzeby tworzenia rozwinięć Ścian projektowanych wnętrz.

Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. pokrywającego się ze ścianą. wstawianie do Arkuszy) widoki tego typu są automatycznie grupowane w Nawigatorze. Kliknij ponownie by zakończyć rysowanie Linii. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. Grupy RŚ są automatycznie dodawane do Mapy Projektu w postaci folderów. z którego będzie oglądana ściana). W związku z tym. Kliknij po raz trzeci aby wstawić Znacznik RŚ. a także z powodów praktycznych (numerowanie. Zostanie przypisany do własnej Grupy RŚ nawet wówczas. tworzenie Rozwinięć Ścian rozpoczyna się od zdefiniowania zasięgu widoku (np. należy zazwyczaj skorzystać z funkcji Automatycznego Rozmieszczania Rysunków na Arkuszu dostępnego w Ustawieniach Szablonu Arkusza. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. 198 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . która ma być widoczna). wyświetlanie. a następnie linii widoku (miejsca. (Aby uzyskać prawidłowe rozłożenie widoków RŚ należących do poszczególnych Grup RŚ. Nie można przenosić poszczególnych Widoków RŚ z jednej do drugiej Grupy RŚ. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Uwaga: W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. patrz Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach na stronie 464. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. odniesienie Znacznika. funkcje związane z Podrysem. Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ Aby utworzyć pojedynczy Widok RŚ narysuj Linię Zasięgu RŚ za pomocą metody Pojedynczego Segmentu RŚ. 5) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie Użyj metody polilinii lub prostokąta aby utworzyć kilka Widoków Projektu RŚ w jednej Grupie RŚ. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. jeżeli będzie to jedyny Widok Projektu w Grupie. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian.) Szczegóły. osobne RŚ dla każdego pomieszczenia). Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika.Wirtualny Budynek Zazwyczaj Rozwinięcia Ścian są tworzone w grupach (np. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Powstała w ten sposób Grupa Rozwinięć Ścian będzie zawierała taką liczbę Widoków Projektu jak ilość segmentów polilinii/prostokąta. 1) 2) 3) 4) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu.

tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. 5) Folder Rozwinięcia Ścian ma własny Klon w Mapie Widoków Widoki Projektu należące do jednej Grupy RŚ posiadają wspólne cechy (takie jak ustawienia wyświetlania na kondygnacjach oraz ustawienia Warstw) które są definiowane tylko dla Grupy w całości. Zobacz Edycja Widoków Projektu RŚ na stronie 201. 3) Kliknij raz lub więcej aby wstawić Znacznik RŚ. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 199 . • Przy metodzie polilinii każde kolejne kliknięcie będzie powodowało dodanie segmentu polilinii. polilinia lub prostokąt reprezentuje Linię Zasięgu Grupy RŚ. podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. obiektu GDL o edytowalnych parametrach. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. • • Powstała w efekcie linia.Wirtualny Budynek 1) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu RŚ. 4) Zostanie utworzona i umieszczona w Mapie Projektu nowa Grupa Widoków Projektu. 2) Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Znaczniki RŚ są wstawiane po środku każdego z segmentów Linii Zasięgu RŚ bądź na środku pomieszczenia. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Przy metodzie obróconego prostokąta drugie kliknięcie definiuje wektor obrotu prostokąta. ponowne kliknięcie pozwala określić jego długość. odniesienie Znacznika. Właściwości poszczególnych segmentów mogą być jednak modyfikowane indywidualnie. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Przy metodzie prostokąta ponowne kliknięcie pozwala zdefiniować położenie przeciwległego wierzchołka. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. palety Nawigatora. Rozwinięcia Ścian korzystają z własnego Znacznika. Aby nie wyświetlać Znacznika dla dowolnych lub wszystkich Widoków Projektów RŚ wybierz opcję Bez Znacznika we wspomnianym panelu.

a następnie wybierz Numer Strefy z listy. Wsch...). skorzystaj z panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Domyślnie ustawione ID Grupy RŚ dodaje do ID każdego z widoków RŚ Autotekst <Numer> (Numer widoku).). charakterystyczne ID i Nazwę opartą o różne wyniki Autotekstu. ID Grupy RŚ może się odnosić do Numeru Strefy: ID i Nazwy Rozwinięć Ścian W celu przypisania ID i Nazw Grupom RŚ oraz zawartym w nich Widokom Projektu.. 03. Domyślne ustawienia Rozwinięć Ścian w ArchiCADzie mają zdefiniowane ID i Nazwę zawierającą Autoteksty. Płd.. Domyślna Nazwa Grupy RŚ dodaje do nazwy poszczególnych Widoków Projektu Autotekst <Orientacja > (Orientacja widoku). Oznacza to.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Użyj Autotekstów do nadawania charakterystycznych ID/Nazw Grupom RŚ Możliwe jest nadawanie logicznych nazw poszczególnym Rozwinięciom Ścian poprzez przypisanie Autotekstów ID i Nazwom odnośnych Grup RŚ. Dzięki temu każdy widok RŚ w Grupie może posiadać własne. Grupie RŚ jest domyślnie przypisywane ID RŚ -01. Na przykład. Użyj opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień RŚ aby określić ewentualne dodatkowe Autoteksty definiujące Nazwy lub ID widoków RŚ. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Kolejne Grupy RŚ otrzymują kolejne numery ID. 2) Zwróć uwagę. Zestaw opcji w panelu Ogólne jest inny jeżeli definiowane są Ustawienia Grupy RŚ: lub dla indywidualnych widoków Rozwinięć Ścian: Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. że każdy widok RŚ będzie posiadał ID i Nazwę utworzony na podstawie ID i Nazwy Grupy RŚ. 02. RŚ-03. znajdującą się obok pola ID w panelu Ogólne. poszczególne Widoki Projektu RŚ mają przypisane ID "Poprzez Grupę RŚ".) 1) Kliknij ikonę Autotekstu Domyślnie. Na ilustracji poniżej każdy Widok Projektu zawiera ID Grupy RŚ (RŚ-01) oraz automatycznie dodany numer (01. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. W konsekwencji Nazwa każdego Widoku Projektu RŚ będzie zawierała nazwę kierunku świata automatycznie przypisaną za pomocą Autotekstu (Płn. (RŚ-02.. że ID Grupy RŚ w Nawigatorze odpowiada teraz 200 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zach..

Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian Paleta pomocnicza oraz menu kontekstowe będą się odnosić tylko do Widoku Projektu związanego z zaznaczonym segmentem. Użyj palety pomocniczej aby przemieścić bądź obrócić segment RŚ lub jego Znacznik. (Oczywiście przypisanie Autotekstu "Numer Strefy" działa tylko wówczas. To ID zostanie nadane wszystkim Widokom Projektu w Grupie RŚ. że niektóre opcje w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian będą nieaktywne przy modyfikowaniu pojedynczego widoku RŚ. Usuwanie/Przywracanie Segmentu RŚ Jeżeli zaznaczysz pojedynczy segment RŚ będziesz mógł usunąć przypisany mu Widok Projektu korzystając z polecenia Usuń dostępnego w menu kontekstowym. Wszystkie wprowadzone w tym miejscu zmiany będą się odnosić tylko do zaznaczonego Widoku Projektu.) • zaznacz dowolny pojedynczy segment Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian. zaznacz Widok Projektu. W pierwszej kolejności. Edycja Widoków Projektu RŚ Każdy Widok Projektu należący do Grupy RŚ może być edytowany oddzielnie. czy z rozwijanego menu wybrana jest opcja Użytkownika. gdy Rozwinięcie Ścian zawiera Strefę. Dostosowywanie ID i Nazw Możesz nadać własne ID lub Nazwę Grupie RŚ albo indywidualnemu Widokowi Projektu: • • Zaznacz Linię Zasięgu RŚ. Aby edytować zaznaczony Widok Projektu: • Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian (Użyj polecenia z menu kontekstowego lub z palety Info). Zwróć uwagę.Wirtualny Budynek numerowi strefy (w tym przypadku jest to 007) zawartej w Rozwinięciu Ścian. Można także zmieniać ID lub Nazwy dowolnych Grup RŚ lub Widoków Projektu RŚ w Nawigatorze. • zaznacz dowolny znacznik pojedynczego Rozwinięcia Ścian lub Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 201 . W przypadku pojedynczych widoków RŚ sprawdź. • • Wprowadź ID lub Nazwę.

Wirtualny Budynek Nawet po usunięciu Widoku Projektu będziesz mógł Przywrócić segment RŚ: zaznacz Grupę RŚ. skorzystaj z poleceń palety pomocniczej. Zobacz Ustawienia Narzędzia Rozwinięcie Ścian (RŚ) w Pomocy ArchiCADa. Poszczególne widoki RŚ (czyli segmenty Linii Zasięgu RŚ) mogą mieć w razie potrzeby własne ustawienia Zasięgu pionowego: wybierz opcję Ograniczony i wpisz żądane wartości wzniesienia górnej i dolnej granicy zasięgu. Jeżeli Grupa RŚ korzysta z jednego wspólnego Znacznika. 202 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: To polecenie przywraca usunięte Widoki Projektu RŚ. Z rozwijanego menu wybierz. czy pionowy zasięg będzie mierzony od Zera Projektu. Aby edytować Polilinię Zasięgu RŚ. jednak wszystkie elementy 2D dodane do tych widoków przed ich usunięciem zostaną utracone. czy od Kondygnacji Macierzystej RŚ (kondygnacji. podobnie jak w przypadku innych polilinii w ArchiCADzie. na którą zostało ono wstawione). Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian Zaznaczenie dowolnego segmentu Polilinii Zasięgu RŚ spowoduje zaznaczenie całej Grupy RŚ. Dodanie wierzchołka spowoduje dodanie nowego Widoku Projektu do Grupy RŚ. której Widok Projektu został usunięty i w menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć wszystkie Rozwinięcia Ścian w Grupie. wówczas zaznaczenia Znacznika spowoduje zaznaczenie całej Grupy. Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian Zasięg pionowy Zasięg pionowy Rozwinięcia Ścian jest definiowany ręcznie w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian bądź w palecie Info.

Jeżeli zostanie wykryta Strefa. Opcja Zasięgu poziomego w Ustawieniach Rozwinięcia Ścian (patrz panel Ogólne) jest domyślnie ustawiony jako W/g linii zasięgu. Pionowy Zakres zaznaczonego widoku RŚ będzie odpowiadał wysokości wykrytej Strefy. tak jak pokazano na rysunku: Aby zmienić poziomy zasięg RŚ. linia zasięgu RŚ odzwierciedla Zasięg poziomy powstałego widoku RŚ.Wirtualny Budynek Aby uwzględnić połączone zaznaczone obszary w widoku modelu Rozwinięcia Ścian. Zasięg poziomy Domyślnie. a kształty Stref Jeżeli chciałbyś by Rozwinięcie Ścian korespondowało z odpowiednią Strefą. jednak mieszczące się w pomieszczeniu. możesz wybrać aby Zasięg Pionowy był Dopasowany do wykrytej strefy (opcja w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian).) Rozwinięcia Ścian. W ten sposób. jeśli w pomieszczeniu znajduje się alkowa o nieregularnym kształcie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 203 . widok modelu RŚ będzie obejmował struktury wychodzące poza Linię Zasięgu. w Ustawieniach RŚ należy wybrać Dodaj obszar wieloboku jako opcję Zasięgu poziomego. zaznacz Linię Zasięgu i rozciągnij ją lub zmniejsz używając odpowiedniego polecenia w palecie pomocniczej. (Rozciąganie/zmniejszenie segmentu spowoduje modyfikację sąsiednich segmentów podobnie jak w przypadku każdej innej polilinii.

że zaznaczona zostanie opcja Uwzględnij Działania na elementach bryłowych. Na przykład. etykiety i dodatkowe elementy rysunku 2D. że nie będą wyświetlane ściany przecięte przez Linie RŚ. które "kolidują z widokiem". W przypadku Rozwinięć Ścian dla wyświetlania elementów w przekroju dostępne są dwie dodatkowe opcje: Ukryj ściany przesłaniające widok: Jeżeli zaznaczona jest ta opcja. w Rozwinięciu Ścian nie będą wyświetlane ściany.np. Rozwinięcia Ścian nie posiadają opcji "Zaznaczonego Obszaru Odległego". Dokument 3D O Dokumencie 3D Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Zobacz Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Będą one dokładnie odwzorowane w Widokach Projektu odnośnej Grupy RŚ. Opcje w tym panelu są w większości takie same jak w analogicznych panelach okien dialogowych Ustawień Przekroju i Elewacji. aby zdefiniować sposób Dokument 3D pozwala obejrzeć widok 3D modelu stanowiącego podstawę do tworzenia dokumentu. Ukryj elementy w przekroju: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Jest to możliwe ponieważ Dokument 3D może wyświetlać przekroje w strukturze Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 204 . pojedyncza Strefa przycięta do pochyłego dachu będzie miała różne wysokości. Na przykład. oraz Panel Reprezentacja Modelu (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Uwaga: Wysokość strefy to różnica pomiędzy wartością jej Poziomu a wartością Wysokości. Strefy poddane Działaniom na Elementach Bryłowych zostaną odwzorowane precyzyjnie pod warunkiem. zgodnie z konfiguracją Ustawień strefy): wyświetlania elementów w przekroju i widoku. można zmienić widok 3D budynku na dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące struktury w 3D . przecięcie ściany warstwowej w przestrzeni. do którego można dodać wymiary.

użyj Obszaru zaznaczenia wg potrzeb. W szczególności. który ma być obowiązywać dla Dokumentu 3D. a elementu modelu są przebudowywane automatycznie lub ręcznie. Źródłem Dokumentu 3D jest okno 3D. Poszczególne parametry i opcje mające wpływ na wyświetlanie okna 3D (takie jak projekcja i filtrowania/zaznaczenie elementów) będą określały sposób wyświetlenia Dokumentów 3D. zastosuj Parametry przekroju 3D. wzorek 3D. Jednak. opcjonalnie używając parametrów wypełnień przekrojowych i linii zdefiniowanych na poziomie elementu.. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. Zobacz Ustawienia Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa.. 2) Utwórz nowy dokument 3D w jeden z poniższych sposobów: Jeśli otwarte jest okno 3D: • Użyj polecenia Nowy Dokument 3D. wystarczy użyć narzędzi Wymiarowania ArchiCADa plus niektórych funkcji związanych z wymiarowaniem. kolorowanie. z zależności od statusu. W wielu aspektach. jednak nie można edytować ich graficznie ani tworzyć nowych elementów modelu.Wirtualny Budynek modelu 3D. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. przefiltruj lub zaznacz elementy. Dokument 3D to widok projektu. przezroczystość. W Dokumencie 3D. (Zobacz Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D na stronie 206. lub wykonaj czynności na elementach bryłowych. cieniowanie i efekty słoneczne. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. po skonfigurowaniu ustawień okna 3D można przedefiniować Dokument 3D. Ustaw widok 3D jako perspektywę lub jako rzut. Dokument 3D posiada własne okno ustawień. można wybrać elementy modelu i otwierać okna ustawień. Patrz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. dostępnych jedynie dla Dokumentów 3D. z menu kontekstowego w folderze Dokument 3D w Nawigatorze 205 . który pojawia się na Mapie Projektu w Nawigatorze. Aby dodać wymiary. aby wprowadzać zmiany do modelu. Zobacz Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D na stronie 210.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Utwórz Dokument 3D 1) W oknie 3D. Dokument 3D jest analogiczny do widoku projektu w przekroju: stanowi integralną część modelu ArchiCAD. skonfiguruj widok 3D modelu: widok. gdzie można określić parametry właściwe dla Dokumentu 3D: są to wypełnienie/wyświetlenia pióra powierzchni elementów (łącznie z przekrojami elementów warstwowych) i kontury. Uwaga: Wyświetlanie elementów złożonych w oknie Dokumentu 3D również zależy od Ustawień częściowego wyświetlania. podobnie jak inne widoki modelu.

każdy Dokument może mieć własne źródłowe okno 3D. W dowolnym momencie można poddać edycji poszczególne ustawienia źródła Okna 3D a następnie można Przedefiniować Wybrany Dokument 3D. Innymi słowy: każdy Dokument 3D zachowuje ustawienia (projekcję. Przedefiniuj odnosi się do poszczególnych ustawień okna 3D. płaszczyzny cięcia) własnego źródłowego okna 3D. Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D Zawartość Dokumentu 3D jest definiowana z Okna 3D. 206 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . kliknij Utwórz. Te ustawienia to: • Bieżąca projekcja 3D. Mimo że w danym momencie można mieć tylko jedno aktualne okno 3D (nie można mieć otwartych kilku okien 3D jednocześnie).Wirtualny Budynek • Użyj polecenia menu (Dokument > Dokument 3D > Utwórz Nowy Dokument 3D. łącznie z powiększeniem Zobacz Projekcje 3D na stronie 183. które mają wpływ na to. lub Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Dokument 3D). to okno 3D jest źródłem Dokumentu 3D. 4) Spowoduje to utworzenie Dokumentu 3D i otwarcie go • Użyj polecenia Przechwyć widok okna jako Dokument 3D z menu kontekstowego okna 3D (kiedy nic nie jest zaznaczone). osobnym oknie. Wprowadź ID odniesienia oraz nazwę nowego Dokumentu 3D. 5) Dokument 3D będzie figurował na liście w folderze Dokument 3D w Mapie Projektu w Nawigatorze. jak Dokument 3D będzie wyglądał w tym oknie. aby zastosować zmiany edycyjne. filtrowanie. 3) Pojawi się okno dialogowe Nowy Dokument 3D.

Funkcja Przebuduj dla Dokumentu 3D działa tak samo jak w przypadku innych widoków modelu (np. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. kształtu oraz relacji względem pozostałych elementów modelu. Szczegóły. Przebuduj dotyczy elementów modelu: ich rozmiaru. zostanie przebudowany przy każdym otwarciu. zostanie przebudowany tylko jeśli wydane zostanie takie polecenie. Zobacz Przekroje 3D na stronie 184. jeśli ustawiony jest na Przebudowanie Automatycznie. • Zobacz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D. otwórz źródłowy widok Dokumentu 3D. Przekroju). Wprowadź żądane zmiany w oknie 3D: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 207 . Lub: prawym przyciskiem myszki kliknij widok projektu lub widok w Nawigatorze a następnie wybierz polecenie Otwórz widok źródłowy: Przedefiniuj wybrany Dokument 3D Istnieją trzy sposoby na przedefiniowanie Dokumentu 3D po utworzeniu. Jeśli jest w trybie Aktualizacji ręcznych. (Widok > Przebuduj > Przebuduj z modelu). Nie istnieje Dokument 3D w trybie Rysunku. Twój Dokument 3D. • Płaszczyzny cięcia Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy funkcją Przedefiniuj a Przebuduj.Wirtualny Budynek • Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Każdą z metod opisano poniżej: Przedefiniuj Dokument 3D Otwórz i Edytuj Źródłowy Widok 3D Jeśli okno Dokumentu 3D znajduje się na wierzchu: za pomocą polecenia Otwórz Źródłowy Widok 3D w menu kontekstowym. oraz Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D na stronie 178.

Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Przedefiniuj Dokument 3D. 208 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Następnie użyj polecenia Przedefiniuj: Jeśli okno 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. który ma zostać przedefiniowany na podstawie bieżącego okna 3D. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D i kliknij prawym przyciskiem myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D.Wirtualny Budynek • • • • • Edytuj elementy Skonfiguruj wyświetlanie Zmień widoczność elementu za pomocą opcji Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zmień ustawienia Filtrowania elementów. że operacji Przedefiniuj nie da się odwrócić. można również użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D. Wybierz Dokument 3D.

Jeśli Dokument 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. Uwaga: Bieżące okno 3D nie musi być takie samo jak oryginalny widok źródłowy dokumentu 3D.Wirtualny Budynek myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Kliknij Przedefiniuj Mimo Tego. Dokument 3D zostanie przedefiniowany zgodnie z poniższymi ustawieniami bieżącego okna 3D. lub kliknij Ustawienia na dole Nawigatora lub z menu kontekstowego. aby kontynuować. • • • • Bieżąca projekcja 3D. Otwórz Ustawienia Dokumentu 3D (wybierz Dokument 3D na Mapie Projektu w Nawigatorze. użyj polecenia Przedefiniuj na podstawie Bieżącego Widoku 3D z menu kontekstowego. Polecenie Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D Za pomocą tego polecenia możesz zdefiniować Dokument 3D na podstawie ostatniego stanu okna 3D (aktualnie otwartego lub ostatnio otwartego okna). możesz po prostu użyć Ustawień Dokumentu 3D. lub z menu Dokument > Dokument 3D). który ma zostać przedefiniowany i kliknij prawym przyciskiem Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 209 . Inny sposób na uzyskanie tego samego rezultatu: Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D. Nie trzeba otwierać okna 3D. łącznie z powiększeniem Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Płaszczyzny cięcia Przedefiniuj używając ustawień Dokumentu 3D Jeśli chcesz przedefiniować istniejący Dokument 3D bez otwierania okna widoku źródłowego 3D.

można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. W szczególności. aby wywołać okno dialogowe Perspektywy lub Ustawienia równoległe odzwierciedlające okno widoku źródłowego 3D Dokumentu 3D. aby skonfigurować: • • • Wypełnienia i pióra dla powierzchni i konturów elementów lub dla elementów w przekroju Przezroczystość Kreskowanie wektorowe 3D Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 210 . Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D Mimo że wiele ustawień Dokumentu 3D pochodzi z widoku źródłowego 3D. a następnie Więcej o słońcu. • • Opcje dostępne w panelu Ogólne umożliwiają otwarcie okien dialogowych. Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. Szczegóły dotyczące tych opcji. kilka ważnych ustawień wyglądu modelu w Dokumencie 3D jest konfigurowanych w oknie dialogowym Ustawień Dokumentu 3D (panel Modelu). aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. aby skonfigurować pozycję słońca. płaszczyzny cięcia oraz widoczne elementy Dokumentu 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. patrz Panel Ustawień Ogólnych Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. aby przedefiniować projekcję. bez potrzeby otwierania samego okna 3D. Zmiany zostaną zastosowane w Dokumencie 3D po kliknięciu OK. poprzez które można modyfikować Dokument 3D oraz widok źródłowy okna 3D. aby otworzyć okno dialogowe Filtruj Elementy w 3D. Tutaj można przedefiniować ustawienia Słońca dla Dokumentu 3D: kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D.Wirtualny Budynek Dokonaj jednej z następujących zmian: • Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. Zaznacz to pole. aby zamknąć okno dialogowe projekcji. aby opuścić ustawienia Dokumentu 3D. aby zamknąć okno dialogowe. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. Wybierz Ustawienia Dokumentu 3D w panelu Modelu.

Szczegóły. Widoki Projektu tworzone narzędziem Detal są wyświetlana w Oknach Rysunku Detalu i są zgrupowane w folderze o nazwie Detale w Mapie Projektu palety Nawigatora. Obszar 2D lub Detal. Aby otworzyć Rysunek Detalu w oddzielnym oknie. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. (pierwsza metoda 211 . Widoków bądź Rysunków. należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę w Nawigatorze. Przed publikacją może zajść potrzeba dostosowania Rysunku Detalu. wstaw Znacznik Detalu posiadający obrys do jednego z następujących okien: Rzut. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. Wygląd Znacznika Detalu (Obiektu GDL) uzależniony jest od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień detalu. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Detale. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model Aby utworzyć Detal oparty o Model. Dokument 3D. etykiety oraz obiekty. których Widoki Projektu zostały wygenerowane na podstawie istniejących elementów Projektu. Rysunek Detalu może zawierać dodatkowe elementy 2D. Detale O Detalach Narzędzie Detal jest przeznaczone do tworzenia Detali Widoków Projektu. Narzędzie to może być także wykorzystywane do wstawiania połączonych Znaczników Detali. które są tworzone poprzez wstawienia Znacznika Detalu do jednego z następujących okien: Rzut. prostokąta lub obróconego prostokąta. 1) Uaktywnij narzędzie Detal.Wirtualny Budynek • • Materiały cieniowane Efekty słońca i cienia Ważne: Te ustawienia mają zastosowanie dla Dokumentów 3D i są niezależne od okna widoku źródłowego 3D. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Możliwe jest także tworzenie Niezależnych Detali posiadających Znacznik lub nie. Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. Ich zawartość może być aktualizowana. Przekrój. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Szczegóły dotyczące tych opcji są opisane w części Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. zawierają dwuwymiarowe kopie tych elementów. Elewacja. jako odniesień do dowolnych Widoków Projektu. tak by odzwierciedlała aktualny stan Projektu. bloki tekstowe. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). 3) W palecie Info wybierz jedną z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu: wielobok. Detal.

Na Rysunkach Detalu mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. że wymiarowania wysokości będą wskazywać prawidłowe wartości wzniesienia. opisy i wymiarowania nie są przenoszone do okien Detalu. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. W oknach Detali przekrojów (Widoków Projektu utworzonych za pomocą narzędzia Detal w oknie Przekroju) obowiązuje ten sam początek układu odniesienia. Punkty aktywne. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Detale.) Więcej szczegółów. oznacza to. a wśród nich rozbite elementy konstrukcyjne. Zobacz Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D na stronie 214.Wirtualny Budynek geometrii (bez obrysu) pozwala na tworzenie niezależnych Widoków Projektu nie posiadających źródła w modelu. w Mapie Projektu palety Nawigatora. patrz Opisy. X reprezentuje punkt odniesienie Detalu. pod warunkiem jednak. w którym znajduje się Znacznik Detalu. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem na stronie 217. W oknie Detalu dostępne są tylko narzędzia 2D. Wstaw Połączony Znacznik Detalu Aby wstawić Połączony Znacznik Detalu bez tworzenia Widoku Projektu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 212 . (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Tekst.) młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. Wymiarowanie oraz Symbole 2D obiektów.) Informacje na temat elementów opisowych przecinających się z obrysem Detalu. Obrazki. Wypełnienia. że elementy w oknie Detalu nie zostaną przemieszczone w pionie. Domyślnie do okna Detalu są przenoszone tylko elementy konstrukcyjne. patrz Ustawienia narzędzia Detal w Pomocy ArchiCADa. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. (To samo dotyczy Wymiarowania pionowego w Detalach generowanych z Elewacji i Rozwinięcia ścian. Inne informacje na temat nowych Widoków Projektu tworzonych narzędziem Detal. które znajdują się w obrysie Detalu. 5) Po narysowaniu Obrysu Detalu kliknij kursorem w kształcie Rysunek Detalu oparty o model zawiera tylko elementy 2D (linie i wypełnienia).) Rysunek Detalu zawiera linię reprezentującą granicę tego Detalu określoną w oknie. (Ustawienie to można zmienić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Detalu. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Zawartość okien Detali 4) Narysuj obrys Detalu. co w widoku źródłowym. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Detali mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. ich Znaczników i danych odniesienia. można zdefiniować w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Detalu.

Detale Nieoznaczone nie posiadają takiego Znacznika. 3) Aby wstawić Oznaczony Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. w jednym z okien projektu. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. którego zawartość tworzysz ręcznie. Po wstawieniu Znacznika i utworzeniu Detalu możesz w dowolnym momencie zmienić dane Znacznika. zostanie utworzony i umieszczony w folderze Detale. 213 . w Mapie Projektu palety Nawigatora. np. wybierz pierwszą ikonę metody geometrii (Brak obrysu) w palecie Info. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. 2) Zdefiniuj Odniesienie dla Znacznika: • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Informacja o połączeniu będzie wyświetlana w polu "Odniesienie do:". detal ogrodzenia. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Ten Widok Projektu nie będzie oparty o model. Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. lub wybierz polecenie “Otwórz rysunek detalu” z menu kontekstowego Znacznika. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien.” • • Jeżeli wybierzesz metodę "bez obrysu": kliknij raz aby wstawić Znacznik Jeżeli wybierzesz jedną z metod "z obrysem": narysuj obrys Detalu i kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. które zostanie wyświetlone. niezależny detal. Detalu. które można otworzyć poprzez Nawigatora. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. wstawiać obiekty. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby otworzyć Niezależny Detal dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. są jednak Widokami Projektu. Niezależny detal jest przydatny podczas tworzenia rysunków elementów. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. Rysunki te mogą być Oznaczone i Nieoznaczone: Oznaczone Niezależne Detale posiadają odpowiadający im Znacznik Detalu znajdujący się. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. których nie ma bezpośrednio w modelu a muszą się znaleźć w dokumentacji. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. W oknie Niezależnego Detalu możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. a następnie wskaż położenie Znacznika Detalu na planie. 4) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Utwórz Niezależny Detal posiadający Znacznik 1) W oknie dialogowym Ustawień Detal lub w palecie Info wybierz opcję “Utwórz nowy Widok Projektu. Wszystkie Rysunki Niezależnych detali stanowią część struktury Nawigatora. 4) Nowy Widok Projektu ("Niezależny Oznaczony Detal") Utwórz niezależny detal Niezależny Detal to rysunek.Wirtualny Budynek 1) Uaktywnij narzędzie Detal.

Jeżeli chciałbyś by linia ta nie była wyświetlana. Niezależne Nieoznaczone Detale są wyświetlane w Nawigatorze. Później. jednak nie posiadają Znacznika. To polecenie ma wpływ tylko na kształt Znacznika. kształty wszystkich Znaczników połączonych z Widokiem Projektu. Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D Gdy przerysujesz obrys Znacznika Źródłowego Detalu lub Obszaru 2D. powstały rysunek będzie zawierał obrys w postaci linii przerywanej. 214 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . można dołączyć Niezależny detal do znacznika: wstaw połączony znacznik i wskaż znacznik Detalu.Wirtualny Budynek Utwórz Niezależny Detal nie posiadający Znacznika Użyj polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz niezależny detal. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Detale w Mapie Projektu Nawigatora. użyj polecenia Przebuduj z widoku źródłowego w menu kontekstowym Detalu w Nawigatorze lub w menu Widok > Odśwież. w razie potrzeby. Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D Gdy tworzysz nowy Detal lub Obszar 2D korzystając z jednej z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu. nie wpływa na zawartość odnośnych okien. wyłącz odpowiednią opcję w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Ikony są różne w zależności od rodzaju Detalu. zostaną zaktualizowane dopiero po użyciu polecenia Uaktualnij Ramkę Połączonego Znacznika z menu kontekstowego danego Detalu lub Obszaru 2D w Mapie Projektu palety Nawigatora. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Detalu lub folderze Detale. którymi są oznaczane Detale w palecie Nawigatora. Aktualizacja Okna Detalu Jeżeli widok źródłowy Detalu został zmodyfikowany i chciałbyś zaktualizować zawartość Detalu tak by odzwierciedlała bieżący stan modelu. do którego odnosi się ów Znacznik Źródłowy. Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze Na ilustracji pokazano cztery rodzaje ikon.

Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). które domyślnie 215 . Możesz również wstawić Znacznik Detalu do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Detalu. Podobnie jak w przypadku Detali elementy w Obszarach 2D składają się tylko z komponentów 2D. Obszary 2D O Obszarach 2D Okna Obszaru 2D służą do tworzenia dwuwymiarowych rysunków opartych o model. Obszary 2D mogą być wykorzystywane do wykańczania rysunków za pomocą narzędzi 2D. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. (W przeciwieństwie do Detali tworzonych na podstawie modelu. a ewentualne odpowiedniki elementów konstrukcyjnych są replikowane w Obszarach 2D w rozbitej formie (czyli składającej się z linii i wypełnień). jak również jako środowisko pracy dla kreślarzy. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. wstawiać obiekty. Przekrój. Aby otworzyć okno Obszaru 2D dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. np. których zakres ingerencji w projekt ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej. czy wymiarowania będą przeniesione do okna Obszaru 2D. czy Detali nie mogą być aktualizowane w oparciu o zawartość okna Obszaru 2D. takich jak fragmenty rzutów bądź przekrojów. Dogodnym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obszar 2D. a Detal Tworzenie Obszaru 2D w oparci o model jest podobne do tworzenia opartego o model Detalu.Wirtualny Budynek rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. a także do rysunków dwuwymiarowych tworzonych od podstaw. Znacznik tego narzędzia jest podobny jak w przypadku innych narzędzi posiadających Znaczniki (np. Możesz wstawić Znacznik Przekroju do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Przekroju. które utrudniają dalszą edycję rysunku. tabele i wykresy związane z branżami i uzupełniające dokumentację projektu. Obszar 2D jest jednak zoptymalizowany pod kątem tworzenie fragmentów rzutów i przekrojów. W oknach Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia 2D. Narzędzie Obszar 2D jest aktywne we wszystkich oknach z wyjątkiem Okna 3D. Obszar 2D posiada metodę geometrii pozwalającą za pomocą jednego kliknięcia odwzorować całą zawartość bieżącego okna w postaci dwuwymiarowych elementów w nowo utworzonym oknie Obszaru 2D. podobnie jak elementy konstrukcyjne rozbite na komponenty 2D. Szczegóły. czy Detal). W przeciwieństwie do Detalu. W związku z tym. Więcej szczegółów. Możliwe jest połączenie dowolnego rodzaju Znacznika z oknem Obszaru 2D. Do okna Obszaru 2D można wkopiować różnego rodzaju dokumenty. przy przenoszeniu części bądź całej zawartości okna źródłowego do okna Obszaru 2D: • Wszelkie elementy opisowe. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. Tego typu rysunki Przekrojów. W oknach Obszaru 2D możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych.

Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188.) zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. prostokąta bądź obróconego prostokąta by określić obrys Obszaru 2D. Obszar 2D lub Detal. co ich widoki źródłowe. Detali i Obszaru 2D wewnątrz okien Obszaru 2D są interaktywne: zachowane zostają wszelkie ich właściwości. (Jeżeli widok źródłowy nie posiada skali. Elewacji. Rozwinięcie ścian. Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model Aby utworzyć Obszar 2D oparty o Model. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Wybierz tę metodę. domyślnie wszystkie elementy opisowe oraz wymiarowania zostaną również przeniesione. Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Utworzysz Obszar 2D zawierający całą zawartość okna. wstaw Znacznik Obszaru 2D do jednego z następujących okien: Rzut.) 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Obszary 2D. właściwości Znacznika i dane Odniesienia. Zawartość okien Obszaru 2D Rysunki Obszaru 2D opartych o model zawierają tylko linie i wypełnienia. (Detale natomiast są domyślnie tworzone w skali odpowiadającej 1/2 skali widoku źródłowego. można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Obszaru 2D. Aby przenieść tylko kopie elementów konstrukcyjnych do nowych okien Obszaru 2D. a następnie kliknij w dowolnym miejscu aktywnego okna Projektu.pierwszej metody geometrii w palecie Info. 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Przekrój. Kolor wypełnienia może zostać 216 . Uwaga: Znaczniki Źródłowe Obszaru 2D mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. należy zaznaczyć opcję "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień Obszaru 2D. w Mapie Projektu palety Nawigatora. lub Dokumentu 3D. Znaczniki Przekrojów. Są one tworzone na podstawie elementów konstrukcyjnych znajdujących się w Oknach Rzutu lub Przekroju/Elewacji/RŚ. Przy przenoszeniu całości lub fragmentu Widoku Modelu do okna Obszaru 2D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Metoda geometrii "Całe okno": Użyj metody jednego kliknięcia . powstały Obszar 2D będzie posiadał domyślną wartość skali). co ich widoki źródłowe pod warunkiem.Wirtualny Budynek zawierają tylko kopie elementów konstrukcyjnych w postaci linii i wypełnień. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych 3) Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. 5) Po narysowaniu obrysu kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Obszaru 2D. Inne informacje na temat nowego Obszaru 2D. • 4) Narysuj obrys Obszaru 2D. Elewacja. Metoda geometrii "Obrys": Użyj metody wieloboku. Zobacz Ustawienia Narzędzia Obszar 2D w Pomocy ArchiCADa. Ustawień Obszaru 2D musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. że widok źródłowy posiada skalę.) • Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę.

Znaczniki Przekroju i Elewacji: Jeżeli dowolny fragment linii Przekroju bądź Elewacji znajdzie się wewnątrz obrysu. Wszystkie elementy. Detalu lub Obszaru 2D) wówczas elementy te zostaną przeniesione do okna Obszaru 2D pod warunkiem. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. którego zawartość definiuje się od podstaw. (Jakkolwiek domyślnie rysunki Detali nie zawierają wspomnianych elementów. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. skopiuj i wklej do okna Obszaru 2D. wówczas cały Znacznik zostanie skopiowany do Obszaru 2D. gdy wewnątrz obrysu znajduje się tylko część linii Przekroju/Elewacji. również elementy konstrukcyjne zostaną wklejone w postaci elementów 2D. wyłączenie opcji "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" pozwala na zmianę tego ustawienia.) Obrazki i Rysunki: jeżeli przynajmniej jeden wierzchołek Obrazka lub Rysunku znajduje się wewnątrz obrysu. Elewacji. lecz nie muszą. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. W Obszarach 2D mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. Znaczniki Detalu: Jeżeli punkt odniesienia Detalu (X) lub punkt końcowy Znacznika znajdą się wewnątrz obrysu. Łańcuchy wymiarowe są kopiowane segmentami: jeżeli oba punkty końcowe segmentu są wewnątrz obrysu. Do okna Obszaru 2D można dodawać elementy na kilka sposobów: • Zaznacz dowolne elementy w dowolnym oknie. wymiarowaniami lub Znacznikami Przekroju. Aby skopiować elementy z Podrysu. Wypełnienia. wówczas ten segment zostanie skopiowany do Obszaru 2D. Wymiarowanie oraz Symbole 2D Obiektów. Edycja okien Obszaru 2D W oknie Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia rysunkowe. Uwaga: Poniższe zasady odnoszą się także do rysunków Detali. zaznacz elementy skopiuj je. wówczas Znacznik Przekroju/Elewacji zostanie zawarty w Obszarze 2D. Mogą one mieć znacznik. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem W przypadku. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. są rozbijane na linie i wypełnienia i zostają przycięte przez obrys Obszaru 2D. gdy obrys Obszaru 2D przecina się z elementami opisowymi. Wszystkie Rysunki Niezależnych Obszarów 2D stanowią część struktury Nawigatora.Wirtualny Budynek Opisy. Wymiarowanie: Odpowiednie punkty odniesienia lub punkt końcowy wymiaru musi się znajdować wewnątrz obrysu. • • W przypadku wymiarowań posiadających dwa punkty końcowe. Utwórz Niezależny Obszar 2D Niezależny Obszar 2D to okno. Teksty. które można otworzyć za pomocą Nawigatora. • • Uwaga: Znaczniki Rozwinięć Ścian. Znaczniki Okien i Drzwi: Jeżeli dowolny fragment ściany znajdzie się wewnątrz obrysu. że spełniają pewne kryteria. Etykiety: Strzałka wskaźnika musi znajdować się wewnątrz obrysu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 217 . Okna i ich Znaczniki zostaną skopiowane do Obszaru 2D. jednak geometria linii może się różnić od oryginału (może być krótsza) w przypadku. Narysuj wszystkie elementy 2D w Obszarze 2D od podstaw. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej elementy (w postaci linii i wypełnień). wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. elementy te zostaną skopiowane do Obszaru 2D. wówczas wszystkie Drzwi. Obrazki. w przeciwieństwie do Znaczników Przekrojów i Elewacji. oba punkty muszą być wewnątrz obrysu. Punkty aktywne. Niezależny obszar 2D bez znacznika w projekcie funkcjonuje jako widoki projektu. najpierw przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem.

Dowolny Znacznik z wyjątkiem Znacznika Rozwinięcia Ścian. 218 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . a następnie łączyć z dowolnym istniejącym Widokiem Projektu. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Obszary 2D w Mapie Projektu Nawigatora. Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Można jednak. 3) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Obszaru 2D. w razie potrzeby. Samodzielny znacznik nie posiada źródła w Modelu i nie wyświetla informacji o odniesieniu. Detalu) zawierającego elementy utworzone na podstawie Modelu. Zamiast tego można je wstawiać do projektu. Przekroju. ale może zawierać dowolnie zdefiniowany tekst. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Obszarze 2D lub folderze Obszary 2D. Elewacji. Wstawienie Znacznika Źródłowego powoduje utworzenie odnośnego Widoku Projektu (np. który w tej postaci może być wykorzystywany do przechodzenia do odnośnych elementów Nawigatora. Połączone Znaczniki nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Rozwinięcia Ścian. może opcjonalnie pełnić rolę Połączonego Znacznika. Obszaru 2D. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Obszaru 2D wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D Aby wstawić Połączony Znacznik Obszaru 2D bez tworzenia Widoku Projektu: 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Widokiem lub Rysunkiem. Informacje o połączeniu są wyświetlane w Znaczniku. Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie O Znacznikach Znaczniki mogą być wstawiane za pomocą dowolnego spośród następujących narzędzi: Przekroje Elewacje Rozwinięcie Ścian (RŚ) Obszary 2D Detale Za pomocą dowolnego z tych narzędzi można wstawiać Znaczniki Źródłowe.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Niezależny Obszar 2D bez Znacznika skorzystaj z polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Niezależny Obszar 2D. Nie może być wykorzystywany do przechodzenia pomiędzy widokami. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. później połączyć taki znacznik z obszarem 2D. Lista niezależnych obszarów 2D również znajduje się w Nawigatorze.

będzie odpowiedniego typu. Ta funkcja jest dostępna dla: • Połączonych Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. Aby dostosować kolor i typ linii tych elementów. do którego będzie się odnosił Znacznik. Elementy Zasięgu Znacznika obejmują: • • • • • Linie Przekrojów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 219 . Połączony Znacznik musi być wstawiony za pomocą tego samego narzędzia co element. by odzwierciedlał kształt obrysu nowego Znacznika Źródłowego. Aby zmienić Połączony Znacznik na Znacznik Źródłowy: • • Zaznacz Znacznik. Rozwinięć Ścian Linie Zasięgu Przekrojów i Elewacji (dla Przekrojów i Elewacji o ograniczonym Zasięgu) Linie Obszaru Odległego (dla Przekrojów i Elewacji o zdefiniowanym Zaznaczonym Obszarze Odległym) Linie Zasięgu Rozwinięć Ścian Wieloboki definiujące obrysy Detali i Obszaru 2D Zmiana Typu Znacznika Możesz zmienić typ wstawionego wcześniej Znacznika. Znacznik Przekroju musi odnosić się do Widoku Przekroju). Uwaga: Przy zmianie Połączonego Znacznika Detalu na Znacznik Źródłowy. Elewacji. Uwaga: Atrybuty elementów w przekroju i w widoku danego Widoku Projektu są definiowane za pośrednictwem ustawień Znacznika Źródłowego. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej Opcji. natomiast oryginalny Znacznik Źródłowy zostanie zamieniony na Połączony Znacznik. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. kształt obrysu odnośnego Widoku Projektu zostanie zmodyfikowany w taki sposób. Dzięki tej opcji można łatwo rozpoznać które znaczniki są znacznikami źródłowymi. Aby zmienić kolor Podświetlenia. wówczas atrybuty elementów w tym widoku przejmą ustawienia Znacznika Źródłowego. nigdy nie są widoczne na wydrukach. że element. Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zasięgu Znaczników za pomocą polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. Podświetlenie Znaczników Źródłowych Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Połączony Znacznik stanie się Znacznikiem Źródłowym. Użyj polecenia "Ustaw jako Znacznik Źródłowy" z kontekstowego menu Znacznika. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję użyj polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Gdy Połączony Znacznik zostaje zamieniony na Znacznik Źródłowy danego widoku. po jego wstawieniu pozostają na ekranie. pod warunkiem jednak. do którego będzie się odnosił (np. Widoków lub Rysunków zawartych w Projekcie. lub Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Znacznik Źródłowy • Te elementy są elementami tylko dla wyświetlania (ekranowymi).Wirtualny Budynek Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika Linia lub wielobok narysowany za pomocą odpowiedniego narzędzia przed wstawieniem Znacznika.

Nawigacja za pomocą Znaczników Możesz nawigować pomiędzy oknami za pomocą poleceń menu kontekstowego zaznaczonych Znaczników. do którego odnosi się zaznaczony Znacznik.Wirtualny Budynek • Połączonych Znaczników odnoszących się do Niezależny Widoków Projektu tego samego typu. Kopiowanie Znaczników Stworzenie jednej lub kilku kopii Znacznika (poprzez polecenia Kopiuj/Wklej. Niezależny Widok Projektu zostanie usunięty i zastąpiony Źródłowym Widokiem Projektu. co Widok Projektu związany z oryginalnym Znacznikiem. Na ilustracji Połączony Znacznik Detalu odnosi się do Pierwszego Rysunku zaznaczonego Widoku RŚ. Użyj polecenia "Ustaw jako Połączony Znacznik" z kontekstowego menu Znacznika. Znaczniki odnoszące się do zewnętrznych Rysunków nie mogą być zamieniane na Znaczniki Źródłowe. Skopiowania Znacznika Źródłowego Detalu spowoduje utworzenie Połączonego Znacznika Detalu odnoszącego się do oryginalnego Widoku Projektu. Gdy pobierzesz ustawienia Połączonego Znacznika i nadasz je innemu Znacznikowi. Widok Źródłowy przyjmie domyślny kształt. drugi Znacznik stanie się identyczny jak pierwszy: będzie miał identyczne parametry łącznie z danymi odniesienia. Zasięgu Znacznika Przekroju).) W przypadku Znacznika Źródłowego (Przekrój/Elewacja/RŚ lub Obszar 2D) powstanie kolejny Znacznik Źródłowy o tych samych parametrach oraz nowy Widok Projektu o tych samych właściwościach. Jeśli Znacznik jest połączony z Rysunkiem. Jego menu kontekstowe pozwala na: • Przejście do Rysunku Oryginalny Znacznik Źródłowy stanie się Połączonym Znacznikiem i zachowa dane odniesienia. użyj polecenia Przejdź do Rysunku aby przejść do Arkusza zawierającego odnośny Rysunek. Co więcej dane odniesienia nie podlegają powieleniu. (Jeżeli oryginalny Znacznik Źródłowy nie posiadał obrysu. Aby zmienić Znacznik Źródłowy na Połączony Znacznik: • • lub • Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Połączony Znacznik Zaznacz Znacznik. do którego odnosi się Znacznik. Przesuń/Obróć/Odbij Kopię/Wiele kopii) przyniesie następujące rezultaty: 220 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Gdy pobierzesz ustawienia Znacznika Źródłowego. a następnie nadasz je innemu Znacznikowi. Nazwa nowego Znacznika będzie jednak inna. Polecenia Otwórz/Otwórz w nowym oknie pozwalają otworzyć Widok Projektu lub Widok. Przenoszenie Ustawień Znaczników Pomiędzy Znacznikami możesz stosować polecenia Przenoszenia Ustawień (Pobierz ustawienia/Nadaj ustawienia). Użyj polecenia "Otwórz" aby przejść do elementu. przejmie on wszystkie ustawienia z wyjątkiem danych odniesienia oraz geometrii (np.

Widokiem lub Rysunkiem. zaznacz element w Nawigatorze. (Przycisk nie jest aktywny. do których odnoszą się Znaczniki. • Kliknięcie nagłówka jednej z kolumn spowoduje posortowanie listy zgodnie z wybranym kryterium. Użyj polecenia Znajdź Połączone Znaczniki z menu kontekstowego zaznaczonego elementu. Okno dialogowe Znajdź Połączone Znaczniki zawiera listę wszystkich Połączonych Znaczników ujętych w dwóch kolumnach: • Typ: zawiera informację o typie Znacznika (oznaczony ikoną) Wstawiony do: zawiera ID i nazwę Widoku Projektu. (Jeżeli Znacznik jest Źródłowy. Kliknij przycisk Przejdź do zaznaczonego aby wyświetlić zaznaczony Znacznik. Kliknij przycisk Ustawienia Znacznika aby otworzyć okno dialogowe Ustawień zaznaczonego Znacznika. które odnoszą się do brakujących elementów Projektu.) Znajdź połączone Znaczniki Aby znaleźć wszystkie Znaczniki połączone z danym Widokiem Projektu. w którym znajduje się Znacznik. Paleta Sprawdź Znaczniki jest dostępna w menu Okna > Palety > Sprawdź Znaczniki.Wirtualny Budynek • Otworzenie Widoku Rozwinięcia Ścian w tym samym lub w nowym oknie Dla Rysunków Wstawionych na Arkuszach polecenie Znajdź Połączone Znaczniki będzie również dostępne w menu kontekstowym. po zaznaczeniu Rysunku bezpośrednio na Arkuszu. nazwa Widoku Projektu będzie podkreślona. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 221 . gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. Aby wyświetlić listę wszystkich Znaczników.) Paleta Sprawdź Znaczniki Paleta Sprawdź Znaczniki zawiera listę brakujących elementów Projektu. kliknij przycisk Sprawdź Znaczniki znajdujący się u góry palety.

Można także zdecydować. że Autotekst odnosi się do zewnętrznego projektu. gdy wiesz. Zaznaczony element: Nazwa i ID elementu. że Znacznik jest prawidłowy (pomimo tego. Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik Jeśli wykasujesz widok projektu. Widoku lub Rysunku.) Możesz użyć opcji Ukryj zatwierdzone znaczniki z rozwijanego menu po prawej stronie palety. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. Znaczniki na liście mogą być sortowane według następujących kryteriów: • • • Typ Znacznika: Przekrój/Elewacja/Detal/Obszar 2D/Rozwinięcie Ścian (wyświetlane w postaci ikony) Wstawiony do: zawiera ID i informację o położeniu w Mapie Projektu Widoku Projektu. wówczas. 222 . że w jego polu wyświetlany jest Autotekst). można wyświetlić okno dialogowe Ustawienia Znacznika. (W takim przypadku w polu Znacznika będzie wyświetlany Autotekst zamiast prawidłowych dany odniesienia. który nie został jeszcze załadowany. (Przycisk nie jest aktywny. Usuwanie Widoków Projektu. w którym możliwe będzie przypisanie nowego. Stanie się tak w przypadku następujących typów Znaczników: • Znaczników Źródłowych odnoszących się do Widoków Projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Możesz sortować elementy według każdej z tych cech. lub czy same znaczniki elementów nie zostały zablokowane. do którego odnosił się Znacznik). które od momentu (ręcznego lub automatycznego) przypisania odniesienia zostały usunięte z Projektu. aby przy kolejnym sprawdzeniu Znaczników. (Sytuacja taka może się zdarzyć np. prawidłowego odniesienia.Wirtualny Budynek Ikona znajdująca się u dołu palety umożliwia wyświetlenie zaznaczonego elementu w jego oryginalnym oknie. w którym znajduje się Znacznik. klikając nagłówek wybranej kolumny. Zatwierdzone: zawiera edytowalne pole dla każdego Znacznika. w kolumnie będzie wyświetlane “N/D”. wówczas u dołu palety zostanie wyświetlona następująca informacja: Brak znaczników bez odniesień w tym projekcie. wartość w tej kolumnie może być również brana pod uwagę jako kryterium sortowania. Widoków lub Rysunków. do którego odnosi się Znacznik (Widoku Projektu.) Jeżeli w Projekcie nie występują takie Znaczniki.) Dla każdego Znacznika na liście (lub kilku Znaczników zaznaczonych jednocześnie). program najpierw sprawdzi czy jego widok źródłowy/połączone znaczniki znajdują się w zablokowanej warstwie lub w obszarze roboczym innego Projektanta. Paleta wyświetla listę Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. W przeciwnym razie użyj opcji Pokaż wszystkie znaczniki. zatwierdzone elementy nie były wyświetlane na liście. W takim przypadku zaznacz pole przy nazwie Znacznika w kolumnie Zatwierdzone. Możliwe jest sortowanie według dwóch cech: wystarczy kliknąć inną kolumnę aby hierarchia ustanowiona pierwszym kliknięciem uzupełniona została o drugie kryterium. Jeżeli element ten został usunięty.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 W ArchiCADzie funkcja Interaktywnego Zestawienia Elementów pozwala na automatyczne generowanie zestawień ilościowych.Wirtualny Budynek • • Znaczników połączonych z Widokami Projektu Znaczników połączonych z Widokami utworzonymi na podstawie Widoków Projektu. Znaczniki te będą wyświetlane w palecie Sprawdź Znaczniki. wówczas program wyświetli ostrzeżenie informujące. Usuwanie Znaczników W trakcie usuwania Znacznika Źródłowego zostaniesz poinformowany. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku Projektu". Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku". że usunięcie tego Znacznika spowoduje jednoczesne usunięcie Widoku Projektu. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. Daje to możliwość poprawienia nieścisłości powstałych w wyniku błędnego wprowadzania wartości lub podczas łączenia fragmentów projektu wykonanych przez różnych projektantów. do którego się ów Znacznik odnosi. iż kontynuowanie spowoduje usunięcie następujących elementów: • • • Widoku Projektu (nawet jeśli Znacznik wyświetla informacje odnoszące się do innego Widoku Projektu) Wszystkie Widoki utworzone na podstawie Widoku Projektu Wszystkie Znaczniki (Źródłowe i Połączone) wymienione powyżej. Usunięcie Znacznika Źródłowego nie ma wpływu na żadne inne elementy. Zestawienie interaktywne O zestawieniach Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia połączonych z widokiem Znaczników. Usunięcie Rysunku nie powoduje usunięcia połączonych z Rysunkiem Znaczników. Jeżeli żaden z wymienionych Znaczników nie znajduje się na zablokowanej Warstwie bądź w Przestrzeni Roboczej innego Członka Zespołu. jak również wszystkich Znaczników połączonych z tym Widokiem Projektu. W wyświetlonym oknie dialogowym będziesz miał możliwość wybrania innej opcji: usunięcia Znacznika Źródłowego i zachowania Widoku Projektu w postaci Niezależnego Widoku Projektu nie związanego z modelem. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. W przeciwieństwie do prostych List elementów generowanych za pomocą poleceń z menu Dokument > Zestawienia i listy. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. Zestawienia Interaktywne nie tylko wyświetlają ilości i parametry różnych elementów. lecz pozwalają również na ich modyfikację. 223 .

Jeżeli okaże się. Zestawienie umożliwia wykrycie. które będzie można swobodnie edytować. a drzwi zostaną automatycznie zmodyfikowane we wszystkich widokach. a po lewej panel z różnymi związanymi z nią opcjami (“Opcje Zestawienia/Formatu"). (Możliwe jest także otworzenie Zestawienia za pośrednictwem rozwijanego przycisku "Idź" w pasku narzędzi Mini Nawigatora lub poprzez menu Okna. Otwórz Zestawienie ArchiCAD 12 jest dostarczany z kilkoma zdefiniowanymi Zestawieniami. które można wstawiać na Arkusze w celu wydrukowania lub zapisywać w różnych formatach plików.) Kliknij nazwę Zestawienia.Wirtualny Budynek Na przykład. że różnice są nieuzasadnione. by wyświetlić okno Zestawienia Interaktywnego i zaktualizować jego zawartość. Wklejona tabela będzie się składała z Linii i Tekstów. takimi jak Zestawienia Drzwi. Następnie możesz odnaleźć te drzwi w projekcie i zaznaczyć je. Zestawienie Ścian. jednak utraci ona powiązanie z elementami w modelu. Zestawienia są Widokami Projektu. ArchiCAD pozwala na tworzenie Zestawień w dwóch kategoriach: Zestawienia Elementów oraz Zestawienia Komponentów. 224 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Zostanie otwarte okno Zestawienia zawierające po prawej stronie tabelę. za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej. Zestawienia można otworzyć za pośrednictwem Nawigatora lub menu Dokument > Zestawienia i listy > Zestawienia i listy. możesz poprawić błąd. Zestawienia Elementów zawierają proste informacje o elementach projektu. Sformatowane Zestawienie można. natomiast Zestawienia Komponentów są dostosowane do potrzeb zliczania poszczególnych składowych złożonych elementów konstrukcyjnych (ścian. Aby tabela wykorzystywała całą dostępną przestrzeń okna. Na podobnej zasadzie można sprawdzić ile drzwi otwiera się w prawą. Aby otworzyć jedno z tych Zestawień. a ile w lewą stronę. stropów i dachów warstwowych oraz elementów opartych o Złożone Profile. Zestawienia mogą wyświetlać rekordy w rzędach albo w kolumnach. że jedne z kilkudziesięciu drzwi umieszczonych w projekcie posiadają inne wymiary. czy Zestawienie Okien. Zobacz Zachowywanie okna Zestawienia (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. wstawić w postaci tabeli do dowolnego okna 2D (zazwyczaj wstawia się je do Obszarów 2D). kliknij ikonę czarnej strzałki znajdującą się na pasku pomiędzy panelami okna. dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze.

patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów Czasami może zajść potrzeba wyświetlenia Zestawienia dla określonej grupy elementów Rzutu. można zauważyć. że niektóre komórki w wierszu są edytowalne. podobnie jak inne okna zestawień posiada dodatkowy skrót w dolnym pasku przewijania umożliwiając Dopasowanie szerokości wygenerowanej listy do rozmiaru bieżącego okna. że mimo że pole nazwy elementu bibliotecznego typu drzwi jest zablokowane. 225 . kliknij kolumnę bądź rząd. Zauważysz. Kliknij nazwę Zestawienia prawym klawiszem Myszki i z kontekstowego menu wybierz polecenie “Uwzględnij tylko elementy zaznaczone na Rzucie”. W przykładzie przedstawionym poniżej. podczas gdy inne nie.Wirtualny Budynek Zawartość Zestawienia jest opata o Ustawienia Schematu Zestawienia. Zaznacz odpowiednie elementy (tylko w oknie Rzutu). Więcej informacji na temat formatowania tabeli. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Edycja i uaktualnianie Zestawień Aby modyfikować element w Interaktywnym Zestawieniu Elementów. Ustawień Schematu klikając przycisk Ustawienia Schematu znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Daje to możliwość interaktywnego edytowania parametrów tych elementów za pośrednictwem pół Zestawienia. Więcej informacji na temat definiowania zawartości Zestawień. Na podstawie Zestawienia opartego o zaznaczenie na Rzucie nie można tworzyć Widoków. Okna Zestawień interaktywnych. Jest to wygodny sposób wykorzystywania możliwości Zestawień Interaktywnych do edycji ustawień grupy elementów. patrz Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia na stronie 226. można nadpisać parapet i wysokość nadproża. zawartość Zestawienia będzie odpowiadała zdefiniowanemu na Rzucie zaznaczeniu (nie będą uwzględnione kryteria ustawione w Schemacie Zestawienia). a następnie znajdź wybrane Zestawienie Elementów z Mapy Projektu lub Mapy Widoków palety Nawigatora.

a następnie kryterium jakiemu będą miały odpowiadać elementy ujęte w Zestawieniu. W panelu Schematy wybierz Schemat. oraz (2) Pola (zestaw informacji na temat wybranych elementów). W tym miejscu można określić (1) Kryteria. który chciałbyś edytować lub skorzystaj z przycisków po prawej stronie panelu by tworzyć schematy. Szczegóły. Przy tworzeniu nowego Schematu będziesz poproszony o wskazanie czy będzie to Zestawienie Elementów. usuwać je. 226 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . możesz użyć ikony Zaznacz na Rzucie aby przejść do okna Rzutu i zobaczyć wybrany element. które będą ujęte w Zestawieniu. czy Komponentów. Ikona umieszczona po prawej stronie. Jeśli wybrałeś element w Zestawieniu. Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia Zawartość Zestawienia Interaktywnego definiuje się w oknie dialogowym Ustawień Schematu. Analogicznie. którym będą miały odpowiadać elementy w Zestawieniu. importować i eksportować. spowoduje przeniesienie do okna 3D i powiększenie zaznaczonego elementu. Dla prostego Zestawienia Elementów wybierz “Typ elementu”. Definiowanie Kryteriów dla Zestawienia W panelu Kryteria zaznacz pierwszą linię. zmieniać im nazwy. Z menu wybierz polecenie Dokument > Zestawienia i Listy > Zestawienia > Ustawienia Schematu.Wirtualny Budynek lub kliknij przycisk Ustawienia Schematu w oknie Zestawienia. wszystkie zmiany dokonane w tych elementach w oknie Rzutu lub w edytowalnym widoku pojawią się w Zestawieniu po jego uaktywnieniu. patrz Okno dialogowe Ustawienia Schematu (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Zmodyfikowanie zawartości tych pól zostanie natychmiast odzwierciedlone w oknie Rzutu i w pozostałych oknach po ich otwarciu lub uaktywnieniu. Zaznacz w 3D.

Dodaj nowe Kryterium Aby ograniczyć zakres Zestawienia możesz skorzystać z dodatkowych Kryteriów. Drzwi”. poprzez kliknięcie ikony + znajdujący się w ostatniej kolumnie. Będziesz mógł teraz wybrać drugą wartość (np. że w Zestawieniu zostaną ujęte wszystkie elementy. kliknij przycisk Dodatkowe parametry znajdujący się u dołu okna dialogowego.” Ten parametr zostanie wyświetlony na liście Kryteriów. a następnie kliknij “Dodaj. które zostanie wyświetlone przeszukaj załadowane biblioteki i wybierz element. Na przykład. jest równe. które znajdują się na kondygnacji 2 i wyżej. Wybierz parametr. którego parametru chciałbyś użyć jako kryterium. W oknie. jeśli chciałbyś stworzyć zestawienie tylko tych Drzwi i Okien. Zdefiniuj Pola Zestawienia W oknie Ustawień Schematu. W razie potrzeby można rozwinąć wartość danego Kryterium (takie jak Typ elementu). w panelu Pola możesz określić jakie parametry zostaną ujęte w kolumnach (rzędach) Zestawienia. W kolumnie Wartość wybierz pożądany typ elementu. Następnie wybierz odpowiednią nazwę kryterium (Kondygnacja) i wprowadź pożądaną wartość (>=2). Oba z tych kryteriów (Typ elementu oraz Kondygnacja) będą spełnione przez elementy w Zestawieniu: zatem elementy w Zestawieniu będą odpowiadać warunkom: będą Drzwiami lub Oknem i będą należeć do kondygnacji 2 lub wyższej. Na przykład. możesz kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się u dołu okna aby dodać kryterium kondygnacji. Jeżeli jako Typ elementu wybrałeś Obiekt i chcesz użyć jednego z jego parametrów jako kryterium.Wirtualny Budynek W taki sposób skonstruowane kryterium spowoduje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 227 . Okno) dla kryterium Typ elementu. by utworzyć Zestawienie Drzwi należy wybrać “Typ elementu. które będą Drzwiami lub Oknem.

którego Schemat pokazano na ilustracji. ściany będą sortowane według objętości. na której znajduje się Ściana. ściany zostaną posortowane według Typu Ściany (kolumna. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą ilość ścian.19 m3). Kliknij drugi przycisk by dodać w Zestawieniu komórkę zawierającą sumę wartości wybranego pola. Sortuj Pola Zestawienia Aby zmienić kolejność. 228 . Na przykład. Wybierz "Warstwę" z listy Dostępnych Parametrów. będzie obejmowało Warstwę. natomiast u dołu kolumny Objętość wyświetlana jest sumaryczna objętość wszystkich ścian (65. w jakiej będą wyświetlane poszczególne pola w Zestawieniu przemieść wybraną pozycję klikając ikonę strzałek znajdującej się obok nazwy pola i przesuwając myszką z przytrzymanym klawiszem w górę lub w dół do pożądanego położenia na liście Pól Zestawienia. Wynik: U dołu kolumny Typ Ściany wyświetlona jest ilość ścian (w sumie 8 ścian). następnie kliknij przycisk “Dodaj” aby dodać ten parametr do listy Pól Zestawienia. jeżeli więcej niż jedna ściana będzie posiadała to samo wypełnienie przekrojowe. Zestawienie Ścian. pierwsze pole Zestawienia). W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą sumę objętości ścian. Za pomocą trzech przycisków z prawej strony możesz także określić kolejność w jakiej będą sortowane elementy w ramach jednego pola: • Kliknij pierwszy przycisk aby posortować ściany rosnąco lub malejąco według danego pola. która zawiera informacje o wypełnieniu przekrojowym ściany. by dodać wybrane parametry do listy Pól Zestawienia po prawej.Wirtualny Budynek Z listy Dostępnych Parametrów po lewej wybierz odpowiednie pozycje i kliknij przycisk “Dodaj” znajdujący się u dołu okna. Na prezentowanym przykładzie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Drugi przycisk zawiera również ikonę oznaczającą ilość elementów w danym polu.

wybrać. Każde zestawienie posiada również pojedynczy "główny nagłówek". patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły.) Pole oznaczone Flagą będzie zawierało dodatkową sumę dla każdej grupy identycznych elementów. Na przykład pole Typ ściany posiada już wiersz "Ilość" zawierającą sumaryczną liczbę ścian. możesz tam np. oznaczyliśmy Flagą pole "Wypełnienie przekrojowe". patrz Opcje Nagłówka w Pomocy ArchiCADa. Nagłówki są wyświetlane u góry (przy rekordach ułożonych w kolumnach) lub po boku (przy rekordach ułożonych w rzędach). Prócz tego w kolumnie Objętość również są wyświetlane analogiczne sumy cząstkowe. Trzeci przycisk pozwala dodać Flagę do wybranego pola w Zestawieniu. Opcje w sekcji Opcje formatu odnoszą się do poszczególnych komórek Zestawienia. Jeżeli wybierzesz "Sumę Całkowitą" z rozwijanej listy Zastosuj do. Więcej informacji na temat każdej z tych opcji. Wynik: Pole "Typ ściany" wyświetla sumaryczną ilość ścian dla każdego typu ściany oddzielnie.Wirtualny Budynek Uwaga: Wiersz zawierający sumę wszystkich wartości kolumny lub sumaryczną liczbę elementów w kolumnie jest zwany Sumą Całkowitą i może posiadać odrębne formatowanie. Formatowanie Zestawień Użyj opcji w sekcjach “Opcje Zestawienia” oraz “Opcje formatu” po lewej stronie okna Zestawienia Interaktywnego. Uwaga: Wiersz zawierający cząstkową sumę wartości lub sumaryczną liczbę elementów danego typu jest zwany "Łącznie" i może posiadać odrębne formatowanie. czy rekordy będą wyświetlane w rzędach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 229 . aby dodać wiersz "Ilość" dla każdego Typu ściany. skorzystaj z rozwijanego przycisku Opcje Nagłówka znajdującego się u góry okna Zestawienia. (Flaga może zostać dodana tylko do jednego pola w Zestawieniu. wszystkie ustawienia formatowania zostaną zastosowane do tego wiersza (kolumny). w sekcji Opcje Formatu okna Zestawienia Interaktywnego. Ustawienia w sekcji Opcje Zestawienia mają wpływ na Zestawienie w całości. by zdefiniować format dla bieżącego Zestawienia. Aby przełączyć wyświetlanie nagłówków lub głównego nagłówka. czy w kolumnach albo czy podobne elementy będą grupowane pod wspólnym nagłówkiem. Nagłówki Zestawienia Każde pole w Zestawieniu posiada nagłówek.

które nie zmieściło się na Arkuszu o rozmiarze A4. Poniższa ilustracja prezentuje Zestawienie Okien. najpierw upewnij się. które normalnie nie zmieściłyby się na Arkuszu. Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. Wynik: Zestawienie zostaje podzielone na dwie tabele. każdy nowy element będzie wstawiany do dodatkowego arkusza. kliknij go i wpisz odpowiedni tekst. układane jeden obok drugiego. że w rozwijanym menu Zastosuj do: jest wybrany "Nagłówek". a następnie zmodyfikuj ustawienia formatowania wedle własnych potrzeb. 2) Wybierz polecenie Wstaw powyżej komórkę Nagłówka klikając w przycisk Opcje Nagłówka. polecenie Przekształć tabele umożliwi zdefiniowanie nowego prostokąta. można podzielić na fragmenty. 230 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dzięki temu poleceniu Zestawienia dużych rozmiarów. W tym przypadku ArchiCAD ponownie przelicza wymiary tabeli i układa ją w taki sposób. 3) Zostanie dodana komórka powyżej zaznaczonych. Polecenie Przekształć Tabelę jest dostępne w palecie pomocniczej wierzchołka zaznaczonego Zestawienia wstawionego jako Rysunek. jednak zamiast wstawiania części zestawień na jeden Arkusz.Wirtualny Budynek Aby zmienić tekst w nagłówku. Wpisz dowolny tekst w tej komórce i w razie potrzeby zmień formatowanie. Zobacz Podziel zestawienie na kilka arkuszy na stronie 231. które są ustawione jedna pod drugą. Aby zaznaczyć kilka pól klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift. oznaczona tekstem “połączone”. by najlepiej odpowiadała nowemu kształtowi. Uwaga: Jeśli dla wybranego rysunku określono opcję Podziel Rysunek na kilka arkuszy. Aby zmienić formatowanie nagłówka. Możliwe jest utworzenie dodatkowego nagłówka powyżej istniejących: 1) Zaznacz kilka pól (klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift). Polecenie Przekształcenia Tabeli pozwala zdefiniować nowy kształt tabeli Zestawienia.

ile potrzeba aby wyświetlić całą zawartość zestawienia.co może się często zdarzać w przypadku długich zestawień . pełną listę okien umieszczono na dwóch arkuszach. (W przypadku rysunków. pasek tytułowy tego okna pokaże zakres arkuszy przedstawiających rysunek. jak zwykle używając strzałek nawigacji znajdujących się w dolnej części okna Arkusza. Za pomocą funkcji Podziel rysunek. Jednak tworząc okno arkusza zawierającego rysunek wstawiony na kilka stron. W Teczce arkuszy w Nawigatorze pokazany jest tylko jeden arkusz. w ustawieniach wyboru rysunku. aby wydrukować wszystkie dane zawarte w zestawieniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a całkowita liczba stron w arkuszu dla tego Rysunku wyświetlona jest po nazwie rysunku.ArchiCAD utworzy tyle arkuszy. to pole wyboru jest szare. których widok źródłowy jest inny. opcje “Pierwsza strona” i “Ostatnia strona” odnoszą się do arkuszy wielostronicowego rysunku. znajdujące się na panelu Ramka w Ustawieniach Narzędzi Rysunek.) Jeśli rysunek nie mieści się na jednym arkuszu . Należy kliknąć strzałkę aby otworzyć dodatkowe opcje nawigacji jedynie pomiędzy Arkuszami wyświetlającymi bieżący wielostronicowy dokument. W oknie arkusza wyrysowany jest arkusz. jednak ma on ikonę oznaczającą “wielostronicowość”. Jeśli okno arkusza wyświetla rysunek wstawiony na kilka arkuszy. 231 . różniącą się od ikony oznaczającej pojedynczy arkusz. że zawiera kilka stron. aby szybko podzielić długie zestawienie i umieścić go na kilku arkuszach.Wirtualny Budynek Podziel zestawienie na kilka arkuszy Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. W teczce arkuszy. Z tej funkcji można skorzystać. przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu zmieni się w małą czarną strzałkę. Funkcję można uruchomić zaznaczając pole Podziel rysunek na kilka arkuszy. aby pokazać. Ta funkcja dostępna jest jedynie dla Rysunków utworzonych z zestawień elementów i spisów treści projektu. to pole staje się dostępne i będzie zaznaczone. Zawsze przy wstawianiu rysunku utworzonego na podstawie zestawienia elementów na arkusz. Tutaj. W tym przykładzie na arkusz wstawiono Listę okien. można nawigować pomiędzy stronami arkusza.

style poszczególnych komórek i nagłówka) mogą być dowolnie ustawiane za pomocą opcji dostępnych po lewej stronie spisu. wtedy ten Rysunek pojawi się na każdym arkuszu z tego zestawu. Spisy treści Projektu oparte są na schematach zdefiniowanych poleceniem Dokument > Spisy treści Projektu > Schematy spisu treści projektu. Następnie wstawiasz kolejne długie zestawienie do pierwszego z tych arkuszy. przejdź do palety Nawigatora i dwukrotnie kliknij jego nazwę. oraz wygeneruje wszelkie dodatkowe arkusze wymagane do wyświetlenia pełnego zestawienia. skali. Aby otworzyć spis. aby wyświetlić całe zestawienie. To może być pomocne. że będzie można go dodawać do Map Widoków. Okno dialogowe. • Spis Rysunków może zawierać Rysunki przefiltrowane według ich lokalizacji (Arkusz lub Zestaw). patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. Jeśli wstawiony zostanie inny typ Rysunku (np. które zostaną wyświetlone razem z elementem i spełniają ustalone kryteria Więcej szczegółów. • Spisy Widoków pozwalają filtrować i wyszczególniać Widoki na podstawie ich położenia w Mapie Projektu. Gdy zdefiniujemy już nowy (lub zmodyfikowany) schemat. Na przykład. Kombinacji opcji wyświetlania Modelu. rysunek nie będący zestawieniem ani spisem treści) do arkusza zawierającego wielostronicowy rysunek. zmianę nazwy. standardów wymiarowania lub statusu opublikowania. importowanie oraz eksportowanie schematów Wybranie kryteriów filtrujących (w zależności od typu spisu) Wybranie parametrów oraz innych informacji. Arkuszy i Rysunków w oparciu o kryteria filtrujące. 232 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Spis Arkuszy może zawierać przefiltrowane Arkusze ułożone według ich Szablonów. Spisy treści Projektu O Spisach treści Spisy treści Projektu są to widoku typu indeks zgrupowane w odnośnym folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Spisy treści Projektu mają swoje własne ikony w Nawigatorze.. jego nazwa pojawi się w Nawigatorze i będzie go można używać jak każdego innego widoku. statusu aktualizacji lub informacji o powiększeniu. ArchiCAD generuje w sumie trzy arkusze. możesz natychmiast przejść do okna dialogowego klikając przycisk Ustawienia Spisu treści znajdujący się w prawym górnym rogu spisu. załóżmy że wstawiamy do arkusza długie zestawienie. Pozwalają na wyświetlanie i dostęp do list Widoków. jeśli dodatkowy rysunek ma pełnić funkcję tytułu arkusza. tzn. które pojawi się po wybraniu tego polecenia pozwala na: • • • Tworzenie. • Zawartość spisu treści tworzona jest w oparciu o wybór dokonany w oknie dialogowym Ustawień spisu treści projektu.Wirtualny Budynek Wstaw dodatkowe rysunki obok wieloarkuszowego rysunku Istnieje możliwość wstawienia wielostronicowych rysunków (zestawień lub spisów) obok siebie. usunięcie. na tych samych arkuszach. publikować jak również umieszczać na arkuszu. • Format spisu (czcionki. Jeżeli potrzebujesz je dostosować do swoich potrzeb. kolory. ArchiCAD wypełni trzy istniejące arkusze drugim zestawieniem (obok pierwszego zestawienia). Zestawów lub Statusu Opublikowania. Kombinacji warstw.

wybierz “Opublikowane” jako kryterium wyboru elementów do Spisu. kombinację warstw widoku. co oznacza. Materiałów i Rodzajów Linii dla struktury rdzenia.. jak Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 233 . 2) Domyślne Ustawienia Narzędzia mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb. możesz zmienić skalę. Stropy. wówczas opublikowany Spis Treści będzie wyglądała w następujący sposób.Wirtualny Budynek Spisy treści Projektu są interaktywne. Elementy konstrukcyjne Elementy konstrukcyjne są wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych. Przekroje i elewacje tych elementów mogą być wyświetlane w oknie Przekroju i Elewacji. Strefy i Przegrody Strukturalne. które zostaną opublikowane w Zestawie wraz z kopią tego Spisu Treści. Uwaga: Jeżeli załączone jest kryterium "Opublikowane" w Spisie Treści. wówczas spis taki oglądany w ArchiCADzie będzie pusty. Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie Typowy proces tworzenia elementów za pomocą Palety Narzędzi polega na: 1) Wybraniu narzędzia z Palety Narzędzi i otworzeniu okna dialogowego jego ustawień. w którym wymienione będą opublikowane elementy. W związku z tym przy formatowaniu Spisu Treści zaleca się wyłączenie tego kryterium i ponowne włączenie przed samą publikacją. Możesz wybrać zdefiniowane wcześniej ustawienia narzędzia klikając przycisk Ulubione znajdujący się w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień Narzędzia. Jednym z rozwiązań jest dodanie do Spisu Treści kolumny "Opublikowane". Zmiany te zostaną natychmiast wprowadzone do projektu. W Oknie 3D elementy te wyświetlane są jako posiadające objętość komponenty budynku. że możesz edytować niektóre pola: np. Opublikowany Spis Treści będzie wówczas zawierał listę opublikowanych elementów. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. Dachy. przy publikacji Rzutu Fundamentów. Pola w tej kolumnie zostaną zaznaczone przy tych elementach. trójwymiarowych komponentów budynku. Belki. Spis Opublikowanych Elementów Przy publikacji Zestawu zawierającego szereg Arkuszy może zajść potrzeba dodania Spisu Treści. nazwę lub numer ID arkusza lub wstawionego rysunku. Należą do nich: Ściany. Rzutu Dachu oraz Spisu Treści na Arkuszu. nie będą brane pod uwagę elementy opublikowane w trakcie pracy w programie. Siatki. powierzchni przekroju i obrysów elementu. Słupy. Jeżeli chcesz aby opublikowane Spis Treści zawierał tylko opublikowane elementy. 3) Panele okna dialogowego Ustawień Narzędzia zawierają spisy dostępnych Piór. Na przykład. Można przenosić Ustawienia spisu treści pomiędzy projektami poprzez eksportowanie i importowanie spisów (należy użyć poleceń Importu/Eksportu w oknie Ustawień spisu treści). Każdy z tych elementów ma swój odpowiednik w postaci narzędzia w Palecie Narzędzi ArchiCADa. Więcej szczegółów.

Definiowanie położenia elementów na określonym poziomie wzniesienia Faktyczne wzniesienie elementów jest zawsze mierzone względem Zera Projektu. Inne metody tworzenia elementów to: • Użyj palety Ulubione: kliknij dwukrotnie zachowane ustawienia Ulubionych dla odpowiedniego narzędzia a następnie kliknij aby wstawić element z takimi ustawieniami. zdefiniować jeden lub dwa Poziomy Odniesienia w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki rysunku i Poziomy. Dachu lub Siatki. W tym celu należy 234 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Okna oraz Zakończenia ścian mogą być wstawiane tylko w ściany. Wstawianie elementów na powierzchni Stropów. Wykorzystanie RoofMakera oraz TrussMakera z menu Projekt > Dodatki. 4) W palecie Info możesz wybrać Metodę Geometrii pozwalającą na rysowanie elementów wzdłuż prostej. • Ściany O Ścianach ArchiCAD pozwala na rysowanie ścian prostych. patrz Okna dialogowe ustawień narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Linie odniesienia Ścian Każda Ściana posiada linię odniesienia (oś) oraz kierunek. Belki lub Obiekty bezpośrednio na powierzchni istniejącego Stropu. po łuku. pojawiającą się podczas rysowania ściany na Rzucie. Tworzenie Kopii już istniejących elementów.Wirtualny Budynek również inne parametry. • • Zobacz Tworzenie kopii elementów na stronie 141. składać się z wielu materiałów.profilu) zawierającą kombinację materiałów. Niektóre obiekty parametryczne takie jak Drzwi. 5) Narysuj element na rzucie lub w oknie 3D. po łuku. pod warunkiem. Słupy. Zobacz Dodatki na stronie 376. Można także tworzyć ściany złożone (o dowolnym przekroju . patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Szczegółowe opisy każdego panelu okna dialogowego Ustawień poszczególnych narzędzi. Użycie Magicznej Różdżki pozwalającej na tworzenie elementów w oparciu o już istniejące kształty. że w niektórych projektach zajdzie potrzeba mierzenia wzniesienia elementów względem innego poziomu odniesienia. Możesz skorzystać z funkcji Grawitacji aby wstawić Ściany. że włączona jest opcja Widok > Opcje wyświetlania > Linie odniesienia Ścian i Belek. Linia odniesienia jest pogrubioną czarną linią (zawierającą strzałki wskazujące kierunek Ściany). Zobacz Ulubione na stronie 46. trapezowych oraz o rzucie wieloboku. Mogą być jednolite lub warstwowe tzn. patrz Grawitacja na stronie 114. Dachów lub Siatek. a także na obracanie ich w momencie wstawiania. których zestaw zależy od rodzaju narzędzia. Szczegóły. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. po łamanej. Szczegóły. Zdefiniowane w tym oknie Poziomy Odniesienia będą dostępne w panelach Geometria i Położenie okien dialogowych Ustawień wszystkich elementów. Definiowanie położenia elementów konstrukcyjnych Dla wszystkich elementów konstrukcyjnych definiuje się Względne Wzniesienie Podstawy w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawień. Może się jednak zdarzyć.

Kierunek przebiegu ściany jest definiowany poprzez kolejność w jakiej wskazane zostały jej punkty: początkowy i końcowy. patrz Opcje wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. Zobacz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. oś ściany będzie przebiegała po różnych stronach ściany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Gdy zakończysz konfigurowanie atrybutów i innych parametrów w oknie dialogowym Ustawienia narzędzia Ściana w Pomocy ArchiCADa. powierzchnie przekroju. • • • Czyszczenie przecięć Ścian i Belek może być włączane i wyłączane. Wzorki wypełnienia ścian mogą być wyświetlane jako wzorek punktowy (bitmapowy) lub kreskowanie wektorowe.Wirtualny Budynek Linie odniesienia umożliwiają precyzyjne łączenie poszczególnych segmentów Ścian. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Wyświetlanie Ścian W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Ściana znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd ścian w różnych oknach 2D i 3D. możesz przystąpić do rysowania ściany na Rzucie lub w Oknie 3D. Niektóre aspekty wyświetlania ścian zależą od ustawień w menu Widok > Opcje wyświetlania. przesunięcie i edycję Ściany. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania ściany by określić. W przypadku struktur warstwowych możesz zdecydować czy mają być wyświetlane tylko linie rozdzielające warstwy lub same obrysy. Niektóre polecenia z palety pomocniczej dostępne są tylko ze strony linii odniesienia wybranej ściany. Więcej szczegółów. które fragmenty wstawionej będą wyświetlane i w jaki sposób. Zobacz Modyfikuj ścianę (Dodatek) na stronie 245. Uwaga: Polecenie znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości. Pozostałe opcje dotyczące wyświetlania wzorków wypełnienia znajdują się w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu: możesz tam ustawić aby wypełnienia wyświetlane były tylko jako obrysy. Szczegóły. tak jak pokazano na rysunkach. puste wypełnienia lub według własnych ustawień poszczególnych elementów. Ściana posiada również punkty aktywne oraz krawędzie umożliwiające selekcję. 235 . patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. W zależności od wybranej Metody geometrii. Linia odniesienia jest także istotna do określenia stron ściany na potrzeby przypisywania Materiałów modelowi 3D ściany (w panelu Model okna Ustawień Ściany).

Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. Zwróć uwagę. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Jeśli chcesz otrzymać pełne koło. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. Ściany mogą być rozciągane za pomocą poleceń znajdujących się w menu lub w palecie pomocniczej. Po uaktywnieniu Narzędzia Ściana wybierz metodę geometrii Pojedynczej Ściany z palety Info i narysuj segment ściany w oknie. widoczny będzie tylko obrys fragmentu łuku. • Pierwsza opcja pozwala określać ścianę łukową poprzez punkt środkowy i promień okręgu. obrys zamieni się w pełną ścianę z konturem i wypełnieniem. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. specjalne punkty przyklejania). Zobacz Rozciąganie Ścian na stronie 128. W chwili gdy zaczynasz rysować ścianę pojawia się jej obramowanie podążające za kursorem aż do momentu wskazania punktu końcowego. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Obrys kołowy ściany podąża za kursorem aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. aż do momentu trzeciego kliknięcia. że zarówno drugi jak i trzeci punkt nie muszą znajdować się na łuku definiującym ścianę. Zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D definiujesz długość ściany wskazując jej punkt początkowy i końcowy. Od tego momentu. składającą się z pojedynczego segmentu. kliknij dwukrotnie w miejscu Czwarte kliknięcie definiuje długość łuku wzdłuż. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie ściany łukowej poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na obwodzie tego łuku. którego powstanie ściana. po którym przebiegać będzie ściana. Jeśli chcesz narysować ścianę o rzucie pełnego okręgu. 236 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Utwórz Pojedynczą Ścianę Pojedyncza Ściana jest metodą pozwalającą narysować prostą ścianę. kliknij dwukrotnie w trzecim punkcie. wskazania drugiego punktu definiującego promień. Utwórz Ścianę Łukową Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz jedną z trzech metod geometrii pozwalających na tworzenie Ścian Łukowych. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu.

lecz w wyniku użycia Magicznej różdżki. Informacje na temat tworzenia ścian łukowych na podstawie ścian prostych. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. Kliknij gdy uznasz. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. Opis sposobów edytowania ścian łukowych. Uwaga: Ponieważ Ściany muszą mieć dwa punkty końcowe. z których każda będzie kształtu półkola. Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. które posiadają automatycznie połączone węzły linii odniesienia. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. wypełnień. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 237 . Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. Ściany w kształcie elipsy lub eliptycznych łuków nie mogą być narysowane bezpośrednio. w oparciu o odpowiednie elementy rysunkowe. stropów. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. linii. Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia ściany. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. obrys zamienia się w ścianę z konturem i wypełnieniem. że ściana znajduje się we właściwym miejscu. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. a obrys ściany będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. pojawi się kursor w kształcie oka. zobacz Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. ściana o kształcie pełnego koła będzie w rzeczywistości składała się z dwóch ścian. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Łańcucha Ścian.Wirtualny Budynek Gdy długość łuku zostanie już określona.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. a nie krawędź styczna.) • • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie Ściana łukowa zostanie automatycznie wstawiona. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. ścian. zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. Utwórz Łańcuch Ścian Łańcuch Ścian to układ stykających się prostych bądź łukowych ścian. • Gdy okaże się. itd.

która najbardziej Ci odpowiada i zdefiniuj punkt końcowy pierwszego segmentu używając metod opisanych powyżej. typ linii. Dostępne typy to: • • • • • Element prosty Łuk styczny do pierwszego segmentu (nie może być użyte przy rysowaniu pierwszej ściany) Łuk styczny do linii. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Prostokąt Ścian. itd. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. • • • Szczegóły. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. Utwórz Prostokąt Ścian Metoda rysowania Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany połączone węzłami. pozycja. Jeśli jest to konieczne możesz zmieniać metodę geometrii w trakcie rysowania używając do tego Palety pomocniczej. Jeśli podczas rysowania łańcucha ścian zmienisz któryś z parametrów znajdujących się w palecie Info. Łuk przechodzący przez trzy punkty Łuk opisany przez wskazanie jego punktu środkowego. • • Wybranie polecenia Edycja > Odwołaj usunie cały Łańcuch ściany a nie tylko ostatni jego segment. segmenty Łańcucha ścian zostaną zgrupowane. Jeżeli włączona jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. Uaktywnij opcję. Siatka obrócona nie ma wpływu na orientację prostokąta.). 238 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . których długość definiowana jest poprzez przekątną prostokąta. • Kliknięcie przycisku Anuluj w menu kontekstowym lub klawisza Delete podczas rysowania łańcucha spowoduje przerwanie procesu i nie zostanie utworzony żaden element. kolor wypełnienia .) Narysuj przekątną prostokąta i kliknij by zdefiniować jej długość. Pełne ściany ukazują się po zakończeniu rysowania całego łańcucha.materiał. Wciśnięcie klawisza Backspace pozwala na odwołanie ostatniego wstawionego segmentu i kontynuowanie rysowania łańcucha. Ściany tego prostokąta są ułożone zawsze w zgodnie z Siatką ortogonalną. wszystkie ściany tego łańcucha przyjmą nowe ustawienia (linia osi. promienia i długości. Gdy chcesz zakończyć rysowanie Łańcucha ścian kliknij dwukrotnie punkt końcowy ostatniego segmentu. którą definiujesz przed narysowaniem elementu.Wirtualny Budynek W momencie gdy rozpoczniesz rysowanie pierwszej ściany pojawi się Paleta pomocnicza oferująca opcje geometrii dla wstawianych prostych i łukowych segmentów ściany. Punkt końcowy pierwszego segmentu ściany automatycznie staje się punktem początkowym dla następnego jej segmentu. Zostanie utworzony prostokąt ze ścian. Podczas całego procesu widoczny jest obrys już narysowanych ścian.

wybierz z palety Info Metodę geometrii . Ścianę tego typu rysuje się w ten sam sposób jak ścianę pojedynczą. (Pamiętaj. Ściany wieloboczne mogą zawierać drzwi i okna. że Ustawienia Częściowego Wyświetlania modelu będą oddziaływały na ściany warstwowe. Utwórz Ścianę Warstwową ArchiCAD pozwala na wstawianie ścian warstwowych oraz dostosowywanie ich struktury.) Szczegóły. Utwórz Ścianę Wieloboczną Aby narysować ścianę o rzucie wieloboku. aby zdefiniować prostokąt. że w przypadku ściany trapezowej należy najpierw w palecie Info (bądź w oknie Ustawień) zdefiniować jej grubość w obu węzłach.Ściana Wieloboczna. których grubość nie jest stała. Następnie przesuń kursor. lecz w tym przypadku w pierwszej kolejności musisz zdefiniować kąt obrotu oraz długość jednego z boków prostokąta. Ścianom wielobocznym można przypisać tylko proste wypełnienia (brak struktur warstwowych). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 239 .Wirtualny Budynek Utwórz Ścianę Trapezową Metoda Ścian Trapezowych pozwala na rysowanie prostych ścian. z tą różnicą. Metoda Obróconego Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany podobnie jak poprzednia metoda. patrz Struktury warstwowe na stronie 32.

Aby przypisać krawędź odniesienia innej krawędzi ściany. tutaj.Wirtualny Budynek Narysuj obrys ściany wielobocznej korzystając w razie potrzeby z opcji palety pomocniczej (podobnie jak przy rysowaniu łańcucha ścian). kliknij wierzchołek zaznaczonej ściany należący do jej krawędzi odniesienia. Krawędzie ściany będą obejmowały jedną krawędź odniesienia (na przykład linię odniesienia prostej ściany). które znajdują się “na przeciwko krawędzi odniesienia”). Jeśli narysujesz wielobok. tutaj. tutaj. Po przypisaniu materiałów do powierzchni ściany wielobocznej w panelu Modelu w Ustawieniach ściany. na czerwono. na niebiesko. Możesz stosować krawędzie proste i łukowe. Po zdefiniowani wieloboku kliknij kursorem w kształcie młotka by zakończyć rysowanie ściany. 240 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . materiały zostają przypisane w zależności od położenia krawędzi odniesienia. “Materiał boku” to dwie powierzchnie przylegające do krawędzi odniesienia. Paleta pomocnicza zawiera polecenie pozwalające na przeniesienie wierzchołku krawędzi odniesienie na inne wierzchołki ściany wielobocznej. w kolorze złotym. Powierzchnie “Materiału prawej strony” są przypisane do wszystkich innych krawędzi (te. • • • “Materiał lewej strony” to powierzchnia krawędzi odniesienia. którego krawędzie przecinają się ze sobą. ale ściana i tak zostanie wstawiona. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie.

W przypadku Ściany dwustronnie pochyłej jej boki mogą mieć różny kąt pochylenia. kliknij węzeł lub krawędź i użyj opcji dostępnych w palecie pomocniczej. Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą Aby narysować Ścianę. Określając kąty dwustronnie pochyłej ściany jesteś ograniczony minimalną grubością górnej powierzchni ściany. RŚ. której płaszczyzny boczne nie są pionowe. Wysokość każdego typu pochyłej ściany jest odległością pomiędzy jej najniższym a najwyższym punktem. Określając wysokość dwustronnie pochyłej ściany ograniczeniem będzie fakt. Ściany z bali pojawiają się zarówno w oknie 3D. nowa ściana przyjmie taką szerokość jaką miała podstawa starej. w przekroju taka ściana ma kształt trapezu. Powierzchnie boczne ściany pochyłej są równoległe względem siebie. patrz Rogi Ścian o rzucie wieloboku na stronie 245. • Więcej szczegółów na temat modyfikowania pochyłych ścian. Przełączanie pomiędzy rodzajami pochyłych ścian odbywa się w następujący sposób: • Jeżeli transformujesz ścianę pochyłą na dwustronnie pochyłą. gdy boczne powierzchnie zejdą się. szerokość nowej ściany (tzn. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz opcję Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawienia Ściany (ta opcja jest dostępna tylko gdy wybrana jest metoda geometrii Ściany Wielobocznej). jeśli ścianę dwustronnie pochyłą zmienisz na prostą lub pochyłą. szerokość jej podstawy) będzie równa szerokości starej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 241 . Podobnie. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne.) Grubość pochylonej ściany to jej grubość prostopadle do wektora nachylenia (zgodnie ze wskazaniem ikony w palecie Info): Grubość dwustronnie pochyłej ściany jest równa jej szerokości u podstawy. W ArchiCADzie możliwe jest konstruowanie tylko prostych ścian z bali. patrz Panel Geometria i położenie (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Aby edytować ściany o rzucie wieloboku. Dla ścian o strukturze wielowarstwowej grubość górnej powierzchni musi pomieścić wszystkie warstwy. nie można już będzie podwyższyć ściany. Elewacji. jak i w oknie Przekroju. W przypadku ściany jednowarstwowej wartość ta może wynosić zero. Utwórz Ścianę z Bali Szczegóły. Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. Szczegóły. zobacz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. że górna powierzchnia nie może mieć ujemnej szerokości (tzn. należy otworzyć Ustawienia narzędzia Ściana i w panelu Geometria i położenie wcisnąć ikonę ściany pochyłej a następnie w odpowiednich polach wpisać kąt (kąty) pochylenia ściany.

Szczegóły. za pomocą suwaka Priorytet Ściany (Ustawienia ściany w panelu Rzut i Przekrój). Każda warstwa ściany warstwowej posiada własny priorytet przecięcia ustawiany w oknie Opcje > Atrybuty > Struktury warstwowe. Gdy przecinają Przecinanie warstw w ścianach warstwowych podlega następującym regułom: • Warstwy o wyższym priorytecie blokują warstwy o niższym priorytecie. lub uzyskania ściany z odciętymi narożami możliwe jest wyrównanie ściany do odpowiednio ustawionego dachu. Utwórz Ścianę Szczytową W razie potrzeby dopasowania ściany do Dachu. W przypadku ściany o strukturze warstwowej. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. że bale nie będą leżeć na sobie. Uwaga: Konstrukcja z bali dostępna jest tylko dla prostych ścian. kursor jest również przyciągany przez punkty końcowe poszczególnych warstw. Podając wysokość bala pamiętaj. wedle potrzeby. Więcej szczegółów. bryła elementu o wyższym numerze priorytetu pozostanie nienaruszona w 3D. Klikając przycisk Parametry bali w panelu Model Ustawień ściany otworzysz dodatkowe okno z wieloma opcjami dotyczącymi geometrii ściany i ułożenia tekstury. Przecięcia typu Ściana-Ściana Połączenia ścian i ich wypełnień na Rzucie oraz w 3D zależą w pierwszej kolejności od ich Priorytetu przecięcia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 242 . można regulować wyświetlanie warstwy wg warstw. Wyświetlanie przecięcia Ścian warstwowych (tylko 2D) Kiedy wyświetlane jest przecięcie ściany warstwowej w oknach 2D i w oknie Dokumentu 3D. patrz Parametry bali w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek się ze sobą ściany o różnych wartościach tego parametru. (W 2D element o wyższym priorytecie będzie wyświetlany na wierzchu. że wartość mniejsza od szerokości ściany spowoduje.) Element o niższym priorytecie zostanie odpowiednio przycięty (jego część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta) Możesz określić oddzielny Priorytet dla poszczególnych ścian w skali 0-16 (tylko liczby parzyste). kursor przykleja się do wszystkich boków oraz wierzchołków poszczególnych segmentów ścian. • Warstwy o tum samym priorytecie utworzą ukośne połączenie (pod warunkiem że mają ten sam wzór wypełnienia). Aby ułatwić łączenie.

zapamiętana “Ściana ceglana ze stopą” posiada 3 komponenty.Wirtualny Budynek Obrysy ścian oraz ich linie pozawidokowe również się przecinają. Każdemu elementowi Profilu może być przypisana wartość priorytetu. Teraz warstwy przecinają się tak jak powinny. Możesz zaznaczyć poszczególne komponenty profilu w Menedżerze Profili i przypisać im inne priorytety.Panel Domyślne/Zaznaczone w Pomocy ArchiCADa. Przykład przecięcia ścian warstwowych Opcje priorytetu są bardzo przydatne podczas poprawiania wyglądu łączących się wypełnień na Rzucie. określamy wartości priorytetów dla poszczególnych warstw struktury. Następnie otwieramy okno Ustawień Ściany i włączamy opcję Zastosuj Priorytety Struktury. Wyłącz tę opcję jeśli chcesz aby cała ściana o strukturze warstwowej posiadała ten sam Priorytet. Po ustawieniu priorytetów poszczególnych warstw musisz zaznaczyć opcję Zastosuj Priorytety Struktury w oknie dialogowym Ustawień Ściany. w panelu Rzut i Przekrój. W strukturze tej ustawiamy wartość priorytetu warstwy rdzenia na 12. Szczegóły. Wyświetlanie przecięć warstw Ścian opartych i Profil Warstwy ścian złożonych (opartych o Profil) są wyświetlane na Rzucie w postaci przekrojonej przez Płaszczyznę Cięcia dla Rzutu. patrz Komponenty . w takim przypadku ustawienie suwaka Priorytetu Warstwy będzie decydowało o priorytecie przecięcia w 2D oraz 3D. która została wykorzystana do tej ściany. podobnie jak w przypadku warstw w ścianach warstwowych. Na przykład. Na poniższym przykładzie wartości priorytetu obu ścian zostały ustawione na 8 w oknie Ustawień Ściany. W oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 243 . Poszczególne warstwy przecinają się w niepożądany sposób.

ścian wstawiana jako druga przetnie gładko już istniejącą pod warunkiem. jeżeli ściany mają tę samą grubość i Priorytet warstwy. Linia odniesienia nowej Ściany zostanie automatycznie dopasowana tak. Podczas rysowania połączenia ścian typu X. wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu krawędzi lub wewnątrz obrysu istniejącej ściany. Jednakże. patrz Warstwy na stronie 26. program może określić który z elementów jest "ważniejszy" na podstawie wartości ich priorytetów. która ma zostać połączona ze ścianą istniejącą. bądź ze słupem w 3D. gdy ich linie odniesienia będą ze sobą połączone. Gdy rysujesz nową ścianę. Opcja ta wpływa na kolejność wyświetlania ścian zarówno w oknie Rzutu jak i 3D. Możesz modyfikować tę kolejność korzystając z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania. Uwaga: Priorytety Ścian (i ich komponentów) oraz Słupów przyjmują zawsze wartości parzyste. Ta funkcja nazywa się “Czyszczenie przecięć. Aby zmienić kolejność należy wybrać różne wartości Priorytetu warstwy. gdy belka przecina się ze ścianą.” i działa tylko wtedy gdy włączona jest opcja w menu Opcje > Czyszczenie przecięć. Natomiast w przypadku przecięć typu L. aby utworzyć gładkie połączenie również w 3D. Przecięcia Ścian typu “L” lub “T” W przypadku przecięć typu T. W związku z tym za każdym razem. 244 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jeżeli przecinające się Ściany umieszczone są na warstwach posiadających różne Grupy przecięć. Wyświetlanie przecięć Ścian w 2D Połączenia przecinających się ścian będą czyszczone wówczas. Kolejność przecinania się elementów jest widoczna w oknie 2D oraz 3D przy wyłączonej opcji Czyszczenie przecięć. Nie jest wymagane dokładne kliknięcie na jej linii odniesienia. połączenia są czyszczone jeżeli ściany posiadają ten sam Priorytet warstwy. ich połączenia nie będą czyszczone.Wirtualny Budynek Uwaga: Przecięcia Ścian są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. że posiadają taki sam priorytet przecięć. Szczegóły. wartości priorytetu Belek są zawsze nieparzyste. Przecięcie Ścian typu “X” Przy dwóch ścianach wzajemnie się przecinających automatycznie zostanie utworzone czyste połączenie. Opcja Czyść połączenia ścian i belek (Widok > Opcje wyświetlania) pozwoli Ci upewnić się czy połączenia w 2D wyświetlane są poprawnie. zostaną przecięte w losowo.

Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowane połączenia pomiędzy ścianami. lecz różniących się wypełnieniem. Przecięcia Ścian w 3D Aby polepszyć wyświetlanie połączeń ścian w 3D a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz pole Rogi ściany o rzucie wieloboku w panelu Geometria i Położenie w Oknie dialogowym Ustawienia ścian (ta opcja jest dostępna gdy wybrana jest Metoda geometrii Ściany o rzucie wieloboku). Włączenie opcji Czyść połączenia ścian i belek daje różne rezultaty w zależności od tego. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Szczegóły. możesz skorzystać z polecenia Utwórz łatę (menu Narzędzia) lub utworzyć rysunek detalu. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. jakby opcja ta była włączona. grubsza ściana będzie wyświetlana na wierzchu. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. czy zaznaczona jest opcja Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać. Modyfikuj ścianę (Dodatek) Uwaga: To narzędzie nie jest widoczne w interfejsie ArchiCADa zgodnie z Domyślnym Profilem Środowiska Pracy.Wirtualny Budynek W przypadku ścian o takim samym Priorytecie. Przecięcia typu L lub T nie mogą być modyfikowane poleceniami z menu Kolejność wyświetlania. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy ścianami o tej samej wysokości. Pierwsza ilustracja obrazuje sytuację gdy opcja Widok > Opcje wyświetlania > Czyść połączenia ścian i belek jest wyłączona. W poniżym przykładzie Prosta ściana połączona jest ze ścianą o rzucie wieloboku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 245 . możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Przecięcia ścian złożonych będą zawsze liczone tak. Możesz je dodać do menu Edycja (lub do każdego innego) zmieniając schemat menu w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Środowisko pracy > Schematy arkuszy polecenia > Menu. Dzięki temu będzie można w 3D zaobserwować w jaki sposób każdy element został przycięty. Rogi Ścian o rzucie wieloboku Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian.

zachowując pożądaną pozycję elementu ściany. (Jeśli to możliwe. możesz ustalić grubość rdzenia ściany.Wirtualny Budynek Polecenia znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości i położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. co oznacza. Wybierz przycisk wyboru znajdujący się w dolnej części okna aby wskazać która część ściany Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328 ma zachować swoje położenie po dokonaniu modyfikacji. (Można to zaobserwować przy wyłączonej opcji Czyść połączenia ścian i belek. patrz Słupy i inne elementy na stronie 250. że część wspólna elementów zostanie usunięta. W przeciwnym wypadku grubość rdzenia jest tylko wyświetlona. Słupy i Ściany Dachy i Ścinany: Górna lub dolna powierzchnia Ścian może zostać przycięta przez Dachy. Ściany i Inne Elementy • Belki i Ściany: Priorytety przy przecięciu ścian i belek definiowane są dla poszczególnych elementów w odpowiadających im oknach Ustawień narzędzia. (Priorytety przecięcia Ścian przyjmują zawsze wartości parzyste. Szczegóły. Na górze okna dialogowego możesz zmienić rodzaj wypełnienia. w przeciwnym wypadku zostanie ona przesunięta. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. natomiast Priorytety belek .) Polecenie Modyfikuj ścianę > Oś pozwala przesunąć linię odniesienia zaznaczonych elementów ściany bez zmiany położenia tych elementów na Rzucie. Po lewej stronie okna dialogowego możesz zmienić Stronę osi. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. ściana zostanie rozszerzona bez zmiany położenia linii odniesienia. element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. Jeżeli wybrane wypełnienie nie jest strukturą warstwową. • • Polecenie Odwróć kierunek umożliwia zmianę kierunku linii odniesienia.nieparzyste. Z pomocą funkcji Struktura możesz zmienić wzorek wypełnienia.) Zobacz także Linie odniesienia Ścian na stronie 234. Po prawej stronie. 246 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Gdy ściana przecina belkę. w sekcji Przesunięcie możesz przesunąć linię odniesienia w pożądane miejsce. Więcej szczegółów.

utworzony na podstawie zdefiniowanego profilu. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Szczegóły. Przekreślony. Wyświetlanie symboli słupa może zostać wyłączone przez kliknięcie opcji Wyświetlaj symbol Słupa w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu. przebijając się przez wszystkie warstwy ściany. podczas gdy w widoku Elewacji Słup posiada tylko kontur. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. Szczegóły. okna Ustawień Ściany określ w jaki sposób będzie ściana się odnosiła do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. linie pozawidokowe) ustawia się w rozwijanym menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Słupy nieobudowane w oknie Rzutu Słupy nieobudowane (słupy wstawione przy użyciu Metody konstrukcji wolnostojącej) nie zmieniają kształtu ściany.Wirtualny Budynek • Ściany i Przegrody Strukturalne: Ściany można połączyć z Przegrodami Strukturalnymi używając polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. okrągły lub złożony tzn. Więcej szczegółów. Atrybuty struktury rdzenia i okładziny słupa mogą być ustawiane w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawienia Słupa. tylko wycinają dla siebie miejsce. Przekrój słupa może być prostokątny. Rdzeń i Okładzina W widoku Przekroju wzorek wypełnienia rdzenia jest widoczny. Dwukrotne kliknięcie ikony narzędzia Słup. Więcej szczegółów. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. Szczegóły. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Słup Słupy w ArchiCADzie zbudowane są z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję słupa oraz (opcjonalnie) okładziny używanej do symulowania powłoki przeciwpożarowej lub warstwy wykończeniowej. patrz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Wyświetlanie Słupa na Rzucie Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania słupa by określić. Oś słupa może być pionowa lub pochyła. Symbol Słupa Opcja Rodzaj Symbolu Słupa (panel Rzut i Przekrój okna Ustawień Słupa) odnosi się do sposobu wyświetlania słupa na rzucie (Prosty. powierzchnie przekroju. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. patrz Ustawienia narzędzia Słup w Pomocy ArchiCADa. X lub Z osiami). powierzchnie przekroju. otwiera okno dialogowe Ustawień słupa gdzie można skonfigurować wszystkie jego parametry. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Słup znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd słupów w różnych oknach 2D i 3D. które fragmenty wstawionego słupa będą wyświetlane i w jaki sposób. Linia obrysu rdzenia Słupa z symbolem ukośnika lub X jest zawsze rysowana w całości bez względu na inne czynniki. Słupy mogą być wstawiane oddzielnie lub tworzyć struktury ze Ścianami. 247 . • Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet.

Słupy w Widokach 3D Słupy wstawiane przy użyciu Metody konstrukcji obudowania przejmą materiał powierzchni ścian połączeniowych. Uwaga: W przypadku ścian warstwowych.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Słupów w 3D Panel Model odpowiada za ustawienia materiału słupa w widoku 3D. Słupy nieobudowane zachowują własne materiały w 3D. Inne (niekonstrukcyjne) warstwy ściany owijają się wokół słupów. Linia rozdzielająca warstwy ściany od Słupa jest usuwana pomiędzy identycznymi rodzajami wzorków wypełnienia. dodając słupom grubości. Zawinięcie na Rzucie nastąpi jedynie wtedy. oraz nawet jeśli nie skonfigurowano warstw ścian. jeśli: • • • • Słup został wstawiony przy użyciu Metody "Obudowany ścianami" słup przecina Ścianę o strukturze warstwowej ściana warstwowa posiada co najmniej jedną warstwę. warstwy nie będące warstwami "konstrukcyjnymi" określone są w Opcjach > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. które owijałyby Słupy. . nawet jeśli ściana nie jest warstwowa. W Oknie 3D pojedynczy materiał nałożony jest na wszystkie powierzchnie. Słupy obudowane w oknie Rzutu Słupy obudowane (wstawiane za pomocą metody konstrukcji “zawijania”) przechodzą przez warstwy konstrukcyjne Ścian warstwowych. 248 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . nie będącą warstwą konstrukcyjną (która będzie owijała słup) Słup dotyka lub przecina warstwę rdzeniową Ściany Uwaga: Owijanie nie jest możliwe w przypadku ścian biegnących po łuku lub wielobocznych.

wszystkie linie przecięcia zostaną usunięte w widoku 3D. Po wstawieniu. Następnie obróć słup wokół pionowej osi i kliknij. Najpierw kliknij aby wstawić słup. Oś słupa zostanie wstawiona pionowo do okna Rzutu. Sposoby wstawiania Słupów Dostępne są trzy sposoby wstawiania (metody geometrii) znajdujące się w palecie Info. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek • Obrócony: Pierwsze kliknięcie określa położenie punktu wstawienia słupa przytwierdzonego do jego podstawy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 249 . zachowując swoją grubość. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie kąta obrotu słupa wokół własnej. stropu bądź innego słupa. Skręcony: Gdy wstawiany słup jest złożony i/lub pochyły. Twój wybór metody geometrii . • Prosty: Wstaw Słup za pomocą jednego kliknięcia.będzie miał wpływ na sposób wyświetlenia ściany/słupa na rzucie. drugie. patrz Rozciągnij pionowo na stronie 134. Sposoby budowania Słupów Podczas wstawiania Słupa. kąt obrotu względem osi pionowej. jeśli używany jest wewnętrzny silnik 3D. który będzie przecinał ścianę warstwową. pochyłej osi (określenie kąta skręcenia). w oknie 3D będzie można nadal rozciągnąć wysokość słupa. Słupy obudowane łączą się tylko z warstwami rdzenia Ściany o strukturze warstwowej. patrz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. Określ pożądane atrybuty oraz geometrię w oknie Ustawienia Słupa. Za pomocą ikon obudowany/nieobudowany (lub “wolnostojące”) z palety Info w Słupach określić w jaki sposób słupy będą współgrały z ścianą warstwową. Pozostałe warstwy Ściany owijają się wokół Słupa.obudowany lub nieobudowany . Szczegóły. • Jeżeli powierzchnia Słupa styka się z powierzchnią ściany. proces wstawiania przebiega w trzech etapach. Tworzenie Słupów Użyj Narzędzia Słup do tworzenie nowych słupów na Rzucie lub w Oknie 3D. a następnie kliknij by wstawić słup do projektu.

(Aby wyświetlić strzałkę na osi belki informującą o jej kierunku. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. Można pokazać/ukryć oś odniesienia (linię osi) dowolnej belki zaznaczając pole “Pokaż oś” w części Symbole Ustawień Narzędzia Belka (panel Rzut i przekrój). Belki Belki ArchiCADa są poziomymi lub pochyłymi elementami konstrukcyjnymi. która pozwala na precyzyjne łączenie z innymi belkami (bez linii przecięcia) oraz określa punkty aktywne oraz krawędzie potrzebne przy zaznaczaniu. Ustawia się go w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Wyświetlanie Belek na Rzucie Belka utworzona na Rzucie za pomocą narzędzia Belka będzie wyświetlana zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w oknie Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Więcej szczegółów. których powierzchnie czołowe są zawsze pionowe. Dachy i Słupy: Górna lub dolna powierzchnia słupów może zostać przycięta przez Dachy. • Ściany i Słupy Patrz Wyświetlanie Słupa na Rzucie na stronie 247. • Priorytet Słup . Belki mogą przyjmować kształt prostokątny lub złożony. element o niższym priorytecie będzie przecięty w Widoku 3D. przemieszczaniu i modyfikowaniu belki. Szczegóły. Oś Odniesienia Belki Każda Belka posiada oś odniesienia. Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. patrz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. 250 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. powierzchnie przekroju. Wybierz metodę wstawienia i wstaw słup. Słupy i inne elementy Belki i Słupy: Gdy Belka przecina Słup. okna Ustawień Słupa określ w jaki sposób będzie słup się odnosił do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np.Belka jest ustawiany globalnie i dotyczy wszystkich słupów. zaznacz opcje w menu Widok > Opcje wyświetlania > Linie Odniesienia Ścian i Belek). W tym miejscu można określić strukturę i atrybuty poszczególnych belek. Kierunek belki jest odniesieniem przy nadawaniu materiałów (zgodnie z ustawieniami w panelu Model okna Ustawień Belki). Kierunek belki jest determinowany kolejnością wstawiania wierzchołka początkowego i końcowego.Wirtualny Budynek Utwórz Pochyły Słup W oknie dialogowym Ustawienia Słupa wybierz ikonę pochyłego słupa i określ kąt pochylenia w stopniach. Priorytet belki można ustawić w oknie dialogowym Ustawień belki (panel Rzut i przekrój).

• Prostokąt Belek pozwala na wstawienie czterech belek połączonych węzłami. Pole Kąt nachylenia zostanie uaktywnione. Aby zakończyć rysowanie łańcucha kliknij dwukrotnie wskazując jego punkt końcowy. Przy użyciu tej metody można wstawiać tylko proste segmenty belek. Za pomocą metody Łańcuch Belek możesz rysować sekwencję Belek automatycznie połączonych punktami końcowymi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 251 . Utwórz Ukośną Belkę W celu utworzenia ukośnej belki wybierz odpowiednią ikonę w palecie Info lub w oknie Ustawienia Belki. patrz Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień ściany możesz przystąpić do rysowania belki. w postaci osi lub obrysów. Pierwszy bok prostokąta definiujemy wskazując kliknięciem jego punkt początkowy i końcowy a następnie wskazujemy długość boku prostopadłego. Globalne ustawienia wyświetlania belek W menu Dokument > Ustaw Widok modelu> Opcje wyświetlania Modelu (Opcje dla panelu Elementów konstrukcyjnych). automatycznie rozpoczynasz rysowanie następnego. które fragmenty wstawionej belki będą wyświetlane i w jaki sposób. Aby zdefiniować prostokąt należy wskazać pierwszy narożnik a następnie określić długość jego przekątnej. Możesz wybrać by belki były wyświetlane w całości. Geometria Belki Są cztery Metody geometrii dostępne przy rysowaniu Belek. Wybierz jedną z metod geometrii w palecie Info. Po wskazaniu punktu końcowego pierwszego elementu łańcucha. Nowa Belka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. • • Dzięki metodzie Belka Prosta możesz narysować belkę poprzez wskazanie jej punktu początkowego i końcowego. Metoda Belka prostokątna obrócona pozwala narysować cztery elementy Belki połączone punktami końcowymi. opcje “Tryb wyświetlania Belek” odnoszą się ogólne do wszystkich belek w projekcie. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Więcej szczegółów. • Utwórz Belkę Parametry Belki można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawień belki. Szczegóły. Wartość kąta nachylenia belki musi się zawierać w zakresie -89° do +89° i jest mierzone względem punktu początkowego belki. Belka zostanie pochylona w płaszczyźnie pionowej zdefiniowanej przez oś belki. Proces rysowania Łańcucha Belek jest identyczny jak przy rysowaniu Ścian.Wirtualny Budynek Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania belek by określić. ortogonalnie względem osi X i Y.

iż jej przekrój poprzeczny w płaszczyźnie prostopadłej do ukośnej osi belki jest zawsze stały i równy wysokości przekroju belki. Kliknij OK aby zatwierdzić ustawienia otworu belki. a następnie z przytrzymanym klawiszem Shift kliknij środek otworu. Kliknij ikonę Otworu. w którym będziesz mógł dokonać odpowiednich ustawień. Pojawi się okno Ustawienia otworu w belce. W Belce może znajdować się wiele otworów w kształcie prostokątów i/lub okręgów. W Oknie 3D pojawienie się Palety pomocniczej następuje po kliknięciu kursorem w kształcie znaczka Mercedesa górnej krawędzi zaznaczonej belki. Gdy jednak zaznaczysz całą Belkę możesz zmieniać parametry wszystkich Otworów jednocześnie. Aby zmodyfikować kształt i wymiary zaznaczonego otworu użyj opcji w oknie dialogowym Ustawień Ściany bądź w palecie Info. Na Rzucie utwórz otwór poprzez kliknięcie w linię osi belki.Wirtualny Budynek Ukośne belki są wstawiane w ten sam sposób. Natychmiast pojawi się otwór w belce. że aktywne jest Narzędzie Belka. Na ilustracji poniżej prezentowana jest belka. Zaznacz odpowiednią belkę i upewnij się. Otwory są definiowane po wstawieniu Belki. w pierwszej kolejności powinieneś powielić jeden otwór a następnie dokonać potrzebnych ustawień na stworzonych kopiach. Zaznaczanie i Modyfikacja Otworów Jeżeli potrzebna Ci jest belka z wieloma otworami o różnych kształtach. co belki poziome. Wybrane Otwory mogą zostać przesunięte wzdłuż Belki w oknie Rzutu. Wówczas pojawi się Paleta pomocnicza zawierająca dostępne opcje. W 3D ukośna belka jest tworzona w taki sposób. Geometria Otworów uzależniona jest od konfiguracji parametrów w panelu Otwór. W 3D Paleta pomocnicza pozwala na przesuwanie otworów w pionie 252 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zwróć uwagę. że tylko jeden zaznaczony Otwór może być edytowany. Aby zaznaczyć otwór najpierw upewnij się. okna dialogowego Ustawień belki. Tworzenie otworów w belkach Wszystkie rodzaje Belek mogą zawierać Otwory. której wysokość przekroju wynosi 500 mm. że aktywne jest Narzędzie Belka. Położenie Otworu może być również zmienione graficznie.

Wystarczy że koniec jednej belki przecina obrys drugiej. przecięcia takie będą czyszczone zgodnie z ustawieniami ich priorytetów przecięć. że belki posiadają ten sam priorytet przecięcia. że ich warstwy należą do tych samych grup przecięcia). Belki i Inne Elementy Priorytet Przecięcia Belek Priorytet przecinania Belek ustawiany jest za pomocą suwaka “Priorytet belki” w oknie Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). Dotyczy to zarówno widoku 3D jak i obliczeń w zestawieniach ilościowych elementów. szerokości zero) zaczynając od końca linii odniesienia pierwszej Belki określając pożądany kąt (jak na ilustracji poniżej). 3) Narysuj drugą Belkę (o Automatyczne przecinanie belek z innymi belkami Gdy przecinają się ze sobą dwie belki. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D.Wirtualny Budynek Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki Oto metoda uzyskania dowolnego kąta powierzchni czołowej Belki: Element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. aby jej linia odniesienia została automatycznie przedłużona. W 3D przecięcia również zostaną wyczyszczone pod warunkiem. Przecięcia Belek są czyszczone nawet gdy łączone bądź przecinające się Belki biegną na różnych wysokościach. ArchiCAD automatycznie czyści miejsca przecięć i połączeń typu T i L pod warunkiem. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Belka) w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli Belki przenikają się w przestrzeni nie przecinając wzajemnie swoich osi. 4) Kliknij aby zakończyć rysowanie . Takie ustawienia będzie miała druga (wirtualna) Belka. Uwaga: Priorytet w sytuacji przecięcia Słup . 2) W oknie dialogowym Ustawień belki w polu szerokość wpisz zero. Szczegóły.Belka jest ustawiany globalnie w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 253 . co oznacza. Ma to również wpływ na obliczenia objętości elementów w zestawieniach. że włączona jest funkcja Opcje > Czyszczenie przecięć. Stropy i Belki: Belki zawsze przecinają Stropy gdy oba elementy przenikają się w przestrzeni (pod warunkiem. że część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta. 5) Uzupełnij powstały w symbolu na Rzucie otwór pojedynczą linią. 1) Narysuj dowolną Belkę. Dachy i Belki: Belki mogą być przycinane dachami za pomocą polecenia “Dotnij do dachu”.

na poniższej ilustracji pokazano ścianę łukową opartą o profil "Ściana ceglana ze stopą". Więcej szczegółów. jakby opcja ta była włączona. Złożonym Profilem. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. możesz posłużyć się Ścianą. Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu O Złożonych Profilach Gdy dopasowanie standardowych elementów konstrukcyjnych do potrzeb projektu staje się zbyt skomplikowane. patrz Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw na stronie 28. Profile złożone są to definicje przekrojów ścian. a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Połączenia Belek w 3D Aby poprawić wyświetlanie połączeń belek w 3D.Wirtualny Budynek różne Grupy przecięć. Uwaga: Przecięcia belek są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. Jednakże. połączenia między nimi nie zostaną wyczyszczone. Dzięki temu będzie można precyzyjnie zaobserwować w 3D jak przecinają się poszczególne elementy. Belką lub Słupem o nietypowym przekroju tzw. słupów lub belek. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy belkami o tej samej wysokości. które mogą być ręcznie edytowane w celu osiągnięcia dowolnego kształtu. lub gdy brakuje odpowiedniego obiektu w bibliotece. jeżeli połączone belki umieszczone są na warstwach posiadających Profil złożony jest elementem (bryłą) utworzoną z płaskiego profilu (o dowolnym kształcie) wytłoczonego prostopadle do jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 254 . Na przykład. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Przecięcia belek złożonych będą zawsze liczone tak. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D.

Belek oraz Słupów. Aby utworzyć taki element możesz użyć któregoś z przygotowanych profili lub narysować profil samemu. Tworzenie i edycja Złożonych Profili Wybierz polecenie Projekt > Złożony Profil > Menedżer profili. wciśnij przycisk Pobierz profil elementu w Menedżerze profili (lub wybierz polecenie Utwórz Profil z zaznaczonego z menu kontekstowego elementu zaznaczonego w oknie modelu. będziesz mógł edytować go graficznie podobnie jak inne elementy konstrukcyjne.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 255 . Zachowany Profil dostępny jest jako atrybut dla Ścian. Aby z nich skorzystać. Zarządzaj Profilami: Polecenia znajdujące się w tej sekcji pozwalają na zarządzanie profilami. możesz zastosować własny profil (bez potrzeby zapisywania go w postaci atrybutu) do każdego elementu zaznaczonego w oknie modelu. • Kliknij na obszarze roboczym aby wstawić element. Gdy złożony profil zostanie już wstawiony. Menu rozwijane zawiera okienko podglądu wybranego profilu. Pojawi się okno Menedżera profili. • • Aby utworzyć nowy profil wciśnij Nowy. Belki lub Słupa zaznaczonego w aktywnym oknie. • W sekcji Struktura w panelu Rzut i Przekrój pojawi się rozwijane menu zawierające zapamiętane profile dostępne dla bieżącego elementu. Słupa lub Belki. Alternatywnie.Wirtualny Budynek płaszczyzny. Zachowane profile wyświetlane są w oknach dialogowych Ustawień narzędzi tych elementów. • • Wybierz żądany profil a następnie dopasuj pozostałe parametry i atrybuty elementu. Aby utworzyć nowy profil w oparciu o już istniejący: Wybierz zapisany profil i wciśnij Powiel. ArchiCAD dostarcza wiele profili przygotowanych dla wykorzystujących je narzędzi. Aby utworzyć nowy profil na podstawie kształtu elementu Ściany. Wybrać opcję Profil złożony w panelu Geometria i położenie. należy: • • Otworzyć okno dialogowe Ustawień Ściany.

Jeżeli opcja Linie odniesienia otworu zostanie wyłączona. W razie potrzeby. wymiarowanie) mogą być używane jako pomoce przy rysowaniu. na podstawie których określane będzie miejsce osadzania drzwi lub okien. Pozostałe ustawienia Menedżera profili są aktywne tylko wtedy. Możesz przesuwać te linie wewnątrz okna Edytora Profili. wybierz go z listy i wciśnij Edytuj wybrany profil. Rozciągnięcie poziome i pionowe (w spisie warstw) są dodatkowymi parametrami profilu. linie. nie będziesz mógł rozciągać ani zmieniać wielkości przekroju elementu wstawionego do modelu.) W Menedżerze profili przyciski Użyj z. Parametr Pokaż/Ukryj warstw elementu odnosi się tylko do okna Edytora Profili. określają. które narzędzia ArchiCADa będą mogły korzystać z tego profilu. w oknie Edytora Profili pojawią się przerywane linie wskazujące płaszczyzny. (Pomoce te. jeżeli wybrane zostanie narzędzie Punkt aktywny lub Wypełnienie. punkt odniesienia reprezentuje oś tych elementów. podobnie jak w oknach dialogowych Ustawień atrybutów. Otworzy się okno Edytora Profili. Uwaga: Elementy wymiarowania nie zostaną zapisane jako część profilu. Pozostałe opcje i polecenia okna dialogowego Menedżera profili pozwalają na dopasowanie wyglądu przekroju oraz bryły 3D wszystkich komponentów profilu i przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników. Włączenie opcji Linie odniesienia otworu (w spisie warstw) spowoduje wyświetlenie linii odniesienia. wykorzystując standardowe techniki rysowania elementów 2D. Użyj narzędzia Wypełnienia aby narysować żądany profil. Przekrój profilu może zawierać wiele niezależnych kształtów. Nie można przemieszczać tego punktu ale możliwe jest odpowiednie przesunięcie kształtu profilu tak aby punkt odniesienia znalazł się w pożądanym miejscu. wszystkie elementy znajdujące się w warstwie Konstrukcja zostaną zapisane jako część profilu). wstawiane okna/drzwi umieszczane będą w oparciu o boki prostokąta obrysu profilu. z tego punktu wychodzić będzie jej linia odniesienia. 256 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W tym oknie możesz korzystając z dostępnych narzędzi rysunkowych narysować kształt przekroju danego profilu. lecz nie będą miały wpływu na finalny wygląd elementu.Wirtualny Budynek • Aby modyfikować istniejący profil. które odnoszą się tylko do okna Edytora Profili. zostaną one zapisane razem z profilem. patrz poniżej. Jeżeli opcje te są włączone. lecz nie będą wpływać na sposób jego wyświetlania. Zaznacz te opcje aby włączyć parametr rozciągania w jednym lub obydwu kierunkach. zostaną one zapisane jako pojedynczy profil. umieszone będą w warstwie "Rysowanie". Warstwa aktywnego narzędzia zostanie podświetlona. aktywna będzie warstwa Konstrukcja. Przykładowo. możesz edytować położenie tych linii tak. by otwory umieszczane były w odpowiednim miejscu. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora profilu (np. Punk początkowy wyświetlony w oknie Edytora Profili jest istotnym punktem odniesienia: Jeżeli rysowany profil należy do ściany. służą one jako pomoce podczas rozciągania profilu po wstawieniu go do modelu. gdy otworzone jest okno Edytora Profili. Warstwy elementu: Panel Warstwy elementu Menedżera profili zawiera ustawienia warstw. Tylko punkty aktywne i wypełnienia narysowane w oknie Edytora profili będą stanowić część zachowanego profilu. służą one tylko jako pomoc podczas rysowania. która będą mogły być rozciągane. Jeżeli opcje te będą wyłączone. W przypadku słupa lub belki. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora Profili zostaną umieszczone w warstwie Rysowanie.

mogą się znajdować w pewnej odległości od siebie. 257 . lecz wykorzystać go tylko do jednego elementu. możliwe jest łączenie belek dowolnego typu (poziomych. zmodyfikować i zmienić jego nazwę. Nowy profil będzie miał długość najdłuższego elementu składowego oraz odziedziczy atrybuty oryginalnych elementów. wielobocznych i łukowych. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. opartych o profil). opartych o profil). pochyłych. który zastąpi oryginalne elementy. możliwe jest łączenie słupów dowolnego typu (pionowych. Wszystkie elementy muszą być tego samego typu i muszą być ułożone względem siebie równolegle. Wybranie polecenia spowoduje utworzenie nowego profilu. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. użyj polecenia Połącz ściany. dwustronnie pochyłych oraz opartych o profil. ukośnych. Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony Kliknij Zachowaj profil aby nazwać i zachować edytowany profil. Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów Szybkim sposobem tworzenia profili złożonych jest użycie polecenia Projekt > Złożony Profil > Połącz ściany/słupy/belki. Aby połączyć dwie lub więcej równoległych. Polecenie jest dostępne dla ścian prostych. Polecenie Połącz belki pozwala na łączenie dwóch lub więcej belek o równoległych osiach. narysuj w na Rzucie (lub w 3D) wiele elementów ścian. Bryły ścian nie muszą się stykać ze sobą.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. pochyłych. a także istniejące otwory (w przypadku ścian). Zobacz także Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile na stronie 131. Aby tego dokonać. a przekrój stworzonej ściany będzie kombinacją przekrojów połączonych ścian. możesz zaznaczyć ten element w modelu i wcisnąć przycisk Zastosuj do zaznaczonego Zaznaczonemu elementowi zostanie przypisany wybrany profil Nowy profil będzie nazwany "Własny" dopóki nie zostanie zachowany. Jeżeli zmodyfikujesz istniejący profil i zapiszesz go pod tą samą nazwą. Nie jest dostępne dla ścian trapezowych. Ściany staną się tej samej długości. Domyślnie. Jeżeli nie chcesz zapisywać profilu. prostych ścian. zmiany zostaną wprowadzone do wszystkich istniejących w modelu elementów wykorzystujących ten profil. Możliwe jest łączenie dowolnej liczby słupów. nowy profil nazwany zostanie "własny". jednakże będziesz mógł bez przeszkód otworzyć go w Edytorze Profili. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenie Połącz słupy pozwala na łączenie dwóch lub więcej słupów o równoległych osiach. belek lub słupów.

Szczegóły. Wartość wzniesienia linii odniesienia dachy jest wyświetlana w palecie Info (pole “B”). powierzchnie przekroju. które fragmenty wstawionego dachu będą wyświetlane i w jaki sposób. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. że widoczne są tylko cztery metody. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Domyślny sposób wyświetlania dachów to “Rzut i Pozawidokowe”. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia Dachu. Kopuła oraz Kolebka. jednakże niektóre opcje różnią się lub są niedostępne w zależności od widoku. Prostokąt. Kąt nachylenia Dachu (kąt spadku dachu) jest mierzony w miejscu przebiegu linii odniesienia. Więcej szczegółów. patrz Ustawienia narzędzia Dach w Pomocy ArchiCADa. Nowe Dachy mogą być tworzone zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D.Wirtualny Budynek Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni dachu. Zobacz także Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu na stronie 263. Więcej szczegółów. Ustaw nowe elementy na powierzchni dachu Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. Dostępne typy to: Wielokątne. Wyświetlanie Dachów Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. 258 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pozostałe metody są dostępne poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do momentu pojawienia się dodatkowych ikon. Połaciowanie. Wartość wzniesienia dachu jest określana wzniesieniem linii odniesienia dachu. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania dachu by określić. Uwaga: Linie odniesienia można ukryć wyłączając odpowiednią opcję w menu Widok > Opcje wyświetlania. patrz Grawitacja na stronie 114. Zauważ. co Względnie Wzniesienie Podstawy Dachu w oknie dialogowym Ustawienia Dachu. Słupy. Dachy O Dachach Dachy ArchiCADa pozwalają na tworzenie zarówno spadzistych jak i abstrakcyjnych form 3D o przeróżnych kształtach. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania dachów na Rzucie. Obrócony prostokąt. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Dachu. która nie podlega drukowaniu (jest elementem ekranowym). możesz przystąpić do rysowania. Jest to ta sama wartość. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do dachu”. Nachylenie dachu jest dostępne w palecie Info (pole “T”). która jest poziomą linią definiowaną w trakcie tworzenia dachu. Geometria Dachu Narzędzie Dach posiada sześć metod geometrii dostępnych w palecie Info. pozwalających na utworzenie dachów o prostych i skomplikowanych kształtach.

a następnie zdefiniuj położenie linii odniesienia dwoma kliknięciami. Prostokąt obrócony) a następnie zdefiniuj nachylenie połaci dachowej wskazując trzy dowolne punkty. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Pomocne może się okazać wykorzystanie możliwości Inteligentnego Kursora. Magicznej różdżki: kliknij istniejący element. który posłuży jako wzór dla konturu dachu. zmieni kształt na Jasny znaczek/Jasny znak Mercedesa jeśli natrafi na jakąkolwiek krawędź nie będącą linią odniesienia ściany lub belki. Linia odniesienia 2) Po narysowaniu linii odniesienia dachu kursor przybierze kształt oka. który zmieni kształt na Pogrubiony Znaczek/Pogrubiony Mercedes gdy znajdzie się nad linią odniesienia ściany lub belki. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. 2) Narysuj teraz obrys dachu. Dzięki niemu możesz wskazać. Przy najechaniu myszką na pierwszy wstawiony wierzchołek pojawi się kursor w kształcie Młotka. opadał). ArchiCAD utworzy linię odniesienia Dachu.Wirtualny Budynek Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu Wybierz jedną z pierwszych trzech metod z palety Info (Wielokątne. Prostokąt. w którym kierunku dach będzie się wznosił (lub w przypadku ujemnej wartości nachylenia. Za pomocą metody Prostokąt narysowany dach będzie zawsze ułożony ortogonalnie. Prostokąt. Kliknij aby zamknąć wielobok. Obrócony prostokąt). ArchiCAD wygeneruje Dach. Możesz też użyć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 259 . Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D 1) Określ linię odniesienia dachu 1) Wybierz jedną z pierwszych trzech Metod geometrii w palecie Info (Wielokątne. 3) Następnie możesz przystąpić do rysowania kształtu połaci wskazując myszką każdy jej węzeł.

Uwaga: ArchiCAD wykorzystuje tzw. Dachy o rzucie wieloboku mogą posiadać maksymalnie cztery poziomy. a następnie użyj Magicznej Różdżki w celu zdefiniowania wieloboku linii odniesienia obrotu połaci. Wielobok ten określa położenie linii odniesienia wszystkich połaci nowego dachu. W wyniku zastosowania tej metody powstanie zestaw pojedynczych połaci dachowych. Aby narysować dach o rzucie wieloboku zawierającego łuki. na szczycie powstającego dachu zostanie umieszczony poziomy element. Jeżeli dach osiągnie wskazany poziom maksymalny a połacie nie zejdą się. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. algorytm "rosnącego kryształu" przy obliczaniu najlepszego rozwiązania dla danego wieloboku podstawy. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Na początku rysujesz wielobok składający się tylko z linii prostych. narysuj pożądany kształt korzystając z narzędzi rysunkowych 2D. że aktywna jest Metoda Połaciowanie. możesz dokonać edycji parametrów kopuły w oknie dialogowym Parametry kopuły: 260 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dach w kształcie Kopuły jest zestawem pojedynczych połaci dachowych. Jeżeli pojedyncza połać zbiegnie się w przestrzeni z inną zanim osiągnie określona wysokość wtedy przestaje rosnąć. Podwójne kliknięcie na początku łuku spowoduje powstanie pełnej kopuły. Wysokość określona w oknie dialogowym Ustawień jest wartością graniczną. Gdy zdefiniujesz już obrys.Wirtualny Budynek Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych Dzięki Metodzie geometrii Połaciowanie możesz utworzyć dachy o tym samym kącie nachylenia na bazie dowolnego wieloboku. Utwórz Kopułę Aby narysować dach w kształcie Kopuły wybierz Metodę geometrii Kopuła w palecie Info. Korzystając z Magicznej Różdżki upewnij się. Proces rysowania Dachu o rzucie wieloboku wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. Pierwszym kliknięciem określony zostanie punkt środkowy łuku. Po narysowaniu całej struktury wszystkie jej elementy mogą być edytowane indywidualne. Wzniesienie oraz wysokość każdego z poziomów może być ustawione indywidualnie. drugie kliknięcie wskazuje punkt początkowy a trzecie punkt końcowy obrysu. Gdy wielobok zostanie już narysowany pojawi się okno dialogowe Parametry dachu Końcowy obrys dachu będzie powiększony o wartość Nadwieszenia względem linii odniesienia. Proces rysowania Dachu w kształcie Kopuły wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D.

W tym oknie dialogowym można również określić ilość segmentów budujących kopułę w pionie i poziomie: ich ilość jest ograniczona odpowiednio do 90 i 360. a także sposób przycięcia krawędzi. Możesz zdefiniować wzniesienie punktu podstawy dachu. jednakże stosując inne metody. Wpisując mniejszą wartość utworzysz Kopułę spłaszczoną. Uwaga: ArchiCAD pozwala na konstruowanie pofalowanych dachów. że ta sama krzywa może być poprawna dla pewnego zakresu kąta Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 261 . Następnie możesz ustawić parametry kolebki w oknie dialogowym Parametry pofalowanego dachu. Zapobiega to przecinaniu się połaci oraz powstawaniu podciętych powierzchni dachu. Poszczególne połacie składające się na sklepienie mogą być indywidualnie edytowane. kąt jego krawędzi oraz w przypadku użycia prostego wypełnienia także jego grubości. Pierwszym kliknięciem. Wciśnij przycisk OK lub Anuluj gdy dokonasz już potrzebnych ustawień. Po zdefiniowaniu krzywej. Po narysowaniu Kopuły możliwa jest jedynie edycja poszczególnych jej segmentów. wysokość półkuli. pojawi się ruchomy obrys połączony z końcami krzywej reprezentującej przekrój rysowanego dachu. Jeżeli opcja Auto-grupowanie jest aktywne wszystkie elementy zostaną zgrupowane. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na maksymalną tzn. których kąt nachylenia nie przekracza 90 stopni.Dostępne opcje to okap prostopadły. Następne pole określa wzniesienie podstawy kopuły. Oznacza to również.Wirtualny Budynek Określ wysokość kopuły mierzoną od jej punktu środkowego. Krzywa narysowana w oknie Rzutu jest interpretowana jako przekrój Dachu. Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę Dach pofalowany można narysować zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. natomiast drugim długość kolebki. Również grubość dachu może zostać tutaj zdefiniowana. Możesz tu określić kilka istotnych parametrów pofalowanego dachu. określasz punkt początkowy kształtu. pionowy i poziomy. Narysuj szereg łuków (lub użyj Magicznej Różdżki) i kliknij dwukrotnie aby zakończyć. Jeden z boków tego obrysu stanowi wyobrażenie podłogi i jednocześnie boku dachu. Krzywa narysowana na Rzucie będzie czytelna w widoku 3D dachu.

Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Określenie przekroju dachu różni się dla każdej z trzech metod.Wirtualny Budynek orientacji ruchomego obrysu. Pojawi się Paleta pomocnicza. Narysuj pierwszy bok obrysu prostokątnego dachu na pożądanej wysokości. że poprawne wygenerowanie sklepienia zależy nie tylko od kształtu krzywej przekroju ale również od ustawienia kąta ruchomego obrysu. Pojawi się okno dialogowe Dach symetrycznie pofalowany. Dzieje się tak dlatego. Narysuj cięciwę kolebki a następnie kliknij aby określić wysokość i zatwierdzić kształt przekroju dachu. Dach Kolebkowy Aby utworzyć dach Kolebkowy: Kliknij pierwsza ikonę. Dach symetryczny pofałdowany Aby narysować Symetryczny pofalowany dach. a dla innego nie. kliknij drugą ikoną. Wpisz ilość segmentów dachu do utworzenia. 262 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Narysuj kształt przekroju dachu określając jego wysokość i kliknij aby zatwierdzić. Istnieją trzy metody rysowania dachów pofalowanych/kolebek w 3D: Kolebkowa/Symetryczna i Złożona. Punkty początkowy i końcowy dachu muszą być wskazane w taki sposób aby pogrubiona linia boczna ruchomego obrysu nie przecinała krzywej przekroju.

wewnątrz obrysu istniejącej połaci. Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu Gdy zaznaczysz narysowany dach. którego kontur przecina kontur Dachu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym wieloboku. Nowy kontur zostanie zinterpretowany jako otwór w Dachu. Uwaga: Metoda ta tworzy połacie. które w przekroju mają identyczne długości. Kliknij dwukrotnie aby zatwierdzić pożądany przekrój. Utwórz otwór w dachach 1) Zaznacz połać dachu 2) Przy aktywnym narzędziu Dach narysuj kształt otworu Zdefiniuj kształt dachu klikając tyle razy ile połaci ma posiadać nowy dach złożony. możesz zmienić jego kąt nachylenia na kilka sposobów. Dach Złożony Aby utworzyć dach Złożony: Wybierz trzecią metodę z Palety pomocniczej.Wirtualny Budynek Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. jednakże obrys otworu zostanie stworzony. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 263 . Uwaga: Gdy narysujesz otwór. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach.

Wirtualny Budynek • • Zmień kąt nachylenia w palcie Info lub w oknie dialogowym Ustawień dachu. wybierz Palety pomocniczej polecenie Zmień kąt nachylenia dachu i graficznie ustal nowy kąt (lub wpisz nową wartość kąta w Podręcznych współrzędnych). Zmiana tej wartości powoduje zmianę nachylenia dachu. zaznacz Dach a następnie wciśnij klawisz Ctrl+kliknij (MacOS: Cmd+kliknięcie) w dowolnym miejscu połaci dachowej aby wywołać okno dialogowe Wzniesienia dachu. Zaznacz dach w Oknie 3D. Na górze/Na dole: Wybierz. 264 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . do którego należą. czy chcesz mierzyć wysokość do górnej czy dolnej powierzchni dachu. Wprowadź wartość w górnym polu: wzniesienie dachu w przyjmie wpisaną wartość w miejscu. Pomiń linie poza połaciami dachowymi: Zaznacz tę opcję aby pominąć linie. które wypadają poza obrys wieloboku dachu. • Utwórz linie poziomu dachów Polecenie Projekt > Utwórz linie poziomu dachów dostępne w Rzucie. Określ wzniesienie Linii poziomu dachu: Użyj dowolnego pola poziomu bieżącej kondygnacji lub zera projektu .aby określić wysokość linii poziomu dachu. spowoduje wstawienie linii w wybranym dachu na wysokości zdefiniowanej w oknie Linie poziomu dachów. Na Rzucie lub w Oknie 3D. w którym kliknąłeś.

Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu Aby ustawić dowolny kąt krawędzi dachu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 265 . Aby połączyć te dwie połacie należy: Zaznaczyć niższą w oknie Rzutu i trzymając klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy drugiej połaci.Wirtualny Budynek Jeżeli pole nie jest zaznaczone linie zostaną narysowane. Grupuj z dachem: Zaznacz tę opcję aby zgrupować linie poziomów należące do tej samej połaci dachu. Znajdź krawędź przecięcia dachów W niektórych sytuacjach możesz potrzebować zetknąć ze sobą dwie połacie lub dokonać poprawek w dachu złożonym np. W tym przypadku linie. Wpisz pożądany kąt krawędzi dachu.) ArchiCAD umożliwia ustawienie indywidualnej wartości kąta dla każdej krawędzi połaci dachowej. Następnie zaznaczyć drugą połać i również wciskając Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy niższej połaci. a następnie kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. które wypadną poza obrys będą miały tą samą długość co linia odniesienia dachu. Wybierz przycisk Kąt krawędzi dachu aby otworzyć okno dialogowe Kąt krawędzi dachu. że dwie połacie nie będą idealnie połączone pomimo ich zgodności o oknie Rzutu. Aby tego dokonać zaznacz dwie przecinające się połacie. W tym przypadku. którego krawędź będzie pionowa lub pochylona. Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko gdy połać dachu przecina się z inną połacią. najedź kursorem na ich krawędź wspólną. Uwaga: Opcja ta jest nieaktywna. że schodzą się ze sobą w przestrzeni 3D. Dwie płaszczyzny zostaną dostawione do siebie. zaznacz dach a następnie kliknij na krawędź kursorem w kształcie Mercedesa w celu wyświetlenia Palety pomocniczej. gdy na Rzucie dwie kalenice nakładają się oznacza to również. W związku z tym istnieje możliwość. gdy włączone jest Zawieszanie grupowania. Możesz utworzyć połączenie. (Po wykonaniu tych czynności w panelu Model okna dialogowego Ustawień dachu uaktywniona zostanie opcja Inne w polu wyboru kąta nachylenia krawędzi. wstawić okno połaciowe.

które się przecinają z powierzchniami zaznaczonych dachów. że tylko elementy przecinające się z powierzchnią dachu mogą zostać docięte). • Dotnij elementy do dachu Uwaga: Można również uzyskać efekt przycięcia za pomocą dachu wykonując Operację na elementach bryłowych.) lub "Dotnij Dół" w zależności od tego. (Pamiętaj. 1) Skorzystaj z jednej z poniższych procedur: 266 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . z którymi będą się przecinały zaznaczone elementy. które zamierzasz dociąć. gdy prosta połać przecina sklepienie beczkowe) należy ręcznie utworzyć dodatkowe wierzchołki w połaciach dopasowując ich kształt. gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden dach lub jeden z elementów wymienionych powyżej typów. postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: które chciałbyś dociąć.Wirtualny Budynek Przy bardziej skomplikowanych układach (np. "Dotnij Dół" . Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. która część elementów ma zostać docięta. gdy przecinają się z nimi oraz gdy w oknie dialogowym Dotnij do Dachu zaznaczysz odpowiednie typy elementów. Jeżeli zaznaczysz tylko dachy. 3) Zaznacz typy elementów. Polecenie Dotnij do Dachu jest dostępne tylko wtedy.pod nimi. “Dotnij Górę" spowoduje docięcie fragmentów elementów znajdujących się ponad dachami. (Jeżeli przed otworzeniem okna dialogowego zaznaczyłeś elementy do docięcia. Zaznaczenie dachów i elementów przeznaczonych do docięcia zawęża działanie funkcji. 2) Przejdź do polecenia Projekt > Dotnij do dachu aby otworzyć okno dialogowe Dotnij do dachu. Jednakże sam proces wyrównywania krawędzi jest podobny. lub • Zaznacz dachy. do docinania zostaną wykorzystane wszystkie dachy. Zazwyczaj docinanie do dachu wykonuje się w Oknie 3D. zostaną nimi docięte wszystkie elementy. gdzie można w przestrzeni obserwować układ dachów oraz przycinanych elementów. Aby dociąć elementy do dachu. Elementy są docinane dachami tylko wówczas. Docinanie nie jest procesem automatycznym: musisz skorzystać z polecenia Projekt > Dotnij do dachu. 4) Zaznacz opcję "Dotnij Górę" 5) Kliknij przycisk Dotnij. pola w tej części okna będą nieaktywne. Korzystanie z funkcji Dotnij do Dachu Dachami można docinać górę lub dół następujących elementów • • • • • • • Ściany Belki Słupy Stropy Drzwi Okna Obiekty Zaznacz elementy. jeżeli zaznaczysz tylko elementy mające zostać docięte. które chcesz dociąć. za pomocą których zamierzasz dociąć elementy. lub • Zaznacz dachy oraz elementy.

opcja Ustaw górę ściany/słupa w najwyższym punkcie zmieni się na Ustaw podstawę ściany/słupa w najniższym punkcie. Opcja Ustaw górę/podstawę Ściany/Słupa w najwyższym/najniższym punkcie znajdująca się u dołu okna dialogowego Dotnij do dachu jest domyślnie włączona. Efekt docięcia pozostaje nawet gdy schowasz. czy opcja ta jest włączona. Uwaga: Zauważ. przycisk Odwołaj Docięcie Dachem w dolnej części okna dialogowego Ustawień narzędzia (panel Model) staje się aktywny. czy nie: Wpływ docinania dachem na ustawienia wysokości ścian i słupów Domyślnie docięcie ściany lub słupa spowoduje zmianę wysokości tych elementów. by uzyskać maksymalne wzniesienie góry (przy docięciu góry) lub minimalne wzniesienie podstawy (przy docięciu podstawy). Możesz przywrócić oryginalne wymiary elementu przy tymczasowym docięciu. W pierwszym przypadku opcja jest włączona. że wysokość tej ściany pozostała niezmieniona. to. Gdy docinasz ścianę dachem. czy omawiana opcja będzie włączona. Oznacza Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 267 .Wirtualny Budynek Odwołaj docięcie dachem Docięcie elementu może być tymczasowe (dla potrzeb wyświetlania) lub na stałe. Polecenie Cofnij docięcie dachem przyniesie różne efekty w zależności od tego. Jeżeli element został docięty dachem. ściana zostanie podzielona na dwie części: pierwszą przyciętą. że jeżeli zaznaczysz opcje Dotnij dół. W drugim przypadku opcja nie była zaznaczona. po operacji docinania ściana pozostanie w jednym kawałku. ścian szczytowych. Na przykładzie. lub skasujesz Dach. lub gdy przesuniesz przycinane elementy. góra ściany zostaje docięta dachem. Dzięki tej funkcji możliwe jest wykonanie np. jednak punkty aktywne wskazują. Punkty aktywne wskazują. W tym przypadku zmieni się wartość wzniesienia elementu. który jej nie pokrywa w całości. który wypadałby dokładnie na linii przecięcia. Wyjątek stanowią Stropy: ich docięcie można cofnąć tylko za pomocą polecenia Edycja > Odwołaj. Ściana zostaje docięta w taki sam sposób. podczas gdy druga pozostaje oddzielną nieprzyciętą ścianą. że wysokość elementu została zmniejszona do najwyższego punktu dociętego elementu. że wzniesienie dla docinanych elementów zostanie zmodyfikowane w ten sposób. Niezależnie od tego. Wyjątek: Jeżeli ściana zawiera otwór. docięcie przynosi taki sam efekt wizualny.

Jednakże istnieje zasadnicza różnica pomiędzy docinaniem Stropów a docinaniem Ścian. Uwaga: Ściany/Belki/Słupy są docinane tylko wtedy. Element zostanie wtedy docięty płaszczyzną. Poza tym. z których jest zbudowany. Podczas gdy inne elementy mogą być docinane częściowo. Docinanie dachami stropów Stropy również mogą być docinane przez dolną lub górną powierzchnię połaci dachu przy pomocy polecenia Projekt > Dotnij do dachu. że każdy dach może wycinać w ścianach tylko równoległe kształty. Docinanie Dachami oddalonymi Możesz użyć dachu oddalonego (nie leżącego na docinanym elemencie) lub dachu znajdującego się na innych kondygnacjach. belkach lub słupach. krawędź stropu jest zawsze pionowa nawet jeśli zostaje przycięta ukośnym dachem. stropy są zawsze docinane wzdłuż przedłużenia linii przecięcia stropu i docinającego dachu. którego obrys widoczny jest na kondygnacji. przycięta Zaznacz element. który ma zostać docięty. Możliwa jest również odwrotna procedura postępowania: zaznacz połać docinającą a następnie trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij element. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 268 . Użyj Docięcia do Dachu do tworzenia ścian. Ściana zawsze dopasuje się kształtem do dachu niezależnie od ilości segmentów. Jednakże należy pamiętać. Nie zaznaczenie tej opcji przywróci ścianę lub słup do oryginalnego wzniesienia i wysokości. belek i słupów o złożonych kształtach Za pomocą polecenia Dotnij do Dachu możesz wycinać skomplikowane kształty w ścianach. gdy znajdują się pod połacią dachu. na której znajduje się przycinany obiekt. cofnięcie docięcia dachem spowoduje przywrócenie dociętego fragmentu elementu. Słupów i Elementów Bibliotecznych. na której znajduje się ów dach. który chcesz przyciąć. a następnie przytrzymując klawisz Ctrl (Cmd) kliknij krawędź lub wierzchołek odpowiedniego dachu. jednak tylko do najwyższego/najniższego punktu docięcia. Upewnij się czy oryginalne Ściany/Belki/Słupy mają wystarczającą wysokość aby mogły być docięte.Wirtualny Budynek przy zaznaczonej opcji zmiany wysokości/wzniesienia.

Pomimo. itd. Jeżeli zmienisz aktualny kolor pióra. W ten sposób będziesz mógł zaznaczyć pojedyncze połacie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 269 . Zalecane jest aby konstruowanie dachu rozpocząć od wstawienia płatwi. będziesz znać grubość płatwi oraz krokwi narożnych i koszowych.) grupowanie (Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie). W ten sposób będziesz mógł łatwiej kontrolować połączenia między elementami. będzie on przypisany każdemu nowo wstawionemu elementowi. Kreator więźby jest funkcją RoofMakera pozwalającą na szybkie i proste utworzenie kompletnej więźby dachowej. Domyślnie wybierany jest aktualny zestaw kolorów pióra dla każdego elementu. następnie krokwi narożnych i koszowych i dopiero na końcu zwykłych krokwi. Jeżeli zgrupowanych zostało wiele połaci dachowych. kalenice lub płatwie (belki). Słupki). Szczegóły. Jest on Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z tym programem. RoofMaker wykorzystuje linię odniesienia dachu przy konfigurowaniu wstawianych elementów. muszą być zaznaczone odpowiednie dwie krokwie (przeciwne dla kleszczy lub jętki i sąsiadujące dla wymianu). Paleta narzędzi RoofMakera zawiera skróty do wszystkich poleceń RoofMakera zawartych w menu. Po wybraniu polecenia umożliwiającego wstawienie elementu. RoofMaker jest dostępny w menu Projekt > Dodatki. zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe zawierające parametry tego elementu. będziesz znać grubość płatwi. kleszcze lub jętkę. W zależności od typu. (Wstawiając kalenice.Wirtualny Budynek Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera RoofMaker pozwala na dodawanie do poszczególnych elementów projektu specjalnych Obiektów GDL. Zalecane jest również aby ustawiać tę samą wartość grubości dachu co wysokość profilu krokwi. wystarczy zaznaczyć jedną połać dachową. Materiały powierzchni oraz warstwa mogą być przypisane wszystkim elementom. Krokwie zostaną automatycznie umieszczone na górze tej powierzchni. Aby wstawić wymian. Dzięki temu będziesz mógł docinać dachem elementy znajdujące się ponad krokwiami (np. w pierwszej kolejności musisz zawiesić Przy wstawianiu krokowi dolna płaszczyzna dachu działa jak płaszczyzna odniesienia. wstawiając krokwie. Aby wyświetlić narzędzia RoofMakera w oddzielnej palecie pływającej wybierz Projekt > Dodatki > RoofMaker > Pokaż paletę narzędzi RoofMakera. obiekty mogą być wstawione kilkoma kliknięciami lub automatycznie. patrz Korzystanie z Kreatora więźby na stronie 272. polepszających wygląd projektu w widoku 3D oraz w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. Wstaw krokiew Aby wstawić krokwie. Po wstawieniu elementy konstrukcji dachu zachowują się jak zwykłe Obiekty i mogą być poddawane modyfikacjom. zewnętrznej krawędzi ściany (jak w przypadku metody wstawiania Dachów Złożonych). że za pomocą RoofMakera można wstawiać elementy konstrukcyjne dachu na wiele sposobów. zalecane jest aby ustawiać linię odniesienia dachu na górnej.

Kątownik lub Ceownik. której krokiew narożna łączy się z płatwią a nie z inną krokwią narożną. Krokwie muszą znajdować się na tej samej połaci. obiekt zostanie automatycznie wstawiony na wspólnej krawędzi zaznaczonych połaci. Więcej szczegółów. W oknie dialogowym Parametrów krokwi dokonaj potrzebnych ustawień.Wirtualny Budynek Zaznacz dach. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Zaznacz połać dachu. Krawężnicę można wstawić również zaznaczając dwie sąsiadujące połacie. Wybierz Wstaw krawężnicę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub wybierz trzecią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Wybierz Wstaw wiele krokwi z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz drugą ikonę z palety narzędzi RoofMakera. patrz Wstaw wymian w Pomocy ArchiCADa.) Pojawi się nowa krokiew. Wybierz Wstaw krokiew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz pierwszą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Krokiew narożna lub koszowa (lub koszowa bez nawisu) zostaje umieszczona wzdłuż wskazanej krawędzi połaci dachu. Po dokonaniu niezbędnych ustawień wciśnij OK aby powrócić do Rzutu z zaznaczonym dachem. (Oznacza to również. lecz dodatkowo aktywne są opcje związane ze wstawianiem. Między innymi możesz zmienić wymiary lub kształt profilu krokwi. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krawężnicy. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Więcej szczegółów. na podstawie którego zostały utworzone. patrz Okno dialogowe Parametry (wielu) krokwi w Pomocy ArchiCADa. Kliknij jedną z krawędzi zaznaczonego dachu. Po wstawieniu krokwi możesz ją zaznaczyć i otwierając okno dialogowe Ustawień obiektu dokonać modyfikacji jej parametrów. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. na podstawie którego zostały utworzone. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. Wstaw krawężnicę (krokiew narożną lub koszową) Krokiew narożna (krawężnica) znajduje się zazwyczaj pomiędzy dwiema połaciami dachu. Dostępne są te same parametry co w przypadku wstawiania pojedynczej krokwi. inne metody mogą spowodować błędy. wstawienia a oś ostatniej przez punkt drugi. patrz Okno dialogowe Parametry krokwi w Pomocy ArchiCADa. przy czym oś pierwszej krokwi będzie przechodzić przez pierwszy punkt Wstaw wymian Aby wstawić wymian. że muszą mieć ten sam kąt nachylenia oraz być prostopadłe do linii odniesienia. W takim przypadku nie jest konieczne wskazywanie krawędzi. Kliknij dwukrotnie wewnątrz obrysu zaznaczonego dachu aby określić linię wstawienia. Druga metoda nadaje się do dachów typu kopertowego. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krokwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 270 . Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Wstaw wiele krokwi Zaznacz dach. wzdłuż której ma zostać wstawiona belka. Dostępne kształty to prostokątny (domyślny) Dwuteownik. będący płaszczyzną odniesienia. Więcej szczegółów. Pojawi się okno dialogowe Parametrów wymianu. będący płaszczyzną odniesienia. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie.) Wybierz polecenie Wstaw wymian z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker. Kliknij dowolny punkt wewnątrz obrysu dachu. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na sposobie zakończenia elementu. która nie jest równoległa ani prostopadła do linii odniesienia tego dachu.) Krokwie zostaną umieszczone wzdłuż linii wstawienia. której oś będzie przebiegać przez wskazany punkt. Więcej szczegółów. musisz zaznaczyć dwie krokwie. patrz Wstaw krawężnicę (krokiew narożna lub koszowa) w Pomocy ArchiCADa.

) Wymian zostanie wstawiony pomiędzy krokwie. Dodatkowe kliknięcie wskaże. jeżeli chcesz umieścić krokiew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. po której stronie odniesienia ma leżeć płatew. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. Dodatkowe kliknięcie wskaże.) Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów murłaty. patrz Wstaw murłatę (belkę) w Pomocy ArchiCADa. Mogą być ustawione pionowo lub obrócone prostopadle do powierzchni dachu. Murłata domyślnie umieszczana jest poniżej płaszczyzny odniesienia utworzonej na podstawie zaznaczonego dachu. po której stronie linii odniesienia ma leżeć murłata. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia płatwi. powstanie płatew pochyła a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie).) Jeżeli klikniesz krawędź. dla której chcesz utworzyć płatwie i wybierz Wstaw płatew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij piątą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). powstanie murłata pochyła. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Kliknięcie wewnątrz wieloboku dachu określi położenie tylko jednej strony płatwi. Domyślnie płatew wstawiona będzie poniżej płaszczyzny odniesienia określonej przez zaznaczoną połać dachu jako. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia murłaty. Więcej szczegółów. Określ wymiary przekroju poprzecznego płatwi. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. że jej zadaniem będzie podtrzymywanie krokwi od dołu. jeżeli chcesz umieścić płatew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. Jeżeli wskazana zostanie jedna z krawędzi dachu płatew zostanie wstawiona wzdłuż tej krawędzi. a jego linia odniesienia będzie przebiegać przez wskazany punkt. patrz Wstaw płatew w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Wymiany wstawiane są na tej samej wysokości co krokwie. Szczegóły. (np.) Symbol 2D obiektu Płatew posiada wypełnienie kryjące aby zasłaniać słupy stojące pod spodem. Kliknij pomiędzy krokwiami. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Możesz również określić wymiary przekroju poprzecznego murłaty. Teraz musisz kliknąć na jedną z krawędzi dachu lub wewnątrz jego obrysu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. oś płatwi będzie przebiegać przez wskazany punkt i będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do okna Rzutu. oś płatwi będzie równoległa do linii odniesienia dachu. bok murłaty będzie przebiegał wzdłuż tej krawędzi. W tej sytuacji musi zostać określona wysokość profilu krokwi. Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 271 . Pojawi się okno dialogowe Parametrów płatwi. Wymiany są zawsze ułożone równolegle do linii odniesienia dachu a co za tym idzie prostopadle do krokwi. a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Płatew może być również umiejscowiona ponad krokwiami. Wstaw murłatę Zaznacz odpowiednią połać dachu i wybierz Wstaw murłatę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij szóstą ikonę w palecie narzędzi RoofMakera). Słupy te przedstawiane są Wstaw płatew Zaznacz połać dachu. Kliknij miejsce w obrębię obrysu dachu lub na jednej z bocznych krawędzi aby wstawić płatek. Kształt Symbolu 2D odzwierciedla wybraną opcję. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. (np. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu.

a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. musisz zaznaczyć dwie krokwie. liczoną od Zera Projektu lub Bieżącej kondygnacji. Wstaw jętki Aby wstawić jętkę. Jętka zostanie automatycznie wstawiona do Projektu w odpowiednim miejscu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów kleszczy. Wybierz Wstaw jętkę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ósmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). elementy kleszczy zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach. po której stronie ma zostać wstawiony kleszcz. Kleszcze mogą być jednostronne lub dwustronne. Wszystkie elementy. wzniesienie kleszczy zostanie ustalone w odniesieniu do wyżej położonej krokwi.Wirtualny Budynek przeważnie jako duże kółka wskazując istnienie pod płatwią elementów konstrukcji. Wstaw kleszcze Aby wstawić kleszcze musisz zaznaczyć dwie krokwie. Kliknięcie OK spowoduje powrót do okna Rzutu. dla których chcesz utworzyć elementy konstrukcji. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. Jeżeli wybrano opcję Dwustronne. Po wstawieniu wszystkie elementy więźby zachowują się jak standardowe Obiekty i w taki sposób mogą być edytowane. będziesz musiał wskazać kursorem. Szczegóły. Wybierz Wstaw kleszcze z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz siódmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). które wskazałeś zostaną teraz wstawione do projektu. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. Pojawi się okno dialogowe Kreatora więźby. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powrócisz do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Więcej szczegółów. na której zostanie ona wstawiona. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. musisz określić wysokość. patrz Okno dialogowe Kreatora więźby w Pomocy ArchiCADa. patrz Wstaw Kleszcze w Pomocy ArchiCADa. musi zostać zdefiniowana ich wysokość mierzona od punktu wstawienia obu krokwi (który przeważnie pokrywa się z położeniem linii odniesienia dachu). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 272 . patrz Wstaw jętki w Pomocy ArchiCADa. zgodnie z twoimi wytycznymi. Oprócz parametrów określających wymiary przekroju poprzecznego kleszczy. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Pojawi się okno dialogowe Parametrów jętki. Pozwala na wstawienie krokwi. Korzystanie z Kreatora więźby Kreator więźby pozwala na szybkie i proste skonstruowanie całej więźby dachowej. Więcej szczegółów. Możesz skorzystać z poleceń "Przenieś na wierzch" i "Przenieś na spód" aby odpowiednio ułożyć kolejność wyświetlania elementów. Na początku zaznacz wszystkie połacie dachowe. kleszczy lub jętek za pomocą jednej operacji. Oprócz wymiarów przekroju poprzecznego jętki. Krokwie będą umieszczone w najdogodniejszy sposób. Jeżeli wybrałeś opcję Jednostronne. Wybierz Kreatora więźby z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ostatnią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Jeżeli obie krokwie nie znajdują się na tej samej wysokości. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. wymianów. płatwi.

wypełnienie przekrojowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Stropu. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. Grubość takiego stropu warstwowego jest definiowana w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Jednakże w przypadku stropów istnieje ważna różnica: Inaczej niż przy Ścianach. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu stropów (np. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Słupach. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Grubość stropu warstwowego nie może być modyfikowana w oknie Ustawień Stropu. Stropy. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni stropu. i jest równa sumie grubości wszystkich warstw struktury. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Szczegóły. Nowy Strop może być narysowany zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. patrz Ustawienia narzędzia Strop w Pomocy ArchiCADa. jak wszystkie elementy konstrukcyjne. Tworzenie Stropów Gdy określisz już wszystkie parametry Stropu w oknie dialogowym Ustawień stropu. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. W widoku 3D możesz przypisać różne materiały różnym powierzchniom stropu (górnej. • Za pomocą pierwszej metody (ikona po lewej) możesz narysować Strop wieloboczny. Tak jak w przypadku rysowania Ścian po wskazaniu pierwszego punktu myszką pojawia się Paleta pomocnicza umożliwiająca rysowanie odcinków po łuku. czy Belkach. Uwaga: Domyślnie stropy są strukturami warstwowymi. Więcej szczegółów. musisz zmienić jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 273 . przycięcie Stropu nie może zostać cofnięte w oknie dialogowym Ustawień stropu. Głównie stosuje się je do modelowania podłóg lub rozdzielania poziomów. Jeżeli chciałbyś zmodyfikować grubość stropu w oknie Ustawień Stropu. typ na zwykły (nie warstwowy) lub zmienić grubość warstw struktury w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. mogą być przycinane dachami. Geometria Stropu W palecie Info dostępne są trzy Metody geometrii Stropów. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania stropów na rzutach. możesz przystąpić do jego rysowania używając jednej z Metod geometrii dostępnych w palecie Info. dolnej i bocznych). powierzchnie przekroju.Wirtualny Budynek Stropy Stropy są podstawowymi poziomymi elementami budynku w ArchiCADzie. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do stropu”.

Uwaga: Dla Stropów i Siatek. powstały kontur zostanie potraktowany jako nowy Strop nawet jeśli znajduje się w obrębie już istniejącego. (W oknie 3D powstały w ten sposób strop nie będzie widoczny do póki go nie zaznaczysz. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Metoda obróconego prostokąta wymaga uprzedniego zdefiniowania kąta obrotu. Siatka tworzona jest na podstawie Powierzchni Odniesienia oraz grzbietów Siatki. Wyświetlanie Siatki Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Nowy wielobok zostanie zinterpretowany jako otwór w płycie Stropu. Siatki Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi poprzez zdefiniowanie ich charakterystycznych punktów i dokonanie interpolacji pomiędzy nimi. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 274 . atrium). • Jeśli zapomnisz zaznaczyć istniejący Strop przed rozpoczęciem rysowania otworu. W Rzucie widoczne są tylko obrys oraz krawędzie siatki. możesz uzyskać samą powierzchnię siatki. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. siatkę wraz z powierzchniami bocznymi lub bryłę. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. Zaznacz Strop i uaktywnij Narzędzie Strop. jednakże obrys otworu zostanie utworzony. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do siatki”. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień siatki możesz przystąpić do rysowania. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni siatki. • Gdy narysujesz otwór. W Widoku 3D. Więcej szczegółów. następnie narysuj dowolny kształt otworu w obrębie płyty. Boki Stropu prostokątnego są zawsze równoległe do Siatki ortogonalnej. • Druga i trzecia metoda umożliwiają narysowanie Prostokątnej lub Prostokątnej obróconej płyty Stropu. przypadkowo utworzony strop możesz usunąć).Wirtualny Budynek Jeżeli wieloboki Stropu przecinają się wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający. w zależności od metody konstrukcyjnej wybranej w oknie Info oraz ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień siatki. Aby utworzyć siatkę należy narysować główne kontury zrzutowane na Powierzchnię Odniesienia. Więcej szczegółów. jednak wielobok zostanie mimo wszystko utworzony. Więcej szczegółów. którego kontur przecina kontur Stropu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym Stropie. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień. powierzchnie przekroju. przecinające się wzajemnie boki Stropu zostaną automatycznie naprawione. następnie przeciągnięcia kursora prostopadle aby ukończyć strop. Prostokąt jest definiowany poprzez wskazanie dwóch wierzchołków leżących po przekątnej. Następnie możesz wznosić charakterystyczne punkty ponad tę powierzchnię. klatka schodowa. Umieszczanie Otworów w Stropach Bardzo często projekt wymaga narysowania płyty Stropu z otworem (np. Podczas ewentualnej późniejszej edycji płyty Stropu za pomocą narzędzi dostępnych w Palecie pomocniczej.

zdefiniowanych przez użytkownika. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. co analogiczne metody dla narzędzia Strop. Grzbiety są generowane tylko pomiędzy wierzchołkami o różnych wysokościach. Geometria Siatki Istnieją cztery metody geometrii siatki dostępne w palecie Info. Każdy z grzbietów wygenerowany przez ArchiCADa łączy dwa wierzchołki znajdujące się na różnych wysokościach i nie połączone grzbietem zdefiniowanym przez użytkownika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 275 . W pierwszej kolejności rysujesz obrys siatki wzniesiony ponad płaszczyznę bazową o wartość ustaloną wcześniej w oknie Ustawień Siatki. Szczegóły. Szczegóły. Rysowanie Wielokątnej lub Prostokątnej Siatki Metody geometrii siatki Wielokątnej i Prostokątnej/Prostokątnej Obróconej działają w ten sam sposób. Rysownie Regularnej siatki prostokątnej Metoda Regularna siatka prostokątna (czwarta w palecie Info) umożliwia szybkie utworzenie regularnej siatki z płaską powierzchnią. Masz możliwość wyświetlenia wszystkich grzbietów lub tylko tych. Grzbiety zdefiniowane przez użytkownika są zawsze widoczne. czwarty zostanie wygenerowany automatycznie. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. Prostokątną i Prostokątną Obróconą a także Regularną siatkę prostokątną. patrz Tworzenie Stropów na stronie 273. Po zatwierdzeniu ustawień. ArchiCAD narysuje nową siatkę. ArchiCAD wyświetli również grzbiety powstałe poprzez połączenie wierzchołków siatki. Jeżeli włączona jest opcja Pokaż wszystkie grzbiety. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. Po zdefiniowaniu prostokątnego obrysu siatki pojawi się okno dialogowe Regularna siatka prostokątna. Zobacz także Okno dialogowe Regularna siatka prostokątna w Pomocy ArchiCADa. (Opcja ta znajduje się w oknie dialogowym Ustawień Siatki). Istnieją dwa rodzaje grzbietów w siatce: zdefiniowane przez użytkownika oraz wygenerowane. Utwórz siatkę Nowa Siatka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Możesz utworzyć siatkę Wielokątną. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. W górnej części okna dialogowego możesz zdefiniować podziały wzdłuż dwóch prostokątnych krawędzi siatki regularnej.Wirtualny Budynek niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Następnie musisz określić wzniesienie trzech rogów siatki. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór.

3) Wybierz opcję “Utwórz otwór”. Jeżeli rysowana linia lub wielokąt wyjdą poza obrys istniejącej siatki. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. które już istnieją. Zmiana wzniesienia pojedynczego wierzchołka nie wpłynie na wartość wzniesienia sąsiednich wierzchołków.) pomiędzy istniejącymi punktami siatki. punkty”. 276 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które już istnieją. (jeżeli narysowany został otwarty wielokąt. 2) Narysuj zamknięty wielobok. lub łańcuch segmentów za pomocą metodą Siatki Wielokątnej. Więcej szczegółów. który znajduje się w całości wewnątrz obrysu siatki. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację 4) W polu tekstowym możesz wpisać nową wartość wzniesienia. aktywna będzie tylko ta opcja. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. Strzałka poniżej pola tekstowego otwiera menu rozwijane. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację pomiędzy istniejącymi punktami siatki. Więcej szczegółów. tylko wierzchołki znajdujące się w jej obrębie będą ją modyfikować. a punktami. 3) Wybierz opcję “Dodaj nowe 3) Wybierz polecenie Podnieś Punk Siatki.Wirtualny Budynek Edytuj wzniesienie punktów siatki 1) Zaznacz siatkę. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wysokość węzła siatki. a punktami. z którego możesz wybrać obecną płaszczyznę odniesienia dla wysokości. Dodaj nowe punkty siatki 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. 2) Przy aktywnym Narzędziu Siatka kliknij punkt zaznaczonej siatki. Utwórz otwór w siatce 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. 2) Narysuj zamknięty wielobok. by wyświetlić paletę pomocniczą. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. Zaznaczenie pola Zastosuj do wszystkich spowoduje przypisanie nowej wysokości do wszystkich punktów edytowanego grzbietu.

Można przypisać inne wypełnienie strefy używając dowolnego wypełnienia. Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D Domyślnie strefy wyświetlane są w kolorze przypisanej im kategorii. możesz jednak. rozwijanej listy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 277 . (Masz jednak pełną dowolność w korzystaniu z wypełnień stref. Wymiary stref są powiązane. które będą wyświetlane w kolorze różowym. będzie ono domyślnie wyświetlane na Rzucie. 2) Aktywuj ikonę wypełnienia kryjącego.Wirtualny Budynek Strefy W ArchiCADzie Strefy są elementami przestrzennymi. które będą wyświetlane na biało. W ArchiCADzie dostępny jest szereg domyślnych Kategorii stref. Na przykład. projekt konstrukcji będzie wyświetlał wypełnienia kryjące stref. iż wartości powierzchni stref będą uaktualniane przy każdej ich modyfikacji. po lewej. oznacza to. Kategorie Stref Każdej strefie tworzonej w projekcie jest w oknie dialogowym Ustawień Strefy przypisana Kategoria Strefy. Ich funkcje dają użytkownikowi dużą swobodę w wykorzystaniu tych danych w obliczeniach towarzyszących każdemu projektowi. Aby rozróżnić wyświetlenie wypełnienia stref na Rzucie. Zazwyczaj reprezentują pomieszczenia. 3) Wybierz rodzaj wypełnienia z Jeśli przypisałeś wypełnienie Strefy. według uznania. definiować własne kategorie oraz parametry metryczek stref używając polecenia Opcje > Atrybuty Elementów > Kategorie stref. podczas gdy projekt koncepcyjny kolory kategorii stref. natomiast kategoria “Komunikacja” może być przypisana do korytarzy. Strefy w 3D mogą również służyć do wstępnego modelowania (projektowania) kubatur. Możesz modyfikować sposób wyświetlania strefy w zależności od przeznaczenia projektu. bloki zabudowy lub przestrzenie o różnych funkcjach w budynku. 1) Przejdź do panelu Rzut w oknie Ustawień Strefy. odpowiednie ustawienia można odnaleźć w części panelu o nazwie Zastąp Wypełnienia Stref. Kategoria Strefy definiuje kolor wypełnienia domyślnej strefy oraz rodzaj Metryczki Strefy używane dla stref przypisanych tej Kategorii. W przypadku wypełnień stref. Strefy dostarczają istotnych danych dotyczących powierzchni i kubatur w budynku. zobacz Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D na stronie 277). skrzydła budynku. należy użyć opcji w panelu Wyświetlenia wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. możesz przypisać kategorię “Biura” do wszystkich przestrzeni biurowych w projekcie. Zasadniczą funkcją Kategorii Stref jest rozróżnienie za pomocą kolorów przestrzeni o różnym przeznaczeniu: na przykład.

Metryczka Strefy zawiera tekstowe informacje dotyczące strefy takie jak: nazwę. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. zobacz Panel Metryczka strefy (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie stref o pochyłych ścianach Strefy otoczone przez Ściany pochyłe dokładnie odzwierciedlają ich geometrię. numer. których wygląd i zawartość mogą być dostosowane do potrzeb architekta. Metryczki Stref Metryczki Stref są interaktywnymi. lecz nie wpłynie to na kształt strefy w 3D) oraz wielobok ze zwykłymi punktami zaznaczania wskazuje rzeczywisty rozmiar strefy 3D u jej podstawy (kształtu tego wieloboku nie można edytować. Takie Strefy wyświetlane są na Rzucie za pomocą dwóch oddzielnych wieloboków: • wielobok z edytowalnymi punktami zaznaczania. Są one przechowywane w Bibliotece ArchiCADa. zaznacz pole “Ukryj Metryczkę” w menu Dokument >Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Więcej na temat Metryczek stref. Przesuń Metryczkę strefy do nowego położenia. • 278 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Wyświetlanie Metryczek Stref w 2D Domyślnie Metryczki Stref są wyświetlane. który wyznacza obszar strefy widoczny na Rzucie (możesz edytować ten wielobok. Ustawienia te mają charakter globalny i odnoszą się do wszystkich stref w projekcie. dokładna zawartość Metryczki Strefy zależy od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień Strefy. • Przesuwanie Metryczki strefy Metryczka strefy może zostać przesunięta niezależnie od Strefy: • • Kliknij wierzchołek Metryczki strefy. powierzchnię oraz inne opcjonalne parametry. Wybierz polecenie Przesuń pod-element z Palety pomocniczej. parametrycznymi Obiektami GDL. aby wybrać inne preferencje wyświetlania wypełnienia stref. Więcej szczegółów. Jeżeli nie chcesz wyświetlać żadnych Metryczek Stref w projekcie.Wirtualny Budynek Zaznacz pole Zastąp Wypełnienia Stref. Metryczka Strefy wyświetlana dla danej strefy zależy od Kategorii do której przypisana jest strefa.

wysokość oraz zawartość metryczki. Tworzenie Stref W oknie dialogowym Ustawień strefy zdefiniuj podstawowe parametry strefy. Strefy utworzone tą metodą nie mogą być aktualizowane za pomocą polecenia Uaktualnij strefy. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. Gdy zdefiniujesz już obrys strefy korzystając z którejkolwiek z metod. Możesz edytować obszar strefy graficznie zaznaczając ją i korzystając z narzędzi Palety pomocniczej. Wysokość strefy (wartość Z) nie jest ograniczona granicami określonymi w widoku 2D. W 3D Strefy przedstawione są jako kubatury. Metryczka strefy nie musi znajdować się wewnątrz wieloboku Strefy. patrz Okno 3D na stronie 177. Gdy wybrany jest tryb Kolorowanie. Metoda Wielokąta Metoda Wielokąta (ręcznie) jest najlepsza wtedy. Aby osiągnąć ten efekt uaktywnij Kombinację Warstw “Pokaż Strefy 3D jako bryły”. Będziesz mógł wówczas wskazać kliknięciem położenie Metryczki strefy. Dostępne są trzy Metody definiowania strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 279 . patrz Ustawienia narzędzia Strefa w Pomocy ArchiCADa. plany zagospodarowania terenu). ArchiCAD dokonuje dokładnych obliczeń geometrii oraz atrybutów ilościowych kubatur stref. zobaczysz kolorowane Strefy otoczone elementami konstrukcyjnymi. Możesz ręcznie narysować kontur strefy (używając pierwszej metody) lub pozwolić aby ArchiCAD rozpoznał strefę na podstawie otaczających elementów konstrukcyjnych (dwie metody Automatycznego rozpoznawania). przejdź do okna Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D i ustaw parametr Kontury na Szkicowe aby w 3D wyświetlać tylko Strefy bez elementów konstrukcyjnych. Jeżeli wybierzesz opcję Najlepsze. Uwaga: Słupy nie mogą ustanawiać obszaru strefy. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. otwórz okno dialogowe Widok > Elementy Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D i upewnij się czy "Strefy" są zaznaczone. Teraz możesz określić kształt strefy. Szczegóły. pojawi się kursor Młotka. kategorię. Krawędź wewnętrzna oraz Linia odniesienia . możesz wybrać jedną z nich w palecie Info. kubatura strefy w 3D przyjmuje wysokość zdefiniowaną w Ustawieniach strefy. takie jak: nazwę. Metoda Automatycznego Wykrywania Pozostałe dwie automatyczne metody. bez względu na złożoność ich kształtów.Wirtualny Budynek Wyświetlanie kubatury Stref w 3D Aby wyświetlić kubaturę strefy w 3D. Więcej szczegółów. że większość Stref jest rozgraniczona Ścianami a jedynymi otworami są Okna i Drzwi. opierają swoje działanie na fakcie. Metoda ta polega na narysowaniu wieloboku (jak przy dowolnym wieloboku) klikając każdy róg strefy. Elementy zakryte przez bryłę strefy nie będą w ogóle widoczne. gdy strefa nie jest w całości otoczona elementami konstrukcyjnymi (np.

Może się wtedy okazać. ponieważ techniki te nie mogą modyfikować kształtu kubatury strefy. narysowanie linii. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. że wybrana jest opcja Granica strefy w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień odnośnego narzędzia. 280 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że efekt będzie niezgodny z twoimi oczekiwaniami (zobacz rysunek po prawej). że nawet jeśli narysujesz ściany. Szczegóły.Wirtualny Budynek • Jeżeli wybierzesz metodę Wewnętrzna krawędź. ArchiCAD przyjmie jako granicę strefy wewnętrzną krawędź elementów konstrukcyjnych tworzących strefę. Szczegóły. parametr Odniesienie do stref. Narysowana linia. Aby wykluczyć ścianę z tej granicy. ArchiCAD będzie kontynuował definiowanie wieloboku strefy poza obszar. Uwaga: W przypadku ścian pochyłych lub złożonych Metoda Linii odniesienia nie uwzględni w rzeczywistości linii odniesienia ściany. znajdujący się w panelu Tworzenie list i etykiet okna dialogowego Ustawień ściany jest ustawiony na "Granica Strefy". który chciałeś określić jako Strefę. oznacza to. jako granicy strefy (Nie można edytować technikami graficznymi wieloboku strefy utworzonego metodami automatycznymi. po prostu zmień ten parametr na "Brak". iż wszystkie ściany tworzące zamkniętą przestrzeń zostaną domyślnie uznane za granice strefy. których linie odniesienia będą znajdować się na ich zewnętrznych krawędziach to Wypełnienie strefy nie zakryje symboli ścian dopóki nie zaznaczysz polecenia Przenieś na wierzch z menu Edycja > Kolejność wyświetlania. patrz Obliczanie powierzchni i objętości stref na stronie 282. Ręcznie utwórz obrys strefy Jeżeli Strefa nie jest w pełni ograniczona. ale pełni rolę Granicy strefy. lecz raczej jej krawędź wewnętrzną. Zwróć uwagę na fakt. • W takim przypadku domknij Strefę poprzez: • • użycie Metody Wielokąta wstawienie drzwi w pusty otwór w ścianie. Metoda Linia odniesienia wykorzystuje osie ścian aby określić granicę strefy.) • Wyklucz ścianę lub słup z granicy strefy Domyślnie. mających tę samą wysokość co Ściana . łuk lub krzywa może być traktowana jako granica strefy pod warunkiem.ściana nie jest pokazana w 2D.

wszystkie pola wyboru będą zaznaczone na szaro. Strop. możesz pominąć znajdujące się w nim otwory. patrz Panel Model (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. jakie typy elementów dociąć do tej strefy. Docięcie strefy innym elementem Kubatury stref mogą być docinane do dachami. zaznaczając opcję Pomiń otwory. Punkt ten jest wykorzystywany przy rozpoznawaniu granicy strefy podczas późniejszych aktualizacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 281 . Punkt odniesienia Strefy Jeżeli wstawisz Metryczkę strefy po uprzednim wybraniu jednej z metod automatycznego rozpoznawania. Dach). Szczegóły. należy kliknąć bliżej przyszłej granicy strefy. Szczegóły. Ścianę. Uwaga: Możesz również odwołać docięcie dachem podczas uaktualniania strefy. które wskazałeś jako pierwsze przy rysowaniu powierzchni Strefy. Przycięcie bryły Strefy może zostać odwołane poprzez wciśnięcie przycisków Odwołaj docięcie góry lub Odwołaj docięcie dołu znajdujących się w panelu Model okna dialogowego Ustawień strefy. Jeśli w Projekcie zaznaczysz tylko jeden typ elementów (np. Docięcie zostanie wykonane po wciśnięciu przycisku Dotnij w oknie dialogowym. Uwaga: Kubatury stref będą docinane przez każdy element przechodzący przez wiele kondygnacji. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. stropami i belkami za pomocą polecenia Edycja > Dotnij strefę. Gdy docinasz strefę dachem. Słup. Zobacz także Aktualizacja Stref na stronie 283. Zaznacz odpowiednie pola. Możesz zaznaczyć element (Dach. Krzyżyk ten jest punktem odniesienia Strefy. Istnieje możliwość docięcia góry i spodu kubatury strefy. Aby temu zapobiec. zobaczysz krzyżyk wewnątrz Strefy w miejscu. lub zaznaczyć strefę i wybrać. aby określić które elementy dociąć do strefy. Wówczas strefa zostanie utworzona poprawnie.Wirtualny Budynek Jeżeli żądana strefa będzie obejmować również wolnostojące elementy konstrukcyjne. jeśli element ten nachodzi na Strefę. Belkę lub Element biblioteczny) i dociąć do niego Strefę. podczas wstawiania metryczki strefy może pojawić się komunikat ostrzegający.

które będą odejmowane od stref. dla których menu rozwijalne znajduje się w panelu Tworzenie list i etykiet. Jednak powierzchnia pionowego słupa znajdującego się wewnątrz strefy. Sposób w jaki ArchiCAD przelicza strefy zależy od kilku różnych ustawień: • Od opcji Odniesienie do stref wybranej dla Ścian i Słupów. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. będzie to brane pod uwagę przy określaniu geometrii strefy i dana ściana strefy będzie również 282 . które przechodzą przez wiele kondygnacji i mają wybrany tryb wyświetlania "Automatycznie" . jednak ich powierzchnia zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni strefy. obniżeń sufitów oraz wolnostojących ścian i słupów. dotyczących warunków pomniejszania zmierzonej powierzchni Strefy.): Ściana lub Przegroda Strukturalna ustawiona jako “Granica strefy” będzie pełniła funkcję ograniczenia strefy. (kubatura strefy nadal będzie zawierać objętość ściany/słupa) Uwaga: Nawet w przypadku. Elementy. Dodatkowo powierzchnia ściany/przegrody strukturalnej umieszczonej wewnątrz strefy. Do wyboru są następujące opcje: 1) Zmniejsz objętość Strefy (nie dostępne dla pochyłych słupów. oraz czy element ten będzie odejmowany przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. Granica Strefy rysowana jest przy słupa. jej krawędź. Uwaga: Dowolny element linearny może także stanowić "Granicę strefy” pod warunkiem. Można zdefiniować to ustawienie w oknach dialogowych Ustawienia ściany. że w przypadku ścian. Granica Strefy rysowana jest przy podstawie ściany. gdy włączyłeś opcję “Zmniejszania powierzchni Stref”. że zostanie włączona odpowiednia opcja w oknie dialogowym Ustawień Elementu. przegród konstrukcyjnych bądź słupów o małych rozmiarach wolałbyś zignorować to ustawienie. Więcej szczegółów. 2) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy będzie oznaczało. czyli zdecydować. na której się znajdują. zawarte są również w Listach stref w menu hierarchicznym Dokument > Zestawienia i listy > Listy stref. ustawiona jako “Granica strefy” nie będzie wliczana do powierzchni mierzonej strefy. • Od Ustawień w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. przejdź do okna Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. pochyła. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Odniesienie do stref Dla każdej ściany bądź przegrody strukturalnej możesz określić Odniesienie do Strefy. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. czy ściana bądź słup będzie tworzyć Granicę Strefy. Więcej szczegółów. może się okazać. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. zawierającym opcje związane ze sposobem przeliczania powierzchni wnęk w ścianach. Jeżeli ściana lub przegroda strukturalna tworząca “Granicę strefy” jest pochyła. Ustawienia słupów i Ustawienia przegród strukturalnych. Słup ustawiony jako “Granica strefy” nie może stanowić krawędzi strefy (chyba że znajduje się w obrębie ściany będącej granicą strefy).Wirtualny Budynek Obliczanie powierzchni i objętości stref W dokumentacji powierzchnie stref zazwyczaj umieszczane są w Metryczkach stref. ustawionego jako “Granica strefy" nie będzie wliczana do mierzonej powierzchni strefy. przejdź do panelu Zliczanie Powierzchni w oknie dialogowym Ustawienia Strefy. Taki element będzie tworzył krawędź strefy. Szczegóły. Aby określić minimalne rozmiary elementów. stanowią granice strefy na każdej kondygnacji. • Od ustawień w panelu Zliczanie powierzchni okna dialogowego Ustawień strefy. która definiuje obszar Strefy. Aby stwierdzić jaka część powierzchni strefy została odjęta przez ściany i słupy.

Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 283 . Podobnie jak w przypadku wieloboków będziesz musiał poprawić jej geometrię lub podzielić ją na dwie Strefy. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Poniższy przykład wraz z tabelą pozwala zrozumieć działanie tych opcji w przypadku strefy o wymiarach 10m x 10m (o wysokości 2. jednak ich powierzchnia i objętość zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. : Krawędzie Strefy przecinają się. funkcja ta poinformuje cię o wszystkich niewłaściwie utworzonych Strefach. powierzchnia strefy i objętość takiego elementu będą doliczane do powierzchni i objętości zajmowanych przez element. Opcja Obrys Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy Ograniczenie Strefy w pionie Brak Powierzchnia 99 m2 99 m2 99 m2 100 m2 Objętość 267.70m) zawierającej wolnostojący słup o wymiarach 1m x 1m. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. patrz Okno dialogowe Uaktualnij strefy w Pomocy ArchiCADa.3 m3 270 m3 267. na której znajduje się Strefa jest zablokowana. Odblokuj warstwę w oknie dialogowym Parametry warstw i powtórz polecenie aktualizacji. że Ściana/Przegroda strukturalna/Słup będą ignorowane podczas przeliczania Strefy. ArchiCAD pomyślnie zaktualizował Strefę. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. Ikony pojawiające się w tej kolumnie oznaczają rezultat ostatniej aktualizacji: : Wszystko w porządku. Możesz sprawdzić Aktualizacja Stref Jeżeli dokonasz jakiś zmian w Projekcie.3 m3 270 m3 W tym oknie dialogowym znajdują się następujące kolumny: • Status: W tej kolumnie pojawia się informacja czy dana strefa może być uaktualniona i jeśli nie może wyświetlana jest nazwa problemu. strefy powiązane nie zostaną automatycznie zaktualizowane. 4) Brak oznacza. : Strefa została utworzona ręcznie i nie może być automatycznie uaktualniona. Okno dialogowe Uaktualnij strefy Szczegóły. : Warstwa. 3) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz objętość Strefy będzie oznaczało. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. Dodatkowo.

Aby umożliwić jednoczesną kontrolę nad całą hierarchią. zaznacz pole Zachowaj położenie metryczki po uaktualnieniu. patrz Docięcie strefy innym elementem na stronie 281. przesuń punkt odniesienia tak by znajdował się wewnątrz Strefy. którą próbujesz zaktualizować nie znajduje się w twoim obszarze roboczym. Nazwa: W tej kolumnie wyświetlana jest nazwa danej Strefy. Szczegóły. ułożone na powierzchni przegrody zgodnie ze skonfigurowanym schematem. patrz Punkt odniesienia Strefy na stronie 281. : Strefa. znajdujące się w zwykłej Palecie Narzędzi ArchiCAD. komponenty Przegrody Strukturalnej można wstawiać Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 284 . który musi znajdować się wewnątrz jej obrysu. Uwaga: Pozostawienie tych opcji nie zaznaczonych. Jeżeli chcesz odwołać dokonane wcześniej docięcia kubatury strefy. zaznacz pola Odwołaj docięcie góry po uaktualnieniu i/lub Odwołaj docięcie dołu po uaktualnieniu. który można poddawać edycji. Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe Narzędzie Przegroda Strukturalna. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. a następnie powtórz aktualizację. Kliknij przycisk Pokaż zaznaczone strefy aby odnaleźć daną Strefę. Przegroda Strukturalna to pojedynczy element składający się z komponentów tj. co każdym innym elementem konstrukcyjnym w programie ArchiCAD. : Strefa. może w przyszłości powodować konflikty. ustawienia kolejnych szczebli systemu obejmujące ogólny schemat oraz konfigurację poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej zorganizowano jako wielozakładkowe okno dialogowe ustawień. Przekroju/Elewacji/RŚ lub oknie 3D. Jeżeli pojawi się ten błąd. Nr: W tej kolumnie wyświetlany jest numer przypisany do danej Strefy. (Możesz zmienić jednostkę w jakiej wyświetlana jest powierzchnia. Profili. Ten błąd może się pojawić tylko wtedy gdy pracujesz nad wspólnym projektem w Zespole i dana Strefa jest przypisana do innego członka zespołu. Jednak w przeciwieństwie do innych elementów. Każda automatycznie wstawiona Strefa posiada punkt odniesienia. Szczegóły. : Punkt odniesienia Strefy znajduje się poza jej granicą. otwierając menu rozwijane w prawym górnym rogu tego okna dialogowego. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. umożliwia utworzenie Przegrody Strukturalnej w Rzucie. która próbujesz zaktualizować nie może zostać poprawnie dopasowana. ponieważ wystąpiły problemy ze znalezieniem wszystkich jej krawędzi. Paneli. Przegrodami Strukturalnymi można manipulować w ten sam sposób.) Aby Metryczka strefy po aktualizacji znalazła się w swoim oryginalnym położeniu. Dodane m2: W tej kolumnie wyświetlana jest wartość powierzchni o jaką dana strefa została zmieniona. zaznaczając ją na liście i klikając przycisk Pokaż zaznaczone strefy. Akcesoriów oraz Łączników: są to komponenty Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek daną strefę. Musisz poprosić członka zespołu aby udostępnił tobie Strefę.

zachowując przy tym wszystkie cechy systemu. posiadający dedykowane narzędzia i techniki edycji komponentów Przegród Strukturalnych. gdzie można edytować poszczególne komponenty graficznie lub korzystając z odnoszących się do nich okien dialogowych ustawień. Edycja na poziomie systemu lub całej Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. wprowadzone dane będą dotyczyły całej geometrii Przegrody Strukturalnej. edycji Przegrody Strukturalnej możesz dokonać na dwóch poziomach: 1) można edytować Przegrodę Strukturalną jako całość. i ponownie dokonaj edycji dowolnych ustawień na poziomie systemu. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Kolejne kliknięcie kursorem w kształcie słońca określi stronę Przegrody Strukturalnej. Jeśli używasz Metody Obrysu. na jej podstawie utworzona zostanie Przegroda Strukturalna. Aby dokonać edycji poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. Ostatecznie zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie podstawowych informacji o geometrii Przegrody Strukturalnej. poddane edycji komponenty Przegrody Strukturalnej będą od momentu modyfikacji posiadały Ustawienia Użytkownika. Przegroda Strukturalna składa się z zestawu komponentów (takich jak Profile. otwórz Ustawienia Przegrody Strukturalnej. Panele czy Łączniki). a parametry każdego komponentu są zdefiniowane w Ustawieniach Domyślnych Przegrody Strukturalnej. Ponieważ Przegrody Strukturalne charakteryzują się często złożoną geometrią. czy swobodny obrót w przestrzeni. która nie może być ograniczona do płaszczyzn pionowych czy poziomych. polilinię. (Zobacz Tryb edycji Przegrody Strukturalnej na stronie 306). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 celu należy przejść do trybu edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz Edycja na poziomie Systemu na stronie 304. Kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje utworzenie Przegrody Strukturalnej. która ma być skierowana "na zewnątrz".Wirtualny Budynek lub edytować pojedynczo. jako odniesienie. w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi. aby wprowadzić dokonane w oknie modyfikacje. Zaznacz narzędzie Przegroda Strukturalna w Palecie Narzędzi ArchiCAD. kontur lub łuk. Szczegóły dotyczące metod geometrii Przegród Strukturalnych dla różnych okien znajdziesz w rozdziale Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. można jednak równocześnie wyświetlić resztę modelu w tle. ArchiCAD daje pełną swobodę definiowania powierzchni konstrukcyjnych dla tych elementów. Kliknij OK. Na poziomie trybu edycji. W trybie edycji można Przegroda Strukturalna jest wyświetlana w oknie w 3D. Poszczególne. wybierz metodę geometrii a następnie narysuj linię odniesienia. Zobacz Komponenty Przegród Strukturalnych na stronie 286. Obejrzyj Przegrodę Strukturalną wstawioną do twojego projektu. podobny do obszaru roboczego ArchiCADa. Jeśli narysujesz Linię odniesienia/Łuk/Polilinię. Jest to graficzny obszar roboczy 3D. przejdź do trybu Edycja. dostępne są bardziej zaawansowane metody edycji obejmujące między innymi możliwość wstawiania elementów w oknach przekrojów. Ponadto. dowolność modyfikowania obrysu przegrody. W tym trybie można edytować tylko komponenty i schemat wybranej Przegrody Strukturalnej. w zależności od wybranej metody geometrii. Modyfikacja poszczególnych komponentów na dowolnym szczeblu hierarchii odbywa się w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. można 285 . korzystając z Ustawień poziomu Systemu 2) albo edytować ustawienia wybranych komponentów. W tym Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie Utworzenie Przegrody Strukturalnej wymaga wprowadzenia prostego elementu graficznego.

ustawienia systemowe już nie będą miały zastosowania. Zobacz Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej na stronie 316. Profil. Funkcje te zostały opisane w innej części niniejszej dokumentacji. Linia Odniesienia stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Wzorem Siatki. Aby dostosować ustawienia dowolnych komponentów Przegrody Strukturalnej. łuku). Możliwa jest edycja Linii Odniesienia wstawionej wcześniej Przegrody Strukturalnej. W trybie Edycji każdy komponent (Schemat. możliwe jest skorzystanie z domyślnych ustawień dla systemu lub zdefiniowanie własnych ustawień. zaznacz panel i zmień jego materiał. Łącznika oraz Akcesorium. Na przykład. powierzchnia płaska lub wygięta w łuk utworzona przez ArchiCADa na podstawie narysowanej linii konstrukcyjnej (polilinii. Zapisz zmiany i zamknij tryb Edycji Przegrody Strukturalnej. można jednak edytować dowolne komponenty Przegrody oraz tworzyć do dodatkowe komponenty. będziesz wstawiał linię wzdłuż istniejącego 286 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . aby powrócić do standardowego środowiska edycji ArchiCADa.Wirtualny Budynek wybrać i zmodyfikować dowolną kategorię komponentów edytowanej Przegrody Strukturalnej. W wielu przypadkach. łuk narysowane w oknie w trakcie konstruowania Przegrody Strukturalnej. używając narzędzi Schematu. polilinia. Dodatkowe polecenia Przegród Strukturalnych Menu Projekt > Przegroda Strukturalna zawiera zbiór poleceń dotyczących funkcji związanych z Przegrodami Strukturalnymi. należy je zaznaczyć a następnie zmienić ustawienia w odnośnym oknie dialogowym. Panelu. pierwszy narysowany segment obrysu to Linia Odniesienia. Komponenty Przegród Strukturalnych Istotną rzeczą jest rozróżnianie następujących komponentów Przegród Strukturalnych: Linia Odniesienia Linia Odniesienia to linia. W trybie edycji nie można wstawiać nowych Przegród Strukturalnych. Jeśli używasz metody Obrysu do utworzenia Przegrody Strukturalnej. Jeśli używasz jednego z tych narzędzi do utworzenia nowego komponentu. Powierzchnia Odniesienia Powierzchnia Odniesienia to umowna płaszczyzna. Obrysem oraz Podstawą). Łącznik) posiada własne okno dialogowe ustawień i własne narzędzie. Profilu. Zmiana ustawień wybranego komponentu spowoduje zmianę tego komponentu na Własny KomponentMożna stworzyć dowolną liczbę własnych komponentów. Akcesorium. co pozwala na zmianę ustawień oraz wstawianie nowych komponentów do Przegrody Strukturalnej. Po zmianie ustawień komponentów. W trybie Edycji można tworzyć dodatkowe komponenty dla Przegród Strukturalnych. Panel.

(Powierzchnia Przegrody wypukłej ma kształt cylindryczny.Wirtualny Budynek elementu ArchiCAD (np. W zależności od metody geometrii użytej do utworzenia Przegrody Strukturalnej. Siatkę można edytować (usuwać. Obrys stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Siatką. Obrys Obrys to prosty wielobok położony na Powierzchni przegrody. stropu). na której ułożone są rzeczywiste komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. jednocześnie utrzymując ją w formie pojedynczego elementu: wszystkie powstałe w ten sposób części Przegrody Strukturalnej wykorzystują identyczny Schemat. Zobacz Edytuj Siatkę na stronie 310.chyba. Linia Odniesienia oraz Powierzchnia Odniesienia przesuwają się wraz z Powierzchnią Przegrody. albo zostanie ona stworzona przez ArchiCADa za podstawie wprowadzonych parametrów. Przy przesuwaniu bądź obracaniu Przegrody Strukturalnej jako całości. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. jednak najczęściej będą one względem siebie odsunięte. To powierzchnia. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315.zapewnia to swobodę podziału Przegrody Strukturalnej na części (kwatery). Panele). Siatka Powierzchnia Przegrody jest poprzecinana liniami Siatki (Pierwszy Kierunek i Drugi Kierunek Siatki. i jest nieskończona jedynie wzdłuż osi walca. Powierzchnia Przegrody jest nieskończona .) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 287 . Zmiany geometrii Siatki spowodują odpowiednie zmiany Profili i Paneli. Powierzchnią Przegrody oraz Linią Odniesienia). Powierzchnia Przegrody może pokrywać się z Powierzchnią Odniesienia. definiowane jako część Schematu Przegrody Strukturalnej. dodawać linie siatki. przesuwać ją lub obracać). że powstała ona na wypukłym kształcie. Na istniejącej Przegrodzie Strukturalnej można narysować dodatkowe granice . Powierzchnia Przegrody Powierzchnia Przegrody określa kształt i orientację Przegrody Strukturalnej.) Nieskończona Powierzchnia Przegrody Strukturalnej zapewnia pełną swobodę łączenia Przegród Strukturalnych z innymi elementami oraz dodawania nowych fragmentów Przegrody do dowolnej istniejącej Przegrody Strukturalnej. Siatka określa domyślne położenie i rozmieszczenie Profili i Paneli Przegrody Strukturalnej. Powierzchnię Przegrody musisz narysować sam. Powierzchnia Odniesienia powstaje na podstawie wprowadzonej linii. w rzeczywistości przesuwasz Powierzchnię Przegrody. reprezentujący rzeczywistą granicę Przegrody Strukturalnej.

Istnieje możliwość edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej tak jak każdego innego wieloboku. 288 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz Profil Przegrody Strukturalnej na stronie 317. Profile Słupków. Łącznik Profil Dla każdej Przegrody Strukturalnej można zdefiniować trzy kategorie Profili: Profile Zewnętrzne. więc przesunięcie lub usunięcie Linii siatki spowoduje przesunięcie lub usunięcie Profili. Panele są zawsze umieszczane pomiędzy Profilami.Wirtualny Budynek Profil Zewnętrzny Przegrody Strukturalnej zawsze pokrywa się z wielobokiem Obrysu. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. Wszystkie inne komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile.Każdy Profil ma własne ustawienia. Zobacz Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 312. Zobacz Panele Przegrody Strukturalnej na stronie 321. Obrys oraz Linię Odniesienia. aby rozmieścić Wzór Linii Siatki w dwóch kierunkach ("pierwszym” i “drugim”). Schemat również określa kategorię. Panel Panele to płaskie. W ArchiCADzie. Użyj Ustawień Schematu. Profile Rygli. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki. Łączniki) są dołączone do Schematu. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa.) Łącznik Przegrody Strukturalnej jest strukturą dodatkową służącą do połączenia paneli z Profilem. Schemat Schemat zawiera kluczowe definicje geometrii dla Przegrody Strukturalnej: Schemat obejmuje Powierzchnię Przegrody. Łącznik jest obiektem GDL i można go wstawiać pojedynczo lub automatycznie przy każdym przecięciu. Zobacz Łączniki Przegrody Strukturalnej na stronie 324. Każda Przegroda Strukturalna może mieć dwie zapamiętane kategorie Paneli: Panele Główne i Wyróżnione. Panele. Siatkę. Profile są dołączane do Siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Akcesoria. do której należą poszczególne panele wzoru.

domyślna płaszczyzna konstrukcyjna dla Przegrody Strukturalnej (tak jak każdego innego elementu konstrukcyjnego) to Zero Projektu lub Początek Układu. płaską Przegrodę Strukturalną. nie reprezentujące konstrukcji . należy uaktywnić narzędzie Przegroda Strukturalna.na przykład osłony przeciwsłoneczne . W tych oknach metoda "Pojedyncza" wygeneruje Przegrodę Strukturalną prostopadle od płaszczyzny Przekroju. W 3D. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie Aby utworzyć pojedynczą. a następnie w palecie Info wybrać metodę geometrii Polilinia . tworzenie Przegrody Strukturalnej jest procesem intuicyjnym i elastycznym. Są to obiekty GDL wstawiane przy dowolnym Profilu istniejącej Przegrody Strukturalnej. Utwórz Przegrodę Strukturalną W ArchiCADzie. Metody wstawiania są niemal identyczne dla wszystkich okien (Rzut. można jednak zastosować kilka innych metod do zdefiniowania innej płaszczyzny konstrukcyjnej.dołączone do Przegrody Strukturalnej. dający swobodę konstruowania Przegród niezależnie od sytuacji czy widoku modelu. Można również narysować obrys Przegrody Strukturalnej. Narysuj linię odniesienia odpowiadającą długości Przegrody Strukturalnej. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Uwaga: Metoda Geometrii Polilinii jest również dostępna w oknie Przekrój. Zobacz Akcesoria Przegrody Strukturalnej na stronie 326. Możesz używać sposobów wstawiania znanych z innych narzędzi ArchiCADa. płaszczyzna konstrukcyjna to poziom kondygnacji. polilinię lub łuk a następnie wytłocz Przegrodę Strukturalną o określony odcinek. ArchiCAD oferuje szeroki zakres metod geometrii. Elewacja lub Rozwinięcie Ścian. Przekrój/Elewacja/RŚ i 3D): narysuj linię. Przegroda Strukturalna zostaje wstawiona na lub względem płaszczyzny konstrukcyjnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 289 . W Przekroju/Elewacji/RŚ płaszczyzna konstrukcyjna jest taka sama jak płaszczyzna Przekroju.Wirtualny Budynek Akcesoria Akcesoria to komponenty opcjonalne. Załóżmy.Pojedyncza. Zobacz Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju na stronie 295. • • • Na Rzucie. Utwórz pojedynczą. w którym pracujesz. że pracujemy nad poniższym projektem z dwiema kondygnacjami na Rzucie i chcemy wstawić Przegrodę Strukturalną dla pozostałej części budynku.

będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Przegroda Strukturalna została wstawiona. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. W tym celu należy przemieścić wskaźnik na zewnątrz budynku i kliknąć.Wirtualny Budynek Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. Kliknij. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej oraz kąt nachylenia (domyślnie: 90 stopni). aby zamknąć okno dialogowe. Szczegóły.) 290 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Kliknij Wstaw. aby zakończyć rysowanie linii odniesienia. Pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. W tym przypadku. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. wprowadzimy 620 cm i pozostawimy kąt jako 90 stopni dla Pionowej Przegrody Strukturalnej.

Wirtualny Budynek Obejrzyj ją w 3D. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 289). pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. Zobacz Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej na stronie 331. użyj funkcji Połącz Przegrodę Strukturalną. Pamiętaj. można dokonać graficznej edycji Przegrody Strukturalnej w oknie 3D używając funkcji swobodnego obrotu. Kliknij aby wstawić pochyloną Przegrodę Strukturalną. którą wskazałeś kursorem w kształcie słońca). że ten kąt jest mierzony po "wewnętrznej" stronie Przegrody Strukturalnej (przeciwnej do strony. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 291 . Utwórz pochyłą Przegrodę Strukturalną Aby utworzyć pochyłą Przegrodę Strukturalną. Po narysowaniu linii odniesienia. Aby dociąć końce ściany poprzez połączenie ich z Przegrodą Strukturalną. Zobacz Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej na stronie 334. Wprowadź kąt nachylenia w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną: w przykładzie wpisano 72 stopnie. należy wykonać te same kroki co powyżej (Utwórz pojedynczą. Aby zmienić kąt nachylenia wstawionej Przegrody Strukturalnej.

W oknach Przekroju. tak jak podczas rysowania wieloboków. który narysujesz. Zwróć uwagę. klikając przy każdym węźle. wybierz metodę geometrii Obrys z palety Info Przegrody Strukturalnej. której obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. Uwaga: Użycie metody Obrysu na Rzucie spowoduje utworzenie poziomej Przegrody Strukturalnej na poziomie kondygnacji. budynek i jego linia przekroju S-01 wyglądają następująco. Kliknij dwukrotnie aby zamknąć wielobok. Jeśli narzędzie Przegroda Strukturalna jest aktywne. Teraz kliknij kursorem w kształcie słońca aby określić zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej: • Jeśli klikniesz na zewnątrz wieloboku. której jedynym zadaniem jest określenie płaszczyzny konstrukcyjnej dla Przegrody Strukturalnej. W tym celu. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: • Kliknięcie wewnątrz wieloboku (na powierzchni Przegrody Strukturalnej) spowoduje. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. Możesz także kliknąć ostatni/pierwszy punkt wieloboku kursorem w kształcie Młotka. wprowadzona płaszczyzna dokładnie pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Otwórz Przekrój. Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Narysuj Obrys Przegrody Strukturalnej wzdłuż żądanego konturu. wykorzystamy metodę geometrii Obrysu w oknie Przekrój. Na Rzucie. zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w tę samą stronę co płaszczyzna Przekroju (od Ciebie).Wirtualny Budynek Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Stosując tę metodę możesz utworzyć Przegrodę Strukturalną poprzez odręczne narysowanie jej obrysu w oknie Przekroju. że zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w kierunku przeciwnym do Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 292 . że narysowaliśmy linię przekroju.

(Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. 2) Trzy punkty: Kliknij kolejno trzy razy. po narysowaniu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. Elewacji. zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej znajduje się za linią przekroju. przeciwnie do płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. ze względu na geometrię tej Przegrody Strukturalnej. aby zdefiniować promień i jeden z punktów końcowych Przegrody Strukturalnej. na których umieszczona zostanie Przegroda Strukturalna. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. aby określić punkt początkowy. aby zamknąć okno dialogowe. 1) Środek i promień: Kliknij. Jednak. Teraz. Kliknij drugi raz. a następnie zaznaczyć części walca. Wybierz jedną z czterech metod geometrii aby utworzyć wypukłą Przegrodę Strukturalną o cylindrycznej powierzchni. W większości są to te same metody. oś Powierzchni Przegrody cylindrycznej jest pionowy albo poziomy w stosunku do płaszczyzny konstrukcyjnej. aby wstawić środek. w oknie Przekroju nie będą widoczne jej komponenty (Panele. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Kliknięcie trzeci raz spowoduje zdefiniowanie drugiego końca ściany. Zatem. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną: Metody geometrii Wypukłą Przegrodę Strukturalną można utworzyć na Rzucie. Uwaga: Wypukłe Przegrody Strukturalne mają zawsze regularny kształt: po utworzeniu. Profile). kolejny punkt oraz punkt końcowy Przegrody Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 293 . aby Przegroda Strukturalna była skierowana na zewnątrz budynku. Kliknij Wstaw.Wirtualny Budynek płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). należy najpierw zdefiniować cylindryczną Powierzchnię przegrody. rezultat można zobaczyć zarówno w Rzucie jak i oknie 3D. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej.) W naszym przypadku chcemy. Kliknij kursorem w kształcie słońca. klikamy kursorem w kształcie słońca wewnątrz wieloboku. Aby zdefiniować geometrię wypukłej Przegrody Strukturalnej. Dlatego też. chociaż później można ją nachylić w dowolnym kierunku. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. które stosuje się do rysowania okręgów lub łuków ścian w programie ArchiCAD. w oknie Przekroju. RŚ lub oknie 3D.

Jeśli trzy punkty styczne dają więcej niż jedną możliwość utworzenia pełnego okręgu. aby wstawić Przegrodę Strukturalną tworzącą pełny okrąg. aby podglądnąć dostępne możliwości. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie Jeden z boków stropu przedstawionego poniżej budynku ma kształt łuku. wykonaj następujące czynności: Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Trzy Punkty z palety Info. 4) Promień i oś: Użyj tej metody geometrii. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. aby określić trzy punkty Przegrody Strukturalnej. patrz Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 294. Ta Przegroda Strukturalna będzie zawsze kształtem pół-cylindra wstawionym na wprowadzonej płaszczyźnie. Przesuń kursor. patrz Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D na stronie 302. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. aby zdefiniować łuk odniesienia Przegrody Strukturalnej. a następnie kliknij aby wybrać pożądaną geometrię. pojawi się kursor w kształcie oka. aby utworzyć Przegrodę Strukturalną o kształcie regularnego łuku. 294 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przykład. Kliknij trzy punkty. 3) Styczne: Użyj tej geometrii. Spowoduje to wstawienie Przegrody Strukturalnej o kształcie pełnego okręgu. Pojawi się tymczasowy okrąg odniesienia.Wirtualny Budynek Strukturalnej. Przykład. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Kliknięcie po raz trzeci spowoduje wygenerowanie długości łuku Przegrody Strukturalnej. Aby dodać wypukłą Przegrodę Strukturalną do Elewacji Południowej. Pierwsze dwa kliknięcia zdefiniują punkt początkowy i końcowy Przegrody Strukturalnej. Kliknij kolejno trzy razy.

Sprawdzić rezultat w oknie 3D. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Kliknij kursorem w kształcie słońca.) Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju Płaszczyzna konstrukcyjna w oknie Przekroju pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Polilinia. należy określić punkt początkowy oraz długość wytłoczenia. Szczegóły. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 295 . Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Łańcuch czy Łuk). Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. należy użyć opcji w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną w Przekroju. która powoduje wygenerowanie Przegrody Strukturalnej z Linii Odniesienia (np. W tym celu. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji.Wirtualny Budynek Kliknięcie po raz czwarty spowoduje zdefiniowanie łuku. W przypadku wypukłej Przegrody Strukturalnej. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. będzie ona zawsze pionowa. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. Kliknij Wstaw. Jeśli wybierzesz metodę geometrii. aby zamknąć okno dialogowe. utworzonego przez dwa końce ściany oraz środek walca. nie można zdefiniować kąta nachylenia.

• Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie Wybierz metodę geometrii Łańcuch. Tutaj nie ma przesunięcia (Przegroda Strukturalna zaczyna się dokładnie na płaszczyźnie konstrukcyjnej).Wirtualny Budynek • Aby dowolnie ustawić początek wytłoczenia poprzez przesunięcie punktu początkowego z wprowadzonej płaszczyzny: Wybierz pierwszą metodę. W poniższym przykładzie. 296 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Aby rozpocząć konstruowanie przegrody strukturalnej “w przód” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę drugą i wprowadź długość wytłoczenia. Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Łańcuch z palety Info. można ustawić oddzielny schemat . • Aby rozpocząć konstruowanie Przegrody Strukturalnej “w tył” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę czwartą i wprowadź długość wytłoczenia. Dla każdego odcinka Przegrody Strukturalnej. wstawimy Łańcuch Przegród Strukturalnych wzdłuż bardziej złożonego konturu stropu. • Aby środek wektora wytłoczenia znajdował się na płaszczyźnie konstrukcyjnej. aby utworzyć wieloodcinkową Przegrodę Strukturalną na podstawie linii odniesienia narysowanej jako łańcuch polilinii. Pierwsze pole to długość bezwzględna wytłoczenia. wybierz trzecią opcję. Wprowadź całkowitą długość wytłoczenia w pierwszym polu poniżej. (Suma tych dwóch wartości jest wyświetlona w polu środkowym. trzecie pole to przesunięcie od wprowadzonej płaszczyzny.a dla każdego inny wzór.

aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. (Jeśli chcesz. co w przypadku rysowania wieloboku. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. bazująca na trój-odcinkowej Linii Odniesienia. używając tych samych opcji palety pomocniczej. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej.) Kliknij kursorem w kształcie słońca. aby zamknąć okno dialogowe. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Kliknij Wstaw. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. aby utworzyć linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. nie można określić kąta nachylenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 297 . Wynik: pojedyncza Przegroda Strukturalna o trzech Powierzchniach. Takiego Profilu nie można usunąć.Wirtualny Budynek Przerysuj obrys stropu. Szczegóły. będzie ona zawsze pionowa. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii odniesienia. W przypadku łańcucha Przegród Strukturalnych. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. Łańcuch Przegród Strukturalnych ma tyle Schematów ile segmentów: jednocześnie można wybrać jeden Schemat i dostosować jego ustawienia. wybierając Profil w trybie Edycji i konfigurując Typ w Ustawieniach Profilu. Profil jest zawsze wstawiany w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. możesz ustawić ten Profil jako Niewidoczny.

jak w przypadku konstruowania dowolnych innych elementów w tym oknie. w palecie Info dostępne są następujące opcje definiowania płaszczyzny konstrukcyjnej Przegrody Strukturalnej: Domyślna: Dla Przegród Strukturalnych domyślna płaszczyzna konstrukcyjna w oknie 3D jest identyczna.Wirtualny Budynek Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna w oknie 3D. aby zastosować zmiany. aby zdefiniować linię. Wybrany Schemat będzie od teraz Własnym Schematem. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. • • Powierzchnia: Kliknij dowolną powierzchnię: płaszczyzna powierzchni będzie płaszczyzną konstrukcyjną. Następnie kliknij punkt (kursor w kształcie strzałki). Inteligenta: Zastosuj jedną z następujących "inteligentnych" metod. 298 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknij OK. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”.) Na ekranie wyświetlona zostanie płaszczyzna obracająca się wokół linii jako osi. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Krawędź plus punkt: Kliknij dowolną krawędź (kursor w kształcie znaku mercedes). należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień Początek Wzoru Siatki. (Zero Projektu lub Początek Układu Współrzędnych). aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną kilkoma kliknięciami myszy. Zobacz także Edytuj wór i położenie Siatki na stronie 310. aby określić płaszczyznę konstrukcyjną.

aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. proces jest taki sam jak w przypadku Rzutu. Trzy punkty: Kliknij trzy punkty. • Punkt plus krawędź: Ta metoda jest odwrotnością metody przedstawionej powyżej. wybierz metodę geometrii Polilinia . • Poziomo: Kliknij punkt. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. aby wstawić pionową płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. Kursorem w kształcie słońca kliknij po jednej stronie linii odniesienia by określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. prostopadłego ("normalnego") w stosunku do żądanej płaszczyzny. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D (Zero projektu lub Początek układu). Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: 299 . jaką teraz narysujesz zostanie wstawiona na tę płaszczyznę konstrukcyjną. W oknie 3D. Każda linia odniesienia. aby określić normalny wektor dla płaszczyzny konstrukcyjnej.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. Przykład. patrz Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej na stronie 303. płaszczyzna konstrukcyjna będzie ustawiona w tym samym miejscu i będzie oznaczona tymczasową siatką. Utwórz pojedynczą. Niezależnie od miejsca. aby zdefiniować normalny wektor dla konstrukcyjnej płaszczyzny 2) Następnie kliknij punkt przez który będzie przechodziła płaszczyzna konstrukcyjna. w którym klikniesz. Kliknij punkt a następnie krawędź. aby rozpocząć rysowanie linii odniesienia Przegrody Strukturalnej. lub Kliknij krawędź. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. aby wstawić poziomą płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. Normalny: Określ pochyloną płaszczyznę konstrukcyjną poprzez określenia wektora. Pionowo: Kliknij punkt. aby określić długość linii odniesienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kliknij dwa przednie narożniki budynku. Kliknij.Wirtualny Budynek Definiowanie innych płaszczyzn konstrukcyjnych. płaską Przegrodę Strukturalną w oknie 3D W oknie 3D. Jednak wynik jest inny. W naszym przykładzie: 1) Kliknij dwa punkty.

W tym celu użyjemy w oknie 3D metody geometrii Obrysu.) Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Kliknij Wstaw. Sprawdź rezultat.Wirtualny Budynek Domyślnie. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Szczegóły. a Przegroda Strukturalna będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. można jednak użyć innego poziomu odniesienia korzystając z rozwijanego menu: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. 300 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . której Obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. zarówno górna jak i dolna wartość wzniesienia mierzone są począwszy od linii odniesienia.

klikaj kolejne węzły tak jak podczas rysowania dowolnej polilinii. możesz użyć innej płaszczyzny konstrukcyjnej. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. Kiedy pojawi się kursor w kształcie słońca. W tym przykładzie użyjemy “Inteligentnej” płaszczyzny konstrukcyjnej prostopadłej do stropu. aby określić położenie płaszczyzny konstrukcyjnej. aby rozpocząć rysowanie obrysu Przegrody Strukturalnej na płaszczyźnie konstrukcyjnej. aby zdefiniować linię. Sprawdź rezultat.Wirtualny Budynek Domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej w oknie 3D jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D. aby zamknąć wielobok. W wyniku tej czynności w oknie pojawi się płaszczyzna obracająca się (w miarę poruszania kursorem) dookoła klikniętej krawędzi. Szczegóły. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. Kliknij krawędź stropu kursorem w kształcie znaku Mercedesa (oznaczającym krawędź). Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. Aby jednak łatwiej było wstawić element. który narysujesz. Kliknij dwukrotnie w ostatnim punkcie obrysu lub kliknij kursorem w kształcie Młotka. kliknij powierzchnię wieloboku: zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej będzie skierowana do Ciebie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 301 . Następnie kliknij górny narożnik budynku kursorem w kształcie strzałki. Teraz kliknij. Teraz kilkoma kliknięciami musisz zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. wybierz metodę geometrii Obrys .

Wybierz metodę geometrii Promień i Osi oraz Poziomą Płaszczyznę Konstrukcyjną Teraz przesuń kursor aby określić długość przegrody strukturalnej. Tymczasowe elementy graficzne pomogą ci przy konstruowaniu struktury. Zobacz rezultat w oknie 3D. a następnie kliknij aby 302 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Teraz. Kliknij strop.) zdefiniować promień półcylindra. Przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kursor do bardziej odległego końca stropu. Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D Skonstruujemy pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną na stropie w oknie 3D.Wirtualny Budynek Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. a następnie kliknij aby zakończyć konstruowanie Przegrody Strukturalnej. aby wstawić odpowiednią płaszczyznę konstrukcyjną. znajdź środek stropu i kliknij jeden raz: oś naszego pół-walca będzie przebiegać przez ten punkt. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”.

która odpowiada kształtowi budynku. Linia tworząca (zgodnie ze wskazaniem tymczasowej linii pomocniczej) jest ograniczona i ułożona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. aby wstawić płaszczyznę konstrukcyjną: jej kąt będzie definiował kierunek wytłoczenia Przegrody Strukturalnej z linii tworzącej.Wirtualny Budynek Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Konieczna będzie płaszczyzna konstrukcyjna prostopadła do kierunku nachylenia budynku. Przyjrzyjmy się następującemu modelowi w 3D: Po zakończeniu rysowania Wektora Normalnego. W tym celu. należy dla narzędzia Przegroda Strukturalna wybrać metodę geometrii Pojedyncza oraz płaszczyznę konstrukcyjną opartą o Wektor Normalny (prostopadły). Jednak w oknie 3D można zdefiniować dowolną płaszczyznę konstrukcyjną. W tym przypadku rysujemy wektor łączący południowo zachodnie narożniki górnego i dolnego stropu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 303 . Kliknij w dowolnym miejscu. prostopadła do niego. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. aby została ona wytłoczona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. Załóżmy. Teraz można przystąpić do rysowania linii tworzącej. przy będą to dwa narożniki stropów znajdujące się z przodu. Płaszczyzna konstrukcyjna jest zazwyczaj pionowa albo pozioma. że chcesz narysować Przegrodę Strukturalną tak. W dowolnych miejscach wskaż początek i koniec przegrody strukturalnej: W naszym przypadku. zostanie wyświetlona płaszczyzna konstrukcyjna. zostaje ona wytłoczona w kierunku prostopadłym z określonej linii tworzącej. nie zaś prostopadła do podstawy (gruntu). W oknie 3D narysuj Wektor Normalny odpowiadający nachyleniu budynku (płaszczyzna konstrukcyjna będzie prostopadła do wektora).

którą chcesz poddać edycji i otworzyć okno Ustawienia Wybranej Przegrody Strukturalnej. górna i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie równoległa do płaszczyzny poziomej i będzie się znajdowała na wysokości Zera projektu. W ten sposób. aby zmienić ustawienia bądź dokonać edycji elementu Przegrody Strukturalnej jako całości. za pomocą jednego okna dialogowego. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Określ wzniesienie góry i dołu Przegrody Strukturalnej.Wprowadź 0 dla podstawy i 620 dla szczytu przegrody.Wirtualny Budynek Kliknij Wstaw. Edycja na poziomie Systemu Zastosuj edycję na poziomie Systemu. W tym przypadku skorzystamy z innego Poziomu Odniesienia. Bardzo istotny jest Poziom Odniesienia: jeśli jest mierzony od Linii Odniesienia. Możesz też zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie pokrywała się z pochyloną płaszczyzną konstrukcyjną i zarówno górna jak i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. Wybierz Zero Projektu jako Poziom Odniesienia dla wzniesienia podstawy i szczytu przegrody. Pojawi się kursor w kształcie słońca: Kliknij poniżej linii tymczasowej. aby zdefiniować zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej. 304 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Otwórz Ustawienia Domyślnie Przegrody Strukturalnej klikając dwukrotnie narzędzie Przegroda Strukturalna.

Przegroda Strukturalna jest wyświetlona jako przecięta na poziomie płaszczyzny cięcia dla rzutu. • Pamiętaj. tak jak dowolny inny element konstrukcyjny. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć dwie domyślne kategorie (lub “klasy”) Paneli. • Pamiętaj. Użyj opcji okna dialogowego. kliknij przycisk Jednakowe Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kategorie Paneli znajdujący się w górnej części okna ustawień Paneli. wraz z częścią pozawidokową (znajdującą się powyżej płaszczyzny cięcia dla rzutu). używając technik edycji graficznej oraz poleceń menu Edycja lub poleceń palety pomocniczej. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z trzech kategorii Profili. Na przykład. wyświetlanie) oraz opcje dla komponentów: Schematu. Profili. aby wstawić Przegrodę Strukturalną używając dowolnej metody geometrii. (Każda opcja została szczegółowo przedstawiona w rozdziale Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. jest to opcja dostępna wyłącznie dla Przegród Strukturalnych. Rygle: oznacza to. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z dwóch kategorii Paneli. Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej Wyświetlanie Przegrody Strukturalnej w Rzucie i w Przekroju można zdefiniować w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. Profile i Panele. oraz jej częścią widokową 305 . aby miały takie same ustawienia. Wstawioną Przegrodę Strukturalną można edytować jako całość. jeśli zmienisz materiał Profilu Słupka.Wirtualny Budynek Wybierz spośród elementów znajdujących się w hierarchicznej liście po lewej stronie okna. Modyfikacja Słupków nie będą miały jednak wpływu na ewentualne Własne Profile. Zobacz Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. użyj narzędzia Przegroda Strukturalna. aby otworzyć jedną ze stron okna dialogowego zawierającą różne Ustawienia Przegrody Strukturalnej. są reprezentowane za pomocą symboli. Można skonfigurować obie kategorie Paneli tak. że ustawienia Profili zostały podzielone na trzy strony: Zewnętrzne. kliknij przycisk Jednakowe Kategorie Profili znajdujący się w górnej części okna ustawień Profili. Łączników oraz Akcesoriów. Pamiętaj. (Po wstawieniu Przegrody Strukturalnej. aby określić ogólne preferencje Systemu (położenie. Paneli. można dostosować poszczególne jej komponenty w trybie edycji Przegrody Strukturalnej.) Opcje konfigurowane tutaj definiują strukturę i wygląd wstawianych Przegród Strukturalnych. Słupki.) Modyfikacje wprowadzone w ustawieniach Wybranego Systemu Przegrody Strukturalnej spowodują zmianę wszystkich powiązanych części zaznaczonej Przegrody Strukturalnej. aby miały takie same ustawienia. że ustawienia Paneli zostały podzielone na dwie strony: Główne i Wyróżnione: oznacza to. W opcjach Symbol i Pozawidokowe. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć równocześnie trzy domyślne kategorie (lub "klasy") Profili. Po zakończeniu konfiguracji ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. Można skonfigurować wszystkie kategorie Profili w ten sposób. że domyślna opcja wyświetlania na Rzucie dla Przegrody Strukturalnej to “Symbol i Pozawidokowe”. Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. wówczas po kliknięciu OK zmieniony zostanie materiał wszystkich Słupków w Przegrodzie Strukturalnej.

Parametry użytkownika można konfigurować tylko w trybie edycji. Jedyna różnica polega na tym. W przypadku innych geometrii. komponentów do Przegrody Strukturalnej. Prosimy pamiętać. o takim samym wyglądzie i układzie przycisków co analogiczna strona w oknie ustawień Przegrody Strukturalnej. Tryb edycji Przegrody Strukturalnej O trybie edycji Przegrody Strukturalnej Wszystkie wstawiane Przegrody Strukturalne są określone poprzez Ustawienia Systemu Przegrody Strukturalnej. Linia odniesienia). Opcje Wyświetlania Modelu dla Przegród Strukturalnych Przejdź do menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. Profil. Panel. lub dodać własne komponenty. opcja Rzutu będzie bardziej odpowiednia. (W trybie edycji nie można tworzyć nowych Przegród Strukturalnych. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa. Profilu. czy Akcesorium). Opcja Symbol i Pozawidokowe jest zalecana dla regularnych. że ustawienia narzędzi dla poszczególnych komponentów nie wyświetlają drzewa nawigacji dostępnego w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej oraz wyświetlany jest inny nagłówek. każdy komponent (Schemat. W trybie Symbol i Pozawidokowe. Łącznika. wyświetlane są jedynie linie środkowe Profili. ustawień Schematu. Będą one miały wpływ na wyświetlanie Przegród Strukturalnych w oknie 3D. Akcesoria i Łączniki nie są w ogóle pokazywane na Rzucie. używając tych samych metod konstrukcyjnych. celem trybu edycji jest dostarczenie głębszego poziomu dostępu do komponentów istniejącej. a jego parametry są określone lokalnie w odpowiednim oknie dialogowym ustawień narzędzi (np. wybierz jedną z dwóch opcji wyświetlania Przegród Strukturalnych.) Po zmianie parametrów dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji. W panelu Opcje Elementów Konstrukcyjnych.Wirtualny Budynek (znajdującą się poniżej płaszczyzny cięcia dla rzutu) w formie naśladującej widok 3D. Obrys. dostępnej jedynie w trybie edycji: Każde z tych narzędzi ma własne okno ustawień. pionowych Przegród Strukturalnych. komponent ten nie będzie już związany z Ustawieniami Systemu Przegrody Strukturalnej: staje się on Własnym Komponentem. wybranej Przegrody Strukturalnej. Ustawienia narzędzia Przegroda Strukturalna w trybie edycji Narzędzia można otwierać w znany sposób z Palety Narzędzi Przegrody Strukturalnej. Przekroju i oknie Dokumentu 3D: • • Pełne: W przegrodzie Strukturalnej wyświetlane są Panele i Profile. Łącznik) posiada własne okno ustawień oraz własne narzędzie umożliwiające zmianę ustawień lub wstawienie nowych 306 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Można jednak użyć trybu edycji oraz dedykowanych narzędzi właściwych dla poszczególnych komponentów przegrody. zaznaczenia oraz edycji jak normalnej przestrzeni roboczej programu ArchiCAD. Akcesorium. W trybie edycji. że zmiana ustawień każdego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji NIE spowoduje zmiany Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. aby dokonać zmian ustawień poszczególnych komponentów wybranej Przegrody Strukturalnej. Schematyczne: Wyświetlony będzie jedynie Schemat (Linie siatki. Panelu.

Wirtualny Budynek Ustawienia Paneli. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Jednak. ustawienia wyboru narzędzia wyświetlają parametry aktualnie zaznaczonego komponentu. (Patrz Paleta Trybu Edycji na stronie 308. zaznaczyłeś kategorię “Główne” dla opcji Panel. tryb edycji: Własny Komponent oznacza. górny panel wyświetla domyślnie “Klasa: Panel Główny. Jeśli. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 307 . tytuł górnego panelu zmieni się na WłasnyKliknięcie OK spowoduje zmianę parametrów użytkownika jedynie dla zaznaczonych paneli. przykładowo. Ustawienia wybierania Paneli. zaraz po wprowadzeniu zmiany do jakiegokolwiek parametru w oknie Ustawień Wyboru.) Będąc w trybie edycji możesz zachować i załadować Ulubione ustawienia osobno dla każdego narzędzia. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. tak jak w przypadku każdego innego narzędzia ArchiCAD. Można zawsze odświeżyć to łącze zmieniając pole klasy z powrotem na System. że jego połączenie z ustawieniami Przegrody Strukturalnej zostało zerwane i wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej nie będą miały na ten komponent wpływu. Poziom Systemu: Dla każdego wybranego komponentu w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej." Te parametry to parametry skonfigurowane w oknie Ustawień Systemu: Panele Główne.

Uwaga: Opcja ta działa tylko jeśli wybrałeś pojedynczą Przegrodę Strukturalną. kliknij OK w palecie trybu edycji aby zachować zmiany i powrócić do okna 3D. aby pokazać/ukryć różne elementy Przegrody Strukturalnej. Po zamknięciu trybu Edycji. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. przypisanie do warstwy nie może być określane indywidualnie dla komponentów Przegrody Strukturalnej. Pozostała część budynku (“środowisko”) pokazana będzie w tle. Należy sprawdzić. jednak nie można go edytować. model pokazany jest w oknie 3D (nawet jeśli Przegroda Strukturalna zaznaczona została na Rzucie lub oknie Przekrój/Elewacja/RŚ). kliknięcie przycisku Odwołaj jeden raz spowoduje cofnięcie wszystkich zmian wprowadzonych w trybie Edycji. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. Do trybu edycji można również przejść w następujący sposób: wybrać Przegrodę Strukturalną. Paleta Trybu Edycji Paleta Trybu Edycji pojawia się automatycznie po wejściu w tryb edycji Przegrody Strukturalnej. każde polecenie Odwołaj spowoduje odwrócenie jedynie ostatniej wprowadzonej zmiany. aby je 308 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Aby edycja była łatwiejsza. w ustawieniach poszczególnych narzędzi dla komponentów Przegrody strukturalnej. można użyć Palety Trybu Edycji. przycisk Edycji nie pojawi się i nie będzie można edytować poszczególnych komponentów żadnej przegrody. czy Przegrodę Strukturalną widać w oknie 3D przed otwarciem trybu edycji Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Jeśli okno 3D nie zawiera Przegrody Strukturalnej. Otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej Aby otworzyć tryb edycji. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Wszystkie komponenty przegrody strukturalnej zostaną wstawione na warstwę wskazaną w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. zwykła paleta narzędzi ArchiCAD zostaje zastąpiona specjalną paletą narzędzi Przegrody Strukturalnej. należy najpierw zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. lub Anuluj aby odrzucić zmiany. który pojawi się na zaznaczonej Przegrodzie Strukturalnej. Następnie kliknij przycisk Modyfikuj (lub Edytuj w 3D). nie można skorzystać z trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. wyświetlane jest przypisanie warstwy. Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka różnych przegród strukturalnych. (Te same polecenia dostępne są w menu: Projekt > Przegroda Strukturalna > Zakończ Edycję Przegrody lub Anuluj Edycję Przegrody. Po zakończeniu wprowadzania zmian w wybranej Przegrodzie Strukturalnej w trybie Edycji.) W trybie Edycji. odpowiednio do potrzeb (kliknij ikonę w kształcie oka.Wirtualny Budynek W trybie edycji. a następnie polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna> Edytuj Przegrodę Strukturalną.

które można pokazywać lub ukrywać. Uwaga: Paleta Trybu Edycji to narzędzie pomagające jedynie edytować sposób wyświetlania. Aby zaznaczyć wszystkie występujące komponenty. wybierz narzędzie i kliknij Ctrl+A. w oparciu o Siatkę Przegrody Strukturalnej. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów pojawi się w tym samym momencie co Okno Informacji o Elemencie poprzedzające zaznaczenie. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów to skrót umożliwiający zaznaczenie kilku Profili i Paneli. spróbuj przełączyć na opcję Szkicowe lub Najlepsze Kontury w menu Widok > Tryby i parametry widoku 3D> Parametry okna widoku 3D. Uwaga: Jeśli masz kłopoty z określeniem krawędzi elementów modelu pokazanych jako Środowisko. pojawi się pomoc edycyjna. Po zaznaczeniu Profilu. Zobacz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. aby wybrać dowolne komponenty Przegrody Strukturalnej. Można klikać te ikony nawet podczas edycji. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Na przykład. aby zaznaczyć Schemat. jednak w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej można edytować tylko Komponenty Przegród Strukturalnych. tak zwane “Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów”.aby odnaleźć poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej wewnątrz lub poza obszarem zaznaczenia. można użyć Obszaru Zaznaczenia. obrys oraz linia odniesienia) zostaną zaznaczone. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 309 . które nie ma wpływu na konstrukcję lub wygląd Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek otworzyć lub zamknąć). funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji na dwa sposoby: Wybierz komponent Przegrody Strukturalnej w trybie edycji Użyj narzędzi zaznaczenia. Jeśli dezaktywujesz wyświetlanie Profili i Paneli (klikając ikony w kształcie oka w Palecie Trybu Edycji). Zaznaczenie kilku Paneli i Profili Po zaznaczeniu jednego Panelu lub Profilu w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Uwaga: W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. “Środowisko” w tej palecie odnosi się do pozostałych elementów modelu budynku.Okno Informacji o Elemencie będzie reagowało na wyszarzone elementy Środowiska. uruchom narzędzie Schemat i kliknij Ctrl+A: wszystkie części Schematu (linie siatki. Schemat będzie można w prosty sposób edytować. w zależności od potrzeb. aby ograniczyć zakres funkcji Znajdź i Zaznacz .

należy w trybie edycji sprawdzić. Tryb ten umożliwia przeprowadzenie następujących czynności: • • • Przesunięcie lub usunięcie zaznaczonej linii siatki Obrócenie wszystkich linii siatki lub jednego z kierunków siatki Obrócenie lub przeniesienie Siatki jako całości Uwaga: Opcja obrócenia siatki nie jest dostępna dla Łańcuchów Przegród Strukturalnych oraz przegród cylindrycznych. można dostosować wzór siatki Przegrody Strukturalnej za pomocą edycji Ustawień Schematu. Aby edycja Siatki była łatwiejsza. dostosowując się do nowego wzoru. Usunięcie linii Siatki spowoduje usunięcie Profilu znajdującego się na tej linii. Po zaznaczeniu Panelu. Zmieni się również rozmiar Paneli. należy użyć trybu Edycji Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek • przycisk z pojedynczą linią umożliwia wybranie wszystkich Profili wzdłuż pełnej linii siatki na której leży Profil: Edytuj Siatkę Aby zmodyfikować Siatkę zaznaczonej Przegrody Strukturalnej lub pojedynczą linię siatki. czy Schemat jest widoczny (i w razie potrzeby wyłączyć widoczność innych komponentów). Po dokonaniu edycji któregokolwiek z ustawień 310 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Dodaj nową Siatkę Pamiętaj. • przycisk wyświetlający kilka równoległych linii umożliwia wybranie wszystkich Profili równoległych do wybranego Profilu. że przesunięcie lub obrócenie Siatki lub jednej oraz większej liczny linii siatki oznacza. Edytuj wór i położenie Siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji Paneli wzdłuż Pierwszego kierunku siatki lub Drugiego kierunku siatki. że Profile przypisane do tej siatki lub linii siatki zostanie również przesunięte lub obrócone.

311 . Wybrany Schemat stanie się Własnym Schematem.) Wybierz Schemat. kliknij dwukrotnie narzędzie Schemat. Zobacz także Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie na stronie 296. wybierz linię siatki albo całą Siatkę i użyj polecenia Zmiana położenia siatki z palety pomocniczej. aby zastosować zmiany. Zmień położenie linii siatki Aby przenieść jedną linię siatki należy ją zaznaczyć kursorem w kształcie Mercedesa (kliknięcie dowolnego węzła spowoduje zaznaczenie całego Schematu). którą chcesz obrócić. Zmiana położenia siatki Aby przesunąć całą siatkę ortogonalnie. Sprawdź. Jeśli początek Siatki został zdefiniowany w Ustawieniach Schematu jako określony punkt (w przeciwieństwie do własnego początku). Schemat stanie się Schematem Własnym. czy wyświetlanie Schematu jest aktywne. Kliknij aby zatwierdzić operację. Przeciągnij linię siatki w nowe położenie (pozostanie ona równoległa w stosunku do pierwotnego położenia). Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień początek Wzoru Siatki. nie będzie można obracać pierwszego kierunku siatki. Kliknij OK. Łączników i Akcesoriów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uwaga: Jeśli Przegroda Strukturalna jest zakrzywiona lub jest Łańcuchem. należy dezaktywować wyświetlanie Profili. Wybierz polecenie Przesuń Linię Siatki z wyświetlonej palety pomocniczej: Obróć równoległe linie siatki Aby obrócić linie siatki w jednym kierunku (np. tylko drugi. Łańcuch Przegrody Strukturalnej ma tyle Schematów ile segmentów: można wybrać jeden Schemat na raz i dostosować każdy Schemat osobno. Drugi kierunek siatki). wybierz jedną linię siatki.Wirtualny Budynek schematu Przegrody Strukturalnej. należy przejść do trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz Położenie Wzoru w Pomocy ArchiCADa. początek Siatki będzie zablokowany i będzie można zmieniać położenie Siatki jedynie w Drugim kierunku. a następnie z palety pomocniczej wybierz polecenie Obróć równoległe linie siatki. (Aby ułatwić dokonanie wyboru. Aby zmodyfikować wzór siatki Przegrody Strukturalnej graficznie. aby otworzyć Ustawienia Schematu. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SchematPanel Wzór Siatki i Podgląd w Pomocy ArchiCADa. Paneli. a przestanie być Schematem Systemowym.

w które przed chwilą kliknąłeś: obserwuj zmiany kierunku linii siatki i kliknij. należy uaktywnić narzędzie Schemat i w palecie Info wybrać tryb Konstrukcji Siatki: Kliknij w miejsce. Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. w którym chcesz wstawić linię siatki. Uwaga: Opcja obrotu siatki dostępna jest jedynie w przypadku Przegród Strukturalnych mających nieskończoną Powierzchnię Przegrody (nie jest dostępna dla Łańcucha Przegród Strukturalnych oraz dla przegród cylindrycznych). Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej Aby edytować Obrys Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. Dodaj nową linię siatki Aby dodać nową linię siatki. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij. Poruszaj kursorem wokół miejsca. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij aby zakończyć zmiany. aby wstawić nową linię siatki o żądanym kierunku: 312 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Nie można usunąć całej Siatki. należy zaznaczyć Przegrodę Strukturalną i otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Usuń linię siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można usunąć pojedynczą linię siatki: Zaznacz linię siatki i kliknij Usuń. Obróć całą Siatkę Aby obrócić całą siatkę należy wybrać jedną linię siatki lub zaznaczyć całą Siatkę. aby zatwierdzić zmiany. Wybierz polecenie Obróć Siatkę z palety pomocniczej.

Można również zaznaczyć tyko Obrys (bez linii siatki) klikając w dowolnym miejscu Obrysu kursorem w kształcie znaku Mercedesa. W tym przykładzie. Można jednak użyć zestawu poleceń. W Przekroju lub Elewacji nie można zaznaczać ani graficznie edytować Obrysu Przegrody Strukturalnej. Elewacji i Rozwinięcia ścian: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 313 . aby zobaczyć nowy kształt Przegrody Strukturalnej. Dodatkowe opcje edycji obrysu dostępne są w oknach przekrojów. Dokonaj potrzebnych modyfikacji Obrysu. Kliknij w punkt wzdłuż Obrysu aby wyświetlić paletę pomocniczą zawierającą polecenia edycji węzłów. poza Środowiskiem (widoczność ścian znajdujących się za Przegrodą Strukturalną będzie dla nas przydatna). Zobacz Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów na stronie 131. Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju Włącz wyświetlanie Profili i Paneli i wyłącz wyświetlanie Schematu. że Obrys jest oznaczony grubszą linią w porównaniu do linii siatek. wyłączyliśmy widoczność wszystkich innych komponentów. aby zmienić kształt wypełnień. Te polecenia (Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w przekroju) dostępne są tylko w oknie Przekroju. Zaznacz schemat. sprawdź czy widoczność Schematu jest włączona (w Palecie Trybu Edycji). a następnie wykorzystać zmieniony kształt wypełnienia do edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej. Zwróć uwagę. Zobacz Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju na stronie 313.Wirtualny Budynek Ponieważ Obrys stanowi część Schematu.

otwieranej poprzez kliknięcie węzła wybranego wieloboku. Obrys Przegrody Strukturalnej zostanie przedefiniowany zgodnie z kształtem wieloboku wypełnienia. za pomocą polecenia Odsuń Wszystkie Krawędzie (dostępnego w palecie pomocniczej. 314 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia.) Wybierz polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Przekształć Obrys na Wypełnienie. Po wprowadzeniu zmian wieloboku wypełnienia. w której wyświetlona jest istniejąca Przegroda Strukturalna.Wirtualny Budynek • • • • Przekształć Obrys na Wypełnienie Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia Odejmij Wypełnienie od Obrysu Dodaj Wypełnienie do Obrysu Otwórz Elewację. W przykładzie odsuwamy wszystkie krawędzie wypełnienia o 35 centymetrów. Usuń wypełnienie i sprawdź kształt Przegrody Strukturalnej. zatem chwilowo przysłoni Przegrodę Strukturalną. Spowoduje to utworzenie wypełnienia o takim samym kształcie jak Obrys Przegrody Strukturalnej. Zaznacz Przegrodę Strukturalną. a następnie kliknij Przegrodę Strukturalną. Wypełnienie będzie podstawą dla pożądanego kształtu Obrysu Przegrody Strukturalnej. Wypełnienie będzie wyświetlone z przodu w kolejności wyświetlania. Możesz teraz zmodyfikować kształt wieloboku wypełnienia przy pomocy odpowiednich poleceń palety pomocniczej.

Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej Jedna Przegroda Strukturalna może zawierać kilka Obrysów. Konstruujesz nowy obrys na Powierzchni Przegrody należącej do aktualnie zaznaczonego segmentu. (Dotyczy to Łańcuchów Przegród Strukturalnych. Uwaga: Ponieważ Powierzchnia każdej Przegrody Strukturalnej może być nieskończona w co najmniej jednym kierunku. jednak wskazanie go jest również konieczne.Wirtualny Budynek Inne możliwości edycji Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Wybierz narzędzie Wypełnienie i narysuj dowolny kształt na powierzchni Przegrody Strukturalnej. Sprawdź. czy opcja wyświetlenia Środowiska jest aktywna.) 4) Zacznij rysować nowy Obrys. aby narysować dowolną liczbę nowych Obrysów nadal pracując na tej samej Przegrodzie Strukturalnej. Dzięki temu można utworzyć kilka oddzielnych kształtów lub sekcji w ramach jednej Przegrody Strukturalnej i zastosować dla wszystkich jeden Schemat. Wskaż fragment Przegrody Strukturalnej. lub Dodaj Wypełnienie do Obrysu. 2) Wybierz Przegrodę Strukturalną i przejdź do trybu edycji. 3) Wybierz narzędzie Schemat oraz metodę konstrukcji Obrysu. W naszym przykładzie jest tylko jeden segment Przegrody Strukturalnej. zawsze będziesz miał odpowiednio dużo miejsca. używającą jednakowych ustawień schematu. Zobacz także Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków na stronie 132. 1) Narysuj prostą Przegrodę Strukturalną na jednej z powierzchni w standardowy sposób. W naszym przykładzie wstawimy Przegrodę Strukturalną na południowej elewacji budynku: jedną Przegrodę Strukturalną. jednak w dwóch częściach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 315 . Zobacz Powierzchnia Przegrody na stronie 287. które mają kilka segmentów.Przegroda Strukturalna zostanie odpowiednio zmieniona. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Odejmij Wypełnienie od Obrysu.

5) Zakończ nowy obrys 6) Obejrzyj wynik. Kliknij. zmieniamy prostą Przegrodę Strukturalną na zakrzywioną poprzez edycję linii odniesienia. że obie "części" Przegrody Strukturalnej są edytowane równocześnie ponieważ zostały zbudowane na jednej Powierzchni Przegrody i mają jeden Schemat. Panele i Profile zostaną odpowiednio zmienione.) W naszym przykładzie. że w naszym przykładzie Linia odniesienia znajduje się na dole i jest odsunięta od Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 7) Spróbuj wprowadzić zmiany w wybranej linii Siatki lub Wzoru Paneli. z wyświetlonym Schematem. aby wybrać Schemat. Dokonaj potrzebnych modyfikacji linii odniesienia. Modyfikacje linii odniesienia spowodują zmianę kształtu Podstawy Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej Aby edytować linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. Zwróć uwagę. zobacz Linie na stronie 407 i Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Zwróć uwagę. Naciśnij klawisz Shift i przesuń kursor. że Schemat został rozszerzony. aby mógł uwzględnić nowy Obrys. 316 . sprawdź czy widoczność tego Schematu jest włączona. Zwróć uwagę. aby ją zaznaczyć. aby wyświetlić paletę pomocniczą z poleceniami edycji linii. Więcej informacji na temat edycji linii. Obrys. wybierz Przegrodę Strukturalną i otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. (Linie siatki. Ponieważ Linia odniesienia stanowi część Schematu. Kliknij Linię odniesienia.

Profile zostają wstawione w uprzednio określonych miejscach. 317 . można zdefiniować trzy rodzaje (“kategorie”) Profili: Profile Zewnętrzne. Właściwości Profili Zewnętrznych. Profil będzie zawsze umieszczony w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. Profile Słupków. Takiego Profilu nie można usunąć. Słupków lub Rygli dla wybranej Przegrody Strukturalnej spowoduje zmianę każdego Profilu w tej kategorii. Dla każdej Przegrody Strukturalnej. Słupki i Rygle wstawiane są wzdłuż pierwszego lub drugiego kierunku siatki. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. Zmiana dowolnej cechy Profili Zewnętrznych. Profile Rygli. profile wstawiane są wzdłuż linii Siatki. Wynik: Profile Zewnętrzne umieszczane są wzdłuż Obrysu Przegrody Strukturalnej. Słupków oraz Rygli są zdefiniowane w odpowiednich oknach dialogowych Ustawień Przegrody Strukturalnej. Jeśli przesuniesz lub usuniesz linię siatki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Do Drugiego Kierunku Siatki zostanie przypisana druga kategoria Profili (w tym przypadku Rygle).) W przypadku kilkuodcinkowej Przegrody Strukturalnej (Łańcucha). należy użyć Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej: Panel Wstawianie Komponentów: Profil Przegrody Strukturalnej O Profilu Przegrody Strukturalnej Kiedy w ArchiCADzie stworzona zostaje Przegroda Strukturalna. spowoduje to również zmianę położenia lub usunięcie Profili. Aby określić która kategoria Profili będzie przypisana do Pierwszego Kierunku Siatki (Słupki czy Rygle). Słupki. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki.

Typy Profili Wybierz typ Profilu w panelu “Typ Profilu i Geometria” okna Ustawienia Przegrody Strukturalnej. Niewidoczny Profil istnieje jako obiekt. otworzyć ustawienia Profilu i sprawdzić jego klasę w rozwijanej liście znajdującej się w górnej części okna dialogowego. wystarczy wybrać Przegrodę Strukturalną. okno dialogowe zostanie zamknięte. w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. łączniki) dla połączeń pomiędzy panelami. określonymi w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Gładką powierzchnię paneli można uzyskać także poprzez usunięcie Profili z linii siatki. na poniższej ilustracji Profile Zewnętrzne są zaznaczone na czerwono. należy przejść do Trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. aby dwa sąsiadujące panele były różne. Półstrukturalny: Jest to wbudowany profil prostokątny. Po kliknięciu OK.Wirtualny Budynek Na przykład. używając stron ustawień poszczególnych kategorii Profili. jednaj nie jest on widoczny w oknach projektu. można przypisać wybrane Profile do cech poszczególnych kategorii. W zależności od wymaganego poziomu szczegółowości. pozbawionej widocznych elementów 318 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Niewidoczne Profile są również przydatne jeśli nie chcesz "przeciążać" modelu zbyt dużą ilością elementów. lub zdefiniować własne cechy dla dowolnej liczby zaznaczonych Profili.Z tego Profilu możesz skorzystać jeśli chcesz. Aby określić. a wszystkie Profile należące do kategorii Profili Zewnętrznych zostaną odpowiednio zmienione. Typ ten jest wbudowany i prostokątny. Można zmienić wszystkie cechy kategorii Profili jednocześnie. należy wybrać standardowy Profil GDL. bądź czy jest Profilem Własnym. lub uproszczony wbudowany Profil o prostokątnym przekroju. Dodatkowo. ale nie chcesz aby był pomiędzy nimi wyświetlany Profil. lub jeśli zastosowano inne komponenty (np. stosowany do dla uzyskania Przegrody Strukturalnej o gładkiej powierzchni zewnętrznej. do której z kategorii (klas) należy dany Profil. Z zewnątrz. Aby zatem zmienić wszystkie Profile Zewnętrzne w Przegrodzie Strukturalnej jednocześnie. Słupki (pokrywające się z pierwszym kierunkiem siatki) są zaznaczone na niebiesko. Dzięki temu można korzystać z zestawów Profili z różnymi właściwościami w zależności od ich położenia w strukturze. widoczna jest listwa maskująca. a Rygle (pokrywające się z drugim kierunkiem siatki) są zaznaczone na zielono. Profil Podstawowy: Jest to najczęściej stosowany typ Profilu. otworzyć stronę Profili Zewnętrznych w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej i wprowadzić żądane zmiany. wybrać dany Profil. Profile każdej kategorii połączone są z ustawieniami dla poszczególnych kategorii.

zatem od zewnątrz będzie widoczna tylko ewentualnie zdefiniowana szczelina. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Profilami oraz klasą. Aby dodać kolejny Profil. usunięcie linii siatki zmienia geometrię Przegrody Strukturalnej. a Profile zostaną usunięte wraz z linią siatki. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne.” Oznacza to. która nie jest płaska. Kliknij narzędzie Profil aby otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu. do której wcześniej należały. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Odbić. Wprowadź żądane zmiany. Dodaj nowy Profil do Przegrody Strukturalnej Do istniejącej Przegrody Strukturalnej można dodać nowy Profil. Kliknij OK. pole "Klasa" zmieni się na “Własny Profil. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 319 . Panele łączą się ze sobą przed Profilem półstrukturalnym. których parametry powinny zostać użyte (np. jednak należy narysować nowy Profil w taki sposób. Słupki). Obrócić lub Powielić Profil Usunąć Profil Uwaga: Usunięcie Profilu jest możliwe tylko w przypadku gdy dwa panele po dowolnej stronie Profilu znajdują się na tej samej płaszczyźnie. W przypadku Przegrody Strukturalnej. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. aby jego początek i koniec pokrywały się z węzłami istniejących Profili. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. należy najpierw usunąć linię siatki prowadzącą pomiędzy nimi. że ustawienia Profilu to ustawienia użytkownika. Dostosuj Indywidualny Profil Po wybraniu Profilu w trybie Edycji. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. otwórz stronę Ustawień profilu i odpowiednio skonfiguruj parametry. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Profilach. Więcej na temat tego okna dialogowego. Użyj palety Info. Słupki.) Zaznacz Profil. w którym chcesz wprowadzić zmiany. Ustaw widoczność. Pamiętaj. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu oraz je zmienić Przesunąć. Uaktywnij narzędzie Profil. tak aby panele znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. Jeśli chcesz aby w nowym Profilu zastosowane zostały parametry użytkownika.Wirtualny Budynek profili. Jeśli panele nie znajdują się na tej płaszczyźnie. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Profili. aby skonfigurować typ oraz kategorię Profilu. otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Taki Profil może być niezależny od Siatki.

Zmiana położenia linii Siatki spowoduje przesunięcie Profilu. w którym przecina linię Siatki. Aby wybrać całą ciągłą linię nowego Profilu (nie tylko jeden profil na raz). Profil o wyższym priorytecie przetnie drugi Profil. Teraz kliknij kwaterę. • Profile Zewnętrzne: Priorytet Przecięć 15 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeśli narysujesz wzór oparty o dodatkowe Profile w ramach danej kwatery wzoru siatki. Priorytety Profili są skonfigurowane dla każdej klasy Profili w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. można będzie łatwo skopiować te Profile do innych kwater: patrz Kopiuj Wzór Kwatery w następnej części. do której chcesz wkleić wzór Profilu. Następnie użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Kopiuj Wzór Kwatery. użyj automatycznego zaznaczania sekwencji elementów: Następnie kliknij kwaterę. Wzór Profilu zostanie powielony. Jeśli narysujesz nowy Profil. Jeśli narysujesz Profil na linii Siatki.Wirtualny Budynek Teraz narysuj Profil w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Przecięcia Profili Jeśli w Przegrodzie Strukturalnej stykają się dwa Profile. Kopiuj Wzór Kwatery Aby skopiować wzór Profili z dowolnej kwatery do innej kwatery. który będzie krzyżował się z istniejącą linią Siatki. Profil będzie połączony z tą linią Siatki. należy najpierw sprawdzić. z której chcesz skopiować wzór. Profil zostanie automatycznie podzielony w miejscu. czy otwarty jest tryb Edycji Przegrody Strukturalnej i Profile są widoczne. 320 .

Suwak pokazuje priorytety przecięcia wbudowanych Profili (od lewej strony do prawej: Rygle . (Jeden z dwóch nachodzących Profili zostanie przekształcony w Profil w kształcie narożnika.Wirtualny Budynek • • Słupki: Priorytet Przecięć 10 Rygle: Priorytet Przecięć 5 Wybierz dwie Przegrody Strukturalne i użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Utwórz Wspólne Profile. Przejdź do ustawień wybierania Profilu i ustaw suwak na żądany priorytet.15). Aby określić układ poszczególnych klas paneli w stworzonej Przegrodzie Strukturalnej.10. Zewnętrzne . gdy dwa sąsiadujące Profile Przegrody Strukturalnej pokrywają się i nachodzą na siebie. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. na Powierzchni Przegrody. można określić parametry dla dwóch skonfigurowanych klas paneli w Ustawieniach Schematu Przegrody Strukturalnej Dwie zapamiętane kategorie Paneli Przegrody Strukturalnej zostały określone jako Panele Główne i Wyróżnione. przełącz je poprzez kliknięcie pola wzoru panelu w oknie Podglądu Przegrody Strukturalnej: kliknij dowolny panel. Panele są automatycznie wstawiane pomiędzy Profilami. Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych Polecenie to należy stosować w celu poprawienia wyglądu połączenia w przypadku.podobnie jak zmiana jakiegokolwiek innego parametru spowoduje zmianę Profilu na Własny. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. a drugi w Niewidoczny Profil. Słupki . Można jednak zmienić priorytet przecięcia dla dowolnych wybranych Profili. Zmiana priorytetu przecięcia Profilu . Tych wartości nie można edytować na poziomie klas Profili.5. Zobacz wyniki: Panele Przegrody Strukturalnej Panele to płaskie.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 321 . W trybie edycji Przegrody Strukturalnej wybierz Profil dla którego chcesz zmienić priorytet przecięcia.

który będzie pełnił funkcję drzwi lub okna. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. Kliknij OK. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. Można jednak wstawiać Panele typu obiekt. szerokość) określone są w odpowiednich oknach dialogowych ustawień Przegród Strukturalnych. Właściwości klasy panelu Głównego i Wyróżnionego (typ. • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu oraz dokonać zmiany ustawień Panelu. Dostosuj Indywidualny Panel Po wybraniu Panelu w trybie Edycji. Niektóre z nich zostały skonfigurowane w 322 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. które służą jako otwory drzwi lub okien. do której wcześniej należały. materiał. Panele Przegrody Strukturalnej będą w większości montowanymi na stałe powierzchniami szklanymi. można: Wstaw Panel typu drzwi lub okno Istnieje możliwość wstawienia panelu GDL. Usunąć Panel Edytować jego parametry Zaznacz Panel. który chcesz zmodyfikować. Zobacz Wstaw Panel typu drzwi lub okno na stronie 322. Pamiętaj. Więcej na temat tego okna dialogowego. tekst w polu "Klasa" zmieni się na “Własny Panel. Zmiana dowolnej cechy kategorii panelu Głównego lub Wyróżnionego spowoduje zmianę każdego panelu w tej klasie. Wprowadź zmiany. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Kliknij narzędzie Panel aby otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Panelach. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Panelami oraz klasą. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek aby przełączyć klasę z Głównej (białej) na Wyróżnioną (szarą) i odwrotnie.” Oznacza to.

Wirtualny Budynek ArchiCADzie 12 i można je znaleźć na rozwijanej liście w oknie Typ i Geometria Panelu. jeśli skonstruowałeś Przegrodę Strukturalną taką jak przedstawiono poniżej i chcesz wstawić w niej panel typu drzwi: Wybierz Przegrodę Strukturalną aby i przejdź do Trybu Edycji. Jeśli chcesz zamienić dwa wybrane panele na jeden panel drzwi. aby zamienić je na panel typu drzwi. Ponownie aktywuj wyświetlenie paneli (klikając ikonę w kształcie oka znajdującą się obok opcji "Panel" na liście konfiguracji wyświetlanie w trybie Edycji) i sprawdź czy dwa zaznaczone wcześniej panele zostały połączone w jeden. (Możesz wybrać tylko panele prostokątne. aby było lepiej widać Profile. Wybierz istniejące panele. można wyłączyć wyświetlenie paneli. nich Profil. należy najpierw połączyć wybrane panele usuwając z pomiędzy W palecie Info. Teraz zaznacz ten panel. Aby usunąć Profil.) Następnie należy zaznaczyć niepotrzebny Profil dzielący dwa panele. jako Typ Obiektu wybierz PS drzwi 2 12. Na przykład. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 323 . Usuń ten Profil.

324 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Łączniki można wstawiać po dowolnej. wstawione Łączniki można odbijać na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej i określać własnym numerem w celu tworzenia list i etykiet. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone według parametrów GDL. Dodatkowo. które można otwierać i zamykać tak jak inne drzwi GDL. Wstawianie Łączników Zwróć uwagę. lub po obu stronach linii siatki. Łącznik Przegrody Strukturalnej to opcjonalne komponenty. będzie to panel “Własny”. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Łącznika. aby utworzyć konstrukcję wsporczą lub (częściej) dla zastąpienia Profili w celu uzyskania gładkiej struktury. lżejszej od tradycyjnej konstrukcji słupowo .ryglowej. W ArchiCADzie. jeśli później obrócisz Przegrodę Strukturalną a "górna część" drzwi zmieni położenie.” Pozwala on edytować “górną część” drzwi w 90 stopniowych odstępach. Łączniki można wstawiać albo obok siebie albo automatycznie przy każdym przecięciu linii siatki. Łącznik to obiekt GDL. Nowowstawiony panel nie należy ani do klasy Główny ani Wyróżniony. za pomocą których można łączyć panele ze sobą. Należy wybrać jedną z tych opcji w panelu Wstawianie Komponentów na stronie Systemu Przegrody Strukturalnej. w ArchiCADzie.Wirtualny Budynek Łączniki Przegrody Strukturalnej O Łącznikach Wybrany panel zostanie zastąpiony panelem drzwi. w przypadku. że Panel drzwi ma edytowalny parametr o nazwie “Góra.

otwórz stronę Ustawień Łącznika i odpowiednio skonfiguruj parametry. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Łączniki można wstawiać po dowolnej.) Teraz kliknij punkt aktywny znajdujący się w środku połączenia. Łącznik wstawia się zamiast Profilu. Domyślnie Łączniki wstawiane są wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Drugą możliwością jest opcja Pojedynczo: oznacza to. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 325 . należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. wybrać dany Łącznik. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. Automatycznie wstawione łączniki połączone są z ustawieniami skonfigurowanymi na stronie Łączniki w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Uaktywnij narzędzie Łącznik.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Wstawiania Komponentów w Pomocy ArchiCADa. (Skorzystaj z panelu Typ Profilu i Geometria w Ustawieniach Profilu. należy najpierw zaznaczyć Profile w żądanym punkcie łączenia paneli i przełączyć na typ "Niewidoczny". Jeśli chcesz aby w nowym Łączniku zastosowane zostały parametry własne. że Łączniki nie będą wstawiane automatycznie. otworzyć ustawienia Łącznika i sprawdzić listę rozwijaną znajdującą się w górnej części okna dialogowego. Wybranie opcji We Wszystkich Węzłach spowoduje wstawienie Łącznika w przy każdym punkcie siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Ręcznie wstawione Łączniki można konfigurować indywidualnie przy użyciu własnych cech w oknie Ustawień Łącznika. w razie potrzeby zastąpienia Profilu Łącznikiem. lub po obu stronach linii siatki. Jednak w ArchiCADzie panele można łączyć tylko przy Profilach. jednak można je wstawiać pojedynczo ręcznie. co utrudnia wstawienie Łącznika. panele zostają połączone i razem tworzą gładką powierzchnię. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej: Łączniki w Pomocy ArchiCADa. Dodaj nowy Łącznik do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowy Łącznik do istniejącej Przegrody Strukturalnej. Z tego powodu. używając narzędzia Łącznik oraz ustawień narzędzia Łącznik dostępnych w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Jeśli nie ma Profilu. lub można zastosować domyślnie ustawienia dla Łącznika (ze strony Łącznik w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej) określając Klasę jako Łącznik Systemowy. Zazwyczaj. lub czy jest Łącznikiem Własnym. Aby określić czy dany Łącznik należy do Systemu. że ustawienia Łącznika to ustawienia własne.

aby ułatwić sobie pracę (na przykład.) Akcesoriom można przypisywać w trybie edycji własne cechy. Pamiętaj. Akcesoria Przegrody Strukturalnej Akcesoria Przegrody Strukturalnej to opcjonalny komponent nie reprezentujący konstrukcji . że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Profili i Schematu. 326 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lecz można również określić. lub czy jest Własnym Akcesorium. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Łącznikach. • Usunąć Łącznik • Odbić Łącznik na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Łącznika lub palecie Info): Wstawianie akcesoriów W ArchiCADzie. aby Akcesoria wykorzystywały systemowe ustawienia Akcesoriów z Ustawień Przegrody Strukturalnej. aby określić po której stronie Przegrody Strukturalnej chcesz wstawić Łącznik. akcesoria można wstawiać pojedynczo. listwa maskująca czy daszek .” Oznacza to. Kliknij narzędzie Łącznik aby otworzyć Ustawienia Wybieranego Łącznika.) Zaznacz łącznik. Przesuwanie linii siatek (a tym samym zmiana położenia widocznych lub niewidocznych Profili) również spowoduje przesunięcie Łącznika. używając narzędzia Akcesoria. Wprowadź żądane zmiany.taki jak osłona przeciwsłoneczna. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Łącznikami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. Zostanie on wstawiony przy najbliższym punkcie łączenia paneli. Dostosuj Indywidualny Łącznik Po wybraniu Łącznika w trybie Edycji. wybrać dane Akcesorium. w którym zostaną wprowadzone zmiany. otworzyć ustawienia i sprawdzić rozwijaną listę znajdującą się w górnej części okna dialogowego. Kliknij.Wirtualny Budynek Ustaw widoczność. jedynie w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Łączników. Kliknij OK. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. można: • Otworzyć Ustawienia Wybranego Łącznika oraz dokonać zmiany tych ustawień • Przeciągnąć Łącznik do innego punktu łączenia paneli. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własny Łącznik. Aby określić czy dane Akcesorium należy do Systemu.dołączony do Przegrody Strukturalnej przy dowolnych Profilach. Do każdego punktu Profilu można dodać tylko jeden Łącznik. (Metoda Automatycznego wstawiania akcesoriów nie istnieje.

Użyj palety Info. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Teraz wstaw nowe Akcesorium w trybie edycji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 327 . aby ustalić orientację Akcesorium: na zewnątrz lub wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone poprzez parametry GDL. aby określić typ akcesorium i Klasę oraz zdecydować. Uaktywnij narzędzie Akcesorium. Dodaj nowe Akcesorium do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowe Akcesorium do istniejącej Przegrody Strukturalnej. czy cechy nowowstawionego Akcesorium mają być połączone z analogiczną stroną Ustawień Przegrody Strukturalnej (Akcesorium Systemowe) czy nie (Własne).punkt końcowy najbliższy miejscu kliknięcia będzie początkiem Akcesorium. że ustawienia akcesorium to ustawienia Własne. otwórz okno Ustawienia Akcesorium i odpowiednio skonfiguruj parametry. Jeśli chcesz aby w nowym Akcesorium zastosowane zostały parametry użytkownika. Kliknij Profil lub punkt końcowy Profilu . aby określić punkt końcowy Akcesorium. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Przeciągnij kursor i kliknij. Orientacja Akcesorium po wstawieniu jest określona przez Profile. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Akcesorium. Akcesorium to obiekt GDL. Kliknij kursorem w kształcie oka.Wirtualny Budynek W ArchiCADzie.

Wirtualny Budynek połączenie pomiędzy wybranymi Akcesoriami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. Po połączeniu. ściana zostaje docięta do Przegrody Strukturalnej. (Możesz wybrać dowolną liczbę ścian. wybierz ścianę (ściany) i Przegrodę Strukturalną. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium oraz dokonać zmiany ustawień Przeciągnąć Akcesorium do innego Profilu.) Zaznacz akcesorium. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Akcesoriów. Przegrody Strukturalne i Inne Elementy Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną Przegroda strukturalna może być połączona z jedną lub większą liczbą ścian. Wprowadź zmiany. Odbić Akcesorium na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Akcesorium lub palecie Info): Usunąć Akcesorium • Ustaw widoczność. Zmiana położenia linii siatki lub Profili spowoduje również zmianę położenia Akcesorium. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. Zmiana położenia lub swobodny obrót Przegrody Strukturalnej spowoduje odpowiednie rozciągniecie połączonej ściany. Pamiętaj. Kliknij narzędzie Akcesorium.” To oznacza. że zostało przerwane lub menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. aby otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium. z menu kontekstowego z okna. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Akcesoriach. Profili i Schematu. Dostosuj Indywidualne Akcesorium Po wybraniu Akcesorium w trybie Edycji. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Za każdym razem kiedy połączysz co najmniej jedną ścianę z Przegrodą Strukturalną. Kliknij OK. Aby połączyć ścianę z Przegrodą Strukturalną. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własne Akcesorium. aby ułatwić sobie pracę (na przykład... w którym zostaną wprowadzone zmiany. użyj tego okna dialogowego aby określić dokładny punkt połączenia ścian(y) z Przegrodą Strukturalną.) Użyj polecenia Dołącz ścianę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 328 . Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Połączenie Przegrody Strukturalnej ze ścianą może być pomocne dla dostosowania geometrii ściany do pochylonej Przegrody Strukturalnej. ale tylko jedną Przegrodę Strukturalną.

część “zewnętrzna” to tyle. Aby przedefiniować odsunięcie od dołączonej ściany. Zatem domyślnie. kliknij Własne odsunięcie. Domyślnie. To samo dotyczy Przegród Strukturalnych: Dla celów odsuwania ścian łączących od Przegrody Strukturalnej. w którym ściany wychodzące z kierunku "wewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. wartości odsunięcia Na zewnątrz i Wewnątrz dają razem szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. tak jak pokazano w oknie dialogowym “Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną”. aby określić który koniec ściany zostanie połączony z Przegrodą Strukturalną. która nie została zaznaczona. zostanie podłączony ten koniec ściany. ściany dołączone od zewnątrz będą kończyć się 15 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. że jeśli klikniesz raz jeszcze. tak jak określono w Panelu Położenia Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać dowolną Przegrodę Strukturalną. w którym jej koniec przecina powierzchnię Przegrody Strukturalnej. W naszym przykładzie. Aby przerwać konkretne połączenie ściany z konkretną Przegrodą Strukturalną: Wybierz połączoną ścianę i wybierz Przegrodę Strukturalną. tę opcję będziesz wybierać najczęściej. to połączenie pozostanie nieruszone. Pojawi się kursor w kształcie Oka: kliknij. w którym ściany wychodzące z kierunku "na zewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. dowolną ścianę lub dowolną kombinację tych elementów. Odłącz ściany od Przegrody Strukturalnej Aby wyeliminować połączenia pomiędzy ścianami a Przegrodą Strukturalną. Wartość Do wewnątrz: określa punkt. • Jeśli chcesz. • Domyślna opcja to Grubość Przegrody Strukturalnej. Ściany dołączone od wewnątrz będą się kończyć się 25 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 329 . szerokość nominalna została ustawiona na 40. 15). Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. Kliknij Połącz. wskazując. ile zostało z szerokości nominalnej (w naszym przykładzie. W miarę poruszania kursora na ścianie pojawi się podwójna strzałka. 25). z którą jest połączona.Wirtualny Budynek Wartość Na zewnątrz: określa punkt. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przerwij Połączenie. Prawdopodobnie. aby ściany łączące kończyły się w innych punktach niż te określone poprzez szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. należy ją jeszcze raz dołączyć. Wszystkie połączenia wybranych ścian oraz wszystkie połączenia wybranych Przegród Strukturalnych zostaną przerwane. (Jeśli ta ściana jest również połączona z inną Przegrodą Strukturalną. część "wewnętrzna" nominalnej grubości jest równa odsunięciu panelu od powierzchni odniesienia (w naszym przykładzie. Następnie wprowadź wartości dla odsunięcia od Podstawy Przegrody Strukturalnej do punktów łączących ściany zewnętrzne i wewnętrzne. Punkty połączenia ścian zarówno wewnętrznych i zewnętrznych są wyrażone jako odsunięcia od Podstawy. Połączenie ściany z Przegrodą Strukturalną zostanie przerwane. Ściana połączona z Przegrodą Strukturalną zostaje powiązana z miejscem.

stosowanego dla innych elementów w programie ArchiCAD. To polecenia może być wykorzystywane tylko do podzielenia co najmniej jednej Przegrody Strukturalnej za pomocą innej Przegrody Strukturalnej.) Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną Przegrodą Strukturalną a ścianami. Szczegóły. 330 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zgodnie z polem Szerokość nominalna w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej (Panel Położenia). Za pomocą okna Odniesienie do stref w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej (panel Tworzenie list i etykiet) określ w jaki sposób traktować Strefy. Przegrody Strukturalne i sąsiadujące Strefy Strefy sięgają do poziomu szerokości nominalnej Przegrody Strukturalnej. z którymi jest połączona: Wybierz ścianę i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne Jednym sposobem na dokładne podzielenie Przegród Strukturalnych jest skonstruowanie ich w ten sposób. dzięki którym możemy określić jak traktować Przegrody Strukturalne. lub Kliknij przycisk Odłącz Wszystkie Przegrody Strukturalne w panelu Model w Ustawieniach ściany. dwie Przegrody Strukturalne przecinają się na Rzucie. z którymi jest połączona: Wybierz Przegrodę Strukturalną i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. patrz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Tworzenie list i etykiet w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek pozostaną połączone ze wszelkimi ścianami. Jest analogiczne do polecenia Edycja > Zmiana geometrii >Podziel. lub Kliknij przycisk Odwołaj Połączenie w panelu Model w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. Tak jak w przypadku ścian i słupów. dostępnych jest kilka opcji. Jest ono dostępne w dowolnym oknie modelu (jednak nie w Trybie Edycji Przegrody Strukturalnej). które nie zostały zaznaczone. Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną ścianą a wszystkimi Przegrodami Strukturalnymi. W tym przykładzie. które są obrysowane strefami lub które służą jako granice strefy. aby się przecinały a następnie oddzielenie niepotrzebnych części za pomocą polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną.

a następnie usunąć wystającą część prostej Przegrody Strukturalnej. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. Aby temu zaradzić musisz utworzyć Wspólny Profil dla obydwu Przegród. Powtórz proces aby podzielić. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 331 . które nachodzą na Przegrodę Strukturalną. Pojawi się kursor w kształcie Oka. mamy pochyloną Przegrodę Strukturalną wstawioną pomiędzy dwiema prostymi ścianami. W tym przykładzie. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. Teraz możesz usunąć tę.Wirtualny Budynek Wybierz zakrzywioną Przegrodę Strukturalną. Wynik na Rzucie oraz w 3D: Kliknij drugą Przegrodę Strukturalną. W tym przypadku dwa sąsiadujące Profile Przegród Strukturalnych mogą na siebie nachodzić. której nie potrzebujesz a pozostałe Przegrody Strukturalne pozostaną dokładnie połączone. Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej Zakrzywiona Przegroda Strukturalna została podzielona na dwie różne Przegrody Strukturalne. Kliknij dowolną stronę zakrzywionej Przegrody Strukturalnej. aby określić która część pozostanie zaznaczona po przeprowadzeniu Podziału. Zobacz Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych na stronie 321.

Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. Następnie kliknij kursorem w kształcie oka przy najbliższym końcu dowolnej ze ścian (ten koniec ściany. Wybierz Przegrodę Strukturalną oraz dwie ściany. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. które zostaną z nią połączone. użyjemy polecenia Dołącz Ścianę. odsunięcie od Podstawy o 25 cm w kierunku “do wewnątrz”.) Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Aby przyciąć ściany do Przegrody Strukturalnej.) Nastąpi dołączenie ściany.Wirtualny Budynek Domyślne wartości połączeń przyjmują. tak aby końce ścian były równoległe do Przegrody Strukturalnej. że chcesz aby ściany połączyły się z Przegrodą Strukturalną zgodnie z jej szerokością nominalną. 332 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Tymczasowa dwustronna strzałka pozawala określić właściwy koniec ściany. który chcesz połączyć z Przegrodą Strukturalną). Ściany zostaną przycięte wzdłuż wewnętrznej krawędzi Przegrody Strukturalnej. w domyślnym położeniu (w naszym przypadku. Wypróbujmy domyślne wartości: Zostaw wartości domyślne i kliknij Połącz. lub to samo polecenie z menu kontekstowego.

Teraz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 333 . Ponieważ ściana dochodzi do wewnątrz Przegrody Strukturalnej. należy skonfigurować wartość Wewnętrzną. Wybierz ponownie ściany i Przegrodę Strukturalną. zatrzymując się dokładnie przy wartości szerokości Przegrody Strukturalnej po dalszej (zewnętrznej) stronie. aby wyświetlić okno dialogowe Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Kliknij Połącz. ściana łącząca będzie wyrównana z zewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej. Tutaj. gdzie rozpoczyna się Profil Zewnętrzny. należy wprowadzić liczbę ujemną. aby ściana wychodząca z wewnątrz przeszła przez podstawę (przy 0) i prowadziła przez kolejne 5 cm. Sprawdź rezultat w oknie 3D. wprowadzimy -5. tak jak w tej sytuacji.Wirtualny Budynek Zobacz punkt połączenia w przybliżeniu: ściany stykają się z wewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej na jej szerokości nominalnej: dokładnie tam. w kierunku “do wewnątrz” . aby ściana przechodziła poza Podstawę. Należy ponownie wykonać połączenie Przegrody Strukturalnej. Wartość “Wewnątrz” mierzy odległość pomiędzy punktem dołączenia ściany a Podstawą. Załóżmy. że chcemy aby ściana została dołączona do zewnętrznej granicy Przegrody Strukturalnej. w którym można ustawić odsunięcie połączenia wprowadzając wartość własną. Użyj jeszcze raz polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. Jeśli chcesz. Możesz zastosować inną geometrię dla tego dołączenia ściany.

) Najpierw kliknij i przeciągnij kursor aby określić oś obrotu. 2) Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty. z którego chcesz rozpocząć obrót. Następnie kliknij. Aby użyć tego polecenia. Użyj tej metody jeśli chcesz wstawić etykiety dla wszystkich komponentów lub wszystkich komponentów z danej kategorii. 1) Użyj “Etykiety komponentu” w narzędziu Etykieta. jeśli określiłeś domyślną zawartość narzędzi dowolnego komponentu (np. aby utworzyć etykietę powiązaną dla dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. Etykiety będą powiązane. Najłatwiej można zaznaczyć Przegrodę Strukturalną w 3D i zastosować polecenie Obracaj swobodnie z palety pomocniczej.Wirtualny Budynek Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej Wybraną Przegrodę Strukturalną można swobodnie obracać. Użyj tej metody tylko jeśli musisz wstawić etykiety przy kilku pojedynczych komponentach przegrody strukturalnej. aby określić punkt. aby wywołać okno dialogowe wszystkich komponentów. należy wybrać Przegrodę Strukturalną w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. (Polecenie to jest również dostępne w menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Swobodne Obracanie Przegrody Strukturalnej. Zobacz Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych na stronie 453. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 334 . Zaznacz pola wszystkich rodzajów komponentów. aby wstawić etykiety. Łącznika. Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej Istnieją dwa sposoby dołączania etykiet do Komponentów Przegrody Strukturalnej. do których chcesz dołączyć etykietę. Profilu) te definicje zostaną również zastosowane w etykiecie. Kliknij Etykieta. Kliknij Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty . Kliknij aby zatwierdzić operację.

wyposażenie biura. itp. obiekty dekoracyjne (takie jak zegary. itp. Biblioteka podstawowa zawiera wszystkie rodzaje umeblowania (łóżka. Narzędzie Obiekt (ikona krzesła) udostępnia szeroki wybór obiektów. Pozostałe obiekty takie jak drzewa. sztukaterie. które zawierają odpowiedni typ obiektów.). symbole elektryczne lub graficzne). Schody lub Świetlik. Konstrukcje specjalne (np. Drzwi i Okna wstawiane w ścianę są obiektami. klimatyzatory lub windy). 335 . telewizor. Etykiety oraz Metryczki stref są obiektami. Zobacz także O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. w jego oknie dialogowym wyświetlone zostaną tylko te foldery Biblioteki. Biblioteka Dodatków (oraz kilka podkatalogów). które się tam znajdują zostały umieszczone w folderach w celu łatwiejszego wyszukania odpowiedniego typu elementu.). piece i kominki). oraz elementy związane z Hobby i rekreacją (pianino. W zależności od podtypu danego obiektu.). ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). w rzeczywistości wstawiasz odniesienie do zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Większość obiektów. stół bilardowy. Obiekty są parametryczne. wyposażenie biura. Obiekty te zostały podzielone na trzy kategorie: Biblioteka Podstawowa. Gdy uaktywnisz narzędzie dedykowane konkretnemu podtypowi obiektów.). tak samo jak Schody czy Lampy. itp. itp. Oznacza to. Znaczniki. czy sanitariaty można wstawić do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. Wizualizacja. oraz Elementy 2D (np. inne narzędzie zostanie użyte do jego wstawienia. Na przykład. Elementy mechaniczne (np. które nie są częścią dedykowanego podtypu. Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów). obiekty te nie zostaną wyświetlone.Wirtualny Budynek Obiekty Parametryczne O Obiektach Parametrycznych Integralną częścią procesu projektowania w ArchiCADzie jest wstawianie obiektów. krzesła. które możesz potrzebować w projekcie możesz odnaleźć w standardowej Bibliotece ArchiCADa dostarczonej wraz z programem. Na przykład. Jeżeli po otwarciu projektu pojawi się paleta Raportu ładowania bibliotek informując o brakujących obiektach w Aktywnej bibliotece. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. Również elementy rysunków tzn. Więcej szczegółów. wazy. Elementy biblioteczne. ogrodzenia. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. drzewa) oraz obiekty przedstawiające ludzi i pojazdy. Folder Wizualizacja zawiera elementy otoczenia (np. Zawartość Biblioteki ArchiCADa jest kompletna. iż możliwe jest swobodne konfigurowanie wstawionych kopii obiektów za pomocą okna dialogowego Ustawień obiektu lub innych okien narzędzi powiązanych z danym typem obiektu. jednakże lokalne wersje programu mogą zawierać specjalne obiekty odpowiadające standardom w danym kraju. uaktywnienie narzędzia Okno otwiera dostęp do wszystkich okien znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa. okiennice. Większość z tych obiektów jest dostępna poprzez dedykowane im narzędzia. samochody. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. może to być Narzędzie Obiekt jak i narzędzia specjalne np. W pozostałych podfolderach znajdują się Struktury budowlane (np. bez potrzeby modyfikowania zewnętrznego pliku tego obiektu.

Po zaznaczeniu obiektu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. Graphisoft publikuje dodatkowe biblioteki o wyspecjalizowanej tematyce. podobnie jak w palecie Info. które można otworzyć wybierając czarną strzałkę obok nazwy obiektu w panelu Podgląd i Położenie. Opisy każdej z opcji w tym oknie dialogowym. Ustawienia tego obiektu pozostaną po prawej stronie Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa • Standardowa biblioteka dostarczona wraz z programem ArchiCAD zawiera setki przygotowanych standardowych obiektów. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. bez konieczności korzystania z panelu przeglądarki. • Szczegóły. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności dodatkowych bibliotek. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 336 . Aby ponownie przywrócić przeglądarkę do stanu. Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. które posiadają skrypt interfejsu użytkownika. Korzystając z Menedżera bibliotek ArchiCADa możesz w każdej chwili załadować dodatkowe biblioteki lub pojedyncze obiekty. patrz Biblioteki na stronie 41. kliknij polecenie Pokaż w bibliotece. nie będzie można przesuwać odsłaniacza poziomo aby zmienić układ okna dialogowego. W panelu Podgląd i Położenie. w którym wyświetla miejsce w hierarchii biblioteki wybranego obiektu. Jeśli okno dialogowe zostało rozciągnięte w poziomie. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach.Wirtualny Budynek Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) Okna dialogowe Obiektu elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. Kliknij dwukrotnie odsłaniacz pomiędzy dwoma panelami aby otworzyć/zamknąć obszar przeglądarki (lub kliknij czarną strzałkę znajdującą się na górze odsłaniacza). okna dialogowego nawet jeśli użyjesz przeglądarki aby przejrzeć obiekty w bibliotece po lewej stronie. możesz za pomocą ikon strzałek przechodzić do kolejnych elementów w aktywnym zestawie bibliotek. Panel Zmiana parametrów jest aktywny tylko w przypadku tych obiektów GDL.

) Okna dialogowe Ustawień elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: • Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. gdy żaden z istniejących elementów bibliotecznych nie odpowiada Twoim potrzebom.graphisoft. • • • Więcej szczegółów. świetlik itp. ArchiCAD może z łatwością importować te biblioteki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 337 . • W przypadku. • Możesz również modelować obiekty w innych aplikacjach 3D. Wyszukiwanie elementu bibliotecznego Użyj sekcji przeglądarki w oknie dialogowym Ustawień Obiektu aby odnaleźć potrzebny element biblioteczny. Zoom lub Alias Wavefront. możesz utworzyć własne obiekty za pomocą języka skryptowego ArchiCADa: GDL (Geometric Description Language). Są to aplikacje umożliwiające tworzenie dowolnych modeli 3D. Object Depository (archicad-talk.graphisoft. ArchiCAD otworzy każdy model 3D utworzony w takich programach jak MaxonForm. mają zastosowanie w inżynierii oraz projektowaniu architektonicznym. np.objectsonline. • Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. Uwaga: Klikając strzałkę znajdującą się w środkowej kolumnie okna dialogowego ustawień. patrz Graficzne tworzenie własnych Obiektów na stronie 344.com/products/archicad/object_technology/do wnloads) pozwala na podgląd Obiektów GDL w przeglądarce i ściąganie ich wprost do projektu ArchiCADa. (Ta funkcja dostępna jest w oknie Ustawień dowolnego obiektu.com/object_depository. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji do programu MaxonForm znajdującej się w folderze Dokumentacja. możesz ukryć panel przeglądarki. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności tego typu oprogramowania. patrz Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL na stronie 348.com)zawiera bazę odnośników do tego typu stron.php) lub ObjectsOnLine (www. Wielu producentów oferuje symbole lub modele swoich produktów właśnie w formacie DXF. okno.graphisoft. Strona internetowa firmy Graphisoft (www. Obiekty te opierają się również na skryptach GDL. Możesz korzystać z istniejących elementów wewnątrz ArchiCADa aby utworzyć i zachować własne obiekty. Ponadto dodatek GDL Web Control (www. drzwi.Wirtualny Budynek • W internecie można znaleźć wiele stron poświęconych Obiektom GDL.com). Korzystając z tego bardzo prostego środowiska programowania będziesz w stanie "napisać" każdy element budynku w postaci elementu bibliotecznego. Dzięki temu okno dialogowe zajmuje mniej miejsca na ekranie monitora. Więcej szczegółów. Biblioteki DXF są szeroko dostępne w branży CAD. Wiele zewnętrznych programów oraz dodatków do ArchiCADa pozwala na tworzenie Obiektów GDL.

Obszar przeglądarki zawiera biblioteki załadowane do ArchiCADa. Trzy przyciski przedstawiają różne wielkości ikon obiektów wyświetlanych w panelu przeglądarki. klawisz Enter. W oknie dialogowym Ustawień obiektu z rozwijanej listy można wybrać sposób wyszukiwania pożądanego obiektu: • • Wybierz Widok folderu aby przeszukiwać foldery biblioteki. które: • • • • są identyczne ze słowem kluczowym zawierają słowo kluczowe zaczynają się od słowa kluczowego kończą się na słowie kluczowym 3) Wybierz bibliotekę lub grupę bibliotek z listy Szukaj w. Możesz wybrać duże ikony małe ikony oraz alfabetyczna lista pełnych nazw obiektów. Rozwijane pole w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień obiektu pozwala na zmianę aranżacji panelu przeglądarki pomiędzy układem pionowym i poziomym. w polu Słowo kluczowe wpisz wyrażenie "montowane przy progu".Wirtualny Budynek Po zaznaczeniu elementu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. W naszym przykładzie. Wybierz Widok podtypu aby przeszukiwać podtypy obiektu. Uwaga: Nazwy elementów bibliotecznych często zawierają liczby. • Wybierz Znajdź Element biblioteczny aby zlokalizować poszukiwany obiekt. zobacz O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. 5) Przeglądnij wyniki wyszukiwania. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. Możesz wykorzystać te liczby przy wyszukiwaniu obiektów. 2) Aby poprawić trafność wyszukiwania możesz skorzystać z opcji menu Znajdź wszystkie nazwy plików. aby rozpocząć wyszukiwanie. Na przykład. jeśli chcesz odnaleźć zestaw dostępnych okien montowanych przy progu. 4) Wciśnij przycisk Znajdź lub Więcej informacji na temat podtypów. 338 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wyświetlone zostaną następujące okna montowane przy progu: Procedura wyszukiwania elementów bibliotecznych 1) Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym. Możesz rozwinąć foldery obiektów lub podtypów klikając znak plusa (lub znaczek strzałki w MacOS) obok nazwy folderu w panelu przeglądarki. Możesz użyć znaków zastępczych: • • Użyj “?” (znak zapytania) aby zastąpić pojedynczy znak Użyj “*” (gwiazdka) aby zastąpić dowolny łańcuch znaków Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie Znalezione elementy biblioteczne.

Aby umieścić Obrócony Element biblioteczny. a także odpowiednie rozmieszczanie wstawianych elementów względem siebie. Umożliwia to dopasowanie z dużą dokładnością osprzętu bądź mebli do narożników ścian. Drzwi. Wspomaganie wstawiania Przy wstawianiu elementu przy pomocy narzędzia Obiekt lub Lampa pojawi się obrys obiektu podążający za ruchem kursora. jak również z ograniczeń ruchu kursora. bądź Lampy upewnij się. Metody geometrii W palecie Info dostępne są cztery metody geometrii służące wstawianiu Elementów bibliotecznych typu Obiekt i Lampa. etc. Umożliwia to sprawdzenie czy aktywny jest pożądany punkt wstawiania Obiektu lub Lampy. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 339 .Wirtualny Budynek Wybierz wielkość ikon aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w jednym z trzech formatów. należy wskazać punkt odniesienia (obrotu). 3) Dopasować domyślne ustawienia parametrów wybranego obiektu tak. chyba że przed wstawieniem w oknie dialogowym Ustawień została wprowadzona jakaś wartość kąta obrotu elementu bibliotecznego. Szczegóły. Zewnętrzny plik nie zostanie zmieniony w wyniku modyfikacji dokonanych w oknie dialogowym Ustawień odpowiedniego narzędzia Obiektu (Lampy. 2) Przeglądnąć dostępne foldery biblioteki w poszukiwaniu pożądanego elementu. Możesz wyłączyć wyświetlanie tego obrysu (ramki) w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. ograniczenia ruchu kursora lub siatki. Przed wstawieniem Obiektu. Kliknij dowolny element biblioteczny znajdujący się w oknie Znalezione elementy biblioteczne aby przeglądać lub edytować jego parametry po prawej stronie. patrz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Obiekt/Lampa) w Pomocy ArchiCADa. 4) Wskazać kliknięciem miejsce wstawienia skonfigurowanej kopii obiektu. Przy określaniu położenia tej linii można korzystać z metod dostępnych przy konstruowaniu zwyczajnych elementów rysunkowych.) • Ortogonalna metoda wstawiania automatycznie umieszcza Element biblioteczny wyrównując go do siatki ortogonalnej. podobnie jak to miało miejsce w przypadku okna przeglądarki. • Punkt wstawienia W oknie dialogowym Ustawień Obiektu w panelu Podgląd i Położenie można wybrać. Przekątniowa metoda wstawiania działa podobnie jak metoda prostokątna używana przy wielokątnych elementach rysunkowych bądź konstrukcyjnych. że wybrany został odpowiedni punkt wstawienia. Położenie elementów bibliotecznych w widoku folderu oraz podtypu znajduje się na dole okna. by odpowiadały oczekiwaniom. Wstawienie Obiektu Aby wstawić obiekt należy 1) Wybrać odpowiednie narzędzie w Palecie narzędzi i klikając dwukrotnie jego ikonę otworzyć okno dialogowe jego ustawień. który z punktów aktywnych ma zostać punktem wstawiania. grawitacji. Wstawiając Obiekt lub Lampę możesz skorzystać z numerycznego określenia położenia. Edytowany obiekt pozostanie zaznaczony przy przełączaniu pomiędzy widokiem folderu a widokiem podtypu. a następnie za pomocą pojawiającej się pogrubionej linii określić wektor obrotu.

a w całości pojawiają się dopiero w wizualizacji. Odpowiedniki tych elementów znajdujące się w folderze Wizualizacja są pełnymi obiektami 3D przeznaczonymi do wyświetlania w Oknie 3D a zwłaszcza do wizualizacji. wymiary niektórych obiektów mogą być zablokowane lub zmieniać się tylko proporcjonalnie Rezultaty tego działania zależą również od wybranego punktu wstawienia. patrz Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) na stronie 171. Wyświetlane są jako proste wypełnienia w widokach z włączonym trybem Kolorowanie. lub jako kontur również na pozostałych kondygnacjach. tylko na własnej kondygnacji. gdy Obiekt GDL może być dowolnie rozciągany. Natomiast w przypadku wyboru punktu aktywnego znajdującego się wewnątrz obrysu obiektu. Obiekty mogą być umieszczane. Szczegóły. kursor przykleja się tylko do zdefiniowanych punktów aktywnych symbolu obiektu. (W przypadku większości obiektów. Pamiętaj. zaznaczane lub dopasowywane do innych elementów tylko poprzez te punkty. Wyświetlanie Obiektów w różnych Widokach Obiekt może być wstawiony zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Rośliny.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 340 . że wiele elementów 2D posiada dodatkowe Symbole 2D bocznych widoków. tylko jeden wymiar może być zdefiniowany graficznie natomiast drugi przyjmie wartość ustaloną w oknie dialogowym Ustawień. (Możesz jednak zaznaczyć obiekt klikając jego powierzchnię pod warunkiem. Generowanie widoku 3D bardziej skomplikowanych Obiektów z włączonym trybem szczegółowej siatki może zabierać więcej czasu. Ludzie i Rośliny z folderu Elementy 2D ukazane są w widoku bocznym i powinny być umieszczane w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. stopień uszczegółowienia obiektów zależny jest od skali ustawianej w menu Dokument > Skala rzutu. Wiele Obiektów jest różnie wyświetlana w widokach 2D i 3D. etc. aby uniknąć zniekształceń obrazków. parametry reprezentują Długość i Szerokość obiektu na Rzucie). Dobrym przykładem takiej sytuacji są realistycznie wymodelowane drzewa. Dwie ostatnie metody są dostępne tylko wtedy. W standardowej Bibliotece ArchiCADa możesz odnaleźć różne wersje tych samych obiektów. Przełącznik w panelu Parametrów pozwala na wybranie pożądanego widoku. Przed wstawieniem Obiektu wybierz odpowiedni widok w panelu Podgląd i Położenie. frontu i/lub z tyłu dla Przekroju/Elewacji. możesz graficznie określić zarówno parametr A jak i B. W panelu Ustawienia obiektu w rzucie i przekroju. Na Rzucie. Jeżeli zaznaczony jest punkt znajdujący się w rogu obiektu. Folder Wizualizacja zawiera również zestaw elementów rysunkowych używanych jako tła. które składają się z bardzo wielu powierzchni. Dwie ostatnie metody pozwalają zdefiniować graficznie parametry A i B (długość i szerokość) Obiektu lub Lampy . Jeżeli aktywny jest punkt leżący na jednym z boków obiektu. Zaznaczanie wstawionych Obiektów Inaczej niż to ma miejsce w przypadku ścian lub innych elementów konstrukcyjnych. żaden z wymiarów nie będzie mógł być zdefiniowany graficznie a obiekt zostanie umieszczony tak jak przy metodzie ortogonalnej lub obróconej. widok z góry dla Rzutu oraz widok z boku. Pojazdy również są elementami 2D lecz posiadają więcej dostępnych widoków. Ludzie i Pojazdy znajdują się zarówno w folderze Elementy 2D jak i w Wizualizacji. że aktywny jest tryb Szybkiego Zaznaczania w palecie Info Narzędzia Strzałka. Korzystanie z tych uproszczonych wersji pozwala na zaoszczędzenie czasu.Wirtualny Budynek • Metoda Przekątniowa Obrócona działa podobnie jak metoda prostokątna obrócona dostępna dla ścian. obiekty te będą zawsze zwrócone prostopadle do osi widokowej Kamery tak. Jeżeli umieścisz i uaktywnisz w widoku 3D Kamerę. stropów. funkcja “Pokaż na kondygnacji” (jeśli jest dostępna) pozwala kontrolować wyświetlanie obiektów na różnych kondygnacjach. Istnieje również możliwość wstawienia Symbolu 2D Obiektu w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ lub Detalu/Obszaru 2D.

W przeciwnym razie nie będziesz mógł rozciągać/kurczyć utworzonego obiektu. Szczegóły dotyczące przenoszenia zmodyfikowanych parametrów na inne obiekty można znaleźć w Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. aby zostały wyświetlone jego punkty aktywne. Aby to sprawdzić należy zaznaczyć Obiekty tak. Używając parametrycznego Skryptu 2D można łatwo utworzyć Obiekt. Zobacz także Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych na stronie 343. również drzwi i okna. Zwróć uwagę.Wirtualny Budynek Rozciąganie Obiektów Obiekty. . grubość blatu oraz wysokość i grubość ramy poniżej blatu. W przypadku wybranego stołu obejmuje to jego wysokość. Lamp oraz Schodów). w którym wymiary symbolu nie będą odpowiadały parametrom A i B. W celu rozciągnięcia Obiektu w oparciu o jego wierzchołki bądź krawędzie możesz użyć polecenia Rozciągnięcie lub odpowiedniej ikony z Palety pomocniczej Dostosowywanie Parametrów Obiektów Występowanie panelu Parametrów w oknie dialogowym Ustawień narzędzia jest cechą wspólną wszystkich narzędzi Obiektów (Drzwi. nazwane A i B na liście parametrów. Podstawowe parametry każdego obiektu to Długość I Szerokość. Można dostosowywać również inne parametry wymiarów. Na przykład Ustawienie różnych wartości A i B dla okrągłego stołu (Stół okrągły 1 ze standardowej biblioteki ArchiCADa) sprawi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 341 . Jeżeli utworzysz taki Obiekt upewnij się. że dodałeś punkty aktywne na wierzchołkach prostokąta o bokach A i B. Parametr Ilość nóg jest nieaktywny. pod warunkiem. Świetlików. W przytoczonym przykładzie ilość nóg eliptycznego stołu wynosi 4 i nie może zostać zmieniona. Niektóre parametry obiektu wpływają wzajemnie na swoje wartości. Zakończeń Ścian. można rozciągać za punkty aktywne. Można także wybierać Obiekty już znajdujące się w projekcie i edytować ich parametry. Możesz modyfikować wiele z tych parametrów jeszcze przed wstawieniem obiektu. że zostały odpowiednio skonfigurowane. Inne punkty aktywne nie mogą być używane do rozciągania elementów. Obiektów. czyli. Okien. że znajdują się na krawędziach bądź wierzchołkach symbolu 2D danego elementu. że w projekcie zostanie umieszczony stół eliptyczny. że rozciągane są parametry A i B symbolu a nie wymiary prostokąta ograniczającego ten symbol.

W przypadku Okna rozwieranego W1 można wybrać sposób jego podziału szprosami na mniejsze powierzchnie. Jednakże istnieje sposób na przeniesienie ustawionych wartości parametrów na nowy obiekt: przytrzymaj kombinację klawiszy Ctrl+Alt (MacOS: Cmd+Opt) klikając na inny obiekt. zmiana szerokości i wysokości okna . Gdy zaznaczysz inny obiekt .wszystkie zmiany parametrów Okna Rozwieranego zostaną utracone i powrócą do swoich ustawień domyślnych. Ilość nóg może mieć wpływ dostępne ich typy. Obszar ten reprezentuje strefę.na przykład zmieniając Okno Rozwierane na Przesuwne . informując. Pole Minimalny odstęp (dostępne przy wielu Obiektach ze standardowej Biblioteki ArchiCADa) dodają zakreślony obszar do Symbolu 2D obiektu. jednakże w szczególnych przypadkach parametry zmieniają wygląd obiektu tylko w oknie Rzutu. Kształt kursora zmieni się w strzykawkę. Większość parametrów ma wpływ na wygląd obiektu w widoku 3D. 342 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . trzema bądź czterema nogami. w której nie mogą znaleźć się inne obiekty.Wirtualny Budynek Jednakże gdy stół będzie okrągły parametr ten staje się aktywny i możemy wybrać pomiędzy stołem z jedną. że parametry dotychczas edytowanego obiektu zostaną przeniesione na nowy obiekt. Możesz wówczas wstawić Obiekt ze zmienionymi parametrami do projektu. Ustawienia te mogą być dokonane zarówno w polu rozwijanym listy Parametrów jak i w panelu Typy nóg w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami Jeżeli dokonujesz edycji jakiegoś parametru w panelu Parametry na przykład. Możliwe jest dostosowanie nawet niewielkich szczegółów obiektu.modyfikacje te zostaną wprowadzone do obiektu dopiero po wciśnięciu przycisku OK zamykającego okno dialogowe.

Uwaga: Punkty aktywne w kształcie rombu pojawiają się tylko w przypadku opcji. Wciśnij klawisz Tab aby zmienić wartość parametru. że wybrane musi być polecenie Przesuń z palety pomocniczej aby uaktywnić parametr Szerokości skrzydła. który posiada takie punkty. Utwórz Obiekt Łaty Polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. umożliwia zachowanie zawartości Obszaru zaznaczania jako parametryczny element biblioteczny 2D. Aby utworzyć Łatę.które się pojawi będziesz mógł określić położenie i nazwę utworzonego elementu. a następnie wybierz polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. zdefiniuj Obszar Zaznaczenie w oknie. Obiekty GDL mogą posiadać modyfikowalne punkty aktywne (punkty zaznaczania). W oknie dialogowym . że dany parametr może być zmodyfikowany w Podręcznych współrzędnych. Kliknięcie modyfikowalnego punktu aktywnego spowoduje pojawienie się Podręcznych współrzędnych wyświetlających dostępne parametry. że punktom tego typu nie muszą być przypisane żadne inne funkcje. a także graficznie poprzez ten właśnie punkt (pod warunkiem. które mogą być wyświetlane w Podręcznych współrzędnych. Omawiane punkty aktywne oraz uruchamiana za ich pośrednictwem paleta są także dostępne w Oknie 3D. Kolor modyfikowalnych punktów aktywnych może zostać ustawiony w oknie Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Jeżeli zaznaczysz obiekt. Na ilustracji poniżej przedstawiono. że wybrana została odpowiednia opcja w palecie pomocniczej). Punkt aktywny Obiektu GDL ma kształt rombu. Oznacza to. Dzięki tej funkcji można stworzyć zestaw powtarzających się często elementów. możesz (wybierając z palety pomocniczej odpowiednią ikonę) rozciągnąć go lub przesunąć. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 343 . gdy wybrane jest polecenie Rozciągnij z palety pomocniczej.Wirtualny Budynek Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych W zależności od rodzaju skryptu. Podręczne współrzędne wyświetlające "Szerokość skrzydła". a następnie wstawiać je do okna Rzutu lub okien Przekrojów w celu zaoszczędzenia czasu. Na kolejnej ilustracji widać. Punkty aktywne w kształcie rombu informują również.

okna lub drzwi. żeby tworzyć takie elementy. możesz utworzyć własny obiekt. jednak nie będą one posiadały żadnych definiowalnych parametrów. Przykład okna gotyckiego wymodelowanego za pomocą stropów i dachów. Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu Rysunki 2D oraz modele 3D utworzone przy pomocy narzędzi ArchiCADa mogą być zachowane jako elementy biblioteczne. Jeżeli ArchiCAD nie znajdzie Wzoru łat. Dzięki temu będą później dostępne poprzez okna dialogowe Ustawień odpowiednio obiektu/okna/drzwi. istnieje bowiem kilka technik tworzenia obiektów wykorzystujących do tego dostępne narzędzia ArchiCADa i traktujące elementy konstrukcyjne jak zwyczajne bryły (bez względu na ich oryginalne przeznaczenie). Graficzne tworzenie własnych Obiektów Jeżeli nie możesz w dostępnych bibliotekach znaleźć obiektu. zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł wykonać lub anulować operację. Jeżeli w załadowanych bibliotekach brakuje tego wzorca. 344 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . można nadal zapisywać łaty. który najlepiej odpowiadałby Twoim potrzebom. Elementy projektu mogą zostać zapisane jako obiekty. Użytkownicy mogą modyfikować skrypty modyfikowalnych obiektów. a nawet dodawać im nowe funkcje i parametry dzięki skryptom GDL.Wirtualny Budynek Zaznaczenie opcji Wklej łatę teraz pozwoli na wstawienie elementu zaraz po jego zachowaniu. Użytkownik programu ArchiCAD nie musi znać składni GDL. Każde narzędzie ArchiCADa posiada odpowiadające mu polecenia w GDL wykorzystywane przy określaniu wyglądy obiektu w 2D i 3D. Obiekty utworzone tą metodą mogą zostać zapisane w postaci "Modyfikowalnego skryptu 3D" lub "Niemodyfikowalnych danych binarnych". Uwaga: Obiekty utworzone tą metodą będą parametryczne (ich parametry określone będą na podstawie wzorców znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa). Nie będzie Ci do tego potrzebna żadna wiedza programistyczna.

). który będzie "widokiem z góry" utworzonego elementu bibliotecznego. dach. ściana. Jeśli nie chcesz aby w Symbolu 2D obiektu znajdowały się wszystkie linie. narysuj stół. którego blat utworzony jest narzędziem Strop natomiast nogi narzędziem Słup. wybierz tryb Ukrywanie linii lub Kolorowanie. Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz zaznaczone jako. Nazwij nowy obiekt i wskaż miejsce na dysku gdzie ma zostać zapisany. Azymut=90°. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu. itp. • • • • Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów Utwórz model 3D w projekcie korzystając z narzędzi projektowych (strop. przycisk ten pędzi pusty. ustaw widok 3D. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 345 . Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych • Narysuj symbol 2D w oknie Rzutu korzystając z narzędzi rysunkowych (Linii.Wirtualny Budynek Aby poznać szczegóły na temat jak zachowywać elementy biblioteczne: Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych na stronie 345 i Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów na stronie 345. Na przykład. Azymut=270°. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Zaznacz wszystkie utworzone elementy.) • Wstaw go do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. itp. ArchiCAD automatycznie obróci element biblioteczny zgodnie z tymi ustawieniami. Tekstu. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. siatka. Wstaw punkty aktywne w każde miejsce.). W oknie dialogowym Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D. Jeżeli model leży na boku (obiekt krzesła poniżej) ustaw: Widok z boku. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu projektu. Wypełnienia. Zwróć uwagę. w której chcesz zapisać obiekt. (Użyj rozwijanego przycisku Przejdź do biblioteki aby szybko odnaleźć bibliotekę. Jeżeli twój model stoi na Rzucie (jak stół na poniższej ilustracji) użyj następujących ustawień: Widok z góry. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. na które ma później reagować kursor myszki.

Zwróć uwagę. gdzie ma zostać zapisany. Na przykład. Dolna płaszczyzna narysowanych elementów (będąca na poziomie zero) będzie zewnętrzną stroną drzwi lub okna. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. Model musi znajdować się na poziomie zero. Wybierz Zachowaj jako obiekt. itp. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie.Wirtualny Budynek • Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. • • Więcej informacji na ten temat.). Możesz użyć dowolnych ustawień widoku. dolna powierzchnia stropu (na poziomie zero) będzie zewnętrzną powierzchnią ramy okna pokrywającą się z licem ściany. zobacz rozdział “Drzwi i Okna” Podręcznika GDL (plik PDF znajdujący się w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa). Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu • Utwórz model okna lub drzwi wykorzystując do tego narzędzia projektowe (strop. Wstaw element biblioteczny za pomocą narzędzia Obiekt. siatka. gdzie ma zostać zapisany. Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 346 . ArchiCAD automatycznie obróci powstały obiekt o 90 stopni i utworzy otwór w ścianie. w którą będzie wstawiany. ściana. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. natomiast grubość stropu będzie odpowiadała grubości ramy . Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako.

• • Dalej procedura jest identyczna jak przy tworzeniu prostokątnego okna/drzwi. Wstaw element stropu lub dachu. Wykorzystując dachy zamiast stropów możesz definiować wnęki o nieprostopadłych kątach krawędzi. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. którego kontur pokrywa się z konturem otworu w ścianie. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Teraz możesz wstawić utworzone okno lub drzwi do projektu za pomocą narzędzia okno/drzwi.) Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu Metoda ta jest bardzo podobna jak w przypadku prostokątnych okien i drzwi. Możesz łączyć wiele stropów i dachów aby tworzyć skomplikowane otwory lub wnęki. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. że znajduje się on powyżej poziomu zero. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. • • Zaznacz ten strop/dach i otwórz jego okno dialogowe Ustawień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 347 . Wallhole oraz Wallniche są poleceniami GDL używanymi do tworzenia otworów lub wnęk w ścianie. Możesz utworzyć otwór lub wnękę w ścianie o dowolnym kształcie rysując jego kontur stropem lub dachem i w polu ID wpisując odpowiednio: Wallhole lub Wallniche. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. Zwróć uwagę. (Domyślnie górna powierzchnia stropu znajduje się na poziomie zero. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. w którą zostaną wstawione. Uwaga: Jeżeli korzystasz z pojedynczego stropu do tworzenia otworu lub wnęki upewnij się. Jedyna różnica pojawia się podczas rysowania modelu na Rzucie: • • Narysuj model 3D drzwi lub okna o dowolnym kształcie jak we wcześniejszym przykładzie.Wirtualny Budynek • W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. Wybierz opcję Zachowaj jako Okno lub Zachowaj jako Drzwi Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. że taki strop nie spowoduje wycięcia otworu. Stropy lub dachy posiadające taki identyfikator nie będą traktowane jako części okna. co oznacza. Otwórz panel Tworzenie List i etykiet i w polu ID wpisz Wallhole jeżeli chcesz aby powstał otwór lub Wallniche jeżeli chcesz aby w ścianie powstała wnęka. lecz jako otwory lub nisze (wnęki) w ścianie.

należy kliknąć strzałkę obok napisu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 348 . Za pomocą opcji w tym oknie można dodawać i edytować Parametry. do których mogą odwoływać się inne obiekty. Komponenty. Aby zmodyfikować obiekt już znajdujący się na Rzucie. dzięki czemu nie trzeba umieszczać identycznego skryptu we wszystkich plikach obiektów. których właściwości byłyby kontrolowane poprzez dodatkowe parametry. zaznacz go i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Z kolei Obiekty cech zawierają tylko dane opisowe. Więcej informacji na temat jak projekty ArchiCAD radzą sobie z własnymi parametrami importowanych obiektów GDL. które należą do jednej z załadowanych bibliotek. dostępność czy materiał powierzchni. Możesz dodać te polecenia do struktury menu ArchiCADa korzystając z okna dialogowego Środowiska pracy. wybierz Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. możesz tworzyć elementy zawierające wiele przydatnych atrybutów takich jak koszt. które służą do obliczeń ilościowych elementów. lub jeśli chcesz utworzyć Elementy biblioteczne. Więcej szczegółów. patrz Główne okno GDL w Pomocy ArchiCADa. generowany na podstawie skryptu 3D. opisujący złożoną geometrię obiektu. Tworzenie skryptów GDL nie ogranicza się tylko do geometrii. Widok 3D obiektu GDL jest Aby wyświetlić tylko te elementy. wyszukaj w oknie folderów Obiekt GDL. zobacz Parametry użytkownika Obiektów GDL na stronie 41. który uwzględnia parametry wybrane przez użytkownika. Każdy obiekt GDL może zawierać skalowalny symbol reprezentujący obiekt w widoku rzutu.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Podobnie w sytuacji obiektu znajdującego się w bibliotece. Pojawi się Główne okno Obiektu GDL. Na przykład makra są plikami tekstowymi. Skrypty oraz Symbol 2D dla obiektu GDL. Niektóre obiekty GDL nie zawierają żadnych danych geometrycznych. a także skrypt 3D. poświęcone tworzeniu Obiektów GDL (na razie opracowanie dostępne jest tylko w języku angielskim). Tworzenie nowych obiektów i modyfikowanie już istniejących odbywa się w tym samym środowisku: w Głównym oknie Obiektu GDL. zestaw parametrów definiujących możliwe warianty obiektu. Deskryptory. Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL Jeżeli sposoby opisane powyżej okazują się być niewystarczające dla Twoich potrzeb. ArchiCAD pozwala na skorzystanie z możliwości jakie dają skrypty GDL. patrz: Firma Graphisoft wydała opracowanie “Introduction to Object Making” (Wprowadzenie do tworzenia Obiektów) napisane przez eksperta w dziedzinie programowania GDL Davida Nicholson-Cole. który chcesz edytować i zaznacz go. Podczas edycji Obiektów GDL przydatny może okazać się pasek narzędzi Edytuj Elementy biblioteczne GDL (Okna > Paski narzędzi > Edytuj Elementy biblioteczne GDL) zawierający najczęściej używane polecenia.

Wirtualny Budynek Przejdź do biblioteki i wybrać żądaną bibliotekę. 2) Zaznacz narysowany element i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Zachowaj własny komponent. Powiedzmy. (Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. D1 12. Na przykład.gsm) i chciałbyś utworzyć nowe skrzydło do tych drzwi. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. W tym przypadku modyfikujesz plik zewnętrzny a nie jego kopię. Własne komponenty W ArchiCADzie istnieje możliwość zapisania elementów utworzonych na Rzucie w postaci plików GSM i wykorzystania ich jako komponenty dla istniejących Elementów bibliotecznych GDL. itd. stropów). Możesz tworzyć komponenty dla wszystkich typów elementów GDL (Okien/Drzwi/Obiektów. Zasada ta nie obowiązuje dla innych komponentów. przycisk ten będzie pusty. 349 .) Za pomocą listy rozwijanej Pliki typu można wyświetlać obiekty GDL według formatu pliku. Projekt pozostanie nienaruszony. patrz: “GDL Reference Guide” (zobacz wersję PDF w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa) przybliża proces tworzenia własnych obiektów za pomocą języka skryptowego GDL w ArchiCADzie. że w bibliotece masz zwykłe drzwi (np. Wszystkie Drzwi. żeby stworzyć własne skrzydło drzwi i zachować je w postaci Własnego Komponentu. w elemencie bibliotecznym zostanie obrócone o 90 stopni wzdłuż osi X (jak to zostało opisane w GDL Reference Guide). które wykorzystują komponent typu Panel drzwiowy (tzn. mają taki parametr w swojej liście parametrów) będą mogły wykorzystywać nowoutworzone skrzydło jako własne. spowoduje zachowanie tego Obiektu. co znacznie rozszerza zakres opcji dostępnych w bibliotece. który może zostać następnie zapisany w postaci Własnego Panelu Drzwiowego. Polecenia i funkcje Głównego okna pozwalają na edycję otworzonego obiektu. W przypadku własnych paneli (skrzydeł) okien/drzwi. a zatem wszelkie zmiany których dokonasz będą miały wpływ na wszystkie kopie tego Obiektu GDL umiejscowione w Projekcie z wyjątkiem wartości ich parametrów. gdy aktywne jest okno Obiektu GDL. Pojawi się Główne okno wybranego Obiektu GDL. utwórz na Rzucie skrzydło drzwi.). to co rysujesz w płaszczyźnie X-Y. Wybranie polecenia Zachowaj. Aby to zrobić wykonaj poniższe instrukcje: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 AchiCADa (np. możesz utworzyć strop. 1) Korzystając z elementów konstrukcyjnych Więcej szczegółów.

że jeżeli wybierzesz inny typ komponentu. zostanie wybrany domyślnie). 6) Zachowany obiekt stanie się częścią istniejącej biblioteki. 4) Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie typu komponentu. Dodatkowo. aby zapisać drzwiczki szafek kuchennych. Własny komponent obiektu. 7) W oknie dialogowym Ustawień drzwi wybierz w parametrze Nazwa własnego panelu utworzony komponent (jeżeli jest on jedynym zdefiniowanym komponentem. Własny Panel CW.Wirtualny Budynek 3) Jeśli nie zaznaczono żadnego elementu. obiekt pojawi się w innej lokalizacji. Ustaw parametr Rodzaj skrzydła drzwi na Panel własny. możesz wybrać: • • • Własny komponent wyposażenia DO. 5) Wybierz lokalizację i nazwij nowoutworzony plik. oprócz Własnego panelu drzwiowego i okiennego. aby wstawić własny panel do przegrody strukturalnej. nie jest konieczne przeładowywanie bibliotek. wyświetli się komunikat o to proszący. aby zapisać obiekt klamki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 350 . Zwróć uwagę. Następnie wciśnij OK aby zatwierdzić zmiany. odpowiadającej wybranemu typowi. Będzie dostępny jako Własny Komponent po przeładowaniu bibliotek. Uwaga: Jeżeli zapisałeś komponent w Bibliotece ArchiCADa 12.

skrzydło (panel) drzwi zostanie zmniejszone do wymiarów 70 x 195 cm. Okna i Drzwi ArchiCADa symulują wygląd i sposób działania rzeczywistych okien i drzwi. ArchiCAD automatycznie umieści go w odpowiedniej lokalizacji w bibliotece. w tym framuga o szerokości 5 cm. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 351 . ArchiCAD automatycznie dopasuje wielkość zastosowanego komponentu. do których go użyjesz mają wymiary 80 x 200 cm. Schody Drzwi/Okna Użycie i specyfika Okien i Drzwi są bardzo podobne. z którego utworzono Własny komponent. • • Nowe skrzydło zostanie umieszczone w wybranych drzwiach. Jeżeli drzwi.Wirtualny Budynek Uwagi: • Ι Obojętne jest położenie na Rzucie elementu. Powinieneś ustawić wszystkie atrybuty Własnego komponentu (Pióro. Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi. dlatego zostaną opisane razem. Okna. Świetliki. Są one zawsze wstawiane do ścian. Jeżeli będzie to konieczne. Ustawienia te będą zastosowane podczas późniejszego używania komponentu w projekcie. Program proporcjonalnie rozciągnie lub skróci komponent tak. Materiał) przed jego zachowaniem. by pasował do wymiarów obiektu. Na przykład. możesz utworzyć Komponent panelu drzwiowego o wymiarach 100 x 200 cm. Zakończenia ściany.

patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. możliwy jest różny poziom detalu zależnie od Skali rzutu. • • Symbol: wyświetlany będzie standardowy symbol wybranego obiektu. Atrybuty wyświetlania Drzwi/Okien można ustawić w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. Opis Geometrii Okna lub Drzwi jest zawarty w skryptach poszczególnych Elementów bibliotecznych. Jednakże. dzięki czemu zapewniają krycie przy standardowych (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 352 . Mogą być dopasowane do kąta pochylenia ściany dzięki odpowiedniej funkcji znajdującej się w panelu Parametry okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. obiekty reprezentujące rzeczywiste produkty różnych producentów mogą być modyfikowane tylko w ograniczonym stopniu. złożone oraz pochyłe. Podczas gdy podstawowe typy Drzwi i Okien pozostawiają dużo swobody w kształtowaniu ich parametrów takich jak wymiary i kształt. W zależności od skryptu Elementu bibliotecznego (zobacz opcje parametrów). linearnych) elewacjach. Zobacz Panel Rzut i Przekrój (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Natomiast dzięki materiałowi Szkło. możesz ustawić bardziej realistyczne wyświetlanie przekroju okna: wybierz opcje Rzut lub Rzut i Pozawidokowe. w Fotoprezentacjach możliwe jest obserwowanie elementów znajdujących się po przeciwnej stronie. Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. aby zobaczyć wszystkie elementy okna w pochyłej ścianie. w przypadku ścian pochyłych. Sekcja Opcje wyświetlania Drzwi/Okien znajdująca się w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu pozwalają określić. Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie Na Rzucie Drzwi i Okna są domyślnie wyświetlane za pomocą standardowych symboli. Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przekrojony fragment obiektu. jego kontur czy tylko pusty otwór. • • Drzwi i Okna wycinają w ścianach otwory dzięki czemu wizualizacje 3D nabierają większej dokładności i realizmu. Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil Okna i Drzwi mogą być również wstawiane w ściany wielokątne. czy wyświetlany ma być cały obiekt. Szczegóły.Wirtualny Budynek Rozwijana lista Reprezentacja na rzucie zawiera dwie opcje symboli: Symbol i Wszystko jako Pozawidokowe. Tafle szkła reprezentowane są przez bryły. który przepuszcza światło. Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz fragment znajdujący się poniżej. a także czy widoczne będą wymiarowania i Znaczniki. a także wszystko co znajduje się ponad płaszczyzną cięcia Rzutu.

• • Parapet ponad podstawę Ściany: jest to domyślna metoda. W panelu Podgląd i położenie rozwijane menu Punkt wstawienia w pionie pozwala na wybranie jednego ze sposobów określania wzniesienia Okna/Drzwi.Wirtualny Budynek Jeżeli twój projekt zawiera ściany pochyłe. użyj funkcji Płaszczyzna otworu (zakładka Podgląd i Położenie) aby pochylić otwory zgodnie ze ścianą lub pozostawić je pionowe. Pionowo: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pionowa niezależnie od rodzaju ściany do której zostanie ono wstawione. W związku z tym. Aby wybrać inną kondygnację. Za każdym razem gdy zmieniasz któryś z tych wymiarów. aby określić kąt pochylenia dla płaszczyzn wstawianych Okien/Drzwi. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Parapet ponad kondygnację 0 (Bieżące kondygnację): wzniesienie parapetu będzie liczone względem poziomu bieżącej kondygnacji. • Zgodnie ze Ścianą: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pochylona zgodnie z kątem pochylenia ściany. W przypadku ścian dwustronnie pochyłych. kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmieniony. W ścianach pochyłych. • W ścianach opartych o Profil pochylenie płaszczyzny Okien/Drzwi jest określane w Menedżerze Profili: użyj warstwy Linie odniesienia w panelu Warstwy elementu. w zależności od potrzeb. Poziomem “podłogi” może być. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. kliknij Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 353 . wpływa to na położenie parapetu (odległość pomiędzy podłogą a dolną krawędzią okna) oraz nadproża (odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią okna). Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża Użyj opcji w panelu Podgląd i położenie aby określić szerokość i wysokość okna/drzwi. patrz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. jeżeli przeniesiesz Okno/Drzwi na przeciwną stronę ściany. kąt pochylenie Okien/Drzwi odpowiada kątowi pochylenia powierzchni ściany do której zostały one wstawione. dolna krawędź ściany lub wzniesienie wybranej kondygnacji. płaszczyzna Okien/Drzwi ma ten sam kąt pochylenia co ściana. Szczegóły.

Jeżeli chciałbyś. Wstawianie Drzwi i Okien Metody wstawiania definiuje się w zakładce Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. Ta opcja jest użyteczna np. która winna się znaleźć na rysunku to 90 cm. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Okna/Drzwi możesz przystąpić do rysowania. by wartość ta była wyświetlana na ekranie z uwzględnieniem warstw wykończenia podłogi. poziom wybranej w oknie dialogowym kondygnacji będzie punktem odniesienia w pionie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 354 . Nadproże ponad kondygnację 0 (Bieżącą kondygnację): działa podobnie do opcji Parapet kondygnację 0 jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. jednak wartość wyświetlana w Znaczniku będzie uwzględniała grubość warstw wykończenia podłogi. od którego będzie mierzone wzniesienie okna. a podstawa ściany nie znajduje się na poziomie podłogi. ArchiCAD będzie nadal mierzył wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. która pozwala na łatwe dostosowanie wyświetlania wartości wzniesienia parapetu/progu w znaczniku okna/drzwi. Wybierz kondygnację: Jeżeli wybierzesz tę opcję. gdy wstawiamy ścianę kurtynową. Uwaga: Znaczniki wyświetlają wzniesienie parapetu/progu w jednostkach wybranych specjalnie dla tego parametru: możesz zmienić ustawienie tej jednostki po kliknięciu odpowiedniego przycisku "Wymiarowanie wysokości parapetu/progu" w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie wysokości parapetu jeśli poziom podłogi uwzględnia dywany lub parkiet. wprowadź grubość tych warstw w polu Warstwy Podłogi.Wirtualny Budynek Wybierz kondygnację i wybierz kondygnację w oknie dialogowym. Wzniesienie parapetu/progu wynosi 100 cm. • • Określanie wzniesienia parapetu/progu z uwzględnieniem warstw podłogi Użyj tej opcji w panelu Znacznika wymiarowania ustawień drzwi/okien. Ustawienie Punktu wstawienia umożliwia określenie. ArchiCAD mierzy wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. jest to funkcja. w którym miejscu należy wstawić okno lub drzwi wg punktu środkowego lub boku. w przypadku. załóżmy. w znaczniku będzie wyświetlana wartość 90 cm. w której poszczególne panele muszą mieć wspólne ustawienie wysokości. że podstawa ściany znajduje się na poziomie 10 cm poniżej poziomu podłogi (grubość warstw podłogi wynosi 10 cm). Na przykład. jednak wartość. • Nadproże ponad podstawę Ściany: działa podobnie do opcji Parapet ponad podstawę Ściany jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. Uwaga: Wpisanie wartości w polu Grubość warstw podłogi nie ma wpływu na położenie okna/drzwi w ścianie. Po wprowadzeniu grubości warstw podłogi.

• Zmiana położenie otworów Skorzystaj z poleceń Przesunięcie. Wielkość Cofnięcia/Węgarka będzie zawsze mierzona z tej strony. Po zaznaczeniu Drzwi/Okien wybierz polecenie przemieść lub powiel. a następnie kliknij w dowolnym miejscu w celu wskazania początkowego i końcowego punktu wektora przesunięcia. W przypadku prób wstawienia Okna lub Drzwi zbyt blisko bocznej lub górnej krawędzi Ściany. Na Rzucie możesz wstawić Okno lub drzwi w ścianę zawsze. Aby wstawić drzwi. kliknij krawędź ściany a następnie drugim kliknięciem określ kierunek otwarcia drzwi. kliknij ikonę Pustego Otworu w panelu Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. bez wstawiania elementu bibliotecznego Drzwi/Okna. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie te polecenia są dostępne w oknie Rzutu. Dla drzwi z Węgarkiem/Cofnięciem. grubość progu będzie mierzona od przeciwnego boku. Drzwi/Okna nie muszą być chwytane za punkty aktywne. Nie można ich wstawić niezależnie w dowolnym miejscu projektu. Po zatwierdzeniu ustawień należy wskazać punkt wstawienia wzdłuż długości ściany. szerokość progu będzie mierzona od tego boku. zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające komunikat ostrzegający oraz przycisk umożliwiający rezygnację z podjętej operacji. Będziesz miał jednak możliwość wstawienia tak umieszczonego otworu. gdy kursor przyjmie kształt Znaczka lub Znaczka Mercedesa. Tworzenie pustych otworów Aby wstawić pusty otwór. Dla drzwi bez Węgarka/Cofnięcia.Wirtualny Budynek Punkt wstawienia Drzwi lub Okna Okna i Drzwi mogą być wstawiane tylko w istniejące Ściany. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ możesz utworzyć nowe Okna lub Drzwi jedynie poprzez duplikację już istniejących elementów tego typu korzystając z funkcji Przesunięcie kopii lub Powielenie. gdy kursor przyjmie kształt Oka. Następnie przejdź do panelu Puste Drzwi (lub Okno) i wprowadź wysokość i szerokość otworu. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ oraz w Oknie 3D. Obrót. • Aby wstawić okno. tylko dla ścian prostych i pochylonych. Możesz uzyskać różne kształty ściany w 3D dodając kilka pustych otworów lub skorzystać z polecenia Działania na elementach bryłowych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 355 . Odbicie lustrzane i Podniesienie w celu zmiany położenia otworów (Drzwi i Okien). wskaż drugim kliknięciem zewnętrzną stronę okna. kliknij krawędź ściany a następnie. podobnie jak przy oknie. W widoku 3D możesz wstawić otwór w dowolnym punkcie na całej długości Ściany.

Grubość i inne atrybuty tych ścian nie muszą jednak być takie same. a nie chcesz przesuwać samej ściany. W przypadku ścian pochyłych dodatkowo musi być spełniony warunek identycznego kąta pochylenia ścian. pionowych ścianach. ściany nie muszą nawet być ze sobą połączone. gdy płaszczyzny odniesienia (przechodzące przez linię odniesienia) wszystkich ścian (źródłowej i docelowej) leżą na wspólnej płaszczyźnie. Jeżeli operacja odbywa się na dwóch 356 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Okna. kopiowane i powielane jednocześnie z elementami innych typów.Wirtualny Budynek Okna i Drzwi mogą być przemieszczane. które były również zaznaczone zostaną także przemieszczone wzdłuż ściany o odległość równą jednej ze składowych wektora przesunięcia słupa. Przesunięcie Okien lub Drzwi Jeżeli zamierzasz przesunąć Drzwi lub Okno wewnątrz ściany. Okna i Drzwi zawarte w Obszarze zostaną przesunięte z zachowaniem ich położenia względem zakończenia ściany. ich linie odniesienia muszą należeć do wspólnej pionowej płaszczyzny. który chcesz przemieścić. Na poniższej ilustracji widać przemieszczany słup. Drzwi i Okna mogą być przemieszczane z jednej ściany do drugiej. musisz zaznaczyć otwór. Przesuwanie otworów pomiędzy ścianami działa tylko wówczas. Przy rozciąganiu ścian za pomocą Obszaru Zaznaczenia. Możliwe jest przesunięcie kopii okna z jednej ściany do drugiej.

oś odbicia zostanie umieszczona w punkcie kliknięcia i będzie prostopadła do klikniętej krawędzi. Aby wstawić okno narożne w narożniku dwóch ścian wystarczy kliknąć jedną z nich w dowolnym miejscu. oś odbicia będzie prostopadła do linii odniesienia ściany. Pojawi się kursor w kształcie Oka. Jeżeli klikniesz poza ścianą. w tej samej płaszczyźnie. ArchiCAD automatycznie dosunie okno do najbliższego narożnika oraz utworzy jego kopię. lub Okno. etykiety.Zaznaczony otwór zostanie obrócony o 180 stopni wokół jego środka (bez konieczności definiowania wektora obrotu). Drzwi lub Okno zostanie odbite lustrzanie względem osi przechodzącej przez punkt. Okno dialogowe Ustawienia okna narożnego jest podobne do okien dialogowych Okien i Drzwi. w której znajduje się ściana pierwotnie mieszcząca otwór. którą wstawi w drugą ścianę. że otwór znajdzie się całkowicie poza ścianą.Wirtualny Budynek Obrót Okien i Drzwi Aby obrócić Drzwi. Ta metoda. Uwaga: Obrócone bloki tekstowe. w której znajduje się odbijany otwór. (W przypadku ścian trapezowych. Będziesz mógł go wówczas przesunąć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 357 . Rozciągnięcie Drzwi oraz Okien W celu rozciągnięcia Drzwi lub Okna możesz przemieścić kursor poza ścianę. zaprezentowana na poniższej ilustracji. Nie istnieje specjalny typ obiektów dedykowany do tego narzędzia. Kliknij w krawędź ściany. większość okien znajdujących się w standardowej bibliotece ArchiCADa może być wstawiana przy jego użyciu. Okna narożne mogą być wstawione w proste naroża ścian. Można w ten sposób obracać dowolną ilość okien jednocześnie. Położenie kursora będzie określało nową pozycję rozciąganego wierzchołka otworu poprzez rzutowanie prostopadłe do linii odniesienia ściany. lub ortogonalne (zależnie od wariantu rzutowania wybranego w Palecie kontrolnej). pozwala na umieszczanie Drzwi i Okien w odniesieniu do istniejących otworów bądź elementów innego typu. w której znajduje się rozciągany otwór. wymiarowania oraz wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku.) Okna narożne ArchiCAD posiada oddzielne narzędzie Okno narożne. zaznacz odpowiedni otwór i wybierz polecenie Obrót (z menu Edycja lub z Palety pomocniczej). Odbicie lustrzane Okien i Drzwi Aby odbić lustrzanie Okno lub Drzwi należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Odbij lustrzanie (z menu Edycja lub z palety pomocniczej). w której znajduje się otwór lub w dowolnym innym miejscu. a kierunek otwarcia zostanie odwrócony. w którym klikniesz. Pozostałe własności i parametry • Odbicie lustrzane może spowodować.

• W oknie Rzutu należy wstawiać świetliki w obrębie obrysu połaci dachu. Świetliki umieszczone w Dachu zostaną automatycznie wstawione w bryłę połaci. Kąt pomiędzy ścianami zostanie ustawiony na 0 lub 180. Obrócona. świetlik automatycznie dostosuje swoje parametry położenia i kąta obrotu. gdy poruszasz Świetlikiem jego ruchy są ograniczone wielkością połaci. aby wstawić Świetlik. Panele okna dialogowego Ustawień świetlika są podobne do tych występujących w narzędziach Okno/Drzwi. W dachu zostanie wycięty otwór. ich kąt i położenie zostanie automatycznie dopasowane. Na przykład. • Okno narożne mogą zamienić się w zwykłe Okna jeżeli: • • • • Przesuniesz. Więcej szczegółów. dokonasz odbicia lustrzanego lub obrócisz jedno z okien. które mogą w inteligentny sposób dopasowywać się do elementów konstrukcyjnych typu Dach. Jedna ze ścian zostanie przesunięta lub usunięta. Obiekt oraz Lampa.Wirtualny Budynek tak utworzonej kopii pozostaną takie same. Świetliki wstawione w dachy zachowują się podobnie jak Okna wstawione w ściany. Jedna ze Ścian zostanie podniesiona (a co za tym idzie położenia obu okien w przestrzeni będą się różnić). Uwaga: Świetlik musi w całości znajdować się wewnątrz obszaru połaci dachu. Więcej szczegółów. obrócone zgodnie z kątem nachylenia oraz równolegle do linii odniesienia dachu. Diagonalna Obrócona diagonalna)znajdujących się w palecie Info. Użyj jednej z czterech metod geometrii (Prostokątna. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. 358 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wstawianie Świetlika Świetliki mogą być wstawiane zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. patrz Ustawienia narzędzia Świetlik w Pomocy ArchiCADa. • • • W każdy narożnik możesz wstawić tylko jedną parę okien narożnych. Jeśli modyfikujesz połać dachu. Świetliki znajdują się w folderze “Lukarny i świetliki” w standardowej bibliotece ArchiCADa i mogą być edytowane za pomocą Narzędzia świetlik. na przykład zwiększając kąt nachylenia. Świetliki Świetliki są Obiektami GDL. W Oknie 3D kliknij punkt na połaci dachu a ArchiCAD automatycznie sam obliczy wskazane położenie i umieści tam wybrany świetlik. Wstawione okna mogą być pojedynczo rozciągane i nie będzie to miało wpływu na ich wzajemne połączenie. Kąt pomiędzy ścianami nie może wynosić 0 ani 180 stopni.

skorzystaj z funkcji Korzystanie ze StairMakera na stronie 361. Zakończenie ściany może być wstawione na punkcie aktywnym znajdującym się na brzegu ściany. Zakończenia ścian są liczone jako oddzielne obiekty w zestawieniach ilościowych. Użyj paneli Parametry oraz Typ symbolu 2D. W zależności od typu. biegu. Biblioteka ArchiCADa zawiera wiele parametrycznych obiektów schodów (działających na tej samej zasadzie co inne obiekty). Schody mogą być widoczne na kilku kondygnacjach: Użyj opcji Pokaż na kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój. podobnymi do okien i drzwi. Uwaga: Jeżeli chciałbyś stworzyć własne schody. Rozciągnięcie lub Podział. które odpowiadają potrzebom projektu. wstaw je do projektu. aby podać kondygnacje. patrz Ustawienia Narzędzia Zakończenie Ściany w Pomocy ArchiCADa. lecz jej nie zwiększają. aby znaleźć zapamiętane schody. Wybierz Narzędzie Schody i otwórz okno dialogowe Ustawienia Schodów. stopni i poręczy w Ustawieniach schodów. Wyświetlanie Schodów na Rzucie Na Rzucie Schody wyświetlane są jako Symbole 2D zgodnie z przyjętymi konwencjami rysunku architektonicznego. Dzieje się tak również przy czynnościach typu Przesunięcie. Więcej szczegółów. Podczas operacji Dotnij do dachu. Przeszukaj załadowane biblioteki. Zakończenia ścian są parametrycznymi Obiektami GDL. na których chcesz wyświetlać Schody. Zakończenia ścian zachowują się tak jak okna stanowiąc część modyfikowanej ściany. szerokość i wysokość) dostępne są w oknie dialogowym Ustawień zakończenia ściany. Parametry Zakończenia ściany (np. strzałki. Obrót.Wirtualny Budynek Zakończenia Ścian Narzędzie Zakończenie ściany umożliwia utworzenie jednym kliknięciem profilu osłaniającego brzeg ściany. podobnie jak wstawiasz dowolny inny obiekt. które dostępne są w oknie Ustawień schodów. Zakończenia ściany mogą zmniejszyć liczoną powierzchnię lub objętość ściany. Zwróć uwagę na poniższe parametry specjalne: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 359 . Te ustawienia opisano w Ustawienia narzędzia Schody w Pomocy ArchiCADa. Schody (Zapamiętane schody) Polecenia i funkcje znajdujące się w oknie dialogowym Ustawień Schodów pozwalają na utworzenie i wstawienie standardowych oraz własnych schodów. aby skonfigurować wygląd symbolu dla każdego obiektu na Rzucie.

strzałki. poniżej panelu Parametry. Struktury Widoczna i Niewidoczna dotyczą tych części symboli. stopni i poręczy dostępny jest podgląd każdego rodzaju symbolu. Pokaż lub ukryj Linię biegu. wedle potrzeby. aby wybrać rodzaj symbolu schodów na Rzucie.poniżej i powyżej linii przełamania: można skonfigurować różne typy linii i różne pióra dla każdego rodzaju struktury. w skali 1:50 oraz 1:200: • 360 . Ustaw pionowe ułożenie linii przełamania używając opcji “Wysokość Położenia Linii Przełamania”. Linia biegu zakończona jest Strzałką: wybierz styl Strzałki za pomocą podglądów dostępnych w panelu Typ symbolu 2D. możesz wybrać dodatkowe symbole w oknie Rodzaj Symbolu 2D (zobacz poniżej). Rodzaj Symbolu 2D Użyj tej opcji. wtedy ilość detali widocznych w symbolu 2D będzie zależała od skali.odpowiednio . strzałki. stopni i poręczy poniżej panelu Parametry. W panelu Typ symbolu 2D. W tym przypadku. które leżą . wtedy symbol Schodów pozostanie taki sam. która służy jako symboliczna płaszczyzna odcinająca. Tutaj pokazano te same schody. jako Początek linii biegu będzie tu kilka opcji do wyboru. biegu. Wybór dostępnych symboli może być różny w zależności czy wybrałeś opcję “Zależne od skali” czy “Użytkownika” w opcji Poziom Detalu 2D. niezależnie od skali okna. Pamiętaj że: • Każdy symbol schodów posiada Linię przełamania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Poziom szczegółowości 2D • Jeśli wybierzesz opcję Zależne od skali. zależne od skali. Użyj parametrów dostępnych pod opcją Rodzaj Symbolu 2D aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie symbolu.Wirtualny Budynek Jeśli wybierz opcję Użytkownika. biegu. Podobnie.

Uwaga: Aby działać. które się pojawi. czy utworzone zostaną schody czy pochylnia. StairMaker musi być umieszczony w folderze Dodatki. Do dyspozycji użytkownika przygotowanych zostało 21 typów schodów odpowiadających niemal każdej standardowej sytuacji. Wyświetlanie zależnie od kondygnacji Opcja Zależnie od kondygnacji (Włączona lub Wyłączona) jest przydatna jeśli pokazujesz Schody na kondygnacjach powyżej kondygnacji własnej (użyj opcji Pokaż na kondygnacjach z panelu Rzut i Przekrój. oraz oznaczenia GÓRA i DÓŁ. aż po schody zabiegowe czy wachlarzowe. W obydwu przypadkach zostaniesz poproszony o zachowanie nowego obiektu w celu późniejszego użycia. który znajduje się w głównym folderze ArchiCADa lub w folderze System (MacOS) lub w innej lokalizacji wskazanej w Rejestrze Windowsa. Opcje.i trójbiegowych biegowych. Część “górna” i “dolna” odnoszą się do części symboli znajdujących się powyżej i poniżej linii przełamania. Zaleca się utworzenie oddzielnego folderu dla nowych Schodów wykorzystywanych w Projekcie. Jeżeli wybierzesz Pochylnię. wciśnij jeden z dwóch przycisków znajdujących się u góry aby zdecydować. który jest instalowany wraz z ArchiCADem. Aby zaprojektować nowe schody na podstawie typu standardowego.Wirtualny Budynek • Opcjonalne elementy tekstowe dla symboli Schodów obejmują Numerację stopnic.dwu. Opis biegu schodów. ze spocznikiem lub bez. aby Schody wyglądały inaczej na kondygnacjach powyżej kondygnacji macierzystej. należy uruchomić narzędzie Schody. Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Możesz utworzyć nowe schody poprzez dostosowanie do własnych potrzeb jednego z wcześniej zdefiniowanych typów schodów. od schodów jedno. otworzyć okno Ustawień Schodów a następnie kliknąć przycisk Utwórz Schody. na liście Parametrów zostanie wyświetlony nowy parametr zwany 2D powyżej kondygnacji macierzystej: Użyj tych opcji jeśli chcesz. Korzystanie ze StairMakera Dodatek StairMaker StairMaker to dodatek. aby skonfigurować na których kondygnacjach Schody mają zostać zapisane). W ArchiCADzie można tworzyć nowe schody z użyciem StairMakera na dwa różne sposoby: Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Schody oparte o narysowane elementy W oknie. symbole Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 361 . które tutaj określisz będą dotyczyły jedynie symbolu Schodów pokazanego powyżej kondygnacji macierzystej. Jeśli włączysz opcję Zależne od kondygnacji.

w którym można będzie zmodyfikować wybrany typ schodów. które można utworzyć za pomocą StairMakera. (Ostatni przycisk reprezentuje schody "Nietypowe". z których można utworzyć pochylnie zamienią się na symbole pochylni. Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) Uwaga: Omawian e okno jest częścią StairMakera. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Aby je otworzyć. gdy tworzysz standardowe schody. dostępnych po wciśnięciu odpowiedniego przycisku po lewej stronie okna. Poniżej znajduje się typów schodów. pozostałe przyciski staną się nieaktywne. Każda zmiana parametrów w jednej zakładce powoduje odpowiednie zmiany w pozostałych pięciu.) Wybierz odpowiadający Ci typ Schodów/Pochylni i wciśnij OK. Okno dialogowe zawiera sześć zakładek.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. 362 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek typów schodów. przycisk ten jest nieaktywny. które projektuje się w ArchiCADzie za pomocą narzędzi rysunkowych. Zostanie wyświetlone okno dialogowe StairMaker. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii .

długość linii biegu oraz liczbę stopni. W dolnej części tego panelu możesz również dodać do schodów górny stopień: kliknij przycisk po prawej. Może on mieć taką samą głębokość jak inne stopnie. Ostatni parametr nie jest edytowalny. Jeżeli tego nie zrobisz. aby dodać dodatkowy górny stopień na górnym poziomie. Wartości te nie zostaną zmienione bez względu na zmiany dokonane w pozostałych parametrach tego i innych paneli. szerokość biegu. liczbę stopnic. Ustawienie Geometrii Schodów W tej zakładce można ustawić główne parametry geometryczne schodów: całkowitą wysokość. Określ Ustawienia Stopni W prawym dolnym rogu okna dialogowego edycji schodów znajduje się sekcja Stopień. Powinno się zablokować każdy ustawiony parametr biegu i geometrii schodów. Zawarte w niej parametry określają wymiary pojedynczych stopni lub kąt nachylenia pochylni. Każda zmiana parametru powoduje aktualizację podglądu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 363 . poziome parametry wiązania. Dostępne pola zmienią się w zależności od rodzaju schodów. Pamiętaj. Po prawej stronie znajduje się okienko podglądu przedstawiające przekrój poprzeczny stopni. Zmiany dokonane w parametrach zostaną automatycznie odzwierciedlone w podglądzie. Informuje on tylko o aktualnej wartości przelicznika. Możesz zmodyfikować ten zakres w sekcji Stopień (parametry Minimalna i Maksymalna długość kroku). Otrzymana wartość powinna zmieścić się w zakresie od 60 do 63 cm lub od 24 do 25 cali. StairMaker dopasuje wartości następnych parametrów do ustawionej geometrii. Na ilustracji poniżej wzniesienie zostało zablokowane przy wartości 2800 mm natomiast ilość stopni przy wartości 16. zmiany dokonane w kolejnych panelach mogą spowodować powtórne przeliczenie tych parametrów. kształt i Istnieje przelicznik długości kroku podpowiadający optymalne wymiary stopnia (2*Wysokość + Długość stopnia). Wartość zero w polu tekstowym oznacza że dodatkowy stopień będzie miał taką samą długość jak pozostałe. lecz możesz również zmienić głębokość dodatkowego stopnia wprowadzając wartość w edytowalnym polu. że kilka opcji w tej zakładce zawiera ikony zablokowania/odblokowania. Jeżeli będą zablokowane. wartość górnego stopnia oraz kąt zamknięcia biegu.Wirtualny Budynek Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Okno edycyjne Ustawień Biegu i Geometrii zawiera domyślnie ustawione parametry oraz okno podglądu rzutu schodów. zobacz Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Aby zwiększyć jego długość wpisz odpowiednią liczbę dodatnią. zgodnie z poniższym rysunkiem.

Symbol 2D posiada podwójną linię przełamania określającą miejsce ucięcia biegu schodów. stopnie o nieregularnym kształcie są podświetlone na czarno. Parametry te nie będą zmieniane. Jak widać w Podglądzie. Jeżeli podświetlony jest cały bieg oznacza to. któryś z parametrów StairMaker sprawdza czy wprowadzone wartości odpowiadają ustalonemu zakresowi.Wirtualny Budynek Uwaga: Geometria oparta jest na przeliczniku długości kroku. że wszystkie stopnie są zabiegowe i przebiegają zgodnie z linią biegu. 364 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Są to stopnie zabiegowe. Jeśli na rzucie wyświetlone są całe schody. StairMaker postara się dopasować nie zablokowane parametry znajdujące się niżej w hierarchii Jeżeli modyfikacja nie jest możliwa bez zmiany zablokowanego parametru lub gdy zbyt wiele parametrów jest zablokowanych. Uwaga: Linia przełamania stosowana w przypadku symboli Schodów GDL jest koncepcyjnie podobna do Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu dla elementów konstrukcyjnych ArchiCADa. Dodatkowo możesz zablokować wybrane parametry ustalając je jako nadrzędne klikając przycisk kłódki. a linie pozostaną równoległe. Za każdym razem gdy zmienisz. poznasz sposoby tworzenia i edycji schodów zabiegowych. zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.) Linia przełamania w symbolu schodów Zwykle tylko dolna część schodów jest wyświetlona na kondygnacji. na której się one znajdują. Edycja “Schodów-U z zabiegiem” Niektóre typy schodów posiadają jeden lub dwa zabiegi. jednak linia przełamania nie jest powiązana z płaszczyzną cięcia. przeciągnięcie linii przełamania nie będzie miało żadnego efektu. W obrazku podglądu w oknie edycji Ustawień Biegu i Geometrii. Krawędzie stopni znajdujących się poza częścią zabiegową schodów są prostopadłe do linii biegu. Gdy będzie to konieczne. Uwaga: Niektóre rodzaje schodów z zabiegiem dostępnych poprzez dodatek StairMaker wykorzystują inną strukturę parametrów. W poniższym przykładzie schodów typu "U z zabiegiem". punkty końcowe dwóch linii przełamania można przeciągnąć wzdłuż obrysu schodów. (Aby schody były wygodne wszystkie stopnie zabiegowe powinny być skupione w jednej strefie.

Stopnie w strefie zabiegowej charakteryzują się natomiast krótszym bokiem po wewnętrznej stronie biegu. że nie podświetlone stopnie przyjmują regularny kształt. Pierwszy stopień stanie się biały. że nie można skrócić ani zakończyć tej strefy poza ten stopień. Zakres strefy zabiegowej opiera się na stopniu w środku krzywizny biegu co oznacza. Zauważysz. Jeżeli skrócisz strefę zabiegową aż do środkowego stopnia. Zwolnij przycisk myszy a StairMaker utworzy nowy układ stopni schodów. Niektóre stopnie staną się białe a rozmiar strefy zabiegowej pomniejszy się. Upewnij się. Wprowadź minimalną długość stopnia po wewnętrznej stronie (“s” na ilustracji poniżej) do parametru w sekcji Bieg. Na przykład. że krawędzie stopni zabiegowych nie przecinają się wzajemnie. Możesz również zmieniać regularność poszczególnych stopni klikając na nie.Wirtualny Budynek Możesz zmieniać zakres strefy zabiegowej za pomocą myszki. Następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy przesuwając kursor po powierzchni schodów. otrzymasz sytuację podobną do tej na ilustracji. kliknij drugi stopień. W StairMakerze stopnie przed i za strefą zabiegową są zawsze prostopadłe do linii biegu. jeżeli chcesz aby krawędź dolnego stopnia była prosta. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 365 . Najpierw najedź kursorem na schody (kursor przybierze kształt jak w edytorach arkuszy kalkulacyjnych).

Klikając punkt przecięcia krawędzi będziesz mógł zmienić jego położenie. Przerywane linie określają położenie środka. Typy schodów z zabiegami mogą mieć ścięte lub zaokrąglone narożniki biegu. Alternatywnym rozwiązaniem do zabiegu standardowego jest zabieg wachlarzowy.Wirtualny Budynek StairMaker podzieli stronę wewnętrzną biegu na stopnie według wzoru pokazanego na rysunku. 366 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Możesz wybrać tę metodę zaznaczając opcję Zabieg wachlarzowy. Jeżeli wybierzesz Schody-U z zabiegiem. Jeżeli wybierzesz schody typu “Bieg prosty z zabiegami na obu końcach”. Domyślnie wszystkie nowe schody posiadają zwykłe narożniki. Pojawi się pole tekstowe. Wartość "s" zostanie przypisana środkowemu stopniowi (lub dwóm stopniom. jeżeli ilość stopni zabiegowych będzie parzysta). Gdy narożnik jest ścięty lub zaokrąglony przesunięcie liczone jest od teoretycznego narożnika. Kąt krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia zależeć będzie od tej wartości. Zwykły narożnik to pierwsza opcja. Następnie wciśnij OK. w które będziesz mógł wprowadzić wartość ścięcia. Aby uzyskać taki kształt biegu najedź kursorem na narożnik schodów. Na rysunku widać punkt środkowy biegu o dowolnym kącie. aż zmieni kształt na znak prostopadłości. Wybierz opcję Ścięte. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Parametrów narożnika zawierające trzy typy narożników. StairMaker automatycznie ustawi środek zabiegu w środku linii biegu schodów. będziesz mógł określić wartość przesunięcia dolnego i górnego zabiegu. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia środka gdzie będziesz mógł wprowadzić nową wartość położenia. Uwaga: Nie można zdefiniować łukowych zabiegów dla tego typu schodów. Przy tej metodzie krawędzie stopni zabiegowych przecinają się w jednym punkcie.

Aby je otworzyć. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Możesz zmieniać kształty narożników w dowolnym momencie. Przy najechaniu kursorem na ścięty lub zaokrąglony narożnik zawsze pojawi się ikona prostopadłości. Zawartość tej zakładki jest różna w zależności od wybranego typu schodów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 367 . Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. zobacz Struktura i Spocznik w Pomocy ArchiCADa. W oknie. W sekcji Struktura możesz wybrać pomiędzy pięcioma typami konstrukcji schodów i edytować związane z nimi parametry. Strukturę schodów definiuje się w drugim panelu okna edycji schodów. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody.Wirtualny Budynek Struktura i Spocznik (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Zobacz także Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Teraz zaokrąglij drugi narożnik. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Struktura Schodów drugi przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna.

Wirtualny Budynek Możesz wybrać konstrukcję typu: • Bieg pełny ze stopnicami: Schody policzkowe: • • Schody z belkami: Tylko stopnice: • Schody pełne: 368 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

pozwala zdecydować czy rozpocząć obliczenia od górnego. U dołu sekcji Struktura znajdują się atrybuty grubości warstwy konstrukcyjnej podłogi oraz warstw podłoża + posadzki. możesz określić kolor pióra konturu oraz Materiały powierzchni Schodów w Oknie 3D i Fotoprezentacji. wystarczy wpisać tylko grubość tego stropu w odpowiednie pole. Jeżeli nie użyłeś oddzielnego stropu jako dla warstw podłoża + posadzki. StairMaker automatycznie dopasuje parametry schodów do rodzaju stropu. StairMaker automatycznie dopasowuje wysokość schodów do poziomu górnej płaszczyzny dolnego stropu ustalając go jako zero. W sekcji Atrybuty zakładki Struktura. Możesz określić grubość spoczników w typach schodów. Po zatwierdzeniu zmian StairMaker zaktualizuje wszystkie parametry oraz Symbol 2D schodów. Drugi zestaw opcji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 369 . które je posiadają. czy od dolnego biegu. StairMaker tworzy czyste połączenia pomiędzy spodami biegów i spoczników jeżeli zostanie wciśnięty przycisk Czyść przecięcia znajdujący się na dole sekcji. Rodzaje parametrów konstrukcji różnią się w zależności od typu schodów. ustaw wartość tego parametru na zero. wartości wymiarów stopnic oraz długości ich nosków zostaną dopasowane do bieżącej konstrukcji. Te różnice są również widoczne w zakładce Geometrii oraz w oknie Parametrów Obiektu Schody. Przy wstawianiu schodów w ArchiCADzie wartość podniesienia w oknie dialogowym Ustawień Obiektu może wynosić zero. Pojawi się wtedy następujące okno dialogowe: StairMaker czyści te przecięcia dopasowując do siebie grubości spocznika do biegu (lub odwrotnie). wpisując odpowiednie wartości w sekcji Spocznik zakładki Struktura. Uwaga: Gdy zmieniona zostanie konstrukcja schodów. Jeżeli użyłeś dodatkowego stropu reprezentującego podłoże + posadzkę. Jeśli typ schodów ma dwa spoczniki zmiany dokonane na dolnym spoczniku automatycznie zmieniają górny spocznik.Wirtualny Budynek Krawędź górnej i dolnej płyty podłogi powinna pokrywać się z odpowiednimi krawędziami Symbolu schodów na Rzucie bez względu na typ konstrukcji. Wybierz odpowiednią opcję.

które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Parametry Stopni . Także tutaj znajduje się okno podglądu. W oknie. Trzy przyciski u góry zakładki decydują czy wprowadzone modyfikacje będą dotyczyły całych schodów (tryb Wszystkie poręcze). Aby je otworzyć. Wybrany tryb ma również wpływ na edycję słupków poręczy. Uwaga: Panel ten jest niedostępny jeżeli wybrane zostały schody/pochylnia o konstrukcji pełnej w panelu poprzednim. W sekcji Stopnica możesz ustawić następujące parametry stopnicy schodów: • grubość stopnicy • wysunięcie nosków z przodu oraz po bokach • grubość podstopnic W sekcji Atrybuty trzeciego panelu zakładki rozwijane menu Kolorów piór oraz Materiałów pozwalają na zdefiniowanie wyglądu stopnic. W czwartym panelu okna edycji schodów możesz zdefiniować poręcze dla tworzonych schodów lub pochylni. W oknie. Poręcze (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera.Wirtualny Budynek Ustawienia Stopni (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. które tym razem wyświetla bieżące ustawienia poręczy. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Poręcze czwarty przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Zawartość zakładki Ustawień Stopni jest różna w zależności od ustawień Struktury schodów. Aktualnie zaznaczony segment ma kolor czerwony. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. zobacz Balustrada w Pomocy ArchiCADa. dostępnym po wciśnięciu trzeciego przycisku po lewej stronie okna edycji schodów. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Kliknięcie pierwszego przycisku spowoduje zaznaczenie wszystkich segmentów w okienku podglądu. Każdemu z boków stopnicy możesz przyporządkować inny materiał. Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 370 . zobacz Stopnica w Pomocy ArchiCADa.trzeci przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. jednej strony całego biegu schodów (tryb Jedna strona całego biegu) czy tylko pojedynczych segmentów (tryb pojedynczy segment). należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Aby je otworzyć. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Właściwości poszczególnych stopnic schodów znajdują się w trzecim panelu.

Po wybraniu drugiego trybu. Przełączając na ten tryb z dwóch pozostałych (trybu Jednej strony całego biegu lub trybu Pojedynczego segmentu) wszystkie segmenty schodów przyjmą ustawienia lewej poręczy najniższego biegu. Aby wyłączyć poręcz w danym segmencie. W tym trybie domyślnie zaznaczony jest lewy segment najniższego biegu schodów. Typy i parametry poręczy zestawione są w sekcji Parametry poręczy. Po otworzeniu rozwijanego menu. Zawartość tego menu zależy od dostępnych definicji. wszystkie parametry ustawione wcześniej pozostaną bez zmian. Zaznaczenie trzeciego trybu pozwoli na niezależną edycję każdego segmentu poręczy. Przy przełączaniu do tego trybu z trybu Wszystkie Poręcze. Poręcze z lewej strony zostaną domyślnie zaznaczone. Przy włączaniu tego trybu wszystkie parametry ustawione w poprzednich trybach są nadal aktualne. wyświetli się zestaw dostępnych typów poręczy. cała strona przyjmie ustawienia segmentu poręczy najniższego biegu. W okienku podglądu poręczy (powyżej rozwijanego menu typów poręczy) widnieje mały obrazek zaznaczonego typu poręczy. każdy segment reprezentowany jest przez linię wskazującą położenie osi poręczy. a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Ustawienia. Aby zaznaczyć drugą stronę należy najechać na nią kursorem aż jego kształt zmieni się w symbol poręczy. W tym trybie program przypisuje każdej stronie ten sam typ poręczy. należy najpierw ją zaznaczyć a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję Bez poręczy. Jeden rodzaj poręczy będzie przypisany wszystkim segmentom schodów. Cienka linia wskazuje miejsce. Aby zaznaczyć inny segment wystarczy go kliknąć kursorem. Program automatycznie dopasuje do siebie poręcze pomiędzy segmentami w oparciu o zadaną wartość odsunięcia. W okienku podglądu wyświetlającego symbol schodów na Rzucie. Automatycznie wyliczone wcześniej wartości nawisów pozostaną nie zmienione. gdzie może być umieszczona poręcz. Natomiast przełączając z trybu Pojedynczy segment.Wirtualny Budynek parametrów będą odnosić się do całych schodów. Dolny i górny nawis poręczy może być ustawiony indywidualnie dla każdego segmentu i może przyjmować wartości ujemne. poręcze z lewej i z prawej strony schodów będą mogły być definiowane niezależnie. znajdującego się w górnej części okna dialogowego. W takim przypadku elementy segmentów o różnym odsunięciu nie zostaną automatycznie połączone. widoczne po lewej stronie w sekcji Parametry poręczy odnoszą się zawsze do aktualnie zaznaczonych poręczy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 371 . Do każdego segmentu może być przypisana inna wartość odsunięcia poręczy.

sekcja ta będzie nieaktywna. Niektóre z dostępnych typów poręczy zostały zaprezentowane na rysunkach poniżej. Pojawi się wtedy okno dialogowe Zmiany lokalizacji. której słupki rozmieszczone są wzdłuż osi. Jeżeli zaznaczony typ poręczy nie posiada słupków. Pola wyboru określają zasadę według. Położeniem słupków względem osi poręczy można sterować za pomocą pól wyboru i pola tekstowego. Atrybuty i położenie słupków poręczy dostępne są w sekcji Parametr słupka.Wirtualny Budynek • • umieszczenie po jednym słupku na każdym stopniu (na spocznikach będzie użyta przybliżona odległość) określając liczbę słupków Zaznaczenie pola Przyciągaj do narożników spowoduje automatyczne umieszczenie słupków na końcach segmentów i rozmieszczenie pozostałych słupków według wybranej powyżej metody. Edytowalne parametry poniżej rozwijanego menu w większości przypadków nie zależą od typu poręczy. Parametry poręczy będą wyświetlane w liście dodatkowych parametrów w oknie dialogowym Ustawień schodów. gdzie można numerycznie wprowadzić nowe położenie słupka. Określają one położenie poręczy względem bocznych krawędzi biegu. W trybie Pojedynczy segment. podczas gdy w pozostałych trybach parametry te określają dolny nawis pierwszego segmentu i górny nawis ostatniego segmentu schodów. Rozmieszczenie słupków może być zdefiniowane poprzez: • określenie przybliżonej odległości pomiędzy poszczególnymi słupkami (słupki rozmieszczane są wzdłuż całego biegu w określonym odstępie. Modyfikacja położenia słupków wstawionych automatycznie. może się odbywać ręcznie poprzez kliknięcie na słupku.) 372 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wartości nawisów odnoszą się do aktualnie edytowanego segmentu. Wysokość słupków i balustrady liczona od powierzchni stopni oraz wartości nawisów.

Ustawienia linii biegu. patrz Panel Symbol 2D i Parametry 3D (narzędzie Schody) w Pomocy ArchiCADa. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Ustawienia Symboli . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 373 . Więcej informacji na temat opcji zawartych w tej zakładce. ustawienia zależne od kondygnacji. Więcej szczegółów. możesz zmieniać te same parametry z okna dialogowego Ustawień Schodów. W oknie. Panel Parametry obejmuje wszystkie parametry logicznie pogrupowane: Rodzaj Symbolu 2D. patrz Zakładka ustawień symboli w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Ustawienia symboli (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Po utworzeniu i zapisaniu schodów StairMaker. wyświetlanie belek w symbolu. Aby je otworzyć. biegu schodów oraz poręczy.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. 2D powyżej kondygnacji macierzystej. Za pomocą tych opcji zdefiniuj i zmień wygląd 2D stworzonych schodów StairMaker. Opcje w części Poziom Detalu 2D dają graficzny obraz wyboru dla symboli 2D dla schodów. wyświetlenie poręczy w symbolu.

Narzędzie Utwórz schody korzystając z zaznaczonego (menu Projekt). Polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z zaznaczenia uruchamia dodatek StairMaker pozwalający na dodanie potrzebnych opcji i elementów do przygotowanej geometrii schodów. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia List dla Schodów (ostatni przycisk) w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna.Wirtualny Budynek Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Schody oparte o narysowane elementy Narysowanie ręcznie obrysu schodów za pomocą narzędzi rysunkowych (Linii. Łuku i Wypełnienia). Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. aby sprawdzić skonfigurowaną geometrię schodów. ArchiCAD poinformuje Cię czy schody są prawidłowo skonfigurowane. jeśli chcesz uwzględnić na liście tylko wybrane elementy schodów. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Jeśli jesteś zadowolony z wybranego typu schodów. upewnij się czy są one zaznaczone w tej zakładce. Jeżeli nie możesz odnaleźć potrzebnego typu schodów Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 374 . Każdy element oraz parametr schodów może być umieszczony na liście dzięki poleceniom z menu Dokument > Zestawienia i Listy. kliknij Zachowaj jako. Aby je otworzyć. lub czy geometria jest niewłaściwie dopasowana. Sprawdź i zachowaj schody W dolnej części dowolnej z zakładek możesz kliknąć przycisk Sprawdź schody. jednakże. Schody będą policzone jako Elementy biblioteczne. Szczegóły. aby wskazać wybraną lokalizację i nadać schodom nazwę. możesz utworzyć własne schody w oparciu o kontur schodów narysowany narzędziami rysunkowymi ArchiCADa. Standardowe typy Schodów opierają się na ściśle zdefiniowanej geometrii. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia listy w ArchiCADzie.

lecz nie mogą przecinać żadnych wierzchołków ani krawędzi bocznych. Segmenty linii biegu nie mogą się przecinać ani wychodzić poza obrys wypełnienia. zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 375 . 2) Określ linię biegu za pomocą łamanej lub połączonych łuków. Musi to być ciągły łańcuch pojedynczych linii. Jeżeli żaden z dostępnych wzorców nie będzie pasował do obrysu. będzie dostępny tylko typ Schody użytkownika. 3) Zaznacz wielobok wypełnienia oraz wszystkie segmenty linii biegu.Wirtualny Budynek wśród dostępnych wzorców. Uwaga: Jeżeli narysowany wielobok nie może zostać poprawnie zinterpretowany przez StairMakera. 5) Pojawi się okno dialogowe Wyboru typu schodów. Utworzone wypełnienie nie może zawierać żadnych otworów. zaznaczonego aby utworzyć obiekt schodów z zaznaczonych elementów. Uwagi: Punkty końcowe linii biegu muszą leżeć dokładnie na bokach wieloboku. StairMaker automatycznie znajdzie najlepszy typ schodów dla twojego obrysu. ArchiCAD umożliwia zdefiniowanie własnej geometrii schodów. Pierwszy wierzchołek linii łamanej bądź łuku będzie stanowił początek biegu nowych schodów. Wierzchołki w linii biegu będą interpretowane jako spoczniki. 4) Wybierz polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z 1) Narysuj dokładny kontur schodów za pomocą narzędzia wypełnienia. Jeżeli połączenie dwóch segmentów linii biegu nie jest styczne będzie to również interpretowane jako spocznik.

Dla różnych fragmentów dźwigara użyj różnych kolorów piór. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów pozwalające określić kształt i inne atrybuty dźwigara. W celu uzyskania większej czytelności rysunku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 376 . TrussMaker jest Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z głównym programem. Teraz możesz sprawdzić jak wyglądają nowe schody w widoku Rzutu lub w oknie 3D. grubości piór zostały tam znacznie przesadzone. Oryginalne elementy 2D nie zostaną automatycznie usunięte. Schody zostaną automatycznie utworzone w miejscu gdzie rysowałeś ich obrys. Gdy narysujesz już wszystkie elementy szkieletu zaznacz je i wybierz polecenie Utwórz dźwigar z menu Dodatki > TrussMaker Dodatki Dodatki są rozbudowanymi narzędziami znacznie ułatwiającymi i poszerzającymi możliwości projektowania i modyfikowania standardowych elementów. pomocny przy tworzeniu różnego rodzaju dźwigarów i wiązarów. Znajduje się w menu Projekt > Dodatki. Są to: • TrussMaker. StairMaker wyświetli okno edycyjne schodów W przypadku schodów użytkownika. część podstawowych parametrów geometrii nie jest dostępna a wartość całkowitego wzniesienia biegu jest domyślnie zablokowana: parametry kształtu schodów TrussMaker TrussMaker (Konstruktor dźwigarów) pozwala na tworzenie kratownic i dźwigarów. Zostaniesz również poproszony o zachowanie i nazwanie nowych schodów. Gdy skończysz wciśnij OK. Należy wtedy wprowadzić zalecane poprawki i spróbować powtórnie. • • Działania na elementach bryłowych Rozwinięcia ścian to narzędzie tworzące elewacje wnętrz na podstawie Stref. 6) Wybierz dostępny typ schodów i wciśnij OK.Wirtualny Budynek wyświetlony komunikat o zaistniałym problemie. jak na ilustracji poniżej. Nadal możesz jednak ustawić: • • • liczbę stopni kąt wznoszenia (parametry wzniesienia i biegu) Tworzenie Dźwigarów na Rzucie Tworzenie dźwigaru rozpocznij od narysowania jego szkieletu w oknie Rzutu przy pomocy narzędzi Linia i Łuk/okrąg.

Edytowanie tego obrysu w żaden sposób nie wpływa na sam obiekt. Pojawi się komunikat proszący o narysowanie nowej linii przekrojowej za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja. wciśnij przycisk Zachowaj jako znajdujący się na dole okna dialogowego. Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ Możesz utworzyć dźwigar w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ: 1) Narysuj na Rzucie dach a następnie. Jedyną różnicą jest nowy przycisk Zachowaj obok Zachowaj jako. • Edytowanie Dźwigarów Szkielet narysowany na Rzucie nie jest później w żaden sposób połączony z powstałym na jego podstawie obiektem dźwigara (jest wykorzystany tylko przy tworzeniu dźwigara). patrz Ustawienia Konstruktora dźwigarów (TrussMaker) w Pomocy ArchiCADa. TrussMaker zapewnia inny sposób umożliwiający edycję wstawionych dźwigarów. za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja dodaj linię przekrojową. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów z takimi samymi ustawieniami jakich dokonaliśmy wcześniej. w którym będzie przechowywany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 377 . powstanie zupełnie nowy obiekt. Gdy skończysz edytowanie Kratownicy. Zaznacz dźwigar i wybierz polecenie Edytuj dźwigar z menu TrussMaker lub z palety narzędziowej TrussMakera. kliknięcie Anuluj przerwie cały proces. Zostaniesz poproszony o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu. TrussMaker poprosi cię o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu biblioteki. a następnie umieść go w odpowiednim miejscu w projekcie. Otwórz nowe okno Przekroju/Elewacji/RŚ i wybierz polecenie Kontynuuj edycję z menu TrussMakera lub z palety. który będziesz mógł dowolnie edytować. TrussMaker wyświetli ostrzeżenie informujące o możliwości podmiany już istniejącego obiektu. • Jeżeli klikniesz Zachowaj. Pojawi się oryginalny szkielet.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Natomiast jeżeli wybierzesz Zachowaj jako. Przejdź do widoku 3D aby wygenerować bryłę dźwigara. w którym będzie zapisany. Kliknięcie Podmień spowoduję nadpisanie starego obiektu. Gdy skończysz ponownie wybierz polecenie Utwórz dźwigar. Nowy dźwigar zostanie umieszczony w oknie Rzutu na linii podstawy jego szkieletu.

patrz Edytuj Operatory i Bazy (Działania na Elementach Bryłowych) w Pomocy ArchiCADa. Działania na elementach bryłowych O działaniach na elementach bryłowych Działania na elementach bryłowych pozwalają na tworzenie złożonych obiektów przestrzennych w oparciu o operacje Boole'a obejmujące Odejmowanie. zostaje natychmiast odzwierciedlona na pozostałych elementach. tzn. 378 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek 6) Wyświetl nowy dźwigar wraz z dachem w oknie 3D lub w nowym widoku okna Przekroju/elewacji. że nowy obiekt biblioteczny został utworzony na Rzucie. Szczegóły. 4) Zaznacz wszystkie elementy szkieletu i wybierz Utwórz dźwigar z menu TrussMaker. Dodawanie oraz Przecięcie (znajdowanie części wspólnej) brył. Narysuj kontur dźwigara w taki sam sposób jak na Rzucie (patrz wyżej). zatem w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ będzie przekrojony płaszczyzną cięcia. 2) Otwórz odnośne okno Przekrój/Elewacja/RŚ 3) Dopasuj szkielet dźwigara do kształtu dachu. każda zmiana położenia lub atrybutów któregoś z elementów wchodzących w skład operacji. (Projekt > Dodatki > TrussMaker) 5) Dokonaj koniecznych ustawień parametrów dźwigara w oknie dialogowym Ustawień a następnie zachowaj obiekt na dysku. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym. Działania na elementach bryłowych można wykonać w dowolnym oknie modelu wybierając opcję Projekt > Działania na elementach bryłowych. Rezultat tych działań jest na bieżąco aktualizowany. Dźwigar zostanie umieszczony dokładnie w miejscu gdzie znajduje się linia przekrojowa.

zaleca się przed dokonaniem operacji na bryłach zmienić numer grupy przecięć jednej z odnośnych warstw. Jeżeli Priorytet Elementu bazowego będzie wyższy niż Operatora. operacja nie przyniesie widocznego efektu. Po wykonaniu operacji. Ograniczenia i uwagi Dachy . W operacjach tych dachy są traktowane identycznie. Operator musi posiadać taką samą bądź wyższą wartość Priorytetu przekroju 3D. Warstwa Operatora wyświetlona jest w trybie Szkielet. itd. Po lewej stronie pokazano oba elementy. że możliwe jest zagnieżdżanie Operacji na elementach bryłowych. jak obecne są elementy biorące w niej udział. W operacjach tego typu Operator może modyfikować Element bazowy. można ukryć warstwę. musisz zapisać ją w Oknie 3D jako Obiekt GDL. jeżeli elementy te znajdują się na warstwach o tych samych grupach przecięć. którym w tym przypadku jest Dach. Poniższa ilustracja przedstawia Ścianę. Operatory nie są modyfikowane. Rodzaje działań na elementach bryłowych Dostępnych jest pięć typów Operacji na elementach bryłowych. a Element bazowy może być modyfikowany za pomocą dowolnej liczby Operatorów.Wirtualny Budynek W działaniach na elementach bryłowych wyróżniamy dwie funkcje elementów: • • Elementy bazowe to elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 379 .funkcja Przycinania do dachów nie ma wpływu na zachowanie tych elementów w działaniach na elementach bryłowych. który w innej operacji pełni rolę Operatora modyfikującego jeszcze inny Element bazowy. Można także przestawić tryb wyświetlania tej warstwy na Szkielet. Operacje zagnieżdżone: Jeżeli pożądany kształt może być otrzymany wyłącznie poprzez szereg zagnieżdżonych operacji. co oznacza. która jest Elementem bazowym zmodyfikowanym przez odjęcie Operatora. gdy warstwa Dachu została ukryta. Na ilustracji poniżej przedstawiono działanie każdego typu operacji: Początkowy kształt ściany widoczny jest po lewej stronie. bez konieczności całkowitego chowania Operatorów. na której umieszczone są Operatory. Każdy element może być zarazem Elementem bazowym i Operatorem. które są używane do modyfikowania geometrii elementów z którymi są łączone. ani usuwane. Belki: W przypadku wykonywania operacji na bryłach z wykorzystaniem belek. Efekt operacji jest widoczny tak długo. jak wszystkie inne elementy. Jeżeli chcesz na stałe zachować otrzymaną w ten sposób bryłę. w środku widzimy sytuację. przy zachowaniu modyfikacji Elementów bazowych. po prawej stronie warstwa Dachu została przełączona na tryb Szkieletowy. których geometria jest modyfikowana w trakcie operacji. W przypadku takich elementów. Operatory to elementy. Operator może być używany do modyfikowania wielu Elementów bazowych. co pozwala na bieżąco obserwować zmiany Elementu bazowego. należy zwracać baczną uwagę na kolejność ich wykonywania. jak Element bazowy. pomiędzy Ścianą i Słupem). W czasie operacji. Pomijanie automatycznych przecięć: Działania na elementach bryłowych nie mają wpływu na automatyczne przecięcia pomiędzy elementami (np.

Poniżej pokazano prezentowane wcześniej elementy w widoku przekrojowym. Przykład Działania na elementach bryłowych Poniższy przykład przedstawia proces tworzenia ściany osłonowej dla spiralnych schodów. dopóki zawartość okna nie zostanie przebudowana. który obejmuje bryła Operatora. będzie miało wpływu na ich wyświetlanie w oknie Rzutu. przy pomocy Działań na elementach bryłowych. Część wspólna . że są one widoczne w Oknie 3D.Wirtualny Budynek • • Odejmowanie .zachowana zostaje tylko część wspólna brył Elementu bazowego oraz Operatora. • • • Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia Działania na elementach bryłowych mają wpływ na model. na której są umieszczone nie zostanie powtórnie pokazana. Dodawanie . oknach Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie model oraz w oknach Rysunków Detali. Wszystkie polecenia związane z Zestawieniami ilościowymi będą wykonywane w oparciu o zmodyfikowane bryły.dodaje bryłę Operatora do bryły Elementu bazowego. Odejmowanie z wytłaczaniem do dołu . ku górze. Jeżeli natomiast warstwa ta zostanie schowana. Nie będzie także możliwa ich edycja. ku dołowi. dopóki warstwa. Oznacza to. że efekt tych operacji nie będzie widoczny. poniżej. Przełączenie warstwy Operatorów do trybu Szkielet nie 380 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .odcina fragment Elementu bazowego. Uwaga: Jeżeli na Rzucie zaznaczony zostanie Element bazowy i otworzone zostanie Okno 3D. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. Operatory nie zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Wykonując operacje na bryłach w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ pamiętaj. Na Rzucie Elementy bazowe i Operatory będą wyświetlane bez zmian. Działania pokazane są w Szkielecie. nawet jeżeli ich warstwy są widoczne.odcina fragment Elementu bazowego. Odejmowanie z wytłaczaniem do góry . Operatory nie będą wyświetlane w oknie Rzutu. powyżej a warstwy są ukryte. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo.odcina fragment Elementu bazowego. 1) Wstaw na Rzucie Schody spiralne za pomocą narzędzia Schody.

6) Zaznacz element operatora: spiralne schody. 4) Zaznacz Element bazowy: ściana łukowa.Wirtualny Budynek 2) Utwórz ścianę łukową obejmującą schody. 3) Otwórz okno dialogowe poleceniem z menu Projekt > Operacje na elementach bryłowych. 7) Kliknij "Pobierz operatory". Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 381 . 5) Kliknij "Pobierz elementy bazowe".

Opcje wyświetlania Modelu Sposób wyświetlania Widoków Modelu może być zdefiniowany globalnie w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. Symboli słupów. stref i niektórych Obiektów GDL. a "Rzutem Sufitu". gdy zachodzi potrzeba zmiany sposobu wyświetlania wszystkich tego typu obiektów w projekcie. Szczegóły. Opcje wyświetlania Modelu (i Kombinacje) uaktywniane są globalnie dla bieżącego modelu. 2) Opcje Wyświetlania Wypełnień: opcje związane z tłami i wzorkami wypełnień i stref. zarówno na ekranie jak i w wydrukach. (Można także definiować te ustawienia indywidualnie dla poszczególnych elementów za pomocą odpowiednich opcji w oknie dialogowym Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 382 . patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. wypełnień. kratek wentylacyjnych. Użyj tych opcji. 9) Kliknij "Wykonaj". Opcje wyświetlania Modelu mają wpływ na wygląd elementów konstrukcyjnych. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. detektorów dymu) pomiędzy "Rzutem Podłogi". Ustaw Opcje wyświetlania Modelu Otwórz okno dialogowe Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu aby określić następujące opcje (zgrupowane w panelach): 1) Opcje Elementów konstrukcyjnych: Pokaż/Ukryj inne opcje mające wpływ na wyświetlanie i wygląd Belek. Przegród Strukturalnych i elementów Zakreślania. Opcje Wyświetlania Modelu nie mają żadnego wpływu na Okno 3D. Okien.Wirtualny Budynek 8) Wybierz typ operacji: Odejmowanie z wytaczaniem do góry. lamp sufitowych. 10) Kliknij pusty obszar aby anulować 11) Sprawdź rezultat w oknie 3D. Drzwi. Wyjątek: Dwie opcje wyświetlania Modelu dla Przegrody Strukturalnej (Pełne i Schematyczne) będą miały wpływ na wyświetlanie i wygląd Przegród Strukturalnych tylko w oknach 3D i Dokument 3D (łącznie z trybem edycji Przegrody Strukturalnej). 3) Opcje dla Obiektów GDL: Przełącza typ symbolu niektórych elementów bibliotecznych (np. zaznaczenie schodów. Znaczników Przekroju. Operacja na elementach bryłowych jest zakończona.

Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu można zachować i szybko aktywować do poszczególnych widoków w zależności od potrzeb (np. patrz Panel Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. Opcję tę można otworzyć i wprowadzić zmiany z dolnej części Mapy projektu w Organizatorze (Opcje ustawień widoku i przechowywania) oraz w palecie Opcji podręcznych. Nie zachowana konfiguracja opisana zostanie jako "Użytkownika". mogą one być modyfikowane i zapisywane pod nowymi nazwami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Sprawdź ustawienia w pozostałych panelach. wykonaj jedno z poniższych: • • Użyj polecenia Dokument > Ustaw Widok Modelu i wybierz z menu odpowiednią Kombinację Opcji wyświetlania Modelu otwórz menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu i wybierz jedną z zapisanych Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego i zastosowanie zmian. do Detali lub Sytuacji. Te nowe ustawienia mogą pozostać aktywne nawet po zamknięciu okna dialogowego. Domyślnie.Wirtualny Budynek Obiektu/Lampy. Skorzystaj z menu rozwijanego znajdującego się w palecie Opcje Podręczne.) różne widoki mogą korzystać z różnych Opcji Wyświetlanie Modelu. Szczegóły. aby sprawdzić co się będzie działo po zastosowaniu Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Aktywna Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu wyświetlana jest w panelu Cechy Mapy Projektu. Skorzystaj z odpowiedniego menu rozwijanego znajdującego się u dołu Mapy Projektu Organizatora (Opcje ustawień i przechowywania widoków). możesz je zachować jako Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. • 383 . Mapy Widoków oraz w Zestawach Publikacji Nawigatora. Skonfigurowane opcje powinny zostać zachowane za pomocą przycisku Zachowaj jako w panelu Kombinacje Opcji widoków modelu. posługując się poleceniami znajdującymi się w pierwszym panelu tego okna dialogowego. jeżeli zajdzie taka potrzeba. Kombinacje Opcji widoków modelu Po utworzeniu jednego bądź kilku zestawów Opcji wyświetlania Modelu. jednak nie są one przechowywane pod tą nazwą. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu w Projekcie Aby zastosować Kombinację Opcji wyświetlania Modelu do bieżącego modelu.) Poniższa ilustracja prezentuje wspomniane trzy elementy wyświetlane w postaci "Rzutu Podłogi" (po lewej) i "Rzutu Sufitu" (po prawej). dostępne są cztery Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu.

drukowaniu). użyj okna dialogowego Ustawienia Widoku. Status ten. otwórz paletę narzędziową Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75. Opcje wyświetlania (ekranowe) Szczegóły.Wirtualny Budynek Opcje wyświetlania Polecenie Widok > Opcje wyświetlania wyświetla listę funkcji związanych z wyświetlaniem elementów. Dotyczy on tylko wyświetlania elementów na ekranie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 384 . Aby zastosować inną Kombinację Opcji Wyświetlania Modelu do zapamiętanego Widoku. Pozostałe funkcje na liście przełączają sposób wyświetlania grubości linii oraz wypełnień (wektorowe lub bitmapowe). Kliknięcie dowolnego elementu przełączy jego status. które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. są one pomocne głównie w trakcie operacji edycji. zapisywana jest również jego bieżąca Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu. Widok > Opcje wyświetlania (szybki dostęp do tych opcji możliwy jest również poprzez pasek narzędzi Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania). nie ma wpływu na wygląd widoków modelu podczas publikacji (np. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu dla zapamiętanego Widoku Gdy zachowujesz widok z dowolnego okna modelu. Aby uzyskać szybszy dostęp do tych opcji.

Znaczniki Źródłowe to te. Jeżeli chcesz wydrukować rysunek w tym trybie wyświetlania. użyj opcji Cienka Linia w oknie dialogowym Drukuj lub Plotuj. Kreskowanie wektorowe: Wł./wył. Jeżeli opcja ta jest wyłączona. Ustawienia Częściowego wyświetlania struktury mają wpływ jedynie na struktury złożone i warstwowe. 3D). Rzut. Zasięg Znaczników: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania wyświetlania ekranowych elementów Znaczników./wył. Szybkie przypisanie Częściowego Wyświetlania Struktury dla bieżącego okna możliwe jest poprzez okno Struktury częściowej dostępne w palecie Opcji Podręcznych. W przeciwieństwie do Opcji wyświetlania Modelu mających wpływ jedynie na okna 2D. wyświetlanie tych linii./wył. wyświetlanie elementów szablonu arkusza. Ustaw preferencje wyświetlania za pomocą menu Dokument> Częściowe Wyświetlanie Struktury. Do każdego okna można przypisać inną formę Częściowego Wyświetlania Struktury (np. Można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury dla każdego widoku. Częściowe Wyświetlanie Struktury ma wpływ na wyświetlanie elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. Wieloboki obrysu Detali i Obszarów 2D. • • Pogrubione linie przekroju: Wyświetla Elementy konstrukcyjne z pogrubionymi liniami przekrojowymi. Linie i Linie Zakresu Elewacji/Rozwinięć Ścian. Gdy opcja ta jest wyłączona. oraz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. na którym skomplikowane i złożone elementy będą przedstawione tylko częściowo: przedstawiając jedynie rdzeń lub bez wykończenia. wypełnienia wyświetlane są z wzorkiem punktowym. • Pokaż Pomoce Rysunkowe: Włącza i wyłącza dostępne pomoce rysunkowe. Ramki Rysunków: Użyj tej opcji do przełączania wyświetlania ramek Rysunków na Arkuszach.Wirtualny Budynek • • • • Czyść połączenia ścian i belek: Przełącza tryb czyszczenia połączeń ścian i belek. Uwaga: Tryb Bardzo cienkie dostępna w tym menu. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wyświetlanie Struktury O Częściowym Wyświetlaniu Struktury Funkcja Częściowego Wyświetlania Struktury umożliwia wyświetlenie i stworzenie złożonych i skomplikowanych elementów w uproszczonej formie. Zobacz Struktury warstwowe na stronie 32. Uchwyty obrazków i bloków tekstowych oraz Uchwyty krzywych Beziera. Te elementy to: Linie Zasięgu i Obszaru Odległego Przekrojów i Elewacji. wyświetlanie tych linii Prawdziwa grubość: Użyj tej opcji by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie prawdziwych grubości linii. • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 385 . Pokaż Linie odniesienia Ścian i Belek: Wł. Na przykład. Elementy Szablonu na Arkuszach: Wł. chyba że zaznaczona jest opcja "Pogrubione linie przekroju". Użyj kolejnych czterech opcji do przełączania wyświetlania poszczególnych Pomocy Rysunkowych. które w trakcie wstawiania tworzą Widoki Projektu. wszystkie linie są wyświetlane jako bardzo cienkie. dotyczy tylko sposobu wyświetlania elementów na ekranie./wył. wyświetlanie kreskowania wektorowego. może będziesz wolał dokonać publikacji Planu Strukturalnego. Linie odniesienia Dachów: Wł. w przypadku współpracy z innymi projektantami lub inżynierami. Podświetl Znaczniki Źródłowe: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania podświetlania Znaczników Źródłowych. Są to: Uchwyty wypełnień. Opcja ta dotyczy tylko wyświetlania kreskowania na ekranie (bez względu na rodzaj wypełnienia). Kolor podświetlenia Znaczników może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji.

• Pełna Struktura: To jest ustawienie domyślne. poza warstwami/komponentami określanymi jako “Wykończenie”.Wirtualny Budynek Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury Preferowany sposób wyświetlania można określić za pomocą okna Dokument > Częściowe Wyświetlanie Struktury. • Bez Wykończenia: Wyświetlona jest cała struktura. • Tylko Rdzeń: Można wyświetlać jedynie struktury zdefiniowane jako “Rdzeń”. 386 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

• Obszar 2D oraz Detal: Jeśli widok źródłowy projektu jest w Rzucie lub jeśli jest widokiem projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. można wyświetlić trzy okna Przekroju z trzema różnymi ustawieniami Częściowej Struktury). Zobacz także Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego na stronie 392. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 387 .) Część Cechy w Mapie Projektu Organizatora oraz Mapie Widoków Organizatora wyświetla aktualne ustawienia Struktury Częściowej zaznaczonego elementu. Oznacza to. można skonfigurować ustawienia Częściowego Wyświetlenia Struktury dla Obszarów 2D i Detali (w razie potrzeby. Wyjątek: Nie można skonfigurować ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla Przekroju typu Rysunek. można je określić osobno dla każdego okna.Wirtualny Budynek Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury można przypisać do następujących rodzajów okien: • • • Rzut (jedno ustawienie Częściowej Struktury ma wpływ na każde okno Rzutu) Okno 3D (jedno ustawienie dla okna 3D) Przekrój/Elewacja/Rozwinięcia ścian/Dokument 3D: Każdy typ okna dla tych elementów może mieć własne ustawienie Częściowego Wyświetlenia Struktury (np. a każdy z nich będzie miał inne Częściowe Wyświetlanie Struktury. ani dla jakiegokolwiek innego Niezależnego widoku projektu. że dla każdego widoku można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury: na przykład. można zachować dwa różne widoki tego samego Przekroju. Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku Ustawienia dla Częściowego Wyświetlania Struktury jest zachowywane wraz z widokiem.

jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”.” jednak muszą one przylegać do siebie. Istnieje możliwość oznaczenia kilku.” Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. stropów.Wirtualny Budynek Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów warstw (ścian. dachów): warstwy można zaznaczyć jako “Rdzeń” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. 388 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dla elementów warstw: warstwy można określić jako “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.

jeśli zajdzie taka potrzeba. Można zawsze wybrać opcję Pełna Strukturalna Oryginalna dla Podrysu: Po zaznaczeniu częściowo wyświetlonego elementu. W tej części. ale kursor rozpozna linię odniesienia nawet jeśli nie będzie jej na wyświetlonej części elementu . ArchiCAD umożliwia wyświetlenie kilku rodzajów informacji. 2) Z menu rozwijalnego Podrys. Zaznaczenie zapamiętane jest pokazane jedynie na wyświetlonych komponentach. Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 389 .Wirtualny Budynek Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów Profili (ścian. ściany warstwowe są wyświetlane z ustawieniami tylko rdzenia. ale opcja “Pokaż Pełną Strukturę” (na czerwono) pokazuje pełną strukturę ściany.zgodnie ze wskazaniem pogrubionego kursora w kształcie znaku Mercedesa na tym obrazku. Dokonany wybór zostanie podświetlony. Wizualizacja pełnej struktury Nawet jeśli zastosujesz opcję Częściowego Wyświetlenia. słupów): Elementy można zaznaczyć jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Projekt > Menedżer profili. Opcja Funkcje wspierające zaznaczenie również pomoże wyświetlić części elementów wyświetlone w pełni oraz częściowo. wybierz element Wybierz Podrys i zaznacz Pełna Struktura. ale będzie pokazany tylko na wyświetlonych częściach elementów. wyświetlone zostaną punkty aktywne w oryginalnym położeniu. które pomogą zidentyfikować pełną strukturę oryginalną. belek. 1) Wybierz narzędzie Podrys.

Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref Niezależnie od tego. użyj panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. nawet jeśli wykończenia są ukryte zgodnie z aktualnym ustawieniem Częściowego Wyświetlania Struktury. 390 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby zastąpić opcje wyświetlania Wypełnień kryjących. Zwykłe kolumny zawsze pokazują zarówno Rdzeń oraz Okładzinę niezależnie od ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury. strop lub siatka). które dochodzą do “Krawędzi wewnętrznej” są obliczane jako komponent “wykończenia” otaczającej struktury.Wirtualny Budynek Okno Info wyświetla Grubość oryginalnego. Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie Jeśli przypisałeś Wypełnienie Kryjące dla dowolnego elementu warstwowego lub złożonego (może to być dach. Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów Mimo że zwykłe Kolumny posiadają “Rdzeń” oraz okładzinę. która opcja częściowego wyświetlania została zastosowana. nie będzie ona miała wpływu na strefy: strefy. wtedy Wypełnienie kryjące pojawi się niezależnie od zastosowanej opcji Częściowego Wyświetlania. Następnie ustawić opcję Częściowe Wyświetlanie Struktury jako “Bez Wykończenia. całego elementu. Aby wyświetlić kolumnę bez okładziny.” W przypadku Słupów "obudowanych" ścianą: Wyświetlając tylko Rdzeń można wyeliminować Owijanie. nawet jeśli jest on akurat ustawiony jako Częściowo wyświetlony. nie są uznawane za elementy składowe dla celów Częściowego Wyświetlania Struktury. należy stworzyć Złożoną Kolumnę i skonfigurować okładzinę jako “Wykończenie”.

Jeśli skopiujesz i przekleisz zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami.Wirtualny Budynek Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów Wymiary połączone są z ustawieniem częściowego wyświetlania struktury: każdy tryb częściowego wyświetlania ma własny zestaw wymiarów: można wybrać zestaw wymiarów jedynie dla widoku Tyko rdzeń. które NIE pojawiają się w danym widoku Częściowego Wyświetlania Struktury. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury różnią się od siebie. Jeśli przełączysz pomiędzy ustawieniami częściowego wyświetlania struktury. Ściana będzie wyświetlona z ustawienia wyświetlania tylko rdzenia: Można skopiować i przekleić zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. a inne zestawy wymiarów w widokach Pełnej Struktury oraz Bez wykończenia. w którym wstawiono wymiary. wymiary związane z wcześniejszym ustawieniem Wyświetlania nie będą widoczne.ten utworzony poprzednio przy ustawieniu wyświetlania Pełnej Struktury. wymiar pokazany w opcji Tylko Rdzeń zniknie. i pojawi się inny wymiar . których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury są podobne. te wymiary zostaną utracone po przeklejeniu. Aby ponownie zobaczyć wymiary. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 391 . pojawi się okno z ostrzeżeniem: Jeśli przełączysz ustawienie wyświetlania na opcję Pełnej Struktury. należy przełączyć z powrotem na ustawienie Częściowego Wyświetlania Struktury. jeśli spróbujesz wkleić zwymiarowane elementy. Jednak.

W przeciwnym razie: Załóżmy. ze widoki stworzone na podstawie tego źródła .po przebudowaniu. w którym elementy mają źródło w innym oknie modelu.nawet jeśli już utworzyłeś te widoki . Rozwinięcia ścian. że mamy widok projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. lub anulować proces. ale musisz pamiętać. Elewacja. Jest to możliwe. może wystąpić problem kiedy będziesz probować zmienić powiązane ustawienia Częściowego wyświetlania struktury. 392 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Detal lub Obszar 2D).Wirtualny Budynek Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego Często będziesz pracował w widoku modelu (Przekrój. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie związane z konsekwencjami dla pochodnych widoków: Ustawienia częściowego wyświetlania struktury widoków mogą się zmienić: Możesz kontynuować Przebudowywanie. Jednak jeśli widok projektu źródłowy to widok/widok projektu z opcją ręcznego przebudowania.dla którego źródła zmieniono opcję z Automatycznego Przebudowania na Ręczne .zostaniesz ponownie ostrzeżony o zmianie ustawień częściowej struktury widoku: Rozwiązanie: wróć do widoku źródłowego (lub zrób jego kopię) i zmień typ aktualizacji na Automatyczny. z którego stworzono kilka widoków. Ustawień częściowego wyświetlania struktury nie można zmieniać. rozwiązaniem jest powrót do widoku źródłowego (lub zrobienie jego kopii wraz z potrzebnymi ustawieniami częściowego wyświetlania struktury) i zmienić aktualizację na typ Automatyczny. zmienią ustawienia Częściowego wyświetlania tak. Jeśli nie zmienisz ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoku projektu źródłowego z Ręcznym przebudowaniem (nawet jeśli został stworzony na podstawie źródła typu automatycznej aktualizacji). którego źródłem jest model z określoną opcją ręcznego przebudowania. Niżej przedstawione ustawienia widoku należą do widoku. ponieważ widok projektu źródłowego może nie być zaktualizowany. aby pasowały do tych skonfigurowanych dla widoku projektu źródłowego. Ponownie. Następnie zmień widok projektu na “Aktualizacja manualna” lub “Rysunek: bez przebudowania”. Po przebudowaniu takiego widoku . Dlatego ArchiCAD nie pozwoli zmienić ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoków utworzonych z źródeł z opcją ręcznego przebudowania lub typu Rysunek.

Drzwi / Okna w bibliotece ArchiCAD 12 zostały przeprogramowane. jeśli migrujesz wcześniejsze wersje projektów ArchiCADa do ArchiCAD 12. Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów Przecięcia będą zachowywały się tak samo jak w przypadku wyświetlania pełnej struktury: W wyniku częściowego wyświetlania nie znikną żadne przecięcia warstw. aby były właściwie wyświetlane przy częściowym wyświetlaniu struktury. ale również korzystać z nowych obiektów powinieneś: • • załadować plik biblioteki AC 12 . Wyjątek: W przypadku elementów złożonych (Profili) skonfigurowanych jako Częściowo wyświetlanych może nastąpić zniknięcie warstw w pewnych przypadkach. 2) Jeśli dalej chcesz pracować nad projektami używając nowych obiektów: • • Załaduj plik biblioteki AC 12 . pamiętaj o poniższych wskazówkach: 1) Jeśli chcesz zachować stare obiekty biblioteczne. i nie będą sprzeczne z obiektami ArchiCADa 12.Wirtualny Budynek W ten sposób. trzeba będzie je zastępować pojedynczo (i resetować ich parametry). Niezgodne "stare" elementy pozostaną na miejscu. Jedna. Elementy zgodne zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi AC 12. "stare" zgodne elementy zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi z ArchiCADa 12. Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien Wyświetlenie 2D drzwi i okien powinno zniknąć w wyniku zmiany na częściowe wyświetlanie struktury.lcf Elementy niezgodne w przeniesionych projektach zostaną pokazane jako Brakujące elementy biblioteczne.lcf załadować zestaw bibliotek z ArchiCAD 10 i 11 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 393 .

Wirtualny Budynek 394 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

zwłaszcza w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D lub Detali i Obszarów 2D. Szczegóły. która umożliwia przygotowanie pełnej dokumentacji na podstawie zachowanych widoków modelu. Zestawy atrybutów związanych z elementami rysunkowymi (pióra kolorów. Graphisoft zapewnia sterowniki do większości ploterów dostępnych na rynku. w przypadku drukarek. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384.jego publikację. wyplotowany. Za wyjątkiem Rysunków i Wypełnień elementy rysunkowe nie są brane pod uwagę podczas tworzenia list i zestawień. musisz oprzeć się na sterownikach dostarczonych przez producenta. Linie. Aby maksymalnie przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia dokumentacji. rodzaje wypełnienia) można definiować w odpowiednich oknach dialogowych znajdujących się w menu Opcje > Atrybuty elementów. użytkownik ma dostęp do wszystkich widoków Wirtualnego Budynku. wygląd niektórych atrybutów może być modyfikowany poleceniami z menu Widok > Opcje wyświetlania. podczas gdy drukarki (różnych formatów) na danych rastrowych. Funkcje tworzenia Zestawień ilościowych pozwalają na tworzenie list zawierających wszelkie dane o projekcie. Oto typowe kroki pozwalające na utworzenie elementu rysunkowego: 1) Wybranie narzędzia z Palety narzędzi i otworzenie okna dialogowego jego ustawień. Elementy rysunkowe mają wiele zastosowań: • • • Przy modelowaniu detali. pakiet ArchiCAD zawiera udoskonaloną. Plotery (są to przeważnie urządzenia obsługujące duże formaty) opierają swoje działanie na danych wektorowych. Jako pomoc przy rysowaniu i umieszczaniu elementów konstrukcyjnych. Możesz dzięki nim ustawiać i zachowywać preferencje dotyczące publikacji dowolnej ilości zestawów. Obecnie. Obrazki oraz Rysunki. jest kompletny zestaw narzędzi rysunkowych i wymiarujących. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Rysowanie Wszystkie Elementy rysunkowe są dwuwymiarowe: do tej grupy należą Punkty aktywne. publikowanie może odbywać się w każdym momencie za pomocą jednego kliknięcia.wirtualną reprezentację papierowej dokumentacji. których nie chcesz rysować za pomocą elementów konstrukcyjnych. nadal wszystkie projekty architektoniczne muszą być publikowane na papierze. wysyłany na serwer czy zapisany na dysku. Cele dekoracyjne lub opracowanie szczegółów. typy linii. Wypełnienia. Za pomocą okien arkuszy. wbudowaną funkcję tworzenia arkuszy projektu. ArchiCAD oferuje również profesjonalny interfejs obsługi urządzeń drukujących/plotujących. Proces tworzenia zestawień został opisany na końcu tego rozdziału. 395 . Funkcje Kolportera znacznie usprawniają i porządkują końcową fazę pracy nad projektem . Zmiany dokonane w ArchiCADzie są natychmiastowo wprowadzane do Teczki arkuszy. z których następnie może przygotować Teczkę arkuszy . • Sposób wyświetlania elementów rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D zależy od ustawień atrybutów w oknach dialogowych Ustawień poszczególnych narzędzi. Gdy zależy nam na szybszym wyświetlaniu lub publikowaniu. Funkcje tworzenia arkuszy projektu stanowią integralną część ArchiCADa. To tutaj decydujesz czy dany zestaw będzie wydrukowany. Ich kontury mogą być wykorzystywane przy tworzeniu skomplikowanych brył 3D za pomocą narzędzia Magiczna różdżka.Dokumentacja Dokumentacja Uzupełnieniem funkcji ArchiCADa umożliwiających wymodelowanie Wirtualnego Budynku. Gdy zestaw publikacji zostanie już zdefiniowany. Rezultaty obu procesów przeważnie są podobne.

Dla większości elementów można wybrać Wypełnienie Przekrojowe (na przykład dla elementów ciętych płaszczyzną przekroju lub płaszczyzną cięcia dla Rzutu) oraz oddzielne Wypełnienie Kryjące (pozwalające na wypełnienie powierzchni w widoku. które nie wymagają odpowiednika w 3D. Strefom i komponentom Obiektów) stosować jako indywidualne elementy rysunkowe. np. Wypełnienia można: • przypisywać elementom konstrukcyjnym (Ścianom. Elementy te służą do wypełniania obszarów. aby zatwierdzić. których kolory i wzory mogą być ustawiane 396 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Dokumentacja 2) Dopasowanie ustawień tak. Przekroju/Elewacji/RŚ. Dokumentów 3D i w oknach Detali/Obszarów 2D. Dachom. Wypełnienia 2D mogą występować w zestawieniach wraz z powiązanymi z nimi cechami. rysowanego elementu. ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Słupom. • Podobnie jak przy elementach konstrukcyjnych. tworzenia cieni i innych elementów graficznych lub do mierzenia powierzchni wypełnionych wieloboków. Każdy rodzaj wypełnienia posiada "tło" i "pierwszy plan". Kliknij OK. po łuku. Siatkom. wstawiane za pomocą Narzędzia Wypełnienie. po łamanej a także obracanie ich w momencie wstawiania. Stropom. długości i/lub wielkości Wypełnienia O Wypełnieniach Wypełnienia są dwuwymiarowymi kreskowanymi wzorkami pozwalającymi na odróżnienie lub przyozdobienie różnych elementów projektu.) 3) Wybranie Metody geometrii w palecie Info pozwalającej na 4) Wskazanie w oknie 2D. Wypełnienia przypisane do elementów konstrukcyjnych mogą być wyświetlane w oknach Rzutu. opisami i komponentami. rysowanie elementów wzdłuż prostej. widocznej na Rzucie powierzchni stropu. by odpowiadały przeznaczeniu lub wybranie wcześniej zapisanych ustawień z listy pojawiającej się po wciśnięciu przycisku Ulubione. położenia. Jako kreskowanie wektorowe wypełnienia mogą być również wykorzystywane do ozdabiania materiałów w Oknie 3D i Dokumentach 3D.

Dachów. Siatek i Stref na Rzucie. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. czy Dachy. lub zaznacz wstawiony element. Przy rysowaniu dodatkowych wypełnień w oknie Przekroju. wypełnieniu musi być przypisana kategoria "Wypełnienie Kryjące". Na przykład: jeżeli na Przekroju znajduje się Ściana. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 397 . Wypełnienia Rysunkowe: Proste wypełnienia narysowane ręcznie w dowolnym Oknie Modelu. możesz określić Kategorię. Przekroju/Elewacji/Rozwinięcia Ścian. • • Każdy rodzaj wypełnienia może być przypisany do jednej lub kilku kategorii. Kategorie wypełnienia Dostępne są trzy kategorie wypełnień: • Wypełnienia Przekrojowe: Kreskowania wyświetlane na powierzchniach ciętych elementów konstrukcyjnych widocznych w przekroju. by mogło być stosowane jako wypełnienie Siatek. za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie Gdy rysujesz wypełnienie ręcznie. Stropów lub Dachów na Rzucie. takimi jak Ściany. do której zostanie przypisane to wypełnienie. wypełnienie przekrojowe ściany zostanie automatycznie przypisane do odpowiedniej kategorii. będziesz mógł im przypisać kategorię Wypełnień Przekrojowych. Kategoria decyduje o tym. do jakiego elementu może być przypisane dane wypełnienie. Nie są one w żaden sposób związane z elementami konstrukcyjnymi. dzięki czemu będą traktowane jak wypełnienia przekrojowe elementów konstrukcyjnych. Stropy. Aby przypisać kategorię określonemu wypełnieniu. w panelu Ustawienia zaawansowane okna dialogowego Ustawienia Wypełnienia. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Dokumentów 3D lub Detali/Obszarów 2D. otwórz okno dialogowe Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Atrybuty elementów) i rozwiń panel Kategoria i wzór punktowy. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące.Dokumentacja oddzielnie. Stref. Zobacz także Tabela eksportu wypełnień w Pomocy ArchiCADa. gdzie możesz duplikować. Funkcja ta jest przydatna przy korzystaniu z Opcji Wyświetlania Modelu oraz przy eksporcie plików DXF/DWG. Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym By zdefiniować domyślne wypełnienie dla elementu konstrukcyjnego lub zmienić wypełnienie wstawionego elementu: 1) Aktywuj Narzędzie Wypełnienie. Na przykład. która zostanie rozbita na elementy rysunkowe. w oknach Rzutu. Wypełnienia Kryjące: Wypełnienia Stropów.

które będzie wyświetlane na Rzucie. Siatek. 4) Wybierz pożądany rodzaj wypełnienia z rozwijanej listy. by wyświetlić listę dostępnych wypełnień dla każdej z kategorii. 398 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Dokumentacja 2) Przejdź do panelu Rzut i Przekrój w oknie Ustawień Elementu (lub kliknij przycisk Rzut i Przekrój w palecie Info). aktywuj przycisk "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut okna Ustawień strefy. zaznacz opcję "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawień. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. • W przypadku Stref. Siatek i Dachów. 3) Kliknij nazwę lub ikonę wypełnienia dla Wypełnienia Przekrojowego lub Kryjącego. Przypisywanie Wypełnienia Kryjącego Dla Stropów. • Dla Stropów. Stref i Dachów możesz określić Wypełnienie Kryjące.

Szczegóły. Dachów lub Stropów. patrz Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie na stronie 397. Te wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia: Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. Rysowanie Wypełnienia metodą Wieloboku. której to wypełnienie będzie przypisane. Funkcja ta obejmuje Wypełnienia 100%. Istnieje również możliwość łączenia wielu wypełnień w celu utworzenia struktur warstwowych dla Ścian. Wypełnienia pełne obejmują: • • • Wypełnienie pierwszego planu: Widać jedynie pierwszy plan. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 399 . Prostokąta lub Obróconego prostokąta jest podobne jak w przypadku rysowania ścian. Możesz modyfikować jego zawartość lub importować nowe elementy za pomocą Menedżera atrybutów. patrz Okno dialogowe Rodzaje Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. kliknij ikonę narzędzia Wypełnienie w Palecie Narzędzi. gdzie możesz duplikować. 75%) pierwszego planu. dla których wstępnie skonfigurowano Przezroczystość (25%. Wypełnienia wektorowe. Opis tego procesu można znaleźć w podrozdziale Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237 oraz Utwórz Prostokąt Ścian na stronie 238. a następnie wybierz jedną z trzech dostępnych Metod geometrii znajdujących się w palecie Info. Wypełnienia gradientowe i Wypełnienia obrazkami. Wypełnienie tła: Widać jedynie Tło. ponieważ zasłania on tło. 50%. Rysując wypełnienie za pomocą Narzędzia Wypełnienie możesz wskazać kategorię. Trzy wypełnienia. ponieważ Pierwszy plan jest ustawiony na zero. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Więcej szczegółów.Dokumentacja Rysowanie Wypełnień Aby narysować Wypełnienie. Definiowanie Rodzajów Wypełnienia ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Wypełnienia symbolami.

oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazkami to jedynie wypełnienia wieloboków. wyświetlanie wszystkich wypełnień w projekcie ustawione jest na Kreskowanie wektorowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. kąt. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli wyłączysz tę opcję. Podczas drukowania lub plotowania wypełnień wykorzystany będzie tryb wektorowy. nawet jeśli jest on aktualnie wyłączony. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Niektóre właściwości wzorów wektorowych mogą być modyfikowane.Dokumentacja Dodatkowo możesz utworzyć nowy rodzaj wypełnienia w oparciu o żądaną wartość przezroczystości: kliknij Nowe i wybierz wypełnienie 100% w oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. Nowy rodzaj wypełnienia będzie się od tej pory wyświetlać na rozwijanej liście wypełnień.) W panelu Wyświetlania wypełnień w oknie dialogowym Rodzajów wypełnień. wypełnienia będą wyświetlane na ekranie jako raster (będą złożone z punktów). Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. 400 . ustaw wartość procentową Przezroczystości (w tym przypadku 65). Wypełnienia symbolami mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych. Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy Każdy rodzaj wypełnienia może być wyświetlany w dwóch trybach: wektorowym lub punktowym. są to między innymi skala. Punktowe wersje wszystkich fabrycznie przygotowanych wzorków wypełnień zbliżone są do ich wektorowych odpowiedników. dostępność oraz powiązany wzór punktowy. Szczegóły. odstępy. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do Materiałów wyświetlanych w oknie 3D. będziesz musiał narysować jego punktowy odpowiednik ręcznie. Domyślnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Wypełnienia wektorowe mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych w oknach 2D. (Wypełnienia wieloboku rysuje się ręcznie. Jeżeli zmodyfikujesz wzorek wektorowy lub utworzysz nowe Wypełnienie symbolami. zatem dostępne są tylko na liście Narzędzia Wypełnienie.

użyj opcji w panelu Wypełnienie Kryjące danego okna Ustawień Narzędzia. Stropów. Więcej szczegółów. Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego Możliwe jest ręcznie określanie orientacji kreskowania wektorowego. użyj opcji w panelu Ogólne okna Ustawień Wypełnienia. W Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D jest wyświetlane kreskowanie wektorowe tylko. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 401 . Jeżeli Materiały te obejmują Kreskowanie wektorowe. wypełnienie to będzie widoczne w Oknie 3D tylko jeżeli ustawisz przycisk funkcji Kreskowanie wektorowe 3D na "On" w oknie dialogowym Widok > Tryb widoku 3D > Ustawienia Widoku 3D i pod warunkiem. gdy zaznaczona zostanie opcja Kreskowanie wektorowe 3D w panelu Reprezentacji modelu okna dialogowego Ustawień. W Oknie 3D Elementy konstrukcyjne w Oknie 3D są wyświetlane przy użyciu Materiałów przypisanych do nich w panelu Modelu w Ustawieniach elementu. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) oraz Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. • Dla wypełnień narysowanych za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Ustawienia Kreskowania wektorowego nie mają wpływu na wygląd renderingów. że będziesz używać Wewnętrznego silnika 3D. patrz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. • Zobacz także Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych na stronie 40.Dokumentacja Wyświetlanie Kreskowania wektorowego Na Rzucie Kreskowanie wektorowe będzie wyświetlane na Rzucie tylko jeśli aktywowałeś Widok > Opcje wyświetlania > Kreskowanie wektorowe. Szczegóły. Dachów i Stref. Dla wypełnień kryjących Siatek.

że uchwyt niekoniecznie musi znajdować się wewnątrz wieloboku wypełnienia. Aby później zmienić orientację kreskowania. Zwróć uwagę. Zwróć uwagę. 402 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zaznaczenie wypełnienia zaznaczy również uchwyt. że wypełnienie ułożone będzie zawsze ortogonalnie. Przy tworzeniu nowego wypełnienia z wybraną funkcją "Powiąż z początkiem wypełnienia". W tym przypadku wzór wypełnienia rozpoczyna się w początku elementu wypełnienia. po wstawieniu wypełnienia będziesz miał możliwość określenia wektora wypełnienia. Użyj Zniekształconych Wypełnień Powiąż z początkiem wypełnienia Opcja Powiąż z początkiem wypełnienia pozwala na wykorzystanie uchwytu do określenia orientacji wzoru wypełnienia. Powiąż z początkiem wypełnienia Wybranie opcji Powiąż z początkiem projektu spowoduje. Trzecia opcja (dostępna tylko w Ustawieniach Narzędzia Wypełnienie/Ustawieniach Palety Info wypełnień i Narzędzia Strop) pozwala na użycie Zniekształconych Wypełnień. Pierwsze kliknięcie określi początek wypełnienia. Możesz przeciągnąć uchwyt poza obrys wypełnienia nawet po jego utworzeniu. zaznacz wypełnienie a następnie kliknij punkt końcowy uchwytu i obróć. Drugie zdefiniuje kierunek ułożenia kreskowania. Uchwyty wypełnienia widoczne są tylko wtedy. gdy poruszasz którymś z uchwytów. Jeżeli chciałbyś powrócić do oryginalnych wymiarów kreskowania wystarczy przeciągnąć kursorem koniec uchwytu na ten Okrąg. Kliknięcie uchwytu spowoduje zaznaczenie całego wypełnienia. Modyfikowanie wzoru kreskowania odbywa się poprzez manipulowanie długością każdego z uchwytów oraz kątem zawartym pomiędzy nimi. iż zamiast jednego uchwytu określającego wektor kierunku wypełnienia dostępne są dwa. Oznacza to. Pojawi się wtedy kursor w kształcie uchwytu wektora wypełnienia. że wciśnięty jest przycisk Przesuń pod-element w palecie pomocniczej.Dokumentacja Orientacja wzoru wypełnienia określana jest za pomocą uchwytów. na Okrąg pomocniczy (jeżeli włączona jest funkcja Linie pomocnicze) pojawiający się. Upewnij się. gdy włączona jest opcja Pokaż Uchwyty Wypełnień oraz Pokaż Pomoce Rysunkowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. bez względu na transformacje dokonane na elemencie.

patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Aby ją włączyć zaznacz dach i otwórz okno dialogowe Ustawień dachu. elementy konstrukcyjne rozbite są na linie i wypełnienia. umożliwiająca automatycznie zniekształcenie wzoru wypełnienia zgodnie ze spadkiem dachu. kreskowania zostaną wyświetlone zgodnie z ich rzeczywistym geometrycznym położeniem. aby przypisać jednolity sposób wyświetlania do wszystkich wypełnień w danym projekcie. Możesz jednak użyć panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w Opcjach wyświetlania Modelu. dzięki którym wzrasta czytelność rysunków. Szczegóły. w menu Dokument > Ustaw widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Wypełnienia po lewej powiązane są z początkiem projektu natomiast te po prawej są zniekształcone. Szczegóły. czy sekcja Wypełnienie kryjące w panelu Rzut i Przekrój jest aktywna i zaznacz w niej obie opcje Ustaw zgodnie z nachyleniem i Zniekształć wg spadku. Domyślnie wypełnienia są wyświetlane zgodnie z opcjami wybranymi w oknach dialogowych ustawień poszczególnych elementów. Porównaj poniższe ilustracje. Sprawdź. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Dach) w Pomocy ArchiCADa. Poniżej możesz porównać oba dachy. po lewej z wyłączoną opcją zniekształcania a po prawej z włączoną. W Przekrojach o statusie rysunku. Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień Wypełnienia kryjące dachów również mogą być wyświetlane zgodnie z ich geometrycznym położeniem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 403 .Dokumentacja Istnieją przynajmniej dwa zastosowania zniekształconych wypełnień. Jeżeli zaznaczysz te wypełnienia i w ich ustawieniach wybierzesz opcję Użyj zniekształconych Wypełnień. w oknie dialogowym Ustawień dachu znajduje się opcja Zniekształć wg spadku. Chociaż nie można ręcznie ustawić zniekształcenia wypełnień kryjących.

Wzór powinien mieścić się w obszarze prostokąta. Więcej szczegółów. a następnie kliknij OK aby zatwierdzić. 1) Narysuj wzór korzystając z linii. Podglądu. z którego zostały skopiowane. 4) W panelu Edytuj Symbol. 3) Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. że góra i dół oraz lewa i prawa strona wzoru są wzajemną kontynuacją. Zaznacz pole Pokaż Pojedynczy Wzór. Po wklejeniu tych elementów wypełnienia do okna będzie możliwa ich ponowna edycja. tekst lub inne elementy. Należy wtedy wskazać kliknięciem położenie pola tekstowego. Jednostka powierzchni i stopień dokładności wyświetlonej wartości są definiowane w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. wzór i kąt obrotu wypełnienia symbolami. Aby zmienić wypełnienie symbolami po usunięciu pierwotnych składników z okna. zostają one odjęte od powierzchni wypełnienia. zaznacz to pole (bez wypełnienia) i wybierz Ustawienia tekstu wymiarowania (ta opcja pojawi się w menu Edycja). Aby zmodyfikować ustawienia czcionki lub treść pola. Zobacz Dostępność i Wzorek Ekranowy w Pomocy ArchiCADa. skopiowane komponenty zawierają krzywe. Patrz Panel Edytuj Symbol wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Wzór punktowy musi być wyedytowany ręcznie w panelu Dostępność i Wzór ekranowy okna dialogowego Rodzajów wypełnienia. Wciśnij przycisk Nowe.Dokumentacja Utwórz Wypełnienie typu Symbol Wypełnienia symbolami mogą być tworzone przez użytkownika na podstawie rysunku utworzonego w jakimkolwiek oknie modelu. Wzór wyświetla się w oknie Podglądu. Upewnij się. Ustawienia parametrów pola tekstowego będą takie same jak pól tekstowych wymiarowania. 2) Zaznacz wszystkie składniki wzoru i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. łuków Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni Jeżeli w panelu Ustawienia ogólne okna dialogowego Ustawień wypełnienia zaznaczona została opcja Pokaż powierzchnię. nie zostaną one wklejone w oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia. po narysowaniu wieloboku wypełnienia kursor przyjmie kształt Młotka. Uwaga: Jeśli zaznaczone. Odbywa się to według następującej procedury: naciśnij przycisk Kopiuj. aby ustawić rozmiar. aby podświetlić jeden wzór w oknie podglądu tego okna dialogowego. Więcej szczegółów. wpisz nazwę nowego wypełnienia i wybierz opcję "Wypełnienie symbolami". wypełnienia. kliknij przycisk Wklej nad oknem Zawartość pola tekstowego jest wynikiem obliczenia pola powierzchni narysowanego wypełnienia. patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. patrz Parametry tekstu wymiarowania w Pomocy ArchiCADa. 6) Aby zachować zmiany i opuścić okno dialogowe kliknij OK. Uwaga: Jeżeli wypełnienie zawiera otwory. w oknie dialogowym Rodzaje wypełnienia wybierz symbol do edycji i 404 . oraz punktów aktywnych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 5) Użyj poleceń w panelu Edytuj Symbol.

Uwaga: Aby móc poruszać uchwytem wypełnienia. Wypełnienia obrazkami Wypełnienie obrazkami umożliwia używanie obrazków jako elementów pierwszego planu Wypełnień wieloboku. Uchwytem możesz edytować początek wypełnienia gradientowego oraz rozszerzać obszary poszczególnych kolorów oraz przejścia pomiędzy nimi. że wzór składa się z dwóch kolorów płynnie przechodzących jeden w drugi. Wypełnienia gradientowe Przeznaczeniem Wypełnienia gradientowego jest uatrakcyjnienie graficznej strony projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 405 . ale możesz zdefiniować własną wersję wypełnienia. Domyślnie ArchiCAD 12 posiada dwa Wypełnienia obrazkami w Atrybutach. Dlatego z funkcji tej można korzystać wyłącznie w celu tworzenia wypełnień przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. kąt oraz rozmiar obszaru przejścia mogą być edytowane za pomocą uchwytu wypełnienia pod warunkiem.Dokumentacja Zawartość pola powierzchni jest zawsze czytana od dołu lub od prawej strony po obrocie lub odbiciu lustrzanym. że włączone są Uchwyty wypełnień w menu Widok > Opcje wyświetlania. należy wybrać dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) w panelu Ustawienia ogólne okna Ustawień wypełnienia. musisz wybrać z palety pomocniczej ikonę Przesuń pod-element. Wypełnienia gradientowe nie mogą być przypisane elementom konstrukcyjnym (Wypełnienia przekrojowe lub kryjące). Więcej szczegółów. Aby uzyskać gradient linearny. Drugim wypełnieniem tego typu jest gradient kołowy. rodzaju materiału) i dlatego dostępne są tylko poprzez narzędzie Wypełnienia jako wypełnienie wieloboku. nie znajduje ona natomiast zastosowania w przypadku elementów konstrukcyjnych. Ważna informacja: Wypełnienia obrazkami są dostępne tylko jako wypełnienia wieloboków. nie odzwierciedlają one żadnych rzeczywistych cech (np. W tym przypadku dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) tworzą odpowiednio wewnętrzny i zewnętrzny kolor wypełnienia. patrz Ustawienia narzędzia Wypełnienie w Pomocy ArchiCADa. Po wstawieniu wypełnienia zauważysz. Położenie.

W wyświetlonym oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia (w panelu Dostępność i Wzór ekranowy) zaznacz. wypełnieniami 2D wykonanymi ręcznie przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. patrz Panel Tekstura Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. Kliknij Nowe. Kliknij przycisk Ładuj obrazek. Zwróć uwagę. Znajdź żądany obrazek i kliknij OK. W oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie wybierz Wypełnienie obrazkami. że opcje "Lustrzanego odbicia" zapewniają różne możliwości ustawienia powtarzających się wzorów w obrębie Wypełnienia obrazkami.Dokumentacja Aby utworzyć Wypełnienie obrazkami. Szczegóły. że Wypełnienie obrazkami jest Wypełnieniem wieloboku. aby otworzyć okno dialogowe katalogu biblioteki. 406 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . przejdź do menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Użyj opcji Rozmiar obrazka. W przypadku wypełnień obrazkami drugi panel nazywa się Tekstura Wypełnienia. Wypełnienia obrazkami mogą być tylko Wypełnieniami wieloboków. (Wypełnienia obrazkami nie znajdują zastosowania w elementach konstrukcyjnych). tzn. aby go pobrać. aby dostosować rozmiar i wzór Wypełnienia obrazkami.

Linie Za pomocą różnych narzędzi Linii i korzystając z dostępnych metod geometrii można utworzyć następujące elementy liniowe: • • • • • Pojedynczy segment prostej linii. ArchiCAD posiada trzy kategorie linii: • Kliknij OK. na której znajdą się eksportowane linie rozdzielające warstwy. Koła i Łuki kołowe Łuki eliptyczne i Elipsy Polilinie proste i łukowe Krzywe naturalne. Jednak jeśli narysujesz linie ręcznie w oknie Detali. patrz Ustawienia narzędzia Linia. W każdym z tych okien dialogowych pole Jednolite ustawienia dla wszystkich narzędzi typu Linia pozwala na automatyczne zastosowanie wprowadzonych ustawień dla wszystkich odnośnych narzędzi: Łuku/Okręgu. podczas gdy linie rozdzielające poszczególne warstwy będą miały kategorię Linie rozdzielające warstwy. możesz przypisać tym liniom odpowiednią kategorię. słupów. Przypisanie liniom kategorii jest również pomocne przy eksportowaniu pliku do formatu DXF/DWG. Uwaga: Możesz ustawić aby linie należące do tej kategorii były pogrubione: w menu Widok > Opcje wyświetlania wybierz Pogrubione linie przekroju. Béziera oraz odręczne Dwukrotnie kliknięcie któregokolwiek z narzędzi typu Linia otworzy okno dialogowe Ustawień wybranego narzędzia. Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentów 3D. Kategorie Linii w ArchiCADzie ArchiCAD umożliwia przypisanie liniom kategorii. Ustawienia narzędzia Krzywa. oraz Ustawienia narzędzia Polilinia w Pomocy ArchiCADa. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Wszystkie pozostałe linie zostaną domyślnie przypisane do kategorii Linii szkicowej. Łańcuch prostych lub łuków. Ustawienia narzędzia Łuk/Okrąg. Obszarów 2D. w zależności od tego. jaką pełnią funkcję w rysunku. stropów oraz dachów. w panelu Parametry zaawansowane narzędzia Linii. Domyślnie. W oknie dialogowym Parametrów translacji DXF/DWG możesz zdefiniować oddzielną warstwę. wszystkim liniom tworzącym kontur ściany zostanie przypisana kategoria Linia przekrojowa. (panel Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Ustawień linii) Kategorie linii umożliwiają precyzyjne określenie sposobu wyświetlania elementów a także ich eksportu. aby zachować nowoutworzone wypełnienie jako parametr projektu. • Linia szkicowa: Zwykła linia rysunku 2D. Linia przekrojowa: Linia konturu przekroju elementu w 3D. rozbijesz ścianę warstwową na tworzące ją linie i wypełnienia. • Linia rozdzielająca warstwy: Linia używana pomiędzy warstwami w strukturach warstwowych ścian. Kategorie Linii mogą być przydatne. Kategoria ta ustawiona jest domyślnie dla narzędzia Linia. W ten sposób nawet ręcznie rysowane linie będą traktowane jak linie przekrojowe lub rozdzielające warstwy. gdy np.Dokumentacja Szczegóły. Łaty. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 407 . Krzywej oraz Polilinii.

Czwarte kliknięcie definiuje długość odcinka łuku. Element zostanie rozciągnięty/skrócony lub w ewentualnie obrócony w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Uwaga: Można rozciągać wiele Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. Aby rozciągnąć linię/łuk używając palety pomocniczej należy: • 1) Zaznaczyć linię. Do momentu trzeciego kliknięcia. Kliknij wierzchołek zaznaczonego elementu i przesuń go. kliknij dwukrotnie w miejscu wskazania drugiego punktu definiującego promień. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Jeśli chcesz narysować okrąg. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Szczegóły. Uwaga: Metody te są identyczne w przypadku rysowania ścian łukowych. potwierdzającego ustawioną długość łuku. aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. Wybrać ikonę rozciągania: Wskazać nowe położenie wierzchołka i kliknąć. widoczny będzie obrys tylko fragmentu łuku. Pojawi się Paleta pomocnicza. wybierz narzędzie Linia z Palety narzędzi a następnie wciśnij przycisk metody geometrii Pojedyncza linia w palecie Info. Za kursorem będzie podążać kontur okręgu. obrys zamieni się w okrąg. • Pierwsza metoda polega na zdefiniowaniu punktu środkowego i promienia łuku lub okręgu. specjalne punkty przyklejania). 2) Kliknąć wierzchołek elementu. Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów Aby narysować Łuk lub Okrąg wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z dostępnych Metod geometrii znajdujących się w pierwszym rozwijanym przycisku w palecie Info (Punkt środkowy. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie okręgu poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na jego obwodzie. Kliknij ponownie aby zatwierdzić zmianę. należy: Metody te definiują nowy element za pomocą różnych punktów. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć linię. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Segment linii określa się poprzez wskazanie dwóch jego końców. 408 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Rozciąganie linii Aby rozciągnąć/skrócić linię lub łuk za pomocą polecenia z menu. Zobacz Utwórz Ścianę Łukową na stronie 236.Dokumentacja Rysowanie pojedynczej prostej linii Aby narysować pojedynczy prosty segment linii. Trzy punkty lub Punkty styczne).

ścian. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie. lub odwrotnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 409 . poprzez przesunięcie jednego z jego punktów końcowych (lub punktów końcowych linii odniesienia. Uwaga: Inaczej niż w przypadku okrągłych ścian. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). itd. lub poprzez wybranie odpowiedniej ikony w palecie pomocniczej można modyfikować obwód lub promień Ścian łukowych. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. • Rozciągnięcie Krzywych Za pośrednictwem polecenia Rozciągnięcie. Gdy okaże się. Kliknij gdy uznasz. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. a nie krawędź styczna. w przypadku ściany łukowej). Ewentualnie możesz przekształcić Łuk w Okrąg. Rozciągnięcie pod kątem • Użyj ikony Rozciągnięcie pod kątem w celu powiększenia obwodu łuku. okręgi mogą być zamknięte. że okrąg znajduje się we właściwym miejscu. • Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. Otrzymasz wtedy pojedynczy element. Łuków oraz Okręgów. Uwaga: Ściana łukowa rozciągnięta do pełnego okręgu zostanie zamieniona na dwa elementy będące połowami okręgu. stropów. okrąg zostanie automatycznie narysowany. a nie dwie połowy okręgu.Dokumentacja • Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. linii. wypełnień. pojawi się kursor w kształcie oka a obrys okręgu będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką.

Poruszając kursorem możesz edytować linię stycznej a co za tym idzie wielkość łuku. Elipsa określana jest poprzez przekątną niewidocznego prostokąta. Elipsa z połowy przekątnej. • 3) Drugim kliknięciem zatwierdzasz wybraną elipsę. Metoda Elipsa z przekątnej tworzy Elipsę wpisaną w prostokąt. • Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej Możesz edytować kształt łuku z dowolnego punktu wzdłuż jego krawędzi. Kliknij aby go zatwierdzić.Dokumentacja Rozciągnięcie po promieniu Użyj ikony Rozciągnięcia po promieniu w celu zwiększenia. 410 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wybierz ikonę Rozciągnij elipsę. Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy Aby narysować łuk eliptyczny lub elipsę. Pojawi się styczna do najbliższego końca łuku. lub przekształcenia okręgu w elipsę. poprzez przemieszczenie jego krawędzi. Kliknij w wierzchołek w celu uaktywnienia palety pomocniczej. wykorzystując do tego styczną wyprowadzoną z najbliższego punktu końcowego. Rozciągający się łuk wskazuje kształt nowego łuku. • • • • Zaznacz elipsę lub okrąg. • Kliknij krawędź dowolnego łuku i z palety kontekstowej wybierz funkcję Edytuj odcinek przy pomocy stycznej. Promienie elipsy ). wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z trzech Metod geometrii znajdującą się pod drugim przyciskiem na palecie Info (Elipsa z przekątnej. 2) Rozciągając jego przekątną otrzymujesz elipsę o różnych kształtach wpisaną w ten prostokąt. 1) Wskaż kliknięciem pierwszy róg prostokąta. w który jest wpisana i rozciągana razem z nim. Rozciągnij elipsę Możliwa jest modyfikacja kształtu zamkniętych elips i okręgów poprzez operację rozciągnięcia. lub zmniejszenia promienia elementu. Kliknij aby zatwierdzić operację. Przemieść kursor w celu rozciągnięcia elipsy wzdłuż osi. bądź linii odniesienia.

wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz pierwszą (Krzywa naturalna) lub drugą (Krzywa Béziera) Metodę geometrii z palety Info. Kąt stycznych przebiegających przez te punkty. jednakże umożliwiają odwzorowanie niemal każdego kształtu.Dokumentacja Metoda Elipsa z połowy przekątnej działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 411 . Krzywe Béziera są definiowane poprzez punkty węzłowe. nie będziesz mógł narysować elipsy. Krzywe naturalne są definiowane poprzez punkty. jednak posiadają one również edytowalne uchwyty stycznych z każdej strony węzła. Jeżeli przeciągniesz drugi promień zbyt daleko lub gdy pokryje się z pierwszym promieniem. gdy będziesz określał kąt wycinka elipsy. 1) Wskaż kliknięciem środek elipsy. • Wybrać ikonę Przekształć elipsę na okrąg. Metodą Promienie elipsy możesz skonstruować łuk eliptyczny określając oba promienie oraz kąt wycinka elipsy. Najpierw określasz początek łuku. Elipsa zostanie przekształcona w okrąg o średnicy równej długości osi elipsy. Kliknąć w jeden z wierzchołków w celu uaktywnienia palety pomocniczej. tak samo jak krzywe naturalne. 4) W ostatniej fazie. Przy wskazywaniu drugiego końca ArchiCAD wyświetla obrys powstającego łuku eliptycznego oraz tworzących go promieni. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK na Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. 2) Określ długość pierwszego promienia. Gdy łuk zostanie narysowany. 3) Pojawi się zarys drugiego promienia. a dodatkowo jeden uchwyt stycznej na każdym końcu (jeżeli jest to krzywa otwarta). Krzywe Béziera są tworzone w bardziej skomplikowany sposób. do której należał kliknięty wierzchołek. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. przez które przebiega gładka krzywa. Kształt krzywej Béziera jest zależny od kierunku stycznej i długości poszczególnych uchwytów. że tutaj pierwszym kliknięciem określasz środek teoretycznego prostokąta (a zarazem nowej elipsy) a następnie drugim kliknięciem punkt końcowy połowy jego przekątnej. a w konsekwencji kształt rysowanej krzywej. Rysowanie Krzywych Aby narysować krzywą naturalną lub Béziera. Przekształcanie Elips w Okręgi Aby przekształcić elipsę w okrąg należy: • • Zaznaczyć elipsę. promienie znikną. ArchiCAD wyświetli całą elipsę. ulegają zmianie podczas wstawiania nowych punktów. Dodatkowo widoczny będzie zarys nowej elipsy pasujący do aktualnie ustawionych promieni. który możesz dowolnie rozciągać i obracać.

Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. Więcej szczegółów. będziesz mógł wstawić następny punkt. Kąt pomiędzy uchwytami jest stały. patrz Zakreślacz Projektu na stronie 552. możesz edytować zaznaczone krzywe na kilka sposobów. Szczegóły. Nie puszczając przycisku myszki możesz teraz zdefiniować krzywiznę poprzez określenie kierunku stycznej oraz długości uchwytu. Edycja krzywych Gdy wybrane jest narzędzie Krzywa w Palecie narzędzi. Przesuwanie węzła: Wybierz Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej i przeciągnij wierzchołek (nie spowoduje to zmiany układu uchwytów). należy: • • Rysowanie Krzywych odręcznych Aby narysować krzywą odręczną. Powtórz całą operację dla kolejnych punktów. • Wstawianie nowego węzła: Kliknij krzywą kursorem w kształcie znaczka Mercedesa. Można modyfikować oddzielnie długości poszczególnych uchwytów krzywych Béziera: użyj do tego polecenia Przesuń uchwyt stycznej z palety pomocniczej. Zaznaczyć krzywe Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Uwaga: Wyświetlanie uchwytów stycznych w krzywych Béziera uzależnione jest od ustawienia opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Uchwyty krzywych. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz trzecią Metodę geometrii z palety Info. jednakże ich długości mogą być różne. Rozpoczęcie zakreślania spowoduje. wtedy wszystkie uchwyty będą widoczne na Rzucie. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. wtedy widoczne będą tylko uchwyty zaznaczonej krzywej. Im dłuższe będą uchwyty stycznej tym gładsza będzie krzywa w tym punkcie. porzucenie zaznaczenia spowoduje zniknięcie uchwytów.Dokumentacja Aby narysować krzywą Béziera. Gdy puścić przycisk myszy. Natomiast. następnie przeciągnij wierzchołek na sąsiedni. • • Aby Połączyć ze sobą serię kilku zetkniętych krzywych. aby go usunąć i tym samym zmienić kształt krzywej. jeżeli ustawiona jest na “Ukryj”. że ArchiCAD automatycznie włączy narzędzie Krzywa z wybraną metodą geometrii Krzywa odręczna. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK w Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. Usuwanie węzła: Wybierz polecenie Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej. 412 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Metoda Krzywa odręczna zawsze tworzy krzywe naturalne. następnie użyj polecenia Dodaj nowy węzeł krzywej z palety pomocniczej. Możesz "wyciągnąć" z ostrego punktu węzłowego uchwyty stycznej nadając krzywej przebiegającej przez ten punkt gładki kształt. Jeżeli opcja ta ustawiona jest na “Pokaż”. wskaż kliknięciem pierwszy punkt. Ta metoda jest szczególnie pomocna przy wprowadzaniu korekt w projekcie za pomocą Narzędzi Zakreślacza projektu.

Aby narysować Łańcuch linii. Wybierz polecenie Kontynuuj Polilinię z palety pomocniczej. • Aby anulować ostatni wstawiony segment. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 413 . Teraz możesz dorysować nowe segmenty. Uwaga: Podczas kontynuowania polilinii możesz usuwać ostatnio narysowane segmenty klawiszem Backspace. Aby zakończyć. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Dodawanie segmentów do Polilinii Możesz dodawać segmenty do każdego końca Polilinii: • • • Zaznacz istniejącą otwartą Polilinię. Kliknij jeden z jej końców. wybierz jedną z trzech dostępnych metod narzędzia Polilinia: Wielobok. patrz Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237. kliknij dwukrotnie ostatni punkt (lub wciśnij OK w Palecie kontrolnej). Każdy z segmentów jest oddzielnym elementem jednakże wszystkie mogą zostać zgrupowane przed lub po rozpoczęciu rysowania. Wciśnij przycisk OK na Palecie kontrolnej lub dwukrotnie kliknij punkt końcowy polilinii lub łańcucha linii. Wskazując koniec automatycznie rozpoczniesz rysowanie kolejnego segmentu. Aby zgrupować linie. uaktywnij funkcję Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie przed rozpoczęciem rysowania łańcucha linii lub zaznacz łańcuch po narysowaniu i wybierz polecenie Edycja > Grupowanie > Grupuj. wybierz odpowiadającą Ci metodę narzędzia Linia: Łańcuch. Zarówno metoda Łańcucha linii jaki Polilinii tworzą zestaw segmentów połączonych ze sobą końcami. • Aby narysować Polilinię.Dokumentacja Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii Możesz utworzyć łańcuch prostych lub łukowych segmentów linii korzystając z narzędzia Polilinia lub z trzeciej Metody geometrii narzędzia Linia. • • Polilinie są pojedynczymi elementami narysowanymi za pomocą narzędzia Polilinia. lecz nie możesz usunąć oryginalnych segmentów Polilinii. Różnica pomiędzy tymi opcjami tkwi w sposobie grupowania narysowanych elementów. Łańcuch linii jest zestawem połączonych segmentów linii narysowanych przy pomocy narzędzia Linia. Prostokąt i Prostokąt obrócony. naciśnij klawisz Backspace. Więcej informacji na ten temat. • • • Kliknij punkt początkowy segmentu a następnie jego koniec.

Przy metodzie Prostokąt obrócony. Wciskając raz klawisz Shift możesz zablokować kąt wektora. aby przeciąć polilinię. Ich głównym zadaniem jest pomoc przy określaniu położenia elementów w 2D. które są zgrupowane. 1) Zaznacz linię lub łuk. najpierw określasz wektor obrotu dla linii odniesienia prostokąta. a następnie umieść kursor nad krawędzią innego elementu (kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa). Punkty aktywne nie są elementami drukowalnymi i gdy nie są już potrzebne. który chcesz usunąć. można je usunąć. Uwaga: Zastosuj tę samą metodę. bądź punktem aktywnym żadnego obiektu. • • Zaznacz wszystkie połączone elementy. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Za pomocą polecenia Połącz możesz łączyć ze sobą wiele zestawów elementów. Pamiętaj. aby wybrane było narzędzie Punkty aktywne. Rozbicie Polilinii Aby rozbić Polilinię: • • Zaznacz Polilinię. Wystarczy kliknąć wybrane miejsce. Wstawianie Punktów aktywnych Po wybraniu Koloru pióra oraz warstwy. patrz Ustawienia narzędzia Punkt aktywny w Pomocy ArchiCADa. możesz przystąpić do wstawiania Punktu aktywnego. musisz w pierwszej kolejności Zawiesić grupowanie. Łączenie elementów typu Linia w Polilinię Połączone Linie. Wstawienie Punktu aktywnego rozwiązuje ten problem. ograniczając go tylko do wcześniej ustawionych wartości. Punkty aktywne Punkty aktywne są reprezentowane w projekcie za pomocą krzyżyka. Korzystając z analogicznej metody narzędzia Polilinia. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. Wektor ten definiuje jednocześnie długość dwóch równoległych do niego boków prostokąta. Uwaga: Linie pomocnicze w ArchiCADzie 10 również umożliwiają zlokalizowanie przecięć i innych punktów charakterystycznych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 414 .Dokumentacja Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia Polilinia Wykorzystując metodę geometrii Prostokąt narzędzia Linia. Uwaga: Aby połączyć elementy. uzyskamy pojedynczy prostokąt. Uwaga: Jeżeli aktywna jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. Otrzymasz zestaw segmentów linii i łuków. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Szczegóły. można utworzyć cztery domyślnie zgrupowane segmenty linii. Możesz automatycznie generować Punkty aktywne w miejscach przecięcia teoretycznych przedłużeń elementów. Więcej szczegółów. powstałe elementy zostaną zgrupowane. Otwarcie zamkniętej Polilinii Zamkniętą Polilinię można otworzyć usuwając jeden z jej segmentów: • • Wybierz narzędzie Strzałka. Cechy elementu zaznaczonego jako ostatni będą przypisane całemu zestawowi. Czasami sytuacja wymaga aby kontynuować rysowanie elementów od ustalonego punktu nie będącego wierzchołkiem. kliknij segment. Łuki oraz Polilinie mogą zostać przekształcone w pojedynczą Polilinię. na dwie niezależne polilinie. Wybierz Edycja > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku. Więcej szczegółów. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. która ma co najmniej trzy odcinki.

a także w postaci samej ramki. Szczegóły. patrz Rysunki w Widokach modelu na stronie 416. wybierz łuk(i) i kliknij (trzymając Ctrl/Cmd) kursorem w kształcie Znaczka wierzchołek dowolnego elementu lub Punkt aktywny. Uwaga: Rysunki. Możesz również wstawić jako Obrazek skadrowany fragment zawartości okna ArchiCADa. Przy wybranym narzędziu Ściana lub Linia. Możesz również rzutować Punkty aktywne. Detalu. Szczegóły. kliknięciem z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd: • równolegle z zaznaczonego Punktu aktywnego do ściany. patrz Dopasuj widok na stronie 573.Obszaru 2D oraz Arkusza). Więcej szczegółów.Dokumentacja 2) Trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij tę krawędź aby wygenerować Punkt aktywny. patrz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. • prostopadle z punktu aktywnego dowolnego elementu (kursor Znaczka) lub z pustej przestrzeni (kursor Krzyżyka) na zaznaczoną ścianę. wypełnienia lub stropu. dach. Obrazki mogą być wyświetlane z uchwytami lub bez. w przeciwieństwie do Obrazków mogą mieć przypisane numery ID oraz (opcjonalnie) tytuły. spowoduje dopasowanie tej krawędzi do wspólnego położenia (o ile połacie posiadają wspólną krawędź). Mogą być umieszczane w każdym typie okna 2D (w oknach Rzutu. Styczne Punkty aktywne będą generowane na teoretycznych przedłużeniach łuków lub krzywych. strop. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 415 . Ustawienia te odnoszą się do wszystkich wstawionych obrazków. Wstawiony Obrazek może służyć jako tło dla modelu ArchiCADa dzięki funkcji Dopasuj widok. Inaczej niż Obrazki. Obrazki Uwaga: Kliknięcie na krawędź dachu z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd podczas gdy zaznaczona jest inna połać. Wstawianie i manipulacja obrazkami odbywa się za pomocą narzędzia Obrazek. Rysunki prezentują zawartość przyłączonych do nich plików i mogą być aktualizowane. zaznaczone ściany lub linie zostaną wydłużone do wskazanej krawędzi. Wybór można określić za pomocą opcji Uchwyty obrazków w menu Widok > Opcje wyświetlania > Pokaż/Ukryj Pomoce Rysunkowe. Obrazki są plikami graficznymi zaimportowanymi i zagnieżdżonymi w pliku projektu ArchiCADa. Więcej szczegółów. linii lub krawędzi dachu. Aby wstawić Punkt aktywny w miejscu odległego punktu stycznego. krawędź wypełnienia lub linii. Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Ich ramki mogą być kadrowane. patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa.

Dokumentacja

Więcej opcji i wyłącz Wyświetlanie ramki przy wstawianiu Obiektów, Słupów, Obrazków i Rysunków. Możesz również wstawiać obrazek do projektu bezpośrednio, nie korzystając z narzędzia Obrazek np. kopiując go do Schowka z okna Renderingu lub z dowolnego programu do grafiki 2D. ArchiCAD potraktuje go jak normalny Obrazek. Uwaga: Obrazki importowane do projektu tą metodą, będą zawsze wielkości "piksel na piksel" w stosunku do bieżącego powiększenia.

Uwaga: Bez względu na sposób w jaki zaimportowano obrazek, zostane on zagnieżdżony w pliku projektu, co może znacznie zwiększyć jego rozmiar. Skorzystaj z atrybutów Rozmiaru i Rozdzielczości narzędzia Obrazek by uniknąć przeładowania pliku.

Wstawianie Obrazków
Po dokonaniu niezbędnych ustawień w oknie dialogowym Ustawień obrazka, możesz kliknąć gdziekolwiek na arkuszu roboczym aby wstawić obrazek. Jeżeli obrazek okazał się zbyt mały lub zbyt duży, ponownie otwórz okno dialogowe Ustawień obrazka i dokonaj poprawek. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. Obrazek może być dowolnie rozciągany w każdym kierunku. Jeżeli podczas rozciągania przytrzymasz klawisz Shift, zachowane zostaną jego proporcje. Przy wstawianiu obrazka będzie widoczny szary kontur, wielkością odpowiadający obrazkowi i podążający za kursorem. Punkt wstawiania tego konturu przykleja się do wierzchołków i krawędzi już istniejących elementów. Aby wyłączyć tę opcję, przejdź do okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy >

Rysunki w Widokach modelu
Rysunki są widokami ArchiCADa lub zewnętrznymi plikami umieszczonymi w projekcie. Rozmiar, tytuł oraz ramka Rysunków mogą być dowolnie ustawiane. (Inaczej niż to jest w przypadku obrazków). Ponadto, Rysunki importowane z plików zewnętrznych mogą być automatycznie (lub ręcznie) aktualizowane w przypadku modyfikacji tych plików. Rysunki mogą być umieszczane w Widokach modelu lub na Arkuszach. Rysunki umieszczone w Widokach modelu zawierają pliki zewnętrzne (takie jak DWG, PDF lub pliki graficzne). Nie mogą natomiast zawierać widoków ArchiCADa. Tylko Rysunki umieszczone na Arkuszach mogą zawierać widoki ArchiCADa (z bieżącego projektu lub z innych plików projektów) oraz inne pliki odczytywane przez ArchiCADa. Więcej informacji na temat Rysunków w Teczce arkuszy, zobacz Rysunki w Teczce Arkuszy na stronie 462. Narzędzie Rysunek pozwala na umieszczanie Rysunków w projekcie oraz na definiowanie ich ustawień. Wiele z tych ustawień może być konfigurowane jeszcze przed wstawieniem Rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa.

416

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Dokumentacja

Usuwanie Rysunków
Zaznacz Rysunek i usuń jak każdy inny element ArchiCADa. Zwróć uwagę, że usuwanie Rysunku jest operacją nieodwracalną z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywne jest okno tego samego typu (np. okno Rzutu lub Arkusza) co okno zawierające Rysunek.

Rysunek umieszczany jest poprzez punkt wstawienia wybierany w Ustawieniach rysunku (domyślnie jest to środek).

Można też ewentualnie użyć polecenia Plik > Pliki zewnętrzne > Wstaw rysunek zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do tego samego okna dialogowego.

Wstawianie Rysunku w oknach Modelu
Rysunki mogą być umieszczane w każdym widoku modelu, z wyjątkiem Okna 3D oraz widoku Zestawień. Możliwość wstawiania Rysunków do modelu jest przydatna na przykład wtedy, gdy posiadamy rysunek standardowego detalu konstrukcji dachowej dostarczony przez producenta w formacie PDF. W takiej sytuacji możesz wstawić taki dokument PDF jako Rysunek w oknie detalu, dodać własne oznaczenia i umieścić całość na przygotowanym wcześniej arkuszu. Podobnie, zewnętrzny plik DWG może zostać wstawiony jako Rysunek do modelu. Jest to dużo łatwiejszy sposób na umieszczanie plików DWG w ArchiCADzie niż dołączanie ich za pomocą modułu XREF. Wstawianie plików graficznych w postaci Rysunków w widoku Modelu jest dużo wygodniejszą metodą niż używanie narzędzia Obrazek, ponieważ Rysunki zachowują informację o oryginalnym pliku i mogą być w dowolnym momencie aktualizowane. Rysunki wstawiane do widoków modelu (inaczej niż w przypadku umieszczaniu na arkuszu) są niezależne od ich skali. Aby wstawić Rysunek do okna Modelu: • • • Uaktywnij narzędzie Rysunek. Kliknij miejsce w oknie Modelu, w którym umieszczony zostanie Rysunek. Pojawi się okno dialogowe Łącz z. Znajdź pożądany plik, zaznacz go i kliknij Otwórz. Uwaga: Jeżeli wybrałeś plik PDF zawierający wiele stron, zostaniesz poproszony o wybranie strony, która ma zostać wstawiona.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Po wstawieniu, możesz zmienić parametry Rysunku w oknie dialogowym Ustawień rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie Rysunki umieszczone w Widokach modelu wyświetlone będą w Menedżerze Rysunków, gdzie będzie można nimi zarządzać (np. aktualizować) tak samo jak Rysunkami umieszczonymi na arkuszach. Więcej szczegółów, patrz Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków na stronie 468.

417

Dokumentacja

Elementy opisowe
Elementy opisu wyświetlają liczbowe lub tekstowe informacje w oknach 2D o elementach, do których się odnoszą oraz jako niezależne obiekty informacyjne. • Wymiary są dodawane do elementów konstrukcyjnych i rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D i Obszarów 2D/Detali, przy pomocy Narzędzi Wymiarowania. Narzędzie Siatka umożliwia wstawienie elementów siatki pojedynczo lub jako systemu. Elementy siatki stanowią część modelu i pełnią rolę edytowalnego szkieletu podczas wstawiania wielu elementów lub określania ich położenia w obrębie modelu. Teksty wstawiane są za pomocą narzędzia Tekst, w postaci bloków. Autotekst jest elementem tekstowym zawierającym pola automatycznie wypełniane przez program. Autotekst może być umieszczany w Widokach modelu oraz na arkuszach. Etykiety pozwalają na przyłączenie informacji tekstowej do elementu konstrukcyjnego oraz Wypełnień. Możliwe jest również wstawienie Etykiety nie połączonej z żadnym elementem.

ArchiCAD uwzględnia użycie różnych Standardów wymiarowania. Możesz zastosować określony standard wymiarowania, albo dostosować go do bieżącego projektu w menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie na stronie 23. Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie, należy skorzystać z rozwijanej listy Wymiarowania w palecie Opcji podręcznych. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wymiary mogą być umieszczane na Rzucie, w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D oraz Detali i Obszarów 2D. Okno Dokumentów 3D posiada kilka specjalnych opcji wymiarowania. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423. Dostępne są następujące opcje konstruowania Wymiarowania: • • Wymiarowanie liniowe wyświetla długości elementów prostych oraz łuków. Wymiarowanie wzniesienia (metoda konstrukcyjna narzędzia Wymiarowania liniowego) wyświetla wartości wzniesienia w widokach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Kota wysokościowa wyświetla wartości wzniesienia na Rzucie. Wymiarowanie promienia łuku wyświetla promień elementów łukowych. Wymiarowanie kąta wyświetla kąt (w stopniach) pomiędzy parą linii lub krawędzi.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

• •

Wymiarowanie
Narzędzie wymiarowania ArchiCADa pozwala na swobodne tworzenie opisu Wirtualnego Budynku według przyjętych przez Ciebie standardów. Wymiarowanie powiązane jest z opisywanymi przez nie elementami. Oznacza to, iż jest automatycznie aktualizowane przy każdej modyfikacji tych elementów. Wyjątek: Wymiarowanie ustawione jako “statyczne” nie będzie aktualizowane. Zobacz Wymiarowanie statyczne na stronie 420.

• • •

418

Dokumentacja

Wstawianie Wymiarowania
Proces wymiarowania jest podobny dla wszystkich metod i wygląda następująco:

Terminy związane z wymiarowaniem
• Punkty pomiaru są tymczasowymi węzłami umieszczanymi na elementach ArchiCADa w trakcie procesu wymiarowania. Jeżeli wstawisz punkt pomiaru w niewłaściwym miejscu (lub w pustym obszarze), utworzony zostanie prostokątny punkt pomiaru (jak pokazano na poniższej ilustracji), zamiast okrągłego. Oznacza to, że punkt będzie statyczny i nie będzie reagował na zmiany położenia lub wielkości wymiarowanych elementów. Zobacz także Wymiarowanie statyczne na stronie 420. Punkty pomiaru są tymczasowe; znikają po kliknięciu wskazującym położenie łańcucha wymiarów. Łańcuch wymiarów pojawia się po kliknięciu kursorem w kształcie Młotka na końcu procesu wymiarowania. Łańcuch wymiarów (przy wymiarowaniu liniowym) składa się z: • • linii wymiarowej ułożonej wzdłuż mierzonego elementu; linii pomocniczych (prostopadłych do linii wymiarowej), jeżeli w Ustawieniach wymiarowania została wybrana opcja ich wyświetlania; znaczników wymiarowania (są to punkty przecięcia linii wymiarowej z pomocniczą).

1) Uaktywnij odpowiednie narzędzie wymiarowania; ustaw

parametry i wybierz konstrukcyjną i geometryczną metodę.

Szczegóły, patrz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie w Pomocy ArchiCADa.

2) Kliknij element w miejscach, które mają zostać

zwymiarowane (zgodnie z działaniem wybranego narzędzia); w ten sposób powstaną tymczasowe Punkty pomiaru wskazujące przebieg poszczególnych elementów wymiarowania. Kliknięcie elementu, który ma zostać zwymiarowany spowoduje jego podświetlenie. Uwaga: Podświetlanie elementów działa tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja "Podświetlanie obrysu elementu" w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie.

3) Dwukrotnie kliknij po wstawieniu ostatniego punktu pomiaru. 4) Wskaż kliknięciem kursora w kształcie Młotka, gdzie należy
umieścić łańcuch wymiarów. • W przypadku niektórych sposobów wymiarowania, w miejscach przesunięcia kursora pojawia się pogrubiona linia, aby ułatwić wybranie prawidłowego kierunku wymiarowania. Funkcja Wymiarowania liniowego posiada dodatkowe opcje (które obejmują również dodatkowe kliknięcia) umożliwiające określenie położenia linii wymiarowej.

Zobacz Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym na stronie 421. • Możesz usunąć wstawiony Punkt pomiaru, klikając go.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

419

Dokumentacja

wymiarów nie będzie połączony z jakimkolwiek elementem, wtedy cały łańcuch stanie się statyczny. Wymiarowanie statyczne zachowuje się jak normalne wymiarowanie w dwóch przypadkach:

1) Jeżeli zostanie obrócone, lub odbite lustrzanie, tekst wymiaru
zawsze będzie czytelny od dołu.

2) Jeżeli zmieniona została Jednostka wymiarowania w oknie
pojedynczy wymiar łączy dwa, sąsiadujące ze sobą Punkty pomiaru i zawiera wartość wymiaru. Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie, wszystkie wartości zostaną zaktualizowane. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa.

Wymiarowanie liniowe Wymiarowanie statyczne
Wymiarowanie statyczne jest wyjątkiem od zasady wymiarowania skojarzonego ArchiCADa. Możesz ustawić aby dowolne wymiarowanie liniowe lub kota wysokościowa były statyczne, wystarczy tylko uaktywnić tę opcję w panelu Typ i czcionka okna dialogowego Ustawień wymiarowania. Wymiarowanie liniowe mierzy długości elementów prostych oraz łukowych. Dostępne są cztery metody konstrukcji i znajdują się w palecie Info oraz w oknie dialogowym Ustawień wymiarowania. Zobacz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie liniowe w Pomocy ArchiCADa. • Za pomocą metody Liniowej , zostanie zmierzona i wyświetlona odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi punktami pomiaru. W Metodzie Ciągłej , pierwszy Punkt pomiaru interpretowany jest jako punkt zerowy łańcucha wymiarowania. Wszystkie wartości łańcucha będą oznaczały odległość pomiędzy wskazywanym punktem a punktem zerowym. W Metodzie punktu bazowego , pomiar odległości odbywa się w taki sam sposób, jak w Metodzie ciągłej, ale punkt zerowy nie jest zaznaczony. Czwarta metoda wzniesienia. pozwala na tworzenie Wymiarowania

• Linia wymiarowa w przypadku wymiarowania statycznego nie będzie dostosowywać się do żadnych zmian wprowadzanych do elementów modelu. Po wybraniu tej opcji nie będziesz mógł później ponownie przyłączyć wymiarowania. Jeżeli żaden ze znaczników łańcucha

Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie wzniesienia na stronie 425.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

420

Dokumentacja

Metody geometrii przy Wymiarowaniu liniowym są określane w Palecie Info. • Domyślnie ustawiona metoda Każdego Kierunku umożliwia tworzenie łańcuchów wymiarów w różnych położeniach związanych z położeniem elementu: równolegle do dwóch pierwszych wstawionych punktów pomiaru, albo poziomo/pionowo lub równolegle do innej, dowolnie wybranej krawędzi/powierzchni. Metoda Tylko X-Y ogranicza zakresy linii wymiarowych wyłącznie do położenia poziomego i pionowego względem ekranu. Metoda Długość łuku elementów łukowych. pozwala na zwymiarowanie

Wymiarując element w innym położeniu - oraz w przypadku używania domyślnie ustawionej metody geometrii Każdy Kierunek - będziesz mieć do dyspozycji trzy opcje linii wymiarowej ("strefy"): położenie pionowe, poziome lub równoległe w stosunku do dwóch pierwszych punktów wymiarowania w łańcuchu. Przesuń kursor, aby sprawdzić dostępne możliwości.

Wybrana metoda geometrii odnosi się do całego łańcucha wymiarów i nie może być zmieniana indywidualnie dla każdego pojedynczego wymiaru. Uwaga: W oknie Dokumentów 3D dostępne są dodatkowe Metody Geometrii. Patrz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423.

Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym
Aby zwymiarować prosty element, należy umieścić zestaw punktów wymiarowania wzdłuż elementu, a następnie kliknąć dwa razy. Następny etap polega na przesunięciu kursora w kształcie młotka do położenia, w którym chcesz umieścić linię wymiarową. Podczas wymiarowania prostej, pionowej lub poziomej krawędzi, wstawianie linii wymiarowej ułatwia pogrubiona linia:

Np. przy wymiarowaniu pochyłego dachu na przedstawionym poniżej Przekroju, przy pomocy metody Każdego Kierunku, użyj opcji położenia równoległego, aby wstawić linię wymiarową równolegle do dachu:

Możesz ewentualnie przesunąć kursor w kształcie młotka do innej "strefy", aby wybrać wymiarowanie poziome lub pionowe:
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

421

Dokumentacja

znalezieniu krawędzi, do której linia wymiarowa może być równoległa:

Dostępny jest również dodatkowy wektor linii wymiarowej: Po pojawieniu się czarnego kursora w kształcie młotka, możesz przesunąć go na jakąkolwiek prostą linię/krawędź w obrębie projektu. Uwaga: W oknie Dokumentu 3D, musisz wyrównać wymiar do krawędzi elementu konstrukcyjnego - segmenty liniowe nie sprawdzą się. Na poniższej ilustracji zwymiarowaliśmy pochyły dach, po czym pojawił się kursor w kształcie młotka i dostępne są trzy standardowe kierunki linii wymiarowych (poziomy, pionowy, równoległy do dachu). Teraz kliknij, aby ograniczyć linię wymiarową i dostosować ją do położenia równoległego względem określonej linii/krawędzi. Przeciągnij linię wymiarową do końcowego położenia i kliknij, gdy pojawi się czarny kursor w kształcie młotka, aby wstawić łańcuch wymiarów.

Wymiarowanie liniowe Elementów łukowych
Załóżmy, że chcesz zwymiarować dach przy pomocy wektora równoległego do przekątnej, a nie do dachu. Przesuń kursor nad przekątną. Następnie kursor przyjmuje kształt "znaczek mercedesa + równoległe wymiarowanie", aby poinformować użytkownika o Metoda Wymiarowania długości łuków umożliwia zmierzenie długości linii przebiegającej po łuku lub ściany łukowej. Przy aktywnym narzędziu Wymiarowania, wybierz Metodę geometrii Wymiarowanie długości łuków z Palety Info.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

422

Dokumentacja

Kliknij kursorem w kształcie Mercedesa okrągły łuk lub krawędź łukową (nie musisz wskazywać ich punktów końcowych, wystarczy kliknąć gdziekolwiek na łuku).

różdżki, a następnie zwymiarować korzystając z metody Wymiarowania długości łuków. Szczegóły, patrz Magiczna Różdżka na stronie 150.

Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D
W oknie Dokumentów 3D należy użyć narzędzia Wymiarowania liniowego do wstawienia niezbędnych wymiarów. Dostępne są wszystkie opcje Wymiarowania liniowego, oprócz Długości łuku. Podobnie jak w oknach 2D, możesz ograniczyć opcje do funkcji Tylko X-Y, albo użyć funkcji Każdy Kierunek do wstawienia linii równoległej do dwóch pierwszych punktów, które kliknąłeś. Ponadto, tak samo jak w oknach 2D, opcja Każdy Kierunek umożliwia ograniczenie linii wymiarowej, poprzez kliknięcie kursorem w kształcie znaczka mercedesa+wymiarowania równoległego na jakąkolwiek inną linię/krawędź. Tylko w oknie Dokumentów 3D: Możesz ograniczyć płaszczyznę, w której ma być umieszczona linia wymiarowa. Aby wybrać ograniczenie płaszczyzny w przypadku wymiarowania liniowego w oknie Dokumentów 3D, wybierz odpowiednią opcję w Palecie Info Narzędzia wymiarowania liniowego: • • • płaszczyzna pozioma płaszczyzna pionowa każda inna płaszczyzna

ArchiCAD automatycznie umieści Punkty pomiaru na końcach mierzonego łuku. Zmierzona zostanie długość tego fragmentu krawędzi. Możesz jednak kontynuować dodawanie Punktów pomiaru tworząc łańcuch wymiarów. Podwójne kliknięcie w pustą przestrzeń arkusza roboczego kursorem Pustego Ołówka lub wciśnięcie OK na Palecie kontrolnej zakończy wstawianie Punktów pomiaru. Pojawi się kursor Młotka, pozwalający na umieszczenie łańcucha wymiarów. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki.

Uwaga: Metoda Wymiarowania długości łuków nie może być stosowana w przypadku łuków eliptycznych i krzywych, przegród strukturalnych lub (zamkniętych) okręgów. Aby w przybliżeniu zwymiar