P. 1
ArchiCAD 12-podręcznik

ArchiCAD 12-podręcznik

|Views: 17,908|Likes:

More info:

Published by: Justyna Grochocińska on Jan 23, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/24/2013

pdf

text

original

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Graphisoft
Odwiedź stronę Graphisoft pod adresem http://www.graphisoft.com , aby znaleźć najbliższego dystrybutora oraz informacje o dostępności produktów.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12
Copyright © 2008 by Graphisoft, wszelkie prawa zastrzeżone. Surowo zabrania się odtwarzania, parafrazowania oraz tłumaczenia bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

Znaki handlowe
ArchiCAD jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a PlotMaker, Virtual Building (Wirtualny Budynek), StairMaker oraz GDL to znaki handlowe firmy Graphisoft. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wstęp

Wstęp
Podręcznik ArchiCAD 12 zawiera sześć głównym rozdziałów, w których przedstawiono dokładny przegląd funkcji programu ArchiCAD. Zawartość tego dokumentu jest również dostępna poprzez elektroniczny system Pomocy. Część Interfejs niniejszego Podręcznika zawiera bardziej szczegółowe opisy każdego ustawienia i okna dialogowego i dostępna jest jedynie w elektronicznym systemie Pomocy.

Rozdziały w niniejszym podręczniku:
Konfiguracja to skrót informacji potrzebnych do skonfigurowania programu ArchiCAD. Komunikacja z ArchiCADem stanowi wprowadzenie do podstawowych operacji w programie ArchiCAD. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja, Edycja oraz Techniki. Wirtualny Budynek zawiera opis widoków modelu oraz okien, które posłużą do stworzenia Wirtualnego Budynku przy pomocy narzędzi projektowych ArchiCADa. Dokumentacja przedstawia narzędzia do rysowania i opisywania w ArchiCADzie, oraz zintegrowany proces tworzenia Arkuszy do stworzenia pełnej, końcowej dokumentacji Twojego projektu. Współpraca przedstawia funkcję Zespołu projektowego, dzięki której zespół architektów może równocześnie pracować nad tym samym projektem. W tym rozdziale również opisano jako skutecznie załączać struktury powtarzalne; inteligentny proces importu i eksportu DXF/DWG oraz łączenia; oraz proces korekty na bieżąco. Wizualizacja zawiera wszystkie narzędzia i techniki pozwalające wyświetlać i przedstawiać projekt architektoniczny klientowi.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

3

Wstęp

4

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści
Wstęp ____________________________________________________ 3 Konfiguracja _____________________________________________ 15 Zarządzanie Projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozpocznij ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Utwórz Nowy Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zamknij Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kompresja plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plik wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Projekt Archiwalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Otwieranie projektów poprzez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Łączenie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Preferencje Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jednostki i poziomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Atrybuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O Warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Przełącznik warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian, Słupów i Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy . . . . . . . 30 Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rodzaje linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rodzaje wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dostępne parametry wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Struktury warstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom, Stropom i Dachom 32 Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Komponenty struktur warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Pióra i kolory/Zestawy Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Stosowanie Zestawów Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Modyfikowanie Zestawów Piór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów . . . . . . . . . . . . . .36 Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Zestawy Piór dla różnych zastosowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 O Materiałach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . .39 Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Wyświetlanie Materiałów w Renderingach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tworzenie i Modyfikacja Materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Menedżer atrybutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Parametry użytkownika Obiektów GDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 O Bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteka startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Uaktualnienia Biblioteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Zasady Zarządzania Bibliotekami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 O Menedżerze Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych . . . . . . . . .45 Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 O Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Interfejs Użytkownika ArchiCADa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 O Paskach Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

5

Spis treści

Skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety Pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 51 53 54 54 55 57 58

Komunikacja z ArchiCADem________________________________ 59 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja wewnątrz aktywnego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dopasuj do okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Przemieść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Podgląd nawigatora (2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Nawigacja w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dostęp do poleceń Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Eksploruj Model (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Orbituj (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podgląd nawigatora (3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Obsługa 3Dconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Paleta Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 O Palecie Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu . . . . . . . . . . . . 67 Struktura Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 System Kolorów Nawigatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Nawigator Mapa Projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nawigator Mapa Widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Definiowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zachowywanie Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Modyfikowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Paleta Opcji Podręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nawigator Teczka arkuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zestawy Publikacji Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zewnętrzne pliki w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Funkcje wspomagające edycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia 79 Zaznaczanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Funkcje wspierające Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Punkty Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Podświetlenie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podświetlanie obrysu elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Okno informacji o elemencie (Info Tag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Inteligentny kursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Anulowanie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Modyfikuj zaznaczone elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń . . . . . . . . 87 Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 O Obszarze Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Usuwanie Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu. . . 90 Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia . . . . . . 92 Początki Układu Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . 92 Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika . . . . . . . . 93 Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D . . . . . . . 93 Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 O Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . 94 Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne . 95 Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne . . . . . . . 96 Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane . . . . 97 Narzędzie Miarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści

Funkcja Przyklejanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Linie Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O Liniach Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rodzaje Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wybór preferowanych Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania . . . . . . . . . . . 103 Usuwanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ograniczenia ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Stosowanie ograniczeń ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych. . 106 Blokowanie współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Metody konstrukcyjne względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Blokowanie Prostopadłe i Równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dwusieczna kąta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ustawienie powierzchni w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyklejanie do istniejących elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym. . . . . . . . 111 Zasięg przyciągania kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wzniesienie i Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 O Wzniesieniu Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych. . . . . . . . . . . 113 Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Poziomy Odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace . . . . . . 115 Palety Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Podstawowe Techniki Edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przemieszczanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie . . . . . . . . . . . . . . 118 Przesuwanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Obracanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Lustrzane odbijanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Podniesienie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Ustaw Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Informacje na temat funkcji Ustawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Jak ustawić elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Ustaw Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Modyfikowanie wymiarów elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów. . . . . . . . .128 Rozciąganie Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Modyfikowanie Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów. . . . . . . . .131 Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. . . . . . . .133 Rozciągnij pionowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) . . . . . . . . . . . . .134 Podział Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Wyrównanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Przecięcie dwóch elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia . . . . . . . .138 Dodawanie Elementom Wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Edycja wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu . . . . . . . . . . . . . . . .140 Rozbij do Bieżącego Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Tworzenie kopii elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Przesunięcie, Obrót, Odbicie Lustrzane kopii elementów . . . . . . . .141 Powielenie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Przeciągnij i Upuść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Transfer ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Grupowanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Blokowanie/Odblokowywanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Kolejność wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Magiczna Różdżka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 O Magicznej Różdżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki . . . . . . . . . . .150 Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/ Odejmowania wieloboków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

7

Spis treści

Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Podrysach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostęp do poleceń obsługujących Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokaż/Ukryj Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu . . . . . . . . . . . . . Zmiana położenia Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania . . Przebuduj Podrys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem:. . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych . . . . . . . . . . Dlaczego optymalizować?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 152 153 154 154 156 156 157 157 158 160 160 160 161

Wirtualny Budynek _______________________________________ 163 Widoki Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 O Widokach Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Okno Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Kondygnacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 O Kondygnacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/ Elewacja/RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zarządzanie Kondygnacjami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Linie Poziomów Kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) . . . . . . . . . . . . . . 169 Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Określ Kondygnację Macierzystą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie . . . . . . . . 173 Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Okno 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wyświetl wszystko w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Domyślne wyświetlanie w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Filtruj Elementy widoczne w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Procedury 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Tryby wyświetlania 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Projekcje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dodatki Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 O Przekrojach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju . . . 187 Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wybierz Status Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Otwórz Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wstaw Połączony Znacznik Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wstaw Samodzielny znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Utwórz Niezależny Przekrój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Podsumowanie Poleceń Przebudowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych. . . . . . . . . . . . . . . 195 Elewacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozwinięcie Ścian (RŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 O Rozwinięciach Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ID i Nazwy Rozwinięć Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Edycja Widoków Projektu RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozwinięcia Ścian, a kształty Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian. . . . . . . . . . . . . . . 204 Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 O Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Utwórz Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

8

Spis treści

Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Przedefiniuj wybrany Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 O Detalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zawartość okien Detali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Połączony Znacznik Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Utwórz niezależny detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D . . . . . . . . . . 214 Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja Okna Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Obszary 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 O Obszarach 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Obszar 2D, a Detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zawartość okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Edycja okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Utwórz Niezależny Obszar 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 O Znacznikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podświetlenie Znaczników Źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Zmiana Typu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Przenoszenie Ustawień Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kopiowanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Nawigacja za pomocą Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Znajdź połączone Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Paleta Sprawdź Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Usuwanie Widoków Projektu, Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Usuwanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zestawienie interaktywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 O zestawieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otwórz Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów. . . . . . . . . . . . . . . 225
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Edycja i uaktualnianie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . .226 Sortuj Pola Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Formatowanie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Nagłówki Zestawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Podziel zestawienie na kilka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Spisy treści Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 O Spisach treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Spis Opublikowanych Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Elementy konstrukcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . .233 Ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 O Ścianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Utwórz Pojedynczą Ścianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Ścianę Łukową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Łańcuch Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Utwórz Prostokąt Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Utwórz Ścianę Trapezową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Warstwową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Wieloboczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę z Bali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę Szczytową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Przecięcia typu Ściana-Ściana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Modyfikuj ścianę (Dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ściany i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Słup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupa na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupów w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tworzenie Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Utwórz Pochyły Słup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Słupy i inne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Oś Odniesienia Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Wyświetlanie Belek na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Utwórz Belkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Tworzenie otworów w belkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

9

Spis treści

Belki i Inne Elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Złożonych Profilach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i edycja Złożonych Profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony . . . . . . . . . . . . Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów . . . . Dachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych . . . . . . . . . . Utwórz Kopułę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz linie poziomu dachów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu . . . . . . . . . . . . . . . Znajdź krawędź przecięcia dachów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dotnij elementy do dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera . . . . . . Stropy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stropów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umieszczanie Otworów w Stropach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz siatkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj wzniesienie punktów siatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodaj nowe punkty siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w siatce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metryczki Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie kubatury Stref w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Docięcie strefy innym elementem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obliczanie powierzchni i objętości stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualizacja Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno dialogowe Uaktualnij strefy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 254 254 255 257 257 258 258 259 259 260 260 261 263 263 264 265 265 266 269 273 273 274 274 274 275 276 276 276 277 277 277 278 279 279 281 282 283 283

Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie. . . . . . . . . . . 285 Komponenty Przegród Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Utwórz Przegrodę Strukturalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Edycja na poziomie Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tryb edycji Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Edytuj Siatkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju. . . . . . . . . . . . 313 Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . 316 Profil Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Panele Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Łączniki Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Akcesoria Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Przegrody Strukturalne i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej . . . . . . . 334 Obiekty Parametryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 O Obiektach Parametrycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wyszukiwanie elementu bibliotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wstawienie Obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zaznaczanie wstawionych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozciąganie Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dostosowywanie Parametrów Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Utwórz Obiekt Łaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Graficzne tworzenie własnych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu . . . . . . . . 344 Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych . . . 345 Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu . . . . . . 346 Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu . 347 Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Własne komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

10

Spis treści

Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi, Okna, Świetliki, Zakończenia ściany, Schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Drzwi/Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Wstawianie Drzwi i Okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie pustych otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Zmiana położenie otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Okna narożne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Świetliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zakończenia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Schody (Zapamiętane schody) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wyświetlanie Schodów na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Korzystanie ze StairMakera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Dodatek StairMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów . . . . . . . . 361 Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Struktura i Spocznik (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Ustawienia Stopni (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Poręcze (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Ustawienia symboli (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Sprawdź i zachowaj schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Schody oparte o narysowane elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 TrussMaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Tworzenie Dźwigarów na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Edytowanie Dźwigarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . . . 377 Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 O działaniach na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rodzaje działań na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Przykład Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Opcje wyświetlania Modelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ustaw Opcje wyświetlania Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Kombinacje Opcji widoków modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Opcje wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Wyświetlanie Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 O Częściowym Wyświetlaniu Struktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury . . . . . . .386 Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku . . . . . . . .387 Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Wizualizacja pełnej struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów . . . . . . . . . . . . . .393 Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien . . . . . . . . . . . . . . .393 Dokumentacja ___________________________________________ 395 Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 O Wypełnieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Kategorie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym . . . . . . . . . .397 Rysowanie Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Definiowanie Rodzajów Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy . . . . . . . . . . .400 Wyświetlanie Kreskowania wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Utwórz Wypełnienie typu Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni . . . . . . . . . . . . . . .404 Wypełnienia gradientowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Wypełnienia obrazkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Określanie domyślnego tekstu Etykiet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet niezależnych . 461 Rysunki w Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 O Narzędziu Siatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunki w Widokach modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie skojarzone w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przesuń bądź edytuj tekst wymiarowania . . . . . . . . . Edycja Łańcucha wymiarów . . . . Wymiarowanie kąta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Formatowanie pojedynczych składników Bloków Tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 Zestawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Domyślne etykiety powiązane z narzędziem. . . . . . . . . Rozciąganie linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminy związane z wymiarowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Teczka arkuszy . . . . . 444 Wstawianie Bloków tekstowych . 457 O Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Rysunku w oknach Modelu . . 439 Tworzenie łukowego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Linie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Etykiety symbolowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie pojedynczej prostej linii . . . . . . . . . . . . 448 Etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Tworzenie prostego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Składniki Teczki Arkuszy . . . . . . . 446 Rysunek jako Odniesienie do Autotekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Środowisko pracy przy tworzeniu dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Wstaw System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje tekstu wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Edycja tekstu w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie nakładających się elementów . 459 Szablony arkusza . . . . . . . . . . . . . . 435 Automatyczne Wymiarowanie Wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie statyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Umieszczanie Rysunków na Arkuszach . . . . . 437 Składniki Elementu Siatki . . . . . . . . . . 438 Widoczność Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych. . . . . . 446 Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekształcanie Elips w Okręgi. . . . . . 445 Graficzna zmiana wielkości tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie promienia łuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Blok tekstowy. . . . . . . 457 Arkusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . 445 Zastosowywanie Ulubionych parametrów Tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozbicie Polilinii . . . . . . . . Elementy opisowe . . . . . . . . . Rozciągnięcie Krzywych . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet powiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Edycja elementu siatki . . . 436 Narzędzie Siatka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej . . . . . 446 Jak wstawić Autotekst . 462 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Znajdź i zastąp tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łączenie elementów typu Linia w Polilinię. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych . . . . . . . . Obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie wzniesienia . . . . . Wymiarowanie Grubości ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj linię pomocniczą. . . . . . . . . . . . . . . . . 407 407 408 408 408 409 410 410 411 411 412 412 413 414 414 414 415 416 417 418 418 419 419 420 420 423 425 425 426 427 427 428 430 432 433 433 434 435 Automatyczne Wymiarowanie Zewnętrzne . . . . . . . . . Edycja krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Polecenia Edycji w oknach typu tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy. . . . . . . Koty wysokościowe . . . . . . . . . . . Punkty aktywne . . . . . . . . . . Dodatkowe wymiary (Dodatek). . . . . . . . . . . . 444 Formatowanie całego Bloku tekstowego . . Kategorie Linii w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych odręcznych . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Określanie metody publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Prosta Numeracja arkuszy . . .529 Edytuj Źródło Modułu w drugiej kopii ArchiCADa . . . . .519 Duże firmy. . . . . . . . . . . . . . 476 Publikowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Średnie projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Tytuły Rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej . . . . . . . . .537 XREFy a Warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Importowanie plików PDF jako Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 Edycja zawartości Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 Przygotowanie list . . . . . .523 O Połączonych Modułach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Przygotowanie publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 Otwieranie plików DWG/DXF . 479 Definiowanie Zestawu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . 472 Metody tworzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509 Zarządzanie Bibliotekami w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503 System pracy w Zespole . . . . . 470 Identyfikacja (ID) Rysunków i Arkuszy . . . . .539 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Usuwanie Rysunków. . . . . 482 Proces publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Kolporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Małe projekty . . . . . . . . . . . 486 Źródła list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 Wysyłanie i Pobieranie Zmian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Połączone Moduły . . . . . . . . . . . 466 Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Widok 3D w dokumencie PDF (tylko Windows) . 465 Modyfikowanie Rysunków na Arkuszu .538 Wymiana danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Moduływ różnych systemach operacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Firmy średniej wielkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Numeracja Rysunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 XREFy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 Połączone Moduły w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Podgląd i korekta plików DWF . . . . . . . . . . . . . . . .517 Małe firmy. . . .497 Role w projekcie Zespołowym. .497 Konfiguracja projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Współpraca _____________________________________________ 497 Praca Zespołowa . . . . 489 Typy list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Korzystanie z XREFów w obustronnej komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Zestawienia i listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .501 Praca w Obszarze roboczym. . . . . . 492 Zarządzanie ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Praca w trybie Off-Line (bez podłączenia do sieci) . . . . . . . . . . . . . . . .499 Rezerwacja . . . . . . . . . . . . . .527 Moduły obejmujące wiele kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Pliki Projektu Zespołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530 Zarządzanie Połączeniami. . . . . . .513 Rozwiązywanie problemów w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514 Strategie pracy w Zespole projektowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Informacje o elemencie . 489 Wyświetlanie list . 483 Publikacja w formacie PDF . . . .505 Techniki Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Zachowaj dokument w formacie PDF . . . 470 Automatyczne Numerowanie Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Własna numeracja Arkuszy/Zestawów. . . . .497 Uwspólnianie Projektu . . . . . . . 474 Duże projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Zmiana Obszaru Roboczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Moduł: Przerwij połączenie. . . . . . . . . . . 474 Tworzenie dokumentacji w Pracy zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Wstaw Moduł . . .504 Praca nad Kopią Lokalną. . . . . . . . . . . . . . . . 477 Plotowanie . . . . . . . . . . . Zastąp połączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Utwórz Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Definiowanie Formatu Publikacji . . . . . . . . 483 Opublikuj PDF za pomocą Kolportera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Rendering . . . . . . Praca Zespołowa i Zakreślacz projektu . . . . . . . Publikowanie i odzyskiwanie danych Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Indeks _________________________________________________ 577 14 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . . . . . . . . . . . 569 Obiekty VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsultacja. Przykład zastosowania Recenzenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Analiza nasłonecznienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakreślacz Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Podstawowe Opcje procedury Lightworks . . . . . Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menedżer Wersji wpisu Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Zakreślaczu Projektu . . . Recenzent projektu . . 561 Przykład sceny zewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 544 544 547 547 547 552 552 553 554 554 554 555 Wizualizacja ____________________________________________ 557 Kamery . . . . . . . . Obustronna konwersja (Opcje inteligentnego łączenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Animacja . . . Łącz plik DXF/DWG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Opcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Dopasuj widok . . . . . . . . . . . 564 Przykład sceny wewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . 567 Dodatkowe narzędzia wizualizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład działania Zakreślacza projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . 570 Sceny VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rodzaje wypełnienia. Po przeglądzie Interfejsu ArchiCADa przyjdzie czas na zapoznanie się z ustawieniami Środowiska pracy. Pióra i kolory. Następnie. opisuje sposoby definiowania preferencji. jeżeli planujesz edycję już istniejącego projektu.Parametry warstw. Informacje na temat zarządzania projektami ArchiCADa znajdziesz w następujących rozdziałach.Konfiguracja Konfiguracja Pierwsza część tego rozdziału. Rozpocznij ArchiCADa Kliknij dwukrotnie ikonę ArchiCAD w folderze programów. Preferencje projektu. Struktury warstwowe. Kategorie stref oraz Style Zakreślacza projektu. Widoki modelu. Zawiera on dane o modelu oraz Teczkę arkuszy. Określ skalę projektu za pomocą polecenia z menu Dokument > Skala. może użyć własnego wzorca. Jeśli użytkownik opracował własne pliki wzorca ze skonfigurowanych opcji. upewnij się czy załadowałeś wszystkie biblioteki potrzebne do prawidłowego wyświetlenia wstawionych obiektów. Atrybuty i odniesienia do Bibliotek. patrz Okno startowe ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. definiowaniem ich na własnym komputerze oraz eksportowaniem i importowaniem zapamiętanych ustawień na inne komputery. Zarządzanie projektami. Kolejna część. Materiały. Więcej szczegółów. Preferencje projektu. Użyj wzorca: Możesz utworzyć projekt na podstawie wzorca ArchiCADa 12 zawierającego domyślne ustawienia projektu. Pojawi się okno startowe ArchiCADa. można wybrać zapisany wcześniej zestaw ustawień projektu. poprzez menu Opcje > Atrybuty elementów przeglądnij Atrybuty załadowane domyślnie z projektem . wstawione elementy konstrukcyjne i rysunkowe oraz domyślne ustawienia wszystkich narzędzi. Typy linii. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu"). która pozwala na wielokrotne wykorzystywanie preferowanych ustawień. Zarządzanie Projektami Podstawowym typem dokumentu ArchiCADa jest plik Projektu (.pln). . W następnej części dowiesz się jak używać Ulubionych. aby uruchomić program. otwieraniu i zachowywaniu projektów.funkcji. Utwórz Nowy Projekt Za każdym razem gdy tworzony jest nowy Projekt (Plik > Nowy). jednostki miary stosowane w projekcie. takich jak np. zawiera informacje o tworzeniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 15 . (Uruchamiając projekt na podstawie wzorca. Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu i zawiera ustawienia wszystkich preferencji.

Pliki zewnętrzne (okna Obiektów GDL . Jeśli zapisujesz i zamykasz projekt. otwórz projekt. z którego preferencjami jesteś zaznajomiony. oraz Dostosowywanie Środowiska Pracy na stronie 54. standardowych ustawień. Jeśli okien. ArchiCAD przy kolejnym otwarciu projektu ponownie otworzy te okna. niektóre ustawienia mogą zostać zmienione. z którymi jesteś zaznajomiony. jego nazwa zmieni się na Nowy i Zresetuj wszystko. Ostatnie parametry Projektu. Użyj ostatnich parametrów Projektu Opcja ta pozwala na zastosowanie takich ustawień i preferencji projektu jakie były aktualne w momencie ostatniego wyłączenia ArchiCADa. następnie zamknij go i ponownie utwórz nowy projekt: tym razem. Parametry Środowiska pracy Wybierz jeden z Profili środowiska pracy (skonfigurowany Profil. szczególnie jeśli będą musiały zostać odbudowane. aby go zapisać. Na platformie MacOS: Library\Application Support\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa W dolnej części listy można odnaleźć maksymalnie trzy ostatnio wybrane pliki wzorca. Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Użyj polecenia Plik> Otwórz aby otworzyć zapisany projekt. • Jeżeli wciśniesz klawisz Alt (Opt) podczas wybierania polecenia Nowy. Jeśli jednak jako ostatni otwarty był projekt utworzony przez inną osobę. który sam dostosowałeś i zapisałeś. aby wybrać plik wzorca z innego miejsca. który można odnaleźć tutaj: Na platformie PC: Documents and Settings\Użytkownik\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa. które trzeba ponownie otworzyć. zamiast wszystkich uprzednio otwartych okien. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. patrz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. zawarty w aktualnej wersji programu ArchiCAD. Zamknij Projekt Użycie polecenia Plik > Zamknij przy aktywnym oknie rzutu spowoduje zamknięcie całego projektu. Więcej szczegółów można odnaleźć w następujących rozdziałach ArchiCADa: Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Typy plików zapisywanych przez ArchiCADa Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uruchom nową kopię ArchiCADa: Zaznacz tę opcję jeśli chcesz uruchomić dodatkowego ArchiCADa. Obrazki) pozostaną otwarte. Zostaniesz poproszony o zachowanie ewentualnych modyfikacji. lub taki.) Szczegóły. Otwieranie okien może trochę potrwać. w którym otwartych jest wiele okien. 16 . Ten wybór jest najlepszy w przypadku używania zawsze tych samych.) Lokalizacja folderu Ustawień domyślnych: Na platformie PC: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Ustawienia domyślne\ArchiCAD Na platformie MacOS: \Applications\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD Kolejny rozdział zawiera wszelkie dodatkowe pliki wzorca zapisane w folderze “Wzorce”. Jeżeli nie chcesz powracać do fabrycznych ustawień programu. polecenie to spowoduje utworzenie projektu ArchiCADa z fabrycznymi ustawieniami. jest więcej niż 20 (wyłączając okna renderingu.Konfiguracja Na górze listy figuruje domyślny wzorzec. że można otworzyć tylko okna znajdujące się na wierzchu (plus Rzut). Użyj polecenia Plik > Zachowaj . które nie są zachowywane z projektem). będą oznaczać preferencje. Wskaż opcję Wybierz Wzorzec. (Zostaje on zapisany w folderze Ustawienia domyślne podczas instalacji ArchiCADa.

mod). Zachowaj plik jako wzorzec: użyj polecenia Plik > Zachowaj jako. Uruchamiając nowy projekt na podstawie wzorca. Ustaw preferencje oraz strukturę projektu i/lub wstaw potrzebne elementy. .pln. Uwaga: Zastosowanie schematów Profilu Środowiska pracy spowoduje nadpisanie ustawień pliku Wzorca. wstawione elementy oraz domyślne ustawienia narzędzi. domyślny wzorzec zostaje umieszczony w folderze Ustawienia domyślne. ArchiCAD 12 dostarczany jest wraz z domyślnym plikiem wzorca z domyślną biblioteką. Jeśli tworzysz nowy projekt w ArchiCADzie przy użyciu pliku wzorca. . przycisk Opcje w oknie dialogowym zawiera nową opcję: “Kompresuj plik.plp. . Uwaga: Jeśli używasz komputera z dwoma procesorami.tpl. Podczas instalacji. . czas zapisywania pliku powinien wzrosnąć jedynie o 5-10%. Aby otworzyć kopię wzorca należy otworzyć polecenia Nowy.” Opcja ta jest domyślnie włączona i zaleca się jej stosowanie ponieważ dzięki niej rozmiar pliku zostaje znacząco zredukowany (ok.tpl)”. Jednocześnie należy pamiętać. utwórz nowy plik projektu. 30%). Jeżeli proces zapisywania jest zbyt długi. Korzystanie z tej opcji przyspiesza przesyłanie plików w sieci (lokalnej lub internet) zwłaszcza gdy dysponujemy powolnym transferem. wybrać opcję Wzorzec a następnie wskazać żądany plik wzorca. 60 -70%).pla. Aby utworzyć własny plik Wzorca. Plik wzorca Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu posiadającym rozszerzenie tpl.Konfiguracja Kompresja plików Podczas zachowywania pliku w jednym z formatów ArchiCADa (. że włączona opcja kompresji spowalnia proces zapisywania pliku (o ok. W pliku tym zapisane są wszystkie ustawienia preferencji projektu. a jako rodzaj pliku określ “Wzorzec projektu ArchiCADa (*. należy wyłączyć opcję kompresji plików. ten domyślny wzorzec będzie znajdował się na górze listy wyskakującej podczas wyboru wzorca: Zobacz także Utwórz Nowy Projekt na stronie 15. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu". Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 17 .

mogą jednak również zawierać: • • • Elementy biblioteczne. Z powodu większej ilości danych jaką zawiera plik archiwalny. sprawdź. Zobacz także Bezpieczeństwo danych w Pomocy ArchiCADa. jest on znacznie większy od tradycyjnego pliku projektu. a nie jedynie odwołania do nich Cechy z załadowanych bibliotek Wstawione rysunki Więcej na temat Zbioru Obiektów.pla. Dokumenty zachowane jako Archiwum zapisane są razem z wszystkimi Elementami bibliotecznymi (w Pliku Zbioru Obiektów o rozszerzeniu lcf) oraz ich parametrami ustawionymi tak. czy dodajesz rzeczywisty plik . powinieneś użyć formatu archiwalnego. przechowywanych w postaci plików zewnętrznych w folderach zwanych Bibliotekami. brakujące części nie zostaną dodane do dokumentu Archiwum.pla przy użyciu Menedżera Bibliotek. lecz nie zachowują samych czcionek. elementy znajdujące w pliku .pla) są podobne do Projektów indywidualnych. Jeżeli chcesz mieć pewność. że wszystkie Elementy biblioteczne mające odniesienia w Projekcie są do niego dołączone. przeciwnym razie. W 18 . jak w Projekcie.bpn) zachowana jest najnowsza kopia zapasowa projektu na wypadek uszkodzenia pliku Projektu.pla a nie folder zawierający plik . Ostrzeżenie: Jeżeli w momencie zapisywania projektu jako Archiwum brakuje jakichkolwiek Elementów bibliotecznych. w którym można wybrać rodzaje elementów załączonych do pliku archiwalnego. Format archiwalny jest zalecany w następujących sytuacjach: • • Przy przenoszeniu Projektu na inny komputer Zachowywanie ukończonego projektu Projekty ArchiCADa mogą odnosić się do Elementów bibliotecznych. pod warunkiem. Wybranie Projektu archiwalnego w oknie dialogowym Zachowaj jako spowoduje pojawienie się dodatkowego przycisku Opcje. Kliknięcie go otworzy okno. Oznacza to. obrazy tła oraz tekstury połączone zastosowane w projekcie. że jeżeli chcesz na innym komputerze wyświetlić elementy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby zachować Projekt w formacie Archiwum. Projekt Archiwalny Pliki archiwum (. Ważne: Pliki Archiwum przechowują informacje o użytych w Projekcie czcionkach. Uwaga: Jeśli do Aktywnych bibliotek dodasz plik .Konfiguracja Kopie zapasowe W pliku Kopii zapasowej projektu (. zobacz Biblioteka startowa na stronie 43. wybierz polecenie Zachowaj jako. że zaznaczona była opcja Wykonaj kopię zapasową w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych.pla nie zostaną odczytane.

że plik jest używany. jeżeli zamierzasz modyfikować obiekty GDL umieszczone w projekcie. W czasie otwierania Projektu archiwalnego pojawi się okno dialogowe Otwórz projekt archiwalny. Otworzenie projektu jako Tylko-do-odczytu. Dodatki nie są przechowywane w plikach Archiwum. które nie występują na komputerze. chociaż używany on nie będzie: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 19 . Używanie tej opcji wymaga jednak dużej ostrożności.lcf). lub w innej lokalizacji. na którym otworzono plik Archiwum. • • • Otworzenie projektu na pełnych prawach dostępu. będziesz miał dostęp do całego projektu i będziesz mógł go dowolnie modyfikować. Jeżeli spróbujesz nadpisać istniejący plik. Opcja ta jest zalecana w przypadku. Tę opcję zaleca się w przypadku. jednak ogranicza możliwości modyfikacji elementów. • Jeśli otworzysz plik jako Tylko-do-odczytu. zostaniesz poinformowany. Istnieje kilka możliwości: Wybierz jedną z trzech opcji: • Odczytaj elementy bezpośrednio z rysunku archiwalnego: Oznacza to. że plik jest w użyciu i nie możesz go zapisać pod tą nazwą z wprowadzonymi modyfikacjami. ArchiCAD ostrzeże Cię o tym fakcie i poda Ci informacje na temat Nazwy użytkownika. że elementy biblioteczne nie zostaną wypakowane z pliku archiwum. jednak nie można edytować samych zagnieżdżonych elementów bibliotecznych (takich jak elementy w pliku . Otwieranie projektów poprzez sieć Jeżeli projekt. Metoda wymaga najmniejszej ilości wolnego miejsca na dysku.Konfiguracja tekstowe w ten w sposób zgodny z oryginałem. elementy takie mogą zostać wyświetlone niepoprawnie. W przypadku gdy w projekcie znajdują się elementy zmodyfikowane przez Dodatki. Wybierz elementy z folderu: Elementy biblioteczne użyte w projekcie zostaną wypakowane z archiwum do nowego folderu (któremu możesz nadać nazwę). Istnieje szereg powodów dla których ArchiCAD może uznać. jednak będziesz miał możliwość zapisania go tylko pod zmienioną nazwą. który pracuje na tym projektem. • Wybierz bibliotekę: Zaznaczenie tej opcji spowoduje zastąpienie biblioteki odnoszącej się do projektu archiwalnego inną wskazaną biblioteką. musisz zainstalować odpowiednie czcionki. Można wstawić obiekty odnoszące się do elementów zagnieżdżonych w pliku archiwalnym. jeśli chcemy uaktualnić elementy użyte w projekcie do ich ostatniej wersji. Możesz także wybrać opcję otwarcia pliku na pełnych prawach dostępu. Anulować otwieranie projektu. który chcesz otworzyć jest już używany przez kogoś innego w sieci. Odnosi się to także do schematów list dla zestawień ilościowych.

Bądź zatem ostrożny otwierając plik na zasadach wyłączności dostępu w sytuacjach innych niż wymienione powyżej. Łączenie pliku Projektu lub Modułu wymaga aby ArchiCAD dopasował kondygnacje łączonego (importowanego) pliku do aktualnie otwartego.) Przed wybraniem opcji Łącz dla pliku obrazowego. np. widoki 3D i elewacje zachowane w formatach obrazków. Uwaga: Jeżeli otworzysz plik projektu na pełnych prawach dostępu. Plik kopii mógł wówczas zawierać także nazwę tego użytkownika. Wybierz narzędzie Obszar zaznaczenia i narysować Obszar zaznaczenia w żądanym rozmiarze i położeniu. patrz Okno dialogowe Łącz DXF-DWG w Pomocy ArchiCADa. ArchiCAD poprosi o określenie. Użycie polecenia Wklej umożliwi wstawianie kolejnych kopii tych elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 20 .) są identyfikowane poprzez nazwy. ArchiCAD automatycznie stworzy brakujące kondygnacje. zawiera mniej kondygnacji niż wstawiany Połączony moduł. Jeśli projekt Przed zatwierdzeniem połączenia Projektu lub Modułu można dokonać jego przesunięcia bądź obrotu. Kliknięcie w obszarze prostokąta pozwoli przemieścić jego zawartość. Do momentu wstawienia pliku. atrybut ten zostanie dodany do zestawu tak. Materiały. Pliki można również połączyć z aktualnym Rzutem. Przy imporcie wielokondygnacjowego budynku. na której aktualnie pracujesz. itd.Konfiguracja • • Osoba. Jeżeli wybierzesz format pliku dxf/dwg. Uwaga: Nie można połączyć elementów ani modułów wielokondygnacjowych w innych oknach 2D niż Rzut piętra. która z kondygnacji importowanego pliku ma odpowiadać kondygnacji. Jeżeli bieżący plik posiada mniejszą ilość kondygnacji niż plik importowany. Rodzaje wypełnienia. które nie "pasują" do projektu nie zostaną wstawione. Uwaga: Nie ma różnicy pomiędzy łączeniem wielokondygnacjowym projektem i wstawianiem wielokondygnacjowego Połączonego modułu. na skutek błędu systemu. pliku DWF/DWG/DXF. Typy linii. Zobacz Moduły obejmujące wiele kondygnacji na stronie 528. Łączenie plików obrazowych Do projektu ArchiCADa można dołączyć pliki obrazowe. która ostatnio używała pliku nie zamknęła poprawnie ArchiCADa. PLT lub pliku obrazu do ArchiCADa. przy łączeniu obowiązują następujące zasady: • Jeżeli nazwy atrybutów w obu Projektach są takie same. Zrobiłeś kopię projektu. • Łączenie plików Polecenie Plik > Opcje specjalne plików > Łącz pozwala przekleić elementy z innego Projektu lub Modułu. można uprzednio określić na rzucie jego rozmiar. Program zaproponuje także prawdopodobne ustawienie. (Tzn. łączone (importowane) elementy przejmą atrybuty bieżącego Projektu. będziecie nawzajem nadpisywać swoją pracę (ArchiCAD nie będzie wyświetlał żadnych komunikatów ostrzegających). Kliknięcie poza obszarem prostokąta lub wybranie OK z menu kontekstowego (lub palety kontrolnej) spowoduje wstawienie elementów. aktualnie otwartym oknem Przekroju/Elewacji/RŚ. podczas gdy był on używany przez innego użytkownika. Po importowaniu Projektu. jego elementy staną się od siebie niezależne. by zestaw zawierał nową nazwę. jego elementy będą otoczone przerywanym prostokątem. wizualizacje zachowane w formatach obrazków. kondygnacje modułu. Ponieważ atrybuty (Warstwy. Więcej szczegółów. Uwaga: Podczas importowania Modułu do okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D wklejone zostaną tylko Elementy 2D. w czasie gdy inna osoba będzie nad nim pracować. dokumenty utworzone w programach do rysowania i malowania. Dokumentu 3D lub oknem Detalu/Obszaru 2D. pojawi się okno dialogowe Łącz DXF-DWG. Jeżeli nazwy atrybutu importowanego Projektu nie ma w zestawie atrybutów Projektu bieżącego.

zwracaj uwagę. Jeżeli Punkt wstawienia załadowanego Dodatku nie został określony w strukturze Twojego menu. Dodatki Dodatki to niewielkie programy wzbogacające ArchiCADa o dodatkowe funkcje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 21 . Otwórz Menedżera dodatków używając polecenia Opcje > Menedżer dodatków. Użytkownik może dowolnie określać ich widoczność oraz położenie menu oraz pasków narzędzi za pomocą okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Menu/Paski narzędzi. aby proporcje jego boków odpowiadały proporcjom obrazka oryginalnego. Lokalizacja dodatków w strukturze menu zależy od położenia Punktu wstawienia w menu dla danego dodatku. w przeciwnym razie obrazek będzie zniekształcony. Wiele dodatków zostało zintegrowanych w menu ArchiCAD jako polecenia. Punkt wstawienia Dodatku może być umieszczony w dowolnym miejscu menu dzięki opcjom znajdującym się w menu Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi/Menu. polecenia związane z tym dodatkiem nie będą w menu wyświetlane.Konfiguracja Połączone obrazy zostaną dopasowane do tego prostokąta. Uwaga: Rysując Obszar zaznaczenia.

zostały one szczegółowo opisane poniżej. Wybrać te Dodatki. Elementy konstrukcyjne. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. Te preferencje wyznaczają standardy oraz metodę pracy i dotyczą całego projektu. • • • Szczegóły. Inne preferencje projektu zostały omówione w Pomocy ArchiCADa. Zostaną one załadowane przy następnym uruchomieniu programu. Arkusze oraz Różne w Pomocy ArchiCADa. Po zainstalowaniu takiego Dodatku w programie. Usunąć na stałe Dodatki w trakcie działania ArchiCADa.Dodatki. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. podobnie jak w przypadku standardowych Dodatków. Jednostki i poziomy W celu określenia jednostek roboczych dla bieżącego projektu należy z menu wybrać polecenie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i Poziomy. Zobacz Jednostki dla zestawień. 22 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przydatne Narzędzia Przydatne Narzędzia to Dodatki ArchiCADa pochodzące z innych źródeł. które uruchomi stronę internetową zawierającą bazę Przydatnych narzędzi oraz instrukcje dotyczące ich instalacji. przejdź do menu Pomoc i wybierz polecenie ArchiCAD . które mają być automatycznie ładowane przy uruchamianiu ArchiCADa. • Jednostki i Poziomy • Standard Wymiarowania • Jednostki dla zestawień • Elementy konstrukcyjne • Strefy • Arkusze • Różne Najważniejsze preferencje projektu można ustawić w sekcjach Jednostki i Poziomy oraz Wymiarowanie. aby • Załadować Dodatki z dowolnej lokalizacji na komputerze. Strefy. Wyświetlić informacje o załadowanych Dodatkach.Konfiguracja Menedżera dodatków można używać. Preferencje Projektu Polecenie Opcje > Preferencje Projektu zawiera ustawienia parametrów projektu.) Przyciski Następne oraz Poprzednie wyświetlają kolejne kategorie preferencji. W lewym górnym rogu okna dialogowego Preferencje Projektu znajduje się rozwijane menu zawierające listę dostępnych kategorii preferencji (można także otworzyć daną kategorię bezpośrednio z menu hierarchicznego. Nie są one zintegrowane z domyślnym interfejsem ArchiCADa. które zapamiętywane są wewnątrz pliku projektu. Aby uzyskać informację o dostępnych Przydatnych narzędziach. Szczegóły. możesz skonfigurować położenie związanych z nim poleceń w oknie Środowiska pracy.

zobacz Jednostki i poziomy i Preferencje w Pomocy ArchiCADa. Jest to przydatne w przypadku pracy nad kilkoma projektami o różnej skali dokładności (np. zmieniając jednostkę dla Drzwi/Okien na centymetry. lub przy projektach. takich jak jednostka długości. a także zdefiniowanie Poziomów Odniesienia służących określaniu wzniesienia elementów. które są wykonywane w jednym kraju. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. Pracując na przykład w oparciu o standard milimetrowy. Gdy Projekt zostanie otworzony na innym komputerze. które są zapisywana wraz z nim. detale konstrukcyjne. Opcje w tym oknie pozwalają na wybranie jednostek miary dla projektu. Uwaga: Jednostki długości dla Wymiarowania są ustawiane w innym oknie dialogowym (menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie). 23 . uzyskać wymiarowania Drzwi i Okien w centymetrach. plany zagospodarowania. itd. zobacz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa.). Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna.Konfiguracja Wymiarowanie W celu zdefiniowania jednostek wymiarowania dla otwartego projektu. Uwaga: To okno dialogowe umożliwia określenie różnych jednostek miary długości do edycji elementów Teczki arkuszy (Jednostka dla Arkusza) oraz elementów Modeli (Jednostka dla Modelu). Możliwe jest jednak indywidualne dostosowywanie poszczególnych jednostek do potrzeb projektu. czy kąta. można. przejdź do okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. należy użyć okno wyskakujące Wymiary w palecie Opcji podręcznych. Każdemu projektowi może być przypisany własny Standard Wymiarowania. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wybrane w tym miejscu jednostki stanowią Preferencje Projektu: właściwe dla danego projektu. Standardy Wymiarowania to zestawy jednostek które można wprowadzać do projektu za pomocą jednego kliknięcia myszy. a realizowane w innym. wszystkie ustawienia będą zachowane.

24 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Standardy wymiarowania definiowane w tym oknie będą odnosić się do całego projektu.Konfiguracja Nazwa Standardu zostanie teraz zamieniona na “Użytkownika. otwórz okno Ustawień widoku i wybierz odpowiedni standard wymiarowania. Szczegóły. Ustawienie skali aktywnego okna jest również możliwe poprzez rozwijane menu w palecie Opcje Podręczne. Po ustawieniu skali Projektu pojawi się obraz. na górze okna dialogowego. które okno jest aktywne. kliknij przycisk "Dodaj". wybierz Widok > Powiększenie > Wielkość naturalna (lub dwukrotnie kliknij przycisk powiększenia) po określeniu skali. Możesz wybrać standardową skalę z rozwijanej listy lub wpisać własną. wybierz polecenie Dokument > Skala rzutu. patrz Paleta Opcji Podręcznych w Pomocy ArchiCADa. Skale standardowe wyświetlane są w systemie metrycznym lub imperialnym. Aby aktualne powiększenie odpowiadało ustalonej skali.” Aby zachować zmodyfikowany Standard. Skala Aby ustawić skalę aktywnego okna. Standardy Wymiarowania zdefiniowane w tym miejscu są zapamiętywane wraz z Projektem. Aby zmienić standard w pojedynczym widoku. zależnie od jednostki długości wybranej w oknie dialogowym z menu Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. (Nazwa polecenia może się różnic w zależności od tego.) Dla każdego okna można ustawić inną skalę. Nazwa danego okna wyświetlana jest w jego nagłówku. odzwierciedlający wydruk w tej skali.

kreskowane oraz z liniami symbolowymi. Elementy Skalowalne to m. Ustaw osobną skalę drukowania dla dokumentów 2D Okna dialogowe Drukuj i Plotuj programu ArchiCAd (Plik> Drukuj i Plik > Plotuj) umożliwiają określenie własnej skali drukowania przy każdym drukowaniu lub plotowaniu pracy z Rzutu piętra lub innego okna 2D. Jest to proces analogiczny z graficzną zmianą wielkości rysunku. 25 .Konfiguracja Wielkość naturalna odpowiada 100% wartości skali. wektorowe oraz rodzaje wypełnienia obrazu można określić jako nieskalowalne (Niezależne od skali/rozmiar papieru) lub skalowalne (Skaluj z rzutem/rozmiar modelu). Można również wybrać. patrz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. które nie mają odpowiednika w rzeczywistości. czy program ma zmniejszyć czy powiększyć tekst i znaczniki w miarę zmian skali drukowania czy zachować je w stałym rozmiarze (formacie papieru). Stropy. Symbol 2D niektórych Obiektów GDL (np. Zobacz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Skala projektu Rysunki utworzone na podstawie widoku ArchiCADa mają Skalę rysunku. w miarę dopracowywania projektu będziesz zmieniał skalę. Elementy Skalowalne są skalowane odpowiednio do modelu po każdej zmianie skali projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Zmiana skali rysunku nie wpływa na skalę obiektów zawartych w rysunku. Szczegóły. patrz Drukuj dokument 2D oraz Plotuj dokument 2D w Pomocy ArchiCADa. schodów) można ustawić tak. czy strzałki wskaźników. można określić bezwzględny wymiar w punktach lub milimetrach. za pomocą opcji Skala w Ustawieniach widoku. itd. lub w oknie dialogowym Ustawień tekstu dla Bloków tekstowych. Elementy Nieskalowalne są wyświetlane na ekranie i drukowane w rozmiarze niezależnym od skali Projektu. Szczegóły. jednak można dostosować Skalę rysunku w Parametrach rysunku. można zapisywać kilka widoków w różnych skalach do różnych celów. Domyślnie.in. Elementy Skalowalne i Nieskalowalne Elementy ArchiCADa można podzielić na dwie grupy ze względu na ich wyświetlanie w różnych skalach. Obiekty. wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak Ściany. by dostosowywały się do aktualnej skali: symbol będzie zmieniał się w zależności od aktualnej skali. takich jak wymiarowanie. Skala rysunku jest taka sama co Skala oryginału (skala widoku źródłowego rysunku). Tę cechę można określić dla każdego rodzaju linii lub wzorku wypełnienia w oknach dialogowych Typy linii oraz Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Parametry elementów). Dla elementów. Skalowalne lub nieskalowalne: Bloki tekstowe utworzone za pomocą narzędzia tekst. Naturalnie. Ustawianie Różnej Skali dla Każdego Widoku Zachowanie Widoku spowoduje zapamiętanie ustawionej dla niego skali.

Widok Modelu czy Teczka arkuszy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 26 . które można zastosowywać do wielu elementów projektu podczas ich tworzenia. w razie potrzeby. Na przykład. Ustawienia (stan wyświetlania. ArchiCAD posiada domyślny zestaw atrybutów. które wykorzystuje się w projekcie.Konfiguracja Atrybuty Atrybuty ArchiCADa to zestawy parametrów. zostały omówione gdzie indziej: Podstawowe pojęcia na stronie 554. Atrybuty są dostępne w odpowiednich oknach dialogowych: na przykład określając parametry Ściany. Użytkownik może dowolnie dostosowywać istniejące atrybuty do własnych potrzeb lub tworzyć nowe. użyj poleceń z menu Opcje > Atrybuty Elementów: Inne trzy rodzaje Atrybutów. Dla większości użytkowników zestawy te są wystarczające w pracy projektowej. Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. edytować zestawy Atrybutów. Pasek tytułu okna dialogowego Ustawień Warstw informuje. że te same Warstwy są dostępne na różnych kondygnacjach i we wszystkich oknach. możesz narysować nowy rodzaj linii lub zmodyfikować istniejący materiał zmieniając jego wygląd. Element może należeć tylko do jednej Warstwy jednocześnie. tryby i parametry widoku 3D. Aby otworzyć i. będą zatem dostępne nawet na innym komputerze. Warstwy O Warstwach Warstwy służą do logicznego grupowania elementów. Ctrl+L). Atrybuty zachowywane są wewnątrz projektu. Grupy obiektów i elementów takich jak wymiary. Każdy projekt ArchiCADa posiada jeden Zestaw Warstw dostępny w menu Opcje >Atrybuty Elementów > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). dobierasz odpowiednie Wypełnienia i Rodzaje linii zebrane w zestawach dostępnych w rozwijanym menu. W oknach rozwijanych menu widać to. widoczność oraz blokowanie poszczególnych Warstw odbywa się niezależnie dla Widoków Modelu i dla Arkuszy. meble. blokowanie. co zdefiniowano w Atrybutach elementów w Opcjach. symbole elektryczne i inne są umieszczane na poszczególnych Warstwach. Rodzaje Linii i Materiały są Atrybutami. grupa przecięcia warstwy) można określać dla każdej z Warstw indywidualnie. Warstwy są Atrybutami globalnymi co oznacza. Chociaż projekt ArchiCADa posiada tylko jeden zestaw ustawień Warstw. również dostępne za pośrednictwem polecenia Opcje > Atrybuty Elementów. Na przykład. jak również w Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). jakiego typu okno ArchiCADa jest aktywne .

Wybierz polecenie z menu Okna > Palety > Przełącznik warstw. wszystkie przypisane do niej elementy nie będą wyświetlane w żadnym oknie. Przełącznik warstw Polecenia znajdujące się w tej palecie umożliwiają szybką zmianę stanu Warstw w projekcie. które nie są zaznaczone. kliknij ikonę cieniowanej bryły przy wybranej Warstwie. podczas gdy polecenie Ukryj/zablokuj pozostałe warstwy działa tak samo dla warstw elementów. w takim przypadku usunięte zostaną wszystkie znajdujące się na niej elementy. ukryta bądź zablokowana. Aby zmienić stan wyświetlania należy w oknie Ustawień Warstw. 10 kroków). • Przełącznik Zablokuj/Odblokuj przełącza blokowanie warstw. W przypadku uszkodzenia pliku elementy.Konfiguracja Zobacz Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy na stronie 30. Na przykład. • Przełącznik Pokaż/Ukryj przełącza widoczność wszystkich warstw. • Polecenie Odwołaj czynności Przełącznika warstw odwołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 27 . W celu przełączenia trybu wyświetlania w 3D. Uwzględniane jest zarówno bezpośrednie zaznaczenie jak i przy pomocy narzędzia Obszar zaznaczenia. że chcemy dokonać edycji dachu na Rzucie piętra: Użyj Warstw. które mogłyby zostać utracone z powodu błędów definicji Warstw. patrz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. Warstwy można usuwać. załóżmy. Tylko Warstwa ArchiCADa nie może zostać usunięta. Każdemu narzędziu przypisana jest domyślna Warstwa. Użyj Warstw. aby zmienić stan blokowania wybranych Warstw. zatem element wstawiony przy pomocy danego narzędzia.pozwala to zapobiec niepożądanym zmianom. jest automatycznie umieszczany w przypisanej Warstwie (np. Zewnętrzne Ściana. Słup. Elementy przypisane do zablokowanej Warstwy nie mogą być edytowane . zostaną przeniesione do Warstwy ArchiCADa Użyj Warstw. Jeżeli Warstwa jest ukryta. Ustawienie tego parametru jest niezależne od bieżącego trybu wyświetlania wybranego w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. aby włączyć Wyświetlanie elementów w 3D w trybie Szkieletu. ponieważ projekt ArchiCADa musi zawierać przynajmniej jedną Warstwę. • Polecenie Przywołaj czynności Przełącznika warstw przywołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. ArchiCAD posiada domyślny Zestaw Warstw. Więcej szczegółów. • Polecenia Ukryj/zablokuj/odblokuj zaznaczone warstwy przełącza blokowanie warstw dla aktualnie zaznaczonych elementów. aby Schować/Pokazać elementy. aby Zablokować elementy i uchronić je przed przypadkową modyfikacją W oknie dialogowym Ustawień Warstw kliknij ikonę Kłódki. 10 kroków). bez potrzeby otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. Belka). kliknąć ikonę oka przy wybranej Warstwie.

Wszystkie znaczniki Przekroju i Elewacji zostaną znów wyświetlone. ArchiCAD domyślnie posiada kilka zdefiniowanych Kombinacji Warstw.Konfiguracja Nie potrzebne będą znaczniki Przekroju ani Elewacji. należy kliknąć przycisk Odwołaj przełącznik warstw. 28 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .. należy zaznaczyć wszystkie znaczniki Przekroju/Elewacji. Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . Teraz. Po zakończeniu pracy nad dachem. Zobacz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. a następnie kliknąć polecenie Ukryj zaznaczone warstwy. zestawy ustawień Warstw mogą być zapamiętywane w postaci Kombinacji Warstw w oknie dialogowym Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu) . Aby usprawnić proces zmiany stanu wyświetlania i blokowania Warstw. aby ponownie wyświetlić ukryte warstwy.. aby je tymczasowo ukryć. Na liście Kombinacji bieżąca Kombinacja wyróżniona jest znaczkiem... niepotrzebne znaczniki i linie będą ukryte.

Może zaistnieć potrzeba aby elementy nie łączyły się ze sobą np. Zablokuj elementy 3D”. Na przykład: Warstwy ścian posiadają ten sam numer Grupy Przecięć: Aby zmienić aktywną Kombinację Warstw użyj rozwijanej listy w palecie Opcji podręcznych lub menu hierarchicznego Dokument > Warstwy. Tylko elementy należące do Warstw o tym samym numerze Grupy będą się przecinać na Rzucie oraz w Oknie 3D. Na przykład.Konfiguracja Uwaga: Warstwy i Kombinacje warstw są w ArchiCADzie traktowane jako atrybuty. można określić kombinację warstw “Pokaż wszystkie. Elementy przecinające się. Elementy znajdujące się na Warstwach. ich Kombinacje warstw również mogą się różnić. zostaną połączone pod warunkiem. które należą do tej samej Grupy Przecięć Warstw. zapobiegając nieumyślnym modyfikacjom elementów. widoczne będą wszystkie warstwy. W takiej sytuacji należy umieścić przecinające się elementy na różnych Warstwach przypisanych do innych Grup Przecięć. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 29 . Taka Kombinacja może być przydatna w czasie pracy w 2D. Słupów i Belek Innym zastosowaniem Warstw jest przypisywanie elementom ich Grupy Przecięć. a zatem nie będzie możliwości ich edycji. Domyślnie wszystkie Warstwy przypisane są do Grupy 1. tak więc przecinające się elementy zostaną połączone zgodnie z podstawowymi zasadami ArchiCADa. pokazanie detalu nie połączonych struktur warstwowych ścian. Liczby znajdujące się w kolumnie oznaczonej ikoną narożnika w panelu Warstwy (Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw) oznaczają numer Grupy Przecięć elementów przypisanych do danej Warstwy. Ponieważ ustawienia parametrów warstw mogą być inne dla Widoków modelu i dla Teczek arkuszy. że zostały poprawnie narysowane. jednak wszystkie warstwy przypisane do elementów modelu 3D będą zablokowane. które należą do różnych Grup Przecięć nie zostaną połączone. gdzie wyświetlana jest lista Kombinacji Warstw. Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian.

Konfiguracja Warstwy ścian posiadają różne numery Grupy Przecięć: Uwaga dotycząca przecięć pomiędzy elementami znajdującymi się na ukrytych warstwach: Elementy przypisane do tej samej Grupy Przecięć będą się przecinać nawet wówczas. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 30 . Bloków Tekstowych czy Rysunków traktowanych jako całość). iż w elementach przecinających się z ukrytymi warstwami będzie brakowało niektórych krawędzi. Nazwa polecenia oraz tytuł okna dialogowego będzie uzależniona od typu aktywnego okna (Widok Modelu lub Arkusz) Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada) Użytkownicy. zamiast korzystać z domyślnego zestawu ArchiCADa. mogą skorzystać z polecenia Warstwa Aktywna i umieszczać wszystkie elementy na jednej Warstwie. gdy jedna z Warstw jest ukryta. Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy Pomimo. W związku z tym może się zdarzyć. Nie wpływają one jednak na zawartość umieszczonych na Arkuszach Rysunków. Spowoduje to ustawienie domyślnej warstwy wszystkich typów elementów na warstwę aktualnie aktywnego narzędzia (niezależnie od wszelkich zaznaczeń). które okno było aktywne w momencie otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. iż każdy Projekt ArchiCADa może posiadać tylko jeden Zestaw Warstw. którzy wolą metodę pracy praktykowaną w AutoCADzie. Wybierz polecenie Dokument > Warstwy > Dodatki warstw > Warstwa aktywna z menu. Konfiguracja parametrów wyświetlana w oknie Ustawień Warstw (zarówno Teczki Arkuszy jak i Widoków modelu). We wszystkich oknach dialogowych Ustawień Narzędzi będzie wykorzystywana ta sama definicja domyślnej Warstwy. a następnie w wyświetlonej palecie zaznacz opcję Jedna aktywna Warstwa dla wszystkich typów elementów. ustawienia poszczególnych Warstw (np. stan Pokaż/Ukryj lub Zablokuj/Odblokuj) mogą być różne dla Teczki arkuszy i Widoków Modelu. Linii. Można uniknąć tego efektu ustawiając ukrytej Warstwie inny numer Grupy Przecięć (w oknie dialogowym Ustawień Warstw). Wyjątek Grupy 0: Elementy znajdujące się w tej samej Grupie 0 (na tej samej lub innych Warstwach) NIE BĘDĄ się przecinać. zależy od tego. a kolejne elementy niezależnie od typu będą umieszczane na tej Warstwie. bowiem ich parametry ustawione zostały w oknach odpowiadających im Widoków. Ważne: Ustawienia Warstw dla Teczki Arkuszy odnoszą się do elementów znajdujących się bezpośrednio na Arkuszach (np.

linii pozawidokowych. kropkowane) oraz zdefiniować własne Rodzaje Linii. czy linii osi. Pozostałe linie będą miały grubość jak przy trybie Bardzo cienkie. Rodzaje wypełnienia Rodzaje wypełnienia służą do określania wyglądu wszelkich wypełnień zastosowanych do elementów konstrukcyjnych. wszystkie linie wyświetlane są w trybie Bardzo cienkie i mają grubość jednego piksela. należy w palecie Warstwa Aktywna kliknąć przycisk Indywidualnie ustawione warstwy. Wyświetlanie grubości linii Domyślnie. Rodzaje Linii dostępne w oknach ustawień narzędzi to Atrybuty. przypisać różne Rodzaje Linii. Dostępne parametry wypełnień Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 31 . Zobacz także Opcje wyświetlania w Pomocy ArchiCADa. Rodzaje linii Korzystając z okna dialogowego ustawień narzędzia każdemu elementowi konstrukcyjnemu ArchiCADa można. Alternatywą dla grubości Cienkiej linii jest wyświetlenie Prawdziwej grubości linii dla każdego pióra: w menu Widok> Opcje wyświetlania wybierz Prawdziwą grubości linii. Szczegóły. spowoduje to pogrubienie wszystkich linii przekrojowych do dwóch pikseli bez względu na grubość przypisanego Pióra.Konfiguracja To ustawienie może być zmienione indywidualnie dla każdego zaznaczonego elementu. przerywane. W oknie tym można zmodyfikować domyślne Rodzaje Linii (ciągłe. Przykładowo definiując ustawienia reprezentacji 2D dla Słupa możemy określić Rodzaj Linii dla rdzenia. Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Wypełnienia aby zdefiniować i/lub edytować rodzaje wypełnień i wzorków oraz aby przypisać je do poszczególnych kategorii. Więcej szczegółów na temat używania Wypełnień. w zależności od jego typu. które definiuje się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Linii. patrz Okno dialogowe Rodzajów Linii w Pomocy ArchiCADa. Zostanie przywrócony ostatni ręcznie definiowany zestaw Warstw. Ponadto możesz włączyć opcję Pogrubione linie przekroju (menu Widok > Opcje Wyświetlania). Jeżeli zachodzi potrzeba powrotu do poprzedniego stanu Warstw. Każda grubość pióra linii (w zależności od jej wartości zdefiniowanej w oknie dialogowym Pióra i Kolory) będzie wyświetlana zgodnie z rzeczywistością. zobacz Wypełnienia na stronie 396.

Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. ponieważ zasłania on tło. Trzy wypełnienia. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. 75%). dla których skonfigurowano Przezroczystość pierwszego planu (25%. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazów to jedynie wypełnienia wieloboków. zatem dostępne są tylko z okna wyskakującego Narzędzia wypełnienia. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. patrz Panel Wyświetlania wypełnień w Pomocy ArchiCADa. kąt. czy Stropu. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. jak również jednolitych wypełnień). Stropów i Dachów zawiera zestaw zapamiętanych Struktur Warstwowych. W razie potrzeby dostępność Struktur Warstwowych można zmodyfikować w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe.” Te trzy wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Do elementów konstrukcyjnych można przypisywać Wypełnienie symbolami. wypełnienie Pierwszego planu (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Pełne): Widać jedynie pierwszy plan. W oknach 2D do elementów konstrukcyjnych można przypisać Wypełnienie wektorowe.Konfiguracja 100% wypełnienia 100% wypełnienia obejmuje: • wypełnienie Tła (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Puste): Widać jedynie tło. dostępność oraz związany wzorek punktowy. Z tego powodu 'Wypełnienia przekrojowe" Struktury dostępne dla Ściany mogą nie być dostępne dla Dachu. Stropom i Dachom 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego typu elementu • 2) Z panelu Rzutu piętra i przekroju otwórz listę rozwijaną “Struktura” i kliknij “Wypełnienia przekrojowe. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. Rozwijana lista "Wypełnienie Przekrojowe" Ścian. Więcej szczegółów. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. 50%. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 32 . • Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom. Niektóre właściwości wzorków wektorowych można zmieniać. Stropów i/lub Dachów. rozłożenie. Uwaga: Struktury Warstwowe mogą być dostępne dla wybranych rodzajów elementów: Ścian. Struktury warstwowe Ściany. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do materiałów wyświetlanych w oknach 3D. Stropy i Dachy mogą być definiowane jako Struktury Warstwowe. są to między innymi skala. ponieważ pierwszy plan jest ustawiony na zero.

możesz również wybrać opcję Rdzeń lub Wykończenie w panelu Modyfikuj zaznaczony element.Konfiguracja Więcej szczegółów. 3) Wybierz Strukturę Warstwową. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. patrz Okno dialogowe Struktury Warstwowe w Pomocy ArchiCADa. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. który konfigurowany jest oddzielnie. W przypadku elementów warstw (ścian. a obrys struktury warstwowej to “linia obrysu. Warstwy zdefiniowane jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” będą również miały wpływ na widoki Częściowego wyświetlania struktury. Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych Dostosowywanie parametrów istniejących Struktur Warstwowych oraz tworzenie nowych Struktur odbywa się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. stropów. Komponenty struktur warstwowych Arkusze elementów warstwowych są zwane po prostu warstwami. Jednak. dachów): warstwy można określić jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.” Wszystkie warstwy stanowiące zasadniczą konstrukcję są rdzeniem struktury i odgrywają zasadniczą rolę przy łączeniu ścian ze słupami. warstwy oddzielone są “liniami rozdzielającymi”. status Rdzenia warstwy ściany lub Wykończenia nie ma związku z priorytetem przy przecięciu 2D.” Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 33 . Ta Struktura zostanie przypisana zaznaczonym elementom. Zobacz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. Zobacz Wyświetlanie Struktury na stronie 385.” jednak muszą one przylegać do siebie. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. Dla dowolnej warstwy wybranej w tym panelu. Pola Rdzeń/Wykończenie są dostępne w panelu Modyfikuj warstwy i linie w Strukturach warstwowych.

Pióra są przypisywane elementom ArchiCADa w oknach dialogowych Ustawień danego narzędzia. lecz można określić również inne warstwy (w kolumnie rdzeń listy komponentów) jako rdzeń. cechują się określonym kolorem i grubością linii.np. Każde pióro ma swój kolor oraz grubość. jakiego typu okno jest aktywne. Pióra i kolory/Zestawy Piór Pióra symulują narzędzia do rysowania. Domyślnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 34 . Szczegóły. Na poniższym rysunku. (Oba polecenia otwierają to samo okno dialogowe. że element ten będzie wyświetlany w kolorze i grubości określonych dla pióra. Aby do elementu przypisać pióro. przypisanie pióra linii przekrojowych dla stropu na następującym rysunku: Stosowanie Zestawów Piór Aby wybrać i zastosować Zestaw Piór należy użyć jednego z poleceń w menu: Opcje > Atrybuty Elementów > Pióra i Kolory lub Dokument > Zestawy Piór > Pióra i Kolory. Uwaga: Aktualnie określone opcje wyświetlania (Pogrubione linie przekroju. patrz Opcje wyświetlania na stronie 384. jedynie grubość zewnętrznej warstwy Rdzenia odzwierciedla trapezowy kształt ściany.) Wybierz zestaw piór z listy “Dostępny zestaw piór” i kliknij OK. Prawdziwa grubość Linii) mogą mieć wpływ na sposób wyświetlenia linii na ekranie. należy otworzyć okno rozwijane koloru pióra (w oknie ustawień elementu lub w palecie Info zaznaczonego elementu) i wybrać żądane pióro dla danego Stosowanie oddzielnego Zestawu Piór dla Teczki Arkuszy Możesz użyć oddzielnych Zestawów Piór dla Widoków Modelu i dla Teczki Arkuszy: Okno dialogowe może mieć nazwę "Pióra i kolory (Widok Modelu/Teczka arkuszy)" w zależności od tego. elementu lub jednego z jego komponentów . Szybka zmiana zestawu piór z danego widoku modelu możliwa jest poprzez okno wyskakujące Wymiary w polecenie Opcji podręcznych. Szczegóły. dwie warstwy zostały określone jako Rdzeń.zewnętrzny rdzeń . jednak jedynie warstwa konstrukcyjna Izolacji . Przypisanie pióra do elementu (lub części elementu) oznacza. warstwa konstrukcyjna jest najgrubsza.Konfiguracja Rysując ścianę trapezową z wypełnieniem warstwy. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76.ma kształt trapezu. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa.

czy elementy Szablonów Arkusza). kolory wszystkich elementów na Rzucie zostaną natychmiast zaktualizowane. Po zmianie koloru lub przełączeniu Zestawu piór. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 35 . Można także zmienić Zestaw Piór Widoku Źródłowego w jego oknie ustawień. Zobacz także Zestaw Piór w Pomocy ArchiCADa. Okno 3D. Domyślnie Rysunek wstawiony do Teczki Arkuszy korzysta z własnego Zestawu Piór (tego samego który był przypisany jego Widokowi Źródłowemu).można im przypisać zestawy piór w ten sam sposób lub w oknie dialogowym Parametry rysunku. Dokument 3D oraz okna Przekroju/Elewacji/RŚ/Obszaru 2D mogą wymagać przebudowania widoku. grubości i kolorów Piór za pomocą opcji Zmień kolor w oknie dialogowym Pióra i kolory. Możesz jednak zmienić ten Zestaw Piór w panelu Właściwości okna Ustawień Rysunku: z rozwijanej listy wybierz dowolny Zestaw Piór dla danego Rysunku.Konfiguracja Z ustawień wprowadzonych w oknie Pióra i Kolory (Teczka Arkuszy) korzystają tylko elementy na Arkuszach (takie jak Autoteksty. Istnieje jednak możliwość modyfikowania każdego Zestawu. Numery piór pozostaną te same nawet po zmianie zestawu piór. Szczegóły. Oczywiście.takich jak DWG/DXF/PDF znajdujących się w Narzędziu Rysunek programu ArchiCAD . opisów. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. nie korzystają z nich wstawione Rysunki. Stosowanie Zestawów Piór dla Rysunków Widok Modelu wstawiony na Arkusz staje się Rysunkiem. rysunki mają źródło w plikach zewnętrznych . Modyfikowanie Zestawów Piór Domyślne Zestawy Piór ArchiCADa oparte są o powszechne standardy pracy na projektem.

gdy potrzebujesz dokumentację projektu do zatwierdzenia. Aby ułatwić użytkownikom to zadanie ArchiCAD ma przygotowane kilka domyślnych zestawów piór. Dzięki temu możesz przełączać całe zestawy piór jednym kliknięciem: do wyboru masz zestaw "Architektoniczny" . (Ta opcja jest przydatna. Przypisanie pióra do elementu w rzeczywistości polega na przypisaniu mu odpowiedniego numeru pióra. Analogicznie. różniących się kolorami i/lub grubościami piór w zależności od skali lub przeznaczenia. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji. konfiguracja każdego Zestawu Piór może być kopiowana do innych projektów w Menedżerze Atrybutów (zakładka "Pióra i Kolory”). Jednakże. Zestawy Piór dla różnych zastosowań Architekci bardzo często potrzebują przygotować kilka wersji projektu. jeżeli używasz ciemnego. które również byłyby nieczytelne przy danym kolorze tła zostaną automatycznie zmienione na podobne. Przy białym tle. lecz bardziej czytelne. które można przenosić pomiędzy poszczególnymi projektami ArchiCAD za pomocą strony zakładki Zestawu piór w Menedżerze atrybutów (Opcje > Atrybuty elementy > Menedżer atrybutów). W ArchiCADzie domyślnie przypisane numery piór odpowiadają funkcji danego komponentu. numery piór przypisane poszczególnym elementom pozostają takie same. czyli tło jest odpowiednio ciemne. Pióra o kolorach innych niż czarne. lub czarnego tła imitującego środowisko pracy AutoCADa.) 36 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .by przygotować Arkusze dla podwykonawców. podczas drukowania kolory piór zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. pióra w tym kolorze zostaną dla uczytelnienia zmienione na jasno szare. wyłącz opcję Automatyczne dostosowanie widoczności koloru piór dla widoków modelu w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. do linii przekrojowych stropów domyślnie przypisane jest pióro numer 29 opisane jako “Stropy Przekroje struktury. natomiast zmieniają się przyporządkowane do tych numerów kolory i grubości piór zgodnie z konfiguracją nowego zestawu.Konfiguracja Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów Zestawy piór to atrybuty.” Uwaga: W zależności od lokalizacji Twojego ArchiCADa domyślne zestawy piór oraz numery mogą się różnić. drukowane kolory piór zostaną będą zgodne z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. czarne pióra będą wyświetlane na ekranie jako białe. Gdy zmieniasz zestaw piór w danym projekcie. Aby zablokować automatyczne dopasowanie kolorów. Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu Jeżeli wartość jasności koloru tła jest niższa od progu. następnie możesz przełączyć go na "Elementy elektryczne" . Na przykład.

W skład właściwości Materiałów wchodzi kolor. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. Materiały mogą być wyświetlane w Oknie 3D. (Aby zastosować jednakowy Materiał dla 37 . 3) W celu zastosowania danego Materiału. Tekstury to obrazki przypisywane Materiałom w celu nadania im realistycznego wyglądu. Szczegóły. zgodnie z przeznaczeniem przygotowywanej dokumentacji materiale wykorzystano zarówno Kreskowanie wektorowe oraz teksturę: Materiały O Materiałach Dla realistycznej prezentacji Projektu. dokumentów 3D oraz w oknie Renderingu. tekstura oraz efekty świetlne. Przykładowo.) Konsekwentne przypisywanie numerów piór zgodnie z funkcją elementów. Ustawione tutaj Materiały można przypisywać elementom Projektu korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w oknach dialogowych ustawień narzędzi (w panelu Model). Tekstury są przyporządkowywane i modyfikowane w panelu Tekstura okna dialogowego Parametry Materiału. Ponieważ każdy numer pióra posiada własną definicję funkcji. w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ.) Możesz pobrać dodatkowe tekstury z biblioteki ArchiCADa. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. Domyślnie wiele materiałów ArchiCADa ma przyporządkowane tekstury (materiały te opatrzone są ikoną tekstury. wybierz go z rozwijanej listy. Niektóre Materiały posiadają przypisane Kreskowanie Wektorowe lub Teksturę. 2) W panelu Model wybierz Materiały dla wierzchołka. poszczególnym jego elementom można przypisać Materiały. w tym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przypisywanie Materiałów Elementom Konstrukcyjnym 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego elementu. zobacz http://www. o czym informują odnośne ikony. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. Właściwości Materiałów definiuje się w oknie Ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). lub z dowolnej innej lokalizacji. Kreskowanie wektorowe to wzór wypełnienia stosowany dla Materiałów.Konfiguracja Więcej szczegółów na temat Zestawów Piór w ArchiCADzie. dołu i bocznych powierzchni elementu w oknie 3D. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D.archicadwiki.com/Pen_Sets. Zobacz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. W oknie Parametrów materiałów można wybrać kreskowanie wektorowe dla dowolnego materiału poprzez wybranie jednego z wypełnień wektorowych zdefiniowanych w projekcie. (lub po prostu używanie piór domyślnie przypisanych elementom. zapewnia bezproblemowe przełączanie pomiędzy zestawami piór. patrz Procedury 3D na stronie 181. zaleca się zwracanie uwagi na tę definicję przypisując pióro do elementu. Zobacz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa.

efekty.) 3) W oknie dialogowym Ustawień Wizualizacji można określić jak materiały będą wyglądały w ostatecznej Wizualizacji. W . patrz Dopasuj teksturę w 3D w Pomocy ArchiCADa. Polecenia te są aktywne tylko podczas pracy w Oknie 3D gdy zaznaczone są elementy. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. kreskowanie wektorowe. Szczegóły. Aby wyświetlić kreskowanie wektorowe oraz tekstury. Służą temu odpowiednie opcje (przezroczystość. Szczegóły dotyczące tych opcji. zmiana materiału dla jednej powierzchni spowoduje zmianę materiału dla wszystkich powierzchni. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. należy aktywować odpowiednie opcje w oknie Widok > Tryby i Parametry widoku 3D > Parametry okna widoku 3D. etc. należy je rozłączyć poprzez ponowne kliknięcie łańcucha. (Dla obiektów Zakończeń ścian materiał określa się w panelu Parametry. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) W oknie dialogowym Ustawień narzędzia każdemu 38 elementowi konstrukcyjnemu można przypisać materiał. tło. patrz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. patrz Procedury 3D na stronie 181. może być dokonane dzięki poleceniom z menu Projekt > Dopasuj teksturę w 3D. Szczegóły. kliknij przycisk oznaczony ikoną Łańcucha. Dopasowanie Tekstury w 3D Proponowany system pracy z Materiałami 1) Najwygodniejszą metodą jest używanie domyślnego zestawu materiałów. a także ewentualnie przypisana tekstura. tym celu należy skorzystać z rozwijanego menu wyboru materiału znajdującego się w panelu Model.) Ustalenie początku oraz kierunku tekstur przypisanych do elementów konstrukcyjnych.(Tę drogę zalecamy bardziej zaawansowanym użytkownikom programu.Konfiguracja wszystkich powierzchni elementu. w sekcji Reprezentacja 3D. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa.) Szczegóły.) Uwaga: Geometria ściany oraz kierunek linii odniesienia wpływają na przypisanie materiałów dla każdej powierzchni ściany. Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D W Oknie 3D może być wyświetlany kolor materiału. którym przypisane zostały Materiały zawierające teksturę (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Aby skonfigurować materiał dla każdej powierzchni oddzielnie. Uwaga: Kliknięcie ikony Łańcucha (“Łącz materiały”) w tym lub innym oknie ustawień elementów spowoduje połączenie grupy materiałów znajdujących się obok ikony łańcucha: każda z połączonych powierzchni będzie wykorzystywała jeden materiał. Można również tworzyć nowe definicje materiałów. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D.

1) Otwórz panel Reprezentacja Modelu okna ustawień Przekroju/Elewacji/RŚ. Tekstury 3D są widoczne jedynie podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL (Widok > Tryb widoku 3D > Parametry okna widoku 3D). Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ można wyświetlać kolory oraz kreskowanie wektorowe Materiałów na nieprzeciętych fragmentach elementów modelu. Użyj panelu Reprezentacji modelu w Ustawieniach dokumentu 3D aby określić sposób wyświetlania materiałów. Kolory materiałów oraz kreskowanie wektorowe dostępne są tylko dla nieprzeciętych (widokowych) powierzchni elementów w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. ustawienia Reprezentacji modelu Dokumentu 3D umożliwiają wybranie materiałów. do wyświetlenia przekrojów. Kolory materiałów elementów (Bez cieniowania): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. 2) Wybierz “Wypełnij powierzchnie elementów widokowych” i aktywuj jedną z tych dwóch opcji. kolor każdego będzie jednolity na całej powierzchni. tak jak pokazano na rysunku poniżej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 39 . tak jak pokazano na poniższym rysunku: • Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. W przeciwieństwie do okna typu Przekroju. wypełnień dla poszczególnych elementów oraz zacienione lub niezacienione kolory. • Kolory materiałów elementów (Cieniowanie): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów.Konfiguracja Można anulować własne ustawienia dostosowana tekstury dla poszczególnych elementów za pomocą przycisku Resetowanie Tekstury w panelu Model okna ustawień danego elementu. W celu włączenia wyświetlania kolorów: Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D Dokument 3D posiada własne okno ustawień. Wyświetlanie kolorów nie będzie odzwierciedlało kąta padania światła. a jeśli pole Tekstury jest zaznaczone w opcjach OpenGL. 3) Zaznacz pole przy opcji “Kreskowanie wektorowe” aby włączyć wyświetlanie kreskowań 3D. Kolory wyświetlenia będą odzwierciedlały efekty cieniowania.

Tworzenie i Modyfikacja Materiałów Materiały mogą być tworzone i modyfikowane w oknie ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały).Konfiguracja W Renderingu wyświetlane są wszystkie cechy charakterystyczne materiałów z wyjątkiem kreskowania wektorowego. wybierz tę procedurę z rozwijanej listy i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. Zestawy Piór. Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych W celu przypisania Materiałowi Kreskowania 3D użyj panelu Wektorowe wzorki 3D w oknie ustawień Materiałów. które odnoszą się do wszystkich materiałów w generowanym obrazku. patrz Okno Ustawień Materiałów w Pomocy ArchiCADa. Rodzaje linii. Dzięki temu w oknie dialogowym ustawień Materiałów będą wyświetlane tylko te opcja. Szczegóły. wybierz odpowiednią procedurę renderingu z rozwijanej listy "Utwórz podgląd z użyciem:" i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. Materiały. Rodzaje wypełnień. które mają wpływ na generowane Renderingi. Aby uniknąć zbędnej pracy. Szczegóły. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Kreskowanie wektorowe oraz opcje Przezroczystości dla Dokumentu 3D są właściwe dla Dokumentu 3D i nie są połączone z tymi samymi opcjami określonymi dla okna 3D. Szczegóły. Wyświetlanie Materiałów w Renderingach Różne procedury renderowania mają różne możliwości odwzorowywania Materiałów. Struktury warstwowe. Po wybraniu opcji Menedżer Atrybutów pojawi się następujące okno dialogowe (pojawienie się okna może trochę potrwać. Menedżer atrybutów Polecenie Menedżer Atrybutów (Opcje > Atrybuty Elementów > Menedżer Atrybutów) pozwala kopiować (dodawać. Szczegóły. lub usuwać atrybuty w jednym z dwóch plików. Kombinacje warstw. nadpisywać) atrybuty (Warstwy. Profile. Szczegóły. Jedynym panelem w oknie ustawień Materiałów koniecznym do określenia wszystkich właściwości będzie teraz panel o nazwie Ustawienia shadera LightWorks. patrz Ustawienia shadera LightWorks w Pomocy ArchiCADa. W związku z tym modyfikowanie niektórych właściwości Materiałów w oknie dialogowym ustawień Materiałów nie będzie miało wpływu na wygląd Materiałów w Renderingu. Jeżeli planujesz tworzyć Renderingi za pomocą procedury LightWorks. Ogólny wygląd Renderingu określają parametry ustawiane w oknie dialogowym Ustawień Renderingu. Pióra i kolory. ponieważ zawiera ono wszystkie atrybuty projektu): Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 40 . Pozwala także powielać. Przypisywanie Materiałom Tekstur Aby danemu Materiałowi przypisać teksturę użyj panelu Tekstura w oknie dialogowym ustawień Materiałów. Kategorie stref oraz Miasta) pomiędzy dwoma otwartymi plikami. patrz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. patrz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa.

parametry zostaną połączone z parametrami projektowymi ArchiCADa. elementy RoofMakera i TrussMakera) • lub jedynie użyć jako odniesienia dla innych elementów (makra. w następujący sposób: • Jeśli skrypt MASTER_GDL zawiera definicję parametru. Biblioteki O Bibliotekach Biblioteki ArchiCADa są folderami zawierającymi zewnętrzne pliki. Świetlik. Biblioteki zawierają elementy biblioteczne zwane także Obiektami GDL (lub Obiektami Parametrycznymi). Parametry te można skonfigurować w ramach indywidualnych skryptów obiektów lub w skrypcie MASTER_GDL. Niektóre typy plików w bibliotece zawierają dane geometryczne.Parametry materiału i tekstury nie zostaną połączone z parametrami projektu ArchiCAD. Elementy biblioteczne są zwykle rozmieszczane hierarchiczne w głównym folderze lub katalogu biblioteki. parametry użytkownika zostaną automatycznie połączone z zestawem parametrów projektu. podczas gdy inne pliki zawierają tylko grafikę lub informacje tekstowe. Parametry użytkownika Obiektów GDL Niektóre skrypty obiektów GDL zawierają parametry użytkownika. Lampa.Wypełnienia i Rodzaje linii zostaną połączone w projekcie ArchiCAD. Atrybuty o tych samych nazwach nie zostaną zastąpione. Jeśli skrypty elementów bibliotecznych zawierają definicję parametru. Okno narożne. Okna. które pozwalają na umieszczanie wielu kopii danego obiektu w projekcie ArchiCADa. etykiety. po załadowaniu biblioteki zawierającej skrypt MASTER_GDL. Drzwi. z których korzystają narzędzia ArchiCADa. Zakończenie ściany. Akcesorium Przegrody Strukturalnej lub Łącznika) • automatycznie poprzez określone polecenia lub dodatki (znaczniki. Można je wstawić do projektu • używając jednego ze specjalnych narzędzi programu ArchiCAD (Obiekt. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 41 . obiekty właściwości) Zobacz Obiekty Parametryczne na stronie 335. które można dołączać do innych elementów biblioteki lub całego projektu. Po załadowaniu takich obiektów do projektu. metryki stref. lub do których odwołują się różne elementy konstrukcyjne.Konfiguracja . wtedy . Schody.

• Można wskazać dodatkowe biblioteki dla projektów za pomocą okna dialogowego Menedżer bibliotek. • • Możliwe jest użycie pojedynczych elementów z bibliotek nieznajdujących się w aktywnym zestawie bibliotek. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 42 . W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. Możliwe jest użycie oddzielnych bibliotek dla poszczególnych zastosowań (na przykład dla projektów domów mieszkalnych bądź budynków przemysłowych). Gdy tworzymy nowy projekt korzystając z opcji Użyj ostatnich parametrów Projektu. Każdy z tych plików można otworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt lub można jest utworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i obiekty > Nowy obiekt. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. ArchiCAD zachowa (lub będzie próbował odnaleźć) ostatnio używane biblioteki. Podczas otwierania zachowanego projektu ArchiCAD próbuje załadować biblioteki. które zostały mu przypisane ostatnim razem. Do tego celu służą polecenia Ładuj inny obiekt (okno. Istnieją także rozmaite biblioteki w zależności od standardów obowiązujących w danym kraju.) w odpowiednim oknie dialogowym ustawień. • Zobacz Przypisywanie Materiałom Tekstur na stronie 40. ArchiCAD wyszuka domyślną bibliotekę o nazwie „Biblioteka ArchiCADa”. które służą do dostosowywania zawartości i wyglądu kalkulacji ilościowych. Tekstury to pliki obrazów. drzwi itd. aby ograniczyć wielkość swojej biblioteki. do których odwołują się elementy ArchiCADa: • Szablony list to pliki tekstowe. Obrazki tła to również pliki graficzne. Obiekty wstawione do projektu przy użyciu techniki 'przeciągnij i upuść' nie spowodują dodania elementów do aktywnej biblioteki. które są wykorzystywane do umieszczania modelu 3D w rzeczywistym otoczeniu. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). Biblioteka zawiera również pliki w różnych formatach. • Możesz także umieszczać inne obiekty w Projekcie metodą Przeciągnij-i-Upuść. Jeśli tworzony jest nowy projekt z ustawieniami domyślnymi. Szczegółowy opis.Konfiguracja Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów) w rzeczywistości wstawiasz "instancję" (kopię) zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. które można dołączyć do Materiałów. aby dodać realizmu generowanym widokom. oraz do Okien 3D podczas korzystania z procedury OpenGL.

Aby nie pominąć dostępnych uaktualnień. Pomimo. Jeżeli wyszukiwanie powiedzie się. ewentualnie. Szczegóły. projekt otworzy się z biblioteką. Szczegóły. • Zasady Zarządzania Bibliotekami Poniższy diagram ilustruje zasadę zarządzania standardową biblioteką ArchiCADa oraz bibliotekami firmowymi. Wszystkie brakujące elementy biblioteczne zostaną pominięte.lcf. w hierarchii plików. • Jeśli ArchiCAD był już wcześniej uruchamiany. projekt zostanie otwarty za pomocą jednej z poniższych procedur: • Jeśli aktywny zestaw bibliotek zawiera foldery o identycznych nazwach co oryginalne foldery. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. włącz opcję Sprawdź Uaktualnienia w oknie Opcje > Środowisko pracy > Opcje www. • • Uaktualnienia Biblioteka Firma Graphisoft regularnie aktualizuje własne biblioteki. program otworzy projekt z odnalezionymi bibliotekami. Każdy projekt ma załadowaną osobną bibliotekę..lcf odnosi się do pliku “Zbioru Obiektów”. która została wybrana w czasie jego tworzenia. Uwaga: Jeżeli klikniesz przycisk Skończone. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer bibliotek. Domyślna Biblioteka ArchiCADa 12 przechowywana jest w pliku . projekt zostanie otwarty bez Biblioteki. Jeżeli zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. istnieje jednak możliwość utworzenia własnego Pliku Zbioru Obiektów lub rozpakowania jego zawartości poleceniem Plik > Biblioteki i Obiekty > Utwórz/Wypakuj Zbiór obiektów. Obie znajdują się na serwerze. biblioteka nie zostanie odnaleziona i zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek umożliwiające odnalezienie potrzebnej biblioteki. zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek. • W przypadku gdy zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. może zawierać wszystkie wykorzystywane w projekcie obiekty (lub tylko odniesienia do ich położenia) jak również struktury folderów. • Biblioteka ArchiCADa zainstalowana jest na komputerach podłączonych do sieci.). że Plik Zbioru Obiektów jest pojedynczym plikiem. a użytkownik uruchomił program klikając dwukrotnie jego ikonę. zostanie wyświetlony komunikat o dostępnych nowych bibliotekach wraz z opcją ich pobrania i zainstalowania. w którym należy wybrać katalog dla biblioteki startowej. Jeśli oryginalne foldery nie zostaną odnalezione. Jeżeli domyślna biblioteka programu znajduje się w tym samym katalogu co ArchiCAD. aktywną biblioteką będzie biblioteka używana we wcześniejszej ostatnio. bądź zmodyfikowano jego położenie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 43 .” Rozszerzenie . bądź anulować proces jego otwierania. bądź zmieniono jego położenie w hierarchii plików. że przy każdym uruchamianiu ArchiCADa nastąpi sprawdzenie dostępnych uaktualnień i. Jeśli oryginalny zestaw bibliotek zawierał foldery o innych nazwach niż foldery w bieżącym zestawie. ArchiCAD spróbuje odszukać biblioteki o tych samych nazwach w folderze lub katalogu projektu. patrz Opcje www w Pomocy ArchiCADa. bądź użytkownik kliknął dwukrotnie plik projektu w menedżerze plików.lcf. w których obiekty się znajdują. zostanie ona otwarta i użyta jako biblioteka aktywna. projekt zostanie otwarty z użyciem bieżącego zestawu bibliotek. Jeśli projekt jest otwierany w programie ArchiCAD (poprzez polecenie Otwórz. Funkcja ta powoduje. Będzie w nim można wybrać zestaw bibliotek dla projektu.Konfiguracja Biblioteka startowa Podczas pierwszego uruchomienia ArchiCAD rozpocznie szukanie Biblioteki o nazwie “Biblioteka ArchiCADa 12.

lampy.). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 44 . Podczas projektowania może okazać się konieczne użycie dodatkowych elementów bibliotecznych lub utworzenie własnych bibliotek użytkownika. które są zapisane na dyskach lokalnych lub dyskach. O Menedżerze Bibliotek Biblioteki są dostępne w ArchiCADzie poprzez polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Menedżer bibliotek. tekstury. Okno dialogowe Menedżera bibliotek jest podzielone na cztery zakładki: • Zakładka Lokalne/LAN (Local Area Network) umożliwia zarządzanie całymi bibliotekami oraz poszczególnymi elementami bibliotecznymi. Menedżer Bibliotek umożliwia dostęp do Bibliotek i pojedynczych Elementów bibliotecznych znajdujących się na dyskach lokalnych. Podczas uruchamiania program ArchiCAD ładuje ostatnio używaną bibliotekę.Konfiguracja • • Również Biblioteka firmowa skopiowana jest na każdy komputer. Zwykle każdy plik projektu wykorzystuje własną bibliotekę wraz z plikami zewnętrznymi. drzwi. Indywidualne Biblioteki projektów są ładowane podczas otwierania poszczególnych projektów i ciągle aktualizowane. w sieci lub w internecie. do których tworzone są odwołania (są to obiekty. które są dostępne poprzez sieć lokalną. okna. dane cech itp.

które biblioteki są aktualnie używane. • Zakładka WWW pozwala pobierać obiekty GDL z witryn internetowych i dodawać je do bibliotek lokalnych Szczegóły.Konfiguracja • Za pomocą zakładki Serwery FTP można dodawać biblioteki i pojedyncze elementy biblioteczne. informujący o postępie procesu ładowania. Podczas tworzenia nowego projektu można użyć okna dialogowego Menedżera bibliotek do sprawdzenia. Dzięki temu obiekty posiadające te same nazwy. dołączony w trybie wyłącznego dostępu do projektu. lecz inne numery GUID nie będą ze sobą kolidowały. i/lub zmiana nazwy) każdego obiektu bibliotecznego. ponieważ zwielokrotnione nazwy nie powodują w tym przypadku konfliktu. Członkowie zespołu mogą ładować inne biblioteki. aby kontynuować pracę z bieżącym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 45 . Na ekranie zostanie wyświetlone okienko stanu. może definiować zawartość bibliotek. Ładowanie bibliotek Po wybraniu żądanych bibliotek i elementów bibliotecznych na poszczególnych zakładkach należy kliknąć przycisk Skończone/Przeładuj w prawym dolnym rogu okna dialogowego Menedżera bibliotek. • Zakładka Historia zawiera listę wszystkich bibliotek i elementów bibliotecznych.ArchiCADwiki. ArchiCAD poszuka obiektów o tych samych nazwach. Przy pracy z projektami zaleca się stosowanie bibliotek oryginalnie im przypisanych. W przypadku jeśli numery GUID nie są zgodne. a następnie kliknąć przycisk Użyj aktywnych bibliotek. ArchiCAD dzięki numerowi GUID wybierze właściwy obiekt. Praca będzie mogła być bez przeszkód kontynuowana. Kliknięcie przycisku Stop pozwala przerwać ładowanie bibliotek. należy usunąć jeden z dwóch identycznych elementów z biblioteki. Przy każdym wczytywaniu projektu zawierającego elementy biblioteczne. Każdemu elementowi przypisany jest numer identyfikacyjny GUID (Global Unique Identifier) składający się z dwóch zestawów po 36 znaków. Jeżeli używasz nowszych wersji bibliotek. ale tylko do użytku lokalnego.com/guid. Obiekty te zostaną wymienione w oknie Raportu ładowania biblioteki na liście “Duplikacja nazw”. Uwaga: W przypadku Projektu zespołowego tylko Kierownik zespołu. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. Oznacza to. Więcej szczegółów dotyczących działania GUID. Elementy biblioteczne posiadające identyczne numery GUID. Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych ArchiCAD korzysta z wewnętrznego systemu identyfikacji służącego do monitorowania historii (utworzenie. iż nawet w przypadku jeśli w załadowanych bibliotekach będzie więcej niż jeden obiekt noszący tę samą nazwę. zostaną uznane za identyczne i również znajdą się na liście "Duplikacja nazw". które załadowano podczas pracy w programie ArchiCAD. zobacz http://www. bądź zdefiniować nowy zestaw bibliotek w sposób opisany powyżej. program przeszuka biblioteki w oparciu o numery identyfikacyjne obiektów (GUID). modyfikacja. Aby uniknąć tego typu konfliktu w projekcie. zestawem. które znajdują się na serwerach FTP. obiekty są dopasowywane w oparciu o ich numer GUID.

w której przechowywane są ustawienia ulubionych dla wszystkich narzędzi. nazwę Elementu Wszystkie wymiary dostępne w oknach ustawień dla danego rodzaju elementu. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. z której pobierze obiekt. • Przechowywane ustawienia obejmują: • • • Ulubione są przechowywane wraz z plikiem Projektu. patrz Projekt Archiwalny na stronie 18. (Paleta może zostać wyświetlona poleceniem Okna > Palety > Raport ładowania Bibliotek. jest używanie jednego zestawu bibliotek na bieżąco uaktualnianych na wszystkich komputerach. Można także zachowywać Ulubione w oddzielnym pliku w celu ich użycia w innych projektach.) Paleta Raport ładowania Bibliotek zawiera nazwy plików elementów bibliotecznych. możliwe jest konstruowanie elementów o tych samych. Zatem identyfikacja elementów będzie się opierać tylko na sprawdzeniu zgodności nazw. Poprzez kliknięcie przycisku Ulubione znajdującego się w oknach ustawień wszystkich narzędzi (oprócz Kamery). a także materiałem powierzchni W przypadku Elementów bibliotecznych.0 nie posiadają numerów GUID. łącznie z rodzajem linii. zaleca się zachowywanie go w formacie archiwalnym. Jeżeli w załadowanych bibliotekach będzie się znajdowało wiele elementów o tych samych nazwach jak obiekt umieszczony w projekcie. patrz Raport ładowania bibliotek w Pomocy ArchiCADa. Ulubione są dostępne w dwóch miejscach: • W palecie Ulubione. Po wybraniu elementu z listy ulubionych. ustawione ulubione zostaną przechowane i będą mogły zostać wykorzystane w nowym projekcie. Brakujące elementy nie zostaną wyświetlone. Więcej szczegółów. Wybranie polecenia Nowy i Zresetuj wszystko. Innym rozwiązaniem. że projekt będzie kompletny po przeniesieniu na inny komputer. Szczegóły. Aby być pewnym. a także informuje o aktualnym stanie procesu pobierania obiektów z internetu. powoje wyczyszczenie Ulubionych. Okno otwierane za pomocą tego przycisku zawiera tylko ulubione zachowane dla bieżącego narzędzia. zachowanych parametrach. wypełnieniem oraz kolorem pióra. Paleta pozostanie widoczna przy przechodzeniu do innych okien. będzie to oznaczać. • Przy zamknięciu bieżącego projektu i utworzeniu nowego. przy których wczytywaniu występują problemy. wybierz Okna > Palety > Ulubione aby ją wyświetlić.Konfiguracja Elementy biblioteczne starszych wersji programu niż 7. np. Atrybuty elementu. które ma zastosowanie w obrębie jednego biura. program losowo określi lokalizację. grubość i wysokość ściany (ale nie jej długość) Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek Jeżeli po otwarciu Projektu pojawi się Raport ładowania Bibliotek. Domyślnie paleta ta jest ukryta. Ulubione O Ulubionych Funkcja Ulubione pozwala na przechowywanie i przywoływanie w dowolnym momencie domyślnych ustawień narzędzi. że Biblioteka użyta podczas tworzenia Projektu nie została odnaleziona.) Problem brakujących elementów bibliotecznych zdarza się najczęściej gdy próbuje się otworzyć Projekt na innym komputerze. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 46 .

lub Kliknąć przycisk Zachowaj obecne ustawienia jako Ulubione. Wybierz pozycję. która ci odpowiada i kliknij przycisk Zastosuj. Możesz: • Wybrać pozycję i kliknąć Zastosuj. w palecie Ulubionych. Jeżeli wpiszesz niepoprawną nazwę. Przy nazywaniu Ulubionych występuje także ograniczenie związane z użyciem niektórych znaków. (Okno dialogowe Parametrów Ulubionych jest również dostępne z menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. patrz Paleta Ulubione w Pomocy ArchiCADa. brakujące atrybuty zostaną dodane. Okno dialogowe Zastosuj Ulubione wyświetla tylko pozycje odnoszące się do aktywnego narzędzia. w oknie otwieranym poleceniem Preferencje ulubionych dostępnym w rozwijanym menu.Konfiguracja Można przywrócić zachowane ulubione korzystając z polecenia Załaduj ulubione znajdującego się w rozwijanym menu. na podstawie bieżących parametrów narzędzia.) W wyświetlonym oknie dialogowym Parametry Ulubionych użyj listy Pominięcia Parametrów aby zaznaczyć nazwy parametrów. ale atrybuty te mają inne parametry. aby utworzyć nową pozycję ulubionych. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. • Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych Aby zastosować Ulubione parametry dla elementów projektu. Uwaga: Importując Ulubione z innego projektu należy pamiętać. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 47 . że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. zaznacz odpowiednie elementy i otwórz ich okno Ustawień. która występuje już w innej pozycji (nawet jeżeli pozycja dotyczy innego typu narzędzia) ArchiCAD wyświetli odnośne ostrzeżenie. które z parametrów będą przechowywane dla danego typu narzędzia. które nie istnieją w projekcie. aby załadować zachowane w niej parametry do okna dialogowego bieżącego narzędzia. których NIE CHCESZ zapisać w Ulubionych. Można określić. Szczegóły. w palecie Ulubione. zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie i będziesz musiał wpisać ją na nowo. do którego są ładowane. których nazwy występują w projekcie. Uwaga: Ulubione są identyfikowane po nazwach. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. W razie próby utworzenia nowej pozycji Ulubionych o nazwie. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. Kliknij przycisk Ulubione.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 48 . Paleta info Paleta Info jest dostępna dla każdego narzędzia z palety narzędzi. Więcej szczegółów. przejdź do okna Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi. Jeżeli zaznaczono wiele elementów różnych typów. Dostosowywanie Palety Narzędzi Użyj opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi w celu dostosowania zawartości i układu Palety Narzędzi. wyświetlona zostanie Paleta info elementu zaznaczonego jako ostatni. zamykać i otwierać poszczególne Grupy. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych narzędzi. ponieważ jest zawsze wyświetlana. rysowania płaskiego oraz wizualizacji. Domyślnie. Wyświetlanie Palety Narzędzi Jeżeli Paleta Narzędzi nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Narzędzi aby ją wyświetlić. można. konstruowania trójwymiarowego. Paleta Info zawiera skoncentrowany zestaw opcji i parametrów dla wybranego narzędzia/elementu.Konfiguracja Interfejs Użytkownika ArchiCADa Ten rozdział jest wprowadzeniem w główne palety oraz menu ArchiCADa. Dokument oraz Więcej. Szczegóły. patrz Dostosowywanie Schematów Palet w Pomocy ArchiCADa. Projekt. w odpowiedniej Palecie Info wyświetlone zostaną aktualne ustawienia dla tego narzędzia/elementu. Jeżeli Paleta staje się nieczytelna. Poza standardowymi narzędziami Paleta narzędzi może zawierać również dodatkowe narzędzia w zależności od typu instalacji i dostępnych Dodatków. Paleta Narzędzi Paleta Narzędzi zawiera różnorodne narzędzia do wyboru elementów. Paleta Narzędzi podzielona jest domyślnie na następujące Grupy Narzędzi Zaznaczenie. Po uruchomieniu narzędzia lub zaznaczeniu wstawionego elementu. Jak otwierać i zamykać Grupy Narzędzi w Palecie Domyślnie w Palecie Narzędzi wyświetlane są wszystkie narzędzia we wszystkich grupach jednocześnie. za pomocą strzałek przy nazwach Grup Narzędzi. Możesz zachować ustawienia Palety narzędzi w postaci Schematu narzędzi w parametrach Środowiska pracy. przytwierdź ją do jednej z bocznych krawędzi ekranu. Niektóre z tych opcji i parametrów są dostępne w oknie ustawień odnośnych narzędzi. patrz Okno dialogowe dostosowania Palety Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. jednak Paleta Info pozwala na szybszy do nich dostęp. Dzięki temu będzie możliwe otwieranie i zamykanie poszczególnych Grup Narzędzi indywidualnie. Jeżeli strzałki nie są widoczne. Kliknij przycisk Opcje grupy narzędzi i wybierz opcję “Grupa ma być zawsze otwarta”. Aby zmienić jej położenie na wertykalne. Paleta info przytwierdzona jest do górnej krawędzi obszaru roboczego w pozycji horyzontalnej. Łatwy dostęp do tego okna można uzyskać poprzez użycie odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: W szczególności godne polecenia jest organizowanie narzędzi w postaci grup.

Pamiętaj. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Info wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 49 . Również kolejność poleceń może być dowolnie definiowana. Jednak w wersji ArchiCAD. Menu O Menu Przy uruchomieniu ArchiCADa 12 z domyślnymi ustawieniami. cztery z nich zostały zablokowane do edycji. niektóre polecenia i pozycje menu nie są wyświetlane w Standardowym Profilu. Na poniższym rzucie piętra zaznaczone są wszystkie ściany. Wyjątek: Zawartości menu kontekstowego nie można dostosowywać. ile z nich jest edytowalnych. Dostosowywanie Palety Info Wyświetlanie i ułożenie funkcji w palecie info można dostosowywać: wystarczy wybrać z menu polecenie Opcje > Środowisko pracy i otworzyć zakładkę Paleta info. Zmiany parametrów w Palecie info będą dotyczyć tylko elementów edytowalnych. że w celu przewinięcia zawartości palet można używać rolki myszy. patrz Dostosowywanie palety Info w Pomocy ArchiCADa. który. Możesz zachować ustawienia poleceń menu jako część Schematu Układu Poleceń w Parametrach Środowiska Pracy. • Zaznaczone/Do zmian: Paleta info na bieżąco informuje o ilości zaznaczonych elementów oraz o tym. posiada zapamiętaną strukturę menu. Paleta Info zawiera parametry aktywnego narzędzia bądź zaznaczonych elementów.Konfiguracja Zatrzymanie kursora nad elementem Palety Info spowoduje wyświetlenie podpowiedzi dotyczącej tego elementu. Więcej szczegółów. jak pokazuje Paleta Info: • Ustawienia domyślne. pośród rozmaitych ustawień. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. Więcej szczegółów. Każde polecenie może być umieszczone lub usunięte z dowolnego menu. zostanie wczytany Standardowy Profil Środowiska Pracy. Użyj ustawień w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu aby dostosować zawartość menu. Również dostępne z menu kontekstowego Palety Info (jak pokazano): kliknij preferencje wyświetlania dla położenia Nagłówka Palety Info: przy lewej krawędzi palety lub na górze. Szczegóły. Dostosowywanie Menu Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Menu w celu dostosowania menu ArchiCADa. Jeżeli żaden element nie został zaznaczonym w Palecie info wyświetlone zostaną domyślne ustawienia narzędzia. Wyświetlanie Palety Info Jeżeli Paleta Info nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Info aby ją wyświetlić.

Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Paska Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad dowolnym Paskiem Narzędzi: Możesz zachować ustawienia Pasków Narzędzi w postaci Schematu Układu Poleceń w parametrach Środowiska pracy. Zespół projektowy. Atrybuty. Zmiany danego schematu zostają uaktywnione po przyciśnięciu OK zamknięciu okna dialogowego. Aby zobaczyć lub wydrukować listę skrótów do Środowiska pracy należy przejść do menu Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe a następnie kliknąć przycisk Pokaż listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce znajdujący się na dole panelu Podgląd skrótów klawiaturowych.Konfiguracja Paski narzędzi O Paskach Narzędzi Pasek Narzędzi jest zestawem poleceń wyświetlanych w formie ikon lub tekstu i pogrupowanych tematycznie. Aby dostosować skróty w menu wybierz Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe: wybierz polecenie z listy po lewej. jego ikona. Klasyczna Nawigacja 3D. Kliknięcie dowolnego paska z listy spowoduje jego wyświetlenie. czy w pasku będzie wyświetlana nazwa polecenia. Edytuj Elementy. Więcej szczegółów. Standard . Oprócz kilku skrótów. Arkusze i Rysunki. Więcej szczegółów. Mini Nawigator. wszystkie skróty w każdym ze schematów mogą zostać dostosowane. Standard. Pomoce Rysunkowe. Skróty ArchiCAD standardowo zawiera kilka zapamiętanych schematów skrótów. czy jedno i drugie. Tworzenie i Dostosowywanie Pasków Narzędzi Wybierz polecenie Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi aby utworzyć nowy pasek narzędzi lub zmodyfikować jeden z dostępnych. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Sposób wyświetlania pasków narzędzi zachowany jest w Schemacie palet. patrz Okno Dostosowywania Pasków Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Dostępne są standardowe paski: Wizualizacja 3D. których nie można modyfikować (znajdują się one u dołu listy). Możesz zachować ustawienia skrótów w postaci Schematu w parametrach Środowiska pracy. wprowadź skrót dla polecenia w polu po prawej. Narzędzia Palety narzędziowej. a następnie kliknij przycisk Przypisz. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 50 . Dodatkowo możesz zdecydować. Opcje wyświetlania. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. Wyświetlanie Pasków Narzędzi Aby wyświetlić konkretny Pasek Narzędzi.Niska rozdzielczość. Zawartość nazwanych pasków narzędzi zachowana jest jako część Schematu arkuszy poleceń. Edytuj Elementy biblioteczne GDL. Zarządzaj Elementami. 3D Podstawowe. patrz Dostosowywanie Skrótów Klawiaturowych w Pomocy ArchiCADa. zaznacz jego nazwę w menu Okna > Paski Narzędzi lub kliknij prawym klawiszem myszy nad dowolnym Paskiem Narzędzi i wybierz potrzebny Pasek z listy.

Domyślnie są one ukryte. • • Zmień położenie i rozmiar palet. Aby wyświetlić te palety przejdź do menu Okna > Palety i zaznacz odpowiednią pozycję.Konfiguracja Palety Palety ArchiCADa pomagają konstruować. Palety główne (Paleta narzędzi. Dostosowywanie Schematów Palet Aby dostosować schemat palet (zapamiętany układ palet). Dwie palety Paleta Kontrolna oraz Paleta Współrzędnych . Przedefiniuj. Paleta współrzędnych oraz Paleta kontrolna posiadają opcje dotyczące kształtu . Uwaga: Status pokaż/ukryj pasków narzędzi zapisany jest w schemacie palet. Więcej szczegółów. lecz ich zawartość w Schemacie arkuszy poleceń. Usuń. Zmień nazwę. ustawienia Schematów palet odzwierciedlają sposób. Info.są znane ze wcześniejszych wersji ArchiCADa. w jaki ręcznie ustawia się palety we własnym obszarze roboczym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 51 . Opcje podręczne oraz Nawigator) mogą zostać wyświetlone jednocześnie poleceniem Okna > Palety > Pokaż tylko główne palety. Eksport. Każda paleta może być wyświetlana/chowana niezależnie dzięki poleceniom z menu Okna > Palety. Znajdziesz tam także przycisk Zastosuj Schemat umożliwiający uaktywnienie danego Schematu: otwórz Opcje > Środowisko pracy > Schematy palet. ponieważ związane z nimi polecenia są dostępne poprzez inne elementy interfejsu. Przytwierdź palety do krawędzi ekranu (tylko w Windows) Do zarządzania Schematami Palet użyj funkcji w panelu "Opcje Schematu" okna Schematy Palet (Zachowaj jako. które można wybrać z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nad paletą. Schematy palet różnią się pozostałych schematów w środowisku pracy: zawartych tam ustawień nie definiuje się w oknie Środowiska pracy. Paleta Info. modyfikować i rozlokowywać elementy projektu. określ kształt palet i ich położenie w interfejsie ArchiCADa wykorzystując niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej technik: • • • Pokaż lub Ukryj wybrane palety (klikając ich nazwy w menu Okno > Palety) Pokaż lub ukryj wybrane paski narzędzi (klikając ich nazwy w menu Okno > Paski narzędzi) Zmień kształt palet wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego wybranej palety. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa.np. Import). powiększona lub pomniejszona). przesuwając je w pożądane miejsce. Każda z tych palet została dokładnie opisana w Dokumentacji ArchiCADa.

Jednakże wiele palet ArchiCADa można przytwierdzić do krawędzi przestrzeni roboczej (tylko Windows). Aby wstawić paletę powyżej pierwszej. Znajdź i zaznacz. Możesz stworzyć grupę składającą się z dwóch (lub więcej) palet jedna obok drugiej. Aby wstawić paletę poniżej pierwszej. Uwaga: Podczas przesuwania palety w systemie Windows symbol przesuwania jest jednocześnie punktem przytwierdzenia (nie zaś krawędź palety). kliknij jej nagłówek. Aby przytwierdzić paletę kliknij w jej nagłówek (pojawi się symbol przesuwania ) a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń paletę do dowolnej krawędzi okna aż do momentu. Pod paletą przytwierdzoną do krawędzi ekranu nie ma przestrzeni roboczej. Przełącznik warstw. Innym sposobem jest dwukrotne kliknięcie palety. Kolejne podwójne kliknięcie ponownie przytwierdzi paletę. przesuwaj paski rozdzielające do góry i do dołu (dla palet zgrupowanych jedna nad drugą).Konfiguracja Palety przytwierdzane (tylko w systemie Windows) Palety mogą "unosić się" ponad obszarem roboczym. Dzięki temu. gdy symbol przesuwania dotknie tej krawędzi. Ograniczenia palet przytwierdzanych • • Nie wszystkie palety mogą być przytwierdzane do wszystkich krawędzi ekranu. Palety podręczne. Zwolnienie klawisza myszy spowoduje przytwierdzenie palety. Poniżej wymieniono palety/okna dialogowe. przesuń ją do linii u dołu pierwszej palety. a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń ją w dowolne miejsce. lub w lewo i w prawo (dla palet zgrupowanych obok siebie). których nie można przytwierdzić: Narzędzia zakreślacza projektu. RoofMaker. Zaznaczenia. Przytwierdzona paleta może być w każdej chwili przełączona do trybu "unoszenia się”.) Przytwierdzanie Grup Palet Można przytwierdzić kilka palet na jednej krawędzi ekranu i skleić je ze sobą tworząc Grupę palet. Jak przytwierdzać Palety Aby przywrócić paletę do jej "unoszącej się" postaci. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 52 . przesuń ją nad nagłówek przytwierdzonej palety. Jeżeli zmienisz rozmiar jednej z palet należącej do grupy palet. • Szerokość wszystkich palet w grupie jest regulowana jednocześnie (poprzez przesuwanie krawędzi jednej z nich). Działania na elementach bryłowych Dołącz się Formatowanie tekstu. Aby określić jak dużo przestrzeni na ekranie mają zajmować poszczególne palety. Zawieszanie funkcji przytwierdzania Aby zawiesić funkcję przytwierdzania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Ctrl (w systemie Windows). po zmaksymalizowaniu okna widoczny będzie cały obszar roboczy. Informacje o elementach. rozmiar pozostałych palet zostanie zmieniony automatycznie. Menedżer profili. (Pasek rozdzielający to linia oddzielająca jedną paletę od drugiej. • • • • • Klikając i przesuwając przytwierdź pierwszą paletę. Takie unoszące się palety mogą zostać zamknięte lub przesunięte w dowolne miejsce na ekranie. Raport ładowania bibliotek.

jeśli przysuniesz jedną do drugiej na odpowiednią odległość. gdy jest ona przyklejona do krawędzi górnej. Kliknięcie jednej z nich Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Możesz zachować ustawienia Palety Pomocniczej jako część Schematu Preferencji Użytkownika w parametrach Środowiska pracy. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • Od rodzaju zaznaczonego elementu • Od klikniętego fragmentu elementu (krawędź. po zwolnieniu klawisza będzie ona automatycznie przesuwana za wskaźnikiem myszy lub zostanie umieszczona w określonym miejscu okna. Paleta pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Krawędź palety (a nie kursor) jest punktem mocowania. jednak w większości przypadków jest ona wyświetlana po zaznaczeniu elementu do edycji. Palety będą się do siebie przyciągały. 53 . przy wstawianiu Polilinii). można przyklejać "unoszące się" palety ArchiCADa do siebie i do krawędzi ekranu. • Jeżeli jedna paleta jest przyklejona do dolnej lub prawej krawędzi drugiej palety. które pojawiają się automatycznie w trakcie wprowadzania elementów graficznych oraz podczas większości czynności edycyjnych. lub lewej. wierzchołkiem lub powierzchnią zaznaczonego elementu i kliknąć lewym przyciskiem myszki. uaktywni wybraną funkcję. Palety Pomocnicze Palety Pomocnicze to zestawy ikon (reprezentujących polecenia i odpowiadające im opcje). wówczas można je przesuwać jednocześnie jako jeden obiekt. palety nie stworzą jednego obiektu. W przypadku. Zawartości Palet Pomocniczych nie można dostosowywać. W niektórych okolicznościach Paleta Pomocnicza może zostać wyświetlona w trakcie wstawiania elementu (np. W zależności od ustawień Palety Pomocniczej. Można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie pomocniczej do momentu zakończenia edycji. • Zawieszanie funkcji przyciągania Aby zawiesić funkcję przyciągania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Cmd (w systemie MacOS). Aby włączyć Paletę Pomocniczą. Użyj skrótów “F” oraz Shift+F (Opt+F) do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ikonami Palety Pomocniczej.Konfiguracja Palety przyciągane (dotyczy tylko MacOS) W systemie MacOS. wierzchołek lub powierzchnia) • Od aktywnego okna Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami Palety wyświetli opis poszczególnych poleceń. Odnośne preferencje można określić w oknie Opcje > Środowisko pracy > Okna dialogowe i Palety. należy umieścić kursor nad krawędzią.

Znajdujące się tam ustawienia można modyfikować w trakcie pracy: po prostu otwórz okno dialogowe Środowiska pracy. Krótki opis wszystkich opcji dostępnych w oknie Ustawień Środowiska Pracy znajdziesz w rozdziale Okno dialogowe Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. takich jak Linie Pomocnicze. Większość tych opcji można ustawić w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy. pasków narzędzi i menu na ekranie. 54 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Opcje www oraz Specjalne foldery w Pomocy ArchiCADa. Ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane. lecz umieszczane w wybranym folderze na komputerze. Zobacz również część dotyczącą Tworzenia własnego pakietu instalacyjnego w Rozpoczęciu pracy w menu Pomocy ArchiCADa. patrz Bezpieczeństwo danych. • Schematy Preferencji Użytkownika Zawierają one zestaw preferencji dotyczących różnych funkcji. Wprowadzanie Współrzędnych. patrz Skróty na stronie 50.Konfiguracja Dostosowywanie Środowiska Pracy O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy Ustawienia Środowiska pracy (Opcje > Środowisko pracy) są podzielone na sześć niezależnych schematów. Każdy schemat to tematyczny zbiór ustawień. Palety Info oraz okien dialogowych Ustawień Narzędzi. • W miarę poznawania ArchiCADa rozwiniesz własne techniki korzystania z funkcji programu oraz aranżowania palet. • • • Schematy Skrótów Schematy Narzędzi Zawierają ustawienia Palety Narzędzi. Schematy Ustawień Firmowych Te ustawienia dają możliwość wprowadzania standardów pracy w obrębie firmy. zmień interesujące Cię ustawienia i wciśnij OK. patrz Palety na stronie 51. czy sposób w jaki mają być wyświetlane różne okna dialogowe. Schematy Palet Te ustawienia definiuje się poza oknem Ustawień Środowiska Pracy. Ustawienia Środowiska Pracy nie są zapisywane razem z projektem. Schematy Palet pozwalają na zapamiętanie bieżącego układu palet na ekranie. Szczegóły. Szczegóły. Szczegóły.

Po skończeniu naciśnij OK. które chcesz zmienić (na przykład. Szczegóły. zalecane jest zachowanie go pod zmienioną nazwą. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 55 . patrz Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. aby wyświetlić tekst według potrzeby. oraz w Menu na stronie 49. spowoduje to zamknięcie okna dialogowego i uaktywnienie wprowadzonych modyfikacji. Jak tylko dokonasz zmian w którejkolwiek z zawartych tam opcji. wygodnie jest mieć możliwość wykorzystywania ich przy pracy nad innymi projektami. nazwa schematu znajdująca się u góry okna zostanie zmieniona na Użytkownika. patrz Paski narzędzi na stronie 50. Wprowadzenie kolejnych zmian spowoduje jednak przedefiniowanie Schematu Użytkownika zgodnie z nowymi ustawieniami. Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy Jeżeli dostosowałeś szereg ustawień w oknie Opcje > Środowisko.Konfiguracja • Schematy Układu Poleceń Schematy Układu Poleceń zawierają ustawienia Pasków Narzędzi oraz Menu. nawet jeśli ponownie uruchomisz ArchiCADa. Użyj odsłaniaczy na każdej stronie. Wszystkie modyfikacje wprowadzone w schemacie Użytkownika pozostaną aktywne. “Zaznaczenie i Informacje o elementach”). Jeżeli zamierzasz wykorzystywać w przyszłości zmodyfikowany przez siebie schemat. Kliknij nazwę ustawień.

) Z prawej strony zostanie wyświetlony panel Opcje Schematu. kliknięciu przycisku Zastosuj Schemat i naciśnięciu OK. Więcej informacji na temat zapisywania ustawień schematów. Możliwość przechowywania zapisanych Schematów i zestawiania ich w postaci Profili jest jednak bardzo użyteczna dla zarządzających procesem projektowania CAD oraz dla członków zespołów pracujących w obrębie jednego biura projektów. Usuń. ArchiCAD wprowadzi zmiany we wszystkich parametrach ujętych w wybranym Schemacie. umożliwiają one zarządzanie schematami. 56 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . na których chcieliby posiadać dostosowane przez siebie parametry środowiska pracy. Możesz przechowywać schematy w porządku alfabetycznym. Zachowywanie dostosowanych Schematów Aby zachować ustawienia danego Schematu. w którym znajdują się następujące przyciski: Zachowaj jako. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. zaznacz na liście Schematy skrótów. możesz także zapamiętywać zestaw Schematów w postaci Profilu o unikalnej nazwie. a następnie albo dwukrotnie kliknij ten schemat albo kliknij przycisk Zastosuj schemat. Korzystając z interfejsu ArchiCADa (Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy). W przeciwieństwie do Ustawień projektu (zapisywanych w pliku projektu) Schematy Środowiska pracy przechowywane są w oddzielnym folderze na Twoim komputerze. Po wybraniu danego schematu z rozwijanej listy. zobacz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Wybierz jeden ze skonfigurowanych schematów. Stosowanie Schematów Aby zastosować utworzony wcześniej Schemat. Uwaga: Zapisywanie schematów i profili nie jest konieczne przy pracy w ArchiCADzie. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. (Na przykład jeżeli dokonałeś zmian w skrótach klawiaturowych i chcesz te zmiany zachować. możesz importować i eksportować zarówno Schematy jak i Profile: Umożliwia to szybkie przenoszenie Twoich ulubionych ustawień na inny komputer. jak również dla indywidualnych projektantów pracujących na wielu stanowiskach. ustawienia mogą być z powodzeniem zmieniane w trakcie pracy. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. zamiany w ustawieniach zachowywane są na poziomie Schematów. wybierz go z hierarchicznej listy znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego Środowiska pracy. lub korzystanie z nich po zainstalowaniu nowszej wersji ArchiCADa. Zmień nazwę. należy wybrać go z rozwijanego menu znajdującego się u góry okna Środowiska pracy. Przedefiniuj.Konfiguracja Własne ustawienia są zorganizowane w sześciu Schematach. Schemat można również zastosować korzystając z panelu Opcje Schematu w oknie Środowisko pracy. Eksport oraz Import.

Profil Przygotowania Dokumentacji zoptymalizowany jest pod kątem wygody korzystania z narzędzi przydatnych podczas tworzenia dokumentacji. na samej górze listy. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Same Profile nie zawierają żadnych ustawień. natomiast Paleta narzędzi wyświetla wszystkie narzędzia. Wizualizacji oraz Przygotowania Dokumentacji. Widoczny jest Standardowy pasek narzędzi oraz pasek Mini-Nawigatora (ułatwiający przełączanie pomiędzy oknami). gdzie nad jednym projektem pracują wieloosobowe zespoły. Przy pierwszym uruchomieniu ArchiCADa uaktywniony zostanie Profil Standardowy. na samej górze listy. 3) Kliknięcie OK zamknie okno Ustawień Środowiska Pracy. Stosowanie Profili 1) Otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. aby zastosować profil lub kliknij przycisk Zastosuj schematy profilu. by zapewnić łatwy dostęp do funkcji i narzędzi potrzebnych do stworzenia Wirtualnego Budynku. • Profil Standardowy został zaprojektowany z myślą o typowym procesie pracy nad projektem architektonicznym. Oczywiście profile mogą być w dowolnym momencie przystosowywane do bieżących potrzeb. są one po prostu zestawami schematów. Profile te zostały tak pomyślane aby maksymalnie usprawnić pracę w ArchiCADzie 12. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 57 . W tym celu należy połączyć schematy w Profil zapisany pod własną nazwą. Nie musisz również uaktywniać wszystkich schematów zawartych w profilu jednocześnie. możliwe jest zapisanie tych zmian i uaktywnianie wszystkich razem w dowolnym momencie. możesz to robić indywidualnie. Profile nie muszą zawierać wszystkich sześciu schematów.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. Menedżerowie CAD mogą tworzyć standardowe Profile Środowiska Pracy i stosować je na wielu stanowiskach programu. dzięki czemu można je przenosić na inne komputery.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Dwukrotnie kliknij. Układ menu i palet oraz wyświetlanie pasków narzędzi są dostosowane tak. Domyślne Profile ArchiCADa 12 Domyślnie ArchiCAD 12 posiada trzy Profile: Standardowy.Konfiguracja Tworzenie Standardowego Środowiska Pracy dla Biura Możliwość zachowywania wielu kombinacji Ustawień Środowiska pracy pozwala na łatwe wprowadzanie jednakowych standardów w dużych biurach architektonicznych. Kliknij “Nowy profil” i postępuj zgodnie z instrukcjami. ArchiCAD pozwala na eksportowanie i importowanie Profili. 2) Wybierz jeden Profil z Profile Jeżeli dokonałeś zmian w wielu schematach jednoczenie. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. W menu górnym pojawia się Teczka arkuszy. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. listy. Więcej informacji w broszurze "Zaczynamy!". Paleta narzędzi zawiera tylko Narzędzia dokumentacji a okno Nawigatora/Organizatora umieszone Definiowanie i zachowywanie Nowych Profili Aby zestawić kombinację Schematów w postaci Profilu otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony.

Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach Aby Schematy lub Profile były dostępne dla innych użytkowników w sieci. Więcej szczegółów. Więcej szczegółów. lub jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia ich na inny komputer. • Profil Wizualizacji jest przydatny podczas pracy nad modelem 3D (tworzenie wizualizacji lub animacji). patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. jednak w tym celu musi on zostać opatrzony nazwą . Widoczne są również dwa specjalne paski narzędzi: “Arkusze i Rysunki” oraz “Układ Standardowy”. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili.xml. W tym profilu pojawia się menu Wizualizacja 3D. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się.Konfiguracja zostaje po lewej stronie ekranu. Eksportowanie polega na zapisaniu Profilu w postaci pliku. W tym profilu okno Nawigatora jest wyłączone a Paleta narzędzi zawiera tylko narzędzia Zaznaczenia i Projektu. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Schemat "Użytkownika" nie może być eksportowany.xml). nawigacją 3D oraz tworzeniem końcowych prezentacji 3D projektu.xml odwołującego się do Schematów (również plików . 58 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Opcje Schematów w celu eksportowania i importowania Schematów w postaci plików . można skorzystać z funkcji Eksportowania. Można zachować schemat Użytkownika jako część profilu. Szybki dostęp do wielu z tych poleceń zapewnia również pasek narzędzi Wizualizacji 3D. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy w celu eksportowania i importowania Profili. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. które zawiera wszystkie polecenia związane z oknem 3D.

Skróty do Nawigacji Do Nawigacji pomiędzy oknami można korzystać ze skrótów klawiaturowych: • • • • • • przejdź do Rzutu: F2 przejdź do Okna 3D F3 przejdź do Okna 3D (Perspektywa) Shift+F3 przejdź do Okna 3D (Aksonometria) Ctrl+F3 przejdź do ostatniego okna Przekroju: F6 przejdź do ostatniego Arkusza F7 Nawigacja W tej części dowiesz się jak poruszać się pomiędzy poszczególnymi oknami ArchiCADa oraz widokami Wirtualnego Budynku. Nauczysz się używać technik zmiany powiększenia i przemieszczania widoków na ekranie. Nawigacja wewnątrz aktywnego okna Z poniższych technik można korzystać zarówno w oknach 2D. koniecznych do wyświetlania określonych obszarów projektu zarówno w 2D jak i w 3D.Komunikacja z ArchiCADem Komunikacja z ArchiCADem W tym rozdziale zostaną zaprezentowane sposoby wykonywania podstawowych operacji w ArchiCADzie. Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa 1) Najprostszym sposobem przechodzenia pomiędzy oknami Widoków Projektu jest korzystanie z Mapy Projektu Nawigatora. jak i 3D ArchiCADa. Mini-Nawigator (dostępny w menu Okna > Paski narzędzi) również umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy oknami hierarchicznego menu Widok > Nawigacja. kliknij dwukrotnie jego nazwę w Mapie Projektu. Poznasz działanie Nawigatora umożliwiającego poruszanie się w strukturze projektu i wyświetlanie pożądanych widoków. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja. kliknij dwukrotnie przycisk Powiększenia. Dostępnych jest kilka technik pozwalających na zmianę stopnia powiększenia widoku: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 59 . Edycja oraz Techniki. 3) Można także skorzystać z Aby wrócić do Wielkości naturalnej (zmiana widoku 100%). Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D opisano w rozdziale Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. Sterowanie powiększaniem i zmniejszaniem widoków w dolnym pasku przewijania pozwala określić bieżącą zmianę widoku. Aby wyświetlić Widok Projektu. 2) Domyślny pasek narzędzi Zoom Masz możliwość powiększania (przybliżania szczegółów) oraz zmniejszania widoków (wyświetlania większej ilości elementów).

aby uaktywnić funkcję zmiany powiększenia. możesz symulować ten efekt w następujący sposób: Kliknij najpierw przycisk Płynnej zmiany powiększenia w dolnym pasku przewijania. Zawarte tam polecenia pozwalają także zmienić nazwę oraz usunąć zachowane widoki. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. Dzięki temu możesz szybko wracać do tego widoku za pomocą polecenia Widok > Powiększenie > Widok wyjściowy. aby oddalić. Przyciski zmiany powiększenia na Pasku przewijania: Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w dolnym pasku przewijania aktywnego okna aby uaktywnić narzędzie. Ustaw widok wyjściowy W przypadku gdy potrzebujesz często wracać do tego samego fragmentu projektu. możesz zdefiniować go jako Widok wyjściowy wybierając polecenie Widok > Powiększenie > Ustaw widok wyjściowy. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do aktualnych wymiarów okna. • • Dopasuj zaznaczone Aby dopasować widok do zaznaczonego elementu. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie jednej z ikon spowoduje dwukrotną zmianę aktualnego stopnia powiększenia. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. użyj polecenia Następne powiększenie lub przycisku skrótu . wykorzystując polecenie "Zachowaj bieżący zoom" z rozwijanego menu dostępnego poprzez kliknięcie przycisku strzałki na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. przesuń kursor w górę aby powiększyć lub w dół. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. Widok wyjściowy zapisywany jest razem z projektem. użyj tego polecenia (Widok > Powiększenie > Dopasuj zaznaczone). Widoki wyjściowe nie są wyszczególniane na listach widoków. Uwaga: Jeżeli opcje te nie występują w menu. Tym sposobem możesz się cofnąć maksymalnie o 20 widoków. Przy funkcji Zmniejsz. Poprzednie/Następne powiększenie: Jeżeli chciałbyś przeskoczyć do wcześniejszego widoku. Zmiana stopnia powiększenia przy pomocy klawiatury Użyj klawiatury numerycznej aby uzyskać efekty przewijania ekranu: wciśnij klawisz ‘+’ aby powiększyć oraz klawisz ‘-’ aby pomniejszyć widok. Następnie kliknij w jakimkolwiek miejscu w obrębie okna. Zapamiętywanie powiększeń Można zachowywać inne ustawienia widoku. Aby przeskoczyć do następnego widoku. Przy funkcji Zmniejsz. wystarczy wcisnąć przycisk w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. 60 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknij ponownie. Zmiana powiększenia za pomocą poleceń menu Wybierz Widok > Powiększenie > Powiększ lub Zmniejsz. Szczegóły. możesz je dodać w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Menu. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do wymiarów bieżącego okna. tym większy będzie zakres zmiany powiększenia. Im większa jest odległość przesunięcia kursora. Jeżeli Twoja myszka nie posiada kółek.Komunikacja z ArchiCADem Zmiana stopnia powiększenia przy użyciu kółka myszki Jeżeli posiadasz myszkę wyposażoną w kółko. kręcenie nim będzie powodowało zmniejszanie i powiększanie widoku wokół aktualnego umiejscowienia kursora. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku.

Skorzystaj z tej ramki aby powiększać i przemieszczać widok. Szczegóły. że wyłączona jest opcja Num Lock. przytrzymanie trzeciego (środkowego) przycisku spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie opcji przemieść. Umożliwia to sprawdzenie czy w odległych narożnikach okna nie zostały przypadkowo umieszczone jakieś elementy. Kliknij w aktywnym widoku i przemieść. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w rolkę. w wyniku numerycznego definiowania położenia lub wykonania złożonej operacji. Za pomocą klawiatury numerycznej (tylko w Windows): Wciśnij następujące klawisze: 4 (w lewo). Ramka wewnątrz Palety Podglądu odzwierciedla aktualne powiększenie aktywnego okna. przesuwając myszką kursor w kształcie Rączki. W przypadku okien 2D. Paleta Podglądu wyświetla miniaturę całej zawartości bieżącego okna. Wybierz polecenie Widok > Dopasuj do okna lub kliknij odpowiadający mu przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. W przypadku. Paleta Podglądu nawigatora zawiera dodatkowe opcje powiększania i przemieszczania: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 61 . Włącz polecenie Przemieść wciskając odpowiedni przycisk. przyciśnięcie i przytrzymanie go spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie funkcji Przemieść. aby zmieścić wszystkie elementy na ekranie. jeżeli pewne elementy rysunku nie mieszczą się w aktualnym widoku. Widok zostanie przemieszczony. 2 (w dół). • Za pomocą przycisku Przemieść: Kliknij przycisk Przemieść znajdujący się na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Uzyskany efekt jest identyczny z powiększaniem i przemieszczaniem bezpośrednio w aktywnym oknie. np. Aby temu zapobiec. Przemieść Użyj polecenia Przemieść aby przesunąć arkusz roboczy. patrz Opcje zaawansowane w Pomocy ArchiCADa. (Upewnij się. Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. patrz Funkcje Palety Podglądu Nawigatora w 2D w Pomocy ArchiCADa. patrz Podgląd nawigatora (2D) na stronie 61. lecz dodatkowo umożliwia jednoczesny podgląd zawartości całego okna.Komunikacja z ArchiCADem Dopasuj do okna Ustawia taki poziom powiększenia. a następnie przemieszczaj widok w oknie poruszając kursorem myszki. obraz może się "zacinać". Więcej szczegółów. Okna Zestawień posiadają na pasku przewijania dodatkowy przycisk skrótu: Dopasuj do szerokości strony . • prawo). co jest przydatne zwłaszcza podczas pracy nad dużymi projektami. 6 (w Podgląd nawigatora (2D) Paleta podglądu Nawigatora ułatwia znajdowanie i powiększanie określonych fragmentów projektu. natomiast poziom powiększenia nie zmieni się. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . Za pomocą palety Podgląd Nawigatora Szczegóły. Polecenie to wykorzystuje się najczęściej. należy wybrać odpowiednią opcję w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji: Wyświetlanie modelu w Nawigatorze 2D. Co zrobić jeśli w trakcie przemieszczania widok "skacze" Podczas przemieszczania skomplikowanych widoków 2D. 8 (do góry).) Przyciski strzałek powodują ten sam efekt. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w trzy przyciski. Za pomocą rolki myszki: W przypadku.

Zobacz Nawigacja wewnątrz aktywnego okna na stronie 59. Klawiatura. Wybierz Okna > Paski narzędzi > Wizualizacja 3D lub 3D Podstawowe aby wyświetlić te paski narzędzi. że należy kliknąć dwa razy lub wcisnąć przycisk OK w górnej. przeciągnij jej boki lub rogi (uzyskasz wtedy efekt powiększania i zmniejszania wewnątrz aktywnego okna). Uwaga: Narzędzia Nawigacji 3D znane z wcześniejszych wersji ArchiCADa dostępne są po wybraniu polecenia Okna > Paski narzędzi > Klasyczna Nawigacja 3D. Domyślnie jest ustawiony Zoom w czasie rzeczywistym: w miarę przesuwania kursora zmienia Specjalne polecenia związane z nawigacją w Oknie 3D zostały zgrupowane na Paskach Narzędzi Wizualizacja 3D oraz 3D Podstawowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 62 . jeśli w bieżącym oknie zostały wprowadzone zmiany. gdy kursor nie jest już przesuwany. dopasowanie do okna. Nawigacja w Oknie 3D wykorzystuje większość podstawowych metod nawigacji 2D. prawej części. Nawigacja w Oknie 3D Uwaga: Podstawowe informacje na temat otwierania Okna 3D oraz sposobów ustawiania widoków Perspektywicznych i Aksonometrycznych. przeciągaj ją kursorem Rączki klikając wewnątrz jej obszaru (spowoduje to przemieszczenie widoku w aktywnym oknie). Użyj funkcji Przerysuj podgląd. aby wykonać wybrane powiększenie. przesuwanie i powiększanie oparte o polecenia menu. Dostęp do poleceń Nawigacji 3D • Rozwijane menu w dolnym. Kliknij dwukrotnie aby zoomować oznacza. na dolnym pasku przewijania tego okna można odnaleźć ikony odnoszące się do poleceń związanych z Nawigacją 3D. Okno 3D posiada również specjalne funkcje umożliwiające eksplorację modelu i orbitowanie wokół niego. • się stopień powiększenia. poleceniom tym można przypisać skróty. Zostały one szczegółowo opisane poniżej. umożliwiają one: powiększanie i zmniejszanie bieżącego widoku. Jeżeli Okno 3D jest aktywne. • Na dole palety znajdują się przyciski plus i minus oraz suwak. kółka myszki. wszystkie te techniki działają w ten sam sposób co w 2D.Komunikacja z ArchiCADem • Aby zmienić położenie ramki. które nie są jeszcze uwzględnione w Podglądzie nawigatora. zobacz Okno 3D na stronie 177. prawym narożniku zawiera trzy opcje umożliwiające sterowanie technikami zmiany powiększenia w Podglądzie nawigatora. • Aby zmienić rozmiar ramki. Automatyczny zoom dostosowuje stopień powiększenia. Kliknięcie przycisków zmienia stopień powiększenie o 10%.

należy użyć polecenia Zastosuj wszystkie komunikaty informacyjne w menu Opcje > Środowisko pracy (dolna część menu). Po wybraniu polecenia Eksploruj Model. Uwaga: Jeśli nie chcesz. “Chodzenie” w Trybie Eksploracji Wciśnięcie klawiszy strzałek (lub odpowiednio W. ikonę w pasku narzędzi lub przycisk w dolnym pasku przewijania Okna 3D. kliknij lewym klawiszem myszy lub wciśnij klawisz Esc. patrz Pasek narzędzi Klasyczna Nawigacja 3D w Pomocy ArchiCADa. zaznacz Nie pokazuj tej informacji następnym razem w dolnej części Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 “Obracanie” Kamery w Trybie Eksploracji Poruszanie myszą powoduje obracanie Kamery wokół kierunków wskazanych strzałkami. Eksploruj Model (Nawigacja 3D) W Widoku Perspektywy istnieje możliwość eksploracji modelu dostępna poprzez polecenie Widok > Eksploruj Model. Poniżej wyszczególniono polecenia dostępne tylko przy nawigacji w Oknie 3D: okna dialogowego. Uwaga: Eksploracja modelu jest zoptymalizowana pod kątem procedury 3D OpenGL. nie można edytować modelu ani używać żadnych poleceń. 63 . S. pojawi się okno dialogowe zawierające instrukcje dotyczące zasad poruszania się w tym trybie przy użyciu myszy i klawiatury. Aby opuścić Tryb Eksploracji.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. D) spowoduje poruszanie się do przodu/do tyłu i w lewo/w prawo w płaszczyźnie pokazanej na rysunku obok. gdy włączasz tryb Eksploracji. że w tym przypadku Strzałka do góry/W powoduje przybliżanie się do modelu podczas gdy Strzałka w dół/S . W trybie Eksploracji Modelu nawigacja odbywa się poprzez poruszanie myszą oraz wciskanie klawiszy strzałek na klawiaturze (podobnie jak w grach komputerowych). Zwróć uwagę. A.oddalanie. Aby uaktywnić to lub inne okno dialogowe zaznaczone jako "nie pokazuj". aby ta informacja wyświetlała się za każdym razem. W trybie tym u dołu okna wyświetlany jest przycisk "Przelot" oraz suwak szybkości. Gdy włączony jest ten tryb.

W przypadku widoków 3D Perspektywy. położenie kamery oraz celu można zmienić klikając na nie bezpośrednio w oknie Podglądu i przeciągając je do nowego położenia. Wciśnij klawisz Esc aby opuścić tryb Orbity i powrócić do trybu edycji. Używaj klawiszy Strzałek lub W-A-S-D do przemieszczania się. a nie po poziomej powierzchni. by przejść do Trybu Przelotu. aby obrócić widok. Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje tymczasowe zwiększenie prędkości. zarówno perspektywy. Zwolnienie klawisza i przycisku przerwie orbitowanie. Przyspieszanie i Zwalnianie w Trybie Eksploracji Wciśnij klawisze Plus i Minus na klawiaturze numerycznej. Orbituj (Nawigacja 3D) Aby przejść do trybu Orbity. nie można edytować modelu. Gdy aktywny jest tryb Orbity. Podgląd nawigatora (3D) Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. Na poniższej ilustracji możemy "obrócić budynek" po prostu klikając i przesuwając kamerę widoczną w oknie Podglądu nawigatora. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. Tymczasowy efekt Orbity w trybie Edycji W trybie Edycji można tymczasowo symulować tryb Orbity. Za pomocą tej palety można łatwo modyfikować Projekcje 3D na stronie 183. 64 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Należy sprawdzić. aby zmienić prędkość poruszania się. prawym narożniku Podglądu. przy wciśniętym klawiszu Shift należy wcisnąć i przytrzymać kółko (rolkę) myszki i przesunąć mysz. czy polecenie Pokaż z góry zostało wybrane z rozwijanego menu w dolnym. jak i aksonometrie. w tym trybie będzie symulowany efekt przemieszczania się w przestrzeni. Czasowe orbitowanie wymaga przebudowy modelu i może powodować spowolnienie nawigacji. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . “Unoszenie się” do góry i na dół Użyj PageUp (skrót: Spacja) oraz PageDown (skrót: C) do unoszenia się ku górze i ku dołowi. wybierz polecenie Widok > Orbituj lub kliknij odnośną ikonę w pasku narzędzi bądź na dolnym pasku przewijania Okna 3D. Zestaw opcji w palecie zależy od tego czy aktywna jest perspektywa czy aksonometria. zwolnienie klawisza przywróci normalną prędkość. W trybie Orbity możesz obracać model względem jego punktu środkowego (aksonometria) lub względem celu kamery (perspektywa) poruszając myszą z wciśniętym lewym przyciskiem.Komunikacja z ArchiCADem “Przelot” wokół modelu Wciśnij klawisz “F” w Trybie Eksploracji.

do których można uzyskać dostęp przez Parametry widoku 3D). to model się porusza. Dzięki funkcjom Nawigatora można także przygotować dokumentację projektu do publikacji. Nawigator wyświetla hierarchiczną strukturę całego projektu w czterech różnych mapach.Komunikacja z ArchiCADem Po wybraniu widoku Pokaż z boku z listy Opcji podglądu. który pozwala wykorzystać urządzenie 3Dconnexion do nawigowania w oknie 3D programu ArchiCAD. w 5-stopniowych przedziałach W przypadku widoków aksonometrycznych. Widok projektu z kamery jest stały. użyj jednej z dwóch opcji dostępnych w menu Widok > Dodatki nawigacji 3D > 3Dconnexion: • • Tryb Kamery: Przesuń urządzenie. Nawigator umożliwia zbudowanie logicznego układu całego projektu i szybkie poruszanie się po jego elementach. (Są to te same. Tryb Obiektu: Poruszanie urządzeniem spowoduje odpowiednią zmianę położenia modelu. Jeśli korzystasz z urządzenia 3Dconnexion. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. aby przejść szybko do żądanego widoku. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obsługa 3Dconnexion Obsługa 3Dconnexion do dodatek. można łatwo zmodyfikować wysokość położenia kamery względem poszczególnych kondygnacji: należy kliknąć Podgląd nawigatora i przesunąć kamerę w górę lub w dół. Paleta Nawigatora O Palecie Nawigatora Dzięki prostej w obsłudze strukturze hierarchicznej. w Podglądzie nawigatora 3D mamy do dyspozycji dwa rozwijane menu znajdujące się w dolnej. Aby dostosować projekcję. patrzFunkcje Palety Podglądu Nawigatora w 3D w Pomocy ArchiCADa i Projekcje 3D na stronie 183. 65 . Możesz tworzyć foldery i przenosić do nich metodą "Przeciągnij i Upuść" widoki i inne elementy projektu wedle własnych potrzeb. • Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (sposobów obserwacji zwanych Widokami Projektu Wirtualnego Budynku). Szczegółowe informacje na ten temat. aby nawigować w modelu zmieniając położenie kamery. Nawigator umożliwia również dostęp do widoków i arkuszy znajdujących się w zewnętrznych plikach i wstawienie ich do Teczki arkuszy bieżącego projektu. wstępnie określone widoki aksonometryczne. prawej części. a następnie przesuń małą ikonę kamery do wewnątrz okna Podglądu w celu ustawienia odpowiedniego widoku. wybierz jedną z 12 wstępnie określonych projekcji. Korzystając z lewego przycisku. Zmiana stożka widoku jest możliwa przy pomocy suwaka lub małych ikon znajdujących się na jego zakończeniach. użyj przycisku znajdującego się z prawej strony.

Jak wyświetlić Paletę Nawigatora Domyślnie Nawigator jest wyświetlony. Teczka Arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu architektonicznego. która mapa jest aktualnie wyświetlana.Komunikacja z ArchiCADem • • • Mapa Widoków mieści wszystkie domyślne oraz utworzone przez użytkownika Widoki zawarte w pliku Projektu. Nawigator posiada specjalne funkcje przeznaczone do obsługi wspólnych projektów: Szczegóły. należy wybrać polecenie Okna > Palety > Nawigator lub kliknąć ikonę Nawigatora znajdującą się w poziomym pasku przewijania na ekranie programu ArchiCAD. zapisania na dysku lub wysłania przez lokalną sieć/internet). Cztery przyciski u góry Nawigatora pozwalają na przełączanie pomiędzy mapami. na którą składają się Zestawy Widoków przeznaczone do różnych celów publikacyjnych (drukowania. Mapa Zestawów Publikacji jest również hierarchiczną strukturą . W sytuacji. patrz Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej na stronie 503. gdyby paleta była ukryta. kreślenia. Element Nawigatora aktualnie otwarty w oknie wyświetlony jest pogrubioną czcionką. 66 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pasek tytułowy palety wskazuje.

jak również z innych źródeł. Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnej formie. Widok jest zapamiętaną wersją Widoku Projektu. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego elementu Nawigatora. Poniższy diagram ilustruje strukturę projektu odzwierciedloną w mapach Nawigatora: Jeżeli wolisz zawsze otwierać nowe okno otwierając dodatkowy widok lub arkusz (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 67 . Domyślnie ArchiCAD otworzy element w istniejącym oknie zastępując poprzednio wyświetlany element. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Widoki Projektu zebrane są w folderach w Mapie Projektu Nawigatora. Struktura Nawigatora Widok Projektu jest to okno zawierające fragment projektu ujęty w określonym aspekcie. KAżDY zapamiętany Widok przechowywany jest w Mapie Widoków.Komunikacja z ArchiCADem Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu Kliknij dwukrotnie wybrany element z dowolnej mapy Nawigatora. zdefiniowany w sposób. Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa.

co ułatwia przenoszenie i kopiowanie Widoków Projektu. każde kliknięcie poza obręb palety spowoduje jej ukrycie. Obie palety Nawigatora i Organizatora posiadają funkcję Autoukrywania: jeżeli funkcja ta jest włączona. 68 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . kliknąć prawym klawiszem myszy nad obszarem palety). lecz zawiera podwójną strukturę hierarchiczną. Posiada on wiele tych samych funkcji. Widoków i plików z jednej mapy do drugiej. Aby wyświetlić paletę Organizatora. wybierając widok projektu w Mapie Projektu i klikając Zachowaj widok lub przeciągając go do Mapy Widoków.Komunikacja z ArchiCADem Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) Organizator jest ściśle powiązany z Paletą Nawigatora. Funkcja Autoukrywania jest dostępna w menu podręcznym obu palet (aby je wyświetlić. Kliknij ikony żądanej mapy po obu stronach Organizatora. wybierz polecenie Okna > Palety > Organizator lub Pokaż Organizatora z menu Wybierz Projekt znajdującego się w lewym górnym narożniku Nawigatora. aby wyświetlić jeden z trzech trybów Organizatora: Pasek tytułu Organizatora pokazuje nazwę struktury hierarchicznej znajdującej się po prawej stronie. • Tryb Edytor widoków (Mapa Projektu po lewej stronie. Mapa Widoków po prawej stronie): Widok można zachować.

Gdy klikniesz dowolny element znajdujący się w Nawigatorze/Organizatorze. (Np.Komunikacja z ArchiCADem w folderze Zestawu Publikacji. że Mapa Projektu jest dostępna tylko z lewej strony. spowoduje to utworzenie folderu. pozwala to wykonać kopie elementów w obrębie jednej mapy. Jednak jeśli wybrany Zestaw zostanie przeciągnięty do Zestawu Publikacji. podgląd jego zawartości zostanie wyświetlony w palecie Podglądu Nawigatora (jeśli jest ona wyświetlona). wciśnięcie przycisku Dodaj Skrót spowoduje utworzenie folderu odpowiadającego wybranemu zestawowi w Zestawie Publikacji: w przypadku wprowadzenia zmian lub dodania elementów do oryginalnego zestawu. ponieważ przenoszenie elementów bezpośrednio z Mapy Projektu do Kolportera jest niemożliwe. Podwójne kliknięcie elementu uaktywni odpowiadające mu okno. Kolporter (Zestaw Publikacji po prawej stronie): Aby dodać widok lub arkusz (z lewej strony) do Zestawu Publikacji (z prawej strony) wybierz widok lub arkusz i kliknij Dodaj Skrót.) Wyświetlenie tej samej mapy po obu stronach Organizatora jest możliwe. Po wybraniu Zestawu w Mapie Arkuszy. • • Elementom Mapy Widoków przypisany jest kolor żółty. modyfikacje te zostaną automatycznie uwzględnione Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 System Kolorów Nawigatora System kolorów palety Nawigatora umożliwia łatwą i szybką identyfikację elementów. jeśli po prawej stronie wybierzesz Kolportera. zobacz Funkcje Palety Nawigatora oraz Funkcje Palety Organizatora w Pomocy ArchiCADa. • Edytor Arkuszy (Teczka Arkuszy po prawej stronie): Wstawienie rysunków do Arkuszy w Teczce Arkuszy jest możliwe poprzez wybranie widoku w Mapie Projektu lub Mapie Widoków (z lewej strony). Mapa Projektu po lewej stronie zostanie przełączona na Mapę Widoków. Niektóre kombinacje nie są możliwe i ArchiCAD będzie je zawsze dostosowywać do jednego z trzech możliwych trybów Organizatora. • Elementom Mapy Projektu przypisany jest kolor pomarańczowy. a następnie kliknięcie na Wstaw Rysunek lub przeciągnięcie widoku do Arkusza (z prawej strony). 69 . Należy pamiętać. w którym nie będą uwzględniane późniejsze zmiany wprowadzane do Zestawu. Więcej szczegółów dotyczących interfejsu Nawigatora/Organizatora.

patrz Funkcje Mapy Projektu w Pomocy ArchiCADa. • • • • • • • • • W trybie Pracy zespołowej elementy Mapy Widoków i Teczki Arkuszy. które nie zostały jeszcze udostępnione poprzez wysłanie i pobranie zmian. mają kolor zielony . Mapa Projektu zawiera następujące Widoki Projektu: Podwójne kliknięcie Widoku Projektu otwiera go w projekcie. stanie się on Widokiem (wyszczególnionym w Mapie Widoków) i może zostać umieszczony na Arkuszu w celu dalszej edycji. nie można w tym miejscu dodawać ani usuwać folderów. W trybie Pracy zespołowej.Komunikacja z ArchiCADem • • • • • • Elementom Teczki Arkuszy przypisany jest kolor biały. 70 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jednakże wypełnienie pola Nazwa Projektu w oknie Plik > Info > Info o projekcie spowoduje. (Nazwa zostaje nadana projektowi podczas zachowywania pliku. Lista folderów Mapy Projektu jest stała i zawiera wszystkie typy Widoków Projektu. Na samym szczycie hierarchii Mapy Projektu znajduje się ikona oznaczająca Projekt oraz Nazwa Projektu. Możesz wyświetlić zawartość każdego folderu klikając znajdujący się przy nim znaczek plusa (Windows) lub strzałkę (MacOS). elementy należące do innych członków zespołu oznaczone są ikoną głowy . Szczegóły dotyczące Mapy Projektu. Gdy zachowasz ustawienia Widoku Projektu. W systemie Windows można tego także dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy folderu.) Poniżej znajdują się foldery zawierające Widoki Projektu (po jednym folderze dla każdego typu Widoku Projektu). Widoki Projektu są to okna zawierające fragmenty projektu ujęte w określonych aspektach. Kondygnacje Przekroje Elewacje Rozwinięcia ścian Obszary 2D Rysunki detali Dokumenty 3D Widoki 3D Zestawienia Spisy treści Projektu Listy Info Pomoc • Nawigator Mapa Projektu Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (Widoków Projektu Wirtualnego Budynku). że właśnie ta nazwa zostanie ujęta w Nawigatorze.

Można dodawać dowolną ilość Scen VR. odpowiadających różnym widokom i kamerom. itp. które zawiera polecenia odnoszące się do danego elementu (np. Można je również znaleźć w menu Dokument > Zestawienia i listy. Nazwy umieszczonych Kamer panoramicznych zostaną wyświetlone poniżej nazw Scen VR. Szczegóły. Otwarcie tych okien jest także możliwe poprzez odpowiednie polecenia w menu Okna. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Okna Detali. Komponenty oraz Strefy. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. Wszystkie Obiekty VR zostaną umieszczone bezpośrednio w folderze 3D. Jeżeli obok folderu nie ma znaku plus.Komunikacja z ArchiCADem Folder Kondygnacje zawiera wszystkie kondygnacje zdefiniowane w projekcie. Przy rozpoczęciu pracy nad nowym projektem. elementy konstrukcyjne. Wszystkie zmiany na bieżąco aktualizują zawartość Mapy Projektu. Podwójne kliknięcie dowolnego elementu Mapy Projektu. patrz Notatki o projekcie oraz Okno Raportu w Pomocy ArchiCADa. spisy elementów użytych w projekcie (drzwi. Rozwinięcia ścian. których nazwy zależą od wersji lokalizacji posiadanego ArchiCADa Foldery Przekroje. okna. zgrupowanych w podkatalogach Ścieżek. powoduje otwarcie odpowiadającego mu okna z zachowanym Folder 3D zawiera pięć typów elementów. Folder Spisy treści Projektu zawiera trzy zestawy tabel. Umieszczanie kamer w projekcie będzie powodowało ich wyświetlanie w folderze 3D. w nowym projekcie występują dwa z nich: Ogólna perspektywa i Ogólna aksonometria. • Utworzenie Sceny VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. Spisy Arkuszy oraz Spisy Rysunków oparte o ustalone kryteria.). folder Kondygnacje zawiera trzy elementy. Folder Zestawienia Elementów zawiera zestawienia interaktywne (Elementy i Komponenty) będące częścią dokumentacji. Elewacje. można tam również utworzyć nowe ścieżki. Niezależny ze Znacznikiem. na podstawie których powstają. według określonych kryteriów. Obszary 2D. zależnie od typu widoku projektu (np. Utworzenie Kamery typu Obiekt VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. Wszystkie te operacje będą powodowały uaktualnienie Mapy Projektu. Folder Info zawiera dwa elementy: Notatki o projekcie oraz Raport. Nazwa ścieżki może zostać zmieniona w oknie dialogowym Ustawienia kamery/VR. • • Domyślnie. Szczegóły. spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 71 . Detale i Dokumenty 3D zawierają listę odpowiednich okien. polecenia związane z kondygnacjami dla Kondygnacji lub polecenia 3D dla Perspektyw). w których znajdują się listy różnych typów elementów. Niezależny. Otwarcie ich powoduje wyświetlenie domyślnych schematów list dostępnych w projekcie. Folder Listy zawiera: Elementy. oznacza to. Na Spisy treści Projektu składają się: Spisy Widoków. że widok projektu tego typu nie został jeszcze utworzony. Przekroju. Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy. Szczegóły. itd. Elewacji i Obszaru 2D mogą być oznaczone różnymi ikonami.).

72 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Klonowanie Folderów w Mapie Widoków Klonowanie Folderu oznacza odtworzenie folderu Mapy Projektu wewnątrz Mapy Widoków. W Mapie Widoków domyślnie zdefiniowano kilka folderów.) Szczegóły. kliknij przycisk Klonuj Folder znajdujący się u dołu Mapy Widoków. Gdy ustawisz już parametry Widoku Projektu możesz go zapamiętać w postaci Widoku.. Każdy zachowany Widok figuruje w Mapie Widoków Palety Nawigatora. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Aby edytować Ustawienia Widoku. Ustawienia zachowanych Widoków pozostają takie same nawet wtedy. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. Szczegóły. zdefiniowany w sposób. (Ustawienia powiększenia i wyświetlania można sprawdzić w palecie Opcji Podręcznych. Nawigator Mapa Widoków Drugi przycisk znajdujący się u góry Palety Nawigatora przełącza do Mapy Widoków: spisu zapamiętanych Widoków (Widoków Projektu o zapamiętanych ustawieniach) dostępnych w pliku projektu. Pamiętaj. Widoki można tworzyć wewnątrz aktywnego projektu lub importować z innego projektu ArchiCADa. Szczegóły dotyczące Mapy Widoków. skorzystaj z funkcji Spisu treści Projektu. Aby uzyskać lepsze rozeznanie w elementach Mapy Widoków lub posegregować je według określonych kryteriów. Aby to zrobić. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75 oraz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. kasować je lub w razie potrzeby tworzyć nowe. że ustawienia Widoku Projektu zmieniają się wraz ze zmianami dokonanymi w oknie. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom.. Sekcja Cechy na dole Mapy Widoków wyświetla aktualne ustawienia zaznaczonego Widoku. Widok to zapamiętana wersja Widoku Projektu. patrz Funkcje Mapy Widoków w Pomocy ArchiCADa. należy go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk Ustawienia. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem powiększeniem i ustawieniami wyświetlania. (znajdujący się na dole Mapy Widoków) otwierający odpowiednie okno dialogowe. za pomocą polecenia Klonuj Folder. można im zmienić nazwy. Spowoduje to otworzenie okna Klonuj Folder. Zobacz także Zarządzanie Mapami Widoków w Zespole projektowym na stronie 503. gdy zmieniona zostanie zawartość projektu Uwaga: Możesz utworzyć dynamiczne połączenie pomiędzy Widokami Projektu a Widokami.

Ustawienia dokonane w tym oknie będą odnosić się do wszystkich Widoków sklonowanego folderu. Kliknij Klonuj.Komunikacja z ArchiCADem przykład.) Widoki w zwykłych Folderach Mapy Widoków: Wybierz folder do sklonowania z listy w górnej części okna. Innym sposobem utworzenia klonu jest przeciągnięcie folderu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. przy pomocy Ctrl+Shift (Windows) lub Opt+Cmd (MacOS) w Edytorze Widoków Organizatora. Poniższy diagram ilustruje różnicę pomiędzy Widokami znajdującymi się w zwykłych folderach Mapy Widoków (które nie odzwierciedlają zmian dokonanych w strukturze Mapy Projektu) a Widokami Mapy Widoków znajdującymi się w sklonowanych folderach (których zawartość zmienia się dynamicznie zgodnie z ilością Widoków Projektu Mapy Projektu. Ponadto. Na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 73 . jeżeli sklonowałeś folder Kondygnacje Mapy Projektu. W wyniku sklonowania folderu. patrz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. aby utworzyć sklonowany folder. sklonowany folder w Mapie Widoków zawsze będzie zawierał tyle samo Widoków ile kondygnacji zawiera projekt. Szczegóły. zamiast ikoną oznaczającą zwykłe foldery. Powstały sklonowany folder w Mapie Widoków będzie oznaczony specjalną ikoną dla folderów “klonów” . nowe Widoki utworzone w sklonowanym folderze będą przyjmować Ustawienia Widoku zdefiniowane dla tego folderu. dla każdego nowego widoku projektu utworzonego w Mapie Projektu zostaje utworzony odpowiednik w sklonowanym folderze w Mapie Widoków. Pozostałe funkcje są identyczne jak w oknie dialogowym Ustawienia Widoku.

w której zawsze wyświetlone są parametry aktywnego okna • 74 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . korzystając ze standardowych poleceń edycyjnych zmieniając opcje w Palecie Opcje Podręczne. Gdy zachowasz Widok. • w Organizatorze. korzystając z “Opcji ustawień i przechowywania widoków” znajdujących się u dołu Mapy Projektu Ustawienia Widoku zapisane w Widoku Ustawienia każdego Widoku są dostępne w oknie dialogowym Ustawień Widoku. Przekrój/Elewacja/RŚ. Parametry okna widoku 3D. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Potrzebne zmiany możesz wprowadzać na jeden z podanych poniżej sposobów: • • w aktywnym oknie. Dokument 3D. które będą się znajdować w sklonowanym folderze. Filtry i Elementy w 3D. Na przykład zmień skalę lub Kombinację Warstw. aby dopasować je do potrzeb tworzonej dokumentacji. otwórz odpowiadające mu okno (Rzut. Detal/Obszar 2D. • • • • • • • • Kombinacja Warstw Skala Wyświetlanie Struktury Zestaw Piór Opcje kombinacji widoków modelu Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu Standard Wymiarowania Zoom Ustawienia obrazka (dla widoków 3D) zawierające: Parametry widoku 3D (łącznie z powiększeniem).Komunikacja z ArchiCADem Widoki w sklonowanych Folderach Mapy Widoków: Szczegóły. Zestawienie interaktywne lub Lista) i dostosuj wszystkie konieczne parametry. zapisane zostaną kombinacje następujących parametrów: • W czasie klonowania okno dialogowe Klonuj Folder pozwala zdefiniować Ustawienia Widoków dla wszystkich widoków. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Przekrój 3D oraz Ustawienia renderingu. Parametry przekroju 3D. Dostępne opcje wyboru (Tylko 3D) Definiowanie Ustawień Widoku Aby zdefiniować ustawienia nowego Widoku. 3D.

u dołu Nawigatora pojawi się żółty trójkąt obok zmienionego parametru informujący. tymi. iż ustawienia w aktywnym oknie nie odpowiadają już oryginalnym ustawieniom Widoku. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. aby otworzyć okno dialogowe Ustawień widoku. Możesz również kliknąć Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. Palety Nawigatora/Organizatora oraz w menu Dokument. Kliknij Ustawienia. na poniższej ilustracji widać. które dostępne jest w menu kontekstowych aktywnego okna. Użyj polecenia Zachowaj widok i umieść na Arkuszu. a następnie kliknij Pobierz Bieżące Ustawienia Okna.Komunikacja z ArchiCADem Zachowywanie Widoku Widok można zachować na jeden z podanych poniżej sposobów: • Użyj Organizatora. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. • • Możesz zachować bieżące ustawienia okna w postaci nowego widoku. które znajdują się w aktywnym oknie). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 75 . Jeżeli otworzysz Widok zachowany w Mapie Widoków i dokonasz zmian w jego ustawieniach. jak i w Teczce Arkuszy. otwórz okno dialogowe Ustawień widoku i wprowadź niezbędne zmiany. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. Modyfikowanie Ustawień Widoku Aby zmienić ustawienia już zachowanego widoku. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. jak i w Teczce Arkuszy. aby przeciągnąć Widok Projektu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. aby zastąpić oryginalne ustawienia widoku ustawieniami bieżącymi (tzn. Np. że bieżące powiększenie okna i ustawienia warstwy są inne niż w zachowanym widoku. • Kliknij przycisk Zachowaj bieżący widok znajdujący się w dolnej części Mapy Widoków.) • Zaznacz Widok Projektu w Mapie Projektu a następnie z menu kontekstowego (wciśnij prawy przycisk myszy) wybierz polecenie Zachowaj bieżący widok.) Przeciągnij i Upuść Widok Projektu z Mapy Projektu do Teczki Arkuszy. jeśli zajdzie taka potrzeba.

użyj polecenia Okna > Palety > Opcje Podręczne lub wciśnij odpowiedni przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Cechy Widoku lub Arkusza wyświetlane są na dole palety Kolportera.Komunikacja z ArchiCADem Paleta Opcji Podręcznych Paleta Opcji Podręcznych wyświetla bieżące ustawienia aktywnego okna (będącego na wierzchu): Bieżące ustawienia widoku.) Aby ukryć/pokazać tę paletę.dowolnie określony schemat. Układ Zestawów (domyślny sposób wyświetlania) zawiera listę arkuszy odpowiadającą utworzonym Zestawom . uwzględnione w Opcjach Podręcznych. Rysunki oznaczone są ikonami. Nawigator Teczka arkuszy Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa i innych źródeł. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 76 . to bieżące. patrz Funkcje palety Opcje Podręczne w Pomocy ArchiCADa. Część z nich można edytować bezpośrednio w tej sekcji. Szczegóły. (Główna funkcja Zestawów polega na umożliwieniu przyporządkowania odpowiedniego systemu numeracji. Więcej szczegółów dotyczących tworzenia i publikowania Arkuszy. Paleta Opcji Podręcznych domyślnie wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Jedynym parametrem ustawianym w Kolporterze jest format wyjściowy i jego opcje (dostępne w zakładce Format w dolnej części Kolportera). Zestawy Publikacji Nawigatora Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora/Organizatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnych formatach. (Może być konieczne przeciągnięcie palety do nowego położenia lub rozciągnięcie jej w celu wyświetlenia wszystkich sześciu Opcji Podręcznych. Paleta ta jest dostępna w Nawigatorze oraz za pomocą polecenia w menu Dokument > Kolporter > Publikacja. lecz wyświetlane są na biało. Zobacz Szablony arkusza na stronie 460. rzutu lub detalu). faktyczne ustawienia projektu. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). lecz nie mogą być edytowane.) Układ Szablonów zawiera listę Arkuszy w poszczególnych kategoriach. według Szablonów Arkusza. Aby zmodyfikować pozostałe parametry Rysunków umieszczonych w zaznaczonym Arkuszu. Lista Arkuszy ułożona jest w dwóch dostępnych układach: Układ Zestawów oraz Układ Szablonów. patrz Teczka arkuszy na stronie 456. Na samym dole Teczki Arkuszy w sekcji Cechy wyświetlone są ustawienia bieżącego Arkusza. jednak niekoniecznie muszą one być zachowane jako część jakiegokolwiek widoku. kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się u dołu Teczki Arkuszy. informują one tylko o tym co jest widoczne w aktywnym oknie i umożliwiają szybką zmianę tych parametrów. które odpowiadają ich typom plików. Widoki zaimportowane z plików projektu ArchiCADa zachowują swoje ikony (np. Patrz Zestawy na stronie 461.

Definiowanie Zestawu Publikacji polega na przeciąganiu do niego różnych kombinacji elementów z Mapy Widoków lub z Teczki Arkuszy. Kliknij polecenie Przeglądaj w menu Wybierz Projekt. podwójnie kliknij którykolwiek z jego elementów w Nawigatorze. możesz opublikować jedną pozycję. Wybierz Projekt Projekty dostępne w Nawigatorze/Organizatorze są zestawione w menu Wybierz Projekt (rozwijane menu w górnej. na którym umieścisz Widok lub Arkusz zewnętrznego projektu. 77 . którego hierarchiczna struktura wyświetlona jest w Nawigatorze i po lewej stronie Organizatora. Możesz teraz dodać dowolny Widok lub Arkusz do Teczki Arkuszy aktywnego projektu przeciągając go bezpośrednio na Arkusz lub do struktury hierarchicznej Teczki Arkuszy po prawej stronie Organizatora. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Struktura hierarchiczna zewnętrznego projektu zostanie wyświetlona po lewej stronie Nawigatora/Organizatora jako Mapa Widoków lub Teczka Arkuszy. Domyślnie jest to projekt. kliknij polecenie Przeglądaj. Aby otworzyć zewnętrzny projekt w oknie ArchiCADa. Zewnętrzne pliki w Nawigatorze W rozwijanym menu Wybierz Projekt (znajdującym się w lewym górnym narożniku) znajduje się nazwa "aktywnego" projektu ArchiCADa. Zobacz Kolporter na stronie 479. • • • • Upewnij się. wybrane pozycje lub wszystkie zdefiniowane. co ułatwia wprowadzanie poprawek i ponowną ich publikację. Aby umieścić Widoki lub Arkusze zewnętrznego projektu ArchiCADa na Arkuszu aktywnego projektu należy: . a jego nazwa pojawi się w menu Wybierz Projekt. Klikając przycisk Publikuj. W Nawigatorze zostanie wyświetlona struktura hierarchiczna otwartego projektu. Kliknij Otwórz. że otwarte jest okno Arkusza. lewej części Nawigatora/Organizatora) w następujący sposób: • Aktywny: Twój bieżący projekt.Komunikacja z ArchiCADem Aby uzyskać dostęp do struktury hierarchicznej (Mapy Widoków i Teczki arkuszy) innego projektu ArchiCADa. Wybierz projekt ArchiCADa. Zestawy Publikacji przechowywane są w projekcie. którego zawartość chcesz użyć w aktywnym projekcie.

aby zaznaczyć elementy wybrane na podstawie szerokiego zestawu kryteriów. Dodawanie i odejmowanie elementów zaznaczenia Można dodawać elementy do aktualnej selekcji poprzez kliknięcie ich z przytrzymanym klawiszem Shift. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. Więcej informacji na temat opcji Zaznaczenia Narzędzia Strzałka. wskaż element i kliknij. Zaznaczanie elementów Przy aktywnym Narzędziu Strzałka: Wskaż element i kliknij. Skróty klawiaturowe oraz inteligentne Palety Pomocnicze ułatwiają dostęp do potrzebnych poleceń. ArchiCAD wyposażony został w funkcje pozwalające na ciągłą kontrolę procesu pracy. Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów Szybkie Zaznaczanie to najwygodniejszy sposób Zaznaczenia elementów. Uruchomiony: Zewnętrzny projekt otwarty jako oddzielna kopia ArchiCADa. • • • • • Interaktywne metody selekcji zapewniają efektywność przy wyborze elementów przeznaczonych do edycji. które posiadają obszar (takich jak Strop. Inteligentny kursor wspomaga precyzyjne rysowanie i właściwe łączenie elementów. W dalszej części podręcznika szczegółowo omówiono wszystkie te funkcje. Siatki modularne są sposobem pozwalającym na precyzyjne wstawianie elementów. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. Więcej szczegółów dotyczących kształtów kursora. czy Dach). Funkcje wspomagające edycję Aby wspomóc edycję elementów Wirtualnego Budynku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 78 . zobacz Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia na stronie 79. w menu Wybierz Projekt znajdują się polecenia: Pokaż Nawigatora/Organizatora oraz Pokaż Menedżera Rysunków. patrz Inteligentny kursor na stronie 84. Oprócz tego. z którego już pobrałeś Widok lub Arkusz do aktywnego projektu. Uwaga: Polecenie Zaznacz wszystko umożliwia wybranie tylko elementów aktualnie wyświetlanej kondygnacji. Zaznacz Elementy według Wielu Kryteriów Użyj funkcji Znajdź i Zaznacz. Klawisz Shift + Kliknięcie spowoduje anulowanie zaznaczenia już wybranego elementu. wszystkie Ściany lub Okna). System współrzędnych gwarantuje prawidłowe położenie wstawianych elementów oraz ich precyzyjną edycję. uaktywnij odnośne narzędzie a następnie użyj skrótu Ctr/Cmd+A. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. przy aktywnym narzędziu Strzałka lub Obszar Zaznaczenia. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. Zaznacz Wszystkie Elementy Wybranego Typu Aby zaznaczyć wszystkie elementy danego typu (np. Przy aktywnym dowolnym narzędziu: Przytrzymaj klawisz Shift. Aby dowiedzieć się jak podświetlać elementy przed zaznaczaniem.Komunikacja z ArchiCADem • • Połączony: Zewnętrzny projekt. Zaznacz Wszystkie Elementy (w Oknie lub w Obszarze Zaznaczenia) Aby zaznaczyć wszystkie elementy na ekranie (znajdujące się w całym oknie lub wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia).

który chcesz zaznaczyć. Teraz możesz kliknąć aby zaznaczyć ten element. wystarczy przemieścić wskaźnik nad dowolny fragment obszaru dachu. Aby użyć funkcji Szybkiego Zaznaczania w trybie tymczasowym (gdy ikona Szybkiego Zaznaczania jest nieaktywna w Palecie Info Narzędzia Strzałka). wciśnij Shift.) Uwaga: Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przesunięte jednocześnie. należy uaktywnić ikonę Szybkiego Zaznaczania w Palecie Info Narzędzia Strzałka. wciśnij klawisz Spacji (narzędzie Strzałka) lub kombinację klawiszy Shift + Spacja (inne narzędzia). należy wcisnąć Spację. aby przełączyć na wskaźnik Szybkiego Zaznaczania i kliknij w celu zaznaczenia dachu. Zauważysz. gdy aktywne jest jakiekolwiek inne narzędzie). Wystarczy najechać kursorem nad obszar elementu. (jeżeli Narzędzie Strzałka nie jest aktywne.Komunikacja z ArchiCADem Aby włączyć Szybkie Zaznaczanie jako domyślny tryb roboczy. Kliknij i narysuj Wielobok Zaznaczenia. Kliknięcie i przesunięcie przy aktywnym Szybkim Zaznaczaniu Przy aktywnym narzędziu Strzałka i włączonej funkcji Szybkiego Zaznaczenia. lecz w każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję zwalniając przycisk w Palecie Info narzędzia Strzałka. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz narysowanego obszaru i anuluje zaznaczenie aktualnie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 79 . wybierz narzędzie Strzałka i odpowiednią metodę geometrii (Prostokąt/Wielokąt). Szybkie Zaznaczanie jest domyślnie włączone. Uwaga: W celu zaznaczenia obszaru (nie zaś konkretnych elementów) użyj narzędzia Obszar Zaznaczenia opisanego w sekcji Obszar Zaznaczenia. że kursor zmienia kształt za każdym razem. Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia Wygodnym sposobem Zaznaczenia wielu elementów jednocześnie jest narysowanie wokół nich Prostokąta lub Wielokąta Zaznaczenia. a następnie kliknij i przeciągnij. możesz klikając element przesunąć go (z wciśniętym przyciskiem myszki) w dowolne miejsce. które znajdą się wewnątrz zostaną zaznaczone (wyświetlone zostaną Punkty Zaznaczenia). blokami tekstu. Jak widać na ilustracji. wciśnij klawisz Shift. Aby czasowo zawiesić działanie Szybkiego Zaznaczenia. gdy znajdzie się nad odpowiednim (posiadającym obszar) elementem . bez potrzeby korzystania z polecenia Przesunięcie. Szybkie zaznaczanie działa ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. Teraz w celu użycia funkcji Szybkiego Zaznaczania konieczne jest również uaktywnienie Narzędzia Strzałka lub wciśnięcie klawisza Shift. wypełnieniami oraz obiektami bibliotecznymi. (Jeżeli aktywne jest inne narzędzie. Aby tego dokonać. Konkretne elementy. gdy Narzędzie Strzałka jest aktywne (lub Shift+Spacja.

za które "chwytamy" element w trakcie modyfikacji.Komunikacja z ArchiCADem wybranych elementów. przytrzymując wciśnięty klawisz Spacji. zostanie anulowane. Punkt. warunkiem. Funkcje wspierające Zaznaczanie Punkty Zaznaczenia Na zaznaczonych elementach wyświetlane są Punkty Zaznaczenia (lub punkty odniesienia) Punkty Zaznaczenia (punkty aktywne) reprezentują miejsca. pod 80 . że zostały już zdefiniowane ręcznie przynajmniej dwa segmenty. Jeżeli aktywne będzie inne narzędzie. a zostanie on zaznaczony. Natomiast zaznaczenie elementów już wybranych. a Okno informacji o elemencie (Info Tag) na stronie 83 wyświetla informacje o typie i właściwościach tego elementu. Uwaga: Okno informacji o elemencie zostanie wyświetlone. który z elementów zostanie zaznaczony. Wówczas kliknij myszą. aby tymczasowo zawiesić działanie funkcji Szybkiego Zaznaczania. Uaktywnienie pierwszej metody powoduje. gdy kursor znajdzie się nad którymkolwiek z elementów (przy aktywnym narzędziu Strzałka). wciśnij klawisz Shift aby zobaczyć informacje o danym elemencie. aż podświetlony zostanie odpowiedni element. znajdujących się wewnątrz Wieloboku. Metody selekcji poprzez /Wielobok Zaznaczenia W Palecie Info znajdują się dodatkowo metody Zaznaczenia wykorzystywane przy zaznaczaniu za pomocą Wieloboku. Uwaga: Elementy zaznaczone za pomocą Obszaru Zaznaczenia nie wyświetlają Punktów Zaznaczenia. a następnie narysuj Wielobok Zaznaczenia. • Przy drugiej metodzie tylko elementy. które mieszczą się całkowicie wewnątrz Wieloboku zostaną zaznaczone. którego dowolny wierzchołek lub krawędź znajdzie się w wewnątrz Wieloboku Zaznaczenia zostanie zaznaczony. że każdy element. wciśnij Spację. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opcje kształtu Wieloboku Zaznaczenia W Palecie Info narzędzia Strzałka można wybrać jedną z trzech opcji kształtu Wieloboku Zaznaczania. wciskaj klawisz TAB. który klikniesz dwa razy. będzie ostatnim wierzchołkiem wielokąta. Prostokąt oraz Prostokąt obrócony. Jeżeli chciałbyś narysować prostokąt lub wielokąt nad obszarem elementu podlegającym Szybkiemu Zaznaczaniu. niezaznaczone elementy wewnątrz Wieloboku zostaną dodane do selekcji. Zaznaczanie nakładających się elementów W przypadku nakładania się wierzchołków kilku elementów. Dwukrotne kliknięcie podczas rysowania wielokąta spowoduje jego automatycznie zamknięcie. Wielokąt. Aby przełączać podświetlanie nakładających się elementów. Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82 wskazuje.

patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. Różne Punkty Zaznaczenia Pojedyncze elementy oznaczone są małymi Punktami Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. Punkty Zaznaczenia Elementów zablokowanych wyświetlane są w postaci "wygaszonej". Elementy mogą być zablokowane (wygaszone Punkty Zaznaczenia) w czterech przypadkach: • • • • Jeśli dany element umieszczony jest na zablokowanej warstwie. Aby zmienić kolor Punktów Zaznaczenia otwórz okno Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Info o elemencie. patrz 260. Modyfikowalne Punkty Zaznaczenia mają kształt rombu. We wszystkich tych przypadkach elementy zablokowane mogą być zaznaczane. Element został bezpośrednio zablokowany poleceniem Edycja > Blokada > Zablokuj. Elementy należące do Połączonych modułów lub XREF mają Punkty Zaznaczenia w kształcie przezroczystych kwadratów. Szczegóły. Punkty Zaznaczenia Grupy elementów mają kształt dużych kółek. (zostaniesz o tym poinformowany w przypadku próby modyfikacji zablokowanego elementu. jednak nie można dokonywać zmian parametrów. gdy element znajduje się poza Twoim obszarem roboczym. ale nie można ich modyfikować.) Można otwierać okna dialogowe ustawień zablokowanych elementów. które domyślnie mają kolor czarny. W przypadku Obiektów GDL ilość punktów zaznaczenia zależy od określonych w ich definicji punktów aktywnych. Elementy te należą do Połączonych modułów lub XREF. w przypadku. które można modyfikować interaktywnie na ekranie. których kolor przypisany jest automatycznie. których kolor przypisany jest automatycznie. Położenie punktów zaznaczenia zależy od rodzaju elementu oraz typu jego geometrii. Są wyświetlane na elementach. W projekcie uwspólnionym (Zespół). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 81 .

Zgrupowane elementy podświetlane są osobno.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlenie Zaznaczenia Oprócz wyświetlania punktów aktywnych. element zostanie podświetlony automatycznie bez potrzeby wciskania klawisza Shift. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. widoczne są również ukryte krawędzie elementu. gdy chcesz zobaczyć aktualne wyświetlanie kolorów linii lub wypełnień zaznaczonych elementów). 82 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Jeżeli aktywne jest narzędzie Strzałka. Uwaga: Podświetlanie powierzchni elementów w 3D jest możliwe tylko w trybie Procedury 3D OpenGL. Wystarczy ustawić kursor nad wierzchołkiem lub krawędzią elementu i wcisnąć klawisz Shift. zaznaczone elementy zostają podświetlone wyróżniającym się kolorem. Kolor podświetlenia zaznaczenia (zarówno konturu jak i powierzchni elementu) może być dowolnie ustawiony (lub całkowicie wyłączony) w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Podświetlanie obrysu elementów ArchiCAD pomaga identyfikować elementy podświetlając je przed zaznaczeniem (tzw. Aby to uczynić wciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Alt+Spacja. Podczas podświetlania elementów w 3D. “detekcja elementów”). Istniej możliwość chwilowego wyłączenia Podświetlania zaznaczenia (np.

Jego wyświetlenie jak również podświetlenie elementu podczas wykorzystania tych funkcji nie wymaga wciskania klawisza Shift. również powierzchnie). Okno Informacji o elemencie pojawia się również podczas wymiarowania elementów i podczas transferu ustawień elementów (polecenia Pobierz/Nadaj ustawienia): pojawia się ono obok kursora pipety/strzykawki przed transferem ustawień. gdy aktywne jest Szybkie zaznaczanie. Uwaga: Podczas operacji transferu ustawień i wymiarowania. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli element jest już zaznaczony. obok jego nazwy pojawia się w nawiasie napis "Wybrane". jeśli w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie zaznaczona będzie opcja "Podświetlenie obrysu elementu podczas wstawiania lub edycji". patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. pojawi się Okno informacji o elemencie. pojawia się napis Wiele elementów (TAB). • • • • • • • Rodzaj elementu Podstawowe właściwości elementu (strukturę warstwową ściany. krawędzie lub. rodzaj linii. Uwaga: Gdy aktywne jest narzędzie Strzałka. na której znajduje się element (w oknach 3D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D).) Wzniesienie podstawy elementu (tylko w przypadku elementów 3D) Warstwę elementu Kondygnację. grubość stropu. informujący o możliwości cyklicznego przełączania zaznaczenia pomiędzy tymi elementami za pomoc klawisza TAB. 83 . Szczegóły. Szczegóły. Okno informacji o elemencie zawiera następujące informacje: Dodatkowe informacje wyświetlane są u dołu okna: Zobacz także Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. okno informacji o elemencie będzie pojawiać się tylko wówczas.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlanie obrysu oraz wyświetlanie Informacji o elemencie można dowolnie konfigurować a nawet wyłączyć w oknie dialogowym otwieranym poleceniem Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Okno informacji o elemencie pojawi się automatycznie (wraz z podświetleniem obrysu). które można zaznaczyć (ich wierzchołki. patrz Transfer ustawień na stronie 144. Okno informacji o elemencie (Info Tag) Jeżeli ustawisz kursor nad elementem i wciśniesz klawisz Shift. Właściciela elementu (w Zespole) Jeżeli pod kursorem znajduje się wiele elementów. nazwę obiektu. Ten rodzaj Podświetlania obrysu elementu nie wymaga wciskania klawisza Shift. itd.

Szczegóły. aby rozpocząć rysowanie elementu. Znaczek nad wierzchołkiem/punktem aktywnym innych elementów. Znaczek Mercedesa elementów. Ołówek w paski nad linią osi Ściany nad krawędziami pozostałych nad przecinającymi się krawędziami. Czarny ołówek z białą końcówką węzłem lub punktem aktywnym. którego zdefiniowanie wymaga określenia więcej niż jednego punktu. kursor ArchiCADa przyjmuje różne kształty. Inteligentny kursor Poniżej opisano różne kształty inteligentnego kursora w poszczególnych położeniach i sytuacjach występujących podczas pracy w ArchiCADzie.Komunikacja z ArchiCADem Wygląd Okna informacji o elemencie oraz czas. Pogrubiony Znaczek Mercedesa osią odniesienia Belki. po upływie którego okno będzie się pojawiać. w zależności od znajdujących się pod nim elementów: • • • • • • Krzyżyk pusty obszar w oknie. Po przesunięciu kursora nad poszczególne elementy jego kształt będzie się zmieniał. Przy uaktywnieniu dowolnego narzędzia z wyjątkiem Narzędzia Strzałka. Końcówka ołówka z Przecięciem krawędziami. można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Ołówek w paski z czarną końcówką lub nad osią odniesienia Belki. Pogrubiony Znaczek nad wierzchołkiem Ściany po stronie linii osi lub nad wierzchołkiem Belki na osi odniesienia. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Czarny ołówek nad wierzchołkiem linii osi Ściany lub linii odniesienia Belki. nad każdą inną krawędzią. nad każdym innym nad przecinającymi się 84 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przecięcie nad linią osi Ściany lub Gdy klikniesz. kursor zamieni się w symbol Pustego ołówka. W zależności od położenia będzie przyjmował następujące kształty: • • • • • • Biały ołówek nad pustym obszarem lub nad elementem (tam gdzie nie ma punktów aktywnych ani krawędzi).

gdy kursor znajduje się nad powierzchnią zaznaczanego elementu. nad nad punktem Przy użyciu narzędzia Strzałka dostępne są następujące kształty: • • • • Strzałka pusty obszar w oknie. Szybkie Zaznaczanie (Magnes) pojawia się. • Niektóre kształty kursora są wyświetlane tylko w szczególnych sytuacjach: • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Chmurka oznacza pustą przestrzeń ponad horyzontem w widokach perspektywy. 85 .Komunikacja z ArchiCADem • • Końcówka ołówka ze znaczkiem prostopadłości prostopadłą krawędzią. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem przyklejanie do wierzchołków linii osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka ze Znaczkiem Mercedesa przyklejanie do krawędzi innych niż linie osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Końcówka ołówka ze znaczkiem stycznej stycznym z krawędzią. Strzałka z Przecięciem przecięcia krawędzi. przyklejanie do punktów • • • • Strzałka ze Znaczkiem prostopadłości przyklejanie prostopadłe do krawędzi lub łuku podczas przeciągania elementu. Strzałka ze Znaczkiem przyklejanie do Punktów aktywnych i wierzchołków innych niż linie osi Ścian lub osie odniesienia Belek. Strzałka ze Znaczkiem styczności przyklejanie styczne do łuku podczas przeciągania elementu. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem Mercedesa przykleja do linii osi Ścian oraz osi odniesienia Belek.

Zostanie anulowane zaznaczenie wszystkich zaznaczonych elementów w obszarze wieloboku. Modyfikuj zaznaczone elementy Polecenie Modyfikuj zaznaczone elementy z menu Edycja > Ustawienia elementów otwiera okno dialogowe umożliwiające Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 86 . Słońce wyświetla się podczas wprowadzania przegród strukturalnych w celu zdefiniowania "zewnętrznej" części przegrody strukturalnej.Komunikacja z ArchiCADem • Magiczna Różdżka używana jest do tworzenia nowych elementów za pomocą aktywnego narzędzia. zapewnia możliwość wybrania linii lub krawędzi. w której będą określane wymiary zaznaczonych elementów. Metryczek stref oraz Powierzchni wypełnienia. Wymiar zostanie utworzony równolegle do zaznaczonej linii/krawędzi. Wymiarowania kątów. Funkcja ta jest również używana do określania położenia ścian łukowych i przegród strukturalnych wstawianych metodą stycznych. Podczas wymiarowania: • • - • • Anulowanie Zaznaczenia Aby anulować zaznaczenie jednego lub więcej elementów. Nożyczki przycinanie elementów (klikając element przytrzymaj klawisz Ctrl/Cmd). Dwa plusy pojawia się podczas przesunięcia i obracania wielu kopii elementu. zaznaczoną stronę podczas dzielenia elementów. obracania i odbijania kopii elementu. pojawia się również podczas zamykania wieloboków. Białe nożyczki nad pustą przestrzenią. lub narysować wielobok. Podwójne Oko wskazanie położenia Drzwi/Okna podczas wstawiania wierzchołkiem (Metoda geometrii). Strzykawka pojawia się podczas przenoszenia ustawień jednego elementu na drugi (polecenie Nadaj ustawienia) Plus pojawia się podczas przesunięcia. Wymiarowania wysokości. Młotek pojawia się podczas wstawiania Łańcucha wymiarów. Magiczna Różdżka posiada trzy kształty kursora świadczące o identyfikacji wierzchołków . w przypadku. Kliknij wybrany element trzymając wciśnięty klawisz Shift. Pipetka pojawia się podczas pobierania ustawień elementu (polecenie Pobierz ustawienia). Przytrzymać klawisz Shift i kliknąć zaznaczony element. gdy istnieje więcej niż jedna możliwość lokalizacji. krawędzi oraz ograniczonych przez elementy przestrzeni . • Trójząb przesuwa Obszar Zaznaczenia lub wklejoną zawartość Schowka. Magnes plus ikona linii wymiarowej: W Dokumencie 3D. Oko określa kierunek spadku Dachu. należy wykonać jedną z poniższych operacji: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknąć nad pustą przestrzenią okna przy aktywnym dowolnym narzędziu (także narzędziu Strzałka). po kliknięciu punktów przeznaczonych do wymiarowania. Spowoduje to anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych elementów. głębokość Ograniczonego przekroju oraz zorientowanie Okien/Drzwi. poprzez śledzenie konturów elementów istniejących. przy pomocy tego kursora można wybrać płaszczyznę. Wektor wypełnienia pojawia się gdy należy określić kierunek wypełnienia wektorowego. Mercedes plus ikona równoległego wymiaru: Podczas wymiarowania liniowego przy pomocy funkcji Każdy Kierunek. Czarne nożyczki wyświetlane są nad krawędzią elementu. • • • • • • • • • • Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zaznacz aby zaznaczyć lub anulować zaznaczenie elementów na podstawie szerokiego wyboru kryteriów.

patrz Modyfikowanie wymiarów elementów na stronie 128 oraz w Przemieszczanie elementów na stronie 118. Zaznaczanie Obszarem Zaznaczenia nie powoduje wyświetlania punktów zaznaczenia znajdujących się w tym obszarze elementów. Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń Użyj polecenia Okna > Palety > Zaznaczenia w celu zapisywania często wykorzystywanych zaznaczeń oraz przywoływania zaznaczeń. Kolor krawędzi Obszaru jest taki sam. wizualizowania wybranego fragmentu projektu w 3D. możesz zrezygnować z wykonania operacji naciskając klawisz Esc (lub klikając przycisk Anuluj w Palecie kontrolnej). kształt kursora zmieni się w Znaczek lub znak Mercedesa. Dokumentu 3D. Więcej szczegółów. Możliwości narzędzia Obszar Zaznaczenia są dopełnieniem możliwości narzędzia Strzałka. nie zmieniając przy tym pozostałych ustawień tych elementów. Detali i Obszaru 2D. wewnątrz których zaznaczone zostaną wszystkie elementy wybranego typu. które wcześniej zostały zapamiętane. Obszar Zaznaczenia wraz ze wszystkimi zawartymi w nim wierzchołkami zostanie również przesunięty. musisz najpierw narysować prostokątną lub wieloboczną granicę zaznaczenia. okien Przekroju/Elewacji/RŚ. Jeżeli następnie klikniesz i z przytrzymanym klawiszem myszy zmienisz położenie kursora. edycji i wizualizacji. jak kolor Punktów Zaznaczenia: ustaw ten kolor w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Informacja o Elemencie > Punkty Zaznaczenia i kolor Obszaru Zaznaczenia. jedyną dostępną operacją z wykorzystaniem Obszaru zaznaczania jest polecenie "Kopiuj". Aby użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia do określenia zaznaczenia lub do edycji. Obszar Zaznaczenia jest oznaczony animowaną przerywaną linią. Obszar Zaznaczenia jest często używany do: • • definiowania obszarów. • przemieszczania lub zmiany wielkości wielu elementów różnego typu jednocześnie: np. Wszystkie zapamiętane zaznaczenia są przechowywane w pliku projektu. Wszystkie elementy wieloboczne i liniowe częściowo zawarte w Obszarze Zaznaczenia mogą zostać rozciągnięte jednocześnie. Okna 3D. Obszar Zaznaczenia O Obszarze Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia może być wykorzystywane do definiowania obszarów na potrzeby selekcji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 87 . Jeżeli klikniesz na wierzchołek lub krawędź elementu wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. W oknach zawierających obrazki (np. Narzędzie Obszar Zaznaczenia jest dostępne w obszarze roboczym Rzutu. możesz rozciągnąć wszystkie wieloboczne i linearne elementy budynku jednocześnie. • Jeżeli omyłkowo zdefiniujesz pierwszy punkt Obszaru. Przy tej operacji dostępne są wszystkie funkcje wspomagające rysowanie. patrz Okno dialogowe Modyfikuj Zaznaczone Elementy w Pomocy ArchiCADa. • • Szczegółowy opis. okno wizualizacji) lub w oknie widoku Obiektu GDL. a ich podstawowe zastosowanie to zaznaczanie i edycja grup elementów ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem jednoczesną edycję wybranych atrybutów (warstw i kolorów piór) zaznaczonych elementów różnych typów. Arkuszy oraz okna Symbolu 2D Obiektów GDL. gdy narzędzie Obszar Zaznaczenia będzie aktywne.

lub wstawiając ostatni punkt w miejscu pierwszego (kursor przybierze wtedy kształt Młotka). Dzięki niej zaznaczane są elementy na wszystkich kondygnacjach Projektu. Przynajmniej dwa segmenty należy określić ręcznie. w oknach innego typu dostępne są trzy). wybierając OK z menu kontekstowego. W tym przypadku przesuwanie kursora wpłynie tylko na położenie Obszaru Zaznaczenia. Odpowiednie opcje dostępne są w palecie Info. • Metoda Wieloboku pozwala zdefiniować granicę Obszaru w oparciu o dowolną ilość segmentów. Aby narysować Obszar Zaznaczenia. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. • Obszar o granicy wyświetlanej w postaci cienkiej linii przerywanej oznacza metodę Pojedynczej kondygnacji . funkcja Znajdź i Zaznacz automatycznie uwzględni kryterium Obszaru Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem • Jeżeli klikniesz wewnątrz Obszaru nie najeżdżając na wierzchołek ani na krawędź. Przy tej metodzie zaznaczane są elementy na jednej kondygnacji. ponieważ Obszar musi mieć minimum 3 boki. przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. • Granica Obszaru w postaci grubej linii przerywanej reprezentuje metodę Wszystkich kondygnacji. Obszar Zaznaczenia może zostać zamknięty na trzy sposoby: dwukrotnie klikając ostatni wskazany punkt. pozostawiając zawarte w nim elementy nie zmienione. Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko w Obszarze Zaznaczenia. Uwaga: Metoda ta jest aktywna tylko w oknie Rzutu. Zakończenie rysowania jednego segmentu automatycznie rozpoczyna rysowanie kolejnego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 88 . Użyj Obszaru Zaznaczenia w obrębie funkcji Znajdź i Zaznacz Jeżeli wstawiłeś Obszar Zaznaczenia. Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia posiada dwie alternatywne Metody definicji. Zaznacz Wszystkie Elementy w Obszarze Zaznaczenia Aby zaznaczyć wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia. jak i na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia. wybierz narzędzie Obszar Zaznaczenia z Palety Narzędzi. (W Oknie 3D dostępne są cztery opcje. kursor przyjmie kształt Trójzębu . Wielobok może się składać tylko z odcinków prostych. Można wtedy wybrać wyszukiwanie zarówno wewnątrz.

patrz Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu na stronie 90. i w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie docinał model. (W perspektywach podstawa Obszaru Zaznaczenia musi się znajdować poniżej horyzontu. będziesz mógł obserwować jak w miarę przesuwania wskaźnika myszy zmieniają się gabaryty prostokąta. osie układu współrzędnych są cały czas wyświetlane na ekranie. • Szczegóły. Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia. że może ona zostać wklejona w postaci elementów rysunkowych do innych okien ArchiCADa. a następnie użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. polecenie to spowoduje wyświetlenie tych elementów bez względu na ewentualne zdefiniowane Obszary Zaznaczenia. Szczegóły. Fragmenty elementów zawarte w Obszarze Zaznaczenia zostaną wyświetlone w Oknie 3D. nawet jeśli dany fragment nie będzie zawierał żadnych punktów aktywnych. Prostokąta oraz Obróconego Prostokąta. Opcje w sekcji “Działanie obszaru zaznaczenia” w oknie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D pozwalają na określenie czy. Uwaga: Jeżeli na rzucie są bezpośrednio zaznaczone elementy. Definiowanie Obszaru zatwierdza się kliknięciem po przesunięciu wskaźnika myszy do pożądanego położenia przeciwległego narożnika. Najpierw wskazujesz jeden bok prostokąta dwoma kliknięciami w dowolnych punktach na rzucie. Podstawa Obszaru Zaznaczenia jest określana przy pomocy tych samych operacji co w oknie Rzutu. patrz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D na stronie 178. • Czwarta metoda pozwala na narysowanie dwuwymiarowego Obszaru Zaznaczenia. Aby wspomóc omówione operacje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 89 . lub wybierz to samo polecenie z menu kontekstowego. a następnie trzecim kliknięciem określasz długość prostopadłych boków. • Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Obszar Zaznaczenia można wykorzystywać do wyświetlania fragmentu Projektu w 3D. Pozwala ona na skopiowanie zawartości Obszaru w taki sposób.Komunikacja z ArchiCADem • Metoda Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar Zaznaczenia w postaci prostokąta ustawionego pod odpowiednimi kątami w stosunku do okna. Metoda Obróconego Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar w postaci dowolnie zorientowanego prostokąta. Po wskazaniu kliknięciem pierwszego narożnika Obszaru.) Następnym krokiem jest określenie wysokości zaznaczonej przestrzeni. Pierwsze trzy metody dostępne w Oknie 3D są rozwinięciami metod Wielokąta.

Wybranie innego narzędzia nie powoduje usunięcia Obszaru Zaznaczenia. 5) Używając kursora w kształcie Trójzębu określ położenie obrazka.) Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). albo Okna Obrazków Modelu. które utrudniają dalszą edycję rysunku. jednak wklejone elementy będą zachowywały się jak elementy rysunków 2D a nie elementy modeli. patrz Okno dialogowe Kopiuj w Pomocy ArchiCADa. 90 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . okien Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D. 4) Przejdź do Rzutu i wybierz polecenie Edycja > Wklej. Uwaga: Kopiowane elementy konstrukcyjne będą wstawiane w postaci elementów 2D (punktów. Szczegóły. Jeżeli bezpośrednio (klikając kursorem) zaznaczyłeś elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. . upewnij się. że wybrana jest metoda Płaska).Części Obrazków Modelu są wklejane jako zrzuty ekranu. 6) Kliknij poza obszarem prostokąta aby zatwierdzić wstawienie obrazka. Szczegóły. linii i wypełnień. Uwaga: Istnieje możliwość wklejenia elementów do innych okien modelu 2D. wówczas wciśnięcie klawisza Esc spowoduje w pierwszej kolejności anulowanie zaznaczenia tych elementów a następnie usunie Obszaru Zaznaczenia. 1) Otwórz widok. . z którego chcesz skorzystać jako źródła. 2) Użyj narzędzia Obszaru Zaznaczenia aby skopiować wybrany fragment (jeżeli zaznaczasz Obszar w oknie 3D. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu Możesz użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia w celu skopiowania fragmentu Okna 3D. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego opcje dotyczące sposobu przeniesienia poszczególnych komponentów rysunku. Rozpocznij rysowanie nowego Obszaru Zaznaczenia. Kliknij dwukrotnie na arkuszu roboczym poza granicami Obszaru Zaznaczenia przy uaktywnionym narzędziu Obszar Zaznaczenia. Przy kopiowaniu w Oknie 3D w trybie OpenGL wszystkie wklejane obrazki zostaną przeniesione w formacie bitmapowym. 3) Wybierz polecenie: Edycja > Kopiuj.Komunikacja z ArchiCADem Usuwanie Obszaru Zaznaczenia Aby usunąć narysowany Obszar Zaznaczenia skorzystaj z jednej z poniższych metod: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknij prawym klawiszem myszy lub z przytrzymanym klawiszem Ctrl (MacOS) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń Obszar Zaznaczenia.Elewacje są wklejane do okna Rzutu w postaci pełnowymiarowych elementów 2D. Obszar zostaje zachowany do dalszego użycia. • • Kopiowanie zawartości Okna 3D w trybie Wewnętrznego Silnika Grafiki.

Na poniższej ilustracji zaprezentowano przesunięcie za pomocą Obszaru Zaznaczenia kilku mebli jednocześnie do innego pomieszczenia. a następnie wklej zawartość schowka do projektu ArchiCADa. Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia wokół linearnych. Przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. otwórz plik w dowolnym formacie graficznym. (Patrz. częściowo leżące poza tym Obszarem zostaną rozciągnięte zgodnie z przemieszczeniem Obszaru. • Elementy. jak każdy inny obrazek. Następnie wskaźnikiem myszy określ kadr (Obszar Zaznaczenia jest jedynym dostępnym narzędziem) i skopiuj go do schowka. których przynajmniej jeden wierzchołek znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. które chcesz przesunąć lub rozciągnąć. Zamknij plik obrazka. • Wklejony fragment będzie można modyfikować. wielobocznych i łukowych elementów. kliknij jeden z punktów aktywnych dowolnego elementu wewnątrz Obszaru i przesuń/rozciągnij elementy do nowego położenia. • • W tym celu przy otwartym pliku projektu ArchiCADa. • Elementy całkowicie zawarte wewnątrz Obszaru Zaznaczenia zostaną przesunięte do nowego położenia.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 91 .Komunikacja z ArchiCADem Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia Możliwe jest wklejanie kadrów z dowolnych plików obrazka do okien ArchiCADa. ilustracja poniżej. patrz Obrazki na stronie 415. Szczegóły.

przynajmniej jeden wierzchołek tego Rysunku (np. ale pozostaje nieaktywny. 0). jego współrzędne to (0. Początek Układu Współrzędnych dla Zmian. jego współrzędne to (0. (W Palecie Współrzędnych współrzędne są wyświetlane jako (0. 0). jest używany do pomiaru długości lub kąta tymczasowego wektora edycji mierzonych względem punktu początkowego operacji rysunkowych. Skopiowania. Współrzędnych Projektu o stałej lokalizacji. patrz Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika na stronie 93. podobnie jak w każdym innym układzie współrzędnych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest tworzony 92 . Y. oznaczony znakiem X. umożliwiając „zerowanie” każdej lokalizacji. Współrzędnych Użytkownika pokrywa się z położeniem Początku Układu Współrzędnych Projektu. Odbicia lustrzanego. stropów i innych elementów. Położenie początku układu jest zawsze interpretowane jako punkt o współrzędnych (0. 0). niezmiennej przez cały czas istnienia projektu. Początek Układu Współrzędnych Projektu jest również widoczny.Komunikacja z ArchiCADem Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia Jeżeli chcesz wykonać operacje Wycięcia. Usunięcia. Domyślnie położenie Początku Układu W oknach rzutów i w innych oknach 2D Początek Układu Współrzędnych jest zawsze oznaczony pogrubionym znakiem X. który pojawia się wyłącznie w trakcie tworzenia lub edycji elementów. Na tej ilustracji Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest ustawiony na jednym końcu wybranej ściany. Operacje te będą oddziaływały na całe elementy. wszystkie pomiary odnoszą się do początku układu. przez użytkownika jako tymczasowa pomoc w kreśleniu i pomiarach. ArchiCAD definiuje trzy początki układu współrzędnych: 3) Początek Układu Współrzędnych dla Zmian jest również 1) Początek Układu tymczasowy. Przesunięcia. czarnymi liniami. Więcej szczegółów. Z są oznaczone pogrubionymi. znajduje się blisko dolnego lewego narożnika okna Rzutu. Na tej ilustracji narożnik wybranego słupa (oznaczony literą X) jest Początkiem Układu Współrzędnych dla Zmian. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika może zostać umieszczony dowolnie. jeśli używasz domyślnego widoku domyślnego wzorca. Początek Układu Współrzędnych Projektu. muszą one posiadać przynajmniej jeden wierzchołek wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Początki Układu Współrzędnych O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie W układzie współrzędnych ArchiCADa. By skorzystać z poleceń edycji na wstawionym Rysunku. został on oznaczony literą X. narożnik) musi się znajdować wewnątrz Obszaru Zaznaczenia Uwaga: W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ/Dokumentu 3D/Detali i Obszaru 2D niektóre polecenia edycji są dostępne tylko dla elementów 2D. Obrotu bądź Powielenia elementów. 0). Jest to pomocna funkcja szczególnie przy tworzeniu elementów w relacji do już istniejących ścian. W Widoku 3D Początek Układu Współrzędnych oraz osie X. Linie mają długość 1 metra.

Przytrzymaj klawisze Alt i Shift (MacOS: Opt + Shift) i przesuń kursor do wierzchołka elementu konstrukcyjnego. Uwaga: Gdy pojawi się Początek Układu Współrzędnych dla Zmian lub Użytkownika. jednak nie powoduje zmiany jego wzniesienia. Początek układu zostaje natychmiast przeniesiony w to miejsce. elementy będą wstawiane na powierzchni Dachów/Stropów/Siatek niezależnie od ich ustawień wzniesienia. kliknij dwukrotnie przycisk Początku Układu Użytkownika w pasku narzędzi Standard. Aby zmodyfikować wzniesienie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D należy: • Aktywować przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika (pasek narzędzi Standard) • Kliknąć nad powierzchnią elementu (tylko w trybie Ukrytych Linii bądź Cieniowania). w którym nie ma jeszcze żadnych elementów. W razie potrzeby w oknie ustawień danego wstawionego elementu może być wyświetlane wzniesienie względem Układu Użytkownika lub względem Kondygnacji Macierzystej. jeśli jest wyświetlona). Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D Przy wstawianiu elementów w Oknie 3D ich wzniesienie jest liczone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. Utworzenie Początku na pustej przestrzeni jest możliwe. a następnie dowolny punkt w oknie. będzie posiadał także wartość wzniesienia względem własnej (macierzystej) kondygnacji. Zobacz Wzniesienie i Grawitacja na stronie 113. jeśli chcesz umiejscowić początek układu współrzędnych. Aby przywrócić położenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w miejscu Początku Układu Współrzędnych Projektu.Komunikacja z ArchiCADem Najpierw należy kliknąć przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika. • W dowolnym położeniu korzystając z przycisku Początek Układu Użytkownika znajdującego się na pasku narzędzi Standard (lub w palecie Współrzędnych. Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika Są dwa sposoby tworzenia Początku Układu Współrzędnych Użytkownika: • Na dowolnym wierzchołku elementu konstrukcyjnego przy użyciu klawiatury. punkt zerowy projektu pozostaje w tym samym kolorze co siatka konstrukcyjna. Uwaga: Przy aktywnej funkcji Grawitacji. Użyj opcji w Oknie Ustawień narzędzia do wprowadzenie wzniesienia wstawianych elementów. Uwaga: Jeżeli element został wstawiony w oknie 2D. W ten sposób można przenieść początek układu do punktu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 93 .

która podąża za ruchami wskaźnika myszki i dostępna jest w każdym typie okna. Domyślnie Podręczne Współrzędne są wyświetlane tylko “w razie potrzeby”: czyli w trakcie wprowadzania współrzędnych albo w czasie wykonywania operacji edycji. Aby wyłączyć Podręczne współrzędne.Komunikacja z ArchiCADem Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne O Podręcznych Współrzędnych Wszystkie wartości współrzędnych wyświetlane są w palecie Podręczne Współrzędne. Pojawi się Paleta wskazująca pozycję kursora. Jeden z parametrów w Podręcznych Współrzędnych jest zawsze wyświetlany pogrubioną czcionką. Paleta będzie wówczas stale wyświetlana informując o położeniu wskaźnika myszy. Szczegóły. wystarczy wcisnąć klawisz "n". co w danym momencie jest edytowane. Informacje na temat znanej ze wcześniejszych wersji ArchiCADa Palety Współrzędnych znajdziesz w rozdziale Paleta Współrzędnych w Pomocy ArchiCADa. Gdy na przykład. Opcje palety Podręczne współrzędne (kolory. zaznaczymy prosty segment elementu i z Palety Pomocniczej wybierzemy polecenie Zmień krzywiznę krawędzi. położenia punktów aktywnych Obiektów GDL. patrz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Ten rozdział zajmuje się wprowadzaniem współrzędnych za pośrednictwem palety Podręczne Współrzędne. w Podręcznych współrzędnych pojawi się parametr "Promień łuku". Niektóre funkcje Podręcznych Współrzędnych są dostępne po rozwinięciu przycisku oznaczonego trójkątem obok ikony Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. z rozwijanego menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard można wybrać czy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 94 . wyświetlanych w Podręcznych współrzędnych zależy od tego. jest to parametr domyślny . W zależności od potrzeb. musisz aktywować odnośny przycisk na pasku narzędzi Standard. Paleta Podręczne Współrzędne pozwala na wygodne wprowadzanie wartości długości. Aby korzystać z Podręcznych Współrzędnych. należy odznaczyć ikonę Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard lub użyć skrótu n. itd. lub zaznaczyć pole przy opcji Wyświetlanie Podręcznych Współrzędnych w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne. zawartość oraz zachowanie) mogą zostać ustawione w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. Opcjonalnie można wybrać tryb ciągłego wyświetlania Podręcznych Współrzędnych zaznaczając pole przy opcji Zawsze. kątów. Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych Rodzaj parametrów. Aby wyświetlić Podręczne Współrzędne przed rozpoczęcia wstawiania elementu.

podczas gdy wartości promienia (odległości) i kąta do współrzędnych układu biegunowego. pionową(Y). ustawione są Wartości Względne współrzędnych. Oznacza to. Współrzędne mogą przyjmować wartości względne i bezwzględne (Względny/Bezwzględny układ odniesienia). przejście od jednych do drugich jest możliwe poprzez kliknięcie polecenia "Pierwszeństwo XY w Podręcznych Współrzędnych/Pierwszeństwo współrzędnych biegunowych" podczas edycji/wprowadzania) oraz czy w Palecie będą wyświetlane nazwy parametrów ("Pokaż/Ukryj nazwy parametrów"). przejdź do Podręcznych współrzędnych wciskając klawisz TAB. Wartości pozioma i pionowa odnoszą się do współrzędnych X i Y układu kartezjańskiego. to polecenie jest domyślnie aktywne. Porada: Aby przełączać pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi w czasie pracy. Gdy włączone są wartości bezwzględne. Wartości w Bezwzględnym układzie odniesienia mierzone są od Początku układu użytkownika (zobacz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92). wartości mierzone są od Punktu początkowego edycji. promień (D) oraz kątową (A) kursora od ostatniego edytowanego punktu. W przeciwnym wypadku. Kolejność parametrów jest związana z ich znaczeniem (współrzędne D/A (Odległość/Kąt) znajdują się przed współrzędnymi XYZ).w. tzn. wyłącz opcję "Wartości Względne w Podręcznych Współrzędnych". Do przełączania opisanych opcji służy polecenie Wartości względne w Podręcznych Współrzędnych dostępne w rozwijanym menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. Uwaga: Identyczna opcja “Rozszerzenie Podręcznych współrzędnych podczas wprowadzania wartości” jest dostępna w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. (Jeżeli wolisz używać Wartości Bezwzględnych.) Gdy opcja Auto-rozwijanie Podręcznych współrzędnych jest aktywna. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 95 . promień (D) oraz kątową (A)) kursora od Początku układu użytkownika. • Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne Numeryczne wprowadzanie współrzędnych może odbywać za pomocą samej klawiatury lub klawiatury w połączeniu z myszką. pionową(Y). użyj skrótu /. Domyślnie w Podręcznych Współrzędnych są wyświetlane wartości względne. aby ją rozszerzyć. • Przy Względnym układzie odniesienia.. wszystkie dostępne parametry zostaną wyświetlone jak tylko rozpoczniesz wprowadzać danych lub wciśniesz klawisz TAB. nieaktywne jest tylko podczas edycji/wprowadzania. w trakcie rysowania pojawia się przerywana linia łącząca kursor z początkiem układu. iż zawsze wyświetlają odległość (poziomą (X). a następnie kliknij strzałkę znajdującą się na dole palety P.Komunikacja z ArchiCADem w Palecie będą wyświetlane współrzędne kartezjańskie czy biegunowe (odległość/kąt). Domyślnie. pokazują odległość poziomą (X).

96 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Współrzędne można również wprowadzać poprzez Paletę Współrzędnych (aktywuj ją przy pomocy menu Okno > Palety > Paleta współrzędnych). Domyślnie opcja ta jest włączona. Aby zakończyć rysowanie elementu. Domyślnie opcja ta jest włączona. Więcej szczegółów dotyczących wartości Wzniesienia. Przy wartościach dodatnich możesz. Można wprowadzać wartości współrzędnych w dowolnej kolejności. Np. Aby numerycznie wprowadzić wartości współrzędnych. (ale nie musisz) dodawać znak +. W tym momencie istnieje kilka możliwości: • • • Aby wprowadzić wartość dla innej współrzędnej. jeżeli aktywna jest funkcja Linii Pomocniczych. X3 lub Y-4. wystarczy wpisać z klawiatury wartość dla domyślnej współrzędnej (jej nazwa wyświetlona będzie pogrubioną czcionką). gdy w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne jest wybrana opcja "Włącz bezpośrednie wprowadzanie wartości do Podręcznych Współrzędnych". Jeżeli paleta Podręcznych współrzędnych wyświetlona jest w skróconej formie. • • Można także dodawać lub odejmować wartości od danej współrzędnej wpisując znak + lub – po określeniu wartości współrzędnej. Innym sposobem przełączenia kursora do palety Podręcznych współrzędnych jest wciśnięcie klawisza TAB. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne Gdy pojawi się paleta Podręczne Współrzędne. kliknij ikonę krzyżyka znajdującą się obok ikony znaczka. wciśnij Enter lub kliknij ikonę znaczka w palecie Podręczne współrzędne. Wpisz wartość dla wybranej współrzędnej. Z. Wciśnij klawisz Tab tyle razy ile potrzeba aby kursor przeskoczył do odpowiedniej współrzędnej. wciśnij odpowiedni klawisz skrótu (X. wyświetlona zostanie linia Pomocnicza odpowiedniego typu. Aby powrócić do graficznego definiowania współrzędnych.Komunikacja z ArchiCADem Możesz również uaktywnić pozycje palety klikając je lub wciskając skróty klawiaturowe odpowiednich współrzędnych. D/R lub A) a następnie żądaną wartość. a następnie wpisz żądaną liczbę. Pole zaznaczonej współrzędnej zostanie podświetlone. Kursor zostanie wtedy ustawiony na domyślnym parametrze (wyświetlonym pogrubioną czcionką). wpisanie x3+ spowoduje dodanie 3 do wartości x wyświetlonej w palecie Podręcznych współrzędnych. wciśnij powtórnie skrót edytowanej współrzędnej lub kliknij gdziekolwiek na obszarze roboczym. Y. Aby zatwierdzić wprowadzoną wartość. np. wciśnięcie skrótu ukrytego parametru spowoduje jego wyświetlenie. Wciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie ostatniej operacji. gdy wybrana jest opcja "Skróty klawiszowe aktywują wprowadzanie wartości w Podręcznych współrzędnych. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Kursor automatycznie przeskoczy do palety i wpisana wartość zostanie wprowadzona. wciśnij jej klawisz skrótu. ułatwiająca dalszą edycję. Edytowany element przeskoczy do wskazanej pozycji i. zobacz Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych na stronie 113.

Kopiuj oraz Wklej znajdujące się w górnym menu. • Wartości współrzędnych można kopiować do schowka i wklejać.). że kąty w Podręcznych współrzędnych mierzone będą względem aktywnej Linii Pomocniczej. Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane Specjalne opcje Podręcznych Współrzędny ch (menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędn) umożliwiają dostosowanie dostępnych funkcji do potrzeb użytkownika. Możesz łączyć wprowadzanie współrzędnych blokując wartość danej pozycji i edytując kolejną. ponieważ pojedynczy myślnik oznacza. Wartość kąta względem Linii Pomocniczej: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Belek. Wpisanie 3 oznacza trzy stopy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 97 . Wpisanie 3’6. iż wyświetlane będą bezwzględne wartości współrzędnych X-Y natomiast wartości R. stając się punktem początkowym nowego elementu z przypisanymi wartościami x=0. (włączona musi być funkcja Linii Pomocniczych. Istnieje również możliwość ciągłego wprowadzania wartości współrzędnych podczas rysowania łańcucha elementów (Ścian. A oraz wartości współrzędnych kartezajańskich pozostaną względne. . gdzie jej poziome linie oznaczają wartość zero. należy wpisać znak myślnika podwójnie.) Więcej informacji na temat tych opcji. y=0 (układ współrzędnych przełączony zostaje na Względny). w przypadku rysowania wieloboków lub względem siatki. Oznacza to. zobacz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. Początek układu odniesienia zostanie przeniesiony do jego punktu końcowego. są nieaktywne w czasie numerycznego wprowadzania wartości. że wartości wyświetlanych kątów mierzone będą: • • względem poprzedniego wstawionego segmentu. kąty mogą przyjmować wartości od 0 do 360 stopni. a kąt mierzony jest do 180 stopni. Polecenia Wytnij. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona. że po wartości stóp nastąpi wartość cali. 3’6". sześć cali. Pokaż wartości współrzędnych X-Y w Podręcznych współrzędnych względem Początku układu Użytkownika: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie bezwzględnych wartości współrzędnych X-Y w układzie kartezjańskim.Komunikacja z ArchiCADem Uwagi dla użytkowników amerykańskiego systemu jednostek: • Aby odjąć wartości w całych stopach. lub 3-6 oznacza trzy stopy. nawet jeśli wciśnięty jest przycisk Wartości względne w Podręcznych współrzędnych. Względna wartość kąta: Włączenie tej opcji spowoduje. Linii. Gdy tylko ukończysz rysowanie pierwszego elementu. należy zatem korzystać ze skrótów klawiszowych lub menu kontekstowego. itd.

Detali/Obszaru 2D lub Arkuszy. Dokumentu 3D. Siatki mogą być definiowane indywidualnie dla okna Rzutu. a następnie wcisnąć Enter aby przenieść te wartości do odpowiednich pól Podręcznych współrzędnych. Rysując na przykład Ścianę. W palecie Podręcznych Współrzędnych będą wyświetlane poziome. w której po trzech kliknięciach wskaźnik znalazł się nad ostatnim wierzchołkiem prostokątnej ściany. Uwaga: Możesz również utworzyć i wstawić własne. Ilustracja poniżej reprezentuje sytuację. lokalne siatki przestrzenne różnych rozmiarów i kształtów za pomocą Narzędzia Siatka. System Siatek Dostępne są dwa systemy siatek ułatwiające proces rysowania: Siatka modularna oraz Siatka przyklejania. W palecie Współrzędnych oraz Standard znajduje się wiele skrótów dotyczących rodzajów siatek. patrz Narzędzie Siatka na stronie 437. pionowe współrzędne.Komunikacja z ArchiCADem Narzędzie Miarka Narzędzie Miarka można włączyć za pośrednictwem przycisku w pasku narzędzi Standard i stosowane jest do mierzenia odległości w projekcie. Wskaż kliknięciem punkt początkowy (na ilustracji jest to lewy górny róg prostokątnej ściany) i rozpocznij mierzenie. że na rzucie te same ustawienia Siatki obowiązują na wszystkich kondygnacjach. która na bieżąco dostarcza potrzebnych informacji. od którego rozpoczynają się kolejne pomiary. Mogą one być skonfigurowane w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Należy zaznaczyć. Przekroju/Elewacji/RŚ. a także odległość oraz kąt mierzone względem punktu początkowego. Siatka modularna może być Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 98 . Aby użyć Marki. zmierzyć (lub ustawić) numerycznie odległość. Szczegóły. Możliwe jest dokonywanie pomiarów w łańcuchach o dowolnej ilości segmentów: każde kliknięcie odpowiada nowemu punktowi początkowemu. Możesz również używać Narzędzia Miarka podczas rysowania elementów. Siatka Modularna jest używana do odzwierciedlenia dowolnego rytmu konstrukcji w Projekcie. Po dwóch kliknięciach w palecie Podręczne Współrzędne będzie także wyświetlana odległość sumaryczna oraz powierzchnia (wyświetlana jako przezroczysty obszar). Jest to tymczasowo działająca funkcja. możesz uaktywnić Miarkę. kliknij ikonę reprezentującą to narzędzie w pasku narzędzi Standard lub wciśnij klawisz skrótu M. Szczegółowy opis. patrz Okno dialogowe Siatki i Tło w Pomocy ArchiCADa. Siatki nie są wyświetlane w Oknie 3D.

patrz niżej) powodującą przyklejanie kursora do jej punktów węzłowych. Istnieje możliwość ustalenia różnych odstępów w pionie i w poziomie pomiędzy węzłami siatki. bardziej pomocne może okazać się użycie siatki obróconej niż ortogonalnej. Siatka Modularna może być rozbudowana o Siatkę Dodatkową (która jest również widoczna na ekranie) definiowaną w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Podobnie jak siatki drukowane na papierze (papier w kratkę lub milimetrowy) Siatki Modularne pozwalają na wizualną orientację co do rozmiarów elementów na Rzucie i w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Siatka dodatkowa używana jest często przy określaniu grubości ścian betonowych lub ław fundamentowych a także do definiowania rytmu lub stopni w siatce modularnej. Siatkę obróconą można też zdefiniować ręcznie: najpierw wybierz "Zdefiniuj Siatkę Obróconą" w pasku narzędzi Standard. zazwyczaj określa się minimalną jednostkę pomiaru odpowiednią dla potrzeb Projektu. Siatka przyklejania jest niewidoczną siatką (jej działanie może być przełączane . Zdefiniowane odstępy między węzłami siatki możesz również wykorzystać używając skrótu przesunięcia . Kąt obrócenia siatki ustawia się w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło.aby łatwo przesunąć każdy element w oparciu o niewielki. Definiując Siatkę przyklejania w oknie dialogowym Siatki i tło. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 99 . Zobacz Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie na stronie 118. następnie narysuj wektor na ekranie lub kliknij istniejący segment prostego elementu: wektor ten zobrazuje kąt Siatki Obróconej względem osi poziomej. Siatka Modularna domyślnie jest widoczna w obszarze roboczym Rzutu. kliknij w menu siatki w pasku narzędzi Standard przycisk Siatka Obrócona lub wybierz analogiczną opcję z Palety Współrzędnych. Aby wyświetlić obróconą wersję Siatki Modularnej. W zależności od układu projektu. zdefiniowany współczynnik przy pomocy skrótu klawiszowego. lecz można ją wyłączyć poleceniem w menu Widok > Opcje Siatki lub w menu Siatki w pasku narzędzi Standard.Komunikacja z ArchiCADem również używana przy definiowaniu położenia ław fundamentowych lub stóp słupów budynku.

Linie Pomocnicze są dostępne we wszystkich oknach 2D (Rzut. Polecenie to wykorzysta ostatnio wybrany typ siatki (zarówno S. Linie Pomocnicze O Liniach Pomocniczych Linie Pomocnicze są pomocą rysunkową wykorzystującą geometrię istniejących elementów. Zaznacz opcję Siatka przyklejania lub Siatka Modularna w menu siatki w pasku narzędzi Standard. meble) można łatwo wyłączyć tę funkcję za pomocą klawisza skrótu S. Linie Pomocnicze pojawiają się gdy rozpoczynasz edycję elementów (Strzałka). w zależności od ustawionych opcji. wyświetlanych na tych liniach.Komunikacja z ArchiCADem Jeżeli funkcja Przyklejanie do siatki jest włączona. Aby wyłączyć funkcję Przyklejania do siatki: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia w menu Widok > Przyklejanie do siatki (wyłącz przełącznik). Linie Pomocnicze mogą być używane w połączeniu z każdym narzędziem. kursor będzie przyklejany zarówno do Siatki Modularnej jak i do Siatki przyklejania. Wybierz jedną z opcji przyciągania do Siatki w oknie dialogowym Siatki i tło. Aby wstawić element niezależnie od węzłów siatki (np. Przekrój/Elewacja/RŚ. Funkcja Przyklejanie do siatki Funkcja Przyklejania do siatki pozwala na precyzyjne określenie położenia elementów. Wybierz Siatkę przyklejania lub Siatkę modularną z menu Widok > Opcje przyklejania Siatki. Ułatwiają one użytkownikowi znalezienie podczas rysowania i edycji dodatkowych punktów. ruchy kursora ograniczone są zarówno do węzłów Siatki przyklejania jak i Siatki modularnej. Możesz uaktywnić funkcję Przyklejania do siatki na jeden z podanych niżej sposobów: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia z menu Widok > Przyklejanie do siatki. Detal/Obszar 2D. Niektóre z Linii Pomocniczych stanowią przedłużenie krawędzi/łuków istniejących elementów. Arkusz. Pozwala to na precyzyjną lokalizację kursora. • Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych • • • Użyj klawisza skrótu Q by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Linii Pomocniczych Użyj przycisku na pasku narzędzi Standard Użyj polecenia Widok > Linie Pomocnicze • • Opcje Linii Pomocniczych są dostępne w menu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 100 . Czasami pojawia się wiele Linii Pomocniczych a użytkownik może wybrać te. nawet przy niewielkim stopniu powiększenia obrazu. Zobacz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Kropka przeskakująca między węzłami wskazuje obecne położenie kursora. rysowanie odbywa się w oparciu o węzły siatki. Gdy używasz narzędzi selekcji. lub gdy umieszczasz/przesuwasz elementy (Obszar Zaznaczenia). Dokument 3D. Kursor "porusza się" tylko po zdefiniowanych węzłach siatki. Gdy aktywne jest przyklejanie do siatki. inne pojawiają się chwilowo podczas ruchów kursorem. Kursor przykleja się do Linii Pomocniczych jak również do specjalnych punktów przyklejania. Symbol 2D Obiektu GDL). przyklejania jak i modularnej). albo w Palecie Współrzędnych. które pozostaną na ekranie. Gdy jest aktywna.

Zobacz Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania na stronie 103. Stałe Linie Pomocnicze widoczne są na ekranie aż do momentu ukończenia. W danym momencie tylko jedna Linia Pomocnicza może być aktywna (pogrubiona). gdy zdecydujesz się po prostu je usunąć. która z tych linii pozostanie. anulowania lub przerwania danej operacji innym działaniem (np.) Pojawi się Linia Pomocnicza przedłużająca krawędź elementu. Aby wyświetlić Stałe linie pomocnicze (tymczasowe. Możliwe jest przyklejanie kursora do tych Linii Pomocniczych. że w oknie Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki wybrana jest opcja "Najbliższa Stała Linia Pomocnicza". niebieskie linie pomocnicze zmieniają kolor na pomarańczowy). uaktywnieniem innego okna) lub. (Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . jak na poniższej ilustracji). Jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze edycji elementu. wciśnij Shift podczas wprowadzania danych (najpierw upewnij się. 2) umieścić kursor na dowolnym wierzchołku (przed lub w trakcie edycji).) Uwaga: Polecenia menu kontekstowego umożliwiają przekonwertowanie tymczasowych Linii Pomocniczych w stałe segmenty. Pojawianie się i znikanie Linii Pomocniczych zależy od położenia kursora. Możesz wówczas wybrać. Linie Pomocnicze dla wielu elementów pojawiają się gdy w danej sytuacji możliwych jest kilka wyborów (np.Komunikacja z ArchiCADem • Opcje > Środowisko Pracy > Linie Pomocnicze oraz poprzez rozwijane menu Linie Pomocnicze w pasku narzędzi Standard. umieść na niej kursor i poczekaj aż zostanie pogrubiona. Aby uczynić Linię Pomocniczą aktywną. a ich geometria uzależniona jest od wyboru ustawień w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze (dotyczących: Głównych Linii Pomocniczych . lecz nie pozostają one na ekranie. najeżdżając na nią kursorem. musisz umieścić kursor na Linii Pomocniczej aby uczynić ją Stałą. przed lub w • trakcie jego edycji. upewnij się. Rodzaje Linii Pomocniczych Tymczasowa Linia Pomocnicza pojawia się w momencie wprowadzania zmian i znika gdy dana operacja zostanie ukończona. Dodatkowych Linii Pomocniczych oraz odstępów kątowych pomiędzy nimi). 1) umieścić kursor na Krawędzi lub łuku elementu. linie poziome i pionowe. Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Linii Pomocniczej. 101 . W przypadku łuku. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Stałej Linii Pomocniczej. Zobacz Usuwanie Linii Pomocniczych na stronie 103. że w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki jest wybrana opcja "Najbliższa Tymczasowa Linia Pomocnicza". zostanie on przedłużony do całego okręgu. Dodatkowe Linie Pomocnicze zostaną dostosowane do Aktywnej.

Zwróć uwagę na znaczki równoległości i prostopadłości obok Linii Pomocniczych. Możesz zdefiniować różne kolory dla Linii Pomocniczych oraz dla Linii Pomocniczych dla wielu elementów (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze). siatka obrócona).0 w Początku układu użytkownika. aby wyświetlić Linie Pomocnicze. Każda z tych grup Linii Pomocniczych może być uaktywniona/wyłączona za pomocą poleceń znajdujących się w pasku narzędzi Standard lub w menu Widok > Ustawienia Linii Pomocniczej. że również te linie będą wyświetlane względem bieżącej. aktywnej Linii Pomocniczej. • Główne Linie Pomocnicze: Ich kierunek/kąt jest uzależniony od ustawień środowiska roboczego (np. Wybór preferowanych Linii Pomocniczych W zakładce Linie Pomocnicze (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze) możesz zdefiniować i włączyć/wyłączyć trzy kategorie Linii Pomocniczych: Więcej szczegółów. Dodatkowe Linie Pomocnicze mogą być zorientowane równolegle. Dodatkowe Linie Pomocnicze: Są one tworzone względem Głównych Linii Pomocniczych.) Włączenie opcji Względem aktywnej Linii Pomocniczej spowoduje. Jeśli zaznaczona jest opcja Długość i kierunek wprowadzonego wektora. prostopadle lub stycznie do aktywnej Linii Pomocniczej. Dodatkowe Linie Pomocnicze zawsze odnoszą się do aktywnej Linii Pomocniczej. przemieść wskaźnik myszy nad tę linię. Aby zamienić jedną z tych linii na Stałą. Można także korzystać z funkcji Blokowania Współrzędnych. Czas pojawiania się Linii Pomocniczych Dla każdej kategorii Linii Pomocniczych (Główne. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych działają tylko jak Linie tymczasowe • • Poniższa ilustracja przedstawia Linie Pomocnicze dla wielu elementów ułożone równolegle i prostopadle do aktywnej Linii Pomocniczej (pogrubionej). Dodatkowe). patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych: Wyświetlane są tylko w czasie tworzenia geometrii elementów. można ustawić upływ czasu po jakim dana kategoria zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 102 . które ograniczają poruszanie się wskaźnika zgodnie z danym kierunkiem. skokowo co pewien określony kąt ( ustalony względem ortogonalnego układu współrzędnych z punktem 0. kierunek i promień ostatniego narysowanego wektora zostanie zaproponowany w ustawieniu Linii Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Na wierzchołku elementu pojawiają się również Dodatkowe Linie Pomocnicze ułożone zgodnie z ustawieniami dokonanymi w panelu okna dialogowego Środowiska pracy. Zobacz Blokowanie współrzędnych na stronie 106.

Aby ręcznie usunąć wszystkie Linie Pomocnicze. Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania Niezależnie od domyślnych ustawień Linii Pomocniczych. Określ preferowane wartości w sekundach w oknie Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Podobnie działanie ma polecenie Zamień na segment Linii Pomocniczej. długość Linii Pomocniczej będzie uzależniona od długości rysowanego wektora. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 103 . patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. że Przyklejanie do siatki jest wyłączone. a następnie umieść kursor na jej krawędzi (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Polecenie to jest przydatne gdy kursor znajduje się nad wierzchołkiem i dostępnych jest kilka kategorii Linii Pomocniczych. Narysuj na Rzucie pojedynczy element prostej ściany. Zostanie wyświetlona Stała Linia Pomocnicza. • Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze ułatwiają rysowanie równoległych ścian. • Aby ręcznie usunąć Linię Pomocniczą. kliknij gdziekolwiek w oknie prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego i wybierz polecenie Usuń wszystkie Linie Pomocnicze. Usuwanie Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze są usuwane gdy kończysz daną operację edycji lub. Jednakże możesz w każdej chwili przyspieszyć ten proces korzystając z polecenia Wymuszaj wyświetlanie Linii Pomocniczych (skrót: ‘). Po rozpoczęci rysowania wybierz polecenie Wstaw Linię Pomocniczą (Okrąg Pomocniczy) z menu podręcznego. możesz wstawić Linię Pomocniczą (lub Okrąg Pomocniczy) w każdym momencie przed lub w czasie rysowania elementu korzystając z poleceń Wstaw Linię/Okrąg Pomocniczy z menu kontekstowego. Przemieść kursor na Linię Pomocniczą aby uczynić ją Stałą.Komunikacja z ArchiCADem wyświetlona. następne usunie wszystkie Linie Pomocnicze). Więcej szczegółów. przy kursorze znajdującym się nad krawędzią lub wierzchołkiem. Sprawdź również czy zaznaczona jest opcja “Równolegle do aktywnej Linii Pomocniczej” w sekcji “Dodatkowe Linie Pomocnicze” okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Bieżący wektor zostanie zamieniony na Linię Pomocniczą. Przed rozpoczęciem rysowania upewnij się. Pojawi się Linia Pomocnicza będąca przedłużeniem krawędzi ściany. W tym przypadku. nakieruj na nią kursor i wybierz polecenie Usuń Linię Pomocniczą z menu kontekstowego. gdy wciśniesz dwukrotnie klawisz Esc (pierwsze wciśnięcie klawisza “Esc” anuluje aktualną operację.

prostopadła do poprzedniej (aktywnej). Ograniczenia ruchu kursora mają podobne zastosowanie. aż pojawi się nowa Linia Pomocnicza . Pary kątów zdefiniowane tą metodą mogą być wykorzystane do zablokowania kursora na odpowiednim kącie poprzez przytrzymanie klawisza Shift. Przyklejanie do siatki nadal powinno być wyłączone. znajdujących się w palecie Kontrolnej. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Kliknij wzdłuż tej linii aby dokończyć rysowanie nowej ściany. których położenie podczas wykonywania tych operacji oznaczone jest: na rzucie . patrz Metody konstrukcyjne względne na stronie 106. Rozpocznij rysowanie ściany mniej więcej równoległej do poprzedniej. w Oknie 3D . gdzie chcesz rozpocząć rysowanie równoległej ściany. Przesuń kursor na tę Linię aby uczynić ją aktywną. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Ten sam efekt można osiągnąć korzystając z poleceń Metody Konstrukcyjne Względne. Przesuń kursor wzdłuż tej Linii Pomocniczej i kliknij w miejscu gdzie chcesz rozpocząć rysowanie nowej ściany. jednakże większość użytkowników będzie wolała korzystać z Linii Pomocniczych w oknach 2D. Zauważysz pojawienie się nowej Linii Pomocniczej obróconej dokładnie o 30 stopni.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij w miejscu. a w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze aktywne powinny być następujące opcje: Najpierw. Zauważysz pojawienie się drugiej Linii Pomocniczej równoległej do aktywnej Linii Pomocniczej. Ustawienia te pozwolą wykorzystać Linie Pomocnicze do narysowania drugiej ściany obróconej o 30 stopni od kierunku prostopadłego do pierwszej ściany. Teraz możesz dokończyć rysowanie ściany wzdłuż tej linii Pomocniczej. aż pojawi się linia Pomocnicza na przedłużeniu krawędzi ściany. Następny przykład jest trochę bardziej skomplikowany. Mogą być używane jako alternatywa dla Linii Pomocniczych.w Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 104 . przesuń kursor mniej więcej 30 stopni od Stałej Linii Pomocniczej. narysuj pojedynczy segment prostej ściany i najedź na niego kursorem.w postaci konturów z grubą czarną linią. jak przykładnica i ekierka na tradycyjnej desce kreślarskiej. Szczegóły. Ograniczenia ruchu kursora Więcej szczegółów. Następnie umieść kursor na końcu ściany. Teraz. Mechanizm ten można wykorzystywać przy tworzeniu i edycji elementów. Szczegóły.

Pionowo. kliknij znowu aby wstawić punkt końcowy elementu. 3) Przesuń kursor i wciśnij klawisz Shift. Dodatkowo. Można tam określić trzy rodzaje kątów: • • • Poziomo . Szczegóły. 4) Jeżeli kursor nie został zablokowany w pozycji. 2) Kliknij. Poniżej opisano sposób postępowania przy korzystaniu z tej metody: 1) Upewnij się. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 105 . 5) Gdy wybierzesz już odpowiadającą Ci pozycję blokowania kursora. wykorzystując metodę rzutowania kursora. jak będziesz przytrzymywał klawisz Shift kierunek poruszania kursora nie zmieni się. możesz sprawdzić działanie opcji związanych z Liniami Pomocniczymi: • • Najbliższa tymczasowa Linia Pomocnicza Stałe Linie Pomocnicze Stosowanie ograniczeń ruchu kursora Blokowanie kąta przy rysowaniu pozwala na precyzyjne ustawianie lub łączenie elementów. by rozpocząć rysowanie. Kliknij klawisz Shift ponownie. Opcja Kąt stały może mieć wiele praktycznych zastosowań. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. możesz. określić pozycję punktu końcowego w oparciu o dowolne istniejące elementy. Kąt stały. Poziomo . Kąt stały może być ustalony względem siatki głównej lub obróconej. Metoda ta czasowo blokuje wartość kąta według jednej z par kątów określonych w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. ArchiCAD znajdzie najbliższy zdefiniowany kąt blokowania kursora. Ponieważ tak długo. o którą Ci chodziło zwolnij klawisz Shift i przesuń kursor bliżej żądanej pozycji. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100.Komunikacja z ArchiCADem postaci przezroczystych konturów.Pionowo względem siatki obróconej. Szczegóły.

nawet przy wyłączonych Liniach Pomocniczych. przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Opt (MacOS) i wciskając jeden z klawiszy: X.Komunikacja z ArchiCADem Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych Jeżeli podczas rysowania zablokowany jest kierunek poruszania się kursora. 106 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W Palecie Kontrolnej można wybrać jeden z trzech sposobów rzutowania kursora (Rzutowanie kursora): • • • Prostopadle do kierunku zablokowania kursora. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Metody konstrukcyjne względne Dodatkowym obok funkcji Linii Pomocniczych narzędziem ograniczającym konstruowanie elementów do stałych kątów. koniec konstruowanego elementu będzie połączony ze wskaźnikiem myszy przy pomocy kropkowanej linii. Poziomo. Dostęp do nich zapewnia trzeci przycisk w Palecie Kontrolnej. lub R/D. Kliknij ten przycisk i wybierz odpowiednią metodę. Aby ją pokazać. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. jest użycie polecenia Przyklej do Linii Pomocniczej z menu kontekstowego po najechaniu kursorem nad Stałą Linię Pomocniczą. 3) Wciśnij klawisz Shift aby zablokować kąt poruszania się kursora. Alt/Opt + X). Przycisk Sposoby Rzutowania Kursora w Palecie Kontrolnej stanie się teraz aktywny. (Okna > Palety > Paleta Kontrolna) 2) Rozpocznij rysowanie elementu. Alt/Opt R wyświetli Okrąg Pomocniczy o promieniu określonym numerycznie lub graficznie. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji palety Kontrolnej. Pionowo. Opcje te pozwalają na ustawienie konstruowanego elementu względem istniejących elementów. Alt/Opt + A (po określeniu kąta poprzez wprowadzenie jego wartości lub rozpoczęcie rysowania w dowolnym kierunku) wyświetli Linię Pomocniczą w zadanym kierunku. A. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji Palety Kontrolnej. Funkcje blokowania działają. W celu przełączania tych opcji: • 1) Włącz Paletę Kontrolną. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Aby odblokować ruch kursora wystarczy wcisnąć ponownie tę samą kombinację klawiszy (np. Przy aktywnych Liniach Pomocniczych: • Alt/Opt + X wyświetli pionową Linię Pomocniczą. Y. • • Alt/Opt + Y wyświetli poziomą Linię Pomocniczą. są metody konstrukcyjne względne. Blokowanie współrzędnych Możesz zablokować jedną ze współrzędnych kursora ograniczając tym samym jego ruch. Innym sposobem zablokowania współrzędnej w trakcie rysowania.

że wyłączona jest funkcja przyklejania do siatki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 107 .) Dwusieczna kąta Używanie Dwusiecznej kąta pozwala na konstruowanie elementów zorientowanych wzdłuż dwusiecznej kąta zawartego pomiędzy istniejącymi elementami lub pomiędzy tymczasowymi liniami odniesienia. 3) Wybierz linię lub krawędź elementu. nowonarysowana linia odniesienia nie pozostanie widoczna na ekranie. która będzie kierunkiem odniesienia. albo narysuj tymczasową linię odniesienia. Blokowanie Prostopadłe i Równoległe Pierwsze dwie metody to blokowanie Prostopadłe i Równoległe . (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. klikając ją. Szczegóły. Kliknij ikonę Dwusiecznej kąta. W tym wypadku operacja rysowania jest zawieszana do momentu wybrania. Uwaga: Możesz również zaznaczyć metodę Prostopadłości lub Równoległości po rozpoczęciu rysowania elementu. możesz tworzyć wiele prostopadłości i równoległości. lub równolegle. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. Przed użyciem metody Dwusiecznej kąta musisz się upewnić. prostopadły lub równoległy element. 1) Upewnij się. jako kąt Własny. Nowy element będzie zorientowany prostopadle lub równolegle do kierunku odniesienia (w zależności od wybranej metody). Możesz rozpocząć konstruowanie elementu przed aktywacją tej metody lub aktywować ją najpierw. Szczegóły.) Kursor zostanie zablokowany i będzie poruszał się tylko po dwusiecznej kąta pomiędzy liniami odniesienia. 4) Narysuj nowy element. Łącząc Metody konstrukcyjne względne z mechanizmem Ograniczania ruchów Myszki. jej kąt jest automatycznie zapisany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Gdy definiujesz linię odniesienia aby narysować pojedynczy. 2) Kliknij ikonę Prostopadłości lub Równoległości tak aby uaktywnić metodę (przycisk wciśnięty). Jeżeli zablokujesz kursor przed narysowaniem elementu. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Metody konstrukcyjne względne są opisane poniżej. tymczasowe linie nie pozostaną widoczne na ekranie. będzie on wyświetlany w postaci punktu poruszającego się wzdłuż jednego kierunku. a następnie zdefiniuj wektory odniesienia klikając krawędzie istniejących elementów lub rysując tymczasowe linie odniesienia. aż do momentu ponownego numerycznego lub graficznego zdefiniowania kąta Użytkownika. Możesz następnie konstruować dowolną liczbę elementów prostopadle. Wyjątek: Metoda specjalnych punktów przyklejania na wektorze jest opisana poniżej: Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym na stronie 111. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. używając kursora. lub narysowania linii odniesienia. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100.

że pojedyncze kliknięcie nie kończy procesu wstawiania. Możesz go kontynuować. Istnieje także możliwość wyrównania do powierzchni zakrzywionych. • • dwukrotne kliknięcie powoduje wstawienie ostatniej kopii elementu. może ona jednak być nachylona. wstawiając dowolną liczbę odsuniętych kopii. (Jeśli Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. że przy nachylonej Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Wybrać lub uaktywnić metodę Przesunięcie . Funkcja automatycznie znajduje przecięcie wybranej powierzchni z powierzchnią roboczą kursora. np. przy ustawianiu elementu na ścianie biegnącej po łuku. Po narysowaniu wieloboku pojawi się czarna linia wskazująca odsunięcie. Powierzchnia robocza jest często pozioma.Komunikacja z ArchiCADem 3) Zakończenie rysowania Tak jak w przypadku wszystkich metod blokowania i przy tej możesz używać funkcji rzutowania kursora. otwartego elementu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w ostatnim jego punkcie. 108 . Obie metody można aktywować za pomocą odpowiedniego przycisku w Palecie kontrolnej. Pozwala ona na wyrównanie elementów do niepoziomych powierzchni w czasie ich konstruowania w widokach 3D.) 2) Narysuj linię lub otwartą albo zamkniętą polilinię. W specjalnych okolicznościach. Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) Metody Przesunięcia oraz Wielokrotnego przesunięcia pozwalają na wstawienie elementu wielobocznego w zadanym odsunięciu od faktycznego miejsca określenia jego kształtu. Aby narysować przesunięty segment lub element wieloboczny: Ustawienie powierzchni w 3D Metoda Ustawienie powierzchni jest aktywna tylko podczas pracy w Oknie 3D. Ta metoda nie ma zastosowania do elementów wstawianych przy pomocy pojedynczego kliknięcia. kliknięcie przycisku Anuluj w Palecie kontrolnej powoduje zakończenie procesu przy pominięciu aktualnie rysowanego elementu. 4) Pojedyncze kliknięcie spowoduje wstawienie elementu. np. przy przesuwaniu otworu w połaci dachu. Przy korzystaniu z metody Wielokrotnego przesunięcia schemat postępowania jest identyczny oprócz tego. (metoda geometrii aktywnego narzędzia musi opierać się na wieloboku). chcesz. możesz utworzyć tę polilinię przy pomocy Magicznej różdżki. którego kierunek będzie prostopadły do ostatniego segmentu wieloboku. Istnieje jednak ograniczenie polegające na tym.

3) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. Element zostanie ustawiony wzdłuż linii przecięcia. w którym chcesz rozpocząć wstawianie 6) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni klikając odpowiednią ikonę w Palecie kontrolnej. Użycie metody ograniczenia ruchu kursora przy wstawianiu nowych elementów 1) Przejdź do Okna 3D. lecz tylko do powierzchni do niej stycznej.Komunikacja z ArchiCADem powierzchni roboczej kursora nie można Wyrównać elementu do powierzchni zakrzywionej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 109 . 5) Kliknij punkt odniesienia. patrz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92. nowego elementu. 7) Wybierz powierzchnię odniesienia. 8) Zakończ edycję elementu. 3) Wybierz element. Zakończ rysowanie elementu tak jak zazwyczaj. 4) Wybierz polecenie Edycji. który chcesz zmodyfikować. 6) Na wybranej powierzchni pojawi się czarny punkt na wysokości zdefiniowanej przez układ współrzędnych Użytkownika. Szczegóły. Używanie metody Ustawienie powierzchni z istniejącymi elementami 1) Przejdź do Okna 3D 2) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. które chcesz wykonać np. Punkt będzie poruszał się po linii określonej przez przecięcie zaznaczonej powierzchni z powierzchnią początku układu Użytkownika. do której chcesz wyrównać nowy element. lub krawędź aby rozpocząć operację. 5) Kliknij w dowolną powierzchnię w Oknie 3D. 7) Kliknij w miejscu. rozciągnięcie krawędzi stropu do przecięcia dachu z początkiem układu Użytkownika. 4) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni w Palecie kontrolnej. 2) Wybierz narzędzie za pomocą którego chcesz utworzyć nowy element.

już istniejących elementów. znajdującego się na krawędzi innego elementu a także edycję elementów w odniesieniu do tych specjalnych punktów. Uwaga: Przyklejanie Elementów może być używane tylko przy wyłączonym Przyklejaniu do siatki.) Przyklejanie Elementów działa tylko na zaznaczonych elementach i może być włączane/wyłączane w trakcie pracy za pomocą klawisza E. wtedy taki punkt staje się większy informując. Teraz możesz zdecydować (wciskając cyklicznie klawisz Spacji). którym punktem przykleisz jeden element do drugiego. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 110 . że element zostanie przyklejony. Jeżeli więcej niż jeden punkt może zostać przyklejony do innego elementu. wszystkie te punkty staną się czarne. Aby ją pokazać. ArchiCAD posiada również funkcje pomocne podczas przekształcania elementów poprzez przyklejanie ich do już istniejących z wykorzystaniem poleceń zmiany położenia.Komunikacja z ArchiCADem Przyklejanie do istniejących elementów Oprócz metod umożliwiających tworzenie elementów w określonym położeniu względem innych. Specjalne punkty przyklejania Specjalne punkty przyklejania umożliwiają rozpoczęcie rysowania nowego elementu z określonego punktu. zobacz Specjalne punkty przyklejania na stronie 110. Funkcja Przyklejanie Elementów może być włączana/wyłączana za pomocą polecenia w menu Opcje > Przyklejanie Elementów.) • Końcówka kursora Gdy jeden z tych punktów napotka wierzchołek. Kliknij gdy wybrany przez Ciebie punkt zamieni się w większy. punkt przyklejania lub krawędź innego elementu. Uaktywnienie specjalnych punktów przyklejania powoduje pojawienie się wierzchołków w miejscach podziału. Do tych specjalnych punktów należą: • Punkty zaznaczania elementu • Punkty dzielące element (gdy włączone są Specjalne punkty przyklejania. pusty kwadrat. zgodnych z bieżącymi ustawieniami w palecie narzędziowej Standard. że specjalne punkty elementu zamieniają się w małe kwadraty. (Polecenie to jest również dostępne w pasku narzędziowym Standard. na której kursor zmieni kształt wskazując specjalne położenie. Gdy zaznaczysz element i zaczniesz nim poruszać (przy aktywnej funkcji Przyklejanie Elementów) zauważysz. Możesz wtedy kliknąć aby połączyć dwa elementy bez potrzeby umieszczania kursora w punkcie łączenia. Polecenia te dostępne są również w palecie Kontrolnej.

Komunikacja z ArchiCADem Specjalne punkty przyklejania mogą być definiowane zarówno na całej długości elementu linearnego lub okrągłego. Tymczasowe wierzchołki zachowują się identycznie jak punkty aktywne. który jest bliżej kursora. Aby zdefiniować długości odcinków dzielących dany element. Można rozpocząć konstruowanie elementów w tych punktach lub użyć ich do modyfikacji elementów w oparciu o ich położenie. Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym Dodatkowo można wyświetlać Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym wyświetlanym podczas konstruowania elementów. Punkty specjalne pojawiają się tylko na pewien okres czasu i znikają samoczynnie po około 5 sekundach. Metodę można aktywować za pośrednictwem przycisku "Wiązanie do specjalnych punktów" będącego jednym z przycisków metod konstrukcyjnych względnych w Palecie kontrolnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 111 . wybierz polecenie Określ wartości dla Specjalnych punktów przyklejania w menu paska narzędzi Standard. Uwaga: Możesz ustawić aby Specjalne punkty przyklejania pozostawały widoczne dopóki wstawisz nowy element lub zmieniony zostanie widok lub kondygnacja: wyłącz opcję “Automatyczne chowanie Specjalnych punktów przyklejania” w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. ustawiane ręcznie) Odcinki o zadanej długości mierzonej od punktu końcowego. na krawędzi elementu.) Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. (Identyczną rolę pełnią ikony w palecie Kontrolnej . jak i na segmentach pomiędzy punktami przecięcia. Polecenia w menu Specjalne punkty przyklejania paska narzędzi Standard umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub jej włączenie w obrębie całego elementu. Aby ją pokazać. definiowane liczbowo lub procentowo (wpisywane ręcznie) Odległość i procent są zawsze mierzone od wierzchołka. albo pomiędzy punktami przecięcia. Umieszczony nad nimi kursor przyjmie kształt Znaczka. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Specjalne punkty przyklejania mogą dzielić krawędzie elementów na: • • • Połowę Odcinki równej długości (do 20.

Teraz możesz rozpocząć rysowanie ściany. 3) Rozpocznij rysowanie wektora odniesienia od wierzchołka jednej ze ścian. tymczasowa linia odniesienia z czarnym punktem wskazującym położenie specjalnego punktu przyklejania. Zasięg przyciągania kursora do elementów określany jest w pikselach w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. następnie wpisz 4 jako liczbę podziałów. 2) Upewnij się. Zasięg przyciągania kursora Aby łatwiej było zlokalizować punkty aktywne na ekranie. Wybierz narzędzie Ściana a następnie uaktywnij Specjalne punkty przyklejania w palecie Kontrolnej. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. Początek wstawiania zostanie ulokowany w miejscu.Komunikacja z ArchiCADem W przykładzie pokazano sposób na skonstruowanie ściany. której punkt początkowy znajduje się w 1/4 odległości pomiędzy dwoma punktami końcowymi dwóch innych ścian. 112 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . by ostatecznie zdefiniować wektor odniesienia. 4) Zostanie wyświetlona kropkowana. 1) Rozpocznij wybierając opcję Podziały w Ustawieniach Specjalnych punktów przyklejania. Kliknij wierzchołek drugiej ściany. gdzie został wygenerowany specjalny punkt przyklejania. kursor jest przyciągany do krawędzi i wierzchołków elementów.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 113 . jego wzniesienie będzie mierzone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. która pozwala na wstawianie tych elementów bezpośrednio na powierzchni Stropów. W trakcie wstawiania Ścian. Zobacz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Zasięg może wynosić od 1 do 9 pikseli. korzystając z • do Kondygnacji Macierzystej. Ustawienie 3-4 pikseli zapewnia komfortową pracę. Szczegóły. patrz Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D na stronie 93. automatycznie określając na tej podstawie wartość wzniesienia. Należy uaktywnić opcję Pokaż Z w Podręcznych Współrzędnych. Uwaga: Wzniesienie otworów w ścianie jest uzależnione od bieżących wartości w oknach dialogowych Ustawień Drzwi i Okna. patrz Grawitacja na stronie 114. że kursor zostanie przyciągnięty do niewłaściwego punktu. którego wzniesienie będzie mierzone względem tego punktu. Belek i Obiektów można skorzystać z funkcji Grawitacji. jednak przy małym stopniu powiększenia może się zdarzyć. Wzniesienie i Grawitacja O Wzniesieniu Elementów ArchiCAD oferuje kilka sposobów na określenie wzniesienia elementów oraz umieszczanie elementów na żądanych wysokościach: Przy wstawianiu elementu w oknie 2D. Kształt kursora informuje na bieżąco. Mogą to być punkty przecięcia krawędzi elementów. Nie będziesz musiał wówczas powiększać widoku. wzniesienie można określić w odpowiednim Oknie Ustawień Narzędzia. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika można ustawić na dowolnej wysokości. a następnie wstawić element. Jeżeli masz wprawę w operowaniu myszą. jaki rodzaj specjalnego punktu przyklejania został wykryty. Słupów. Szczegóły. wpisz w tym polu wartość 1. na ilustracji poniżej): Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych Wstawiając elementy możesz w palecie Podręcznych Współrzędnych sprawdzić wartość ich wzniesienia Z. aby zaznaczyć odpowiedni element. Wzniesienie może być mierzone na kilka sposobów: • do Bieżącej Kondygnacji (Kondygnacji 0. punkty styczności do okręgów łuków i krzywych itd. punkty prostopadłego rzutowania Początku układu dla edycji na istniejące linie i krawędzie. Dachów lub Siatek. Zasięg przyciągania kursora pomaga także znaleźć specjalne punkty przyklejania. Przy wstawianiu elementu w Oknie 3D.

. elementy są wstawiane.Komunikacja z ArchiCADem rozwijanego menu w pasku narzędzi Standard. Paleta Podręczne współrzędne może wyświetlać wartość wzniesienia na trzy sposoby: • • • do Zera Projektu do Bieżącej Kondygnacji (lub. Słupów. Jeżeli używasz Grawitacji do wstawiania Ścian.). patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Na ilustracji Ściana jest wstawiana (przy włączonej funkcji Grawitacji) na Stropie. wartość wzniesienia dla Ściany w palecie Podręcznych Współrzędnych wynosi w związku z tym 400. Dachu lub Siatki. Jeżeli w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. do Początku Układu Współrzędnych Użytkownika) lub do jednego z dwóch Poziomów Odniesienia definiowanych w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Dachu lub Siatce przy włączonej funkcji Grawitacja. Aby określić. Słupy. Przy włączonej funkcji Grawitacji. Szczegóły. W przypadku nakładania się kilku obiektów wymienionych rodzajów. w Oknie 3D. patrz Grawitacja na stronie 114. Grawitacja Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia istniejących Stropów. 3) Wybierz odpowiedni punkt odniesienia. wyświetlana wartość wzniesienia odpowiadać będzie wzniesieniu elementu położonego najwyżej. na powierzchni Dachów. (Polecenie to jest dostępne w czasie edycji/wprowadzania. opcja Pokaż Podręczne współrzędne jest ustawiona na Zawsze. którego wzniesienie wynosi 400. względem którego z tych poziomów będzie mierzone wzniesienie: Uwaga: Grawitacja wpływa na wartość wzniesienia elementów podczas ich tworzenia i nie może być używana do modyfikacji już istniejących elementów. Przy wstawianiu Ścian. 114 . wówczas pole Z palety Podręczne współrzędne będzie wyświetlała wartość tej współrzędnej nawet przed rozpoczęciem rysowania. siatek lub dachów. Słupów. zostanie skojarzona z tymi elementami. Szczegóły. Belek i Obiektów z zastosowaniem funkcji Grawitacji współrzędna Z będzie odpowiadała wzniesieniu leżącego poniżej Stropu. Dachów lub Siatek. możesz obserwować zmiany współrzędnej Z w palecie Podręczne Współrzędne (lub w Palecie Współrzędnych). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Otwórz rozwijane menu Podręczne Współrzędne w pasku narzędzi Standard. Aby uaktywnić tę funkcję wybierz jedną z opcji z grupy Grawitacja znajdującej się w pasku narzędzi Standard lub w palecie Współrzędnych. Kota wysokościowa umieszczona na Stropie. Stropów lub Siatek znajdujących się poniżej. Belek lub Obiektów na powierzchni stropów. w zależności od wybranej opcji Grawitacji. 2) Przejdź do podmenu Punkt Odniesienia dla Wartości Wzniesienia.

w panelach Geometria i Położenie okien ustawień elementów konstrukcyjnych i obiektów. Podczas wprowadzania wartości. na których kondygnacjach leżą dane elementy. Zdefiniowane Poziomy Odniesienia będą teraz dostępne w polach Wzniesienia Podstawy. których aktualne wzniesienie jest zawsze mierzone od Zera projektu. Uwaga: Poziomy Odniesienia są pomocami związanymi jedynie z wyświetlaniem i wprowadzaniem wartości. w której zakresie najlepiej się mieści ich wysokości oraz wzniesienie. poprzez kliknięcie kolumny Względem przy nazwie Poziomu. Szczegóły. Oznacza to. Zmiana ich wartości nie ma wpływu na istniejące elementy. definiujemy dodatkowo dwa poziomy odniesienia oprócz Zera Projektu: wzniesienie działki o wartości 400 oraz poziom morza.Komunikacja z ArchiCADem Poziomy Odniesienia Można zdefiniować dwa opcjonalne Poziomy Odniesienia. 4) Usunąć Obszar Zaznaczenia 5) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: Przełączyć do Narzędzia strzałka. że nowy element zostanie dodany do tej kondygnacji. wciśnięcie klawisza Backspace anuluje operację. możesz: 1) Całkowicie anulować bieżącą operację (w trakcie wprowadzania wartości) 2) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: usunąć Linie Pomocnicze (jeśli istnieją) 3) Anulować zaznaczenie elementów (jeżeli ma ono miejsce). patrz Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D na stronie 166. 200m poniżej Zera Projektu. Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace Wciskając odpowiednią ilość razy klawisz Esc. określić który z Poziomów Odniesienia będzie poziomem 0. Można tego dokonać w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. pomocne przy wstawianiu elementów. na którą "upadnie" biorąc pod uwagę jego wartość wzniesienia. Ostrzeżenie: Wciśnięcie klawisza Backspace. spowoduje jego usunięcie! Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 115 . Możesz więc. gdy zaznaczony jest jakiś element. Na przykład. Zobacz także Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie na stronie 233. Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D Okno 3D zawsze wyświetla zakres kondygnacji zdefiniowany w Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D i nie jest w żaden sposób oznaczone. Wybierz Poziom Odniesienia i w razie potrzeby zmień jego nazwę. Poziomy Odniesienia mogą być także wykorzystywane przy określaniu wartości wzniesienia wyświetlanej w palecie Podręczne współrzędne. Nowe elementy są zawsze dodawane do kondygnacji. Ułatwieniem przy obliczaniu wzniesień może okazać się przypisanie wartości 0 innemu Poziomowi Odniesienia niż Zero Projektu. Następnie wpisz wzniesienie tego Poziomu w odpowiedniej kolumnie.

(Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • • • Od rodzaju zaznaczonego elementu Od wybranego fragmentu elementu (krawędź lub wierzchołek) Od aktywnego okna Podstawowe Techniki Edycji Wszystkie poniższe polecenia dostępne są w menu Edycja. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. jednakże nie usuwa ich z projektu. Wklej Polecenie Edycja > Wklej pozwala umieścić zawartość Schowka w bieżącym oknie Projektu i w oknach tekstowych. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Kopiuj Polecenie Edycja > Kopiuj umieszcza zaznaczone elementy w Schowku. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. Paleta Pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Wytnij Polecenie Edycja > Wytnij usuwa zaznaczone elementy z projektu i umieszcza je w Schowku do późniejszego wykorzystania za pomocą polecenia Wklej. jak w każdym edytorze tekstów. Zobacz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. Nie można stworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D poprzez wykorzystanie poleceń Kopiuj/Wklej. Techniki W tym rozdziale opisano: • • • • • podstawowe techniki edycji sposoby przesuwania i modyfikowania wstawionych elementów funkcję “Magicznej Różdżki” tworzącą nowe elementy na podstawie istniejących funkcję Wirtualnego Podrysu pozwalającą na łatwe porównywanie dowolnych dwóch widoków projektu funkcje Optymalizacji Linii i Wypełnień pozwalającą na "oczyszczanie" rysunków ze zbędnych elementów.) W Oknie 3D polecenie Kopiowania jest dostępne tylko w połączeniu z narzędziem Obszar Zaznaczenia. Wycięcie elementu konstrukcyjnego z oka Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie modelu oznacza jednoczesne wycięcie tego elementu z okna Rzutu. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. 116 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. W oknach typu tekstowego możesz używać poleceń Wytnij/wklej tak samo. Zatwierdzenie wykonania operacji odbywa się poprzez drugie kliknięcie. Więcej szczegółów dotyczących konfigurowania zawartości palet Pomocniczych. pojawia się podczas większości operacji edycyjnych. Do tego momentu można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie Pomocniczej. zobacz Okna dialogowe i palety w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie jednej z nich uaktywni wybraną funkcję. Może ono być także używane w polach Palety Współrzędnych i okien dialogowych.Komunikacja z ArchiCADem Palety Pomocnicze Paleta Pomocnicza zawierająca istotne narzędzia. Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami wyświetli opis poszczególnych poleceń.

patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Przy wklejaniu wyciętych elementów do okien Przekrój/Elewacja/RŚ. linii i wypełnień). brakujące atrybuty zostaną dodane. Więcej szczegółów. Szczegóły. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D elementy te są zawsze wklejane w postaci podstawowych elementów rysunkowych (punktów. zostanie wyświetlone okno Opcje wklejania. w którym należy wskazać numer jednej z wklejanych kondygnacji. Jeżeli istnieje kilka możliwości na określenie położenia wklejanej zawartości Schowka. z którego została wycięta/skopiowana. Przekroju/Elewacji/RŚ w 117 . (okno zostanie wyświetlone w przypadku. • Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów.. zawartość Schowka zostanie umieszczona dokładnie w tym samym miejscu. Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. Klawiaturowy odpowiednik polecenia Usuń to klawisze Backspace lub Delete. która zostanie połączona z bieżącą kondygnacją projektu. Jeżeli skopiowałeś elementy w zewnętrznej aplikacji. • Schowek może być wykorzystywany zarówno do przechowywania elementów ArchiCADa. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. Można je jednak odzyskać używając polecenia Odwołaj.. patrz Okno dialogowe Opcje wklejania w Pomocy ArchiCADa. Nie można tworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D przy użyciu poleceń Wytnij/Wklej lub Kopiuj/Wklej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Kondygnacjami • Okno dialogowe Ustawień kondygnacji umożliwia szybkie kopiowanie identycznych elementów z jednej kondygnacji na drugą. jak też do importu bitmap i innych informacji graficznych. Jeżeli Wytniesz/Skopiujesz a następnie Wkleisz zaznaczenie pomiędzy dwiema kondygnacjami (nie zmieniając stopnia powiększenia i nie przemieszczając ekranu). że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. zostanie wyświetlone okno. Wklejając elementy umieszczone na wielu kondygnacjach. zależnie od rodzaju skopiowanej zawartości. które nie istnieją w projekcie. których nazwy występują w projekcie. patrz Okno dialogowe Wklejania w Pomocy ArchiCADa. 3D. Szczegóły. przy wklejaniu do ArchiCADa będziesz miał szereg opcji. Usunięcie elementów konstrukcyjnych w jednym z okien modelu (Rzutu. ale atrybuty te mają inne parametry. bez potrzeby przerysowywania ich na każdej kondygnacji. Usunięte elementy nie zostaną umieszczone w Schowku. Usuń Polecenie Edytuj > Usuń powoduje skasowanie zaznaczonych elementów z Projektu. Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. Do ArchiCADa można także wklejać teksty wielowierszowe utworzone w edytorach tekstu. jeśli wklejane elementy nie mieszczą się w całości przy bieżącym powiększeniu lub mogą zostać wklejone w odniesieniu do Aktywnego Widoku albo Podrysu). Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Projektami Wklejając elementy wycięte/skopiowane z innego projektu należy pamiętać. do którego elementy są wklejane.

Autozapis nie czyści pamięci odwołań. aby przesunąć element w lewo. obracać lub odbijać wzdłuż poziomej płaszczyzny oraz poprzez przesunięcie w pionie. o jaką element zostanie przemieszczony . Uwaga: Za każdym razem.Komunikacja z ArchiCADem trybie Modelu lub Dokumentu 3D) spowoduje ich skasowanie w pozostałych oknach. które można odwołać. w którym były wykonane. a następnie użyj Shift + przycisk strzałki. dostępne poprzednie kroki zostaną usunięte. • Przy aktywnym dowolnym narzędziu. możesz je przeciągać. "Współczynnik przesunięcia" . Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie Szybkim sposobem przesunięcia elementów na ekranie jest użycie funkcji "Popchnij": zaznacz jeden lub więcej elementów. gdy zachowasz projekt. Uwaga: Usunięcie dodatkowych elementów (dodanych ręcznie) z okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie Modelu. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. W razie zawieszenia się programu. lub przywołane zostanie wyświetlona razem z poleceniem Odwołaj lub Przywołaj. (Do okien tekstowych należą: okna List. jak wartość odległości Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 118 . zmieniając ich wartości wzniesienia. Aby przemieścić elementy można: • Zaznaczyć je i wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia (gdy jest aktywne jakiekolwiek narzędzie w Palecie narzędzi) lub polecenia Zmiana położenia w menu kontekstowym zaznaczonego elementu. albo dowolnego elementu z Przekroju/Elewacji/RŚ w trybie Rysunku nie spowoduje zmian w innych oknach. a następnie kliknąć odpowiednią ikonę w palecie Pomocniczej. Funkcje te są użyteczne przy testowaniu różnych rozwiązań i. Możesz je "pchnąć" na określoną odległość. Przemieszczanie elementów Elementy można przesuwać pojedynczo lub zbiorowo.jest taki sam. które ma zostać odwołane. W oknie tekstowych tylko ostatni krok może zostać odwołany/przywołany. wprowadzaniu zmian. funkcja Autozapisu zachowa Projekt. Wszystkie operacje związane z rysowaniem mogą być odwoływane krok-po-kroku w odwrotnej kolejności do ich wykonywania. niezależnie od okna. jak w przypadku zaznaczonej kolumny na ilustracji: Odwołaj/Przywołaj Polecenia Odwołaj oraz Przywołaj pozwalają na odwołanie (powrót do poprzedniego kroku) i przywołanie określonej liczby operacji konstrukcyjnych. Notatki o projekcie oraz okno Raportu). przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. jeśli wykonasz kroki. Ilość zapamiętanych kroków (od 1 do 99) jest ustawiana w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. okna skryptów GDL. w razie potrzeby. polecenie Odwołaj dostępne będzie tylko w przypadku. Nazwa polecenia. w prawo. w górę lub w dół.odległość. kliknąć wierzchołek elementu. Po przywołaniu szeregu kroków. Domyślnie jest to wartość 20.

Spowoduje to przemieszczenie zaznaczonych elementów na odległość wprowadzoną dla Siatki Modularnej w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Zaznacz element. kliknij ikonę Przesunięcie z palety Pomocniczej. a następnie przemieść element do nowego położenia. Popchnięcie Aby przesunąć zaznaczony element na większą odległość. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. • Za pomocą Szybkiego Zaznaczania: kliknij powierzchnię elementu i przeciągnij w nowe miejsce. • Zaznacz element. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 119 . Aby przesunąć ścianę zaznacz ją. • • W oknie 3D. Zobacz Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów na stronie 78. w prawo. Zaznacz element. Zobacz System Siatek na stronie 98. wybierz z menu polecenie Edycja > Zmiana położenia > Przesunięcie i narysuj tymczasowy wektor gdziekolwiek w aktywnym oknie: element zostanie przeniesiony do nowego położenia zgodnie z długością i kierunkiem narysowanego wektora. wybierz polecenie przesunięcia z menu kontekstowego lub skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (Ctrl+D). użycie funkcji Popchnięcia spowoduje przesunięcie elementu w lewo. do przodu lub w tył w płaszczyźnie poziomej. (na towarzyszącej palecie Pomocniczej aktywne będzie polecenie “Przesuń") Przesuwanie Elementów Aby przesunąć element.Komunikacja z ArchiCADem wprowadzona dla Siatki przyklejania w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. wciśnij Shift + Alt + przycisk strzałki. a następnie kliknij w dowolnym miejscu nad jej powierzchnią i trzymając przycisk przeciągnij ją do nowego położenia.

Komunikacja z ArchiCADem kątów poziomych i pionowych w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. jeśli kilka elementów zostało zaznaczonych jednocześnie. Kliknąć w celu zdefiniowania środka obrotu. Zaznacz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Obrót (albo Zmiana położenia > Obrót w menu kontekstowym zaznaczonego elementu). Aby ograniczyć ruch elementów do płaszczyzny poziomej. . Kliknąć aby zdefiniować punkt początkowy łuku obrotu oraz promień. aby wyświetlić paletę kontekstową. bądź jako prostokąt. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 120 . Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone o taki sam wektor. aby zatwierdzić operację obrotu. Opisane funkcje działają także w przypadku. Obracanie elementów Aby obrócić element należy: • • Zaznaczyć element. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone do nowego położenia. pojedyncze elementy są wyświetlane jako obrys. Ewentualnie można powtórnie kliknąć w wierzchołek elementu. Zaznaczenia zawierające grupę elementów wyświetlane są podczas przemieszczania w postaci szarych prostokątów. • • Uwaga: W 3D przemieszczanie elementów może również zmienić ich położenie w pionie. należy uruchomić parę • Przesunąć kursor i kliknąć. W trakcie przemieszczania. a następnie kliknąć ikonę polecenia Obrót Możesz też użyć skrótu Ctrl (Cmd) + E. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. stół i krzesło i przeciągamy wszystkie te elementy jednocześnie do nowego położenia. sprawdzić czy ikona Przesuń poziomo jest aktywna w wyświetlonej palecie pomocniczej i przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania elementów. Na poniższej ilustracji zaznaczamy ścianę.

czy wymiarowania nie będą odbijane. lub w Oknie 3D. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D możesz obracać tylko elementy rysunkowe. Zaznacz Drzwi/Okno. obrót odbywa się zawsze w płaszczyźnie poziomej (oś obrotu jest pionowa). na której jest umieszczony element oryginalny. Odbite Drzwi/Okno będą zawsze znajdować się w tej samej linii. • • Odbite elementy zostaną wstawione po drugim kliknięciu. Nawet w Oknie 3D. Możesz obracać dowolne zaznaczone elementy w oknie Rzutu lub w Oknie 3D. kliknij jeden raz. z drugiej strony pokoju. Narysować oś odbicia dwoma kliknięciami. Aby lustrzenie odbić element należy: Uwagi: • Jednocześnie można odbijać dowolną liczbę Drzwi lub Okien. które chcesz odbić.Komunikacja z ArchiCADem • Zaznaczyć element lub elementy. co ściana. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana położenia > Odbicie lustrzane lub analogiczne z menu kontekstowego lub palety Pomocniczej . To kliknięcie wyznacza oś odbicia. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 121 . linie. Elementy znaczników takie jak teksty. Lustrzane odbijanie Elementów Polecenie Odbicie lustrzane tworzy lustrzany obraz zaznaczonego elementu w oknie Rzutu. natomiast w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. W tym przykładzie chcemy wstawić stół i krzesła w naprzeciwległym miejscu.

Wyśrodkuj elementy pionowo lub poziomo. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. • Podniesienie elementów Polecenie Podniesienie pozwala na przemieszczenie zaznaczonego elementu w pionie. a następnie przemieścić wybrany element w górę bądź w dół. Wymiarowania oraz Wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. lub w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ należy: • • Zaznaczyć element. Uwaga: W oknie Przekroju/Elewacji/RŚ możesz również podnosić elementy. Aby podnieść zaznaczone elementy w oknie Rzutu. który narysowałeś. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podniesienie. Wybrać ikonę Podniesienie z palety Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem • Odbite Bloki tekstowe. 122 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . po prostu klikając je i przesuwając. elementów otoczenia. Ustaw elementy. Polecenie jest przydatne przy zmianie wniesienia wielu podobnych do siebie elementów (np. wyrównując w prawo lub w lewo. Polecenia ustawiania są aktywne tylko w przypadku. Aby podnieść/obniżyć element w Oknie 3D należy przy aktywowanym narzędziu Strzałka kliknąć wierzchołek zaznaczonego elementu. wyrównując w górę lub w dół. ścian. zachowując relacje ich wzniesienia. Dzięki niemu można podnosić elementy. Etykiety. Skorzystaj z menu Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie. Kliknąć OK. wzdłuż osi Z. czy lamp). Nie można odbijać Metryk stref. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie lub przycisk Podniesienie z palety Pomocniczej. aby wyrównać położenie zaznaczonych elementów względem siebie lub narysowanej linii docelowej. • • Ustaw Elementy Informacje na temat funkcji Ustawiania Użyj tego menu (Edycja > Ustaw). "Specjalne" ustawienie elementów oznacza wyrównanie względem jakiegokolwiek punktu określonego na istniejącym elemencie lub względem tymczasowej linii/łuku. płytek podłogowych. w oparciu o różne kryteria: • • • • Ustaw elementy. o jaką zostaną podniesione bądź obniżone zaznaczone elementy. Wpisać wartość.

W przedstawionym przykładzie chcemy ustawić trzy okna wyświetlone w widoku Przekroju. Punktem odniesienia dla określenia "w lewo" jest lewa strona w osi X. Np. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w lewo. Analogicznie.Komunikacja z ArchiCADem Podczas używania poleceń ustawiania. Przekrój. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w lewo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. 3D). załóżmy. Rzut. 2) Przejdź do menu Edycja > Ustaw i wybierz jedną z następujących operacji: Zaznacz wszystkie trzy okna i użyj polecenia Edycja > Wyrównaj do lewej. Jak ustawić elementy 1) Zaznacz elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 123 . Zobacz Ustaw Specjalnie na stronie 125. Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego punktu wstawienia wyrównywanych elementów.element o najniższej współrzędnej Y. ArchiCAD określa stronę prawą/lewą/górę/dół/środek elementu na podstawie (niewidocznego) prostokąta zaznaczonego wokół elementu. punktem odniesienia dla określenia "w prawo" jest element najbardziej przesunięty w prawą stronę w osi X w oglądanym oknie (np. dla określenia "w górę" punktem odniesienia jest element o najwyższej współrzędnej Y w bieżącym oknie. które chcesz ustawić. że chcesz wyrównać położenie przedstawionego poniżej narożnego stołu względem innych mebli: ArchiCAD wykorzysta do tego celu środkowy punkt prostokąta zaznaczonego wokół stołu (na ilustracji przedstawiony na czerwono): Lewa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Lewa. skorzystaj z opcji Ustaw Specjalnie (Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie). natomiast dla określenia "w dół" .

Centruj w pionie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w pionie. Np. a następnie ustawi wszystkie elementy w poziomie (wykorzystując do tego celu środkowy punkt każdego elementu). w połowie drogi między elementami położonymi najwyżej i najniżej. a następnie korzystamy z polecenia Edycja > Ustaw > Góra. aby uzyskać żądany rezultat. w połowie drogi między nimi. a następnie ustawi wszystkie elementy pionowo. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. ArchiCAD określi współrzędne Y górnych i dolnych punktów zaznaczonych elementów. • W poniższym przykładzie chcemy przesunąć okno w lewo. wzdłuż pionowej linii. wzdłuż poziomej linii. wszystkie zaznaczone elementy zostaną wyrównane względem najwyższego (lub najniższego) punktu na elemencie położonym najwyżej (lub najniżej) w obrębie zaznaczonej grupy. • Na poniższej ilustracji najbardziej wysuniętym w prawo elementem jest ściana łukowa. Prawa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Prawa. w taki sposób. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w prawo. pozostałe ściany (ich najbardziej wysunięte w prawo punkty) są wyrównywane względem najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół ściany łukowej. 124 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . ArchiCAD określi współrzędne X najbardziej wysuniętych w lewo i w prawo punktów zaznaczonych elementów.Komunikacja z ArchiCADem W tym celu zaznaczamy wszystkie okna. aby zostało ustawione w tej samej linii. Centruj w poziomie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w poziomie. co dwa pozostałe okna. • Góra/Dół: Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Góra lub Dół. na poniższym Rzucie wyśrodkujemy położenie zaznaczonych mebli w pionie.

Przejdź do Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie i wybierz opcję Najbliższy Punkt: każde drzewo zostanie ustawione w linii wzdłuż ścieżki. przy użyciu znajdującego się najbliżej ścieżki punktu prostokąta zaznaczonego wokół każdego drzewa.Komunikacja z ArchiCADem Ustaw Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie zapewniają dużą elastyczność przy ustawianiu zaznaczonych elementów. aby równomiernie rozłożyć zaznaczone elementy według różnych kryteriów: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 125 . Możesz wybrać który punkt chcesz ustawić oraz względem czego wyrównać zaznaczone elementy: względem tymczasowej linii/łuku. Drzewa zostają ustawione w jednej linii wzdłuż ścieżki. aby zamknąć okno dialogowe. W tym przykładzie chcielibyśmy ustawić trzy zaznaczone obiekty względem krawędzi ścieżki w ogrodzie. Kliknij opcję istniejącej linii lub krawędzi elementu. który narysowałeś. a następnie kliknij na krawędź ścieżki (w tym przypadku jest to krawędź siatki). czy też już istniejącej linii/krawędzi. Kliknij OK. Rozłóż Elementy Użyj tego menu (Edycja > Rozłóż).

Wzdłuż X: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu pozostają na miejscu. prawym punkcie) pozostają na miejscu. Np. Np. ustawionych mniej więcej w układzie V. Zaznacz je. że mamy trzy okna rozmieszczone równomiernie wzdłuż ściany. Wzdłuż Y: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w pionie) pozostają na miejscu. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. lewym i dolnym. Wskutek wprowadzenia zmiany do projektu. ściana zostaje wydłużona i zostają dodane dwa dodatkowe okna. że chcesz równomiernie rozmieścić krzesła przy tylnej ścianie pokoju. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. mamy dziewięć ławek w sali lekcyjnej. załóżmy. Aby precyzyjnie rozmieścić ławki. natomiast pozostałe elementy zostaną równomiernie rozmieszczone wzdłuż przekątnej XY. zaznacz wszystkie okna i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż X. Aby zapewnić ich równomierne rozmieszczenie. zaznacz grupę 5 ławek i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż XY. załóżmy.Komunikacja z ArchiCADem Polecenia rozłożenia są aktywne tylko w przypadku. a następnie użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż Y. Wzdłuż XY: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w górnym. Np. 126 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone.

rośliny doniczkowe zostaną rozmieszczone na jego linii. Gdy okrąg będzie utworzony. aby zamknąć okno dialogowe. Kliknij. Wynik końcowy: Użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie. że chcesz rozmieścić rośliny doniczkowe na linii okręgu wokół sześciokątnego pojemnika z ziemią: Powtórz tę samą czynność w przypadku grupy pięciu krzeseł. Utworzysz teraz tymczasowy okrąg wokół sześciokątnego obiektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 127 .Komunikacja z ArchiCADem Pierwsza grupa: Załóżmy. czy też już istniejącej linii/krawędzi. Wybierz opcję "Rysuj linię lub łuk". a następnie kliknij OK. Rozłóż Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie umożliwiają wybranie elementu do rozmieszczenia i określenie wzdłuż czego należy rozłożyć elementy: względem tymczasowej linii/łuku. który narysowałeś. aby rozpocząć rysowanie i wybierz w palecie pomocniczej opcję "Łuk zdefiniowany przez środek".

Należy wziąć pod uwagę następujące zasady: Szczegóły. zachowując proporcje tych elementów. zaznaczając dany element i po otwarciu jego okna dialogowego ustawień. Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu Obszaru Zaznaczenia. wysokość. Niektóre wymiary nie mogą jednak być modyfikowane numerycznie (np. czy Wyrównania. W takich przypadkach metoda numeryczna jest po prostu niewygodna. Szczegóły. Kamer lub Znaczników detalu. 4) Kliknąć ponownie. zmienić wartości odpowiednich parametrów. które z wymiarów mogą być zmieniane.Komunikacja z ArchiCADem Modyfikowanie wymiarów elementów Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów Poszczególne typy elementów posiadają różne rodzaje charakteryzujących je wymiarów: długość. Szczegóły. szerokość. należy: 1) Zaznaczyć ścianę. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnięcie lub przycisk Rozciągnięcie z Palety Pomocniczej. ścian do dachów). kąt otwarcia. Niektóre operacje są dostępne tylko za pośrednictwem Palety Pomocniczej. patrz Palety Pomocnicze na stronie 116. Dokumentu 3D i Detali/Obszaru 2D rozciągane mogą być tylko elementy rysunkowe. Część z nich najprościej zmodyfikować numerycznie. Dla niektórych Obiektów GDL określono. Może się również zdarzyć. Aby rozciągnąć używając palety pomocniczej należy: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 128 . Większość z wymienionych operacji można wykonywać na trzy sposoby: • • • Poprzez użycie poleceń z menu Edycja Korzystając ze skrótów klawiaturowych Korzystając z ikon w Palecie Pomocniczej • • Nie można rozciągać Punktów aktywnych. długości elementów liniowych. Operacja Rozciągnięcia jest dostępna dla większości typów elementów w oknach Rzutu i 3D. W takim wypadku ArchiCAD umożliwia zmianę wymiarów poprzez użycie poleceń Rozciągnięcia. • • Rozciąganie Ścian Aby rozciągnąć/skrócić prostą ścianę za pomocą polecenia menu. 3) Kliknąć i przemieścić punkt końcowy linii odniesienia. Inne zawierają specjalne. Podziału. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. że będziesz chciał zmodyfikować wymiary wielu elementów jednocześnie. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. patrz Skróty w Pomocy ArchiCADa. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. itd. Polecenie Rozciągnięcie nie może być używane w stosunku do elementów wielobocznych. podczas gdy inne wymagają definiowania poprzez dopasowanie ich do istniejących elementów (np. Ściana zostanie rozciągnięta/skrócona lub ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. Uwaga: Można rozciągać wiele Ścian. lub krawędzi). grubość. inteligentne punkty edycji pozwalające na graficzną zmianę ich geometrii. jednak możliwe jest graficzne rozciąganie ich krawędzi oraz przemieszczanie poszczególnych wierzchołków.

Zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. • Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup przesuwając górną lub dolną krawędź w dół/górę wzdłuż płaszczyzny ściany/słupa (użyj polecenia palety Pomocniczej “Rozciągnij wzdłuż skosu” dla ścian lub “Rozciągnij pionowo zachowując kąt”.) W 3D. możesz użyć specjalnego polecenia Rozciągnij ścianę trapezową w palecie pomocniczej: spowoduje to zwiększenie/zmniejszenie szerokości ściany. (Należy użyć do tego polecenia “Zmień kąt” z palety Pomocniczej) Uwaga: Nie można pochylić ściany.) Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup pionowo. (Słupy mogą być również modyfikowane w oknie Rzutu. możesz: • Pochylić pionową ścianę/słup lub zmienić kąt już pochylonej ściany/słupa. klikając narożny punkt ściany lub środek górnej płaszczyzny słupa i przesuwając go w płaszczyźnie poziomej. proporcjonalnie do stopnia jej rozciągnięcia z każdego końca.) Gdy zmienisz wysokość ściany. W celu rozciągnięcia ściany trapezowej. (użyj polecenia “Rozciągnij pionowo” z palety Pomocniczej. Wybrać ikonę rozciągania: Zobacz też Rozciąganie linii na stronie 408.Komunikacja z ArchiCADem 1) Zaznaczyć ścianę. jej grubość nie zmieni się natomiast kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany. Ścianę łukową można rozciągnąć używając specjalnych poleceń rozciągnięcia pod kątem lub po promieniu. Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów Pochylone ściany i słupy mogą być rozciągane a także można zmieniać ich kąt pochylenia w widokach 3D i przekrojach przy pomocy palety Pomocniczej. której linia odniesienia znajduje się w środku. Pojawi się Paleta pomocnicza. Rozciąganie Obiektów na stronie 341. 2) Kliknąć końcowe punkty linii odniesienia ściany. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 129 .

kąty powierzchni bocznych zostaną odpowiednio zmienione Gdy zwiększysz wysokość ściany (podnosząc górną powierzchnię lub obniżając dolną) kąty powierzchni bocznych pozostaną nie zmienione (górna krawędź może przyjąć zerową grubość) zmieniony ( jak i grubość górnej powierzchni) podczas. kąty bocznych powierzchni zostaną zmienione podczas gdy grubość górnej powierzchni pozostanie taka sama Jeżeli przemieścisz jeden z górnych wierzchołków ściany dwustronnie pochyłej w płaszczyźnie poziomej.Komunikacja z ArchiCADem W widoku Przekroju możesz korzystać z tych samych funkcji. Możesz modyfikować kąt pochylenia Słupów graficznie na Rzucie jak również w 3D.) Ponadto możesz edytować Ściany dwustronnie pochyłe: • • Gdy podniesiesz górną lub dolną powierzchnię. Uwaga: Belki można również rozciągnąć/skrócić w widoku Przekroju. kąt płaszczyzny.) W widoku Przekroju pole Odległość w Podręcznych Współrzędnych pozwala na zmianę pochylenia ściany poprzez wartość przesunięcia krawędzi. jeżeli linia odniesienia Belki przebiega prostopadle do linii Przekroju. Modyfikowanie Belek Aby rozciągnąć/skrócić belki wykorzystując do tego Paletę Pomocniczą. do której należy ten wierzchołek zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 pomocnicza. należy: 1) Zaznaczyć belkę na Rzucie lub w 3D. gdy kąt przeciwległej powierzchni pozostanie bez zmian. Pojawi się Paleta Kolejne dwie metody znajdują zastosowanie w przypadku ścian dwustronnie pochyłych w widoku Przekroju tylko jeżeli linia Przekroju przebiega prostopadle do ściany. • Jeśli przemieścisz górną powierzchnię w płaszczyźnie poziomej. (użycie opcji "Modyfikuj kąt nachylenia" jest możliwe tylko jeżeli linia odniesienia ściany przebiega prostopadle do linii przekroju. • 130 . Wybrać ikonę Rozciągnij (w 3D Rozciągnij poziomo lub Rozciągnij profil pionowo). 2) Kliknąć jeden z punktów końcowych belki. ściany dwustronnie pochyłej.

Aby zmodyfikować kąt nachylenia belki pochyłej należy ją zaznaczyć na Rzucie lub w Oknie 3D. kliknij go i użyj polecenia Przesuń węzeł z palety pomocniczej. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Przyległe krawędzie wieloboku zostaną naciągnięte w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Kliknąć ponownie. Aby rozciągnąć/skrócić belkę za pomocą polecenia menu. Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów Przesuń węzeł wieloboku Aby przemieścić wierzchołek zaznaczonego wieloboku (np. Stropu lub Ściany). Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile Ściana Złożona. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. Belka zostanie rozciągnięta/skrócona lub w ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. Wybrać polecenie Zmień kąt z Palety Pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 131 .Komunikacja z ArchiCADem Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. Przeciągnąć belkę graficznie ustalając pożądany kąt nachylenia. należy: 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć belkę. Kliknąć punkt końcowy osi odniesienia belki i przesunąć go. Słup Profilowy oraz Belka Profilowa posiadają specjalne polecenia w palecie Pomocniczej.

Funkcja ta może być przydatna np. W poniższym przykładzie Ściana znajdująca się po prawej musi zostać odsunięta w prawo. którą chcesz przesunąć i wybierz odpowiednią ikonę z palety Pomocniczej. Zaznacz wszystkie trzy Ściany. w palecie Pomocniczej dostępna jest opcja Rozsunięcia wszystkich krawędzi . a w palecie kontekstowej będą dostępne wszystkie funkcje charakterystyczne dla wieloboków. W przypadku przesunięcia segmentu elementu wielobocznego prostopadle. kliknij odpowiednią krawędź i wybierz polecenie Przesuń krawędź z palety Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Przesuń krawędź Aby przesunąć bok zaznaczonego wieloboku. Zmiana pozycji kursora będzie powodowała proporcjonalną zmianę wielkości wieloboku. zostają odpowiednio utworzone nowe segmenty. Kliknij ponownie aby zatwierdzić nowe położenie odsuniętej ściany. Zaznacz wielobok i kliknij jeden z wierzchołków (lub punkt końcowy linii odniesienia). Powtórne kliknięcie zatwierdzi operację. Aby dodać kształt do istniejącego wieloboku należy: 132 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jak również dla łańcuchów elementów. kliknij w dowolnym miejscu krawędzi ściany. Odsunięcie wszystkich krawędzi wieloboku Dla elementów wielobocznych oraz łańcuchów elementów. przy projektowaniu tarasu. Z palety Pomocniczej wybierz opcję Rozsuń wszystkie krawędzie. przy zachowaniu jej połączenia z poziomymi ścianami. Operacja spowoduje wydłużenie/skrócenie sąsiednich krawędzi. Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków W palecie Pomocniczej znajdują się polecenia pozwalające na wykonywanie operacji dodawania i odejmowania na zaznaczonych wielobokach. Zaznaczony łańcuch elementów będzie tymczasowo traktowany jak wielobok. Funkcja przesuwania krawędzi może być stosowana dla wieloboków.

Narysuj nowy wielobok. • • Wszystkie wierzchołki elementów. znajdujące się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. bądź posiadać przynajmniej jedną krawędź z nim wspólną. Innym sposobem jest wybranie polecenia Edycja > Zmień geometrię > Rozciągnij i zdefiniowanie wektora poprzez wskazanie dwóch różnych punktów. W celu zdefiniowania wieloboku przy operacjach dodawania/odejmowania możesz posłużyć się Magiczną Różdżką.Komunikacja z ArchiCADem Zaznacz wielobok i kliknij jeden z jego wierzchołków lub jedną z krawędzi. natomiast przylegające do tych wierzchołków krawędzie zostaną odpowiednio rozciągnięte. w obrębie którego znajdą się wierzchołki. które chcesz przemieścić. zostaną przemieszczone o określony wektor. Wierzchołki. Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia Dzięki narzędziu Obszar Zaznaczenia możliwe jest rozciąganie o zadany wektor wielu elementów linearnych bądź wielobocznych jednocześnie. Zamknij wielobok. przesuń kursor w nowe miejsce i kliknij aby zatwierdzić długość i kierunek wektora. W palecie pomocniczej wybierz ikonę ze znakiem + (Dodaj do wieloboku).(Odejmij od wieloboku). które mają pozostać w tym samym miejscu muszą znaleźć się poza Obszarem Zaznaczenia. Określ wektor rozciągnięcia: z aktywnym narzędziem Obszar Zaznaczenia kliknij wierzchołek lub punkt końcowy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Musi on przecinać się z zaznaczonym wielobokiem. ale należy wybrać ikonę ze znakiem . Procedura jest taka sama w przypadku odejmowania fragmentu od wieloboku. który zostanie automatycznie dodany do wieloboku zaznaczonego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 133 . Aby rozciągnąć elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia: • Narysuj Obszar Zaznaczenia.

pozwalające określić metodę zmiany wielkości Ścian/Słupów. Słupy.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli nie chcesz rozciągnąć elementu. elementów tekstowych oraz strzałek i znaczników. Pojawi się kontur elementu.) 2) W oknie. (Upewnij się. które zostanie wyświetlone. element zostanie przemieszczony w całości zgodnie z określonym wektorem. Obiektów GDL. Rozciągnij pionowo W oknach 3D. albo zablokuj warstwę elementu. Ta funkcja jest dostępna tylko w oknie Rzutu i oknie 3D. stosunek łuku do cięciwy) pozostanie niezmieniony. ich rozmiar kątowy (tzn. Obiekty oraz Lampy nie mogą być rozciągane w oparciu o Obszar Zaznaczenia.w oknach Przekroju/Elewacji/Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. element nie zostanie rozciągnięty. wpisz w jednym z pól Współczynnik zmiany wielkości. w wierzchołek zaznaczonego elementu i wybierz z palety Pomocniczej ikonę Rozciągnij pionowo. Jeżeli którykolwiek z wierzchołków elementu wymienionego typu znajdzie się w Obszarze Zaznaczenia. Przekroju/Elewacji i RŚ można zmienić wysokość zaznaczonych elementów. a następnie użyj polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj. Rozciąganie elementów tą metodą nie jest dostępne w Oknie 3D. w sposób graficzny. oraz jedynie dla elementów rysunków 2D . przy pomocy polecenia Rozciągnij pionowo w palecie pomocniczej. którego wierzchołek znajduje się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Kliknij 134 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zablokuj element (zaznacz go. Ponowne kliknięcie zatwierdzi nową wysokość elementu. które chcesz zmodyfikować i wybierz polecenie Zmień wielkość. Przy rozciąganiu Łuków oraz Łukowych ścian w oparciu o Obszar Zaznaczenia. • Jeżeli wszystkie wierzchołki wieloboku znajdą się wewnątrz zaznaczonego Obszaru. że pole obok opcji Definiuj graficznie nie jest zaznaczone. który będzie się zmieniał w miarę przemieszczania kursora. lecz przemieszczony w całości. Okno dialogowe Zmień wielkość zawiera dodatkowe opcje. • 1) Zaznacz elementy. • • Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) Polecenie Edycja > Zmień geometrię> Zmień wielkość umożliwia powiększanie/zmniejszanie zaznaczonych elementów numerycznie lub graficznie.).

Dachy.np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 135 . Linie. 4) Kliknij w dowolnym miejscu okna. elementu Dachu . Polilinie oraz Krzywe) wzdłuż segmentu linii. Łuki. dwa pozostałe zostaną wypełnione automatycznie. Polecenie Podziel jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. których położenie nie zostanie zmienione. Stropy.przy pomocy łuku. 2) Zaznaczyć pole przy opcji Definiuj graficznie. Uwaga: Polecenie Zmień wielkość nie działa z elementami zgrupowanymi. Zmień wielkość wszystkich bloków tekstowych: Zmieniona zostaje wielkość wszystkich bloków tekstowych i etykiet. Wielkość zaznaczonych elementów zostanie zmodyfikowana w oparciu o określony współczynnik. 3) Określić współczynnik zmiany wielkości oraz położenie elementów poprzez narysowanie wektora transformacji.) Zmień wielkość ściany. aby zdefiniować punkt lub krawędź. należy je rozgrupować lub użyć polecenia Zawieś grupowanie. (Gdy wprowadzisz jakąś wartość w jednym polu. Belki. Zmień wielkość elementów bibliotecznych: Zmieniona zostanie wielkość wszystkich zaznaczonych elementów bibliotecznych. Uwaga: Nie można podzielić wieloboku . Zmień wielkość wszystkich strzałek i znaczników Zmieniona zostaje wielkość wszystkich strzałek/znaczników. Aby zmienić wielkość elementów. 1) Otworzyć okno dialogowe Zmień wielkość. łuku lub krawędzi elementu. Podział Elementów Możesz podzielić wiele elementów (Ściany. Wypełnienia i Wieloboki stref. które są zgrupowane. grubość słupa: W przypadku ścian. Aby wykonać operację w sposób graficzny należy: • • • • 3) Kliknąć OK. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. słupów i belek grubość zostanie zmieniona równocześnie z długością/wysokością. Siatki.Komunikacja z ArchiCADem • Współczynnik zmiany wielkości: W celu dowolnego określenia współczynnika zmiany wielkości należy użyć jednej z trzech dostępnych metod.

Zobacz Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne na stronie 330. polecenie Podziel umożliwia podzielenie ściany pojedynczym kliknięciem jednej z krawędzi lub linii odniesienia ściany. w którym linia podziału przecina linię (linie) odniesienia zaznaczonych elementów. jak w oknie Rzutu. po której klikniesz pozostaną zaznaczone. 136 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Funkcja ta działa tak samo. Zaznaczony element może zostać podzielony w płaszczyźnie pionowej na dwie części. Zaznaczone elementy można dalej modyfikować. Operacja będzie miała wpływ wyłącznie elementy. lub wybranego dzielącego elementu. Ścianę. do Linii. podział następuje w punkcie. Ścianę lub krawędź wieloboku. lub kliknij w istniejącą Linię. Uwaga: W przypadku dzielenia ścian. które się przecinają (albo przetną się po wydłużeniu) z wybraną linią/łukiem/krawędzią. krawędź Wieloboku lub Łuk/Okrąg. Uwaga: Jeżeli nie został zaznaczony żaden element. Wyrównanie Elementów Użyj polecenia Wyrównaj w celu przycięcia. Polecenie Wyrównaj jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. polecenie Podział spowoduje podział we wszystkich punktach przecięcia elementów. kształcie Oka kliknij po jednej stronie tymczasowej linii podziału. W widokach 3D wybrane Ściany lub Belki są wyrównywane do płaszczyzny pionowej. Łuków lub Linii. które chcesz wyrównać. 1) Zaznacz elementy. lub wydłużenia Ścian. 3) Narysuj tymczasową linię wyrównania. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. Jeżeli zaznaczony element przecina się z elementem dzielącym w kilku punktach. Linia podziału jest rysowana w płaszczyźnie Początku układu Użytkownika. Zaznaczone elementy zostaną wyrównane (wydłużone. Belek. 4) Kursorem w 1) Wybierz elementy. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Podziel. 5) Elementy po stronie. 3) Narysuj tymczasową linię podziału.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Można podzielić przegrodę strukturalną przy pomocy innej przegrody strukturalnej. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Wyrównaj. lecz należy użyć polecenia Podziel przegrodę strukturalną. Polecenie Podział jest także dostępne w Oknie 3D. które chcesz podzielić. lub przycięte) do klikniętego elementu lub narysowanej linii wyrównania. Łuku lub krawędzi elementu. Łuk. lub kliknij w istniejącą Linię.

) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 137 .Komunikacja z ArchiCADem Skróty dla operacji Podziału i Wyrównania Korzystając z prostego skrótu. (MacOS). które zamierzasz wyrównać. Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia Użyj polecenia Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. Ściany. której chcesz użyć do operacji podziału/wyrównania. albo narożnik (narożniki) elementu wielobocznego. aby zaokrąglić lub ściąć miejsce przecięcia dwóch prostych linii lub ścian. można jednocześnie wyrównać i podzielić zaznaczone elementy w oparciu o tę samą krawędź. Wybrać jedną z opcji: Zaokrąglenie lub Ścięcie: • Przecięcie dwóch elementów Zaznaczone dwie Linie. aby ich punkty końcowe znalazły się w jednym położeniu. 1) Zaznacz wszystkie elementy. • Wpisać promień dla zaokrąglenia/ścięcia. Aktywuj dowolne narzędzie. (Wielkość Ścięcia określana jest poprzez promień łuku. Aby otworzyć okno dialogowe Zaokrąglenie/Ścięcie należy: • • • Zaznaczyć dwie linie lub element wieloboczny. Zaokrąglenie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy łuku. bądź podzielić. Wszystkie zmodyfikowane elementy pozostaną zaznaczone. Ścięcie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy prostego segmentu. poprzez odcięcie narożników. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie lub jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. a następnie kliknij w krawędź. 2) Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd 3) Operacja zostanie wykonana. • 1) Zaznacz dwa elementy (koniecznie muszą to być elementy tego samego typu). 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przecięcie. za pomocą którego utworzono którykolwiek z zaznaczonych elementów. Łuki eliptyczne bądź kołowe mogą być przedłużane bądź przecinane tak. wybrać ikonę Zaokrąglenia/ Ścięcia w palecie pomocniczej. którego utworzony odcinek byłby cięciwą.

• Kliknąć OK. zaokrąglenie/ścięcie zostanie zastosowane w przypadku wszystkich wierzchołków. aby otworzyć okno dialogowe funkcji Zaokrąglenia/Ścięcia. z lewej strony. znajdującego się pomiędzy dwoma punktami przecięcia.) Długości linii są dopasowywane w zależności od tego czy linie się przecinają. ich długość jest dostosowywana do zaokrąglenia. jak również poprzez usuwanie fragmentu elementu. Uwaga: Polecenia Zaokrąglenie. który chcesz przyciąć. Ścięcie oraz Przecięcie nie będą aktywne dla elementów pogrupowanych. ścięcia lub punktu przecięcia. w którym przecinają się z innym elementem.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli promień zaokrąglenia łuku przekracza odległość do najbliższego wierzchołka. promień zostanie automatycznie ograniczony tak. przycinać to: Ściany. • Kliknięty fragment elementu. zostanie usunięty. w tym przypadku przytniemy część belki . Np. Okręgi. Łuki. Przesuń go do przycinanego elementu i kliknij segment. Zastosuj do wszystkich narożników Aby zastosować ścięcie/zaokrąglenie do wszystkich narożników zaznaczonego wieloboku. które można 138 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Nie jest ona dostępna w przypadku zaznaczenia dwóch oddzielnych elementów. Polilinie i Krzywe. wybierz opcję Zastosuj do wszystkich narożników. należy: • • Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przytnij lub wcisnąć klawisz Ctrl (Windows)/Cmd (MacOS). chyba że wskazano polecenie Zawieś grupowanie (Patrz Zawieszanie grupowania na stronie 146. Aby przyciąć element. aby łuk zaokrąglenia zawierał najbliższy wierzchołek. Jeżeli nie. zawarty pomiędzy dwoma najbliższymi punktami przecięcia z innymi elementami. Aby zastosować zaokrąglenie/ścięcie w przypadku pojedynczego wierzchołka wieloboku. Linie. Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia Elementy mogą być przycinane poprzez usuwanie ich fragmentów aż do punktu. kliknij ten wierzchołek i użyj polecenia z palety pomocniczej. Uwaga: Opcja ta może być stosowana tylko jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem.część. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. Belki. a następnie wybrano polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. Uwaga: Docinanie elementów do dachu jest oddzielną funkcją w ArchiCADzie. Kursor przyjmie kształt nożyczek. opcja ta zostaje wybrana domyślnie i nie można jej zmodyfikować. Uwaga: W Oknie 3D w celu przycięcia można także klikać w powierzchnię Ścian i Belek. Jeżeli został zaznaczony element wieloboczny. Elementy. która znajduje się między dwiema pierwszymi ścianami. Szczegóły.

2) Kliknąć w jedną z krawędzi aby uaktywnić paletę kontekstową. Dodanie wierzchołka do prostego elementu linearnego spowoduje utworzenie nowego elementu. 3) Wybrać ikonę Wstaw nowy węzeł . będzie usunięcie fragmentu wieloboku. element ten zostanie wyprostowany. Jeżeli przemieszczenie wierzchołka usunie jedną z przyległych krawędzi. że krawędzie wieloboku będą się przecinały (ale żadna z krawędzi nie 139 .) Uwaga: Nie można dodać nowego wierzchołka do elementu/segmentu po łuku. • Aby wstawić nowy wierzchołek bez zmiany jego położenia. • Skutkiem połączenia wierzchołków nie sąsiadujących ze sobą. jeśli klikniesz polecenie Wstaw nowy węzeł do elementu łukowego. wystarczy dwukrotnie kliknąć w krawędź zaznaczonego elementu.Komunikacja z ArchiCADem Dodawanie Elementom Wierzchołków Możliwe jest dodawanie wierzchołków do zaznaczonych elementów poprzez użycie odpowiedniego polecenia z palety Pomocniczej. 1) Zaznaczyć element. 4) Ponowne kliknięcie zatwierdzi położenie nowego wierzchołka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Jeżeli przemieścisz wierzchołek w taki sposób. • Przemieszczenie wierzchołka do pozycji wierzchołka sąsiedniego. Wierzchołki można dodawać również w Oknie 3D. wierzchołek leżący po przeciwnej stronie tej krawędzi zostanie także usunięty. Dodanie wierzchołka do elementu wielobocznego zwiększa ilość krawędzi. spowoduje ich połączenie (usunięcie przemieszczonego wierzchołka). W celu dodania wierzchołka należy: Przylegające krawędzie zostaną dopasowane do nowego położenia wierzchołka. (W palecie Pomocniczej należy wcześniej uaktywnić ikonę Wstaw nowy węzeł. Edycja wierzchołków Wybranie ikony Przesuń węzeł z palety Pomocniczej umożliwia przemieszczenie wierzchołka elementu wielobocznego.

Komunikacja z ArchiCADem zostanie usunięta). wielobok zostanie podzielony na dwie części. Aby wyprostować krawędź zakrzywionego elementu zaznacz ten element. Przy pomocy funkcji Zaokrąglenia (użyj ikony Zaokrąglenia/Ścięcia w palecie pomocniczej ). będzie powodowało. Rozbij do Bieżącego Widoku Wybranie polecenia Edytuj > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku spowoduje zamianę zaznaczonych elementów w dowolnym oknie 2D na podstawowe elementy rysunkowe (Linie bez strzałek. Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu Za pomocą polecenia Zmień krzywiznę krawędzi w Palecie Pomocniczej można zakrzywić segment elementu poprzez kliknięcie i przemieszczenie krawędzi lub linii odniesienia. Możesz skasować lub pozostawić oryginalne elementy. Wypełnienia bez ramek. Krzywe. a następnie z palety Pomocniczej wybierz polecenie Wstaw nowy węzeł. Uwaga: Jeżeli wygięty segment przecina krawędź innego wieloboku. Uwaga: Jeżeli włączone jest Autogrupowanie. że łuk będzie modyfikowany bez zmiany jego wielkości kątowej (stosunku długości łuku do cięciwy). • Przemieszczanie wierzchołka przylegającego do krawędzi łukowej. Krzywizna krawędzi będzie określona w oparciu o przylegające do niej wierzchołki oraz wskazany w trakcie tej operacji trzeci wierzchołek. patrz Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia na stronie 137. 140 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jednowierszowe Boki Tekstu). którego promień można ustawić w oknie dialogowym Promień zaokrąglenia/ścięcia. Szczegółowy opis. ArchiCAD poprawi kształt tego wieloboku co może spowodować pocięcie wieloboku w kilku miejscach. możesz zastąpić węzeł wieloboku łukiem stycznym. rozbite elementy utworzą odpowiednie grupy. Łuki kołowe i eliptyczne.

• • • Rozbicie nie działa w następujących przypadkach: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 141 . Drzwi i Okna (jeżeli są zaznaczone bez ścian do których zostały wstawione) zostają rozbite (podobnie jak Obiekty GDL) na elementy dwuwymiarowe i zastąpione w ścianach pustymi otworami. Odbicie Lustrzane kopii elementów Można także tworzyć dokładne kopie elementów w projekcie poprzez przemieszczanie jednej. Po rozbiciu elementów może zajść potrzeba poprawienia rysunku. Tworzenie kopii elementów W czasie projektowania nierzadko zachodzi potrzeba tworzenia dokładnych kopii elementów. Dogodnym sposobem jest użycie graficznych metod pozwalających na przesuwane i obracanie jednej lub więcej kopii elementów albo wykorzystanie funkcji powielenia. Przesunięcie. Obiekty GDL zostaną rozbite na podstawowe elementy rysunkowe 2D. Często najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z poleceń Kopiuj/Wklej. Wypełnienia). Selekcji można dokonywać przy pomocy narzędzi Strzałka bądź Obszar Zaznaczenia. Łuki. Polilinie zostaną rozbite na Linie oraz Łuki. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Okręgi. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Dachy i Siatki zostaną rozbite na linie Ściany i Słupy zostaną rozbite na Linie i Wypełnienia (Drzwi i Okna wstawione w Ścianę również zostaną rozbite). W efekcie element zniknie z innych widoków modelu (Przekroju/Elewacji/RŚ. Obrót. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D nie jest możliwe rozbicie przekrojów elementów konstrukcyjnych Przekrój/Elewacja/RŚ i Kamery Podstawowe elementy 2D. Obrócić lub Odbić lustrzanie kopię elementu. należy go zaznaczyć i wybrać odpowiednie polecenie z menu Edycja > Zmiana położenia lub z menu kontekstowego. Teksty oraz na elementy podstawowe strzałek (Linie. • Aby Przesunąć. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Dokumentu 3D w trybie Modelu). Zobacz Podstawowe Techniki Edycji na stronie 116. że rozbicie elementu konstrukcyjnego za pomocą pierwszej opcji (Zachowaj tylko oryginalne elementy) będzie oznaczać. Wymiarowanie zostanie rozbite na Linie. Szczegóły. lub kilku kopii zaznaczonych elementów. Funkcje te zostały opisane poniżej. Przykłady: • • • Stropy. że dany element nie będzie już funkcjonował jako element konstrukcyjny.Komunikacja z ArchiCADem Zwróć uwagę.

wciśnij ponownie Ctrl. bądź odbita lustrzanie. W oknie 3D. Operacje tego typu mogą być wykonywane zarówno w oknie Rzutu. aby anulować wykonanie kopii). Powielenie pozwala na utworzenie dowolnej liczby kopii zaznaczonych elementów na bieżącej kondygnacji w oparciu o następujące metody i opcje: • Przesuń powiela kopie wzdłuż prostej linii odniesienia. określa się liczbę kopii dla obu kierunków macierzy. obrócona. Macierz pozwala na rozmieszczenie kopii elementów na macierzy określonej poprzez dwie. (Przy kursorze pojawi się mały znaczek +. Możesz wstawić dowolną ilość kopii. Korzystając z funkcji Macierzy. wzajemnie prostopadłe linie odniesienia. jak w Oknie 3D. opcja ta nie będzie aktywna. np. wybierz żądane polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia lub w menu kontekstowym (albo użyj skrótu Ctrl + Alt (Windows) lub Cmd + Opt/Alt (MacOS)). W oknach 142 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Uwaga: Podczas obracania. opcje Przesunięcia/Obrócenia/Odbicia są dostępne jedynie dla dodanych elementów Rysunku. Zwróć uwagę. kąt ustala się w oparciu o łuk odniesienia. Powielenie Elementów Jeżeli potrzebujesz utworzyć wiele elementów ułożonych w określonym rytmie. W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ funkcje mogą być wykorzystywane do dodawania elementów rysunkowych oraz Drzwi i Okien (tylko przesuwanie). Dwukrotne kliknięcie zakończy operację wstawiania wielu kopii. Obrót powiela elementy po łuku. zaznacz element. Kliknięcie zatwierdzi operację. kliknij element aby go przesunąć lub obrócić jego kopię do nowego położenia. wszystkie kopie zostaną rozmieszczone wokół tej samej osi obrotu. a zaznaczenie będzie teraz zawierało kopię elementu. w identycznych odstępach. Kopia elementu zostanie przemieszczona. Detali opisane funkcje mogą być używane wyłącznie do kopiowania elementów rysunkowych. użyj polecenia Edycja > Zmiana położenia > Powielenie lub polecenie Powiel z palety Pomocniczej.. Typ pokrycia może być również wybrany w panelu Parametry • • • Aby Przesunąć lub Obrócić wielu kopii elementu. Podniesienie układa elementy w stos w oparciu o określoną wartość przesunięcia w pionie. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. Pojawi się znak “++” .Komunikacja z ArchiCADem • Innym sposobem jest wybranie polecenia Przesuń/Obrót/Odbij z palety pomocniczej i wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Alt/Opt (MacOS). że czasie pracy w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ.

W tym przypadku zaznaczenie pola przy tej opcji spowoduje uaktywnienie możliwości graficznego określenia przesunięcia w pionie. Dane mogą być upuszczane tylko w oknach. Przekrój/Elewacja/RŚ. • Przeciąganie i upuszczanie Tekstu Istnieją następujące możliwości przenoszenia tekstów: • Z dowolnego okna tekstowego ArchiCADa lub z okna tekstowego dowolnej aplikacji obsługującej metodę Przeciągnij i Upuść. wyrażane w jednostkach długości lub kąta. na dowolnej długości linii/łuku odniesienia. Dokładaj powoduje rozłożenie kopii w określonych. lecz odstępy pomiędzy sąsiednimi kopiami. Więcej informacji na temat Przeciągania i Upuszczania Obiektów GDL. Rozłożenie rozkłada kopie w równych odległościach. jednak w punkcie końcowym nie jest umieszczana kopia elementu. metoda Przeciągnij i Upuść może być szeroko wykorzystywana do kopiowania i wklejania elementów pomiędzy oknami. • • • • Skokowo rozkłada kopie w odległościach odpowiadających długości linii/łuku odniesienia. Uwaga: Powielając elementy w Oknie 3D. obrotu. Dokument 3D. przesunięcie w pionie określa się graficznie. w jaki sposób interpretowane będą narysowane linia/łuk odniesienia. zobacz Otwieranie plików DWG/DXF metodą "przeciągnij i upuść" na stronie 540. czy macierzy. W przypadku tej opcji nie definiuje się liczby kopii. • • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 143 .Komunikacja z ArchiCADem W dolnej części okna dialogowego można ustalić. Przeciągnij i Upuść Metoda Przeciągnij i Upuść znana jest użytkownikom systemów MacOS oraz Windows jako sposób na otwieranie plików. w których możliwe jest umieszczanie danych tego typu. a następnie wykonaj operację powielenia rysując linię/łuk odniesienia. Detal/Obszar 2D/Symbol 2D elementu bibliotecznego) z parametrami domyślnymi Przenoszenie bądź kopiowanie tekstów w obrębie jednego okna tekstowego Tworzenie tekstowych plików schowka w Menedżerze plików Wklejanie tekstowych plików schowka do okien tekstowych Upuszczanie zwykłych tekstów w dowolnych oknach tekstowych (z pewnymi ograniczeniami) Po zdefiniowaniu wszystkich opcji w oknie dialogowym Powielenie kliknij OK. niezależnie czy jest to powielanie metodą przesunięcia. Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL ze stron internetowych (GDL Object Web Plug-in) bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. równych odległościach. Przesunięcie w pionie określa wartość zmiany wzniesienia kopii przy operacji powielania. definiując wektor. których suma odpowiada długości linii/łuku odniesienia. czy kopiowanie i wklejanie elementów pomiędzy oknami tej samej lub różnych aplikacji. a nie poprzez wpisanie wartości numerycznej. do dowolnego innego okna tekstowego ArchiCADa Z dowolnego okna tekstowego do dowolnego okna 2D (Rzut. Ponieważ ArchiCAD posiada wiele okien różnych typów. Rozłożenie-1 działa tak jak poprzednia opcja. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek.

okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. zaznaczenie Widoku lub Rysunku. który ma zostać dodany i przeciągnięcie go na Arkusz w Oknie arkusza bieżącego projektu. Funkcja jest dostępna: • w oknach Rzutu i Dokumentu 3D oraz Oknie 3D. Skrypty 2D mogą być upuszczane w oknach tekstowych wszystkich rodzajów. Upuszczenie Obiektu w oknie Rzutu aktywuje odnośne narzędzie w Palecie narzędzi i ustawia jego parametry w oparciu o parametry wklejonego elementu. W ten sposób można kopiować następujące elementy: • Elementy Rzutu (w formacie modułu) Pozwala to na zmianę domyślnych parametrów narzędzi. W systemie Windows dostępna jest specjalna technika “i-drop”. Przeciąganie i upuszczanie elementów Rzutu Jeżeli na Rzucie zdefiniowana jest selekcja (indywidualnych elementów lub za pomocą Obszaru Zaznaczenia). Szczegóły. • • Zaznaczone elementy Rzutu w formacie obrazka (np. lub parametrów istniejących elementów. bez konieczności otwierania okna dialogowego ustawień narzędzia/elementu. dla większości typów elementów 144 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Skrypty 3D będą generowane tylko w przypadku upuszczenia elementu nad oknem Skryptu 3D. Transfer ustawień Polecenia Transferu Ustawień występujące w ArchiCADzie w znacznym stopniu skracają proces tworzenia nowych elementów poprzez przenoszenie ustawień z elementów już istniejących.Komunikacja z ArchiCADem Przeciąganie i upuszczanie Rysunków Najprostszą metodą dodania Rysunku z zewnętrznego pliku ArchiCADa jest otwarcie struktury projektu w Nawigatorze. Przeciąganie i upuszczanie Obiektów DWG/DXF Metoda Przeciągnij i Upuść może być wykorzystywana do pobierania Obiektów DWG/DXF z sieci web. do okna Podglądu projektu) Skrypty 2D i 3D zaznaczonych elementów w formacie tekstowym Przeciąganie i Upuszczanie Obrazków Istnieją następujące możliwości przenoszenia Obrazków: • • • • Upuszczanie plików graficznych w oknach Podglądu Obiektów GDL Upuszczanie plików graficznych w oknie Rzutu w postaci Obrazków Kopiowanie obrazków do pliku schowka w Finderze MacOS Wklejanie obrazków z pliku schowka do okien Podglądu Obiektów GDL. przytrzymanie klawisza myszy i przeciągnięcie kursora poza obszar okna Rzutu ArchiCADa spowoduje uaktywnienie operacji Przeciągnij i Upuść. patrz Otwieranie plików DWG/DXF za pomocą funkcji i-Drop® (tylko Windows) na stronie 541. przy użyciu następujących technik: • • • skróty klawiaturowe: Alt w celu Pobrania ustawień i Ctrl+Alt w celu Nadania ustawień polecenia w pasku narzędzi Standard lub w menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia i Nadaj ustawienia. ArchiCAD umożliwia pobranie ustawień jednego elementu konstrukcyjnego i przeniesienia ich do innego elementu tego samego typu. Przeciąganie i upuszczanie plików Obiektów GDL Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL z okien folderów bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. • • Metodą Przeciągnij i Upuść można wstawiać wiele Obiektów GDL jednocześnie. Okna i Drzwi mogą być upuszczane tylko w Ścianach.

(Aby przełączać podświetlanie nachodzących na siebie elementów. pod warunkiem. Kursor przyjmie kształt Strzykawki. gdy znajduje się nad zwykłą krawędzią. że okno to jest otwarte oraz. Pobrane parametry będą także automatycznie ustawiane w uaktywnianych polach kryteriów (np.Komunikacja z ArchiCADem • • W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i Detal/Obszar 2D tylko dla elementów rysunkowych Istnieje również możliwość Transferu ustawień pomiędzy dwoma elementami bibliotecznymi należącymi do tego samego typu: Umieść kursor strzykawki nad węzłem. pełna. Struktury warstwowe. Częściowo pełna. którą można zaznaczyć. Bez względu na kształt Pipetki. W tym samym momencie wyświetlona zostanie informacja o elemencie. krawędzią lub powierzchnią elementu docelowego. Materiały. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 145 . że aktywne są odpowiednie pola. Pusta. pobieranie ustawień działa tak samo.) Kliknij element docelowy aby nadać mu bieżące ustawienia atrybutów narzędzia (Typ linii.) Kliknięcie Pipetką załaduje ustawienia wybranego elementu do okna dialogowego ustawień odpowiadającego mu narzędzia i uczyni je ustawieniami domyślnymi tego narzędzia. gdy znajduje się nad Punktem aktywnym. Typy linii. Rodzaje wypełnienia. jeśli kursor znajduje się nad pustą przestrzenią arkusza. Szczegóły. Grupowanie elementów Tworzenie Grup polega na zaznaczeniu zestawu elementów i wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Edycja > Grupowanie lub wciśnięciu odpowiadającego mu przycisku z palety narzędziowej Zarządzaj Elementami.) Strzykawka przyjmuje kształty analogiczne (pusta. Szczegóły. (Możesz również uaktywnić strzykawkę poleceniem Edycja > Ustawienia elementów > Nadaj ustawienia. Pełna do połowy. (Pusta Pipetka nie działa. że kolejne kliknięcie oznaczać będzie rozpoczęcie konstruowania elementu o pobranych parametrach. Zobacz Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. Pióra i kolory. Materiał. aż zostanie podświetlony. gdy znajduje się nad Linią odniesienia. kursor przybierze kształt Pipetki. zwykłymi węzłami lub nad powierzchnią. Uwagi: Atrybuty elementu mogą być także pobierane do odnośnych pól w oknie dialogowym Znajdź i zaznacz. patrz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. przekazano ścianie poniżej.) jak w przypadku Pipetki. aż wybrany zostanie odpowiadający Ci element. gdy znajduje się nad węzłem Linii odniesienia lub osi.). Poniżej znajduje się przykład. Pipetka jest: Pełna. Kategorie stref). Paskowana. w którym parametry ściany powyżej. uaktywnij polecenie Nadaj ustawienia z paska narzędzi (skrót: Ctrl-Alt (Windows) lub Alt/Opt-Cmd (MacOS). Narzędzie to zostanie automatycznie uaktywnione tak. itd. Kolor pióra. paskowana. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. Aby nadać bieżące ustawienia danego narzędzia elementowi. wciskaj klawisz Shift+TAB. Gdy uaktywnisz polecenie Pobierz ustawienia z paska narzędzi (skrót: przytrzymanie klawisza Alt/Opt lub menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia). itd.

spowoduje odłączenie od grupy zaznaczonych elementów i rozbicie ich struktury grupowania do indywidualnych elementów. po rozgrupowaniu elementów lub zawieszeniu grupowania. operacja Rozgrupowania selekcji złożonej z kilku grup składających się z innych grup. punkty zaznaczenia każdej z nich będą miały inny kolor. • Wybranie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj z włączoną funkcją Zawieś grupowanie. z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Działania na Grupach Elementów Na elementach składowych grup można jednocześnie wykonywać następujące operacje: • 146 . musiałbyś powtórnie zaznaczyć wszystkie elementy składowe grupy. Grupy można ze sobą łączyć (grupować). elementy składowe grup mogą być zaznaczane i modyfikowane indywidualnie. Zgrupowane elementy są wyróżnione poprzez duże. puste w środku punkty zaznaczenia. W takim przypadku rozdzielanie grupy byłoby uciążliwe. Odbicie Lustrzane. linie Przekroju/elewacji. jeśli ich obrys jest wyświetlany na bieżącej kondygnacji. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. Obrót. wszystkie grupy zostają przywrócone. ponieważ aby je zgrupować ponownie. spowoduje najpierw rozdzielenie ich na grupy. Strefy.) Jeżeli zawieszenie grupowania jest AKTYWNE. Kamery. łańcuchy elementów (np. Funkcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie grupuje elementy w trakcie ich powstawania (zamiast procedury grupowania elementów dopiero po ich utworzeniu).Komunikacja z ArchiCADem Zgrupowane elementy mogą być zaznaczane i edytowane jednocześnie jako Grupa. Zawieszanie grupowania Czasem zachodzi potrzeba wykonania operacji na pojedynczym elemencie składowym grupy. Dzięki opcji tymczasowego zawieszania grupowania. nawet gdy stanowią część skomplikowanej struktury grupowania. Następujące typy elementów nie mogą być zgrupowane: wszystkie rodzaje Wymiarowania. Elementy z innych kondygnacji nie mogą być grupowane nawet. WSZYSTKIE grupy są wtedy nieaktywne: pojedyncze elementy mogą być wtedy zaznaczane i edytowane indywidualnie. Warstw) Inne operacje (takie jak Wyrównanie. Drzwi i Okna mogą być grupowane tylko jako część ściany. • • • Zaznaczanie Polecenia Edycji: Przesunięcie. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. należy powtarzać to polecenie kilka razy. W przypadku zagnieżdżenia grup (grupy utworzone z grup elementów). (Przycisk Zawieś grupowanie jest również dostępny w Palecie kontrolnej. W przypadku zaznaczenia kilku grup jednocześnie. czy Zaokrąglenie/Ścięcie) mogą być wykonywane tylko na indywidualnych elementach. w której są wstawione. można je także edytować pojedynczo. Aby uczynić wszystkie elementy stanowiące grupę niezależnymi. bez utraty informacji o grupowaniu. Grupować można tylko elementy umieszczone na bieżącej kondygnacji. tworząc większe grupy. Powielenie Przypisywanie atrybutów (np. Jeżeli funkcja Auto-grupowanie jest włączona. Funkcje grupowania i rozgrupowania są dostępne we wszystkich rodzajach modyfikowalnych okien. czy wypołaciowany dach) zostaną automatycznie utworzone jako grupy. prostokąt ścian. aż do momentu uzyskania niezależnych elementów. Rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie grupowania za pomocą przycisku Zawieś grupowanie z palety narzędziowej Standard lub poleceniem z menu górnego Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie. należy wybrać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj. Etykiety.

które uprzednio zarezerwowałeś. Uwaga: Zablokowanie warstwy przyniesie ten sam skutek zablokuje wszystkie elementy. obrót. który kliknąłeś. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. ale punkty zaznaczenia będą miały • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 147 . Użyj Zawieszenia grupowania aby zmodyfikować zgrupowane elementy nie znajdujące się na zablokowanych warstwach. Szczegóły. Atrybuty i parametry zarezerwowanych elementów mogą być jednak modyfikowane tylko przez osobę. odnoszącego się do elementu.Komunikacja z ArchiCADem których się składają. czy powielenie. lub skorzystaj z polecenia Nadaj ustawienia z menu Edycja > Ustawienia elementu. przy wyłączonej funkcji Zawieś grupowanie. jednak będą one powodowały zablokowanie całej grupy. Spowoduje to przesłanie ustawień domyślnych ustawionego typu elementu do elementu. jednakże grupy nadal pozostaną aktywne. niewidoczne elementy będą także edytowane. że będziesz musiał kilkakrotnie wybierać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj zanim elementy będą mogły być zaznaczane i modyfikowane niezależnie. odbicie lustrzane. Zmiany zostaną wprowadzone tylko w klikniętym elemencie. Blokowanie/Odblokowywanie Elementów Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj blokuje wybrane elementy zapobiegając ich przypadkowej modyfikacji. Oznacza to. Możliwe. Zablokowane elementy nie mogą być rezerwowane przez innych członków zespołu. Modyfikacja Atrybutów lub parametrów elementów nie będzie powodowała zmiany Atrybutów elementów niewidocznych. które sam zablokowałeś. zmień parametry i zamknij okno klikając OK. Otwórz okno ustawień narzędzia. Uwaga dla członków Zespołu: Możesz zablokować tylko te elementy. Możesz odblokowywać tylko elementy. Następnie kliknij element. że zgrupowane elementy pozostają na przypisanych im warstwach. • Jeżeli niektóre z elementów grupy są na zablokowanych warstwach: • Elementy na zablokowanych warstwach będą widoczne na Rzucie. który zamierzałeś zmodyfikować przytrzymując klawisze Ctrl+Alt (Windows)/Opt+Cmd (MacOS). wyświetlane są Linie Pomocnicze. obrót. Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Odblokuj odblokowuje zaznaczone elementy. a także możliwe jest pobranie ich ustawień przy pomocy funkcji transferu ustawień. która jako pierwsza zawiesi grupowanie. Informacja o blokowaniu jest przechowywana Grupy i Warstwy Grupowanie elementów nie powoduje zmiany przypisanych im atrybutów. kolor szary. patrz Warstwy na stronie 26. odbicie lustrzane. Zaznaczenie grupy będzie powodowało zaznaczenie wszystkich jej elementów. powielenie). Zablokowane elementy mogą być zaznaczane i wykorzystywane przy konstruowaniu innych elementów. które się na niej znajdują. że żaden element nie jest zaznaczony). który chcesz zmodyfikować (upewnij się. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. Uwaga dla członków Zespołu: Elementy grupy mogą być zarezerwowane przez różnych członków zespołu. Za pomocą polecenia Odblokuj wszystkie możesz odblokować wszystkie zablokowane elementy nawet jeśli nie są one zaznaczone. Jeżeli niektóre z elementów grupy są na schowanych warstwach: • • Elementy na schowanych warstwach będą niewidoczne W czasie edycji grupy (poprzez przesunięcie. Grupy nie będzie można edytować poprzez przesunięcie. Uwaga: Istnieje sposób aby zmienić ustawienia elementu należącego do grupy. W palecie narzędziowej Zarządzaj Elementami znajdują się przyciski będące odpowiednikami tych poleceń.

Siatki) 5) Wieloboki dwuwymiarowe (Wypełnienia. Ostateczny układ elementów widoczny na ekranie i na wydrukach opiera się na poziomach i klasach. Stropy. Elementy znajdujące się na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kolejność wyświetlania nakładających się elementów Nakładanie się elementów należących do tej samej klasy zależy od kolejności ich narysowania. Na każdym poziomie mogą znajdować się elementy dowolnych typów. Podczas zaznaczania nakładających się elementów tej samej klasy. możesz wybierać pomiędzy nimi cyklicznie wciskając klawisz Tab. Domyślnie kolejność wyświetlania definiowana jest w oparciu o sześć klas. zaznaczony element zostanie przeniesiony pod elementy (będzie przez nie zasłaniany) tej samej lub wyższych klas. Jeżeli jesteś dołączony do Projektu zespołowego jako Kierownik zespołu. Punkty aktywne) 3) Elementy biblioteczne (Obiekty. jednak czasami zachodzi potrzeba ustawienia elementów w innej kolejności. Okna. Krzywe. Schody) 4) Elementy konstrukcyjne (Ściany. Metryczki stref) 2) Elementy rysunkowe (Linie. Własna Kolejność Wyświetlania Domyślna Kolejność wyświetlania ArchiCADa sprawdza się w większości przypadków. itd. Etykiety. Typy elementów są podzielone na klasy w następujący sposób: 1) Elementy opisu (Teksty. Drzwi. Polecenia te działają następująco: • Przenieś wyżej: Dzięki temu poleceniu. Przywróć domyślną kolejność: To polecenie przywraca domyślną kolejność nakładania się elementów opisaną poprzednio. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. 148 . Słupy. nakładające się elementy będą układane zgodnie z określoną kolejnością. lecz nadal pozostanie nad elementami należącymi do klas niższych. Belki. Lampy. jednak przecięcia nakładających się ścian o tych samych wzorkach wypełnienia. Przenieś na wierzch: To polecenie spowoduje. Dachy. że element zostanie nałożony na pozostałe elementy. są czyszczone. Zobacz Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. Przenieś na spód: To polecenie spowoduje.Komunikacja z ArchiCADem nawet po Twoim Odłączeniu się z Projektu zespołowego. wówczas możesz blokować i odblokowywać elementy utworzone przez dowolnego członka. zaznaczony element zostanie przeniesiony nad elementy (będzie je zasłaniał) tej samej lub niższych klas. że element zostanie przysłonięty przez pozostałe elementy. o jeden poziom niżej. Wstępnie układ ten jest przystosowany do typowych zastosowań w rysunku architektonicznym. Kolejność wyświetlania W trakcie rysowania Projektu. Wielokąty stref) 6) Obrazki • • • • Procedury układania elementów Zarówno domyślna Kolejność wyświetlania jak i narzędzia do jej zmiany oparte są na dwóch procedurach układania elementów: według klas i według poziomów. lecz nadal pozostanie pod elementami należącymi do klas wyższych. ArchiCAD umieszcza elementy na 14 poziomach. Okręgi. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. Wymiarowania wszystkich typów. Niezależnie od kolejności rysowania elementy należące do pierwszej klasy będą wyświetlane najwyżej. elementy należące do drugiej klasy. Aby tego dokonać należy skorzystać z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania lub odpowiadających im przycisków w pasku narzędziowym Zarządzaj Elementami. Przenieś niżej: Dzięki temu poleceniu.

Możesz przenosić elementy każdego typu pomiędzy tymi poziomami za pomocą poleceń z menu Edycja > Kolejność wyświetlania opisanych powyżej. znajdujące się na poziomie 9.Komunikacja z ArchiCADem danym poziomie będą przykrywały wszystkie elementy znajdujące się na niższych poziomach niezależnie od ich klasy. W ten sposób można przenosić elementy do żądanego położenia w układzie. Przeniesienie na wierzch lub na spód elementów różnych typów spowoduje. Przenosząc wyżej bądź niżej kilka zaznaczonych elementów znajdujących się na różnych poziomach. że zaznaczone wypełnienia przykryją elementy konstrukcyjne. które są przypisane ich klasom. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenia Przenieś na wierzch oraz Przenieś na spód przenoszą zaznaczone elementy na taki poziom w układzie. Przeniesienie wyżej Wypełnienia z jego domyślnego 9. Np. znajdujące się na ich domyślnym 8. poziomie. jednak będzie przykrywany przez elementy konstrukcyjne. spowoduje. lub były przykrywane przez wszystkie inne elementy. lub niżej elementów będących na poziomie najniższym. lub poniżej. Teksty i wymiarowanie przeniesione na najwyższy poziom układu nie mogą być przykryte. Ponowne użycie polecenia Przenieś wyżej (na poziom 7) spowoduje. Nie musi to zawsze być poziom 1. należy je przenieść niżej. każdy z nich zostanie przeniesiony tylko o jeden poziom. zostanie wyświetlone odnośne ostrzeżenie. W razie próby przeniesienia wyżej elementów. poziomu na poziom 8. poziomie. że przykryją one przeniesione wcześniej Wypełnienia. że przykryją one pozostałe elementy projektu (albo zostaną przykryte przez pozostałe elementy projektu). znajdujące się na domyślnym 8. będzie nadal istniała możliwość przeniesienia innych elementów powyżej. Oczywiście można przenosić dowolne elementy znajdujące się na niższych poziomach tak. poziomie. 149 . że po użyciu tych poleceń. Aby zatem przykryć teksty lub wymiary innymi elementami. Przeniesione Wypełnienia będą jednak nadal przykrywane przez Elementy biblioteczne. które znajdują się na najwyższym poziomie.. że będzie on przykrywał wszystkie Wypełnienia. aby przykrywały one wszystkie inne elementy. Nowe elementy są zawsze umieszczane na poziomach. lub 14. co oznacza. znajdujące się na domyślnym dla nich 7.. Poziomy są przypisane klasom w następujący sposób: 1-4: Domyślnie puste 5: Etykiety 6: Rysunki 2D 7: Elementy biblioteczne 8: Struktury 3D 9: Wieloboki 2D 10: Obrazki 11-14: Domyślnie puste 4 najwyższe i 4 najniższe poziomy są domyślnie puste. natomiast ich wzajemny układ pozostanie zgodny z ich klasami.

wszystkie elementy będą traktowane jako przezroczyste. Obrócony prostokąt) nie jest brana pod uwagę. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Przy eksporcie plików DXF/DWG. że Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Polilinia oraz Krzywa. umieszczonych na innej kondygnacji niż bieżąca i elementów należących do Podrysu. Magiczna Różdżka utworzy wielobok obrysowując element i/lub znajdując łańcuch segmentów: biegnie wzdłuż krawędzi i obrysowuje łańcuchy elementów. Siatka. czy znajdujących się poza twoim obszarem roboczym. Przegroda Strukturalna. Belka. a Etykiety powierzchni odnośne Wypełnienia. który chcesz utworzyć. Wypełnienie. czyli np. Kliknij ikonę Różdżki na Palecie kontrolnej lub przytrzymaj Spację. kursor zmieni kształt na Magiczną Różdżkę. których zbudowanie w oparciu o tradycyjne metody konstrukcyjne byłoby bardzo żmudne. Magiczna Różdżka rozpoznaje krawędzie elementów zablokowanych. 2) Aktywuj Magiczną Różdżkę. Wzajemny układ tych komponentów będzie zawsze zgodny z ich klasami. składające się z komponentów należących do różnych klas (Wielokąty stref i Metryczki stref. (W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i 3) Kliknij aby Różdżka wyszukała wielobok. a wybrana metoda geometrii (np. Aby ją pokazać. stopień odwzorowania krzywizn zależy od ustawień w oknie dialogowym Parametry Magicznej Różdżki. Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki 1) Z Palety narzędzi wybierz typ elementu. Podczas tworzenia ścian po łuku lub elementów wielobocznych w oparciu o łuki. 150 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Linia. Wypełnienia i Etykiety powierzchni). Łuk. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Chociaż można stosować polecenia przenoszenia dla tych komponentów indywidualnie. które oznaczają wykrycie: • • • • wierzchołka krawędzi pustej powierzchni lub obszaru wieloboku Jeżeli klikniesz na krawędzi lub wierzchołku. wyszukując i obrysowując elementy linearne lub wieloboczne wśród elementów istniejących. a następnie konstruuje nowy element w oparciu o odnaleziony wielobok. Magiczna Różdżka O Magicznej Różdżce Magiczna Różdżka zachowuje wykonane czynności. Istnieją trzy rodzaje kursora Magiczna Różdżka. okręgi lub krzywe. przenoszenie jednego z nich będzie zawsze powodowało przeniesienie drugiego tak. Dokument 3D Magiczna Różdżka rozpoznaje tylko elementy rysunkowe 2D). Dach. których punkty końcowe przecinają tę krawędź. a także elementów zarezerwowanych przez innych członków zespołu. Narzędzie to pozwala na tworzenie elementów o złożonych kształtach. Kolejność wyświetlania zostanie zachowana podczas drukowania lub plotowania.Komunikacja z ArchiCADem Strefy i wypełnienia to elementy. czyli niezależnie od ich położenia w układzie wszystkie elementy będą widoczne. Magiczna Różdżka działa zarówno w oknach 2D jak i 3D i rozpoznaje następujące typy elementów: Ściana. Strop. Zobacz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. Kształt elementów budowanych przy użyciu Magicznej Różdżki jest zawsze oparty o wielobok.

które rzeczywiście przecinają się z klikniętą powierzchnią. w oparciu o krawędzie istniejących elementów (tego samego. usuń. bądź przesuń odjęty wielobok. od którego zamierzasz odjąć inny wielobok. będziesz musiał najpierw odnaleźć Różdżką wielobok. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 151 . przed skorzystaniem z Różdżki będziesz musiał określić linię odniesienia oraz kierunek spadku dachu. której wzniesienie jest określane poprzez punkt kliknięcia w dowolną powierzchnię w oknie 3D lub poprzez Początek układu Użytkownika (np. będziesz mógł z nich skorzystać po odnalezieniu wieloboku przez Magiczną Różdżkę. można dodatkowo określić selekcję. np. a następnie określić kierunek wektora wypełnienia. czy operacja została wykonana poprawnie. Nowe elementy będą niezależne i będzie je można edytować indywidualnie. jeśli elementy mają być konstruowane w relacji do innych elementów. bądź innych typów). Funkcja wykorzystuje jednak położenie elementów w przestrzeni. Jeżeli elementy stanowiące bazę dla utworzonego wieloboku będą zbyteczne. a nie tylko ich obrys w widoku z góry. że Magiczna Różdżka wyszukuje wielobok utworzony przez najbliższe krawędzie elementów (niezależnie czy krawędzie są łańcuchem. 2) Wybierz polecenie "Odejmij od wieloboku" z palety Pomocniczej. • 4) Zostaną utworzone nowe elementy. Jeżeli aktywowałeś metodę Przesunięcia. lub Wielokrotnego przesunięcia. Charakterystyka konstruowanych elementów będzie zależała do bieżących parametrów odnoszących się do nich narzędzi. ArchiCAD odnajdzie krawędzie tylko tych elementów. 4) Kliknij aby zatwierdzić operację. • • • Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/Odejmowania wieloboków Magiczna Różdżka może być wykorzystywana do dodawania/odejmowania wieloboków. będzie można je usunąć. Przy wykorzystaniu Różdżki do rysowania wieloboków wypełnień o zdefiniowanym początku wypełnienia. Jeżeli konstruujesz pojedynczą połać dachową. 1) Zaznacz element. który chcesz odjąć. lub określony Obszar Zaznaczenia. Albo wybierz wielobok i zaznacz kontur wokół jego otworu. wewnątrz wielobocznego łańcucha ścian). Należy zawsze sprawdzić. Aby sprawdzić.Komunikacja z ArchiCADem • Kliknięcie nad pustą przestrzenią lub nad obszarem elementu powoduje. przy budowaniu dachów w oparciu o ściany. Przed użyciem funkcji Magicznej Różdżki. • 3) Aktywuj Magiczną Różdżkę i przemieść kursor nad wielobok. czy parametry te są odpowiednie szczególnie w przypadku. Pod uwagę brana jest zawsze powierzchnia pozioma. • W tym przykładzie chcemy odjąć złożony wielobok od stropu. Wówczas Magiczna Różdżka wyszuka wielobok tylko w oparciu o zaznaczone elementy. czy się przecinają). Przy wyszukiwaniu konturów nowych elementów. przy kliknięciu w pustej przestrzeni. Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D Działanie Magicznej Różdżki w Oknie 3D jest podobne jak w oknie Rzutu.

Przekrój wyświetlony jako Podrys obok innego Przekroju: Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków O Podrysach W ArchiCADzie 12 możesz jednocześnie wyświetlić dwa widoki w dowolnym Oknie Modelu lub Arkusza: • • Widok Aktywny . Szablon Arkusza Natomiast w Oknach Arkuszy: Na przykład. Rzut Przekrój. Rozwinięcie ścian. nad bądź pod zawartością Aktywnego Widoku. Rzut wyświetlony jako Podrys dla Detalu: 152 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. w którym aktualnie pracujesz Podrys . lecz umożliwia czasowe narysowanie przecinającego się kształtu. pozwalający na porównanie dwóch widoków w jednym oknie.Komunikacja z ArchiCADem Dowolny Widok Projektu. Zazwyczaj w Oknach Modelu jako Podrys będziesz wykorzystywał następujące widoki: • • • • Uwaga: Narysowanie wieloboku poprzez kliknięcie wewnątrz konturu zaznaczonego elementu narzędziem danego elementu jest podobne do operacji odejmowania. Obszar 2D Arkusz. możesz narysować detal okapu dachu w Oknie Detalu (Aktywny Widok).opcjonalnie umieszczony z boku. Podrys imituje rysunek podłożony pod arkusz roboczy. wykorzystując odpowiedni Przekrój jako Podrys. Dokument 3D Detal. Widok lub Arkusz może stanowić Podrys dla dowolnego Okna Modelu bądź Arkusza.Widok Modelu lub Rysunek. Elewacja. Dzięki operacji odejmowania można uniknąć tego efektu. Szczegóły.

Wybierz polecenie Widok > Opcje Podrysu. Aczkolwiek w każdym oknie Projektu może być wyświetlany inny Podrys: • • Okno Rzutu wyświetla jeden Podrys dla wszystkich kondygnacji Każde z okien Przekroju. • Podrysy zachowywane są wraz z oknami (na przykład. • • • Dostęp do poleceń obsługujących Podrys Polecenia związane z obsługą Podrysu są łatwo dostępne w różnych miejscach interfejsu. jeżeli często korzystasz z poleceń związanych z tą funkcją. Możesz korzystać z polecenia Dotnij. Kliknięcie prawym klawiszem myszki dowolnego elementu w Nawigatorze i wybranie polecenia Wyświetl jako Podrys pozwala wyświetlić dany element (np.w którym jest wyświetlany. W związku z tym: • Możesz korzystać z polecenia Pobierz ustawienia (Alt +C) i przenosić parametry elementów Podrysu do elementów Aktywnego Widoku. Arkusza oraz Szablonu Arkusza może wyświetlać własny niepowtarzalny Podrys. Przy drukowaniu Okien Modelu lub Arkuszy. • Użyj palety Podrys i Porównanie (Okno > Palety > Podrys i Porównanie). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 153 . aby zachować polecenia wyświetlone na ekranie. Obszaru 2D. Elewacji. można włączyć opcję. Kluczową funkcją Podrysu jest wspomaganie pracy w Aktywnym Widoku. w którym możliwe jest wyświetlanie Podrysu: aby wyświetlić menu kontekstowe okna kliknij prawym klawiszem myszy nad pustą przestrzenią okna (nie może być zaznaczony żaden element w oknie). Rozwinięcia Ścian. Kursor reaguje na elementy Podrysu.Komunikacja z ArchiCADem Dane okno może wyświetlać jednocześnie tylko jeden Podrys. by aktualnie wyświetlany Podrys był również drukowany. Przy wstawianiu Rysunku na Arkusz. Dokumentu 3D. Widok Projektu. Wiele poleceń odnoszących się do Podrysu jest dostępnych w menu kontekstowym dowolnego okna ArchiCADa. Detalu. W razie potrzeby można przesuwać i obracać Podrys. Opcje Wyświetlania (menu Widok) mają taki sam wpływ na Podrys jak na Aktywny Widok. jakkolwiek domyślne ustawienie danego Podrysu w danym rodzaju okna będzie zazwyczaj prawidłowe. • Pasek narzędzi Standard zawiera przycisk kontrolujący wyświetlanie Podrysu oraz rozwijaną listę związanych z Podrysem poleceń. Podrysy są także zapisywane wraz z plikiem Projektu. z funkcji Magicznej Różdżki oraz z punktów przyciągania elementów Podrysu do edycji elementów Aktywnego Widoku. Widok lub Arkusz) jako Podrys w bieżącym oknie. każdy z Przekrojów w Projekcie może mieć zapamiętane własne ustawienia Podrysu obejmujące kolor i wybór wyświetlanych w Podrysie elementów). wstawiona zawartość Rysunku nie będzie jednak obejmowała Podrysu.

2) Widoki. zmiana Kombinacji Warstw w aktywnym oknie nie wpłynie na Kombinację Warstw Podrysu.rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard . Wybierz element z listy Wybierz Podrys. Kliknij przycisk na ikonie Podrysu. aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Podrysu w bieżącym oknie. Dowolny element Mapy Projektu Nawigatora (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Kliknij przycisk. Jeżeli Widok zostanie usunięty z Mapy Widoków. Wybierz polecenie Wyświetl jako Podrys. 3) Arkusze (oraz ich Rysunki). Lista Wybierz Podrys jest dostępna w: . Na przykład.podmenu Podrys menu kontekstowego okien lub • 154 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Ustawienia Widoku stanowiącego Podrys są niezależne od ustawień aktywnego okna. Aby wybrać Podrys wykonaj jedną z poniższych operacji: • Kliknij prawym klawiszem element w Nawigatorze aby wyświetlić jego menu kontekstowe. Podrys oparty o Widok Projektu będzie zawsze odzwierciedlał ustawienia aktywnego okna. Dowolny element Mapy Widoków Nawigatora Pokaż/Ukryj Podrys Przełącznik Podrys jest dostępny w pasku narzędzi Standard. aby uzyskać dostęp do listy poleceń związanych z Podrysem.Komunikacja z ArchiCADem Wybór Podrysu Trzy typy elementów mogą stanowić Podrys: 1) Widoki Projektu. nie będzie już możliwe wyświetlenie w oparciu o niego Podrysu.

Uwaga: Niezależne Widoki Projektu (np. • Wybrany Podrys zostaje wyświetlony w domyślnym położeniu stosownym do typu Aktywnego Widoku i wybranego Podrysu. ich lista Wybierz Podrys zawiera tylko niezależny Widok Projektu. wyświetli go zgodnie ze wszystkimi ręcznie wprowadzonymi zmianami położenia.Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Modelu: Lista Wybierz Podrys mieści kondygnacje zawarte w pionowym zakresie widoku pod warunkiem. Elewacje. • • Ostatnie Podrysy są wyświetlane u góry listy Poniżej znajdują się inne pasujące Podrysy.Przekrój/Elewacja w trybie Rysunku: Lista Wybierz Podrys zawiera stosowne Przekroje/Elewacje w trybie Modelu. .Rzut: Lista Wybierz Podrys zawiera trzy pozycje. . .Komunikacja z ArchiCADem kondygnacji zawartych w pionowym zakresie RŚ pod warunkiem. Detale oraz Obszary 2D) nie posiadają modelu źródłowego. sam w sobie. 155 . Podrys może być w dowolnym momencie przesunięty.Detal lub Obszar 2D: Lista Wybierz Podrys zawiera ich Źródłowy Widoku Projektu. . niezależne Przekroje. • Pokaż Pełną Strukturę: Ta opcja umożliwia wyświetlenie aktualnego widoku/widoku projektu jako Podrysu w postaci Pełnej Struktury. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony.Rozwinięcia Ścian Lista Wybierz Podrys składa się z Widoków Projektu Grupy RŚ (jeśli istnieją) oraz z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Arkusz: Lista Wybierz Podrys zawiera widok źródłowy (jeśli jest dostępny) wstawionych rysunków. Następne na liście Wybierz Podrys są: dowolne Arkusze zawierające Rysunki utworzone na podstawie bieżącego Widoku Projektu. patrz Zmiana położenia Podrysu na stronie 156. Szczegóły. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony.jej zawartość zależy od rodzaju aktywnego okna oraz ostatnio używanych Podrysów. Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika parametry Podrysów obejmujące Listy Ostatnich Podrysów oraz wybrane kolory Podrysów zostają zachowane w pliku Projektu. . które są określane w odniesieniu do bieżącej kondygnacji: Nad lub Pod bieżącą kondygnacją powoduje wyświetlenie Podrysu reprezentującego kondygnację znajdującą się powyżej lub poniżej bieżącej.palecie Podrys i Porównanie Lista Wybierz Podrys zmienia się dynamicznie . Otwarcie jednego z ostatnio używanych Podrysów. Jeżeli aktywnym oknem jest: . Poprzednia Kondygnacja to opcja pozwalająca na wyświetlenie Podrysu odpowiadającego ostatniej odwiedzonej kondygnacji.

Więcej szczegółów. nie zaś Podrysu). Dokonane tutaj zmiany odnoszą się tylko do Podrysu wyświetlanego w bieżącym oknie. • • Użyj tej ikony położenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przy Przesuwaniu/Obracaniu Podrysu. Na ilustracji poniżej przedstawiono Przekrój wyświetlany jako Podrys na Rzucie zawierającym odnośny Znacznik Przekroju. lub w palecie Podrys i Porównanie. 156 . Można jednak zastosować te ustawienia do wszystkich Podrysów korzystając z przycisku Zastosuj do wszystkich Podrysów. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa.) Użyj opcji tej palety aby określić Kolor i widoczność elementów w Podrysie. w palecie Podręcznych Współrzędnych można obserwować zmiany stosownych wartości współrzędnych (wartości te są obliczane względem układu odniesienia Aktywnego Widoku. Zmiana położenia Podrysu Te polecenia są dostępne w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie. Użyj tej ikony aby przesunąć Podrys do nowego aby obrócić Podrys. skorzystaj z palety Podrys i Porównanie (menu Okno > Palety > Podrys i Porównanie lub polecenie Podrys i Porównanie rozwijanej listy poleceń Podrys i Porównanie.Komunikacja z ArchiCADem Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu Aby zdefiniować kolor i widoczność elementów w Podrysie. Uwaga: Te same polecenia są dostępne w menu kontekstowym dowolnego okna uruchamianym prawym klawiszem myszki oraz w rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard. • Użyj tej ikony w celu przywrócenia oryginalnego położenia Podrysu.

wkleić do Aktywnego Widoku.Przebudowanie Automatyczne. Jeżeli Podrys zawiera automatycznie aktualizowany Rysunek. by uniknąć spowolnienia pracy programu. zidentyfikuj zmiany. • 4) Jeżeli skopiowałeś elementy do Schowka. które nie zostały jeszcze uwzględnione w Podrysie.. 1) Najpierw użyj polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem (na liście poleceń Podrys i Porównanie lub w palecie Podrys i Porównanie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 157 . konieczne jest użycie przycisku Przebuduj Podrys. wyświetl stosowny Widok Modelu jako Podrys. Przebuduj Podrys Użyj polecenia Przebuduj Podrys (dostępnego w palecie Podrys i Porównanie lub w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie).Komunikacja z ArchiCADem Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania Elementy na Podrysie nie mogą być zaznaczane ani edytowane. Edycja modelu nie powoduje jednak automatycznej aktualizacji Podrysu. Można jednak tymczasowo zamienić Podrys z Aktywnym Widokiem w celu zaznaczenia i edycji elementów na Podrysie.) Zamieni to Podrys w Aktywny Widok (możliwa będzie edycja jego elementów). Podobnie Podrysy zawierające ręcznie aktualizowane Rysunki będą aktualizowane razem z Rysunkami. gdzie Podrysem jest odnośny Przekrój w trybie Modelu. nawet po przemieszczeniu kursora. aby zaktualizować Podrys w oparciu o wszystkie zmiany wprowadzone do jego widoku źródłowego. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys.Przebudowanie Ręczne. okna Obszaru 2D lub Detalu). 3) Ponownie użyj polecenia “Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem” aby powrócić do oryginalnego Aktywnego Widoku. Uwaga: Polecenie to nie jest dostępne w Przekrojach w trybie Rysunku. takich jak nawigowanie pomiędzy oknami lub przemieszczanie się w obrębie jednego okna. teraz możesz je Ten schemat działania może być na przykład wykorzystany przy pracy w oknie Obszaru 2D w celu zaktualizowania jego wybranych elementów zgodnie ze zmodyfikowanym Oknem Modelu. przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. jego zawartość nie będzie na bieżąco aktualizowana. Jeżeli Podrysem jest Okno w trybie Model . a Aktywny Widok stanie się Podrysem. odznaczyłeś opcję "Na bieżąco aktualizuj widoki w trybie modelu" w menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. skopiuj odpowiednie elementy. istnieje możliwość. zmodyfikuj lub skopiuj elementy. elementy konstrukcyjne zostaną “rozbite” na dwuwymiarowe komponenty. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej skopiowane elementy do okna Obszaru 2D. jego zaktualizowanie nastąpi po ręcznym przebudowania widoku źródłowego. Podrys jest aktualizowany automatycznie przy wykonywaniu różnych operacji przez użytkownika. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. Pamiętaj że: • Jeżeli widokiem źródłowym Podrysu jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Model . 2) Zaznacz. że w aktywnym oknie wprowadziłeś zmiany. Aby zaktualizować Obszar 2D. Można na przykład użyć polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem aby skopiować elementy z Podrysu do Aktywnego Widoku: Uwaga: Przy wklejaniu do okna typu rysunkowego (np. ponieważ aby uniknąć spowolnienia działania programu.

158 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . otwórz paletę Okna > Palety > Podrys i Porównanie. Omówione poniżej techniki można zastosować do porównywania zawartości Aktywnego Widoku z zawartością Podrysu. Wybór najdogodniejszej funkcji będzie zależał od konkretnej sytuacji. niebieskiego i czerwonego) Porada 3: Zmiana Kolejności Wyświetlania Podrysu i Aktywnego Widoku Przy porównywaniu Podrysu i Aktywnego Widoku.Komunikacja z ArchiCADem Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: ArchiCAD posiada szereg funkcji ułatwiających wychwytywanie różnic pomiędzy Podrysem a Aktywnym Widokiem. można wybrać dwa wyraźnie odróżniające się od siebie kolory (np. co oznacza. W celu łatwego rozpoznania elementów należących do Podrysu bądź do Aktywnego Widoku. by uzyskać przezroczyste wypełnienia i strefy w Podrysie i w Aktywnym Widoku. Wszystkie funkcje Porównywania są dostępne w trakcie wykonywania operacji w Aktywnym Widoku. Uwaga: Nawet jeżeli wybrałeś różne kolory. Są to funkcje ekranowe. w szczególności jeśli zawartość Aktywnego Widoku przysłania Podrys lub odwrotnie. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku funkcji dla uzyskania najbardziej precyzyjnych informacji. Aby określić kolory. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. by sprawdzić które z nich będą dla ciebie najbardziej użyteczne. Porada 1: Używaj różnych kolorów dla Aktywnego Widoku i dla Podrysu Możesz oddzielnie ustawić kolory wyświetlania dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku: jednolite kolory dla każdego z nich albo kolory oryginału. Wypróbuj je. Dzięki tej funkcji możesz odsłonić informacje. użyj rozwijanych przycisków w środkowej części palety (po jednym dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku). Porada 2: Ustaw Przezroczyste Wypełnienia i Strefy Zwróć uwagę na przełącznik Przezroczyste Wypełnienia i Strefy znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie: aktywuj go. które normalnie mogły być przysłonięte przez wypełnienia wierzchniego widoku. że nie mają wpływu na wydruki. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Szczegóły na temat funkcji tej palety. pomocne okazać się może przełączenia kolejności ich wyświetlania. tła wypełnień elementów mogą zacierać czytelność widoku. Ta funkcja działa tylko czasowo i nie ma wpływu na ustawienia elementów modelu.

Na ekranie będzie można zaobserwować rozjaśnianie i przyciemnianie Podrysu pozwalające na precyzyjne zaobserwowanie fragmentów odróżniających się od Aktywnego Widoku. przesuń kursor w poziomie lub w pionie. by dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację. Porada 5: Użyj Odsłaniaczy do odchylania krawędzi wirtualnej kalki Ta funkcja jest przydatna do rozpoznawania różnic pomiędzy Podrysem i Aktywnym Widokiem w przypadku ich wzajemnego nakładania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Porada 6: Tymczasowo Odsuń Podrys Użyj tej funkcji w przypadku. Cztery uchwyty Odsłaniaczy pojawią się po środku każdej z czterech krawędzi okna. polecenie to odwróci kolejność wyświetlania i Podrys będzie wyświetlany na wierzchu. przytrzymując klawisz myszy. Uwaga: Ta metoda działa najlepiej. a Podrys po drugiej. Aby włączyć funkcję Odsłaniaczy. Za kursorem będzie podążała krawędź wirtualnej kalki. Przesuwaj suwak Intensywności Podrysu w lewo i w prawo. jeśli Aktywny Widok jest wyświetlany w kolorach oryginału. Jeżeli Podrys był uprzednio wyświetlany pod Aktywnym Widokiem. krawędź wirtualnej kalki powróci do pierwotnego położenia. Uzyskany efekt można porównać do odchylania krawędzi kalki w celu precyzyjnego sprawdzenia co jest pod spodem. Przy przesuwaniu krawędzi kalki zawartość okna po obu jej stronach będzie się dynamicznie zmieniała. kliknij odnośną ikonę w palecie Podrys i Porównanie. Porada 4: Dostosuj Intensywności Podrysu i Aktywnego Widoku Prostym sposobem porównania zawartości Podrysu i Aktywnego Widoku jest skorzystanie z suwaków kontrolujących Intensywność każdego z tych widoków. jeśli widok w oknie obejmuje fragment projektu.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk “Podrys na wierzchu” znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie. Po zwolnieniu klawisza myszki. Przesuwając Odsłaniacze będziesz mógł obserwować Aktywny Widok po jednej stronie. w którym zawartość Podrysu różni się od zawartości Aktywnego Widoku i konieczne jest szybkie sprawdzenie co się znajduje pod spodem 159 . Następnie możesz przybliżyć interesujący cię fragment. a Podrys w innym kolorze. Kliknij dowolny uchwyt i.

polilinie. Polecenie Optymalizacja Linii (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii) uruchamia Kreatora Optymalizacji Linii. W oknach rysunkowych czasami zachodzi potrzeba dopracowania ich zawartości przed publikacją. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Linii.. Na ostatniej stronie kliknij przycisk “Optymalizuj” aby rozpocząć proces Optymalizacji Linii. Kliknij wewnątrz okna. Optymalizacja Linii Zaznacz w oknie przynajmniej dwa elementy linearne. Kursor zmieni kształt na Rączkę i będziesz mógł tymczasowo odsunąć Podrys. U dołu tego okna znajduje się opcja Następnym razem wyświetlaj uproszczone okno Optymalizacji Linii. Klikając przycisk Następne> u dołu każdej strony Kreatora wybierz opcje optymalizacji. łuki i okręgi. To polecenie jest także dostępne w pasku narzędzi Edytuj Elementy. Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych Dlaczego optymalizować? Szereg funkcji ArchiCADa pozwala na tworzenie "rozbitych" elementów.). patrz Ustawienia Optymalizacji Linii w Pomocy ArchiCADa. którym chcesz poddać zaznaczone elementy.. Obszary 2D oraz Przekroje w trybie Rysunku składają się z elementów 2D (linii i wypełnień) utworzonych na podstawie elementów konstrukcyjnych Modelu. która pozwala na pominięcie kolejnych stron Kreatora przy następnym wywołaniu polecenia Optymalizacja Linii. które zostały usunięte lub połączone w trakcie procesu Optymalizacji Linii. Detale. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Po zakończeniu Optymalizacji zostanie wyświetlone okno podsumowania zawierające listę elementów. Do elementów linearnych zaliczamy linie. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Ponowne kliknięcie przywróci Podrys do pierwotnego położenia. Więcej szczegółów. 160 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Optymalizacja Linii nie wpływa na elementy posiadające strzałki.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk Tymczasowo odsuń Podrys w palecie Podrys i Porównanie. Importowane do ArchiCADa pliki DWG również składają się (częstokroć z bardzo wielu) linii i wypełnień. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Zaznacz elementy. a następnie uruchom jedną z tych funkcji (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii/Wypełnień. Optymalizacja Linii i Optymalizacja Wypełnień to dwie odrębne funkcje uruchamiane niezależnie od siebie.

które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Wypełnień. Wybierz opcje. Polecenie Optymalizacja Wypełnień (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Wypełnień) otwiera okno Ustawienia Optymalizacji Wypełnień. jednak są one zgrupowane w jednym oknie dialogowym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 161 .Komunikacja z ArchiCADem Optymalizacja Wypełnień Zaznacz w oknie przynajmniej dwa wypełnienia. których chciałbyś użyć w trakcie procesu Optymalizacji Wypełnień. Okno Ustawienia Optymalizacji Linii zawiera te same opcje co Kreator.

Komunikacja z ArchiCADem 162 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Jeżeli model wykonany jest poprawnie. wysokość oraz materiał. wizualizacje oraz obliczenia. Elementy ArchiCADa są "inteligentne": są nie tylko zbiorami linii czy powierzchni 3D. przygotowanie dokumentacji projektu przestaje być czasochłonnym procesem. Na przykład. Na Rzucie. 163 . belki i dachy architekt wirtualnie konstruuje budynek. można zobaczyć aktualny wygląd Wirtualnego Budynku. słupy. Prawdziwa zaleta koncepcji Wirtualnego Budynku uwidacznia się jednak dopiero w momencie. Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. pracujesz w Widokach Projektu. W oknach zwanych Zestawieniami Interaktywnymi. lecz posiadają zestaw możliwych do zdefiniowania parametrów. modyfikujesz model w jednym miejscu po czym wszystkie wygenerowane wcześniej rysunki zostają automatycznie zaktualizowane. zamiast składać rysunki z linii i innych elementów 2D. Wirtualny Budynek (WB) przedstawiony jest w formie dwuwymiarowego rysunku technicznego. poprzez widoki tworzy się i modyfikuje elementy Wirtualnego Budynku. jednymi z licznych parametrów ściany są grubość. a każda dokonana tutaj zmiana zostaje przeniesiona na model Wirtualnego Budynku i jego dokumentację. Widoki Modelu służą później jako podstawa przy tworzeniu rysunków architektonicznych (umieszczonych na arkuszach) będących zasadniczą częścią dokumentacji projektu. stropy. Mimo że okno Dokumentu 3D jest generowane z okna 3D. lecz tylko oglądać je i modyfikować. Gdy projekt utworzony jest tylko z oddzielnych rysunków 2D. Wirtualny Budynek przedstawiony jest w formie tabel. zachowane Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opracowując każdy z aspektów Wirtualnego Budynku. gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian w gotowym projekcie. Widoki Modelu prezentują różne aspekty Wirtualnego Budynku. Po pierwsze. w którym można wstawiać opisy i wymiary oraz wyświetlać przekroje elementów warstwowych w 3D. gdy tylko ukończony zostanie etap modelowania. Jak można się przekonać. jego zawartość zostanie automatycznie przebudowana. Dostępne polecenia i funkcje zależą od typu aktywnego okna. zmiany muszą zostać wprowadzone na każdym rysunku. jest to dokument typu 2D. Możesz przechodzić pomiędzy różnymi Widokami Projektu i zapamiętywać je w postaci Widoków. Dzięki temu. można na jego podstawie automatycznie wygenerować potrzebne rysunki (z nieznacznymi poprawkami 2D). Po drugie. aby odzwierciedlić aktualny stan modelu. z którego jest ona wykonana. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. patrz Struktura Nawigatora na stronie 67.Wirtualny Budynek Wirtualny Budynek W ArchiCADzie buduje się rzeczywistych rozmiarów Wirtualny Budynek korzystając z wirtualnych elementów budynku. • • Widoki Modelu ArchiCADa O Widokach Modelu ArchiCADa Dostęp do modelu Wirtualnego Budynku możliwy jest poprzez różnego rodzaju Widoki Modelu. Więcej szczegółów. otwory. Wykorzystując wirtualne ściany. W ArchiCADzie sytuacja wygląda inaczej. W oknach Przekroju/Elewacji i Rozwinięć ścian elementy są generowane na podstawie modelu 3D. Widoki Modelu pełnią de podstawowe funkcje. • • • W perspektywie 3D. nie można zatem tworzyć tam nowych elementów modelu. Za każdym razem gdy uaktywnisz okno. Inteligentne elementy ArchiCADa łączą się ze sobą automatycznie a w widokach 2D wyświetlane są zgodnie z konwencjami rysunku architektonicznego.

aby dopasować go do aktualnie wykonywanej pracy. (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. W poniższych rozdziałach omówiono sposoby pracy we wszystkich oknach Widoków Modelu ArchiCADa Okno Rzutu Podstawowym obszarem roboczym. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego wybranego elementu Nawigatora. tak by aktywne okno wraz z paletami zajmowało całą przestrzeń na monitorze. że rzutowania te nie są prawdziwymi widokami 3D danego elementu. Każda kondygnacja Wirtualnego Budynku posiada swój Rzut. patrz Nawigacja na stronie 59. w którym odbywa się większość pracy nad Projektem jest okno Rzutu. Jednocześnie może być otworzone tylko jedno okno Rzutu i jedno Okno 3D. domyślnie ArchiCAD otwiera kolejne Widoki Projektu w tym samym oknie danego typu. Chociaż możliwe jest otwarcie wielu okien poszczególnych typów Widoków Projektu (np. wykorzystując do tego ikony skrótów znajdujące się w dolnym pasku przewijania każdego okna lub za pomocą poleceń z menu Widok > Powiększenie. lecz raczej symbolicznym ich przedstawieniem. Szczegóły. Aby zmaksymalizować obszar roboczy. wyświetlanie a zwłaszcza automatyczne znajdowanie przecięć pomiędzy skomplikowanymi wielokondygnacjowymi elementami (tylko na Rzucie) może wykazywać pewne ograniczenia w przedstawianiu prawdziwego modelu. Gdy uruchomisz ArchiCADa. możesz użyć polecenia Okna > Pełny ekran. Należy jednak zauważyć. Możesz przesuwać widok w oknie i zmieniać jego powiększenie tak. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. Poniższe akapity przybliżają działanie tych opcji. architektonicznego rzutu. W tym oknie Projekt wyświetlany jest w formie tradycyjnego. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. jednak dodatkowo chowa wszystkie palety. W konsekwencji. dzięki ustawieniom Płaszczyzny Cięcia i opcjom Zakresu Widoczności Elementów. Polecenie Okna > Pełny ekran i Ukryj wszystkie Palety działa podobnie. ArchiCAD daje swobodę w sposobie przedstawiania elementów konstrukcyjnych w oknie Rzutu. kilka okien Przekroju/Elewacji/RŚ).Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Opcje te umożliwiają przedstawienie fragmentów budynku przebiegających przez wiele kondygnacji (a zatem znajdujących się na różnych rzutach) lub rzutowanie fragmentów elementów znajdujących się poniżej/powyżej płaszczyzny cięcia. 164 . pierwszym oknem. które zobaczysz będzie właśnie okno Rzutu. Sposób wyświetlania i dostępność elementów na Rzucie zależy od: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli wolisz zawsze otwierać dodatkowe okno otwierając nowy widok.

dzielą przestrzeń w pionie i pozwalają na odwzorowanie struktury kondygnacji rzeczywistego budynku. aktualizacja może odbywać się automatycznie lub poprzez ręczne wywołanie odpowiedniego polecenia. • ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. zostaną wyświetlone natychmiast po uaktywnieniu okna Rzutu. Detalu/Obszaru 2D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ oraz Dokumentu 3D. podobnie jak w rzeczywistości. Wzniesienie (lub względne wzniesienie podstawy) elementów konstrukcyjnych wstawianych na poszczególnych kondygnacjach jest obliczane względem wybranej kondygnacji: Kondygnacji Macierzystej danego elementu konstrukcyjnego bądź Bieżącej Kondygnacji. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193 oraz Aktualizacja Okna Detalu na stronie 214. patrz Warstwy na stronie 26. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek • wybranych opcji w oknie dialogowym Ustawień narzędzia danego elementu. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169. • ustawień Warstwy. Podwójne kliknięcie nazwy kondygnacji w tej palecie powoduje wyświetlenie danej kondygnacji w oknie Rzutu. Szczegóły. na której znajduje się element (elementy na ukrytych warstwach nie będą widoczne. W zależności od wybranych ustawień aktualizacji dla okien Przekroju/Elewacji/RŚ. (Wzniesienie Podstawy. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zmiany dokonane w innych oknach. ) Szczegóły. Nazwa bieżącej kondygnacji jest wyświetlana na pasku tytułu okna Rzutu. w oknie dialogowym Ustawień elementów konstrukcyjnych. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 165 . w tym ustawień wyświetlania na Rzucie. Szczegóły. Kondygnacje O Kondygnacjach Kondygnacje w ArchiCADzie. Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami Aby nawigować pomiędzy kondygnacjami. patrz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. Zmiany modelu dokonane w oknie Rzutu zostaną natychmiast uwzględnione w oknach 3D. Każda kondygnacja w Projekcie jest określona za pomocą numeru i nazwy w zakładce Mapa Projektu palety Nawigatora. zgodnie z ilustracją. Kondygnacje są zwykle wykorzystywane do rysowania oddzielnie każdego piętra wielopiętrowej konstrukcji. Elementy na zablokowanych warstwach nie mogą być edytowane).

można jednak ograniczyć zakres wyświetlanych kondygnacji poleceniem Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D dostępnym również w pasku narzędzi Wizualizacji 3D. w którym wyświetlana jest liczba dostępnych kondygnacji. które chciałbyś wyświetlić w 3D. Komenda Piętro wyżej powoduje aktywację następnej kondygnacji powyżej. 166 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek • • W Mapie Projektu Nawigatora kliknij dwukrotnie Kondygnację. Wyświetlenie kondygnacji w oknie 3D. Jeżeli podjęta zostanie próba przejścia na nieistniejącą kondygnację. wszystkie elementy znajdujące się przynajmniej częściowo w zakresie dowolnej z wybranych kondygnacji zostaną wyświetlone w całości (nie będą przycięte). że model zostanie docięty do poziomych płaszczyzn ograniczających kondygnacje z góry i z dołu. Opcja Przytnij elementy zgodnie z zakresem kondygnacji oznacza. Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ Polecenie Idź na kondygnację w pasku narzędzi Mini-Nawigatora powoduje otwarcie okna dialogowego. którą chciałbyś wyświetlić. Dodatkowo w widokach tego typu mogą być wyświetlane Poziomy Kondygnacji. zgodnie z ustawieniami w oknie Filtrowanie elementów. na które możemy się przenieść. Piętro niżej powoduje przejście na kondygnację znajdującą się poniżej bieżącej. Zobacz także Dokument 3D na stronie 204. Więcej szczegółów. oraz Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ na stronie 168. Zobacz Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. w naturalny sposób wpłynie na Dokumenty 3D utworzone z tego źródła 3D. Użyj zapamiętanych skrótów klawiaturowych aby przeskakiwać pomiędzy kondygnacjami Użyj Mini-Nawigatora (patrz poniżej) Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D Domyślnie w Widoku 3D wszystkie kondygnacje są widoczne. W widokach Przekroju/Elewacji/RŚ można określić pionowy zakres zawierający całe kondygnacje lub tylko ich części. Wpisanie numeru kondygnacji z poza istniejącego zakresu spowoduje przeniesienie na jedną ze skrajnych spośród istniejących kondygnacji. Jeżeli pole to nie będzie zaznaczone. • • Skróty dotyczące Kondygnacji w Mini Nawigatorze Możesz skorzystać ze skrótów znajdujących się w pasku Narzędzi Mini Nawigatora. patrz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Wybierz kondygnację z okna Ustawień kondygnacji w opcji Projekt > Ustawienia kondygnacji: kliknij jej nazwę a następnie wciśnij OK aby zamknąć okno i wyświetlić na Rzucie zaznaczoną kondygnację. pojawi się okno dialogowe Utwórz kondygnację. Wybierz zakres kondygnacji.

Wybierz opcję wstawienia nowej kondygnacji: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Linie Poziomów Kondygnacji Linie Poziomów Kondygnacji informują o rozmieszczeniu kondygnacji na Przekrojach/Elewacjach/RŚ. 1) Zaznacz kondygnację w Mapie Projektu Nawigatora. 2) Użyj polecenia Utwórz Nową Kondygnację z menu kontekstowego. usuwać i zarządzać kondygnacjami. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia Kondygnacji. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Numerowanie zostanie automatycznie uaktualnione. Szczegóły. w którym będziesz mógł wpisać “Nazwę”. • Wstaw wyżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona ponad zaznaczoną kondygnacją (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze).Wirtualny Budynek Zarządzanie Kondygnacjami Użyj okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji aby tworzyć. Ustawienia Kondygnacji oraz polecenia związane z ich obsługą są również dostępne: • w menu kontekstowym kondygnacji zaznaczonej w Mapie Projektu lub Mapie Widoków Nawigatora. pojawi się inny rodzaj okna Utwórz Nową Kondygnację. w pasku narzędzi Mini Nawigatora. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Użyj poleceń w sekcji "Modyfikuj elementy z zaznaczonej kondygnacji" aby wyciąć. • Utwórz Nową Kondygnację 1) Przejdź do okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji. “Wzniesienie” oraz “Wysokość” nowej kondygnacji. Kopiowanie/Przenoszenie elementów pomiędzy Kondygnacjami Istnieje możliwość kopiowania elementów pomiędzy kondygnacjami. Wyświetlane 167 . Możliwe jest ustawienie wyświetlania linii poziomów kondygnacji w poszczególnych widokach Przekroju/Elewacji/RŚ. 2) Kliknij przycisk “Wstaw wyżej” lub “Wstaw niżej” by Opcjonalnie: wstawić nową kondygnację powyżej lub poniżej kondygnacji zaznaczonej na liście. Nie ma ograniczeń dla ilości kondygnacji. • Nowa kondygnacja pojawi się powyżej lub poniżej wybranej kondygnacji. Wstaw poniżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona poniżej zaznaczonej kondygnacji (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). Tworzenie nowej kondygnacji poprzez pasek narzędzi Mini-Nawigator Jeżeli w Mini Nawigatorze wybierzesz polecenie Piętro wyżej/Piętro niżej w przypadku. skopiować lub wkleić wszystkie elementy bądź elementy wybranych typów z jednaj kondygnacji na inną. Wpisz nazwę dla nowej kondygnacji. Więcej szczegółów. gdy kolejna kondygnacja jeszcze nie istnieje.

W celu ustawienia tych opcji otwórz okno dialogowe Ustawienia Przekrój/Elewacja/RŚ. Szczegóły. Znaczniki Kondygnacji są elementami bibliotecznymi. aktywny jest Tryb edycji poziomów umożliwiający edytowanie wysokości kondygnacji poprzez przesuwanie ich linii poziomów.Wirtualny Budynek będą tylko linie odpowiadające tym kondygnacjom. Dopóki 168 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Istniej możliwość określenia wyświetlania Linii Poziomów Kondygnacji dla każdej kondygnacji. wyświetlana jest ta paleta. 2) Pojawi się paleta Edycji Poziomów Kondygnacji. Za pomocą trybu edycji kondygnacji możesz modyfikować wzniesienie każdej kondygnacji lub zestawu kondygnacji wewnątrz okna: 1) Wybierz polecenie z menu Projekt > Edytuj Poziomy Kondygnacji lub to samo polecenie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Linie Poziomów Kondygnacji dla których nie będzie zaznaczona ta opcja nie będą wyświetlane w żadnym z okien Widoków Modelu. patrz Panel Poziomy Kondygnacji (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia kondygnacji i zaznacz odpowiednie pola w kolumnie "Linie Poziomów Kondygnacji". Edytuj Poziomy Kondygnacji Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ Dla każdego okna Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. można indywidualnie określić wyświetlanie Linii Poziomów Kondygnacji. które zawarte są w zakresie Przekroju/Elewacji/RŚ. Położenie i parametry Znaczników Kondygnacji mogą być edytowane w Ustawieniach Przekroju/Elewacji/RŚ. przejdź do panelu Poziomy Kondygnacji i użyj rozwijanego przycisku “Pokaż Poziomy Kondygnacji”.

którą chcesz 5) Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany i opuścić Tryb edycji Elementy znajdujące się na zmodyfikowanych kondygnacjach przyjmą wartości wzniesienia odpowiednio do poziomu ich kondygnacji macierzystych. Jednakże. istnieje jednak możliwość ustalenia dowolnej Płaszczyzny Cięcia dla bieżącego okna za pomocą okna dialogowego Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Uwaga: Płaszczyzna Cięcia nie wpływa na wyświetlanie Siatek. Stropów ani Obiektów (w tym Schodów). poziomów kondygnacji. Przegrody strukturalne. to właśnie jest Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. jakby były przecięte teoretyczną poziomą płaszczyzną. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 169 . Elementy konstrukcyjne 3D (Ściany. użyj polecenia Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu aby otworzyć okno dialogowe Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . (Upewnij się czy kursor znajduje się nad samą linią a nie na Znacznikach po obu jej końcach) Kliknij i przeciągnij Linię aby zmienić poziom wzniesienia kondygnacji. Domyślna wysokość tej płaszczyzny (mierzona od podstawy bieżącej kondygnacji) zależy od przyjętych norm architektonicznych.Wirtualny Budynek Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) 3) Wybierz jeden z czterech dostępnych trybów: • • • • Edytuj tylko wybrany poziom Edytuj poziomy poniżej wybranego Edytuj poziomy powyżej wybranego Edytuj wszystkie poziomy przemieścić. Aby zdefiniować Płaszczyznę Cięcia. 4) Najedź kursorem na Linię poziomu kondygnacji. Belki i Dachy) wyświetlane są na Rzucie w taki sposób. Słupy.

Określ ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu indywidualnie dla poszczególnych Widoków Dla każdego Widoku możesz oddzielnie określić ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Automatycznie: Ta opcja jest dostępna tylko dla Ścian. możesz dodatkowo dostosować wyświetlanie indywidualnych elementów konstrukcyjnych (Ścian.Wirtualny Budynek Schody i inne Obiekty GDL mogą zostać ustawione tak. Reprezentacja na Rzucie oraz Granica Widoczności) można znaleźć w oknie dialogowym Ustawień Narzędzi. Słupów oraz Dachów. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170.” Jeśli chcesz aby wszystkie elementy konstrukcyjne wyświetlane były w całości. istnieje możliwość ustawienia indywidualnych preferencji wyświetlania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. obowiązującymi w całym projekcie. Słupów. Po określeniu globalnych ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. pozostałe parametry tego okna dialogowego nie są istotne. Określ Kondygnację Macierzystą W panelu Geometria i położenie Okien Ustawień narzędzi konstrukcyjnych można ustawić Kondygnację macierzystą. Ustawienia opisane poniżej (Kondygnacja Macierzysta. na wszystkich kondygnacjach (jest to domyślnie ustawienie dla elementów konstrukcyjnych). Ustawienie Kondygnacji Macierzystej pełni rolę czynnika decydującego przy: • • określeniu. w oknie Ustawień Narzędzia) rezerwowaniu elementów w Pracy Zespołowej definiowaniu kryteriów dla zestawień. Szczegóły. • • W oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Narzędzi. gdy któryś z elementów konstrukcyjnych ma ustawioną Granicę wyświetlania. by przy wyświetlaniu uwzględniały ustawienia Płaszczyzny Cięcia. 170 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pokaż na Kondygnacjach. wybierz Kondygnację Macierzystą dla elementów wstawianych za pomocą danego narzędzia. której będą przypisane poszczególne elementy. Wpisz wartość “Wzniesienia Płaszczyzny Cięcia do Bieżącej kondygnacji. Belek. bieżące ustawienia mają zastosowanie do wszystkich kondygnacji projektu. które części elementy są wyświetlane (zgodnie z ustawieniami “Pokaż na Kondygnacjach”) wyznaczeniu Względnego Wzniesienia Podstawy elementów (w polu Względne Wzniesienie Podstawy. Belek oraz Dachów) w ich oknach dialogowych ustawień.pozostałe parametry Ustawień Płaszczyzny Cięcia mają znaczenie tylko wtedy. Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach Podczas gdy ustawienia Płaszczyzny Cięcia bieżącej kondygnacji są parametrami globalnymi tzn. kondygnacją. W momencie wstawiania elementu zostanie on "połączony" z tą. używając przycisku Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu dostępnego w oknach Ustawienia Widoku. Względny Zakres Widoczności oraz Bezwzględny Zakres Widoczności . Przegród Strukturalnych. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu są parametrami globalnymi. macierzystą.

Element zostanie wstawiony na wybraną w tym miejscu kondygnację. że jego linii bądź punkt odniesienia znajdzie się na innej kondygnacji. aby Kondygnacją Macierzystą była kondygnacja ostatnia. aby wybrać dowolną spośród zdefiniowanych w Projekcie kondygnacji. na której kondygnacji aktualnie pracujesz. Uwaga: Bieżąca kondygnacja ustawiona w oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia będzie różna w zależności od tego. na której element jest wstawiany (do której należy linia odniesienia lub podstawa elementu). Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) Rozwijane menu Pokaż na Kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia pozwala na zdecydowanie. Na przykład. czy tylko na wybranych. Tylko Obrys. lub wybrać opcję Wybierz kondygnację.) • 171 . Po przejściu na drugą kondygnację oznaczałaby ona kondygnację czwartą. program automatycznie dostosuje ustawienie Kondygnacji Macierzystej. Przegrody Strukturalnej czy Słupa. Tylko na własnej: Element będzie widoczny tylko na własnej Kondygnacji Macierzystej. W większości przypadków gwarantuje to przypisanie elementu do najbardziej uzasadnionej Kondygnacji Macierzystej.. Jeżeli zmodyfikujesz element w ten sposób.. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. do której należy strop. przeważnie będzie najbardziej odpowiednia. Opcje dostępne w części “Pokaż na kondygnacjach” mogą różnić się w zależności od elementu konstrukcyjnego. w zakresie których się znajduje w przestrzeni. Możesz wybrać bieżącą kondygnację (znajdującą się na szczycie rozwijanej listy). wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. Wszystko jako Pozawidokowe. Jeżeli ta opcja jest dostępna. Kondygnacja Macierzysta nowo tworzonego elementu może nie istnieć. że Macierzystą Kondygnacją dla tej ściany będzie kondygnacja bieżąca. W takim przypadku ArchiCAD zmodyfikuje ustawienie w taki sposób. jeśli Kondygnacja Macierzysta będzie wyrażona jako "Bieżąca + 2" w trójkondygnacjowym budynku. czy element będzie wyświetlany na wszystkich kondygnacjach przez które przechodzi. W przypadku Ściany. Chciałbyś jednak mierzyć jej wzniesienie do bieżącej kondygnacji Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a nie kondygnacji. mogłeś wstawić Ścianę przebiegającą przez kilka kondygnacji na stropie. Uwaga: W pewnych okolicznościach. nieznacznie poniżej bieżącej kondygnacji. jednak taka kondygnacja w budynku nie istnieje. Na przykład. Pole Kondygnacja Macierzysta zawsze wyświetla kondygnację w nawiązaniu do bieżącej kondygnacji (patrz ilustracja). W takim przypadku możesz wybrać. masz do wyboru następujące opcje: • Wszystkich: Element będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach.Wirtualny Budynek Przy ustawieniu automatycznym ArchiCAD przypisuje elementy do kondygnacji. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej może być też stosowane do określania Względnego Wzniesienia Podstawy elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. będąc na pierwszej kondygnacji taka definicja będzie się odnosiła do kondygnacji trzeciej. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. zgodnie z poniższym opisem. Wybierz Kondygnację Macierzystą: Użyj tej opcji jeżeli chcesz powiązać element z konkretną kondygnacją.

dostępne są te same opcje co dla Dachu. (Po skonfigurowaniu Ustawień własnych.Wirtualny Budynek W przypadku Dachu: Zobacz także Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach na stronie 172.bez względu na jego rzeczywiste położenie .parametry użytkownika. gdzie możesz zdefiniować opcje wyświetlania na kondygnacjach. niektórych Elementów bibliotecznych i Schodów: Obrysy elementów na innych kondygnacjach będą 172 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Tylko na własnej: Dach będzie widoczny tylko na własnej kondygnacji macierzystej. W ten sposób można określić aby elementy nie były w ogóle wyświetlane w kondygnacji macierzystej. Tylko Obrys. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. oprócz Ustawień własnych: • • Obiekty i Schody mają własne opcje wyświetlania: Kondygnacji powyżej i Kondygnacji poniżej. oddzielne dla obrysu i wypełnienia elementu . które fizycznie przecina. Użytkownika: Wybierz tę opcję. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. Wszystkich: Dach będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. Siatek. aby dokonać zmian. jeżeli chcesz określić własne ustawienia wyświetlania obrysu i wypełnienia dachu. Wszystko jako Pozawidokowe. • • W przypadku Stropu lub Siatki. dostępne są te same opcje co dla Dachu.) W przypadku Belek. poza opcją Wszystkie kondygnacje (ponieważ w przypadku tych elementów nie istnieją wersje wielokondygnacjowe): Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach Dla Stropów.będzie wyświetlany na każdej kondygnacji projektu.) Własnej i jednej kondygnacji powyżej/poniżej/po jednej w górę i w dół: Dach będzie wyświetlony na własnej kondygnacji oraz na jednej kondygnacji powyżej i/lub poniżej. Pojawi się okno dialogowe Pokaż na kondygnacjach . wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. użyj opcji Edytuj parametry użytkownika. Na wszystkich kondygnacjach: Obrys dachu .

Słupów i Dachów na Rzucie.Wirtualny Budynek wyświetlane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Elementy Konstrukcyjne. Opcja ta jest dostępna tylko dla prostych ścian lub słupów (także tych o profilu złożonym). Szczegóły. który znajduje się powyżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. 2) Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie Użyj opcji zawartych w rozwijanym menu Reprezentacja na Rzucie aby wybrać jedną z metod wyświetlania Ścian. Jeżeli zdecydujesz się na jedną z opcji rzutowania (Rzut i Pozawidokowe lub Rzut).) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 173 . Belek. gdy przy funkcji Pokaż na Kondygnacjach jest wybrana opcja Tylko na własnej. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu nie wpływają na wyświetlanie tych elementów. znajdujący się poniżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu) oraz jego odciętą część (tzn. 5) Symbol i Pozawidokowe: Opcja wyświetlenia jest dostępna jedynie dla Przegród Strukturalnych. patrz Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) na stronie 174. będziesz mógł określić widoczność elementów znajdujących się poniżej płaszczyzny cięcia za pomocą opcji Granica widoczności. 3) Tylko Przekrój: wyświetlana jest tylko powierzchnia przecięcia z Płaszczyzną Cięcia dla Rzutu. Funkcja ta umieszczona została w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Narzędzia. fragment znajdujący się poniżej. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. fragment. tylko przy pomocy atrybutów przypisanych do linii widokowych. (Atrybuty elementów widokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. Przegród strukturalnych. tylko wtedy. bez względu na wysokość położenia elementu.) Przy tej opcji cały rzut nienachylonych i niezłożonych ścian lub pionowych (prostych lub profilowanych) słupów będzie wyświetlany jako przekrój z zastosowaniem jego ustawień atrybutów linii przekrojowej i wypełnienia przekroju. 6) Tylko Obrys: Całkowity obrys elementu wyświetlany jest 1) Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przycięty fragment elementu (tzn. Dostępne są również dodatkowe opcje wyświetlania: 4) Przekrój jako symbol: (Dostępny tylko dla niepochylonych i niezłożonych ścian oraz dla pionowych lub złożonych słupów.) Uwaga: “Rzut i Pozawidokowe” jest domyślnym ustawieniem wyświetlania dla pochylonych i złożonych ścian/kolumn oraz dla wszystkich dachów i belek.

Czasami zachodzi jednak potrzeba aby nie wyświetlać całego elementu. Spowoduje to również zrównanie poziomu Płaszczyzny Cięcia jak w przypadku (1) powyżej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 174 . Słup.) Uwaga: Otworzenie w ArchiCADzie projektów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu.Wirtualny Budynek 7) Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych.” • • Cały element (Ustawienia domyślne): Element wyświetlany będzie na wszystkich kondygnacjach. Dach). Po otworzeniu takiego pliku. można zmieniać ustawienia wyświetlania elementów na Rzucie wedle potrzeb. na których element będzie widoczny) w menu Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas. ustawienia bieżącej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz Względnego Zakresu Widoczności mogą wchodzić w konflikt: • Gdy poziom Płaszczyzny Cięcia znajduje się poza bieżącym Zakresem Widoczności (np. W takim przypadku masz dwie dodatkowe opcje wyświetlania dostępne w menu rozwijanym Granica wyświetlania: 2) Bezwzględny Zakres Widoczności: Opcja ta ustanawia dolną granicę widoczności (domyślnie jest to Zero projektu) a następnie wyświetla wszystkie fragmenty elementu ponad tą granicą. W takiej sytuacji. spowoduje. W szczególnych sytuacjach. liczba kondygnacji w obu kierunkach. bardzo mała wysokość kondygnacji zestawiona z domyślnym poziomem Płaszczyzny Cięcia). Przegroda Strukturalna. Płaszczyzna Cięcia zostanie automatycznie przeniesiona do górnej granicy Zakresu (lub do dolnej granicy. które przecina. W takim przypadku. Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) Menu rozwijane Granica wyświetlania zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie zakresu. gdyby Płaszczyzna Cięcia wypadła poniżej dolnego limitu). Gdy dolny Zakres widoczności znajduje się ponad górnym limitem. (Atrybuty elementów pozawidokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. element będzie wyświetlany na kondygnacjach zdefiniowanych jako Względny Zakres Widoczności (tj. 1) Względny Zakres Widoczności: Wybierz tę opcję aby wyświetlić element w pewnym zakresie kondygnacji (bieżąca kondygnacja plus wskazana liczba kondygnacji powyżej i poniżej oraz opcjonalnie Wzniesienie) Jeśli wybierzesz tę opcję. jeśli jako sposób Reprezentacji na Rzucie wybrano “Rzut” lub “Rzut i Pozawidokowe. dolny Zakres będzie traktowany jak obydwa Zakresy (dolny i górny) widoczności. w jakim powinien być wyświetlany element wielokondygnacjowy (Ściana. że zastosowane zostaną domyślne ustawienia wyświetlania elementów konstrukcyjnych na rzucie odpowiadające tradycyjnym konwencjom architektonicznym dla tych elementów.

• Granica wyświetlania: Cały element Ta opcja oznacza. Poniżej przedstawiono przykładowy budynek z pochyłymi ścianami: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 175 . fragment poniżej płaszczyzny cięcia. Szczegóły. zgodnie z typami linii i piórami wybranymi w oknie dialogowym. • Wyświetlanie na rzucie jako: Rzut i Pozawidokowe Z takim ustawieniem każdy element konstrukcyjny zostanie wyświetlony w całości tzn.Wirtualny Budynek Gdy wybierzesz tę opcję. w zakresie której znajduje się ten element (w przestrzeni). Bezwzględny Zakres Widoczności zdefiniowany w Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu będzie stanowił dolną granicę wyświetlania elementu. Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie Oto przykładowe ustawienia: • Pokaż na kondygnacji: Automatycznie Oznacza to. powierzchnia cięcia i fragment ponad płaszczyzną cięcia. patrz Okno Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu w Pomocy ArchiCADa. przecięcia oraz fragmenty pozawidokowe są inne na każdej kondygnacji. że wyświetlanie elementu nie jest ograniczone ani bezwzględnym zakresem widoczności ani zdefiniowanym zakresem. odpowiednio zmienia się zawartość Rzutu: chociaż obrys ścian jest zaznaczony na każdej kondygnacji. iż element konstrukcyjny będzie wyświetlany na Rzucie każdej kondygnacji Projektu. Podczas przeglądania poszczególnych kondygnacji.

widoczny jest tylko fragment przekroju) 176 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .mają wybraną opcję “Tylko Przekrój” Okrągłe.Wirtualny Budynek Nietypowe Wyświetlanie Elementów konstrukcyjnych W poniższym przykładzie. wielowarstwowe słupy ustawione są na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Względny Zakres widoczności” (na każdej kondygnacji. struktura budynku pokazana została na 3 kondygnacjach: • • • Ściana kurtynowa .ustawiona jest na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Cały element” Ramy .(zrobione ze słupów) .

Okno 3D jest powiązane bezpośrednio z Rzutem oraz z oknami Przekroju/Elewacji/RŚ: każda zmiana dokonana na Rzucie lub w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ zostanie odzwierciedlona w Oknie 3D (i odwrotnie). użyć poleceń menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem puste miejsce w otwartym oknie. 177 . Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Więcej szczegółów. Źródłem każdego Dokumentu 3D jest Okno 3D. należy wykonać jedno z poniższych: • • • • wcisnąć klawisz F3 użyć polecenia Okna > Okno 3D kliknąć przycisk okna 3D znajdujący się w pasku narzędzi Wizualizacja 3D lub Mini-Nawigator. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Otwórz Okno 3D Aby otworzyć lub uaktywnić Okno 3D. Zarówno w perspektywie jak i w aksonometrii możesz edytować model lub tworzyć nowe elementy konstrukcyjne korzystając z dowolnych narzędzi projektowych.Wirtualny Budynek Sposób wyświetlania poszczególnych elementów w Oknie 3D jest kontrolowany za pośrednictwem opcji zgrupowanych w panelu Model ona dialogowego Ustawień Elementu. poziomu powiększenia wybranych/zaznaczonych/filtrowanych elementów okna 3D. Polecenia. Okno 3D Okno 3D wyświetla model w perspektywie lub aksonometrii: daje to możliwość zobaczenia rzeczywistej formy budynku (na zewnątrz i wewnątrz). Ustawienia ogólne mające wpływ na parametry wyświetlenia okna 3D można znaleźć w opcji Ustawienia okna 3D. Te polecenia są także dostępne w pasku narzędzi Wizualizacja 3D. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D pozwalają na znacznie wygodniejszą eksplorację modelu. płaszczyzn cięcia. można odpowiednio przedefiniować Dokument 3D. niż jest to możliwe w innych oknach. patrz Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. które wpływają na zestaw elementów wyświetlonych w 3D znajdują się w menu hierarchicznych Widok > Elementy w Widoku 3D oraz Widok > Tryb Widoku 3D. Po zmianie projekcji. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. W dalszych rozdziałach szczegółowo zostały omówione metody pracy w Oknie 3D.

) z paska narzędzi Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w Oknie 3D tylko zawartość Obszaru Zaznaczenia. Jeżeli w Oknie 3D znajdują się tylko bezpośrednio zaznaczone elementy i utworzysz nowe. wybierz polecenie Widok > Elementy widoczne w 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. Domyślnie to polecenie nie jest widoczne w menu ArchiCADa. Szczegóły. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. W pasku tytułu Okna 3D pojawi się napis “Obszar zaznaczania”. gdy aktywne jest Okno 3D. Aby wyświetlić to polecenie musisz dodać je do struktury menu lub do paska narzędzi w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu (lub Paski narzędzi). patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w 3D bezpośrednio zaznaczone elementy. Wyświetl Zapamiętaną Selekcję w 3D wyświetli Okno 3D w takiej postaci. skorzystaj z polecenia Widok > Elementy w Widok 3D > Wyświetl wszystko w 3D. zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. (lub wybierz odpowiedni przycisk Wizualizacja 3D. użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Wyświetl Selekcję/Obszar zaznaczania w 3D przy aktywnym dowolnym typie okna edycyjnego. Więcej informacji na temat definiowania Obszaru Zaznaczenie. Pasek tytułu Okna 3D będzie w takiej sytuacji zawierał napis "Zaznaczenie" oraz nazwę kondygnacji macierzystej wyświetlonego elementów. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. wybranie tego polecenia po zaznaczeniu w Oknie 3D elementów spowoduje wyświetlenie tylko zaznaczonych elementów. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. ignorując zarówno bezpośrednie zaznaczenie elementów jak i ewentualny Obszar Zaznaczania. Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. omawiane polecenie 178 . omawiane polecenie zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. Polecenie Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D działa również w momencie. pozostaną one wyświetlone dopóki aktywne będzie Okno 3D. Uwaga: Inne polecenie. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów.Wirtualny Budynek Wyświetl wszystko w 3D Aby wyświetlić cały model w 3D. Skrót dla tego polecenia to Ctrl + F5. jak przy ostatnim wywołaniu polecenia Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. Wyświetlanie całego modelu poprzez polecenie Wyświetl wszystko w 3D jest uzależnione od ograniczeń wynikających z zastosowania kryteriów filtrujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Filtruj Elementy widoczne w 3D.

Wierzchołki i krawędzie przyciętych elementów będą jednocześnie powodowały reakcję kursora. Zobacz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. gdy wstawisz je wewnątrz Obszaru Zaznaczania. których część znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. W trakcie edycji przyciętego elementu. Aby zobaczyć je w Oknie 3D. Po przejściu do okna Rzutu będą one jednak widoczne. która również znajduje się w oknie Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D). Domyślne wyświetlanie w 3D Jeżeli otworzysz Okno 3D nie korzystając z żadnych specjalnych poleceń wyświetlania 3D. Zaznaczenie elementu w przyciętym Modelu 3D (poprzez użycie Obszaru zaznaczenia. lub Przekroju 3D) spowoduje wyświetlenie wszystkich jego wierzchołków nawet. zostanie tymczasowo wyświetlony szkielet jego wszystkich krawędzi.Wirtualny Budynek W przypadku wstawienia elementów poza granicami Obszaru Zaznaczenia lub przesunięcia istniejących elementów poza granice tego Obszaru. jeśli element będzie przycięty. elementy te natychmiast znikną z Okna 3D. co zostało zaznaczone w innych oknach. elementy utworzone w tym oknie będą widoczne tylko wtedy. wyłącz opcję Dotnij Elementy do Obszaru Zaznaczenia. Elementy w Oknie 3D opartym o Obszar Zaznaczenia Jeżeli zawartość Okna 3D ograniczona jest częściowo Obszarem Zaznaczania. a następnie zaznacz opcję Na zewnątrz obszaru zaznaczenia. Działanie obszaru zaznaczenia: Domyślnie elementy wewnątrz Obszaru zaznaczania zostaną przycięte do jego rozmiarów. Możliwe jest jednak wybranie opcji pozwalającej na wyświetlanie w 3D elementów znajdujących się na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia: Przejdź do okna dialogowego Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D. By w całości wyświetlić elementy. zmień Obszar zaznaczania (lub usuń go) i powróć do tego okna. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 179 . w oknie pojawi się ostatnio wyświetlona zawartość bez względu na to.

Filtry i Elementy w 3D. Więcej szczegółów. Parametry Okna Widoku 3D. Sekcja Kondygnacje widoczne w 3D pozwala na zdefiniowanie zakresu kondygnacji. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. patrz Panel Ustawień widoku Tylko 3D w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Ustawienia Widoku 3D obejmują: Parametry Widoku 3D (łącznie z powiększeniem). który będzie wyświetlany w Oknie 3D. Aby osiągnąć ten efekt (było to domyślne ustawienie w poprzednich wersjach ArchiCADa). przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. Tylko zaznaczone elementy zostaną wyświetlone w Oknie 3D.). w panelu Tylko 3D wyświetlona zostanie informacja. zastosuj przygotowaną Kombinację warstw: “Pokaż Strefy 3D jako bryły". Parametry Przekroju 3D. 180 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Filtruj Elementy widoczne w 3D Wybierz polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D. W tym oknie w sekcji Działanie Obszaru Zaznaczenia możesz określić w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie wpływał na zawartość Okna 3D. Możesz zmodyfikować zapamiętany Widok 3D poprzez zmianę ustawień Okna 3D. W sekcji Rodzaje elementów widocznych w 3D znajdują się wszystkie typy elementów konstrukcyjnych i obiektów.. Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok Jeśli zachowasz zawartość okna 3D jako widok (zobacz Zachowywanie Widoku na stronie 75. a następnie zaznaczenie opcji Zastąp Ustawienia Widoku 3D Bieżącymi w panelu Tylko 3D okna dialogowego Ustawień Widoku i zamknięcie okna przyciskiem OK. czy widok ten został utworzony w wyniku nałożenia filtra czy obszaru zaznaczenia. patrz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. Przekrój 3D oraz Ustawienia Renderingu.

są niedostępne w procedurze OpenGL. zalecana dla komputerów wyposażonych w szybką kartę graficzną obsługującą OpenGL. 1) Wewnętrzny silnik 3D Wewnętrzny silnik 3D jest najbardziej przydatny przy przetwarzaniu widoku w oknie 3D: widoki wygenerowane za pomocą tej procedury opierają się na rysunku wektorowym. Możliwość Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 181 . Wewnętrzny silnik 3D cechuje się lepszymi efektami wizualizacyjnymi niż OpenGL. Domyślnie dostępne są dwie procedury: • • Wewnętrzny silnik 3D procedura OpenGL Więcej szczegółów. dlatego doskonale nadają się do wydruków. Ponadto obsługuje wyświetlanie tekstur. ale bez tekstur. patrz Rendering ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. łatwe do nawigacji. OpenGL jest technologią wykorzystującą mapy bitowe (tekstury). świetnie nadaję się jako interaktywny podgląd podczas przygotowywania wizualizacji. że widoki 3D utworzone za pomocą procedury OpenGL można zapisywać jako bitmapy. Dzięki niemu otrzymujemy precyzyjne. lecz jest wolniejszy podczas generowania modelu i nawigacji. Oznacza to również. Dodatkowe opcje procedury OpenGL są dostępne poprzez kliknięcie przycisku Opcje w oknie dialogowym Parametry okna widoku 3D. ale proste widoki. Wewnętrzny silnik 3D działa optymalnie przy prostych (nie wymagających fotorealizmu) prezentacjach architektonicznych i do bezpośredniej publikacji z pominięciem procesu generowania wizualizacji. takie jak cienie słoneczne. Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. kreskowanie wektorowe oraz zapisywanie zawartości okna 3D jako rysunku wektorowego. 2) Procedura OpenGL Procedura OpenGL dla wymiaru 3D jest Aby wybrać procedurę należy otworzyć okno dialogowe Widok > Tryb i Procedury 3D > Parametry okna widoku 3D i skorzystać z rozwijanego menu wyboru procedury lub wybrać procedurę bezpośrednio z menu Widok > Tryby i Procedury 3D. Niektóre efekty i opcje. Ważne: OpenGL jest zoptymalizowany do szybkiej i płynnej nawigacji podczas pracy nad modelem.Wirtualny Budynek Procedury 3D Procedury 3D są wbudowanymi algorytmami graficznymi odpowiadającymi za generowanie modelu 3D w ArchiCADzie.

Szczegóły. Jest także odpowiedni do szkicowych wydruków wizualizacyjnych. Ukrywanie linii. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa oraz Materiały na stronie 37. Spośród trybów linearnych. że w przypadku złożonych modeli. przestrzeń może być trudna do interpretacji. Można je przełączać z poziomu okna dialogowego Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D lub z menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. patrz Opcje OpenGL w Pomocy ArchiCADa. dostępne są tylko tryby Szkielet i Kolorowanie. Uwaga: Przy aktywnej procedurze OpenGL. Szczegóły. Należy jednak pamiętać. które posiadają wiele elementów. W trybie Ukrywanie linii krawędzie przysłonięte przez elementy znajdujące się bliżej punktu obserwacyjnego będą niewidoczne. W trybie Kolorowanie wszystkie powierzchnie w modelu są wyświetlane jako wieloboki cieniowane zgodnie z kierunkiem padania na nie światła. OpenGL umożliwia znacznie szybszą nawigację na ekranie pod warunkiem. Kolory wieloboków zależą od atrybutów materiału elementów konstrukcyjnych (są niezależne od koloru światła ustawionego w oknie dialogowym Słońce). Widoki w trybie Ukrywanie linii można zachowywać w licznych formatach 2D i 3D. Ustawień kąta padania światła dokonuje się w oknie dialogowym Parametry widoku 3D. Kolorowanie W trybie Szkielet widoczne są wszystkie krawędzie elementów modelu. ten tryb dostarcza widoków najłatwiejszych do interpretacji. Ukrywanie linii oraz Kolorowanie. że spełnione są wymagania sprzętowe.Wirtualny Budynek publikowania widoków wygenerowanych w OpenGL ograniczają się tylko do map bitowych. Kolorowanie jest zalecane podczas: • Podglądu modelu w czasie rzeczywistym • Sprawdzaniu kolorów powierzchni • Szybkiej wizualizacji projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tryby wyświetlania 3D Wewnętrzny silnik 3D ArchiCADa oferuje trzy tryby wyświetlania 3D: Szkielet. W poniższym obrazie użyto OpenGL przy włączonym efekcie Przezroczystości w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D: Przyciski włączające Tryby 3D są również dostępne w pasku narzędzi Okna > Paski narzędzi > Proste 3D. Szkielet. 182 .

Za pomocą przycisku w prawym górnym rogu okna.Wirtualny Budynek Projekcje 3D ArchiCAD umożliwia wyświetlanie modelu w perspektywie i w widokach aksonometrycznych (równoległych). Przy aktywnym Oknie 3D. Spowoduje to utworzenie widoku (perspektywy lub aksonometrii) w oparciu o bieżące ustawienia projekcji w Oknie 3D. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa oraz Dodatki Nawigacji 3D na stronie 184. • paska narzędzi Mini-Nawigatora: palety Nawigatora: Jak zapamiętać Projekcję 3D Aby zachowywać projekcje ustawione w Oknie 3D można: • Użyć polecenia Zachowaj bieżący widok z menu kontekstowego palety Nawigatora. • paska narzędzi Wizualizacja 3D: • Parametry okna 3D Polecenie Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D (dostępne również w menu rozwijanym w palecie Mini-Nawigatora) otwiera okno dialogowe zawierające wszystkie opcje i parametry umożliwiające ustawienie widoku 3D. patrz Kamery na stronie 557. paleta Podglądu Nawigatora wyświetla miniaturę widoku całego projektu. zachowując ogląd na cały projekt. Dodać bieżącą projekcję do zestawu domyślnie ustawionych widoków aksonometrycznych. korzystając z polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Dodaj bieżącą projekcję. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa. Widok aksonometryczny automatycznie umieszcza cały model w centrum okna. Umożliwia to szybką modyfikację Parametrów widoku 3D zarówno perspektywy jak i aksonometrii. możesz zmieniać kąt widoku lub ustawienia aksonometrii. można szybko przełączać pomiędzy tymi ustawieniami. używając polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Ustaw Kamerę na Ścieżce. Dodać bieżącą perspektywę do Mapy Widoków. Zobacz Podgląd nawigatora (3D) na stronie 64. Ustawione tutaj parametry projekcji pozostają aktywne do momentu dokonania kolejnych ich modyfikacji. Nazwa i zawartość okna dialogowego zależą od typu projekcji (widoku): Ustawienia aksonometrii lub Parametry perspektywy. Nowy widok zostanie dodany do Mapy Widoków Nawigatora. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 183 . Dodatkowo na Rzucie pojawi się obiekt Kamera ustawiony zgodnie z zachowanym widokiem perspektywy. • Szczegóły. Więcej szczegółów. • Jak przechodzić pomiędzy Perspektywami i Aksonometriami W Oknie 3D można przełączać widok pomiędzy “Perspektywą” i “Aksonometrią” za pomocą: • Domyślne Skróty: Ctrl+F3 = Aksonometria Shift+F3 = Perspektywa • poleceń dostępnych w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D: Szczegóły. Natomiast perspektywę określa się na podstawie położenia punktu patrzenia (Kamery) oraz celu.

gdy w wyniku nawigacji kamera przyjmie dziwaczne położenie (Przywróć kąt obrotu). patrz Kamery na stronie 557. Przekrój 3D jest przydatną funkcją przy wizualizacjach wymagających ukazania wewnętrznych przestrzeni budynku. jeżeli na Rzucie nie zaznaczono żadnej kamery. Funkcje te pozwalają na: • • • Wskazanie celu perspektywy (Patrz na).Wirtualny Budynek Dodatki Nawigacji 3D Inne funkcje przydatne przy modyfikowaniu ustawień widoków 3D dostępne są w menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D (lub w pasku narzędzi zawierającym polecenia związane z obsługą Okna 3D). Jeśli znajdujesz się w widoku perspektywy. • • Więcej szczegółów. Użyj tej opcji. jeżeli zmieniłeś widok w Oknie 3D. Ustawienia Przekroju 3D zostaną zastosowane w Dokumencie 3D. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa. Przywrócenie osi widoku do płaszczyzny poziomej (Poziomuj oś widoku). Przekroje 3D Przekrój 3D to tryb wyświetlania w Oknie 3D ArchiCADa. • • Szczegóły. Przywróć zaznaczony widok: Przywraca zachowany widok kamery. Jeżeli jednak na Rzucie zaznaczono kamerę (aktywna kamera posiada stożek widoku). 184 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Idź do poprzedniego/Idź do następnego: Użyj tych poleceń gdy chcesz nawigować w widoku perspektywicznym pomiędzy kamerami znajdującymi się na aktywnej ścieżce (aktywna kamera zostanie zaznaczona). Uaktywnienie funkcji Przekrój 3D. Ustawienie widoku prostopadle do wskazanego punktu (Patrz prostopadle na). Wstaw nową kamerę za zaznaczoną: Dodaje do ścieżki i zaznacza nową kamerę z zachowanym bieżącym widokiem. Wyzerowanie kąta obrotu perspektywy w przypadku. Parametry przekroju 3D są przechowywane w pliku projektu i są dostępne nawet po ponownym uruchomieniu ArchiCADa. nowa kamera zostanie umieszczona tuż za nią. wywołują odpowiadające im zmiany w palecie Mapy Projektu. umożliwia tworzenie zarówno tradycyjnych (ortogonalnych) przekrojów jak i specjalnych widoków pozwalających na tworzenie nieszablonowych prezentacji projektu. gdy włączony jest widok aksonometryczny. Modyfikuj zapamiętane projekcje oraz Dodaj bieżącą projekcję: Polecenia te są dostępne. Osobne Ustawienia Reprezentacji Modelu dla Dokumentu 3D umożliwiają skonfigurowanie materiałów dla powierzchni w Przekroju 3D. z menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D dostępne są również następujące polecenia: Uwaga: Zmiany zaznaczenia kamer dokonane za pomocą tych poleceń. Dzięki temu poleceniu można dodawać bieżącą perspektywę do Mapy Projektu. Utworzony przekrój 3D może być zachowywany w wielu formatach w celu dalszej obróbki. • Ustaw kamerę na ścieżce (tylko perspektywa). która już należy do ścieżki animacji. • Zmień zaznaczone: Widok zaznaczonej kamery zostanie zaktualizowany zgodnie z bieżącym widokiem w oknie 3D. Zobacz Dokument 3D na stronie 204.

ale może zostać połączony z dowolnym Widokiem Projektu. Przekrój. 3) Samodzielny Znacznik. Przekrój w trybie Modelu zawiera edytowalne elementy konstrukcyjne połączone i aktualizowane na bieżąco ze swoimi odpowiednikami w innych oknach Modelu. które będą wyświetlane przez Znacznik. linii i wypełnień). zawartość okna Przekroju można również bezpośrednio publikować. np. jak również dowolne elementy dwuwymiarowe. Przekroje O Przekrojach Narzędzie Przekrój służy do wstawiania Znaczników Przekrojów. Detal. Zobacz także Podświetlenie Znaczników Źródłowych na stronie 219. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 185 . który wygeneruje Widok Projektu. (aby wyłączy Przekrój 3D. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. wybierz to polecenie powtórnie. Więcej szczegółów. którą można domyślnie aktywować poprzez menu Widok > Opcje wyświetlania. określonego w oknie Ustawień Przekroju. dla ułatwienia identyfikacji i nawigacji Znacznik może wyświetlać nazwę pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie Widoku Projektu wygenerowanego przez Znacznik. Znacznik Przekroju może przyjąć jedną z poniższych postaci: 1) Znacznik źródłowy. które nie są połączone z żadnymi elementami w innych oknach Modelu i nie odzwierciedlają zmian dokonanych w tych oknach. Aby wygenerować Przekrój należy narysować linię przekrojową na Rzucie. zostanie on odwzorowany w postaci elementów rysunkowych (punktów. Przekroje mogą być zachowywane w postaci Widoków i wstawiane na Arkusze jako Rysunki. możesz powiązać go z dowolnym Widokiem Projektu. jednak nie jest możliwe wstawianie nowych elementów konstrukcyjnych. Obszar 2D. Każdy nowo utworzony Widok Projektu w Przekroju zostanie dodane do folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. Po zdefiniowaniu płaszczyzn cięcia. Widokiem. Połączony Znacznik pełni tylko rolę odnośnika. Rozwinięcie ścian. Przekrój w trybie Rysunku zawiera elementy rysunkowe. użyj narzędzia Przekrój w jednym z następujących okien: Rzut. który zawiera tekst użytkownika Uwaga: Łatwym sposobem na rozróżnienie pomiędzy typem źródła oraz połączonymi/samodzielnymi znacznikami jest zastosowanie opcji “Podświetl Znaczniki Źródłowe”. Zawartość Widoku Projektu w Przekroju zależy od Statusu Przekroju. Wszystkie właściwości linii przekrojowej oraz Znacznika można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Przekroju. Zobacz przykład w Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. który nie generuje Widoki Projektu. Płaszczyzny te definiuje się w oknie dialogowym Parametry przekroju 3D. Możesz określić szereg informacji. płaszczyzny cięcia będą uwzględniane podczas generowania modelu 3D. patrz Okno dialogowe Parametry Przekroju 3D w Pomocy ArchiCADa. Elewacja. który generuje Widok Projektu w Przekroju 2) Połączony Znacznik. Aby wstawić Połączony bądź Samodzielny Znacznik Przekroju. należy wybrać polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Przekrój 3D. Jeżeli Znacznik jest Połączony.) Jeżeli wkleisz element konstrukcyjny do okna Przekroju.) Jeżeli polecenie Widok > Elementy w Widoki 3D > Przekrój 3D jest aktywne. a następnie wstawić Znacznik źródłowy Przekroju. czy Rysunkiem. Widokiem bądź Rysunkiem. W oknach Przekrojów można oglądać i modyfikować elementy.Wirtualny Budynek Tworzenie Przekroju 3D Przekrój 3D działa na zasadzie tworzenia płaszczyzn cięcia modelu 3D.

Zobacz Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. (Będzie to Znacznik Źródłowy Przekroju. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej.) Uwaga: Innym rodzajem Widoku Projektu w Przekroju jest Niezależny Przekrój. 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. jeżeli została wybrana opcja Ograniczony Zasięg Poziomy oknie dialogowym Ustawienia Przekroju.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Przekrój oparty na Modelu musisz wstawić Znacznik przekroju na Rzucie. 186 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. Punkt w którym klikniesz będzie również definiował położenie linii ograniczającej Przekrój w poziomie. który nie jest oparty o Model. Pojawi się kursor w kształcie Oka. 3) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Linia przekrojowa na Rzucie • • Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. przekrojowej by określić orientację Przekroju. 4) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju Uwaga: W identyczny sposób tworzy się Elewacje. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii.

Po wybraniu ograniczonego Zasięgu Pionowego należy wprowadzić wartości podniesienia odpowiadające zasięgowi pionowemu modelu. 187 . Inne opcje dotyczące Widoku Projektu w Przekroju. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Modyfikowanie Poziomego Zasięgu Przekroju oraz Granicy Obszaru Odległego Możesz zmienić Poziomy Zasięg Przekroju poprzez przesunięcie linii ograniczającej Przekrój: Upewnij się czy wybrane zostało narzędzie Przekrój a następnie kliknij linię i przesuń ją do nowego położenia.) 5) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. patrz Ustawienia Narzędzia Przekrój w Pomocy ArchiCADa. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Znacznika. Reprezentacji Modelu. Głębokość Zerowa oznacza. w Mapie Projektu palety Nawigatora.Wirtualny Budynek Linia przekroju Linia ograniczająca Zasięg poziomy • • Nieskończony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie całego modelu począwszy od linii przekrojowej. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. Po wstawieniu Przekroju można zaznaczyć linię ograniczającą i w razie potrzeby zmienić jej położenie. że wyświetlana będzie tylko część modelu przecięta linią przekrojową. Ograniczony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie modelu w zakresie od linii przekrojowej do linii ograniczającej Przekrój. że wszystkie kondygnacje projektu będą wyświetlane.) • Szczegóły. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Przekroje. Skorzystaj z opcji w panelu Ogóle okna dialogowego Ustawienia Przekroju aby określić geometrię Przekroju. który chcesz zawrzeć w Przekroju. patrz Zasięg poziomy (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. która jest wstawiana automatycznie. (Jeżeli tworzysz Przekrój Ograniczonym Zasięgu Poziomym. (Dla Elewacji opcja Głębokość Zerowa nie jest dostępna. danych odniesienia. Poziomów Kondygnacji. linia ograniczająca Przekrój zostanie również wstawiona. znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Zasięg pionowy • • Nieskończony Zasięg Pionowy oznacza. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe.) Uwaga: Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem.

(na podstawie odnośnego Widoku Projektu mogło już zostać utworzone wiele Widoków lub Rysunków) wówczas w palecie Info lub w oknie dialogowym Ustawień Elementu. Detali oraz Obszaru 2D. patrz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Aby zmienić ich kolory lub rodzaje linii skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne.Wirtualny Budynek Możesz także zmienić położenie Granicy Obszaru Odległego. Rozwinięć Ścian. a żaden Rysunek nie będzie jeszcze utworzony na podstawie tego Widoku Projektu. Do Znacznika Przekroju zostanie wówczas dodana linia ograniczająca Obszar Odległy. Gdy zaznaczysz Znacznik Źródłowy. • Aby przełączyć wyświetlanie granic Poziomego Zasięgu Przekroju i Obszaru Odległego użyj opcji Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Innymi słowy Znacznik będzie wyświetlał informacje odnoszące się do Widoku Projektu. który zostanie zastąpiony odniesieniem do Rysunku po jego utworzeniu. Wstawiając Nowy Znacznik źródłowy na Rzucie w celu utworzenia nowego Widoku Projektu. jeżeli opcja ta została wybrana w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. który został wcześniej wstawiony. zaznaczysz opcję Zaznaczony Obszar Odległy. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego Postępuj według poniższych instrukcji. Jeżeli wybierzesz opcję Pierwszego Wstawionego Rysunku. który zostanie utworzony lub do pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku Projektu. będziesz miał do wyboru dwie dodatkowe opcje w rozwijanym menu "ze Znacznikiem odnoszącym się do:" • • Wybranego Rysunku Pierwszego wstawionego Rysunku dla wybranego Widoku • Więcej szczegółów. aby przyporządkować Odniesienie Znacznikom Źródłowym: Przekrojów. Uwaga: Opcjonalny "Obszar Odległy" Przekroju mogący mieć odrębne ustawienia kolorów i efektów modelu zostanie utworzony. jeżeli w panelu Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Przekroju. okno dialogowe Ustawień Domyślnych oferuje dwie opcje Odniesienia dla Znacznika: 188 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Na przykład następujący Przekrój został ustawiony. Linie wyznaczające Poziomy Zasięg Przekroju oraz Obszar Odległy są elementami ekranowymi i nie podlegają publikacji. Elewacji. by wyświetlał informacje odnoszące się do pierwszego Rysunku utworzonego na jego podstawie . wówczas Znacznik będzie zawierał Autotekst. Zobacz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. (“Pierwszy” znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora.

gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). jak odnośny element (np. elementy konstrukcyjne zostaną rozbite na elementy 2D. Możliwe będzie zaznaczenie jednego z Widoków/Rysunków utworzonych na podstawie odnośnego Widoku Projektu. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). jednak nie jest możliwe tworzenie nowych elementów z wyjątkiem kopiowania już istniejących okien i drzwi. Ostrzeżenie: Usunięcie elementu konstrukcyjnego z okna Przekroju o statusie Model (zarówno przebudowanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 189 . Okna 3D oraz do pozostałych okien Przekroju w trybie Model i odwrotnie. Nawet kopiując elementy konstrukcyjne i wklejając je uzyskujesz jedynie proste elementy rysunkowe. pozostałe elementy będą nieaktywne i nie będzie możliwości ich zaznaczenia. Status dokumentu 3D może być ustawiony jako Przebudowanie automatycznie lub Przebudowanie ręczne. Gdy zmieniony zostanie status Przekroju na Rysunek. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. Zmiany dokonywane w tym trybie nie są przenoszone na Model.przebudowanie ręczne oraz Rysunek . przypisywany jest mu Status w panelu "Ogólne" okna dialogowego Ustawienia Przekroju. jakiekolwiek zmiany dokonane w Przekroju typu Model. Wybierz Status Przekroju Uwaga: Procedura wybierania statusu jest identyczna dla Przekrojów. do którego odnosi się Znacznik. Rysunek) będzie dostępny w Projekcie. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. Status Przekroju definiuje połączenie pomiędzy Przekrojem a Modelem na Rzucie oraz metodę przebudowania.przebudowanie automatyczne.Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). Elewacji oraz Rozwinięć Ścian. Przekrojowi można przypisać jeden z trzech statusów: Model . wypełnienia. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu.Wirtualny Budynek Wybranie jednej z tych opcji wyświetli okno dialogowe zawierające strukturę Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy. nie można jednak określić ustawienia: Rysunek: bez przebudowania. Podczas tworzenia każdego nowego Przekroju. zawartość okna stanowią elementy konstrukcyjne. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. Można natomiast zaktualizować taki odłączony rysunek do ostatnich zmian dokonanych w Modelu. • W przypadku statusu Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). • W przypadku dwóch pierwszych trybów . łuki i linie. tj. elementy konstrukcyjne w oknach Przekrojów są edytowalne. Model . zostaną przeniesione do Rzutu. Informacje dotyczące połączenia zawarte w Znaczniku będą również wyświetlane w polu Odniesienie do tak długo. Uwaga: Te same informacje związane ze Znacznikiem dostępne są w Panelu Znacznik i w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju.bez przebudowania.

Innym dostępnym efektem jest wyświetlanie powierzchni elementów w widoku w trybie Cieniowania. Szczegóły. Domyślnie każdy Przekrój jest otwierany w oknie Przekroju.Wirtualny Budynek automatycznie jak i ręczne) spowoduje usunięcie tego elementu z Modelu. 190 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. co gwarantuje plastyczne odwzorowanie zaokrąglonych powierzchni: Możliwe jest wykorzystanie zarówno Cieni Słonecznych jak i Cieniowania w jednym Przekroju: Otwórz Widok Projektu w Przekroju Aby otworzyć Widok Projektu w Przekroju dwukrotnie kliknij jego nazwę w palecie Nawigatora lub skorzystaj z polecenia w menu. Wektorowe Cienie Słoneczne oraz parametry "Obszaru Odległego". Innym sposobem otworzenia Widoku Projektu w Przekroju jest zaznaczenie linii Przekroju na Rzucie. a następnie wybranie polecenia “Otwórz Przekrój” z menu kontekstowego. Bez względu na wybrany status Przekroju. (Widok > Nawigacja > Przekroje > Otwórz Przekrój). zastępując poprzedni Przekrój wyświetlony w tym oknie. Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. z kontekstowego menu Przekroju w Nawigatorze wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie. a zatem z okien Rzutu i 3D. W tym miejscu będziesz mógł zdefiniować takie efekty jak np. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju Uwaga: Opcje związane z wyświetlaniem elementów są prawie identyczne w przypadku Elewacji i Rozwinięć ścian. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. aby zdefiniować sposób wyświetlania elementów w przekroju i widoku. opisy oraz wymiarowanie. Poniższe okno Przekroju posiad włączone opcje Kreskowania Wektorowego (wzór pokrycia na płaszczyźnie dachu) oraz Wektorowych Cieni Słonecznych (cień okapu na powierzchni ściany). Aby otworzyć kilka okien zawierające różne Przekroje. w oknach tego typu możesz dodawać elementy rysunkowe 2D. Szczegóły.

Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. Elewacja. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. Zamiast tego są one wstawiane do Projektu. Połączone Znaczniki Przekroju nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Aby wstawić Połączony Znacznik Przekroju: 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. 4) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie.Wirtualny Budynek Wstaw Połączony Znacznik Przekroju Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Elewacji. Detal. • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 191 . zostanie wyświetlone. które Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Połączony znacznik Przekroju wskazuje Detal Przekroju tej ściany. łączone przez użytkownika z istniejącym Widokiem Projektu. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. Możesz wstawić Połączony Znacznik Przekroju do okna jednego z następujących rodzajów: Rzut. Detali i Obszaru 2D. który funkcjonuje jako Detal: Najpierw należy wstawić znacznik źródłowy detalu w oknie Przekroju. połączonym do tego Detalu. Na przykład możliwe jest stworzenie Przekroju przez ścianę. Widokiem bądź Rysunkiem i wyświetlają informacje związane z elementem. z którym zostały połączone . Przekrój. następnie umieścić połączony znacznik Przekroju Ściany na rzucie.

widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) wybranego rysunku (tj. (“Pierwszy” oznacza rysunek. Rozwinięć Ścian.Wirtualny Budynek Uwaga: Opcja Linii łamanej jest niedostępna w przypadku Elewacji. Detali oraz Obszaru 2D. Elewacji. Jeżeli modyfikujesz zaznaczony Znacznik. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. który chciałbyś połączyć ze Znacznikiem. “Przeglądaj. (“Pierwszy” oznacza rysunek. Wynika z tego. Pojawi się kursor w kształcie Oka. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). rysunku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. aby przyporządkować Odniesienie Połączonym Znacznikom: Przekrojów.) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. Widok lub Rysunek. Nowe Połączone Znaczniki lub dla zaznaczone istniejące Znaczniki mogą odnosić się do: • • • wybranego widoku modelu (tj.) Wybranie którejkolwiek z tych opcji otworzy okno dialogowe zawierające strukturę odpowiedniej Mapy Nawigatora (Mapy Projektu. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). aby wyświetlić okno dialogowe Określ odniesienie dla Znacznika i wybierz element. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy). do którego odnosi się Znacznik. pierwszego rysunku utworzonego z widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj.. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. Widoku lub Rysunku w Projekcie. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. że Połączony Znacznik może się odnosić do dowolnego Widoku Projektu. pierwszego rysunku utworzonego z widoku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji • 192 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu.”). Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika Postępuj według poniższych instrukcji. możliwa jest zmiana wszystkich jego ustawień w dowolnym momencie. 5) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii przekrojowej by określić orientację Przekroju.. kliknij przycisk Przeglądaj. Po wstawieniu Znacznika. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. 6) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. Wybierz pożądany Widok Projektu. Informacje związane z wybranym elementem będą wyświetlane w Znaczniku.”).

Rozwinięć Ścian i Dokumentów 3D. Utwórz Niezależny Przekrój Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Niezależnych Elewacji.Wirtualny Budynek Wstaw Samodzielny znacznik W celu wstawienia Samodzielnego Znacznika za pomocą narzędzia Przekrój. Więcej informacji dotyczących Statusu Przekroju. 193 . Elewacja. Elewacji. Możesz również przenieść elementy 2D z Podrysu (za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej) w celu dalszej edycji. Status Przekroju definiuje połączenie (i metodę przebudowania) pomiędzy Przekrojem a modelem na Rzucie. Aby dodać nowe elementy w Niezależnych Widokach Projektu. na liście parametrów w panelu Znacznik okna dialogowego Ustawień Narzędzia. posiadające Znacznik lub pozbawione Znacznika. 2) Zdefiniuj dowolne własne teksty. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów Uwaga: Proces aktualizacji jest identyczny dla Przekrojów. jaki Nowy Widok Projektu zostanie utworzony (w tym wypadku będzie to Przekrój). postępuj według poniższych instrukcji. użyj polecenia “Utwórz Nowy Niezależny Przekrój”. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten folder i wybierz polecenie “Nowy Niezależny Przekrój”. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Polecenie to jest dostępne: • w menu kontekstowym folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. Dokument 3D. 1) W oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia bądź w palecie Info wybierz opcję “Wstaw samodzielny znacznik. • • 3) Narysuj linię bądź granicę (w zależności od rodzaju narzędzia) i wstaw Znacznik do jednego z następujących okien: Rzut. Są to Widoki Projektu nie oparte o Model. mogą być tworzone w niektórych oknach. “Niezależne” Przekroje. Detal. w menu Dokument > Narzędzia Dokumentacji lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu znajdującej się u dołu Mapy Projektu Nawigatora. Detal lub Obszar 2D. spowoduje utworzenie nowego Widoku Projektu nie posiadającego Znacznika. zaznaczony element Mapy projektu będzie decydował o tym. Rozwinięcia Ścian Obszar 2D. w Nawigatorze są one określone jako "Niezależne" Widoku Projektu. ale wymienionego w Nawigatorze. Przekrój. możesz posłużyć się dowolnymi narzędziami rysunkowymi. Polecenie to Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli zajdzie potrzeba aby ten Niezależny Widok Projektu był Połączony ze Znacznikiem. Elewacja.” Informacje wyświetlane przez Znacznik tego typu nie są połączone z żadnym elementem. Aby utworzyć nowy Niezależny Przekrój bez Znacznika. wstaw nowy Połączony Znacznik do Projektu i połącz go (“Odniesienie Znacznika do”) z istniejącym Niezależnym Przekrojem.

że elementy w tych oknach zostaną uaktualnione tak. Użycie tego polecenia nie powoduje zmian w elementach rysunkowych dodanych do okna Przekroju. Aby poprawnie wyświetlić te zmiany użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne oraz Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne. które są dokumentami do Przebudowania Automatycznego lub Ręcznego. Proces przebudowy odnosi się tylko do elementów konstrukcyjnych. Funkcja ta usunie wszystkie elementy dwuwymiarowe pochodzące z modelu i zastąpi je aktualnymi. Dla całkowitego przebudowania zawartości okna Przekroju w trybie Rysunek użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj. (Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj. Zmiany elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrojów zostaną automatycznie uaktualnione (wraz z przypisanymi tym elementom wymiarowaniami) podczas aktywacji okna Rzutu. • Podsumowanie Poleceń Przebudowania Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Elementy 2D narysowane na Rzucie lub w oknach Przekrojów nie będą przenoszone (odzwierciedlane) w pozostałych oknach. Oznacza to. Polecenie to odświeża elementy rysunkowe tych okien i naprawia ewentualne tymczasowe błędy w wyświetlaniu. wszelkie zmiany w oknie Przekroju powodują natychmiastową i ciągłą przebudowę tego okna. Jeżeli jednak chcesz ręcznie przebudować okno możesz skorzystać z polecenia z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. edycja elementu bibliotecznego) nie są automatycznie aktualizowane w oknach przekrojów typu Model. przejdź do panelu Opcje > Preferencje Projektu > Różne i anuluj zaznaczenie opcji “Na bieżąco aktualizuj Widoki w trybie Modelu”. W przypadku dużych projektów ciągła przebudowa modelu może zabierać dużo czasu. Wszystkie elementy dodane do tych okien przez użytkownika pozostaną nienaruszone. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Rysunek: bez przebudowania Nie dotyczy to Dokumentów 3D. pozostałych okien Przekrojów jak również okna 3D. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. Przebudowę uruchamia się poleceniem z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Wybranie tego polecenia spowoduje. Gdy wybrany jest status Modelu: przebudowanie automatyczne. używane jest do odświeżania rysunków 2D i nie jest dostępne dla okien w trybie Model: Przebudowanie automatyczne) Uwaga: Niektóre złożone modyfikacje elementów projektu (np. by odzwierciedlać bieżący stan Wirtualnego Budynku. że wszelkie modyfikacje tych elementów zostaną utracone. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 194 . Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne Przekrój z wybranym statusem Model: przebudowanie ręczne nie będzie przebudowywany automatycznie. Jeżeli wolisz aby okna Przekrojów były przebudowywane tylko podczas ich otwierania i uaktywniania (tak jak w ArchiCADzie 9). W tym trybie modyfikacje elementów konstrukcyjnych na Rzucie będą automatycznie wprowadzane do okien Przekrojów poprzez przebudowę ich zawartości w momencie uaktywnienia bądź otwarcia.Wirtualny Budynek Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne Przekrój w trybie Model: Przebudowanie automatyczne jest połączony z modelem na Rzucie pozwalając na interaktywną edycję elementów Projektu w obydwu oknach. • Aby przebudować Przekrój o statusie Rysunku.

Aby zmienić długość linii przekrojowej zaznacz ją. Poniższe polecenia mogą nie być domyślnie wyświetlane w menu Widok > Odśwież. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 195 . Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych Przebuduj Wszystko z Modelu: Przebudowuje zawartość wszystkich okien Przekroju/Elewacji/RŚ znajdujących się w projekcie. Linie Elewacji nie mogą być jednak łamane. Szczegóły. by zawierał opisane polecenia. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Polecenia te są również dostępne w kontekstowych menu poszczególnych folderów w Mapie Projektu oraz Mapie Widoków palety Nawigatora. Szczegóły. Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. jak również skorzystać z ich odpowiedników umieszczonych w palecie pomocniczej. Aby manipulować całą Linią przekrojową możesz użyć narzędzia Strzałka. a następnie klikając jeden z punktów końcowych wybierz funkcję Rozciągnij z palety pomocniczej. Zestaw poleceń widocznych w menu może być dostosowywany (Opcje > Środowisko pracy > Menu) tak. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. patrz Panel Znacznik (Narzędzie Przekrój) oraz Panel Pole Znacznik (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. do okna przeniesione zostaną zmiany dokonane w oknie Rzutu. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Rysunku: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju posiadające status Rysunku. Aby zdefiniować właściwości Linii i Znaczników Przekroju skorzystaj z opcji w panelach Znacznik i Pole Znacznika w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. narzędzia Obszar zaznaczania oraz poleceń znajdujących się w menu Edycja. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów Uwaga: Poniże informacje odnoszą się także do Elewacji. Przebuduj z widoku źródłowego: To polecenie jest dostępne tylko dla okien Detalu i Obszaru 2D.Wirtualny Budynek Dodatkowe polecenia w menu Widok > Odśwież są dostępne jeśli aktywnym oknem jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ. Przebuduj z modelu: Polecenie to przebudowuje aktywne okno. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Modelu: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju o statusie Modelu (zarówno Przebudowanie automatycznie jak i Przebudowanie ręczne).

a następnie przeciągnij linię przerwania (prostopadła do linii przekrojowej) poza zasięg przekroju. Kliknij aby zatwierdzić operację. Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. Opcja "Głębokość Zerowa" dla poziomego zasięgu Elewacji nie jest dostępna. który decyduje o metodzie jego przebudowania . • • Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju na stronie 186. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Aby usunąć przerwanie linii przekrojowej zaznacz ją. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych na stronie 195. Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Kliknij aby przełamać segment w połowie a następnie przesuń utworzoną w ten sposób linię przełamania w nowe położenie. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. • • 196 .Wirtualny Budynek Aby przerwać linię lub segment linii Przekroju: • • Zaznacz punkt środkowy linii. • Aby przesunąć segment linii Przekroju zaznacz Znacznik Przekroju. Wybierz Status Przekroju na stronie 189. linia Elewacji jest elementem ekranowym i nie jest wyświetlana na Arkuszach. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Detal lub Obszar 2D. a następnie użyj polecenia Przesuń odcinek linii Przekroju z palety pomocniczej. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Dokument 3D. służą raczej do tworzenia widoków modelu obserwowanego z dużej odległości. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Panel Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Elewacji pozwala określić sposób wyświetlania modelu w Elewacji. Powstały Widok Projektu ma określony status (Model lub Rysunek). • W przeciwieństwie do linii przekrojowej. natomiast panele Znacznik i Pole Znacznika odpowiadają za zawartość i wygląd Znaczników Elewacji. opcje związane ze Znacznikami są inne dla Elewacji niż dla Przekrojów. Rozwinięcie Ścian. W przeciwieństwie do Przekrojów: • Elewacje nie służą do "krojenia" modelu. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów na stronie 195. Zobacz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Z palety pomocniczej wybierz funkcję Przerwij linię przekroju/elewacji. Można również wstawić Niepołączone znaczniki elewacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Elewacje ArchiCAD posiada odrębne narzędzie do tworzenia Widoków Projektu w Elewacji oraz Połączonych lub Niepołączonych Znaczników Elewacji. • • • Aby utworzyć Elewację musisz wstawić Znacznik Źródłowy Elewacji w oknie Rzutu. Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. Znaczniki Elewacji różnią się od Znaczników Przekrojów. Elewacja. Połączony Znacznik Elewacji nie tworzący Widoku Projektu może być wstawiony do jednego z następujących okien: Rzut. Pozostałe cechy narzędzia Elewacja są identyczne jak narzędzia Przekrój. Przekrój.

Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. następnie wstaw Znacznik zawierający informację o odniesieniu. Uwaga: Znaczniki Źródłowe RŚ mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. nie można wstawiać połączonych (zawierających tylko odniesienie) znaczników RŚ. Wymiary mogą być powiązane z elementami.) Rozwinięcia Ścian utworzone metodą polilinii lub prostokąta będą posiadały po jednym widoku dla każdego segmentu Rozwinięcia Ścian. Rozwinięcia Ścian (RŚ) działają w podobny sposób jak Przekroje i Elewacje: wybierz metodę geometrii. Modyfikacje dokonane w Rozwinięciach Ścian mogą być odzwierciedlone w modelu i odwrotnie: zmiany w modelu mogą zostać automatycznie wprowadzone w Rozwinięciach Ścian po ich przebudowaniu. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. każdy widok jest tworzony prostopadle do odnośnego segmentu. Kliknij ten wierzchołek i z palety pomocniczej wybierz funkcję Przesuń Znacznik elewacji aby przemieścić Znacznik do nowego położenia. Narzędzie Rozwinięcie Ścian może być stosowane tylko do tworzenia Widoków Projektu. zdefiniuj widok oraz jego zasięg w sposób graficzny. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 197 . aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Położenie Znacznika względem linii Elewacji pozostanie stałe nawet podczas jej przesuwania lub obracania. Zaznacz linię Elewacji. Znacznik zostanie zaznaczony i będzie przy nim wyświetlany wierzchołek.Wirtualny Budynek Przemieszczanie Znaczników Elewacji Ta opcja jest dostępna tylko dla Znaczników Elewacji i Rozwinięć Ścian. Każde Rozwinięcie Ścian jest oddzielnym Widokiem Projektu w Mapie Projektu palety Nawigatora. Rozwinięcie Ścian (RŚ) O Rozwinięciach Ścian ArchiCAD posiada narzędzie stworzone specjalnie na potrzeby tworzenia rozwinięć Ścian projektowanych wnętrz.

5) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. pokrywającego się ze ścianą. jeżeli będzie to jedyny Widok Projektu w Grupie. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190.) Szczegóły. Kliknij po raz trzeci aby wstawić Znacznik RŚ. Zostanie przypisany do własnej Grupy RŚ nawet wówczas. Kliknij ponownie by zakończyć rysowanie Linii. wstawianie do Arkuszy) widoki tego typu są automatycznie grupowane w Nawigatorze. Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. należy zazwyczaj skorzystać z funkcji Automatycznego Rozmieszczania Rysunków na Arkuszu dostępnego w Ustawieniach Szablonu Arkusza. 1) 2) 3) 4) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu. tworzenie Rozwinięć Ścian rozpoczyna się od zdefiniowania zasięgu widoku (np. 198 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. (Aby uzyskać prawidłowe rozłożenie widoków RŚ należących do poszczególnych Grup RŚ. Powstała w ten sposób Grupa Rozwinięć Ścian będzie zawierała taką liczbę Widoków Projektu jak ilość segmentów polilinii/prostokąta. która ma być widoczna). Grupy RŚ są automatycznie dodawane do Mapy Projektu w postaci folderów. funkcje związane z Podrysem. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. z którego będzie oglądana ściana). wyświetlanie. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian.Wirtualny Budynek Zazwyczaj Rozwinięcia Ścian są tworzone w grupach (np. odniesienie Znacznika. patrz Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach na stronie 464. Nie można przenosić poszczególnych Widoków RŚ z jednej do drugiej Grupy RŚ. Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie Użyj metody polilinii lub prostokąta aby utworzyć kilka Widoków Projektu RŚ w jednej Grupie RŚ. osobne RŚ dla każdego pomieszczenia). Uwaga: W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. a także z powodów praktycznych (numerowanie. W związku z tym. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. a następnie linii widoku (miejsca. Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ Aby utworzyć pojedynczy Widok RŚ narysuj Linię Zasięgu RŚ za pomocą metody Pojedynczego Segmentu RŚ. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 199 . palety Nawigatora. odniesienie Znacznika. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. 2) Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Przy metodzie prostokąta ponowne kliknięcie pozwala zdefiniować położenie przeciwległego wierzchołka. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. ponowne kliknięcie pozwala określić jego długość. 4) Zostanie utworzona i umieszczona w Mapie Projektu nowa Grupa Widoków Projektu. Przy metodzie obróconego prostokąta drugie kliknięcie definiuje wektor obrotu prostokąta. podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii.Wirtualny Budynek 1) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu RŚ. obiektu GDL o edytowalnych parametrach. Aby nie wyświetlać Znacznika dla dowolnych lub wszystkich Widoków Projektów RŚ wybierz opcję Bez Znacznika we wspomnianym panelu. polilinia lub prostokąt reprezentuje Linię Zasięgu Grupy RŚ. 3) Kliknij raz lub więcej aby wstawić Znacznik RŚ. Rozwinięcia Ścian korzystają z własnego Znacznika. Zobacz Edycja Widoków Projektu RŚ na stronie 201. • Przy metodzie polilinii każde kolejne kliknięcie będzie powodowało dodanie segmentu polilinii. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Właściwości poszczególnych segmentów mogą być jednak modyfikowane indywidualnie. Znaczniki RŚ są wstawiane po środku każdego z segmentów Linii Zasięgu RŚ bądź na środku pomieszczenia. 5) Folder Rozwinięcia Ścian ma własny Klon w Mapie Widoków Widoki Projektu należące do jednej Grupy RŚ posiadają wspólne cechy (takie jak ustawienia wyświetlania na kondygnacjach oraz ustawienia Warstw) które są definiowane tylko dla Grupy w całości. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. • • Powstała w efekcie linia.

2) Zwróć uwagę.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. 02. RŚ-03.. Domyślne ustawienia Rozwinięć Ścian w ArchiCADzie mają zdefiniowane ID i Nazwę zawierającą Autoteksty. Płd... Na przykład. Użyj Autotekstów do nadawania charakterystycznych ID/Nazw Grupom RŚ Możliwe jest nadawanie logicznych nazw poszczególnym Rozwinięciom Ścian poprzez przypisanie Autotekstów ID i Nazwom odnośnych Grup RŚ. Zach.). Domyślna Nazwa Grupy RŚ dodaje do nazwy poszczególnych Widoków Projektu Autotekst <Orientacja > (Orientacja widoku).. Kolejne Grupy RŚ otrzymują kolejne numery ID. Domyślnie ustawione ID Grupy RŚ dodaje do ID każdego z widoków RŚ Autotekst <Numer> (Numer widoku). znajdującą się obok pola ID w panelu Ogólne. Oznacza to.). poszczególne Widoki Projektu RŚ mają przypisane ID "Poprzez Grupę RŚ". Dzięki temu każdy widok RŚ w Grupie może posiadać własne. Wsch. Użyj opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień RŚ aby określić ewentualne dodatkowe Autoteksty definiujące Nazwy lub ID widoków RŚ. charakterystyczne ID i Nazwę opartą o różne wyniki Autotekstu. Zestaw opcji w panelu Ogólne jest inny jeżeli definiowane są Ustawienia Grupy RŚ: lub dla indywidualnych widoków Rozwinięć Ścian: Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. (RŚ-02. skorzystaj z panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian. ID Grupy RŚ może się odnosić do Numeru Strefy: ID i Nazwy Rozwinięć Ścian W celu przypisania ID i Nazw Grupom RŚ oraz zawartym w nich Widokom Projektu. że ID Grupy RŚ w Nawigatorze odpowiada teraz 200 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193.. 03. że każdy widok RŚ będzie posiadał ID i Nazwę utworzony na podstawie ID i Nazwy Grupy RŚ. a następnie wybierz Numer Strefy z listy. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188.) 1) Kliknij ikonę Autotekstu Domyślnie. Grupie RŚ jest domyślnie przypisywane ID RŚ -01.. W konsekwencji Nazwa każdego Widoku Projektu RŚ będzie zawierała nazwę kierunku świata automatycznie przypisaną za pomocą Autotekstu (Płn. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. Na ilustracji poniżej każdy Widok Projektu zawiera ID Grupy RŚ (RŚ-01) oraz automatycznie dodany numer (01.

Wirtualny Budynek numerowi strefy (w tym przypadku jest to 007) zawartej w Rozwinięciu Ścian. • • Wprowadź ID lub Nazwę. Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian Paleta pomocnicza oraz menu kontekstowe będą się odnosić tylko do Widoku Projektu związanego z zaznaczonym segmentem.) • zaznacz dowolny pojedynczy segment Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian. zaznacz Widok Projektu. Użyj palety pomocniczej aby przemieścić bądź obrócić segment RŚ lub jego Znacznik. Usuwanie/Przywracanie Segmentu RŚ Jeżeli zaznaczysz pojedynczy segment RŚ będziesz mógł usunąć przypisany mu Widok Projektu korzystając z polecenia Usuń dostępnego w menu kontekstowym. Dostosowywanie ID i Nazw Możesz nadać własne ID lub Nazwę Grupie RŚ albo indywidualnemu Widokowi Projektu: • • Zaznacz Linię Zasięgu RŚ. W przypadku pojedynczych widoków RŚ sprawdź. Aby edytować zaznaczony Widok Projektu: • Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian (Użyj polecenia z menu kontekstowego lub z palety Info). gdy Rozwinięcie Ścian zawiera Strefę. Można także zmieniać ID lub Nazwy dowolnych Grup RŚ lub Widoków Projektu RŚ w Nawigatorze. • zaznacz dowolny znacznik pojedynczego Rozwinięcia Ścian lub Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 201 . Zwróć uwagę. To ID zostanie nadane wszystkim Widokom Projektu w Grupie RŚ. Wszystkie wprowadzone w tym miejscu zmiany będą się odnosić tylko do zaznaczonego Widoku Projektu. W pierwszej kolejności. że niektóre opcje w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian będą nieaktywne przy modyfikowaniu pojedynczego widoku RŚ. czy z rozwijanego menu wybrana jest opcja Użytkownika. Edycja Widoków Projektu RŚ Każdy Widok Projektu należący do Grupy RŚ może być edytowany oddzielnie. (Oczywiście przypisanie Autotekstu "Numer Strefy" działa tylko wówczas.

czy pionowy zasięg będzie mierzony od Zera Projektu. Jeżeli Grupa RŚ korzysta z jednego wspólnego Znacznika. Uwaga: To polecenie przywraca usunięte Widoki Projektu RŚ. podobnie jak w przypadku innych polilinii w ArchiCADzie. Poszczególne widoki RŚ (czyli segmenty Linii Zasięgu RŚ) mogą mieć w razie potrzeby własne ustawienia Zasięgu pionowego: wybierz opcję Ograniczony i wpisz żądane wartości wzniesienia górnej i dolnej granicy zasięgu. jednak wszystkie elementy 2D dodane do tych widoków przed ich usunięciem zostaną utracone. wówczas zaznaczenia Znacznika spowoduje zaznaczenie całej Grupy. Aby edytować Polilinię Zasięgu RŚ. na którą zostało ono wstawione). Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian Zaznaczenie dowolnego segmentu Polilinii Zasięgu RŚ spowoduje zaznaczenie całej Grupy RŚ. skorzystaj z poleceń palety pomocniczej. czy od Kondygnacji Macierzystej RŚ (kondygnacji. 202 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Nawet po usunięciu Widoku Projektu będziesz mógł Przywrócić segment RŚ: zaznacz Grupę RŚ. Dodanie wierzchołka spowoduje dodanie nowego Widoku Projektu do Grupy RŚ. której Widok Projektu został usunięty i w menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć wszystkie Rozwinięcia Ścian w Grupie. Zobacz Ustawienia Narzędzia Rozwinięcie Ścian (RŚ) w Pomocy ArchiCADa. Z rozwijanego menu wybierz. Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian Zasięg pionowy Zasięg pionowy Rozwinięcia Ścian jest definiowany ręcznie w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian bądź w palecie Info.

możesz wybrać aby Zasięg Pionowy był Dopasowany do wykrytej strefy (opcja w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian). jednak mieszczące się w pomieszczeniu. (Rozciąganie/zmniejszenie segmentu spowoduje modyfikację sąsiednich segmentów podobnie jak w przypadku każdej innej polilinii. Opcja Zasięgu poziomego w Ustawieniach Rozwinięcia Ścian (patrz panel Ogólne) jest domyślnie ustawiony jako W/g linii zasięgu.Wirtualny Budynek Aby uwzględnić połączone zaznaczone obszary w widoku modelu Rozwinięcia Ścian. linia zasięgu RŚ odzwierciedla Zasięg poziomy powstałego widoku RŚ.) Rozwinięcia Ścian. W ten sposób. w Ustawieniach RŚ należy wybrać Dodaj obszar wieloboku jako opcję Zasięgu poziomego. widok modelu RŚ będzie obejmował struktury wychodzące poza Linię Zasięgu. zaznacz Linię Zasięgu i rozciągnij ją lub zmniejsz używając odpowiedniego polecenia w palecie pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 203 . a kształty Stref Jeżeli chciałbyś by Rozwinięcie Ścian korespondowało z odpowiednią Strefą. tak jak pokazano na rysunku: Aby zmienić poziomy zasięg RŚ. Jeżeli zostanie wykryta Strefa. jeśli w pomieszczeniu znajduje się alkowa o nieregularnym kształcie. Pionowy Zakres zaznaczonego widoku RŚ będzie odpowiadał wysokości wykrytej Strefy. Zasięg poziomy Domyślnie.

przecięcie ściany warstwowej w przestrzeni. Opcje w tym panelu są w większości takie same jak w analogicznych panelach okien dialogowych Ustawień Przekroju i Elewacji. w Rozwinięciu Ścian nie będą wyświetlane ściany. oraz Panel Reprezentacja Modelu (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Na przykład. zgodnie z konfiguracją Ustawień strefy): wyświetlania elementów w przekroju i widoku. Zobacz Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. można zmienić widok 3D budynku na dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące struktury w 3D . że nie będą wyświetlane ściany przecięte przez Linie RŚ. Strefy poddane Działaniom na Elementach Bryłowych zostaną odwzorowane precyzyjnie pod warunkiem. W przypadku Rozwinięć Ścian dla wyświetlania elementów w przekroju dostępne są dwie dodatkowe opcje: Ukryj ściany przesłaniające widok: Jeżeli zaznaczona jest ta opcja. do którego można dodać wymiary. Ukryj elementy w przekroju: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Jest to możliwe ponieważ Dokument 3D może wyświetlać przekroje w strukturze Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 204 . Rozwinięcia Ścian nie posiadają opcji "Zaznaczonego Obszaru Odległego". że zaznaczona zostanie opcja Uwzględnij Działania na elementach bryłowych.np. etykiety i dodatkowe elementy rysunku 2D. Na przykład. które "kolidują z widokiem". Dokument 3D O Dokumencie 3D Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. aby zdefiniować sposób Dokument 3D pozwala obejrzeć widok 3D modelu stanowiącego podstawę do tworzenia dokumentu. Będą one dokładnie odwzorowane w Widokach Projektu odnośnej Grupy RŚ.Wirtualny Budynek Uwaga: Wysokość strefy to różnica pomiędzy wartością jej Poziomu a wartością Wysokości. pojedyncza Strefa przycięta do pochyłego dachu będzie miała różne wysokości.

można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. Dokument 3D jest analogiczny do widoku projektu w przekroju: stanowi integralną część modelu ArchiCAD. Poszczególne parametry i opcje mające wpływ na wyświetlanie okna 3D (takie jak projekcja i filtrowania/zaznaczenie elementów) będą określały sposób wyświetlenia Dokumentów 3D. Patrz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. gdzie można określić parametry właściwe dla Dokumentu 3D: są to wypełnienie/wyświetlenia pióra powierzchni elementów (łącznie z przekrojami elementów warstwowych) i kontury. a elementu modelu są przebudowywane automatycznie lub ręcznie. wzorek 3D. wystarczy użyć narzędzi Wymiarowania ArchiCADa plus niektórych funkcji związanych z wymiarowaniem. 2) Utwórz nowy dokument 3D w jeden z poniższych sposobów: Jeśli otwarte jest okno 3D: • Użyj polecenia Nowy Dokument 3D. opcjonalnie używając parametrów wypełnień przekrojowych i linii zdefiniowanych na poziomie elementu. Źródłem Dokumentu 3D jest okno 3D. zastosuj Parametry przekroju 3D. podobnie jak inne widoki modelu.. Dokument 3D to widok projektu. z zależności od statusu. cieniowanie i efekty słoneczne. który ma być obowiązywać dla Dokumentu 3D. Zobacz Ustawienia Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek modelu 3D.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Utwórz Dokument 3D 1) W oknie 3D. Jednak. aby wprowadzać zmiany do modelu. który pojawia się na Mapie Projektu w Nawigatorze. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. (Zobacz Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D na stronie 206. Zobacz Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D na stronie 210. można wybrać elementy modelu i otwierać okna ustawień. dostępnych jedynie dla Dokumentów 3D. kolorowanie. z menu kontekstowego w folderze Dokument 3D w Nawigatorze 205 . Dokument 3D posiada własne okno ustawień. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. W Dokumencie 3D. przefiltruj lub zaznacz elementy. przezroczystość. po skonfigurowaniu ustawień okna 3D można przedefiniować Dokument 3D. W szczególności. jednak nie można edytować ich graficznie ani tworzyć nowych elementów modelu. W wielu aspektach.. Uwaga: Wyświetlanie elementów złożonych w oknie Dokumentu 3D również zależy od Ustawień częściowego wyświetlania. lub wykonaj czynności na elementach bryłowych. skonfiguruj widok 3D modelu: widok. użyj Obszaru zaznaczenia wg potrzeb. Ustaw widok 3D jako perspektywę lub jako rzut. Aby dodać wymiary.

osobnym oknie. kliknij Utwórz. 4) Spowoduje to utworzenie Dokumentu 3D i otwarcie go • Użyj polecenia Przechwyć widok okna jako Dokument 3D z menu kontekstowego okna 3D (kiedy nic nie jest zaznaczone). aby zastosować zmiany edycyjne. płaszczyzny cięcia) własnego źródłowego okna 3D. łącznie z powiększeniem Zobacz Projekcje 3D na stronie 183. które mają wpływ na to. to okno 3D jest źródłem Dokumentu 3D. Wprowadź ID odniesienia oraz nazwę nowego Dokumentu 3D. Mimo że w danym momencie można mieć tylko jedno aktualne okno 3D (nie można mieć otwartych kilku okien 3D jednocześnie). jak Dokument 3D będzie wyglądał w tym oknie. Przedefiniuj odnosi się do poszczególnych ustawień okna 3D. każdy Dokument może mieć własne źródłowe okno 3D. filtrowanie. Innymi słowy: każdy Dokument 3D zachowuje ustawienia (projekcję. lub Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Dokument 3D). 206 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Te ustawienia to: • Bieżąca projekcja 3D. 3) Pojawi się okno dialogowe Nowy Dokument 3D.Wirtualny Budynek • Użyj polecenia menu (Dokument > Dokument 3D > Utwórz Nowy Dokument 3D. 5) Dokument 3D będzie figurował na liście w folderze Dokument 3D w Mapie Projektu w Nawigatorze. W dowolnym momencie można poddać edycji poszczególne ustawienia źródła Okna 3D a następnie można Przedefiniować Wybrany Dokument 3D. Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D Zawartość Dokumentu 3D jest definiowana z Okna 3D.

Wprowadź żądane zmiany w oknie 3D: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 207 . Nie istnieje Dokument 3D w trybie Rysunku. Każdą z metod opisano poniżej: Przedefiniuj Dokument 3D Otwórz i Edytuj Źródłowy Widok 3D Jeśli okno Dokumentu 3D znajduje się na wierzchu: za pomocą polecenia Otwórz Źródłowy Widok 3D w menu kontekstowym. • Płaszczyzny cięcia Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy funkcją Przedefiniuj a Przebuduj. zostanie przebudowany tylko jeśli wydane zostanie takie polecenie. otwórz źródłowy widok Dokumentu 3D. Przekroju). Funkcja Przebuduj dla Dokumentu 3D działa tak samo jak w przypadku innych widoków modelu (np. Twój Dokument 3D. • Zobacz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D. Lub: prawym przyciskiem myszki kliknij widok projektu lub widok w Nawigatorze a następnie wybierz polecenie Otwórz widok źródłowy: Przedefiniuj wybrany Dokument 3D Istnieją trzy sposoby na przedefiniowanie Dokumentu 3D po utworzeniu. Szczegóły. Zobacz Przekroje 3D na stronie 184.Wirtualny Budynek • Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. oraz Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D na stronie 178. kształtu oraz relacji względem pozostałych elementów modelu. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Przebuduj dotyczy elementów modelu: ich rozmiaru. Jeśli jest w trybie Aktualizacji ręcznych. jeśli ustawiony jest na Przebudowanie Automatycznie. zostanie przebudowany przy każdym otwarciu. (Widok > Przebuduj > Przebuduj z modelu).

który ma zostać przedefiniowany na podstawie bieżącego okna 3D. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Przedefiniuj Dokument 3D. że operacji Przedefiniuj nie da się odwrócić. 208 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Następnie użyj polecenia Przedefiniuj: Jeśli okno 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. Wybierz Dokument 3D. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie.Wirtualny Budynek • • • • • Edytuj elementy Skonfiguruj wyświetlanie Zmień widoczność elementu za pomocą opcji Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zmień ustawienia Filtrowania elementów. Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D i kliknij prawym przyciskiem myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. można również użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D.

Inny sposób na uzyskanie tego samego rezultatu: Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D. Otwórz Ustawienia Dokumentu 3D (wybierz Dokument 3D na Mapie Projektu w Nawigatorze. Polecenie Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D Za pomocą tego polecenia możesz zdefiniować Dokument 3D na podstawie ostatniego stanu okna 3D (aktualnie otwartego lub ostatnio otwartego okna). Dokument 3D zostanie przedefiniowany zgodnie z poniższymi ustawieniami bieżącego okna 3D. który ma zostać przedefiniowany i kliknij prawym przyciskiem Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 209 . Jeśli Dokument 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. Uwaga: Bieżące okno 3D nie musi być takie samo jak oryginalny widok źródłowy dokumentu 3D. aby kontynuować. użyj polecenia Przedefiniuj na podstawie Bieżącego Widoku 3D z menu kontekstowego.Wirtualny Budynek myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Kliknij Przedefiniuj Mimo Tego. lub kliknij Ustawienia na dole Nawigatora lub z menu kontekstowego. Nie trzeba otwierać okna 3D. możesz po prostu użyć Ustawień Dokumentu 3D. • • • • Bieżąca projekcja 3D. lub z menu Dokument > Dokument 3D). łącznie z powiększeniem Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Płaszczyzny cięcia Przedefiniuj używając ustawień Dokumentu 3D Jeśli chcesz przedefiniować istniejący Dokument 3D bez otwierania okna widoku źródłowego 3D.

aby skonfigurować: • • • Wypełnienia i pióra dla powierzchni i konturów elementów lub dla elementów w przekroju Przezroczystość Kreskowanie wektorowe 3D Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 210 . Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. poprzez które można modyfikować Dokument 3D oraz widok źródłowy okna 3D. aby otworzyć okno dialogowe Filtruj Elementy w 3D. Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D Mimo że wiele ustawień Dokumentu 3D pochodzi z widoku źródłowego 3D. Tutaj można przedefiniować ustawienia Słońca dla Dokumentu 3D: kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. aby zamknąć okno dialogowe projekcji. aby przedefiniować projekcję. płaszczyzny cięcia oraz widoczne elementy Dokumentu 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Zmiany zostaną zastosowane w Dokumencie 3D po kliknięciu OK. aby skonfigurować pozycję słońca. Wybierz Ustawienia Dokumentu 3D w panelu Modelu. aby zamknąć okno dialogowe. patrz Panel Ustawień Ogólnych Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. Zaznacz to pole. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. aby opuścić ustawienia Dokumentu 3D. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. W szczególności. Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D.Wirtualny Budynek Dokonaj jednej z następujących zmian: • Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. Szczegóły dotyczące tych opcji. aby wywołać okno dialogowe Perspektywy lub Ustawienia równoległe odzwierciedlające okno widoku źródłowego 3D Dokumentu 3D. a następnie Więcej o słońcu. • • Opcje dostępne w panelu Ogólne umożliwiają otwarcie okien dialogowych. kilka ważnych ustawień wyglądu modelu w Dokumencie 3D jest konfigurowanych w oknie dialogowym Ustawień Dokumentu 3D (panel Modelu). bez potrzeby otwierania samego okna 3D.

Detale O Detalach Narzędzie Detal jest przeznaczone do tworzenia Detali Widoków Projektu. Szczegóły dotyczące tych opcji są opisane w części Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. wstaw Znacznik Detalu posiadający obrys do jednego z następujących okien: Rzut. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model Aby utworzyć Detal oparty o Model. Przed publikacją może zajść potrzeba dostosowania Rysunku Detalu. Obszar 2D lub Detal. Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. Dokument 3D. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. etykiety oraz obiekty. Aby otworzyć Rysunek Detalu w oddzielnym oknie. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. jako odniesień do dowolnych Widoków Projektu. Widoków bądź Rysunków. Elewacja. Detale. bloki tekstowe. Ich zawartość może być aktualizowana. Wygląd Znacznika Detalu (Obiektu GDL) uzależniony jest od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień detalu. (pierwsza metoda 211 . 1) Uaktywnij narzędzie Detal. 3) W palecie Info wybierz jedną z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu: wielobok. prostokąta lub obróconego prostokąta. Rysunek Detalu może zawierać dodatkowe elementy 2D. Narzędzie to może być także wykorzystywane do wstawiania połączonych Znaczników Detali. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Możliwe jest także tworzenie Niezależnych Detali posiadających Znacznik lub nie. których Widoki Projektu zostały wygenerowane na podstawie istniejących elementów Projektu. które są tworzone poprzez wstawienia Znacznika Detalu do jednego z następujących okien: Rzut. tak by odzwierciedlała aktualny stan Projektu. zawierają dwuwymiarowe kopie tych elementów. Widoki Projektu tworzone narzędziem Detal są wyświetlana w Oknach Rysunku Detalu i są zgrupowane w folderze o nazwie Detale w Mapie Projektu palety Nawigatora. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Przekrój. Detal. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę w Nawigatorze. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia).Wirtualny Budynek • • Materiały cieniowane Efekty słońca i cienia Ważne: Te ustawienia mają zastosowanie dla Dokumentów 3D i są niezależne od okna widoku źródłowego 3D.

w którym znajduje się Znacznik Detalu.) młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. Zawartość okien Detali 4) Narysuj obrys Detalu. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. opisy i wymiarowania nie są przenoszone do okien Detalu. Obrazki. można zdefiniować w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Detalu. Domyślnie do okna Detalu są przenoszone tylko elementy konstrukcyjne.) Rysunek Detalu zawiera linię reprezentującą granicę tego Detalu określoną w oknie. ich Znaczników i danych odniesienia. Inne informacje na temat nowych Widoków Projektu tworzonych narzędziem Detal. X reprezentuje punkt odniesienie Detalu. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Detali mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. patrz Opisy. Wymiarowanie oraz Symbole 2D obiektów. że wymiarowania wysokości będą wskazywać prawidłowe wartości wzniesienia. Punkty aktywne.) Więcej szczegółów. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Detale. W oknie Detalu dostępne są tylko narzędzia 2D. Na Rysunkach Detalu mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. (Ustawienie to można zmienić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Detalu. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. oznacza to. a wśród nich rozbite elementy konstrukcyjne.) Informacje na temat elementów opisowych przecinających się z obrysem Detalu. że elementy w oknie Detalu nie zostaną przemieszczone w pionie. co w widoku źródłowym. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Zobacz Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D na stronie 214. 5) Po narysowaniu Obrysu Detalu kliknij kursorem w kształcie Rysunek Detalu oparty o model zawiera tylko elementy 2D (linie i wypełnienia). (To samo dotyczy Wymiarowania pionowego w Detalach generowanych z Elewacji i Rozwinięcia ścian. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem na stronie 217. które znajdują się w obrysie Detalu. W oknach Detali przekrojów (Widoków Projektu utworzonych za pomocą narzędzia Detal w oknie Przekroju) obowiązuje ten sam początek układu odniesienia.Wirtualny Budynek geometrii (bez obrysu) pozwala na tworzenie niezależnych Widoków Projektu nie posiadających źródła w modelu. Tekst. patrz Ustawienia narzędzia Detal w Pomocy ArchiCADa. pod warunkiem jednak. Wstaw Połączony Znacznik Detalu Aby wstawić Połączony Znacznik Detalu bez tworzenia Widoku Projektu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 212 . Wypełnienia. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe.

a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. wybierz pierwszą ikonę metody geometrii (Brak obrysu) w palecie Info. 2) Zdefiniuj Odniesienie dla Znacznika: • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Informacja o połączeniu będzie wyświetlana w polu "Odniesienie do:". 4) Nowy Widok Projektu ("Niezależny Oznaczony Detal") Utwórz niezależny detal Niezależny Detal to rysunek. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby otworzyć Niezależny Detal dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. wstawiać obiekty. w Mapie Projektu palety Nawigatora.” • • Jeżeli wybierzesz metodę "bez obrysu": kliknij raz aby wstawić Znacznik Jeżeli wybierzesz jedną z metod "z obrysem": narysuj obrys Detalu i kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. np. a następnie wskaż położenie Znacznika Detalu na planie. Ten Widok Projektu nie będzie oparty o model. Wszystkie Rysunki Niezależnych detali stanowią część struktury Nawigatora. 3) Aby wstawić Oznaczony Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. w jednym z okien projektu. lub wybierz polecenie “Otwórz rysunek detalu” z menu kontekstowego Znacznika.Wirtualny Budynek 1) Uaktywnij narzędzie Detal. zostanie utworzony i umieszczony w folderze Detale. niezależny detal. Po wstawieniu Znacznika i utworzeniu Detalu możesz w dowolnym momencie zmienić dane Znacznika. Detalu. Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. detal ogrodzenia. są jednak Widokami Projektu. Niezależny detal jest przydatny podczas tworzenia rysunków elementów. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. 4) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Utwórz Niezależny Detal posiadający Znacznik 1) W oknie dialogowym Ustawień Detal lub w palecie Info wybierz opcję “Utwórz nowy Widok Projektu. których nie ma bezpośrednio w modelu a muszą się znaleźć w dokumentacji. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. którego zawartość tworzysz ręcznie. które można otworzyć poprzez Nawigatora. W oknie Niezależnego Detalu możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. Detale Nieoznaczone nie posiadają takiego Znacznika. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. które zostanie wyświetlone. 213 . Rysunki te mogą być Oznaczone i Nieoznaczone: Oznaczone Niezależne Detale posiadają odpowiadający im Znacznik Detalu znajdujący się. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D.

214 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . można dołączyć Niezależny detal do znacznika: wstaw połączony znacznik i wskaż znacznik Detalu. użyj polecenia Przebuduj z widoku źródłowego w menu kontekstowym Detalu w Nawigatorze lub w menu Widok > Odśwież. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Detalu lub folderze Detale. Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D Gdy tworzysz nowy Detal lub Obszar 2D korzystając z jednej z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu. Ikony są różne w zależności od rodzaju Detalu. zostaną zaktualizowane dopiero po użyciu polecenia Uaktualnij Ramkę Połączonego Znacznika z menu kontekstowego danego Detalu lub Obszaru 2D w Mapie Projektu palety Nawigatora. którymi są oznaczane Detale w palecie Nawigatora. Niezależne Nieoznaczone Detale są wyświetlane w Nawigatorze. Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D Gdy przerysujesz obrys Znacznika Źródłowego Detalu lub Obszaru 2D. powstały rysunek będzie zawierał obrys w postaci linii przerywanej. do którego odnosi się ów Znacznik Źródłowy. wyłącz odpowiednią opcję w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Aktualizacja Okna Detalu Jeżeli widok źródłowy Detalu został zmodyfikowany i chciałbyś zaktualizować zawartość Detalu tak by odzwierciedlała bieżący stan modelu. Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze Na ilustracji pokazano cztery rodzaje ikon. kształty wszystkich Znaczników połączonych z Widokiem Projektu. Jeżeli chciałbyś by linia ta nie była wyświetlana. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Detale w Mapie Projektu Nawigatora. w razie potrzeby. jednak nie posiadają Znacznika.Wirtualny Budynek Utwórz Niezależny Detal nie posiadający Znacznika Użyj polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz niezależny detal. Później. nie wpływa na zawartość odnośnych okien. To polecenie ma wpływ tylko na kształt Znacznika.

Wirtualny Budynek rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Do okna Obszaru 2D można wkopiować różnego rodzaju dokumenty. Podobnie jak w przypadku Detali elementy w Obszarach 2D składają się tylko z komponentów 2D. które utrudniają dalszą edycję rysunku. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. a ewentualne odpowiedniki elementów konstrukcyjnych są replikowane w Obszarach 2D w rozbitej formie (czyli składającej się z linii i wypełnień). Narzędzie Obszar 2D jest aktywne we wszystkich oknach z wyjątkiem Okna 3D. np. których zakres ingerencji w projekt ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej. czy wymiarowania będą przeniesione do okna Obszaru 2D. Więcej szczegółów. Możliwe jest połączenie dowolnego rodzaju Znacznika z oknem Obszaru 2D. Obszary 2D mogą być wykorzystywane do wykańczania rysunków za pomocą narzędzi 2D. jak również jako środowisko pracy dla kreślarzy. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Szczegóły. W oknach Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia 2D. W oknach Obszaru 2D możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. Możesz również wstawić Znacznik Detalu do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Detalu. W związku z tym. Przekrój. Możesz wstawić Znacznik Przekroju do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Przekroju. W przeciwieństwie do Detalu. Obszar 2D posiada metodę geometrii pozwalającą za pomocą jednego kliknięcia odwzorować całą zawartość bieżącego okna w postaci dwuwymiarowych elementów w nowo utworzonym oknie Obszaru 2D. takich jak fragmenty rzutów bądź przekrojów. podobnie jak elementy konstrukcyjne rozbite na komponenty 2D. a także do rysunków dwuwymiarowych tworzonych od podstaw. wstawiać obiekty. czy Detali nie mogą być aktualizowane w oparciu o zawartość okna Obszaru 2D. czy Detal). Obszar 2D jest jednak zoptymalizowany pod kątem tworzenie fragmentów rzutów i przekrojów. które domyślnie 215 . Aby otworzyć okno Obszaru 2D dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. a Detal Tworzenie Obszaru 2D w oparci o model jest podobne do tworzenia opartego o model Detalu. Znacznik tego narzędzia jest podobny jak w przypadku innych narzędzi posiadających Znaczniki (np. Tego typu rysunki Przekrojów. Obszary 2D O Obszarach 2D Okna Obszaru 2D służą do tworzenia dwuwymiarowych rysunków opartych o model. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Dogodnym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obszar 2D. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. (W przeciwieństwie do Detali tworzonych na podstawie modelu. przy przenoszeniu części bądź całej zawartości okna źródłowego do okna Obszaru 2D: • Wszelkie elementy opisowe. tabele i wykresy związane z branżami i uzupełniające dokumentację projektu.

aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Utworzysz Obszar 2D zawierający całą zawartość okna. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. (Jeżeli widok źródłowy nie posiada skali. 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Znaczniki Przekrojów. Ustawień Obszaru 2D musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Są one tworzone na podstawie elementów konstrukcyjnych znajdujących się w Oknach Rzutu lub Przekroju/Elewacji/RŚ. Elewacja. Detali i Obszaru 2D wewnątrz okien Obszaru 2D są interaktywne: zachowane zostają wszelkie ich właściwości. Wybierz tę metodę. Przy przenoszeniu całości lub fragmentu Widoku Modelu do okna Obszaru 2D. a następnie kliknij w dowolnym miejscu aktywnego okna Projektu. Aby przenieść tylko kopie elementów konstrukcyjnych do nowych okien Obszaru 2D. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Obszaru 2D mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. • 4) Narysuj obrys Obszaru 2D.) 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Obszary 2D. można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Obszaru 2D. Kolor wypełnienia może zostać 216 . domyślnie wszystkie elementy opisowe oraz wymiarowania zostaną również przeniesione. powstały Obszar 2D będzie posiadał domyślną wartość skali). Przekrój.) zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. co ich widoki źródłowe. właściwości Znacznika i dane Odniesienia. Zobacz Ustawienia Narzędzia Obszar 2D w Pomocy ArchiCADa. że widok źródłowy posiada skalę. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model Aby utworzyć Obszar 2D oparty o Model.Wirtualny Budynek zawierają tylko kopie elementów konstrukcyjnych w postaci linii i wypełnień.pierwszej metody geometrii w palecie Info. prostokąta bądź obróconego prostokąta by określić obrys Obszaru 2D. co ich widoki źródłowe pod warunkiem. Rozwinięcie ścian. Inne informacje na temat nowego Obszaru 2D. Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Metoda geometrii "Całe okno": Użyj metody jednego kliknięcia . 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych 3) Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. lub Dokumentu 3D. należy zaznaczyć opcję "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień Obszaru 2D. 5) Po narysowaniu obrysu kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Obszaru 2D. wstaw Znacznik Obszaru 2D do jednego z następujących okien: Rzut. Zawartość okien Obszaru 2D Rysunki Obszaru 2D opartych o model zawierają tylko linie i wypełnienia. Metoda geometrii "Obrys": Użyj metody wieloboku. Elewacji.) • Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Obszar 2D lub Detal. (Detale natomiast są domyślnie tworzone w skali odpowiadającej 1/2 skali widoku źródłowego.

Etykiety: Strzałka wskaźnika musi znajdować się wewnątrz obrysu. W Obszarach 2D mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. że spełniają pewne kryteria. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. skopiuj i wklej do okna Obszaru 2D. które można otworzyć za pomocą Nawigatora. Wymiarowanie oraz Symbole 2D Obiektów. Znaczniki Detalu: Jeżeli punkt odniesienia Detalu (X) lub punkt końcowy Znacznika znajdą się wewnątrz obrysu. Łańcuchy wymiarowe są kopiowane segmentami: jeżeli oba punkty końcowe segmentu są wewnątrz obrysu. (Jakkolwiek domyślnie rysunki Detali nie zawierają wspomnianych elementów. Punkty aktywne. Edycja okien Obszaru 2D W oknie Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia rysunkowe. Narysuj wszystkie elementy 2D w Obszarze 2D od podstaw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 217 . wówczas Znacznik Przekroju/Elewacji zostanie zawarty w Obszarze 2D. również elementy konstrukcyjne zostaną wklejone w postaci elementów 2D.) Obrazki i Rysunki: jeżeli przynajmniej jeden wierzchołek Obrazka lub Rysunku znajduje się wewnątrz obrysu. wówczas cały Znacznik zostanie skopiowany do Obszaru 2D. Do okna Obszaru 2D można dodawać elementy na kilka sposobów: • Zaznacz dowolne elementy w dowolnym oknie. wówczas wszystkie Drzwi. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. • • W przypadku wymiarowań posiadających dwa punkty końcowe.Wirtualny Budynek Opisy. Obrazki. Teksty. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. są rozbijane na linie i wypełnienia i zostają przycięte przez obrys Obszaru 2D. elementy te zostaną skopiowane do Obszaru 2D. gdy obrys Obszaru 2D przecina się z elementami opisowymi. wyłączenie opcji "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" pozwala na zmianę tego ustawienia. oba punkty muszą być wewnątrz obrysu. lecz nie muszą. • • Uwaga: Znaczniki Rozwinięć Ścian. w przeciwieństwie do Znaczników Przekrojów i Elewacji. gdy wewnątrz obrysu znajduje się tylko część linii Przekroju/Elewacji. Okna i ich Znaczniki zostaną skopiowane do Obszaru 2D. Aby skopiować elementy z Podrysu. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem W przypadku. Wypełnienia. Niezależny obszar 2D bez znacznika w projekcie funkcjonuje jako widoki projektu. Znaczniki Przekroju i Elewacji: Jeżeli dowolny fragment linii Przekroju bądź Elewacji znajdzie się wewnątrz obrysu. jednak geometria linii może się różnić od oryginału (może być krótsza) w przypadku. Detalu lub Obszaru 2D) wówczas elementy te zostaną przeniesione do okna Obszaru 2D pod warunkiem. wówczas ten segment zostanie skopiowany do Obszaru 2D. Wszystkie Rysunki Niezależnych Obszarów 2D stanowią część struktury Nawigatora. wymiarowaniami lub Znacznikami Przekroju. zaznacz elementy skopiuj je. Elewacji. którego zawartość definiuje się od podstaw. Wszystkie elementy. Utwórz Niezależny Obszar 2D Niezależny Obszar 2D to okno. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej elementy (w postaci linii i wypełnień). rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. najpierw przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. Uwaga: Poniższe zasady odnoszą się także do rysunków Detali. Znaczniki Okien i Drzwi: Jeżeli dowolny fragment ściany znajdzie się wewnątrz obrysu. Mogą one mieć znacznik. Wymiarowanie: Odpowiednie punkty odniesienia lub punkt końcowy wymiaru musi się znajdować wewnątrz obrysu.

Wirtualny Budynek Aby utworzyć Niezależny Obszar 2D bez Znacznika skorzystaj z polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Niezależny Obszar 2D. Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie O Znacznikach Znaczniki mogą być wstawiane za pomocą dowolnego spośród następujących narzędzi: Przekroje Elewacje Rozwinięcie Ścian (RŚ) Obszary 2D Detale Za pomocą dowolnego z tych narzędzi można wstawiać Znaczniki Źródłowe. może opcjonalnie pełnić rolę Połączonego Znacznika. Samodzielny znacznik nie posiada źródła w Modelu i nie wyświetla informacji o odniesieniu. Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D Aby wstawić Połączony Znacznik Obszaru 2D bez tworzenia Widoku Projektu: 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Połączone Znaczniki nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. Elewacji. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Obszary 2D w Mapie Projektu Nawigatora. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Obszaru 2D wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. później połączyć taki znacznik z obszarem 2D. który w tej postaci może być wykorzystywany do przechodzenia do odnośnych elementów Nawigatora. Wstawienie Znacznika Źródłowego powoduje utworzenie odnośnego Widoku Projektu (np. Lista niezależnych obszarów 2D również znajduje się w Nawigatorze. Informacje o połączeniu są wyświetlane w Znaczniku. 3) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Obszaru 2D. w razie potrzeby. Można jednak. 218 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zamiast tego można je wstawiać do projektu. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Rozwinięcia Ścian. Widokiem lub Rysunkiem. Detalu) zawierającego elementy utworzone na podstawie Modelu. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Obszarze 2D lub folderze Obszary 2D. a następnie łączyć z dowolnym istniejącym Widokiem Projektu. ale może zawierać dowolnie zdefiniowany tekst. Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Przekroju. Nie może być wykorzystywany do przechodzenia pomiędzy widokami. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. Dowolny Znacznik z wyjątkiem Znacznika Rozwinięcia Ścian. Obszaru 2D.

będzie odpowiedniego typu.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika Linia lub wielobok narysowany za pomocą odpowiedniego narzędzia przed wstawieniem Znacznika. Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zasięgu Znaczników za pomocą polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. Uwaga: Atrybuty elementów w przekroju i w widoku danego Widoku Projektu są definiowane za pośrednictwem ustawień Znacznika Źródłowego. Aby dostosować kolor i typ linii tych elementów. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Aby zmienić kolor Podświetlenia. Gdy Połączony Znacznik zostaje zamieniony na Znacznik Źródłowy danego widoku. że element. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję użyj polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Połączony Znacznik musi być wstawiony za pomocą tego samego narzędzia co element. Ta funkcja jest dostępna dla: • Połączonych Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. lub Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Znacznik Źródłowy • Te elementy są elementami tylko dla wyświetlania (ekranowymi). po jego wstawieniu pozostają na ekranie. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej Opcji. Użyj polecenia "Ustaw jako Znacznik Źródłowy" z kontekstowego menu Znacznika. by odzwierciedlał kształt obrysu nowego Znacznika Źródłowego. do którego będzie się odnosił Znacznik. Uwaga: Przy zmianie Połączonego Znacznika Detalu na Znacznik Źródłowy. wówczas atrybuty elementów w tym widoku przejmą ustawienia Znacznika Źródłowego. pod warunkiem jednak. Dzięki tej opcji można łatwo rozpoznać które znaczniki są znacznikami źródłowymi. Rozwinięć Ścian Linie Zasięgu Przekrojów i Elewacji (dla Przekrojów i Elewacji o ograniczonym Zasięgu) Linie Obszaru Odległego (dla Przekrojów i Elewacji o zdefiniowanym Zaznaczonym Obszarze Odległym) Linie Zasięgu Rozwinięć Ścian Wieloboki definiujące obrysy Detali i Obszaru 2D Zmiana Typu Znacznika Możesz zmienić typ wstawionego wcześniej Znacznika. Podświetlenie Znaczników Źródłowych Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Aby zmienić Połączony Znacznik na Znacznik Źródłowy: • • Zaznacz Znacznik. Elewacji. Znacznik Przekroju musi odnosić się do Widoku Przekroju). Widoków lub Rysunków zawartych w Projekcie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 219 . do którego będzie się odnosił (np. Połączony Znacznik stanie się Znacznikiem Źródłowym. Elementy Zasięgu Znacznika obejmują: • • • • • Linie Przekrojów. nigdy nie są widoczne na wydrukach. kształt obrysu odnośnego Widoku Projektu zostanie zmodyfikowany w taki sposób. natomiast oryginalny Znacznik Źródłowy zostanie zamieniony na Połączony Znacznik.

przejmie on wszystkie ustawienia z wyjątkiem danych odniesienia oraz geometrii (np. Jeśli Znacznik jest połączony z Rysunkiem. (Jeżeli oryginalny Znacznik Źródłowy nie posiadał obrysu. Przesuń/Obróć/Odbij Kopię/Wiele kopii) przyniesie następujące rezultaty: 220 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Polecenia Otwórz/Otwórz w nowym oknie pozwalają otworzyć Widok Projektu lub Widok. a następnie nadasz je innemu Znacznikowi. co Widok Projektu związany z oryginalnym Znacznikiem.Wirtualny Budynek • Połączonych Znaczników odnoszących się do Niezależny Widoków Projektu tego samego typu. Znaczniki odnoszące się do zewnętrznych Rysunków nie mogą być zamieniane na Znaczniki Źródłowe. Użyj polecenia "Otwórz" aby przejść do elementu. drugi Znacznik stanie się identyczny jak pierwszy: będzie miał identyczne parametry łącznie z danymi odniesienia. Przenoszenie Ustawień Znaczników Pomiędzy Znacznikami możesz stosować polecenia Przenoszenia Ustawień (Pobierz ustawienia/Nadaj ustawienia). Niezależny Widok Projektu zostanie usunięty i zastąpiony Źródłowym Widokiem Projektu. Nazwa nowego Znacznika będzie jednak inna. do którego odnosi się Znacznik. Na ilustracji Połączony Znacznik Detalu odnosi się do Pierwszego Rysunku zaznaczonego Widoku RŚ. Skopiowania Znacznika Źródłowego Detalu spowoduje utworzenie Połączonego Znacznika Detalu odnoszącego się do oryginalnego Widoku Projektu. Aby zmienić Znacznik Źródłowy na Połączony Znacznik: • • lub • Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Połączony Znacznik Zaznacz Znacznik. Jego menu kontekstowe pozwala na: • Przejście do Rysunku Oryginalny Znacznik Źródłowy stanie się Połączonym Znacznikiem i zachowa dane odniesienia. Gdy pobierzesz ustawienia Połączonego Znacznika i nadasz je innemu Znacznikowi. Widok Źródłowy przyjmie domyślny kształt. Nawigacja za pomocą Znaczników Możesz nawigować pomiędzy oknami za pomocą poleceń menu kontekstowego zaznaczonych Znaczników. Zasięgu Znacznika Przekroju).) W przypadku Znacznika Źródłowego (Przekrój/Elewacja/RŚ lub Obszar 2D) powstanie kolejny Znacznik Źródłowy o tych samych parametrach oraz nowy Widok Projektu o tych samych właściwościach. do którego odnosi się zaznaczony Znacznik. Co więcej dane odniesienia nie podlegają powieleniu. Kopiowanie Znaczników Stworzenie jednej lub kilku kopii Znacznika (poprzez polecenia Kopiuj/Wklej. użyj polecenia Przejdź do Rysunku aby przejść do Arkusza zawierającego odnośny Rysunek. Użyj polecenia "Ustaw jako Połączony Znacznik" z kontekstowego menu Znacznika. Gdy pobierzesz ustawienia Znacznika Źródłowego.

Kliknij przycisk Przejdź do zaznaczonego aby wyświetlić zaznaczony Znacznik. do których odnoszą się Znaczniki. które odnoszą się do brakujących elementów Projektu. Paleta Sprawdź Znaczniki jest dostępna w menu Okna > Palety > Sprawdź Znaczniki. zaznacz element w Nawigatorze. Widokiem lub Rysunkiem.) Znajdź połączone Znaczniki Aby znaleźć wszystkie Znaczniki połączone z danym Widokiem Projektu. po zaznaczeniu Rysunku bezpośrednio na Arkuszu. Użyj polecenia Znajdź Połączone Znaczniki z menu kontekstowego zaznaczonego elementu. Aby wyświetlić listę wszystkich Znaczników. kliknij przycisk Sprawdź Znaczniki znajdujący się u góry palety.Wirtualny Budynek • Otworzenie Widoku Rozwinięcia Ścian w tym samym lub w nowym oknie Dla Rysunków Wstawionych na Arkuszach polecenie Znajdź Połączone Znaczniki będzie również dostępne w menu kontekstowym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 221 . Kliknij przycisk Ustawienia Znacznika aby otworzyć okno dialogowe Ustawień zaznaczonego Znacznika. (Jeżeli Znacznik jest Źródłowy. w którym znajduje się Znacznik. Okno dialogowe Znajdź Połączone Znaczniki zawiera listę wszystkich Połączonych Znaczników ujętych w dwóch kolumnach: • Typ: zawiera informację o typie Znacznika (oznaczony ikoną) Wstawiony do: zawiera ID i nazwę Widoku Projektu.) Paleta Sprawdź Znaczniki Paleta Sprawdź Znaczniki zawiera listę brakujących elementów Projektu. • Kliknięcie nagłówka jednej z kolumn spowoduje posortowanie listy zgodnie z wybranym kryterium. (Przycisk nie jest aktywny. nazwa Widoku Projektu będzie podkreślona. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników.

Można także zdecydować. program najpierw sprawdzi czy jego widok źródłowy/połączone znaczniki znajdują się w zablokowanej warstwie lub w obszarze roboczym innego Projektanta. który nie został jeszcze załadowany. Usuwanie Widoków Projektu. W takim przypadku zaznacz pole przy nazwie Znacznika w kolumnie Zatwierdzone. prawidłowego odniesienia. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników.) Jeżeli w Projekcie nie występują takie Znaczniki. że Autotekst odnosi się do zewnętrznego projektu. w którym znajduje się Znacznik. Znaczniki na liście mogą być sortowane według następujących kryteriów: • • • Typ Znacznika: Przekrój/Elewacja/Detal/Obszar 2D/Rozwinięcie Ścian (wyświetlane w postaci ikony) Wstawiony do: zawiera ID i informację o położeniu w Mapie Projektu Widoku Projektu. W przeciwnym razie użyj opcji Pokaż wszystkie znaczniki.) Dla każdego Znacznika na liście (lub kilku Znaczników zaznaczonych jednocześnie). (Sytuacja taka może się zdarzyć np. że w jego polu wyświetlany jest Autotekst). Widoków lub Rysunków. Możliwe jest sortowanie według dwóch cech: wystarczy kliknąć inną kolumnę aby hierarchia ustanowiona pierwszym kliknięciem uzupełniona została o drugie kryterium. Widoku lub Rysunku. wówczas u dołu palety zostanie wyświetlona następująca informacja: Brak znaczników bez odniesień w tym projekcie. że Znacznik jest prawidłowy (pomimo tego.Wirtualny Budynek Ikona znajdująca się u dołu palety umożliwia wyświetlenie zaznaczonego elementu w jego oryginalnym oknie. w kolumnie będzie wyświetlane “N/D”. które od momentu (ręcznego lub automatycznego) przypisania odniesienia zostały usunięte z Projektu. wówczas. (W takim przypadku w polu Znacznika będzie wyświetlany Autotekst zamiast prawidłowych dany odniesienia.) Możesz użyć opcji Ukryj zatwierdzone znaczniki z rozwijanego menu po prawej stronie palety. można wyświetlić okno dialogowe Ustawienia Znacznika. 222 . klikając nagłówek wybranej kolumny. Paleta wyświetla listę Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. Jeżeli element ten został usunięty. Zaznaczony element: Nazwa i ID elementu. aby przy kolejnym sprawdzeniu Znaczników. zatwierdzone elementy nie były wyświetlane na liście. Zatwierdzone: zawiera edytowalne pole dla każdego Znacznika. wartość w tej kolumnie może być również brana pod uwagę jako kryterium sortowania. w którym możliwe będzie przypisanie nowego. Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik Jeśli wykasujesz widok projektu. (Przycisk nie jest aktywny. gdy wiesz. do którego odnosił się Znacznik). do którego odnosi się Znacznik (Widoku Projektu. Stanie się tak w przypadku następujących typów Znaczników: • Znaczników Źródłowych odnoszących się do Widoków Projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Możesz sortować elementy według każdej z tych cech. lub czy same znaczniki elementów nie zostały zablokowane.

Zestawienie interaktywne O zestawieniach Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia połączonych z widokiem Znaczników. wówczas program wyświetli ostrzeżenie informujące. W przeciwieństwie do prostych List elementów generowanych za pomocą poleceń z menu Dokument > Zestawienia i listy. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. do którego się ów Znacznik odnosi. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku Projektu". Daje to możliwość poprawienia nieścisłości powstałych w wyniku błędnego wprowadzania wartości lub podczas łączenia fragmentów projektu wykonanych przez różnych projektantów. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. 223 . Jeżeli żaden z wymienionych Znaczników nie znajduje się na zablokowanej Warstwie bądź w Przestrzeni Roboczej innego Członka Zespołu. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. Usunięcie Znacznika Źródłowego nie ma wpływu na żadne inne elementy. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. jak również wszystkich Znaczników połączonych z tym Widokiem Projektu. iż kontynuowanie spowoduje usunięcie następujących elementów: • • • Widoku Projektu (nawet jeśli Znacznik wyświetla informacje odnoszące się do innego Widoku Projektu) Wszystkie Widoki utworzone na podstawie Widoku Projektu Wszystkie Znaczniki (Źródłowe i Połączone) wymienione powyżej. Usuwanie Znaczników W trakcie usuwania Znacznika Źródłowego zostaniesz poinformowany. W wyświetlonym oknie dialogowym będziesz miał możliwość wybrania innej opcji: usunięcia Znacznika Źródłowego i zachowania Widoku Projektu w postaci Niezależnego Widoku Projektu nie związanego z modelem.Wirtualny Budynek • • Znaczników połączonych z Widokami Projektu Znaczników połączonych z Widokami utworzonymi na podstawie Widoków Projektu. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku". Usunięcie Rysunku nie powoduje usunięcia połączonych z Rysunkiem Znaczników. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. Znaczniki te będą wyświetlane w palecie Sprawdź Znaczniki. lecz pozwalają również na ich modyfikację. że usunięcie tego Znacznika spowoduje jednoczesne usunięcie Widoku Projektu. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. Zestawienia Interaktywne nie tylko wyświetlają ilości i parametry różnych elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 W ArchiCADzie funkcja Interaktywnego Zestawienia Elementów pozwala na automatyczne generowanie zestawień ilościowych.

natomiast Zestawienia Komponentów są dostosowane do potrzeb zliczania poszczególnych składowych złożonych elementów konstrukcyjnych (ścian. Zestawienia Elementów zawierają proste informacje o elementach projektu. a ile w lewą stronę. jednak utraci ona powiązanie z elementami w modelu. 224 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wklejona tabela będzie się składała z Linii i Tekstów. ArchiCAD pozwala na tworzenie Zestawień w dwóch kategoriach: Zestawienia Elementów oraz Zestawienia Komponentów.) Zostanie otwarte okno Zestawienia zawierające po prawej stronie tabelę. że różnice są nieuzasadnione. (Możliwe jest także otworzenie Zestawienia za pośrednictwem rozwijanego przycisku "Idź" w pasku narzędzi Mini Nawigatora lub poprzez menu Okna. a drzwi zostaną automatycznie zmodyfikowane we wszystkich widokach. Aby otworzyć jedno z tych Zestawień. Sformatowane Zestawienie można. za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej. które można wstawiać na Arkusze w celu wydrukowania lub zapisywać w różnych formatach plików. Zestawienia są Widokami Projektu.Wirtualny Budynek Na przykład. czy Zestawienie Okien. dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. Zestawienie Ścian. możesz poprawić błąd. stropów i dachów warstwowych oraz elementów opartych o Złożone Profile. Otwórz Zestawienie ArchiCAD 12 jest dostarczany z kilkoma zdefiniowanymi Zestawieniami. Zestawienia można otworzyć za pośrednictwem Nawigatora lub menu Dokument > Zestawienia i listy > Zestawienia i listy. Następnie możesz odnaleźć te drzwi w projekcie i zaznaczyć je. które będzie można swobodnie edytować. a po lewej panel z różnymi związanymi z nią opcjami (“Opcje Zestawienia/Formatu"). wstawić w postaci tabeli do dowolnego okna 2D (zazwyczaj wstawia się je do Obszarów 2D). takimi jak Zestawienia Drzwi. Na podobnej zasadzie można sprawdzić ile drzwi otwiera się w prawą. że jedne z kilkudziesięciu drzwi umieszczonych w projekcie posiadają inne wymiary. Zobacz Zachowywanie okna Zestawienia (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa.) Kliknij nazwę Zestawienia. kliknij ikonę czarnej strzałki znajdującą się na pasku pomiędzy panelami okna. Jeżeli okaże się. by wyświetlić okno Zestawienia Interaktywnego i zaktualizować jego zawartość. Aby tabela wykorzystywała całą dostępną przestrzeń okna. Zestawienie umożliwia wykrycie. Zestawienia mogą wyświetlać rekordy w rzędach albo w kolumnach.

Ustawień Schematu klikając przycisk Ustawienia Schematu znajdujący się w prawym górnym rogu okna. podobnie jak inne okna zestawień posiada dodatkowy skrót w dolnym pasku przewijania umożliwiając Dopasowanie szerokości wygenerowanej listy do rozmiaru bieżącego okna. Więcej informacji na temat definiowania zawartości Zestawień. można nadpisać parapet i wysokość nadproża. Kliknij nazwę Zestawienia prawym klawiszem Myszki i z kontekstowego menu wybierz polecenie “Uwzględnij tylko elementy zaznaczone na Rzucie”. patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. patrz Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia na stronie 226. Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów Czasami może zajść potrzeba wyświetlenia Zestawienia dla określonej grupy elementów Rzutu. Okna Zestawień interaktywnych. że mimo że pole nazwy elementu bibliotecznego typu drzwi jest zablokowane.Wirtualny Budynek Zawartość Zestawienia jest opata o Ustawienia Schematu Zestawienia. 225 . Jest to wygodny sposób wykorzystywania możliwości Zestawień Interaktywnych do edycji ustawień grupy elementów. Na podstawie Zestawienia opartego o zaznaczenie na Rzucie nie można tworzyć Widoków. a następnie znajdź wybrane Zestawienie Elementów z Mapy Projektu lub Mapy Widoków palety Nawigatora. można zauważyć. zawartość Zestawienia będzie odpowiadała zdefiniowanemu na Rzucie zaznaczeniu (nie będą uwzględnione kryteria ustawione w Schemacie Zestawienia). Daje to możliwość interaktywnego edytowania parametrów tych elementów za pośrednictwem pół Zestawienia. W przykładzie przedstawionym poniżej. że niektóre komórki w wierszu są edytowalne. Zaznacz odpowiednie elementy (tylko w oknie Rzutu). podczas gdy inne nie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Edycja i uaktualnianie Zestawień Aby modyfikować element w Interaktywnym Zestawieniu Elementów. kliknij kolumnę bądź rząd. Zauważysz. Więcej informacji na temat formatowania tabeli.

Zmodyfikowanie zawartości tych pól zostanie natychmiast odzwierciedlone w oknie Rzutu i w pozostałych oknach po ich otwarciu lub uaktywnieniu. czy Komponentów. usuwać je. Dla prostego Zestawienia Elementów wybierz “Typ elementu”. 226 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . spowoduje przeniesienie do okna 3D i powiększenie zaznaczonego elementu.Wirtualny Budynek lub kliknij przycisk Ustawienia Schematu w oknie Zestawienia. które będą ujęte w Zestawieniu. Szczegóły. Ikona umieszczona po prawej stronie. który chciałbyś edytować lub skorzystaj z przycisków po prawej stronie panelu by tworzyć schematy. oraz (2) Pola (zestaw informacji na temat wybranych elementów). a następnie kryterium jakiemu będą miały odpowiadać elementy ujęte w Zestawieniu. Przy tworzeniu nowego Schematu będziesz poproszony o wskazanie czy będzie to Zestawienie Elementów. którym będą miały odpowiadać elementy w Zestawieniu. Zaznacz w 3D. możesz użyć ikony Zaznacz na Rzucie aby przejść do okna Rzutu i zobaczyć wybrany element. W panelu Schematy wybierz Schemat. Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia Zawartość Zestawienia Interaktywnego definiuje się w oknie dialogowym Ustawień Schematu. W tym miejscu można określić (1) Kryteria. Z menu wybierz polecenie Dokument > Zestawienia i Listy > Zestawienia > Ustawienia Schematu. Analogicznie. patrz Okno dialogowe Ustawienia Schematu (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Jeśli wybrałeś element w Zestawieniu. Definiowanie Kryteriów dla Zestawienia W panelu Kryteria zaznacz pierwszą linię. wszystkie zmiany dokonane w tych elementach w oknie Rzutu lub w edytowalnym widoku pojawią się w Zestawieniu po jego uaktywnieniu. importować i eksportować. zmieniać im nazwy.

w panelu Pola możesz określić jakie parametry zostaną ujęte w kolumnach (rzędach) Zestawienia. jeśli chciałbyś stworzyć zestawienie tylko tych Drzwi i Okien. poprzez kliknięcie ikony + znajdujący się w ostatniej kolumnie. Zdefiniuj Pola Zestawienia W oknie Ustawień Schematu.” Ten parametr zostanie wyświetlony na liście Kryteriów. Dodaj nowe Kryterium Aby ograniczyć zakres Zestawienia możesz skorzystać z dodatkowych Kryteriów. Jeżeli jako Typ elementu wybrałeś Obiekt i chcesz użyć jednego z jego parametrów jako kryterium. a następnie kliknij “Dodaj. Wybierz parametr. jest równe. którego parametru chciałbyś użyć jako kryterium. W kolumnie Wartość wybierz pożądany typ elementu. Na przykład. Na przykład. które znajdują się na kondygnacji 2 i wyżej. że w Zestawieniu zostaną ujęte wszystkie elementy. które będą Drzwiami lub Oknem. Będziesz mógł teraz wybrać drugą wartość (np. Następnie wybierz odpowiednią nazwę kryterium (Kondygnacja) i wprowadź pożądaną wartość (>=2). W razie potrzeby można rozwinąć wartość danego Kryterium (takie jak Typ elementu). W oknie. możesz kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się u dołu okna aby dodać kryterium kondygnacji.Wirtualny Budynek W taki sposób skonstruowane kryterium spowoduje. które zostanie wyświetlone przeszukaj załadowane biblioteki i wybierz element. Drzwi”. by utworzyć Zestawienie Drzwi należy wybrać “Typ elementu. kliknij przycisk Dodatkowe parametry znajdujący się u dołu okna dialogowego. Okno) dla kryterium Typ elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 227 . Oba z tych kryteriów (Typ elementu oraz Kondygnacja) będą spełnione przez elementy w Zestawieniu: zatem elementy w Zestawieniu będą odpowiadać warunkom: będą Drzwiami lub Oknem i będą należeć do kondygnacji 2 lub wyższej.

jeżeli więcej niż jedna ściana będzie posiadała to samo wypełnienie przekrojowe. która zawiera informacje o wypełnieniu przekrojowym ściany. następnie kliknij przycisk “Dodaj” aby dodać ten parametr do listy Pól Zestawienia. Na przykład. Na prezentowanym przykładzie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Drugi przycisk zawiera również ikonę oznaczającą ilość elementów w danym polu. natomiast u dołu kolumny Objętość wyświetlana jest sumaryczna objętość wszystkich ścian (65. Wybierz "Warstwę" z listy Dostępnych Parametrów. Wynik: U dołu kolumny Typ Ściany wyświetlona jest ilość ścian (w sumie 8 ścian). by dodać wybrane parametry do listy Pól Zestawienia po prawej. Kliknij drugi przycisk by dodać w Zestawieniu komórkę zawierającą sumę wartości wybranego pola.19 m3). pierwsze pole Zestawienia). Sortuj Pola Zestawienia Aby zmienić kolejność. Zestawienie Ścian. ściany będą sortowane według objętości.Wirtualny Budynek Z listy Dostępnych Parametrów po lewej wybierz odpowiednie pozycje i kliknij przycisk “Dodaj” znajdujący się u dołu okna. w jakiej będą wyświetlane poszczególne pola w Zestawieniu przemieść wybraną pozycję klikając ikonę strzałek znajdującej się obok nazwy pola i przesuwając myszką z przytrzymanym klawiszem w górę lub w dół do pożądanego położenia na liście Pól Zestawienia. którego Schemat pokazano na ilustracji. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą ilość ścian. ściany zostaną posortowane według Typu Ściany (kolumna. na której znajduje się Ściana. Za pomocą trzech przycisków z prawej strony możesz także określić kolejność w jakiej będą sortowane elementy w ramach jednego pola: • Kliknij pierwszy przycisk aby posortować ściany rosnąco lub malejąco według danego pola. 228 . W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą sumę objętości ścian. będzie obejmowało Warstwę.

(Flaga może zostać dodana tylko do jednego pola w Zestawieniu.Wirtualny Budynek Uwaga: Wiersz zawierający sumę wszystkich wartości kolumny lub sumaryczną liczbę elementów w kolumnie jest zwany Sumą Całkowitą i może posiadać odrębne formatowanie. możesz tam np. Wynik: Pole "Typ ściany" wyświetla sumaryczną ilość ścian dla każdego typu ściany oddzielnie. oznaczyliśmy Flagą pole "Wypełnienie przekrojowe". Opcje w sekcji Opcje formatu odnoszą się do poszczególnych komórek Zestawienia. czy w kolumnach albo czy podobne elementy będą grupowane pod wspólnym nagłówkiem. Prócz tego w kolumnie Objętość również są wyświetlane analogiczne sumy cząstkowe. Na przykład pole Typ ściany posiada już wiersz "Ilość" zawierającą sumaryczną liczbę ścian. Więcej informacji na temat każdej z tych opcji.) Pole oznaczone Flagą będzie zawierało dodatkową sumę dla każdej grupy identycznych elementów. patrz Opcje Nagłówka w Pomocy ArchiCADa. Ustawienia w sekcji Opcje Zestawienia mają wpływ na Zestawienie w całości. Jeżeli wybierzesz "Sumę Całkowitą" z rozwijanej listy Zastosuj do. w sekcji Opcje Formatu okna Zestawienia Interaktywnego. Aby przełączyć wyświetlanie nagłówków lub głównego nagłówka. by zdefiniować format dla bieżącego Zestawienia. Formatowanie Zestawień Użyj opcji w sekcjach “Opcje Zestawienia” oraz “Opcje formatu” po lewej stronie okna Zestawienia Interaktywnego. czy rekordy będą wyświetlane w rzędach. Nagłówki są wyświetlane u góry (przy rekordach ułożonych w kolumnach) lub po boku (przy rekordach ułożonych w rzędach). Nagłówki Zestawienia Każde pole w Zestawieniu posiada nagłówek. Trzeci przycisk pozwala dodać Flagę do wybranego pola w Zestawieniu. aby dodać wiersz "Ilość" dla każdego Typu ściany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 229 . Uwaga: Wiersz zawierający cząstkową sumę wartości lub sumaryczną liczbę elementów danego typu jest zwany "Łącznie" i może posiadać odrębne formatowanie. patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. wszystkie ustawienia formatowania zostaną zastosowane do tego wiersza (kolumny). Szczegóły. skorzystaj z rozwijanego przycisku Opcje Nagłówka znajdującego się u góry okna Zestawienia. wybrać. Każde zestawienie posiada również pojedynczy "główny nagłówek".

a następnie zmodyfikuj ustawienia formatowania wedle własnych potrzeb. Poniższa ilustracja prezentuje Zestawienie Okien. jednak zamiast wstawiania części zestawień na jeden Arkusz. każdy nowy element będzie wstawiany do dodatkowego arkusza. oznaczona tekstem “połączone”. że w rozwijanym menu Zastosuj do: jest wybrany "Nagłówek". które normalnie nie zmieściłyby się na Arkuszu. Możliwe jest utworzenie dodatkowego nagłówka powyżej istniejących: 1) Zaznacz kilka pól (klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift). układane jeden obok drugiego. by najlepiej odpowiadała nowemu kształtowi. kliknij go i wpisz odpowiedni tekst. Polecenie Przekształć Tabelę jest dostępne w palecie pomocniczej wierzchołka zaznaczonego Zestawienia wstawionego jako Rysunek. najpierw upewnij się. Zobacz Podziel zestawienie na kilka arkuszy na stronie 231. 2) Wybierz polecenie Wstaw powyżej komórkę Nagłówka klikając w przycisk Opcje Nagłówka. Dzięki temu poleceniu Zestawienia dużych rozmiarów. polecenie Przekształć tabele umożliwi zdefiniowanie nowego prostokąta. Wpisz dowolny tekst w tej komórce i w razie potrzeby zmień formatowanie. W tym przypadku ArchiCAD ponownie przelicza wymiary tabeli i układa ją w taki sposób. Wynik: Zestawienie zostaje podzielone na dwie tabele. Uwaga: Jeśli dla wybranego rysunku określono opcję Podziel Rysunek na kilka arkuszy. Polecenie Przekształcenia Tabeli pozwala zdefiniować nowy kształt tabeli Zestawienia. Aby zmienić formatowanie nagłówka. Aby zaznaczyć kilka pól klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift. 230 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. które są ustawione jedna pod drugą. można podzielić na fragmenty. które nie zmieściło się na Arkuszu o rozmiarze A4.Wirtualny Budynek Aby zmienić tekst w nagłówku. 3) Zostanie dodana komórka powyżej zaznaczonych.

to pole wyboru jest szare. znajdujące się na panelu Ramka w Ustawieniach Narzędzi Rysunek. ile potrzeba aby wyświetlić całą zawartość zestawienia. Ta funkcja dostępna jest jedynie dla Rysunków utworzonych z zestawień elementów i spisów treści projektu. Jeśli okno arkusza wyświetla rysunek wstawiony na kilka arkuszy. W tym przykładzie na arkusz wstawiono Listę okien. Tutaj. aby pokazać. (W przypadku rysunków. Funkcję można uruchomić zaznaczając pole Podziel rysunek na kilka arkuszy. aby wydrukować wszystkie dane zawarte w zestawieniu. jednak ma on ikonę oznaczającą “wielostronicowość”. w ustawieniach wyboru rysunku. Zawsze przy wstawianiu rysunku utworzonego na podstawie zestawienia elementów na arkusz. różniącą się od ikony oznaczającej pojedynczy arkusz. Należy kliknąć strzałkę aby otworzyć dodatkowe opcje nawigacji jedynie pomiędzy Arkuszami wyświetlającymi bieżący wielostronicowy dokument.co może się często zdarzać w przypadku długich zestawień . można nawigować pomiędzy stronami arkusza. pasek tytułowy tego okna pokaże zakres arkuszy przedstawiających rysunek. W Teczce arkuszy w Nawigatorze pokazany jest tylko jeden arkusz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a całkowita liczba stron w arkuszu dla tego Rysunku wyświetlona jest po nazwie rysunku. aby szybko podzielić długie zestawienie i umieścić go na kilku arkuszach. Za pomocą funkcji Podziel rysunek. Jednak tworząc okno arkusza zawierającego rysunek wstawiony na kilka stron. W oknie arkusza wyrysowany jest arkusz. W teczce arkuszy. to pole staje się dostępne i będzie zaznaczone. przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu zmieni się w małą czarną strzałkę.Wirtualny Budynek Podziel zestawienie na kilka arkuszy Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. opcje “Pierwsza strona” i “Ostatnia strona” odnoszą się do arkuszy wielostronicowego rysunku. których widok źródłowy jest inny. pełną listę okien umieszczono na dwóch arkuszach. 231 . jak zwykle używając strzałek nawigacji znajdujących się w dolnej części okna Arkusza.ArchiCAD utworzy tyle arkuszy.) Jeśli rysunek nie mieści się na jednym arkuszu . że zawiera kilka stron. Z tej funkcji można skorzystać.

wtedy ten Rysunek pojawi się na każdym arkuszu z tego zestawu. • Spis Rysunków może zawierać Rysunki przefiltrowane według ich lokalizacji (Arkusz lub Zestaw). • Zawartość spisu treści tworzona jest w oparciu o wybór dokonany w oknie dialogowym Ustawień spisu treści projektu. Na przykład. Gdy zdefiniujemy już nowy (lub zmodyfikowany) schemat. Pozwalają na wyświetlanie i dostęp do list Widoków. style poszczególnych komórek i nagłówka) mogą być dowolnie ustawiane za pomocą opcji dostępnych po lewej stronie spisu. To może być pomocne. aby wyświetlić całe zestawienie. • Spis Arkuszy może zawierać przefiltrowane Arkusze ułożone według ich Szablonów. tzn. Spisy treści Projektu mają swoje własne ikony w Nawigatorze. przejdź do palety Nawigatora i dwukrotnie kliknij jego nazwę. zmianę nazwy. skali. że będzie można go dodawać do Map Widoków. Zestawów lub Statusu Opublikowania. Jeśli wstawiony zostanie inny typ Rysunku (np. które pojawi się po wybraniu tego polecenia pozwala na: • • • Tworzenie. • Spisy Widoków pozwalają filtrować i wyszczególniać Widoki na podstawie ich położenia w Mapie Projektu. kolory. które zostaną wyświetlone razem z elementem i spełniają ustalone kryteria Więcej szczegółów. jego nazwa pojawi się w Nawigatorze i będzie go można używać jak każdego innego widoku. oraz wygeneruje wszelkie dodatkowe arkusze wymagane do wyświetlenia pełnego zestawienia. na tych samych arkuszach. 232 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . usunięcie.Wirtualny Budynek Wstaw dodatkowe rysunki obok wieloarkuszowego rysunku Istnieje możliwość wstawienia wielostronicowych rysunków (zestawień lub spisów) obok siebie. Kombinacji warstw. możesz natychmiast przejść do okna dialogowego klikając przycisk Ustawienia Spisu treści znajdujący się w prawym górnym rogu spisu. Okno dialogowe.. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. jeśli dodatkowy rysunek ma pełnić funkcję tytułu arkusza. Arkuszy i Rysunków w oparciu o kryteria filtrujące. statusu aktualizacji lub informacji o powiększeniu. Spisy treści Projektu O Spisach treści Spisy treści Projektu są to widoku typu indeks zgrupowane w odnośnym folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. załóżmy że wstawiamy do arkusza długie zestawienie. standardów wymiarowania lub statusu opublikowania. importowanie oraz eksportowanie schematów Wybranie kryteriów filtrujących (w zależności od typu spisu) Wybranie parametrów oraz innych informacji. • Format spisu (czcionki. Jeżeli potrzebujesz je dostosować do swoich potrzeb. Kombinacji opcji wyświetlania Modelu. ArchiCAD generuje w sumie trzy arkusze. Spisy treści Projektu oparte są na schematach zdefiniowanych poleceniem Dokument > Spisy treści Projektu > Schematy spisu treści projektu. publikować jak również umieszczać na arkuszu. rysunek nie będący zestawieniem ani spisem treści) do arkusza zawierającego wielostronicowy rysunek. Aby otworzyć spis. Następnie wstawiasz kolejne długie zestawienie do pierwszego z tych arkuszy. ArchiCAD wypełni trzy istniejące arkusze drugim zestawieniem (obok pierwszego zestawienia).

Stropy. Siatki. Możesz wybrać zdefiniowane wcześniej ustawienia narzędzia klikając przycisk Ulubione znajdujący się w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień Narzędzia. W Oknie 3D elementy te wyświetlane są jako posiadające objętość komponenty budynku. Jednym z rozwiązań jest dodanie do Spisu Treści kolumny "Opublikowane". które zostaną opublikowane w Zestawie wraz z kopią tego Spisu Treści. wówczas opublikowany Spis Treści będzie wyglądała w następujący sposób. Można przenosić Ustawienia spisu treści pomiędzy projektami poprzez eksportowanie i importowanie spisów (należy użyć poleceń Importu/Eksportu w oknie Ustawień spisu treści). Jeżeli chcesz aby opublikowane Spis Treści zawierał tylko opublikowane elementy. Spis Opublikowanych Elementów Przy publikacji Zestawu zawierającego szereg Arkuszy może zajść potrzeba dodania Spisu Treści. Dachy. w którym wymienione będą opublikowane elementy.Wirtualny Budynek Spisy treści Projektu są interaktywne. możesz zmienić skalę. Pola w tej kolumnie zostaną zaznaczone przy tych elementach. kombinację warstw widoku. co oznacza. jak Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 233 . Przekroje i elewacje tych elementów mogą być wyświetlane w oknie Przekroju i Elewacji. Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie Typowy proces tworzenia elementów za pomocą Palety Narzędzi polega na: 1) Wybraniu narzędzia z Palety Narzędzi i otworzeniu okna dialogowego jego ustawień. Należą do nich: Ściany. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. 2) Domyślne Ustawienia Narzędzia mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb. Rzutu Dachu oraz Spisu Treści na Arkuszu. Opublikowany Spis Treści będzie wówczas zawierał listę opublikowanych elementów. Słupy. nazwę lub numer ID arkusza lub wstawionego rysunku. Belki. trójwymiarowych komponentów budynku. 3) Panele okna dialogowego Ustawień Narzędzia zawierają spisy dostępnych Piór. powierzchni przekroju i obrysów elementu. przy publikacji Rzutu Fundamentów. Materiałów i Rodzajów Linii dla struktury rdzenia. Zmiany te zostaną natychmiast wprowadzone do projektu. nie będą brane pod uwagę elementy opublikowane w trakcie pracy w programie. wybierz “Opublikowane” jako kryterium wyboru elementów do Spisu. Strefy i Przegrody Strukturalne. że możesz edytować niektóre pola: np. Uwaga: Jeżeli załączone jest kryterium "Opublikowane" w Spisie Treści.. Każdy z tych elementów ma swój odpowiednik w postaci narzędzia w Palecie Narzędzi ArchiCADa. Na przykład. W związku z tym przy formatowaniu Spisu Treści zaleca się wyłączenie tego kryterium i ponowne włączenie przed samą publikacją. Elementy konstrukcyjne Elementy konstrukcyjne są wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych. wówczas spis taki oglądany w ArchiCADzie będzie pusty.

Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. po łuku. Tworzenie Kopii już istniejących elementów. Mogą być jednolite lub warstwowe tzn. że włączona jest opcja Widok > Opcje wyświetlania > Linie odniesienia Ścian i Belek. 5) Narysuj element na rzucie lub w oknie 3D. składać się z wielu materiałów. Zdefiniowane w tym oknie Poziomy Odniesienia będą dostępne w panelach Geometria i Położenie okien dialogowych Ustawień wszystkich elementów. Definiowanie położenia elementów konstrukcyjnych Dla wszystkich elementów konstrukcyjnych definiuje się Względne Wzniesienie Podstawy w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawień.profilu) zawierającą kombinację materiałów. pod warunkiem. Słupy. • Ściany O Ścianach ArchiCAD pozwala na rysowanie ścian prostych. 4) W palecie Info możesz wybrać Metodę Geometrii pozwalającą na rysowanie elementów wzdłuż prostej. że w niektórych projektach zajdzie potrzeba mierzenia wzniesienia elementów względem innego poziomu odniesienia. patrz Grawitacja na stronie 114. Szczegóły. Wykorzystanie RoofMakera oraz TrussMakera z menu Projekt > Dodatki. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Linie odniesienia Ścian Każda Ściana posiada linię odniesienia (oś) oraz kierunek. Definiowanie położenia elementów na określonym poziomie wzniesienia Faktyczne wzniesienie elementów jest zawsze mierzone względem Zera Projektu. trapezowych oraz o rzucie wieloboku. zdefiniować jeden lub dwa Poziomy Odniesienia w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki rysunku i Poziomy. Wstawianie elementów na powierzchni Stropów. • • Zobacz Tworzenie kopii elementów na stronie 141. patrz Okna dialogowe ustawień narzędzi w Pomocy ArchiCADa. a także na obracanie ich w momencie wstawiania. po łuku. Inne metody tworzenia elementów to: • Użyj palety Ulubione: kliknij dwukrotnie zachowane ustawienia Ulubionych dla odpowiedniego narzędzia a następnie kliknij aby wstawić element z takimi ustawieniami. Niektóre obiekty parametryczne takie jak Drzwi. Szczegółowe opisy każdego panelu okna dialogowego Ustawień poszczególnych narzędzi. których zestaw zależy od rodzaju narzędzia.Wirtualny Budynek również inne parametry. Zobacz Ulubione na stronie 46. pojawiającą się podczas rysowania ściany na Rzucie. Okna oraz Zakończenia ścian mogą być wstawiane tylko w ściany. Można także tworzyć ściany złożone (o dowolnym przekroju . po łamanej. W tym celu należy 234 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. Zobacz Dodatki na stronie 376. Może się jednak zdarzyć. Dachu lub Siatki. Linia odniesienia jest pogrubioną czarną linią (zawierającą strzałki wskazujące kierunek Ściany). Możesz skorzystać z funkcji Grawitacji aby wstawić Ściany. Belki lub Obiekty bezpośrednio na powierzchni istniejącego Stropu. Użycie Magicznej Różdżki pozwalającej na tworzenie elementów w oparciu o już istniejące kształty. Dachów lub Siatek.

Wzorki wypełnienia ścian mogą być wyświetlane jako wzorek punktowy (bitmapowy) lub kreskowanie wektorowe. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania ściany by określić. możesz przystąpić do rysowania ściany na Rzucie lub w Oknie 3D. przesunięcie i edycję Ściany. Kierunek przebiegu ściany jest definiowany poprzez kolejność w jakiej wskazane zostały jej punkty: początkowy i końcowy. Ściana posiada również punkty aktywne oraz krawędzie umożliwiające selekcję. położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. patrz Opcje wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. • • • Czyszczenie przecięć Ścian i Belek może być włączane i wyłączane. powierzchnie przekroju. 235 . które fragmenty wstawionej będą wyświetlane i w jaki sposób. tak jak pokazano na rysunkach. Zobacz Modyfikuj ścianę (Dodatek) na stronie 245. oś ściany będzie przebiegała po różnych stronach ściany. Pozostałe opcje dotyczące wyświetlania wzorków wypełnienia znajdują się w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu: możesz tam ustawić aby wypełnienia wyświetlane były tylko jako obrysy. Niektóre polecenia z palety pomocniczej dostępne są tylko ze strony linii odniesienia wybranej ściany. puste wypełnienia lub według własnych ustawień poszczególnych elementów. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Linie odniesienia umożliwiają precyzyjne łączenie poszczególnych segmentów Ścian. W zależności od wybranej Metody geometrii. Uwaga: Polecenie znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Gdy zakończysz konfigurowanie atrybutów i innych parametrów w oknie dialogowym Ustawienia narzędzia Ściana w Pomocy ArchiCADa. W przypadku struktur warstwowych możesz zdecydować czy mają być wyświetlane tylko linie rozdzielające warstwy lub same obrysy. Niektóre aspekty wyświetlania ścian zależą od ustawień w menu Widok > Opcje wyświetlania. Wyświetlanie Ścian W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Ściana znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd ścian w różnych oknach 2D i 3D. Linia odniesienia jest także istotna do określenia stron ściany na potrzeby przypisywania Materiałów modelowi 3D ściany (w panelu Model okna Ustawień Ściany). patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np.

Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. Zobacz Rozciąganie Ścian na stronie 128. Od tego momentu. kliknij dwukrotnie w trzecim punkcie. po którym przebiegać będzie ściana. Po uaktywnieniu Narzędzia Ściana wybierz metodę geometrii Pojedynczej Ściany z palety Info i narysuj segment ściany w oknie. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. Zwróć uwagę. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D definiujesz długość ściany wskazując jej punkt początkowy i końcowy. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. obrys zamieni się w pełną ścianę z konturem i wypełnieniem. aż do momentu trzeciego kliknięcia. Utwórz Ścianę Łukową Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz jedną z trzech metod geometrii pozwalających na tworzenie Ścian Łukowych. • Pierwsza opcja pozwala określać ścianę łukową poprzez punkt środkowy i promień okręgu. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Jeśli chcesz otrzymać pełne koło. W chwili gdy zaczynasz rysować ścianę pojawia się jej obramowanie podążające za kursorem aż do momentu wskazania punktu końcowego. Jeśli chcesz narysować ścianę o rzucie pełnego okręgu.Wirtualny Budynek Utwórz Pojedynczą Ścianę Pojedyncza Ściana jest metodą pozwalającą narysować prostą ścianę. wskazania drugiego punktu definiującego promień. kliknij dwukrotnie w miejscu Czwarte kliknięcie definiuje długość łuku wzdłuż. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. Ściany mogą być rozciągane za pomocą poleceń znajdujących się w menu lub w palecie pomocniczej. składającą się z pojedynczego segmentu. Obrys kołowy ściany podąża za kursorem aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. widoczny będzie tylko obrys fragmentu łuku. którego powstanie ściana. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. że zarówno drugi jak i trzeci punkt nie muszą znajdować się na łuku definiującym ścianę. 236 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . specjalne punkty przyklejania). Druga opcja umożliwia zdefiniowanie ściany łukowej poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na obwodzie tego łuku.

ściana o kształcie pełnego koła będzie w rzeczywistości składała się z dwóch ścian.) • • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie Ściana łukowa zostanie automatycznie wstawiona. z których każda będzie kształtu półkola. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. itd. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 237 . Ściany w kształcie elipsy lub eliptycznych łuków nie mogą być narysowane bezpośrednio.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. • Gdy okaże się. w oparciu o odpowiednie elementy rysunkowe. pojawi się kursor w kształcie oka. Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia ściany. linii.Wirtualny Budynek Gdy długość łuku zostanie już określona. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. ścian. Kliknij gdy uznasz. że ściana znajduje się we właściwym miejscu. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. a nie krawędź styczna. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Utwórz Łańcuch Ścian Łańcuch Ścian to układ stykających się prostych bądź łukowych ścian. obrys zamienia się w ścianę z konturem i wypełnieniem. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Łańcucha Ścian. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. Uwaga: Ponieważ Ściany muszą mieć dwa punkty końcowe. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. stropów. Informacje na temat tworzenia ścian łukowych na podstawie ścian prostych. zobacz Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. które posiadają automatycznie połączone węzły linii odniesienia. wypełnień. Opis sposobów edytowania ścian łukowych. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. lecz w wyniku użycia Magicznej różdżki. a obrys ściany będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki.

• • Wybranie polecenia Edycja > Odwołaj usunie cały Łańcuch ściany a nie tylko ostatni jego segment. Dostępne typy to: • • • • • Element prosty Łuk styczny do pierwszego segmentu (nie może być użyte przy rysowaniu pierwszej ściany) Łuk styczny do linii. • Kliknięcie przycisku Anuluj w menu kontekstowym lub klawisza Delete podczas rysowania łańcucha spowoduje przerwanie procesu i nie zostanie utworzony żaden element. typ linii. pozycja. wszystkie ściany tego łańcucha przyjmą nowe ustawienia (linia osi. Ściany tego prostokąta są ułożone zawsze w zgodnie z Siatką ortogonalną. których długość definiowana jest poprzez przekątną prostokąta. Uaktywnij opcję. Zostanie utworzony prostokąt ze ścian. Utwórz Prostokąt Ścian Metoda rysowania Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany połączone węzłami. Podczas całego procesu widoczny jest obrys już narysowanych ścian. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. która najbardziej Ci odpowiada i zdefiniuj punkt końcowy pierwszego segmentu używając metod opisanych powyżej. Gdy chcesz zakończyć rysowanie Łańcucha ścian kliknij dwukrotnie punkt końcowy ostatniego segmentu. Pełne ściany ukazują się po zakończeniu rysowania całego łańcucha.). Siatka obrócona nie ma wpływu na orientację prostokąta.materiał. Jeżeli włączona jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. Wciśnięcie klawisza Backspace pozwala na odwołanie ostatniego wstawionego segmentu i kontynuowanie rysowania łańcucha. 238 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Punkt końcowy pierwszego segmentu ściany automatycznie staje się punktem początkowym dla następnego jej segmentu. Łuk przechodzący przez trzy punkty Łuk opisany przez wskazanie jego punktu środkowego. Jeśli podczas rysowania łańcucha ścian zmienisz któryś z parametrów znajdujących się w palecie Info. itd.Wirtualny Budynek W momencie gdy rozpoczniesz rysowanie pierwszej ściany pojawi się Paleta pomocnicza oferująca opcje geometrii dla wstawianych prostych i łukowych segmentów ściany. promienia i długości. Jeśli jest to konieczne możesz zmieniać metodę geometrii w trakcie rysowania używając do tego Palety pomocniczej. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. kolor wypełnienia . segmenty Łańcucha ścian zostaną zgrupowane. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Prostokąt Ścian.) Narysuj przekątną prostokąta i kliknij by zdefiniować jej długość. którą definiujesz przed narysowaniem elementu. • • • Szczegóły.

Ścianę tego typu rysuje się w ten sam sposób jak ścianę pojedynczą.Ściana Wieloboczna.Wirtualny Budynek Utwórz Ścianę Trapezową Metoda Ścian Trapezowych pozwala na rysowanie prostych ścian. Ścianom wielobocznym można przypisać tylko proste wypełnienia (brak struktur warstwowych). wybierz z palety Info Metodę geometrii . Metoda Obróconego Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany podobnie jak poprzednia metoda. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 239 . Ściany wieloboczne mogą zawierać drzwi i okna. patrz Struktury warstwowe na stronie 32. Utwórz Ścianę Wieloboczną Aby narysować ścianę o rzucie wieloboku. że w przypadku ściany trapezowej należy najpierw w palecie Info (bądź w oknie Ustawień) zdefiniować jej grubość w obu węzłach. że Ustawienia Częściowego Wyświetlania modelu będą oddziaływały na ściany warstwowe. aby zdefiniować prostokąt.) Szczegóły. z tą różnicą. (Pamiętaj. lecz w tym przypadku w pierwszej kolejności musisz zdefiniować kąt obrotu oraz długość jednego z boków prostokąta. których grubość nie jest stała. Utwórz Ścianę Warstwową ArchiCAD pozwala na wstawianie ścian warstwowych oraz dostosowywanie ich struktury. Następnie przesuń kursor.

Wirtualny Budynek Narysuj obrys ściany wielobocznej korzystając w razie potrzeby z opcji palety pomocniczej (podobnie jak przy rysowaniu łańcucha ścian). Paleta pomocnicza zawiera polecenie pozwalające na przeniesienie wierzchołku krawędzi odniesienie na inne wierzchołki ściany wielobocznej. tutaj. Możesz stosować krawędzie proste i łukowe. którego krawędzie przecinają się ze sobą. na czerwono. ale ściana i tak zostanie wstawiona. Po zdefiniowani wieloboku kliknij kursorem w kształcie młotka by zakończyć rysowanie ściany. kliknij wierzchołek zaznaczonej ściany należący do jej krawędzi odniesienia. tutaj. które znajdują się “na przeciwko krawędzi odniesienia”). Jeśli narysujesz wielobok. • • • “Materiał lewej strony” to powierzchnia krawędzi odniesienia. 240 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w kolorze złotym. Powierzchnie “Materiału prawej strony” są przypisane do wszystkich innych krawędzi (te. Aby przypisać krawędź odniesienia innej krawędzi ściany. tutaj. “Materiał boku” to dwie powierzchnie przylegające do krawędzi odniesienia. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Po przypisaniu materiałów do powierzchni ściany wielobocznej w panelu Modelu w Ustawieniach ściany. materiały zostają przypisane w zależności od położenia krawędzi odniesienia. Krawędzie ściany będą obejmowały jedną krawędź odniesienia (na przykład linię odniesienia prostej ściany). na niebiesko.

że górna powierzchnia nie może mieć ujemnej szerokości (tzn. W przypadku ściany jednowarstwowej wartość ta może wynosić zero. jak i w oknie Przekroju. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz opcję Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawienia Ściany (ta opcja jest dostępna tylko gdy wybrana jest metoda geometrii Ściany Wielobocznej). w przekroju taka ściana ma kształt trapezu. patrz Panel Geometria i położenie (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 241 . Wysokość każdego typu pochyłej ściany jest odległością pomiędzy jej najniższym a najwyższym punktem. kliknij węzeł lub krawędź i użyj opcji dostępnych w palecie pomocniczej. jeśli ścianę dwustronnie pochyłą zmienisz na prostą lub pochyłą. Elewacji. nowa ściana przyjmie taką szerokość jaką miała podstawa starej. której płaszczyzny boczne nie są pionowe.) Grubość pochylonej ściany to jej grubość prostopadle do wektora nachylenia (zgodnie ze wskazaniem ikony w palecie Info): Grubość dwustronnie pochyłej ściany jest równa jej szerokości u podstawy. Utwórz Ścianę z Bali Szczegóły. Przełączanie pomiędzy rodzajami pochyłych ścian odbywa się w następujący sposób: • Jeżeli transformujesz ścianę pochyłą na dwustronnie pochyłą. Szczegóły. Powierzchnie boczne ściany pochyłej są równoległe względem siebie. Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. zobacz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. Określając wysokość dwustronnie pochyłej ściany ograniczeniem będzie fakt. gdy boczne powierzchnie zejdą się. Określając kąty dwustronnie pochyłej ściany jesteś ograniczony minimalną grubością górnej powierzchni ściany. Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą Aby narysować Ścianę. szerokość nowej ściany (tzn. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. Dla ścian o strukturze wielowarstwowej grubość górnej powierzchni musi pomieścić wszystkie warstwy. RŚ. należy otworzyć Ustawienia narzędzia Ściana i w panelu Geometria i położenie wcisnąć ikonę ściany pochyłej a następnie w odpowiednich polach wpisać kąt (kąty) pochylenia ściany. W przypadku Ściany dwustronnie pochyłej jej boki mogą mieć różny kąt pochylenia. patrz Rogi Ścian o rzucie wieloboku na stronie 245. szerokość jej podstawy) będzie równa szerokości starej.Wirtualny Budynek Aby edytować ściany o rzucie wieloboku. W ArchiCADzie możliwe jest konstruowanie tylko prostych ścian z bali. Podobnie. nie można już będzie podwyższyć ściany. • Więcej szczegółów na temat modyfikowania pochyłych ścian. Ściany z bali pojawiają się zarówno w oknie 3D.

można regulować wyświetlanie warstwy wg warstw.Wirtualny Budynek się ze sobą ściany o różnych wartościach tego parametru. Przecięcia typu Ściana-Ściana Połączenia ścian i ich wypełnień na Rzucie oraz w 3D zależą w pierwszej kolejności od ich Priorytetu przecięcia. Więcej szczegółów. Aby ułatwić łączenie. Podając wysokość bala pamiętaj. że bale nie będą leżeć na sobie. (W 2D element o wyższym priorytecie będzie wyświetlany na wierzchu. W przypadku ściany o strukturze warstwowej. Klikając przycisk Parametry bali w panelu Model Ustawień ściany otworzysz dodatkowe okno z wieloma opcjami dotyczącymi geometrii ściany i ułożenia tekstury. lub uzyskania ściany z odciętymi narożami możliwe jest wyrównanie ściany do odpowiednio ustawionego dachu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 242 .) Element o niższym priorytecie zostanie odpowiednio przycięty (jego część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta) Możesz określić oddzielny Priorytet dla poszczególnych ścian w skali 0-16 (tylko liczby parzyste). patrz Parametry bali w Pomocy ArchiCADa. za pomocą suwaka Priorytet Ściany (Ustawienia ściany w panelu Rzut i Przekrój). wedle potrzeby. Uwaga: Konstrukcja z bali dostępna jest tylko dla prostych ścian. Szczegóły. Utwórz Ścianę Szczytową W razie potrzeby dopasowania ściany do Dachu. że wartość mniejsza od szerokości ściany spowoduje. Gdy przecinają Przecinanie warstw w ścianach warstwowych podlega następującym regułom: • Warstwy o wyższym priorytecie blokują warstwy o niższym priorytecie. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. • Warstwy o tum samym priorytecie utworzą ukośne połączenie (pod warunkiem że mają ten sam wzór wypełnienia). Wyświetlanie przecięcia Ścian warstwowych (tylko 2D) Kiedy wyświetlane jest przecięcie ściany warstwowej w oknach 2D i w oknie Dokumentu 3D. bryła elementu o wyższym numerze priorytetu pozostanie nienaruszona w 3D. Każda warstwa ściany warstwowej posiada własny priorytet przecięcia ustawiany w oknie Opcje > Atrybuty > Struktury warstwowe. kursor jest również przyciągany przez punkty końcowe poszczególnych warstw. kursor przykleja się do wszystkich boków oraz wierzchołków poszczególnych segmentów ścian.

Na poniższym przykładzie wartości priorytetu obu ścian zostały ustawione na 8 w oknie Ustawień Ściany. Po ustawieniu priorytetów poszczególnych warstw musisz zaznaczyć opcję Zastosuj Priorytety Struktury w oknie dialogowym Ustawień Ściany. Wyświetlanie przecięć warstw Ścian opartych i Profil Warstwy ścian złożonych (opartych o Profil) są wyświetlane na Rzucie w postaci przekrojonej przez Płaszczyznę Cięcia dla Rzutu. Przykład przecięcia ścian warstwowych Opcje priorytetu są bardzo przydatne podczas poprawiania wyglądu łączących się wypełnień na Rzucie. zapamiętana “Ściana ceglana ze stopą” posiada 3 komponenty. Możesz zaznaczyć poszczególne komponenty profilu w Menedżerze Profili i przypisać im inne priorytety. W oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe.Wirtualny Budynek Obrysy ścian oraz ich linie pozawidokowe również się przecinają. Poszczególne warstwy przecinają się w niepożądany sposób. Teraz warstwy przecinają się tak jak powinny. Każdemu elementowi Profilu może być przypisana wartość priorytetu.Panel Domyślne/Zaznaczone w Pomocy ArchiCADa. W strukturze tej ustawiamy wartość priorytetu warstwy rdzenia na 12. w takim przypadku ustawienie suwaka Priorytetu Warstwy będzie decydowało o priorytecie przecięcia w 2D oraz 3D. w panelu Rzut i Przekrój. patrz Komponenty . która została wykorzystana do tej ściany. określamy wartości priorytetów dla poszczególnych warstw struktury. Następnie otwieramy okno Ustawień Ściany i włączamy opcję Zastosuj Priorytety Struktury. Na przykład. Szczegóły. Wyłącz tę opcję jeśli chcesz aby cała ściana o strukturze warstwowej posiadała ten sam Priorytet. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 243 . podobnie jak w przypadku warstw w ścianach warstwowych.

Opcja ta wpływa na kolejność wyświetlania ścian zarówno w oknie Rzutu jak i 3D. ich połączenia nie będą czyszczone. Opcja Czyść połączenia ścian i belek (Widok > Opcje wyświetlania) pozwoli Ci upewnić się czy połączenia w 2D wyświetlane są poprawnie. połączenia są czyszczone jeżeli ściany posiadają ten sam Priorytet warstwy. że posiadają taki sam priorytet przecięć. Wyświetlanie przecięć Ścian w 2D Połączenia przecinających się ścian będą czyszczone wówczas. Linia odniesienia nowej Ściany zostanie automatycznie dopasowana tak. wartości priorytetu Belek są zawsze nieparzyste. Uwaga: Priorytety Ścian (i ich komponentów) oraz Słupów przyjmują zawsze wartości parzyste. Natomiast w przypadku przecięć typu L. Szczegóły. Ta funkcja nazywa się “Czyszczenie przecięć. bądź ze słupem w 3D. Nie jest wymagane dokładne kliknięcie na jej linii odniesienia. która ma zostać połączona ze ścianą istniejącą. program może określić który z elementów jest "ważniejszy" na podstawie wartości ich priorytetów. ścian wstawiana jako druga przetnie gładko już istniejącą pod warunkiem. patrz Warstwy na stronie 26. Jednakże. aby utworzyć gładkie połączenie również w 3D. gdy ich linie odniesienia będą ze sobą połączone. Aby zmienić kolejność należy wybrać różne wartości Priorytetu warstwy. Gdy rysujesz nową ścianę. jeżeli przecinające się Ściany umieszczone są na warstwach posiadających różne Grupy przecięć.Wirtualny Budynek Uwaga: Przecięcia Ścian są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. W związku z tym za każdym razem. Podczas rysowania połączenia ścian typu X. Przecięcie Ścian typu “X” Przy dwóch ścianach wzajemnie się przecinających automatycznie zostanie utworzone czyste połączenie. wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu krawędzi lub wewnątrz obrysu istniejącej ściany. zostaną przecięte w losowo.” i działa tylko wtedy gdy włączona jest opcja w menu Opcje > Czyszczenie przecięć. 244 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przecięcia Ścian typu “L” lub “T” W przypadku przecięć typu T. jeżeli ściany mają tę samą grubość i Priorytet warstwy. Kolejność przecinania się elementów jest widoczna w oknie 2D oraz 3D przy wyłączonej opcji Czyszczenie przecięć. gdy belka przecina się ze ścianą. Możesz modyfikować tę kolejność korzystając z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania.

W poniżym przykładzie Prosta ściana połączona jest ze ścianą o rzucie wieloboku. Rogi Ścian o rzucie wieloboku Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. możesz skorzystać z polecenia Utwórz łatę (menu Narzędzia) lub utworzyć rysunek detalu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz pole Rogi ściany o rzucie wieloboku w panelu Geometria i Położenie w Oknie dialogowym Ustawienia ścian (ta opcja jest dostępna gdy wybrana jest Metoda geometrii Ściany o rzucie wieloboku). ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne.Wirtualny Budynek W przypadku ścian o takim samym Priorytecie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 245 . Możesz je dodać do menu Edycja (lub do każdego innego) zmieniając schemat menu w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Środowisko pracy > Schematy arkuszy polecenia > Menu. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy ścianami o tej samej wysokości. jakby opcja ta była włączona. Przecięcia typu L lub T nie mogą być modyfikowane poleceniami z menu Kolejność wyświetlania. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. Przecięcia ścian złożonych będą zawsze liczone tak. Przecięcia Ścian w 3D Aby polepszyć wyświetlanie połączeń ścian w 3D a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Modyfikuj ścianę (Dodatek) Uwaga: To narzędzie nie jest widoczne w interfejsie ArchiCADa zgodnie z Domyślnym Profilem Środowiska Pracy. Włączenie opcji Czyść połączenia ścian i belek daje różne rezultaty w zależności od tego. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Dzięki temu będzie można w 3D zaobserwować w jaki sposób każdy element został przycięty. czy zaznaczona jest opcja Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać. grubsza ściana będzie wyświetlana na wierzchu. Szczegóły. Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowane połączenia pomiędzy ścianami. Pierwsza ilustracja obrazuje sytuację gdy opcja Widok > Opcje wyświetlania > Czyść połączenia ścian i belek jest wyłączona. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. lecz różniących się wypełnieniem.

Z pomocą funkcji Struktura możesz zmienić wzorek wypełnienia. Jeżeli wybrane wypełnienie nie jest strukturą warstwową. Szczegóły. (Priorytety przecięcia Ścian przyjmują zawsze wartości parzyste. (Można to zaobserwować przy wyłączonej opcji Czyść połączenia ścian i belek.Wirtualny Budynek Polecenia znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości i położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana.) Gdy ściana przecina belkę. element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. 246 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • • Polecenie Odwróć kierunek umożliwia zmianę kierunku linii odniesienia. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. Więcej szczegółów.nieparzyste. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. Po lewej stronie okna dialogowego możesz zmienić Stronę osi. natomiast Priorytety belek . w przeciwnym wypadku zostanie ona przesunięta. (Jeśli to możliwe. w sekcji Przesunięcie możesz przesunąć linię odniesienia w pożądane miejsce.) Polecenie Modyfikuj ścianę > Oś pozwala przesunąć linię odniesienia zaznaczonych elementów ściany bez zmiany położenia tych elementów na Rzucie. możesz ustalić grubość rdzenia ściany. co oznacza. Na górze okna dialogowego możesz zmienić rodzaj wypełnienia. W przeciwnym wypadku grubość rdzenia jest tylko wyświetlona. Po prawej stronie. Ściany i Inne Elementy • Belki i Ściany: Priorytety przy przecięciu ścian i belek definiowane są dla poszczególnych elementów w odpowiadających im oknach Ustawień narzędzia.) Zobacz także Linie odniesienia Ścian na stronie 234. Wybierz przycisk wyboru znajdujący się w dolnej części okna aby wskazać która część ściany Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328 ma zachować swoje położenie po dokonaniu modyfikacji. że część wspólna elementów zostanie usunięta. zachowując pożądaną pozycję elementu ściany. ściana zostanie rozszerzona bez zmiany położenia linii odniesienia. patrz Słupy i inne elementy na stronie 250. Słupy i Ściany Dachy i Ścinany: Górna lub dolna powierzchnia Ścian może zostać przycięta przez Dachy.

Wirtualny Budynek • Ściany i Przegrody Strukturalne: Ściany można połączyć z Przegrodami Strukturalnymi używając polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. Więcej szczegółów. przebijając się przez wszystkie warstwy ściany. Więcej szczegółów. Szczegóły. Wyświetlanie Słupa na Rzucie Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. utworzony na podstawie zdefiniowanego profilu. otwiera okno dialogowe Ustawień słupa gdzie można skonfigurować wszystkie jego parametry. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. które fragmenty wstawionego słupa będą wyświetlane i w jaki sposób. Szczegóły. powierzchnie przekroju. Symbol Słupa Opcja Rodzaj Symbolu Słupa (panel Rzut i Przekrój okna Ustawień Słupa) odnosi się do sposobu wyświetlania słupa na rzucie (Prosty. W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Słup znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd słupów w różnych oknach 2D i 3D. Dwukrotne kliknięcie ikony narzędzia Słup. X lub Z osiami). Rdzeń i Okładzina W widoku Przekroju wzorek wypełnienia rdzenia jest widoczny. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Atrybuty struktury rdzenia i okładziny słupa mogą być ustawiane w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawienia Słupa. podczas gdy w widoku Elewacji Słup posiada tylko kontur. okna Ustawień Ściany określ w jaki sposób będzie ściana się odnosiła do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Słupy mogą być wstawiane oddzielnie lub tworzyć struktury ze Ścianami. 247 . Szczegóły. patrz Ustawienia narzędzia Słup w Pomocy ArchiCADa. Przekrój słupa może być prostokątny. linie pozawidokowe) ustawia się w rozwijanym menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. tylko wycinają dla siebie miejsce. powierzchnie przekroju. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania słupa by określić. Linia obrysu rdzenia Słupa z symbolem ukośnika lub X jest zawsze rysowana w całości bez względu na inne czynniki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Słupy nieobudowane w oknie Rzutu Słupy nieobudowane (słupy wstawione przy użyciu Metody konstrukcji wolnostojącej) nie zmieniają kształtu ściany. okrągły lub złożony tzn. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. patrz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Oś słupa może być pionowa lub pochyła. Przekreślony. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. • Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. Wyświetlanie symboli słupa może zostać wyłączone przez kliknięcie opcji Wyświetlaj symbol Słupa w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Słup Słupy w ArchiCADzie zbudowane są z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję słupa oraz (opcjonalnie) okładziny używanej do symulowania powłoki przeciwpożarowej lub warstwy wykończeniowej. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień.

nawet jeśli ściana nie jest warstwowa. Uwaga: W przypadku ścian warstwowych. . Linia rozdzielająca warstwy ściany od Słupa jest usuwana pomiędzy identycznymi rodzajami wzorków wypełnienia. nie będącą warstwą konstrukcyjną (która będzie owijała słup) Słup dotyka lub przecina warstwę rdzeniową Ściany Uwaga: Owijanie nie jest możliwe w przypadku ścian biegnących po łuku lub wielobocznych. W Oknie 3D pojedynczy materiał nałożony jest na wszystkie powierzchnie.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Słupów w 3D Panel Model odpowiada za ustawienia materiału słupa w widoku 3D. Inne (niekonstrukcyjne) warstwy ściany owijają się wokół słupów. które owijałyby Słupy. 248 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . warstwy nie będące warstwami "konstrukcyjnymi" określone są w Opcjach > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. oraz nawet jeśli nie skonfigurowano warstw ścian. Słupy obudowane w oknie Rzutu Słupy obudowane (wstawiane za pomocą metody konstrukcji “zawijania”) przechodzą przez warstwy konstrukcyjne Ścian warstwowych. Słupy w Widokach 3D Słupy wstawiane przy użyciu Metody konstrukcji obudowania przejmą materiał powierzchni ścian połączeniowych. Słupy nieobudowane zachowują własne materiały w 3D. Zawinięcie na Rzucie nastąpi jedynie wtedy. dodając słupom grubości. jeśli: • • • • Słup został wstawiony przy użyciu Metody "Obudowany ścianami" słup przecina Ścianę o strukturze warstwowej ściana warstwowa posiada co najmniej jedną warstwę.

Sposoby wstawiania Słupów Dostępne są trzy sposoby wstawiania (metody geometrii) znajdujące się w palecie Info. Twój wybór metody geometrii . Sposoby budowania Słupów Podczas wstawiania Słupa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 249 . Za pomocą ikon obudowany/nieobudowany (lub “wolnostojące”) z palety Info w Słupach określić w jaki sposób słupy będą współgrały z ścianą warstwową. pochyłej osi (określenie kąta skręcenia). proces wstawiania przebiega w trzech etapach. który będzie przecinał ścianę warstwową. wszystkie linie przecięcia zostaną usunięte w widoku 3D.będzie miał wpływ na sposób wyświetlenia ściany/słupa na rzucie. • Prosty: Wstaw Słup za pomocą jednego kliknięcia. Pozostałe warstwy Ściany owijają się wokół Słupa. Określ pożądane atrybuty oraz geometrię w oknie Ustawienia Słupa. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie kąta obrotu słupa wokół własnej. kąt obrotu względem osi pionowej. Szczegóły. stropu bądź innego słupa. Oś słupa zostanie wstawiona pionowo do okna Rzutu. a następnie kliknij by wstawić słup do projektu.obudowany lub nieobudowany . Tworzenie Słupów Użyj Narzędzia Słup do tworzenie nowych słupów na Rzucie lub w Oknie 3D. Słupy obudowane łączą się tylko z warstwami rdzenia Ściany o strukturze warstwowej. Po wstawieniu. Więcej szczegółów. • Jeżeli powierzchnia Słupa styka się z powierzchnią ściany.Wirtualny Budynek • Obrócony: Pierwsze kliknięcie określa położenie punktu wstawienia słupa przytwierdzonego do jego podstawy. Najpierw kliknij aby wstawić słup. drugie. Następnie obróć słup wokół pionowej osi i kliknij. jeśli używany jest wewnętrzny silnik 3D. patrz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. Skręcony: Gdy wstawiany słup jest złożony i/lub pochyły. patrz Rozciągnij pionowo na stronie 134. w oknie 3D będzie można nadal rozciągnąć wysokość słupa. zachowując swoją grubość.

Kierunek belki jest odniesieniem przy nadawaniu materiałów (zgodnie z ustawieniami w panelu Model okna Ustawień Belki). przemieszczaniu i modyfikowaniu belki.Wirtualny Budynek Utwórz Pochyły Słup W oknie dialogowym Ustawienia Słupa wybierz ikonę pochyłego słupa i określ kąt pochylenia w stopniach.Belka jest ustawiany globalnie i dotyczy wszystkich słupów. Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. Dachy i Słupy: Górna lub dolna powierzchnia słupów może zostać przycięta przez Dachy. Można pokazać/ukryć oś odniesienia (linię osi) dowolnej belki zaznaczając pole “Pokaż oś” w części Symbole Ustawień Narzędzia Belka (panel Rzut i przekrój). patrz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Szczegóły. • Priorytet Słup . • Ściany i Słupy Patrz Wyświetlanie Słupa na Rzucie na stronie 247. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. 250 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wyświetlanie Belek na Rzucie Belka utworzona na Rzucie za pomocą narzędzia Belka będzie wyświetlana zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w oknie Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. Wybierz metodę wstawienia i wstaw słup. W tym miejscu można określić strukturę i atrybuty poszczególnych belek. Szczegóły. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. powierzchnie przekroju. Belki mogą przyjmować kształt prostokątny lub złożony. zaznacz opcje w menu Widok > Opcje wyświetlania > Linie Odniesienia Ścian i Belek). Więcej szczegółów. Słupy i inne elementy Belki i Słupy: Gdy Belka przecina Słup. Oś Odniesienia Belki Każda Belka posiada oś odniesienia. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. (Aby wyświetlić strzałkę na osi belki informującą o jej kierunku. Kierunek belki jest determinowany kolejnością wstawiania wierzchołka początkowego i końcowego. których powierzchnie czołowe są zawsze pionowe. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. element o niższym priorytecie będzie przecięty w Widoku 3D. okna Ustawień Słupa określ w jaki sposób będzie słup się odnosił do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. Priorytet belki można ustawić w oknie dialogowym Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). która pozwala na precyzyjne łączenie z innymi belkami (bez linii przecięcia) oraz określa punkty aktywne oraz krawędzie potrzebne przy zaznaczaniu. Belki Belki ArchiCADa są poziomymi lub pochyłymi elementami konstrukcyjnymi. Ustawia się go w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne.

Geometria Belki Są cztery Metody geometrii dostępne przy rysowaniu Belek. Po wskazaniu punktu końcowego pierwszego elementu łańcucha. Wartość kąta nachylenia belki musi się zawierać w zakresie -89° do +89° i jest mierzone względem punktu początkowego belki. • Utwórz Belkę Parametry Belki można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawień belki. • Prostokąt Belek pozwala na wstawienie czterech belek połączonych węzłami. opcje “Tryb wyświetlania Belek” odnoszą się ogólne do wszystkich belek w projekcie. Nowa Belka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Aby zdefiniować prostokąt należy wskazać pierwszy narożnik a następnie określić długość jego przekątnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 251 . Możesz wybrać by belki były wyświetlane w całości. Globalne ustawienia wyświetlania belek W menu Dokument > Ustaw Widok modelu> Opcje wyświetlania Modelu (Opcje dla panelu Elementów konstrukcyjnych). Belka zostanie pochylona w płaszczyźnie pionowej zdefiniowanej przez oś belki. które fragmenty wstawionej belki będą wyświetlane i w jaki sposób. Aby zakończyć rysowanie łańcucha kliknij dwukrotnie wskazując jego punkt końcowy. Szczegóły. automatycznie rozpoczynasz rysowanie następnego. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień ściany możesz przystąpić do rysowania belki. Proces rysowania Łańcucha Belek jest identyczny jak przy rysowaniu Ścian. Za pomocą metody Łańcuch Belek możesz rysować sekwencję Belek automatycznie połączonych punktami końcowymi. Pole Kąt nachylenia zostanie uaktywnione. • • Dzięki metodzie Belka Prosta możesz narysować belkę poprzez wskazanie jej punktu początkowego i końcowego. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Utwórz Ukośną Belkę W celu utworzenia ukośnej belki wybierz odpowiednią ikonę w palecie Info lub w oknie Ustawienia Belki. Przy użyciu tej metody można wstawiać tylko proste segmenty belek. ortogonalnie względem osi X i Y. Więcej szczegółów. patrz Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. Pierwszy bok prostokąta definiujemy wskazując kliknięciem jego punkt początkowy i końcowy a następnie wskazujemy długość boku prostopadłego.Wirtualny Budynek Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania belek by określić. Wybierz jedną z metod geometrii w palecie Info. w postaci osi lub obrysów. Metoda Belka prostokątna obrócona pozwala narysować cztery elementy Belki połączone punktami końcowymi.

W Belce może znajdować się wiele otworów w kształcie prostokątów i/lub okręgów. Wówczas pojawi się Paleta pomocnicza zawierająca dostępne opcje. Na Rzucie utwórz otwór poprzez kliknięcie w linię osi belki. Gdy jednak zaznaczysz całą Belkę możesz zmieniać parametry wszystkich Otworów jednocześnie. okna dialogowego Ustawień belki. Geometria Otworów uzależniona jest od konfiguracji parametrów w panelu Otwór. w którym będziesz mógł dokonać odpowiednich ustawień. W Oknie 3D pojawienie się Palety pomocniczej następuje po kliknięciu kursorem w kształcie znaczka Mercedesa górnej krawędzi zaznaczonej belki. Na ilustracji poniżej prezentowana jest belka. Zwróć uwagę. Kliknij ikonę Otworu. Wybrane Otwory mogą zostać przesunięte wzdłuż Belki w oknie Rzutu. Kliknij OK aby zatwierdzić ustawienia otworu belki. a następnie z przytrzymanym klawiszem Shift kliknij środek otworu. w pierwszej kolejności powinieneś powielić jeden otwór a następnie dokonać potrzebnych ustawień na stworzonych kopiach.Wirtualny Budynek Ukośne belki są wstawiane w ten sam sposób. że aktywne jest Narzędzie Belka. W 3D Paleta pomocnicza pozwala na przesuwanie otworów w pionie 252 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że aktywne jest Narzędzie Belka. Aby zaznaczyć otwór najpierw upewnij się. której wysokość przekroju wynosi 500 mm. co belki poziome. Aby zmodyfikować kształt i wymiary zaznaczonego otworu użyj opcji w oknie dialogowym Ustawień Ściany bądź w palecie Info. Tworzenie otworów w belkach Wszystkie rodzaje Belek mogą zawierać Otwory. Zaznaczanie i Modyfikacja Otworów Jeżeli potrzebna Ci jest belka z wieloma otworami o różnych kształtach. W 3D ukośna belka jest tworzona w taki sposób. iż jej przekrój poprzeczny w płaszczyźnie prostopadłej do ukośnej osi belki jest zawsze stały i równy wysokości przekroju belki. że tylko jeden zaznaczony Otwór może być edytowany. Zaznacz odpowiednią belkę i upewnij się. Otwory są definiowane po wstawieniu Belki. Położenie Otworu może być również zmienione graficznie. Pojawi się okno Ustawienia otworu w belce. Natychmiast pojawi się otwór w belce.

szerokości zero) zaczynając od końca linii odniesienia pierwszej Belki określając pożądany kąt (jak na ilustracji poniżej). że część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta. Uwaga: Priorytet w sytuacji przecięcia Słup . 4) Kliknij aby zakończyć rysowanie . Szczegóły. 2) W oknie dialogowym Ustawień belki w polu szerokość wpisz zero. co oznacza. 5) Uzupełnij powstały w symbolu na Rzucie otwór pojedynczą linią. Ma to również wpływ na obliczenia objętości elementów w zestawieniach. 1) Narysuj dowolną Belkę. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D.Wirtualny Budynek Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki Oto metoda uzyskania dowolnego kąta powierzchni czołowej Belki: Element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. przecięcia takie będą czyszczone zgodnie z ustawieniami ich priorytetów przecięć. Przecięcia Belek są czyszczone nawet gdy łączone bądź przecinające się Belki biegną na różnych wysokościach.Belka jest ustawiany globalnie w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Dotyczy to zarówno widoku 3D jak i obliczeń w zestawieniach ilościowych elementów. 3) Narysuj drugą Belkę (o Automatyczne przecinanie belek z innymi belkami Gdy przecinają się ze sobą dwie belki. Wystarczy że koniec jednej belki przecina obrys drugiej. Takie ustawienia będzie miała druga (wirtualna) Belka. że ich warstwy należą do tych samych grup przecięcia). W 3D przecięcia również zostaną wyczyszczone pod warunkiem. aby jej linia odniesienia została automatycznie przedłużona. ArchiCAD automatycznie czyści miejsca przecięć i połączeń typu T i L pod warunkiem. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Belka) w Pomocy ArchiCADa. że belki posiadają ten sam priorytet przecięcia. Belki i Inne Elementy Priorytet Przecięcia Belek Priorytet przecinania Belek ustawiany jest za pomocą suwaka “Priorytet belki” w oknie Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). Jeżeli Belki przenikają się w przestrzeni nie przecinając wzajemnie swoich osi. Dachy i Belki: Belki mogą być przycinane dachami za pomocą polecenia “Dotnij do dachu”. że włączona jest funkcja Opcje > Czyszczenie przecięć. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 253 . Stropy i Belki: Belki zawsze przecinają Stropy gdy oba elementy przenikają się w przestrzeni (pod warunkiem.

Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy belkami o tej samej wysokości. Połączenia Belek w 3D Aby poprawić wyświetlanie połączeń belek w 3D. Złożonym Profilem. lub gdy brakuje odpowiedniego obiektu w bibliotece. Dzięki temu będzie można precyzyjnie zaobserwować w 3D jak przecinają się poszczególne elementy. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. Profile złożone są to definicje przekrojów ścian. jakby opcja ta była włączona. Więcej szczegółów. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną.Wirtualny Budynek różne Grupy przecięć. które mogą być ręcznie edytowane w celu osiągnięcia dowolnego kształtu. a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. możesz posłużyć się Ścianą. patrz Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw na stronie 28. Na przykład. Uwaga: Przecięcia belek są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. połączenia między nimi nie zostaną wyczyszczone. na poniższej ilustracji pokazano ścianę łukową opartą o profil "Ściana ceglana ze stopą". Przecięcia belek złożonych będą zawsze liczone tak. jeżeli połączone belki umieszczone są na warstwach posiadających Profil złożony jest elementem (bryłą) utworzoną z płaskiego profilu (o dowolnym kształcie) wytłoczonego prostopadle do jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 254 . zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu O Złożonych Profilach Gdy dopasowanie standardowych elementów konstrukcyjnych do potrzeb projektu staje się zbyt skomplikowane. Jednakże. słupów lub belek. Belką lub Słupem o nietypowym przekroju tzw.

Aby utworzyć nowy profil w oparciu o już istniejący: Wybierz zapisany profil i wciśnij Powiel. Zachowany Profil dostępny jest jako atrybut dla Ścian. Tworzenie i edycja Złożonych Profili Wybierz polecenie Projekt > Złożony Profil > Menedżer profili. Menu rozwijane zawiera okienko podglądu wybranego profilu. • • Aby utworzyć nowy profil wciśnij Nowy. Zarządzaj Profilami: Polecenia znajdujące się w tej sekcji pozwalają na zarządzanie profilami.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 255 . ArchiCAD dostarcza wiele profili przygotowanych dla wykorzystujących je narzędzi. wciśnij przycisk Pobierz profil elementu w Menedżerze profili (lub wybierz polecenie Utwórz Profil z zaznaczonego z menu kontekstowego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Aby utworzyć taki element możesz użyć któregoś z przygotowanych profili lub narysować profil samemu. Belek oraz Słupów. Belki lub Słupa zaznaczonego w aktywnym oknie. możesz zastosować własny profil (bez potrzeby zapisywania go w postaci atrybutu) do każdego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Wybrać opcję Profil złożony w panelu Geometria i położenie. Gdy złożony profil zostanie już wstawiony. Słupa lub Belki.Wirtualny Budynek płaszczyzny. Aby z nich skorzystać. będziesz mógł edytować go graficznie podobnie jak inne elementy konstrukcyjne. Zachowane profile wyświetlane są w oknach dialogowych Ustawień narzędzi tych elementów. • • Wybierz żądany profil a następnie dopasuj pozostałe parametry i atrybuty elementu. • Kliknij na obszarze roboczym aby wstawić element. Pojawi się okno Menedżera profili. Aby utworzyć nowy profil na podstawie kształtu elementu Ściany. • W sekcji Struktura w panelu Rzut i Przekrój pojawi się rozwijane menu zawierające zapamiętane profile dostępne dla bieżącego elementu. Alternatywnie. należy: • • Otworzyć okno dialogowe Ustawień Ściany.

nie będziesz mógł rozciągać ani zmieniać wielkości przekroju elementu wstawionego do modelu.) W Menedżerze profili przyciski Użyj z. punkt odniesienia reprezentuje oś tych elementów. określają. służą one tylko jako pomoc podczas rysowania. które odnoszą się tylko do okna Edytora Profili. wymiarowanie) mogą być używane jako pomoce przy rysowaniu. na podstawie których określane będzie miejsce osadzania drzwi lub okien. Otworzy się okno Edytora Profili. służą one jako pomoce podczas rozciągania profilu po wstawieniu go do modelu. Tylko punkty aktywne i wypełnienia narysowane w oknie Edytora profili będą stanowić część zachowanego profilu. Pozostałe ustawienia Menedżera profili są aktywne tylko wtedy. zostaną one zapisane razem z profilem. wybierz go z listy i wciśnij Edytuj wybrany profil. Jeżeli opcja Linie odniesienia otworu zostanie wyłączona. która będą mogły być rozciągane. W przypadku słupa lub belki. Rozciągnięcie poziome i pionowe (w spisie warstw) są dodatkowymi parametrami profilu. gdy otworzone jest okno Edytora Profili. Nie można przemieszczać tego punktu ale możliwe jest odpowiednie przesunięcie kształtu profilu tak aby punkt odniesienia znalazł się w pożądanym miejscu. umieszone będą w warstwie "Rysowanie". Parametr Pokaż/Ukryj warstw elementu odnosi się tylko do okna Edytora Profili. podobnie jak w oknach dialogowych Ustawień atrybutów. linie. możesz edytować położenie tych linii tak. w oknie Edytora Profili pojawią się przerywane linie wskazujące płaszczyzny. Pozostałe opcje i polecenia okna dialogowego Menedżera profili pozwalają na dopasowanie wyglądu przekroju oraz bryły 3D wszystkich komponentów profilu i przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników. lecz nie będą miały wpływu na finalny wygląd elementu. wykorzystując standardowe techniki rysowania elementów 2D. Warstwa aktywnego narzędzia zostanie podświetlona. Przykładowo. by otwory umieszczane były w odpowiednim miejscu. lecz nie będą wpływać na sposób jego wyświetlania. Włączenie opcji Linie odniesienia otworu (w spisie warstw) spowoduje wyświetlenie linii odniesienia. Warstwy elementu: Panel Warstwy elementu Menedżera profili zawiera ustawienia warstw. W razie potrzeby. (Pomoce te. Przekrój profilu może zawierać wiele niezależnych kształtów. Możesz przesuwać te linie wewnątrz okna Edytora Profili. zostaną one zapisane jako pojedynczy profil. 256 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek • Aby modyfikować istniejący profil. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora profilu (np. Uwaga: Elementy wymiarowania nie zostaną zapisane jako część profilu. W tym oknie możesz korzystając z dostępnych narzędzi rysunkowych narysować kształt przekroju danego profilu. Punk początkowy wyświetlony w oknie Edytora Profili jest istotnym punktem odniesienia: Jeżeli rysowany profil należy do ściany. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora Profili zostaną umieszczone w warstwie Rysowanie. Użyj narzędzia Wypełnienia aby narysować żądany profil. Jeżeli opcje te są włączone. wszystkie elementy znajdujące się w warstwie Konstrukcja zostaną zapisane jako część profilu). Zaznacz te opcje aby włączyć parametr rozciągania w jednym lub obydwu kierunkach. patrz poniżej. wstawiane okna/drzwi umieszczane będą w oparciu o boki prostokąta obrysu profilu. aktywna będzie warstwa Konstrukcja. które narzędzia ArchiCADa będą mogły korzystać z tego profilu. Jeżeli opcje te będą wyłączone. jeżeli wybrane zostanie narzędzie Punkt aktywny lub Wypełnienie. z tego punktu wychodzić będzie jej linia odniesienia.

Zobacz także Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile na stronie 131. Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony Kliknij Zachowaj profil aby nazwać i zachować edytowany profil. narysuj w na Rzucie (lub w 3D) wiele elementów ścian. Aby połączyć dwie lub więcej równoległych. prostych ścian. 257 . zmodyfikować i zmienić jego nazwę. pochyłych. nowy profil nazwany zostanie "własny". zmiany zostaną wprowadzone do wszystkich istniejących w modelu elementów wykorzystujących ten profil. Jeżeli zmodyfikujesz istniejący profil i zapiszesz go pod tą samą nazwą. możliwe jest łączenie belek dowolnego typu (poziomych. belek lub słupów. użyj polecenia Połącz ściany. opartych o profil). który zastąpi oryginalne elementy. Nie jest dostępne dla ścian trapezowych. Nowy profil będzie miał długość najdłuższego elementu składowego oraz odziedziczy atrybuty oryginalnych elementów. mogą się znajdować w pewnej odległości od siebie. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. Możliwe jest łączenie dowolnej liczby słupów. opartych o profil). możesz zaznaczyć ten element w modelu i wcisnąć przycisk Zastosuj do zaznaczonego Zaznaczonemu elementowi zostanie przypisany wybrany profil Nowy profil będzie nazwany "Własny" dopóki nie zostanie zachowany. Aby tego dokonać. Jeżeli nie chcesz zapisywać profilu. jednakże będziesz mógł bez przeszkód otworzyć go w Edytorze Profili. Bryły ścian nie muszą się stykać ze sobą. lecz wykorzystać go tylko do jednego elementu. Polecenie Połącz belki pozwala na łączenie dwóch lub więcej belek o równoległych osiach.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. ukośnych. wielobocznych i łukowych. dwustronnie pochyłych oraz opartych o profil. Ściany staną się tej samej długości. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenie Połącz słupy pozwala na łączenie dwóch lub więcej słupów o równoległych osiach. a przekrój stworzonej ściany będzie kombinacją przekrojów połączonych ścian. pochyłych. Wybranie polecenia spowoduje utworzenie nowego profilu. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. Domyślnie. Wszystkie elementy muszą być tego samego typu i muszą być ułożone względem siebie równolegle. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. możliwe jest łączenie słupów dowolnego typu (pionowych. Polecenie jest dostępne dla ścian prostych. a także istniejące otwory (w przypadku ścian). Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów Szybkim sposobem tworzenia profili złożonych jest użycie polecenia Projekt > Złożony Profil > Połącz ściany/słupy/belki.

Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania dachów na Rzucie. powierzchnie przekroju. że widoczne są tylko cztery metody.Wirtualny Budynek Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni dachu. Dostępne typy to: Wielokątne. Nowe Dachy mogą być tworzone zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Uwaga: Linie odniesienia można ukryć wyłączając odpowiednią opcję w menu Widok > Opcje wyświetlania. Zobacz także Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu na stronie 263. Domyślny sposób wyświetlania dachów to “Rzut i Pozawidokowe”. patrz Ustawienia narzędzia Dach w Pomocy ArchiCADa. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. Geometria Dachu Narzędzie Dach posiada sześć metod geometrii dostępnych w palecie Info. która jest poziomą linią definiowaną w trakcie tworzenia dachu. Wartość wzniesienia linii odniesienia dachy jest wyświetlana w palecie Info (pole “B”). jednakże niektóre opcje różnią się lub są niedostępne w zależności od widoku. Wartość wzniesienia dachu jest określana wzniesieniem linii odniesienia dachu. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Ustaw nowe elementy na powierzchni dachu Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do dachu”. Kąt nachylenia Dachu (kąt spadku dachu) jest mierzony w miejscu przebiegu linii odniesienia. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Dachu. Słupy. Więcej szczegółów. Pozostałe metody są dostępne poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do momentu pojawienia się dodatkowych ikon. Połaciowanie. Wyświetlanie Dachów Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Więcej szczegółów. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia Dachu. możesz przystąpić do rysowania. Dachy O Dachach Dachy ArchiCADa pozwalają na tworzenie zarówno spadzistych jak i abstrakcyjnych form 3D o przeróżnych kształtach. co Względnie Wzniesienie Podstawy Dachu w oknie dialogowym Ustawienia Dachu. Szczegóły. pozwalających na utworzenie dachów o prostych i skomplikowanych kształtach. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania dachu by określić. Nachylenie dachu jest dostępne w palecie Info (pole “T”). 258 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które fragmenty wstawionego dachu będą wyświetlane i w jaki sposób. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. Obrócony prostokąt. Zauważ. Jest to ta sama wartość. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. która nie podlega drukowaniu (jest elementem ekranowym). Prostokąt. patrz Grawitacja na stronie 114. Kopuła oraz Kolebka.

Za pomocą metody Prostokąt narysowany dach będzie zawsze ułożony ortogonalnie. 2) Narysuj teraz obrys dachu. ArchiCAD utworzy linię odniesienia Dachu. Prostokąt. Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D 1) Określ linię odniesienia dachu 1) Wybierz jedną z pierwszych trzech Metod geometrii w palecie Info (Wielokątne. zmieni kształt na Jasny znaczek/Jasny znak Mercedesa jeśli natrafi na jakąkolwiek krawędź nie będącą linią odniesienia ściany lub belki. Magicznej różdżki: kliknij istniejący element. Obrócony prostokąt). Możesz też użyć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 259 . a następnie zdefiniuj położenie linii odniesienia dwoma kliknięciami. który posłuży jako wzór dla konturu dachu. opadał). Prostokąt obrócony) a następnie zdefiniuj nachylenie połaci dachowej wskazując trzy dowolne punkty. Linia odniesienia 2) Po narysowaniu linii odniesienia dachu kursor przybierze kształt oka. Dzięki niemu możesz wskazać. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Pomocne może się okazać wykorzystanie możliwości Inteligentnego Kursora. 3) Następnie możesz przystąpić do rysowania kształtu połaci wskazując myszką każdy jej węzeł. Prostokąt.Wirtualny Budynek Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu Wybierz jedną z pierwszych trzech metod z palety Info (Wielokątne. Przy najechaniu myszką na pierwszy wstawiony wierzchołek pojawi się kursor w kształcie Młotka. który zmieni kształt na Pogrubiony Znaczek/Pogrubiony Mercedes gdy znajdzie się nad linią odniesienia ściany lub belki. w którym kierunku dach będzie się wznosił (lub w przypadku ujemnej wartości nachylenia. ArchiCAD wygeneruje Dach. Kliknij aby zamknąć wielobok.

a następnie użyj Magicznej Różdżki w celu zdefiniowania wieloboku linii odniesienia obrotu połaci. możesz dokonać edycji parametrów kopuły w oknie dialogowym Parametry kopuły: 260 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Utwórz Kopułę Aby narysować dach w kształcie Kopuły wybierz Metodę geometrii Kopuła w palecie Info. Jeżeli dach osiągnie wskazany poziom maksymalny a połacie nie zejdą się. Na początku rysujesz wielobok składający się tylko z linii prostych. Podwójne kliknięcie na początku łuku spowoduje powstanie pełnej kopuły. Aby narysować dach o rzucie wieloboku zawierającego łuki. drugie kliknięcie wskazuje punkt początkowy a trzecie punkt końcowy obrysu. Gdy wielobok zostanie już narysowany pojawi się okno dialogowe Parametry dachu Końcowy obrys dachu będzie powiększony o wartość Nadwieszenia względem linii odniesienia. na szczycie powstającego dachu zostanie umieszczony poziomy element. algorytm "rosnącego kryształu" przy obliczaniu najlepszego rozwiązania dla danego wieloboku podstawy. Po narysowaniu całej struktury wszystkie jej elementy mogą być edytowane indywidualne. że aktywna jest Metoda Połaciowanie. Pierwszym kliknięciem określony zostanie punkt środkowy łuku. Jeżeli pojedyncza połać zbiegnie się w przestrzeni z inną zanim osiągnie określona wysokość wtedy przestaje rosnąć. Gdy zdefiniujesz już obrys. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Proces rysowania Dachu w kształcie Kopuły wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. Dach w kształcie Kopuły jest zestawem pojedynczych połaci dachowych. Wielobok ten określa położenie linii odniesienia wszystkich połaci nowego dachu. Korzystając z Magicznej Różdżki upewnij się. W wyniku zastosowania tej metody powstanie zestaw pojedynczych połaci dachowych. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Dachy o rzucie wieloboku mogą posiadać maksymalnie cztery poziomy. Proces rysowania Dachu o rzucie wieloboku wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. Uwaga: ArchiCAD wykorzystuje tzw. Wzniesienie oraz wysokość każdego z poziomów może być ustawione indywidualnie.Wirtualny Budynek Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych Dzięki Metodzie geometrii Połaciowanie możesz utworzyć dachy o tym samym kącie nachylenia na bazie dowolnego wieloboku. narysuj pożądany kształt korzystając z narzędzi rysunkowych 2D. Wysokość określona w oknie dialogowym Ustawień jest wartością graniczną.

pionowy i poziomy. jednakże stosując inne metody. Poszczególne połacie składające się na sklepienie mogą być indywidualnie edytowane. Krzywa narysowana na Rzucie będzie czytelna w widoku 3D dachu. że ta sama krzywa może być poprawna dla pewnego zakresu kąta Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 261 . określasz punkt początkowy kształtu. Oznacza to również. natomiast drugim długość kolebki. Możesz zdefiniować wzniesienie punktu podstawy dachu. Możesz tu określić kilka istotnych parametrów pofalowanego dachu. których kąt nachylenia nie przekracza 90 stopni. Również grubość dachu może zostać tutaj zdefiniowana. kąt jego krawędzi oraz w przypadku użycia prostego wypełnienia także jego grubości. pojawi się ruchomy obrys połączony z końcami krzywej reprezentującej przekrój rysowanego dachu. Wpisując mniejszą wartość utworzysz Kopułę spłaszczoną. Następnie możesz ustawić parametry kolebki w oknie dialogowym Parametry pofalowanego dachu. wysokość półkuli. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na maksymalną tzn. Krzywa narysowana w oknie Rzutu jest interpretowana jako przekrój Dachu. Uwaga: ArchiCAD pozwala na konstruowanie pofalowanych dachów. W tym oknie dialogowym można również określić ilość segmentów budujących kopułę w pionie i poziomie: ich ilość jest ograniczona odpowiednio do 90 i 360. a także sposób przycięcia krawędzi. Po zdefiniowaniu krzywej. Jeden z boków tego obrysu stanowi wyobrażenie podłogi i jednocześnie boku dachu. Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę Dach pofalowany można narysować zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D.Dostępne opcje to okap prostopadły. Zapobiega to przecinaniu się połaci oraz powstawaniu podciętych powierzchni dachu. Po narysowaniu Kopuły możliwa jest jedynie edycja poszczególnych jej segmentów. Jeżeli opcja Auto-grupowanie jest aktywne wszystkie elementy zostaną zgrupowane. Pierwszym kliknięciem.Wirtualny Budynek Określ wysokość kopuły mierzoną od jej punktu środkowego. Następne pole określa wzniesienie podstawy kopuły. Wciśnij przycisk OK lub Anuluj gdy dokonasz już potrzebnych ustawień. Narysuj szereg łuków (lub użyj Magicznej Różdżki) i kliknij dwukrotnie aby zakończyć.

że poprawne wygenerowanie sklepienia zależy nie tylko od kształtu krzywej przekroju ale również od ustawienia kąta ruchomego obrysu. Pojawi się Paleta pomocnicza.Wirtualny Budynek orientacji ruchomego obrysu. Narysuj cięciwę kolebki a następnie kliknij aby określić wysokość i zatwierdzić kształt przekroju dachu. Pojawi się okno dialogowe Dach symetrycznie pofalowany. Dzieje się tak dlatego. a dla innego nie. kliknij drugą ikoną. Istnieją trzy metody rysowania dachów pofalowanych/kolebek w 3D: Kolebkowa/Symetryczna i Złożona. Punkty początkowy i końcowy dachu muszą być wskazane w taki sposób aby pogrubiona linia boczna ruchomego obrysu nie przecinała krzywej przekroju. Narysuj pierwszy bok obrysu prostokątnego dachu na pożądanej wysokości. Dach Kolebkowy Aby utworzyć dach Kolebkowy: Kliknij pierwsza ikonę. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Dach symetryczny pofałdowany Aby narysować Symetryczny pofalowany dach. Określenie przekroju dachu różni się dla każdej z trzech metod. 262 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wpisz ilość segmentów dachu do utworzenia. Narysuj kształt przekroju dachu określając jego wysokość i kliknij aby zatwierdzić.

którego kontur przecina kontur Dachu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym wieloboku. Nowy kontur zostanie zinterpretowany jako otwór w Dachu.Wirtualny Budynek Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Uwaga: Metoda ta tworzy połacie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 263 . które w przekroju mają identyczne długości. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Uwaga: Gdy narysujesz otwór. możesz zmienić jego kąt nachylenia na kilka sposobów. Utwórz otwór w dachach 1) Zaznacz połać dachu 2) Przy aktywnym narzędziu Dach narysuj kształt otworu Zdefiniuj kształt dachu klikając tyle razy ile połaci ma posiadać nowy dach złożony. Kliknij dwukrotnie aby zatwierdzić pożądany przekrój. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. wewnątrz obrysu istniejącej połaci. jednakże obrys otworu zostanie stworzony. Dach Złożony Aby utworzyć dach Złożony: Wybierz trzecią metodę z Palety pomocniczej. Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu Gdy zaznaczysz narysowany dach.

aby określić wysokość linii poziomu dachu. • Utwórz linie poziomu dachów Polecenie Projekt > Utwórz linie poziomu dachów dostępne w Rzucie. do którego należą. czy chcesz mierzyć wysokość do górnej czy dolnej powierzchni dachu. Wprowadź wartość w górnym polu: wzniesienie dachu w przyjmie wpisaną wartość w miejscu. Na górze/Na dole: Wybierz. Zmiana tej wartości powoduje zmianę nachylenia dachu. Określ wzniesienie Linii poziomu dachu: Użyj dowolnego pola poziomu bieżącej kondygnacji lub zera projektu . Zaznacz dach w Oknie 3D. wybierz Palety pomocniczej polecenie Zmień kąt nachylenia dachu i graficznie ustal nowy kąt (lub wpisz nową wartość kąta w Podręcznych współrzędnych). spowoduje wstawienie linii w wybranym dachu na wysokości zdefiniowanej w oknie Linie poziomu dachów.Wirtualny Budynek • • Zmień kąt nachylenia w palcie Info lub w oknie dialogowym Ustawień dachu. 264 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w którym kliknąłeś. Pomiń linie poza połaciami dachowymi: Zaznacz tę opcję aby pominąć linie. Na Rzucie lub w Oknie 3D. zaznacz Dach a następnie wciśnij klawisz Ctrl+kliknij (MacOS: Cmd+kliknięcie) w dowolnym miejscu połaci dachowej aby wywołać okno dialogowe Wzniesienia dachu. które wypadają poza obrys wieloboku dachu.

Następnie zaznaczyć drugą połać i również wciskając Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy niższej połaci. W tym przypadku linie. wstawić okno połaciowe. Dwie płaszczyzny zostaną dostawione do siebie. Znajdź krawędź przecięcia dachów W niektórych sytuacjach możesz potrzebować zetknąć ze sobą dwie połacie lub dokonać poprawek w dachu złożonym np.) ArchiCAD umożliwia ustawienie indywidualnej wartości kąta dla każdej krawędzi połaci dachowej. (Po wykonaniu tych czynności w panelu Model okna dialogowego Ustawień dachu uaktywniona zostanie opcja Inne w polu wyboru kąta nachylenia krawędzi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 265 . Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu Aby ustawić dowolny kąt krawędzi dachu. zaznacz dach a następnie kliknij na krawędź kursorem w kształcie Mercedesa w celu wyświetlenia Palety pomocniczej. którego krawędź będzie pionowa lub pochylona. Wpisz pożądany kąt krawędzi dachu. W tym przypadku. najedź kursorem na ich krawędź wspólną. Aby tego dokonać zaznacz dwie przecinające się połacie. gdy na Rzucie dwie kalenice nakładają się oznacza to również. które wypadną poza obrys będą miały tą samą długość co linia odniesienia dachu. gdy włączone jest Zawieszanie grupowania. Grupuj z dachem: Zaznacz tę opcję aby zgrupować linie poziomów należące do tej samej połaci dachu. Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko gdy połać dachu przecina się z inną połacią. Uwaga: Opcja ta jest nieaktywna. że schodzą się ze sobą w przestrzeni 3D.Wirtualny Budynek Jeżeli pole nie jest zaznaczone linie zostaną narysowane. że dwie połacie nie będą idealnie połączone pomimo ich zgodności o oknie Rzutu. Możesz utworzyć połączenie. Wybierz przycisk Kąt krawędzi dachu aby otworzyć okno dialogowe Kąt krawędzi dachu. Aby połączyć te dwie połacie należy: Zaznaczyć niższą w oknie Rzutu i trzymając klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy drugiej połaci. a następnie kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. W związku z tym istnieje możliwość.

które się przecinają z powierzchniami zaznaczonych dachów. gdzie można w przestrzeni obserwować układ dachów oraz przycinanych elementów. za pomocą których zamierzasz dociąć elementy. postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: które chciałbyś dociąć.) lub "Dotnij Dół" w zależności od tego. lub • Zaznacz dachy oraz elementy. Zaznaczenie dachów i elementów przeznaczonych do docięcia zawęża działanie funkcji. jeżeli zaznaczysz tylko elementy mające zostać docięte. Polecenie Dotnij do Dachu jest dostępne tylko wtedy. Aby dociąć elementy do dachu. pola w tej części okna będą nieaktywne.pod nimi. że tylko elementy przecinające się z powierzchnią dachu mogą zostać docięte). która część elementów ma zostać docięta. które zamierzasz dociąć. “Dotnij Górę" spowoduje docięcie fragmentów elementów znajdujących się ponad dachami. gdy prosta połać przecina sklepienie beczkowe) należy ręcznie utworzyć dodatkowe wierzchołki w połaciach dopasowując ich kształt. 4) Zaznacz opcję "Dotnij Górę" 5) Kliknij przycisk Dotnij. "Dotnij Dół" . lub • Zaznacz dachy. do docinania zostaną wykorzystane wszystkie dachy. gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden dach lub jeden z elementów wymienionych powyżej typów. 2) Przejdź do polecenia Projekt > Dotnij do dachu aby otworzyć okno dialogowe Dotnij do dachu. Korzystanie z funkcji Dotnij do Dachu Dachami można docinać górę lub dół następujących elementów • • • • • • • Ściany Belki Słupy Stropy Drzwi Okna Obiekty Zaznacz elementy. 3) Zaznacz typy elementów. 1) Skorzystaj z jednej z poniższych procedur: 266 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które chcesz dociąć. Elementy są docinane dachami tylko wówczas. Zazwyczaj docinanie do dachu wykonuje się w Oknie 3D. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Docinanie nie jest procesem automatycznym: musisz skorzystać z polecenia Projekt > Dotnij do dachu. • Dotnij elementy do dachu Uwaga: Można również uzyskać efekt przycięcia za pomocą dachu wykonując Operację na elementach bryłowych.Wirtualny Budynek Przy bardziej skomplikowanych układach (np. Jednakże sam proces wyrównywania krawędzi jest podobny. (Pamiętaj. gdy przecinają się z nimi oraz gdy w oknie dialogowym Dotnij do Dachu zaznaczysz odpowiednie typy elementów. Jeżeli zaznaczysz tylko dachy. zostaną nimi docięte wszystkie elementy. (Jeżeli przed otworzeniem okna dialogowego zaznaczyłeś elementy do docięcia. z którymi będą się przecinały zaznaczone elementy.

Gdy docinasz ścianę dachem. Niezależnie od tego. czy nie: Wpływ docinania dachem na ustawienia wysokości ścian i słupów Domyślnie docięcie ściany lub słupa spowoduje zmianę wysokości tych elementów.Wirtualny Budynek Odwołaj docięcie dachem Docięcie elementu może być tymczasowe (dla potrzeb wyświetlania) lub na stałe. Punkty aktywne wskazują. Wyjątek stanowią Stropy: ich docięcie można cofnąć tylko za pomocą polecenia Edycja > Odwołaj. że wysokość tej ściany pozostała niezmieniona. W drugim przypadku opcja nie była zaznaczona. Oznacza Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 267 . góra ściany zostaje docięta dachem. Jeżeli element został docięty dachem. Efekt docięcia pozostaje nawet gdy schowasz. Dzięki tej funkcji możliwe jest wykonanie np. podczas gdy druga pozostaje oddzielną nieprzyciętą ścianą. Opcja Ustaw górę/podstawę Ściany/Słupa w najwyższym/najniższym punkcie znajdująca się u dołu okna dialogowego Dotnij do dachu jest domyślnie włączona. który jej nie pokrywa w całości. Wyjątek: Jeżeli ściana zawiera otwór. to. by uzyskać maksymalne wzniesienie góry (przy docięciu góry) lub minimalne wzniesienie podstawy (przy docięciu podstawy). Możesz przywrócić oryginalne wymiary elementu przy tymczasowym docięciu. że jeżeli zaznaczysz opcje Dotnij dół. czy opcja ta jest włączona. lub gdy przesuniesz przycinane elementy. że wysokość elementu została zmniejszona do najwyższego punktu dociętego elementu. Polecenie Cofnij docięcie dachem przyniesie różne efekty w zależności od tego. Na przykładzie. po operacji docinania ściana pozostanie w jednym kawałku. przycisk Odwołaj Docięcie Dachem w dolnej części okna dialogowego Ustawień narzędzia (panel Model) staje się aktywny. W tym przypadku zmieni się wartość wzniesienia elementu. Ściana zostaje docięta w taki sam sposób. ściana zostanie podzielona na dwie części: pierwszą przyciętą. docięcie przynosi taki sam efekt wizualny. opcja Ustaw górę ściany/słupa w najwyższym punkcie zmieni się na Ustaw podstawę ściany/słupa w najniższym punkcie. lub skasujesz Dach. W pierwszym przypadku opcja jest włączona. Uwaga: Zauważ. że wzniesienie dla docinanych elementów zostanie zmodyfikowane w ten sposób. ścian szczytowych. który wypadałby dokładnie na linii przecięcia. czy omawiana opcja będzie włączona. jednak punkty aktywne wskazują.

który chcesz przyciąć. który ma zostać docięty. którego obrys widoczny jest na kondygnacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 268 . Podczas gdy inne elementy mogą być docinane częściowo. cofnięcie docięcia dachem spowoduje przywrócenie dociętego fragmentu elementu.Wirtualny Budynek przy zaznaczonej opcji zmiany wysokości/wzniesienia. na której znajduje się ów dach. stropy są zawsze docinane wzdłuż przedłużenia linii przecięcia stropu i docinającego dachu. Docinanie dachami stropów Stropy również mogą być docinane przez dolną lub górną powierzchnię połaci dachu przy pomocy polecenia Projekt > Dotnij do dachu. a następnie przytrzymując klawisz Ctrl (Cmd) kliknij krawędź lub wierzchołek odpowiedniego dachu. jednak tylko do najwyższego/najniższego punktu docięcia. Docinanie Dachami oddalonymi Możesz użyć dachu oddalonego (nie leżącego na docinanym elemencie) lub dachu znajdującego się na innych kondygnacjach. Nie zaznaczenie tej opcji przywróci ścianę lub słup do oryginalnego wzniesienia i wysokości. Jednakże należy pamiętać. Upewnij się czy oryginalne Ściany/Belki/Słupy mają wystarczającą wysokość aby mogły być docięte. na której znajduje się przycinany obiekt. z których jest zbudowany. Ściana zawsze dopasuje się kształtem do dachu niezależnie od ilości segmentów. Możliwa jest również odwrotna procedura postępowania: zaznacz połać docinającą a następnie trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij element. Użyj Docięcia do Dachu do tworzenia ścian. Element zostanie wtedy docięty płaszczyzną. Poza tym. Jednakże istnieje zasadnicza różnica pomiędzy docinaniem Stropów a docinaniem Ścian. krawędź stropu jest zawsze pionowa nawet jeśli zostaje przycięta ukośnym dachem. Słupów i Elementów Bibliotecznych. przycięta Zaznacz element. belek i słupów o złożonych kształtach Za pomocą polecenia Dotnij do Dachu możesz wycinać skomplikowane kształty w ścianach. Uwaga: Ściany/Belki/Słupy są docinane tylko wtedy. gdy znajdują się pod połacią dachu. że każdy dach może wycinać w ścianach tylko równoległe kształty. belkach lub słupach.

Wirtualny Budynek Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera RoofMaker pozwala na dodawanie do poszczególnych elementów projektu specjalnych Obiektów GDL. Kreator więźby jest funkcją RoofMakera pozwalającą na szybkie i proste utworzenie kompletnej więźby dachowej. zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe zawierające parametry tego elementu. będzie on przypisany każdemu nowo wstawionemu elementowi. Słupki). Jeżeli zmienisz aktualny kolor pióra. Jest on Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z tym programem. Pomimo. Krokwie zostaną automatycznie umieszczone na górze tej powierzchni. muszą być zaznaczone odpowiednie dwie krokwie (przeciwne dla kleszczy lub jętki i sąsiadujące dla wymianu). że za pomocą RoofMakera można wstawiać elementy konstrukcyjne dachu na wiele sposobów. Paleta narzędzi RoofMakera zawiera skróty do wszystkich poleceń RoofMakera zawartych w menu. patrz Korzystanie z Kreatora więźby na stronie 272. Aby wstawić wymian. wystarczy zaznaczyć jedną połać dachową. zalecane jest aby ustawiać linię odniesienia dachu na górnej. Zalecane jest również aby ustawiać tę samą wartość grubości dachu co wysokość profilu krokwi. Po wybraniu polecenia umożliwiającego wstawienie elementu. Jeżeli zgrupowanych zostało wiele połaci dachowych. Zalecane jest aby konstruowanie dachu rozpocząć od wstawienia płatwi. kleszcze lub jętkę. RoofMaker jest dostępny w menu Projekt > Dodatki. Po wstawieniu elementy konstrukcji dachu zachowują się jak zwykłe Obiekty i mogą być poddawane modyfikacjom. polepszających wygląd projektu w widoku 3D oraz w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. wstawiając krokwie. Aby wyświetlić narzędzia RoofMakera w oddzielnej palecie pływającej wybierz Projekt > Dodatki > RoofMaker > Pokaż paletę narzędzi RoofMakera. Wstaw krokiew Aby wstawić krokwie. RoofMaker wykorzystuje linię odniesienia dachu przy konfigurowaniu wstawianych elementów. następnie krokwi narożnych i koszowych i dopiero na końcu zwykłych krokwi. W ten sposób będziesz mógł zaznaczyć pojedyncze połacie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 269 . Materiały powierzchni oraz warstwa mogą być przypisane wszystkim elementom. Domyślnie wybierany jest aktualny zestaw kolorów pióra dla każdego elementu.) grupowanie (Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie). Dzięki temu będziesz mógł docinać dachem elementy znajdujące się ponad krokwiami (np. obiekty mogą być wstawione kilkoma kliknięciami lub automatycznie. zewnętrznej krawędzi ściany (jak w przypadku metody wstawiania Dachów Złożonych). kalenice lub płatwie (belki). Szczegóły. (Wstawiając kalenice. W ten sposób będziesz mógł łatwiej kontrolować połączenia między elementami. itd. W zależności od typu. w pierwszej kolejności musisz zawiesić Przy wstawianiu krokowi dolna płaszczyzna dachu działa jak płaszczyzna odniesienia. będziesz znać grubość płatwi oraz krokwi narożnych i koszowych. będziesz znać grubość płatwi.

Więcej szczegółów. Między innymi możesz zmienić wymiary lub kształt profilu krokwi. Wybierz Wstaw wiele krokwi z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz drugą ikonę z palety narzędzi RoofMakera. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krawężnicy. Wybierz Wstaw krawężnicę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub wybierz trzecią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Dostępne kształty to prostokątny (domyślny) Dwuteownik. na podstawie którego zostały utworzone. Więcej szczegółów. będący płaszczyzną odniesienia. Krawężnicę można wstawić również zaznaczając dwie sąsiadujące połacie. która nie jest równoległa ani prostopadła do linii odniesienia tego dachu. wstawienia a oś ostatniej przez punkt drugi. Zaznacz połać dachu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Więcej szczegółów. patrz Wstaw krawężnicę (krokiew narożna lub koszowa) w Pomocy ArchiCADa. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Po wstawieniu krokwi możesz ją zaznaczyć i otwierając okno dialogowe Ustawień obiektu dokonać modyfikacji jej parametrów. Kliknij dwukrotnie wewnątrz obrysu zaznaczonego dachu aby określić linię wstawienia. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na sposobie zakończenia elementu.) Wybierz polecenie Wstaw wymian z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker. Kliknij dowolny punkt wewnątrz obrysu dachu. Druga metoda nadaje się do dachów typu kopertowego. przy czym oś pierwszej krokwi będzie przechodzić przez pierwszy punkt Wstaw wymian Aby wstawić wymian. Wstaw krawężnicę (krokiew narożną lub koszową) Krokiew narożna (krawężnica) znajduje się zazwyczaj pomiędzy dwiema połaciami dachu. na podstawie którego zostały utworzone. patrz Okno dialogowe Parametry krokwi w Pomocy ArchiCADa. Dostępne są te same parametry co w przypadku wstawiania pojedynczej krokwi.) Pojawi się nowa krokiew. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 270 .Wirtualny Budynek Zaznacz dach. Kliknij jedną z krawędzi zaznaczonego dachu.) Krokwie zostaną umieszczone wzdłuż linii wstawienia. obiekt zostanie automatycznie wstawiony na wspólnej krawędzi zaznaczonych połaci. Wybierz Wstaw krokiew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz pierwszą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). musisz zaznaczyć dwie krokwie. Kątownik lub Ceownik. W takim przypadku nie jest konieczne wskazywanie krawędzi. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Wstaw wiele krokwi Zaznacz dach. patrz Wstaw wymian w Pomocy ArchiCADa. będący płaszczyzną odniesienia. Więcej szczegółów. że muszą mieć ten sam kąt nachylenia oraz być prostopadłe do linii odniesienia. W oknie dialogowym Parametrów krokwi dokonaj potrzebnych ustawień. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krokwi. patrz Okno dialogowe Parametry (wielu) krokwi w Pomocy ArchiCADa. (Oznacza to również. Pojawi się okno dialogowe Parametrów wymianu. której oś będzie przebiegać przez wskazany punkt. Krokiew narożna lub koszowa (lub koszowa bez nawisu) zostaje umieszczona wzdłuż wskazanej krawędzi połaci dachu. Po dokonaniu niezbędnych ustawień wciśnij OK aby powrócić do Rzutu z zaznaczonym dachem. lecz dodatkowo aktywne są opcje związane ze wstawianiem. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. Krokwie muszą znajdować się na tej samej połaci. wzdłuż której ma zostać wstawiona belka. której krokiew narożna łączy się z płatwią a nie z inną krokwią narożną. inne metody mogą spowodować błędy.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 271 . Określ wymiary przekroju poprzecznego płatwi. jeżeli chcesz umieścić krokiew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. Kształt Symbolu 2D odzwierciedla wybraną opcję. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. (np. Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. powstanie płatew pochyła a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów płatwi. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem.) Wymian zostanie wstawiony pomiędzy krokwie. Domyślnie płatew wstawiona będzie poniżej płaszczyzny odniesienia określonej przez zaznaczoną połać dachu jako. że jej zadaniem będzie podtrzymywanie krokwi od dołu. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. Dodatkowe kliknięcie wskaże.) Symbol 2D obiektu Płatew posiada wypełnienie kryjące aby zasłaniać słupy stojące pod spodem. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia murłaty. W tej sytuacji musi zostać określona wysokość profilu krokwi. patrz Wstaw murłatę (belkę) w Pomocy ArchiCADa. jeżeli chcesz umieścić płatew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. Wymiany są zawsze ułożone równolegle do linii odniesienia dachu a co za tym idzie prostopadle do krokwi. patrz Wstaw płatew w Pomocy ArchiCADa.) Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu.Wirtualny Budynek Wymiany wstawiane są na tej samej wysokości co krokwie. bok murłaty będzie przebiegał wzdłuż tej krawędzi. Kliknij miejsce w obrębię obrysu dachu lub na jednej z bocznych krawędzi aby wstawić płatek. Możesz również określić wymiary przekroju poprzecznego murłaty. Szczegóły. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. oś płatwi będzie przebiegać przez wskazany punkt i będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do okna Rzutu. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie). po której stronie linii odniesienia ma leżeć murłata. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Mogą być ustawione pionowo lub obrócone prostopadle do powierzchni dachu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów murłaty. a jego linia odniesienia będzie przebiegać przez wskazany punkt. a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Teraz musisz kliknąć na jedną z krawędzi dachu lub wewnątrz jego obrysu. Płatew może być również umiejscowiona ponad krokwiami. Dodatkowe kliknięcie wskaże. (np. Kliknij pomiędzy krokwiami. dla której chcesz utworzyć płatwie i wybierz Wstaw płatew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij piątą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Jeżeli wskazana zostanie jedna z krawędzi dachu płatew zostanie wstawiona wzdłuż tej krawędzi. Wstaw murłatę Zaznacz odpowiednią połać dachu i wybierz Wstaw murłatę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij szóstą ikonę w palecie narzędzi RoofMakera). Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia płatwi.) Jeżeli klikniesz krawędź. oś płatwi będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Kliknięcie wewnątrz wieloboku dachu określi położenie tylko jednej strony płatwi. Więcej szczegółów. po której stronie odniesienia ma leżeć płatew. Murłata domyślnie umieszczana jest poniżej płaszczyzny odniesienia utworzonej na podstawie zaznaczonego dachu. Słupy te przedstawiane są Wstaw płatew Zaznacz połać dachu. powstanie murłata pochyła. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany.

Jeżeli obie krokwie nie znajdują się na tej samej wysokości. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powrócisz do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Krokwie będą umieszczone w najdogodniejszy sposób. Korzystanie z Kreatora więźby Kreator więźby pozwala na szybkie i proste skonstruowanie całej więźby dachowej. Wszystkie elementy. Jeżeli wybrałeś opcję Jednostronne. patrz Wstaw Kleszcze w Pomocy ArchiCADa. po której stronie ma zostać wstawiony kleszcz. Więcej szczegółów. Szczegóły. Kliknięcie OK spowoduje powrót do okna Rzutu. elementy kleszczy zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach. Pojawi się okno dialogowe Parametrów kleszczy. Na początku zaznacz wszystkie połacie dachowe. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wstaw jętki Aby wstawić jętkę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 272 . Jętka zostanie automatycznie wstawiona do Projektu w odpowiednim miejscu. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. musisz określić wysokość. liczoną od Zera Projektu lub Bieżącej kondygnacji. wzniesienie kleszczy zostanie ustalone w odniesieniu do wyżej położonej krokwi. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. na której zostanie ona wstawiona. kleszczy lub jętek za pomocą jednej operacji. Więcej szczegółów. Wstaw kleszcze Aby wstawić kleszcze musisz zaznaczyć dwie krokwie. będziesz musiał wskazać kursorem. Pozwala na wstawienie krokwi. które wskazałeś zostaną teraz wstawione do projektu. Jeżeli wybrano opcję Dwustronne. płatwi. patrz Okno dialogowe Kreatora więźby w Pomocy ArchiCADa. Pojawi się okno dialogowe Parametrów jętki. Pojawi się okno dialogowe Kreatora więźby. musi zostać zdefiniowana ich wysokość mierzona od punktu wstawienia obu krokwi (który przeważnie pokrywa się z położeniem linii odniesienia dachu). w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Możesz skorzystać z poleceń "Przenieś na wierzch" i "Przenieś na spód" aby odpowiednio ułożyć kolejność wyświetlania elementów. wymianów. Oprócz wymiarów przekroju poprzecznego jętki. musisz zaznaczyć dwie krokwie. Wybierz Wstaw kleszcze z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz siódmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Kleszcze mogą być jednostronne lub dwustronne. patrz Wstaw jętki w Pomocy ArchiCADa. Oprócz parametrów określających wymiary przekroju poprzecznego kleszczy.Wirtualny Budynek przeważnie jako duże kółka wskazując istnienie pod płatwią elementów konstrukcji. Wybierz Wstaw jętkę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ósmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Wybierz Kreatora więźby z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ostatnią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. zgodnie z twoimi wytycznymi. dla których chcesz utworzyć elementy konstrukcji. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. Po wstawieniu wszystkie elementy więźby zachowują się jak standardowe Obiekty i w taki sposób mogą być edytowane.

Grubość stropu warstwowego nie może być modyfikowana w oknie Ustawień Stropu. patrz Ustawienia narzędzia Strop w Pomocy ArchiCADa. typ na zwykły (nie warstwowy) lub zmienić grubość warstw struktury w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. i jest równa sumie grubości wszystkich warstw struktury. Głównie stosuje się je do modelowania podłóg lub rozdzielania poziomów. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. przycięcie Stropu nie może zostać cofnięte w oknie dialogowym Ustawień stropu. wypełnienie przekrojowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Stropu. • Za pomocą pierwszej metody (ikona po lewej) możesz narysować Strop wieloboczny. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Stropy. Tak jak w przypadku rysowania Ścian po wskazaniu pierwszego punktu myszką pojawia się Paleta pomocnicza umożliwiająca rysowanie odcinków po łuku. powierzchnie przekroju. Grubość takiego stropu warstwowego jest definiowana w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania stropów na rzutach. jak wszystkie elementy konstrukcyjne. Tworzenie Stropów Gdy określisz już wszystkie parametry Stropu w oknie dialogowym Ustawień stropu. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Jednakże w przypadku stropów istnieje ważna różnica: Inaczej niż przy Ścianach.Wirtualny Budynek Stropy Stropy są podstawowymi poziomymi elementami budynku w ArchiCADzie. Nowy Strop może być narysowany zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. musisz zmienić jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 273 . Jeżeli chciałbyś zmodyfikować grubość stropu w oknie Ustawień Stropu. Słupach. Szczegóły. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Uwaga: Domyślnie stropy są strukturami warstwowymi. dolnej i bocznych). Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu stropów (np. W widoku 3D możesz przypisać różne materiały różnym powierzchniom stropu (górnej. czy Belkach. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do stropu”. mogą być przycinane dachami. Więcej szczegółów. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni stropu. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. Geometria Stropu W palecie Info dostępne są trzy Metody geometrii Stropów. możesz przystąpić do jego rysowania używając jednej z Metod geometrii dostępnych w palecie Info.

Uwaga: Dla Stropów i Siatek. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do siatki”. Siatka tworzona jest na podstawie Powierzchni Odniesienia oraz grzbietów Siatki. w zależności od metody konstrukcyjnej wybranej w oknie Info oraz ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień siatki. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. powstały kontur zostanie potraktowany jako nowy Strop nawet jeśli znajduje się w obrębie już istniejącego. Więcej szczegółów. klatka schodowa. jednakże obrys otworu zostanie utworzony.Wirtualny Budynek Jeżeli wieloboki Stropu przecinają się wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający. Prostokąt jest definiowany poprzez wskazanie dwóch wierzchołków leżących po przekątnej. jednak wielobok zostanie mimo wszystko utworzony. Więcej szczegółów. • Jeśli zapomnisz zaznaczyć istniejący Strop przed rozpoczęciem rysowania otworu. • Gdy narysujesz otwór. którego kontur przecina kontur Stropu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym Stropie. następnie przeciągnięcia kursora prostopadle aby ukończyć strop. Metoda obróconego prostokąta wymaga uprzedniego zdefiniowania kąta obrotu. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień siatki możesz przystąpić do rysowania. • Druga i trzecia metoda umożliwiają narysowanie Prostokątnej lub Prostokątnej obróconej płyty Stropu. (W oknie 3D powstały w ten sposób strop nie będzie widoczny do póki go nie zaznaczysz. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. Umieszczanie Otworów w Stropach Bardzo często projekt wymaga narysowania płyty Stropu z otworem (np. Podczas ewentualnej późniejszej edycji płyty Stropu za pomocą narzędzi dostępnych w Palecie pomocniczej. Zaznacz Strop i uaktywnij Narzędzie Strop. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Nowy wielobok zostanie zinterpretowany jako otwór w płycie Stropu. powierzchnie przekroju. siatkę wraz z powierzchniami bocznymi lub bryłę. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. możesz uzyskać samą powierzchnię siatki. Więcej szczegółów. przypadkowo utworzony strop możesz usunąć). atrium). W Rzucie widoczne są tylko obrys oraz krawędzie siatki. następnie narysuj dowolny kształt otworu w obrębie płyty. Boki Stropu prostokątnego są zawsze równoległe do Siatki ortogonalnej. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni siatki. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień. Aby utworzyć siatkę należy narysować główne kontury zrzutowane na Powierzchnię Odniesienia. Następnie możesz wznosić charakterystyczne punkty ponad tę powierzchnię. przecinające się wzajemnie boki Stropu zostaną automatycznie naprawione. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 274 . Siatki Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi poprzez zdefiniowanie ich charakterystycznych punktów i dokonanie interpolacji pomiędzy nimi. Wyświetlanie Siatki Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. W Widoku 3D.

Każdy z grzbietów wygenerowany przez ArchiCADa łączy dwa wierzchołki znajdujące się na różnych wysokościach i nie połączone grzbietem zdefiniowanym przez użytkownika. Utwórz siatkę Nowa Siatka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. patrz Tworzenie Stropów na stronie 273. zdefiniowanych przez użytkownika.Wirtualny Budynek niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. (Opcja ta znajduje się w oknie dialogowym Ustawień Siatki). W pierwszej kolejności rysujesz obrys siatki wzniesiony ponad płaszczyznę bazową o wartość ustaloną wcześniej w oknie Ustawień Siatki. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. czwarty zostanie wygenerowany automatycznie. Po zdefiniowaniu prostokątnego obrysu siatki pojawi się okno dialogowe Regularna siatka prostokątna. Szczegóły. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. Szczegóły. Rysownie Regularnej siatki prostokątnej Metoda Regularna siatka prostokątna (czwarta w palecie Info) umożliwia szybkie utworzenie regularnej siatki z płaską powierzchnią. Grzbiety są generowane tylko pomiędzy wierzchołkami o różnych wysokościach. Jeżeli włączona jest opcja Pokaż wszystkie grzbiety. Prostokątną i Prostokątną Obróconą a także Regularną siatkę prostokątną. W górnej części okna dialogowego możesz zdefiniować podziały wzdłuż dwóch prostokątnych krawędzi siatki regularnej. ArchiCAD wyświetli również grzbiety powstałe poprzez połączenie wierzchołków siatki. Geometria Siatki Istnieją cztery metody geometrii siatki dostępne w palecie Info. ArchiCAD narysuje nową siatkę. Istnieją dwa rodzaje grzbietów w siatce: zdefiniowane przez użytkownika oraz wygenerowane. Rysowanie Wielokątnej lub Prostokątnej Siatki Metody geometrii siatki Wielokątnej i Prostokątnej/Prostokątnej Obróconej działają w ten sam sposób. co analogiczne metody dla narzędzia Strop. Grzbiety zdefiniowane przez użytkownika są zawsze widoczne. Następnie musisz określić wzniesienie trzech rogów siatki. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. Masz możliwość wyświetlenia wszystkich grzbietów lub tylko tych. Możesz utworzyć siatkę Wielokątną. Po zatwierdzeniu ustawień. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 275 . Zobacz także Okno dialogowe Regularna siatka prostokątna w Pomocy ArchiCADa.

Wirtualny Budynek Edytuj wzniesienie punktów siatki 1) Zaznacz siatkę. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację 4) W polu tekstowym możesz wpisać nową wartość wzniesienia. (jeżeli narysowany został otwarty wielokąt. a punktami. który znajduje się w całości wewnątrz obrysu siatki. Zmiana wzniesienia pojedynczego wierzchołka nie wpłynie na wartość wzniesienia sąsiednich wierzchołków. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. Jeżeli rysowana linia lub wielokąt wyjdą poza obrys istniejącej siatki. aktywna będzie tylko ta opcja. 2) Przy aktywnym Narzędziu Siatka kliknij punkt zaznaczonej siatki. które już istnieją. by wyświetlić paletę pomocniczą. 3) Wybierz opcję “Dodaj nowe 3) Wybierz polecenie Podnieś Punk Siatki. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. tylko wierzchołki znajdujące się w jej obrębie będą ją modyfikować. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. 2) Narysuj zamknięty wielobok. które już istnieją. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację pomiędzy istniejącymi punktami siatki. punkty”. Strzałka poniżej pola tekstowego otwiera menu rozwijane.) pomiędzy istniejącymi punktami siatki. 276 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 3) Wybierz opcję “Utwórz otwór”. Utwórz otwór w siatce 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. a punktami. Zaznaczenie pola Zastosuj do wszystkich spowoduje przypisanie nowej wysokości do wszystkich punktów edytowanego grzbietu. z którego możesz wybrać obecną płaszczyznę odniesienia dla wysokości. 2) Narysuj zamknięty wielobok. lub łańcuch segmentów za pomocą metodą Siatki Wielokątnej. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. Dodaj nowe punkty siatki 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wysokość węzła siatki. Więcej szczegółów.

rozwijanej listy. które będą wyświetlane na biało. oznacza to. definiować własne kategorie oraz parametry metryczek stref używając polecenia Opcje > Atrybuty Elementów > Kategorie stref. iż wartości powierzchni stref będą uaktualniane przy każdej ich modyfikacji. możesz przypisać kategorię “Biura” do wszystkich przestrzeni biurowych w projekcie. podczas gdy projekt koncepcyjny kolory kategorii stref. Strefy w 3D mogą również służyć do wstępnego modelowania (projektowania) kubatur. które będą wyświetlane w kolorze różowym. Aby rozróżnić wyświetlenie wypełnienia stref na Rzucie. Zazwyczaj reprezentują pomieszczenia. bloki zabudowy lub przestrzenie o różnych funkcjach w budynku. Możesz modyfikować sposób wyświetlania strefy w zależności od przeznaczenia projektu. 3) Wybierz rodzaj wypełnienia z Jeśli przypisałeś wypełnienie Strefy. należy użyć opcji w panelu Wyświetlenia wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Można przypisać inne wypełnienie strefy używając dowolnego wypełnienia. W ArchiCADzie dostępny jest szereg domyślnych Kategorii stref. 1) Przejdź do panelu Rzut w oknie Ustawień Strefy. według uznania. W przypadku wypełnień stref.Wirtualny Budynek Strefy W ArchiCADzie Strefy są elementami przestrzennymi. Kategoria Strefy definiuje kolor wypełnienia domyślnej strefy oraz rodzaj Metryczki Strefy używane dla stref przypisanych tej Kategorii. zobacz Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D na stronie 277). po lewej. Zasadniczą funkcją Kategorii Stref jest rozróżnienie za pomocą kolorów przestrzeni o różnym przeznaczeniu: na przykład. będzie ono domyślnie wyświetlane na Rzucie. Kategorie Stref Każdej strefie tworzonej w projekcie jest w oknie dialogowym Ustawień Strefy przypisana Kategoria Strefy. Wymiary stref są powiązane. 2) Aktywuj ikonę wypełnienia kryjącego. możesz jednak. (Masz jednak pełną dowolność w korzystaniu z wypełnień stref. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 277 . natomiast kategoria “Komunikacja” może być przypisana do korytarzy. Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D Domyślnie strefy wyświetlane są w kolorze przypisanej im kategorii. projekt konstrukcji będzie wyświetlał wypełnienia kryjące stref. odpowiednie ustawienia można odnaleźć w części panelu o nazwie Zastąp Wypełnienia Stref. skrzydła budynku. Na przykład. Strefy dostarczają istotnych danych dotyczących powierzchni i kubatur w budynku. Ich funkcje dają użytkownikowi dużą swobodę w wykorzystaniu tych danych w obliczeniach towarzyszących każdemu projektowi.

Jeżeli nie chcesz wyświetlać żadnych Metryczek Stref w projekcie. powierzchnię oraz inne opcjonalne parametry. • Przesuwanie Metryczki strefy Metryczka strefy może zostać przesunięta niezależnie od Strefy: • • Kliknij wierzchołek Metryczki strefy.Wirtualny Budynek Zaznacz pole Zastąp Wypełnienia Stref. Więcej szczegółów. których wygląd i zawartość mogą być dostosowane do potrzeb architekta. zobacz Panel Metryczka strefy (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Metryczki Stref Metryczki Stref są interaktywnymi. numer. który wyznacza obszar strefy widoczny na Rzucie (możesz edytować ten wielobok. dokładna zawartość Metryczki Strefy zależy od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień Strefy.) Wyświetlanie Metryczek Stref w 2D Domyślnie Metryczki Stref są wyświetlane. Wybierz polecenie Przesuń pod-element z Palety pomocniczej. Metryczka Strefy zawiera tekstowe informacje dotyczące strefy takie jak: nazwę. Więcej na temat Metryczek stref. parametrycznymi Obiektami GDL. Takie Strefy wyświetlane są na Rzucie za pomocą dwóch oddzielnych wieloboków: • wielobok z edytowalnymi punktami zaznaczania. • 278 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Metryczka Strefy wyświetlana dla danej strefy zależy od Kategorii do której przypisana jest strefa. Przesuń Metryczkę strefy do nowego położenia. lecz nie wpłynie to na kształt strefy w 3D) oraz wielobok ze zwykłymi punktami zaznaczania wskazuje rzeczywisty rozmiar strefy 3D u jej podstawy (kształtu tego wieloboku nie można edytować. Są one przechowywane w Bibliotece ArchiCADa. aby wybrać inne preferencje wyświetlania wypełnienia stref. Ustawienia te mają charakter globalny i odnoszą się do wszystkich stref w projekcie. zaznacz pole “Ukryj Metryczkę” w menu Dokument >Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Wyświetlanie stref o pochyłych ścianach Strefy otoczone przez Ściany pochyłe dokładnie odzwierciedlają ich geometrię.

patrz Ustawienia narzędzia Strefa w Pomocy ArchiCADa. wysokość oraz zawartość metryczki. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. ArchiCAD dokonuje dokładnych obliczeń geometrii oraz atrybutów ilościowych kubatur stref. zobaczysz kolorowane Strefy otoczone elementami konstrukcyjnymi. Krawędź wewnętrzna oraz Linia odniesienia . Tworzenie Stref W oknie dialogowym Ustawień strefy zdefiniuj podstawowe parametry strefy. Więcej szczegółów. pojawi się kursor Młotka. Możesz edytować obszar strefy graficznie zaznaczając ją i korzystając z narzędzi Palety pomocniczej. Gdy wybrany jest tryb Kolorowanie. takie jak: nazwę. Metoda Automatycznego Wykrywania Pozostałe dwie automatyczne metody. Gdy zdefiniujesz już obrys strefy korzystając z którejkolwiek z metod. W 3D Strefy przedstawione są jako kubatury. Metryczka strefy nie musi znajdować się wewnątrz wieloboku Strefy. patrz Okno 3D na stronie 177. Będziesz mógł wówczas wskazać kliknięciem położenie Metryczki strefy. możesz wybrać jedną z nich w palecie Info. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. Jeżeli wybierzesz opcję Najlepsze. Dostępne są trzy Metody definiowania strefy. Szczegóły. Aby osiągnąć ten efekt uaktywnij Kombinację Warstw “Pokaż Strefy 3D jako bryły”. Metoda Wielokąta Metoda Wielokąta (ręcznie) jest najlepsza wtedy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 279 . Elementy zakryte przez bryłę strefy nie będą w ogóle widoczne. Teraz możesz określić kształt strefy. Uwaga: Słupy nie mogą ustanawiać obszaru strefy. Wysokość strefy (wartość Z) nie jest ograniczona granicami określonymi w widoku 2D. że większość Stref jest rozgraniczona Ścianami a jedynymi otworami są Okna i Drzwi. plany zagospodarowania terenu). Metoda ta polega na narysowaniu wieloboku (jak przy dowolnym wieloboku) klikając każdy róg strefy. Możesz ręcznie narysować kontur strefy (używając pierwszej metody) lub pozwolić aby ArchiCAD rozpoznał strefę na podstawie otaczających elementów konstrukcyjnych (dwie metody Automatycznego rozpoznawania). opierają swoje działanie na fakcie. kubatura strefy w 3D przyjmuje wysokość zdefiniowaną w Ustawieniach strefy. bez względu na złożoność ich kształtów. kategorię. otwórz okno dialogowe Widok > Elementy Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D i upewnij się czy "Strefy" są zaznaczone. Strefy utworzone tą metodą nie mogą być aktualizowane za pomocą polecenia Uaktualnij strefy.Wirtualny Budynek Wyświetlanie kubatury Stref w 3D Aby wyświetlić kubaturę strefy w 3D. przejdź do okna Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D i ustaw parametr Kontury na Szkicowe aby w 3D wyświetlać tylko Strefy bez elementów konstrukcyjnych. gdy strefa nie jest w całości otoczona elementami konstrukcyjnymi (np.

Zwróć uwagę na fakt. Metoda Linia odniesienia wykorzystuje osie ścian aby określić granicę strefy. że wybrana jest opcja Granica strefy w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień odnośnego narzędzia. ale pełni rolę Granicy strefy. Szczegóły. Szczegóły. ArchiCAD będzie kontynuował definiowanie wieloboku strefy poza obszar. który chciałeś określić jako Strefę. ponieważ techniki te nie mogą modyfikować kształtu kubatury strefy. że efekt będzie niezgodny z twoimi oczekiwaniami (zobacz rysunek po prawej). ArchiCAD przyjmie jako granicę strefy wewnętrzną krawędź elementów konstrukcyjnych tworzących strefę. że nawet jeśli narysujesz ściany. po prostu zmień ten parametr na "Brak". iż wszystkie ściany tworzące zamkniętą przestrzeń zostaną domyślnie uznane za granice strefy. mających tę samą wysokość co Ściana . łuk lub krzywa może być traktowana jako granica strefy pod warunkiem. Może się wtedy okazać. jako granicy strefy (Nie można edytować technikami graficznymi wieloboku strefy utworzonego metodami automatycznymi. 280 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . parametr Odniesienie do stref. oznacza to. Uwaga: W przypadku ścian pochyłych lub złożonych Metoda Linii odniesienia nie uwzględni w rzeczywistości linii odniesienia ściany. patrz Obliczanie powierzchni i objętości stref na stronie 282.ściana nie jest pokazana w 2D. których linie odniesienia będą znajdować się na ich zewnętrznych krawędziach to Wypełnienie strefy nie zakryje symboli ścian dopóki nie zaznaczysz polecenia Przenieś na wierzch z menu Edycja > Kolejność wyświetlania. Ręcznie utwórz obrys strefy Jeżeli Strefa nie jest w pełni ograniczona.) • Wyklucz ścianę lub słup z granicy strefy Domyślnie. • W takim przypadku domknij Strefę poprzez: • • użycie Metody Wielokąta wstawienie drzwi w pusty otwór w ścianie. znajdujący się w panelu Tworzenie list i etykiet okna dialogowego Ustawień ściany jest ustawiony na "Granica Strefy". Aby wykluczyć ścianę z tej granicy. lecz raczej jej krawędź wewnętrzną. Narysowana linia. narysowanie linii. patrz Odniesienie do stref na stronie 282.Wirtualny Budynek • Jeżeli wybierzesz metodę Wewnętrzna krawędź.

jakie typy elementów dociąć do tej strefy. możesz pominąć znajdujące się w nim otwory. Ścianę. Dach). Zaznacz odpowiednie pola. Strop. Szczegóły. patrz Panel Model (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. lub zaznaczyć strefę i wybrać. zobaczysz krzyżyk wewnątrz Strefy w miejscu. które wskazałeś jako pierwsze przy rysowaniu powierzchni Strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 281 . zaznaczając opcję Pomiń otwory. wszystkie pola wyboru będą zaznaczone na szaro. należy kliknąć bliżej przyszłej granicy strefy. Punkt ten jest wykorzystywany przy rozpoznawaniu granicy strefy podczas późniejszych aktualizacji. Aby temu zapobiec. podczas wstawiania metryczki strefy może pojawić się komunikat ostrzegający. Docięcie strefy innym elementem Kubatury stref mogą być docinane do dachami. Jeśli w Projekcie zaznaczysz tylko jeden typ elementów (np. Gdy docinasz strefę dachem. Wówczas strefa zostanie utworzona poprawnie. aby określić które elementy dociąć do strefy. Szczegóły. Przycięcie bryły Strefy może zostać odwołane poprzez wciśnięcie przycisków Odwołaj docięcie góry lub Odwołaj docięcie dołu znajdujących się w panelu Model okna dialogowego Ustawień strefy. Możesz zaznaczyć element (Dach. Punkt odniesienia Strefy Jeżeli wstawisz Metryczkę strefy po uprzednim wybraniu jednej z metod automatycznego rozpoznawania. Istnieje możliwość docięcia góry i spodu kubatury strefy. Krzyżyk ten jest punktem odniesienia Strefy. Uwaga: Możesz również odwołać docięcie dachem podczas uaktualniania strefy. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. Docięcie zostanie wykonane po wciśnięciu przycisku Dotnij w oknie dialogowym. Zobacz także Aktualizacja Stref na stronie 283. Belkę lub Element biblioteczny) i dociąć do niego Strefę. stropami i belkami za pomocą polecenia Edycja > Dotnij strefę. jeśli element ten nachodzi na Strefę. Uwaga: Kubatury stref będą docinane przez każdy element przechodzący przez wiele kondygnacji. Słup.Wirtualny Budynek Jeżeli żądana strefa będzie obejmować również wolnostojące elementy konstrukcyjne.

które przechodzą przez wiele kondygnacji i mają wybrany tryb wyświetlania "Automatycznie" . będzie to brane pod uwagę przy określaniu geometrii strefy i dana ściana strefy będzie również 282 . Aby stwierdzić jaka część powierzchni strefy została odjęta przez ściany i słupy. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. Jednak powierzchnia pionowego słupa znajdującego się wewnątrz strefy. Taki element będzie tworzył krawędź strefy. czyli zdecydować. ustawionego jako “Granica strefy" nie będzie wliczana do mierzonej powierzchni strefy. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. jednak ich powierzchnia zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni strefy. Więcej szczegółów. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. obniżeń sufitów oraz wolnostojących ścian i słupów. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Odniesienie do stref Dla każdej ściany bądź przegrody strukturalnej możesz określić Odniesienie do Strefy. Można zdefiniować to ustawienie w oknach dialogowych Ustawienia ściany. stanowią granice strefy na każdej kondygnacji. Dodatkowo powierzchnia ściany/przegrody strukturalnej umieszczonej wewnątrz strefy. Elementy. że zostanie włączona odpowiednia opcja w oknie dialogowym Ustawień Elementu. 2) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy będzie oznaczało. która definiuje obszar Strefy. Ustawienia słupów i Ustawienia przegród strukturalnych. jej krawędź. Jeżeli ściana lub przegroda strukturalna tworząca “Granicę strefy” jest pochyła. Sposób w jaki ArchiCAD przelicza strefy zależy od kilku różnych ustawień: • Od opcji Odniesienie do stref wybranej dla Ścian i Słupów. Więcej szczegółów. Granica Strefy rysowana jest przy słupa. ustawiona jako “Granica strefy” nie będzie wliczana do powierzchni mierzonej strefy. Do wyboru są następujące opcje: 1) Zmniejsz objętość Strefy (nie dostępne dla pochyłych słupów. • Od Ustawień w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. które będą odejmowane od stref. na której się znajdują. czy ściana bądź słup będzie tworzyć Granicę Strefy.): Ściana lub Przegroda Strukturalna ustawiona jako “Granica strefy” będzie pełniła funkcję ograniczenia strefy. zawierającym opcje związane ze sposobem przeliczania powierzchni wnęk w ścianach. (kubatura strefy nadal będzie zawierać objętość ściany/słupa) Uwaga: Nawet w przypadku. Słup ustawiony jako “Granica strefy” nie może stanowić krawędzi strefy (chyba że znajduje się w obrębie ściany będącej granicą strefy). dla których menu rozwijalne znajduje się w panelu Tworzenie list i etykiet. dotyczących warunków pomniejszania zmierzonej powierzchni Strefy. przegród konstrukcyjnych bądź słupów o małych rozmiarach wolałbyś zignorować to ustawienie. przejdź do okna Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. Aby określić minimalne rozmiary elementów. że w przypadku ścian. pochyła. zawarte są również w Listach stref w menu hierarchicznym Dokument > Zestawienia i listy > Listy stref. przejdź do panelu Zliczanie Powierzchni w oknie dialogowym Ustawienia Strefy. Granica Strefy rysowana jest przy podstawie ściany.Wirtualny Budynek Obliczanie powierzchni i objętości stref W dokumentacji powierzchnie stref zazwyczaj umieszczane są w Metryczkach stref. • Od ustawień w panelu Zliczanie powierzchni okna dialogowego Ustawień strefy. Uwaga: Dowolny element linearny może także stanowić "Granicę strefy” pod warunkiem. Szczegóły. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. może się okazać. oraz czy element ten będzie odejmowany przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. gdy włączyłeś opcję “Zmniejszania powierzchni Stref”.

Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. : Krawędzie Strefy przecinają się. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 283 . powierzchnia strefy i objętość takiego elementu będą doliczane do powierzchni i objętości zajmowanych przez element. ArchiCAD pomyślnie zaktualizował Strefę.70m) zawierającej wolnostojący słup o wymiarach 1m x 1m. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. Więcej szczegółów. Okno dialogowe Uaktualnij strefy Szczegóły. : Strefa została utworzona ręcznie i nie może być automatycznie uaktualniona. 4) Brak oznacza. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. Poniższy przykład wraz z tabelą pozwala zrozumieć działanie tych opcji w przypadku strefy o wymiarach 10m x 10m (o wysokości 2. : Warstwa. jednak ich powierzchnia i objętość zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. strefy powiązane nie zostaną automatycznie zaktualizowane. że Ściana/Przegroda strukturalna/Słup będą ignorowane podczas przeliczania Strefy. Podobnie jak w przypadku wieloboków będziesz musiał poprawić jej geometrię lub podzielić ją na dwie Strefy.3 m3 270 m3 267. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. Dodatkowo. 3) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz objętość Strefy będzie oznaczało. Możesz sprawdzić Aktualizacja Stref Jeżeli dokonasz jakiś zmian w Projekcie. funkcja ta poinformuje cię o wszystkich niewłaściwie utworzonych Strefach. Ikony pojawiające się w tej kolumnie oznaczają rezultat ostatniej aktualizacji: : Wszystko w porządku. na której znajduje się Strefa jest zablokowana.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. patrz Okno dialogowe Uaktualnij strefy w Pomocy ArchiCADa. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa.3 m3 270 m3 W tym oknie dialogowym znajdują się następujące kolumny: • Status: W tej kolumnie pojawia się informacja czy dana strefa może być uaktualniona i jeśli nie może wyświetlana jest nazwa problemu. Odblokuj warstwę w oknie dialogowym Parametry warstw i powtórz polecenie aktualizacji. Opcja Obrys Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy Ograniczenie Strefy w pionie Brak Powierzchnia 99 m2 99 m2 99 m2 100 m2 Objętość 267.

(Możesz zmienić jednostkę w jakiej wyświetlana jest powierzchnia. Przegroda Strukturalna to pojedynczy element składający się z komponentów tj. Dodane m2: W tej kolumnie wyświetlana jest wartość powierzchni o jaką dana strefa została zmieniona. którą próbujesz zaktualizować nie znajduje się w twoim obszarze roboczym. Profili. może w przyszłości powodować konflikty. komponenty Przegrody Strukturalnej można wstawiać Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 284 . Przegrodami Strukturalnymi można manipulować w ten sam sposób. przesuń punkt odniesienia tak by znajdował się wewnątrz Strefy. zaznaczając ją na liście i klikając przycisk Pokaż zaznaczone strefy. Ten błąd może się pojawić tylko wtedy gdy pracujesz nad wspólnym projektem w Zespole i dana Strefa jest przypisana do innego członka zespołu. umożliwia utworzenie Przegrody Strukturalnej w Rzucie. patrz Punkt odniesienia Strefy na stronie 281.Wirtualny Budynek daną strefę. ustawienia kolejnych szczebli systemu obejmujące ogólny schemat oraz konfigurację poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej zorganizowano jako wielozakładkowe okno dialogowe ustawień. która próbujesz zaktualizować nie może zostać poprawnie dopasowana. znajdujące się w zwykłej Palecie Narzędzi ArchiCAD. Jeżeli chcesz odwołać dokonane wcześniej docięcia kubatury strefy. Przekroju/Elewacji/RŚ lub oknie 3D. ułożone na powierzchni przegrody zgodnie ze skonfigurowanym schematem. Szczegóły. a następnie powtórz aktualizację. Jeżeli pojawi się ten błąd. który musi znajdować się wewnątrz jej obrysu. : Strefa. Jednak w przeciwieństwie do innych elementów. : Punkt odniesienia Strefy znajduje się poza jej granicą. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Paneli. Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe Narzędzie Przegroda Strukturalna. otwierając menu rozwijane w prawym górnym rogu tego okna dialogowego. Każda automatycznie wstawiona Strefa posiada punkt odniesienia. Nazwa: W tej kolumnie wyświetlana jest nazwa danej Strefy. Kliknij przycisk Pokaż zaznaczone strefy aby odnaleźć daną Strefę. co każdym innym elementem konstrukcyjnym w programie ArchiCAD. Uwaga: Pozostawienie tych opcji nie zaznaczonych. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Nr: W tej kolumnie wyświetlany jest numer przypisany do danej Strefy. : Strefa. Musisz poprosić członka zespołu aby udostępnił tobie Strefę. który można poddawać edycji. patrz Docięcie strefy innym elementem na stronie 281. zaznacz pole Zachowaj położenie metryczki po uaktualnieniu. Aby umożliwić jednoczesną kontrolę nad całą hierarchią. ponieważ wystąpiły problemy ze znalezieniem wszystkich jej krawędzi. zaznacz pola Odwołaj docięcie góry po uaktualnieniu i/lub Odwołaj docięcie dołu po uaktualnieniu. Szczegóły. Akcesoriów oraz Łączników: są to komponenty Przegrody Strukturalnej.) Aby Metryczka strefy po aktualizacji znalazła się w swoim oryginalnym położeniu.

Ponieważ Przegrody Strukturalne charakteryzują się często złożoną geometrią. w zależności od wybranej metody geometrii. Przegroda Strukturalna składa się z zestawu komponentów (takich jak Profile. podobny do obszaru roboczego ArchiCADa. Jeśli narysujesz Linię odniesienia/Łuk/Polilinię. polilinię. Jest to graficzny obszar roboczy 3D. poddane edycji komponenty Przegrody Strukturalnej będą od momentu modyfikacji posiadały Ustawienia Użytkownika. czy swobodny obrót w przestrzeni. Kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje utworzenie Przegrody Strukturalnej. Kliknij OK. Aby dokonać edycji poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. która nie może być ograniczona do płaszczyzn pionowych czy poziomych. Ponadto. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 celu należy przejść do trybu edycji Przegrody Strukturalnej. wprowadzone dane będą dotyczyły całej geometrii Przegrody Strukturalnej. W trybie edycji można Przegroda Strukturalna jest wyświetlana w oknie w 3D. na jej podstawie utworzona zostanie Przegroda Strukturalna. a parametry każdego komponentu są zdefiniowane w Ustawieniach Domyślnych Przegrody Strukturalnej. dostępne są bardziej zaawansowane metody edycji obejmujące między innymi możliwość wstawiania elementów w oknach przekrojów. Zaznacz narzędzie Przegroda Strukturalna w Palecie Narzędzi ArchiCAD. W tym Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie Utworzenie Przegrody Strukturalnej wymaga wprowadzenia prostego elementu graficznego. Jeśli używasz Metody Obrysu. Kolejne kliknięcie kursorem w kształcie słońca określi stronę Przegrody Strukturalnej. ArchiCAD daje pełną swobodę definiowania powierzchni konstrukcyjnych dla tych elementów. dowolność modyfikowania obrysu przegrody. Edycja na poziomie systemu lub całej Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. zachowując przy tym wszystkie cechy systemu. gdzie można edytować poszczególne komponenty graficznie lub korzystając z odnoszących się do nich okien dialogowych ustawień. edycji Przegrody Strukturalnej możesz dokonać na dwóch poziomach: 1) można edytować Przegrodę Strukturalną jako całość. Szczegóły dotyczące metod geometrii Przegród Strukturalnych dla różnych okien znajdziesz w rozdziale Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. W tym trybie można edytować tylko komponenty i schemat wybranej Przegrody Strukturalnej. korzystając z Ustawień poziomu Systemu 2) albo edytować ustawienia wybranych komponentów. wybierz metodę geometrii a następnie narysuj linię odniesienia. Zobacz Edycja na poziomie Systemu na stronie 304. (Zobacz Tryb edycji Przegrody Strukturalnej na stronie 306). przejdź do trybu Edycja. Zobacz Komponenty Przegród Strukturalnych na stronie 286. można jednak równocześnie wyświetlić resztę modelu w tle. Panele czy Łączniki). Obejrzyj Przegrodę Strukturalną wstawioną do twojego projektu. otwórz Ustawienia Przegrody Strukturalnej. aby wprowadzić dokonane w oknie modyfikacje. jako odniesienie. i ponownie dokonaj edycji dowolnych ustawień na poziomie systemu.Wirtualny Budynek lub edytować pojedynczo. która ma być skierowana "na zewnątrz". w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi. Poszczególne. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Ostatecznie zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie podstawowych informacji o geometrii Przegrody Strukturalnej. można 285 . Na poziomie trybu edycji. kontur lub łuk. posiadający dedykowane narzędzia i techniki edycji komponentów Przegród Strukturalnych. Modyfikacja poszczególnych komponentów na dowolnym szczeblu hierarchii odbywa się w trybie edycji Przegrody Strukturalnej.

łuk narysowane w oknie w trakcie konstruowania Przegrody Strukturalnej. Po zmianie ustawień komponentów. Profilu. pierwszy narysowany segment obrysu to Linia Odniesienia. Aby dostosować ustawienia dowolnych komponentów Przegrody Strukturalnej. Łącznik) posiada własne okno dialogowe ustawień i własne narzędzie. używając narzędzi Schematu. Panelu. Zapisz zmiany i zamknij tryb Edycji Przegrody Strukturalnej. Funkcje te zostały opisane w innej części niniejszej dokumentacji. co pozwala na zmianę ustawień oraz wstawianie nowych komponentów do Przegrody Strukturalnej. Profil. Obrysem oraz Podstawą). W trybie Edycji można tworzyć dodatkowe komponenty dla Przegród Strukturalnych. W trybie Edycji każdy komponent (Schemat. Jeśli używasz metody Obrysu do utworzenia Przegrody Strukturalnej. Na przykład. Zobacz Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej na stronie 316. będziesz wstawiał linię wzdłuż istniejącego 286 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zmiana ustawień wybranego komponentu spowoduje zmianę tego komponentu na Własny KomponentMożna stworzyć dowolną liczbę własnych komponentów. Komponenty Przegród Strukturalnych Istotną rzeczą jest rozróżnianie następujących komponentów Przegród Strukturalnych: Linia Odniesienia Linia Odniesienia to linia. aby powrócić do standardowego środowiska edycji ArchiCADa. Linia Odniesienia stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Wzorem Siatki. W trybie edycji nie można wstawiać nowych Przegród Strukturalnych. Jeśli używasz jednego z tych narzędzi do utworzenia nowego komponentu. możliwe jest skorzystanie z domyślnych ustawień dla systemu lub zdefiniowanie własnych ustawień. Łącznika oraz Akcesorium. W wielu przypadkach. ustawienia systemowe już nie będą miały zastosowania. Powierzchnia Odniesienia Powierzchnia Odniesienia to umowna płaszczyzna. zaznacz panel i zmień jego materiał. łuku). należy je zaznaczyć a następnie zmienić ustawienia w odnośnym oknie dialogowym. można jednak edytować dowolne komponenty Przegrody oraz tworzyć do dodatkowe komponenty. Możliwa jest edycja Linii Odniesienia wstawionej wcześniej Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek wybrać i zmodyfikować dowolną kategorię komponentów edytowanej Przegrody Strukturalnej. Dodatkowe polecenia Przegród Strukturalnych Menu Projekt > Przegroda Strukturalna zawiera zbiór poleceń dotyczących funkcji związanych z Przegrodami Strukturalnymi. polilinia. Panel. powierzchnia płaska lub wygięta w łuk utworzona przez ArchiCADa na podstawie narysowanej linii konstrukcyjnej (polilinii. Akcesorium.

Obrys stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Siatką. Linia Odniesienia oraz Powierzchnia Odniesienia przesuwają się wraz z Powierzchnią Przegrody. Siatka Powierzchnia Przegrody jest poprzecinana liniami Siatki (Pierwszy Kierunek i Drugi Kierunek Siatki. Na istniejącej Przegrodzie Strukturalnej można narysować dodatkowe granice . Powierzchnia Przegrody może pokrywać się z Powierzchnią Odniesienia.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 287 . Zmiany geometrii Siatki spowodują odpowiednie zmiany Profili i Paneli. w rzeczywistości przesuwasz Powierzchnię Przegrody. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. Siatkę można edytować (usuwać. Powierzchnia Przegrody jest nieskończona . stropu). albo zostanie ona stworzona przez ArchiCADa za podstawie wprowadzonych parametrów. jednak najczęściej będą one względem siebie odsunięte. dodawać linie siatki. Siatka określa domyślne położenie i rozmieszczenie Profili i Paneli Przegrody Strukturalnej. na której ułożone są rzeczywiste komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. Powierzchnia Odniesienia powstaje na podstawie wprowadzonej linii. Powierzchnią Przegrody oraz Linią Odniesienia). definiowane jako część Schematu Przegrody Strukturalnej. i jest nieskończona jedynie wzdłuż osi walca. To powierzchnia. Przy przesuwaniu bądź obracaniu Przegrody Strukturalnej jako całości. Powierzchnia Przegrody Powierzchnia Przegrody określa kształt i orientację Przegrody Strukturalnej. Zobacz Edytuj Siatkę na stronie 310. (Powierzchnia Przegrody wypukłej ma kształt cylindryczny. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. Obrys Obrys to prosty wielobok położony na Powierzchni przegrody.Wirtualny Budynek elementu ArchiCAD (np. Panele). że powstała ona na wypukłym kształcie.) Nieskończona Powierzchnia Przegrody Strukturalnej zapewnia pełną swobodę łączenia Przegród Strukturalnych z innymi elementami oraz dodawania nowych fragmentów Przegrody do dowolnej istniejącej Przegrody Strukturalnej. reprezentujący rzeczywistą granicę Przegrody Strukturalnej.zapewnia to swobodę podziału Przegrody Strukturalnej na części (kwatery). jednocześnie utrzymując ją w formie pojedynczego elementu: wszystkie powstałe w ten sposób części Przegrody Strukturalnej wykorzystują identyczny Schemat. przesuwać ją lub obracać). Powierzchnię Przegrody musisz narysować sam.chyba. W zależności od metody geometrii użytej do utworzenia Przegrody Strukturalnej.

Łącznik jest obiektem GDL i można go wstawiać pojedynczo lub automatycznie przy każdym przecięciu. Zobacz Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 312. Profile Słupków. Panele. do której należą poszczególne panele wzoru. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Profil Przegrody Strukturalnej na stronie 317. Profile są dołączane do Siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Siatkę. Akcesoria.Każdy Profil ma własne ustawienia. Profile Rygli. Każda Przegroda Strukturalna może mieć dwie zapamiętane kategorie Paneli: Panele Główne i Wyróżnione. Schemat Schemat zawiera kluczowe definicje geometrii dla Przegrody Strukturalnej: Schemat obejmuje Powierzchnię Przegrody. Zobacz Łączniki Przegrody Strukturalnej na stronie 324.Wirtualny Budynek Profil Zewnętrzny Przegrody Strukturalnej zawsze pokrywa się z wielobokiem Obrysu. Obrys oraz Linię Odniesienia. W ArchiCADzie. Istnieje możliwość edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej tak jak każdego innego wieloboku. Zobacz Panele Przegrody Strukturalnej na stronie 321. Łączniki) są dołączone do Schematu. Łącznik Profil Dla każdej Przegrody Strukturalnej można zdefiniować trzy kategorie Profili: Profile Zewnętrzne. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki.) Łącznik Przegrody Strukturalnej jest strukturą dodatkową służącą do połączenia paneli z Profilem. więc przesunięcie lub usunięcie Linii siatki spowoduje przesunięcie lub usunięcie Profili. Panel Panele to płaskie. Wszystkie inne komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. 288 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Użyj Ustawień Schematu. Panele są zawsze umieszczane pomiędzy Profilami. aby rozmieścić Wzór Linii Siatki w dwóch kierunkach ("pierwszym” i “drugim”). Schemat również określa kategorię. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej.

Pojedyncza. Utwórz Przegrodę Strukturalną W ArchiCADzie. W 3D. można jednak zastosować kilka innych metod do zdefiniowania innej płaszczyzny konstrukcyjnej. • • • Na Rzucie. należy uaktywnić narzędzie Przegroda Strukturalna. a następnie w palecie Info wybrać metodę geometrii Polilinia . Elewacja lub Rozwinięcie Ścian. tworzenie Przegrody Strukturalnej jest procesem intuicyjnym i elastycznym. Są to obiekty GDL wstawiane przy dowolnym Profilu istniejącej Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Metoda Geometrii Polilinii jest również dostępna w oknie Przekrój. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. nie reprezentujące konstrukcji . ArchiCAD oferuje szeroki zakres metod geometrii. W Przekroju/Elewacji/RŚ płaszczyzna konstrukcyjna jest taka sama jak płaszczyzna Przekroju. Metody wstawiania są niemal identyczne dla wszystkich okien (Rzut. W tych oknach metoda "Pojedyncza" wygeneruje Przegrodę Strukturalną prostopadle od płaszczyzny Przekroju. płaszczyzna konstrukcyjna to poziom kondygnacji. Można również narysować obrys Przegrody Strukturalnej. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna dla Przegrody Strukturalnej (tak jak każdego innego elementu konstrukcyjnego) to Zero Projektu lub Początek Układu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 289 . Narysuj linię odniesienia odpowiadającą długości Przegrody Strukturalnej. Załóżmy. w którym pracujesz. Utwórz pojedynczą. Możesz używać sposobów wstawiania znanych z innych narzędzi ArchiCADa. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie Aby utworzyć pojedynczą. Przekrój/Elewacja/RŚ i 3D): narysuj linię. płaską Przegrodę Strukturalną. dający swobodę konstruowania Przegród niezależnie od sytuacji czy widoku modelu.dołączone do Przegrody Strukturalnej. Zobacz Akcesoria Przegrody Strukturalnej na stronie 326. polilinię lub łuk a następnie wytłocz Przegrodę Strukturalną o określony odcinek. że pracujemy nad poniższym projektem z dwiema kondygnacjami na Rzucie i chcemy wstawić Przegrodę Strukturalną dla pozostałej części budynku. Zobacz Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju na stronie 295.na przykład osłony przeciwsłoneczne . Przegroda Strukturalna zostaje wstawiona na lub względem płaszczyzny konstrukcyjnej.Wirtualny Budynek Akcesoria Akcesoria to komponenty opcjonalne.

(Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. wprowadzimy 620 cm i pozostawimy kąt jako 90 stopni dla Pionowej Przegrody Strukturalnej.) 290 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej oraz kąt nachylenia (domyślnie: 90 stopni). Pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca.Wirtualny Budynek Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. W tym przypadku. W tym celu należy przemieścić wskaźnik na zewnątrz budynku i kliknąć. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Kliknij Wstaw. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. aby zamknąć okno dialogowe. Szczegóły. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Kliknij. aby zakończyć rysowanie linii odniesienia. Przegroda Strukturalna została wstawiona.

Aby dociąć końce ściany poprzez połączenie ich z Przegrodą Strukturalną. Po narysowaniu linii odniesienia.Wirtualny Budynek Obejrzyj ją w 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 291 . aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. użyj funkcji Połącz Przegrodę Strukturalną. Kliknij aby wstawić pochyloną Przegrodę Strukturalną. Wprowadź kąt nachylenia w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną: w przykładzie wpisano 72 stopnie. Aby zmienić kąt nachylenia wstawionej Przegrody Strukturalnej. Zobacz Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej na stronie 331. Utwórz pochyłą Przegrodę Strukturalną Aby utworzyć pochyłą Przegrodę Strukturalną. pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. Zobacz Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej na stronie 334. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 289). należy wykonać te same kroki co powyżej (Utwórz pojedynczą. że ten kąt jest mierzony po "wewnętrznej" stronie Przegrody Strukturalnej (przeciwnej do strony. którą wskazałeś kursorem w kształcie słońca). Pamiętaj. można dokonać graficznej edycji Przegrody Strukturalnej w oknie 3D używając funkcji swobodnego obrotu.

Narysuj Obrys Przegrody Strukturalnej wzdłuż żądanego konturu. że narysowaliśmy linię przekroju. W oknach Przekroju. której jedynym zadaniem jest określenie płaszczyzny konstrukcyjnej dla Przegrody Strukturalnej. Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. W tym celu. tak jak podczas rysowania wieloboków. Możesz także kliknąć ostatni/pierwszy punkt wieloboku kursorem w kształcie Młotka. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. Na Rzucie. wykorzystamy metodę geometrii Obrysu w oknie Przekrój. Teraz kliknij kursorem w kształcie słońca aby określić zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej: • Jeśli klikniesz na zewnątrz wieloboku. wybierz metodę geometrii Obrys z palety Info Przegrody Strukturalnej. który narysujesz. klikając przy każdym węźle. Jeśli narzędzie Przegroda Strukturalna jest aktywne. Kliknij dwukrotnie aby zamknąć wielobok. zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w tę samą stronę co płaszczyzna Przekroju (od Ciebie). wprowadzona płaszczyzna dokładnie pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Uwaga: Użycie metody Obrysu na Rzucie spowoduje utworzenie poziomej Przegrody Strukturalnej na poziomie kondygnacji. budynek i jego linia przekroju S-01 wyglądają następująco. której obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku.Wirtualny Budynek Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Stosując tę metodę możesz utworzyć Przegrodę Strukturalną poprzez odręczne narysowanie jej obrysu w oknie Przekroju. Otwórz Przekrój. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: • Kliknięcie wewnątrz wieloboku (na powierzchni Przegrody Strukturalnej) spowoduje. że zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w kierunku przeciwnym do Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 292 . Zwróć uwagę.

) W naszym przypadku chcemy. Kliknij Wstaw. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Wypukłe Przegrody Strukturalne mają zawsze regularny kształt: po utworzeniu. Kliknięcie trzeci raz spowoduje zdefiniowanie drugiego końca ściany. Aby zdefiniować geometrię wypukłej Przegrody Strukturalnej. W większości są to te same metody. Kliknij drugi raz. Zatem. Jednak. 2) Trzy punkty: Kliknij kolejno trzy razy. Wybierz jedną z czterech metod geometrii aby utworzyć wypukłą Przegrodę Strukturalną o cylindrycznej powierzchni. należy najpierw zdefiniować cylindryczną Powierzchnię przegrody. w oknie Przekroju. Teraz. rezultat można zobaczyć zarówno w Rzucie jak i oknie 3D. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną: Metody geometrii Wypukłą Przegrodę Strukturalną można utworzyć na Rzucie. a następnie zaznaczyć części walca.Wirtualny Budynek płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). w oknie Przekroju nie będą widoczne jej komponenty (Panele. zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej znajduje się za linią przekroju. chociaż później można ją nachylić w dowolnym kierunku. oś Powierzchni Przegrody cylindrycznej jest pionowy albo poziomy w stosunku do płaszczyzny konstrukcyjnej. aby zamknąć okno dialogowe. aby określić punkt początkowy. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. 1) Środek i promień: Kliknij. Elewacji. aby zdefiniować promień i jeden z punktów końcowych Przegrody Strukturalnej. Profile). przeciwnie do płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). kolejny punkt oraz punkt końcowy Przegrody Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 293 . aby Przegroda Strukturalna była skierowana na zewnątrz budynku. aby wstawić środek. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. klikamy kursorem w kształcie słońca wewnątrz wieloboku. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. ze względu na geometrię tej Przegrody Strukturalnej. na których umieszczona zostanie Przegroda Strukturalna. RŚ lub oknie 3D. po narysowaniu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. Dlatego też. które stosuje się do rysowania okręgów lub łuków ścian w programie ArchiCAD. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona.

aby zdefiniować łuk odniesienia Przegrody Strukturalnej. aby utworzyć Przegrodę Strukturalną o kształcie regularnego łuku. 3) Styczne: Użyj tej geometrii. Pierwsze dwa kliknięcia zdefiniują punkt początkowy i końcowy Przegrody Strukturalnej. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie Jeden z boków stropu przedstawionego poniżej budynku ma kształt łuku. Przykład. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Kliknięcie po raz trzeci spowoduje wygenerowanie długości łuku Przegrody Strukturalnej. 294 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wykonaj następujące czynności: Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Trzy Punkty z palety Info. 4) Promień i oś: Użyj tej metody geometrii. pojawi się kursor w kształcie oka. Przykład. Pojawi się tymczasowy okrąg odniesienia. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Przesuń kursor. a następnie kliknij aby wybrać pożądaną geometrię. patrz Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D na stronie 302.Wirtualny Budynek Strukturalnej. patrz Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 294. Kliknij trzy punkty. aby wstawić Przegrodę Strukturalną tworzącą pełny okrąg. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. aby określić trzy punkty Przegrody Strukturalnej. Kliknij kolejno trzy razy. Aby dodać wypukłą Przegrodę Strukturalną do Elewacji Południowej. Spowoduje to wstawienie Przegrody Strukturalnej o kształcie pełnego okręgu. Jeśli trzy punkty styczne dają więcej niż jedną możliwość utworzenia pełnego okręgu. aby podglądnąć dostępne możliwości. Ta Przegroda Strukturalna będzie zawsze kształtem pół-cylindra wstawionym na wprowadzonej płaszczyźnie.

) Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju Płaszczyzna konstrukcyjna w oknie Przekroju pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 295 . Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. należy użyć opcji w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną w Przekroju. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Łańcuch czy Łuk). Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. nie można zdefiniować kąta nachylenia.Wirtualny Budynek Kliknięcie po raz czwarty spowoduje zdefiniowanie łuku. Kliknij kursorem w kształcie słońca. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Jeśli wybierzesz metodę geometrii. W tym celu. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. będzie ona zawsze pionowa. która powoduje wygenerowanie Przegrody Strukturalnej z Linii Odniesienia (np. Szczegóły. Polilinia. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. utworzonego przez dwa końce ściany oraz środek walca. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. W przypadku wypukłej Przegrody Strukturalnej. aby zamknąć okno dialogowe. Kliknij Wstaw. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. należy określić punkt początkowy oraz długość wytłoczenia.

296 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Suma tych dwóch wartości jest wyświetlona w polu środkowym. W poniższym przykładzie. wybierz trzecią opcję. Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Łańcuch z palety Info. • Aby rozpocząć konstruowanie Przegrody Strukturalnej “w tył” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę czwartą i wprowadź długość wytłoczenia. trzecie pole to przesunięcie od wprowadzonej płaszczyzny. • Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie Wybierz metodę geometrii Łańcuch. Tutaj nie ma przesunięcia (Przegroda Strukturalna zaczyna się dokładnie na płaszczyźnie konstrukcyjnej).) Aby rozpocząć konstruowanie przegrody strukturalnej “w przód” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę drugą i wprowadź długość wytłoczenia.Wirtualny Budynek • Aby dowolnie ustawić początek wytłoczenia poprzez przesunięcie punktu początkowego z wprowadzonej płaszczyzny: Wybierz pierwszą metodę.a dla każdego inny wzór. • Aby środek wektora wytłoczenia znajdował się na płaszczyźnie konstrukcyjnej. wstawimy Łańcuch Przegród Strukturalnych wzdłuż bardziej złożonego konturu stropu. aby utworzyć wieloodcinkową Przegrodę Strukturalną na podstawie linii odniesienia narysowanej jako łańcuch polilinii. Wprowadź całkowitą długość wytłoczenia w pierwszym polu poniżej. można ustawić oddzielny schemat . Pierwsze pole to długość bezwzględna wytłoczenia. Dla każdego odcinka Przegrody Strukturalnej.

Kliknij Wstaw. aby zamknąć okno dialogowe. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii odniesienia. będzie ona zawsze pionowa. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. nie można określić kąta nachylenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 297 . wybierając Profil w trybie Edycji i konfigurując Typ w Ustawieniach Profilu. Szczegóły. W przypadku łańcucha Przegród Strukturalnych. Łańcuch Przegród Strukturalnych ma tyle Schematów ile segmentów: jednocześnie można wybrać jeden Schemat i dostosować jego ustawienia.) Kliknij kursorem w kształcie słońca. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Przerysuj obrys stropu. aby utworzyć linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. Wynik: pojedyncza Przegroda Strukturalna o trzech Powierzchniach. możesz ustawić ten Profil jako Niewidoczny. używając tych samych opcji palety pomocniczej. (Jeśli chcesz. Takiego Profilu nie można usunąć. co w przypadku rysowania wieloboku. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. Profil jest zawsze wstawiany w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. bazująca na trój-odcinkowej Linii Odniesienia.

Krawędź plus punkt: Kliknij dowolną krawędź (kursor w kształcie znaku mercedes). Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. 298 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz także Edytuj wór i położenie Siatki na stronie 310. (Zero Projektu lub Początek Układu Współrzędnych). • • Powierzchnia: Kliknij dowolną powierzchnię: płaszczyzna powierzchni będzie płaszczyzną konstrukcyjną. Kliknij OK. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną kilkoma kliknięciami myszy.) Na ekranie wyświetlona zostanie płaszczyzna obracająca się wokół linii jako osi. aby zdefiniować linię.Wirtualny Budynek Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna w oknie 3D. Inteligenta: Zastosuj jedną z następujących "inteligentnych" metod. Wybrany Schemat będzie od teraz Własnym Schematem. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. aby zastosować zmiany. aby określić płaszczyznę konstrukcyjną. jak w przypadku konstruowania dowolnych innych elementów w tym oknie. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień Początek Wzoru Siatki. Następnie kliknij punkt (kursor w kształcie strzałki). w palecie Info dostępne są następujące opcje definiowania płaszczyzny konstrukcyjnej Przegrody Strukturalnej: Domyślna: Dla Przegród Strukturalnych domyślna płaszczyzna konstrukcyjna w oknie 3D jest identyczna.

Utwórz pojedynczą. w którym klikniesz. jaką teraz narysujesz zostanie wstawiona na tę płaszczyznę konstrukcyjną. Kursorem w kształcie słońca kliknij po jednej stronie linii odniesienia by określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. aby wstawić pionową płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. płaską Przegrodę Strukturalną w oknie 3D W oknie 3D. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. Przykład. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. W naszym przykładzie: 1) Kliknij dwa punkty. aby określić normalny wektor dla płaszczyzny konstrukcyjnej. Jednak wynik jest inny. • Punkt plus krawędź: Ta metoda jest odwrotnością metody przedstawionej powyżej. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. W oknie 3D. lub Kliknij krawędź.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info.Wirtualny Budynek Definiowanie innych płaszczyzn konstrukcyjnych. • Poziomo: Kliknij punkt. Kliknij punkt a następnie krawędź. aby wstawić poziomą płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. patrz Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej na stronie 303. aby zdefiniować normalny wektor dla konstrukcyjnej płaszczyzny 2) Następnie kliknij punkt przez który będzie przechodziła płaszczyzna konstrukcyjna. Trzy punkty: Kliknij trzy punkty. płaszczyzna konstrukcyjna będzie ustawiona w tym samym miejscu i będzie oznaczona tymczasową siatką. Pionowo: Kliknij punkt. proces jest taki sam jak w przypadku Rzutu. Kliknij. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D (Zero projektu lub Początek układu). Normalny: Określ pochyloną płaszczyznę konstrukcyjną poprzez określenia wektora. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: 299 . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kliknij dwa przednie narożniki budynku. prostopadłego ("normalnego") w stosunku do żądanej płaszczyzny. Niezależnie od miejsca. Każda linia odniesienia. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. aby rozpocząć rysowanie linii odniesienia Przegrody Strukturalnej. aby określić długość linii odniesienia. wybierz metodę geometrii Polilinia .

można jednak użyć innego poziomu odniesienia korzystając z rozwijanego menu: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Kliknij Wstaw. zarówno górna jak i dolna wartość wzniesienia mierzone są począwszy od linii odniesienia.Wirtualny Budynek Domyślnie.) Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Sprawdź rezultat. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Szczegóły. W tym celu użyjemy w oknie 3D metody geometrii Obrysu. 300 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Utworzymy Przegrodę Strukturalną. a Przegroda Strukturalna będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. której Obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku.

Następnie kliknij górny narożnik budynku kursorem w kształcie strzałki.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Sprawdź rezultat. Aby jednak łatwiej było wstawić element. aby określić położenie płaszczyzny konstrukcyjnej. Szczegóły. kliknij powierzchnię wieloboku: zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej będzie skierowana do Ciebie. Kliknij dwukrotnie w ostatnim punkcie obrysu lub kliknij kursorem w kształcie Młotka.Wirtualny Budynek Domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej w oknie 3D jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D. aby zdefiniować linię. klikaj kolejne węzły tak jak podczas rysowania dowolnej polilinii. możesz użyć innej płaszczyzny konstrukcyjnej. Teraz kilkoma kliknięciami musisz zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 301 . wybierz metodę geometrii Obrys . Kliknij krawędź stropu kursorem w kształcie znaku Mercedesa (oznaczającym krawędź). Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. Teraz kliknij. który narysujesz. aby zamknąć wielobok. aby rozpocząć rysowanie obrysu Przegrody Strukturalnej na płaszczyźnie konstrukcyjnej. W tym przykładzie użyjemy “Inteligentnej” płaszczyzny konstrukcyjnej prostopadłej do stropu. W wyniku tej czynności w oknie pojawi się płaszczyzna obracająca się (w miarę poruszania kursorem) dookoła klikniętej krawędzi. Kiedy pojawi się kursor w kształcie słońca.

Wirtualny Budynek Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej.) zdefiniować promień półcylindra. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. a następnie kliknij aby zakończyć konstruowanie Przegrody Strukturalnej. Zobacz rezultat w oknie 3D. Kliknij strop. Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D Skonstruujemy pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną na stropie w oknie 3D. a następnie kliknij aby 302 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Tymczasowe elementy graficzne pomogą ci przy konstruowaniu struktury. Przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kursor do bardziej odległego końca stropu. Teraz. znajdź środek stropu i kliknij jeden raz: oś naszego pół-walca będzie przebiegać przez ten punkt. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. aby wstawić odpowiednią płaszczyznę konstrukcyjną. Wybierz metodę geometrii Promień i Osi oraz Poziomą Płaszczyznę Konstrukcyjną Teraz przesuń kursor aby określić długość przegrody strukturalnej.

Kliknij w dowolnym miejscu. że chcesz narysować Przegrodę Strukturalną tak. prostopadła do niego. W oknie 3D narysuj Wektor Normalny odpowiadający nachyleniu budynku (płaszczyzna konstrukcyjna będzie prostopadła do wektora). Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. która odpowiada kształtowi budynku. Teraz można przystąpić do rysowania linii tworzącej. W dowolnych miejscach wskaż początek i koniec przegrody strukturalnej: W naszym przypadku. aby wstawić płaszczyznę konstrukcyjną: jej kąt będzie definiował kierunek wytłoczenia Przegrody Strukturalnej z linii tworzącej. W tym przypadku rysujemy wektor łączący południowo zachodnie narożniki górnego i dolnego stropu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 303 . zostanie wyświetlona płaszczyzna konstrukcyjna. należy dla narzędzia Przegroda Strukturalna wybrać metodę geometrii Pojedyncza oraz płaszczyznę konstrukcyjną opartą o Wektor Normalny (prostopadły). zostaje ona wytłoczona w kierunku prostopadłym z określonej linii tworzącej. Konieczna będzie płaszczyzna konstrukcyjna prostopadła do kierunku nachylenia budynku. Jednak w oknie 3D można zdefiniować dowolną płaszczyznę konstrukcyjną. aby została ona wytłoczona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. nie zaś prostopadła do podstawy (gruntu).Wirtualny Budynek Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. przy będą to dwa narożniki stropów znajdujące się z przodu. Linia tworząca (zgodnie ze wskazaniem tymczasowej linii pomocniczej) jest ograniczona i ułożona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. W tym celu. Załóżmy. Płaszczyzna konstrukcyjna jest zazwyczaj pionowa albo pozioma. Przyjrzyjmy się następującemu modelowi w 3D: Po zakończeniu rysowania Wektora Normalnego.

Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Określ wzniesienie góry i dołu Przegrody Strukturalnej. Bardzo istotny jest Poziom Odniesienia: jeśli jest mierzony od Linii Odniesienia. dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie pokrywała się z pochyloną płaszczyzną konstrukcyjną i zarówno górna jak i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. którą chcesz poddać edycji i otworzyć okno Ustawienia Wybranej Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Kliknij Wstaw. Możesz też zaznaczyć Przegrodę Strukturalną.Wprowadź 0 dla podstawy i 620 dla szczytu przegrody. Wybierz Zero Projektu jako Poziom Odniesienia dla wzniesienia podstawy i szczytu przegrody. 304 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . górna i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie równoległa do płaszczyzny poziomej i będzie się znajdowała na wysokości Zera projektu. W ten sposób. Edycja na poziomie Systemu Zastosuj edycję na poziomie Systemu. za pomocą jednego okna dialogowego. Pojawi się kursor w kształcie słońca: Kliknij poniżej linii tymczasowej. W tym przypadku skorzystamy z innego Poziomu Odniesienia. aby zdefiniować zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej. Otwórz Ustawienia Domyślnie Przegrody Strukturalnej klikając dwukrotnie narzędzie Przegroda Strukturalna. aby zmienić ustawienia bądź dokonać edycji elementu Przegrody Strukturalnej jako całości.

(Każda opcja została szczegółowo przedstawiona w rozdziale Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. Użyj opcji okna dialogowego. wyświetlanie) oraz opcje dla komponentów: Schematu. wówczas po kliknięciu OK zmieniony zostanie materiał wszystkich Słupków w Przegrodzie Strukturalnej. jeśli zmienisz materiał Profilu Słupka. Pamiętaj. Po zakończeniu konfiguracji ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć dwie domyślne kategorie (lub “klasy”) Paneli. kliknij przycisk Jednakowe Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kategorie Paneli znajdujący się w górnej części okna ustawień Paneli.) Opcje konfigurowane tutaj definiują strukturę i wygląd wstawianych Przegród Strukturalnych. jest to opcja dostępna wyłącznie dla Przegród Strukturalnych. kliknij przycisk Jednakowe Kategorie Profili znajdujący się w górnej części okna ustawień Profili. • Pamiętaj. użyj narzędzia Przegroda Strukturalna. (Po wstawieniu Przegrody Strukturalnej. że ustawienia Profili zostały podzielone na trzy strony: Zewnętrzne. aby otworzyć jedną ze stron okna dialogowego zawierającą różne Ustawienia Przegrody Strukturalnej. używając technik edycji graficznej oraz poleceń menu Edycja lub poleceń palety pomocniczej. Przegroda Strukturalna jest wyświetlona jako przecięta na poziomie płaszczyzny cięcia dla rzutu. aby miały takie same ustawienia. Słupki. że domyślna opcja wyświetlania na Rzucie dla Przegrody Strukturalnej to “Symbol i Pozawidokowe”. aby wstawić Przegrodę Strukturalną używając dowolnej metody geometrii. Profile i Panele. Rygle: oznacza to.) Modyfikacje wprowadzone w ustawieniach Wybranego Systemu Przegrody Strukturalnej spowodują zmianę wszystkich powiązanych części zaznaczonej Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Wybierz spośród elementów znajdujących się w hierarchicznej liście po lewej stronie okna. tak jak dowolny inny element konstrukcyjny. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć równocześnie trzy domyślne kategorie (lub "klasy") Profili. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z dwóch kategorii Paneli. Profili. Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej Wyświetlanie Przegrody Strukturalnej w Rzucie i w Przekroju można zdefiniować w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. Zobacz Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. aby określić ogólne preferencje Systemu (położenie. wraz z częścią pozawidokową (znajdującą się powyżej płaszczyzny cięcia dla rzutu). Można skonfigurować wszystkie kategorie Profili w ten sposób. Wstawioną Przegrodę Strukturalną można edytować jako całość. • Pamiętaj. oraz jej częścią widokową 305 . można dostosować poszczególne jej komponenty w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. że ustawienia Paneli zostały podzielone na dwie strony: Główne i Wyróżnione: oznacza to. są reprezentowane za pomocą symboli. Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. Modyfikacja Słupków nie będą miały jednak wpływu na ewentualne Własne Profile. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z trzech kategorii Profili. Łączników oraz Akcesoriów. Na przykład. W opcjach Symbol i Pozawidokowe. aby miały takie same ustawienia. Można skonfigurować obie kategorie Paneli tak. Paneli.

Schematyczne: Wyświetlony będzie jedynie Schemat (Linie siatki. Będą one miały wpływ na wyświetlanie Przegród Strukturalnych w oknie 3D. (W trybie edycji nie można tworzyć nowych Przegród Strukturalnych. Opcje Wyświetlania Modelu dla Przegród Strukturalnych Przejdź do menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. Akcesoria i Łączniki nie są w ogóle pokazywane na Rzucie.) Po zmianie parametrów dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji. czy Akcesorium). W trybie edycji. Tryb edycji Przegrody Strukturalnej O trybie edycji Przegrody Strukturalnej Wszystkie wstawiane Przegrody Strukturalne są określone poprzez Ustawienia Systemu Przegrody Strukturalnej. opcja Rzutu będzie bardziej odpowiednia. komponent ten nie będzie już związany z Ustawieniami Systemu Przegrody Strukturalnej: staje się on Własnym Komponentem. Profilu. Parametry użytkownika można konfigurować tylko w trybie edycji. Łącznik) posiada własne okno ustawień oraz własne narzędzie umożliwiające zmianę ustawień lub wstawienie nowych 306 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lub dodać własne komponenty. wyświetlane są jedynie linie środkowe Profili. Obrys. aby dokonać zmian ustawień poszczególnych komponentów wybranej Przegrody Strukturalnej. że ustawienia narzędzi dla poszczególnych komponentów nie wyświetlają drzewa nawigacji dostępnego w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej oraz wyświetlany jest inny nagłówek. Łącznika. Panelu. W panelu Opcje Elementów Konstrukcyjnych. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa. W trybie Symbol i Pozawidokowe. Akcesorium. Przekroju i oknie Dokumentu 3D: • • Pełne: W przegrodzie Strukturalnej wyświetlane są Panele i Profile. Ustawienia narzędzia Przegroda Strukturalna w trybie edycji Narzędzia można otwierać w znany sposób z Palety Narzędzi Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek (znajdującą się poniżej płaszczyzny cięcia dla rzutu) w formie naśladującej widok 3D. celem trybu edycji jest dostarczenie głębszego poziomu dostępu do komponentów istniejącej. wybierz jedną z dwóch opcji wyświetlania Przegród Strukturalnych. Panel. Opcja Symbol i Pozawidokowe jest zalecana dla regularnych. komponentów do Przegrody Strukturalnej. że zmiana ustawień każdego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji NIE spowoduje zmiany Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. Linia odniesienia). a jego parametry są określone lokalnie w odpowiednim oknie dialogowym ustawień narzędzi (np. pionowych Przegród Strukturalnych. zaznaczenia oraz edycji jak normalnej przestrzeni roboczej programu ArchiCAD. Prosimy pamiętać. Można jednak użyć trybu edycji oraz dedykowanych narzędzi właściwych dla poszczególnych komponentów przegrody. wybranej Przegrody Strukturalnej. o takim samym wyglądzie i układzie przycisków co analogiczna strona w oknie ustawień Przegrody Strukturalnej. każdy komponent (Schemat. używając tych samych metod konstrukcyjnych. Profil. W przypadku innych geometrii. Jedyna różnica polega na tym. dostępnej jedynie w trybie edycji: Każde z tych narzędzi ma własne okno ustawień. ustawień Schematu.

ustawienia wyboru narzędzia wyświetlają parametry aktualnie zaznaczonego komponentu. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Jeśli." Te parametry to parametry skonfigurowane w oknie Ustawień Systemu: Panele Główne.) Będąc w trybie edycji możesz zachować i załadować Ulubione ustawienia osobno dla każdego narzędzia. tytuł górnego panelu zmieni się na WłasnyKliknięcie OK spowoduje zmianę parametrów użytkownika jedynie dla zaznaczonych paneli. że jego połączenie z ustawieniami Przegrody Strukturalnej zostało zerwane i wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej nie będą miały na ten komponent wpływu. tak jak w przypadku każdego innego narzędzia ArchiCAD. Poziom Systemu: Dla każdego wybranego komponentu w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej. Można zawsze odświeżyć to łącze zmieniając pole klasy z powrotem na System. przykładowo. Ustawienia wybierania Paneli. tryb edycji: Własny Komponent oznacza. (Patrz Paleta Trybu Edycji na stronie 308.Wirtualny Budynek Ustawienia Paneli. górny panel wyświetla domyślnie “Klasa: Panel Główny. zaznaczyłeś kategorię “Główne” dla opcji Panel. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 307 . Jednak. zaraz po wprowadzeniu zmiany do jakiegokolwiek parametru w oknie Ustawień Wyboru.

Paleta Trybu Edycji Paleta Trybu Edycji pojawia się automatycznie po wejściu w tryb edycji Przegrody Strukturalnej. aby je 308 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W trybie edycji Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek W trybie edycji. Po zakończeniu wprowadzania zmian w wybranej Przegrodzie Strukturalnej w trybie Edycji. można użyć Palety Trybu Edycji. każde polecenie Odwołaj spowoduje odwrócenie jedynie ostatniej wprowadzonej zmiany. zwykła paleta narzędzi ArchiCAD zostaje zastąpiona specjalną paletą narzędzi Przegrody Strukturalnej. Następnie kliknij przycisk Modyfikuj (lub Edytuj w 3D). przycisk Edycji nie pojawi się i nie będzie można edytować poszczególnych komponentów żadnej przegrody. przypisanie do warstwy nie może być określane indywidualnie dla komponentów Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Opcja ta działa tylko jeśli wybrałeś pojedynczą Przegrodę Strukturalną. odpowiednio do potrzeb (kliknij ikonę w kształcie oka. w ustawieniach poszczególnych narzędzi dla komponentów Przegrody strukturalnej. Otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej Aby otworzyć tryb edycji. jednak nie można go edytować. który pojawi się na zaznaczonej Przegrodzie Strukturalnej. Do trybu edycji można również przejść w następujący sposób: wybrać Przegrodę Strukturalną. Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka różnych przegród strukturalnych. (Te same polecenia dostępne są w menu: Projekt > Przegroda Strukturalna > Zakończ Edycję Przegrody lub Anuluj Edycję Przegrody. a następnie polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna> Edytuj Przegrodę Strukturalną. Uwaga: Jeśli okno 3D nie zawiera Przegrody Strukturalnej. kliknięcie przycisku Odwołaj jeden raz spowoduje cofnięcie wszystkich zmian wprowadzonych w trybie Edycji. czy Przegrodę Strukturalną widać w oknie 3D przed otwarciem trybu edycji Przegrody Strukturalnej. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Aby edycja była łatwiejsza. aby pokazać/ukryć różne elementy Przegrody Strukturalnej. nie można skorzystać z trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. lub Anuluj aby odrzucić zmiany. Po zamknięciu trybu Edycji. należy najpierw zaznaczyć Przegrodę Strukturalną.) W trybie Edycji. model pokazany jest w oknie 3D (nawet jeśli Przegroda Strukturalna zaznaczona została na Rzucie lub oknie Przekrój/Elewacja/RŚ). Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Należy sprawdzić. Wszystkie komponenty przegrody strukturalnej zostaną wstawione na warstwę wskazaną w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Pozostała część budynku (“środowisko”) pokazana będzie w tle. kliknij OK w palecie trybu edycji aby zachować zmiany i powrócić do okna 3D. wyświetlane jest przypisanie warstwy.

uruchom narzędzie Schemat i kliknij Ctrl+A: wszystkie części Schematu (linie siatki. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów to skrót umożliwiający zaznaczenie kilku Profili i Paneli. aby ograniczyć zakres funkcji Znajdź i Zaznacz . “Środowisko” w tej palecie odnosi się do pozostałych elementów modelu budynku.aby odnaleźć poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej wewnątrz lub poza obszarem zaznaczenia. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów pojawi się w tym samym momencie co Okno Informacji o Elemencie poprzedzające zaznaczenie. które nie ma wpływu na konstrukcję lub wygląd Przegrody Strukturalnej. Na przykład. Uwaga: Paleta Trybu Edycji to narzędzie pomagające jedynie edytować sposób wyświetlania. Można klikać te ikony nawet podczas edycji. spróbuj przełączyć na opcję Szkicowe lub Najlepsze Kontury w menu Widok > Tryby i parametry widoku 3D> Parametry okna widoku 3D. Uwaga: W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. aby wybrać dowolne komponenty Przegrody Strukturalnej. obrys oraz linia odniesienia) zostaną zaznaczone. aby zaznaczyć Schemat. tak zwane “Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów”. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 309 . Zobacz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. wybierz narzędzie i kliknij Ctrl+A. w oparciu o Siatkę Przegrody Strukturalnej. Aby zaznaczyć wszystkie występujące komponenty. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji na dwa sposoby: Wybierz komponent Przegrody Strukturalnej w trybie edycji Użyj narzędzi zaznaczenia. które można pokazywać lub ukrywać. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Po zaznaczeniu Profilu. Jeśli dezaktywujesz wyświetlanie Profili i Paneli (klikając ikony w kształcie oka w Palecie Trybu Edycji).Wirtualny Budynek otworzyć lub zamknąć). Zaznaczenie kilku Paneli i Profili Po zaznaczeniu jednego Panelu lub Profilu w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Jeśli masz kłopoty z określeniem krawędzi elementów modelu pokazanych jako Środowisko. w zależności od potrzeb. Schemat będzie można w prosty sposób edytować.Okno Informacji o Elemencie będzie reagowało na wyszarzone elementy Środowiska. jednak w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej można edytować tylko Komponenty Przegród Strukturalnych. pojawi się pomoc edycyjna. można użyć Obszaru Zaznaczenia.

Po dokonaniu edycji któregokolwiek z ustawień 310 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Tryb ten umożliwia przeprowadzenie następujących czynności: • • • Przesunięcie lub usunięcie zaznaczonej linii siatki Obrócenie wszystkich linii siatki lub jednego z kierunków siatki Obrócenie lub przeniesienie Siatki jako całości Uwaga: Opcja obrócenia siatki nie jest dostępna dla Łańcuchów Przegród Strukturalnych oraz przegród cylindrycznych. • Dodaj nową Siatkę Pamiętaj. Zmieni się również rozmiar Paneli. że przesunięcie lub obrócenie Siatki lub jednej oraz większej liczny linii siatki oznacza. • przycisk wyświetlający kilka równoległych linii umożliwia wybranie wszystkich Profili równoległych do wybranego Profilu. Usunięcie linii Siatki spowoduje usunięcie Profilu znajdującego się na tej linii. można dostosować wzór siatki Przegrody Strukturalnej za pomocą edycji Ustawień Schematu. że Profile przypisane do tej siatki lub linii siatki zostanie również przesunięte lub obrócone. dostosowując się do nowego wzoru.Wirtualny Budynek • przycisk z pojedynczą linią umożliwia wybranie wszystkich Profili wzdłuż pełnej linii siatki na której leży Profil: Edytuj Siatkę Aby zmodyfikować Siatkę zaznaczonej Przegrody Strukturalnej lub pojedynczą linię siatki. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji Paneli wzdłuż Pierwszego kierunku siatki lub Drugiego kierunku siatki. czy Schemat jest widoczny (i w razie potrzeby wyłączyć widoczność innych komponentów). Aby edycja Siatki była łatwiejsza. Edytuj wór i położenie Siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. należy użyć trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Po zaznaczeniu Panelu. należy w trybie edycji sprawdzić.

Zobacz Położenie Wzoru w Pomocy ArchiCADa. Kliknij OK. Przeciągnij linię siatki w nowe położenie (pozostanie ona równoległa w stosunku do pierwotnego położenia). Łańcuch Przegrody Strukturalnej ma tyle Schematów ile segmentów: można wybrać jeden Schemat na raz i dostosować każdy Schemat osobno. Drugi kierunek siatki). wybierz linię siatki albo całą Siatkę i użyj polecenia Zmiana położenia siatki z palety pomocniczej. Zmień położenie linii siatki Aby przenieść jedną linię siatki należy ją zaznaczyć kursorem w kształcie Mercedesa (kliknięcie dowolnego węzła spowoduje zaznaczenie całego Schematu). nie będzie można obracać pierwszego kierunku siatki. Paneli. Łączników i Akcesoriów. Wybierz polecenie Przesuń Linię Siatki z wyświetlonej palety pomocniczej: Obróć równoległe linie siatki Aby obrócić linie siatki w jednym kierunku (np. 311 . należy dezaktywować wyświetlanie Profili.Wirtualny Budynek schematu Przegrody Strukturalnej. (Aby ułatwić dokonanie wyboru. wybierz jedną linię siatki. Sprawdź. tylko drugi. Kliknij aby zatwierdzić operację. Wybrany Schemat stanie się Własnym Schematem. a przestanie być Schematem Systemowym. aby otworzyć Ustawienia Schematu. Jeśli początek Siatki został zdefiniowany w Ustawieniach Schematu jako określony punkt (w przeciwieństwie do własnego początku). Aby zmodyfikować wzór siatki Przegrody Strukturalnej graficznie. Schemat stanie się Schematem Własnym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uwaga: Jeśli Przegroda Strukturalna jest zakrzywiona lub jest Łańcuchem. czy wyświetlanie Schematu jest aktywne. należy przejść do trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz także Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie na stronie 296. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SchematPanel Wzór Siatki i Podgląd w Pomocy ArchiCADa. którą chcesz obrócić. Zmiana położenia siatki Aby przesunąć całą siatkę ortogonalnie. kliknij dwukrotnie narzędzie Schemat. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień początek Wzoru Siatki. a następnie z palety pomocniczej wybierz polecenie Obróć równoległe linie siatki. aby zastosować zmiany. początek Siatki będzie zablokowany i będzie można zmieniać położenie Siatki jedynie w Drugim kierunku.) Wybierz Schemat.

w którym chcesz wstawić linię siatki. aby wstawić nową linię siatki o żądanym kierunku: 312 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wybierz polecenie Obróć Siatkę z palety pomocniczej. Dodaj nową linię siatki Aby dodać nową linię siatki. w które przed chwilą kliknąłeś: obserwuj zmiany kierunku linii siatki i kliknij. Nie można usunąć całej Siatki. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij. Usuń linię siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można usunąć pojedynczą linię siatki: Zaznacz linię siatki i kliknij Usuń. Uwaga: Opcja obrotu siatki dostępna jest jedynie w przypadku Przegród Strukturalnych mających nieskończoną Powierzchnię Przegrody (nie jest dostępna dla Łańcucha Przegród Strukturalnych oraz dla przegród cylindrycznych). należy uaktywnić narzędzie Schemat i w palecie Info wybrać tryb Konstrukcji Siatki: Kliknij w miejsce. Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej Aby edytować Obrys Przegrody Strukturalnej. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij aby zakończyć zmiany. aby zatwierdzić zmiany.Wirtualny Budynek Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. należy zaznaczyć Przegrodę Strukturalną i otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Obróć całą Siatkę Aby obrócić całą siatkę należy wybrać jedną linię siatki lub zaznaczyć całą Siatkę. Poruszaj kursorem wokół miejsca.

sprawdź czy widoczność Schematu jest włączona (w Palecie Trybu Edycji). Zobacz Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju na stronie 313. Można jednak użyć zestawu poleceń. poza Środowiskiem (widoczność ścian znajdujących się za Przegrodą Strukturalną będzie dla nas przydatna). że Obrys jest oznaczony grubszą linią w porównaniu do linii siatek. Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju Włącz wyświetlanie Profili i Paneli i wyłącz wyświetlanie Schematu. a następnie wykorzystać zmieniony kształt wypełnienia do edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej. Zaznacz schemat. Zobacz Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów na stronie 131. aby zmienić kształt wypełnień. Dokonaj potrzebnych modyfikacji Obrysu. aby zobaczyć nowy kształt Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Ponieważ Obrys stanowi część Schematu. Zwróć uwagę. W tym przykładzie. Można również zaznaczyć tyko Obrys (bez linii siatki) klikając w dowolnym miejscu Obrysu kursorem w kształcie znaku Mercedesa. W Przekroju lub Elewacji nie można zaznaczać ani graficznie edytować Obrysu Przegrody Strukturalnej. Kliknij w punkt wzdłuż Obrysu aby wyświetlić paletę pomocniczą zawierającą polecenia edycji węzłów. Dodatkowe opcje edycji obrysu dostępne są w oknach przekrojów. Te polecenia (Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w przekroju) dostępne są tylko w oknie Przekroju. Elewacji i Rozwinięcia ścian: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 313 . wyłączyliśmy widoczność wszystkich innych komponentów.

Usuń wypełnienie i sprawdź kształt Przegrody Strukturalnej. Wypełnienie będzie podstawą dla pożądanego kształtu Obrysu Przegrody Strukturalnej. użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia. Wypełnienie będzie wyświetlone z przodu w kolejności wyświetlania.) Wybierz polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Przekształć Obrys na Wypełnienie. 314 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w której wyświetlona jest istniejąca Przegroda Strukturalna. W przykładzie odsuwamy wszystkie krawędzie wypełnienia o 35 centymetrów. Po wprowadzeniu zmian wieloboku wypełnienia. zatem chwilowo przysłoni Przegrodę Strukturalną. Zaznacz Przegrodę Strukturalną. za pomocą polecenia Odsuń Wszystkie Krawędzie (dostępnego w palecie pomocniczej. Spowoduje to utworzenie wypełnienia o takim samym kształcie jak Obrys Przegrody Strukturalnej. a następnie kliknij Przegrodę Strukturalną. Możesz teraz zmodyfikować kształt wieloboku wypełnienia przy pomocy odpowiednich poleceń palety pomocniczej.Wirtualny Budynek • • • • Przekształć Obrys na Wypełnienie Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia Odejmij Wypełnienie od Obrysu Dodaj Wypełnienie do Obrysu Otwórz Elewację. Obrys Przegrody Strukturalnej zostanie przedefiniowany zgodnie z kształtem wieloboku wypełnienia. otwieranej poprzez kliknięcie węzła wybranego wieloboku.

aby narysować dowolną liczbę nowych Obrysów nadal pracując na tej samej Przegrodzie Strukturalnej. W naszym przykładzie wstawimy Przegrodę Strukturalną na południowej elewacji budynku: jedną Przegrodę Strukturalną. zawsze będziesz miał odpowiednio dużo miejsca. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Odejmij Wypełnienie od Obrysu. Konstruujesz nowy obrys na Powierzchni Przegrody należącej do aktualnie zaznaczonego segmentu. Uwaga: Ponieważ Powierzchnia każdej Przegrody Strukturalnej może być nieskończona w co najmniej jednym kierunku. W naszym przykładzie jest tylko jeden segment Przegrody Strukturalnej. 1) Narysuj prostą Przegrodę Strukturalną na jednej z powierzchni w standardowy sposób. które mają kilka segmentów. Zobacz Powierzchnia Przegrody na stronie 287.) 4) Zacznij rysować nowy Obrys. Zobacz także Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków na stronie 132. używającą jednakowych ustawień schematu.Wirtualny Budynek Inne możliwości edycji Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Wybierz narzędzie Wypełnienie i narysuj dowolny kształt na powierzchni Przegrody Strukturalnej. (Dotyczy to Łańcuchów Przegród Strukturalnych. jednak wskazanie go jest również konieczne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 315 . Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej Jedna Przegroda Strukturalna może zawierać kilka Obrysów. czy opcja wyświetlenia Środowiska jest aktywna. Dzięki temu można utworzyć kilka oddzielnych kształtów lub sekcji w ramach jednej Przegrody Strukturalnej i zastosować dla wszystkich jeden Schemat. Wskaż fragment Przegrody Strukturalnej. 2) Wybierz Przegrodę Strukturalną i przejdź do trybu edycji.Przegroda Strukturalna zostanie odpowiednio zmieniona. Sprawdź. lub Dodaj Wypełnienie do Obrysu. jednak w dwóch częściach. 3) Wybierz narzędzie Schemat oraz metodę konstrukcji Obrysu.

że w naszym przykładzie Linia odniesienia znajduje się na dole i jest odsunięta od Przegrody Strukturalnej. Panele i Profile zostaną odpowiednio zmienione. Zwróć uwagę. zobacz Linie na stronie 407 i Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 7) Spróbuj wprowadzić zmiany w wybranej linii Siatki lub Wzoru Paneli. aby wyświetlić paletę pomocniczą z poleceniami edycji linii. wybierz Przegrodę Strukturalną i otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Ponieważ Linia odniesienia stanowi część Schematu. Modyfikacje linii odniesienia spowodują zmianę kształtu Podstawy Przegrody Strukturalnej. Więcej informacji na temat edycji linii. 316 . że Schemat został rozszerzony. Naciśnij klawisz Shift i przesuń kursor. Zwróć uwagę. sprawdź czy widoczność tego Schematu jest włączona.Wirtualny Budynek Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej Aby edytować linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. zmieniamy prostą Przegrodę Strukturalną na zakrzywioną poprzez edycję linii odniesienia. z wyświetlonym Schematem. że obie "części" Przegrody Strukturalnej są edytowane równocześnie ponieważ zostały zbudowane na jednej Powierzchni Przegrody i mają jeden Schemat. aby ją zaznaczyć. Zwróć uwagę.) W naszym przykładzie. 5) Zakończ nowy obrys 6) Obejrzyj wynik. Kliknij Linię odniesienia. (Linie siatki. Kliknij. Dokonaj potrzebnych modyfikacji linii odniesienia. aby wybrać Schemat. Obrys. aby mógł uwzględnić nowy Obrys.

Rygla) w Pomocy ArchiCADa. Słupków oraz Rygli są zdefiniowane w odpowiednich oknach dialogowych Ustawień Przegrody Strukturalnej. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki. Profile Rygli. profile wstawiane są wzdłuż linii Siatki. Słupków lub Rygli dla wybranej Przegrody Strukturalnej spowoduje zmianę każdego Profilu w tej kategorii. spowoduje to również zmianę położenia lub usunięcie Profili.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. można zdefiniować trzy rodzaje (“kategorie”) Profili: Profile Zewnętrzne. Dla każdej Przegrody Strukturalnej. Profil będzie zawsze umieszczony w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. Jeśli przesuniesz lub usuniesz linię siatki.) W przypadku kilkuodcinkowej Przegrody Strukturalnej (Łańcucha). Takiego Profilu nie można usunąć. 317 . Słupki i Rygle wstawiane są wzdłuż pierwszego lub drugiego kierunku siatki. Wynik: Profile Zewnętrzne umieszczane są wzdłuż Obrysu Przegrody Strukturalnej. Aby określić która kategoria Profili będzie przypisana do Pierwszego Kierunku Siatki (Słupki czy Rygle). Profile zostają wstawione w uprzednio określonych miejscach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Do Drugiego Kierunku Siatki zostanie przypisana druga kategoria Profili (w tym przypadku Rygle). Właściwości Profili Zewnętrznych. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Słupki. należy użyć Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej: Panel Wstawianie Komponentów: Profil Przegrody Strukturalnej O Profilu Przegrody Strukturalnej Kiedy w ArchiCADzie stworzona zostaje Przegroda Strukturalna. Zmiana dowolnej cechy Profili Zewnętrznych. Profile Słupków.

określonymi w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Niewidoczne Profile są również przydatne jeśli nie chcesz "przeciążać" modelu zbyt dużą ilością elementów. pozbawionej widocznych elementów 318 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w trybie edycji Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Na przykład. Niewidoczny Profil istnieje jako obiekt. bądź czy jest Profilem Własnym. Profile każdej kategorii połączone są z ustawieniami dla poszczególnych kategorii. Dodatkowo. stosowany do dla uzyskania Przegrody Strukturalnej o gładkiej powierzchni zewnętrznej. wybrać dany Profil. Dzięki temu można korzystać z zestawów Profili z różnymi właściwościami w zależności od ich położenia w strukturze. Gładką powierzchnię paneli można uzyskać także poprzez usunięcie Profili z linii siatki. lub uproszczony wbudowany Profil o prostokątnym przekroju. lub zdefiniować własne cechy dla dowolnej liczby zaznaczonych Profili. Półstrukturalny: Jest to wbudowany profil prostokątny. na poniższej ilustracji Profile Zewnętrzne są zaznaczone na czerwono. używając stron ustawień poszczególnych kategorii Profili. aby dwa sąsiadujące panele były różne. a Rygle (pokrywające się z drugim kierunkiem siatki) są zaznaczone na zielono. Typy Profili Wybierz typ Profilu w panelu “Typ Profilu i Geometria” okna Ustawienia Przegrody Strukturalnej. można przypisać wybrane Profile do cech poszczególnych kategorii. wystarczy wybrać Przegrodę Strukturalną. Aby określić. otworzyć ustawienia Profilu i sprawdzić jego klasę w rozwijanej liście znajdującej się w górnej części okna dialogowego.Z tego Profilu możesz skorzystać jeśli chcesz. jednaj nie jest on widoczny w oknach projektu. należy wybrać standardowy Profil GDL. okno dialogowe zostanie zamknięte. łączniki) dla połączeń pomiędzy panelami. widoczna jest listwa maskująca. Po kliknięciu OK. W zależności od wymaganego poziomu szczegółowości. a wszystkie Profile należące do kategorii Profili Zewnętrznych zostaną odpowiednio zmienione. Typ ten jest wbudowany i prostokątny. Można zmienić wszystkie cechy kategorii Profili jednocześnie. Aby zatem zmienić wszystkie Profile Zewnętrzne w Przegrodzie Strukturalnej jednocześnie. lub jeśli zastosowano inne komponenty (np. Słupki (pokrywające się z pierwszym kierunkiem siatki) są zaznaczone na niebiesko. Profil Podstawowy: Jest to najczęściej stosowany typ Profilu. należy przejść do Trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. otworzyć stronę Profili Zewnętrznych w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej i wprowadzić żądane zmiany. Z zewnątrz. do której z kategorii (klas) należy dany Profil. ale nie chcesz aby był pomiędzy nimi wyświetlany Profil.

zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. a Profile zostaną usunięte wraz z linią siatki. że ustawienia Profilu to ustawienia użytkownika. Jeśli panele nie znajdują się na tej płaszczyźnie. Aby dodać kolejny Profil.Wirtualny Budynek profili. należy najpierw usunąć linię siatki prowadzącą pomiędzy nimi. Taki Profil może być niezależny od Siatki.” Oznacza to. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu oraz je zmienić Przesunąć. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Profilach. Ustaw widoczność. Kliknij narzędzie Profil aby otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu. Kliknij OK. Słupki). Obrócić lub Powielić Profil Usunąć Profil Uwaga: Usunięcie Profilu jest możliwe tylko w przypadku gdy dwa panele po dowolnej stronie Profilu znajdują się na tej samej płaszczyźnie. otwórz stronę Ustawień profilu i odpowiednio skonfiguruj parametry. W przypadku Przegrody Strukturalnej. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Profili. która nie jest płaska. Więcej na temat tego okna dialogowego. Wprowadź żądane zmiany. Dodaj nowy Profil do Przegrody Strukturalnej Do istniejącej Przegrody Strukturalnej można dodać nowy Profil. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. Jeśli chcesz aby w nowym Profilu zastosowane zostały parametry użytkownika. tak aby panele znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Profilami oraz klasą. w którym chcesz wprowadzić zmiany. których parametry powinny zostać użyte (np. Panele łączą się ze sobą przed Profilem półstrukturalnym. zatem od zewnątrz będzie widoczna tylko ewentualnie zdefiniowana szczelina. jednak należy narysować nowy Profil w taki sposób. aby skonfigurować typ oraz kategorię Profilu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 319 . pole "Klasa" zmieni się na “Własny Profil.) Zaznacz Profil. Odbić. usunięcie linii siatki zmienia geometrię Przegrody Strukturalnej. Dostosuj Indywidualny Profil Po wybraniu Profilu w trybie Edycji. otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Słupki. do której wcześniej należały. aby jego początek i koniec pokrywały się z węzłami istniejących Profili. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. Użyj palety Info. Uaktywnij narzędzie Profil. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Pamiętaj. Paleta Info będzie teraz pokazywać.

Następnie użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Kopiuj Wzór Kwatery. Profil zostanie automatycznie podzielony w miejscu. w którym przecina linię Siatki. można będzie łatwo skopiować te Profile do innych kwater: patrz Kopiuj Wzór Kwatery w następnej części. który będzie krzyżował się z istniejącą linią Siatki. Przecięcia Profili Jeśli w Przegrodzie Strukturalnej stykają się dwa Profile. Aby wybrać całą ciągłą linię nowego Profilu (nie tylko jeden profil na raz). Priorytety Profili są skonfigurowane dla każdej klasy Profili w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Jeśli narysujesz Profil na linii Siatki. czy otwarty jest tryb Edycji Przegrody Strukturalnej i Profile są widoczne. Profil będzie połączony z tą linią Siatki.Wirtualny Budynek Teraz narysuj Profil w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. użyj automatycznego zaznaczania sekwencji elementów: Następnie kliknij kwaterę. Jeśli narysujesz nowy Profil. Teraz kliknij kwaterę. do której chcesz wkleić wzór Profilu. z której chcesz skopiować wzór. • Profile Zewnętrzne: Priorytet Przecięć 15 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeśli narysujesz wzór oparty o dodatkowe Profile w ramach danej kwatery wzoru siatki. Profil o wyższym priorytecie przetnie drugi Profil. należy najpierw sprawdzić. Kopiuj Wzór Kwatery Aby skopiować wzór Profili z dowolnej kwatery do innej kwatery. 320 . Wzór Profilu zostanie powielony. Zmiana położenia linii Siatki spowoduje przesunięcie Profilu.

5. Zewnętrzne .Wirtualny Budynek • • Słupki: Priorytet Przecięć 10 Rygle: Priorytet Przecięć 5 Wybierz dwie Przegrody Strukturalne i użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Utwórz Wspólne Profile. Panele są automatycznie wstawiane pomiędzy Profilami.15). na Powierzchni Przegrody. Tych wartości nie można edytować na poziomie klas Profili. a drugi w Niewidoczny Profil. (Jeden z dwóch nachodzących Profili zostanie przekształcony w Profil w kształcie narożnika. Suwak pokazuje priorytety przecięcia wbudowanych Profili (od lewej strony do prawej: Rygle . Aby określić układ poszczególnych klas paneli w stworzonej Przegrodzie Strukturalnej. Słupki . Zmiana priorytetu przecięcia Profilu .) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 321 . Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych Polecenie to należy stosować w celu poprawienia wyglądu połączenia w przypadku. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej wybierz Profil dla którego chcesz zmienić priorytet przecięcia.podobnie jak zmiana jakiegokolwiek innego parametru spowoduje zmianę Profilu na Własny. Można jednak zmienić priorytet przecięcia dla dowolnych wybranych Profili. przełącz je poprzez kliknięcie pola wzoru panelu w oknie Podglądu Przegrody Strukturalnej: kliknij dowolny panel.10. Zobacz wyniki: Panele Przegrody Strukturalnej Panele to płaskie. można określić parametry dla dwóch skonfigurowanych klas paneli w Ustawieniach Schematu Przegrody Strukturalnej Dwie zapamiętane kategorie Paneli Przegrody Strukturalnej zostały określone jako Panele Główne i Wyróżnione. Przejdź do ustawień wybierania Profilu i ustaw suwak na żądany priorytet. gdy dwa sąsiadujące Profile Przegrody Strukturalnej pokrywają się i nachodzą na siebie.

Kliknij OK. który będzie pełnił funkcję drzwi lub okna. Dostosuj Indywidualny Panel Po wybraniu Panelu w trybie Edycji. Niektóre z nich zostały skonfigurowane w 322 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. materiał. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Panelach. Więcej na temat tego okna dialogowego. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Wstaw Panel typu drzwi lub okno na stronie 322. można: Wstaw Panel typu drzwi lub okno Istnieje możliwość wstawienia panelu GDL. które służą jako otwory drzwi lub okien.” Oznacza to. Panele Przegrody Strukturalnej będą w większości montowanymi na stałe powierzchniami szklanymi. Kliknij narzędzie Panel aby otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Panelami oraz klasą. Wprowadź zmiany. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. tekst w polu "Klasa" zmieni się na “Własny Panel. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Pamiętaj. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. Można jednak wstawiać Panele typu obiekt. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. do której wcześniej należały.Wirtualny Budynek aby przełączyć klasę z Głównej (białej) na Wyróżnioną (szarą) i odwrotnie. Usunąć Panel Edytować jego parametry Zaznacz Panel. który chcesz zmodyfikować. • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu oraz dokonać zmiany ustawień Panelu. Właściwości klasy panelu Głównego i Wyróżnionego (typ. Zmiana dowolnej cechy kategorii panelu Głównego lub Wyróżnionego spowoduje zmianę każdego panelu w tej klasie. szerokość) określone są w odpowiednich oknach dialogowych ustawień Przegród Strukturalnych.

Usuń ten Profil. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 323 . należy najpierw połączyć wybrane panele usuwając z pomiędzy W palecie Info. Ponownie aktywuj wyświetlenie paneli (klikając ikonę w kształcie oka znajdującą się obok opcji "Panel" na liście konfiguracji wyświetlanie w trybie Edycji) i sprawdź czy dwa zaznaczone wcześniej panele zostały połączone w jeden.) Następnie należy zaznaczyć niepotrzebny Profil dzielący dwa panele. nich Profil. Jeśli chcesz zamienić dwa wybrane panele na jeden panel drzwi. Wybierz istniejące panele. Teraz zaznacz ten panel. Na przykład.Wirtualny Budynek ArchiCADzie 12 i można je znaleźć na rozwijanej liście w oknie Typ i Geometria Panelu. aby było lepiej widać Profile. aby zamienić je na panel typu drzwi. jako Typ Obiektu wybierz PS drzwi 2 12. jeśli skonstruowałeś Przegrodę Strukturalną taką jak przedstawiono poniżej i chcesz wstawić w niej panel typu drzwi: Wybierz Przegrodę Strukturalną aby i przejdź do Trybu Edycji. Aby usunąć Profil. można wyłączyć wyświetlenie paneli. (Możesz wybrać tylko panele prostokątne.

Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone według parametrów GDL. Dodatkowo. będzie to panel “Własny”. które można otwierać i zamykać tak jak inne drzwi GDL. aby utworzyć konstrukcję wsporczą lub (częściej) dla zastąpienia Profili w celu uzyskania gładkiej struktury. Nowowstawiony panel nie należy ani do klasy Główny ani Wyróżniony. w przypadku.” Pozwala on edytować “górną część” drzwi w 90 stopniowych odstępach.Wirtualny Budynek Łączniki Przegrody Strukturalnej O Łącznikach Wybrany panel zostanie zastąpiony panelem drzwi. lub po obu stronach linii siatki.ryglowej. Łączniki można wstawiać po dowolnej. Łączniki można wstawiać albo obok siebie albo automatycznie przy każdym przecięciu linii siatki. jeśli później obrócisz Przegrodę Strukturalną a "górna część" drzwi zmieni położenie. że Panel drzwi ma edytowalny parametr o nazwie “Góra. w ArchiCADzie. Wstawianie Łączników Zwróć uwagę. Należy wybrać jedną z tych opcji w panelu Wstawianie Komponentów na stronie Systemu Przegrody Strukturalnej. W ArchiCADzie. 324 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . za pomocą których można łączyć panele ze sobą. Łącznik Przegrody Strukturalnej to opcjonalne komponenty. Łącznik to obiekt GDL. lżejszej od tradycyjnej konstrukcji słupowo . wstawione Łączniki można odbijać na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej i określać własnym numerem w celu tworzenia list i etykiet. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Łącznika.

(Skorzystaj z panelu Typ Profilu i Geometria w Ustawieniach Profilu. Z tego powodu. Uaktywnij narzędzie Łącznik. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej: Łączniki w Pomocy ArchiCADa. Dodaj nowy Łącznik do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowy Łącznik do istniejącej Przegrody Strukturalnej. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. Wybranie opcji We Wszystkich Węzłach spowoduje wstawienie Łącznika w przy każdym punkcie siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. że Łączniki nie będą wstawiane automatycznie. należy najpierw zaznaczyć Profile w żądanym punkcie łączenia paneli i przełączyć na typ "Niewidoczny". Ręcznie wstawione Łączniki można konfigurować indywidualnie przy użyciu własnych cech w oknie Ustawień Łącznika. lub czy jest Łącznikiem Własnym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 325 . Łączniki można wstawiać po dowolnej.) Teraz kliknij punkt aktywny znajdujący się w środku połączenia. używając narzędzia Łącznik oraz ustawień narzędzia Łącznik dostępnych w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Łącznik wstawia się zamiast Profilu. Jeśli chcesz aby w nowym Łączniku zastosowane zostały parametry własne. w razie potrzeby zastąpienia Profilu Łącznikiem. Zazwyczaj. Drugą możliwością jest opcja Pojedynczo: oznacza to. Aby określić czy dany Łącznik należy do Systemu. panele zostają połączone i razem tworzą gładką powierzchnię. Jeśli nie ma Profilu. Jednak w ArchiCADzie panele można łączyć tylko przy Profilach. Domyślnie Łączniki wstawiane są wewnątrz Przegrody Strukturalnej. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. wybrać dany Łącznik.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Wstawiania Komponentów w Pomocy ArchiCADa. co utrudnia wstawienie Łącznika. lub po obu stronach linii siatki. lub można zastosować domyślnie ustawienia dla Łącznika (ze strony Łącznik w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej) określając Klasę jako Łącznik Systemowy. otworzyć ustawienia Łącznika i sprawdzić listę rozwijaną znajdującą się w górnej części okna dialogowego. otwórz stronę Ustawień Łącznika i odpowiednio skonfiguruj parametry. Automatycznie wstawione łączniki połączone są z ustawieniami skonfigurowanymi na stronie Łączniki w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. jednak można je wstawiać pojedynczo ręcznie. że ustawienia Łącznika to ustawienia własne. Paleta Info będzie teraz pokazywać.

taki jak osłona przeciwsłoneczna. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Łącznikami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej.) Zaznacz łącznik. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Łącznikach. Dostosuj Indywidualny Łącznik Po wybraniu Łącznika w trybie Edycji. 326 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lecz można również określić. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własny Łącznik. Aby określić czy dane Akcesorium należy do Systemu. Pamiętaj. można: • Otworzyć Ustawienia Wybranego Łącznika oraz dokonać zmiany tych ustawień • Przeciągnąć Łącznik do innego punktu łączenia paneli. (Metoda Automatycznego wstawiania akcesoriów nie istnieje.Wirtualny Budynek Ustaw widoczność. otworzyć ustawienia i sprawdzić rozwijaną listę znajdującą się w górnej części okna dialogowego.dołączony do Przegrody Strukturalnej przy dowolnych Profilach.) Akcesoriom można przypisywać w trybie edycji własne cechy. aby określić po której stronie Przegrody Strukturalnej chcesz wstawić Łącznik.” Oznacza to. Do każdego punktu Profilu można dodać tylko jeden Łącznik. Kliknij narzędzie Łącznik aby otworzyć Ustawienia Wybieranego Łącznika. Profili i Schematu. wybrać dane Akcesorium. lub czy jest Własnym Akcesorium. • Usunąć Łącznik • Odbić Łącznik na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Łącznika lub palecie Info): Wstawianie akcesoriów W ArchiCADzie. używając narzędzia Akcesoria. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Łączników. Kliknij. akcesoria można wstawiać pojedynczo. Przesuwanie linii siatek (a tym samym zmiana położenia widocznych lub niewidocznych Profili) również spowoduje przesunięcie Łącznika. jedynie w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. listwa maskująca czy daszek . Kliknij OK. w którym zostaną wprowadzone zmiany. aby Akcesoria wykorzystywały systemowe ustawienia Akcesoriów z Ustawień Przegrody Strukturalnej. Zostanie on wstawiony przy najbliższym punkcie łączenia paneli. Akcesoria Przegrody Strukturalnej Akcesoria Przegrody Strukturalnej to opcjonalny komponent nie reprezentujący konstrukcji . Wprowadź żądane zmiany. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. aby ułatwić sobie pracę (na przykład.

punkt końcowy najbliższy miejscu kliknięcia będzie początkiem Akcesorium. aby określić typ akcesorium i Klasę oraz zdecydować. Teraz wstaw nowe Akcesorium w trybie edycji. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Dodaj nowe Akcesorium do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowe Akcesorium do istniejącej Przegrody Strukturalnej. Przeciągnij kursor i kliknij.Wirtualny Budynek W ArchiCADzie. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone poprzez parametry GDL. Orientacja Akcesorium po wstawieniu jest określona przez Profile. aby ustalić orientację Akcesorium: na zewnątrz lub wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Jeśli chcesz aby w nowym Akcesorium zastosowane zostały parametry użytkownika. że ustawienia akcesorium to ustawienia Własne. czy cechy nowowstawionego Akcesorium mają być połączone z analogiczną stroną Ustawień Przegrody Strukturalnej (Akcesorium Systemowe) czy nie (Własne). należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. aby określić punkt końcowy Akcesorium. Kliknij kursorem w kształcie oka. Kliknij Profil lub punkt końcowy Profilu . które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Akcesorium. Akcesorium to obiekt GDL. otwórz okno Ustawienia Akcesorium i odpowiednio skonfiguruj parametry. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 327 . Uaktywnij narzędzie Akcesorium. Użyj palety Info.

Aby połączyć ścianę z Przegrodą Strukturalną. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. Profili i Schematu. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własne Akcesorium. Zmiana położenia lub swobodny obrót Przegrody Strukturalnej spowoduje odpowiednie rozciągniecie połączonej ściany. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. Dostosuj Indywidualne Akcesorium Po wybraniu Akcesorium w trybie Edycji. Kliknij OK..” To oznacza.Wirtualny Budynek połączenie pomiędzy wybranymi Akcesoriami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. Kliknij narzędzie Akcesorium. Wprowadź zmiany. w którym zostaną wprowadzone zmiany. że zostało przerwane lub menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. Pamiętaj.. (Możesz wybrać dowolną liczbę ścian. z menu kontekstowego z okna. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Akcesoriach. ale tylko jedną Przegrodę Strukturalną. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. użyj tego okna dialogowego aby określić dokładny punkt połączenia ścian(y) z Przegrodą Strukturalną. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium oraz dokonać zmiany ustawień Przeciągnąć Akcesorium do innego Profilu. Za każdym razem kiedy połączysz co najmniej jedną ścianę z Przegrodą Strukturalną. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 328 . Połączenie Przegrody Strukturalnej ze ścianą może być pomocne dla dostosowania geometrii ściany do pochylonej Przegrody Strukturalnej. Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Przegrody Strukturalne i Inne Elementy Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną Przegroda strukturalna może być połączona z jedną lub większą liczbą ścian.) Zaznacz akcesorium. Po połączeniu. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Akcesoriów. Zmiana położenia linii siatki lub Profili spowoduje również zmianę położenia Akcesorium. wybierz ścianę (ściany) i Przegrodę Strukturalną. ściana zostaje docięta do Przegrody Strukturalnej. aby otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Odbić Akcesorium na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Akcesorium lub palecie Info): Usunąć Akcesorium • Ustaw widoczność.) Użyj polecenia Dołącz ścianę.

która nie została zaznaczona. kliknij Własne odsunięcie. • Jeśli chcesz. z którą jest połączona. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 329 . W miarę poruszania kursora na ścianie pojawi się podwójna strzałka. (Jeśli ta ściana jest również połączona z inną Przegrodą Strukturalną. w którym ściany wychodzące z kierunku "na zewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. wskazując. część "wewnętrzna" nominalnej grubości jest równa odsunięciu panelu od powierzchni odniesienia (w naszym przykładzie. ściany dołączone od zewnątrz będą kończyć się 15 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. Ściany dołączone od wewnątrz będą się kończyć się 25 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Wartość Na zewnątrz: określa punkt. ile zostało z szerokości nominalnej (w naszym przykładzie. Połączenie ściany z Przegrodą Strukturalną zostanie przerwane. 25). Wartość Do wewnątrz: określa punkt. część “zewnętrzna” to tyle. w którym jej koniec przecina powierzchnię Przegrody Strukturalnej. Odłącz ściany od Przegrody Strukturalnej Aby wyeliminować połączenia pomiędzy ścianami a Przegrodą Strukturalną. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przerwij Połączenie. Punkty połączenia ścian zarówno wewnętrznych i zewnętrznych są wyrażone jako odsunięcia od Podstawy. Prawdopodobnie. • Domyślna opcja to Grubość Przegrody Strukturalnej. To samo dotyczy Przegród Strukturalnych: Dla celów odsuwania ścian łączących od Przegrody Strukturalnej. Zatem domyślnie. aby określić który koniec ściany zostanie połączony z Przegrodą Strukturalną. W naszym przykładzie. zostanie podłączony ten koniec ściany. Domyślnie. należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać dowolną Przegrodę Strukturalną. Ściana połączona z Przegrodą Strukturalną zostaje powiązana z miejscem. należy ją jeszcze raz dołączyć. aby ściany łączące kończyły się w innych punktach niż te określone poprzez szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. Aby przedefiniować odsunięcie od dołączonej ściany. to połączenie pozostanie nieruszone. Pojawi się kursor w kształcie Oka: kliknij. tak jak pokazano w oknie dialogowym “Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną”. Wszystkie połączenia wybranych ścian oraz wszystkie połączenia wybranych Przegród Strukturalnych zostaną przerwane. 15). Aby przerwać konkretne połączenie ściany z konkretną Przegrodą Strukturalną: Wybierz połączoną ścianę i wybierz Przegrodę Strukturalną. w którym ściany wychodzące z kierunku "wewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. szerokość nominalna została ustawiona na 40. dowolną ścianę lub dowolną kombinację tych elementów. Kliknij Połącz. wartości odsunięcia Na zewnątrz i Wewnątrz dają razem szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. że jeśli klikniesz raz jeszcze. tę opcję będziesz wybierać najczęściej. Następnie wprowadź wartości dla odsunięcia od Podstawy Przegrody Strukturalnej do punktów łączących ściany zewnętrzne i wewnętrzne. tak jak określono w Panelu Położenia Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej.

dwie Przegrody Strukturalne przecinają się na Rzucie. Za pomocą okna Odniesienie do stref w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej (panel Tworzenie list i etykiet) określ w jaki sposób traktować Strefy. które nie zostały zaznaczone. dostępnych jest kilka opcji. Przegrody Strukturalne i sąsiadujące Strefy Strefy sięgają do poziomu szerokości nominalnej Przegrody Strukturalnej. lub Kliknij przycisk Odwołaj Połączenie w panelu Model w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. Jest ono dostępne w dowolnym oknie modelu (jednak nie w Trybie Edycji Przegrody Strukturalnej). W tym przykładzie. stosowanego dla innych elementów w programie ArchiCAD. Szczegóły. Tak jak w przypadku ścian i słupów. aby się przecinały a następnie oddzielenie niepotrzebnych części za pomocą polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. z którymi jest połączona: Wybierz Przegrodę Strukturalną i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. które są obrysowane strefami lub które służą jako granice strefy. patrz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Tworzenie list i etykiet w Pomocy ArchiCADa.) Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną Przegrodą Strukturalną a ścianami. To polecenia może być wykorzystywane tylko do podzielenia co najmniej jednej Przegrody Strukturalnej za pomocą innej Przegrody Strukturalnej. Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną ścianą a wszystkimi Przegrodami Strukturalnymi. 330 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne Jednym sposobem na dokładne podzielenie Przegród Strukturalnych jest skonstruowanie ich w ten sposób.Wirtualny Budynek pozostaną połączone ze wszelkimi ścianami. lub Kliknij przycisk Odłącz Wszystkie Przegrody Strukturalne w panelu Model w Ustawieniach ściany. z którymi jest połączona: Wybierz ścianę i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. Jest analogiczne do polecenia Edycja > Zmiana geometrii >Podziel. dzięki którym możemy określić jak traktować Przegrody Strukturalne. zgodnie z polem Szerokość nominalna w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej (Panel Położenia).

Wynik na Rzucie oraz w 3D: Kliknij drugą Przegrodę Strukturalną. W tym przykładzie. Aby temu zaradzić musisz utworzyć Wspólny Profil dla obydwu Przegród. Teraz możesz usunąć tę. Pojawi się kursor w kształcie Oka. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 331 . W tym przypadku dwa sąsiadujące Profile Przegród Strukturalnych mogą na siebie nachodzić. mamy pochyloną Przegrodę Strukturalną wstawioną pomiędzy dwiema prostymi ścianami. Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej Zakrzywiona Przegroda Strukturalna została podzielona na dwie różne Przegrody Strukturalne. Powtórz proces aby podzielić. Zobacz Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych na stronie 321. które nachodzą na Przegrodę Strukturalną. której nie potrzebujesz a pozostałe Przegrody Strukturalne pozostaną dokładnie połączone.Wirtualny Budynek Wybierz zakrzywioną Przegrodę Strukturalną. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. a następnie usunąć wystającą część prostej Przegrody Strukturalnej. Kliknij dowolną stronę zakrzywionej Przegrody Strukturalnej. aby określić która część pozostanie zaznaczona po przeprowadzeniu Podziału.

Wypróbujmy domyślne wartości: Zostaw wartości domyślne i kliknij Połącz. odsunięcie od Podstawy o 25 cm w kierunku “do wewnątrz”. który chcesz połączyć z Przegrodą Strukturalną).) Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. Aby przyciąć ściany do Przegrody Strukturalnej. które zostaną z nią połączone. tak aby końce ścian były równoległe do Przegrody Strukturalnej. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. że chcesz aby ściany połączyły się z Przegrodą Strukturalną zgodnie z jej szerokością nominalną. Ściany zostaną przycięte wzdłuż wewnętrznej krawędzi Przegrody Strukturalnej. (Tymczasowa dwustronna strzałka pozawala określić właściwy koniec ściany. w domyślnym położeniu (w naszym przypadku. Wybierz Przegrodę Strukturalną oraz dwie ściany. użyjemy polecenia Dołącz Ścianę.) Nastąpi dołączenie ściany.Wirtualny Budynek Domyślne wartości połączeń przyjmują. 332 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lub to samo polecenie z menu kontekstowego. Następnie kliknij kursorem w kształcie oka przy najbliższym końcu dowolnej ze ścian (ten koniec ściany.

ściana łącząca będzie wyrównana z zewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej. Tutaj. aby ściana przechodziła poza Podstawę. Jeśli chcesz. Użyj jeszcze raz polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. gdzie rozpoczyna się Profil Zewnętrzny. należy skonfigurować wartość Wewnętrzną. Kliknij Połącz. Możesz zastosować inną geometrię dla tego dołączenia ściany. Teraz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 333 . tak jak w tej sytuacji. Należy ponownie wykonać połączenie Przegrody Strukturalnej. Wybierz ponownie ściany i Przegrodę Strukturalną. aby wyświetlić okno dialogowe Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. wprowadzimy -5. Sprawdź rezultat w oknie 3D. Wartość “Wewnątrz” mierzy odległość pomiędzy punktem dołączenia ściany a Podstawą. Ponieważ ściana dochodzi do wewnątrz Przegrody Strukturalnej. należy wprowadzić liczbę ujemną. w którym można ustawić odsunięcie połączenia wprowadzając wartość własną. w kierunku “do wewnątrz” . aby ściana wychodząca z wewnątrz przeszła przez podstawę (przy 0) i prowadziła przez kolejne 5 cm.Wirtualny Budynek Zobacz punkt połączenia w przybliżeniu: ściany stykają się z wewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej na jej szerokości nominalnej: dokładnie tam. zatrzymując się dokładnie przy wartości szerokości Przegrody Strukturalnej po dalszej (zewnętrznej) stronie. Załóżmy. że chcemy aby ściana została dołączona do zewnętrznej granicy Przegrody Strukturalnej.

1) Użyj “Etykiety komponentu” w narzędziu Etykieta. Profilu) te definicje zostaną również zastosowane w etykiecie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 334 . Użyj tej metody jeśli chcesz wstawić etykiety dla wszystkich komponentów lub wszystkich komponentów z danej kategorii. aby wywołać okno dialogowe wszystkich komponentów. należy wybrać Przegrodę Strukturalną w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej Istnieją dwa sposoby dołączania etykiet do Komponentów Przegrody Strukturalnej. Kliknij Etykieta. aby utworzyć etykietę powiązaną dla dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. Zobacz Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych na stronie 453. (Polecenie to jest również dostępne w menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Swobodne Obracanie Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej Wybraną Przegrodę Strukturalną można swobodnie obracać. 2) Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty. Następnie kliknij. Najłatwiej można zaznaczyć Przegrodę Strukturalną w 3D i zastosować polecenie Obracaj swobodnie z palety pomocniczej. Użyj tej metody tylko jeśli musisz wstawić etykiety przy kilku pojedynczych komponentach przegrody strukturalnej. Kliknij aby zatwierdzić operację. aby wstawić etykiety.) Najpierw kliknij i przeciągnij kursor aby określić oś obrotu. Łącznika. Etykiety będą powiązane. jeśli określiłeś domyślną zawartość narzędzi dowolnego komponentu (np. Zaznacz pola wszystkich rodzajów komponentów. aby określić punkt. Aby użyć tego polecenia. Kliknij Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty . z którego chcesz rozpocząć obrót. do których chcesz dołączyć etykietę.

Obiekty te zostały podzielone na trzy kategorie: Biblioteka Podstawowa. Folder Wizualizacja zawiera elementy otoczenia (np. itp. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. itp. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). telewizor. wyposażenie biura. Zobacz także O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. które nie są częścią dedykowanego podtypu. Drzwi i Okna wstawiane w ścianę są obiektami. bez potrzeby modyfikowania zewnętrznego pliku tego obiektu. iż możliwe jest swobodne konfigurowanie wstawionych kopii obiektów za pomocą okna dialogowego Ustawień obiektu lub innych okien narzędzi powiązanych z danym typem obiektu.Wirtualny Budynek Obiekty Parametryczne O Obiektach Parametrycznych Integralną częścią procesu projektowania w ArchiCADzie jest wstawianie obiektów. itp.). Konstrukcje specjalne (np.). Etykiety oraz Metryczki stref są obiektami. wyposażenie biura. Biblioteka Dodatków (oraz kilka podkatalogów). tak samo jak Schody czy Lampy. inne narzędzie zostanie użyte do jego wstawienia. Elementy mechaniczne (np. W pozostałych podfolderach znajdują się Struktury budowlane (np. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. sztukaterie.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Większość obiektów. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. obiekty dekoracyjne (takie jak zegary. W zależności od podtypu danego obiektu. Jeżeli po otwarciu projektu pojawi się paleta Raportu ładowania bibliotek informując o brakujących obiektach w Aktywnej bibliotece. Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów). Również elementy rysunków tzn. stół bilardowy. Więcej szczegółów. okiennice.). w rzeczywistości wstawiasz odniesienie do zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. Wizualizacja. uaktywnienie narzędzia Okno otwiera dostęp do wszystkich okien znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa. piece i kominki). Znaczniki. Narzędzie Obiekt (ikona krzesła) udostępnia szeroki wybór obiektów. które się tam znajdują zostały umieszczone w folderach w celu łatwiejszego wyszukania odpowiedniego typu elementu. czy sanitariaty można wstawić do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. oraz elementy związane z Hobby i rekreacją (pianino. klimatyzatory lub windy). Schody lub Świetlik. które możesz potrzebować w projekcie możesz odnaleźć w standardowej Bibliotece ArchiCADa dostarczonej wraz z programem. obiekty te nie zostaną wyświetlone. krzesła. jednakże lokalne wersje programu mogą zawierać specjalne obiekty odpowiadające standardom w danym kraju. ogrodzenia. Oznacza to. Pozostałe obiekty takie jak drzewa. Większość z tych obiektów jest dostępna poprzez dedykowane im narzędzia. symbole elektryczne lub graficzne). może to być Narzędzie Obiekt jak i narzędzia specjalne np. Na przykład. wazy. Elementy biblioteczne. które zawierają odpowiedni typ obiektów. 335 . Gdy uaktywnisz narzędzie dedykowane konkretnemu podtypowi obiektów. Biblioteka podstawowa zawiera wszystkie rodzaje umeblowania (łóżka. Obiekty są parametryczne. oraz Elementy 2D (np. drzewa) oraz obiekty przedstawiające ludzi i pojazdy.). Zawartość Biblioteki ArchiCADa jest kompletna. itp. samochody. Na przykład. w jego oknie dialogowym wyświetlone zostaną tylko te foldery Biblioteki.

Aby ponownie przywrócić przeglądarkę do stanu. podobnie jak w palecie Info. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. • Szczegóły. nie będzie można przesuwać odsłaniacza poziomo aby zmienić układ okna dialogowego. które posiadają skrypt interfejsu użytkownika. Ustawienia tego obiektu pozostaną po prawej stronie Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa • Standardowa biblioteka dostarczona wraz z programem ArchiCAD zawiera setki przygotowanych standardowych obiektów. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. Kliknij dwukrotnie odsłaniacz pomiędzy dwoma panelami aby otworzyć/zamknąć obszar przeglądarki (lub kliknij czarną strzałkę znajdującą się na górze odsłaniacza). w którym wyświetla miejsce w hierarchii biblioteki wybranego obiektu. Korzystając z Menedżera bibliotek ArchiCADa możesz w każdej chwili załadować dodatkowe biblioteki lub pojedyncze obiekty. Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 336 . możesz za pomocą ikon strzałek przechodzić do kolejnych elementów w aktywnym zestawie bibliotek. W panelu Podgląd i Położenie. Opisy każdej z opcji w tym oknie dialogowym. patrz Biblioteki na stronie 41. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności dodatkowych bibliotek.Wirtualny Budynek Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) Okna dialogowe Obiektu elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. kliknij polecenie Pokaż w bibliotece. Po zaznaczeniu obiektu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. Jeśli okno dialogowe zostało rozciągnięte w poziomie. Panel Zmiana parametrów jest aktywny tylko w przypadku tych obiektów GDL. bez konieczności korzystania z panelu przeglądarki. które można otworzyć wybierając czarną strzałkę obok nazwy obiektu w panelu Podgląd i Położenie. Graphisoft publikuje dodatkowe biblioteki o wyspecjalizowanej tematyce. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. okna dialogowego nawet jeśli użyjesz przeglądarki aby przejrzeć obiekty w bibliotece po lewej stronie.

patrz Graficzne tworzenie własnych Obiektów na stronie 344. Uwaga: Klikając strzałkę znajdującą się w środkowej kolumnie okna dialogowego ustawień. Wyszukiwanie elementu bibliotecznego Użyj sekcji przeglądarki w oknie dialogowym Ustawień Obiektu aby odnaleźć potrzebny element biblioteczny. • W przypadku.com/object_depository.) Okna dialogowe Ustawień elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: • Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. • • • Więcej szczegółów. Możesz korzystać z istniejących elementów wewnątrz ArchiCADa aby utworzyć i zachować własne obiekty.graphisoft. patrz Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL na stronie 348. (Ta funkcja dostępna jest w oknie Ustawień dowolnego obiektu. okno. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach.php) lub ObjectsOnLine (www. Korzystając z tego bardzo prostego środowiska programowania będziesz w stanie "napisać" każdy element budynku w postaci elementu bibliotecznego. Object Depository (archicad-talk.graphisoft. ArchiCAD może z łatwością importować te biblioteki. Ponadto dodatek GDL Web Control (www.graphisoft. Więcej szczegółów.objectsonline.com)zawiera bazę odnośników do tego typu stron. Wiele zewnętrznych programów oraz dodatków do ArchiCADa pozwala na tworzenie Obiektów GDL. • Możesz również modelować obiekty w innych aplikacjach 3D. Zoom lub Alias Wavefront. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji do programu MaxonForm znajdującej się w folderze Dokumentacja. Biblioteki DXF są szeroko dostępne w branży CAD. np. świetlik itp. ArchiCAD otworzy każdy model 3D utworzony w takich programach jak MaxonForm. możesz utworzyć własne obiekty za pomocą języka skryptowego ArchiCADa: GDL (Geometric Description Language).com).com/products/archicad/object_technology/do wnloads) pozwala na podgląd Obiektów GDL w przeglądarce i ściąganie ich wprost do projektu ArchiCADa. mają zastosowanie w inżynierii oraz projektowaniu architektonicznym. Są to aplikacje umożliwiające tworzenie dowolnych modeli 3D. drzwi. Dzięki temu okno dialogowe zajmuje mniej miejsca na ekranie monitora. Strona internetowa firmy Graphisoft (www. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności tego typu oprogramowania.Wirtualny Budynek • W internecie można znaleźć wiele stron poświęconych Obiektom GDL. gdy żaden z istniejących elementów bibliotecznych nie odpowiada Twoim potrzebom. Obiekty te opierają się również na skryptach GDL. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 337 . • Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. możesz ukryć panel przeglądarki. Wielu producentów oferuje symbole lub modele swoich produktów właśnie w formacie DXF.

w polu Słowo kluczowe wpisz wyrażenie "montowane przy progu". 338 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Po zaznaczeniu elementu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. W oknie dialogowym Ustawień obiektu z rozwijanej listy można wybrać sposób wyszukiwania pożądanego obiektu: • • Wybierz Widok folderu aby przeszukiwać foldery biblioteki. Trzy przyciski przedstawiają różne wielkości ikon obiektów wyświetlanych w panelu przeglądarki. Obszar przeglądarki zawiera biblioteki załadowane do ArchiCADa. Rozwijane pole w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień obiektu pozwala na zmianę aranżacji panelu przeglądarki pomiędzy układem pionowym i poziomym. które: • • • • są identyczne ze słowem kluczowym zawierają słowo kluczowe zaczynają się od słowa kluczowego kończą się na słowie kluczowym 3) Wybierz bibliotekę lub grupę bibliotek z listy Szukaj w. 5) Przeglądnij wyniki wyszukiwania. Wybierz Widok podtypu aby przeszukiwać podtypy obiektu. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. jeśli chcesz odnaleźć zestaw dostępnych okien montowanych przy progu. wyświetlone zostaną następujące okna montowane przy progu: Procedura wyszukiwania elementów bibliotecznych 1) Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym. W naszym przykładzie. aby rozpocząć wyszukiwanie. Uwaga: Nazwy elementów bibliotecznych często zawierają liczby. Na przykład. Możesz wykorzystać te liczby przy wyszukiwaniu obiektów. Możesz wybrać duże ikony małe ikony oraz alfabetyczna lista pełnych nazw obiektów. klawisz Enter. zobacz O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. 4) Wciśnij przycisk Znajdź lub Więcej informacji na temat podtypów. • Wybierz Znajdź Element biblioteczny aby zlokalizować poszukiwany obiekt. 2) Aby poprawić trafność wyszukiwania możesz skorzystać z opcji menu Znajdź wszystkie nazwy plików. Możesz rozwinąć foldery obiektów lub podtypów klikając znak plusa (lub znaczek strzałki w MacOS) obok nazwy folderu w panelu przeglądarki. Możesz użyć znaków zastępczych: • • Użyj “?” (znak zapytania) aby zastąpić pojedynczy znak Użyj “*” (gwiazdka) aby zastąpić dowolny łańcuch znaków Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie Znalezione elementy biblioteczne.

Wspomaganie wstawiania Przy wstawianiu elementu przy pomocy narzędzia Obiekt lub Lampa pojawi się obrys obiektu podążający za ruchem kursora. podobnie jak to miało miejsce w przypadku okna przeglądarki. 2) Przeglądnąć dostępne foldery biblioteki w poszukiwaniu pożądanego elementu. etc. Wstawiając Obiekt lub Lampę możesz skorzystać z numerycznego określenia położenia. Możesz wyłączyć wyświetlanie tego obrysu (ramki) w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Zewnętrzny plik nie zostanie zmieniony w wyniku modyfikacji dokonanych w oknie dialogowym Ustawień odpowiedniego narzędzia Obiektu (Lampy. który z punktów aktywnych ma zostać punktem wstawiania. chyba że przed wstawieniem w oknie dialogowym Ustawień została wprowadzona jakaś wartość kąta obrotu elementu bibliotecznego. Przy określaniu położenia tej linii można korzystać z metod dostępnych przy konstruowaniu zwyczajnych elementów rysunkowych. a także odpowiednie rozmieszczanie wstawianych elementów względem siebie. patrz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Obiekt/Lampa) w Pomocy ArchiCADa. grawitacji. Przed wstawieniem Obiektu. Aby umieścić Obrócony Element biblioteczny. Przekątniowa metoda wstawiania działa podobnie jak metoda prostokątna używana przy wielokątnych elementach rysunkowych bądź konstrukcyjnych. Metody geometrii W palecie Info dostępne są cztery metody geometrii służące wstawianiu Elementów bibliotecznych typu Obiekt i Lampa. że wybrany został odpowiedni punkt wstawienia. Umożliwia to dopasowanie z dużą dokładnością osprzętu bądź mebli do narożników ścian. Edytowany obiekt pozostanie zaznaczony przy przełączaniu pomiędzy widokiem folderu a widokiem podtypu. Umożliwia to sprawdzenie czy aktywny jest pożądany punkt wstawiania Obiektu lub Lampy. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 339 . by odpowiadały oczekiwaniom. ograniczenia ruchu kursora lub siatki. Szczegóły. Drzwi. bądź Lampy upewnij się. • Punkt wstawienia W oknie dialogowym Ustawień Obiektu w panelu Podgląd i Położenie można wybrać. 4) Wskazać kliknięciem miejsce wstawienia skonfigurowanej kopii obiektu. Położenie elementów bibliotecznych w widoku folderu oraz podtypu znajduje się na dole okna. należy wskazać punkt odniesienia (obrotu). a następnie za pomocą pojawiającej się pogrubionej linii określić wektor obrotu. jak również z ograniczeń ruchu kursora.Wirtualny Budynek Wybierz wielkość ikon aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w jednym z trzech formatów. 3) Dopasować domyślne ustawienia parametrów wybranego obiektu tak.) • Ortogonalna metoda wstawiania automatycznie umieszcza Element biblioteczny wyrównując go do siatki ortogonalnej. Wstawienie Obiektu Aby wstawić obiekt należy 1) Wybrać odpowiednie narzędzie w Palecie narzędzi i klikając dwukrotnie jego ikonę otworzyć okno dialogowe jego ustawień. Kliknij dowolny element biblioteczny znajdujący się w oknie Znalezione elementy biblioteczne aby przeglądać lub edytować jego parametry po prawej stronie.

Zaznaczanie wstawionych Obiektów Inaczej niż to ma miejsce w przypadku ścian lub innych elementów konstrukcyjnych. Korzystanie z tych uproszczonych wersji pozwala na zaoszczędzenie czasu. stropów. Dwie ostatnie metody są dostępne tylko wtedy. widok z góry dla Rzutu oraz widok z boku. Rośliny. stopień uszczegółowienia obiektów zależny jest od skali ustawianej w menu Dokument > Skala rzutu. Odpowiedniki tych elementów znajdujące się w folderze Wizualizacja są pełnymi obiektami 3D przeznaczonymi do wyświetlania w Oknie 3D a zwłaszcza do wizualizacji. tylko jeden wymiar może być zdefiniowany graficznie natomiast drugi przyjmie wartość ustaloną w oknie dialogowym Ustawień. gdy Obiekt GDL może być dowolnie rozciągany. Na Rzucie. Istnieje również możliwość wstawienia Symbolu 2D Obiektu w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ lub Detalu/Obszaru 2D. frontu i/lub z tyłu dla Przekroju/Elewacji. tylko na własnej kondygnacji. zaznaczane lub dopasowywane do innych elementów tylko poprzez te punkty. Pamiętaj. Szczegóły. Ludzie i Pojazdy znajdują się zarówno w folderze Elementy 2D jak i w Wizualizacji. Wyświetlanie Obiektów w różnych Widokach Obiekt może być wstawiony zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. które składają się z bardzo wielu powierzchni. wymiary niektórych obiektów mogą być zablokowane lub zmieniać się tylko proporcjonalnie Rezultaty tego działania zależą również od wybranego punktu wstawienia. parametry reprezentują Długość i Szerokość obiektu na Rzucie). Wiele Obiektów jest różnie wyświetlana w widokach 2D i 3D.Wirtualny Budynek • Metoda Przekątniowa Obrócona działa podobnie jak metoda prostokątna obrócona dostępna dla ścian. że wiele elementów 2D posiada dodatkowe Symbole 2D bocznych widoków. możesz graficznie określić zarówno parametr A jak i B. Przełącznik w panelu Parametrów pozwala na wybranie pożądanego widoku. Dobrym przykładem takiej sytuacji są realistycznie wymodelowane drzewa. W standardowej Bibliotece ArchiCADa możesz odnaleźć różne wersje tych samych obiektów. funkcja “Pokaż na kondygnacji” (jeśli jest dostępna) pozwala kontrolować wyświetlanie obiektów na różnych kondygnacjach. żaden z wymiarów nie będzie mógł być zdefiniowany graficznie a obiekt zostanie umieszczony tak jak przy metodzie ortogonalnej lub obróconej. Ludzie i Rośliny z folderu Elementy 2D ukazane są w widoku bocznym i powinny być umieszczane w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. Jeżeli zaznaczony jest punkt znajdujący się w rogu obiektu. Dwie ostatnie metody pozwalają zdefiniować graficznie parametry A i B (długość i szerokość) Obiektu lub Lampy . etc. że aktywny jest tryb Szybkiego Zaznaczania w palecie Info Narzędzia Strzałka. Folder Wizualizacja zawiera również zestaw elementów rysunkowych używanych jako tła. (Możesz jednak zaznaczyć obiekt klikając jego powierzchnię pod warunkiem. Jeżeli aktywny jest punkt leżący na jednym z boków obiektu. Pojazdy również są elementami 2D lecz posiadają więcej dostępnych widoków. Generowanie widoku 3D bardziej skomplikowanych Obiektów z włączonym trybem szczegółowej siatki może zabierać więcej czasu. (W przypadku większości obiektów. W panelu Ustawienia obiektu w rzucie i przekroju. Natomiast w przypadku wyboru punktu aktywnego znajdującego się wewnątrz obrysu obiektu. Jeżeli umieścisz i uaktywnisz w widoku 3D Kamerę. Przed wstawieniem Obiektu wybierz odpowiedni widok w panelu Podgląd i Położenie.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 340 . Obiekty mogą być umieszczane. kursor przykleja się tylko do zdefiniowanych punktów aktywnych symbolu obiektu. aby uniknąć zniekształceń obrazków. Wyświetlane są jako proste wypełnienia w widokach z włączonym trybem Kolorowanie. a w całości pojawiają się dopiero w wizualizacji. obiekty te będą zawsze zwrócone prostopadle do osi widokowej Kamery tak. patrz Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) na stronie 171. lub jako kontur również na pozostałych kondygnacjach.

W przeciwnym razie nie będziesz mógł rozciągać/kurczyć utworzonego obiektu. Niektóre parametry obiektu wpływają wzajemnie na swoje wartości. że dodałeś punkty aktywne na wierzchołkach prostokąta o bokach A i B. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 341 . że w projekcie zostanie umieszczony stół eliptyczny. Podstawowe parametry każdego obiektu to Długość I Szerokość. Można dostosowywać również inne parametry wymiarów. aby zostały wyświetlone jego punkty aktywne. Świetlików. grubość blatu oraz wysokość i grubość ramy poniżej blatu. że znajdują się na krawędziach bądź wierzchołkach symbolu 2D danego elementu. Używając parametrycznego Skryptu 2D można łatwo utworzyć Obiekt. pod warunkiem. W przypadku wybranego stołu obejmuje to jego wysokość. Parametr Ilość nóg jest nieaktywny. Można także wybierać Obiekty już znajdujące się w projekcie i edytować ich parametry. Lamp oraz Schodów). można rozciągać za punkty aktywne. nazwane A i B na liście parametrów. że zostały odpowiednio skonfigurowane. że rozciągane są parametry A i B symbolu a nie wymiary prostokąta ograniczającego ten symbol.Wirtualny Budynek Rozciąganie Obiektów Obiekty. Możesz modyfikować wiele z tych parametrów jeszcze przed wstawieniem obiektu. Zobacz także Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych na stronie 343. Inne punkty aktywne nie mogą być używane do rozciągania elementów. Okien. Obiektów. . Zwróć uwagę. czyli. Aby to sprawdzić należy zaznaczyć Obiekty tak. Szczegóły dotyczące przenoszenia zmodyfikowanych parametrów na inne obiekty można znaleźć w Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. W przytoczonym przykładzie ilość nóg eliptycznego stołu wynosi 4 i nie może zostać zmieniona. w którym wymiary symbolu nie będą odpowiadały parametrom A i B. Zakończeń Ścian. Jeżeli utworzysz taki Obiekt upewnij się. Na przykład Ustawienie różnych wartości A i B dla okrągłego stołu (Stół okrągły 1 ze standardowej biblioteki ArchiCADa) sprawi. W celu rozciągnięcia Obiektu w oparciu o jego wierzchołki bądź krawędzie możesz użyć polecenia Rozciągnięcie lub odpowiedniej ikony z Palety pomocniczej Dostosowywanie Parametrów Obiektów Występowanie panelu Parametrów w oknie dialogowym Ustawień narzędzia jest cechą wspólną wszystkich narzędzi Obiektów (Drzwi. również drzwi i okna.

Możesz wówczas wstawić Obiekt ze zmienionymi parametrami do projektu.wszystkie zmiany parametrów Okna Rozwieranego zostaną utracone i powrócą do swoich ustawień domyślnych. informując. w której nie mogą znaleźć się inne obiekty. Gdy zaznaczysz inny obiekt .modyfikacje te zostaną wprowadzone do obiektu dopiero po wciśnięciu przycisku OK zamykającego okno dialogowe. że parametry dotychczas edytowanego obiektu zostaną przeniesione na nowy obiekt. Większość parametrów ma wpływ na wygląd obiektu w widoku 3D. 342 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ilość nóg może mieć wpływ dostępne ich typy. W przypadku Okna rozwieranego W1 można wybrać sposób jego podziału szprosami na mniejsze powierzchnie. Jednakże istnieje sposób na przeniesienie ustawionych wartości parametrów na nowy obiekt: przytrzymaj kombinację klawiszy Ctrl+Alt (MacOS: Cmd+Opt) klikając na inny obiekt. zmiana szerokości i wysokości okna . Obszar ten reprezentuje strefę. trzema bądź czterema nogami. Możliwe jest dostosowanie nawet niewielkich szczegółów obiektu. Ustawienia te mogą być dokonane zarówno w polu rozwijanym listy Parametrów jak i w panelu Typy nóg w oknie dialogowym Ustawień obiektu.na przykład zmieniając Okno Rozwierane na Przesuwne . Kształt kursora zmieni się w strzykawkę. Pole Minimalny odstęp (dostępne przy wielu Obiektach ze standardowej Biblioteki ArchiCADa) dodają zakreślony obszar do Symbolu 2D obiektu. jednakże w szczególnych przypadkach parametry zmieniają wygląd obiektu tylko w oknie Rzutu.Wirtualny Budynek Jednakże gdy stół będzie okrągły parametr ten staje się aktywny i możemy wybrać pomiędzy stołem z jedną. Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami Jeżeli dokonujesz edycji jakiegoś parametru w panelu Parametry na przykład.

Jeżeli zaznaczysz obiekt. Podręczne współrzędne wyświetlające "Szerokość skrzydła". Obiekty GDL mogą posiadać modyfikowalne punkty aktywne (punkty zaznaczania). które mogą być wyświetlane w Podręcznych współrzędnych. Uwaga: Punkty aktywne w kształcie rombu pojawiają się tylko w przypadku opcji. Utwórz Obiekt Łaty Polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. Kliknięcie modyfikowalnego punktu aktywnego spowoduje pojawienie się Podręcznych współrzędnych wyświetlających dostępne parametry. a następnie wstawiać je do okna Rzutu lub okien Przekrojów w celu zaoszczędzenia czasu. Na kolejnej ilustracji widać. możesz (wybierając z palety pomocniczej odpowiednią ikonę) rozciągnąć go lub przesunąć. Dzięki tej funkcji można stworzyć zestaw powtarzających się często elementów. zdefiniuj Obszar Zaznaczenie w oknie. który posiada takie punkty. Wciśnij klawisz Tab aby zmienić wartość parametru. że wybrana została odpowiednia opcja w palecie pomocniczej).które się pojawi będziesz mógł określić położenie i nazwę utworzonego elementu. Punkt aktywny Obiektu GDL ma kształt rombu.Wirtualny Budynek Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych W zależności od rodzaju skryptu. gdy wybrane jest polecenie Rozciągnij z palety pomocniczej. Omawiane punkty aktywne oraz uruchamiana za ich pośrednictwem paleta są także dostępne w Oknie 3D. W oknie dialogowym . Punkty aktywne w kształcie rombu informują również. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 343 . że punktom tego typu nie muszą być przypisane żadne inne funkcje. że dany parametr może być zmodyfikowany w Podręcznych współrzędnych. Kolor modyfikowalnych punktów aktywnych może zostać ustawiony w oknie Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. a następnie wybierz polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. Oznacza to. Na ilustracji poniżej przedstawiono. Aby utworzyć Łatę. że wybrane musi być polecenie Przesuń z palety pomocniczej aby uaktywnić parametr Szerokości skrzydła. umożliwia zachowanie zawartości Obszaru zaznaczania jako parametryczny element biblioteczny 2D. a także graficznie poprzez ten właśnie punkt (pod warunkiem.

Obiekty utworzone tą metodą mogą zostać zapisane w postaci "Modyfikowalnego skryptu 3D" lub "Niemodyfikowalnych danych binarnych". jednak nie będą one posiadały żadnych definiowalnych parametrów. Przykład okna gotyckiego wymodelowanego za pomocą stropów i dachów. można nadal zapisywać łaty. Elementy projektu mogą zostać zapisane jako obiekty. Jeżeli ArchiCAD nie znajdzie Wzoru łat. Nie będzie Ci do tego potrzebna żadna wiedza programistyczna. który najlepiej odpowiadałby Twoim potrzebom. okna lub drzwi. Użytkownicy mogą modyfikować skrypty modyfikowalnych obiektów. Uwaga: Obiekty utworzone tą metodą będą parametryczne (ich parametry określone będą na podstawie wzorców znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa). Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu Rysunki 2D oraz modele 3D utworzone przy pomocy narzędzi ArchiCADa mogą być zachowane jako elementy biblioteczne. zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł wykonać lub anulować operację. żeby tworzyć takie elementy. Jeżeli w załadowanych bibliotekach brakuje tego wzorca. Dzięki temu będą później dostępne poprzez okna dialogowe Ustawień odpowiednio obiektu/okna/drzwi. istnieje bowiem kilka technik tworzenia obiektów wykorzystujących do tego dostępne narzędzia ArchiCADa i traktujące elementy konstrukcyjne jak zwyczajne bryły (bez względu na ich oryginalne przeznaczenie). Każde narzędzie ArchiCADa posiada odpowiadające mu polecenia w GDL wykorzystywane przy określaniu wyglądy obiektu w 2D i 3D. Użytkownik programu ArchiCAD nie musi znać składni GDL. 344 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Graficzne tworzenie własnych Obiektów Jeżeli nie możesz w dostępnych bibliotekach znaleźć obiektu.Wirtualny Budynek Zaznaczenie opcji Wklej łatę teraz pozwoli na wstawienie elementu zaraz po jego zachowaniu. a nawet dodawać im nowe funkcje i parametry dzięki skryptom GDL. możesz utworzyć własny obiekt.

itp. Azymut=90°. Zwróć uwagę. Wstaw punkty aktywne w każde miejsce. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz zaznaczone jako. którego blat utworzony jest narzędziem Strop natomiast nogi narzędziem Słup. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. Jeżeli twój model stoi na Rzucie (jak stół na poniższej ilustracji) użyj następujących ustawień: Widok z góry. Tekstu. itp. Jeśli nie chcesz aby w Symbolu 2D obiektu znajdowały się wszystkie linie.).). Zaznacz wszystkie utworzone elementy. W oknie dialogowym Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu. na które ma później reagować kursor myszki. w której chcesz zapisać obiekt. siatka. Nazwij nowy obiekt i wskaż miejsce na dysku gdzie ma zostać zapisany. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D.) • Wstaw go do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. dach. Azymut=270°. ArchiCAD automatycznie obróci element biblioteczny zgodnie z tymi ustawieniami. ustaw widok 3D. narysuj stół. Wypełnienia. przycisk ten pędzi pusty. • • • • Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów Utwórz model 3D w projekcie korzystając z narzędzi projektowych (strop. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 345 . Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu projektu. który będzie "widokiem z góry" utworzonego elementu bibliotecznego. Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych • Narysuj symbol 2D w oknie Rzutu korzystając z narzędzi rysunkowych (Linii. ściana. Na przykład. wybierz tryb Ukrywanie linii lub Kolorowanie. Jeżeli model leży na boku (obiekt krzesła poniżej) ustaw: Widok z boku.Wirtualny Budynek Aby poznać szczegóły na temat jak zachowywać elementy biblioteczne: Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych na stronie 345 i Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów na stronie 345. (Użyj rozwijanego przycisku Przejdź do biblioteki aby szybko odnaleźć bibliotekę. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie.

ArchiCAD automatycznie obróci powstały obiekt o 90 stopni i utworzy otwór w ścianie.). Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. Wybierz Zachowaj jako obiekt. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. gdzie ma zostać zapisany. • • Więcej informacji na ten temat. w którą będzie wstawiany. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. itp. ściana. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 346 . że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. dolna powierzchnia stropu (na poziomie zero) będzie zewnętrzną powierzchnią ramy okna pokrywającą się z licem ściany. Zwróć uwagę. siatka. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu • Utwórz model okna lub drzwi wykorzystując do tego narzędzia projektowe (strop. Dolna płaszczyzna narysowanych elementów (będąca na poziomie zero) będzie zewnętrzną stroną drzwi lub okna. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Na przykład. natomiast grubość stropu będzie odpowiadała grubości ramy . Wstaw element biblioteczny za pomocą narzędzia Obiekt. Możesz użyć dowolnych ustawień widoku. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Model musi znajdować się na poziomie zero. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. gdzie ma zostać zapisany.Wirtualny Budynek • Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. zobacz rozdział “Drzwi i Okna” Podręcznika GDL (plik PDF znajdujący się w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa).

co oznacza.Wirtualny Budynek • W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. • • Dalej procedura jest identyczna jak przy tworzeniu prostokątnego okna/drzwi. Możesz utworzyć otwór lub wnękę w ścianie o dowolnym kształcie rysując jego kontur stropem lub dachem i w polu ID wpisując odpowiednio: Wallhole lub Wallniche. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Teraz możesz wstawić utworzone okno lub drzwi do projektu za pomocą narzędzia okno/drzwi. w którą zostaną wstawione. Wybierz opcję Zachowaj jako Okno lub Zachowaj jako Drzwi Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. Stropy lub dachy posiadające taki identyfikator nie będą traktowane jako części okna. (Domyślnie górna powierzchnia stropu znajduje się na poziomie zero. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL.) Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu Metoda ta jest bardzo podobna jak w przypadku prostokątnych okien i drzwi. lecz jako otwory lub nisze (wnęki) w ścianie. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. że taki strop nie spowoduje wycięcia otworu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 347 . Uwaga: Jeżeli korzystasz z pojedynczego stropu do tworzenia otworu lub wnęki upewnij się. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. którego kontur pokrywa się z konturem otworu w ścianie. Wykorzystując dachy zamiast stropów możesz definiować wnęki o nieprostopadłych kątach krawędzi. Wstaw element stropu lub dachu. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. Otwórz panel Tworzenie List i etykiet i w polu ID wpisz Wallhole jeżeli chcesz aby powstał otwór lub Wallniche jeżeli chcesz aby w ścianie powstała wnęka. że znajduje się on powyżej poziomu zero. Wallhole oraz Wallniche są poleceniami GDL używanymi do tworzenia otworów lub wnęk w ścianie. • • Zaznacz ten strop/dach i otwórz jego okno dialogowe Ustawień. Zwróć uwagę. Możesz łączyć wiele stropów i dachów aby tworzyć skomplikowane otwory lub wnęki. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. Jedyna różnica pojawia się podczas rysowania modelu na Rzucie: • • Narysuj model 3D drzwi lub okna o dowolnym kształcie jak we wcześniejszym przykładzie.

Deskryptory. dzięki czemu nie trzeba umieszczać identycznego skryptu we wszystkich plikach obiektów. generowany na podstawie skryptu 3D. które należą do jednej z załadowanych bibliotek. Pojawi się Główne okno Obiektu GDL. lub jeśli chcesz utworzyć Elementy biblioteczne. który uwzględnia parametry wybrane przez użytkownika. Więcej szczegółów. dostępność czy materiał powierzchni. patrz Główne okno GDL w Pomocy ArchiCADa. ArchiCAD pozwala na skorzystanie z możliwości jakie dają skrypty GDL. zobacz Parametry użytkownika Obiektów GDL na stronie 41. patrz: Firma Graphisoft wydała opracowanie “Introduction to Object Making” (Wprowadzenie do tworzenia Obiektów) napisane przez eksperta w dziedzinie programowania GDL Davida Nicholson-Cole.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL Jeżeli sposoby opisane powyżej okazują się być niewystarczające dla Twoich potrzeb. Każdy obiekt GDL może zawierać skalowalny symbol reprezentujący obiekt w widoku rzutu. Podczas edycji Obiektów GDL przydatny może okazać się pasek narzędzi Edytuj Elementy biblioteczne GDL (Okna > Paski narzędzi > Edytuj Elementy biblioteczne GDL) zawierający najczęściej używane polecenia. zestaw parametrów definiujących możliwe warianty obiektu. Tworzenie nowych obiektów i modyfikowanie już istniejących odbywa się w tym samym środowisku: w Głównym oknie Obiektu GDL. Podobnie w sytuacji obiektu znajdującego się w bibliotece. poświęcone tworzeniu Obiektów GDL (na razie opracowanie dostępne jest tylko w języku angielskim). do których mogą odwoływać się inne obiekty. których właściwości byłyby kontrolowane poprzez dodatkowe parametry. wybierz Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Aby zmodyfikować obiekt już znajdujący się na Rzucie. Na przykład makra są plikami tekstowymi. a także skrypt 3D. Widok 3D obiektu GDL jest Aby wyświetlić tylko te elementy. Możesz dodać te polecenia do struktury menu ArchiCADa korzystając z okna dialogowego Środowiska pracy. które służą do obliczeń ilościowych elementów. który chcesz edytować i zaznacz go. zaznacz go i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. wyszukaj w oknie folderów Obiekt GDL. Tworzenie skryptów GDL nie ogranicza się tylko do geometrii. Skrypty oraz Symbol 2D dla obiektu GDL. należy kliknąć strzałkę obok napisu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 348 . Niektóre obiekty GDL nie zawierają żadnych danych geometrycznych. Komponenty. Za pomocą opcji w tym oknie można dodawać i edytować Parametry. Z kolei Obiekty cech zawierają tylko dane opisowe. opisujący złożoną geometrię obiektu. możesz tworzyć elementy zawierające wiele przydatnych atrybutów takich jak koszt. Więcej informacji na temat jak projekty ArchiCAD radzą sobie z własnymi parametrami importowanych obiektów GDL.

Powiedzmy. możesz utworzyć strop. 349 . Pojawi się Główne okno wybranego Obiektu GDL. Zasada ta nie obowiązuje dla innych komponentów. 1) Korzystając z elementów konstrukcyjnych Więcej szczegółów.gsm) i chciałbyś utworzyć nowe skrzydło do tych drzwi. W tym przypadku modyfikujesz plik zewnętrzny a nie jego kopię. przycisk ten będzie pusty. Na przykład. Wszystkie Drzwi. mają taki parametr w swojej liście parametrów) będą mogły wykorzystywać nowoutworzone skrzydło jako własne. żeby stworzyć własne skrzydło drzwi i zachować je w postaci Własnego Komponentu. patrz: “GDL Reference Guide” (zobacz wersję PDF w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa) przybliża proces tworzenia własnych obiektów za pomocą języka skryptowego GDL w ArchiCADzie. Projekt pozostanie nienaruszony. Wybranie polecenia Zachowaj. itd. 2) Zaznacz narysowany element i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Zachowaj własny komponent.) Za pomocą listy rozwijanej Pliki typu można wyświetlać obiekty GDL według formatu pliku. że w bibliotece masz zwykłe drzwi (np. W przypadku własnych paneli (skrzydeł) okien/drzwi. D1 12. które wykorzystują komponent typu Panel drzwiowy (tzn. (Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. Własne komponenty W ArchiCADzie istnieje możliwość zapisania elementów utworzonych na Rzucie w postaci plików GSM i wykorzystania ich jako komponenty dla istniejących Elementów bibliotecznych GDL. Polecenia i funkcje Głównego okna pozwalają na edycję otworzonego obiektu. spowoduje zachowanie tego Obiektu. w elemencie bibliotecznym zostanie obrócone o 90 stopni wzdłuż osi X (jak to zostało opisane w GDL Reference Guide). a zatem wszelkie zmiany których dokonasz będą miały wpływ na wszystkie kopie tego Obiektu GDL umiejscowione w Projekcie z wyjątkiem wartości ich parametrów. utwórz na Rzucie skrzydło drzwi. Aby to zrobić wykonaj poniższe instrukcje: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 AchiCADa (np. co znacznie rozszerza zakres opcji dostępnych w bibliotece. stropów). który może zostać następnie zapisany w postaci Własnego Panelu Drzwiowego. Możesz tworzyć komponenty dla wszystkich typów elementów GDL (Okien/Drzwi/Obiektów. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz.Wirtualny Budynek Przejdź do biblioteki i wybrać żądaną bibliotekę. to co rysujesz w płaszczyźnie X-Y.). gdy aktywne jest okno Obiektu GDL.

Uwaga: Jeżeli zapisałeś komponent w Bibliotece ArchiCADa 12. Własny komponent obiektu. Własny Panel CW. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 350 . obiekt pojawi się w innej lokalizacji. 4) Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie typu komponentu. że jeżeli wybierzesz inny typ komponentu. Zwróć uwagę. 6) Zachowany obiekt stanie się częścią istniejącej biblioteki. odpowiadającej wybranemu typowi. 5) Wybierz lokalizację i nazwij nowoutworzony plik. zostanie wybrany domyślnie). nie jest konieczne przeładowywanie bibliotek. Następnie wciśnij OK aby zatwierdzić zmiany. oprócz Własnego panelu drzwiowego i okiennego.Wirtualny Budynek 3) Jeśli nie zaznaczono żadnego elementu. Będzie dostępny jako Własny Komponent po przeładowaniu bibliotek. aby zapisać obiekt klamki. Dodatkowo. wyświetli się komunikat o to proszący. Ustaw parametr Rodzaj skrzydła drzwi na Panel własny. możesz wybrać: • • • Własny komponent wyposażenia DO. aby zapisać drzwiczki szafek kuchennych. 7) W oknie dialogowym Ustawień drzwi wybierz w parametrze Nazwa własnego panelu utworzony komponent (jeżeli jest on jedynym zdefiniowanym komponentem. aby wstawić własny panel do przegrody strukturalnej.

do których go użyjesz mają wymiary 80 x 200 cm. z którego utworzono Własny komponent. by pasował do wymiarów obiektu.Wirtualny Budynek Uwagi: • Ι Obojętne jest położenie na Rzucie elementu. • • Nowe skrzydło zostanie umieszczone w wybranych drzwiach. Na przykład. dlatego zostaną opisane razem. w tym framuga o szerokości 5 cm. Są one zawsze wstawiane do ścian. Materiał) przed jego zachowaniem. Świetliki. Ustawienia te będą zastosowane podczas późniejszego używania komponentu w projekcie. Okna. ArchiCAD automatycznie umieści go w odpowiedniej lokalizacji w bibliotece. Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 351 . Jeżeli będzie to konieczne. Program proporcjonalnie rozciągnie lub skróci komponent tak. Jeżeli drzwi. Zakończenia ściany. Powinieneś ustawić wszystkie atrybuty Własnego komponentu (Pióro. możesz utworzyć Komponent panelu drzwiowego o wymiarach 100 x 200 cm. Okna i Drzwi ArchiCADa symulują wygląd i sposób działania rzeczywistych okien i drzwi. skrzydło (panel) drzwi zostanie zmniejszone do wymiarów 70 x 195 cm. Schody Drzwi/Okna Użycie i specyfika Okien i Drzwi są bardzo podobne. ArchiCAD automatycznie dopasuje wielkość zastosowanego komponentu.

Mogą być dopasowane do kąta pochylenia ściany dzięki odpowiedniej funkcji znajdującej się w panelu Parametry okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. Atrybuty wyświetlania Drzwi/Okien można ustawić w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. • • Drzwi i Okna wycinają w ścianach otwory dzięki czemu wizualizacje 3D nabierają większej dokładności i realizmu. Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz fragment znajdujący się poniżej. w Fotoprezentacjach możliwe jest obserwowanie elementów znajdujących się po przeciwnej stronie. czy wyświetlany ma być cały obiekt. aby zobaczyć wszystkie elementy okna w pochyłej ścianie.Wirtualny Budynek Rozwijana lista Reprezentacja na rzucie zawiera dwie opcje symboli: Symbol i Wszystko jako Pozawidokowe. W zależności od skryptu Elementu bibliotecznego (zobacz opcje parametrów). Tafle szkła reprezentowane są przez bryły. dzięki czemu zapewniają krycie przy standardowych (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 352 . linearnych) elewacjach. obiekty reprezentujące rzeczywiste produkty różnych producentów mogą być modyfikowane tylko w ograniczonym stopniu. Natomiast dzięki materiałowi Szkło. a także czy widoczne będą wymiarowania i Znaczniki. Sekcja Opcje wyświetlania Drzwi/Okien znajdująca się w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu pozwalają określić. jego kontur czy tylko pusty otwór. Szczegóły. Podczas gdy podstawowe typy Drzwi i Okien pozostawiają dużo swobody w kształtowaniu ich parametrów takich jak wymiary i kształt. Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie Na Rzucie Drzwi i Okna są domyślnie wyświetlane za pomocą standardowych symboli. możesz ustawić bardziej realistyczne wyświetlanie przekroju okna: wybierz opcje Rzut lub Rzut i Pozawidokowe. • • Symbol: wyświetlany będzie standardowy symbol wybranego obiektu. który przepuszcza światło. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil Okna i Drzwi mogą być również wstawiane w ściany wielokątne. w przypadku ścian pochyłych. Zobacz Panel Rzut i Przekrój (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Opis Geometrii Okna lub Drzwi jest zawarty w skryptach poszczególnych Elementów bibliotecznych. a także wszystko co znajduje się ponad płaszczyzną cięcia Rzutu. Jednakże. złożone oraz pochyłe. Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przekrojony fragment obiektu. możliwy jest różny poziom detalu zależnie od Skali rzutu.

Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. dolna krawędź ściany lub wzniesienie wybranej kondygnacji. • W ścianach opartych o Profil pochylenie płaszczyzny Okien/Drzwi jest określane w Menedżerze Profili: użyj warstwy Linie odniesienia w panelu Warstwy elementu. w zależności od potrzeb. płaszczyzna Okien/Drzwi ma ten sam kąt pochylenia co ściana. Poziomem “podłogi” może być. kliknij Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 353 . patrz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. W przypadku ścian dwustronnie pochyłych. kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmieniony. Za każdym razem gdy zmieniasz któryś z tych wymiarów. aby określić kąt pochylenia dla płaszczyzn wstawianych Okien/Drzwi.Wirtualny Budynek Jeżeli twój projekt zawiera ściany pochyłe. Parapet ponad kondygnację 0 (Bieżące kondygnację): wzniesienie parapetu będzie liczone względem poziomu bieżącej kondygnacji. • Zgodnie ze Ścianą: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pochylona zgodnie z kątem pochylenia ściany. Aby wybrać inną kondygnację. jeżeli przeniesiesz Okno/Drzwi na przeciwną stronę ściany. W ścianach pochyłych. • • Parapet ponad podstawę Ściany: jest to domyślna metoda. W panelu Podgląd i położenie rozwijane menu Punkt wstawienia w pionie pozwala na wybranie jednego ze sposobów określania wzniesienia Okna/Drzwi. W związku z tym. użyj funkcji Płaszczyzna otworu (zakładka Podgląd i Położenie) aby pochylić otwory zgodnie ze ścianą lub pozostawić je pionowe. kąt pochylenie Okien/Drzwi odpowiada kątowi pochylenia powierzchni ściany do której zostały one wstawione. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. wpływa to na położenie parapetu (odległość pomiędzy podłogą a dolną krawędzią okna) oraz nadproża (odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią okna). Pionowo: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pionowa niezależnie od rodzaju ściany do której zostanie ono wstawione. Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża Użyj opcji w panelu Podgląd i położenie aby określić szerokość i wysokość okna/drzwi. Szczegóły.

od którego będzie mierzone wzniesienie okna. • Nadproże ponad podstawę Ściany: działa podobnie do opcji Parapet ponad podstawę Ściany jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. Po wprowadzeniu grubości warstw podłogi. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Okna/Drzwi możesz przystąpić do rysowania. Wybierz kondygnację: Jeżeli wybierzesz tę opcję. Na przykład. Nadproże ponad kondygnację 0 (Bieżącą kondygnację): działa podobnie do opcji Parapet kondygnację 0 jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża.Wirtualny Budynek Wybierz kondygnację i wybierz kondygnację w oknie dialogowym. która pozwala na łatwe dostosowanie wyświetlania wartości wzniesienia parapetu/progu w znaczniku okna/drzwi. gdy wstawiamy ścianę kurtynową. Ustawienie Punktu wstawienia umożliwia określenie. jest to funkcja. aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie wysokości parapetu jeśli poziom podłogi uwzględnia dywany lub parkiet. Uwaga: Znaczniki wyświetlają wzniesienie parapetu/progu w jednostkach wybranych specjalnie dla tego parametru: możesz zmienić ustawienie tej jednostki po kliknięciu odpowiedniego przycisku "Wymiarowanie wysokości parapetu/progu" w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. w którym miejscu należy wstawić okno lub drzwi wg punktu środkowego lub boku. ArchiCAD będzie nadal mierzył wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. Uwaga: Wpisanie wartości w polu Grubość warstw podłogi nie ma wpływu na położenie okna/drzwi w ścianie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 354 . że podstawa ściany znajduje się na poziomie 10 cm poniżej poziomu podłogi (grubość warstw podłogi wynosi 10 cm). Wzniesienie parapetu/progu wynosi 100 cm. w znaczniku będzie wyświetlana wartość 90 cm. jednak wartość wyświetlana w Znaczniku będzie uwzględniała grubość warstw wykończenia podłogi. by wartość ta była wyświetlana na ekranie z uwzględnieniem warstw wykończenia podłogi. która winna się znaleźć na rysunku to 90 cm. Jeżeli chciałbyś. Wstawianie Drzwi i Okien Metody wstawiania definiuje się w zakładce Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. a podstawa ściany nie znajduje się na poziomie podłogi. Ta opcja jest użyteczna np. poziom wybranej w oknie dialogowym kondygnacji będzie punktem odniesienia w pionie. w której poszczególne panele muszą mieć wspólne ustawienie wysokości. załóżmy. w przypadku. ArchiCAD mierzy wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. wprowadź grubość tych warstw w polu Warstwy Podłogi. • • Określanie wzniesienia parapetu/progu z uwzględnieniem warstw podłogi Użyj tej opcji w panelu Znacznika wymiarowania ustawień drzwi/okien. jednak wartość.

Możesz uzyskać różne kształty ściany w 3D dodając kilka pustych otworów lub skorzystać z polecenia Działania na elementach bryłowych. szerokość progu będzie mierzona od tego boku. a następnie kliknij w dowolnym miejscu w celu wskazania początkowego i końcowego punktu wektora przesunięcia. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ możesz utworzyć nowe Okna lub Drzwi jedynie poprzez duplikację już istniejących elementów tego typu korzystając z funkcji Przesunięcie kopii lub Powielenie. zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające komunikat ostrzegający oraz przycisk umożliwiający rezygnację z podjętej operacji. kliknij ikonę Pustego Otworu w panelu Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. kliknij krawędź ściany a następnie. Będziesz miał jednak możliwość wstawienia tak umieszczonego otworu. wskaż drugim kliknięciem zewnętrzną stronę okna. Odbicie lustrzane i Podniesienie w celu zmiany położenia otworów (Drzwi i Okien). Dla drzwi bez Węgarka/Cofnięcia. Tworzenie pustych otworów Aby wstawić pusty otwór. podobnie jak przy oknie. Wielkość Cofnięcia/Węgarka będzie zawsze mierzona z tej strony. Aby wstawić drzwi. • Zmiana położenie otworów Skorzystaj z poleceń Przesunięcie. bez wstawiania elementu bibliotecznego Drzwi/Okna. Po zaznaczeniu Drzwi/Okien wybierz polecenie przemieść lub powiel. Po zatwierdzeniu ustawień należy wskazać punkt wstawienia wzdłuż długości ściany. Na Rzucie możesz wstawić Okno lub drzwi w ścianę zawsze. Obrót. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ oraz w Oknie 3D. Nie można ich wstawić niezależnie w dowolnym miejscu projektu. gdy kursor przyjmie kształt Znaczka lub Znaczka Mercedesa. W widoku 3D możesz wstawić otwór w dowolnym punkcie na całej długości Ściany. • Aby wstawić okno. Wszystkie te polecenia są dostępne w oknie Rzutu. W przypadku prób wstawienia Okna lub Drzwi zbyt blisko bocznej lub górnej krawędzi Ściany. gdy kursor przyjmie kształt Oka. tylko dla ścian prostych i pochylonych. Następnie przejdź do panelu Puste Drzwi (lub Okno) i wprowadź wysokość i szerokość otworu. Dla drzwi z Węgarkiem/Cofnięciem. grubość progu będzie mierzona od przeciwnego boku.Wirtualny Budynek Punkt wstawienia Drzwi lub Okna Okna i Drzwi mogą być wstawiane tylko w istniejące Ściany. kliknij krawędź ściany a następnie drugim kliknięciem określ kierunek otwarcia drzwi. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 355 . Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Drzwi/Okna nie muszą być chwytane za punkty aktywne.

ich linie odniesienia muszą należeć do wspólnej pionowej płaszczyzny. Grubość i inne atrybuty tych ścian nie muszą jednak być takie same. które były również zaznaczone zostaną także przemieszczone wzdłuż ściany o odległość równą jednej ze składowych wektora przesunięcia słupa. który chcesz przemieścić. musisz zaznaczyć otwór. ściany nie muszą nawet być ze sobą połączone. a nie chcesz przesuwać samej ściany. W przypadku ścian pochyłych dodatkowo musi być spełniony warunek identycznego kąta pochylenia ścian.Wirtualny Budynek Okna i Drzwi mogą być przemieszczane. gdy płaszczyzny odniesienia (przechodzące przez linię odniesienia) wszystkich ścian (źródłowej i docelowej) leżą na wspólnej płaszczyźnie. Jeżeli operacja odbywa się na dwóch 356 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Okna. Możliwe jest przesunięcie kopii okna z jednej ściany do drugiej. Przy rozciąganiu ścian za pomocą Obszaru Zaznaczenia. Okna i Drzwi zawarte w Obszarze zostaną przesunięte z zachowaniem ich położenia względem zakończenia ściany. Przesunięcie Okien lub Drzwi Jeżeli zamierzasz przesunąć Drzwi lub Okno wewnątrz ściany. Drzwi i Okna mogą być przemieszczane z jednej ściany do drugiej. Na poniższej ilustracji widać przemieszczany słup. pionowych ścianach. kopiowane i powielane jednocześnie z elementami innych typów. Przesuwanie otworów pomiędzy ścianami działa tylko wówczas.

zaznacz odpowiedni otwór i wybierz polecenie Obrót (z menu Edycja lub z Palety pomocniczej). Jeżeli klikniesz poza ścianą. w której znajduje się ściana pierwotnie mieszcząca otwór. Odbicie lustrzane Okien i Drzwi Aby odbić lustrzanie Okno lub Drzwi należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Odbij lustrzanie (z menu Edycja lub z palety pomocniczej). (W przypadku ścian trapezowych. a kierunek otwarcia zostanie odwrócony. Położenie kursora będzie określało nową pozycję rozciąganego wierzchołka otworu poprzez rzutowanie prostopadłe do linii odniesienia ściany.) Okna narożne ArchiCAD posiada oddzielne narzędzie Okno narożne. Będziesz mógł go wówczas przesunąć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 357 . Pojawi się kursor w kształcie Oka. oś odbicia będzie prostopadła do linii odniesienia ściany. Okno dialogowe Ustawienia okna narożnego jest podobne do okien dialogowych Okien i Drzwi. wymiarowania oraz wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. Rozciągnięcie Drzwi oraz Okien W celu rozciągnięcia Drzwi lub Okna możesz przemieścić kursor poza ścianę. ArchiCAD automatycznie dosunie okno do najbliższego narożnika oraz utworzy jego kopię. lub Okno. że otwór znajdzie się całkowicie poza ścianą. Pozostałe własności i parametry • Odbicie lustrzane może spowodować. etykiety. większość okien znajdujących się w standardowej bibliotece ArchiCADa może być wstawiana przy jego użyciu. w której znajduje się otwór lub w dowolnym innym miejscu. Nie istnieje specjalny typ obiektów dedykowany do tego narzędzia. w której znajduje się odbijany otwór.Zaznaczony otwór zostanie obrócony o 180 stopni wokół jego środka (bez konieczności definiowania wektora obrotu). w tej samej płaszczyźnie. Aby wstawić okno narożne w narożniku dwóch ścian wystarczy kliknąć jedną z nich w dowolnym miejscu.Wirtualny Budynek Obrót Okien i Drzwi Aby obrócić Drzwi. w którym klikniesz. pozwala na umieszczanie Drzwi i Okien w odniesieniu do istniejących otworów bądź elementów innego typu. którą wstawi w drugą ścianę. lub ortogonalne (zależnie od wariantu rzutowania wybranego w Palecie kontrolnej). zaprezentowana na poniższej ilustracji. Uwaga: Obrócone bloki tekstowe. Okna narożne mogą być wstawione w proste naroża ścian. Można w ten sposób obracać dowolną ilość okien jednocześnie. Kliknij w krawędź ściany. w której znajduje się rozciągany otwór. oś odbicia zostanie umieszczona w punkcie kliknięcia i będzie prostopadła do klikniętej krawędzi. Drzwi lub Okno zostanie odbite lustrzanie względem osi przechodzącej przez punkt. Ta metoda.

Jeśli modyfikujesz połać dachu. aby wstawić Świetlik. które mogą w inteligentny sposób dopasowywać się do elementów konstrukcyjnych typu Dach. Użyj jednej z czterech metod geometrii (Prostokątna. Świetliki Świetliki są Obiektami GDL. ich kąt i położenie zostanie automatycznie dopasowane. Wstawianie Świetlika Świetliki mogą być wstawiane zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. W dachu zostanie wycięty otwór. patrz Ustawienia narzędzia Świetlik w Pomocy ArchiCADa. obrócone zgodnie z kątem nachylenia oraz równolegle do linii odniesienia dachu. na przykład zwiększając kąt nachylenia. świetlik automatycznie dostosuje swoje parametry położenia i kąta obrotu. Świetliki umieszczone w Dachu zostaną automatycznie wstawione w bryłę połaci. Panele okna dialogowego Ustawień świetlika są podobne do tych występujących w narzędziach Okno/Drzwi. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek tak utworzonej kopii pozostaną takie same. Na przykład. Kąt pomiędzy ścianami zostanie ustawiony na 0 lub 180. Jedna ze Ścian zostanie podniesiona (a co za tym idzie położenia obu okien w przestrzeni będą się różnić). Kąt pomiędzy ścianami nie może wynosić 0 ani 180 stopni. Obiekt oraz Lampa. Wstawione okna mogą być pojedynczo rozciągane i nie będzie to miało wpływu na ich wzajemne połączenie. Świetliki wstawione w dachy zachowują się podobnie jak Okna wstawione w ściany. • Okno narożne mogą zamienić się w zwykłe Okna jeżeli: • • • • Przesuniesz. Uwaga: Świetlik musi w całości znajdować się wewnątrz obszaru połaci dachu. • • • W każdy narożnik możesz wstawić tylko jedną parę okien narożnych. W Oknie 3D kliknij punkt na połaci dachu a ArchiCAD automatycznie sam obliczy wskazane położenie i umieści tam wybrany świetlik. Obrócona. Więcej szczegółów. gdy poruszasz Świetlikiem jego ruchy są ograniczone wielkością połaci. Świetliki znajdują się w folderze “Lukarny i świetliki” w standardowej bibliotece ArchiCADa i mogą być edytowane za pomocą Narzędzia świetlik. • W oknie Rzutu należy wstawiać świetliki w obrębie obrysu połaci dachu. dokonasz odbicia lustrzanego lub obrócisz jedno z okien. Diagonalna Obrócona diagonalna)znajdujących się w palecie Info. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Jedna ze ścian zostanie przesunięta lub usunięta. 358 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Zakończenia ścian są parametrycznymi Obiektami GDL. Schody mogą być widoczne na kilku kondygnacjach: Użyj opcji Pokaż na kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój. Parametry Zakończenia ściany (np. Uwaga: Jeżeli chciałbyś stworzyć własne schody. podobnymi do okien i drzwi. na których chcesz wyświetlać Schody. szerokość i wysokość) dostępne są w oknie dialogowym Ustawień zakończenia ściany. aby znaleźć zapamiętane schody. Zakończenia ścian zachowują się tak jak okna stanowiąc część modyfikowanej ściany. Przeszukaj załadowane biblioteki. Wybierz Narzędzie Schody i otwórz okno dialogowe Ustawienia Schodów. Więcej szczegółów. podobnie jak wstawiasz dowolny inny obiekt. które odpowiadają potrzebom projektu. Zakończenie ściany może być wstawione na punkcie aktywnym znajdującym się na brzegu ściany. Obrót. Użyj paneli Parametry oraz Typ symbolu 2D.Wirtualny Budynek Zakończenia Ścian Narzędzie Zakończenie ściany umożliwia utworzenie jednym kliknięciem profilu osłaniającego brzeg ściany. stopni i poręczy w Ustawieniach schodów. lecz jej nie zwiększają. Te ustawienia opisano w Ustawienia narzędzia Schody w Pomocy ArchiCADa. strzałki. aby skonfigurować wygląd symbolu dla każdego obiektu na Rzucie. skorzystaj z funkcji Korzystanie ze StairMakera na stronie 361. Wyświetlanie Schodów na Rzucie Na Rzucie Schody wyświetlane są jako Symbole 2D zgodnie z przyjętymi konwencjami rysunku architektonicznego. Biblioteka ArchiCADa zawiera wiele parametrycznych obiektów schodów (działających na tej samej zasadzie co inne obiekty). wstaw je do projektu. Zakończenia ściany mogą zmniejszyć liczoną powierzchnię lub objętość ściany. aby podać kondygnacje. biegu. Schody (Zapamiętane schody) Polecenia i funkcje znajdujące się w oknie dialogowym Ustawień Schodów pozwalają na utworzenie i wstawienie standardowych oraz własnych schodów. patrz Ustawienia Narzędzia Zakończenie Ściany w Pomocy ArchiCADa. Podczas operacji Dotnij do dachu. które dostępne są w oknie Ustawień schodów. Dzieje się tak również przy czynnościach typu Przesunięcie. W zależności od typu. Zwróć uwagę na poniższe parametry specjalne: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 359 . Rozciągnięcie lub Podział. Zakończenia ścian są liczone jako oddzielne obiekty w zestawieniach ilościowych.

Podobnie. Ustaw pionowe ułożenie linii przełamania używając opcji “Wysokość Położenia Linii Przełamania”. jako Początek linii biegu będzie tu kilka opcji do wyboru. które leżą . Wybór dostępnych symboli może być różny w zależności czy wybrałeś opcję “Zależne od skali” czy “Użytkownika” w opcji Poziom Detalu 2D. niezależnie od skali okna. strzałki. Tutaj pokazano te same schody. stopni i poręczy poniżej panelu Parametry. stopni i poręczy dostępny jest podgląd każdego rodzaju symbolu.poniżej i powyżej linii przełamania: można skonfigurować różne typy linii i różne pióra dla każdego rodzaju struktury. w skali 1:50 oraz 1:200: • 360 . W panelu Typ symbolu 2D. W tym przypadku. poniżej panelu Parametry. Struktury Widoczna i Niewidoczna dotyczą tych części symboli. wtedy ilość detali widocznych w symbolu 2D będzie zależała od skali. biegu.odpowiednio . wedle potrzeby. Użyj parametrów dostępnych pod opcją Rodzaj Symbolu 2D aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie symbolu. która służy jako symboliczna płaszczyzna odcinająca. Pamiętaj że: • Każdy symbol schodów posiada Linię przełamania. biegu.Wirtualny Budynek Jeśli wybierz opcję Użytkownika. wtedy symbol Schodów pozostanie taki sam. Pokaż lub ukryj Linię biegu. Linia biegu zakończona jest Strzałką: wybierz styl Strzałki za pomocą podglądów dostępnych w panelu Typ symbolu 2D. możesz wybrać dodatkowe symbole w oknie Rodzaj Symbolu 2D (zobacz poniżej). strzałki. Rodzaj Symbolu 2D Użyj tej opcji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Poziom szczegółowości 2D • Jeśli wybierzesz opcję Zależne od skali. zależne od skali. aby wybrać rodzaj symbolu schodów na Rzucie.

Część “górna” i “dolna” odnoszą się do części symboli znajdujących się powyżej i poniżej linii przełamania. W obydwu przypadkach zostaniesz poproszony o zachowanie nowego obiektu w celu późniejszego użycia. należy uruchomić narzędzie Schody. które tutaj określisz będą dotyczyły jedynie symbolu Schodów pokazanego powyżej kondygnacji macierzystej.dwu. Opis biegu schodów. który znajduje się w głównym folderze ArchiCADa lub w folderze System (MacOS) lub w innej lokalizacji wskazanej w Rejestrze Windowsa. aby skonfigurować na których kondygnacjach Schody mają zostać zapisane). Do dyspozycji użytkownika przygotowanych zostało 21 typów schodów odpowiadających niemal każdej standardowej sytuacji. Korzystanie ze StairMakera Dodatek StairMaker StairMaker to dodatek. Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Możesz utworzyć nowe schody poprzez dostosowanie do własnych potrzeb jednego z wcześniej zdefiniowanych typów schodów. aby Schody wyglądały inaczej na kondygnacjach powyżej kondygnacji macierzystej. wciśnij jeden z dwóch przycisków znajdujących się u góry aby zdecydować. otworzyć okno Ustawień Schodów a następnie kliknąć przycisk Utwórz Schody. Opcje. które się pojawi.i trójbiegowych biegowych. Zaleca się utworzenie oddzielnego folderu dla nowych Schodów wykorzystywanych w Projekcie. Jeżeli wybierzesz Pochylnię. symbole Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 361 . StairMaker musi być umieszczony w folderze Dodatki. oraz oznaczenia GÓRA i DÓŁ. ze spocznikiem lub bez. który jest instalowany wraz z ArchiCADem. Uwaga: Aby działać. czy utworzone zostaną schody czy pochylnia. W ArchiCADzie można tworzyć nowe schody z użyciem StairMakera na dwa różne sposoby: Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Schody oparte o narysowane elementy W oknie. Jeśli włączysz opcję Zależne od kondygnacji.Wirtualny Budynek • Opcjonalne elementy tekstowe dla symboli Schodów obejmują Numerację stopnic. aż po schody zabiegowe czy wachlarzowe. od schodów jedno. na liście Parametrów zostanie wyświetlony nowy parametr zwany 2D powyżej kondygnacji macierzystej: Użyj tych opcji jeśli chcesz. Aby zaprojektować nowe schody na podstawie typu standardowego. Wyświetlanie zależnie od kondygnacji Opcja Zależnie od kondygnacji (Włączona lub Wyłączona) jest przydatna jeśli pokazujesz Schody na kondygnacjach powyżej kondygnacji własnej (użyj opcji Pokaż na kondygnacjach z panelu Rzut i Przekrój.

) Wybierz odpowiadający Ci typ Schodów/Pochylni i wciśnij OK. z których można utworzyć pochylnie zamienią się na symbole pochylni.Wirtualny Budynek typów schodów. Każda zmiana parametrów w jednej zakładce powoduje odpowiednie zmiany w pozostałych pięciu. 362 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w którym można będzie zmodyfikować wybrany typ schodów. pozostałe przyciski staną się nieaktywne. (Ostatni przycisk reprezentuje schody "Nietypowe". Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) Uwaga: Omawian e okno jest częścią StairMakera. Okno dialogowe zawiera sześć zakładek. przycisk ten jest nieaktywny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe StairMaker. które projektuje się w ArchiCADzie za pomocą narzędzi rysunkowych. które można utworzyć za pomocą StairMakera. dostępnych po wciśnięciu odpowiedniego przycisku po lewej stronie okna. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Poniżej znajduje się typów schodów. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. gdy tworzysz standardowe schody. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii . Aby je otworzyć.

Powinno się zablokować każdy ustawiony parametr biegu i geometrii schodów. Zawarte w niej parametry określają wymiary pojedynczych stopni lub kąt nachylenia pochylni. Może on mieć taką samą głębokość jak inne stopnie. Informuje on tylko o aktualnej wartości przelicznika. Zmiany dokonane w parametrach zostaną automatycznie odzwierciedlone w podglądzie. StairMaker dopasuje wartości następnych parametrów do ustawionej geometrii. kształt i Istnieje przelicznik długości kroku podpowiadający optymalne wymiary stopnia (2*Wysokość + Długość stopnia). wartość górnego stopnia oraz kąt zamknięcia biegu. Ostatni parametr nie jest edytowalny. że kilka opcji w tej zakładce zawiera ikony zablokowania/odblokowania. lecz możesz również zmienić głębokość dodatkowego stopnia wprowadzając wartość w edytowalnym polu. zmiany dokonane w kolejnych panelach mogą spowodować powtórne przeliczenie tych parametrów. Ustawienie Geometrii Schodów W tej zakładce można ustawić główne parametry geometryczne schodów: całkowitą wysokość. Aby zwiększyć jego długość wpisz odpowiednią liczbę dodatnią. Po prawej stronie znajduje się okienko podglądu przedstawiające przekrój poprzeczny stopni. długość linii biegu oraz liczbę stopni. W dolnej części tego panelu możesz również dodać do schodów górny stopień: kliknij przycisk po prawej. Wartości te nie zostaną zmienione bez względu na zmiany dokonane w pozostałych parametrach tego i innych paneli. liczbę stopnic. zgodnie z poniższym rysunkiem. Jeżeli będą zablokowane. Otrzymana wartość powinna zmieścić się w zakresie od 60 do 63 cm lub od 24 do 25 cali.Wirtualny Budynek Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. poziome parametry wiązania. Na ilustracji poniżej wzniesienie zostało zablokowane przy wartości 2800 mm natomiast ilość stopni przy wartości 16. Pamiętaj. Okno edycyjne Ustawień Biegu i Geometrii zawiera domyślnie ustawione parametry oraz okno podglądu rzutu schodów. Wartość zero w polu tekstowym oznacza że dodatkowy stopień będzie miał taką samą długość jak pozostałe. Jeżeli tego nie zrobisz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 363 . aby dodać dodatkowy górny stopień na górnym poziomie. Określ Ustawienia Stopni W prawym dolnym rogu okna dialogowego edycji schodów znajduje się sekcja Stopień. szerokość biegu. Możesz zmodyfikować ten zakres w sekcji Stopień (parametry Minimalna i Maksymalna długość kroku). zobacz Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Dostępne pola zmienią się w zależności od rodzaju schodów. Każda zmiana parametru powoduje aktualizację podglądu.

Jeżeli podświetlony jest cały bieg oznacza to. a linie pozostaną równoległe. 364 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Za każdym razem gdy zmienisz. Symbol 2D posiada podwójną linię przełamania określającą miejsce ucięcia biegu schodów. jednak linia przełamania nie jest powiązana z płaszczyzną cięcia. poznasz sposoby tworzenia i edycji schodów zabiegowych. Uwaga: Linia przełamania stosowana w przypadku symboli Schodów GDL jest koncepcyjnie podobna do Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu dla elementów konstrukcyjnych ArchiCADa. Dodatkowo możesz zablokować wybrane parametry ustalając je jako nadrzędne klikając przycisk kłódki. Parametry te nie będą zmieniane. że wszystkie stopnie są zabiegowe i przebiegają zgodnie z linią biegu. StairMaker postara się dopasować nie zablokowane parametry znajdujące się niżej w hierarchii Jeżeli modyfikacja nie jest możliwa bez zmiany zablokowanego parametru lub gdy zbyt wiele parametrów jest zablokowanych.Wirtualny Budynek Uwaga: Geometria oparta jest na przeliczniku długości kroku. stopnie o nieregularnym kształcie są podświetlone na czarno. Są to stopnie zabiegowe. na której się one znajdują. Krawędzie stopni znajdujących się poza częścią zabiegową schodów są prostopadłe do linii biegu. Jeśli na rzucie wyświetlone są całe schody.) Linia przełamania w symbolu schodów Zwykle tylko dolna część schodów jest wyświetlona na kondygnacji. W poniższym przykładzie schodów typu "U z zabiegiem". Edycja “Schodów-U z zabiegiem” Niektóre typy schodów posiadają jeden lub dwa zabiegi. W obrazku podglądu w oknie edycji Ustawień Biegu i Geometrii. Uwaga: Niektóre rodzaje schodów z zabiegiem dostępnych poprzez dodatek StairMaker wykorzystują inną strukturę parametrów. przeciągnięcie linii przełamania nie będzie miało żadnego efektu. Jak widać w Podglądzie. punkty końcowe dwóch linii przełamania można przeciągnąć wzdłuż obrysu schodów. Gdy będzie to konieczne. któryś z parametrów StairMaker sprawdza czy wprowadzone wartości odpowiadają ustalonemu zakresowi. (Aby schody były wygodne wszystkie stopnie zabiegowe powinny być skupione w jednej strefie. zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem.

Wprowadź minimalną długość stopnia po wewnętrznej stronie (“s” na ilustracji poniżej) do parametru w sekcji Bieg. kliknij drugi stopień. W StairMakerze stopnie przed i za strefą zabiegową są zawsze prostopadłe do linii biegu. Niektóre stopnie staną się białe a rozmiar strefy zabiegowej pomniejszy się.Wirtualny Budynek Możesz zmieniać zakres strefy zabiegowej za pomocą myszki. Następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy przesuwając kursor po powierzchni schodów. że nie można skrócić ani zakończyć tej strefy poza ten stopień. Najpierw najedź kursorem na schody (kursor przybierze kształt jak w edytorach arkuszy kalkulacyjnych). jeżeli chcesz aby krawędź dolnego stopnia była prosta. Na przykład. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 365 . Możesz również zmieniać regularność poszczególnych stopni klikając na nie. Zauważysz. Jeżeli skrócisz strefę zabiegową aż do środkowego stopnia. że nie podświetlone stopnie przyjmują regularny kształt. Zwolnij przycisk myszy a StairMaker utworzy nowy układ stopni schodów. Upewnij się. Zakres strefy zabiegowej opiera się na stopniu w środku krzywizny biegu co oznacza. że krawędzie stopni zabiegowych nie przecinają się wzajemnie. otrzymasz sytuację podobną do tej na ilustracji. Pierwszy stopień stanie się biały. Stopnie w strefie zabiegowej charakteryzują się natomiast krótszym bokiem po wewnętrznej stronie biegu.

Pojawi się pole tekstowe. 366 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w które będziesz mógł wprowadzić wartość ścięcia. Przerywane linie określają położenie środka. Uwaga: Nie można zdefiniować łukowych zabiegów dla tego typu schodów. Wartość "s" zostanie przypisana środkowemu stopniowi (lub dwóm stopniom. Klikając punkt przecięcia krawędzi będziesz mógł zmienić jego położenie. Zwykły narożnik to pierwsza opcja. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia środka gdzie będziesz mógł wprowadzić nową wartość położenia.Wirtualny Budynek StairMaker podzieli stronę wewnętrzną biegu na stopnie według wzoru pokazanego na rysunku. Domyślnie wszystkie nowe schody posiadają zwykłe narożniki. Jeżeli wybierzesz schody typu “Bieg prosty z zabiegami na obu końcach”. Przy tej metodzie krawędzie stopni zabiegowych przecinają się w jednym punkcie. Aby uzyskać taki kształt biegu najedź kursorem na narożnik schodów. aż zmieni kształt na znak prostopadłości. Jeżeli wybierzesz Schody-U z zabiegiem. Typy schodów z zabiegami mogą mieć ścięte lub zaokrąglone narożniki biegu. będziesz mógł określić wartość przesunięcia dolnego i górnego zabiegu. Możesz wybrać tę metodę zaznaczając opcję Zabieg wachlarzowy. Następnie wciśnij OK. Gdy narożnik jest ścięty lub zaokrąglony przesunięcie liczone jest od teoretycznego narożnika. Na rysunku widać punkt środkowy biegu o dowolnym kącie. Alternatywnym rozwiązaniem do zabiegu standardowego jest zabieg wachlarzowy. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Parametrów narożnika zawierające trzy typy narożników. Kąt krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia zależeć będzie od tej wartości. Wybierz opcję Ścięte. jeżeli ilość stopni zabiegowych będzie parzysta). StairMaker automatycznie ustawi środek zabiegu w środku linii biegu schodów.

Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. zobacz Struktura i Spocznik w Pomocy ArchiCADa. W sekcji Struktura możesz wybrać pomiędzy pięcioma typami konstrukcji schodów i edytować związane z nimi parametry. Aby je otworzyć. Teraz zaokrąglij drugi narożnik. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Struktura Schodów drugi przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Przy najechaniu kursorem na ścięty lub zaokrąglony narożnik zawsze pojawi się ikona prostopadłości. W oknie. Strukturę schodów definiuje się w drugim panelu okna edycji schodów. Zobacz także Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 367 . należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Możesz zmieniać kształty narożników w dowolnym momencie. Zawartość tej zakładki jest różna w zależności od wybranego typu schodów.Wirtualny Budynek Struktura i Spocznik (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera.

Wirtualny Budynek Możesz wybrać konstrukcję typu: • Bieg pełny ze stopnicami: Schody policzkowe: • • Schody z belkami: Tylko stopnice: • Schody pełne: 368 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Drugi zestaw opcji. Jeśli typ schodów ma dwa spoczniki zmiany dokonane na dolnym spoczniku automatycznie zmieniają górny spocznik. możesz określić kolor pióra konturu oraz Materiały powierzchni Schodów w Oknie 3D i Fotoprezentacji. ustaw wartość tego parametru na zero. U dołu sekcji Struktura znajdują się atrybuty grubości warstwy konstrukcyjnej podłogi oraz warstw podłoża + posadzki. które je posiadają. Możesz określić grubość spoczników w typach schodów. StairMaker automatycznie dopasowuje wysokość schodów do poziomu górnej płaszczyzny dolnego stropu ustalając go jako zero. czy od dolnego biegu. Wybierz odpowiednią opcję. Przy wstawianiu schodów w ArchiCADzie wartość podniesienia w oknie dialogowym Ustawień Obiektu może wynosić zero. wartości wymiarów stopnic oraz długości ich nosków zostaną dopasowane do bieżącej konstrukcji. Po zatwierdzeniu zmian StairMaker zaktualizuje wszystkie parametry oraz Symbol 2D schodów. Jeżeli nie użyłeś oddzielnego stropu jako dla warstw podłoża + posadzki.Wirtualny Budynek Krawędź górnej i dolnej płyty podłogi powinna pokrywać się z odpowiednimi krawędziami Symbolu schodów na Rzucie bez względu na typ konstrukcji. wpisując odpowiednie wartości w sekcji Spocznik zakładki Struktura. StairMaker automatycznie dopasuje parametry schodów do rodzaju stropu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 369 . Rodzaje parametrów konstrukcji różnią się w zależności od typu schodów. Jeżeli użyłeś dodatkowego stropu reprezentującego podłoże + posadzkę. wystarczy wpisać tylko grubość tego stropu w odpowiednie pole. pozwala zdecydować czy rozpocząć obliczenia od górnego. Te różnice są również widoczne w zakładce Geometrii oraz w oknie Parametrów Obiektu Schody. StairMaker tworzy czyste połączenia pomiędzy spodami biegów i spoczników jeżeli zostanie wciśnięty przycisk Czyść przecięcia znajdujący się na dole sekcji. Pojawi się wtedy następujące okno dialogowe: StairMaker czyści te przecięcia dopasowując do siebie grubości spocznika do biegu (lub odwrotnie). W sekcji Atrybuty zakładki Struktura. Uwaga: Gdy zmieniona zostanie konstrukcja schodów.

W sekcji Stopnica możesz ustawić następujące parametry stopnicy schodów: • grubość stopnicy • wysunięcie nosków z przodu oraz po bokach • grubość podstopnic W sekcji Atrybuty trzeciego panelu zakładki rozwijane menu Kolorów piór oraz Materiałów pozwalają na zdefiniowanie wyglądu stopnic. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. W czwartym panelu okna edycji schodów możesz zdefiniować poręcze dla tworzonych schodów lub pochylni. W oknie. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Trzy przyciski u góry zakładki decydują czy wprowadzone modyfikacje będą dotyczyły całych schodów (tryb Wszystkie poręcze). zobacz Balustrada w Pomocy ArchiCADa. Każdemu z boków stopnicy możesz przyporządkować inny materiał. Poręcze (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. zobacz Stopnica w Pomocy ArchiCADa.trzeci przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Kliknięcie pierwszego przycisku spowoduje zaznaczenie wszystkich segmentów w okienku podglądu. Zawartość zakładki Ustawień Stopni jest różna w zależności od ustawień Struktury schodów. które tym razem wyświetla bieżące ustawienia poręczy. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Poręcze czwarty przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. jednej strony całego biegu schodów (tryb Jedna strona całego biegu) czy tylko pojedynczych segmentów (tryb pojedynczy segment).Wirtualny Budynek Ustawienia Stopni (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Właściwości poszczególnych stopnic schodów znajdują się w trzecim panelu. Uwaga: Panel ten jest niedostępny jeżeli wybrane zostały schody/pochylnia o konstrukcji pełnej w panelu poprzednim. Także tutaj znajduje się okno podglądu. Wybrany tryb ma również wpływ na edycję słupków poręczy. Aktualnie zaznaczony segment ma kolor czerwony. Aby je otworzyć. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 370 . W oknie. Aby je otworzyć. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Parametry Stopni . dostępnym po wciśnięciu trzeciego przycisku po lewej stronie okna edycji schodów.

widoczne po lewej stronie w sekcji Parametry poręczy odnoszą się zawsze do aktualnie zaznaczonych poręczy. Po otworzeniu rozwijanego menu. poręcze z lewej i z prawej strony schodów będą mogły być definiowane niezależnie. Zawartość tego menu zależy od dostępnych definicji. Aby zaznaczyć inny segment wystarczy go kliknąć kursorem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 371 . Dolny i górny nawis poręczy może być ustawiony indywidualnie dla każdego segmentu i może przyjmować wartości ujemne. Automatycznie wyliczone wcześniej wartości nawisów pozostaną nie zmienione. Poręcze z lewej strony zostaną domyślnie zaznaczone. W okienku podglądu poręczy (powyżej rozwijanego menu typów poręczy) widnieje mały obrazek zaznaczonego typu poręczy. wyświetli się zestaw dostępnych typów poręczy. Aby wyłączyć poręcz w danym segmencie. cała strona przyjmie ustawienia segmentu poręczy najniższego biegu. W tym trybie program przypisuje każdej stronie ten sam typ poręczy. Przy przełączaniu do tego trybu z trybu Wszystkie Poręcze. W tym trybie domyślnie zaznaczony jest lewy segment najniższego biegu schodów. znajdującego się w górnej części okna dialogowego. Przełączając na ten tryb z dwóch pozostałych (trybu Jednej strony całego biegu lub trybu Pojedynczego segmentu) wszystkie segmenty schodów przyjmą ustawienia lewej poręczy najniższego biegu. Po wybraniu drugiego trybu. należy najpierw ją zaznaczyć a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję Bez poręczy. a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Do każdego segmentu może być przypisana inna wartość odsunięcia poręczy. każdy segment reprezentowany jest przez linię wskazującą położenie osi poręczy. wszystkie parametry ustawione wcześniej pozostaną bez zmian. Typy i parametry poręczy zestawione są w sekcji Parametry poręczy. W takim przypadku elementy segmentów o różnym odsunięciu nie zostaną automatycznie połączone. Program automatycznie dopasuje do siebie poręcze pomiędzy segmentami w oparciu o zadaną wartość odsunięcia. Ustawienia.Wirtualny Budynek parametrów będą odnosić się do całych schodów. gdzie może być umieszczona poręcz. Natomiast przełączając z trybu Pojedynczy segment. Jeden rodzaj poręczy będzie przypisany wszystkim segmentom schodów. W okienku podglądu wyświetlającego symbol schodów na Rzucie. Przy włączaniu tego trybu wszystkie parametry ustawione w poprzednich trybach są nadal aktualne. Zaznaczenie trzeciego trybu pozwoli na niezależną edycję każdego segmentu poręczy. Aby zaznaczyć drugą stronę należy najechać na nią kursorem aż jego kształt zmieni się w symbol poręczy. Cienka linia wskazuje miejsce.

podczas gdy w pozostałych trybach parametry te określają dolny nawis pierwszego segmentu i górny nawis ostatniego segmentu schodów. Określają one położenie poręczy względem bocznych krawędzi biegu. Modyfikacja położenia słupków wstawionych automatycznie. W trybie Pojedynczy segment. gdzie można numerycznie wprowadzić nowe położenie słupka. sekcja ta będzie nieaktywna. Parametry poręczy będą wyświetlane w liście dodatkowych parametrów w oknie dialogowym Ustawień schodów. Położeniem słupków względem osi poręczy można sterować za pomocą pól wyboru i pola tekstowego. może się odbywać ręcznie poprzez kliknięcie na słupku.Wirtualny Budynek • • umieszczenie po jednym słupku na każdym stopniu (na spocznikach będzie użyta przybliżona odległość) określając liczbę słupków Zaznaczenie pola Przyciągaj do narożników spowoduje automatyczne umieszczenie słupków na końcach segmentów i rozmieszczenie pozostałych słupków według wybranej powyżej metody. której słupki rozmieszczone są wzdłuż osi.) 372 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeżeli zaznaczony typ poręczy nie posiada słupków. Edytowalne parametry poniżej rozwijanego menu w większości przypadków nie zależą od typu poręczy. Niektóre z dostępnych typów poręczy zostały zaprezentowane na rysunkach poniżej. Atrybuty i położenie słupków poręczy dostępne są w sekcji Parametr słupka. Pojawi się wtedy okno dialogowe Zmiany lokalizacji. wartości nawisów odnoszą się do aktualnie edytowanego segmentu. Rozmieszczenie słupków może być zdefiniowane poprzez: • określenie przybliżonej odległości pomiędzy poszczególnymi słupkami (słupki rozmieszczane są wzdłuż całego biegu w określonym odstępie. Pola wyboru określają zasadę według. Wysokość słupków i balustrady liczona od powierzchni stopni oraz wartości nawisów.

Aby je otworzyć.Wirtualny Budynek Ustawienia symboli (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Ustawienia linii biegu. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Ustawienia Symboli . Więcej informacji na temat opcji zawartych w tej zakładce. 2D powyżej kondygnacji macierzystej. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. wyświetlanie belek w symbolu. ustawienia zależne od kondygnacji. Więcej szczegółów. biegu schodów oraz poręczy. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. wyświetlenie poręczy w symbolu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 373 . patrz Zakładka ustawień symboli w Pomocy ArchiCADa. możesz zmieniać te same parametry z okna dialogowego Ustawień Schodów. patrz Panel Symbol 2D i Parametry 3D (narzędzie Schody) w Pomocy ArchiCADa.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Opcje w części Poziom Detalu 2D dają graficzny obraz wyboru dla symboli 2D dla schodów. W oknie. Po utworzeniu i zapisaniu schodów StairMaker. Za pomocą tych opcji zdefiniuj i zmień wygląd 2D stworzonych schodów StairMaker. Panel Parametry obejmuje wszystkie parametry logicznie pogrupowane: Rodzaj Symbolu 2D.

jeśli chcesz uwzględnić na liście tylko wybrane elementy schodów. Schody będą policzone jako Elementy biblioteczne. Aby je otworzyć. Schody oparte o narysowane elementy Narysowanie ręcznie obrysu schodów za pomocą narzędzi rysunkowych (Linii. możesz utworzyć własne schody w oparciu o kontur schodów narysowany narzędziami rysunkowymi ArchiCADa. upewnij się czy są one zaznaczone w tej zakładce. Jeżeli nie możesz odnaleźć potrzebnego typu schodów Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 374 . Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. ArchiCAD poinformuje Cię czy schody są prawidłowo skonfigurowane. aby wskazać wybraną lokalizację i nadać schodom nazwę.Wirtualny Budynek Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Łuku i Wypełnienia). aby sprawdzić skonfigurowaną geometrię schodów. lub czy geometria jest niewłaściwie dopasowana. Każdy element oraz parametr schodów może być umieszczony na liście dzięki poleceniom z menu Dokument > Zestawienia i Listy. Narzędzie Utwórz schody korzystając z zaznaczonego (menu Projekt). Sprawdź i zachowaj schody W dolnej części dowolnej z zakładek możesz kliknąć przycisk Sprawdź schody. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia List dla Schodów (ostatni przycisk) w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Szczegóły. kliknij Zachowaj jako. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia listy w ArchiCADzie. jednakże. Standardowe typy Schodów opierają się na ściśle zdefiniowanej geometrii. Jeśli jesteś zadowolony z wybranego typu schodów. Polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z zaznaczenia uruchamia dodatek StairMaker pozwalający na dodanie potrzebnych opcji i elementów do przygotowanej geometrii schodów. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody.

zaznaczonego aby utworzyć obiekt schodów z zaznaczonych elementów. Uwagi: Punkty końcowe linii biegu muszą leżeć dokładnie na bokach wieloboku. 3) Zaznacz wielobok wypełnienia oraz wszystkie segmenty linii biegu. zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 375 . 2) Określ linię biegu za pomocą łamanej lub połączonych łuków.Wirtualny Budynek wśród dostępnych wzorców. Uwaga: Jeżeli narysowany wielobok nie może zostać poprawnie zinterpretowany przez StairMakera. będzie dostępny tylko typ Schody użytkownika. Segmenty linii biegu nie mogą się przecinać ani wychodzić poza obrys wypełnienia. lecz nie mogą przecinać żadnych wierzchołków ani krawędzi bocznych. Utworzone wypełnienie nie może zawierać żadnych otworów. Wierzchołki w linii biegu będą interpretowane jako spoczniki. StairMaker automatycznie znajdzie najlepszy typ schodów dla twojego obrysu. Jeżeli żaden z dostępnych wzorców nie będzie pasował do obrysu. Pierwszy wierzchołek linii łamanej bądź łuku będzie stanowił początek biegu nowych schodów. 5) Pojawi się okno dialogowe Wyboru typu schodów. Musi to być ciągły łańcuch pojedynczych linii. Jeżeli połączenie dwóch segmentów linii biegu nie jest styczne będzie to również interpretowane jako spocznik. ArchiCAD umożliwia zdefiniowanie własnej geometrii schodów. 4) Wybierz polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z 1) Narysuj dokładny kontur schodów za pomocą narzędzia wypełnienia.

W celu uzyskania większej czytelności rysunku. Zostaniesz również poproszony o zachowanie i nazwanie nowych schodów. Gdy skończysz wciśnij OK. część podstawowych parametrów geometrii nie jest dostępna a wartość całkowitego wzniesienia biegu jest domyślnie zablokowana: parametry kształtu schodów TrussMaker TrussMaker (Konstruktor dźwigarów) pozwala na tworzenie kratownic i dźwigarów.Wirtualny Budynek wyświetlony komunikat o zaistniałym problemie. Teraz możesz sprawdzić jak wyglądają nowe schody w widoku Rzutu lub w oknie 3D. • • Działania na elementach bryłowych Rozwinięcia ścian to narzędzie tworzące elewacje wnętrz na podstawie Stref. TrussMaker jest Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z głównym programem. pomocny przy tworzeniu różnego rodzaju dźwigarów i wiązarów. Schody zostaną automatycznie utworzone w miejscu gdzie rysowałeś ich obrys. Należy wtedy wprowadzić zalecane poprawki i spróbować powtórnie. jak na ilustracji poniżej. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów pozwalające określić kształt i inne atrybuty dźwigara. Dla różnych fragmentów dźwigara użyj różnych kolorów piór. Gdy narysujesz już wszystkie elementy szkieletu zaznacz je i wybierz polecenie Utwórz dźwigar z menu Dodatki > TrussMaker Dodatki Dodatki są rozbudowanymi narzędziami znacznie ułatwiającymi i poszerzającymi możliwości projektowania i modyfikowania standardowych elementów. Nadal możesz jednak ustawić: • • • liczbę stopni kąt wznoszenia (parametry wzniesienia i biegu) Tworzenie Dźwigarów na Rzucie Tworzenie dźwigaru rozpocznij od narysowania jego szkieletu w oknie Rzutu przy pomocy narzędzi Linia i Łuk/okrąg. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 376 . StairMaker wyświetli okno edycyjne schodów W przypadku schodów użytkownika. grubości piór zostały tam znacznie przesadzone. 6) Wybierz dostępny typ schodów i wciśnij OK. Oryginalne elementy 2D nie zostaną automatycznie usunięte. Są to: • TrussMaker. Znajduje się w menu Projekt > Dodatki.

a następnie umieść go w odpowiednim miejscu w projekcie. który będziesz mógł dowolnie edytować. patrz Ustawienia Konstruktora dźwigarów (TrussMaker) w Pomocy ArchiCADa. Jedyną różnicą jest nowy przycisk Zachowaj obok Zachowaj jako. w którym będzie przechowywany. Natomiast jeżeli wybierzesz Zachowaj jako. TrussMaker wyświetli ostrzeżenie informujące o możliwości podmiany już istniejącego obiektu. • Edytowanie Dźwigarów Szkielet narysowany na Rzucie nie jest później w żaden sposób połączony z powstałym na jego podstawie obiektem dźwigara (jest wykorzystany tylko przy tworzeniu dźwigara). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 377 . TrussMaker zapewnia inny sposób umożliwiający edycję wstawionych dźwigarów. Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ Możesz utworzyć dźwigar w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ: 1) Narysuj na Rzucie dach a następnie. Zaznacz dźwigar i wybierz polecenie Edytuj dźwigar z menu TrussMaker lub z palety narzędziowej TrussMakera. za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja dodaj linię przekrojową. Nowy dźwigar zostanie umieszczony w oknie Rzutu na linii podstawy jego szkieletu. kliknięcie Anuluj przerwie cały proces. Pojawi się komunikat proszący o narysowanie nowej linii przekrojowej za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja. powstanie zupełnie nowy obiekt. Gdy skończysz ponownie wybierz polecenie Utwórz dźwigar. Zostaniesz poproszony o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów z takimi samymi ustawieniami jakich dokonaliśmy wcześniej. Kliknięcie Podmień spowoduję nadpisanie starego obiektu. wciśnij przycisk Zachowaj jako znajdujący się na dole okna dialogowego.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Przejdź do widoku 3D aby wygenerować bryłę dźwigara. Pojawi się oryginalny szkielet. Otwórz nowe okno Przekroju/Elewacji/RŚ i wybierz polecenie Kontynuuj edycję z menu TrussMakera lub z palety. Edytowanie tego obrysu w żaden sposób nie wpływa na sam obiekt. Gdy skończysz edytowanie Kratownicy. w którym będzie zapisany. TrussMaker poprosi cię o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu biblioteki. • Jeżeli klikniesz Zachowaj.

że nowy obiekt biblioteczny został utworzony na Rzucie. każda zmiana położenia lub atrybutów któregoś z elementów wchodzących w skład operacji. Dźwigar zostanie umieszczony dokładnie w miejscu gdzie znajduje się linia przekrojowa. 4) Zaznacz wszystkie elementy szkieletu i wybierz Utwórz dźwigar z menu TrussMaker. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym. zatem w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ będzie przekrojony płaszczyzną cięcia. tzn. Narysuj kontur dźwigara w taki sam sposób jak na Rzucie (patrz wyżej). (Projekt > Dodatki > TrussMaker) 5) Dokonaj koniecznych ustawień parametrów dźwigara w oknie dialogowym Ustawień a następnie zachowaj obiekt na dysku. Szczegóły. Działania na elementach bryłowych O działaniach na elementach bryłowych Działania na elementach bryłowych pozwalają na tworzenie złożonych obiektów przestrzennych w oparciu o operacje Boole'a obejmujące Odejmowanie. zostaje natychmiast odzwierciedlona na pozostałych elementach. Działania na elementach bryłowych można wykonać w dowolnym oknie modelu wybierając opcję Projekt > Działania na elementach bryłowych. patrz Edytuj Operatory i Bazy (Działania na Elementach Bryłowych) w Pomocy ArchiCADa. Rezultat tych działań jest na bieżąco aktualizowany. Dodawanie oraz Przecięcie (znajdowanie części wspólnej) brył.Wirtualny Budynek 6) Wyświetl nowy dźwigar wraz z dachem w oknie 3D lub w nowym widoku okna Przekroju/elewacji. 378 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 2) Otwórz odnośne okno Przekrój/Elewacja/RŚ 3) Dopasuj szkielet dźwigara do kształtu dachu.

W operacjach tego typu Operator może modyfikować Element bazowy. że możliwe jest zagnieżdżanie Operacji na elementach bryłowych. należy zwracać baczną uwagę na kolejność ich wykonywania. jak Element bazowy. które są używane do modyfikowania geometrii elementów z którymi są łączone. musisz zapisać ją w Oknie 3D jako Obiekt GDL. którym w tym przypadku jest Dach. zaleca się przed dokonaniem operacji na bryłach zmienić numer grupy przecięć jednej z odnośnych warstw. W operacjach tych dachy są traktowane identycznie. Ograniczenia i uwagi Dachy . który w innej operacji pełni rolę Operatora modyfikującego jeszcze inny Element bazowy.Wirtualny Budynek W działaniach na elementach bryłowych wyróżniamy dwie funkcje elementów: • • Elementy bazowe to elementy. których geometria jest modyfikowana w trakcie operacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 379 . można ukryć warstwę. po prawej stronie warstwa Dachu została przełączona na tryb Szkieletowy. a Element bazowy może być modyfikowany za pomocą dowolnej liczby Operatorów. operacja nie przyniesie widocznego efektu. Operatory nie są modyfikowane. Belki: W przypadku wykonywania operacji na bryłach z wykorzystaniem belek. w środku widzimy sytuację. jak wszystkie inne elementy. Poniższa ilustracja przedstawia Ścianę. ani usuwane. Każdy element może być zarazem Elementem bazowym i Operatorem. Na ilustracji poniżej przedstawiono działanie każdego typu operacji: Początkowy kształt ściany widoczny jest po lewej stronie. Operator może być używany do modyfikowania wielu Elementów bazowych. Operator musi posiadać taką samą bądź wyższą wartość Priorytetu przekroju 3D. na której umieszczone są Operatory. W przypadku takich elementów. Po lewej stronie pokazano oba elementy.funkcja Przycinania do dachów nie ma wpływu na zachowanie tych elementów w działaniach na elementach bryłowych. Można także przestawić tryb wyświetlania tej warstwy na Szkielet. pomiędzy Ścianą i Słupem). bez konieczności całkowitego chowania Operatorów. Warstwa Operatora wyświetlona jest w trybie Szkielet. Operacje zagnieżdżone: Jeżeli pożądany kształt może być otrzymany wyłącznie poprzez szereg zagnieżdżonych operacji. W czasie operacji. Operatory to elementy. itd. co oznacza. Jeżeli chcesz na stałe zachować otrzymaną w ten sposób bryłę. która jest Elementem bazowym zmodyfikowanym przez odjęcie Operatora. Pomijanie automatycznych przecięć: Działania na elementach bryłowych nie mają wpływu na automatyczne przecięcia pomiędzy elementami (np. Rodzaje działań na elementach bryłowych Dostępnych jest pięć typów Operacji na elementach bryłowych. Efekt operacji jest widoczny tak długo. gdy warstwa Dachu została ukryta. Jeżeli Priorytet Elementu bazowego będzie wyższy niż Operatora. przy zachowaniu modyfikacji Elementów bazowych. Po wykonaniu operacji. jeżeli elementy te znajdują się na warstwach o tych samych grupach przecięć. co pozwala na bieżąco obserwować zmiany Elementu bazowego. jak obecne są elementy biorące w niej udział.

Uwaga: Jeżeli na Rzucie zaznaczony zostanie Element bazowy i otworzone zostanie Okno 3D. dopóki zawartość okna nie zostanie przebudowana. będzie miało wpływu na ich wyświetlanie w oknie Rzutu. Działania pokazane są w Szkielecie.dodaje bryłę Operatora do bryły Elementu bazowego. Operatory nie zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Nie będzie także możliwa ich edycja. że efekt tych operacji nie będzie widoczny. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. Na Rzucie Elementy bazowe i Operatory będą wyświetlane bez zmian. Wszystkie polecenia związane z Zestawieniami ilościowymi będą wykonywane w oparciu o zmodyfikowane bryły. ku górze. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo.odcina fragment Elementu bazowego. Poniżej pokazano prezentowane wcześniej elementy w widoku przekrojowym. 1) Wstaw na Rzucie Schody spiralne za pomocą narzędzia Schody. przy pomocy Działań na elementach bryłowych. ku dołowi. Operatory nie będą wyświetlane w oknie Rzutu. Odejmowanie z wytłaczaniem do dołu . że są one widoczne w Oknie 3D.zachowana zostaje tylko część wspólna brył Elementu bazowego oraz Operatora. Oznacza to. powyżej a warstwy są ukryte. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie model oraz w oknach Rysunków Detali. dopóki warstwa. Wykonując operacje na bryłach w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ pamiętaj. • • • Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia Działania na elementach bryłowych mają wpływ na model. Część wspólna . Dodawanie . poniżej. nawet jeżeli ich warstwy są widoczne.odcina fragment Elementu bazowego. Odejmowanie z wytłaczaniem do góry . Jeżeli natomiast warstwa ta zostanie schowana.odcina fragment Elementu bazowego. Przełączenie warstwy Operatorów do trybu Szkielet nie 380 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przykład Działania na elementach bryłowych Poniższy przykład przedstawia proces tworzenia ściany osłonowej dla spiralnych schodów. na której są umieszczone nie zostanie powtórnie pokazana. który obejmuje bryła Operatora.Wirtualny Budynek • • Odejmowanie .

6) Zaznacz element operatora: spiralne schody. 3) Otwórz okno dialogowe poleceniem z menu Projekt > Operacje na elementach bryłowych. 5) Kliknij "Pobierz elementy bazowe". Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 381 .Wirtualny Budynek 2) Utwórz ścianę łukową obejmującą schody. 4) Zaznacz Element bazowy: ściana łukowa. 7) Kliknij "Pobierz operatory".

wypełnień. Okien.Wirtualny Budynek 8) Wybierz typ operacji: Odejmowanie z wytaczaniem do góry. kratek wentylacyjnych. 10) Kliknij pusty obszar aby anulować 11) Sprawdź rezultat w oknie 3D. Drzwi. gdy zachodzi potrzeba zmiany sposobu wyświetlania wszystkich tego typu obiektów w projekcie. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Symboli słupów. Znaczników Przekroju. 9) Kliknij "Wykonaj". Szczegóły. Opcje wyświetlania Modelu mają wpływ na wygląd elementów konstrukcyjnych. Wyjątek: Dwie opcje wyświetlania Modelu dla Przegrody Strukturalnej (Pełne i Schematyczne) będą miały wpływ na wyświetlanie i wygląd Przegród Strukturalnych tylko w oknach 3D i Dokument 3D (łącznie z trybem edycji Przegrody Strukturalnej). Ustaw Opcje wyświetlania Modelu Otwórz okno dialogowe Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu aby określić następujące opcje (zgrupowane w panelach): 1) Opcje Elementów konstrukcyjnych: Pokaż/Ukryj inne opcje mające wpływ na wyświetlanie i wygląd Belek. lamp sufitowych. a "Rzutem Sufitu". Operacja na elementach bryłowych jest zakończona. Opcje wyświetlania Modelu (i Kombinacje) uaktywniane są globalnie dla bieżącego modelu. Opcje Wyświetlania Modelu nie mają żadnego wpływu na Okno 3D. (Można także definiować te ustawienia indywidualnie dla poszczególnych elementów za pomocą odpowiednich opcji w oknie dialogowym Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 382 . Użyj tych opcji. Szczegóły. 3) Opcje dla Obiektów GDL: Przełącza typ symbolu niektórych elementów bibliotecznych (np. detektorów dymu) pomiędzy "Rzutem Podłogi". Przegród Strukturalnych i elementów Zakreślania. stref i niektórych Obiektów GDL. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. zaznaczenie schodów. 2) Opcje Wyświetlania Wypełnień: opcje związane z tłami i wzorkami wypełnień i stref. zarówno na ekranie jak i w wydrukach. Opcje wyświetlania Modelu Sposób wyświetlania Widoków Modelu może być zdefiniowany globalnie w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu.

Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu w Projekcie Aby zastosować Kombinację Opcji wyświetlania Modelu do bieżącego modelu. możesz je zachować jako Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. do Detali lub Sytuacji. posługując się poleceniami znajdującymi się w pierwszym panelu tego okna dialogowego.) Poniższa ilustracja prezentuje wspomniane trzy elementy wyświetlane w postaci "Rzutu Podłogi" (po lewej) i "Rzutu Sufitu" (po prawej). Te nowe ustawienia mogą pozostać aktywne nawet po zamknięciu okna dialogowego. jeżeli zajdzie taka potrzeba. Kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego i zastosowanie zmian.) różne widoki mogą korzystać z różnych Opcji Wyświetlanie Modelu. • 383 . wykonaj jedno z poniższych: • • Użyj polecenia Dokument > Ustaw Widok Modelu i wybierz z menu odpowiednią Kombinację Opcji wyświetlania Modelu otwórz menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu i wybierz jedną z zapisanych Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Skorzystaj z menu rozwijanego znajdującego się w palecie Opcje Podręczne. Aktywna Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu wyświetlana jest w panelu Cechy Mapy Projektu.Wirtualny Budynek Obiektu/Lampy. mogą one być modyfikowane i zapisywane pod nowymi nazwami. Kombinacje Opcji widoków modelu Po utworzeniu jednego bądź kilku zestawów Opcji wyświetlania Modelu. Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu można zachować i szybko aktywować do poszczególnych widoków w zależności od potrzeb (np. jednak nie są one przechowywane pod tą nazwą. Skorzystaj z odpowiedniego menu rozwijanego znajdującego się u dołu Mapy Projektu Organizatora (Opcje ustawień i przechowywania widoków). Skonfigurowane opcje powinny zostać zachowane za pomocą przycisku Zachowaj jako w panelu Kombinacje Opcji widoków modelu. patrz Panel Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. Sprawdź ustawienia w pozostałych panelach. aby sprawdzić co się będzie działo po zastosowaniu Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Nie zachowana konfiguracja opisana zostanie jako "Użytkownika". Szczegóły. Mapy Widoków oraz w Zestawach Publikacji Nawigatora. dostępne są cztery Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. Domyślnie. Opcję tę można otworzyć i wprowadzić zmiany z dolnej części Mapy projektu w Organizatorze (Opcje ustawień widoku i przechowywania) oraz w palecie Opcji podręcznych.

Wirtualny Budynek Opcje wyświetlania Polecenie Widok > Opcje wyświetlania wyświetla listę funkcji związanych z wyświetlaniem elementów. Widok > Opcje wyświetlania (szybki dostęp do tych opcji możliwy jest również poprzez pasek narzędzi Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania). Aby uzyskać szybszy dostęp do tych opcji. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu dla zapamiętanego Widoku Gdy zachowujesz widok z dowolnego okna modelu. Opcje wyświetlania (ekranowe) Szczegóły. które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. otwórz paletę narzędziową Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania. Pozostałe funkcje na liście przełączają sposób wyświetlania grubości linii oraz wypełnień (wektorowe lub bitmapowe). nie ma wpływu na wygląd widoków modelu podczas publikacji (np. użyj okna dialogowego Ustawienia Widoku. Dotyczy on tylko wyświetlania elementów na ekranie. zapisywana jest również jego bieżąca Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu. Kliknięcie dowolnego elementu przełączy jego status. są one pomocne głównie w trakcie operacji edycji. Aby zastosować inną Kombinację Opcji Wyświetlania Modelu do zapamiętanego Widoku. Status ten. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 384 . patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75.drukowaniu).

Znaczniki Źródłowe to te. dotyczy tylko sposobu wyświetlania elementów na ekranie.Wirtualny Budynek • • • • Czyść połączenia ścian i belek: Przełącza tryb czyszczenia połączeń ścian i belek. Jeżeli opcja ta jest wyłączona. Rzut. Elementy Szablonu na Arkuszach: Wł. Ustawienia Częściowego wyświetlania struktury mają wpływ jedynie na struktury złożone i warstwowe. Wieloboki obrysu Detali i Obszarów 2D. Użyj kolejnych czterech opcji do przełączania wyświetlania poszczególnych Pomocy Rysunkowych. Ramki Rysunków: Użyj tej opcji do przełączania wyświetlania ramek Rysunków na Arkuszach. Szybkie przypisanie Częściowego Wyświetlania Struktury dla bieżącego okna możliwe jest poprzez okno Struktury częściowej dostępne w palecie Opcji Podręcznych. Zasięg Znaczników: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania wyświetlania ekranowych elementów Znaczników. wypełnienia wyświetlane są z wzorkiem punktowym. 3D). Na przykład./wył./wył. Linie odniesienia Dachów: Wł. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 385 . Zobacz Struktury warstwowe na stronie 32./wył. Podświetl Znaczniki Źródłowe: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania podświetlania Znaczników Źródłowych. Częściowe Wyświetlanie Struktury ma wpływ na wyświetlanie elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. • Pokaż Pomoce Rysunkowe: Włącza i wyłącza dostępne pomoce rysunkowe./wył. Można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury dla każdego widoku. wyświetlanie tych linii Prawdziwa grubość: Użyj tej opcji by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie prawdziwych grubości linii. które w trakcie wstawiania tworzą Widoki Projektu. W przeciwieństwie do Opcji wyświetlania Modelu mających wpływ jedynie na okna 2D. wyświetlanie tych linii. może będziesz wolał dokonać publikacji Planu Strukturalnego. wyświetlanie kreskowania wektorowego. Te elementy to: Linie Zasięgu i Obszaru Odległego Przekrojów i Elewacji. • • Pogrubione linie przekroju: Wyświetla Elementy konstrukcyjne z pogrubionymi liniami przekrojowymi. Kreskowanie wektorowe: Wł. Kolor podświetlenia Znaczników może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Pokaż Linie odniesienia Ścian i Belek: Wł. Wyświetlanie Struktury O Częściowym Wyświetlaniu Struktury Funkcja Częściowego Wyświetlania Struktury umożliwia wyświetlenie i stworzenie złożonych i skomplikowanych elementów w uproszczonej formie. Uchwyty obrazków i bloków tekstowych oraz Uchwyty krzywych Beziera. Ustaw preferencje wyświetlania za pomocą menu Dokument> Częściowe Wyświetlanie Struktury. na którym skomplikowane i złożone elementy będą przedstawione tylko częściowo: przedstawiając jedynie rdzeń lub bez wykończenia. wszystkie linie są wyświetlane jako bardzo cienkie. Są to: Uchwyty wypełnień. użyj opcji Cienka Linia w oknie dialogowym Drukuj lub Plotuj. chyba że zaznaczona jest opcja "Pogrubione linie przekroju". oraz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. Jeżeli chcesz wydrukować rysunek w tym trybie wyświetlania. wyświetlanie elementów szablonu arkusza. Gdy opcja ta jest wyłączona. Linie i Linie Zakresu Elewacji/Rozwinięć Ścian. Uwaga: Tryb Bardzo cienkie dostępna w tym menu. Do każdego okna można przypisać inną formę Częściowego Wyświetlania Struktury (np. Opcja ta dotyczy tylko wyświetlania kreskowania na ekranie (bez względu na rodzaj wypełnienia). w przypadku współpracy z innymi projektantami lub inżynierami.

poza warstwami/komponentami określanymi jako “Wykończenie”. • Pełna Struktura: To jest ustawienie domyślne. • Tylko Rdzeń: Można wyświetlać jedynie struktury zdefiniowane jako “Rdzeń”.Wirtualny Budynek Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury Preferowany sposób wyświetlania można określić za pomocą okna Dokument > Częściowe Wyświetlanie Struktury. 386 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Bez Wykończenia: Wyświetlona jest cała struktura.

Wirtualny Budynek Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury można przypisać do następujących rodzajów okien: • • • Rzut (jedno ustawienie Częściowej Struktury ma wpływ na każde okno Rzutu) Okno 3D (jedno ustawienie dla okna 3D) Przekrój/Elewacja/Rozwinięcia ścian/Dokument 3D: Każdy typ okna dla tych elementów może mieć własne ustawienie Częściowego Wyświetlenia Struktury (np. że dla każdego widoku można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury: na przykład. a każdy z nich będzie miał inne Częściowe Wyświetlanie Struktury. można skonfigurować ustawienia Częściowego Wyświetlenia Struktury dla Obszarów 2D i Detali (w razie potrzeby. można wyświetlić trzy okna Przekroju z trzema różnymi ustawieniami Częściowej Struktury). ani dla jakiegokolwiek innego Niezależnego widoku projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 387 .) Część Cechy w Mapie Projektu Organizatora oraz Mapie Widoków Organizatora wyświetla aktualne ustawienia Struktury Częściowej zaznaczonego elementu. można je określić osobno dla każdego okna. Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku Ustawienia dla Częściowego Wyświetlania Struktury jest zachowywane wraz z widokiem. można zachować dwa różne widoki tego samego Przekroju. Oznacza to. • Obszar 2D oraz Detal: Jeśli widok źródłowy projektu jest w Rzucie lub jeśli jest widokiem projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. Zobacz także Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego na stronie 392. Wyjątek: Nie można skonfigurować ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla Przekroju typu Rysunek.

” Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). Istnieje możliwość oznaczenia kilku. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. 388 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów warstw (ścian. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń.” jednak muszą one przylegać do siebie. dachów): warstwy można zaznaczyć jako “Rdzeń” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Dla elementów warstw: warstwy można określić jako “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. stropów. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem.

ściany warstwowe są wyświetlane z ustawieniami tylko rdzenia. W tej części. Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). Dokonany wybór zostanie podświetlony. słupów): Elementy można zaznaczyć jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Projekt > Menedżer profili. Wizualizacja pełnej struktury Nawet jeśli zastosujesz opcję Częściowego Wyświetlenia. Można zawsze wybrać opcję Pełna Strukturalna Oryginalna dla Podrysu: Po zaznaczeniu częściowo wyświetlonego elementu. wyświetlone zostaną punkty aktywne w oryginalnym położeniu. 1) Wybierz narzędzie Podrys. ale kursor rozpozna linię odniesienia nawet jeśli nie będzie jej na wyświetlonej części elementu .Wirtualny Budynek Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów Profili (ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 389 . Opcja Funkcje wspierające zaznaczenie również pomoże wyświetlić części elementów wyświetlone w pełni oraz częściowo. jeśli zajdzie taka potrzeba. 2) Z menu rozwijalnego Podrys. Zaznaczenie zapamiętane jest pokazane jedynie na wyświetlonych komponentach. ArchiCAD umożliwia wyświetlenie kilku rodzajów informacji. ale będzie pokazany tylko na wyświetlonych częściach elementów. belek. wybierz element Wybierz Podrys i zaznacz Pełna Struktura. ale opcja “Pokaż Pełną Strukturę” (na czerwono) pokazuje pełną strukturę ściany. które pomogą zidentyfikować pełną strukturę oryginalną.zgodnie ze wskazaniem pogrubionego kursora w kształcie znaku Mercedesa na tym obrazku.

nawet jeśli jest on akurat ustawiony jako Częściowo wyświetlony. Aby zastąpić opcje wyświetlania Wypełnień kryjących.Wirtualny Budynek Okno Info wyświetla Grubość oryginalnego. całego elementu.” W przypadku Słupów "obudowanych" ścianą: Wyświetlając tylko Rdzeń można wyeliminować Owijanie. Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów Mimo że zwykłe Kolumny posiadają “Rdzeń” oraz okładzinę. która opcja częściowego wyświetlania została zastosowana. nie są uznawane za elementy składowe dla celów Częściowego Wyświetlania Struktury. strop lub siatka). Zwykłe kolumny zawsze pokazują zarówno Rdzeń oraz Okładzinę niezależnie od ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury. Aby wyświetlić kolumnę bez okładziny. należy stworzyć Złożoną Kolumnę i skonfigurować okładzinę jako “Wykończenie”. nawet jeśli wykończenia są ukryte zgodnie z aktualnym ustawieniem Częściowego Wyświetlania Struktury. Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie Jeśli przypisałeś Wypełnienie Kryjące dla dowolnego elementu warstwowego lub złożonego (może to być dach. użyj panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. nie będzie ona miała wpływu na strefy: strefy. 390 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wtedy Wypełnienie kryjące pojawi się niezależnie od zastosowanej opcji Częściowego Wyświetlania. które dochodzą do “Krawędzi wewnętrznej” są obliczane jako komponent “wykończenia” otaczającej struktury. Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref Niezależnie od tego. Następnie ustawić opcję Częściowe Wyświetlanie Struktury jako “Bez Wykończenia.

Aby ponownie zobaczyć wymiary.ten utworzony poprzednio przy ustawieniu wyświetlania Pełnej Struktury. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 391 . których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury są podobne. Jeśli skopiujesz i przekleisz zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. a inne zestawy wymiarów w widokach Pełnej Struktury oraz Bez wykończenia. wymiary związane z wcześniejszym ustawieniem Wyświetlania nie będą widoczne. Jednak. i pojawi się inny wymiar . należy przełączyć z powrotem na ustawienie Częściowego Wyświetlania Struktury. wymiar pokazany w opcji Tylko Rdzeń zniknie. jeśli spróbujesz wkleić zwymiarowane elementy. w którym wstawiono wymiary. Ściana będzie wyświetlona z ustawienia wyświetlania tylko rdzenia: Można skopiować i przekleić zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami.Wirtualny Budynek Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów Wymiary połączone są z ustawieniem częściowego wyświetlania struktury: każdy tryb częściowego wyświetlania ma własny zestaw wymiarów: można wybrać zestaw wymiarów jedynie dla widoku Tyko rdzeń. Jeśli przełączysz pomiędzy ustawieniami częściowego wyświetlania struktury. które NIE pojawiają się w danym widoku Częściowego Wyświetlania Struktury. te wymiary zostaną utracone po przeklejeniu. pojawi się okno z ostrzeżeniem: Jeśli przełączysz ustawienie wyświetlania na opcję Pełnej Struktury. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury różnią się od siebie.

Jednak jeśli widok projektu źródłowy to widok/widok projektu z opcją ręcznego przebudowania. Rozwinięcia ścian. Dlatego ArchiCAD nie pozwoli zmienić ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoków utworzonych z źródeł z opcją ręcznego przebudowania lub typu Rysunek. aby pasowały do tych skonfigurowanych dla widoku projektu źródłowego. zmienią ustawienia Częściowego wyświetlania tak. Po przebudowaniu takiego widoku .nawet jeśli już utworzyłeś te widoki . z którego stworzono kilka widoków. Jeśli nie zmienisz ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoku projektu źródłowego z Ręcznym przebudowaniem (nawet jeśli został stworzony na podstawie źródła typu automatycznej aktualizacji). ale musisz pamiętać. rozwiązaniem jest powrót do widoku źródłowego (lub zrobienie jego kopii wraz z potrzebnymi ustawieniami częściowego wyświetlania struktury) i zmienić aktualizację na typ Automatyczny.zostaniesz ponownie ostrzeżony o zmianie ustawień częściowej struktury widoku: Rozwiązanie: wróć do widoku źródłowego (lub zrób jego kopię) i zmień typ aktualizacji na Automatyczny. Detal lub Obszar 2D).Wirtualny Budynek Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego Często będziesz pracował w widoku modelu (Przekrój. Następnie zmień widok projektu na “Aktualizacja manualna” lub “Rysunek: bez przebudowania”. lub anulować proces. Elewacja. którego źródłem jest model z określoną opcją ręcznego przebudowania.po przebudowaniu. 392 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w którym elementy mają źródło w innym oknie modelu. Niżej przedstawione ustawienia widoku należą do widoku. W przeciwnym razie: Załóżmy. że mamy widok projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. ze widoki stworzone na podstawie tego źródła . może wystąpić problem kiedy będziesz probować zmienić powiązane ustawienia Częściowego wyświetlania struktury. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie związane z konsekwencjami dla pochodnych widoków: Ustawienia częściowego wyświetlania struktury widoków mogą się zmienić: Możesz kontynuować Przebudowywanie.dla którego źródła zmieniono opcję z Automatycznego Przebudowania na Ręczne . ponieważ widok projektu źródłowego może nie być zaktualizowany. Ustawień częściowego wyświetlania struktury nie można zmieniać. Ponownie. Jest to możliwe.

Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien Wyświetlenie 2D drzwi i okien powinno zniknąć w wyniku zmiany na częściowe wyświetlanie struktury. jeśli migrujesz wcześniejsze wersje projektów ArchiCADa do ArchiCAD 12. Elementy zgodne zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi AC 12. Wyjątek: W przypadku elementów złożonych (Profili) skonfigurowanych jako Częściowo wyświetlanych może nastąpić zniknięcie warstw w pewnych przypadkach. Niezgodne "stare" elementy pozostaną na miejscu. Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów Przecięcia będą zachowywały się tak samo jak w przypadku wyświetlania pełnej struktury: W wyniku częściowego wyświetlania nie znikną żadne przecięcia warstw. 2) Jeśli dalej chcesz pracować nad projektami używając nowych obiektów: • • Załaduj plik biblioteki AC 12 . Jedna. i nie będą sprzeczne z obiektami ArchiCADa 12. "stare" zgodne elementy zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi z ArchiCADa 12. aby były właściwie wyświetlane przy częściowym wyświetlaniu struktury.lcf Elementy niezgodne w przeniesionych projektach zostaną pokazane jako Brakujące elementy biblioteczne.lcf załadować zestaw bibliotek z ArchiCAD 10 i 11 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 393 . pamiętaj o poniższych wskazówkach: 1) Jeśli chcesz zachować stare obiekty biblioteczne. trzeba będzie je zastępować pojedynczo (i resetować ich parametry). ale również korzystać z nowych obiektów powinieneś: • • załadować plik biblioteki AC 12 .Wirtualny Budynek W ten sposób. Drzwi / Okna w bibliotece ArchiCAD 12 zostały przeprogramowane.

Wirtualny Budynek 394 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Wypełnienia. pakiet ArchiCAD zawiera udoskonaloną. Obecnie. Graphisoft zapewnia sterowniki do większości ploterów dostępnych na rynku.wirtualną reprezentację papierowej dokumentacji. wyplotowany. rodzaje wypełnienia) można definiować w odpowiednich oknach dialogowych znajdujących się w menu Opcje > Atrybuty elementów. Funkcje tworzenia Zestawień ilościowych pozwalają na tworzenie list zawierających wszelkie dane o projekcie. wygląd niektórych atrybutów może być modyfikowany poleceniami z menu Widok > Opcje wyświetlania. 395 . użytkownik ma dostęp do wszystkich widoków Wirtualnego Budynku. Możesz dzięki nim ustawiać i zachowywać preferencje dotyczące publikacji dowolnej ilości zestawów. zwłaszcza w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D lub Detali i Obszarów 2D. Linie. jest kompletny zestaw narzędzi rysunkowych i wymiarujących. Proces tworzenia zestawień został opisany na końcu tego rozdziału. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Rysowanie Wszystkie Elementy rysunkowe są dwuwymiarowe: do tej grupy należą Punkty aktywne. wysyłany na serwer czy zapisany na dysku. publikowanie może odbywać się w każdym momencie za pomocą jednego kliknięcia. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. z których następnie może przygotować Teczkę arkuszy . Obrazki oraz Rysunki.jego publikację. Cele dekoracyjne lub opracowanie szczegółów. ArchiCAD oferuje również profesjonalny interfejs obsługi urządzeń drukujących/plotujących. Szczegóły. Za pomocą okien arkuszy. Gdy zestaw publikacji zostanie już zdefiniowany. musisz oprzeć się na sterownikach dostarczonych przez producenta. podczas gdy drukarki (różnych formatów) na danych rastrowych. Zestawy atrybutów związanych z elementami rysunkowymi (pióra kolorów. Elementy rysunkowe mają wiele zastosowań: • • • Przy modelowaniu detali. których nie chcesz rysować za pomocą elementów konstrukcyjnych. Jako pomoc przy rysowaniu i umieszczaniu elementów konstrukcyjnych. Ich kontury mogą być wykorzystywane przy tworzeniu skomplikowanych brył 3D za pomocą narzędzia Magiczna różdżka. Funkcje Kolportera znacznie usprawniają i porządkują końcową fazę pracy nad projektem . typy linii. Funkcje tworzenia arkuszy projektu stanowią integralną część ArchiCADa. Gdy zależy nam na szybszym wyświetlaniu lub publikowaniu. Aby maksymalnie przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia dokumentacji. wbudowaną funkcję tworzenia arkuszy projektu. • Sposób wyświetlania elementów rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D zależy od ustawień atrybutów w oknach dialogowych Ustawień poszczególnych narzędzi. Oto typowe kroki pozwalające na utworzenie elementu rysunkowego: 1) Wybranie narzędzia z Palety narzędzi i otworzenie okna dialogowego jego ustawień. która umożliwia przygotowanie pełnej dokumentacji na podstawie zachowanych widoków modelu. Rezultaty obu procesów przeważnie są podobne. Plotery (są to przeważnie urządzenia obsługujące duże formaty) opierają swoje działanie na danych wektorowych. nadal wszystkie projekty architektoniczne muszą być publikowane na papierze. Za wyjątkiem Rysunków i Wypełnień elementy rysunkowe nie są brane pod uwagę podczas tworzenia list i zestawień. To tutaj decydujesz czy dany zestaw będzie wydrukowany.Dokumentacja Dokumentacja Uzupełnieniem funkcji ArchiCADa umożliwiających wymodelowanie Wirtualnego Budynku. Zmiany dokonane w ArchiCADzie są natychmiastowo wprowadzane do Teczki arkuszy. w przypadku drukarek.

Kliknij OK. Strefom i komponentom Obiektów) stosować jako indywidualne elementy rysunkowe. Siatkom. opisami i komponentami. by odpowiadały przeznaczeniu lub wybranie wcześniej zapisanych ustawień z listy pojawiającej się po wciśnięciu przycisku Ulubione. Wypełnienia przypisane do elementów konstrukcyjnych mogą być wyświetlane w oknach Rzutu. rysowanego elementu. Przekroju/Elewacji/RŚ. po łuku. aby zatwierdzić. Każdy rodzaj wypełnienia posiada "tło" i "pierwszy plan". położenia. Dachom. Wypełnienia można: • przypisywać elementom konstrukcyjnym (Ścianom. Dokumentów 3D i w oknach Detali/Obszarów 2D. • Podobnie jak przy elementach konstrukcyjnych. długości i/lub wielkości Wypełnienia O Wypełnieniach Wypełnienia są dwuwymiarowymi kreskowanymi wzorkami pozwalającymi na odróżnienie lub przyozdobienie różnych elementów projektu.Dokumentacja 2) Dopasowanie ustawień tak. wstawiane za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Dla większości elementów można wybrać Wypełnienie Przekrojowe (na przykład dla elementów ciętych płaszczyzną przekroju lub płaszczyzną cięcia dla Rzutu) oraz oddzielne Wypełnienie Kryjące (pozwalające na wypełnienie powierzchni w widoku.) 3) Wybranie Metody geometrii w palecie Info pozwalającej na 4) Wskazanie w oknie 2D. np. Stropom. Elementy te służą do wypełniania obszarów. widocznej na Rzucie powierzchni stropu. Wypełnienia 2D mogą występować w zestawieniach wraz z powiązanymi z nimi cechami. rysowanie elementów wzdłuż prostej. ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Jako kreskowanie wektorowe wypełnienia mogą być również wykorzystywane do ozdabiania materiałów w Oknie 3D i Dokumentach 3D. po łamanej a także obracanie ich w momencie wstawiania. Słupom. które nie wymagają odpowiednika w 3D. których kolory i wzory mogą być ustawiane 396 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . tworzenia cieni i innych elementów graficznych lub do mierzenia powierzchni wypełnionych wieloboków.

Nie są one w żaden sposób związane z elementami konstrukcyjnymi. będziesz mógł im przypisać kategorię Wypełnień Przekrojowych. Zobacz także Tabela eksportu wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Dachów. Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie Gdy rysujesz wypełnienie ręcznie.Dokumentacja oddzielnie. Siatek i Stref na Rzucie. za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Funkcja ta jest przydatna przy korzystaniu z Opcji Wyświetlania Modelu oraz przy eksporcie plików DXF/DWG. Kategoria decyduje o tym. Kategorie wypełnienia Dostępne są trzy kategorie wypełnień: • Wypełnienia Przekrojowe: Kreskowania wyświetlane na powierzchniach ciętych elementów konstrukcyjnych widocznych w przekroju. by mogło być stosowane jako wypełnienie Siatek. dzięki czemu będą traktowane jak wypełnienia przekrojowe elementów konstrukcyjnych. Stref. możesz określić Kategorię. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. • • Każdy rodzaj wypełnienia może być przypisany do jednej lub kilku kategorii. wypełnieniu musi być przypisana kategoria "Wypełnienie Kryjące". Aby przypisać kategorię określonemu wypełnieniu. Stropów lub Dachów na Rzucie. do której zostanie przypisane to wypełnienie. w panelu Ustawienia zaawansowane okna dialogowego Ustawienia Wypełnienia. Wypełnienia Kryjące: Wypełnienia Stropów. Przy rysowaniu dodatkowych wypełnień w oknie Przekroju. takimi jak Ściany. Na przykład. Dokumentów 3D lub Detali/Obszarów 2D. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. otwórz okno dialogowe Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Atrybuty elementów) i rozwiń panel Kategoria i wzór punktowy. Stropy. lub zaznacz wstawiony element. Wypełnienia Rysunkowe: Proste wypełnienia narysowane ręcznie w dowolnym Oknie Modelu. gdzie możesz duplikować. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. w oknach Rzutu. wypełnienie przekrojowe ściany zostanie automatycznie przypisane do odpowiedniej kategorii. do jakiego elementu może być przypisane dane wypełnienie. Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym By zdefiniować domyślne wypełnienie dla elementu konstrukcyjnego lub zmienić wypełnienie wstawionego elementu: 1) Aktywuj Narzędzie Wypełnienie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 397 . która zostanie rozbita na elementy rysunkowe. Na przykład: jeżeli na Przekroju znajduje się Ściana. czy Dachy. Przekroju/Elewacji/Rozwinięcia Ścian.

by wyświetlić listę dostępnych wypełnień dla każdej z kategorii. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące.Dokumentacja 2) Przejdź do panelu Rzut i Przekrój w oknie Ustawień Elementu (lub kliknij przycisk Rzut i Przekrój w palecie Info). 3) Kliknij nazwę lub ikonę wypełnienia dla Wypełnienia Przekrojowego lub Kryjącego. Przypisywanie Wypełnienia Kryjącego Dla Stropów. które będzie wyświetlane na Rzucie. 4) Wybierz pożądany rodzaj wypełnienia z rozwijanej listy. • W przypadku Stref. aktywuj przycisk "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut okna Ustawień strefy. • Dla Stropów. Siatek i Dachów. zaznacz opcję "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawień. Siatek. 398 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Stref i Dachów możesz określić Wypełnienie Kryjące.

Wypełnienia pełne obejmują: • • • Wypełnienie pierwszego planu: Widać jedynie pierwszy plan. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Wypełnienia symbolami. Rysując wypełnienie za pomocą Narzędzia Wypełnienie możesz wskazać kategorię.Dokumentacja Rysowanie Wypełnień Aby narysować Wypełnienie. ponieważ zasłania on tło. Trzy wypełnienia. ponieważ Pierwszy plan jest ustawiony na zero. Definiowanie Rodzajów Wypełnienia ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). której to wypełnienie będzie przypisane. Rysowanie Wypełnienia metodą Wieloboku. Wypełnienia wektorowe. kliknij ikonę narzędzia Wypełnienie w Palecie Narzędzi. Funkcja ta obejmuje Wypełnienia 100%. patrz Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie na stronie 397. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 399 . patrz Okno dialogowe Rodzaje Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. Możesz modyfikować jego zawartość lub importować nowe elementy za pomocą Menedżera atrybutów. Istnieje również możliwość łączenia wielu wypełnień w celu utworzenia struktur warstwowych dla Ścian. dla których wstępnie skonfigurowano Przezroczystość (25%. a następnie wybierz jedną z trzech dostępnych Metod geometrii znajdujących się w palecie Info. Opis tego procesu można znaleźć w podrozdziale Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237 oraz Utwórz Prostokąt Ścian na stronie 238. Dachów lub Stropów. Wypełnienia gradientowe i Wypełnienia obrazkami. 75%) pierwszego planu. Prostokąta lub Obróconego prostokąta jest podobne jak w przypadku rysowania ścian. Te wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia: Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. gdzie możesz duplikować. Wypełnienie tła: Widać jedynie Tło. 50%. Szczegóły.

oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. Szczegóły. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazkami to jedynie wypełnienia wieloboków. będziesz musiał narysować jego punktowy odpowiednik ręcznie. Nowy rodzaj wypełnienia będzie się od tej pory wyświetlać na rozwijanej liście wypełnień. odstępy.Dokumentacja Dodatkowo możesz utworzyć nowy rodzaj wypełnienia w oparciu o żądaną wartość przezroczystości: kliknij Nowe i wybierz wypełnienie 100% w oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie. 400 . kąt. zatem dostępne są tylko na liście Narzędzia Wypełnienie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Wypełnienia wektorowe mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych w oknach 2D. Podczas drukowania lub plotowania wypełnień wykorzystany będzie tryb wektorowy. (Wypełnienia wieloboku rysuje się ręcznie. nawet jeśli jest on aktualnie wyłączony. ustaw wartość procentową Przezroczystości (w tym przypadku 65). Niektóre właściwości wzorów wektorowych mogą być modyfikowane. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. są to między innymi skala. Wypełnienia symbolami mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych. wypełnienia będą wyświetlane na ekranie jako raster (będą złożone z punktów). Wypełnienie wektorowe można również przypisać do Materiałów wyświetlanych w oknie 3D. Jeżeli zmodyfikujesz wzorek wektorowy lub utworzysz nowe Wypełnienie symbolami. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli wyłączysz tę opcję.) W panelu Wyświetlania wypełnień w oknie dialogowym Rodzajów wypełnień. Punktowe wersje wszystkich fabrycznie przygotowanych wzorków wypełnień zbliżone są do ich wektorowych odpowiedników. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. dostępność oraz powiązany wzór punktowy. Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy Każdy rodzaj wypełnienia może być wyświetlany w dwóch trybach: wektorowym lub punktowym. wyświetlanie wszystkich wypełnień w projekcie ustawione jest na Kreskowanie wektorowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. Domyślnie. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 401 . • Dla wypełnień narysowanych za pomocą Narzędzia Wypełnienie. • Zobacz także Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych na stronie 40. Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego Możliwe jest ręcznie określanie orientacji kreskowania wektorowego. Jeżeli Materiały te obejmują Kreskowanie wektorowe. Ustawienia Kreskowania wektorowego nie mają wpływu na wygląd renderingów. gdy zaznaczona zostanie opcja Kreskowanie wektorowe 3D w panelu Reprezentacji modelu okna dialogowego Ustawień. Więcej szczegółów. Szczegóły. Dla wypełnień kryjących Siatek.Dokumentacja Wyświetlanie Kreskowania wektorowego Na Rzucie Kreskowanie wektorowe będzie wyświetlane na Rzucie tylko jeśli aktywowałeś Widok > Opcje wyświetlania > Kreskowanie wektorowe. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) oraz Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. W Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D jest wyświetlane kreskowanie wektorowe tylko. użyj opcji w panelu Wypełnienie Kryjące danego okna Ustawień Narzędzia. patrz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. że będziesz używać Wewnętrznego silnika 3D. użyj opcji w panelu Ogólne okna Ustawień Wypełnienia. wypełnienie to będzie widoczne w Oknie 3D tylko jeżeli ustawisz przycisk funkcji Kreskowanie wektorowe 3D na "On" w oknie dialogowym Widok > Tryb widoku 3D > Ustawienia Widoku 3D i pod warunkiem. W Oknie 3D Elementy konstrukcyjne w Oknie 3D są wyświetlane przy użyciu Materiałów przypisanych do nich w panelu Modelu w Ustawieniach elementu. Dachów i Stref. Stropów.

Zwróć uwagę. po wstawieniu wypełnienia będziesz miał możliwość określenia wektora wypełnienia. Użyj Zniekształconych Wypełnień Powiąż z początkiem wypełnienia Opcja Powiąż z początkiem wypełnienia pozwala na wykorzystanie uchwytu do określenia orientacji wzoru wypełnienia. Przy tworzeniu nowego wypełnienia z wybraną funkcją "Powiąż z początkiem wypełnienia". Aby później zmienić orientację kreskowania. Pierwsze kliknięcie określi początek wypełnienia. Możesz przeciągnąć uchwyt poza obrys wypełnienia nawet po jego utworzeniu. 402 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Drugie zdefiniuje kierunek ułożenia kreskowania. zaznacz wypełnienie a następnie kliknij punkt końcowy uchwytu i obróć. bez względu na transformacje dokonane na elemencie. Kliknięcie uchwytu spowoduje zaznaczenie całego wypełnienia. Oznacza to. że uchwyt niekoniecznie musi znajdować się wewnątrz wieloboku wypełnienia. Uchwyty wypełnienia widoczne są tylko wtedy. W tym przypadku wzór wypełnienia rozpoczyna się w początku elementu wypełnienia.Dokumentacja Orientacja wzoru wypełnienia określana jest za pomocą uchwytów. że wciśnięty jest przycisk Przesuń pod-element w palecie pomocniczej. Zwróć uwagę. zaznaczenie wypełnienia zaznaczy również uchwyt. Pojawi się wtedy kursor w kształcie uchwytu wektora wypełnienia. Powiąż z początkiem wypełnienia Wybranie opcji Powiąż z początkiem projektu spowoduje. gdy poruszasz którymś z uchwytów. iż zamiast jednego uchwytu określającego wektor kierunku wypełnienia dostępne są dwa. że wypełnienie ułożone będzie zawsze ortogonalnie. Trzecia opcja (dostępna tylko w Ustawieniach Narzędzia Wypełnienie/Ustawieniach Palety Info wypełnień i Narzędzia Strop) pozwala na użycie Zniekształconych Wypełnień. gdy włączona jest opcja Pokaż Uchwyty Wypełnień oraz Pokaż Pomoce Rysunkowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. Modyfikowanie wzoru kreskowania odbywa się poprzez manipulowanie długością każdego z uchwytów oraz kątem zawartym pomiędzy nimi. na Okrąg pomocniczy (jeżeli włączona jest funkcja Linie pomocnicze) pojawiający się. Jeżeli chciałbyś powrócić do oryginalnych wymiarów kreskowania wystarczy przeciągnąć kursorem koniec uchwytu na ten Okrąg. Upewnij się.

w oknie dialogowym Ustawień dachu znajduje się opcja Zniekształć wg spadku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 403 . Poniżej możesz porównać oba dachy. Jeżeli zaznaczysz te wypełnienia i w ich ustawieniach wybierzesz opcję Użyj zniekształconych Wypełnień. dzięki którym wzrasta czytelność rysunków. po lewej z wyłączoną opcją zniekształcania a po prawej z włączoną. czy sekcja Wypełnienie kryjące w panelu Rzut i Przekrój jest aktywna i zaznacz w niej obie opcje Ustaw zgodnie z nachyleniem i Zniekształć wg spadku. umożliwiająca automatycznie zniekształcenie wzoru wypełnienia zgodnie ze spadkiem dachu. Aby ją włączyć zaznacz dach i otwórz okno dialogowe Ustawień dachu. elementy konstrukcyjne rozbite są na linie i wypełnienia. Sprawdź. Wypełnienia po lewej powiązane są z początkiem projektu natomiast te po prawej są zniekształcone. Szczegóły. w menu Dokument > Ustaw widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Dach) w Pomocy ArchiCADa. Możesz jednak użyć panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w Opcjach wyświetlania Modelu. Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień Wypełnienia kryjące dachów również mogą być wyświetlane zgodnie z ich geometrycznym położeniem. Szczegóły. Porównaj poniższe ilustracje. Chociaż nie można ręcznie ustawić zniekształcenia wypełnień kryjących. aby przypisać jednolity sposób wyświetlania do wszystkich wypełnień w danym projekcie. Domyślnie wypełnienia są wyświetlane zgodnie z opcjami wybranymi w oknach dialogowych ustawień poszczególnych elementów. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. kreskowania zostaną wyświetlone zgodnie z ich rzeczywistym geometrycznym położeniem. W Przekrojach o statusie rysunku.Dokumentacja Istnieją przynajmniej dwa zastosowania zniekształconych wypełnień.

wzór i kąt obrotu wypełnienia symbolami. z którego zostały skopiowane. zaznacz to pole (bez wypełnienia) i wybierz Ustawienia tekstu wymiarowania (ta opcja pojawi się w menu Edycja). Uwaga: Jeśli zaznaczone. Aby zmodyfikować ustawienia czcionki lub treść pola. 1) Narysuj wzór korzystając z linii. skopiowane komponenty zawierają krzywe. Wzór wyświetla się w oknie Podglądu. Wciśnij przycisk Nowe. Uwaga: Jeżeli wypełnienie zawiera otwory. aby ustawić rozmiar. zostają one odjęte od powierzchni wypełnienia.Dokumentacja Utwórz Wypełnienie typu Symbol Wypełnienia symbolami mogą być tworzone przez użytkownika na podstawie rysunku utworzonego w jakimkolwiek oknie modelu. Należy wtedy wskazać kliknięciem położenie pola tekstowego. kliknij przycisk Wklej nad oknem Zawartość pola tekstowego jest wynikiem obliczenia pola powierzchni narysowanego wypełnienia. Ustawienia parametrów pola tekstowego będą takie same jak pól tekstowych wymiarowania. Uwaga: Wzór punktowy musi być wyedytowany ręcznie w panelu Dostępność i Wzór ekranowy okna dialogowego Rodzajów wypełnienia. po narysowaniu wieloboku wypełnienia kursor przyjmie kształt Młotka. Odbywa się to według następującej procedury: naciśnij przycisk Kopiuj. Więcej szczegółów. wpisz nazwę nowego wypełnienia i wybierz opcję "Wypełnienie symbolami". nie zostaną one wklejone w oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia. Więcej szczegółów. Wzór powinien mieścić się w obszarze prostokąta. Podglądu. Aby zmienić wypełnienie symbolami po usunięciu pierwotnych składników z okna. Jednostka powierzchni i stopień dokładności wyświetlonej wartości są definiowane w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. patrz Parametry tekstu wymiarowania w Pomocy ArchiCADa. oraz punktów aktywnych. 2) Zaznacz wszystkie składniki wzoru i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. aby podświetlić jeden wzór w oknie podglądu tego okna dialogowego. Po wklejeniu tych elementów wypełnienia do okna będzie możliwa ich ponowna edycja. Patrz Panel Edytuj Symbol wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. a następnie kliknij OK aby zatwierdzić. Upewnij się. 4) W panelu Edytuj Symbol. Zaznacz pole Pokaż Pojedynczy Wzór. Zobacz Dostępność i Wzorek Ekranowy w Pomocy ArchiCADa. 6) Aby zachować zmiany i opuścić okno dialogowe kliknij OK. 3) Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. tekst lub inne elementy. łuków Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni Jeżeli w panelu Ustawienia ogólne okna dialogowego Ustawień wypełnienia zaznaczona została opcja Pokaż powierzchnię. w oknie dialogowym Rodzaje wypełnienia wybierz symbol do edycji i 404 . wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 5) Użyj poleceń w panelu Edytuj Symbol. że góra i dół oraz lewa i prawa strona wzoru są wzajemną kontynuacją.

Ważna informacja: Wypełnienia obrazkami są dostępne tylko jako wypełnienia wieloboków.Dokumentacja Zawartość pola powierzchni jest zawsze czytana od dołu lub od prawej strony po obrocie lub odbiciu lustrzanym. Położenie. Dlatego z funkcji tej można korzystać wyłącznie w celu tworzenia wypełnień przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. Aby uzyskać gradient linearny. Wypełnienia gradientowe nie mogą być przypisane elementom konstrukcyjnym (Wypełnienia przekrojowe lub kryjące). musisz wybrać z palety pomocniczej ikonę Przesuń pod-element. Uwaga: Aby móc poruszać uchwytem wypełnienia. Drugim wypełnieniem tego typu jest gradient kołowy. rodzaju materiału) i dlatego dostępne są tylko poprzez narzędzie Wypełnienia jako wypełnienie wieloboku. Wypełnienia gradientowe Przeznaczeniem Wypełnienia gradientowego jest uatrakcyjnienie graficznej strony projektu. należy wybrać dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) w panelu Ustawienia ogólne okna Ustawień wypełnienia. Wypełnienia obrazkami Wypełnienie obrazkami umożliwia używanie obrazków jako elementów pierwszego planu Wypełnień wieloboku. kąt oraz rozmiar obszaru przejścia mogą być edytowane za pomocą uchwytu wypełnienia pod warunkiem. Domyślnie ArchiCAD 12 posiada dwa Wypełnienia obrazkami w Atrybutach. ale możesz zdefiniować własną wersję wypełnienia. nie odzwierciedlają one żadnych rzeczywistych cech (np. że wzór składa się z dwóch kolorów płynnie przechodzących jeden w drugi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 405 . Po wstawieniu wypełnienia zauważysz. Więcej szczegółów. nie znajduje ona natomiast zastosowania w przypadku elementów konstrukcyjnych. Uchwytem możesz edytować początek wypełnienia gradientowego oraz rozszerzać obszary poszczególnych kolorów oraz przejścia pomiędzy nimi. że włączone są Uchwyty wypełnień w menu Widok > Opcje wyświetlania. patrz Ustawienia narzędzia Wypełnienie w Pomocy ArchiCADa. W tym przypadku dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) tworzą odpowiednio wewnętrzny i zewnętrzny kolor wypełnienia.

że opcje "Lustrzanego odbicia" zapewniają różne możliwości ustawienia powtarzających się wzorów w obrębie Wypełnienia obrazkami.Dokumentacja Aby utworzyć Wypełnienie obrazkami. aby dostosować rozmiar i wzór Wypełnienia obrazkami. Zwróć uwagę. wypełnieniami 2D wykonanymi ręcznie przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. (Wypełnienia obrazkami nie znajdują zastosowania w elementach konstrukcyjnych). aby go pobrać. Znajdź żądany obrazek i kliknij OK. tzn. W oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie wybierz Wypełnienie obrazkami. Szczegóły. przejdź do menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Wypełnienia obrazkami mogą być tylko Wypełnieniami wieloboków. Kliknij przycisk Ładuj obrazek. W przypadku wypełnień obrazkami drugi panel nazywa się Tekstura Wypełnienia. aby otworzyć okno dialogowe katalogu biblioteki. Kliknij Nowe. 406 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że Wypełnienie obrazkami jest Wypełnieniem wieloboku. Użyj opcji Rozmiar obrazka. W wyświetlonym oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia (w panelu Dostępność i Wzór ekranowy) zaznacz. patrz Panel Tekstura Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa.

rozbijesz ścianę warstwową na tworzące ją linie i wypełnienia. Koła i Łuki kołowe Łuki eliptyczne i Elipsy Polilinie proste i łukowe Krzywe naturalne. Kategorie Linii mogą być przydatne. W ten sposób nawet ręcznie rysowane linie będą traktowane jak linie przekrojowe lub rozdzielające warstwy. na której znajdą się eksportowane linie rozdzielające warstwy. patrz Ustawienia narzędzia Linia. gdy np. stropów oraz dachów. Obszarów 2D. (panel Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Ustawień linii) Kategorie linii umożliwiają precyzyjne określenie sposobu wyświetlania elementów a także ich eksportu. Kategorie Linii w ArchiCADzie ArchiCAD umożliwia przypisanie liniom kategorii. Linia przekrojowa: Linia konturu przekroju elementu w 3D. oraz Ustawienia narzędzia Polilinia w Pomocy ArchiCADa. Łańcuch prostych lub łuków. słupów. Linie Za pomocą różnych narzędzi Linii i korzystając z dostępnych metod geometrii można utworzyć następujące elementy liniowe: • • • • • Pojedynczy segment prostej linii. Łaty. aby zachować nowoutworzone wypełnienie jako parametr projektu. Kategoria ta ustawiona jest domyślnie dla narzędzia Linia. W każdym z tych okien dialogowych pole Jednolite ustawienia dla wszystkich narzędzi typu Linia pozwala na automatyczne zastosowanie wprowadzonych ustawień dla wszystkich odnośnych narzędzi: Łuku/Okręgu. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentów 3D. Béziera oraz odręczne Dwukrotnie kliknięcie któregokolwiek z narzędzi typu Linia otworzy okno dialogowe Ustawień wybranego narzędzia. Krzywej oraz Polilinii. Ustawienia narzędzia Krzywa. Ustawienia narzędzia Łuk/Okrąg. w zależności od tego. W oknie dialogowym Parametrów translacji DXF/DWG możesz zdefiniować oddzielną warstwę. jaką pełnią funkcję w rysunku. podczas gdy linie rozdzielające poszczególne warstwy będą miały kategorię Linie rozdzielające warstwy. możesz przypisać tym liniom odpowiednią kategorię. • Linia szkicowa: Zwykła linia rysunku 2D. Jednak jeśli narysujesz linie ręcznie w oknie Detali. wszystkim liniom tworzącym kontur ściany zostanie przypisana kategoria Linia przekrojowa.Dokumentacja Szczegóły. w panelu Parametry zaawansowane narzędzia Linii. Wszystkie pozostałe linie zostaną domyślnie przypisane do kategorii Linii szkicowej. Przypisanie liniom kategorii jest również pomocne przy eksportowaniu pliku do formatu DXF/DWG. ArchiCAD posiada trzy kategorie linii: • Kliknij OK. Uwaga: Możesz ustawić aby linie należące do tej kategorii były pogrubione: w menu Widok > Opcje wyświetlania wybierz Pogrubione linie przekroju. Domyślnie. • Linia rozdzielająca warstwy: Linia używana pomiędzy warstwami w strukturach warstwowych ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 407 .

Segment linii określa się poprzez wskazanie dwóch jego końców. Jeśli chcesz narysować okrąg. Pojawi się Paleta pomocnicza. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Uwaga: Można rozciągać wiele Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. należy: Metody te definiują nowy element za pomocą różnych punktów. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Kliknij ponownie aby zatwierdzić zmianę. Trzy punkty lub Punkty styczne). wybierz narzędzie Linia z Palety narzędzi a następnie wciśnij przycisk metody geometrii Pojedyncza linia w palecie Info. Wybrać ikonę rozciągania: Wskazać nowe położenie wierzchołka i kliknąć. Czwarte kliknięcie definiuje długość odcinka łuku. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. Za kursorem będzie podążać kontur okręgu. Aby rozciągnąć linię/łuk używając palety pomocniczej należy: • 1) Zaznaczyć linię. 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć linię. Uwaga: Metody te są identyczne w przypadku rysowania ścian łukowych. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. specjalne punkty przyklejania). Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Element zostanie rozciągnięty/skrócony lub w ewentualnie obrócony w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Rozciąganie linii Aby rozciągnąć/skrócić linię lub łuk za pomocą polecenia z menu. Kliknij wierzchołek zaznaczonego elementu i przesuń go. Szczegóły. widoczny będzie obrys tylko fragmentu łuku. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. obrys zamieni się w okrąg. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. • Pierwsza metoda polega na zdefiniowaniu punktu środkowego i promienia łuku lub okręgu. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie okręgu poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na jego obwodzie. 2) Kliknąć wierzchołek elementu. kliknij dwukrotnie w miejscu wskazania drugiego punktu definiującego promień.Dokumentacja Rysowanie pojedynczej prostej linii Aby narysować pojedynczy prosty segment linii. Do momentu trzeciego kliknięcia. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Zobacz Utwórz Ścianę Łukową na stronie 236. Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów Aby narysować Łuk lub Okrąg wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z dostępnych Metod geometrii znajdujących się w pierwszym rozwijanym przycisku w palecie Info (Punkt środkowy. 408 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Łuków oraz Okręgów. że okrąg znajduje się we właściwym miejscu. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. lub poprzez wybranie odpowiedniej ikony w palecie pomocniczej można modyfikować obwód lub promień Ścian łukowych. wypełnień. ścian. a nie dwie połowy okręgu. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 409 . w przypadku ściany łukowej). poprzez przesunięcie jednego z jego punktów końcowych (lub punktów końcowych linii odniesienia. linii. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Ewentualnie możesz przekształcić Łuk w Okrąg. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. • Rozciągnięcie Krzywych Za pośrednictwem polecenia Rozciągnięcie.Dokumentacja • Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia. Gdy okaże się. pojawi się kursor w kształcie oka a obrys okręgu będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. Otrzymasz wtedy pojedynczy element. okręgi mogą być zamknięte. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. Uwaga: Inaczej niż w przypadku okrągłych ścian. • Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. a nie krawędź styczna. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. Rozciągnięcie pod kątem • Użyj ikony Rozciągnięcie pod kątem w celu powiększenia obwodu łuku. Kliknij gdy uznasz. okrąg zostanie automatycznie narysowany.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. stropów. • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie. Uwaga: Ściana łukowa rozciągnięta do pełnego okręgu zostanie zamieniona na dwa elementy będące połowami okręgu. lub odwrotnie. itd.

• Kliknij krawędź dowolnego łuku i z palety kontekstowej wybierz funkcję Edytuj odcinek przy pomocy stycznej. wykorzystując do tego styczną wyprowadzoną z najbliższego punktu końcowego. • • • • Zaznacz elipsę lub okrąg. wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z trzech Metod geometrii znajdującą się pod drugim przyciskiem na palecie Info (Elipsa z przekątnej. • Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej Możesz edytować kształt łuku z dowolnego punktu wzdłuż jego krawędzi. 410 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Metoda Elipsa z przekątnej tworzy Elipsę wpisaną w prostokąt. Pojawi się styczna do najbliższego końca łuku. 2) Rozciągając jego przekątną otrzymujesz elipsę o różnych kształtach wpisaną w ten prostokąt. lub przekształcenia okręgu w elipsę. Promienie elipsy ). Przemieść kursor w celu rozciągnięcia elipsy wzdłuż osi. Kliknij aby go zatwierdzić. w który jest wpisana i rozciągana razem z nim. bądź linii odniesienia. Rozciągnij elipsę Możliwa jest modyfikacja kształtu zamkniętych elips i okręgów poprzez operację rozciągnięcia. Rozciągający się łuk wskazuje kształt nowego łuku.Dokumentacja Rozciągnięcie po promieniu Użyj ikony Rozciągnięcia po promieniu w celu zwiększenia. poprzez przemieszczenie jego krawędzi. Poruszając kursorem możesz edytować linię stycznej a co za tym idzie wielkość łuku. Elipsa określana jest poprzez przekątną niewidocznego prostokąta. lub zmniejszenia promienia elementu. Kliknij aby zatwierdzić operację. • 3) Drugim kliknięciem zatwierdzasz wybraną elipsę. Kliknij w wierzchołek w celu uaktywnienia palety pomocniczej. Wybierz ikonę Rozciągnij elipsę. 1) Wskaż kliknięciem pierwszy róg prostokąta. Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy Aby narysować łuk eliptyczny lub elipsę. Elipsa z połowy przekątnej.

Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. 4) W ostatniej fazie. Kąt stycznych przebiegających przez te punkty. Najpierw określasz początek łuku. 3) Pojawi się zarys drugiego promienia. Rysowanie Krzywych Aby narysować krzywą naturalną lub Béziera. jednakże umożliwiają odwzorowanie niemal każdego kształtu. gdy będziesz określał kąt wycinka elipsy. który możesz dowolnie rozciągać i obracać. Kliknąć w jeden z wierzchołków w celu uaktywnienia palety pomocniczej. 1) Wskaż kliknięciem środek elipsy. Przy wskazywaniu drugiego końca ArchiCAD wyświetla obrys powstającego łuku eliptycznego oraz tworzących go promieni. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz pierwszą (Krzywa naturalna) lub drugą (Krzywa Béziera) Metodę geometrii z palety Info. Elipsa zostanie przekształcona w okrąg o średnicy równej długości osi elipsy. Metodą Promienie elipsy możesz skonstruować łuk eliptyczny określając oba promienie oraz kąt wycinka elipsy. promienie znikną. Kształt krzywej Béziera jest zależny od kierunku stycznej i długości poszczególnych uchwytów. tak samo jak krzywe naturalne. przez które przebiega gładka krzywa. Przekształcanie Elips w Okręgi Aby przekształcić elipsę w okrąg należy: • • Zaznaczyć elipsę. że tutaj pierwszym kliknięciem określasz środek teoretycznego prostokąta (a zarazem nowej elipsy) a następnie drugim kliknięciem punkt końcowy połowy jego przekątnej. Dodatkowo widoczny będzie zarys nowej elipsy pasujący do aktualnie ustawionych promieni. a w konsekwencji kształt rysowanej krzywej. ulegają zmianie podczas wstawiania nowych punktów. Jeżeli przeciągniesz drugi promień zbyt daleko lub gdy pokryje się z pierwszym promieniem. Krzywe Béziera są definiowane poprzez punkty węzłowe. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK na Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej.Dokumentacja Metoda Elipsa z połowy przekątnej działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą. do której należał kliknięty wierzchołek. Krzywe naturalne są definiowane poprzez punkty. nie będziesz mógł narysować elipsy. ArchiCAD wyświetli całą elipsę. jednak posiadają one również edytowalne uchwyty stycznych z każdej strony węzła. 2) Określ długość pierwszego promienia. • Wybrać ikonę Przekształć elipsę na okrąg. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 411 . Krzywe Béziera są tworzone w bardziej skomplikowany sposób. a dodatkowo jeden uchwyt stycznej na każdym końcu (jeżeli jest to krzywa otwarta). Gdy łuk zostanie narysowany.

wskaż kliknięciem pierwszy punkt. że ArchiCAD automatycznie włączy narzędzie Krzywa z wybraną metodą geometrii Krzywa odręczna. aby go usunąć i tym samym zmienić kształt krzywej. Uwaga: Wyświetlanie uchwytów stycznych w krzywych Béziera uzależnione jest od ustawienia opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Uchwyty krzywych. Ta metoda jest szczególnie pomocna przy wprowadzaniu korekt w projekcie za pomocą Narzędzi Zakreślacza projektu. Jeżeli opcja ta ustawiona jest na “Pokaż”. • Wstawianie nowego węzła: Kliknij krzywą kursorem w kształcie znaczka Mercedesa. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK w Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. Przesuwanie węzła: Wybierz Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej i przeciągnij wierzchołek (nie spowoduje to zmiany układu uchwytów). jednakże ich długości mogą być różne. Im dłuższe będą uchwyty stycznej tym gładsza będzie krzywa w tym punkcie. • • Aby Połączyć ze sobą serię kilku zetkniętych krzywych. Nie puszczając przycisku myszki możesz teraz zdefiniować krzywiznę poprzez określenie kierunku stycznej oraz długości uchwytu. Metoda Krzywa odręczna zawsze tworzy krzywe naturalne. patrz Zakreślacz Projektu na stronie 552. Natomiast. porzucenie zaznaczenia spowoduje zniknięcie uchwytów. Powtórz całą operację dla kolejnych punktów. Kąt pomiędzy uchwytami jest stały. będziesz mógł wstawić następny punkt.Dokumentacja Aby narysować krzywą Béziera. następnie użyj polecenia Dodaj nowy węzeł krzywej z palety pomocniczej. wtedy widoczne będą tylko uchwyty zaznaczonej krzywej. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz trzecią Metodę geometrii z palety Info. Gdy puścić przycisk myszy. Usuwanie węzła: Wybierz polecenie Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej. następnie przeciągnij wierzchołek na sąsiedni. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. należy: • • Rysowanie Krzywych odręcznych Aby narysować krzywą odręczną. Edycja krzywych Gdy wybrane jest narzędzie Krzywa w Palecie narzędzi. Szczegóły. Rozpoczęcie zakreślania spowoduje. możesz edytować zaznaczone krzywe na kilka sposobów. Można modyfikować oddzielnie długości poszczególnych uchwytów krzywych Béziera: użyj do tego polecenia Przesuń uchwyt stycznej z palety pomocniczej. jeżeli ustawiona jest na “Ukryj”. 412 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zaznaczyć krzywe Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. wtedy wszystkie uchwyty będą widoczne na Rzucie. Więcej szczegółów. Możesz "wyciągnąć" z ostrego punktu węzłowego uchwyty stycznej nadając krzywej przebiegającej przez ten punkt gładki kształt.

Dodawanie segmentów do Polilinii Możesz dodawać segmenty do każdego końca Polilinii: • • • Zaznacz istniejącą otwartą Polilinię. Różnica pomiędzy tymi opcjami tkwi w sposobie grupowania narysowanych elementów. Aby narysować Łańcuch linii. wybierz jedną z trzech dostępnych metod narzędzia Polilinia: Wielobok. • • • Kliknij punkt początkowy segmentu a następnie jego koniec. uaktywnij funkcję Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie przed rozpoczęciem rysowania łańcucha linii lub zaznacz łańcuch po narysowaniu i wybierz polecenie Edycja > Grupowanie > Grupuj. Uwaga: Podczas kontynuowania polilinii możesz usuwać ostatnio narysowane segmenty klawiszem Backspace. Wybierz polecenie Kontynuuj Polilinię z palety pomocniczej. Teraz możesz dorysować nowe segmenty. Kliknij jeden z jej końców. patrz Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237. kliknij dwukrotnie ostatni punkt (lub wciśnij OK w Palecie kontrolnej). Aby zgrupować linie. Łańcuch linii jest zestawem połączonych segmentów linii narysowanych przy pomocy narzędzia Linia. • Aby narysować Polilinię. Zarówno metoda Łańcucha linii jaki Polilinii tworzą zestaw segmentów połączonych ze sobą końcami. Prostokąt i Prostokąt obrócony. • • Polilinie są pojedynczymi elementami narysowanymi za pomocą narzędzia Polilinia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 413 . Aby zakończyć. Każdy z segmentów jest oddzielnym elementem jednakże wszystkie mogą zostać zgrupowane przed lub po rozpoczęciu rysowania. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Wskazując koniec automatycznie rozpoczniesz rysowanie kolejnego segmentu. wybierz odpowiadającą Ci metodę narzędzia Linia: Łańcuch. naciśnij klawisz Backspace. • Aby anulować ostatni wstawiony segment. Więcej informacji na ten temat. lecz nie możesz usunąć oryginalnych segmentów Polilinii. Wciśnij przycisk OK na Palecie kontrolnej lub dwukrotnie kliknij punkt końcowy polilinii lub łańcucha linii.Dokumentacja Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii Możesz utworzyć łańcuch prostych lub łukowych segmentów linii korzystając z narzędzia Polilinia lub z trzeciej Metody geometrii narzędzia Linia.

najpierw określasz wektor obrotu dla linii odniesienia prostokąta. Wstawienie Punktu aktywnego rozwiązuje ten problem. 1) Zaznacz linię lub łuk. Przy metodzie Prostokąt obrócony. Wciskając raz klawisz Shift możesz zablokować kąt wektora. Więcej szczegółów. Uwaga: Aby połączyć elementy. kliknij segment. aby przeciąć polilinię. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 414 . który chcesz usunąć. Czasami sytuacja wymaga aby kontynuować rysowanie elementów od ustalonego punktu nie będącego wierzchołkiem. Uwaga: Linie pomocnicze w ArchiCADzie 10 również umożliwiają zlokalizowanie przecięć i innych punktów charakterystycznych. ograniczając go tylko do wcześniej ustawionych wartości. Uwaga: Jeżeli aktywna jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. Wybierz Edycja > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku. możesz przystąpić do wstawiania Punktu aktywnego. bądź punktem aktywnym żadnego obiektu. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Wystarczy kliknąć wybrane miejsce. patrz Ustawienia narzędzia Punkt aktywny w Pomocy ArchiCADa. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. Więcej szczegółów. Cechy elementu zaznaczonego jako ostatni będą przypisane całemu zestawowi. Łączenie elementów typu Linia w Polilinię Połączone Linie. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. Uwaga: Zastosuj tę samą metodę. można je usunąć. Otrzymasz zestaw segmentów linii i łuków. Wstawianie Punktów aktywnych Po wybraniu Koloru pióra oraz warstwy. na dwie niezależne polilinie. musisz w pierwszej kolejności Zawiesić grupowanie. Pamiętaj. Korzystając z analogicznej metody narzędzia Polilinia. można utworzyć cztery domyślnie zgrupowane segmenty linii. Rozbicie Polilinii Aby rozbić Polilinię: • • Zaznacz Polilinię. aby wybrane było narzędzie Punkty aktywne.Dokumentacja Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia Polilinia Wykorzystując metodę geometrii Prostokąt narzędzia Linia. • • Zaznacz wszystkie połączone elementy. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Punkty aktywne nie są elementami drukowalnymi i gdy nie są już potrzebne. Możesz automatycznie generować Punkty aktywne w miejscach przecięcia teoretycznych przedłużeń elementów. Szczegóły. Łuki oraz Polilinie mogą zostać przekształcone w pojedynczą Polilinię. Za pomocą polecenia Połącz możesz łączyć ze sobą wiele zestawów elementów. Punkty aktywne Punkty aktywne są reprezentowane w projekcie za pomocą krzyżyka. uzyskamy pojedynczy prostokąt. Otwarcie zamkniętej Polilinii Zamkniętą Polilinię można otworzyć usuwając jeden z jej segmentów: • • Wybierz narzędzie Strzałka. która ma co najmniej trzy odcinki. które są zgrupowane. powstałe elementy zostaną zgrupowane. Wektor ten definiuje jednocześnie długość dwóch równoległych do niego boków prostokąta. a następnie umieść kursor nad krawędzią innego elementu (kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa). Ich głównym zadaniem jest pomoc przy określaniu położenia elementów w 2D.

Obrazki są plikami graficznymi zaimportowanymi i zagnieżdżonymi w pliku projektu ArchiCADa. Uwaga: Rysunki. kliknięciem z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd: • równolegle z zaznaczonego Punktu aktywnego do ściany. patrz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. wybierz łuk(i) i kliknij (trzymając Ctrl/Cmd) kursorem w kształcie Znaczka wierzchołek dowolnego elementu lub Punkt aktywny. a także w postaci samej ramki. • prostopadle z punktu aktywnego dowolnego elementu (kursor Znaczka) lub z pustej przestrzeni (kursor Krzyżyka) na zaznaczoną ścianę. Rysunki prezentują zawartość przyłączonych do nich plików i mogą być aktualizowane. Więcej szczegółów. Możesz również rzutować Punkty aktywne. patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. dach. Obrazki mogą być wyświetlane z uchwytami lub bez. krawędź wypełnienia lub linii. Styczne Punkty aktywne będą generowane na teoretycznych przedłużeniach łuków lub krzywych. Inaczej niż Obrazki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 415 .Dokumentacja 2) Trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij tę krawędź aby wygenerować Punkt aktywny. wypełnienia lub stropu. spowoduje dopasowanie tej krawędzi do wspólnego położenia (o ile połacie posiadają wspólną krawędź). Detalu. Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Ustawienia te odnoszą się do wszystkich wstawionych obrazków.Obszaru 2D oraz Arkusza). strop. Szczegóły. Szczegóły. Ich ramki mogą być kadrowane. zaznaczone ściany lub linie zostaną wydłużone do wskazanej krawędzi. linii lub krawędzi dachu. Wstawianie i manipulacja obrazkami odbywa się za pomocą narzędzia Obrazek. patrz Dopasuj widok na stronie 573. Obrazki Uwaga: Kliknięcie na krawędź dachu z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd podczas gdy zaznaczona jest inna połać. Aby wstawić Punkt aktywny w miejscu odległego punktu stycznego. Więcej szczegółów. w przeciwieństwie do Obrazków mogą mieć przypisane numery ID oraz (opcjonalnie) tytuły. Możesz również wstawić jako Obrazek skadrowany fragment zawartości okna ArchiCADa. Wybór można określić za pomocą opcji Uchwyty obrazków w menu Widok > Opcje wyświetlania > Pokaż/Ukryj Pomoce Rysunkowe. Mogą być umieszczane w każdym typie okna 2D (w oknach Rzutu. Przy wybranym narzędziu Ściana lub Linia. Wstawiony Obrazek może służyć jako tło dla modelu ArchiCADa dzięki funkcji Dopasuj widok. patrz Rysunki w Widokach modelu na stronie 416.

Dokumentacja

Więcej opcji i wyłącz Wyświetlanie ramki przy wstawianiu Obiektów, Słupów, Obrazków i Rysunków. Możesz również wstawiać obrazek do projektu bezpośrednio, nie korzystając z narzędzia Obrazek np. kopiując go do Schowka z okna Renderingu lub z dowolnego programu do grafiki 2D. ArchiCAD potraktuje go jak normalny Obrazek. Uwaga: Obrazki importowane do projektu tą metodą, będą zawsze wielkości "piksel na piksel" w stosunku do bieżącego powiększenia.

Uwaga: Bez względu na sposób w jaki zaimportowano obrazek, zostane on zagnieżdżony w pliku projektu, co może znacznie zwiększyć jego rozmiar. Skorzystaj z atrybutów Rozmiaru i Rozdzielczości narzędzia Obrazek by uniknąć przeładowania pliku.

Wstawianie Obrazków
Po dokonaniu niezbędnych ustawień w oknie dialogowym Ustawień obrazka, możesz kliknąć gdziekolwiek na arkuszu roboczym aby wstawić obrazek. Jeżeli obrazek okazał się zbyt mały lub zbyt duży, ponownie otwórz okno dialogowe Ustawień obrazka i dokonaj poprawek. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. Obrazek może być dowolnie rozciągany w każdym kierunku. Jeżeli podczas rozciągania przytrzymasz klawisz Shift, zachowane zostaną jego proporcje. Przy wstawianiu obrazka będzie widoczny szary kontur, wielkością odpowiadający obrazkowi i podążający za kursorem. Punkt wstawiania tego konturu przykleja się do wierzchołków i krawędzi już istniejących elementów. Aby wyłączyć tę opcję, przejdź do okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy >

Rysunki w Widokach modelu
Rysunki są widokami ArchiCADa lub zewnętrznymi plikami umieszczonymi w projekcie. Rozmiar, tytuł oraz ramka Rysunków mogą być dowolnie ustawiane. (Inaczej niż to jest w przypadku obrazków). Ponadto, Rysunki importowane z plików zewnętrznych mogą być automatycznie (lub ręcznie) aktualizowane w przypadku modyfikacji tych plików. Rysunki mogą być umieszczane w Widokach modelu lub na Arkuszach. Rysunki umieszczone w Widokach modelu zawierają pliki zewnętrzne (takie jak DWG, PDF lub pliki graficzne). Nie mogą natomiast zawierać widoków ArchiCADa. Tylko Rysunki umieszczone na Arkuszach mogą zawierać widoki ArchiCADa (z bieżącego projektu lub z innych plików projektów) oraz inne pliki odczytywane przez ArchiCADa. Więcej informacji na temat Rysunków w Teczce arkuszy, zobacz Rysunki w Teczce Arkuszy na stronie 462. Narzędzie Rysunek pozwala na umieszczanie Rysunków w projekcie oraz na definiowanie ich ustawień. Wiele z tych ustawień może być konfigurowane jeszcze przed wstawieniem Rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa.

416

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Dokumentacja

Usuwanie Rysunków
Zaznacz Rysunek i usuń jak każdy inny element ArchiCADa. Zwróć uwagę, że usuwanie Rysunku jest operacją nieodwracalną z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywne jest okno tego samego typu (np. okno Rzutu lub Arkusza) co okno zawierające Rysunek.

Rysunek umieszczany jest poprzez punkt wstawienia wybierany w Ustawieniach rysunku (domyślnie jest to środek).

Można też ewentualnie użyć polecenia Plik > Pliki zewnętrzne > Wstaw rysunek zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do tego samego okna dialogowego.

Wstawianie Rysunku w oknach Modelu
Rysunki mogą być umieszczane w każdym widoku modelu, z wyjątkiem Okna 3D oraz widoku Zestawień. Możliwość wstawiania Rysunków do modelu jest przydatna na przykład wtedy, gdy posiadamy rysunek standardowego detalu konstrukcji dachowej dostarczony przez producenta w formacie PDF. W takiej sytuacji możesz wstawić taki dokument PDF jako Rysunek w oknie detalu, dodać własne oznaczenia i umieścić całość na przygotowanym wcześniej arkuszu. Podobnie, zewnętrzny plik DWG może zostać wstawiony jako Rysunek do modelu. Jest to dużo łatwiejszy sposób na umieszczanie plików DWG w ArchiCADzie niż dołączanie ich za pomocą modułu XREF. Wstawianie plików graficznych w postaci Rysunków w widoku Modelu jest dużo wygodniejszą metodą niż używanie narzędzia Obrazek, ponieważ Rysunki zachowują informację o oryginalnym pliku i mogą być w dowolnym momencie aktualizowane. Rysunki wstawiane do widoków modelu (inaczej niż w przypadku umieszczaniu na arkuszu) są niezależne od ich skali. Aby wstawić Rysunek do okna Modelu: • • • Uaktywnij narzędzie Rysunek. Kliknij miejsce w oknie Modelu, w którym umieszczony zostanie Rysunek. Pojawi się okno dialogowe Łącz z. Znajdź pożądany plik, zaznacz go i kliknij Otwórz. Uwaga: Jeżeli wybrałeś plik PDF zawierający wiele stron, zostaniesz poproszony o wybranie strony, która ma zostać wstawiona.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Po wstawieniu, możesz zmienić parametry Rysunku w oknie dialogowym Ustawień rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie Rysunki umieszczone w Widokach modelu wyświetlone będą w Menedżerze Rysunków, gdzie będzie można nimi zarządzać (np. aktualizować) tak samo jak Rysunkami umieszczonymi na arkuszach. Więcej szczegółów, patrz Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków na stronie 468.

417

Dokumentacja

Elementy opisowe
Elementy opisu wyświetlają liczbowe lub tekstowe informacje w oknach 2D o elementach, do których się odnoszą oraz jako niezależne obiekty informacyjne. • Wymiary są dodawane do elementów konstrukcyjnych i rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D i Obszarów 2D/Detali, przy pomocy Narzędzi Wymiarowania. Narzędzie Siatka umożliwia wstawienie elementów siatki pojedynczo lub jako systemu. Elementy siatki stanowią część modelu i pełnią rolę edytowalnego szkieletu podczas wstawiania wielu elementów lub określania ich położenia w obrębie modelu. Teksty wstawiane są za pomocą narzędzia Tekst, w postaci bloków. Autotekst jest elementem tekstowym zawierającym pola automatycznie wypełniane przez program. Autotekst może być umieszczany w Widokach modelu oraz na arkuszach. Etykiety pozwalają na przyłączenie informacji tekstowej do elementu konstrukcyjnego oraz Wypełnień. Możliwe jest również wstawienie Etykiety nie połączonej z żadnym elementem.

ArchiCAD uwzględnia użycie różnych Standardów wymiarowania. Możesz zastosować określony standard wymiarowania, albo dostosować go do bieżącego projektu w menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie na stronie 23. Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie, należy skorzystać z rozwijanej listy Wymiarowania w palecie Opcji podręcznych. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wymiary mogą być umieszczane na Rzucie, w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D oraz Detali i Obszarów 2D. Okno Dokumentów 3D posiada kilka specjalnych opcji wymiarowania. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423. Dostępne są następujące opcje konstruowania Wymiarowania: • • Wymiarowanie liniowe wyświetla długości elementów prostych oraz łuków. Wymiarowanie wzniesienia (metoda konstrukcyjna narzędzia Wymiarowania liniowego) wyświetla wartości wzniesienia w widokach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Kota wysokościowa wyświetla wartości wzniesienia na Rzucie. Wymiarowanie promienia łuku wyświetla promień elementów łukowych. Wymiarowanie kąta wyświetla kąt (w stopniach) pomiędzy parą linii lub krawędzi.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

• •

Wymiarowanie
Narzędzie wymiarowania ArchiCADa pozwala na swobodne tworzenie opisu Wirtualnego Budynku według przyjętych przez Ciebie standardów. Wymiarowanie powiązane jest z opisywanymi przez nie elementami. Oznacza to, iż jest automatycznie aktualizowane przy każdej modyfikacji tych elementów. Wyjątek: Wymiarowanie ustawione jako “statyczne” nie będzie aktualizowane. Zobacz Wymiarowanie statyczne na stronie 420.

• • •

418

Dokumentacja

Wstawianie Wymiarowania
Proces wymiarowania jest podobny dla wszystkich metod i wygląda następująco:

Terminy związane z wymiarowaniem
• Punkty pomiaru są tymczasowymi węzłami umieszczanymi na elementach ArchiCADa w trakcie procesu wymiarowania. Jeżeli wstawisz punkt pomiaru w niewłaściwym miejscu (lub w pustym obszarze), utworzony zostanie prostokątny punkt pomiaru (jak pokazano na poniższej ilustracji), zamiast okrągłego. Oznacza to, że punkt będzie statyczny i nie będzie reagował na zmiany położenia lub wielkości wymiarowanych elementów. Zobacz także Wymiarowanie statyczne na stronie 420. Punkty pomiaru są tymczasowe; znikają po kliknięciu wskazującym położenie łańcucha wymiarów. Łańcuch wymiarów pojawia się po kliknięciu kursorem w kształcie Młotka na końcu procesu wymiarowania. Łańcuch wymiarów (przy wymiarowaniu liniowym) składa się z: • • linii wymiarowej ułożonej wzdłuż mierzonego elementu; linii pomocniczych (prostopadłych do linii wymiarowej), jeżeli w Ustawieniach wymiarowania została wybrana opcja ich wyświetlania; znaczników wymiarowania (są to punkty przecięcia linii wymiarowej z pomocniczą).

1) Uaktywnij odpowiednie narzędzie wymiarowania; ustaw

parametry i wybierz konstrukcyjną i geometryczną metodę.

Szczegóły, patrz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie w Pomocy ArchiCADa.

2) Kliknij element w miejscach, które mają zostać

zwymiarowane (zgodnie z działaniem wybranego narzędzia); w ten sposób powstaną tymczasowe Punkty pomiaru wskazujące przebieg poszczególnych elementów wymiarowania. Kliknięcie elementu, który ma zostać zwymiarowany spowoduje jego podświetlenie. Uwaga: Podświetlanie elementów działa tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja "Podświetlanie obrysu elementu" w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie.

3) Dwukrotnie kliknij po wstawieniu ostatniego punktu pomiaru. 4) Wskaż kliknięciem kursora w kształcie Młotka, gdzie należy
umieścić łańcuch wymiarów. • W przypadku niektórych sposobów wymiarowania, w miejscach przesunięcia kursora pojawia się pogrubiona linia, aby ułatwić wybranie prawidłowego kierunku wymiarowania. Funkcja Wymiarowania liniowego posiada dodatkowe opcje (które obejmują również dodatkowe kliknięcia) umożliwiające określenie położenia linii wymiarowej.

Zobacz Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym na stronie 421. • Możesz usunąć wstawiony Punkt pomiaru, klikając go.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

419

Dokumentacja

wymiarów nie będzie połączony z jakimkolwiek elementem, wtedy cały łańcuch stanie się statyczny. Wymiarowanie statyczne zachowuje się jak normalne wymiarowanie w dwóch przypadkach:

1) Jeżeli zostanie obrócone, lub odbite lustrzanie, tekst wymiaru
zawsze będzie czytelny od dołu.

2) Jeżeli zmieniona została Jednostka wymiarowania w oknie
pojedynczy wymiar łączy dwa, sąsiadujące ze sobą Punkty pomiaru i zawiera wartość wymi