Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Graphisoft
Odwiedź stronę Graphisoft pod adresem http://www.graphisoft.com , aby znaleźć najbliższego dystrybutora oraz informacje o dostępności produktów.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12
Copyright © 2008 by Graphisoft, wszelkie prawa zastrzeżone. Surowo zabrania się odtwarzania, parafrazowania oraz tłumaczenia bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

Znaki handlowe
ArchiCAD jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a PlotMaker, Virtual Building (Wirtualny Budynek), StairMaker oraz GDL to znaki handlowe firmy Graphisoft. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wstęp

Wstęp
Podręcznik ArchiCAD 12 zawiera sześć głównym rozdziałów, w których przedstawiono dokładny przegląd funkcji programu ArchiCAD. Zawartość tego dokumentu jest również dostępna poprzez elektroniczny system Pomocy. Część Interfejs niniejszego Podręcznika zawiera bardziej szczegółowe opisy każdego ustawienia i okna dialogowego i dostępna jest jedynie w elektronicznym systemie Pomocy.

Rozdziały w niniejszym podręczniku:
Konfiguracja to skrót informacji potrzebnych do skonfigurowania programu ArchiCAD. Komunikacja z ArchiCADem stanowi wprowadzenie do podstawowych operacji w programie ArchiCAD. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja, Edycja oraz Techniki. Wirtualny Budynek zawiera opis widoków modelu oraz okien, które posłużą do stworzenia Wirtualnego Budynku przy pomocy narzędzi projektowych ArchiCADa. Dokumentacja przedstawia narzędzia do rysowania i opisywania w ArchiCADzie, oraz zintegrowany proces tworzenia Arkuszy do stworzenia pełnej, końcowej dokumentacji Twojego projektu. Współpraca przedstawia funkcję Zespołu projektowego, dzięki której zespół architektów może równocześnie pracować nad tym samym projektem. W tym rozdziale również opisano jako skutecznie załączać struktury powtarzalne; inteligentny proces importu i eksportu DXF/DWG oraz łączenia; oraz proces korekty na bieżąco. Wizualizacja zawiera wszystkie narzędzia i techniki pozwalające wyświetlać i przedstawiać projekt architektoniczny klientowi.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

3

Wstęp

4

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści
Wstęp ____________________________________________________ 3 Konfiguracja _____________________________________________ 15 Zarządzanie Projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozpocznij ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Utwórz Nowy Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zamknij Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kompresja plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plik wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Projekt Archiwalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Otwieranie projektów poprzez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Łączenie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Preferencje Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jednostki i poziomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Atrybuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O Warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Przełącznik warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian, Słupów i Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy . . . . . . . 30 Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rodzaje linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rodzaje wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dostępne parametry wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Struktury warstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom, Stropom i Dachom 32 Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Komponenty struktur warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Pióra i kolory/Zestawy Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Stosowanie Zestawów Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Modyfikowanie Zestawów Piór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów . . . . . . . . . . . . . .36 Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Zestawy Piór dla różnych zastosowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 O Materiałach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . .39 Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Wyświetlanie Materiałów w Renderingach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tworzenie i Modyfikacja Materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Menedżer atrybutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Parametry użytkownika Obiektów GDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 O Bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteka startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Uaktualnienia Biblioteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Zasady Zarządzania Bibliotekami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 O Menedżerze Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych . . . . . . . . .45 Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 O Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Interfejs Użytkownika ArchiCADa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 O Paskach Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

5

Spis treści

Skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety Pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 51 53 54 54 55 57 58

Komunikacja z ArchiCADem________________________________ 59 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja wewnątrz aktywnego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dopasuj do okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Przemieść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Podgląd nawigatora (2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Nawigacja w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dostęp do poleceń Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Eksploruj Model (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Orbituj (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podgląd nawigatora (3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Obsługa 3Dconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Paleta Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 O Palecie Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu . . . . . . . . . . . . 67 Struktura Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 System Kolorów Nawigatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Nawigator Mapa Projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nawigator Mapa Widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Definiowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zachowywanie Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Modyfikowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Paleta Opcji Podręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nawigator Teczka arkuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zestawy Publikacji Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zewnętrzne pliki w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Funkcje wspomagające edycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia 79 Zaznaczanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Funkcje wspierające Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Punkty Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Podświetlenie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podświetlanie obrysu elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Okno informacji o elemencie (Info Tag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Inteligentny kursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Anulowanie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Modyfikuj zaznaczone elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń . . . . . . . . 87 Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 O Obszarze Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Usuwanie Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu. . . 90 Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia . . . . . . 92 Początki Układu Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . 92 Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika . . . . . . . . 93 Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D . . . . . . . 93 Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 O Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . 94 Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne . 95 Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne . . . . . . . 96 Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane . . . . 97 Narzędzie Miarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści

Funkcja Przyklejanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Linie Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O Liniach Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rodzaje Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wybór preferowanych Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania . . . . . . . . . . . 103 Usuwanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ograniczenia ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Stosowanie ograniczeń ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych. . 106 Blokowanie współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Metody konstrukcyjne względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Blokowanie Prostopadłe i Równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dwusieczna kąta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ustawienie powierzchni w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyklejanie do istniejących elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym. . . . . . . . 111 Zasięg przyciągania kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wzniesienie i Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 O Wzniesieniu Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych. . . . . . . . . . . 113 Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Poziomy Odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace . . . . . . 115 Palety Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Podstawowe Techniki Edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przemieszczanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie . . . . . . . . . . . . . . 118 Przesuwanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Obracanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Lustrzane odbijanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Podniesienie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Ustaw Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Informacje na temat funkcji Ustawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Jak ustawić elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Ustaw Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Modyfikowanie wymiarów elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów. . . . . . . . .128 Rozciąganie Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Modyfikowanie Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów. . . . . . . . .131 Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. . . . . . . .133 Rozciągnij pionowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) . . . . . . . . . . . . .134 Podział Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Wyrównanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Przecięcie dwóch elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia . . . . . . . .138 Dodawanie Elementom Wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Edycja wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu . . . . . . . . . . . . . . . .140 Rozbij do Bieżącego Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Tworzenie kopii elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Przesunięcie, Obrót, Odbicie Lustrzane kopii elementów . . . . . . . .141 Powielenie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Przeciągnij i Upuść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Transfer ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Grupowanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Blokowanie/Odblokowywanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Kolejność wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Magiczna Różdżka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 O Magicznej Różdżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki . . . . . . . . . . .150 Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/ Odejmowania wieloboków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

7

Spis treści

Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Podrysach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostęp do poleceń obsługujących Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokaż/Ukryj Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu . . . . . . . . . . . . . Zmiana położenia Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania . . Przebuduj Podrys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem:. . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych . . . . . . . . . . Dlaczego optymalizować?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 152 153 154 154 156 156 157 157 158 160 160 160 161

Wirtualny Budynek _______________________________________ 163 Widoki Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 O Widokach Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Okno Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Kondygnacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 O Kondygnacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/ Elewacja/RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zarządzanie Kondygnacjami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Linie Poziomów Kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) . . . . . . . . . . . . . . 169 Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Określ Kondygnację Macierzystą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie . . . . . . . . 173 Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Okno 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wyświetl wszystko w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Domyślne wyświetlanie w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Filtruj Elementy widoczne w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Procedury 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Tryby wyświetlania 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Projekcje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dodatki Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 O Przekrojach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju . . . 187 Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wybierz Status Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Otwórz Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wstaw Połączony Znacznik Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wstaw Samodzielny znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Utwórz Niezależny Przekrój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Podsumowanie Poleceń Przebudowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych. . . . . . . . . . . . . . . 195 Elewacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozwinięcie Ścian (RŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 O Rozwinięciach Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ID i Nazwy Rozwinięć Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Edycja Widoków Projektu RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozwinięcia Ścian, a kształty Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian. . . . . . . . . . . . . . . 204 Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 O Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Utwórz Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

8

Spis treści

Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Przedefiniuj wybrany Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 O Detalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zawartość okien Detali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Połączony Znacznik Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Utwórz niezależny detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D . . . . . . . . . . 214 Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja Okna Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Obszary 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 O Obszarach 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Obszar 2D, a Detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zawartość okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Edycja okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Utwórz Niezależny Obszar 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 O Znacznikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podświetlenie Znaczników Źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Zmiana Typu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Przenoszenie Ustawień Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kopiowanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Nawigacja za pomocą Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Znajdź połączone Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Paleta Sprawdź Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Usuwanie Widoków Projektu, Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Usuwanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zestawienie interaktywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 O zestawieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otwórz Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów. . . . . . . . . . . . . . . 225
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Edycja i uaktualnianie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . .226 Sortuj Pola Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Formatowanie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Nagłówki Zestawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Podziel zestawienie na kilka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Spisy treści Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 O Spisach treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Spis Opublikowanych Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Elementy konstrukcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . .233 Ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 O Ścianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Utwórz Pojedynczą Ścianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Ścianę Łukową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Łańcuch Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Utwórz Prostokąt Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Utwórz Ścianę Trapezową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Warstwową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Wieloboczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę z Bali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę Szczytową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Przecięcia typu Ściana-Ściana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Modyfikuj ścianę (Dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ściany i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Słup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupa na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupów w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tworzenie Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Utwórz Pochyły Słup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Słupy i inne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Oś Odniesienia Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Wyświetlanie Belek na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Utwórz Belkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Tworzenie otworów w belkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

9

Spis treści

Belki i Inne Elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Złożonych Profilach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i edycja Złożonych Profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony . . . . . . . . . . . . Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów . . . . Dachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych . . . . . . . . . . Utwórz Kopułę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz linie poziomu dachów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu . . . . . . . . . . . . . . . Znajdź krawędź przecięcia dachów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dotnij elementy do dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera . . . . . . Stropy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stropów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umieszczanie Otworów w Stropach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz siatkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj wzniesienie punktów siatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodaj nowe punkty siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w siatce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metryczki Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie kubatury Stref w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Docięcie strefy innym elementem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obliczanie powierzchni i objętości stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualizacja Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno dialogowe Uaktualnij strefy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 254 254 255 257 257 258 258 259 259 260 260 261 263 263 264 265 265 266 269 273 273 274 274 274 275 276 276 276 277 277 277 278 279 279 281 282 283 283

Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie. . . . . . . . . . . 285 Komponenty Przegród Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Utwórz Przegrodę Strukturalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Edycja na poziomie Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tryb edycji Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Edytuj Siatkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju. . . . . . . . . . . . 313 Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . 316 Profil Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Panele Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Łączniki Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Akcesoria Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Przegrody Strukturalne i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej . . . . . . . 334 Obiekty Parametryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 O Obiektach Parametrycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wyszukiwanie elementu bibliotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wstawienie Obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zaznaczanie wstawionych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozciąganie Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dostosowywanie Parametrów Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Utwórz Obiekt Łaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Graficzne tworzenie własnych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu . . . . . . . . 344 Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych . . . 345 Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu . . . . . . 346 Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu . 347 Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Własne komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

10

Spis treści

Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi, Okna, Świetliki, Zakończenia ściany, Schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Drzwi/Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Wstawianie Drzwi i Okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie pustych otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Zmiana położenie otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Okna narożne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Świetliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zakończenia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Schody (Zapamiętane schody) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wyświetlanie Schodów na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Korzystanie ze StairMakera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Dodatek StairMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów . . . . . . . . 361 Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Struktura i Spocznik (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Ustawienia Stopni (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Poręcze (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Ustawienia symboli (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Sprawdź i zachowaj schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Schody oparte o narysowane elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 TrussMaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Tworzenie Dźwigarów na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Edytowanie Dźwigarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . . . 377 Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 O działaniach na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rodzaje działań na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Przykład Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Opcje wyświetlania Modelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ustaw Opcje wyświetlania Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Kombinacje Opcji widoków modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Opcje wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Wyświetlanie Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 O Częściowym Wyświetlaniu Struktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury . . . . . . .386 Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku . . . . . . . .387 Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Wizualizacja pełnej struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów . . . . . . . . . . . . . .393 Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien . . . . . . . . . . . . . . .393 Dokumentacja ___________________________________________ 395 Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 O Wypełnieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Kategorie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym . . . . . . . . . .397 Rysowanie Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Definiowanie Rodzajów Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy . . . . . . . . . . .400 Wyświetlanie Kreskowania wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Utwórz Wypełnienie typu Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni . . . . . . . . . . . . . . .404 Wypełnienia gradientowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Wypełnienia obrazkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

11

. . . . . . . 453 Określanie domyślnego tekstu Etykiet . . 455 Polecenia Edycji w oknach typu tekstowego . . . . . . . 444 Wstawianie Bloków tekstowych . . . Łączenie elementów typu Linia w Polilinię. 446 Rysunek jako Odniesienie do Autotekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Wstaw System Siatek . . . . . . 457 O Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Automatyczne Wymiarowanie Wnętrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy opisowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrazki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje tekstu wymiarowania . . . 456 Środowisko pracy przy tworzeniu dokumentacji . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet powiązanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Domyślne etykiety powiązane z narzędziem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Wymiarowania . . . . . . . . . . . . 438 Widoczność Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstawianie Rysunku w oknach Modelu . . . . Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Edycja elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Tworzenie prostego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Formatowanie całego Bloku tekstowego . . . . . . . . . . 459 Szablony arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie statyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie kąta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Teczka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . 462 Umieszczanie Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Graficzna zmiana wielkości tekstu. . . . . . . 441 Blok tekstowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie wzniesienia . . . . . . . . . . Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przesuń bądź edytuj tekst wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Linie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Arkusze . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Składniki Teczki Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Edycja tekstu w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych odręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie promienia łuku . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Etykiety symbolowe . . Koty wysokościowe . . . . . . . . . . . . . 453 Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie skojarzone w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe wymiary (Dodatek). . . . . Punkty aktywne . . . . . . . . . 446 Jak wstawić Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj linię pomocniczą. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie Grubości ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Znajdź i zastąp tekst . . . 448 Etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Linii w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . 407 407 408 408 408 409 410 410 411 411 412 412 413 414 414 414 415 416 417 418 418 419 419 420 420 423 425 425 426 427 427 428 430 432 433 433 434 435 Automatyczne Wymiarowanie Zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciąganie linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie pojedynczej prostej linii . . . . . . . . 437 Składniki Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Formatowanie pojedynczych składników Bloków Tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozbicie Polilinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 O Narzędziu Siatka . . 436 Narzędzie Siatka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysunki w Widokach modelu . . . Przekształcanie Elips w Okręgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Zastosowywanie Ulubionych parametrów Tekstu . . . . . Rysowanie Krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciągnięcie Krzywych . . . . . 460 Zestawy . . . . . Edycja Łańcucha wymiarów . . . . . . . . . Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej . 461 Rysunki w Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terminy związane z wymiarowaniem . . . . . . . . . . . . 439 Tworzenie łukowego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 470 Automatyczne Numerowanie Arkuszy . . . . . . . .501 Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Firmy średniej wielkości . . . 487 Przygotowanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509 Zarządzanie Bibliotekami w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Zestawienia i listy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Techniki Pracy Zespołowej . . . . . . . . Zastąp połączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Wstaw Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 Zarządzanie ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Średnie projekty . . . . . . . . . . . 480 Określanie metody publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 Edycja zawartości Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . .529 Edytuj Moduł: Przerwij połączenie.497 Uwspólnianie Projektu . . 464 Importowanie plików PDF jako Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . .538 Wymiana danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Małe firmy. . . . . .519 Duże firmy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Współpraca _____________________________________________ 497 Praca Zespołowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503 System pracy w Zespole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 Zmiana Obszaru Roboczego . . . . . . .531 Moduływ różnych systemach operacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .536 XREFy . . . . . . . . .501 Praca w Obszarze roboczym. . . . 479 Definiowanie Zestawu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . 473 Małe projekty . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Źródło Modułu w drugiej kopii ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 Wysyłanie i Pobieranie Zmian . . . . . . 474 Duże projekty . . . . . . . . . .530 Zarządzanie Połączeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Utwórz Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 13 . . . . . . . . . . . . .538 Korzystanie z XREFów w obustronnej komunikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Własna numeracja Arkuszy/Zestawów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 Praca nad Kopią Lokalną. . . 478 Kolporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535 Połączone Moduły w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Rezerwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Publikowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Wyświetlanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Modyfikowanie Rysunków na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Metody tworzenia dokumentacji . . . 483 Publikacja w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Przygotowanie publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Tytuły Rysunków. . . .537 XREFy a Warstwy. . . . . . . 483 Opublikuj PDF za pomocą Kolportera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Identyfikacja (ID) Rysunków i Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Widok 3D w dokumencie PDF (tylko Windows) . . . . . . . . . . . . . . 470 Prosta Numeracja arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Proces publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Praca w trybie Off-Line (bez podłączenia do sieci) . . . . . . . . . . . . . . . 472 Numeracja Rysunku . 476 Drukowanie . . . . . . . 486 Źródła list . . . .521 Połączone Moduły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Podgląd i korekta plików DWF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514 Strategie pracy w Zespole projektowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Usuwanie Rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Plotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Zachowaj dokument w formacie PDF . . . . . . . . . . . .527 Moduły obejmujące wiele kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Tworzenie dokumentacji w Pracy zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Pliki Projektu Zespołowego . . . . . . . . . . . . . .513 Rozwiązywanie problemów w Pracy Zespołowej .497 Konfiguracja projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Typy list . . 481 Definiowanie Formatu Publikacji . . 491 Informacje o elemencie . . . . . .497 Role w projekcie Zespołowym. . . . .523 O Połączonych Modułach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . Publikowanie i odzyskiwanie danych Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Rendering . . . . . . . . Zakreślacz Projektu . . . . . . . . . 570 Sceny VR . . . . .Opcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Przykład sceny wewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Dodatkowe narzędzia wizualizacji . . . . . . . . . . . . . . . Recenzent projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Podstawowe Opcje procedury Lightworks . . . . . . . . . . 561 Przykład sceny zewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . Konsultacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Obiekty VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . Przykład zastosowania Recenzenta . . Przykład działania Zakreślacza projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . Łącz plik DXF/DWG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obustronna konwersja (Opcje inteligentnego łączenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca Zespołowa i Zakreślacz projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Animacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Zakreślaczu Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Analiza nasłonecznienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menedżer Wersji wpisu Zakreślacza . . . . . . 573 Dopasuj widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Indeks _________________________________________________ 577 14 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 544 544 547 547 547 552 552 553 554 554 554 555 Wizualizacja ____________________________________________ 557 Kamery . . . . . . .

Widoki modelu. otwieraniu i zachowywaniu projektów. (Uruchamiając projekt na podstawie wzorca. Pióra i kolory. Utwórz Nowy Projekt Za każdym razem gdy tworzony jest nowy Projekt (Plik > Nowy). opisuje sposoby definiowania preferencji. Informacje na temat zarządzania projektami ArchiCADa znajdziesz w następujących rozdziałach. aby uruchomić program. Pojawi się okno startowe ArchiCADa. Jeśli użytkownik opracował własne pliki wzorca ze skonfigurowanych opcji. Kolejna część. jednostki miary stosowane w projekcie. upewnij się czy załadowałeś wszystkie biblioteki potrzebne do prawidłowego wyświetlenia wstawionych obiektów.Parametry warstw. poprzez menu Opcje > Atrybuty elementów przeglądnij Atrybuty załadowane domyślnie z projektem . patrz Okno startowe ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja Konfiguracja Pierwsza część tego rozdziału. Więcej szczegółów. Zarządzanie projektami. takich jak np. Atrybuty i odniesienia do Bibliotek. Rozpocznij ArchiCADa Kliknij dwukrotnie ikonę ArchiCAD w folderze programów. wstawione elementy konstrukcyjne i rysunkowe oraz domyślne ustawienia wszystkich narzędzi. może użyć własnego wzorca. Po przeglądzie Interfejsu ArchiCADa przyjdzie czas na zapoznanie się z ustawieniami Środowiska pracy. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu"). Zawiera on dane o modelu oraz Teczkę arkuszy. Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu i zawiera ustawienia wszystkich preferencji. Typy linii. Rodzaje wypełnienia. W następnej części dowiesz się jak używać Ulubionych. Preferencje projektu. Preferencje projektu. zawiera informacje o tworzeniu. Użyj wzorca: Możesz utworzyć projekt na podstawie wzorca ArchiCADa 12 zawierającego domyślne ustawienia projektu. można wybrać zapisany wcześniej zestaw ustawień projektu. która pozwala na wielokrotne wykorzystywanie preferowanych ustawień. .pln). jeżeli planujesz edycję już istniejącego projektu. Materiały. Następnie. definiowaniem ich na własnym komputerze oraz eksportowaniem i importowaniem zapamiętanych ustawień na inne komputery. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 15 . Struktury warstwowe. Kategorie stref oraz Style Zakreślacza projektu.funkcji. Określ skalę projektu za pomocą polecenia z menu Dokument > Skala. Zarządzanie Projektami Podstawowym typem dokumentu ArchiCADa jest plik Projektu (.

Obrazki) pozostaną otwarte. standardowych ustawień. zamiast wszystkich uprzednio otwartych okien. Zamknij Projekt Użycie polecenia Plik > Zamknij przy aktywnym oknie rzutu spowoduje zamknięcie całego projektu. z którego preferencjami jesteś zaznajomiony. Zostaniesz poproszony o zachowanie ewentualnych modyfikacji.) Lokalizacja folderu Ustawień domyślnych: Na platformie PC: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Ustawienia domyślne\ArchiCAD Na platformie MacOS: \Applications\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD Kolejny rozdział zawiera wszelkie dodatkowe pliki wzorca zapisane w folderze “Wzorce”. Ten wybór jest najlepszy w przypadku używania zawsze tych samych. które nie są zachowywane z projektem). Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Użyj polecenia Plik> Otwórz aby otworzyć zapisany projekt. że można otworzyć tylko okna znajdujące się na wierzchu (plus Rzut). Jeśli zapisujesz i zamykasz projekt. które trzeba ponownie otworzyć. polecenie to spowoduje utworzenie projektu ArchiCADa z fabrycznymi ustawieniami. Jeżeli nie chcesz powracać do fabrycznych ustawień programu. Parametry Środowiska pracy Wybierz jeden z Profili środowiska pracy (skonfigurowany Profil. Użyj ostatnich parametrów Projektu Opcja ta pozwala na zastosowanie takich ustawień i preferencji projektu jakie były aktualne w momencie ostatniego wyłączenia ArchiCADa. następnie zamknij go i ponownie utwórz nowy projekt: tym razem. Wskaż opcję Wybierz Wzorzec. Otwieranie okien może trochę potrwać.) Szczegóły. • Jeżeli wciśniesz klawisz Alt (Opt) podczas wybierania polecenia Nowy. lub taki.Konfiguracja Na górze listy figuruje domyślny wzorzec. który sam dostosowałeś i zapisałeś. zawarty w aktualnej wersji programu ArchiCAD. Więcej szczegółów można odnaleźć w następujących rozdziałach ArchiCADa: Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Typy plików zapisywanych przez ArchiCADa Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uruchom nową kopię ArchiCADa: Zaznacz tę opcję jeśli chcesz uruchomić dodatkowego ArchiCADa. 16 . jego nazwa zmieni się na Nowy i Zresetuj wszystko. Na platformie MacOS: Library\Application Support\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa W dolnej części listy można odnaleźć maksymalnie trzy ostatnio wybrane pliki wzorca. szczególnie jeśli będą musiały zostać odbudowane. aby wybrać plik wzorca z innego miejsca. Ostatnie parametry Projektu. niektóre ustawienia mogą zostać zmienione. jest więcej niż 20 (wyłączając okna renderingu. z którymi jesteś zaznajomiony. aby go zapisać. Jeśli jednak jako ostatni otwarty był projekt utworzony przez inną osobę. w którym otwartych jest wiele okien. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Pliki zewnętrzne (okna Obiektów GDL . patrz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. Jeśli okien. ArchiCAD przy kolejnym otwarciu projektu ponownie otworzy te okna. będą oznaczać preferencje. otwórz projekt. który można odnaleźć tutaj: Na platformie PC: Documents and Settings\Użytkownik\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa. Użyj polecenia Plik > Zachowaj . (Zostaje on zapisany w folderze Ustawienia domyślne podczas instalacji ArchiCADa. oraz Dostosowywanie Środowiska Pracy na stronie 54.

.tpl. Uruchamiając nowy projekt na podstawie wzorca. . że włączona opcja kompresji spowalnia proces zapisywania pliku (o ok.mod). Uwaga: Zastosowanie schematów Profilu Środowiska pracy spowoduje nadpisanie ustawień pliku Wzorca. Aby otworzyć kopię wzorca należy otworzyć polecenia Nowy. Zachowaj plik jako wzorzec: użyj polecenia Plik > Zachowaj jako. Plik wzorca Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu posiadającym rozszerzenie tpl. Jeżeli proces zapisywania jest zbyt długi. Ustaw preferencje oraz strukturę projektu i/lub wstaw potrzebne elementy.” Opcja ta jest domyślnie włączona i zaleca się jej stosowanie ponieważ dzięki niej rozmiar pliku zostaje znacząco zredukowany (ok. a jako rodzaj pliku określ “Wzorzec projektu ArchiCADa (*. 30%). Jednocześnie należy pamiętać. Uwaga: Jeśli używasz komputera z dwoma procesorami. Jeśli tworzysz nowy projekt w ArchiCADzie przy użyciu pliku wzorca. domyślny wzorzec zostaje umieszczony w folderze Ustawienia domyślne.pln.Konfiguracja Kompresja plików Podczas zachowywania pliku w jednym z formatów ArchiCADa (. przycisk Opcje w oknie dialogowym zawiera nową opcję: “Kompresuj plik. ten domyślny wzorzec będzie znajdował się na górze listy wyskakującej podczas wyboru wzorca: Zobacz także Utwórz Nowy Projekt na stronie 15. . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 17 . . Korzystanie z tej opcji przyspiesza przesyłanie plików w sieci (lokalnej lub internet) zwłaszcza gdy dysponujemy powolnym transferem. W pliku tym zapisane są wszystkie ustawienia preferencji projektu. Aby utworzyć własny plik Wzorca.pla. ArchiCAD 12 dostarczany jest wraz z domyślnym plikiem wzorca z domyślną biblioteką. 60 -70%). Podczas instalacji. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu". wstawione elementy oraz domyślne ustawienia narzędzi. czas zapisywania pliku powinien wzrosnąć jedynie o 5-10%. utwórz nowy plik projektu. należy wyłączyć opcję kompresji plików.tpl)”. wybrać opcję Wzorzec a następnie wskazać żądany plik wzorca.plp.

jak w Projekcie. a nie jedynie odwołania do nich Cechy z załadowanych bibliotek Wstawione rysunki Więcej na temat Zbioru Obiektów. czy dodajesz rzeczywisty plik .bpn) zachowana jest najnowsza kopia zapasowa projektu na wypadek uszkodzenia pliku Projektu. brakujące części nie zostaną dodane do dokumentu Archiwum. że wszystkie Elementy biblioteczne mające odniesienia w Projekcie są do niego dołączone.pla. wybierz polecenie Zachowaj jako.pla nie zostaną odczytane. Jeżeli chcesz mieć pewność.Konfiguracja Kopie zapasowe W pliku Kopii zapasowej projektu (. zobacz Biblioteka startowa na stronie 43. Wybranie Projektu archiwalnego w oknie dialogowym Zachowaj jako spowoduje pojawienie się dodatkowego przycisku Opcje. Format archiwalny jest zalecany w następujących sytuacjach: • • Przy przenoszeniu Projektu na inny komputer Zachowywanie ukończonego projektu Projekty ArchiCADa mogą odnosić się do Elementów bibliotecznych. Uwaga: Jeśli do Aktywnych bibliotek dodasz plik . w którym można wybrać rodzaje elementów załączonych do pliku archiwalnego. pod warunkiem. Dokumenty zachowane jako Archiwum zapisane są razem z wszystkimi Elementami bibliotecznymi (w Pliku Zbioru Obiektów o rozszerzeniu lcf) oraz ich parametrami ustawionymi tak. przeciwnym razie. jest on znacznie większy od tradycyjnego pliku projektu. sprawdź. Ostrzeżenie: Jeżeli w momencie zapisywania projektu jako Archiwum brakuje jakichkolwiek Elementów bibliotecznych. Zobacz także Bezpieczeństwo danych w Pomocy ArchiCADa. Z powodu większej ilości danych jaką zawiera plik archiwalny. Kliknięcie go otworzy okno. Projekt Archiwalny Pliki archiwum (. obrazy tła oraz tekstury połączone zastosowane w projekcie. że zaznaczona była opcja Wykonaj kopię zapasową w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. mogą jednak również zawierać: • • • Elementy biblioteczne. lecz nie zachowują samych czcionek. powinieneś użyć formatu archiwalnego. elementy znajdujące w pliku . Ważne: Pliki Archiwum przechowują informacje o użytych w Projekcie czcionkach.pla) są podobne do Projektów indywidualnych.pla przy użyciu Menedżera Bibliotek. Oznacza to. przechowywanych w postaci plików zewnętrznych w folderach zwanych Bibliotekami.pla a nie folder zawierający plik . że jeżeli chcesz na innym komputerze wyświetlić elementy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby zachować Projekt w formacie Archiwum. W 18 .

Tę opcję zaleca się w przypadku. Dodatki nie są przechowywane w plikach Archiwum. lub w innej lokalizacji. • Jeśli otworzysz plik jako Tylko-do-odczytu. który pracuje na tym projektem. Wybierz elementy z folderu: Elementy biblioteczne użyte w projekcie zostaną wypakowane z archiwum do nowego folderu (któremu możesz nadać nazwę). Można wstawić obiekty odnoszące się do elementów zagnieżdżonych w pliku archiwalnym. które nie występują na komputerze. na którym otworzono plik Archiwum. W przypadku gdy w projekcie znajdują się elementy zmodyfikowane przez Dodatki. ArchiCAD ostrzeże Cię o tym fakcie i poda Ci informacje na temat Nazwy użytkownika. Anulować otwieranie projektu. Opcja ta jest zalecana w przypadku. elementy takie mogą zostać wyświetlone niepoprawnie. Odnosi się to także do schematów list dla zestawień ilościowych.lcf). • Wybierz bibliotekę: Zaznaczenie tej opcji spowoduje zastąpienie biblioteki odnoszącej się do projektu archiwalnego inną wskazaną biblioteką. musisz zainstalować odpowiednie czcionki. będziesz miał dostęp do całego projektu i będziesz mógł go dowolnie modyfikować. że plik jest w użyciu i nie możesz go zapisać pod tą nazwą z wprowadzonymi modyfikacjami. Istnieje kilka możliwości: Wybierz jedną z trzech opcji: • Odczytaj elementy bezpośrednio z rysunku archiwalnego: Oznacza to. jednak nie można edytować samych zagnieżdżonych elementów bibliotecznych (takich jak elementy w pliku . zostaniesz poinformowany. jednak ogranicza możliwości modyfikacji elementów. Używanie tej opcji wymaga jednak dużej ostrożności. Możesz także wybrać opcję otwarcia pliku na pełnych prawach dostępu. który chcesz otworzyć jest już używany przez kogoś innego w sieci. że plik jest używany.Konfiguracja tekstowe w ten w sposób zgodny z oryginałem. Metoda wymaga najmniejszej ilości wolnego miejsca na dysku. jeżeli zamierzasz modyfikować obiekty GDL umieszczone w projekcie. Jeżeli spróbujesz nadpisać istniejący plik. jednak będziesz miał możliwość zapisania go tylko pod zmienioną nazwą. chociaż używany on nie będzie: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 19 . Otworzenie projektu jako Tylko-do-odczytu. • • • Otworzenie projektu na pełnych prawach dostępu. Istnieje szereg powodów dla których ArchiCAD może uznać. że elementy biblioteczne nie zostaną wypakowane z pliku archiwum. jeśli chcemy uaktualnić elementy użyte w projekcie do ich ostatniej wersji. Otwieranie projektów poprzez sieć Jeżeli projekt. W czasie otwierania Projektu archiwalnego pojawi się okno dialogowe Otwórz projekt archiwalny.

PLT lub pliku obrazu do ArchiCADa. na której aktualnie pracujesz. Użycie polecenia Wklej umożliwi wstawianie kolejnych kopii tych elementów. np. na skutek błędu systemu. która ostatnio używała pliku nie zamknęła poprawnie ArchiCADa.) Przed wybraniem opcji Łącz dla pliku obrazowego. Materiały. łączone (importowane) elementy przejmą atrybuty bieżącego Projektu. Więcej szczegółów. Ponieważ atrybuty (Warstwy. aktualnie otwartym oknem Przekroju/Elewacji/RŚ. która z kondygnacji importowanego pliku ma odpowiadać kondygnacji. by zestaw zawierał nową nazwę. Jeżeli nazwy atrybutu importowanego Projektu nie ma w zestawie atrybutów Projektu bieżącego. Po importowaniu Projektu. można uprzednio określić na rzucie jego rozmiar. Do momentu wstawienia pliku. itd. Dokumentu 3D lub oknem Detalu/Obszaru 2D. Uwaga: Nie można połączyć elementów ani modułów wielokondygnacjowych w innych oknach 2D niż Rzut piętra.) są identyfikowane poprzez nazwy. Typy linii. zawiera mniej kondygnacji niż wstawiany Połączony moduł. które nie "pasują" do projektu nie zostaną wstawione. dokumenty utworzone w programach do rysowania i malowania. jego elementy będą otoczone przerywanym prostokątem. Plik kopii mógł wówczas zawierać także nazwę tego użytkownika. • Łączenie plików Polecenie Plik > Opcje specjalne plików > Łącz pozwala przekleić elementy z innego Projektu lub Modułu. Jeżeli bieżący plik posiada mniejszą ilość kondygnacji niż plik importowany. Łączenie plików obrazowych Do projektu ArchiCADa można dołączyć pliki obrazowe. Wybierz narzędzie Obszar zaznaczenia i narysować Obszar zaznaczenia w żądanym rozmiarze i położeniu. (Tzn. widoki 3D i elewacje zachowane w formatach obrazków. patrz Okno dialogowe Łącz DXF-DWG w Pomocy ArchiCADa. atrybut ten zostanie dodany do zestawu tak. Jeśli projekt Przed zatwierdzeniem połączenia Projektu lub Modułu można dokonać jego przesunięcia bądź obrotu. wizualizacje zachowane w formatach obrazków. Łączenie pliku Projektu lub Modułu wymaga aby ArchiCAD dopasował kondygnacje łączonego (importowanego) pliku do aktualnie otwartego. przy łączeniu obowiązują następujące zasady: • Jeżeli nazwy atrybutów w obu Projektach są takie same. Rodzaje wypełnienia. Pliki można również połączyć z aktualnym Rzutem. kondygnacje modułu. Uwaga: Podczas importowania Modułu do okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D wklejone zostaną tylko Elementy 2D. Uwaga: Nie ma różnicy pomiędzy łączeniem wielokondygnacjowym projektem i wstawianiem wielokondygnacjowego Połączonego modułu. podczas gdy był on używany przez innego użytkownika. pliku DWF/DWG/DXF. Kliknięcie poza obszarem prostokąta lub wybranie OK z menu kontekstowego (lub palety kontrolnej) spowoduje wstawienie elementów.Konfiguracja • • Osoba. w czasie gdy inna osoba będzie nad nim pracować. Uwaga: Jeżeli otworzysz plik projektu na pełnych prawach dostępu. Jeżeli wybierzesz format pliku dxf/dwg. Kliknięcie w obszarze prostokąta pozwoli przemieścić jego zawartość. Zrobiłeś kopię projektu. Przy imporcie wielokondygnacjowego budynku. jego elementy staną się od siebie niezależne. będziecie nawzajem nadpisywać swoją pracę (ArchiCAD nie będzie wyświetlał żadnych komunikatów ostrzegających). Program zaproponuje także prawdopodobne ustawienie. pojawi się okno dialogowe Łącz DXF-DWG. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 20 . ArchiCAD automatycznie stworzy brakujące kondygnacje. ArchiCAD poprosi o określenie. Zobacz Moduły obejmujące wiele kondygnacji na stronie 528. Bądź zatem ostrożny otwierając plik na zasadach wyłączności dostępu w sytuacjach innych niż wymienione powyżej.

zwracaj uwagę. w przeciwnym razie obrazek będzie zniekształcony. Wiele dodatków zostało zintegrowanych w menu ArchiCAD jako polecenia. Otwórz Menedżera dodatków używając polecenia Opcje > Menedżer dodatków. Dodatki Dodatki to niewielkie programy wzbogacające ArchiCADa o dodatkowe funkcje. Punkt wstawienia Dodatku może być umieszczony w dowolnym miejscu menu dzięki opcjom znajdującym się w menu Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi/Menu.Konfiguracja Połączone obrazy zostaną dopasowane do tego prostokąta. polecenia związane z tym dodatkiem nie będą w menu wyświetlane. Użytkownik może dowolnie określać ich widoczność oraz położenie menu oraz pasków narzędzi za pomocą okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Menu/Paski narzędzi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 21 . Uwaga: Rysując Obszar zaznaczenia. aby proporcje jego boków odpowiadały proporcjom obrazka oryginalnego. Jeżeli Punkt wstawienia załadowanego Dodatku nie został określony w strukturze Twojego menu. Lokalizacja dodatków w strukturze menu zależy od położenia Punktu wstawienia w menu dla danego dodatku.

patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa.) Przyciski Następne oraz Poprzednie wyświetlają kolejne kategorie preferencji. Te preferencje wyznaczają standardy oraz metodę pracy i dotyczą całego projektu. • • • Szczegóły. Preferencje Projektu Polecenie Opcje > Preferencje Projektu zawiera ustawienia parametrów projektu. zostały one szczegółowo opisane poniżej. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. przejdź do menu Pomoc i wybierz polecenie ArchiCAD . Elementy konstrukcyjne. Wyświetlić informacje o załadowanych Dodatkach.Dodatki. które mają być automatycznie ładowane przy uruchamianiu ArchiCADa. Strefy. Przydatne Narzędzia Przydatne Narzędzia to Dodatki ArchiCADa pochodzące z innych źródeł. Wybrać te Dodatki. Zostaną one załadowane przy następnym uruchomieniu programu. które zapamiętywane są wewnątrz pliku projektu. Arkusze oraz Różne w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja Menedżera dodatków można używać. Usunąć na stałe Dodatki w trakcie działania ArchiCADa. 22 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . aby • Załadować Dodatki z dowolnej lokalizacji na komputerze. Inne preferencje projektu zostały omówione w Pomocy ArchiCADa. które uruchomi stronę internetową zawierającą bazę Przydatnych narzędzi oraz instrukcje dotyczące ich instalacji. podobnie jak w przypadku standardowych Dodatków. możesz skonfigurować położenie związanych z nim poleceń w oknie Środowiska pracy. Nie są one zintegrowane z domyślnym interfejsem ArchiCADa. Szczegóły. Zobacz Jednostki dla zestawień. • Jednostki i Poziomy • Standard Wymiarowania • Jednostki dla zestawień • Elementy konstrukcyjne • Strefy • Arkusze • Różne Najważniejsze preferencje projektu można ustawić w sekcjach Jednostki i Poziomy oraz Wymiarowanie. Aby uzyskać informację o dostępnych Przydatnych narzędziach. Po zainstalowaniu takiego Dodatku w programie. Jednostki i poziomy W celu określenia jednostek roboczych dla bieżącego projektu należy z menu wybrać polecenie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i Poziomy. W lewym górnym rogu okna dialogowego Preferencje Projektu znajduje się rozwijane menu zawierające listę dostępnych kategorii preferencji (można także otworzyć daną kategorię bezpośrednio z menu hierarchicznego.

Uwaga: Jednostki długości dla Wymiarowania są ustawiane w innym oknie dialogowym (menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie).Konfiguracja Wymiarowanie W celu zdefiniowania jednostek wymiarowania dla otwartego projektu. itd. a także zdefiniowanie Poziomów Odniesienia służących określaniu wzniesienia elementów. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna.). Opcje w tym oknie pozwalają na wybranie jednostek miary dla projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie. należy użyć okno wyskakujące Wymiary w palecie Opcji podręcznych. lub przy projektach. Gdy Projekt zostanie otworzony na innym komputerze. Uwaga: To okno dialogowe umożliwia określenie różnych jednostek miary długości do edycji elementów Teczki arkuszy (Jednostka dla Arkusza) oraz elementów Modeli (Jednostka dla Modelu). detale konstrukcyjne. można. 23 . Wybrane w tym miejscu jednostki stanowią Preferencje Projektu: właściwe dla danego projektu. Standardy Wymiarowania to zestawy jednostek które można wprowadzać do projektu za pomocą jednego kliknięcia myszy. Pracując na przykład w oparciu o standard milimetrowy. Możliwe jest jednak indywidualne dostosowywanie poszczególnych jednostek do potrzeb projektu. zobacz Jednostki i poziomy i Preferencje w Pomocy ArchiCADa. które są wykonywane w jednym kraju. Jest to przydatne w przypadku pracy nad kilkoma projektami o różnej skali dokładności (np. zobacz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. wszystkie ustawienia będą zachowane. a realizowane w innym. czy kąta. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. uzyskać wymiarowania Drzwi i Okien w centymetrach. takich jak jednostka długości. przejdź do okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. które są zapisywana wraz z nim. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. zmieniając jednostkę dla Drzwi/Okien na centymetry. plany zagospodarowania. Każdemu projektowi może być przypisany własny Standard Wymiarowania.

zależnie od jednostki długości wybranej w oknie dialogowym z menu Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Aby zmienić standard w pojedynczym widoku. patrz Paleta Opcji Podręcznych w Pomocy ArchiCADa. kliknij przycisk "Dodaj". Standardy wymiarowania definiowane w tym oknie będą odnosić się do całego projektu. otwórz okno Ustawień widoku i wybierz odpowiedni standard wymiarowania. odzwierciedlający wydruk w tej skali. 24 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Skale standardowe wyświetlane są w systemie metrycznym lub imperialnym. (Nazwa polecenia może się różnic w zależności od tego. na górze okna dialogowego. Ustawienie skali aktywnego okna jest również możliwe poprzez rozwijane menu w palecie Opcje Podręczne. wybierz polecenie Dokument > Skala rzutu. Aby aktualne powiększenie odpowiadało ustalonej skali. Standardy Wymiarowania zdefiniowane w tym miejscu są zapamiętywane wraz z Projektem. Szczegóły. Możesz wybrać standardową skalę z rozwijanej listy lub wpisać własną.Konfiguracja Nazwa Standardu zostanie teraz zamieniona na “Użytkownika.” Aby zachować zmodyfikowany Standard. Nazwa danego okna wyświetlana jest w jego nagłówku. Po ustawieniu skali Projektu pojawi się obraz. Skala Aby ustawić skalę aktywnego okna. wybierz Widok > Powiększenie > Wielkość naturalna (lub dwukrotnie kliknij przycisk powiększenia) po określeniu skali.) Dla każdego okna można ustawić inną skalę. które okno jest aktywne.

wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak Ściany. Szczegóły. w miarę dopracowywania projektu będziesz zmieniał skalę. Skala rysunku jest taka sama co Skala oryginału (skala widoku źródłowego rysunku). Stropy. Można również wybrać. Ustaw osobną skalę drukowania dla dokumentów 2D Okna dialogowe Drukuj i Plotuj programu ArchiCAd (Plik> Drukuj i Plik > Plotuj) umożliwiają określenie własnej skali drukowania przy każdym drukowaniu lub plotowaniu pracy z Rzutu piętra lub innego okna 2D. Jest to proces analogiczny z graficzną zmianą wielkości rysunku. które nie mają odpowiednika w rzeczywistości. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Zmiana skali rysunku nie wpływa na skalę obiektów zawartych w rysunku. można zapisywać kilka widoków w różnych skalach do różnych celów. za pomocą opcji Skala w Ustawieniach widoku. Elementy Skalowalne są skalowane odpowiednio do modelu po każdej zmianie skali projektu. czy strzałki wskaźników. takich jak wymiarowanie. itd. patrz Drukuj dokument 2D oraz Plotuj dokument 2D w Pomocy ArchiCADa. Skalowalne lub nieskalowalne: Bloki tekstowe utworzone za pomocą narzędzia tekst. patrz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. Symbol 2D niektórych Obiektów GDL (np. Skala projektu Rysunki utworzone na podstawie widoku ArchiCADa mają Skalę rysunku. Naturalnie. Dla elementów. wektorowe oraz rodzaje wypełnienia obrazu można określić jako nieskalowalne (Niezależne od skali/rozmiar papieru) lub skalowalne (Skaluj z rzutem/rozmiar modelu). czy program ma zmniejszyć czy powiększyć tekst i znaczniki w miarę zmian skali drukowania czy zachować je w stałym rozmiarze (formacie papieru). Elementy Skalowalne i Nieskalowalne Elementy ArchiCADa można podzielić na dwie grupy ze względu na ich wyświetlanie w różnych skalach. Tę cechę można określić dla każdego rodzaju linii lub wzorku wypełnienia w oknach dialogowych Typy linii oraz Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Parametry elementów). lub w oknie dialogowym Ustawień tekstu dla Bloków tekstowych. można określić bezwzględny wymiar w punktach lub milimetrach. schodów) można ustawić tak. 25 . Domyślnie. jednak można dostosować Skalę rysunku w Parametrach rysunku.Konfiguracja Wielkość naturalna odpowiada 100% wartości skali. Ustawianie Różnej Skali dla Każdego Widoku Zachowanie Widoku spowoduje zapamiętanie ustawionej dla niego skali. Elementy Nieskalowalne są wyświetlane na ekranie i drukowane w rozmiarze niezależnym od skali Projektu. kreskowane oraz z liniami symbolowymi. Zobacz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa.in. by dostosowywały się do aktualnej skali: symbol będzie zmieniał się w zależności od aktualnej skali. Szczegóły. Elementy Skalowalne to m. Obiekty.

użyj poleceń z menu Opcje > Atrybuty Elementów: Inne trzy rodzaje Atrybutów. co zdefiniowano w Atrybutach elementów w Opcjach. edytować zestawy Atrybutów. jak również w Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). dobierasz odpowiednie Wypełnienia i Rodzaje linii zebrane w zestawach dostępnych w rozwijanym menu. zostały omówione gdzie indziej: Podstawowe pojęcia na stronie 554. Dla większości użytkowników zestawy te są wystarczające w pracy projektowej. w razie potrzeby. blokowanie. Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. Grupy obiektów i elementów takich jak wymiary. Atrybuty zachowywane są wewnątrz projektu. Warstwy są Atrybutami globalnymi co oznacza. będą zatem dostępne nawet na innym komputerze. Ctrl+L). Chociaż projekt ArchiCADa posiada tylko jeden zestaw ustawień Warstw. Każdy projekt ArchiCADa posiada jeden Zestaw Warstw dostępny w menu Opcje >Atrybuty Elementów > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). Rodzaje Linii i Materiały są Atrybutami. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 26 . że te same Warstwy są dostępne na różnych kondygnacjach i we wszystkich oknach.Widok Modelu czy Teczka arkuszy. które można zastosowywać do wielu elementów projektu podczas ich tworzenia. meble. Ustawienia (stan wyświetlania. Na przykład. W oknach rozwijanych menu widać to. Element może należeć tylko do jednej Warstwy jednocześnie. Na przykład. Warstwy O Warstwach Warstwy służą do logicznego grupowania elementów. Użytkownik może dowolnie dostosowywać istniejące atrybuty do własnych potrzeb lub tworzyć nowe. Pasek tytułu okna dialogowego Ustawień Warstw informuje.Konfiguracja Atrybuty Atrybuty ArchiCADa to zestawy parametrów. widoczność oraz blokowanie poszczególnych Warstw odbywa się niezależnie dla Widoków Modelu i dla Arkuszy. Atrybuty są dostępne w odpowiednich oknach dialogowych: na przykład określając parametry Ściany. również dostępne za pośrednictwem polecenia Opcje > Atrybuty Elementów. ArchiCAD posiada domyślny zestaw atrybutów. tryby i parametry widoku 3D. Aby otworzyć i. możesz narysować nowy rodzaj linii lub zmodyfikować istniejący materiał zmieniając jego wygląd. jakiego typu okno ArchiCADa jest aktywne . symbole elektryczne i inne są umieszczane na poszczególnych Warstwach. grupa przecięcia warstwy) można określać dla każdej z Warstw indywidualnie. które wykorzystuje się w projekcie.

bez potrzeby otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. ukryta bądź zablokowana. patrz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. że chcemy dokonać edycji dachu na Rzucie piętra: Użyj Warstw. 10 kroków). • Polecenie Przywołaj czynności Przełącznika warstw przywołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. ArchiCAD posiada domyślny Zestaw Warstw. ponieważ projekt ArchiCADa musi zawierać przynajmniej jedną Warstwę. W celu przełączenia trybu wyświetlania w 3D. zostaną przeniesione do Warstwy ArchiCADa Użyj Warstw. • Przełącznik Pokaż/Ukryj przełącza widoczność wszystkich warstw. Na przykład. Tylko Warstwa ArchiCADa nie może zostać usunięta. aby zmienić stan blokowania wybranych Warstw. W przypadku uszkodzenia pliku elementy.pozwala to zapobiec niepożądanym zmianom. Belka). załóżmy. Aby zmienić stan wyświetlania należy w oknie Ustawień Warstw. • Polecenia Ukryj/zablokuj/odblokuj zaznaczone warstwy przełącza blokowanie warstw dla aktualnie zaznaczonych elementów. • Polecenie Odwołaj czynności Przełącznika warstw odwołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. aby Schować/Pokazać elementy. • Przełącznik Zablokuj/Odblokuj przełącza blokowanie warstw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 27 . Zewnętrzne Ściana. kliknij ikonę cieniowanej bryły przy wybranej Warstwie. Użyj Warstw. aby Zablokować elementy i uchronić je przed przypadkową modyfikacją W oknie dialogowym Ustawień Warstw kliknij ikonę Kłódki. Słup. zatem element wstawiony przy pomocy danego narzędzia. jest automatycznie umieszczany w przypisanej Warstwie (np.Konfiguracja Zobacz Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy na stronie 30. Elementy przypisane do zablokowanej Warstwy nie mogą być edytowane . Uwzględniane jest zarówno bezpośrednie zaznaczenie jak i przy pomocy narzędzia Obszar zaznaczenia. aby włączyć Wyświetlanie elementów w 3D w trybie Szkieletu. które mogłyby zostać utracone z powodu błędów definicji Warstw. wszystkie przypisane do niej elementy nie będą wyświetlane w żadnym oknie. Ustawienie tego parametru jest niezależne od bieżącego trybu wyświetlania wybranego w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. Więcej szczegółów. kliknąć ikonę oka przy wybranej Warstwie. w takim przypadku usunięte zostaną wszystkie znajdujące się na niej elementy. Wybierz polecenie z menu Okna > Palety > Przełącznik warstw. Jeżeli Warstwa jest ukryta. Przełącznik warstw Polecenia znajdujące się w tej palecie umożliwiają szybką zmianę stanu Warstw w projekcie. które nie są zaznaczone. 10 kroków). Każdemu narzędziu przypisana jest domyślna Warstwa. Warstwy można usuwać. podczas gdy polecenie Ukryj/zablokuj pozostałe warstwy działa tak samo dla warstw elementów.

należy kliknąć przycisk Odwołaj przełącznik warstw. Na liście Kombinacji bieżąca Kombinacja wyróżniona jest znaczkiem. ArchiCAD domyślnie posiada kilka zdefiniowanych Kombinacji Warstw. aby je tymczasowo ukryć. a następnie kliknąć polecenie Ukryj zaznaczone warstwy.. Zobacz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. aby ponownie wyświetlić ukryte warstwy. Po zakończeniu pracy nad dachem. niepotrzebne znaczniki i linie będą ukryte.. Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . Aby usprawnić proces zmiany stanu wyświetlania i blokowania Warstw... Wszystkie znaczniki Przekroju i Elewacji zostaną znów wyświetlone. Teraz. należy zaznaczyć wszystkie znaczniki Przekroju/Elewacji. 28 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Konfiguracja Nie potrzebne będą znaczniki Przekroju ani Elewacji. zestawy ustawień Warstw mogą być zapamiętywane w postaci Kombinacji Warstw w oknie dialogowym Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu) .

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 29 . które należą do różnych Grup Przecięć nie zostaną połączone. Tylko elementy należące do Warstw o tym samym numerze Grupy będą się przecinać na Rzucie oraz w Oknie 3D. tak więc przecinające się elementy zostaną połączone zgodnie z podstawowymi zasadami ArchiCADa. a zatem nie będzie możliwości ich edycji. że zostały poprawnie narysowane. W takiej sytuacji należy umieścić przecinające się elementy na różnych Warstwach przypisanych do innych Grup Przecięć. Taka Kombinacja może być przydatna w czasie pracy w 2D. Ponieważ ustawienia parametrów warstw mogą być inne dla Widoków modelu i dla Teczek arkuszy. ich Kombinacje warstw również mogą się różnić. Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian. Domyślnie wszystkie Warstwy przypisane są do Grupy 1. zapobiegając nieumyślnym modyfikacjom elementów. Elementy znajdujące się na Warstwach. Zablokuj elementy 3D”. Może zaistnieć potrzeba aby elementy nie łączyły się ze sobą np. Liczby znajdujące się w kolumnie oznaczonej ikoną narożnika w panelu Warstwy (Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw) oznaczają numer Grupy Przecięć elementów przypisanych do danej Warstwy. Słupów i Belek Innym zastosowaniem Warstw jest przypisywanie elementom ich Grupy Przecięć. gdzie wyświetlana jest lista Kombinacji Warstw. Na przykład. Elementy przecinające się. można określić kombinację warstw “Pokaż wszystkie. Na przykład: Warstwy ścian posiadają ten sam numer Grupy Przecięć: Aby zmienić aktywną Kombinację Warstw użyj rozwijanej listy w palecie Opcji podręcznych lub menu hierarchicznego Dokument > Warstwy. jednak wszystkie warstwy przypisane do elementów modelu 3D będą zablokowane. zostaną połączone pod warunkiem. pokazanie detalu nie połączonych struktur warstwowych ścian.Konfiguracja Uwaga: Warstwy i Kombinacje warstw są w ArchiCADzie traktowane jako atrybuty. widoczne będą wszystkie warstwy. które należą do tej samej Grupy Przecięć Warstw.

a następnie w wyświetlonej palecie zaznacz opcję Jedna aktywna Warstwa dla wszystkich typów elementów. Nazwa polecenia oraz tytuł okna dialogowego będzie uzależniona od typu aktywnego okna (Widok Modelu lub Arkusz) Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada) Użytkownicy. Spowoduje to ustawienie domyślnej warstwy wszystkich typów elementów na warstwę aktualnie aktywnego narzędzia (niezależnie od wszelkich zaznaczeń). a kolejne elementy niezależnie od typu będą umieszczane na tej Warstwie. zależy od tego. zamiast korzystać z domyślnego zestawu ArchiCADa. We wszystkich oknach dialogowych Ustawień Narzędzi będzie wykorzystywana ta sama definicja domyślnej Warstwy. Ważne: Ustawienia Warstw dla Teczki Arkuszy odnoszą się do elementów znajdujących się bezpośrednio na Arkuszach (np. iż w elementach przecinających się z ukrytymi warstwami będzie brakowało niektórych krawędzi. W związku z tym może się zdarzyć. Można uniknąć tego efektu ustawiając ukrytej Warstwie inny numer Grupy Przecięć (w oknie dialogowym Ustawień Warstw). stan Pokaż/Ukryj lub Zablokuj/Odblokuj) mogą być różne dla Teczki arkuszy i Widoków Modelu. Linii. Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy Pomimo. Bloków Tekstowych czy Rysunków traktowanych jako całość). którzy wolą metodę pracy praktykowaną w AutoCADzie. iż każdy Projekt ArchiCADa może posiadać tylko jeden Zestaw Warstw. mogą skorzystać z polecenia Warstwa Aktywna i umieszczać wszystkie elementy na jednej Warstwie.Konfiguracja Warstwy ścian posiadają różne numery Grupy Przecięć: Uwaga dotycząca przecięć pomiędzy elementami znajdującymi się na ukrytych warstwach: Elementy przypisane do tej samej Grupy Przecięć będą się przecinać nawet wówczas. gdy jedna z Warstw jest ukryta. Wybierz polecenie Dokument > Warstwy > Dodatki warstw > Warstwa aktywna z menu. które okno było aktywne w momencie otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. Wyjątek Grupy 0: Elementy znajdujące się w tej samej Grupie 0 (na tej samej lub innych Warstwach) NIE BĘDĄ się przecinać. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 30 . Nie wpływają one jednak na zawartość umieszczonych na Arkuszach Rysunków. ustawienia poszczególnych Warstw (np. Konfiguracja parametrów wyświetlana w oknie Ustawień Warstw (zarówno Teczki Arkuszy jak i Widoków modelu). bowiem ich parametry ustawione zostały w oknach odpowiadających im Widoków.

Każda grubość pióra linii (w zależności od jej wartości zdefiniowanej w oknie dialogowym Pióra i Kolory) będzie wyświetlana zgodnie z rzeczywistością. Wyświetlanie grubości linii Domyślnie. spowoduje to pogrubienie wszystkich linii przekrojowych do dwóch pikseli bez względu na grubość przypisanego Pióra. W oknie tym można zmodyfikować domyślne Rodzaje Linii (ciągłe. które definiuje się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Linii. Rodzaje Linii dostępne w oknach ustawień narzędzi to Atrybuty. patrz Okno dialogowe Rodzajów Linii w Pomocy ArchiCADa. Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Wypełnienia aby zdefiniować i/lub edytować rodzaje wypełnień i wzorków oraz aby przypisać je do poszczególnych kategorii. kropkowane) oraz zdefiniować własne Rodzaje Linii. przypisać różne Rodzaje Linii. Zostanie przywrócony ostatni ręcznie definiowany zestaw Warstw. Ponadto możesz włączyć opcję Pogrubione linie przekroju (menu Widok > Opcje Wyświetlania). Rodzaje wypełnienia Rodzaje wypełnienia służą do określania wyglądu wszelkich wypełnień zastosowanych do elementów konstrukcyjnych. Jeżeli zachodzi potrzeba powrotu do poprzedniego stanu Warstw. Dostępne parametry wypełnień Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 31 . przerywane. Alternatywą dla grubości Cienkiej linii jest wyświetlenie Prawdziwej grubości linii dla każdego pióra: w menu Widok> Opcje wyświetlania wybierz Prawdziwą grubości linii. Przykładowo definiując ustawienia reprezentacji 2D dla Słupa możemy określić Rodzaj Linii dla rdzenia. Więcej szczegółów na temat używania Wypełnień. Pozostałe linie będą miały grubość jak przy trybie Bardzo cienkie. Zobacz także Opcje wyświetlania w Pomocy ArchiCADa. zobacz Wypełnienia na stronie 396. należy w palecie Warstwa Aktywna kliknąć przycisk Indywidualnie ustawione warstwy. linii pozawidokowych. Rodzaje linii Korzystając z okna dialogowego ustawień narzędzia każdemu elementowi konstrukcyjnemu ArchiCADa można. wszystkie linie wyświetlane są w trybie Bardzo cienkie i mają grubość jednego piksela. Szczegóły.Konfiguracja To ustawienie może być zmienione indywidualnie dla każdego zaznaczonego elementu. czy linii osi. w zależności od jego typu.

Stropów i Dachów zawiera zestaw zapamiętanych Struktur Warstwowych. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. ponieważ zasłania on tło. Stropy i Dachy mogą być definiowane jako Struktury Warstwowe. 50%. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazów to jedynie wypełnienia wieloboków. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. zatem dostępne są tylko z okna wyskakującego Narzędzia wypełnienia. Stropów i/lub Dachów. Niektóre właściwości wzorków wektorowych można zmieniać. Uwaga: Struktury Warstwowe mogą być dostępne dla wybranych rodzajów elementów: Ścian. ponieważ pierwszy plan jest ustawiony na zero. dostępność oraz związany wzorek punktowy. Struktury warstwowe Ściany. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. rozłożenie. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 32 . Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. Z tego powodu 'Wypełnienia przekrojowe" Struktury dostępne dla Ściany mogą nie być dostępne dla Dachu. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. dla których skonfigurowano Przezroczystość pierwszego planu (25%. są to między innymi skala. W razie potrzeby dostępność Struktur Warstwowych można zmodyfikować w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. kąt. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Stropom i Dachom 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego typu elementu • 2) Z panelu Rzutu piętra i przekroju otwórz listę rozwijaną “Struktura” i kliknij “Wypełnienia przekrojowe. Trzy wypełnienia. jak również jednolitych wypełnień). Rozwijana lista "Wypełnienie Przekrojowe" Ścian.” Te trzy wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia.Konfiguracja 100% wypełnienia 100% wypełnienia obejmuje: • wypełnienie Tła (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Puste): Widać jedynie tło. Do elementów konstrukcyjnych można przypisywać Wypełnienie symbolami. • Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom. W oknach 2D do elementów konstrukcyjnych można przypisać Wypełnienie wektorowe. czy Stropu. 75%). Wypełnienie wektorowe można również przypisać do materiałów wyświetlanych w oknach 3D. patrz Panel Wyświetlania wypełnień w Pomocy ArchiCADa. wypełnienie Pierwszego planu (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Pełne): Widać jedynie pierwszy plan.

patrz Okno dialogowe Struktury Warstwowe w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja Więcej szczegółów. warstwy oddzielone są “liniami rozdzielającymi”. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. status Rdzenia warstwy ściany lub Wykończenia nie ma związku z priorytetem przy przecięciu 2D. stropów. Zobacz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. a obrys struktury warstwowej to “linia obrysu. Pola Rdzeń/Wykończenie są dostępne w panelu Modyfikuj warstwy i linie w Strukturach warstwowych. możesz również wybrać opcję Rdzeń lub Wykończenie w panelu Modyfikuj zaznaczony element. Warstwy zdefiniowane jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” będą również miały wpływ na widoki Częściowego wyświetlania struktury. który konfigurowany jest oddzielnie. Istnieje możliwość oznaczenia kilku.” jednak muszą one przylegać do siebie. dachów): warstwy można określić jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.” Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 33 . W przypadku elementów warstw (ścian. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń.” Wszystkie warstwy stanowiące zasadniczą konstrukcję są rdzeniem struktury i odgrywają zasadniczą rolę przy łączeniu ścian ze słupami. Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych Dostosowywanie parametrów istniejących Struktur Warstwowych oraz tworzenie nowych Struktur odbywa się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. Komponenty struktur warstwowych Arkusze elementów warstwowych są zwane po prostu warstwami. Jednak. Dla dowolnej warstwy wybranej w tym panelu. 3) Wybierz Strukturę Warstwową. Ta Struktura zostanie przypisana zaznaczonym elementom. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. Zobacz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248.

Prawdziwa grubość Linii) mogą mieć wpływ na sposób wyświetlenia linii na ekranie. patrz Opcje wyświetlania na stronie 384.zewnętrzny rdzeń . Domyślnie.ma kształt trapezu.np. jedynie grubość zewnętrznej warstwy Rdzenia odzwierciedla trapezowy kształt ściany. Pióra są przypisywane elementom ArchiCADa w oknach dialogowych Ustawień danego narzędzia.) Wybierz zestaw piór z listy “Dostępny zestaw piór” i kliknij OK. Aby do elementu przypisać pióro.Konfiguracja Rysując ścianę trapezową z wypełnieniem warstwy. należy otworzyć okno rozwijane koloru pióra (w oknie ustawień elementu lub w palecie Info zaznaczonego elementu) i wybrać żądane pióro dla danego Stosowanie oddzielnego Zestawu Piór dla Teczki Arkuszy Możesz użyć oddzielnych Zestawów Piór dla Widoków Modelu i dla Teczki Arkuszy: Okno dialogowe może mieć nazwę "Pióra i kolory (Widok Modelu/Teczka arkuszy)" w zależności od tego. (Oba polecenia otwierają to samo okno dialogowe. lecz można określić również inne warstwy (w kolumnie rdzeń listy komponentów) jako rdzeń. jakiego typu okno jest aktywne. Szybka zmiana zestawu piór z danego widoku modelu możliwa jest poprzez okno wyskakujące Wymiary w polecenie Opcji podręcznych. że element ten będzie wyświetlany w kolorze i grubości określonych dla pióra. Pióra i kolory/Zestawy Piór Pióra symulują narzędzia do rysowania. Każde pióro ma swój kolor oraz grubość. cechują się określonym kolorem i grubością linii. przypisanie pióra linii przekrojowych dla stropu na następującym rysunku: Stosowanie Zestawów Piór Aby wybrać i zastosować Zestaw Piór należy użyć jednego z poleceń w menu: Opcje > Atrybuty Elementów > Pióra i Kolory lub Dokument > Zestawy Piór > Pióra i Kolory. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. jednak jedynie warstwa konstrukcyjna Izolacji . Szczegóły. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 34 . Na poniższym rysunku. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. warstwa konstrukcyjna jest najgrubsza. Uwaga: Aktualnie określone opcje wyświetlania (Pogrubione linie przekroju. elementu lub jednego z jego komponentów . dwie warstwy zostały określone jako Rdzeń. Przypisanie pióra do elementu (lub części elementu) oznacza.

Numery piór pozostaną te same nawet po zmianie zestawu piór. grubości i kolorów Piór za pomocą opcji Zmień kolor w oknie dialogowym Pióra i kolory. Możesz jednak zmienić ten Zestaw Piór w panelu Właściwości okna Ustawień Rysunku: z rozwijanej listy wybierz dowolny Zestaw Piór dla danego Rysunku. Okno 3D. czy elementy Szablonów Arkusza).takich jak DWG/DXF/PDF znajdujących się w Narzędziu Rysunek programu ArchiCAD . opisów. kolory wszystkich elementów na Rzucie zostaną natychmiast zaktualizowane. Domyślnie Rysunek wstawiony do Teczki Arkuszy korzysta z własnego Zestawu Piór (tego samego który był przypisany jego Widokowi Źródłowemu).można im przypisać zestawy piór w ten sam sposób lub w oknie dialogowym Parametry rysunku. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. Dokument 3D oraz okna Przekroju/Elewacji/RŚ/Obszaru 2D mogą wymagać przebudowania widoku. Szczegóły. Istnieje jednak możliwość modyfikowania każdego Zestawu. Stosowanie Zestawów Piór dla Rysunków Widok Modelu wstawiony na Arkusz staje się Rysunkiem. Zobacz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74.Konfiguracja Z ustawień wprowadzonych w oknie Pióra i Kolory (Teczka Arkuszy) korzystają tylko elementy na Arkuszach (takie jak Autoteksty. Modyfikowanie Zestawów Piór Domyślne Zestawy Piór ArchiCADa oparte są o powszechne standardy pracy na projektem. Można także zmienić Zestaw Piór Widoku Źródłowego w jego oknie ustawień. nie korzystają z nich wstawione Rysunki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 35 . Po zmianie koloru lub przełączeniu Zestawu piór. rysunki mają źródło w plikach zewnętrznych . Zobacz także Zestaw Piór w Pomocy ArchiCADa. Oczywiście.

Konfiguracja Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów Zestawy piór to atrybuty. czyli tło jest odpowiednio ciemne. czarne pióra będą wyświetlane na ekranie jako białe. różniących się kolorami i/lub grubościami piór w zależności od skali lub przeznaczenia.” Uwaga: W zależności od lokalizacji Twojego ArchiCADa domyślne zestawy piór oraz numery mogą się różnić. natomiast zmieniają się przyporządkowane do tych numerów kolory i grubości piór zgodnie z konfiguracją nowego zestawu. Aby ułatwić użytkownikom to zadanie ArchiCAD ma przygotowane kilka domyślnych zestawów piór. (Ta opcja jest przydatna. Analogicznie. następnie możesz przełączyć go na "Elementy elektryczne" . Podobnie jak w poprzedniej sytuacji. W ArchiCADzie domyślnie przypisane numery piór odpowiadają funkcji danego komponentu. Na przykład. pióra w tym kolorze zostaną dla uczytelnienia zmienione na jasno szare. drukowane kolory piór zostaną będą zgodne z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. jeżeli używasz ciemnego. Aby zablokować automatyczne dopasowanie kolorów. Dzięki temu możesz przełączać całe zestawy piór jednym kliknięciem: do wyboru masz zestaw "Architektoniczny" . które również byłyby nieczytelne przy danym kolorze tła zostaną automatycznie zmienione na podobne. lub czarnego tła imitującego środowisko pracy AutoCADa. Gdy zmieniasz zestaw piór w danym projekcie. Jednakże. podczas drukowania kolory piór zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. wyłącz opcję Automatyczne dostosowanie widoczności koloru piór dla widoków modelu w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. które można przenosić pomiędzy poszczególnymi projektami ArchiCAD za pomocą strony zakładki Zestawu piór w Menedżerze atrybutów (Opcje > Atrybuty elementy > Menedżer atrybutów).) 36 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zestawy Piór dla różnych zastosowań Architekci bardzo często potrzebują przygotować kilka wersji projektu. do linii przekrojowych stropów domyślnie przypisane jest pióro numer 29 opisane jako “Stropy Przekroje struktury. Przy białym tle. konfiguracja każdego Zestawu Piór może być kopiowana do innych projektów w Menedżerze Atrybutów (zakładka "Pióra i Kolory”). Pióra o kolorach innych niż czarne.gdy potrzebujesz dokumentację projektu do zatwierdzenia.by przygotować Arkusze dla podwykonawców. lecz bardziej czytelne. Przypisanie pióra do elementu w rzeczywistości polega na przypisaniu mu odpowiedniego numeru pióra. numery piór przypisane poszczególnym elementom pozostają takie same. Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu Jeżeli wartość jasności koloru tła jest niższa od progu.

zaleca się zwracanie uwagi na tę definicję przypisując pióro do elementu. zobacz http://www. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. (lub po prostu używanie piór domyślnie przypisanych elementom. poszczególnym jego elementom można przypisać Materiały. Kreskowanie wektorowe to wzór wypełnienia stosowany dla Materiałów. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. (Aby zastosować jednakowy Materiał dla 37 . Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. tekstura oraz efekty świetlne. Szczegóły. Tekstury to obrazki przypisywane Materiałom w celu nadania im realistycznego wyglądu. Zobacz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. W oknie Parametrów materiałów można wybrać kreskowanie wektorowe dla dowolnego materiału poprzez wybranie jednego z wypełnień wektorowych zdefiniowanych w projekcie. Ponieważ każdy numer pióra posiada własną definicję funkcji.archicadwiki. Ustawione tutaj Materiały można przypisywać elementom Projektu korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w oknach dialogowych ustawień narzędzi (w panelu Model).Konfiguracja Więcej szczegółów na temat Zestawów Piór w ArchiCADzie. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. zapewnia bezproblemowe przełączanie pomiędzy zestawami piór. Domyślnie wiele materiałów ArchiCADa ma przyporządkowane tekstury (materiały te opatrzone są ikoną tekstury.com/Pen_Sets. lub z dowolnej innej lokalizacji. dołu i bocznych powierzchni elementu w oknie 3D.) Możesz pobrać dodatkowe tekstury z biblioteki ArchiCADa. w tym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przypisywanie Materiałów Elementom Konstrukcyjnym 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego elementu. patrz Procedury 3D na stronie 181. Przykładowo. Zobacz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. 3) W celu zastosowania danego Materiału. Tekstury są przyporządkowywane i modyfikowane w panelu Tekstura okna dialogowego Parametry Materiału. Niektóre Materiały posiadają przypisane Kreskowanie Wektorowe lub Teksturę. 2) W panelu Model wybierz Materiały dla wierzchołka. o czym informują odnośne ikony.) Konsekwentne przypisywanie numerów piór zgodnie z funkcją elementów. Właściwości Materiałów definiuje się w oknie Ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). wybierz go z rozwijanej listy. dokumentów 3D oraz w oknie Renderingu. Materiały mogą być wyświetlane w Oknie 3D. W skład właściwości Materiałów wchodzi kolor. zgodnie z przeznaczeniem przygotowywanej dokumentacji materiale wykorzystano zarówno Kreskowanie wektorowe oraz teksturę: Materiały O Materiałach Dla realistycznej prezentacji Projektu. w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ.

którym przypisane zostały Materiały zawierające teksturę (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). W . Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D W Oknie 3D może być wyświetlany kolor materiału. Aby wyświetlić kreskowanie wektorowe oraz tekstury. a także ewentualnie przypisana tekstura. Służą temu odpowiednie opcje (przezroczystość. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) W oknie dialogowym Ustawień narzędzia każdemu 38 elementowi konstrukcyjnemu można przypisać materiał. (Dla obiektów Zakończeń ścian materiał określa się w panelu Parametry. patrz Procedury 3D na stronie 181. w sekcji Reprezentacja 3D. Szczegóły. Uwaga: Kliknięcie ikony Łańcucha (“Łącz materiały”) w tym lub innym oknie ustawień elementów spowoduje połączenie grupy materiałów znajdujących się obok ikony łańcucha: każda z połączonych powierzchni będzie wykorzystywała jeden materiał. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D.) Ustalenie początku oraz kierunku tekstur przypisanych do elementów konstrukcyjnych. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Polecenia te są aktywne tylko podczas pracy w Oknie 3D gdy zaznaczone są elementy. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. Można również tworzyć nowe definicje materiałów. kliknij przycisk oznaczony ikoną Łańcucha.) Uwaga: Geometria ściany oraz kierunek linii odniesienia wpływają na przypisanie materiałów dla każdej powierzchni ściany. tło.Konfiguracja wszystkich powierzchni elementu. patrz Dopasuj teksturę w 3D w Pomocy ArchiCADa. może być dokonane dzięki poleceniom z menu Projekt > Dopasuj teksturę w 3D. Aby skonfigurować materiał dla każdej powierzchni oddzielnie.(Tę drogę zalecamy bardziej zaawansowanym użytkownikom programu. należy je rozłączyć poprzez ponowne kliknięcie łańcucha. Szczegóły dotyczące tych opcji. należy aktywować odpowiednie opcje w oknie Widok > Tryby i Parametry widoku 3D > Parametry okna widoku 3D. patrz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. etc.) 3) W oknie dialogowym Ustawień Wizualizacji można określić jak materiały będą wyglądały w ostatecznej Wizualizacji. zmiana materiału dla jednej powierzchni spowoduje zmianę materiału dla wszystkich powierzchni. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. Szczegóły.) Szczegóły. kreskowanie wektorowe. Dopasowanie Tekstury w 3D Proponowany system pracy z Materiałami 1) Najwygodniejszą metodą jest używanie domyślnego zestawu materiałów. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. tym celu należy skorzystać z rozwijanego menu wyboru materiału znajdującego się w panelu Model. efekty.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 39 . ustawienia Reprezentacji modelu Dokumentu 3D umożliwiają wybranie materiałów. tak jak pokazano na poniższym rysunku: • Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. W celu włączenia wyświetlania kolorów: Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D Dokument 3D posiada własne okno ustawień. Kolory wyświetlenia będą odzwierciedlały efekty cieniowania. Tekstury 3D są widoczne jedynie podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL (Widok > Tryb widoku 3D > Parametry okna widoku 3D). wypełnień dla poszczególnych elementów oraz zacienione lub niezacienione kolory. tak jak pokazano na rysunku poniżej. Kolory materiałów elementów (Bez cieniowania): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. kolor każdego będzie jednolity na całej powierzchni. Użyj panelu Reprezentacji modelu w Ustawieniach dokumentu 3D aby określić sposób wyświetlania materiałów. 3) Zaznacz pole przy opcji “Kreskowanie wektorowe” aby włączyć wyświetlanie kreskowań 3D. • Kolory materiałów elementów (Cieniowanie): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. Kolory materiałów oraz kreskowanie wektorowe dostępne są tylko dla nieprzeciętych (widokowych) powierzchni elementów w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ można wyświetlać kolory oraz kreskowanie wektorowe Materiałów na nieprzeciętych fragmentach elementów modelu.Konfiguracja Można anulować własne ustawienia dostosowana tekstury dla poszczególnych elementów za pomocą przycisku Resetowanie Tekstury w panelu Model okna ustawień danego elementu. 1) Otwórz panel Reprezentacja Modelu okna ustawień Przekroju/Elewacji/RŚ. W przeciwieństwie do okna typu Przekroju. a jeśli pole Tekstury jest zaznaczone w opcjach OpenGL. do wyświetlenia przekrojów. 2) Wybierz “Wypełnij powierzchnie elementów widokowych” i aktywuj jedną z tych dwóch opcji. Wyświetlanie kolorów nie będzie odzwierciedlało kąta padania światła.

Kategorie stref oraz Miasta) pomiędzy dwoma otwartymi plikami. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Materiałów w Renderingach Różne procedury renderowania mają różne możliwości odwzorowywania Materiałów. ponieważ zawiera ono wszystkie atrybuty projektu): Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 40 . Dzięki temu w oknie dialogowym ustawień Materiałów będą wyświetlane tylko te opcja. Ogólny wygląd Renderingu określają parametry ustawiane w oknie dialogowym Ustawień Renderingu. Pióra i kolory. które mają wpływ na generowane Renderingi. Profile. patrz Okno Ustawień Materiałów w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. patrz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Materiały. Aby uniknąć zbędnej pracy. Struktury warstwowe. wybierz tę procedurę z rozwijanej listy i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. które odnoszą się do wszystkich materiałów w generowanym obrazku. Zestawy Piór. Przypisywanie Materiałom Tekstur Aby danemu Materiałowi przypisać teksturę użyj panelu Tekstura w oknie dialogowym ustawień Materiałów. Pozwala także powielać. lub usuwać atrybuty w jednym z dwóch plików.Konfiguracja W Renderingu wyświetlane są wszystkie cechy charakterystyczne materiałów z wyjątkiem kreskowania wektorowego. Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych W celu przypisania Materiałowi Kreskowania 3D użyj panelu Wektorowe wzorki 3D w oknie ustawień Materiałów. patrz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. wybierz odpowiednią procedurę renderingu z rozwijanej listy "Utwórz podgląd z użyciem:" i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. Szczegóły. Po wybraniu opcji Menedżer Atrybutów pojawi się następujące okno dialogowe (pojawienie się okna może trochę potrwać. Jeżeli planujesz tworzyć Renderingi za pomocą procedury LightWorks. Rodzaje wypełnień. Rodzaje linii. Szczegóły. Kombinacje warstw. patrz Ustawienia shadera LightWorks w Pomocy ArchiCADa. Menedżer atrybutów Polecenie Menedżer Atrybutów (Opcje > Atrybuty Elementów > Menedżer Atrybutów) pozwala kopiować (dodawać. nadpisywać) atrybuty (Warstwy. Kreskowanie wektorowe oraz opcje Przezroczystości dla Dokumentu 3D są właściwe dla Dokumentu 3D i nie są połączone z tymi samymi opcjami określonymi dla okna 3D. Jedynym panelem w oknie ustawień Materiałów koniecznym do określenia wszystkich właściwości będzie teraz panel o nazwie Ustawienia shadera LightWorks. W związku z tym modyfikowanie niektórych właściwości Materiałów w oknie dialogowym ustawień Materiałów nie będzie miało wpływu na wygląd Materiałów w Renderingu. Tworzenie i Modyfikacja Materiałów Materiały mogą być tworzone i modyfikowane w oknie ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Szczegóły.

Okno narożne. które pozwalają na umieszczanie wielu kopii danego obiektu w projekcie ArchiCADa. Parametry te można skonfigurować w ramach indywidualnych skryptów obiektów lub w skrypcie MASTER_GDL. Schody. parametry użytkownika zostaną automatycznie połączone z zestawem parametrów projektu. Drzwi. Można je wstawić do projektu • używając jednego ze specjalnych narzędzi programu ArchiCAD (Obiekt. metryki stref. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 41 . Parametry użytkownika Obiektów GDL Niektóre skrypty obiektów GDL zawierają parametry użytkownika. Akcesorium Przegrody Strukturalnej lub Łącznika) • automatycznie poprzez określone polecenia lub dodatki (znaczniki. obiekty właściwości) Zobacz Obiekty Parametryczne na stronie 335. Atrybuty o tych samych nazwach nie zostaną zastąpione. Elementy biblioteczne są zwykle rozmieszczane hierarchiczne w głównym folderze lub katalogu biblioteki. Świetlik. Biblioteki zawierają elementy biblioteczne zwane także Obiektami GDL (lub Obiektami Parametrycznymi).Konfiguracja . Lampa. które można dołączać do innych elementów biblioteki lub całego projektu.Parametry materiału i tekstury nie zostaną połączone z parametrami projektu ArchiCAD. Biblioteki O Bibliotekach Biblioteki ArchiCADa są folderami zawierającymi zewnętrzne pliki.Wypełnienia i Rodzaje linii zostaną połączone w projekcie ArchiCAD. lub do których odwołują się różne elementy konstrukcyjne. parametry zostaną połączone z parametrami projektowymi ArchiCADa. Niektóre typy plików w bibliotece zawierają dane geometryczne. Jeśli skrypty elementów bibliotecznych zawierają definicję parametru. etykiety. w następujący sposób: • Jeśli skrypt MASTER_GDL zawiera definicję parametru. wtedy . podczas gdy inne pliki zawierają tylko grafikę lub informacje tekstowe. Po załadowaniu takich obiektów do projektu. elementy RoofMakera i TrussMakera) • lub jedynie użyć jako odniesienia dla innych elementów (makra. Okna. z których korzystają narzędzia ArchiCADa. Zakończenie ściany. po załadowaniu biblioteki zawierającej skrypt MASTER_GDL.

ArchiCAD zachowa (lub będzie próbował odnaleźć) ostatnio używane biblioteki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 42 . ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Podczas otwierania zachowanego projektu ArchiCAD próbuje załadować biblioteki. • • Możliwe jest użycie pojedynczych elementów z bibliotek nieznajdujących się w aktywnym zestawie bibliotek. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. drzwi itd. Tekstury to pliki obrazów. oraz do Okien 3D podczas korzystania z procedury OpenGL. Gdy tworzymy nowy projekt korzystając z opcji Użyj ostatnich parametrów Projektu. Jeśli tworzony jest nowy projekt z ustawieniami domyślnymi. Obiekty wstawione do projektu przy użyciu techniki 'przeciągnij i upuść' nie spowodują dodania elementów do aktywnej biblioteki. aby dodać realizmu generowanym widokom. Do tego celu służą polecenia Ładuj inny obiekt (okno. • Zobacz Przypisywanie Materiałom Tekstur na stronie 40. Istnieją także rozmaite biblioteki w zależności od standardów obowiązujących w danym kraju. Każdy z tych plików można otworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt lub można jest utworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i obiekty > Nowy obiekt. które są wykorzystywane do umieszczania modelu 3D w rzeczywistym otoczeniu. do których odwołują się elementy ArchiCADa: • Szablony list to pliki tekstowe. aby ograniczyć wielkość swojej biblioteki. ArchiCAD wyszuka domyślną bibliotekę o nazwie „Biblioteka ArchiCADa”. Szczegółowy opis. które służą do dostosowywania zawartości i wyglądu kalkulacji ilościowych. które można dołączyć do Materiałów. • Można wskazać dodatkowe biblioteki dla projektów za pomocą okna dialogowego Menedżer bibliotek. które zostały mu przypisane ostatnim razem. • Możesz także umieszczać inne obiekty w Projekcie metodą Przeciągnij-i-Upuść.) w odpowiednim oknie dialogowym ustawień. Możliwe jest użycie oddzielnych bibliotek dla poszczególnych zastosowań (na przykład dla projektów domów mieszkalnych bądź budynków przemysłowych).Konfiguracja Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów) w rzeczywistości wstawiasz "instancję" (kopię) zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. Biblioteka zawiera również pliki w różnych formatach. Obrazki tła to również pliki graficzne.

Jeśli oryginalne foldery nie zostaną odnalezione. projekt zostanie otwarty z użyciem bieżącego zestawu bibliotek. projekt zostanie otwarty za pomocą jednej z poniższych procedur: • Jeśli aktywny zestaw bibliotek zawiera foldery o identycznych nazwach co oryginalne foldery. ewentualnie. program otworzy projekt z odnalezionymi bibliotekami. włącz opcję Sprawdź Uaktualnienia w oknie Opcje > Środowisko pracy > Opcje www. projekt zostanie otwarty bez Biblioteki. Domyślna Biblioteka ArchiCADa 12 przechowywana jest w pliku . Obie znajdują się na serwerze. aktywną biblioteką będzie biblioteka używana we wcześniejszej ostatnio.. biblioteka nie zostanie odnaleziona i zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek umożliwiające odnalezienie potrzebnej biblioteki. bądź użytkownik kliknął dwukrotnie plik projektu w menedżerze plików. • W przypadku gdy zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek.lcf. Aby nie pominąć dostępnych uaktualnień.Konfiguracja Biblioteka startowa Podczas pierwszego uruchomienia ArchiCAD rozpocznie szukanie Biblioteki o nazwie “Biblioteka ArchiCADa 12. zostanie ona otwarta i użyta jako biblioteka aktywna. Każdy projekt ma załadowaną osobną bibliotekę. Jeżeli zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. Jeśli oryginalny zestaw bibliotek zawierał foldery o innych nazwach niż foldery w bieżącym zestawie. zostanie wyświetlony komunikat o dostępnych nowych bibliotekach wraz z opcją ich pobrania i zainstalowania. Uwaga: Jeżeli klikniesz przycisk Skończone. • Jeśli ArchiCAD był już wcześniej uruchamiany. w którym należy wybrać katalog dla biblioteki startowej. patrz Opcje www w Pomocy ArchiCADa. Będzie w nim można wybrać zestaw bibliotek dla projektu. Jeśli projekt jest otwierany w programie ArchiCAD (poprzez polecenie Otwórz. Pomimo.lcf. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. bądź anulować proces jego otwierania. • • Uaktualnienia Biblioteka Firma Graphisoft regularnie aktualizuje własne biblioteki.” Rozszerzenie . w których obiekty się znajdują. Szczegóły. że przy każdym uruchamianiu ArchiCADa nastąpi sprawdzenie dostępnych uaktualnień i. istnieje jednak możliwość utworzenia własnego Pliku Zbioru Obiektów lub rozpakowania jego zawartości poleceniem Plik > Biblioteki i Obiekty > Utwórz/Wypakuj Zbiór obiektów. • Biblioteka ArchiCADa zainstalowana jest na komputerach podłączonych do sieci. a użytkownik uruchomił program klikając dwukrotnie jego ikonę. że Plik Zbioru Obiektów jest pojedynczym plikiem. Jeżeli wyszukiwanie powiedzie się. Szczegóły.). może zawierać wszystkie wykorzystywane w projekcie obiekty (lub tylko odniesienia do ich położenia) jak również struktury folderów. zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek. Funkcja ta powoduje. ArchiCAD spróbuje odszukać biblioteki o tych samych nazwach w folderze lub katalogu projektu. bądź zmieniono jego położenie w hierarchii plików. w hierarchii plików. która została wybrana w czasie jego tworzenia. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer bibliotek. bądź zmodyfikowano jego położenie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 43 . Wszystkie brakujące elementy biblioteczne zostaną pominięte. projekt otworzy się z biblioteką. • Zasady Zarządzania Bibliotekami Poniższy diagram ilustruje zasadę zarządzania standardową biblioteką ArchiCADa oraz bibliotekami firmowymi. Jeżeli domyślna biblioteka programu znajduje się w tym samym katalogu co ArchiCAD.lcf odnosi się do pliku “Zbioru Obiektów”.

Okno dialogowe Menedżera bibliotek jest podzielone na cztery zakładki: • Zakładka Lokalne/LAN (Local Area Network) umożliwia zarządzanie całymi bibliotekami oraz poszczególnymi elementami bibliotecznymi. Podczas uruchamiania program ArchiCAD ładuje ostatnio używaną bibliotekę. O Menedżerze Bibliotek Biblioteki są dostępne w ArchiCADzie poprzez polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Menedżer bibliotek. lampy. dane cech itp.Konfiguracja • • Również Biblioteka firmowa skopiowana jest na każdy komputer. drzwi. do których tworzone są odwołania (są to obiekty. Podczas projektowania może okazać się konieczne użycie dodatkowych elementów bibliotecznych lub utworzenie własnych bibliotek użytkownika.). tekstury. które są zapisane na dyskach lokalnych lub dyskach. które są dostępne poprzez sieć lokalną. w sieci lub w internecie. Zwykle każdy plik projektu wykorzystuje własną bibliotekę wraz z plikami zewnętrznymi. Menedżer Bibliotek umożliwia dostęp do Bibliotek i pojedynczych Elementów bibliotecznych znajdujących się na dyskach lokalnych. Indywidualne Biblioteki projektów są ładowane podczas otwierania poszczególnych projektów i ciągle aktualizowane. okna. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 44 .

• Zakładka Historia zawiera listę wszystkich bibliotek i elementów bibliotecznych. program przeszuka biblioteki w oparciu o numery identyfikacyjne obiektów (GUID). ArchiCAD poszuka obiektów o tych samych nazwach. zobacz http://www. informujący o postępie procesu ładowania. Podczas tworzenia nowego projektu można użyć okna dialogowego Menedżera bibliotek do sprawdzenia.com/guid. Przy pracy z projektami zaleca się stosowanie bibliotek oryginalnie im przypisanych. ArchiCAD dzięki numerowi GUID wybierze właściwy obiekt. ponieważ zwielokrotnione nazwy nie powodują w tym przypadku konfliktu. które biblioteki są aktualnie używane. zostaną uznane za identyczne i również znajdą się na liście "Duplikacja nazw". zestawem. Aby uniknąć tego typu konfliktu w projekcie. które załadowano podczas pracy w programie ArchiCAD. i/lub zmiana nazwy) każdego obiektu bibliotecznego. Oznacza to. Członkowie zespołu mogą ładować inne biblioteki. Jeżeli używasz nowszych wersji bibliotek. • Zakładka WWW pozwala pobierać obiekty GDL z witryn internetowych i dodawać je do bibliotek lokalnych Szczegóły. które znajdują się na serwerach FTP. może definiować zawartość bibliotek. modyfikacja. ale tylko do użytku lokalnego. obiekty są dopasowywane w oparciu o ich numer GUID. a następnie kliknąć przycisk Użyj aktywnych bibliotek. Każdemu elementowi przypisany jest numer identyfikacyjny GUID (Global Unique Identifier) składający się z dwóch zestawów po 36 znaków. bądź zdefiniować nowy zestaw bibliotek w sposób opisany powyżej. Więcej szczegółów dotyczących działania GUID. Elementy biblioteczne posiadające identyczne numery GUID. lecz inne numery GUID nie będą ze sobą kolidowały. Obiekty te zostaną wymienione w oknie Raportu ładowania biblioteki na liście “Duplikacja nazw”. Dzięki temu obiekty posiadające te same nazwy. należy usunąć jeden z dwóch identycznych elementów z biblioteki.Konfiguracja • Za pomocą zakładki Serwery FTP można dodawać biblioteki i pojedyncze elementy biblioteczne. Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych ArchiCAD korzysta z wewnętrznego systemu identyfikacji służącego do monitorowania historii (utworzenie. W przypadku jeśli numery GUID nie są zgodne. Uwaga: W przypadku Projektu zespołowego tylko Kierownik zespołu. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko stanu. Przy każdym wczytywaniu projektu zawierającego elementy biblioteczne. aby kontynuować pracę z bieżącym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 45 . Praca będzie mogła być bez przeszkód kontynuowana.ArchiCADwiki. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. dołączony w trybie wyłącznego dostępu do projektu. Ładowanie bibliotek Po wybraniu żądanych bibliotek i elementów bibliotecznych na poszczególnych zakładkach należy kliknąć przycisk Skończone/Przeładuj w prawym dolnym rogu okna dialogowego Menedżera bibliotek. Kliknięcie przycisku Stop pozwala przerwać ładowanie bibliotek. iż nawet w przypadku jeśli w załadowanych bibliotekach będzie więcej niż jeden obiekt noszący tę samą nazwę.

w której przechowywane są ustawienia ulubionych dla wszystkich narzędzi. patrz Projekt Archiwalny na stronie 18. powoje wyczyszczenie Ulubionych. Domyślnie paleta ta jest ukryta. Paleta pozostanie widoczna przy przechodzeniu do innych okien. Zatem identyfikacja elementów będzie się opierać tylko na sprawdzeniu zgodności nazw. Ulubione O Ulubionych Funkcja Ulubione pozwala na przechowywanie i przywoływanie w dowolnym momencie domyślnych ustawień narzędzi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 46 . (Paleta może zostać wyświetlona poleceniem Okna > Palety > Raport ładowania Bibliotek. a także informuje o aktualnym stanie procesu pobierania obiektów z internetu.Konfiguracja Elementy biblioteczne starszych wersji programu niż 7. Więcej szczegółów. z której pobierze obiekt. zachowanych parametrach. Można także zachowywać Ulubione w oddzielnym pliku w celu ich użycia w innych projektach. Wybranie polecenia Nowy i Zresetuj wszystko.) Problem brakujących elementów bibliotecznych zdarza się najczęściej gdy próbuje się otworzyć Projekt na innym komputerze. Okno otwierane za pomocą tego przycisku zawiera tylko ulubione zachowane dla bieżącego narzędzia. Brakujące elementy nie zostaną wyświetlone. przy których wczytywaniu występują problemy. Szczegóły. Ulubione są dostępne w dwóch miejscach: • W palecie Ulubione. że projekt będzie kompletny po przeniesieniu na inny komputer. wypełnieniem oraz kolorem pióra.0 nie posiadają numerów GUID. łącznie z rodzajem linii. możliwe jest konstruowanie elementów o tych samych. grubość i wysokość ściany (ale nie jej długość) Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek Jeżeli po otwarciu Projektu pojawi się Raport ładowania Bibliotek. Po wybraniu elementu z listy ulubionych. program losowo określi lokalizację. Innym rozwiązaniem. a także materiałem powierzchni W przypadku Elementów bibliotecznych. Jeżeli w załadowanych bibliotekach będzie się znajdowało wiele elementów o tych samych nazwach jak obiekt umieszczony w projekcie. jest używanie jednego zestawu bibliotek na bieżąco uaktualnianych na wszystkich komputerach. nazwę Elementu Wszystkie wymiary dostępne w oknach ustawień dla danego rodzaju elementu. • Przy zamknięciu bieżącego projektu i utworzeniu nowego. zaleca się zachowywanie go w formacie archiwalnym. np. będzie to oznaczać. • Przechowywane ustawienia obejmują: • • • Ulubione są przechowywane wraz z plikiem Projektu. Poprzez kliknięcie przycisku Ulubione znajdującego się w oknach ustawień wszystkich narzędzi (oprócz Kamery). patrz Raport ładowania bibliotek w Pomocy ArchiCADa. które ma zastosowanie w obrębie jednego biura.) Paleta Raport ładowania Bibliotek zawiera nazwy plików elementów bibliotecznych. ustawione ulubione zostaną przechowane i będą mogły zostać wykorzystane w nowym projekcie. wybierz Okna > Palety > Ulubione aby ją wyświetlić. Atrybuty elementu. Aby być pewnym. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. że Biblioteka użyta podczas tworzenia Projektu nie została odnaleziona.

• Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 47 . Uwaga: Importując Ulubione z innego projektu należy pamiętać.) W wyświetlonym oknie dialogowym Parametry Ulubionych użyj listy Pominięcia Parametrów aby zaznaczyć nazwy parametrów. (Okno dialogowe Parametrów Ulubionych jest również dostępne z menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne.Konfiguracja Można przywrócić zachowane ulubione korzystając z polecenia Załaduj ulubione znajdującego się w rozwijanym menu. w oknie otwieranym poleceniem Preferencje ulubionych dostępnym w rozwijanym menu. Szczegóły. • Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych Aby zastosować Ulubione parametry dla elementów projektu. w palecie Ulubionych. Można określić. aby utworzyć nową pozycję ulubionych. Uwaga: Ulubione są identyfikowane po nazwach. Jeżeli wpiszesz niepoprawną nazwę. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. Wybierz pozycję. które z parametrów będą przechowywane dla danego typu narzędzia. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. w palecie Ulubione. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. które nie istnieją w projekcie. zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie i będziesz musiał wpisać ją na nowo. Okno dialogowe Zastosuj Ulubione wyświetla tylko pozycje odnoszące się do aktywnego narzędzia. których nazwy występują w projekcie. zaznacz odpowiednie elementy i otwórz ich okno Ustawień. do którego są ładowane. lub Kliknąć przycisk Zachowaj obecne ustawienia jako Ulubione. która występuje już w innej pozycji (nawet jeżeli pozycja dotyczy innego typu narzędzia) ArchiCAD wyświetli odnośne ostrzeżenie. która ci odpowiada i kliknij przycisk Zastosuj. brakujące atrybuty zostaną dodane. Kliknij przycisk Ulubione. Przy nazywaniu Ulubionych występuje także ograniczenie związane z użyciem niektórych znaków. W razie próby utworzenia nowej pozycji Ulubionych o nazwie. Możesz: • Wybrać pozycję i kliknąć Zastosuj. patrz Paleta Ulubione w Pomocy ArchiCADa. których NIE CHCESZ zapisać w Ulubionych. na podstawie bieżących parametrów narzędzia. aby załadować zachowane w niej parametry do okna dialogowego bieżącego narzędzia. ale atrybuty te mają inne parametry. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów.

Możesz zachować ustawienia Palety narzędzi w postaci Schematu narzędzi w parametrach Środowiska pracy. Paleta Info zawiera skoncentrowany zestaw opcji i parametrów dla wybranego narzędzia/elementu. Paleta Narzędzi podzielona jest domyślnie na następujące Grupy Narzędzi Zaznaczenie. za pomocą strzałek przy nazwach Grup Narzędzi. Więcej szczegółów. Paleta info Paleta Info jest dostępna dla każdego narzędzia z palety narzędzi. Aby zmienić jej położenie na wertykalne. Jeżeli Paleta staje się nieczytelna. Szczegóły. Dokument oraz Więcej. Domyślnie. Jak otwierać i zamykać Grupy Narzędzi w Palecie Domyślnie w Palecie Narzędzi wyświetlane są wszystkie narzędzia we wszystkich grupach jednocześnie. Kliknij przycisk Opcje grupy narzędzi i wybierz opcję “Grupa ma być zawsze otwarta”. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 48 . patrz Okno dialogowe dostosowania Palety Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. przejdź do okna Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi. Jeżeli strzałki nie są widoczne. patrz Dostosowywanie Schematów Palet w Pomocy ArchiCADa. zamykać i otwierać poszczególne Grupy. Projekt. konstruowania trójwymiarowego. w odpowiedniej Palecie Info wyświetlone zostaną aktualne ustawienia dla tego narzędzia/elementu. Niektóre z tych opcji i parametrów są dostępne w oknie ustawień odnośnych narzędzi. jednak Paleta Info pozwala na szybszy do nich dostęp. Poza standardowymi narzędziami Paleta narzędzi może zawierać również dodatkowe narzędzia w zależności od typu instalacji i dostępnych Dodatków. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych narzędzi. można.Konfiguracja Interfejs Użytkownika ArchiCADa Ten rozdział jest wprowadzeniem w główne palety oraz menu ArchiCADa. Paleta info przytwierdzona jest do górnej krawędzi obszaru roboczego w pozycji horyzontalnej. wyświetlona zostanie Paleta info elementu zaznaczonego jako ostatni. Łatwy dostęp do tego okna można uzyskać poprzez użycie odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: W szczególności godne polecenia jest organizowanie narzędzi w postaci grup. Wyświetlanie Palety Narzędzi Jeżeli Paleta Narzędzi nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Narzędzi aby ją wyświetlić. Jeżeli zaznaczono wiele elementów różnych typów. ponieważ jest zawsze wyświetlana. Dostosowywanie Palety Narzędzi Użyj opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi w celu dostosowania zawartości i układu Palety Narzędzi. Paleta Narzędzi Paleta Narzędzi zawiera różnorodne narzędzia do wyboru elementów. Dzięki temu będzie możliwe otwieranie i zamykanie poszczególnych Grup Narzędzi indywidualnie. przytwierdź ją do jednej z bocznych krawędzi ekranu. rysowania płaskiego oraz wizualizacji. Po uruchomieniu narzędzia lub zaznaczeniu wstawionego elementu.

Również dostępne z menu kontekstowego Palety Info (jak pokazano): kliknij preferencje wyświetlania dla położenia Nagłówka Palety Info: przy lewej krawędzi palety lub na górze. Użyj ustawień w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu aby dostosować zawartość menu. Możesz zachować ustawienia poleceń menu jako część Schematu Układu Poleceń w Parametrach Środowiska Pracy. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. posiada zapamiętaną strukturę menu. cztery z nich zostały zablokowane do edycji. Więcej szczegółów. Wyjątek: Zawartości menu kontekstowego nie można dostosowywać. Również kolejność poleceń może być dowolnie definiowana. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. Dostosowywanie Palety Info Wyświetlanie i ułożenie funkcji w palecie info można dostosowywać: wystarczy wybrać z menu polecenie Opcje > Środowisko pracy i otworzyć zakładkę Paleta info. Zobacz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. pośród rozmaitych ustawień. niektóre polecenia i pozycje menu nie są wyświetlane w Standardowym Profilu. Menu O Menu Przy uruchomieniu ArchiCADa 12 z domyślnymi ustawieniami. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Info wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 49 . • Zaznaczone/Do zmian: Paleta info na bieżąco informuje o ilości zaznaczonych elementów oraz o tym. Więcej szczegółów. który. że w celu przewinięcia zawartości palet można używać rolki myszy. ile z nich jest edytowalnych. Szczegóły. Na poniższym rzucie piętra zaznaczone są wszystkie ściany. Wyświetlanie Palety Info Jeżeli Paleta Info nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Info aby ją wyświetlić. Jednak w wersji ArchiCAD. Paleta Info zawiera parametry aktywnego narzędzia bądź zaznaczonych elementów. Dostosowywanie Menu Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Menu w celu dostosowania menu ArchiCADa. Każde polecenie może być umieszczone lub usunięte z dowolnego menu. jak pokazuje Paleta Info: • Ustawienia domyślne.Konfiguracja Zatrzymanie kursora nad elementem Palety Info spowoduje wyświetlenie podpowiedzi dotyczącej tego elementu. Jeżeli żaden element nie został zaznaczonym w Palecie info wyświetlone zostaną domyślne ustawienia narzędzia. Pamiętaj. patrz Dostosowywanie palety Info w Pomocy ArchiCADa. zostanie wczytany Standardowy Profil Środowiska Pracy. Zmiany parametrów w Palecie info będą dotyczyć tylko elementów edytowalnych.

Aby zobaczyć lub wydrukować listę skrótów do Środowiska pracy należy przejść do menu Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe a następnie kliknąć przycisk Pokaż listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce znajdujący się na dole panelu Podgląd skrótów klawiaturowych. Wyświetlanie Pasków Narzędzi Aby wyświetlić konkretny Pasek Narzędzi. wszystkie skróty w każdym ze schematów mogą zostać dostosowane. a następnie kliknij przycisk Przypisz. 3D Podstawowe. Oprócz kilku skrótów. Pomoce Rysunkowe. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa.Niska rozdzielczość. Dostępne są standardowe paski: Wizualizacja 3D. Więcej szczegółów. Więcej szczegółów. Arkusze i Rysunki. Zespół projektowy. Atrybuty. czy jedno i drugie. jego ikona. Opcje wyświetlania. Narzędzia Palety narzędziowej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 50 .Konfiguracja Paski narzędzi O Paskach Narzędzi Pasek Narzędzi jest zestawem poleceń wyświetlanych w formie ikon lub tekstu i pogrupowanych tematycznie. Więcej szczegółów. Więcej szczegółów. Dodatkowo możesz zdecydować. Edytuj Elementy biblioteczne GDL. patrz Dostosowywanie Skrótów Klawiaturowych w Pomocy ArchiCADa. wprowadź skrót dla polecenia w polu po prawej. Tworzenie i Dostosowywanie Pasków Narzędzi Wybierz polecenie Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi aby utworzyć nowy pasek narzędzi lub zmodyfikować jeden z dostępnych. zaznacz jego nazwę w menu Okna > Paski Narzędzi lub kliknij prawym klawiszem myszy nad dowolnym Paskiem Narzędzi i wybierz potrzebny Pasek z listy. patrz Okno Dostosowywania Pasków Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Sposób wyświetlania pasków narzędzi zachowany jest w Schemacie palet. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Paska Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad dowolnym Paskiem Narzędzi: Możesz zachować ustawienia Pasków Narzędzi w postaci Schematu Układu Poleceń w parametrach Środowiska pracy. Skróty ArchiCAD standardowo zawiera kilka zapamiętanych schematów skrótów. Zmiany danego schematu zostają uaktywnione po przyciśnięciu OK zamknięciu okna dialogowego. Standard . Standard. Aby dostosować skróty w menu wybierz Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe: wybierz polecenie z listy po lewej. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Mini Nawigator. czy w pasku będzie wyświetlana nazwa polecenia. Edytuj Elementy. Możesz zachować ustawienia skrótów w postaci Schematu w parametrach Środowiska pracy. Zawartość nazwanych pasków narzędzi zachowana jest jako część Schematu arkuszy poleceń. Zarządzaj Elementami. których nie można modyfikować (znajdują się one u dołu listy). Kliknięcie dowolnego paska z listy spowoduje jego wyświetlenie. Klasyczna Nawigacja 3D.

np. Domyślnie są one ukryte. Schematy palet różnią się pozostałych schematów w środowisku pracy: zawartych tam ustawień nie definiuje się w oknie Środowiska pracy. Import). w jaki ręcznie ustawia się palety we własnym obszarze roboczym. ustawienia Schematów palet odzwierciedlają sposób. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Status pokaż/ukryj pasków narzędzi zapisany jest w schemacie palet. Paleta Info. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 51 . które można wybrać z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nad paletą. Palety główne (Paleta narzędzi. Dostosowywanie Schematów Palet Aby dostosować schemat palet (zapamiętany układ palet). ponieważ związane z nimi polecenia są dostępne poprzez inne elementy interfejsu. Paleta współrzędnych oraz Paleta kontrolna posiadają opcje dotyczące kształtu . Więcej szczegółów. określ kształt palet i ich położenie w interfejsie ArchiCADa wykorzystując niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej technik: • • • Pokaż lub Ukryj wybrane palety (klikając ich nazwy w menu Okno > Palety) Pokaż lub ukryj wybrane paski narzędzi (klikając ich nazwy w menu Okno > Paski narzędzi) Zmień kształt palet wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego wybranej palety. Każda paleta może być wyświetlana/chowana niezależnie dzięki poleceniom z menu Okna > Palety. Usuń. Dwie palety Paleta Kontrolna oraz Paleta Współrzędnych .są znane ze wcześniejszych wersji ArchiCADa. modyfikować i rozlokowywać elementy projektu. Aby wyświetlić te palety przejdź do menu Okna > Palety i zaznacz odpowiednią pozycję. Opcje podręczne oraz Nawigator) mogą zostać wyświetlone jednocześnie poleceniem Okna > Palety > Pokaż tylko główne palety. Info. przesuwając je w pożądane miejsce. Znajdziesz tam także przycisk Zastosuj Schemat umożliwiający uaktywnienie danego Schematu: otwórz Opcje > Środowisko pracy > Schematy palet. lecz ich zawartość w Schemacie arkuszy poleceń. Każda z tych palet została dokładnie opisana w Dokumentacji ArchiCADa. Eksport. Przedefiniuj. • • Zmień położenie i rozmiar palet. powiększona lub pomniejszona). Przytwierdź palety do krawędzi ekranu (tylko w Windows) Do zarządzania Schematami Palet użyj funkcji w panelu "Opcje Schematu" okna Schematy Palet (Zachowaj jako.Konfiguracja Palety Palety ArchiCADa pomagają konstruować. Zmień nazwę.

Możesz stworzyć grupę składającą się z dwóch (lub więcej) palet jedna obok drugiej. kliknij jej nagłówek. Jednakże wiele palet ArchiCADa można przytwierdzić do krawędzi przestrzeni roboczej (tylko Windows). Działania na elementach bryłowych Dołącz się Formatowanie tekstu. • Szerokość wszystkich palet w grupie jest regulowana jednocześnie (poprzez przesuwanie krawędzi jednej z nich). gdy symbol przesuwania dotknie tej krawędzi. przesuń ją do linii u dołu pierwszej palety. Aby wstawić paletę poniżej pierwszej. Zwolnienie klawisza myszy spowoduje przytwierdzenie palety. Jak przytwierdzać Palety Aby przywrócić paletę do jej "unoszącej się" postaci. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 52 . Takie unoszące się palety mogą zostać zamknięte lub przesunięte w dowolne miejsce na ekranie. Innym sposobem jest dwukrotne kliknięcie palety. Zaznaczenia. Przytwierdzona paleta może być w każdej chwili przełączona do trybu "unoszenia się”. Poniżej wymieniono palety/okna dialogowe. po zmaksymalizowaniu okna widoczny będzie cały obszar roboczy. których nie można przytwierdzić: Narzędzia zakreślacza projektu. lub w lewo i w prawo (dla palet zgrupowanych obok siebie). RoofMaker. Aby określić jak dużo przestrzeni na ekranie mają zajmować poszczególne palety. rozmiar pozostałych palet zostanie zmieniony automatycznie. Pod paletą przytwierdzoną do krawędzi ekranu nie ma przestrzeni roboczej.Konfiguracja Palety przytwierdzane (tylko w systemie Windows) Palety mogą "unosić się" ponad obszarem roboczym. Informacje o elementach. Jeżeli zmienisz rozmiar jednej z palet należącej do grupy palet. (Pasek rozdzielający to linia oddzielająca jedną paletę od drugiej. przesuwaj paski rozdzielające do góry i do dołu (dla palet zgrupowanych jedna nad drugą). • • • • • Klikając i przesuwając przytwierdź pierwszą paletę. Ograniczenia palet przytwierdzanych • • Nie wszystkie palety mogą być przytwierdzane do wszystkich krawędzi ekranu. Uwaga: Podczas przesuwania palety w systemie Windows symbol przesuwania jest jednocześnie punktem przytwierdzenia (nie zaś krawędź palety). Dzięki temu. Aby przytwierdzić paletę kliknij w jej nagłówek (pojawi się symbol przesuwania ) a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń paletę do dowolnej krawędzi okna aż do momentu. Aby wstawić paletę powyżej pierwszej. a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń ją w dowolne miejsce. Znajdź i zaznacz. Kolejne podwójne kliknięcie ponownie przytwierdzi paletę. Menedżer profili. Zawieszanie funkcji przytwierdzania Aby zawiesić funkcję przytwierdzania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Ctrl (w systemie Windows). Raport ładowania bibliotek. Przełącznik warstw. Palety podręczne. przesuń ją nad nagłówek przytwierdzonej palety.) Przytwierdzanie Grup Palet Można przytwierdzić kilka palet na jednej krawędzi ekranu i skleić je ze sobą tworząc Grupę palet.

Palety Pomocnicze Palety Pomocnicze to zestawy ikon (reprezentujących polecenia i odpowiadające im opcje). należy umieścić kursor nad krawędzią. można przyklejać "unoszące się" palety ArchiCADa do siebie i do krawędzi ekranu. Zawartości Palet Pomocniczych nie można dostosowywać. Aby włączyć Paletę Pomocniczą. uaktywni wybraną funkcję. wierzchołek lub powierzchnia) • Od aktywnego okna Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami Palety wyświetli opis poszczególnych poleceń. po zwolnieniu klawisza będzie ona automatycznie przesuwana za wskaźnikiem myszy lub zostanie umieszczona w określonym miejscu okna. palety nie stworzą jednego obiektu. • Jeżeli jedna paleta jest przyklejona do dolnej lub prawej krawędzi drugiej palety. lub lewej. 53 . Paleta pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Palety będą się do siebie przyciągały. gdy jest ona przyklejona do krawędzi górnej. W przypadku. Użyj skrótów “F” oraz Shift+F (Opt+F) do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ikonami Palety Pomocniczej. • Zawieszanie funkcji przyciągania Aby zawiesić funkcję przyciągania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Cmd (w systemie MacOS). wierzchołkiem lub powierzchnią zaznaczonego elementu i kliknąć lewym przyciskiem myszki. W zależności od ustawień Palety Pomocniczej. Odnośne preferencje można określić w oknie Opcje > Środowisko pracy > Okna dialogowe i Palety.Konfiguracja Palety przyciągane (dotyczy tylko MacOS) W systemie MacOS. jeśli przysuniesz jedną do drugiej na odpowiednią odległość. przy wstawianiu Polilinii). Krawędź palety (a nie kursor) jest punktem mocowania. Kliknięcie jednej z nich Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Możesz zachować ustawienia Palety Pomocniczej jako część Schematu Preferencji Użytkownika w parametrach Środowiska pracy. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • Od rodzaju zaznaczonego elementu • Od klikniętego fragmentu elementu (krawędź. wówczas można je przesuwać jednocześnie jako jeden obiekt. W niektórych okolicznościach Paleta Pomocnicza może zostać wyświetlona w trakcie wstawiania elementu (np. Można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie pomocniczej do momentu zakończenia edycji. które pojawiają się automatycznie w trakcie wprowadzania elementów graficznych oraz podczas większości czynności edycyjnych. jednak w większości przypadków jest ona wyświetlana po zaznaczeniu elementu do edycji.

patrz Skróty na stronie 50. • Schematy Preferencji Użytkownika Zawierają one zestaw preferencji dotyczących różnych funkcji. Schematy Palet pozwalają na zapamiętanie bieżącego układu palet na ekranie. Zobacz również część dotyczącą Tworzenia własnego pakietu instalacyjnego w Rozpoczęciu pracy w menu Pomocy ArchiCADa. patrz Palety na stronie 51. Szczegóły. • • • Schematy Skrótów Schematy Narzędzi Zawierają ustawienia Palety Narzędzi. 54 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Znajdujące się tam ustawienia można modyfikować w trakcie pracy: po prostu otwórz okno dialogowe Środowiska pracy. Schematy Palet Te ustawienia definiuje się poza oknem Ustawień Środowiska Pracy. Krótki opis wszystkich opcji dostępnych w oknie Ustawień Środowiska Pracy znajdziesz w rozdziale Okno dialogowe Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa.Konfiguracja Dostosowywanie Środowiska Pracy O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy Ustawienia Środowiska pracy (Opcje > Środowisko pracy) są podzielone na sześć niezależnych schematów. Opcje www oraz Specjalne foldery w Pomocy ArchiCADa. zmień interesujące Cię ustawienia i wciśnij OK. • W miarę poznawania ArchiCADa rozwiniesz własne techniki korzystania z funkcji programu oraz aranżowania palet. czy sposób w jaki mają być wyświetlane różne okna dialogowe. Ustawienia Środowiska Pracy nie są zapisywane razem z projektem. Ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane. Szczegóły. Szczegóły. Palety Info oraz okien dialogowych Ustawień Narzędzi. lecz umieszczane w wybranym folderze na komputerze. Większość tych opcji można ustawić w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy. patrz Bezpieczeństwo danych. pasków narzędzi i menu na ekranie. takich jak Linie Pomocnicze. Każdy schemat to tematyczny zbiór ustawień. Wprowadzanie Współrzędnych. Schematy Ustawień Firmowych Te ustawienia dają możliwość wprowadzania standardów pracy w obrębie firmy.

Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy Jeżeli dostosowałeś szereg ustawień w oknie Opcje > Środowisko. oraz w Menu na stronie 49. Jeżeli zamierzasz wykorzystywać w przyszłości zmodyfikowany przez siebie schemat. wygodnie jest mieć możliwość wykorzystywania ich przy pracy nad innymi projektami. zalecane jest zachowanie go pod zmienioną nazwą. nawet jeśli ponownie uruchomisz ArchiCADa. Wszystkie modyfikacje wprowadzone w schemacie Użytkownika pozostaną aktywne. Szczegóły. Po skończeniu naciśnij OK. aby wyświetlić tekst według potrzeby. nazwa schematu znajdująca się u góry okna zostanie zmieniona na Użytkownika. “Zaznaczenie i Informacje o elementach”). patrz Paski narzędzi na stronie 50. Wprowadzenie kolejnych zmian spowoduje jednak przedefiniowanie Schematu Użytkownika zgodnie z nowymi ustawieniami. spowoduje to zamknięcie okna dialogowego i uaktywnienie wprowadzonych modyfikacji. Jak tylko dokonasz zmian w którejkolwiek z zawartych tam opcji. patrz Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 55 .Konfiguracja • Schematy Układu Poleceń Schematy Układu Poleceń zawierają ustawienia Pasków Narzędzi oraz Menu. Szczegóły. Użyj odsłaniaczy na każdej stronie. Kliknij nazwę ustawień. które chcesz zmienić (na przykład.

W przeciwieństwie do Ustawień projektu (zapisywanych w pliku projektu) Schematy Środowiska pracy przechowywane są w oddzielnym folderze na Twoim komputerze. ArchiCAD wprowadzi zmiany we wszystkich parametrach ujętych w wybranym Schemacie. Schemat można również zastosować korzystając z panelu Opcje Schematu w oknie Środowisko pracy. Wybierz jeden ze skonfigurowanych schematów. 56 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w którym znajdują się następujące przyciski: Zachowaj jako. Zachowywanie dostosowanych Schematów Aby zachować ustawienia danego Schematu. ustawienia mogą być z powodzeniem zmieniane w trakcie pracy. Usuń. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. należy wybrać go z rozwijanego menu znajdującego się u góry okna Środowiska pracy. lub korzystanie z nich po zainstalowaniu nowszej wersji ArchiCADa. możesz importować i eksportować zarówno Schematy jak i Profile: Umożliwia to szybkie przenoszenie Twoich ulubionych ustawień na inny komputer. Więcej informacji na temat zapisywania ustawień schematów. (Na przykład jeżeli dokonałeś zmian w skrótach klawiaturowych i chcesz te zmiany zachować. zaznacz na liście Schematy skrótów.) Z prawej strony zostanie wyświetlony panel Opcje Schematu. wybierz go z hierarchicznej listy znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego Środowiska pracy. Po wybraniu danego schematu z rozwijanej listy. możesz także zapamiętywać zestaw Schematów w postaci Profilu o unikalnej nazwie. umożliwiają one zarządzanie schematami. Możliwość przechowywania zapisanych Schematów i zestawiania ich w postaci Profili jest jednak bardzo użyteczna dla zarządzających procesem projektowania CAD oraz dla członków zespołów pracujących w obrębie jednego biura projektów. jak również dla indywidualnych projektantów pracujących na wielu stanowiskach. Korzystając z interfejsu ArchiCADa (Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy). Stosowanie Schematów Aby zastosować utworzony wcześniej Schemat. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. Zmień nazwę. Uwaga: Zapisywanie schematów i profili nie jest konieczne przy pracy w ArchiCADzie. a następnie albo dwukrotnie kliknij ten schemat albo kliknij przycisk Zastosuj schemat. Eksport oraz Import. Możesz przechowywać schematy w porządku alfabetycznym. kliknięciu przycisku Zastosuj Schemat i naciśnięciu OK.Konfiguracja Własne ustawienia są zorganizowane w sześciu Schematach. na których chcieliby posiadać dostosowane przez siebie parametry środowiska pracy. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. Przedefiniuj. zobacz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. zamiany w ustawieniach zachowywane są na poziomie Schematów.

Profile te zostały tak pomyślane aby maksymalnie usprawnić pracę w ArchiCADzie 12. Kliknij “Nowy profil” i postępuj zgodnie z instrukcjami. gdzie nad jednym projektem pracują wieloosobowe zespoły. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Paleta narzędzi zawiera tylko Narzędzia dokumentacji a okno Nawigatora/Organizatora umieszone Definiowanie i zachowywanie Nowych Profili Aby zestawić kombinację Schematów w postaci Profilu otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. Widoczny jest Standardowy pasek narzędzi oraz pasek Mini-Nawigatora (ułatwiający przełączanie pomiędzy oknami). 3) Kliknięcie OK zamknie okno Ustawień Środowiska Pracy. Nie musisz również uaktywniać wszystkich schematów zawartych w profilu jednocześnie. na samej górze listy. dzięki czemu można je przenosić na inne komputery. listy. możliwe jest zapisanie tych zmian i uaktywnianie wszystkich razem w dowolnym momencie.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. ArchiCAD pozwala na eksportowanie i importowanie Profili. 2) Wybierz jeden Profil z Profile Jeżeli dokonałeś zmian w wielu schematach jednoczenie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 57 .Konfiguracja Tworzenie Standardowego Środowiska Pracy dla Biura Możliwość zachowywania wielu kombinacji Ustawień Środowiska pracy pozwala na łatwe wprowadzanie jednakowych standardów w dużych biurach architektonicznych. Profile nie muszą zawierać wszystkich sześciu schematów. Dwukrotnie kliknij. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. możesz to robić indywidualnie. natomiast Paleta narzędzi wyświetla wszystkie narzędzia. na samej górze listy. W tym celu należy połączyć schematy w Profil zapisany pod własną nazwą. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Domyślne Profile ArchiCADa 12 Domyślnie ArchiCAD 12 posiada trzy Profile: Standardowy. Przy pierwszym uruchomieniu ArchiCADa uaktywniony zostanie Profil Standardowy. są one po prostu zestawami schematów. Menedżerowie CAD mogą tworzyć standardowe Profile Środowiska Pracy i stosować je na wielu stanowiskach programu. W menu górnym pojawia się Teczka arkuszy. Wizualizacji oraz Przygotowania Dokumentacji. Oczywiście profile mogą być w dowolnym momencie przystosowywane do bieżących potrzeb. Więcej informacji w broszurze "Zaczynamy!". aby zastosować profil lub kliknij przycisk Zastosuj schematy profilu. • Profil Standardowy został zaprojektowany z myślą o typowym procesie pracy nad projektem architektonicznym. Profil Przygotowania Dokumentacji zoptymalizowany jest pod kątem wygody korzystania z narzędzi przydatnych podczas tworzenia dokumentacji. by zapewnić łatwy dostęp do funkcji i narzędzi potrzebnych do stworzenia Wirtualnego Budynku. Same Profile nie zawierają żadnych ustawień. Układ menu i palet oraz wyświetlanie pasków narzędzi są dostosowane tak. Stosowanie Profili 1) Otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa.

Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. jednak w tym celu musi on zostać opatrzony nazwą . W tym profilu pojawia się menu Wizualizacja 3D.Konfiguracja zostaje po lewej stronie ekranu. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. lub jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia ich na inny komputer. Widoczne są również dwa specjalne paski narzędzi: “Arkusze i Rysunki” oraz “Układ Standardowy”. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Opcje Schematów w celu eksportowania i importowania Schematów w postaci plików . patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. Szybki dostęp do wielu z tych poleceń zapewnia również pasek narzędzi Wizualizacji 3D. można skorzystać z funkcji Eksportowania.xml. W tym profilu okno Nawigatora jest wyłączone a Paleta narzędzi zawiera tylko narzędzia Zaznaczenia i Projektu.xml). Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy w celu eksportowania i importowania Profili. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach Aby Schematy lub Profile były dostępne dla innych użytkowników w sieci. Więcej szczegółów. • Profil Wizualizacji jest przydatny podczas pracy nad modelem 3D (tworzenie wizualizacji lub animacji). Eksportowanie polega na zapisaniu Profilu w postaci pliku. 58 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Więcej szczegółów. Schemat "Użytkownika" nie może być eksportowany. które zawiera wszystkie polecenia związane z oknem 3D.xml odwołującego się do Schematów (również plików . patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. nawigacją 3D oraz tworzeniem końcowych prezentacji 3D projektu. Można zachować schemat Użytkownika jako część profilu.

Nawigacja wewnątrz aktywnego okna Z poniższych technik można korzystać zarówno w oknach 2D. Poznasz działanie Nawigatora umożliwiającego poruszanie się w strukturze projektu i wyświetlanie pożądanych widoków. kliknij dwukrotnie jego nazwę w Mapie Projektu. koniecznych do wyświetlania określonych obszarów projektu zarówno w 2D jak i w 3D. Edycja oraz Techniki. kliknij dwukrotnie przycisk Powiększenia. Nauczysz się używać technik zmiany powiększenia i przemieszczania widoków na ekranie. Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa 1) Najprostszym sposobem przechodzenia pomiędzy oknami Widoków Projektu jest korzystanie z Mapy Projektu Nawigatora.Komunikacja z ArchiCADem Komunikacja z ArchiCADem W tym rozdziale zostaną zaprezentowane sposoby wykonywania podstawowych operacji w ArchiCADzie. 3) Można także skorzystać z Aby wrócić do Wielkości naturalnej (zmiana widoku 100%). Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D opisano w rozdziale Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. Sterowanie powiększaniem i zmniejszaniem widoków w dolnym pasku przewijania pozwala określić bieżącą zmianę widoku. jak i 3D ArchiCADa. Aby wyświetlić Widok Projektu. Mini-Nawigator (dostępny w menu Okna > Paski narzędzi) również umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy oknami hierarchicznego menu Widok > Nawigacja. Dostępnych jest kilka technik pozwalających na zmianę stopnia powiększenia widoku: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 59 . Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja. 2) Domyślny pasek narzędzi Zoom Masz możliwość powiększania (przybliżania szczegółów) oraz zmniejszania widoków (wyświetlania większej ilości elementów). Skróty do Nawigacji Do Nawigacji pomiędzy oknami można korzystać ze skrótów klawiaturowych: • • • • • • przejdź do Rzutu: F2 przejdź do Okna 3D F3 przejdź do Okna 3D (Perspektywa) Shift+F3 przejdź do Okna 3D (Aksonometria) Ctrl+F3 przejdź do ostatniego okna Przekroju: F6 przejdź do ostatniego Arkusza F7 Nawigacja W tej części dowiesz się jak poruszać się pomiędzy poszczególnymi oknami ArchiCADa oraz widokami Wirtualnego Budynku.

Dzięki temu możesz szybko wracać do tego widoku za pomocą polecenia Widok > Powiększenie > Widok wyjściowy. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. przesuń kursor w górę aby powiększyć lub w dół. aby oddalić. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Kliknij ponownie. użyj tego polecenia (Widok > Powiększenie > Dopasuj zaznaczone). Przy funkcji Zmniejsz. możesz symulować ten efekt w następujący sposób: Kliknij najpierw przycisk Płynnej zmiany powiększenia w dolnym pasku przewijania. Następnie kliknij w jakimkolwiek miejscu w obrębie okna. kręcenie nim będzie powodowało zmniejszanie i powiększanie widoku wokół aktualnego umiejscowienia kursora. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. 60 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. • • Dopasuj zaznaczone Aby dopasować widok do zaznaczonego elementu. Zapamiętywanie powiększeń Można zachowywać inne ustawienia widoku. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. Przyciski zmiany powiększenia na Pasku przewijania: Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w dolnym pasku przewijania aktywnego okna aby uaktywnić narzędzie. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. Zmiana stopnia powiększenia przy pomocy klawiatury Użyj klawiatury numerycznej aby uzyskać efekty przewijania ekranu: wciśnij klawisz ‘+’ aby powiększyć oraz klawisz ‘-’ aby pomniejszyć widok. Szczegóły. aby uaktywnić funkcję zmiany powiększenia.Komunikacja z ArchiCADem Zmiana stopnia powiększenia przy użyciu kółka myszki Jeżeli posiadasz myszkę wyposażoną w kółko. Ustaw widok wyjściowy W przypadku gdy potrzebujesz często wracać do tego samego fragmentu projektu. możesz zdefiniować go jako Widok wyjściowy wybierając polecenie Widok > Powiększenie > Ustaw widok wyjściowy. wystarczy wcisnąć przycisk w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Uwaga: Jeżeli opcje te nie występują w menu. Zmiana powiększenia za pomocą poleceń menu Wybierz Widok > Powiększenie > Powiększ lub Zmniejsz. możesz je dodać w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Menu. Poprzednie/Następne powiększenie: Jeżeli chciałbyś przeskoczyć do wcześniejszego widoku. użyj polecenia Następne powiększenie lub przycisku skrótu . Widok wyjściowy zapisywany jest razem z projektem. Im większa jest odległość przesunięcia kursora. Aby przeskoczyć do następnego widoku. Widoki wyjściowe nie są wyszczególniane na listach widoków. Zawarte tam polecenia pozwalają także zmienić nazwę oraz usunąć zachowane widoki. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do aktualnych wymiarów okna. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Tym sposobem możesz się cofnąć maksymalnie o 20 widoków. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie jednej z ikon spowoduje dwukrotną zmianę aktualnego stopnia powiększenia. Przy funkcji Zmniejsz. Jeżeli Twoja myszka nie posiada kółek. tym większy będzie zakres zmiany powiększenia. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do wymiarów bieżącego okna. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. wykorzystując polecenie "Zachowaj bieżący zoom" z rozwijanego menu dostępnego poprzez kliknięcie przycisku strzałki na dolnym pasku przewijania aktywnego okna.

Przemieść Użyj polecenia Przemieść aby przesunąć arkusz roboczy. przyciśnięcie i przytrzymanie go spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie funkcji Przemieść. aby zmieścić wszystkie elementy na ekranie. Szczegóły. W przypadku. jeżeli pewne elementy rysunku nie mieszczą się w aktualnym widoku. a następnie przemieszczaj widok w oknie poruszając kursorem myszki. Więcej szczegółów. • prawo). co jest przydatne zwłaszcza podczas pracy nad dużymi projektami. patrz Podgląd nawigatora (2D) na stronie 61. lecz dodatkowo umożliwia jednoczesny podgląd zawartości całego okna. obraz może się "zacinać". należy wybrać odpowiednią opcję w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji: Wyświetlanie modelu w Nawigatorze 2D. Paleta Podglądu nawigatora zawiera dodatkowe opcje powiększania i przemieszczania: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 61 . lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora.Komunikacja z ArchiCADem Dopasuj do okna Ustawia taki poziom powiększenia. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . Ramka wewnątrz Palety Podglądu odzwierciedla aktualne powiększenie aktywnego okna. Za pomocą rolki myszki: W przypadku. W przypadku okien 2D. Aby temu zapobiec. natomiast poziom powiększenia nie zmieni się. przesuwając myszką kursor w kształcie Rączki. Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. Polecenie to wykorzystuje się najczęściej. patrz Opcje zaawansowane w Pomocy ArchiCADa. w wyniku numerycznego definiowania położenia lub wykonania złożonej operacji. Co zrobić jeśli w trakcie przemieszczania widok "skacze" Podczas przemieszczania skomplikowanych widoków 2D. Za pomocą palety Podgląd Nawigatora Szczegóły. 8 (do góry). • Za pomocą przycisku Przemieść: Kliknij przycisk Przemieść znajdujący się na dolnym pasku przewijania aktywnego okna.) Przyciski strzałek powodują ten sam efekt. Włącz polecenie Przemieść wciskając odpowiedni przycisk. przytrzymanie trzeciego (środkowego) przycisku spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie opcji przemieść. 6 (w Podgląd nawigatora (2D) Paleta podglądu Nawigatora ułatwia znajdowanie i powiększanie określonych fragmentów projektu. Skorzystaj z tej ramki aby powiększać i przemieszczać widok. Umożliwia to sprawdzenie czy w odległych narożnikach okna nie zostały przypadkowo umieszczone jakieś elementy. np. Widok zostanie przemieszczony. Uzyskany efekt jest identyczny z powiększaniem i przemieszczaniem bezpośrednio w aktywnym oknie. 2 (w dół). jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w rolkę. (Upewnij się. patrz Funkcje Palety Podglądu Nawigatora w 2D w Pomocy ArchiCADa. Paleta Podglądu wyświetla miniaturę całej zawartości bieżącego okna. Za pomocą klawiatury numerycznej (tylko w Windows): Wciśnij następujące klawisze: 4 (w lewo). Kliknij w aktywnym widoku i przemieść. Wybierz polecenie Widok > Dopasuj do okna lub kliknij odpowiadający mu przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. że wyłączona jest opcja Num Lock. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w trzy przyciski. Okna Zestawień posiadają na pasku przewijania dodatkowy przycisk skrótu: Dopasuj do szerokości strony .

Automatyczny zoom dostosowuje stopień powiększenia. • Aby zmienić rozmiar ramki. jeśli w bieżącym oknie zostały wprowadzone zmiany. • się stopień powiększenia. poleceniom tym można przypisać skróty. prawej części. Kliknij dwukrotnie aby zoomować oznacza. Kliknięcie przycisków zmienia stopień powiększenie o 10%. przeciągaj ją kursorem Rączki klikając wewnątrz jej obszaru (spowoduje to przemieszczenie widoku w aktywnym oknie). • Na dole palety znajdują się przyciski plus i minus oraz suwak. Zobacz Nawigacja wewnątrz aktywnego okna na stronie 59. gdy kursor nie jest już przesuwany. Nawigacja w Oknie 3D wykorzystuje większość podstawowych metod nawigacji 2D. zobacz Okno 3D na stronie 177. Uwaga: Narzędzia Nawigacji 3D znane z wcześniejszych wersji ArchiCADa dostępne są po wybraniu polecenia Okna > Paski narzędzi > Klasyczna Nawigacja 3D. Użyj funkcji Przerysuj podgląd. umożliwiają one: powiększanie i zmniejszanie bieżącego widoku. przeciągnij jej boki lub rogi (uzyskasz wtedy efekt powiększania i zmniejszania wewnątrz aktywnego okna). przesuwanie i powiększanie oparte o polecenia menu. dopasowanie do okna. na dolnym pasku przewijania tego okna można odnaleźć ikony odnoszące się do poleceń związanych z Nawigacją 3D. Dostęp do poleceń Nawigacji 3D • Rozwijane menu w dolnym. Domyślnie jest ustawiony Zoom w czasie rzeczywistym: w miarę przesuwania kursora zmienia Specjalne polecenia związane z nawigacją w Oknie 3D zostały zgrupowane na Paskach Narzędzi Wizualizacja 3D oraz 3D Podstawowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 62 . Jeżeli Okno 3D jest aktywne. kółka myszki. prawym narożniku zawiera trzy opcje umożliwiające sterowanie technikami zmiany powiększenia w Podglądzie nawigatora. aby wykonać wybrane powiększenie. Okno 3D posiada również specjalne funkcje umożliwiające eksplorację modelu i orbitowanie wokół niego. Zostały one szczegółowo opisane poniżej. Nawigacja w Oknie 3D Uwaga: Podstawowe informacje na temat otwierania Okna 3D oraz sposobów ustawiania widoków Perspektywicznych i Aksonometrycznych. Wybierz Okna > Paski narzędzi > Wizualizacja 3D lub 3D Podstawowe aby wyświetlić te paski narzędzi.Komunikacja z ArchiCADem • Aby zmienić położenie ramki. które nie są jeszcze uwzględnione w Podglądzie nawigatora. że należy kliknąć dwa razy lub wcisnąć przycisk OK w górnej. Klawiatura. wszystkie te techniki działają w ten sam sposób co w 2D.

ikonę w pasku narzędzi lub przycisk w dolnym pasku przewijania Okna 3D. D) spowoduje poruszanie się do przodu/do tyłu i w lewo/w prawo w płaszczyźnie pokazanej na rysunku obok. kliknij lewym klawiszem myszy lub wciśnij klawisz Esc. Uwaga: Eksploracja modelu jest zoptymalizowana pod kątem procedury 3D OpenGL. należy użyć polecenia Zastosuj wszystkie komunikaty informacyjne w menu Opcje > Środowisko pracy (dolna część menu).Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. W trybie tym u dołu okna wyświetlany jest przycisk "Przelot" oraz suwak szybkości. aby ta informacja wyświetlała się za każdym razem. 63 . Aby opuścić Tryb Eksploracji. Poniżej wyszczególniono polecenia dostępne tylko przy nawigacji w Oknie 3D: okna dialogowego. pojawi się okno dialogowe zawierające instrukcje dotyczące zasad poruszania się w tym trybie przy użyciu myszy i klawiatury. A.oddalanie. nie można edytować modelu ani używać żadnych poleceń. Zwróć uwagę. Gdy włączony jest ten tryb. Eksploruj Model (Nawigacja 3D) W Widoku Perspektywy istnieje możliwość eksploracji modelu dostępna poprzez polecenie Widok > Eksploruj Model. “Chodzenie” w Trybie Eksploracji Wciśnięcie klawiszy strzałek (lub odpowiednio W. Po wybraniu polecenia Eksploruj Model. patrz Pasek narzędzi Klasyczna Nawigacja 3D w Pomocy ArchiCADa. że w tym przypadku Strzałka do góry/W powoduje przybliżanie się do modelu podczas gdy Strzałka w dół/S . Uwaga: Jeśli nie chcesz. gdy włączasz tryb Eksploracji. S. Aby uaktywnić to lub inne okno dialogowe zaznaczone jako "nie pokazuj". W trybie Eksploracji Modelu nawigacja odbywa się poprzez poruszanie myszą oraz wciskanie klawiszy strzałek na klawiaturze (podobnie jak w grach komputerowych). zaznacz Nie pokazuj tej informacji następnym razem w dolnej części Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 “Obracanie” Kamery w Trybie Eksploracji Poruszanie myszą powoduje obracanie Kamery wokół kierunków wskazanych strzałkami.

Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje tymczasowe zwiększenie prędkości. Zwolnienie klawisza i przycisku przerwie orbitowanie. zarówno perspektywy. Zestaw opcji w palecie zależy od tego czy aktywna jest perspektywa czy aksonometria. Używaj klawiszy Strzałek lub W-A-S-D do przemieszczania się. aby obrócić widok. Tymczasowy efekt Orbity w trybie Edycji W trybie Edycji można tymczasowo symulować tryb Orbity. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. czy polecenie Pokaż z góry zostało wybrane z rozwijanego menu w dolnym. Podgląd nawigatora (3D) Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. Na poniższej ilustracji możemy "obrócić budynek" po prostu klikając i przesuwając kamerę widoczną w oknie Podglądu nawigatora. Gdy aktywny jest tryb Orbity. przy wciśniętym klawiszu Shift należy wcisnąć i przytrzymać kółko (rolkę) myszki i przesunąć mysz. Przyspieszanie i Zwalnianie w Trybie Eksploracji Wciśnij klawisze Plus i Minus na klawiaturze numerycznej. “Unoszenie się” do góry i na dół Użyj PageUp (skrót: Spacja) oraz PageDown (skrót: C) do unoszenia się ku górze i ku dołowi. Wciśnij klawisz Esc aby opuścić tryb Orbity i powrócić do trybu edycji. Uwaga: Należy sprawdzić. w tym trybie będzie symulowany efekt przemieszczania się w przestrzeni. prawym narożniku Podglądu. położenie kamery oraz celu można zmienić klikając na nie bezpośrednio w oknie Podglądu i przeciągając je do nowego położenia. jak i aksonometrie. W trybie Orbity możesz obracać model względem jego punktu środkowego (aksonometria) lub względem celu kamery (perspektywa) poruszając myszą z wciśniętym lewym przyciskiem. Czasowe orbitowanie wymaga przebudowy modelu i może powodować spowolnienie nawigacji. by przejść do Trybu Przelotu. nie można edytować modelu. aby zmienić prędkość poruszania się.Komunikacja z ArchiCADem “Przelot” wokół modelu Wciśnij klawisz “F” w Trybie Eksploracji. a nie po poziomej powierzchni. wybierz polecenie Widok > Orbituj lub kliknij odnośną ikonę w pasku narzędzi bądź na dolnym pasku przewijania Okna 3D. 64 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Za pomocą tej palety można łatwo modyfikować Projekcje 3D na stronie 183. W przypadku widoków 3D Perspektywy. zwolnienie klawisza przywróci normalną prędkość. Orbituj (Nawigacja 3D) Aby przejść do trybu Orbity.

patrzFunkcje Palety Podglądu Nawigatora w 3D w Pomocy ArchiCADa i Projekcje 3D na stronie 183. który pozwala wykorzystać urządzenie 3Dconnexion do nawigowania w oknie 3D programu ArchiCAD. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. użyj przycisku znajdującego się z prawej strony. Nawigator umożliwia również dostęp do widoków i arkuszy znajdujących się w zewnętrznych plikach i wstawienie ich do Teczki arkuszy bieżącego projektu. prawej części. Szczegółowe informacje na ten temat. Możesz tworzyć foldery i przenosić do nich metodą "Przeciągnij i Upuść" widoki i inne elementy projektu wedle własnych potrzeb. wybierz jedną z 12 wstępnie określonych projekcji. 65 .Komunikacja z ArchiCADem Po wybraniu widoku Pokaż z boku z listy Opcji podglądu. • Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (sposobów obserwacji zwanych Widokami Projektu Wirtualnego Budynku). do których można uzyskać dostęp przez Parametry widoku 3D). użyj jednej z dwóch opcji dostępnych w menu Widok > Dodatki nawigacji 3D > 3Dconnexion: • • Tryb Kamery: Przesuń urządzenie. (Są to te same. Nawigator umożliwia zbudowanie logicznego układu całego projektu i szybkie poruszanie się po jego elementach. Nawigator wyświetla hierarchiczną strukturę całego projektu w czterech różnych mapach. Tryb Obiektu: Poruszanie urządzeniem spowoduje odpowiednią zmianę położenia modelu. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. aby nawigować w modelu zmieniając położenie kamery. w 5-stopniowych przedziałach W przypadku widoków aksonometrycznych. Jeśli korzystasz z urządzenia 3Dconnexion. Korzystając z lewego przycisku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obsługa 3Dconnexion Obsługa 3Dconnexion do dodatek. to model się porusza. Zmiana stożka widoku jest możliwa przy pomocy suwaka lub małych ikon znajdujących się na jego zakończeniach. Widok projektu z kamery jest stały. Aby dostosować projekcję. Dzięki funkcjom Nawigatora można także przygotować dokumentację projektu do publikacji. w Podglądzie nawigatora 3D mamy do dyspozycji dwa rozwijane menu znajdujące się w dolnej. aby przejść szybko do żądanego widoku. a następnie przesuń małą ikonę kamery do wewnątrz okna Podglądu w celu ustawienia odpowiedniego widoku. można łatwo zmodyfikować wysokość położenia kamery względem poszczególnych kondygnacji: należy kliknąć Podgląd nawigatora i przesunąć kamerę w górę lub w dół. Paleta Nawigatora O Palecie Nawigatora Dzięki prostej w obsłudze strukturze hierarchicznej. wstępnie określone widoki aksonometryczne.

patrz Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej na stronie 503. Cztery przyciski u góry Nawigatora pozwalają na przełączanie pomiędzy mapami. która mapa jest aktualnie wyświetlana. Nawigator posiada specjalne funkcje przeznaczone do obsługi wspólnych projektów: Szczegóły. należy wybrać polecenie Okna > Palety > Nawigator lub kliknąć ikonę Nawigatora znajdującą się w poziomym pasku przewijania na ekranie programu ArchiCAD. 66 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Komunikacja z ArchiCADem • • • Mapa Widoków mieści wszystkie domyślne oraz utworzone przez użytkownika Widoki zawarte w pliku Projektu. Teczka Arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu architektonicznego. W sytuacji. kreślenia. Mapa Zestawów Publikacji jest również hierarchiczną strukturą . Element Nawigatora aktualnie otwarty w oknie wyświetlony jest pogrubioną czcionką. Pasek tytułowy palety wskazuje. na którą składają się Zestawy Widoków przeznaczone do różnych celów publikacyjnych (drukowania. zapisania na dysku lub wysłania przez lokalną sieć/internet). gdyby paleta była ukryta. Jak wyświetlić Paletę Nawigatora Domyślnie Nawigator jest wyświetlony.

KAżDY zapamiętany Widok przechowywany jest w Mapie Widoków. Domyślnie ArchiCAD otworzy element w istniejącym oknie zastępując poprzednio wyświetlany element. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Poniższy diagram ilustruje strukturę projektu odzwierciedloną w mapach Nawigatora: Jeżeli wolisz zawsze otwierać nowe okno otwierając dodatkowy widok lub arkusz (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku.Komunikacja z ArchiCADem Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu Kliknij dwukrotnie wybrany element z dowolnej mapy Nawigatora. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 67 . należy wybrać polecenie z menu kontekstowego elementu Nawigatora. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). Struktura Nawigatora Widok Projektu jest to okno zawierające fragment projektu ujęty w określonym aspekcie. zdefiniowany w sposób. Widoki Projektu zebrane są w folderach w Mapie Projektu Nawigatora. Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnej formie. jak również z innych źródeł. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. Widok jest zapamiętaną wersją Widoku Projektu. Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie.

każde kliknięcie poza obręb palety spowoduje jej ukrycie. Posiada on wiele tych samych funkcji. Aby wyświetlić paletę Organizatora.Komunikacja z ArchiCADem Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) Organizator jest ściśle powiązany z Paletą Nawigatora. co ułatwia przenoszenie i kopiowanie Widoków Projektu. Widoków i plików z jednej mapy do drugiej. wybierając widok projektu w Mapie Projektu i klikając Zachowaj widok lub przeciągając go do Mapy Widoków. Kliknij ikony żądanej mapy po obu stronach Organizatora. kliknąć prawym klawiszem myszy nad obszarem palety). lecz zawiera podwójną strukturę hierarchiczną. • Tryb Edytor widoków (Mapa Projektu po lewej stronie. wybierz polecenie Okna > Palety > Organizator lub Pokaż Organizatora z menu Wybierz Projekt znajdującego się w lewym górnym narożniku Nawigatora. aby wyświetlić jeden z trzech trybów Organizatora: Pasek tytułu Organizatora pokazuje nazwę struktury hierarchicznej znajdującej się po prawej stronie. Obie palety Nawigatora i Organizatora posiadają funkcję Autoukrywania: jeżeli funkcja ta jest włączona. Mapa Widoków po prawej stronie): Widok można zachować. 68 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Funkcja Autoukrywania jest dostępna w menu podręcznym obu palet (aby je wyświetlić.

ponieważ przenoszenie elementów bezpośrednio z Mapy Projektu do Kolportera jest niemożliwe. Więcej szczegółów dotyczących interfejsu Nawigatora/Organizatora. a następnie kliknięcie na Wstaw Rysunek lub przeciągnięcie widoku do Arkusza (z prawej strony). że Mapa Projektu jest dostępna tylko z lewej strony. • • Elementom Mapy Widoków przypisany jest kolor żółty. jeśli po prawej stronie wybierzesz Kolportera. wciśnięcie przycisku Dodaj Skrót spowoduje utworzenie folderu odpowiadającego wybranemu zestawowi w Zestawie Publikacji: w przypadku wprowadzenia zmian lub dodania elementów do oryginalnego zestawu. Należy pamiętać. zobacz Funkcje Palety Nawigatora oraz Funkcje Palety Organizatora w Pomocy ArchiCADa. Mapa Projektu po lewej stronie zostanie przełączona na Mapę Widoków. • Edytor Arkuszy (Teczka Arkuszy po prawej stronie): Wstawienie rysunków do Arkuszy w Teczce Arkuszy jest możliwe poprzez wybranie widoku w Mapie Projektu lub Mapie Widoków (z lewej strony). Niektóre kombinacje nie są możliwe i ArchiCAD będzie je zawsze dostosowywać do jednego z trzech możliwych trybów Organizatora. Podwójne kliknięcie elementu uaktywni odpowiadające mu okno. modyfikacje te zostaną automatycznie uwzględnione Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 System Kolorów Nawigatora System kolorów palety Nawigatora umożliwia łatwą i szybką identyfikację elementów. Jednak jeśli wybrany Zestaw zostanie przeciągnięty do Zestawu Publikacji. podgląd jego zawartości zostanie wyświetlony w palecie Podglądu Nawigatora (jeśli jest ona wyświetlona). Po wybraniu Zestawu w Mapie Arkuszy. Gdy klikniesz dowolny element znajdujący się w Nawigatorze/Organizatorze. pozwala to wykonać kopie elementów w obrębie jednej mapy. Kolporter (Zestaw Publikacji po prawej stronie): Aby dodać widok lub arkusz (z lewej strony) do Zestawu Publikacji (z prawej strony) wybierz widok lub arkusz i kliknij Dodaj Skrót. 69 . (Np. • Elementom Mapy Projektu przypisany jest kolor pomarańczowy.Komunikacja z ArchiCADem w folderze Zestawu Publikacji. spowoduje to utworzenie folderu. w którym nie będą uwzględniane późniejsze zmiany wprowadzane do Zestawu.) Wyświetlenie tej samej mapy po obu stronach Organizatora jest możliwe.

Możesz wyświetlić zawartość każdego folderu klikając znajdujący się przy nim znaczek plusa (Windows) lub strzałkę (MacOS). W trybie Pracy zespołowej. • • • • • • • • • W trybie Pracy zespołowej elementy Mapy Widoków i Teczki Arkuszy. mają kolor zielony . (Nazwa zostaje nadana projektowi podczas zachowywania pliku. nie można w tym miejscu dodawać ani usuwać folderów. Szczegóły dotyczące Mapy Projektu. elementy należące do innych członków zespołu oznaczone są ikoną głowy . Na samym szczycie hierarchii Mapy Projektu znajduje się ikona oznaczająca Projekt oraz Nazwa Projektu. W systemie Windows można tego także dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy folderu. Kondygnacje Przekroje Elewacje Rozwinięcia ścian Obszary 2D Rysunki detali Dokumenty 3D Widoki 3D Zestawienia Spisy treści Projektu Listy Info Pomoc • Nawigator Mapa Projektu Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (Widoków Projektu Wirtualnego Budynku).) Poniżej znajdują się foldery zawierające Widoki Projektu (po jednym folderze dla każdego typu Widoku Projektu). Widoki Projektu są to okna zawierające fragmenty projektu ujęte w określonych aspektach. Mapa Projektu zawiera następujące Widoki Projektu: Podwójne kliknięcie Widoku Projektu otwiera go w projekcie. które nie zostały jeszcze udostępnione poprzez wysłanie i pobranie zmian. Gdy zachowasz ustawienia Widoku Projektu. patrz Funkcje Mapy Projektu w Pomocy ArchiCADa. jednakże wypełnienie pola Nazwa Projektu w oknie Plik > Info > Info o projekcie spowoduje.Komunikacja z ArchiCADem • • • • • • Elementom Teczki Arkuszy przypisany jest kolor biały. że właśnie ta nazwa zostanie ujęta w Nawigatorze. 70 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . stanie się on Widokiem (wyszczególnionym w Mapie Widoków) i może zostać umieszczony na Arkuszu w celu dalszej edycji. Lista folderów Mapy Projektu jest stała i zawiera wszystkie typy Widoków Projektu.

oznacza to. Wszystkie zmiany na bieżąco aktualizują zawartość Mapy Projektu. na podstawie których powstają. spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. Można dodawać dowolną ilość Scen VR. Nazwy umieszczonych Kamer panoramicznych zostaną wyświetlone poniżej nazw Scen VR. zależnie od typu widoku projektu (np. itd.). • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 71 . • • Domyślnie. Detale i Dokumenty 3D zawierają listę odpowiednich okien. okna. w nowym projekcie występują dwa z nich: Ogólna perspektywa i Ogólna aksonometria. Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Podwójne kliknięcie dowolnego elementu Mapy Projektu. których nazwy zależą od wersji lokalizacji posiadanego ArchiCADa Foldery Przekroje. spisy elementów użytych w projekcie (drzwi. Spisy Arkuszy oraz Spisy Rysunków oparte o ustalone kryteria.Komunikacja z ArchiCADem Folder Kondygnacje zawiera wszystkie kondygnacje zdefiniowane w projekcie. Okna Detali. itp. można tam również utworzyć nowe ścieżki. Szczegóły. Folder Info zawiera dwa elementy: Notatki o projekcie oraz Raport. Na Spisy treści Projektu składają się: Spisy Widoków. folder Kondygnacje zawiera trzy elementy. • Utworzenie Sceny VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. polecenia związane z kondygnacjami dla Kondygnacji lub polecenia 3D dla Perspektyw). zgrupowanych w podkatalogach Ścieżek. Szczegóły. w których znajdują się listy różnych typów elementów. elementy konstrukcyjne. Umieszczanie kamer w projekcie będzie powodowało ich wyświetlanie w folderze 3D. Niezależny ze Znacznikiem. Obszary 2D. odpowiadających różnym widokom i kamerom. Elewacji i Obszaru 2D mogą być oznaczone różnymi ikonami. Przy rozpoczęciu pracy nad nowym projektem. Elewacje. Otwarcie tych okien jest także możliwe poprzez odpowiednie polecenia w menu Okna. Utworzenie Kamery typu Obiekt VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. które zawiera polecenia odnoszące się do danego elementu (np. Folder Zestawienia Elementów zawiera zestawienia interaktywne (Elementy i Komponenty) będące częścią dokumentacji. patrz Notatki o projekcie oraz Okno Raportu w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli obok folderu nie ma znaku plus. że widok projektu tego typu nie został jeszcze utworzony. Niezależny. Komponenty oraz Strefy. Rozwinięcia ścian. Szczegóły. powoduje otwarcie odpowiadającego mu okna z zachowanym Folder 3D zawiera pięć typów elementów. Folder Listy zawiera: Elementy. Przekroju. Folder Spisy treści Projektu zawiera trzy zestawy tabel. według określonych kryteriów. Wszystkie Obiekty VR zostaną umieszczone bezpośrednio w folderze 3D.). Nazwa ścieżki może zostać zmieniona w oknie dialogowym Ustawienia kamery/VR. Wszystkie te operacje będą powodowały uaktualnienie Mapy Projektu. Otwarcie ich powoduje wyświetlenie domyślnych schematów list dostępnych w projekcie. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. Można je również znaleźć w menu Dokument > Zestawienia i listy.

Ustawienia zachowanych Widoków pozostają takie same nawet wtedy. Spowoduje to otworzenie okna Klonuj Folder. Sekcja Cechy na dole Mapy Widoków wyświetla aktualne ustawienia zaznaczonego Widoku. (Ustawienia powiększenia i wyświetlania można sprawdzić w palecie Opcji Podręcznych. że ustawienia Widoku Projektu zmieniają się wraz ze zmianami dokonanymi w oknie. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. za pomocą polecenia Klonuj Folder. Pamiętaj. Nawigator Mapa Widoków Drugi przycisk znajdujący się u góry Palety Nawigatora przełącza do Mapy Widoków: spisu zapamiętanych Widoków (Widoków Projektu o zapamiętanych ustawieniach) dostępnych w pliku projektu. Szczegóły dotyczące Mapy Widoków. Szczegóły.. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232.. Aby uzyskać lepsze rozeznanie w elementach Mapy Widoków lub posegregować je według określonych kryteriów. Zobacz także Zarządzanie Mapami Widoków w Zespole projektowym na stronie 503. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75 oraz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. kasować je lub w razie potrzeby tworzyć nowe. Widok to zapamiętana wersja Widoku Projektu. 72 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby edytować Ustawienia Widoku. należy go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk Ustawienia. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. Każdy zachowany Widok figuruje w Mapie Widoków Palety Nawigatora. Gdy ustawisz już parametry Widoku Projektu możesz go zapamiętać w postaci Widoku. gdy zmieniona zostanie zawartość projektu Uwaga: Możesz utworzyć dynamiczne połączenie pomiędzy Widokami Projektu a Widokami. Klonowanie Folderów w Mapie Widoków Klonowanie Folderu oznacza odtworzenie folderu Mapy Projektu wewnątrz Mapy Widoków. Aby to zrobić.) Szczegóły. można im zmienić nazwy. kliknij przycisk Klonuj Folder znajdujący się u dołu Mapy Widoków. Szczegóły. (znajdujący się na dole Mapy Widoków) otwierający odpowiednie okno dialogowe.Komunikacja z ArchiCADem powiększeniem i ustawieniami wyświetlania. W Mapie Widoków domyślnie zdefiniowano kilka folderów. skorzystaj z funkcji Spisu treści Projektu. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. patrz Funkcje Mapy Widoków w Pomocy ArchiCADa. Widoki można tworzyć wewnątrz aktywnego projektu lub importować z innego projektu ArchiCADa. zdefiniowany w sposób.

zamiast ikoną oznaczającą zwykłe foldery. aby utworzyć sklonowany folder.Komunikacja z ArchiCADem przykład. patrz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. jeżeli sklonowałeś folder Kondygnacje Mapy Projektu. Innym sposobem utworzenia klonu jest przeciągnięcie folderu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. Kliknij Klonuj.) Widoki w zwykłych Folderach Mapy Widoków: Wybierz folder do sklonowania z listy w górnej części okna. Poniższy diagram ilustruje różnicę pomiędzy Widokami znajdującymi się w zwykłych folderach Mapy Widoków (które nie odzwierciedlają zmian dokonanych w strukturze Mapy Projektu) a Widokami Mapy Widoków znajdującymi się w sklonowanych folderach (których zawartość zmienia się dynamicznie zgodnie z ilością Widoków Projektu Mapy Projektu. Ustawienia dokonane w tym oknie będą odnosić się do wszystkich Widoków sklonowanego folderu. W wyniku sklonowania folderu. Ponadto. dla każdego nowego widoku projektu utworzonego w Mapie Projektu zostaje utworzony odpowiednik w sklonowanym folderze w Mapie Widoków. Powstały sklonowany folder w Mapie Widoków będzie oznaczony specjalną ikoną dla folderów “klonów” . Na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 73 . sklonowany folder w Mapie Widoków zawsze będzie zawierał tyle samo Widoków ile kondygnacji zawiera projekt. przy pomocy Ctrl+Shift (Windows) lub Opt+Cmd (MacOS) w Edytorze Widoków Organizatora. nowe Widoki utworzone w sklonowanym folderze będą przyjmować Ustawienia Widoku zdefiniowane dla tego folderu. Pozostałe funkcje są identyczne jak w oknie dialogowym Ustawienia Widoku. Szczegóły.

Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. otwórz odpowiadające mu okno (Rzut. 3D. Zestawienie interaktywne lub Lista) i dostosuj wszystkie konieczne parametry. Potrzebne zmiany możesz wprowadzać na jeden z podanych poniżej sposobów: • • w aktywnym oknie. Przekrój 3D oraz Ustawienia renderingu. które będą się znajdować w sklonowanym folderze. aby dopasować je do potrzeb tworzonej dokumentacji. w której zawsze wyświetlone są parametry aktywnego okna • 74 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Parametry okna widoku 3D. korzystając z “Opcji ustawień i przechowywania widoków” znajdujących się u dołu Mapy Projektu Ustawienia Widoku zapisane w Widoku Ustawienia każdego Widoku są dostępne w oknie dialogowym Ustawień Widoku. Gdy zachowasz Widok. korzystając ze standardowych poleceń edycyjnych zmieniając opcje w Palecie Opcje Podręczne. Dokument 3D. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Dostępne opcje wyboru (Tylko 3D) Definiowanie Ustawień Widoku Aby zdefiniować ustawienia nowego Widoku.Komunikacja z ArchiCADem Widoki w sklonowanych Folderach Mapy Widoków: Szczegóły. Na przykład zmień skalę lub Kombinację Warstw. Detal/Obszar 2D. Parametry przekroju 3D. Przekrój/Elewacja/RŚ. zapisane zostaną kombinacje następujących parametrów: • W czasie klonowania okno dialogowe Klonuj Folder pozwala zdefiniować Ustawienia Widoków dla wszystkich widoków. Filtry i Elementy w 3D. • w Organizatorze. • • • • • • • • Kombinacja Warstw Skala Wyświetlanie Struktury Zestaw Piór Opcje kombinacji widoków modelu Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu Standard Wymiarowania Zoom Ustawienia obrazka (dla widoków 3D) zawierające: Parametry widoku 3D (łącznie z powiększeniem).

Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. iż ustawienia w aktywnym oknie nie odpowiadają już oryginalnym ustawieniom Widoku. Modyfikowanie Ustawień Widoku Aby zmienić ustawienia już zachowanego widoku. aby otworzyć okno dialogowe Ustawień widoku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 75 . aby przeciągnąć Widok Projektu z Mapy Projektu do Mapy Widoków.Komunikacja z ArchiCADem Zachowywanie Widoku Widok można zachować na jeden z podanych poniżej sposobów: • Użyj Organizatora. tymi.) Przeciągnij i Upuść Widok Projektu z Mapy Projektu do Teczki Arkuszy. jeśli zajdzie taka potrzeba. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. że bieżące powiększenie okna i ustawienia warstwy są inne niż w zachowanym widoku. Np. Możesz również kliknąć Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. Jeżeli otworzysz Widok zachowany w Mapie Widoków i dokonasz zmian w jego ustawieniach. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. które dostępne jest w menu kontekstowych aktywnego okna. Palety Nawigatora/Organizatora oraz w menu Dokument. jak i w Teczce Arkuszy. u dołu Nawigatora pojawi się żółty trójkąt obok zmienionego parametru informujący. które znajdują się w aktywnym oknie). Kliknij Ustawienia.) • Zaznacz Widok Projektu w Mapie Projektu a następnie z menu kontekstowego (wciśnij prawy przycisk myszy) wybierz polecenie Zachowaj bieżący widok. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. Użyj polecenia Zachowaj widok i umieść na Arkuszu. a następnie kliknij Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. • Kliknij przycisk Zachowaj bieżący widok znajdujący się w dolnej części Mapy Widoków. otwórz okno dialogowe Ustawień widoku i wprowadź niezbędne zmiany. • • Możesz zachować bieżące ustawienia okna w postaci nowego widoku. jak i w Teczce Arkuszy. na poniższej ilustracji widać. aby zastąpić oryginalne ustawienia widoku ustawieniami bieżącymi (tzn.

dowolnie określony schemat. uwzględnione w Opcjach Podręcznych. które odpowiadają ich typom plików. Widoki zaimportowane z plików projektu ArchiCADa zachowują swoje ikony (np. Nawigator Teczka arkuszy Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa i innych źródeł. informują one tylko o tym co jest widoczne w aktywnym oknie i umożliwiają szybką zmianę tych parametrów. to bieżące. faktyczne ustawienia projektu. Rysunki oznaczone są ikonami. użyj polecenia Okna > Palety > Opcje Podręczne lub wciśnij odpowiedni przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Paleta ta jest dostępna w Nawigatorze oraz za pomocą polecenia w menu Dokument > Kolporter > Publikacja. Układ Zestawów (domyślny sposób wyświetlania) zawiera listę arkuszy odpowiadającą utworzonym Zestawom . patrz Funkcje palety Opcje Podręczne w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Szablony arkusza na stronie 460. Patrz Zestawy na stronie 461. według Szablonów Arkusza. lecz nie mogą być edytowane. patrz Teczka arkuszy na stronie 456. Na samym dole Teczki Arkuszy w sekcji Cechy wyświetlone są ustawienia bieżącego Arkusza. Cechy Widoku lub Arkusza wyświetlane są na dole palety Kolportera. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Jedynym parametrem ustawianym w Kolporterze jest format wyjściowy i jego opcje (dostępne w zakładce Format w dolnej części Kolportera). (Główna funkcja Zestawów polega na umożliwieniu przyporządkowania odpowiedniego systemu numeracji. Lista Arkuszy ułożona jest w dwóch dostępnych układach: Układ Zestawów oraz Układ Szablonów. kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się u dołu Teczki Arkuszy. Paleta Opcji Podręcznych domyślnie wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. (Może być konieczne przeciągnięcie palety do nowego położenia lub rozciągnięcie jej w celu wyświetlenia wszystkich sześciu Opcji Podręcznych. jednak niekoniecznie muszą one być zachowane jako część jakiegokolwiek widoku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 76 .) Aby ukryć/pokazać tę paletę. Zestawy Publikacji Nawigatora Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora/Organizatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnych formatach. rzutu lub detalu).) Układ Szablonów zawiera listę Arkuszy w poszczególnych kategoriach. Więcej szczegółów dotyczących tworzenia i publikowania Arkuszy. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). Część z nich można edytować bezpośrednio w tej sekcji.Komunikacja z ArchiCADem Paleta Opcji Podręcznych Paleta Opcji Podręcznych wyświetla bieżące ustawienia aktywnego okna (będącego na wierzchu): Bieżące ustawienia widoku. Aby zmodyfikować pozostałe parametry Rysunków umieszczonych w zaznaczonym Arkuszu. lecz wyświetlane są na biało. Szczegóły.

W Nawigatorze zostanie wyświetlona struktura hierarchiczna otwartego projektu. Możesz teraz dodać dowolny Widok lub Arkusz do Teczki Arkuszy aktywnego projektu przeciągając go bezpośrednio na Arkusz lub do struktury hierarchicznej Teczki Arkuszy po prawej stronie Organizatora. Aby umieścić Widoki lub Arkusze zewnętrznego projektu ArchiCADa na Arkuszu aktywnego projektu należy: . Zestawy Publikacji przechowywane są w projekcie. na którym umieścisz Widok lub Arkusz zewnętrznego projektu. Zewnętrzne pliki w Nawigatorze W rozwijanym menu Wybierz Projekt (znajdującym się w lewym górnym narożniku) znajduje się nazwa "aktywnego" projektu ArchiCADa. wybrane pozycje lub wszystkie zdefiniowane. że otwarte jest okno Arkusza. co ułatwia wprowadzanie poprawek i ponowną ich publikację. kliknij polecenie Przeglądaj. podwójnie kliknij którykolwiek z jego elementów w Nawigatorze. Aby otworzyć zewnętrzny projekt w oknie ArchiCADa. którego hierarchiczna struktura wyświetlona jest w Nawigatorze i po lewej stronie Organizatora. Domyślnie jest to projekt.Komunikacja z ArchiCADem Aby uzyskać dostęp do struktury hierarchicznej (Mapy Widoków i Teczki arkuszy) innego projektu ArchiCADa. Kliknij Otwórz. Zobacz Kolporter na stronie 479. Wybierz projekt ArchiCADa. którego zawartość chcesz użyć w aktywnym projekcie. możesz opublikować jedną pozycję. • • • • Upewnij się. 77 . a jego nazwa pojawi się w menu Wybierz Projekt. Definiowanie Zestawu Publikacji polega na przeciąganiu do niego różnych kombinacji elementów z Mapy Widoków lub z Teczki Arkuszy. Kliknij polecenie Przeglądaj w menu Wybierz Projekt. lewej części Nawigatora/Organizatora) w następujący sposób: • Aktywny: Twój bieżący projekt. Klikając przycisk Publikuj. Wybierz Projekt Projekty dostępne w Nawigatorze/Organizatorze są zestawione w menu Wybierz Projekt (rozwijane menu w górnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Struktura hierarchiczna zewnętrznego projektu zostanie wyświetlona po lewej stronie Nawigatora/Organizatora jako Mapa Widoków lub Teczka Arkuszy.

Komunikacja z ArchiCADem • • Połączony: Zewnętrzny projekt. Skróty klawiaturowe oraz inteligentne Palety Pomocnicze ułatwiają dostęp do potrzebnych poleceń. Siatki modularne są sposobem pozwalającym na precyzyjne wstawianie elementów. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko. Dodawanie i odejmowanie elementów zaznaczenia Można dodawać elementy do aktualnej selekcji poprzez kliknięcie ich z przytrzymanym klawiszem Shift. wskaż element i kliknij. W dalszej części podręcznika szczegółowo omówiono wszystkie te funkcje. Uwaga: Polecenie Zaznacz wszystko umożliwia wybranie tylko elementów aktualnie wyświetlanej kondygnacji. Zaznacz Wszystkie Elementy Wybranego Typu Aby zaznaczyć wszystkie elementy danego typu (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 78 . • • • • • Interaktywne metody selekcji zapewniają efektywność przy wyborze elementów przeznaczonych do edycji. Aby dowiedzieć się jak podświetlać elementy przed zaznaczaniem. Przy aktywnym dowolnym narzędziu: Przytrzymaj klawisz Shift. Inteligentny kursor wspomaga precyzyjne rysowanie i właściwe łączenie elementów. uaktywnij odnośne narzędzie a następnie użyj skrótu Ctr/Cmd+A. Więcej informacji na temat opcji Zaznaczenia Narzędzia Strzałka. Oprócz tego. Klawisz Shift + Kliknięcie spowoduje anulowanie zaznaczenia już wybranego elementu. z którego już pobrałeś Widok lub Arkusz do aktywnego projektu. Zaznacz Wszystkie Elementy (w Oknie lub w Obszarze Zaznaczenia) Aby zaznaczyć wszystkie elementy na ekranie (znajdujące się w całym oknie lub wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia). wszystkie Ściany lub Okna). Więcej szczegółów dotyczących kształtów kursora. które posiadają obszar (takich jak Strop. czy Dach). Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów Szybkie Zaznaczanie to najwygodniejszy sposób Zaznaczenia elementów. Zaznaczanie elementów Przy aktywnym Narzędziu Strzałka: Wskaż element i kliknij. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. patrz Inteligentny kursor na stronie 84. w menu Wybierz Projekt znajdują się polecenia: Pokaż Nawigatora/Organizatora oraz Pokaż Menedżera Rysunków. aby zaznaczyć elementy wybrane na podstawie szerokiego zestawu kryteriów. Uruchomiony: Zewnętrzny projekt otwarty jako oddzielna kopia ArchiCADa. Zaznacz Elementy według Wielu Kryteriów Użyj funkcji Znajdź i Zaznacz. zobacz Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia na stronie 79. ArchiCAD wyposażony został w funkcje pozwalające na ciągłą kontrolę procesu pracy. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. System współrzędnych gwarantuje prawidłowe położenie wstawianych elementów oraz ich precyzyjną edycję. przy aktywnym narzędziu Strzałka lub Obszar Zaznaczenia. Funkcje wspomagające edycję Aby wspomóc edycję elementów Wirtualnego Budynku.

że kursor zmienia kształt za każdym razem. gdy Narzędzie Strzałka jest aktywne (lub Shift+Spacja. bez potrzeby korzystania z polecenia Przesunięcie. Aby użyć funkcji Szybkiego Zaznaczania w trybie tymczasowym (gdy ikona Szybkiego Zaznaczania jest nieaktywna w Palecie Info Narzędzia Strzałka).) Uwaga: Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przesunięte jednocześnie. wciśnij klawisz Shift. (Jeżeli aktywne jest inne narzędzie. Kliknij i narysuj Wielobok Zaznaczenia. aby przełączyć na wskaźnik Szybkiego Zaznaczania i kliknij w celu zaznaczenia dachu. Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia Wygodnym sposobem Zaznaczenia wielu elementów jednocześnie jest narysowanie wokół nich Prostokąta lub Wielokąta Zaznaczenia. wciśnij Shift. wciśnij klawisz Spacji (narzędzie Strzałka) lub kombinację klawiszy Shift + Spacja (inne narzędzia). wybierz narzędzie Strzałka i odpowiednią metodę geometrii (Prostokąt/Wielokąt). wypełnieniami oraz obiektami bibliotecznymi. Teraz w celu użycia funkcji Szybkiego Zaznaczania konieczne jest również uaktywnienie Narzędzia Strzałka lub wciśnięcie klawisza Shift. lecz w każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję zwalniając przycisk w Palecie Info narzędzia Strzałka. gdy znajdzie się nad odpowiednim (posiadającym obszar) elementem . (jeżeli Narzędzie Strzałka nie jest aktywne. Konkretne elementy.Komunikacja z ArchiCADem Aby włączyć Szybkie Zaznaczanie jako domyślny tryb roboczy. Aby czasowo zawiesić działanie Szybkiego Zaznaczenia. wystarczy przemieścić wskaźnik nad dowolny fragment obszaru dachu. Kliknięcie i przesunięcie przy aktywnym Szybkim Zaznaczaniu Przy aktywnym narzędziu Strzałka i włączonej funkcji Szybkiego Zaznaczenia. Teraz możesz kliknąć aby zaznaczyć ten element. Szybkie Zaznaczanie jest domyślnie włączone. Jak widać na ilustracji. Szybkie zaznaczanie działa ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. należy uaktywnić ikonę Szybkiego Zaznaczania w Palecie Info Narzędzia Strzałka. a następnie kliknij i przeciągnij. Uwaga: W celu zaznaczenia obszaru (nie zaś konkretnych elementów) użyj narzędzia Obszar Zaznaczenia opisanego w sekcji Obszar Zaznaczenia. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz narysowanego obszaru i anuluje zaznaczenie aktualnie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 79 . który chcesz zaznaczyć. blokami tekstu. które znajdą się wewnątrz zostaną zaznaczone (wyświetlone zostaną Punkty Zaznaczenia). gdy aktywne jest jakiekolwiek inne narzędzie). należy wcisnąć Spację. Aby tego dokonać. Wystarczy najechać kursorem nad obszar elementu. możesz klikając element przesunąć go (z wciśniętym przyciskiem myszki) w dowolne miejsce. Zauważysz.

Wielokąt. Natomiast zaznaczenie elementów już wybranych. Funkcje wspierające Zaznaczanie Punkty Zaznaczenia Na zaznaczonych elementach wyświetlane są Punkty Zaznaczenia (lub punkty odniesienia) Punkty Zaznaczenia (punkty aktywne) reprezentują miejsca. Aby przełączać podświetlanie nakładających się elementów. Wówczas kliknij myszą. że zostały już zdefiniowane ręcznie przynajmniej dwa segmenty. Uwaga: Okno informacji o elemencie zostanie wyświetlone. Prostokąt oraz Prostokąt obrócony. warunkiem. wciśnij klawisz Shift aby zobaczyć informacje o danym elemencie. wciskaj klawisz TAB. które mieszczą się całkowicie wewnątrz Wieloboku zostaną zaznaczone.Komunikacja z ArchiCADem wybranych elementów. gdy kursor znajdzie się nad którymkolwiek z elementów (przy aktywnym narzędziu Strzałka). Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82 wskazuje. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opcje kształtu Wieloboku Zaznaczenia W Palecie Info narzędzia Strzałka można wybrać jedną z trzech opcji kształtu Wieloboku Zaznaczania. aby tymczasowo zawiesić działanie funkcji Szybkiego Zaznaczania. którego dowolny wierzchołek lub krawędź znajdzie się w wewnątrz Wieloboku Zaznaczenia zostanie zaznaczony. • Przy drugiej metodzie tylko elementy. a Okno informacji o elemencie (Info Tag) na stronie 83 wyświetla informacje o typie i właściwościach tego elementu. będzie ostatnim wierzchołkiem wielokąta. Jeżeli aktywne będzie inne narzędzie. Uaktywnienie pierwszej metody powoduje. Metody selekcji poprzez /Wielobok Zaznaczenia W Palecie Info znajdują się dodatkowo metody Zaznaczenia wykorzystywane przy zaznaczaniu za pomocą Wieloboku. wciśnij Spację. niezaznaczone elementy wewnątrz Wieloboku zostaną dodane do selekcji. który klikniesz dwa razy. Zaznaczanie nakładających się elementów W przypadku nakładania się wierzchołków kilku elementów. znajdujących się wewnątrz Wieloboku. który z elementów zostanie zaznaczony. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift. a zostanie on zaznaczony. Uwaga: Elementy zaznaczone za pomocą Obszaru Zaznaczenia nie wyświetlają Punktów Zaznaczenia. a następnie narysuj Wielobok Zaznaczenia. przytrzymując wciśnięty klawisz Spacji. zostanie anulowane. że każdy element. aż podświetlony zostanie odpowiedni element. Punkt. za które "chwytamy" element w trakcie modyfikacji. Jeżeli chciałbyś narysować prostokąt lub wielokąt nad obszarem elementu podlegającym Szybkiemu Zaznaczaniu. pod 80 . Dwukrotne kliknięcie podczas rysowania wielokąta spowoduje jego automatycznie zamknięcie.

(zostaniesz o tym poinformowany w przypadku próby modyfikacji zablokowanego elementu. których kolor przypisany jest automatycznie. których kolor przypisany jest automatycznie. Elementy te należą do Połączonych modułów lub XREF. które można modyfikować interaktywnie na ekranie. Szczegóły. Położenie punktów zaznaczenia zależy od rodzaju elementu oraz typu jego geometrii. Są wyświetlane na elementach. W projekcie uwspólnionym (Zespół). w przypadku.) Można otwierać okna dialogowe ustawień zablokowanych elementów. Modyfikowalne Punkty Zaznaczenia mają kształt rombu. Aby zmienić kolor Punktów Zaznaczenia otwórz okno Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Info o elemencie. gdy element znajduje się poza Twoim obszarem roboczym. jednak nie można dokonywać zmian parametrów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 81 .Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. ale nie można ich modyfikować. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. Różne Punkty Zaznaczenia Pojedyncze elementy oznaczone są małymi Punktami Zaznaczenia. Elementy mogą być zablokowane (wygaszone Punkty Zaznaczenia) w czterech przypadkach: • • • • Jeśli dany element umieszczony jest na zablokowanej warstwie. patrz 260. We wszystkich tych przypadkach elementy zablokowane mogą być zaznaczane. Punkty Zaznaczenia Grupy elementów mają kształt dużych kółek. które domyślnie mają kolor czarny. Element został bezpośrednio zablokowany poleceniem Edycja > Blokada > Zablokuj. Elementy należące do Połączonych modułów lub XREF mają Punkty Zaznaczenia w kształcie przezroczystych kwadratów. W przypadku Obiektów GDL ilość punktów zaznaczenia zależy od określonych w ich definicji punktów aktywnych. Punkty Zaznaczenia Elementów zablokowanych wyświetlane są w postaci "wygaszonej".

Uwaga: Jeżeli aktywne jest narzędzie Strzałka. element zostanie podświetlony automatycznie bez potrzeby wciskania klawisza Shift. Istniej możliwość chwilowego wyłączenia Podświetlania zaznaczenia (np. Kolor podświetlenia zaznaczenia (zarówno konturu jak i powierzchni elementu) może być dowolnie ustawiony (lub całkowicie wyłączony) w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Podczas podświetlania elementów w 3D. zaznaczone elementy zostają podświetlone wyróżniającym się kolorem.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlenie Zaznaczenia Oprócz wyświetlania punktów aktywnych. widoczne są również ukryte krawędzie elementu. Podświetlanie obrysu elementów ArchiCAD pomaga identyfikować elementy podświetlając je przed zaznaczeniem (tzw. Szczegóły. Zgrupowane elementy podświetlane są osobno. “detekcja elementów”). patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Podświetlanie powierzchni elementów w 3D jest możliwe tylko w trybie Procedury 3D OpenGL. Aby to uczynić wciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Alt+Spacja. gdy chcesz zobaczyć aktualne wyświetlanie kolorów linii lub wypełnień zaznaczonych elementów). Wystarczy ustawić kursor nad wierzchołkiem lub krawędzią elementu i wcisnąć klawisz Shift. 82 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Okno informacji o elemencie (Info Tag) Jeżeli ustawisz kursor nad elementem i wciśniesz klawisz Shift. jeśli w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie zaznaczona będzie opcja "Podświetlenie obrysu elementu podczas wstawiania lub edycji". rodzaj linii. Właściciela elementu (w Zespole) Jeżeli pod kursorem znajduje się wiele elementów. Okno Informacji o elemencie pojawia się również podczas wymiarowania elementów i podczas transferu ustawień elementów (polecenia Pobierz/Nadaj ustawienia): pojawia się ono obok kursora pipety/strzykawki przed transferem ustawień. krawędzie lub. obok jego nazwy pojawia się w nawiasie napis "Wybrane". Szczegóły. Okno informacji o elemencie zawiera następujące informacje: Dodatkowe informacje wyświetlane są u dołu okna: Zobacz także Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. Okno informacji o elemencie pojawi się automatycznie (wraz z podświetleniem obrysu). Ten rodzaj Podświetlania obrysu elementu nie wymaga wciskania klawisza Shift. na której znajduje się element (w oknach 3D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D). itd.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlanie obrysu oraz wyświetlanie Informacji o elemencie można dowolnie konfigurować a nawet wyłączyć w oknie dialogowym otwieranym poleceniem Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. również powierzchnie). Jego wyświetlenie jak również podświetlenie elementu podczas wykorzystania tych funkcji nie wymaga wciskania klawisza Shift. okno informacji o elemencie będzie pojawiać się tylko wówczas. nazwę obiektu. Uwaga: Podczas operacji transferu ustawień i wymiarowania. Uwaga: Gdy aktywne jest narzędzie Strzałka. pojawia się napis Wiele elementów (TAB).) Wzniesienie podstawy elementu (tylko w przypadku elementów 3D) Warstwę elementu Kondygnację. patrz Transfer ustawień na stronie 144. grubość stropu. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli element jest już zaznaczony. informujący o możliwości cyklicznego przełączania zaznaczenia pomiędzy tymi elementami za pomoc klawisza TAB. pojawi się Okno informacji o elemencie. gdy aktywne jest Szybkie zaznaczanie. Szczegóły. które można zaznaczyć (ich wierzchołki. 83 . • • • • • • • Rodzaj elementu Podstawowe właściwości elementu (strukturę warstwową ściany. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa.

Komunikacja z ArchiCADem Wygląd Okna informacji o elemencie oraz czas. Pogrubiony Znaczek nad wierzchołkiem Ściany po stronie linii osi lub nad wierzchołkiem Belki na osi odniesienia. Inteligentny kursor Poniżej opisano różne kształty inteligentnego kursora w poszczególnych położeniach i sytuacjach występujących podczas pracy w ArchiCADzie. Przecięcie nad linią osi Ściany lub Gdy klikniesz. Czarny ołówek nad wierzchołkiem linii osi Ściany lub linii odniesienia Belki. Znaczek nad wierzchołkiem/punktem aktywnym innych elementów. nad każdą inną krawędzią. Pogrubiony Znaczek Mercedesa osią odniesienia Belki. można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. aby rozpocząć rysowanie elementu. W zależności od położenia będzie przyjmował następujące kształty: • • • • • • Biały ołówek nad pustym obszarem lub nad elementem (tam gdzie nie ma punktów aktywnych ani krawędzi). którego zdefiniowanie wymaga określenia więcej niż jednego punktu. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Ołówek w paski z czarną końcówką lub nad osią odniesienia Belki. Końcówka ołówka z Przecięciem krawędziami. w zależności od znajdujących się pod nim elementów: • • • • • • Krzyżyk pusty obszar w oknie. Czarny ołówek z białą końcówką węzłem lub punktem aktywnym. kursor zamieni się w symbol Pustego ołówka. Znaczek Mercedesa elementów. Po przesunięciu kursora nad poszczególne elementy jego kształt będzie się zmieniał. po upływie którego okno będzie się pojawiać. kursor ArchiCADa przyjmuje różne kształty. nad każdym innym nad przecinającymi się 84 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. Przy uaktywnieniu dowolnego narzędzia z wyjątkiem Narzędzia Strzałka. Ołówek w paski nad linią osi Ściany nad krawędziami pozostałych nad przecinającymi się krawędziami.

Strzałka z Przecięciem przecięcia krawędzi. Strzałka ze Znaczkiem przyklejanie do Punktów aktywnych i wierzchołków innych niż linie osi Ścian lub osie odniesienia Belek. Końcówka ołówka ze znaczkiem stycznej stycznym z krawędzią. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem Mercedesa przykleja do linii osi Ścian oraz osi odniesienia Belek. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem przyklejanie do wierzchołków linii osi Ścian lub osi odniesienia Belek. 85 .Komunikacja z ArchiCADem • • Końcówka ołówka ze znaczkiem prostopadłości prostopadłą krawędzią. Szybkie Zaznaczanie (Magnes) pojawia się. gdy kursor znajduje się nad powierzchnią zaznaczanego elementu. • Niektóre kształty kursora są wyświetlane tylko w szczególnych sytuacjach: • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Chmurka oznacza pustą przestrzeń ponad horyzontem w widokach perspektywy. Strzałka ze Znaczkiem styczności przyklejanie styczne do łuku podczas przeciągania elementu. Strzałka ze Znaczkiem Mercedesa przyklejanie do krawędzi innych niż linie osi Ścian lub osi odniesienia Belek. przyklejanie do punktów • • • • Strzałka ze Znaczkiem prostopadłości przyklejanie prostopadłe do krawędzi lub łuku podczas przeciągania elementu. nad nad punktem Przy użyciu narzędzia Strzałka dostępne są następujące kształty: • • • • Strzałka pusty obszar w oknie.

należy wykonać jedną z poniższych operacji: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknąć nad pustą przestrzenią okna przy aktywnym dowolnym narzędziu (także narzędziu Strzałka). obracania i odbijania kopii elementu. Podczas wymiarowania: • • - • • Anulowanie Zaznaczenia Aby anulować zaznaczenie jednego lub więcej elementów. lub narysować wielobok. krawędzi oraz ograniczonych przez elementy przestrzeni . Białe nożyczki nad pustą przestrzenią. • • • • • • • • • • Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zaznacz aby zaznaczyć lub anulować zaznaczenie elementów na podstawie szerokiego wyboru kryteriów. w której będą określane wymiary zaznaczonych elementów. Metryczek stref oraz Powierzchni wypełnienia. Wymiar zostanie utworzony równolegle do zaznaczonej linii/krawędzi. Czarne nożyczki wyświetlane są nad krawędzią elementu. zaznaczoną stronę podczas dzielenia elementów.Komunikacja z ArchiCADem • Magiczna Różdżka używana jest do tworzenia nowych elementów za pomocą aktywnego narzędzia. Nożyczki przycinanie elementów (klikając element przytrzymaj klawisz Ctrl/Cmd). Wymiarowania wysokości. Przytrzymać klawisz Shift i kliknąć zaznaczony element. przy pomocy tego kursora można wybrać płaszczyznę. zapewnia możliwość wybrania linii lub krawędzi. pojawia się również podczas zamykania wieloboków. Strzykawka pojawia się podczas przenoszenia ustawień jednego elementu na drugi (polecenie Nadaj ustawienia) Plus pojawia się podczas przesunięcia. w przypadku. Podwójne Oko wskazanie położenia Drzwi/Okna podczas wstawiania wierzchołkiem (Metoda geometrii). Funkcja ta jest również używana do określania położenia ścian łukowych i przegród strukturalnych wstawianych metodą stycznych. Młotek pojawia się podczas wstawiania Łańcucha wymiarów. Magiczna Różdżka posiada trzy kształty kursora świadczące o identyfikacji wierzchołków . Pipetka pojawia się podczas pobierania ustawień elementu (polecenie Pobierz ustawienia). głębokość Ograniczonego przekroju oraz zorientowanie Okien/Drzwi. Wektor wypełnienia pojawia się gdy należy określić kierunek wypełnienia wektorowego. Spowoduje to anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych elementów. Kliknij wybrany element trzymając wciśnięty klawisz Shift. gdy istnieje więcej niż jedna możliwość lokalizacji. Oko określa kierunek spadku Dachu. Mercedes plus ikona równoległego wymiaru: Podczas wymiarowania liniowego przy pomocy funkcji Każdy Kierunek. Wymiarowania kątów. Słońce wyświetla się podczas wprowadzania przegród strukturalnych w celu zdefiniowania "zewnętrznej" części przegrody strukturalnej. Zostanie anulowane zaznaczenie wszystkich zaznaczonych elementów w obszarze wieloboku. po kliknięciu punktów przeznaczonych do wymiarowania. Magnes plus ikona linii wymiarowej: W Dokumencie 3D. Dwa plusy pojawia się podczas przesunięcia i obracania wielu kopii elementu. Modyfikuj zaznaczone elementy Polecenie Modyfikuj zaznaczone elementy z menu Edycja > Ustawienia elementów otwiera okno dialogowe umożliwiające Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 86 . poprzez śledzenie konturów elementów istniejących. • Trójząb przesuwa Obszar Zaznaczenia lub wklejoną zawartość Schowka.

Jeżeli klikniesz na wierzchołek lub krawędź elementu wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. W oknach zawierających obrazki (np. Wszystkie zapamiętane zaznaczenia są przechowywane w pliku projektu. Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń Użyj polecenia Okna > Palety > Zaznaczenia w celu zapisywania często wykorzystywanych zaznaczeń oraz przywoływania zaznaczeń. Więcej szczegółów. Możliwości narzędzia Obszar Zaznaczenia są dopełnieniem możliwości narzędzia Strzałka. Aby użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia do określenia zaznaczenia lub do edycji. Zaznaczanie Obszarem Zaznaczenia nie powoduje wyświetlania punktów zaznaczenia znajdujących się w tym obszarze elementów. musisz najpierw narysować prostokątną lub wieloboczną granicę zaznaczenia. patrz Okno dialogowe Modyfikuj Zaznaczone Elementy w Pomocy ArchiCADa. patrz Modyfikowanie wymiarów elementów na stronie 128 oraz w Przemieszczanie elementów na stronie 118. jak kolor Punktów Zaznaczenia: ustaw ten kolor w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Informacja o Elemencie > Punkty Zaznaczenia i kolor Obszaru Zaznaczenia. Obszar Zaznaczenia jest często używany do: • • definiowania obszarów. okno wizualizacji) lub w oknie widoku Obiektu GDL. gdy narzędzie Obszar Zaznaczenia będzie aktywne. Obszar Zaznaczenia wraz ze wszystkimi zawartymi w nim wierzchołkami zostanie również przesunięty. Kolor krawędzi Obszaru jest taki sam. wizualizowania wybranego fragmentu projektu w 3D. jedyną dostępną operacją z wykorzystaniem Obszaru zaznaczania jest polecenie "Kopiuj". a ich podstawowe zastosowanie to zaznaczanie i edycja grup elementów ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 87 . Wszystkie elementy wieloboczne i liniowe częściowo zawarte w Obszarze Zaznaczenia mogą zostać rozciągnięte jednocześnie. Detali i Obszaru 2D. edycji i wizualizacji. • przemieszczania lub zmiany wielkości wielu elementów różnego typu jednocześnie: np. Jeżeli następnie klikniesz i z przytrzymanym klawiszem myszy zmienisz położenie kursora. Okna 3D. • • Szczegółowy opis. Obszar Zaznaczenia O Obszarze Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia może być wykorzystywane do definiowania obszarów na potrzeby selekcji. możesz zrezygnować z wykonania operacji naciskając klawisz Esc (lub klikając przycisk Anuluj w Palecie kontrolnej). Przy tej operacji dostępne są wszystkie funkcje wspomagające rysowanie. Dokumentu 3D.Komunikacja z ArchiCADem jednoczesną edycję wybranych atrybutów (warstw i kolorów piór) zaznaczonych elementów różnych typów. okien Przekroju/Elewacji/RŚ. Arkuszy oraz okna Symbolu 2D Obiektów GDL. nie zmieniając przy tym pozostałych ustawień tych elementów. Obszar Zaznaczenia jest oznaczony animowaną przerywaną linią. wewnątrz których zaznaczone zostaną wszystkie elementy wybranego typu. • Jeżeli omyłkowo zdefiniujesz pierwszy punkt Obszaru. kształt kursora zmieni się w Znaczek lub znak Mercedesa. Narzędzie Obszar Zaznaczenia jest dostępne w obszarze roboczym Rzutu. możesz rozciągnąć wszystkie wieloboczne i linearne elementy budynku jednocześnie. które wcześniej zostały zapamiętane.

w oknach innego typu dostępne są trzy). Dzięki niej zaznaczane są elementy na wszystkich kondygnacjach Projektu. (W Oknie 3D dostępne są cztery opcje. jak i na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia. • Granica Obszaru w postaci grubej linii przerywanej reprezentuje metodę Wszystkich kondygnacji. Uwaga: Metoda ta jest aktywna tylko w oknie Rzutu. Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia posiada dwie alternatywne Metody definicji. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. Użyj Obszaru Zaznaczenia w obrębie funkcji Znajdź i Zaznacz Jeżeli wstawiłeś Obszar Zaznaczenia.Komunikacja z ArchiCADem • Jeżeli klikniesz wewnątrz Obszaru nie najeżdżając na wierzchołek ani na krawędź. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko w Obszarze Zaznaczenia. wybierz narzędzie Obszar Zaznaczenia z Palety Narzędzi. Obszar Zaznaczenia może zostać zamknięty na trzy sposoby: dwukrotnie klikając ostatni wskazany punkt. Można wtedy wybrać wyszukiwanie zarówno wewnątrz. Przy tej metodzie zaznaczane są elementy na jednej kondygnacji. Odpowiednie opcje dostępne są w palecie Info. • Obszar o granicy wyświetlanej w postaci cienkiej linii przerywanej oznacza metodę Pojedynczej kondygnacji . W tym przypadku przesuwanie kursora wpłynie tylko na położenie Obszaru Zaznaczenia. wybierając OK z menu kontekstowego. Aby narysować Obszar Zaznaczenia. kursor przyjmie kształt Trójzębu . ponieważ Obszar musi mieć minimum 3 boki. lub wstawiając ostatni punkt w miejscu pierwszego (kursor przybierze wtedy kształt Młotka). Zaznacz Wszystkie Elementy w Obszarze Zaznaczenia Aby zaznaczyć wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia. Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. Przynajmniej dwa segmenty należy określić ręcznie. przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. • Metoda Wieloboku pozwala zdefiniować granicę Obszaru w oparciu o dowolną ilość segmentów. Wielobok może się składać tylko z odcinków prostych. pozostawiając zawarte w nim elementy nie zmienione. Zakończenie rysowania jednego segmentu automatycznie rozpoczyna rysowanie kolejnego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 88 . funkcja Znajdź i Zaznacz automatycznie uwzględni kryterium Obszaru Zaznaczenia.

patrz Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu na stronie 90. a następnie użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. polecenie to spowoduje wyświetlenie tych elementów bez względu na ewentualne zdefiniowane Obszary Zaznaczenia. Aby wspomóc omówione operacje. Szczegóły.) Następnym krokiem jest określenie wysokości zaznaczonej przestrzeni. Po wskazaniu kliknięciem pierwszego narożnika Obszaru. i w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie docinał model. lub wybierz to samo polecenie z menu kontekstowego. Prostokąta oraz Obróconego Prostokąta. osie układu współrzędnych są cały czas wyświetlane na ekranie. • Szczegóły. Najpierw wskazujesz jeden bok prostokąta dwoma kliknięciami w dowolnych punktach na rzucie. patrz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D na stronie 178. Definiowanie Obszaru zatwierdza się kliknięciem po przesunięciu wskaźnika myszy do pożądanego położenia przeciwległego narożnika. (W perspektywach podstawa Obszaru Zaznaczenia musi się znajdować poniżej horyzontu. Uwaga: Jeżeli na rzucie są bezpośrednio zaznaczone elementy. Fragmenty elementów zawarte w Obszarze Zaznaczenia zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Pozwala ona na skopiowanie zawartości Obszaru w taki sposób. Pierwsze trzy metody dostępne w Oknie 3D są rozwinięciami metod Wielokąta. • Czwarta metoda pozwala na narysowanie dwuwymiarowego Obszaru Zaznaczenia. Opcje w sekcji “Działanie obszaru zaznaczenia” w oknie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D pozwalają na określenie czy.Komunikacja z ArchiCADem • Metoda Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar Zaznaczenia w postaci prostokąta ustawionego pod odpowiednimi kątami w stosunku do okna. Podstawa Obszaru Zaznaczenia jest określana przy pomocy tych samych operacji co w oknie Rzutu. • Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Obszar Zaznaczenia można wykorzystywać do wyświetlania fragmentu Projektu w 3D. że może ona zostać wklejona w postaci elementów rysunkowych do innych okien ArchiCADa. a następnie trzecim kliknięciem określasz długość prostopadłych boków. nawet jeśli dany fragment nie będzie zawierał żadnych punktów aktywnych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 89 . Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia. Metoda Obróconego Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar w postaci dowolnie zorientowanego prostokąta. będziesz mógł obserwować jak w miarę przesuwania wskaźnika myszy zmieniają się gabaryty prostokąta.

upewnij się. albo Okna Obrazków Modelu. które utrudniają dalszą edycję rysunku. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego opcje dotyczące sposobu przeniesienia poszczególnych komponentów rysunku. jednak wklejone elementy będą zachowywały się jak elementy rysunków 2D a nie elementy modeli. Kliknij dwukrotnie na arkuszu roboczym poza granicami Obszaru Zaznaczenia przy uaktywnionym narzędziu Obszar Zaznaczenia. • • Kopiowanie zawartości Okna 3D w trybie Wewnętrznego Silnika Grafiki. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień.) Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Uwaga: Kopiowane elementy konstrukcyjne będą wstawiane w postaci elementów 2D (punktów. 4) Przejdź do Rzutu i wybierz polecenie Edycja > Wklej. patrz Okno dialogowe Kopiuj w Pomocy ArchiCADa. Rozpocznij rysowanie nowego Obszaru Zaznaczenia. Szczegóły. wówczas wciśnięcie klawisza Esc spowoduje w pierwszej kolejności anulowanie zaznaczenia tych elementów a następnie usunie Obszaru Zaznaczenia. z którego chcesz skorzystać jako źródła.Części Obrazków Modelu są wklejane jako zrzuty ekranu. linii i wypełnień. okien Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D. 1) Otwórz widok. 90 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Komunikacja z ArchiCADem Usuwanie Obszaru Zaznaczenia Aby usunąć narysowany Obszar Zaznaczenia skorzystaj z jednej z poniższych metod: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknij prawym klawiszem myszy lub z przytrzymanym klawiszem Ctrl (MacOS) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń Obszar Zaznaczenia. Obszar zostaje zachowany do dalszego użycia. 2) Użyj narzędzia Obszaru Zaznaczenia aby skopiować wybrany fragment (jeżeli zaznaczasz Obszar w oknie 3D. . Przy kopiowaniu w Oknie 3D w trybie OpenGL wszystkie wklejane obrazki zostaną przeniesione w formacie bitmapowym. Wybranie innego narzędzia nie powoduje usunięcia Obszaru Zaznaczenia. Jeżeli bezpośrednio (klikając kursorem) zaznaczyłeś elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. 6) Kliknij poza obszarem prostokąta aby zatwierdzić wstawienie obrazka.Elewacje są wklejane do okna Rzutu w postaci pełnowymiarowych elementów 2D. że wybrana jest metoda Płaska). . 3) Wybierz polecenie: Edycja > Kopiuj. Szczegóły. 5) Używając kursora w kształcie Trójzębu określ położenie obrazka. Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu Możesz użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia w celu skopiowania fragmentu Okna 3D. Uwaga: Istnieje możliwość wklejenia elementów do innych okien modelu 2D.

• Wklejony fragment będzie można modyfikować. które chcesz przesunąć lub rozciągnąć. Na poniższej ilustracji zaprezentowano przesunięcie za pomocą Obszaru Zaznaczenia kilku mebli jednocześnie do innego pomieszczenia.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 91 . których przynajmniej jeden wierzchołek znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia wokół linearnych. Zamknij plik obrazka. kliknij jeden z punktów aktywnych dowolnego elementu wewnątrz Obszaru i przesuń/rozciągnij elementy do nowego położenia. ilustracja poniżej. (Patrz. • Elementy. • Elementy całkowicie zawarte wewnątrz Obszaru Zaznaczenia zostaną przesunięte do nowego położenia.Komunikacja z ArchiCADem Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia Możliwe jest wklejanie kadrów z dowolnych plików obrazka do okien ArchiCADa. wielobocznych i łukowych elementów. otwórz plik w dowolnym formacie graficznym. • • W tym celu przy otwartym pliku projektu ArchiCADa. a następnie wklej zawartość schowka do projektu ArchiCADa. jak każdy inny obrazek. Następnie wskaźnikiem myszy określ kadr (Obszar Zaznaczenia jest jedynym dostępnym narzędziem) i skopiuj go do schowka. częściowo leżące poza tym Obszarem zostaną rozciągnięte zgodnie z przemieszczeniem Obszaru. Szczegóły. patrz Obrazki na stronie 415. Przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia.

jeśli używasz domyślnego widoku domyślnego wzorca. Współrzędnych Użytkownika pokrywa się z położeniem Początku Układu Współrzędnych Projektu. W Widoku 3D Początek Układu Współrzędnych oraz osie X. Początek Układu Współrzędnych Projektu. znajduje się blisko dolnego lewego narożnika okna Rzutu. niezmiennej przez cały czas istnienia projektu. 0). jego współrzędne to (0. umożliwiając „zerowanie” każdej lokalizacji. jest używany do pomiaru długości lub kąta tymczasowego wektora edycji mierzonych względem punktu początkowego operacji rysunkowych. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika może zostać umieszczony dowolnie. patrz Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika na stronie 93. Początek Układu Współrzędnych dla Zmian. Położenie początku układu jest zawsze interpretowane jako punkt o współrzędnych (0. Y. (W Palecie Współrzędnych współrzędne są wyświetlane jako (0. Jest to pomocna funkcja szczególnie przy tworzeniu elementów w relacji do już istniejących ścian. stropów i innych elementów. przynajmniej jeden wierzchołek tego Rysunku (np. Usunięcia. Skopiowania. Na tej ilustracji Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest ustawiony na jednym końcu wybranej ściany.Komunikacja z ArchiCADem Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia Jeżeli chcesz wykonać operacje Wycięcia. Obrotu bądź Powielenia elementów. 0). został on oznaczony literą X. Współrzędnych Projektu o stałej lokalizacji. narożnik) musi się znajdować wewnątrz Obszaru Zaznaczenia Uwaga: W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ/Dokumentu 3D/Detali i Obszaru 2D niektóre polecenia edycji są dostępne tylko dla elementów 2D. czarnymi liniami. Z są oznaczone pogrubionymi. 0). przez użytkownika jako tymczasowa pomoc w kreśleniu i pomiarach. ArchiCAD definiuje trzy początki układu współrzędnych: 3) Początek Układu Współrzędnych dla Zmian jest również 1) Początek Układu tymczasowy. Przesunięcia. Odbicia lustrzanego. Na tej ilustracji narożnik wybranego słupa (oznaczony literą X) jest Początkiem Układu Współrzędnych dla Zmian. Domyślnie położenie Początku Układu W oknach rzutów i w innych oknach 2D Początek Układu Współrzędnych jest zawsze oznaczony pogrubionym znakiem X. 0). podobnie jak w każdym innym układzie współrzędnych. oznaczony znakiem X. jego współrzędne to (0. Początek Układu Współrzędnych Projektu jest również widoczny. Operacje te będą oddziaływały na całe elementy. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest tworzony 92 . ale pozostaje nieaktywny. Linie mają długość 1 metra. By skorzystać z poleceń edycji na wstawionym Rysunku. Początki Układu Współrzędnych O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie W układzie współrzędnych ArchiCADa. który pojawia się wyłącznie w trakcie tworzenia lub edycji elementów. muszą one posiadać przynajmniej jeden wierzchołek wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. wszystkie pomiary odnoszą się do początku układu.

Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika Są dwa sposoby tworzenia Początku Układu Współrzędnych Użytkownika: • Na dowolnym wierzchołku elementu konstrukcyjnego przy użyciu klawiatury. • W dowolnym położeniu korzystając z przycisku Początek Układu Użytkownika znajdującego się na pasku narzędzi Standard (lub w palecie Współrzędnych. jeśli chcesz umiejscowić początek układu współrzędnych.Komunikacja z ArchiCADem Najpierw należy kliknąć przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika. elementy będą wstawiane na powierzchni Dachów/Stropów/Siatek niezależnie od ich ustawień wzniesienia. Uwaga: Gdy pojawi się Początek Układu Współrzędnych dla Zmian lub Użytkownika. Przytrzymaj klawisze Alt i Shift (MacOS: Opt + Shift) i przesuń kursor do wierzchołka elementu konstrukcyjnego. będzie posiadał także wartość wzniesienia względem własnej (macierzystej) kondygnacji. W razie potrzeby w oknie ustawień danego wstawionego elementu może być wyświetlane wzniesienie względem Układu Użytkownika lub względem Kondygnacji Macierzystej. a następnie dowolny punkt w oknie. Aby przywrócić położenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w miejscu Początku Układu Współrzędnych Projektu. jeśli jest wyświetlona). Aby zmodyfikować wzniesienie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D należy: • Aktywować przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika (pasek narzędzi Standard) • Kliknąć nad powierzchnią elementu (tylko w trybie Ukrytych Linii bądź Cieniowania). Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D Przy wstawianiu elementów w Oknie 3D ich wzniesienie jest liczone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. punkt zerowy projektu pozostaje w tym samym kolorze co siatka konstrukcyjna. W ten sposób można przenieść początek układu do punktu. Początek układu zostaje natychmiast przeniesiony w to miejsce. Zobacz Wzniesienie i Grawitacja na stronie 113. Uwaga: Jeżeli element został wstawiony w oknie 2D. jednak nie powoduje zmiany jego wzniesienia. Utworzenie Początku na pustej przestrzeni jest możliwe. kliknij dwukrotnie przycisk Początku Układu Użytkownika w pasku narzędzi Standard. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 93 . w którym nie ma jeszcze żadnych elementów. Użyj opcji w Oknie Ustawień narzędzia do wprowadzenie wzniesienia wstawianych elementów. Uwaga: Przy aktywnej funkcji Grawitacji.

Uwaga: Ten rozdział zajmuje się wprowadzaniem współrzędnych za pośrednictwem palety Podręczne Współrzędne. itd. Gdy na przykład. należy odznaczyć ikonę Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard lub użyć skrótu n. kątów. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne O Podręcznych Współrzędnych Wszystkie wartości współrzędnych wyświetlane są w palecie Podręczne Współrzędne. która podąża za ruchami wskaźnika myszki i dostępna jest w każdym typie okna. Aby wyłączyć Podręczne współrzędne. Paleta będzie wówczas stale wyświetlana informując o położeniu wskaźnika myszy. musisz aktywować odnośny przycisk na pasku narzędzi Standard. Opcje palety Podręczne współrzędne (kolory. Informacje na temat znanej ze wcześniejszych wersji ArchiCADa Palety Współrzędnych znajdziesz w rozdziale Paleta Współrzędnych w Pomocy ArchiCADa. położenia punktów aktywnych Obiektów GDL. Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych Rodzaj parametrów. w Podręcznych współrzędnych pojawi się parametr "Promień łuku". Opcjonalnie można wybrać tryb ciągłego wyświetlania Podręcznych Współrzędnych zaznaczając pole przy opcji Zawsze. patrz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. zawartość oraz zachowanie) mogą zostać ustawione w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. wyświetlanych w Podręcznych współrzędnych zależy od tego. lub zaznaczyć pole przy opcji Wyświetlanie Podręcznych Współrzędnych w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne. Pojawi się Paleta wskazująca pozycję kursora. co w danym momencie jest edytowane. wystarczy wcisnąć klawisz "n". jest to parametr domyślny . zaznaczymy prosty segment elementu i z Palety Pomocniczej wybierzemy polecenie Zmień krzywiznę krawędzi. Domyślnie Podręczne Współrzędne są wyświetlane tylko “w razie potrzeby”: czyli w trakcie wprowadzania współrzędnych albo w czasie wykonywania operacji edycji. z rozwijanego menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard można wybrać czy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 94 . Aby wyświetlić Podręczne Współrzędne przed rozpoczęcia wstawiania elementu. Niektóre funkcje Podręcznych Współrzędnych są dostępne po rozwinięciu przycisku oznaczonego trójkątem obok ikony Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. Paleta Podręczne Współrzędne pozwala na wygodne wprowadzanie wartości długości. Jeden z parametrów w Podręcznych Współrzędnych jest zawsze wyświetlany pogrubioną czcionką. Aby korzystać z Podręcznych Współrzędnych. W zależności od potrzeb.

iż zawsze wyświetlają odległość (poziomą (X).) Gdy opcja Auto-rozwijanie Podręcznych współrzędnych jest aktywna. Kolejność parametrów jest związana z ich znaczeniem (współrzędne D/A (Odległość/Kąt) znajdują się przed współrzędnymi XYZ). w trakcie rysowania pojawia się przerywana linia łącząca kursor z początkiem układu. Wartości pozioma i pionowa odnoszą się do współrzędnych X i Y układu kartezjańskiego. Porada: Aby przełączać pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi w czasie pracy. (Jeżeli wolisz używać Wartości Bezwzględnych. • Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne Numeryczne wprowadzanie współrzędnych może odbywać za pomocą samej klawiatury lub klawiatury w połączeniu z myszką. ustawione są Wartości Względne współrzędnych. pionową(Y).Komunikacja z ArchiCADem w Palecie będą wyświetlane współrzędne kartezjańskie czy biegunowe (odległość/kąt). Gdy włączone są wartości bezwzględne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 95 . wyłącz opcję "Wartości Względne w Podręcznych Współrzędnych". Oznacza to. • Przy Względnym układzie odniesienia. promień (D) oraz kątową (A) kursora od ostatniego edytowanego punktu. Współrzędne mogą przyjmować wartości względne i bezwzględne (Względny/Bezwzględny układ odniesienia). W przeciwnym wypadku. przejście od jednych do drugich jest możliwe poprzez kliknięcie polecenia "Pierwszeństwo XY w Podręcznych Współrzędnych/Pierwszeństwo współrzędnych biegunowych" podczas edycji/wprowadzania) oraz czy w Palecie będą wyświetlane nazwy parametrów ("Pokaż/Ukryj nazwy parametrów"). pionową(Y).w. Domyślnie. podczas gdy wartości promienia (odległości) i kąta do współrzędnych układu biegunowego. a następnie kliknij strzałkę znajdującą się na dole palety P. użyj skrótu /. Do przełączania opisanych opcji służy polecenie Wartości względne w Podręcznych Współrzędnych dostępne w rozwijanym menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. Uwaga: Identyczna opcja “Rozszerzenie Podręcznych współrzędnych podczas wprowadzania wartości” jest dostępna w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. tzn.. promień (D) oraz kątową (A)) kursora od Początku układu użytkownika. nieaktywne jest tylko podczas edycji/wprowadzania. Wartości w Bezwzględnym układzie odniesienia mierzone są od Początku układu użytkownika (zobacz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92). wszystkie dostępne parametry zostaną wyświetlone jak tylko rozpoczniesz wprowadzać danych lub wciśniesz klawisz TAB. Domyślnie w Podręcznych Współrzędnych są wyświetlane wartości względne. wartości mierzone są od Punktu początkowego edycji. aby ją rozszerzyć. pokazują odległość poziomą (X). to polecenie jest domyślnie aktywne. przejdź do Podręcznych współrzędnych wciskając klawisz TAB.

jeżeli aktywna jest funkcja Linii Pomocniczych. wystarczy wpisać z klawiatury wartość dla domyślnej współrzędnej (jej nazwa wyświetlona będzie pogrubioną czcionką). gdy w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne jest wybrana opcja "Włącz bezpośrednie wprowadzanie wartości do Podręcznych Współrzędnych". Edytowany element przeskoczy do wskazanej pozycji i. np. Pole zaznaczonej współrzędnej zostanie podświetlone. Wciśnij klawisz Tab tyle razy ile potrzeba aby kursor przeskoczył do odpowiedniej współrzędnej. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. W tym momencie istnieje kilka możliwości: • • • Aby wprowadzić wartość dla innej współrzędnej. gdy wybrana jest opcja "Skróty klawiszowe aktywują wprowadzanie wartości w Podręcznych współrzędnych. a następnie wpisz żądaną liczbę.Komunikacja z ArchiCADem Możesz również uaktywnić pozycje palety klikając je lub wciskając skróty klawiaturowe odpowiednich współrzędnych. Kursor automatycznie przeskoczy do palety i wpisana wartość zostanie wprowadzona. Można wprowadzać wartości współrzędnych w dowolnej kolejności. Kursor zostanie wtedy ustawiony na domyślnym parametrze (wyświetlonym pogrubioną czcionką). wciśnij jej klawisz skrótu. Aby zakończyć rysowanie elementu. D/R lub A) a następnie żądaną wartość. wyświetlona zostanie linia Pomocnicza odpowiedniego typu. kliknij ikonę krzyżyka znajdującą się obok ikony znaczka. (ale nie musisz) dodawać znak +. wciśnij powtórnie skrót edytowanej współrzędnej lub kliknij gdziekolwiek na obszarze roboczym. • • Można także dodawać lub odejmować wartości od danej współrzędnej wpisując znak + lub – po określeniu wartości współrzędnej. wpisanie x3+ spowoduje dodanie 3 do wartości x wyświetlonej w palecie Podręcznych współrzędnych. 96 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wpisz wartość dla wybranej współrzędnej. wciśnięcie skrótu ukrytego parametru spowoduje jego wyświetlenie. Aby numerycznie wprowadzić wartości współrzędnych. Wciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie ostatniej operacji. zobacz Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych na stronie 113. Z. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Współrzędne można również wprowadzać poprzez Paletę Współrzędnych (aktywuj ją przy pomocy menu Okno > Palety > Paleta współrzędnych). Domyślnie opcja ta jest włączona. Innym sposobem przełączenia kursora do palety Podręcznych współrzędnych jest wciśnięcie klawisza TAB. wciśnij odpowiedni klawisz skrótu (X. X3 lub Y-4. Przy wartościach dodatnich możesz. ułatwiająca dalszą edycję. Np. Aby powrócić do graficznego definiowania współrzędnych. Jeżeli paleta Podręcznych współrzędnych wyświetlona jest w skróconej formie. Aby zatwierdzić wprowadzoną wartość. Y. Domyślnie opcja ta jest włączona. Więcej szczegółów dotyczących wartości Wzniesienia. Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne Gdy pojawi się paleta Podręczne Współrzędne. wciśnij Enter lub kliknij ikonę znaczka w palecie Podręczne współrzędne.

y=0 (układ współrzędnych przełączony zostaje na Względny). Gdy opcja ta nie jest zaznaczona. (włączona musi być funkcja Linii Pomocniczych. że wartości wyświetlanych kątów mierzone będą: • • względem poprzedniego wstawionego segmentu. kąty mogą przyjmować wartości od 0 do 360 stopni. Pokaż wartości współrzędnych X-Y w Podręcznych współrzędnych względem Początku układu Użytkownika: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie bezwzględnych wartości współrzędnych X-Y w układzie kartezjańskim. należy zatem korzystać ze skrótów klawiszowych lub menu kontekstowego. ponieważ pojedynczy myślnik oznacza. zobacz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. a kąt mierzony jest do 180 stopni. sześć cali.) Więcej informacji na temat tych opcji. Możesz łączyć wprowadzanie współrzędnych blokując wartość danej pozycji i edytując kolejną. nawet jeśli wciśnięty jest przycisk Wartości względne w Podręcznych współrzędnych. lub 3-6 oznacza trzy stopy. Względna wartość kąta: Włączenie tej opcji spowoduje. Belek.). 3’6". w przypadku rysowania wieloboków lub względem siatki. stając się punktem początkowym nowego elementu z przypisanymi wartościami x=0. iż wyświetlane będą bezwzględne wartości współrzędnych X-Y natomiast wartości R. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 97 . Polecenia Wytnij. Linii. Istnieje również możliwość ciągłego wprowadzania wartości współrzędnych podczas rysowania łańcucha elementów (Ścian. . itd. Początek układu odniesienia zostanie przeniesiony do jego punktu końcowego. A oraz wartości współrzędnych kartezajańskich pozostaną względne. Wpisanie 3 oznacza trzy stopy. • Wartości współrzędnych można kopiować do schowka i wklejać. że po wartości stóp nastąpi wartość cali. Oznacza to. że kąty w Podręcznych współrzędnych mierzone będą względem aktywnej Linii Pomocniczej. gdzie jej poziome linie oznaczają wartość zero. należy wpisać znak myślnika podwójnie. Wpisanie 3’6. Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane Specjalne opcje Podręcznych Współrzędny ch (menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędn) umożliwiają dostosowanie dostępnych funkcji do potrzeb użytkownika.Komunikacja z ArchiCADem Uwagi dla użytkowników amerykańskiego systemu jednostek: • Aby odjąć wartości w całych stopach. Kopiuj oraz Wklej znajdujące się w górnym menu. Wartość kąta względem Linii Pomocniczej: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Gdy tylko ukończysz rysowanie pierwszego elementu. są nieaktywne w czasie numerycznego wprowadzania wartości.

Detali/Obszaru 2D lub Arkuszy. patrz Okno dialogowe Siatki i Tło w Pomocy ArchiCADa. Możesz również używać Narzędzia Miarka podczas rysowania elementów. Szczegóły. Aby użyć Marki. w której po trzech kliknięciach wskaźnik znalazł się nad ostatnim wierzchołkiem prostokątnej ściany. Siatki nie są wyświetlane w Oknie 3D. od którego rozpoczynają się kolejne pomiary. że na rzucie te same ustawienia Siatki obowiązują na wszystkich kondygnacjach. W palecie Podręcznych Współrzędnych będą wyświetlane poziome. Przekroju/Elewacji/RŚ. możesz uaktywnić Miarkę. pionowe współrzędne. W palecie Współrzędnych oraz Standard znajduje się wiele skrótów dotyczących rodzajów siatek. Wskaż kliknięciem punkt początkowy (na ilustracji jest to lewy górny róg prostokątnej ściany) i rozpocznij mierzenie. Możliwe jest dokonywanie pomiarów w łańcuchach o dowolnej ilości segmentów: każde kliknięcie odpowiada nowemu punktowi początkowemu. Siatka modularna może być Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 98 . Siatki mogą być definiowane indywidualnie dla okna Rzutu. która na bieżąco dostarcza potrzebnych informacji. Po dwóch kliknięciach w palecie Podręczne Współrzędne będzie także wyświetlana odległość sumaryczna oraz powierzchnia (wyświetlana jako przezroczysty obszar). Rysując na przykład Ścianę. Szczegółowy opis. Ilustracja poniżej reprezentuje sytuację. Jest to tymczasowo działająca funkcja. Siatka Modularna jest używana do odzwierciedlenia dowolnego rytmu konstrukcji w Projekcie. a także odległość oraz kąt mierzone względem punktu początkowego. Uwaga: Możesz również utworzyć i wstawić własne. System Siatek Dostępne są dwa systemy siatek ułatwiające proces rysowania: Siatka modularna oraz Siatka przyklejania. a następnie wcisnąć Enter aby przenieść te wartości do odpowiednich pól Podręcznych współrzędnych. patrz Narzędzie Siatka na stronie 437. lokalne siatki przestrzenne różnych rozmiarów i kształtów za pomocą Narzędzia Siatka.Komunikacja z ArchiCADem Narzędzie Miarka Narzędzie Miarka można włączyć za pośrednictwem przycisku w pasku narzędzi Standard i stosowane jest do mierzenia odległości w projekcie. Dokumentu 3D. Mogą one być skonfigurowane w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. kliknij ikonę reprezentującą to narzędzie w pasku narzędzi Standard lub wciśnij klawisz skrótu M. zmierzyć (lub ustawić) numerycznie odległość. Należy zaznaczyć.

Definiując Siatkę przyklejania w oknie dialogowym Siatki i tło. Aby wyświetlić obróconą wersję Siatki Modularnej. Siatkę obróconą można też zdefiniować ręcznie: najpierw wybierz "Zdefiniuj Siatkę Obróconą" w pasku narzędzi Standard. W zależności od układu projektu. Zdefiniowane odstępy między węzłami siatki możesz również wykorzystać używając skrótu przesunięcia . zdefiniowany współczynnik przy pomocy skrótu klawiszowego.Komunikacja z ArchiCADem również używana przy definiowaniu położenia ław fundamentowych lub stóp słupów budynku. Kąt obrócenia siatki ustawia się w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło.patrz niżej) powodującą przyklejanie kursora do jej punktów węzłowych. bardziej pomocne może okazać się użycie siatki obróconej niż ortogonalnej.aby łatwo przesunąć każdy element w oparciu o niewielki. Podobnie jak siatki drukowane na papierze (papier w kratkę lub milimetrowy) Siatki Modularne pozwalają na wizualną orientację co do rozmiarów elementów na Rzucie i w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Siatka Modularna domyślnie jest widoczna w obszarze roboczym Rzutu. Zobacz Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie na stronie 118. Siatka dodatkowa używana jest często przy określaniu grubości ścian betonowych lub ław fundamentowych a także do definiowania rytmu lub stopni w siatce modularnej. następnie narysuj wektor na ekranie lub kliknij istniejący segment prostego elementu: wektor ten zobrazuje kąt Siatki Obróconej względem osi poziomej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 99 . Siatka Modularna może być rozbudowana o Siatkę Dodatkową (która jest również widoczna na ekranie) definiowaną w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. lecz można ją wyłączyć poleceniem w menu Widok > Opcje Siatki lub w menu Siatki w pasku narzędzi Standard. zazwyczaj określa się minimalną jednostkę pomiaru odpowiednią dla potrzeb Projektu. Istnieje możliwość ustalenia różnych odstępów w pionie i w poziomie pomiędzy węzłami siatki. kliknij w menu siatki w pasku narzędzi Standard przycisk Siatka Obrócona lub wybierz analogiczną opcję z Palety Współrzędnych. Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Siatka przyklejania jest niewidoczną siatką (jej działanie może być przełączane .

Zobacz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. • Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych • • • Użyj klawisza skrótu Q by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Linii Pomocniczych Użyj przycisku na pasku narzędzi Standard Użyj polecenia Widok > Linie Pomocnicze • • Opcje Linii Pomocniczych są dostępne w menu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 100 . w zależności od ustawionych opcji. rysowanie odbywa się w oparciu o węzły siatki. Wybierz jedną z opcji przyciągania do Siatki w oknie dialogowym Siatki i tło. Niektóre z Linii Pomocniczych stanowią przedłużenie krawędzi/łuków istniejących elementów. Ułatwiają one użytkownikowi znalezienie podczas rysowania i edycji dodatkowych punktów. Aby wyłączyć funkcję Przyklejania do siatki: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia w menu Widok > Przyklejanie do siatki (wyłącz przełącznik). Dokument 3D. Funkcja Przyklejanie do siatki Funkcja Przyklejania do siatki pozwala na precyzyjne określenie położenia elementów. Linie Pomocnicze pojawiają się gdy rozpoczynasz edycję elementów (Strzałka). Czasami pojawia się wiele Linii Pomocniczych a użytkownik może wybrać te. Aby wstawić element niezależnie od węzłów siatki (np. albo w Palecie Współrzędnych. Linie Pomocnicze O Liniach Pomocniczych Linie Pomocnicze są pomocą rysunkową wykorzystującą geometrię istniejących elementów. Wybierz Siatkę przyklejania lub Siatkę modularną z menu Widok > Opcje przyklejania Siatki. Linie Pomocnicze są dostępne we wszystkich oknach 2D (Rzut. Arkusz. Kursor przykleja się do Linii Pomocniczych jak również do specjalnych punktów przyklejania. Gdy używasz narzędzi selekcji. Przekrój/Elewacja/RŚ. Gdy jest aktywna. ruchy kursora ograniczone są zarówno do węzłów Siatki przyklejania jak i Siatki modularnej. lub gdy umieszczasz/przesuwasz elementy (Obszar Zaznaczenia). Linie Pomocnicze mogą być używane w połączeniu z każdym narzędziem. przyklejania jak i modularnej). które pozostaną na ekranie. inne pojawiają się chwilowo podczas ruchów kursorem. Możesz uaktywnić funkcję Przyklejania do siatki na jeden z podanych niżej sposobów: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia z menu Widok > Przyklejanie do siatki. Kursor "porusza się" tylko po zdefiniowanych węzłach siatki.Komunikacja z ArchiCADem Jeżeli funkcja Przyklejanie do siatki jest włączona. Symbol 2D Obiektu GDL). nawet przy niewielkim stopniu powiększenia obrazu. Polecenie to wykorzysta ostatnio wybrany typ siatki (zarówno S. Pozwala to na precyzyjną lokalizację kursora. meble) można łatwo wyłączyć tę funkcję za pomocą klawisza skrótu S. wyświetlanych na tych liniach. Gdy aktywne jest przyklejanie do siatki. Zaznacz opcję Siatka przyklejania lub Siatka Modularna w menu siatki w pasku narzędzi Standard. Kropka przeskakująca między węzłami wskazuje obecne położenie kursora. Detal/Obszar 2D. kursor będzie przyklejany zarówno do Siatki Modularnej jak i do Siatki przyklejania.

Zobacz Usuwanie Linii Pomocniczych na stronie 103. uaktywnieniem innego okna) lub. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Stałej Linii Pomocniczej. niebieskie linie pomocnicze zmieniają kolor na pomarańczowy). W danym momencie tylko jedna Linia Pomocnicza może być aktywna (pogrubiona). zostanie on przedłużony do całego okręgu. Możesz wówczas wybrać. musisz umieścić kursor na Linii Pomocniczej aby uczynić ją Stałą. która z tych linii pozostanie.Komunikacja z ArchiCADem • Opcje > Środowisko Pracy > Linie Pomocnicze oraz poprzez rozwijane menu Linie Pomocnicze w pasku narzędzi Standard. Dodatkowych Linii Pomocniczych oraz odstępów kątowych pomiędzy nimi). Dodatkowe Linie Pomocnicze zostaną dostosowane do Aktywnej. a ich geometria uzależniona jest od wyboru ustawień w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze (dotyczących: Głównych Linii Pomocniczych . 101 . Możliwe jest przyklejanie kursora do tych Linii Pomocniczych. że w oknie Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki wybrana jest opcja "Najbliższa Stała Linia Pomocnicza". Jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze edycji elementu. 1) umieścić kursor na Krawędzi lub łuku elementu. najeżdżając na nią kursorem. przed lub w • trakcie jego edycji. jak na poniższej ilustracji). Aby wyświetlić Stałe linie pomocnicze (tymczasowe. upewnij się. gdy zdecydujesz się po prostu je usunąć. Zobacz Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania na stronie 103. Rodzaje Linii Pomocniczych Tymczasowa Linia Pomocnicza pojawia się w momencie wprowadzania zmian i znika gdy dana operacja zostanie ukończona. Pojawianie się i znikanie Linii Pomocniczych zależy od położenia kursora. anulowania lub przerwania danej operacji innym działaniem (np. Linie Pomocnicze dla wielu elementów pojawiają się gdy w danej sytuacji możliwych jest kilka wyborów (np. Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Linii Pomocniczej. wciśnij Shift podczas wprowadzania danych (najpierw upewnij się. 2) umieścić kursor na dowolnym wierzchołku (przed lub w trakcie edycji).) Uwaga: Polecenia menu kontekstowego umożliwiają przekonwertowanie tymczasowych Linii Pomocniczych w stałe segmenty. linie poziome i pionowe. Aby uczynić Linię Pomocniczą aktywną. lecz nie pozostają one na ekranie. (Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa .) Pojawi się Linia Pomocnicza przedłużająca krawędź elementu. umieść na niej kursor i poczekaj aż zostanie pogrubiona. Stałe Linie Pomocnicze widoczne są na ekranie aż do momentu ukończenia. że w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki jest wybrana opcja "Najbliższa Tymczasowa Linia Pomocnicza". W przypadku łuku.

Jeśli zaznaczona jest opcja Długość i kierunek wprowadzonego wektora. Czas pojawiania się Linii Pomocniczych Dla każdej kategorii Linii Pomocniczych (Główne. Możesz zdefiniować różne kolory dla Linii Pomocniczych oraz dla Linii Pomocniczych dla wielu elementów (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze). przemieść wskaźnik myszy nad tę linię.0 w Początku układu użytkownika. Można także korzystać z funkcji Blokowania Współrzędnych. prostopadle lub stycznie do aktywnej Linii Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Na wierzchołku elementu pojawiają się również Dodatkowe Linie Pomocnicze ułożone zgodnie z ustawieniami dokonanymi w panelu okna dialogowego Środowiska pracy. Każda z tych grup Linii Pomocniczych może być uaktywniona/wyłączona za pomocą poleceń znajdujących się w pasku narzędzi Standard lub w menu Widok > Ustawienia Linii Pomocniczej. Aby zamienić jedną z tych linii na Stałą. można ustawić upływ czasu po jakim dana kategoria zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 102 . które ograniczają poruszanie się wskaźnika zgodnie z danym kierunkiem. Dodatkowe). Zwróć uwagę na znaczki równoległości i prostopadłości obok Linii Pomocniczych. siatka obrócona). Zobacz Blokowanie współrzędnych na stronie 106. Wybór preferowanych Linii Pomocniczych W zakładce Linie Pomocnicze (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze) możesz zdefiniować i włączyć/wyłączyć trzy kategorie Linii Pomocniczych: Więcej szczegółów. skokowo co pewien określony kąt ( ustalony względem ortogonalnego układu współrzędnych z punktem 0.) Włączenie opcji Względem aktywnej Linii Pomocniczej spowoduje. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. że również te linie będą wyświetlane względem bieżącej. aby wyświetlić Linie Pomocnicze. • Główne Linie Pomocnicze: Ich kierunek/kąt jest uzależniony od ustawień środowiska roboczego (np. kierunek i promień ostatniego narysowanego wektora zostanie zaproponowany w ustawieniu Linii Pomocniczej. Dodatkowe Linie Pomocnicze zawsze odnoszą się do aktywnej Linii Pomocniczej. aktywnej Linii Pomocniczej. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych działają tylko jak Linie tymczasowe • • Poniższa ilustracja przedstawia Linie Pomocnicze dla wielu elementów ułożone równolegle i prostopadle do aktywnej Linii Pomocniczej (pogrubionej). Dodatkowe Linie Pomocnicze mogą być zorientowane równolegle. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych: Wyświetlane są tylko w czasie tworzenia geometrii elementów. Dodatkowe Linie Pomocnicze: Są one tworzone względem Głównych Linii Pomocniczych.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 103 . przy kursorze znajdującym się nad krawędzią lub wierzchołkiem. • Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze ułatwiają rysowanie równoległych ścian. • Aby ręcznie usunąć Linię Pomocniczą. W tym przypadku. kliknij gdziekolwiek w oknie prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego i wybierz polecenie Usuń wszystkie Linie Pomocnicze. gdy wciśniesz dwukrotnie klawisz Esc (pierwsze wciśnięcie klawisza “Esc” anuluje aktualną operację. długość Linii Pomocniczej będzie uzależniona od długości rysowanego wektora. Usuwanie Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze są usuwane gdy kończysz daną operację edycji lub. Podobnie działanie ma polecenie Zamień na segment Linii Pomocniczej. Aby ręcznie usunąć wszystkie Linie Pomocnicze. Pojawi się Linia Pomocnicza będąca przedłużeniem krawędzi ściany. Jednakże możesz w każdej chwili przyspieszyć ten proces korzystając z polecenia Wymuszaj wyświetlanie Linii Pomocniczych (skrót: ‘). Przed rozpoczęciem rysowania upewnij się. Po rozpoczęci rysowania wybierz polecenie Wstaw Linię Pomocniczą (Okrąg Pomocniczy) z menu podręcznego. Zostanie wyświetlona Stała Linia Pomocnicza. możesz wstawić Linię Pomocniczą (lub Okrąg Pomocniczy) w każdym momencie przed lub w czasie rysowania elementu korzystając z poleceń Wstaw Linię/Okrąg Pomocniczy z menu kontekstowego. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. nakieruj na nią kursor i wybierz polecenie Usuń Linię Pomocniczą z menu kontekstowego. Więcej szczegółów. Polecenie to jest przydatne gdy kursor znajduje się nad wierzchołkiem i dostępnych jest kilka kategorii Linii Pomocniczych. Narysuj na Rzucie pojedynczy element prostej ściany. następne usunie wszystkie Linie Pomocnicze).Komunikacja z ArchiCADem wyświetlona. Przemieść kursor na Linię Pomocniczą aby uczynić ją Stałą. że Przyklejanie do siatki jest wyłączone. Określ preferowane wartości w sekundach w oknie Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Sprawdź również czy zaznaczona jest opcja “Równolegle do aktywnej Linii Pomocniczej” w sekcji “Dodatkowe Linie Pomocnicze” okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. a następnie umieść kursor na jej krawędzi (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania Niezależnie od domyślnych ustawień Linii Pomocniczych. Bieżący wektor zostanie zamieniony na Linię Pomocniczą.

Szczegóły. a w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze aktywne powinny być następujące opcje: Najpierw. jednakże większość użytkowników będzie wolała korzystać z Linii Pomocniczych w oknach 2D. Mechanizm ten można wykorzystywać przy tworzeniu i edycji elementów. narysuj pojedynczy segment prostej ściany i najedź na niego kursorem. jak przykładnica i ekierka na tradycyjnej desce kreślarskiej. Następny przykład jest trochę bardziej skomplikowany. Teraz możesz dokończyć rysowanie ściany wzdłuż tej linii Pomocniczej. aż pojawi się linia Pomocnicza na przedłużeniu krawędzi ściany. przesuń kursor mniej więcej 30 stopni od Stałej Linii Pomocniczej. w Oknie 3D . aż pojawi się nowa Linia Pomocnicza . Następnie umieść kursor na końcu ściany. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij w miejscu. Ustawienia te pozwolą wykorzystać Linie Pomocnicze do narysowania drugiej ściany obróconej o 30 stopni od kierunku prostopadłego do pierwszej ściany. Uwaga: Ten sam efekt można osiągnąć korzystając z poleceń Metody Konstrukcyjne Względne. Przesuń kursor na tę Linię aby uczynić ją aktywną. Kliknij wzdłuż tej linii aby dokończyć rysowanie nowej ściany. Przesuń kursor wzdłuż tej Linii Pomocniczej i kliknij w miejscu gdzie chcesz rozpocząć rysowanie nowej ściany.w Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 104 . Mogą być używane jako alternatywa dla Linii Pomocniczych. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. znajdujących się w palecie Kontrolnej. Zauważysz pojawienie się nowej Linii Pomocniczej obróconej dokładnie o 30 stopni. Teraz. Ograniczenia ruchu kursora mają podobne zastosowanie. Zauważysz pojawienie się drugiej Linii Pomocniczej równoległej do aktywnej Linii Pomocniczej. gdzie chcesz rozpocząć rysowanie równoległej ściany.prostopadła do poprzedniej (aktywnej).w postaci konturów z grubą czarną linią. patrz Metody konstrukcyjne względne na stronie 106. Ograniczenia ruchu kursora Więcej szczegółów. Rozpocznij rysowanie ściany mniej więcej równoległej do poprzedniej. których położenie podczas wykonywania tych operacji oznaczone jest: na rzucie . patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. Przyklejanie do siatki nadal powinno być wyłączone. Pary kątów zdefiniowane tą metodą mogą być wykorzystane do zablokowania kursora na odpowiednim kącie poprzez przytrzymanie klawisza Shift.

4) Jeżeli kursor nie został zablokowany w pozycji. Poniżej opisano sposób postępowania przy korzystaniu z tej metody: 1) Upewnij się. by rozpocząć rysowanie. możesz. Kąt stały może być ustalony względem siatki głównej lub obróconej. 5) Gdy wybierzesz już odpowiadającą Ci pozycję blokowania kursora. wykorzystując metodę rzutowania kursora. Dodatkowo. o którą Ci chodziło zwolnij klawisz Shift i przesuń kursor bliżej żądanej pozycji.Pionowo względem siatki obróconej. Kąt stały. określić pozycję punktu końcowego w oparciu o dowolne istniejące elementy. 2) Kliknij. jak będziesz przytrzymywał klawisz Shift kierunek poruszania kursora nie zmieni się.Komunikacja z ArchiCADem postaci przezroczystych konturów. Ponieważ tak długo. 3) Przesuń kursor i wciśnij klawisz Shift. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Poziomo . patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Szczegóły. możesz sprawdzić działanie opcji związanych z Liniami Pomocniczymi: • • Najbliższa tymczasowa Linia Pomocnicza Stałe Linie Pomocnicze Stosowanie ograniczeń ruchu kursora Blokowanie kąta przy rysowaniu pozwala na precyzyjne ustawianie lub łączenie elementów.Pionowo. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. ArchiCAD znajdzie najbliższy zdefiniowany kąt blokowania kursora. Kliknij klawisz Shift ponownie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 105 . kliknij znowu aby wstawić punkt końcowy elementu. Metoda ta czasowo blokuje wartość kąta według jednej z par kątów określonych w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Szczegóły. Opcja Kąt stały może mieć wiele praktycznych zastosowań. Można tam określić trzy rodzaje kątów: • • • Poziomo .

Kliknij ten przycisk i wybierz odpowiednią metodę. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Opcje te pozwalają na ustawienie konstruowanego elementu względem istniejących elementów. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji palety Kontrolnej. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji Palety Kontrolnej. Alt/Opt + X). Blokowanie współrzędnych Możesz zablokować jedną ze współrzędnych kursora ograniczając tym samym jego ruch. Poziomo. A. Alt/Opt + A (po określeniu kąta poprzez wprowadzenie jego wartości lub rozpoczęcie rysowania w dowolnym kierunku) wyświetli Linię Pomocniczą w zadanym kierunku. Dostęp do nich zapewnia trzeci przycisk w Palecie Kontrolnej. Przy aktywnych Liniach Pomocniczych: • Alt/Opt + X wyświetli pionową Linię Pomocniczą. Pionowo. Y. Aby odblokować ruch kursora wystarczy wcisnąć ponownie tę samą kombinację klawiszy (np. Funkcje blokowania działają. • • Alt/Opt + Y wyświetli poziomą Linię Pomocniczą. są metody konstrukcyjne względne. 106 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lub R/D. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Aby ją pokazać. Alt/Opt R wyświetli Okrąg Pomocniczy o promieniu określonym numerycznie lub graficznie. W Palecie Kontrolnej można wybrać jeden z trzech sposobów rzutowania kursora (Rzutowanie kursora): • • • Prostopadle do kierunku zablokowania kursora. W celu przełączania tych opcji: • 1) Włącz Paletę Kontrolną. koniec konstruowanego elementu będzie połączony ze wskaźnikiem myszy przy pomocy kropkowanej linii. nawet przy wyłączonych Liniach Pomocniczych. Innym sposobem zablokowania współrzędnej w trakcie rysowania. jest użycie polecenia Przyklej do Linii Pomocniczej z menu kontekstowego po najechaniu kursorem nad Stałą Linię Pomocniczą.Komunikacja z ArchiCADem Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych Jeżeli podczas rysowania zablokowany jest kierunek poruszania się kursora. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. (Okna > Palety > Paleta Kontrolna) 2) Rozpocznij rysowanie elementu. Przycisk Sposoby Rzutowania Kursora w Palecie Kontrolnej stanie się teraz aktywny. przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Opt (MacOS) i wciskając jeden z klawiszy: X. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Metody konstrukcyjne względne Dodatkowym obok funkcji Linii Pomocniczych narzędziem ograniczającym konstruowanie elementów do stałych kątów. 3) Wciśnij klawisz Shift aby zablokować kąt poruszania się kursora.

aż do momentu ponownego numerycznego lub graficznego zdefiniowania kąta Użytkownika. Możesz następnie konstruować dowolną liczbę elementów prostopadle. Blokowanie Prostopadłe i Równoległe Pierwsze dwie metody to blokowanie Prostopadłe i Równoległe . tymczasowe linie nie pozostaną widoczne na ekranie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 107 . jako kąt Własny. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Uwaga: Możesz również zaznaczyć metodę Prostopadłości lub Równoległości po rozpoczęciu rysowania elementu. prostopadły lub równoległy element. albo narysuj tymczasową linię odniesienia. a następnie zdefiniuj wektory odniesienia klikając krawędzie istniejących elementów lub rysując tymczasowe linie odniesienia. Wyjątek: Metoda specjalnych punktów przyklejania na wektorze jest opisana poniżej: Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym na stronie 111. że wyłączona jest funkcja przyklejania do siatki. używając kursora. 4) Narysuj nowy element. Nowy element będzie zorientowany prostopadle lub równolegle do kierunku odniesienia (w zależności od wybranej metody). Możesz rozpocząć konstruowanie elementu przed aktywacją tej metody lub aktywować ją najpierw. lub równolegle. W tym wypadku operacja rysowania jest zawieszana do momentu wybrania. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. Jeżeli zablokujesz kursor przed narysowaniem elementu. Przed użyciem metody Dwusiecznej kąta musisz się upewnić.) Kursor zostanie zablokowany i będzie poruszał się tylko po dwusiecznej kąta pomiędzy liniami odniesienia. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. możesz tworzyć wiele prostopadłości i równoległości. Gdy definiujesz linię odniesienia aby narysować pojedynczy. będzie on wyświetlany w postaci punktu poruszającego się wzdłuż jednego kierunku. Kliknij ikonę Dwusiecznej kąta. 3) Wybierz linię lub krawędź elementu. która będzie kierunkiem odniesienia. Szczegóły. nowonarysowana linia odniesienia nie pozostanie widoczna na ekranie. lub narysowania linii odniesienia.Komunikacja z ArchiCADem Metody konstrukcyjne względne są opisane poniżej. klikając ją. 1) Upewnij się.) Dwusieczna kąta Używanie Dwusiecznej kąta pozwala na konstruowanie elementów zorientowanych wzdłuż dwusiecznej kąta zawartego pomiędzy istniejącymi elementami lub pomiędzy tymczasowymi liniami odniesienia. Szczegóły. 2) Kliknij ikonę Prostopadłości lub Równoległości tak aby uaktywnić metodę (przycisk wciśnięty). Łącząc Metody konstrukcyjne względne z mechanizmem Ograniczania ruchów Myszki. jej kąt jest automatycznie zapisany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. że przyklejanie do siatki jest wyłączone.

Aby narysować przesunięty segment lub element wieloboczny: Ustawienie powierzchni w 3D Metoda Ustawienie powierzchni jest aktywna tylko podczas pracy w Oknie 3D. kliknięcie przycisku Anuluj w Palecie kontrolnej powoduje zakończenie procesu przy pominięciu aktualnie rysowanego elementu. Funkcja automatycznie znajduje przecięcie wybranej powierzchni z powierzchnią roboczą kursora. którego kierunek będzie prostopadły do ostatniego segmentu wieloboku. Po narysowaniu wieloboku pojawi się czarna linia wskazująca odsunięcie. np. Istnieje także możliwość wyrównania do powierzchni zakrzywionych.) 2) Narysuj linię lub otwartą albo zamkniętą polilinię. (Jeśli Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Istnieje jednak ograniczenie polegające na tym. 4) Pojedyncze kliknięcie spowoduje wstawienie elementu. przy ustawianiu elementu na ścianie biegnącej po łuku. Obie metody można aktywować za pomocą odpowiedniego przycisku w Palecie kontrolnej. chcesz. możesz utworzyć tę polilinię przy pomocy Magicznej różdżki. Przy korzystaniu z metody Wielokrotnego przesunięcia schemat postępowania jest identyczny oprócz tego. 108 . (metoda geometrii aktywnego narzędzia musi opierać się na wieloboku). Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) Metody Przesunięcia oraz Wielokrotnego przesunięcia pozwalają na wstawienie elementu wielobocznego w zadanym odsunięciu od faktycznego miejsca określenia jego kształtu. że przy nachylonej Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Wybrać lub uaktywnić metodę Przesunięcie . że pojedyncze kliknięcie nie kończy procesu wstawiania. przy przesuwaniu otworu w połaci dachu. np. może ona jednak być nachylona. wstawiając dowolną liczbę odsuniętych kopii. Pozwala ona na wyrównanie elementów do niepoziomych powierzchni w czasie ich konstruowania w widokach 3D. W specjalnych okolicznościach.Komunikacja z ArchiCADem 3) Zakończenie rysowania Tak jak w przypadku wszystkich metod blokowania i przy tej możesz używać funkcji rzutowania kursora. Powierzchnia robocza jest często pozioma. otwartego elementu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w ostatnim jego punkcie. Ta metoda nie ma zastosowania do elementów wstawianych przy pomocy pojedynczego kliknięcia. • • dwukrotne kliknięcie powoduje wstawienie ostatniej kopii elementu. Możesz go kontynuować.

który chcesz zmodyfikować. które chcesz wykonać np. 2) Wybierz narzędzie za pomocą którego chcesz utworzyć nowy element. 3) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. lecz tylko do powierzchni do niej stycznej. Element zostanie ustawiony wzdłuż linii przecięcia. 8) Zakończ edycję elementu. 5) Kliknij punkt odniesienia. do której chcesz wyrównać nowy element. 4) Wybierz polecenie Edycji. 7) Wybierz powierzchnię odniesienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 109 . patrz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92. nowego elementu. lub krawędź aby rozpocząć operację. 4) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni w Palecie kontrolnej.Komunikacja z ArchiCADem powierzchni roboczej kursora nie można Wyrównać elementu do powierzchni zakrzywionej. Użycie metody ograniczenia ruchu kursora przy wstawianiu nowych elementów 1) Przejdź do Okna 3D. Zakończ rysowanie elementu tak jak zazwyczaj. 3) Wybierz element. 7) Kliknij w miejscu. Szczegóły. 5) Kliknij w dowolną powierzchnię w Oknie 3D. rozciągnięcie krawędzi stropu do przecięcia dachu z początkiem układu Użytkownika. Używanie metody Ustawienie powierzchni z istniejącymi elementami 1) Przejdź do Okna 3D 2) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. 6) Na wybranej powierzchni pojawi się czarny punkt na wysokości zdefiniowanej przez układ współrzędnych Użytkownika. w którym chcesz rozpocząć wstawianie 6) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni klikając odpowiednią ikonę w Palecie kontrolnej. Punkt będzie poruszał się po linii określonej przez przecięcie zaznaczonej powierzchni z powierzchnią początku układu Użytkownika.

Uaktywnienie specjalnych punktów przyklejania powoduje pojawienie się wierzchołków w miejscach podziału. Uwaga: Przyklejanie Elementów może być używane tylko przy wyłączonym Przyklejaniu do siatki. zgodnych z bieżącymi ustawieniami w palecie narzędziowej Standard. Możesz wtedy kliknąć aby połączyć dwa elementy bez potrzeby umieszczania kursora w punkcie łączenia. Teraz możesz zdecydować (wciskając cyklicznie klawisz Spacji). wszystkie te punkty staną się czarne. Jeżeli więcej niż jeden punkt może zostać przyklejony do innego elementu. którym punktem przykleisz jeden element do drugiego.Komunikacja z ArchiCADem Przyklejanie do istniejących elementów Oprócz metod umożliwiających tworzenie elementów w określonym położeniu względem innych. Aby ją pokazać. Kliknij gdy wybrany przez Ciebie punkt zamieni się w większy. Funkcja Przyklejanie Elementów może być włączana/wyłączana za pomocą polecenia w menu Opcje > Przyklejanie Elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 110 . punkt przyklejania lub krawędź innego elementu. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. że specjalne punkty elementu zamieniają się w małe kwadraty. zobacz Specjalne punkty przyklejania na stronie 110. Do tych specjalnych punktów należą: • Punkty zaznaczania elementu • Punkty dzielące element (gdy włączone są Specjalne punkty przyklejania.) Przyklejanie Elementów działa tylko na zaznaczonych elementach i może być włączane/wyłączane w trakcie pracy za pomocą klawisza E. że element zostanie przyklejony. na której kursor zmieni kształt wskazując specjalne położenie. Specjalne punkty przyklejania Specjalne punkty przyklejania umożliwiają rozpoczęcie rysowania nowego elementu z określonego punktu. wtedy taki punkt staje się większy informując. (Polecenie to jest również dostępne w pasku narzędziowym Standard. Polecenia te dostępne są również w palecie Kontrolnej.) • Końcówka kursora Gdy jeden z tych punktów napotka wierzchołek. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. znajdującego się na krawędzi innego elementu a także edycję elementów w odniesieniu do tych specjalnych punktów. ArchiCAD posiada również funkcje pomocne podczas przekształcania elementów poprzez przyklejanie ich do już istniejących z wykorzystaniem poleceń zmiany położenia. pusty kwadrat. już istniejących elementów. Gdy zaznaczysz element i zaczniesz nim poruszać (przy aktywnej funkcji Przyklejanie Elementów) zauważysz.

Specjalne punkty przyklejania mogą dzielić krawędzie elementów na: • • • Połowę Odcinki równej długości (do 20. definiowane liczbowo lub procentowo (wpisywane ręcznie) Odległość i procent są zawsze mierzone od wierzchołka. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Można rozpocząć konstruowanie elementów w tych punktach lub użyć ich do modyfikacji elementów w oparciu o ich położenie. który jest bliżej kursora. Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym Dodatkowo można wyświetlać Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym wyświetlanym podczas konstruowania elementów. jak i na segmentach pomiędzy punktami przecięcia. Polecenia w menu Specjalne punkty przyklejania paska narzędzi Standard umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub jej włączenie w obrębie całego elementu. Uwaga: Możesz ustawić aby Specjalne punkty przyklejania pozostawały widoczne dopóki wstawisz nowy element lub zmieniony zostanie widok lub kondygnacja: wyłącz opcję “Automatyczne chowanie Specjalnych punktów przyklejania” w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Metodę można aktywować za pośrednictwem przycisku "Wiązanie do specjalnych punktów" będącego jednym z przycisków metod konstrukcyjnych względnych w Palecie kontrolnej. na krawędzi elementu. albo pomiędzy punktami przecięcia.Komunikacja z ArchiCADem Specjalne punkty przyklejania mogą być definiowane zarówno na całej długości elementu linearnego lub okrągłego. Tymczasowe wierzchołki zachowują się identycznie jak punkty aktywne. Aby zdefiniować długości odcinków dzielących dany element. (Identyczną rolę pełnią ikony w palecie Kontrolnej . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 111 . Aby ją pokazać. Umieszczony nad nimi kursor przyjmie kształt Znaczka. wybierz polecenie Określ wartości dla Specjalnych punktów przyklejania w menu paska narzędzi Standard. ustawiane ręcznie) Odcinki o zadanej długości mierzonej od punktu końcowego.) Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Punkty specjalne pojawiają się tylko na pewien okres czasu i znikają samoczynnie po około 5 sekundach.

Wybierz narzędzie Ściana a następnie uaktywnij Specjalne punkty przyklejania w palecie Kontrolnej. następnie wpisz 4 jako liczbę podziałów. 112 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zasięg przyciągania kursora Aby łatwiej było zlokalizować punkty aktywne na ekranie. 2) Upewnij się. której punkt początkowy znajduje się w 1/4 odległości pomiędzy dwoma punktami końcowymi dwóch innych ścian. Kliknij wierzchołek drugiej ściany. 4) Zostanie wyświetlona kropkowana. kursor jest przyciągany do krawędzi i wierzchołków elementów. tymczasowa linia odniesienia z czarnym punktem wskazującym położenie specjalnego punktu przyklejania. Początek wstawiania zostanie ulokowany w miejscu. 1) Rozpocznij wybierając opcję Podziały w Ustawieniach Specjalnych punktów przyklejania. by ostatecznie zdefiniować wektor odniesienia. gdzie został wygenerowany specjalny punkt przyklejania.Komunikacja z ArchiCADem W przykładzie pokazano sposób na skonstruowanie ściany. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. 3) Rozpocznij rysowanie wektora odniesienia od wierzchołka jednej ze ścian. Teraz możesz rozpocząć rysowanie ściany. Zasięg przyciągania kursora do elementów określany jest w pikselach w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki.

która pozwala na wstawianie tych elementów bezpośrednio na powierzchni Stropów. Wzniesienie może być mierzone na kilka sposobów: • do Bieżącej Kondygnacji (Kondygnacji 0. Szczegóły. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. którego wzniesienie będzie mierzone względem tego punktu. a następnie wstawić element. Wzniesienie i Grawitacja O Wzniesieniu Elementów ArchiCAD oferuje kilka sposobów na określenie wzniesienia elementów oraz umieszczanie elementów na żądanych wysokościach: Przy wstawianiu elementu w oknie 2D.Komunikacja z ArchiCADem Zasięg może wynosić od 1 do 9 pikseli. Szczegóły. Zobacz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. że kursor zostanie przyciągnięty do niewłaściwego punktu. Szczegóły. Jeżeli masz wprawę w operowaniu myszą. Mogą to być punkty przecięcia krawędzi elementów. W trakcie wstawiania Ścian. jaki rodzaj specjalnego punktu przyklejania został wykryty. na ilustracji poniżej): Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych Wstawiając elementy możesz w palecie Podręcznych Współrzędnych sprawdzić wartość ich wzniesienia Z. patrz Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D na stronie 93. patrz Grawitacja na stronie 114. jego wzniesienie będzie mierzone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. korzystając z • do Kondygnacji Macierzystej. Ustawienie 3-4 pikseli zapewnia komfortową pracę. Dachów lub Siatek. Kształt kursora informuje na bieżąco. wpisz w tym polu wartość 1. punkty styczności do okręgów łuków i krzywych itd. aby zaznaczyć odpowiedni element. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika można ustawić na dowolnej wysokości. Należy uaktywnić opcję Pokaż Z w Podręcznych Współrzędnych. Słupów. Belek i Obiektów można skorzystać z funkcji Grawitacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 113 . Uwaga: Wzniesienie otworów w ścianie jest uzależnione od bieżących wartości w oknach dialogowych Ustawień Drzwi i Okna. automatycznie określając na tej podstawie wartość wzniesienia. wzniesienie można określić w odpowiednim Oknie Ustawień Narzędzia. jednak przy małym stopniu powiększenia może się zdarzyć. Nie będziesz musiał wówczas powiększać widoku. punkty prostopadłego rzutowania Początku układu dla edycji na istniejące linie i krawędzie. Zasięg przyciągania kursora pomaga także znaleźć specjalne punkty przyklejania. Przy wstawianiu elementu w Oknie 3D.

siatek lub dachów. Jeżeli w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. Dachu lub Siatki. patrz Grawitacja na stronie 114. 2) Przejdź do podmenu Punkt Odniesienia dla Wartości Wzniesienia. Belek i Obiektów z zastosowaniem funkcji Grawitacji współrzędna Z będzie odpowiadała wzniesieniu leżącego poniżej Stropu. Belek lub Obiektów na powierzchni stropów. w zależności od wybranej opcji Grawitacji. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. zostanie skojarzona z tymi elementami. Aby uaktywnić tę funkcję wybierz jedną z opcji z grupy Grawitacja znajdującej się w pasku narzędzi Standard lub w palecie Współrzędnych. wyświetlana wartość wzniesienia odpowiadać będzie wzniesieniu elementu położonego najwyżej. Szczegóły. Szczegóły. w Oknie 3D. Aby określić. Grawitacja Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany.Komunikacja z ArchiCADem rozwijanego menu w pasku narzędzi Standard. Paleta Podręczne współrzędne może wyświetlać wartość wzniesienia na trzy sposoby: • • • do Zera Projektu do Bieżącej Kondygnacji (lub. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia istniejących Stropów. Przy włączonej funkcji Grawitacji. Słupów. 114 . Kota wysokościowa umieszczona na Stropie. Na ilustracji Ściana jest wstawiana (przy włączonej funkcji Grawitacji) na Stropie. Dachów lub Siatek. Stropów lub Siatek znajdujących się poniżej. .). do Początku Układu Współrzędnych Użytkownika) lub do jednego z dwóch Poziomów Odniesienia definiowanych w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. którego wzniesienie wynosi 400. Jeżeli używasz Grawitacji do wstawiania Ścian. opcja Pokaż Podręczne współrzędne jest ustawiona na Zawsze. Słupów. (Polecenie to jest dostępne w czasie edycji/wprowadzania. wówczas pole Z palety Podręczne współrzędne będzie wyświetlała wartość tej współrzędnej nawet przed rozpoczęciem rysowania. wartość wzniesienia dla Ściany w palecie Podręcznych Współrzędnych wynosi w związku z tym 400. na powierzchni Dachów. Słupy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Otwórz rozwijane menu Podręczne Współrzędne w pasku narzędzi Standard. W przypadku nakładania się kilku obiektów wymienionych rodzajów. względem którego z tych poziomów będzie mierzone wzniesienie: Uwaga: Grawitacja wpływa na wartość wzniesienia elementów podczas ich tworzenia i nie może być używana do modyfikacji już istniejących elementów. Przy wstawianiu Ścian. 3) Wybierz odpowiedni punkt odniesienia. możesz obserwować zmiany współrzędnej Z w palecie Podręczne Współrzędne (lub w Palecie Współrzędnych). Dachu lub Siatce przy włączonej funkcji Grawitacja. elementy są wstawiane.

Na przykład. Oznacza to. gdy zaznaczony jest jakiś element. spowoduje jego usunięcie! Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 115 .Komunikacja z ArchiCADem Poziomy Odniesienia Można zdefiniować dwa opcjonalne Poziomy Odniesienia. Zdefiniowane Poziomy Odniesienia będą teraz dostępne w polach Wzniesienia Podstawy. Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D Okno 3D zawsze wyświetla zakres kondygnacji zdefiniowany w Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D i nie jest w żaden sposób oznaczone. patrz Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D na stronie 166. określić który z Poziomów Odniesienia będzie poziomem 0. Poziomy Odniesienia mogą być także wykorzystywane przy określaniu wartości wzniesienia wyświetlanej w palecie Podręczne współrzędne. na którą "upadnie" biorąc pod uwagę jego wartość wzniesienia. Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace Wciskając odpowiednią ilość razy klawisz Esc. w której zakresie najlepiej się mieści ich wysokości oraz wzniesienie. Następnie wpisz wzniesienie tego Poziomu w odpowiedniej kolumnie. Wybierz Poziom Odniesienia i w razie potrzeby zmień jego nazwę. Można tego dokonać w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. definiujemy dodatkowo dwa poziomy odniesienia oprócz Zera Projektu: wzniesienie działki o wartości 400 oraz poziom morza. że nowy element zostanie dodany do tej kondygnacji. w panelach Geometria i Położenie okien ustawień elementów konstrukcyjnych i obiektów. pomocne przy wstawianiu elementów. poprzez kliknięcie kolumny Względem przy nazwie Poziomu. Ułatwieniem przy obliczaniu wzniesień może okazać się przypisanie wartości 0 innemu Poziomowi Odniesienia niż Zero Projektu. Uwaga: Poziomy Odniesienia są pomocami związanymi jedynie z wyświetlaniem i wprowadzaniem wartości. Zmiana ich wartości nie ma wpływu na istniejące elementy. Podczas wprowadzania wartości. Możesz więc. na których kondygnacjach leżą dane elementy. Zobacz także Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie na stronie 233. których aktualne wzniesienie jest zawsze mierzone od Zera projektu. Ostrzeżenie: Wciśnięcie klawisza Backspace. wciśnięcie klawisza Backspace anuluje operację. 200m poniżej Zera Projektu. Nowe elementy są zawsze dodawane do kondygnacji. Szczegóły. 4) Usunąć Obszar Zaznaczenia 5) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: Przełączyć do Narzędzia strzałka. możesz: 1) Całkowicie anulować bieżącą operację (w trakcie wprowadzania wartości) 2) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: usunąć Linie Pomocnicze (jeśli istnieją) 3) Anulować zaznaczenie elementów (jeżeli ma ono miejsce).

Zatwierdzenie wykonania operacji odbywa się poprzez drugie kliknięcie. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. W oknach typu tekstowego możesz używać poleceń Wytnij/wklej tak samo. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. Zobacz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. Do tego momentu można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie Pomocniczej. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • • • Od rodzaju zaznaczonego elementu Od wybranego fragmentu elementu (krawędź lub wierzchołek) Od aktywnego okna Podstawowe Techniki Edycji Wszystkie poniższe polecenia dostępne są w menu Edycja. jak w każdym edytorze tekstów. Wklej Polecenie Edycja > Wklej pozwala umieścić zawartość Schowka w bieżącym oknie Projektu i w oknach tekstowych. Paleta Pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Wytnij Polecenie Edycja > Wytnij usuwa zaznaczone elementy z projektu i umieszcza je w Schowku do późniejszego wykorzystania za pomocą polecenia Wklej. Uwaga: Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. Kliknięcie jednej z nich uaktywni wybraną funkcję.) W Oknie 3D polecenie Kopiowania jest dostępne tylko w połączeniu z narzędziem Obszar Zaznaczenia. Nie można stworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D poprzez wykorzystanie poleceń Kopiuj/Wklej. Wycięcie elementu konstrukcyjnego z oka Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie modelu oznacza jednoczesne wycięcie tego elementu z okna Rzutu. Może ono być także używane w polach Palety Współrzędnych i okien dialogowych. 116 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Więcej szczegółów dotyczących konfigurowania zawartości palet Pomocniczych. jednakże nie usuwa ich z projektu. Techniki W tym rozdziale opisano: • • • • • podstawowe techniki edycji sposoby przesuwania i modyfikowania wstawionych elementów funkcję “Magicznej Różdżki” tworzącą nowe elementy na podstawie istniejących funkcję Wirtualnego Podrysu pozwalającą na łatwe porównywanie dowolnych dwóch widoków projektu funkcje Optymalizacji Linii i Wypełnień pozwalającą na "oczyszczanie" rysunków ze zbędnych elementów.Komunikacja z ArchiCADem Palety Pomocnicze Paleta Pomocnicza zawierająca istotne narzędzia. pojawia się podczas większości operacji edycyjnych. zobacz Okna dialogowe i palety w Pomocy ArchiCADa. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami wyświetli opis poszczególnych poleceń. Kopiuj Polecenie Edycja > Kopiuj umieszcza zaznaczone elementy w Schowku.

które nie istnieją w projekcie. z którego została wycięta/skopiowana. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Usunięte elementy nie zostaną umieszczone w Schowku. zostanie wyświetlone okno Opcje wklejania. ale atrybuty te mają inne parametry. Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. zawartość Schowka zostanie umieszczona dokładnie w tym samym miejscu. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D elementy te są zawsze wklejane w postaci podstawowych elementów rysunkowych (punktów. Usunięcie elementów konstrukcyjnych w jednym z okien modelu (Rzutu. linii i wypełnień). Nie można tworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D przy użyciu poleceń Wytnij/Wklej lub Kopiuj/Wklej. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. • Schowek może być wykorzystywany zarówno do przechowywania elementów ArchiCADa. 3D. bez potrzeby przerysowywania ich na każdej kondygnacji.Komunikacja z ArchiCADem Przy wklejaniu wyciętych elementów do okien Przekrój/Elewacja/RŚ. brakujące atrybuty zostaną dodane. przy wklejaniu do ArchiCADa będziesz miał szereg opcji. jak też do importu bitmap i innych informacji graficznych. do którego elementy są wklejane. Można je jednak odzyskać używając polecenia Odwołaj. patrz Okno dialogowe Wklejania w Pomocy ArchiCADa. jeśli wklejane elementy nie mieszczą się w całości przy bieżącym powiększeniu lub mogą zostać wklejone w odniesieniu do Aktywnego Widoku albo Podrysu). których nazwy występują w projekcie.. zostanie wyświetlone okno. Klawiaturowy odpowiednik polecenia Usuń to klawisze Backspace lub Delete. Szczegóły. Przekroju/Elewacji/RŚ w 117 . patrz Okno dialogowe Opcje wklejania w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. zależnie od rodzaju skopiowanej zawartości. Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. która zostanie połączona z bieżącą kondygnacją projektu. Jeżeli skopiowałeś elementy w zewnętrznej aplikacji. Szczegóły. Wklejając elementy umieszczone na wielu kondygnacjach. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Kondygnacjami • Okno dialogowe Ustawień kondygnacji umożliwia szybkie kopiowanie identycznych elementów z jednej kondygnacji na drugą. Do ArchiCADa można także wklejać teksty wielowierszowe utworzone w edytorach tekstu. Jeżeli Wytniesz/Skopiujesz a następnie Wkleisz zaznaczenie pomiędzy dwiema kondygnacjami (nie zmieniając stopnia powiększenia i nie przemieszczając ekranu). (okno zostanie wyświetlone w przypadku. Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Projektami Wklejając elementy wycięte/skopiowane z innego projektu należy pamiętać. • Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. w którym należy wskazać numer jednej z wklejanych kondygnacji. Usuń Polecenie Edytuj > Usuń powoduje skasowanie zaznaczonych elementów z Projektu.. Jeżeli istnieje kilka możliwości na określenie położenia wklejanej zawartości Schowka.

gdy zachowasz projekt. Po przywołaniu szeregu kroków. obracać lub odbijać wzdłuż poziomej płaszczyzny oraz poprzez przesunięcie w pionie. Uwaga: Za każdym razem. (Do okien tekstowych należą: okna List. a następnie użyj Shift + przycisk strzałki. W razie zawieszenia się programu. możesz je przeciągać. funkcja Autozapisu zachowa Projekt. które można odwołać. aby przesunąć element w lewo. dostępne poprzednie kroki zostaną usunięte. Uwaga: Usunięcie dodatkowych elementów (dodanych ręcznie) z okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie Modelu. • Przy aktywnym dowolnym narzędziu. Domyślnie jest to wartość 20. wprowadzaniu zmian. Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie Szybkim sposobem przesunięcia elementów na ekranie jest użycie funkcji "Popchnij": zaznacz jeden lub więcej elementów. Autozapis nie czyści pamięci odwołań. które ma zostać odwołane.jest taki sam. Aby przemieścić elementy można: • Zaznaczyć je i wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia (gdy jest aktywne jakiekolwiek narzędzie w Palecie narzędzi) lub polecenia Zmiana położenia w menu kontekstowym zaznaczonego elementu. Notatki o projekcie oraz okno Raportu).Komunikacja z ArchiCADem trybie Modelu lub Dokumentu 3D) spowoduje ich skasowanie w pozostałych oknach. jak wartość odległości Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 118 . przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. niezależnie od okna. kliknąć wierzchołek elementu. w prawo. w górę lub w dół. Nazwa polecenia. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. polecenie Odwołaj dostępne będzie tylko w przypadku. Ilość zapamiętanych kroków (od 1 do 99) jest ustawiana w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. w razie potrzeby. w którym były wykonane. Przemieszczanie elementów Elementy można przesuwać pojedynczo lub zbiorowo. jeśli wykonasz kroki. Funkcje te są użyteczne przy testowaniu różnych rozwiązań i. zmieniając ich wartości wzniesienia. albo dowolnego elementu z Przekroju/Elewacji/RŚ w trybie Rysunku nie spowoduje zmian w innych oknach. Możesz je "pchnąć" na określoną odległość. W oknie tekstowych tylko ostatni krok może zostać odwołany/przywołany. lub przywołane zostanie wyświetlona razem z poleceniem Odwołaj lub Przywołaj.odległość. o jaką element zostanie przemieszczony . "Współczynnik przesunięcia" . a następnie kliknąć odpowiednią ikonę w palecie Pomocniczej. Wszystkie operacje związane z rysowaniem mogą być odwoływane krok-po-kroku w odwrotnej kolejności do ich wykonywania. okna skryptów GDL. jak w przypadku zaznaczonej kolumny na ilustracji: Odwołaj/Przywołaj Polecenia Odwołaj oraz Przywołaj pozwalają na odwołanie (powrót do poprzedniego kroku) i przywołanie określonej liczby operacji konstrukcyjnych.

(na towarzyszącej palecie Pomocniczej aktywne będzie polecenie “Przesuń") Przesuwanie Elementów Aby przesunąć element. a następnie kliknij w dowolnym miejscu nad jej powierzchnią i trzymając przycisk przeciągnij ją do nowego położenia. w prawo. • Za pomocą Szybkiego Zaznaczania: kliknij powierzchnię elementu i przeciągnij w nowe miejsce. • Zaznacz element. Zobacz System Siatek na stronie 98. • • W oknie 3D. Aby przesunąć ścianę zaznacz ją.Komunikacja z ArchiCADem wprowadzona dla Siatki przyklejania w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Popchnięcie Aby przesunąć zaznaczony element na większą odległość. wciśnij Shift + Alt + przycisk strzałki. a następnie przemieść element do nowego położenia. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 119 . wybierz polecenie przesunięcia z menu kontekstowego lub skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (Ctrl+D). Zaznacz element. wybierz z menu polecenie Edycja > Zmiana położenia > Przesunięcie i narysuj tymczasowy wektor gdziekolwiek w aktywnym oknie: element zostanie przeniesiony do nowego położenia zgodnie z długością i kierunkiem narysowanego wektora. Spowoduje to przemieszczenie zaznaczonych elementów na odległość wprowadzoną dla Siatki Modularnej w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. do przodu lub w tył w płaszczyźnie poziomej. Zaznacz element. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. użycie funkcji Popchnięcia spowoduje przesunięcie elementu w lewo. kliknij ikonę Przesunięcie z palety Pomocniczej. Zobacz Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów na stronie 78.

należy uruchomić parę • Przesunąć kursor i kliknąć. Zaznacz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Obrót (albo Zmiana położenia > Obrót w menu kontekstowym zaznaczonego elementu). bądź jako prostokąt. a następnie kliknąć ikonę polecenia Obrót Możesz też użyć skrótu Ctrl (Cmd) + E.Komunikacja z ArchiCADem kątów poziomych i pionowych w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone o taki sam wektor. stół i krzesło i przeciągamy wszystkie te elementy jednocześnie do nowego położenia. W trakcie przemieszczania. aby wyświetlić paletę kontekstową. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone do nowego położenia. Na poniższej ilustracji zaznaczamy ścianę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 120 . Kliknąć w celu zdefiniowania środka obrotu. Obracanie elementów Aby obrócić element należy: • • Zaznaczyć element. • • Uwaga: W 3D przemieszczanie elementów może również zmienić ich położenie w pionie. pojedyncze elementy są wyświetlane jako obrys. jeśli kilka elementów zostało zaznaczonych jednocześnie. Szczegóły. Opisane funkcje działają także w przypadku. aby zatwierdzić operację obrotu. Ewentualnie można powtórnie kliknąć w wierzchołek elementu. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Aby ograniczyć ruch elementów do płaszczyzny poziomej. sprawdzić czy ikona Przesuń poziomo jest aktywna w wyświetlonej palecie pomocniczej i przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania elementów. Kliknąć aby zdefiniować punkt początkowy łuku obrotu oraz promień. Zaznaczenia zawierające grupę elementów wyświetlane są podczas przemieszczania w postaci szarych prostokątów. .

• Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 121 . obrót odbywa się zawsze w płaszczyźnie poziomej (oś obrotu jest pionowa). W tym przykładzie chcemy wstawić stół i krzesła w naprzeciwległym miejscu. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana położenia > Odbicie lustrzane lub analogiczne z menu kontekstowego lub palety Pomocniczej . Elementy znaczników takie jak teksty. Narysować oś odbicia dwoma kliknięciami. które chcesz odbić. na której jest umieszczony element oryginalny. To kliknięcie wyznacza oś odbicia. natomiast w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. kliknij jeden raz. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D możesz obracać tylko elementy rysunkowe. Odbite Drzwi/Okno będą zawsze znajdować się w tej samej linii. Możesz obracać dowolne zaznaczone elementy w oknie Rzutu lub w Oknie 3D. • • Odbite elementy zostaną wstawione po drugim kliknięciu.Komunikacja z ArchiCADem • Zaznaczyć element lub elementy. lub w Oknie 3D. linie. Nawet w Oknie 3D. co ściana. z drugiej strony pokoju. Lustrzane odbijanie Elementów Polecenie Odbicie lustrzane tworzy lustrzany obraz zaznaczonego elementu w oknie Rzutu. Aby lustrzenie odbić element należy: Uwagi: • Jednocześnie można odbijać dowolną liczbę Drzwi lub Okien. czy wymiarowania nie będą odbijane. Zaznacz Drzwi/Okno.

Etykiety. lub w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ należy: • • Zaznaczyć element. a następnie przemieścić wybrany element w górę bądź w dół. Uwaga: W oknie Przekroju/Elewacji/RŚ możesz również podnosić elementy. Wpisać wartość. elementów otoczenia. o jaką zostaną podniesione bądź obniżone zaznaczone elementy. Wymiarowania oraz Wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. • Podniesienie elementów Polecenie Podniesienie pozwala na przemieszczenie zaznaczonego elementu w pionie. wyrównując w górę lub w dół. Ustaw elementy. płytek podłogowych. zachowując relacje ich wzniesienia. czy lamp). 122 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby podnieść zaznaczone elementy w oknie Rzutu. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. wyrównując w prawo lub w lewo. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podniesienie. Nie można odbijać Metryk stref. ścian. Wyśrodkuj elementy pionowo lub poziomo. Polecenia ustawiania są aktywne tylko w przypadku. w oparciu o różne kryteria: • • • • Ustaw elementy. wzdłuż osi Z. Aby podnieść/obniżyć element w Oknie 3D należy przy aktywowanym narzędziu Strzałka kliknąć wierzchołek zaznaczonego elementu. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie lub przycisk Podniesienie z palety Pomocniczej. Kliknąć OK. po prostu klikając je i przesuwając. • • Ustaw Elementy Informacje na temat funkcji Ustawiania Użyj tego menu (Edycja > Ustaw). Skorzystaj z menu Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie. Polecenie jest przydatne przy zmianie wniesienia wielu podobnych do siebie elementów (np. "Specjalne" ustawienie elementów oznacza wyrównanie względem jakiegokolwiek punktu określonego na istniejącym elemencie lub względem tymczasowej linii/łuku. Wybrać ikonę Podniesienie z palety Pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem • Odbite Bloki tekstowe. Dzięki niemu można podnosić elementy. aby wyrównać położenie zaznaczonych elementów względem siebie lub narysowanej linii docelowej. który narysowałeś.

Komunikacja z ArchiCADem Podczas używania poleceń ustawiania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 123 . ArchiCAD określa stronę prawą/lewą/górę/dół/środek elementu na podstawie (niewidocznego) prostokąta zaznaczonego wokół elementu. które chcesz ustawić. punktem odniesienia dla określenia "w prawo" jest element najbardziej przesunięty w prawą stronę w osi X w oglądanym oknie (np. Jak ustawić elementy 1) Zaznacz elementy. że chcesz wyrównać położenie przedstawionego poniżej narożnego stołu względem innych mebli: ArchiCAD wykorzysta do tego celu środkowy punkt prostokąta zaznaczonego wokół stołu (na ilustracji przedstawiony na czerwono): Lewa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Lewa. dla określenia "w górę" punktem odniesienia jest element o najwyższej współrzędnej Y w bieżącym oknie. załóżmy. Punktem odniesienia dla określenia "w lewo" jest lewa strona w osi X. 3D). skorzystaj z opcji Ustaw Specjalnie (Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie). Rzut. Analogicznie. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w lewo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w lewo. Np.element o najniższej współrzędnej Y. Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego punktu wstawienia wyrównywanych elementów. natomiast dla określenia "w dół" . Przekrój. 2) Przejdź do menu Edycja > Ustaw i wybierz jedną z następujących operacji: Zaznacz wszystkie trzy okna i użyj polecenia Edycja > Wyrównaj do lewej. Zobacz Ustaw Specjalnie na stronie 125. W przedstawionym przykładzie chcemy ustawić trzy okna wyświetlone w widoku Przekroju.

Prawa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Prawa. pozostałe ściany (ich najbardziej wysunięte w prawo punkty) są wyrównywane względem najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół ściany łukowej. ArchiCAD określi współrzędne Y górnych i dolnych punktów zaznaczonych elementów. wszystkie zaznaczone elementy zostaną wyrównane względem najwyższego (lub najniższego) punktu na elemencie położonym najwyżej (lub najniżej) w obrębie zaznaczonej grupy. aby uzyskać żądany rezultat. a następnie korzystamy z polecenia Edycja > Ustaw > Góra. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w prawo. Centruj w poziomie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w poziomie. a następnie ustawi wszystkie elementy pionowo. wzdłuż poziomej linii. 124 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Na poniższej ilustracji najbardziej wysuniętym w prawo elementem jest ściana łukowa. • Góra/Dół: Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Góra lub Dół. ArchiCAD określi współrzędne X najbardziej wysuniętych w lewo i w prawo punktów zaznaczonych elementów. Np. w połowie drogi między nimi. Centruj w pionie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w pionie. w taki sposób. • W poniższym przykładzie chcemy przesunąć okno w lewo. co dwa pozostałe okna. w połowie drogi między elementami położonymi najwyżej i najniżej. wzdłuż pionowej linii. a następnie ustawi wszystkie elementy w poziomie (wykorzystując do tego celu środkowy punkt każdego elementu). aby zostało ustawione w tej samej linii.Komunikacja z ArchiCADem W tym celu zaznaczamy wszystkie okna. na poniższym Rzucie wyśrodkujemy położenie zaznaczonych mebli w pionie.

Możesz wybrać który punkt chcesz ustawić oraz względem czego wyrównać zaznaczone elementy: względem tymczasowej linii/łuku. Kliknij opcję istniejącej linii lub krawędzi elementu. przy użyciu znajdującego się najbliżej ścieżki punktu prostokąta zaznaczonego wokół każdego drzewa. W tym przykładzie chcielibyśmy ustawić trzy zaznaczone obiekty względem krawędzi ścieżki w ogrodzie. Przejdź do Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie i wybierz opcję Najbliższy Punkt: każde drzewo zostanie ustawione w linii wzdłuż ścieżki. który narysowałeś. Rozłóż Elementy Użyj tego menu (Edycja > Rozłóż). aby zamknąć okno dialogowe. Drzewa zostają ustawione w jednej linii wzdłuż ścieżki. a następnie kliknij na krawędź ścieżki (w tym przypadku jest to krawędź siatki). Kliknij OK. aby równomiernie rozłożyć zaznaczone elementy według różnych kryteriów: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 125 .Komunikacja z ArchiCADem Ustaw Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie zapewniają dużą elastyczność przy ustawianiu zaznaczonych elementów. czy też już istniejącej linii/krawędzi.

Wzdłuż X: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu pozostają na miejscu. natomiast pozostałe elementy zostaną równomiernie rozmieszczone wzdłuż przekątnej XY. Wzdłuż XY: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w górnym. Np. a następnie użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż Y.Komunikacja z ArchiCADem Polecenia rozłożenia są aktywne tylko w przypadku. lewym i dolnym. zaznacz wszystkie okna i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż X. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. załóżmy. załóżmy. 126 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. Wskutek wprowadzenia zmiany do projektu. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. ściana zostaje wydłużona i zostają dodane dwa dodatkowe okna. Aby precyzyjnie rozmieścić ławki. Aby zapewnić ich równomierne rozmieszczenie. mamy dziewięć ławek w sali lekcyjnej. prawym punkcie) pozostają na miejscu. że chcesz równomiernie rozmieścić krzesła przy tylnej ścianie pokoju. ustawionych mniej więcej w układzie V. Np. że mamy trzy okna rozmieszczone równomiernie wzdłuż ściany. Wzdłuż Y: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w pionie) pozostają na miejscu. Np. zaznacz grupę 5 ławek i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż XY. Zaznacz je.

który narysowałeś. a następnie kliknij OK. Wynik końcowy: Użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie. czy też już istniejącej linii/krawędzi. Rozłóż Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie umożliwiają wybranie elementu do rozmieszczenia i określenie wzdłuż czego należy rozłożyć elementy: względem tymczasowej linii/łuku. Kliknij. Gdy okrąg będzie utworzony. że chcesz rozmieścić rośliny doniczkowe na linii okręgu wokół sześciokątnego pojemnika z ziemią: Powtórz tę samą czynność w przypadku grupy pięciu krzeseł.Komunikacja z ArchiCADem Pierwsza grupa: Załóżmy. aby zamknąć okno dialogowe. Utworzysz teraz tymczasowy okrąg wokół sześciokątnego obiektu. rośliny doniczkowe zostaną rozmieszczone na jego linii. Wybierz opcję "Rysuj linię lub łuk". aby rozpocząć rysowanie i wybierz w palecie pomocniczej opcję "Łuk zdefiniowany przez środek". Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 127 .

Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu Obszaru Zaznaczenia. podczas gdy inne wymagają definiowania poprzez dopasowanie ich do istniejących elementów (np. zaznaczając dany element i po otwarciu jego okna dialogowego ustawień. patrz Skróty w Pomocy ArchiCADa. że będziesz chciał zmodyfikować wymiary wielu elementów jednocześnie. Ściana zostanie rozciągnięta/skrócona lub ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. 4) Kliknąć ponownie. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. ścian do dachów). zmienić wartości odpowiednich parametrów. • • Rozciąganie Ścian Aby rozciągnąć/skrócić prostą ścianę za pomocą polecenia menu.Komunikacja z ArchiCADem Modyfikowanie wymiarów elementów Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów Poszczególne typy elementów posiadają różne rodzaje charakteryzujących je wymiarów: długość. czy Wyrównania. wysokość. itd. inteligentne punkty edycji pozwalające na graficzną zmianę ich geometrii. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. Większość z wymienionych operacji można wykonywać na trzy sposoby: • • • Poprzez użycie poleceń z menu Edycja Korzystając ze skrótów klawiaturowych Korzystając z ikon w Palecie Pomocniczej • • Nie można rozciągać Punktów aktywnych. Dokumentu 3D i Detali/Obszaru 2D rozciągane mogą być tylko elementy rysunkowe. Polecenie Rozciągnięcie nie może być używane w stosunku do elementów wielobocznych. Należy wziąć pod uwagę następujące zasady: Szczegóły. grubość. Podziału. Może się również zdarzyć. które z wymiarów mogą być zmieniane. Aby rozciągnąć używając palety pomocniczej należy: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 128 . Dla niektórych Obiektów GDL określono. zachowując proporcje tych elementów. długości elementów liniowych. jednak możliwe jest graficzne rozciąganie ich krawędzi oraz przemieszczanie poszczególnych wierzchołków. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. szerokość. Szczegóły. Niektóre wymiary nie mogą jednak być modyfikowane numerycznie (np. Uwaga: Można rozciągać wiele Ścian. Szczegóły. Niektóre operacje są dostępne tylko za pośrednictwem Palety Pomocniczej. należy: 1) Zaznaczyć ścianę. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnięcie lub przycisk Rozciągnięcie z Palety Pomocniczej. 3) Kliknąć i przemieścić punkt końcowy linii odniesienia. Część z nich najprościej zmodyfikować numerycznie. Kamer lub Znaczników detalu. W takim wypadku ArchiCAD umożliwia zmianę wymiarów poprzez użycie poleceń Rozciągnięcia. kąt otwarcia. patrz Palety Pomocnicze na stronie 116. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. Operacja Rozciągnięcia jest dostępna dla większości typów elementów w oknach Rzutu i 3D. W takich przypadkach metoda numeryczna jest po prostu niewygodna. Inne zawierają specjalne. lub krawędzi).

jej grubość nie zmieni się natomiast kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany. możesz użyć specjalnego polecenia Rozciągnij ścianę trapezową w palecie pomocniczej: spowoduje to zwiększenie/zmniejszenie szerokości ściany. klikając narożny punkt ściany lub środek górnej płaszczyzny słupa i przesuwając go w płaszczyźnie poziomej. Rozciąganie Obiektów na stronie 341.Komunikacja z ArchiCADem 1) Zaznaczyć ścianę. W celu rozciągnięcia ściany trapezowej. Zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. której linia odniesienia znajduje się w środku. (Słupy mogą być również modyfikowane w oknie Rzutu. możesz: • Pochylić pionową ścianę/słup lub zmienić kąt już pochylonej ściany/słupa. • Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup przesuwając górną lub dolną krawędź w dół/górę wzdłuż płaszczyzny ściany/słupa (użyj polecenia palety Pomocniczej “Rozciągnij wzdłuż skosu” dla ścian lub “Rozciągnij pionowo zachowując kąt”. 2) Kliknąć końcowe punkty linii odniesienia ściany.) W 3D. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 129 . Ścianę łukową można rozciągnąć używając specjalnych poleceń rozciągnięcia pod kątem lub po promieniu. proporcjonalnie do stopnia jej rozciągnięcia z każdego końca.) Gdy zmienisz wysokość ściany. (użyj polecenia “Rozciągnij pionowo” z palety Pomocniczej.) Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup pionowo. (Należy użyć do tego polecenia “Zmień kąt” z palety Pomocniczej) Uwaga: Nie można pochylić ściany. Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów Pochylone ściany i słupy mogą być rozciągane a także można zmieniać ich kąt pochylenia w widokach 3D i przekrojach przy pomocy palety Pomocniczej. Wybrać ikonę rozciągania: Zobacz też Rozciąganie linii na stronie 408. Pojawi się Paleta pomocnicza.

kąt płaszczyzny.Komunikacja z ArchiCADem W widoku Przekroju możesz korzystać z tych samych funkcji. kąty powierzchni bocznych zostaną odpowiednio zmienione Gdy zwiększysz wysokość ściany (podnosząc górną powierzchnię lub obniżając dolną) kąty powierzchni bocznych pozostaną nie zmienione (górna krawędź może przyjąć zerową grubość) zmieniony ( jak i grubość górnej powierzchni) podczas. jeżeli linia odniesienia Belki przebiega prostopadle do linii Przekroju. • Jeśli przemieścisz górną powierzchnię w płaszczyźnie poziomej. Wybrać ikonę Rozciągnij (w 3D Rozciągnij poziomo lub Rozciągnij profil pionowo). do której należy ten wierzchołek zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 pomocnicza. Modyfikowanie Belek Aby rozciągnąć/skrócić belki wykorzystując do tego Paletę Pomocniczą. Uwaga: Belki można również rozciągnąć/skrócić w widoku Przekroju. gdy kąt przeciwległej powierzchni pozostanie bez zmian. 2) Kliknąć jeden z punktów końcowych belki. • 130 . Możesz modyfikować kąt pochylenia Słupów graficznie na Rzucie jak również w 3D. ściany dwustronnie pochyłej.) W widoku Przekroju pole Odległość w Podręcznych Współrzędnych pozwala na zmianę pochylenia ściany poprzez wartość przesunięcia krawędzi. Pojawi się Paleta Kolejne dwie metody znajdują zastosowanie w przypadku ścian dwustronnie pochyłych w widoku Przekroju tylko jeżeli linia Przekroju przebiega prostopadle do ściany. (użycie opcji "Modyfikuj kąt nachylenia" jest możliwe tylko jeżeli linia odniesienia ściany przebiega prostopadle do linii przekroju.) Ponadto możesz edytować Ściany dwustronnie pochyłe: • • Gdy podniesiesz górną lub dolną powierzchnię. kąty bocznych powierzchni zostaną zmienione podczas gdy grubość górnej powierzchni pozostanie taka sama Jeżeli przemieścisz jeden z górnych wierzchołków ściany dwustronnie pochyłej w płaszczyźnie poziomej. należy: 1) Zaznaczyć belkę na Rzucie lub w 3D.

Wybrać polecenie Zmień kąt z Palety Pomocniczej. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. Stropu lub Ściany). Przeciągnąć belkę graficznie ustalając pożądany kąt nachylenia. Kliknąć punkt końcowy osi odniesienia belki i przesunąć go. Słup Profilowy oraz Belka Profilowa posiadają specjalne polecenia w palecie Pomocniczej. kliknij go i użyj polecenia Przesuń węzeł z palety pomocniczej. Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile Ściana Złożona. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 131 .Komunikacja z ArchiCADem Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. należy: 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć belkę. Aby zmodyfikować kąt nachylenia belki pochyłej należy ją zaznaczyć na Rzucie lub w Oknie 3D. Kliknąć ponownie. Aby rozciągnąć/skrócić belkę za pomocą polecenia menu. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Belka zostanie rozciągnięta/skrócona lub w ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. Przyległe krawędzie wieloboku zostaną naciągnięte w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów Przesuń węzeł wieloboku Aby przemieścić wierzchołek zaznaczonego wieloboku (np.

przy projektowaniu tarasu. W poniższym przykładzie Ściana znajdująca się po prawej musi zostać odsunięta w prawo. a w palecie kontekstowej będą dostępne wszystkie funkcje charakterystyczne dla wieloboków. Funkcja ta może być przydatna np. Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków W palecie Pomocniczej znajdują się polecenia pozwalające na wykonywanie operacji dodawania i odejmowania na zaznaczonych wielobokach. Zaznaczony łańcuch elementów będzie tymczasowo traktowany jak wielobok. Kliknij ponownie aby zatwierdzić nowe położenie odsuniętej ściany. kliknij w dowolnym miejscu krawędzi ściany. jak również dla łańcuchów elementów. kliknij odpowiednią krawędź i wybierz polecenie Przesuń krawędź z palety Pomocniczej. Odsunięcie wszystkich krawędzi wieloboku Dla elementów wielobocznych oraz łańcuchów elementów. Operacja spowoduje wydłużenie/skrócenie sąsiednich krawędzi.Komunikacja z ArchiCADem Przesuń krawędź Aby przesunąć bok zaznaczonego wieloboku. zostają odpowiednio utworzone nowe segmenty. w palecie Pomocniczej dostępna jest opcja Rozsunięcia wszystkich krawędzi . przy zachowaniu jej połączenia z poziomymi ścianami. W przypadku przesunięcia segmentu elementu wielobocznego prostopadle. którą chcesz przesunąć i wybierz odpowiednią ikonę z palety Pomocniczej. Z palety Pomocniczej wybierz opcję Rozsuń wszystkie krawędzie. Zaznacz wielobok i kliknij jeden z wierzchołków (lub punkt końcowy linii odniesienia). Funkcja przesuwania krawędzi może być stosowana dla wieloboków. Powtórne kliknięcie zatwierdzi operację. Aby dodać kształt do istniejącego wieloboku należy: 132 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zaznacz wszystkie trzy Ściany. Zmiana pozycji kursora będzie powodowała proporcjonalną zmianę wielkości wieloboku.

(Odejmij od wieloboku). W celu zdefiniowania wieloboku przy operacjach dodawania/odejmowania możesz posłużyć się Magiczną Różdżką. Zamknij wielobok. bądź posiadać przynajmniej jedną krawędź z nim wspólną. natomiast przylegające do tych wierzchołków krawędzie zostaną odpowiednio rozciągnięte. które mają pozostać w tym samym miejscu muszą znaleźć się poza Obszarem Zaznaczenia. Procedura jest taka sama w przypadku odejmowania fragmentu od wieloboku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 133 . ale należy wybrać ikonę ze znakiem .Komunikacja z ArchiCADem Zaznacz wielobok i kliknij jeden z jego wierzchołków lub jedną z krawędzi. Narysuj nowy wielobok. W palecie pomocniczej wybierz ikonę ze znakiem + (Dodaj do wieloboku). przesuń kursor w nowe miejsce i kliknij aby zatwierdzić długość i kierunek wektora. w obrębie którego znajdą się wierzchołki. zostaną przemieszczone o określony wektor. Innym sposobem jest wybranie polecenia Edycja > Zmień geometrię > Rozciągnij i zdefiniowanie wektora poprzez wskazanie dwóch różnych punktów. Wierzchołki. Aby rozciągnąć elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia: • Narysuj Obszar Zaznaczenia. • • Wszystkie wierzchołki elementów. Określ wektor rozciągnięcia: z aktywnym narzędziem Obszar Zaznaczenia kliknij wierzchołek lub punkt końcowy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Musi on przecinać się z zaznaczonym wielobokiem. które chcesz przemieścić. znajdujące się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. który zostanie automatycznie dodany do wieloboku zaznaczonego. Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia Dzięki narzędziu Obszar Zaznaczenia możliwe jest rozciąganie o zadany wektor wielu elementów linearnych bądź wielobocznych jednocześnie.

w wierzchołek zaznaczonego elementu i wybierz z palety Pomocniczej ikonę Rozciągnij pionowo. albo zablokuj warstwę elementu. wpisz w jednym z pól Współczynnik zmiany wielkości. • 1) Zaznacz elementy. Pojawi się kontur elementu. • Jeżeli wszystkie wierzchołki wieloboku znajdą się wewnątrz zaznaczonego Obszaru. zablokuj element (zaznacz go. • • Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) Polecenie Edycja > Zmień geometrię> Zmień wielkość umożliwia powiększanie/zmniejszanie zaznaczonych elementów numerycznie lub graficznie. Okno dialogowe Zmień wielkość zawiera dodatkowe opcje. Rozciąganie elementów tą metodą nie jest dostępne w Oknie 3D. element zostanie przemieszczony w całości zgodnie z określonym wektorem. Rozciągnij pionowo W oknach 3D. oraz jedynie dla elementów rysunków 2D . Obiektów GDL. ich rozmiar kątowy (tzn. które chcesz zmodyfikować i wybierz polecenie Zmień wielkość. że pole obok opcji Definiuj graficznie nie jest zaznaczone. a następnie użyj polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj. pozwalające określić metodę zmiany wielkości Ścian/Słupów. który będzie się zmieniał w miarę przemieszczania kursora. Ponowne kliknięcie zatwierdzi nową wysokość elementu. Obiekty oraz Lampy nie mogą być rozciągane w oparciu o Obszar Zaznaczenia. Ta funkcja jest dostępna tylko w oknie Rzutu i oknie 3D.) 2) W oknie. lecz przemieszczony w całości. w sposób graficzny. Kliknij 134 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . stosunek łuku do cięciwy) pozostanie niezmieniony. elementów tekstowych oraz strzałek i znaczników. przy pomocy polecenia Rozciągnij pionowo w palecie pomocniczej.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli nie chcesz rozciągnąć elementu.). którego wierzchołek znajduje się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Przekroju/Elewacji i RŚ można zmienić wysokość zaznaczonych elementów. Jeżeli którykolwiek z wierzchołków elementu wymienionego typu znajdzie się w Obszarze Zaznaczenia. które zostanie wyświetlone. Słupy. element nie zostanie rozciągnięty.w oknach Przekroju/Elewacji/Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Przy rozciąganiu Łuków oraz Łukowych ścian w oparciu o Obszar Zaznaczenia. (Upewnij się.

należy je rozgrupować lub użyć polecenia Zawieś grupowanie. Zmień wielkość elementów bibliotecznych: Zmieniona zostanie wielkość wszystkich zaznaczonych elementów bibliotecznych. Zmień wielkość wszystkich strzałek i znaczników Zmieniona zostaje wielkość wszystkich strzałek/znaczników. Polecenie Podziel jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 135 . 4) Kliknij w dowolnym miejscu okna. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. których położenie nie zostanie zmienione. Aby zmienić wielkość elementów. Dachy. 2) Zaznaczyć pole przy opcji Definiuj graficznie. elementu Dachu . (Gdy wprowadzisz jakąś wartość w jednym polu. grubość słupa: W przypadku ścian.np. Aby wykonać operację w sposób graficzny należy: • • • • 3) Kliknąć OK. Belki. Wypełnienia i Wieloboki stref. Podział Elementów Możesz podzielić wiele elementów (Ściany. Wielkość zaznaczonych elementów zostanie zmodyfikowana w oparciu o określony współczynnik.przy pomocy łuku. Siatki.) Zmień wielkość ściany. aby zdefiniować punkt lub krawędź. Zmień wielkość wszystkich bloków tekstowych: Zmieniona zostaje wielkość wszystkich bloków tekstowych i etykiet. 1) Otworzyć okno dialogowe Zmień wielkość. Linie. słupów i belek grubość zostanie zmieniona równocześnie z długością/wysokością. Łuki. łuku lub krawędzi elementu.Komunikacja z ArchiCADem • Współczynnik zmiany wielkości: W celu dowolnego określenia współczynnika zmiany wielkości należy użyć jednej z trzech dostępnych metod. Uwaga: Polecenie Zmień wielkość nie działa z elementami zgrupowanymi. Uwaga: Nie można podzielić wieloboku . 3) Określić współczynnik zmiany wielkości oraz położenie elementów poprzez narysowanie wektora transformacji. Stropy. Polilinie oraz Krzywe) wzdłuż segmentu linii. które są zgrupowane. dwa pozostałe zostaną wypełnione automatycznie.

3) Narysuj tymczasową linię wyrównania. W widokach 3D wybrane Ściany lub Belki są wyrównywane do płaszczyzny pionowej. lecz należy użyć polecenia Podziel przegrodę strukturalną. Funkcja ta działa tak samo. Wyrównanie Elementów Użyj polecenia Wyrównaj w celu przycięcia. Ścianę lub krawędź wieloboku. do Linii. Łuków lub Linii. podział następuje w punkcie. 5) Elementy po stronie. 1) Zaznacz elementy. Jeżeli zaznaczony element przecina się z elementem dzielącym w kilku punktach. Uwaga: Jeżeli nie został zaznaczony żaden element. lub przycięte) do klikniętego elementu lub narysowanej linii wyrównania. Uwaga: W przypadku dzielenia ścian. Polecenie Podział jest także dostępne w Oknie 3D. 4) Kursorem w 1) Wybierz elementy. jak w oknie Rzutu. Zaznaczone elementy można dalej modyfikować. 3) Narysuj tymczasową linię podziału. Linia podziału jest rysowana w płaszczyźnie Początku układu Użytkownika. lub kliknij w istniejącą Linię. Operacja będzie miała wpływ wyłącznie elementy. po której klikniesz pozostaną zaznaczone. krawędź Wieloboku lub Łuk/Okrąg. Zaznaczony element może zostać podzielony w płaszczyźnie pionowej na dwie części. które chcesz wyrównać. kształcie Oka kliknij po jednej stronie tymczasowej linii podziału. które się przecinają (albo przetną się po wydłużeniu) z wybraną linią/łukiem/krawędzią. Ścianę. polecenie Podział spowoduje podział we wszystkich punktach przecięcia elementów. Belek. Zaznaczone elementy zostaną wyrównane (wydłużone. 136 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne na stronie 330. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Wyrównaj. lub wydłużenia Ścian. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. które chcesz podzielić. Polecenie Wyrównaj jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. polecenie Podziel umożliwia podzielenie ściany pojedynczym kliknięciem jednej z krawędzi lub linii odniesienia ściany.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Można podzielić przegrodę strukturalną przy pomocy innej przegrody strukturalnej. lub kliknij w istniejącą Linię. w którym linia podziału przecina linię (linie) odniesienia zaznaczonych elementów. Łuku lub krawędzi elementu. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Podziel. lub wybranego dzielącego elementu. Łuk.

• Wpisać promień dla zaokrąglenia/ścięcia. Zaokrąglenie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy łuku. wybrać ikonę Zaokrąglenia/ Ścięcia w palecie pomocniczej. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie lub jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. poprzez odcięcie narożników. a następnie kliknij w krawędź. Aby otworzyć okno dialogowe Zaokrąglenie/Ścięcie należy: • • • Zaznaczyć dwie linie lub element wieloboczny. można jednocześnie wyrównać i podzielić zaznaczone elementy w oparciu o tę samą krawędź. Wszystkie zmodyfikowane elementy pozostaną zaznaczone. aby ich punkty końcowe znalazły się w jednym położeniu. aby zaokrąglić lub ściąć miejsce przecięcia dwóch prostych linii lub ścian. które zamierzasz wyrównać. Ściany. Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia Użyj polecenia Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. bądź podzielić. • 1) Zaznacz dwa elementy (koniecznie muszą to być elementy tego samego typu). Aktywuj dowolne narzędzie. 2) Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd 3) Operacja zostanie wykonana. albo narożnik (narożniki) elementu wielobocznego. Łuki eliptyczne bądź kołowe mogą być przedłużane bądź przecinane tak. (MacOS). 1) Zaznacz wszystkie elementy.Komunikacja z ArchiCADem Skróty dla operacji Podziału i Wyrównania Korzystając z prostego skrótu. którego utworzony odcinek byłby cięciwą. (Wielkość Ścięcia określana jest poprzez promień łuku. za pomocą którego utworzono którykolwiek z zaznaczonych elementów. Ścięcie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy prostego segmentu.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 137 . 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przecięcie. Wybrać jedną z opcji: Zaokrąglenie lub Ścięcie: • Przecięcie dwóch elementów Zaznaczone dwie Linie. której chcesz użyć do operacji podziału/wyrównania.

który chcesz przyciąć. • Kliknąć OK. Jeżeli nie. aby łuk zaokrąglenia zawierał najbliższy wierzchołek. Uwaga: Polecenia Zaokrąglenie. która znajduje się między dwiema pierwszymi ścianami. kliknij ten wierzchołek i użyj polecenia z palety pomocniczej.część. Polilinie i Krzywe. w którym przecinają się z innym elementem. chyba że wskazano polecenie Zawieś grupowanie (Patrz Zawieszanie grupowania na stronie 146. Okręgi. Przesuń go do przycinanego elementu i kliknij segment. w tym przypadku przytniemy część belki . ich długość jest dostosowywana do zaokrąglenia. opcja ta zostaje wybrana domyślnie i nie można jej zmodyfikować. Linie.) Długości linii są dopasowywane w zależności od tego czy linie się przecinają. Uwaga: W Oknie 3D w celu przycięcia można także klikać w powierzchnię Ścian i Belek. zaokrąglenie/ścięcie zostanie zastosowane w przypadku wszystkich wierzchołków. • Kliknięty fragment elementu. aby otworzyć okno dialogowe funkcji Zaokrąglenia/Ścięcia. Kursor przyjmie kształt nożyczek. promień zostanie automatycznie ograniczony tak. zawarty pomiędzy dwoma najbliższymi punktami przecięcia z innymi elementami. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. znajdującego się pomiędzy dwoma punktami przecięcia. Ścięcie oraz Przecięcie nie będą aktywne dla elementów pogrupowanych.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli promień zaokrąglenia łuku przekracza odległość do najbliższego wierzchołka. które można 138 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby przyciąć element. Nie jest ona dostępna w przypadku zaznaczenia dwóch oddzielnych elementów. Uwaga: Opcja ta może być stosowana tylko jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia Elementy mogą być przycinane poprzez usuwanie ich fragmentów aż do punktu. Jeżeli został zaznaczony element wieloboczny. Elementy. jak również poprzez usuwanie fragmentu elementu. należy: • • Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przytnij lub wcisnąć klawisz Ctrl (Windows)/Cmd (MacOS). z lewej strony. Szczegóły. Np. Łuki. Aby zastosować zaokrąglenie/ścięcie w przypadku pojedynczego wierzchołka wieloboku. Zastosuj do wszystkich narożników Aby zastosować ścięcie/zaokrąglenie do wszystkich narożników zaznaczonego wieloboku. ścięcia lub punktu przecięcia. Belki. Uwaga: Docinanie elementów do dachu jest oddzielną funkcją w ArchiCADzie. wybierz opcję Zastosuj do wszystkich narożników. a następnie wybrano polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. przycinać to: Ściany. zostanie usunięty.

wierzchołek leżący po przeciwnej stronie tej krawędzi zostanie także usunięty. (W palecie Pomocniczej należy wcześniej uaktywnić ikonę Wstaw nowy węzeł. jeśli klikniesz polecenie Wstaw nowy węzeł do elementu łukowego. że krawędzie wieloboku będą się przecinały (ale żadna z krawędzi nie 139 . W celu dodania wierzchołka należy: Przylegające krawędzie zostaną dopasowane do nowego położenia wierzchołka. • Skutkiem połączenia wierzchołków nie sąsiadujących ze sobą. 2) Kliknąć w jedną z krawędzi aby uaktywnić paletę kontekstową. Jeżeli przemieszczenie wierzchołka usunie jedną z przyległych krawędzi. spowoduje ich połączenie (usunięcie przemieszczonego wierzchołka). Dodanie wierzchołka do elementu wielobocznego zwiększa ilość krawędzi. • Aby wstawić nowy wierzchołek bez zmiany jego położenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Jeżeli przemieścisz wierzchołek w taki sposób. 4) Ponowne kliknięcie zatwierdzi położenie nowego wierzchołka. będzie usunięcie fragmentu wieloboku.Komunikacja z ArchiCADem Dodawanie Elementom Wierzchołków Możliwe jest dodawanie wierzchołków do zaznaczonych elementów poprzez użycie odpowiedniego polecenia z palety Pomocniczej.) Uwaga: Nie można dodać nowego wierzchołka do elementu/segmentu po łuku. Edycja wierzchołków Wybranie ikony Przesuń węzeł z palety Pomocniczej umożliwia przemieszczenie wierzchołka elementu wielobocznego. Wierzchołki można dodawać również w Oknie 3D. • Przemieszczenie wierzchołka do pozycji wierzchołka sąsiedniego. 1) Zaznaczyć element. Dodanie wierzchołka do prostego elementu linearnego spowoduje utworzenie nowego elementu. wystarczy dwukrotnie kliknąć w krawędź zaznaczonego elementu. 3) Wybrać ikonę Wstaw nowy węzeł . element ten zostanie wyprostowany.

Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu Za pomocą polecenia Zmień krzywiznę krawędzi w Palecie Pomocniczej można zakrzywić segment elementu poprzez kliknięcie i przemieszczenie krawędzi lub linii odniesienia. możesz zastąpić węzeł wieloboku łukiem stycznym. będzie powodowało. jednowierszowe Boki Tekstu). wielobok zostanie podzielony na dwie części. • Przemieszczanie wierzchołka przylegającego do krawędzi łukowej. Rozbij do Bieżącego Widoku Wybranie polecenia Edytuj > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku spowoduje zamianę zaznaczonych elementów w dowolnym oknie 2D na podstawowe elementy rysunkowe (Linie bez strzałek. Możesz skasować lub pozostawić oryginalne elementy. a następnie z palety Pomocniczej wybierz polecenie Wstaw nowy węzeł.Komunikacja z ArchiCADem zostanie usunięta). Uwaga: Jeżeli wygięty segment przecina krawędź innego wieloboku. patrz Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia na stronie 137. Krzywe. Wypełnienia bez ramek. Łuki kołowe i eliptyczne. 140 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . którego promień można ustawić w oknie dialogowym Promień zaokrąglenia/ścięcia. ArchiCAD poprawi kształt tego wieloboku co może spowodować pocięcie wieloboku w kilku miejscach. Uwaga: Jeżeli włączone jest Autogrupowanie. że łuk będzie modyfikowany bez zmiany jego wielkości kątowej (stosunku długości łuku do cięciwy). Szczegółowy opis. Aby wyprostować krawędź zakrzywionego elementu zaznacz ten element. rozbite elementy utworzą odpowiednie grupy. Krzywizna krawędzi będzie określona w oparciu o przylegające do niej wierzchołki oraz wskazany w trakcie tej operacji trzeci wierzchołek. Przy pomocy funkcji Zaokrąglenia (użyj ikony Zaokrąglenia/Ścięcia w palecie pomocniczej ).

Polilinie zostaną rozbite na Linie oraz Łuki. Dogodnym sposobem jest użycie graficznych metod pozwalających na przesuwane i obracanie jednej lub więcej kopii elementów albo wykorzystanie funkcji powielenia. Tworzenie kopii elementów W czasie projektowania nierzadko zachodzi potrzeba tworzenia dokładnych kopii elementów. Drzwi i Okna (jeżeli są zaznaczone bez ścian do których zostały wstawione) zostają rozbite (podobnie jak Obiekty GDL) na elementy dwuwymiarowe i zastąpione w ścianach pustymi otworami. że rozbicie elementu konstrukcyjnego za pomocą pierwszej opcji (Zachowaj tylko oryginalne elementy) będzie oznaczać. Obrót. Teksty oraz na elementy podstawowe strzałek (Linie. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia).Komunikacja z ArchiCADem Zwróć uwagę. • • • Rozbicie nie działa w następujących przypadkach: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 141 . patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. Łuki. Odbicie Lustrzane kopii elementów Można także tworzyć dokładne kopie elementów w projekcie poprzez przemieszczanie jednej. Po rozbiciu elementów może zajść potrzeba poprawienia rysunku. należy go zaznaczyć i wybrać odpowiednie polecenie z menu Edycja > Zmiana położenia lub z menu kontekstowego. Obiekty GDL zostaną rozbite na podstawowe elementy rysunkowe 2D. Często najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z poleceń Kopiuj/Wklej. Wymiarowanie zostanie rozbite na Linie. które utrudniają dalszą edycję rysunku. lub kilku kopii zaznaczonych elementów. Selekcji można dokonywać przy pomocy narzędzi Strzałka bądź Obszar Zaznaczenia. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D nie jest możliwe rozbicie przekrojów elementów konstrukcyjnych Przekrój/Elewacja/RŚ i Kamery Podstawowe elementy 2D. Funkcje te zostały opisane poniżej. • Aby Przesunąć. W efekcie element zniknie z innych widoków modelu (Przekroju/Elewacji/RŚ. Zobacz Podstawowe Techniki Edycji na stronie 116. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Przesunięcie. Obrócić lub Odbić lustrzanie kopię elementu. Okręgi. Przykłady: • • • Stropy. że dany element nie będzie już funkcjonował jako element konstrukcyjny. Szczegóły. Dachy i Siatki zostaną rozbite na linie Ściany i Słupy zostaną rozbite na Linie i Wypełnienia (Drzwi i Okna wstawione w Ścianę również zostaną rozbite). Dokumentu 3D w trybie Modelu). Wypełnienia).

(Przy kursorze pojawi się mały znaczek +. opcje Przesunięcia/Obrócenia/Odbicia są dostępne jedynie dla dodanych elementów Rysunku. określa się liczbę kopii dla obu kierunków macierzy. Zwróć uwagę. użyj polecenia Edycja > Zmiana położenia > Powielenie lub polecenie Powiel z palety Pomocniczej. obrócona. jak w Oknie 3D. W oknach 142 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ funkcje mogą być wykorzystywane do dodawania elementów rysunkowych oraz Drzwi i Okien (tylko przesuwanie). Korzystając z funkcji Macierzy. wzajemnie prostopadłe linie odniesienia. zaznacz element. aby anulować wykonanie kopii). a zaznaczenie będzie teraz zawierało kopię elementu. W oknie 3D. bądź odbita lustrzanie.. Kliknięcie zatwierdzi operację. np.Komunikacja z ArchiCADem • Innym sposobem jest wybranie polecenia Przesuń/Obrót/Odbij z palety pomocniczej i wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Alt/Opt (MacOS). w identycznych odstępach. Możesz wstawić dowolną ilość kopii. Powielenie Elementów Jeżeli potrzebujesz utworzyć wiele elementów ułożonych w określonym rytmie. wszystkie kopie zostaną rozmieszczone wokół tej samej osi obrotu. kliknij element aby go przesunąć lub obrócić jego kopię do nowego położenia. opcja ta nie będzie aktywna. wybierz żądane polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia lub w menu kontekstowym (albo użyj skrótu Ctrl + Alt (Windows) lub Cmd + Opt/Alt (MacOS)). Macierz pozwala na rozmieszczenie kopii elementów na macierzy określonej poprzez dwie. kąt ustala się w oparciu o łuk odniesienia. Kopia elementu zostanie przemieszczona. wciśnij ponownie Ctrl. Pojawi się znak “++” . Podniesienie układa elementy w stos w oparciu o określoną wartość przesunięcia w pionie. Dwukrotne kliknięcie zakończy operację wstawiania wielu kopii. Operacje tego typu mogą być wykonywane zarówno w oknie Rzutu. • Uwaga: Podczas obracania. Powielenie pozwala na utworzenie dowolnej liczby kopii zaznaczonych elementów na bieżącej kondygnacji w oparciu o następujące metody i opcje: • Przesuń powiela kopie wzdłuż prostej linii odniesienia. że czasie pracy w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. Typ pokrycia może być również wybrany w panelu Parametry • • • Aby Przesunąć lub Obrócić wielu kopii elementu. Obrót powiela elementy po łuku. Detali opisane funkcje mogą być używane wyłącznie do kopiowania elementów rysunkowych.

Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL ze stron internetowych (GDL Object Web Plug-in) bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. w których możliwe jest umieszczanie danych tego typu. lecz odstępy pomiędzy sąsiednimi kopiami. Rozłożenie rozkłada kopie w równych odległościach. zobacz Otwieranie plików DWG/DXF metodą "przeciągnij i upuść" na stronie 540. Przesunięcie w pionie określa wartość zmiany wzniesienia kopii przy operacji powielania. • Przeciąganie i upuszczanie Tekstu Istnieją następujące możliwości przenoszenia tekstów: • Z dowolnego okna tekstowego ArchiCADa lub z okna tekstowego dowolnej aplikacji obsługującej metodę Przeciągnij i Upuść. • • • • Skokowo rozkłada kopie w odległościach odpowiadających długości linii/łuku odniesienia. niezależnie czy jest to powielanie metodą przesunięcia. Rozłożenie-1 działa tak jak poprzednia opcja. Przeciągnij i Upuść Metoda Przeciągnij i Upuść znana jest użytkownikom systemów MacOS oraz Windows jako sposób na otwieranie plików. Ponieważ ArchiCAD posiada wiele okien różnych typów. a następnie wykonaj operację powielenia rysując linię/łuk odniesienia. obrotu. Uwaga: Powielając elementy w Oknie 3D. definiując wektor. wyrażane w jednostkach długości lub kąta. Przekrój/Elewacja/RŚ. W tym przypadku zaznaczenie pola przy tej opcji spowoduje uaktywnienie możliwości graficznego określenia przesunięcia w pionie. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. Dokument 3D. przesunięcie w pionie określa się graficznie. Więcej informacji na temat Przeciągania i Upuszczania Obiektów GDL. do dowolnego innego okna tekstowego ArchiCADa Z dowolnego okna tekstowego do dowolnego okna 2D (Rzut. równych odległościach. na dowolnej długości linii/łuku odniesienia. jednak w punkcie końcowym nie jest umieszczana kopia elementu. a nie poprzez wpisanie wartości numerycznej. Dokładaj powoduje rozłożenie kopii w określonych. w jaki sposób interpretowane będą narysowane linia/łuk odniesienia. Detal/Obszar 2D/Symbol 2D elementu bibliotecznego) z parametrami domyślnymi Przenoszenie bądź kopiowanie tekstów w obrębie jednego okna tekstowego Tworzenie tekstowych plików schowka w Menedżerze plików Wklejanie tekstowych plików schowka do okien tekstowych Upuszczanie zwykłych tekstów w dowolnych oknach tekstowych (z pewnymi ograniczeniami) Po zdefiniowaniu wszystkich opcji w oknie dialogowym Powielenie kliknij OK.Komunikacja z ArchiCADem W dolnej części okna dialogowego można ustalić. czy macierzy. czy kopiowanie i wklejanie elementów pomiędzy oknami tej samej lub różnych aplikacji. • • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 143 . których suma odpowiada długości linii/łuku odniesienia. metoda Przeciągnij i Upuść może być szeroko wykorzystywana do kopiowania i wklejania elementów pomiędzy oknami. W przypadku tej opcji nie definiuje się liczby kopii. Dane mogą być upuszczane tylko w oknach.

Upuszczenie Obiektu w oknie Rzutu aktywuje odnośne narzędzie w Palecie narzędzi i ustawia jego parametry w oparciu o parametry wklejonego elementu. ArchiCAD umożliwia pobranie ustawień jednego elementu konstrukcyjnego i przeniesienia ich do innego elementu tego samego typu. Skrypty 2D mogą być upuszczane w oknach tekstowych wszystkich rodzajów. bez konieczności otwierania okna dialogowego ustawień narzędzia/elementu. do okna Podglądu projektu) Skrypty 2D i 3D zaznaczonych elementów w formacie tekstowym Przeciąganie i Upuszczanie Obrazków Istnieją następujące możliwości przenoszenia Obrazków: • • • • Upuszczanie plików graficznych w oknach Podglądu Obiektów GDL Upuszczanie plików graficznych w oknie Rzutu w postaci Obrazków Kopiowanie obrazków do pliku schowka w Finderze MacOS Wklejanie obrazków z pliku schowka do okien Podglądu Obiektów GDL. Przeciąganie i upuszczanie elementów Rzutu Jeżeli na Rzucie zdefiniowana jest selekcja (indywidualnych elementów lub za pomocą Obszaru Zaznaczenia). W systemie Windows dostępna jest specjalna technika “i-drop”. Przeciąganie i upuszczanie plików Obiektów GDL Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL z okien folderów bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. Okna i Drzwi mogą być upuszczane tylko w Ścianach. zaznaczenie Widoku lub Rysunku. Skrypty 3D będą generowane tylko w przypadku upuszczenia elementu nad oknem Skryptu 3D. lub parametrów istniejących elementów. Funkcja jest dostępna: • w oknach Rzutu i Dokumentu 3D oraz Oknie 3D. dla większości typów elementów 144 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W ten sposób można kopiować następujące elementy: • Elementy Rzutu (w formacie modułu) Pozwala to na zmianę domyślnych parametrów narzędzi. Transfer ustawień Polecenia Transferu Ustawień występujące w ArchiCADzie w znacznym stopniu skracają proces tworzenia nowych elementów poprzez przenoszenie ustawień z elementów już istniejących. Szczegóły. przytrzymanie klawisza myszy i przeciągnięcie kursora poza obszar okna Rzutu ArchiCADa spowoduje uaktywnienie operacji Przeciągnij i Upuść. • • Zaznaczone elementy Rzutu w formacie obrazka (np. patrz Otwieranie plików DWG/DXF za pomocą funkcji i-Drop® (tylko Windows) na stronie 541. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek.Komunikacja z ArchiCADem Przeciąganie i upuszczanie Rysunków Najprostszą metodą dodania Rysunku z zewnętrznego pliku ArchiCADa jest otwarcie struktury projektu w Nawigatorze. Przeciąganie i upuszczanie Obiektów DWG/DXF Metoda Przeciągnij i Upuść może być wykorzystywana do pobierania Obiektów DWG/DXF z sieci web. • • Metodą Przeciągnij i Upuść można wstawiać wiele Obiektów GDL jednocześnie. przy użyciu następujących technik: • • • skróty klawiaturowe: Alt w celu Pobrania ustawień i Ctrl+Alt w celu Nadania ustawień polecenia w pasku narzędzi Standard lub w menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia i Nadaj ustawienia. który ma zostać dodany i przeciągnięcie go na Arkusz w Oknie arkusza bieżącego projektu.

Pipetka jest: Pełna. Paskowana. uaktywnij polecenie Nadaj ustawienia z paska narzędzi (skrót: Ctrl-Alt (Windows) lub Alt/Opt-Cmd (MacOS). Aby nadać bieżące ustawienia danego narzędzia elementowi. gdy znajduje się nad zwykłą krawędzią. Grupowanie elementów Tworzenie Grup polega na zaznaczeniu zestawu elementów i wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Edycja > Grupowanie lub wciśnięciu odpowiadającego mu przycisku z palety narzędziowej Zarządzaj Elementami.Komunikacja z ArchiCADem • • W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i Detal/Obszar 2D tylko dla elementów rysunkowych Istnieje również możliwość Transferu ustawień pomiędzy dwoma elementami bibliotecznymi należącymi do tego samego typu: Umieść kursor strzykawki nad węzłem. Zobacz Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. Bez względu na kształt Pipetki. (Aby przełączać podświetlanie nachodzących na siebie elementów. krawędzią lub powierzchnią elementu docelowego. w którym parametry ściany powyżej. pobieranie ustawień działa tak samo. Pusta. Kolor pióra. wciskaj klawisz Shift+TAB. patrz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. Gdy uaktywnisz polecenie Pobierz ustawienia z paska narzędzi (skrót: przytrzymanie klawisza Alt/Opt lub menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia). zwykłymi węzłami lub nad powierzchnią. (Możesz również uaktywnić strzykawkę poleceniem Edycja > Ustawienia elementów > Nadaj ustawienia. Częściowo pełna. gdy znajduje się nad Punktem aktywnym. itd. Szczegóły. gdy znajduje się nad węzłem Linii odniesienia lub osi. (Pusta Pipetka nie działa. aż wybrany zostanie odpowiadający Ci element. jeśli kursor znajduje się nad pustą przestrzenią arkusza.) Strzykawka przyjmuje kształty analogiczne (pusta. Narzędzie to zostanie automatycznie uaktywnione tak.) jak w przypadku Pipetki. Kategorie stref). Materiały. Szczegóły. Pełna do połowy. Kursor przyjmie kształt Strzykawki. itd. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 145 . pełna. W tym samym momencie wyświetlona zostanie informacja o elemencie. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. pod warunkiem. kursor przybierze kształt Pipetki. Rodzaje wypełnienia. gdy znajduje się nad Linią odniesienia. że kolejne kliknięcie oznaczać będzie rozpoczęcie konstruowania elementu o pobranych parametrach. Struktury warstwowe. Pobrane parametry będą także automatycznie ustawiane w uaktywnianych polach kryteriów (np. Poniżej znajduje się przykład. paskowana.). Pióra i kolory. przekazano ścianie poniżej. aż zostanie podświetlony. że aktywne są odpowiednie pola. Typy linii.) Kliknij element docelowy aby nadać mu bieżące ustawienia atrybutów narzędzia (Typ linii.) Kliknięcie Pipetką załaduje ustawienia wybranego elementu do okna dialogowego ustawień odpowiadającego mu narzędzia i uczyni je ustawieniami domyślnymi tego narzędzia. że okno to jest otwarte oraz. Uwagi: Atrybuty elementu mogą być także pobierane do odnośnych pól w oknie dialogowym Znajdź i zaznacz. którą można zaznaczyć. Materiał.

tworząc większe grupy. W takim przypadku rozdzielanie grupy byłoby uciążliwe. prostokąt ścian. bez utraty informacji o grupowaniu. z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Działania na Grupach Elementów Na elementach składowych grup można jednocześnie wykonywać następujące operacje: • 146 . wszystkie grupy zostają przywrócone. Aby uczynić wszystkie elementy stanowiące grupę niezależnymi. po rozgrupowaniu elementów lub zawieszeniu grupowania. Zgrupowane elementy są wyróżnione poprzez duże. linie Przekroju/elewacji. nawet gdy stanowią część skomplikowanej struktury grupowania. W przypadku zaznaczenia kilku grup jednocześnie. WSZYSTKIE grupy są wtedy nieaktywne: pojedyncze elementy mogą być wtedy zaznaczane i edytowane indywidualnie. łańcuchy elementów (np. • Wybranie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj z włączoną funkcją Zawieś grupowanie. jeśli ich obrys jest wyświetlany na bieżącej kondygnacji. W przypadku zagnieżdżenia grup (grupy utworzone z grup elementów). Kamery. puste w środku punkty zaznaczenia. Zawieszanie grupowania Czasem zachodzi potrzeba wykonania operacji na pojedynczym elemencie składowym grupy. aż do momentu uzyskania niezależnych elementów. czy Zaokrąglenie/Ścięcie) mogą być wykonywane tylko na indywidualnych elementach. Drzwi i Okna mogą być grupowane tylko jako część ściany. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. Jeżeli funkcja Auto-grupowanie jest włączona. (Przycisk Zawieś grupowanie jest również dostępny w Palecie kontrolnej.Komunikacja z ArchiCADem Zgrupowane elementy mogą być zaznaczane i edytowane jednocześnie jako Grupa. ponieważ aby je zgrupować ponownie. Odbicie Lustrzane. Obrót. Rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie grupowania za pomocą przycisku Zawieś grupowanie z palety narzędziowej Standard lub poleceniem z menu górnego Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie. Warstw) Inne operacje (takie jak Wyrównanie. Strefy. musiałbyś powtórnie zaznaczyć wszystkie elementy składowe grupy. czy wypołaciowany dach) zostaną automatycznie utworzone jako grupy. operacja Rozgrupowania selekcji złożonej z kilku grup składających się z innych grup. • • • Zaznaczanie Polecenia Edycji: Przesunięcie. Grupy można ze sobą łączyć (grupować). Powielenie Przypisywanie atrybutów (np. Etykiety. Funkcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie grupuje elementy w trakcie ich powstawania (zamiast procedury grupowania elementów dopiero po ich utworzeniu). spowoduje odłączenie od grupy zaznaczonych elementów i rozbicie ich struktury grupowania do indywidualnych elementów. Grupować można tylko elementy umieszczone na bieżącej kondygnacji. elementy składowe grup mogą być zaznaczane i modyfikowane indywidualnie. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. Dzięki opcji tymczasowego zawieszania grupowania. należy powtarzać to polecenie kilka razy. w której są wstawione. spowoduje najpierw rozdzielenie ich na grupy. Następujące typy elementów nie mogą być zgrupowane: wszystkie rodzaje Wymiarowania. można je także edytować pojedynczo.) Jeżeli zawieszenie grupowania jest AKTYWNE. punkty zaznaczenia każdej z nich będą miały inny kolor. należy wybrać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj. Elementy z innych kondygnacji nie mogą być grupowane nawet. Funkcje grupowania i rozgrupowania są dostępne we wszystkich rodzajach modyfikowalnych okien.

jednakże grupy nadal pozostaną aktywne. powielenie). który kliknąłeś. Następnie kliknij element. Zmiany zostaną wprowadzone tylko w klikniętym elemencie. niewidoczne elementy będą także edytowane. patrz Warstwy na stronie 26. lub skorzystaj z polecenia Nadaj ustawienia z menu Edycja > Ustawienia elementu. ale punkty zaznaczenia będą miały • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 147 . Jeżeli niektóre z elementów grupy są na schowanych warstwach: • • Elementy na schowanych warstwach będą niewidoczne W czasie edycji grupy (poprzez przesunięcie. Uwaga dla członków Zespołu: Elementy grupy mogą być zarezerwowane przez różnych członków zespołu. Modyfikacja Atrybutów lub parametrów elementów nie będzie powodowała zmiany Atrybutów elementów niewidocznych. Za pomocą polecenia Odblokuj wszystkie możesz odblokować wszystkie zablokowane elementy nawet jeśli nie są one zaznaczone. Zablokowane elementy nie mogą być rezerwowane przez innych członków zespołu. Otwórz okno ustawień narzędzia. Szczegóły. Oznacza to. Zablokowane elementy mogą być zaznaczane i wykorzystywane przy konstruowaniu innych elementów. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. Uwaga dla członków Zespołu: Możesz zablokować tylko te elementy. Użyj Zawieszenia grupowania aby zmodyfikować zgrupowane elementy nie znajdujące się na zablokowanych warstwach. W palecie narzędziowej Zarządzaj Elementami znajdują się przyciski będące odpowiednikami tych poleceń. a także możliwe jest pobranie ich ustawień przy pomocy funkcji transferu ustawień. że będziesz musiał kilkakrotnie wybierać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj zanim elementy będą mogły być zaznaczane i modyfikowane niezależnie. które się na niej znajdują. Możliwe. że zgrupowane elementy pozostają na przypisanych im warstwach. wyświetlane są Linie Pomocnicze. Możesz odblokowywać tylko elementy. że żaden element nie jest zaznaczony). czy powielenie. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. • Jeżeli niektóre z elementów grupy są na zablokowanych warstwach: • Elementy na zablokowanych warstwach będą widoczne na Rzucie. Grupy nie będzie można edytować poprzez przesunięcie. jednak będą one powodowały zablokowanie całej grupy. Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Odblokuj odblokowuje zaznaczone elementy. która jako pierwsza zawiesi grupowanie. Blokowanie/Odblokowywanie Elementów Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj blokuje wybrane elementy zapobiegając ich przypadkowej modyfikacji. które sam zablokowałeś. przy wyłączonej funkcji Zawieś grupowanie. Informacja o blokowaniu jest przechowywana Grupy i Warstwy Grupowanie elementów nie powoduje zmiany przypisanych im atrybutów. zmień parametry i zamknij okno klikając OK. odbicie lustrzane. które uprzednio zarezerwowałeś. odnoszącego się do elementu. Atrybuty i parametry zarezerwowanych elementów mogą być jednak modyfikowane tylko przez osobę. obrót. Uwaga: Istnieje sposób aby zmienić ustawienia elementu należącego do grupy. Spowoduje to przesłanie ustawień domyślnych ustawionego typu elementu do elementu. Uwaga: Zablokowanie warstwy przyniesie ten sam skutek zablokuje wszystkie elementy. kolor szary. odbicie lustrzane. który chcesz zmodyfikować (upewnij się.Komunikacja z ArchiCADem których się składają. który zamierzałeś zmodyfikować przytrzymując klawisze Ctrl+Alt (Windows)/Opt+Cmd (MacOS). obrót. Zaznaczenie grupy będzie powodowało zaznaczenie wszystkich jej elementów.

Niezależnie od kolejności rysowania elementy należące do pierwszej klasy będą wyświetlane najwyżej. Dachy. Lampy. Polecenia te działają następująco: • Przenieś wyżej: Dzięki temu poleceniu. zaznaczony element zostanie przeniesiony nad elementy (będzie je zasłaniał) tej samej lub niższych klas. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. Domyślnie kolejność wyświetlania definiowana jest w oparciu o sześć klas. lecz nadal pozostanie nad elementami należącymi do klas niższych. są czyszczone. Stropy. Okręgi. Podczas zaznaczania nakładających się elementów tej samej klasy. jednak czasami zachodzi potrzeba ustawienia elementów w innej kolejności. Przenieś na spód: To polecenie spowoduje. Etykiety. Wielokąty stref) 6) Obrazki • • • • Procedury układania elementów Zarówno domyślna Kolejność wyświetlania jak i narzędzia do jej zmiany oparte są na dwóch procedurach układania elementów: według klas i według poziomów. Typy elementów są podzielone na klasy w następujący sposób: 1) Elementy opisu (Teksty. Schody) 4) Elementy konstrukcyjne (Ściany. zaznaczony element zostanie przeniesiony pod elementy (będzie przez nie zasłaniany) tej samej lub wyższych klas. Słupy. Siatki) 5) Wieloboki dwuwymiarowe (Wypełnienia. Elementy znajdujące się na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kolejność wyświetlania nakładających się elementów Nakładanie się elementów należących do tej samej klasy zależy od kolejności ich narysowania. Własna Kolejność Wyświetlania Domyślna Kolejność wyświetlania ArchiCADa sprawdza się w większości przypadków.Komunikacja z ArchiCADem nawet po Twoim Odłączeniu się z Projektu zespołowego. Zobacz Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. że element zostanie nałożony na pozostałe elementy. lecz nadal pozostanie pod elementami należącymi do klas wyższych. jednak przecięcia nakładających się ścian o tych samych wzorkach wypełnienia. Krzywe. elementy należące do drugiej klasy. Wstępnie układ ten jest przystosowany do typowych zastosowań w rysunku architektonicznym. ArchiCAD umieszcza elementy na 14 poziomach. 148 . Na każdym poziomie mogą znajdować się elementy dowolnych typów. Wymiarowania wszystkich typów. Jeżeli jesteś dołączony do Projektu zespołowego jako Kierownik zespołu. Przenieś na wierzch: To polecenie spowoduje. że element zostanie przysłonięty przez pozostałe elementy. Przenieś niżej: Dzięki temu poleceniu. Kolejność wyświetlania W trakcie rysowania Projektu. Drzwi. Okna. o jeden poziom niżej. Aby tego dokonać należy skorzystać z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania lub odpowiadających im przycisków w pasku narzędziowym Zarządzaj Elementami. możesz wybierać pomiędzy nimi cyklicznie wciskając klawisz Tab. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. wówczas możesz blokować i odblokowywać elementy utworzone przez dowolnego członka. Punkty aktywne) 3) Elementy biblioteczne (Obiekty. Metryczki stref) 2) Elementy rysunkowe (Linie. nakładające się elementy będą układane zgodnie z określoną kolejnością. Przywróć domyślną kolejność: To polecenie przywraca domyślną kolejność nakładania się elementów opisaną poprzednio. Ostateczny układ elementów widoczny na ekranie i na wydrukach opiera się na poziomach i klasach. itd. Belki.

Oczywiście można przenosić dowolne elementy znajdujące się na niższych poziomach tak. Np. należy je przenieść niżej. Przeniesienie wyżej Wypełnienia z jego domyślnego 9. znajdujące się na ich domyślnym 8. będzie nadal istniała możliwość przeniesienia innych elementów powyżej. poziomu na poziom 8. Ponowne użycie polecenia Przenieś wyżej (na poziom 7) spowoduje. spowoduje. Teksty i wymiarowanie przeniesione na najwyższy poziom układu nie mogą być przykryte. Możesz przenosić elementy każdego typu pomiędzy tymi poziomami za pomocą poleceń z menu Edycja > Kolejność wyświetlania opisanych powyżej. lub były przykrywane przez wszystkie inne elementy. poziomie. że przykryją one pozostałe elementy projektu (albo zostaną przykryte przez pozostałe elementy projektu). 149 . znajdujące się na domyślnym dla nich 7. Nie musi to zawsze być poziom 1. aby przykrywały one wszystkie inne elementy. Aby zatem przykryć teksty lub wymiary innymi elementami. jednak będzie przykrywany przez elementy konstrukcyjne. Przenosząc wyżej bądź niżej kilka zaznaczonych elementów znajdujących się na różnych poziomach.. natomiast ich wzajemny układ pozostanie zgodny z ich klasami. każdy z nich zostanie przeniesiony tylko o jeden poziom. Przeniesione Wypełnienia będą jednak nadal przykrywane przez Elementy biblioteczne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenia Przenieś na wierzch oraz Przenieś na spód przenoszą zaznaczone elementy na taki poziom w układzie. że przykryją one przeniesione wcześniej Wypełnienia. lub poniżej. które są przypisane ich klasom. znajdujące się na poziomie 9. że będzie on przykrywał wszystkie Wypełnienia.Komunikacja z ArchiCADem danym poziomie będą przykrywały wszystkie elementy znajdujące się na niższych poziomach niezależnie od ich klasy. W razie próby przeniesienia wyżej elementów. że zaznaczone wypełnienia przykryją elementy konstrukcyjne. które znajdują się na najwyższym poziomie. lub 14. Poziomy są przypisane klasom w następujący sposób: 1-4: Domyślnie puste 5: Etykiety 6: Rysunki 2D 7: Elementy biblioteczne 8: Struktury 3D 9: Wieloboki 2D 10: Obrazki 11-14: Domyślnie puste 4 najwyższe i 4 najniższe poziomy są domyślnie puste. że po użyciu tych poleceń. zostanie wyświetlone odnośne ostrzeżenie. Przeniesienie na wierzch lub na spód elementów różnych typów spowoduje. lub niżej elementów będących na poziomie najniższym. poziomie. W ten sposób można przenosić elementy do żądanego położenia w układzie. poziomie. Nowe elementy są zawsze umieszczane na poziomach.. co oznacza. znajdujące się na domyślnym 8.

który chcesz utworzyć. wszystkie elementy będą traktowane jako przezroczyste. czyli niezależnie od ich położenia w układzie wszystkie elementy będą widoczne. wyszukując i obrysowując elementy linearne lub wieloboczne wśród elementów istniejących. Łuk. Magiczna Różdżka działa zarówno w oknach 2D jak i 3D i rozpoznaje następujące typy elementów: Ściana. a wybrana metoda geometrii (np. Linia. 150 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kształt elementów budowanych przy użyciu Magicznej Różdżki jest zawsze oparty o wielobok. a Etykiety powierzchni odnośne Wypełnienia. składające się z komponentów należących do różnych klas (Wielokąty stref i Metryczki stref. Narzędzie to pozwala na tworzenie elementów o złożonych kształtach. Dokument 3D Magiczna Różdżka rozpoznaje tylko elementy rysunkowe 2D). przenoszenie jednego z nich będzie zawsze powodowało przeniesienie drugiego tak. Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki 1) Z Palety narzędzi wybierz typ elementu. Istnieją trzy rodzaje kursora Magiczna Różdżka. 2) Aktywuj Magiczną Różdżkę. Wypełnienia i Etykiety powierzchni). Podczas tworzenia ścian po łuku lub elementów wielobocznych w oparciu o łuki. Magiczna Różdżka rozpoznaje krawędzie elementów zablokowanych. Magiczna Różdżka utworzy wielobok obrysowując element i/lub znajdując łańcuch segmentów: biegnie wzdłuż krawędzi i obrysowuje łańcuchy elementów. Polilinia oraz Krzywa. że Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Przy eksporcie plików DXF/DWG. (W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i 3) Kliknij aby Różdżka wyszukała wielobok. których punkty końcowe przecinają tę krawędź. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. a także elementów zarezerwowanych przez innych członków zespołu. Wypełnienie. czy znajdujących się poza twoim obszarem roboczym. Kliknij ikonę Różdżki na Palecie kontrolnej lub przytrzymaj Spację. które oznaczają wykrycie: • • • • wierzchołka krawędzi pustej powierzchni lub obszaru wieloboku Jeżeli klikniesz na krawędzi lub wierzchołku. Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Belka. umieszczonych na innej kondygnacji niż bieżąca i elementów należących do Podrysu. a następnie konstruuje nowy element w oparciu o odnaleziony wielobok. Obrócony prostokąt) nie jest brana pod uwagę. Strop. Wzajemny układ tych komponentów będzie zawsze zgodny z ich klasami. Kolejność wyświetlania zostanie zachowana podczas drukowania lub plotowania. Chociaż można stosować polecenia przenoszenia dla tych komponentów indywidualnie. Zobacz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. okręgi lub krzywe. kursor zmieni kształt na Magiczną Różdżkę. Magiczna Różdżka O Magicznej Różdżce Magiczna Różdżka zachowuje wykonane czynności. Siatka. Przegroda Strukturalna. Aby ją pokazać. Dach. stopień odwzorowania krzywizn zależy od ustawień w oknie dialogowym Parametry Magicznej Różdżki. których zbudowanie w oparciu o tradycyjne metody konstrukcyjne byłoby bardzo żmudne.Komunikacja z ArchiCADem Strefy i wypełnienia to elementy. czyli np.

Pod uwagę brana jest zawsze powierzchnia pozioma. bądź innych typów). Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D Działanie Magicznej Różdżki w Oknie 3D jest podobne jak w oknie Rzutu. 2) Wybierz polecenie "Odejmij od wieloboku" z palety Pomocniczej. usuń. Charakterystyka konstruowanych elementów będzie zależała do bieżących parametrów odnoszących się do nich narzędzi. będziesz mógł z nich skorzystać po odnalezieniu wieloboku przez Magiczną Różdżkę. Wówczas Magiczna Różdżka wyszuka wielobok tylko w oparciu o zaznaczone elementy. Nowe elementy będą niezależne i będzie je można edytować indywidualnie. Jeżeli aktywowałeś metodę Przesunięcia. • W tym przykładzie chcemy odjąć złożony wielobok od stropu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 151 . Należy zawsze sprawdzić. czy operacja została wykonana poprawnie. będziesz musiał najpierw odnaleźć Różdżką wielobok. 4) Kliknij aby zatwierdzić operację. przed skorzystaniem z Różdżki będziesz musiał określić linię odniesienia oraz kierunek spadku dachu. np. przy budowaniu dachów w oparciu o ściany. • 4) Zostaną utworzone nowe elementy. lub określony Obszar Zaznaczenia. wewnątrz wielobocznego łańcucha ścian). bądź przesuń odjęty wielobok. że Magiczna Różdżka wyszukuje wielobok utworzony przez najbliższe krawędzie elementów (niezależnie czy krawędzie są łańcuchem. • 3) Aktywuj Magiczną Różdżkę i przemieść kursor nad wielobok. ArchiCAD odnajdzie krawędzie tylko tych elementów. Jeżeli konstruujesz pojedynczą połać dachową. Jeżeli elementy stanowiące bazę dla utworzonego wieloboku będą zbyteczne. Aby sprawdzić. której wzniesienie jest określane poprzez punkt kliknięcia w dowolną powierzchnię w oknie 3D lub poprzez Początek układu Użytkownika (np. lub Wielokrotnego przesunięcia.Komunikacja z ArchiCADem • Kliknięcie nad pustą przestrzenią lub nad obszarem elementu powoduje. które rzeczywiście przecinają się z klikniętą powierzchnią. Przy wyszukiwaniu konturów nowych elementów. Przy wykorzystaniu Różdżki do rysowania wieloboków wypełnień o zdefiniowanym początku wypełnienia. można dodatkowo określić selekcję. który chcesz odjąć. od którego zamierzasz odjąć inny wielobok. przy kliknięciu w pustej przestrzeni. • • • Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/Odejmowania wieloboków Magiczna Różdżka może być wykorzystywana do dodawania/odejmowania wieloboków. czy się przecinają). czy parametry te są odpowiednie szczególnie w przypadku. a nie tylko ich obrys w widoku z góry. Funkcja wykorzystuje jednak położenie elementów w przestrzeni. w oparciu o krawędzie istniejących elementów (tego samego. Albo wybierz wielobok i zaznacz kontur wokół jego otworu. a następnie określić kierunek wektora wypełnienia. Przed użyciem funkcji Magicznej Różdżki. jeśli elementy mają być konstruowane w relacji do innych elementów. będzie można je usunąć. 1) Zaznacz element.

Dokument 3D Detal. Szczegóły.opcjonalnie umieszczony z boku. Elewacja. Szablon Arkusza Natomiast w Oknach Arkuszy: Na przykład. Zazwyczaj w Oknach Modelu jako Podrys będziesz wykorzystywał następujące widoki: • • • • Uwaga: Narysowanie wieloboku poprzez kliknięcie wewnątrz konturu zaznaczonego elementu narzędziem danego elementu jest podobne do operacji odejmowania. Obszar 2D Arkusz. możesz narysować detal okapu dachu w Oknie Detalu (Aktywny Widok). Dzięki operacji odejmowania można uniknąć tego efektu. lecz umożliwia czasowe narysowanie przecinającego się kształtu. Rzut wyświetlony jako Podrys dla Detalu: 152 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . pozwalający na porównanie dwóch widoków w jednym oknie. patrz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. nad bądź pod zawartością Aktywnego Widoku. Rzut Przekrój.Komunikacja z ArchiCADem Dowolny Widok Projektu. Widok lub Arkusz może stanowić Podrys dla dowolnego Okna Modelu bądź Arkusza. Podrys imituje rysunek podłożony pod arkusz roboczy. w którym aktualnie pracujesz Podrys . Rozwinięcie ścian. wykorzystując odpowiedni Przekrój jako Podrys.Widok Modelu lub Rysunek. Przekrój wyświetlony jako Podrys obok innego Przekroju: Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków O Podrysach W ArchiCADzie 12 możesz jednocześnie wyświetlić dwa widoki w dowolnym Oknie Modelu lub Arkusza: • • Widok Aktywny .

Widok lub Arkusz) jako Podrys w bieżącym oknie. Aczkolwiek w każdym oknie Projektu może być wyświetlany inny Podrys: • • Okno Rzutu wyświetla jeden Podrys dla wszystkich kondygnacji Każde z okien Przekroju. można włączyć opcję. Rozwinięcia Ścian. Elewacji. Opcje Wyświetlania (menu Widok) mają taki sam wpływ na Podrys jak na Aktywny Widok. W razie potrzeby można przesuwać i obracać Podrys. • Użyj palety Podrys i Porównanie (Okno > Palety > Podrys i Porównanie). W związku z tym: • Możesz korzystać z polecenia Pobierz ustawienia (Alt +C) i przenosić parametry elementów Podrysu do elementów Aktywnego Widoku. Kursor reaguje na elementy Podrysu.Komunikacja z ArchiCADem Dane okno może wyświetlać jednocześnie tylko jeden Podrys. w którym możliwe jest wyświetlanie Podrysu: aby wyświetlić menu kontekstowe okna kliknij prawym klawiszem myszy nad pustą przestrzenią okna (nie może być zaznaczony żaden element w oknie). Detalu. Dokumentu 3D. Obszaru 2D. Arkusza oraz Szablonu Arkusza może wyświetlać własny niepowtarzalny Podrys. • Pasek narzędzi Standard zawiera przycisk kontrolujący wyświetlanie Podrysu oraz rozwijaną listę związanych z Podrysem poleceń. jeżeli często korzystasz z poleceń związanych z tą funkcją. Kluczową funkcją Podrysu jest wspomaganie pracy w Aktywnym Widoku. jakkolwiek domyślne ustawienie danego Podrysu w danym rodzaju okna będzie zazwyczaj prawidłowe. Możesz korzystać z polecenia Dotnij. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 153 . każdy z Przekrojów w Projekcie może mieć zapamiętane własne ustawienia Podrysu obejmujące kolor i wybór wyświetlanych w Podrysie elementów). Przy wstawianiu Rysunku na Arkusz. by aktualnie wyświetlany Podrys był również drukowany. Przy drukowaniu Okien Modelu lub Arkuszy.w którym jest wyświetlany. Kliknięcie prawym klawiszem myszki dowolnego elementu w Nawigatorze i wybranie polecenia Wyświetl jako Podrys pozwala wyświetlić dany element (np. Podrysy są także zapisywane wraz z plikiem Projektu. • Podrysy zachowywane są wraz z oknami (na przykład. wstawiona zawartość Rysunku nie będzie jednak obejmowała Podrysu. Widok Projektu. Wiele poleceń odnoszących się do Podrysu jest dostępnych w menu kontekstowym dowolnego okna ArchiCADa. z funkcji Magicznej Różdżki oraz z punktów przyciągania elementów Podrysu do edycji elementów Aktywnego Widoku. aby zachować polecenia wyświetlone na ekranie. Wybierz polecenie Widok > Opcje Podrysu. • • • Dostęp do poleceń obsługujących Podrys Polecenia związane z obsługą Podrysu są łatwo dostępne w różnych miejscach interfejsu.

Ustawienia Widoku stanowiącego Podrys są niezależne od ustawień aktywnego okna. Jeżeli Widok zostanie usunięty z Mapy Widoków. nie będzie już możliwe wyświetlenie w oparciu o niego Podrysu. Aby wybrać Podrys wykonaj jedną z poniższych operacji: • Kliknij prawym klawiszem element w Nawigatorze aby wyświetlić jego menu kontekstowe. aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Podrysu w bieżącym oknie. aby uzyskać dostęp do listy poleceń związanych z Podrysem. 3) Arkusze (oraz ich Rysunki). Dowolny element Mapy Widoków Nawigatora Pokaż/Ukryj Podrys Przełącznik Podrys jest dostępny w pasku narzędzi Standard. Lista Wybierz Podrys jest dostępna w: . Dowolny element Mapy Projektu Nawigatora (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Podrys oparty o Widok Projektu będzie zawsze odzwierciedlał ustawienia aktywnego okna. Na przykład. Wybierz polecenie Wyświetl jako Podrys. Kliknij przycisk.rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard .podmenu Podrys menu kontekstowego okien lub • 154 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys.Komunikacja z ArchiCADem Wybór Podrysu Trzy typy elementów mogą stanowić Podrys: 1) Widoki Projektu. 2) Widoki. zmiana Kombinacji Warstw w aktywnym oknie nie wpłynie na Kombinację Warstw Podrysu. Wybierz element z listy Wybierz Podrys. Kliknij przycisk na ikonie Podrysu.

• • Ostatnie Podrysy są wyświetlane u góry listy Poniżej znajdują się inne pasujące Podrysy. Otwarcie jednego z ostatnio używanych Podrysów. • Pokaż Pełną Strukturę: Ta opcja umożliwia wyświetlenie aktualnego widoku/widoku projektu jako Podrysu w postaci Pełnej Struktury.Przekrój/Elewacja w trybie Rysunku: Lista Wybierz Podrys zawiera stosowne Przekroje/Elewacje w trybie Modelu. Detale oraz Obszary 2D) nie posiadają modelu źródłowego.Komunikacja z ArchiCADem kondygnacji zawartych w pionowym zakresie RŚ pod warunkiem. patrz Zmiana położenia Podrysu na stronie 156. .Rozwinięcia Ścian Lista Wybierz Podrys składa się z Widoków Projektu Grupy RŚ (jeśli istnieją) oraz z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .palecie Podrys i Porównanie Lista Wybierz Podrys zmienia się dynamicznie . 155 . Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika parametry Podrysów obejmujące Listy Ostatnich Podrysów oraz wybrane kolory Podrysów zostają zachowane w pliku Projektu. Podrys może być w dowolnym momencie przesunięty. które są określane w odniesieniu do bieżącej kondygnacji: Nad lub Pod bieżącą kondygnacją powoduje wyświetlenie Podrysu reprezentującego kondygnację znajdującą się powyżej lub poniżej bieżącej. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. . wyświetli go zgodnie ze wszystkimi ręcznie wprowadzonymi zmianami położenia. • Wybrany Podrys zostaje wyświetlony w domyślnym położeniu stosownym do typu Aktywnego Widoku i wybranego Podrysu. Następne na liście Wybierz Podrys są: dowolne Arkusze zawierające Rysunki utworzone na podstawie bieżącego Widoku Projektu.Detal lub Obszar 2D: Lista Wybierz Podrys zawiera ich Źródłowy Widoku Projektu. . . niezależne Przekroje. Uwaga: Niezależne Widoki Projektu (np. Elewacje.Rzut: Lista Wybierz Podrys zawiera trzy pozycje.jej zawartość zależy od rodzaju aktywnego okna oraz ostatnio używanych Podrysów.Arkusz: Lista Wybierz Podrys zawiera widok źródłowy (jeśli jest dostępny) wstawionych rysunków. Szczegóły. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. ich lista Wybierz Podrys zawiera tylko niezależny Widok Projektu.Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Modelu: Lista Wybierz Podrys mieści kondygnacje zawarte w pionowym zakresie widoku pod warunkiem. . Jeżeli aktywnym oknem jest: . Poprzednia Kondygnacja to opcja pozwalająca na wyświetlenie Podrysu odpowiadającego ostatniej odwiedzonej kondygnacji. sam w sobie.

Na ilustracji poniżej przedstawiono Przekrój wyświetlany jako Podrys na Rzucie zawierającym odnośny Znacznik Przekroju. Uwaga: Te same polecenia są dostępne w menu kontekstowym dowolnego okna uruchamianym prawym klawiszem myszki oraz w rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard. Dokonane tutaj zmiany odnoszą się tylko do Podrysu wyświetlanego w bieżącym oknie. w palecie Podręcznych Współrzędnych można obserwować zmiany stosownych wartości współrzędnych (wartości te są obliczane względem układu odniesienia Aktywnego Widoku.) Użyj opcji tej palety aby określić Kolor i widoczność elementów w Podrysie. • Użyj tej ikony w celu przywrócenia oryginalnego położenia Podrysu. Użyj tej ikony aby przesunąć Podrys do nowego aby obrócić Podrys. 156 . patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. Można jednak zastosować te ustawienia do wszystkich Podrysów korzystając z przycisku Zastosuj do wszystkich Podrysów. skorzystaj z palety Podrys i Porównanie (menu Okno > Palety > Podrys i Porównanie lub polecenie Podrys i Porównanie rozwijanej listy poleceń Podrys i Porównanie. Zmiana położenia Podrysu Te polecenia są dostępne w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie. nie zaś Podrysu). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przy Przesuwaniu/Obracaniu Podrysu. • • Użyj tej ikony położenia. Więcej szczegółów.Komunikacja z ArchiCADem Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu Aby zdefiniować kolor i widoczność elementów w Podrysie. lub w palecie Podrys i Porównanie.

Przebudowanie Ręczne. jego zaktualizowanie nastąpi po ręcznym przebudowania widoku źródłowego. Pamiętaj że: • Jeżeli widokiem źródłowym Podrysu jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Model . W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. gdzie Podrysem jest odnośny Przekrój w trybie Modelu. a Aktywny Widok stanie się Podrysem.) Zamieni to Podrys w Aktywny Widok (możliwa będzie edycja jego elementów). zmodyfikuj lub skopiuj elementy. okna Obszaru 2D lub Detalu). Jeżeli Podrys zawiera automatycznie aktualizowany Rysunek. teraz możesz je Ten schemat działania może być na przykład wykorzystany przy pracy w oknie Obszaru 2D w celu zaktualizowania jego wybranych elementów zgodnie ze zmodyfikowanym Oknem Modelu. Podobnie Podrysy zawierające ręcznie aktualizowane Rysunki będą aktualizowane razem z Rysunkami. • 4) Jeżeli skopiowałeś elementy do Schowka. wyświetl stosowny Widok Modelu jako Podrys. elementy konstrukcyjne zostaną “rozbite” na dwuwymiarowe komponenty. ponieważ aby uniknąć spowolnienia działania programu. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. Uwaga: Polecenie to nie jest dostępne w Przekrojach w trybie Rysunku. Podrys jest aktualizowany automatycznie przy wykonywaniu różnych operacji przez użytkownika. istnieje możliwość. Przebuduj Podrys Użyj polecenia Przebuduj Podrys (dostępnego w palecie Podrys i Porównanie lub w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie). że w aktywnym oknie wprowadziłeś zmiany. Jeżeli Podrysem jest Okno w trybie Model . by uniknąć spowolnienia pracy programu. wkleić do Aktywnego Widoku. odznaczyłeś opcję "Na bieżąco aktualizuj widoki w trybie modelu" w menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne.Przebudowanie Automatyczne. nawet po przemieszczeniu kursora. 1) Najpierw użyj polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem (na liście poleceń Podrys i Porównanie lub w palecie Podrys i Porównanie. Edycja modelu nie powoduje jednak automatycznej aktualizacji Podrysu. Można jednak tymczasowo zamienić Podrys z Aktywnym Widokiem w celu zaznaczenia i edycji elementów na Podrysie.Komunikacja z ArchiCADem Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania Elementy na Podrysie nie mogą być zaznaczane ani edytowane. Aby zaktualizować Obszar 2D. które nie zostały jeszcze uwzględnione w Podrysie. konieczne jest użycie przycisku Przebuduj Podrys. 2) Zaznacz. jego zawartość nie będzie na bieżąco aktualizowana. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 157 . zidentyfikuj zmiany. przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej skopiowane elementy do okna Obszaru 2D. skopiuj odpowiednie elementy. takich jak nawigowanie pomiędzy oknami lub przemieszczanie się w obrębie jednego okna. 3) Ponownie użyj polecenia “Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem” aby powrócić do oryginalnego Aktywnego Widoku.. aby zaktualizować Podrys w oparciu o wszystkie zmiany wprowadzone do jego widoku źródłowego. Można na przykład użyć polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem aby skopiować elementy z Podrysu do Aktywnego Widoku: Uwaga: Przy wklejaniu do okna typu rysunkowego (np.

Uwaga: Nawet jeżeli wybrałeś różne kolory. co oznacza. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku funkcji dla uzyskania najbardziej precyzyjnych informacji. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji. 158 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dzięki tej funkcji możesz odsłonić informacje. Omówione poniżej techniki można zastosować do porównywania zawartości Aktywnego Widoku z zawartością Podrysu. otwórz paletę Okna > Palety > Podrys i Porównanie. Ta funkcja działa tylko czasowo i nie ma wpływu na ustawienia elementów modelu. Są to funkcje ekranowe. użyj rozwijanych przycisków w środkowej części palety (po jednym dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku). które normalnie mogły być przysłonięte przez wypełnienia wierzchniego widoku. tła wypełnień elementów mogą zacierać czytelność widoku. by sprawdzić które z nich będą dla ciebie najbardziej użyteczne. Porada 2: Ustaw Przezroczyste Wypełnienia i Strefy Zwróć uwagę na przełącznik Przezroczyste Wypełnienia i Strefy znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie: aktywuj go. Wybór najdogodniejszej funkcji będzie zależał od konkretnej sytuacji. pomocne okazać się może przełączenia kolejności ich wyświetlania. Wszystkie funkcje Porównywania są dostępne w trakcie wykonywania operacji w Aktywnym Widoku. W celu łatwego rozpoznania elementów należących do Podrysu bądź do Aktywnego Widoku. Wypróbuj je. że nie mają wpływu na wydruki.Komunikacja z ArchiCADem Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: ArchiCAD posiada szereg funkcji ułatwiających wychwytywanie różnic pomiędzy Podrysem a Aktywnym Widokiem. Aby określić kolory. można wybrać dwa wyraźnie odróżniające się od siebie kolory (np. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. w szczególności jeśli zawartość Aktywnego Widoku przysłania Podrys lub odwrotnie. Porada 1: Używaj różnych kolorów dla Aktywnego Widoku i dla Podrysu Możesz oddzielnie ustawić kolory wyświetlania dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku: jednolite kolory dla każdego z nich albo kolory oryginału. niebieskiego i czerwonego) Porada 3: Zmiana Kolejności Wyświetlania Podrysu i Aktywnego Widoku Przy porównywaniu Podrysu i Aktywnego Widoku. by uzyskać przezroczyste wypełnienia i strefy w Podrysie i w Aktywnym Widoku. Szczegóły na temat funkcji tej palety.

przesuń kursor w poziomie lub w pionie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Porada 6: Tymczasowo Odsuń Podrys Użyj tej funkcji w przypadku. przytrzymując klawisz myszy. jeśli widok w oknie obejmuje fragment projektu. Na ekranie będzie można zaobserwować rozjaśnianie i przyciemnianie Podrysu pozwalające na precyzyjne zaobserwowanie fragmentów odróżniających się od Aktywnego Widoku. by dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację. Kliknij dowolny uchwyt i. a Podrys w innym kolorze. Za kursorem będzie podążała krawędź wirtualnej kalki. a Podrys po drugiej.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk “Podrys na wierzchu” znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie. Następnie możesz przybliżyć interesujący cię fragment. krawędź wirtualnej kalki powróci do pierwotnego położenia. Przesuwając Odsłaniacze będziesz mógł obserwować Aktywny Widok po jednej stronie. polecenie to odwróci kolejność wyświetlania i Podrys będzie wyświetlany na wierzchu. Przesuwaj suwak Intensywności Podrysu w lewo i w prawo. Po zwolnieniu klawisza myszki. Uwaga: Ta metoda działa najlepiej. Jeżeli Podrys był uprzednio wyświetlany pod Aktywnym Widokiem. Porada 5: Użyj Odsłaniaczy do odchylania krawędzi wirtualnej kalki Ta funkcja jest przydatna do rozpoznawania różnic pomiędzy Podrysem i Aktywnym Widokiem w przypadku ich wzajemnego nakładania. Porada 4: Dostosuj Intensywności Podrysu i Aktywnego Widoku Prostym sposobem porównania zawartości Podrysu i Aktywnego Widoku jest skorzystanie z suwaków kontrolujących Intensywność każdego z tych widoków. w którym zawartość Podrysu różni się od zawartości Aktywnego Widoku i konieczne jest szybkie sprawdzenie co się znajduje pod spodem 159 . Przy przesuwaniu krawędzi kalki zawartość okna po obu jej stronach będzie się dynamicznie zmieniała. jeśli Aktywny Widok jest wyświetlany w kolorach oryginału. Aby włączyć funkcję Odsłaniaczy. Uzyskany efekt można porównać do odchylania krawędzi kalki w celu precyzyjnego sprawdzenia co jest pod spodem. kliknij odnośną ikonę w palecie Podrys i Porównanie. Cztery uchwyty Odsłaniaczy pojawią się po środku każdej z czterech krawędzi okna.

. Obszary 2D oraz Przekroje w trybie Rysunku składają się z elementów 2D (linii i wypełnień) utworzonych na podstawie elementów konstrukcyjnych Modelu. W oknach rysunkowych czasami zachodzi potrzeba dopracowania ich zawartości przed publikacją. Kliknij wewnątrz okna. Kursor zmieni kształt na Rączkę i będziesz mógł tymczasowo odsunąć Podrys. Importowane do ArchiCADa pliki DWG również składają się (częstokroć z bardzo wielu) linii i wypełnień. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. polilinie. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Linii.). Zaznacz elementy. To polecenie jest także dostępne w pasku narzędzi Edytuj Elementy. U dołu tego okna znajduje się opcja Następnym razem wyświetlaj uproszczone okno Optymalizacji Linii. 160 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Detale. patrz Ustawienia Optymalizacji Linii w Pomocy ArchiCADa.. a następnie uruchom jedną z tych funkcji (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii/Wypełnień. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Optymalizacja Linii Zaznacz w oknie przynajmniej dwa elementy linearne. Więcej szczegółów. Po zakończeniu Optymalizacji zostanie wyświetlone okno podsumowania zawierające listę elementów. Polecenie Optymalizacja Linii (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii) uruchamia Kreatora Optymalizacji Linii. Klikając przycisk Następne> u dołu każdej strony Kreatora wybierz opcje optymalizacji. Do elementów linearnych zaliczamy linie. którym chcesz poddać zaznaczone elementy. łuki i okręgi. która pozwala na pominięcie kolejnych stron Kreatora przy następnym wywołaniu polecenia Optymalizacja Linii. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Na ostatniej stronie kliknij przycisk “Optymalizuj” aby rozpocząć proces Optymalizacji Linii. które zostały usunięte lub połączone w trakcie procesu Optymalizacji Linii. Optymalizacja Linii i Optymalizacja Wypełnień to dwie odrębne funkcje uruchamiane niezależnie od siebie. Uwaga: Optymalizacja Linii nie wpływa na elementy posiadające strzałki.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk Tymczasowo odsuń Podrys w palecie Podrys i Porównanie. Ponowne kliknięcie przywróci Podrys do pierwotnego położenia. Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych Dlaczego optymalizować? Szereg funkcji ArchiCADa pozwala na tworzenie "rozbitych" elementów.

Wybierz opcje.Komunikacja z ArchiCADem Optymalizacja Wypełnień Zaznacz w oknie przynajmniej dwa wypełnienia. Polecenie Optymalizacja Wypełnień (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Wypełnień) otwiera okno Ustawienia Optymalizacji Wypełnień. których chciałbyś użyć w trakcie procesu Optymalizacji Wypełnień. jednak są one zgrupowane w jednym oknie dialogowym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 161 . które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Wypełnień. Okno Ustawienia Optymalizacji Linii zawiera te same opcje co Kreator.

Komunikacja z ArchiCADem 162 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

• • • W perspektywie 3D. nie można zatem tworzyć tam nowych elementów modelu. z którego jest ona wykonana. gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian w gotowym projekcie. a każda dokonana tutaj zmiana zostaje przeniesiona na model Wirtualnego Budynku i jego dokumentację. pracujesz w Widokach Projektu. W oknach zwanych Zestawieniami Interaktywnymi. wysokość oraz materiał. aby odzwierciedlić aktualny stan modelu. zmiany muszą zostać wprowadzone na każdym rysunku. gdy tylko ukończony zostanie etap modelowania. Wirtualny Budynek (WB) przedstawiony jest w formie dwuwymiarowego rysunku technicznego. Mimo że okno Dokumentu 3D jest generowane z okna 3D. Inteligentne elementy ArchiCADa łączą się ze sobą automatycznie a w widokach 2D wyświetlane są zgodnie z konwencjami rysunku architektonicznego. zamiast składać rysunki z linii i innych elementów 2D. Więcej szczegółów. Elementy ArchiCADa są "inteligentne": są nie tylko zbiorami linii czy powierzchni 3D. w którym można wstawiać opisy i wymiary oraz wyświetlać przekroje elementów warstwowych w 3D. • • Widoki Modelu ArchiCADa O Widokach Modelu ArchiCADa Dostęp do modelu Wirtualnego Budynku możliwy jest poprzez różnego rodzaju Widoki Modelu. belki i dachy architekt wirtualnie konstruuje budynek. Możesz przechodzić pomiędzy różnymi Widokami Projektu i zapamiętywać je w postaci Widoków. Po drugie. Prawdziwa zaleta koncepcji Wirtualnego Budynku uwidacznia się jednak dopiero w momencie. Wirtualny Budynek przedstawiony jest w formie tabel. Na Rzucie. można na jego podstawie automatycznie wygenerować potrzebne rysunki (z nieznacznymi poprawkami 2D). jest to dokument typu 2D. poprzez widoki tworzy się i modyfikuje elementy Wirtualnego Budynku. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. jednymi z licznych parametrów ściany są grubość. Za każdym razem gdy uaktywnisz okno. Gdy projekt utworzony jest tylko z oddzielnych rysunków 2D. Jak można się przekonać.Wirtualny Budynek Wirtualny Budynek W ArchiCADzie buduje się rzeczywistych rozmiarów Wirtualny Budynek korzystając z wirtualnych elementów budynku. wizualizacje oraz obliczenia. Dostępne polecenia i funkcje zależą od typu aktywnego okna. lecz posiadają zestaw możliwych do zdefiniowania parametrów. Dzięki temu. 163 . Widoki Modelu pełnią de podstawowe funkcje. lecz tylko oglądać je i modyfikować. zachowane Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opracowując każdy z aspektów Wirtualnego Budynku. jego zawartość zostanie automatycznie przebudowana. otwory. W ArchiCADzie sytuacja wygląda inaczej. można zobaczyć aktualny wygląd Wirtualnego Budynku. Widoki Modelu służą później jako podstawa przy tworzeniu rysunków architektonicznych (umieszczonych na arkuszach) będących zasadniczą częścią dokumentacji projektu. modyfikujesz model w jednym miejscu po czym wszystkie wygenerowane wcześniej rysunki zostają automatycznie zaktualizowane. Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Wykorzystując wirtualne ściany. stropy. słupy. Widoki Modelu prezentują różne aspekty Wirtualnego Budynku. Na przykład. W oknach Przekroju/Elewacji i Rozwinięć ścian elementy są generowane na podstawie modelu 3D. przygotowanie dokumentacji projektu przestaje być czasochłonnym procesem. patrz Struktura Nawigatora na stronie 67. Po pierwsze. Jeżeli model wykonany jest poprawnie.

patrz Nawigacja na stronie 59. Opcje te umożliwiają przedstawienie fragmentów budynku przebiegających przez wiele kondygnacji (a zatem znajdujących się na różnych rzutach) lub rzutowanie fragmentów elementów znajdujących się poniżej/powyżej płaszczyzny cięcia. Możesz przesuwać widok w oknie i zmieniać jego powiększenie tak. wyświetlanie a zwłaszcza automatyczne znajdowanie przecięć pomiędzy skomplikowanymi wielokondygnacjowymi elementami (tylko na Rzucie) może wykazywać pewne ograniczenia w przedstawianiu prawdziwego modelu. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego wybranego elementu Nawigatora. W poniższych rozdziałach omówiono sposoby pracy we wszystkich oknach Widoków Modelu ArchiCADa Okno Rzutu Podstawowym obszarem roboczym.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. ArchiCAD daje swobodę w sposobie przedstawiania elementów konstrukcyjnych w oknie Rzutu. Jednocześnie może być otworzone tylko jedno okno Rzutu i jedno Okno 3D. Sposób wyświetlania i dostępność elementów na Rzucie zależy od: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli wolisz zawsze otwierać dodatkowe okno otwierając nowy widok. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. 164 . tak by aktywne okno wraz z paletami zajmowało całą przestrzeń na monitorze. Szczegóły. jednak dodatkowo chowa wszystkie palety. wykorzystując do tego ikony skrótów znajdujące się w dolnym pasku przewijania każdego okna lub za pomocą poleceń z menu Widok > Powiększenie. (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). lecz raczej symbolicznym ich przedstawieniem. Należy jednak zauważyć. które zobaczysz będzie właśnie okno Rzutu. W tym oknie Projekt wyświetlany jest w formie tradycyjnego. Chociaż możliwe jest otwarcie wielu okien poszczególnych typów Widoków Projektu (np. kilka okien Przekroju/Elewacji/RŚ). dzięki ustawieniom Płaszczyzny Cięcia i opcjom Zakresu Widoczności Elementów. Aby zmaksymalizować obszar roboczy. Każda kondygnacja Wirtualnego Budynku posiada swój Rzut. w którym odbywa się większość pracy nad Projektem jest okno Rzutu. architektonicznego rzutu. Poniższe akapity przybliżają działanie tych opcji. pierwszym oknem. domyślnie ArchiCAD otwiera kolejne Widoki Projektu w tym samym oknie danego typu. W konsekwencji. że rzutowania te nie są prawdziwymi widokami 3D danego elementu. Gdy uruchomisz ArchiCADa. Polecenie Okna > Pełny ekran i Ukryj wszystkie Palety działa podobnie. możesz użyć polecenia Okna > Pełny ekran. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. aby dopasować go do aktualnie wykonywanej pracy.

Wirtualny Budynek • wybranych opcji w oknie dialogowym Ustawień narzędzia danego elementu. Elementy na zablokowanych warstwach nie mogą być edytowane). Szczegóły. zgodnie z ilustracją. zostaną wyświetlone natychmiast po uaktywnieniu okna Rzutu. Każda kondygnacja w Projekcie jest określona za pomocą numeru i nazwy w zakładce Mapa Projektu palety Nawigatora. patrz Warstwy na stronie 26. (Wzniesienie Podstawy. ) Szczegóły. Więcej szczegółów. dzielą przestrzeń w pionie i pozwalają na odwzorowanie struktury kondygnacji rzeczywistego budynku. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 165 . Szczegóły. na której znajduje się element (elementy na ukrytych warstwach nie będą widoczne. podobnie jak w rzeczywistości. Kondygnacje są zwykle wykorzystywane do rysowania oddzielnie każdego piętra wielopiętrowej konstrukcji. Wzniesienie (lub względne wzniesienie podstawy) elementów konstrukcyjnych wstawianych na poszczególnych kondygnacjach jest obliczane względem wybranej kondygnacji: Kondygnacji Macierzystej danego elementu konstrukcyjnego bądź Bieżącej Kondygnacji. patrz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. Kondygnacje O Kondygnacjach Kondygnacje w ArchiCADzie. aktualizacja może odbywać się automatycznie lub poprzez ręczne wywołanie odpowiedniego polecenia. • ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Podwójne kliknięcie nazwy kondygnacji w tej palecie powoduje wyświetlenie danej kondygnacji w oknie Rzutu. Nazwa bieżącej kondygnacji jest wyświetlana na pasku tytułu okna Rzutu. w oknie dialogowym Ustawień elementów konstrukcyjnych. W zależności od wybranych ustawień aktualizacji dla okien Przekroju/Elewacji/RŚ. • ustawień Warstwy. Zmiany modelu dokonane w oknie Rzutu zostaną natychmiast uwzględnione w oknach 3D. Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zmiany dokonane w innych oknach. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193 oraz Aktualizacja Okna Detalu na stronie 214. Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami Aby nawigować pomiędzy kondygnacjami. w tym ustawień wyświetlania na Rzucie. Detalu/Obszaru 2D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ oraz Dokumentu 3D.

Dodatkowo w widokach tego typu mogą być wyświetlane Poziomy Kondygnacji. patrz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Komenda Piętro wyżej powoduje aktywację następnej kondygnacji powyżej. w którym wyświetlana jest liczba dostępnych kondygnacji. pojawi się okno dialogowe Utwórz kondygnację. wszystkie elementy znajdujące się przynajmniej częściowo w zakresie dowolnej z wybranych kondygnacji zostaną wyświetlone w całości (nie będą przycięte). można jednak ograniczyć zakres wyświetlanych kondygnacji poleceniem Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D dostępnym również w pasku narzędzi Wizualizacji 3D. Piętro niżej powoduje przejście na kondygnację znajdującą się poniżej bieżącej. Jeżeli pole to nie będzie zaznaczone. 166 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W widokach Przekroju/Elewacji/RŚ można określić pionowy zakres zawierający całe kondygnacje lub tylko ich części. Więcej szczegółów. Wybierz zakres kondygnacji. Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ Polecenie Idź na kondygnację w pasku narzędzi Mini-Nawigatora powoduje otwarcie okna dialogowego. Opcja Przytnij elementy zgodnie z zakresem kondygnacji oznacza. którą chciałbyś wyświetlić. na które możemy się przenieść. Użyj zapamiętanych skrótów klawiaturowych aby przeskakiwać pomiędzy kondygnacjami Użyj Mini-Nawigatora (patrz poniżej) Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D Domyślnie w Widoku 3D wszystkie kondygnacje są widoczne. • • Skróty dotyczące Kondygnacji w Mini Nawigatorze Możesz skorzystać ze skrótów znajdujących się w pasku Narzędzi Mini Nawigatora. że model zostanie docięty do poziomych płaszczyzn ograniczających kondygnacje z góry i z dołu. które chciałbyś wyświetlić w 3D. zgodnie z ustawieniami w oknie Filtrowanie elementów. Wpisanie numeru kondygnacji z poza istniejącego zakresu spowoduje przeniesienie na jedną ze skrajnych spośród istniejących kondygnacji. w naturalny sposób wpłynie na Dokumenty 3D utworzone z tego źródła 3D. Wyświetlenie kondygnacji w oknie 3D. oraz Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ na stronie 168. Jeżeli podjęta zostanie próba przejścia na nieistniejącą kondygnację. Zobacz Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Zobacz także Dokument 3D na stronie 204. Wybierz kondygnację z okna Ustawień kondygnacji w opcji Projekt > Ustawienia kondygnacji: kliknij jej nazwę a następnie wciśnij OK aby zamknąć okno i wyświetlić na Rzucie zaznaczoną kondygnację.Wirtualny Budynek • • W Mapie Projektu Nawigatora kliknij dwukrotnie Kondygnację.

Wpisz nazwę dla nowej kondygnacji. “Wzniesienie” oraz “Wysokość” nowej kondygnacji. • Wstaw wyżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona ponad zaznaczoną kondygnacją (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). Kopiowanie/Przenoszenie elementów pomiędzy Kondygnacjami Istnieje możliwość kopiowania elementów pomiędzy kondygnacjami. w pasku narzędzi Mini Nawigatora. pojawi się inny rodzaj okna Utwórz Nową Kondygnację. Użyj poleceń w sekcji "Modyfikuj elementy z zaznaczonej kondygnacji" aby wyciąć. • Nowa kondygnacja pojawi się powyżej lub poniżej wybranej kondygnacji. 1) Zaznacz kondygnację w Mapie Projektu Nawigatora. Wstaw poniżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona poniżej zaznaczonej kondygnacji (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Więcej szczegółów. Wyświetlane 167 . skopiować lub wkleić wszystkie elementy bądź elementy wybranych typów z jednaj kondygnacji na inną. Możliwe jest ustawienie wyświetlania linii poziomów kondygnacji w poszczególnych widokach Przekroju/Elewacji/RŚ. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia Kondygnacji. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Numerowanie zostanie automatycznie uaktualnione. Tworzenie nowej kondygnacji poprzez pasek narzędzi Mini-Nawigator Jeżeli w Mini Nawigatorze wybierzesz polecenie Piętro wyżej/Piętro niżej w przypadku. 2) Kliknij przycisk “Wstaw wyżej” lub “Wstaw niżej” by Opcjonalnie: wstawić nową kondygnację powyżej lub poniżej kondygnacji zaznaczonej na liście. • Utwórz Nową Kondygnację 1) Przejdź do okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji. 2) Użyj polecenia Utwórz Nową Kondygnację z menu kontekstowego. w którym będziesz mógł wpisać “Nazwę”. usuwać i zarządzać kondygnacjami.Wirtualny Budynek Zarządzanie Kondygnacjami Użyj okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji aby tworzyć. gdy kolejna kondygnacja jeszcze nie istnieje. Ustawienia Kondygnacji oraz polecenia związane z ich obsługą są również dostępne: • w menu kontekstowym kondygnacji zaznaczonej w Mapie Projektu lub Mapie Widoków Nawigatora. Wybierz opcję wstawienia nowej kondygnacji: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Linie Poziomów Kondygnacji Linie Poziomów Kondygnacji informują o rozmieszczeniu kondygnacji na Przekrojach/Elewacjach/RŚ. Nie ma ograniczeń dla ilości kondygnacji.

Za pomocą trybu edycji kondygnacji możesz modyfikować wzniesienie każdej kondygnacji lub zestawu kondygnacji wewnątrz okna: 1) Wybierz polecenie z menu Projekt > Edytuj Poziomy Kondygnacji lub to samo polecenie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. 2) Pojawi się paleta Edycji Poziomów Kondygnacji. wyświetlana jest ta paleta. Znaczniki Kondygnacji są elementami bibliotecznymi. patrz Panel Poziomy Kondygnacji (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Istniej możliwość określenia wyświetlania Linii Poziomów Kondygnacji dla każdej kondygnacji. Szczegóły. Położenie i parametry Znaczników Kondygnacji mogą być edytowane w Ustawieniach Przekroju/Elewacji/RŚ. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia kondygnacji i zaznacz odpowiednie pola w kolumnie "Linie Poziomów Kondygnacji".Wirtualny Budynek będą tylko linie odpowiadające tym kondygnacjom. aktywny jest Tryb edycji poziomów umożliwiający edytowanie wysokości kondygnacji poprzez przesuwanie ich linii poziomów. Linie Poziomów Kondygnacji dla których nie będzie zaznaczona ta opcja nie będą wyświetlane w żadnym z okien Widoków Modelu. W celu ustawienia tych opcji otwórz okno dialogowe Ustawienia Przekrój/Elewacja/RŚ. które zawarte są w zakresie Przekroju/Elewacji/RŚ. Edytuj Poziomy Kondygnacji Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ Dla każdego okna Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. przejdź do panelu Poziomy Kondygnacji i użyj rozwijanego przycisku “Pokaż Poziomy Kondygnacji”. można indywidualnie określić wyświetlanie Linii Poziomów Kondygnacji. Dopóki 168 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Stropów ani Obiektów (w tym Schodów). to właśnie jest Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. Uwaga: Płaszczyzna Cięcia nie wpływa na wyświetlanie Siatek. Aby zdefiniować Płaszczyznę Cięcia. jakby były przecięte teoretyczną poziomą płaszczyzną. Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 169 . Przegrody strukturalne. 4) Najedź kursorem na Linię poziomu kondygnacji. Domyślna wysokość tej płaszczyzny (mierzona od podstawy bieżącej kondygnacji) zależy od przyjętych norm architektonicznych.Wirtualny Budynek Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) 3) Wybierz jeden z czterech dostępnych trybów: • • • • Edytuj tylko wybrany poziom Edytuj poziomy poniżej wybranego Edytuj poziomy powyżej wybranego Edytuj wszystkie poziomy przemieścić. Słupy. istnieje jednak możliwość ustalenia dowolnej Płaszczyzny Cięcia dla bieżącego okna za pomocą okna dialogowego Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Jednakże. którą chcesz 5) Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany i opuścić Tryb edycji Elementy znajdujące się na zmodyfikowanych kondygnacjach przyjmą wartości wzniesienia odpowiednio do poziomu ich kondygnacji macierzystych. Belki i Dachy) wyświetlane są na Rzucie w taki sposób. poziomów kondygnacji. użyj polecenia Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu aby otworzyć okno dialogowe Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Elementy konstrukcyjne 3D (Ściany. (Upewnij się czy kursor znajduje się nad samą linią a nie na Znacznikach po obu jej końcach) Kliknij i przeciągnij Linię aby zmienić poziom wzniesienia kondygnacji.

Słupów. by przy wyświetlaniu uwzględniały ustawienia Płaszczyzny Cięcia. Po określeniu globalnych ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. gdy któryś z elementów konstrukcyjnych ma ustawioną Granicę wyświetlania. w oknie Ustawień Narzędzia) rezerwowaniu elementów w Pracy Zespołowej definiowaniu kryteriów dla zestawień. • • W oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Narzędzi. używając przycisku Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu dostępnego w oknach Ustawienia Widoku. macierzystą. które części elementy są wyświetlane (zgodnie z ustawieniami “Pokaż na Kondygnacjach”) wyznaczeniu Względnego Wzniesienia Podstawy elementów (w polu Względne Wzniesienie Podstawy. Względny Zakres Widoczności oraz Bezwzględny Zakres Widoczności . Wpisz wartość “Wzniesienia Płaszczyzny Cięcia do Bieżącej kondygnacji. bieżące ustawienia mają zastosowanie do wszystkich kondygnacji projektu. Automatycznie: Ta opcja jest dostępna tylko dla Ścian. 170 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wybierz Kondygnację Macierzystą dla elementów wstawianych za pomocą danego narzędzia. Belek.Wirtualny Budynek Schody i inne Obiekty GDL mogą zostać ustawione tak. Słupów oraz Dachów. kondygnacją. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu są parametrami globalnymi. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej pełni rolę czynnika decydującego przy: • • określeniu.pozostałe parametry Ustawień Płaszczyzny Cięcia mają znaczenie tylko wtedy. obowiązującymi w całym projekcie. której będą przypisane poszczególne elementy. Przegród Strukturalnych.” Jeśli chcesz aby wszystkie elementy konstrukcyjne wyświetlane były w całości. Belek oraz Dachów) w ich oknach dialogowych ustawień. Ustawienia opisane poniżej (Kondygnacja Macierzysta. Szczegóły. istnieje możliwość ustawienia indywidualnych preferencji wyświetlania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. możesz dodatkowo dostosować wyświetlanie indywidualnych elementów konstrukcyjnych (Ścian. Określ Kondygnację Macierzystą W panelu Geometria i położenie Okien Ustawień narzędzi konstrukcyjnych można ustawić Kondygnację macierzystą. pozostałe parametry tego okna dialogowego nie są istotne. Reprezentacja na Rzucie oraz Granica Widoczności) można znaleźć w oknie dialogowym Ustawień Narzędzi. Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach Podczas gdy ustawienia Płaszczyzny Cięcia bieżącej kondygnacji są parametrami globalnymi tzn. W momencie wstawiania elementu zostanie on "połączony" z tą. Określ ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu indywidualnie dla poszczególnych Widoków Dla każdego Widoku możesz oddzielnie określić ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Pokaż na Kondygnacjach. na wszystkich kondygnacjach (jest to domyślnie ustawienie dla elementów konstrukcyjnych). patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170.

Tylko na własnej: Element będzie widoczny tylko na własnej Kondygnacji Macierzystej. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. aby wybrać dowolną spośród zdefiniowanych w Projekcie kondygnacji. Jeżeli zmodyfikujesz element w ten sposób. Wybierz Kondygnację Macierzystą: Użyj tej opcji jeżeli chcesz powiązać element z konkretną kondygnacją. Możesz wybrać bieżącą kondygnację (znajdującą się na szczycie rozwijanej listy).. nieznacznie poniżej bieżącej kondygnacji. Kondygnacja Macierzysta nowo tworzonego elementu może nie istnieć. na której element jest wstawiany (do której należy linia odniesienia lub podstawa elementu). jeśli Kondygnacja Macierzysta będzie wyrażona jako "Bieżąca + 2" w trójkondygnacjowym budynku. W takim przypadku ArchiCAD zmodyfikuje ustawienie w taki sposób. Uwaga: W pewnych okolicznościach. zgodnie z poniższym opisem. Element zostanie wstawiony na wybraną w tym miejscu kondygnację. do której należy strop.Wirtualny Budynek Przy ustawieniu automatycznym ArchiCAD przypisuje elementy do kondygnacji. czy element będzie wyświetlany na wszystkich kondygnacjach przez które przechodzi. Uwaga: Bieżąca kondygnacja ustawiona w oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia będzie różna w zależności od tego. czy tylko na wybranych. Tylko Obrys. W większości przypadków gwarantuje to przypisanie elementu do najbardziej uzasadnionej Kondygnacji Macierzystej. Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) Rozwijane menu Pokaż na Kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia pozwala na zdecydowanie.. aby Kondygnacją Macierzystą była kondygnacja ostatnia. Chciałbyś jednak mierzyć jej wzniesienie do bieżącej kondygnacji Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a nie kondygnacji. Na przykład. jednak taka kondygnacja w budynku nie istnieje. że jego linii bądź punkt odniesienia znajdzie się na innej kondygnacji. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej może być też stosowane do określania Względnego Wzniesienia Podstawy elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. program automatycznie dostosuje ustawienie Kondygnacji Macierzystej. W przypadku Ściany. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. Pole Kondygnacja Macierzysta zawsze wyświetla kondygnację w nawiązaniu do bieżącej kondygnacji (patrz ilustracja). w zakresie których się znajduje w przestrzeni. na której kondygnacji aktualnie pracujesz. że Macierzystą Kondygnacją dla tej ściany będzie kondygnacja bieżąca. Jeżeli ta opcja jest dostępna. Opcje dostępne w części “Pokaż na kondygnacjach” mogą różnić się w zależności od elementu konstrukcyjnego. masz do wyboru następujące opcje: • Wszystkich: Element będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. W takim przypadku możesz wybrać. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. będąc na pierwszej kondygnacji taka definicja będzie się odnosiła do kondygnacji trzeciej. mogłeś wstawić Ścianę przebiegającą przez kilka kondygnacji na stropie. Wszystko jako Pozawidokowe. lub wybrać opcję Wybierz kondygnację. przeważnie będzie najbardziej odpowiednia. Na przykład. Po przejściu na drugą kondygnację oznaczałaby ona kondygnację czwartą. Przegrody Strukturalnej czy Słupa.) • 171 .

Wirtualny Budynek W przypadku Dachu: Zobacz także Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach na stronie 172. Wszystkich: Dach będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. dostępne są te same opcje co dla Dachu. niektórych Elementów bibliotecznych i Schodów: Obrysy elementów na innych kondygnacjach będą 172 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .będzie wyświetlany na każdej kondygnacji projektu. które fizycznie przecina. Użytkownika: Wybierz tę opcję. (Po skonfigurowaniu Ustawień własnych.parametry użytkownika. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. użyj opcji Edytuj parametry użytkownika. poza opcją Wszystkie kondygnacje (ponieważ w przypadku tych elementów nie istnieją wersje wielokondygnacjowe): Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach Dla Stropów. • • W przypadku Stropu lub Siatki. • Tylko na własnej: Dach będzie widoczny tylko na własnej kondygnacji macierzystej. oddzielne dla obrysu i wypełnienia elementu . gdzie możesz zdefiniować opcje wyświetlania na kondygnacjach. Wszystko jako Pozawidokowe. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. Siatek. Pojawi się okno dialogowe Pokaż na kondygnacjach . dostępne są te same opcje co dla Dachu. W ten sposób można określić aby elementy nie były w ogóle wyświetlane w kondygnacji macierzystej.) W przypadku Belek. oprócz Ustawień własnych: • • Obiekty i Schody mają własne opcje wyświetlania: Kondygnacji powyżej i Kondygnacji poniżej. Tylko Obrys. Na wszystkich kondygnacjach: Obrys dachu .bez względu na jego rzeczywiste położenie .) Własnej i jednej kondygnacji powyżej/poniżej/po jednej w górę i w dół: Dach będzie wyświetlony na własnej kondygnacji oraz na jednej kondygnacji powyżej i/lub poniżej. jeżeli chcesz określić własne ustawienia wyświetlania obrysu i wypełnienia dachu. aby dokonać zmian. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób.

bez względu na wysokość położenia elementu. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. Dostępne są również dodatkowe opcje wyświetlania: 4) Przekrój jako symbol: (Dostępny tylko dla niepochylonych i niezłożonych ścian oraz dla pionowych lub złożonych słupów. patrz Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) na stronie 174.) Przy tej opcji cały rzut nienachylonych i niezłożonych ścian lub pionowych (prostych lub profilowanych) słupów będzie wyświetlany jako przekrój z zastosowaniem jego ustawień atrybutów linii przekrojowej i wypełnienia przekroju.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 173 . Przegród strukturalnych. który znajduje się powyżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. fragment. Opcja ta jest dostępna tylko dla prostych ścian lub słupów (także tych o profilu złożonym). tylko przy pomocy atrybutów przypisanych do linii widokowych. gdy przy funkcji Pokaż na Kondygnacjach jest wybrana opcja Tylko na własnej. (Atrybuty elementów widokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. będziesz mógł określić widoczność elementów znajdujących się poniżej płaszczyzny cięcia za pomocą opcji Granica widoczności.Wirtualny Budynek wyświetlane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Elementy Konstrukcyjne.) Uwaga: “Rzut i Pozawidokowe” jest domyślnym ustawieniem wyświetlania dla pochylonych i złożonych ścian/kolumn oraz dla wszystkich dachów i belek. znajdujący się poniżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu) oraz jego odciętą część (tzn. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu nie wpływają na wyświetlanie tych elementów. 5) Symbol i Pozawidokowe: Opcja wyświetlenia jest dostępna jedynie dla Przegród Strukturalnych. 2) Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie Użyj opcji zawartych w rozwijanym menu Reprezentacja na Rzucie aby wybrać jedną z metod wyświetlania Ścian. fragment znajdujący się poniżej. 3) Tylko Przekrój: wyświetlana jest tylko powierzchnia przecięcia z Płaszczyzną Cięcia dla Rzutu. tylko wtedy. Jeżeli zdecydujesz się na jedną z opcji rzutowania (Rzut i Pozawidokowe lub Rzut). Belek. Funkcja ta umieszczona została w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Narzędzia. 6) Tylko Obrys: Całkowity obrys elementu wyświetlany jest 1) Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przycięty fragment elementu (tzn. Szczegóły. Słupów i Dachów na Rzucie.

ustawienia bieżącej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz Względnego Zakresu Widoczności mogą wchodzić w konflikt: • Gdy poziom Płaszczyzny Cięcia znajduje się poza bieżącym Zakresem Widoczności (np. W takim przypadku masz dwie dodatkowe opcje wyświetlania dostępne w menu rozwijanym Granica wyświetlania: 2) Bezwzględny Zakres Widoczności: Opcja ta ustanawia dolną granicę widoczności (domyślnie jest to Zero projektu) a następnie wyświetla wszystkie fragmenty elementu ponad tą granicą. spowoduje. Przegroda Strukturalna. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas. Gdy dolny Zakres widoczności znajduje się ponad górnym limitem. Spowoduje to również zrównanie poziomu Płaszczyzny Cięcia jak w przypadku (1) powyżej. W szczególnych sytuacjach. liczba kondygnacji w obu kierunkach. że zastosowane zostaną domyślne ustawienia wyświetlania elementów konstrukcyjnych na rzucie odpowiadające tradycyjnym konwencjom architektonicznym dla tych elementów. można zmieniać ustawienia wyświetlania elementów na Rzucie wedle potrzeb. Czasami zachodzi jednak potrzeba aby nie wyświetlać całego elementu. element będzie wyświetlany na kondygnacjach zdefiniowanych jako Względny Zakres Widoczności (tj.” • • Cały element (Ustawienia domyślne): Element wyświetlany będzie na wszystkich kondygnacjach. jeśli jako sposób Reprezentacji na Rzucie wybrano “Rzut” lub “Rzut i Pozawidokowe. (Atrybuty elementów pozawidokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. Dach). W takim przypadku.Wirtualny Budynek 7) Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. W takiej sytuacji. które przecina. Po otworzeniu takiego pliku. 1) Względny Zakres Widoczności: Wybierz tę opcję aby wyświetlić element w pewnym zakresie kondygnacji (bieżąca kondygnacja plus wskazana liczba kondygnacji powyżej i poniżej oraz opcjonalnie Wzniesienie) Jeśli wybierzesz tę opcję. Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) Menu rozwijane Granica wyświetlania zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie zakresu. gdyby Płaszczyzna Cięcia wypadła poniżej dolnego limitu). w jakim powinien być wyświetlany element wielokondygnacjowy (Ściana. na których element będzie widoczny) w menu Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. Płaszczyzna Cięcia zostanie automatycznie przeniesiona do górnej granicy Zakresu (lub do dolnej granicy. dolny Zakres będzie traktowany jak obydwa Zakresy (dolny i górny) widoczności.) Uwaga: Otworzenie w ArchiCADzie projektów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu. bardzo mała wysokość kondygnacji zestawiona z domyślnym poziomem Płaszczyzny Cięcia). Słup. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 174 .

przecięcia oraz fragmenty pozawidokowe są inne na każdej kondygnacji. • Granica wyświetlania: Cały element Ta opcja oznacza. Poniżej przedstawiono przykładowy budynek z pochyłymi ścianami: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 175 . Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie Oto przykładowe ustawienia: • Pokaż na kondygnacji: Automatycznie Oznacza to. • Wyświetlanie na rzucie jako: Rzut i Pozawidokowe Z takim ustawieniem każdy element konstrukcyjny zostanie wyświetlony w całości tzn. odpowiednio zmienia się zawartość Rzutu: chociaż obrys ścian jest zaznaczony na każdej kondygnacji.Wirtualny Budynek Gdy wybierzesz tę opcję. patrz Okno Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu w Pomocy ArchiCADa. że wyświetlanie elementu nie jest ograniczone ani bezwzględnym zakresem widoczności ani zdefiniowanym zakresem. fragment poniżej płaszczyzny cięcia. Podczas przeglądania poszczególnych kondygnacji. powierzchnia cięcia i fragment ponad płaszczyzną cięcia. w zakresie której znajduje się ten element (w przestrzeni). Bezwzględny Zakres Widoczności zdefiniowany w Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu będzie stanowił dolną granicę wyświetlania elementu. zgodnie z typami linii i piórami wybranymi w oknie dialogowym. iż element konstrukcyjny będzie wyświetlany na Rzucie każdej kondygnacji Projektu. Szczegóły.

wielowarstwowe słupy ustawione są na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Względny Zakres widoczności” (na każdej kondygnacji. struktura budynku pokazana została na 3 kondygnacjach: • • • Ściana kurtynowa .(zrobione ze słupów) .ustawiona jest na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Cały element” Ramy .mają wybraną opcję “Tylko Przekrój” Okrągłe. widoczny jest tylko fragment przekroju) 176 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Nietypowe Wyświetlanie Elementów konstrukcyjnych W poniższym przykładzie.

Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Okno 3D jest powiązane bezpośrednio z Rzutem oraz z oknami Przekroju/Elewacji/RŚ: każda zmiana dokonana na Rzucie lub w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ zostanie odzwierciedlona w Oknie 3D (i odwrotnie). które wpływają na zestaw elementów wyświetlonych w 3D znajdują się w menu hierarchicznych Widok > Elementy w Widoku 3D oraz Widok > Tryb Widoku 3D. Te polecenia są także dostępne w pasku narzędzi Wizualizacja 3D. patrz Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. użyć poleceń menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem puste miejsce w otwartym oknie. Ustawienia ogólne mające wpływ na parametry wyświetlenia okna 3D można znaleźć w opcji Ustawienia okna 3D. należy wykonać jedno z poniższych: • • • • wcisnąć klawisz F3 użyć polecenia Okna > Okno 3D kliknąć przycisk okna 3D znajdujący się w pasku narzędzi Wizualizacja 3D lub Mini-Nawigator. Zarówno w perspektywie jak i w aksonometrii możesz edytować model lub tworzyć nowe elementy konstrukcyjne korzystając z dowolnych narzędzi projektowych. można odpowiednio przedefiniować Dokument 3D. Źródłem każdego Dokumentu 3D jest Okno 3D. 177 . Polecenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Otwórz Okno 3D Aby otworzyć lub uaktywnić Okno 3D. poziomu powiększenia wybranych/zaznaczonych/filtrowanych elementów okna 3D. Po zmianie projekcji.Wirtualny Budynek Sposób wyświetlania poszczególnych elementów w Oknie 3D jest kontrolowany za pośrednictwem opcji zgrupowanych w panelu Model ona dialogowego Ustawień Elementu. płaszczyzn cięcia. W dalszych rozdziałach szczegółowo zostały omówione metody pracy w Oknie 3D. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D pozwalają na znacznie wygodniejszą eksplorację modelu. niż jest to możliwe w innych oknach. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. Okno 3D Okno 3D wyświetla model w perspektywie lub aksonometrii: daje to możliwość zobaczenia rzeczywistej formy budynku (na zewnątrz i wewnątrz).

pozostaną one wyświetlone dopóki aktywne będzie Okno 3D.Wirtualny Budynek Wyświetl wszystko w 3D Aby wyświetlić cały model w 3D. zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. Szczegóły. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. Wyświetl Zapamiętaną Selekcję w 3D wyświetli Okno 3D w takiej postaci. skorzystaj z polecenia Widok > Elementy w Widok 3D > Wyświetl wszystko w 3D. Domyślnie to polecenie nie jest widoczne w menu ArchiCADa. jak przy ostatnim wywołaniu polecenia Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. omawiane polecenie 178 . Pasek tytułu Okna 3D będzie w takiej sytuacji zawierał napis "Zaznaczenie" oraz nazwę kondygnacji macierzystej wyświetlonego elementów. Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w 3D bezpośrednio zaznaczone elementy. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. (lub wybierz odpowiedni przycisk Wizualizacja 3D. W pasku tytułu Okna 3D pojawi się napis “Obszar zaznaczania”. Skrót dla tego polecenia to Ctrl + F5. wybierz polecenie Widok > Elementy widoczne w 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. Wyświetlanie całego modelu poprzez polecenie Wyświetl wszystko w 3D jest uzależnione od ograniczeń wynikających z zastosowania kryteriów filtrujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Filtruj Elementy widoczne w 3D. ignorując zarówno bezpośrednie zaznaczenie elementów jak i ewentualny Obszar Zaznaczania. Aby wyświetlić to polecenie musisz dodać je do struktury menu lub do paska narzędzi w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu (lub Paski narzędzi). użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Wyświetl Selekcję/Obszar zaznaczania w 3D przy aktywnym dowolnym typie okna edycyjnego. Więcej informacji na temat definiowania Obszaru Zaznaczenie. Jeżeli w Oknie 3D znajdują się tylko bezpośrednio zaznaczone elementy i utworzysz nowe.) z paska narzędzi Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w Oknie 3D tylko zawartość Obszaru Zaznaczenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. omawiane polecenie zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. Uwaga: Inne polecenie. gdy aktywne jest Okno 3D. wybranie tego polecenia po zaznaczeniu w Oknie 3D elementów spowoduje wyświetlenie tylko zaznaczonych elementów. Polecenie Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D działa również w momencie.

By w całości wyświetlić elementy. W trakcie edycji przyciętego elementu.Wirtualny Budynek W przypadku wstawienia elementów poza granicami Obszaru Zaznaczenia lub przesunięcia istniejących elementów poza granice tego Obszaru. Domyślne wyświetlanie w 3D Jeżeli otworzysz Okno 3D nie korzystając z żadnych specjalnych poleceń wyświetlania 3D. jeśli element będzie przycięty. których część znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. elementy utworzone w tym oknie będą widoczne tylko wtedy. a następnie zaznacz opcję Na zewnątrz obszaru zaznaczenia. Zobacz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. Po przejściu do okna Rzutu będą one jednak widoczne. Wierzchołki i krawędzie przyciętych elementów będą jednocześnie powodowały reakcję kursora. Elementy w Oknie 3D opartym o Obszar Zaznaczenia Jeżeli zawartość Okna 3D ograniczona jest częściowo Obszarem Zaznaczania. w oknie pojawi się ostatnio wyświetlona zawartość bez względu na to. elementy te natychmiast znikną z Okna 3D. Zaznaczenie elementu w przyciętym Modelu 3D (poprzez użycie Obszaru zaznaczenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 179 . wyłącz opcję Dotnij Elementy do Obszaru Zaznaczenia. Aby zobaczyć je w Oknie 3D. zostanie tymczasowo wyświetlony szkielet jego wszystkich krawędzi. gdy wstawisz je wewnątrz Obszaru Zaznaczania. Działanie obszaru zaznaczenia: Domyślnie elementy wewnątrz Obszaru zaznaczania zostaną przycięte do jego rozmiarów. co zostało zaznaczone w innych oknach. Możliwe jest jednak wybranie opcji pozwalającej na wyświetlanie w 3D elementów znajdujących się na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia: Przejdź do okna dialogowego Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D. zmień Obszar zaznaczania (lub usuń go) i powróć do tego okna. która również znajduje się w oknie Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D). lub Przekroju 3D) spowoduje wyświetlenie wszystkich jego wierzchołków nawet.

). w panelu Tylko 3D wyświetlona zostanie informacja. który będzie wyświetlany w Oknie 3D. 180 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przekrój 3D oraz Ustawienia Renderingu. Więcej szczegółów. czy widok ten został utworzony w wyniku nałożenia filtra czy obszaru zaznaczenia. Parametry Przekroju 3D. Aby osiągnąć ten efekt (było to domyślne ustawienie w poprzednich wersjach ArchiCADa). Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok Jeśli zachowasz zawartość okna 3D jako widok (zobacz Zachowywanie Widoku na stronie 75. Ustawienia Widoku 3D obejmują: Parametry Widoku 3D (łącznie z powiększeniem). Szczegóły. Filtry i Elementy w 3D. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. W tym oknie w sekcji Działanie Obszaru Zaznaczenia możesz określić w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie wpływał na zawartość Okna 3D. zastosuj przygotowaną Kombinację warstw: “Pokaż Strefy 3D jako bryły". Tylko zaznaczone elementy zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Sekcja Kondygnacje widoczne w 3D pozwala na zdefiniowanie zakresu kondygnacji. W sekcji Rodzaje elementów widocznych w 3D znajdują się wszystkie typy elementów konstrukcyjnych i obiektów. Parametry Okna Widoku 3D..Wirtualny Budynek Filtruj Elementy widoczne w 3D Wybierz polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D. patrz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. a następnie zaznaczenie opcji Zastąp Ustawienia Widoku 3D Bieżącymi w panelu Tylko 3D okna dialogowego Ustawień Widoku i zamknięcie okna przyciskiem OK. Możesz zmodyfikować zapamiętany Widok 3D poprzez zmianę ustawień Okna 3D. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. patrz Panel Ustawień widoku Tylko 3D w Pomocy ArchiCADa.

Domyślnie dostępne są dwie procedury: • • Wewnętrzny silnik 3D procedura OpenGL Więcej szczegółów. Wewnętrzny silnik 3D działa optymalnie przy prostych (nie wymagających fotorealizmu) prezentacjach architektonicznych i do bezpośredniej publikacji z pominięciem procesu generowania wizualizacji. ale proste widoki. patrz Rendering ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. takie jak cienie słoneczne. Oznacza to również. ale bez tekstur. świetnie nadaję się jako interaktywny podgląd podczas przygotowywania wizualizacji. zalecana dla komputerów wyposażonych w szybką kartę graficzną obsługującą OpenGL. lecz jest wolniejszy podczas generowania modelu i nawigacji. że widoki 3D utworzone za pomocą procedury OpenGL można zapisywać jako bitmapy. Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. 2) Procedura OpenGL Procedura OpenGL dla wymiaru 3D jest Aby wybrać procedurę należy otworzyć okno dialogowe Widok > Tryb i Procedury 3D > Parametry okna widoku 3D i skorzystać z rozwijanego menu wyboru procedury lub wybrać procedurę bezpośrednio z menu Widok > Tryby i Procedury 3D. dlatego doskonale nadają się do wydruków. łatwe do nawigacji. Ważne: OpenGL jest zoptymalizowany do szybkiej i płynnej nawigacji podczas pracy nad modelem. Dzięki niemu otrzymujemy precyzyjne. są niedostępne w procedurze OpenGL. Ponadto obsługuje wyświetlanie tekstur. Niektóre efekty i opcje. kreskowanie wektorowe oraz zapisywanie zawartości okna 3D jako rysunku wektorowego.Wirtualny Budynek Procedury 3D Procedury 3D są wbudowanymi algorytmami graficznymi odpowiadającymi za generowanie modelu 3D w ArchiCADzie. OpenGL jest technologią wykorzystującą mapy bitowe (tekstury). Dodatkowe opcje procedury OpenGL są dostępne poprzez kliknięcie przycisku Opcje w oknie dialogowym Parametry okna widoku 3D. Możliwość Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 181 . Wewnętrzny silnik 3D cechuje się lepszymi efektami wizualizacyjnymi niż OpenGL. 1) Wewnętrzny silnik 3D Wewnętrzny silnik 3D jest najbardziej przydatny przy przetwarzaniu widoku w oknie 3D: widoki wygenerowane za pomocą tej procedury opierają się na rysunku wektorowym.

Ustawień kąta padania światła dokonuje się w oknie dialogowym Parametry widoku 3D. OpenGL umożliwia znacznie szybszą nawigację na ekranie pod warunkiem. Kolorowanie jest zalecane podczas: • Podglądu modelu w czasie rzeczywistym • Sprawdzaniu kolorów powierzchni • Szybkiej wizualizacji projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tryby wyświetlania 3D Wewnętrzny silnik 3D ArchiCADa oferuje trzy tryby wyświetlania 3D: Szkielet. Jest także odpowiedni do szkicowych wydruków wizualizacyjnych. Szczegóły. 182 . ten tryb dostarcza widoków najłatwiejszych do interpretacji. które posiadają wiele elementów. Uwaga: Przy aktywnej procedurze OpenGL. W trybie Ukrywanie linii krawędzie przysłonięte przez elementy znajdujące się bliżej punktu obserwacyjnego będą niewidoczne. patrz Opcje OpenGL w Pomocy ArchiCADa. Można je przełączać z poziomu okna dialogowego Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D lub z menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. przestrzeń może być trudna do interpretacji. W trybie Kolorowanie wszystkie powierzchnie w modelu są wyświetlane jako wieloboki cieniowane zgodnie z kierunkiem padania na nie światła. W poniższym obrazie użyto OpenGL przy włączonym efekcie Przezroczystości w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D: Przyciski włączające Tryby 3D są również dostępne w pasku narzędzi Okna > Paski narzędzi > Proste 3D. Kolorowanie W trybie Szkielet widoczne są wszystkie krawędzie elementów modelu. że w przypadku złożonych modeli. Należy jednak pamiętać. Spośród trybów linearnych. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa oraz Materiały na stronie 37. Ukrywanie linii oraz Kolorowanie. Widoki w trybie Ukrywanie linii można zachowywać w licznych formatach 2D i 3D.Wirtualny Budynek publikowania widoków wygenerowanych w OpenGL ograniczają się tylko do map bitowych. Szkielet. Ukrywanie linii. dostępne są tylko tryby Szkielet i Kolorowanie. Szczegóły. Kolory wieloboków zależą od atrybutów materiału elementów konstrukcyjnych (są niezależne od koloru światła ustawionego w oknie dialogowym Słońce). że spełnione są wymagania sprzętowe.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 183 . Dodać bieżącą projekcję do zestawu domyślnie ustawionych widoków aksonometrycznych. Zobacz Podgląd nawigatora (3D) na stronie 64. Umożliwia to szybką modyfikację Parametrów widoku 3D zarówno perspektywy jak i aksonometrii. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa. używając polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Ustaw Kamerę na Ścieżce. • paska narzędzi Wizualizacja 3D: • Parametry okna 3D Polecenie Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D (dostępne również w menu rozwijanym w palecie Mini-Nawigatora) otwiera okno dialogowe zawierające wszystkie opcje i parametry umożliwiające ustawienie widoku 3D. Natomiast perspektywę określa się na podstawie położenia punktu patrzenia (Kamery) oraz celu.Wirtualny Budynek Projekcje 3D ArchiCAD umożliwia wyświetlanie modelu w perspektywie i w widokach aksonometrycznych (równoległych). Za pomocą przycisku w prawym górnym rogu okna. • Szczegóły. Nowy widok zostanie dodany do Mapy Widoków Nawigatora. Przy aktywnym Oknie 3D. Dodać bieżącą perspektywę do Mapy Widoków. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa oraz Dodatki Nawigacji 3D na stronie 184. Więcej szczegółów. paleta Podglądu Nawigatora wyświetla miniaturę widoku całego projektu. Nazwa i zawartość okna dialogowego zależą od typu projekcji (widoku): Ustawienia aksonometrii lub Parametry perspektywy. zachowując ogląd na cały projekt. patrz Kamery na stronie 557. Spowoduje to utworzenie widoku (perspektywy lub aksonometrii) w oparciu o bieżące ustawienia projekcji w Oknie 3D. korzystając z polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Dodaj bieżącą projekcję. Widok aksonometryczny automatycznie umieszcza cały model w centrum okna. Dodatkowo na Rzucie pojawi się obiekt Kamera ustawiony zgodnie z zachowanym widokiem perspektywy. możesz zmieniać kąt widoku lub ustawienia aksonometrii. można szybko przełączać pomiędzy tymi ustawieniami. Ustawione tutaj parametry projekcji pozostają aktywne do momentu dokonania kolejnych ich modyfikacji. • Jak przechodzić pomiędzy Perspektywami i Aksonometriami W Oknie 3D można przełączać widok pomiędzy “Perspektywą” i “Aksonometrią” za pomocą: • Domyślne Skróty: Ctrl+F3 = Aksonometria Shift+F3 = Perspektywa • poleceń dostępnych w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D: Szczegóły. • paska narzędzi Mini-Nawigatora: palety Nawigatora: Jak zapamiętać Projekcję 3D Aby zachowywać projekcje ustawione w Oknie 3D można: • Użyć polecenia Zachowaj bieżący widok z menu kontekstowego palety Nawigatora.

Wirtualny Budynek Dodatki Nawigacji 3D Inne funkcje przydatne przy modyfikowaniu ustawień widoków 3D dostępne są w menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D (lub w pasku narzędzi zawierającym polecenia związane z obsługą Okna 3D). 184 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jeżeli zmieniłeś widok w Oknie 3D. Wyzerowanie kąta obrotu perspektywy w przypadku. Jeśli znajdujesz się w widoku perspektywy. Przywrócenie osi widoku do płaszczyzny poziomej (Poziomuj oś widoku). Użyj tej opcji. Jeżeli jednak na Rzucie zaznaczono kamerę (aktywna kamera posiada stożek widoku). • • Szczegóły. • Zmień zaznaczone: Widok zaznaczonej kamery zostanie zaktualizowany zgodnie z bieżącym widokiem w oknie 3D. Przekroje 3D Przekrój 3D to tryb wyświetlania w Oknie 3D ArchiCADa. nowa kamera zostanie umieszczona tuż za nią. jeżeli na Rzucie nie zaznaczono żadnej kamery. Funkcje te pozwalają na: • • • Wskazanie celu perspektywy (Patrz na). Przywróć zaznaczony widok: Przywraca zachowany widok kamery. • Idź do poprzedniego/Idź do następnego: Użyj tych poleceń gdy chcesz nawigować w widoku perspektywicznym pomiędzy kamerami znajdującymi się na aktywnej ścieżce (aktywna kamera zostanie zaznaczona). Wstaw nową kamerę za zaznaczoną: Dodaje do ścieżki i zaznacza nową kamerę z zachowanym bieżącym widokiem. wywołują odpowiadające im zmiany w palecie Mapy Projektu. Ustawienie widoku prostopadle do wskazanego punktu (Patrz prostopadle na). umożliwia tworzenie zarówno tradycyjnych (ortogonalnych) przekrojów jak i specjalnych widoków pozwalających na tworzenie nieszablonowych prezentacji projektu. Modyfikuj zapamiętane projekcje oraz Dodaj bieżącą projekcję: Polecenia te są dostępne. z menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D dostępne są również następujące polecenia: Uwaga: Zmiany zaznaczenia kamer dokonane za pomocą tych poleceń. Utworzony przekrój 3D może być zachowywany w wielu formatach w celu dalszej obróbki. Zobacz Dokument 3D na stronie 204. gdy włączony jest widok aksonometryczny. Dzięki temu poleceniu można dodawać bieżącą perspektywę do Mapy Projektu. która już należy do ścieżki animacji. Przekrój 3D jest przydatną funkcją przy wizualizacjach wymagających ukazania wewnętrznych przestrzeni budynku. Uaktywnienie funkcji Przekrój 3D. patrz Kamery na stronie 557. Parametry przekroju 3D są przechowywane w pliku projektu i są dostępne nawet po ponownym uruchomieniu ArchiCADa. gdy w wyniku nawigacji kamera przyjmie dziwaczne położenie (Przywróć kąt obrotu). Osobne Ustawienia Reprezentacji Modelu dla Dokumentu 3D umożliwiają skonfigurowanie materiałów dla powierzchni w Przekroju 3D. Ustawienia Przekroju 3D zostaną zastosowane w Dokumencie 3D. • Ustaw kamerę na ścieżce (tylko perspektywa). • • Więcej szczegółów. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa.

Wszystkie właściwości linii przekrojowej oraz Znacznika można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Przekroju. Przekrój w trybie Modelu zawiera edytowalne elementy konstrukcyjne połączone i aktualizowane na bieżąco ze swoimi odpowiednikami w innych oknach Modelu. zostanie on odwzorowany w postaci elementów rysunkowych (punktów. Połączony Znacznik pełni tylko rolę odnośnika.) Jeżeli polecenie Widok > Elementy w Widoki 3D > Przekrój 3D jest aktywne. Aby wygenerować Przekrój należy narysować linię przekrojową na Rzucie. Zawartość Widoku Projektu w Przekroju zależy od Statusu Przekroju. dla ułatwienia identyfikacji i nawigacji Znacznik może wyświetlać nazwę pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie Widoku Projektu wygenerowanego przez Znacznik. czy Rysunkiem. Przekroje mogą być zachowywane w postaci Widoków i wstawiane na Arkusze jako Rysunki. które będą wyświetlane przez Znacznik. który generuje Widok Projektu w Przekroju 2) Połączony Znacznik. Elewacja. np. Przekroje O Przekrojach Narzędzie Przekrój służy do wstawiania Znaczników Przekrojów. należy wybrać polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Przekrój 3D. Obszar 2D.Wirtualny Budynek Tworzenie Przekroju 3D Przekrój 3D działa na zasadzie tworzenia płaszczyzn cięcia modelu 3D. użyj narzędzia Przekrój w jednym z następujących okien: Rzut. Po zdefiniowaniu płaszczyzn cięcia. Więcej szczegółów. 3) Samodzielny Znacznik. jak również dowolne elementy dwuwymiarowe. Detal. który zawiera tekst użytkownika Uwaga: Łatwym sposobem na rozróżnienie pomiędzy typem źródła oraz połączonymi/samodzielnymi znacznikami jest zastosowanie opcji “Podświetl Znaczniki Źródłowe”. Rozwinięcie ścian.) Jeżeli wkleisz element konstrukcyjny do okna Przekroju. Przekrój. ale może zostać połączony z dowolnym Widokiem Projektu. Przekrój w trybie Rysunku zawiera elementy rysunkowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 185 . Zobacz przykład w Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. Widokiem bądź Rysunkiem. Aby wstawić Połączony bądź Samodzielny Znacznik Przekroju. którą można domyślnie aktywować poprzez menu Widok > Opcje wyświetlania. które nie są połączone z żadnymi elementami w innych oknach Modelu i nie odzwierciedlają zmian dokonanych w tych oknach. który wygeneruje Widok Projektu. a następnie wstawić Znacznik źródłowy Przekroju. Płaszczyzny te definiuje się w oknie dialogowym Parametry przekroju 3D. określonego w oknie Ustawień Przekroju. Każdy nowo utworzony Widok Projektu w Przekroju zostanie dodane do folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. linii i wypełnień). (aby wyłączy Przekrój 3D. Znacznik Przekroju może przyjąć jedną z poniższych postaci: 1) Znacznik źródłowy. który nie generuje Widoki Projektu. jednak nie jest możliwe wstawianie nowych elementów konstrukcyjnych. zawartość okna Przekroju można również bezpośrednio publikować. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. Widokiem. Możesz określić szereg informacji. wybierz to polecenie powtórnie. patrz Okno dialogowe Parametry Przekroju 3D w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli Znacznik jest Połączony. Zobacz także Podświetlenie Znaczników Źródłowych na stronie 219. płaszczyzny cięcia będą uwzględniane podczas generowania modelu 3D. możesz powiązać go z dowolnym Widokiem Projektu. W oknach Przekrojów można oglądać i modyfikować elementy.

który nie jest oparty o Model.) Uwaga: Innym rodzajem Widoku Projektu w Przekroju jest Niezależny Przekrój. 4) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju Uwaga: W identyczny sposób tworzy się Elewacje. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. Punkt w którym klikniesz będzie również definiował położenie linii ograniczającej Przekrój w poziomie. przekrojowej by określić orientację Przekroju. 3) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Linia przekrojowa na Rzucie • • Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Przekrój oparty na Modelu musisz wstawić Znacznik przekroju na Rzucie. Zobacz Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. jeżeli została wybrana opcja Ograniczony Zasięg Poziomy oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. 186 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Będzie to Znacznik Źródłowy Przekroju. Pojawi się kursor w kształcie Oka.

danych odniesienia.Wirtualny Budynek Linia przekroju Linia ograniczająca Zasięg poziomy • • Nieskończony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie całego modelu począwszy od linii przekrojowej. linia ograniczająca Przekrój zostanie również wstawiona. 187 . (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Inne opcje dotyczące Widoku Projektu w Przekroju. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. która jest wstawiana automatycznie.) Uwaga: Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Głębokość Zerowa oznacza. (Jeżeli tworzysz Przekrój Ograniczonym Zasięgu Poziomym. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Przekroje. Skorzystaj z opcji w panelu Ogóle okna dialogowego Ustawienia Przekroju aby określić geometrię Przekroju. Więcej szczegółów. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. który chcesz zawrzeć w Przekroju. w Mapie Projektu palety Nawigatora.) • Szczegóły. Reprezentacji Modelu.) 5) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. Znacznika. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. patrz Ustawienia Narzędzia Przekrój w Pomocy ArchiCADa. Po wybraniu ograniczonego Zasięgu Pionowego należy wprowadzić wartości podniesienia odpowiadające zasięgowi pionowemu modelu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Modyfikowanie Poziomego Zasięgu Przekroju oraz Granicy Obszaru Odległego Możesz zmienić Poziomy Zasięg Przekroju poprzez przesunięcie linii ograniczającej Przekrój: Upewnij się czy wybrane zostało narzędzie Przekrój a następnie kliknij linię i przesuń ją do nowego położenia. Po wstawieniu Przekroju można zaznaczyć linię ograniczającą i w razie potrzeby zmienić jej położenie. Poziomów Kondygnacji. (Dla Elewacji opcja Głębokość Zerowa nie jest dostępna. Ograniczony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie modelu w zakresie od linii przekrojowej do linii ograniczającej Przekrój. że wyświetlana będzie tylko część modelu przecięta linią przekrojową. znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. patrz Zasięg poziomy (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. że wszystkie kondygnacje projektu będą wyświetlane. Zasięg pionowy • • Nieskończony Zasięg Pionowy oznacza.

Gdy zaznaczysz Znacznik Źródłowy. (na podstawie odnośnego Widoku Projektu mogło już zostać utworzone wiele Widoków lub Rysunków) wówczas w palecie Info lub w oknie dialogowym Ustawień Elementu. jeżeli opcja ta została wybrana w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. który zostanie zastąpiony odniesieniem do Rysunku po jego utworzeniu. wówczas Znacznik będzie zawierał Autotekst. Wstawiając Nowy Znacznik źródłowy na Rzucie w celu utworzenia nowego Widoku Projektu. jeżeli w panelu Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Przekroju. okno dialogowe Ustawień Domyślnych oferuje dwie opcje Odniesienia dla Znacznika: 188 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Opcjonalny "Obszar Odległy" Przekroju mogący mieć odrębne ustawienia kolorów i efektów modelu zostanie utworzony. Do Znacznika Przekroju zostanie wówczas dodana linia ograniczająca Obszar Odległy. Linie wyznaczające Poziomy Zasięg Przekroju oraz Obszar Odległy są elementami ekranowymi i nie podlegają publikacji. Zobacz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. który zostanie utworzony lub do pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku Projektu. (“Pierwszy” znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. będziesz miał do wyboru dwie dodatkowe opcje w rozwijanym menu "ze Znacznikiem odnoszącym się do:" • • Wybranego Rysunku Pierwszego wstawionego Rysunku dla wybranego Widoku • Więcej szczegółów. • Aby przełączyć wyświetlanie granic Poziomego Zasięgu Przekroju i Obszaru Odległego użyj opcji Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników.Wirtualny Budynek Możesz także zmienić położenie Granicy Obszaru Odległego. by wyświetlał informacje odnoszące się do pierwszego Rysunku utworzonego na jego podstawie . aby przyporządkować Odniesienie Znacznikom Źródłowym: Przekrojów. który został wcześniej wstawiony.) Na przykład następujący Przekrój został ustawiony. Rozwinięć Ścian. patrz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Aby zmienić ich kolory lub rodzaje linii skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Elewacji. a żaden Rysunek nie będzie jeszcze utworzony na podstawie tego Widoku Projektu. Detali oraz Obszaru 2D. Jeżeli wybierzesz opcję Pierwszego Wstawionego Rysunku. • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Innymi słowy Znacznik będzie wyświetlał informacje odnoszące się do Widoku Projektu. zaznaczysz opcję Zaznaczony Obszar Odległy. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego Postępuj według poniższych instrukcji.

Ostrzeżenie: Usunięcie elementu konstrukcyjnego z okna Przekroju o statusie Model (zarówno przebudowanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 189 . Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. Podczas tworzenia każdego nowego Przekroju. elementy konstrukcyjne w oknach Przekrojów są edytowalne. Status dokumentu 3D może być ustawiony jako Przebudowanie automatycznie lub Przebudowanie ręczne. Nawet kopiując elementy konstrukcyjne i wklejając je uzyskujesz jedynie proste elementy rysunkowe. Można natomiast zaktualizować taki odłączony rysunek do ostatnich zmian dokonanych w Modelu. jak odnośny element (np. Okna 3D oraz do pozostałych okien Przekroju w trybie Model i odwrotnie. do którego odnosi się Znacznik.przebudowanie ręczne oraz Rysunek . W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. Przekrojowi można przypisać jeden z trzech statusów: Model . na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). wypełnienia. Wybierz Status Przekroju Uwaga: Procedura wybierania statusu jest identyczna dla Przekrojów. elementy konstrukcyjne zostaną rozbite na elementy 2D. pozostałe elementy będą nieaktywne i nie będzie możliwości ich zaznaczenia. Rysunek) będzie dostępny w Projekcie.bez przebudowania. Model . gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku.Wirtualny Budynek Wybranie jednej z tych opcji wyświetli okno dialogowe zawierające strukturę Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy. nie można jednak określić ustawienia: Rysunek: bez przebudowania. Elewacji oraz Rozwinięć Ścian. Gdy zmieniony zostanie status Przekroju na Rysunek.Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). Uwaga: Te same informacje związane ze Znacznikiem dostępne są w Panelu Znacznik i w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. • W przypadku dwóch pierwszych trybów . jakiekolwiek zmiany dokonane w Przekroju typu Model. Możliwe będzie zaznaczenie jednego z Widoków/Rysunków utworzonych na podstawie odnośnego Widoku Projektu. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). zawartość okna stanowią elementy konstrukcyjne.przebudowanie automatyczne. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. jednak nie jest możliwe tworzenie nowych elementów z wyjątkiem kopiowania już istniejących okien i drzwi. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. • W przypadku statusu Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). tj. zostaną przeniesione do Rzutu. Informacje dotyczące połączenia zawarte w Znaczniku będą również wyświetlane w polu Odniesienie do tak długo. łuki i linie. Zmiany dokonywane w tym trybie nie są przenoszone na Model. Status Przekroju definiuje połączenie pomiędzy Przekrojem a Modelem na Rzucie oraz metodę przebudowania. przypisywany jest mu Status w panelu "Ogólne" okna dialogowego Ustawienia Przekroju.

(Widok > Nawigacja > Przekroje > Otwórz Przekrój). Wektorowe Cienie Słoneczne oraz parametry "Obszaru Odległego". co gwarantuje plastyczne odwzorowanie zaokrąglonych powierzchni: Możliwe jest wykorzystanie zarówno Cieni Słonecznych jak i Cieniowania w jednym Przekroju: Otwórz Widok Projektu w Przekroju Aby otworzyć Widok Projektu w Przekroju dwukrotnie kliknij jego nazwę w palecie Nawigatora lub skorzystaj z polecenia w menu. Innym dostępnym efektem jest wyświetlanie powierzchni elementów w widoku w trybie Cieniowania. Szczegóły. w oknach tego typu możesz dodawać elementy rysunkowe 2D. Szczegóły. a następnie wybranie polecenia “Otwórz Przekrój” z menu kontekstowego. W tym miejscu będziesz mógł zdefiniować takie efekty jak np. a zatem z okien Rzutu i 3D. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju Uwaga: Opcje związane z wyświetlaniem elementów są prawie identyczne w przypadku Elewacji i Rozwinięć ścian. Domyślnie każdy Przekrój jest otwierany w oknie Przekroju. z kontekstowego menu Przekroju w Nawigatorze wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. opisy oraz wymiarowanie. zastępując poprzedni Przekrój wyświetlony w tym oknie. Poniższe okno Przekroju posiad włączone opcje Kreskowania Wektorowego (wzór pokrycia na płaszczyźnie dachu) oraz Wektorowych Cieni Słonecznych (cień okapu na powierzchni ściany). Innym sposobem otworzenia Widoku Projektu w Przekroju jest zaznaczenie linii Przekroju na Rzucie. Bez względu na wybrany status Przekroju. aby zdefiniować sposób wyświetlania elementów w przekroju i widoku. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. 190 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby otworzyć kilka okien zawierające różne Przekroje. Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju.Wirtualny Budynek automatycznie jak i ręczne) spowoduje usunięcie tego elementu z Modelu.

łączone przez użytkownika z istniejącym Widokiem Projektu. połączonym do tego Detalu. Możesz wstawić Połączony Znacznik Przekroju do okna jednego z następujących rodzajów: Rzut. Detal. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. z którym zostały połączone . Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. Zamiast tego są one wstawiane do Projektu. Przekrój. który funkcjonuje jako Detal: Najpierw należy wstawić znacznik źródłowy detalu w oknie Przekroju. Widokiem bądź Rysunkiem i wyświetlają informacje związane z elementem. • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 191 . Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. Połączony znacznik Przekroju wskazuje Detal Przekroju tej ściany. Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. Aby wstawić Połączony Znacznik Przekroju: 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. które Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Połączone Znaczniki Przekroju nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu.Wirtualny Budynek Wstaw Połączony Znacznik Przekroju Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Elewacji. zostanie wyświetlone. następnie umieścić połączony znacznik Przekroju Ściany na rzucie. Elewacja. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. 4) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. Detali i Obszaru 2D. Na przykład możliwe jest stworzenie Przekroju przez ścianę.

pierwszego rysunku utworzonego z widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. Jeżeli modyfikujesz zaznaczony Znacznik. rysunku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. że Połączony Znacznik może się odnosić do dowolnego Widoku Projektu. Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy). Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. Elewacji. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku.”). możliwa jest zmiana wszystkich jego ustawień w dowolnym momencie. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. który chciałbyś połączyć ze Znacznikiem. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). Wybierz pożądany Widok Projektu. 6) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. (“Pierwszy” oznacza rysunek. W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. aby wyświetlić okno dialogowe Określ odniesienie dla Znacznika i wybierz element.”). Detali oraz Obszaru 2D. do którego odnosi się Znacznik. “Przeglądaj.. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). Wynika z tego. Po wstawieniu Znacznika.Wirtualny Budynek Uwaga: Opcja Linii łamanej jest niedostępna w przypadku Elewacji. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). Pojawi się kursor w kształcie Oka. (“Pierwszy” oznacza rysunek. Rozwinięć Ścian. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika Postępuj według poniższych instrukcji.) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. Informacje związane z wybranym elementem będą wyświetlane w Znaczniku. widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) wybranego rysunku (tj.) Wybranie którejkolwiek z tych opcji otworzy okno dialogowe zawierające strukturę odpowiedniej Mapy Nawigatora (Mapy Projektu. Widoku lub Rysunku w Projekcie. pierwszego rysunku utworzonego z widoku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji • 192 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. 5) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii przekrojowej by określić orientację Przekroju.. Widok lub Rysunek. aby przyporządkować Odniesienie Połączonym Znacznikom: Przekrojów. W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. kliknij przycisk Przeglądaj. Nowe Połączone Znaczniki lub dla zaznaczone istniejące Znaczniki mogą odnosić się do: • • • wybranego widoku modelu (tj.

w menu Dokument > Narzędzia Dokumentacji lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu znajdującej się u dołu Mapy Projektu Nawigatora. Rozwinięć Ścian i Dokumentów 3D. spowoduje utworzenie nowego Widoku Projektu nie posiadającego Znacznika. “Niezależne” Przekroje. Przekrój. możesz posłużyć się dowolnymi narzędziami rysunkowymi. mogą być tworzone w niektórych oknach. ale wymienionego w Nawigatorze. Polecenie to Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli zajdzie potrzeba aby ten Niezależny Widok Projektu był Połączony ze Znacznikiem. jaki Nowy Widok Projektu zostanie utworzony (w tym wypadku będzie to Przekrój). postępuj według poniższych instrukcji. posiadające Znacznik lub pozbawione Znacznika.Wirtualny Budynek Wstaw Samodzielny znacznik W celu wstawienia Samodzielnego Znacznika za pomocą narzędzia Przekrój. • • 3) Narysuj linię bądź granicę (w zależności od rodzaju narzędzia) i wstaw Znacznik do jednego z następujących okien: Rzut. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów Uwaga: Proces aktualizacji jest identyczny dla Przekrojów. Elewacja. Rozwinięcia Ścian Obszar 2D. Utwórz Niezależny Przekrój Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Niezależnych Elewacji. Dokument 3D. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. zaznaczony element Mapy projektu będzie decydował o tym. w Nawigatorze są one określone jako "Niezależne" Widoku Projektu. na liście parametrów w panelu Znacznik okna dialogowego Ustawień Narzędzia. wstaw nowy Połączony Znacznik do Projektu i połącz go (“Odniesienie Znacznika do”) z istniejącym Niezależnym Przekrojem. Możesz również przenieść elementy 2D z Podrysu (za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej) w celu dalszej edycji. Elewacji. 1) W oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia bądź w palecie Info wybierz opcję “Wstaw samodzielny znacznik. 2) Zdefiniuj dowolne własne teksty. Elewacja. Polecenie to jest dostępne: • w menu kontekstowym folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. 193 . Detal. Więcej informacji dotyczących Statusu Przekroju. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten folder i wybierz polecenie “Nowy Niezależny Przekrój”. Detal lub Obszar 2D. użyj polecenia “Utwórz Nowy Niezależny Przekrój”. Status Przekroju definiuje połączenie (i metodę przebudowania) pomiędzy Przekrojem a modelem na Rzucie.” Informacje wyświetlane przez Znacznik tego typu nie są połączone z żadnym elementem. Aby dodać nowe elementy w Niezależnych Widokach Projektu. Są to Widoki Projektu nie oparte o Model. Aby utworzyć nowy Niezależny Przekrój bez Znacznika.

W tym trybie modyfikacje elementów konstrukcyjnych na Rzucie będą automatycznie wprowadzane do okien Przekrojów poprzez przebudowę ich zawartości w momencie uaktywnienia bądź otwarcia. że elementy w tych oknach zostaną uaktualnione tak. • Aby przebudować Przekrój o statusie Rysunku. edycja elementu bibliotecznego) nie są automatycznie aktualizowane w oknach przekrojów typu Model. Proces przebudowy odnosi się tylko do elementów konstrukcyjnych. Wszystkie elementy dodane do tych okien przez użytkownika pozostaną nienaruszone. Gdy wybrany jest status Modelu: przebudowanie automatyczne. Elementy 2D narysowane na Rzucie lub w oknach Przekrojów nie będą przenoszone (odzwierciedlane) w pozostałych oknach. Użycie tego polecenia nie powoduje zmian w elementach rysunkowych dodanych do okna Przekroju.Wirtualny Budynek Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne Przekrój w trybie Model: Przebudowanie automatyczne jest połączony z modelem na Rzucie pozwalając na interaktywną edycję elementów Projektu w obydwu oknach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 194 . Jeżeli wolisz aby okna Przekrojów były przebudowywane tylko podczas ich otwierania i uaktywniania (tak jak w ArchiCADzie 9). Przebudowę uruchamia się poleceniem z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Polecenie to odświeża elementy rysunkowe tych okien i naprawia ewentualne tymczasowe błędy w wyświetlaniu. wszelkie zmiany w oknie Przekroju powodują natychmiastową i ciągłą przebudowę tego okna. by odzwierciedlać bieżący stan Wirtualnego Budynku. Oznacza to. pozostałych okien Przekrojów jak również okna 3D. które są dokumentami do Przebudowania Automatycznego lub Ręcznego. używane jest do odświeżania rysunków 2D i nie jest dostępne dla okien w trybie Model: Przebudowanie automatyczne) Uwaga: Niektóre złożone modyfikacje elementów projektu (np. Zmiany elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrojów zostaną automatycznie uaktualnione (wraz z przypisanymi tym elementom wymiarowaniami) podczas aktywacji okna Rzutu. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne Przekrój z wybranym statusem Model: przebudowanie ręczne nie będzie przebudowywany automatycznie. że wszelkie modyfikacje tych elementów zostaną utracone. (Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj. Dla całkowitego przebudowania zawartości okna Przekroju w trybie Rysunek użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Jeżeli jednak chcesz ręcznie przebudować okno możesz skorzystać z polecenia z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Rysunek: bez przebudowania Nie dotyczy to Dokumentów 3D. użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj. Wybranie tego polecenia spowoduje. Funkcja ta usunie wszystkie elementy dwuwymiarowe pochodzące z modelu i zastąpi je aktualnymi. • Podsumowanie Poleceń Przebudowania Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. Aby poprawnie wyświetlić te zmiany użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne oraz Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne. przejdź do panelu Opcje > Preferencje Projektu > Różne i anuluj zaznaczenie opcji “Na bieżąco aktualizuj Widoki w trybie Modelu”. W przypadku dużych projektów ciągła przebudowa modelu może zabierać dużo czasu.

Zestaw poleceń widocznych w menu może być dostosowywany (Opcje > Środowisko pracy > Menu) tak. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych Przebuduj Wszystko z Modelu: Przebudowuje zawartość wszystkich okien Przekroju/Elewacji/RŚ znajdujących się w projekcie. Poniższe polecenia mogą nie być domyślnie wyświetlane w menu Widok > Odśwież. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów Uwaga: Poniże informacje odnoszą się także do Elewacji. Przebuduj z widoku źródłowego: To polecenie jest dostępne tylko dla okien Detalu i Obszaru 2D. Szczegóły. Aby manipulować całą Linią przekrojową możesz użyć narzędzia Strzałka.Wirtualny Budynek Dodatkowe polecenia w menu Widok > Odśwież są dostępne jeśli aktywnym oknem jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ. Linie Elewacji nie mogą być jednak łamane. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. jak również skorzystać z ich odpowiedników umieszczonych w palecie pomocniczej. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Rysunku: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju posiadające status Rysunku. patrz Panel Znacznik (Narzędzie Przekrój) oraz Panel Pole Znacznik (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Aby zdefiniować właściwości Linii i Znaczników Przekroju skorzystaj z opcji w panelach Znacznik i Pole Znacznika w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Aby zmienić długość linii przekrojowej zaznacz ją. narzędzia Obszar zaznaczania oraz poleceń znajdujących się w menu Edycja. by zawierał opisane polecenia. Szczegóły. Przebuduj z modelu: Polecenie to przebudowuje aktywne okno. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 195 . Polecenia te są również dostępne w kontekstowych menu poszczególnych folderów w Mapie Projektu oraz Mapie Widoków palety Nawigatora. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. do okna przeniesione zostaną zmiany dokonane w oknie Rzutu. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Modelu: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju o statusie Modelu (zarówno Przebudowanie automatycznie jak i Przebudowanie ręczne). a następnie klikając jeden z punktów końcowych wybierz funkcję Rozciągnij z palety pomocniczej.

Pozostałe cechy narzędzia Elewacja są identyczne jak narzędzia Przekrój. • Aby przesunąć segment linii Przekroju zaznacz Znacznik Przekroju. • • 196 . natomiast panele Znacznik i Pole Znacznika odpowiadają za zawartość i wygląd Znaczników Elewacji. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych na stronie 195. Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Rozwinięcie Ścian. • • Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju na stronie 186. Panel Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Elewacji pozwala określić sposób wyświetlania modelu w Elewacji. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów na stronie 195. Przekrój. który decyduje o metodzie jego przebudowania . Zobacz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Opcja "Głębokość Zerowa" dla poziomego zasięgu Elewacji nie jest dostępna. Elewacja. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Elewacje ArchiCAD posiada odrębne narzędzie do tworzenia Widoków Projektu w Elewacji oraz Połączonych lub Niepołączonych Znaczników Elewacji. Kliknij aby zatwierdzić operację. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. • • • Aby utworzyć Elewację musisz wstawić Znacznik Źródłowy Elewacji w oknie Rzutu. a następnie przeciągnij linię przerwania (prostopadła do linii przekrojowej) poza zasięg przekroju. Dokument 3D. Połączony Znacznik Elewacji nie tworzący Widoku Projektu może być wstawiony do jednego z następujących okien: Rzut. W przeciwieństwie do Przekrojów: • Elewacje nie służą do "krojenia" modelu. Detal lub Obszar 2D. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Można również wstawić Niepołączone znaczniki elewacji. • W przeciwieństwie do linii przekrojowej. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. opcje związane ze Znacznikami są inne dla Elewacji niż dla Przekrojów. a następnie użyj polecenia Przesuń odcinek linii Przekroju z palety pomocniczej. Kliknij aby przełamać segment w połowie a następnie przesuń utworzoną w ten sposób linię przełamania w nowe położenie. Z palety pomocniczej wybierz funkcję Przerwij linię przekroju/elewacji. Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Znaczniki Elewacji różnią się od Znaczników Przekrojów. Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. Aby usunąć przerwanie linii przekrojowej zaznacz ją.Wirtualny Budynek Aby przerwać linię lub segment linii Przekroju: • • Zaznacz punkt środkowy linii. Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. służą raczej do tworzenia widoków modelu obserwowanego z dużej odległości. linia Elewacji jest elementem ekranowym i nie jest wyświetlana na Arkuszach. Powstały Widok Projektu ma określony status (Model lub Rysunek).

Położenie Znacznika względem linii Elewacji pozostanie stałe nawet podczas jej przesuwania lub obracania. Każde Rozwinięcie Ścian jest oddzielnym Widokiem Projektu w Mapie Projektu palety Nawigatora. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Znacznik zostanie zaznaczony i będzie przy nim wyświetlany wierzchołek. Modyfikacje dokonane w Rozwinięciach Ścian mogą być odzwierciedlone w modelu i odwrotnie: zmiany w modelu mogą zostać automatycznie wprowadzone w Rozwinięciach Ścian po ich przebudowaniu. Narzędzie Rozwinięcie Ścian może być stosowane tylko do tworzenia Widoków Projektu. zdefiniuj widok oraz jego zasięg w sposób graficzny. Rozwinięcia Ścian (RŚ) działają w podobny sposób jak Przekroje i Elewacje: wybierz metodę geometrii.Wirtualny Budynek Przemieszczanie Znaczników Elewacji Ta opcja jest dostępna tylko dla Znaczników Elewacji i Rozwinięć Ścian. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. każdy widok jest tworzony prostopadle do odnośnego segmentu.) Rozwinięcia Ścian utworzone metodą polilinii lub prostokąta będą posiadały po jednym widoku dla każdego segmentu Rozwinięcia Ścian. następnie wstaw Znacznik zawierający informację o odniesieniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 197 . aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Rozwinięcie Ścian (RŚ) O Rozwinięciach Ścian ArchiCAD posiada narzędzie stworzone specjalnie na potrzeby tworzenia rozwinięć Ścian projektowanych wnętrz. Uwaga: Znaczniki Źródłowe RŚ mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Wymiary mogą być powiązane z elementami. nie można wstawiać połączonych (zawierających tylko odniesienie) znaczników RŚ. Kliknij ten wierzchołek i z palety pomocniczej wybierz funkcję Przesuń Znacznik elewacji aby przemieścić Znacznik do nowego położenia. Zaznacz linię Elewacji.

patrz Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach na stronie 464. wstawianie do Arkuszy) widoki tego typu są automatycznie grupowane w Nawigatorze. Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. należy zazwyczaj skorzystać z funkcji Automatycznego Rozmieszczania Rysunków na Arkuszu dostępnego w Ustawieniach Szablonu Arkusza. tworzenie Rozwinięć Ścian rozpoczyna się od zdefiniowania zasięgu widoku (np. Zostanie przypisany do własnej Grupy RŚ nawet wówczas. a także z powodów praktycznych (numerowanie. Uwaga: W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. 1) 2) 3) 4) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Grupy RŚ są automatycznie dodawane do Mapy Projektu w postaci folderów. Powstała w ten sposób Grupa Rozwinięć Ścian będzie zawierała taką liczbę Widoków Projektu jak ilość segmentów polilinii/prostokąta. która ma być widoczna). odniesienie Znacznika. funkcje związane z Podrysem. Kliknij ponownie by zakończyć rysowanie Linii. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Kliknij po raz trzeci aby wstawić Znacznik RŚ. 5) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora.) Szczegóły. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. z którego będzie oglądana ściana). (Aby uzyskać prawidłowe rozłożenie widoków RŚ należących do poszczególnych Grup RŚ. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. W związku z tym. Nie można przenosić poszczególnych Widoków RŚ z jednej do drugiej Grupy RŚ. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. 198 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Zazwyczaj Rozwinięcia Ścian są tworzone w grupach (np. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. pokrywającego się ze ścianą. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. osobne RŚ dla każdego pomieszczenia). a następnie linii widoku (miejsca. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie Użyj metody polilinii lub prostokąta aby utworzyć kilka Widoków Projektu RŚ w jednej Grupie RŚ. wyświetlanie. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ Aby utworzyć pojedynczy Widok RŚ narysuj Linię Zasięgu RŚ za pomocą metody Pojedynczego Segmentu RŚ. jeżeli będzie to jedyny Widok Projektu w Grupie.

Zobacz Edycja Widoków Projektu RŚ na stronie 201. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. ponowne kliknięcie pozwala określić jego długość. Przy metodzie obróconego prostokąta drugie kliknięcie definiuje wektor obrotu prostokąta. 2) Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Aby nie wyświetlać Znacznika dla dowolnych lub wszystkich Widoków Projektów RŚ wybierz opcję Bez Znacznika we wspomnianym panelu. obiektu GDL o edytowalnych parametrach. podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. odniesienie Znacznika. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Rozwinięcia Ścian korzystają z własnego Znacznika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 199 . polilinia lub prostokąt reprezentuje Linię Zasięgu Grupy RŚ. Przy metodzie prostokąta ponowne kliknięcie pozwala zdefiniować położenie przeciwległego wierzchołka. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. palety Nawigatora.Wirtualny Budynek 1) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu RŚ. 3) Kliknij raz lub więcej aby wstawić Znacznik RŚ. • • Powstała w efekcie linia. Znaczniki RŚ są wstawiane po środku każdego z segmentów Linii Zasięgu RŚ bądź na środku pomieszczenia. Właściwości poszczególnych segmentów mogą być jednak modyfikowane indywidualnie. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. 5) Folder Rozwinięcia Ścian ma własny Klon w Mapie Widoków Widoki Projektu należące do jednej Grupy RŚ posiadają wspólne cechy (takie jak ustawienia wyświetlania na kondygnacjach oraz ustawienia Warstw) które są definiowane tylko dla Grupy w całości. • Przy metodzie polilinii każde kolejne kliknięcie będzie powodowało dodanie segmentu polilinii. 4) Zostanie utworzona i umieszczona w Mapie Projektu nowa Grupa Widoków Projektu. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów.

Wirtualny Budynek Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190.. 2) Zwróć uwagę.. poszczególne Widoki Projektu RŚ mają przypisane ID "Poprzez Grupę RŚ". Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Zestaw opcji w panelu Ogólne jest inny jeżeli definiowane są Ustawienia Grupy RŚ: lub dla indywidualnych widoków Rozwinięć Ścian: Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku.. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. Domyślna Nazwa Grupy RŚ dodaje do nazwy poszczególnych Widoków Projektu Autotekst <Orientacja > (Orientacja widoku). Wsch. Płd.). Zach. Na przykład. Kolejne Grupy RŚ otrzymują kolejne numery ID. że ID Grupy RŚ w Nawigatorze odpowiada teraz 200 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . znajdującą się obok pola ID w panelu Ogólne. Użyj Autotekstów do nadawania charakterystycznych ID/Nazw Grupom RŚ Możliwe jest nadawanie logicznych nazw poszczególnym Rozwinięciom Ścian poprzez przypisanie Autotekstów ID i Nazwom odnośnych Grup RŚ. Grupie RŚ jest domyślnie przypisywane ID RŚ -01.) 1) Kliknij ikonę Autotekstu Domyślnie. a następnie wybierz Numer Strefy z listy.. Domyślnie ustawione ID Grupy RŚ dodaje do ID każdego z widoków RŚ Autotekst <Numer> (Numer widoku). charakterystyczne ID i Nazwę opartą o różne wyniki Autotekstu.).. Użyj opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień RŚ aby określić ewentualne dodatkowe Autoteksty definiujące Nazwy lub ID widoków RŚ. 02. Dzięki temu każdy widok RŚ w Grupie może posiadać własne. skorzystaj z panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian. 03. że każdy widok RŚ będzie posiadał ID i Nazwę utworzony na podstawie ID i Nazwy Grupy RŚ. RŚ-03. Oznacza to. (RŚ-02. ID Grupy RŚ może się odnosić do Numeru Strefy: ID i Nazwy Rozwinięć Ścian W celu przypisania ID i Nazw Grupom RŚ oraz zawartym w nich Widokom Projektu.. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. Domyślne ustawienia Rozwinięć Ścian w ArchiCADzie mają zdefiniowane ID i Nazwę zawierającą Autoteksty. W konsekwencji Nazwa każdego Widoku Projektu RŚ będzie zawierała nazwę kierunku świata automatycznie przypisaną za pomocą Autotekstu (Płn. Na ilustracji poniżej każdy Widok Projektu zawiera ID Grupy RŚ (RŚ-01) oraz automatycznie dodany numer (01.

Użyj palety pomocniczej aby przemieścić bądź obrócić segment RŚ lub jego Znacznik. gdy Rozwinięcie Ścian zawiera Strefę. Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian Paleta pomocnicza oraz menu kontekstowe będą się odnosić tylko do Widoku Projektu związanego z zaznaczonym segmentem. zaznacz Widok Projektu. To ID zostanie nadane wszystkim Widokom Projektu w Grupie RŚ. Aby edytować zaznaczony Widok Projektu: • Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian (Użyj polecenia z menu kontekstowego lub z palety Info). W pierwszej kolejności. Można także zmieniać ID lub Nazwy dowolnych Grup RŚ lub Widoków Projektu RŚ w Nawigatorze. (Oczywiście przypisanie Autotekstu "Numer Strefy" działa tylko wówczas. • zaznacz dowolny znacznik pojedynczego Rozwinięcia Ścian lub Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 201 . Dostosowywanie ID i Nazw Możesz nadać własne ID lub Nazwę Grupie RŚ albo indywidualnemu Widokowi Projektu: • • Zaznacz Linię Zasięgu RŚ. Wszystkie wprowadzone w tym miejscu zmiany będą się odnosić tylko do zaznaczonego Widoku Projektu. Usuwanie/Przywracanie Segmentu RŚ Jeżeli zaznaczysz pojedynczy segment RŚ będziesz mógł usunąć przypisany mu Widok Projektu korzystając z polecenia Usuń dostępnego w menu kontekstowym. Zwróć uwagę. Edycja Widoków Projektu RŚ Każdy Widok Projektu należący do Grupy RŚ może być edytowany oddzielnie.Wirtualny Budynek numerowi strefy (w tym przypadku jest to 007) zawartej w Rozwinięciu Ścian. • • Wprowadź ID lub Nazwę.) • zaznacz dowolny pojedynczy segment Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian. że niektóre opcje w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian będą nieaktywne przy modyfikowaniu pojedynczego widoku RŚ. czy z rozwijanego menu wybrana jest opcja Użytkownika. W przypadku pojedynczych widoków RŚ sprawdź.

Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian Zaznaczenie dowolnego segmentu Polilinii Zasięgu RŚ spowoduje zaznaczenie całej Grupy RŚ.Wirtualny Budynek Nawet po usunięciu Widoku Projektu będziesz mógł Przywrócić segment RŚ: zaznacz Grupę RŚ. której Widok Projektu został usunięty i w menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć wszystkie Rozwinięcia Ścian w Grupie. podobnie jak w przypadku innych polilinii w ArchiCADzie. wówczas zaznaczenia Znacznika spowoduje zaznaczenie całej Grupy. Jeżeli Grupa RŚ korzysta z jednego wspólnego Znacznika. Uwaga: To polecenie przywraca usunięte Widoki Projektu RŚ. Dodanie wierzchołka spowoduje dodanie nowego Widoku Projektu do Grupy RŚ. czy od Kondygnacji Macierzystej RŚ (kondygnacji. czy pionowy zasięg będzie mierzony od Zera Projektu. jednak wszystkie elementy 2D dodane do tych widoków przed ich usunięciem zostaną utracone. Aby edytować Polilinię Zasięgu RŚ. Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian Zasięg pionowy Zasięg pionowy Rozwinięcia Ścian jest definiowany ręcznie w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian bądź w palecie Info. Poszczególne widoki RŚ (czyli segmenty Linii Zasięgu RŚ) mogą mieć w razie potrzeby własne ustawienia Zasięgu pionowego: wybierz opcję Ograniczony i wpisz żądane wartości wzniesienia górnej i dolnej granicy zasięgu. na którą zostało ono wstawione). Zobacz Ustawienia Narzędzia Rozwinięcie Ścian (RŚ) w Pomocy ArchiCADa. skorzystaj z poleceń palety pomocniczej. Z rozwijanego menu wybierz. 202 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

W ten sposób. a kształty Stref Jeżeli chciałbyś by Rozwinięcie Ścian korespondowało z odpowiednią Strefą. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 203 .) Rozwinięcia Ścian. jeśli w pomieszczeniu znajduje się alkowa o nieregularnym kształcie. możesz wybrać aby Zasięg Pionowy był Dopasowany do wykrytej strefy (opcja w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian). linia zasięgu RŚ odzwierciedla Zasięg poziomy powstałego widoku RŚ.Wirtualny Budynek Aby uwzględnić połączone zaznaczone obszary w widoku modelu Rozwinięcia Ścian. jednak mieszczące się w pomieszczeniu. Zasięg poziomy Domyślnie. Jeżeli zostanie wykryta Strefa. (Rozciąganie/zmniejszenie segmentu spowoduje modyfikację sąsiednich segmentów podobnie jak w przypadku każdej innej polilinii. Opcja Zasięgu poziomego w Ustawieniach Rozwinięcia Ścian (patrz panel Ogólne) jest domyślnie ustawiony jako W/g linii zasięgu. zaznacz Linię Zasięgu i rozciągnij ją lub zmniejsz używając odpowiedniego polecenia w palecie pomocniczej. tak jak pokazano na rysunku: Aby zmienić poziomy zasięg RŚ. w Ustawieniach RŚ należy wybrać Dodaj obszar wieloboku jako opcję Zasięgu poziomego. widok modelu RŚ będzie obejmował struktury wychodzące poza Linię Zasięgu. Pionowy Zakres zaznaczonego widoku RŚ będzie odpowiadał wysokości wykrytej Strefy.

Jest to możliwe ponieważ Dokument 3D może wyświetlać przekroje w strukturze Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 204 . przecięcie ściany warstwowej w przestrzeni. Na przykład. aby zdefiniować sposób Dokument 3D pozwala obejrzeć widok 3D modelu stanowiącego podstawę do tworzenia dokumentu. Rozwinięcia Ścian nie posiadają opcji "Zaznaczonego Obszaru Odległego". Strefy poddane Działaniom na Elementach Bryłowych zostaną odwzorowane precyzyjnie pod warunkiem. oraz Panel Reprezentacja Modelu (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. Na przykład. Opcje w tym panelu są w większości takie same jak w analogicznych panelach okien dialogowych Ustawień Przekroju i Elewacji. że nie będą wyświetlane ściany przecięte przez Linie RŚ. Będą one dokładnie odwzorowane w Widokach Projektu odnośnej Grupy RŚ. zgodnie z konfiguracją Ustawień strefy): wyświetlania elementów w przekroju i widoku. Ukryj elementy w przekroju: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. W przypadku Rozwinięć Ścian dla wyświetlania elementów w przekroju dostępne są dwie dodatkowe opcje: Ukryj ściany przesłaniające widok: Jeżeli zaznaczona jest ta opcja. w Rozwinięciu Ścian nie będą wyświetlane ściany. Dokument 3D O Dokumencie 3D Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian.np. etykiety i dodatkowe elementy rysunku 2D. że zaznaczona zostanie opcja Uwzględnij Działania na elementach bryłowych. można zmienić widok 3D budynku na dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące struktury w 3D . Zobacz Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. które "kolidują z widokiem". do którego można dodać wymiary.Wirtualny Budynek Uwaga: Wysokość strefy to różnica pomiędzy wartością jej Poziomu a wartością Wysokości. pojedyncza Strefa przycięta do pochyłego dachu będzie miała różne wysokości.

można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. Dokument 3D to widok projektu.Wirtualny Budynek modelu 3D. kolorowanie. dostępnych jedynie dla Dokumentów 3D. przezroczystość. Poszczególne parametry i opcje mające wpływ na wyświetlanie okna 3D (takie jak projekcja i filtrowania/zaznaczenie elementów) będą określały sposób wyświetlenia Dokumentów 3D. Zobacz Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D na stronie 210. użyj Obszaru zaznaczenia wg potrzeb. W wielu aspektach. podobnie jak inne widoki modelu. który pojawia się na Mapie Projektu w Nawigatorze. skonfiguruj widok 3D modelu: widok. Patrz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. Dokument 3D posiada własne okno ustawień. opcjonalnie używając parametrów wypełnień przekrojowych i linii zdefiniowanych na poziomie elementu. z zależności od statusu. Jednak. Uwaga: Wyświetlanie elementów złożonych w oknie Dokumentu 3D również zależy od Ustawień częściowego wyświetlania. Aby dodać wymiary. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. który ma być obowiązywać dla Dokumentu 3D. jednak nie można edytować ich graficznie ani tworzyć nowych elementów modelu. można wybrać elementy modelu i otwierać okna ustawień.. W szczególności. gdzie można określić parametry właściwe dla Dokumentu 3D: są to wypełnienie/wyświetlenia pióra powierzchni elementów (łącznie z przekrojami elementów warstwowych) i kontury. po skonfigurowaniu ustawień okna 3D można przedefiniować Dokument 3D. z menu kontekstowego w folderze Dokument 3D w Nawigatorze 205 . przefiltruj lub zaznacz elementy. Ustaw widok 3D jako perspektywę lub jako rzut. a elementu modelu są przebudowywane automatycznie lub ręcznie. W Dokumencie 3D. wzorek 3D. lub wykonaj czynności na elementach bryłowych. zastosuj Parametry przekroju 3D.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Utwórz Dokument 3D 1) W oknie 3D. 2) Utwórz nowy dokument 3D w jeden z poniższych sposobów: Jeśli otwarte jest okno 3D: • Użyj polecenia Nowy Dokument 3D. cieniowanie i efekty słoneczne. wystarczy użyć narzędzi Wymiarowania ArchiCADa plus niektórych funkcji związanych z wymiarowaniem. aby wprowadzać zmiany do modelu.. Zobacz Ustawienia Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. Źródłem Dokumentu 3D jest okno 3D. Dokument 3D jest analogiczny do widoku projektu w przekroju: stanowi integralną część modelu ArchiCAD. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. (Zobacz Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D na stronie 206.

płaszczyzny cięcia) własnego źródłowego okna 3D. Te ustawienia to: • Bieżąca projekcja 3D. 206 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 4) Spowoduje to utworzenie Dokumentu 3D i otwarcie go • Użyj polecenia Przechwyć widok okna jako Dokument 3D z menu kontekstowego okna 3D (kiedy nic nie jest zaznaczone). Wprowadź ID odniesienia oraz nazwę nowego Dokumentu 3D. W dowolnym momencie można poddać edycji poszczególne ustawienia źródła Okna 3D a następnie można Przedefiniować Wybrany Dokument 3D. które mają wpływ na to. aby zastosować zmiany edycyjne. Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D Zawartość Dokumentu 3D jest definiowana z Okna 3D. filtrowanie. Przedefiniuj odnosi się do poszczególnych ustawień okna 3D. jak Dokument 3D będzie wyglądał w tym oknie. Innymi słowy: każdy Dokument 3D zachowuje ustawienia (projekcję. osobnym oknie. 5) Dokument 3D będzie figurował na liście w folderze Dokument 3D w Mapie Projektu w Nawigatorze. to okno 3D jest źródłem Dokumentu 3D. kliknij Utwórz. łącznie z powiększeniem Zobacz Projekcje 3D na stronie 183. 3) Pojawi się okno dialogowe Nowy Dokument 3D. każdy Dokument może mieć własne źródłowe okno 3D. lub Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Dokument 3D).Wirtualny Budynek • Użyj polecenia menu (Dokument > Dokument 3D > Utwórz Nowy Dokument 3D. Mimo że w danym momencie można mieć tylko jedno aktualne okno 3D (nie można mieć otwartych kilku okien 3D jednocześnie).

zostanie przebudowany tylko jeśli wydane zostanie takie polecenie. • Zobacz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D.Wirtualny Budynek • Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Przebuduj dotyczy elementów modelu: ich rozmiaru. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Każdą z metod opisano poniżej: Przedefiniuj Dokument 3D Otwórz i Edytuj Źródłowy Widok 3D Jeśli okno Dokumentu 3D znajduje się na wierzchu: za pomocą polecenia Otwórz Źródłowy Widok 3D w menu kontekstowym. (Widok > Przebuduj > Przebuduj z modelu). Szczegóły. • Płaszczyzny cięcia Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy funkcją Przedefiniuj a Przebuduj. Przekroju). kształtu oraz relacji względem pozostałych elementów modelu. Twój Dokument 3D. otwórz źródłowy widok Dokumentu 3D. Wprowadź żądane zmiany w oknie 3D: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 207 . oraz Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D na stronie 178. Lub: prawym przyciskiem myszki kliknij widok projektu lub widok w Nawigatorze a następnie wybierz polecenie Otwórz widok źródłowy: Przedefiniuj wybrany Dokument 3D Istnieją trzy sposoby na przedefiniowanie Dokumentu 3D po utworzeniu. Jeśli jest w trybie Aktualizacji ręcznych. Funkcja Przebuduj dla Dokumentu 3D działa tak samo jak w przypadku innych widoków modelu (np. jeśli ustawiony jest na Przebudowanie Automatycznie. Zobacz Przekroje 3D na stronie 184. Nie istnieje Dokument 3D w trybie Rysunku. zostanie przebudowany przy każdym otwarciu.

można również użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D.Wirtualny Budynek • • • • • Edytuj elementy Skonfiguruj wyświetlanie Zmień widoczność elementu za pomocą opcji Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zmień ustawienia Filtrowania elementów. • Następnie użyj polecenia Przedefiniuj: Jeśli okno 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. Wybierz Dokument 3D. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie. Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D i kliknij prawym przyciskiem myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. 208 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Przedefiniuj Dokument 3D. który ma zostać przedefiniowany na podstawie bieżącego okna 3D. że operacji Przedefiniuj nie da się odwrócić.

możesz po prostu użyć Ustawień Dokumentu 3D. lub z menu Dokument > Dokument 3D).Wirtualny Budynek myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Polecenie Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D Za pomocą tego polecenia możesz zdefiniować Dokument 3D na podstawie ostatniego stanu okna 3D (aktualnie otwartego lub ostatnio otwartego okna). Inny sposób na uzyskanie tego samego rezultatu: Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D. Otwórz Ustawienia Dokumentu 3D (wybierz Dokument 3D na Mapie Projektu w Nawigatorze. łącznie z powiększeniem Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Płaszczyzny cięcia Przedefiniuj używając ustawień Dokumentu 3D Jeśli chcesz przedefiniować istniejący Dokument 3D bez otwierania okna widoku źródłowego 3D. który ma zostać przedefiniowany i kliknij prawym przyciskiem Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 209 . użyj polecenia Przedefiniuj na podstawie Bieżącego Widoku 3D z menu kontekstowego. Kliknij Przedefiniuj Mimo Tego. Dokument 3D zostanie przedefiniowany zgodnie z poniższymi ustawieniami bieżącego okna 3D. Jeśli Dokument 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. aby kontynuować. Uwaga: Bieżące okno 3D nie musi być takie samo jak oryginalny widok źródłowy dokumentu 3D. • • • • Bieżąca projekcja 3D. Nie trzeba otwierać okna 3D. lub kliknij Ustawienia na dole Nawigatora lub z menu kontekstowego.

aby otworzyć okno dialogowe Filtruj Elementy w 3D. patrz Panel Ustawień Ogólnych Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. aby skonfigurować pozycję słońca. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK.Wirtualny Budynek Dokonaj jednej z następujących zmian: • Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. aby zamknąć okno dialogowe projekcji. Zmiany zostaną zastosowane w Dokumencie 3D po kliknięciu OK. Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D. Szczegóły dotyczące tych opcji. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. aby opuścić ustawienia Dokumentu 3D. Zaznacz to pole. bez potrzeby otwierania samego okna 3D. Wybierz Ustawienia Dokumentu 3D w panelu Modelu. aby przedefiniować projekcję. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. płaszczyzny cięcia oraz widoczne elementy Dokumentu 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. aby zamknąć okno dialogowe. aby skonfigurować: • • • Wypełnienia i pióra dla powierzchni i konturów elementów lub dla elementów w przekroju Przezroczystość Kreskowanie wektorowe 3D Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 210 . • • Opcje dostępne w panelu Ogólne umożliwiają otwarcie okien dialogowych. poprzez które można modyfikować Dokument 3D oraz widok źródłowy okna 3D. aby wywołać okno dialogowe Perspektywy lub Ustawienia równoległe odzwierciedlające okno widoku źródłowego 3D Dokumentu 3D. kilka ważnych ustawień wyglądu modelu w Dokumencie 3D jest konfigurowanych w oknie dialogowym Ustawień Dokumentu 3D (panel Modelu). Tutaj można przedefiniować ustawienia Słońca dla Dokumentu 3D: kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. W szczególności. Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D Mimo że wiele ustawień Dokumentu 3D pochodzi z widoku źródłowego 3D. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. a następnie Więcej o słońcu.

Ich zawartość może być aktualizowana. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Możliwe jest także tworzenie Niezależnych Detali posiadających Znacznik lub nie. Aby otworzyć Rysunek Detalu w oddzielnym oknie. Obszar 2D lub Detal. prostokąta lub obróconego prostokąta. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Detal. jako odniesień do dowolnych Widoków Projektu. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Przekrój. Wygląd Znacznika Detalu (Obiektu GDL) uzależniony jest od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień detalu. Szczegóły. Przed publikacją może zajść potrzeba dostosowania Rysunku Detalu. 1) Uaktywnij narzędzie Detal. Narzędzie to może być także wykorzystywane do wstawiania połączonych Znaczników Detali. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. bloki tekstowe. Szczegóły dotyczące tych opcji są opisane w części Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model Aby utworzyć Detal oparty o Model. wstaw Znacznik Detalu posiadający obrys do jednego z następujących okien: Rzut. Widoków bądź Rysunków. Detale O Detalach Narzędzie Detal jest przeznaczone do tworzenia Detali Widoków Projektu. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. których Widoki Projektu zostały wygenerowane na podstawie istniejących elementów Projektu. Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. 3) W palecie Info wybierz jedną z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu: wielobok. należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę w Nawigatorze. Widoki Projektu tworzone narzędziem Detal są wyświetlana w Oknach Rysunku Detalu i są zgrupowane w folderze o nazwie Detale w Mapie Projektu palety Nawigatora.Wirtualny Budynek • • Materiały cieniowane Efekty słońca i cienia Ważne: Te ustawienia mają zastosowanie dla Dokumentów 3D i są niezależne od okna widoku źródłowego 3D. tak by odzwierciedlała aktualny stan Projektu. etykiety oraz obiekty. które są tworzone poprzez wstawienia Znacznika Detalu do jednego z następujących okien: Rzut. Rysunek Detalu może zawierać dodatkowe elementy 2D. (pierwsza metoda 211 . Detale. Elewacja. Dokument 3D. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). zawierają dwuwymiarowe kopie tych elementów.

Tekst. można zdefiniować w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Detalu. patrz Ustawienia narzędzia Detal w Pomocy ArchiCADa. w którym znajduje się Znacznik Detalu. Inne informacje na temat nowych Widoków Projektu tworzonych narzędziem Detal. X reprezentuje punkt odniesienie Detalu. Wymiarowanie oraz Symbole 2D obiektów. Zawartość okien Detali 4) Narysuj obrys Detalu. że elementy w oknie Detalu nie zostaną przemieszczone w pionie. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. w Mapie Projektu palety Nawigatora. opisy i wymiarowania nie są przenoszone do okien Detalu. Na Rysunkach Detalu mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. W oknach Detali przekrojów (Widoków Projektu utworzonych za pomocą narzędzia Detal w oknie Przekroju) obowiązuje ten sam początek układu odniesienia. Obrazki. które znajdują się w obrysie Detalu.) młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. Wypełnienia. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Punkty aktywne. oznacza to. Domyślnie do okna Detalu są przenoszone tylko elementy konstrukcyjne. co w widoku źródłowym.) Informacje na temat elementów opisowych przecinających się z obrysem Detalu. Wstaw Połączony Znacznik Detalu Aby wstawić Połączony Znacznik Detalu bez tworzenia Widoku Projektu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 212 .) Więcej szczegółów. że wymiarowania wysokości będą wskazywać prawidłowe wartości wzniesienia. (Ustawienie to można zmienić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Detalu. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. pod warunkiem jednak. a wśród nich rozbite elementy konstrukcyjne. Zobacz Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D na stronie 214. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Detale.Wirtualny Budynek geometrii (bez obrysu) pozwala na tworzenie niezależnych Widoków Projektu nie posiadających źródła w modelu. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. 5) Po narysowaniu Obrysu Detalu kliknij kursorem w kształcie Rysunek Detalu oparty o model zawiera tylko elementy 2D (linie i wypełnienia). (To samo dotyczy Wymiarowania pionowego w Detalach generowanych z Elewacji i Rozwinięcia ścian.) Rysunek Detalu zawiera linię reprezentującą granicę tego Detalu określoną w oknie. patrz Opisy. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem na stronie 217. ich Znaczników i danych odniesienia. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Detali mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. W oknie Detalu dostępne są tylko narzędzia 2D.

wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. wstawiać obiekty. Detale Nieoznaczone nie posiadają takiego Znacznika. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. 3) Aby wstawić Oznaczony Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Niezależny detal jest przydatny podczas tworzenia rysunków elementów. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. którego zawartość tworzysz ręcznie. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. Rysunki te mogą być Oznaczone i Nieoznaczone: Oznaczone Niezależne Detale posiadają odpowiadający im Znacznik Detalu znajdujący się. w jednym z okien projektu. zostanie utworzony i umieszczony w folderze Detale. W oknie Niezależnego Detalu możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. Ten Widok Projektu nie będzie oparty o model. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby otworzyć Niezależny Detal dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. których nie ma bezpośrednio w modelu a muszą się znaleźć w dokumentacji. wybierz pierwszą ikonę metody geometrii (Brak obrysu) w palecie Info. Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. 4) Nowy Widok Projektu ("Niezależny Oznaczony Detal") Utwórz niezależny detal Niezależny Detal to rysunek. które można otworzyć poprzez Nawigatora. np. 2) Zdefiniuj Odniesienie dla Znacznika: • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Informacja o połączeniu będzie wyświetlana w polu "Odniesienie do:". teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. w Mapie Projektu palety Nawigatora. które zostanie wyświetlone. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. detal ogrodzenia.” • • Jeżeli wybierzesz metodę "bez obrysu": kliknij raz aby wstawić Znacznik Jeżeli wybierzesz jedną z metod "z obrysem": narysuj obrys Detalu i kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. lub wybierz polecenie “Otwórz rysunek detalu” z menu kontekstowego Znacznika. 213 . Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. są jednak Widokami Projektu. Po wstawieniu Znacznika i utworzeniu Detalu możesz w dowolnym momencie zmienić dane Znacznika.Wirtualny Budynek 1) Uaktywnij narzędzie Detal. Wszystkie Rysunki Niezależnych detali stanowią część struktury Nawigatora. niezależny detal. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. a następnie wskaż położenie Znacznika Detalu na planie. 4) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Utwórz Niezależny Detal posiadający Znacznik 1) W oknie dialogowym Ustawień Detal lub w palecie Info wybierz opcję “Utwórz nowy Widok Projektu. Detalu.

lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Detalu lub folderze Detale. Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D Gdy tworzysz nowy Detal lub Obszar 2D korzystając z jednej z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu. Niezależne Nieoznaczone Detale są wyświetlane w Nawigatorze. zostaną zaktualizowane dopiero po użyciu polecenia Uaktualnij Ramkę Połączonego Znacznika z menu kontekstowego danego Detalu lub Obszaru 2D w Mapie Projektu palety Nawigatora. Później. Ikony są różne w zależności od rodzaju Detalu. kształty wszystkich Znaczników połączonych z Widokiem Projektu. Aktualizacja Okna Detalu Jeżeli widok źródłowy Detalu został zmodyfikowany i chciałbyś zaktualizować zawartość Detalu tak by odzwierciedlała bieżący stan modelu.Wirtualny Budynek Utwórz Niezależny Detal nie posiadający Znacznika Użyj polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz niezależny detal. Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze Na ilustracji pokazano cztery rodzaje ikon. powstały rysunek będzie zawierał obrys w postaci linii przerywanej. do którego odnosi się ów Znacznik Źródłowy. jednak nie posiadają Znacznika. można dołączyć Niezależny detal do znacznika: wstaw połączony znacznik i wskaż znacznik Detalu. nie wpływa na zawartość odnośnych okien. wyłącz odpowiednią opcję w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D Gdy przerysujesz obrys Znacznika Źródłowego Detalu lub Obszaru 2D. 214 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeżeli chciałbyś by linia ta nie była wyświetlana. w razie potrzeby. użyj polecenia Przebuduj z widoku źródłowego w menu kontekstowym Detalu w Nawigatorze lub w menu Widok > Odśwież. którymi są oznaczane Detale w palecie Nawigatora. To polecenie ma wpływ tylko na kształt Znacznika. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Detale w Mapie Projektu Nawigatora.

Przekrój. wstawiać obiekty. Możesz wstawić Znacznik Przekroju do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Przekroju. Aby otworzyć okno Obszaru 2D dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. W związku z tym. Obszary 2D mogą być wykorzystywane do wykańczania rysunków za pomocą narzędzi 2D. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Obszary 2D O Obszarach 2D Okna Obszaru 2D służą do tworzenia dwuwymiarowych rysunków opartych o model. tabele i wykresy związane z branżami i uzupełniające dokumentację projektu. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). czy Detal). które domyślnie 215 . Możliwe jest połączenie dowolnego rodzaju Znacznika z oknem Obszaru 2D. W przeciwieństwie do Detalu. patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. W oknach Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia 2D. takich jak fragmenty rzutów bądź przekrojów. Szczegóły. Tego typu rysunki Przekrojów. Znacznik tego narzędzia jest podobny jak w przypadku innych narzędzi posiadających Znaczniki (np. Narzędzie Obszar 2D jest aktywne we wszystkich oknach z wyjątkiem Okna 3D. jak również jako środowisko pracy dla kreślarzy. przy przenoszeniu części bądź całej zawartości okna źródłowego do okna Obszaru 2D: • Wszelkie elementy opisowe. Możesz również wstawić Znacznik Detalu do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Detalu. Dogodnym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obszar 2D. których zakres ingerencji w projekt ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej. W oknach Obszaru 2D możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. podobnie jak elementy konstrukcyjne rozbite na komponenty 2D.Wirtualny Budynek rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. czy Detali nie mogą być aktualizowane w oparciu o zawartość okna Obszaru 2D. a Detal Tworzenie Obszaru 2D w oparci o model jest podobne do tworzenia opartego o model Detalu. (W przeciwieństwie do Detali tworzonych na podstawie modelu. a także do rysunków dwuwymiarowych tworzonych od podstaw. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. Do okna Obszaru 2D można wkopiować różnego rodzaju dokumenty. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. a ewentualne odpowiedniki elementów konstrukcyjnych są replikowane w Obszarach 2D w rozbitej formie (czyli składającej się z linii i wypełnień). Obszar 2D jest jednak zoptymalizowany pod kątem tworzenie fragmentów rzutów i przekrojów. Podobnie jak w przypadku Detali elementy w Obszarach 2D składają się tylko z komponentów 2D. Więcej szczegółów. Obszar 2D posiada metodę geometrii pozwalającą za pomocą jednego kliknięcia odwzorować całą zawartość bieżącego okna w postaci dwuwymiarowych elementów w nowo utworzonym oknie Obszaru 2D. czy wymiarowania będą przeniesione do okna Obszaru 2D. np.

Przy przenoszeniu całości lub fragmentu Widoku Modelu do okna Obszaru 2D. Kolor wypełnienia może zostać 216 . domyślnie wszystkie elementy opisowe oraz wymiarowania zostaną również przeniesione. właściwości Znacznika i dane Odniesienia. Ustawień Obszaru 2D musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Wybierz tę metodę. że widok źródłowy posiada skalę. Zobacz Ustawienia Narzędzia Obszar 2D w Pomocy ArchiCADa. (Jeżeli widok źródłowy nie posiada skali. 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. 5) Po narysowaniu obrysu kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Obszaru 2D.) • Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Elewacji.) 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Obszary 2D. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Obszaru 2D mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Są one tworzone na podstawie elementów konstrukcyjnych znajdujących się w Oknach Rzutu lub Przekroju/Elewacji/RŚ. Utworzysz Obszar 2D zawierający całą zawartość okna. Rozwinięcie ścian. w Mapie Projektu palety Nawigatora. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Metoda geometrii "Całe okno": Użyj metody jednego kliknięcia . należy zaznaczyć opcję "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień Obszaru 2D. co ich widoki źródłowe pod warunkiem. Detali i Obszaru 2D wewnątrz okien Obszaru 2D są interaktywne: zachowane zostają wszelkie ich właściwości. • 4) Narysuj obrys Obszaru 2D. Metoda geometrii "Obrys": Użyj metody wieloboku. powstały Obszar 2D będzie posiadał domyślną wartość skali).Wirtualny Budynek zawierają tylko kopie elementów konstrukcyjnych w postaci linii i wypełnień. można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Obszaru 2D. co ich widoki źródłowe. Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model Aby utworzyć Obszar 2D oparty o Model. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe.pierwszej metody geometrii w palecie Info. Inne informacje na temat nowego Obszaru 2D. wstaw Znacznik Obszaru 2D do jednego z następujących okien: Rzut. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych 3) Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. a następnie kliknij w dowolnym miejscu aktywnego okna Projektu. prostokąta bądź obróconego prostokąta by określić obrys Obszaru 2D. Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Zawartość okien Obszaru 2D Rysunki Obszaru 2D opartych o model zawierają tylko linie i wypełnienia. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. lub Dokumentu 3D. Znaczniki Przekrojów. Przekrój. (Detale natomiast są domyślnie tworzone w skali odpowiadającej 1/2 skali widoku źródłowego. Obszar 2D lub Detal.) zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Elewacja. Aby przenieść tylko kopie elementów konstrukcyjnych do nowych okien Obszaru 2D. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję.

wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. Wymiarowanie: Odpowiednie punkty odniesienia lub punkt końcowy wymiaru musi się znajdować wewnątrz obrysu. wymiarowaniami lub Znacznikami Przekroju. Wszystkie elementy. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. również elementy konstrukcyjne zostaną wklejone w postaci elementów 2D. Łańcuchy wymiarowe są kopiowane segmentami: jeżeli oba punkty końcowe segmentu są wewnątrz obrysu. Mogą one mieć znacznik. elementy te zostaną skopiowane do Obszaru 2D. które można otworzyć za pomocą Nawigatora. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej elementy (w postaci linii i wypełnień). Znaczniki Przekroju i Elewacji: Jeżeli dowolny fragment linii Przekroju bądź Elewacji znajdzie się wewnątrz obrysu. Narysuj wszystkie elementy 2D w Obszarze 2D od podstaw. są rozbijane na linie i wypełnienia i zostają przycięte przez obrys Obszaru 2D. jednak geometria linii może się różnić od oryginału (może być krótsza) w przypadku. że spełniają pewne kryteria. Znaczniki Okien i Drzwi: Jeżeli dowolny fragment ściany znajdzie się wewnątrz obrysu. (Jakkolwiek domyślnie rysunki Detali nie zawierają wspomnianych elementów. Wszystkie Rysunki Niezależnych Obszarów 2D stanowią część struktury Nawigatora. którego zawartość definiuje się od podstaw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 217 . Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem W przypadku. Utwórz Niezależny Obszar 2D Niezależny Obszar 2D to okno. Punkty aktywne. oba punkty muszą być wewnątrz obrysu. • • Uwaga: Znaczniki Rozwinięć Ścian. najpierw przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. wówczas Znacznik Przekroju/Elewacji zostanie zawarty w Obszarze 2D. W Obszarach 2D mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. wówczas ten segment zostanie skopiowany do Obszaru 2D. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. gdy obrys Obszaru 2D przecina się z elementami opisowymi. Do okna Obszaru 2D można dodawać elementy na kilka sposobów: • Zaznacz dowolne elementy w dowolnym oknie. gdy wewnątrz obrysu znajduje się tylko część linii Przekroju/Elewacji. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. wówczas wszystkie Drzwi. • • W przypadku wymiarowań posiadających dwa punkty końcowe. Wypełnienia. Niezależny obszar 2D bez znacznika w projekcie funkcjonuje jako widoki projektu. zaznacz elementy skopiuj je. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. Edycja okien Obszaru 2D W oknie Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia rysunkowe. Aby skopiować elementy z Podrysu. Okna i ich Znaczniki zostaną skopiowane do Obszaru 2D. Etykiety: Strzałka wskaźnika musi znajdować się wewnątrz obrysu. Znaczniki Detalu: Jeżeli punkt odniesienia Detalu (X) lub punkt końcowy Znacznika znajdą się wewnątrz obrysu. Teksty.) Obrazki i Rysunki: jeżeli przynajmniej jeden wierzchołek Obrazka lub Rysunku znajduje się wewnątrz obrysu. skopiuj i wklej do okna Obszaru 2D. lecz nie muszą. Elewacji.Wirtualny Budynek Opisy. Detalu lub Obszaru 2D) wówczas elementy te zostaną przeniesione do okna Obszaru 2D pod warunkiem. Obrazki. w przeciwieństwie do Znaczników Przekrojów i Elewacji. wówczas cały Znacznik zostanie skopiowany do Obszaru 2D. Wymiarowanie oraz Symbole 2D Obiektów. Uwaga: Poniższe zasady odnoszą się także do rysunków Detali. wyłączenie opcji "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" pozwala na zmianę tego ustawienia.

lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Obszarze 2D lub folderze Obszary 2D. może opcjonalnie pełnić rolę Połączonego Znacznika. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. 3) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Obszaru 2D. Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. Można jednak. Przekroju. Nie może być wykorzystywany do przechodzenia pomiędzy widokami. później połączyć taki znacznik z obszarem 2D. Połączone Znaczniki nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Obszaru 2D wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. Elewacji. Rozwinięcia Ścian. Obszaru 2D. 218 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie O Znacznikach Znaczniki mogą być wstawiane za pomocą dowolnego spośród następujących narzędzi: Przekroje Elewacje Rozwinięcie Ścian (RŚ) Obszary 2D Detale Za pomocą dowolnego z tych narzędzi można wstawiać Znaczniki Źródłowe. ale może zawierać dowolnie zdefiniowany tekst. Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D Aby wstawić Połączony Znacznik Obszaru 2D bez tworzenia Widoku Projektu: 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. który w tej postaci może być wykorzystywany do przechodzenia do odnośnych elementów Nawigatora.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Niezależny Obszar 2D bez Znacznika skorzystaj z polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Niezależny Obszar 2D. Samodzielny znacznik nie posiada źródła w Modelu i nie wyświetla informacji o odniesieniu. Wstawienie Znacznika Źródłowego powoduje utworzenie odnośnego Widoku Projektu (np. w razie potrzeby. Widokiem lub Rysunkiem. Informacje o połączeniu są wyświetlane w Znaczniku. a następnie łączyć z dowolnym istniejącym Widokiem Projektu. Zamiast tego można je wstawiać do projektu. Detalu) zawierającego elementy utworzone na podstawie Modelu. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Obszary 2D w Mapie Projektu Nawigatora. Dowolny Znacznik z wyjątkiem Znacznika Rozwinięcia Ścian. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Lista niezależnych obszarów 2D również znajduje się w Nawigatorze.

Znacznik Przekroju musi odnosić się do Widoku Przekroju). po jego wstawieniu pozostają na ekranie. nigdy nie są widoczne na wydrukach. Gdy Połączony Znacznik zostaje zamieniony na Znacznik Źródłowy danego widoku. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję użyj polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zasięgu Znaczników za pomocą polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. natomiast oryginalny Znacznik Źródłowy zostanie zamieniony na Połączony Znacznik. Aby zmienić kolor Podświetlenia. Elementy Zasięgu Znacznika obejmują: • • • • • Linie Przekrojów. do którego będzie się odnosił (np. kształt obrysu odnośnego Widoku Projektu zostanie zmodyfikowany w taki sposób. Dzięki tej opcji można łatwo rozpoznać które znaczniki są znacznikami źródłowymi. Aby dostosować kolor i typ linii tych elementów. do którego będzie się odnosił Znacznik. pod warunkiem jednak. lub Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Znacznik Źródłowy • Te elementy są elementami tylko dla wyświetlania (ekranowymi). Podświetlenie Znaczników Źródłowych Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. będzie odpowiedniego typu. Użyj polecenia "Ustaw jako Znacznik Źródłowy" z kontekstowego menu Znacznika. Połączony Znacznik musi być wstawiony za pomocą tego samego narzędzia co element. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 219 . Aby zmienić Połączony Znacznik na Znacznik Źródłowy: • • Zaznacz Znacznik. Uwaga: Atrybuty elementów w przekroju i w widoku danego Widoku Projektu są definiowane za pośrednictwem ustawień Znacznika Źródłowego. Widoków lub Rysunków zawartych w Projekcie.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika Linia lub wielobok narysowany za pomocą odpowiedniego narzędzia przed wstawieniem Znacznika. wówczas atrybuty elementów w tym widoku przejmą ustawienia Znacznika Źródłowego. by odzwierciedlał kształt obrysu nowego Znacznika Źródłowego. Połączony Znacznik stanie się Znacznikiem Źródłowym. Rozwinięć Ścian Linie Zasięgu Przekrojów i Elewacji (dla Przekrojów i Elewacji o ograniczonym Zasięgu) Linie Obszaru Odległego (dla Przekrojów i Elewacji o zdefiniowanym Zaznaczonym Obszarze Odległym) Linie Zasięgu Rozwinięć Ścian Wieloboki definiujące obrysy Detali i Obszaru 2D Zmiana Typu Znacznika Możesz zmienić typ wstawionego wcześniej Znacznika. że element. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej Opcji. Uwaga: Przy zmianie Połączonego Znacznika Detalu na Znacznik Źródłowy. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Ta funkcja jest dostępna dla: • Połączonych Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. Elewacji.

Gdy pobierzesz ustawienia Znacznika Źródłowego. Użyj polecenia "Otwórz" aby przejść do elementu. Użyj polecenia "Ustaw jako Połączony Znacznik" z kontekstowego menu Znacznika. Przesuń/Obróć/Odbij Kopię/Wiele kopii) przyniesie następujące rezultaty: 220 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek • Połączonych Znaczników odnoszących się do Niezależny Widoków Projektu tego samego typu. użyj polecenia Przejdź do Rysunku aby przejść do Arkusza zawierającego odnośny Rysunek. Niezależny Widok Projektu zostanie usunięty i zastąpiony Źródłowym Widokiem Projektu. a następnie nadasz je innemu Znacznikowi. Jego menu kontekstowe pozwala na: • Przejście do Rysunku Oryginalny Znacznik Źródłowy stanie się Połączonym Znacznikiem i zachowa dane odniesienia. Na ilustracji Połączony Znacznik Detalu odnosi się do Pierwszego Rysunku zaznaczonego Widoku RŚ. Gdy pobierzesz ustawienia Połączonego Znacznika i nadasz je innemu Znacznikowi. Kopiowanie Znaczników Stworzenie jednej lub kilku kopii Znacznika (poprzez polecenia Kopiuj/Wklej. Nawigacja za pomocą Znaczników Możesz nawigować pomiędzy oknami za pomocą poleceń menu kontekstowego zaznaczonych Znaczników. co Widok Projektu związany z oryginalnym Znacznikiem. Polecenia Otwórz/Otwórz w nowym oknie pozwalają otworzyć Widok Projektu lub Widok. przejmie on wszystkie ustawienia z wyjątkiem danych odniesienia oraz geometrii (np. Co więcej dane odniesienia nie podlegają powieleniu. Znaczniki odnoszące się do zewnętrznych Rysunków nie mogą być zamieniane na Znaczniki Źródłowe. drugi Znacznik stanie się identyczny jak pierwszy: będzie miał identyczne parametry łącznie z danymi odniesienia. Aby zmienić Znacznik Źródłowy na Połączony Znacznik: • • lub • Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Połączony Znacznik Zaznacz Znacznik. Nazwa nowego Znacznika będzie jednak inna. Przenoszenie Ustawień Znaczników Pomiędzy Znacznikami możesz stosować polecenia Przenoszenia Ustawień (Pobierz ustawienia/Nadaj ustawienia). (Jeżeli oryginalny Znacznik Źródłowy nie posiadał obrysu. do którego odnosi się Znacznik. Skopiowania Znacznika Źródłowego Detalu spowoduje utworzenie Połączonego Znacznika Detalu odnoszącego się do oryginalnego Widoku Projektu. Widok Źródłowy przyjmie domyślny kształt. do którego odnosi się zaznaczony Znacznik. Jeśli Znacznik jest połączony z Rysunkiem.) W przypadku Znacznika Źródłowego (Przekrój/Elewacja/RŚ lub Obszar 2D) powstanie kolejny Znacznik Źródłowy o tych samych parametrach oraz nowy Widok Projektu o tych samych właściwościach. Zasięgu Znacznika Przekroju).

Widokiem lub Rysunkiem. do których odnoszą się Znaczniki. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. które odnoszą się do brakujących elementów Projektu. nazwa Widoku Projektu będzie podkreślona.) Znajdź połączone Znaczniki Aby znaleźć wszystkie Znaczniki połączone z danym Widokiem Projektu. (Przycisk nie jest aktywny. Kliknij przycisk Ustawienia Znacznika aby otworzyć okno dialogowe Ustawień zaznaczonego Znacznika. (Jeżeli Znacznik jest Źródłowy. Aby wyświetlić listę wszystkich Znaczników. Kliknij przycisk Przejdź do zaznaczonego aby wyświetlić zaznaczony Znacznik. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 221 . po zaznaczeniu Rysunku bezpośrednio na Arkuszu. Użyj polecenia Znajdź Połączone Znaczniki z menu kontekstowego zaznaczonego elementu. w którym znajduje się Znacznik. zaznacz element w Nawigatorze.) Paleta Sprawdź Znaczniki Paleta Sprawdź Znaczniki zawiera listę brakujących elementów Projektu. kliknij przycisk Sprawdź Znaczniki znajdujący się u góry palety.Wirtualny Budynek • Otworzenie Widoku Rozwinięcia Ścian w tym samym lub w nowym oknie Dla Rysunków Wstawionych na Arkuszach polecenie Znajdź Połączone Znaczniki będzie również dostępne w menu kontekstowym. • Kliknięcie nagłówka jednej z kolumn spowoduje posortowanie listy zgodnie z wybranym kryterium. Paleta Sprawdź Znaczniki jest dostępna w menu Okna > Palety > Sprawdź Znaczniki. Okno dialogowe Znajdź Połączone Znaczniki zawiera listę wszystkich Połączonych Znaczników ujętych w dwóch kolumnach: • Typ: zawiera informację o typie Znacznika (oznaczony ikoną) Wstawiony do: zawiera ID i nazwę Widoku Projektu.

gdy wiesz. W przeciwnym razie użyj opcji Pokaż wszystkie znaczniki. że Znacznik jest prawidłowy (pomimo tego. Zatwierdzone: zawiera edytowalne pole dla każdego Znacznika. w którym znajduje się Znacznik. że w jego polu wyświetlany jest Autotekst). Widoków lub Rysunków. lub czy same znaczniki elementów nie zostały zablokowane. Zaznaczony element: Nazwa i ID elementu.) Możesz użyć opcji Ukryj zatwierdzone znaczniki z rozwijanego menu po prawej stronie palety. wówczas. Jeżeli element ten został usunięty.Wirtualny Budynek Ikona znajdująca się u dołu palety umożliwia wyświetlenie zaznaczonego elementu w jego oryginalnym oknie. do którego odnosi się Znacznik (Widoku Projektu. program najpierw sprawdzi czy jego widok źródłowy/połączone znaczniki znajdują się w zablokowanej warstwie lub w obszarze roboczym innego Projektanta. W takim przypadku zaznacz pole przy nazwie Znacznika w kolumnie Zatwierdzone. Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik Jeśli wykasujesz widok projektu. wówczas u dołu palety zostanie wyświetlona następująca informacja: Brak znaczników bez odniesień w tym projekcie. wartość w tej kolumnie może być również brana pod uwagę jako kryterium sortowania. (Przycisk nie jest aktywny. (W takim przypadku w polu Znacznika będzie wyświetlany Autotekst zamiast prawidłowych dany odniesienia. Można także zdecydować. w którym możliwe będzie przypisanie nowego. Stanie się tak w przypadku następujących typów Znaczników: • Znaczników Źródłowych odnoszących się do Widoków Projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Możesz sortować elementy według każdej z tych cech. że Autotekst odnosi się do zewnętrznego projektu. Widoku lub Rysunku. który nie został jeszcze załadowany. Usuwanie Widoków Projektu. (Sytuacja taka może się zdarzyć np. do którego odnosił się Znacznik).) Dla każdego Znacznika na liście (lub kilku Znaczników zaznaczonych jednocześnie).) Jeżeli w Projekcie nie występują takie Znaczniki. Paleta wyświetla listę Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. prawidłowego odniesienia. 222 . które od momentu (ręcznego lub automatycznego) przypisania odniesienia zostały usunięte z Projektu. Możliwe jest sortowanie według dwóch cech: wystarczy kliknąć inną kolumnę aby hierarchia ustanowiona pierwszym kliknięciem uzupełniona została o drugie kryterium. Znaczniki na liście mogą być sortowane według następujących kryteriów: • • • Typ Znacznika: Przekrój/Elewacja/Detal/Obszar 2D/Rozwinięcie Ścian (wyświetlane w postaci ikony) Wstawiony do: zawiera ID i informację o położeniu w Mapie Projektu Widoku Projektu. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. można wyświetlić okno dialogowe Ustawienia Znacznika. klikając nagłówek wybranej kolumny. aby przy kolejnym sprawdzeniu Znaczników. zatwierdzone elementy nie były wyświetlane na liście. w kolumnie będzie wyświetlane “N/D”.

w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 W ArchiCADzie funkcja Interaktywnego Zestawienia Elementów pozwala na automatyczne generowanie zestawień ilościowych. Znaczniki te będą wyświetlane w palecie Sprawdź Znaczniki. W przeciwieństwie do prostych List elementów generowanych za pomocą poleceń z menu Dokument > Zestawienia i listy. Zestawienia Interaktywne nie tylko wyświetlają ilości i parametry różnych elementów. jak również wszystkich Znaczników połączonych z tym Widokiem Projektu. Usunięcie Rysunku nie powoduje usunięcia połączonych z Rysunkiem Znaczników. 223 . Zestawienie interaktywne O zestawieniach Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia połączonych z widokiem Znaczników. iż kontynuowanie spowoduje usunięcie następujących elementów: • • • Widoku Projektu (nawet jeśli Znacznik wyświetla informacje odnoszące się do innego Widoku Projektu) Wszystkie Widoki utworzone na podstawie Widoku Projektu Wszystkie Znaczniki (Źródłowe i Połączone) wymienione powyżej. lecz pozwalają również na ich modyfikację. Usuwanie Znaczników W trakcie usuwania Znacznika Źródłowego zostaniesz poinformowany. do którego się ów Znacznik odnosi. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku". że usunięcie tego Znacznika spowoduje jednoczesne usunięcie Widoku Projektu. Daje to możliwość poprawienia nieścisłości powstałych w wyniku błędnego wprowadzania wartości lub podczas łączenia fragmentów projektu wykonanych przez różnych projektantów. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. W wyświetlonym oknie dialogowym będziesz miał możliwość wybrania innej opcji: usunięcia Znacznika Źródłowego i zachowania Widoku Projektu w postaci Niezależnego Widoku Projektu nie związanego z modelem. Jeżeli żaden z wymienionych Znaczników nie znajduje się na zablokowanej Warstwie bądź w Przestrzeni Roboczej innego Członka Zespołu. Usunięcie Znacznika Źródłowego nie ma wpływu na żadne inne elementy. wówczas program wyświetli ostrzeżenie informujące. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku Projektu".Wirtualny Budynek • • Znaczników połączonych z Widokami Projektu Znaczników połączonych z Widokami utworzonymi na podstawie Widoków Projektu.

Zestawienia mogą wyświetlać rekordy w rzędach albo w kolumnach. Aby tabela wykorzystywała całą dostępną przestrzeń okna. że różnice są nieuzasadnione. Następnie możesz odnaleźć te drzwi w projekcie i zaznaczyć je. możesz poprawić błąd. Zestawienia Elementów zawierają proste informacje o elementach projektu. Zestawienia można otworzyć za pośrednictwem Nawigatora lub menu Dokument > Zestawienia i listy > Zestawienia i listy. dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. a ile w lewą stronę. Zestawienie umożliwia wykrycie. by wyświetlić okno Zestawienia Interaktywnego i zaktualizować jego zawartość. stropów i dachów warstwowych oraz elementów opartych o Złożone Profile. które będzie można swobodnie edytować.Wirtualny Budynek Na przykład. 224 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Na podobnej zasadzie można sprawdzić ile drzwi otwiera się w prawą.) Zostanie otwarte okno Zestawienia zawierające po prawej stronie tabelę. Otwórz Zestawienie ArchiCAD 12 jest dostarczany z kilkoma zdefiniowanymi Zestawieniami. (Możliwe jest także otworzenie Zestawienia za pośrednictwem rozwijanego przycisku "Idź" w pasku narzędzi Mini Nawigatora lub poprzez menu Okna. że jedne z kilkudziesięciu drzwi umieszczonych w projekcie posiadają inne wymiary. Zestawienie Ścian. za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej. czy Zestawienie Okien. ArchiCAD pozwala na tworzenie Zestawień w dwóch kategoriach: Zestawienia Elementów oraz Zestawienia Komponentów. Zobacz Zachowywanie okna Zestawienia (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. a drzwi zostaną automatycznie zmodyfikowane we wszystkich widokach. Aby otworzyć jedno z tych Zestawień. Jeżeli okaże się. takimi jak Zestawienia Drzwi. jednak utraci ona powiązanie z elementami w modelu. a po lewej panel z różnymi związanymi z nią opcjami (“Opcje Zestawienia/Formatu"). Wklejona tabela będzie się składała z Linii i Tekstów. natomiast Zestawienia Komponentów są dostosowane do potrzeb zliczania poszczególnych składowych złożonych elementów konstrukcyjnych (ścian. które można wstawiać na Arkusze w celu wydrukowania lub zapisywać w różnych formatach plików. kliknij ikonę czarnej strzałki znajdującą się na pasku pomiędzy panelami okna. wstawić w postaci tabeli do dowolnego okna 2D (zazwyczaj wstawia się je do Obszarów 2D). Sformatowane Zestawienie można. Zestawienia są Widokami Projektu.) Kliknij nazwę Zestawienia.

Okna Zestawień interaktywnych. 225 . patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. zawartość Zestawienia będzie odpowiadała zdefiniowanemu na Rzucie zaznaczeniu (nie będą uwzględnione kryteria ustawione w Schemacie Zestawienia). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Edycja i uaktualnianie Zestawień Aby modyfikować element w Interaktywnym Zestawieniu Elementów. a następnie znajdź wybrane Zestawienie Elementów z Mapy Projektu lub Mapy Widoków palety Nawigatora. Jest to wygodny sposób wykorzystywania możliwości Zestawień Interaktywnych do edycji ustawień grupy elementów. Więcej informacji na temat formatowania tabeli. Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów Czasami może zajść potrzeba wyświetlenia Zestawienia dla określonej grupy elementów Rzutu. że mimo że pole nazwy elementu bibliotecznego typu drzwi jest zablokowane. Ustawień Schematu klikając przycisk Ustawienia Schematu znajdujący się w prawym górnym rogu okna. W przykładzie przedstawionym poniżej. Więcej informacji na temat definiowania zawartości Zestawień. Na podstawie Zestawienia opartego o zaznaczenie na Rzucie nie można tworzyć Widoków. można zauważyć. podobnie jak inne okna zestawień posiada dodatkowy skrót w dolnym pasku przewijania umożliwiając Dopasowanie szerokości wygenerowanej listy do rozmiaru bieżącego okna. kliknij kolumnę bądź rząd.Wirtualny Budynek Zawartość Zestawienia jest opata o Ustawienia Schematu Zestawienia. Daje to możliwość interaktywnego edytowania parametrów tych elementów za pośrednictwem pół Zestawienia. Zaznacz odpowiednie elementy (tylko w oknie Rzutu). patrz Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia na stronie 226. Kliknij nazwę Zestawienia prawym klawiszem Myszki i z kontekstowego menu wybierz polecenie “Uwzględnij tylko elementy zaznaczone na Rzucie”. że niektóre komórki w wierszu są edytowalne. Zauważysz. można nadpisać parapet i wysokość nadproża. podczas gdy inne nie.

Przy tworzeniu nowego Schematu będziesz poproszony o wskazanie czy będzie to Zestawienie Elementów. Analogicznie. który chciałbyś edytować lub skorzystaj z przycisków po prawej stronie panelu by tworzyć schematy. oraz (2) Pola (zestaw informacji na temat wybranych elementów).Wirtualny Budynek lub kliknij przycisk Ustawienia Schematu w oknie Zestawienia. 226 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . czy Komponentów. zmieniać im nazwy. patrz Okno dialogowe Ustawienia Schematu (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Definiowanie Kryteriów dla Zestawienia W panelu Kryteria zaznacz pierwszą linię. W tym miejscu można określić (1) Kryteria. wszystkie zmiany dokonane w tych elementach w oknie Rzutu lub w edytowalnym widoku pojawią się w Zestawieniu po jego uaktywnieniu. możesz użyć ikony Zaznacz na Rzucie aby przejść do okna Rzutu i zobaczyć wybrany element. Jeśli wybrałeś element w Zestawieniu. W panelu Schematy wybierz Schemat. które będą ujęte w Zestawieniu. Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia Zawartość Zestawienia Interaktywnego definiuje się w oknie dialogowym Ustawień Schematu. spowoduje przeniesienie do okna 3D i powiększenie zaznaczonego elementu. importować i eksportować. Z menu wybierz polecenie Dokument > Zestawienia i Listy > Zestawienia > Ustawienia Schematu. Szczegóły. usuwać je. którym będą miały odpowiadać elementy w Zestawieniu. a następnie kryterium jakiemu będą miały odpowiadać elementy ujęte w Zestawieniu. Dla prostego Zestawienia Elementów wybierz “Typ elementu”. Zaznacz w 3D. Zmodyfikowanie zawartości tych pól zostanie natychmiast odzwierciedlone w oknie Rzutu i w pozostałych oknach po ich otwarciu lub uaktywnieniu. Ikona umieszczona po prawej stronie.

” Ten parametr zostanie wyświetlony na liście Kryteriów. że w Zestawieniu zostaną ujęte wszystkie elementy. możesz kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się u dołu okna aby dodać kryterium kondygnacji. Oba z tych kryteriów (Typ elementu oraz Kondygnacja) będą spełnione przez elementy w Zestawieniu: zatem elementy w Zestawieniu będą odpowiadać warunkom: będą Drzwiami lub Oknem i będą należeć do kondygnacji 2 lub wyższej. by utworzyć Zestawienie Drzwi należy wybrać “Typ elementu. W oknie. Wybierz parametr. W kolumnie Wartość wybierz pożądany typ elementu. jest równe. Zdefiniuj Pola Zestawienia W oknie Ustawień Schematu. Jeżeli jako Typ elementu wybrałeś Obiekt i chcesz użyć jednego z jego parametrów jako kryterium. Na przykład. Drzwi”. jeśli chciałbyś stworzyć zestawienie tylko tych Drzwi i Okien. Okno) dla kryterium Typ elementu. Dodaj nowe Kryterium Aby ograniczyć zakres Zestawienia możesz skorzystać z dodatkowych Kryteriów. Na przykład. poprzez kliknięcie ikony + znajdujący się w ostatniej kolumnie. Następnie wybierz odpowiednią nazwę kryterium (Kondygnacja) i wprowadź pożądaną wartość (>=2). a następnie kliknij “Dodaj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 227 . kliknij przycisk Dodatkowe parametry znajdujący się u dołu okna dialogowego. w panelu Pola możesz określić jakie parametry zostaną ujęte w kolumnach (rzędach) Zestawienia.Wirtualny Budynek W taki sposób skonstruowane kryterium spowoduje. które znajdują się na kondygnacji 2 i wyżej. Będziesz mógł teraz wybrać drugą wartość (np. które będą Drzwiami lub Oknem. W razie potrzeby można rozwinąć wartość danego Kryterium (takie jak Typ elementu). które zostanie wyświetlone przeszukaj załadowane biblioteki i wybierz element. którego parametru chciałbyś użyć jako kryterium.

którego Schemat pokazano na ilustracji.19 m3). na której znajduje się Ściana. pierwsze pole Zestawienia). Wynik: U dołu kolumny Typ Ściany wyświetlona jest ilość ścian (w sumie 8 ścian). która zawiera informacje o wypełnieniu przekrojowym ściany. ściany będą sortowane według objętości. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą ilość ścian. następnie kliknij przycisk “Dodaj” aby dodać ten parametr do listy Pól Zestawienia. Kliknij drugi przycisk by dodać w Zestawieniu komórkę zawierającą sumę wartości wybranego pola. natomiast u dołu kolumny Objętość wyświetlana jest sumaryczna objętość wszystkich ścian (65. Na przykład. będzie obejmowało Warstwę. Na prezentowanym przykładzie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Drugi przycisk zawiera również ikonę oznaczającą ilość elementów w danym polu. w jakiej będą wyświetlane poszczególne pola w Zestawieniu przemieść wybraną pozycję klikając ikonę strzałek znajdującej się obok nazwy pola i przesuwając myszką z przytrzymanym klawiszem w górę lub w dół do pożądanego położenia na liście Pól Zestawienia. ściany zostaną posortowane według Typu Ściany (kolumna. jeżeli więcej niż jedna ściana będzie posiadała to samo wypełnienie przekrojowe. by dodać wybrane parametry do listy Pól Zestawienia po prawej. Sortuj Pola Zestawienia Aby zmienić kolejność. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą sumę objętości ścian. Za pomocą trzech przycisków z prawej strony możesz także określić kolejność w jakiej będą sortowane elementy w ramach jednego pola: • Kliknij pierwszy przycisk aby posortować ściany rosnąco lub malejąco według danego pola.Wirtualny Budynek Z listy Dostępnych Parametrów po lewej wybierz odpowiednie pozycje i kliknij przycisk “Dodaj” znajdujący się u dołu okna. 228 . Zestawienie Ścian. Wybierz "Warstwę" z listy Dostępnych Parametrów.

Formatowanie Zestawień Użyj opcji w sekcjach “Opcje Zestawienia” oraz “Opcje formatu” po lewej stronie okna Zestawienia Interaktywnego. wybrać. w sekcji Opcje Formatu okna Zestawienia Interaktywnego. Wynik: Pole "Typ ściany" wyświetla sumaryczną ilość ścian dla każdego typu ściany oddzielnie. (Flaga może zostać dodana tylko do jednego pola w Zestawieniu. Na przykład pole Typ ściany posiada już wiersz "Ilość" zawierającą sumaryczną liczbę ścian. patrz Opcje Nagłówka w Pomocy ArchiCADa. Aby przełączyć wyświetlanie nagłówków lub głównego nagłówka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 229 . patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. oznaczyliśmy Flagą pole "Wypełnienie przekrojowe". czy w kolumnach albo czy podobne elementy będą grupowane pod wspólnym nagłówkiem. Trzeci przycisk pozwala dodać Flagę do wybranego pola w Zestawieniu. Jeżeli wybierzesz "Sumę Całkowitą" z rozwijanej listy Zastosuj do. Więcej informacji na temat każdej z tych opcji. Uwaga: Wiersz zawierający cząstkową sumę wartości lub sumaryczną liczbę elementów danego typu jest zwany "Łącznie" i może posiadać odrębne formatowanie. wszystkie ustawienia formatowania zostaną zastosowane do tego wiersza (kolumny). Prócz tego w kolumnie Objętość również są wyświetlane analogiczne sumy cząstkowe. Nagłówki są wyświetlane u góry (przy rekordach ułożonych w kolumnach) lub po boku (przy rekordach ułożonych w rzędach). możesz tam np. czy rekordy będą wyświetlane w rzędach.Wirtualny Budynek Uwaga: Wiersz zawierający sumę wszystkich wartości kolumny lub sumaryczną liczbę elementów w kolumnie jest zwany Sumą Całkowitą i może posiadać odrębne formatowanie. Ustawienia w sekcji Opcje Zestawienia mają wpływ na Zestawienie w całości. aby dodać wiersz "Ilość" dla każdego Typu ściany. Każde zestawienie posiada również pojedynczy "główny nagłówek". Opcje w sekcji Opcje formatu odnoszą się do poszczególnych komórek Zestawienia. skorzystaj z rozwijanego przycisku Opcje Nagłówka znajdującego się u góry okna Zestawienia. by zdefiniować format dla bieżącego Zestawienia. Nagłówki Zestawienia Każde pole w Zestawieniu posiada nagłówek.) Pole oznaczone Flagą będzie zawierało dodatkową sumę dla każdej grupy identycznych elementów.

Dzięki temu poleceniu Zestawienia dużych rozmiarów. Poniższa ilustracja prezentuje Zestawienie Okien. 3) Zostanie dodana komórka powyżej zaznaczonych. Polecenie Przekształcenia Tabeli pozwala zdefiniować nowy kształt tabeli Zestawienia. Polecenie Przekształć Tabelę jest dostępne w palecie pomocniczej wierzchołka zaznaczonego Zestawienia wstawionego jako Rysunek. Możliwe jest utworzenie dodatkowego nagłówka powyżej istniejących: 1) Zaznacz kilka pól (klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift). kliknij go i wpisz odpowiedni tekst. że w rozwijanym menu Zastosuj do: jest wybrany "Nagłówek". by najlepiej odpowiadała nowemu kształtowi. W tym przypadku ArchiCAD ponownie przelicza wymiary tabeli i układa ją w taki sposób. Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. Wpisz dowolny tekst w tej komórce i w razie potrzeby zmień formatowanie. Aby zmienić formatowanie nagłówka. które nie zmieściło się na Arkuszu o rozmiarze A4. które normalnie nie zmieściłyby się na Arkuszu. które są ustawione jedna pod drugą. Wynik: Zestawienie zostaje podzielone na dwie tabele. a następnie zmodyfikuj ustawienia formatowania wedle własnych potrzeb.Wirtualny Budynek Aby zmienić tekst w nagłówku. oznaczona tekstem “połączone”. jednak zamiast wstawiania części zestawień na jeden Arkusz. Zobacz Podziel zestawienie na kilka arkuszy na stronie 231. polecenie Przekształć tabele umożliwi zdefiniowanie nowego prostokąta. Uwaga: Jeśli dla wybranego rysunku określono opcję Podziel Rysunek na kilka arkuszy. można podzielić na fragmenty. najpierw upewnij się. Aby zaznaczyć kilka pól klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift. układane jeden obok drugiego. 230 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 2) Wybierz polecenie Wstaw powyżej komórkę Nagłówka klikając w przycisk Opcje Nagłówka. każdy nowy element będzie wstawiany do dodatkowego arkusza.

W oknie arkusza wyrysowany jest arkusz. Za pomocą funkcji Podziel rysunek. Tutaj. pełną listę okien umieszczono na dwóch arkuszach. znajdujące się na panelu Ramka w Ustawieniach Narzędzi Rysunek.) Jeśli rysunek nie mieści się na jednym arkuszu . w ustawieniach wyboru rysunku.co może się często zdarzać w przypadku długich zestawień . Funkcję można uruchomić zaznaczając pole Podziel rysunek na kilka arkuszy. to pole wyboru jest szare. W teczce arkuszy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a całkowita liczba stron w arkuszu dla tego Rysunku wyświetlona jest po nazwie rysunku. Należy kliknąć strzałkę aby otworzyć dodatkowe opcje nawigacji jedynie pomiędzy Arkuszami wyświetlającymi bieżący wielostronicowy dokument. Jeśli okno arkusza wyświetla rysunek wstawiony na kilka arkuszy.ArchiCAD utworzy tyle arkuszy. to pole staje się dostępne i będzie zaznaczone. Z tej funkcji można skorzystać. aby wydrukować wszystkie dane zawarte w zestawieniu. aby pokazać. Zawsze przy wstawianiu rysunku utworzonego na podstawie zestawienia elementów na arkusz. ile potrzeba aby wyświetlić całą zawartość zestawienia. aby szybko podzielić długie zestawienie i umieścić go na kilku arkuszach. opcje “Pierwsza strona” i “Ostatnia strona” odnoszą się do arkuszy wielostronicowego rysunku. jednak ma on ikonę oznaczającą “wielostronicowość”. W Teczce arkuszy w Nawigatorze pokazany jest tylko jeden arkusz. że zawiera kilka stron. (W przypadku rysunków. W tym przykładzie na arkusz wstawiono Listę okien. można nawigować pomiędzy stronami arkusza. pasek tytułowy tego okna pokaże zakres arkuszy przedstawiających rysunek. 231 . jak zwykle używając strzałek nawigacji znajdujących się w dolnej części okna Arkusza.Wirtualny Budynek Podziel zestawienie na kilka arkuszy Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. których widok źródłowy jest inny. Ta funkcja dostępna jest jedynie dla Rysunków utworzonych z zestawień elementów i spisów treści projektu. Jednak tworząc okno arkusza zawierającego rysunek wstawiony na kilka stron. przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu zmieni się w małą czarną strzałkę. różniącą się od ikony oznaczającej pojedynczy arkusz.

które pojawi się po wybraniu tego polecenia pozwala na: • • • Tworzenie. • Spis Arkuszy może zawierać przefiltrowane Arkusze ułożone według ich Szablonów. skali. ArchiCAD wypełni trzy istniejące arkusze drugim zestawieniem (obok pierwszego zestawienia). • Spis Rysunków może zawierać Rysunki przefiltrowane według ich lokalizacji (Arkusz lub Zestaw). wtedy ten Rysunek pojawi się na każdym arkuszu z tego zestawu. style poszczególnych komórek i nagłówka) mogą być dowolnie ustawiane za pomocą opcji dostępnych po lewej stronie spisu. zmianę nazwy. aby wyświetlić całe zestawienie.. załóżmy że wstawiamy do arkusza długie zestawienie. kolory. importowanie oraz eksportowanie schematów Wybranie kryteriów filtrujących (w zależności od typu spisu) Wybranie parametrów oraz innych informacji. publikować jak również umieszczać na arkuszu. standardów wymiarowania lub statusu opublikowania. Aby otworzyć spis. Spisy treści Projektu O Spisach treści Spisy treści Projektu są to widoku typu indeks zgrupowane w odnośnym folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Arkuszy i Rysunków w oparciu o kryteria filtrujące. na tych samych arkuszach. 232 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. możesz natychmiast przejść do okna dialogowego klikając przycisk Ustawienia Spisu treści znajdujący się w prawym górnym rogu spisu. Jeżeli potrzebujesz je dostosować do swoich potrzeb. • Zawartość spisu treści tworzona jest w oparciu o wybór dokonany w oknie dialogowym Ustawień spisu treści projektu. • Spisy Widoków pozwalają filtrować i wyszczególniać Widoki na podstawie ich położenia w Mapie Projektu. Gdy zdefiniujemy już nowy (lub zmodyfikowany) schemat. jeśli dodatkowy rysunek ma pełnić funkcję tytułu arkusza. Pozwalają na wyświetlanie i dostęp do list Widoków. jego nazwa pojawi się w Nawigatorze i będzie go można używać jak każdego innego widoku. Następnie wstawiasz kolejne długie zestawienie do pierwszego z tych arkuszy. statusu aktualizacji lub informacji o powiększeniu. Kombinacji opcji wyświetlania Modelu. rysunek nie będący zestawieniem ani spisem treści) do arkusza zawierającego wielostronicowy rysunek. Jeśli wstawiony zostanie inny typ Rysunku (np. Spisy treści Projektu oparte są na schematach zdefiniowanych poleceniem Dokument > Spisy treści Projektu > Schematy spisu treści projektu. tzn.Wirtualny Budynek Wstaw dodatkowe rysunki obok wieloarkuszowego rysunku Istnieje możliwość wstawienia wielostronicowych rysunków (zestawień lub spisów) obok siebie. usunięcie. Spisy treści Projektu mają swoje własne ikony w Nawigatorze. Na przykład. To może być pomocne. ArchiCAD generuje w sumie trzy arkusze. przejdź do palety Nawigatora i dwukrotnie kliknij jego nazwę. • Format spisu (czcionki. które zostaną wyświetlone razem z elementem i spełniają ustalone kryteria Więcej szczegółów. Okno dialogowe. Zestawów lub Statusu Opublikowania. że będzie można go dodawać do Map Widoków. oraz wygeneruje wszelkie dodatkowe arkusze wymagane do wyświetlenia pełnego zestawienia. Kombinacji warstw.

możesz zmienić skalę. wybierz “Opublikowane” jako kryterium wyboru elementów do Spisu. przy publikacji Rzutu Fundamentów. Materiałów i Rodzajów Linii dla struktury rdzenia. Siatki. wówczas opublikowany Spis Treści będzie wyglądała w następujący sposób. co oznacza. Spis Opublikowanych Elementów Przy publikacji Zestawu zawierającego szereg Arkuszy może zajść potrzeba dodania Spisu Treści.Wirtualny Budynek Spisy treści Projektu są interaktywne. 3) Panele okna dialogowego Ustawień Narzędzia zawierają spisy dostępnych Piór. trójwymiarowych komponentów budynku. Belki. Rzutu Dachu oraz Spisu Treści na Arkuszu. Na przykład. Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie Typowy proces tworzenia elementów za pomocą Palety Narzędzi polega na: 1) Wybraniu narzędzia z Palety Narzędzi i otworzeniu okna dialogowego jego ustawień. które zostaną opublikowane w Zestawie wraz z kopią tego Spisu Treści. w którym wymienione będą opublikowane elementy. Elementy konstrukcyjne Elementy konstrukcyjne są wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych. Opublikowany Spis Treści będzie wówczas zawierał listę opublikowanych elementów. kombinację warstw widoku. Stropy. nazwę lub numer ID arkusza lub wstawionego rysunku. Strefy i Przegrody Strukturalne. W Oknie 3D elementy te wyświetlane są jako posiadające objętość komponenty budynku.. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. Pola w tej kolumnie zostaną zaznaczone przy tych elementach. W związku z tym przy formatowaniu Spisu Treści zaleca się wyłączenie tego kryterium i ponowne włączenie przed samą publikacją. Jeżeli chcesz aby opublikowane Spis Treści zawierał tylko opublikowane elementy. Dachy. Możesz wybrać zdefiniowane wcześniej ustawienia narzędzia klikając przycisk Ulubione znajdujący się w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień Narzędzia. Więcej szczegółów. Każdy z tych elementów ma swój odpowiednik w postaci narzędzia w Palecie Narzędzi ArchiCADa. Zmiany te zostaną natychmiast wprowadzone do projektu. 2) Domyślne Ustawienia Narzędzia mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb. wówczas spis taki oglądany w ArchiCADzie będzie pusty. jak Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 233 . Można przenosić Ustawienia spisu treści pomiędzy projektami poprzez eksportowanie i importowanie spisów (należy użyć poleceń Importu/Eksportu w oknie Ustawień spisu treści). że możesz edytować niektóre pola: np. Przekroje i elewacje tych elementów mogą być wyświetlane w oknie Przekroju i Elewacji. nie będą brane pod uwagę elementy opublikowane w trakcie pracy w programie. powierzchni przekroju i obrysów elementu. Jednym z rozwiązań jest dodanie do Spisu Treści kolumny "Opublikowane". Należą do nich: Ściany. Uwaga: Jeżeli załączone jest kryterium "Opublikowane" w Spisie Treści. Słupy.

Szczegóły. Możesz skorzystać z funkcji Grawitacji aby wstawić Ściany. • Ściany O Ścianach ArchiCAD pozwala na rysowanie ścian prostych. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. patrz Okna dialogowe ustawień narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Słupy. składać się z wielu materiałów.Wirtualny Budynek również inne parametry. W tym celu należy 234 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . pojawiającą się podczas rysowania ściany na Rzucie. trapezowych oraz o rzucie wieloboku. Definiowanie położenia elementów konstrukcyjnych Dla wszystkich elementów konstrukcyjnych definiuje się Względne Wzniesienie Podstawy w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawień. Linie odniesienia Ścian Każda Ściana posiada linię odniesienia (oś) oraz kierunek. Szczegóły. Zobacz Dodatki na stronie 376. pod warunkiem. 5) Narysuj element na rzucie lub w oknie 3D. • • Zobacz Tworzenie kopii elementów na stronie 141. Dachu lub Siatki. Można także tworzyć ściany złożone (o dowolnym przekroju . których zestaw zależy od rodzaju narzędzia. po łuku. 4) W palecie Info możesz wybrać Metodę Geometrii pozwalającą na rysowanie elementów wzdłuż prostej. Belki lub Obiekty bezpośrednio na powierzchni istniejącego Stropu. Zdefiniowane w tym oknie Poziomy Odniesienia będą dostępne w panelach Geometria i Położenie okien dialogowych Ustawień wszystkich elementów. Wykorzystanie RoofMakera oraz TrussMakera z menu Projekt > Dodatki. po łuku. patrz Grawitacja na stronie 114. Mogą być jednolite lub warstwowe tzn. Okna oraz Zakończenia ścian mogą być wstawiane tylko w ściany. Linia odniesienia jest pogrubioną czarną linią (zawierającą strzałki wskazujące kierunek Ściany). Może się jednak zdarzyć. Zobacz Ulubione na stronie 46. Definiowanie położenia elementów na określonym poziomie wzniesienia Faktyczne wzniesienie elementów jest zawsze mierzone względem Zera Projektu. że włączona jest opcja Widok > Opcje wyświetlania > Linie odniesienia Ścian i Belek. zdefiniować jeden lub dwa Poziomy Odniesienia w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki rysunku i Poziomy. że w niektórych projektach zajdzie potrzeba mierzenia wzniesienia elementów względem innego poziomu odniesienia. a także na obracanie ich w momencie wstawiania. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Wstawianie elementów na powierzchni Stropów. Niektóre obiekty parametryczne takie jak Drzwi. po łamanej. Użycie Magicznej Różdżki pozwalającej na tworzenie elementów w oparciu o już istniejące kształty. Tworzenie Kopii już istniejących elementów. Inne metody tworzenia elementów to: • Użyj palety Ulubione: kliknij dwukrotnie zachowane ustawienia Ulubionych dla odpowiedniego narzędzia a następnie kliknij aby wstawić element z takimi ustawieniami.profilu) zawierającą kombinację materiałów. Szczegółowe opisy każdego panelu okna dialogowego Ustawień poszczególnych narzędzi. Dachów lub Siatek.

• • • Czyszczenie przecięć Ścian i Belek może być włączane i wyłączane. patrz Opcje wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Ściana posiada również punkty aktywne oraz krawędzie umożliwiające selekcję. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Gdy zakończysz konfigurowanie atrybutów i innych parametrów w oknie dialogowym Ustawienia narzędzia Ściana w Pomocy ArchiCADa. przesunięcie i edycję Ściany.Wirtualny Budynek Linie odniesienia umożliwiają precyzyjne łączenie poszczególnych segmentów Ścian. Pozostałe opcje dotyczące wyświetlania wzorków wypełnienia znajdują się w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu: możesz tam ustawić aby wypełnienia wyświetlane były tylko jako obrysy. puste wypełnienia lub według własnych ustawień poszczególnych elementów. Kierunek przebiegu ściany jest definiowany poprzez kolejność w jakiej wskazane zostały jej punkty: początkowy i końcowy. Zobacz Modyfikuj ścianę (Dodatek) na stronie 245. Wyświetlanie Ścian W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Ściana znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd ścian w różnych oknach 2D i 3D. powierzchnie przekroju. 235 . możesz przystąpić do rysowania ściany na Rzucie lub w Oknie 3D. Linia odniesienia jest także istotna do określenia stron ściany na potrzeby przypisywania Materiałów modelowi 3D ściany (w panelu Model okna Ustawień Ściany). oś ściany będzie przebiegała po różnych stronach ściany. Więcej szczegółów. położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. Niektóre aspekty wyświetlania ścian zależą od ustawień w menu Widok > Opcje wyświetlania. Niektóre polecenia z palety pomocniczej dostępne są tylko ze strony linii odniesienia wybranej ściany. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. W zależności od wybranej Metody geometrii. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. które fragmenty wstawionej będą wyświetlane i w jaki sposób. W przypadku struktur warstwowych możesz zdecydować czy mają być wyświetlane tylko linie rozdzielające warstwy lub same obrysy. Zobacz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Polecenie znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania ściany by określić. Wzorki wypełnienia ścian mogą być wyświetlane jako wzorek punktowy (bitmapowy) lub kreskowanie wektorowe. tak jak pokazano na rysunkach. Szczegóły.

kliknij dwukrotnie w trzecim punkcie. Obrys kołowy ściany podąża za kursorem aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. Zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D definiujesz długość ściany wskazując jej punkt początkowy i końcowy. W chwili gdy zaczynasz rysować ścianę pojawia się jej obramowanie podążające za kursorem aż do momentu wskazania punktu końcowego. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Zobacz Rozciąganie Ścian na stronie 128. obrys zamieni się w pełną ścianę z konturem i wypełnieniem. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Jeśli chcesz otrzymać pełne koło. że zarówno drugi jak i trzeci punkt nie muszą znajdować się na łuku definiującym ścianę. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. składającą się z pojedynczego segmentu. specjalne punkty przyklejania). Zwróć uwagę.Wirtualny Budynek Utwórz Pojedynczą Ścianę Pojedyncza Ściana jest metodą pozwalającą narysować prostą ścianę. 236 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . widoczny będzie tylko obrys fragmentu łuku. Ściany mogą być rozciągane za pomocą poleceń znajdujących się w menu lub w palecie pomocniczej. Utwórz Ścianę Łukową Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz jedną z trzech metod geometrii pozwalających na tworzenie Ścian Łukowych. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. Po uaktywnieniu Narzędzia Ściana wybierz metodę geometrii Pojedynczej Ściany z palety Info i narysuj segment ściany w oknie. • Pierwsza opcja pozwala określać ścianę łukową poprzez punkt środkowy i promień okręgu. Od tego momentu. kliknij dwukrotnie w miejscu Czwarte kliknięcie definiuje długość łuku wzdłuż. wskazania drugiego punktu definiującego promień. którego powstanie ściana. po którym przebiegać będzie ściana. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Jeśli chcesz narysować ścianę o rzucie pełnego okręgu. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie ściany łukowej poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na obwodzie tego łuku. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. aż do momentu trzeciego kliknięcia.

Ściany w kształcie elipsy lub eliptycznych łuków nie mogą być narysowane bezpośrednio. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 237 . że ściana znajduje się we właściwym miejscu. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. a obrys ściany będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. itd. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. Opis sposobów edytowania ścian łukowych. Informacje na temat tworzenia ścian łukowych na podstawie ścian prostych. Utwórz Łańcuch Ścian Łańcuch Ścian to układ stykających się prostych bądź łukowych ścian. zobacz Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Uwaga: Ponieważ Ściany muszą mieć dwa punkty końcowe. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. Kliknij gdy uznasz. • Gdy okaże się. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Łańcucha Ścian.) • • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie Ściana łukowa zostanie automatycznie wstawiona. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia ściany. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. ścian. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. stropów. wypełnień. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). ściana o kształcie pełnego koła będzie w rzeczywistości składała się z dwóch ścian. lecz w wyniku użycia Magicznej różdżki. linii. w oparciu o odpowiednie elementy rysunkowe.Wirtualny Budynek Gdy długość łuku zostanie już określona. pojawi się kursor w kształcie oka. obrys zamienia się w ścianę z konturem i wypełnieniem. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. a nie krawędź styczna. z których każda będzie kształtu półkola. które posiadają automatycznie połączone węzły linii odniesienia.

wszystkie ściany tego łańcucha przyjmą nowe ustawienia (linia osi.). typ linii. Punkt końcowy pierwszego segmentu ściany automatycznie staje się punktem początkowym dla następnego jej segmentu. Jeśli podczas rysowania łańcucha ścian zmienisz któryś z parametrów znajdujących się w palecie Info. promienia i długości. itd. która najbardziej Ci odpowiada i zdefiniuj punkt końcowy pierwszego segmentu używając metod opisanych powyżej. Gdy chcesz zakończyć rysowanie Łańcucha ścian kliknij dwukrotnie punkt końcowy ostatniego segmentu. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. Siatka obrócona nie ma wpływu na orientację prostokąta. Jeśli jest to konieczne możesz zmieniać metodę geometrii w trakcie rysowania używając do tego Palety pomocniczej. Dostępne typy to: • • • • • Element prosty Łuk styczny do pierwszego segmentu (nie może być użyte przy rysowaniu pierwszej ściany) Łuk styczny do linii. Pełne ściany ukazują się po zakończeniu rysowania całego łańcucha. kolor wypełnienia . 238 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Utwórz Prostokąt Ścian Metoda rysowania Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany połączone węzłami. Wciśnięcie klawisza Backspace pozwala na odwołanie ostatniego wstawionego segmentu i kontynuowanie rysowania łańcucha.materiał. • • Wybranie polecenia Edycja > Odwołaj usunie cały Łańcuch ściany a nie tylko ostatni jego segment. Łuk przechodzący przez trzy punkty Łuk opisany przez wskazanie jego punktu środkowego.) Narysuj przekątną prostokąta i kliknij by zdefiniować jej długość. • • • Szczegóły. którą definiujesz przed narysowaniem elementu. których długość definiowana jest poprzez przekątną prostokąta. pozycja. Uaktywnij opcję. • Kliknięcie przycisku Anuluj w menu kontekstowym lub klawisza Delete podczas rysowania łańcucha spowoduje przerwanie procesu i nie zostanie utworzony żaden element. patrz Grupowanie elementów na stronie 145.Wirtualny Budynek W momencie gdy rozpoczniesz rysowanie pierwszej ściany pojawi się Paleta pomocnicza oferująca opcje geometrii dla wstawianych prostych i łukowych segmentów ściany. segmenty Łańcucha ścian zostaną zgrupowane. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Prostokąt Ścian. Ściany tego prostokąta są ułożone zawsze w zgodnie z Siatką ortogonalną. Zostanie utworzony prostokąt ze ścian. Jeżeli włączona jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. Podczas całego procesu widoczny jest obrys już narysowanych ścian.

Utwórz Ścianę Warstwową ArchiCAD pozwala na wstawianie ścian warstwowych oraz dostosowywanie ich struktury. z tą różnicą. (Pamiętaj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 239 . Metoda Obróconego Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany podobnie jak poprzednia metoda. Ściany wieloboczne mogą zawierać drzwi i okna. patrz Struktury warstwowe na stronie 32. że w przypadku ściany trapezowej należy najpierw w palecie Info (bądź w oknie Ustawień) zdefiniować jej grubość w obu węzłach.Wirtualny Budynek Utwórz Ścianę Trapezową Metoda Ścian Trapezowych pozwala na rysowanie prostych ścian. lecz w tym przypadku w pierwszej kolejności musisz zdefiniować kąt obrotu oraz długość jednego z boków prostokąta. Ścianę tego typu rysuje się w ten sam sposób jak ścianę pojedynczą.Ściana Wieloboczna. że Ustawienia Częściowego Wyświetlania modelu będą oddziaływały na ściany warstwowe. aby zdefiniować prostokąt. których grubość nie jest stała. Ścianom wielobocznym można przypisać tylko proste wypełnienia (brak struktur warstwowych). wybierz z palety Info Metodę geometrii . Utwórz Ścianę Wieloboczną Aby narysować ścianę o rzucie wieloboku.) Szczegóły. Następnie przesuń kursor.

Wirtualny Budynek Narysuj obrys ściany wielobocznej korzystając w razie potrzeby z opcji palety pomocniczej (podobnie jak przy rysowaniu łańcucha ścian). Możesz stosować krawędzie proste i łukowe. “Materiał boku” to dwie powierzchnie przylegające do krawędzi odniesienia. 240 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które znajdują się “na przeciwko krawędzi odniesienia”). ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. na niebiesko. Aby przypisać krawędź odniesienia innej krawędzi ściany. w kolorze złotym. Powierzchnie “Materiału prawej strony” są przypisane do wszystkich innych krawędzi (te. na czerwono. tutaj. ale ściana i tak zostanie wstawiona. tutaj. którego krawędzie przecinają się ze sobą. Paleta pomocnicza zawiera polecenie pozwalające na przeniesienie wierzchołku krawędzi odniesienie na inne wierzchołki ściany wielobocznej. Po zdefiniowani wieloboku kliknij kursorem w kształcie młotka by zakończyć rysowanie ściany. materiały zostają przypisane w zależności od położenia krawędzi odniesienia. kliknij wierzchołek zaznaczonej ściany należący do jej krawędzi odniesienia. • • • “Materiał lewej strony” to powierzchnia krawędzi odniesienia. Jeśli narysujesz wielobok. Po przypisaniu materiałów do powierzchni ściany wielobocznej w panelu Modelu w Ustawieniach ściany. tutaj. Krawędzie ściany będą obejmowały jedną krawędź odniesienia (na przykład linię odniesienia prostej ściany).

że górna powierzchnia nie może mieć ujemnej szerokości (tzn. jeśli ścianę dwustronnie pochyłą zmienisz na prostą lub pochyłą. należy otworzyć Ustawienia narzędzia Ściana i w panelu Geometria i położenie wcisnąć ikonę ściany pochyłej a następnie w odpowiednich polach wpisać kąt (kąty) pochylenia ściany. Ściany z bali pojawiają się zarówno w oknie 3D. kliknij węzeł lub krawędź i użyj opcji dostępnych w palecie pomocniczej. Przełączanie pomiędzy rodzajami pochyłych ścian odbywa się w następujący sposób: • Jeżeli transformujesz ścianę pochyłą na dwustronnie pochyłą.) Grubość pochylonej ściany to jej grubość prostopadle do wektora nachylenia (zgodnie ze wskazaniem ikony w palecie Info): Grubość dwustronnie pochyłej ściany jest równa jej szerokości u podstawy. Określając wysokość dwustronnie pochyłej ściany ograniczeniem będzie fakt. jak i w oknie Przekroju. gdy boczne powierzchnie zejdą się. szerokość jej podstawy) będzie równa szerokości starej. patrz Rogi Ścian o rzucie wieloboku na stronie 245. Określając kąty dwustronnie pochyłej ściany jesteś ograniczony minimalną grubością górnej powierzchni ściany. Elewacji. Szczegóły. W przypadku ściany jednowarstwowej wartość ta może wynosić zero. w przekroju taka ściana ma kształt trapezu. patrz Panel Geometria i położenie (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. Wysokość każdego typu pochyłej ściany jest odległością pomiędzy jej najniższym a najwyższym punktem. W przypadku Ściany dwustronnie pochyłej jej boki mogą mieć różny kąt pochylenia. zobacz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. • Więcej szczegółów na temat modyfikowania pochyłych ścian. Powierzchnie boczne ściany pochyłej są równoległe względem siebie.Wirtualny Budynek Aby edytować ściany o rzucie wieloboku. RŚ. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 241 . Dla ścian o strukturze wielowarstwowej grubość górnej powierzchni musi pomieścić wszystkie warstwy. W ArchiCADzie możliwe jest konstruowanie tylko prostych ścian z bali. Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą Aby narysować Ścianę. nie można już będzie podwyższyć ściany. której płaszczyzny boczne nie są pionowe. szerokość nowej ściany (tzn. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz opcję Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawienia Ściany (ta opcja jest dostępna tylko gdy wybrana jest metoda geometrii Ściany Wielobocznej). Podobnie. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. Utwórz Ścianę z Bali Szczegóły. nowa ściana przyjmie taką szerokość jaką miała podstawa starej.

Utwórz Ścianę Szczytową W razie potrzeby dopasowania ściany do Dachu. kursor przykleja się do wszystkich boków oraz wierzchołków poszczególnych segmentów ścian. patrz Parametry bali w Pomocy ArchiCADa. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. bryła elementu o wyższym numerze priorytetu pozostanie nienaruszona w 3D. można regulować wyświetlanie warstwy wg warstw. Klikając przycisk Parametry bali w panelu Model Ustawień ściany otworzysz dodatkowe okno z wieloma opcjami dotyczącymi geometrii ściany i ułożenia tekstury. • Warstwy o tum samym priorytecie utworzą ukośne połączenie (pod warunkiem że mają ten sam wzór wypełnienia). Więcej szczegółów. wedle potrzeby. W przypadku ściany o strukturze warstwowej. że wartość mniejsza od szerokości ściany spowoduje. kursor jest również przyciągany przez punkty końcowe poszczególnych warstw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 242 . że bale nie będą leżeć na sobie.Wirtualny Budynek się ze sobą ściany o różnych wartościach tego parametru. lub uzyskania ściany z odciętymi narożami możliwe jest wyrównanie ściany do odpowiednio ustawionego dachu. Aby ułatwić łączenie. Gdy przecinają Przecinanie warstw w ścianach warstwowych podlega następującym regułom: • Warstwy o wyższym priorytecie blokują warstwy o niższym priorytecie. Wyświetlanie przecięcia Ścian warstwowych (tylko 2D) Kiedy wyświetlane jest przecięcie ściany warstwowej w oknach 2D i w oknie Dokumentu 3D. za pomocą suwaka Priorytet Ściany (Ustawienia ściany w panelu Rzut i Przekrój). Szczegóły. Przecięcia typu Ściana-Ściana Połączenia ścian i ich wypełnień na Rzucie oraz w 3D zależą w pierwszej kolejności od ich Priorytetu przecięcia. Podając wysokość bala pamiętaj. Każda warstwa ściany warstwowej posiada własny priorytet przecięcia ustawiany w oknie Opcje > Atrybuty > Struktury warstwowe. Uwaga: Konstrukcja z bali dostępna jest tylko dla prostych ścian. (W 2D element o wyższym priorytecie będzie wyświetlany na wierzchu.) Element o niższym priorytecie zostanie odpowiednio przycięty (jego część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta) Możesz określić oddzielny Priorytet dla poszczególnych ścian w skali 0-16 (tylko liczby parzyste).

patrz Komponenty . Teraz warstwy przecinają się tak jak powinny. Na przykład. Przykład przecięcia ścian warstwowych Opcje priorytetu są bardzo przydatne podczas poprawiania wyglądu łączących się wypełnień na Rzucie. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 243 . Po ustawieniu priorytetów poszczególnych warstw musisz zaznaczyć opcję Zastosuj Priorytety Struktury w oknie dialogowym Ustawień Ściany.Wirtualny Budynek Obrysy ścian oraz ich linie pozawidokowe również się przecinają. Następnie otwieramy okno Ustawień Ściany i włączamy opcję Zastosuj Priorytety Struktury. określamy wartości priorytetów dla poszczególnych warstw struktury. Możesz zaznaczyć poszczególne komponenty profilu w Menedżerze Profili i przypisać im inne priorytety. w takim przypadku ustawienie suwaka Priorytetu Warstwy będzie decydowało o priorytecie przecięcia w 2D oraz 3D. zapamiętana “Ściana ceglana ze stopą” posiada 3 komponenty. W oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. która została wykorzystana do tej ściany. W strukturze tej ustawiamy wartość priorytetu warstwy rdzenia na 12.Panel Domyślne/Zaznaczone w Pomocy ArchiCADa. podobnie jak w przypadku warstw w ścianach warstwowych. Wyłącz tę opcję jeśli chcesz aby cała ściana o strukturze warstwowej posiadała ten sam Priorytet. Wyświetlanie przecięć warstw Ścian opartych i Profil Warstwy ścian złożonych (opartych o Profil) są wyświetlane na Rzucie w postaci przekrojonej przez Płaszczyznę Cięcia dla Rzutu. Na poniższym przykładzie wartości priorytetu obu ścian zostały ustawione na 8 w oknie Ustawień Ściany. Każdemu elementowi Profilu może być przypisana wartość priorytetu. w panelu Rzut i Przekrój. Poszczególne warstwy przecinają się w niepożądany sposób.

Jednakże. Nie jest wymagane dokładne kliknięcie na jej linii odniesienia. gdy ich linie odniesienia będą ze sobą połączone. która ma zostać połączona ze ścianą istniejącą. Możesz modyfikować tę kolejność korzystając z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania. Natomiast w przypadku przecięć typu L. jeżeli ściany mają tę samą grubość i Priorytet warstwy. wartości priorytetu Belek są zawsze nieparzyste. wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu krawędzi lub wewnątrz obrysu istniejącej ściany. bądź ze słupem w 3D. ścian wstawiana jako druga przetnie gładko już istniejącą pod warunkiem. 244 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . aby utworzyć gładkie połączenie również w 3D.” i działa tylko wtedy gdy włączona jest opcja w menu Opcje > Czyszczenie przecięć. Ta funkcja nazywa się “Czyszczenie przecięć. patrz Warstwy na stronie 26. Aby zmienić kolejność należy wybrać różne wartości Priorytetu warstwy. program może określić który z elementów jest "ważniejszy" na podstawie wartości ich priorytetów. Kolejność przecinania się elementów jest widoczna w oknie 2D oraz 3D przy wyłączonej opcji Czyszczenie przecięć. Wyświetlanie przecięć Ścian w 2D Połączenia przecinających się ścian będą czyszczone wówczas. Szczegóły.Wirtualny Budynek Uwaga: Przecięcia Ścian są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. zostaną przecięte w losowo. Gdy rysujesz nową ścianę. Linia odniesienia nowej Ściany zostanie automatycznie dopasowana tak. W związku z tym za każdym razem. ich połączenia nie będą czyszczone. że posiadają taki sam priorytet przecięć. Opcja ta wpływa na kolejność wyświetlania ścian zarówno w oknie Rzutu jak i 3D. Uwaga: Priorytety Ścian (i ich komponentów) oraz Słupów przyjmują zawsze wartości parzyste. Podczas rysowania połączenia ścian typu X. Przecięcie Ścian typu “X” Przy dwóch ścianach wzajemnie się przecinających automatycznie zostanie utworzone czyste połączenie. Przecięcia Ścian typu “L” lub “T” W przypadku przecięć typu T. Opcja Czyść połączenia ścian i belek (Widok > Opcje wyświetlania) pozwoli Ci upewnić się czy połączenia w 2D wyświetlane są poprawnie. jeżeli przecinające się Ściany umieszczone są na warstwach posiadających różne Grupy przecięć. połączenia są czyszczone jeżeli ściany posiadają ten sam Priorytet warstwy. gdy belka przecina się ze ścianą.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 245 . Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. Możesz je dodać do menu Edycja (lub do każdego innego) zmieniając schemat menu w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Środowisko pracy > Schematy arkuszy polecenia > Menu. Przecięcia Ścian w 3D Aby polepszyć wyświetlanie połączeń ścian w 3D a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Włączenie opcji Czyść połączenia ścian i belek daje różne rezultaty w zależności od tego. Modyfikuj ścianę (Dodatek) Uwaga: To narzędzie nie jest widoczne w interfejsie ArchiCADa zgodnie z Domyślnym Profilem Środowiska Pracy. Przecięcia ścian złożonych będą zawsze liczone tak. zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. grubsza ściana będzie wyświetlana na wierzchu. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy ścianami o tej samej wysokości. lecz różniących się wypełnieniem. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. jakby opcja ta była włączona. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. czy zaznaczona jest opcja Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać. Dzięki temu będzie można w 3D zaobserwować w jaki sposób każdy element został przycięty. Pierwsza ilustracja obrazuje sytuację gdy opcja Widok > Opcje wyświetlania > Czyść połączenia ścian i belek jest wyłączona. Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowane połączenia pomiędzy ścianami. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz pole Rogi ściany o rzucie wieloboku w panelu Geometria i Położenie w Oknie dialogowym Ustawienia ścian (ta opcja jest dostępna gdy wybrana jest Metoda geometrii Ściany o rzucie wieloboku). możesz skorzystać z polecenia Utwórz łatę (menu Narzędzia) lub utworzyć rysunek detalu. W poniżym przykładzie Prosta ściana połączona jest ze ścianą o rzucie wieloboku. Szczegóły.Wirtualny Budynek W przypadku ścian o takim samym Priorytecie. Przecięcia typu L lub T nie mogą być modyfikowane poleceniami z menu Kolejność wyświetlania. Rogi Ścian o rzucie wieloboku Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49.

(Priorytety przecięcia Ścian przyjmują zawsze wartości parzyste. Słupy i Ściany Dachy i Ścinany: Górna lub dolna powierzchnia Ścian może zostać przycięta przez Dachy. Szczegóły. Po lewej stronie okna dialogowego możesz zmienić Stronę osi.nieparzyste. zachowując pożądaną pozycję elementu ściany.Wirtualny Budynek Polecenia znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości i położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. w sekcji Przesunięcie możesz przesunąć linię odniesienia w pożądane miejsce. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. co oznacza. Wybierz przycisk wyboru znajdujący się w dolnej części okna aby wskazać która część ściany Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328 ma zachować swoje położenie po dokonaniu modyfikacji. Z pomocą funkcji Struktura możesz zmienić wzorek wypełnienia.) Polecenie Modyfikuj ścianę > Oś pozwala przesunąć linię odniesienia zaznaczonych elementów ściany bez zmiany położenia tych elementów na Rzucie. że część wspólna elementów zostanie usunięta. (Można to zaobserwować przy wyłączonej opcji Czyść połączenia ścian i belek. • • Polecenie Odwróć kierunek umożliwia zmianę kierunku linii odniesienia.) Gdy ściana przecina belkę. w przeciwnym wypadku zostanie ona przesunięta. Po prawej stronie. (Jeśli to możliwe. 246 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W przeciwnym wypadku grubość rdzenia jest tylko wyświetlona. Więcej szczegółów. ściana zostanie rozszerzona bez zmiany położenia linii odniesienia. Na górze okna dialogowego możesz zmienić rodzaj wypełnienia. natomiast Priorytety belek . Jeżeli wybrane wypełnienie nie jest strukturą warstwową. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony.) Zobacz także Linie odniesienia Ścian na stronie 234. patrz Słupy i inne elementy na stronie 250. możesz ustalić grubość rdzenia ściany. Ściany i Inne Elementy • Belki i Ściany: Priorytety przy przecięciu ścian i belek definiowane są dla poszczególnych elementów w odpowiadających im oknach Ustawień narzędzia.

czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. • Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. Wyświetlanie Słupa na Rzucie Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. utworzony na podstawie zdefiniowanego profilu. Szczegóły. Więcej szczegółów. Linia obrysu rdzenia Słupa z symbolem ukośnika lub X jest zawsze rysowana w całości bez względu na inne czynniki. Szczegóły. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Przekrój słupa może być prostokątny. Dwukrotne kliknięcie ikony narzędzia Słup. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania słupa by określić. Słup Słupy w ArchiCADzie zbudowane są z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję słupa oraz (opcjonalnie) okładziny używanej do symulowania powłoki przeciwpożarowej lub warstwy wykończeniowej. Rdzeń i Okładzina W widoku Przekroju wzorek wypełnienia rdzenia jest widoczny.Wirtualny Budynek • Ściany i Przegrody Strukturalne: Ściany można połączyć z Przegrodami Strukturalnymi używając polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. Przekreślony. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. które fragmenty wstawionego słupa będą wyświetlane i w jaki sposób. Wyświetlanie symboli słupa może zostać wyłączone przez kliknięcie opcji Wyświetlaj symbol Słupa w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Symbol Słupa Opcja Rodzaj Symbolu Słupa (panel Rzut i Przekrój okna Ustawień Słupa) odnosi się do sposobu wyświetlania słupa na rzucie (Prosty. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. powierzchnie przekroju. przebijając się przez wszystkie warstwy ściany. podczas gdy w widoku Elewacji Słup posiada tylko kontur. 247 . okrągły lub złożony tzn. tylko wycinają dla siebie miejsce. X lub Z osiami). patrz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Szczegóły. patrz Ustawienia narzędzia Słup w Pomocy ArchiCADa. powierzchnie przekroju. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Słupy nieobudowane w oknie Rzutu Słupy nieobudowane (słupy wstawione przy użyciu Metody konstrukcji wolnostojącej) nie zmieniają kształtu ściany. Słupy mogą być wstawiane oddzielnie lub tworzyć struktury ze Ścianami. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. otwiera okno dialogowe Ustawień słupa gdzie można skonfigurować wszystkie jego parametry. Oś słupa może być pionowa lub pochyła. Atrybuty struktury rdzenia i okładziny słupa mogą być ustawiane w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawienia Słupa. linie pozawidokowe) ustawia się w rozwijanym menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Słup znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd słupów w różnych oknach 2D i 3D. okna Ustawień Ściany określ w jaki sposób będzie ściana się odnosiła do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy.

jeśli: • • • • Słup został wstawiony przy użyciu Metody "Obudowany ścianami" słup przecina Ścianę o strukturze warstwowej ściana warstwowa posiada co najmniej jedną warstwę. które owijałyby Słupy. nie będącą warstwą konstrukcyjną (która będzie owijała słup) Słup dotyka lub przecina warstwę rdzeniową Ściany Uwaga: Owijanie nie jest możliwe w przypadku ścian biegnących po łuku lub wielobocznych.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Słupów w 3D Panel Model odpowiada za ustawienia materiału słupa w widoku 3D. dodając słupom grubości. Słupy w Widokach 3D Słupy wstawiane przy użyciu Metody konstrukcji obudowania przejmą materiał powierzchni ścian połączeniowych. . Słupy nieobudowane zachowują własne materiały w 3D. Inne (niekonstrukcyjne) warstwy ściany owijają się wokół słupów. Zawinięcie na Rzucie nastąpi jedynie wtedy. Linia rozdzielająca warstwy ściany od Słupa jest usuwana pomiędzy identycznymi rodzajami wzorków wypełnienia. 248 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . oraz nawet jeśli nie skonfigurowano warstw ścian. warstwy nie będące warstwami "konstrukcyjnymi" określone są w Opcjach > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. nawet jeśli ściana nie jest warstwowa. W Oknie 3D pojedynczy materiał nałożony jest na wszystkie powierzchnie. Słupy obudowane w oknie Rzutu Słupy obudowane (wstawiane za pomocą metody konstrukcji “zawijania”) przechodzą przez warstwy konstrukcyjne Ścian warstwowych. Uwaga: W przypadku ścian warstwowych.

stropu bądź innego słupa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 249 . który będzie przecinał ścianę warstwową. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie kąta obrotu słupa wokół własnej. Skręcony: Gdy wstawiany słup jest złożony i/lub pochyły. Najpierw kliknij aby wstawić słup. pochyłej osi (określenie kąta skręcenia). Po wstawieniu. Szczegóły. patrz Rozciągnij pionowo na stronie 134.Wirtualny Budynek • Obrócony: Pierwsze kliknięcie określa położenie punktu wstawienia słupa przytwierdzonego do jego podstawy. Oś słupa zostanie wstawiona pionowo do okna Rzutu. patrz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. Słupy obudowane łączą się tylko z warstwami rdzenia Ściany o strukturze warstwowej. Sposoby wstawiania Słupów Dostępne są trzy sposoby wstawiania (metody geometrii) znajdujące się w palecie Info. Następnie obróć słup wokół pionowej osi i kliknij. kąt obrotu względem osi pionowej. Pozostałe warstwy Ściany owijają się wokół Słupa. • Jeżeli powierzchnia Słupa styka się z powierzchnią ściany. zachowując swoją grubość. Określ pożądane atrybuty oraz geometrię w oknie Ustawienia Słupa. • Prosty: Wstaw Słup za pomocą jednego kliknięcia. w oknie 3D będzie można nadal rozciągnąć wysokość słupa. jeśli używany jest wewnętrzny silnik 3D. a następnie kliknij by wstawić słup do projektu. Za pomocą ikon obudowany/nieobudowany (lub “wolnostojące”) z palety Info w Słupach określić w jaki sposób słupy będą współgrały z ścianą warstwową. wszystkie linie przecięcia zostaną usunięte w widoku 3D.obudowany lub nieobudowany . Sposoby budowania Słupów Podczas wstawiania Słupa. proces wstawiania przebiega w trzech etapach. drugie. Tworzenie Słupów Użyj Narzędzia Słup do tworzenie nowych słupów na Rzucie lub w Oknie 3D. Twój wybór metody geometrii .będzie miał wpływ na sposób wyświetlenia ściany/słupa na rzucie. Więcej szczegółów.

Wyświetlanie Belek na Rzucie Belka utworzona na Rzucie za pomocą narzędzia Belka będzie wyświetlana zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w oknie Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy.Wirtualny Budynek Utwórz Pochyły Słup W oknie dialogowym Ustawienia Słupa wybierz ikonę pochyłego słupa i określ kąt pochylenia w stopniach. Kierunek belki jest odniesieniem przy nadawaniu materiałów (zgodnie z ustawieniami w panelu Model okna Ustawień Belki). Oś Odniesienia Belki Każda Belka posiada oś odniesienia. Dachy i Słupy: Górna lub dolna powierzchnia słupów może zostać przycięta przez Dachy. powierzchnie przekroju. Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. Belki Belki ArchiCADa są poziomymi lub pochyłymi elementami konstrukcyjnymi. Ustawia się go w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. patrz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. element o niższym priorytecie będzie przecięty w Widoku 3D. Priorytet belki można ustawić w oknie dialogowym Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). Belki mogą przyjmować kształt prostokątny lub złożony.Belka jest ustawiany globalnie i dotyczy wszystkich słupów. W tym miejscu można określić strukturę i atrybuty poszczególnych belek. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Można pokazać/ukryć oś odniesienia (linię osi) dowolnej belki zaznaczając pole “Pokaż oś” w części Symbole Ustawień Narzędzia Belka (panel Rzut i przekrój). Szczegóły. 250 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. Słupy i inne elementy Belki i Słupy: Gdy Belka przecina Słup. • Ściany i Słupy Patrz Wyświetlanie Słupa na Rzucie na stronie 247. okna Ustawień Słupa określ w jaki sposób będzie słup się odnosił do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. przemieszczaniu i modyfikowaniu belki. (Aby wyświetlić strzałkę na osi belki informującą o jej kierunku. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Kierunek belki jest determinowany kolejnością wstawiania wierzchołka początkowego i końcowego. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. których powierzchnie czołowe są zawsze pionowe. zaznacz opcje w menu Widok > Opcje wyświetlania > Linie Odniesienia Ścian i Belek). Więcej szczegółów. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. • Priorytet Słup . Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. która pozwala na precyzyjne łączenie z innymi belkami (bez linii przecięcia) oraz określa punkty aktywne oraz krawędzie potrzebne przy zaznaczaniu. Wybierz metodę wstawienia i wstaw słup.

Belka zostanie pochylona w płaszczyźnie pionowej zdefiniowanej przez oś belki. Metoda Belka prostokątna obrócona pozwala narysować cztery elementy Belki połączone punktami końcowymi. automatycznie rozpoczynasz rysowanie następnego.Wirtualny Budynek Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania belek by określić. Po wskazaniu punktu końcowego pierwszego elementu łańcucha. opcje “Tryb wyświetlania Belek” odnoszą się ogólne do wszystkich belek w projekcie. Nowa Belka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. które fragmenty wstawionej belki będą wyświetlane i w jaki sposób. Aby zakończyć rysowanie łańcucha kliknij dwukrotnie wskazując jego punkt końcowy. Pole Kąt nachylenia zostanie uaktywnione. Utwórz Ukośną Belkę W celu utworzenia ukośnej belki wybierz odpowiednią ikonę w palecie Info lub w oknie Ustawienia Belki. Przy użyciu tej metody można wstawiać tylko proste segmenty belek. Aby zdefiniować prostokąt należy wskazać pierwszy narożnik a następnie określić długość jego przekątnej. Możesz wybrać by belki były wyświetlane w całości. Geometria Belki Są cztery Metody geometrii dostępne przy rysowaniu Belek. • • Dzięki metodzie Belka Prosta możesz narysować belkę poprzez wskazanie jej punktu początkowego i końcowego. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Za pomocą metody Łańcuch Belek możesz rysować sekwencję Belek automatycznie połączonych punktami końcowymi. Pierwszy bok prostokąta definiujemy wskazując kliknięciem jego punkt początkowy i końcowy a następnie wskazujemy długość boku prostopadłego. w postaci osi lub obrysów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 251 . Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień ściany możesz przystąpić do rysowania belki. Wybierz jedną z metod geometrii w palecie Info. patrz Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. • Utwórz Belkę Parametry Belki można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawień belki. Szczegóły. ortogonalnie względem osi X i Y. Więcej szczegółów. Proces rysowania Łańcucha Belek jest identyczny jak przy rysowaniu Ścian. • Prostokąt Belek pozwala na wstawienie czterech belek połączonych węzłami. Globalne ustawienia wyświetlania belek W menu Dokument > Ustaw Widok modelu> Opcje wyświetlania Modelu (Opcje dla panelu Elementów konstrukcyjnych). Wartość kąta nachylenia belki musi się zawierać w zakresie -89° do +89° i jest mierzone względem punktu początkowego belki.

W 3D ukośna belka jest tworzona w taki sposób. Kliknij OK aby zatwierdzić ustawienia otworu belki. w którym będziesz mógł dokonać odpowiednich ustawień. Aby zmodyfikować kształt i wymiary zaznaczonego otworu użyj opcji w oknie dialogowym Ustawień Ściany bądź w palecie Info. Natychmiast pojawi się otwór w belce. Wybrane Otwory mogą zostać przesunięte wzdłuż Belki w oknie Rzutu. a następnie z przytrzymanym klawiszem Shift kliknij środek otworu. że aktywne jest Narzędzie Belka. co belki poziome. Na Rzucie utwórz otwór poprzez kliknięcie w linię osi belki. że aktywne jest Narzędzie Belka. Otwory są definiowane po wstawieniu Belki. Zaznaczanie i Modyfikacja Otworów Jeżeli potrzebna Ci jest belka z wieloma otworami o różnych kształtach. Tworzenie otworów w belkach Wszystkie rodzaje Belek mogą zawierać Otwory. Zaznacz odpowiednią belkę i upewnij się. Aby zaznaczyć otwór najpierw upewnij się. W Belce może znajdować się wiele otworów w kształcie prostokątów i/lub okręgów. Kliknij ikonę Otworu. W Oknie 3D pojawienie się Palety pomocniczej następuje po kliknięciu kursorem w kształcie znaczka Mercedesa górnej krawędzi zaznaczonej belki. okna dialogowego Ustawień belki. Pojawi się okno Ustawienia otworu w belce. Gdy jednak zaznaczysz całą Belkę możesz zmieniać parametry wszystkich Otworów jednocześnie. Wówczas pojawi się Paleta pomocnicza zawierająca dostępne opcje. Zwróć uwagę. iż jej przekrój poprzeczny w płaszczyźnie prostopadłej do ukośnej osi belki jest zawsze stały i równy wysokości przekroju belki. że tylko jeden zaznaczony Otwór może być edytowany. W 3D Paleta pomocnicza pozwala na przesuwanie otworów w pionie 252 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . której wysokość przekroju wynosi 500 mm. Geometria Otworów uzależniona jest od konfiguracji parametrów w panelu Otwór. Położenie Otworu może być również zmienione graficznie. w pierwszej kolejności powinieneś powielić jeden otwór a następnie dokonać potrzebnych ustawień na stworzonych kopiach. Na ilustracji poniżej prezentowana jest belka.Wirtualny Budynek Ukośne belki są wstawiane w ten sam sposób.

Takie ustawienia będzie miała druga (wirtualna) Belka. 4) Kliknij aby zakończyć rysowanie . Belki i Inne Elementy Priorytet Przecięcia Belek Priorytet przecinania Belek ustawiany jest za pomocą suwaka “Priorytet belki” w oknie Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). że włączona jest funkcja Opcje > Czyszczenie przecięć. 2) W oknie dialogowym Ustawień belki w polu szerokość wpisz zero. 3) Narysuj drugą Belkę (o Automatyczne przecinanie belek z innymi belkami Gdy przecinają się ze sobą dwie belki. ArchiCAD automatycznie czyści miejsca przecięć i połączeń typu T i L pod warunkiem.Wirtualny Budynek Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki Oto metoda uzyskania dowolnego kąta powierzchni czołowej Belki: Element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. 5) Uzupełnij powstały w symbolu na Rzucie otwór pojedynczą linią. szerokości zero) zaczynając od końca linii odniesienia pierwszej Belki określając pożądany kąt (jak na ilustracji poniżej). przecięcia takie będą czyszczone zgodnie z ustawieniami ich priorytetów przecięć. Uwaga: Priorytet w sytuacji przecięcia Słup . 1) Narysuj dowolną Belkę. że belki posiadają ten sam priorytet przecięcia. Dotyczy to zarówno widoku 3D jak i obliczeń w zestawieniach ilościowych elementów. że część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta. Jeżeli Belki przenikają się w przestrzeni nie przecinając wzajemnie swoich osi. Ma to również wpływ na obliczenia objętości elementów w zestawieniach. aby jej linia odniesienia została automatycznie przedłużona. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Belka) w Pomocy ArchiCADa. Dachy i Belki: Belki mogą być przycinane dachami za pomocą polecenia “Dotnij do dachu”. co oznacza. Przecięcia Belek są czyszczone nawet gdy łączone bądź przecinające się Belki biegną na różnych wysokościach.Belka jest ustawiany globalnie w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Wystarczy że koniec jednej belki przecina obrys drugiej. Stropy i Belki: Belki zawsze przecinają Stropy gdy oba elementy przenikają się w przestrzeni (pod warunkiem. że ich warstwy należą do tych samych grup przecięcia). W 3D przecięcia również zostaną wyczyszczone pod warunkiem. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 253 .

Na przykład. na poniższej ilustracji pokazano ścianę łukową opartą o profil "Ściana ceglana ze stopą". zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. możesz posłużyć się Ścianą. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. Dzięki temu będzie można precyzyjnie zaobserwować w 3D jak przecinają się poszczególne elementy. a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. które mogą być ręcznie edytowane w celu osiągnięcia dowolnego kształtu. patrz Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw na stronie 28. Złożonym Profilem. słupów lub belek. Przecięcia belek złożonych będą zawsze liczone tak. Jednakże. jakby opcja ta była włączona. Połączenia Belek w 3D Aby poprawić wyświetlanie połączeń belek w 3D. Profile złożone są to definicje przekrojów ścian. Uwaga: Przecięcia belek są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. lub gdy brakuje odpowiedniego obiektu w bibliotece. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy belkami o tej samej wysokości.Wirtualny Budynek różne Grupy przecięć. jeżeli połączone belki umieszczone są na warstwach posiadających Profil złożony jest elementem (bryłą) utworzoną z płaskiego profilu (o dowolnym kształcie) wytłoczonego prostopadle do jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 254 . połączenia między nimi nie zostaną wyczyszczone. Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu O Złożonych Profilach Gdy dopasowanie standardowych elementów konstrukcyjnych do potrzeb projektu staje się zbyt skomplikowane. Belką lub Słupem o nietypowym przekroju tzw. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. Więcej szczegółów.

Zachowane profile wyświetlane są w oknach dialogowych Ustawień narzędzi tych elementów. Belek oraz Słupów. Aby z nich skorzystać. Tworzenie i edycja Złożonych Profili Wybierz polecenie Projekt > Złożony Profil > Menedżer profili. Belki lub Słupa zaznaczonego w aktywnym oknie. ArchiCAD dostarcza wiele profili przygotowanych dla wykorzystujących je narzędzi. będziesz mógł edytować go graficznie podobnie jak inne elementy konstrukcyjne. • • Aby utworzyć nowy profil wciśnij Nowy. Słupa lub Belki.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 255 . • • Wybierz żądany profil a następnie dopasuj pozostałe parametry i atrybuty elementu. Wybrać opcję Profil złożony w panelu Geometria i położenie. Zachowany Profil dostępny jest jako atrybut dla Ścian. możesz zastosować własny profil (bez potrzeby zapisywania go w postaci atrybutu) do każdego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Aby utworzyć taki element możesz użyć któregoś z przygotowanych profili lub narysować profil samemu. • W sekcji Struktura w panelu Rzut i Przekrój pojawi się rozwijane menu zawierające zapamiętane profile dostępne dla bieżącego elementu. Aby utworzyć nowy profil w oparciu o już istniejący: Wybierz zapisany profil i wciśnij Powiel.Wirtualny Budynek płaszczyzny. Menu rozwijane zawiera okienko podglądu wybranego profilu. wciśnij przycisk Pobierz profil elementu w Menedżerze profili (lub wybierz polecenie Utwórz Profil z zaznaczonego z menu kontekstowego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Alternatywnie. należy: • • Otworzyć okno dialogowe Ustawień Ściany. Aby utworzyć nowy profil na podstawie kształtu elementu Ściany. Pojawi się okno Menedżera profili. • Kliknij na obszarze roboczym aby wstawić element. Gdy złożony profil zostanie już wstawiony. Zarządzaj Profilami: Polecenia znajdujące się w tej sekcji pozwalają na zarządzanie profilami.

nie będziesz mógł rozciągać ani zmieniać wielkości przekroju elementu wstawionego do modelu. wszystkie elementy znajdujące się w warstwie Konstrukcja zostaną zapisane jako część profilu). wybierz go z listy i wciśnij Edytuj wybrany profil. Przykładowo. możesz edytować położenie tych linii tak. Zaznacz te opcje aby włączyć parametr rozciągania w jednym lub obydwu kierunkach. umieszone będą w warstwie "Rysowanie". które narzędzia ArchiCADa będą mogły korzystać z tego profilu. W tym oknie możesz korzystając z dostępnych narzędzi rysunkowych narysować kształt przekroju danego profilu. na podstawie których określane będzie miejsce osadzania drzwi lub okien. lecz nie będą wpływać na sposób jego wyświetlania. zostaną one zapisane jako pojedynczy profil. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora profilu (np. Jeżeli opcje te będą wyłączone.Wirtualny Budynek • Aby modyfikować istniejący profil. Warstwa aktywnego narzędzia zostanie podświetlona. linie. które odnoszą się tylko do okna Edytora Profili.) W Menedżerze profili przyciski Użyj z. z tego punktu wychodzić będzie jej linia odniesienia. patrz poniżej. aktywna będzie warstwa Konstrukcja. lecz nie będą miały wpływu na finalny wygląd elementu. służą one jako pomoce podczas rozciągania profilu po wstawieniu go do modelu. Punk początkowy wyświetlony w oknie Edytora Profili jest istotnym punktem odniesienia: Jeżeli rysowany profil należy do ściany. wykorzystując standardowe techniki rysowania elementów 2D. Pozostałe ustawienia Menedżera profili są aktywne tylko wtedy. (Pomoce te. Nie można przemieszczać tego punktu ale możliwe jest odpowiednie przesunięcie kształtu profilu tak aby punkt odniesienia znalazł się w pożądanym miejscu. jeżeli wybrane zostanie narzędzie Punkt aktywny lub Wypełnienie. Pozostałe opcje i polecenia okna dialogowego Menedżera profili pozwalają na dopasowanie wyglądu przekroju oraz bryły 3D wszystkich komponentów profilu i przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników. Jeżeli opcje te są włączone. wstawiane okna/drzwi umieszczane będą w oparciu o boki prostokąta obrysu profilu. W razie potrzeby. Użyj narzędzia Wypełnienia aby narysować żądany profil. wymiarowanie) mogą być używane jako pomoce przy rysowaniu. W przypadku słupa lub belki. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora Profili zostaną umieszczone w warstwie Rysowanie. służą one tylko jako pomoc podczas rysowania. Parametr Pokaż/Ukryj warstw elementu odnosi się tylko do okna Edytora Profili. która będą mogły być rozciągane. punkt odniesienia reprezentuje oś tych elementów. Warstwy elementu: Panel Warstwy elementu Menedżera profili zawiera ustawienia warstw. Możesz przesuwać te linie wewnątrz okna Edytora Profili. w oknie Edytora Profili pojawią się przerywane linie wskazujące płaszczyzny. Przekrój profilu może zawierać wiele niezależnych kształtów. by otwory umieszczane były w odpowiednim miejscu. zostaną one zapisane razem z profilem. Włączenie opcji Linie odniesienia otworu (w spisie warstw) spowoduje wyświetlenie linii odniesienia. podobnie jak w oknach dialogowych Ustawień atrybutów. Rozciągnięcie poziome i pionowe (w spisie warstw) są dodatkowymi parametrami profilu. gdy otworzone jest okno Edytora Profili. Otworzy się okno Edytora Profili. Uwaga: Elementy wymiarowania nie zostaną zapisane jako część profilu. Tylko punkty aktywne i wypełnienia narysowane w oknie Edytora profili będą stanowić część zachowanego profilu. 256 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeżeli opcja Linie odniesienia otworu zostanie wyłączona. określają.

Wszystkie elementy muszą być tego samego typu i muszą być ułożone względem siebie równolegle. zmodyfikować i zmienić jego nazwę. możesz zaznaczyć ten element w modelu i wcisnąć przycisk Zastosuj do zaznaczonego Zaznaczonemu elementowi zostanie przypisany wybrany profil Nowy profil będzie nazwany "Własny" dopóki nie zostanie zachowany. ukośnych. pochyłych. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony Kliknij Zachowaj profil aby nazwać i zachować edytowany profil. Jeżeli nie chcesz zapisywać profilu. możliwe jest łączenie słupów dowolnego typu (pionowych. Polecenie jest dostępne dla ścian prostych. prostych ścian.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. zmiany zostaną wprowadzone do wszystkich istniejących w modelu elementów wykorzystujących ten profil. wielobocznych i łukowych. Jeżeli zmodyfikujesz istniejący profil i zapiszesz go pod tą samą nazwą. Bryły ścian nie muszą się stykać ze sobą. Możliwe jest łączenie dowolnej liczby słupów. opartych o profil). Wybranie polecenia spowoduje utworzenie nowego profilu. opartych o profil). a przekrój stworzonej ściany będzie kombinacją przekrojów połączonych ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenie Połącz słupy pozwala na łączenie dwóch lub więcej słupów o równoległych osiach. 257 . Aby tego dokonać. mogą się znajdować w pewnej odległości od siebie. Polecenie Połącz belki pozwala na łączenie dwóch lub więcej belek o równoległych osiach. nowy profil nazwany zostanie "własny". lecz wykorzystać go tylko do jednego elementu. użyj polecenia Połącz ściany. narysuj w na Rzucie (lub w 3D) wiele elementów ścian. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. Nie jest dostępne dla ścian trapezowych. Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów Szybkim sposobem tworzenia profili złożonych jest użycie polecenia Projekt > Złożony Profil > Połącz ściany/słupy/belki. Aby połączyć dwie lub więcej równoległych. dwustronnie pochyłych oraz opartych o profil. jednakże będziesz mógł bez przeszkód otworzyć go w Edytorze Profili. który zastąpi oryginalne elementy. pochyłych. belek lub słupów. Zobacz także Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile na stronie 131. a także istniejące otwory (w przypadku ścian). Domyślnie. Ściany staną się tej samej długości. Nowy profil będzie miał długość najdłuższego elementu składowego oraz odziedziczy atrybuty oryginalnych elementów. możliwe jest łączenie belek dowolnego typu (poziomych.

Ustaw nowe elementy na powierzchni dachu Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. Więcej szczegółów. pozwalających na utworzenie dachów o prostych i skomplikowanych kształtach. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania dachu by określić. Wartość wzniesienia linii odniesienia dachy jest wyświetlana w palecie Info (pole “B”). linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Nowe Dachy mogą być tworzone zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Pozostałe metody są dostępne poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do momentu pojawienia się dodatkowych ikon. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. Geometria Dachu Narzędzie Dach posiada sześć metod geometrii dostępnych w palecie Info. Więcej szczegółów. Jest to ta sama wartość. jednakże niektóre opcje różnią się lub są niedostępne w zależności od widoku. Kąt nachylenia Dachu (kąt spadku dachu) jest mierzony w miejscu przebiegu linii odniesienia. Zobacz także Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu na stronie 263. która jest poziomą linią definiowaną w trakcie tworzenia dachu. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do dachu”. Obrócony prostokąt. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania dachów na Rzucie. Domyślny sposób wyświetlania dachów to “Rzut i Pozawidokowe”.Wirtualny Budynek Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni dachu. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. które fragmenty wstawionego dachu będą wyświetlane i w jaki sposób. Kopuła oraz Kolebka. co Względnie Wzniesienie Podstawy Dachu w oknie dialogowym Ustawienia Dachu. Uwaga: Linie odniesienia można ukryć wyłączając odpowiednią opcję w menu Widok > Opcje wyświetlania. powierzchnie przekroju. która nie podlega drukowaniu (jest elementem ekranowym). Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia Dachu. Wyświetlanie Dachów Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. patrz Grawitacja na stronie 114. Wartość wzniesienia dachu jest określana wzniesieniem linii odniesienia dachu. możesz przystąpić do rysowania. że widoczne są tylko cztery metody. Dostępne typy to: Wielokątne. patrz Ustawienia narzędzia Dach w Pomocy ArchiCADa. Połaciowanie. Szczegóły. Słupy. 258 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dachy O Dachach Dachy ArchiCADa pozwalają na tworzenie zarówno spadzistych jak i abstrakcyjnych form 3D o przeróżnych kształtach. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Prostokąt. Zauważ. Nachylenie dachu jest dostępne w palecie Info (pole “T”). Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Dachu.

Możesz też użyć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 259 . Prostokąt. ArchiCAD utworzy linię odniesienia Dachu. a następnie zdefiniuj położenie linii odniesienia dwoma kliknięciami. Prostokąt obrócony) a następnie zdefiniuj nachylenie połaci dachowej wskazując trzy dowolne punkty. który zmieni kształt na Pogrubiony Znaczek/Pogrubiony Mercedes gdy znajdzie się nad linią odniesienia ściany lub belki. Obrócony prostokąt). Pomocne może się okazać wykorzystanie możliwości Inteligentnego Kursora. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. ArchiCAD wygeneruje Dach. Za pomocą metody Prostokąt narysowany dach będzie zawsze ułożony ortogonalnie. opadał). który posłuży jako wzór dla konturu dachu. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. Prostokąt. Linia odniesienia 2) Po narysowaniu linii odniesienia dachu kursor przybierze kształt oka. 2) Narysuj teraz obrys dachu. Dzięki niemu możesz wskazać. w którym kierunku dach będzie się wznosił (lub w przypadku ujemnej wartości nachylenia. Magicznej różdżki: kliknij istniejący element. Kliknij aby zamknąć wielobok. Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D 1) Określ linię odniesienia dachu 1) Wybierz jedną z pierwszych trzech Metod geometrii w palecie Info (Wielokątne.Wirtualny Budynek Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu Wybierz jedną z pierwszych trzech metod z palety Info (Wielokątne. zmieni kształt na Jasny znaczek/Jasny znak Mercedesa jeśli natrafi na jakąkolwiek krawędź nie będącą linią odniesienia ściany lub belki. Przy najechaniu myszką na pierwszy wstawiony wierzchołek pojawi się kursor w kształcie Młotka. 3) Następnie możesz przystąpić do rysowania kształtu połaci wskazując myszką każdy jej węzeł.

Podwójne kliknięcie na początku łuku spowoduje powstanie pełnej kopuły. Proces rysowania Dachu o rzucie wieloboku wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. Jeżeli pojedyncza połać zbiegnie się w przestrzeni z inną zanim osiągnie określona wysokość wtedy przestaje rosnąć. Aby narysować dach o rzucie wieloboku zawierającego łuki. a następnie użyj Magicznej Różdżki w celu zdefiniowania wieloboku linii odniesienia obrotu połaci. algorytm "rosnącego kryształu" przy obliczaniu najlepszego rozwiązania dla danego wieloboku podstawy. Utwórz Kopułę Aby narysować dach w kształcie Kopuły wybierz Metodę geometrii Kopuła w palecie Info. narysuj pożądany kształt korzystając z narzędzi rysunkowych 2D. Gdy wielobok zostanie już narysowany pojawi się okno dialogowe Parametry dachu Końcowy obrys dachu będzie powiększony o wartość Nadwieszenia względem linii odniesienia. drugie kliknięcie wskazuje punkt początkowy a trzecie punkt końcowy obrysu. Uwaga: ArchiCAD wykorzystuje tzw. Dachy o rzucie wieloboku mogą posiadać maksymalnie cztery poziomy. Na początku rysujesz wielobok składający się tylko z linii prostych. Gdy zdefiniujesz już obrys. Wielobok ten określa położenie linii odniesienia wszystkich połaci nowego dachu. Po narysowaniu całej struktury wszystkie jej elementy mogą być edytowane indywidualne. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Wzniesienie oraz wysokość każdego z poziomów może być ustawione indywidualnie.Wirtualny Budynek Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych Dzięki Metodzie geometrii Połaciowanie możesz utworzyć dachy o tym samym kącie nachylenia na bazie dowolnego wieloboku. możesz dokonać edycji parametrów kopuły w oknie dialogowym Parametry kopuły: 260 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . na szczycie powstającego dachu zostanie umieszczony poziomy element. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. że aktywna jest Metoda Połaciowanie. Proces rysowania Dachu w kształcie Kopuły wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. Wysokość określona w oknie dialogowym Ustawień jest wartością graniczną. W wyniku zastosowania tej metody powstanie zestaw pojedynczych połaci dachowych. Jeżeli dach osiągnie wskazany poziom maksymalny a połacie nie zejdą się. Korzystając z Magicznej Różdżki upewnij się. Dach w kształcie Kopuły jest zestawem pojedynczych połaci dachowych. Pierwszym kliknięciem określony zostanie punkt środkowy łuku.

Po zdefiniowaniu krzywej. Krzywa narysowana na Rzucie będzie czytelna w widoku 3D dachu.Dostępne opcje to okap prostopadły. kąt jego krawędzi oraz w przypadku użycia prostego wypełnienia także jego grubości. Zapobiega to przecinaniu się połaci oraz powstawaniu podciętych powierzchni dachu. Po narysowaniu Kopuły możliwa jest jedynie edycja poszczególnych jej segmentów.Wirtualny Budynek Określ wysokość kopuły mierzoną od jej punktu środkowego. Poszczególne połacie składające się na sklepienie mogą być indywidualnie edytowane. Oznacza to również. natomiast drugim długość kolebki. Krzywa narysowana w oknie Rzutu jest interpretowana jako przekrój Dachu. Możesz tu określić kilka istotnych parametrów pofalowanego dachu. określasz punkt początkowy kształtu. Wpisując mniejszą wartość utworzysz Kopułę spłaszczoną. pionowy i poziomy. że ta sama krzywa może być poprawna dla pewnego zakresu kąta Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 261 . W tym oknie dialogowym można również określić ilość segmentów budujących kopułę w pionie i poziomie: ich ilość jest ograniczona odpowiednio do 90 i 360. pojawi się ruchomy obrys połączony z końcami krzywej reprezentującej przekrój rysowanego dachu. których kąt nachylenia nie przekracza 90 stopni. Jeden z boków tego obrysu stanowi wyobrażenie podłogi i jednocześnie boku dachu. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na maksymalną tzn. Następnie możesz ustawić parametry kolebki w oknie dialogowym Parametry pofalowanego dachu. Możesz zdefiniować wzniesienie punktu podstawy dachu. wysokość półkuli. Jeżeli opcja Auto-grupowanie jest aktywne wszystkie elementy zostaną zgrupowane. jednakże stosując inne metody. Następne pole określa wzniesienie podstawy kopuły. Pierwszym kliknięciem. Narysuj szereg łuków (lub użyj Magicznej Różdżki) i kliknij dwukrotnie aby zakończyć. Również grubość dachu może zostać tutaj zdefiniowana. a także sposób przycięcia krawędzi. Uwaga: ArchiCAD pozwala na konstruowanie pofalowanych dachów. Wciśnij przycisk OK lub Anuluj gdy dokonasz już potrzebnych ustawień. Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę Dach pofalowany można narysować zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D.

Narysuj cięciwę kolebki a następnie kliknij aby określić wysokość i zatwierdzić kształt przekroju dachu. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Pojawi się Paleta pomocnicza. kliknij drugą ikoną. Wpisz ilość segmentów dachu do utworzenia.Wirtualny Budynek orientacji ruchomego obrysu. Istnieją trzy metody rysowania dachów pofalowanych/kolebek w 3D: Kolebkowa/Symetryczna i Złożona. Punkty początkowy i końcowy dachu muszą być wskazane w taki sposób aby pogrubiona linia boczna ruchomego obrysu nie przecinała krzywej przekroju. Pojawi się okno dialogowe Dach symetrycznie pofalowany. Dach symetryczny pofałdowany Aby narysować Symetryczny pofalowany dach. Dzieje się tak dlatego. a dla innego nie. Narysuj kształt przekroju dachu określając jego wysokość i kliknij aby zatwierdzić. że poprawne wygenerowanie sklepienia zależy nie tylko od kształtu krzywej przekroju ale również od ustawienia kąta ruchomego obrysu. Określenie przekroju dachu różni się dla każdej z trzech metod. Narysuj pierwszy bok obrysu prostokątnego dachu na pożądanej wysokości. Dach Kolebkowy Aby utworzyć dach Kolebkowy: Kliknij pierwsza ikonę. 262 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

którego kontur przecina kontur Dachu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym wieloboku. Uwaga: Gdy narysujesz otwór. które w przekroju mają identyczne długości.Wirtualny Budynek Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 263 . wewnątrz obrysu istniejącej połaci. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. jednakże obrys otworu zostanie stworzony. Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu Gdy zaznaczysz narysowany dach. Nowy kontur zostanie zinterpretowany jako otwór w Dachu. Dach Złożony Aby utworzyć dach Złożony: Wybierz trzecią metodę z Palety pomocniczej. Uwaga: Metoda ta tworzy połacie. Kliknij dwukrotnie aby zatwierdzić pożądany przekrój. możesz zmienić jego kąt nachylenia na kilka sposobów. Utwórz otwór w dachach 1) Zaznacz połać dachu 2) Przy aktywnym narzędziu Dach narysuj kształt otworu Zdefiniuj kształt dachu klikając tyle razy ile połaci ma posiadać nowy dach złożony. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach.

Wirtualny Budynek • • Zmień kąt nachylenia w palcie Info lub w oknie dialogowym Ustawień dachu. Zaznacz dach w Oknie 3D. Wprowadź wartość w górnym polu: wzniesienie dachu w przyjmie wpisaną wartość w miejscu.aby określić wysokość linii poziomu dachu. Zmiana tej wartości powoduje zmianę nachylenia dachu. do którego należą. Określ wzniesienie Linii poziomu dachu: Użyj dowolnego pola poziomu bieżącej kondygnacji lub zera projektu . czy chcesz mierzyć wysokość do górnej czy dolnej powierzchni dachu. Pomiń linie poza połaciami dachowymi: Zaznacz tę opcję aby pominąć linie. Na górze/Na dole: Wybierz. spowoduje wstawienie linii w wybranym dachu na wysokości zdefiniowanej w oknie Linie poziomu dachów. 264 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wybierz Palety pomocniczej polecenie Zmień kąt nachylenia dachu i graficznie ustal nowy kąt (lub wpisz nową wartość kąta w Podręcznych współrzędnych). w którym kliknąłeś. • Utwórz linie poziomu dachów Polecenie Projekt > Utwórz linie poziomu dachów dostępne w Rzucie. Na Rzucie lub w Oknie 3D. zaznacz Dach a następnie wciśnij klawisz Ctrl+kliknij (MacOS: Cmd+kliknięcie) w dowolnym miejscu połaci dachowej aby wywołać okno dialogowe Wzniesienia dachu. które wypadają poza obrys wieloboku dachu.

W tym przypadku. zaznacz dach a następnie kliknij na krawędź kursorem w kształcie Mercedesa w celu wyświetlenia Palety pomocniczej. Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu Aby ustawić dowolny kąt krawędzi dachu. a następnie kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 265 . (Po wykonaniu tych czynności w panelu Model okna dialogowego Ustawień dachu uaktywniona zostanie opcja Inne w polu wyboru kąta nachylenia krawędzi. Znajdź krawędź przecięcia dachów W niektórych sytuacjach możesz potrzebować zetknąć ze sobą dwie połacie lub dokonać poprawek w dachu złożonym np. gdy na Rzucie dwie kalenice nakładają się oznacza to również. Dwie płaszczyzny zostaną dostawione do siebie. Możesz utworzyć połączenie. Aby połączyć te dwie połacie należy: Zaznaczyć niższą w oknie Rzutu i trzymając klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy drugiej połaci. które wypadną poza obrys będą miały tą samą długość co linia odniesienia dachu. wstawić okno połaciowe. Wpisz pożądany kąt krawędzi dachu.) ArchiCAD umożliwia ustawienie indywidualnej wartości kąta dla każdej krawędzi połaci dachowej. gdy włączone jest Zawieszanie grupowania. Uwaga: Opcja ta jest nieaktywna. Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko gdy połać dachu przecina się z inną połacią. W tym przypadku linie.Wirtualny Budynek Jeżeli pole nie jest zaznaczone linie zostaną narysowane. Wybierz przycisk Kąt krawędzi dachu aby otworzyć okno dialogowe Kąt krawędzi dachu. Aby tego dokonać zaznacz dwie przecinające się połacie. Grupuj z dachem: Zaznacz tę opcję aby zgrupować linie poziomów należące do tej samej połaci dachu. Następnie zaznaczyć drugą połać i również wciskając Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy niższej połaci. którego krawędź będzie pionowa lub pochylona. że schodzą się ze sobą w przestrzeni 3D. najedź kursorem na ich krawędź wspólną. W związku z tym istnieje możliwość. że dwie połacie nie będą idealnie połączone pomimo ich zgodności o oknie Rzutu.

3) Zaznacz typy elementów. Zaznaczenie dachów i elementów przeznaczonych do docięcia zawęża działanie funkcji. z którymi będą się przecinały zaznaczone elementy. "Dotnij Dół" . Korzystanie z funkcji Dotnij do Dachu Dachami można docinać górę lub dół następujących elementów • • • • • • • Ściany Belki Słupy Stropy Drzwi Okna Obiekty Zaznacz elementy. Elementy są docinane dachami tylko wówczas. Zazwyczaj docinanie do dachu wykonuje się w Oknie 3D. lub • Zaznacz dachy oraz elementy. które się przecinają z powierzchniami zaznaczonych dachów. postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: które chciałbyś dociąć. gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden dach lub jeden z elementów wymienionych powyżej typów.pod nimi.) lub "Dotnij Dół" w zależności od tego. gdzie można w przestrzeni obserwować układ dachów oraz przycinanych elementów. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Jeżeli zaznaczysz tylko dachy. • Dotnij elementy do dachu Uwaga: Można również uzyskać efekt przycięcia za pomocą dachu wykonując Operację na elementach bryłowych. pola w tej części okna będą nieaktywne.Wirtualny Budynek Przy bardziej skomplikowanych układach (np. (Jeżeli przed otworzeniem okna dialogowego zaznaczyłeś elementy do docięcia. za pomocą których zamierzasz dociąć elementy. 4) Zaznacz opcję "Dotnij Górę" 5) Kliknij przycisk Dotnij. która część elementów ma zostać docięta. które zamierzasz dociąć. Polecenie Dotnij do Dachu jest dostępne tylko wtedy. 1) Skorzystaj z jednej z poniższych procedur: 266 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . do docinania zostaną wykorzystane wszystkie dachy. gdy przecinają się z nimi oraz gdy w oknie dialogowym Dotnij do Dachu zaznaczysz odpowiednie typy elementów. Jednakże sam proces wyrównywania krawędzi jest podobny. 2) Przejdź do polecenia Projekt > Dotnij do dachu aby otworzyć okno dialogowe Dotnij do dachu. Aby dociąć elementy do dachu. zostaną nimi docięte wszystkie elementy. że tylko elementy przecinające się z powierzchnią dachu mogą zostać docięte). “Dotnij Górę" spowoduje docięcie fragmentów elementów znajdujących się ponad dachami. które chcesz dociąć. gdy prosta połać przecina sklepienie beczkowe) należy ręcznie utworzyć dodatkowe wierzchołki w połaciach dopasowując ich kształt. Docinanie nie jest procesem automatycznym: musisz skorzystać z polecenia Projekt > Dotnij do dachu. jeżeli zaznaczysz tylko elementy mające zostać docięte. lub • Zaznacz dachy. (Pamiętaj.

po operacji docinania ściana pozostanie w jednym kawałku. to. Opcja Ustaw górę/podstawę Ściany/Słupa w najwyższym/najniższym punkcie znajdująca się u dołu okna dialogowego Dotnij do dachu jest domyślnie włączona. że wysokość tej ściany pozostała niezmieniona. lub skasujesz Dach. jednak punkty aktywne wskazują. przycisk Odwołaj Docięcie Dachem w dolnej części okna dialogowego Ustawień narzędzia (panel Model) staje się aktywny. ściana zostanie podzielona na dwie części: pierwszą przyciętą. Jeżeli element został docięty dachem. Uwaga: Zauważ. Efekt docięcia pozostaje nawet gdy schowasz. opcja Ustaw górę ściany/słupa w najwyższym punkcie zmieni się na Ustaw podstawę ściany/słupa w najniższym punkcie. ścian szczytowych. Możesz przywrócić oryginalne wymiary elementu przy tymczasowym docięciu. lub gdy przesuniesz przycinane elementy. że wzniesienie dla docinanych elementów zostanie zmodyfikowane w ten sposób. Ściana zostaje docięta w taki sam sposób. Punkty aktywne wskazują. by uzyskać maksymalne wzniesienie góry (przy docięciu góry) lub minimalne wzniesienie podstawy (przy docięciu podstawy). góra ściany zostaje docięta dachem. czy omawiana opcja będzie włączona. Wyjątek: Jeżeli ściana zawiera otwór. Gdy docinasz ścianę dachem. Wyjątek stanowią Stropy: ich docięcie można cofnąć tylko za pomocą polecenia Edycja > Odwołaj. W drugim przypadku opcja nie była zaznaczona. czy opcja ta jest włączona. że wysokość elementu została zmniejszona do najwyższego punktu dociętego elementu. który jej nie pokrywa w całości. W pierwszym przypadku opcja jest włączona. że jeżeli zaznaczysz opcje Dotnij dół. docięcie przynosi taki sam efekt wizualny. który wypadałby dokładnie na linii przecięcia. Na przykładzie. podczas gdy druga pozostaje oddzielną nieprzyciętą ścianą. czy nie: Wpływ docinania dachem na ustawienia wysokości ścian i słupów Domyślnie docięcie ściany lub słupa spowoduje zmianę wysokości tych elementów. Polecenie Cofnij docięcie dachem przyniesie różne efekty w zależności od tego. Niezależnie od tego. Oznacza Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 267 .Wirtualny Budynek Odwołaj docięcie dachem Docięcie elementu może być tymczasowe (dla potrzeb wyświetlania) lub na stałe. Dzięki tej funkcji możliwe jest wykonanie np. W tym przypadku zmieni się wartość wzniesienia elementu.

Użyj Docięcia do Dachu do tworzenia ścian. Nie zaznaczenie tej opcji przywróci ścianę lub słup do oryginalnego wzniesienia i wysokości. Docinanie dachami stropów Stropy również mogą być docinane przez dolną lub górną powierzchnię połaci dachu przy pomocy polecenia Projekt > Dotnij do dachu. cofnięcie docięcia dachem spowoduje przywrócenie dociętego fragmentu elementu. Podczas gdy inne elementy mogą być docinane częściowo. Możliwa jest również odwrotna procedura postępowania: zaznacz połać docinającą a następnie trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij element. Słupów i Elementów Bibliotecznych. z których jest zbudowany. Jednakże należy pamiętać. Element zostanie wtedy docięty płaszczyzną. belkach lub słupach. jednak tylko do najwyższego/najniższego punktu docięcia. stropy są zawsze docinane wzdłuż przedłużenia linii przecięcia stropu i docinającego dachu. Uwaga: Ściany/Belki/Słupy są docinane tylko wtedy. Poza tym. na której znajduje się przycinany obiekt. który ma zostać docięty. przycięta Zaznacz element. Docinanie Dachami oddalonymi Możesz użyć dachu oddalonego (nie leżącego na docinanym elemencie) lub dachu znajdującego się na innych kondygnacjach. gdy znajdują się pod połacią dachu. krawędź stropu jest zawsze pionowa nawet jeśli zostaje przycięta ukośnym dachem. Jednakże istnieje zasadnicza różnica pomiędzy docinaniem Stropów a docinaniem Ścian. belek i słupów o złożonych kształtach Za pomocą polecenia Dotnij do Dachu możesz wycinać skomplikowane kształty w ścianach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 268 . na której znajduje się ów dach. Upewnij się czy oryginalne Ściany/Belki/Słupy mają wystarczającą wysokość aby mogły być docięte. a następnie przytrzymując klawisz Ctrl (Cmd) kliknij krawędź lub wierzchołek odpowiedniego dachu. który chcesz przyciąć.Wirtualny Budynek przy zaznaczonej opcji zmiany wysokości/wzniesienia. którego obrys widoczny jest na kondygnacji. że każdy dach może wycinać w ścianach tylko równoległe kształty. Ściana zawsze dopasuje się kształtem do dachu niezależnie od ilości segmentów.

będzie on przypisany każdemu nowo wstawionemu elementowi. zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe zawierające parametry tego elementu. następnie krokwi narożnych i koszowych i dopiero na końcu zwykłych krokwi. wstawiając krokwie. wystarczy zaznaczyć jedną połać dachową. muszą być zaznaczone odpowiednie dwie krokwie (przeciwne dla kleszczy lub jętki i sąsiadujące dla wymianu). Wstaw krokiew Aby wstawić krokwie. polepszających wygląd projektu w widoku 3D oraz w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. RoofMaker wykorzystuje linię odniesienia dachu przy konfigurowaniu wstawianych elementów. W ten sposób będziesz mógł łatwiej kontrolować połączenia między elementami. Dzięki temu będziesz mógł docinać dachem elementy znajdujące się ponad krokwiami (np. Szczegóły. w pierwszej kolejności musisz zawiesić Przy wstawianiu krokowi dolna płaszczyzna dachu działa jak płaszczyzna odniesienia. że za pomocą RoofMakera można wstawiać elementy konstrukcyjne dachu na wiele sposobów. Słupki). Paleta narzędzi RoofMakera zawiera skróty do wszystkich poleceń RoofMakera zawartych w menu. RoofMaker jest dostępny w menu Projekt > Dodatki. Jeżeli zgrupowanych zostało wiele połaci dachowych. zalecane jest aby ustawiać linię odniesienia dachu na górnej. Pomimo. Jeżeli zmienisz aktualny kolor pióra. Domyślnie wybierany jest aktualny zestaw kolorów pióra dla każdego elementu. Krokwie zostaną automatycznie umieszczone na górze tej powierzchni.) grupowanie (Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie). będziesz znać grubość płatwi oraz krokwi narożnych i koszowych. Kreator więźby jest funkcją RoofMakera pozwalającą na szybkie i proste utworzenie kompletnej więźby dachowej. obiekty mogą być wstawione kilkoma kliknięciami lub automatycznie.Wirtualny Budynek Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera RoofMaker pozwala na dodawanie do poszczególnych elementów projektu specjalnych Obiektów GDL. Po wstawieniu elementy konstrukcji dachu zachowują się jak zwykłe Obiekty i mogą być poddawane modyfikacjom. kleszcze lub jętkę. Aby wyświetlić narzędzia RoofMakera w oddzielnej palecie pływającej wybierz Projekt > Dodatki > RoofMaker > Pokaż paletę narzędzi RoofMakera. Jest on Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z tym programem. (Wstawiając kalenice. itd. zewnętrznej krawędzi ściany (jak w przypadku metody wstawiania Dachów Złożonych). Zalecane jest również aby ustawiać tę samą wartość grubości dachu co wysokość profilu krokwi. Po wybraniu polecenia umożliwiającego wstawienie elementu. kalenice lub płatwie (belki). Aby wstawić wymian. Zalecane jest aby konstruowanie dachu rozpocząć od wstawienia płatwi. Materiały powierzchni oraz warstwa mogą być przypisane wszystkim elementom. będziesz znać grubość płatwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 269 . patrz Korzystanie z Kreatora więźby na stronie 272. W zależności od typu. W ten sposób będziesz mógł zaznaczyć pojedyncze połacie.

na podstawie którego zostały utworzone. W takim przypadku nie jest konieczne wskazywanie krawędzi. Wybierz Wstaw krawężnicę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub wybierz trzecią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Więcej szczegółów. obiekt zostanie automatycznie wstawiony na wspólnej krawędzi zaznaczonych połaci. Wybierz Wstaw krokiew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz pierwszą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Druga metoda nadaje się do dachów typu kopertowego. W oknie dialogowym Parametrów krokwi dokonaj potrzebnych ustawień. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krawężnicy. która nie jest równoległa ani prostopadła do linii odniesienia tego dachu. będący płaszczyzną odniesienia. Kliknij jedną z krawędzi zaznaczonego dachu. patrz Okno dialogowe Parametry (wielu) krokwi w Pomocy ArchiCADa. na podstawie którego zostały utworzone. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 270 . wstawienia a oś ostatniej przez punkt drugi. będący płaszczyzną odniesienia. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na sposobie zakończenia elementu. Więcej szczegółów. Dostępne są te same parametry co w przypadku wstawiania pojedynczej krokwi. której krokiew narożna łączy się z płatwią a nie z inną krokwią narożną. Wstaw krawężnicę (krokiew narożną lub koszową) Krokiew narożna (krawężnica) znajduje się zazwyczaj pomiędzy dwiema połaciami dachu.) Wybierz polecenie Wstaw wymian z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker. Kliknij dwukrotnie wewnątrz obrysu zaznaczonego dachu aby określić linię wstawienia. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krokwi. Po dokonaniu niezbędnych ustawień wciśnij OK aby powrócić do Rzutu z zaznaczonym dachem. Pojawi się okno dialogowe Parametrów wymianu. Kątownik lub Ceownik.Wirtualny Budynek Zaznacz dach. inne metody mogą spowodować błędy. Więcej szczegółów. przy czym oś pierwszej krokwi będzie przechodzić przez pierwszy punkt Wstaw wymian Aby wstawić wymian. Kliknij dowolny punkt wewnątrz obrysu dachu. Wybierz Wstaw wiele krokwi z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz drugą ikonę z palety narzędzi RoofMakera. patrz Okno dialogowe Parametry krokwi w Pomocy ArchiCADa. Zaznacz połać dachu. której oś będzie przebiegać przez wskazany punkt. (Oznacza to również. patrz Wstaw wymian w Pomocy ArchiCADa. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. że muszą mieć ten sam kąt nachylenia oraz być prostopadłe do linii odniesienia. Między innymi możesz zmienić wymiary lub kształt profilu krokwi. musisz zaznaczyć dwie krokwie. Dostępne kształty to prostokątny (domyślny) Dwuteownik. Po wstawieniu krokwi możesz ją zaznaczyć i otwierając okno dialogowe Ustawień obiektu dokonać modyfikacji jej parametrów. Krokwie muszą znajdować się na tej samej połaci. wzdłuż której ma zostać wstawiona belka.) Pojawi się nowa krokiew. lecz dodatkowo aktywne są opcje związane ze wstawianiem.) Krokwie zostaną umieszczone wzdłuż linii wstawienia. Krawężnicę można wstawić również zaznaczając dwie sąsiadujące połacie. Krokiew narożna lub koszowa (lub koszowa bez nawisu) zostaje umieszczona wzdłuż wskazanej krawędzi połaci dachu. patrz Wstaw krawężnicę (krokiew narożna lub koszowa) w Pomocy ArchiCADa. Wstaw wiele krokwi Zaznacz dach. Więcej szczegółów.

W tej sytuacji musi zostać określona wysokość profilu krokwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 271 . (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie.) Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. po której stronie linii odniesienia ma leżeć murłata. patrz Wstaw płatew w Pomocy ArchiCADa. Określ wymiary przekroju poprzecznego płatwi. Kliknięcie wewnątrz wieloboku dachu określi położenie tylko jednej strony płatwi. że jej zadaniem będzie podtrzymywanie krokwi od dołu. Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. dla której chcesz utworzyć płatwie i wybierz Wstaw płatew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij piątą ikonę z palety narzędzi RoofMakera).) Wymian zostanie wstawiony pomiędzy krokwie. oś płatwi będzie przebiegać przez wskazany punkt i będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Domyślnie płatew wstawiona będzie poniżej płaszczyzny odniesienia określonej przez zaznaczoną połać dachu jako. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany.Wirtualny Budynek Wymiany wstawiane są na tej samej wysokości co krokwie. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia płatwi. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. Pojawi się okno dialogowe Parametrów płatwi. Dodatkowe kliknięcie wskaże. Kliknij miejsce w obrębię obrysu dachu lub na jednej z bocznych krawędzi aby wstawić płatek. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. (np. Teraz musisz kliknąć na jedną z krawędzi dachu lub wewnątrz jego obrysu. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. Wstaw murłatę Zaznacz odpowiednią połać dachu i wybierz Wstaw murłatę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij szóstą ikonę w palecie narzędzi RoofMakera). (np. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do okna Rzutu. Mogą być ustawione pionowo lub obrócone prostopadle do powierzchni dachu. oś płatwi będzie równoległa do linii odniesienia dachu. po której stronie odniesienia ma leżeć płatew. Szczegóły. jeżeli chcesz umieścić krokiew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. Kształt Symbolu 2D odzwierciedla wybraną opcję. jeżeli chcesz umieścić płatew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. bok murłaty będzie przebiegał wzdłuż tej krawędzi. powstanie płatew pochyła a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia murłaty. patrz Wstaw murłatę (belkę) w Pomocy ArchiCADa. Murłata domyślnie umieszczana jest poniżej płaszczyzny odniesienia utworzonej na podstawie zaznaczonego dachu. a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Jeżeli wskazana zostanie jedna z krawędzi dachu płatew zostanie wstawiona wzdłuż tej krawędzi. a jego linia odniesienia będzie przebiegać przez wskazany punkt. Słupy te przedstawiane są Wstaw płatew Zaznacz połać dachu. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. powstanie murłata pochyła. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie). Wymiany są zawsze ułożone równolegle do linii odniesienia dachu a co za tym idzie prostopadle do krokwi.) Symbol 2D obiektu Płatew posiada wypełnienie kryjące aby zasłaniać słupy stojące pod spodem.) Jeżeli klikniesz krawędź. Dodatkowe kliknięcie wskaże. Płatew może być również umiejscowiona ponad krokwiami. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Więcej szczegółów. Pojawi się okno dialogowe Parametrów murłaty. Kliknij pomiędzy krokwiami. Możesz również określić wymiary przekroju poprzecznego murłaty.

Pojawi się okno dialogowe Parametrów kleszczy. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powrócisz do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Pozwala na wstawienie krokwi. na której zostanie ona wstawiona. liczoną od Zera Projektu lub Bieżącej kondygnacji. Kliknięcie OK spowoduje powrót do okna Rzutu. musisz zaznaczyć dwie krokwie. dla których chcesz utworzyć elementy konstrukcji. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz Kreatora więźby z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ostatnią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). które wskazałeś zostaną teraz wstawione do projektu. Krokwie będą umieszczone w najdogodniejszy sposób. patrz Okno dialogowe Kreatora więźby w Pomocy ArchiCADa. kleszczy lub jętek za pomocą jednej operacji. Korzystanie z Kreatora więźby Kreator więźby pozwala na szybkie i proste skonstruowanie całej więźby dachowej. Jętka zostanie automatycznie wstawiona do Projektu w odpowiednim miejscu. po której stronie ma zostać wstawiony kleszcz. Jeżeli obie krokwie nie znajdują się na tej samej wysokości. Wszystkie elementy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 272 . Wybierz Wstaw kleszcze z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz siódmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Jeżeli wybrano opcję Dwustronne. Więcej szczegółów. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. Pojawi się okno dialogowe Kreatora więźby. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. musi zostać zdefiniowana ich wysokość mierzona od punktu wstawienia obu krokwi (który przeważnie pokrywa się z położeniem linii odniesienia dachu). Oprócz parametrów określających wymiary przekroju poprzecznego kleszczy. Jeżeli wybrałeś opcję Jednostronne. patrz Wstaw Kleszcze w Pomocy ArchiCADa. zgodnie z twoimi wytycznymi. Szczegóły. musisz określić wysokość. Wybierz Wstaw jętkę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ósmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera).Wirtualny Budynek przeważnie jako duże kółka wskazując istnienie pod płatwią elementów konstrukcji. Oprócz wymiarów przekroju poprzecznego jętki. Kleszcze mogą być jednostronne lub dwustronne. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Pojawi się okno dialogowe Parametrów jętki. Możesz skorzystać z poleceń "Przenieś na wierzch" i "Przenieś na spód" aby odpowiednio ułożyć kolejność wyświetlania elementów. Wstaw jętki Aby wstawić jętkę. patrz Wstaw jętki w Pomocy ArchiCADa. płatwi. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. Na początku zaznacz wszystkie połacie dachowe. wzniesienie kleszczy zostanie ustalone w odniesieniu do wyżej położonej krokwi. będziesz musiał wskazać kursorem. Po wstawieniu wszystkie elementy więźby zachowują się jak standardowe Obiekty i w taki sposób mogą być edytowane. Wstaw kleszcze Aby wstawić kleszcze musisz zaznaczyć dwie krokwie. Więcej szczegółów. wymianów. elementy kleszczy zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach.

wypełnienie przekrojowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Stropu. powierzchnie przekroju. Jeżeli chciałbyś zmodyfikować grubość stropu w oknie Ustawień Stropu. przycięcie Stropu nie może zostać cofnięte w oknie dialogowym Ustawień stropu. typ na zwykły (nie warstwowy) lub zmienić grubość warstw struktury w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Tak jak w przypadku rysowania Ścian po wskazaniu pierwszego punktu myszką pojawia się Paleta pomocnicza umożliwiająca rysowanie odcinków po łuku. Nowy Strop może być narysowany zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Jednakże w przypadku stropów istnieje ważna różnica: Inaczej niż przy Ścianach.Wirtualny Budynek Stropy Stropy są podstawowymi poziomymi elementami budynku w ArchiCADzie. Geometria Stropu W palecie Info dostępne są trzy Metody geometrii Stropów. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania stropów na rzutach. Tworzenie Stropów Gdy określisz już wszystkie parametry Stropu w oknie dialogowym Ustawień stropu. Więcej szczegółów. mogą być przycinane dachami. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu stropów (np. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni stropu. Uwaga: Domyślnie stropy są strukturami warstwowymi. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. patrz Ustawienia narzędzia Strop w Pomocy ArchiCADa. i jest równa sumie grubości wszystkich warstw struktury. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do stropu”. jak wszystkie elementy konstrukcyjne. Grubość takiego stropu warstwowego jest definiowana w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. • Za pomocą pierwszej metody (ikona po lewej) możesz narysować Strop wieloboczny. Szczegóły. dolnej i bocznych). Uwaga: Dla Stropów i Siatek. możesz przystąpić do jego rysowania używając jednej z Metod geometrii dostępnych w palecie Info. W widoku 3D możesz przypisać różne materiały różnym powierzchniom stropu (górnej. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. musisz zmienić jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 273 . czy Belkach. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Głównie stosuje się je do modelowania podłóg lub rozdzielania poziomów. Słupach. Grubość stropu warstwowego nie może być modyfikowana w oknie Ustawień Stropu. Stropy.

Nowy wielobok zostanie zinterpretowany jako otwór w płycie Stropu. (W oknie 3D powstały w ten sposób strop nie będzie widoczny do póki go nie zaznaczysz. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień. możesz uzyskać samą powierzchnię siatki. przecinające się wzajemnie boki Stropu zostaną automatycznie naprawione. przypadkowo utworzony strop możesz usunąć). Następnie możesz wznosić charakterystyczne punkty ponad tę powierzchnię. którego kontur przecina kontur Stropu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym Stropie. Podczas ewentualnej późniejszej edycji płyty Stropu za pomocą narzędzi dostępnych w Palecie pomocniczej. siatkę wraz z powierzchniami bocznymi lub bryłę. Więcej szczegółów. klatka schodowa. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. Więcej szczegółów. Siatki Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi poprzez zdefiniowanie ich charakterystycznych punktów i dokonanie interpolacji pomiędzy nimi. Zaznacz Strop i uaktywnij Narzędzie Strop. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. atrium). ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. Siatka tworzona jest na podstawie Powierzchni Odniesienia oraz grzbietów Siatki. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. Aby utworzyć siatkę należy narysować główne kontury zrzutowane na Powierzchnię Odniesienia. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. jednak wielobok zostanie mimo wszystko utworzony. powstały kontur zostanie potraktowany jako nowy Strop nawet jeśli znajduje się w obrębie już istniejącego. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do siatki”. • Jeśli zapomnisz zaznaczyć istniejący Strop przed rozpoczęciem rysowania otworu. następnie przeciągnięcia kursora prostopadle aby ukończyć strop. Umieszczanie Otworów w Stropach Bardzo często projekt wymaga narysowania płyty Stropu z otworem (np. Więcej szczegółów. Boki Stropu prostokątnego są zawsze równoległe do Siatki ortogonalnej. następnie narysuj dowolny kształt otworu w obrębie płyty. Wyświetlanie Siatki Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Metoda obróconego prostokąta wymaga uprzedniego zdefiniowania kąta obrotu. Prostokąt jest definiowany poprzez wskazanie dwóch wierzchołków leżących po przekątnej. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni siatki. powierzchnie przekroju. • Gdy narysujesz otwór. w zależności od metody konstrukcyjnej wybranej w oknie Info oraz ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień siatki. W Rzucie widoczne są tylko obrys oraz krawędzie siatki. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień siatki możesz przystąpić do rysowania. • Druga i trzecia metoda umożliwiają narysowanie Prostokątnej lub Prostokątnej obróconej płyty Stropu. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 274 . W Widoku 3D. jednakże obrys otworu zostanie utworzony.Wirtualny Budynek Jeżeli wieloboki Stropu przecinają się wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający.

W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. Masz możliwość wyświetlenia wszystkich grzbietów lub tylko tych. W górnej części okna dialogowego możesz zdefiniować podziały wzdłuż dwóch prostokątnych krawędzi siatki regularnej. Grzbiety są generowane tylko pomiędzy wierzchołkami o różnych wysokościach. ArchiCAD narysuje nową siatkę. Geometria Siatki Istnieją cztery metody geometrii siatki dostępne w palecie Info. Po zatwierdzeniu ustawień. Każdy z grzbietów wygenerowany przez ArchiCADa łączy dwa wierzchołki znajdujące się na różnych wysokościach i nie połączone grzbietem zdefiniowanym przez użytkownika. Prostokątną i Prostokątną Obróconą a także Regularną siatkę prostokątną. Jeżeli włączona jest opcja Pokaż wszystkie grzbiety. patrz Tworzenie Stropów na stronie 273.Wirtualny Budynek niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. ArchiCAD wyświetli również grzbiety powstałe poprzez połączenie wierzchołków siatki. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. Rysownie Regularnej siatki prostokątnej Metoda Regularna siatka prostokątna (czwarta w palecie Info) umożliwia szybkie utworzenie regularnej siatki z płaską powierzchnią. Istnieją dwa rodzaje grzbietów w siatce: zdefiniowane przez użytkownika oraz wygenerowane. Zobacz także Okno dialogowe Regularna siatka prostokątna w Pomocy ArchiCADa. W pierwszej kolejności rysujesz obrys siatki wzniesiony ponad płaszczyznę bazową o wartość ustaloną wcześniej w oknie Ustawień Siatki. Szczegóły. Po zdefiniowaniu prostokątnego obrysu siatki pojawi się okno dialogowe Regularna siatka prostokątna. czwarty zostanie wygenerowany automatycznie. Następnie musisz określić wzniesienie trzech rogów siatki. Utwórz siatkę Nowa Siatka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. zdefiniowanych przez użytkownika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 275 . Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Możesz utworzyć siatkę Wielokątną. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. co analogiczne metody dla narzędzia Strop. Szczegóły. (Opcja ta znajduje się w oknie dialogowym Ustawień Siatki). W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. Rysowanie Wielokątnej lub Prostokątnej Siatki Metody geometrii siatki Wielokątnej i Prostokątnej/Prostokątnej Obróconej działają w ten sam sposób. Grzbiety zdefiniowane przez użytkownika są zawsze widoczne.

Zaznaczenie pola Zastosuj do wszystkich spowoduje przypisanie nowej wysokości do wszystkich punktów edytowanego grzbietu. Więcej szczegółów. aktywna będzie tylko ta opcja. 276 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . a punktami. Dodaj nowe punkty siatki 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. tylko wierzchołki znajdujące się w jej obrębie będą ją modyfikować. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wysokość węzła siatki. Strzałka poniżej pola tekstowego otwiera menu rozwijane. 2) Przy aktywnym Narzędziu Siatka kliknij punkt zaznaczonej siatki. 3) Wybierz opcję “Utwórz otwór”. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. (jeżeli narysowany został otwarty wielokąt. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. Jeżeli rysowana linia lub wielokąt wyjdą poza obrys istniejącej siatki. z którego możesz wybrać obecną płaszczyznę odniesienia dla wysokości. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. a punktami. lub łańcuch segmentów za pomocą metodą Siatki Wielokątnej. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację 4) W polu tekstowym możesz wpisać nową wartość wzniesienia. punkty”. które już istnieją. które już istnieją.) pomiędzy istniejącymi punktami siatki. 3) Wybierz opcję “Dodaj nowe 3) Wybierz polecenie Podnieś Punk Siatki. 2) Narysuj zamknięty wielobok. który znajduje się w całości wewnątrz obrysu siatki. by wyświetlić paletę pomocniczą. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Edytuj wzniesienie punktów siatki 1) Zaznacz siatkę. Utwórz otwór w siatce 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. Zmiana wzniesienia pojedynczego wierzchołka nie wpłynie na wartość wzniesienia sąsiednich wierzchołków. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację pomiędzy istniejącymi punktami siatki. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. 2) Narysuj zamknięty wielobok.

będzie ono domyślnie wyświetlane na Rzucie. 2) Aktywuj ikonę wypełnienia kryjącego. 1) Przejdź do panelu Rzut w oknie Ustawień Strefy. Można przypisać inne wypełnienie strefy używając dowolnego wypełnienia. Na przykład. projekt konstrukcji będzie wyświetlał wypełnienia kryjące stref. podczas gdy projekt koncepcyjny kolory kategorii stref. zobacz Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D na stronie 277). należy użyć opcji w panelu Wyświetlenia wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Strefy w 3D mogą również służyć do wstępnego modelowania (projektowania) kubatur. Wymiary stref są powiązane. definiować własne kategorie oraz parametry metryczek stref używając polecenia Opcje > Atrybuty Elementów > Kategorie stref. Zasadniczą funkcją Kategorii Stref jest rozróżnienie za pomocą kolorów przestrzeni o różnym przeznaczeniu: na przykład. Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D Domyślnie strefy wyświetlane są w kolorze przypisanej im kategorii. po lewej. Aby rozróżnić wyświetlenie wypełnienia stref na Rzucie. możesz przypisać kategorię “Biura” do wszystkich przestrzeni biurowych w projekcie. Zazwyczaj reprezentują pomieszczenia. Strefy dostarczają istotnych danych dotyczących powierzchni i kubatur w budynku. które będą wyświetlane na biało. oznacza to.Wirtualny Budynek Strefy W ArchiCADzie Strefy są elementami przestrzennymi. które będą wyświetlane w kolorze różowym. W przypadku wypełnień stref. Możesz modyfikować sposób wyświetlania strefy w zależności od przeznaczenia projektu. odpowiednie ustawienia można odnaleźć w części panelu o nazwie Zastąp Wypełnienia Stref. bloki zabudowy lub przestrzenie o różnych funkcjach w budynku. iż wartości powierzchni stref będą uaktualniane przy każdej ich modyfikacji. (Masz jednak pełną dowolność w korzystaniu z wypełnień stref. natomiast kategoria “Komunikacja” może być przypisana do korytarzy. możesz jednak. skrzydła budynku. 3) Wybierz rodzaj wypełnienia z Jeśli przypisałeś wypełnienie Strefy. Ich funkcje dają użytkownikowi dużą swobodę w wykorzystaniu tych danych w obliczeniach towarzyszących każdemu projektowi. Kategoria Strefy definiuje kolor wypełnienia domyślnej strefy oraz rodzaj Metryczki Strefy używane dla stref przypisanych tej Kategorii. rozwijanej listy. W ArchiCADzie dostępny jest szereg domyślnych Kategorii stref. Kategorie Stref Każdej strefie tworzonej w projekcie jest w oknie dialogowym Ustawień Strefy przypisana Kategoria Strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 277 . według uznania.

Więcej na temat Metryczek stref.) Wyświetlanie Metryczek Stref w 2D Domyślnie Metryczki Stref są wyświetlane. numer. Więcej szczegółów. Wyświetlanie stref o pochyłych ścianach Strefy otoczone przez Ściany pochyłe dokładnie odzwierciedlają ich geometrię. • 278 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Metryczki Stref Metryczki Stref są interaktywnymi. Takie Strefy wyświetlane są na Rzucie za pomocą dwóch oddzielnych wieloboków: • wielobok z edytowalnymi punktami zaznaczania. zobacz Panel Metryczka strefy (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Wybierz polecenie Przesuń pod-element z Palety pomocniczej. Przesuń Metryczkę strefy do nowego położenia. Metryczka Strefy wyświetlana dla danej strefy zależy od Kategorii do której przypisana jest strefa.Wirtualny Budynek Zaznacz pole Zastąp Wypełnienia Stref. Metryczka Strefy zawiera tekstowe informacje dotyczące strefy takie jak: nazwę. Ustawienia te mają charakter globalny i odnoszą się do wszystkich stref w projekcie. lecz nie wpłynie to na kształt strefy w 3D) oraz wielobok ze zwykłymi punktami zaznaczania wskazuje rzeczywisty rozmiar strefy 3D u jej podstawy (kształtu tego wieloboku nie można edytować. Są one przechowywane w Bibliotece ArchiCADa. • Przesuwanie Metryczki strefy Metryczka strefy może zostać przesunięta niezależnie od Strefy: • • Kliknij wierzchołek Metryczki strefy. aby wybrać inne preferencje wyświetlania wypełnienia stref. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. zaznacz pole “Ukryj Metryczkę” w menu Dokument >Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. powierzchnię oraz inne opcjonalne parametry. których wygląd i zawartość mogą być dostosowane do potrzeb architekta. dokładna zawartość Metryczki Strefy zależy od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień Strefy. który wyznacza obszar strefy widoczny na Rzucie (możesz edytować ten wielobok. Jeżeli nie chcesz wyświetlać żadnych Metryczek Stref w projekcie. parametrycznymi Obiektami GDL.

Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. Dostępne są trzy Metody definiowania strefy. takie jak: nazwę. Elementy zakryte przez bryłę strefy nie będą w ogóle widoczne. Teraz możesz określić kształt strefy.Wirtualny Budynek Wyświetlanie kubatury Stref w 3D Aby wyświetlić kubaturę strefy w 3D. wysokość oraz zawartość metryczki. W 3D Strefy przedstawione są jako kubatury. ArchiCAD dokonuje dokładnych obliczeń geometrii oraz atrybutów ilościowych kubatur stref. Gdy wybrany jest tryb Kolorowanie. Aby osiągnąć ten efekt uaktywnij Kombinację Warstw “Pokaż Strefy 3D jako bryły”. kategorię. Metoda Automatycznego Wykrywania Pozostałe dwie automatyczne metody. Metryczka strefy nie musi znajdować się wewnątrz wieloboku Strefy. opierają swoje działanie na fakcie. Możesz ręcznie narysować kontur strefy (używając pierwszej metody) lub pozwolić aby ArchiCAD rozpoznał strefę na podstawie otaczających elementów konstrukcyjnych (dwie metody Automatycznego rozpoznawania). Wysokość strefy (wartość Z) nie jest ograniczona granicami określonymi w widoku 2D. że większość Stref jest rozgraniczona Ścianami a jedynymi otworami są Okna i Drzwi. patrz Ustawienia narzędzia Strefa w Pomocy ArchiCADa. przejdź do okna Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D i ustaw parametr Kontury na Szkicowe aby w 3D wyświetlać tylko Strefy bez elementów konstrukcyjnych. Będziesz mógł wówczas wskazać kliknięciem położenie Metryczki strefy. Uwaga: Słupy nie mogą ustanawiać obszaru strefy. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. gdy strefa nie jest w całości otoczona elementami konstrukcyjnymi (np. zobaczysz kolorowane Strefy otoczone elementami konstrukcyjnymi. Krawędź wewnętrzna oraz Linia odniesienia . kubatura strefy w 3D przyjmuje wysokość zdefiniowaną w Ustawieniach strefy. Metoda ta polega na narysowaniu wieloboku (jak przy dowolnym wieloboku) klikając każdy róg strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 279 . Tworzenie Stref W oknie dialogowym Ustawień strefy zdefiniuj podstawowe parametry strefy. Więcej szczegółów. otwórz okno dialogowe Widok > Elementy Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D i upewnij się czy "Strefy" są zaznaczone. Strefy utworzone tą metodą nie mogą być aktualizowane za pomocą polecenia Uaktualnij strefy. Gdy zdefiniujesz już obrys strefy korzystając z którejkolwiek z metod. Możesz edytować obszar strefy graficznie zaznaczając ją i korzystając z narzędzi Palety pomocniczej. Jeżeli wybierzesz opcję Najlepsze. plany zagospodarowania terenu). pojawi się kursor Młotka. patrz Okno 3D na stronie 177. możesz wybrać jedną z nich w palecie Info. Szczegóły. bez względu na złożoność ich kształtów. Metoda Wielokąta Metoda Wielokąta (ręcznie) jest najlepsza wtedy.

• W takim przypadku domknij Strefę poprzez: • • użycie Metody Wielokąta wstawienie drzwi w pusty otwór w ścianie. że wybrana jest opcja Granica strefy w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień odnośnego narzędzia. których linie odniesienia będą znajdować się na ich zewnętrznych krawędziach to Wypełnienie strefy nie zakryje symboli ścian dopóki nie zaznaczysz polecenia Przenieś na wierzch z menu Edycja > Kolejność wyświetlania. 280 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . narysowanie linii.) • Wyklucz ścianę lub słup z granicy strefy Domyślnie.ściana nie jest pokazana w 2D. ArchiCAD przyjmie jako granicę strefy wewnętrzną krawędź elementów konstrukcyjnych tworzących strefę. Aby wykluczyć ścianę z tej granicy. patrz Obliczanie powierzchni i objętości stref na stronie 282. iż wszystkie ściany tworzące zamkniętą przestrzeń zostaną domyślnie uznane za granice strefy. Może się wtedy okazać. Narysowana linia. który chciałeś określić jako Strefę. że nawet jeśli narysujesz ściany. ale pełni rolę Granicy strefy. Uwaga: W przypadku ścian pochyłych lub złożonych Metoda Linii odniesienia nie uwzględni w rzeczywistości linii odniesienia ściany.Wirtualny Budynek • Jeżeli wybierzesz metodę Wewnętrzna krawędź. ponieważ techniki te nie mogą modyfikować kształtu kubatury strefy. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Szczegóły. lecz raczej jej krawędź wewnętrzną. parametr Odniesienie do stref. ArchiCAD będzie kontynuował definiowanie wieloboku strefy poza obszar. oznacza to. mających tę samą wysokość co Ściana . po prostu zmień ten parametr na "Brak". Ręcznie utwórz obrys strefy Jeżeli Strefa nie jest w pełni ograniczona. łuk lub krzywa może być traktowana jako granica strefy pod warunkiem. Metoda Linia odniesienia wykorzystuje osie ścian aby określić granicę strefy. znajdujący się w panelu Tworzenie list i etykiet okna dialogowego Ustawień ściany jest ustawiony na "Granica Strefy". Szczegóły. jako granicy strefy (Nie można edytować technikami graficznymi wieloboku strefy utworzonego metodami automatycznymi. Zwróć uwagę na fakt. że efekt będzie niezgodny z twoimi oczekiwaniami (zobacz rysunek po prawej).

Punkt odniesienia Strefy Jeżeli wstawisz Metryczkę strefy po uprzednim wybraniu jednej z metod automatycznego rozpoznawania. Zaznacz odpowiednie pola. Docięcie strefy innym elementem Kubatury stref mogą być docinane do dachami. Gdy docinasz strefę dachem. Krzyżyk ten jest punktem odniesienia Strefy. Szczegóły. Belkę lub Element biblioteczny) i dociąć do niego Strefę. Zobacz także Aktualizacja Stref na stronie 283. zobaczysz krzyżyk wewnątrz Strefy w miejscu. Możesz zaznaczyć element (Dach. Docięcie zostanie wykonane po wciśnięciu przycisku Dotnij w oknie dialogowym. podczas wstawiania metryczki strefy może pojawić się komunikat ostrzegający. stropami i belkami za pomocą polecenia Edycja > Dotnij strefę. zaznaczając opcję Pomiń otwory. Aby temu zapobiec. Szczegóły. Dach). jakie typy elementów dociąć do tej strefy. Punkt ten jest wykorzystywany przy rozpoznawaniu granicy strefy podczas późniejszych aktualizacji. Istnieje możliwość docięcia góry i spodu kubatury strefy.Wirtualny Budynek Jeżeli żądana strefa będzie obejmować również wolnostojące elementy konstrukcyjne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 281 . Przycięcie bryły Strefy może zostać odwołane poprzez wciśnięcie przycisków Odwołaj docięcie góry lub Odwołaj docięcie dołu znajdujących się w panelu Model okna dialogowego Ustawień strefy. wszystkie pola wyboru będą zaznaczone na szaro. Słup. Jeśli w Projekcie zaznaczysz tylko jeden typ elementów (np. które wskazałeś jako pierwsze przy rysowaniu powierzchni Strefy. Uwaga: Możesz również odwołać docięcie dachem podczas uaktualniania strefy. należy kliknąć bliżej przyszłej granicy strefy. Uwaga: Kubatury stref będą docinane przez każdy element przechodzący przez wiele kondygnacji. Ścianę. jeśli element ten nachodzi na Strefę. Strop. możesz pominąć znajdujące się w nim otwory. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. Wówczas strefa zostanie utworzona poprawnie. lub zaznaczyć strefę i wybrać. aby określić które elementy dociąć do strefy. patrz Panel Model (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa.

że zostanie włączona odpowiednia opcja w oknie dialogowym Ustawień Elementu. może się okazać. Sposób w jaki ArchiCAD przelicza strefy zależy od kilku różnych ustawień: • Od opcji Odniesienie do stref wybranej dla Ścian i Słupów. Więcej szczegółów. Słup ustawiony jako “Granica strefy” nie może stanowić krawędzi strefy (chyba że znajduje się w obrębie ściany będącej granicą strefy). czyli zdecydować. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Taki element będzie tworzył krawędź strefy. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. które przechodzą przez wiele kondygnacji i mają wybrany tryb wyświetlania "Automatycznie" . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Odniesienie do stref Dla każdej ściany bądź przegrody strukturalnej możesz określić Odniesienie do Strefy. Aby stwierdzić jaka część powierzchni strefy została odjęta przez ściany i słupy. stanowią granice strefy na każdej kondygnacji. Więcej szczegółów. ustawiona jako “Granica strefy” nie będzie wliczana do powierzchni mierzonej strefy. pochyła. które będą odejmowane od stref. przejdź do panelu Zliczanie Powierzchni w oknie dialogowym Ustawienia Strefy. Elementy. zawarte są również w Listach stref w menu hierarchicznym Dokument > Zestawienia i listy > Listy stref. dla których menu rozwijalne znajduje się w panelu Tworzenie list i etykiet. 2) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy będzie oznaczało. gdy włączyłeś opcję “Zmniejszania powierzchni Stref”. przejdź do okna Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. Jeżeli ściana lub przegroda strukturalna tworząca “Granicę strefy” jest pochyła. Szczegóły. Można zdefiniować to ustawienie w oknach dialogowych Ustawienia ściany. że w przypadku ścian. dotyczących warunków pomniejszania zmierzonej powierzchni Strefy. oraz czy element ten będzie odejmowany przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. Ustawienia słupów i Ustawienia przegród strukturalnych. Granica Strefy rysowana jest przy słupa. Granica Strefy rysowana jest przy podstawie ściany. Do wyboru są następujące opcje: 1) Zmniejsz objętość Strefy (nie dostępne dla pochyłych słupów. zawierającym opcje związane ze sposobem przeliczania powierzchni wnęk w ścianach. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. przegród konstrukcyjnych bądź słupów o małych rozmiarach wolałbyś zignorować to ustawienie. Więcej szczegółów. Dodatkowo powierzchnia ściany/przegrody strukturalnej umieszczonej wewnątrz strefy. ustawionego jako “Granica strefy" nie będzie wliczana do mierzonej powierzchni strefy. jednak ich powierzchnia zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni strefy. (kubatura strefy nadal będzie zawierać objętość ściany/słupa) Uwaga: Nawet w przypadku. • Od Ustawień w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Strefy.Wirtualny Budynek Obliczanie powierzchni i objętości stref W dokumentacji powierzchnie stref zazwyczaj umieszczane są w Metryczkach stref. czy ściana bądź słup będzie tworzyć Granicę Strefy. obniżeń sufitów oraz wolnostojących ścian i słupów.): Ściana lub Przegroda Strukturalna ustawiona jako “Granica strefy” będzie pełniła funkcję ograniczenia strefy. jej krawędź. będzie to brane pod uwagę przy określaniu geometrii strefy i dana ściana strefy będzie również 282 . na której się znajdują. Aby określić minimalne rozmiary elementów. Jednak powierzchnia pionowego słupa znajdującego się wewnątrz strefy. • Od ustawień w panelu Zliczanie powierzchni okna dialogowego Ustawień strefy. Uwaga: Dowolny element linearny może także stanowić "Granicę strefy” pod warunkiem. która definiuje obszar Strefy.

: Warstwa. ArchiCAD pomyślnie zaktualizował Strefę.70m) zawierającej wolnostojący słup o wymiarach 1m x 1m. Więcej szczegółów. Opcja Obrys Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy Ograniczenie Strefy w pionie Brak Powierzchnia 99 m2 99 m2 99 m2 100 m2 Objętość 267. Dodatkowo. Poniższy przykład wraz z tabelą pozwala zrozumieć działanie tych opcji w przypadku strefy o wymiarach 10m x 10m (o wysokości 2. : Strefa została utworzona ręcznie i nie może być automatycznie uaktualniona. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. strefy powiązane nie zostaną automatycznie zaktualizowane.3 m3 270 m3 W tym oknie dialogowym znajdują się następujące kolumny: • Status: W tej kolumnie pojawia się informacja czy dana strefa może być uaktualniona i jeśli nie może wyświetlana jest nazwa problemu.3 m3 270 m3 267. : Krawędzie Strefy przecinają się. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 283 .Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. że Ściana/Przegroda strukturalna/Słup będą ignorowane podczas przeliczania Strefy. na której znajduje się Strefa jest zablokowana. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Odblokuj warstwę w oknie dialogowym Parametry warstw i powtórz polecenie aktualizacji. jednak ich powierzchnia i objętość zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. patrz Okno dialogowe Uaktualnij strefy w Pomocy ArchiCADa. 3) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz objętość Strefy będzie oznaczało. Ikony pojawiające się w tej kolumnie oznaczają rezultat ostatniej aktualizacji: : Wszystko w porządku. 4) Brak oznacza. Podobnie jak w przypadku wieloboków będziesz musiał poprawić jej geometrię lub podzielić ją na dwie Strefy. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. powierzchnia strefy i objętość takiego elementu będą doliczane do powierzchni i objętości zajmowanych przez element. Okno dialogowe Uaktualnij strefy Szczegóły. Możesz sprawdzić Aktualizacja Stref Jeżeli dokonasz jakiś zmian w Projekcie. funkcja ta poinformuje cię o wszystkich niewłaściwie utworzonych Strefach. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy.

Jeżeli pojawi się ten błąd. Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe Narzędzie Przegroda Strukturalna. ustawienia kolejnych szczebli systemu obejmujące ogólny schemat oraz konfigurację poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej zorganizowano jako wielozakładkowe okno dialogowe ustawień. Ten błąd może się pojawić tylko wtedy gdy pracujesz nad wspólnym projektem w Zespole i dana Strefa jest przypisana do innego członka zespołu. : Strefa. może w przyszłości powodować konflikty. Nazwa: W tej kolumnie wyświetlana jest nazwa danej Strefy. patrz Docięcie strefy innym elementem na stronie 281. : Strefa. Dodane m2: W tej kolumnie wyświetlana jest wartość powierzchni o jaką dana strefa została zmieniona. otwierając menu rozwijane w prawym górnym rogu tego okna dialogowego. Kliknij przycisk Pokaż zaznaczone strefy aby odnaleźć daną Strefę. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Uwaga: Pozostawienie tych opcji nie zaznaczonych. (Możesz zmienić jednostkę w jakiej wyświetlana jest powierzchnia. zaznacz pole Zachowaj położenie metryczki po uaktualnieniu. Jeżeli chcesz odwołać dokonane wcześniej docięcia kubatury strefy. znajdujące się w zwykłej Palecie Narzędzi ArchiCAD.) Aby Metryczka strefy po aktualizacji znalazła się w swoim oryginalnym położeniu. Musisz poprosić członka zespołu aby udostępnił tobie Strefę. zaznacz pola Odwołaj docięcie góry po uaktualnieniu i/lub Odwołaj docięcie dołu po uaktualnieniu. co każdym innym elementem konstrukcyjnym w programie ArchiCAD. Szczegóły. która próbujesz zaktualizować nie może zostać poprawnie dopasowana. Przegroda Strukturalna to pojedynczy element składający się z komponentów tj. który musi znajdować się wewnątrz jej obrysu.Wirtualny Budynek daną strefę. Przegrodami Strukturalnymi można manipulować w ten sam sposób. Nr: W tej kolumnie wyświetlany jest numer przypisany do danej Strefy. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. ponieważ wystąpiły problemy ze znalezieniem wszystkich jej krawędzi. a następnie powtórz aktualizację. Paneli. Aby umożliwić jednoczesną kontrolę nad całą hierarchią. komponenty Przegrody Strukturalnej można wstawiać Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 284 . Szczegóły. Przekroju/Elewacji/RŚ lub oknie 3D. zaznaczając ją na liście i klikając przycisk Pokaż zaznaczone strefy. umożliwia utworzenie Przegrody Strukturalnej w Rzucie. Jednak w przeciwieństwie do innych elementów. który można poddawać edycji. Profili. ułożone na powierzchni przegrody zgodnie ze skonfigurowanym schematem. Akcesoriów oraz Łączników: są to komponenty Przegrody Strukturalnej. przesuń punkt odniesienia tak by znajdował się wewnątrz Strefy. patrz Punkt odniesienia Strefy na stronie 281. którą próbujesz zaktualizować nie znajduje się w twoim obszarze roboczym. Każda automatycznie wstawiona Strefa posiada punkt odniesienia. : Punkt odniesienia Strefy znajduje się poza jej granicą.

wprowadzone dane będą dotyczyły całej geometrii Przegrody Strukturalnej. Na poziomie trybu edycji. kontur lub łuk. zachowując przy tym wszystkie cechy systemu. Ponieważ Przegrody Strukturalne charakteryzują się często złożoną geometrią. otwórz Ustawienia Przegrody Strukturalnej. dowolność modyfikowania obrysu przegrody. Obejrzyj Przegrodę Strukturalną wstawioną do twojego projektu. Jeśli narysujesz Linię odniesienia/Łuk/Polilinię. która nie może być ograniczona do płaszczyzn pionowych czy poziomych. korzystając z Ustawień poziomu Systemu 2) albo edytować ustawienia wybranych komponentów. Kliknij OK. w zależności od wybranej metody geometrii. czy swobodny obrót w przestrzeni. jako odniesienie. przejdź do trybu Edycja. Modyfikacja poszczególnych komponentów na dowolnym szczeblu hierarchii odbywa się w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. W tym trybie można edytować tylko komponenty i schemat wybranej Przegrody Strukturalnej. Kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje utworzenie Przegrody Strukturalnej. ArchiCAD daje pełną swobodę definiowania powierzchni konstrukcyjnych dla tych elementów. Zaznacz narzędzie Przegroda Strukturalna w Palecie Narzędzi ArchiCAD. Przegroda Strukturalna składa się z zestawu komponentów (takich jak Profile. podobny do obszaru roboczego ArchiCADa. Kolejne kliknięcie kursorem w kształcie słońca określi stronę Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 celu należy przejść do trybu edycji Przegrody Strukturalnej. Jeśli używasz Metody Obrysu. można jednak równocześnie wyświetlić resztę modelu w tle. W trybie edycji można Przegroda Strukturalna jest wyświetlana w oknie w 3D. wybierz metodę geometrii a następnie narysuj linię odniesienia. aby wprowadzić dokonane w oknie modyfikacje. Poszczególne. Aby dokonać edycji poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. polilinię. w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi. Ostatecznie zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie podstawowych informacji o geometrii Przegrody Strukturalnej. dostępne są bardziej zaawansowane metody edycji obejmujące między innymi możliwość wstawiania elementów w oknach przekrojów. Szczegóły dotyczące metod geometrii Przegród Strukturalnych dla różnych okien znajdziesz w rozdziale Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. Ponadto. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany. na jej podstawie utworzona zostanie Przegroda Strukturalna. gdzie można edytować poszczególne komponenty graficznie lub korzystając z odnoszących się do nich okien dialogowych ustawień. edycji Przegrody Strukturalnej możesz dokonać na dwóch poziomach: 1) można edytować Przegrodę Strukturalną jako całość. poddane edycji komponenty Przegrody Strukturalnej będą od momentu modyfikacji posiadały Ustawienia Użytkownika. W tym Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie Utworzenie Przegrody Strukturalnej wymaga wprowadzenia prostego elementu graficznego. posiadający dedykowane narzędzia i techniki edycji komponentów Przegród Strukturalnych. i ponownie dokonaj edycji dowolnych ustawień na poziomie systemu. Zobacz Komponenty Przegród Strukturalnych na stronie 286. która ma być skierowana "na zewnątrz". można 285 . Zobacz Edycja na poziomie Systemu na stronie 304. Jest to graficzny obszar roboczy 3D. a parametry każdego komponentu są zdefiniowane w Ustawieniach Domyślnych Przegrody Strukturalnej. Panele czy Łączniki). Edycja na poziomie systemu lub całej Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek lub edytować pojedynczo. (Zobacz Tryb edycji Przegrody Strukturalnej na stronie 306).

Linia Odniesienia stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Wzorem Siatki. W trybie edycji nie można wstawiać nowych Przegród Strukturalnych. można jednak edytować dowolne komponenty Przegrody oraz tworzyć do dodatkowe komponenty. łuk narysowane w oknie w trakcie konstruowania Przegrody Strukturalnej. Jeśli używasz metody Obrysu do utworzenia Przegrody Strukturalnej. co pozwala na zmianę ustawień oraz wstawianie nowych komponentów do Przegrody Strukturalnej. Jeśli używasz jednego z tych narzędzi do utworzenia nowego komponentu. Profil. używając narzędzi Schematu. Na przykład. Zmiana ustawień wybranego komponentu spowoduje zmianę tego komponentu na Własny KomponentMożna stworzyć dowolną liczbę własnych komponentów. powierzchnia płaska lub wygięta w łuk utworzona przez ArchiCADa na podstawie narysowanej linii konstrukcyjnej (polilinii. Zobacz Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej na stronie 316. zaznacz panel i zmień jego materiał. należy je zaznaczyć a następnie zmienić ustawienia w odnośnym oknie dialogowym. W trybie Edycji każdy komponent (Schemat. Funkcje te zostały opisane w innej części niniejszej dokumentacji. aby powrócić do standardowego środowiska edycji ArchiCADa. ustawienia systemowe już nie będą miały zastosowania. Aby dostosować ustawienia dowolnych komponentów Przegrody Strukturalnej. W wielu przypadkach. Powierzchnia Odniesienia Powierzchnia Odniesienia to umowna płaszczyzna. Łącznik) posiada własne okno dialogowe ustawień i własne narzędzie. Profilu. Panel. Obrysem oraz Podstawą). możliwe jest skorzystanie z domyślnych ustawień dla systemu lub zdefiniowanie własnych ustawień. Łącznika oraz Akcesorium. łuku). Po zmianie ustawień komponentów. Akcesorium. Komponenty Przegród Strukturalnych Istotną rzeczą jest rozróżnianie następujących komponentów Przegród Strukturalnych: Linia Odniesienia Linia Odniesienia to linia. W trybie Edycji można tworzyć dodatkowe komponenty dla Przegród Strukturalnych. Możliwa jest edycja Linii Odniesienia wstawionej wcześniej Przegrody Strukturalnej. pierwszy narysowany segment obrysu to Linia Odniesienia. Zapisz zmiany i zamknij tryb Edycji Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek wybrać i zmodyfikować dowolną kategorię komponentów edytowanej Przegrody Strukturalnej. będziesz wstawiał linię wzdłuż istniejącego 286 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Dodatkowe polecenia Przegród Strukturalnych Menu Projekt > Przegroda Strukturalna zawiera zbiór poleceń dotyczących funkcji związanych z Przegrodami Strukturalnymi. polilinia. Panelu.

dodawać linie siatki. Powierzchnia Odniesienia powstaje na podstawie wprowadzonej linii. albo zostanie ona stworzona przez ArchiCADa za podstawie wprowadzonych parametrów. Powierzchnia Przegrody może pokrywać się z Powierzchnią Odniesienia. jednak najczęściej będą one względem siebie odsunięte. jednocześnie utrzymując ją w formie pojedynczego elementu: wszystkie powstałe w ten sposób części Przegrody Strukturalnej wykorzystują identyczny Schemat. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315.chyba. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. stropu). (Powierzchnia Przegrody wypukłej ma kształt cylindryczny. Zmiany geometrii Siatki spowodują odpowiednie zmiany Profili i Paneli. reprezentujący rzeczywistą granicę Przegrody Strukturalnej. Obrys Obrys to prosty wielobok położony na Powierzchni przegrody. Powierzchnia Przegrody Powierzchnia Przegrody określa kształt i orientację Przegrody Strukturalnej. przesuwać ją lub obracać). definiowane jako część Schematu Przegrody Strukturalnej. że powstała ona na wypukłym kształcie. Zobacz Edytuj Siatkę na stronie 310. Przy przesuwaniu bądź obracaniu Przegrody Strukturalnej jako całości. Powierzchnią Przegrody oraz Linią Odniesienia). To powierzchnia. i jest nieskończona jedynie wzdłuż osi walca. Na istniejącej Przegrodzie Strukturalnej można narysować dodatkowe granice .zapewnia to swobodę podziału Przegrody Strukturalnej na części (kwatery).) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 287 . Obrys stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Siatką. na której ułożone są rzeczywiste komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. Siatkę można edytować (usuwać. Powierzchnia Przegrody jest nieskończona . Powierzchnię Przegrody musisz narysować sam. Linia Odniesienia oraz Powierzchnia Odniesienia przesuwają się wraz z Powierzchnią Przegrody. Siatka określa domyślne położenie i rozmieszczenie Profili i Paneli Przegrody Strukturalnej. Panele).) Nieskończona Powierzchnia Przegrody Strukturalnej zapewnia pełną swobodę łączenia Przegród Strukturalnych z innymi elementami oraz dodawania nowych fragmentów Przegrody do dowolnej istniejącej Przegrody Strukturalnej. Siatka Powierzchnia Przegrody jest poprzecinana liniami Siatki (Pierwszy Kierunek i Drugi Kierunek Siatki. W zależności od metody geometrii użytej do utworzenia Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek elementu ArchiCAD (np. w rzeczywistości przesuwasz Powierzchnię Przegrody.

zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. Schemat również określa kategorię. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. do której należą poszczególne panele wzoru. Zobacz Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 312. Obrys oraz Linię Odniesienia.Wirtualny Budynek Profil Zewnętrzny Przegrody Strukturalnej zawsze pokrywa się z wielobokiem Obrysu. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki. Siatkę. Łączniki) są dołączone do Schematu.Każdy Profil ma własne ustawienia. Akcesoria. Każda Przegroda Strukturalna może mieć dwie zapamiętane kategorie Paneli: Panele Główne i Wyróżnione. Panele. Schemat Schemat zawiera kluczowe definicje geometrii dla Przegrody Strukturalnej: Schemat obejmuje Powierzchnię Przegrody. Łącznik Profil Dla każdej Przegrody Strukturalnej można zdefiniować trzy kategorie Profili: Profile Zewnętrzne. Zobacz Panele Przegrody Strukturalnej na stronie 321. Profile Słupków. W ArchiCADzie. Zobacz Łączniki Przegrody Strukturalnej na stronie 324. Zobacz Profil Przegrody Strukturalnej na stronie 317. Użyj Ustawień Schematu. Profile są dołączane do Siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Łącznik jest obiektem GDL i można go wstawiać pojedynczo lub automatycznie przy każdym przecięciu. aby rozmieścić Wzór Linii Siatki w dwóch kierunkach ("pierwszym” i “drugim”). Panele są zawsze umieszczane pomiędzy Profilami. Istnieje możliwość edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej tak jak każdego innego wieloboku. Profile Rygli.) Łącznik Przegrody Strukturalnej jest strukturą dodatkową służącą do połączenia paneli z Profilem. więc przesunięcie lub usunięcie Linii siatki spowoduje przesunięcie lub usunięcie Profili. 288 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Panel Panele to płaskie. Wszystkie inne komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile.

Załóżmy. Są to obiekty GDL wstawiane przy dowolnym Profilu istniejącej Przegrody Strukturalnej. można jednak zastosować kilka innych metod do zdefiniowania innej płaszczyzny konstrukcyjnej. należy uaktywnić narzędzie Przegroda Strukturalna. Uwaga: Metoda Geometrii Polilinii jest również dostępna w oknie Przekrój. W 3D. Zobacz Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju na stronie 295. Utwórz pojedynczą. że pracujemy nad poniższym projektem z dwiema kondygnacjami na Rzucie i chcemy wstawić Przegrodę Strukturalną dla pozostałej części budynku. Można również narysować obrys Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 289 . Zobacz Akcesoria Przegrody Strukturalnej na stronie 326. ArchiCAD oferuje szeroki zakres metod geometrii. Narysuj linię odniesienia odpowiadającą długości Przegrody Strukturalnej. Elewacja lub Rozwinięcie Ścian. dający swobodę konstruowania Przegród niezależnie od sytuacji czy widoku modelu. polilinię lub łuk a następnie wytłocz Przegrodę Strukturalną o określony odcinek. płaszczyzna konstrukcyjna to poziom kondygnacji. tworzenie Przegrody Strukturalnej jest procesem intuicyjnym i elastycznym. nie reprezentujące konstrukcji .Wirtualny Budynek Akcesoria Akcesoria to komponenty opcjonalne. w którym pracujesz. • • • Na Rzucie. Utwórz Przegrodę Strukturalną W ArchiCADzie. Przekrój/Elewacja/RŚ i 3D): narysuj linię. Przegroda Strukturalna zostaje wstawiona na lub względem płaszczyzny konstrukcyjnej.Pojedyncza. a następnie w palecie Info wybrać metodę geometrii Polilinia . W tych oknach metoda "Pojedyncza" wygeneruje Przegrodę Strukturalną prostopadle od płaszczyzny Przekroju. W Przekroju/Elewacji/RŚ płaszczyzna konstrukcyjna jest taka sama jak płaszczyzna Przekroju. Metody wstawiania są niemal identyczne dla wszystkich okien (Rzut.dołączone do Przegrody Strukturalnej. Możesz używać sposobów wstawiania znanych z innych narzędzi ArchiCADa. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna dla Przegrody Strukturalnej (tak jak każdego innego elementu konstrukcyjnego) to Zero Projektu lub Początek Układu. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie Aby utworzyć pojedynczą.na przykład osłony przeciwsłoneczne . Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. płaską Przegrodę Strukturalną.

) 290 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. aby zakończyć rysowanie linii odniesienia. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Przegroda Strukturalna została wstawiona. Szczegóły. Pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Kliknij Wstaw. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. wprowadzimy 620 cm i pozostawimy kąt jako 90 stopni dla Pionowej Przegrody Strukturalnej. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. W tym celu należy przemieścić wskaźnik na zewnątrz budynku i kliknąć.Wirtualny Budynek Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej oraz kąt nachylenia (domyślnie: 90 stopni). W tym przypadku. aby zamknąć okno dialogowe. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Kliknij.

Utwórz pochyłą Przegrodę Strukturalną Aby utworzyć pochyłą Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek Obejrzyj ją w 3D. pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. użyj funkcji Połącz Przegrodę Strukturalną. Zobacz Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej na stronie 334. którą wskazałeś kursorem w kształcie słońca). aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. należy wykonać te same kroki co powyżej (Utwórz pojedynczą. można dokonać graficznej edycji Przegrody Strukturalnej w oknie 3D używając funkcji swobodnego obrotu. Kliknij aby wstawić pochyloną Przegrodę Strukturalną. Zobacz Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej na stronie 331. Wprowadź kąt nachylenia w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną: w przykładzie wpisano 72 stopnie. Aby dociąć końce ściany poprzez połączenie ich z Przegrodą Strukturalną. Pamiętaj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 291 . płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 289). że ten kąt jest mierzony po "wewnętrznej" stronie Przegrody Strukturalnej (przeciwnej do strony. Aby zmienić kąt nachylenia wstawionej Przegrody Strukturalnej. Po narysowaniu linii odniesienia.

W oknach Przekroju. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Narysuj Obrys Przegrody Strukturalnej wzdłuż żądanego konturu. W tym celu.Wirtualny Budynek Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Stosując tę metodę możesz utworzyć Przegrodę Strukturalną poprzez odręczne narysowanie jej obrysu w oknie Przekroju. że narysowaliśmy linię przekroju. Kliknij dwukrotnie aby zamknąć wielobok. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: • Kliknięcie wewnątrz wieloboku (na powierzchni Przegrody Strukturalnej) spowoduje. wprowadzona płaszczyzna dokładnie pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Zwróć uwagę. Na Rzucie. zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w tę samą stronę co płaszczyzna Przekroju (od Ciebie). której obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. Jeśli narzędzie Przegroda Strukturalna jest aktywne. Uwaga: Użycie metody Obrysu na Rzucie spowoduje utworzenie poziomej Przegrody Strukturalnej na poziomie kondygnacji. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. której jedynym zadaniem jest określenie płaszczyzny konstrukcyjnej dla Przegrody Strukturalnej. Otwórz Przekrój. Możesz także kliknąć ostatni/pierwszy punkt wieloboku kursorem w kształcie Młotka. Teraz kliknij kursorem w kształcie słońca aby określić zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej: • Jeśli klikniesz na zewnątrz wieloboku. który narysujesz. wykorzystamy metodę geometrii Obrysu w oknie Przekrój. budynek i jego linia przekroju S-01 wyglądają następująco. wybierz metodę geometrii Obrys z palety Info Przegrody Strukturalnej. tak jak podczas rysowania wieloboków. klikając przy każdym węźle. że zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w kierunku przeciwnym do Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 292 .

RŚ lub oknie 3D. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Kliknij drugi raz. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. aby zamknąć okno dialogowe. klikamy kursorem w kształcie słońca wewnątrz wieloboku. 1) Środek i promień: Kliknij. 2) Trzy punkty: Kliknij kolejno trzy razy. Dlatego też. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Jednak. kolejny punkt oraz punkt końcowy Przegrody Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 293 . Kliknięcie trzeci raz spowoduje zdefiniowanie drugiego końca ściany. które stosuje się do rysowania okręgów lub łuków ścian w programie ArchiCAD.) W naszym przypadku chcemy. Profile). aby zdefiniować promień i jeden z punktów końcowych Przegrody Strukturalnej. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Wybierz jedną z czterech metod geometrii aby utworzyć wypukłą Przegrodę Strukturalną o cylindrycznej powierzchni. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. W większości są to te same metody. Kliknij Wstaw. Teraz. w oknie Przekroju. po narysowaniu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. ze względu na geometrię tej Przegrody Strukturalnej. oś Powierzchni Przegrody cylindrycznej jest pionowy albo poziomy w stosunku do płaszczyzny konstrukcyjnej. na których umieszczona zostanie Przegroda Strukturalna. zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej znajduje się za linią przekroju. Aby zdefiniować geometrię wypukłej Przegrody Strukturalnej. w oknie Przekroju nie będą widoczne jej komponenty (Panele. aby określić punkt początkowy. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną: Metody geometrii Wypukłą Przegrodę Strukturalną można utworzyć na Rzucie. Elewacji. chociaż później można ją nachylić w dowolnym kierunku. aby wstawić środek. aby Przegroda Strukturalna była skierowana na zewnątrz budynku. Zatem. rezultat można zobaczyć zarówno w Rzucie jak i oknie 3D. Uwaga: Wypukłe Przegrody Strukturalne mają zawsze regularny kształt: po utworzeniu. a następnie zaznaczyć części walca. należy najpierw zdefiniować cylindryczną Powierzchnię przegrody. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. przeciwnie do płaszczyzny Przekroju (do Ciebie).Wirtualny Budynek płaszczyzny Przekroju (do Ciebie).

Pierwsze dwa kliknięcia zdefiniują punkt początkowy i końcowy Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Strukturalnej. patrz Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D na stronie 302. Ta Przegroda Strukturalna będzie zawsze kształtem pół-cylindra wstawionym na wprowadzonej płaszczyźnie. Aby dodać wypukłą Przegrodę Strukturalną do Elewacji Południowej. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie Jeden z boków stropu przedstawionego poniżej budynku ma kształt łuku. aby zdefiniować łuk odniesienia Przegrody Strukturalnej. Pojawi się tymczasowy okrąg odniesienia. Spowoduje to wstawienie Przegrody Strukturalnej o kształcie pełnego okręgu. 4) Promień i oś: Użyj tej metody geometrii. Przykład. aby podglądnąć dostępne możliwości. aby określić trzy punkty Przegrody Strukturalnej. aby wstawić Przegrodę Strukturalną tworzącą pełny okrąg. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Jeśli trzy punkty styczne dają więcej niż jedną możliwość utworzenia pełnego okręgu. pojawi się kursor w kształcie oka. 3) Styczne: Użyj tej geometrii. wykonaj następujące czynności: Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Trzy Punkty z palety Info. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Kliknij trzy punkty. a następnie kliknij aby wybrać pożądaną geometrię. aby utworzyć Przegrodę Strukturalną o kształcie regularnego łuku. Kliknij kolejno trzy razy. patrz Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 294. Kliknięcie po raz trzeci spowoduje wygenerowanie długości łuku Przegrody Strukturalnej. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Przykład. 294 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przesuń kursor.

aby zamknąć okno dialogowe. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. należy określić punkt początkowy oraz długość wytłoczenia. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Jeśli wybierzesz metodę geometrii. nie można zdefiniować kąta nachylenia. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Kliknięcie po raz czwarty spowoduje zdefiniowanie łuku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 295 . Polilinia. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. W przypadku wypukłej Przegrody Strukturalnej. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. Kliknij Wstaw. W tym celu. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. utworzonego przez dwa końce ściany oraz środek walca. która powoduje wygenerowanie Przegrody Strukturalnej z Linii Odniesienia (np. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. będzie ona zawsze pionowa. należy użyć opcji w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną w Przekroju. Szczegóły.) Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju Płaszczyzna konstrukcyjna w oknie Przekroju pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Łańcuch czy Łuk).

• Aby środek wektora wytłoczenia znajdował się na płaszczyźnie konstrukcyjnej.) Aby rozpocząć konstruowanie przegrody strukturalnej “w przód” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę drugą i wprowadź długość wytłoczenia.Wirtualny Budynek • Aby dowolnie ustawić początek wytłoczenia poprzez przesunięcie punktu początkowego z wprowadzonej płaszczyzny: Wybierz pierwszą metodę. wstawimy Łańcuch Przegród Strukturalnych wzdłuż bardziej złożonego konturu stropu. W poniższym przykładzie. wybierz trzecią opcję. Dla każdego odcinka Przegrody Strukturalnej. trzecie pole to przesunięcie od wprowadzonej płaszczyzny. Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Łańcuch z palety Info. Pierwsze pole to długość bezwzględna wytłoczenia. Wprowadź całkowitą długość wytłoczenia w pierwszym polu poniżej. 296 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . można ustawić oddzielny schemat . • Aby rozpocząć konstruowanie Przegrody Strukturalnej “w tył” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę czwartą i wprowadź długość wytłoczenia. (Suma tych dwóch wartości jest wyświetlona w polu środkowym. • Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie Wybierz metodę geometrii Łańcuch. aby utworzyć wieloodcinkową Przegrodę Strukturalną na podstawie linii odniesienia narysowanej jako łańcuch polilinii. Tutaj nie ma przesunięcia (Przegroda Strukturalna zaczyna się dokładnie na płaszczyźnie konstrukcyjnej).a dla każdego inny wzór.

Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii odniesienia. używając tych samych opcji palety pomocniczej. nie można określić kąta nachylenia. bazująca na trój-odcinkowej Linii Odniesienia. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona.Wirtualny Budynek Przerysuj obrys stropu. W przypadku łańcucha Przegród Strukturalnych. co w przypadku rysowania wieloboku. aby zamknąć okno dialogowe. aby utworzyć linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. wybierając Profil w trybie Edycji i konfigurując Typ w Ustawieniach Profilu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 297 . Kliknij Wstaw. (Jeśli chcesz. Łańcuch Przegród Strukturalnych ma tyle Schematów ile segmentów: jednocześnie można wybrać jeden Schemat i dostosować jego ustawienia. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Profil jest zawsze wstawiany w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. Takiego Profilu nie można usunąć.) Kliknij kursorem w kształcie słońca. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm. będzie ona zawsze pionowa. możesz ustawić ten Profil jako Niewidoczny. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. Wynik: pojedyncza Przegroda Strukturalna o trzech Powierzchniach. Szczegóły. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa.

w palecie Info dostępne są następujące opcje definiowania płaszczyzny konstrukcyjnej Przegrody Strukturalnej: Domyślna: Dla Przegród Strukturalnych domyślna płaszczyzna konstrukcyjna w oknie 3D jest identyczna. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. aby zastosować zmiany. 298 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz także Edytuj wór i położenie Siatki na stronie 310. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną kilkoma kliknięciami myszy. Krawędź plus punkt: Kliknij dowolną krawędź (kursor w kształcie znaku mercedes). należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Kliknij OK. Wybrany Schemat będzie od teraz Własnym Schematem. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień Początek Wzoru Siatki.) Na ekranie wyświetlona zostanie płaszczyzna obracająca się wokół linii jako osi. Inteligenta: Zastosuj jedną z następujących "inteligentnych" metod. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. jak w przypadku konstruowania dowolnych innych elementów w tym oknie. aby zdefiniować linię.Wirtualny Budynek Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna w oknie 3D. (Zero Projektu lub Początek Układu Współrzędnych). aby określić płaszczyznę konstrukcyjną. • • Powierzchnia: Kliknij dowolną powierzchnię: płaszczyzna powierzchni będzie płaszczyzną konstrukcyjną. Następnie kliknij punkt (kursor w kształcie strzałki).

W naszym przykładzie: 1) Kliknij dwa punkty. proces jest taki sam jak w przypadku Rzutu. aby określić długość linii odniesienia. • Poziomo: Kliknij punkt. jaką teraz narysujesz zostanie wstawiona na tę płaszczyznę konstrukcyjną. Jednak wynik jest inny. aby wstawić pionową płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. aby określić normalny wektor dla płaszczyzny konstrukcyjnej. Kliknij. aby zdefiniować normalny wektor dla konstrukcyjnej płaszczyzny 2) Następnie kliknij punkt przez który będzie przechodziła płaszczyzna konstrukcyjna.Wirtualny Budynek Definiowanie innych płaszczyzn konstrukcyjnych. płaską Przegrodę Strukturalną w oknie 3D W oknie 3D. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. w którym klikniesz. prostopadłego ("normalnego") w stosunku do żądanej płaszczyzny. • Punkt plus krawędź: Ta metoda jest odwrotnością metody przedstawionej powyżej. W oknie 3D. Kursorem w kształcie słońca kliknij po jednej stronie linii odniesienia by określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Pionowo: Kliknij punkt. aby rozpocząć rysowanie linii odniesienia Przegrody Strukturalnej. aby wstawić poziomą płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: 299 . Trzy punkty: Kliknij trzy punkty. Niezależnie od miejsca. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D (Zero projektu lub Początek układu). patrz Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej na stronie 303. Utwórz pojedynczą. Kliknij punkt a następnie krawędź. wybierz metodę geometrii Polilinia . Przykład. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kliknij dwa przednie narożniki budynku. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. płaszczyzna konstrukcyjna będzie ustawiona w tym samym miejscu i będzie oznaczona tymczasową siatką. Każda linia odniesienia. Normalny: Określ pochyloną płaszczyznę konstrukcyjną poprzez określenia wektora. lub Kliknij krawędź.

Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. a Przegroda Strukturalna będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. Szczegóły. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. 300 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . można jednak użyć innego poziomu odniesienia korzystając z rozwijanego menu: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Sprawdź rezultat. W tym celu użyjemy w oknie 3D metody geometrii Obrysu.) Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. zarówno górna jak i dolna wartość wzniesienia mierzone są począwszy od linii odniesienia. której Obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. Kliknij Wstaw.Wirtualny Budynek Domyślnie. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”.

W wyniku tej czynności w oknie pojawi się płaszczyzna obracająca się (w miarę poruszania kursorem) dookoła klikniętej krawędzi. Następnie kliknij górny narożnik budynku kursorem w kształcie strzałki. Szczegóły. Teraz kliknij. aby rozpocząć rysowanie obrysu Przegrody Strukturalnej na płaszczyźnie konstrukcyjnej. Kliknij dwukrotnie w ostatnim punkcie obrysu lub kliknij kursorem w kształcie Młotka. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. możesz użyć innej płaszczyzny konstrukcyjnej. Sprawdź rezultat. Teraz kilkoma kliknięciami musisz zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. wybierz metodę geometrii Obrys . Kiedy pojawi się kursor w kształcie słońca. aby zamknąć wielobok.Wirtualny Budynek Domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej w oknie 3D jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. W tym przykładzie użyjemy “Inteligentnej” płaszczyzny konstrukcyjnej prostopadłej do stropu. który narysujesz. aby zdefiniować linię. Aby jednak łatwiej było wstawić element. aby określić położenie płaszczyzny konstrukcyjnej. Kliknij krawędź stropu kursorem w kształcie znaku Mercedesa (oznaczającym krawędź). klikaj kolejne węzły tak jak podczas rysowania dowolnej polilinii. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 301 . kliknij powierzchnię wieloboku: zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej będzie skierowana do Ciebie. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna.

Wybierz metodę geometrii Promień i Osi oraz Poziomą Płaszczyznę Konstrukcyjną Teraz przesuń kursor aby określić długość przegrody strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj.) zdefiniować promień półcylindra. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Kliknij strop. Teraz. Przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kursor do bardziej odległego końca stropu. znajdź środek stropu i kliknij jeden raz: oś naszego pół-walca będzie przebiegać przez ten punkt.Wirtualny Budynek Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. aby wstawić odpowiednią płaszczyznę konstrukcyjną. Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D Skonstruujemy pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną na stropie w oknie 3D. Tymczasowe elementy graficzne pomogą ci przy konstruowaniu struktury. a następnie kliknij aby zakończyć konstruowanie Przegrody Strukturalnej. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Zobacz rezultat w oknie 3D. a następnie kliknij aby 302 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

przy będą to dwa narożniki stropów znajdujące się z przodu. która odpowiada kształtowi budynku. prostopadła do niego. Teraz można przystąpić do rysowania linii tworzącej. że chcesz narysować Przegrodę Strukturalną tak. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. aby wstawić płaszczyznę konstrukcyjną: jej kąt będzie definiował kierunek wytłoczenia Przegrody Strukturalnej z linii tworzącej. W tym przypadku rysujemy wektor łączący południowo zachodnie narożniki górnego i dolnego stropu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 303 .Wirtualny Budynek Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. W tym celu. Konieczna będzie płaszczyzna konstrukcyjna prostopadła do kierunku nachylenia budynku. Jednak w oknie 3D można zdefiniować dowolną płaszczyznę konstrukcyjną. W oknie 3D narysuj Wektor Normalny odpowiadający nachyleniu budynku (płaszczyzna konstrukcyjna będzie prostopadła do wektora). aby została ona wytłoczona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. zostaje ona wytłoczona w kierunku prostopadłym z określonej linii tworzącej. W dowolnych miejscach wskaż początek i koniec przegrody strukturalnej: W naszym przypadku. Płaszczyzna konstrukcyjna jest zazwyczaj pionowa albo pozioma. zostanie wyświetlona płaszczyzna konstrukcyjna. Kliknij w dowolnym miejscu. Załóżmy. nie zaś prostopadła do podstawy (gruntu). należy dla narzędzia Przegroda Strukturalna wybrać metodę geometrii Pojedyncza oraz płaszczyznę konstrukcyjną opartą o Wektor Normalny (prostopadły). Przyjrzyjmy się następującemu modelowi w 3D: Po zakończeniu rysowania Wektora Normalnego. Linia tworząca (zgodnie ze wskazaniem tymczasowej linii pomocniczej) jest ograniczona i ułożona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej.

W ten sposób. Wybierz Zero Projektu jako Poziom Odniesienia dla wzniesienia podstawy i szczytu przegrody. Pojawi się kursor w kształcie słońca: Kliknij poniżej linii tymczasowej. górna i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie równoległa do płaszczyzny poziomej i będzie się znajdowała na wysokości Zera projektu. którą chcesz poddać edycji i otworzyć okno Ustawienia Wybranej Przegrody Strukturalnej. Bardzo istotny jest Poziom Odniesienia: jeśli jest mierzony od Linii Odniesienia. 304 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Edycja na poziomie Systemu Zastosuj edycję na poziomie Systemu. aby zdefiniować zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej. W tym przypadku skorzystamy z innego Poziomu Odniesienia.Wprowadź 0 dla podstawy i 620 dla szczytu przegrody. Otwórz Ustawienia Domyślnie Przegrody Strukturalnej klikając dwukrotnie narzędzie Przegroda Strukturalna. aby zmienić ustawienia bądź dokonać edycji elementu Przegrody Strukturalnej jako całości. za pomocą jednego okna dialogowego. dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie pokrywała się z pochyloną płaszczyzną konstrukcyjną i zarówno górna jak i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej.Wirtualny Budynek Kliknij Wstaw. Możesz też zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Określ wzniesienie góry i dołu Przegrody Strukturalnej.

wyświetlanie) oraz opcje dla komponentów: Schematu. aby miały takie same ustawienia. są reprezentowane za pomocą symboli. Pamiętaj. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć równocześnie trzy domyślne kategorie (lub "klasy") Profili. wówczas po kliknięciu OK zmieniony zostanie materiał wszystkich Słupków w Przegrodzie Strukturalnej. że ustawienia Profili zostały podzielone na trzy strony: Zewnętrzne. Paneli. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z dwóch kategorii Paneli. Na przykład. kliknij przycisk Jednakowe Kategorie Profili znajdujący się w górnej części okna ustawień Profili. Słupki. Można skonfigurować obie kategorie Paneli tak. że domyślna opcja wyświetlania na Rzucie dla Przegrody Strukturalnej to “Symbol i Pozawidokowe”. Przegroda Strukturalna jest wyświetlona jako przecięta na poziomie płaszczyzny cięcia dla rzutu. W opcjach Symbol i Pozawidokowe. Łączników oraz Akcesoriów.) Opcje konfigurowane tutaj definiują strukturę i wygląd wstawianych Przegród Strukturalnych. (Każda opcja została szczegółowo przedstawiona w rozdziale Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. • Pamiętaj. Użyj opcji okna dialogowego. Profili. tak jak dowolny inny element konstrukcyjny. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z trzech kategorii Profili. Rygle: oznacza to.) Modyfikacje wprowadzone w ustawieniach Wybranego Systemu Przegrody Strukturalnej spowodują zmianę wszystkich powiązanych części zaznaczonej Przegrody Strukturalnej. wraz z częścią pozawidokową (znajdującą się powyżej płaszczyzny cięcia dla rzutu). Zobacz Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289.Wirtualny Budynek Wybierz spośród elementów znajdujących się w hierarchicznej liście po lewej stronie okna. Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej Wyświetlanie Przegrody Strukturalnej w Rzucie i w Przekroju można zdefiniować w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. (Po wstawieniu Przegrody Strukturalnej. że ustawienia Paneli zostały podzielone na dwie strony: Główne i Wyróżnione: oznacza to. aby otworzyć jedną ze stron okna dialogowego zawierającą różne Ustawienia Przegrody Strukturalnej. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć dwie domyślne kategorie (lub “klasy”) Paneli. można dostosować poszczególne jej komponenty w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. jest to opcja dostępna wyłącznie dla Przegród Strukturalnych. oraz jej częścią widokową 305 . jeśli zmienisz materiał Profilu Słupka. Wstawioną Przegrodę Strukturalną można edytować jako całość. aby określić ogólne preferencje Systemu (położenie. użyj narzędzia Przegroda Strukturalna. Profile i Panele. Modyfikacja Słupków nie będą miały jednak wpływu na ewentualne Własne Profile. aby miały takie same ustawienia. Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. kliknij przycisk Jednakowe Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kategorie Paneli znajdujący się w górnej części okna ustawień Paneli. Po zakończeniu konfiguracji ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. Można skonfigurować wszystkie kategorie Profili w ten sposób. aby wstawić Przegrodę Strukturalną używając dowolnej metody geometrii. używając technik edycji graficznej oraz poleceń menu Edycja lub poleceń palety pomocniczej. • Pamiętaj.

wyświetlane są jedynie linie środkowe Profili. Opcja Symbol i Pozawidokowe jest zalecana dla regularnych. Akcesorium. czy Akcesorium). wybranej Przegrody Strukturalnej. ustawień Schematu. Schematyczne: Wyświetlony będzie jedynie Schemat (Linie siatki. że zmiana ustawień każdego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji NIE spowoduje zmiany Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. Linia odniesienia). dostępnej jedynie w trybie edycji: Każde z tych narzędzi ma własne okno ustawień. o takim samym wyglądzie i układzie przycisków co analogiczna strona w oknie ustawień Przegrody Strukturalnej. Ustawienia narzędzia Przegroda Strukturalna w trybie edycji Narzędzia można otwierać w znany sposób z Palety Narzędzi Przegrody Strukturalnej. Prosimy pamiętać. opcja Rzutu będzie bardziej odpowiednia. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa. W trybie Symbol i Pozawidokowe. Akcesoria i Łączniki nie są w ogóle pokazywane na Rzucie. zaznaczenia oraz edycji jak normalnej przestrzeni roboczej programu ArchiCAD.Wirtualny Budynek (znajdującą się poniżej płaszczyzny cięcia dla rzutu) w formie naśladującej widok 3D. komponentów do Przegrody Strukturalnej. że ustawienia narzędzi dla poszczególnych komponentów nie wyświetlają drzewa nawigacji dostępnego w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej oraz wyświetlany jest inny nagłówek. używając tych samych metod konstrukcyjnych. lub dodać własne komponenty. Opcje Wyświetlania Modelu dla Przegród Strukturalnych Przejdź do menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. komponent ten nie będzie już związany z Ustawieniami Systemu Przegrody Strukturalnej: staje się on Własnym Komponentem. Tryb edycji Przegrody Strukturalnej O trybie edycji Przegrody Strukturalnej Wszystkie wstawiane Przegrody Strukturalne są określone poprzez Ustawienia Systemu Przegrody Strukturalnej. Przekroju i oknie Dokumentu 3D: • • Pełne: W przegrodzie Strukturalnej wyświetlane są Panele i Profile.) Po zmianie parametrów dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji. wybierz jedną z dwóch opcji wyświetlania Przegród Strukturalnych. aby dokonać zmian ustawień poszczególnych komponentów wybranej Przegrody Strukturalnej. Profil. Panelu. każdy komponent (Schemat. (W trybie edycji nie można tworzyć nowych Przegród Strukturalnych. Jedyna różnica polega na tym. Będą one miały wpływ na wyświetlanie Przegród Strukturalnych w oknie 3D. pionowych Przegród Strukturalnych. Obrys. W przypadku innych geometrii. Profilu. Łącznik) posiada własne okno ustawień oraz własne narzędzie umożliwiające zmianę ustawień lub wstawienie nowych 306 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . a jego parametry są określone lokalnie w odpowiednim oknie dialogowym ustawień narzędzi (np. Panel. celem trybu edycji jest dostarczenie głębszego poziomu dostępu do komponentów istniejącej. W panelu Opcje Elementów Konstrukcyjnych. W trybie edycji. Można jednak użyć trybu edycji oraz dedykowanych narzędzi właściwych dla poszczególnych komponentów przegrody. Łącznika. Parametry użytkownika można konfigurować tylko w trybie edycji.

zaraz po wprowadzeniu zmiany do jakiegokolwiek parametru w oknie Ustawień Wyboru. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 307 . Można zawsze odświeżyć to łącze zmieniając pole klasy z powrotem na System. Poziom Systemu: Dla każdego wybranego komponentu w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej. tytuł górnego panelu zmieni się na WłasnyKliknięcie OK spowoduje zmianę parametrów użytkownika jedynie dla zaznaczonych paneli. Ustawienia wybierania Paneli." Te parametry to parametry skonfigurowane w oknie Ustawień Systemu: Panele Główne. górny panel wyświetla domyślnie “Klasa: Panel Główny.Wirtualny Budynek Ustawienia Paneli. tryb edycji: Własny Komponent oznacza. ustawienia wyboru narzędzia wyświetlają parametry aktualnie zaznaczonego komponentu. zaznaczyłeś kategorię “Główne” dla opcji Panel. (Patrz Paleta Trybu Edycji na stronie 308. Jednak.) Będąc w trybie edycji możesz zachować i załadować Ulubione ustawienia osobno dla każdego narzędzia. przykładowo. że jego połączenie z ustawieniami Przegrody Strukturalnej zostało zerwane i wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej nie będą miały na ten komponent wpływu. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. tak jak w przypadku każdego innego narzędzia ArchiCAD. Jeśli. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji.

czy Przegrodę Strukturalną widać w oknie 3D przed otwarciem trybu edycji Przegrody Strukturalnej. Aby edycja była łatwiejsza. aby je 308 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka różnych przegród strukturalnych. Paleta Trybu Edycji Paleta Trybu Edycji pojawia się automatycznie po wejściu w tryb edycji Przegrody Strukturalnej. który pojawi się na zaznaczonej Przegrodzie Strukturalnej. Wszystkie komponenty przegrody strukturalnej zostaną wstawione na warstwę wskazaną w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. a następnie polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna> Edytuj Przegrodę Strukturalną. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Należy sprawdzić. można użyć Palety Trybu Edycji. należy najpierw zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. zwykła paleta narzędzi ArchiCAD zostaje zastąpiona specjalną paletą narzędzi Przegrody Strukturalnej. każde polecenie Odwołaj spowoduje odwrócenie jedynie ostatniej wprowadzonej zmiany.Wirtualny Budynek W trybie edycji. przypisanie do warstwy nie może być określane indywidualnie dla komponentów Przegrody Strukturalnej. Otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej Aby otworzyć tryb edycji. lub Anuluj aby odrzucić zmiany. Do trybu edycji można również przejść w następujący sposób: wybrać Przegrodę Strukturalną. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. kliknięcie przycisku Odwołaj jeden raz spowoduje cofnięcie wszystkich zmian wprowadzonych w trybie Edycji. Uwaga: Opcja ta działa tylko jeśli wybrałeś pojedynczą Przegrodę Strukturalną. (Te same polecenia dostępne są w menu: Projekt > Przegroda Strukturalna > Zakończ Edycję Przegrody lub Anuluj Edycję Przegrody. model pokazany jest w oknie 3D (nawet jeśli Przegroda Strukturalna zaznaczona została na Rzucie lub oknie Przekrój/Elewacja/RŚ). przycisk Edycji nie pojawi się i nie będzie można edytować poszczególnych komponentów żadnej przegrody. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. wyświetlane jest przypisanie warstwy. kliknij OK w palecie trybu edycji aby zachować zmiany i powrócić do okna 3D. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. jednak nie można go edytować. Pozostała część budynku (“środowisko”) pokazana będzie w tle. aby pokazać/ukryć różne elementy Przegrody Strukturalnej. Po zamknięciu trybu Edycji. w ustawieniach poszczególnych narzędzi dla komponentów Przegrody strukturalnej.) W trybie Edycji. nie można skorzystać z trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Następnie kliknij przycisk Modyfikuj (lub Edytuj w 3D). Uwaga: Jeśli okno 3D nie zawiera Przegrody Strukturalnej. odpowiednio do potrzeb (kliknij ikonę w kształcie oka. Po zakończeniu wprowadzania zmian w wybranej Przegrodzie Strukturalnej w trybie Edycji.

można użyć Obszaru Zaznaczenia. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji na dwa sposoby: Wybierz komponent Przegrody Strukturalnej w trybie edycji Użyj narzędzi zaznaczenia. tak zwane “Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów”. w zależności od potrzeb. Zobacz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. które nie ma wpływu na konstrukcję lub wygląd Przegrody Strukturalnej. Schemat będzie można w prosty sposób edytować. Jeśli dezaktywujesz wyświetlanie Profili i Paneli (klikając ikony w kształcie oka w Palecie Trybu Edycji).Wirtualny Budynek otworzyć lub zamknąć). spróbuj przełączyć na opcję Szkicowe lub Najlepsze Kontury w menu Widok > Tryby i parametry widoku 3D> Parametry okna widoku 3D. Można klikać te ikony nawet podczas edycji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 309 . uruchom narzędzie Schemat i kliknij Ctrl+A: wszystkie części Schematu (linie siatki. “Środowisko” w tej palecie odnosi się do pozostałych elementów modelu budynku. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów to skrót umożliwiający zaznaczenie kilku Profili i Paneli. Uwaga: W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Zaznaczenie kilku Paneli i Profili Po zaznaczeniu jednego Panelu lub Profilu w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Po zaznaczeniu Profilu. aby ograniczyć zakres funkcji Znajdź i Zaznacz . obrys oraz linia odniesienia) zostaną zaznaczone. Uwaga: Jeśli masz kłopoty z określeniem krawędzi elementów modelu pokazanych jako Środowisko. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów pojawi się w tym samym momencie co Okno Informacji o Elemencie poprzedzające zaznaczenie. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. aby wybrać dowolne komponenty Przegrody Strukturalnej. pojawi się pomoc edycyjna. jednak w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej można edytować tylko Komponenty Przegród Strukturalnych.Okno Informacji o Elemencie będzie reagowało na wyszarzone elementy Środowiska. Uwaga: Paleta Trybu Edycji to narzędzie pomagające jedynie edytować sposób wyświetlania.aby odnaleźć poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej wewnątrz lub poza obszarem zaznaczenia. które można pokazywać lub ukrywać. Aby zaznaczyć wszystkie występujące komponenty. w oparciu o Siatkę Przegrody Strukturalnej. wybierz narzędzie i kliknij Ctrl+A. aby zaznaczyć Schemat. Na przykład.

Edytuj wór i położenie Siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Po dokonaniu edycji któregokolwiek z ustawień 310 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . czy Schemat jest widoczny (i w razie potrzeby wyłączyć widoczność innych komponentów). • Dodaj nową Siatkę Pamiętaj. Aby edycja Siatki była łatwiejsza. że przesunięcie lub obrócenie Siatki lub jednej oraz większej liczny linii siatki oznacza. że Profile przypisane do tej siatki lub linii siatki zostanie również przesunięte lub obrócone. należy użyć trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Zmieni się również rozmiar Paneli. • przycisk wyświetlający kilka równoległych linii umożliwia wybranie wszystkich Profili równoległych do wybranego Profilu. Tryb ten umożliwia przeprowadzenie następujących czynności: • • • Przesunięcie lub usunięcie zaznaczonej linii siatki Obrócenie wszystkich linii siatki lub jednego z kierunków siatki Obrócenie lub przeniesienie Siatki jako całości Uwaga: Opcja obrócenia siatki nie jest dostępna dla Łańcuchów Przegród Strukturalnych oraz przegród cylindrycznych. Po zaznaczeniu Panelu. Usunięcie linii Siatki spowoduje usunięcie Profilu znajdującego się na tej linii. można dostosować wzór siatki Przegrody Strukturalnej za pomocą edycji Ustawień Schematu.Wirtualny Budynek • przycisk z pojedynczą linią umożliwia wybranie wszystkich Profili wzdłuż pełnej linii siatki na której leży Profil: Edytuj Siatkę Aby zmodyfikować Siatkę zaznaczonej Przegrody Strukturalnej lub pojedynczą linię siatki. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji Paneli wzdłuż Pierwszego kierunku siatki lub Drugiego kierunku siatki. dostosowując się do nowego wzoru. należy w trybie edycji sprawdzić.

Schemat stanie się Schematem Własnym. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień początek Wzoru Siatki. którą chcesz obrócić. Wybierz polecenie Przesuń Linię Siatki z wyświetlonej palety pomocniczej: Obróć równoległe linie siatki Aby obrócić linie siatki w jednym kierunku (np. tylko drugi. aby otworzyć Ustawienia Schematu. Aby zmodyfikować wzór siatki Przegrody Strukturalnej graficznie. Kliknij OK.Wirtualny Budynek schematu Przegrody Strukturalnej. czy wyświetlanie Schematu jest aktywne. Zobacz Położenie Wzoru w Pomocy ArchiCADa. kliknij dwukrotnie narzędzie Schemat. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uwaga: Jeśli Przegroda Strukturalna jest zakrzywiona lub jest Łańcuchem. a przestanie być Schematem Systemowym. Zmiana położenia siatki Aby przesunąć całą siatkę ortogonalnie. aby zastosować zmiany. należy przejść do trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SchematPanel Wzór Siatki i Podgląd w Pomocy ArchiCADa. Sprawdź. Wybrany Schemat stanie się Własnym Schematem. Kliknij aby zatwierdzić operację. 311 . należy dezaktywować wyświetlanie Profili. wybierz linię siatki albo całą Siatkę i użyj polecenia Zmiana położenia siatki z palety pomocniczej. Paneli. a następnie z palety pomocniczej wybierz polecenie Obróć równoległe linie siatki. Zmień położenie linii siatki Aby przenieść jedną linię siatki należy ją zaznaczyć kursorem w kształcie Mercedesa (kliknięcie dowolnego węzła spowoduje zaznaczenie całego Schematu). wybierz jedną linię siatki. (Aby ułatwić dokonanie wyboru. Zobacz także Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie na stronie 296. początek Siatki będzie zablokowany i będzie można zmieniać położenie Siatki jedynie w Drugim kierunku. Jeśli początek Siatki został zdefiniowany w Ustawieniach Schematu jako określony punkt (w przeciwieństwie do własnego początku). nie będzie można obracać pierwszego kierunku siatki. Łączników i Akcesoriów.) Wybierz Schemat. Łańcuch Przegrody Strukturalnej ma tyle Schematów ile segmentów: można wybrać jeden Schemat na raz i dostosować każdy Schemat osobno. Przeciągnij linię siatki w nowe położenie (pozostanie ona równoległa w stosunku do pierwotnego położenia). Drugi kierunek siatki).

Nie można usunąć całej Siatki. należy uaktywnić narzędzie Schemat i w palecie Info wybrać tryb Konstrukcji Siatki: Kliknij w miejsce. w którym chcesz wstawić linię siatki. aby wstawić nową linię siatki o żądanym kierunku: 312 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Poruszaj kursorem wokół miejsca. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij aby zakończyć zmiany. aby zatwierdzić zmiany. Uwaga: Opcja obrotu siatki dostępna jest jedynie w przypadku Przegród Strukturalnych mających nieskończoną Powierzchnię Przegrody (nie jest dostępna dla Łańcucha Przegród Strukturalnych oraz dla przegród cylindrycznych). Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij. w które przed chwilą kliknąłeś: obserwuj zmiany kierunku linii siatki i kliknij. Usuń linię siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można usunąć pojedynczą linię siatki: Zaznacz linię siatki i kliknij Usuń. Dodaj nową linię siatki Aby dodać nową linię siatki.Wirtualny Budynek Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. Obróć całą Siatkę Aby obrócić całą siatkę należy wybrać jedną linię siatki lub zaznaczyć całą Siatkę. należy zaznaczyć Przegrodę Strukturalną i otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej Aby edytować Obrys Przegrody Strukturalnej. Wybierz polecenie Obróć Siatkę z palety pomocniczej.

Kliknij w punkt wzdłuż Obrysu aby wyświetlić paletę pomocniczą zawierającą polecenia edycji węzłów. że Obrys jest oznaczony grubszą linią w porównaniu do linii siatek. Zaznacz schemat. sprawdź czy widoczność Schematu jest włączona (w Palecie Trybu Edycji). Można również zaznaczyć tyko Obrys (bez linii siatki) klikając w dowolnym miejscu Obrysu kursorem w kształcie znaku Mercedesa. aby zobaczyć nowy kształt Przegrody Strukturalnej. a następnie wykorzystać zmieniony kształt wypełnienia do edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej. Dodatkowe opcje edycji obrysu dostępne są w oknach przekrojów. Zwróć uwagę. Dokonaj potrzebnych modyfikacji Obrysu. Zobacz Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów na stronie 131. Zobacz Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju na stronie 313. wyłączyliśmy widoczność wszystkich innych komponentów. Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju Włącz wyświetlanie Profili i Paneli i wyłącz wyświetlanie Schematu. Elewacji i Rozwinięcia ścian: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 313 . Te polecenia (Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w przekroju) dostępne są tylko w oknie Przekroju. W Przekroju lub Elewacji nie można zaznaczać ani graficznie edytować Obrysu Przegrody Strukturalnej. Można jednak użyć zestawu poleceń. W tym przykładzie. poza Środowiskiem (widoczność ścian znajdujących się za Przegrodą Strukturalną będzie dla nas przydatna). aby zmienić kształt wypełnień.Wirtualny Budynek Ponieważ Obrys stanowi część Schematu.

314 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w której wyświetlona jest istniejąca Przegroda Strukturalna. Spowoduje to utworzenie wypełnienia o takim samym kształcie jak Obrys Przegrody Strukturalnej. Po wprowadzeniu zmian wieloboku wypełnienia. użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia. otwieranej poprzez kliknięcie węzła wybranego wieloboku. za pomocą polecenia Odsuń Wszystkie Krawędzie (dostępnego w palecie pomocniczej. Usuń wypełnienie i sprawdź kształt Przegrody Strukturalnej. a następnie kliknij Przegrodę Strukturalną. Możesz teraz zmodyfikować kształt wieloboku wypełnienia przy pomocy odpowiednich poleceń palety pomocniczej.Wirtualny Budynek • • • • Przekształć Obrys na Wypełnienie Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia Odejmij Wypełnienie od Obrysu Dodaj Wypełnienie do Obrysu Otwórz Elewację. W przykładzie odsuwamy wszystkie krawędzie wypełnienia o 35 centymetrów. Wypełnienie będzie podstawą dla pożądanego kształtu Obrysu Przegrody Strukturalnej. zatem chwilowo przysłoni Przegrodę Strukturalną. Obrys Przegrody Strukturalnej zostanie przedefiniowany zgodnie z kształtem wieloboku wypełnienia. Wypełnienie będzie wyświetlone z przodu w kolejności wyświetlania.) Wybierz polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Przekształć Obrys na Wypełnienie. Zaznacz Przegrodę Strukturalną.

W naszym przykładzie wstawimy Przegrodę Strukturalną na południowej elewacji budynku: jedną Przegrodę Strukturalną. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Odejmij Wypełnienie od Obrysu. Zobacz Powierzchnia Przegrody na stronie 287.) 4) Zacznij rysować nowy Obrys. Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej Jedna Przegroda Strukturalna może zawierać kilka Obrysów. zawsze będziesz miał odpowiednio dużo miejsca. które mają kilka segmentów.Przegroda Strukturalna zostanie odpowiednio zmieniona. 2) Wybierz Przegrodę Strukturalną i przejdź do trybu edycji. jednak w dwóch częściach. czy opcja wyświetlenia Środowiska jest aktywna. Wskaż fragment Przegrody Strukturalnej. 3) Wybierz narzędzie Schemat oraz metodę konstrukcji Obrysu. Sprawdź. Zobacz także Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków na stronie 132. 1) Narysuj prostą Przegrodę Strukturalną na jednej z powierzchni w standardowy sposób. Dzięki temu można utworzyć kilka oddzielnych kształtów lub sekcji w ramach jednej Przegrody Strukturalnej i zastosować dla wszystkich jeden Schemat. lub Dodaj Wypełnienie do Obrysu. W naszym przykładzie jest tylko jeden segment Przegrody Strukturalnej. Konstruujesz nowy obrys na Powierzchni Przegrody należącej do aktualnie zaznaczonego segmentu. używającą jednakowych ustawień schematu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 315 . aby narysować dowolną liczbę nowych Obrysów nadal pracując na tej samej Przegrodzie Strukturalnej. jednak wskazanie go jest również konieczne. (Dotyczy to Łańcuchów Przegród Strukturalnych.Wirtualny Budynek Inne możliwości edycji Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Wybierz narzędzie Wypełnienie i narysuj dowolny kształt na powierzchni Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Ponieważ Powierzchnia każdej Przegrody Strukturalnej może być nieskończona w co najmniej jednym kierunku.

Obrys. aby wybrać Schemat. z wyświetlonym Schematem. Kliknij. Zwróć uwagę. że Schemat został rozszerzony. Ponieważ Linia odniesienia stanowi część Schematu. 5) Zakończ nowy obrys 6) Obejrzyj wynik. aby ją zaznaczyć.Wirtualny Budynek Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej Aby edytować linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. Panele i Profile zostaną odpowiednio zmienione. Kliknij Linię odniesienia. Modyfikacje linii odniesienia spowodują zmianę kształtu Podstawy Przegrody Strukturalnej. aby wyświetlić paletę pomocniczą z poleceniami edycji linii. aby mógł uwzględnić nowy Obrys. Więcej informacji na temat edycji linii. (Linie siatki. wybierz Przegrodę Strukturalną i otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Dokonaj potrzebnych modyfikacji linii odniesienia. Naciśnij klawisz Shift i przesuń kursor. że obie "części" Przegrody Strukturalnej są edytowane równocześnie ponieważ zostały zbudowane na jednej Powierzchni Przegrody i mają jeden Schemat. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 7) Spróbuj wprowadzić zmiany w wybranej linii Siatki lub Wzoru Paneli. Zwróć uwagę. sprawdź czy widoczność tego Schematu jest włączona. 316 .) W naszym przykładzie. zmieniamy prostą Przegrodę Strukturalną na zakrzywioną poprzez edycję linii odniesienia. że w naszym przykładzie Linia odniesienia znajduje się na dole i jest odsunięta od Przegrody Strukturalnej. zobacz Linie na stronie 407 i Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Zwróć uwagę.

(W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki. Profile zostają wstawione w uprzednio określonych miejscach. Słupków oraz Rygli są zdefiniowane w odpowiednich oknach dialogowych Ustawień Przegrody Strukturalnej. Wynik: Profile Zewnętrzne umieszczane są wzdłuż Obrysu Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Do Drugiego Kierunku Siatki zostanie przypisana druga kategoria Profili (w tym przypadku Rygle). Słupki i Rygle wstawiane są wzdłuż pierwszego lub drugiego kierunku siatki.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. Profile Rygli. Profil będzie zawsze umieszczony w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. Słupków lub Rygli dla wybranej Przegrody Strukturalnej spowoduje zmianę każdego Profilu w tej kategorii. można zdefiniować trzy rodzaje (“kategorie”) Profili: Profile Zewnętrzne. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Właściwości Profili Zewnętrznych. należy użyć Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej: Panel Wstawianie Komponentów: Profil Przegrody Strukturalnej O Profilu Przegrody Strukturalnej Kiedy w ArchiCADzie stworzona zostaje Przegroda Strukturalna. Jeśli przesuniesz lub usuniesz linię siatki. Takiego Profilu nie można usunąć. Słupki. Zmiana dowolnej cechy Profili Zewnętrznych.) W przypadku kilkuodcinkowej Przegrody Strukturalnej (Łańcucha). Rygla) w Pomocy ArchiCADa. profile wstawiane są wzdłuż linii Siatki. 317 . Aby określić która kategoria Profili będzie przypisana do Pierwszego Kierunku Siatki (Słupki czy Rygle). Dla każdej Przegrody Strukturalnej. Profile Słupków. spowoduje to również zmianę położenia lub usunięcie Profili.

bądź czy jest Profilem Własnym. można przypisać wybrane Profile do cech poszczególnych kategorii. Profil Podstawowy: Jest to najczęściej stosowany typ Profilu. używając stron ustawień poszczególnych kategorii Profili. a wszystkie Profile należące do kategorii Profili Zewnętrznych zostaną odpowiednio zmienione. widoczna jest listwa maskująca. Aby określić. lub uproszczony wbudowany Profil o prostokątnym przekroju. Po kliknięciu OK. stosowany do dla uzyskania Przegrody Strukturalnej o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Gładką powierzchnię paneli można uzyskać także poprzez usunięcie Profili z linii siatki. lub jeśli zastosowano inne komponenty (np. lub zdefiniować własne cechy dla dowolnej liczby zaznaczonych Profili. łączniki) dla połączeń pomiędzy panelami. Typ ten jest wbudowany i prostokątny. Niewidoczny Profil istnieje jako obiekt. Słupki (pokrywające się z pierwszym kierunkiem siatki) są zaznaczone na niebiesko. otworzyć stronę Profili Zewnętrznych w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej i wprowadzić żądane zmiany. okno dialogowe zostanie zamknięte. Profile każdej kategorii połączone są z ustawieniami dla poszczególnych kategorii. na poniższej ilustracji Profile Zewnętrzne są zaznaczone na czerwono. a Rygle (pokrywające się z drugim kierunkiem siatki) są zaznaczone na zielono. wybrać dany Profil. otworzyć ustawienia Profilu i sprawdzić jego klasę w rozwijanej liście znajdującej się w górnej części okna dialogowego. określonymi w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Niewidoczne Profile są również przydatne jeśli nie chcesz "przeciążać" modelu zbyt dużą ilością elementów. Typy Profili Wybierz typ Profilu w panelu “Typ Profilu i Geometria” okna Ustawienia Przegrody Strukturalnej. Półstrukturalny: Jest to wbudowany profil prostokątny.Z tego Profilu możesz skorzystać jeśli chcesz. W zależności od wymaganego poziomu szczegółowości. należy wybrać standardowy Profil GDL. pozbawionej widocznych elementów 318 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jednaj nie jest on widoczny w oknach projektu. aby dwa sąsiadujące panele były różne. wystarczy wybrać Przegrodę Strukturalną. Można zmienić wszystkie cechy kategorii Profili jednocześnie. Dodatkowo. w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Aby zatem zmienić wszystkie Profile Zewnętrzne w Przegrodzie Strukturalnej jednocześnie. do której z kategorii (klas) należy dany Profil. należy przejść do Trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Z zewnątrz.Wirtualny Budynek Na przykład. ale nie chcesz aby był pomiędzy nimi wyświetlany Profil. Dzięki temu można korzystać z zestawów Profili z różnymi właściwościami w zależności od ich położenia w strukturze.

aby skonfigurować typ oraz kategorię Profilu. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Profilach. jednak należy narysować nowy Profil w taki sposób. która nie jest płaska. Kliknij OK. Uaktywnij narzędzie Profil. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Profili. Jeśli chcesz aby w nowym Profilu zastosowane zostały parametry użytkownika. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Odbić. Kliknij narzędzie Profil aby otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. tak aby panele znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. a Profile zostaną usunięte wraz z linią siatki. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. należy najpierw usunąć linię siatki prowadzącą pomiędzy nimi. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu oraz je zmienić Przesunąć.) Zaznacz Profil. do której wcześniej należały. Jeśli panele nie znajdują się na tej płaszczyźnie. w którym chcesz wprowadzić zmiany. Więcej na temat tego okna dialogowego. usunięcie linii siatki zmienia geometrię Przegrody Strukturalnej. że ustawienia Profilu to ustawienia użytkownika. W przypadku Przegrody Strukturalnej. pole "Klasa" zmieni się na “Własny Profil. Taki Profil może być niezależny od Siatki. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Profilami oraz klasą. Aby dodać kolejny Profil. Słupki). Dodaj nowy Profil do Przegrody Strukturalnej Do istniejącej Przegrody Strukturalnej można dodać nowy Profil. Wprowadź żądane zmiany. otwórz stronę Ustawień profilu i odpowiednio skonfiguruj parametry. Pamiętaj.Wirtualny Budynek profili. zatem od zewnątrz będzie widoczna tylko ewentualnie zdefiniowana szczelina. Użyj palety Info. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 319 . aby jego początek i koniec pokrywały się z węzłami istniejących Profili. Panele łączą się ze sobą przed Profilem półstrukturalnym. Słupki. otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej.” Oznacza to. Dostosuj Indywidualny Profil Po wybraniu Profilu w trybie Edycji. Obrócić lub Powielić Profil Usunąć Profil Uwaga: Usunięcie Profilu jest możliwe tylko w przypadku gdy dwa panele po dowolnej stronie Profilu znajdują się na tej samej płaszczyźnie. Paleta Info będzie teraz pokazywać. których parametry powinny zostać użyte (np. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. Ustaw widoczność.

Profil zostanie automatycznie podzielony w miejscu. czy otwarty jest tryb Edycji Przegrody Strukturalnej i Profile są widoczne. Jeśli narysujesz Profil na linii Siatki. 320 . Profil o wyższym priorytecie przetnie drugi Profil. Aby wybrać całą ciągłą linię nowego Profilu (nie tylko jeden profil na raz). Teraz kliknij kwaterę. Kopiuj Wzór Kwatery Aby skopiować wzór Profili z dowolnej kwatery do innej kwatery. który będzie krzyżował się z istniejącą linią Siatki. Profil będzie połączony z tą linią Siatki. Przecięcia Profili Jeśli w Przegrodzie Strukturalnej stykają się dwa Profile. Wzór Profilu zostanie powielony. do której chcesz wkleić wzór Profilu. w którym przecina linię Siatki. Jeśli narysujesz nowy Profil. Następnie użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Kopiuj Wzór Kwatery. Priorytety Profili są skonfigurowane dla każdej klasy Profili w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Zmiana położenia linii Siatki spowoduje przesunięcie Profilu. należy najpierw sprawdzić. • Profile Zewnętrzne: Priorytet Przecięć 15 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeśli narysujesz wzór oparty o dodatkowe Profile w ramach danej kwatery wzoru siatki. można będzie łatwo skopiować te Profile do innych kwater: patrz Kopiuj Wzór Kwatery w następnej części. użyj automatycznego zaznaczania sekwencji elementów: Następnie kliknij kwaterę. z której chcesz skopiować wzór.Wirtualny Budynek Teraz narysuj Profil w trybie edycji Przegrody Strukturalnej.

Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych Polecenie to należy stosować w celu poprawienia wyglądu połączenia w przypadku. przełącz je poprzez kliknięcie pola wzoru panelu w oknie Podglądu Przegrody Strukturalnej: kliknij dowolny panel. Suwak pokazuje priorytety przecięcia wbudowanych Profili (od lewej strony do prawej: Rygle .15). a drugi w Niewidoczny Profil. gdy dwa sąsiadujące Profile Przegrody Strukturalnej pokrywają się i nachodzą na siebie. Zewnętrzne . Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Aby określić układ poszczególnych klas paneli w stworzonej Przegrodzie Strukturalnej.Wirtualny Budynek • • Słupki: Priorytet Przecięć 10 Rygle: Priorytet Przecięć 5 Wybierz dwie Przegrody Strukturalne i użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Utwórz Wspólne Profile. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. Przejdź do ustawień wybierania Profilu i ustaw suwak na żądany priorytet. Panele są automatycznie wstawiane pomiędzy Profilami. Zobacz wyniki: Panele Przegrody Strukturalnej Panele to płaskie.5. na Powierzchni Przegrody. Słupki .10. można określić parametry dla dwóch skonfigurowanych klas paneli w Ustawieniach Schematu Przegrody Strukturalnej Dwie zapamiętane kategorie Paneli Przegrody Strukturalnej zostały określone jako Panele Główne i Wyróżnione. Zmiana priorytetu przecięcia Profilu . Można jednak zmienić priorytet przecięcia dla dowolnych wybranych Profili. Tych wartości nie można edytować na poziomie klas Profili. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej wybierz Profil dla którego chcesz zmienić priorytet przecięcia.podobnie jak zmiana jakiegokolwiek innego parametru spowoduje zmianę Profilu na Własny.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 321 . (Jeden z dwóch nachodzących Profili zostanie przekształcony w Profil w kształcie narożnika.

Usunąć Panel Edytować jego parametry Zaznacz Panel. Więcej na temat tego okna dialogowego. Kliknij OK. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Panelami oraz klasą. który będzie pełnił funkcję drzwi lub okna. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. które służą jako otwory drzwi lub okien. tekst w polu "Klasa" zmieni się na “Własny Panel. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Panelach. Wprowadź zmiany. który chcesz zmodyfikować. Kliknij narzędzie Panel aby otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu. Niektóre z nich zostały skonfigurowane w 322 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . można: Wstaw Panel typu drzwi lub okno Istnieje możliwość wstawienia panelu GDL.” Oznacza to. Zmiana dowolnej cechy kategorii panelu Głównego lub Wyróżnionego spowoduje zmianę każdego panelu w tej klasie. do której wcześniej należały. zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny.Wirtualny Budynek aby przełączyć klasę z Głównej (białej) na Wyróżnioną (szarą) i odwrotnie. Zobacz Wstaw Panel typu drzwi lub okno na stronie 322. Właściwości klasy panelu Głównego i Wyróżnionego (typ. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. Można jednak wstawiać Panele typu obiekt. Pamiętaj. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. szerokość) określone są w odpowiednich oknach dialogowych ustawień Przegród Strukturalnych. Panele Przegrody Strukturalnej będą w większości montowanymi na stałe powierzchniami szklanymi. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. materiał. • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu oraz dokonać zmiany ustawień Panelu. Dostosuj Indywidualny Panel Po wybraniu Panelu w trybie Edycji.

nich Profil. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 323 . Wybierz istniejące panele. Usuń ten Profil. Jeśli chcesz zamienić dwa wybrane panele na jeden panel drzwi.) Następnie należy zaznaczyć niepotrzebny Profil dzielący dwa panele. aby zamienić je na panel typu drzwi. (Możesz wybrać tylko panele prostokątne. jako Typ Obiektu wybierz PS drzwi 2 12. aby było lepiej widać Profile. Aby usunąć Profil. Na przykład.Wirtualny Budynek ArchiCADzie 12 i można je znaleźć na rozwijanej liście w oknie Typ i Geometria Panelu. należy najpierw połączyć wybrane panele usuwając z pomiędzy W palecie Info. jeśli skonstruowałeś Przegrodę Strukturalną taką jak przedstawiono poniżej i chcesz wstawić w niej panel typu drzwi: Wybierz Przegrodę Strukturalną aby i przejdź do Trybu Edycji. Teraz zaznacz ten panel. Ponownie aktywuj wyświetlenie paneli (klikając ikonę w kształcie oka znajdującą się obok opcji "Panel" na liście konfiguracji wyświetlanie w trybie Edycji) i sprawdź czy dwa zaznaczone wcześniej panele zostały połączone w jeden. można wyłączyć wyświetlenie paneli.

lżejszej od tradycyjnej konstrukcji słupowo . w przypadku. Wstawianie Łączników Zwróć uwagę. że Panel drzwi ma edytowalny parametr o nazwie “Góra. Łącznik to obiekt GDL. W ArchiCADzie. jeśli później obrócisz Przegrodę Strukturalną a "górna część" drzwi zmieni położenie.ryglowej. aby utworzyć konstrukcję wsporczą lub (częściej) dla zastąpienia Profili w celu uzyskania gładkiej struktury. Nowowstawiony panel nie należy ani do klasy Główny ani Wyróżniony. które można otwierać i zamykać tak jak inne drzwi GDL. Należy wybrać jedną z tych opcji w panelu Wstawianie Komponentów na stronie Systemu Przegrody Strukturalnej. za pomocą których można łączyć panele ze sobą. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone według parametrów GDL. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Łącznika. Łączniki można wstawiać albo obok siebie albo automatycznie przy każdym przecięciu linii siatki.Wirtualny Budynek Łączniki Przegrody Strukturalnej O Łącznikach Wybrany panel zostanie zastąpiony panelem drzwi. w ArchiCADzie.” Pozwala on edytować “górną część” drzwi w 90 stopniowych odstępach. Dodatkowo. Łączniki można wstawiać po dowolnej. lub po obu stronach linii siatki. 324 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . będzie to panel “Własny”. Łącznik Przegrody Strukturalnej to opcjonalne komponenty. wstawione Łączniki można odbijać na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej i określać własnym numerem w celu tworzenia list i etykiet.

lub po obu stronach linii siatki. lub można zastosować domyślnie ustawienia dla Łącznika (ze strony Łącznik w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej) określając Klasę jako Łącznik Systemowy. co utrudnia wstawienie Łącznika. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 325 . Ręcznie wstawione Łączniki można konfigurować indywidualnie przy użyciu własnych cech w oknie Ustawień Łącznika. używając narzędzia Łącznik oraz ustawień narzędzia Łącznik dostępnych w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. Jednak w ArchiCADzie panele można łączyć tylko przy Profilach. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. w razie potrzeby zastąpienia Profilu Łącznikiem. że ustawienia Łącznika to ustawienia własne. Jeśli chcesz aby w nowym Łączniku zastosowane zostały parametry własne. Uaktywnij narzędzie Łącznik. Domyślnie Łączniki wstawiane są wewnątrz Przegrody Strukturalnej. należy najpierw zaznaczyć Profile w żądanym punkcie łączenia paneli i przełączyć na typ "Niewidoczny". (Skorzystaj z panelu Typ Profilu i Geometria w Ustawieniach Profilu. jednak można je wstawiać pojedynczo ręcznie.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Wstawiania Komponentów w Pomocy ArchiCADa. Wybranie opcji We Wszystkich Węzłach spowoduje wstawienie Łącznika w przy każdym punkcie siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Z tego powodu. panele zostają połączone i razem tworzą gładką powierzchnię. Łączniki można wstawiać po dowolnej. Łącznik wstawia się zamiast Profilu. Paleta Info będzie teraz pokazywać. otworzyć ustawienia Łącznika i sprawdzić listę rozwijaną znajdującą się w górnej części okna dialogowego.) Teraz kliknij punkt aktywny znajdujący się w środku połączenia. wybrać dany Łącznik. lub czy jest Łącznikiem Własnym. Zazwyczaj. Automatycznie wstawione łączniki połączone są z ustawieniami skonfigurowanymi na stronie Łączniki w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. otwórz stronę Ustawień Łącznika i odpowiednio skonfiguruj parametry. że Łączniki nie będą wstawiane automatycznie. Drugą możliwością jest opcja Pojedynczo: oznacza to. Jeśli nie ma Profilu. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej: Łączniki w Pomocy ArchiCADa. Dodaj nowy Łącznik do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowy Łącznik do istniejącej Przegrody Strukturalnej. Aby określić czy dany Łącznik należy do Systemu.

(Metoda Automatycznego wstawiania akcesoriów nie istnieje. można: • Otworzyć Ustawienia Wybranego Łącznika oraz dokonać zmiany tych ustawień • Przeciągnąć Łącznik do innego punktu łączenia paneli. Przesuwanie linii siatek (a tym samym zmiana położenia widocznych lub niewidocznych Profili) również spowoduje przesunięcie Łącznika. Kliknij OK. lub czy jest Własnym Akcesorium.taki jak osłona przeciwsłoneczna. akcesoria można wstawiać pojedynczo. Kliknij. Pamiętaj.Wirtualny Budynek Ustaw widoczność. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Łączników. listwa maskująca czy daszek .) Zaznacz łącznik. Aby określić czy dane Akcesorium należy do Systemu.” Oznacza to. używając narzędzia Akcesoria. Profili i Schematu. Do każdego punktu Profilu można dodać tylko jeden Łącznik. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. aby Akcesoria wykorzystywały systemowe ustawienia Akcesoriów z Ustawień Przegrody Strukturalnej.dołączony do Przegrody Strukturalnej przy dowolnych Profilach. wybrać dane Akcesorium. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własny Łącznik. w którym zostaną wprowadzone zmiany. Zostanie on wstawiony przy najbliższym punkcie łączenia paneli. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Łącznikach. • Usunąć Łącznik • Odbić Łącznik na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Łącznika lub palecie Info): Wstawianie akcesoriów W ArchiCADzie. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. Wprowadź żądane zmiany. 326 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . otworzyć ustawienia i sprawdzić rozwijaną listę znajdującą się w górnej części okna dialogowego.) Akcesoriom można przypisywać w trybie edycji własne cechy. jedynie w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Łącznikami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. aby określić po której stronie Przegrody Strukturalnej chcesz wstawić Łącznik. Dostosuj Indywidualny Łącznik Po wybraniu Łącznika w trybie Edycji. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Kliknij narzędzie Łącznik aby otworzyć Ustawienia Wybieranego Łącznika. Akcesoria Przegrody Strukturalnej Akcesoria Przegrody Strukturalnej to opcjonalny komponent nie reprezentujący konstrukcji . aby ułatwić sobie pracę (na przykład. lecz można również określić.

punkt końcowy najbliższy miejscu kliknięcia będzie początkiem Akcesorium. czy cechy nowowstawionego Akcesorium mają być połączone z analogiczną stroną Ustawień Przegrody Strukturalnej (Akcesorium Systemowe) czy nie (Własne). należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Teraz wstaw nowe Akcesorium w trybie edycji.Wirtualny Budynek W ArchiCADzie. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone poprzez parametry GDL. aby określić punkt końcowy Akcesorium. Uaktywnij narzędzie Akcesorium. Przeciągnij kursor i kliknij. otwórz okno Ustawienia Akcesorium i odpowiednio skonfiguruj parametry. aby ustalić orientację Akcesorium: na zewnątrz lub wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Paleta Info będzie teraz pokazywać. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Akcesorium. Dodaj nowe Akcesorium do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowe Akcesorium do istniejącej Przegrody Strukturalnej. Kliknij Profil lub punkt końcowy Profilu . że ustawienia akcesorium to ustawienia Własne. aby określić typ akcesorium i Klasę oraz zdecydować. Jeśli chcesz aby w nowym Akcesorium zastosowane zostały parametry użytkownika. Akcesorium to obiekt GDL. Orientacja Akcesorium po wstawieniu jest określona przez Profile. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 327 . Kliknij kursorem w kształcie oka. Użyj palety Info.

aby otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium. Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. Profili i Schematu. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. Zmiana położenia lub swobodny obrót Przegrody Strukturalnej spowoduje odpowiednie rozciągniecie połączonej ściany. Kliknij narzędzie Akcesorium. Za każdym razem kiedy połączysz co najmniej jedną ścianę z Przegrodą Strukturalną. Pamiętaj. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Akcesoriów. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własne Akcesorium. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Akcesoriach. z menu kontekstowego z okna. ale tylko jedną Przegrodę Strukturalną.. wybierz ścianę (ściany) i Przegrodę Strukturalną.” To oznacza. że zostało przerwane lub menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. ściana zostaje docięta do Przegrody Strukturalnej. Odbić Akcesorium na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Akcesorium lub palecie Info): Usunąć Akcesorium • Ustaw widoczność. użyj tego okna dialogowego aby określić dokładny punkt połączenia ścian(y) z Przegrodą Strukturalną.Wirtualny Budynek połączenie pomiędzy wybranymi Akcesoriami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej.) Użyj polecenia Dołącz ścianę. Aby połączyć ścianę z Przegrodą Strukturalną. Dostosuj Indywidualne Akcesorium Po wybraniu Akcesorium w trybie Edycji.. Po połączeniu.) Zaznacz akcesorium. Zmiana położenia linii siatki lub Profili spowoduje również zmianę położenia Akcesorium. Wprowadź zmiany. Przegrody Strukturalne i Inne Elementy Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną Przegroda strukturalna może być połączona z jedną lub większą liczbą ścian. (Możesz wybrać dowolną liczbę ścian. Kliknij OK. w którym zostaną wprowadzone zmiany. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. Połączenie Przegrody Strukturalnej ze ścianą może być pomocne dla dostosowania geometrii ściany do pochylonej Przegrody Strukturalnej. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium oraz dokonać zmiany ustawień Przeciągnąć Akcesorium do innego Profilu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 328 .

część "wewnętrzna" nominalnej grubości jest równa odsunięciu panelu od powierzchni odniesienia (w naszym przykładzie. zostanie podłączony ten koniec ściany. Wartość Do wewnątrz: określa punkt. wartości odsunięcia Na zewnątrz i Wewnątrz dają razem szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. należy ją jeszcze raz dołączyć. Połączenie ściany z Przegrodą Strukturalną zostanie przerwane. ściany dołączone od zewnątrz będą kończyć się 15 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. w którym ściany wychodzące z kierunku "wewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. tę opcję będziesz wybierać najczęściej. z którą jest połączona. kliknij Własne odsunięcie. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. Zatem domyślnie. W miarę poruszania kursora na ścianie pojawi się podwójna strzałka. tak jak określono w Panelu Położenia Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. w którym jej koniec przecina powierzchnię Przegrody Strukturalnej. Aby przedefiniować odsunięcie od dołączonej ściany. Pojawi się kursor w kształcie Oka: kliknij. w którym ściany wychodzące z kierunku "na zewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. Prawdopodobnie. należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać dowolną Przegrodę Strukturalną. Aby przerwać konkretne połączenie ściany z konkretną Przegrodą Strukturalną: Wybierz połączoną ścianę i wybierz Przegrodę Strukturalną. aby określić który koniec ściany zostanie połączony z Przegrodą Strukturalną. W naszym przykładzie. • Domyślna opcja to Grubość Przegrody Strukturalnej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 329 . Domyślnie. aby ściany łączące kończyły się w innych punktach niż te określone poprzez szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. To samo dotyczy Przegród Strukturalnych: Dla celów odsuwania ścian łączących od Przegrody Strukturalnej. że jeśli klikniesz raz jeszcze. dowolną ścianę lub dowolną kombinację tych elementów. część “zewnętrzna” to tyle. 15). (Jeśli ta ściana jest również połączona z inną Przegrodą Strukturalną. która nie została zaznaczona. Odłącz ściany od Przegrody Strukturalnej Aby wyeliminować połączenia pomiędzy ścianami a Przegrodą Strukturalną. • Jeśli chcesz. Kliknij Połącz. Ściany dołączone od wewnątrz będą się kończyć się 25 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. Następnie wprowadź wartości dla odsunięcia od Podstawy Przegrody Strukturalnej do punktów łączących ściany zewnętrzne i wewnętrzne. to połączenie pozostanie nieruszone. ile zostało z szerokości nominalnej (w naszym przykładzie. Wszystkie połączenia wybranych ścian oraz wszystkie połączenia wybranych Przegród Strukturalnych zostaną przerwane. 25). Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przerwij Połączenie. Ściana połączona z Przegrodą Strukturalną zostaje powiązana z miejscem. Punkty połączenia ścian zarówno wewnętrznych i zewnętrznych są wyrażone jako odsunięcia od Podstawy. tak jak pokazano w oknie dialogowym “Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną”. wskazując. szerokość nominalna została ustawiona na 40.Wirtualny Budynek Wartość Na zewnątrz: określa punkt.

Przegrody Strukturalne i sąsiadujące Strefy Strefy sięgają do poziomu szerokości nominalnej Przegrody Strukturalnej. To polecenia może być wykorzystywane tylko do podzielenia co najmniej jednej Przegrody Strukturalnej za pomocą innej Przegrody Strukturalnej. dostępnych jest kilka opcji.) Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną Przegrodą Strukturalną a ścianami. lub Kliknij przycisk Odłącz Wszystkie Przegrody Strukturalne w panelu Model w Ustawieniach ściany. 330 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne Jednym sposobem na dokładne podzielenie Przegród Strukturalnych jest skonstruowanie ich w ten sposób. Jest ono dostępne w dowolnym oknie modelu (jednak nie w Trybie Edycji Przegrody Strukturalnej). Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną ścianą a wszystkimi Przegrodami Strukturalnymi. z którymi jest połączona: Wybierz Przegrodę Strukturalną i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. stosowanego dla innych elementów w programie ArchiCAD.Wirtualny Budynek pozostaną połączone ze wszelkimi ścianami. Szczegóły. lub Kliknij przycisk Odwołaj Połączenie w panelu Model w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. aby się przecinały a następnie oddzielenie niepotrzebnych części za pomocą polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. które są obrysowane strefami lub które służą jako granice strefy. W tym przykładzie. zgodnie z polem Szerokość nominalna w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej (Panel Położenia). dzięki którym możemy określić jak traktować Przegrody Strukturalne. Tak jak w przypadku ścian i słupów. patrz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Tworzenie list i etykiet w Pomocy ArchiCADa. dwie Przegrody Strukturalne przecinają się na Rzucie. które nie zostały zaznaczone. Za pomocą okna Odniesienie do stref w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej (panel Tworzenie list i etykiet) określ w jaki sposób traktować Strefy. z którymi jest połączona: Wybierz ścianę i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. Jest analogiczne do polecenia Edycja > Zmiana geometrii >Podziel.

Pojawi się kursor w kształcie Oka. mamy pochyloną Przegrodę Strukturalną wstawioną pomiędzy dwiema prostymi ścianami. Teraz możesz usunąć tę. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek Wybierz zakrzywioną Przegrodę Strukturalną. a następnie usunąć wystającą część prostej Przegrody Strukturalnej. Zobacz Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych na stronie 321. które nachodzą na Przegrodę Strukturalną. której nie potrzebujesz a pozostałe Przegrody Strukturalne pozostaną dokładnie połączone. Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej Zakrzywiona Przegroda Strukturalna została podzielona na dwie różne Przegrody Strukturalne. Wynik na Rzucie oraz w 3D: Kliknij drugą Przegrodę Strukturalną. Kliknij dowolną stronę zakrzywionej Przegrody Strukturalnej. Aby temu zaradzić musisz utworzyć Wspólny Profil dla obydwu Przegród. W tym przykładzie. aby określić która część pozostanie zaznaczona po przeprowadzeniu Podziału. W tym przypadku dwa sąsiadujące Profile Przegród Strukturalnych mogą na siebie nachodzić. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 331 . lub to samo polecenie z menu kontekstowego. Powtórz proces aby podzielić.

Wypróbujmy domyślne wartości: Zostaw wartości domyślne i kliknij Połącz. które zostaną z nią połączone. Ściany zostaną przycięte wzdłuż wewnętrznej krawędzi Przegrody Strukturalnej. który chcesz połączyć z Przegrodą Strukturalną). w domyślnym położeniu (w naszym przypadku.Wirtualny Budynek Domyślne wartości połączeń przyjmują. odsunięcie od Podstawy o 25 cm w kierunku “do wewnątrz”.) Nastąpi dołączenie ściany. 332 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wybierz Przegrodę Strukturalną oraz dwie ściany. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. że chcesz aby ściany połączyły się z Przegrodą Strukturalną zgodnie z jej szerokością nominalną.) Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. tak aby końce ścian były równoległe do Przegrody Strukturalnej. Następnie kliknij kursorem w kształcie oka przy najbliższym końcu dowolnej ze ścian (ten koniec ściany. (Tymczasowa dwustronna strzałka pozawala określić właściwy koniec ściany. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. użyjemy polecenia Dołącz Ścianę. Aby przyciąć ściany do Przegrody Strukturalnej. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328.

że chcemy aby ściana została dołączona do zewnętrznej granicy Przegrody Strukturalnej. Tutaj. Wartość “Wewnątrz” mierzy odległość pomiędzy punktem dołączenia ściany a Podstawą. Należy ponownie wykonać połączenie Przegrody Strukturalnej. należy skonfigurować wartość Wewnętrzną. Jeśli chcesz. Załóżmy. Sprawdź rezultat w oknie 3D. w którym można ustawić odsunięcie połączenia wprowadzając wartość własną. gdzie rozpoczyna się Profil Zewnętrzny. Możesz zastosować inną geometrię dla tego dołączenia ściany. zatrzymując się dokładnie przy wartości szerokości Przegrody Strukturalnej po dalszej (zewnętrznej) stronie. w kierunku “do wewnątrz” .Wirtualny Budynek Zobacz punkt połączenia w przybliżeniu: ściany stykają się z wewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej na jej szerokości nominalnej: dokładnie tam. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 333 . Teraz. tak jak w tej sytuacji. aby ściana przechodziła poza Podstawę. Użyj jeszcze raz polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. należy wprowadzić liczbę ujemną. Kliknij Połącz. aby ściana wychodząca z wewnątrz przeszła przez podstawę (przy 0) i prowadziła przez kolejne 5 cm. ściana łącząca będzie wyrównana z zewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej. Ponieważ ściana dochodzi do wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Wybierz ponownie ściany i Przegrodę Strukturalną. wprowadzimy -5. aby wyświetlić okno dialogowe Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną.

Profilu) te definicje zostaną również zastosowane w etykiecie. aby wstawić etykiety. Łącznika. Najłatwiej można zaznaczyć Przegrodę Strukturalną w 3D i zastosować polecenie Obracaj swobodnie z palety pomocniczej. aby utworzyć etykietę powiązaną dla dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. aby wywołać okno dialogowe wszystkich komponentów. Etykiety będą powiązane. z którego chcesz rozpocząć obrót.) Najpierw kliknij i przeciągnij kursor aby określić oś obrotu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 334 . jeśli określiłeś domyślną zawartość narzędzi dowolnego komponentu (np. Kliknij Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty . aby określić punkt. należy wybrać Przegrodę Strukturalną w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Następnie kliknij. Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej Istnieją dwa sposoby dołączania etykiet do Komponentów Przegrody Strukturalnej. do których chcesz dołączyć etykietę. Zobacz Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych na stronie 453. 1) Użyj “Etykiety komponentu” w narzędziu Etykieta. Kliknij Etykieta. (Polecenie to jest również dostępne w menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Swobodne Obracanie Przegrody Strukturalnej. Użyj tej metody tylko jeśli musisz wstawić etykiety przy kilku pojedynczych komponentach przegrody strukturalnej. Kliknij aby zatwierdzić operację. Użyj tej metody jeśli chcesz wstawić etykiety dla wszystkich komponentów lub wszystkich komponentów z danej kategorii. 2) Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty. Zaznacz pola wszystkich rodzajów komponentów.Wirtualny Budynek Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej Wybraną Przegrodę Strukturalną można swobodnie obracać. Aby użyć tego polecenia.

(Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. itp. oraz elementy związane z Hobby i rekreacją (pianino.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Większość obiektów. które nie są częścią dedykowanego podtypu. uaktywnienie narzędzia Okno otwiera dostęp do wszystkich okien znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa. drzewa) oraz obiekty przedstawiające ludzi i pojazdy. itp. symbole elektryczne lub graficzne). itp. 335 . wazy. inne narzędzie zostanie użyte do jego wstawienia. Większość z tych obiektów jest dostępna poprzez dedykowane im narzędzia.). okiennice. jednakże lokalne wersje programu mogą zawierać specjalne obiekty odpowiadające standardom w danym kraju. oraz Elementy 2D (np. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. telewizor. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. bez potrzeby modyfikowania zewnętrznego pliku tego obiektu. Znaczniki.). Również elementy rysunków tzn. w jego oknie dialogowym wyświetlone zostaną tylko te foldery Biblioteki. Jeżeli po otwarciu projektu pojawi się paleta Raportu ładowania bibliotek informując o brakujących obiektach w Aktywnej bibliotece. Biblioteka Dodatków (oraz kilka podkatalogów). ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). obiekty te nie zostaną wyświetlone. Folder Wizualizacja zawiera elementy otoczenia (np. Schody lub Świetlik. tak samo jak Schody czy Lampy. które się tam znajdują zostały umieszczone w folderach w celu łatwiejszego wyszukania odpowiedniego typu elementu. Zobacz także O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. W zależności od podtypu danego obiektu. wyposażenie biura. iż możliwe jest swobodne konfigurowanie wstawionych kopii obiektów za pomocą okna dialogowego Ustawień obiektu lub innych okien narzędzi powiązanych z danym typem obiektu. ogrodzenia. itp. Etykiety oraz Metryczki stref są obiektami. Narzędzie Obiekt (ikona krzesła) udostępnia szeroki wybór obiektów. Gdy uaktywnisz narzędzie dedykowane konkretnemu podtypowi obiektów. Drzwi i Okna wstawiane w ścianę są obiektami.). Na przykład. Na przykład. wyposażenie biura. w rzeczywistości wstawiasz odniesienie do zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów.Wirtualny Budynek Obiekty Parametryczne O Obiektach Parametrycznych Integralną częścią procesu projektowania w ArchiCADzie jest wstawianie obiektów. Zawartość Biblioteki ArchiCADa jest kompletna.). Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów). obiekty dekoracyjne (takie jak zegary. Obiekty są parametryczne. Biblioteka podstawowa zawiera wszystkie rodzaje umeblowania (łóżka. Więcej szczegółów. które zawierają odpowiedni typ obiektów. klimatyzatory lub windy). W pozostałych podfolderach znajdują się Struktury budowlane (np. czy sanitariaty można wstawić do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. stół bilardowy. Oznacza to. Elementy biblioteczne. krzesła. Pozostałe obiekty takie jak drzewa. Wizualizacja. sztukaterie. może to być Narzędzie Obiekt jak i narzędzia specjalne np. piece i kominki). Elementy mechaniczne (np. Obiekty te zostały podzielone na trzy kategorie: Biblioteka Podstawowa. które możesz potrzebować w projekcie możesz odnaleźć w standardowej Bibliotece ArchiCADa dostarczonej wraz z programem. samochody. Konstrukcje specjalne (np.

Po zaznaczeniu obiektu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. • Szczegóły.Wirtualny Budynek Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) Okna dialogowe Obiektu elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. w którym wyświetla miejsce w hierarchii biblioteki wybranego obiektu. Panel Zmiana parametrów jest aktywny tylko w przypadku tych obiektów GDL. Ustawienia tego obiektu pozostaną po prawej stronie Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa • Standardowa biblioteka dostarczona wraz z programem ArchiCAD zawiera setki przygotowanych standardowych obiektów. podobnie jak w palecie Info. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności dodatkowych bibliotek. możesz za pomocą ikon strzałek przechodzić do kolejnych elementów w aktywnym zestawie bibliotek. które można otworzyć wybierając czarną strzałkę obok nazwy obiektu w panelu Podgląd i Położenie. Aby ponownie przywrócić przeglądarkę do stanu. Opisy każdej z opcji w tym oknie dialogowym. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. które posiadają skrypt interfejsu użytkownika. patrz Biblioteki na stronie 41. Kliknij dwukrotnie odsłaniacz pomiędzy dwoma panelami aby otworzyć/zamknąć obszar przeglądarki (lub kliknij czarną strzałkę znajdującą się na górze odsłaniacza). bez konieczności korzystania z panelu przeglądarki. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. W panelu Podgląd i Położenie. Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. kliknij polecenie Pokaż w bibliotece. Jeśli okno dialogowe zostało rozciągnięte w poziomie. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. nie będzie można przesuwać odsłaniacza poziomo aby zmienić układ okna dialogowego. okna dialogowego nawet jeśli użyjesz przeglądarki aby przejrzeć obiekty w bibliotece po lewej stronie. Graphisoft publikuje dodatkowe biblioteki o wyspecjalizowanej tematyce. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 336 . Korzystając z Menedżera bibliotek ArchiCADa możesz w każdej chwili załadować dodatkowe biblioteki lub pojedyncze obiekty.

Wiele zewnętrznych programów oraz dodatków do ArchiCADa pozwala na tworzenie Obiektów GDL. Możesz korzystać z istniejących elementów wewnątrz ArchiCADa aby utworzyć i zachować własne obiekty.com/object_depository.com)zawiera bazę odnośników do tego typu stron.Wirtualny Budynek • W internecie można znaleźć wiele stron poświęconych Obiektom GDL. Strona internetowa firmy Graphisoft (www. Biblioteki DXF są szeroko dostępne w branży CAD. Dzięki temu okno dialogowe zajmuje mniej miejsca na ekranie monitora. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji do programu MaxonForm znajdującej się w folderze Dokumentacja.) Okna dialogowe Ustawień elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: • Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności tego typu oprogramowania. • Możesz również modelować obiekty w innych aplikacjach 3D.com). Obiekty te opierają się również na skryptach GDL. Są to aplikacje umożliwiające tworzenie dowolnych modeli 3D. Wielu producentów oferuje symbole lub modele swoich produktów właśnie w formacie DXF. Więcej szczegółów. Zoom lub Alias Wavefront. Uwaga: Klikając strzałkę znajdującą się w środkowej kolumnie okna dialogowego ustawień. Wyszukiwanie elementu bibliotecznego Użyj sekcji przeglądarki w oknie dialogowym Ustawień Obiektu aby odnaleźć potrzebny element biblioteczny. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach.com/products/archicad/object_technology/do wnloads) pozwala na podgląd Obiektów GDL w przeglądarce i ściąganie ich wprost do projektu ArchiCADa. świetlik itp.graphisoft. możesz utworzyć własne obiekty za pomocą języka skryptowego ArchiCADa: GDL (Geometric Description Language). ArchiCAD otworzy każdy model 3D utworzony w takich programach jak MaxonForm. • W przypadku.graphisoft. patrz Graficzne tworzenie własnych Obiektów na stronie 344. mają zastosowanie w inżynierii oraz projektowaniu architektonicznym.graphisoft. możesz ukryć panel przeglądarki. Ponadto dodatek GDL Web Control (www. gdy żaden z istniejących elementów bibliotecznych nie odpowiada Twoim potrzebom. np. • • • Więcej szczegółów. patrz Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL na stronie 348. Object Depository (archicad-talk. (Ta funkcja dostępna jest w oknie Ustawień dowolnego obiektu.php) lub ObjectsOnLine (www.objectsonline. okno. • Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. ArchiCAD może z łatwością importować te biblioteki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 337 . drzwi. Korzystając z tego bardzo prostego środowiska programowania będziesz w stanie "napisać" każdy element budynku w postaci elementu bibliotecznego.

jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. aby rozpocząć wyszukiwanie. wyświetlone zostaną następujące okna montowane przy progu: Procedura wyszukiwania elementów bibliotecznych 1) Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym. Możesz wykorzystać te liczby przy wyszukiwaniu obiektów. Obszar przeglądarki zawiera biblioteki załadowane do ArchiCADa. 2) Aby poprawić trafność wyszukiwania możesz skorzystać z opcji menu Znajdź wszystkie nazwy plików. Wybierz Widok podtypu aby przeszukiwać podtypy obiektu. • Wybierz Znajdź Element biblioteczny aby zlokalizować poszukiwany obiekt. Rozwijane pole w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień obiektu pozwala na zmianę aranżacji panelu przeglądarki pomiędzy układem pionowym i poziomym. Na przykład. 338 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W naszym przykładzie. 4) Wciśnij przycisk Znajdź lub Więcej informacji na temat podtypów.Wirtualny Budynek Po zaznaczeniu elementu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. 5) Przeglądnij wyniki wyszukiwania. w polu Słowo kluczowe wpisz wyrażenie "montowane przy progu". Możesz wybrać duże ikony małe ikony oraz alfabetyczna lista pełnych nazw obiektów. klawisz Enter. Możesz użyć znaków zastępczych: • • Użyj “?” (znak zapytania) aby zastąpić pojedynczy znak Użyj “*” (gwiazdka) aby zastąpić dowolny łańcuch znaków Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie Znalezione elementy biblioteczne. W oknie dialogowym Ustawień obiektu z rozwijanej listy można wybrać sposób wyszukiwania pożądanego obiektu: • • Wybierz Widok folderu aby przeszukiwać foldery biblioteki. zobacz O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. Trzy przyciski przedstawiają różne wielkości ikon obiektów wyświetlanych w panelu przeglądarki. Uwaga: Nazwy elementów bibliotecznych często zawierają liczby. które: • • • • są identyczne ze słowem kluczowym zawierają słowo kluczowe zaczynają się od słowa kluczowego kończą się na słowie kluczowym 3) Wybierz bibliotekę lub grupę bibliotek z listy Szukaj w. jeśli chcesz odnaleźć zestaw dostępnych okien montowanych przy progu. Możesz rozwinąć foldery obiektów lub podtypów klikając znak plusa (lub znaczek strzałki w MacOS) obok nazwy folderu w panelu przeglądarki.

Umożliwia to sprawdzenie czy aktywny jest pożądany punkt wstawiania Obiektu lub Lampy. by odpowiadały oczekiwaniom. Wstawiając Obiekt lub Lampę możesz skorzystać z numerycznego określenia położenia. Kliknij dowolny element biblioteczny znajdujący się w oknie Znalezione elementy biblioteczne aby przeglądać lub edytować jego parametry po prawej stronie. Aby umieścić Obrócony Element biblioteczny. 3) Dopasować domyślne ustawienia parametrów wybranego obiektu tak. grawitacji. Drzwi. chyba że przed wstawieniem w oknie dialogowym Ustawień została wprowadzona jakaś wartość kąta obrotu elementu bibliotecznego. Przy określaniu położenia tej linii można korzystać z metod dostępnych przy konstruowaniu zwyczajnych elementów rysunkowych. patrz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Obiekt/Lampa) w Pomocy ArchiCADa. etc. ograniczenia ruchu kursora lub siatki. Edytowany obiekt pozostanie zaznaczony przy przełączaniu pomiędzy widokiem folderu a widokiem podtypu. należy wskazać punkt odniesienia (obrotu). Metody geometrii W palecie Info dostępne są cztery metody geometrii służące wstawianiu Elementów bibliotecznych typu Obiekt i Lampa. Położenie elementów bibliotecznych w widoku folderu oraz podtypu znajduje się na dole okna. • Punkt wstawienia W oknie dialogowym Ustawień Obiektu w panelu Podgląd i Położenie można wybrać. Możesz wyłączyć wyświetlanie tego obrysu (ramki) w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. jak również z ograniczeń ruchu kursora. że wybrany został odpowiedni punkt wstawienia. 2) Przeglądnąć dostępne foldery biblioteki w poszukiwaniu pożądanego elementu. Zewnętrzny plik nie zostanie zmieniony w wyniku modyfikacji dokonanych w oknie dialogowym Ustawień odpowiedniego narzędzia Obiektu (Lampy. Wspomaganie wstawiania Przy wstawianiu elementu przy pomocy narzędzia Obiekt lub Lampa pojawi się obrys obiektu podążający za ruchem kursora. Przed wstawieniem Obiektu. bądź Lampy upewnij się.Wirtualny Budynek Wybierz wielkość ikon aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w jednym z trzech formatów.) • Ortogonalna metoda wstawiania automatycznie umieszcza Element biblioteczny wyrównując go do siatki ortogonalnej. Umożliwia to dopasowanie z dużą dokładnością osprzętu bądź mebli do narożników ścian. a następnie za pomocą pojawiającej się pogrubionej linii określić wektor obrotu. Wstawienie Obiektu Aby wstawić obiekt należy 1) Wybrać odpowiednie narzędzie w Palecie narzędzi i klikając dwukrotnie jego ikonę otworzyć okno dialogowe jego ustawień. który z punktów aktywnych ma zostać punktem wstawiania. 4) Wskazać kliknięciem miejsce wstawienia skonfigurowanej kopii obiektu. a także odpowiednie rozmieszczanie wstawianych elementów względem siebie. podobnie jak to miało miejsce w przypadku okna przeglądarki. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 339 . Przekątniowa metoda wstawiania działa podobnie jak metoda prostokątna używana przy wielokątnych elementach rysunkowych bądź konstrukcyjnych. Szczegóły.

Korzystanie z tych uproszczonych wersji pozwala na zaoszczędzenie czasu. widok z góry dla Rzutu oraz widok z boku. żaden z wymiarów nie będzie mógł być zdefiniowany graficznie a obiekt zostanie umieszczony tak jak przy metodzie ortogonalnej lub obróconej. wymiary niektórych obiektów mogą być zablokowane lub zmieniać się tylko proporcjonalnie Rezultaty tego działania zależą również od wybranego punktu wstawienia.Wirtualny Budynek • Metoda Przekątniowa Obrócona działa podobnie jak metoda prostokątna obrócona dostępna dla ścian. stopień uszczegółowienia obiektów zależny jest od skali ustawianej w menu Dokument > Skala rzutu. a w całości pojawiają się dopiero w wizualizacji. tylko jeden wymiar może być zdefiniowany graficznie natomiast drugi przyjmie wartość ustaloną w oknie dialogowym Ustawień. W standardowej Bibliotece ArchiCADa możesz odnaleźć różne wersje tych samych obiektów. Rośliny. Folder Wizualizacja zawiera również zestaw elementów rysunkowych używanych jako tła. Odpowiedniki tych elementów znajdujące się w folderze Wizualizacja są pełnymi obiektami 3D przeznaczonymi do wyświetlania w Oknie 3D a zwłaszcza do wizualizacji. tylko na własnej kondygnacji. Dobrym przykładem takiej sytuacji są realistycznie wymodelowane drzewa. które składają się z bardzo wielu powierzchni. Szczegóły. gdy Obiekt GDL może być dowolnie rozciągany. obiekty te będą zawsze zwrócone prostopadle do osi widokowej Kamery tak. Zaznaczanie wstawionych Obiektów Inaczej niż to ma miejsce w przypadku ścian lub innych elementów konstrukcyjnych. że aktywny jest tryb Szybkiego Zaznaczania w palecie Info Narzędzia Strzałka. Wiele Obiektów jest różnie wyświetlana w widokach 2D i 3D. lub jako kontur również na pozostałych kondygnacjach. funkcja “Pokaż na kondygnacji” (jeśli jest dostępna) pozwala kontrolować wyświetlanie obiektów na różnych kondygnacjach. Dwie ostatnie metody są dostępne tylko wtedy. możesz graficznie określić zarówno parametr A jak i B. Ludzie i Pojazdy znajdują się zarówno w folderze Elementy 2D jak i w Wizualizacji. Dwie ostatnie metody pozwalają zdefiniować graficznie parametry A i B (długość i szerokość) Obiektu lub Lampy . patrz Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) na stronie 171. (Możesz jednak zaznaczyć obiekt klikając jego powierzchnię pod warunkiem. Pamiętaj. etc. aby uniknąć zniekształceń obrazków. kursor przykleja się tylko do zdefiniowanych punktów aktywnych symbolu obiektu. Istnieje również możliwość wstawienia Symbolu 2D Obiektu w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ lub Detalu/Obszaru 2D. (W przypadku większości obiektów. że wiele elementów 2D posiada dodatkowe Symbole 2D bocznych widoków. Generowanie widoku 3D bardziej skomplikowanych Obiektów z włączonym trybem szczegółowej siatki może zabierać więcej czasu. Wyświetlanie Obiektów w różnych Widokach Obiekt może być wstawiony zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. W panelu Ustawienia obiektu w rzucie i przekroju. Natomiast w przypadku wyboru punktu aktywnego znajdującego się wewnątrz obrysu obiektu. Jeżeli zaznaczony jest punkt znajdujący się w rogu obiektu. zaznaczane lub dopasowywane do innych elementów tylko poprzez te punkty. Ludzie i Rośliny z folderu Elementy 2D ukazane są w widoku bocznym i powinny być umieszczane w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. frontu i/lub z tyłu dla Przekroju/Elewacji. Na Rzucie. Wyświetlane są jako proste wypełnienia w widokach z włączonym trybem Kolorowanie. Jeżeli aktywny jest punkt leżący na jednym z boków obiektu. Przed wstawieniem Obiektu wybierz odpowiedni widok w panelu Podgląd i Położenie. parametry reprezentują Długość i Szerokość obiektu na Rzucie). stropów. Obiekty mogą być umieszczane. Jeżeli umieścisz i uaktywnisz w widoku 3D Kamerę. Przełącznik w panelu Parametrów pozwala na wybranie pożądanego widoku.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 340 . Pojazdy również są elementami 2D lecz posiadają więcej dostępnych widoków.

Na przykład Ustawienie różnych wartości A i B dla okrągłego stołu (Stół okrągły 1 ze standardowej biblioteki ArchiCADa) sprawi. że w projekcie zostanie umieszczony stół eliptyczny. W przypadku wybranego stołu obejmuje to jego wysokość. aby zostały wyświetlone jego punkty aktywne. nazwane A i B na liście parametrów. pod warunkiem. w którym wymiary symbolu nie będą odpowiadały parametrom A i B. Podstawowe parametry każdego obiektu to Długość I Szerokość. Okien. że dodałeś punkty aktywne na wierzchołkach prostokąta o bokach A i B. można rozciągać za punkty aktywne. Można dostosowywać również inne parametry wymiarów. Parametr Ilość nóg jest nieaktywny. Inne punkty aktywne nie mogą być używane do rozciągania elementów. Szczegóły dotyczące przenoszenia zmodyfikowanych parametrów na inne obiekty można znaleźć w Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. że znajdują się na krawędziach bądź wierzchołkach symbolu 2D danego elementu. Można także wybierać Obiekty już znajdujące się w projekcie i edytować ich parametry. że rozciągane są parametry A i B symbolu a nie wymiary prostokąta ograniczającego ten symbol. Zakończeń Ścian. W celu rozciągnięcia Obiektu w oparciu o jego wierzchołki bądź krawędzie możesz użyć polecenia Rozciągnięcie lub odpowiedniej ikony z Palety pomocniczej Dostosowywanie Parametrów Obiektów Występowanie panelu Parametrów w oknie dialogowym Ustawień narzędzia jest cechą wspólną wszystkich narzędzi Obiektów (Drzwi. . że zostały odpowiednio skonfigurowane. Lamp oraz Schodów). również drzwi i okna. grubość blatu oraz wysokość i grubość ramy poniżej blatu. Jeżeli utworzysz taki Obiekt upewnij się. Zwróć uwagę. W przytoczonym przykładzie ilość nóg eliptycznego stołu wynosi 4 i nie może zostać zmieniona. Możesz modyfikować wiele z tych parametrów jeszcze przed wstawieniem obiektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 341 .Wirtualny Budynek Rozciąganie Obiektów Obiekty. Świetlików. Aby to sprawdzić należy zaznaczyć Obiekty tak. czyli. W przeciwnym razie nie będziesz mógł rozciągać/kurczyć utworzonego obiektu. Zobacz także Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych na stronie 343. Obiektów. Niektóre parametry obiektu wpływają wzajemnie na swoje wartości. Używając parametrycznego Skryptu 2D można łatwo utworzyć Obiekt.

Wirtualny Budynek Jednakże gdy stół będzie okrągły parametr ten staje się aktywny i możemy wybrać pomiędzy stołem z jedną.wszystkie zmiany parametrów Okna Rozwieranego zostaną utracone i powrócą do swoich ustawień domyślnych. jednakże w szczególnych przypadkach parametry zmieniają wygląd obiektu tylko w oknie Rzutu. trzema bądź czterema nogami. Jednakże istnieje sposób na przeniesienie ustawionych wartości parametrów na nowy obiekt: przytrzymaj kombinację klawiszy Ctrl+Alt (MacOS: Cmd+Opt) klikając na inny obiekt. w której nie mogą znaleźć się inne obiekty. Możliwe jest dostosowanie nawet niewielkich szczegółów obiektu. Gdy zaznaczysz inny obiekt . informując. W przypadku Okna rozwieranego W1 można wybrać sposób jego podziału szprosami na mniejsze powierzchnie. 342 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kształt kursora zmieni się w strzykawkę. Pole Minimalny odstęp (dostępne przy wielu Obiektach ze standardowej Biblioteki ArchiCADa) dodają zakreślony obszar do Symbolu 2D obiektu. Obszar ten reprezentuje strefę. zmiana szerokości i wysokości okna . Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami Jeżeli dokonujesz edycji jakiegoś parametru w panelu Parametry na przykład. Możesz wówczas wstawić Obiekt ze zmienionymi parametrami do projektu. że parametry dotychczas edytowanego obiektu zostaną przeniesione na nowy obiekt. Większość parametrów ma wpływ na wygląd obiektu w widoku 3D. Ustawienia te mogą być dokonane zarówno w polu rozwijanym listy Parametrów jak i w panelu Typy nóg w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Ilość nóg może mieć wpływ dostępne ich typy.na przykład zmieniając Okno Rozwierane na Przesuwne .modyfikacje te zostaną wprowadzone do obiektu dopiero po wciśnięciu przycisku OK zamykającego okno dialogowe.

że wybrana została odpowiednia opcja w palecie pomocniczej). Wciśnij klawisz Tab aby zmienić wartość parametru.Wirtualny Budynek Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych W zależności od rodzaju skryptu. a następnie wybierz polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. W oknie dialogowym . Obiekty GDL mogą posiadać modyfikowalne punkty aktywne (punkty zaznaczania). Punkty aktywne w kształcie rombu informują również. Na ilustracji poniżej przedstawiono. a następnie wstawiać je do okna Rzutu lub okien Przekrojów w celu zaoszczędzenia czasu. Aby utworzyć Łatę. Punkt aktywny Obiektu GDL ma kształt rombu.które się pojawi będziesz mógł określić położenie i nazwę utworzonego elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 343 . Jeżeli zaznaczysz obiekt. Podręczne współrzędne wyświetlające "Szerokość skrzydła". Kliknięcie modyfikowalnego punktu aktywnego spowoduje pojawienie się Podręcznych współrzędnych wyświetlających dostępne parametry. że dany parametr może być zmodyfikowany w Podręcznych współrzędnych. Uwaga: Punkty aktywne w kształcie rombu pojawiają się tylko w przypadku opcji. Omawiane punkty aktywne oraz uruchamiana za ich pośrednictwem paleta są także dostępne w Oknie 3D. a także graficznie poprzez ten właśnie punkt (pod warunkiem. gdy wybrane jest polecenie Rozciągnij z palety pomocniczej. że punktom tego typu nie muszą być przypisane żadne inne funkcje. Na kolejnej ilustracji widać. możesz (wybierając z palety pomocniczej odpowiednią ikonę) rozciągnąć go lub przesunąć. umożliwia zachowanie zawartości Obszaru zaznaczania jako parametryczny element biblioteczny 2D. które mogą być wyświetlane w Podręcznych współrzędnych. który posiada takie punkty. Oznacza to. Kolor modyfikowalnych punktów aktywnych może zostać ustawiony w oknie Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. że wybrane musi być polecenie Przesuń z palety pomocniczej aby uaktywnić parametr Szerokości skrzydła. Utwórz Obiekt Łaty Polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. zdefiniuj Obszar Zaznaczenie w oknie. Dzięki tej funkcji można stworzyć zestaw powtarzających się często elementów.

Jeżeli w załadowanych bibliotekach brakuje tego wzorca. istnieje bowiem kilka technik tworzenia obiektów wykorzystujących do tego dostępne narzędzia ArchiCADa i traktujące elementy konstrukcyjne jak zwyczajne bryły (bez względu na ich oryginalne przeznaczenie). Użytkownik programu ArchiCAD nie musi znać składni GDL. możesz utworzyć własny obiekt. Obiekty utworzone tą metodą mogą zostać zapisane w postaci "Modyfikowalnego skryptu 3D" lub "Niemodyfikowalnych danych binarnych". okna lub drzwi. Użytkownicy mogą modyfikować skrypty modyfikowalnych obiektów. który najlepiej odpowiadałby Twoim potrzebom. a nawet dodawać im nowe funkcje i parametry dzięki skryptom GDL. Dzięki temu będą później dostępne poprzez okna dialogowe Ustawień odpowiednio obiektu/okna/drzwi.Wirtualny Budynek Zaznaczenie opcji Wklej łatę teraz pozwoli na wstawienie elementu zaraz po jego zachowaniu. Każde narzędzie ArchiCADa posiada odpowiadające mu polecenia w GDL wykorzystywane przy określaniu wyglądy obiektu w 2D i 3D. zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł wykonać lub anulować operację. Jeżeli ArchiCAD nie znajdzie Wzoru łat. 344 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Elementy projektu mogą zostać zapisane jako obiekty. Przykład okna gotyckiego wymodelowanego za pomocą stropów i dachów. Uwaga: Obiekty utworzone tą metodą będą parametryczne (ich parametry określone będą na podstawie wzorców znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa). można nadal zapisywać łaty. Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu Rysunki 2D oraz modele 3D utworzone przy pomocy narzędzi ArchiCADa mogą być zachowane jako elementy biblioteczne. jednak nie będą one posiadały żadnych definiowalnych parametrów. żeby tworzyć takie elementy. Graficzne tworzenie własnych Obiektów Jeżeli nie możesz w dostępnych bibliotekach znaleźć obiektu. Nie będzie Ci do tego potrzebna żadna wiedza programistyczna.

• • • • Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów Utwórz model 3D w projekcie korzystając z narzędzi projektowych (strop. ArchiCAD automatycznie obróci element biblioteczny zgodnie z tymi ustawieniami. Wstaw punkty aktywne w każde miejsce. Zaznacz wszystkie utworzone elementy.Wirtualny Budynek Aby poznać szczegóły na temat jak zachowywać elementy biblioteczne: Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych na stronie 345 i Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów na stronie 345. na które ma później reagować kursor myszki.) • Wstaw go do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. ściana. Azymut=270°. Wypełnienia. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. Azymut=90°. itp. w której chcesz zapisać obiekt.). Jeżeli model leży na boku (obiekt krzesła poniżej) ustaw: Widok z boku. Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych • Narysuj symbol 2D w oknie Rzutu korzystając z narzędzi rysunkowych (Linii. Jeśli nie chcesz aby w Symbolu 2D obiektu znajdowały się wszystkie linie. którego blat utworzony jest narzędziem Strop natomiast nogi narzędziem Słup.). Tekstu. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu projektu. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. siatka. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. który będzie "widokiem z góry" utworzonego elementu bibliotecznego. narysuj stół. Nazwij nowy obiekt i wskaż miejsce na dysku gdzie ma zostać zapisany. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz zaznaczone jako. W oknie dialogowym Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D. przycisk ten pędzi pusty. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 345 . (Użyj rozwijanego przycisku Przejdź do biblioteki aby szybko odnaleźć bibliotekę. dach. Jeżeli twój model stoi na Rzucie (jak stół na poniższej ilustracji) użyj następujących ustawień: Widok z góry. ustaw widok 3D. Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. Na przykład. Zwróć uwagę. itp. wybierz tryb Ukrywanie linii lub Kolorowanie.

Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. dolna powierzchnia stropu (na poziomie zero) będzie zewnętrzną powierzchnią ramy okna pokrywającą się z licem ściany. ArchiCAD automatycznie obróci powstały obiekt o 90 stopni i utworzy otwór w ścianie. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku.Wirtualny Budynek • Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. itp. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 346 . Możesz użyć dowolnych ustawień widoku. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. zobacz rozdział “Drzwi i Okna” Podręcznika GDL (plik PDF znajdujący się w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa). Model musi znajdować się na poziomie zero. Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. Wstaw element biblioteczny za pomocą narzędzia Obiekt. natomiast grubość stropu będzie odpowiadała grubości ramy . gdzie ma zostać zapisany. gdzie ma zostać zapisany. Dolna płaszczyzna narysowanych elementów (będąca na poziomie zero) będzie zewnętrzną stroną drzwi lub okna.). z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. siatka. w którą będzie wstawiany. Wybierz Zachowaj jako obiekt. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. ściana. • • Więcej informacji na ten temat. Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu • Utwórz model okna lub drzwi wykorzystując do tego narzędzia projektowe (strop. Na przykład. Zwróć uwagę. W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony.

z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. Wybierz opcję Zachowaj jako Okno lub Zachowaj jako Drzwi Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. Otwórz panel Tworzenie List i etykiet i w polu ID wpisz Wallhole jeżeli chcesz aby powstał otwór lub Wallniche jeżeli chcesz aby w ścianie powstała wnęka. w którą zostaną wstawione. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Teraz możesz wstawić utworzone okno lub drzwi do projektu za pomocą narzędzia okno/drzwi. że taki strop nie spowoduje wycięcia otworu. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Jedyna różnica pojawia się podczas rysowania modelu na Rzucie: • • Narysuj model 3D drzwi lub okna o dowolnym kształcie jak we wcześniejszym przykładzie. (Domyślnie górna powierzchnia stropu znajduje się na poziomie zero. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 347 . • • Zaznacz ten strop/dach i otwórz jego okno dialogowe Ustawień. którego kontur pokrywa się z konturem otworu w ścianie. Wallhole oraz Wallniche są poleceniami GDL używanymi do tworzenia otworów lub wnęk w ścianie. Wstaw element stropu lub dachu. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Uwaga: Jeżeli korzystasz z pojedynczego stropu do tworzenia otworu lub wnęki upewnij się. Możesz łączyć wiele stropów i dachów aby tworzyć skomplikowane otwory lub wnęki.Wirtualny Budynek • W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. Możesz utworzyć otwór lub wnękę w ścianie o dowolnym kształcie rysując jego kontur stropem lub dachem i w polu ID wpisując odpowiednio: Wallhole lub Wallniche. Wykorzystując dachy zamiast stropów możesz definiować wnęki o nieprostopadłych kątach krawędzi. Zwróć uwagę.) Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu Metoda ta jest bardzo podobna jak w przypadku prostokątnych okien i drzwi. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. co oznacza. lecz jako otwory lub nisze (wnęki) w ścianie. • • Dalej procedura jest identyczna jak przy tworzeniu prostokątnego okna/drzwi. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Stropy lub dachy posiadające taki identyfikator nie będą traktowane jako części okna. że znajduje się on powyżej poziomu zero.

możesz tworzyć elementy zawierające wiele przydatnych atrybutów takich jak koszt. dostępność czy materiał powierzchni. należy kliknąć strzałkę obok napisu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 348 . patrz Główne okno GDL w Pomocy ArchiCADa. wyszukaj w oknie folderów Obiekt GDL. który uwzględnia parametry wybrane przez użytkownika. dzięki czemu nie trzeba umieszczać identycznego skryptu we wszystkich plikach obiektów. Tworzenie skryptów GDL nie ogranicza się tylko do geometrii. Skrypty oraz Symbol 2D dla obiektu GDL. Na przykład makra są plikami tekstowymi. patrz: Firma Graphisoft wydała opracowanie “Introduction to Object Making” (Wprowadzenie do tworzenia Obiektów) napisane przez eksperta w dziedzinie programowania GDL Davida Nicholson-Cole.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Widok 3D obiektu GDL jest Aby wyświetlić tylko te elementy. ArchiCAD pozwala na skorzystanie z możliwości jakie dają skrypty GDL. Więcej informacji na temat jak projekty ArchiCAD radzą sobie z własnymi parametrami importowanych obiektów GDL. Tworzenie nowych obiektów i modyfikowanie już istniejących odbywa się w tym samym środowisku: w Głównym oknie Obiektu GDL. Z kolei Obiekty cech zawierają tylko dane opisowe. Więcej szczegółów. a także skrypt 3D. których właściwości byłyby kontrolowane poprzez dodatkowe parametry. zaznacz go i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Za pomocą opcji w tym oknie można dodawać i edytować Parametry. Pojawi się Główne okno Obiektu GDL. do których mogą odwoływać się inne obiekty. lub jeśli chcesz utworzyć Elementy biblioteczne. Podobnie w sytuacji obiektu znajdującego się w bibliotece. Deskryptory. wybierz Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. poświęcone tworzeniu Obiektów GDL (na razie opracowanie dostępne jest tylko w języku angielskim). Podczas edycji Obiektów GDL przydatny może okazać się pasek narzędzi Edytuj Elementy biblioteczne GDL (Okna > Paski narzędzi > Edytuj Elementy biblioteczne GDL) zawierający najczęściej używane polecenia. które służą do obliczeń ilościowych elementów. zobacz Parametry użytkownika Obiektów GDL na stronie 41. opisujący złożoną geometrię obiektu. Niektóre obiekty GDL nie zawierają żadnych danych geometrycznych. Możesz dodać te polecenia do struktury menu ArchiCADa korzystając z okna dialogowego Środowiska pracy. Komponenty. Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL Jeżeli sposoby opisane powyżej okazują się być niewystarczające dla Twoich potrzeb. Aby zmodyfikować obiekt już znajdujący się na Rzucie. Każdy obiekt GDL może zawierać skalowalny symbol reprezentujący obiekt w widoku rzutu. zestaw parametrów definiujących możliwe warianty obiektu. generowany na podstawie skryptu 3D. które należą do jednej z załadowanych bibliotek. który chcesz edytować i zaznacz go.

gsm) i chciałbyś utworzyć nowe skrzydło do tych drzwi. patrz: “GDL Reference Guide” (zobacz wersję PDF w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa) przybliża proces tworzenia własnych obiektów za pomocą języka skryptowego GDL w ArchiCADzie.Wirtualny Budynek Przejdź do biblioteki i wybrać żądaną bibliotekę. co znacznie rozszerza zakres opcji dostępnych w bibliotece. Pojawi się Główne okno wybranego Obiektu GDL. żeby stworzyć własne skrzydło drzwi i zachować je w postaci Własnego Komponentu. Własne komponenty W ArchiCADzie istnieje możliwość zapisania elementów utworzonych na Rzucie w postaci plików GSM i wykorzystania ich jako komponenty dla istniejących Elementów bibliotecznych GDL. przycisk ten będzie pusty. że w bibliotece masz zwykłe drzwi (np.). który może zostać następnie zapisany w postaci Własnego Panelu Drzwiowego. a zatem wszelkie zmiany których dokonasz będą miały wpływ na wszystkie kopie tego Obiektu GDL umiejscowione w Projekcie z wyjątkiem wartości ich parametrów. spowoduje zachowanie tego Obiektu. Możesz tworzyć komponenty dla wszystkich typów elementów GDL (Okien/Drzwi/Obiektów. D1 12. 349 . 1) Korzystając z elementów konstrukcyjnych Więcej szczegółów. Wybranie polecenia Zachowaj. mają taki parametr w swojej liście parametrów) będą mogły wykorzystywać nowoutworzone skrzydło jako własne. 2) Zaznacz narysowany element i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Zachowaj własny komponent. w elemencie bibliotecznym zostanie obrócone o 90 stopni wzdłuż osi X (jak to zostało opisane w GDL Reference Guide). Wszystkie Drzwi. Polecenia i funkcje Głównego okna pozwalają na edycję otworzonego obiektu. W przypadku własnych paneli (skrzydeł) okien/drzwi. (Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. itd.) Za pomocą listy rozwijanej Pliki typu można wyświetlać obiekty GDL według formatu pliku. Powiedzmy. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. gdy aktywne jest okno Obiektu GDL. Zasada ta nie obowiązuje dla innych komponentów. utwórz na Rzucie skrzydło drzwi. które wykorzystują komponent typu Panel drzwiowy (tzn. Na przykład. stropów). W tym przypadku modyfikujesz plik zewnętrzny a nie jego kopię. Aby to zrobić wykonaj poniższe instrukcje: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 AchiCADa (np. możesz utworzyć strop. to co rysujesz w płaszczyźnie X-Y. Projekt pozostanie nienaruszony.

4) Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie typu komponentu. aby zapisać drzwiczki szafek kuchennych. nie jest konieczne przeładowywanie bibliotek. Będzie dostępny jako Własny Komponent po przeładowaniu bibliotek. 7) W oknie dialogowym Ustawień drzwi wybierz w parametrze Nazwa własnego panelu utworzony komponent (jeżeli jest on jedynym zdefiniowanym komponentem. Dodatkowo. Własny Panel CW. wyświetli się komunikat o to proszący. aby zapisać obiekt klamki. 5) Wybierz lokalizację i nazwij nowoutworzony plik. odpowiadającej wybranemu typowi.Wirtualny Budynek 3) Jeśli nie zaznaczono żadnego elementu. aby wstawić własny panel do przegrody strukturalnej. 6) Zachowany obiekt stanie się częścią istniejącej biblioteki. Uwaga: Jeżeli zapisałeś komponent w Bibliotece ArchiCADa 12. Następnie wciśnij OK aby zatwierdzić zmiany. Własny komponent obiektu. Ustaw parametr Rodzaj skrzydła drzwi na Panel własny. że jeżeli wybierzesz inny typ komponentu. oprócz Własnego panelu drzwiowego i okiennego. zostanie wybrany domyślnie). obiekt pojawi się w innej lokalizacji. możesz wybrać: • • • Własny komponent wyposażenia DO. Zwróć uwagę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 350 .

Jeżeli drzwi. Schody Drzwi/Okna Użycie i specyfika Okien i Drzwi są bardzo podobne. ArchiCAD automatycznie umieści go w odpowiedniej lokalizacji w bibliotece. z którego utworzono Własny komponent. Jeżeli będzie to konieczne. ArchiCAD automatycznie dopasuje wielkość zastosowanego komponentu. dlatego zostaną opisane razem. do których go użyjesz mają wymiary 80 x 200 cm. skrzydło (panel) drzwi zostanie zmniejszone do wymiarów 70 x 195 cm. Okna i Drzwi ArchiCADa symulują wygląd i sposób działania rzeczywistych okien i drzwi. Ustawienia te będą zastosowane podczas późniejszego używania komponentu w projekcie. Materiał) przed jego zachowaniem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 351 . Na przykład. Okna. możesz utworzyć Komponent panelu drzwiowego o wymiarach 100 x 200 cm. by pasował do wymiarów obiektu. Są one zawsze wstawiane do ścian. Zakończenia ściany. w tym framuga o szerokości 5 cm. Powinieneś ustawić wszystkie atrybuty Własnego komponentu (Pióro. Świetliki.Wirtualny Budynek Uwagi: • Ι Obojętne jest położenie na Rzucie elementu. Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi. Program proporcjonalnie rozciągnie lub skróci komponent tak. • • Nowe skrzydło zostanie umieszczone w wybranych drzwiach.

możliwy jest różny poziom detalu zależnie od Skali rzutu. Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. złożone oraz pochyłe. linearnych) elewacjach. Tafle szkła reprezentowane są przez bryły. Natomiast dzięki materiałowi Szkło. • • Drzwi i Okna wycinają w ścianach otwory dzięki czemu wizualizacje 3D nabierają większej dokładności i realizmu. Podczas gdy podstawowe typy Drzwi i Okien pozostawiają dużo swobody w kształtowaniu ich parametrów takich jak wymiary i kształt. Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz fragment znajdujący się poniżej. Atrybuty wyświetlania Drzwi/Okien można ustawić w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. W zależności od skryptu Elementu bibliotecznego (zobacz opcje parametrów). • • Symbol: wyświetlany będzie standardowy symbol wybranego obiektu. możesz ustawić bardziej realistyczne wyświetlanie przekroju okna: wybierz opcje Rzut lub Rzut i Pozawidokowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 352 . Zobacz Panel Rzut i Przekrój (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil Okna i Drzwi mogą być również wstawiane w ściany wielokątne. aby zobaczyć wszystkie elementy okna w pochyłej ścianie. dzięki czemu zapewniają krycie przy standardowych (np. obiekty reprezentujące rzeczywiste produkty różnych producentów mogą być modyfikowane tylko w ograniczonym stopniu. Jednakże. Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie Na Rzucie Drzwi i Okna są domyślnie wyświetlane za pomocą standardowych symboli. a także czy widoczne będą wymiarowania i Znaczniki. czy wyświetlany ma być cały obiekt. Mogą być dopasowane do kąta pochylenia ściany dzięki odpowiedniej funkcji znajdującej się w panelu Parametry okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. Szczegóły. jego kontur czy tylko pusty otwór. Opis Geometrii Okna lub Drzwi jest zawarty w skryptach poszczególnych Elementów bibliotecznych. w przypadku ścian pochyłych. a także wszystko co znajduje się ponad płaszczyzną cięcia Rzutu.Wirtualny Budynek Rozwijana lista Reprezentacja na rzucie zawiera dwie opcje symboli: Symbol i Wszystko jako Pozawidokowe. Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przekrojony fragment obiektu. który przepuszcza światło. Sekcja Opcje wyświetlania Drzwi/Okien znajdująca się w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu pozwalają określić. w Fotoprezentacjach możliwe jest obserwowanie elementów znajdujących się po przeciwnej stronie.

patrz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. Szczegóły. płaszczyzna Okien/Drzwi ma ten sam kąt pochylenia co ściana. W ścianach pochyłych. Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża Użyj opcji w panelu Podgląd i położenie aby określić szerokość i wysokość okna/drzwi. W przypadku ścian dwustronnie pochyłych. Pionowo: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pionowa niezależnie od rodzaju ściany do której zostanie ono wstawione. kliknij Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 353 . • • Parapet ponad podstawę Ściany: jest to domyślna metoda. Poziomem “podłogi” może być. jeżeli przeniesiesz Okno/Drzwi na przeciwną stronę ściany. Aby wybrać inną kondygnację. W związku z tym.Wirtualny Budynek Jeżeli twój projekt zawiera ściany pochyłe. kąt pochylenie Okien/Drzwi odpowiada kątowi pochylenia powierzchni ściany do której zostały one wstawione. użyj funkcji Płaszczyzna otworu (zakładka Podgląd i Położenie) aby pochylić otwory zgodnie ze ścianą lub pozostawić je pionowe. • W ścianach opartych o Profil pochylenie płaszczyzny Okien/Drzwi jest określane w Menedżerze Profili: użyj warstwy Linie odniesienia w panelu Warstwy elementu. kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmieniony. Za każdym razem gdy zmieniasz któryś z tych wymiarów. • Zgodnie ze Ścianą: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pochylona zgodnie z kątem pochylenia ściany. aby określić kąt pochylenia dla płaszczyzn wstawianych Okien/Drzwi. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. dolna krawędź ściany lub wzniesienie wybranej kondygnacji. wpływa to na położenie parapetu (odległość pomiędzy podłogą a dolną krawędzią okna) oraz nadproża (odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią okna). W panelu Podgląd i położenie rozwijane menu Punkt wstawienia w pionie pozwala na wybranie jednego ze sposobów określania wzniesienia Okna/Drzwi. w zależności od potrzeb. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Parapet ponad kondygnację 0 (Bieżące kondygnację): wzniesienie parapetu będzie liczone względem poziomu bieżącej kondygnacji.

ArchiCAD będzie nadal mierzył wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie wysokości parapetu jeśli poziom podłogi uwzględnia dywany lub parkiet. która winna się znaleźć na rysunku to 90 cm. jest to funkcja. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Okna/Drzwi możesz przystąpić do rysowania. która pozwala na łatwe dostosowanie wyświetlania wartości wzniesienia parapetu/progu w znaczniku okna/drzwi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 354 . Po wprowadzeniu grubości warstw podłogi. Uwaga: Znaczniki wyświetlają wzniesienie parapetu/progu w jednostkach wybranych specjalnie dla tego parametru: możesz zmienić ustawienie tej jednostki po kliknięciu odpowiedniego przycisku "Wymiarowanie wysokości parapetu/progu" w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. załóżmy. jednak wartość wyświetlana w Znaczniku będzie uwzględniała grubość warstw wykończenia podłogi. w którym miejscu należy wstawić okno lub drzwi wg punktu środkowego lub boku. Jeżeli chciałbyś. poziom wybranej w oknie dialogowym kondygnacji będzie punktem odniesienia w pionie. Ustawienie Punktu wstawienia umożliwia określenie. w której poszczególne panele muszą mieć wspólne ustawienie wysokości. że podstawa ściany znajduje się na poziomie 10 cm poniżej poziomu podłogi (grubość warstw podłogi wynosi 10 cm). • • Określanie wzniesienia parapetu/progu z uwzględnieniem warstw podłogi Użyj tej opcji w panelu Znacznika wymiarowania ustawień drzwi/okien. w przypadku. Wstawianie Drzwi i Okien Metody wstawiania definiuje się w zakładce Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. od którego będzie mierzone wzniesienie okna. Nadproże ponad kondygnację 0 (Bieżącą kondygnację): działa podobnie do opcji Parapet kondygnację 0 jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. w znaczniku będzie wyświetlana wartość 90 cm. • Nadproże ponad podstawę Ściany: działa podobnie do opcji Parapet ponad podstawę Ściany jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. Wzniesienie parapetu/progu wynosi 100 cm. a podstawa ściany nie znajduje się na poziomie podłogi. ArchiCAD mierzy wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. Wybierz kondygnację: Jeżeli wybierzesz tę opcję. Na przykład. by wartość ta była wyświetlana na ekranie z uwzględnieniem warstw wykończenia podłogi. wprowadź grubość tych warstw w polu Warstwy Podłogi. Ta opcja jest użyteczna np.Wirtualny Budynek Wybierz kondygnację i wybierz kondygnację w oknie dialogowym. Uwaga: Wpisanie wartości w polu Grubość warstw podłogi nie ma wpływu na położenie okna/drzwi w ścianie. jednak wartość. gdy wstawiamy ścianę kurtynową.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 355 . Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. kliknij krawędź ściany a następnie drugim kliknięciem określ kierunek otwarcia drzwi. Po zatwierdzeniu ustawień należy wskazać punkt wstawienia wzdłuż długości ściany. podobnie jak przy oknie. Aby wstawić drzwi. Tworzenie pustych otworów Aby wstawić pusty otwór. tylko dla ścian prostych i pochylonych. Wszystkie te polecenia są dostępne w oknie Rzutu. Możesz uzyskać różne kształty ściany w 3D dodając kilka pustych otworów lub skorzystać z polecenia Działania na elementach bryłowych. Wielkość Cofnięcia/Węgarka będzie zawsze mierzona z tej strony. Odbicie lustrzane i Podniesienie w celu zmiany położenia otworów (Drzwi i Okien). oknach Przekrój/Elewacja/RŚ oraz w Oknie 3D. Dla drzwi bez Węgarka/Cofnięcia. a następnie kliknij w dowolnym miejscu w celu wskazania początkowego i końcowego punktu wektora przesunięcia. grubość progu będzie mierzona od przeciwnego boku. kliknij krawędź ściany a następnie. szerokość progu będzie mierzona od tego boku. Po zaznaczeniu Drzwi/Okien wybierz polecenie przemieść lub powiel. gdy kursor przyjmie kształt Oka. kliknij ikonę Pustego Otworu w panelu Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. bez wstawiania elementu bibliotecznego Drzwi/Okna. gdy kursor przyjmie kształt Znaczka lub Znaczka Mercedesa. Dla drzwi z Węgarkiem/Cofnięciem. Nie można ich wstawić niezależnie w dowolnym miejscu projektu.Wirtualny Budynek Punkt wstawienia Drzwi lub Okna Okna i Drzwi mogą być wstawiane tylko w istniejące Ściany. zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające komunikat ostrzegający oraz przycisk umożliwiający rezygnację z podjętej operacji. • Aby wstawić okno. W widoku 3D możesz wstawić otwór w dowolnym punkcie na całej długości Ściany. wskaż drugim kliknięciem zewnętrzną stronę okna. Obrót. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ możesz utworzyć nowe Okna lub Drzwi jedynie poprzez duplikację już istniejących elementów tego typu korzystając z funkcji Przesunięcie kopii lub Powielenie. Na Rzucie możesz wstawić Okno lub drzwi w ścianę zawsze. Następnie przejdź do panelu Puste Drzwi (lub Okno) i wprowadź wysokość i szerokość otworu. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. Drzwi/Okna nie muszą być chwytane za punkty aktywne. Będziesz miał jednak możliwość wstawienia tak umieszczonego otworu. W przypadku prób wstawienia Okna lub Drzwi zbyt blisko bocznej lub górnej krawędzi Ściany. • Zmiana położenie otworów Skorzystaj z poleceń Przesunięcie.

Możliwe jest przesunięcie kopii okna z jednej ściany do drugiej. pionowych ścianach. gdy płaszczyzny odniesienia (przechodzące przez linię odniesienia) wszystkich ścian (źródłowej i docelowej) leżą na wspólnej płaszczyźnie. W przypadku ścian pochyłych dodatkowo musi być spełniony warunek identycznego kąta pochylenia ścian. Przesuwanie otworów pomiędzy ścianami działa tylko wówczas. kopiowane i powielane jednocześnie z elementami innych typów. ściany nie muszą nawet być ze sobą połączone.Wirtualny Budynek Okna i Drzwi mogą być przemieszczane. Drzwi i Okna mogą być przemieszczane z jednej ściany do drugiej. Przesunięcie Okien lub Drzwi Jeżeli zamierzasz przesunąć Drzwi lub Okno wewnątrz ściany. które były również zaznaczone zostaną także przemieszczone wzdłuż ściany o odległość równą jednej ze składowych wektora przesunięcia słupa. który chcesz przemieścić. Jeżeli operacja odbywa się na dwóch 356 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Na poniższej ilustracji widać przemieszczany słup. Okna. ich linie odniesienia muszą należeć do wspólnej pionowej płaszczyzny. a nie chcesz przesuwać samej ściany. Przy rozciąganiu ścian za pomocą Obszaru Zaznaczenia. musisz zaznaczyć otwór. Grubość i inne atrybuty tych ścian nie muszą jednak być takie same. Okna i Drzwi zawarte w Obszarze zostaną przesunięte z zachowaniem ich położenia względem zakończenia ściany.

(W przypadku ścian trapezowych. oś odbicia zostanie umieszczona w punkcie kliknięcia i będzie prostopadła do klikniętej krawędzi. Pojawi się kursor w kształcie Oka. Drzwi lub Okno zostanie odbite lustrzanie względem osi przechodzącej przez punkt. ArchiCAD automatycznie dosunie okno do najbliższego narożnika oraz utworzy jego kopię.Zaznaczony otwór zostanie obrócony o 180 stopni wokół jego środka (bez konieczności definiowania wektora obrotu). Można w ten sposób obracać dowolną ilość okien jednocześnie. w którym klikniesz. w której znajduje się otwór lub w dowolnym innym miejscu. Okna narożne mogą być wstawione w proste naroża ścian. Nie istnieje specjalny typ obiektów dedykowany do tego narzędzia. Rozciągnięcie Drzwi oraz Okien W celu rozciągnięcia Drzwi lub Okna możesz przemieścić kursor poza ścianę. Pozostałe własności i parametry • Odbicie lustrzane może spowodować. a kierunek otwarcia zostanie odwrócony. zaznacz odpowiedni otwór i wybierz polecenie Obrót (z menu Edycja lub z Palety pomocniczej).Wirtualny Budynek Obrót Okien i Drzwi Aby obrócić Drzwi. Jeżeli klikniesz poza ścianą. etykiety. zaprezentowana na poniższej ilustracji. w tej samej płaszczyźnie. w której znajduje się odbijany otwór. Uwaga: Obrócone bloki tekstowe. większość okien znajdujących się w standardowej bibliotece ArchiCADa może być wstawiana przy jego użyciu. Odbicie lustrzane Okien i Drzwi Aby odbić lustrzanie Okno lub Drzwi należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Odbij lustrzanie (z menu Edycja lub z palety pomocniczej). Kliknij w krawędź ściany. pozwala na umieszczanie Drzwi i Okien w odniesieniu do istniejących otworów bądź elementów innego typu. Aby wstawić okno narożne w narożniku dwóch ścian wystarczy kliknąć jedną z nich w dowolnym miejscu. Położenie kursora będzie określało nową pozycję rozciąganego wierzchołka otworu poprzez rzutowanie prostopadłe do linii odniesienia ściany. lub ortogonalne (zależnie od wariantu rzutowania wybranego w Palecie kontrolnej). że otwór znajdzie się całkowicie poza ścianą. w której znajduje się ściana pierwotnie mieszcząca otwór. Ta metoda. Okno dialogowe Ustawienia okna narożnego jest podobne do okien dialogowych Okien i Drzwi. którą wstawi w drugą ścianę. oś odbicia będzie prostopadła do linii odniesienia ściany. w której znajduje się rozciągany otwór. Będziesz mógł go wówczas przesunąć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 357 .) Okna narożne ArchiCAD posiada oddzielne narzędzie Okno narożne. lub Okno. wymiarowania oraz wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku.

Jedna ze ścian zostanie przesunięta lub usunięta. W dachu zostanie wycięty otwór. obrócone zgodnie z kątem nachylenia oraz równolegle do linii odniesienia dachu. 358 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . ich kąt i położenie zostanie automatycznie dopasowane. Diagonalna Obrócona diagonalna)znajdujących się w palecie Info. gdy poruszasz Świetlikiem jego ruchy są ograniczone wielkością połaci. aby wstawić Świetlik.Wirtualny Budynek tak utworzonej kopii pozostaną takie same. Uwaga: Świetlik musi w całości znajdować się wewnątrz obszaru połaci dachu. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Wstawione okna mogą być pojedynczo rozciągane i nie będzie to miało wpływu na ich wzajemne połączenie. Kąt pomiędzy ścianami zostanie ustawiony na 0 lub 180. Użyj jednej z czterech metod geometrii (Prostokątna. Świetliki wstawione w dachy zachowują się podobnie jak Okna wstawione w ściany. Więcej szczegółów. na przykład zwiększając kąt nachylenia. Obrócona. patrz Ustawienia narzędzia Świetlik w Pomocy ArchiCADa. W Oknie 3D kliknij punkt na połaci dachu a ArchiCAD automatycznie sam obliczy wskazane położenie i umieści tam wybrany świetlik. Wstawianie Świetlika Świetliki mogą być wstawiane zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Obiekt oraz Lampa. Więcej szczegółów. Panele okna dialogowego Ustawień świetlika są podobne do tych występujących w narzędziach Okno/Drzwi. dokonasz odbicia lustrzanego lub obrócisz jedno z okien. • W oknie Rzutu należy wstawiać świetliki w obrębie obrysu połaci dachu. • • • W każdy narożnik możesz wstawić tylko jedną parę okien narożnych. świetlik automatycznie dostosuje swoje parametry położenia i kąta obrotu. Jedna ze Ścian zostanie podniesiona (a co za tym idzie położenia obu okien w przestrzeni będą się różnić). Jeśli modyfikujesz połać dachu. Świetliki Świetliki są Obiektami GDL. Kąt pomiędzy ścianami nie może wynosić 0 ani 180 stopni. • Okno narożne mogą zamienić się w zwykłe Okna jeżeli: • • • • Przesuniesz. które mogą w inteligentny sposób dopasowywać się do elementów konstrukcyjnych typu Dach. Świetliki umieszczone w Dachu zostaną automatycznie wstawione w bryłę połaci. Świetliki znajdują się w folderze “Lukarny i świetliki” w standardowej bibliotece ArchiCADa i mogą być edytowane za pomocą Narzędzia świetlik. Na przykład.

stopni i poręczy w Ustawieniach schodów. Rozciągnięcie lub Podział. Obrót. strzałki.Wirtualny Budynek Zakończenia Ścian Narzędzie Zakończenie ściany umożliwia utworzenie jednym kliknięciem profilu osłaniającego brzeg ściany. Przeszukaj załadowane biblioteki. Uwaga: Jeżeli chciałbyś stworzyć własne schody. Wybierz Narzędzie Schody i otwórz okno dialogowe Ustawienia Schodów. Zakończenie ściany może być wstawione na punkcie aktywnym znajdującym się na brzegu ściany. Więcej szczegółów. na których chcesz wyświetlać Schody. szerokość i wysokość) dostępne są w oknie dialogowym Ustawień zakończenia ściany. aby znaleźć zapamiętane schody. Użyj paneli Parametry oraz Typ symbolu 2D. podobnie jak wstawiasz dowolny inny obiekt. Zakończenia ścian zachowują się tak jak okna stanowiąc część modyfikowanej ściany. Zakończenia ściany mogą zmniejszyć liczoną powierzchnię lub objętość ściany. podobnymi do okien i drzwi. lecz jej nie zwiększają. Dzieje się tak również przy czynnościach typu Przesunięcie. Podczas operacji Dotnij do dachu. Te ustawienia opisano w Ustawienia narzędzia Schody w Pomocy ArchiCADa. które odpowiadają potrzebom projektu. W zależności od typu. Schody (Zapamiętane schody) Polecenia i funkcje znajdujące się w oknie dialogowym Ustawień Schodów pozwalają na utworzenie i wstawienie standardowych oraz własnych schodów. skorzystaj z funkcji Korzystanie ze StairMakera na stronie 361. Parametry Zakończenia ściany (np. Zwróć uwagę na poniższe parametry specjalne: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 359 . wstaw je do projektu. które dostępne są w oknie Ustawień schodów. patrz Ustawienia Narzędzia Zakończenie Ściany w Pomocy ArchiCADa. biegu. aby skonfigurować wygląd symbolu dla każdego obiektu na Rzucie. Zakończenia ścian są parametrycznymi Obiektami GDL. aby podać kondygnacje. Biblioteka ArchiCADa zawiera wiele parametrycznych obiektów schodów (działających na tej samej zasadzie co inne obiekty). Wyświetlanie Schodów na Rzucie Na Rzucie Schody wyświetlane są jako Symbole 2D zgodnie z przyjętymi konwencjami rysunku architektonicznego. Schody mogą być widoczne na kilku kondygnacjach: Użyj opcji Pokaż na kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój. Zakończenia ścian są liczone jako oddzielne obiekty w zestawieniach ilościowych.

Rodzaj Symbolu 2D Użyj tej opcji. wtedy symbol Schodów pozostanie taki sam. wedle potrzeby. W tym przypadku. Pamiętaj że: • Każdy symbol schodów posiada Linię przełamania. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Poziom szczegółowości 2D • Jeśli wybierzesz opcję Zależne od skali.poniżej i powyżej linii przełamania: można skonfigurować różne typy linii i różne pióra dla każdego rodzaju struktury. możesz wybrać dodatkowe symbole w oknie Rodzaj Symbolu 2D (zobacz poniżej). które leżą . stopni i poręczy dostępny jest podgląd każdego rodzaju symbolu. zależne od skali. niezależnie od skali okna. wtedy ilość detali widocznych w symbolu 2D będzie zależała od skali. Pokaż lub ukryj Linię biegu. W panelu Typ symbolu 2D.odpowiednio . stopni i poręczy poniżej panelu Parametry. Linia biegu zakończona jest Strzałką: wybierz styl Strzałki za pomocą podglądów dostępnych w panelu Typ symbolu 2D. która służy jako symboliczna płaszczyzna odcinająca. w skali 1:50 oraz 1:200: • 360 . Podobnie. strzałki. strzałki. poniżej panelu Parametry.Wirtualny Budynek Jeśli wybierz opcję Użytkownika. Tutaj pokazano te same schody. aby wybrać rodzaj symbolu schodów na Rzucie. Struktury Widoczna i Niewidoczna dotyczą tych części symboli. Wybór dostępnych symboli może być różny w zależności czy wybrałeś opcję “Zależne od skali” czy “Użytkownika” w opcji Poziom Detalu 2D. biegu. biegu. Użyj parametrów dostępnych pod opcją Rodzaj Symbolu 2D aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie symbolu. Ustaw pionowe ułożenie linii przełamania używając opcji “Wysokość Położenia Linii Przełamania”. jako Początek linii biegu będzie tu kilka opcji do wyboru.

Opcje. który jest instalowany wraz z ArchiCADem. Korzystanie ze StairMakera Dodatek StairMaker StairMaker to dodatek. ze spocznikiem lub bez. Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Możesz utworzyć nowe schody poprzez dostosowanie do własnych potrzeb jednego z wcześniej zdefiniowanych typów schodów. należy uruchomić narzędzie Schody. Uwaga: Aby działać. od schodów jedno. Jeśli włączysz opcję Zależne od kondygnacji. wciśnij jeden z dwóch przycisków znajdujących się u góry aby zdecydować. Jeżeli wybierzesz Pochylnię. na liście Parametrów zostanie wyświetlony nowy parametr zwany 2D powyżej kondygnacji macierzystej: Użyj tych opcji jeśli chcesz. symbole Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 361 . oraz oznaczenia GÓRA i DÓŁ. które tutaj określisz będą dotyczyły jedynie symbolu Schodów pokazanego powyżej kondygnacji macierzystej. który znajduje się w głównym folderze ArchiCADa lub w folderze System (MacOS) lub w innej lokalizacji wskazanej w Rejestrze Windowsa. aby skonfigurować na których kondygnacjach Schody mają zostać zapisane). Do dyspozycji użytkownika przygotowanych zostało 21 typów schodów odpowiadających niemal każdej standardowej sytuacji. aby Schody wyglądały inaczej na kondygnacjach powyżej kondygnacji macierzystej.dwu. Część “górna” i “dolna” odnoszą się do części symboli znajdujących się powyżej i poniżej linii przełamania. Wyświetlanie zależnie od kondygnacji Opcja Zależnie od kondygnacji (Włączona lub Wyłączona) jest przydatna jeśli pokazujesz Schody na kondygnacjach powyżej kondygnacji własnej (użyj opcji Pokaż na kondygnacjach z panelu Rzut i Przekrój. W ArchiCADzie można tworzyć nowe schody z użyciem StairMakera na dwa różne sposoby: Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Schody oparte o narysowane elementy W oknie. otworzyć okno Ustawień Schodów a następnie kliknąć przycisk Utwórz Schody. które się pojawi. W obydwu przypadkach zostaniesz poproszony o zachowanie nowego obiektu w celu późniejszego użycia. aż po schody zabiegowe czy wachlarzowe. czy utworzone zostaną schody czy pochylnia. Aby zaprojektować nowe schody na podstawie typu standardowego. Zaleca się utworzenie oddzielnego folderu dla nowych Schodów wykorzystywanych w Projekcie. Opis biegu schodów.Wirtualny Budynek • Opcjonalne elementy tekstowe dla symboli Schodów obejmują Numerację stopnic.i trójbiegowych biegowych. StairMaker musi być umieszczony w folderze Dodatki.

należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. dostępnych po wciśnięciu odpowiedniego przycisku po lewej stronie okna. z których można utworzyć pochylnie zamienią się na symbole pochylni. 362 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. (Ostatni przycisk reprezentuje schody "Nietypowe". w którym można będzie zmodyfikować wybrany typ schodów. które projektuje się w ArchiCADzie za pomocą narzędzi rysunkowych. Poniżej znajduje się typów schodów. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. gdy tworzysz standardowe schody.Wirtualny Budynek typów schodów. Aby je otworzyć. Okno dialogowe zawiera sześć zakładek. które można utworzyć za pomocą StairMakera. Każda zmiana parametrów w jednej zakładce powoduje odpowiednie zmiany w pozostałych pięciu. Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) Uwaga: Omawian e okno jest częścią StairMakera. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii . pozostałe przyciski staną się nieaktywne. przycisk ten jest nieaktywny. Zostanie wyświetlone okno dialogowe StairMaker.) Wybierz odpowiadający Ci typ Schodów/Pochylni i wciśnij OK.

wartość górnego stopnia oraz kąt zamknięcia biegu.Wirtualny Budynek Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Każda zmiana parametru powoduje aktualizację podglądu. Możesz zmodyfikować ten zakres w sekcji Stopień (parametry Minimalna i Maksymalna długość kroku). Wartości te nie zostaną zmienione bez względu na zmiany dokonane w pozostałych parametrach tego i innych paneli. StairMaker dopasuje wartości następnych parametrów do ustawionej geometrii. W dolnej części tego panelu możesz również dodać do schodów górny stopień: kliknij przycisk po prawej. Po prawej stronie znajduje się okienko podglądu przedstawiające przekrój poprzeczny stopni. aby dodać dodatkowy górny stopień na górnym poziomie. że kilka opcji w tej zakładce zawiera ikony zablokowania/odblokowania. Okno edycyjne Ustawień Biegu i Geometrii zawiera domyślnie ustawione parametry oraz okno podglądu rzutu schodów. Powinno się zablokować każdy ustawiony parametr biegu i geometrii schodów. zmiany dokonane w kolejnych panelach mogą spowodować powtórne przeliczenie tych parametrów. kształt i Istnieje przelicznik długości kroku podpowiadający optymalne wymiary stopnia (2*Wysokość + Długość stopnia). Na ilustracji poniżej wzniesienie zostało zablokowane przy wartości 2800 mm natomiast ilość stopni przy wartości 16. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 363 . Może on mieć taką samą głębokość jak inne stopnie. szerokość biegu. Aby zwiększyć jego długość wpisz odpowiednią liczbę dodatnią. poziome parametry wiązania. Wartość zero w polu tekstowym oznacza że dodatkowy stopień będzie miał taką samą długość jak pozostałe. Określ Ustawienia Stopni W prawym dolnym rogu okna dialogowego edycji schodów znajduje się sekcja Stopień. długość linii biegu oraz liczbę stopni. Ostatni parametr nie jest edytowalny. liczbę stopnic. Jeżeli będą zablokowane. Dostępne pola zmienią się w zależności od rodzaju schodów. Zmiany dokonane w parametrach zostaną automatycznie odzwierciedlone w podglądzie. Informuje on tylko o aktualnej wartości przelicznika. Pamiętaj. zgodnie z poniższym rysunkiem. Zawarte w niej parametry określają wymiary pojedynczych stopni lub kąt nachylenia pochylni. zobacz Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli tego nie zrobisz. Otrzymana wartość powinna zmieścić się w zakresie od 60 do 63 cm lub od 24 do 25 cali. lecz możesz również zmienić głębokość dodatkowego stopnia wprowadzając wartość w edytowalnym polu. Ustawienie Geometrii Schodów W tej zakładce można ustawić główne parametry geometryczne schodów: całkowitą wysokość.

że wszystkie stopnie są zabiegowe i przebiegają zgodnie z linią biegu. a linie pozostaną równoległe. Jak widać w Podglądzie. jednak linia przełamania nie jest powiązana z płaszczyzną cięcia. poznasz sposoby tworzenia i edycji schodów zabiegowych. Jeżeli podświetlony jest cały bieg oznacza to. Dodatkowo możesz zablokować wybrane parametry ustalając je jako nadrzędne klikając przycisk kłódki. któryś z parametrów StairMaker sprawdza czy wprowadzone wartości odpowiadają ustalonemu zakresowi. StairMaker postara się dopasować nie zablokowane parametry znajdujące się niżej w hierarchii Jeżeli modyfikacja nie jest możliwa bez zmiany zablokowanego parametru lub gdy zbyt wiele parametrów jest zablokowanych. W poniższym przykładzie schodów typu "U z zabiegiem". Uwaga: Linia przełamania stosowana w przypadku symboli Schodów GDL jest koncepcyjnie podobna do Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu dla elementów konstrukcyjnych ArchiCADa. stopnie o nieregularnym kształcie są podświetlone na czarno.Wirtualny Budynek Uwaga: Geometria oparta jest na przeliczniku długości kroku. 364 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . na której się one znajdują. Jeśli na rzucie wyświetlone są całe schody. (Aby schody były wygodne wszystkie stopnie zabiegowe powinny być skupione w jednej strefie. przeciągnięcie linii przełamania nie będzie miało żadnego efektu. Symbol 2D posiada podwójną linię przełamania określającą miejsce ucięcia biegu schodów. Uwaga: Niektóre rodzaje schodów z zabiegiem dostępnych poprzez dodatek StairMaker wykorzystują inną strukturę parametrów. zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. punkty końcowe dwóch linii przełamania można przeciągnąć wzdłuż obrysu schodów. Za każdym razem gdy zmienisz.) Linia przełamania w symbolu schodów Zwykle tylko dolna część schodów jest wyświetlona na kondygnacji. Są to stopnie zabiegowe. Gdy będzie to konieczne. W obrazku podglądu w oknie edycji Ustawień Biegu i Geometrii. Edycja “Schodów-U z zabiegiem” Niektóre typy schodów posiadają jeden lub dwa zabiegi. Parametry te nie będą zmieniane. Krawędzie stopni znajdujących się poza częścią zabiegową schodów są prostopadłe do linii biegu.

Niektóre stopnie staną się białe a rozmiar strefy zabiegowej pomniejszy się. Następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy przesuwając kursor po powierzchni schodów. Możesz również zmieniać regularność poszczególnych stopni klikając na nie.Wirtualny Budynek Możesz zmieniać zakres strefy zabiegowej za pomocą myszki. Pierwszy stopień stanie się biały. Zakres strefy zabiegowej opiera się na stopniu w środku krzywizny biegu co oznacza. kliknij drugi stopień. Najpierw najedź kursorem na schody (kursor przybierze kształt jak w edytorach arkuszy kalkulacyjnych). że nie można skrócić ani zakończyć tej strefy poza ten stopień. jeżeli chcesz aby krawędź dolnego stopnia była prosta. Upewnij się. że nie podświetlone stopnie przyjmują regularny kształt. że krawędzie stopni zabiegowych nie przecinają się wzajemnie. Zauważysz. Stopnie w strefie zabiegowej charakteryzują się natomiast krótszym bokiem po wewnętrznej stronie biegu. Zwolnij przycisk myszy a StairMaker utworzy nowy układ stopni schodów. W StairMakerze stopnie przed i za strefą zabiegową są zawsze prostopadłe do linii biegu. Jeżeli skrócisz strefę zabiegową aż do środkowego stopnia. Wprowadź minimalną długość stopnia po wewnętrznej stronie (“s” na ilustracji poniżej) do parametru w sekcji Bieg. otrzymasz sytuację podobną do tej na ilustracji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 365 . Na przykład.

Wartość "s" zostanie przypisana środkowemu stopniowi (lub dwóm stopniom. będziesz mógł określić wartość przesunięcia dolnego i górnego zabiegu. w które będziesz mógł wprowadzić wartość ścięcia. Wybierz opcję Ścięte. Jeżeli wybierzesz Schody-U z zabiegiem. Aby uzyskać taki kształt biegu najedź kursorem na narożnik schodów. Możesz wybrać tę metodę zaznaczając opcję Zabieg wachlarzowy. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia środka gdzie będziesz mógł wprowadzić nową wartość położenia. Klikając punkt przecięcia krawędzi będziesz mógł zmienić jego położenie. jeżeli ilość stopni zabiegowych będzie parzysta). Przy tej metodzie krawędzie stopni zabiegowych przecinają się w jednym punkcie. Typy schodów z zabiegami mogą mieć ścięte lub zaokrąglone narożniki biegu. Pojawi się pole tekstowe. aż zmieni kształt na znak prostopadłości. Uwaga: Nie można zdefiniować łukowych zabiegów dla tego typu schodów. Zwykły narożnik to pierwsza opcja. Alternatywnym rozwiązaniem do zabiegu standardowego jest zabieg wachlarzowy. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Parametrów narożnika zawierające trzy typy narożników. Jeżeli wybierzesz schody typu “Bieg prosty z zabiegami na obu końcach”. Na rysunku widać punkt środkowy biegu o dowolnym kącie. Gdy narożnik jest ścięty lub zaokrąglony przesunięcie liczone jest od teoretycznego narożnika. 366 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek StairMaker podzieli stronę wewnętrzną biegu na stopnie według wzoru pokazanego na rysunku. Przerywane linie określają położenie środka. Kąt krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia zależeć będzie od tej wartości. Domyślnie wszystkie nowe schody posiadają zwykłe narożniki. StairMaker automatycznie ustawi środek zabiegu w środku linii biegu schodów. Następnie wciśnij OK.

zobacz Struktura i Spocznik w Pomocy ArchiCADa. Możesz zmieniać kształty narożników w dowolnym momencie.Wirtualny Budynek Struktura i Spocznik (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. W sekcji Struktura możesz wybrać pomiędzy pięcioma typami konstrukcji schodów i edytować związane z nimi parametry. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 367 . które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Struktura Schodów drugi przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. W oknie. Aby je otworzyć. Zawartość tej zakładki jest różna w zależności od wybranego typu schodów. Przy najechaniu kursorem na ścięty lub zaokrąglony narożnik zawsze pojawi się ikona prostopadłości. Strukturę schodów definiuje się w drugim panelu okna edycji schodów. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Teraz zaokrąglij drugi narożnik. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Zobacz także Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa.

Wirtualny Budynek Możesz wybrać konstrukcję typu: • Bieg pełny ze stopnicami: Schody policzkowe: • • Schody z belkami: Tylko stopnice: • Schody pełne: 368 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

wartości wymiarów stopnic oraz długości ich nosków zostaną dopasowane do bieżącej konstrukcji. wpisując odpowiednie wartości w sekcji Spocznik zakładki Struktura. Jeżeli użyłeś dodatkowego stropu reprezentującego podłoże + posadzkę. możesz określić kolor pióra konturu oraz Materiały powierzchni Schodów w Oknie 3D i Fotoprezentacji. czy od dolnego biegu. StairMaker automatycznie dopasuje parametry schodów do rodzaju stropu. StairMaker tworzy czyste połączenia pomiędzy spodami biegów i spoczników jeżeli zostanie wciśnięty przycisk Czyść przecięcia znajdujący się na dole sekcji. Jeżeli nie użyłeś oddzielnego stropu jako dla warstw podłoża + posadzki. Jeśli typ schodów ma dwa spoczniki zmiany dokonane na dolnym spoczniku automatycznie zmieniają górny spocznik. Przy wstawianiu schodów w ArchiCADzie wartość podniesienia w oknie dialogowym Ustawień Obiektu może wynosić zero. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 369 . pozwala zdecydować czy rozpocząć obliczenia od górnego. Pojawi się wtedy następujące okno dialogowe: StairMaker czyści te przecięcia dopasowując do siebie grubości spocznika do biegu (lub odwrotnie). Wybierz odpowiednią opcję. Możesz określić grubość spoczników w typach schodów.Wirtualny Budynek Krawędź górnej i dolnej płyty podłogi powinna pokrywać się z odpowiednimi krawędziami Symbolu schodów na Rzucie bez względu na typ konstrukcji. U dołu sekcji Struktura znajdują się atrybuty grubości warstwy konstrukcyjnej podłogi oraz warstw podłoża + posadzki. Te różnice są również widoczne w zakładce Geometrii oraz w oknie Parametrów Obiektu Schody. które je posiadają. Po zatwierdzeniu zmian StairMaker zaktualizuje wszystkie parametry oraz Symbol 2D schodów. Rodzaje parametrów konstrukcji różnią się w zależności od typu schodów. Drugi zestaw opcji. ustaw wartość tego parametru na zero. wystarczy wpisać tylko grubość tego stropu w odpowiednie pole. W sekcji Atrybuty zakładki Struktura. Uwaga: Gdy zmieniona zostanie konstrukcja schodów. StairMaker automatycznie dopasowuje wysokość schodów do poziomu górnej płaszczyzny dolnego stropu ustalając go jako zero.

trzeci przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. jednej strony całego biegu schodów (tryb Jedna strona całego biegu) czy tylko pojedynczych segmentów (tryb pojedynczy segment). Poręcze (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Aby je otworzyć. W sekcji Stopnica możesz ustawić następujące parametry stopnicy schodów: • grubość stopnicy • wysunięcie nosków z przodu oraz po bokach • grubość podstopnic W sekcji Atrybuty trzeciego panelu zakładki rozwijane menu Kolorów piór oraz Materiałów pozwalają na zdefiniowanie wyglądu stopnic. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Poręcze czwarty przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Aby je otworzyć. Trzy przyciski u góry zakładki decydują czy wprowadzone modyfikacje będą dotyczyły całych schodów (tryb Wszystkie poręcze). Właściwości poszczególnych stopnic schodów znajdują się w trzecim panelu. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. zobacz Balustrada w Pomocy ArchiCADa. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Parametry Stopni . Każdemu z boków stopnicy możesz przyporządkować inny materiał. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. które tym razem wyświetla bieżące ustawienia poręczy. Także tutaj znajduje się okno podglądu. W oknie. Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 370 . Aktualnie zaznaczony segment ma kolor czerwony. W czwartym panelu okna edycji schodów możesz zdefiniować poręcze dla tworzonych schodów lub pochylni. dostępnym po wciśnięciu trzeciego przycisku po lewej stronie okna edycji schodów. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Kliknięcie pierwszego przycisku spowoduje zaznaczenie wszystkich segmentów w okienku podglądu. Zawartość zakładki Ustawień Stopni jest różna w zależności od ustawień Struktury schodów. zobacz Stopnica w Pomocy ArchiCADa. Wybrany tryb ma również wpływ na edycję słupków poręczy.Wirtualny Budynek Ustawienia Stopni (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. W oknie. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Uwaga: Panel ten jest niedostępny jeżeli wybrane zostały schody/pochylnia o konstrukcji pełnej w panelu poprzednim.

wyświetli się zestaw dostępnych typów poręczy. Automatycznie wyliczone wcześniej wartości nawisów pozostaną nie zmienione. Zaznaczenie trzeciego trybu pozwoli na niezależną edycję każdego segmentu poręczy. W okienku podglądu wyświetlającego symbol schodów na Rzucie. wszystkie parametry ustawione wcześniej pozostaną bez zmian. Aby wyłączyć poręcz w danym segmencie. Jeden rodzaj poręczy będzie przypisany wszystkim segmentom schodów. Natomiast przełączając z trybu Pojedynczy segment. Aby zaznaczyć drugą stronę należy najechać na nią kursorem aż jego kształt zmieni się w symbol poręczy. Do każdego segmentu może być przypisana inna wartość odsunięcia poręczy. widoczne po lewej stronie w sekcji Parametry poręczy odnoszą się zawsze do aktualnie zaznaczonych poręczy. W takim przypadku elementy segmentów o różnym odsunięciu nie zostaną automatycznie połączone. Program automatycznie dopasuje do siebie poręcze pomiędzy segmentami w oparciu o zadaną wartość odsunięcia. Ustawienia. Typy i parametry poręczy zestawione są w sekcji Parametry poręczy. należy najpierw ją zaznaczyć a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję Bez poręczy. W tym trybie program przypisuje każdej stronie ten sam typ poręczy. a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. Zawartość tego menu zależy od dostępnych definicji. Przełączając na ten tryb z dwóch pozostałych (trybu Jednej strony całego biegu lub trybu Pojedynczego segmentu) wszystkie segmenty schodów przyjmą ustawienia lewej poręczy najniższego biegu. W tym trybie domyślnie zaznaczony jest lewy segment najniższego biegu schodów. Dolny i górny nawis poręczy może być ustawiony indywidualnie dla każdego segmentu i może przyjmować wartości ujemne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 371 . każdy segment reprezentowany jest przez linię wskazującą położenie osi poręczy. Poręcze z lewej strony zostaną domyślnie zaznaczone. Przy przełączaniu do tego trybu z trybu Wszystkie Poręcze. W okienku podglądu poręczy (powyżej rozwijanego menu typów poręczy) widnieje mały obrazek zaznaczonego typu poręczy. poręcze z lewej i z prawej strony schodów będą mogły być definiowane niezależnie. Aby zaznaczyć inny segment wystarczy go kliknąć kursorem. Cienka linia wskazuje miejsce.Wirtualny Budynek parametrów będą odnosić się do całych schodów. Przy włączaniu tego trybu wszystkie parametry ustawione w poprzednich trybach są nadal aktualne. cała strona przyjmie ustawienia segmentu poręczy najniższego biegu. znajdującego się w górnej części okna dialogowego. Po otworzeniu rozwijanego menu. Po wybraniu drugiego trybu. gdzie może być umieszczona poręcz.

Edytowalne parametry poniżej rozwijanego menu w większości przypadków nie zależą od typu poręczy. Pola wyboru określają zasadę według. Pojawi się wtedy okno dialogowe Zmiany lokalizacji. której słupki rozmieszczone są wzdłuż osi. Rozmieszczenie słupków może być zdefiniowane poprzez: • określenie przybliżonej odległości pomiędzy poszczególnymi słupkami (słupki rozmieszczane są wzdłuż całego biegu w określonym odstępie. Parametry poręczy będą wyświetlane w liście dodatkowych parametrów w oknie dialogowym Ustawień schodów. sekcja ta będzie nieaktywna. Atrybuty i położenie słupków poręczy dostępne są w sekcji Parametr słupka. W trybie Pojedynczy segment. Jeżeli zaznaczony typ poręczy nie posiada słupków. Wysokość słupków i balustrady liczona od powierzchni stopni oraz wartości nawisów. wartości nawisów odnoszą się do aktualnie edytowanego segmentu.) 372 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . gdzie można numerycznie wprowadzić nowe położenie słupka. Modyfikacja położenia słupków wstawionych automatycznie. może się odbywać ręcznie poprzez kliknięcie na słupku. podczas gdy w pozostałych trybach parametry te określają dolny nawis pierwszego segmentu i górny nawis ostatniego segmentu schodów.Wirtualny Budynek • • umieszczenie po jednym słupku na każdym stopniu (na spocznikach będzie użyta przybliżona odległość) określając liczbę słupków Zaznaczenie pola Przyciągaj do narożników spowoduje automatyczne umieszczenie słupków na końcach segmentów i rozmieszczenie pozostałych słupków według wybranej powyżej metody. Określają one położenie poręczy względem bocznych krawędzi biegu. Niektóre z dostępnych typów poręczy zostały zaprezentowane na rysunkach poniżej. Położeniem słupków względem osi poręczy można sterować za pomocą pól wyboru i pola tekstowego.

wyświetlanie belek w symbolu. możesz zmieniać te same parametry z okna dialogowego Ustawień Schodów. patrz Panel Symbol 2D i Parametry 3D (narzędzie Schody) w Pomocy ArchiCADa. Panel Parametry obejmuje wszystkie parametry logicznie pogrupowane: Rodzaj Symbolu 2D. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 373 . 2D powyżej kondygnacji macierzystej. wyświetlenie poręczy w symbolu. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tej zakładce. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Opcje w części Poziom Detalu 2D dają graficzny obraz wyboru dla symboli 2D dla schodów. patrz Zakładka ustawień symboli w Pomocy ArchiCADa.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Za pomocą tych opcji zdefiniuj i zmień wygląd 2D stworzonych schodów StairMaker. Ustawienia linii biegu.Wirtualny Budynek Ustawienia symboli (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. biegu schodów oraz poręczy. ustawienia zależne od kondygnacji. W oknie. Aby je otworzyć. Po utworzeniu i zapisaniu schodów StairMaker. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Ustawienia Symboli . należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody.

Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia List dla Schodów (ostatni przycisk) w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Szczegóły. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. ArchiCAD poinformuje Cię czy schody są prawidłowo skonfigurowane. aby sprawdzić skonfigurowaną geometrię schodów.Wirtualny Budynek Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Narzędzie Utwórz schody korzystając z zaznaczonego (menu Projekt). Aby je otworzyć. Polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z zaznaczenia uruchamia dodatek StairMaker pozwalający na dodanie potrzebnych opcji i elementów do przygotowanej geometrii schodów. Łuku i Wypełnienia). Jeżeli nie możesz odnaleźć potrzebnego typu schodów Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 374 . Schody będą policzone jako Elementy biblioteczne. Standardowe typy Schodów opierają się na ściśle zdefiniowanej geometrii. jeśli chcesz uwzględnić na liście tylko wybrane elementy schodów. Sprawdź i zachowaj schody W dolnej części dowolnej z zakładek możesz kliknąć przycisk Sprawdź schody. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia listy w ArchiCADzie. aby wskazać wybraną lokalizację i nadać schodom nazwę. możesz utworzyć własne schody w oparciu o kontur schodów narysowany narzędziami rysunkowymi ArchiCADa. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Każdy element oraz parametr schodów może być umieszczony na liście dzięki poleceniom z menu Dokument > Zestawienia i Listy. Schody oparte o narysowane elementy Narysowanie ręcznie obrysu schodów za pomocą narzędzi rysunkowych (Linii. Jeśli jesteś zadowolony z wybranego typu schodów. kliknij Zachowaj jako. jednakże. upewnij się czy są one zaznaczone w tej zakładce. lub czy geometria jest niewłaściwie dopasowana.

będzie dostępny tylko typ Schody użytkownika. ArchiCAD umożliwia zdefiniowanie własnej geometrii schodów. Segmenty linii biegu nie mogą się przecinać ani wychodzić poza obrys wypełnienia. Uwaga: Jeżeli narysowany wielobok nie może zostać poprawnie zinterpretowany przez StairMakera. 3) Zaznacz wielobok wypełnienia oraz wszystkie segmenty linii biegu. 2) Określ linię biegu za pomocą łamanej lub połączonych łuków. Jeżeli żaden z dostępnych wzorców nie będzie pasował do obrysu. zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 375 . zaznaczonego aby utworzyć obiekt schodów z zaznaczonych elementów. 5) Pojawi się okno dialogowe Wyboru typu schodów. lecz nie mogą przecinać żadnych wierzchołków ani krawędzi bocznych. Musi to być ciągły łańcuch pojedynczych linii. 4) Wybierz polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z 1) Narysuj dokładny kontur schodów za pomocą narzędzia wypełnienia.Wirtualny Budynek wśród dostępnych wzorców. StairMaker automatycznie znajdzie najlepszy typ schodów dla twojego obrysu. Uwagi: Punkty końcowe linii biegu muszą leżeć dokładnie na bokach wieloboku. Utworzone wypełnienie nie może zawierać żadnych otworów. Wierzchołki w linii biegu będą interpretowane jako spoczniki. Pierwszy wierzchołek linii łamanej bądź łuku będzie stanowił początek biegu nowych schodów. Jeżeli połączenie dwóch segmentów linii biegu nie jest styczne będzie to również interpretowane jako spocznik.

pomocny przy tworzeniu różnego rodzaju dźwigarów i wiązarów. Gdy skończysz wciśnij OK. TrussMaker jest Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z głównym programem. Są to: • TrussMaker. jak na ilustracji poniżej. Znajduje się w menu Projekt > Dodatki. 6) Wybierz dostępny typ schodów i wciśnij OK. Schody zostaną automatycznie utworzone w miejscu gdzie rysowałeś ich obrys. • • Działania na elementach bryłowych Rozwinięcia ścian to narzędzie tworzące elewacje wnętrz na podstawie Stref. StairMaker wyświetli okno edycyjne schodów W przypadku schodów użytkownika. Gdy narysujesz już wszystkie elementy szkieletu zaznacz je i wybierz polecenie Utwórz dźwigar z menu Dodatki > TrussMaker Dodatki Dodatki są rozbudowanymi narzędziami znacznie ułatwiającymi i poszerzającymi możliwości projektowania i modyfikowania standardowych elementów.Wirtualny Budynek wyświetlony komunikat o zaistniałym problemie. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów pozwalające określić kształt i inne atrybuty dźwigara. Dla różnych fragmentów dźwigara użyj różnych kolorów piór. Należy wtedy wprowadzić zalecane poprawki i spróbować powtórnie. grubości piór zostały tam znacznie przesadzone. Nadal możesz jednak ustawić: • • • liczbę stopni kąt wznoszenia (parametry wzniesienia i biegu) Tworzenie Dźwigarów na Rzucie Tworzenie dźwigaru rozpocznij od narysowania jego szkieletu w oknie Rzutu przy pomocy narzędzi Linia i Łuk/okrąg. Teraz możesz sprawdzić jak wyglądają nowe schody w widoku Rzutu lub w oknie 3D. Oryginalne elementy 2D nie zostaną automatycznie usunięte. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 376 . W celu uzyskania większej czytelności rysunku. część podstawowych parametrów geometrii nie jest dostępna a wartość całkowitego wzniesienia biegu jest domyślnie zablokowana: parametry kształtu schodów TrussMaker TrussMaker (Konstruktor dźwigarów) pozwala na tworzenie kratownic i dźwigarów. Zostaniesz również poproszony o zachowanie i nazwanie nowych schodów.

TrussMaker zapewnia inny sposób umożliwiający edycję wstawionych dźwigarów. Nowy dźwigar zostanie umieszczony w oknie Rzutu na linii podstawy jego szkieletu. w którym będzie zapisany. Pojawi się komunikat proszący o narysowanie nowej linii przekrojowej za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja. Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ Możesz utworzyć dźwigar w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ: 1) Narysuj na Rzucie dach a następnie. • Edytowanie Dźwigarów Szkielet narysowany na Rzucie nie jest później w żaden sposób połączony z powstałym na jego podstawie obiektem dźwigara (jest wykorzystany tylko przy tworzeniu dźwigara). Otwórz nowe okno Przekroju/Elewacji/RŚ i wybierz polecenie Kontynuuj edycję z menu TrussMakera lub z palety. wciśnij przycisk Zachowaj jako znajdujący się na dole okna dialogowego. kliknięcie Anuluj przerwie cały proces. Jedyną różnicą jest nowy przycisk Zachowaj obok Zachowaj jako. powstanie zupełnie nowy obiekt. TrussMaker poprosi cię o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu biblioteki. patrz Ustawienia Konstruktora dźwigarów (TrussMaker) w Pomocy ArchiCADa. Pojawi się oryginalny szkielet. Natomiast jeżeli wybierzesz Zachowaj jako. Kliknięcie Podmień spowoduję nadpisanie starego obiektu. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów z takimi samymi ustawieniami jakich dokonaliśmy wcześniej. TrussMaker wyświetli ostrzeżenie informujące o możliwości podmiany już istniejącego obiektu. a następnie umieść go w odpowiednim miejscu w projekcie. Przejdź do widoku 3D aby wygenerować bryłę dźwigara. Edytowanie tego obrysu w żaden sposób nie wpływa na sam obiekt. Zaznacz dźwigar i wybierz polecenie Edytuj dźwigar z menu TrussMaker lub z palety narzędziowej TrussMakera. • Jeżeli klikniesz Zachowaj. Gdy skończysz edytowanie Kratownicy. Zostaniesz poproszony o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu. za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja dodaj linię przekrojową. który będziesz mógł dowolnie edytować. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 377 .Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. w którym będzie przechowywany. Gdy skończysz ponownie wybierz polecenie Utwórz dźwigar.

każda zmiana położenia lub atrybutów któregoś z elementów wchodzących w skład operacji. Dźwigar zostanie umieszczony dokładnie w miejscu gdzie znajduje się linia przekrojowa. Dodawanie oraz Przecięcie (znajdowanie części wspólnej) brył. zostaje natychmiast odzwierciedlona na pozostałych elementach. 378 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . że nowy obiekt biblioteczny został utworzony na Rzucie. 2) Otwórz odnośne okno Przekrój/Elewacja/RŚ 3) Dopasuj szkielet dźwigara do kształtu dachu. Rezultat tych działań jest na bieżąco aktualizowany. Szczegóły.Wirtualny Budynek 6) Wyświetl nowy dźwigar wraz z dachem w oknie 3D lub w nowym widoku okna Przekroju/elewacji. Działania na elementach bryłowych O działaniach na elementach bryłowych Działania na elementach bryłowych pozwalają na tworzenie złożonych obiektów przestrzennych w oparciu o operacje Boole'a obejmujące Odejmowanie. Działania na elementach bryłowych można wykonać w dowolnym oknie modelu wybierając opcję Projekt > Działania na elementach bryłowych. patrz Edytuj Operatory i Bazy (Działania na Elementach Bryłowych) w Pomocy ArchiCADa. 4) Zaznacz wszystkie elementy szkieletu i wybierz Utwórz dźwigar z menu TrussMaker. (Projekt > Dodatki > TrussMaker) 5) Dokonaj koniecznych ustawień parametrów dźwigara w oknie dialogowym Ustawień a następnie zachowaj obiekt na dysku. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym. tzn. zatem w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ będzie przekrojony płaszczyzną cięcia. Narysuj kontur dźwigara w taki sam sposób jak na Rzucie (patrz wyżej).

Pomijanie automatycznych przecięć: Działania na elementach bryłowych nie mają wpływu na automatyczne przecięcia pomiędzy elementami (np. W czasie operacji. Poniższa ilustracja przedstawia Ścianę. że możliwe jest zagnieżdżanie Operacji na elementach bryłowych. których geometria jest modyfikowana w trakcie operacji. jak wszystkie inne elementy. Po wykonaniu operacji. Belki: W przypadku wykonywania operacji na bryłach z wykorzystaniem belek. jeżeli elementy te znajdują się na warstwach o tych samych grupach przecięć. Efekt operacji jest widoczny tak długo. operacja nie przyniesie widocznego efektu. musisz zapisać ją w Oknie 3D jako Obiekt GDL. jak obecne są elementy biorące w niej udział. na której umieszczone są Operatory. Jeżeli chcesz na stałe zachować otrzymaną w ten sposób bryłę. Operatory nie są modyfikowane. którym w tym przypadku jest Dach. Operator może być używany do modyfikowania wielu Elementów bazowych.funkcja Przycinania do dachów nie ma wpływu na zachowanie tych elementów w działaniach na elementach bryłowych. zaleca się przed dokonaniem operacji na bryłach zmienić numer grupy przecięć jednej z odnośnych warstw. Rodzaje działań na elementach bryłowych Dostępnych jest pięć typów Operacji na elementach bryłowych. która jest Elementem bazowym zmodyfikowanym przez odjęcie Operatora. W operacjach tych dachy są traktowane identycznie. jak Element bazowy. Można także przestawić tryb wyświetlania tej warstwy na Szkielet. które są używane do modyfikowania geometrii elementów z którymi są łączone. Operatory to elementy. co oznacza. Ograniczenia i uwagi Dachy . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 379 . po prawej stronie warstwa Dachu została przełączona na tryb Szkieletowy. co pozwala na bieżąco obserwować zmiany Elementu bazowego. przy zachowaniu modyfikacji Elementów bazowych. Każdy element może być zarazem Elementem bazowym i Operatorem. należy zwracać baczną uwagę na kolejność ich wykonywania. Operacje zagnieżdżone: Jeżeli pożądany kształt może być otrzymany wyłącznie poprzez szereg zagnieżdżonych operacji. Warstwa Operatora wyświetlona jest w trybie Szkielet. Jeżeli Priorytet Elementu bazowego będzie wyższy niż Operatora. pomiędzy Ścianą i Słupem). a Element bazowy może być modyfikowany za pomocą dowolnej liczby Operatorów. Po lewej stronie pokazano oba elementy. który w innej operacji pełni rolę Operatora modyfikującego jeszcze inny Element bazowy.Wirtualny Budynek W działaniach na elementach bryłowych wyróżniamy dwie funkcje elementów: • • Elementy bazowe to elementy. ani usuwane. gdy warstwa Dachu została ukryta. W przypadku takich elementów. można ukryć warstwę. bez konieczności całkowitego chowania Operatorów. Operator musi posiadać taką samą bądź wyższą wartość Priorytetu przekroju 3D. W operacjach tego typu Operator może modyfikować Element bazowy. w środku widzimy sytuację. itd. Na ilustracji poniżej przedstawiono działanie każdego typu operacji: Początkowy kształt ściany widoczny jest po lewej stronie.

że są one widoczne w Oknie 3D. Dodawanie . który obejmuje bryła Operatora.odcina fragment Elementu bazowego. na której są umieszczone nie zostanie powtórnie pokazana. Uwaga: Jeżeli na Rzucie zaznaczony zostanie Element bazowy i otworzone zostanie Okno 3D. że efekt tych operacji nie będzie widoczny. ku dołowi. poniżej. 1) Wstaw na Rzucie Schody spiralne za pomocą narzędzia Schody. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. Przykład Działania na elementach bryłowych Poniższy przykład przedstawia proces tworzenia ściany osłonowej dla spiralnych schodów. Wszystkie polecenia związane z Zestawieniami ilościowymi będą wykonywane w oparciu o zmodyfikowane bryły. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie model oraz w oknach Rysunków Detali. przy pomocy Działań na elementach bryłowych. Wykonując operacje na bryłach w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ pamiętaj.odcina fragment Elementu bazowego. Operatory nie zostaną wyświetlone w Oknie 3D. nawet jeżeli ich warstwy są widoczne.dodaje bryłę Operatora do bryły Elementu bazowego. Nie będzie także możliwa ich edycja.odcina fragment Elementu bazowego.zachowana zostaje tylko część wspólna brył Elementu bazowego oraz Operatora. Na Rzucie Elementy bazowe i Operatory będą wyświetlane bez zmian. dopóki zawartość okna nie zostanie przebudowana. Odejmowanie z wytłaczaniem do dołu .Wirtualny Budynek • • Odejmowanie . Jeżeli natomiast warstwa ta zostanie schowana. Odejmowanie z wytłaczaniem do góry . • • • Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia Działania na elementach bryłowych mają wpływ na model. Część wspólna . dopóki warstwa. Przełączenie warstwy Operatorów do trybu Szkielet nie 380 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Działania pokazane są w Szkielecie. ku górze. Oznacza to. Operatory nie będą wyświetlane w oknie Rzutu. będzie miało wpływu na ich wyświetlanie w oknie Rzutu. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. Poniżej pokazano prezentowane wcześniej elementy w widoku przekrojowym. powyżej a warstwy są ukryte.

Wirtualny Budynek 2) Utwórz ścianę łukową obejmującą schody. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 381 . 7) Kliknij "Pobierz operatory". 6) Zaznacz element operatora: spiralne schody. 4) Zaznacz Element bazowy: ściana łukowa. 5) Kliknij "Pobierz elementy bazowe". 3) Otwórz okno dialogowe poleceniem z menu Projekt > Operacje na elementach bryłowych.

Przegród Strukturalnych i elementów Zakreślania. 3) Opcje dla Obiektów GDL: Przełącza typ symbolu niektórych elementów bibliotecznych (np. Szczegóły. Symboli słupów. a "Rzutem Sufitu".Wirtualny Budynek 8) Wybierz typ operacji: Odejmowanie z wytaczaniem do góry. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. lamp sufitowych. 9) Kliknij "Wykonaj". kratek wentylacyjnych. Opcje wyświetlania Modelu Sposób wyświetlania Widoków Modelu może być zdefiniowany globalnie w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. Wyjątek: Dwie opcje wyświetlania Modelu dla Przegrody Strukturalnej (Pełne i Schematyczne) będą miały wpływ na wyświetlanie i wygląd Przegród Strukturalnych tylko w oknach 3D i Dokument 3D (łącznie z trybem edycji Przegrody Strukturalnej). Opcje wyświetlania Modelu (i Kombinacje) uaktywniane są globalnie dla bieżącego modelu. Operacja na elementach bryłowych jest zakończona. Opcje wyświetlania Modelu mają wpływ na wygląd elementów konstrukcyjnych. Użyj tych opcji. Drzwi. detektorów dymu) pomiędzy "Rzutem Podłogi". Szczegóły. zaznaczenie schodów. wypełnień. gdy zachodzi potrzeba zmiany sposobu wyświetlania wszystkich tego typu obiektów w projekcie. (Można także definiować te ustawienia indywidualnie dla poszczególnych elementów za pomocą odpowiednich opcji w oknie dialogowym Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 382 . Opcje Wyświetlania Modelu nie mają żadnego wpływu na Okno 3D. stref i niektórych Obiektów GDL. zarówno na ekranie jak i w wydrukach. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Okien. Ustaw Opcje wyświetlania Modelu Otwórz okno dialogowe Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu aby określić następujące opcje (zgrupowane w panelach): 1) Opcje Elementów konstrukcyjnych: Pokaż/Ukryj inne opcje mające wpływ na wyświetlanie i wygląd Belek. 2) Opcje Wyświetlania Wypełnień: opcje związane z tłami i wzorkami wypełnień i stref. Znaczników Przekroju. 10) Kliknij pusty obszar aby anulować 11) Sprawdź rezultat w oknie 3D.

możesz je zachować jako Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. jednak nie są one przechowywane pod tą nazwą. dostępne są cztery Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. Kombinacje Opcji widoków modelu Po utworzeniu jednego bądź kilku zestawów Opcji wyświetlania Modelu. patrz Panel Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego i zastosowanie zmian. Szczegóły. • 383 .) Poniższa ilustracja prezentuje wspomniane trzy elementy wyświetlane w postaci "Rzutu Podłogi" (po lewej) i "Rzutu Sufitu" (po prawej). mogą one być modyfikowane i zapisywane pod nowymi nazwami.Wirtualny Budynek Obiektu/Lampy. Domyślnie. Sprawdź ustawienia w pozostałych panelach. wykonaj jedno z poniższych: • • Użyj polecenia Dokument > Ustaw Widok Modelu i wybierz z menu odpowiednią Kombinację Opcji wyświetlania Modelu otwórz menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu i wybierz jedną z zapisanych Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Skorzystaj z odpowiedniego menu rozwijanego znajdującego się u dołu Mapy Projektu Organizatora (Opcje ustawień i przechowywania widoków). Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu można zachować i szybko aktywować do poszczególnych widoków w zależności od potrzeb (np. Te nowe ustawienia mogą pozostać aktywne nawet po zamknięciu okna dialogowego. jeżeli zajdzie taka potrzeba. Skonfigurowane opcje powinny zostać zachowane za pomocą przycisku Zachowaj jako w panelu Kombinacje Opcji widoków modelu. posługując się poleceniami znajdującymi się w pierwszym panelu tego okna dialogowego. aby sprawdzić co się będzie działo po zastosowaniu Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Opcję tę można otworzyć i wprowadzić zmiany z dolnej części Mapy projektu w Organizatorze (Opcje ustawień widoku i przechowywania) oraz w palecie Opcji podręcznych. Skorzystaj z menu rozwijanego znajdującego się w palecie Opcje Podręczne. Nie zachowana konfiguracja opisana zostanie jako "Użytkownika". Aktywna Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu wyświetlana jest w panelu Cechy Mapy Projektu. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu w Projekcie Aby zastosować Kombinację Opcji wyświetlania Modelu do bieżącego modelu. Mapy Widoków oraz w Zestawach Publikacji Nawigatora. do Detali lub Sytuacji.) różne widoki mogą korzystać z różnych Opcji Wyświetlanie Modelu.

otwórz paletę narzędziową Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania.drukowaniu).Wirtualny Budynek Opcje wyświetlania Polecenie Widok > Opcje wyświetlania wyświetla listę funkcji związanych z wyświetlaniem elementów. Widok > Opcje wyświetlania (szybki dostęp do tych opcji możliwy jest również poprzez pasek narzędzi Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania). użyj okna dialogowego Ustawienia Widoku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 384 . Pozostałe funkcje na liście przełączają sposób wyświetlania grubości linii oraz wypełnień (wektorowe lub bitmapowe). Kliknięcie dowolnego elementu przełączy jego status. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu dla zapamiętanego Widoku Gdy zachowujesz widok z dowolnego okna modelu. są one pomocne głównie w trakcie operacji edycji. Dotyczy on tylko wyświetlania elementów na ekranie. Status ten. zapisywana jest również jego bieżąca Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu. Aby zastosować inną Kombinację Opcji Wyświetlania Modelu do zapamiętanego Widoku. Aby uzyskać szybszy dostęp do tych opcji. Opcje wyświetlania (ekranowe) Szczegóły. nie ma wpływu na wygląd widoków modelu podczas publikacji (np. które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75.

użyj opcji Cienka Linia w oknie dialogowym Drukuj lub Plotuj./wył. Uchwyty obrazków i bloków tekstowych oraz Uchwyty krzywych Beziera. Gdy opcja ta jest wyłączona. Można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury dla każdego widoku. Do każdego okna można przypisać inną formę Częściowego Wyświetlania Struktury (np. wyświetlanie kreskowania wektorowego. Linie odniesienia Dachów: Wł./wył. które w trakcie wstawiania tworzą Widoki Projektu. Częściowe Wyświetlanie Struktury ma wpływ na wyświetlanie elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. • Pokaż Pomoce Rysunkowe: Włącza i wyłącza dostępne pomoce rysunkowe. wyświetlanie tych linii. Rzut. Opcja ta dotyczy tylko wyświetlania kreskowania na ekranie (bez względu na rodzaj wypełnienia). Ramki Rysunków: Użyj tej opcji do przełączania wyświetlania ramek Rysunków na Arkuszach. oraz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. Użyj kolejnych czterech opcji do przełączania wyświetlania poszczególnych Pomocy Rysunkowych./wył. Podświetl Znaczniki Źródłowe: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania podświetlania Znaczników Źródłowych. Pokaż Linie odniesienia Ścian i Belek: Wł. • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 385 . wypełnienia wyświetlane są z wzorkiem punktowym. Jeżeli opcja ta jest wyłączona./wył. W przeciwieństwie do Opcji wyświetlania Modelu mających wpływ jedynie na okna 2D. Linie i Linie Zakresu Elewacji/Rozwinięć Ścian.Wirtualny Budynek • • • • Czyść połączenia ścian i belek: Przełącza tryb czyszczenia połączeń ścian i belek. Ustawienia Częściowego wyświetlania struktury mają wpływ jedynie na struktury złożone i warstwowe. Te elementy to: Linie Zasięgu i Obszaru Odległego Przekrojów i Elewacji. Są to: Uchwyty wypełnień. Szybkie przypisanie Częściowego Wyświetlania Struktury dla bieżącego okna możliwe jest poprzez okno Struktury częściowej dostępne w palecie Opcji Podręcznych. wszystkie linie są wyświetlane jako bardzo cienkie. na którym skomplikowane i złożone elementy będą przedstawione tylko częściowo: przedstawiając jedynie rdzeń lub bez wykończenia. w przypadku współpracy z innymi projektantami lub inżynierami. Elementy Szablonu na Arkuszach: Wł. Uwaga: Tryb Bardzo cienkie dostępna w tym menu. dotyczy tylko sposobu wyświetlania elementów na ekranie. chyba że zaznaczona jest opcja "Pogrubione linie przekroju". Na przykład. Wieloboki obrysu Detali i Obszarów 2D. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Jeżeli chcesz wydrukować rysunek w tym trybie wyświetlania. 3D). Znaczniki Źródłowe to te. Kreskowanie wektorowe: Wł. wyświetlanie elementów szablonu arkusza. Zasięg Znaczników: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania wyświetlania ekranowych elementów Znaczników. Ustaw preferencje wyświetlania za pomocą menu Dokument> Częściowe Wyświetlanie Struktury. Wyświetlanie Struktury O Częściowym Wyświetlaniu Struktury Funkcja Częściowego Wyświetlania Struktury umożliwia wyświetlenie i stworzenie złożonych i skomplikowanych elementów w uproszczonej formie. wyświetlanie tych linii Prawdziwa grubość: Użyj tej opcji by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie prawdziwych grubości linii. może będziesz wolał dokonać publikacji Planu Strukturalnego. Kolor podświetlenia Znaczników może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. • • Pogrubione linie przekroju: Wyświetla Elementy konstrukcyjne z pogrubionymi liniami przekrojowymi. Zobacz Struktury warstwowe na stronie 32.

• Tylko Rdzeń: Można wyświetlać jedynie struktury zdefiniowane jako “Rdzeń”. poza warstwami/komponentami określanymi jako “Wykończenie”. • Pełna Struktura: To jest ustawienie domyślne.Wirtualny Budynek Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury Preferowany sposób wyświetlania można określić za pomocą okna Dokument > Częściowe Wyświetlanie Struktury. 386 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Bez Wykończenia: Wyświetlona jest cała struktura.

Wirtualny Budynek Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury można przypisać do następujących rodzajów okien: • • • Rzut (jedno ustawienie Częściowej Struktury ma wpływ na każde okno Rzutu) Okno 3D (jedno ustawienie dla okna 3D) Przekrój/Elewacja/Rozwinięcia ścian/Dokument 3D: Każdy typ okna dla tych elementów może mieć własne ustawienie Częściowego Wyświetlenia Struktury (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 387 . można je określić osobno dla każdego okna.) Część Cechy w Mapie Projektu Organizatora oraz Mapie Widoków Organizatora wyświetla aktualne ustawienia Struktury Częściowej zaznaczonego elementu. ani dla jakiegokolwiek innego Niezależnego widoku projektu. Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku Ustawienia dla Częściowego Wyświetlania Struktury jest zachowywane wraz z widokiem. a każdy z nich będzie miał inne Częściowe Wyświetlanie Struktury. Zobacz także Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego na stronie 392. Oznacza to. Wyjątek: Nie można skonfigurować ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla Przekroju typu Rysunek. że dla każdego widoku można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury: na przykład. można wyświetlić trzy okna Przekroju z trzema różnymi ustawieniami Częściowej Struktury). • Obszar 2D oraz Detal: Jeśli widok źródłowy projektu jest w Rzucie lub jeśli jest widokiem projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. można skonfigurować ustawienia Częściowego Wyświetlenia Struktury dla Obszarów 2D i Detali (w razie potrzeby. można zachować dwa różne widoki tego samego Przekroju.

” jednak muszą one przylegać do siebie. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. Dla elementów warstw: warstwy można określić jako “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. dachów): warstwy można zaznaczyć jako “Rdzeń” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. stropów.” Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). 388 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów warstw (ścian.

Zaznaczenie zapamiętane jest pokazane jedynie na wyświetlonych komponentach. ale opcja “Pokaż Pełną Strukturę” (na czerwono) pokazuje pełną strukturę ściany. wybierz element Wybierz Podrys i zaznacz Pełna Struktura. wyświetlone zostaną punkty aktywne w oryginalnym położeniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 389 . Wizualizacja pełnej struktury Nawet jeśli zastosujesz opcję Częściowego Wyświetlenia. Dokonany wybór zostanie podświetlony.zgodnie ze wskazaniem pogrubionego kursora w kształcie znaku Mercedesa na tym obrazku. 2) Z menu rozwijalnego Podrys. słupów): Elementy można zaznaczyć jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Projekt > Menedżer profili. belek. Opcja Funkcje wspierające zaznaczenie również pomoże wyświetlić części elementów wyświetlone w pełni oraz częściowo. ArchiCAD umożliwia wyświetlenie kilku rodzajów informacji. ściany warstwowe są wyświetlane z ustawieniami tylko rdzenia. ale będzie pokazany tylko na wyświetlonych częściach elementów. Można zawsze wybrać opcję Pełna Strukturalna Oryginalna dla Podrysu: Po zaznaczeniu częściowo wyświetlonego elementu. które pomogą zidentyfikować pełną strukturę oryginalną. ale kursor rozpozna linię odniesienia nawet jeśli nie będzie jej na wyświetlonej części elementu .Wirtualny Budynek Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów Profili (ścian. Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). jeśli zajdzie taka potrzeba. W tej części. 1) Wybierz narzędzie Podrys.

całego elementu. nawet jeśli wykończenia są ukryte zgodnie z aktualnym ustawieniem Częściowego Wyświetlania Struktury. użyj panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. wtedy Wypełnienie kryjące pojawi się niezależnie od zastosowanej opcji Częściowego Wyświetlania. które dochodzą do “Krawędzi wewnętrznej” są obliczane jako komponent “wykończenia” otaczającej struktury.” W przypadku Słupów "obudowanych" ścianą: Wyświetlając tylko Rdzeń można wyeliminować Owijanie. Zwykłe kolumny zawsze pokazują zarówno Rdzeń oraz Okładzinę niezależnie od ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury. nie są uznawane za elementy składowe dla celów Częściowego Wyświetlania Struktury. Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref Niezależnie od tego.Wirtualny Budynek Okno Info wyświetla Grubość oryginalnego. Aby wyświetlić kolumnę bez okładziny. Następnie ustawić opcję Częściowe Wyświetlanie Struktury jako “Bez Wykończenia. Aby zastąpić opcje wyświetlania Wypełnień kryjących. Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów Mimo że zwykłe Kolumny posiadają “Rdzeń” oraz okładzinę. która opcja częściowego wyświetlania została zastosowana. nie będzie ona miała wpływu na strefy: strefy. 390 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie Jeśli przypisałeś Wypełnienie Kryjące dla dowolnego elementu warstwowego lub złożonego (może to być dach. nawet jeśli jest on akurat ustawiony jako Częściowo wyświetlony. należy stworzyć Złożoną Kolumnę i skonfigurować okładzinę jako “Wykończenie”. strop lub siatka).

Jeśli przełączysz pomiędzy ustawieniami częściowego wyświetlania struktury. wymiar pokazany w opcji Tylko Rdzeń zniknie. te wymiary zostaną utracone po przeklejeniu. a inne zestawy wymiarów w widokach Pełnej Struktury oraz Bez wykończenia. Ściana będzie wyświetlona z ustawienia wyświetlania tylko rdzenia: Można skopiować i przekleić zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. wymiary związane z wcześniejszym ustawieniem Wyświetlania nie będą widoczne. Aby ponownie zobaczyć wymiary.ten utworzony poprzednio przy ustawieniu wyświetlania Pełnej Struktury. które NIE pojawiają się w danym widoku Częściowego Wyświetlania Struktury. w którym wstawiono wymiary. pojawi się okno z ostrzeżeniem: Jeśli przełączysz ustawienie wyświetlania na opcję Pełnej Struktury. jeśli spróbujesz wkleić zwymiarowane elementy. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury są podobne. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury różnią się od siebie. i pojawi się inny wymiar . Jednak. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 391 .Wirtualny Budynek Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów Wymiary połączone są z ustawieniem częściowego wyświetlania struktury: każdy tryb częściowego wyświetlania ma własny zestaw wymiarów: można wybrać zestaw wymiarów jedynie dla widoku Tyko rdzeń. Jeśli skopiujesz i przekleisz zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. należy przełączyć z powrotem na ustawienie Częściowego Wyświetlania Struktury.

którego źródłem jest model z określoną opcją ręcznego przebudowania. że mamy widok projektu z opcją Automatycznej aktualizacji.po przebudowaniu. Ustawień częściowego wyświetlania struktury nie można zmieniać. 392 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zmienią ustawienia Częściowego wyświetlania tak. Niżej przedstawione ustawienia widoku należą do widoku. Po przebudowaniu takiego widoku . w którym elementy mają źródło w innym oknie modelu. W przeciwnym razie: Załóżmy. lub anulować proces. Następnie zmień widok projektu na “Aktualizacja manualna” lub “Rysunek: bez przebudowania”.dla którego źródła zmieniono opcję z Automatycznego Przebudowania na Ręczne . ze widoki stworzone na podstawie tego źródła . Detal lub Obszar 2D). Jest to możliwe. Elewacja. ponieważ widok projektu źródłowego może nie być zaktualizowany. Jednak jeśli widok projektu źródłowy to widok/widok projektu z opcją ręcznego przebudowania. aby pasowały do tych skonfigurowanych dla widoku projektu źródłowego. z którego stworzono kilka widoków. Dlatego ArchiCAD nie pozwoli zmienić ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoków utworzonych z źródeł z opcją ręcznego przebudowania lub typu Rysunek. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie związane z konsekwencjami dla pochodnych widoków: Ustawienia częściowego wyświetlania struktury widoków mogą się zmienić: Możesz kontynuować Przebudowywanie. rozwiązaniem jest powrót do widoku źródłowego (lub zrobienie jego kopii wraz z potrzebnymi ustawieniami częściowego wyświetlania struktury) i zmienić aktualizację na typ Automatyczny. może wystąpić problem kiedy będziesz probować zmienić powiązane ustawienia Częściowego wyświetlania struktury. Jeśli nie zmienisz ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoku projektu źródłowego z Ręcznym przebudowaniem (nawet jeśli został stworzony na podstawie źródła typu automatycznej aktualizacji). Rozwinięcia ścian. ale musisz pamiętać. Ponownie.zostaniesz ponownie ostrzeżony o zmianie ustawień częściowej struktury widoku: Rozwiązanie: wróć do widoku źródłowego (lub zrób jego kopię) i zmień typ aktualizacji na Automatyczny.nawet jeśli już utworzyłeś te widoki .Wirtualny Budynek Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego Często będziesz pracował w widoku modelu (Przekrój.

lcf załadować zestaw bibliotek z ArchiCAD 10 i 11 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 393 . trzeba będzie je zastępować pojedynczo (i resetować ich parametry). Drzwi / Okna w bibliotece ArchiCAD 12 zostały przeprogramowane. "stare" zgodne elementy zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi z ArchiCADa 12. Wyjątek: W przypadku elementów złożonych (Profili) skonfigurowanych jako Częściowo wyświetlanych może nastąpić zniknięcie warstw w pewnych przypadkach. pamiętaj o poniższych wskazówkach: 1) Jeśli chcesz zachować stare obiekty biblioteczne. aby były właściwie wyświetlane przy częściowym wyświetlaniu struktury.lcf Elementy niezgodne w przeniesionych projektach zostaną pokazane jako Brakujące elementy biblioteczne. Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów Przecięcia będą zachowywały się tak samo jak w przypadku wyświetlania pełnej struktury: W wyniku częściowego wyświetlania nie znikną żadne przecięcia warstw.Wirtualny Budynek W ten sposób. ale również korzystać z nowych obiektów powinieneś: • • załadować plik biblioteki AC 12 . 2) Jeśli dalej chcesz pracować nad projektami używając nowych obiektów: • • Załaduj plik biblioteki AC 12 . Niezgodne "stare" elementy pozostaną na miejscu. jeśli migrujesz wcześniejsze wersje projektów ArchiCADa do ArchiCAD 12. i nie będą sprzeczne z obiektami ArchiCADa 12. Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien Wyświetlenie 2D drzwi i okien powinno zniknąć w wyniku zmiany na częściowe wyświetlanie struktury. Elementy zgodne zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi AC 12. Jedna.

Wirtualny Budynek 394 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

wysyłany na serwer czy zapisany na dysku. • Sposób wyświetlania elementów rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D zależy od ustawień atrybutów w oknach dialogowych Ustawień poszczególnych narzędzi. Cele dekoracyjne lub opracowanie szczegółów. ArchiCAD oferuje również profesjonalny interfejs obsługi urządzeń drukujących/plotujących. nadal wszystkie projekty architektoniczne muszą być publikowane na papierze. Funkcje tworzenia Zestawień ilościowych pozwalają na tworzenie list zawierających wszelkie dane o projekcie. Aby maksymalnie przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia dokumentacji. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. musisz oprzeć się na sterownikach dostarczonych przez producenta. wyplotowany. Gdy zestaw publikacji zostanie już zdefiniowany. Wypełnienia. których nie chcesz rysować za pomocą elementów konstrukcyjnych. publikowanie może odbywać się w każdym momencie za pomocą jednego kliknięcia. Za pomocą okien arkuszy. Obrazki oraz Rysunki. Funkcje Kolportera znacznie usprawniają i porządkują końcową fazę pracy nad projektem . To tutaj decydujesz czy dany zestaw będzie wydrukowany. jest kompletny zestaw narzędzi rysunkowych i wymiarujących. typy linii. Szczegóły. Jako pomoc przy rysowaniu i umieszczaniu elementów konstrukcyjnych. Elementy rysunkowe mają wiele zastosowań: • • • Przy modelowaniu detali.wirtualną reprezentację papierowej dokumentacji. Proces tworzenia zestawień został opisany na końcu tego rozdziału. wbudowaną funkcję tworzenia arkuszy projektu. Zmiany dokonane w ArchiCADzie są natychmiastowo wprowadzane do Teczki arkuszy. Rezultaty obu procesów przeważnie są podobne. Możesz dzięki nim ustawiać i zachowywać preferencje dotyczące publikacji dowolnej ilości zestawów. która umożliwia przygotowanie pełnej dokumentacji na podstawie zachowanych widoków modelu. Zestawy atrybutów związanych z elementami rysunkowymi (pióra kolorów. rodzaje wypełnienia) można definiować w odpowiednich oknach dialogowych znajdujących się w menu Opcje > Atrybuty elementów. podczas gdy drukarki (różnych formatów) na danych rastrowych. Funkcje tworzenia arkuszy projektu stanowią integralną część ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Rysowanie Wszystkie Elementy rysunkowe są dwuwymiarowe: do tej grupy należą Punkty aktywne. pakiet ArchiCAD zawiera udoskonaloną. Obecnie. Gdy zależy nam na szybszym wyświetlaniu lub publikowaniu. Ich kontury mogą być wykorzystywane przy tworzeniu skomplikowanych brył 3D za pomocą narzędzia Magiczna różdżka.Dokumentacja Dokumentacja Uzupełnieniem funkcji ArchiCADa umożliwiających wymodelowanie Wirtualnego Budynku. wygląd niektórych atrybutów może być modyfikowany poleceniami z menu Widok > Opcje wyświetlania. 395 . z których następnie może przygotować Teczkę arkuszy . Oto typowe kroki pozwalające na utworzenie elementu rysunkowego: 1) Wybranie narzędzia z Palety narzędzi i otworzenie okna dialogowego jego ustawień.jego publikację. Graphisoft zapewnia sterowniki do większości ploterów dostępnych na rynku. Za wyjątkiem Rysunków i Wypełnień elementy rysunkowe nie są brane pod uwagę podczas tworzenia list i zestawień. zwłaszcza w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D lub Detali i Obszarów 2D. Plotery (są to przeważnie urządzenia obsługujące duże formaty) opierają swoje działanie na danych wektorowych. w przypadku drukarek. użytkownik ma dostęp do wszystkich widoków Wirtualnego Budynku. Linie.

Stropom. Przekroju/Elewacji/RŚ. Jako kreskowanie wektorowe wypełnienia mogą być również wykorzystywane do ozdabiania materiałów w Oknie 3D i Dokumentach 3D. Wypełnienia przypisane do elementów konstrukcyjnych mogą być wyświetlane w oknach Rzutu. • Podobnie jak przy elementach konstrukcyjnych. np. Kliknij OK. Dachom. wstawiane za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Każdy rodzaj wypełnienia posiada "tło" i "pierwszy plan". po łamanej a także obracanie ich w momencie wstawiania. widocznej na Rzucie powierzchni stropu. Dla większości elementów można wybrać Wypełnienie Przekrojowe (na przykład dla elementów ciętych płaszczyzną przekroju lub płaszczyzną cięcia dla Rzutu) oraz oddzielne Wypełnienie Kryjące (pozwalające na wypełnienie powierzchni w widoku. rysowanego elementu. położenia. długości i/lub wielkości Wypełnienia O Wypełnieniach Wypełnienia są dwuwymiarowymi kreskowanymi wzorkami pozwalającymi na odróżnienie lub przyozdobienie różnych elementów projektu. aby zatwierdzić. opisami i komponentami.Dokumentacja 2) Dopasowanie ustawień tak. by odpowiadały przeznaczeniu lub wybranie wcześniej zapisanych ustawień z listy pojawiającej się po wciśnięciu przycisku Ulubione. Wypełnienia można: • przypisywać elementom konstrukcyjnym (Ścianom. po łuku. rysowanie elementów wzdłuż prostej. Wypełnienia 2D mogą występować w zestawieniach wraz z powiązanymi z nimi cechami. ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Elementy te służą do wypełniania obszarów. Dokumentów 3D i w oknach Detali/Obszarów 2D.) 3) Wybranie Metody geometrii w palecie Info pozwalającej na 4) Wskazanie w oknie 2D. które nie wymagają odpowiednika w 3D. Strefom i komponentom Obiektów) stosować jako indywidualne elementy rysunkowe. Siatkom. których kolory i wzory mogą być ustawiane 396 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Słupom. tworzenia cieni i innych elementów graficznych lub do mierzenia powierzchni wypełnionych wieloboków.

Zobacz także Tabela eksportu wypełnień w Pomocy ArchiCADa. w oknach Rzutu. lub zaznacz wstawiony element. by mogło być stosowane jako wypełnienie Siatek. Kategoria decyduje o tym. czy Dachy. będziesz mógł im przypisać kategorię Wypełnień Przekrojowych.Dokumentacja oddzielnie. za pomocą Narzędzia Wypełnienie. dzięki czemu będą traktowane jak wypełnienia przekrojowe elementów konstrukcyjnych. Przekroju/Elewacji/Rozwinięcia Ścian. do której zostanie przypisane to wypełnienie. która zostanie rozbita na elementy rysunkowe. Na przykład. Funkcja ta jest przydatna przy korzystaniu z Opcji Wyświetlania Modelu oraz przy eksporcie plików DXF/DWG. Siatek i Stref na Rzucie. Nie są one w żaden sposób związane z elementami konstrukcyjnymi. do jakiego elementu może być przypisane dane wypełnienie. Dokumentów 3D lub Detali/Obszarów 2D. Dachów. Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie Gdy rysujesz wypełnienie ręcznie. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. Kategorie wypełnienia Dostępne są trzy kategorie wypełnień: • Wypełnienia Przekrojowe: Kreskowania wyświetlane na powierzchniach ciętych elementów konstrukcyjnych widocznych w przekroju. Stref. Przy rysowaniu dodatkowych wypełnień w oknie Przekroju. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. otwórz okno dialogowe Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Atrybuty elementów) i rozwiń panel Kategoria i wzór punktowy. • • Każdy rodzaj wypełnienia może być przypisany do jednej lub kilku kategorii. wypełnienie przekrojowe ściany zostanie automatycznie przypisane do odpowiedniej kategorii. takimi jak Ściany. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. gdzie możesz duplikować. Aby przypisać kategorię określonemu wypełnieniu. w panelu Ustawienia zaawansowane okna dialogowego Ustawienia Wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 397 . Na przykład: jeżeli na Przekroju znajduje się Ściana. Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym By zdefiniować domyślne wypełnienie dla elementu konstrukcyjnego lub zmienić wypełnienie wstawionego elementu: 1) Aktywuj Narzędzie Wypełnienie. możesz określić Kategorię. Wypełnienia Rysunkowe: Proste wypełnienia narysowane ręcznie w dowolnym Oknie Modelu. Wypełnienia Kryjące: Wypełnienia Stropów. Stropy. Stropów lub Dachów na Rzucie. wypełnieniu musi być przypisana kategoria "Wypełnienie Kryjące".

• Dla Stropów. Przypisywanie Wypełnienia Kryjącego Dla Stropów. Siatek i Dachów. Stref i Dachów możesz określić Wypełnienie Kryjące. które będzie wyświetlane na Rzucie. aktywuj przycisk "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut okna Ustawień strefy. 3) Kliknij nazwę lub ikonę wypełnienia dla Wypełnienia Przekrojowego lub Kryjącego. by wyświetlić listę dostępnych wypełnień dla każdej z kategorii.Dokumentacja 2) Przejdź do panelu Rzut i Przekrój w oknie Ustawień Elementu (lub kliknij przycisk Rzut i Przekrój w palecie Info). zaznacz opcję "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawień. Siatek. 398 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. 4) Wybierz pożądany rodzaj wypełnienia z rozwijanej listy. • W przypadku Stref.

Wypełnienia pełne obejmują: • • • Wypełnienie pierwszego planu: Widać jedynie pierwszy plan. Wypełnienie tła: Widać jedynie Tło. 50%. kliknij ikonę narzędzia Wypełnienie w Palecie Narzędzi. a następnie wybierz jedną z trzech dostępnych Metod geometrii znajdujących się w palecie Info. dla których wstępnie skonfigurowano Przezroczystość (25%. ponieważ Pierwszy plan jest ustawiony na zero. ponieważ zasłania on tło. Możesz modyfikować jego zawartość lub importować nowe elementy za pomocą Menedżera atrybutów. Rysowanie Wypełnienia metodą Wieloboku. gdzie możesz duplikować. Funkcja ta obejmuje Wypełnienia 100%. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 399 .Dokumentacja Rysowanie Wypełnień Aby narysować Wypełnienie. Definiowanie Rodzajów Wypełnienia ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Wypełnienia gradientowe i Wypełnienia obrazkami. Szczegóły. Te wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia: Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. Rysując wypełnienie za pomocą Narzędzia Wypełnienie możesz wskazać kategorię. patrz Okno dialogowe Rodzaje Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. Opis tego procesu można znaleźć w podrozdziale Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237 oraz Utwórz Prostokąt Ścian na stronie 238. Wypełnienia symbolami. której to wypełnienie będzie przypisane. Wypełnienia wektorowe. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Istnieje również możliwość łączenia wielu wypełnień w celu utworzenia struktur warstwowych dla Ścian. Prostokąta lub Obróconego prostokąta jest podobne jak w przypadku rysowania ścian. patrz Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie na stronie 397. Dachów lub Stropów. Trzy wypełnienia. 75%) pierwszego planu.

Domyślnie. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. odstępy. Punktowe wersje wszystkich fabrycznie przygotowanych wzorków wypełnień zbliżone są do ich wektorowych odpowiedników. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. dostępność oraz powiązany wzór punktowy. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazkami to jedynie wypełnienia wieloboków. Nowy rodzaj wypełnienia będzie się od tej pory wyświetlać na rozwijanej liście wypełnień. Podczas drukowania lub plotowania wypełnień wykorzystany będzie tryb wektorowy. przy pomocy Narzędzia Wypełnienie.Dokumentacja Dodatkowo możesz utworzyć nowy rodzaj wypełnienia w oparciu o żądaną wartość przezroczystości: kliknij Nowe i wybierz wypełnienie 100% w oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie. Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy Każdy rodzaj wypełnienia może być wyświetlany w dwóch trybach: wektorowym lub punktowym. zatem dostępne są tylko na liście Narzędzia Wypełnienie. Jeżeli wyłączysz tę opcję. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. będziesz musiał narysować jego punktowy odpowiednik ręcznie. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do Materiałów wyświetlanych w oknie 3D. Wypełnienia symbolami mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Wypełnienia wektorowe mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych w oknach 2D. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. wypełnienia będą wyświetlane na ekranie jako raster (będą złożone z punktów). ustaw wartość procentową Przezroczystości (w tym przypadku 65). 400 . są to między innymi skala.) W panelu Wyświetlania wypełnień w oknie dialogowym Rodzajów wypełnień. kąt. nawet jeśli jest on aktualnie wyłączony. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. (Wypełnienia wieloboku rysuje się ręcznie. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. wyświetlanie wszystkich wypełnień w projekcie ustawione jest na Kreskowanie wektorowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. Jeżeli zmodyfikujesz wzorek wektorowy lub utworzysz nowe Wypełnienie symbolami. Niektóre właściwości wzorów wektorowych mogą być modyfikowane.

W Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D jest wyświetlane kreskowanie wektorowe tylko. użyj opcji w panelu Ogólne okna Ustawień Wypełnienia. Dla wypełnień kryjących Siatek. gdy zaznaczona zostanie opcja Kreskowanie wektorowe 3D w panelu Reprezentacji modelu okna dialogowego Ustawień. Jeżeli Materiały te obejmują Kreskowanie wektorowe. W Oknie 3D Elementy konstrukcyjne w Oknie 3D są wyświetlane przy użyciu Materiałów przypisanych do nich w panelu Modelu w Ustawieniach elementu. wypełnienie to będzie widoczne w Oknie 3D tylko jeżeli ustawisz przycisk funkcji Kreskowanie wektorowe 3D na "On" w oknie dialogowym Widok > Tryb widoku 3D > Ustawienia Widoku 3D i pod warunkiem. że będziesz używać Wewnętrznego silnika 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 401 . Ustawienia Kreskowania wektorowego nie mają wpływu na wygląd renderingów. Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego Możliwe jest ręcznie określanie orientacji kreskowania wektorowego. patrz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) oraz Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. • Dla wypełnień narysowanych za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Dachów i Stref. Szczegóły. Więcej szczegółów. Stropów. • Zobacz także Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych na stronie 40. użyj opcji w panelu Wypełnienie Kryjące danego okna Ustawień Narzędzia.Dokumentacja Wyświetlanie Kreskowania wektorowego Na Rzucie Kreskowanie wektorowe będzie wyświetlane na Rzucie tylko jeśli aktywowałeś Widok > Opcje wyświetlania > Kreskowanie wektorowe.

że wciśnięty jest przycisk Przesuń pod-element w palecie pomocniczej. bez względu na transformacje dokonane na elemencie. Pojawi się wtedy kursor w kształcie uchwytu wektora wypełnienia. na Okrąg pomocniczy (jeżeli włączona jest funkcja Linie pomocnicze) pojawiający się. Modyfikowanie wzoru kreskowania odbywa się poprzez manipulowanie długością każdego z uchwytów oraz kątem zawartym pomiędzy nimi. Zwróć uwagę. Zwróć uwagę. po wstawieniu wypełnienia będziesz miał możliwość określenia wektora wypełnienia. Użyj Zniekształconych Wypełnień Powiąż z początkiem wypełnienia Opcja Powiąż z początkiem wypełnienia pozwala na wykorzystanie uchwytu do określenia orientacji wzoru wypełnienia. Oznacza to. że uchwyt niekoniecznie musi znajdować się wewnątrz wieloboku wypełnienia. Kliknięcie uchwytu spowoduje zaznaczenie całego wypełnienia. gdy poruszasz którymś z uchwytów.Dokumentacja Orientacja wzoru wypełnienia określana jest za pomocą uchwytów. zaznaczenie wypełnienia zaznaczy również uchwyt. 402 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W tym przypadku wzór wypełnienia rozpoczyna się w początku elementu wypełnienia. zaznacz wypełnienie a następnie kliknij punkt końcowy uchwytu i obróć. że wypełnienie ułożone będzie zawsze ortogonalnie. Pierwsze kliknięcie określi początek wypełnienia. Aby później zmienić orientację kreskowania. Powiąż z początkiem wypełnienia Wybranie opcji Powiąż z początkiem projektu spowoduje. Uchwyty wypełnienia widoczne są tylko wtedy. gdy włączona jest opcja Pokaż Uchwyty Wypełnień oraz Pokaż Pomoce Rysunkowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. Przy tworzeniu nowego wypełnienia z wybraną funkcją "Powiąż z początkiem wypełnienia". Trzecia opcja (dostępna tylko w Ustawieniach Narzędzia Wypełnienie/Ustawieniach Palety Info wypełnień i Narzędzia Strop) pozwala na użycie Zniekształconych Wypełnień. Drugie zdefiniuje kierunek ułożenia kreskowania. iż zamiast jednego uchwytu określającego wektor kierunku wypełnienia dostępne są dwa. Jeżeli chciałbyś powrócić do oryginalnych wymiarów kreskowania wystarczy przeciągnąć kursorem koniec uchwytu na ten Okrąg. Upewnij się. Możesz przeciągnąć uchwyt poza obrys wypełnienia nawet po jego utworzeniu.

Porównaj poniższe ilustracje. elementy konstrukcyjne rozbite są na linie i wypełnienia. Szczegóły. Jeżeli zaznaczysz te wypełnienia i w ich ustawieniach wybierzesz opcję Użyj zniekształconych Wypełnień. umożliwiająca automatycznie zniekształcenie wzoru wypełnienia zgodnie ze spadkiem dachu. Sprawdź. aby przypisać jednolity sposób wyświetlania do wszystkich wypełnień w danym projekcie. po lewej z wyłączoną opcją zniekształcania a po prawej z włączoną. Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień Wypełnienia kryjące dachów również mogą być wyświetlane zgodnie z ich geometrycznym położeniem. w oknie dialogowym Ustawień dachu znajduje się opcja Zniekształć wg spadku. w menu Dokument > Ustaw widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Możesz jednak użyć panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w Opcjach wyświetlania Modelu. Wypełnienia po lewej powiązane są z początkiem projektu natomiast te po prawej są zniekształcone. Chociaż nie można ręcznie ustawić zniekształcenia wypełnień kryjących. Aby ją włączyć zaznacz dach i otwórz okno dialogowe Ustawień dachu. czy sekcja Wypełnienie kryjące w panelu Rzut i Przekrój jest aktywna i zaznacz w niej obie opcje Ustaw zgodnie z nachyleniem i Zniekształć wg spadku. kreskowania zostaną wyświetlone zgodnie z ich rzeczywistym geometrycznym położeniem. dzięki którym wzrasta czytelność rysunków. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 403 .Dokumentacja Istnieją przynajmniej dwa zastosowania zniekształconych wypełnień. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Dach) w Pomocy ArchiCADa. Poniżej możesz porównać oba dachy. Szczegóły. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Domyślnie wypełnienia są wyświetlane zgodnie z opcjami wybranymi w oknach dialogowych ustawień poszczególnych elementów. W Przekrojach o statusie rysunku.

6) Aby zachować zmiany i opuścić okno dialogowe kliknij OK. kliknij przycisk Wklej nad oknem Zawartość pola tekstowego jest wynikiem obliczenia pola powierzchni narysowanego wypełnienia. Zobacz Dostępność i Wzorek Ekranowy w Pomocy ArchiCADa. 4) W panelu Edytuj Symbol. zaznacz to pole (bez wypełnienia) i wybierz Ustawienia tekstu wymiarowania (ta opcja pojawi się w menu Edycja). Po wklejeniu tych elementów wypełnienia do okna będzie możliwa ich ponowna edycja. wzór i kąt obrotu wypełnienia symbolami. Należy wtedy wskazać kliknięciem położenie pola tekstowego. 3) Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. skopiowane komponenty zawierają krzywe. patrz Parametry tekstu wymiarowania w Pomocy ArchiCADa. z którego zostały skopiowane. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 5) Użyj poleceń w panelu Edytuj Symbol. Aby zmodyfikować ustawienia czcionki lub treść pola. aby podświetlić jeden wzór w oknie podglądu tego okna dialogowego. Uwaga: Wzór punktowy musi być wyedytowany ręcznie w panelu Dostępność i Wzór ekranowy okna dialogowego Rodzajów wypełnienia. 1) Narysuj wzór korzystając z linii. nie zostaną one wklejone w oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia. Uwaga: Jeśli zaznaczone. że góra i dół oraz lewa i prawa strona wzoru są wzajemną kontynuacją. Więcej szczegółów. Ustawienia parametrów pola tekstowego będą takie same jak pól tekstowych wymiarowania. patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. aby ustawić rozmiar. Więcej szczegółów. wypełnienia. Podglądu. po narysowaniu wieloboku wypełnienia kursor przyjmie kształt Młotka. zostają one odjęte od powierzchni wypełnienia. oraz punktów aktywnych. 2) Zaznacz wszystkie składniki wzoru i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. Uwaga: Jeżeli wypełnienie zawiera otwory. a następnie kliknij OK aby zatwierdzić. łuków Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni Jeżeli w panelu Ustawienia ogólne okna dialogowego Ustawień wypełnienia zaznaczona została opcja Pokaż powierzchnię. Patrz Panel Edytuj Symbol wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. Aby zmienić wypełnienie symbolami po usunięciu pierwotnych składników z okna. Wciśnij przycisk Nowe. wpisz nazwę nowego wypełnienia i wybierz opcję "Wypełnienie symbolami". Jednostka powierzchni i stopień dokładności wyświetlonej wartości są definiowane w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Wzór wyświetla się w oknie Podglądu. Odbywa się to według następującej procedury: naciśnij przycisk Kopiuj. w oknie dialogowym Rodzaje wypełnienia wybierz symbol do edycji i 404 . Wzór powinien mieścić się w obszarze prostokąta. tekst lub inne elementy.Dokumentacja Utwórz Wypełnienie typu Symbol Wypełnienia symbolami mogą być tworzone przez użytkownika na podstawie rysunku utworzonego w jakimkolwiek oknie modelu. Zaznacz pole Pokaż Pojedynczy Wzór. Upewnij się.

Drugim wypełnieniem tego typu jest gradient kołowy.Dokumentacja Zawartość pola powierzchni jest zawsze czytana od dołu lub od prawej strony po obrocie lub odbiciu lustrzanym. nie odzwierciedlają one żadnych rzeczywistych cech (np. musisz wybrać z palety pomocniczej ikonę Przesuń pod-element. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 405 . Wypełnienia gradientowe nie mogą być przypisane elementom konstrukcyjnym (Wypełnienia przekrojowe lub kryjące). Więcej szczegółów. kąt oraz rozmiar obszaru przejścia mogą być edytowane za pomocą uchwytu wypełnienia pod warunkiem. patrz Ustawienia narzędzia Wypełnienie w Pomocy ArchiCADa. nie znajduje ona natomiast zastosowania w przypadku elementów konstrukcyjnych. że włączone są Uchwyty wypełnień w menu Widok > Opcje wyświetlania. rodzaju materiału) i dlatego dostępne są tylko poprzez narzędzie Wypełnienia jako wypełnienie wieloboku. Aby uzyskać gradient linearny. Uwaga: Aby móc poruszać uchwytem wypełnienia. Ważna informacja: Wypełnienia obrazkami są dostępne tylko jako wypełnienia wieloboków. Wypełnienia obrazkami Wypełnienie obrazkami umożliwia używanie obrazków jako elementów pierwszego planu Wypełnień wieloboku. Po wstawieniu wypełnienia zauważysz. W tym przypadku dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) tworzą odpowiednio wewnętrzny i zewnętrzny kolor wypełnienia. należy wybrać dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) w panelu Ustawienia ogólne okna Ustawień wypełnienia. że wzór składa się z dwóch kolorów płynnie przechodzących jeden w drugi. Dlatego z funkcji tej można korzystać wyłącznie w celu tworzenia wypełnień przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. ale możesz zdefiniować własną wersję wypełnienia. Domyślnie ArchiCAD 12 posiada dwa Wypełnienia obrazkami w Atrybutach. Położenie. Wypełnienia gradientowe Przeznaczeniem Wypełnienia gradientowego jest uatrakcyjnienie graficznej strony projektu. Uchwytem możesz edytować początek wypełnienia gradientowego oraz rozszerzać obszary poszczególnych kolorów oraz przejścia pomiędzy nimi.

Kliknij przycisk Ładuj obrazek. Znajdź żądany obrazek i kliknij OK. 406 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Panel Tekstura Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa.Dokumentacja Aby utworzyć Wypełnienie obrazkami. Kliknij Nowe. że Wypełnienie obrazkami jest Wypełnieniem wieloboku. W wyświetlonym oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia (w panelu Dostępność i Wzór ekranowy) zaznacz. W przypadku wypełnień obrazkami drugi panel nazywa się Tekstura Wypełnienia. W oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie wybierz Wypełnienie obrazkami. aby dostosować rozmiar i wzór Wypełnienia obrazkami. że opcje "Lustrzanego odbicia" zapewniają różne możliwości ustawienia powtarzających się wzorów w obrębie Wypełnienia obrazkami. (Wypełnienia obrazkami nie znajdują zastosowania w elementach konstrukcyjnych). aby otworzyć okno dialogowe katalogu biblioteki. Użyj opcji Rozmiar obrazka. aby go pobrać. Szczegóły. tzn. Wypełnienia obrazkami mogą być tylko Wypełnieniami wieloboków. wypełnieniami 2D wykonanymi ręcznie przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. przejdź do menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Zwróć uwagę.

Przypisanie liniom kategorii jest również pomocne przy eksportowaniu pliku do formatu DXF/DWG. Ustawienia narzędzia Łuk/Okrąg.Dokumentacja Szczegóły. Linia przekrojowa: Linia konturu przekroju elementu w 3D. wszystkim liniom tworzącym kontur ściany zostanie przypisana kategoria Linia przekrojowa. możesz przypisać tym liniom odpowiednią kategorię. Kategorie Linii mogą być przydatne. W każdym z tych okien dialogowych pole Jednolite ustawienia dla wszystkich narzędzi typu Linia pozwala na automatyczne zastosowanie wprowadzonych ustawień dla wszystkich odnośnych narzędzi: Łuku/Okręgu. W ten sposób nawet ręcznie rysowane linie będą traktowane jak linie przekrojowe lub rozdzielające warstwy. • Linia szkicowa: Zwykła linia rysunku 2D. • Linia rozdzielająca warstwy: Linia używana pomiędzy warstwami w strukturach warstwowych ścian. oraz Ustawienia narzędzia Polilinia w Pomocy ArchiCADa. Koła i Łuki kołowe Łuki eliptyczne i Elipsy Polilinie proste i łukowe Krzywe naturalne. Ustawienia narzędzia Krzywa. Jednak jeśli narysujesz linie ręcznie w oknie Detali. Uwaga: Możesz ustawić aby linie należące do tej kategorii były pogrubione: w menu Widok > Opcje wyświetlania wybierz Pogrubione linie przekroju. Kategorie Linii w ArchiCADzie ArchiCAD umożliwia przypisanie liniom kategorii. Prostokąt i Prostokąt obrócony. gdy np. Obszarów 2D. W oknie dialogowym Parametrów translacji DXF/DWG możesz zdefiniować oddzielną warstwę. Domyślnie. Béziera oraz odręczne Dwukrotnie kliknięcie któregokolwiek z narzędzi typu Linia otworzy okno dialogowe Ustawień wybranego narzędzia. Wszystkie pozostałe linie zostaną domyślnie przypisane do kategorii Linii szkicowej. słupów. aby zachować nowoutworzone wypełnienie jako parametr projektu. Krzywej oraz Polilinii. w panelu Parametry zaawansowane narzędzia Linii. jaką pełnią funkcję w rysunku. Łańcuch prostych lub łuków. ArchiCAD posiada trzy kategorie linii: • Kliknij OK. na której znajdą się eksportowane linie rozdzielające warstwy. Kategoria ta ustawiona jest domyślnie dla narzędzia Linia. stropów oraz dachów. rozbijesz ścianę warstwową na tworzące ją linie i wypełnienia. Łaty. (panel Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Ustawień linii) Kategorie linii umożliwiają precyzyjne określenie sposobu wyświetlania elementów a także ich eksportu. w zależności od tego. Linie Za pomocą różnych narzędzi Linii i korzystając z dostępnych metod geometrii można utworzyć następujące elementy liniowe: • • • • • Pojedynczy segment prostej linii. patrz Ustawienia narzędzia Linia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 407 . podczas gdy linie rozdzielające poszczególne warstwy będą miały kategorię Linie rozdzielające warstwy. Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentów 3D.

Jeśli chcesz narysować okrąg. • Pierwsza metoda polega na zdefiniowaniu punktu środkowego i promienia łuku lub okręgu. specjalne punkty przyklejania). 2) Kliknąć wierzchołek elementu. Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów Aby narysować Łuk lub Okrąg wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z dostępnych Metod geometrii znajdujących się w pierwszym rozwijanym przycisku w palecie Info (Punkt środkowy. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. 408 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. Kliknij ponownie aby zatwierdzić zmianę. wybierz narzędzie Linia z Palety narzędzi a następnie wciśnij przycisk metody geometrii Pojedyncza linia w palecie Info. Do momentu trzeciego kliknięcia. które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Uwaga: Można rozciągać wiele Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. Zobacz Utwórz Ścianę Łukową na stronie 236. Segment linii określa się poprzez wskazanie dwóch jego końców. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Rozciąganie linii Aby rozciągnąć/skrócić linię lub łuk za pomocą polecenia z menu. 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć linię. Aby rozciągnąć linię/łuk używając palety pomocniczej należy: • 1) Zaznaczyć linię. Czwarte kliknięcie definiuje długość odcinka łuku. Pojawi się Paleta pomocnicza. należy: Metody te definiują nowy element za pomocą różnych punktów. obrys zamieni się w okrąg. Uwaga: Metody te są identyczne w przypadku rysowania ścian łukowych. Szczegóły. Kliknij wierzchołek zaznaczonego elementu i przesuń go. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie okręgu poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na jego obwodzie. Element zostanie rozciągnięty/skrócony lub w ewentualnie obrócony w oparciu o nowe położenie wierzchołka. aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień.Dokumentacja Rysowanie pojedynczej prostej linii Aby narysować pojedynczy prosty segment linii. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. Wybrać ikonę rozciągania: Wskazać nowe położenie wierzchołka i kliknąć. Za kursorem będzie podążać kontur okręgu. Trzy punkty lub Punkty styczne). Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. kliknij dwukrotnie w miejscu wskazania drugiego punktu definiującego promień. widoczny będzie obrys tylko fragmentu łuku. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty.

okrąg zostanie automatycznie narysowany. Gdy okaże się. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. w przypadku ściany łukowej). że okrąg znajduje się we właściwym miejscu. a nie krawędź styczna. • Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. lub poprzez wybranie odpowiedniej ikony w palecie pomocniczej można modyfikować obwód lub promień Ścian łukowych. ścian. wypełnień.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. Łuków oraz Okręgów. Otrzymasz wtedy pojedynczy element. Uwaga: Ściana łukowa rozciągnięta do pełnego okręgu zostanie zamieniona na dwa elementy będące połowami okręgu. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. • Rozciągnięcie Krzywych Za pośrednictwem polecenia Rozciągnięcie. poprzez przesunięcie jednego z jego punktów końcowych (lub punktów końcowych linii odniesienia. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. a nie dwie połowy okręgu. zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. Ewentualnie możesz przekształcić Łuk w Okrąg. Kliknij gdy uznasz. Uwaga: Inaczej niż w przypadku okrągłych ścian. stropów. pojawi się kursor w kształcie oka a obrys okręgu będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. Rozciągnięcie pod kątem • Użyj ikony Rozciągnięcie pod kątem w celu powiększenia obwodu łuku. • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie.Dokumentacja • Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. lub odwrotnie. linii. itd. okręgi mogą być zamknięte. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 409 . W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np.

Kliknij w wierzchołek w celu uaktywnienia palety pomocniczej. Kliknij aby zatwierdzić operację. poprzez przemieszczenie jego krawędzi.Dokumentacja Rozciągnięcie po promieniu Użyj ikony Rozciągnięcia po promieniu w celu zwiększenia. Promienie elipsy ). wykorzystując do tego styczną wyprowadzoną z najbliższego punktu końcowego. bądź linii odniesienia. Metoda Elipsa z przekątnej tworzy Elipsę wpisaną w prostokąt. 2) Rozciągając jego przekątną otrzymujesz elipsę o różnych kształtach wpisaną w ten prostokąt. • • • • Zaznacz elipsę lub okrąg. Przemieść kursor w celu rozciągnięcia elipsy wzdłuż osi. Poruszając kursorem możesz edytować linię stycznej a co za tym idzie wielkość łuku. • 3) Drugim kliknięciem zatwierdzasz wybraną elipsę. • Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej Możesz edytować kształt łuku z dowolnego punktu wzdłuż jego krawędzi. • Kliknij krawędź dowolnego łuku i z palety kontekstowej wybierz funkcję Edytuj odcinek przy pomocy stycznej. Wybierz ikonę Rozciągnij elipsę. 410 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z trzech Metod geometrii znajdującą się pod drugim przyciskiem na palecie Info (Elipsa z przekątnej. Rozciągnij elipsę Możliwa jest modyfikacja kształtu zamkniętych elips i okręgów poprzez operację rozciągnięcia. 1) Wskaż kliknięciem pierwszy róg prostokąta. w który jest wpisana i rozciągana razem z nim. Pojawi się styczna do najbliższego końca łuku. Elipsa określana jest poprzez przekątną niewidocznego prostokąta. Elipsa z połowy przekątnej. lub przekształcenia okręgu w elipsę. lub zmniejszenia promienia elementu. Rozciągający się łuk wskazuje kształt nowego łuku. Kliknij aby go zatwierdzić. Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy Aby narysować łuk eliptyczny lub elipsę.

a w konsekwencji kształt rysowanej krzywej. Krzywe Béziera są tworzone w bardziej skomplikowany sposób. Rysowanie Krzywych Aby narysować krzywą naturalną lub Béziera. promienie znikną. Gdy łuk zostanie narysowany. który możesz dowolnie rozciągać i obracać. ulegają zmianie podczas wstawiania nowych punktów. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. jednakże umożliwiają odwzorowanie niemal każdego kształtu. 3) Pojawi się zarys drugiego promienia. tak samo jak krzywe naturalne. przez które przebiega gładka krzywa. Kliknąć w jeden z wierzchołków w celu uaktywnienia palety pomocniczej. a dodatkowo jeden uchwyt stycznej na każdym końcu (jeżeli jest to krzywa otwarta). Elipsa zostanie przekształcona w okrąg o średnicy równej długości osi elipsy. Jeżeli przeciągniesz drugi promień zbyt daleko lub gdy pokryje się z pierwszym promieniem. Metodą Promienie elipsy możesz skonstruować łuk eliptyczny określając oba promienie oraz kąt wycinka elipsy. Kształt krzywej Béziera jest zależny od kierunku stycznej i długości poszczególnych uchwytów. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK na Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. jednak posiadają one również edytowalne uchwyty stycznych z każdej strony węzła. że tutaj pierwszym kliknięciem określasz środek teoretycznego prostokąta (a zarazem nowej elipsy) a następnie drugim kliknięciem punkt końcowy połowy jego przekątnej. • Wybrać ikonę Przekształć elipsę na okrąg. ArchiCAD wyświetli całą elipsę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 411 . 4) W ostatniej fazie. Dodatkowo widoczny będzie zarys nowej elipsy pasujący do aktualnie ustawionych promieni. Przekształcanie Elips w Okręgi Aby przekształcić elipsę w okrąg należy: • • Zaznaczyć elipsę. 2) Określ długość pierwszego promienia. Kąt stycznych przebiegających przez te punkty. do której należał kliknięty wierzchołek. nie będziesz mógł narysować elipsy. Przy wskazywaniu drugiego końca ArchiCAD wyświetla obrys powstającego łuku eliptycznego oraz tworzących go promieni. Krzywe naturalne są definiowane poprzez punkty. Krzywe Béziera są definiowane poprzez punkty węzłowe. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz pierwszą (Krzywa naturalna) lub drugą (Krzywa Béziera) Metodę geometrii z palety Info. 1) Wskaż kliknięciem środek elipsy. Najpierw określasz początek łuku.Dokumentacja Metoda Elipsa z połowy przekątnej działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą. gdy będziesz określał kąt wycinka elipsy.

• Wstawianie nowego węzła: Kliknij krzywą kursorem w kształcie znaczka Mercedesa. Usuwanie węzła: Wybierz polecenie Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej. Powtórz całą operację dla kolejnych punktów. 412 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wtedy widoczne będą tylko uchwyty zaznaczonej krzywej. następnie przeciągnij wierzchołek na sąsiedni. możesz edytować zaznaczone krzywe na kilka sposobów. że ArchiCAD automatycznie włączy narzędzie Krzywa z wybraną metodą geometrii Krzywa odręczna. aby go usunąć i tym samym zmienić kształt krzywej. • • Aby Połączyć ze sobą serię kilku zetkniętych krzywych. Nie puszczając przycisku myszki możesz teraz zdefiniować krzywiznę poprzez określenie kierunku stycznej oraz długości uchwytu. porzucenie zaznaczenia spowoduje zniknięcie uchwytów. Edycja krzywych Gdy wybrane jest narzędzie Krzywa w Palecie narzędzi. Metoda Krzywa odręczna zawsze tworzy krzywe naturalne. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384.Dokumentacja Aby narysować krzywą Béziera. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz trzecią Metodę geometrii z palety Info. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK w Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. należy: • • Rysowanie Krzywych odręcznych Aby narysować krzywą odręczną. Natomiast. Możesz "wyciągnąć" z ostrego punktu węzłowego uchwyty stycznej nadając krzywej przebiegającej przez ten punkt gładki kształt. jednakże ich długości mogą być różne. wtedy wszystkie uchwyty będą widoczne na Rzucie. Uwaga: Wyświetlanie uchwytów stycznych w krzywych Béziera uzależnione jest od ustawienia opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Uchwyty krzywych. Kąt pomiędzy uchwytami jest stały. Szczegóły. Ta metoda jest szczególnie pomocna przy wprowadzaniu korekt w projekcie za pomocą Narzędzi Zakreślacza projektu. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. Rozpoczęcie zakreślania spowoduje. Im dłuższe będą uchwyty stycznej tym gładsza będzie krzywa w tym punkcie. Jeżeli opcja ta ustawiona jest na “Pokaż”. Przesuwanie węzła: Wybierz Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej i przeciągnij wierzchołek (nie spowoduje to zmiany układu uchwytów). następnie użyj polecenia Dodaj nowy węzeł krzywej z palety pomocniczej. Zaznaczyć krzywe Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. jeżeli ustawiona jest na “Ukryj”. wskaż kliknięciem pierwszy punkt. patrz Zakreślacz Projektu na stronie 552. Więcej szczegółów. Gdy puścić przycisk myszy. będziesz mógł wstawić następny punkt. Można modyfikować oddzielnie długości poszczególnych uchwytów krzywych Béziera: użyj do tego polecenia Przesuń uchwyt stycznej z palety pomocniczej.

naciśnij klawisz Backspace. • Aby anulować ostatni wstawiony segment. • • • Kliknij punkt początkowy segmentu a następnie jego koniec. Wciśnij przycisk OK na Palecie kontrolnej lub dwukrotnie kliknij punkt końcowy polilinii lub łańcucha linii. kliknij dwukrotnie ostatni punkt (lub wciśnij OK w Palecie kontrolnej). Wskazując koniec automatycznie rozpoczniesz rysowanie kolejnego segmentu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 413 . Wybierz polecenie Kontynuuj Polilinię z palety pomocniczej. Aby zgrupować linie. Aby narysować Łańcuch linii.Dokumentacja Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii Możesz utworzyć łańcuch prostych lub łukowych segmentów linii korzystając z narzędzia Polilinia lub z trzeciej Metody geometrii narzędzia Linia. patrz Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237. Kliknij jeden z jej końców. uaktywnij funkcję Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie przed rozpoczęciem rysowania łańcucha linii lub zaznacz łańcuch po narysowaniu i wybierz polecenie Edycja > Grupowanie > Grupuj. • Aby narysować Polilinię. Uwaga: Podczas kontynuowania polilinii możesz usuwać ostatnio narysowane segmenty klawiszem Backspace. Różnica pomiędzy tymi opcjami tkwi w sposobie grupowania narysowanych elementów. Łańcuch linii jest zestawem połączonych segmentów linii narysowanych przy pomocy narzędzia Linia. Każdy z segmentów jest oddzielnym elementem jednakże wszystkie mogą zostać zgrupowane przed lub po rozpoczęciu rysowania. Prostokąt i Prostokąt obrócony. Więcej informacji na ten temat. Prostokąt i Prostokąt obrócony. • • Polilinie są pojedynczymi elementami narysowanymi za pomocą narzędzia Polilinia. wybierz odpowiadającą Ci metodę narzędzia Linia: Łańcuch. Zarówno metoda Łańcucha linii jaki Polilinii tworzą zestaw segmentów połączonych ze sobą końcami. Dodawanie segmentów do Polilinii Możesz dodawać segmenty do każdego końca Polilinii: • • • Zaznacz istniejącą otwartą Polilinię. Aby zakończyć. Teraz możesz dorysować nowe segmenty. lecz nie możesz usunąć oryginalnych segmentów Polilinii. wybierz jedną z trzech dostępnych metod narzędzia Polilinia: Wielobok.

Uwaga: Linie pomocnicze w ArchiCADzie 10 również umożliwiają zlokalizowanie przecięć i innych punktów charakterystycznych. Za pomocą polecenia Połącz możesz łączyć ze sobą wiele zestawów elementów. Wstawianie Punktów aktywnych Po wybraniu Koloru pióra oraz warstwy. kliknij segment. powstałe elementy zostaną zgrupowane. • • Zaznacz wszystkie połączone elementy. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. można je usunąć. Cechy elementu zaznaczonego jako ostatni będą przypisane całemu zestawowi. patrz Ustawienia narzędzia Punkt aktywny w Pomocy ArchiCADa. możesz przystąpić do wstawiania Punktu aktywnego. 1) Zaznacz linię lub łuk. uzyskamy pojedynczy prostokąt. Więcej szczegółów. Przy metodzie Prostokąt obrócony. ograniczając go tylko do wcześniej ustawionych wartości. aby wybrane było narzędzie Punkty aktywne. Czasami sytuacja wymaga aby kontynuować rysowanie elementów od ustalonego punktu nie będącego wierzchołkiem. Wstawienie Punktu aktywnego rozwiązuje ten problem. Wciskając raz klawisz Shift możesz zablokować kąt wektora. Wystarczy kliknąć wybrane miejsce. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. najpierw określasz wektor obrotu dla linii odniesienia prostokąta. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 414 . Uwaga: Zastosuj tę samą metodę. aby przeciąć polilinię. Możesz automatycznie generować Punkty aktywne w miejscach przecięcia teoretycznych przedłużeń elementów. Pamiętaj. a następnie umieść kursor nad krawędzią innego elementu (kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa).Dokumentacja Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia Polilinia Wykorzystując metodę geometrii Prostokąt narzędzia Linia. musisz w pierwszej kolejności Zawiesić grupowanie. na dwie niezależne polilinie. Uwaga: Aby połączyć elementy. Wybierz Edycja > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku. Ich głównym zadaniem jest pomoc przy określaniu położenia elementów w 2D. które są zgrupowane. Szczegóły. Łączenie elementów typu Linia w Polilinię Połączone Linie. Łuki oraz Polilinie mogą zostać przekształcone w pojedynczą Polilinię. Korzystając z analogicznej metody narzędzia Polilinia. Uwaga: Jeżeli aktywna jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. Wektor ten definiuje jednocześnie długość dwóch równoległych do niego boków prostokąta. Otwarcie zamkniętej Polilinii Zamkniętą Polilinię można otworzyć usuwając jeden z jej segmentów: • • Wybierz narzędzie Strzałka. Punkty aktywne Punkty aktywne są reprezentowane w projekcie za pomocą krzyżyka. która ma co najmniej trzy odcinki. bądź punktem aktywnym żadnego obiektu. Więcej szczegółów. Punkty aktywne nie są elementami drukowalnymi i gdy nie są już potrzebne. można utworzyć cztery domyślnie zgrupowane segmenty linii. Rozbicie Polilinii Aby rozbić Polilinię: • • Zaznacz Polilinię. który chcesz usunąć. Otrzymasz zestaw segmentów linii i łuków. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100.

Wybór można określić za pomocą opcji Uchwyty obrazków w menu Widok > Opcje wyświetlania > Pokaż/Ukryj Pomoce Rysunkowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 415 . patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. • prostopadle z punktu aktywnego dowolnego elementu (kursor Znaczka) lub z pustej przestrzeni (kursor Krzyżyka) na zaznaczoną ścianę.Dokumentacja 2) Trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij tę krawędź aby wygenerować Punkt aktywny. Inaczej niż Obrazki. wybierz łuk(i) i kliknij (trzymając Ctrl/Cmd) kursorem w kształcie Znaczka wierzchołek dowolnego elementu lub Punkt aktywny. Obrazki mogą być wyświetlane z uchwytami lub bez. Wstawiony Obrazek może służyć jako tło dla modelu ArchiCADa dzięki funkcji Dopasuj widok. kliknięciem z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd: • równolegle z zaznaczonego Punktu aktywnego do ściany. krawędź wypełnienia lub linii. Przy wybranym narzędziu Ściana lub Linia. Wstawianie i manipulacja obrazkami odbywa się za pomocą narzędzia Obrazek. Więcej szczegółów. patrz Dopasuj widok na stronie 573. w przeciwieństwie do Obrazków mogą mieć przypisane numery ID oraz (opcjonalnie) tytuły. Obrazki są plikami graficznymi zaimportowanymi i zagnieżdżonymi w pliku projektu ArchiCADa. Szczegóły. Możesz również wstawić jako Obrazek skadrowany fragment zawartości okna ArchiCADa. Szczegóły.Obszaru 2D oraz Arkusza). Detalu. dach. spowoduje dopasowanie tej krawędzi do wspólnego położenia (o ile połacie posiadają wspólną krawędź). Uwaga: Rysunki. Aby wstawić Punkt aktywny w miejscu odległego punktu stycznego. Ustawienia te odnoszą się do wszystkich wstawionych obrazków. Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. patrz Rysunki w Widokach modelu na stronie 416. a także w postaci samej ramki. strop. zaznaczone ściany lub linie zostaną wydłużone do wskazanej krawędzi. Mogą być umieszczane w każdym typie okna 2D (w oknach Rzutu. Możesz również rzutować Punkty aktywne. linii lub krawędzi dachu. Obrazki Uwaga: Kliknięcie na krawędź dachu z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd podczas gdy zaznaczona jest inna połać. wypełnienia lub stropu. Rysunki prezentują zawartość przyłączonych do nich plików i mogą być aktualizowane. Styczne Punkty aktywne będą generowane na teoretycznych przedłużeniach łuków lub krzywych. patrz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. Więcej szczegółów. Ich ramki mogą być kadrowane.

Dokumentacja

Więcej opcji i wyłącz Wyświetlanie ramki przy wstawianiu Obiektów, Słupów, Obrazków i Rysunków. Możesz również wstawiać obrazek do projektu bezpośrednio, nie korzystając z narzędzia Obrazek np. kopiując go do Schowka z okna Renderingu lub z dowolnego programu do grafiki 2D. ArchiCAD potraktuje go jak normalny Obrazek. Uwaga: Obrazki importowane do projektu tą metodą, będą zawsze wielkości "piksel na piksel" w stosunku do bieżącego powiększenia.

Uwaga: Bez względu na sposób w jaki zaimportowano obrazek, zostane on zagnieżdżony w pliku projektu, co może znacznie zwiększyć jego rozmiar. Skorzystaj z atrybutów Rozmiaru i Rozdzielczości narzędzia Obrazek by uniknąć przeładowania pliku.

Wstawianie Obrazków
Po dokonaniu niezbędnych ustawień w oknie dialogowym Ustawień obrazka, możesz kliknąć gdziekolwiek na arkuszu roboczym aby wstawić obrazek. Jeżeli obrazek okazał się zbyt mały lub zbyt duży, ponownie otwórz okno dialogowe Ustawień obrazka i dokonaj poprawek. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. Obrazek może być dowolnie rozciągany w każdym kierunku. Jeżeli podczas rozciągania przytrzymasz klawisz Shift, zachowane zostaną jego proporcje. Przy wstawianiu obrazka będzie widoczny szary kontur, wielkością odpowiadający obrazkowi i podążający za kursorem. Punkt wstawiania tego konturu przykleja się do wierzchołków i krawędzi już istniejących elementów. Aby wyłączyć tę opcję, przejdź do okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy >

Rysunki w Widokach modelu
Rysunki są widokami ArchiCADa lub zewnętrznymi plikami umieszczonymi w projekcie. Rozmiar, tytuł oraz ramka Rysunków mogą być dowolnie ustawiane. (Inaczej niż to jest w przypadku obrazków). Ponadto, Rysunki importowane z plików zewnętrznych mogą być automatycznie (lub ręcznie) aktualizowane w przypadku modyfikacji tych plików. Rysunki mogą być umieszczane w Widokach modelu lub na Arkuszach. Rysunki umieszczone w Widokach modelu zawierają pliki zewnętrzne (takie jak DWG, PDF lub pliki graficzne). Nie mogą natomiast zawierać widoków ArchiCADa. Tylko Rysunki umieszczone na Arkuszach mogą zawierać widoki ArchiCADa (z bieżącego projektu lub z innych plików projektów) oraz inne pliki odczytywane przez ArchiCADa. Więcej informacji na temat Rysunków w Teczce arkuszy, zobacz Rysunki w Teczce Arkuszy na stronie 462. Narzędzie Rysunek pozwala na umieszczanie Rysunków w projekcie oraz na definiowanie ich ustawień. Wiele z tych ustawień może być konfigurowane jeszcze przed wstawieniem Rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa.

416

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Dokumentacja

Usuwanie Rysunków
Zaznacz Rysunek i usuń jak każdy inny element ArchiCADa. Zwróć uwagę, że usuwanie Rysunku jest operacją nieodwracalną z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywne jest okno tego samego typu (np. okno Rzutu lub Arkusza) co okno zawierające Rysunek.

Rysunek umieszczany jest poprzez punkt wstawienia wybierany w Ustawieniach rysunku (domyślnie jest to środek).

Można też ewentualnie użyć polecenia Plik > Pliki zewnętrzne > Wstaw rysunek zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do tego samego okna dialogowego.

Wstawianie Rysunku w oknach Modelu
Rysunki mogą być umieszczane w każdym widoku modelu, z wyjątkiem Okna 3D oraz widoku Zestawień. Możliwość wstawiania Rysunków do modelu jest przydatna na przykład wtedy, gdy posiadamy rysunek standardowego detalu konstrukcji dachowej dostarczony przez producenta w formacie PDF. W takiej sytuacji możesz wstawić taki dokument PDF jako Rysunek w oknie detalu, dodać własne oznaczenia i umieścić całość na przygotowanym wcześniej arkuszu. Podobnie, zewnętrzny plik DWG może zostać wstawiony jako Rysunek do modelu. Jest to dużo łatwiejszy sposób na umieszczanie plików DWG w ArchiCADzie niż dołączanie ich za pomocą modułu XREF. Wstawianie plików graficznych w postaci Rysunków w widoku Modelu jest dużo wygodniejszą metodą niż używanie narzędzia Obrazek, ponieważ Rysunki zachowują informację o oryginalnym pliku i mogą być w dowolnym momencie aktualizowane. Rysunki wstawiane do widoków modelu (inaczej niż w przypadku umieszczaniu na arkuszu) są niezależne od ich skali. Aby wstawić Rysunek do okna Modelu: • • • Uaktywnij narzędzie Rysunek. Kliknij miejsce w oknie Modelu, w którym umieszczony zostanie Rysunek. Pojawi się okno dialogowe Łącz z. Znajdź pożądany plik, zaznacz go i kliknij Otwórz. Uwaga: Jeżeli wybrałeś plik PDF zawierający wiele stron, zostaniesz poproszony o wybranie strony, która ma zostać wstawiona.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Po wstawieniu, możesz zmienić parametry Rysunku w oknie dialogowym Ustawień rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie Rysunki umieszczone w Widokach modelu wyświetlone będą w Menedżerze Rysunków, gdzie będzie można nimi zarządzać (np. aktualizować) tak samo jak Rysunkami umieszczonymi na arkuszach. Więcej szczegółów, patrz Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków na stronie 468.

417

Dokumentacja

Elementy opisowe
Elementy opisu wyświetlają liczbowe lub tekstowe informacje w oknach 2D o elementach, do których się odnoszą oraz jako niezależne obiekty informacyjne. • Wymiary są dodawane do elementów konstrukcyjnych i rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D i Obszarów 2D/Detali, przy pomocy Narzędzi Wymiarowania. Narzędzie Siatka umożliwia wstawienie elementów siatki pojedynczo lub jako systemu. Elementy siatki stanowią część modelu i pełnią rolę edytowalnego szkieletu podczas wstawiania wielu elementów lub określania ich położenia w obrębie modelu. Teksty wstawiane są za pomocą narzędzia Tekst, w postaci bloków. Autotekst jest elementem tekstowym zawierającym pola automatycznie wypełniane przez program. Autotekst może być umieszczany w Widokach modelu oraz na arkuszach. Etykiety pozwalają na przyłączenie informacji tekstowej do elementu konstrukcyjnego oraz Wypełnień. Możliwe jest również wstawienie Etykiety nie połączonej z żadnym elementem.

ArchiCAD uwzględnia użycie różnych Standardów wymiarowania. Możesz zastosować określony standard wymiarowania, albo dostosować go do bieżącego projektu w menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie na stronie 23. Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie, należy skorzystać z rozwijanej listy Wymiarowania w palecie Opcji podręcznych. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wymiary mogą być umieszczane na Rzucie, w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D oraz Detali i Obszarów 2D. Okno Dokumentów 3D posiada kilka specjalnych opcji wymiarowania. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423. Dostępne są następujące opcje konstruowania Wymiarowania: • • Wymiarowanie liniowe wyświetla długości elementów prostych oraz łuków. Wymiarowanie wzniesienia (metoda konstrukcyjna narzędzia Wymiarowania liniowego) wyświetla wartości wzniesienia w widokach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Kota wysokościowa wyświetla wartości wzniesienia na Rzucie. Wymiarowanie promienia łuku wyświetla promień elementów łukowych. Wymiarowanie kąta wyświetla kąt (w stopniach) pomiędzy parą linii lub krawędzi.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

• •

Wymiarowanie
Narzędzie wymiarowania ArchiCADa pozwala na swobodne tworzenie opisu Wirtualnego Budynku według przyjętych przez Ciebie standardów. Wymiarowanie powiązane jest z opisywanymi przez nie elementami. Oznacza to, iż jest automatycznie aktualizowane przy każdej modyfikacji tych elementów. Wyjątek: Wymiarowanie ustawione jako “statyczne” nie będzie aktualizowane. Zobacz Wymiarowanie statyczne na stronie 420.

• • •

418

Dokumentacja

Wstawianie Wymiarowania
Proces wymiarowania jest podobny dla wszystkich metod i wygląda następująco:

Terminy związane z wymiarowaniem
• Punkty pomiaru są tymczasowymi węzłami umieszczanymi na elementach ArchiCADa w trakcie procesu wymiarowania. Jeżeli wstawisz punkt pomiaru w niewłaściwym miejscu (lub w pustym obszarze), utworzony zostanie prostokątny punkt pomiaru (jak pokazano na poniższej ilustracji), zamiast okrągłego. Oznacza to, że punkt będzie statyczny i nie będzie reagował na zmiany położenia lub wielkości wymiarowanych elementów. Zobacz także Wymiarowanie statyczne na stronie 420. Punkty pomiaru są tymczasowe; znikają po kliknięciu wskazującym położenie łańcucha wymiarów. Łańcuch wymiarów pojawia się po kliknięciu kursorem w kształcie Młotka na końcu procesu wymiarowania. Łańcuch wymiarów (przy wymiarowaniu liniowym) składa się z: • • linii wymiarowej ułożonej wzdłuż mierzonego elementu; linii pomocniczych (prostopadłych do linii wymiarowej), jeżeli w Ustawieniach wymiarowania została wybrana opcja ich wyświetlania; znaczników wymiarowania (są to punkty przecięcia linii wymiarowej z pomocniczą).

1) Uaktywnij odpowiednie narzędzie wymiarowania; ustaw

parametry i wybierz konstrukcyjną i geometryczną metodę.

Szczegóły, patrz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie w Pomocy ArchiCADa.

2) Kliknij element w miejscach, które mają zostać

zwymiarowane (zgodnie z działaniem wybranego narzędzia); w ten sposób powstaną tymczasowe Punkty pomiaru wskazujące przebieg poszczególnych elementów wymiarowania. Kliknięcie elementu, który ma zostać zwymiarowany spowoduje jego podświetlenie. Uwaga: Podświetlanie elementów działa tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja "Podświetlanie obrysu elementu" w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie.

3) Dwukrotnie kliknij po wstawieniu ostatniego punktu pomiaru. 4) Wskaż kliknięciem kursora w kształcie Młotka, gdzie należy
umieścić łańcuch wymiarów. • W przypadku niektórych sposobów wymiarowania, w miejscach przesunięcia kursora pojawia się pogrubiona linia, aby ułatwić wybranie prawidłowego kierunku wymiarowania. Funkcja Wymiarowania liniowego posiada dodatkowe opcje (które obejmują również dodatkowe kliknięcia) umożliwiające określenie położenia linii wymiarowej.

Zobacz Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym na stronie 421. • Możesz usunąć wstawiony Punkt pomiaru, klikając go.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

419

Dokumentacja

wymiarów nie będzie połączony z jakimkolwiek elementem, wtedy cały łańcuch stanie się statyczny. Wymiarowanie statyczne zachowuje się jak normalne wymiarowanie w dwóch przypadkach:

1) Jeżeli zostanie obrócone, lub odbite lustrzanie, tekst wymiaru
zawsze będzie czytelny od dołu.

2) Jeżeli zmieniona została Jednostka wymiarowania w oknie
pojedynczy wymiar łączy dwa, sąsiadujące ze sobą Punkty pomiaru i zawiera wartość wymiaru. Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie, wszystkie wartości zostaną zaktualizowane. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa.

Wymiarowanie liniowe Wymiarowanie statyczne
Wymiarowanie statyczne jest wyjątkiem od zasady wymiarowania skojarzonego ArchiCADa. Możesz ustawić aby dowolne wymiarowanie liniowe lub kota wysokościowa były statyczne, wystarczy tylko uaktywnić tę opcję w panelu Typ i czcionka okna dialogowego Ustawień wymiarowania. Wymiarowanie liniowe mierzy długości elementów prostych oraz łukowych. Dostępne są cztery metody konstrukcji i znajdują się w palecie Info oraz w oknie dialogowym Ustawień wymiarowania. Zobacz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie liniowe w Pomocy ArchiCADa. • Za pomocą metody Liniowej , zostanie zmierzona i wyświetlona odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi punktami pomiaru. W Metodzie Ciągłej , pierwszy Punkt pomiaru interpretowany jest jako punkt zerowy łańcucha wymiarowania. Wszystkie wartości łańcucha będą oznaczały odległość pomiędzy wskazywanym punktem a punktem zerowym. W Metodzie punktu bazowego , pomiar odległości odbywa się w taki sam sposób, jak w Metodzie ciągłej, ale punkt zerowy nie jest zaznaczony. Czwarta metoda wzniesienia. pozwala na tworzenie Wymiarowania

• Linia wymiarowa w przypadku wymiarowania statycznego nie będzie dostosowywać się do żadnych zmian wprowadzanych do elementów modelu. Po wybraniu tej opcji nie będziesz mógł później ponownie przyłączyć wymiarowania. Jeżeli żaden ze znaczników łańcucha

Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie wzniesienia na stronie 425.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

420

Dokumentacja

Metody geometrii przy Wymiarowaniu liniowym są określane w Palecie Info. • Domyślnie ustawiona metoda Każdego Kierunku umożliwia tworzenie łańcuchów wymiarów w różnych położeniach związanych z położeniem elementu: równolegle do dwóch pierwszych wstawionych punktów pomiaru, albo poziomo/pionowo lub równolegle do innej, dowolnie wybranej krawędzi/powierzchni. Metoda Tylko X-Y ogranicza zakresy linii wymiarowych wyłącznie do położenia poziomego i pionowego względem ekranu. Metoda Długość łuku elementów łukowych. pozwala na zwymiarowanie

Wymiarując element w innym położeniu - oraz w przypadku używania domyślnie ustawionej metody geometrii Każdy Kierunek - będziesz mieć do dyspozycji trzy opcje linii wymiarowej ("strefy"): położenie pionowe, poziome lub równoległe w stosunku do dwóch pierwszych punktów wymiarowania w łańcuchu. Przesuń kursor, aby sprawdzić dostępne możliwości.

Wybrana metoda geometrii odnosi się do całego łańcucha wymiarów i nie może być zmieniana indywidualnie dla każdego pojedynczego wymiaru. Uwaga: W oknie Dokumentów 3D dostępne są dodatkowe Metody Geometrii. Patrz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423.

Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym
Aby zwymiarować prosty element, należy umieścić zestaw punktów wymiarowania wzdłuż elementu, a następnie kliknąć dwa razy. Następny etap polega na przesunięciu kursora w kształcie młotka do położenia, w którym chcesz umieścić linię wymiarową. Podczas wymiarowania prostej, pionowej lub poziomej krawędzi, wstawianie linii wymiarowej ułatwia pogrubiona linia:

Np. przy wymiarowaniu pochyłego dachu na przedstawionym poniżej Przekroju, przy pomocy metody Każdego Kierunku, użyj opcji położenia równoległego, aby wstawić linię wymiarową równolegle do dachu:

Możesz ewentualnie przesunąć kursor w kształcie młotka do innej "strefy", aby wybrać wymiarowanie poziome lub pionowe:
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

421

Dokumentacja

znalezieniu krawędzi, do której linia wymiarowa może być równoległa:

Dostępny jest również dodatkowy wektor linii wymiarowej: Po pojawieniu się czarnego kursora w kształcie młotka, możesz przesunąć go na jakąkolwiek prostą linię/krawędź w obrębie projektu. Uwaga: W oknie Dokumentu 3D, musisz wyrównać wymiar do krawędzi elementu konstrukcyjnego - segmenty liniowe nie sprawdzą się. Na poniższej ilustracji zwymiarowaliśmy pochyły dach, po czym pojawił się kursor w kształcie młotka i dostępne są trzy standardowe kierunki linii wymiarowych (poziomy, pionowy, równoległy do dachu). Teraz kliknij, aby ograniczyć linię wymiarową i dostosować ją do położenia równoległego względem określonej linii/krawędzi. Przeciągnij linię wymiarową do końcowego położenia i kliknij, gdy pojawi się czarny kursor w kształcie młotka, aby wstawić łańcuch wymiarów.

Wymiarowanie liniowe Elementów łukowych
Załóżmy, że chcesz zwymiarować dach przy pomocy wektora równoległego do przekątnej, a nie do dachu. Przesuń kursor nad przekątną. Następnie kursor przyjmuje kształt "znaczek mercedesa + równoległe wymiarowanie", aby poinformować użytkownika o Metoda Wymiarowania długości łuków umożliwia zmierzenie długości linii przebiegającej po łuku lub ściany łukowej. Przy aktywnym narzędziu Wymiarowania, wybierz Metodę geometrii Wymiarowanie długości łuków z Palety Info.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

422

Dokumentacja

Kliknij kursorem w kształcie Mercedesa okrągły łuk lub krawędź łukową (nie musisz wskazywać ich punktów końcowych, wystarczy kliknąć gdziekolwiek na łuku).

różdżki, a następnie zwymiarować korzystając z metody Wymiarowania długości łuków. Szczegóły, patrz Magiczna Różdżka na stronie 150.

Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D
W oknie Dokumentów 3D należy użyć narzędzia Wymiarowania liniowego do wstawienia niezbędnych wymiarów. Dostępne są wszystkie opcje Wymiarowania liniowego, oprócz Długości łuku. Podobnie jak w oknach 2D, możesz ograniczyć opcje do funkcji Tylko X-Y, albo użyć funkcji Każdy Kierunek do wstawienia linii równoległej do dwóch pierwszych punktów, które kliknąłeś. Ponadto, tak samo jak w oknach 2D, opcja Każdy Kierunek umożliwia ograniczenie linii wymiarowej, poprzez kliknięcie kursorem w kształcie znaczka mercedesa+wymiarowania równoległego na jakąkolwiek inną linię/krawędź. Tylko w oknie Dokumentów 3D: Możesz ograniczyć płaszczyznę, w której ma być umieszczona linia wymiarowa. Aby wybrać ograniczenie płaszczyzny w przypadku wymiarowania liniowego w oknie Dokumentów 3D, wybierz odpowiednią opcję w Palecie Info Narzędzia wymiarowania liniowego: • • • płaszczyzna