Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Graphisoft
Odwiedź stronę Graphisoft pod adresem http://www.graphisoft.com , aby znaleźć najbliższego dystrybutora oraz informacje o dostępności produktów.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12
Copyright © 2008 by Graphisoft, wszelkie prawa zastrzeżone. Surowo zabrania się odtwarzania, parafrazowania oraz tłumaczenia bez uzyskania uprzednio wyraźnej zgody na piśmie.

Znaki handlowe
ArchiCAD jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a PlotMaker, Virtual Building (Wirtualny Budynek), StairMaker oraz GDL to znaki handlowe firmy Graphisoft. Wszystkie inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm.

Wstęp

Wstęp
Podręcznik ArchiCAD 12 zawiera sześć głównym rozdziałów, w których przedstawiono dokładny przegląd funkcji programu ArchiCAD. Zawartość tego dokumentu jest również dostępna poprzez elektroniczny system Pomocy. Część Interfejs niniejszego Podręcznika zawiera bardziej szczegółowe opisy każdego ustawienia i okna dialogowego i dostępna jest jedynie w elektronicznym systemie Pomocy.

Rozdziały w niniejszym podręczniku:
Konfiguracja to skrót informacji potrzebnych do skonfigurowania programu ArchiCAD. Komunikacja z ArchiCADem stanowi wprowadzenie do podstawowych operacji w programie ArchiCAD. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja, Edycja oraz Techniki. Wirtualny Budynek zawiera opis widoków modelu oraz okien, które posłużą do stworzenia Wirtualnego Budynku przy pomocy narzędzi projektowych ArchiCADa. Dokumentacja przedstawia narzędzia do rysowania i opisywania w ArchiCADzie, oraz zintegrowany proces tworzenia Arkuszy do stworzenia pełnej, końcowej dokumentacji Twojego projektu. Współpraca przedstawia funkcję Zespołu projektowego, dzięki której zespół architektów może równocześnie pracować nad tym samym projektem. W tym rozdziale również opisano jako skutecznie załączać struktury powtarzalne; inteligentny proces importu i eksportu DXF/DWG oraz łączenia; oraz proces korekty na bieżąco. Wizualizacja zawiera wszystkie narzędzia i techniki pozwalające wyświetlać i przedstawiać projekt architektoniczny klientowi.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

3

Wstęp

4

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści
Wstęp ____________________________________________________ 3 Konfiguracja _____________________________________________ 15 Zarządzanie Projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozpocznij ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Utwórz Nowy Projekt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zamknij Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kompresja plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Plik wzorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kopie zapasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Projekt Archiwalny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Otwieranie projektów poprzez sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Łączenie plików . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Preferencje Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jednostki i poziomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Wymiarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Atrybuty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Warstwy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 O Warstwach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Przełącznik warstw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian, Słupów i Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy . . . . . . . 30 Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Rodzaje linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rodzaje wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Dostępne parametry wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Struktury warstwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom, Stropom i Dachom 32 Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Komponenty struktur warstwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Pióra i kolory/Zestawy Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Stosowanie Zestawów Piór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Modyfikowanie Zestawów Piór. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów . . . . . . . . . . . . . .36 Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Zestawy Piór dla różnych zastosowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Materiały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 O Materiałach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37 Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . .38 Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . .39 Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39 Wyświetlanie Materiałów w Renderingach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Tworzenie i Modyfikacja Materiałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Menedżer atrybutów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 Parametry użytkownika Obiektów GDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 O Bibliotekach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 Biblioteka startowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Uaktualnienia Biblioteka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Zasady Zarządzania Bibliotekami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 O Menedżerze Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych . . . . . . . . .45 Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Ulubione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 O Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Interfejs Użytkownika ArchiCADa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Paleta info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 O Menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49 Paski narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 O Paskach Narzędzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

5

Spis treści

Skróty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palety Pomocnicze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostosowywanie Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy . . . . . . . . . Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50 51 53 54 54 55 57 58

Komunikacja z ArchiCADem________________________________ 59 Nawigacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nawigacja wewnątrz aktywnego okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Dopasuj do okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Przemieść. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Podgląd nawigatora (2D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Nawigacja w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dostęp do poleceń Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Eksploruj Model (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Orbituj (Nawigacja 3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Podgląd nawigatora (3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Obsługa 3Dconnexion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Paleta Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 O Palecie Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu . . . . . . . . . . . . 67 Struktura Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 System Kolorów Nawigatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Nawigator Mapa Projektu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Nawigator Mapa Widoków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Definiowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Zachowywanie Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Modyfikowanie Ustawień Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Paleta Opcji Podręcznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nawigator Teczka arkuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zestawy Publikacji Nawigatora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Zewnętrzne pliki w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Funkcje wspomagające edycję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia 79 Zaznaczanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Funkcje wspierające Zaznaczanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Punkty Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Podświetlenie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Podświetlanie obrysu elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Okno informacji o elemencie (Info Tag) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Inteligentny kursor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Anulowanie Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Modyfikuj zaznaczone elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń . . . . . . . . 87 Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 O Obszarze Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Usuwanie Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu. . . 90 Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia . . . . . . 92 Początki Układu Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . 92 Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika . . . . . . . . 93 Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D . . . . . . . 93 Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 O Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych . . . . . . . . . . 94 Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne . 95 Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne . . . . . . . 96 Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane . . . . 97 Narzędzie Miarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 System Siatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

6

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Spis treści

Funkcja Przyklejanie do siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Linie Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 O Liniach Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rodzaje Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Wybór preferowanych Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania . . . . . . . . . . . 103 Usuwanie Linii Pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ograniczenia ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Stosowanie ograniczeń ruchu kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych. . 106 Blokowanie współrzędnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Metody konstrukcyjne względne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Blokowanie Prostopadłe i Równoległe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Dwusieczna kąta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Ustawienie powierzchni w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Przyklejanie do istniejących elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym. . . . . . . . 111 Zasięg przyciągania kursora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Wzniesienie i Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 O Wzniesieniu Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych. . . . . . . . . . . 113 Grawitacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Poziomy Odniesienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace . . . . . . 115 Palety Pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Podstawowe Techniki Edycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Przemieszczanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie . . . . . . . . . . . . . . 118 Przesuwanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Obracanie elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Lustrzane odbijanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Podniesienie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Ustaw Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Informacje na temat funkcji Ustawiania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Jak ustawić elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123 Ustaw Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Rozłóż Specjalnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127 Modyfikowanie wymiarów elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów. . . . . . . . .128 Rozciąganie Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Modyfikowanie Belek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów. . . . . . . . .131 Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. . . . . . . .133 Rozciągnij pionowo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) . . . . . . . . . . . . .134 Podział Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 Wyrównanie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 Przecięcie dwóch elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia . . . . . . . .138 Dodawanie Elementom Wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Edycja wierzchołków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139 Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu . . . . . . . . . . . . . . . .140 Rozbij do Bieżącego Widoku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 Tworzenie kopii elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Przesunięcie, Obrót, Odbicie Lustrzane kopii elementów . . . . . . . .141 Powielenie Elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 Przeciągnij i Upuść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 Transfer ustawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144 Grupowanie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Blokowanie/Odblokowywanie Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 Kolejność wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 Magiczna Różdżka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 O Magicznej Różdżce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki . . . . . . . . . . .150 Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . .151 Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/ Odejmowania wieloboków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

7

Spis treści

Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Podrysach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dostęp do poleceń obsługujących Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokaż/Ukryj Podrys. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wybór Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu . . . . . . . . . . . . . Zmiana położenia Podrysu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania . . Przebuduj Podrys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem:. . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych . . . . . . . . . . Dlaczego optymalizować?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optymalizacja Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

152 152 153 154 154 156 156 157 157 158 160 160 160 161

Wirtualny Budynek _______________________________________ 163 Widoki Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 O Widokach Modelu ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Okno Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Kondygnacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 O Kondygnacjach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/ Elewacja/RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Zarządzanie Kondygnacjami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Linie Poziomów Kondygnacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) . . . . . . . . . . . . . . 169 Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Określ Kondygnację Macierzystą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie . . . . . . . . 173 Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Okno 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Wyświetl wszystko w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Domyślne wyświetlanie w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Filtruj Elementy widoczne w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Procedury 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Tryby wyświetlania 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Projekcje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Dodatki Nawigacji 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Przekroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 O Przekrojach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju . . . 187 Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Wybierz Status Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Otwórz Widok Projektu w Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Wstaw Połączony Znacznik Przekroju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . 192 Wstaw Samodzielny znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Utwórz Niezależny Przekrój. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Podsumowanie Poleceń Przebudowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych. . . . . . . . . . . . . . . 195 Elewacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Rozwinięcie Ścian (RŚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 O Rozwinięciach Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 ID i Nazwy Rozwinięć Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Edycja Widoków Projektu RŚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian. . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Rozwinięcia Ścian, a kształty Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian. . . . . . . . . . . . . . . 204 Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 O Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Utwórz Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

8

Spis treści

Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 Przedefiniuj wybrany Dokument 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 Detale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 O Detalach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Zawartość okien Detali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Połączony Znacznik Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Utwórz niezależny detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D . . . . . . . . . . 214 Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze . . . . . . . . . . . . 214 Aktualizacja Okna Detalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Obszary 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 O Obszarach 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Obszar 2D, a Detal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Zawartość okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 Edycja okien Obszaru 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Utwórz Niezależny Obszar 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 O Znacznikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podświetlenie Znaczników Źródłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Zmiana Typu Znacznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Przenoszenie Ustawień Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Kopiowanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Nawigacja za pomocą Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Znajdź połączone Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Paleta Sprawdź Znaczniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Usuwanie Widoków Projektu, Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Usuwanie Znaczników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Zestawienie interaktywne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 O zestawieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 Otwórz Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów. . . . . . . . . . . . . . . 225
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Edycja i uaktualnianie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . .226 Sortuj Pola Zestawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 Formatowanie Zestawień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Nagłówki Zestawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229 Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu . . . . . . . . . . . . . . . . .230 Podziel zestawienie na kilka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 Spisy treści Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 O Spisach treści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 Spis Opublikowanych Elementów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Elementy konstrukcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie. . . . . . . . . . . . . . .233 Ściany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 O Ścianach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 Utwórz Pojedynczą Ścianę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Ścianę Łukową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 Utwórz Łańcuch Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 Utwórz Prostokąt Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 Utwórz Ścianę Trapezową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Warstwową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Wieloboczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę z Bali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241 Utwórz Ścianę Szczytową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Przecięcia typu Ściana-Ściana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242 Modyfikuj ścianę (Dodatek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 Ściany i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246 Słup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupa na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 Wyświetlanie Słupów w 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248 Tworzenie Słupów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 Utwórz Pochyły Słup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Słupy i inne elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Oś Odniesienia Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Wyświetlanie Belek na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 Utwórz Belkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 Tworzenie otworów w belkach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

9

Spis treści

Belki i Inne Elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Złożonych Profilach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie i edycja Złożonych Profili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony . . . . . . . . . . . . Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów . . . . Dachy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych . . . . . . . . . . Utwórz Kopułę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w dachach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz linie poziomu dachów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu . . . . . . . . . . . . . . . Znajdź krawędź przecięcia dachów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dotnij elementy do dachu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera . . . . . . Stropy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stropów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Umieszczanie Otworów w Stropach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz siatkę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edytuj wzniesienie punktów siatki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodaj nowe punkty siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Utwórz otwór w siatce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strefy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metryczki Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyświetlanie kubatury Stref w 3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tworzenie Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Docięcie strefy innym elementem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obliczanie powierzchni i objętości stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktualizacja Stref. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Okno dialogowe Uaktualnij strefy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 254 254 255 257 257 258 258 259 259 260 260 261 263 263 264 265 265 266 269 273 273 274 274 274 275 276 276 276 277 277 277 278 279 279 281 282 283 283

Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284 Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie. . . . . . . . . . . 285 Komponenty Przegród Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 Utwórz Przegrodę Strukturalną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Edycja na poziomie Systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Tryb edycji Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 Edytuj Siatkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju. . . . . . . . . . . . 313 Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . 316 Profil Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 Panele Przegrody Strukturalnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 Łączniki Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 Akcesoria Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 Przegrody Strukturalne i Inne Elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej . . . . . . . 334 Obiekty Parametryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 O Obiektach Parametrycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336 Wyszukiwanie elementu bibliotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 Wstawienie Obiektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 Zaznaczanie wstawionych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Rozciąganie Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dostosowywanie Parametrów Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Utwórz Obiekt Łaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 Graficzne tworzenie własnych Obiektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu . . . . . . . . 344 Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych . . . 345 Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów. . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu . . . . . . 346 Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu . 347 Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Własne komponenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

10

Spis treści

Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi, Okna, Świetliki, Zakończenia ściany, Schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Drzwi/Okna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351 Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża . . . . . . . . . . . . . . . . 353 Wstawianie Drzwi i Okien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Tworzenie pustych otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Zmiana położenie otworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Okna narożne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Świetliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Zakończenia Ścian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Schody (Zapamiętane schody) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Wyświetlanie Schodów na Rzucie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Korzystanie ze StairMakera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Dodatek StairMaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów . . . . . . . . 361 Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Struktura i Spocznik (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Ustawienia Stopni (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Poręcze (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Ustawienia symboli (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Sprawdź i zachowaj schody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Schody oparte o narysowane elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Dodatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 TrussMaker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Tworzenie Dźwigarów na Rzucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 Edytowanie Dźwigarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ . . . . . . . . 377 Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 O działaniach na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Rodzaje działań na elementach bryłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Przykład Działania na elementach bryłowych. . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Opcje wyświetlania Modelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 Ustaw Opcje wyświetlania Modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Kombinacje Opcji widoków modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 Opcje wyświetlania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 Wyświetlanie Struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 O Częściowym Wyświetlaniu Struktury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury . . . . . . .386 Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku . . . . . . . .387 Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Wizualizacja pełnej struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie .390 Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów . . . . . . . . . . . . . . . . .391 Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392 Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów . . . . . . . . . . . . . .393 Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien . . . . . . . . . . . . . . .393 Dokumentacja ___________________________________________ 395 Rysowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 O Wypełnieniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 Kategorie wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397 Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym . . . . . . . . . .397 Rysowanie Wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Definiowanie Rodzajów Wypełnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy . . . . . . . . . . .400 Wyświetlanie Kreskowania wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403 Utwórz Wypełnienie typu Symbol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni . . . . . . . . . . . . . . .404 Wypełnienia gradientowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405 Wypełnienia obrazkami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405

11

. . . . . . . . . 446 Autotekst . . . . . . . . . . . . . 445 Graficzna zmiana wielkości tekstu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Polecenia Edycji w oknach typu tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych . . . . . . 454 Sprawdzanie pisowni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciąganie linii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie nakładających się elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koty wysokościowe . . . . . . . . . . . . . . . . Punkty aktywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Arkusze . . 438 Tworzenie prostego elementu siatki . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet niezależnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łączenie elementów typu Linia w Polilinię. . . . . . . . . 459 Szablony arkusza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Jak wstawić Autotekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii . . 461 Rysunki w Teczce Arkuszy . . . . . . Przesuń bądź edytuj tekst wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozciągnięcie Krzywych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opcje tekstu wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Znajdź i zastąp tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozbicie Polilinii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 O Narzędziu Siatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie liniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Umieszczanie Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Edycja elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . 456 Środowisko pracy przy tworzeniu dokumentacji . . . . . . . . 436 Narzędzie Siatka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 Wstawianie Etykiet powiązanych . . 454 Edycja tekstu w ArchiCADzie . . . . . 440 Wstaw System Siatek . . . . . . 446 Formatowanie pojedynczych składników Bloków Tekstowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Formatowanie całego Bloku tekstowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łańcucha wymiarów . . . . . . . . . . . . . . 460 Zestawy . . . . . . . Wymiarowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie skojarzone w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D . . Edycja krzywych . . . 452 Domyślne etykiety powiązane z narzędziem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Składniki Teczki Arkuszy . . . . . . . . . . . Wstawianie Rysunku w oknach Modelu . 445 Zastosowywanie Ulubionych parametrów Tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Etykiety symbolowe . . . . . .Spis treści Linie. . . . . . . . . . . . . Rysowanie Krzywych odręcznych . . . . . . Wstawianie Wymiarowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie kąta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Blok tekstowy. . . . . . . . . 462 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Składniki Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie Grubości ściany . . . . . . . . . . . . . . Rysunki w Widokach modelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Automatyczne Wymiarowanie Wnętrza . . . Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Teczka arkuszy . . . . . . . . . . . . . . 453 Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie promienia łuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Etykiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy opisowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obrazki . . . . . . . 438 Widoczność Elementu Siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kategorie Linii w ArchiCADzie. . . . . . . 444 Wstawianie Bloków tekstowych . . . . . Zmodyfikuj linię pomocniczą. . . . . . . . . 439 Tworzenie łukowego elementu siatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 407 408 408 408 409 410 410 411 411 412 412 413 414 414 414 415 416 417 418 418 419 419 420 420 423 425 425 426 427 427 428 430 432 433 433 434 435 Automatyczne Wymiarowanie Zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Określanie domyślnego tekstu Etykiet . . . . . . . . . . . . . Dodatkowe wymiary (Dodatek). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie statyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 O Teczce Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Rysunek jako Odniesienie do Autotekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przekształcanie Elips w Okręgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rysowanie pojedynczej prostej linii . . . . . . . . . . Terminy związane z wymiarowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wymiarowanie wzniesienia .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .517 Małe firmy. . . . . 478 Kolporter . . . . . . . . . 492 Zarządzanie ID . . . . . . . . 470 Prosta Numeracja arkuszy . . . . 473 Małe projekty . .535 Połączone Moduły w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . 474 Duże projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .530 Zarządzanie Połączeniami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Źródła list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .528 Edycja zawartości Modułu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Role w projekcie Zespołowym. . . . . . . . . . . . .538 Korzystanie z XREFów w obustronnej komunikacji . . . . . . . . . .536 XREFy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Konfiguracja projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . 477 Plotowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .537 XREFy a Warstwy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 13 . . . . . . . . . .501 Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Źródło Modułu w drugiej kopii ArchiCADa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Numeracja Rysunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521 Połączone Moduły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .519 Duże firmy. . . . . . . . 494 Współpraca _____________________________________________ 497 Praca Zespołowa . . . . . . . .504 Praca nad Kopią Lokalną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Średnie projekty . . . . . . . . 483 Zachowaj dokument w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Podgląd i korekta plików DWF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Drukowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .497 Uwspólnianie Projektu . . . . . . . 474 Tworzenie dokumentacji w Pracy zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Identyfikacja (ID) Rysunków i Arkuszy . . . . 487 Przygotowanie list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 Informacje o elemencie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Definiowanie Zestawu Publikacji . . . . . . . . . . . . . . . . .501 Praca w Obszarze roboczym. . . . . . . . .513 Rozwiązywanie problemów w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Wyświetlanie list . 476 Publikowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .527 Moduły obejmujące wiele kondygnacji . . . . 481 Definiowanie Formatu Publikacji . . . . .500 Zmiana Obszaru Roboczego . . . .503 System pracy w Zespole . . . . . . . . . . . . . . . 468 Usuwanie Rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 O Połączonych Modułach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Techniki Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . .538 Wymiana danych. . . . . 489 Typy list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Tytuły Rysunków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Widok 3D w dokumencie PDF (tylko Windows) . . . Zastąp połączenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 Własna numeracja Arkuszy/Zestawów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .523 Utwórz Moduł . . . . . . . . . . . .529 Edytuj Moduł: Przerwij połączenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Rezerwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514 Strategie pracy w Zespole projektowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .526 Wstaw Moduł . . . . . . . . . . . . . . . . 486 Zestawienia i listy . . . . . . 472 Metody tworzenia dokumentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Automatyczne Numerowanie Arkuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Przygotowanie publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .504 Wysyłanie i Pobieranie Zmian . 483 Opublikuj PDF za pomocą Kolportera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 Określanie metody publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Importowanie plików PDF jako Rysunków . . . . . . . . . . .509 Zarządzanie Bibliotekami w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . . . . . . . . . .505 Praca w trybie Off-Line (bez podłączenia do sieci) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466 Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .531 Moduływ różnych systemach operacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Modyfikowanie Rysunków na Arkuszu . . . . . . Edytuj elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 Publikacja w formacie PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 Proces publikacji . . . . . .517 Firmy średniej wielkości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539 Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .510 Pliki Projektu Zespołowego . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . 561 Przykład sceny zewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Indeks _________________________________________________ 577 14 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca Zespołowa i Zakreślacz projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . Zakreślacz Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O Zakreślaczu Projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Rendering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Obiekty VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Łącz plik DXF/DWG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Animacja . . . . . . . . . . . . Przykład zastosowania Recenzenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konsultacja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publikowanie i odzyskiwanie danych Zakreślacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Analiza nasłonecznienia. . . . . . . . . . . . 558 Podstawowe Opcje procedury Lightworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . .Spis treści Otwieranie plików DWG/DXF . . . . . . Menedżer Wersji wpisu Zakreślacza . . . . . . 567 Dodatkowe narzędzia wizualizacji . . . . 573 Dopasuj widok . . . . . . . . . . . . Recenzent projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przykład działania Zakreślacza projektu w Pracy Zespołowej . . . . . . . . . 542 544 544 547 547 547 552 552 553 554 554 554 555 Wizualizacja ____________________________________________ 557 Kamery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Opcje zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Przykład sceny wewnętrznej LightWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 LightWorks . . . . . . . Obustronna konwersja (Opcje inteligentnego łączenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 Sceny VR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Po przeglądzie Interfejsu ArchiCADa przyjdzie czas na zapoznanie się z ustawieniami Środowiska pracy. (Uruchamiając projekt na podstawie wzorca.Konfiguracja Konfiguracja Pierwsza część tego rozdziału. Jeśli użytkownik opracował własne pliki wzorca ze skonfigurowanych opcji. upewnij się czy załadowałeś wszystkie biblioteki potrzebne do prawidłowego wyświetlenia wstawionych obiektów. takich jak np. Pióra i kolory. . jednostki miary stosowane w projekcie. Preferencje projektu. zawiera informacje o tworzeniu.pln). Utwórz Nowy Projekt Za każdym razem gdy tworzony jest nowy Projekt (Plik > Nowy). Użyj wzorca: Możesz utworzyć projekt na podstawie wzorca ArchiCADa 12 zawierającego domyślne ustawienia projektu. otwieraniu i zachowywaniu projektów. patrz Okno startowe ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa.funkcji. Zawiera on dane o modelu oraz Teczkę arkuszy. Zarządzanie projektami. Materiały. Typy linii. Rozpocznij ArchiCADa Kliknij dwukrotnie ikonę ArchiCAD w folderze programów. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu"). Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu i zawiera ustawienia wszystkich preferencji. Kategorie stref oraz Style Zakreślacza projektu. można wybrać zapisany wcześniej zestaw ustawień projektu. W następnej części dowiesz się jak używać Ulubionych.Parametry warstw. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 15 . Pojawi się okno startowe ArchiCADa. Rodzaje wypełnienia. Informacje na temat zarządzania projektami ArchiCADa znajdziesz w następujących rozdziałach. Kolejna część. jeżeli planujesz edycję już istniejącego projektu. opisuje sposoby definiowania preferencji. poprzez menu Opcje > Atrybuty elementów przeglądnij Atrybuty załadowane domyślnie z projektem . Struktury warstwowe. Zarządzanie Projektami Podstawowym typem dokumentu ArchiCADa jest plik Projektu (. która pozwala na wielokrotne wykorzystywanie preferowanych ustawień. Określ skalę projektu za pomocą polecenia z menu Dokument > Skala. może użyć własnego wzorca. Następnie. Widoki modelu. Więcej szczegółów. wstawione elementy konstrukcyjne i rysunkowe oraz domyślne ustawienia wszystkich narzędzi. Atrybuty i odniesienia do Bibliotek. definiowaniem ich na własnym komputerze oraz eksportowaniem i importowaniem zapamiętanych ustawień na inne komputery. Preferencje projektu. aby uruchomić program.

Jeśli jednak jako ostatni otwarty był projekt utworzony przez inną osobę.) Szczegóły. • Jeżeli wciśniesz klawisz Alt (Opt) podczas wybierania polecenia Nowy. z którymi jesteś zaznajomiony. aby wybrać plik wzorca z innego miejsca. Wskaż opcję Wybierz Wzorzec. które nie są zachowywane z projektem).) Lokalizacja folderu Ustawień domyślnych: Na platformie PC: C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 12\Ustawienia domyślne\ArchiCAD Na platformie MacOS: \Applications\Graphisoft\ArchiCAD 12\Defaults\ArchiCAD Kolejny rozdział zawiera wszelkie dodatkowe pliki wzorca zapisane w folderze “Wzorce”. zamiast wszystkich uprzednio otwartych okien. patrz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. Pliki zewnętrzne (okna Obiektów GDL . lub taki. Jeśli zapisujesz i zamykasz projekt. Zostaniesz poproszony o zachowanie ewentualnych modyfikacji. niektóre ustawienia mogą zostać zmienione. że można otworzyć tylko okna znajdujące się na wierzchu (plus Rzut). w którym otwartych jest wiele okien. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. polecenie to spowoduje utworzenie projektu ArchiCADa z fabrycznymi ustawieniami. standardowych ustawień. zawarty w aktualnej wersji programu ArchiCAD. 16 . następnie zamknij go i ponownie utwórz nowy projekt: tym razem. jego nazwa zmieni się na Nowy i Zresetuj wszystko. szczególnie jeśli będą musiały zostać odbudowane. z którego preferencjami jesteś zaznajomiony. otwórz projekt. (Zostaje on zapisany w folderze Ustawienia domyślne podczas instalacji ArchiCADa. Zamknij Projekt Użycie polecenia Plik > Zamknij przy aktywnym oknie rzutu spowoduje zamknięcie całego projektu. Ostatnie parametry Projektu. Na platformie MacOS: Library\Application Support\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa W dolnej części listy można odnaleźć maksymalnie trzy ostatnio wybrane pliki wzorca. który sam dostosowałeś i zapisałeś. Więcej szczegółów można odnaleźć w następujących rozdziałach ArchiCADa: Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Typy plików zapisywanych przez ArchiCADa Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uruchom nową kopię ArchiCADa: Zaznacz tę opcję jeśli chcesz uruchomić dodatkowego ArchiCADa. Parametry Środowiska pracy Wybierz jeden z Profili środowiska pracy (skonfigurowany Profil. Typy plików odczytywanych przez ArchiCADa Użyj polecenia Plik> Otwórz aby otworzyć zapisany projekt. oraz Dostosowywanie Środowiska Pracy na stronie 54. ArchiCAD przy kolejnym otwarciu projektu ponownie otworzy te okna. aby go zapisać. który można odnaleźć tutaj: Na platformie PC: Documents and Settings\Użytkownik\Graphisoft\Wzorce ArchiCADa. Jeżeli nie chcesz powracać do fabrycznych ustawień programu. Ten wybór jest najlepszy w przypadku używania zawsze tych samych. Użyj polecenia Plik > Zachowaj . jest więcej niż 20 (wyłączając okna renderingu. będą oznaczać preferencje. Otwieranie okien może trochę potrwać.Konfiguracja Na górze listy figuruje domyślny wzorzec. Użyj ostatnich parametrów Projektu Opcja ta pozwala na zastosowanie takich ustawień i preferencji projektu jakie były aktualne w momencie ostatniego wyłączenia ArchiCADa. Jeśli okien. Obrazki) pozostaną otwarte. które trzeba ponownie otworzyć.

pla.plp.” Opcja ta jest domyślnie włączona i zaleca się jej stosowanie ponieważ dzięki niej rozmiar pliku zostaje znacząco zredukowany (ok.pln. Plik wzorca Wzorzec jest plikiem Tylko do odczytu posiadającym rozszerzenie tpl. Korzystanie z tej opcji przyspiesza przesyłanie plików w sieci (lokalnej lub internet) zwłaszcza gdy dysponujemy powolnym transferem. ten domyślny wzorzec będzie znajdował się na górze listy wyskakującej podczas wyboru wzorca: Zobacz także Utwórz Nowy Projekt na stronie 15.tpl)”. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 17 . Uruchamiając nowy projekt na podstawie wzorca. domyślny wzorzec zostaje umieszczony w folderze Ustawienia domyślne. ArchiCAD 12 dostarczany jest wraz z domyślnym plikiem wzorca z domyślną biblioteką. w rzeczywistości otwierasz kopię pliku wzorca o nazwie "Bez tytułu". .Konfiguracja Kompresja plików Podczas zachowywania pliku w jednym z formatów ArchiCADa (. . a jako rodzaj pliku określ “Wzorzec projektu ArchiCADa (*. Jednocześnie należy pamiętać. należy wyłączyć opcję kompresji plików. że włączona opcja kompresji spowalnia proces zapisywania pliku (o ok. Aby utworzyć własny plik Wzorca. 30%). Uwaga: Jeśli używasz komputera z dwoma procesorami. przycisk Opcje w oknie dialogowym zawiera nową opcję: “Kompresuj plik. Jeżeli proces zapisywania jest zbyt długi. Aby otworzyć kopię wzorca należy otworzyć polecenia Nowy.mod). Uwaga: Zastosowanie schematów Profilu Środowiska pracy spowoduje nadpisanie ustawień pliku Wzorca. Ustaw preferencje oraz strukturę projektu i/lub wstaw potrzebne elementy. wybrać opcję Wzorzec a następnie wskazać żądany plik wzorca. W pliku tym zapisane są wszystkie ustawienia preferencji projektu. utwórz nowy plik projektu.tpl. . Zachowaj plik jako wzorzec: użyj polecenia Plik > Zachowaj jako. Jeśli tworzysz nowy projekt w ArchiCADzie przy użyciu pliku wzorca. wstawione elementy oraz domyślne ustawienia narzędzi. Podczas instalacji. 60 -70%). . czas zapisywania pliku powinien wzrosnąć jedynie o 5-10%.

Ważne: Pliki Archiwum przechowują informacje o użytych w Projekcie czcionkach. Wybranie Projektu archiwalnego w oknie dialogowym Zachowaj jako spowoduje pojawienie się dodatkowego przycisku Opcje. że zaznaczona była opcja Wykonaj kopię zapasową w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. Format archiwalny jest zalecany w następujących sytuacjach: • • Przy przenoszeniu Projektu na inny komputer Zachowywanie ukończonego projektu Projekty ArchiCADa mogą odnosić się do Elementów bibliotecznych. Jeżeli chcesz mieć pewność. przeciwnym razie.pla a nie folder zawierający plik . mogą jednak również zawierać: • • • Elementy biblioteczne. że jeżeli chcesz na innym komputerze wyświetlić elementy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby zachować Projekt w formacie Archiwum. Projekt Archiwalny Pliki archiwum (. Uwaga: Jeśli do Aktywnych bibliotek dodasz plik . elementy znajdujące w pliku .bpn) zachowana jest najnowsza kopia zapasowa projektu na wypadek uszkodzenia pliku Projektu. przechowywanych w postaci plików zewnętrznych w folderach zwanych Bibliotekami. Oznacza to. Dokumenty zachowane jako Archiwum zapisane są razem z wszystkimi Elementami bibliotecznymi (w Pliku Zbioru Obiektów o rozszerzeniu lcf) oraz ich parametrami ustawionymi tak. jak w Projekcie. powinieneś użyć formatu archiwalnego. Zobacz także Bezpieczeństwo danych w Pomocy ArchiCADa. W 18 . brakujące części nie zostaną dodane do dokumentu Archiwum.pla) są podobne do Projektów indywidualnych. Ostrzeżenie: Jeżeli w momencie zapisywania projektu jako Archiwum brakuje jakichkolwiek Elementów bibliotecznych. jest on znacznie większy od tradycyjnego pliku projektu.Konfiguracja Kopie zapasowe W pliku Kopii zapasowej projektu (. Kliknięcie go otworzy okno. Z powodu większej ilości danych jaką zawiera plik archiwalny.pla nie zostaną odczytane. obrazy tła oraz tekstury połączone zastosowane w projekcie. a nie jedynie odwołania do nich Cechy z załadowanych bibliotek Wstawione rysunki Więcej na temat Zbioru Obiektów.pla przy użyciu Menedżera Bibliotek. że wszystkie Elementy biblioteczne mające odniesienia w Projekcie są do niego dołączone. wybierz polecenie Zachowaj jako. zobacz Biblioteka startowa na stronie 43. czy dodajesz rzeczywisty plik . w którym można wybrać rodzaje elementów załączonych do pliku archiwalnego.pla. lecz nie zachowują samych czcionek. pod warunkiem. sprawdź.

W przypadku gdy w projekcie znajdują się elementy zmodyfikowane przez Dodatki. • Jeśli otworzysz plik jako Tylko-do-odczytu. jednak będziesz miał możliwość zapisania go tylko pod zmienioną nazwą. Dodatki nie są przechowywane w plikach Archiwum. • Wybierz bibliotekę: Zaznaczenie tej opcji spowoduje zastąpienie biblioteki odnoszącej się do projektu archiwalnego inną wskazaną biblioteką. Otworzenie projektu jako Tylko-do-odczytu. W czasie otwierania Projektu archiwalnego pojawi się okno dialogowe Otwórz projekt archiwalny. Otwieranie projektów poprzez sieć Jeżeli projekt. Używanie tej opcji wymaga jednak dużej ostrożności. Anulować otwieranie projektu. elementy takie mogą zostać wyświetlone niepoprawnie. chociaż używany on nie będzie: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 19 . Opcja ta jest zalecana w przypadku. że elementy biblioteczne nie zostaną wypakowane z pliku archiwum. które nie występują na komputerze. jednak nie można edytować samych zagnieżdżonych elementów bibliotecznych (takich jak elementy w pliku .lcf). jeżeli zamierzasz modyfikować obiekty GDL umieszczone w projekcie.Konfiguracja tekstowe w ten w sposób zgodny z oryginałem. że plik jest w użyciu i nie możesz go zapisać pod tą nazwą z wprowadzonymi modyfikacjami. jeśli chcemy uaktualnić elementy użyte w projekcie do ich ostatniej wersji. na którym otworzono plik Archiwum. będziesz miał dostęp do całego projektu i będziesz mógł go dowolnie modyfikować. Metoda wymaga najmniejszej ilości wolnego miejsca na dysku. Tę opcję zaleca się w przypadku. Można wstawić obiekty odnoszące się do elementów zagnieżdżonych w pliku archiwalnym. • • • Otworzenie projektu na pełnych prawach dostępu. że plik jest używany. musisz zainstalować odpowiednie czcionki. lub w innej lokalizacji. Wybierz elementy z folderu: Elementy biblioteczne użyte w projekcie zostaną wypakowane z archiwum do nowego folderu (któremu możesz nadać nazwę). jednak ogranicza możliwości modyfikacji elementów. Odnosi się to także do schematów list dla zestawień ilościowych. Istnieje szereg powodów dla których ArchiCAD może uznać. Jeżeli spróbujesz nadpisać istniejący plik. Możesz także wybrać opcję otwarcia pliku na pełnych prawach dostępu. który pracuje na tym projektem. zostaniesz poinformowany. Istnieje kilka możliwości: Wybierz jedną z trzech opcji: • Odczytaj elementy bezpośrednio z rysunku archiwalnego: Oznacza to. ArchiCAD ostrzeże Cię o tym fakcie i poda Ci informacje na temat Nazwy użytkownika. który chcesz otworzyć jest już używany przez kogoś innego w sieci.

Konfiguracja • • Osoba. Kliknięcie w obszarze prostokąta pozwoli przemieścić jego zawartość. Typy linii. kondygnacje modułu. Łączenie plików obrazowych Do projektu ArchiCADa można dołączyć pliki obrazowe. Łączenie pliku Projektu lub Modułu wymaga aby ArchiCAD dopasował kondygnacje łączonego (importowanego) pliku do aktualnie otwartego. patrz Okno dialogowe Łącz DXF-DWG w Pomocy ArchiCADa. atrybut ten zostanie dodany do zestawu tak. (Tzn. podczas gdy był on używany przez innego użytkownika. Jeżeli bieżący plik posiada mniejszą ilość kondygnacji niż plik importowany. Uwaga: Nie ma różnicy pomiędzy łączeniem wielokondygnacjowym projektem i wstawianiem wielokondygnacjowego Połączonego modułu. Zobacz Moduły obejmujące wiele kondygnacji na stronie 528. Materiały. dokumenty utworzone w programach do rysowania i malowania. na której aktualnie pracujesz. będziecie nawzajem nadpisywać swoją pracę (ArchiCAD nie będzie wyświetlał żadnych komunikatów ostrzegających). Plik kopii mógł wówczas zawierać także nazwę tego użytkownika. Ponieważ atrybuty (Warstwy. Program zaproponuje także prawdopodobne ustawienie. ArchiCAD automatycznie stworzy brakujące kondygnacje. Do momentu wstawienia pliku. Kliknięcie poza obszarem prostokąta lub wybranie OK z menu kontekstowego (lub palety kontrolnej) spowoduje wstawienie elementów. zawiera mniej kondygnacji niż wstawiany Połączony moduł. by zestaw zawierał nową nazwę. która ostatnio używała pliku nie zamknęła poprawnie ArchiCADa. Uwaga: Jeżeli otworzysz plik projektu na pełnych prawach dostępu. Rodzaje wypełnienia. Przy imporcie wielokondygnacjowego budynku. aktualnie otwartym oknem Przekroju/Elewacji/RŚ. wizualizacje zachowane w formatach obrazków. Dokumentu 3D lub oknem Detalu/Obszaru 2D. itd. w czasie gdy inna osoba będzie nad nim pracować. Użycie polecenia Wklej umożliwi wstawianie kolejnych kopii tych elementów. • Łączenie plików Polecenie Plik > Opcje specjalne plików > Łącz pozwala przekleić elementy z innego Projektu lub Modułu. Zrobiłeś kopię projektu.) Przed wybraniem opcji Łącz dla pliku obrazowego. Wybierz narzędzie Obszar zaznaczenia i narysować Obszar zaznaczenia w żądanym rozmiarze i położeniu. np. na skutek błędu systemu. Uwaga: Podczas importowania Modułu do okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D wklejone zostaną tylko Elementy 2D. można uprzednio określić na rzucie jego rozmiar. ArchiCAD poprosi o określenie. które nie "pasują" do projektu nie zostaną wstawione. widoki 3D i elewacje zachowane w formatach obrazków. Bądź zatem ostrożny otwierając plik na zasadach wyłączności dostępu w sytuacjach innych niż wymienione powyżej. pojawi się okno dialogowe Łącz DXF-DWG. która z kondygnacji importowanego pliku ma odpowiadać kondygnacji. jego elementy staną się od siebie niezależne. Jeżeli nazwy atrybutu importowanego Projektu nie ma w zestawie atrybutów Projektu bieżącego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 20 . przy łączeniu obowiązują następujące zasady: • Jeżeli nazwy atrybutów w obu Projektach są takie same. jego elementy będą otoczone przerywanym prostokątem. PLT lub pliku obrazu do ArchiCADa. Pliki można również połączyć z aktualnym Rzutem. Uwaga: Nie można połączyć elementów ani modułów wielokondygnacjowych w innych oknach 2D niż Rzut piętra. łączone (importowane) elementy przejmą atrybuty bieżącego Projektu. Więcej szczegółów. Po importowaniu Projektu. Jeżeli wybierzesz format pliku dxf/dwg. Jeśli projekt Przed zatwierdzeniem połączenia Projektu lub Modułu można dokonać jego przesunięcia bądź obrotu.) są identyfikowane poprzez nazwy. pliku DWF/DWG/DXF.

Konfiguracja Połączone obrazy zostaną dopasowane do tego prostokąta. Użytkownik może dowolnie określać ich widoczność oraz położenie menu oraz pasków narzędzi za pomocą okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Menu/Paski narzędzi. polecenia związane z tym dodatkiem nie będą w menu wyświetlane. w przeciwnym razie obrazek będzie zniekształcony. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 21 . Dodatki Dodatki to niewielkie programy wzbogacające ArchiCADa o dodatkowe funkcje. Uwaga: Rysując Obszar zaznaczenia. Otwórz Menedżera dodatków używając polecenia Opcje > Menedżer dodatków. Wiele dodatków zostało zintegrowanych w menu ArchiCAD jako polecenia. aby proporcje jego boków odpowiadały proporcjom obrazka oryginalnego. Jeżeli Punkt wstawienia załadowanego Dodatku nie został określony w strukturze Twojego menu. Lokalizacja dodatków w strukturze menu zależy od położenia Punktu wstawienia w menu dla danego dodatku. zwracaj uwagę. Punkt wstawienia Dodatku może być umieszczony w dowolnym miejscu menu dzięki opcjom znajdującym się w menu Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi/Menu.

22 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • • • Szczegóły. które zapamiętywane są wewnątrz pliku projektu. Wybrać te Dodatki. Arkusze oraz Różne w Pomocy ArchiCADa. Aby uzyskać informację o dostępnych Przydatnych narzędziach. które mają być automatycznie ładowane przy uruchamianiu ArchiCADa. Usunąć na stałe Dodatki w trakcie działania ArchiCADa. Inne preferencje projektu zostały omówione w Pomocy ArchiCADa. W lewym górnym rogu okna dialogowego Preferencje Projektu znajduje się rozwijane menu zawierające listę dostępnych kategorii preferencji (można także otworzyć daną kategorię bezpośrednio z menu hierarchicznego.Konfiguracja Menedżera dodatków można używać. Zostaną one załadowane przy następnym uruchomieniu programu. Preferencje Projektu Polecenie Opcje > Preferencje Projektu zawiera ustawienia parametrów projektu. aby • Załadować Dodatki z dowolnej lokalizacji na komputerze. Zobacz Jednostki dla zestawień.Dodatki. patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. Nie są one zintegrowane z domyślnym interfejsem ArchiCADa. Po zainstalowaniu takiego Dodatku w programie.) Przyciski Następne oraz Poprzednie wyświetlają kolejne kategorie preferencji. • Jednostki i Poziomy • Standard Wymiarowania • Jednostki dla zestawień • Elementy konstrukcyjne • Strefy • Arkusze • Różne Najważniejsze preferencje projektu można ustawić w sekcjach Jednostki i Poziomy oraz Wymiarowanie. Elementy konstrukcyjne. Przydatne Narzędzia Przydatne Narzędzia to Dodatki ArchiCADa pochodzące z innych źródeł. Wyświetlić informacje o załadowanych Dodatkach. przejdź do menu Pomoc i wybierz polecenie ArchiCAD . patrz Menedżer dodatków w Pomocy ArchiCADa. zostały one szczegółowo opisane poniżej. Te preferencje wyznaczają standardy oraz metodę pracy i dotyczą całego projektu. podobnie jak w przypadku standardowych Dodatków. Jednostki i poziomy W celu określenia jednostek roboczych dla bieżącego projektu należy z menu wybrać polecenie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i Poziomy. możesz skonfigurować położenie związanych z nim poleceń w oknie Środowiska pracy. Szczegóły. które uruchomi stronę internetową zawierającą bazę Przydatnych narzędzi oraz instrukcje dotyczące ich instalacji. Strefy.

czy kąta. zobacz Jednostki i poziomy i Preferencje w Pomocy ArchiCADa. itd.Konfiguracja Wymiarowanie W celu zdefiniowania jednostek wymiarowania dla otwartego projektu. Opcje w tym oknie pozwalają na wybranie jednostek miary dla projektu. Pracując na przykład w oparciu o standard milimetrowy. które są zapisywana wraz z nim. Wybrane w tym miejscu jednostki stanowią Preferencje Projektu: właściwe dla danego projektu. przejdź do okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie.). takich jak jednostka długości. 23 . a realizowane w innym. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. detale konstrukcyjne. należy użyć okno wyskakujące Wymiary w palecie Opcji podręcznych. plany zagospodarowania. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. wszystkie ustawienia będą zachowane. Uwaga: Jednostki długości dla Wymiarowania są ustawiane w innym oknie dialogowym (menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie). które są wykonywane w jednym kraju. Możliwe jest jednak indywidualne dostosowywanie poszczególnych jednostek do potrzeb projektu. Gdy Projekt zostanie otworzony na innym komputerze. można. Każdemu projektowi może być przypisany własny Standard Wymiarowania. Jest to przydatne w przypadku pracy nad kilkoma projektami o różnej skali dokładności (np. zobacz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. lub przy projektach. uzyskać wymiarowania Drzwi i Okien w centymetrach. Uwaga: To okno dialogowe umożliwia określenie różnych jednostek miary długości do edycji elementów Teczki arkuszy (Jednostka dla Arkusza) oraz elementów Modeli (Jednostka dla Modelu). a także zdefiniowanie Poziomów Odniesienia służących określaniu wzniesienia elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie. Szczegóły dotyczące wszystkich opcji tego okna. Standardy Wymiarowania to zestawy jednostek które można wprowadzać do projektu za pomocą jednego kliknięcia myszy. zmieniając jednostkę dla Drzwi/Okien na centymetry.

Skale standardowe wyświetlane są w systemie metrycznym lub imperialnym. Standardy wymiarowania definiowane w tym oknie będą odnosić się do całego projektu. kliknij przycisk "Dodaj". Nazwa danego okna wyświetlana jest w jego nagłówku. Możesz wybrać standardową skalę z rozwijanej listy lub wpisać własną. patrz Paleta Opcji Podręcznych w Pomocy ArchiCADa. Ustawienie skali aktywnego okna jest również możliwe poprzez rozwijane menu w palecie Opcje Podręczne. (Nazwa polecenia może się różnic w zależności od tego. odzwierciedlający wydruk w tej skali. Skala Aby ustawić skalę aktywnego okna. wybierz polecenie Dokument > Skala rzutu.) Dla każdego okna można ustawić inną skalę. na górze okna dialogowego. które okno jest aktywne. zależnie od jednostki długości wybranej w oknie dialogowym z menu Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. 24 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . otwórz okno Ustawień widoku i wybierz odpowiedni standard wymiarowania. Szczegóły.” Aby zachować zmodyfikowany Standard. Aby zmienić standard w pojedynczym widoku.Konfiguracja Nazwa Standardu zostanie teraz zamieniona na “Użytkownika. wybierz Widok > Powiększenie > Wielkość naturalna (lub dwukrotnie kliknij przycisk powiększenia) po określeniu skali. Po ustawieniu skali Projektu pojawi się obraz. Aby aktualne powiększenie odpowiadało ustalonej skali. Standardy Wymiarowania zdefiniowane w tym miejscu są zapamiętywane wraz z Projektem.

Skala rysunku jest taka sama co Skala oryginału (skala widoku źródłowego rysunku). lub w oknie dialogowym Ustawień tekstu dla Bloków tekstowych. schodów) można ustawić tak. które nie mają odpowiednika w rzeczywistości. Domyślnie. można zapisywać kilka widoków w różnych skalach do różnych celów. za pomocą opcji Skala w Ustawieniach widoku. Symbol 2D niektórych Obiektów GDL (np. kreskowane oraz z liniami symbolowymi. jednak można dostosować Skalę rysunku w Parametrach rysunku. patrz Drukuj dokument 2D oraz Plotuj dokument 2D w Pomocy ArchiCADa. czy program ma zmniejszyć czy powiększyć tekst i znaczniki w miarę zmian skali drukowania czy zachować je w stałym rozmiarze (formacie papieru). 25 . Dla elementów. Skalowalne lub nieskalowalne: Bloki tekstowe utworzone za pomocą narzędzia tekst. Zobacz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Zmiana skali rysunku nie wpływa na skalę obiektów zawartych w rysunku. Elementy Nieskalowalne są wyświetlane na ekranie i drukowane w rozmiarze niezależnym od skali Projektu. itd. Ustawianie Różnej Skali dla Każdego Widoku Zachowanie Widoku spowoduje zapamiętanie ustawionej dla niego skali. Obiekty.in. Elementy Skalowalne są skalowane odpowiednio do modelu po każdej zmianie skali projektu. Ustaw osobną skalę drukowania dla dokumentów 2D Okna dialogowe Drukuj i Plotuj programu ArchiCAd (Plik> Drukuj i Plik > Plotuj) umożliwiają określenie własnej skali drukowania przy każdym drukowaniu lub plotowaniu pracy z Rzutu piętra lub innego okna 2D. wszystkie elementy konstrukcyjne takie jak Ściany. takich jak wymiarowanie. Można również wybrać. Elementy Skalowalne i Nieskalowalne Elementy ArchiCADa można podzielić na dwie grupy ze względu na ich wyświetlanie w różnych skalach. by dostosowywały się do aktualnej skali: symbol będzie zmieniał się w zależności od aktualnej skali. Elementy Skalowalne to m. patrz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. w miarę dopracowywania projektu będziesz zmieniał skalę. można określić bezwzględny wymiar w punktach lub milimetrach. Naturalnie. Tę cechę można określić dla każdego rodzaju linii lub wzorku wypełnienia w oknach dialogowych Typy linii oraz Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Parametry elementów). Skala projektu Rysunki utworzone na podstawie widoku ArchiCADa mają Skalę rysunku. Stropy.Konfiguracja Wielkość naturalna odpowiada 100% wartości skali. wektorowe oraz rodzaje wypełnienia obrazu można określić jako nieskalowalne (Niezależne od skali/rozmiar papieru) lub skalowalne (Skaluj z rzutem/rozmiar modelu). Szczegóły. Szczegóły. Jest to proces analogiczny z graficzną zmianą wielkości rysunku. czy strzałki wskaźników.

co zdefiniowano w Atrybutach elementów w Opcjach. Użytkownik może dowolnie dostosowywać istniejące atrybuty do własnych potrzeb lub tworzyć nowe. Pasek tytułu okna dialogowego Ustawień Warstw informuje. Element może należeć tylko do jednej Warstwy jednocześnie. Chociaż projekt ArchiCADa posiada tylko jeden zestaw ustawień Warstw.Konfiguracja Atrybuty Atrybuty ArchiCADa to zestawy parametrów. które można zastosowywać do wielu elementów projektu podczas ich tworzenia. Grupy obiektów i elementów takich jak wymiary. Na przykład. Każdy projekt ArchiCADa posiada jeden Zestaw Warstw dostępny w menu Opcje >Atrybuty Elementów > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). Warstwy są Atrybutami globalnymi co oznacza.Widok Modelu czy Teczka arkuszy. Dla większości użytkowników zestawy te są wystarczające w pracy projektowej. również dostępne za pośrednictwem polecenia Opcje > Atrybuty Elementów. dobierasz odpowiednie Wypełnienia i Rodzaje linii zebrane w zestawach dostępnych w rozwijanym menu. w razie potrzeby. możesz narysować nowy rodzaj linii lub zmodyfikować istniejący materiał zmieniając jego wygląd. Ustawienia (stan wyświetlania. że te same Warstwy są dostępne na różnych kondygnacjach i we wszystkich oknach. blokowanie. tryby i parametry widoku 3D. jakiego typu okno ArchiCADa jest aktywne . będą zatem dostępne nawet na innym komputerze. Na przykład. edytować zestawy Atrybutów. Atrybuty są dostępne w odpowiednich oknach dialogowych: na przykład określając parametry Ściany. Warstwy O Warstwach Warstwy służą do logicznego grupowania elementów. W oknach rozwijanych menu widać to. Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. które wykorzystuje się w projekcie. Aby otworzyć i. Rodzaje Linii i Materiały są Atrybutami. meble. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 26 . zostały omówione gdzie indziej: Podstawowe pojęcia na stronie 554. Ctrl+L). symbole elektryczne i inne są umieszczane na poszczególnych Warstwach. użyj poleceń z menu Opcje > Atrybuty Elementów: Inne trzy rodzaje Atrybutów. grupa przecięcia warstwy) można określać dla każdej z Warstw indywidualnie. jak również w Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu). ArchiCAD posiada domyślny zestaw atrybutów. Atrybuty zachowywane są wewnątrz projektu. widoczność oraz blokowanie poszczególnych Warstw odbywa się niezależnie dla Widoków Modelu i dla Arkuszy.

Więcej szczegółów. zostaną przeniesione do Warstwy ArchiCADa Użyj Warstw. Warstwy można usuwać. • Przełącznik Pokaż/Ukryj przełącza widoczność wszystkich warstw. że chcemy dokonać edycji dachu na Rzucie piętra: Użyj Warstw. które mogłyby zostać utracone z powodu błędów definicji Warstw. W przypadku uszkodzenia pliku elementy. Jeżeli Warstwa jest ukryta. Przełącznik warstw Polecenia znajdujące się w tej palecie umożliwiają szybką zmianę stanu Warstw w projekcie. podczas gdy polecenie Ukryj/zablokuj pozostałe warstwy działa tak samo dla warstw elementów. wszystkie przypisane do niej elementy nie będą wyświetlane w żadnym oknie. Belka).pozwala to zapobiec niepożądanym zmianom. Użyj Warstw. jest automatycznie umieszczany w przypisanej Warstwie (np. Zewnętrzne Ściana. Ustawienie tego parametru jest niezależne od bieżącego trybu wyświetlania wybranego w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. aby zmienić stan blokowania wybranych Warstw. aby Zablokować elementy i uchronić je przed przypadkową modyfikacją W oknie dialogowym Ustawień Warstw kliknij ikonę Kłódki. • Przełącznik Zablokuj/Odblokuj przełącza blokowanie warstw. kliknąć ikonę oka przy wybranej Warstwie. aby włączyć Wyświetlanie elementów w 3D w trybie Szkieletu. ArchiCAD posiada domyślny Zestaw Warstw. W celu przełączenia trybu wyświetlania w 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 27 . Uwzględniane jest zarówno bezpośrednie zaznaczenie jak i przy pomocy narzędzia Obszar zaznaczenia. zatem element wstawiony przy pomocy danego narzędzia. załóżmy. ukryta bądź zablokowana.Konfiguracja Zobacz Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy na stronie 30. w takim przypadku usunięte zostaną wszystkie znajdujące się na niej elementy. 10 kroków). bez potrzeby otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. które nie są zaznaczone. • Polecenie Przywołaj czynności Przełącznika warstw przywołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. Aby zmienić stan wyświetlania należy w oknie Ustawień Warstw. 10 kroków). patrz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. Każdemu narzędziu przypisana jest domyślna Warstwa. kliknij ikonę cieniowanej bryły przy wybranej Warstwie. Wybierz polecenie z menu Okna > Palety > Przełącznik warstw. Na przykład. Tylko Warstwa ArchiCADa nie może zostać usunięta. ponieważ projekt ArchiCADa musi zawierać przynajmniej jedną Warstwę. Słup. Elementy przypisane do zablokowanej Warstwy nie mogą być edytowane . • Polecenie Odwołaj czynności Przełącznika warstw odwołuje ostatnią operację Przełącznika warstw (maks. • Polecenia Ukryj/zablokuj/odblokuj zaznaczone warstwy przełącza blokowanie warstw dla aktualnie zaznaczonych elementów. aby Schować/Pokazać elementy.

Konfiguracja Nie potrzebne będą znaczniki Przekroju ani Elewacji.. należy zaznaczyć wszystkie znaczniki Przekroju/Elewacji. aby ponownie wyświetlić ukryte warstwy. Teraz. Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw . Po zakończeniu pracy nad dachem... ArchiCAD domyślnie posiada kilka zdefiniowanych Kombinacji Warstw.. a następnie kliknąć polecenie Ukryj zaznaczone warstwy. niepotrzebne znaczniki i linie będą ukryte. aby je tymczasowo ukryć. Zobacz Okno Ustawień Warstw w Pomocy ArchiCADa. należy kliknąć przycisk Odwołaj przełącznik warstw. Aby usprawnić proces zmiany stanu wyświetlania i blokowania Warstw. Wszystkie znaczniki Przekroju i Elewacji zostaną znów wyświetlone. 28 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Na liście Kombinacji bieżąca Kombinacja wyróżniona jest znaczkiem. zestawy ustawień Warstw mogą być zapamiętywane w postaci Kombinacji Warstw w oknie dialogowym Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw (Widok Modelu) .

Korzystanie z Warstw w celu zapobiegania łączenia się Ścian. zapobiegając nieumyślnym modyfikacjom elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 29 . Tylko elementy należące do Warstw o tym samym numerze Grupy będą się przecinać na Rzucie oraz w Oknie 3D. Ponieważ ustawienia parametrów warstw mogą być inne dla Widoków modelu i dla Teczek arkuszy. Na przykład: Warstwy ścian posiadają ten sam numer Grupy Przecięć: Aby zmienić aktywną Kombinację Warstw użyj rozwijanej listy w palecie Opcji podręcznych lub menu hierarchicznego Dokument > Warstwy. Może zaistnieć potrzeba aby elementy nie łączyły się ze sobą np. widoczne będą wszystkie warstwy. jednak wszystkie warstwy przypisane do elementów modelu 3D będą zablokowane. Elementy przecinające się. można określić kombinację warstw “Pokaż wszystkie. tak więc przecinające się elementy zostaną połączone zgodnie z podstawowymi zasadami ArchiCADa. a zatem nie będzie możliwości ich edycji. że zostały poprawnie narysowane. Taka Kombinacja może być przydatna w czasie pracy w 2D.Konfiguracja Uwaga: Warstwy i Kombinacje warstw są w ArchiCADzie traktowane jako atrybuty. Elementy znajdujące się na Warstwach. W takiej sytuacji należy umieścić przecinające się elementy na różnych Warstwach przypisanych do innych Grup Przecięć. Domyślnie wszystkie Warstwy przypisane są do Grupy 1. gdzie wyświetlana jest lista Kombinacji Warstw. które należą do różnych Grup Przecięć nie zostaną połączone. które należą do tej samej Grupy Przecięć Warstw. Liczby znajdujące się w kolumnie oznaczonej ikoną narożnika w panelu Warstwy (Dokument > Warstwy > Ustawienia Warstw) oznaczają numer Grupy Przecięć elementów przypisanych do danej Warstwy. Słupów i Belek Innym zastosowaniem Warstw jest przypisywanie elementom ich Grupy Przecięć. ich Kombinacje warstw również mogą się różnić. Zablokuj elementy 3D”. Na przykład. pokazanie detalu nie połączonych struktur warstwowych ścian. zostaną połączone pod warunkiem.

W związku z tym może się zdarzyć. iż w elementach przecinających się z ukrytymi warstwami będzie brakowało niektórych krawędzi. iż każdy Projekt ArchiCADa może posiadać tylko jeden Zestaw Warstw. którzy wolą metodę pracy praktykowaną w AutoCADzie. zamiast korzystać z domyślnego zestawu ArchiCADa. We wszystkich oknach dialogowych Ustawień Narzędzi będzie wykorzystywana ta sama definicja domyślnej Warstwy. stan Pokaż/Ukryj lub Zablokuj/Odblokuj) mogą być różne dla Teczki arkuszy i Widoków Modelu. mogą skorzystać z polecenia Warstwa Aktywna i umieszczać wszystkie elementy na jednej Warstwie. zależy od tego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 30 . Ważne: Ustawienia Warstw dla Teczki Arkuszy odnoszą się do elementów znajdujących się bezpośrednio na Arkuszach (np. które okno było aktywne w momencie otwierania okna dialogowego Ustawień Warstw. Wyjątek Grupy 0: Elementy znajdujące się w tej samej Grupie 0 (na tej samej lub innych Warstwach) NIE BĘDĄ się przecinać. Konfiguracja parametrów wyświetlana w oknie Ustawień Warstw (zarówno Teczki Arkuszy jak i Widoków modelu). Spowoduje to ustawienie domyślnej warstwy wszystkich typów elementów na warstwę aktualnie aktywnego narzędzia (niezależnie od wszelkich zaznaczeń). Można uniknąć tego efektu ustawiając ukrytej Warstwie inny numer Grupy Przecięć (w oknie dialogowym Ustawień Warstw). a następnie w wyświetlonej palecie zaznacz opcję Jedna aktywna Warstwa dla wszystkich typów elementów.Konfiguracja Warstwy ścian posiadają różne numery Grupy Przecięć: Uwaga dotycząca przecięć pomiędzy elementami znajdującymi się na ukrytych warstwach: Elementy przypisane do tej samej Grupy Przecięć będą się przecinać nawet wówczas. ustawienia poszczególnych Warstw (np. Wybierz polecenie Dokument > Warstwy > Dodatki warstw > Warstwa aktywna z menu. a kolejne elementy niezależnie od typu będą umieszczane na tej Warstwie. Linii. gdy jedna z Warstw jest ukryta. Używanie odrębnych Ustawień Warstw dla Teczki Arkuszy Pomimo. Bloków Tekstowych czy Rysunków traktowanych jako całość). Nazwa polecenia oraz tytuł okna dialogowego będzie uzależniona od typu aktywnego okna (Widok Modelu lub Arkusz) Wstawianie elementów na pojedynczą “Aktywną Warstwę” (Symulacja trybu pracy Autocada) Użytkownicy. Nie wpływają one jednak na zawartość umieszczonych na Arkuszach Rysunków. bowiem ich parametry ustawione zostały w oknach odpowiadających im Widoków.

w zależności od jego typu. Rodzaje linii Korzystając z okna dialogowego ustawień narzędzia każdemu elementowi konstrukcyjnemu ArchiCADa można. Szczegóły. które definiuje się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Linii. wszystkie linie wyświetlane są w trybie Bardzo cienkie i mają grubość jednego piksela. przerywane. W oknie tym można zmodyfikować domyślne Rodzaje Linii (ciągłe. linii pozawidokowych. przypisać różne Rodzaje Linii. Każda grubość pióra linii (w zależności od jej wartości zdefiniowanej w oknie dialogowym Pióra i Kolory) będzie wyświetlana zgodnie z rzeczywistością. Przykładowo definiując ustawienia reprezentacji 2D dla Słupa możemy określić Rodzaj Linii dla rdzenia. należy w palecie Warstwa Aktywna kliknąć przycisk Indywidualnie ustawione warstwy. kropkowane) oraz zdefiniować własne Rodzaje Linii. Wyświetlanie grubości linii Domyślnie. Jeżeli zachodzi potrzeba powrotu do poprzedniego stanu Warstw. spowoduje to pogrubienie wszystkich linii przekrojowych do dwóch pikseli bez względu na grubość przypisanego Pióra. zobacz Wypełnienia na stronie 396. Rodzaje Linii dostępne w oknach ustawień narzędzi to Atrybuty. Dostępne parametry wypełnień Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 31 . czy linii osi.Konfiguracja To ustawienie może być zmienione indywidualnie dla każdego zaznaczonego elementu. Więcej szczegółów na temat używania Wypełnień. Rodzaje wypełnienia Rodzaje wypełnienia służą do określania wyglądu wszelkich wypełnień zastosowanych do elementów konstrukcyjnych. patrz Okno dialogowe Rodzajów Linii w Pomocy ArchiCADa. Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty Elementów > Rodzaje Wypełnienia aby zdefiniować i/lub edytować rodzaje wypełnień i wzorków oraz aby przypisać je do poszczególnych kategorii. Ponadto możesz włączyć opcję Pogrubione linie przekroju (menu Widok > Opcje Wyświetlania). Zostanie przywrócony ostatni ręcznie definiowany zestaw Warstw. Pozostałe linie będą miały grubość jak przy trybie Bardzo cienkie. Alternatywą dla grubości Cienkiej linii jest wyświetlenie Prawdziwej grubości linii dla każdego pióra: w menu Widok> Opcje wyświetlania wybierz Prawdziwą grubości linii. Zobacz także Opcje wyświetlania w Pomocy ArchiCADa.

rozłożenie. Trzy wypełnienia. Uwaga: Struktury Warstwowe mogą być dostępne dla wybranych rodzajów elementów: Ścian. Więcej szczegółów.Konfiguracja 100% wypełnienia 100% wypełnienia obejmuje: • wypełnienie Tła (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Puste): Widać jedynie tło. Niektóre właściwości wzorków wektorowych można zmieniać. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. są to między innymi skala. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 32 . Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401. • Przypisywanie Struktur Warstwowych Ścianom.” Te trzy wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Struktury warstwowe Ściany. wypełnienie Pierwszego planu (we wcześniejszych wersjach ArchiCADa: Pełne): Widać jedynie pierwszy plan. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. czy Stropu. Z tego powodu 'Wypełnienia przekrojowe" Struktury dostępne dla Ściany mogą nie być dostępne dla Dachu. Stropów i Dachów zawiera zestaw zapamiętanych Struktur Warstwowych. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. dostępność oraz związany wzorek punktowy. Stropy i Dachy mogą być definiowane jako Struktury Warstwowe. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazów to jedynie wypełnienia wieloboków. kąt. W razie potrzeby dostępność Struktur Warstwowych można zmodyfikować w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. W oknach 2D do elementów konstrukcyjnych można przypisać Wypełnienie wektorowe. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Stropów i/lub Dachów. ponieważ zasłania on tło. jak również jednolitych wypełnień). 75%). Stropom i Dachom 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego typu elementu • 2) Z panelu Rzutu piętra i przekroju otwórz listę rozwijaną “Struktura” i kliknij “Wypełnienia przekrojowe. ponieważ pierwszy plan jest ustawiony na zero. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do materiałów wyświetlanych w oknach 3D. Rozwijana lista "Wypełnienie Przekrojowe" Ścian. zatem dostępne są tylko z okna wyskakującego Narzędzia wypełnienia. dla których skonfigurowano Przezroczystość pierwszego planu (25%. Do elementów konstrukcyjnych można przypisywać Wypełnienie symbolami. 50%. patrz Panel Wyświetlania wypełnień w Pomocy ArchiCADa.

3) Wybierz Strukturę Warstwową. Zobacz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. patrz Okno dialogowe Struktury Warstwowe w Pomocy ArchiCADa. W przypadku elementów warstw (ścian. warstwy oddzielone są “liniami rozdzielającymi”. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. stropów. a obrys struktury warstwowej to “linia obrysu. Pola Rdzeń/Wykończenie są dostępne w panelu Modyfikuj warstwy i linie w Strukturach warstwowych. Istnieje możliwość oznaczenia kilku. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. Zobacz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. status Rdzenia warstwy ściany lub Wykończenia nie ma związku z priorytetem przy przecięciu 2D.” Wszystkie warstwy stanowiące zasadniczą konstrukcję są rdzeniem struktury i odgrywają zasadniczą rolę przy łączeniu ścian ze słupami.” Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 33 . Jednak. dachów): warstwy można określić jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.Konfiguracja Więcej szczegółów. sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. Komponenty struktur warstwowych Arkusze elementów warstwowych są zwane po prostu warstwami. Dla dowolnej warstwy wybranej w tym panelu. Ta Struktura zostanie przypisana zaznaczonym elementom. Warstwy zdefiniowane jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” będą również miały wpływ na widoki Częściowego wyświetlania struktury.” jednak muszą one przylegać do siebie. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń. który konfigurowany jest oddzielnie. Definiowanie Własnych Struktur Warstwowych Dostosowywanie parametrów istniejących Struktur Warstwowych oraz tworzenie nowych Struktur odbywa się w oknie dialogowym Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury Warstwowe. możesz również wybrać opcję Rdzeń lub Wykończenie w panelu Modyfikuj zaznaczony element.

Przypisanie pióra do elementu (lub części elementu) oznacza. warstwa konstrukcyjna jest najgrubsza. Na poniższym rysunku.Konfiguracja Rysując ścianę trapezową z wypełnieniem warstwy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 34 . Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. że element ten będzie wyświetlany w kolorze i grubości określonych dla pióra. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. należy otworzyć okno rozwijane koloru pióra (w oknie ustawień elementu lub w palecie Info zaznaczonego elementu) i wybrać żądane pióro dla danego Stosowanie oddzielnego Zestawu Piór dla Teczki Arkuszy Możesz użyć oddzielnych Zestawów Piór dla Widoków Modelu i dla Teczki Arkuszy: Okno dialogowe może mieć nazwę "Pióra i kolory (Widok Modelu/Teczka arkuszy)" w zależności od tego. Szybka zmiana zestawu piór z danego widoku modelu możliwa jest poprzez okno wyskakujące Wymiary w polecenie Opcji podręcznych. Domyślnie. Uwaga: Aktualnie określone opcje wyświetlania (Pogrubione linie przekroju. (Oba polecenia otwierają to samo okno dialogowe. Szczegóły. jakiego typu okno jest aktywne. cechują się określonym kolorem i grubością linii.ma kształt trapezu. Szczegóły. przypisanie pióra linii przekrojowych dla stropu na następującym rysunku: Stosowanie Zestawów Piór Aby wybrać i zastosować Zestaw Piór należy użyć jednego z poleceń w menu: Opcje > Atrybuty Elementów > Pióra i Kolory lub Dokument > Zestawy Piór > Pióra i Kolory. Każde pióro ma swój kolor oraz grubość. jednak jedynie warstwa konstrukcyjna Izolacji .) Wybierz zestaw piór z listy “Dostępny zestaw piór” i kliknij OK. Pióra i kolory/Zestawy Piór Pióra symulują narzędzia do rysowania. elementu lub jednego z jego komponentów . Prawdziwa grubość Linii) mogą mieć wpływ na sposób wyświetlenia linii na ekranie. Aby do elementu przypisać pióro. dwie warstwy zostały określone jako Rdzeń.zewnętrzny rdzeń . jedynie grubość zewnętrznej warstwy Rdzenia odzwierciedla trapezowy kształt ściany. Pióra są przypisywane elementom ArchiCADa w oknach dialogowych Ustawień danego narzędzia.np. lecz można określić również inne warstwy (w kolumnie rdzeń listy komponentów) jako rdzeń. patrz Opcje wyświetlania na stronie 384.

czy elementy Szablonów Arkusza). Dokument 3D oraz okna Przekroju/Elewacji/RŚ/Obszaru 2D mogą wymagać przebudowania widoku. kolory wszystkich elementów na Rzucie zostaną natychmiast zaktualizowane. grubości i kolorów Piór za pomocą opcji Zmień kolor w oknie dialogowym Pióra i kolory. Oczywiście. Numery piór pozostaną te same nawet po zmianie zestawu piór. Po zmianie koloru lub przełączeniu Zestawu piór. patrz Okno dialogowe Pióra i kolory w Pomocy ArchiCADa. Możesz jednak zmienić ten Zestaw Piór w panelu Właściwości okna Ustawień Rysunku: z rozwijanej listy wybierz dowolny Zestaw Piór dla danego Rysunku. Modyfikowanie Zestawów Piór Domyślne Zestawy Piór ArchiCADa oparte są o powszechne standardy pracy na projektem.Konfiguracja Z ustawień wprowadzonych w oknie Pióra i Kolory (Teczka Arkuszy) korzystają tylko elementy na Arkuszach (takie jak Autoteksty.można im przypisać zestawy piór w ten sam sposób lub w oknie dialogowym Parametry rysunku. Szczegóły. Można także zmienić Zestaw Piór Widoku Źródłowego w jego oknie ustawień. Istnieje jednak możliwość modyfikowania każdego Zestawu.takich jak DWG/DXF/PDF znajdujących się w Narzędziu Rysunek programu ArchiCAD . opisów. rysunki mają źródło w plikach zewnętrznych . Okno 3D. nie korzystają z nich wstawione Rysunki. Zobacz także Zestaw Piór w Pomocy ArchiCADa. Domyślnie Rysunek wstawiony do Teczki Arkuszy korzysta z własnego Zestawu Piór (tego samego który był przypisany jego Widokowi Źródłowemu). Zobacz Ustawienia Widoku zapisane w Widoku na stronie 74. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 35 . Stosowanie Zestawów Piór dla Rysunków Widok Modelu wstawiony na Arkusz staje się Rysunkiem.

Aby zablokować automatyczne dopasowanie kolorów.Konfiguracja Przenoszenie Zestawów Piór do innych Projektów Zestawy piór to atrybuty. Analogicznie. lecz bardziej czytelne. Aby ułatwić użytkownikom to zadanie ArchiCAD ma przygotowane kilka domyślnych zestawów piór. W ArchiCADzie domyślnie przypisane numery piór odpowiadają funkcji danego komponentu.gdy potrzebujesz dokumentację projektu do zatwierdzenia. czarne pióra będą wyświetlane na ekranie jako białe. czyli tło jest odpowiednio ciemne.) 36 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .” Uwaga: W zależności od lokalizacji Twojego ArchiCADa domyślne zestawy piór oraz numery mogą się różnić. numery piór przypisane poszczególnym elementom pozostają takie same. Automatyczne dostosowanie widoczności Koloru piór dla Widoków Modelu Jeżeli wartość jasności koloru tła jest niższa od progu. Przy białym tle. podczas drukowania kolory piór zostaną wydrukowane zgodnie z ustawieniami zawartymi w zestawie piór. następnie możesz przełączyć go na "Elementy elektryczne" . Zestawy Piór dla różnych zastosowań Architekci bardzo często potrzebują przygotować kilka wersji projektu. wyłącz opcję Automatyczne dostosowanie widoczności koloru piór dla widoków modelu w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. do linii przekrojowych stropów domyślnie przypisane jest pióro numer 29 opisane jako “Stropy Przekroje struktury. Pióra o kolorach innych niż czarne. Przypisanie pióra do elementu w rzeczywistości polega na przypisaniu mu odpowiedniego numeru pióra. natomiast zmieniają się przyporządkowane do tych numerów kolory i grubości piór zgodnie z konfiguracją nowego zestawu. pióra w tym kolorze zostaną dla uczytelnienia zmienione na jasno szare. różniących się kolorami i/lub grubościami piór w zależności od skali lub przeznaczenia. (Ta opcja jest przydatna. drukowane kolory piór zostaną będą zgodne z ustawieniami zawartymi w zestawie piór.by przygotować Arkusze dla podwykonawców. Jednakże. które można przenosić pomiędzy poszczególnymi projektami ArchiCAD za pomocą strony zakładki Zestawu piór w Menedżerze atrybutów (Opcje > Atrybuty elementy > Menedżer atrybutów). lub czarnego tła imitującego środowisko pracy AutoCADa. które również byłyby nieczytelne przy danym kolorze tła zostaną automatycznie zmienione na podobne. jeżeli używasz ciemnego. konfiguracja każdego Zestawu Piór może być kopiowana do innych projektów w Menedżerze Atrybutów (zakładka "Pióra i Kolory”). Dzięki temu możesz przełączać całe zestawy piór jednym kliknięciem: do wyboru masz zestaw "Architektoniczny" . Gdy zmieniasz zestaw piór w danym projekcie. Na przykład. Podobnie jak w poprzedniej sytuacji.

Tekstury są przyporządkowywane i modyfikowane w panelu Tekstura okna dialogowego Parametry Materiału. dokumentów 3D oraz w oknie Renderingu. poszczególnym jego elementom można przypisać Materiały.) Konsekwentne przypisywanie numerów piór zgodnie z funkcją elementów. Szczegóły.) Możesz pobrać dodatkowe tekstury z biblioteki ArchiCADa. (Aby zastosować jednakowy Materiał dla 37 . W skład właściwości Materiałów wchodzi kolor. 2) W panelu Model wybierz Materiały dla wierzchołka. Tekstury to obrazki przypisywane Materiałom w celu nadania im realistycznego wyglądu. Ponieważ każdy numer pióra posiada własną definicję funkcji.archicadwiki. Właściwości Materiałów definiuje się w oknie Ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D. lub z dowolnej innej lokalizacji. Przykładowo. wybierz go z rozwijanej listy. zobacz http://www. zgodnie z przeznaczeniem przygotowywanej dokumentacji materiale wykorzystano zarówno Kreskowanie wektorowe oraz teksturę: Materiały O Materiałach Dla realistycznej prezentacji Projektu.Konfiguracja Więcej szczegółów na temat Zestawów Piór w ArchiCADzie. Kreskowanie wektorowe to wzór wypełnienia stosowany dla Materiałów. W oknie Parametrów materiałów można wybrać kreskowanie wektorowe dla dowolnego materiału poprzez wybranie jednego z wypełnień wektorowych zdefiniowanych w projekcie. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. w tym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przypisywanie Materiałów Elementom Konstrukcyjnym 1) Zaznacz element lub wyświetl okno domyślnych ustawień danego elementu. w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. zaleca się zwracanie uwagi na tę definicję przypisując pióro do elementu. Zobacz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa.com/Pen_Sets. 3) W celu zastosowania danego Materiału. dołu i bocznych powierzchni elementu w oknie 3D. Niektóre Materiały posiadają przypisane Kreskowanie Wektorowe lub Teksturę. zapewnia bezproblemowe przełączanie pomiędzy zestawami piór. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. patrz Procedury 3D na stronie 181. Materiały mogą być wyświetlane w Oknie 3D. o czym informują odnośne ikony. tekstura oraz efekty świetlne. Zobacz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. (lub po prostu używanie piór domyślnie przypisanych elementom. Domyślnie wiele materiałów ArchiCADa ma przyporządkowane tekstury (materiały te opatrzone są ikoną tekstury. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D. Ustawione tutaj Materiały można przypisywać elementom Projektu korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w oknach dialogowych ustawień narzędzi (w panelu Model).

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) W oknie dialogowym Ustawień narzędzia każdemu 38 elementowi konstrukcyjnemu można przypisać materiał.(Tę drogę zalecamy bardziej zaawansowanym użytkownikom programu. W . którym przypisane zostały Materiały zawierające teksturę (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). patrz Procedury 3D na stronie 181. tło. należy je rozłączyć poprzez ponowne kliknięcie łańcucha. Tekstury wyświetlane są tylko podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL. Szczegóły. patrz Dopasuj teksturę w 3D w Pomocy ArchiCADa. Służą temu odpowiednie opcje (przezroczystość. należy aktywować odpowiednie opcje w oknie Widok > Tryby i Parametry widoku 3D > Parametry okna widoku 3D. Wyświetlanie Materiałów i Tekstur w Oknie 3D W Oknie 3D może być wyświetlany kolor materiału. Ważne: Kreskowanie wektorowe wyświetlone jest tylko kiedy użytkownik korzysta z wewnętrznego silnika 3D.) Uwaga: Geometria ściany oraz kierunek linii odniesienia wpływają na przypisanie materiałów dla każdej powierzchni ściany. tym celu należy skorzystać z rozwijanego menu wyboru materiału znajdującego się w panelu Model. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Dopasowanie Tekstury w 3D Proponowany system pracy z Materiałami 1) Najwygodniejszą metodą jest używanie domyślnego zestawu materiałów. należy użyć poleceń w Widok > Tryby i Parametry widoku 3D. Polecenia te są aktywne tylko podczas pracy w Oknie 3D gdy zaznaczone są elementy. Aby wyświetlić kreskowanie wektorowe oraz tekstury. w sekcji Reprezentacja 3D. kreskowanie wektorowe.) Szczegóły. Można również tworzyć nowe definicje materiałów. etc. Szczegóły.) Ustalenie początku oraz kierunku tekstur przypisanych do elementów konstrukcyjnych. a także ewentualnie przypisana tekstura.Konfiguracja wszystkich powierzchni elementu. zmiana materiału dla jednej powierzchni spowoduje zmianę materiału dla wszystkich powierzchni. może być dokonane dzięki poleceniom z menu Projekt > Dopasuj teksturę w 3D. patrz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Kliknięcie ikony Łańcucha (“Łącz materiały”) w tym lub innym oknie ustawień elementów spowoduje połączenie grupy materiałów znajdujących się obok ikony łańcucha: każda z połączonych powierzchni będzie wykorzystywała jeden materiał. Szczegóły dotyczące tych opcji. Aby skonfigurować materiał dla każdej powierzchni oddzielnie. kliknij przycisk oznaczony ikoną Łańcucha. efekty.) 3) W oknie dialogowym Ustawień Wizualizacji można określić jak materiały będą wyglądały w ostatecznej Wizualizacji. (Dla obiektów Zakończeń ścian materiał określa się w panelu Parametry. Aby przełączyć pomiędzy modułami 3D.

W przeciwieństwie do okna typu Przekroju. 2) Wybierz “Wypełnij powierzchnie elementów widokowych” i aktywuj jedną z tych dwóch opcji. 1) Otwórz panel Reprezentacja Modelu okna ustawień Przekroju/Elewacji/RŚ. a jeśli pole Tekstury jest zaznaczone w opcjach OpenGL. wypełnień dla poszczególnych elementów oraz zacienione lub niezacienione kolory. Wyświetlanie kolorów nie będzie odzwierciedlało kąta padania światła. Użyj panelu Reprezentacji modelu w Ustawieniach dokumentu 3D aby określić sposób wyświetlania materiałów. Kolory wyświetlenia będą odzwierciedlały efekty cieniowania. Kolory materiałów elementów (Bez cieniowania): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów. Tekstury 3D są widoczne jedynie podczas korzystania z Procedury 3D OpenGL (Widok > Tryb widoku 3D > Parametry okna widoku 3D). tak jak pokazano na rysunku poniżej. Kolory materiałów oraz kreskowanie wektorowe dostępne są tylko dla nieprzeciętych (widokowych) powierzchni elementów w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. • Kolory materiałów elementów (Cieniowanie): Powierzchnie będą wyświetlały kolor materiału elementów.Konfiguracja Można anulować własne ustawienia dostosowana tekstury dla poszczególnych elementów za pomocą przycisku Resetowanie Tekstury w panelu Model okna ustawień danego elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 39 . kolor każdego będzie jednolity na całej powierzchni. tak jak pokazano na poniższym rysunku: • Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. W celu włączenia wyświetlania kolorów: Wyświetlanie materiałów w dokumencie 3D Dokument 3D posiada własne okno ustawień. 3) Zaznacz pole przy opcji “Kreskowanie wektorowe” aby włączyć wyświetlanie kreskowań 3D. do wyświetlenia przekrojów. Wyświetlanie Materiałów w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ można wyświetlać kolory oraz kreskowanie wektorowe Materiałów na nieprzeciętych fragmentach elementów modelu. ustawienia Reprezentacji modelu Dokumentu 3D umożliwiają wybranie materiałów.

Zestawy Piór. Rodzaje linii. Jedynym panelem w oknie ustawień Materiałów koniecznym do określenia wszystkich właściwości będzie teraz panel o nazwie Ustawienia shadera LightWorks. Tworzenie i Modyfikacja Materiałów Materiały mogą być tworzone i modyfikowane w oknie ustawień Materiałów (Opcje > Atrybuty Elementów > Materiały). Kombinacje warstw. Struktury warstwowe. Kreskowanie wektorowe oraz opcje Przezroczystości dla Dokumentu 3D są właściwe dla Dokumentu 3D i nie są połączone z tymi samymi opcjami określonymi dla okna 3D. Rodzaje wypełnień. Wyświetlanie Materiałów w Renderingach Różne procedury renderowania mają różne możliwości odwzorowywania Materiałów. wybierz tę procedurę z rozwijanej listy i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. Pozwala także powielać. patrz Panel Tekstura w Pomocy ArchiCADa. patrz Panel Wektorowe wzorki 3D w Pomocy ArchiCADa. wybierz odpowiednią procedurę renderingu z rozwijanej listy "Utwórz podgląd z użyciem:" i zaznacz opcję Ukryj nieaktywne opcje. Materiały. Aby uniknąć zbędnej pracy.Konfiguracja W Renderingu wyświetlane są wszystkie cechy charakterystyczne materiałów z wyjątkiem kreskowania wektorowego. patrz Ustawienia shadera LightWorks w Pomocy ArchiCADa. które mają wpływ na generowane Renderingi. Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych W celu przypisania Materiałowi Kreskowania 3D użyj panelu Wektorowe wzorki 3D w oknie ustawień Materiałów. lub usuwać atrybuty w jednym z dwóch plików. W związku z tym modyfikowanie niektórych właściwości Materiałów w oknie dialogowym ustawień Materiałów nie będzie miało wpływu na wygląd Materiałów w Renderingu. Pióra i kolory. Po wybraniu opcji Menedżer Atrybutów pojawi się następujące okno dialogowe (pojawienie się okna może trochę potrwać. Menedżer atrybutów Polecenie Menedżer Atrybutów (Opcje > Atrybuty Elementów > Menedżer Atrybutów) pozwala kopiować (dodawać. ponieważ zawiera ono wszystkie atrybuty projektu): Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 40 . Szczegóły. Kategorie stref oraz Miasta) pomiędzy dwoma otwartymi plikami. Szczegóły. Przypisywanie Materiałom Tekstur Aby danemu Materiałowi przypisać teksturę użyj panelu Tekstura w oknie dialogowym ustawień Materiałów. nadpisywać) atrybuty (Warstwy. Dzięki temu w oknie dialogowym ustawień Materiałów będą wyświetlane tylko te opcja. które odnoszą się do wszystkich materiałów w generowanym obrazku. Szczegóły. Szczegóły. patrz Okno Ustawień Materiałów w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Profile. Ogólny wygląd Renderingu określają parametry ustawiane w oknie dialogowym Ustawień Renderingu. patrz Ustawienia renderingu w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli planujesz tworzyć Renderingi za pomocą procedury LightWorks.

Po załadowaniu takich obiektów do projektu. Biblioteki O Bibliotekach Biblioteki ArchiCADa są folderami zawierającymi zewnętrzne pliki. Niektóre typy plików w bibliotece zawierają dane geometryczne. parametry zostaną połączone z parametrami projektowymi ArchiCADa. które można dołączać do innych elementów biblioteki lub całego projektu.Konfiguracja . w następujący sposób: • Jeśli skrypt MASTER_GDL zawiera definicję parametru. parametry użytkownika zostaną automatycznie połączone z zestawem parametrów projektu.Parametry materiału i tekstury nie zostaną połączone z parametrami projektu ArchiCAD. Lampa. obiekty właściwości) Zobacz Obiekty Parametryczne na stronie 335. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 41 . Parametry te można skonfigurować w ramach indywidualnych skryptów obiektów lub w skrypcie MASTER_GDL. lub do których odwołują się różne elementy konstrukcyjne. które pozwalają na umieszczanie wielu kopii danego obiektu w projekcie ArchiCADa. Jeśli skrypty elementów bibliotecznych zawierają definicję parametru. metryki stref. z których korzystają narzędzia ArchiCADa. Zakończenie ściany. etykiety. Atrybuty o tych samych nazwach nie zostaną zastąpione. po załadowaniu biblioteki zawierającej skrypt MASTER_GDL. Biblioteki zawierają elementy biblioteczne zwane także Obiektami GDL (lub Obiektami Parametrycznymi). wtedy . Okna. elementy RoofMakera i TrussMakera) • lub jedynie użyć jako odniesienia dla innych elementów (makra. Świetlik. Schody. Okno narożne. Akcesorium Przegrody Strukturalnej lub Łącznika) • automatycznie poprzez określone polecenia lub dodatki (znaczniki. Parametry użytkownika Obiektów GDL Niektóre skrypty obiektów GDL zawierają parametry użytkownika. podczas gdy inne pliki zawierają tylko grafikę lub informacje tekstowe. Elementy biblioteczne są zwykle rozmieszczane hierarchiczne w głównym folderze lub katalogu biblioteki. Drzwi.Wypełnienia i Rodzaje linii zostaną połączone w projekcie ArchiCAD. Można je wstawić do projektu • używając jednego ze specjalnych narzędzi programu ArchiCAD (Obiekt.

drzwi itd. które służą do dostosowywania zawartości i wyglądu kalkulacji ilościowych. • Można wskazać dodatkowe biblioteki dla projektów za pomocą okna dialogowego Menedżer bibliotek. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Obrazki tła to również pliki graficzne. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). Jeśli tworzony jest nowy projekt z ustawieniami domyślnymi. Szczegółowy opis. ArchiCAD zachowa (lub będzie próbował odnaleźć) ostatnio używane biblioteki. które można dołączyć do Materiałów. ArchiCAD wyszuka domyślną bibliotekę o nazwie „Biblioteka ArchiCADa”.) w odpowiednim oknie dialogowym ustawień. oraz do Okien 3D podczas korzystania z procedury OpenGL. Każdy z tych plików można otworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt lub można jest utworzyć w ArchiCADzie używając polecenia Plik > Biblioteki i obiekty > Nowy obiekt. • Zobacz Przypisywanie Materiałom Tekstur na stronie 40. • Możesz także umieszczać inne obiekty w Projekcie metodą Przeciągnij-i-Upuść. Obiekty wstawione do projektu przy użyciu techniki 'przeciągnij i upuść' nie spowodują dodania elementów do aktywnej biblioteki. Możliwe jest użycie oddzielnych bibliotek dla poszczególnych zastosowań (na przykład dla projektów domów mieszkalnych bądź budynków przemysłowych). aby dodać realizmu generowanym widokom. Do tego celu służą polecenia Ładuj inny obiekt (okno. Tekstury to pliki obrazów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 42 . aby ograniczyć wielkość swojej biblioteki. Podczas otwierania zachowanego projektu ArchiCAD próbuje załadować biblioteki. Istnieją także rozmaite biblioteki w zależności od standardów obowiązujących w danym kraju. Biblioteka zawiera również pliki w różnych formatach. do których odwołują się elementy ArchiCADa: • Szablony list to pliki tekstowe. które zostały mu przypisane ostatnim razem. Gdy tworzymy nowy projekt korzystając z opcji Użyj ostatnich parametrów Projektu. • • Możliwe jest użycie pojedynczych elementów z bibliotek nieznajdujących się w aktywnym zestawie bibliotek. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki.Konfiguracja Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów) w rzeczywistości wstawiasz "instancję" (kopię) zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. które są wykorzystywane do umieszczania modelu 3D w rzeczywistym otoczeniu.

projekt zostanie otwarty za pomocą jednej z poniższych procedur: • Jeśli aktywny zestaw bibliotek zawiera foldery o identycznych nazwach co oryginalne foldery.” Rozszerzenie . zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek. bądź zmieniono jego położenie w hierarchii plików.lcf odnosi się do pliku “Zbioru Obiektów”. biblioteka nie zostanie odnaleziona i zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżera bibliotek umożliwiające odnalezienie potrzebnej biblioteki. a użytkownik uruchomił program klikając dwukrotnie jego ikonę. Domyślna Biblioteka ArchiCADa 12 przechowywana jest w pliku .Konfiguracja Biblioteka startowa Podczas pierwszego uruchomienia ArchiCAD rozpocznie szukanie Biblioteki o nazwie “Biblioteka ArchiCADa 12. Jeśli oryginalny zestaw bibliotek zawierał foldery o innych nazwach niż foldery w bieżącym zestawie. projekt otworzy się z biblioteką. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. projekt zostanie otwarty z użyciem bieżącego zestawu bibliotek. ArchiCAD spróbuje odszukać biblioteki o tych samych nazwach w folderze lub katalogu projektu.. W przeciwnym przypadku zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer bibliotek. że przy każdym uruchamianiu ArchiCADa nastąpi sprawdzenie dostępnych uaktualnień i. w hierarchii plików. włącz opcję Sprawdź Uaktualnienia w oknie Opcje > Środowisko pracy > Opcje www. patrz Opcje www w Pomocy ArchiCADa. • Biblioteka ArchiCADa zainstalowana jest na komputerach podłączonych do sieci. która została wybrana w czasie jego tworzenia. bądź użytkownik kliknął dwukrotnie plik projektu w menedżerze plików. projekt zostanie otwarty bez Biblioteki.lcf. bądź anulować proces jego otwierania. że Plik Zbioru Obiektów jest pojedynczym plikiem. Jeżeli zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. Aby nie pominąć dostępnych uaktualnień. Jeśli projekt jest otwierany w programie ArchiCAD (poprzez polecenie Otwórz. Szczegóły. Obie znajdują się na serwerze. Każdy projekt ma załadowaną osobną bibliotekę. Uwaga: Jeżeli klikniesz przycisk Skończone. Funkcja ta powoduje. Wszystkie brakujące elementy biblioteczne zostaną pominięte. istnieje jednak możliwość utworzenia własnego Pliku Zbioru Obiektów lub rozpakowania jego zawartości poleceniem Plik > Biblioteki i Obiekty > Utwórz/Wypakuj Zbiór obiektów. może zawierać wszystkie wykorzystywane w projekcie obiekty (lub tylko odniesienia do ich położenia) jak również struktury folderów. Jeśli oryginalne foldery nie zostaną odnalezione. aktywną biblioteką będzie biblioteka używana we wcześniejszej ostatnio. Szczegóły. w których obiekty się znajdują.lcf. Pomimo. Jeżeli wyszukiwanie powiedzie się. • W przypadku gdy zmodyfikowano nazwę folderu lub katalogu w aktywnym zestawie bibliotek. zostanie wyświetlony komunikat o dostępnych nowych bibliotekach wraz z opcją ich pobrania i zainstalowania. • • Uaktualnienia Biblioteka Firma Graphisoft regularnie aktualizuje własne biblioteki. w którym należy wybrać katalog dla biblioteki startowej.). Jeżeli domyślna biblioteka programu znajduje się w tym samym katalogu co ArchiCAD. • Zasady Zarządzania Bibliotekami Poniższy diagram ilustruje zasadę zarządzania standardową biblioteką ArchiCADa oraz bibliotekami firmowymi. program otworzy projekt z odnalezionymi bibliotekami. ewentualnie. Będzie w nim można wybrać zestaw bibliotek dla projektu. zostanie ona otwarta i użyta jako biblioteka aktywna. bądź zmodyfikowano jego położenie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 43 . • Jeśli ArchiCAD był już wcześniej uruchamiany.

Podczas uruchamiania program ArchiCAD ładuje ostatnio używaną bibliotekę. Okno dialogowe Menedżera bibliotek jest podzielone na cztery zakładki: • Zakładka Lokalne/LAN (Local Area Network) umożliwia zarządzanie całymi bibliotekami oraz poszczególnymi elementami bibliotecznymi. Menedżer Bibliotek umożliwia dostęp do Bibliotek i pojedynczych Elementów bibliotecznych znajdujących się na dyskach lokalnych. do których tworzone są odwołania (są to obiekty.Konfiguracja • • Również Biblioteka firmowa skopiowana jest na każdy komputer. dane cech itp. drzwi. Podczas projektowania może okazać się konieczne użycie dodatkowych elementów bibliotecznych lub utworzenie własnych bibliotek użytkownika. okna. tekstury. lampy. Zwykle każdy plik projektu wykorzystuje własną bibliotekę wraz z plikami zewnętrznymi. w sieci lub w internecie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 44 . Indywidualne Biblioteki projektów są ładowane podczas otwierania poszczególnych projektów i ciągle aktualizowane. które są zapisane na dyskach lokalnych lub dyskach. które są dostępne poprzez sieć lokalną.). O Menedżerze Bibliotek Biblioteki są dostępne w ArchiCADzie poprzez polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Menedżer bibliotek.

zestawem. Jeżeli używasz nowszych wersji bibliotek. Ładowanie bibliotek Po wybraniu żądanych bibliotek i elementów bibliotecznych na poszczególnych zakładkach należy kliknąć przycisk Skończone/Przeładuj w prawym dolnym rogu okna dialogowego Menedżera bibliotek. należy usunąć jeden z dwóch identycznych elementów z biblioteki. • Zakładka Historia zawiera listę wszystkich bibliotek i elementów bibliotecznych. Dzięki temu obiekty posiadające te same nazwy. Obiekty te zostaną wymienione w oknie Raportu ładowania biblioteki na liście “Duplikacja nazw”. ale tylko do użytku lokalnego. Elementy biblioteczne posiadające identyczne numery GUID. Członkowie zespołu mogą ładować inne biblioteki. a następnie kliknąć przycisk Użyj aktywnych bibliotek. ArchiCAD dzięki numerowi GUID wybierze właściwy obiekt. może definiować zawartość bibliotek. modyfikacja. Przy każdym wczytywaniu projektu zawierającego elementy biblioteczne. Każdemu elementowi przypisany jest numer identyfikacyjny GUID (Global Unique Identifier) składający się z dwóch zestawów po 36 znaków. Praca będzie mogła być bez przeszkód kontynuowana. które załadowano podczas pracy w programie ArchiCAD. obiekty są dopasowywane w oparciu o ich numer GUID. Podczas tworzenia nowego projektu można użyć okna dialogowego Menedżera bibliotek do sprawdzenia. lecz inne numery GUID nie będą ze sobą kolidowały. patrz Okno dialogowe Menedżera Bibliotek w Pomocy ArchiCADa. Na ekranie zostanie wyświetlone okienko stanu.ArchiCADwiki.com/guid. dołączony w trybie wyłącznego dostępu do projektu. Uwaga: W przypadku Projektu zespołowego tylko Kierownik zespołu. Więcej szczegółów dotyczących działania GUID. informujący o postępie procesu ładowania. bądź zdefiniować nowy zestaw bibliotek w sposób opisany powyżej. Oznacza to. Kliknięcie przycisku Stop pozwala przerwać ładowanie bibliotek. • Zakładka WWW pozwala pobierać obiekty GDL z witryn internetowych i dodawać je do bibliotek lokalnych Szczegóły.Konfiguracja • Za pomocą zakładki Serwery FTP można dodawać biblioteki i pojedyncze elementy biblioteczne. zostaną uznane za identyczne i również znajdą się na liście "Duplikacja nazw". W przypadku jeśli numery GUID nie są zgodne. ponieważ zwielokrotnione nazwy nie powodują w tym przypadku konfliktu. aby kontynuować pracę z bieżącym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 45 . Identyfikacja powtarzających się Elementów Bibliotecznych ArchiCAD korzysta z wewnętrznego systemu identyfikacji służącego do monitorowania historii (utworzenie. które biblioteki są aktualnie używane. Aby uniknąć tego typu konfliktu w projekcie. które znajdują się na serwerach FTP. Przy pracy z projektami zaleca się stosowanie bibliotek oryginalnie im przypisanych. zobacz http://www. i/lub zmiana nazwy) każdego obiektu bibliotecznego. ArchiCAD poszuka obiektów o tych samych nazwach. iż nawet w przypadku jeśli w załadowanych bibliotekach będzie więcej niż jeden obiekt noszący tę samą nazwę. program przeszuka biblioteki w oparciu o numery identyfikacyjne obiektów (GUID).

) Paleta Raport ładowania Bibliotek zawiera nazwy plików elementów bibliotecznych. wybierz Okna > Palety > Ulubione aby ją wyświetlić. Jeżeli w załadowanych bibliotekach będzie się znajdowało wiele elementów o tych samych nazwach jak obiekt umieszczony w projekcie. Aby być pewnym. Po wybraniu elementu z listy ulubionych. w której przechowywane są ustawienia ulubionych dla wszystkich narzędzi. Wybranie polecenia Nowy i Zresetuj wszystko.0 nie posiadają numerów GUID. a także informuje o aktualnym stanie procesu pobierania obiektów z internetu. grubość i wysokość ściany (ale nie jej długość) Palety Brakujące elementy biblioteczne oraz Raport ładowania Bibliotek Jeżeli po otwarciu Projektu pojawi się Raport ładowania Bibliotek. przy których wczytywaniu występują problemy. możliwe jest konstruowanie elementów o tych samych.) Problem brakujących elementów bibliotecznych zdarza się najczęściej gdy próbuje się otworzyć Projekt na innym komputerze. (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. które ma zastosowanie w obrębie jednego biura. Szczegóły. Innym rozwiązaniem. zaleca się zachowywanie go w formacie archiwalnym. wypełnieniem oraz kolorem pióra. Więcej szczegółów. Można także zachowywać Ulubione w oddzielnym pliku w celu ich użycia w innych projektach. powoje wyczyszczenie Ulubionych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 46 . Atrybuty elementu. będzie to oznaczać. że Biblioteka użyta podczas tworzenia Projektu nie została odnaleziona. • Przy zamknięciu bieżącego projektu i utworzeniu nowego. Zatem identyfikacja elementów będzie się opierać tylko na sprawdzeniu zgodności nazw. Paleta pozostanie widoczna przy przechodzeniu do innych okien. a także materiałem powierzchni W przypadku Elementów bibliotecznych. Poprzez kliknięcie przycisku Ulubione znajdującego się w oknach ustawień wszystkich narzędzi (oprócz Kamery). np. Domyślnie paleta ta jest ukryta. (Paleta może zostać wyświetlona poleceniem Okna > Palety > Raport ładowania Bibliotek. patrz Raport ładowania bibliotek w Pomocy ArchiCADa. zachowanych parametrach. • Przechowywane ustawienia obejmują: • • • Ulubione są przechowywane wraz z plikiem Projektu. Ulubione są dostępne w dwóch miejscach: • W palecie Ulubione. z której pobierze obiekt. Okno otwierane za pomocą tego przycisku zawiera tylko ulubione zachowane dla bieżącego narzędzia.Konfiguracja Elementy biblioteczne starszych wersji programu niż 7. program losowo określi lokalizację. łącznie z rodzajem linii. ustawione ulubione zostaną przechowane i będą mogły zostać wykorzystane w nowym projekcie. jest używanie jednego zestawu bibliotek na bieżąco uaktualnianych na wszystkich komputerach. Ulubione O Ulubionych Funkcja Ulubione pozwala na przechowywanie i przywoływanie w dowolnym momencie domyślnych ustawień narzędzi. patrz Projekt Archiwalny na stronie 18. Brakujące elementy nie zostaną wyświetlone. że projekt będzie kompletny po przeniesieniu na inny komputer. nazwę Elementu Wszystkie wymiary dostępne w oknach ustawień dla danego rodzaju elementu.

patrz Paleta Ulubione w Pomocy ArchiCADa. Możesz: • Wybrać pozycję i kliknąć Zastosuj. do którego są ładowane. zostanie wyświetlone odpowiednie ostrzeżenie i będziesz musiał wpisać ją na nowo.Konfiguracja Można przywrócić zachowane ulubione korzystając z polecenia Załaduj ulubione znajdującego się w rozwijanym menu. ale atrybuty te mają inne parametry.) W wyświetlonym oknie dialogowym Parametry Ulubionych użyj listy Pominięcia Parametrów aby zaznaczyć nazwy parametrów. lub Kliknąć przycisk Zachowaj obecne ustawienia jako Ulubione. Można określić. Uwaga: Importując Ulubione z innego projektu należy pamiętać. Okno dialogowe Zastosuj Ulubione wyświetla tylko pozycje odnoszące się do aktywnego narzędzia. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. w palecie Ulubionych. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. Kliknij przycisk Ulubione. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 47 . (Okno dialogowe Parametrów Ulubionych jest również dostępne z menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. W razie próby utworzenia nowej pozycji Ulubionych o nazwie. zaznacz odpowiednie elementy i otwórz ich okno Ustawień. Szczegóły. Przy nazywaniu Ulubionych występuje także ograniczenie związane z użyciem niektórych znaków. w oknie otwieranym poleceniem Preferencje ulubionych dostępnym w rozwijanym menu. aby utworzyć nową pozycję ulubionych. Wybierz pozycję. które nie istnieją w projekcie. na podstawie bieżących parametrów narzędzia. brakujące atrybuty zostaną dodane. • Przechowywanie i przypisywanie Narzędziom parametrów Ulubionych Aby zastosować Ulubione parametry dla elementów projektu. Jeżeli wpiszesz niepoprawną nazwę. które z parametrów będą przechowywane dla danego typu narzędzia. która występuje już w innej pozycji (nawet jeżeli pozycja dotyczy innego typu narzędzia) ArchiCAD wyświetli odnośne ostrzeżenie. Uwaga: Ulubione są identyfikowane po nazwach. w palecie Ulubione. • Jeżeli Ulubione odnoszą się do atrybutów. których nazwy występują w projekcie. aby załadować zachowane w niej parametry do okna dialogowego bieżącego narzędzia. których NIE CHCESZ zapisać w Ulubionych. która ci odpowiada i kliknij przycisk Zastosuj.

Paleta Info zawiera skoncentrowany zestaw opcji i parametrów dla wybranego narzędzia/elementu. Paleta Narzędzi Paleta Narzędzi zawiera różnorodne narzędzia do wyboru elementów. Projekt. za pomocą strzałek przy nazwach Grup Narzędzi. Jeżeli zaznaczono wiele elementów różnych typów. Jeżeli strzałki nie są widoczne. Jak otwierać i zamykać Grupy Narzędzi w Palecie Domyślnie w Palecie Narzędzi wyświetlane są wszystkie narzędzia we wszystkich grupach jednocześnie. Możesz zachować ustawienia Palety narzędzi w postaci Schematu narzędzi w parametrach Środowiska pracy. Paleta info Paleta Info jest dostępna dla każdego narzędzia z palety narzędzi. Dostosowywanie Palety Narzędzi Użyj opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi w celu dostosowania zawartości i układu Palety Narzędzi. Poza standardowymi narzędziami Paleta narzędzi może zawierać również dodatkowe narzędzia w zależności od typu instalacji i dostępnych Dodatków. Domyślnie. Aby ułatwić wyszukiwanie potrzebnych narzędzi. Dokument oraz Więcej. Niektóre z tych opcji i parametrów są dostępne w oknie ustawień odnośnych narzędzi. patrz Dostosowywanie Schematów Palet w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli Paleta staje się nieczytelna. wyświetlona zostanie Paleta info elementu zaznaczonego jako ostatni. Aby zmienić jej położenie na wertykalne. ponieważ jest zawsze wyświetlana. Paleta info przytwierdzona jest do górnej krawędzi obszaru roboczego w pozycji horyzontalnej. Szczegóły. Kliknij przycisk Opcje grupy narzędzi i wybierz opcję “Grupa ma być zawsze otwarta”. w odpowiedniej Palecie Info wyświetlone zostaną aktualne ustawienia dla tego narzędzia/elementu. Dzięki temu będzie możliwe otwieranie i zamykanie poszczególnych Grup Narzędzi indywidualnie. Wyświetlanie Palety Narzędzi Jeżeli Paleta Narzędzi nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Narzędzi aby ją wyświetlić. rysowania płaskiego oraz wizualizacji. Więcej szczegółów.Konfiguracja Interfejs Użytkownika ArchiCADa Ten rozdział jest wprowadzeniem w główne palety oraz menu ArchiCADa. Łatwy dostęp do tego okna można uzyskać poprzez użycie odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: W szczególności godne polecenia jest organizowanie narzędzi w postaci grup. konstruowania trójwymiarowego. patrz Okno dialogowe dostosowania Palety Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. można. zamykać i otwierać poszczególne Grupy. Po uruchomieniu narzędzia lub zaznaczeniu wstawionego elementu. przytwierdź ją do jednej z bocznych krawędzi ekranu. Paleta Narzędzi podzielona jest domyślnie na następujące Grupy Narzędzi Zaznaczenie. jednak Paleta Info pozwala na szybszy do nich dostęp. przejdź do okna Opcje > Środowisko pracy > Paleta narzędzi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 48 .

Każde polecenie może być umieszczone lub usunięte z dowolnego menu. który. • Zaznaczone/Do zmian: Paleta info na bieżąco informuje o ilości zaznaczonych elementów oraz o tym. zostanie wczytany Standardowy Profil Środowiska Pracy. Więcej szczegółów. Więcej szczegółów. Jeżeli żaden element nie został zaznaczonym w Palecie info wyświetlone zostaną domyślne ustawienia narzędzia. Również dostępne z menu kontekstowego Palety Info (jak pokazano): kliknij preferencje wyświetlania dla położenia Nagłówka Palety Info: przy lewej krawędzi palety lub na górze. jak pokazuje Paleta Info: • Ustawienia domyślne. Dostosowywanie Palety Info Wyświetlanie i ułożenie funkcji w palecie info można dostosowywać: wystarczy wybrać z menu polecenie Opcje > Środowisko pracy i otworzyć zakładkę Paleta info. pośród rozmaitych ustawień. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. Wyświetlanie Palety Info Jeżeli Paleta Info nie jest widoczna użyj polecenia Okna > Palety > Paleta Info aby ją wyświetlić. Zmiany parametrów w Palecie info będą dotyczyć tylko elementów edytowalnych. Użyj ustawień w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu aby dostosować zawartość menu. posiada zapamiętaną strukturę menu. Zobacz Domyślne Profile ArchiCADa 12 na stronie 57. Paleta Info zawiera parametry aktywnego narzędzia bądź zaznaczonych elementów. Możesz zachować ustawienia poleceń menu jako część Schematu Układu Poleceń w Parametrach Środowiska Pracy. Na poniższym rzucie piętra zaznaczone są wszystkie ściany. niektóre polecenia i pozycje menu nie są wyświetlane w Standardowym Profilu. Pamiętaj. Menu O Menu Przy uruchomieniu ArchiCADa 12 z domyślnymi ustawieniami. cztery z nich zostały zablokowane do edycji. że w celu przewinięcia zawartości palet można używać rolki myszy. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Wyjątek: Zawartości menu kontekstowego nie można dostosowywać. Dostosowywanie Menu Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Menu w celu dostosowania menu ArchiCADa. Jednak w wersji ArchiCAD.Konfiguracja Zatrzymanie kursora nad elementem Palety Info spowoduje wyświetlenie podpowiedzi dotyczącej tego elementu. ile z nich jest edytowalnych. Szczegóły. patrz Dostosowywanie palety Info w Pomocy ArchiCADa. Również kolejność poleceń może być dowolnie definiowana. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Palety Info wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad Paletą: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 49 .

patrz Dostosowywanie Skrótów Klawiaturowych w Pomocy ArchiCADa. Dostępne są standardowe paski: Wizualizacja 3D. Wyświetlanie Pasków Narzędzi Aby wyświetlić konkretny Pasek Narzędzi. zaznacz jego nazwę w menu Okna > Paski Narzędzi lub kliknij prawym klawiszem myszy nad dowolnym Paskiem Narzędzi i wybierz potrzebny Pasek z listy. wszystkie skróty w każdym ze schematów mogą zostać dostosowane. Tworzenie i Dostosowywanie Pasków Narzędzi Wybierz polecenie Opcje > Środowisko pracy > Paski narzędzi aby utworzyć nowy pasek narzędzi lub zmodyfikować jeden z dostępnych.Konfiguracja Paski narzędzi O Paskach Narzędzi Pasek Narzędzi jest zestawem poleceń wyświetlanych w formie ikon lub tekstu i pogrupowanych tematycznie. Zespół projektowy. Więcej szczegółów. których nie można modyfikować (znajdują się one u dołu listy). patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 50 . Aby zobaczyć lub wydrukować listę skrótów do Środowiska pracy należy przejść do menu Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe a następnie kliknąć przycisk Pokaż listę skrótów klawiaturowych w przeglądarce znajdujący się na dole panelu Podgląd skrótów klawiaturowych. Więcej szczegółów. Mini Nawigator. Arkusze i Rysunki. Kliknięcie dowolnego paska z listy spowoduje jego wyświetlenie. Zarządzaj Elementami. czy jedno i drugie. wprowadź skrót dla polecenia w polu po prawej. jego ikona. Oprócz kilku skrótów. a następnie kliknij przycisk Przypisz. Opcje wyświetlania. Sposób wyświetlania pasków narzędzi zachowany jest w Schemacie palet. Aby dostosować skróty w menu wybierz Opcje > Środowisko pracy > Skróty klawiaturowe: wybierz polecenie z listy po lewej. Zawartość nazwanych pasków narzędzi zachowana jest jako część Schematu arkuszy poleceń. Standard. Pomoce Rysunkowe. Atrybuty. czy w pasku będzie wyświetlana nazwa polecenia. Klasyczna Nawigacja 3D. Więcej szczegółów. Edytuj Elementy biblioteczne GDL. Wygodnym sposobem dostępu do tego okna jest skorzystanie z odpowiedniej ikony w menu podręcznym Paska Narzędzi wyświetlanym poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu nad dowolnym Paskiem Narzędzi: Możesz zachować ustawienia Pasków Narzędzi w postaci Schematu Układu Poleceń w parametrach Środowiska pracy. 3D Podstawowe. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Zmiany danego schematu zostają uaktywnione po przyciśnięciu OK zamknięciu okna dialogowego.Niska rozdzielczość. patrz Okno Dostosowywania Pasków Narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Narzędzia Palety narzędziowej. Dodatkowo możesz zdecydować. Standard . Więcej szczegółów. Edytuj Elementy. Możesz zachować ustawienia skrótów w postaci Schematu w parametrach Środowiska pracy. Skróty ArchiCAD standardowo zawiera kilka zapamiętanych schematów skrótów.

Paleta współrzędnych oraz Paleta kontrolna posiadają opcje dotyczące kształtu .są znane ze wcześniejszych wersji ArchiCADa. Palety główne (Paleta narzędzi. Eksport. Aby wyświetlić te palety przejdź do menu Okna > Palety i zaznacz odpowiednią pozycję. w jaki ręcznie ustawia się palety we własnym obszarze roboczym. Więcej szczegółów. ustawienia Schematów palet odzwierciedlają sposób. ponieważ związane z nimi polecenia są dostępne poprzez inne elementy interfejsu. Info. powiększona lub pomniejszona). które można wybrać z menu podręcznego wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszki nad paletą.np. Dwie palety Paleta Kontrolna oraz Paleta Współrzędnych . Zmień nazwę. określ kształt palet i ich położenie w interfejsie ArchiCADa wykorzystując niektóre lub wszystkie z wymienionych poniżej technik: • • • Pokaż lub Ukryj wybrane palety (klikając ich nazwy w menu Okno > Palety) Pokaż lub ukryj wybrane paski narzędzi (klikając ich nazwy w menu Okno > Paski narzędzi) Zmień kształt palet wybierając odpowiednią opcję z menu podręcznego wybranej palety. Każda paleta może być wyświetlana/chowana niezależnie dzięki poleceniom z menu Okna > Palety. Uwaga: Status pokaż/ukryj pasków narzędzi zapisany jest w schemacie palet. Znajdziesz tam także przycisk Zastosuj Schemat umożliwiający uaktywnienie danego Schematu: otwórz Opcje > Środowisko pracy > Schematy palet. Schematy palet różnią się pozostałych schematów w środowisku pracy: zawartych tam ustawień nie definiuje się w oknie Środowiska pracy. lecz ich zawartość w Schemacie arkuszy poleceń.Konfiguracja Palety Palety ArchiCADa pomagają konstruować. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. Przytwierdź palety do krawędzi ekranu (tylko w Windows) Do zarządzania Schematami Palet użyj funkcji w panelu "Opcje Schematu" okna Schematy Palet (Zachowaj jako. przesuwając je w pożądane miejsce. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 51 . Przedefiniuj. • • Zmień położenie i rozmiar palet. Import). Każda z tych palet została dokładnie opisana w Dokumentacji ArchiCADa. Usuń. Domyślnie są one ukryte. Paleta Info. Opcje podręczne oraz Nawigator) mogą zostać wyświetlone jednocześnie poleceniem Okna > Palety > Pokaż tylko główne palety. Dostosowywanie Schematów Palet Aby dostosować schemat palet (zapamiętany układ palet). modyfikować i rozlokowywać elementy projektu.

Dzięki temu. przesuń ją nad nagłówek przytwierdzonej palety. a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń ją w dowolne miejsce. Możesz stworzyć grupę składającą się z dwóch (lub więcej) palet jedna obok drugiej. Menedżer profili. Kolejne podwójne kliknięcie ponownie przytwierdzi paletę. Uwaga: Podczas przesuwania palety w systemie Windows symbol przesuwania jest jednocześnie punktem przytwierdzenia (nie zaś krawędź palety). Zawieszanie funkcji przytwierdzania Aby zawiesić funkcję przytwierdzania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Ctrl (w systemie Windows). (Pasek rozdzielający to linia oddzielająca jedną paletę od drugiej. lub w lewo i w prawo (dla palet zgrupowanych obok siebie). których nie można przytwierdzić: Narzędzia zakreślacza projektu. przesuń ją do linii u dołu pierwszej palety. przesuwaj paski rozdzielające do góry i do dołu (dla palet zgrupowanych jedna nad drugą). po zmaksymalizowaniu okna widoczny będzie cały obszar roboczy. Informacje o elementach. Palety podręczne. Ograniczenia palet przytwierdzanych • • Nie wszystkie palety mogą być przytwierdzane do wszystkich krawędzi ekranu.Konfiguracja Palety przytwierdzane (tylko w systemie Windows) Palety mogą "unosić się" ponad obszarem roboczym. Aby wstawić paletę poniżej pierwszej. Przełącznik warstw. Poniżej wymieniono palety/okna dialogowe. kliknij jej nagłówek. Działania na elementach bryłowych Dołącz się Formatowanie tekstu. Takie unoszące się palety mogą zostać zamknięte lub przesunięte w dowolne miejsce na ekranie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 52 . Znajdź i zaznacz. Aby przytwierdzić paletę kliknij w jej nagłówek (pojawi się symbol przesuwania ) a następnie przytrzymując klawisz myszy przesuń paletę do dowolnej krawędzi okna aż do momentu. Jeżeli zmienisz rozmiar jednej z palet należącej do grupy palet. Zaznaczenia. Jak przytwierdzać Palety Aby przywrócić paletę do jej "unoszącej się" postaci. • • • • • Klikając i przesuwając przytwierdź pierwszą paletę. Zwolnienie klawisza myszy spowoduje przytwierdzenie palety. Przytwierdzona paleta może być w każdej chwili przełączona do trybu "unoszenia się”. • Szerokość wszystkich palet w grupie jest regulowana jednocześnie (poprzez przesuwanie krawędzi jednej z nich). Innym sposobem jest dwukrotne kliknięcie palety. Raport ładowania bibliotek. gdy symbol przesuwania dotknie tej krawędzi. RoofMaker. Jednakże wiele palet ArchiCADa można przytwierdzić do krawędzi przestrzeni roboczej (tylko Windows).) Przytwierdzanie Grup Palet Można przytwierdzić kilka palet na jednej krawędzi ekranu i skleić je ze sobą tworząc Grupę palet. Aby wstawić paletę powyżej pierwszej. Aby określić jak dużo przestrzeni na ekranie mają zajmować poszczególne palety. rozmiar pozostałych palet zostanie zmieniony automatycznie. Pod paletą przytwierdzoną do krawędzi ekranu nie ma przestrzeni roboczej.

53 . W zależności od ustawień Palety Pomocniczej. wówczas można je przesuwać jednocześnie jako jeden obiekt.Konfiguracja Palety przyciągane (dotyczy tylko MacOS) W systemie MacOS. Odnośne preferencje można określić w oknie Opcje > Środowisko pracy > Okna dialogowe i Palety. Palety będą się do siebie przyciągały. uaktywni wybraną funkcję. lub lewej. jeśli przysuniesz jedną do drugiej na odpowiednią odległość. Palety Pomocnicze Palety Pomocnicze to zestawy ikon (reprezentujących polecenia i odpowiadające im opcje). W przypadku. W niektórych okolicznościach Paleta Pomocnicza może zostać wyświetlona w trakcie wstawiania elementu (np. gdy jest ona przyklejona do krawędzi górnej. palety nie stworzą jednego obiektu. wierzchołek lub powierzchnia) • Od aktywnego okna Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami Palety wyświetli opis poszczególnych poleceń. należy umieścić kursor nad krawędzią. Kliknięcie jednej z nich Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Możesz zachować ustawienia Palety Pomocniczej jako część Schematu Preferencji Użytkownika w parametrach Środowiska pracy. można przyklejać "unoszące się" palety ArchiCADa do siebie i do krawędzi ekranu. jednak w większości przypadków jest ona wyświetlana po zaznaczeniu elementu do edycji. • Zawieszanie funkcji przyciągania Aby zawiesić funkcję przyciągania podczas przesuwania palety naciśnij klawisz Cmd (w systemie MacOS). Zawartości Palet Pomocniczych nie można dostosowywać. po zwolnieniu klawisza będzie ona automatycznie przesuwana za wskaźnikiem myszy lub zostanie umieszczona w określonym miejscu okna. • Jeżeli jedna paleta jest przyklejona do dolnej lub prawej krawędzi drugiej palety. Użyj skrótów “F” oraz Shift+F (Opt+F) do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ikonami Palety Pomocniczej. Paleta pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie pomocniczej do momentu zakończenia edycji. które pojawiają się automatycznie w trakcie wprowadzania elementów graficznych oraz podczas większości czynności edycyjnych. wierzchołkiem lub powierzchnią zaznaczonego elementu i kliknąć lewym przyciskiem myszki. Aby włączyć Paletę Pomocniczą. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • Od rodzaju zaznaczonego elementu • Od klikniętego fragmentu elementu (krawędź. Krawędź palety (a nie kursor) jest punktem mocowania. przy wstawianiu Polilinii).

Schematy Palet pozwalają na zapamiętanie bieżącego układu palet na ekranie. patrz Skróty na stronie 50. lecz umieszczane w wybranym folderze na komputerze. Każdy schemat to tematyczny zbiór ustawień. Schematy Ustawień Firmowych Te ustawienia dają możliwość wprowadzania standardów pracy w obrębie firmy. Szczegóły. takich jak Linie Pomocnicze. Opcje www oraz Specjalne foldery w Pomocy ArchiCADa. Ustawienia Środowiska Pracy nie są zapisywane razem z projektem. • • • Schematy Skrótów Schematy Narzędzi Zawierają ustawienia Palety Narzędzi. Znajdujące się tam ustawienia można modyfikować w trakcie pracy: po prostu otwórz okno dialogowe Środowiska pracy. Wprowadzanie Współrzędnych. Palety Info oraz okien dialogowych Ustawień Narzędzi. pasków narzędzi i menu na ekranie. zmień interesujące Cię ustawienia i wciśnij OK. • W miarę poznawania ArchiCADa rozwiniesz własne techniki korzystania z funkcji programu oraz aranżowania palet. Krótki opis wszystkich opcji dostępnych w oknie Ustawień Środowiska Pracy znajdziesz w rozdziale Okno dialogowe Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. Większość tych opcji można ustawić w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy.Konfiguracja Dostosowywanie Środowiska Pracy O oknie dialogowym Ustawień Środowiska Pracy Ustawienia Środowiska pracy (Opcje > Środowisko pracy) są podzielone na sześć niezależnych schematów. Ustawienia zostaną automatycznie zaktualizowane. patrz Bezpieczeństwo danych. Szczegóły. czy sposób w jaki mają być wyświetlane różne okna dialogowe. patrz Palety na stronie 51. • Schematy Preferencji Użytkownika Zawierają one zestaw preferencji dotyczących różnych funkcji. 54 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zobacz również część dotyczącą Tworzenia własnego pakietu instalacyjnego w Rozpoczęciu pracy w menu Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. Schematy Palet Te ustawienia definiuje się poza oknem Ustawień Środowiska Pracy.

zalecane jest zachowanie go pod zmienioną nazwą. Szczegóły. Użyj odsłaniaczy na każdej stronie. Kliknij nazwę ustawień. Jak tylko dokonasz zmian w którejkolwiek z zawartych tam opcji. “Zaznaczenie i Informacje o elementach”).Konfiguracja • Schematy Układu Poleceń Schematy Układu Poleceń zawierają ustawienia Pasków Narzędzi oraz Menu. które chcesz zmienić (na przykład. Po skończeniu naciśnij OK. patrz Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. nawet jeśli ponownie uruchomisz ArchiCADa. spowoduje to zamknięcie okna dialogowego i uaktywnienie wprowadzonych modyfikacji. Jeżeli zamierzasz wykorzystywać w przyszłości zmodyfikowany przez siebie schemat. wygodnie jest mieć możliwość wykorzystywania ich przy pracy nad innymi projektami. patrz Paski narzędzi na stronie 50. aby wyświetlić tekst według potrzeby. nazwa schematu znajdująca się u góry okna zostanie zmieniona na Użytkownika. oraz w Menu na stronie 49. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 55 . Wprowadzenie kolejnych zmian spowoduje jednak przedefiniowanie Schematu Użytkownika zgodnie z nowymi ustawieniami. Zachowywanie dostosowanych Ustawień Środowiska Pracy Jeżeli dostosowałeś szereg ustawień w oknie Opcje > Środowisko. Wszystkie modyfikacje wprowadzone w schemacie Użytkownika pozostaną aktywne.

zamiany w ustawieniach zachowywane są na poziomie Schematów. gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. (Na przykład jeżeli dokonałeś zmian w skrótach klawiaturowych i chcesz te zmiany zachować.Konfiguracja Własne ustawienia są zorganizowane w sześciu Schematach. a następnie albo dwukrotnie kliknij ten schemat albo kliknij przycisk Zastosuj schemat. W przeciwieństwie do Ustawień projektu (zapisywanych w pliku projektu) Schematy Środowiska pracy przechowywane są w oddzielnym folderze na Twoim komputerze. Korzystając z interfejsu ArchiCADa (Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy). ustawienia mogą być z powodzeniem zmieniane w trakcie pracy. Możesz przechowywać schematy w porządku alfabetycznym. Wybierz jeden ze skonfigurowanych schematów. możesz także zapamiętywać zestaw Schematów w postaci Profilu o unikalnej nazwie. na których chcieliby posiadać dostosowane przez siebie parametry środowiska pracy. Uwaga: Zapisywanie schematów i profili nie jest konieczne przy pracy w ArchiCADzie. Stosowanie Schematów Aby zastosować utworzony wcześniej Schemat. ArchiCAD wprowadzi zmiany we wszystkich parametrach ujętych w wybranym Schemacie. lub korzystanie z nich po zainstalowaniu nowszej wersji ArchiCADa. jak również dla indywidualnych projektantów pracujących na wielu stanowiskach. Eksport oraz Import. zaznacz na liście Schematy skrótów. wybierz go z hierarchicznej listy znajdującej się po lewej stronie okna dialogowego Środowiska pracy. Zmień nazwę. Możliwość przechowywania zapisanych Schematów i zestawiania ich w postaci Profili jest jednak bardzo użyteczna dla zarządzających procesem projektowania CAD oraz dla członków zespołów pracujących w obrębie jednego biura projektów. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. umożliwiają one zarządzanie schematami. Przedefiniuj.) Z prawej strony zostanie wyświetlony panel Opcje Schematu. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. Schemat można również zastosować korzystając z panelu Opcje Schematu w oknie Środowisko pracy. Usuń. 56 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . możesz importować i eksportować zarówno Schematy jak i Profile: Umożliwia to szybkie przenoszenie Twoich ulubionych ustawień na inny komputer. Więcej informacji na temat zapisywania ustawień schematów. należy wybrać go z rozwijanego menu znajdującego się u góry okna Środowiska pracy. Po wybraniu danego schematu z rozwijanej listy. zobacz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. w którym znajdują się następujące przyciski: Zachowaj jako. kliknięciu przycisku Zastosuj Schemat i naciśnięciu OK. Zachowywanie dostosowanych Schematów Aby zachować ustawienia danego Schematu.

Menedżerowie CAD mogą tworzyć standardowe Profile Środowiska Pracy i stosować je na wielu stanowiskach programu.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. • Profil Standardowy został zaprojektowany z myślą o typowym procesie pracy nad projektem architektonicznym. by zapewnić łatwy dostęp do funkcji i narzędzi potrzebnych do stworzenia Wirtualnego Budynku. Kliknij “Nowy profil” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Dwukrotnie kliknij. Widoczny jest Standardowy pasek narzędzi oraz pasek Mini-Nawigatora (ułatwiający przełączanie pomiędzy oknami).Konfiguracja Tworzenie Standardowego Środowiska Pracy dla Biura Możliwość zachowywania wielu kombinacji Ustawień Środowiska pracy pozwala na łatwe wprowadzanie jednakowych standardów w dużych biurach architektonicznych. W tym celu należy połączyć schematy w Profil zapisany pod własną nazwą. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. Wizualizacji oraz Przygotowania Dokumentacji. na samej górze listy. dzięki czemu można je przenosić na inne komputery. Profile nie muszą zawierać wszystkich sześciu schematów. aby zastosować profil lub kliknij przycisk Zastosuj schematy profilu. możesz to robić indywidualnie. Stosowanie Profili 1) Otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. W menu górnym pojawia się Teczka arkuszy. Nie musisz również uaktywniać wszystkich schematów zawartych w profilu jednocześnie. na samej górze listy. są one po prostu zestawami schematów. 2) Wybierz jeden Profil z Profile Jeżeli dokonałeś zmian w wielu schematach jednoczenie. listy. Oczywiście profile mogą być w dowolnym momencie przystosowywane do bieżących potrzeb. Profile te zostały tak pomyślane aby maksymalnie usprawnić pracę w ArchiCADzie 12. ArchiCAD pozwala na eksportowanie i importowanie Profili. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 57 . 3) Kliknięcie OK zamknie okno Ustawień Środowiska Pracy. gdzie nad jednym projektem pracują wieloosobowe zespoły. Więcej informacji w broszurze "Zaczynamy!". patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Profil Przygotowania Dokumentacji zoptymalizowany jest pod kątem wygody korzystania z narzędzi przydatnych podczas tworzenia dokumentacji. Układ menu i palet oraz wyświetlanie pasków narzędzi są dostosowane tak.) Spowoduje to otwarcie okna Opcje profilu. Paleta narzędzi zawiera tylko Narzędzia dokumentacji a okno Nawigatora/Organizatora umieszone Definiowanie i zachowywanie Nowych Profili Aby zestawić kombinację Schematów w postaci Profilu otwórz okno Opcje > Środowisko pracy i kliknij “Profile środowiska pracy” (pozycja z lewej strony. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. natomiast Paleta narzędzi wyświetla wszystkie narzędzia. możliwe jest zapisanie tych zmian i uaktywnianie wszystkich razem w dowolnym momencie. Domyślne Profile ArchiCADa 12 Domyślnie ArchiCAD 12 posiada trzy Profile: Standardowy. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Same Profile nie zawierają żadnych ustawień. Przy pierwszym uruchomieniu ArchiCADa uaktywniony zostanie Profil Standardowy.

Jak korzystać z dostosowanego Środowiska Pracy na innych komputerach Aby Schematy lub Profile były dostępne dla innych użytkowników w sieci. Panel Opcji schematu okna Środowiska pracy pojawia się. W tym profilu pojawia się menu Wizualizacja 3D. lub jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia ich na inny komputer. Schemat "Użytkownika" nie może być eksportowany.xml). gdy zaznaczysz jeden z sześciu zestawów znajdujący się w strukturze hierarchicznej w polu po lewej stronie okna dialogowego. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje schematu w Pomocy ArchiCADa. patrz Opcje profilu w Pomocy ArchiCADa. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Profile środowiska pracy w celu eksportowania i importowania Profili. Więcej szczegółów o konfigurowaniu i zastosowywaniu profili. jednak w tym celu musi on zostać opatrzony nazwą . Widoczne są również dwa specjalne paski narzędzi: “Arkusze i Rysunki” oraz “Układ Standardowy”. Dla każdego z sześciu Schematów jest jedna strona Opcji Schematu. Eksportowanie polega na zapisaniu Profilu w postaci pliku. nawigacją 3D oraz tworzeniem końcowych prezentacji 3D projektu. Szybki dostęp do wielu z tych poleceń zapewnia również pasek narzędzi Wizualizacji 3D. Można zachować schemat Użytkownika jako część profilu.xml. można skorzystać z funkcji Eksportowania.Konfiguracja zostaje po lewej stronie ekranu.xml odwołującego się do Schematów (również plików . które zawiera wszystkie polecenia związane z oknem 3D. Użyj okna Opcje > Środowisko pracy > Opcje Schematów w celu eksportowania i importowania Schematów w postaci plików . W tym profilu okno Nawigatora jest wyłączone a Paleta narzędzi zawiera tylko narzędzia Zaznaczenia i Projektu. Więcej szczegółów. • Profil Wizualizacji jest przydatny podczas pracy nad modelem 3D (tworzenie wizualizacji lub animacji). 58 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Więcej szczegółów.

Aby wyświetlić Widok Projektu. 2) Domyślny pasek narzędzi Zoom Masz możliwość powiększania (przybliżania szczegółów) oraz zmniejszania widoków (wyświetlania większej ilości elementów). jak i 3D ArchiCADa. Dostępnych jest kilka technik pozwalających na zmianę stopnia powiększenia widoku: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 59 . koniecznych do wyświetlania określonych obszarów projektu zarówno w 2D jak i w 3D. Nauczysz się używać technik zmiany powiększenia i przemieszczania widoków na ekranie. kliknij dwukrotnie jego nazwę w Mapie Projektu. Rozdział jest podzielony na trzy części: Nawigacja. Mini-Nawigator (dostępny w menu Okna > Paski narzędzi) również umożliwia szybkie przełączanie pomiędzy oknami hierarchicznego menu Widok > Nawigacja. Poznasz działanie Nawigatora umożliwiającego poruszanie się w strukturze projektu i wyświetlanie pożądanych widoków. Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D opisano w rozdziale Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. Sterowanie powiększaniem i zmniejszaniem widoków w dolnym pasku przewijania pozwala określić bieżącą zmianę widoku. Nawigacja wewnątrz aktywnego okna Z poniższych technik można korzystać zarówno w oknach 2D. kliknij dwukrotnie przycisk Powiększenia. Skróty do Nawigacji Do Nawigacji pomiędzy oknami można korzystać ze skrótów klawiaturowych: • • • • • • przejdź do Rzutu: F2 przejdź do Okna 3D F3 przejdź do Okna 3D (Perspektywa) Shift+F3 przejdź do Okna 3D (Aksonometria) Ctrl+F3 przejdź do ostatniego okna Przekroju: F6 przejdź do ostatniego Arkusza F7 Nawigacja W tej części dowiesz się jak poruszać się pomiędzy poszczególnymi oknami ArchiCADa oraz widokami Wirtualnego Budynku. Edycja oraz Techniki. Nawigacja pomiędzy oknami ArchiCADa 1) Najprostszym sposobem przechodzenia pomiędzy oknami Widoków Projektu jest korzystanie z Mapy Projektu Nawigatora. 3) Można także skorzystać z Aby wrócić do Wielkości naturalnej (zmiana widoku 100%).Komunikacja z ArchiCADem Komunikacja z ArchiCADem W tym rozdziale zostaną zaprezentowane sposoby wykonywania podstawowych operacji w ArchiCADzie.

60 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Następnie kliknij w jakimkolwiek miejscu w obrębie okna. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. Kliknij ponownie. Uwaga: Jeżeli opcje te nie występują w menu. Przy funkcji Zmniejsz. aby uaktywnić funkcję zmiany powiększenia. Ustaw widok wyjściowy W przypadku gdy potrzebujesz często wracać do tego samego fragmentu projektu. Zapamiętywanie powiększeń Można zachowywać inne ustawienia widoku. aby oddalić. Poprzednie/Następne powiększenie: Jeżeli chciałbyś przeskoczyć do wcześniejszego widoku. Zawarte tam polecenia pozwalają także zmienić nazwę oraz usunąć zachowane widoki. który chcesz powiększyć kursorem Powiększania. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. Zmiana powiększenia za pomocą poleceń menu Wybierz Widok > Powiększenie > Powiększ lub Zmniejsz. aby się zmieścił się w narysowanym prostokącie. kręcenie nim będzie powodowało zmniejszanie i powiększanie widoku wokół aktualnego umiejscowienia kursora. Narysuj prostokąt wokół szczegółu. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. wystarczy wcisnąć przycisk w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Aby przeskoczyć do następnego widoku. wykorzystując polecenie "Zachowaj bieżący zoom" z rozwijanego menu dostępnego poprzez kliknięcie przycisku strzałki na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. przesuń kursor w górę aby powiększyć lub w dół. Im większa jest odległość przesunięcia kursora. możesz je dodać w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Menu. Jeżeli Twoja myszka nie posiada kółek. tym większy będzie zakres zmiany powiększenia. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. możesz symulować ten efekt w następujący sposób: Kliknij najpierw przycisk Płynnej zmiany powiększenia w dolnym pasku przewijania. Tym sposobem możesz się cofnąć maksymalnie o 20 widoków.Komunikacja z ArchiCADem Zmiana stopnia powiększenia przy użyciu kółka myszki Jeżeli posiadasz myszkę wyposażoną w kółko. użyj tego polecenia (Widok > Powiększenie > Dopasuj zaznaczone). Zaznaczony obszar zostanie powiększony do wymiarów bieżącego okna. Przy funkcji Zmniejsz. Szczegóły. Zaznaczony obszar zostanie powiększony do aktualnych wymiarów okna. • • Dopasuj zaznaczone Aby dopasować widok do zaznaczonego elementu. Widok wyjściowy zapisywany jest razem z projektem. użyj polecenia Następne powiększenie lub przycisku skrótu . Widoki wyjściowe nie są wyszczególniane na listach widoków. Funkcja nie powoduje zniekształceń elementów w widoku. możesz zdefiniować go jako Widok wyjściowy wybierając polecenie Widok > Powiększenie > Ustaw widok wyjściowy. Przyciski zmiany powiększenia na Pasku przewijania: Kliknij przycisk Powiększ lub Zmniejsz w dolnym pasku przewijania aktywnego okna aby uaktywnić narzędzie. Uwaga: Dwukrotne kliknięcie jednej z ikon spowoduje dwukrotną zmianę aktualnego stopnia powiększenia. cały widok okna zostanie pomniejszony tak. Dzięki temu możesz szybko wracać do tego widoku za pomocą polecenia Widok > Powiększenie > Widok wyjściowy. Zmiana stopnia powiększenia przy pomocy klawiatury Użyj klawiatury numerycznej aby uzyskać efekty przewijania ekranu: wciśnij klawisz ‘+’ aby powiększyć oraz klawisz ‘-’ aby pomniejszyć widok.

Szczegóły. Wybierz polecenie Widok > Dopasuj do okna lub kliknij odpowiadający mu przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Kliknij w aktywnym widoku i przemieść. Skorzystaj z tej ramki aby powiększać i przemieszczać widok. Więcej szczegółów. • prawo). Polecenie to wykorzystuje się najczęściej. natomiast poziom powiększenia nie zmieni się.Komunikacja z ArchiCADem Dopasuj do okna Ustawia taki poziom powiększenia. Włącz polecenie Przemieść wciskając odpowiedni przycisk. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w trzy przyciski. Paleta Podglądu wyświetla miniaturę całej zawartości bieżącego okna. Paleta Podglądu nawigatora zawiera dodatkowe opcje powiększania i przemieszczania: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 61 . Co zrobić jeśli w trakcie przemieszczania widok "skacze" Podczas przemieszczania skomplikowanych widoków 2D. w wyniku numerycznego definiowania położenia lub wykonania złożonej operacji. a następnie przemieszczaj widok w oknie poruszając kursorem myszki. obraz może się "zacinać". Okna Zestawień posiadają na pasku przewijania dodatkowy przycisk skrótu: Dopasuj do szerokości strony . • Za pomocą przycisku Przemieść: Kliknij przycisk Przemieść znajdujący się na dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Ramka wewnątrz Palety Podglądu odzwierciedla aktualne powiększenie aktywnego okna. patrz Podgląd nawigatora (2D) na stronie 61. 2 (w dół). Przemieść Użyj polecenia Przemieść aby przesunąć arkusz roboczy. Za pomocą rolki myszki: W przypadku. Uzyskany efekt jest identyczny z powiększaniem i przemieszczaniem bezpośrednio w aktywnym oknie. jeśli dysponujemy myszą wyposażoną w rolkę. należy wybrać odpowiednią opcję w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji: Wyświetlanie modelu w Nawigatorze 2D. aby zmieścić wszystkie elementy na ekranie. Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora.) Przyciski strzałek powodują ten sam efekt. Za pomocą palety Podgląd Nawigatora Szczegóły. patrz Funkcje Palety Podglądu Nawigatora w 2D w Pomocy ArchiCADa. np. co jest przydatne zwłaszcza podczas pracy nad dużymi projektami. lecz dodatkowo umożliwia jednoczesny podgląd zawartości całego okna. jeżeli pewne elementy rysunku nie mieszczą się w aktualnym widoku. W przypadku. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. przyciśnięcie i przytrzymanie go spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie funkcji Przemieść. przesuwając myszką kursor w kształcie Rączki. Umożliwia to sprawdzenie czy w odległych narożnikach okna nie zostały przypadkowo umieszczone jakieś elementy. 8 (do góry). (Upewnij się. przytrzymanie trzeciego (środkowego) przycisku spowoduje wyświetlenie kursora Rączki i chwilowe włączenie opcji przemieść. że wyłączona jest opcja Num Lock. W przypadku okien 2D. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . Aby temu zapobiec. Za pomocą klawiatury numerycznej (tylko w Windows): Wciśnij następujące klawisze: 4 (w lewo). Widok zostanie przemieszczony. 6 (w Podgląd nawigatora (2D) Paleta podglądu Nawigatora ułatwia znajdowanie i powiększanie określonych fragmentów projektu. patrz Opcje zaawansowane w Pomocy ArchiCADa.

umożliwiają one: powiększanie i zmniejszanie bieżącego widoku. prawej części. Klawiatura. Domyślnie jest ustawiony Zoom w czasie rzeczywistym: w miarę przesuwania kursora zmienia Specjalne polecenia związane z nawigacją w Oknie 3D zostały zgrupowane na Paskach Narzędzi Wizualizacja 3D oraz 3D Podstawowe. Zobacz Nawigacja wewnątrz aktywnego okna na stronie 59. przeciągnij jej boki lub rogi (uzyskasz wtedy efekt powiększania i zmniejszania wewnątrz aktywnego okna). dopasowanie do okna. zobacz Okno 3D na stronie 177. • Aby zmienić rozmiar ramki. Jeżeli Okno 3D jest aktywne. jeśli w bieżącym oknie zostały wprowadzone zmiany. na dolnym pasku przewijania tego okna można odnaleźć ikony odnoszące się do poleceń związanych z Nawigacją 3D. Okno 3D posiada również specjalne funkcje umożliwiające eksplorację modelu i orbitowanie wokół niego. Nawigacja w Oknie 3D Uwaga: Podstawowe informacje na temat otwierania Okna 3D oraz sposobów ustawiania widoków Perspektywicznych i Aksonometrycznych. aby wykonać wybrane powiększenie. poleceniom tym można przypisać skróty. przesuwanie i powiększanie oparte o polecenia menu. prawym narożniku zawiera trzy opcje umożliwiające sterowanie technikami zmiany powiększenia w Podglądzie nawigatora. przeciągaj ją kursorem Rączki klikając wewnątrz jej obszaru (spowoduje to przemieszczenie widoku w aktywnym oknie). że należy kliknąć dwa razy lub wcisnąć przycisk OK w górnej.Komunikacja z ArchiCADem • Aby zmienić położenie ramki. Kliknięcie przycisków zmienia stopień powiększenie o 10%. kółka myszki. • się stopień powiększenia. Kliknij dwukrotnie aby zoomować oznacza. • Na dole palety znajdują się przyciski plus i minus oraz suwak. Nawigacja w Oknie 3D wykorzystuje większość podstawowych metod nawigacji 2D. gdy kursor nie jest już przesuwany. Zostały one szczegółowo opisane poniżej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 62 . Dostęp do poleceń Nawigacji 3D • Rozwijane menu w dolnym. Wybierz Okna > Paski narzędzi > Wizualizacja 3D lub 3D Podstawowe aby wyświetlić te paski narzędzi. które nie są jeszcze uwzględnione w Podglądzie nawigatora. wszystkie te techniki działają w ten sam sposób co w 2D. Automatyczny zoom dostosowuje stopień powiększenia. Uwaga: Narzędzia Nawigacji 3D znane z wcześniejszych wersji ArchiCADa dostępne są po wybraniu polecenia Okna > Paski narzędzi > Klasyczna Nawigacja 3D. Użyj funkcji Przerysuj podgląd.

gdy włączasz tryb Eksploracji. ikonę w pasku narzędzi lub przycisk w dolnym pasku przewijania Okna 3D.oddalanie. należy użyć polecenia Zastosuj wszystkie komunikaty informacyjne w menu Opcje > Środowisko pracy (dolna część menu). Aby opuścić Tryb Eksploracji. kliknij lewym klawiszem myszy lub wciśnij klawisz Esc. zaznacz Nie pokazuj tej informacji następnym razem w dolnej części Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 “Obracanie” Kamery w Trybie Eksploracji Poruszanie myszą powoduje obracanie Kamery wokół kierunków wskazanych strzałkami. Eksploruj Model (Nawigacja 3D) W Widoku Perspektywy istnieje możliwość eksploracji modelu dostępna poprzez polecenie Widok > Eksploruj Model. Poniżej wyszczególniono polecenia dostępne tylko przy nawigacji w Oknie 3D: okna dialogowego. “Chodzenie” w Trybie Eksploracji Wciśnięcie klawiszy strzałek (lub odpowiednio W. 63 . Gdy włączony jest ten tryb. patrz Pasek narzędzi Klasyczna Nawigacja 3D w Pomocy ArchiCADa. aby ta informacja wyświetlała się za każdym razem. W trybie tym u dołu okna wyświetlany jest przycisk "Przelot" oraz suwak szybkości.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. Uwaga: Jeśli nie chcesz. że w tym przypadku Strzałka do góry/W powoduje przybliżanie się do modelu podczas gdy Strzałka w dół/S . D) spowoduje poruszanie się do przodu/do tyłu i w lewo/w prawo w płaszczyźnie pokazanej na rysunku obok. S. Uwaga: Eksploracja modelu jest zoptymalizowana pod kątem procedury 3D OpenGL. nie można edytować modelu ani używać żadnych poleceń. Po wybraniu polecenia Eksploruj Model. W trybie Eksploracji Modelu nawigacja odbywa się poprzez poruszanie myszą oraz wciskanie klawiszy strzałek na klawiaturze (podobnie jak w grach komputerowych). A. Zwróć uwagę. pojawi się okno dialogowe zawierające instrukcje dotyczące zasad poruszania się w tym trybie przy użyciu myszy i klawiatury. Aby uaktywnić to lub inne okno dialogowe zaznaczone jako "nie pokazuj".

położenie kamery oraz celu można zmienić klikając na nie bezpośrednio w oknie Podglądu i przeciągając je do nowego położenia. “Unoszenie się” do góry i na dół Użyj PageUp (skrót: Spacja) oraz PageDown (skrót: C) do unoszenia się ku górze i ku dołowi. Za pomocą tej palety można łatwo modyfikować Projekcje 3D na stronie 183. kliknij przycisk w dolnym pasku przewijania dowolnego okna . by przejść do Trybu Przelotu. Gdy aktywny jest tryb Orbity. zwolnienie klawisza przywróci normalną prędkość. Używaj klawiszy Strzałek lub W-A-S-D do przemieszczania się. Podgląd nawigatora (3D) Aby wyświetlić Paletę podglądu Nawigatora. Na poniższej ilustracji możemy "obrócić budynek" po prostu klikając i przesuwając kamerę widoczną w oknie Podglądu nawigatora. a nie po poziomej powierzchni.Komunikacja z ArchiCADem “Przelot” wokół modelu Wciśnij klawisz “F” w Trybie Eksploracji. jak i aksonometrie. Czasowe orbitowanie wymaga przebudowy modelu i może powodować spowolnienie nawigacji. W trybie Orbity możesz obracać model względem jego punktu środkowego (aksonometria) lub względem celu kamery (perspektywa) poruszając myszą z wciśniętym lewym przyciskiem. aby obrócić widok. Przytrzymanie klawisza Shift spowoduje tymczasowe zwiększenie prędkości. aby zmienić prędkość poruszania się. W przypadku widoków 3D Perspektywy. prawym narożniku Podglądu. Tymczasowy efekt Orbity w trybie Edycji W trybie Edycji można tymczasowo symulować tryb Orbity. nie można edytować modelu. Wciśnij klawisz Esc aby opuścić tryb Orbity i powrócić do trybu edycji. wybierz polecenie Widok > Orbituj lub kliknij odnośną ikonę w pasku narzędzi bądź na dolnym pasku przewijania Okna 3D. Zestaw opcji w palecie zależy od tego czy aktywna jest perspektywa czy aksonometria. czy polecenie Pokaż z góry zostało wybrane z rozwijanego menu w dolnym. zarówno perspektywy. Orbituj (Nawigacja 3D) Aby przejść do trybu Orbity. 64 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Należy sprawdzić. Przyspieszanie i Zwalnianie w Trybie Eksploracji Wciśnij klawisze Plus i Minus na klawiaturze numerycznej. w tym trybie będzie symulowany efekt przemieszczania się w przestrzeni. przy wciśniętym klawiszu Shift należy wcisnąć i przytrzymać kółko (rolkę) myszki i przesunąć mysz. lub wybierz polecenie Okna > Palety > Podgląd nawigatora. Zwolnienie klawisza i przycisku przerwie orbitowanie.

wybierz jedną z 12 wstępnie określonych projekcji. Zmiana stożka widoku jest możliwa przy pomocy suwaka lub małych ikon znajdujących się na jego zakończeniach. Dzięki funkcjom Nawigatora można także przygotować dokumentację projektu do publikacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obsługa 3Dconnexion Obsługa 3Dconnexion do dodatek. a następnie przesuń małą ikonę kamery do wewnątrz okna Podglądu w celu ustawienia odpowiedniego widoku. Widok projektu z kamery jest stały. Korzystając z lewego przycisku. użyj jednej z dwóch opcji dostępnych w menu Widok > Dodatki nawigacji 3D > 3Dconnexion: • • Tryb Kamery: Przesuń urządzenie. do których można uzyskać dostęp przez Parametry widoku 3D). prawej części. który pozwala wykorzystać urządzenie 3Dconnexion do nawigowania w oknie 3D programu ArchiCAD. (Są to te same. Nawigator wyświetla hierarchiczną strukturę całego projektu w czterech różnych mapach. 65 . Możesz tworzyć foldery i przenosić do nich metodą "Przeciągnij i Upuść" widoki i inne elementy projektu wedle własnych potrzeb. to model się porusza. można łatwo zmodyfikować wysokość położenia kamery względem poszczególnych kondygnacji: należy kliknąć Podgląd nawigatora i przesunąć kamerę w górę lub w dół. Aby dostosować projekcję.Komunikacja z ArchiCADem Po wybraniu widoku Pokaż z boku z listy Opcji podglądu. patrzFunkcje Palety Podglądu Nawigatora w 3D w Pomocy ArchiCADa i Projekcje 3D na stronie 183. Szczegółowe informacje na ten temat. • Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (sposobów obserwacji zwanych Widokami Projektu Wirtualnego Budynku). przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. aby nawigować w modelu zmieniając położenie kamery. użyj przycisku znajdującego się z prawej strony. Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np. Nawigator umożliwia również dostęp do widoków i arkuszy znajdujących się w zewnętrznych plikach i wstawienie ich do Teczki arkuszy bieżącego projektu. Tryb Obiektu: Poruszanie urządzeniem spowoduje odpowiednią zmianę położenia modelu. w 5-stopniowych przedziałach W przypadku widoków aksonometrycznych. Paleta Nawigatora O Palecie Nawigatora Dzięki prostej w obsłudze strukturze hierarchicznej. aby przejść szybko do żądanego widoku. Nawigator umożliwia zbudowanie logicznego układu całego projektu i szybkie poruszanie się po jego elementach. wstępnie określone widoki aksonometryczne. Jeśli korzystasz z urządzenia 3Dconnexion. w Podglądzie nawigatora 3D mamy do dyspozycji dwa rozwijane menu znajdujące się w dolnej.

kreślenia. Cztery przyciski u góry Nawigatora pozwalają na przełączanie pomiędzy mapami. Nawigator posiada specjalne funkcje przeznaczone do obsługi wspólnych projektów: Szczegóły. Pasek tytułowy palety wskazuje. Mapa Zestawów Publikacji jest również hierarchiczną strukturą . Element Nawigatora aktualnie otwarty w oknie wyświetlony jest pogrubioną czcionką. gdyby paleta była ukryta. należy wybrać polecenie Okna > Palety > Nawigator lub kliknąć ikonę Nawigatora znajdującą się w poziomym pasku przewijania na ekranie programu ArchiCAD. zapisania na dysku lub wysłania przez lokalną sieć/internet). W sytuacji. na którą składają się Zestawy Widoków przeznaczone do różnych celów publikacyjnych (drukowania.Komunikacja z ArchiCADem • • • Mapa Widoków mieści wszystkie domyślne oraz utworzone przez użytkownika Widoki zawarte w pliku Projektu. patrz Mapy Widoków oraz Zestawy Publikacji w Pracy Zespołowej na stronie 503. 66 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . która mapa jest aktualnie wyświetlana. Jak wyświetlić Paletę Nawigatora Domyślnie Nawigator jest wyświetlony. Teczka Arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu architektonicznego.

zdefiniowany w sposób. Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji.Komunikacja z ArchiCADem Używanie Nawigatora do otwierania okien projektu Kliknij dwukrotnie wybrany element z dowolnej mapy Nawigatora. Widoki Projektu zebrane są w folderach w Mapie Projektu Nawigatora. Poniższy diagram ilustruje strukturę projektu odzwierciedloną w mapach Nawigatora: Jeżeli wolisz zawsze otwierać nowe okno otwierając dodatkowy widok lub arkusz (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 67 . Domyślnie ArchiCAD otworzy element w istniejącym oknie zastępując poprzednio wyświetlany element. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnej formie. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego elementu Nawigatora. Widok jest zapamiętaną wersją Widoku Projektu. jak również z innych źródeł. Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa. Struktura Nawigatora Widok Projektu jest to okno zawierające fragment projektu ujęty w określonym aspekcie. KAżDY zapamiętany Widok przechowywany jest w Mapie Widoków. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku.

Mapa Widoków po prawej stronie): Widok można zachować. Kliknij ikony żądanej mapy po obu stronach Organizatora. Aby wyświetlić paletę Organizatora. wybierz polecenie Okna > Palety > Organizator lub Pokaż Organizatora z menu Wybierz Projekt znajdującego się w lewym górnym narożniku Nawigatora. każde kliknięcie poza obręb palety spowoduje jej ukrycie. aby wyświetlić jeden z trzech trybów Organizatora: Pasek tytułu Organizatora pokazuje nazwę struktury hierarchicznej znajdującej się po prawej stronie. • Tryb Edytor widoków (Mapa Projektu po lewej stronie. kliknąć prawym klawiszem myszy nad obszarem palety). Widoków i plików z jednej mapy do drugiej. Posiada on wiele tych samych funkcji.Komunikacja z ArchiCADem Organizator (Specjalny Tryb Nawigatora) Organizator jest ściśle powiązany z Paletą Nawigatora. lecz zawiera podwójną strukturę hierarchiczną. Obie palety Nawigatora i Organizatora posiadają funkcję Autoukrywania: jeżeli funkcja ta jest włączona. 68 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . co ułatwia przenoszenie i kopiowanie Widoków Projektu. Funkcja Autoukrywania jest dostępna w menu podręcznym obu palet (aby je wyświetlić. wybierając widok projektu w Mapie Projektu i klikając Zachowaj widok lub przeciągając go do Mapy Widoków.

Kolporter (Zestaw Publikacji po prawej stronie): Aby dodać widok lub arkusz (z lewej strony) do Zestawu Publikacji (z prawej strony) wybierz widok lub arkusz i kliknij Dodaj Skrót. wciśnięcie przycisku Dodaj Skrót spowoduje utworzenie folderu odpowiadającego wybranemu zestawowi w Zestawie Publikacji: w przypadku wprowadzenia zmian lub dodania elementów do oryginalnego zestawu. Podwójne kliknięcie elementu uaktywni odpowiadające mu okno.Komunikacja z ArchiCADem w folderze Zestawu Publikacji.) Wyświetlenie tej samej mapy po obu stronach Organizatora jest możliwe. Gdy klikniesz dowolny element znajdujący się w Nawigatorze/Organizatorze. Po wybraniu Zestawu w Mapie Arkuszy. Niektóre kombinacje nie są możliwe i ArchiCAD będzie je zawsze dostosowywać do jednego z trzech możliwych trybów Organizatora. Jednak jeśli wybrany Zestaw zostanie przeciągnięty do Zestawu Publikacji. Więcej szczegółów dotyczących interfejsu Nawigatora/Organizatora. modyfikacje te zostaną automatycznie uwzględnione Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 System Kolorów Nawigatora System kolorów palety Nawigatora umożliwia łatwą i szybką identyfikację elementów. a następnie kliknięcie na Wstaw Rysunek lub przeciągnięcie widoku do Arkusza (z prawej strony). 69 . (Np. Należy pamiętać. spowoduje to utworzenie folderu. pozwala to wykonać kopie elementów w obrębie jednej mapy. Mapa Projektu po lewej stronie zostanie przełączona na Mapę Widoków. ponieważ przenoszenie elementów bezpośrednio z Mapy Projektu do Kolportera jest niemożliwe. jeśli po prawej stronie wybierzesz Kolportera. zobacz Funkcje Palety Nawigatora oraz Funkcje Palety Organizatora w Pomocy ArchiCADa. w którym nie będą uwzględniane późniejsze zmiany wprowadzane do Zestawu. • • Elementom Mapy Widoków przypisany jest kolor żółty. że Mapa Projektu jest dostępna tylko z lewej strony. podgląd jego zawartości zostanie wyświetlony w palecie Podglądu Nawigatora (jeśli jest ona wyświetlona). • Elementom Mapy Projektu przypisany jest kolor pomarańczowy. • Edytor Arkuszy (Teczka Arkuszy po prawej stronie): Wstawienie rysunków do Arkuszy w Teczce Arkuszy jest możliwe poprzez wybranie widoku w Mapie Projektu lub Mapie Widoków (z lewej strony).

• • • • • • • • • W trybie Pracy zespołowej elementy Mapy Widoków i Teczki Arkuszy. jednakże wypełnienie pola Nazwa Projektu w oknie Plik > Info > Info o projekcie spowoduje. W systemie Windows można tego także dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie nazwy folderu. Szczegóły dotyczące Mapy Projektu. że właśnie ta nazwa zostanie ujęta w Nawigatorze. patrz Funkcje Mapy Projektu w Pomocy ArchiCADa. elementy należące do innych członków zespołu oznaczone są ikoną głowy . Lista folderów Mapy Projektu jest stała i zawiera wszystkie typy Widoków Projektu. nie można w tym miejscu dodawać ani usuwać folderów. Możesz wyświetlić zawartość każdego folderu klikając znajdujący się przy nim znaczek plusa (Windows) lub strzałkę (MacOS). Gdy zachowasz ustawienia Widoku Projektu.Komunikacja z ArchiCADem • • • • • • Elementom Teczki Arkuszy przypisany jest kolor biały.) Poniżej znajdują się foldery zawierające Widoki Projektu (po jednym folderze dla każdego typu Widoku Projektu). które nie zostały jeszcze udostępnione poprzez wysłanie i pobranie zmian. mają kolor zielony . stanie się on Widokiem (wyszczególnionym w Mapie Widoków) i może zostać umieszczony na Arkuszu w celu dalszej edycji. Na samym szczycie hierarchii Mapy Projektu znajduje się ikona oznaczająca Projekt oraz Nazwa Projektu. Mapa Projektu zawiera następujące Widoki Projektu: Podwójne kliknięcie Widoku Projektu otwiera go w projekcie. (Nazwa zostaje nadana projektowi podczas zachowywania pliku. Widoki Projektu są to okna zawierające fragmenty projektu ujęte w określonych aspektach. 70 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W trybie Pracy zespołowej. Kondygnacje Przekroje Elewacje Rozwinięcia ścian Obszary 2D Rysunki detali Dokumenty 3D Widoki 3D Zestawienia Spisy treści Projektu Listy Info Pomoc • Nawigator Mapa Projektu Mapa Projektu zawiera hierarchiczną strukturę elementów projektu (Widoków Projektu Wirtualnego Budynku).

Nazwy umieszczonych Kamer panoramicznych zostaną wyświetlone poniżej nazw Scen VR. można tam również utworzyć nowe ścieżki. Można je również znaleźć w menu Dokument > Zestawienia i listy. Niezależny. Utworzenie Kamery typu Obiekt VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. Folder Info zawiera dwa elementy: Notatki o projekcie oraz Raport. Na Spisy treści Projektu składają się: Spisy Widoków. Folder Listy zawiera: Elementy. których nazwy zależą od wersji lokalizacji posiadanego ArchiCADa Foldery Przekroje. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 71 . Obszary 2D. itp. Otwarcie tych okien jest także możliwe poprzez odpowiednie polecenia w menu Okna. patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Można dodawać dowolną ilość Scen VR. • Utworzenie Sceny VR zostanie automatycznie uwzględnione w Mapie Projektu. Jeżeli obok folderu nie ma znaku plus.Komunikacja z ArchiCADem Folder Kondygnacje zawiera wszystkie kondygnacje zdefiniowane w projekcie. Folder Spisy treści Projektu zawiera trzy zestawy tabel. powoduje otwarcie odpowiadającego mu okna z zachowanym Folder 3D zawiera pięć typów elementów. itd. Wszystkie Obiekty VR zostaną umieszczone bezpośrednio w folderze 3D. Spisy Arkuszy oraz Spisy Rysunków oparte o ustalone kryteria. które zawiera polecenia odnoszące się do danego elementu (np. spowoduje wyświetlenie menu kontekstowego. w których znajdują się listy różnych typów elementów. polecenia związane z kondygnacjami dla Kondygnacji lub polecenia 3D dla Perspektyw). Folder Zestawienia Elementów zawiera zestawienia interaktywne (Elementy i Komponenty) będące częścią dokumentacji. Rozwinięcia ścian.). na podstawie których powstają. Okna Detali. Detale i Dokumenty 3D zawierają listę odpowiednich okien. Umieszczanie kamer w projekcie będzie powodowało ich wyświetlanie w folderze 3D. Przekroju. Niezależny ze Znacznikiem. Wszystkie zmiany na bieżąco aktualizują zawartość Mapy Projektu. Elewacji i Obszaru 2D mogą być oznaczone różnymi ikonami. Wszystkie te operacje będą powodowały uaktualnienie Mapy Projektu. Podwójne kliknięcie dowolnego elementu Mapy Projektu. okna.). w nowym projekcie występują dwa z nich: Ogólna perspektywa i Ogólna aksonometria. zależnie od typu widoku projektu (np. elementy konstrukcyjne. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. spisy elementów użytych w projekcie (drzwi. Otwarcie ich powoduje wyświetlenie domyślnych schematów list dostępnych w projekcie. Szczegóły. Przy rozpoczęciu pracy nad nowym projektem. Szczegóły. patrz Notatki o projekcie oraz Okno Raportu w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy. Szczegóły. Elewacje. odpowiadających różnym widokom i kamerom. zgrupowanych w podkatalogach Ścieżek. według określonych kryteriów. oznacza to. • • Domyślnie. folder Kondygnacje zawiera trzy elementy. Komponenty oraz Strefy. że widok projektu tego typu nie został jeszcze utworzony. Nazwa ścieżki może zostać zmieniona w oknie dialogowym Ustawienia kamery/VR.

W Mapie Widoków domyślnie zdefiniowano kilka folderów.. Szczegóły dotyczące Mapy Widoków. kliknij przycisk Klonuj Folder znajdujący się u dołu Mapy Widoków.Komunikacja z ArchiCADem powiększeniem i ustawieniami wyświetlania. Nawigator Mapa Widoków Drugi przycisk znajdujący się u góry Palety Nawigatora przełącza do Mapy Widoków: spisu zapamiętanych Widoków (Widoków Projektu o zapamiętanych ustawieniach) dostępnych w pliku projektu. patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75 oraz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Widoki można tworzyć wewnątrz aktywnego projektu lub importować z innego projektu ArchiCADa. Widok to zapamiętana wersja Widoku Projektu. Szczegóły. kasować je lub w razie potrzeby tworzyć nowe. że ustawienia Widoku Projektu zmieniają się wraz ze zmianami dokonanymi w oknie. Sekcja Cechy na dole Mapy Widoków wyświetla aktualne ustawienia zaznaczonego Widoku. Każdy zachowany Widok figuruje w Mapie Widoków Palety Nawigatora.) Szczegóły. Klonowanie Folderów w Mapie Widoków Klonowanie Folderu oznacza odtworzenie folderu Mapy Projektu wewnątrz Mapy Widoków. patrz Funkcje Mapy Widoków w Pomocy ArchiCADa. Aby uzyskać lepsze rozeznanie w elementach Mapy Widoków lub posegregować je według określonych kryteriów. patrz Spisy treści Projektu na stronie 232. za pomocą polecenia Klonuj Folder. Aby to zrobić. 72 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Ustawienia zachowanych Widoków pozostają takie same nawet wtedy. należy go zaznaczyć a następnie kliknąć przycisk Ustawienia. Zobacz także Zarządzanie Mapami Widoków w Zespole projektowym na stronie 503.. gdy zmieniona zostanie zawartość projektu Uwaga: Możesz utworzyć dynamiczne połączenie pomiędzy Widokami Projektu a Widokami. można im zmienić nazwy. skorzystaj z funkcji Spisu treści Projektu. (Ustawienia powiększenia i wyświetlania można sprawdzić w palecie Opcji Podręcznych. Pamiętaj. Aby edytować Ustawienia Widoku. (znajdujący się na dole Mapy Widoków) otwierający odpowiednie okno dialogowe. zdefiniowany w sposób. który ma odpowiadać konkretnym potrzebom. każdy Widok zdefiniowany jest poprzez Ustawienia Widoku. Spowoduje to otworzenie okna Klonuj Folder. Gdy ustawisz już parametry Widoku Projektu możesz go zapamiętać w postaci Widoku. Szczegóły.

Kliknij Klonuj. zamiast ikoną oznaczającą zwykłe foldery.) Widoki w zwykłych Folderach Mapy Widoków: Wybierz folder do sklonowania z listy w górnej części okna. Szczegóły. jeżeli sklonowałeś folder Kondygnacje Mapy Projektu. Powstały sklonowany folder w Mapie Widoków będzie oznaczony specjalną ikoną dla folderów “klonów” . W wyniku sklonowania folderu. Na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 73 . sklonowany folder w Mapie Widoków zawsze będzie zawierał tyle samo Widoków ile kondygnacji zawiera projekt. Ustawienia dokonane w tym oknie będą odnosić się do wszystkich Widoków sklonowanego folderu. Innym sposobem utworzenia klonu jest przeciągnięcie folderu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. nowe Widoki utworzone w sklonowanym folderze będą przyjmować Ustawienia Widoku zdefiniowane dla tego folderu. Pozostałe funkcje są identyczne jak w oknie dialogowym Ustawienia Widoku. Poniższy diagram ilustruje różnicę pomiędzy Widokami znajdującymi się w zwykłych folderach Mapy Widoków (które nie odzwierciedlają zmian dokonanych w strukturze Mapy Projektu) a Widokami Mapy Widoków znajdującymi się w sklonowanych folderach (których zawartość zmienia się dynamicznie zgodnie z ilością Widoków Projektu Mapy Projektu. przy pomocy Ctrl+Shift (Windows) lub Opt+Cmd (MacOS) w Edytorze Widoków Organizatora.Komunikacja z ArchiCADem przykład. Ponadto. patrz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. aby utworzyć sklonowany folder. dla każdego nowego widoku projektu utworzonego w Mapie Projektu zostaje utworzony odpowiednik w sklonowanym folderze w Mapie Widoków.

Przekrój/Elewacja/RŚ. Dostępne opcje wyboru (Tylko 3D) Definiowanie Ustawień Widoku Aby zdefiniować ustawienia nowego Widoku. Na przykład zmień skalę lub Kombinację Warstw. korzystając ze standardowych poleceń edycyjnych zmieniając opcje w Palecie Opcje Podręczne. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. Dokument 3D. w której zawsze wyświetlone są parametry aktywnego okna • 74 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Komunikacja z ArchiCADem Widoki w sklonowanych Folderach Mapy Widoków: Szczegóły. aby dopasować je do potrzeb tworzonej dokumentacji. zapisane zostaną kombinacje następujących parametrów: • W czasie klonowania okno dialogowe Klonuj Folder pozwala zdefiniować Ustawienia Widoków dla wszystkich widoków. Potrzebne zmiany możesz wprowadzać na jeden z podanych poniżej sposobów: • • w aktywnym oknie. • w Organizatorze. korzystając z “Opcji ustawień i przechowywania widoków” znajdujących się u dołu Mapy Projektu Ustawienia Widoku zapisane w Widoku Ustawienia każdego Widoku są dostępne w oknie dialogowym Ustawień Widoku. Gdy zachowasz Widok. które będą się znajdować w sklonowanym folderze. Zestawienie interaktywne lub Lista) i dostosuj wszystkie konieczne parametry. Detal/Obszar 2D. otwórz odpowiadające mu okno (Rzut. Filtry i Elementy w 3D. 3D. patrz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. • • • • • • • • Kombinacja Warstw Skala Wyświetlanie Struktury Zestaw Piór Opcje kombinacji widoków modelu Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu Standard Wymiarowania Zoom Ustawienia obrazka (dla widoków 3D) zawierające: Parametry widoku 3D (łącznie z powiększeniem). Parametry okna widoku 3D. Parametry przekroju 3D. Przekrój 3D oraz Ustawienia renderingu.

które znajdują się w aktywnym oknie). jeśli zajdzie taka potrzeba. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku.Komunikacja z ArchiCADem Zachowywanie Widoku Widok można zachować na jeden z podanych poniżej sposobów: • Użyj Organizatora. tymi. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 75 . • • Możesz zachować bieżące ustawienia okna w postaci nowego widoku. Użyj polecenia Zachowaj widok i umieść na Arkuszu. a następnie kliknij Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. Kliknij Ustawienia. u dołu Nawigatora pojawi się żółty trójkąt obok zmienionego parametru informujący. Zobacz Okno dialogowe Ustawień Widoku w Pomocy ArchiCADa. otwórz okno dialogowe Ustawień widoku i wprowadź niezbędne zmiany. jak i w Teczce Arkuszy. iż ustawienia w aktywnym oknie nie odpowiadają już oryginalnym ustawieniom Widoku. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku.) • Zaznacz Widok Projektu w Mapie Projektu a następnie z menu kontekstowego (wciśnij prawy przycisk myszy) wybierz polecenie Zachowaj bieżący widok. że bieżące powiększenie okna i ustawienia warstwy są inne niż w zachowanym widoku. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku.) Przeciągnij i Upuść Widok Projektu z Mapy Projektu do Teczki Arkuszy. • Kliknij przycisk Zachowaj bieżący widok znajdujący się w dolnej części Mapy Widoków. (Wyświetla się okno dialogowe Ustawień widoku umożliwiające zmianę ustawień przed zachowaniem widoku. na poniższej ilustracji widać. Jeżeli otworzysz Widok zachowany w Mapie Widoków i dokonasz zmian w jego ustawieniach. które dostępne jest w menu kontekstowych aktywnego okna. Palety Nawigatora/Organizatora oraz w menu Dokument. aby przeciągnąć Widok Projektu z Mapy Projektu do Mapy Widoków. Np. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków. Modyfikowanie Ustawień Widoku Aby zmienić ustawienia już zachowanego widoku. aby otworzyć okno dialogowe Ustawień widoku. Bieżące ustawienia zostają zachowane jako ustawienia widoku. jak i w Teczce Arkuszy. aby zastąpić oryginalne ustawienia widoku ustawieniami bieżącymi (tzn. Możesz również kliknąć Pobierz Bieżące Ustawienia Okna. Nowy widok pojawi się zarówno w Mapie Widoków.

Widoki zaimportowane z plików projektu ArchiCADa zachowują swoje ikony (np. (Może być konieczne przeciągnięcie palety do nowego położenia lub rozciągnięcie jej w celu wyświetlenia wszystkich sześciu Opcji Podręcznych. Część z nich można edytować bezpośrednio w tej sekcji.) Układ Szablonów zawiera listę Arkuszy w poszczególnych kategoriach. Układ Zestawów (domyślny sposób wyświetlania) zawiera listę arkuszy odpowiadającą utworzonym Zestawom . Aby zmodyfikować pozostałe parametry Rysunków umieszczonych w zaznaczonym Arkuszu. kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się u dołu Teczki Arkuszy.dowolnie określony schemat. użyj polecenia Okna > Palety > Opcje Podręczne lub wciśnij odpowiedni przycisk znajdujący się w dolnym pasku przewijania aktywnego okna. Paleta Opcji Podręcznych domyślnie wyświetlana jest w prawym dolnym rogu ekranu. Szczegóły. Zestawy Publikacji Nawigatora Mapa Zestawów Publikacji Nawigatora/Organizatora służy do układania elementów dokumentacji projektu w zestawy i publikowania ich w różnych formatach. faktyczne ustawienia projektu. Zobacz Szablony arkusza na stronie 460. Rysunek jest to Widok wstawiony na Arkusz. to bieżące. według Szablonów Arkusza.) Aby ukryć/pokazać tę paletę. Na samym dole Teczki Arkuszy w sekcji Cechy wyświetlone są ustawienia bieżącego Arkusza. Rysunki oznaczone są ikonami. lecz nie mogą być edytowane. Jedynym parametrem ustawianym w Kolporterze jest format wyjściowy i jego opcje (dostępne w zakładce Format w dolnej części Kolportera). Więcej szczegółów dotyczących tworzenia i publikowania Arkuszy. (Główna funkcja Zestawów polega na umożliwieniu przyporządkowania odpowiedniego systemu numeracji. Cechy Widoku lub Arkusza wyświetlane są na dole palety Kolportera. uwzględnione w Opcjach Podręcznych. informują one tylko o tym co jest widoczne w aktywnym oknie i umożliwiają szybką zmianę tych parametrów. Paleta ta jest dostępna w Nawigatorze oraz za pomocą polecenia w menu Dokument > Kolporter > Publikacja. patrz Funkcje palety Opcje Podręczne w Pomocy ArchiCADa. Każdy element Mapy odwołuje się bezpośrednio do Widoku lub Arkusza (elementy Mapy Zestawów Publikacji są skrótami do Widoków/Arkuszy). patrz Teczka arkuszy na stronie 456. lecz wyświetlane są na biało. Patrz Zestawy na stronie 461. które odpowiadają ich typom plików. rzutu lub detalu). Lista Arkuszy ułożona jest w dwóch dostępnych układach: Układ Zestawów oraz Układ Szablonów.Komunikacja z ArchiCADem Paleta Opcji Podręcznych Paleta Opcji Podręcznych wyświetla bieżące ustawienia aktywnego okna (będącego na wierzchu): Bieżące ustawienia widoku. jednak niekoniecznie muszą one być zachowane jako część jakiegokolwiek widoku. Nawigator Teczka arkuszy Teczka arkuszy zawiera Arkusze zdefiniowane dla całego projektu oraz Rysunki pochodzące z różnych plików projektów ArchiCADa i innych źródeł. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 76 .

• • • • Upewnij się. na którym umieścisz Widok lub Arkusz zewnętrznego projektu. podwójnie kliknij którykolwiek z jego elementów w Nawigatorze. Zestawy Publikacji przechowywane są w projekcie. Możesz teraz dodać dowolny Widok lub Arkusz do Teczki Arkuszy aktywnego projektu przeciągając go bezpośrednio na Arkusz lub do struktury hierarchicznej Teczki Arkuszy po prawej stronie Organizatora. 77 . Kliknij polecenie Przeglądaj w menu Wybierz Projekt. Aby umieścić Widoki lub Arkusze zewnętrznego projektu ArchiCADa na Arkuszu aktywnego projektu należy: . lewej części Nawigatora/Organizatora) w następujący sposób: • Aktywny: Twój bieżący projekt. Klikając przycisk Publikuj. wybrane pozycje lub wszystkie zdefiniowane. co ułatwia wprowadzanie poprawek i ponowną ich publikację. W Nawigatorze zostanie wyświetlona struktura hierarchiczna otwartego projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Struktura hierarchiczna zewnętrznego projektu zostanie wyświetlona po lewej stronie Nawigatora/Organizatora jako Mapa Widoków lub Teczka Arkuszy. a jego nazwa pojawi się w menu Wybierz Projekt. Definiowanie Zestawu Publikacji polega na przeciąganiu do niego różnych kombinacji elementów z Mapy Widoków lub z Teczki Arkuszy. Kliknij Otwórz. którego hierarchiczna struktura wyświetlona jest w Nawigatorze i po lewej stronie Organizatora. Zobacz Kolporter na stronie 479. którego zawartość chcesz użyć w aktywnym projekcie. możesz opublikować jedną pozycję. Zewnętrzne pliki w Nawigatorze W rozwijanym menu Wybierz Projekt (znajdującym się w lewym górnym narożniku) znajduje się nazwa "aktywnego" projektu ArchiCADa. Aby otworzyć zewnętrzny projekt w oknie ArchiCADa. że otwarte jest okno Arkusza. Domyślnie jest to projekt.Komunikacja z ArchiCADem Aby uzyskać dostęp do struktury hierarchicznej (Mapy Widoków i Teczki arkuszy) innego projektu ArchiCADa. kliknij polecenie Przeglądaj. Wybierz projekt ArchiCADa. Wybierz Projekt Projekty dostępne w Nawigatorze/Organizatorze są zestawione w menu Wybierz Projekt (rozwijane menu w górnej.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 78 . w menu Wybierz Projekt znajdują się polecenia: Pokaż Nawigatora/Organizatora oraz Pokaż Menedżera Rysunków. zobacz Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia na stronie 79. Klawisz Shift + Kliknięcie spowoduje anulowanie zaznaczenia już wybranego elementu. Dodawanie i odejmowanie elementów zaznaczenia Można dodawać elementy do aktualnej selekcji poprzez kliknięcie ich z przytrzymanym klawiszem Shift. Inteligentny kursor wspomaga precyzyjne rysowanie i właściwe łączenie elementów. aby zaznaczyć elementy wybrane na podstawie szerokiego zestawu kryteriów. Zaznacz Elementy według Wielu Kryteriów Użyj funkcji Znajdź i Zaznacz. Zaznacz Wszystkie Elementy Wybranego Typu Aby zaznaczyć wszystkie elementy danego typu (np. które posiadają obszar (takich jak Strop. Aby dowiedzieć się jak podświetlać elementy przed zaznaczaniem. z którego już pobrałeś Widok lub Arkusz do aktywnego projektu. uaktywnij odnośne narzędzie a następnie użyj skrótu Ctr/Cmd+A. ArchiCAD wyposażony został w funkcje pozwalające na ciągłą kontrolę procesu pracy. Zaznacz Wszystkie Elementy (w Oknie lub w Obszarze Zaznaczenia) Aby zaznaczyć wszystkie elementy na ekranie (znajdujące się w całym oknie lub wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia). Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów Szybkie Zaznaczanie to najwygodniejszy sposób Zaznaczenia elementów. czy Dach). Oprócz tego. wszystkie Ściany lub Okna). Funkcje wspomagające edycję Aby wspomóc edycję elementów Wirtualnego Budynku. przy aktywnym narzędziu Strzałka lub Obszar Zaznaczenia. Więcej informacji na temat opcji Zaznaczenia Narzędzia Strzałka. Więcej szczegółów dotyczących kształtów kursora. patrz Inteligentny kursor na stronie 84. Siatki modularne są sposobem pozwalającym na precyzyjne wstawianie elementów. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu. W dalszej części podręcznika szczegółowo omówiono wszystkie te funkcje. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82. Skróty klawiaturowe oraz inteligentne Palety Pomocnicze ułatwiają dostęp do potrzebnych poleceń. System współrzędnych gwarantuje prawidłowe położenie wstawianych elementów oraz ich precyzyjną edycję. Uruchomiony: Zewnętrzny projekt otwarty jako oddzielna kopia ArchiCADa. wskaż element i kliknij. Przy aktywnym dowolnym narzędziu: Przytrzymaj klawisz Shift. albo przesuń myszą w celu narysowania prostokąta wokół wybranego elementu.Komunikacja z ArchiCADem • • Połączony: Zewnętrzny projekt. Uwaga: Polecenie Zaznacz wszystko umożliwia wybranie tylko elementów aktualnie wyświetlanej kondygnacji. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. • • • • • Interaktywne metody selekcji zapewniają efektywność przy wyborze elementów przeznaczonych do edycji. Zaznaczanie elementów Przy aktywnym Narzędziu Strzałka: Wskaż element i kliknij.

Wystarczy najechać kursorem nad obszar elementu. Kliknij i narysuj Wielobok Zaznaczenia. wypełnieniami oraz obiektami bibliotecznymi. aby przełączyć na wskaźnik Szybkiego Zaznaczania i kliknij w celu zaznaczenia dachu. Aby użyć funkcji Szybkiego Zaznaczania w trybie tymczasowym (gdy ikona Szybkiego Zaznaczania jest nieaktywna w Palecie Info Narzędzia Strzałka). który chcesz zaznaczyć. Zaznaczanie wielu elementów przy pomocy Wieloboku Zaznaczenia Wygodnym sposobem Zaznaczenia wielu elementów jednocześnie jest narysowanie wokół nich Prostokąta lub Wielokąta Zaznaczenia. wystarczy przemieścić wskaźnik nad dowolny fragment obszaru dachu. Szybkie Zaznaczanie jest domyślnie włączone. a następnie kliknij i przeciągnij. należy uaktywnić ikonę Szybkiego Zaznaczania w Palecie Info Narzędzia Strzałka.) Uwaga: Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przesunięte jednocześnie. Szybkie zaznaczanie działa ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. lecz w każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję zwalniając przycisk w Palecie Info narzędzia Strzałka. możesz klikając element przesunąć go (z wciśniętym przyciskiem myszki) w dowolne miejsce. Konkretne elementy. Teraz możesz kliknąć aby zaznaczyć ten element. wybierz narzędzie Strzałka i odpowiednią metodę geometrii (Prostokąt/Wielokąt). należy wcisnąć Spację. (Jeżeli aktywne jest inne narzędzie. że kursor zmienia kształt za każdym razem. gdy Narzędzie Strzałka jest aktywne (lub Shift+Spacja. gdy znajdzie się nad odpowiednim (posiadającym obszar) elementem . gdy aktywne jest jakiekolwiek inne narzędzie).Komunikacja z ArchiCADem Aby włączyć Szybkie Zaznaczanie jako domyślny tryb roboczy. Teraz w celu użycia funkcji Szybkiego Zaznaczania konieczne jest również uaktywnienie Narzędzia Strzałka lub wciśnięcie klawisza Shift. Kliknięcie i przesunięcie przy aktywnym Szybkim Zaznaczaniu Przy aktywnym narzędziu Strzałka i włączonej funkcji Szybkiego Zaznaczenia. bez potrzeby korzystania z polecenia Przesunięcie. Zauważysz. Aby tego dokonać. Spowoduje to zaznaczenie wszystkich elementów znajdujących się wewnątrz narysowanego obszaru i anuluje zaznaczenie aktualnie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 79 . wciśnij klawisz Shift. które znajdą się wewnątrz zostaną zaznaczone (wyświetlone zostaną Punkty Zaznaczenia). Jak widać na ilustracji. blokami tekstu. wciśnij klawisz Spacji (narzędzie Strzałka) lub kombinację klawiszy Shift + Spacja (inne narzędzia). Aby czasowo zawiesić działanie Szybkiego Zaznaczenia. wciśnij Shift. (jeżeli Narzędzie Strzałka nie jest aktywne. Uwaga: W celu zaznaczenia obszaru (nie zaś konkretnych elementów) użyj narzędzia Obszar Zaznaczenia opisanego w sekcji Obszar Zaznaczenia.

pod 80 . Natomiast zaznaczenie elementów już wybranych. znajdujących się wewnątrz Wieloboku. gdy kursor znajdzie się nad którymkolwiek z elementów (przy aktywnym narzędziu Strzałka). Uaktywnienie pierwszej metody powoduje. Prostokąt oraz Prostokąt obrócony. • Przy drugiej metodzie tylko elementy. Jeżeli chciałbyś narysować prostokąt lub wielokąt nad obszarem elementu podlegającym Szybkiemu Zaznaczaniu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opcje kształtu Wieloboku Zaznaczenia W Palecie Info narzędzia Strzałka można wybrać jedną z trzech opcji kształtu Wieloboku Zaznaczania. zostanie anulowane. Punkt. Uwaga: Elementy zaznaczone za pomocą Obszaru Zaznaczenia nie wyświetlają Punktów Zaznaczenia. Jeżeli aktywne będzie inne narzędzie. Funkcje wspierające Zaznaczanie Punkty Zaznaczenia Na zaznaczonych elementach wyświetlane są Punkty Zaznaczenia (lub punkty odniesienia) Punkty Zaznaczenia (punkty aktywne) reprezentują miejsca. że zostały już zdefiniowane ręcznie przynajmniej dwa segmenty. który z elementów zostanie zaznaczony.Komunikacja z ArchiCADem wybranych elementów. a Okno informacji o elemencie (Info Tag) na stronie 83 wyświetla informacje o typie i właściwościach tego elementu. aby tymczasowo zawiesić działanie funkcji Szybkiego Zaznaczania. Wówczas kliknij myszą. którego dowolny wierzchołek lub krawędź znajdzie się w wewnątrz Wieloboku Zaznaczenia zostanie zaznaczony. aż podświetlony zostanie odpowiedni element. Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82 wskazuje. wciskaj klawisz TAB. wciśnij Spację. będzie ostatnim wierzchołkiem wielokąta. Dwukrotne kliknięcie podczas rysowania wielokąta spowoduje jego automatycznie zamknięcie. Jeśli przytrzymasz klawisz Shift. Aby przełączać podświetlanie nakładających się elementów. który klikniesz dwa razy. Metody selekcji poprzez /Wielobok Zaznaczenia W Palecie Info znajdują się dodatkowo metody Zaznaczenia wykorzystywane przy zaznaczaniu za pomocą Wieloboku. że każdy element. a zostanie on zaznaczony. za które "chwytamy" element w trakcie modyfikacji. Uwaga: Okno informacji o elemencie zostanie wyświetlone. wciśnij klawisz Shift aby zobaczyć informacje o danym elemencie. niezaznaczone elementy wewnątrz Wieloboku zostaną dodane do selekcji. a następnie narysuj Wielobok Zaznaczenia. warunkiem. Zaznaczanie nakładających się elementów W przypadku nakładania się wierzchołków kilku elementów. przytrzymując wciśnięty klawisz Spacji. Wielokąt. które mieszczą się całkowicie wewnątrz Wieloboku zostaną zaznaczone.

jednak nie można dokonywać zmian parametrów. Punkty Zaznaczenia Grupy elementów mają kształt dużych kółek. (zostaniesz o tym poinformowany w przypadku próby modyfikacji zablokowanego elementu. W przypadku Obiektów GDL ilość punktów zaznaczenia zależy od określonych w ich definicji punktów aktywnych. We wszystkich tych przypadkach elementy zablokowane mogą być zaznaczane.) Można otwierać okna dialogowe ustawień zablokowanych elementów. które domyślnie mają kolor czarny. Modyfikowalne Punkty Zaznaczenia mają kształt rombu. które można modyfikować interaktywnie na ekranie. Aby zmienić kolor Punktów Zaznaczenia otwórz okno Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Info o elemencie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 81 . Elementy te należą do Połączonych modułów lub XREF.Komunikacja z ArchiCADem Szczegóły. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. których kolor przypisany jest automatycznie. Elementy należące do Połączonych modułów lub XREF mają Punkty Zaznaczenia w kształcie przezroczystych kwadratów. Są wyświetlane na elementach. gdy element znajduje się poza Twoim obszarem roboczym. których kolor przypisany jest automatycznie. Elementy mogą być zablokowane (wygaszone Punkty Zaznaczenia) w czterech przypadkach: • • • • Jeśli dany element umieszczony jest na zablokowanej warstwie. patrz 260. Położenie punktów zaznaczenia zależy od rodzaju elementu oraz typu jego geometrii. Element został bezpośrednio zablokowany poleceniem Edycja > Blokada > Zablokuj. ale nie można ich modyfikować. w przypadku. Szczegóły. Różne Punkty Zaznaczenia Pojedyncze elementy oznaczone są małymi Punktami Zaznaczenia. Punkty Zaznaczenia Elementów zablokowanych wyświetlane są w postaci "wygaszonej". W projekcie uwspólnionym (Zespół).

Komunikacja z ArchiCADem Podświetlenie Zaznaczenia Oprócz wyświetlania punktów aktywnych. widoczne są również ukryte krawędzie elementu. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Istniej możliwość chwilowego wyłączenia Podświetlania zaznaczenia (np. zaznaczone elementy zostają podświetlone wyróżniającym się kolorem. “detekcja elementów”). Uwaga: Podświetlanie powierzchni elementów w 3D jest możliwe tylko w trybie Procedury 3D OpenGL. Kolor podświetlenia zaznaczenia (zarówno konturu jak i powierzchni elementu) może być dowolnie ustawiony (lub całkowicie wyłączony) w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. Szczegóły. Podświetlanie obrysu elementów ArchiCAD pomaga identyfikować elementy podświetlając je przed zaznaczeniem (tzw. Wystarczy ustawić kursor nad wierzchołkiem lub krawędzią elementu i wcisnąć klawisz Shift. Aby to uczynić wciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Alt+Spacja. 82 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . gdy chcesz zobaczyć aktualne wyświetlanie kolorów linii lub wypełnień zaznaczonych elementów). Podczas podświetlania elementów w 3D. Uwaga: Jeżeli aktywne jest narzędzie Strzałka. Zgrupowane elementy podświetlane są osobno. element zostanie podświetlony automatycznie bez potrzeby wciskania klawisza Shift.

Uwaga: Gdy aktywne jest narzędzie Strzałka. Właściciela elementu (w Zespole) Jeżeli pod kursorem znajduje się wiele elementów. grubość stropu. Uwaga: Podczas operacji transferu ustawień i wymiarowania. itd. informujący o możliwości cyklicznego przełączania zaznaczenia pomiędzy tymi elementami za pomoc klawisza TAB. Szczegóły. Okno Informacji o elemencie pojawia się również podczas wymiarowania elementów i podczas transferu ustawień elementów (polecenia Pobierz/Nadaj ustawienia): pojawia się ono obok kursora pipety/strzykawki przed transferem ustawień. rodzaj linii. • • • • • • • Rodzaj elementu Podstawowe właściwości elementu (strukturę warstwową ściany. które można zaznaczyć (ich wierzchołki. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli element jest już zaznaczony. na której znajduje się element (w oknach 3D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D). krawędzie lub. gdy aktywne jest Szybkie zaznaczanie. pojawi się Okno informacji o elemencie.) Wzniesienie podstawy elementu (tylko w przypadku elementów 3D) Warstwę elementu Kondygnację. Jego wyświetlenie jak również podświetlenie elementu podczas wykorzystania tych funkcji nie wymaga wciskania klawisza Shift. okno informacji o elemencie będzie pojawiać się tylko wówczas. Okno informacji o elemencie zawiera następujące informacje: Dodatkowe informacje wyświetlane są u dołu okna: Zobacz także Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. 83 . patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. Okno informacji o elemencie pojawi się automatycznie (wraz z podświetleniem obrysu). patrz Transfer ustawień na stronie 144.Komunikacja z ArchiCADem Podświetlanie obrysu oraz wyświetlanie Informacji o elemencie można dowolnie konfigurować a nawet wyłączyć w oknie dialogowym otwieranym poleceniem Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. obok jego nazwy pojawia się w nawiasie napis "Wybrane". Okno informacji o elemencie (Info Tag) Jeżeli ustawisz kursor nad elementem i wciśniesz klawisz Shift. Szczegóły. pojawia się napis Wiele elementów (TAB). Ten rodzaj Podświetlania obrysu elementu nie wymaga wciskania klawisza Shift. nazwę obiektu. również powierzchnie). jeśli w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie zaznaczona będzie opcja "Podświetlenie obrysu elementu podczas wstawiania lub edycji".

Szczegóły. kursor zamieni się w symbol Pustego ołówka. Pogrubiony Znaczek Mercedesa osią odniesienia Belki. Końcówka ołówka z Przecięciem krawędziami. po upływie którego okno będzie się pojawiać.Komunikacja z ArchiCADem Wygląd Okna informacji o elemencie oraz czas. Pogrubiony Znaczek nad wierzchołkiem Ściany po stronie linii osi lub nad wierzchołkiem Belki na osi odniesienia. Inteligentny kursor Poniżej opisano różne kształty inteligentnego kursora w poszczególnych położeniach i sytuacjach występujących podczas pracy w ArchiCADzie. patrz Zaznaczanie i info o elemencie w Pomocy ArchiCADa. kursor ArchiCADa przyjmuje różne kształty. Znaczek Mercedesa elementów. można skonfigurować w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie. którego zdefiniowanie wymaga określenia więcej niż jednego punktu. Przy uaktywnieniu dowolnego narzędzia z wyjątkiem Narzędzia Strzałka. Przecięcie nad linią osi Ściany lub Gdy klikniesz. nad każdą inną krawędzią. nad każdym innym nad przecinającymi się 84 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Czarny ołówek nad wierzchołkiem linii osi Ściany lub linii odniesienia Belki. Po przesunięciu kursora nad poszczególne elementy jego kształt będzie się zmieniał. Ołówek w paski z czarną końcówką lub nad osią odniesienia Belki. w zależności od znajdujących się pod nim elementów: • • • • • • Krzyżyk pusty obszar w oknie. aby rozpocząć rysowanie elementu. Czarny ołówek z białą końcówką węzłem lub punktem aktywnym. W zależności od położenia będzie przyjmował następujące kształty: • • • • • • Biały ołówek nad pustym obszarem lub nad elementem (tam gdzie nie ma punktów aktywnych ani krawędzi). Ołówek w paski nad linią osi Ściany nad krawędziami pozostałych nad przecinającymi się krawędziami. Znaczek nad wierzchołkiem/punktem aktywnym innych elementów.

Strzałka z Pogrubionym znaczkiem Mercedesa przykleja do linii osi Ścian oraz osi odniesienia Belek. Strzałka ze Znaczkiem przyklejanie do Punktów aktywnych i wierzchołków innych niż linie osi Ścian lub osie odniesienia Belek. Strzałka ze Znaczkiem styczności przyklejanie styczne do łuku podczas przeciągania elementu. gdy kursor znajduje się nad powierzchnią zaznaczanego elementu. Strzałka z Pogrubionym znaczkiem przyklejanie do wierzchołków linii osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka ze Znaczkiem Mercedesa przyklejanie do krawędzi innych niż linie osi Ścian lub osi odniesienia Belek. Strzałka z Przecięciem przecięcia krawędzi. przyklejanie do punktów • • • • Strzałka ze Znaczkiem prostopadłości przyklejanie prostopadłe do krawędzi lub łuku podczas przeciągania elementu.Komunikacja z ArchiCADem • • Końcówka ołówka ze znaczkiem prostopadłości prostopadłą krawędzią. Szybkie Zaznaczanie (Magnes) pojawia się. 85 . Końcówka ołówka ze znaczkiem stycznej stycznym z krawędzią. nad nad punktem Przy użyciu narzędzia Strzałka dostępne są następujące kształty: • • • • Strzałka pusty obszar w oknie. • Niektóre kształty kursora są wyświetlane tylko w szczególnych sytuacjach: • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Chmurka oznacza pustą przestrzeń ponad horyzontem w widokach perspektywy.

Kliknij wybrany element trzymając wciśnięty klawisz Shift. Mercedes plus ikona równoległego wymiaru: Podczas wymiarowania liniowego przy pomocy funkcji Każdy Kierunek. Metryczek stref oraz Powierzchni wypełnienia. • • • • • • • • • • Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria Wybierz polecenie Edycja > Znajdź i zaznacz aby zaznaczyć lub anulować zaznaczenie elementów na podstawie szerokiego wyboru kryteriów. Modyfikuj zaznaczone elementy Polecenie Modyfikuj zaznaczone elementy z menu Edycja > Ustawienia elementów otwiera okno dialogowe umożliwiające Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 86 . poprzez śledzenie konturów elementów istniejących. gdy istnieje więcej niż jedna możliwość lokalizacji. pojawia się również podczas zamykania wieloboków. Wektor wypełnienia pojawia się gdy należy określić kierunek wypełnienia wektorowego. należy wykonać jedną z poniższych operacji: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknąć nad pustą przestrzenią okna przy aktywnym dowolnym narzędziu (także narzędziu Strzałka). Zostanie anulowane zaznaczenie wszystkich zaznaczonych elementów w obszarze wieloboku. Podczas wymiarowania: • • - • • Anulowanie Zaznaczenia Aby anulować zaznaczenie jednego lub więcej elementów. Wymiar zostanie utworzony równolegle do zaznaczonej linii/krawędzi. w przypadku. zaznaczoną stronę podczas dzielenia elementów. Podwójne Oko wskazanie położenia Drzwi/Okna podczas wstawiania wierzchołkiem (Metoda geometrii). głębokość Ograniczonego przekroju oraz zorientowanie Okien/Drzwi. • Trójząb przesuwa Obszar Zaznaczenia lub wklejoną zawartość Schowka. lub narysować wielobok. Słońce wyświetla się podczas wprowadzania przegród strukturalnych w celu zdefiniowania "zewnętrznej" części przegrody strukturalnej. Strzykawka pojawia się podczas przenoszenia ustawień jednego elementu na drugi (polecenie Nadaj ustawienia) Plus pojawia się podczas przesunięcia. Białe nożyczki nad pustą przestrzenią. Magnes plus ikona linii wymiarowej: W Dokumencie 3D. po kliknięciu punktów przeznaczonych do wymiarowania. Młotek pojawia się podczas wstawiania Łańcucha wymiarów. zapewnia możliwość wybrania linii lub krawędzi. Funkcja ta jest również używana do określania położenia ścian łukowych i przegród strukturalnych wstawianych metodą stycznych. przy pomocy tego kursora można wybrać płaszczyznę. Czarne nożyczki wyświetlane są nad krawędzią elementu. Przytrzymać klawisz Shift i kliknąć zaznaczony element. Oko określa kierunek spadku Dachu. w której będą określane wymiary zaznaczonych elementów. Wymiarowania kątów.Komunikacja z ArchiCADem • Magiczna Różdżka używana jest do tworzenia nowych elementów za pomocą aktywnego narzędzia. krawędzi oraz ograniczonych przez elementy przestrzeni . Magiczna Różdżka posiada trzy kształty kursora świadczące o identyfikacji wierzchołków . Nożyczki przycinanie elementów (klikając element przytrzymaj klawisz Ctrl/Cmd). Dwa plusy pojawia się podczas przesunięcia i obracania wielu kopii elementu. Pipetka pojawia się podczas pobierania ustawień elementu (polecenie Pobierz ustawienia). Wymiarowania wysokości. obracania i odbijania kopii elementu. Spowoduje to anulowanie zaznaczenia wszystkich zaznaczonych elementów.

gdy narzędzie Obszar Zaznaczenia będzie aktywne. możesz rozciągnąć wszystkie wieloboczne i linearne elementy budynku jednocześnie. okien Przekroju/Elewacji/RŚ. możesz zrezygnować z wykonania operacji naciskając klawisz Esc (lub klikając przycisk Anuluj w Palecie kontrolnej). Obszar Zaznaczenia jest często używany do: • • definiowania obszarów. Arkuszy oraz okna Symbolu 2D Obiektów GDL. Okna 3D. Aby użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia do określenia zaznaczenia lub do edycji. Zaznaczanie Obszarem Zaznaczenia nie powoduje wyświetlania punktów zaznaczenia znajdujących się w tym obszarze elementów. wizualizowania wybranego fragmentu projektu w 3D. • przemieszczania lub zmiany wielkości wielu elementów różnego typu jednocześnie: np. Przy tej operacji dostępne są wszystkie funkcje wspomagające rysowanie. patrz Modyfikowanie wymiarów elementów na stronie 128 oraz w Przemieszczanie elementów na stronie 118. Więcej szczegółów. • Jeżeli omyłkowo zdefiniujesz pierwszy punkt Obszaru. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 87 . Jeżeli następnie klikniesz i z przytrzymanym klawiszem myszy zmienisz położenie kursora.Komunikacja z ArchiCADem jednoczesną edycję wybranych atrybutów (warstw i kolorów piór) zaznaczonych elementów różnych typów. kształt kursora zmieni się w Znaczek lub znak Mercedesa. które wcześniej zostały zapamiętane. • • Szczegółowy opis. Wszystkie elementy wieloboczne i liniowe częściowo zawarte w Obszarze Zaznaczenia mogą zostać rozciągnięte jednocześnie. Wszystkie zapamiętane zaznaczenia są przechowywane w pliku projektu. jedyną dostępną operacją z wykorzystaniem Obszaru zaznaczania jest polecenie "Kopiuj". Obszar Zaznaczenia O Obszarze Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia może być wykorzystywane do definiowania obszarów na potrzeby selekcji. Jeżeli klikniesz na wierzchołek lub krawędź elementu wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. edycji i wizualizacji. a ich podstawowe zastosowanie to zaznaczanie i edycja grup elementów ArchiCADa. W oknach zawierających obrazki (np. musisz najpierw narysować prostokątną lub wieloboczną granicę zaznaczenia. nie zmieniając przy tym pozostałych ustawień tych elementów. Zapamiętywanie i przywoływanie zapamiętanych Zaznaczeń Użyj polecenia Okna > Palety > Zaznaczenia w celu zapisywania często wykorzystywanych zaznaczeń oraz przywoływania zaznaczeń. Możliwości narzędzia Obszar Zaznaczenia są dopełnieniem możliwości narzędzia Strzałka. okno wizualizacji) lub w oknie widoku Obiektu GDL. Dokumentu 3D. jak kolor Punktów Zaznaczenia: ustaw ten kolor w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i Informacja o Elemencie > Punkty Zaznaczenia i kolor Obszaru Zaznaczenia. Narzędzie Obszar Zaznaczenia jest dostępne w obszarze roboczym Rzutu. Obszar Zaznaczenia jest oznaczony animowaną przerywaną linią. wewnątrz których zaznaczone zostaną wszystkie elementy wybranego typu. Kolor krawędzi Obszaru jest taki sam. Obszar Zaznaczenia wraz ze wszystkimi zawartymi w nim wierzchołkami zostanie również przesunięty. patrz Okno dialogowe Modyfikuj Zaznaczone Elementy w Pomocy ArchiCADa. Detali i Obszaru 2D.

Wielobok może się składać tylko z odcinków prostych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 88 .Komunikacja z ArchiCADem • Jeżeli klikniesz wewnątrz Obszaru nie najeżdżając na wierzchołek ani na krawędź. wybierz narzędzie Obszar Zaznaczenia z Palety Narzędzi. wybierając OK z menu kontekstowego. lub wstawiając ostatni punkt w miejscu pierwszego (kursor przybierze wtedy kształt Młotka). kursor przyjmie kształt Trójzębu . Dzięki niej zaznaczane są elementy na wszystkich kondygnacjach Projektu. • Obszar o granicy wyświetlanej w postaci cienkiej linii przerywanej oznacza metodę Pojedynczej kondygnacji . W tym przypadku przesuwanie kursora wpłynie tylko na położenie Obszaru Zaznaczenia. Użyj Obszaru Zaznaczenia w obrębie funkcji Znajdź i Zaznacz Jeżeli wstawiłeś Obszar Zaznaczenia. funkcja Znajdź i Zaznacz automatycznie uwzględni kryterium Obszaru Zaznaczenia. Można wtedy wybrać wyszukiwanie zarówno wewnątrz. Zobacz Znajdź i Zaznacz w oparciu o Kryteria na stronie 86. • Granica Obszaru w postaci grubej linii przerywanej reprezentuje metodę Wszystkich kondygnacji. Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. Przy tej metodzie zaznaczane są elementy na jednej kondygnacji. Zakończenie rysowania jednego segmentu automatycznie rozpoczyna rysowanie kolejnego. Opcje definiowania Obszaru Zaznaczenia Narzędzie Obszar Zaznaczenia posiada dwie alternatywne Metody definicji. Przynajmniej dwa segmenty należy określić ręcznie. wciśnij skrót klawiszowy Ctrl/Cmd+A lub wybierz polecenie Edycja > Zaznacz wszystko w Obszarze Zaznaczenia. ponieważ Obszar musi mieć minimum 3 boki. w oknach innego typu dostępne są trzy). jak i na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Uwaga: Metoda ta jest aktywna tylko w oknie Rzutu. Obszar Zaznaczenia może zostać zamknięty na trzy sposoby: dwukrotnie klikając ostatni wskazany punkt. Zaznacz Wszystkie Elementy w Obszarze Zaznaczenia Aby zaznaczyć wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz wcześniej zdefiniowanego Obszaru Zaznaczenia. pozostawiając zawarte w nim elementy nie zmienione. (W Oknie 3D dostępne są cztery opcje. Odpowiednie opcje dostępne są w palecie Info. • Metoda Wieloboku pozwala zdefiniować granicę Obszaru w oparciu o dowolną ilość segmentów. Aby narysować Obszar Zaznaczenia. przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia.

że może ona zostać wklejona w postaci elementów rysunkowych do innych okien ArchiCADa. Pozwala ona na skopiowanie zawartości Obszaru w taki sposób. polecenie to spowoduje wyświetlenie tych elementów bez względu na ewentualne zdefiniowane Obszary Zaznaczenia. Metoda Obróconego Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar w postaci dowolnie zorientowanego prostokąta. Najpierw wskazujesz jeden bok prostokąta dwoma kliknięciami w dowolnych punktach na rzucie. Szczegóły. Pierwsze trzy metody dostępne w Oknie 3D są rozwinięciami metod Wielokąta. patrz Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu na stronie 90. Definiowanie Obszaru zatwierdza się kliknięciem po przesunięciu wskaźnika myszy do pożądanego położenia przeciwległego narożnika. (W perspektywach podstawa Obszaru Zaznaczenia musi się znajdować poniżej horyzontu. Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia. i w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie docinał model. Podstawa Obszaru Zaznaczenia jest określana przy pomocy tych samych operacji co w oknie Rzutu. Prostokąta oraz Obróconego Prostokąta.Komunikacja z ArchiCADem • Metoda Prostokąta pozwala zdefiniować Obszar Zaznaczenia w postaci prostokąta ustawionego pod odpowiednimi kątami w stosunku do okna. Po wskazaniu kliknięciem pierwszego narożnika Obszaru. Uwaga: Jeżeli na rzucie są bezpośrednio zaznaczone elementy. • Czwarta metoda pozwala na narysowanie dwuwymiarowego Obszaru Zaznaczenia. nawet jeśli dany fragment nie będzie zawierał żadnych punktów aktywnych. lub wybierz to samo polecenie z menu kontekstowego. osie układu współrzędnych są cały czas wyświetlane na ekranie. • Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Obszar Zaznaczenia można wykorzystywać do wyświetlania fragmentu Projektu w 3D. Fragmenty elementów zawarte w Obszarze Zaznaczenia zostaną wyświetlone w Oknie 3D. a następnie użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. • Szczegóły. patrz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D na stronie 178. będziesz mógł obserwować jak w miarę przesuwania wskaźnika myszy zmieniają się gabaryty prostokąta. Aby wspomóc omówione operacje.) Następnym krokiem jest określenie wysokości zaznaczonej przestrzeni. a następnie trzecim kliknięciem określasz długość prostopadłych boków. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 89 . Opcje w sekcji “Działanie obszaru zaznaczenia” w oknie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D pozwalają na określenie czy.

Szczegóły. 90 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . spowoduje wyświetlenie okna dialogowego zawierającego opcje dotyczące sposobu przeniesienia poszczególnych komponentów rysunku. Szczegóły. • • Kopiowanie zawartości Okna 3D w trybie Wewnętrznego Silnika Grafiki. Rozpocznij rysowanie nowego Obszaru Zaznaczenia. 2) Użyj narzędzia Obszaru Zaznaczenia aby skopiować wybrany fragment (jeżeli zaznaczasz Obszar w oknie 3D. 1) Otwórz widok. 6) Kliknij poza obszarem prostokąta aby zatwierdzić wstawienie obrazka. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Uwaga: Istnieje możliwość wklejenia elementów do innych okien modelu 2D.Elewacje są wklejane do okna Rzutu w postaci pełnowymiarowych elementów 2D. Wybranie innego narzędzia nie powoduje usunięcia Obszaru Zaznaczenia. . . że wybrana jest metoda Płaska). Obszar zostaje zachowany do dalszego użycia. albo Okna Obrazków Modelu. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. 3) Wybierz polecenie: Edycja > Kopiuj. Uwaga: Kopiowane elementy konstrukcyjne będą wstawiane w postaci elementów 2D (punktów. z którego chcesz skorzystać jako źródła. Jeżeli bezpośrednio (klikając kursorem) zaznaczyłeś elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. wówczas wciśnięcie klawisza Esc spowoduje w pierwszej kolejności anulowanie zaznaczenia tych elementów a następnie usunie Obszaru Zaznaczenia. Kliknij dwukrotnie na arkuszu roboczym poza granicami Obszaru Zaznaczenia przy uaktywnionym narzędziu Obszar Zaznaczenia. upewnij się. Przy kopiowaniu w Oknie 3D w trybie OpenGL wszystkie wklejane obrazki zostaną przeniesione w formacie bitmapowym.Komunikacja z ArchiCADem Usuwanie Obszaru Zaznaczenia Aby usunąć narysowany Obszar Zaznaczenia skorzystaj z jednej z poniższych metod: • • Wcisnąć klawisz Esc Kliknij prawym klawiszem myszy lub z przytrzymanym klawiszem Ctrl (MacOS) i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń Obszar Zaznaczenia. jednak wklejone elementy będą zachowywały się jak elementy rysunków 2D a nie elementy modeli. 4) Przejdź do Rzutu i wybierz polecenie Edycja > Wklej. 5) Używając kursora w kształcie Trójzębu określ położenie obrazka. okien Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D.) Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). linii i wypełnień.Części Obrazków Modelu są wklejane jako zrzuty ekranu. Kopiowanie/Wklejanie Obszaru Zaznaczenia w oknach Projektu Możesz użyć narzędzia Obszar Zaznaczenia w celu skopiowania fragmentu Okna 3D. patrz Okno dialogowe Kopiuj w Pomocy ArchiCADa. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień.

otwórz plik w dowolnym formacie graficznym. ilustracja poniżej. • Elementy całkowicie zawarte wewnątrz Obszaru Zaznaczenia zostaną przesunięte do nowego położenia. Przesuwanie i Rozciąganie elementów za pomocą Obszaru Zaznaczenia Zdefiniuj Obszar Zaznaczenia wokół linearnych. które chcesz przesunąć lub rozciągnąć. kliknij jeden z punktów aktywnych dowolnego elementu wewnątrz Obszaru i przesuń/rozciągnij elementy do nowego położenia. Szczegóły. Następnie wskaźnikiem myszy określ kadr (Obszar Zaznaczenia jest jedynym dostępnym narzędziem) i skopiuj go do schowka. Na poniższej ilustracji zaprezentowano przesunięcie za pomocą Obszaru Zaznaczenia kilku mebli jednocześnie do innego pomieszczenia. jak każdy inny obrazek. Zamknij plik obrazka. • Wklejony fragment będzie można modyfikować. częściowo leżące poza tym Obszarem zostaną rozciągnięte zgodnie z przemieszczeniem Obszaru. a następnie wklej zawartość schowka do projektu ArchiCADa. (Patrz. • Elementy. patrz Obrazki na stronie 415.Komunikacja z ArchiCADem Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia Możliwe jest wklejanie kadrów z dowolnych plików obrazka do okien ArchiCADa. • • W tym celu przy otwartym pliku projektu ArchiCADa.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 91 . wielobocznych i łukowych elementów. Przy aktywnym narzędziu Obszar Zaznaczenia. których przynajmniej jeden wierzchołek znajduje się w Obszarze Zaznaczenia.

Współrzędnych Projektu o stałej lokalizacji. jego współrzędne to (0. Więcej szczegółów. 0). czarnymi liniami. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika może zostać umieszczony dowolnie. Początki Układu Współrzędnych O Początkach Układu Współrzędnych w ArchiCADzie W układzie współrzędnych ArchiCADa. Początek Układu Współrzędnych dla Zmian. W Widoku 3D Początek Układu Współrzędnych oraz osie X. 0). Operacje te będą oddziaływały na całe elementy. narożnik) musi się znajdować wewnątrz Obszaru Zaznaczenia Uwaga: W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ/Dokumentu 3D/Detali i Obszaru 2D niektóre polecenia edycji są dostępne tylko dla elementów 2D. oznaczony znakiem X. Początek Układu Współrzędnych Projektu jest również widoczny. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 2) Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest tworzony 92 . został on oznaczony literą X. niezmiennej przez cały czas istnienia projektu. Na tej ilustracji Początek Układu Współrzędnych Użytkownika jest ustawiony na jednym końcu wybranej ściany. wszystkie pomiary odnoszą się do początku układu. przez użytkownika jako tymczasowa pomoc w kreśleniu i pomiarach. Odbicia lustrzanego. Położenie początku układu jest zawsze interpretowane jako punkt o współrzędnych (0. jego współrzędne to (0. Skopiowania. Usunięcia. podobnie jak w każdym innym układzie współrzędnych. jeśli używasz domyślnego widoku domyślnego wzorca. Y. ArchiCAD definiuje trzy początki układu współrzędnych: 3) Początek Układu Współrzędnych dla Zmian jest również 1) Początek Układu tymczasowy. jest używany do pomiaru długości lub kąta tymczasowego wektora edycji mierzonych względem punktu początkowego operacji rysunkowych. Jest to pomocna funkcja szczególnie przy tworzeniu elementów w relacji do już istniejących ścian. 0).Komunikacja z ArchiCADem Inne operacje edycji z zastosowaniem Obszaru Zaznaczenia Jeżeli chcesz wykonać operacje Wycięcia. By skorzystać z poleceń edycji na wstawionym Rysunku. znajduje się blisko dolnego lewego narożnika okna Rzutu. 0). Współrzędnych Użytkownika pokrywa się z położeniem Początku Układu Współrzędnych Projektu. Początek Układu Współrzędnych Projektu. przynajmniej jeden wierzchołek tego Rysunku (np. patrz Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika na stronie 93. Domyślnie położenie Początku Układu W oknach rzutów i w innych oknach 2D Początek Układu Współrzędnych jest zawsze oznaczony pogrubionym znakiem X. (W Palecie Współrzędnych współrzędne są wyświetlane jako (0. Linie mają długość 1 metra. muszą one posiadać przynajmniej jeden wierzchołek wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. stropów i innych elementów. umożliwiając „zerowanie” każdej lokalizacji. Na tej ilustracji narożnik wybranego słupa (oznaczony literą X) jest Początkiem Układu Współrzędnych dla Zmian. Z są oznaczone pogrubionymi. Przesunięcia. który pojawia się wyłącznie w trakcie tworzenia lub edycji elementów. ale pozostaje nieaktywny. Obrotu bądź Powielenia elementów.

jednak nie powoduje zmiany jego wzniesienia. będzie posiadał także wartość wzniesienia względem własnej (macierzystej) kondygnacji. jeśli jest wyświetlona). Przytrzymaj klawisze Alt i Shift (MacOS: Opt + Shift) i przesuń kursor do wierzchołka elementu konstrukcyjnego. Tworzenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika Są dwa sposoby tworzenia Początku Układu Współrzędnych Użytkownika: • Na dowolnym wierzchołku elementu konstrukcyjnego przy użyciu klawiatury. Uwaga: Jeżeli element został wstawiony w oknie 2D. • W dowolnym położeniu korzystając z przycisku Początek Układu Użytkownika znajdującego się na pasku narzędzi Standard (lub w palecie Współrzędnych. punkt zerowy projektu pozostaje w tym samym kolorze co siatka konstrukcyjna. Aby zmodyfikować wzniesienie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D należy: • Aktywować przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika (pasek narzędzi Standard) • Kliknąć nad powierzchnią elementu (tylko w trybie Ukrytych Linii bądź Cieniowania). Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D Przy wstawianiu elementów w Oknie 3D ich wzniesienie jest liczone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. elementy będą wstawiane na powierzchni Dachów/Stropów/Siatek niezależnie od ich ustawień wzniesienia. kliknij dwukrotnie przycisk Początku Układu Użytkownika w pasku narzędzi Standard. w którym nie ma jeszcze żadnych elementów. W razie potrzeby w oknie ustawień danego wstawionego elementu może być wyświetlane wzniesienie względem Układu Użytkownika lub względem Kondygnacji Macierzystej. Uwaga: Gdy pojawi się Początek Układu Współrzędnych dla Zmian lub Użytkownika. jeśli chcesz umiejscowić początek układu współrzędnych.Komunikacja z ArchiCADem Najpierw należy kliknąć przycisk Początek Układu Współrzędnych Użytkownika. Uwaga: Przy aktywnej funkcji Grawitacji. W ten sposób można przenieść początek układu do punktu. Początek układu zostaje natychmiast przeniesiony w to miejsce. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 93 . Użyj opcji w Oknie Ustawień narzędzia do wprowadzenie wzniesienia wstawianych elementów. Zobacz Wzniesienie i Grawitacja na stronie 113. Aby przywrócić położenie Początku Układu Współrzędnych Użytkownika w miejscu Początku Układu Współrzędnych Projektu. Utworzenie Początku na pustej przestrzeni jest możliwe. a następnie dowolny punkt w oknie.

co w danym momencie jest edytowane. Parametry wyświetlane w Podręcznych Współrzędnych Rodzaj parametrów. wystarczy wcisnąć klawisz "n". Informacje na temat znanej ze wcześniejszych wersji ArchiCADa Palety Współrzędnych znajdziesz w rozdziale Paleta Współrzędnych w Pomocy ArchiCADa. zaznaczymy prosty segment elementu i z Palety Pomocniczej wybierzemy polecenie Zmień krzywiznę krawędzi. Opcjonalnie można wybrać tryb ciągłego wyświetlania Podręcznych Współrzędnych zaznaczając pole przy opcji Zawsze. Paleta będzie wówczas stale wyświetlana informując o położeniu wskaźnika myszy. Uwaga: Ten rozdział zajmuje się wprowadzaniem współrzędnych za pośrednictwem palety Podręczne Współrzędne. z rozwijanego menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard można wybrać czy Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 94 . Gdy na przykład. Opcje palety Podręczne współrzędne (kolory. wyświetlanych w Podręcznych współrzędnych zależy od tego. Pojawi się Paleta wskazująca pozycję kursora. W zależności od potrzeb. Paleta Podręczne Współrzędne pozwala na wygodne wprowadzanie wartości długości. Domyślnie Podręczne Współrzędne są wyświetlane tylko “w razie potrzeby”: czyli w trakcie wprowadzania współrzędnych albo w czasie wykonywania operacji edycji. Aby wyświetlić Podręczne Współrzędne przed rozpoczęcia wstawiania elementu. Szczegóły. położenia punktów aktywnych Obiektów GDL. kątów. zawartość oraz zachowanie) mogą zostać ustawione w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne.Komunikacja z ArchiCADem Wyświetlanie i Wprowadzanie Współrzędnych w palecie Podręczne Współrzędne O Podręcznych Współrzędnych Wszystkie wartości współrzędnych wyświetlane są w palecie Podręczne Współrzędne. patrz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. musisz aktywować odnośny przycisk na pasku narzędzi Standard. w Podręcznych współrzędnych pojawi się parametr "Promień łuku". Jeden z parametrów w Podręcznych Współrzędnych jest zawsze wyświetlany pogrubioną czcionką. itd. należy odznaczyć ikonę Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard lub użyć skrótu n. Aby korzystać z Podręcznych Współrzędnych. lub zaznaczyć pole przy opcji Wyświetlanie Podręcznych Współrzędnych w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne. Niektóre funkcje Podręcznych Współrzędnych są dostępne po rozwinięciu przycisku oznaczonego trójkątem obok ikony Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. Aby wyłączyć Podręczne współrzędne. która podąża za ruchami wskaźnika myszki i dostępna jest w każdym typie okna. jest to parametr domyślny .

wyłącz opcję "Wartości Względne w Podręcznych Współrzędnych". promień (D) oraz kątową (A) kursora od ostatniego edytowanego punktu. wszystkie dostępne parametry zostaną wyświetlone jak tylko rozpoczniesz wprowadzać danych lub wciśniesz klawisz TAB. w trakcie rysowania pojawia się przerywana linia łącząca kursor z początkiem układu. Domyślnie w Podręcznych Współrzędnych są wyświetlane wartości względne.w.) Gdy opcja Auto-rozwijanie Podręcznych współrzędnych jest aktywna. Oznacza to. aby ją rozszerzyć. Kolejność parametrów jest związana z ich znaczeniem (współrzędne D/A (Odległość/Kąt) znajdują się przed współrzędnymi XYZ). iż zawsze wyświetlają odległość (poziomą (X). pionową(Y). Gdy włączone są wartości bezwzględne. przejdź do Podręcznych współrzędnych wciskając klawisz TAB. przejście od jednych do drugich jest możliwe poprzez kliknięcie polecenia "Pierwszeństwo XY w Podręcznych Współrzędnych/Pierwszeństwo współrzędnych biegunowych" podczas edycji/wprowadzania) oraz czy w Palecie będą wyświetlane nazwy parametrów ("Pokaż/Ukryj nazwy parametrów"). a następnie kliknij strzałkę znajdującą się na dole palety P. Współrzędne mogą przyjmować wartości względne i bezwzględne (Względny/Bezwzględny układ odniesienia). wartości mierzone są od Punktu początkowego edycji. W przeciwnym wypadku. Porada: Aby przełączać pomiędzy współrzędnymi kartezjańskimi i biegunowymi w czasie pracy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 95 .Komunikacja z ArchiCADem w Palecie będą wyświetlane współrzędne kartezjańskie czy biegunowe (odległość/kąt). Wartości w Bezwzględnym układzie odniesienia mierzone są od Początku układu użytkownika (zobacz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92). Wartości pozioma i pionowa odnoszą się do współrzędnych X i Y układu kartezjańskiego. Do przełączania opisanych opcji służy polecenie Wartości względne w Podręcznych Współrzędnych dostępne w rozwijanym menu Podręcznych Współrzędnych w pasku narzędzi Standard. Domyślnie. tzn. Uwaga: Identyczna opcja “Rozszerzenie Podręcznych współrzędnych podczas wprowadzania wartości” jest dostępna w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. promień (D) oraz kątową (A)) kursora od Początku układu użytkownika. użyj skrótu /. pokazują odległość poziomą (X).. • Wybór wartości wyświetlanych w palecie Podręczne Współrzędne Numeryczne wprowadzanie współrzędnych może odbywać za pomocą samej klawiatury lub klawiatury w połączeniu z myszką. • Przy Względnym układzie odniesienia. to polecenie jest domyślnie aktywne. ustawione są Wartości Względne współrzędnych. podczas gdy wartości promienia (odległości) i kąta do współrzędnych układu biegunowego. nieaktywne jest tylko podczas edycji/wprowadzania. pionową(Y). (Jeżeli wolisz używać Wartości Bezwzględnych.

Domyślnie opcja ta jest włączona. wystarczy wpisać z klawiatury wartość dla domyślnej współrzędnej (jej nazwa wyświetlona będzie pogrubioną czcionką). wciśnij Enter lub kliknij ikonę znaczka w palecie Podręczne współrzędne. Aby zatwierdzić wprowadzoną wartość. wpisanie x3+ spowoduje dodanie 3 do wartości x wyświetlonej w palecie Podręcznych współrzędnych. Wciśnięcie klawisza Esc spowoduje anulowanie ostatniej operacji. kliknij ikonę krzyżyka znajdującą się obok ikony znaczka. Aby zakończyć rysowanie elementu. (ale nie musisz) dodawać znak +. Y. Np. Domyślnie opcja ta jest włączona. X3 lub Y-4. Wciśnij klawisz Tab tyle razy ile potrzeba aby kursor przeskoczył do odpowiedniej współrzędnej. jeżeli aktywna jest funkcja Linii Pomocniczych. gdy wybrana jest opcja "Skróty klawiszowe aktywują wprowadzanie wartości w Podręcznych współrzędnych. ułatwiająca dalszą edycję. Kursor automatycznie przeskoczy do palety i wpisana wartość zostanie wprowadzona. • • Można także dodawać lub odejmować wartości od danej współrzędnej wpisując znak + lub – po określeniu wartości współrzędnej. wyświetlona zostanie linia Pomocnicza odpowiedniego typu. wciśnięcie skrótu ukrytego parametru spowoduje jego wyświetlenie. gdy w menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne Współrzędne jest wybrana opcja "Włącz bezpośrednie wprowadzanie wartości do Podręcznych Współrzędnych". wciśnij odpowiedni klawisz skrótu (X. Edytowany element przeskoczy do wskazanej pozycji i. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Przy wartościach dodatnich możesz. a następnie wpisz żądaną liczbę. wciśnij jej klawisz skrótu. np. Z.Komunikacja z ArchiCADem Możesz również uaktywnić pozycje palety klikając je lub wciskając skróty klawiaturowe odpowiednich współrzędnych. Wpisz wartość dla wybranej współrzędnej. Uwaga: Ta metoda wprowadzania wartości działa tylko wtedy. Pole zaznaczonej współrzędnej zostanie podświetlone. Aby numerycznie wprowadzić wartości współrzędnych. Jeżeli paleta Podręcznych współrzędnych wyświetlona jest w skróconej formie. W tym momencie istnieje kilka możliwości: • • • Aby wprowadzić wartość dla innej współrzędnej. Aby powrócić do graficznego definiowania współrzędnych. Kursor zostanie wtedy ustawiony na domyślnym parametrze (wyświetlonym pogrubioną czcionką). Współrzędne można również wprowadzać poprzez Paletę Współrzędnych (aktywuj ją przy pomocy menu Okno > Palety > Paleta współrzędnych). 96 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Innym sposobem przełączenia kursora do palety Podręcznych współrzędnych jest wciśnięcie klawisza TAB. Można wprowadzać wartości współrzędnych w dowolnej kolejności. Więcej szczegółów dotyczących wartości Wzniesienia. wciśnij powtórnie skrót edytowanej współrzędnej lub kliknij gdziekolwiek na obszarze roboczym. zobacz Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych na stronie 113. D/R lub A) a następnie żądaną wartość. Wprowadzanie wartości do palety Podręczne współrzędne Gdy pojawi się paleta Podręczne Współrzędne.

Belek. Wartość kąta względem Linii Pomocniczej: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. Linii. . Względna wartość kąta: Włączenie tej opcji spowoduje. Wpisanie 3 oznacza trzy stopy. Możesz łączyć wprowadzanie współrzędnych blokując wartość danej pozycji i edytując kolejną. zobacz Podręczne współrzędne w Pomocy ArchiCADa. Początek układu odniesienia zostanie przeniesiony do jego punktu końcowego. kąty mogą przyjmować wartości od 0 do 360 stopni. iż wyświetlane będą bezwzględne wartości współrzędnych X-Y natomiast wartości R. Polecenia Wytnij. że kąty w Podręcznych współrzędnych mierzone będą względem aktywnej Linii Pomocniczej. należy wpisać znak myślnika podwójnie. • Wartości współrzędnych można kopiować do schowka i wklejać.). Wpisanie 3’6. Kopiuj oraz Wklej znajdujące się w górnym menu. a kąt mierzony jest do 180 stopni. lub 3-6 oznacza trzy stopy. należy zatem korzystać ze skrótów klawiszowych lub menu kontekstowego. nawet jeśli wciśnięty jest przycisk Wartości względne w Podręcznych współrzędnych. że wartości wyświetlanych kątów mierzone będą: • • względem poprzedniego wstawionego segmentu. gdzie jej poziome linie oznaczają wartość zero. (włączona musi być funkcja Linii Pomocniczych. y=0 (układ współrzędnych przełączony zostaje na Względny). Pokaż wartości współrzędnych X-Y w Podręcznych współrzędnych względem Początku układu Użytkownika: Zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlanie bezwzględnych wartości współrzędnych X-Y w układzie kartezjańskim. że po wartości stóp nastąpi wartość cali. A oraz wartości współrzędnych kartezajańskich pozostaną względne. Schemat wprowadzania współrzędnych: Opcje zaawansowane Specjalne opcje Podręcznych Współrzędny ch (menu Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędn) umożliwiają dostosowanie dostępnych funkcji do potrzeb użytkownika.Komunikacja z ArchiCADem Uwagi dla użytkowników amerykańskiego systemu jednostek: • Aby odjąć wartości w całych stopach. Istnieje również możliwość ciągłego wprowadzania wartości współrzędnych podczas rysowania łańcucha elementów (Ścian.) Więcej informacji na temat tych opcji. Oznacza to. stając się punktem początkowym nowego elementu z przypisanymi wartościami x=0. ponieważ pojedynczy myślnik oznacza. 3’6". są nieaktywne w czasie numerycznego wprowadzania wartości. itd. Gdy tylko ukończysz rysowanie pierwszego elementu. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 97 . w przypadku rysowania wieloboków lub względem siatki. sześć cali.

patrz Narzędzie Siatka na stronie 437. w której po trzech kliknięciach wskaźnik znalazł się nad ostatnim wierzchołkiem prostokątnej ściany. Aby użyć Marki. pionowe współrzędne. Mogą one być skonfigurowane w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Siatki nie są wyświetlane w Oknie 3D. Należy zaznaczyć. Jest to tymczasowo działająca funkcja. Możesz również używać Narzędzia Miarka podczas rysowania elementów. a także odległość oraz kąt mierzone względem punktu początkowego. Siatki mogą być definiowane indywidualnie dla okna Rzutu. Rysując na przykład Ścianę. która na bieżąco dostarcza potrzebnych informacji. Detali/Obszaru 2D lub Arkuszy. lokalne siatki przestrzenne różnych rozmiarów i kształtów za pomocą Narzędzia Siatka. a następnie wcisnąć Enter aby przenieść te wartości do odpowiednich pól Podręcznych współrzędnych. Ilustracja poniżej reprezentuje sytuację. zmierzyć (lub ustawić) numerycznie odległość. możesz uaktywnić Miarkę. Dokumentu 3D. patrz Okno dialogowe Siatki i Tło w Pomocy ArchiCADa. Możliwe jest dokonywanie pomiarów w łańcuchach o dowolnej ilości segmentów: każde kliknięcie odpowiada nowemu punktowi początkowemu. Przekroju/Elewacji/RŚ. że na rzucie te same ustawienia Siatki obowiązują na wszystkich kondygnacjach. Siatka modularna może być Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 98 . kliknij ikonę reprezentującą to narzędzie w pasku narzędzi Standard lub wciśnij klawisz skrótu M. Po dwóch kliknięciach w palecie Podręczne Współrzędne będzie także wyświetlana odległość sumaryczna oraz powierzchnia (wyświetlana jako przezroczysty obszar). Siatka Modularna jest używana do odzwierciedlenia dowolnego rytmu konstrukcji w Projekcie. Szczegółowy opis. W palecie Podręcznych Współrzędnych będą wyświetlane poziome.Komunikacja z ArchiCADem Narzędzie Miarka Narzędzie Miarka można włączyć za pośrednictwem przycisku w pasku narzędzi Standard i stosowane jest do mierzenia odległości w projekcie. od którego rozpoczynają się kolejne pomiary. Uwaga: Możesz również utworzyć i wstawić własne. System Siatek Dostępne są dwa systemy siatek ułatwiające proces rysowania: Siatka modularna oraz Siatka przyklejania. Wskaż kliknięciem punkt początkowy (na ilustracji jest to lewy górny róg prostokątnej ściany) i rozpocznij mierzenie. W palecie Współrzędnych oraz Standard znajduje się wiele skrótów dotyczących rodzajów siatek. Szczegóły.

Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. następnie narysuj wektor na ekranie lub kliknij istniejący segment prostego elementu: wektor ten zobrazuje kąt Siatki Obróconej względem osi poziomej. Siatka dodatkowa używana jest często przy określaniu grubości ścian betonowych lub ław fundamentowych a także do definiowania rytmu lub stopni w siatce modularnej. Istnieje możliwość ustalenia różnych odstępów w pionie i w poziomie pomiędzy węzłami siatki.patrz niżej) powodującą przyklejanie kursora do jej punktów węzłowych. bardziej pomocne może okazać się użycie siatki obróconej niż ortogonalnej. Kąt obrócenia siatki ustawia się w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Podobnie jak siatki drukowane na papierze (papier w kratkę lub milimetrowy) Siatki Modularne pozwalają na wizualną orientację co do rozmiarów elementów na Rzucie i w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Siatkę obróconą można też zdefiniować ręcznie: najpierw wybierz "Zdefiniuj Siatkę Obróconą" w pasku narzędzi Standard. lecz można ją wyłączyć poleceniem w menu Widok > Opcje Siatki lub w menu Siatki w pasku narzędzi Standard. W zależności od układu projektu. Aby wyświetlić obróconą wersję Siatki Modularnej. Siatka Modularna może być rozbudowana o Siatkę Dodatkową (która jest również widoczna na ekranie) definiowaną w oknie dialogowym Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Siatka Modularna domyślnie jest widoczna w obszarze roboczym Rzutu.aby łatwo przesunąć każdy element w oparciu o niewielki. Zdefiniowane odstępy między węzłami siatki możesz również wykorzystać używając skrótu przesunięcia . zdefiniowany współczynnik przy pomocy skrótu klawiszowego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 99 .Komunikacja z ArchiCADem również używana przy definiowaniu położenia ław fundamentowych lub stóp słupów budynku. Siatka przyklejania jest niewidoczną siatką (jej działanie może być przełączane . Zobacz Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie na stronie 118. Definiując Siatkę przyklejania w oknie dialogowym Siatki i tło. kliknij w menu siatki w pasku narzędzi Standard przycisk Siatka Obrócona lub wybierz analogiczną opcję z Palety Współrzędnych. zazwyczaj określa się minimalną jednostkę pomiaru odpowiednią dla potrzeb Projektu.

w zależności od ustawionych opcji. Wybierz Siatkę przyklejania lub Siatkę modularną z menu Widok > Opcje przyklejania Siatki. Symbol 2D Obiektu GDL). nawet przy niewielkim stopniu powiększenia obrazu.Komunikacja z ArchiCADem Jeżeli funkcja Przyklejanie do siatki jest włączona. Polecenie to wykorzysta ostatnio wybrany typ siatki (zarówno S. Gdy jest aktywna. Linie Pomocnicze pojawiają się gdy rozpoczynasz edycję elementów (Strzałka). Gdy aktywne jest przyklejanie do siatki. Zaznacz opcję Siatka przyklejania lub Siatka Modularna w menu siatki w pasku narzędzi Standard. rysowanie odbywa się w oparciu o węzły siatki. Linie Pomocnicze są dostępne we wszystkich oknach 2D (Rzut. przyklejania jak i modularnej). Linie Pomocnicze mogą być używane w połączeniu z każdym narzędziem. Czasami pojawia się wiele Linii Pomocniczych a użytkownik może wybrać te. Gdy używasz narzędzi selekcji. Ułatwiają one użytkownikowi znalezienie podczas rysowania i edycji dodatkowych punktów. kursor będzie przyklejany zarówno do Siatki Modularnej jak i do Siatki przyklejania. Aby wyłączyć funkcję Przyklejania do siatki: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia w menu Widok > Przyklejanie do siatki (wyłącz przełącznik). Dokument 3D. Aby wstawić element niezależnie od węzłów siatki (np. Arkusz. które pozostaną na ekranie. Zobacz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. wyświetlanych na tych liniach. • Włączanie i Wyłączanie Linii Pomocniczych • • • Użyj klawisza skrótu Q by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Linii Pomocniczych Użyj przycisku na pasku narzędzi Standard Użyj polecenia Widok > Linie Pomocnicze • • Opcje Linii Pomocniczych są dostępne w menu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 100 . ruchy kursora ograniczone są zarówno do węzłów Siatki przyklejania jak i Siatki modularnej. Niektóre z Linii Pomocniczych stanowią przedłużenie krawędzi/łuków istniejących elementów. Kursor "porusza się" tylko po zdefiniowanych węzłach siatki. meble) można łatwo wyłączyć tę funkcję za pomocą klawisza skrótu S. Pozwala to na precyzyjną lokalizację kursora. Wybierz jedną z opcji przyciągania do Siatki w oknie dialogowym Siatki i tło. Detal/Obszar 2D. Linie Pomocnicze O Liniach Pomocniczych Linie Pomocnicze są pomocą rysunkową wykorzystującą geometrię istniejących elementów. Kropka przeskakująca między węzłami wskazuje obecne położenie kursora. lub gdy umieszczasz/przesuwasz elementy (Obszar Zaznaczenia). Kursor przykleja się do Linii Pomocniczych jak również do specjalnych punktów przyklejania. Możesz uaktywnić funkcję Przyklejania do siatki na jeden z podanych niżej sposobów: • • Użyj klawisza skrótu S Użyj polecenia z menu Widok > Przyklejanie do siatki. Przekrój/Elewacja/RŚ. albo w Palecie Współrzędnych. Funkcja Przyklejanie do siatki Funkcja Przyklejania do siatki pozwala na precyzyjne określenie położenia elementów. inne pojawiają się chwilowo podczas ruchów kursorem.

a ich geometria uzależniona jest od wyboru ustawień w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze (dotyczących: Głównych Linii Pomocniczych . W danym momencie tylko jedna Linia Pomocnicza może być aktywna (pogrubiona). linie poziome i pionowe. że w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki jest wybrana opcja "Najbliższa Tymczasowa Linia Pomocnicza". Zobacz Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania na stronie 103. niebieskie linie pomocnicze zmieniają kolor na pomarańczowy).) Uwaga: Polecenia menu kontekstowego umożliwiają przekonwertowanie tymczasowych Linii Pomocniczych w stałe segmenty. gdy zdecydujesz się po prostu je usunąć. 1) umieścić kursor na Krawędzi lub łuku elementu. Aby uczynić Linię Pomocniczą aktywną. 101 . musisz umieścić kursor na Linii Pomocniczej aby uczynić ją Stałą. Dodatkowych Linii Pomocniczych oraz odstępów kątowych pomiędzy nimi). uaktywnieniem innego okna) lub. przed lub w • trakcie jego edycji. umieść na niej kursor i poczekaj aż zostanie pogrubiona. Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Linii Pomocniczej. jak na poniższej ilustracji). Aby wyświetlić Stałe linie pomocnicze (tymczasowe. Stałe Linie Pomocnicze widoczne są na ekranie aż do momentu ukończenia.Komunikacja z ArchiCADem • Opcje > Środowisko Pracy > Linie Pomocnicze oraz poprzez rozwijane menu Linie Pomocnicze w pasku narzędzi Standard. Możliwe jest przyklejanie kursora do tych Linii Pomocniczych. która z tych linii pozostanie. Jeżeli nie rozpocząłeś jeszcze edycji elementu. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby ograniczyć ruchy kursora do najbliższej Stałej Linii Pomocniczej. lecz nie pozostają one na ekranie. anulowania lub przerwania danej operacji innym działaniem (np. Linie Pomocnicze dla wielu elementów pojawiają się gdy w danej sytuacji możliwych jest kilka wyborów (np. 2) umieścić kursor na dowolnym wierzchołku (przed lub w trakcie edycji).) Pojawi się Linia Pomocnicza przedłużająca krawędź elementu. (Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . że w oknie Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki wybrana jest opcja "Najbliższa Stała Linia Pomocnicza". najeżdżając na nią kursorem. upewnij się. wciśnij Shift podczas wprowadzania danych (najpierw upewnij się. Możesz wówczas wybrać. W przypadku łuku. Zobacz Usuwanie Linii Pomocniczych na stronie 103. Dodatkowe Linie Pomocnicze zostaną dostosowane do Aktywnej. zostanie on przedłużony do całego okręgu. Rodzaje Linii Pomocniczych Tymczasowa Linia Pomocnicza pojawia się w momencie wprowadzania zmian i znika gdy dana operacja zostanie ukończona. Pojawianie się i znikanie Linii Pomocniczych zależy od położenia kursora.

Komunikacja z ArchiCADem Na wierzchołku elementu pojawiają się również Dodatkowe Linie Pomocnicze ułożone zgodnie z ustawieniami dokonanymi w panelu okna dialogowego Środowiska pracy. Wybór preferowanych Linii Pomocniczych W zakładce Linie Pomocnicze (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze) możesz zdefiniować i włączyć/wyłączyć trzy kategorie Linii Pomocniczych: Więcej szczegółów. Dodatkowe Linie Pomocnicze zawsze odnoszą się do aktywnej Linii Pomocniczej. Jeśli zaznaczona jest opcja Długość i kierunek wprowadzonego wektora. Można także korzystać z funkcji Blokowania Współrzędnych. Dodatkowe). Dodatkowe Linie Pomocnicze mogą być zorientowane równolegle. aby wyświetlić Linie Pomocnicze. które ograniczają poruszanie się wskaźnika zgodnie z danym kierunkiem. Linie Pomocnicze w odstępach kątowych działają tylko jak Linie tymczasowe • • Poniższa ilustracja przedstawia Linie Pomocnicze dla wielu elementów ułożone równolegle i prostopadle do aktywnej Linii Pomocniczej (pogrubionej). Aby zamienić jedną z tych linii na Stałą. można ustawić upływ czasu po jakim dana kategoria zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 102 . siatka obrócona). Linie Pomocnicze w odstępach kątowych: Wyświetlane są tylko w czasie tworzenia geometrii elementów. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Blokowanie współrzędnych na stronie 106. Zwróć uwagę na znaczki równoległości i prostopadłości obok Linii Pomocniczych. aktywnej Linii Pomocniczej. Każda z tych grup Linii Pomocniczych może być uaktywniona/wyłączona za pomocą poleceń znajdujących się w pasku narzędzi Standard lub w menu Widok > Ustawienia Linii Pomocniczej.) Włączenie opcji Względem aktywnej Linii Pomocniczej spowoduje. przemieść wskaźnik myszy nad tę linię. że również te linie będą wyświetlane względem bieżącej.0 w Początku układu użytkownika. kierunek i promień ostatniego narysowanego wektora zostanie zaproponowany w ustawieniu Linii Pomocniczej. • Główne Linie Pomocnicze: Ich kierunek/kąt jest uzależniony od ustawień środowiska roboczego (np. Czas pojawiania się Linii Pomocniczych Dla każdej kategorii Linii Pomocniczych (Główne. prostopadle lub stycznie do aktywnej Linii Pomocniczej. Możesz zdefiniować różne kolory dla Linii Pomocniczych oraz dla Linii Pomocniczych dla wielu elementów (Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze). skokowo co pewien określony kąt ( ustalony względem ortogonalnego układu współrzędnych z punktem 0. Dodatkowe Linie Pomocnicze: Są one tworzone względem Głównych Linii Pomocniczych.

Zostanie wyświetlona Stała Linia Pomocnicza. Sprawdź również czy zaznaczona jest opcja “Równolegle do aktywnej Linii Pomocniczej” w sekcji “Dodatkowe Linie Pomocnicze” okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. Po rozpoczęci rysowania wybierz polecenie Wstaw Linię Pomocniczą (Okrąg Pomocniczy) z menu podręcznego. Określ preferowane wartości w sekundach w oknie Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze. nakieruj na nią kursor i wybierz polecenie Usuń Linię Pomocniczą z menu kontekstowego. długość Linii Pomocniczej będzie uzależniona od długości rysowanego wektora. następne usunie wszystkie Linie Pomocnicze). • Aby ręcznie usunąć Linię Pomocniczą. Wstawianie Linii Pomocniczych w trakcie rysowania Niezależnie od domyślnych ustawień Linii Pomocniczych. Więcej szczegółów. a następnie umieść kursor na jej krawędzi (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Polecenie to jest przydatne gdy kursor znajduje się nad wierzchołkiem i dostępnych jest kilka kategorii Linii Pomocniczych. Przemieść kursor na Linię Pomocniczą aby uczynić ją Stałą. Narysuj na Rzucie pojedynczy element prostej ściany. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa. Usuwanie Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze są usuwane gdy kończysz daną operację edycji lub. możesz wstawić Linię Pomocniczą (lub Okrąg Pomocniczy) w każdym momencie przed lub w czasie rysowania elementu korzystając z poleceń Wstaw Linię/Okrąg Pomocniczy z menu kontekstowego. Jednakże możesz w każdej chwili przyspieszyć ten proces korzystając z polecenia Wymuszaj wyświetlanie Linii Pomocniczych (skrót: ‘). • Przykłady zastosowania Linii Pomocniczych Linie Pomocnicze ułatwiają rysowanie równoległych ścian. Przed rozpoczęciem rysowania upewnij się. kliknij gdziekolwiek w oknie prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia menu kontekstowego i wybierz polecenie Usuń wszystkie Linie Pomocnicze. Podobnie działanie ma polecenie Zamień na segment Linii Pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 103 . Pojawi się Linia Pomocnicza będąca przedłużeniem krawędzi ściany. że Przyklejanie do siatki jest wyłączone. gdy wciśniesz dwukrotnie klawisz Esc (pierwsze wciśnięcie klawisza “Esc” anuluje aktualną operację.Komunikacja z ArchiCADem wyświetlona. Bieżący wektor zostanie zamieniony na Linię Pomocniczą. przy kursorze znajdującym się nad krawędzią lub wierzchołkiem. Aby ręcznie usunąć wszystkie Linie Pomocnicze. W tym przypadku.

Przesuń kursor na tę Linię aby uczynić ją aktywną. Ograniczenia ruchu kursora Więcej szczegółów. jednakże większość użytkowników będzie wolała korzystać z Linii Pomocniczych w oknach 2D. przesuń kursor mniej więcej 30 stopni od Stałej Linii Pomocniczej. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100.w postaci konturów z grubą czarną linią. znajdujących się w palecie Kontrolnej. Kliknij wzdłuż tej linii aby dokończyć rysowanie nowej ściany. Pary kątów zdefiniowane tą metodą mogą być wykorzystane do zablokowania kursora na odpowiednim kącie poprzez przytrzymanie klawisza Shift. patrz Ustawienia Linii Pomocniczych w Pomocy ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij w miejscu. Teraz możesz dokończyć rysowanie ściany wzdłuż tej linii Pomocniczej. aż pojawi się linia Pomocnicza na przedłużeniu krawędzi ściany. jak przykładnica i ekierka na tradycyjnej desce kreślarskiej. narysuj pojedynczy segment prostej ściany i najedź na niego kursorem.prostopadła do poprzedniej (aktywnej). a w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Linie Pomocnicze aktywne powinny być następujące opcje: Najpierw. Rozpocznij rysowanie ściany mniej więcej równoległej do poprzedniej. patrz Metody konstrukcyjne względne na stronie 106. Następny przykład jest trochę bardziej skomplikowany. Przyklejanie do siatki nadal powinno być wyłączone. Ustawienia te pozwolą wykorzystać Linie Pomocnicze do narysowania drugiej ściany obróconej o 30 stopni od kierunku prostopadłego do pierwszej ściany. Mechanizm ten można wykorzystywać przy tworzeniu i edycji elementów. aż pojawi się nowa Linia Pomocnicza . Ograniczenia ruchu kursora mają podobne zastosowanie. Szczegóły. Zauważysz pojawienie się drugiej Linii Pomocniczej równoległej do aktywnej Linii Pomocniczej. w Oknie 3D . Uwaga: Ten sam efekt można osiągnąć korzystając z poleceń Metody Konstrukcyjne Względne. Mogą być używane jako alternatywa dla Linii Pomocniczych. gdzie chcesz rozpocząć rysowanie równoległej ściany. Przesuń kursor wzdłuż tej Linii Pomocniczej i kliknij w miejscu gdzie chcesz rozpocząć rysowanie nowej ściany.w Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 104 . których położenie podczas wykonywania tych operacji oznaczone jest: na rzucie . Zauważysz pojawienie się nowej Linii Pomocniczej obróconej dokładnie o 30 stopni. Teraz. Następnie umieść kursor na końcu ściany. Szczegóły.

wykorzystując metodę rzutowania kursora. Poziomo .Komunikacja z ArchiCADem postaci przezroczystych konturów. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. o którą Ci chodziło zwolnij klawisz Shift i przesuń kursor bliżej żądanej pozycji. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. Szczegóły. ArchiCAD znajdzie najbliższy zdefiniowany kąt blokowania kursora. jak będziesz przytrzymywał klawisz Shift kierunek poruszania kursora nie zmieni się. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. możesz sprawdzić działanie opcji związanych z Liniami Pomocniczymi: • • Najbliższa tymczasowa Linia Pomocnicza Stałe Linie Pomocnicze Stosowanie ograniczeń ruchu kursora Blokowanie kąta przy rysowaniu pozwala na precyzyjne ustawianie lub łączenie elementów. Opcja Kąt stały może mieć wiele praktycznych zastosowań. Kąt stały. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 105 .Pionowo. 4) Jeżeli kursor nie został zablokowany w pozycji.Pionowo względem siatki obróconej. Szczegóły. Kąt stały może być ustalony względem siatki głównej lub obróconej. Kliknij klawisz Shift ponownie. Można tam określić trzy rodzaje kątów: • • • Poziomo . Ponieważ tak długo. Metoda ta czasowo blokuje wartość kąta według jednej z par kątów określonych w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. możesz. 5) Gdy wybierzesz już odpowiadającą Ci pozycję blokowania kursora. 3) Przesuń kursor i wciśnij klawisz Shift. 2) Kliknij. by rozpocząć rysowanie. Poniżej opisano sposób postępowania przy korzystaniu z tej metody: 1) Upewnij się. Dodatkowo. kliknij znowu aby wstawić punkt końcowy elementu. określić pozycję punktu końcowego w oparciu o dowolne istniejące elementy.

Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji Palety Kontrolnej. Kliknij ten przycisk i wybierz odpowiednią metodę. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. Innym sposobem zablokowania współrzędnej w trakcie rysowania. patrz Paleta kontrolna w Pomocy ArchiCADa. • • Alt/Opt + Y wyświetli poziomą Linię Pomocniczą. Opcje te pozwalają na ustawienie konstruowanego elementu względem istniejących elementów. W celu przełączania tych opcji: • 1) Włącz Paletę Kontrolną. Alt/Opt + A (po określeniu kąta poprzez wprowadzenie jego wartości lub rozpoczęcie rysowania w dowolnym kierunku) wyświetli Linię Pomocniczą w zadanym kierunku. Więcej szczegółów dotyczących ustawiania opcji palety Kontrolnej. Aby ją pokazać. W Palecie Kontrolnej można wybrać jeden z trzech sposobów rzutowania kursora (Rzutowanie kursora): • • • Prostopadle do kierunku zablokowania kursora. 3) Wciśnij klawisz Shift aby zablokować kąt poruszania się kursora. Przycisk Sposoby Rzutowania Kursora w Palecie Kontrolnej stanie się teraz aktywny. Y. Pionowo. Alt/Opt R wyświetli Okrąg Pomocniczy o promieniu określonym numerycznie lub graficznie. lub R/D. Poziomo. przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Opt (MacOS) i wciskając jeden z klawiszy: X. (Okna > Palety > Paleta Kontrolna) 2) Rozpocznij rysowanie elementu. Aby odblokować ruch kursora wystarczy wcisnąć ponownie tę samą kombinację klawiszy (np. koniec konstruowanego elementu będzie połączony ze wskaźnikiem myszy przy pomocy kropkowanej linii. jest użycie polecenia Przyklej do Linii Pomocniczej z menu kontekstowego po najechaniu kursorem nad Stałą Linię Pomocniczą. Dostęp do nich zapewnia trzeci przycisk w Palecie Kontrolnej. A.Komunikacja z ArchiCADem Metoda rzutowania kursora przy zablokowanych współrzędnych Jeżeli podczas rysowania zablokowany jest kierunek poruszania się kursora. 106 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . nawet przy wyłączonych Liniach Pomocniczych. Blokowanie współrzędnych Możesz zablokować jedną ze współrzędnych kursora ograniczając tym samym jego ruch. Alt/Opt + X). wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Funkcje blokowania działają. Metody konstrukcyjne względne Dodatkowym obok funkcji Linii Pomocniczych narzędziem ograniczającym konstruowanie elementów do stałych kątów. są metody konstrukcyjne względne. Przy aktywnych Liniach Pomocniczych: • Alt/Opt + X wyświetli pionową Linię Pomocniczą.

1) Upewnij się. Gdy definiujesz linię odniesienia aby narysować pojedynczy. a następnie zdefiniuj wektory odniesienia klikając krawędzie istniejących elementów lub rysując tymczasowe linie odniesienia. Blokowanie Prostopadłe i Równoległe Pierwsze dwie metody to blokowanie Prostopadłe i Równoległe . możesz tworzyć wiele prostopadłości i równoległości. Uwaga: Możesz również zaznaczyć metodę Prostopadłości lub Równoległości po rozpoczęciu rysowania elementu. Kliknij ikonę Dwusiecznej kąta. albo narysuj tymczasową linię odniesienia. klikając ją. Możesz rozpocząć konstruowanie elementu przed aktywacją tej metody lub aktywować ją najpierw. 2) Kliknij ikonę Prostopadłości lub Równoległości tak aby uaktywnić metodę (przycisk wciśnięty). tymczasowe linie nie pozostaną widoczne na ekranie. 4) Narysuj nowy element. 3) Wybierz linię lub krawędź elementu. prostopadły lub równoległy element. lub narysowania linii odniesienia. Szczegóły.) Kursor zostanie zablokowany i będzie poruszał się tylko po dwusiecznej kąta pomiędzy liniami odniesienia. która będzie kierunkiem odniesienia.) Dwusieczna kąta Używanie Dwusiecznej kąta pozwala na konstruowanie elementów zorientowanych wzdłuż dwusiecznej kąta zawartego pomiędzy istniejącymi elementami lub pomiędzy tymczasowymi liniami odniesienia. będzie on wyświetlany w postaci punktu poruszającego się wzdłuż jednego kierunku. że wyłączona jest funkcja przyklejania do siatki. patrz Funkcja Przyklejanie do siatki na stronie 100. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 107 . że przyklejanie do siatki jest wyłączone. Jeżeli zablokujesz kursor przed narysowaniem elementu.Komunikacja z ArchiCADem Metody konstrukcyjne względne są opisane poniżej. używając kursora. jej kąt jest automatycznie zapisany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. Szczegóły. aż do momentu ponownego numerycznego lub graficznego zdefiniowania kąta Użytkownika. W tym wypadku operacja rysowania jest zawieszana do momentu wybrania. Przed użyciem metody Dwusiecznej kąta musisz się upewnić. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. (krawędź/linia odniesienia nie zostanie wyświetlona jako zaznaczona. Wyjątek: Metoda specjalnych punktów przyklejania na wektorze jest opisana poniżej: Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym na stronie 111. Nowy element będzie zorientowany prostopadle lub równolegle do kierunku odniesienia (w zależności od wybranej metody). jako kąt Własny. Możesz następnie konstruować dowolną liczbę elementów prostopadle. Łącząc Metody konstrukcyjne względne z mechanizmem Ograniczania ruchów Myszki. lub równolegle. nowonarysowana linia odniesienia nie pozostanie widoczna na ekranie.

że pojedyncze kliknięcie nie kończy procesu wstawiania. W specjalnych okolicznościach. otwartego elementu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie w ostatnim jego punkcie. że przy nachylonej Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Wybrać lub uaktywnić metodę Przesunięcie . Możesz go kontynuować. 108 . przy ustawianiu elementu na ścianie biegnącej po łuku. (Jeśli Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150.) 2) Narysuj linię lub otwartą albo zamkniętą polilinię. Po narysowaniu wieloboku pojawi się czarna linia wskazująca odsunięcie. przy przesuwaniu otworu w połaci dachu. Obie metody można aktywować za pomocą odpowiedniego przycisku w Palecie kontrolnej. może ona jednak być nachylona. Istnieje jednak ograniczenie polegające na tym.Komunikacja z ArchiCADem 3) Zakończenie rysowania Tak jak w przypadku wszystkich metod blokowania i przy tej możesz używać funkcji rzutowania kursora. Aby narysować przesunięty segment lub element wieloboczny: Ustawienie powierzchni w 3D Metoda Ustawienie powierzchni jest aktywna tylko podczas pracy w Oknie 3D. możesz utworzyć tę polilinię przy pomocy Magicznej różdżki. • • dwukrotne kliknięcie powoduje wstawienie ostatniej kopii elementu. wstawiając dowolną liczbę odsuniętych kopii. którego kierunek będzie prostopadły do ostatniego segmentu wieloboku. np. Pozwala ona na wyrównanie elementów do niepoziomych powierzchni w czasie ich konstruowania w widokach 3D. np. Przy korzystaniu z metody Wielokrotnego przesunięcia schemat postępowania jest identyczny oprócz tego. Ta metoda nie ma zastosowania do elementów wstawianych przy pomocy pojedynczego kliknięcia. Istnieje także możliwość wyrównania do powierzchni zakrzywionych. Funkcja automatycznie znajduje przecięcie wybranej powierzchni z powierzchnią roboczą kursora. chcesz. 4) Pojedyncze kliknięcie spowoduje wstawienie elementu. kliknięcie przycisku Anuluj w Palecie kontrolnej powoduje zakończenie procesu przy pominięciu aktualnie rysowanego elementu. (metoda geometrii aktywnego narzędzia musi opierać się na wieloboku). Przesunięcie i Wielokrotne Przesunięcie (Metody konstrukcyjne względne) Metody Przesunięcia oraz Wielokrotnego przesunięcia pozwalają na wstawienie elementu wielobocznego w zadanym odsunięciu od faktycznego miejsca określenia jego kształtu. Powierzchnia robocza jest często pozioma.

Komunikacja z ArchiCADem powierzchni roboczej kursora nie można Wyrównać elementu do powierzchni zakrzywionej. Użycie metody ograniczenia ruchu kursora przy wstawianiu nowych elementów 1) Przejdź do Okna 3D. 8) Zakończ edycję elementu. lub krawędź aby rozpocząć operację. patrz Początki Układu Współrzędnych na stronie 92. 5) Kliknij w dowolną powierzchnię w Oknie 3D. nowego elementu. 3) Wybierz element. Punkt będzie poruszał się po linii określonej przez przecięcie zaznaczonej powierzchni z powierzchnią początku układu Użytkownika. w którym chcesz rozpocząć wstawianie 6) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni klikając odpowiednią ikonę w Palecie kontrolnej. który chcesz zmodyfikować. 3) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. 5) Kliknij punkt odniesienia. 4) Wybierz polecenie Edycji. 7) Kliknij w miejscu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 109 . Używanie metody Ustawienie powierzchni z istniejącymi elementami 1) Przejdź do Okna 3D 2) W razie potrzeby ustaw Początek układu Użytkownika. 2) Wybierz narzędzie za pomocą którego chcesz utworzyć nowy element. Zakończ rysowanie elementu tak jak zazwyczaj. lecz tylko do powierzchni do niej stycznej. 4) Wybierz i aktywuj metodę Ustawienie powierzchni w Palecie kontrolnej. 6) Na wybranej powierzchni pojawi się czarny punkt na wysokości zdefiniowanej przez układ współrzędnych Użytkownika. 7) Wybierz powierzchnię odniesienia. do której chcesz wyrównać nowy element. które chcesz wykonać np. Szczegóły. rozciągnięcie krawędzi stropu do przecięcia dachu z początkiem układu Użytkownika. Element zostanie ustawiony wzdłuż linii przecięcia.

Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. Do tych specjalnych punktów należą: • Punkty zaznaczania elementu • Punkty dzielące element (gdy włączone są Specjalne punkty przyklejania. zobacz Specjalne punkty przyklejania na stronie 110. na której kursor zmieni kształt wskazując specjalne położenie. Specjalne punkty przyklejania Specjalne punkty przyklejania umożliwiają rozpoczęcie rysowania nowego elementu z określonego punktu. Polecenia te dostępne są również w palecie Kontrolnej. Kliknij gdy wybrany przez Ciebie punkt zamieni się w większy. Jeżeli więcej niż jeden punkt może zostać przyklejony do innego elementu. znajdującego się na krawędzi innego elementu a także edycję elementów w odniesieniu do tych specjalnych punktów. wszystkie te punkty staną się czarne. że element zostanie przyklejony. wtedy taki punkt staje się większy informując. że specjalne punkty elementu zamieniają się w małe kwadraty. już istniejących elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 110 . Uaktywnienie specjalnych punktów przyklejania powoduje pojawienie się wierzchołków w miejscach podziału.Komunikacja z ArchiCADem Przyklejanie do istniejących elementów Oprócz metod umożliwiających tworzenie elementów w określonym położeniu względem innych. (Polecenie to jest również dostępne w pasku narzędziowym Standard. Aby ją pokazać. Funkcja Przyklejanie Elementów może być włączana/wyłączana za pomocą polecenia w menu Opcje > Przyklejanie Elementów. Możesz wtedy kliknąć aby połączyć dwa elementy bez potrzeby umieszczania kursora w punkcie łączenia. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety.) • Końcówka kursora Gdy jeden z tych punktów napotka wierzchołek. Teraz możesz zdecydować (wciskając cyklicznie klawisz Spacji). Gdy zaznaczysz element i zaczniesz nim poruszać (przy aktywnej funkcji Przyklejanie Elementów) zauważysz. zgodnych z bieżącymi ustawieniami w palecie narzędziowej Standard. którym punktem przykleisz jeden element do drugiego. ArchiCAD posiada również funkcje pomocne podczas przekształcania elementów poprzez przyklejanie ich do już istniejących z wykorzystaniem poleceń zmiany położenia. punkt przyklejania lub krawędź innego elementu. pusty kwadrat.) Przyklejanie Elementów działa tylko na zaznaczonych elementach i może być włączane/wyłączane w trakcie pracy za pomocą klawisza E. Uwaga: Przyklejanie Elementów może być używane tylko przy wyłączonym Przyklejaniu do siatki.

Tymczasowe wierzchołki zachowują się identycznie jak punkty aktywne.Komunikacja z ArchiCADem Specjalne punkty przyklejania mogą być definiowane zarówno na całej długości elementu linearnego lub okrągłego. Można rozpocząć konstruowanie elementów w tych punktach lub użyć ich do modyfikacji elementów w oparciu o ich położenie. Polecenia w menu Specjalne punkty przyklejania paska narzędzi Standard umożliwiają wyłączenie tej funkcji lub jej włączenie w obrębie całego elementu. Aby zdefiniować długości odcinków dzielących dany element. który jest bliżej kursora. definiowane liczbowo lub procentowo (wpisywane ręcznie) Odległość i procent są zawsze mierzone od wierzchołka. Aby ją pokazać. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 111 . Specjalne punkty przyklejania mogą dzielić krawędzie elementów na: • • • Połowę Odcinki równej długości (do 20.) Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta. albo pomiędzy punktami przecięcia. na krawędzi elementu. jak i na segmentach pomiędzy punktami przecięcia. Uwaga: Możesz ustawić aby Specjalne punkty przyklejania pozostawały widoczne dopóki wstawisz nowy element lub zmieniony zostanie widok lub kondygnacja: wyłącz opcję “Automatyczne chowanie Specjalnych punktów przyklejania” w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Metodę można aktywować za pośrednictwem przycisku "Wiązanie do specjalnych punktów" będącego jednym z przycisków metod konstrukcyjnych względnych w Palecie kontrolnej. Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym Dodatkowo można wyświetlać Specjalne punkty przyklejania na wektorze tymczasowym wyświetlanym podczas konstruowania elementów. Punkty specjalne pojawiają się tylko na pewien okres czasu i znikają samoczynnie po około 5 sekundach. (Identyczną rolę pełnią ikony w palecie Kontrolnej . wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Umieszczony nad nimi kursor przyjmie kształt Znaczka. wybierz polecenie Określ wartości dla Specjalnych punktów przyklejania w menu paska narzędzi Standard. ustawiane ręcznie) Odcinki o zadanej długości mierzonej od punktu końcowego.

2) Upewnij się. której punkt początkowy znajduje się w 1/4 odległości pomiędzy dwoma punktami końcowymi dwóch innych ścian. by ostatecznie zdefiniować wektor odniesienia. że przyklejanie do siatki jest wyłączone. gdzie został wygenerowany specjalny punkt przyklejania. 112 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 4) Zostanie wyświetlona kropkowana. Kliknij wierzchołek drugiej ściany. następnie wpisz 4 jako liczbę podziałów. 1) Rozpocznij wybierając opcję Podziały w Ustawieniach Specjalnych punktów przyklejania. 3) Rozpocznij rysowanie wektora odniesienia od wierzchołka jednej ze ścian.Komunikacja z ArchiCADem W przykładzie pokazano sposób na skonstruowanie ściany. Zasięg przyciągania kursora do elementów określany jest w pikselach w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. kursor jest przyciągany do krawędzi i wierzchołków elementów. Teraz możesz rozpocząć rysowanie ściany. Wybierz narzędzie Ściana a następnie uaktywnij Specjalne punkty przyklejania w palecie Kontrolnej. Początek wstawiania zostanie ulokowany w miejscu. Zasięg przyciągania kursora Aby łatwiej było zlokalizować punkty aktywne na ekranie. tymczasowa linia odniesienia z czarnym punktem wskazującym położenie specjalnego punktu przyklejania.

jaki rodzaj specjalnego punktu przyklejania został wykryty. wzniesienie można określić w odpowiednim Oknie Ustawień Narzędzia. Słupów. która pozwala na wstawianie tych elementów bezpośrednio na powierzchni Stropów.Komunikacja z ArchiCADem Zasięg może wynosić od 1 do 9 pikseli. Uwaga: Wzniesienie otworów w ścianie jest uzależnione od bieżących wartości w oknach dialogowych Ustawień Drzwi i Okna. punkty styczności do okręgów łuków i krzywych itd. Szczegóły. którego wzniesienie będzie mierzone względem tego punktu. Początek Układu Współrzędnych Użytkownika można ustawić na dowolnej wysokości. Ustawienie 3-4 pikseli zapewnia komfortową pracę. patrz Początek Układu Współrzędnych Użytkownika w Oknie 3D na stronie 93. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 113 . Szczegóły. Nie będziesz musiał wówczas powiększać widoku. Dachów lub Siatek. Belek i Obiektów można skorzystać z funkcji Grawitacji. na ilustracji poniżej): Wartości Wzniesienia w Podręcznych Współrzędnych Wstawiając elementy możesz w palecie Podręcznych Współrzędnych sprawdzić wartość ich wzniesienia Z. wpisz w tym polu wartość 1. punkty prostopadłego rzutowania Początku układu dla edycji na istniejące linie i krawędzie. Zasięg przyciągania kursora pomaga także znaleźć specjalne punkty przyklejania. automatycznie określając na tej podstawie wartość wzniesienia. Przy wstawianiu elementu w Oknie 3D. a następnie wstawić element. Mogą to być punkty przecięcia krawędzi elementów. patrz Grawitacja na stronie 114. jednak przy małym stopniu powiększenia może się zdarzyć. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. Wzniesienie może być mierzone na kilka sposobów: • do Bieżącej Kondygnacji (Kondygnacji 0. Kształt kursora informuje na bieżąco. W trakcie wstawiania Ścian. Należy uaktywnić opcję Pokaż Z w Podręcznych Współrzędnych. Szczegóły. aby zaznaczyć odpowiedni element. Zobacz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. jego wzniesienie będzie mierzone względem Początku Układu Współrzędnych Użytkownika. że kursor zostanie przyciągnięty do niewłaściwego punktu. korzystając z • do Kondygnacji Macierzystej. Wzniesienie i Grawitacja O Wzniesieniu Elementów ArchiCAD oferuje kilka sposobów na określenie wzniesienia elementów oraz umieszczanie elementów na żądanych wysokościach: Przy wstawianiu elementu w oknie 2D. Jeżeli masz wprawę w operowaniu myszą.

Jeżeli w oknie Opcje > Środowisko pracy > Podręczne współrzędne. Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia istniejących Stropów.). patrz Grawitacja na stronie 114. Paleta Podręczne współrzędne może wyświetlać wartość wzniesienia na trzy sposoby: • • • do Zera Projektu do Bieżącej Kondygnacji (lub. Kota wysokościowa umieszczona na Stropie. Szczegóły. Aby uaktywnić tę funkcję wybierz jedną z opcji z grupy Grawitacja znajdującej się w pasku narzędzi Standard lub w palecie Współrzędnych. Szczegóły. . Przy wstawianiu Ścian. Aby określić. względem którego z tych poziomów będzie mierzone wzniesienie: Uwaga: Grawitacja wpływa na wartość wzniesienia elementów podczas ich tworzenia i nie może być używana do modyfikacji już istniejących elementów. możesz obserwować zmiany współrzędnej Z w palecie Podręczne Współrzędne (lub w Palecie Współrzędnych). Słupy. Jeżeli używasz Grawitacji do wstawiania Ścian. (Polecenie to jest dostępne w czasie edycji/wprowadzania. Grawitacja Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. 2) Przejdź do podmenu Punkt Odniesienia dla Wartości Wzniesienia. wówczas pole Z palety Podręczne współrzędne będzie wyświetlała wartość tej współrzędnej nawet przed rozpoczęciem rysowania. w zależności od wybranej opcji Grawitacji. Dachów lub Siatek.Komunikacja z ArchiCADem rozwijanego menu w pasku narzędzi Standard. siatek lub dachów. 3) Wybierz odpowiedni punkt odniesienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 1) Otwórz rozwijane menu Podręczne Współrzędne w pasku narzędzi Standard. Przy włączonej funkcji Grawitacji. Dachu lub Siatce przy włączonej funkcji Grawitacja. zostanie skojarzona z tymi elementami. Belek i Obiektów z zastosowaniem funkcji Grawitacji współrzędna Z będzie odpowiadała wzniesieniu leżącego poniżej Stropu. wartość wzniesienia dla Ściany w palecie Podręcznych Współrzędnych wynosi w związku z tym 400. Słupów. do Początku Układu Współrzędnych Użytkownika) lub do jednego z dwóch Poziomów Odniesienia definiowanych w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. elementy są wstawiane. Na ilustracji Ściana jest wstawiana (przy włączonej funkcji Grawitacji) na Stropie. wyświetlana wartość wzniesienia odpowiadać będzie wzniesieniu elementu położonego najwyżej. opcja Pokaż Podręczne współrzędne jest ustawiona na Zawsze. 114 . patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. W przypadku nakładania się kilku obiektów wymienionych rodzajów. Dachu lub Siatki. Słupów. którego wzniesienie wynosi 400. na powierzchni Dachów. w Oknie 3D. Stropów lub Siatek znajdujących się poniżej. Belek lub Obiektów na powierzchni stropów.

możesz: 1) Całkowicie anulować bieżącą operację (w trakcie wprowadzania wartości) 2) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: usunąć Linie Pomocnicze (jeśli istnieją) 3) Anulować zaznaczenie elementów (jeżeli ma ono miejsce). Poziomy Odniesienia mogą być także wykorzystywane przy określaniu wartości wzniesienia wyświetlanej w palecie Podręczne współrzędne. w której zakresie najlepiej się mieści ich wysokości oraz wzniesienie. Zdefiniowane Poziomy Odniesienia będą teraz dostępne w polach Wzniesienia Podstawy. Zobacz także Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie na stronie 233. Na przykład. których aktualne wzniesienie jest zawsze mierzone od Zera projektu. Następnie wpisz wzniesienie tego Poziomu w odpowiedniej kolumnie. Anulowanie operacji za pomocą klawiszy Esc oraz Backspace Wciskając odpowiednią ilość razy klawisz Esc. Nowe elementy są zawsze dodawane do kondygnacji. spowoduje jego usunięcie! Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 115 . określić który z Poziomów Odniesienia będzie poziomem 0. Szczegóły. pomocne przy wstawianiu elementów. Możesz więc. Zmiana ich wartości nie ma wpływu na istniejące elementy. wciśnięcie klawisza Backspace anuluje operację. na którą "upadnie" biorąc pod uwagę jego wartość wzniesienia.Komunikacja z ArchiCADem Poziomy Odniesienia Można zdefiniować dwa opcjonalne Poziomy Odniesienia. Oznacza to. w panelach Geometria i Położenie okien ustawień elementów konstrukcyjnych i obiektów. Uwaga: Poziomy Odniesienia są pomocami związanymi jedynie z wyświetlaniem i wprowadzaniem wartości. gdy zaznaczony jest jakiś element. 4) Usunąć Obszar Zaznaczenia 5) Jeżeli nic nie jest zaznaczone: Przełączyć do Narzędzia strzałka. Podczas wprowadzania wartości. na których kondygnacjach leżą dane elementy. Ułatwieniem przy obliczaniu wzniesień może okazać się przypisanie wartości 0 innemu Poziomowi Odniesienia niż Zero Projektu. że nowy element zostanie dodany do tej kondygnacji. definiujemy dodatkowo dwa poziomy odniesienia oprócz Zera Projektu: wzniesienie działki o wartości 400 oraz poziom morza. poprzez kliknięcie kolumny Względem przy nazwie Poziomu. 200m poniżej Zera Projektu. Wybierz Poziom Odniesienia i w razie potrzeby zmień jego nazwę. Wzniesienie i Kondygnacje w Oknie 3D Okno 3D zawsze wyświetla zakres kondygnacji zdefiniowany w Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D i nie jest w żaden sposób oznaczone. Można tego dokonać w dolnej sekcji okna dialogowego Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki i poziomy. Ostrzeżenie: Wciśnięcie klawisza Backspace. patrz Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D na stronie 166.

116 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Techniki W tym rozdziale opisano: • • • • • podstawowe techniki edycji sposoby przesuwania i modyfikowania wstawionych elementów funkcję “Magicznej Różdżki” tworzącą nowe elementy na podstawie istniejących funkcję Wirtualnego Podrysu pozwalającą na łatwe porównywanie dowolnych dwóch widoków projektu funkcje Optymalizacji Linii i Wypełnień pozwalającą na "oczyszczanie" rysunków ze zbędnych elementów.Komunikacja z ArchiCADem Palety Pomocnicze Paleta Pomocnicza zawierająca istotne narzędzia. Do tego momentu można zmienić wybraną funkcje klikając inną ikonę w palecie Pomocniczej. jak w każdym edytorze tekstów. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. Wycięcie elementu konstrukcyjnego z oka Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie modelu oznacza jednoczesne wycięcie tego elementu z okna Rzutu. Zawartość palety zależy od następujących czynników: • • • Od rodzaju zaznaczonego elementu Od wybranego fragmentu elementu (krawędź lub wierzchołek) Od aktywnego okna Podstawowe Techniki Edycji Wszystkie poniższe polecenia dostępne są w menu Edycja. Kopiuj Polecenie Edycja > Kopiuj umieszcza zaznaczone elementy w Schowku. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift.) W Oknie 3D polecenie Kopiowania jest dostępne tylko w połączeniu z narzędziem Obszar Zaznaczenia. Zatwierdzenie wykonania operacji odbywa się poprzez drugie kliknięcie. lub klikając jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz Shift. Nie można stworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D poprzez wykorzystanie poleceń Kopiuj/Wklej. Więcej szczegółów dotyczących konfigurowania zawartości palet Pomocniczych. Może ono być także używane w polach Palety Współrzędnych i okien dialogowych. Zobacz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. pojawia się podczas większości operacji edycyjnych. jednakże nie usuwa ich z projektu. Przemieszczanie wskaźnika myszy ponad ikonami wyświetli opis poszczególnych poleceń. W oknach typu tekstowego możesz używać poleceń Wytnij/wklej tak samo. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. Kliknięcie jednej z nich uaktywni wybraną funkcję. Paleta Pomocnicza automatycznie znika po wykonaniu operacji. Uwaga: Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. Wklej Polecenie Edycja > Wklej pozwala umieścić zawartość Schowka w bieżącym oknie Projektu i w oknach tekstowych. Można wybrać z pomiędzy narzędzi Strzałka lub Obszar zaznaczenia. Wytnij Polecenie Edycja > Wytnij usuwa zaznaczone elementy z projektu i umieszcza je w Schowku do późniejszego wykorzystania za pomocą polecenia Wklej. zobacz Okna dialogowe i palety w Pomocy ArchiCADa.

które nie istnieją w projekcie. Szczegóły.. • Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. Wklejając elementy umieszczone na wielu kondygnacjach.. Usunięcie elementów konstrukcyjnych w jednym z okien modelu (Rzutu. Jeżeli istnieje kilka możliwości na określenie położenia wklejanej zawartości Schowka. Do ArchiCADa można także wklejać teksty wielowierszowe utworzone w edytorach tekstu. Jeżeli skopiowałeś elementy w zewnętrznej aplikacji. z którego została wycięta/skopiowana. Klawiaturowy odpowiednik polecenia Usuń to klawisze Backspace lub Delete. linii i wypełnień). bez potrzeby przerysowywania ich na każdej kondygnacji. Usuń Polecenie Edytuj > Usuń powoduje skasowanie zaznaczonych elementów z Projektu. Szczegóły. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. (okno zostanie wyświetlone w przypadku. Przekroju/Elewacji/RŚ w 117 . Można je jednak odzyskać używając polecenia Odwołaj. Więcej szczegółów. ale atrybuty te mają inne parametry. zostanie wyświetlone okno Opcje wklejania. patrz Okno dialogowe Opcje wklejania w Pomocy ArchiCADa. która zostanie połączona z bieżącą kondygnacją projektu. zostaną użyte atrybuty projektu docelowego. • Schowek może być wykorzystywany zarówno do przechowywania elementów ArchiCADa. 3D.Komunikacja z ArchiCADem Przy wklejaniu wyciętych elementów do okien Przekrój/Elewacja/RŚ. do którego elementy są wklejane. brakujące atrybuty zostaną dodane. zawartość Schowka zostanie umieszczona dokładnie w tym samym miejscu. zależnie od rodzaju skopiowanej zawartości. Nie można tworzyć nowych elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ lub Dokument 3D przy użyciu poleceń Wytnij/Wklej lub Kopiuj/Wklej. zostanie wyświetlone okno. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Kondygnacjami • Okno dialogowe Ustawień kondygnacji umożliwia szybkie kopiowanie identycznych elementów z jednej kondygnacji na drugą. Jeżeli wklejane elementy odnoszą się do atrybutów. Jeżeli Wytniesz/Skopiujesz a następnie Wkleisz zaznaczenie pomiędzy dwiema kondygnacjami (nie zmieniając stopnia powiększenia i nie przemieszczając ekranu). patrz Okno dialogowe Wklejania w Pomocy ArchiCADa. Polecenie Wytnij nie jest dostępne w oknie 3D. Kopiowanie/Wklejanie elementów pomiędzy Projektami Wklejając elementy wycięte/skopiowane z innego projektu należy pamiętać. których nazwy występują w projekcie. w którym należy wskazać numer jednej z wklejanych kondygnacji. jak też do importu bitmap i innych informacji graficznych. jeśli wklejane elementy nie mieszczą się w całości przy bieżącym powiększeniu lub mogą zostać wklejone w odniesieniu do Aktywnego Widoku albo Podrysu). że identyfikacja atrybutów odbywa się poprzez ich nazwy. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D elementy te są zawsze wklejane w postaci podstawowych elementów rysunkowych (punktów. przy wklejaniu do ArchiCADa będziesz miał szereg opcji. Usunięte elementy nie zostaną umieszczone w Schowku.

Ważne: Operacje dotyczące elementów Nawigatora/Organizatora (np.odległość.jest taki sam. • Przy aktywnym dowolnym narzędziu. wprowadzaniu zmian. Nazwa polecenia. możesz je przeciągać. Ilość zapamiętanych kroków (od 1 do 99) jest ustawiana w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Bezpieczeństwo danych. Przemieszczanie elementów Elementy można przesuwać pojedynczo lub zbiorowo. Po przywołaniu szeregu kroków. Autozapis nie czyści pamięci odwołań. dostępne poprzednie kroki zostaną usunięte. Przemieszczanie elementów poprzez popchnięcie Szybkim sposobem przesunięcia elementów na ekranie jest użycie funkcji "Popchnij": zaznacz jeden lub więcej elementów. funkcja Autozapisu zachowa Projekt. które można odwołać. które ma zostać odwołane. okna skryptów GDL. w prawo. niezależnie od okna. Aby przemieścić elementy można: • Zaznaczyć je i wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia (gdy jest aktywne jakiekolwiek narzędzie w Palecie narzędzi) lub polecenia Zmiana położenia w menu kontekstowym zaznaczonego elementu. polecenie Odwołaj dostępne będzie tylko w przypadku. lub przywołane zostanie wyświetlona razem z poleceniem Odwołaj lub Przywołaj. przeciąganie pomiędzy mapami Nawigatora lub dodawanie elementów do Zestawu publikacji) nie są uwzględniane w krokach polecenia Odwołaj i nie mogą być odwołane. albo dowolnego elementu z Przekroju/Elewacji/RŚ w trybie Rysunku nie spowoduje zmian w innych oknach. Funkcje te są użyteczne przy testowaniu różnych rozwiązań i. zmieniając ich wartości wzniesienia. "Współczynnik przesunięcia" . jak wartość odległości Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 118 . jeśli wykonasz kroki. w górę lub w dół. o jaką element zostanie przemieszczony .Komunikacja z ArchiCADem trybie Modelu lub Dokumentu 3D) spowoduje ich skasowanie w pozostałych oknach. gdy zachowasz projekt. a następnie użyj Shift + przycisk strzałki. w razie potrzeby. jak w przypadku zaznaczonej kolumny na ilustracji: Odwołaj/Przywołaj Polecenia Odwołaj oraz Przywołaj pozwalają na odwołanie (powrót do poprzedniego kroku) i przywołanie określonej liczby operacji konstrukcyjnych. W razie zawieszenia się programu. (Do okien tekstowych należą: okna List. aby przesunąć element w lewo. kliknąć wierzchołek elementu. w którym były wykonane. Notatki o projekcie oraz okno Raportu). a następnie kliknąć odpowiednią ikonę w palecie Pomocniczej. obracać lub odbijać wzdłuż poziomej płaszczyzny oraz poprzez przesunięcie w pionie. Wszystkie operacje związane z rysowaniem mogą być odwoływane krok-po-kroku w odwrotnej kolejności do ich wykonywania. Uwaga: Usunięcie dodatkowych elementów (dodanych ręcznie) z okna Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentu 3D w trybie Modelu. Uwaga: Za każdym razem. W oknie tekstowych tylko ostatni krok może zostać odwołany/przywołany. Domyślnie jest to wartość 20. Możesz je "pchnąć" na określoną odległość.

Spowoduje to przemieszczenie zaznaczonych elementów na odległość wprowadzoną dla Siatki Modularnej w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Zobacz System Siatek na stronie 98. w prawo. Zobacz Szybkie Zaznaczanie nad obszarem elementów na stronie 78. • Zaznacz element. wybierz polecenie przesunięcia z menu kontekstowego lub skorzystaj ze skrótu klawiaturowego (Ctrl+D). a następnie przemieść element do nowego położenia. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 119 . a następnie kliknij w dowolnym miejscu nad jej powierzchnią i trzymając przycisk przeciągnij ją do nowego położenia. kliknij ikonę Przesunięcie z palety Pomocniczej. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. wybierz z menu polecenie Edycja > Zmiana położenia > Przesunięcie i narysuj tymczasowy wektor gdziekolwiek w aktywnym oknie: element zostanie przeniesiony do nowego położenia zgodnie z długością i kierunkiem narysowanego wektora. (na towarzyszącej palecie Pomocniczej aktywne będzie polecenie “Przesuń") Przesuwanie Elementów Aby przesunąć element. użycie funkcji Popchnięcia spowoduje przesunięcie elementu w lewo. Zaznacz element. • Za pomocą Szybkiego Zaznaczania: kliknij powierzchnię elementu i przeciągnij w nowe miejsce. Zaznacz element. wciśnij Shift + Alt + przycisk strzałki. • • W oknie 3D. do przodu lub w tył w płaszczyźnie poziomej. Popchnięcie Aby przesunąć zaznaczony element na większą odległość.Komunikacja z ArchiCADem wprowadzona dla Siatki przyklejania w menu Widok > Opcje Siatki > Siatki i tło. Aby przesunąć ścianę zaznacz ją.

Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone o taki sam wektor. pojedyncze elementy są wyświetlane jako obrys. aby wyświetlić paletę kontekstową. Zaznaczenia zawierające grupę elementów wyświetlane są podczas przemieszczania w postaci szarych prostokątów. W trakcie przemieszczania. aby zatwierdzić operację obrotu. Kliknąć aby zdefiniować punkt początkowy łuku obrotu oraz promień. • • Uwaga: W 3D przemieszczanie elementów może również zmienić ich położenie w pionie. Na poniższej ilustracji zaznaczamy ścianę. Opisane funkcje działają także w przypadku. Aby ograniczyć ruch elementów do płaszczyzny poziomej. Wszystkie zaznaczone elementy zostaną przemieszczone do nowego położenia. a następnie kliknąć ikonę polecenia Obrót Możesz też użyć skrótu Ctrl (Cmd) + E. należy uruchomić parę • Przesunąć kursor i kliknąć. Szczegóły. jeśli kilka elementów zostało zaznaczonych jednocześnie. Ewentualnie można powtórnie kliknąć w wierzchołek elementu. Kliknąć w celu zdefiniowania środka obrotu. sprawdzić czy ikona Przesuń poziomo jest aktywna w wyświetlonej palecie pomocniczej i przytrzymać klawisz Shift podczas przeciągania elementów. . bądź jako prostokąt. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 120 .Komunikacja z ArchiCADem kątów poziomych i pionowych w menu Opcje > Środowisko pracy > Ograniczenia ruchów Myszki. stół i krzesło i przeciągamy wszystkie te elementy jednocześnie do nowego położenia. Zaznacz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Obrót (albo Zmiana położenia > Obrót w menu kontekstowym zaznaczonego elementu). patrz Ograniczenia ruchów Myszki w Pomocy ArchiCADa. Obracanie elementów Aby obrócić element należy: • • Zaznaczyć element.

To kliknięcie wyznacza oś odbicia. • • Odbite elementy zostaną wstawione po drugim kliknięciu.Komunikacja z ArchiCADem • Zaznaczyć element lub elementy. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 121 . Elementy znaczników takie jak teksty. Narysować oś odbicia dwoma kliknięciami. lub w Oknie 3D. Lustrzane odbijanie Elementów Polecenie Odbicie lustrzane tworzy lustrzany obraz zaznaczonego elementu w oknie Rzutu. czy wymiarowania nie będą odbijane. obrót odbywa się zawsze w płaszczyźnie poziomej (oś obrotu jest pionowa). kliknij jeden raz. Odbite Drzwi/Okno będą zawsze znajdować się w tej samej linii. co ściana. Możesz obracać dowolne zaznaczone elementy w oknie Rzutu lub w Oknie 3D. które chcesz odbić. W tym przykładzie chcemy wstawić stół i krzesła w naprzeciwległym miejscu. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana położenia > Odbicie lustrzane lub analogiczne z menu kontekstowego lub palety Pomocniczej . Aby lustrzenie odbić element należy: Uwagi: • Jednocześnie można odbijać dowolną liczbę Drzwi lub Okien. z drugiej strony pokoju. Nawet w Oknie 3D. na której jest umieszczony element oryginalny. natomiast w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. linie. Dokument 3D oraz Detal/Obszar 2D możesz obracać tylko elementy rysunkowe. Zaznacz Drzwi/Okno.

elementów otoczenia. Skorzystaj z menu Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie. czy lamp). Wymiarowania oraz Wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. • Podniesienie elementów Polecenie Podniesienie pozwala na przemieszczenie zaznaczonego elementu w pionie. po prostu klikając je i przesuwając. Wybrać ikonę Podniesienie z palety Pomocniczej. Wpisać wartość. Nie można odbijać Metryk stref. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana położenia > Podniesienie lub przycisk Podniesienie z palety Pomocniczej. płytek podłogowych. wyrównując w prawo lub w lewo. Etykiety. wzdłuż osi Z. Ustaw elementy. zachowując relacje ich wzniesienia. który narysowałeś. a następnie przemieścić wybrany element w górę bądź w dół. ścian. Polecenia ustawiania są aktywne tylko w przypadku. aby wyrównać położenie zaznaczonych elementów względem siebie lub narysowanej linii docelowej. • • Ustaw Elementy Informacje na temat funkcji Ustawiania Użyj tego menu (Edycja > Ustaw). o jaką zostaną podniesione bądź obniżone zaznaczone elementy. w oparciu o różne kryteria: • • • • Ustaw elementy. Uwaga: W oknie Przekroju/Elewacji/RŚ możesz również podnosić elementy. Polecenie jest przydatne przy zmianie wniesienia wielu podobnych do siebie elementów (np. Aby podnieść/obniżyć element w Oknie 3D należy przy aktywowanym narzędziu Strzałka kliknąć wierzchołek zaznaczonego elementu.Komunikacja z ArchiCADem • Odbite Bloki tekstowe. "Specjalne" ustawienie elementów oznacza wyrównanie względem jakiegokolwiek punktu określonego na istniejącym elemencie lub względem tymczasowej linii/łuku. Kliknąć OK. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. 122 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lub w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ należy: • • Zaznaczyć element. Dzięki niemu można podnosić elementy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Podniesienie. Wyśrodkuj elementy pionowo lub poziomo. wyrównując w górę lub w dół. Aby podnieść zaznaczone elementy w oknie Rzutu.

który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w lewo.Komunikacja z ArchiCADem Podczas używania poleceń ustawiania. Jak ustawić elementy 1) Zaznacz elementy. W przedstawionym przykładzie chcemy ustawić trzy okna wyświetlone w widoku Przekroju. które chcesz ustawić. skorzystaj z opcji Ustaw Specjalnie (Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie). Np.element o najniższej współrzędnej Y. natomiast dla określenia "w dół" . że chcesz wyrównać położenie przedstawionego poniżej narożnego stołu względem innych mebli: ArchiCAD wykorzysta do tego celu środkowy punkt prostokąta zaznaczonego wokół stołu (na ilustracji przedstawiony na czerwono): Lewa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Lewa. załóżmy. dla określenia "w górę" punktem odniesienia jest element o najwyższej współrzędnej Y w bieżącym oknie. ArchiCAD określa stronę prawą/lewą/górę/dół/środek elementu na podstawie (niewidocznego) prostokąta zaznaczonego wokół elementu. 2) Przejdź do menu Edycja > Ustaw i wybierz jedną z następujących operacji: Zaznacz wszystkie trzy okna i użyj polecenia Edycja > Wyrównaj do lewej. Zobacz Ustaw Specjalnie na stronie 125. Analogicznie. Rzut. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w lewo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. Punktem odniesienia dla określenia "w lewo" jest lewa strona w osi X. 3D). punktem odniesienia dla określenia "w prawo" jest element najbardziej przesunięty w prawą stronę w osi X w oglądanym oknie (np. Przekrój. Uwaga: Jeśli chcesz użyć innego punktu wstawienia wyrównywanych elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 123 .

a następnie ustawi wszystkie elementy pionowo. pozostałe ściany (ich najbardziej wysunięte w prawo punkty) są wyrównywane względem najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół ściany łukowej. ArchiCAD określi współrzędne X najbardziej wysuniętych w lewo i w prawo punktów zaznaczonych elementów. Prawa: Jeżeli wybierzesz Edycja > Ustaw > Prawa. na poniższym Rzucie wyśrodkujemy położenie zaznaczonych mebli w pionie. ArchiCAD określi współrzędne Y górnych i dolnych punktów zaznaczonych elementów. w połowie drogi między nimi. który jest w położeniu przesuniętym najbardziej w prawo. Centruj w poziomie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w poziomie. Np. • W poniższym przykładzie chcemy przesunąć okno w lewo. Centruj w pionie: Jeżeli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Centruj w pionie. w połowie drogi między elementami położonymi najwyżej i najniżej. a następnie ustawi wszystkie elementy w poziomie (wykorzystując do tego celu środkowy punkt każdego elementu). a następnie korzystamy z polecenia Edycja > Ustaw > Góra. aby uzyskać żądany rezultat. co dwa pozostałe okna. aby zostało ustawione w tej samej linii. wzdłuż pionowej linii. 124 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Na poniższej ilustracji najbardziej wysuniętym w prawo elementem jest ściana łukowa. wzdłuż poziomej linii.Komunikacja z ArchiCADem W tym celu zaznaczamy wszystkie okna. wszystkie zaznaczone elementy zostaną wyrównane względem najwyższego (lub najniższego) punktu na elemencie położonym najwyżej (lub najniżej) w obrębie zaznaczonej grupy. • Góra/Dół: Jeśli wybierzesz polecenie Edycja > Ustaw > Góra lub Dół. wszystkie zaznaczone elementy zostaną ustawione poprzez wyrównanie do najbardziej wysuniętego w prawo punktu prostokąta zaznaczonego wokół elementu. w taki sposób.

W tym przykładzie chcielibyśmy ustawić trzy zaznaczone obiekty względem krawędzi ścieżki w ogrodzie. aby zamknąć okno dialogowe.Komunikacja z ArchiCADem Ustaw Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie zapewniają dużą elastyczność przy ustawianiu zaznaczonych elementów. Przejdź do Edycja > Ustaw > Ustaw Specjalnie i wybierz opcję Najbliższy Punkt: każde drzewo zostanie ustawione w linii wzdłuż ścieżki. Kliknij opcję istniejącej linii lub krawędzi elementu. Drzewa zostają ustawione w jednej linii wzdłuż ścieżki. czy też już istniejącej linii/krawędzi. Możesz wybrać który punkt chcesz ustawić oraz względem czego wyrównać zaznaczone elementy: względem tymczasowej linii/łuku. Rozłóż Elementy Użyj tego menu (Edycja > Rozłóż). aby równomiernie rozłożyć zaznaczone elementy według różnych kryteriów: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 125 . który narysowałeś. Kliknij OK. przy użyciu znajdującego się najbliżej ścieżki punktu prostokąta zaznaczonego wokół każdego drzewa. a następnie kliknij na krawędź ścieżki (w tym przypadku jest to krawędź siatki).

lewym i dolnym. zaznacz wszystkie okna i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż X. załóżmy. że chcesz równomiernie rozmieścić krzesła przy tylnej ścianie pokoju. mamy dziewięć ławek w sali lekcyjnej. Np. zaznacz grupę 5 ławek i użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż XY. że mamy trzy okna rozmieszczone równomiernie wzdłuż ściany. Wzdłuż Y: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w pionie) pozostają na miejscu. Aby zapewnić ich równomierne rozmieszczenie. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. załóżmy. ustawionych mniej więcej w układzie V. Np. pozostałe zaznaczone elementy zostaną równomiernie rozłożone. Wskutek wprowadzenia zmiany do projektu. Wzdłuż XY: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu (w górnym. Np. natomiast pozostałe elementy zostaną równomiernie rozmieszczone wzdłuż przekątnej XY. gdy zostały zaznaczone co najmniej dwa elementy. a następnie użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Wzdłuż Y. 126 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Zaznacz je. Aby precyzyjnie rozmieścić ławki. prawym punkcie) pozostają na miejscu. Wzdłuż X: Oba zaznaczone elementy na każdym końcu pozostają na miejscu. ściana zostaje wydłużona i zostają dodane dwa dodatkowe okna.Komunikacja z ArchiCADem Polecenia rozłożenia są aktywne tylko w przypadku.

aby zamknąć okno dialogowe. a następnie kliknij OK. aby rozpocząć rysowanie i wybierz w palecie pomocniczej opcję "Łuk zdefiniowany przez środek". Rozłóż Specjalnie Opcje dostępne w menu Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie umożliwiają wybranie elementu do rozmieszczenia i określenie wzdłuż czego należy rozłożyć elementy: względem tymczasowej linii/łuku. Wynik końcowy: Użyj polecenia Edycja > Rozłóż > Rozłóż Specjalnie. który narysowałeś. Utworzysz teraz tymczasowy okrąg wokół sześciokątnego obiektu. czy też już istniejącej linii/krawędzi. Gdy okrąg będzie utworzony.Komunikacja z ArchiCADem Pierwsza grupa: Załóżmy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 127 . rośliny doniczkowe zostaną rozmieszczone na jego linii. Kliknij. Wybierz opcję "Rysuj linię lub łuk". że chcesz rozmieścić rośliny doniczkowe na linii okręgu wokół sześciokątnego pojemnika z ziemią: Powtórz tę samą czynność w przypadku grupy pięciu krzeseł.

ścian do dachów). Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu Obszaru Zaznaczenia. podczas gdy inne wymagają definiowania poprzez dopasowanie ich do istniejących elementów (np. W takich przypadkach metoda numeryczna jest po prostu niewygodna. Podziału. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. że będziesz chciał zmodyfikować wymiary wielu elementów jednocześnie. należy: 1) Zaznaczyć ścianę. W takim wypadku ArchiCAD umożliwia zmianę wymiarów poprzez użycie poleceń Rozciągnięcia. inteligentne punkty edycji pozwalające na graficzną zmianę ich geometrii. Dokumentu 3D i Detali/Obszaru 2D rozciągane mogą być tylko elementy rysunkowe. jednak możliwe jest graficzne rozciąganie ich krawędzi oraz przemieszczanie poszczególnych wierzchołków. Ściana zostanie rozciągnięta/skrócona lub ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. Uwaga: Można rozciągać wiele Ścian. czy Wyrównania. 4) Kliknąć ponownie. Operacja Rozciągnięcia jest dostępna dla większości typów elementów w oknach Rzutu i 3D. Należy wziąć pod uwagę następujące zasady: Szczegóły. kąt otwarcia. Dla niektórych Obiektów GDL określono. 3) Kliknąć i przemieścić punkt końcowy linii odniesienia. • • Rozciąganie Ścian Aby rozciągnąć/skrócić prostą ścianę za pomocą polecenia menu. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. grubość. Niektóre operacje są dostępne tylko za pośrednictwem Palety Pomocniczej. zaznaczając dany element i po otwarciu jego okna dialogowego ustawień. Szczegóły. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. lub krawędzi). które z wymiarów mogą być zmieniane. patrz Palety Pomocnicze na stronie 116. Inne zawierają specjalne. Niektóre wymiary nie mogą jednak być modyfikowane numerycznie (np. Kamer lub Znaczników detalu. wysokość. długości elementów liniowych. Może się również zdarzyć. Szczegóły.Komunikacja z ArchiCADem Modyfikowanie wymiarów elementów Wprowadzenie do modyfikowania wymiarów elementów Poszczególne typy elementów posiadają różne rodzaje charakteryzujących je wymiarów: długość. Większość z wymienionych operacji można wykonywać na trzy sposoby: • • • Poprzez użycie poleceń z menu Edycja Korzystając ze skrótów klawiaturowych Korzystając z ikon w Palecie Pomocniczej • • Nie można rozciągać Punktów aktywnych. zachowując proporcje tych elementów. patrz Skróty w Pomocy ArchiCADa. szerokość. itd. Polecenie Rozciągnięcie nie może być używane w stosunku do elementów wielobocznych. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnięcie lub przycisk Rozciągnięcie z Palety Pomocniczej. Aby rozciągnąć używając palety pomocniczej należy: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 128 . Część z nich najprościej zmodyfikować numerycznie. zmienić wartości odpowiednich parametrów.

Rozciąganie Obiektów na stronie 341. klikając narożny punkt ściany lub środek górnej płaszczyzny słupa i przesuwając go w płaszczyźnie poziomej.) W 3D. której linia odniesienia znajduje się w środku.Komunikacja z ArchiCADem 1) Zaznaczyć ścianę. 2) Kliknąć końcowe punkty linii odniesienia ściany. (użyj polecenia “Rozciągnij pionowo” z palety Pomocniczej. (Słupy mogą być również modyfikowane w oknie Rzutu. Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów Pochylone ściany i słupy mogą być rozciągane a także można zmieniać ich kąt pochylenia w widokach 3D i przekrojach przy pomocy palety Pomocniczej. (Należy użyć do tego polecenia “Zmień kąt” z palety Pomocniczej) Uwaga: Nie można pochylić ściany. Ścianę łukową można rozciągnąć używając specjalnych poleceń rozciągnięcia pod kątem lub po promieniu. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 129 . możesz: • Pochylić pionową ścianę/słup lub zmienić kąt już pochylonej ściany/słupa.) Gdy zmienisz wysokość ściany. możesz użyć specjalnego polecenia Rozciągnij ścianę trapezową w palecie pomocniczej: spowoduje to zwiększenie/zmniejszenie szerokości ściany. Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. • Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup przesuwając górną lub dolną krawędź w dół/górę wzdłuż płaszczyzny ściany/słupa (użyj polecenia palety Pomocniczej “Rozciągnij wzdłuż skosu” dla ścian lub “Rozciągnij pionowo zachowując kąt”. Wybrać ikonę rozciągania: Zobacz też Rozciąganie linii na stronie 408. Zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. Pojawi się Paleta pomocnicza. proporcjonalnie do stopnia jej rozciągnięcia z każdego końca. jej grubość nie zmieni się natomiast kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmodyfikowany. W celu rozciągnięcia ściany trapezowej.) Rozciągnąć pochyloną ścianę/słup pionowo.

Uwaga: Belki można również rozciągnąć/skrócić w widoku Przekroju. kąty bocznych powierzchni zostaną zmienione podczas gdy grubość górnej powierzchni pozostanie taka sama Jeżeli przemieścisz jeden z górnych wierzchołków ściany dwustronnie pochyłej w płaszczyźnie poziomej. kąt płaszczyzny. gdy kąt przeciwległej powierzchni pozostanie bez zmian. • Jeśli przemieścisz górną powierzchnię w płaszczyźnie poziomej.) W widoku Przekroju pole Odległość w Podręcznych Współrzędnych pozwala na zmianę pochylenia ściany poprzez wartość przesunięcia krawędzi. 2) Kliknąć jeden z punktów końcowych belki. do której należy ten wierzchołek zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 pomocnicza. należy: 1) Zaznaczyć belkę na Rzucie lub w 3D. Modyfikowanie Belek Aby rozciągnąć/skrócić belki wykorzystując do tego Paletę Pomocniczą. ściany dwustronnie pochyłej. jeżeli linia odniesienia Belki przebiega prostopadle do linii Przekroju. Możesz modyfikować kąt pochylenia Słupów graficznie na Rzucie jak również w 3D. Pojawi się Paleta Kolejne dwie metody znajdują zastosowanie w przypadku ścian dwustronnie pochyłych w widoku Przekroju tylko jeżeli linia Przekroju przebiega prostopadle do ściany.) Ponadto możesz edytować Ściany dwustronnie pochyłe: • • Gdy podniesiesz górną lub dolną powierzchnię. kąty powierzchni bocznych zostaną odpowiednio zmienione Gdy zwiększysz wysokość ściany (podnosząc górną powierzchnię lub obniżając dolną) kąty powierzchni bocznych pozostaną nie zmienione (górna krawędź może przyjąć zerową grubość) zmieniony ( jak i grubość górnej powierzchni) podczas. • 130 . (użycie opcji "Modyfikuj kąt nachylenia" jest możliwe tylko jeżeli linia odniesienia ściany przebiega prostopadle do linii przekroju.Komunikacja z ArchiCADem W widoku Przekroju możesz korzystać z tych samych funkcji. Wybrać ikonę Rozciągnij (w 3D Rozciągnij poziomo lub Rozciągnij profil pionowo).

Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Słup Profilowy oraz Belka Profilowa posiadają specjalne polecenia w palecie Pomocniczej. kliknij go i użyj polecenia Przesuń węzeł z palety pomocniczej. Przyległe krawędzie wieloboku zostaną naciągnięte w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Kliknąć ponownie. w celu zdefiniowania nowego położenia punktu końcowego. Belka zostanie rozciągnięta/skrócona lub w ewentualnie obrócona w oparciu o nowe położenie punktu końcowego. Aby zmodyfikować kąt nachylenia belki pochyłej należy ją zaznaczyć na Rzucie lub w Oknie 3D. Aby rozciągnąć/skrócić belkę za pomocą polecenia menu.Komunikacja z ArchiCADem Wskazać nowe położenie punktu końcowego i kliknąć. Wybrać polecenie Zmień kąt z Palety Pomocniczej. należy: 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć belkę. Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile Ściana Złożona. Kliknąć punkt końcowy osi odniesienia belki i przesunąć go. Stropu lub Ściany). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 131 . Przeciągnąć belkę graficznie ustalając pożądany kąt nachylenia. Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów Przesuń węzeł wieloboku Aby przemieścić wierzchołek zaznaczonego wieloboku (np. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij.

Zaznacz wszystkie trzy Ściany. Aby dodać kształt do istniejącego wieloboku należy: 132 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zostają odpowiednio utworzone nowe segmenty. W poniższym przykładzie Ściana znajdująca się po prawej musi zostać odsunięta w prawo. Powtórne kliknięcie zatwierdzi operację.Komunikacja z ArchiCADem Przesuń krawędź Aby przesunąć bok zaznaczonego wieloboku. kliknij odpowiednią krawędź i wybierz polecenie Przesuń krawędź z palety Pomocniczej. Z palety Pomocniczej wybierz opcję Rozsuń wszystkie krawędzie. przy zachowaniu jej połączenia z poziomymi ścianami. kliknij w dowolnym miejscu krawędzi ściany. Funkcja przesuwania krawędzi może być stosowana dla wieloboków. jak również dla łańcuchów elementów. przy projektowaniu tarasu. Zmiana pozycji kursora będzie powodowała proporcjonalną zmianę wielkości wieloboku. Odsunięcie wszystkich krawędzi wieloboku Dla elementów wielobocznych oraz łańcuchów elementów. W przypadku przesunięcia segmentu elementu wielobocznego prostopadle. Zaznaczony łańcuch elementów będzie tymczasowo traktowany jak wielobok. Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków W palecie Pomocniczej znajdują się polecenia pozwalające na wykonywanie operacji dodawania i odejmowania na zaznaczonych wielobokach. Operacja spowoduje wydłużenie/skrócenie sąsiednich krawędzi. a w palecie kontekstowej będą dostępne wszystkie funkcje charakterystyczne dla wieloboków. Zaznacz wielobok i kliknij jeden z wierzchołków (lub punkt końcowy linii odniesienia). Funkcja ta może być przydatna np. którą chcesz przesunąć i wybierz odpowiednią ikonę z palety Pomocniczej. Kliknij ponownie aby zatwierdzić nowe położenie odsuniętej ściany. w palecie Pomocniczej dostępna jest opcja Rozsunięcia wszystkich krawędzi .

Zamknij wielobok. które chcesz przemieścić.(Odejmij od wieloboku). Innym sposobem jest wybranie polecenia Edycja > Zmień geometrię > Rozciągnij i zdefiniowanie wektora poprzez wskazanie dwóch różnych punktów. Określ wektor rozciągnięcia: z aktywnym narzędziem Obszar Zaznaczenia kliknij wierzchołek lub punkt końcowy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. zostaną przemieszczone o określony wektor. które mają pozostać w tym samym miejscu muszą znaleźć się poza Obszarem Zaznaczenia. natomiast przylegające do tych wierzchołków krawędzie zostaną odpowiednio rozciągnięte. w obrębie którego znajdą się wierzchołki.Komunikacja z ArchiCADem Zaznacz wielobok i kliknij jeden z jego wierzchołków lub jedną z krawędzi. Procedura jest taka sama w przypadku odejmowania fragmentu od wieloboku. Aby rozciągnąć elementy wewnątrz Obszaru Zaznaczenia: • Narysuj Obszar Zaznaczenia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 133 . Wierzchołki. znajdujące się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia Dzięki narzędziu Obszar Zaznaczenia możliwe jest rozciąganie o zadany wektor wielu elementów linearnych bądź wielobocznych jednocześnie. przesuń kursor w nowe miejsce i kliknij aby zatwierdzić długość i kierunek wektora. bądź posiadać przynajmniej jedną krawędź z nim wspólną. Narysuj nowy wielobok. W palecie pomocniczej wybierz ikonę ze znakiem + (Dodaj do wieloboku). który zostanie automatycznie dodany do wieloboku zaznaczonego. • • Wszystkie wierzchołki elementów. ale należy wybrać ikonę ze znakiem . Musi on przecinać się z zaznaczonym wielobokiem. W celu zdefiniowania wieloboku przy operacjach dodawania/odejmowania możesz posłużyć się Magiczną Różdżką.

• 1) Zaznacz elementy.). Przekroju/Elewacji i RŚ można zmienić wysokość zaznaczonych elementów. • Jeżeli wszystkie wierzchołki wieloboku znajdą się wewnątrz zaznaczonego Obszaru. stosunek łuku do cięciwy) pozostanie niezmieniony. że pole obok opcji Definiuj graficznie nie jest zaznaczone. Obiektów GDL. Rozciągnij pionowo W oknach 3D. Rozciąganie elementów tą metodą nie jest dostępne w Oknie 3D. albo zablokuj warstwę elementu. Ponowne kliknięcie zatwierdzi nową wysokość elementu. wpisz w jednym z pól Współczynnik zmiany wielkości. które chcesz zmodyfikować i wybierz polecenie Zmień wielkość. Jeżeli którykolwiek z wierzchołków elementu wymienionego typu znajdzie się w Obszarze Zaznaczenia. w sposób graficzny. • • Zmiana wielkości elementów (Powiększ/Zmniejsz) Polecenie Edycja > Zmień geometrię> Zmień wielkość umożliwia powiększanie/zmniejszanie zaznaczonych elementów numerycznie lub graficznie. który będzie się zmieniał w miarę przemieszczania kursora. Okno dialogowe Zmień wielkość zawiera dodatkowe opcje. element nie zostanie rozciągnięty. Słupy. w wierzchołek zaznaczonego elementu i wybierz z palety Pomocniczej ikonę Rozciągnij pionowo. lecz przemieszczony w całości. pozwalające określić metodę zmiany wielkości Ścian/Słupów. oraz jedynie dla elementów rysunków 2D . które zostanie wyświetlone.) 2) W oknie. elementów tekstowych oraz strzałek i znaczników. którego wierzchołek znajduje się wewnątrz Obszaru Zaznaczenia. a następnie użyj polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj. Kliknij 134 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli nie chcesz rozciągnąć elementu. (Upewnij się. Przy rozciąganiu Łuków oraz Łukowych ścian w oparciu o Obszar Zaznaczenia.w oknach Przekroju/Elewacji/Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D. Pojawi się kontur elementu. Ta funkcja jest dostępna tylko w oknie Rzutu i oknie 3D. przy pomocy polecenia Rozciągnij pionowo w palecie pomocniczej. Obiekty oraz Lampy nie mogą być rozciągane w oparciu o Obszar Zaznaczenia. ich rozmiar kątowy (tzn. element zostanie przemieszczony w całości zgodnie z określonym wektorem. zablokuj element (zaznacz go.

1) Otworzyć okno dialogowe Zmień wielkość. dwa pozostałe zostaną wypełnione automatycznie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 135 . natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. Uwaga: Nie można podzielić wieloboku . Belki. Polecenie Podziel jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D. aby zdefiniować punkt lub krawędź. 3) Określić współczynnik zmiany wielkości oraz położenie elementów poprzez narysowanie wektora transformacji. Linie. Uwaga: Polecenie Zmień wielkość nie działa z elementami zgrupowanymi. (Gdy wprowadzisz jakąś wartość w jednym polu. Zmień wielkość elementów bibliotecznych: Zmieniona zostanie wielkość wszystkich zaznaczonych elementów bibliotecznych. Zmień wielkość wszystkich bloków tekstowych: Zmieniona zostaje wielkość wszystkich bloków tekstowych i etykiet. Dachy. Stropy. 2) Zaznaczyć pole przy opcji Definiuj graficznie. Podział Elementów Możesz podzielić wiele elementów (Ściany. Łuki. Polilinie oraz Krzywe) wzdłuż segmentu linii.np. Wielkość zaznaczonych elementów zostanie zmodyfikowana w oparciu o określony współczynnik. słupów i belek grubość zostanie zmieniona równocześnie z długością/wysokością. Aby wykonać operację w sposób graficzny należy: • • • • 3) Kliknąć OK. elementu Dachu . Siatki. należy je rozgrupować lub użyć polecenia Zawieś grupowanie. grubość słupa: W przypadku ścian. 4) Kliknij w dowolnym miejscu okna. które są zgrupowane.przy pomocy łuku. których położenie nie zostanie zmienione.) Zmień wielkość ściany. Aby zmienić wielkość elementów. łuku lub krawędzi elementu. Wypełnienia i Wieloboki stref. Zmień wielkość wszystkich strzałek i znaczników Zmieniona zostaje wielkość wszystkich strzałek/znaczników.Komunikacja z ArchiCADem • Współczynnik zmiany wielkości: W celu dowolnego określenia współczynnika zmiany wielkości należy użyć jednej z trzech dostępnych metod.

2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Podziel. Belek. które się przecinają (albo przetną się po wydłużeniu) z wybraną linią/łukiem/krawędzią. lub wydłużenia Ścian. które chcesz wyrównać. polecenie Podziel umożliwia podzielenie ściany pojedynczym kliknięciem jednej z krawędzi lub linii odniesienia ściany. kształcie Oka kliknij po jednej stronie tymczasowej linii podziału. Zaznaczone elementy zostaną wyrównane (wydłużone. Łuk. Linia podziału jest rysowana w płaszczyźnie Początku układu Użytkownika. 5) Elementy po stronie. Zaznaczony element może zostać podzielony w płaszczyźnie pionowej na dwie części. Zaznaczone elementy można dalej modyfikować. lub wybranego dzielącego elementu. polecenie Podział spowoduje podział we wszystkich punktach przecięcia elementów. lecz należy użyć polecenia Podziel przegrodę strukturalną. Łuków lub Linii. podział następuje w punkcie. 136 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wyrównanie Elementów Użyj polecenia Wyrównaj w celu przycięcia. lub kliknij w istniejącą Linię. Łuku lub krawędzi elementu. które chcesz podzielić. Jeżeli zaznaczony element przecina się z elementem dzielącym w kilku punktach. lub kliknij w istniejącą Linię. W widokach 3D wybrane Ściany lub Belki są wyrównywane do płaszczyzny pionowej. Operacja będzie miała wpływ wyłącznie elementy. Polecenie Podział jest także dostępne w Oknie 3D. Uwaga: W przypadku dzielenia ścian. jak w oknie Rzutu. lub przycięte) do klikniętego elementu lub narysowanej linii wyrównania. krawędź Wieloboku lub Łuk/Okrąg. Uwaga: Jeżeli nie został zaznaczony żaden element. do Linii. 1) Zaznacz elementy. po której klikniesz pozostaną zaznaczone. 4) Kursorem w 1) Wybierz elementy. 3) Narysuj tymczasową linię wyrównania. Ścianę. natomiast w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D oraz Detali/Obszaru 2D można go używać tylko do wyrównania elementów rysunkowych. Zobacz Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne na stronie 330. 3) Narysuj tymczasową linię podziału. w którym linia podziału przecina linię (linie) odniesienia zaznaczonych elementów. Ścianę lub krawędź wieloboku.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Można podzielić przegrodę strukturalną przy pomocy innej przegrody strukturalnej. Funkcja ta działa tak samo. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Wyrównaj. Polecenie Wyrównaj jest dostępne w oknie Rzutu i w Oknie 3D.

którego utworzony odcinek byłby cięciwą. 2) Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przecięcie. Aktywuj dowolne narzędzie. (MacOS). Wybrać jedną z opcji: Zaokrąglenie lub Ścięcie: • Przecięcie dwóch elementów Zaznaczone dwie Linie. które zamierzasz wyrównać. • Wpisać promień dla zaokrąglenia/ścięcia. a następnie kliknij w krawędź. Wszystkie zmodyfikowane elementy pozostaną zaznaczone. Zaokrąglenie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy łuku.Komunikacja z ArchiCADem Skróty dla operacji Podziału i Wyrównania Korzystając z prostego skrótu. albo narożnik (narożniki) elementu wielobocznego. za pomocą którego utworzono którykolwiek z zaznaczonych elementów. (Wielkość Ścięcia określana jest poprzez promień łuku. • 1) Zaznacz dwa elementy (koniecznie muszą to być elementy tego samego typu). aby ich punkty końcowe znalazły się w jednym położeniu. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie lub jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. bądź podzielić. Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia Użyj polecenia Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. wybrać ikonę Zaokrąglenia/ Ścięcia w palecie pomocniczej. Ściany.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 137 . można jednocześnie wyrównać i podzielić zaznaczone elementy w oparciu o tę samą krawędź. 1) Zaznacz wszystkie elementy. aby zaokrąglić lub ściąć miejsce przecięcia dwóch prostych linii lub ścian. Ścięcie łączy końcowe punkty dwóch prostych segmentów przy pomocy prostego segmentu. Łuki eliptyczne bądź kołowe mogą być przedłużane bądź przecinane tak. Aby otworzyć okno dialogowe Zaokrąglenie/Ścięcie należy: • • • Zaznaczyć dwie linie lub element wieloboczny. której chcesz użyć do operacji podziału/wyrównania. 2) Wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd 3) Operacja zostanie wykonana. poprzez odcięcie narożników.

Łuki.Komunikacja z ArchiCADem Uwaga: Jeżeli promień zaokrąglenia łuku przekracza odległość do najbliższego wierzchołka. Elementy. a następnie wybrano polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Zaokrąglenie/Ścięcie. przycinać to: Ściany. Ścięcie oraz Przecięcie nie będą aktywne dla elementów pogrupowanych. Nie jest ona dostępna w przypadku zaznaczenia dwóch oddzielnych elementów. Szczegóły. z lewej strony. Np. które można 138 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . która znajduje się między dwiema pierwszymi ścianami. Uwaga: Docinanie elementów do dachu jest oddzielną funkcją w ArchiCADzie. • Kliknąć OK. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. Jeżeli nie. chyba że wskazano polecenie Zawieś grupowanie (Patrz Zawieszanie grupowania na stronie 146. Jeżeli został zaznaczony element wieloboczny. zostanie usunięty. zawarty pomiędzy dwoma najbliższymi punktami przecięcia z innymi elementami. w którym przecinają się z innym elementem. kliknij ten wierzchołek i użyj polecenia z palety pomocniczej. Zastosuj do wszystkich narożników Aby zastosować ścięcie/zaokrąglenie do wszystkich narożników zaznaczonego wieloboku. Aby przyciąć element. wybierz opcję Zastosuj do wszystkich narożników.) Długości linii są dopasowywane w zależności od tego czy linie się przecinają. Przesuń go do przycinanego elementu i kliknij segment. • Kliknięty fragment elementu. Linie. ich długość jest dostosowywana do zaokrąglenia. opcja ta zostaje wybrana domyślnie i nie można jej zmodyfikować. aby łuk zaokrąglenia zawierał najbliższy wierzchołek. zaokrąglenie/ścięcie zostanie zastosowane w przypadku wszystkich wierzchołków. ścięcia lub punktu przecięcia. znajdującego się pomiędzy dwoma punktami przecięcia. Kursor przyjmie kształt nożyczek. aby otworzyć okno dialogowe funkcji Zaokrąglenia/Ścięcia. Okręgi.część. Polilinie i Krzywe. Uwaga: Polecenia Zaokrąglenie. który chcesz przyciąć. należy: • • Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Przytnij lub wcisnąć klawisz Ctrl (Windows)/Cmd (MacOS). Belki. jak również poprzez usuwanie fragmentu elementu. w tym przypadku przytniemy część belki . Aby zastosować zaokrąglenie/ścięcie w przypadku pojedynczego wierzchołka wieloboku. Uwaga: Opcja ta może być stosowana tylko jeżeli zaznaczony element jest wielobokiem. Uwaga: W Oknie 3D w celu przycięcia można także klikać w powierzchnię Ścian i Belek. promień zostanie automatycznie ograniczony tak. Przycinanie Elementów do Punktu (Punktów) przecięcia Elementy mogą być przycinane poprzez usuwanie ich fragmentów aż do punktu.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Jeżeli przemieścisz wierzchołek w taki sposób. Edycja wierzchołków Wybranie ikony Przesuń węzeł z palety Pomocniczej umożliwia przemieszczenie wierzchołka elementu wielobocznego. 1) Zaznaczyć element. 2) Kliknąć w jedną z krawędzi aby uaktywnić paletę kontekstową. wierzchołek leżący po przeciwnej stronie tej krawędzi zostanie także usunięty. element ten zostanie wyprostowany. Wierzchołki można dodawać również w Oknie 3D. • Skutkiem połączenia wierzchołków nie sąsiadujących ze sobą. 4) Ponowne kliknięcie zatwierdzi położenie nowego wierzchołka. że krawędzie wieloboku będą się przecinały (ale żadna z krawędzi nie 139 . Dodanie wierzchołka do prostego elementu linearnego spowoduje utworzenie nowego elementu. Jeżeli przemieszczenie wierzchołka usunie jedną z przyległych krawędzi. • Przemieszczenie wierzchołka do pozycji wierzchołka sąsiedniego.) Uwaga: Nie można dodać nowego wierzchołka do elementu/segmentu po łuku. spowoduje ich połączenie (usunięcie przemieszczonego wierzchołka). będzie usunięcie fragmentu wieloboku. W celu dodania wierzchołka należy: Przylegające krawędzie zostaną dopasowane do nowego położenia wierzchołka. 3) Wybrać ikonę Wstaw nowy węzeł . • Aby wstawić nowy wierzchołek bez zmiany jego położenia. Dodanie wierzchołka do elementu wielobocznego zwiększa ilość krawędzi. jeśli klikniesz polecenie Wstaw nowy węzeł do elementu łukowego. wystarczy dwukrotnie kliknąć w krawędź zaznaczonego elementu. (W palecie Pomocniczej należy wcześniej uaktywnić ikonę Wstaw nowy węzeł.Komunikacja z ArchiCADem Dodawanie Elementom Wierzchołków Możliwe jest dodawanie wierzchołków do zaznaczonych elementów poprzez użycie odpowiedniego polecenia z palety Pomocniczej.

• Przemieszczanie wierzchołka przylegającego do krawędzi łukowej. Przy pomocy funkcji Zaokrąglenia (użyj ikony Zaokrąglenia/Ścięcia w palecie pomocniczej ). 140 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Komunikacja z ArchiCADem zostanie usunięta). że łuk będzie modyfikowany bez zmiany jego wielkości kątowej (stosunku długości łuku do cięciwy). wielobok zostanie podzielony na dwie części. którego promień można ustawić w oknie dialogowym Promień zaokrąglenia/ścięcia. patrz Utworzenie Zaokrąglenia lub Ścięcia na stronie 137. ArchiCAD poprawi kształt tego wieloboku co może spowodować pocięcie wieloboku w kilku miejscach. Krzywizna krawędzi będzie określona w oparciu o przylegające do niej wierzchołki oraz wskazany w trakcie tej operacji trzeci wierzchołek. Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu Za pomocą polecenia Zmień krzywiznę krawędzi w Palecie Pomocniczej można zakrzywić segment elementu poprzez kliknięcie i przemieszczenie krawędzi lub linii odniesienia. Łuki kołowe i eliptyczne. Uwaga: Jeżeli włączone jest Autogrupowanie. Rozbij do Bieżącego Widoku Wybranie polecenia Edytuj > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku spowoduje zamianę zaznaczonych elementów w dowolnym oknie 2D na podstawowe elementy rysunkowe (Linie bez strzałek. jednowierszowe Boki Tekstu). Uwaga: Jeżeli wygięty segment przecina krawędź innego wieloboku. Wypełnienia bez ramek. Krzywe. będzie powodowało. możesz zastąpić węzeł wieloboku łukiem stycznym. Szczegółowy opis. Możesz skasować lub pozostawić oryginalne elementy. Aby wyprostować krawędź zakrzywionego elementu zaznacz ten element. rozbite elementy utworzą odpowiednie grupy. a następnie z palety Pomocniczej wybierz polecenie Wstaw nowy węzeł.

Wymiarowanie zostanie rozbite na Linie. • Aby Przesunąć. Drzwi i Okna (jeżeli są zaznaczone bez ścian do których zostały wstawione) zostają rozbite (podobnie jak Obiekty GDL) na elementy dwuwymiarowe i zastąpione w ścianach pustymi otworami. Przykłady: • • • Stropy. • • • Rozbicie nie działa w następujących przypadkach: • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 141 . W efekcie element zniknie z innych widoków modelu (Przekroju/Elewacji/RŚ. należy go zaznaczyć i wybrać odpowiednie polecenie z menu Edycja > Zmiana położenia lub z menu kontekstowego. Zobacz Podstawowe Techniki Edycji na stronie 116. Przesunięcie. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Polilinie zostaną rozbite na Linie oraz Łuki. Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. że dany element nie będzie już funkcjonował jako element konstrukcyjny. Dachy i Siatki zostaną rozbite na linie Ściany i Słupy zostaną rozbite na Linie i Wypełnienia (Drzwi i Okna wstawione w Ścianę również zostaną rozbite). Funkcje te zostały opisane poniżej. Dogodnym sposobem jest użycie graficznych metod pozwalających na przesuwane i obracanie jednej lub więcej kopii elementów albo wykorzystanie funkcji powielenia. W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentu 3D nie jest możliwe rozbicie przekrojów elementów konstrukcyjnych Przekrój/Elewacja/RŚ i Kamery Podstawowe elementy 2D. Wypełnienia). Obiekty GDL zostaną rozbite na podstawowe elementy rysunkowe 2D. Obrót. Szczegóły. Dokumentu 3D w trybie Modelu).Komunikacja z ArchiCADem Zwróć uwagę. Odbicie Lustrzane kopii elementów Można także tworzyć dokładne kopie elementów w projekcie poprzez przemieszczanie jednej. Łuki. lub kilku kopii zaznaczonych elementów. Po rozbiciu elementów może zajść potrzeba poprawienia rysunku. Okręgi. Często najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z poleceń Kopiuj/Wklej. Teksty oraz na elementy podstawowe strzałek (Linie. że rozbicie elementu konstrukcyjnego za pomocą pierwszej opcji (Zachowaj tylko oryginalne elementy) będzie oznaczać. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Tworzenie kopii elementów W czasie projektowania nierzadko zachodzi potrzeba tworzenia dokładnych kopii elementów. Obrócić lub Odbić lustrzanie kopię elementu. Selekcji można dokonywać przy pomocy narzędzi Strzałka bądź Obszar Zaznaczenia.

użyj polecenia Edycja > Zmiana położenia > Powielenie lub polecenie Powiel z palety Pomocniczej. wciśnij ponownie Ctrl. W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ funkcje mogą być wykorzystywane do dodawania elementów rysunkowych oraz Drzwi i Okien (tylko przesuwanie). w identycznych odstępach. Powielenie Elementów Jeżeli potrzebujesz utworzyć wiele elementów ułożonych w określonym rytmie. opcje Przesunięcia/Obrócenia/Odbicia są dostępne jedynie dla dodanych elementów Rysunku. kąt ustala się w oparciu o łuk odniesienia. opcja ta nie będzie aktywna. a zaznaczenie będzie teraz zawierało kopię elementu. Operacje tego typu mogą być wykonywane zarówno w oknie Rzutu. kliknij element aby go przesunąć lub obrócić jego kopię do nowego położenia. Korzystając z funkcji Macierzy. wszystkie kopie zostaną rozmieszczone wokół tej samej osi obrotu. Powielenie pozwala na utworzenie dowolnej liczby kopii zaznaczonych elementów na bieżącej kondygnacji w oparciu o następujące metody i opcje: • Przesuń powiela kopie wzdłuż prostej linii odniesienia. Macierz pozwala na rozmieszczenie kopii elementów na macierzy określonej poprzez dwie. • Uwaga: Podczas obracania. Obrót powiela elementy po łuku. zaznacz element. jak w Oknie 3D. W oknie 3D. Zwróć uwagę.. obrócona. wybierz żądane polecenie w menu Edycja > Zmiana położenia lub w menu kontekstowym (albo użyj skrótu Ctrl + Alt (Windows) lub Cmd + Opt/Alt (MacOS)). np. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. W oknach 142 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Pojawi się znak “++” .Komunikacja z ArchiCADem • Innym sposobem jest wybranie polecenia Przesuń/Obrót/Odbij z palety pomocniczej i wciśnięcie klawisza Ctrl (Windows) lub Alt/Opt (MacOS). bądź odbita lustrzanie. Możesz wstawić dowolną ilość kopii. określa się liczbę kopii dla obu kierunków macierzy. Podniesienie układa elementy w stos w oparciu o określoną wartość przesunięcia w pionie. Detali opisane funkcje mogą być używane wyłącznie do kopiowania elementów rysunkowych. że czasie pracy w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ. aby anulować wykonanie kopii). wzajemnie prostopadłe linie odniesienia. Dwukrotne kliknięcie zakończy operację wstawiania wielu kopii. Kopia elementu zostanie przemieszczona. Kliknięcie zatwierdzi operację. Typ pokrycia może być również wybrany w panelu Parametry • • • Aby Przesunąć lub Obrócić wielu kopii elementu. (Przy kursorze pojawi się mały znaczek +.

jednak w punkcie końcowym nie jest umieszczana kopia elementu. Uwaga: Powielając elementy w Oknie 3D. czy kopiowanie i wklejanie elementów pomiędzy oknami tej samej lub różnych aplikacji. których suma odpowiada długości linii/łuku odniesienia. Przekrój/Elewacja/RŚ. niezależnie czy jest to powielanie metodą przesunięcia. Dane mogą być upuszczane tylko w oknach. w jaki sposób interpretowane będą narysowane linia/łuk odniesienia. wyrażane w jednostkach długości lub kąta. zobacz Otwieranie plików DWG/DXF metodą "przeciągnij i upuść" na stronie 540. Przesunięcie w pionie określa wartość zmiany wzniesienia kopii przy operacji powielania. • • • • Skokowo rozkłada kopie w odległościach odpowiadających długości linii/łuku odniesienia. W tym przypadku zaznaczenie pola przy tej opcji spowoduje uaktywnienie możliwości graficznego określenia przesunięcia w pionie. czy macierzy. definiując wektor. na dowolnej długości linii/łuku odniesienia. w których możliwe jest umieszczanie danych tego typu. Dokładaj powoduje rozłożenie kopii w określonych. metoda Przeciągnij i Upuść może być szeroko wykorzystywana do kopiowania i wklejania elementów pomiędzy oknami. Rozłożenie rozkłada kopie w równych odległościach. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. przesunięcie w pionie określa się graficznie. W przypadku tej opcji nie definiuje się liczby kopii. Detal/Obszar 2D/Symbol 2D elementu bibliotecznego) z parametrami domyślnymi Przenoszenie bądź kopiowanie tekstów w obrębie jednego okna tekstowego Tworzenie tekstowych plików schowka w Menedżerze plików Wklejanie tekstowych plików schowka do okien tekstowych Upuszczanie zwykłych tekstów w dowolnych oknach tekstowych (z pewnymi ograniczeniami) Po zdefiniowaniu wszystkich opcji w oknie dialogowym Powielenie kliknij OK. • Przeciąganie i upuszczanie Tekstu Istnieją następujące możliwości przenoszenia tekstów: • Z dowolnego okna tekstowego ArchiCADa lub z okna tekstowego dowolnej aplikacji obsługującej metodę Przeciągnij i Upuść. Dokument 3D. • • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 143 . Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL ze stron internetowych (GDL Object Web Plug-in) bezpośrednio do Projektów ArchiCADa. Przeciągnij i Upuść Metoda Przeciągnij i Upuść znana jest użytkownikom systemów MacOS oraz Windows jako sposób na otwieranie plików. równych odległościach. Ponieważ ArchiCAD posiada wiele okien różnych typów. obrotu. lecz odstępy pomiędzy sąsiednimi kopiami. Więcej informacji na temat Przeciągania i Upuszczania Obiektów GDL. a nie poprzez wpisanie wartości numerycznej. a następnie wykonaj operację powielenia rysując linię/łuk odniesienia. Rozłożenie-1 działa tak jak poprzednia opcja. do dowolnego innego okna tekstowego ArchiCADa Z dowolnego okna tekstowego do dowolnego okna 2D (Rzut.Komunikacja z ArchiCADem W dolnej części okna dialogowego można ustalić.

zaznaczenie Widoku lub Rysunku. Okna i Drzwi mogą być upuszczane tylko w Ścianach. Skrypty 3D będą generowane tylko w przypadku upuszczenia elementu nad oknem Skryptu 3D. • • Zaznaczone elementy Rzutu w formacie obrazka (np. Przeciąganie i upuszczanie Obiektów DWG/DXF Metoda Przeciągnij i Upuść może być wykorzystywana do pobierania Obiektów DWG/DXF z sieci web. ArchiCAD umożliwia pobranie ustawień jednego elementu konstrukcyjnego i przeniesienia ich do innego elementu tego samego typu. przy użyciu następujących technik: • • • skróty klawiaturowe: Alt w celu Pobrania ustawień i Ctrl+Alt w celu Nadania ustawień polecenia w pasku narzędzi Standard lub w menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia i Nadaj ustawienia. W systemie Windows dostępna jest specjalna technika “i-drop”. Transfer ustawień Polecenia Transferu Ustawień występujące w ArchiCADzie w znacznym stopniu skracają proces tworzenia nowych elementów poprzez przenoszenie ustawień z elementów już istniejących. • • Metodą Przeciągnij i Upuść można wstawiać wiele Obiektów GDL jednocześnie. okien dialogowych Ustawień obiektu lub do listy Aktywnych bibliotek w Menedżerze bibliotek. dla większości typów elementów 144 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. do okna Podglądu projektu) Skrypty 2D i 3D zaznaczonych elementów w formacie tekstowym Przeciąganie i Upuszczanie Obrazków Istnieją następujące możliwości przenoszenia Obrazków: • • • • Upuszczanie plików graficznych w oknach Podglądu Obiektów GDL Upuszczanie plików graficznych w oknie Rzutu w postaci Obrazków Kopiowanie obrazków do pliku schowka w Finderze MacOS Wklejanie obrazków z pliku schowka do okien Podglądu Obiektów GDL. patrz Otwieranie plików DWG/DXF za pomocą funkcji i-Drop® (tylko Windows) na stronie 541. W ten sposób można kopiować następujące elementy: • Elementy Rzutu (w formacie modułu) Pozwala to na zmianę domyślnych parametrów narzędzi. Skrypty 2D mogą być upuszczane w oknach tekstowych wszystkich rodzajów. Upuszczenie Obiektu w oknie Rzutu aktywuje odnośne narzędzie w Palecie narzędzi i ustawia jego parametry w oparciu o parametry wklejonego elementu. przytrzymanie klawisza myszy i przeciągnięcie kursora poza obszar okna Rzutu ArchiCADa spowoduje uaktywnienie operacji Przeciągnij i Upuść. lub parametrów istniejących elementów. bez konieczności otwierania okna dialogowego ustawień narzędzia/elementu. Funkcja jest dostępna: • w oknach Rzutu i Dokumentu 3D oraz Oknie 3D. Przeciąganie i upuszczanie elementów Rzutu Jeżeli na Rzucie zdefiniowana jest selekcja (indywidualnych elementów lub za pomocą Obszaru Zaznaczenia). który ma zostać dodany i przeciągnięcie go na Arkusz w Oknie arkusza bieżącego projektu. Przeciąganie i upuszczanie plików Obiektów GDL Można Przeciągać i upuszczać pliki Obiektów GDL z okien folderów bezpośrednio do Projektów ArchiCADa.Komunikacja z ArchiCADem Przeciąganie i upuszczanie Rysunków Najprostszą metodą dodania Rysunku z zewnętrznego pliku ArchiCADa jest otwarcie struktury projektu w Nawigatorze.

aż zostanie podświetlony. kursor przybierze kształt Pipetki.) Kliknięcie Pipetką załaduje ustawienia wybranego elementu do okna dialogowego ustawień odpowiadającego mu narzędzia i uczyni je ustawieniami domyślnymi tego narzędzia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 145 . Kolor pióra. Materiały. gdy znajduje się nad Punktem aktywnym. Pipetka jest: Pełna. Struktury warstwowe. pod warunkiem. (Pusta Pipetka nie działa. wciskaj klawisz Shift+TAB. krawędzią lub powierzchnią elementu docelowego.Komunikacja z ArchiCADem • • W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i Detal/Obszar 2D tylko dla elementów rysunkowych Istnieje również możliwość Transferu ustawień pomiędzy dwoma elementami bibliotecznymi należącymi do tego samego typu: Umieść kursor strzykawki nad węzłem. że aktywne są odpowiednie pola. pełna. Uwagi: Atrybuty elementu mogą być także pobierane do odnośnych pól w oknie dialogowym Znajdź i zaznacz. uaktywnij polecenie Nadaj ustawienia z paska narzędzi (skrót: Ctrl-Alt (Windows) lub Alt/Opt-Cmd (MacOS). Kursor przyjmie kształt Strzykawki. pobieranie ustawień działa tak samo. aż wybrany zostanie odpowiadający Ci element. Bez względu na kształt Pipetki. paskowana. gdy znajduje się nad węzłem Linii odniesienia lub osi. że kolejne kliknięcie oznaczać będzie rozpoczęcie konstruowania elementu o pobranych parametrach. Rodzaje wypełnienia. w którym parametry ściany powyżej.) Kliknij element docelowy aby nadać mu bieżące ustawienia atrybutów narzędzia (Typ linii. Pobrane parametry będą także automatycznie ustawiane w uaktywnianych polach kryteriów (np. jeśli kursor znajduje się nad pustą przestrzenią arkusza. Zobacz Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. Pusta. przekazano ścianie poniżej. zwykłymi węzłami lub nad powierzchnią. patrz Podświetlanie obrysu elementów na stronie 82.) Strzykawka przyjmuje kształty analogiczne (pusta. Grupowanie elementów Tworzenie Grup polega na zaznaczeniu zestawu elementów i wybraniu odpowiedniego polecenia z menu Edycja > Grupowanie lub wciśnięciu odpowiadającego mu przycisku z palety narzędziowej Zarządzaj Elementami. gdy znajduje się nad Linią odniesienia. Pióra i kolory. itd.) jak w przypadku Pipetki. patrz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. W tym samym momencie wyświetlona zostanie informacja o elemencie. Częściowo pełna. (Aby przełączać podświetlanie nachodzących na siebie elementów. Typy linii.). Paskowana. Poniżej znajduje się przykład. (Możesz również uaktywnić strzykawkę poleceniem Edycja > Ustawienia elementów > Nadaj ustawienia. Gdy uaktywnisz polecenie Pobierz ustawienia z paska narzędzi (skrót: przytrzymanie klawisza Alt/Opt lub menu Edycja > Ustawienia elementów > Pobierz ustawienia). Szczegóły. że okno to jest otwarte oraz. Aby nadać bieżące ustawienia danego narzędzia elementowi. Kategorie stref). gdy znajduje się nad zwykłą krawędzią. Materiał. itd. którą można zaznaczyć. Szczegóły. Pełna do połowy. Narzędzie to zostanie automatycznie uaktywnione tak.

Grupować można tylko elementy umieszczone na bieżącej kondygnacji. prostokąt ścian. wszystkie grupy zostają przywrócone. Następujące typy elementów nie mogą być zgrupowane: wszystkie rodzaje Wymiarowania. tworząc większe grupy. spowoduje odłączenie od grupy zaznaczonych elementów i rozbicie ich struktury grupowania do indywidualnych elementów. W przypadku zagnieżdżenia grup (grupy utworzone z grup elementów). (Przycisk Zawieś grupowanie jest również dostępny w Palecie kontrolnej. Funkcje grupowania i rozgrupowania są dostępne we wszystkich rodzajach modyfikowalnych okien. linie Przekroju/elewacji. puste w środku punkty zaznaczenia. Zgrupowane elementy są wyróżnione poprzez duże. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. Warstw) Inne operacje (takie jak Wyrównanie. łańcuchy elementów (np. Etykiety. po rozgrupowaniu elementów lub zawieszeniu grupowania. ponieważ aby je zgrupować ponownie. nawet gdy stanowią część skomplikowanej struktury grupowania. Rozwiązaniem jest czasowe zawieszenie grupowania za pomocą przycisku Zawieś grupowanie z palety narzędziowej Standard lub poleceniem z menu górnego Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie. jeśli ich obrys jest wyświetlany na bieżącej kondygnacji. WSZYSTKIE grupy są wtedy nieaktywne: pojedyncze elementy mogą być wtedy zaznaczane i edytowane indywidualnie. W przypadku zaznaczenia kilku grup jednocześnie. Dzięki opcji tymczasowego zawieszania grupowania. • • • Zaznaczanie Polecenia Edycji: Przesunięcie. Jeżeli funkcja Auto-grupowanie jest włączona. W takim przypadku rozdzielanie grupy byłoby uciążliwe. Drzwi i Okna mogą być grupowane tylko jako część ściany. Grupy można ze sobą łączyć (grupować). Obrót.Komunikacja z ArchiCADem Zgrupowane elementy mogą być zaznaczane i edytowane jednocześnie jako Grupa. czy wypołaciowany dach) zostaną automatycznie utworzone jako grupy. bez utraty informacji o grupowaniu. elementy składowe grup mogą być zaznaczane i modyfikowane indywidualnie. Elementy z innych kondygnacji nie mogą być grupowane nawet. • Wybranie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj z włączoną funkcją Zawieś grupowanie. operacja Rozgrupowania selekcji złożonej z kilku grup składających się z innych grup. Jeżeli zawieszenie grupowania jest NIEAKTYWNE. Zawieszanie grupowania Czasem zachodzi potrzeba wykonania operacji na pojedynczym elemencie składowym grupy. aż do momentu uzyskania niezależnych elementów. w której są wstawione. należy wybrać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj. Powielenie Przypisywanie atrybutów (np. Odbicie Lustrzane. Strefy. można je także edytować pojedynczo. z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Działania na Grupach Elementów Na elementach składowych grup można jednocześnie wykonywać następujące operacje: • 146 . czy Zaokrąglenie/Ścięcie) mogą być wykonywane tylko na indywidualnych elementach. musiałbyś powtórnie zaznaczyć wszystkie elementy składowe grupy. Kamery.) Jeżeli zawieszenie grupowania jest AKTYWNE. punkty zaznaczenia każdej z nich będą miały inny kolor. spowoduje najpierw rozdzielenie ich na grupy. należy powtarzać to polecenie kilka razy. Funkcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie grupuje elementy w trakcie ich powstawania (zamiast procedury grupowania elementów dopiero po ich utworzeniu). Aby uczynić wszystkie elementy stanowiące grupę niezależnymi.

Szczegóły. które się na niej znajdują. Otwórz okno ustawień narzędzia. która jako pierwsza zawiesi grupowanie. że żaden element nie jest zaznaczony).Komunikacja z ArchiCADem których się składają. Możliwe. Uwaga: Istnieje sposób aby zmienić ustawienia elementu należącego do grupy. Zaznaczenie grupy będzie powodowało zaznaczenie wszystkich jej elementów. odbicie lustrzane. ale punkty zaznaczenia będą miały • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 147 . czy powielenie. Zablokowane elementy mogą być zaznaczane i wykorzystywane przy konstruowaniu innych elementów. Zmiany zostaną wprowadzone tylko w klikniętym elemencie. Uwaga dla członków Zespołu: Możesz zablokować tylko te elementy. • Jeżeli niektóre z elementów grupy są na zablokowanych warstwach: • Elementy na zablokowanych warstwach będą widoczne na Rzucie. że będziesz musiał kilkakrotnie wybierać polecenie Edycja > Grupowanie > Rozgrupuj zanim elementy będą mogły być zaznaczane i modyfikowane niezależnie. Grupy nie będzie można edytować poprzez przesunięcie. odbicie lustrzane. który zamierzałeś zmodyfikować przytrzymując klawisze Ctrl+Alt (Windows)/Opt+Cmd (MacOS). który kliknąłeś. Modyfikacja Atrybutów lub parametrów elementów nie będzie powodowała zmiany Atrybutów elementów niewidocznych. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. Jeżeli niektóre z elementów grupy są na schowanych warstwach: • • Elementy na schowanych warstwach będą niewidoczne W czasie edycji grupy (poprzez przesunięcie. wyświetlane są Linie Pomocnicze. patrz Warstwy na stronie 26. W palecie narzędziowej Zarządzaj Elementami znajdują się przyciski będące odpowiednikami tych poleceń. obrót. Blokowanie/Odblokowywanie Elementów Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Zablokuj blokuje wybrane elementy zapobiegając ich przypadkowej modyfikacji. Informacja o blokowaniu jest przechowywana Grupy i Warstwy Grupowanie elementów nie powoduje zmiany przypisanych im atrybutów. które uprzednio zarezerwowałeś. które sam zablokowałeś. odnoszącego się do elementu. jednak będą one powodowały zablokowanie całej grupy. Atrybuty i parametry zarezerwowanych elementów mogą być jednak modyfikowane tylko przez osobę. Wybranie polecenia Edycja > Blokada > Odblokuj odblokowuje zaznaczone elementy. niewidoczne elementy będą także edytowane. kolor szary. Użyj Zawieszenia grupowania aby zmodyfikować zgrupowane elementy nie znajdujące się na zablokowanych warstwach. Uwaga: Zablokowanie warstwy przyniesie ten sam skutek zablokuje wszystkie elementy. że zgrupowane elementy pozostają na przypisanych im warstwach. Oznacza to. a także możliwe jest pobranie ich ustawień przy pomocy funkcji transferu ustawień. Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. lub skorzystaj z polecenia Nadaj ustawienia z menu Edycja > Ustawienia elementu. Spowoduje to przesłanie ustawień domyślnych ustawionego typu elementu do elementu. powielenie). Zablokowane elementy nie mogą być rezerwowane przez innych członków zespołu. który chcesz zmodyfikować (upewnij się. zmień parametry i zamknij okno klikając OK. przy wyłączonej funkcji Zawieś grupowanie. jednakże grupy nadal pozostaną aktywne. Następnie kliknij element. Uwaga dla członków Zespołu: Elementy grupy mogą być zarezerwowane przez różnych członków zespołu. Za pomocą polecenia Odblokuj wszystkie możesz odblokować wszystkie zablokowane elementy nawet jeśli nie są one zaznaczone. Możesz odblokowywać tylko elementy. obrót.

Ostateczny układ elementów widoczny na ekranie i na wydrukach opiera się na poziomach i klasach. Krzywe. Elementy znajdujące się na Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kolejność wyświetlania nakładających się elementów Nakładanie się elementów należących do tej samej klasy zależy od kolejności ich narysowania. Punkty aktywne) 3) Elementy biblioteczne (Obiekty. Okna. lecz nadal pozostanie pod elementami należącymi do klas wyższych. Domyślnie kolejność wyświetlania definiowana jest w oparciu o sześć klas. o jeden poziom niżej. Siatki) 5) Wieloboki dwuwymiarowe (Wypełnienia. Niezależnie od kolejności rysowania elementy należące do pierwszej klasy będą wyświetlane najwyżej. Belki. Polecenia te działają następująco: • Przenieś wyżej: Dzięki temu poleceniu. zaznaczony element zostanie przeniesiony nad elementy (będzie je zasłaniał) tej samej lub niższych klas. Zobacz Zaznaczanie nakładających się elementów na stronie 80. Typy elementów są podzielone na klasy w następujący sposób: 1) Elementy opisu (Teksty. lecz nadal pozostanie nad elementami należącymi do klas niższych. Okręgi. Podczas zaznaczania nakładających się elementów tej samej klasy. Wstępnie układ ten jest przystosowany do typowych zastosowań w rysunku architektonicznym. Słupy. wówczas możesz blokować i odblokowywać elementy utworzone przez dowolnego członka. możesz wybierać pomiędzy nimi cyklicznie wciskając klawisz Tab. Aby tego dokonać należy skorzystać z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania lub odpowiadających im przycisków w pasku narzędziowym Zarządzaj Elementami. Wymiarowania wszystkich typów. Lampy. nakładające się elementy będą układane zgodnie z określoną kolejnością. jednak przecięcia nakładających się ścian o tych samych wzorkach wypełnienia. że element zostanie przysłonięty przez pozostałe elementy. Drzwi. Metryczki stref) 2) Elementy rysunkowe (Linie. elementy należące do drugiej klasy. Na każdym poziomie mogą znajdować się elementy dowolnych typów. Przenieś niżej: Dzięki temu poleceniu. Wielokąty stref) 6) Obrazki • • • • Procedury układania elementów Zarówno domyślna Kolejność wyświetlania jak i narzędzia do jej zmiany oparte są na dwóch procedurach układania elementów: według klas i według poziomów. itd. Etykiety. jednak czasami zachodzi potrzeba ustawienia elementów w innej kolejności. Przenieś na spód: To polecenie spowoduje. są czyszczone. zaznaczony element zostanie przeniesiony pod elementy (będzie przez nie zasłaniany) tej samej lub wyższych klas. patrz Techniki Pracy Zespołowej na stronie 505. 148 . Więcej informacji dotyczących rezerwowania elementów w Pracy zespołowej. Własna Kolejność Wyświetlania Domyślna Kolejność wyświetlania ArchiCADa sprawdza się w większości przypadków. Schody) 4) Elementy konstrukcyjne (Ściany. Przywróć domyślną kolejność: To polecenie przywraca domyślną kolejność nakładania się elementów opisaną poprzednio. Dachy. Przenieś na wierzch: To polecenie spowoduje. Stropy. że element zostanie nałożony na pozostałe elementy.Komunikacja z ArchiCADem nawet po Twoim Odłączeniu się z Projektu zespołowego. ArchiCAD umieszcza elementy na 14 poziomach. Kolejność wyświetlania W trakcie rysowania Projektu. Jeżeli jesteś dołączony do Projektu zespołowego jako Kierownik zespołu.

jednak będzie przykrywany przez elementy konstrukcyjne. które są przypisane ich klasom. Przeniesienie wyżej Wypełnienia z jego domyślnego 9. poziomu na poziom 8. poziomie. lub 14. Oczywiście można przenosić dowolne elementy znajdujące się na niższych poziomach tak. Nowe elementy są zawsze umieszczane na poziomach. należy je przenieść niżej. lub poniżej. znajdujące się na domyślnym dla nich 7.. Przeniesione Wypełnienia będą jednak nadal przykrywane przez Elementy biblioteczne. co oznacza. zostanie wyświetlone odnośne ostrzeżenie. które znajdują się na najwyższym poziomie. znajdujące się na ich domyślnym 8.. Przeniesienie na wierzch lub na spód elementów różnych typów spowoduje. że zaznaczone wypełnienia przykryją elementy konstrukcyjne. że przykryją one pozostałe elementy projektu (albo zostaną przykryte przez pozostałe elementy projektu). W ten sposób można przenosić elementy do żądanego położenia w układzie. każdy z nich zostanie przeniesiony tylko o jeden poziom. znajdujące się na poziomie 9. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenia Przenieś na wierzch oraz Przenieś na spód przenoszą zaznaczone elementy na taki poziom w układzie. że przykryją one przeniesione wcześniej Wypełnienia. będzie nadal istniała możliwość przeniesienia innych elementów powyżej. Teksty i wymiarowanie przeniesione na najwyższy poziom układu nie mogą być przykryte. spowoduje. poziomie. Możesz przenosić elementy każdego typu pomiędzy tymi poziomami za pomocą poleceń z menu Edycja > Kolejność wyświetlania opisanych powyżej. poziomie. Przenosząc wyżej bądź niżej kilka zaznaczonych elementów znajdujących się na różnych poziomach. W razie próby przeniesienia wyżej elementów. Np. natomiast ich wzajemny układ pozostanie zgodny z ich klasami. Ponowne użycie polecenia Przenieś wyżej (na poziom 7) spowoduje. Nie musi to zawsze być poziom 1.Komunikacja z ArchiCADem danym poziomie będą przykrywały wszystkie elementy znajdujące się na niższych poziomach niezależnie od ich klasy. 149 . znajdujące się na domyślnym 8. Poziomy są przypisane klasom w następujący sposób: 1-4: Domyślnie puste 5: Etykiety 6: Rysunki 2D 7: Elementy biblioteczne 8: Struktury 3D 9: Wieloboki 2D 10: Obrazki 11-14: Domyślnie puste 4 najwyższe i 4 najniższe poziomy są domyślnie puste. lub były przykrywane przez wszystkie inne elementy. że będzie on przykrywał wszystkie Wypełnienia. lub niżej elementów będących na poziomie najniższym. że po użyciu tych poleceń. Aby zatem przykryć teksty lub wymiary innymi elementami. aby przykrywały one wszystkie inne elementy.

(W oknach Przekrój/Elewacja/RŚ i 3) Kliknij aby Różdżka wyszukała wielobok. Aby ją pokazać. Uwaga: Domyślnie Paleta kontrolna jest ukryta.Komunikacja z ArchiCADem Strefy i wypełnienia to elementy. kursor zmieni kształt na Magiczną Różdżkę. stopień odwzorowania krzywizn zależy od ustawień w oknie dialogowym Parametry Magicznej Różdżki. a także elementów zarezerwowanych przez innych członków zespołu. Magiczna Różdżka rozpoznaje krawędzie elementów zablokowanych. składające się z komponentów należących do różnych klas (Wielokąty stref i Metryczki stref. że Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Zobacz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. Magiczna Różdżka działa zarówno w oknach 2D jak i 3D i rozpoznaje następujące typy elementów: Ściana. Wzajemny układ tych komponentów będzie zawsze zgodny z ich klasami. Magiczna Różdżka utworzy wielobok obrysowując element i/lub znajdując łańcuch segmentów: biegnie wzdłuż krawędzi i obrysowuje łańcuchy elementów. Polilinia oraz Krzywa. Metryczki stref będą zawsze przykrywały odnośne Wielokąty stref. Dach. przenoszenie jednego z nich będzie zawsze powodowało przeniesienie drugiego tak. wyszukując i obrysowując elementy linearne lub wieloboczne wśród elementów istniejących. a następnie konstruuje nowy element w oparciu o odnaleziony wielobok. Obrócony prostokąt) nie jest brana pod uwagę. Kolejność wyświetlania zostanie zachowana podczas drukowania lub plotowania. Przy eksporcie plików DXF/DWG. których zbudowanie w oparciu o tradycyjne metody konstrukcyjne byłoby bardzo żmudne. czyli np. umieszczonych na innej kondygnacji niż bieżąca i elementów należących do Podrysu. 2) Aktywuj Magiczną Różdżkę. Tworzenie elementów przy użyciu Magicznej Różdżki 1) Z Palety narzędzi wybierz typ elementu. okręgi lub krzywe. Chociaż można stosować polecenia przenoszenia dla tych komponentów indywidualnie. Strop. Belka. Kliknij ikonę Różdżki na Palecie kontrolnej lub przytrzymaj Spację. a wybrana metoda geometrii (np. czyli niezależnie od ich położenia w układzie wszystkie elementy będą widoczne. Wypełnienia i Etykiety powierzchni). Linia. Dokument 3D Magiczna Różdżka rozpoznaje tylko elementy rysunkowe 2D). 150 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Siatka. które oznaczają wykrycie: • • • • wierzchołka krawędzi pustej powierzchni lub obszaru wieloboku Jeżeli klikniesz na krawędzi lub wierzchołku. Przegroda Strukturalna. Podczas tworzenia ścian po łuku lub elementów wielobocznych w oparciu o łuki. wszystkie elementy będą traktowane jako przezroczyste. wybierz jej nazwę z menu Okna > Palety. Łuk. Magiczna Różdżka O Magicznej Różdżce Magiczna Różdżka zachowuje wykonane czynności. Istnieją trzy rodzaje kursora Magiczna Różdżka. Kształt elementów budowanych przy użyciu Magicznej Różdżki jest zawsze oparty o wielobok. Narzędzie to pozwala na tworzenie elementów o złożonych kształtach. których punkty końcowe przecinają tę krawędź. który chcesz utworzyć. czy znajdujących się poza twoim obszarem roboczym. a Etykiety powierzchni odnośne Wypełnienia. Wypełnienie.

Nowe elementy będą niezależne i będzie je można edytować indywidualnie. Przy wykorzystaniu Różdżki do rysowania wieloboków wypełnień o zdefiniowanym początku wypełnienia. Funkcja wykorzystuje jednak położenie elementów w przestrzeni. Pod uwagę brana jest zawsze powierzchnia pozioma. ArchiCAD odnajdzie krawędzie tylko tych elementów. Albo wybierz wielobok i zaznacz kontur wokół jego otworu. czy się przecinają). Korzystanie z Magicznej Różdżki w Oknie 3D Działanie Magicznej Różdżki w Oknie 3D jest podobne jak w oknie Rzutu. • 3) Aktywuj Magiczną Różdżkę i przemieść kursor nad wielobok. której wzniesienie jest określane poprzez punkt kliknięcia w dowolną powierzchnię w oknie 3D lub poprzez Początek układu Użytkownika (np. • 4) Zostaną utworzone nowe elementy. Należy zawsze sprawdzić. 2) Wybierz polecenie "Odejmij od wieloboku" z palety Pomocniczej. lub określony Obszar Zaznaczenia. przy budowaniu dachów w oparciu o ściany. 1) Zaznacz element. Przed użyciem funkcji Magicznej Różdżki. czy parametry te są odpowiednie szczególnie w przypadku. można dodatkowo określić selekcję. bądź przesuń odjęty wielobok. a następnie określić kierunek wektora wypełnienia. Wówczas Magiczna Różdżka wyszuka wielobok tylko w oparciu o zaznaczone elementy. Jeżeli aktywowałeś metodę Przesunięcia. wewnątrz wielobocznego łańcucha ścian). lub Wielokrotnego przesunięcia. przy kliknięciu w pustej przestrzeni. usuń. jeśli elementy mają być konstruowane w relacji do innych elementów. od którego zamierzasz odjąć inny wielobok. Przy wyszukiwaniu konturów nowych elementów. bądź innych typów). będzie można je usunąć. Jeżeli elementy stanowiące bazę dla utworzonego wieloboku będą zbyteczne. będziesz mógł z nich skorzystać po odnalezieniu wieloboku przez Magiczną Różdżkę.Komunikacja z ArchiCADem • Kliknięcie nad pustą przestrzenią lub nad obszarem elementu powoduje. a nie tylko ich obrys w widoku z góry. który chcesz odjąć. Aby sprawdzić. np. • • • Wykorzystanie Magicznej Różdżki do operacji Dodawania/Odejmowania wieloboków Magiczna Różdżka może być wykorzystywana do dodawania/odejmowania wieloboków. • W tym przykładzie chcemy odjąć złożony wielobok od stropu. w oparciu o krawędzie istniejących elementów (tego samego. 4) Kliknij aby zatwierdzić operację. Jeżeli konstruujesz pojedynczą połać dachową. Charakterystyka konstruowanych elementów będzie zależała do bieżących parametrów odnoszących się do nich narzędzi. przed skorzystaniem z Różdżki będziesz musiał określić linię odniesienia oraz kierunek spadku dachu. że Magiczna Różdżka wyszukuje wielobok utworzony przez najbliższe krawędzie elementów (niezależnie czy krawędzie są łańcuchem. czy operacja została wykonana poprawnie. które rzeczywiście przecinają się z klikniętą powierzchnią. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 151 . będziesz musiał najpierw odnaleźć Różdżką wielobok.

patrz Parametry Magicznej różdżki w Pomocy ArchiCADa. Rzut Przekrój. wykorzystując odpowiedni Przekrój jako Podrys.Komunikacja z ArchiCADem Dowolny Widok Projektu. możesz narysować detal okapu dachu w Oknie Detalu (Aktywny Widok). w którym aktualnie pracujesz Podrys . Elewacja. Dzięki operacji odejmowania można uniknąć tego efektu. Szablon Arkusza Natomiast w Oknach Arkuszy: Na przykład. pozwalający na porównanie dwóch widoków w jednym oknie. Rzut wyświetlony jako Podrys dla Detalu: 152 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przekrój wyświetlony jako Podrys obok innego Przekroju: Wirtualny Podrys: Używanie Podrysów do edycji i porównywania Widoków Modelu i Rysunków O Podrysach W ArchiCADzie 12 możesz jednocześnie wyświetlić dwa widoki w dowolnym Oknie Modelu lub Arkusza: • • Widok Aktywny . Podrys imituje rysunek podłożony pod arkusz roboczy. Szczegóły. lecz umożliwia czasowe narysowanie przecinającego się kształtu.opcjonalnie umieszczony z boku.Widok Modelu lub Rysunek. Widok lub Arkusz może stanowić Podrys dla dowolnego Okna Modelu bądź Arkusza. Rozwinięcie ścian. Obszar 2D Arkusz. nad bądź pod zawartością Aktywnego Widoku. Zazwyczaj w Oknach Modelu jako Podrys będziesz wykorzystywał następujące widoki: • • • • Uwaga: Narysowanie wieloboku poprzez kliknięcie wewnątrz konturu zaznaczonego elementu narzędziem danego elementu jest podobne do operacji odejmowania. Dokument 3D Detal.

Wiele poleceń odnoszących się do Podrysu jest dostępnych w menu kontekstowym dowolnego okna ArchiCADa. W razie potrzeby można przesuwać i obracać Podrys. Podrysy są także zapisywane wraz z plikiem Projektu. aby zachować polecenia wyświetlone na ekranie. by aktualnie wyświetlany Podrys był również drukowany. Kliknięcie prawym klawiszem myszki dowolnego elementu w Nawigatorze i wybranie polecenia Wyświetl jako Podrys pozwala wyświetlić dany element (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 153 . Możesz korzystać z polecenia Dotnij. Obszaru 2D. • Pasek narzędzi Standard zawiera przycisk kontrolujący wyświetlanie Podrysu oraz rozwijaną listę związanych z Podrysem poleceń. Elewacji. Arkusza oraz Szablonu Arkusza może wyświetlać własny niepowtarzalny Podrys. Dokumentu 3D. W związku z tym: • Możesz korzystać z polecenia Pobierz ustawienia (Alt +C) i przenosić parametry elementów Podrysu do elementów Aktywnego Widoku. Kursor reaguje na elementy Podrysu. jakkolwiek domyślne ustawienie danego Podrysu w danym rodzaju okna będzie zazwyczaj prawidłowe. Rozwinięcia Ścian. z funkcji Magicznej Różdżki oraz z punktów przyciągania elementów Podrysu do edycji elementów Aktywnego Widoku. • • • Dostęp do poleceń obsługujących Podrys Polecenia związane z obsługą Podrysu są łatwo dostępne w różnych miejscach interfejsu.w którym jest wyświetlany. • Użyj palety Podrys i Porównanie (Okno > Palety > Podrys i Porównanie).Komunikacja z ArchiCADem Dane okno może wyświetlać jednocześnie tylko jeden Podrys. Aczkolwiek w każdym oknie Projektu może być wyświetlany inny Podrys: • • Okno Rzutu wyświetla jeden Podrys dla wszystkich kondygnacji Każde z okien Przekroju. Widok lub Arkusz) jako Podrys w bieżącym oknie. • Podrysy zachowywane są wraz z oknami (na przykład. wstawiona zawartość Rysunku nie będzie jednak obejmowała Podrysu. Widok Projektu. Przy drukowaniu Okien Modelu lub Arkuszy. Kluczową funkcją Podrysu jest wspomaganie pracy w Aktywnym Widoku. Wybierz polecenie Widok > Opcje Podrysu. jeżeli często korzystasz z poleceń związanych z tą funkcją. można włączyć opcję. każdy z Przekrojów w Projekcie może mieć zapamiętane własne ustawienia Podrysu obejmujące kolor i wybór wyświetlanych w Podrysie elementów). Opcje Wyświetlania (menu Widok) mają taki sam wpływ na Podrys jak na Aktywny Widok. Przy wstawianiu Rysunku na Arkusz. w którym możliwe jest wyświetlanie Podrysu: aby wyświetlić menu kontekstowe okna kliknij prawym klawiszem myszy nad pustą przestrzenią okna (nie może być zaznaczony żaden element w oknie). Detalu.

aby uzyskać dostęp do listy poleceń związanych z Podrysem. 2) Widoki. Jeżeli Widok zostanie usunięty z Mapy Widoków. 3) Arkusze (oraz ich Rysunki). Ustawienia Widoku stanowiącego Podrys są niezależne od ustawień aktywnego okna. Wybierz element z listy Wybierz Podrys. Wybierz polecenie Wyświetl jako Podrys. Aby wybrać Podrys wykonaj jedną z poniższych operacji: • Kliknij prawym klawiszem element w Nawigatorze aby wyświetlić jego menu kontekstowe. nie będzie już możliwe wyświetlenie w oparciu o niego Podrysu. Podrys oparty o Widok Projektu będzie zawsze odzwierciedlał ustawienia aktywnego okna. Dowolny element Mapy Widoków Nawigatora Pokaż/Ukryj Podrys Przełącznik Podrys jest dostępny w pasku narzędzi Standard.podmenu Podrys menu kontekstowego okien lub • 154 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard .Komunikacja z ArchiCADem Wybór Podrysu Trzy typy elementów mogą stanowić Podrys: 1) Widoki Projektu. (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. Na przykład. Lista Wybierz Podrys jest dostępna w: . Kliknij przycisk na ikonie Podrysu. zmiana Kombinacji Warstw w aktywnym oknie nie wpłynie na Kombinację Warstw Podrysu. Kliknij przycisk. Dowolny element Mapy Projektu Nawigatora (oprócz elementów okna 3D oraz list i zestawień) może zostać ustawiony jako Podrys. aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Podrysu w bieżącym oknie.

Komunikacja z ArchiCADem kondygnacji zawartych w pionowym zakresie RŚ pod warunkiem.jej zawartość zależy od rodzaju aktywnego okna oraz ostatnio używanych Podrysów. które są określane w odniesieniu do bieżącej kondygnacji: Nad lub Pod bieżącą kondygnacją powoduje wyświetlenie Podrysu reprezentującego kondygnację znajdującą się powyżej lub poniżej bieżącej.Arkusz: Lista Wybierz Podrys zawiera widok źródłowy (jeśli jest dostępny) wstawionych rysunków. Elewacje. Podrys może być w dowolnym momencie przesunięty. Wszystkie zdefiniowane przez użytkownika parametry Podrysów obejmujące Listy Ostatnich Podrysów oraz wybrane kolory Podrysów zostają zachowane w pliku Projektu. Jeżeli aktywnym oknem jest: . .Przekrój/Elewacja w trybie Rysunku: Lista Wybierz Podrys zawiera stosowne Przekroje/Elewacje w trybie Modelu. . niezależne Przekroje. Poprzednia Kondygnacja to opcja pozwalająca na wyświetlenie Podrysu odpowiadającego ostatniej odwiedzonej kondygnacji. ich lista Wybierz Podrys zawiera tylko niezależny Widok Projektu. wyświetli go zgodnie ze wszystkimi ręcznie wprowadzonymi zmianami położenia. .palecie Podrys i Porównanie Lista Wybierz Podrys zmienia się dynamicznie . • Pokaż Pełną Strukturę: Ta opcja umożliwia wyświetlenie aktualnego widoku/widoku projektu jako Podrysu w postaci Pełnej Struktury. sam w sobie. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony. .Rzut: Lista Wybierz Podrys zawiera trzy pozycje. Następne na liście Wybierz Podrys są: dowolne Arkusze zawierające Rysunki utworzone na podstawie bieżącego Widoku Projektu. Szczegóły.Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Modelu: Lista Wybierz Podrys mieści kondygnacje zawarte w pionowym zakresie widoku pod warunkiem. że nie został on zdefiniowany jako Nieskończony.Detal lub Obszar 2D: Lista Wybierz Podrys zawiera ich Źródłowy Widoku Projektu. • Wybrany Podrys zostaje wyświetlony w domyślnym położeniu stosownym do typu Aktywnego Widoku i wybranego Podrysu. Detale oraz Obszary 2D) nie posiadają modelu źródłowego. 155 . . Otwarcie jednego z ostatnio używanych Podrysów.Rozwinięcia Ścian Lista Wybierz Podrys składa się z Widoków Projektu Grupy RŚ (jeśli istnieją) oraz z Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . patrz Zmiana położenia Podrysu na stronie 156. Uwaga: Niezależne Widoki Projektu (np. • • Ostatnie Podrysy są wyświetlane u góry listy Poniżej znajdują się inne pasujące Podrysy.

• • Użyj tej ikony położenia. Można jednak zastosować te ustawienia do wszystkich Podrysów korzystając z przycisku Zastosuj do wszystkich Podrysów. Użyj tej ikony aby przesunąć Podrys do nowego aby obrócić Podrys. • Użyj tej ikony w celu przywrócenia oryginalnego położenia Podrysu. w palecie Podręcznych Współrzędnych można obserwować zmiany stosownych wartości współrzędnych (wartości te są obliczane względem układu odniesienia Aktywnego Widoku.) Użyj opcji tej palety aby określić Kolor i widoczność elementów w Podrysie. skorzystaj z palety Podrys i Porównanie (menu Okno > Palety > Podrys i Porównanie lub polecenie Podrys i Porównanie rozwijanej listy poleceń Podrys i Porównanie. Dokonane tutaj zmiany odnoszą się tylko do Podrysu wyświetlanego w bieżącym oknie. 156 .Komunikacja z ArchiCADem Definiowanie opcji koloru i widoczności Podrysu Aby zdefiniować kolor i widoczność elementów w Podrysie. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Przy Przesuwaniu/Obracaniu Podrysu. nie zaś Podrysu). Na ilustracji poniżej przedstawiono Przekrój wyświetlany jako Podrys na Rzucie zawierającym odnośny Znacznik Przekroju. Uwaga: Te same polecenia są dostępne w menu kontekstowym dowolnego okna uruchamianym prawym klawiszem myszki oraz w rozwijanej liście Podrys i Porównanie w pasku narzędzi Standard. lub w palecie Podrys i Porównanie. Zmiana położenia Podrysu Te polecenia są dostępne w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie. Więcej szczegółów.

Podobnie Podrysy zawierające ręcznie aktualizowane Rysunki będą aktualizowane razem z Rysunkami.Przebudowanie Ręczne. by uniknąć spowolnienia pracy programu. elementy konstrukcyjne zostaną “rozbite” na dwuwymiarowe komponenty. zidentyfikuj zmiany. ponieważ aby uniknąć spowolnienia działania programu. wyświetl stosowny Widok Modelu jako Podrys. konieczne jest użycie przycisku Przebuduj Podrys. 1) Najpierw użyj polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem (na liście poleceń Podrys i Porównanie lub w palecie Podrys i Porównanie. wkleić do Aktywnego Widoku. przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem.Przebudowanie Automatyczne. Przebuduj Podrys Użyj polecenia Przebuduj Podrys (dostępnego w palecie Podrys i Porównanie lub w rozwijanej liście poleceń Podrys i Porównanie). skopiuj odpowiednie elementy. a Aktywny Widok stanie się Podrysem. Edycja modelu nie powoduje jednak automatycznej aktualizacji Podrysu. nawet po przemieszczeniu kursora.. gdzie Podrysem jest odnośny Przekrój w trybie Modelu. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. takich jak nawigowanie pomiędzy oknami lub przemieszczanie się w obrębie jednego okna. które nie zostały jeszcze uwzględnione w Podrysie. okna Obszaru 2D lub Detalu). teraz możesz je Ten schemat działania może być na przykład wykorzystany przy pracy w oknie Obszaru 2D w celu zaktualizowania jego wybranych elementów zgodnie ze zmodyfikowanym Oknem Modelu. zmodyfikuj lub skopiuj elementy. Jeżeli Podrys zawiera automatycznie aktualizowany Rysunek. Pamiętaj że: • Jeżeli widokiem źródłowym Podrysu jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie Model . Aby zaktualizować Obszar 2D. jego zawartość nie będzie na bieżąco aktualizowana. odznaczyłeś opcję "Na bieżąco aktualizuj widoki w trybie modelu" w menu Opcje > Preferencje Projektu > Różne. W razie potrzeby należy skorzystać z polecenia Przebuduj Podrys. Jeżeli Podrysem jest Okno w trybie Model . • 4) Jeżeli skopiowałeś elementy do Schowka. Podrys jest aktualizowany automatycznie przy wykonywaniu różnych operacji przez użytkownika. 2) Zaznacz. Uwaga: Polecenie to nie jest dostępne w Przekrojach w trybie Rysunku. 3) Ponownie użyj polecenia “Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem” aby powrócić do oryginalnego Aktywnego Widoku. że w aktywnym oknie wprowadziłeś zmiany.Komunikacja z ArchiCADem Przełączanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: Jak uzyskać dostęp do elementów na Podrysie w celu edycji lub kopiowania Elementy na Podrysie nie mogą być zaznaczane ani edytowane. Można jednak tymczasowo zamienić Podrys z Aktywnym Widokiem w celu zaznaczenia i edycji elementów na Podrysie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 157 . Można na przykład użyć polecenia Przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem aby skopiować elementy z Podrysu do Aktywnego Widoku: Uwaga: Przy wklejaniu do okna typu rysunkowego (np. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej skopiowane elementy do okna Obszaru 2D. jego zaktualizowanie nastąpi po ręcznym przebudowania widoku źródłowego.) Zamieni to Podrys w Aktywny Widok (możliwa będzie edycja jego elementów). aby zaktualizować Podrys w oparciu o wszystkie zmiany wprowadzone do jego widoku źródłowego. istnieje możliwość.

które normalnie mogły być przysłonięte przez wypełnienia wierzchniego widoku. by sprawdzić które z nich będą dla ciebie najbardziej użyteczne. niebieskiego i czerwonego) Porada 3: Zmiana Kolejności Wyświetlania Podrysu i Aktywnego Widoku Przy porównywaniu Podrysu i Aktywnego Widoku. można wybrać dwa wyraźnie odróżniające się od siebie kolory (np. otwórz paletę Okna > Palety > Podrys i Porównanie. Wybór najdogodniejszej funkcji będzie zależał od konkretnej sytuacji. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z kilku funkcji dla uzyskania najbardziej precyzyjnych informacji. tła wypełnień elementów mogą zacierać czytelność widoku. co oznacza.Komunikacja z ArchiCADem Porównywanie Podrysu z Aktywnym Widokiem: ArchiCAD posiada szereg funkcji ułatwiających wychwytywanie różnic pomiędzy Podrysem a Aktywnym Widokiem. W celu łatwego rozpoznania elementów należących do Podrysu bądź do Aktywnego Widoku. patrz Paleta Podrys i Porównanie w Pomocy ArchiCADa. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji. Szczegóły na temat funkcji tej palety. Wszystkie funkcje Porównywania są dostępne w trakcie wykonywania operacji w Aktywnym Widoku. że nie mają wpływu na wydruki. Aby określić kolory. w szczególności jeśli zawartość Aktywnego Widoku przysłania Podrys lub odwrotnie. Porada 1: Używaj różnych kolorów dla Aktywnego Widoku i dla Podrysu Możesz oddzielnie ustawić kolory wyświetlania dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku: jednolite kolory dla każdego z nich albo kolory oryginału. użyj rozwijanych przycisków w środkowej części palety (po jednym dla Podrysu i dla Aktywnego Widoku). Wypróbuj je. Porada 2: Ustaw Przezroczyste Wypełnienia i Strefy Zwróć uwagę na przełącznik Przezroczyste Wypełnienia i Strefy znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie: aktywuj go. Są to funkcje ekranowe. Uwaga: Nawet jeżeli wybrałeś różne kolory. Dzięki tej funkcji możesz odsłonić informacje. Omówione poniżej techniki można zastosować do porównywania zawartości Aktywnego Widoku z zawartością Podrysu. Ta funkcja działa tylko czasowo i nie ma wpływu na ustawienia elementów modelu. 158 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . by uzyskać przezroczyste wypełnienia i strefy w Podrysie i w Aktywnym Widoku. pomocne okazać się może przełączenia kolejności ich wyświetlania.

w którym zawartość Podrysu różni się od zawartości Aktywnego Widoku i konieczne jest szybkie sprawdzenie co się znajduje pod spodem 159 . krawędź wirtualnej kalki powróci do pierwotnego położenia. Kliknij dowolny uchwyt i. Przesuwając Odsłaniacze będziesz mógł obserwować Aktywny Widok po jednej stronie. Porada 5: Użyj Odsłaniaczy do odchylania krawędzi wirtualnej kalki Ta funkcja jest przydatna do rozpoznawania różnic pomiędzy Podrysem i Aktywnym Widokiem w przypadku ich wzajemnego nakładania. Przesuwaj suwak Intensywności Podrysu w lewo i w prawo. przytrzymując klawisz myszy. Na ekranie będzie można zaobserwować rozjaśnianie i przyciemnianie Podrysu pozwalające na precyzyjne zaobserwowanie fragmentów odróżniających się od Aktywnego Widoku. polecenie to odwróci kolejność wyświetlania i Podrys będzie wyświetlany na wierzchu. Uzyskany efekt można porównać do odchylania krawędzi kalki w celu precyzyjnego sprawdzenia co jest pod spodem. jeśli widok w oknie obejmuje fragment projektu. a Podrys po drugiej. Cztery uchwyty Odsłaniaczy pojawią się po środku każdej z czterech krawędzi okna. a Podrys w innym kolorze. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Porada 6: Tymczasowo Odsuń Podrys Użyj tej funkcji w przypadku. Przy przesuwaniu krawędzi kalki zawartość okna po obu jej stronach będzie się dynamicznie zmieniała. Za kursorem będzie podążała krawędź wirtualnej kalki. Po zwolnieniu klawisza myszki. Jeżeli Podrys był uprzednio wyświetlany pod Aktywnym Widokiem. Porada 4: Dostosuj Intensywności Podrysu i Aktywnego Widoku Prostym sposobem porównania zawartości Podrysu i Aktywnego Widoku jest skorzystanie z suwaków kontrolujących Intensywność każdego z tych widoków. Aby włączyć funkcję Odsłaniaczy. by dokładnie przeanalizować zaistniałą sytuację. przesuń kursor w poziomie lub w pionie. Następnie możesz przybliżyć interesujący cię fragment.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk “Podrys na wierzchu” znajdujący się u dołu palety Podrys i Porównanie. Uwaga: Ta metoda działa najlepiej. kliknij odnośną ikonę w palecie Podrys i Porównanie. jeśli Aktywny Widok jest wyświetlany w kolorach oryginału.

). Po zakończeniu Optymalizacji zostanie wyświetlone okno podsumowania zawierające listę elementów. która pozwala na pominięcie kolejnych stron Kreatora przy następnym wywołaniu polecenia Optymalizacja Linii. W oknach rysunkowych czasami zachodzi potrzeba dopracowania ich zawartości przed publikacją. Detale. łuki i okręgi.. polilinie. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Linii. Kliknij wewnątrz okna. a następnie uruchom jedną z tych funkcji (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii/Wypełnień. Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych Dlaczego optymalizować? Szereg funkcji ArchiCADa pozwala na tworzenie "rozbitych" elementów. U dołu tego okna znajduje się opcja Następnym razem wyświetlaj uproszczone okno Optymalizacji Linii. Na ostatniej stronie kliknij przycisk “Optymalizuj” aby rozpocząć proces Optymalizacji Linii. Obszary 2D oraz Przekroje w trybie Rysunku składają się z elementów 2D (linii i wypełnień) utworzonych na podstawie elementów konstrukcyjnych Modelu. które zostały usunięte lub połączone w trakcie procesu Optymalizacji Linii. które utrudniają dalszą edycję rysunku. 160 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Rozbite elementy wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). Kursor zmieni kształt na Rączkę i będziesz mógł tymczasowo odsunąć Podrys. Optymalizacja Linii i Optymalizacja Wypełnień to dwie odrębne funkcje uruchamiane niezależnie od siebie. Importowane do ArchiCADa pliki DWG również składają się (częstokroć z bardzo wielu) linii i wypełnień. Polecenie Optymalizacja Linii (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Linii) uruchamia Kreatora Optymalizacji Linii. Klikając przycisk Następne> u dołu każdej strony Kreatora wybierz opcje optymalizacji. Ponowne kliknięcie przywróci Podrys do pierwotnego położenia.. patrz Ustawienia Optymalizacji Linii w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Optymalizacja Linii nie wpływa na elementy posiadające strzałki. Więcej szczegółów. Optymalizacja Linii Zaznacz w oknie przynajmniej dwa elementy linearne. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. To polecenie jest także dostępne w pasku narzędzi Edytuj Elementy. Do elementów linearnych zaliczamy linie. Zaznacz elementy.Komunikacja z ArchiCADem Kliknij przycisk Tymczasowo odsuń Podrys w palecie Podrys i Porównanie. którym chcesz poddać zaznaczone elementy.

Wybierz opcje.Komunikacja z ArchiCADem Optymalizacja Wypełnień Zaznacz w oknie przynajmniej dwa wypełnienia. Polecenie Optymalizacja Wypełnień (Edycja > Zmiana Geometrii > Optymalizacja Wypełnień) otwiera okno Ustawienia Optymalizacji Wypełnień. jednak są one zgrupowane w jednym oknie dialogowym. które chciałbyś poddać procesowi Optymalizacji Wypełnień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 161 . których chciałbyś użyć w trakcie procesu Optymalizacji Wypełnień. Okno Ustawienia Optymalizacji Linii zawiera te same opcje co Kreator.

Komunikacja z ArchiCADem 162 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

nie można zatem tworzyć tam nowych elementów modelu. przygotowanie dokumentacji projektu przestaje być czasochłonnym procesem. Po drugie. Po pierwsze. Dostępne polecenia i funkcje zależą od typu aktywnego okna. otwory. Widoki Modelu pełnią de podstawowe funkcje. zamiast składać rysunki z linii i innych elementów 2D. Mimo że okno Dokumentu 3D jest generowane z okna 3D. 163 . gdy zachodzi potrzeba dokonania zmian w gotowym projekcie. można zobaczyć aktualny wygląd Wirtualnego Budynku. W ArchiCADzie sytuacja wygląda inaczej. Jeżeli model wykonany jest poprawnie. Możesz przechodzić pomiędzy różnymi Widokami Projektu i zapamiętywać je w postaci Widoków. słupy. Na Rzucie. gdy tylko ukończony zostanie etap modelowania. z którego jest ona wykonana. jednymi z licznych parametrów ściany są grubość. Prawdziwa zaleta koncepcji Wirtualnego Budynku uwidacznia się jednak dopiero w momencie. stropy. Więcej szczegółów. modyfikujesz model w jednym miejscu po czym wszystkie wygenerowane wcześniej rysunki zostają automatycznie zaktualizowane. Elementy ArchiCADa są "inteligentne": są nie tylko zbiorami linii czy powierzchni 3D.Wirtualny Budynek Wirtualny Budynek W ArchiCADzie buduje się rzeczywistych rozmiarów Wirtualny Budynek korzystając z wirtualnych elementów budynku. Wykorzystując wirtualne ściany. poprzez widoki tworzy się i modyfikuje elementy Wirtualnego Budynku. lecz posiadają zestaw możliwych do zdefiniowania parametrów. lecz tylko oglądać je i modyfikować. Jak można się przekonać. zachowane Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Opracowując każdy z aspektów Wirtualnego Budynku. Widoki Modelu służą później jako podstawa przy tworzeniu rysunków architektonicznych (umieszczonych na arkuszach) będących zasadniczą częścią dokumentacji projektu. zmiany muszą zostać wprowadzone na każdym rysunku. • • • W perspektywie 3D. belki i dachy architekt wirtualnie konstruuje budynek. jest to dokument typu 2D. wizualizacje oraz obliczenia. Na przykład. Wirtualny Budynek (WB) przedstawiony jest w formie dwuwymiarowego rysunku technicznego. Gdy projekt utworzony jest tylko z oddzielnych rysunków 2D. W oknach zwanych Zestawieniami Interaktywnymi. można na jego podstawie automatycznie wygenerować potrzebne rysunki (z nieznacznymi poprawkami 2D). Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. Za każdym razem gdy uaktywnisz okno. Inteligentne elementy ArchiCADa łączą się ze sobą automatycznie a w widokach 2D wyświetlane są zgodnie z konwencjami rysunku architektonicznego. W oknach Przekroju/Elewacji i Rozwinięć ścian elementy są generowane na podstawie modelu 3D. Dzięki temu. Widoki Modelu prezentują różne aspekty Wirtualnego Budynku. patrz Struktura Nawigatora na stronie 67. pracujesz w Widokach Projektu. Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. a każda dokonana tutaj zmiana zostaje przeniesiona na model Wirtualnego Budynku i jego dokumentację. wysokość oraz materiał. • • Widoki Modelu ArchiCADa O Widokach Modelu ArchiCADa Dostęp do modelu Wirtualnego Budynku możliwy jest poprzez różnego rodzaju Widoki Modelu. Wirtualny Budynek przedstawiony jest w formie tabel. aby odzwierciedlić aktualny stan modelu. jego zawartość zostanie automatycznie przebudowana. w którym można wstawiać opisy i wymiary oraz wyświetlać przekroje elementów warstwowych w 3D.

Gdy uruchomisz ArchiCADa. Opcje te umożliwiają przedstawienie fragmentów budynku przebiegających przez wiele kondygnacji (a zatem znajdujących się na różnych rzutach) lub rzutowanie fragmentów elementów znajdujących się poniżej/powyżej płaszczyzny cięcia. należy wybrać polecenie z menu kontekstowego wybranego elementu Nawigatora. jednak dodatkowo chowa wszystkie palety. W konsekwencji. aby dopasować go do aktualnie wykonywanej pracy. w którym odbywa się większość pracy nad Projektem jest okno Rzutu.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. tak by aktywne okno wraz z paletami zajmowało całą przestrzeń na monitorze. Poniższe akapity przybliżają działanie tych opcji. ArchiCAD daje swobodę w sposobie przedstawiania elementów konstrukcyjnych w oknie Rzutu. wyświetlanie a zwłaszcza automatyczne znajdowanie przecięć pomiędzy skomplikowanymi wielokondygnacjowymi elementami (tylko na Rzucie) może wykazywać pewne ograniczenia w przedstawianiu prawdziwego modelu. Aby zmaksymalizować obszar roboczy. patrz Nawigacja na stronie 59. Każda kondygnacja Wirtualnego Budynku posiada swój Rzut. Polecenie Okna > Pełny ekran i Ukryj wszystkie Palety działa podobnie. 164 . Jednocześnie może być otworzone tylko jedno okno Rzutu i jedno Okno 3D. Chociaż możliwe jest otwarcie wielu okien poszczególnych typów Widoków Projektu (np. domyślnie ArchiCAD otwiera kolejne Widoki Projektu w tym samym oknie danego typu. zmień domyślne ustawienia dotyczące otwierania okien w menu Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. W tym oknie Projekt wyświetlany jest w formie tradycyjnego. Szczegóły. Możesz przesuwać widok w oknie i zmieniać jego powiększenie tak. możesz użyć polecenia Okna > Pełny ekran. Należy jednak zauważyć. że rzutowania te nie są prawdziwymi widokami 3D danego elementu. Sposób wyświetlania i dostępność elementów na Rzucie zależy od: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli wolisz zawsze otwierać dodatkowe okno otwierając nowy widok. kilka okien Przekroju/Elewacji/RŚ). Aby otworzyć nowy widok w nowym oknie. pierwszym oknem. dzięki ustawieniom Płaszczyzny Cięcia i opcjom Zakresu Widoczności Elementów. lecz raczej symbolicznym ich przedstawieniem. które zobaczysz będzie właśnie okno Rzutu. wykorzystując do tego ikony skrótów znajdujące się w dolnym pasku przewijania każdego okna lub za pomocą poleceń z menu Widok > Powiększenie. W poniższych rozdziałach omówiono sposoby pracy we wszystkich oknach Widoków Modelu ArchiCADa Okno Rzutu Podstawowym obszarem roboczym. (z poziomu menu lub dwukrotnie klikając nazwę widoku w Nawigatorze). patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. architektonicznego rzutu.

Możliwa jest również sytuacja odwrotna: zmiany dokonane w innych oknach. aktualizacja może odbywać się automatycznie lub poprzez ręczne wywołanie odpowiedniego polecenia. Więcej szczegółów. W zależności od wybranych ustawień aktualizacji dla okien Przekroju/Elewacji/RŚ. patrz Określ Kondygnację Macierzystą na stronie 170. • ustawień Warstwy. ) Szczegóły. Detalu/Obszaru 2D oraz Przekroju/Elewacji/RŚ oraz Dokumentu 3D. w tym ustawień wyświetlania na Rzucie. dzielą przestrzeń w pionie i pozwalają na odwzorowanie struktury kondygnacji rzeczywistego budynku. na której znajduje się element (elementy na ukrytych warstwach nie będą widoczne. w oknie dialogowym Ustawień elementów konstrukcyjnych. Szczegóły. Szczegóły. Kondygnacje O Kondygnacjach Kondygnacje w ArchiCADzie. Nawigacja pomiędzy Kondygnacjami Aby nawigować pomiędzy kondygnacjami. Elementy na zablokowanych warstwach nie mogą być edytowane). podobnie jak w rzeczywistości. Każda kondygnacja w Projekcie jest określona za pomocą numeru i nazwy w zakładce Mapa Projektu palety Nawigatora. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193 oraz Aktualizacja Okna Detalu na stronie 214. patrz Warstwy na stronie 26. Nazwa bieżącej kondygnacji jest wyświetlana na pasku tytułu okna Rzutu. Podwójne kliknięcie nazwy kondygnacji w tej palecie powoduje wyświetlenie danej kondygnacji w oknie Rzutu. Zmiany modelu dokonane w oknie Rzutu zostaną natychmiast uwzględnione w oknach 3D. • ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. wykonaj jedną z poniższych czynności: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 165 . Kondygnacje są zwykle wykorzystywane do rysowania oddzielnie każdego piętra wielopiętrowej konstrukcji. Wzniesienie (lub względne wzniesienie podstawy) elementów konstrukcyjnych wstawianych na poszczególnych kondygnacjach jest obliczane względem wybranej kondygnacji: Kondygnacji Macierzystej danego elementu konstrukcyjnego bądź Bieżącej Kondygnacji. (Wzniesienie Podstawy. zgodnie z ilustracją.Wirtualny Budynek • wybranych opcji w oknie dialogowym Ustawień narzędzia danego elementu. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169. zostaną wyświetlone natychmiast po uaktywnieniu okna Rzutu.

Jeżeli pole to nie będzie zaznaczone. • • Skróty dotyczące Kondygnacji w Mini Nawigatorze Możesz skorzystać ze skrótów znajdujących się w pasku Narzędzi Mini Nawigatora. Zobacz także Dokument 3D na stronie 204.Wirtualny Budynek • • W Mapie Projektu Nawigatora kliknij dwukrotnie Kondygnację. Wybierz kondygnację z okna Ustawień kondygnacji w opcji Projekt > Ustawienia kondygnacji: kliknij jej nazwę a następnie wciśnij OK aby zamknąć okno i wyświetlić na Rzucie zaznaczoną kondygnację. na które możemy się przenieść. Piętro niżej powoduje przejście na kondygnację znajdującą się poniżej bieżącej. Użyj zapamiętanych skrótów klawiaturowych aby przeskakiwać pomiędzy kondygnacjami Użyj Mini-Nawigatora (patrz poniżej) Określanie wyświetlania Kondygnacji w 3D Domyślnie w Widoku 3D wszystkie kondygnacje są widoczne. 166 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W widokach Przekroju/Elewacji/RŚ można określić pionowy zakres zawierający całe kondygnacje lub tylko ich części. Określanie wyświetlania Kondygnacji w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ Polecenie Idź na kondygnację w pasku narzędzi Mini-Nawigatora powoduje otwarcie okna dialogowego. Dodatkowo w widokach tego typu mogą być wyświetlane Poziomy Kondygnacji. wszystkie elementy znajdujące się przynajmniej częściowo w zakresie dowolnej z wybranych kondygnacji zostaną wyświetlone w całości (nie będą przycięte). patrz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Wybierz zakres kondygnacji. Wpisanie numeru kondygnacji z poza istniejącego zakresu spowoduje przeniesienie na jedną ze skrajnych spośród istniejących kondygnacji. w którym wyświetlana jest liczba dostępnych kondygnacji. pojawi się okno dialogowe Utwórz kondygnację. Opcja Przytnij elementy zgodnie z zakresem kondygnacji oznacza. w naturalny sposób wpłynie na Dokumenty 3D utworzone z tego źródła 3D. Więcej szczegółów. można jednak ograniczyć zakres wyświetlanych kondygnacji poleceniem Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D dostępnym również w pasku narzędzi Wizualizacji 3D. Komenda Piętro wyżej powoduje aktywację następnej kondygnacji powyżej. oraz Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ na stronie 168. że model zostanie docięty do poziomych płaszczyzn ograniczających kondygnacje z góry i z dołu. które chciałbyś wyświetlić w 3D. Jeżeli podjęta zostanie próba przejścia na nieistniejącą kondygnację. którą chciałbyś wyświetlić. Zobacz Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. zgodnie z ustawieniami w oknie Filtrowanie elementów. Wyświetlenie kondygnacji w oknie 3D.

Tworzenie nowej kondygnacji poprzez pasek narzędzi Mini-Nawigator Jeżeli w Mini Nawigatorze wybierzesz polecenie Piętro wyżej/Piętro niżej w przypadku.Wirtualny Budynek Zarządzanie Kondygnacjami Użyj okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji aby tworzyć. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia Kondygnacji. Szczegóły. skopiować lub wkleić wszystkie elementy bądź elementy wybranych typów z jednaj kondygnacji na inną. Użyj poleceń w sekcji "Modyfikuj elementy z zaznaczonej kondygnacji" aby wyciąć. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. “Wzniesienie” oraz “Wysokość” nowej kondygnacji. 1) Zaznacz kondygnację w Mapie Projektu Nawigatora. Wstaw poniżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona poniżej zaznaczonej kondygnacji (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). w pasku narzędzi Mini Nawigatora. Ustawienia Kondygnacji oraz polecenia związane z ich obsługą są również dostępne: • w menu kontekstowym kondygnacji zaznaczonej w Mapie Projektu lub Mapie Widoków Nawigatora. Numerowanie zostanie automatycznie uaktualnione. Więcej szczegółów. patrz Okno dialogowe Ustawienia Kondygnacji w Pomocy ArchiCADa. Wpisz nazwę dla nowej kondygnacji. gdy kolejna kondygnacja jeszcze nie istnieje. pojawi się inny rodzaj okna Utwórz Nową Kondygnację. Wybierz opcję wstawienia nowej kondygnacji: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Linie Poziomów Kondygnacji Linie Poziomów Kondygnacji informują o rozmieszczeniu kondygnacji na Przekrojach/Elewacjach/RŚ. w którym będziesz mógł wpisać “Nazwę”. • Utwórz Nową Kondygnację 1) Przejdź do okna dialogowego Projekt > Ustawienia kondygnacji. • Wstaw wyżej: Nowa kondygnacja zostanie umieszczona ponad zaznaczoną kondygnacją (w oknie Ustawień kondygnacji i w Nawigatorze). usuwać i zarządzać kondygnacjami. Wyświetlane 167 . 2) Użyj polecenia Utwórz Nową Kondygnację z menu kontekstowego. • Nowa kondygnacja pojawi się powyżej lub poniżej wybranej kondygnacji. Nie ma ograniczeń dla ilości kondygnacji. Możliwe jest ustawienie wyświetlania linii poziomów kondygnacji w poszczególnych widokach Przekroju/Elewacji/RŚ. 2) Kliknij przycisk “Wstaw wyżej” lub “Wstaw niżej” by Opcjonalnie: wstawić nową kondygnację powyżej lub poniżej kondygnacji zaznaczonej na liście. Kopiowanie/Przenoszenie elementów pomiędzy Kondygnacjami Istnieje możliwość kopiowania elementów pomiędzy kondygnacjami.

Położenie i parametry Znaczników Kondygnacji mogą być edytowane w Ustawieniach Przekroju/Elewacji/RŚ. 2) Pojawi się paleta Edycji Poziomów Kondygnacji. Dopóki 168 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Edytuj Poziomy Kondygnacji Pokaż/Ukryj Linie Poziomu Kondygnacji w widokach Przekrój/Elewacja/RŚ Dla każdego okna Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian.Wirtualny Budynek będą tylko linie odpowiadające tym kondygnacjom. Za pomocą trybu edycji kondygnacji możesz modyfikować wzniesienie każdej kondygnacji lub zestawu kondygnacji wewnątrz okna: 1) Wybierz polecenie z menu Projekt > Edytuj Poziomy Kondygnacji lub to samo polecenie z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ. Uwaga: Istniej możliwość określenia wyświetlania Linii Poziomów Kondygnacji dla każdej kondygnacji. wyświetlana jest ta paleta. aktywny jest Tryb edycji poziomów umożliwiający edytowanie wysokości kondygnacji poprzez przesuwanie ich linii poziomów. Linie Poziomów Kondygnacji dla których nie będzie zaznaczona ta opcja nie będą wyświetlane w żadnym z okien Widoków Modelu. które zawarte są w zakresie Przekroju/Elewacji/RŚ. można indywidualnie określić wyświetlanie Linii Poziomów Kondygnacji. Znaczniki Kondygnacji są elementami bibliotecznymi. W celu ustawienia tych opcji otwórz okno dialogowe Ustawienia Przekrój/Elewacja/RŚ. przejdź do panelu Poziomy Kondygnacji i użyj rozwijanego przycisku “Pokaż Poziomy Kondygnacji”. Przejdź do okna Projekt > Ustawienia kondygnacji i zaznacz odpowiednie pola w kolumnie "Linie Poziomów Kondygnacji". patrz Panel Poziomy Kondygnacji (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły.

to właśnie jest Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu. Słupy. Kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa . Przegrody strukturalne. Uwaga: Płaszczyzna Cięcia nie wpływa na wyświetlanie Siatek. Jednakże. Elementy konstrukcyjne 3D (Ściany.Wirtualny Budynek Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) 3) Wybierz jeden z czterech dostępnych trybów: • • • • Edytuj tylko wybrany poziom Edytuj poziomy poniżej wybranego Edytuj poziomy powyżej wybranego Edytuj wszystkie poziomy przemieścić. Domyślna wysokość tej płaszczyzny (mierzona od podstawy bieżącej kondygnacji) zależy od przyjętych norm architektonicznych. Aby zdefiniować Płaszczyznę Cięcia. Belki i Dachy) wyświetlane są na Rzucie w taki sposób. (Upewnij się czy kursor znajduje się nad samą linią a nie na Znacznikach po obu jej końcach) Kliknij i przeciągnij Linię aby zmienić poziom wzniesienia kondygnacji. użyj polecenia Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu aby otworzyć okno dialogowe Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. poziomów kondygnacji. jakby były przecięte teoretyczną poziomą płaszczyzną. istnieje jednak możliwość ustalenia dowolnej Płaszczyzny Cięcia dla bieżącego okna za pomocą okna dialogowego Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. którą chcesz 5) Kliknij OK aby zatwierdzić zmiany i opuścić Tryb edycji Elementy znajdujące się na zmodyfikowanych kondygnacjach przyjmą wartości wzniesienia odpowiednio do poziomu ich kondygnacji macierzystych. 4) Najedź kursorem na Linię poziomu kondygnacji. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 169 . Stropów ani Obiektów (w tym Schodów).

której będą przypisane poszczególne elementy. na wszystkich kondygnacjach (jest to domyślnie ustawienie dla elementów konstrukcyjnych). Szczegóły. Względny Zakres Widoczności oraz Bezwzględny Zakres Widoczności . macierzystą. Słupów oraz Dachów. Po określeniu globalnych ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. gdy któryś z elementów konstrukcyjnych ma ustawioną Granicę wyświetlania. Belek oraz Dachów) w ich oknach dialogowych ustawień. Belek. Reprezentacja na Rzucie oraz Granica Widoczności) można znaleźć w oknie dialogowym Ustawień Narzędzi. pozostałe parametry tego okna dialogowego nie są istotne.” Jeśli chcesz aby wszystkie elementy konstrukcyjne wyświetlane były w całości. które części elementy są wyświetlane (zgodnie z ustawieniami “Pokaż na Kondygnacjach”) wyznaczeniu Względnego Wzniesienia Podstawy elementów (w polu Względne Wzniesienie Podstawy. używając przycisku Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu dostępnego w oknach Ustawienia Widoku. Określ Kondygnację Macierzystą W panelu Geometria i położenie Okien Ustawień narzędzi konstrukcyjnych można ustawić Kondygnację macierzystą. wybierz Kondygnację Macierzystą dla elementów wstawianych za pomocą danego narzędzia. Automatycznie: Ta opcja jest dostępna tylko dla Ścian. Wpisz wartość “Wzniesienia Płaszczyzny Cięcia do Bieżącej kondygnacji. Ustawienia opisane poniżej (Kondygnacja Macierzysta.Wirtualny Budynek Schody i inne Obiekty GDL mogą zostać ustawione tak. Słupów. Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach Podczas gdy ustawienia Płaszczyzny Cięcia bieżącej kondygnacji są parametrami globalnymi tzn. Określ ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu indywidualnie dla poszczególnych Widoków Dla każdego Widoku możesz oddzielnie określić ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. obowiązującymi w całym projekcie.pozostałe parametry Ustawień Płaszczyzny Cięcia mają znaczenie tylko wtedy. możesz dodatkowo dostosować wyświetlanie indywidualnych elementów konstrukcyjnych (Ścian. Pokaż na Kondygnacjach. W momencie wstawiania elementu zostanie on "połączony" z tą. istnieje możliwość ustawienia indywidualnych preferencji wyświetlania dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych. by przy wyświetlaniu uwzględniały ustawienia Płaszczyzny Cięcia. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. • • W oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Narzędzi. bieżące ustawienia mają zastosowanie do wszystkich kondygnacji projektu. w oknie Ustawień Narzędzia) rezerwowaniu elementów w Pracy Zespołowej definiowaniu kryteriów dla zestawień. Przegród Strukturalnych. kondygnacją. 170 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Ustawienie Kondygnacji Macierzystej pełni rolę czynnika decydującego przy: • • określeniu. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu są parametrami globalnymi.

że jego linii bądź punkt odniesienia znajdzie się na innej kondygnacji. Na przykład. będąc na pierwszej kondygnacji taka definicja będzie się odnosiła do kondygnacji trzeciej. Uwaga: Bieżąca kondygnacja ustawiona w oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia będzie różna w zależności od tego. W takim przypadku możesz wybrać. że Macierzystą Kondygnacją dla tej ściany będzie kondygnacja bieżąca. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. Tylko na własnej: Element będzie widoczny tylko na własnej Kondygnacji Macierzystej. Na przykład. Tylko Obrys. jeśli Kondygnacja Macierzysta będzie wyrażona jako "Bieżąca + 2" w trójkondygnacjowym budynku. aby wybrać dowolną spośród zdefiniowanych w Projekcie kondygnacji. Uwaga: W pewnych okolicznościach. Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) Rozwijane menu Pokaż na Kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia pozwala na zdecydowanie. program automatycznie dostosuje ustawienie Kondygnacji Macierzystej. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób. czy element będzie wyświetlany na wszystkich kondygnacjach przez które przechodzi.) • 171 . wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. Chciałbyś jednak mierzyć jej wzniesienie do bieżącej kondygnacji Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a nie kondygnacji. Element zostanie wstawiony na wybraną w tym miejscu kondygnację. jednak taka kondygnacja w budynku nie istnieje. W przypadku Ściany. Po przejściu na drugą kondygnację oznaczałaby ona kondygnację czwartą.. na której element jest wstawiany (do której należy linia odniesienia lub podstawa elementu). w zakresie których się znajduje w przestrzeni. lub wybrać opcję Wybierz kondygnację. Jeżeli zmodyfikujesz element w ten sposób. Ustawienie Kondygnacji Macierzystej może być też stosowane do określania Względnego Wzniesienia Podstawy elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. do której należy strop. Możesz wybrać bieżącą kondygnację (znajdującą się na szczycie rozwijanej listy). W większości przypadków gwarantuje to przypisanie elementu do najbardziej uzasadnionej Kondygnacji Macierzystej. nieznacznie poniżej bieżącej kondygnacji. W takim przypadku ArchiCAD zmodyfikuje ustawienie w taki sposób.. na której kondygnacji aktualnie pracujesz. masz do wyboru następujące opcje: • Wszystkich: Element będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. Wybierz Kondygnację Macierzystą: Użyj tej opcji jeżeli chcesz powiązać element z konkretną kondygnacją. czy tylko na wybranych. aby Kondygnacją Macierzystą była kondygnacja ostatnia. mogłeś wstawić Ścianę przebiegającą przez kilka kondygnacji na stropie. Kondygnacja Macierzysta nowo tworzonego elementu może nie istnieć. przeważnie będzie najbardziej odpowiednia.Wirtualny Budynek Przy ustawieniu automatycznym ArchiCAD przypisuje elementy do kondygnacji. Przegrody Strukturalnej czy Słupa. Wszystko jako Pozawidokowe. zgodnie z poniższym opisem. Jeżeli ta opcja jest dostępna. Pole Kondygnacja Macierzysta zawsze wyświetla kondygnację w nawiązaniu do bieżącej kondygnacji (patrz ilustracja). Opcje dostępne w części “Pokaż na kondygnacjach” mogą różnić się w zależności od elementu konstrukcyjnego.

Użytkownika: Wybierz tę opcję. oprócz Ustawień własnych: • • Obiekty i Schody mają własne opcje wyświetlania: Kondygnacji powyżej i Kondygnacji poniżej. niektórych Elementów bibliotecznych i Schodów: Obrysy elementów na innych kondygnacjach będą 172 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które fizycznie przecina.) Własnej i jednej kondygnacji powyżej/poniżej/po jednej w górę i w dół: Dach będzie wyświetlony na własnej kondygnacji oraz na jednej kondygnacji powyżej i/lub poniżej. aby dokonać zmian. gdzie możesz zdefiniować opcje wyświetlania na kondygnacjach. (Po skonfigurowaniu Ustawień własnych. Na wszystkich kondygnacjach: Obrys dachu . dostępne są te same opcje co dla Dachu. (Jeżeli element jest wstawiony w taki sposób.Wirtualny Budynek W przypadku Dachu: Zobacz także Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach na stronie 172. • Tylko na własnej: Dach będzie widoczny tylko na własnej kondygnacji macierzystej. Wszystkich: Dach będzie wyświetlany i dostępny do edycji na wszystkich kondygnacjach. wówczas jedynym sposobem aby element był widoczny jest wybranie jednej z następujących opcji Reprezentacji na Rzucie: Przekrój jako symbol. Tylko Obrys.parametry użytkownika.będzie wyświetlany na każdej kondygnacji projektu. Wszystko jako Pozawidokowe. oddzielne dla obrysu i wypełnienia elementu . • • W przypadku Stropu lub Siatki. Siatek. jeżeli chcesz określić własne ustawienia wyświetlania obrysu i wypełnienia dachu. Pojawi się okno dialogowe Pokaż na kondygnacjach . poza opcją Wszystkie kondygnacje (ponieważ w przypadku tych elementów nie istnieją wersje wielokondygnacjowe): Typy linii elementów wyświetlanych na innych kondygnacjach Dla Stropów. że nie przechodzi przez Kondygnację Macierzystą. dostępne są te same opcje co dla Dachu. W ten sposób można określić aby elementy nie były w ogóle wyświetlane w kondygnacji macierzystej.bez względu na jego rzeczywiste położenie . użyj opcji Edytuj parametry użytkownika.) W przypadku Belek.

Przegród strukturalnych. fragment znajdujący się poniżej.Wirtualny Budynek wyświetlane zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Elementy Konstrukcyjne. Funkcja ta umieszczona została w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Narzędzia. 5) Symbol i Pozawidokowe: Opcja wyświetlenia jest dostępna jedynie dla Przegród Strukturalnych.) Uwaga: “Rzut i Pozawidokowe” jest domyślnym ustawieniem wyświetlania dla pochylonych i złożonych ścian/kolumn oraz dla wszystkich dachów i belek. tylko przy pomocy atrybutów przypisanych do linii widokowych. 3) Tylko Przekrój: wyświetlana jest tylko powierzchnia przecięcia z Płaszczyzną Cięcia dla Rzutu.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 173 . fragment. który znajduje się powyżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. 6) Tylko Obrys: Całkowity obrys elementu wyświetlany jest 1) Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przycięty fragment elementu (tzn. będziesz mógł określić widoczność elementów znajdujących się poniżej płaszczyzny cięcia za pomocą opcji Granica widoczności. Ustawienia Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu nie wpływają na wyświetlanie tych elementów. Słupów i Dachów na Rzucie. znajdujący się poniżej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu) oraz jego odciętą część (tzn. (Atrybuty elementów widokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. Opcja ta jest dostępna tylko dla prostych ścian lub słupów (także tych o profilu złożonym). Belek.) Przy tej opcji cały rzut nienachylonych i niezłożonych ścian lub pionowych (prostych lub profilowanych) słupów będzie wyświetlany jako przekrój z zastosowaniem jego ustawień atrybutów linii przekrojowej i wypełnienia przekroju. Szczegóły. patrz Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) na stronie 174. Jeżeli zdecydujesz się na jedną z opcji rzutowania (Rzut i Pozawidokowe lub Rzut). gdy przy funkcji Pokaż na Kondygnacjach jest wybrana opcja Tylko na własnej. 2) Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz Wybieranie sposobu reprezentacji elementów na Rzucie Użyj opcji zawartych w rozwijanym menu Reprezentacja na Rzucie aby wybrać jedną z metod wyświetlania Ścian. tylko wtedy. bez względu na wysokość położenia elementu. Dostępne są również dodatkowe opcje wyświetlania: 4) Przekrój jako symbol: (Dostępny tylko dla niepochylonych i niezłożonych ścian oraz dla pionowych lub złożonych słupów.

spowoduje. W takiej sytuacji. w jakim powinien być wyświetlany element wielokondygnacjowy (Ściana. Gdy dolny Zakres widoczności znajduje się ponad górnym limitem.Wirtualny Budynek 7) Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 174 . gdyby Płaszczyzna Cięcia wypadła poniżej dolnego limitu). element będzie wyświetlany na kondygnacjach zdefiniowanych jako Względny Zakres Widoczności (tj. które przecina. Spowoduje to również zrównanie poziomu Płaszczyzny Cięcia jak w przypadku (1) powyżej. Czasami zachodzi jednak potrzeba aby nie wyświetlać całego elementu. Przegroda Strukturalna. liczba kondygnacji w obu kierunkach. że zastosowane zostaną domyślne ustawienia wyświetlania elementów konstrukcyjnych na rzucie odpowiadające tradycyjnym konwencjom architektonicznym dla tych elementów. ustawienia bieżącej Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz Względnego Zakresu Widoczności mogą wchodzić w konflikt: • Gdy poziom Płaszczyzny Cięcia znajduje się poza bieżącym Zakresem Widoczności (np. jeśli jako sposób Reprezentacji na Rzucie wybrano “Rzut” lub “Rzut i Pozawidokowe. Po otworzeniu takiego pliku. bardzo mała wysokość kondygnacji zestawiona z domyślnym poziomem Płaszczyzny Cięcia). (Atrybuty elementów pozawidokowych definiuje się w sekcji Obrys panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawienia Narzędzia. Opcja ta jest dostępna tylko wówczas. Słup. dolny Zakres będzie traktowany jak obydwa Zakresy (dolny i górny) widoczności.) Uwaga: Otworzenie w ArchiCADzie projektów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu. Płaszczyzna Cięcia zostanie automatycznie przeniesiona do górnej granicy Zakresu (lub do dolnej granicy. W szczególnych sytuacjach.” • • Cały element (Ustawienia domyślne): Element wyświetlany będzie na wszystkich kondygnacjach. można zmieniać ustawienia wyświetlania elementów na Rzucie wedle potrzeb. Definiowanie zakresu widoczności rzutowanych elementów (Granica widoczności) Menu rozwijane Granica wyświetlania zawiera opcje umożliwiające zdefiniowanie zakresu. 1) Względny Zakres Widoczności: Wybierz tę opcję aby wyświetlić element w pewnym zakresie kondygnacji (bieżąca kondygnacja plus wskazana liczba kondygnacji powyżej i poniżej oraz opcjonalnie Wzniesienie) Jeśli wybierzesz tę opcję. Dach). W takim przypadku masz dwie dodatkowe opcje wyświetlania dostępne w menu rozwijanym Granica wyświetlania: 2) Bezwzględny Zakres Widoczności: Opcja ta ustanawia dolną granicę widoczności (domyślnie jest to Zero projektu) a następnie wyświetla wszystkie fragmenty elementu ponad tą granicą. W takim przypadku. na których element będzie widoczny) w menu Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu.

Przykłady ustawień wyświetlania na Rzucie Oto przykładowe ustawienia: • Pokaż na kondygnacji: Automatycznie Oznacza to. przecięcia oraz fragmenty pozawidokowe są inne na każdej kondygnacji. fragment poniżej płaszczyzny cięcia. Szczegóły. powierzchnia cięcia i fragment ponad płaszczyzną cięcia. Bezwzględny Zakres Widoczności zdefiniowany w Dokument > Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu będzie stanowił dolną granicę wyświetlania elementu.Wirtualny Budynek Gdy wybierzesz tę opcję. • Wyświetlanie na rzucie jako: Rzut i Pozawidokowe Z takim ustawieniem każdy element konstrukcyjny zostanie wyświetlony w całości tzn. • Granica wyświetlania: Cały element Ta opcja oznacza. Podczas przeglądania poszczególnych kondygnacji. patrz Okno Ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu w Pomocy ArchiCADa. iż element konstrukcyjny będzie wyświetlany na Rzucie każdej kondygnacji Projektu. odpowiednio zmienia się zawartość Rzutu: chociaż obrys ścian jest zaznaczony na każdej kondygnacji. że wyświetlanie elementu nie jest ograniczone ani bezwzględnym zakresem widoczności ani zdefiniowanym zakresem. w zakresie której znajduje się ten element (w przestrzeni). Poniżej przedstawiono przykładowy budynek z pochyłymi ścianami: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 175 . zgodnie z typami linii i piórami wybranymi w oknie dialogowym.

wielowarstwowe słupy ustawione są na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Względny Zakres widoczności” (na każdej kondygnacji.mają wybraną opcję “Tylko Przekrój” Okrągłe. struktura budynku pokazana została na 3 kondygnacjach: • • • Ściana kurtynowa .Wirtualny Budynek Nietypowe Wyświetlanie Elementów konstrukcyjnych W poniższym przykładzie.ustawiona jest na “Rzut i Pozawidokowe” oraz “Cały element” Ramy .(zrobione ze słupów) . widoczny jest tylko fragment przekroju) 176 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Specjalne techniki nawigacji w Oknie 3D pozwalają na znacznie wygodniejszą eksplorację modelu. Te polecenia są także dostępne w pasku narzędzi Wizualizacja 3D. Ustawienia ogólne mające wpływ na parametry wyświetlenia okna 3D można znaleźć w opcji Ustawienia okna 3D. Źródłem każdego Dokumentu 3D jest Okno 3D. które wpływają na zestaw elementów wyświetlonych w 3D znajdują się w menu hierarchicznych Widok > Elementy w Widoku 3D oraz Widok > Tryb Widoku 3D. Po zmianie projekcji. niż jest to możliwe w innych oknach. Zobacz Dokument 3D na stronie 204. płaszczyzn cięcia. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Zarówno w perspektywie jak i w aksonometrii możesz edytować model lub tworzyć nowe elementy konstrukcyjne korzystając z dowolnych narzędzi projektowych. można odpowiednio przedefiniować Dokument 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Otwórz Okno 3D Aby otworzyć lub uaktywnić Okno 3D. Polecenia. Okno 3D jest powiązane bezpośrednio z Rzutem oraz z oknami Przekroju/Elewacji/RŚ: każda zmiana dokonana na Rzucie lub w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ zostanie odzwierciedlona w Oknie 3D (i odwrotnie). patrz Nawigacja w Oknie 3D na stronie 62. użyć poleceń menu kontekstowego klikając prawym przyciskiem puste miejsce w otwartym oknie. poziomu powiększenia wybranych/zaznaczonych/filtrowanych elementów okna 3D. Okno 3D Okno 3D wyświetla model w perspektywie lub aksonometrii: daje to możliwość zobaczenia rzeczywistej formy budynku (na zewnątrz i wewnątrz). W dalszych rozdziałach szczegółowo zostały omówione metody pracy w Oknie 3D. należy wykonać jedno z poniższych: • • • • wcisnąć klawisz F3 użyć polecenia Okna > Okno 3D kliknąć przycisk okna 3D znajdujący się w pasku narzędzi Wizualizacja 3D lub Mini-Nawigator. 177 . Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Sposób wyświetlania poszczególnych elementów w Oknie 3D jest kontrolowany za pośrednictwem opcji zgrupowanych w panelu Model ona dialogowego Ustawień Elementu.

W pasku tytułu Okna 3D pojawi się napis “Obszar zaznaczania”. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów.Wirtualny Budynek Wyświetl wszystko w 3D Aby wyświetlić cały model w 3D. Aby wyświetlić to polecenie musisz dodać je do struktury menu lub do paska narzędzi w oknie Opcje > Środowisko pracy > Menu (lub Paski narzędzi). pozostaną one wyświetlone dopóki aktywne będzie Okno 3D. omawiane polecenie 178 .) z paska narzędzi Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w Oknie 3D tylko zawartość Obszaru Zaznaczenia. patrz Obszar Zaznaczenia na stronie 87. Pasek tytułu Okna 3D będzie w takiej sytuacji zawierał napis "Zaznaczenie" oraz nazwę kondygnacji macierzystej wyświetlonego elementów. zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania. patrz Okno Dostosowywania Menu w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. Skrót dla tego polecenia to Ctrl + F5. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. skorzystaj z polecenia Widok > Elementy w Widok 3D > Wyświetl wszystko w 3D. Wyświetlanie całego modelu poprzez polecenie Wyświetl wszystko w 3D jest uzależnione od ograniczeń wynikających z zastosowania kryteriów filtrujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Filtruj Elementy widoczne w 3D. Uwaga: Inne polecenie. jak i bezpośrednie zaznaczenie elementów. jak przy ostatnim wywołaniu polecenia Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. (lub wybierz odpowiedni przycisk Wizualizacja 3D. Jeżeli w Oknie 3D znajdują się tylko bezpośrednio zaznaczone elementy i utworzysz nowe. Domyślnie to polecenie nie jest widoczne w menu ArchiCADa. wybierz polecenie Widok > Elementy widoczne w 3D > Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D. użyj polecenia Widok > Elementy w Widoku 3D > Wyświetl Selekcję/Obszar zaznaczania w 3D przy aktywnym dowolnym typie okna edycyjnego. a wyświetli tylko bezpośrednio zaznaczone elementy. wybranie tego polecenia po zaznaczeniu w Oknie 3D elementów spowoduje wyświetlenie tylko zaznaczonych elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. Polecenie Pokaż Selekcję/Obszar Zaznaczenia w 3D działa również w momencie. Szczegóły. Wyświetl Zapamiętaną Selekcję w 3D wyświetli Okno 3D w takiej postaci. Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D Aby wyświetlić w 3D bezpośrednio zaznaczone elementy. Więcej informacji na temat definiowania Obszaru Zaznaczenie. gdy aktywne jest Okno 3D. ignorując zarówno bezpośrednie zaznaczenie elementów jak i ewentualny Obszar Zaznaczania. Jeżeli w oknie zdefiniowano zarówno Obszar Zaznaczenia. omawiane polecenie zignoruje przy wyświetlaniu Obszar Zaznaczania.

gdy wstawisz je wewnątrz Obszaru Zaznaczania. Elementy w Oknie 3D opartym o Obszar Zaznaczenia Jeżeli zawartość Okna 3D ograniczona jest częściowo Obszarem Zaznaczania.Wirtualny Budynek W przypadku wstawienia elementów poza granicami Obszaru Zaznaczenia lub przesunięcia istniejących elementów poza granice tego Obszaru. co zostało zaznaczone w innych oknach. elementy te natychmiast znikną z Okna 3D. wyłącz opcję Dotnij Elementy do Obszaru Zaznaczenia. Po przejściu do okna Rzutu będą one jednak widoczne. Zaznaczenie elementu w przyciętym Modelu 3D (poprzez użycie Obszaru zaznaczenia. By w całości wyświetlić elementy. która również znajduje się w oknie Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D). Domyślne wyświetlanie w 3D Jeżeli otworzysz Okno 3D nie korzystając z żadnych specjalnych poleceń wyświetlania 3D. w oknie pojawi się ostatnio wyświetlona zawartość bez względu na to. W trakcie edycji przyciętego elementu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 179 . Aby zobaczyć je w Oknie 3D. jeśli element będzie przycięty. lub Przekroju 3D) spowoduje wyświetlenie wszystkich jego wierzchołków nawet. Działanie obszaru zaznaczenia: Domyślnie elementy wewnątrz Obszaru zaznaczania zostaną przycięte do jego rozmiarów. których część znajduje się w Obszarze Zaznaczenia. Wierzchołki i krawędzie przyciętych elementów będą jednocześnie powodowały reakcję kursora. zostanie tymczasowo wyświetlony szkielet jego wszystkich krawędzi. Możliwe jest jednak wybranie opcji pozwalającej na wyświetlanie w 3D elementów znajdujących się na zewnątrz Obszaru Zaznaczenia: Przejdź do okna dialogowego Widok > Elementy widoczne w 3D > Filtruj Elementy widoczne w 3D. zmień Obszar zaznaczania (lub usuń go) i powróć do tego okna. a następnie zaznacz opcję Na zewnątrz obszaru zaznaczenia. Zobacz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. elementy utworzone w tym oknie będą widoczne tylko wtedy.

Aby osiągnąć ten efekt (było to domyślne ustawienie w poprzednich wersjach ArchiCADa). patrz Okno dialogowe Filtruj Elementy widoczne w 3D w Pomocy ArchiCADa. Zachowaj zawartość Okna 3D jako Widok Jeśli zachowasz zawartość okna 3D jako widok (zobacz Zachowywanie Widoku na stronie 75. zastosuj przygotowaną Kombinację warstw: “Pokaż Strefy 3D jako bryły". który będzie wyświetlany w Oknie 3D. Przekrój 3D oraz Ustawienia Renderingu. W sekcji Rodzaje elementów widocznych w 3D znajdują się wszystkie typy elementów konstrukcyjnych i obiektów. Szczegóły. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. W tym oknie w sekcji Działanie Obszaru Zaznaczenia możesz określić w jaki sposób Obszar Zaznaczenia będzie wpływał na zawartość Okna 3D. Możesz zmodyfikować zapamiętany Widok 3D poprzez zmianę ustawień Okna 3D. w panelu Tylko 3D wyświetlona zostanie informacja. patrz Panel Ustawień widoku Tylko 3D w Pomocy ArchiCADa.. Sekcja Kondygnacje widoczne w 3D pozwala na zdefiniowanie zakresu kondygnacji.). Parametry Okna Widoku 3D. Więcej szczegółów.Wirtualny Budynek Filtruj Elementy widoczne w 3D Wybierz polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D. Parametry Przekroju 3D. Tylko zaznaczone elementy zostaną wyświetlone w Oknie 3D. Ustawienia Widoku 3D obejmują: Parametry Widoku 3D (łącznie z powiększeniem). Filtry i Elementy w 3D. przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. a następnie zaznaczenie opcji Zastąp Ustawienia Widoku 3D Bieżącymi w panelu Tylko 3D okna dialogowego Ustawień Widoku i zamknięcie okna przyciskiem OK. czy widok ten został utworzony w wyniku nałożenia filtra czy obszaru zaznaczenia. 180 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

OpenGL jest technologią wykorzystującą mapy bitowe (tekstury). że widoki 3D utworzone za pomocą procedury OpenGL można zapisywać jako bitmapy. Ponadto obsługuje wyświetlanie tekstur. ale proste widoki.Wirtualny Budynek Procedury 3D Procedury 3D są wbudowanymi algorytmami graficznymi odpowiadającymi za generowanie modelu 3D w ArchiCADzie. Dodatkowe opcje procedury OpenGL są dostępne poprzez kliknięcie przycisku Opcje w oknie dialogowym Parametry okna widoku 3D. łatwe do nawigacji. 1) Wewnętrzny silnik 3D Wewnętrzny silnik 3D jest najbardziej przydatny przy przetwarzaniu widoku w oknie 3D: widoki wygenerowane za pomocą tej procedury opierają się na rysunku wektorowym. Dzięki niemu otrzymujemy precyzyjne. lecz jest wolniejszy podczas generowania modelu i nawigacji. Zobacz także Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. patrz Rendering ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. Niektóre efekty i opcje. są niedostępne w procedurze OpenGL. takie jak cienie słoneczne. Domyślnie dostępne są dwie procedury: • • Wewnętrzny silnik 3D procedura OpenGL Więcej szczegółów. Oznacza to również. 2) Procedura OpenGL Procedura OpenGL dla wymiaru 3D jest Aby wybrać procedurę należy otworzyć okno dialogowe Widok > Tryb i Procedury 3D > Parametry okna widoku 3D i skorzystać z rozwijanego menu wyboru procedury lub wybrać procedurę bezpośrednio z menu Widok > Tryby i Procedury 3D. Wewnętrzny silnik 3D działa optymalnie przy prostych (nie wymagających fotorealizmu) prezentacjach architektonicznych i do bezpośredniej publikacji z pominięciem procesu generowania wizualizacji. świetnie nadaję się jako interaktywny podgląd podczas przygotowywania wizualizacji. Wewnętrzny silnik 3D cechuje się lepszymi efektami wizualizacyjnymi niż OpenGL. Możliwość Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 181 . kreskowanie wektorowe oraz zapisywanie zawartości okna 3D jako rysunku wektorowego. zalecana dla komputerów wyposażonych w szybką kartę graficzną obsługującą OpenGL. ale bez tekstur. Ważne: OpenGL jest zoptymalizowany do szybkiej i płynnej nawigacji podczas pracy nad modelem. dlatego doskonale nadają się do wydruków.

które posiadają wiele elementów.Wirtualny Budynek publikowania widoków wygenerowanych w OpenGL ograniczają się tylko do map bitowych. W trybie Kolorowanie wszystkie powierzchnie w modelu są wyświetlane jako wieloboki cieniowane zgodnie z kierunkiem padania na nie światła. Należy jednak pamiętać. przestrzeń może być trudna do interpretacji. ten tryb dostarcza widoków najłatwiejszych do interpretacji. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa oraz Materiały na stronie 37. Widoki w trybie Ukrywanie linii można zachowywać w licznych formatach 2D i 3D. 182 . Jest także odpowiedni do szkicowych wydruków wizualizacyjnych. Można je przełączać z poziomu okna dialogowego Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D lub z menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D. W trybie Ukrywanie linii krawędzie przysłonięte przez elementy znajdujące się bliżej punktu obserwacyjnego będą niewidoczne. Spośród trybów linearnych. Ukrywanie linii oraz Kolorowanie. dostępne są tylko tryby Szkielet i Kolorowanie. Ukrywanie linii. OpenGL umożliwia znacznie szybszą nawigację na ekranie pod warunkiem. Szczegóły. Uwaga: Przy aktywnej procedurze OpenGL. Szczegóły. Kolorowanie W trybie Szkielet widoczne są wszystkie krawędzie elementów modelu. Kolory wieloboków zależą od atrybutów materiału elementów konstrukcyjnych (są niezależne od koloru światła ustawionego w oknie dialogowym Słońce). patrz Opcje OpenGL w Pomocy ArchiCADa. Ustawień kąta padania światła dokonuje się w oknie dialogowym Parametry widoku 3D. że spełnione są wymagania sprzętowe. Kolorowanie jest zalecane podczas: • Podglądu modelu w czasie rzeczywistym • Sprawdzaniu kolorów powierzchni • Szybkiej wizualizacji projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tryby wyświetlania 3D Wewnętrzny silnik 3D ArchiCADa oferuje trzy tryby wyświetlania 3D: Szkielet. W poniższym obrazie użyto OpenGL przy włączonym efekcie Przezroczystości w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D: Przyciski włączające Tryby 3D są również dostępne w pasku narzędzi Okna > Paski narzędzi > Proste 3D. Szkielet. że w przypadku złożonych modeli.

Wirtualny Budynek Projekcje 3D ArchiCAD umożliwia wyświetlanie modelu w perspektywie i w widokach aksonometrycznych (równoległych). Ustawione tutaj parametry projekcji pozostają aktywne do momentu dokonania kolejnych ich modyfikacji. Więcej szczegółów. Za pomocą przycisku w prawym górnym rogu okna. Dodać bieżącą projekcję do zestawu domyślnie ustawionych widoków aksonometrycznych. Zobacz Podgląd nawigatora (3D) na stronie 64. możesz zmieniać kąt widoku lub ustawienia aksonometrii. korzystając z polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Dodaj bieżącą projekcję. • paska narzędzi Mini-Nawigatora: palety Nawigatora: Jak zapamiętać Projekcję 3D Aby zachowywać projekcje ustawione w Oknie 3D można: • Użyć polecenia Zachowaj bieżący widok z menu kontekstowego palety Nawigatora. Nowy widok zostanie dodany do Mapy Widoków Nawigatora. można szybko przełączać pomiędzy tymi ustawieniami. Natomiast perspektywę określa się na podstawie położenia punktu patrzenia (Kamery) oraz celu. zachowując ogląd na cały projekt. Widok aksonometryczny automatycznie umieszcza cały model w centrum okna. Spowoduje to utworzenie widoku (perspektywy lub aksonometrii) w oparciu o bieżące ustawienia projekcji w Oknie 3D. Dodać bieżącą perspektywę do Mapy Widoków. Nazwa i zawartość okna dialogowego zależą od typu projekcji (widoku): Ustawienia aksonometrii lub Parametry perspektywy. Dodatkowo na Rzucie pojawi się obiekt Kamera ustawiony zgodnie z zachowanym widokiem perspektywy. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa oraz Dodatki Nawigacji 3D na stronie 184. używając polecenia Widok > Dodatki Nawigacji 3D > Ustaw Kamerę na Ścieżce. • Jak przechodzić pomiędzy Perspektywami i Aksonometriami W Oknie 3D można przełączać widok pomiędzy “Perspektywą” i “Aksonometrią” za pomocą: • Domyślne Skróty: Ctrl+F3 = Aksonometria Shift+F3 = Perspektywa • poleceń dostępnych w menu Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D: Szczegóły. • paska narzędzi Wizualizacja 3D: • Parametry okna 3D Polecenie Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D (dostępne również w menu rozwijanym w palecie Mini-Nawigatora) otwiera okno dialogowe zawierające wszystkie opcje i parametry umożliwiające ustawienie widoku 3D. paleta Podglądu Nawigatora wyświetla miniaturę widoku całego projektu. patrz Parametry Widoku 3D w Pomocy ArchiCADa. Umożliwia to szybką modyfikację Parametrów widoku 3D zarówno perspektywy jak i aksonometrii. • Szczegóły. Przy aktywnym Oknie 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 183 . patrz Kamery na stronie 557.

Przekrój 3D jest przydatną funkcją przy wizualizacjach wymagających ukazania wewnętrznych przestrzeni budynku. gdy w wyniku nawigacji kamera przyjmie dziwaczne położenie (Przywróć kąt obrotu). • Ustaw kamerę na ścieżce (tylko perspektywa). Dzięki temu poleceniu można dodawać bieżącą perspektywę do Mapy Projektu. Przekroje 3D Przekrój 3D to tryb wyświetlania w Oknie 3D ArchiCADa. Jeżeli jednak na Rzucie zaznaczono kamerę (aktywna kamera posiada stożek widoku). Osobne Ustawienia Reprezentacji Modelu dla Dokumentu 3D umożliwiają skonfigurowanie materiałów dla powierzchni w Przekroju 3D. nowa kamera zostanie umieszczona tuż za nią. Użyj tej opcji. umożliwia tworzenie zarówno tradycyjnych (ortogonalnych) przekrojów jak i specjalnych widoków pozwalających na tworzenie nieszablonowych prezentacji projektu. Parametry przekroju 3D są przechowywane w pliku projektu i są dostępne nawet po ponownym uruchomieniu ArchiCADa. Modyfikuj zapamiętane projekcje oraz Dodaj bieżącą projekcję: Polecenia te są dostępne. gdy włączony jest widok aksonometryczny. z menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D dostępne są również następujące polecenia: Uwaga: Zmiany zaznaczenia kamer dokonane za pomocą tych poleceń. 184 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Zmień zaznaczone: Widok zaznaczonej kamery zostanie zaktualizowany zgodnie z bieżącym widokiem w oknie 3D. Przywrócenie osi widoku do płaszczyzny poziomej (Poziomuj oś widoku). Zobacz Dokument 3D na stronie 204. Funkcje te pozwalają na: • • • Wskazanie celu perspektywy (Patrz na). jeżeli na Rzucie nie zaznaczono żadnej kamery. Wstaw nową kamerę za zaznaczoną: Dodaje do ścieżki i zaznacza nową kamerę z zachowanym bieżącym widokiem. wywołują odpowiadające im zmiany w palecie Mapy Projektu. Jeśli znajdujesz się w widoku perspektywy. Ustawienie widoku prostopadle do wskazanego punktu (Patrz prostopadle na). • • Więcej szczegółów. która już należy do ścieżki animacji. Uaktywnienie funkcji Przekrój 3D. patrz Kamery na stronie 557. jeżeli zmieniłeś widok w Oknie 3D. Wyzerowanie kąta obrotu perspektywy w przypadku. Przywróć zaznaczony widok: Przywraca zachowany widok kamery. • • Szczegóły. patrz Zapamiętane projekcje w Pomocy ArchiCADa. • Idź do poprzedniego/Idź do następnego: Użyj tych poleceń gdy chcesz nawigować w widoku perspektywicznym pomiędzy kamerami znajdującymi się na aktywnej ścieżce (aktywna kamera zostanie zaznaczona). Utworzony przekrój 3D może być zachowywany w wielu formatach w celu dalszej obróbki. Ustawienia Przekroju 3D zostaną zastosowane w Dokumencie 3D.Wirtualny Budynek Dodatki Nawigacji 3D Inne funkcje przydatne przy modyfikowaniu ustawień widoków 3D dostępne są w menu Widok > Dodatki Nawigacji 3D (lub w pasku narzędzi zawierającym polecenia związane z obsługą Okna 3D).

Widokiem bądź Rysunkiem. zostanie on odwzorowany w postaci elementów rysunkowych (punktów. np. Zobacz przykład w Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. (aby wyłączy Przekrój 3D. Przekrój. możesz powiązać go z dowolnym Widokiem Projektu. Jeżeli Znacznik jest Połączony. linii i wypełnień). Przekroje O Przekrojach Narzędzie Przekrój służy do wstawiania Znaczników Przekrojów. zawartość okna Przekroju można również bezpośrednio publikować. określonego w oknie Ustawień Przekroju. należy wybrać polecenie Widok > Elementy w Widoku 3D > Przekrój 3D. użyj narzędzia Przekrój w jednym z następujących okien: Rzut. który generuje Widok Projektu w Przekroju 2) Połączony Znacznik. które nie są połączone z żadnymi elementami w innych oknach Modelu i nie odzwierciedlają zmian dokonanych w tych oknach. Każdy nowo utworzony Widok Projektu w Przekroju zostanie dodane do folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. Przekroje mogą być zachowywane w postaci Widoków i wstawiane na Arkusze jako Rysunki. Elewacja.) Jeżeli wkleisz element konstrukcyjny do okna Przekroju. który zawiera tekst użytkownika Uwaga: Łatwym sposobem na rozróżnienie pomiędzy typem źródła oraz połączonymi/samodzielnymi znacznikami jest zastosowanie opcji “Podświetl Znaczniki Źródłowe”. Aby wygenerować Przekrój należy narysować linię przekrojową na Rzucie. Przekrój w trybie Rysunku zawiera elementy rysunkowe. Znacznik Przekroju może przyjąć jedną z poniższych postaci: 1) Znacznik źródłowy. Widokiem. Rozwinięcie ścian. Obszar 2D. Połączony Znacznik pełni tylko rolę odnośnika. a następnie wstawić Znacznik źródłowy Przekroju. Płaszczyzny te definiuje się w oknie dialogowym Parametry przekroju 3D. (Jedynym wyjątkiem jest użycie polecenia "Przesuń Kopię" dla Okien i Drzwi. patrz Okno dialogowe Parametry Przekroju 3D w Pomocy ArchiCADa. Po zdefiniowaniu płaszczyzn cięcia. płaszczyzny cięcia będą uwzględniane podczas generowania modelu 3D. wybierz to polecenie powtórnie. Zawartość Widoku Projektu w Przekroju zależy od Statusu Przekroju. Więcej szczegółów. jak również dowolne elementy dwuwymiarowe. jednak nie jest możliwe wstawianie nowych elementów konstrukcyjnych.Wirtualny Budynek Tworzenie Przekroju 3D Przekrój 3D działa na zasadzie tworzenia płaszczyzn cięcia modelu 3D. które będą wyświetlane przez Znacznik. Detal. 3) Samodzielny Znacznik. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 185 . Zobacz także Podświetlenie Znaczników Źródłowych na stronie 219. Przekrój w trybie Modelu zawiera edytowalne elementy konstrukcyjne połączone i aktualizowane na bieżąco ze swoimi odpowiednikami w innych oknach Modelu. który wygeneruje Widok Projektu. ale może zostać połączony z dowolnym Widokiem Projektu. Możesz określić szereg informacji. Wszystkie właściwości linii przekrojowej oraz Znacznika można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Przekroju. Aby wstawić Połączony bądź Samodzielny Znacznik Przekroju. czy Rysunkiem.) Jeżeli polecenie Widok > Elementy w Widoki 3D > Przekrój 3D jest aktywne. który nie generuje Widoki Projektu. dla ułatwienia identyfikacji i nawigacji Znacznik może wyświetlać nazwę pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie Widoku Projektu wygenerowanego przez Znacznik. którą można domyślnie aktywować poprzez menu Widok > Opcje wyświetlania. W oknach Przekrojów można oglądać i modyfikować elementy.

Wirtualny Budynek Aby utworzyć Przekrój oparty na Modelu musisz wstawić Znacznik przekroju na Rzucie. (Będzie to Znacznik Źródłowy Przekroju. 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. 3) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Linia przekrojowa na Rzucie • • Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. 4) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju Uwaga: W identyczny sposób tworzy się Elewacje. który nie jest oparty o Model. Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej.) Uwaga: Innym rodzajem Widoku Projektu w Przekroju jest Niezależny Przekrój. Pojawi się kursor w kształcie Oka. 186 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Punkt w którym klikniesz będzie również definiował położenie linii ograniczającej Przekrój w poziomie. przekrojowej by określić orientację Przekroju. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. jeżeli została wybrana opcja Ograniczony Zasięg Poziomy oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. Zobacz Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193.

Reprezentacji Modelu. Poziomów Kondygnacji. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Po wybraniu ograniczonego Zasięgu Pionowego należy wprowadzić wartości podniesienia odpowiadające zasięgowi pionowemu modelu. Inne opcje dotyczące Widoku Projektu w Przekroju.) Uwaga: Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. (Dla Elewacji opcja Głębokość Zerowa nie jest dostępna.) • Szczegóły. patrz Zasięg poziomy (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. w Mapie Projektu palety Nawigatora. że wyświetlana będzie tylko część modelu przecięta linią przekrojową. Głębokość Zerowa oznacza. Zasięg pionowy • • Nieskończony Zasięg Pionowy oznacza. Po wstawieniu Przekroju można zaznaczyć linię ograniczającą i w razie potrzeby zmienić jej położenie. patrz Ustawienia Narzędzia Przekrój w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Modyfikowanie Poziomego Zasięgu Przekroju oraz Granicy Obszaru Odległego Możesz zmienić Poziomy Zasięg Przekroju poprzez przesunięcie linii ograniczającej Przekrój: Upewnij się czy wybrane zostało narzędzie Przekrój a następnie kliknij linię i przesuń ją do nowego położenia. że wszystkie kondygnacje projektu będą wyświetlane. danych odniesienia. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Przekroje. (Jeżeli tworzysz Przekrój Ograniczonym Zasięgu Poziomym. znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Więcej szczegółów.) 5) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. który chcesz zawrzeć w Przekroju. która jest wstawiana automatycznie. 187 . Znacznika. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji.Wirtualny Budynek Linia przekroju Linia ograniczająca Zasięg poziomy • • Nieskończony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie całego modelu począwszy od linii przekrojowej. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. Skorzystaj z opcji w panelu Ogóle okna dialogowego Ustawienia Przekroju aby określić geometrię Przekroju. Ograniczony Zasięg Poziomy powoduje wyświetlenie modelu w zakresie od linii przekrojowej do linii ograniczającej Przekrój. linia ograniczająca Przekrój zostanie również wstawiona.

Rozwinięć Ścian. który zostanie utworzony lub do pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku Projektu. Gdy zaznaczysz Znacznik Źródłowy. Jeżeli wybierzesz opcję Pierwszego Wstawionego Rysunku. Aby zmienić ich kolory lub rodzaje linii skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Elewacji. aby przyporządkować Odniesienie Znacznikom Źródłowym: Przekrojów.Wirtualny Budynek Możesz także zmienić położenie Granicy Obszaru Odległego. będziesz miał do wyboru dwie dodatkowe opcje w rozwijanym menu "ze Znacznikiem odnoszącym się do:" • • Wybranego Rysunku Pierwszego wstawionego Rysunku dla wybranego Widoku • Więcej szczegółów. Do Znacznika Przekroju zostanie wówczas dodana linia ograniczająca Obszar Odległy. wówczas Znacznik będzie zawierał Autotekst. Wstawiając Nowy Znacznik źródłowy na Rzucie w celu utworzenia nowego Widoku Projektu. okno dialogowe Ustawień Domyślnych oferuje dwie opcje Odniesienia dla Znacznika: 188 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (“Pierwszy” znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. który zostanie zastąpiony odniesieniem do Rysunku po jego utworzeniu. patrz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. zaznaczysz opcję Zaznaczony Obszar Odległy. (na podstawie odnośnego Widoku Projektu mogło już zostać utworzone wiele Widoków lub Rysunków) wówczas w palecie Info lub w oknie dialogowym Ustawień Elementu. a żaden Rysunek nie będzie jeszcze utworzony na podstawie tego Widoku Projektu. Uwaga: Opcjonalny "Obszar Odległy" Przekroju mogący mieć odrębne ustawienia kolorów i efektów modelu zostanie utworzony. jeżeli w panelu Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Przekroju. Zobacz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa.) Na przykład następujący Przekrój został ustawiony. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego Postępuj według poniższych instrukcji. który został wcześniej wstawiony. by wyświetlał informacje odnoszące się do pierwszego Rysunku utworzonego na jego podstawie . Detali oraz Obszaru 2D. • Aby przełączyć wyświetlanie granic Poziomego Zasięgu Przekroju i Obszaru Odległego użyj opcji Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Innymi słowy Znacznik będzie wyświetlał informacje odnoszące się do Widoku Projektu. jeżeli opcja ta została wybrana w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Linie wyznaczające Poziomy Zasięg Przekroju oraz Obszar Odległy są elementami ekranowymi i nie podlegają publikacji.

nie można jednak określić ustawienia: Rysunek: bez przebudowania. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku.bez przebudowania.przebudowanie ręczne oraz Rysunek . Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku. Status Przekroju definiuje połączenie pomiędzy Przekrojem a Modelem na Rzucie oraz metodę przebudowania.Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). Przekrojowi można przypisać jeden z trzech statusów: Model . Wybierz Status Przekroju Uwaga: Procedura wybierania statusu jest identyczna dla Przekrojów. Model . Rysunek) będzie dostępny w Projekcie.Wirtualny Budynek Wybranie jednej z tych opcji wyświetli okno dialogowe zawierające strukturę Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy. przypisywany jest mu Status w panelu "Ogólne" okna dialogowego Ustawienia Przekroju. Status dokumentu 3D może być ustawiony jako Przebudowanie automatycznie lub Przebudowanie ręczne. Uwaga: Te same informacje związane ze Znacznikiem dostępne są w Panelu Znacznik i w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. Ostrzeżenie: Usunięcie elementu konstrukcyjnego z okna Przekroju o statusie Model (zarówno przebudowanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 189 . W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. Podczas tworzenia każdego nowego Przekroju. łuki i linie. jednak nie jest możliwe tworzenie nowych elementów z wyjątkiem kopiowania już istniejących okien i drzwi. jak odnośny element (np.przebudowanie automatyczne. W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu. jakiekolwiek zmiany dokonane w Przekroju typu Model. Gdy zmieniony zostanie status Przekroju na Rysunek. • W przypadku statusu Model (przebudowanie automatyczne oraz ręczne). zawartość okna stanowią elementy konstrukcyjne. do którego odnosi się Znacznik. zostaną przeniesione do Rzutu. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. Można natomiast zaktualizować taki odłączony rysunek do ostatnich zmian dokonanych w Modelu. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). wypełnienia. elementy konstrukcyjne zostaną rozbite na elementy 2D. Elewacji oraz Rozwinięć Ścian. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. pozostałe elementy będą nieaktywne i nie będzie możliwości ich zaznaczenia. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). Okna 3D oraz do pozostałych okien Przekroju w trybie Model i odwrotnie. • W przypadku dwóch pierwszych trybów . Możliwe będzie zaznaczenie jednego z Widoków/Rysunków utworzonych na podstawie odnośnego Widoku Projektu. Nawet kopiując elementy konstrukcyjne i wklejając je uzyskujesz jedynie proste elementy rysunkowe. Informacje dotyczące połączenia zawarte w Znaczniku będą również wyświetlane w polu Odniesienie do tak długo. tj. elementy konstrukcyjne w oknach Przekrojów są edytowalne. Zmiany dokonywane w tym trybie nie są przenoszone na Model.

z kontekstowego menu Przekroju w Nawigatorze wybierz polecenie Otwórz w nowym oknie. co gwarantuje plastyczne odwzorowanie zaokrąglonych powierzchni: Możliwe jest wykorzystanie zarówno Cieni Słonecznych jak i Cieniowania w jednym Przekroju: Otwórz Widok Projektu w Przekroju Aby otworzyć Widok Projektu w Przekroju dwukrotnie kliknij jego nazwę w palecie Nawigatora lub skorzystaj z polecenia w menu. a zatem z okien Rzutu i 3D. Szczegóły. Poniższe okno Przekroju posiad włączone opcje Kreskowania Wektorowego (wzór pokrycia na płaszczyźnie dachu) oraz Wektorowych Cieni Słonecznych (cień okapu na powierzchni ściany).Wirtualny Budynek automatycznie jak i ręczne) spowoduje usunięcie tego elementu z Modelu. Innym dostępnym efektem jest wyświetlanie powierzchni elementów w widoku w trybie Cieniowania. opisy oraz wymiarowanie. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) w Pomocy ArchiCADa. Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. W tym miejscu będziesz mógł zdefiniować takie efekty jak np. (Widok > Nawigacja > Przekroje > Otwórz Przekrój). a następnie wybranie polecenia “Otwórz Przekrój” z menu kontekstowego. patrz Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. 190 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zastępując poprzedni Przekrój wyświetlony w tym oknie. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju Uwaga: Opcje związane z wyświetlaniem elementów są prawie identyczne w przypadku Elewacji i Rozwinięć ścian. Szczegóły. aby zdefiniować sposób wyświetlania elementów w przekroju i widoku. Innym sposobem otworzenia Widoku Projektu w Przekroju jest zaznaczenie linii Przekroju na Rzucie. Domyślnie każdy Przekrój jest otwierany w oknie Przekroju. w oknach tego typu możesz dodawać elementy rysunkowe 2D. Wektorowe Cienie Słoneczne oraz parametry "Obszaru Odległego". Bez względu na wybrany status Przekroju. Aby otworzyć kilka okien zawierające różne Przekroje.

z którym zostały połączone . Aby wstawić Połączony Znacznik Przekroju: 1) Uaktywnij narzędzie Przekrój. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. Połączone Znaczniki Przekroju nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. łączone przez użytkownika z istniejącym Widokiem Projektu. Zamiast tego są one wstawiane do Projektu. Linia Łamana: kliknij dowolną ilość racy aby zdefiniować wymaganą liczbę segmentów linii przekrojowej. które Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Na przykład możliwe jest stworzenie Przekroju przez ścianę. Przekrój. 4) W palecie Info wybierz Metodę Geometrii (Linia Prosta bądź Łamana) i narysuj linię przekrojową na Rzucie. Możesz wstawić Połączony Znacznik Przekroju do okna jednego z następujących rodzajów: Rzut. następnie umieścić połączony znacznik Przekroju Ściany na rzucie. Widokiem bądź Rysunkiem i wyświetlają informacje związane z elementem.Wirtualny Budynek Wstaw Połączony Znacznik Przekroju Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Elewacji. który funkcjonuje jako Detal: Najpierw należy wstawić znacznik źródłowy detalu w oknie Przekroju. Detali i Obszaru 2D. Połączony znacznik Przekroju wskazuje Detal Przekroju tej ściany. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. zostanie wyświetlone. Linia Prosta: kliknij w dwóch miejscach aby zdefiniować początek i koniec linii przekrojowej. Elewacja. • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 191 . połączonym do tego Detalu. Detal. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Przekroju wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”.

W Znaczniku będą wyświetlane informacje dotyczące pierwszego Rysunku utworzonego na podstawie tego Widoku w postaci Autotekstu.. Pojawi się kursor w kształcie Oka. ale jest możliwe odniesienie go do Widoku (w bieżącym Projekcie). pierwszego rysunku utworzonego z widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj. który chciałbyś połączyć ze Znacznikiem. Wynika z tego. Jeżeli modyfikujesz zaznaczony Znacznik.) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. Zobacz Aby zaimportować rysunek z innego Projektu ArchiCADa: na stronie 464. Rozwinięć Ścian. (“Pierwszy” oznacza rysunek. “Przeglądaj. 5) Kursorem w kształcie oka kliknij po jednej stronie linii przekrojowej by określić orientację Przekroju.”). Elewacji. aby wyświetlić okno dialogowe Określ odniesienie dla Znacznika i wybierz element. jego pole zostanie wypełnione prawidłowymi danymi Rysunku. na podstawie którego został ów Rysunek utworzony (w innym projekcie). znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. gdy potrzebny Rysunek znajduje się w Teczce Arkuszy innego Projektu (w związku z czym nie jest dostępny w oknie dialogowym Określ odniesienie dla Znacznika). widoku modelu wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) wybranego rysunku (tj. Nie jest w tym wypadku możliwe odniesienie Znacznika bezpośrednio do Rysunku. że Połączony Znacznik może się odnosić do dowolnego Widoku Projektu. aby przyporządkować Odniesienie Połączonym Znacznikom: Przekrojów.) Wybranie którejkolwiek z tych opcji otworzy okno dialogowe zawierające strukturę odpowiedniej Mapy Nawigatora (Mapy Projektu. Wybierz pożądany Widok Projektu. Nowe Połączone Znaczniki lub dla zaznaczone istniejące Znaczniki mogą odnosić się do: • • • wybranego widoku modelu (tj. Detali oraz Obszaru 2D.. możliwa jest zmiana wszystkich jego ustawień w dowolnym momencie.”). Po wstawieniu Znacznika. Uwaga: Opcja odniesienia do Widoku jest dostępna w przypadku.Wirtualny Budynek Uwaga: Opcja Linii łamanej jest niedostępna w przypadku Elewacji. rysunku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji “Przeglądaj”) pierwszego wstawionego rysunku dla wybranego widoku modelu (tj. (“Pierwszy” oznacza rysunek. pierwszego rysunku utworzonego z widoku wybranego z listy katalogów po wskazaniu opcji • 192 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Mapy Widoków lub Teczki Arkuszy). W momencie otwarcia Teczki Arkuszy zawierającej Rysunek. Informacje związane z wybranym elementem będą wyświetlane w Znaczniku. do którego odnosi się Znacznik. Widok lub Rysunek. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika Postępuj według poniższych instrukcji. znajdujący się najwyżej w strukturze Teczki Arkuszy Nawigatora. kliknij przycisk Przeglądaj. 6) Znacznik zostanie automatycznie wstawiony w momencie zakończenia rysowania Przekroju. Widoku lub Rysunku w Projekcie.

użyj polecenia “Utwórz Nowy Niezależny Przekrój”. • • 3) Narysuj linię bądź granicę (w zależności od rodzaju narzędzia) i wstaw Znacznik do jednego z następujących okien: Rzut. w Nawigatorze są one określone jako "Niezależne" Widoku Projektu. 2) Zdefiniuj dowolne własne teksty. Detal lub Obszar 2D. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów Uwaga: Proces aktualizacji jest identyczny dla Przekrojów. Aby utworzyć nowy Niezależny Przekrój bez Znacznika.Wirtualny Budynek Wstaw Samodzielny znacznik W celu wstawienia Samodzielnego Znacznika za pomocą narzędzia Przekrój. jaki Nowy Widok Projektu zostanie utworzony (w tym wypadku będzie to Przekrój). Rozwinięcia Ścian Obszar 2D. postępuj według poniższych instrukcji. Kliknij prawym przyciskiem myszki ten folder i wybierz polecenie “Nowy Niezależny Przekrój”. Polecenie to Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeżeli zajdzie potrzeba aby ten Niezależny Widok Projektu był Połączony ze Znacznikiem. Dokument 3D. Status Przekroju definiuje połączenie (i metodę przebudowania) pomiędzy Przekrojem a modelem na Rzucie. patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. spowoduje utworzenie nowego Widoku Projektu nie posiadającego Znacznika. Więcej informacji dotyczących Statusu Przekroju. posiadające Znacznik lub pozbawione Znacznika. Detal. możesz posłużyć się dowolnymi narzędziami rysunkowymi. Elewacja. Utwórz Niezależny Przekrój Uwaga: Opisana procedura jest identyczna w przypadku Niezależnych Elewacji. Rozwinięć Ścian i Dokumentów 3D. Polecenie to jest dostępne: • w menu kontekstowym folderu Przekroje w Mapie Projektu palety Nawigatora. w menu Dokument > Narzędzia Dokumentacji lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu znajdującej się u dołu Mapy Projektu Nawigatora. Elewacja.” Informacje wyświetlane przez Znacznik tego typu nie są połączone z żadnym elementem. “Niezależne” Przekroje. Elewacji. Aby dodać nowe elementy w Niezależnych Widokach Projektu. 193 . Są to Widoki Projektu nie oparte o Model. Przekrój. 1) W oknie Domyślnych Ustawień Narzędzia bądź w palecie Info wybierz opcję “Wstaw samodzielny znacznik. ale wymienionego w Nawigatorze. mogą być tworzone w niektórych oknach. wstaw nowy Połączony Znacznik do Projektu i połącz go (“Odniesienie Znacznika do”) z istniejącym Niezależnym Przekrojem. Możesz również przenieść elementy 2D z Podrysu (za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej) w celu dalszej edycji. na liście parametrów w panelu Znacznik okna dialogowego Ustawień Narzędzia. zaznaczony element Mapy projektu będzie decydował o tym.

wszelkie zmiany w oknie Przekroju powodują natychmiastową i ciągłą przebudowę tego okna. Funkcja ta usunie wszystkie elementy dwuwymiarowe pochodzące z modelu i zastąpi je aktualnymi. Oznacza to. by odzwierciedlać bieżący stan Wirtualnego Budynku. że wszelkie modyfikacje tych elementów zostaną utracone. Użycie tego polecenia nie powoduje zmian w elementach rysunkowych dodanych do okna Przekroju. że elementy w tych oknach zostaną uaktualnione tak. które są dokumentami do Przebudowania Automatycznego lub Ręcznego. Gdy wybrany jest status Modelu: przebudowanie automatyczne. Dla całkowitego przebudowania zawartości okna Przekroju w trybie Rysunek użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. W przypadku dużych projektów ciągła przebudowa modelu może zabierać dużo czasu. (Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj. Jeżeli wolisz aby okna Przekrojów były przebudowywane tylko podczas ich otwierania i uaktywniania (tak jak w ArchiCADzie 9). Polecenie to odświeża elementy rysunkowe tych okien i naprawia ewentualne tymczasowe błędy w wyświetlaniu. Jeżeli jednak chcesz ręcznie przebudować okno możesz skorzystać z polecenia z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. • Podsumowanie Poleceń Przebudowania Polecenie Widok > Odśwież > Przebuduj jest dostępne we wszystkich oknach konstrukcyjnych. • Aby przebudować Przekrój o statusie Rysunku. pozostałych okien Przekrojów jak również okna 3D. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne Przekrój z wybranym statusem Model: przebudowanie ręczne nie będzie przebudowywany automatycznie. Aktualizowanie Przekrojów w trybie Rysunek: bez przebudowania Nie dotyczy to Dokumentów 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 194 . Aby poprawnie wyświetlić te zmiany użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie ręczne oraz Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu dla Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne. Przebudowuje ono Model w bieżącym oknie. przejdź do panelu Opcje > Preferencje Projektu > Różne i anuluj zaznaczenie opcji “Na bieżąco aktualizuj Widoki w trybie Modelu”. Wybranie tego polecenia spowoduje.Wirtualny Budynek Aktualizowanie Przekrojów w trybie Model: przebudowanie automatyczne Przekrój w trybie Model: Przebudowanie automatyczne jest połączony z modelem na Rzucie pozwalając na interaktywną edycję elementów Projektu w obydwu oknach. Przebudowę uruchamia się poleceniem z menu Widok > Odśwież > Przebuduj z modelu. edycja elementu bibliotecznego) nie są automatycznie aktualizowane w oknach przekrojów typu Model. Zmiany elementów konstrukcyjnych w oknach Przekrojów zostaną automatycznie uaktualnione (wraz z przypisanymi tym elementom wymiarowaniami) podczas aktywacji okna Rzutu. W tym trybie modyfikacje elementów konstrukcyjnych na Rzucie będą automatycznie wprowadzane do okien Przekrojów poprzez przebudowę ich zawartości w momencie uaktywnienia bądź otwarcia. używane jest do odświeżania rysunków 2D i nie jest dostępne dla okien w trybie Model: Przebudowanie automatyczne) Uwaga: Niektóre złożone modyfikacje elementów projektu (np. Wszystkie elementy dodane do tych okien przez użytkownika pozostaną nienaruszone. Proces przebudowy odnosi się tylko do elementów konstrukcyjnych. Elementy 2D narysowane na Rzucie lub w oknach Przekrojów nie będą przenoszone (odzwierciedlane) w pozostałych oknach. użyj polecenia Widok > Odśwież > Przebuduj.

patrz Panel Znacznik (Narzędzie Przekrój) oraz Panel Pole Znacznik (Narzędzie Przekrój) w Pomocy ArchiCADa. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Modelu: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju o statusie Modelu (zarówno Przebudowanie automatycznie jak i Przebudowanie ręczne). Poniższe polecenia mogą nie być domyślnie wyświetlane w menu Widok > Odśwież. narzędzia Obszar zaznaczania oraz poleceń znajdujących się w menu Edycja. by zawierał opisane polecenia. Polecenia te są również dostępne w kontekstowych menu poszczególnych folderów w Mapie Projektu oraz Mapie Widoków palety Nawigatora. Aby zmienić długość linii przekrojowej zaznacz ją. Przebuduj z modelu: Polecenie to przebudowuje aktywne okno. do okna przeniesione zostaną zmiany dokonane w oknie Rzutu. Szczegóły. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów Uwaga: Poniże informacje odnoszą się także do Elewacji.Wirtualny Budynek Dodatkowe polecenia w menu Widok > Odśwież są dostępne jeśli aktywnym oknem jest okno Przekrój/Elewacja/RŚ. Linie Elewacji nie mogą być jednak łamane. Aby manipulować całą Linią przekrojową możesz użyć narzędzia Strzałka. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 195 . Aby zdefiniować właściwości Linii i Znaczników Przekroju skorzystaj z opcji w panelach Znacznik i Pole Znacznika w oknie dialogowym Ustawienia Przekroju. a następnie klikając jeden z punktów końcowych wybierz funkcję Rozciągnij z palety pomocniczej. Zestaw poleceń widocznych w menu może być dostosowywany (Opcje > Środowisko pracy > Menu) tak. Dokument 3D lub Detal/Obszar 2D. jak również skorzystać z ich odpowiedników umieszczonych w palecie pomocniczej. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych Przebuduj Wszystko z Modelu: Przebudowuje zawartość wszystkich okien Przekroju/Elewacji/RŚ znajdujących się w projekcie. Szczegóły. Przebuduj z widoku źródłowego: To polecenie jest dostępne tylko dla okien Detalu i Obszaru 2D. Uwaga: Opisane opcje są identyczne w przypadku Elewacji. Przebuduj z Modelu wszystkie Przekroje w trybie Rysunku: Przebudowuje wszystkie okna Przekroju posiadające status Rysunku.

Z palety pomocniczej wybierz funkcję Przerwij linię przekroju/elewacji. Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. linia Elewacji jest elementem ekranowym i nie jest wyświetlana na Arkuszach. Utwórz Niezależny Przekrój na stronie 193. Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. • W przeciwieństwie do linii przekrojowej. • Aby przesunąć segment linii Przekroju zaznacz Znacznik Przekroju. Powstały Widok Projektu ma określony status (Model lub Rysunek). • • 196 . Detal lub Obszar 2D. Wstaw Połączony Znacznik Przekroju na stronie 191. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Elewacje ArchiCAD posiada odrębne narzędzie do tworzenia Widoków Projektu w Elewacji oraz Połączonych lub Niepołączonych Znaczników Elewacji. służą raczej do tworzenia widoków modelu obserwowanego z dużej odległości. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Wyświetlanie Linii i Znaczników Przekrojów na stronie 195. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. • • Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Utwórz nowy Widok Projektu w Przekroju na stronie 186. który decyduje o metodzie jego przebudowania . Połączony Znacznik Elewacji nie tworzący Widoku Projektu może być wstawiony do jednego z następujących okien: Rzut. Aby usunąć przerwanie linii przekrojowej zaznacz ją. Rozwinięcie Ścian. Elewacja. a następnie użyj polecenia Przesuń odcinek linii Przekroju z palety pomocniczej. Opcja "Głębokość Zerowa" dla poziomego zasięgu Elewacji nie jest dostępna. a następnie przeciągnij linię przerwania (prostopadła do linii przekrojowej) poza zasięg przekroju. Dokument 3D. Przekrój. Można również wstawić Niepołączone znaczniki elewacji. Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Znaczniki Elewacji różnią się od Znaczników Przekrojów. W przeciwieństwie do Przekrojów: • Elewacje nie służą do "krojenia" modelu. Pozostałe cechy narzędzia Elewacja są identyczne jak narzędzia Przekrój. Określ Zasięg Poziomy/Pionowy Widoku Projektu w Przekroju na stronie 187. Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. • • • Aby utworzyć Elewację musisz wstawić Znacznik Źródłowy Elewacji w oknie Rzutu. Kliknij aby zatwierdzić operację. Dostosowywanie przebiegu Linii przekrojowych na stronie 195.Wirtualny Budynek Aby przerwać linię lub segment linii Przekroju: • • Zaznacz punkt środkowy linii. Zobacz Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika na stronie 219. Panel Reprezentacja Modelu okna dialogowego Ustawienia Elewacji pozwala określić sposób wyświetlania modelu w Elewacji. Kliknij aby przełamać segment w połowie a następnie przesuń utworzoną w ten sposób linię przełamania w nowe położenie. opcje związane ze Znacznikami są inne dla Elewacji niż dla Przekrojów. natomiast panele Znacznik i Pole Znacznika odpowiadają za zawartość i wygląd Znaczników Elewacji.

Wymiary mogą być powiązane z elementami. Uwaga: Znaczniki Źródłowe RŚ mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. zdefiniuj widok oraz jego zasięg w sposób graficzny. Rozwinięcia Ścian (RŚ) działają w podobny sposób jak Przekroje i Elewacje: wybierz metodę geometrii. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Zaznacz linię Elewacji. Rozwinięcie Ścian (RŚ) O Rozwinięciach Ścian ArchiCAD posiada narzędzie stworzone specjalnie na potrzeby tworzenia rozwinięć Ścian projektowanych wnętrz. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję.) Rozwinięcia Ścian utworzone metodą polilinii lub prostokąta będą posiadały po jednym widoku dla każdego segmentu Rozwinięcia Ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 197 . Kliknij ten wierzchołek i z palety pomocniczej wybierz funkcję Przesuń Znacznik elewacji aby przemieścić Znacznik do nowego położenia. W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. każdy widok jest tworzony prostopadle do odnośnego segmentu. nie można wstawiać połączonych (zawierających tylko odniesienie) znaczników RŚ. Modyfikacje dokonane w Rozwinięciach Ścian mogą być odzwierciedlone w modelu i odwrotnie: zmiany w modelu mogą zostać automatycznie wprowadzone w Rozwinięciach Ścian po ich przebudowaniu. Narzędzie Rozwinięcie Ścian może być stosowane tylko do tworzenia Widoków Projektu. Każde Rozwinięcie Ścian jest oddzielnym Widokiem Projektu w Mapie Projektu palety Nawigatora. następnie wstaw Znacznik zawierający informację o odniesieniu. Położenie Znacznika względem linii Elewacji pozostanie stałe nawet podczas jej przesuwania lub obracania. Znacznik zostanie zaznaczony i będzie przy nim wyświetlany wierzchołek.Wirtualny Budynek Przemieszczanie Znaczników Elewacji Ta opcja jest dostępna tylko dla Znaczników Elewacji i Rozwinięć Ścian. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji.

Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. Powstała w ten sposób Grupa Rozwinięć Ścian będzie zawierała taką liczbę Widoków Projektu jak ilość segmentów polilinii/prostokąta.Wirtualny Budynek Zazwyczaj Rozwinięcia Ścian są tworzone w grupach (np. a także z powodów praktycznych (numerowanie. Kliknij po raz trzeci aby wstawić Znacznik RŚ.) Szczegóły. 5) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. Nie można przenosić poszczególnych Widoków RŚ z jednej do drugiej Grupy RŚ. Uwaga: W przeciwieństwie do Przekrojów i Elewacji. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. a następnie linii widoku (miejsca. jeżeli będzie to jedyny Widok Projektu w Grupie. Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. W związku z tym. która ma być widoczna). Grupy RŚ są automatycznie dodawane do Mapy Projektu w postaci folderów. Zostanie przypisany do własnej Grupy RŚ nawet wówczas. funkcje związane z Podrysem. należy zazwyczaj skorzystać z funkcji Automatycznego Rozmieszczania Rysunków na Arkuszu dostępnego w Ustawieniach Szablonu Arkusza. tworzenie Rozwinięć Ścian rozpoczyna się od zdefiniowania zasięgu widoku (np. Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Tworzenie wielu Widoków RŚ jednocześnie Użyj metody polilinii lub prostokąta aby utworzyć kilka Widoków Projektu RŚ w jednej Grupie RŚ. tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. odniesienie Znacznika. 198 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Aby uzyskać prawidłowe rozłożenie widoków RŚ należących do poszczególnych Grup RŚ. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element. pokrywającego się ze ścianą. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. 1) 2) 3) 4) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu. patrz Rozmieszczanie wielu Rysunków na Arkuszach na stronie 464. z którego będzie oglądana ściana). wyświetlanie. Utwórz pojedynczy Widok Projektu RŚ Aby utworzyć pojedynczy Widok RŚ narysuj Linię Zasięgu RŚ za pomocą metody Pojedynczego Segmentu RŚ. osobne RŚ dla każdego pomieszczenia). Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. wstawianie do Arkuszy) widoki tego typu są automatycznie grupowane w Nawigatorze. Kliknij ponownie by zakończyć rysowanie Linii. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa.

4) Zostanie utworzona i umieszczona w Mapie Projektu nowa Grupa Widoków Projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 199 . tryb aktualizacji) określa się w identyczny sposób jak w przypadku Przekrojów. użyj opcji w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Zobacz Panel Znacznik (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. • • Powstała w efekcie linia. palety Nawigatora. Więcej informacji znajdziesz w następujących rozdziałach: Wybierz Status Przekroju na stronie 189. polilinia lub prostokąt reprezentuje Linię Zasięgu Grupy RŚ. 3) Kliknij raz lub więcej aby wstawić Znacznik RŚ. Właściwości poszczególnych segmentów mogą być jednak modyfikowane indywidualnie. Rozwinięcia Ścian korzystają z własnego Znacznika. • Przy metodzie polilinii każde kolejne kliknięcie będzie powodowało dodanie segmentu polilinii. Znaczniki RŚ są wstawiane po środku każdego z segmentów Linii Zasięgu RŚ bądź na środku pomieszczenia. podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii. Aby nie wyświetlać Znacznika dla dowolnych lub wszystkich Widoków Projektów RŚ wybierz opcję Bez Znacznika we wspomnianym panelu. Zobacz Edycja Widoków Projektu RŚ na stronie 201.Wirtualny Budynek 1) Kliknij by rozpocząć rysowanie Linii Zasięgu RŚ. Przy metodzie obróconego prostokąta drugie kliknięcie definiuje wektor obrotu prostokąta. Aby zdefiniować Styl i położenie Znacznika. obiektu GDL o edytowalnych parametrach. 2) Przesuń kursor do żądanego położenia widoku. 5) Folder Rozwinięcia Ścian ma własny Klon w Mapie Widoków Widoki Projektu należące do jednej Grupy RŚ posiadają wspólne cechy (takie jak ustawienia wyświetlania na kondygnacjach oraz ustawienia Warstw) które są definiowane tylko dla Grupy w całości. ponowne kliknięcie pozwala określić jego długość. Wiele innych właściwości Rozwinięć Ścian (status. odniesienie Znacznika. Przy metodzie prostokąta ponowne kliknięcie pozwala zdefiniować położenie przeciwległego wierzchołka.

Domyślne ustawienia Rozwinięć Ścian w ArchiCADzie mają zdefiniowane ID i Nazwę zawierającą Autoteksty. Domyślnie ustawione ID Grupy RŚ dodaje do ID każdego z widoków RŚ Autotekst <Numer> (Numer widoku). Kolejne Grupy RŚ otrzymują kolejne numery ID. Na ilustracji poniżej każdy Widok Projektu zawiera ID Grupy RŚ (RŚ-01) oraz automatycznie dodany numer (01.) 1) Kliknij ikonę Autotekstu Domyślnie. 02. jeśli w danej grupie jest tylko jeden element..Wirtualny Budynek Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Aktualizacja (Przebudowanie) Przekrojów na stronie 193. ID Grupy RŚ może się odnosić do Numeru Strefy: ID i Nazwy Rozwinięć Ścian W celu przypisania ID i Nazw Grupom RŚ oraz zawartym w nich Widokom Projektu. Grupie RŚ jest domyślnie przypisywane ID RŚ -01. (RŚ-02.. że ID Grupy RŚ w Nawigatorze odpowiada teraz 200 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W konsekwencji Nazwa każdego Widoku Projektu RŚ będzie zawierała nazwę kierunku świata automatycznie przypisaną za pomocą Autotekstu (Płn. znajdującą się obok pola ID w panelu Ogólne. poszczególne Widoki Projektu RŚ mają przypisane ID "Poprzez Grupę RŚ". Oznacza to. skorzystaj z panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian. Użyj Autotekstów do nadawania charakterystycznych ID/Nazw Grupom RŚ Możliwe jest nadawanie logicznych nazw poszczególnym Rozwinięciom Ścian poprzez przypisanie Autotekstów ID i Nazwom odnośnych Grup RŚ. Płd.). Domyślna Nazwa Grupy RŚ dodaje do nazwy poszczególnych Widoków Projektu Autotekst <Orientacja > (Orientacja widoku).. 03. a następnie wybierz Numer Strefy z listy. że każdy widok RŚ będzie posiadał ID i Nazwę utworzony na podstawie ID i Nazwy Grupy RŚ.. Wsch. Zach. Na przykład.. Zestaw opcji w panelu Ogólne jest inny jeżeli definiowane są Ustawienia Grupy RŚ: lub dla indywidualnych widoków Rozwinięć Ścian: Każdy nowy Widok Projektu RŚ jest umieszczany w Grupie RŚ nawet w przypadku. Użyj opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień RŚ aby określić ewentualne dodatkowe Autoteksty definiujące Nazwy lub ID widoków RŚ.). Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. 2) Zwróć uwagę. RŚ-03. charakterystyczne ID i Nazwę opartą o różne wyniki Autotekstu.. Dzięki temu każdy widok RŚ w Grupie może posiadać własne.

Aby edytować zaznaczony Widok Projektu: • Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian (Użyj polecenia z menu kontekstowego lub z palety Info). zaznacz Widok Projektu. gdy Rozwinięcie Ścian zawiera Strefę. Usuwanie/Przywracanie Segmentu RŚ Jeżeli zaznaczysz pojedynczy segment RŚ będziesz mógł usunąć przypisany mu Widok Projektu korzystając z polecenia Usuń dostępnego w menu kontekstowym. Edycja Widoków Projektu RŚ Każdy Widok Projektu należący do Grupy RŚ może być edytowany oddzielnie. (Oczywiście przypisanie Autotekstu "Numer Strefy" działa tylko wówczas. W pierwszej kolejności.) • zaznacz dowolny pojedynczy segment Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian. • zaznacz dowolny znacznik pojedynczego Rozwinięcia Ścian lub Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 201 . Zwróć uwagę. • • Wprowadź ID lub Nazwę. Otwórz okno dialogowe Ustawienia Rozwinięcia ścian Paleta pomocnicza oraz menu kontekstowe będą się odnosić tylko do Widoku Projektu związanego z zaznaczonym segmentem. Dostosowywanie ID i Nazw Możesz nadać własne ID lub Nazwę Grupie RŚ albo indywidualnemu Widokowi Projektu: • • Zaznacz Linię Zasięgu RŚ. Wszystkie wprowadzone w tym miejscu zmiany będą się odnosić tylko do zaznaczonego Widoku Projektu.Wirtualny Budynek numerowi strefy (w tym przypadku jest to 007) zawartej w Rozwinięciu Ścian. że niektóre opcje w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian będą nieaktywne przy modyfikowaniu pojedynczego widoku RŚ. W przypadku pojedynczych widoków RŚ sprawdź. Użyj palety pomocniczej aby przemieścić bądź obrócić segment RŚ lub jego Znacznik. czy z rozwijanego menu wybrana jest opcja Użytkownika. Można także zmieniać ID lub Nazwy dowolnych Grup RŚ lub Widoków Projektu RŚ w Nawigatorze. To ID zostanie nadane wszystkim Widokom Projektu w Grupie RŚ.

Jeżeli Grupa RŚ korzysta z jednego wspólnego Znacznika. czy pionowy zasięg będzie mierzony od Zera Projektu. podobnie jak w przypadku innych polilinii w ArchiCADzie. 202 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . jednak wszystkie elementy 2D dodane do tych widoków przed ich usunięciem zostaną utracone. skorzystaj z poleceń palety pomocniczej. Pionowy i Poziomy Zasięg Rozwinięcia Ścian Zasięg pionowy Zasięg pionowy Rozwinięcia Ścian jest definiowany ręcznie w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian bądź w palecie Info. czy od Kondygnacji Macierzystej RŚ (kondygnacji. Z rozwijanego menu wybierz.Wirtualny Budynek Nawet po usunięciu Widoku Projektu będziesz mógł Przywrócić segment RŚ: zaznacz Grupę RŚ. wówczas zaznaczenia Znacznika spowoduje zaznaczenie całej Grupy. Zobacz Ustawienia Narzędzia Rozwinięcie Ścian (RŚ) w Pomocy ArchiCADa. Dodanie wierzchołka spowoduje dodanie nowego Widoku Projektu do Grupy RŚ. na którą zostało ono wstawione). której Widok Projektu został usunięty i w menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć wszystkie Rozwinięcia Ścian w Grupie. Aby edytować Polilinię Zasięgu RŚ. Edytowanie Linii Zasięgu Rozwinięcia Ścian Zaznaczenie dowolnego segmentu Polilinii Zasięgu RŚ spowoduje zaznaczenie całej Grupy RŚ. Uwaga: To polecenie przywraca usunięte Widoki Projektu RŚ. Poszczególne widoki RŚ (czyli segmenty Linii Zasięgu RŚ) mogą mieć w razie potrzeby własne ustawienia Zasięgu pionowego: wybierz opcję Ograniczony i wpisz żądane wartości wzniesienia górnej i dolnej granicy zasięgu.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 203 . tak jak pokazano na rysunku: Aby zmienić poziomy zasięg RŚ.Wirtualny Budynek Aby uwzględnić połączone zaznaczone obszary w widoku modelu Rozwinięcia Ścian. jednak mieszczące się w pomieszczeniu. widok modelu RŚ będzie obejmował struktury wychodzące poza Linię Zasięgu. (Rozciąganie/zmniejszenie segmentu spowoduje modyfikację sąsiednich segmentów podobnie jak w przypadku każdej innej polilinii. zaznacz Linię Zasięgu i rozciągnij ją lub zmniejsz używając odpowiedniego polecenia w palecie pomocniczej. możesz wybrać aby Zasięg Pionowy był Dopasowany do wykrytej strefy (opcja w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Rozwinięcia Ścian). w Ustawieniach RŚ należy wybrać Dodaj obszar wieloboku jako opcję Zasięgu poziomego. Opcja Zasięgu poziomego w Ustawieniach Rozwinięcia Ścian (patrz panel Ogólne) jest domyślnie ustawiony jako W/g linii zasięgu.) Rozwinięcia Ścian. a kształty Stref Jeżeli chciałbyś by Rozwinięcie Ścian korespondowało z odpowiednią Strefą. Jeżeli zostanie wykryta Strefa. jeśli w pomieszczeniu znajduje się alkowa o nieregularnym kształcie. linia zasięgu RŚ odzwierciedla Zasięg poziomy powstałego widoku RŚ. Zasięg poziomy Domyślnie. W ten sposób. Pionowy Zakres zaznaczonego widoku RŚ będzie odpowiadał wysokości wykrytej Strefy.

Ukryj elementy w przekroju: Zaznaczenie tej opcji spowoduje. do którego można dodać wymiary. W przypadku Rozwinięć Ścian dla wyświetlania elementów w przekroju dostępne są dwie dodatkowe opcje: Ukryj ściany przesłaniające widok: Jeżeli zaznaczona jest ta opcja. że zaznaczona zostanie opcja Uwzględnij Działania na elementach bryłowych. Na przykład. zgodnie z konfiguracją Ustawień strefy): wyświetlania elementów w przekroju i widoku. można zmienić widok 3D budynku na dokument przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące struktury w 3D . że nie będą wyświetlane ściany przecięte przez Linie RŚ. Na przykład. przecięcie ściany warstwowej w przestrzeni. aby zdefiniować sposób Dokument 3D pozwala obejrzeć widok 3D modelu stanowiącego podstawę do tworzenia dokumentu. Będą one dokładnie odwzorowane w Widokach Projektu odnośnej Grupy RŚ. Jest to możliwe ponieważ Dokument 3D może wyświetlać przekroje w strukturze Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 204 .np. w Rozwinięciu Ścian nie będą wyświetlane ściany. Rozwinięcia Ścian nie posiadają opcji "Zaznaczonego Obszaru Odległego". oraz Panel Reprezentacja Modelu (Narzędzie Rozwinięcie Ścian) w Pomocy ArchiCADa. które "kolidują z widokiem".Wirtualny Budynek Uwaga: Wysokość strefy to różnica pomiędzy wartością jej Poziomu a wartością Wysokości. Zobacz Wyświetlanie Elementów w oknie Przekroju na stronie 190. Strefy poddane Działaniom na Elementach Bryłowych zostaną odwzorowane precyzyjnie pod warunkiem. pojedyncza Strefa przycięta do pochyłego dachu będzie miała różne wysokości. Opcje w tym panelu są w większości takie same jak w analogicznych panelach okien dialogowych Ustawień Przekroju i Elewacji. etykiety i dodatkowe elementy rysunku 2D. Dokument 3D O Dokumencie 3D Wyświetlanie elementów w Rozwinięciach Ścian Użyj opcji w panelu Reprezentacja Modelu w oknie dialogowym Ustawienia Rozwinięcia Ścian.

Wirtualny Budynek modelu 3D. można wybrać elementy modelu i otwierać okna ustawień. 2) Utwórz nowy dokument 3D w jeden z poniższych sposobów: Jeśli otwarte jest okno 3D: • Użyj polecenia Nowy Dokument 3D. W szczególności. Dokument 3D to widok projektu. Aby dodać wymiary. skonfiguruj widok 3D modelu: widok. z zależności od statusu. przefiltruj lub zaznacz elementy. (Zobacz Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D na stronie 206. dostępnych jedynie dla Dokumentów 3D. wystarczy użyć narzędzi Wymiarowania ArchiCADa plus niektórych funkcji związanych z wymiarowaniem. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. Zobacz Ustawienia Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. cieniowanie i efekty słoneczne. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa.. kolorowanie. Zobacz Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D na stronie 210. aby wprowadzać zmiany do modelu. z menu kontekstowego w folderze Dokument 3D w Nawigatorze 205 . Uwaga: Wyświetlanie elementów złożonych w oknie Dokumentu 3D również zależy od Ustawień częściowego wyświetlania. który ma być obowiązywać dla Dokumentu 3D.. gdzie można określić parametry właściwe dla Dokumentu 3D: są to wypełnienie/wyświetlenia pióra powierzchni elementów (łącznie z przekrojami elementów warstwowych) i kontury. Dokument 3D posiada własne okno ustawień. podobnie jak inne widoki modelu. Patrz Wyświetlanie Struktury na stronie 385. który pojawia się na Mapie Projektu w Nawigatorze. W wielu aspektach. a elementu modelu są przebudowywane automatycznie lub ręcznie. zastosuj Parametry przekroju 3D. opcjonalnie używając parametrów wypełnień przekrojowych i linii zdefiniowanych na poziomie elementu.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Utwórz Dokument 3D 1) W oknie 3D. jednak nie można edytować ich graficznie ani tworzyć nowych elementów modelu. lub wykonaj czynności na elementach bryłowych. wzorek 3D. W Dokumencie 3D. Dokument 3D jest analogiczny do widoku projektu w przekroju: stanowi integralną część modelu ArchiCAD. Źródłem Dokumentu 3D jest okno 3D. Jednak. Ustaw widok 3D jako perspektywę lub jako rzut. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. przezroczystość. po skonfigurowaniu ustawień okna 3D można przedefiniować Dokument 3D. użyj Obszaru zaznaczenia wg potrzeb. Poszczególne parametry i opcje mające wpływ na wyświetlanie okna 3D (takie jak projekcja i filtrowania/zaznaczenie elementów) będą określały sposób wyświetlenia Dokumentów 3D.

filtrowanie. jak Dokument 3D będzie wyglądał w tym oknie. Dokument 3D oraz Źródło Okna 3D Zawartość Dokumentu 3D jest definiowana z Okna 3D. aby zastosować zmiany edycyjne. W dowolnym momencie można poddać edycji poszczególne ustawienia źródła Okna 3D a następnie można Przedefiniować Wybrany Dokument 3D. 206 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Innymi słowy: każdy Dokument 3D zachowuje ustawienia (projekcję. osobnym oknie. Mimo że w danym momencie można mieć tylko jedno aktualne okno 3D (nie można mieć otwartych kilku okien 3D jednocześnie). Te ustawienia to: • Bieżąca projekcja 3D. płaszczyzny cięcia) własnego źródłowego okna 3D. Przedefiniuj odnosi się do poszczególnych ustawień okna 3D.Wirtualny Budynek • Użyj polecenia menu (Dokument > Dokument 3D > Utwórz Nowy Dokument 3D. 4) Spowoduje to utworzenie Dokumentu 3D i otwarcie go • Użyj polecenia Przechwyć widok okna jako Dokument 3D z menu kontekstowego okna 3D (kiedy nic nie jest zaznaczone). Wprowadź ID odniesienia oraz nazwę nowego Dokumentu 3D. każdy Dokument może mieć własne źródłowe okno 3D. 5) Dokument 3D będzie figurował na liście w folderze Dokument 3D w Mapie Projektu w Nawigatorze. które mają wpływ na to. to okno 3D jest źródłem Dokumentu 3D. lub Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Dokument 3D). kliknij Utwórz. 3) Pojawi się okno dialogowe Nowy Dokument 3D. łącznie z powiększeniem Zobacz Projekcje 3D na stronie 183.

Twój Dokument 3D. zostanie przebudowany przy każdym otwarciu. Każdą z metod opisano poniżej: Przedefiniuj Dokument 3D Otwórz i Edytuj Źródłowy Widok 3D Jeśli okno Dokumentu 3D znajduje się na wierzchu: za pomocą polecenia Otwórz Źródłowy Widok 3D w menu kontekstowym. kształtu oraz relacji względem pozostałych elementów modelu. Lub: prawym przyciskiem myszki kliknij widok projektu lub widok w Nawigatorze a następnie wybierz polecenie Otwórz widok źródłowy: Przedefiniuj wybrany Dokument 3D Istnieją trzy sposoby na przedefiniowanie Dokumentu 3D po utworzeniu. • Zobacz Wyświetlanie Obszaru Zaznaczenia w 3D.Wirtualny Budynek • Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zobacz Filtruj Elementy widoczne w 3D na stronie 180. jeśli ustawiony jest na Przebudowanie Automatycznie. zostanie przebudowany tylko jeśli wydane zostanie takie polecenie. Jeśli jest w trybie Aktualizacji ręcznych. otwórz źródłowy widok Dokumentu 3D. Funkcja Przebuduj dla Dokumentu 3D działa tak samo jak w przypadku innych widoków modelu (np. Przekroju). (Widok > Przebuduj > Przebuduj z modelu). patrz Wybierz Status Przekroju na stronie 189. Wprowadź żądane zmiany w oknie 3D: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 207 . • Płaszczyzny cięcia Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy funkcją Przedefiniuj a Przebuduj. Przebuduj dotyczy elementów modelu: ich rozmiaru. Szczegóły. Nie istnieje Dokument 3D w trybie Rysunku. oraz Wyświetl obszar zaznaczenia w 3D na stronie 178. Zobacz Przekroje 3D na stronie 184.

208 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D i kliknij prawym przyciskiem myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. można również użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D. że operacji Przedefiniuj nie da się odwrócić. Wybierz Dokument 3D. • Następnie użyj polecenia Przedefiniuj: Jeśli okno 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. który ma zostać przedefiniowany na podstawie bieżącego okna 3D. Wyświetlone zostanie ostrzeżenie.Wirtualny Budynek • • • • • Edytuj elementy Skonfiguruj wyświetlanie Zmień widoczność elementu za pomocą opcji Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Zmień ustawienia Filtrowania elementów. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Przedefiniuj Dokument 3D.

• • • • Bieżąca projekcja 3D. możesz po prostu użyć Ustawień Dokumentu 3D.Wirtualny Budynek myszy aby użyć polecenia Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. lub kliknij Ustawienia na dole Nawigatora lub z menu kontekstowego. Jeśli Dokument 3D znajduje się na wierzchu i nie zaznaczono żadnego elementu. łącznie z powiększeniem Filtruj Elementy Widoczne w 3D (Widok > Elementy w Widoku 3D) Ograniczenia Zaznaczenia/Obszaru zaznaczenia Płaszczyzny cięcia Przedefiniuj używając ustawień Dokumentu 3D Jeśli chcesz przedefiniować istniejący Dokument 3D bez otwierania okna widoku źródłowego 3D. który ma zostać przedefiniowany i kliknij prawym przyciskiem Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 209 . aby kontynuować. Otwórz Ustawienia Dokumentu 3D (wybierz Dokument 3D na Mapie Projektu w Nawigatorze. Polecenie Przedefiniuj Dokument 3D na podstawie bieżącego widoku 3D Za pomocą tego polecenia możesz zdefiniować Dokument 3D na podstawie ostatniego stanu okna 3D (aktualnie otwartego lub ostatnio otwartego okna). użyj polecenia Przedefiniuj na podstawie Bieżącego Widoku 3D z menu kontekstowego. Uwaga: Bieżące okno 3D nie musi być takie samo jak oryginalny widok źródłowy dokumentu 3D. Kliknij Przedefiniuj Mimo Tego. Nie trzeba otwierać okna 3D. Dokument 3D zostanie przedefiniowany zgodnie z poniższymi ustawieniami bieżącego okna 3D. Inny sposób na uzyskanie tego samego rezultatu: Z Mapy Projektu w Nawigatorze wybierz Dokument 3D. lub z menu Dokument > Dokument 3D).

W szczególności. aby otworzyć okno dialogowe Filtruj Elementy w 3D. bez potrzeby otwierania samego okna 3D. Tutaj można przedefiniować ustawienia Słońca dla Dokumentu 3D: kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Filtrowania Elementów w 3D. Reprezentacja Modelu w Dokumencie 3D Mimo że wiele ustawień Dokumentu 3D pochodzi z widoku źródłowego 3D.Wirtualny Budynek Dokonaj jednej z następujących zmian: • Kliknij Przedefiniuj Ustawienia Widoku 3D. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. aby przedefiniować projekcję. poprzez które można modyfikować Dokument 3D oraz widok źródłowy okna 3D. można wyświetlić materiały przekrojów powierzchni w sposób podobny do 3D. aby zamknąć okno dialogowe projekcji. aby skonfigurować: • • • Wypełnienia i pióra dla powierzchni i konturów elementów lub dla elementów w przekroju Przezroczystość Kreskowanie wektorowe 3D Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 210 . aby zamknąć okno dialogowe. aby graficznie przedstawić struktury warstwowe. Zaznacz to pole. aby wywołać okno dialogowe Perspektywy lub Ustawienia równoległe odzwierciedlające okno widoku źródłowego 3D Dokumentu 3D. kilka ważnych ustawień wyglądu modelu w Dokumencie 3D jest konfigurowanych w oknie dialogowym Ustawień Dokumentu 3D (panel Modelu). aby opuścić ustawienia Dokumentu 3D. • • Opcje dostępne w panelu Ogólne umożliwiają otwarcie okien dialogowych. płaszczyzny cięcia oraz widoczne elementy Dokumentu 3D na podstawie bieżącego widoku 3D. Dokonaj wszelkich żądanych zmian i kliknij OK. a następnie Więcej o słońcu. patrz Panel Ustawień Ogólnych Dokumentu 3D w Pomocy ArchiCADa. Wybierz Ustawienia Dokumentu 3D w panelu Modelu. Szczegóły dotyczące tych opcji. Zmiany zostaną zastosowane w Dokumencie 3D po kliknięciu OK. aby skonfigurować pozycję słońca.

Widoków bądź Rysunków. Przekrój/Elewacja/Rozwinięcie ścian. Detale O Detalach Narzędzie Detal jest przeznaczone do tworzenia Detali Widoków Projektu. 1) Uaktywnij narzędzie Detal. Dokument 3D.Wirtualny Budynek • • Materiały cieniowane Efekty słońca i cienia Ważne: Te ustawienia mają zastosowanie dla Dokumentów 3D i są niezależne od okna widoku źródłowego 3D. Możliwe jest także tworzenie Niezależnych Detali posiadających Znacznik lub nie. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). etykiety oraz obiekty. Przed publikacją może zajść potrzeba dostosowania Rysunku Detalu. Aby otworzyć Rysunek Detalu w oddzielnym oknie. jako odniesień do dowolnych Widoków Projektu. Rozwinięcia Ścian Dokument 3D Obszar 2D. Detal. Elewacja. Wygląd Znacznika Detalu (Obiektu GDL) uzależniony jest od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień detalu. prostokąta lub obróconego prostokąta. których Widoki Projektu zostały wygenerowane na podstawie istniejących elementów Projektu. tak by odzwierciedlała aktualny stan Projektu. Przekrój. 3) W palecie Info wybierz jedną z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu: wielobok. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Tworzenie Rysunku Detalu opartego o Model Aby utworzyć Detal oparty o Model. Detale. Szczegóły dotyczące tych opcji są opisane w części Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. wstaw Znacznik Detalu posiadający obrys do jednego z następujących okien: Rzut. które są tworzone poprzez wstawienia Znacznika Detalu do jednego z następujących okien: Rzut. Narzędzie to może być także wykorzystywane do wstawiania połączonych Znaczników Detali. Ich zawartość może być aktualizowana. Rysunek Detalu może zawierać dodatkowe elementy 2D. Obszar 2D lub Detal. bloki tekstowe. zawierają dwuwymiarowe kopie tych elementów. Dogodnym rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. Szczegóły. Widoki Projektu tworzone narzędziem Detal są wyświetlana w Oknach Rysunku Detalu i są zgrupowane w folderze o nazwie Detale w Mapie Projektu palety Nawigatora. należy dwukrotnie kliknąć jego nazwę w Nawigatorze. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. (pierwsza metoda 211 . które utrudniają dalszą edycję rysunku.

patrz Ustawienia narzędzia Detal w Pomocy ArchiCADa. Kolor wypełnienia może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Wypełnienia. w Mapie Projektu palety Nawigatora. W oknach Detali przekrojów (Widoków Projektu utworzonych za pomocą narzędzia Detal w oknie Przekroju) obowiązuje ten sam początek układu odniesienia.) Rysunek Detalu zawiera linię reprezentującą granicę tego Detalu określoną w oknie. które znajdują się w obrysie Detalu. 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Detale. oznacza to. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Detali mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Domyślnie do okna Detalu są przenoszone tylko elementy konstrukcyjne. patrz Opisy. (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. że elementy w oknie Detalu nie zostaną przemieszczone w pionie. 5) Po narysowaniu Obrysu Detalu kliknij kursorem w kształcie Rysunek Detalu oparty o model zawiera tylko elementy 2D (linie i wypełnienia). Wymiarowanie oraz Symbole 2D obiektów. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. Tekst. Na Rysunkach Detalu mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem na stronie 217. pod warunkiem jednak. a wśród nich rozbite elementy konstrukcyjne. co w widoku źródłowym. Punkty aktywne. Zawartość okien Detali 4) Narysuj obrys Detalu.) młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu.) Więcej szczegółów. że wymiarowania wysokości będą wskazywać prawidłowe wartości wzniesienia.Wirtualny Budynek geometrii (bez obrysu) pozwala na tworzenie niezależnych Widoków Projektu nie posiadających źródła w modelu. X reprezentuje punkt odniesienie Detalu. Inne informacje na temat nowych Widoków Projektu tworzonych narzędziem Detal. (To samo dotyczy Wymiarowania pionowego w Detalach generowanych z Elewacji i Rozwinięcia ścian. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188.) Informacje na temat elementów opisowych przecinających się z obrysem Detalu. opisy i wymiarowania nie są przenoszone do okien Detalu. Obrazki. Wstaw Połączony Znacznik Detalu Aby wstawić Połączony Znacznik Detalu bez tworzenia Widoku Projektu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 212 . można zdefiniować w panelu Znacznik w oknie dialogowym Ustawienia Detalu. ich Znaczników i danych odniesienia. (Ustawienie to można zmienić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawienia Detalu. W oknie Detalu dostępne są tylko narzędzia 2D. Zobacz Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D na stronie 214. w którym znajduje się Znacznik Detalu.

a następnie wskaż położenie Znacznika Detalu na planie. niezależny detal. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D.Wirtualny Budynek 1) Uaktywnij narzędzie Detal. które można otworzyć poprzez Nawigatora. Wszystkie Rysunki Niezależnych detali stanowią część struktury Nawigatora. którego zawartość tworzysz ręcznie. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Detalu: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Aby otworzyć Niezależny Detal dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Detalu wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. 213 . Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. lub wybierz polecenie “Otwórz rysunek detalu” z menu kontekstowego Znacznika. 3) Określ Odniesienie dla Znacznika w oknie dialogowym. wstawiać obiekty. Rysunki te mogą być Oznaczone i Nieoznaczone: Oznaczone Niezależne Detale posiadają odpowiadający im Znacznik Detalu znajdujący się. 2) Zdefiniuj Odniesienie dla Znacznika: • • do Widoku Projektu lub do pierwszego Rysunku dla danego Widok Projektu Informacja o połączeniu będzie wyświetlana w polu "Odniesienie do:". wybierz pierwszą ikonę metody geometrii (Brak obrysu) w palecie Info. które zostanie wyświetlone. Detalu. są jednak Widokami Projektu. 4) Nowy Widok Projektu ("Niezależny Oznaczony Detal") Utwórz niezależny detal Niezależny Detal to rysunek. detal ogrodzenia.” • • Jeżeli wybierzesz metodę "bez obrysu": kliknij raz aby wstawić Znacznik Jeżeli wybierzesz jedną z metod "z obrysem": narysuj obrys Detalu i kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Detalu. w jednym z okien projektu. w Mapie Projektu palety Nawigatora. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. Detale Nieoznaczone nie posiadają takiego Znacznika. zostanie utworzony i umieszczony w folderze Detale. Niezależny detal jest przydatny podczas tworzenia rysunków elementów. 4) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Utwórz Niezależny Detal posiadający Znacznik 1) W oknie dialogowym Ustawień Detal lub w palecie Info wybierz opcję “Utwórz nowy Widok Projektu. Ten Widok Projektu nie będzie oparty o model. 3) Aby wstawić Oznaczony Wstaw Samodzielny Znacznik Detalu Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. których nie ma bezpośrednio w modelu a muszą się znaleźć w dokumentacji. Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. Po wstawieniu Znacznika i utworzeniu Detalu możesz w dowolnym momencie zmienić dane Znacznika. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. np. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. W oknie Niezależnego Detalu możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych.

powstały rysunek będzie zawierał obrys w postaci linii przerywanej. wyłącz odpowiednią opcję w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Różne. nie wpływa na zawartość odnośnych okien. zostaną zaktualizowane dopiero po użyciu polecenia Uaktualnij Ramkę Połączonego Znacznika z menu kontekstowego danego Detalu lub Obszaru 2D w Mapie Projektu palety Nawigatora.Wirtualny Budynek Utwórz Niezależny Detal nie posiadający Znacznika Użyj polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz niezależny detal. którymi są oznaczane Detale w palecie Nawigatora. Aktualizacja Okna Detalu Jeżeli widok źródłowy Detalu został zmodyfikowany i chciałbyś zaktualizować zawartość Detalu tak by odzwierciedlała bieżący stan modelu. Jeżeli chciałbyś by linia ta nie była wyświetlana. Wyświetlanie obrysów Detali/Obszaru 2D Gdy tworzysz nowy Detal lub Obszar 2D korzystając z jednej z metod geometrii pozwalających na zdefiniowanie obrysu. To polecenie ma wpływ tylko na kształt Znacznika. jednak nie posiadają Znacznika. 214 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Detalu lub folderze Detale. kształty wszystkich Znaczników połączonych z Widokiem Projektu. Niezależne Nieoznaczone Detale są wyświetlane w Nawigatorze. Wyświetlanie ikon Rysunków Detali w Nawigatorze Na ilustracji pokazano cztery rodzaje ikon. w razie potrzeby. do którego odnosi się ów Znacznik Źródłowy. można dołączyć Niezależny detal do znacznika: wstaw połączony znacznik i wskaż znacznik Detalu. użyj polecenia Przebuduj z widoku źródłowego w menu kontekstowym Detalu w Nawigatorze lub w menu Widok > Odśwież. Aktualizacja obrysów Znaczników Detali/Obszaru 2D Gdy przerysujesz obrys Znacznika Źródłowego Detalu lub Obszaru 2D. Później. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Detale w Mapie Projektu Nawigatora. Ikony są różne w zależności od rodzaju Detalu.

Możesz wstawić Znacznik Przekroju do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Przekroju. Więcej szczegółów. W oknach Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia 2D. Dogodnym Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Obszar 2D. (W przeciwieństwie do Detali tworzonych na podstawie modelu. Narzędzie Obszar 2D jest aktywne we wszystkich oknach z wyjątkiem Okna 3D. podobnie jak elementy konstrukcyjne rozbite na komponenty 2D. których zakres ingerencji w projekt ograniczony jest do przestrzeni dwuwymiarowej. Obszary 2D O Obszarach 2D Okna Obszaru 2D służą do tworzenia dwuwymiarowych rysunków opartych o model. Obszary 2D mogą być wykorzystywane do wykańczania rysunków za pomocą narzędzi 2D. czy wymiarowania będą przeniesione do okna Obszaru 2D. Szczegóły. Możesz również wstawić Znacznik Detalu do okna Obszaru 2D aby utworzyć rysunek Detalu. Obszar 2D posiada metodę geometrii pozwalającą za pomocą jednego kliknięcia odwzorować całą zawartość bieżącego okna w postaci dwuwymiarowych elementów w nowo utworzonym oknie Obszaru 2D. czy Detali nie mogą być aktualizowane w oparciu o zawartość okna Obszaru 2D. W oknach Obszaru 2D możesz używać dowolnych narzędzi rysunkowych. Przekrój. które domyślnie 215 . W związku z tym. Tego typu rysunki Przekrojów. Do okna Obszaru 2D można wkopiować różnego rodzaju dokumenty. W przeciwieństwie do Detalu. czy Detal). takich jak fragmenty rzutów bądź przekrojów.Wirtualny Budynek rozwiązaniem jest skorzystanie z funkcji Optymalizacji Linii i Wypełnień. a także do rysunków dwuwymiarowych tworzonych od podstaw. Znacznik tego narzędzia jest podobny jak w przypadku innych narzędzi posiadających Znaczniki (np. teksty i etykiety lub wklejać inne rysunki. Podobnie jak w przypadku Detali elementy w Obszarach 2D składają się tylko z komponentów 2D. tabele i wykresy związane z branżami i uzupełniające dokumentację projektu. jak również jako środowisko pracy dla kreślarzy. Obszar 2D jest jednak zoptymalizowany pod kątem tworzenie fragmentów rzutów i przekrojów. Aby otworzyć okno Obszaru 2D dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. Możliwe jest połączenie dowolnego rodzaju Znacznika z oknem Obszaru 2D. przy przenoszeniu części bądź całej zawartości okna źródłowego do okna Obszaru 2D: • Wszelkie elementy opisowe. np. które utrudniają dalszą edycję rysunku. Rozbite elementy 2D wygenerowane na podstawie modelu mogą często zawierać zbędne elementy (zbędne lub nakładające się linie i wypełnienia). patrz Podsumowanie Poleceń Przebudowania na stronie 194. patrz Optymalizacja Linii i Wypełnień w oknach rysunkowych na stronie 160. a Detal Tworzenie Obszaru 2D w oparci o model jest podobne do tworzenia opartego o model Detalu. wstawiać obiekty. a ewentualne odpowiedniki elementów konstrukcyjnych są replikowane w Obszarach 2D w rozbitej formie (czyli składającej się z linii i wypełnień).

Zobacz Ustawienia Narzędzia Obszar 2D w Pomocy ArchiCADa. Metoda geometrii "Obrys": Użyj metody wieloboku. Uwaga: Znaczniki Źródłowe Obszaru 2D mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. Wybierz tę metodę. co ich widoki źródłowe. Detali i Obszaru 2D wewnątrz okien Obszaru 2D są interaktywne: zachowane zostają wszelkie ich właściwości. Są one tworzone na podstawie elementów konstrukcyjnych znajdujących się w Oknach Rzutu lub Przekroju/Elewacji/RŚ. Aby przenieść tylko kopie elementów konstrukcyjnych do nowych okien Obszaru 2D. Elewacja. Ustawień Obszaru 2D musi być zaznaczona opcja “Utwórz nowy Widok Projektu”. domyślnie wszystkie elementy opisowe oraz wymiarowania zostaną również przeniesione. 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. wstaw Znacznik Obszaru 2D do jednego z następujących okien: Rzut.) zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. prostokąta bądź obróconego prostokąta by określić obrys Obszaru 2D. Obszar 2D lub Detal. Przy przenoszeniu całości lub fragmentu Widoku Modelu do okna Obszaru 2D. Elewacji. 5) Po narysowaniu obrysu kliknij kursorem w kształcie młotka w obszarze roboczym aby wstawić Znacznik Obszaru 2D. Znaczniki Przekrojów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Metoda geometrii "Całe okno": Użyj metody jednego kliknięcia . powstały Obszar 2D będzie posiadał domyślną wartość skali). (Użyj opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. Tworzenie Obszaru 2D opartego o Model Aby utworzyć Obszar 2D oparty o Model. Kolor wypełnienia może zostać 216 . lub Dokumentu 3D. Przekrój. (Detale natomiast są domyślnie tworzone w skali odpowiadającej 1/2 skali widoku źródłowego. a następnie kliknij w dowolnym miejscu aktywnego okna Projektu. (Jeżeli widok źródłowy nie posiada skali. w Mapie Projektu palety Nawigatora. można zdefiniować w oknie dialogowym Ustawień Obszaru 2D.) • Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę. Powstałe Obszary 2D posiadają tę samą salę.) 6) Nowy Widok Projektu zostanie utworzony i Umieszczony w folderze Obszary 2D. Rozwinięcie ścian. Inne informacje na temat nowego Obszaru 2D. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Znaczniku Źródłowym Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Znacznika Źródłowego na stronie 188. Zawartość okien Obszaru 2D Rysunki Obszaru 2D opartych o model zawierają tylko linie i wypełnienia. co ich widoki źródłowe pod warunkiem. właściwości Znacznika i dane Odniesienia. Utworzysz Obszar 2D zawierający całą zawartość okna. że widok źródłowy posiada skalę.pierwszej metody geometrii w palecie Info. aby uruchomić lub wyłączyć tę funkcję. należy zaznaczyć opcję "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień Obszaru 2D. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych 3) Wybierz jedną z metod geometrii w Palecie Info. • 4) Narysuj obrys Obszaru 2D.Wirtualny Budynek zawierają tylko kopie elementów konstrukcyjnych w postaci linii i wypełnień.

Uwaga: Poniższe zasady odnoszą się także do rysunków Detali. Do okna Obszaru 2D można dodawać elementy na kilka sposobów: • Zaznacz dowolne elementy w dowolnym oknie. Wymiarowanie: Odpowiednie punkty odniesienia lub punkt końcowy wymiaru musi się znajdować wewnątrz obrysu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 217 . Wszystkie Rysunki Niezależnych Obszarów 2D stanowią część struktury Nawigatora. ponownie przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem i wklej elementy (w postaci linii i wypełnień). Wymiarowania i Znaczniki przecinające się z Obrysem W przypadku. które można otworzyć za pomocą Nawigatora. Niezależny obszar 2D bez znacznika w projekcie funkcjonuje jako widoki projektu. lecz nie muszą. Łańcuchy wymiarowe są kopiowane segmentami: jeżeli oba punkty końcowe segmentu są wewnątrz obrysu. elementy te zostaną skopiowane do Obszaru 2D.) Obrazki i Rysunki: jeżeli przynajmniej jeden wierzchołek Obrazka lub Rysunku znajduje się wewnątrz obrysu. Znaczniki Detalu: Jeżeli punkt odniesienia Detalu (X) lub punkt końcowy Znacznika znajdą się wewnątrz obrysu. również elementy konstrukcyjne zostaną wklejone w postaci elementów 2D. Edycja okien Obszaru 2D W oknie Obszaru 2D dostępne są tylko narzędzia rysunkowe. Teksty. Detalu lub Obszaru 2D) wówczas elementy te zostaną przeniesione do okna Obszaru 2D pod warunkiem. są rozbijane na linie i wypełnienia i zostają przycięte przez obrys Obszaru 2D. wówczas ten segment zostanie skopiowany do Obszaru 2D. że spełniają pewne kryteria. którego zawartość definiuje się od podstaw. Elewacji. W Obszarach 2D mogą być umieszczane wszystkie rodzaje elementów 2D: Linie. Punkty aktywne. zaznacz elementy skopiuj je. Wypełnienia.Wirtualny Budynek Opisy. wymiarowaniami lub Znacznikami Przekroju. Utwórz Niezależny Obszar 2D Niezależny Obszar 2D to okno. gdy obrys Obszaru 2D przecina się z elementami opisowymi. jednak geometria linii może się różnić od oryginału (może być krótsza) w przypadku. wyłączenie opcji "Kopiuj tylko elementy konstrukcyjne" pozwala na zmianę tego ustawienia. a zatem zmiany dokonane w innych oknach nie wpływają na jego zawartość. rozpoczynając od pustego Widoku Projektu. Obrazki. W widoku tym możesz dodać elementy za pomocą narzędzi 2D. gdy wewnątrz obrysu znajduje się tylko część linii Przekroju/Elewacji. Wszystkie elementy. w przeciwieństwie do Znaczników Przekrojów i Elewacji. Okna i ich Znaczniki zostaną skopiowane do Obszaru 2D. oba punkty muszą być wewnątrz obrysu. Aby skopiować elementy z Podrysu. wkleić obiektu lub elementy rysunkowe z innych okien. wówczas Znacznik Przekroju/Elewacji zostanie zawarty w Obszarze 2D. Znaczniki Okien i Drzwi: Jeżeli dowolny fragment ściany znajdzie się wewnątrz obrysu. najpierw przełącz Podrys z Aktywnym Widokiem. Znaczniki Przekroju i Elewacji: Jeżeli dowolny fragment linii Przekroju bądź Elewacji znajdzie się wewnątrz obrysu. Narysuj wszystkie elementy 2D w Obszarze 2D od podstaw. • • Uwaga: Znaczniki Rozwinięć Ścian. skopiuj i wklej do okna Obszaru 2D. wówczas wszystkie Drzwi. Mogą one mieć znacznik. (Jakkolwiek domyślnie rysunki Detali nie zawierają wspomnianych elementów. Wymiarowanie oraz Symbole 2D Obiektów. Etykiety: Strzałka wskaźnika musi znajdować się wewnątrz obrysu. Nie jest on generowany na podstawie istniejących elementów konstrukcyjnych projektu. wówczas cały Znacznik zostanie skopiowany do Obszaru 2D. • • W przypadku wymiarowań posiadających dwa punkty końcowe.

Samodzielny znacznik nie posiada źródła w Modelu i nie wyświetla informacji o odniesieniu. Obszaru 2D. Można jednak. Elewacji. Nie może być wykorzystywany do przechodzenia pomiędzy widokami. 2) W palecie Info lub w oknie dialogowym Domyślnych Ustawień Obszaru 2D wybierz opcję "Wstaw Połączony Znacznik”. Połączone Znaczniki nie mają źródła w Modelu i nie powodują tworzenia nowych Widoków Projektu. ale może zawierać dowolnie zdefiniowany tekst. Informacje o połączeniu są wyświetlane w Znaczniku. który w tej postaci może być wykorzystywany do przechodzenia do odnośnych elementów Nawigatora.Wirtualny Budynek Aby utworzyć Niezależny Obszar 2D bez Znacznika skorzystaj z polecenia Dokument > Narzędzia Dokumentacji > Utwórz Niezależny Obszar 2D. może opcjonalnie pełnić rolę Połączonego Znacznika. Wstawienie Znacznika Źródłowego powoduje utworzenie odnośnego Widoku Projektu (np. Tego typu Znacznik nie jest oparty o model i nie tworzy Widoku Projektu. a następnie łączyć z dowolnym istniejącym Widokiem Projektu. Rozwinięcia Ścian. w razie potrzeby. Widokiem lub Rysunkiem. Lista niezależnych obszarów 2D również znajduje się w Nawigatorze. 3) Wybierz dowolną metodę geometrii by wstawić Znacznik Obszaru 2D. później połączyć taki znacznik z obszarem 2D. Zamiast tego można je wstawiać do projektu. Wstaw Samodzielny Znacznik Obszaru 2D Zobacz Wstaw Samodzielny znacznik na stronie 193. lub poprzez kliknięcie ikony Nowy Widok Projektu u dołu Mapy Projektu palety Nawigatora przy zaznaczony Obszarze 2D lub folderze Obszary 2D. Wstaw Połączony Znacznik Obszaru 2D Aby wstawić Połączony Znacznik Obszaru 2D bez tworzenia Widoku Projektu: 1) Uaktywnij narzędzie Obszar 2D. Zarządzanie Znacznikami w ArchiCADzie O Znacznikach Znaczniki mogą być wstawiane za pomocą dowolnego spośród następujących narzędzi: Przekroje Elewacje Rozwinięcie Ścian (RŚ) Obszary 2D Detale Za pomocą dowolnego z tych narzędzi można wstawiać Znaczniki Źródłowe. Aby zdefiniować dane odniesienia wyświetlane w Połączonym Znaczniku Obszaru 2D: Zobacz Określ Odniesienie dla Połączonego Znacznika na stronie 192. Dowolny Znacznik z wyjątkiem Znacznika Rozwinięcia Ścian. Przekroju. Polecenie to jest również dostępne w menu kontekstowym folderu Obszary 2D w Mapie Projektu Nawigatora. 218 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Detalu) zawierającego elementy utworzone na podstawie Modelu.

Uwaga: Atrybuty elementów w przekroju i w widoku danego Widoku Projektu są definiowane za pośrednictwem ustawień Znacznika Źródłowego. natomiast oryginalny Znacznik Źródłowy zostanie zamieniony na Połączony Znacznik. Elewacji. lub Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Znacznik Źródłowy • Te elementy są elementami tylko dla wyświetlania (ekranowymi). Uwaga: Przy zmianie Połączonego Znacznika Detalu na Znacznik Źródłowy. Użyj polecenia "Ustaw jako Znacznik Źródłowy" z kontekstowego menu Znacznika. pod warunkiem jednak. Rozwinięć Ścian Linie Zasięgu Przekrojów i Elewacji (dla Przekrojów i Elewacji o ograniczonym Zasięgu) Linie Obszaru Odległego (dla Przekrojów i Elewacji o zdefiniowanym Zaznaczonym Obszarze Odległym) Linie Zasięgu Rozwinięć Ścian Wieloboki definiujące obrysy Detali i Obszaru 2D Zmiana Typu Znacznika Możesz zmienić typ wstawionego wcześniej Znacznika. Aby dostosować kolor i typ linii tych elementów.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Linii Zasięgu Znacznika Linia lub wielobok narysowany za pomocą odpowiedniego narzędzia przed wstawieniem Znacznika. Połączony Znacznik musi być wstawiony za pomocą tego samego narzędzia co element. po jego wstawieniu pozostają na ekranie. Możesz włączyć lub wyłączyć wyświetlanie Zasięgu Znaczników za pomocą polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Zasięg Znaczników. Dzięki tej opcji można łatwo rozpoznać które znaczniki są znacznikami źródłowymi. Ta funkcja jest dostępna dla: • Połączonych Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. nigdy nie są widoczne na wydrukach. będzie odpowiedniego typu. Aby zmienić kolor Podświetlenia. Widoków lub Rysunków zawartych w Projekcie. Gdy Połączony Znacznik zostaje zamieniony na Znacznik Źródłowy danego widoku. Połączony Znacznik stanie się Znacznikiem Źródłowym. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję użyj polecenia Widok > Opcje wyświetlania > Podświetl Znaczniki Źródłowe. że element. do którego będzie się odnosił Znacznik. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Różne. Aby zmienić Połączony Znacznik na Znacznik Źródłowy: • • Zaznacz Znacznik. do którego będzie się odnosił (np. by odzwierciedlał kształt obrysu nowego Znacznika Źródłowego. wówczas atrybuty elementów w tym widoku przejmą ustawienia Znacznika Źródłowego. Podświetlenie Znaczników Źródłowych Znaczniki Źródłowe mogą być opcjonalnie oznaczone na ekranie półprzezroczystym wypełnieniem. kształt obrysu odnośnego Widoku Projektu zostanie zmodyfikowany w taki sposób. Elementy Zasięgu Znacznika obejmują: • • • • • Linie Przekrojów. skorzystaj z opcji w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej Opcji. Znacznik Przekroju musi odnosić się do Widoku Przekroju). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 219 .

Nazwa nowego Znacznika będzie jednak inna. Gdy pobierzesz ustawienia Znacznika Źródłowego. Kopiowanie Znaczników Stworzenie jednej lub kilku kopii Znacznika (poprzez polecenia Kopiuj/Wklej. Gdy pobierzesz ustawienia Połączonego Znacznika i nadasz je innemu Znacznikowi. użyj polecenia Przejdź do Rysunku aby przejść do Arkusza zawierającego odnośny Rysunek. Przesuń/Obróć/Odbij Kopię/Wiele kopii) przyniesie następujące rezultaty: 220 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeśli Znacznik jest połączony z Rysunkiem. Jego menu kontekstowe pozwala na: • Przejście do Rysunku Oryginalny Znacznik Źródłowy stanie się Połączonym Znacznikiem i zachowa dane odniesienia. co Widok Projektu związany z oryginalnym Znacznikiem. Na ilustracji Połączony Znacznik Detalu odnosi się do Pierwszego Rysunku zaznaczonego Widoku RŚ. Zasięgu Znacznika Przekroju). do którego odnosi się Znacznik. a następnie nadasz je innemu Znacznikowi. Nawigacja za pomocą Znaczników Możesz nawigować pomiędzy oknami za pomocą poleceń menu kontekstowego zaznaczonych Znaczników.Wirtualny Budynek • Połączonych Znaczników odnoszących się do Niezależny Widoków Projektu tego samego typu. Polecenia Otwórz/Otwórz w nowym oknie pozwalają otworzyć Widok Projektu lub Widok. Znaczniki odnoszące się do zewnętrznych Rysunków nie mogą być zamieniane na Znaczniki Źródłowe. Przenoszenie Ustawień Znaczników Pomiędzy Znacznikami możesz stosować polecenia Przenoszenia Ustawień (Pobierz ustawienia/Nadaj ustawienia). Niezależny Widok Projektu zostanie usunięty i zastąpiony Źródłowym Widokiem Projektu. drugi Znacznik stanie się identyczny jak pierwszy: będzie miał identyczne parametry łącznie z danymi odniesienia. Aby zmienić Znacznik Źródłowy na Połączony Znacznik: • • lub • Otwórz okno dialogowe ustawień Znacznika i wybierz opcję Połączony Znacznik Zaznacz Znacznik. do którego odnosi się zaznaczony Znacznik. Co więcej dane odniesienia nie podlegają powieleniu. przejmie on wszystkie ustawienia z wyjątkiem danych odniesienia oraz geometrii (np. Skopiowania Znacznika Źródłowego Detalu spowoduje utworzenie Połączonego Znacznika Detalu odnoszącego się do oryginalnego Widoku Projektu. Użyj polecenia "Otwórz" aby przejść do elementu. Użyj polecenia "Ustaw jako Połączony Znacznik" z kontekstowego menu Znacznika. Widok Źródłowy przyjmie domyślny kształt.) W przypadku Znacznika Źródłowego (Przekrój/Elewacja/RŚ lub Obszar 2D) powstanie kolejny Znacznik Źródłowy o tych samych parametrach oraz nowy Widok Projektu o tych samych właściwościach. (Jeżeli oryginalny Znacznik Źródłowy nie posiadał obrysu.

Kliknij przycisk Przejdź do zaznaczonego aby wyświetlić zaznaczony Znacznik. Użyj polecenia Znajdź Połączone Znaczniki z menu kontekstowego zaznaczonego elementu. zaznacz element w Nawigatorze. (Jeżeli Znacznik jest Źródłowy. • Kliknięcie nagłówka jednej z kolumn spowoduje posortowanie listy zgodnie z wybranym kryterium. Okno dialogowe Znajdź Połączone Znaczniki zawiera listę wszystkich Połączonych Znaczników ujętych w dwóch kolumnach: • Typ: zawiera informację o typie Znacznika (oznaczony ikoną) Wstawiony do: zawiera ID i nazwę Widoku Projektu. które odnoszą się do brakujących elementów Projektu. po zaznaczeniu Rysunku bezpośrednio na Arkuszu. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 221 . Widokiem lub Rysunkiem. nazwa Widoku Projektu będzie podkreślona. kliknij przycisk Sprawdź Znaczniki znajdujący się u góry palety.) Znajdź połączone Znaczniki Aby znaleźć wszystkie Znaczniki połączone z danym Widokiem Projektu. do których odnoszą się Znaczniki. (Przycisk nie jest aktywny. Paleta Sprawdź Znaczniki jest dostępna w menu Okna > Palety > Sprawdź Znaczniki. Kliknij przycisk Ustawienia Znacznika aby otworzyć okno dialogowe Ustawień zaznaczonego Znacznika.Wirtualny Budynek • Otworzenie Widoku Rozwinięcia Ścian w tym samym lub w nowym oknie Dla Rysunków Wstawionych na Arkuszach polecenie Znajdź Połączone Znaczniki będzie również dostępne w menu kontekstowym. w którym znajduje się Znacznik.) Paleta Sprawdź Znaczniki Paleta Sprawdź Znaczniki zawiera listę brakujących elementów Projektu. Aby wyświetlić listę wszystkich Znaczników.

Zaznaczony element: Nazwa i ID elementu. W przeciwnym razie użyj opcji Pokaż wszystkie znaczniki. klikając nagłówek wybranej kolumny. gdy wiesz. gdy zaznaczone jest kilka Znaczników.Wirtualny Budynek Ikona znajdująca się u dołu palety umożliwia wyświetlenie zaznaczonego elementu w jego oryginalnym oknie. Możliwe jest sortowanie według dwóch cech: wystarczy kliknąć inną kolumnę aby hierarchia ustanowiona pierwszym kliknięciem uzupełniona została o drugie kryterium. można wyświetlić okno dialogowe Ustawienia Znacznika. do którego odnosi się Znacznik (Widoku Projektu. Paleta wyświetla listę Znaczników odnoszących się do Widoków Projektu. że Znacznik jest prawidłowy (pomimo tego. wówczas. Jeżeli element ten został usunięty. Widoków lub Rysunków. że w jego polu wyświetlany jest Autotekst). lub czy same znaczniki elementów nie zostały zablokowane. w kolumnie będzie wyświetlane “N/D”. które od momentu (ręcznego lub automatycznego) przypisania odniesienia zostały usunięte z Projektu. Widoków lub Rysunków posiadających Znacznik Jeśli wykasujesz widok projektu. który nie został jeszcze załadowany. (Sytuacja taka może się zdarzyć np.) Możesz użyć opcji Ukryj zatwierdzone znaczniki z rozwijanego menu po prawej stronie palety. Znaczniki na liście mogą być sortowane według następujących kryteriów: • • • Typ Znacznika: Przekrój/Elewacja/Detal/Obszar 2D/Rozwinięcie Ścian (wyświetlane w postaci ikony) Wstawiony do: zawiera ID i informację o położeniu w Mapie Projektu Widoku Projektu. aby przy kolejnym sprawdzeniu Znaczników. W takim przypadku zaznacz pole przy nazwie Znacznika w kolumnie Zatwierdzone. wartość w tej kolumnie może być również brana pod uwagę jako kryterium sortowania. (W takim przypadku w polu Znacznika będzie wyświetlany Autotekst zamiast prawidłowych dany odniesienia. zatwierdzone elementy nie były wyświetlane na liście. do którego odnosił się Znacznik). prawidłowego odniesienia.) Dla każdego Znacznika na liście (lub kilku Znaczników zaznaczonych jednocześnie). że Autotekst odnosi się do zewnętrznego projektu. program najpierw sprawdzi czy jego widok źródłowy/połączone znaczniki znajdują się w zablokowanej warstwie lub w obszarze roboczym innego Projektanta. Zatwierdzone: zawiera edytowalne pole dla każdego Znacznika. Widoku lub Rysunku. Stanie się tak w przypadku następujących typów Znaczników: • Znaczników Źródłowych odnoszących się do Widoków Projektu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Możesz sortować elementy według każdej z tych cech. (Przycisk nie jest aktywny. Można także zdecydować. Usuwanie Widoków Projektu. w którym znajduje się Znacznik.) Jeżeli w Projekcie nie występują takie Znaczniki. wówczas u dołu palety zostanie wyświetlona następująca informacja: Brak znaczników bez odniesień w tym projekcie. w którym możliwe będzie przypisanie nowego. 222 .

będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. że usunięcie tego Znacznika spowoduje jednoczesne usunięcie Widoku Projektu. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku.Wirtualny Budynek • • Znaczników połączonych z Widokami Projektu Znaczników połączonych z Widokami utworzonymi na podstawie Widoków Projektu. lecz pozwalają również na ich modyfikację. Usuwanie Znaczników W trakcie usuwania Znacznika Źródłowego zostaniesz poinformowany. W wyświetlonym oknie dialogowym będziesz miał możliwość wybrania innej opcji: usunięcia Znacznika Źródłowego i zachowania Widoku Projektu w postaci Niezależnego Widoku Projektu nie związanego z modelem. Znaczniki te będą wyświetlane w palecie Sprawdź Znaczniki. Jeżeli żaden z wymienionych Znaczników nie znajduje się na zablokowanej Warstwie bądź w Przestrzeni Roboczej innego Członka Zespołu. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku Projektu". jak również wszystkich Znaczników połączonych z tym Widokiem Projektu. Usunięcie Rysunku nie powoduje usunięcia połączonych z Rysunkiem Znaczników. Usunięcie Znacznika Źródłowego nie ma wpływu na żadne inne elementy. będą zawierały tylko niezdefiniowane Autoteksty. 223 . Daje to możliwość poprawienia nieścisłości powstałych w wyniku błędnego wprowadzania wartości lub podczas łączenia fragmentów projektu wykonanych przez różnych projektantów. W przeciwieństwie do prostych List elementów generowanych za pomocą poleceń z menu Dokument > Zestawienia i listy. iż kontynuowanie spowoduje usunięcie następujących elementów: • • • Widoku Projektu (nawet jeśli Znacznik wyświetla informacje odnoszące się do innego Widoku Projektu) Wszystkie Widoki utworzone na podstawie Widoku Projektu Wszystkie Znaczniki (Źródłowe i Połączone) wymienione powyżej. Zestawienia Interaktywne nie tylko wyświetlają ilości i parametry różnych elementów. do którego się ów Znacznik odnosi. Zestawienie interaktywne O zestawieniach Usunięcie widoku nie powoduje usunięcia połączonych z widokiem Znaczników. Znaczniki te nie będą jednak wyświetlały informacji o odniesieniu. Znaczniki połączone z "Pierwszym Rysunkiem dla zaznaczonego Widoku". wówczas program wyświetli ostrzeżenie informujące. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 W ArchiCADzie funkcja Interaktywnego Zestawienia Elementów pozwala na automatyczne generowanie zestawień ilościowych. w momencie usunięcia tego Rysunku zostaną automatycznie połączone z kolejnym Rysunkiem utworzonym na podstawie danego Widoku.

Zestawienia Elementów zawierają proste informacje o elementach projektu. Zestawienia są Widokami Projektu. za pomocą poleceń Kopiuj/Wklej. Aby otworzyć jedno z tych Zestawień. dwukrotnie kliknij jego nazwę w Nawigatorze. jednak utraci ona powiązanie z elementami w modelu. Zestawienie Ścian. by wyświetlić okno Zestawienia Interaktywnego i zaktualizować jego zawartość. możesz poprawić błąd. Zestawienia mogą wyświetlać rekordy w rzędach albo w kolumnach. a ile w lewą stronę. stropów i dachów warstwowych oraz elementów opartych o Złożone Profile. Następnie możesz odnaleźć te drzwi w projekcie i zaznaczyć je. ArchiCAD pozwala na tworzenie Zestawień w dwóch kategoriach: Zestawienia Elementów oraz Zestawienia Komponentów. Wklejona tabela będzie się składała z Linii i Tekstów. kliknij ikonę czarnej strzałki znajdującą się na pasku pomiędzy panelami okna. wstawić w postaci tabeli do dowolnego okna 2D (zazwyczaj wstawia się je do Obszarów 2D). że jedne z kilkudziesięciu drzwi umieszczonych w projekcie posiadają inne wymiary.) Kliknij nazwę Zestawienia. Zestawienia można otworzyć za pośrednictwem Nawigatora lub menu Dokument > Zestawienia i listy > Zestawienia i listy.) Zostanie otwarte okno Zestawienia zawierające po prawej stronie tabelę. a drzwi zostaną automatycznie zmodyfikowane we wszystkich widokach. Na podobnej zasadzie można sprawdzić ile drzwi otwiera się w prawą. że różnice są nieuzasadnione. Aby tabela wykorzystywała całą dostępną przestrzeń okna. Sformatowane Zestawienie można. Zestawienie umożliwia wykrycie. Jeżeli okaże się. (Możliwe jest także otworzenie Zestawienia za pośrednictwem rozwijanego przycisku "Idź" w pasku narzędzi Mini Nawigatora lub poprzez menu Okna.Wirtualny Budynek Na przykład. które można wstawiać na Arkusze w celu wydrukowania lub zapisywać w różnych formatach plików. Zobacz Zachowywanie okna Zestawienia (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. czy Zestawienie Okien. 224 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . takimi jak Zestawienia Drzwi. które będzie można swobodnie edytować. a po lewej panel z różnymi związanymi z nią opcjami (“Opcje Zestawienia/Formatu"). Otwórz Zestawienie ArchiCAD 12 jest dostarczany z kilkoma zdefiniowanymi Zestawieniami. natomiast Zestawienia Komponentów są dostosowane do potrzeb zliczania poszczególnych składowych złożonych elementów konstrukcyjnych (ścian.

225 . można zauważyć. Zauważysz. Okna Zestawień interaktywnych. patrz Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia na stronie 226. podobnie jak inne okna zestawień posiada dodatkowy skrót w dolnym pasku przewijania umożliwiając Dopasowanie szerokości wygenerowanej listy do rozmiaru bieżącego okna. zawartość Zestawienia będzie odpowiadała zdefiniowanemu na Rzucie zaznaczeniu (nie będą uwzględnione kryteria ustawione w Schemacie Zestawienia). Na podstawie Zestawienia opartego o zaznaczenie na Rzucie nie można tworzyć Widoków. Zaznacz odpowiednie elementy (tylko w oknie Rzutu). podczas gdy inne nie. że niektóre komórki w wierszu są edytowalne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Edycja i uaktualnianie Zestawień Aby modyfikować element w Interaktywnym Zestawieniu Elementów. Więcej informacji na temat definiowania zawartości Zestawień. a następnie znajdź wybrane Zestawienie Elementów z Mapy Projektu lub Mapy Widoków palety Nawigatora. Ustawień Schematu klikając przycisk Ustawienia Schematu znajdujący się w prawym górnym rogu okna. patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. Jest to wygodny sposób wykorzystywania możliwości Zestawień Interaktywnych do edycji ustawień grupy elementów. Więcej informacji na temat formatowania tabeli. Daje to możliwość interaktywnego edytowania parametrów tych elementów za pośrednictwem pół Zestawienia. Kliknij nazwę Zestawienia prawym klawiszem Myszki i z kontekstowego menu wybierz polecenie “Uwzględnij tylko elementy zaznaczone na Rzucie”. można nadpisać parapet i wysokość nadproża.Wirtualny Budynek Zawartość Zestawienia jest opata o Ustawienia Schematu Zestawienia. że mimo że pole nazwy elementu bibliotecznego typu drzwi jest zablokowane. kliknij kolumnę bądź rząd. Wyświetl Zestawienie dla wybranych elementów Czasami może zajść potrzeba wyświetlenia Zestawienia dla określonej grupy elementów Rzutu. W przykładzie przedstawionym poniżej.

którym będą miały odpowiadać elementy w Zestawieniu. Szczegóły. Ikona umieszczona po prawej stronie. 226 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . które będą ujęte w Zestawieniu. Zmodyfikowanie zawartości tych pól zostanie natychmiast odzwierciedlone w oknie Rzutu i w pozostałych oknach po ich otwarciu lub uaktywnieniu. wszystkie zmiany dokonane w tych elementach w oknie Rzutu lub w edytowalnym widoku pojawią się w Zestawieniu po jego uaktywnieniu. Dla prostego Zestawienia Elementów wybierz “Typ elementu”.Wirtualny Budynek lub kliknij przycisk Ustawienia Schematu w oknie Zestawienia. Definiowanie Ustawień Schematu Zestawienia Zawartość Zestawienia Interaktywnego definiuje się w oknie dialogowym Ustawień Schematu. a następnie kryterium jakiemu będą miały odpowiadać elementy ujęte w Zestawieniu. W tym miejscu można określić (1) Kryteria. możesz użyć ikony Zaznacz na Rzucie aby przejść do okna Rzutu i zobaczyć wybrany element. Zaznacz w 3D. usuwać je. Definiowanie Kryteriów dla Zestawienia W panelu Kryteria zaznacz pierwszą linię. Z menu wybierz polecenie Dokument > Zestawienia i Listy > Zestawienia > Ustawienia Schematu. czy Komponentów. patrz Okno dialogowe Ustawienia Schematu (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. zmieniać im nazwy. oraz (2) Pola (zestaw informacji na temat wybranych elementów). importować i eksportować. Analogicznie. który chciałbyś edytować lub skorzystaj z przycisków po prawej stronie panelu by tworzyć schematy. Przy tworzeniu nowego Schematu będziesz poproszony o wskazanie czy będzie to Zestawienie Elementów. W panelu Schematy wybierz Schemat. spowoduje przeniesienie do okna 3D i powiększenie zaznaczonego elementu. Jeśli wybrałeś element w Zestawieniu.

jeśli chciałbyś stworzyć zestawienie tylko tych Drzwi i Okien. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 227 . którego parametru chciałbyś użyć jako kryterium. W oknie. które zostanie wyświetlone przeszukaj załadowane biblioteki i wybierz element. które będą Drzwiami lub Oknem.” Ten parametr zostanie wyświetlony na liście Kryteriów. Oba z tych kryteriów (Typ elementu oraz Kondygnacja) będą spełnione przez elementy w Zestawieniu: zatem elementy w Zestawieniu będą odpowiadać warunkom: będą Drzwiami lub Oknem i będą należeć do kondygnacji 2 lub wyższej. które znajdują się na kondygnacji 2 i wyżej. możesz kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się u dołu okna aby dodać kryterium kondygnacji. Zdefiniuj Pola Zestawienia W oknie Ustawień Schematu. by utworzyć Zestawienie Drzwi należy wybrać “Typ elementu. w panelu Pola możesz określić jakie parametry zostaną ujęte w kolumnach (rzędach) Zestawienia. poprzez kliknięcie ikony + znajdujący się w ostatniej kolumnie. Wybierz parametr. a następnie kliknij “Dodaj. Następnie wybierz odpowiednią nazwę kryterium (Kondygnacja) i wprowadź pożądaną wartość (>=2). Dodaj nowe Kryterium Aby ograniczyć zakres Zestawienia możesz skorzystać z dodatkowych Kryteriów. że w Zestawieniu zostaną ujęte wszystkie elementy. Jeżeli jako Typ elementu wybrałeś Obiekt i chcesz użyć jednego z jego parametrów jako kryterium. Drzwi”. Będziesz mógł teraz wybrać drugą wartość (np. W razie potrzeby można rozwinąć wartość danego Kryterium (takie jak Typ elementu). Na przykład. jest równe. Na przykład. Okno) dla kryterium Typ elementu. W kolumnie Wartość wybierz pożądany typ elementu.Wirtualny Budynek W taki sposób skonstruowane kryterium spowoduje. kliknij przycisk Dodatkowe parametry znajdujący się u dołu okna dialogowego.

228 . Za pomocą trzech przycisków z prawej strony możesz także określić kolejność w jakiej będą sortowane elementy w ramach jednego pola: • Kliknij pierwszy przycisk aby posortować ściany rosnąco lub malejąco według danego pola. ściany zostaną posortowane według Typu Ściany (kolumna. następnie kliknij przycisk “Dodaj” aby dodać ten parametr do listy Pól Zestawienia. Zestawienie Ścian. w jakiej będą wyświetlane poszczególne pola w Zestawieniu przemieść wybraną pozycję klikając ikonę strzałek znajdującej się obok nazwy pola i przesuwając myszką z przytrzymanym klawiszem w górę lub w dół do pożądanego położenia na liście Pól Zestawienia.19 m3). W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą sumę objętości ścian. Kliknij drugi przycisk by dodać w Zestawieniu komórkę zawierającą sumę wartości wybranego pola. by dodać wybrane parametry do listy Pól Zestawienia po prawej. W tym przypadku otrzymamy dodatkową komórkę Zestawienia zawierającą ilość ścian. będzie obejmowało Warstwę. Wynik: U dołu kolumny Typ Ściany wyświetlona jest ilość ścian (w sumie 8 ścian). Na prezentowanym przykładzie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Drugi przycisk zawiera również ikonę oznaczającą ilość elementów w danym polu. pierwsze pole Zestawienia).Wirtualny Budynek Z listy Dostępnych Parametrów po lewej wybierz odpowiednie pozycje i kliknij przycisk “Dodaj” znajdujący się u dołu okna. która zawiera informacje o wypełnieniu przekrojowym ściany. natomiast u dołu kolumny Objętość wyświetlana jest sumaryczna objętość wszystkich ścian (65. ściany będą sortowane według objętości. na której znajduje się Ściana. Wybierz "Warstwę" z listy Dostępnych Parametrów. Sortuj Pola Zestawienia Aby zmienić kolejność. jeżeli więcej niż jedna ściana będzie posiadała to samo wypełnienie przekrojowe. którego Schemat pokazano na ilustracji. Na przykład.

Na przykład pole Typ ściany posiada już wiersz "Ilość" zawierającą sumaryczną liczbę ścian.) Pole oznaczone Flagą będzie zawierało dodatkową sumę dla każdej grupy identycznych elementów. skorzystaj z rozwijanego przycisku Opcje Nagłówka znajdującego się u góry okna Zestawienia. Trzeci przycisk pozwala dodać Flagę do wybranego pola w Zestawieniu. Jeżeli wybierzesz "Sumę Całkowitą" z rozwijanej listy Zastosuj do. Aby przełączyć wyświetlanie nagłówków lub głównego nagłówka. w sekcji Opcje Formatu okna Zestawienia Interaktywnego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 229 . Opcje w sekcji Opcje formatu odnoszą się do poszczególnych komórek Zestawienia. czy rekordy będą wyświetlane w rzędach. (Flaga może zostać dodana tylko do jednego pola w Zestawieniu. Nagłówki Zestawienia Każde pole w Zestawieniu posiada nagłówek. Prócz tego w kolumnie Objętość również są wyświetlane analogiczne sumy cząstkowe. oznaczyliśmy Flagą pole "Wypełnienie przekrojowe". czy w kolumnach albo czy podobne elementy będą grupowane pod wspólnym nagłówkiem. Nagłówki są wyświetlane u góry (przy rekordach ułożonych w kolumnach) lub po boku (przy rekordach ułożonych w rzędach). by zdefiniować format dla bieżącego Zestawienia. Uwaga: Wiersz zawierający cząstkową sumę wartości lub sumaryczną liczbę elementów danego typu jest zwany "Łącznie" i może posiadać odrębne formatowanie. Szczegóły. Każde zestawienie posiada również pojedynczy "główny nagłówek". Wynik: Pole "Typ ściany" wyświetla sumaryczną ilość ścian dla każdego typu ściany oddzielnie. patrz Opcje Formatu dla Zestawień (Zestawienie Interaktywne) w Pomocy ArchiCADa. możesz tam np. wybrać.Wirtualny Budynek Uwaga: Wiersz zawierający sumę wszystkich wartości kolumny lub sumaryczną liczbę elementów w kolumnie jest zwany Sumą Całkowitą i może posiadać odrębne formatowanie. Formatowanie Zestawień Użyj opcji w sekcjach “Opcje Zestawienia” oraz “Opcje formatu” po lewej stronie okna Zestawienia Interaktywnego. patrz Opcje Nagłówka w Pomocy ArchiCADa. Ustawienia w sekcji Opcje Zestawienia mają wpływ na Zestawienie w całości. Więcej informacji na temat każdej z tych opcji. aby dodać wiersz "Ilość" dla każdego Typu ściany. wszystkie ustawienia formatowania zostaną zastosowane do tego wiersza (kolumny).

które są ustawione jedna pod drugą. 2) Wybierz polecenie Wstaw powyżej komórkę Nagłówka klikając w przycisk Opcje Nagłówka. najpierw upewnij się. Przekształć Tabelę by zmieścić ją na Arkuszu Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. Polecenie Przekształcenia Tabeli pozwala zdefiniować nowy kształt tabeli Zestawienia. 230 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . by najlepiej odpowiadała nowemu kształtowi. Wpisz dowolny tekst w tej komórce i w razie potrzeby zmień formatowanie. oznaczona tekstem “połączone”. które normalnie nie zmieściłyby się na Arkuszu. jednak zamiast wstawiania części zestawień na jeden Arkusz. układane jeden obok drugiego. każdy nowy element będzie wstawiany do dodatkowego arkusza. można podzielić na fragmenty. Uwaga: Jeśli dla wybranego rysunku określono opcję Podziel Rysunek na kilka arkuszy. 3) Zostanie dodana komórka powyżej zaznaczonych. Wynik: Zestawienie zostaje podzielone na dwie tabele. W tym przypadku ArchiCAD ponownie przelicza wymiary tabeli i układa ją w taki sposób. które nie zmieściło się na Arkuszu o rozmiarze A4. Polecenie Przekształć Tabelę jest dostępne w palecie pomocniczej wierzchołka zaznaczonego Zestawienia wstawionego jako Rysunek. Możliwe jest utworzenie dodatkowego nagłówka powyżej istniejących: 1) Zaznacz kilka pól (klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift). Zobacz Podziel zestawienie na kilka arkuszy na stronie 231.Wirtualny Budynek Aby zmienić tekst w nagłówku. kliknij go i wpisz odpowiedni tekst. Aby zaznaczyć kilka pól klikaj z przytrzymanym klawiszem Shift. polecenie Przekształć tabele umożliwi zdefiniowanie nowego prostokąta. Poniższa ilustracja prezentuje Zestawienie Okien. Aby zmienić formatowanie nagłówka. a następnie zmodyfikuj ustawienia formatowania wedle własnych potrzeb. że w rozwijanym menu Zastosuj do: jest wybrany "Nagłówek". Dzięki temu poleceniu Zestawienia dużych rozmiarów.

aby pokazać. to pole staje się dostępne i będzie zaznaczone. różniącą się od ikony oznaczającej pojedynczy arkusz. ile potrzeba aby wyświetlić całą zawartość zestawienia.Wirtualny Budynek Podziel zestawienie na kilka arkuszy Uwaga: Ta funkcja jest również dostępna dla Spisów treści Projektu umieszczonych na arkuszach. Ta funkcja dostępna jest jedynie dla Rysunków utworzonych z zestawień elementów i spisów treści projektu. znajdujące się na panelu Ramka w Ustawieniach Narzędzi Rysunek. pełną listę okien umieszczono na dwóch arkuszach. że zawiera kilka stron. 231 . jak zwykle używając strzałek nawigacji znajdujących się w dolnej części okna Arkusza. można nawigować pomiędzy stronami arkusza. W Teczce arkuszy w Nawigatorze pokazany jest tylko jeden arkusz.ArchiCAD utworzy tyle arkuszy. Zawsze przy wstawianiu rysunku utworzonego na podstawie zestawienia elementów na arkusz.) Jeśli rysunek nie mieści się na jednym arkuszu . W tym przykładzie na arkusz wstawiono Listę okien. opcje “Pierwsza strona” i “Ostatnia strona” odnoszą się do arkuszy wielostronicowego rysunku. aby szybko podzielić długie zestawienie i umieścić go na kilku arkuszach. Za pomocą funkcji Podziel rysunek. aby wydrukować wszystkie dane zawarte w zestawieniu. przycisk nawigacji znajdujący się na dole ekranu zmieni się w małą czarną strzałkę. W teczce arkuszy. Tutaj. pasek tytułowy tego okna pokaże zakres arkuszy przedstawiających rysunek. (W przypadku rysunków.co może się często zdarzać w przypadku długich zestawień . Z tej funkcji można skorzystać. to pole wyboru jest szare. jednak ma on ikonę oznaczającą “wielostronicowość”. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 a całkowita liczba stron w arkuszu dla tego Rysunku wyświetlona jest po nazwie rysunku. Jeśli okno arkusza wyświetla rysunek wstawiony na kilka arkuszy. Jednak tworząc okno arkusza zawierającego rysunek wstawiony na kilka stron. w ustawieniach wyboru rysunku. Funkcję można uruchomić zaznaczając pole Podziel rysunek na kilka arkuszy. Należy kliknąć strzałkę aby otworzyć dodatkowe opcje nawigacji jedynie pomiędzy Arkuszami wyświetlającymi bieżący wielostronicowy dokument. W oknie arkusza wyrysowany jest arkusz. których widok źródłowy jest inny.

które zostaną wyświetlone razem z elementem i spełniają ustalone kryteria Więcej szczegółów. zmianę nazwy. Na przykład. • Zawartość spisu treści tworzona jest w oparciu o wybór dokonany w oknie dialogowym Ustawień spisu treści projektu. Gdy zdefiniujemy już nowy (lub zmodyfikowany) schemat. ArchiCAD generuje w sumie trzy arkusze. 232 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Spisy treści Projektu mają swoje własne ikony w Nawigatorze. rysunek nie będący zestawieniem ani spisem treści) do arkusza zawierającego wielostronicowy rysunek. Kombinacji opcji wyświetlania Modelu. Spisy treści Projektu O Spisach treści Spisy treści Projektu są to widoku typu indeks zgrupowane w odnośnym folderze w Mapie Projektu palety Nawigatora. jego nazwa pojawi się w Nawigatorze i będzie go można używać jak każdego innego widoku. możesz natychmiast przejść do okna dialogowego klikając przycisk Ustawienia Spisu treści znajdujący się w prawym górnym rogu spisu. Kombinacji warstw. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. Arkuszy i Rysunków w oparciu o kryteria filtrujące.Wirtualny Budynek Wstaw dodatkowe rysunki obok wieloarkuszowego rysunku Istnieje możliwość wstawienia wielostronicowych rysunków (zestawień lub spisów) obok siebie. kolory. • Spis Rysunków może zawierać Rysunki przefiltrowane według ich lokalizacji (Arkusz lub Zestaw). tzn. • Spisy Widoków pozwalają filtrować i wyszczególniać Widoki na podstawie ich położenia w Mapie Projektu. • Format spisu (czcionki. statusu aktualizacji lub informacji o powiększeniu. że będzie można go dodawać do Map Widoków. Zestawów lub Statusu Opublikowania. standardów wymiarowania lub statusu opublikowania. załóżmy że wstawiamy do arkusza długie zestawienie. Pozwalają na wyświetlanie i dostęp do list Widoków. jeśli dodatkowy rysunek ma pełnić funkcję tytułu arkusza. wtedy ten Rysunek pojawi się na każdym arkuszu z tego zestawu. importowanie oraz eksportowanie schematów Wybranie kryteriów filtrujących (w zależności od typu spisu) Wybranie parametrów oraz innych informacji. aby wyświetlić całe zestawienie. Następnie wstawiasz kolejne długie zestawienie do pierwszego z tych arkuszy. style poszczególnych komórek i nagłówka) mogą być dowolnie ustawiane za pomocą opcji dostępnych po lewej stronie spisu. To może być pomocne. Okno dialogowe. ArchiCAD wypełni trzy istniejące arkusze drugim zestawieniem (obok pierwszego zestawienia). skali. które pojawi się po wybraniu tego polecenia pozwala na: • • • Tworzenie. publikować jak również umieszczać na arkuszu. • Spis Arkuszy może zawierać przefiltrowane Arkusze ułożone według ich Szablonów. na tych samych arkuszach. Spisy treści Projektu oparte są na schematach zdefiniowanych poleceniem Dokument > Spisy treści Projektu > Schematy spisu treści projektu. Jeżeli potrzebujesz je dostosować do swoich potrzeb.. oraz wygeneruje wszelkie dodatkowe arkusze wymagane do wyświetlenia pełnego zestawienia. usunięcie. przejdź do palety Nawigatora i dwukrotnie kliknij jego nazwę. Aby otworzyć spis. Jeśli wstawiony zostanie inny typ Rysunku (np.

Na przykład. że możesz edytować niektóre pola: np. Stropy. Spis Opublikowanych Elementów Przy publikacji Zestawu zawierającego szereg Arkuszy może zajść potrzeba dodania Spisu Treści. Jeżeli chcesz aby opublikowane Spis Treści zawierał tylko opublikowane elementy.. wybierz “Opublikowane” jako kryterium wyboru elementów do Spisu. Każdy z tych elementów ma swój odpowiednik w postaci narzędzia w Palecie Narzędzi ArchiCADa. w którym wymienione będą opublikowane elementy. nazwę lub numer ID arkusza lub wstawionego rysunku. Belki. 3) Panele okna dialogowego Ustawień Narzędzia zawierają spisy dostępnych Piór. Przekroje i elewacje tych elementów mogą być wyświetlane w oknie Przekroju i Elewacji. wówczas spis taki oglądany w ArchiCADzie będzie pusty. Siatki. przy publikacji Rzutu Fundamentów. Możesz wybrać zdefiniowane wcześniej ustawienia narzędzia klikając przycisk Ulubione znajdujący się w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień Narzędzia. Dachy. co oznacza. nie będą brane pod uwagę elementy opublikowane w trakcie pracy w programie. wówczas opublikowany Spis Treści będzie wyglądała w następujący sposób. Słupy. W Oknie 3D elementy te wyświetlane są jako posiadające objętość komponenty budynku. kombinację warstw widoku. Jednym z rozwiązań jest dodanie do Spisu Treści kolumny "Opublikowane". Uwaga: Jeżeli załączone jest kryterium "Opublikowane" w Spisie Treści. Zmiany te zostaną natychmiast wprowadzone do projektu. Należą do nich: Ściany. Elementy konstrukcyjne Elementy konstrukcyjne są wirtualnymi odpowiednikami rzeczywistych. powierzchni przekroju i obrysów elementu. Jak wstawić element konstrukcyjny w ArchiCADzie Typowy proces tworzenia elementów za pomocą Palety Narzędzi polega na: 1) Wybraniu narzędzia z Palety Narzędzi i otworzeniu okna dialogowego jego ustawień. patrz Okno dialogowe Ustawienia Spisu Treści w Pomocy ArchiCADa. W związku z tym przy formatowaniu Spisu Treści zaleca się wyłączenie tego kryterium i ponowne włączenie przed samą publikacją. trójwymiarowych komponentów budynku. które zostaną opublikowane w Zestawie wraz z kopią tego Spisu Treści. 2) Domyślne Ustawienia Narzędzia mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb. Więcej szczegółów. Opublikowany Spis Treści będzie wówczas zawierał listę opublikowanych elementów. Pola w tej kolumnie zostaną zaznaczone przy tych elementach. możesz zmienić skalę. Można przenosić Ustawienia spisu treści pomiędzy projektami poprzez eksportowanie i importowanie spisów (należy użyć poleceń Importu/Eksportu w oknie Ustawień spisu treści). Strefy i Przegrody Strukturalne. Materiałów i Rodzajów Linii dla struktury rdzenia.Wirtualny Budynek Spisy treści Projektu są interaktywne. Rzutu Dachu oraz Spisu Treści na Arkuszu. jak Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 233 .

Słupy. Wykorzystanie RoofMakera oraz TrussMakera z menu Projekt > Dodatki. Można także tworzyć ściany złożone (o dowolnym przekroju . po łamanej. Zobacz Ulubione na stronie 46. Dachu lub Siatki. Tworzenie Kopii już istniejących elementów. Inne metody tworzenia elementów to: • Użyj palety Ulubione: kliknij dwukrotnie zachowane ustawienia Ulubionych dla odpowiedniego narzędzia a następnie kliknij aby wstawić element z takimi ustawieniami.profilu) zawierającą kombinację materiałów. po łuku. Szczegóły.Wirtualny Budynek również inne parametry. • • Zobacz Tworzenie kopii elementów na stronie 141. trapezowych oraz o rzucie wieloboku. 5) Narysuj element na rzucie lub w oknie 3D. że włączona jest opcja Widok > Opcje wyświetlania > Linie odniesienia Ścian i Belek. Linia odniesienia jest pogrubioną czarną linią (zawierającą strzałki wskazujące kierunek Ściany). 4) W palecie Info możesz wybrać Metodę Geometrii pozwalającą na rysowanie elementów wzdłuż prostej. Definiowanie położenia elementów na określonym poziomie wzniesienia Faktyczne wzniesienie elementów jest zawsze mierzone względem Zera Projektu. Wstawianie elementów na powierzchni Stropów. • Ściany O Ścianach ArchiCAD pozwala na rysowanie ścian prostych. składać się z wielu materiałów. po łuku. a także na obracanie ich w momencie wstawiania. pojawiającą się podczas rysowania ściany na Rzucie. patrz Grawitacja na stronie 114. pod warunkiem. zdefiniować jeden lub dwa Poziomy Odniesienia w oknie dialogowym Opcje > Preferencje Projektu > Jednostki rysunku i Poziomy. patrz Okna dialogowe ustawień narzędzi w Pomocy ArchiCADa. Dachów lub Siatek. Szczegóły. Możesz skorzystać z funkcji Grawitacji aby wstawić Ściany. Belki lub Obiekty bezpośrednio na powierzchni istniejącego Stropu. Użycie Magicznej Różdżki pozwalającej na tworzenie elementów w oparciu o już istniejące kształty. których zestaw zależy od rodzaju narzędzia. Zobacz Dodatki na stronie 376. patrz Poziomy Odniesienia na stronie 115. Szczegółowe opisy każdego panelu okna dialogowego Ustawień poszczególnych narzędzi. Zdefiniowane w tym oknie Poziomy Odniesienia będą dostępne w panelach Geometria i Położenie okien dialogowych Ustawień wszystkich elementów. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Mogą być jednolite lub warstwowe tzn. Niektóre obiekty parametryczne takie jak Drzwi. Okna oraz Zakończenia ścian mogą być wstawiane tylko w ściany. Linie odniesienia Ścian Każda Ściana posiada linię odniesienia (oś) oraz kierunek. W tym celu należy 234 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Definiowanie położenia elementów konstrukcyjnych Dla wszystkich elementów konstrukcyjnych definiuje się Względne Wzniesienie Podstawy w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawień. że w niektórych projektach zajdzie potrzeba mierzenia wzniesienia elementów względem innego poziomu odniesienia. Może się jednak zdarzyć.

Wzorki wypełnienia ścian mogą być wyświetlane jako wzorek punktowy (bitmapowy) lub kreskowanie wektorowe. 235 . przesunięcie i edycję Ściany. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Gdy zakończysz konfigurowanie atrybutów i innych parametrów w oknie dialogowym Ustawienia narzędzia Ściana w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Panel Model (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. możesz przystąpić do rysowania ściany na Rzucie lub w Oknie 3D. Szczegóły. Kierunek przebiegu ściany jest definiowany poprzez kolejność w jakiej wskazane zostały jej punkty: początkowy i końcowy. położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana. Więcej szczegółów. W przypadku struktur warstwowych możesz zdecydować czy mają być wyświetlane tylko linie rozdzielające warstwy lub same obrysy. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania ściany by określić. • • • Czyszczenie przecięć Ścian i Belek może być włączane i wyłączane. oś ściany będzie przebiegała po różnych stronach ściany. W zależności od wybranej Metody geometrii. Ściana posiada również punkty aktywne oraz krawędzie umożliwiające selekcję. patrz Opcje wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Pozostałe opcje dotyczące wyświetlania wzorków wypełnienia znajdują się w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu: możesz tam ustawić aby wypełnienia wyświetlane były tylko jako obrysy. Uwaga: Polecenie znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości. Zobacz Modyfikuj ścianę (Dodatek) na stronie 245. Linia odniesienia jest także istotna do określenia stron ściany na potrzeby przypisywania Materiałów modelowi 3D ściany (w panelu Model okna Ustawień Ściany). Niektóre aspekty wyświetlania ścian zależą od ustawień w menu Widok > Opcje wyświetlania. puste wypełnienia lub według własnych ustawień poszczególnych elementów. Wyświetlanie Ścian W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Ściana znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd ścian w różnych oknach 2D i 3D. tak jak pokazano na rysunkach. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170.Wirtualny Budynek Linie odniesienia umożliwiają precyzyjne łączenie poszczególnych segmentów Ścian. powierzchnie przekroju. Niektóre polecenia z palety pomocniczej dostępne są tylko ze strony linii odniesienia wybranej ściany. które fragmenty wstawionej będą wyświetlane i w jaki sposób.

które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie ściany łukowej poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na obwodzie tego łuku. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. Zwróć uwagę. składającą się z pojedynczego segmentu. kliknij dwukrotnie w trzecim punkcie. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. Zobacz Rozciąganie Ścian na stronie 128. widoczny będzie tylko obrys fragmentu łuku. Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Obrys kołowy ściany podąża za kursorem aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. • Pierwsza opcja pozwala określać ścianę łukową poprzez punkt środkowy i promień okręgu. aż do momentu trzeciego kliknięcia. 236 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . którego powstanie ściana. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. Ściany mogą być rozciągane za pomocą poleceń znajdujących się w menu lub w palecie pomocniczej. Od tego momentu. specjalne punkty przyklejania). po którym przebiegać będzie ściana. Po uaktywnieniu Narzędzia Ściana wybierz metodę geometrii Pojedynczej Ściany z palety Info i narysuj segment ściany w oknie. kliknij dwukrotnie w miejscu Czwarte kliknięcie definiuje długość łuku wzdłuż. Jeśli chcesz otrzymać pełne koło. wskazania drugiego punktu definiującego promień. Utwórz Ścianę Łukową Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz jedną z trzech metod geometrii pozwalających na tworzenie Ścian Łukowych. że zarówno drugi jak i trzeci punkt nie muszą znajdować się na łuku definiującym ścianę. obrys zamieni się w pełną ścianę z konturem i wypełnieniem. potwierdzającego ustawioną długość łuku.Wirtualny Budynek Utwórz Pojedynczą Ścianę Pojedyncza Ściana jest metodą pozwalającą narysować prostą ścianę. Jeśli chcesz narysować ścianę o rzucie pełnego okręgu. W chwili gdy zaczynasz rysować ścianę pojawia się jej obramowanie podążające za kursorem aż do momentu wskazania punktu końcowego. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna. Zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D definiujesz długość ściany wskazując jej punkt początkowy i końcowy.

Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. w oparciu o odpowiednie elementy rysunkowe. ścian. Kliknij gdy uznasz. obrys zamienia się w ścianę z konturem i wypełnieniem. które posiadają automatycznie połączone węzły linii odniesienia. że ściana znajduje się we właściwym miejscu. lecz w wyniku użycia Magicznej różdżki. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. zobacz Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. pojawi się kursor w kształcie oka. Uwaga: Ponieważ Ściany muszą mieć dwa punkty końcowe. • Gdy okaże się. a obrys ściany będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką. ściana o kształcie pełnego koła będzie w rzeczywistości składała się z dwóch ścian. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. zobacz Rozciągnięcie Krzywych na stronie 409. z których każda będzie kształtu półkola. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. linii. stropów. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Opis sposobów edytowania ścian łukowych. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg. wypełnień. Informacje na temat tworzenia ścian łukowych na podstawie ścian prostych. Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia ściany. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. Ściany w kształcie elipsy lub eliptycznych łuków nie mogą być narysowane bezpośrednio. Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Łańcucha Ścian.) • • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie Ściana łukowa zostanie automatycznie wstawiona. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 237 . zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. itd. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. Utwórz Łańcuch Ścian Łańcuch Ścian to układ stykających się prostych bądź łukowych ścian. a nie krawędź styczna. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka.Wirtualny Budynek Gdy długość łuku zostanie już określona.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt.

segmenty Łańcucha ścian zostaną zgrupowane. Łuk przechodzący przez trzy punkty Łuk opisany przez wskazanie jego punktu środkowego. itd. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. 238 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uaktywnij Narzędzie Ściana i wybierz z palety Info metodę geometrii Prostokąt Ścian. Punkt końcowy pierwszego segmentu ściany automatycznie staje się punktem początkowym dla następnego jej segmentu. • Kliknięcie przycisku Anuluj w menu kontekstowym lub klawisza Delete podczas rysowania łańcucha spowoduje przerwanie procesu i nie zostanie utworzony żaden element. • • Wybranie polecenia Edycja > Odwołaj usunie cały Łańcuch ściany a nie tylko ostatni jego segment.). • • • Szczegóły.Wirtualny Budynek W momencie gdy rozpoczniesz rysowanie pierwszej ściany pojawi się Paleta pomocnicza oferująca opcje geometrii dla wstawianych prostych i łukowych segmentów ściany. Ściany tego prostokąta są ułożone zawsze w zgodnie z Siatką ortogonalną. Jeżeli włączona jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. typ linii. Siatka obrócona nie ma wpływu na orientację prostokąta. Uaktywnij opcję. Utwórz Prostokąt Ścian Metoda rysowania Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany połączone węzłami. wszystkie ściany tego łańcucha przyjmą nowe ustawienia (linia osi. których długość definiowana jest poprzez przekątną prostokąta. Gdy chcesz zakończyć rysowanie Łańcucha ścian kliknij dwukrotnie punkt końcowy ostatniego segmentu. Wciśnięcie klawisza Backspace pozwala na odwołanie ostatniego wstawionego segmentu i kontynuowanie rysowania łańcucha. która najbardziej Ci odpowiada i zdefiniuj punkt końcowy pierwszego segmentu używając metod opisanych powyżej.materiał. (Rozwiń przycisk reprezentujący Pojedynczą Ścianę za pomocą ikony czarnej strzałki. Jeśli podczas rysowania łańcucha ścian zmienisz któryś z parametrów znajdujących się w palecie Info. promienia i długości. Pełne ściany ukazują się po zakończeniu rysowania całego łańcucha. pozycja.) Narysuj przekątną prostokąta i kliknij by zdefiniować jej długość. Podczas całego procesu widoczny jest obrys już narysowanych ścian. Zostanie utworzony prostokąt ze ścian. Dostępne typy to: • • • • • Element prosty Łuk styczny do pierwszego segmentu (nie może być użyte przy rysowaniu pierwszej ściany) Łuk styczny do linii. Jeśli jest to konieczne możesz zmieniać metodę geometrii w trakcie rysowania używając do tego Palety pomocniczej. kolor wypełnienia . którą definiujesz przed narysowaniem elementu.

Ściany wieloboczne mogą zawierać drzwi i okna. patrz Struktury warstwowe na stronie 32.Wirtualny Budynek Utwórz Ścianę Trapezową Metoda Ścian Trapezowych pozwala na rysowanie prostych ścian. Następnie przesuń kursor. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 239 . których grubość nie jest stała.Ściana Wieloboczna. (Pamiętaj. Metoda Obróconego Prostokąta Ścian wstawia cztery segmenty ściany podobnie jak poprzednia metoda. że w przypadku ściany trapezowej należy najpierw w palecie Info (bądź w oknie Ustawień) zdefiniować jej grubość w obu węzłach. Ścianę tego typu rysuje się w ten sam sposób jak ścianę pojedynczą. wybierz z palety Info Metodę geometrii . z tą różnicą.) Szczegóły. lecz w tym przypadku w pierwszej kolejności musisz zdefiniować kąt obrotu oraz długość jednego z boków prostokąta. Utwórz Ścianę Warstwową ArchiCAD pozwala na wstawianie ścian warstwowych oraz dostosowywanie ich struktury. Utwórz Ścianę Wieloboczną Aby narysować ścianę o rzucie wieloboku. aby zdefiniować prostokąt. że Ustawienia Częściowego Wyświetlania modelu będą oddziaływały na ściany warstwowe. Ścianom wielobocznym można przypisać tylko proste wypełnienia (brak struktur warstwowych).

“Materiał boku” to dwie powierzchnie przylegające do krawędzi odniesienia. Krawędzie ściany będą obejmowały jedną krawędź odniesienia (na przykład linię odniesienia prostej ściany). 240 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby przypisać krawędź odniesienia innej krawędzi ściany. tutaj. w kolorze złotym. na czerwono. Po przypisaniu materiałów do powierzchni ściany wielobocznej w panelu Modelu w Ustawieniach ściany. Możesz stosować krawędzie proste i łukowe. Powierzchnie “Materiału prawej strony” są przypisane do wszystkich innych krawędzi (te. Jeśli narysujesz wielobok. tutaj. materiały zostają przypisane w zależności od położenia krawędzi odniesienia. kliknij wierzchołek zaznaczonej ściany należący do jej krawędzi odniesienia. ale ściana i tak zostanie wstawiona. które znajdują się “na przeciwko krawędzi odniesienia”). Po zdefiniowani wieloboku kliknij kursorem w kształcie młotka by zakończyć rysowanie ściany.Wirtualny Budynek Narysuj obrys ściany wielobocznej korzystając w razie potrzeby z opcji palety pomocniczej (podobnie jak przy rysowaniu łańcucha ścian). • • • “Materiał lewej strony” to powierzchnia krawędzi odniesienia. tutaj. na niebiesko. Paleta pomocnicza zawiera polecenie pozwalające na przeniesienie wierzchołku krawędzi odniesienie na inne wierzchołki ściany wielobocznej. którego krawędzie przecinają się ze sobą. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie.

Wirtualny Budynek Aby edytować ściany o rzucie wieloboku. Szczegóły. nowa ściana przyjmie taką szerokość jaką miała podstawa starej. Dla ścian o strukturze wielowarstwowej grubość górnej powierzchni musi pomieścić wszystkie warstwy. ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. jeśli ścianę dwustronnie pochyłą zmienisz na prostą lub pochyłą. nie można już będzie podwyższyć ściany. Wysokość każdego typu pochyłej ściany jest odległością pomiędzy jej najniższym a najwyższym punktem. że górna powierzchnia nie może mieć ujemnej szerokości (tzn. której płaszczyzny boczne nie są pionowe. szerokość nowej ściany (tzn. Utwórz Ścianę z Bali Szczegóły. Podobnie. należy otworzyć Ustawienia narzędzia Ściana i w panelu Geometria i położenie wcisnąć ikonę ściany pochyłej a następnie w odpowiednich polach wpisać kąt (kąty) pochylenia ściany. szerokość jej podstawy) będzie równa szerokości starej. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz opcję Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać w panelu Geometria i Położenie okna dialogowego Ustawienia Ściany (ta opcja jest dostępna tylko gdy wybrana jest metoda geometrii Ściany Wielobocznej).) Grubość pochylonej ściany to jej grubość prostopadle do wektora nachylenia (zgodnie ze wskazaniem ikony w palecie Info): Grubość dwustronnie pochyłej ściany jest równa jej szerokości u podstawy. Utwórz Ścianę Pochyłą lub Dwustronnie Pochyłą Aby narysować Ścianę. jak i w oknie Przekroju. zobacz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. w przekroju taka ściana ma kształt trapezu. • Więcej szczegółów na temat modyfikowania pochyłych ścian. W ArchiCADzie możliwe jest konstruowanie tylko prostych ścian z bali. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 241 . W przypadku Ściany dwustronnie pochyłej jej boki mogą mieć różny kąt pochylenia. patrz Rogi Ścian o rzucie wieloboku na stronie 245. W przypadku ściany jednowarstwowej wartość ta może wynosić zero. Powierzchnie boczne ściany pochyłej są równoległe względem siebie. Określając kąty dwustronnie pochyłej ściany jesteś ograniczony minimalną grubością górnej powierzchni ściany. kliknij węzeł lub krawędź i użyj opcji dostępnych w palecie pomocniczej. Przełączanie pomiędzy rodzajami pochyłych ścian odbywa się w następujący sposób: • Jeżeli transformujesz ścianę pochyłą na dwustronnie pochyłą. RŚ. patrz Panel Geometria i położenie (narzędzie Ściana) w Pomocy ArchiCADa. Ściany z bali pojawiają się zarówno w oknie 3D. gdy boczne powierzchnie zejdą się. Określając wysokość dwustronnie pochyłej ściany ograniczeniem będzie fakt. Elewacji.

Uwaga: Konstrukcja z bali dostępna jest tylko dla prostych ścian. (W 2D element o wyższym priorytecie będzie wyświetlany na wierzchu. patrz Parametry bali w Pomocy ArchiCADa. Utwórz Ścianę Szczytową W razie potrzeby dopasowania ściany do Dachu. kursor przykleja się do wszystkich boków oraz wierzchołków poszczególnych segmentów ścian. Szczegóły. że bale nie będą leżeć na sobie. W przypadku ściany o strukturze warstwowej. Podając wysokość bala pamiętaj. Gdy przecinają Przecinanie warstw w ścianach warstwowych podlega następującym regułom: • Warstwy o wyższym priorytecie blokują warstwy o niższym priorytecie.) Element o niższym priorytecie zostanie odpowiednio przycięty (jego część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta) Możesz określić oddzielny Priorytet dla poszczególnych ścian w skali 0-16 (tylko liczby parzyste). Każda warstwa ściany warstwowej posiada własny priorytet przecięcia ustawiany w oknie Opcje > Atrybuty > Struktury warstwowe. lub uzyskania ściany z odciętymi narożami możliwe jest wyrównanie ściany do odpowiednio ustawionego dachu. kursor jest również przyciągany przez punkty końcowe poszczególnych warstw. można regulować wyświetlanie warstwy wg warstw. że wartość mniejsza od szerokości ściany spowoduje. wedle potrzeby. Więcej szczegółów. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266.Wirtualny Budynek się ze sobą ściany o różnych wartościach tego parametru. • Warstwy o tum samym priorytecie utworzą ukośne połączenie (pod warunkiem że mają ten sam wzór wypełnienia). za pomocą suwaka Priorytet Ściany (Ustawienia ściany w panelu Rzut i Przekrój). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 242 . bryła elementu o wyższym numerze priorytetu pozostanie nienaruszona w 3D. Przecięcia typu Ściana-Ściana Połączenia ścian i ich wypełnień na Rzucie oraz w 3D zależą w pierwszej kolejności od ich Priorytetu przecięcia. Aby ułatwić łączenie. Wyświetlanie przecięcia Ścian warstwowych (tylko 2D) Kiedy wyświetlane jest przecięcie ściany warstwowej w oknach 2D i w oknie Dokumentu 3D. Klikając przycisk Parametry bali w panelu Model Ustawień ściany otworzysz dodatkowe okno z wieloma opcjami dotyczącymi geometrii ściany i ułożenia tekstury.

W strukturze tej ustawiamy wartość priorytetu warstwy rdzenia na 12. Możesz zaznaczyć poszczególne komponenty profilu w Menedżerze Profili i przypisać im inne priorytety. Na poniższym przykładzie wartości priorytetu obu ścian zostały ustawione na 8 w oknie Ustawień Ściany.Panel Domyślne/Zaznaczone w Pomocy ArchiCADa. Poszczególne warstwy przecinają się w niepożądany sposób. określamy wartości priorytetów dla poszczególnych warstw struktury. Na przykład. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 243 . Po ustawieniu priorytetów poszczególnych warstw musisz zaznaczyć opcję Zastosuj Priorytety Struktury w oknie dialogowym Ustawień Ściany. Szczegóły. Każdemu elementowi Profilu może być przypisana wartość priorytetu. W oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. podobnie jak w przypadku warstw w ścianach warstwowych. Wyłącz tę opcję jeśli chcesz aby cała ściana o strukturze warstwowej posiadała ten sam Priorytet. zapamiętana “Ściana ceglana ze stopą” posiada 3 komponenty. w takim przypadku ustawienie suwaka Priorytetu Warstwy będzie decydowało o priorytecie przecięcia w 2D oraz 3D. w panelu Rzut i Przekrój.Wirtualny Budynek Obrysy ścian oraz ich linie pozawidokowe również się przecinają. Wyświetlanie przecięć warstw Ścian opartych i Profil Warstwy ścian złożonych (opartych o Profil) są wyświetlane na Rzucie w postaci przekrojonej przez Płaszczyznę Cięcia dla Rzutu. która została wykorzystana do tej ściany. patrz Komponenty . Przykład przecięcia ścian warstwowych Opcje priorytetu są bardzo przydatne podczas poprawiania wyglądu łączących się wypełnień na Rzucie. Teraz warstwy przecinają się tak jak powinny. Następnie otwieramy okno Ustawień Ściany i włączamy opcję Zastosuj Priorytety Struktury.

Przecięcia Ścian typu “L” lub “T” W przypadku przecięć typu T. patrz Warstwy na stronie 26. jeżeli przecinające się Ściany umieszczone są na warstwach posiadających różne Grupy przecięć. program może określić który z elementów jest "ważniejszy" na podstawie wartości ich priorytetów. Ta funkcja nazywa się “Czyszczenie przecięć. Przecięcie Ścian typu “X” Przy dwóch ścianach wzajemnie się przecinających automatycznie zostanie utworzone czyste połączenie. Podczas rysowania połączenia ścian typu X. jeżeli ściany mają tę samą grubość i Priorytet warstwy. Jednakże.Wirtualny Budynek Uwaga: Przecięcia Ścian są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie.” i działa tylko wtedy gdy włączona jest opcja w menu Opcje > Czyszczenie przecięć. aby utworzyć gładkie połączenie również w 3D. ich połączenia nie będą czyszczone. 244 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: Priorytety Ścian (i ich komponentów) oraz Słupów przyjmują zawsze wartości parzyste. gdy belka przecina się ze ścianą. Wyświetlanie przecięć Ścian w 2D Połączenia przecinających się ścian będą czyszczone wówczas. połączenia są czyszczone jeżeli ściany posiadają ten sam Priorytet warstwy. wystarczy kliknąć w dowolnym miejscu krawędzi lub wewnątrz obrysu istniejącej ściany. zostaną przecięte w losowo. że posiadają taki sam priorytet przecięć. Natomiast w przypadku przecięć typu L. Linia odniesienia nowej Ściany zostanie automatycznie dopasowana tak. wartości priorytetu Belek są zawsze nieparzyste. Szczegóły. Nie jest wymagane dokładne kliknięcie na jej linii odniesienia. Kolejność przecinania się elementów jest widoczna w oknie 2D oraz 3D przy wyłączonej opcji Czyszczenie przecięć. Możesz modyfikować tę kolejność korzystając z poleceń w menu Edycja > Kolejność wyświetlania. która ma zostać połączona ze ścianą istniejącą. Opcja Czyść połączenia ścian i belek (Widok > Opcje wyświetlania) pozwoli Ci upewnić się czy połączenia w 2D wyświetlane są poprawnie. Opcja ta wpływa na kolejność wyświetlania ścian zarówno w oknie Rzutu jak i 3D. Aby zmienić kolejność należy wybrać różne wartości Priorytetu warstwy. ścian wstawiana jako druga przetnie gładko już istniejącą pod warunkiem. W związku z tym za każdym razem. Gdy rysujesz nową ścianę. bądź ze słupem w 3D. gdy ich linie odniesienia będą ze sobą połączone.

zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia zaznacz pole Rogi ściany o rzucie wieloboku w panelu Geometria i Położenie w Oknie dialogowym Ustawienia ścian (ta opcja jest dostępna gdy wybrana jest Metoda geometrii Ściany o rzucie wieloboku). ustawienia krawędzi tej ściany pozostaną domyślne. Przecięcia typu L lub T nie mogą być modyfikowane poleceniami z menu Kolejność wyświetlania. Szczegóły. jakby opcja ta była włączona. Modyfikuj ścianę (Dodatek) Uwaga: To narzędzie nie jest widoczne w interfejsie ArchiCADa zgodnie z Domyślnym Profilem Środowiska Pracy. W poniżym przykładzie Prosta ściana połączona jest ze ścianą o rzucie wieloboku. grubsza ściana będzie wyświetlana na wierzchu. lecz różniących się wypełnieniem. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 245 . Włączenie opcji Czyść połączenia ścian i belek daje różne rezultaty w zależności od tego.Wirtualny Budynek W przypadku ścian o takim samym Priorytecie. patrz Dostosowywanie Menu na stronie 49. Pierwsza ilustracja obrazuje sytuację gdy opcja Widok > Opcje wyświetlania > Czyść połączenia ścian i belek jest wyłączona. Rogi Ścian o rzucie wieloboku Przy próbie połączenia ściany o rzucie wieloboku z innymi typami ścian. Przecięcia ścian złożonych będą zawsze liczone tak. Możesz je dodać do menu Edycja (lub do każdego innego) zmieniając schemat menu w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Środowisko pracy > Schematy arkuszy polecenia > Menu. Dzięki temu będzie można w 3D zaobserwować w jaki sposób każdy element został przycięty. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. czy zaznaczona jest opcja Rogi ściany o rzucie wieloboku mogą się zmieniać. możesz skorzystać z polecenia Utwórz łatę (menu Narzędzia) lub utworzyć rysunek detalu. Przecięcia Ścian w 3D Aby polepszyć wyświetlanie połączeń ścian w 3D a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Jeżeli potrzebujesz bardziej rozbudowane połączenia pomiędzy ścianami. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy ścianami o tej samej wysokości. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D.

w przeciwnym wypadku zostanie ona przesunięta. • • Polecenie Odwróć kierunek umożliwia zmianę kierunku linii odniesienia. Po prawej stronie. Na górze okna dialogowego możesz zmienić rodzaj wypełnienia.) Gdy ściana przecina belkę. że część wspólna elementów zostanie usunięta.) Zobacz także Linie odniesienia Ścian na stronie 234.Wirtualny Budynek Polecenia znajdujące się w menu Modyfikuj ścianę pozwalają na zmianę grubości i położenia Linii odniesienia oraz kierunku zaznaczonych elementów typu Ściana.) Polecenie Modyfikuj ścianę > Oś pozwala przesunąć linię odniesienia zaznaczonych elementów ściany bez zmiany położenia tych elementów na Rzucie. w sekcji Przesunięcie możesz przesunąć linię odniesienia w pożądane miejsce. Więcej szczegółów. co oznacza. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. zachowując pożądaną pozycję elementu ściany. możesz ustalić grubość rdzenia ściany. Szczegóły. (Priorytety przecięcia Ścian przyjmują zawsze wartości parzyste. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266.nieparzyste. Słupy i Ściany Dachy i Ścinany: Górna lub dolna powierzchnia Ścian może zostać przycięta przez Dachy. Jeżeli wybrane wypełnienie nie jest strukturą warstwową. patrz Słupy i inne elementy na stronie 250. ściana zostanie rozszerzona bez zmiany położenia linii odniesienia. Ściany i Inne Elementy • Belki i Ściany: Priorytety przy przecięciu ścian i belek definiowane są dla poszczególnych elementów w odpowiadających im oknach Ustawień narzędzia. (Można to zaobserwować przy wyłączonej opcji Czyść połączenia ścian i belek. natomiast Priorytety belek . Wybierz przycisk wyboru znajdujący się w dolnej części okna aby wskazać która część ściany Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328 ma zachować swoje położenie po dokonaniu modyfikacji. Z pomocą funkcji Struktura możesz zmienić wzorek wypełnienia. Po lewej stronie okna dialogowego możesz zmienić Stronę osi. 246 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . (Jeśli to możliwe. W przeciwnym wypadku grubość rdzenia jest tylko wyświetlona. element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony.

patrz Ustawienia narzędzia Słup w Pomocy ArchiCADa. X lub Z osiami). 247 . W panelach okna dialogowego Ustawienia narzędzia Słup znajdują się atrybuty odpowiedzialne za wygląd słupów w różnych oknach 2D i 3D. Atrybuty struktury rdzenia i okładziny słupa mogą być ustawiane w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawienia Słupa. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. Słupy mogą być wstawiane oddzielnie lub tworzyć struktury ze Ścianami. Szczegóły. Przekreślony. przebijając się przez wszystkie warstwy ściany. tylko wycinają dla siebie miejsce. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. podczas gdy w widoku Elewacji Słup posiada tylko kontur. Słup Słupy w ArchiCADzie zbudowane są z dwóch komponentów: rdzenia reprezentującego konstrukcję słupa oraz (opcjonalnie) okładziny używanej do symulowania powłoki przeciwpożarowej lub warstwy wykończeniowej. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Oś słupa może być pionowa lub pochyła.Wirtualny Budynek • Ściany i Przegrody Strukturalne: Ściany można połączyć z Przegrodami Strukturalnymi używając polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. • Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. Więcej szczegółów. okna Ustawień Ściany określ w jaki sposób będzie ściana się odnosiła do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. Więcej szczegółów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Słupy nieobudowane w oknie Rzutu Słupy nieobudowane (słupy wstawione przy użyciu Metody konstrukcji wolnostojącej) nie zmieniają kształtu ściany. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania słupa by określić. patrz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. powierzchnie przekroju. linie pozawidokowe) ustawia się w rozwijanym menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Przekrój słupa może być prostokątny. Wyświetlanie Słupa na Rzucie Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. otwiera okno dialogowe Ustawień słupa gdzie można skonfigurować wszystkie jego parametry. Rdzeń i Okładzina W widoku Przekroju wzorek wypełnienia rdzenia jest widoczny. okrągły lub złożony tzn. powierzchnie przekroju. utworzony na podstawie zdefiniowanego profilu. które fragmenty wstawionego słupa będą wyświetlane i w jaki sposób. Linia obrysu rdzenia Słupa z symbolem ukośnika lub X jest zawsze rysowana w całości bez względu na inne czynniki. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Wyświetlanie symboli słupa może zostać wyłączone przez kliknięcie opcji Wyświetlaj symbol Słupa w menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Szczegóły. Szczegóły. Symbol Słupa Opcja Rodzaj Symbolu Słupa (panel Rzut i Przekrój okna Ustawień Słupa) odnosi się do sposobu wyświetlania słupa na rzucie (Prosty. Dwukrotne kliknięcie ikony narzędzia Słup. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy.

W Oknie 3D pojedynczy materiał nałożony jest na wszystkie powierzchnie. nawet jeśli ściana nie jest warstwowa. Słupy w Widokach 3D Słupy wstawiane przy użyciu Metody konstrukcji obudowania przejmą materiał powierzchni ścian połączeniowych. Zawinięcie na Rzucie nastąpi jedynie wtedy. oraz nawet jeśli nie skonfigurowano warstw ścian. Słupy nieobudowane zachowują własne materiały w 3D. Linia rozdzielająca warstwy ściany od Słupa jest usuwana pomiędzy identycznymi rodzajami wzorków wypełnienia. jeśli: • • • • Słup został wstawiony przy użyciu Metody "Obudowany ścianami" słup przecina Ścianę o strukturze warstwowej ściana warstwowa posiada co najmniej jedną warstwę. które owijałyby Słupy. Słupy obudowane w oknie Rzutu Słupy obudowane (wstawiane za pomocą metody konstrukcji “zawijania”) przechodzą przez warstwy konstrukcyjne Ścian warstwowych. 248 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Uwaga: W przypadku ścian warstwowych. . warstwy nie będące warstwami "konstrukcyjnymi" określone są w Opcjach > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.Wirtualny Budynek Wyświetlanie Słupów w 3D Panel Model odpowiada za ustawienia materiału słupa w widoku 3D. Inne (niekonstrukcyjne) warstwy ściany owijają się wokół słupów. nie będącą warstwą konstrukcyjną (która będzie owijała słup) Słup dotyka lub przecina warstwę rdzeniową Ściany Uwaga: Owijanie nie jest możliwe w przypadku ścian biegnących po łuku lub wielobocznych. dodając słupom grubości.

Najpierw kliknij aby wstawić słup. Oś słupa zostanie wstawiona pionowo do okna Rzutu. pochyłej osi (określenie kąta skręcenia). kąt obrotu względem osi pionowej. Sposoby budowania Słupów Podczas wstawiania Słupa. Skręcony: Gdy wstawiany słup jest złożony i/lub pochyły. • Prosty: Wstaw Słup za pomocą jednego kliknięcia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 249 .Wirtualny Budynek • Obrócony: Pierwsze kliknięcie określa położenie punktu wstawienia słupa przytwierdzonego do jego podstawy. Tworzenie Słupów Użyj Narzędzia Słup do tworzenie nowych słupów na Rzucie lub w Oknie 3D. Określ pożądane atrybuty oraz geometrię w oknie Ustawienia Słupa. Pozostałe warstwy Ściany owijają się wokół Słupa. patrz Rozciągnij pionowo na stronie 134. patrz Słupy obudowane w oknie Rzutu na stronie 248. Za pomocą ikon obudowany/nieobudowany (lub “wolnostojące”) z palety Info w Słupach określić w jaki sposób słupy będą współgrały z ścianą warstwową. Ostatnim krokiem jest zdefiniowanie kąta obrotu słupa wokół własnej. Więcej szczegółów. • Jeżeli powierzchnia Słupa styka się z powierzchnią ściany. Sposoby wstawiania Słupów Dostępne są trzy sposoby wstawiania (metody geometrii) znajdujące się w palecie Info.obudowany lub nieobudowany . stropu bądź innego słupa. zachowując swoją grubość. Następnie obróć słup wokół pionowej osi i kliknij. w oknie 3D będzie można nadal rozciągnąć wysokość słupa.będzie miał wpływ na sposób wyświetlenia ściany/słupa na rzucie. Słupy obudowane łączą się tylko z warstwami rdzenia Ściany o strukturze warstwowej. wszystkie linie przecięcia zostaną usunięte w widoku 3D. proces wstawiania przebiega w trzech etapach. drugie. a następnie kliknij by wstawić słup do projektu. Szczegóły. który będzie przecinał ścianę warstwową. Po wstawieniu. Twój wybór metody geometrii . jeśli używany jest wewnętrzny silnik 3D.

Wirtualny Budynek Utwórz Pochyły Słup W oknie dialogowym Ustawienia Słupa wybierz ikonę pochyłego słupa i określ kąt pochylenia w stopniach. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Belki Belki ArchiCADa są poziomymi lub pochyłymi elementami konstrukcyjnymi. Wybierz metodę wstawienia i wstaw słup. okna Ustawień Słupa określ w jaki sposób będzie słup się odnosił do stref: czy będzie stanowił granicę strefy. powierzchnie przekroju. przemieszczaniu i modyfikowaniu belki. • Priorytet Słup . Można pokazać/ukryć oś odniesienia (linię osi) dowolnej belki zaznaczając pole “Pokaż oś” w części Symbole Ustawień Narzędzia Belka (panel Rzut i przekrój). Słupy i inne elementy Belki i Słupy: Gdy Belka przecina Słup. Szczegóły. • Ściany i Słupy Patrz Wyświetlanie Słupa na Rzucie na stronie 247. patrz Dotnij elementy do dachu na stronie 266. 250 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. Dachy i Słupy: Górna lub dolna powierzchnia słupów może zostać przycięta przez Dachy. Oś Odniesienia Belki Każda Belka posiada oś odniesienia. których powierzchnie czołowe są zawsze pionowe. Belki mogą przyjmować kształt prostokątny lub złożony. czy jego powierzchnia/objętość będzie odejmowana od strefy. czy też nie będzie on miała żadnego wpływu na strefy. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. patrz Modyfikowanie Pochylonych Ścian i Słupów na stronie 129. Kierunek belki jest determinowany kolejnością wstawiania wierzchołka początkowego i końcowego. Priorytet belki można ustawić w oknie dialogowym Ustawień belki (panel Rzut i przekrój). Wyświetlanie Belek na Rzucie Belka utworzona na Rzucie za pomocą narzędzia Belka będzie wyświetlana zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi w oknie Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. element o niższym priorytecie będzie przecięty w Widoku 3D. zaznacz opcje w menu Widok > Opcje wyświetlania > Linie Odniesienia Ścian i Belek). Kierunek belki jest odniesieniem przy nadawaniu materiałów (zgodnie z ustawieniami w panelu Model okna Ustawień Belki). Odniesienie do stref: W panelu Tworzenie list i etykiet. Ustawia się go w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. która pozwala na precyzyjne łączenie z innymi belkami (bez linii przecięcia) oraz określa punkty aktywne oraz krawędzie potrzebne przy zaznaczaniu. Więcej szczegółów. (Aby wyświetlić strzałkę na osi belki informującą o jej kierunku.Belka jest ustawiany globalnie i dotyczy wszystkich słupów. Szczegóły. W tym miejscu można określić strukturę i atrybuty poszczególnych belek.

Pole Kąt nachylenia zostanie uaktywnione. • Prostokąt Belek pozwala na wstawienie czterech belek połączonych węzłami. Globalne ustawienia wyświetlania belek W menu Dokument > Ustaw Widok modelu> Opcje wyświetlania Modelu (Opcje dla panelu Elementów konstrukcyjnych). Aby zakończyć rysowanie łańcucha kliknij dwukrotnie wskazując jego punkt końcowy.Wirtualny Budynek Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania belek by określić. • • Dzięki metodzie Belka Prosta możesz narysować belkę poprzez wskazanie jej punktu początkowego i końcowego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 251 . Przy użyciu tej metody można wstawiać tylko proste segmenty belek. patrz Ustawienia narzędzia Belka w Pomocy ArchiCADa. patrz Płaszczyzna Cięcia dla Rzutu (Ustawienia globalne) na stronie 169 oraz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Nowa Belka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. Geometria Belki Są cztery Metody geometrii dostępne przy rysowaniu Belek. Metoda Belka prostokątna obrócona pozwala narysować cztery elementy Belki połączone punktami końcowymi. Wybierz jedną z metod geometrii w palecie Info. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień ściany możesz przystąpić do rysowania belki. Pierwszy bok prostokąta definiujemy wskazując kliknięciem jego punkt początkowy i końcowy a następnie wskazujemy długość boku prostopadłego. Belka zostanie pochylona w płaszczyźnie pionowej zdefiniowanej przez oś belki. w postaci osi lub obrysów. Szczegóły. Możesz wybrać by belki były wyświetlane w całości. które fragmenty wstawionej belki będą wyświetlane i w jaki sposób. Więcej szczegółów. Wartość kąta nachylenia belki musi się zawierać w zakresie -89° do +89° i jest mierzone względem punktu początkowego belki. ortogonalnie względem osi X i Y. Po wskazaniu punktu końcowego pierwszego elementu łańcucha. opcje “Tryb wyświetlania Belek” odnoszą się ogólne do wszystkich belek w projekcie. Proces rysowania Łańcucha Belek jest identyczny jak przy rysowaniu Ścian. • Utwórz Belkę Parametry Belki można skonfigurować w oknie dialogowym Ustawień belki. Aby zdefiniować prostokąt należy wskazać pierwszy narożnik a następnie określić długość jego przekątnej. Za pomocą metody Łańcuch Belek możesz rysować sekwencję Belek automatycznie połączonych punktami końcowymi. Utwórz Ukośną Belkę W celu utworzenia ukośnej belki wybierz odpowiednią ikonę w palecie Info lub w oknie Ustawienia Belki. automatycznie rozpoczynasz rysowanie następnego.

Wówczas pojawi się Paleta pomocnicza zawierająca dostępne opcje. Zwróć uwagę. w pierwszej kolejności powinieneś powielić jeden otwór a następnie dokonać potrzebnych ustawień na stworzonych kopiach. Gdy jednak zaznaczysz całą Belkę możesz zmieniać parametry wszystkich Otworów jednocześnie. że aktywne jest Narzędzie Belka. Kliknij OK aby zatwierdzić ustawienia otworu belki. że tylko jeden zaznaczony Otwór może być edytowany. Aby zmodyfikować kształt i wymiary zaznaczonego otworu użyj opcji w oknie dialogowym Ustawień Ściany bądź w palecie Info. W Belce może znajdować się wiele otworów w kształcie prostokątów i/lub okręgów. Aby zaznaczyć otwór najpierw upewnij się. a następnie z przytrzymanym klawiszem Shift kliknij środek otworu. Otwory są definiowane po wstawieniu Belki. W 3D ukośna belka jest tworzona w taki sposób. Pojawi się okno Ustawienia otworu w belce. W 3D Paleta pomocnicza pozwala na przesuwanie otworów w pionie 252 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . okna dialogowego Ustawień belki. Położenie Otworu może być również zmienione graficznie.Wirtualny Budynek Ukośne belki są wstawiane w ten sam sposób. Na Rzucie utwórz otwór poprzez kliknięcie w linię osi belki. Wybrane Otwory mogą zostać przesunięte wzdłuż Belki w oknie Rzutu. Zaznaczanie i Modyfikacja Otworów Jeżeli potrzebna Ci jest belka z wieloma otworami o różnych kształtach. Tworzenie otworów w belkach Wszystkie rodzaje Belek mogą zawierać Otwory. co belki poziome. że aktywne jest Narzędzie Belka. której wysokość przekroju wynosi 500 mm. iż jej przekrój poprzeczny w płaszczyźnie prostopadłej do ukośnej osi belki jest zawsze stały i równy wysokości przekroju belki. Geometria Otworów uzależniona jest od konfiguracji parametrów w panelu Otwór. Natychmiast pojawi się otwór w belce. Na ilustracji poniżej prezentowana jest belka. w którym będziesz mógł dokonać odpowiednich ustawień. Kliknij ikonę Otworu. W Oknie 3D pojawienie się Palety pomocniczej następuje po kliknięciu kursorem w kształcie znaczka Mercedesa górnej krawędzi zaznaczonej belki. Zaznacz odpowiednią belkę i upewnij się.

Szczegóły. 1) Narysuj dowolną Belkę. 2) W oknie dialogowym Ustawień belki w polu szerokość wpisz zero. że belki posiadają ten sam priorytet przecięcia. Uwaga: Priorytet w sytuacji przecięcia Słup .Belka jest ustawiany globalnie w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. że część wspólna z elementem o wyższym priorytecie zostanie usunięta. szerokości zero) zaczynając od końca linii odniesienia pierwszej Belki określając pożądany kąt (jak na ilustracji poniżej). co oznacza. przecięcia takie będą czyszczone zgodnie z ustawieniami ich priorytetów przecięć. Dachy i Belki: Belki mogą być przycinane dachami za pomocą polecenia “Dotnij do dachu”. aby jej linia odniesienia została automatycznie przedłużona. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Belka) w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 253 . Dotyczy to zarówno widoku 3D jak i obliczeń w zestawieniach ilościowych elementów. Przecięcia Belek są czyszczone nawet gdy łączone bądź przecinające się Belki biegną na różnych wysokościach. ArchiCAD automatycznie czyści miejsca przecięć i połączeń typu T i L pod warunkiem. 4) Kliknij aby zakończyć rysowanie . że włączona jest funkcja Opcje > Czyszczenie przecięć. Stropy i Belki: Belki zawsze przecinają Stropy gdy oba elementy przenikają się w przestrzeni (pod warunkiem. 5) Uzupełnij powstały w symbolu na Rzucie otwór pojedynczą linią. W 3D przecięcia również zostaną wyczyszczone pod warunkiem.Wirtualny Budynek Jak zmienić kąt powierzchni czołowej Belki Oto metoda uzyskania dowolnego kąta powierzchni czołowej Belki: Element o wyższym priorytecie pozostanie nienaruszony. Gdy Belka przecina Ścianę bądź Słup element o niższym priorytecie zostanie przecięty w widoku 3D. Jeżeli Belki przenikają się w przestrzeni nie przecinając wzajemnie swoich osi. Ma to również wpływ na obliczenia objętości elementów w zestawieniach. Takie ustawienia będzie miała druga (wirtualna) Belka. Wystarczy że koniec jednej belki przecina obrys drugiej. że ich warstwy należą do tych samych grup przecięcia). 3) Narysuj drugą Belkę (o Automatyczne przecinanie belek z innymi belkami Gdy przecinają się ze sobą dwie belki. Belki i Inne Elementy Priorytet Przecięcia Belek Priorytet przecinania Belek ustawiany jest za pomocą suwaka “Priorytet belki” w oknie Ustawień belki (panel Rzut i przekrój).

możesz posłużyć się Ścianą. Więcej szczegółów. Przecięcia belek złożonych będą zawsze liczone tak. słupów lub belek. Uwaga: Przecięcia belek są zachowywane nawet gdy jeden z elementów znajduje się na ukrytej warstwie. Uaktywnienie tej opcji może spowodować spowolnienie odświeżania w oknie 3D. Profile złożone są to definicje przekrojów ścian. Belką lub Słupem o nietypowym przekroju tzw. lub gdy brakuje odpowiedniego obiektu w bibliotece. patrz Tworzenie i korzystanie z Kombinacji warstw na stronie 28. Złożonym Profilem. połączenia między nimi nie zostaną wyczyszczone. a zwłaszcza gdy mają różne wysokości. Dzięki temu będzie można precyzyjnie zaobserwować w 3D jak przecinają się poszczególne elementy. które mogą być ręcznie edytowane w celu osiągnięcia dowolnego kształtu. na poniższej ilustracji pokazano ścianę łukową opartą o profil "Ściana ceglana ze stopą". zaznacz opcję Poprawiaj połączenia ścian i belek w menu Opcje > Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Połączenia Belek w 3D Aby poprawić wyświetlanie połączeń belek w 3D. jeżeli połączone belki umieszczone są na warstwach posiadających Profil złożony jest elementem (bryłą) utworzoną z płaskiego profilu (o dowolnym kształcie) wytłoczonego prostopadle do jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 254 . Jednakże. jakby opcja ta była włączona. Na przykład. Jeżeli w Twoim projekcie występują jedynie przecięcia pomiędzy belkami o tej samej wysokości.Wirtualny Budynek różne Grupy przecięć. możesz pozostawić tę opcję nieaktywną. Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu O Złożonych Profilach Gdy dopasowanie standardowych elementów konstrukcyjnych do potrzeb projektu staje się zbyt skomplikowane.

• • Aby utworzyć nowy profil wciśnij Nowy. Słupa lub Belki. Zachowany Profil dostępny jest jako atrybut dla Ścian. wciśnij przycisk Pobierz profil elementu w Menedżerze profili (lub wybierz polecenie Utwórz Profil z zaznaczonego z menu kontekstowego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Menu rozwijane zawiera okienko podglądu wybranego profilu. Zachowane profile wyświetlane są w oknach dialogowych Ustawień narzędzi tych elementów. Gdy złożony profil zostanie już wstawiony. • Kliknij na obszarze roboczym aby wstawić element. Belki lub Słupa zaznaczonego w aktywnym oknie.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 255 . • W sekcji Struktura w panelu Rzut i Przekrój pojawi się rozwijane menu zawierające zapamiętane profile dostępne dla bieżącego elementu. Tworzenie i edycja Złożonych Profili Wybierz polecenie Projekt > Złożony Profil > Menedżer profili. Wybrać opcję Profil złożony w panelu Geometria i położenie. Alternatywnie. Pojawi się okno Menedżera profili. Aby utworzyć nowy profil w oparciu o już istniejący: Wybierz zapisany profil i wciśnij Powiel. należy: • • Otworzyć okno dialogowe Ustawień Ściany. ArchiCAD dostarcza wiele profili przygotowanych dla wykorzystujących je narzędzi. Aby utworzyć nowy profil na podstawie kształtu elementu Ściany.Wirtualny Budynek płaszczyzny. Aby z nich skorzystać. • • Wybierz żądany profil a następnie dopasuj pozostałe parametry i atrybuty elementu. Zarządzaj Profilami: Polecenia znajdujące się w tej sekcji pozwalają na zarządzanie profilami. możesz zastosować własny profil (bez potrzeby zapisywania go w postaci atrybutu) do każdego elementu zaznaczonego w oknie modelu. Aby utworzyć taki element możesz użyć któregoś z przygotowanych profili lub narysować profil samemu. Belek oraz Słupów. będziesz mógł edytować go graficznie podobnie jak inne elementy konstrukcyjne.

Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora profilu (np. zostaną one zapisane razem z profilem. W razie potrzeby. wstawiane okna/drzwi umieszczane będą w oparciu o boki prostokąta obrysu profilu. Jeżeli opcja Linie odniesienia otworu zostanie wyłączona. wymiarowanie) mogą być używane jako pomoce przy rysowaniu. wykorzystując standardowe techniki rysowania elementów 2D. lecz nie będą wpływać na sposób jego wyświetlania. linie. na podstawie których określane będzie miejsce osadzania drzwi lub okien. Pozostałe opcje i polecenia okna dialogowego Menedżera profili pozwalają na dopasowanie wyglądu przekroju oraz bryły 3D wszystkich komponentów profilu i przeznaczone są dla zaawansowanych użytkowników. Jeżeli opcje te będą wyłączone. Użyj narzędzia Wypełnienia aby narysować żądany profil. Uwaga: Elementy wymiarowania nie zostaną zapisane jako część profilu. Możesz przesuwać te linie wewnątrz okna Edytora Profili. możesz edytować położenie tych linii tak. Pozostałe ustawienia Menedżera profili są aktywne tylko wtedy. Warstwa aktywnego narzędzia zostanie podświetlona. nie będziesz mógł rozciągać ani zmieniać wielkości przekroju elementu wstawionego do modelu. W tym oknie możesz korzystając z dostępnych narzędzi rysunkowych narysować kształt przekroju danego profilu. umieszone będą w warstwie "Rysowanie". Włączenie opcji Linie odniesienia otworu (w spisie warstw) spowoduje wyświetlenie linii odniesienia. Nie można przemieszczać tego punktu ale możliwe jest odpowiednie przesunięcie kształtu profilu tak aby punkt odniesienia znalazł się w pożądanym miejscu. by otwory umieszczane były w odpowiednim miejscu. Warstwy elementu: Panel Warstwy elementu Menedżera profili zawiera ustawienia warstw. Przykładowo. zostaną one zapisane jako pojedynczy profil. punkt odniesienia reprezentuje oś tych elementów. (Pomoce te. wybierz go z listy i wciśnij Edytuj wybrany profil. Tylko punkty aktywne i wypełnienia narysowane w oknie Edytora profili będą stanowić część zachowanego profilu. Parametr Pokaż/Ukryj warstw elementu odnosi się tylko do okna Edytora Profili. Punk początkowy wyświetlony w oknie Edytora Profili jest istotnym punktem odniesienia: Jeżeli rysowany profil należy do ściany. podobnie jak w oknach dialogowych Ustawień atrybutów. aktywna będzie warstwa Konstrukcja. określają. w oknie Edytora Profili pojawią się przerywane linie wskazujące płaszczyzny. które narzędzia ArchiCADa będą mogły korzystać z tego profilu. wszystkie elementy znajdujące się w warstwie Konstrukcja zostaną zapisane jako część profilu). Otworzy się okno Edytora Profili. Rozciągnięcie poziome i pionowe (w spisie warstw) są dodatkowymi parametrami profilu. służą one jako pomoce podczas rozciągania profilu po wstawieniu go do modelu. Zaznacz te opcje aby włączyć parametr rozciągania w jednym lub obydwu kierunkach. służą one tylko jako pomoc podczas rysowania. lecz nie będą miały wpływu na finalny wygląd elementu. patrz poniżej. które odnoszą się tylko do okna Edytora Profili. Jeżeli opcje te są włączone.Wirtualny Budynek • Aby modyfikować istniejący profil. 256 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Przekrój profilu może zawierać wiele niezależnych kształtów. jeżeli wybrane zostanie narzędzie Punkt aktywny lub Wypełnienie. z tego punktu wychodzić będzie jej linia odniesienia. gdy otworzone jest okno Edytora Profili. Pozostałe elementy 2D znajdujące się w oknie Edytora Profili zostaną umieszczone w warstwie Rysowanie.) W Menedżerze profili przyciski Użyj z. W przypadku słupa lub belki. która będą mogły być rozciągane.

zmiany zostaną wprowadzone do wszystkich istniejących w modelu elementów wykorzystujących ten profil. Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. Wszystkie elementy muszą być tego samego typu i muszą być ułożone względem siebie równolegle. prostych ścian. mogą się znajdować w pewnej odległości od siebie. Jeżeli zmodyfikujesz istniejący profil i zapiszesz go pod tą samą nazwą. możesz zaznaczyć ten element w modelu i wcisnąć przycisk Zastosuj do zaznaczonego Zaznaczonemu elementowi zostanie przypisany wybrany profil Nowy profil będzie nazwany "Własny" dopóki nie zostanie zachowany. Możliwe jest łączenie dowolnej liczby słupów. dwustronnie pochyłych oraz opartych o profil. a przekrój stworzonej ściany będzie kombinacją przekrojów połączonych ścian. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. ukośnych. Polecenie Połącz belki pozwala na łączenie dwóch lub więcej belek o równoległych osiach. Zobacz także Modyfikowanie Elementów zbudowanych w oparciu o Złożone Profile na stronie 131. a także istniejące otwory (w przypadku ścian). Jeżeli spełniony jest warunek równoległości osi. narysuj w na Rzucie (lub w 3D) wiele elementów ścian. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Polecenie Połącz słupy pozwala na łączenie dwóch lub więcej słupów o równoległych osiach. opartych o profil). wielobocznych i łukowych. Domyślnie. Wybranie polecenia spowoduje utworzenie nowego profilu.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. pochyłych. Aby połączyć dwie lub więcej równoległych. pochyłych. Zachowaj i zastosuj zmodyfikowany Profil Złożony Kliknij Zachowaj profil aby nazwać i zachować edytowany profil. 257 . Nowy profil będzie miał długość najdłuższego elementu składowego oraz odziedziczy atrybuty oryginalnych elementów. Aby tego dokonać. możliwe jest łączenie belek dowolnego typu (poziomych. lecz wykorzystać go tylko do jednego elementu. możliwe jest łączenie słupów dowolnego typu (pionowych. Jeżeli nie chcesz zapisywać profilu. nowy profil nazwany zostanie "własny". zmodyfikować i zmienić jego nazwę. Ściany staną się tej samej długości. jednakże będziesz mógł bez przeszkód otworzyć go w Edytorze Profili. Utwórz Profil Złożony na podstawierównoległych elementów Szybkim sposobem tworzenia profili złożonych jest użycie polecenia Projekt > Złożony Profil > Połącz ściany/słupy/belki. Nie jest dostępne dla ścian trapezowych. belek lub słupów. Bryły ścian nie muszą się stykać ze sobą. użyj polecenia Połącz ściany. opartych o profil). Polecenie jest dostępne dla ścian prostych. który zastąpi oryginalne elementy.

Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do dachu”. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Szczegóły. Jest to ta sama wartość. Kąt nachylenia Dachu (kąt spadku dachu) jest mierzony w miejscu przebiegu linii odniesienia. patrz Grawitacja na stronie 114. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień. która nie podlega drukowaniu (jest elementem ekranowym). jednakże niektóre opcje różnią się lub są niedostępne w zależności od widoku. Ustaw nowe elementy na powierzchni dachu Funkcja Grawitacji pomaga wstawiać Ściany. które fragmenty wstawionego dachu będą wyświetlane i w jaki sposób. pozwalających na utworzenie dachów o prostych i skomplikowanych kształtach. Dachy O Dachach Dachy ArchiCADa pozwalają na tworzenie zarówno spadzistych jak i abstrakcyjnych form 3D o przeróżnych kształtach. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania dachów na Rzucie. Prostokąt. Uwaga: Linie odniesienia można ukryć wyłączając odpowiednią opcję w menu Widok > Opcje wyświetlania. Zobacz także Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu na stronie 263. Połaciowanie. że widoczne są tylko cztery metody. powierzchnie przekroju. Więcej szczegółów. możesz przystąpić do rysowania. Więcej szczegółów. która jest poziomą linią definiowaną w trakcie tworzenia dachu. patrz Ustawienia narzędzia Dach w Pomocy ArchiCADa. Użyj ustawień Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu oraz właściwości rzutowania dachu by określić. Wartość wzniesienia linii odniesienia dachy jest wyświetlana w palecie Info (pole “B”). Domyślny sposób wyświetlania dachów to “Rzut i Pozawidokowe”. Dostępne typy to: Wielokątne. co Względnie Wzniesienie Podstawy Dachu w oknie dialogowym Ustawienia Dachu. Nachylenie dachu jest dostępne w palecie Info (pole “T”). Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Dachu.Wirtualny Budynek Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni dachu. Pozostałe metody są dostępne poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku aż do momentu pojawienia się dodatkowych ikon. Zauważ. Geometria Dachu Narzędzie Dach posiada sześć metod geometrii dostępnych w palecie Info. Nowe Dachy mogą być tworzone zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Słupy. Wyświetlanie Dachów Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Kopuła oraz Kolebka. Wartość wzniesienia dachu jest określana wzniesieniem linii odniesienia dachu. 258 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Belki i Obiekty na wysokości określonej w stosunku do wzniesienia Dachu. patrz Okno dialogowe Menedżera Profili w Pomocy ArchiCADa. Obrócony prostokąt.

Prostokąt. Prostokąt. Zazwyczaj linia odniesienia dachu powinna się nakładać z linią odniesienia ściany lub krawędzią stropu. ArchiCAD wygeneruje Dach. Prostokąt obrócony) a następnie zdefiniuj nachylenie połaci dachowej wskazując trzy dowolne punkty. Zobacz Magiczna Różdżka na stronie 150. Linia odniesienia 2) Po narysowaniu linii odniesienia dachu kursor przybierze kształt oka. 3) Następnie możesz przystąpić do rysowania kształtu połaci wskazując myszką każdy jej węzeł. 2) Narysuj teraz obrys dachu. który posłuży jako wzór dla konturu dachu. opadał). Kliknij aby zamknąć wielobok. ArchiCAD utworzy linię odniesienia Dachu. Dzięki niemu możesz wskazać. w którym kierunku dach będzie się wznosił (lub w przypadku ujemnej wartości nachylenia.Wirtualny Budynek Rysowanie Prostego Dachu w oknie Rzutu Wybierz jedną z pierwszych trzech metod z palety Info (Wielokątne. Pomocne może się okazać wykorzystanie możliwości Inteligentnego Kursora. zmieni kształt na Jasny znaczek/Jasny znak Mercedesa jeśli natrafi na jakąkolwiek krawędź nie będącą linią odniesienia ściany lub belki. Możesz też użyć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 259 . który zmieni kształt na Pogrubiony Znaczek/Pogrubiony Mercedes gdy znajdzie się nad linią odniesienia ściany lub belki. Magicznej różdżki: kliknij istniejący element. Za pomocą metody Prostokąt narysowany dach będzie zawsze ułożony ortogonalnie. Rysowanie Prostego Dachu w oknie 3D 1) Określ linię odniesienia dachu 1) Wybierz jedną z pierwszych trzech Metod geometrii w palecie Info (Wielokątne. Obrócony prostokąt). Przy najechaniu myszką na pierwszy wstawiony wierzchołek pojawi się kursor w kształcie Młotka. a następnie zdefiniuj położenie linii odniesienia dwoma kliknięciami.

na szczycie powstającego dachu zostanie umieszczony poziomy element. Pierwszym kliknięciem określony zostanie punkt środkowy łuku. Utwórz Kopułę Aby narysować dach w kształcie Kopuły wybierz Metodę geometrii Kopuła w palecie Info. Wzniesienie oraz wysokość każdego z poziomów może być ustawione indywidualnie. Gdy wielobok zostanie już narysowany pojawi się okno dialogowe Parametry dachu Końcowy obrys dachu będzie powiększony o wartość Nadwieszenia względem linii odniesienia. Proces rysowania Dachu o rzucie wieloboku wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. drugie kliknięcie wskazuje punkt początkowy a trzecie punkt końcowy obrysu. Korzystając z Magicznej Różdżki upewnij się. Podwójne kliknięcie na początku łuku spowoduje powstanie pełnej kopuły. Aby narysować dach o rzucie wieloboku zawierającego łuki. Uwaga: ArchiCAD wykorzystuje tzw. narysuj pożądany kształt korzystając z narzędzi rysunkowych 2D. Proces rysowania Dachu w kształcie Kopuły wygląda tak samo na Rzucie jak i w Oknie 3D. Dachy o rzucie wieloboku mogą posiadać maksymalnie cztery poziomy. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. Gdy zdefiniujesz już obrys. Jeżeli pojedyncza połać zbiegnie się w przestrzeni z inną zanim osiągnie określona wysokość wtedy przestaje rosnąć. możesz dokonać edycji parametrów kopuły w oknie dialogowym Parametry kopuły: 260 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wielobok ten określa położenie linii odniesienia wszystkich połaci nowego dachu. algorytm "rosnącego kryształu" przy obliczaniu najlepszego rozwiązania dla danego wieloboku podstawy. Przy włączonej funkcji Auto-grupowanie wszystkie powstałe połacie zostaną automatycznie zgrupowane. W wyniku zastosowania tej metody powstanie zestaw pojedynczych połaci dachowych. Na początku rysujesz wielobok składający się tylko z linii prostych.Wirtualny Budynek Połaciowanie oraz rysowanie Dachów pofalowanych Dzięki Metodzie geometrii Połaciowanie możesz utworzyć dachy o tym samym kącie nachylenia na bazie dowolnego wieloboku. Wysokość określona w oknie dialogowym Ustawień jest wartością graniczną. a następnie użyj Magicznej Różdżki w celu zdefiniowania wieloboku linii odniesienia obrotu połaci. że aktywna jest Metoda Połaciowanie. Dach w kształcie Kopuły jest zestawem pojedynczych połaci dachowych. Po narysowaniu całej struktury wszystkie jej elementy mogą być edytowane indywidualne. Jeżeli dach osiągnie wskazany poziom maksymalny a połacie nie zejdą się.

Następne pole określa wzniesienie podstawy kopuły. natomiast drugim długość kolebki. Możesz zdefiniować wzniesienie punktu podstawy dachu. Narysuj szereg łuków (lub użyj Magicznej Różdżki) i kliknij dwukrotnie aby zakończyć. Po narysowaniu Kopuły możliwa jest jedynie edycja poszczególnych jej segmentów. Pierwszym kliknięciem. Następnie możesz ustawić parametry kolebki w oknie dialogowym Parametry pofalowanego dachu. Uwaga: ArchiCAD pozwala na konstruowanie pofalowanych dachów. pionowy i poziomy. Zapobiega to przecinaniu się połaci oraz powstawaniu podciętych powierzchni dachu. Domyślnie wartość ta ustawiona jest na maksymalną tzn. jednakże stosując inne metody. wysokość półkuli. pojawi się ruchomy obrys połączony z końcami krzywej reprezentującej przekrój rysowanego dachu. Również grubość dachu może zostać tutaj zdefiniowana. Po zdefiniowaniu krzywej. Możesz tu określić kilka istotnych parametrów pofalowanego dachu. a także sposób przycięcia krawędzi. Jeżeli opcja Auto-grupowanie jest aktywne wszystkie elementy zostaną zgrupowane. których kąt nachylenia nie przekracza 90 stopni. że ta sama krzywa może być poprawna dla pewnego zakresu kąta Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 261 . W tym oknie dialogowym można również określić ilość segmentów budujących kopułę w pionie i poziomie: ich ilość jest ograniczona odpowiednio do 90 i 360. Poszczególne połacie składające się na sklepienie mogą być indywidualnie edytowane. Krzywa narysowana w oknie Rzutu jest interpretowana jako przekrój Dachu. Oznacza to również. Utwórz Dach Pofalowany/Kolebkę Dach pofalowany można narysować zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. kąt jego krawędzi oraz w przypadku użycia prostego wypełnienia także jego grubości. Krzywa narysowana na Rzucie będzie czytelna w widoku 3D dachu. Jeden z boków tego obrysu stanowi wyobrażenie podłogi i jednocześnie boku dachu. Wpisując mniejszą wartość utworzysz Kopułę spłaszczoną.Dostępne opcje to okap prostopadły.Wirtualny Budynek Określ wysokość kopuły mierzoną od jej punktu środkowego. Wciśnij przycisk OK lub Anuluj gdy dokonasz już potrzebnych ustawień. określasz punkt początkowy kształtu.

Dach symetryczny pofałdowany Aby narysować Symetryczny pofalowany dach. 262 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Określenie przekroju dachu różni się dla każdej z trzech metod. że poprawne wygenerowanie sklepienia zależy nie tylko od kształtu krzywej przekroju ale również od ustawienia kąta ruchomego obrysu. Istnieją trzy metody rysowania dachów pofalowanych/kolebek w 3D: Kolebkowa/Symetryczna i Złożona. Narysuj cięciwę kolebki a następnie kliknij aby określić wysokość i zatwierdzić kształt przekroju dachu. Wpisz ilość segmentów dachu do utworzenia. Narysuj pierwszy bok obrysu prostokątnego dachu na pożądanej wysokości. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Narysuj kształt przekroju dachu określając jego wysokość i kliknij aby zatwierdzić. Punkty początkowy i końcowy dachu muszą być wskazane w taki sposób aby pogrubiona linia boczna ruchomego obrysu nie przecinała krzywej przekroju. Dach Kolebkowy Aby utworzyć dach Kolebkowy: Kliknij pierwsza ikonę. Dzieje się tak dlatego. Pojawi się Paleta pomocnicza. kliknij drugą ikoną. a dla innego nie.Wirtualny Budynek orientacji ruchomego obrysu. Pojawi się okno dialogowe Dach symetrycznie pofalowany.

Dach Złożony Aby utworzyć dach Złożony: Wybierz trzecią metodę z Palety pomocniczej. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 263 . Kliknij dwukrotnie aby zatwierdzić pożądany przekrój. Uwaga: Gdy narysujesz otwór. które w przekroju mają identyczne długości. jednakże obrys otworu zostanie stworzony. wewnątrz obrysu istniejącej połaci. Nowy kontur zostanie zinterpretowany jako otwór w Dachu. Uwaga: Metoda ta tworzy połacie. Utwórz otwór w dachach 1) Zaznacz połać dachu 2) Przy aktywnym narzędziu Dach narysuj kształt otworu Zdefiniuj kształt dachu klikając tyle razy ile połaci ma posiadać nowy dach złożony. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. możesz zmienić jego kąt nachylenia na kilka sposobów. Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach. Zmodyfikuj kąt nachylenia dachu Gdy zaznaczysz narysowany dach. którego kontur przecina kontur Dachu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym wieloboku.Wirtualny Budynek Rozciągnij przekrój do odpowiedniej długości i kliknij aby umieścić nowo powstały dach.

• Utwórz linie poziomu dachów Polecenie Projekt > Utwórz linie poziomu dachów dostępne w Rzucie. w którym kliknąłeś. do którego należą.aby określić wysokość linii poziomu dachu. wybierz Palety pomocniczej polecenie Zmień kąt nachylenia dachu i graficznie ustal nowy kąt (lub wpisz nową wartość kąta w Podręcznych współrzędnych). Zaznacz dach w Oknie 3D. Wprowadź wartość w górnym polu: wzniesienie dachu w przyjmie wpisaną wartość w miejscu. 264 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zaznacz Dach a następnie wciśnij klawisz Ctrl+kliknij (MacOS: Cmd+kliknięcie) w dowolnym miejscu połaci dachowej aby wywołać okno dialogowe Wzniesienia dachu. Na Rzucie lub w Oknie 3D. Zmiana tej wartości powoduje zmianę nachylenia dachu. spowoduje wstawienie linii w wybranym dachu na wysokości zdefiniowanej w oknie Linie poziomu dachów. czy chcesz mierzyć wysokość do górnej czy dolnej powierzchni dachu. Na górze/Na dole: Wybierz. Określ wzniesienie Linii poziomu dachu: Użyj dowolnego pola poziomu bieżącej kondygnacji lub zera projektu . Pomiń linie poza połaciami dachowymi: Zaznacz tę opcję aby pominąć linie.Wirtualny Budynek • • Zmień kąt nachylenia w palcie Info lub w oknie dialogowym Ustawień dachu. które wypadają poza obrys wieloboku dachu.

Aby tego dokonać zaznacz dwie przecinające się połacie. gdy włączone jest Zawieszanie grupowania. Uwaga: Opcja ta jest dostępna tylko gdy połać dachu przecina się z inną połacią. Grupuj z dachem: Zaznacz tę opcję aby zgrupować linie poziomów należące do tej samej połaci dachu. że dwie połacie nie będą idealnie połączone pomimo ich zgodności o oknie Rzutu. wstawić okno połaciowe. W tym przypadku linie. zaznacz dach a następnie kliknij na krawędź kursorem w kształcie Mercedesa w celu wyświetlenia Palety pomocniczej. Wybierz przycisk Kąt krawędzi dachu aby otworzyć okno dialogowe Kąt krawędzi dachu.Wirtualny Budynek Jeżeli pole nie jest zaznaczone linie zostaną narysowane. Ustaw dowolny kąt nachylenia krawędzi dachu Aby ustawić dowolny kąt krawędzi dachu. (Po wykonaniu tych czynności w panelu Model okna dialogowego Ustawień dachu uaktywniona zostanie opcja Inne w polu wyboru kąta nachylenia krawędzi. Uwaga: Opcja ta jest nieaktywna. a następnie kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Następnie zaznaczyć drugą połać i również wciskając Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy niższej połaci. gdy na Rzucie dwie kalenice nakładają się oznacza to również. Wpisz pożądany kąt krawędzi dachu. Możesz utworzyć połączenie. Znajdź krawędź przecięcia dachów W niektórych sytuacjach możesz potrzebować zetknąć ze sobą dwie połacie lub dokonać poprawek w dachu złożonym np. najedź kursorem na ich krawędź wspólną. W tym przypadku. Aby połączyć te dwie połacie należy: Zaznaczyć niższą w oknie Rzutu i trzymając klawisz Ctrl (Windows) lub Cmd (MacOS) kliknąć linię kalenicy drugiej połaci.) ArchiCAD umożliwia ustawienie indywidualnej wartości kąta dla każdej krawędzi połaci dachowej. że schodzą się ze sobą w przestrzeni 3D. W związku z tym istnieje możliwość. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 265 . którego krawędź będzie pionowa lub pochylona. Dwie płaszczyzny zostaną dostawione do siebie. które wypadną poza obrys będą miały tą samą długość co linia odniesienia dachu.

które chcesz dociąć. gdy prosta połać przecina sklepienie beczkowe) należy ręcznie utworzyć dodatkowe wierzchołki w połaciach dopasowując ich kształt. Docinanie nie jest procesem automatycznym: musisz skorzystać z polecenia Projekt > Dotnij do dachu. lub • Zaznacz dachy oraz elementy. Aby dociąć elementy do dachu. • Dotnij elementy do dachu Uwaga: Można również uzyskać efekt przycięcia za pomocą dachu wykonując Operację na elementach bryłowych. gdy przecinają się z nimi oraz gdy w oknie dialogowym Dotnij do Dachu zaznaczysz odpowiednie typy elementów. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. które zamierzasz dociąć. z którymi będą się przecinały zaznaczone elementy. gdzie można w przestrzeni obserwować układ dachów oraz przycinanych elementów. postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami: które chciałbyś dociąć.Wirtualny Budynek Przy bardziej skomplikowanych układach (np. Zaznaczenie dachów i elementów przeznaczonych do docięcia zawęża działanie funkcji. do docinania zostaną wykorzystane wszystkie dachy. za pomocą których zamierzasz dociąć elementy. pola w tej części okna będą nieaktywne. 2) Przejdź do polecenia Projekt > Dotnij do dachu aby otworzyć okno dialogowe Dotnij do dachu. która część elementów ma zostać docięta. Polecenie Dotnij do Dachu jest dostępne tylko wtedy. (Pamiętaj. że tylko elementy przecinające się z powierzchnią dachu mogą zostać docięte). jeżeli zaznaczysz tylko elementy mające zostać docięte. Jeżeli zaznaczysz tylko dachy. gdy zaznaczony jest przynajmniej jeden dach lub jeden z elementów wymienionych powyżej typów.) lub "Dotnij Dół" w zależności od tego. zostaną nimi docięte wszystkie elementy. które się przecinają z powierzchniami zaznaczonych dachów. (Jeżeli przed otworzeniem okna dialogowego zaznaczyłeś elementy do docięcia. Korzystanie z funkcji Dotnij do Dachu Dachami można docinać górę lub dół następujących elementów • • • • • • • Ściany Belki Słupy Stropy Drzwi Okna Obiekty Zaznacz elementy. Elementy są docinane dachami tylko wówczas. "Dotnij Dół" . 1) Skorzystaj z jednej z poniższych procedur: 266 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .pod nimi. Jednakże sam proces wyrównywania krawędzi jest podobny. Zazwyczaj docinanie do dachu wykonuje się w Oknie 3D. “Dotnij Górę" spowoduje docięcie fragmentów elementów znajdujących się ponad dachami. 4) Zaznacz opcję "Dotnij Górę" 5) Kliknij przycisk Dotnij. 3) Zaznacz typy elementów. lub • Zaznacz dachy.

Wyjątek: Jeżeli ściana zawiera otwór. by uzyskać maksymalne wzniesienie góry (przy docięciu góry) lub minimalne wzniesienie podstawy (przy docięciu podstawy). W pierwszym przypadku opcja jest włączona. czy omawiana opcja będzie włączona. Opcja Ustaw górę/podstawę Ściany/Słupa w najwyższym/najniższym punkcie znajdująca się u dołu okna dialogowego Dotnij do dachu jest domyślnie włączona. docięcie przynosi taki sam efekt wizualny. góra ściany zostaje docięta dachem. lub skasujesz Dach. podczas gdy druga pozostaje oddzielną nieprzyciętą ścianą. W tym przypadku zmieni się wartość wzniesienia elementu. Wyjątek stanowią Stropy: ich docięcie można cofnąć tylko za pomocą polecenia Edycja > Odwołaj.Wirtualny Budynek Odwołaj docięcie dachem Docięcie elementu może być tymczasowe (dla potrzeb wyświetlania) lub na stałe. przycisk Odwołaj Docięcie Dachem w dolnej części okna dialogowego Ustawień narzędzia (panel Model) staje się aktywny. który wypadałby dokładnie na linii przecięcia. Oznacza Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 267 . po operacji docinania ściana pozostanie w jednym kawałku. Punkty aktywne wskazują. ścian szczytowych. Dzięki tej funkcji możliwe jest wykonanie np. Efekt docięcia pozostaje nawet gdy schowasz. że wysokość tej ściany pozostała niezmieniona. ściana zostanie podzielona na dwie części: pierwszą przyciętą. Gdy docinasz ścianę dachem. Jeżeli element został docięty dachem. Polecenie Cofnij docięcie dachem przyniesie różne efekty w zależności od tego. Ściana zostaje docięta w taki sam sposób. Na przykładzie. Niezależnie od tego. Możesz przywrócić oryginalne wymiary elementu przy tymczasowym docięciu. który jej nie pokrywa w całości. że wysokość elementu została zmniejszona do najwyższego punktu dociętego elementu. że jeżeli zaznaczysz opcje Dotnij dół. W drugim przypadku opcja nie była zaznaczona. czy nie: Wpływ docinania dachem na ustawienia wysokości ścian i słupów Domyślnie docięcie ściany lub słupa spowoduje zmianę wysokości tych elementów. opcja Ustaw górę ściany/słupa w najwyższym punkcie zmieni się na Ustaw podstawę ściany/słupa w najniższym punkcie. to. jednak punkty aktywne wskazują. że wzniesienie dla docinanych elementów zostanie zmodyfikowane w ten sposób. czy opcja ta jest włączona. lub gdy przesuniesz przycinane elementy. Uwaga: Zauważ.

Użyj Docięcia do Dachu do tworzenia ścian. Uwaga: Ściany/Belki/Słupy są docinane tylko wtedy. na której znajduje się ów dach. którego obrys widoczny jest na kondygnacji. Upewnij się czy oryginalne Ściany/Belki/Słupy mają wystarczającą wysokość aby mogły być docięte.Wirtualny Budynek przy zaznaczonej opcji zmiany wysokości/wzniesienia. Element zostanie wtedy docięty płaszczyzną. że każdy dach może wycinać w ścianach tylko równoległe kształty. Ściana zawsze dopasuje się kształtem do dachu niezależnie od ilości segmentów. Jednakże istnieje zasadnicza różnica pomiędzy docinaniem Stropów a docinaniem Ścian. Docinanie Dachami oddalonymi Możesz użyć dachu oddalonego (nie leżącego na docinanym elemencie) lub dachu znajdującego się na innych kondygnacjach. Poza tym. z których jest zbudowany. belkach lub słupach. krawędź stropu jest zawsze pionowa nawet jeśli zostaje przycięta ukośnym dachem. stropy są zawsze docinane wzdłuż przedłużenia linii przecięcia stropu i docinającego dachu. Docinanie dachami stropów Stropy również mogą być docinane przez dolną lub górną powierzchnię połaci dachu przy pomocy polecenia Projekt > Dotnij do dachu. a następnie przytrzymując klawisz Ctrl (Cmd) kliknij krawędź lub wierzchołek odpowiedniego dachu. Podczas gdy inne elementy mogą być docinane częściowo. Jednakże należy pamiętać. Słupów i Elementów Bibliotecznych. belek i słupów o złożonych kształtach Za pomocą polecenia Dotnij do Dachu możesz wycinać skomplikowane kształty w ścianach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 268 . który chcesz przyciąć. Możliwa jest również odwrotna procedura postępowania: zaznacz połać docinającą a następnie trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij element. na której znajduje się przycinany obiekt. jednak tylko do najwyższego/najniższego punktu docięcia. cofnięcie docięcia dachem spowoduje przywrócenie dociętego fragmentu elementu. który ma zostać docięty. Nie zaznaczenie tej opcji przywróci ścianę lub słup do oryginalnego wzniesienia i wysokości. gdy znajdują się pod połacią dachu. przycięta Zaznacz element.

kalenice lub płatwie (belki). itd. Słupki). Aby wyświetlić narzędzia RoofMakera w oddzielnej palecie pływającej wybierz Projekt > Dodatki > RoofMaker > Pokaż paletę narzędzi RoofMakera. Pomimo. polepszających wygląd projektu w widoku 3D oraz w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ. W ten sposób będziesz mógł łatwiej kontrolować połączenia między elementami. w pierwszej kolejności musisz zawiesić Przy wstawianiu krokowi dolna płaszczyzna dachu działa jak płaszczyzna odniesienia. zewnętrznej krawędzi ściany (jak w przypadku metody wstawiania Dachów Złożonych). będziesz znać grubość płatwi. zostanie wyświetlone odpowiednie okno dialogowe zawierające parametry tego elementu. Materiały powierzchni oraz warstwa mogą być przypisane wszystkim elementom. Aby wstawić wymian. Krokwie zostaną automatycznie umieszczone na górze tej powierzchni. Wstaw krokiew Aby wstawić krokwie. będziesz znać grubość płatwi oraz krokwi narożnych i koszowych. Jeżeli zmienisz aktualny kolor pióra. Jest on Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z tym programem. muszą być zaznaczone odpowiednie dwie krokwie (przeciwne dla kleszczy lub jętki i sąsiadujące dla wymianu). będzie on przypisany każdemu nowo wstawionemu elementowi. Zalecane jest aby konstruowanie dachu rozpocząć od wstawienia płatwi. Po wstawieniu elementy konstrukcji dachu zachowują się jak zwykłe Obiekty i mogą być poddawane modyfikacjom. kleszcze lub jętkę. Kreator więźby jest funkcją RoofMakera pozwalającą na szybkie i proste utworzenie kompletnej więźby dachowej. RoofMaker jest dostępny w menu Projekt > Dodatki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 269 . wstawiając krokwie. obiekty mogą być wstawione kilkoma kliknięciami lub automatycznie. Zalecane jest również aby ustawiać tę samą wartość grubości dachu co wysokość profilu krokwi.Wirtualny Budynek Utwórz specjalne elementy dachu za pomocą RoofMakera RoofMaker pozwala na dodawanie do poszczególnych elementów projektu specjalnych Obiektów GDL. wystarczy zaznaczyć jedną połać dachową. Po wybraniu polecenia umożliwiającego wstawienie elementu. RoofMaker wykorzystuje linię odniesienia dachu przy konfigurowaniu wstawianych elementów.) grupowanie (Edycja > Grupowanie > Zawieś grupowanie). W ten sposób będziesz mógł zaznaczyć pojedyncze połacie. patrz Korzystanie z Kreatora więźby na stronie 272. Domyślnie wybierany jest aktualny zestaw kolorów pióra dla każdego elementu. (Wstawiając kalenice. Paleta narzędzi RoofMakera zawiera skróty do wszystkich poleceń RoofMakera zawartych w menu. W zależności od typu. zalecane jest aby ustawiać linię odniesienia dachu na górnej. następnie krokwi narożnych i koszowych i dopiero na końcu zwykłych krokwi. Szczegóły. że za pomocą RoofMakera można wstawiać elementy konstrukcyjne dachu na wiele sposobów. Jeżeli zgrupowanych zostało wiele połaci dachowych. Dzięki temu będziesz mógł docinać dachem elementy znajdujące się ponad krokwiami (np.

Pojawi się okno dialogowe Parametrów wymianu. przy czym oś pierwszej krokwi będzie przechodzić przez pierwszy punkt Wstaw wymian Aby wstawić wymian. inne metody mogą spowodować błędy. lecz dodatkowo aktywne są opcje związane ze wstawianiem. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Dostępne kształty to prostokątny (domyślny) Dwuteownik. patrz Wstaw wymian w Pomocy ArchiCADa. wstawienia a oś ostatniej przez punkt drugi. obiekt zostanie automatycznie wstawiony na wspólnej krawędzi zaznaczonych połaci. Wybierz Wstaw krokiew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz pierwszą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Kątownik lub Ceownik. patrz Okno dialogowe Parametry krokwi w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. Kliknij dowolny punkt wewnątrz obrysu dachu. Po wstawieniu krokwi możesz ją zaznaczyć i otwierając okno dialogowe Ustawień obiektu dokonać modyfikacji jej parametrów. Wybierz Wstaw krawężnicę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub wybierz trzecią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Wstaw wiele krokwi Zaznacz dach. Między innymi możesz zmienić wymiary lub kształt profilu krokwi. Krawężnicę można wstawić również zaznaczając dwie sąsiadujące połacie. Wstaw krawężnicę (krokiew narożną lub koszową) Krokiew narożna (krawężnica) znajduje się zazwyczaj pomiędzy dwiema połaciami dachu. Krokwie muszą znajdować się na tej samej połaci. (Oznacza to również. Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. Więcej szczegółów. Różnica pomiędzy obiema metodami polega na sposobie zakończenia elementu. W oknie dialogowym Parametrów krokwi dokonaj potrzebnych ustawień. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. będący płaszczyzną odniesienia. patrz Okno dialogowe Parametry (wielu) krokwi w Pomocy ArchiCADa. będący płaszczyzną odniesienia. która nie jest równoległa ani prostopadła do linii odniesienia tego dachu. której oś będzie przebiegać przez wskazany punkt.) Pojawi się nowa krokiew. której krokiew narożna łączy się z płatwią a nie z inną krokwią narożną. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krokwi.Wirtualny Budynek Zaznacz dach. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 270 . Krokwie zawsze są prostopadłe do linii odniesienia dachu. Druga metoda nadaje się do dachów typu kopertowego. Dostępne są te same parametry co w przypadku wstawiania pojedynczej krokwi. Kliknij dwukrotnie wewnątrz obrysu zaznaczonego dachu aby określić linię wstawienia. patrz Wstaw krawężnicę (krokiew narożna lub koszowa) w Pomocy ArchiCADa. na podstawie którego zostały utworzone. Kliknij jedną z krawędzi zaznaczonego dachu. Krokiew narożna lub koszowa (lub koszowa bez nawisu) zostaje umieszczona wzdłuż wskazanej krawędzi połaci dachu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów krawężnicy. Więcej szczegółów. Zaznacz połać dachu. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. musisz zaznaczyć dwie krokwie. Wybierz Wstaw wiele krokwi z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz drugą ikonę z palety narzędzi RoofMakera. Więcej szczegółów. że muszą mieć ten sam kąt nachylenia oraz być prostopadłe do linii odniesienia. na podstawie którego zostały utworzone. Więcej szczegółów. W takim przypadku nie jest konieczne wskazywanie krawędzi.) Krokwie zostaną umieszczone wzdłuż linii wstawienia. wzdłuż której ma zostać wstawiona belka.) Wybierz polecenie Wstaw wymian z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker. Po dokonaniu niezbędnych ustawień wciśnij OK aby powrócić do Rzutu z zaznaczonym dachem.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 271 . Więcej szczegółów. Kliknij pomiędzy krokwiami. Wymiany są zawsze ułożone równolegle do linii odniesienia dachu a co za tym idzie prostopadle do krokwi. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Płatew może być również umiejscowiona ponad krokwiami. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonym dachem. najpierw musisz kliknąć wewnętrzną a następnie zewnętrzną stronę ściany. Wstaw murłatę Zaznacz odpowiednią połać dachu i wybierz Wstaw murłatę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij szóstą ikonę w palecie narzędzi RoofMakera). Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia murłaty. jeżeli chcesz umieścić płatew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Możesz również określić wymiary przekroju poprzecznego murłaty. a jego linia odniesienia będzie przebiegać przez wskazany punkt. Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. Pojawi się okno dialogowe Parametrów płatwi. dla której chcesz utworzyć płatwie i wybierz Wstaw płatew z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub kliknij piątą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Mogą być ustawione pionowo lub obrócone prostopadle do powierzchni dachu. Dodatkowe kliknięcie wskaże. Teraz musisz kliknąć na jedną z krawędzi dachu lub wewnątrz jego obrysu.) Wymian zostanie wstawiony pomiędzy krokwie. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do okna Rzutu. Dodatkowe kliknięcie wskaże. Kliknij miejsce w obrębię obrysu dachu lub na jednej z bocznych krawędzi aby wstawić płatek. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje wyświetlenie informacji o błędzie).Wirtualny Budynek Wymiany wstawiane są na tej samej wysokości co krokwie. Domyślnie płatew wstawiona będzie poniżej płaszczyzny odniesienia określonej przez zaznaczoną połać dachu jako. że jej zadaniem będzie podtrzymywanie krokwi od dołu. Szczegóły. Jednakże możesz ustawić dowolną wartość wzniesienia płatwi. bok murłaty będzie przebiegał wzdłuż tej krawędzi. po której stronie odniesienia ma leżeć płatew. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. patrz Wstaw murłatę (belkę) w Pomocy ArchiCADa. W tej sytuacji musi zostać określona wysokość profilu krokwi. (np.) Jeżeli klikniesz krawędź. (np.) Symbol 2D obiektu Płatew posiada wypełnienie kryjące aby zasłaniać słupy stojące pod spodem. Słupy te przedstawiane są Wstaw płatew Zaznacz połać dachu. patrz Wstaw płatew w Pomocy ArchiCADa. Określ wymiary przekroju poprzecznego płatwi. Kliknięcie wewnątrz wieloboku dachu określi położenie tylko jednej strony płatwi. (Kliknięcie na zewnątrz spowoduje pojawienie się okna informującego o błędzie. Jeżeli wskazana zostanie jedna z krawędzi dachu płatew zostanie wstawiona wzdłuż tej krawędzi. powstanie murłata pochyła. powstanie płatew pochyła a różnica wysokości pomiędzy jej końcami zostanie przypisana parametrowi Różnica wysokości w oknie dialogowym Ustawień obiektu. jeżeli chcesz umieścić krokiew tak by stykała się z wewnętrzną stroną ściany. oś płatwi będzie przebiegać przez wskazany punkt i będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Murłata domyślnie umieszczana jest poniżej płaszczyzny odniesienia utworzonej na podstawie zaznaczonego dachu.) Jeżeli klikniesz wewnątrz obrysu dachu. oś płatwi będzie równoległa do linii odniesienia dachu. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. Jeżeli wybrana krawędź nie jest równoległa do linii odniesienia dachu. Kształt Symbolu 2D odzwierciedla wybraną opcję. po której stronie linii odniesienia ma leżeć murłata. Pojawi się okno dialogowe Parametrów murłaty.

Oprócz parametrów określających wymiary przekroju poprzecznego kleszczy. Pojawi się okno dialogowe Parametrów jętki. Na początku zaznacz wszystkie połacie dachowe. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. płatwi. Krokwie będą umieszczone w najdogodniejszy sposób. Osie tych krokwi muszą być współliniowe. musisz zaznaczyć dwie krokwie. Szczegóły. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. wymianów. Jeżeli wybrałeś opcję Jednostronne. Wybierz Kreatora więźby z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ostatnią ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Pojawi się okno dialogowe Parametrów kleszczy. Korzystanie z Kreatora więźby Kreator więźby pozwala na szybkie i proste skonstruowanie całej więźby dachowej. Pozwala na wstawienie krokwi. Więcej szczegółów. po której stronie ma zostać wstawiony kleszcz. które wskazałeś zostaną teraz wstawione do projektu. patrz Okno dialogowe Kreatora więźby w Pomocy ArchiCADa. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powrócisz do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. a ich górne końce muszą spotykać się w jednym punkcie. Jeżeli obie krokwie nie znajdują się na tej samej wysokości. Wybierz Wstaw jętkę z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz ósmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). Oprócz wymiarów przekroju poprzecznego jętki. Wybierz Wstaw kleszcze z menu Projekt > Dodatki > RoofMaker (lub zaznacz siódmą ikonę z palety narzędzi RoofMakera). dla których chcesz utworzyć elementy konstrukcji. Jętka zostanie automatycznie wstawiona do Projektu w odpowiednim miejscu.Wirtualny Budynek przeważnie jako duże kółka wskazując istnienie pod płatwią elementów konstrukcji. Wstaw jętki Aby wstawić jętkę. kleszczy lub jętek za pomocą jednej operacji. w przeciwnym wypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Kliknięcie OK zamknie okno dialogowe RoofMakera i powróci do Rzutu z zaznaczonymi krokwiami. Więcej szczegółów. Po wstawieniu wszystkie elementy więźby zachowują się jak standardowe Obiekty i w taki sposób mogą być edytowane. liczoną od Zera Projektu lub Bieżącej kondygnacji. zgodnie z twoimi wytycznymi. Możesz skorzystać z poleceń "Przenieś na wierzch" i "Przenieś na spód" aby odpowiednio ułożyć kolejność wyświetlania elementów. wzniesienie kleszczy zostanie ustalone w odniesieniu do wyżej położonej krokwi. patrz Wstaw Kleszcze w Pomocy ArchiCADa. Jeżeli wybrano opcję Dwustronne. patrz Wstaw jętki w Pomocy ArchiCADa. musi zostać zdefiniowana ich wysokość mierzona od punktu wstawienia obu krokwi (który przeważnie pokrywa się z położeniem linii odniesienia dachu). Pojawi się okno dialogowe Kreatora więźby. będziesz musiał wskazać kursorem. Kleszcze mogą być jednostronne lub dwustronne. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 272 . elementy kleszczy zostaną umieszczone w odpowiednich miejscach. Wszystkie elementy. musisz określić wysokość. Wstaw kleszcze Aby wstawić kleszcze musisz zaznaczyć dwie krokwie. na której zostanie ona wstawiona. Kliknięcie OK spowoduje powrót do okna Rzutu.

przycięcie Stropu nie może zostać cofnięte w oknie dialogowym Ustawień stropu. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. jak wszystkie elementy konstrukcyjne. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Tak jak w przypadku rysowania Ścian po wskazaniu pierwszego punktu myszką pojawia się Paleta pomocnicza umożliwiająca rysowanie odcinków po łuku. musisz zmienić jego Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 273 . Grubość stropu warstwowego nie może być modyfikowana w oknie Ustawień Stropu. Słupach. • Za pomocą pierwszej metody (ikona po lewej) możesz narysować Strop wieloboczny. patrz Sposoby wyświetlania elementów na Rzutach na stronie 170. Stropy. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Stropy Stropy są podstawowymi poziomymi elementami budynku w ArchiCADzie. Nowy Strop może być narysowany zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. patrz Ustawienia narzędzia Strop w Pomocy ArchiCADa. wypełnienie przekrojowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień Stropu. Jeżeli chciałbyś zmodyfikować grubość stropu w oknie Ustawień Stropu. i jest równa sumie grubości wszystkich warstw struktury. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni stropu. czy Belkach. Szczegóły. Geometria Stropu W palecie Info dostępne są trzy Metody geometrii Stropów. Grubość takiego stropu warstwowego jest definiowana w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. mogą być przycinane dachami. Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu stropów (np. Tworzenie Stropów Gdy określisz już wszystkie parametry Stropu w oknie dialogowym Ustawień stropu. Więcej szczegółów dotyczących wyświetlania stropów na rzutach. dolnej i bocznych). powierzchnie przekroju. Więcej szczegółów. Jednakże w przypadku stropów istnieje ważna różnica: Inaczej niż przy Ścianach. możesz przystąpić do jego rysowania używając jednej z Metod geometrii dostępnych w palecie Info. Uwaga: Domyślnie stropy są strukturami warstwowymi. typ na zwykły (nie warstwowy) lub zmienić grubość warstw struktury w oknie Opcje > Atrybuty Elementów > Struktury warstwowe. Głównie stosuje się je do modelowania podłóg lub rozdzielania poziomów. W widoku 3D możesz przypisać różne materiały różnym powierzchniom stropu (górnej. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do stropu”.

Wyświetlanie Siatki Atrybuty dotyczące poszczególnych aspektów wyglądu elementów (np. Więcej szczegółów. linie pozawidokowe) ustawia się poprzez rozwijane menu w panelu Rzut i Przekrój okna dialogowego Ustawień. klatka schodowa. Aby wspomóc precyzyjne wstawianie elementów na powierzchni siatki. następnie narysuj dowolny kształt otworu w obrębie płyty. Prostokąt jest definiowany poprzez wskazanie dwóch wierzchołków leżących po przekątnej. jednak wielobok zostanie mimo wszystko utworzony. przecinające się wzajemnie boki Stropu zostaną automatycznie naprawione. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie. W Widoku 3D. powierzchnie przekroju. Więcej szczegółów. • Jeśli zapomnisz zaznaczyć istniejący Strop przed rozpoczęciem rysowania otworu. Siatki Siatki są dowolnymi powierzchniami utworzonymi poprzez zdefiniowanie ich charakterystycznych punktów i dokonanie interpolacji pomiędzy nimi. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. Podczas ewentualnej późniejszej edycji płyty Stropu za pomocą narzędzi dostępnych w Palecie pomocniczej.Wirtualny Budynek Jeżeli wieloboki Stropu przecinają się wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający. • Gdy narysujesz otwór. Zaznacz Strop i uaktywnij Narzędzie Strop. powstały kontur zostanie potraktowany jako nowy Strop nawet jeśli znajduje się w obrębie już istniejącego. Więcej szczegółów. atrium). (W oknie 3D powstały w ten sposób strop nie będzie widoczny do póki go nie zaznaczysz. Aby utworzyć siatkę należy narysować główne kontury zrzutowane na Powierzchnię Odniesienia. Uwaga: Dla Stropów i Siatek. możesz włączyć funkcję “Grawitacji do siatki”. w zależności od metody konstrukcyjnej wybranej w oknie Info oraz ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień siatki. • Druga i trzecia metoda umożliwiają narysowanie Prostokątnej lub Prostokątnej obróconej płyty Stropu. jednakże obrys otworu zostanie utworzony. możesz uzyskać samą powierzchnię siatki. Nowy wielobok zostanie zinterpretowany jako otwór w płycie Stropu. Boki Stropu prostokątnego są zawsze równoległe do Siatki ortogonalnej. Metoda obróconego prostokąta wymaga uprzedniego zdefiniowania kąta obrotu. następnie przeciągnięcia kursora prostopadle aby ukończyć strop. Umieszczanie Otworów w Stropach Bardzo często projekt wymaga narysowania płyty Stropu z otworem (np. którego kontur przecina kontur Stropu lub obrys innych otworów znajdujących się w tym Stropie. W Rzucie widoczne są tylko obrys oraz krawędzie siatki. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień siatki możesz przystąpić do rysowania. Siatka tworzona jest na podstawie Powierzchni Odniesienia oraz grzbietów Siatki. przypadkowo utworzony strop możesz usunąć). patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. obrysy Rzutu na innych kondygnacjach (jeśli pokazane są na innych kondygnacjach Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 274 . siatkę wraz z powierzchniami bocznymi lub bryłę. patrz Ustawienia narzędzia Siatka w Pomocy ArchiCADa. Następnie możesz wznosić charakterystyczne punkty ponad tę powierzchnię.

W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. W górnej części okna dialogowego możesz zdefiniować podziały wzdłuż dwóch prostokątnych krawędzi siatki regularnej. Wybierz inny typ linii do wyświetlenia stropów i siatek na kondygnacjach powyżej i poniżej kondygnacji macierzystych. Po zatwierdzeniu ustawień. Prostokątną i Prostokątną Obróconą a także Regularną siatkę prostokątną. zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. patrz Tworzenie Stropów na stronie 273.Wirtualny Budynek niż kondygnacja macierzysta) wyświetlane są przy użyciu typu linii określonego w menu Preferencje Projektu > Elementy konstrukcyjne. Następnie musisz określić wzniesienie trzech rogów siatki. Szczegóły. patrz Elementy konstrukcyjne w Pomocy ArchiCADa. Geometria Siatki Istnieją cztery metody geometrii siatki dostępne w palecie Info. Szczegóły. Grzbiety są generowane tylko pomiędzy wierzchołkami o różnych wysokościach. Rysowanie Wielokątnej lub Prostokątnej Siatki Metody geometrii siatki Wielokątnej i Prostokątnej/Prostokątnej Obróconej działają w ten sam sposób. Istnieją dwa rodzaje grzbietów w siatce: zdefiniowane przez użytkownika oraz wygenerowane. ArchiCAD narysuje nową siatkę. Masz możliwość wyświetlenia wszystkich grzbietów lub tylko tych. Grzbiety zdefiniowane przez użytkownika są zawsze widoczne. Zobacz także Okno dialogowe Regularna siatka prostokątna w Pomocy ArchiCADa. Możesz utworzyć siatkę Wielokątną. Po zdefiniowaniu prostokątnego obrysu siatki pojawi się okno dialogowe Regularna siatka prostokątna. Jeżeli włączona jest opcja Pokaż wszystkie grzbiety. ArchiCAD wyświetli również grzbiety powstałe poprzez połączenie wierzchołków siatki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 275 . zmodyfikować lub dodać nowe punkty albo utworzyć otwór. Rysownie Regularnej siatki prostokątnej Metoda Regularna siatka prostokątna (czwarta w palecie Info) umożliwia szybkie utworzenie regularnej siatki z płaską powierzchnią. zdefiniowanych przez użytkownika. Utwórz siatkę Nowa Siatka może być narysowana zarówno w oknie Rzutu jak i oknie 3D. W razie potrzeby możesz zaznaczyć siatkę. (Opcja ta znajduje się w oknie dialogowym Ustawień Siatki). W pierwszej kolejności rysujesz obrys siatki wzniesiony ponad płaszczyznę bazową o wartość ustaloną wcześniej w oknie Ustawień Siatki. co analogiczne metody dla narzędzia Strop. czwarty zostanie wygenerowany automatycznie. Każdy z grzbietów wygenerowany przez ArchiCADa łączy dwa wierzchołki znajdujące się na różnych wysokościach i nie połączone grzbietem zdefiniowanym przez użytkownika.

a punktami. który znajduje się w całości wewnątrz obrysu siatki. Jeżeli rysowana linia lub wielokąt wyjdą poza obrys istniejącej siatki. 2) Narysuj zamknięty wielobok. punkty”. aktywna będzie tylko ta opcja. 276 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) pomiędzy istniejącymi punktami siatki. by wyświetlić paletę pomocniczą.Wirtualny Budynek Edytuj wzniesienie punktów siatki 1) Zaznacz siatkę. Więcej szczegółów. 3) Wybierz opcję “Utwórz otwór”. Strzałka poniżej pola tekstowego otwiera menu rozwijane. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Wysokość węzła siatki. Zmiana wzniesienia pojedynczego wierzchołka nie wpłynie na wartość wzniesienia sąsiednich wierzchołków. a punktami. Więcej szczegółów. Zaznaczenie pola Zastosuj do wszystkich spowoduje przypisanie nowej wysokości do wszystkich punktów edytowanego grzbietu. Utwórz otwór w siatce 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę. lub łańcuch segmentów za pomocą metodą Siatki Wielokątnej. 2) Przy aktywnym Narzędziu Siatka kliknij punkt zaznaczonej siatki. 3) Wybierz opcję “Dodaj nowe 3) Wybierz polecenie Podnieś Punk Siatki. z którego możesz wybrać obecną płaszczyznę odniesienia dla wysokości. tylko wierzchołki znajdujące się w jej obrębie będą ją modyfikować. (jeżeli narysowany został otwarty wielokąt. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. które już istnieją. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację pomiędzy istniejącymi punktami siatki. 2) Narysuj zamknięty wielobok. które już istnieją. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. patrz Okno dialogowe Nowe węzły siatki w Pomocy ArchiCADa. Pojawi się okno dialogowe Nowe węzły siatki. 4) Wybierz opcję z rozwijanego menu aby określić relację 4) W polu tekstowym możesz wpisać nową wartość wzniesienia. Dodaj nowe punkty siatki 1) Przy aktywnym Narzędziu Siatka zaznacz siatkę.

oznacza to. 2) Aktywuj ikonę wypełnienia kryjącego. (Masz jednak pełną dowolność w korzystaniu z wypełnień stref. odpowiednie ustawienia można odnaleźć w części panelu o nazwie Zastąp Wypełnienia Stref. iż wartości powierzchni stref będą uaktualniane przy każdej ich modyfikacji. które będą wyświetlane w kolorze różowym. skrzydła budynku. projekt konstrukcji będzie wyświetlał wypełnienia kryjące stref. 3) Wybierz rodzaj wypełnienia z Jeśli przypisałeś wypełnienie Strefy. Zazwyczaj reprezentują pomieszczenia. po lewej. Kategoria Strefy definiuje kolor wypełnienia domyślnej strefy oraz rodzaj Metryczki Strefy używane dla stref przypisanych tej Kategorii. Ich funkcje dają użytkownikowi dużą swobodę w wykorzystaniu tych danych w obliczeniach towarzyszących każdemu projektowi. podczas gdy projekt koncepcyjny kolory kategorii stref.Wirtualny Budynek Strefy W ArchiCADzie Strefy są elementami przestrzennymi. Na przykład. które będą wyświetlane na biało. definiować własne kategorie oraz parametry metryczek stref używając polecenia Opcje > Atrybuty Elementów > Kategorie stref. bloki zabudowy lub przestrzenie o różnych funkcjach w budynku. rozwijanej listy. zobacz Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D na stronie 277). Strefy w 3D mogą również służyć do wstępnego modelowania (projektowania) kubatur. 1) Przejdź do panelu Rzut w oknie Ustawień Strefy. Wyświetlanie wypełnień Stref w 2D Domyślnie strefy wyświetlane są w kolorze przypisanej im kategorii. W przypadku wypełnień stref. Kategorie Stref Każdej strefie tworzonej w projekcie jest w oknie dialogowym Ustawień Strefy przypisana Kategoria Strefy. Wymiary stref są powiązane. Zasadniczą funkcją Kategorii Stref jest rozróżnienie za pomocą kolorów przestrzeni o różnym przeznaczeniu: na przykład. Aby rozróżnić wyświetlenie wypełnienia stref na Rzucie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 277 . Możesz modyfikować sposób wyświetlania strefy w zależności od przeznaczenia projektu. należy użyć opcji w panelu Wyświetlenia wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Strefy dostarczają istotnych danych dotyczących powierzchni i kubatur w budynku. W ArchiCADzie dostępny jest szereg domyślnych Kategorii stref. możesz przypisać kategorię “Biura” do wszystkich przestrzeni biurowych w projekcie. będzie ono domyślnie wyświetlane na Rzucie. według uznania. Można przypisać inne wypełnienie strefy używając dowolnego wypełnienia. możesz jednak. natomiast kategoria “Komunikacja” może być przypisana do korytarzy.

Więcej szczegółów. Przesuń Metryczkę strefy do nowego położenia. • Przesuwanie Metryczki strefy Metryczka strefy może zostać przesunięta niezależnie od Strefy: • • Kliknij wierzchołek Metryczki strefy. Wybierz polecenie Przesuń pod-element z Palety pomocniczej. parametrycznymi Obiektami GDL. Metryczka Strefy zawiera tekstowe informacje dotyczące strefy takie jak: nazwę. Takie Strefy wyświetlane są na Rzucie za pomocą dwóch oddzielnych wieloboków: • wielobok z edytowalnymi punktami zaznaczania. • 278 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zaznacz pole “Ukryj Metryczkę” w menu Dokument >Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu.Wirtualny Budynek Zaznacz pole Zastąp Wypełnienia Stref. lecz nie wpłynie to na kształt strefy w 3D) oraz wielobok ze zwykłymi punktami zaznaczania wskazuje rzeczywisty rozmiar strefy 3D u jej podstawy (kształtu tego wieloboku nie można edytować. aby wybrać inne preferencje wyświetlania wypełnienia stref. dokładna zawartość Metryczki Strefy zależy od ustawień dokonanych w oknie dialogowym Ustawień Strefy. numer. Metryczki Stref Metryczki Stref są interaktywnymi. zobacz Panel Metryczka strefy (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. których wygląd i zawartość mogą być dostosowane do potrzeb architekta. który wyznacza obszar strefy widoczny na Rzucie (możesz edytować ten wielobok. Jeżeli nie chcesz wyświetlać żadnych Metryczek Stref w projekcie. Metryczka Strefy wyświetlana dla danej strefy zależy od Kategorii do której przypisana jest strefa. powierzchnię oraz inne opcjonalne parametry. Więcej na temat Metryczek stref. Są one przechowywane w Bibliotece ArchiCADa. Ustawienia te mają charakter globalny i odnoszą się do wszystkich stref w projekcie. Wyświetlanie stref o pochyłych ścianach Strefy otoczone przez Ściany pochyłe dokładnie odzwierciedlają ich geometrię. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa.) Wyświetlanie Metryczek Stref w 2D Domyślnie Metryczki Stref są wyświetlane.

Dostępne są trzy Metody definiowania strefy. Aby osiągnąć ten efekt uaktywnij Kombinację Warstw “Pokaż Strefy 3D jako bryły”. Gdy zdefiniujesz już obrys strefy korzystając z którejkolwiek z metod. otwórz okno dialogowe Widok > Elementy Widoku 3D > Filtry i Elementy widoczne w 3D i upewnij się czy "Strefy" są zaznaczone. Tworzenie Stref W oknie dialogowym Ustawień strefy zdefiniuj podstawowe parametry strefy. że większość Stref jest rozgraniczona Ścianami a jedynymi otworami są Okna i Drzwi. przejdź do okna Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry okna widoku 3D i ustaw parametr Kontury na Szkicowe aby w 3D wyświetlać tylko Strefy bez elementów konstrukcyjnych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 279 . bez względu na złożoność ich kształtów. Strefy utworzone tą metodą nie mogą być aktualizowane za pomocą polecenia Uaktualnij strefy. Teraz możesz określić kształt strefy. pojawi się kursor Młotka. możesz wybrać jedną z nich w palecie Info. patrz Okno 3D na stronie 177. Szczegóły. Metryczka strefy nie musi znajdować się wewnątrz wieloboku Strefy. plany zagospodarowania terenu). Wysokość strefy (wartość Z) nie jest ograniczona granicami określonymi w widoku 2D. Metoda ta polega na narysowaniu wieloboku (jak przy dowolnym wieloboku) klikając każdy róg strefy. Jeżeli wybierzesz opcję Najlepsze. gdy strefa nie jest w całości otoczona elementami konstrukcyjnymi (np. Gdy wybrany jest tryb Kolorowanie. Możesz ręcznie narysować kontur strefy (używając pierwszej metody) lub pozwolić aby ArchiCAD rozpoznał strefę na podstawie otaczających elementów konstrukcyjnych (dwie metody Automatycznego rozpoznawania). przy równoczesnym przełączeniu pozostałych elementów do trybu Szkielet. Krawędź wewnętrzna oraz Linia odniesienia . Będziesz mógł wówczas wskazać kliknięciem położenie Metryczki strefy. W 3D Strefy przedstawione są jako kubatury. takie jak: nazwę. wysokość oraz zawartość metryczki. Więcej szczegółów. Metoda Automatycznego Wykrywania Pozostałe dwie automatyczne metody. kubatura strefy w 3D przyjmuje wysokość zdefiniowaną w Ustawieniach strefy. kategorię. Uwaga: Słupy nie mogą ustanawiać obszaru strefy. ArchiCAD dokonuje dokładnych obliczeń geometrii oraz atrybutów ilościowych kubatur stref. Uwaga: Czasami zachodzi potrzeba wyświetlenia Stref 3D w trybie Kolorowanie. opierają swoje działanie na fakcie. patrz Ustawienia narzędzia Strefa w Pomocy ArchiCADa. Metoda Wielokąta Metoda Wielokąta (ręcznie) jest najlepsza wtedy. zobaczysz kolorowane Strefy otoczone elementami konstrukcyjnymi. Elementy zakryte przez bryłę strefy nie będą w ogóle widoczne.Wirtualny Budynek Wyświetlanie kubatury Stref w 3D Aby wyświetlić kubaturę strefy w 3D. Możesz edytować obszar strefy graficznie zaznaczając ją i korzystając z narzędzi Palety pomocniczej.

po prostu zmień ten parametr na "Brak". Aby wykluczyć ścianę z tej granicy.ściana nie jest pokazana w 2D. lecz raczej jej krawędź wewnętrzną.) • Wyklucz ścianę lub słup z granicy strefy Domyślnie. których linie odniesienia będą znajdować się na ich zewnętrznych krawędziach to Wypełnienie strefy nie zakryje symboli ścian dopóki nie zaznaczysz polecenia Przenieś na wierzch z menu Edycja > Kolejność wyświetlania. że nawet jeśli narysujesz ściany.Wirtualny Budynek • Jeżeli wybierzesz metodę Wewnętrzna krawędź. Szczegóły. 280 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . łuk lub krzywa może być traktowana jako granica strefy pod warunkiem. mających tę samą wysokość co Ściana . parametr Odniesienie do stref. Uwaga: W przypadku ścian pochyłych lub złożonych Metoda Linii odniesienia nie uwzględni w rzeczywistości linii odniesienia ściany. Może się wtedy okazać. Zwróć uwagę na fakt. • W takim przypadku domknij Strefę poprzez: • • użycie Metody Wielokąta wstawienie drzwi w pusty otwór w ścianie. Metoda Linia odniesienia wykorzystuje osie ścian aby określić granicę strefy. znajdujący się w panelu Tworzenie list i etykiet okna dialogowego Ustawień ściany jest ustawiony na "Granica Strefy". Narysowana linia. oznacza to. ale pełni rolę Granicy strefy. ponieważ techniki te nie mogą modyfikować kształtu kubatury strefy. Szczegóły. ArchiCAD będzie kontynuował definiowanie wieloboku strefy poza obszar. Ręcznie utwórz obrys strefy Jeżeli Strefa nie jest w pełni ograniczona. patrz Obliczanie powierzchni i objętości stref na stronie 282. który chciałeś określić jako Strefę. narysowanie linii. jako granicy strefy (Nie można edytować technikami graficznymi wieloboku strefy utworzonego metodami automatycznymi. że efekt będzie niezgodny z twoimi oczekiwaniami (zobacz rysunek po prawej). ArchiCAD przyjmie jako granicę strefy wewnętrzną krawędź elementów konstrukcyjnych tworzących strefę. iż wszystkie ściany tworzące zamkniętą przestrzeń zostaną domyślnie uznane za granice strefy. że wybrana jest opcja Granica strefy w panelu Ogólne okna dialogowego Ustawień odnośnego narzędzia. patrz Odniesienie do stref na stronie 282.

podczas wstawiania metryczki strefy może pojawić się komunikat ostrzegający. Strop. Słup. zaznaczając opcję Pomiń otwory. Szczegóły. Uwaga: Kubatury stref będą docinane przez każdy element przechodzący przez wiele kondygnacji. Przycięcie bryły Strefy może zostać odwołane poprzez wciśnięcie przycisków Odwołaj docięcie góry lub Odwołaj docięcie dołu znajdujących się w panelu Model okna dialogowego Ustawień strefy.Wirtualny Budynek Jeżeli żądana strefa będzie obejmować również wolnostojące elementy konstrukcyjne. jeśli element ten nachodzi na Strefę. patrz Panel Model (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. lub zaznaczyć strefę i wybrać. Gdy docinasz strefę dachem. Docięcie zostanie wykonane po wciśnięciu przycisku Dotnij w oknie dialogowym. należy kliknąć bliżej przyszłej granicy strefy. Zobacz także Aktualizacja Stref na stronie 283. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 281 . Istnieje możliwość docięcia góry i spodu kubatury strefy. Krzyżyk ten jest punktem odniesienia Strefy. które wskazałeś jako pierwsze przy rysowaniu powierzchni Strefy. jakie typy elementów dociąć do tej strefy. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283. wszystkie pola wyboru będą zaznaczone na szaro. Punkt odniesienia Strefy Jeżeli wstawisz Metryczkę strefy po uprzednim wybraniu jednej z metod automatycznego rozpoznawania. Ścianę. Uwaga: Możesz również odwołać docięcie dachem podczas uaktualniania strefy. Możesz zaznaczyć element (Dach. Punkt ten jest wykorzystywany przy rozpoznawaniu granicy strefy podczas późniejszych aktualizacji. Jeśli w Projekcie zaznaczysz tylko jeden typ elementów (np. aby określić które elementy dociąć do strefy. zobaczysz krzyżyk wewnątrz Strefy w miejscu. możesz pominąć znajdujące się w nim otwory. Zaznacz odpowiednie pola. Aby temu zapobiec. stropami i belkami za pomocą polecenia Edycja > Dotnij strefę. Docięcie strefy innym elementem Kubatury stref mogą być docinane do dachami. Wówczas strefa zostanie utworzona poprawnie. Belkę lub Element biblioteczny) i dociąć do niego Strefę. Szczegóły. Dach).

przejdź do panelu Zliczanie Powierzchni w oknie dialogowym Ustawienia Strefy. ustawiona jako “Granica strefy” nie będzie wliczana do powierzchni mierzonej strefy. może się okazać. Elementy. która definiuje obszar Strefy. jednak ich powierzchnia zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni strefy. Taki element będzie tworzył krawędź strefy. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Odniesienie do stref Dla każdej ściany bądź przegrody strukturalnej możesz określić Odniesienie do Strefy. obniżeń sufitów oraz wolnostojących ścian i słupów. zawierającym opcje związane ze sposobem przeliczania powierzchni wnęk w ścianach. Aby określić minimalne rozmiary elementów. jej krawędź. że w przypadku ścian. dotyczących warunków pomniejszania zmierzonej powierzchni Strefy. Szczegóły. Więcej szczegółów. patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów.): Ściana lub Przegroda Strukturalna ustawiona jako “Granica strefy” będzie pełniła funkcję ograniczenia strefy. Słup ustawiony jako “Granica strefy” nie może stanowić krawędzi strefy (chyba że znajduje się w obrębie ściany będącej granicą strefy). dla których menu rozwijalne znajduje się w panelu Tworzenie list i etykiet. będzie to brane pod uwagę przy określaniu geometrii strefy i dana ściana strefy będzie również 282 . Jeżeli ściana lub przegroda strukturalna tworząca “Granicę strefy” jest pochyła. że zostanie włączona odpowiednia opcja w oknie dialogowym Ustawień Elementu. patrz Odniesienie do stref na stronie 282. Dodatkowo powierzchnia ściany/przegrody strukturalnej umieszczonej wewnątrz strefy. Do wyboru są następujące opcje: 1) Zmniejsz objętość Strefy (nie dostępne dla pochyłych słupów. czy ściana bądź słup będzie tworzyć Granicę Strefy. Uwaga: Dowolny element linearny może także stanowić "Granicę strefy” pod warunkiem. gdy włączyłeś opcję “Zmniejszania powierzchni Stref”. Granica Strefy rysowana jest przy podstawie ściany. Można zdefiniować to ustawienie w oknach dialogowych Ustawienia ściany. na której się znajdują. oraz czy element ten będzie odejmowany przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. zawarte są również w Listach stref w menu hierarchicznym Dokument > Zestawienia i listy > Listy stref. które przechodzą przez wiele kondygnacji i mają wybrany tryb wyświetlania "Automatycznie" . patrz Strefy w Pomocy ArchiCADa. pochyła. • Od Ustawień w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. 2) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy będzie oznaczało. Ustawienia słupów i Ustawienia przegród strukturalnych. przegród konstrukcyjnych bądź słupów o małych rozmiarach wolałbyś zignorować to ustawienie.Wirtualny Budynek Obliczanie powierzchni i objętości stref W dokumentacji powierzchnie stref zazwyczaj umieszczane są w Metryczkach stref. ustawionego jako “Granica strefy" nie będzie wliczana do mierzonej powierzchni strefy. (kubatura strefy nadal będzie zawierać objętość ściany/słupa) Uwaga: Nawet w przypadku. które będą odejmowane od stref. stanowią granice strefy na każdej kondygnacji. przejdź do okna Opcje > Preferencje Projektu > Strefy. Jednak powierzchnia pionowego słupa znajdującego się wewnątrz strefy. Granica Strefy rysowana jest przy słupa. Więcej szczegółów. Sposób w jaki ArchiCAD przelicza strefy zależy od kilku różnych ustawień: • Od opcji Odniesienie do stref wybranej dla Ścian i Słupów. czyli zdecydować. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. Aby stwierdzić jaka część powierzchni strefy została odjęta przez ściany i słupy. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. • Od ustawień w panelu Zliczanie powierzchni okna dialogowego Ustawień strefy.

patrz Okno dialogowe Uaktualnij strefy w Pomocy ArchiCADa. : Warstwa. patrz Panel Zliczanie powierzchni (narzędzie Strefa) w Pomocy ArchiCADa. że Ściana/Przegroda strukturalna/Słup będą ignorowane podczas przeliczania Strefy. Możesz sprawdzić Aktualizacja Stref Jeżeli dokonasz jakiś zmian w Projekcie. Okno dialogowe Uaktualnij strefy Szczegóły. ArchiCAD pomyślnie zaktualizował Strefę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 283 . 3) Wybranie dla Ściany/Przegrody Strukturalnej/Słupa znajdujących się wewnątrz strefy opcji Zmniejsz objętość Strefy będzie oznaczało. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. Aby zaktualizować strefę (ponownie przeliczyć jej powierzchnię) wybierz polecenie Projekt > Uaktualnij strefy. : Krawędzie Strefy przecinają się. strefy powiązane nie zostaną automatycznie zaktualizowane. Poniższy przykład wraz z tabelą pozwala zrozumieć działanie tych opcji w przypadku strefy o wymiarach 10m x 10m (o wysokości 2.3 m3 270 m3 267. Odblokuj warstwę w oknie dialogowym Parametry warstw i powtórz polecenie aktualizacji. patrz Aktualizacja Stref na stronie 283.70m) zawierającej wolnostojący słup o wymiarach 1m x 1m. 4) Brak oznacza. Podobnie jak w przypadku wieloboków będziesz musiał poprawić jej geometrię lub podzielić ją na dwie Strefy.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Ikony pojawiające się w tej kolumnie oznaczają rezultat ostatniej aktualizacji: : Wszystko w porządku. jednak ich powierzchnia i objętość zostanie odjęta przy obliczaniu powierzchni i objętości strefy. powierzchnia strefy i objętość takiego elementu będą doliczane do powierzchni i objętości zajmowanych przez element. funkcja ta poinformuje cię o wszystkich niewłaściwie utworzonych Strefach. : Strefa została utworzona ręcznie i nie może być automatycznie uaktualniona. na której znajduje się Strefa jest zablokowana. Więcej szczegółów.3 m3 270 m3 W tym oknie dialogowym znajdują się następujące kolumny: • Status: W tej kolumnie pojawia się informacja czy dana strefa może być uaktualniona i jeśli nie może wyświetlana jest nazwa problemu. że elementy te nie będą miały wpływu na geometrię strefy. Opcja Obrys Zmniejsz tylko powierzchnię Strefy Ograniczenie Strefy w pionie Brak Powierzchnia 99 m2 99 m2 99 m2 100 m2 Objętość 267. Dodatkowo.

umożliwia utworzenie Przegrody Strukturalnej w Rzucie. Przegrodami Strukturalnymi można manipulować w ten sam sposób. komponenty Przegrody Strukturalnej można wstawiać Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 284 . Szczegóły. Nr: W tej kolumnie wyświetlany jest numer przypisany do danej Strefy. Dodane m2: W tej kolumnie wyświetlana jest wartość powierzchni o jaką dana strefa została zmieniona. : Punkt odniesienia Strefy znajduje się poza jej granicą. patrz Docięcie strefy innym elementem na stronie 281. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Rozwiąż problem i powtórz aktualizację. Musisz poprosić członka zespołu aby udostępnił tobie Strefę. Akcesoriów oraz Łączników: są to komponenty Przegrody Strukturalnej. zaznaczając ją na liście i klikając przycisk Pokaż zaznaczone strefy. Kliknij przycisk Pokaż zaznaczone strefy aby odnaleźć daną Strefę. Nazwa: W tej kolumnie wyświetlana jest nazwa danej Strefy. otwierając menu rozwijane w prawym górnym rogu tego okna dialogowego. co każdym innym elementem konstrukcyjnym w programie ArchiCAD. a następnie powtórz aktualizację. patrz Punkt odniesienia Strefy na stronie 281. Jeżeli chcesz odwołać dokonane wcześniej docięcia kubatury strefy. który musi znajdować się wewnątrz jej obrysu. znajdujące się w zwykłej Palecie Narzędzi ArchiCAD. (Możesz zmienić jednostkę w jakiej wyświetlana jest powierzchnia. : Strefa. może w przyszłości powodować konflikty. : Strefa. Szczegóły. zaznacz pola Odwołaj docięcie góry po uaktualnieniu i/lub Odwołaj docięcie dołu po uaktualnieniu. Jednak w przeciwieństwie do innych elementów. Każda automatycznie wstawiona Strefa posiada punkt odniesienia. ponieważ wystąpiły problemy ze znalezieniem wszystkich jej krawędzi. Przegroda Strukturalna to pojedynczy element składający się z komponentów tj. zaznacz pole Zachowaj położenie metryczki po uaktualnieniu. która próbujesz zaktualizować nie może zostać poprawnie dopasowana. Przekroju/Elewacji/RŚ lub oknie 3D.) Aby Metryczka strefy po aktualizacji znalazła się w swoim oryginalnym położeniu. Ten błąd może się pojawić tylko wtedy gdy pracujesz nad wspólnym projektem w Zespole i dana Strefa jest przypisana do innego członka zespołu. którą próbujesz zaktualizować nie znajduje się w twoim obszarze roboczym. ułożone na powierzchni przegrody zgodnie ze skonfigurowanym schematem. ustawienia kolejnych szczebli systemu obejmujące ogólny schemat oraz konfigurację poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej zorganizowano jako wielozakładkowe okno dialogowe ustawień. który można poddawać edycji. Uwaga: Pozostawienie tych opcji nie zaznaczonych. Aby umożliwić jednoczesną kontrolę nad całą hierarchią. Jeżeli pojawi się ten błąd. Paneli.Wirtualny Budynek daną strefę. Profili. przesuń punkt odniesienia tak by znajdował się wewnątrz Strefy. Przegroda Strukturalna: Narzędzie Systemowe Narzędzie Przegroda Strukturalna.

jako odniesienie. Szczegóły dotyczące metod geometrii Przegród Strukturalnych dla różnych okien znajdziesz w rozdziale Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. Zobacz Edycja na poziomie Systemu na stronie 304. Zobacz Komponenty Przegród Strukturalnych na stronie 286. czy swobodny obrót w przestrzeni. Ponieważ Przegrody Strukturalne charakteryzują się często złożoną geometrią. Zaznacz narzędzie Przegroda Strukturalna w Palecie Narzędzi ArchiCAD. kontur lub łuk. wprowadzone dane będą dotyczyły całej geometrii Przegrody Strukturalnej. i ponownie dokonaj edycji dowolnych ustawień na poziomie systemu. Kolejne kliknięcie kursorem w kształcie słońca określi stronę Przegrody Strukturalnej. Przegroda Strukturalna składa się z zestawu komponentów (takich jak Profile. edycji Przegrody Strukturalnej możesz dokonać na dwóch poziomach: 1) można edytować Przegrodę Strukturalną jako całość. która ma być skierowana "na zewnątrz". podobny do obszaru roboczego ArchiCADa. można 285 . wybierz metodę geometrii a następnie narysuj linię odniesienia. na jej podstawie utworzona zostanie Przegroda Strukturalna. a parametry każdego komponentu są zdefiniowane w Ustawieniach Domyślnych Przegrody Strukturalnej. W trybie edycji można Przegroda Strukturalna jest wyświetlana w oknie w 3D. korzystając z Ustawień poziomu Systemu 2) albo edytować ustawienia wybranych komponentów. ArchiCAD daje pełną swobodę definiowania powierzchni konstrukcyjnych dla tych elementów. Na poziomie trybu edycji.Wirtualny Budynek lub edytować pojedynczo. dostępne są bardziej zaawansowane metody edycji obejmujące między innymi możliwość wstawiania elementów w oknach przekrojów. Ponadto. (Zobacz Tryb edycji Przegrody Strukturalnej na stronie 306). Jeśli używasz Metody Obrysu. Aby dokonać edycji poszczególnych komponentów Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. otwórz Ustawienia Przegrody Strukturalnej. W tym Praca z Przegrodami Strukturalnymi: Wprowadzenie Utworzenie Przegrody Strukturalnej wymaga wprowadzenia prostego elementu graficznego. która nie może być ograniczona do płaszczyzn pionowych czy poziomych. Kliknięcie przycisku Wstaw spowoduje utworzenie Przegrody Strukturalnej. gdzie można edytować poszczególne komponenty graficznie lub korzystając z odnoszących się do nich okien dialogowych ustawień. Edycja na poziomie systemu lub całej Przegrody Strukturalnej: Zaznacz Przegrodę Strukturalną. przejdź do trybu Edycja. Panele czy Łączniki). w porównaniu z innymi elementami konstrukcyjnymi. w zależności od wybranej metody geometrii. dowolność modyfikowania obrysu przegrody. W tym trybie można edytować tylko komponenty i schemat wybranej Przegrody Strukturalnej. Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Jest to graficzny obszar roboczy 3D. można jednak równocześnie wyświetlić resztę modelu w tle. Jeśli narysujesz Linię odniesienia/Łuk/Polilinię. Kliknij OK. poddane edycji komponenty Przegrody Strukturalnej będą od momentu modyfikacji posiadały Ustawienia Użytkownika. zachowując przy tym wszystkie cechy systemu. aby wprowadzić dokonane w oknie modyfikacje. polilinię. Modyfikacja poszczególnych komponentów na dowolnym szczeblu hierarchii odbywa się w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Ostatecznie zostanie wyświetlone okno dialogowe pozwalające na wprowadzenie podstawowych informacji o geometrii Przegrody Strukturalnej. posiadający dedykowane narzędzia i techniki edycji komponentów Przegród Strukturalnych. Poszczególne. Obejrzyj Przegrodę Strukturalną wstawioną do twojego projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 celu należy przejść do trybu edycji Przegrody Strukturalnej.

W trybie edycji nie można wstawiać nowych Przegród Strukturalnych. Na przykład. można jednak edytować dowolne komponenty Przegrody oraz tworzyć do dodatkowe komponenty. Funkcje te zostały opisane w innej części niniejszej dokumentacji. W wielu przypadkach. Panelu. łuk narysowane w oknie w trakcie konstruowania Przegrody Strukturalnej. Jeśli używasz metody Obrysu do utworzenia Przegrody Strukturalnej. Obrysem oraz Podstawą). możliwe jest skorzystanie z domyślnych ustawień dla systemu lub zdefiniowanie własnych ustawień. należy je zaznaczyć a następnie zmienić ustawienia w odnośnym oknie dialogowym. Linia Odniesienia stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Wzorem Siatki. Jeśli używasz jednego z tych narzędzi do utworzenia nowego komponentu.Wirtualny Budynek wybrać i zmodyfikować dowolną kategorię komponentów edytowanej Przegrody Strukturalnej. polilinia. będziesz wstawiał linię wzdłuż istniejącego 286 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Możliwa jest edycja Linii Odniesienia wstawionej wcześniej Przegrody Strukturalnej. używając narzędzi Schematu. W trybie Edycji można tworzyć dodatkowe komponenty dla Przegród Strukturalnych. Po zmianie ustawień komponentów. łuku). Panel. Profil. Aby dostosować ustawienia dowolnych komponentów Przegrody Strukturalnej. Profilu. Zapisz zmiany i zamknij tryb Edycji Przegrody Strukturalnej. Zmiana ustawień wybranego komponentu spowoduje zmianę tego komponentu na Własny KomponentMożna stworzyć dowolną liczbę własnych komponentów. Dodatkowe polecenia Przegród Strukturalnych Menu Projekt > Przegroda Strukturalna zawiera zbiór poleceń dotyczących funkcji związanych z Przegrodami Strukturalnymi. Łącznika oraz Akcesorium. aby powrócić do standardowego środowiska edycji ArchiCADa. Zobacz Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej na stronie 316. W trybie Edycji każdy komponent (Schemat. zaznacz panel i zmień jego materiał. Komponenty Przegród Strukturalnych Istotną rzeczą jest rozróżnianie następujących komponentów Przegród Strukturalnych: Linia Odniesienia Linia Odniesienia to linia. Akcesorium. co pozwala na zmianę ustawień oraz wstawianie nowych komponentów do Przegrody Strukturalnej. Powierzchnia Odniesienia Powierzchnia Odniesienia to umowna płaszczyzna. Łącznik) posiada własne okno dialogowe ustawień i własne narzędzie. ustawienia systemowe już nie będą miały zastosowania. pierwszy narysowany segment obrysu to Linia Odniesienia. powierzchnia płaska lub wygięta w łuk utworzona przez ArchiCADa na podstawie narysowanej linii konstrukcyjnej (polilinii.

Siatkę można edytować (usuwać. Na istniejącej Przegrodzie Strukturalnej można narysować dodatkowe granice . Powierzchnia Odniesienia powstaje na podstawie wprowadzonej linii. Siatka określa domyślne położenie i rozmieszczenie Profili i Paneli Przegrody Strukturalnej. Panele). jednak najczęściej będą one względem siebie odsunięte. Siatka Powierzchnia Przegrody jest poprzecinana liniami Siatki (Pierwszy Kierunek i Drugi Kierunek Siatki. reprezentujący rzeczywistą granicę Przegrody Strukturalnej. W zależności od metody geometrii użytej do utworzenia Przegrody Strukturalnej. Zmiany geometrii Siatki spowodują odpowiednie zmiany Profili i Paneli. (Powierzchnia Przegrody wypukłej ma kształt cylindryczny. w rzeczywistości przesuwasz Powierzchnię Przegrody. i jest nieskończona jedynie wzdłuż osi walca. albo zostanie ona stworzona przez ArchiCADa za podstawie wprowadzonych parametrów. dodawać linie siatki. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315. Obrys Obrys to prosty wielobok położony na Powierzchni przegrody. jednocześnie utrzymując ją w formie pojedynczego elementu: wszystkie powstałe w ten sposób części Przegrody Strukturalnej wykorzystują identyczny Schemat. na której ułożone są rzeczywiste komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. Linia Odniesienia oraz Powierzchnia Odniesienia przesuwają się wraz z Powierzchnią Przegrody. że powstała ona na wypukłym kształcie.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 287 .) Nieskończona Powierzchnia Przegrody Strukturalnej zapewnia pełną swobodę łączenia Przegród Strukturalnych z innymi elementami oraz dodawania nowych fragmentów Przegrody do dowolnej istniejącej Przegrody Strukturalnej. Powierzchnia Przegrody jest nieskończona . Powierzchnia Przegrody Powierzchnia Przegrody określa kształt i orientację Przegrody Strukturalnej. przesuwać ją lub obracać). Powierzchnię Przegrody musisz narysować sam. stropu). Powierzchnią Przegrody oraz Linią Odniesienia). Obrys stanowi część Schematu Przegrody Strukturalnej (wraz z Siatką. Zobacz Edytuj Siatkę na stronie 310.Wirtualny Budynek elementu ArchiCAD (np.zapewnia to swobodę podziału Przegrody Strukturalnej na części (kwatery). To powierzchnia. Powierzchnia Przegrody może pokrywać się z Powierzchnią Odniesienia. definiowane jako część Schematu Przegrody Strukturalnej. Przy przesuwaniu bądź obracaniu Przegrody Strukturalnej jako całości. Zobacz Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 315.chyba.

Każda Przegroda Strukturalna może mieć dwie zapamiętane kategorie Paneli: Panele Główne i Wyróżnione. Panele. Panel Panele to płaskie. więc przesunięcie lub usunięcie Linii siatki spowoduje przesunięcie lub usunięcie Profili. Użyj Ustawień Schematu. do której należą poszczególne panele wzoru. Zobacz Panele Przegrody Strukturalnej na stronie 321. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Profil Zewnętrzny Przegrody Strukturalnej zawsze pokrywa się z wielobokiem Obrysu. Profile Słupków. Istnieje możliwość edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej tak jak każdego innego wieloboku. Obrys oraz Linię Odniesienia. Panele są zawsze umieszczane pomiędzy Profilami. Profile Rygli. 288 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Łączniki) są dołączone do Schematu. Zobacz Profil Przegrody Strukturalnej na stronie 317. Profile są dołączane do Siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Zobacz Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej na stronie 312.) Łącznik Przegrody Strukturalnej jest strukturą dodatkową służącą do połączenia paneli z Profilem. Wszystkie inne komponenty Przegrody Strukturalnej (Profile. Łącznik Profil Dla każdej Przegrody Strukturalnej można zdefiniować trzy kategorie Profili: Profile Zewnętrzne. aby rozmieścić Wzór Linii Siatki w dwóch kierunkach ("pierwszym” i “drugim”). Schemat również określa kategorię. Akcesoria. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. W ArchiCADzie. Zobacz Łączniki Przegrody Strukturalnej na stronie 324.Każdy Profil ma własne ustawienia. Schemat Schemat zawiera kluczowe definicje geometrii dla Przegrody Strukturalnej: Schemat obejmuje Powierzchnię Przegrody. Siatkę. Łącznik jest obiektem GDL i można go wstawiać pojedynczo lub automatycznie przy każdym przecięciu. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki.

a następnie w palecie Info wybrać metodę geometrii Polilinia . Załóżmy. nie reprezentujące konstrukcji . dający swobodę konstruowania Przegród niezależnie od sytuacji czy widoku modelu. Elewacja lub Rozwinięcie Ścian. Można również narysować obrys Przegrody Strukturalnej. W tych oknach metoda "Pojedyncza" wygeneruje Przegrodę Strukturalną prostopadle od płaszczyzny Przekroju. Zobacz Akcesoria Przegrody Strukturalnej na stronie 326. polilinię lub łuk a następnie wytłocz Przegrodę Strukturalną o określony odcinek. ArchiCAD oferuje szeroki zakres metod geometrii. Zobacz Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju na stronie 295.dołączone do Przegrody Strukturalnej. Utwórz Przegrodę Strukturalną W ArchiCADzie. że pracujemy nad poniższym projektem z dwiema kondygnacjami na Rzucie i chcemy wstawić Przegrodę Strukturalną dla pozostałej części budynku. w którym pracujesz. • • • Na Rzucie. można jednak zastosować kilka innych metod do zdefiniowania innej płaszczyzny konstrukcyjnej. tworzenie Przegrody Strukturalnej jest procesem intuicyjnym i elastycznym. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 289 . płaszczyzna konstrukcyjna to poziom kondygnacji. Możesz używać sposobów wstawiania znanych z innych narzędzi ArchiCADa. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie Aby utworzyć pojedynczą. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. W 3D. Utwórz pojedynczą. W Przekroju/Elewacji/RŚ płaszczyzna konstrukcyjna jest taka sama jak płaszczyzna Przekroju. Są to obiekty GDL wstawiane przy dowolnym Profilu istniejącej Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Akcesoria Akcesoria to komponenty opcjonalne.na przykład osłony przeciwsłoneczne . Przegroda Strukturalna zostaje wstawiona na lub względem płaszczyzny konstrukcyjnej. Narysuj linię odniesienia odpowiadającą długości Przegrody Strukturalnej. należy uaktywnić narzędzie Przegroda Strukturalna. płaską Przegrodę Strukturalną. Uwaga: Metoda Geometrii Polilinii jest również dostępna w oknie Przekrój. Przekrój/Elewacja/RŚ i 3D): narysuj linię. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna dla Przegrody Strukturalnej (tak jak każdego innego elementu konstrukcyjnego) to Zero Projektu lub Początek Układu. Metody wstawiania są niemal identyczne dla wszystkich okien (Rzut.Pojedyncza.

patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Kliknij. W tym celu należy przemieścić wskaźnik na zewnątrz budynku i kliknąć. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Kliknij Wstaw. Przegroda Strukturalna została wstawiona. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. W tym przypadku. wprowadzimy 620 cm i pozostawimy kąt jako 90 stopni dla Pionowej Przegrody Strukturalnej. aby zakończyć rysowanie linii odniesienia. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. aby zamknąć okno dialogowe. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. Szczegóły.) 290 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej oraz kąt nachylenia (domyślnie: 90 stopni). należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Sprawdzić rezultat w oknie 3D.

Pamiętaj. należy wykonać te same kroki co powyżej (Utwórz pojedynczą. płaską Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 289). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 291 .Wirtualny Budynek Obejrzyj ją w 3D. użyj funkcji Połącz Przegrodę Strukturalną. można dokonać graficznej edycji Przegrody Strukturalnej w oknie 3D używając funkcji swobodnego obrotu. którą wskazałeś kursorem w kształcie słońca). że ten kąt jest mierzony po "wewnętrznej" stronie Przegrody Strukturalnej (przeciwnej do strony. Kliknij aby wstawić pochyloną Przegrodę Strukturalną. pojawi się kursor w kształcie słońca: kliknij kursorem w kształcie słońca. Wprowadź kąt nachylenia w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną: w przykładzie wpisano 72 stopnie. Zobacz Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej na stronie 331. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Zobacz Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej na stronie 334. Po narysowaniu linii odniesienia. Utwórz pochyłą Przegrodę Strukturalną Aby utworzyć pochyłą Przegrodę Strukturalną. Aby dociąć końce ściany poprzez połączenie ich z Przegrodą Strukturalną. Aby zmienić kąt nachylenia wstawionej Przegrody Strukturalnej.

Kliknij dwukrotnie aby zamknąć wielobok. tak jak podczas rysowania wieloboków. której obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. Utworzymy Przegrodę Strukturalną. Jeśli narzędzie Przegroda Strukturalna jest aktywne. zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w tę samą stronę co płaszczyzna Przekroju (od Ciebie). W oknach Przekroju. Otwórz Przekrój. że zewnętrzna część Przegrody Strukturalnej będzie skierowana w kierunku przeciwnym do Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 292 . Uwaga: Użycie metody Obrysu na Rzucie spowoduje utworzenie poziomej Przegrody Strukturalnej na poziomie kondygnacji. W tym celu. wybierz metodę geometrii Obrys z palety Info Przegrody Strukturalnej. wykorzystamy metodę geometrii Obrysu w oknie Przekrój. Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. Możesz także kliknąć ostatni/pierwszy punkt wieloboku kursorem w kształcie Młotka. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: • Kliknięcie wewnątrz wieloboku (na powierzchni Przegrody Strukturalnej) spowoduje. Teraz kliknij kursorem w kształcie słońca aby określić zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej: • Jeśli klikniesz na zewnątrz wieloboku. że narysowaliśmy linię przekroju. wprowadzona płaszczyzna dokładnie pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. budynek i jego linia przekroju S-01 wyglądają następująco. klikając przy każdym węźle. który narysujesz. Narysuj Obrys Przegrody Strukturalnej wzdłuż żądanego konturu. Zwróć uwagę.Wirtualny Budynek Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Stosując tę metodę możesz utworzyć Przegrodę Strukturalną poprzez odręczne narysowanie jej obrysu w oknie Przekroju. Na Rzucie. której jedynym zadaniem jest określenie płaszczyzny konstrukcyjnej dla Przegrody Strukturalnej.

2) Trzy punkty: Kliknij kolejno trzy razy. na których umieszczona zostanie Przegroda Strukturalna. Kliknij drugi raz. aby Przegroda Strukturalna była skierowana na zewnątrz budynku. aby wstawić środek. w oknie Przekroju nie będą widoczne jej komponenty (Panele. ze względu na geometrię tej Przegrody Strukturalnej. aby zdefiniować promień i jeden z punktów końcowych Przegrody Strukturalnej. Elewacji. rezultat można zobaczyć zarówno w Rzucie jak i oknie 3D. Kliknij Wstaw. po narysowaniu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. Jednak. Profile). aby określić punkt początkowy. które stosuje się do rysowania okręgów lub łuków ścian w programie ArchiCAD. klikamy kursorem w kształcie słońca wewnątrz wieloboku.Wirtualny Budynek płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). Kliknij kursorem w kształcie słońca. zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej znajduje się za linią przekroju. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. RŚ lub oknie 3D. w oknie Przekroju. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Uwaga: Wypukłe Przegrody Strukturalne mają zawsze regularny kształt: po utworzeniu. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. Dlatego też. Zatem. a następnie zaznaczyć części walca. Kliknięcie trzeci raz spowoduje zdefiniowanie drugiego końca ściany. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. oś Powierzchni Przegrody cylindrycznej jest pionowy albo poziomy w stosunku do płaszczyzny konstrukcyjnej.) W naszym przypadku chcemy. chociaż później można ją nachylić w dowolnym kierunku. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną: Metody geometrii Wypukłą Przegrodę Strukturalną można utworzyć na Rzucie. aby zamknąć okno dialogowe. Aby zdefiniować geometrię wypukłej Przegrody Strukturalnej. przeciwnie do płaszczyzny Przekroju (do Ciebie). należy najpierw zdefiniować cylindryczną Powierzchnię przegrody. kolejny punkt oraz punkt końcowy Przegrody Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 293 . będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Rezultat na Rzucie będzie wyglądał następująco: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. 1) Środek i promień: Kliknij. W większości są to te same metody. Teraz. Wybierz jedną z czterech metod geometrii aby utworzyć wypukłą Przegrodę Strukturalną o cylindrycznej powierzchni.

wykonaj następujące czynności: Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Trzy Punkty z palety Info. Przesuń kursor. a następnie kliknij aby wybrać pożądaną geometrię. Przykład. Spowoduje to wstawienie Przegrody Strukturalnej o kształcie pełnego okręgu. pojawi się kursor w kształcie oka. patrz Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D na stronie 302. aby podglądnąć dostępne możliwości. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie Jeden z boków stropu przedstawionego poniżej budynku ma kształt łuku. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Pierwsze dwa kliknięcia zdefiniują punkt początkowy i końcowy Przegrody Strukturalnej. Przykład. aby wstawić Przegrodę Strukturalną tworzącą pełny okrąg. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Aby dodać wypukłą Przegrodę Strukturalną do Elewacji Południowej. Określenie tych trzech punktów spowoduje również obliczenie promienia walca odniesienia oraz środka. Jeśli trzy punkty styczne dają więcej niż jedną możliwość utworzenia pełnego okręgu. Pojawi się tymczasowy okrąg odniesienia. 4) Promień i oś: Użyj tej metody geometrii. aby określić trzy punkty Przegrody Strukturalnej. aby utworzyć Przegrodę Strukturalną o kształcie regularnego łuku. Ta Przegroda Strukturalna będzie zawsze kształtem pół-cylindra wstawionym na wprowadzonej płaszczyźnie. Kliknij kolejno trzy razy. 3) Styczne: Użyj tej geometrii. patrz Utwórz wypukłą Przegrodę Strukturalną na Rzucie na stronie 294. 294 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Kliknięcie po raz trzeci spowoduje wygenerowanie długości łuku Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Strukturalnej. Kliknij trzy punkty. aby zdefiniować łuk odniesienia Przegrody Strukturalnej.

Szczegóły. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm.Wirtualny Budynek Kliknięcie po raz czwarty spowoduje zdefiniowanie łuku. aby zamknąć okno dialogowe. należy określić punkt początkowy oraz długość wytłoczenia. Kliknij Wstaw. Polilinia. Sprawdzić rezultat w oknie 3D. która powoduje wygenerowanie Przegrody Strukturalnej z Linii Odniesienia (np. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. nie można zdefiniować kąta nachylenia. W tym celu. Kliknij kursorem w kształcie słońca. Łańcuch czy Łuk). Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. należy użyć opcji w oknie dialogowym Wstaw Przegrodę Strukturalną w Przekroju.) Określanie położenia Przegrody Strukturalnej w Widoku Przekroju Płaszczyzna konstrukcyjna w oknie Przekroju pokrywa się z płaszczyzną Przekroju. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. utworzonego przez dwa końce ściany oraz środek walca. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Jeśli wybierzesz metodę geometrii. W przypadku wypukłej Przegrody Strukturalnej. będzie ona zawsze pionowa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 295 .

Wprowadź całkowitą długość wytłoczenia w pierwszym polu poniżej.a dla każdego inny wzór. • Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie Wybierz metodę geometrii Łańcuch.Wirtualny Budynek • Aby dowolnie ustawić początek wytłoczenia poprzez przesunięcie punktu początkowego z wprowadzonej płaszczyzny: Wybierz pierwszą metodę. wstawimy Łańcuch Przegród Strukturalnych wzdłuż bardziej złożonego konturu stropu. W poniższym przykładzie. Dla każdego odcinka Przegrody Strukturalnej. wybierz trzecią opcję. Pierwsze pole to długość bezwzględna wytłoczenia. • Aby rozpocząć konstruowanie Przegrody Strukturalnej “w tył” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę czwartą i wprowadź długość wytłoczenia. Wybierz narzędzie Przegroda Strukturalna i wybierz metodę geometrii Łańcuch z palety Info.) Aby rozpocząć konstruowanie przegrody strukturalnej “w przód” od płaszczyzny konstrukcyjnej (linii przekroju): wybierz metodę drugą i wprowadź długość wytłoczenia. 296 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • Aby środek wektora wytłoczenia znajdował się na płaszczyźnie konstrukcyjnej. Tutaj nie ma przesunięcia (Przegroda Strukturalna zaczyna się dokładnie na płaszczyźnie konstrukcyjnej). aby utworzyć wieloodcinkową Przegrodę Strukturalną na podstawie linii odniesienia narysowanej jako łańcuch polilinii. można ustawić oddzielny schemat . trzecie pole to przesunięcie od wprowadzonej płaszczyzny. (Suma tych dwóch wartości jest wyświetlona w polu środkowym.

używając tych samych opcji palety pomocniczej. nie można określić kąta nachylenia. co w przypadku rysowania wieloboku. wybierając Profil w trybie Edycji i konfigurując Typ w Ustawieniach Profilu. Szczegóły. możesz ustawić ten Profil jako Niewidoczny. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. W przypadku łańcucha Przegród Strukturalnych. Profil jest zawsze wstawiany w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków.Wirtualny Budynek Przerysuj obrys stropu. Podwójne kliknięcie zakończy rysowanie linii odniesienia. Łańcuch Przegród Strukturalnych ma tyle Schematów ile segmentów: jednocześnie można wybrać jeden Schemat i dostosować jego ustawienia. Takiego Profilu nie można usunąć. wprowadź wysokość Przegrody Strukturalnej. Przegroda Strukturalna zostanie wstawiona. bazująca na trój-odcinkowej Linii Odniesienia. Wynik: pojedyncza Przegroda Strukturalna o trzech Powierzchniach. będzie ona zawsze pionowa. aby utworzyć linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. aby określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. aby zamknąć okno dialogowe. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 297 . Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną. Kliknij Wstaw.) Kliknij kursorem w kształcie słońca. (Jeśli chcesz. W tym przypadku wprowadzimy 620 cm.

Zobacz także Edytuj wór i położenie Siatki na stronie 310. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. Następnie kliknij punkt (kursor w kształcie strzałki). aby zastosować zmiany. jak w przypadku konstruowania dowolnych innych elementów w tym oknie. Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. w palecie Info dostępne są następujące opcje definiowania płaszczyzny konstrukcyjnej Przegrody Strukturalnej: Domyślna: Dla Przegród Strukturalnych domyślna płaszczyzna konstrukcyjna w oknie 3D jest identyczna. aby określić płaszczyznę konstrukcyjną. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Krawędź plus punkt: Kliknij dowolną krawędź (kursor w kształcie znaku mercedes).Wirtualny Budynek Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna w oknie 3D. (Zero Projektu lub Początek Układu Współrzędnych).) Na ekranie wyświetlona zostanie płaszczyzna obracająca się wokół linii jako osi. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Kliknij OK. Wybrany Schemat będzie od teraz Własnym Schematem. aby zdefiniować linię. Inteligenta: Zastosuj jedną z następujących "inteligentnych" metod. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień Początek Wzoru Siatki. 298 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • • Powierzchnia: Kliknij dowolną powierzchnię: płaszczyzna powierzchni będzie płaszczyzną konstrukcyjną. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną kilkoma kliknięciami myszy.

proces jest taki sam jak w przypadku Rzutu. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. Kliknij punkt a następnie krawędź. Niezależnie od miejsca.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info. Jednak wynik jest inny. aby określić długość linii odniesienia. aby wstawić pionową płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. Kliknij. Pionowo: Kliknij punkt. prostopadłego ("normalnego") w stosunku do żądanej płaszczyzny. W oknie 3D. Normalny: Określ pochyloną płaszczyznę konstrukcyjną poprzez określenia wektora. aby wstawić poziomą płaszczyznę konstrukcyjną we wskazanym miejscu. W naszym przykładzie: 1) Kliknij dwa punkty. aby zdefiniować normalny wektor dla konstrukcyjnej płaszczyzny 2) Następnie kliknij punkt przez który będzie przechodziła płaszczyzna konstrukcyjna. jaką teraz narysujesz zostanie wstawiona na tę płaszczyznę konstrukcyjną.Wirtualny Budynek Definiowanie innych płaszczyzn konstrukcyjnych. Każda linia odniesienia. Przykład. • Poziomo: Kliknij punkt. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. wybierz metodę geometrii Polilinia . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kliknij dwa przednie narożniki budynku. • Punkt plus krawędź: Ta metoda jest odwrotnością metody przedstawionej powyżej. Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna. płaszczyzna konstrukcyjna będzie ustawiona w tym samym miejscu i będzie oznaczona tymczasową siatką. płaską Przegrodę Strukturalną w oknie 3D W oknie 3D. aby określić normalny wektor dla płaszczyzny konstrukcyjnej. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: 299 . w którym klikniesz. Trzy punkty: Kliknij trzy punkty. patrz Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej na stronie 303. Utwórz pojedynczą. aby zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. lub Kliknij krawędź. Kursorem w kształcie słońca kliknij po jednej stronie linii odniesienia by określić zewnętrzną stronę Przegrody Strukturalnej. domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D (Zero projektu lub Początek układu). aby rozpocząć rysowanie linii odniesienia Przegrody Strukturalnej.

Szczegóły. W tym celu użyjemy w oknie 3D metody geometrii Obrysu. a Przegroda Strukturalna będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. można jednak użyć innego poziomu odniesienia korzystając z rozwijanego menu: Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Kliknij Wstaw. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. zarówno górna jak i dolna wartość wzniesienia mierzone są począwszy od linii odniesienia. Uwaga: Trzy ikony w części Położenie okna dialogowego Wstaw Przegrodę Strukturalną umożliwiają trzy sposoby określenia wysokości Przegrody Strukturalnej. Utworzymy Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek Domyślnie. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. 300 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .) Narysuj obrys Przegrody Strukturalnej w oknie 3D Rozpoczynamy od poniższego modelu budynku. patrz rozdział Okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Rzut i Okno 3D w Pomocy ArchiCADa. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”. której Obrys będzie prowadził wzdłuż otworu w południowej ściany budynku. Sprawdź rezultat.

Teraz kilkoma kliknięciami musisz zdefiniować płaszczyznę konstrukcyjną. aby określić położenie płaszczyzny konstrukcyjnej. aby zamknąć wielobok. W tym przykładzie użyjemy “Inteligentnej” płaszczyzny konstrukcyjnej prostopadłej do stropu. Sprawdź rezultat. Aby jednak łatwiej było wstawić element. możesz użyć innej płaszczyzny konstrukcyjnej. Następnie kliknij górny narożnik budynku kursorem w kształcie strzałki. Kliknij krawędź stropu kursorem w kształcie znaku Mercedesa (oznaczającym krawędź). W wyniku tej czynności w oknie pojawi się płaszczyzna obracająca się (w miarę poruszania kursorem) dookoła klikniętej krawędzi. klikaj kolejne węzły tak jak podczas rysowania dowolnej polilinii. wybierz metodę geometrii Obrys . który narysujesz. Szczegóły. Uwaga: Linia odniesienia tej Przegrody Strukturalnej to pierwszy odcinek Obrysu. Kliknij dwukrotnie w ostatnim punkcie obrysu lub kliknij kursorem w kształcie Młotka. kliknij powierzchnię wieloboku: zewnętrzna strona Przegrody Strukturalnej będzie skierowana do Ciebie. Teraz kliknij. aby rozpocząć rysowanie obrysu Przegrody Strukturalnej na płaszczyźnie konstrukcyjnej. Kiedy pojawi się kursor w kształcie słońca. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 301 . Przy aktywnym narzędziu Przegroda Strukturalna.Pojedyncza oraz Domyślną Płaszczyznę Konstrukcyjną z palety Info.Wirtualny Budynek Domyślna płaszczyzna konstrukcyjna Przegrody Strukturalnej w oknie 3D jest taka sama jak bieżąca płaszczyzna konstrukcyjna 3D. aby zdefiniować linię. patrz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298.

Teraz.) zdefiniować promień półcylindra. a następnie kliknij aby zakończyć konstruowanie Przegrody Strukturalnej. a następnie kliknij aby 302 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . znajdź środek stropu i kliknij jeden raz: oś naszego pół-walca będzie przebiegać przez ten punkt. aby wstawić odpowiednią płaszczyznę konstrukcyjną. Tymczasowe elementy graficzne pomogą ci przy konstruowaniu struktury. Wybierz metodę geometrii Promień i Osi oraz Poziomą Płaszczyznę Konstrukcyjną Teraz przesuń kursor aby określić długość przegrody strukturalnej.Wirtualny Budynek Aby edytować poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej przy pomocy trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. (Jeśli zaznaczysz Przegrodę Strukturalną w oknie Rzutu lub Przekroju/Elewacji. Utwórz pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną w oknie 3D Skonstruujemy pół-cylindryczną Przegrodę Strukturalną na stropie w oknie 3D. Przytrzymaj wciśnięty przycisk myszy i przeciągnij kursor do bardziej odległego końca stropu. Zobacz rezultat w oknie 3D. należy wybrać Przegrodę Strukturalną i kliknąć przycisk Modyfikuj. Kliknij strop. będzie to przycisk “Edytuj w 3D”.

Załóżmy. W oknie 3D narysuj Wektor Normalny odpowiadający nachyleniu budynku (płaszczyzna konstrukcyjna będzie prostopadła do wektora). Przyjrzyjmy się następującemu modelowi w 3D: Po zakończeniu rysowania Wektora Normalnego. należy dla narzędzia Przegroda Strukturalna wybrać metodę geometrii Pojedyncza oraz płaszczyznę konstrukcyjną opartą o Wektor Normalny (prostopadły). Konieczna będzie płaszczyzna konstrukcyjna prostopadła do kierunku nachylenia budynku.Wirtualny Budynek Wytłocz Przegrodę Strukturalną z Pochylonej płaszczyzny konstrukcyjnej Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. zostaje ona wytłoczona w kierunku prostopadłym z określonej linii tworzącej. Teraz można przystąpić do rysowania linii tworzącej. Linia tworząca (zgodnie ze wskazaniem tymczasowej linii pomocniczej) jest ograniczona i ułożona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. Zobacz Zdefiniuj płaszczyznę konstrukcyjną Przegrody Strukturalnej w oknie 3D na stronie 298. W tym celu. W dowolnych miejscach wskaż początek i koniec przegrody strukturalnej: W naszym przypadku. Jednak w oknie 3D można zdefiniować dowolną płaszczyznę konstrukcyjną. przy będą to dwa narożniki stropów znajdujące się z przodu. Kliknij w dowolnym miejscu. która odpowiada kształtowi budynku. Płaszczyzna konstrukcyjna jest zazwyczaj pionowa albo pozioma. prostopadła do niego. W tym przypadku rysujemy wektor łączący południowo zachodnie narożniki górnego i dolnego stropu: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 303 . zostanie wyświetlona płaszczyzna konstrukcyjna. aby wstawić płaszczyznę konstrukcyjną: jej kąt będzie definiował kierunek wytłoczenia Przegrody Strukturalnej z linii tworzącej. nie zaś prostopadła do podstawy (gruntu). aby została ona wytłoczona prostopadle do płaszczyzny konstrukcyjnej. że chcesz narysować Przegrodę Strukturalną tak.

za pomocą jednego okna dialogowego. Edycja na poziomie Systemu Zastosuj edycję na poziomie Systemu. Pojawi się okno dialogowe Wstaw Przegrodę Strukturalną: Określ wzniesienie góry i dołu Przegrody Strukturalnej. dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie pokrywała się z pochyloną płaszczyzną konstrukcyjną i zarówno górna jak i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie prostopadła do płaszczyzny konstrukcyjnej. 304 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . W tym przypadku skorzystamy z innego Poziomu Odniesienia. górna i dolna krawędź Przegrody Strukturalnej będzie równoległa do płaszczyzny poziomej i będzie się znajdowała na wysokości Zera projektu. W ten sposób.Wprowadź 0 dla podstawy i 620 dla szczytu przegrody. aby zdefiniować zewnętrzną część Przegrody Strukturalnej. Otwórz Ustawienia Domyślnie Przegrody Strukturalnej klikając dwukrotnie narzędzie Przegroda Strukturalna. Wybierz Zero Projektu jako Poziom Odniesienia dla wzniesienia podstawy i szczytu przegrody. Możesz też zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. którą chcesz poddać edycji i otworzyć okno Ustawienia Wybranej Przegrody Strukturalnej. aby zmienić ustawienia bądź dokonać edycji elementu Przegrody Strukturalnej jako całości.Wirtualny Budynek Kliknij Wstaw. Pojawi się kursor w kształcie słońca: Kliknij poniżej linii tymczasowej. Bardzo istotny jest Poziom Odniesienia: jeśli jest mierzony od Linii Odniesienia.

Profili.Wirtualny Budynek Wybierz spośród elementów znajdujących się w hierarchicznej liście po lewej stronie okna. Użyj opcji okna dialogowego. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z dwóch kategorii Paneli. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć dwie domyślne kategorie (lub “klasy”) Paneli. tak jak dowolny inny element konstrukcyjny. są reprezentowane za pomocą symboli. Na przykład. kliknij przycisk Jednakowe Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Kategorie Paneli znajdujący się w górnej części okna ustawień Paneli. (Po wstawieniu Przegrody Strukturalnej. Rygle: oznacza to. Po zmodyfikowaniu parametrów jednej z trzech kategorii Profili. Można skonfigurować wszystkie kategorie Profili w ten sposób. jeśli zmienisz materiał Profilu Słupka. Pamiętaj. Wyświetlenie Przegrody Strukturalnej Wyświetlanie Przegrody Strukturalnej w Rzucie i w Przekroju można zdefiniować w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. Łączników oraz Akcesoriów. wraz z częścią pozawidokową (znajdującą się powyżej płaszczyzny cięcia dla rzutu).) Modyfikacje wprowadzone w ustawieniach Wybranego Systemu Przegrody Strukturalnej spowodują zmianę wszystkich powiązanych części zaznaczonej Przegrody Strukturalnej. Modyfikacja Słupków nie będą miały jednak wpływu na ewentualne Własne Profile. aby otworzyć jedną ze stron okna dialogowego zawierającą różne Ustawienia Przegrody Strukturalnej. że ustawienia Paneli zostały podzielone na dwie strony: Główne i Wyróżnione: oznacza to. jest to opcja dostępna wyłącznie dla Przegród Strukturalnych. że jedna Przegroda Strukturalna może mieć równocześnie trzy domyślne kategorie (lub "klasy") Profili. Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Rzut i przekrój w Pomocy ArchiCADa. Zobacz Utwórz Przegrodę Strukturalną na stronie 289. Słupki.) Opcje konfigurowane tutaj definiują strukturę i wygląd wstawianych Przegród Strukturalnych. że domyślna opcja wyświetlania na Rzucie dla Przegrody Strukturalnej to “Symbol i Pozawidokowe”. używając technik edycji graficznej oraz poleceń menu Edycja lub poleceń palety pomocniczej. kliknij przycisk Jednakowe Kategorie Profili znajdujący się w górnej części okna ustawień Profili. wówczas po kliknięciu OK zmieniony zostanie materiał wszystkich Słupków w Przegrodzie Strukturalnej. Przegroda Strukturalna jest wyświetlona jako przecięta na poziomie płaszczyzny cięcia dla rzutu. Paneli. (Każda opcja została szczegółowo przedstawiona w rozdziale Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa w Pomocy ArchiCADa. wyświetlanie) oraz opcje dla komponentów: Schematu. Wstawioną Przegrodę Strukturalną można edytować jako całość. Profile i Panele. • Pamiętaj. oraz jej częścią widokową 305 . Można skonfigurować obie kategorie Paneli tak. aby miały takie same ustawienia. aby miały takie same ustawienia. użyj narzędzia Przegroda Strukturalna. aby wstawić Przegrodę Strukturalną używając dowolnej metody geometrii. Po zakończeniu konfiguracji ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. można dostosować poszczególne jej komponenty w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. W opcjach Symbol i Pozawidokowe. aby określić ogólne preferencje Systemu (położenie. • Pamiętaj. że ustawienia Profili zostały podzielone na trzy strony: Zewnętrzne.

Łącznik) posiada własne okno ustawień oraz własne narzędzie umożliwiające zmianę ustawień lub wstawienie nowych 306 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . komponent ten nie będzie już związany z Ustawieniami Systemu Przegrody Strukturalnej: staje się on Własnym Komponentem. zaznaczenia oraz edycji jak normalnej przestrzeni roboczej programu ArchiCAD. Ustawienia narzędzia Przegroda Strukturalna w trybie edycji Narzędzia można otwierać w znany sposób z Palety Narzędzi Przegrody Strukturalnej. o takim samym wyglądzie i układzie przycisków co analogiczna strona w oknie ustawień Przegrody Strukturalnej. Schematyczne: Wyświetlony będzie jedynie Schemat (Linie siatki. Prosimy pamiętać. Profilu. opcja Rzutu będzie bardziej odpowiednia. Akcesoria i Łączniki nie są w ogóle pokazywane na Rzucie.Wirtualny Budynek (znajdującą się poniżej płaszczyzny cięcia dla rzutu) w formie naśladującej widok 3D. aby dokonać zmian ustawień poszczególnych komponentów wybranej Przegrody Strukturalnej. Będą one miały wpływ na wyświetlanie Przegród Strukturalnych w oknie 3D. pionowych Przegród Strukturalnych. celem trybu edycji jest dostarczenie głębszego poziomu dostępu do komponentów istniejącej. wyświetlane są jedynie linie środkowe Profili. że zmiana ustawień każdego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji NIE spowoduje zmiany Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. W trybie edycji. Panelu. Parametry użytkownika można konfigurować tylko w trybie edycji. Akcesorium. W przypadku innych geometrii. lub dodać własne komponenty. dostępnej jedynie w trybie edycji: Każde z tych narzędzi ma własne okno ustawień. a jego parametry są określone lokalnie w odpowiednim oknie dialogowym ustawień narzędzi (np. Opcje Wyświetlania Modelu dla Przegród Strukturalnych Przejdź do menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. Można jednak użyć trybu edycji oraz dedykowanych narzędzi właściwych dla poszczególnych komponentów przegrody. Tryb edycji Przegrody Strukturalnej O trybie edycji Przegrody Strukturalnej Wszystkie wstawiane Przegrody Strukturalne są określone poprzez Ustawienia Systemu Przegrody Strukturalnej. Profil. Obrys. komponentów do Przegrody Strukturalnej. W panelu Opcje Elementów Konstrukcyjnych. W trybie Symbol i Pozawidokowe. każdy komponent (Schemat. Linia odniesienia). Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej w Pomocy ArchiCADa. wybranej Przegrody Strukturalnej. czy Akcesorium). Przekroju i oknie Dokumentu 3D: • • Pełne: W przegrodzie Strukturalnej wyświetlane są Panele i Profile. używając tych samych metod konstrukcyjnych. Panel. Opcja Symbol i Pozawidokowe jest zalecana dla regularnych. wybierz jedną z dwóch opcji wyświetlania Przegród Strukturalnych. że ustawienia narzędzi dla poszczególnych komponentów nie wyświetlają drzewa nawigacji dostępnego w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej oraz wyświetlany jest inny nagłówek. ustawień Schematu.) Po zmianie parametrów dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w trybie Edycji. Jedyna różnica polega na tym. (W trybie edycji nie można tworzyć nowych Przegród Strukturalnych. Łącznika.

Jeśli." Te parametry to parametry skonfigurowane w oknie Ustawień Systemu: Panele Główne.Wirtualny Budynek Ustawienia Paneli. tryb edycji: Własny Komponent oznacza. zaraz po wprowadzeniu zmiany do jakiegokolwiek parametru w oknie Ustawień Wyboru. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. (Patrz Paleta Trybu Edycji na stronie 308. tak jak w przypadku każdego innego narzędzia ArchiCAD. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 307 .) Będąc w trybie edycji możesz zachować i załadować Ulubione ustawienia osobno dla każdego narzędzia. Jednak. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Ustawienia wybierania Paneli. tytuł górnego panelu zmieni się na WłasnyKliknięcie OK spowoduje zmianę parametrów użytkownika jedynie dla zaznaczonych paneli. Poziom Systemu: Dla każdego wybranego komponentu w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej. ustawienia wyboru narzędzia wyświetlają parametry aktualnie zaznaczonego komponentu. przykładowo. Można zawsze odświeżyć to łącze zmieniając pole klasy z powrotem na System. zaznaczyłeś kategorię “Główne” dla opcji Panel. górny panel wyświetla domyślnie “Klasa: Panel Główny. że jego połączenie z ustawieniami Przegrody Strukturalnej zostało zerwane i wszelkie zmiany wprowadzone w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej nie będą miały na ten komponent wpływu.

w ustawieniach poszczególnych narzędzi dla komponentów Przegrody strukturalnej. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Należy sprawdzić. Wszystkie komponenty przegrody strukturalnej zostaną wstawione na warstwę wskazaną w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. (Te same polecenia dostępne są w menu: Projekt > Przegroda Strukturalna > Zakończ Edycję Przegrody lub Anuluj Edycję Przegrody. Paleta Trybu Edycji Paleta Trybu Edycji pojawia się automatycznie po wejściu w tryb edycji Przegrody Strukturalnej. model pokazany jest w oknie 3D (nawet jeśli Przegroda Strukturalna zaznaczona została na Rzucie lub oknie Przekrój/Elewacja/RŚ). zwykła paleta narzędzi ArchiCAD zostaje zastąpiona specjalną paletą narzędzi Przegrody Strukturalnej.) W trybie Edycji. który pojawi się na zaznaczonej Przegrodzie Strukturalnej. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. należy wybrać polecenie Ustawienia Przegrody znajdujące się w dolnej części Palety Trybu Edycji. Aby edycja była łatwiejsza. wyświetlane jest przypisanie warstwy. aby je 308 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . przypisanie do warstwy nie może być określane indywidualnie dla komponentów Przegrody Strukturalnej. Do trybu edycji można również przejść w następujący sposób: wybrać Przegrodę Strukturalną. Jeśli zaznaczenie obejmuje kilka różnych przegród strukturalnych. przycisk Edycji nie pojawi się i nie będzie można edytować poszczególnych komponentów żadnej przegrody. Po zamknięciu trybu Edycji. Pozostała część budynku (“środowisko”) pokazana będzie w tle. Aby edytować Ustawienia na poziomie Systemu bez zamykania trybu Edycji. lub Anuluj aby odrzucić zmiany. kliknij OK w palecie trybu edycji aby zachować zmiany i powrócić do okna 3D. należy najpierw zaznaczyć Przegrodę Strukturalną. Otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej Aby otworzyć tryb edycji.Wirtualny Budynek W trybie edycji. kliknięcie przycisku Odwołaj jeden raz spowoduje cofnięcie wszystkich zmian wprowadzonych w trybie Edycji. jednak nie można go edytować. Po zakończeniu wprowadzania zmian w wybranej Przegrodzie Strukturalnej w trybie Edycji. Uwaga: Opcja ta działa tylko jeśli wybrałeś pojedynczą Przegrodę Strukturalną. Następnie kliknij przycisk Modyfikuj (lub Edytuj w 3D). Uwaga: Jeśli okno 3D nie zawiera Przegrody Strukturalnej. można użyć Palety Trybu Edycji. każde polecenie Odwołaj spowoduje odwrócenie jedynie ostatniej wprowadzonej zmiany. czy Przegrodę Strukturalną widać w oknie 3D przed otwarciem trybu edycji Przegrody Strukturalnej. nie można skorzystać z trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. odpowiednio do potrzeb (kliknij ikonę w kształcie oka. aby pokazać/ukryć różne elementy Przegrody Strukturalnej. a następnie polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna> Edytuj Przegrodę Strukturalną.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 309 . Na przykład. uruchom narzędzie Schemat i kliknij Ctrl+A: wszystkie części Schematu (linie siatki.Wirtualny Budynek otworzyć lub zamknąć). aby wybrać dowolne komponenty Przegrody Strukturalnej. które można pokazywać lub ukrywać. Zaznaczenie kilku Paneli i Profili Po zaznaczeniu jednego Panelu lub Profilu w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. w zależności od potrzeb. aby ograniczyć zakres funkcji Znajdź i Zaznacz . tak zwane “Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów”. Zobacz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Paleta Trybu Edycji to narzędzie pomagające jedynie edytować sposób wyświetlania. Można klikać te ikony nawet podczas edycji. pojawi się pomoc edycyjna. aby zaznaczyć Schemat. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów pojawi się w tym samym momencie co Okno Informacji o Elemencie poprzedzające zaznaczenie. które nie ma wpływu na konstrukcję lub wygląd Przegrody Strukturalnej. “Środowisko” w tej palecie odnosi się do pozostałych elementów modelu budynku. Schemat będzie można w prosty sposób edytować. Uwaga: W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz Paleta Znajdź i Zaznacz w Pomocy ArchiCADa. Automatyczne Zaznaczanie Sekwencji Elementów to skrót umożliwiający zaznaczenie kilku Profili i Paneli. obrys oraz linia odniesienia) zostaną zaznaczone.aby odnaleźć poszczególne komponenty Przegrody Strukturalnej wewnątrz lub poza obszarem zaznaczenia. jednak w trybie Edycji Przegrody Strukturalnej można edytować tylko Komponenty Przegród Strukturalnych. Aby zaznaczyć wszystkie występujące komponenty. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji na dwa sposoby: Wybierz komponent Przegrody Strukturalnej w trybie edycji Użyj narzędzi zaznaczenia. można użyć Obszaru Zaznaczenia. wybierz narzędzie i kliknij Ctrl+A. spróbuj przełączyć na opcję Szkicowe lub Najlepsze Kontury w menu Widok > Tryby i parametry widoku 3D> Parametry okna widoku 3D. Po zaznaczeniu Profilu.Okno Informacji o Elemencie będzie reagowało na wyszarzone elementy Środowiska. Jeśli dezaktywujesz wyświetlanie Profili i Paneli (klikając ikony w kształcie oka w Palecie Trybu Edycji). Uwaga: Jeśli masz kłopoty z określeniem krawędzi elementów modelu pokazanych jako Środowisko. w oparciu o Siatkę Przegrody Strukturalnej.

Po zaznaczeniu Panelu.Wirtualny Budynek • przycisk z pojedynczą linią umożliwia wybranie wszystkich Profili wzdłuż pełnej linii siatki na której leży Profil: Edytuj Siatkę Aby zmodyfikować Siatkę zaznaczonej Przegrody Strukturalnej lub pojedynczą linię siatki. Zmieni się również rozmiar Paneli. że Profile przypisane do tej siatki lub linii siatki zostanie również przesunięte lub obrócone. Usunięcie linii Siatki spowoduje usunięcie Profilu znajdującego się na tej linii. funkcja Automatycznego Zaznaczania Sekwencji Elementów pozwala na zaznaczenie sekwencji Paneli wzdłuż Pierwszego kierunku siatki lub Drugiego kierunku siatki. dostosowując się do nowego wzoru. • Dodaj nową Siatkę Pamiętaj. można dostosować wzór siatki Przegrody Strukturalnej za pomocą edycji Ustawień Schematu. należy użyć trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Tryb ten umożliwia przeprowadzenie następujących czynności: • • • Przesunięcie lub usunięcie zaznaczonej linii siatki Obrócenie wszystkich linii siatki lub jednego z kierunków siatki Obrócenie lub przeniesienie Siatki jako całości Uwaga: Opcja obrócenia siatki nie jest dostępna dla Łańcuchów Przegród Strukturalnych oraz przegród cylindrycznych. należy w trybie edycji sprawdzić. • przycisk wyświetlający kilka równoległych linii umożliwia wybranie wszystkich Profili równoległych do wybranego Profilu. Aby edycja Siatki była łatwiejsza. Edytuj wór i położenie Siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej. czy Schemat jest widoczny (i w razie potrzeby wyłączyć widoczność innych komponentów). że przesunięcie lub obrócenie Siatki lub jednej oraz większej liczny linii siatki oznacza. Po dokonaniu edycji któregokolwiek z ustawień 310 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

kliknij dwukrotnie narzędzie Schemat. aby zastosować zmiany. Wprowadź żądane zmiany Wzoru Siatki lub zmień początek Wzoru Siatki. Kliknij OK. należy dezaktywować wyświetlanie Profili. Zobacz Położenie Wzoru w Pomocy ArchiCADa. Kliknij aby zatwierdzić operację. Wybierz polecenie Przesuń Linię Siatki z wyświetlonej palety pomocniczej: Obróć równoległe linie siatki Aby obrócić linie siatki w jednym kierunku (np. (Aby ułatwić dokonanie wyboru. Wybrany Schemat stanie się Własnym Schematem. Zmień położenie linii siatki Aby przenieść jedną linię siatki należy ją zaznaczyć kursorem w kształcie Mercedesa (kliknięcie dowolnego węzła spowoduje zaznaczenie całego Schematu). Sprawdź. wybierz jedną linię siatki. Zobacz także Utwórz Łańcuch Przegród Strukturalnych na Rzucie na stronie 296. czy wyświetlanie Schematu jest aktywne. Paneli. tylko drugi. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SchematPanel Wzór Siatki i Podgląd w Pomocy ArchiCADa. Jeśli początek Siatki został zdefiniowany w Ustawieniach Schematu jako określony punkt (w przeciwieństwie do własnego początku). początek Siatki będzie zablokowany i będzie można zmieniać położenie Siatki jedynie w Drugim kierunku. Łańcuch Przegrody Strukturalnej ma tyle Schematów ile segmentów: można wybrać jeden Schemat na raz i dostosować każdy Schemat osobno. Aby zmodyfikować wzór siatki Przegrody Strukturalnej graficznie. wybierz linię siatki albo całą Siatkę i użyj polecenia Zmiana położenia siatki z palety pomocniczej. 311 . a przestanie być Schematem Systemowym. którą chcesz obrócić. Schemat stanie się Schematem Własnym. należy przejść do trybu Edycji Przegrody Strukturalnej. Drugi kierunek siatki).Wirtualny Budynek schematu Przegrody Strukturalnej. a następnie z palety pomocniczej wybierz polecenie Obróć równoległe linie siatki. Łączników i Akcesoriów. aby otworzyć Ustawienia Schematu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Uwaga: Jeśli Przegroda Strukturalna jest zakrzywiona lub jest Łańcuchem.) Wybierz Schemat. nie będzie można obracać pierwszego kierunku siatki. Przeciągnij linię siatki w nowe położenie (pozostanie ona równoległa w stosunku do pierwotnego położenia). Zmiana położenia siatki Aby przesunąć całą siatkę ortogonalnie.

Usuń linię siatki W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można usunąć pojedynczą linię siatki: Zaznacz linię siatki i kliknij Usuń. Wybierz polecenie Obróć Siatkę z palety pomocniczej. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij aby zakończyć zmiany. aby zatwierdzić zmiany. Poruszaj kursorem wokół miejsca. Dodaj nową linię siatki Aby dodać nową linię siatki. należy zaznaczyć Przegrodę Strukturalną i otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Opcja obrotu siatki dostępna jest jedynie w przypadku Przegród Strukturalnych mających nieskończoną Powierzchnię Przegrody (nie jest dostępna dla Łańcucha Przegród Strukturalnych oraz dla przegród cylindrycznych). w którym chcesz wstawić linię siatki. należy uaktywnić narzędzie Schemat i w palecie Info wybrać tryb Konstrukcji Siatki: Kliknij w miejsce. narysuj wektor obrotu lub wprowadź kąt obrotu w Podręcznych Współrzędnych: Kliknij. Nie można usunąć całej Siatki. Obróć całą Siatkę Aby obrócić całą siatkę należy wybrać jedną linię siatki lub zaznaczyć całą Siatkę. Edytuj obrys Przegrody Strukturalnej Aby edytować Obrys Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. Tak jak w przypadku innych poleceń związanych z obracaniem w ArchiCADzie. aby wstawić nową linię siatki o żądanym kierunku: 312 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . w które przed chwilą kliknąłeś: obserwuj zmiany kierunku linii siatki i kliknij.

W Przekroju lub Elewacji nie można zaznaczać ani graficznie edytować Obrysu Przegrody Strukturalnej. Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju Włącz wyświetlanie Profili i Paneli i wyłącz wyświetlanie Schematu. Zaznacz schemat. poza Środowiskiem (widoczność ścian znajdujących się za Przegrodą Strukturalną będzie dla nas przydatna). a następnie wykorzystać zmieniony kształt wypełnienia do edycji Obrysu Przegrody Strukturalnej. że Obrys jest oznaczony grubszą linią w porównaniu do linii siatek. wyłączyliśmy widoczność wszystkich innych komponentów. Zobacz Zmiana Geometrii Wieloboków i Łańcuchów elementów na stronie 131. Można jednak użyć zestawu poleceń. Kliknij w punkt wzdłuż Obrysu aby wyświetlić paletę pomocniczą zawierającą polecenia edycji węzłów. Dokonaj potrzebnych modyfikacji Obrysu. W tym przykładzie. Zobacz Edycja obrysu Przegrody Strukturalnej w Przekroju na stronie 313. sprawdź czy widoczność Schematu jest włączona (w Palecie Trybu Edycji). Dodatkowe opcje edycji obrysu dostępne są w oknach przekrojów. aby zmienić kształt wypełnień. Te polecenia (Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w przekroju) dostępne są tylko w oknie Przekroju.Wirtualny Budynek Ponieważ Obrys stanowi część Schematu. Można również zaznaczyć tyko Obrys (bez linii siatki) klikając w dowolnym miejscu Obrysu kursorem w kształcie znaku Mercedesa. Zwróć uwagę. aby zobaczyć nowy kształt Przegrody Strukturalnej. Elewacji i Rozwinięcia ścian: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 313 .

za pomocą polecenia Odsuń Wszystkie Krawędzie (dostępnego w palecie pomocniczej. w której wyświetlona jest istniejąca Przegroda Strukturalna. Obrys Przegrody Strukturalnej zostanie przedefiniowany zgodnie z kształtem wieloboku wypełnienia. Możesz teraz zmodyfikować kształt wieloboku wypełnienia przy pomocy odpowiednich poleceń palety pomocniczej. Spowoduje to utworzenie wypełnienia o takim samym kształcie jak Obrys Przegrody Strukturalnej. Wypełnienie będzie wyświetlone z przodu w kolejności wyświetlania. Zaznacz Przegrodę Strukturalną. otwieranej poprzez kliknięcie węzła wybranego wieloboku.) Wybierz polecenie Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Przekształć Obrys na Wypełnienie. użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia. W przykładzie odsuwamy wszystkie krawędzie wypełnienia o 35 centymetrów. Usuń wypełnienie i sprawdź kształt Przegrody Strukturalnej. Wypełnienie będzie podstawą dla pożądanego kształtu Obrysu Przegrody Strukturalnej. zatem chwilowo przysłoni Przegrodę Strukturalną. 314 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . a następnie kliknij Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek • • • • Przekształć Obrys na Wypełnienie Przedefiniuj Obrys na podstawie Wypełnienia Odejmij Wypełnienie od Obrysu Dodaj Wypełnienie do Obrysu Otwórz Elewację. Po wprowadzeniu zmian wieloboku wypełnienia.

Dodatkowy Obrys Przegrody Strukturalnej Jedna Przegroda Strukturalna może zawierać kilka Obrysów. jednak wskazanie go jest również konieczne. Dzięki temu można utworzyć kilka oddzielnych kształtów lub sekcji w ramach jednej Przegrody Strukturalnej i zastosować dla wszystkich jeden Schemat. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Edycja Obrysu w Przekroju > Odejmij Wypełnienie od Obrysu.Przegroda Strukturalna zostanie odpowiednio zmieniona. zawsze będziesz miał odpowiednio dużo miejsca.Wirtualny Budynek Inne możliwości edycji Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju Wybierz narzędzie Wypełnienie i narysuj dowolny kształt na powierzchni Przegrody Strukturalnej. Uwaga: Ponieważ Powierzchnia każdej Przegrody Strukturalnej może być nieskończona w co najmniej jednym kierunku. Zobacz także Operacje Dodawania i Odejmowania Wieloboków na stronie 132. które mają kilka segmentów.) 4) Zacznij rysować nowy Obrys. 3) Wybierz narzędzie Schemat oraz metodę konstrukcji Obrysu. używającą jednakowych ustawień schematu. aby narysować dowolną liczbę nowych Obrysów nadal pracując na tej samej Przegrodzie Strukturalnej. Sprawdź. W naszym przykładzie jest tylko jeden segment Przegrody Strukturalnej. (Dotyczy to Łańcuchów Przegród Strukturalnych. 2) Wybierz Przegrodę Strukturalną i przejdź do trybu edycji. czy opcja wyświetlenia Środowiska jest aktywna. jednak w dwóch częściach. Wskaż fragment Przegrody Strukturalnej. 1) Narysuj prostą Przegrodę Strukturalną na jednej z powierzchni w standardowy sposób. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 315 . W naszym przykładzie wstawimy Przegrodę Strukturalną na południowej elewacji budynku: jedną Przegrodę Strukturalną. Konstruujesz nowy obrys na Powierzchni Przegrody należącej do aktualnie zaznaczonego segmentu. lub Dodaj Wypełnienie do Obrysu. Zobacz Powierzchnia Przegrody na stronie 287.

Zwróć uwagę. Modyfikacje linii odniesienia spowodują zmianę kształtu Podstawy Przegrody Strukturalnej. zobacz Linie na stronie 407 i Zakrzywianie/Prostowanie krawędzi Elementu na stronie 140. Dokonaj potrzebnych modyfikacji linii odniesienia. że obie "części" Przegrody Strukturalnej są edytowane równocześnie ponieważ zostały zbudowane na jednej Powierzchni Przegrody i mają jeden Schemat. Panele i Profile zostaną odpowiednio zmienione. że Schemat został rozszerzony. Naciśnij klawisz Shift i przesuń kursor. 316 . aby ją zaznaczyć. (Linie siatki.Wirtualny Budynek Edytuj linię odniesienia Przegrody Strukturalnej Aby edytować linię odniesienia Przegrody Strukturalnej. zmieniamy prostą Przegrodę Strukturalną na zakrzywioną poprzez edycję linii odniesienia.) W naszym przykładzie. Zwróć uwagę. aby wyświetlić paletę pomocniczą z poleceniami edycji linii. Kliknij. Kliknij Linię odniesienia. aby wybrać Schemat. Zwróć uwagę. Więcej informacji na temat edycji linii. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 7) Spróbuj wprowadzić zmiany w wybranej linii Siatki lub Wzoru Paneli. sprawdź czy widoczność tego Schematu jest włączona. Ponieważ Linia odniesienia stanowi część Schematu. Obrys. aby mógł uwzględnić nowy Obrys. wybierz Przegrodę Strukturalną i otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. 5) Zakończ nowy obrys 6) Obejrzyj wynik. z wyświetlonym Schematem. że w naszym przykładzie Linia odniesienia znajduje się na dole i jest odsunięta od Przegrody Strukturalnej.

Profile Rygli. Właściwości Profili Zewnętrznych. spowoduje to również zmianę położenia lub usunięcie Profili.) W przypadku kilkuodcinkowej Przegrody Strukturalnej (Łańcucha). Słupków oraz Rygli są zdefiniowane w odpowiednich oknach dialogowych Ustawień Przegrody Strukturalnej. Aby określić która kategoria Profili będzie przypisana do Pierwszego Kierunku Siatki (Słupki czy Rygle). Dla każdej Przegrody Strukturalnej. (W trybie edycji Przegrody Strukturalnej można wstawić dodatkowe Profile niezależnie od Siatki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Do Drugiego Kierunku Siatki zostanie przypisana druga kategoria Profili (w tym przypadku Rygle). Takiego Profilu nie można usunąć. Profile zostają wstawione w uprzednio określonych miejscach. Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. profile wstawiane są wzdłuż linii Siatki. Słupków lub Rygli dla wybranej Przegrody Strukturalnej spowoduje zmianę każdego Profilu w tej kategorii. Wynik: Profile Zewnętrzne umieszczane są wzdłuż Obrysu Przegrody Strukturalnej. Jeśli przesuniesz lub usuniesz linię siatki.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. można zdefiniować trzy rodzaje (“kategorie”) Profili: Profile Zewnętrzne. Profile Słupków. Zmiana dowolnej cechy Profili Zewnętrznych. Profil będzie zawsze umieszczony w miejscu połączenia dwóch sąsiadujących odcinków. Słupki. Słupki i Rygle wstawiane są wzdłuż pierwszego lub drugiego kierunku siatki. należy użyć Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej: Panel Wstawianie Komponentów: Profil Przegrody Strukturalnej O Profilu Przegrody Strukturalnej Kiedy w ArchiCADzie stworzona zostaje Przegroda Strukturalna. 317 . Rygla) w Pomocy ArchiCADa.

stosowany do dla uzyskania Przegrody Strukturalnej o gładkiej powierzchni zewnętrznej. Typy Profili Wybierz typ Profilu w panelu “Typ Profilu i Geometria” okna Ustawienia Przegrody Strukturalnej. Aby określić. lub uproszczony wbudowany Profil o prostokątnym przekroju. a Rygle (pokrywające się z drugim kierunkiem siatki) są zaznaczone na zielono. do której z kategorii (klas) należy dany Profil. Z zewnątrz. bądź czy jest Profilem Własnym. aby dwa sąsiadujące panele były różne. Niewidoczne Profile są również przydatne jeśli nie chcesz "przeciążać" modelu zbyt dużą ilością elementów. Niewidoczny Profil istnieje jako obiekt. Półstrukturalny: Jest to wbudowany profil prostokątny. Dzięki temu można korzystać z zestawów Profili z różnymi właściwościami w zależności od ich położenia w strukturze. Dodatkowo. Typ ten jest wbudowany i prostokątny. wystarczy wybrać Przegrodę Strukturalną. wybrać dany Profil. można przypisać wybrane Profile do cech poszczególnych kategorii. Aby zatem zmienić wszystkie Profile Zewnętrzne w Przegrodzie Strukturalnej jednocześnie. otworzyć stronę Profili Zewnętrznych w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej i wprowadzić żądane zmiany. lub zdefiniować własne cechy dla dowolnej liczby zaznaczonych Profili. Słupki (pokrywające się z pierwszym kierunkiem siatki) są zaznaczone na niebiesko. na poniższej ilustracji Profile Zewnętrzne są zaznaczone na czerwono. otworzyć ustawienia Profilu i sprawdzić jego klasę w rozwijanej liście znajdującej się w górnej części okna dialogowego.Z tego Profilu możesz skorzystać jeśli chcesz. Profil Podstawowy: Jest to najczęściej stosowany typ Profilu. należy przejść do Trybu Edycji Przegrody Strukturalnej.Wirtualny Budynek Na przykład. a wszystkie Profile należące do kategorii Profili Zewnętrznych zostaną odpowiednio zmienione. W zależności od wymaganego poziomu szczegółowości. Profile każdej kategorii połączone są z ustawieniami dla poszczególnych kategorii. określonymi w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. ale nie chcesz aby był pomiędzy nimi wyświetlany Profil. pozbawionej widocznych elementów 318 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . używając stron ustawień poszczególnych kategorii Profili. widoczna jest listwa maskująca. należy wybrać standardowy Profil GDL. lub jeśli zastosowano inne komponenty (np. Można zmienić wszystkie cechy kategorii Profili jednocześnie. Gładką powierzchnię paneli można uzyskać także poprzez usunięcie Profili z linii siatki. jednaj nie jest on widoczny w oknach projektu. Po kliknięciu OK. okno dialogowe zostanie zamknięte. łączniki) dla połączeń pomiędzy panelami.

wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Profili. Panele łączą się ze sobą przed Profilem półstrukturalnym. otwórz stronę Ustawień profilu i odpowiednio skonfiguruj parametry. że ustawienia Profilu to ustawienia użytkownika. Obrócić lub Powielić Profil Usunąć Profil Uwaga: Usunięcie Profilu jest możliwe tylko w przypadku gdy dwa panele po dowolnej stronie Profilu znajdują się na tej samej płaszczyźnie. W przypadku Przegrody Strukturalnej. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Profilach. aby skonfigurować typ oraz kategorię Profilu. otwórz tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Użyj palety Info. Kliknij OK. do której wcześniej należały. Odbić. Jeśli panele nie znajdują się na tej płaszczyźnie. Ustaw widoczność. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309. jednak należy narysować nowy Profil w taki sposób. Wprowadź żądane zmiany. tak aby panele znajdowały się w tej samej płaszczyźnie. których parametry powinny zostać użyte (np.Wirtualny Budynek profili. należy najpierw usunąć linię siatki prowadzącą pomiędzy nimi. a Profile zostaną usunięte wraz z linią siatki. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. usunięcie linii siatki zmienia geometrię Przegrody Strukturalnej. Słupki. Paleta Info będzie teraz pokazywać. Rygla) w Pomocy ArchiCADa. Więcej na temat tego okna dialogowego. w którym chcesz wprowadzić zmiany. Kliknij narzędzie Profil aby otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Profilu oraz je zmienić Przesunąć. Jeśli chcesz aby w nowym Profilu zastosowane zostały parametry użytkownika. Dostosuj Indywidualny Profil Po wybraniu Profilu w trybie Edycji. Pamiętaj. Uaktywnij narzędzie Profil. pole "Klasa" zmieni się na “Własny Profil. Dodaj nowy Profil do Przegrody Strukturalnej Do istniejącej Przegrody Strukturalnej można dodać nowy Profil. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 319 . zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strony Profilu (Zewnęrzne. zatem od zewnątrz będzie widoczna tylko ewentualnie zdefiniowana szczelina. Słupki). która nie jest płaska. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym.) Zaznacz Profil. Aby dodać kolejny Profil. Taki Profil może być niezależny od Siatki. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Profilami oraz klasą.” Oznacza to. aby jego początek i koniec pokrywały się z węzłami istniejących Profili.

Następnie użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Kopiuj Wzór Kwatery. Priorytety Profili są skonfigurowane dla każdej klasy Profili w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Jeśli narysujesz Profil na linii Siatki. 320 . • Profile Zewnętrzne: Priorytet Przecięć 15 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Jeśli narysujesz wzór oparty o dodatkowe Profile w ramach danej kwatery wzoru siatki. należy najpierw sprawdzić. Przecięcia Profili Jeśli w Przegrodzie Strukturalnej stykają się dwa Profile. Wzór Profilu zostanie powielony. Profil będzie połączony z tą linią Siatki. Teraz kliknij kwaterę. Zmiana położenia linii Siatki spowoduje przesunięcie Profilu. który będzie krzyżował się z istniejącą linią Siatki. Aby wybrać całą ciągłą linię nowego Profilu (nie tylko jeden profil na raz). można będzie łatwo skopiować te Profile do innych kwater: patrz Kopiuj Wzór Kwatery w następnej części. do której chcesz wkleić wzór Profilu. z której chcesz skopiować wzór. użyj automatycznego zaznaczania sekwencji elementów: Następnie kliknij kwaterę. czy otwarty jest tryb Edycji Przegrody Strukturalnej i Profile są widoczne. Jeśli narysujesz nowy Profil. Kopiuj Wzór Kwatery Aby skopiować wzór Profili z dowolnej kwatery do innej kwatery.Wirtualny Budynek Teraz narysuj Profil w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Profil o wyższym priorytecie przetnie drugi Profil. Profil zostanie automatycznie podzielony w miejscu. w którym przecina linię Siatki.

Zobacz wyniki: Panele Przegrody Strukturalnej Panele to płaskie. Zewnętrzne . można określić parametry dla dwóch skonfigurowanych klas paneli w Ustawieniach Schematu Przegrody Strukturalnej Dwie zapamiętane kategorie Paneli Przegrody Strukturalnej zostały określone jako Panele Główne i Wyróżnione. zazwyczaj szklone powierzchnie Przegrody Strukturalnej. Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych Polecenie to należy stosować w celu poprawienia wyglądu połączenia w przypadku. (Jeden z dwóch nachodzących Profili zostanie przekształcony w Profil w kształcie narożnika. Aby określić układ poszczególnych klas paneli w stworzonej Przegrodzie Strukturalnej. na Powierzchni Przegrody. Przejdź do ustawień wybierania Profilu i ustaw suwak na żądany priorytet.10. W trybie edycji Przegrody Strukturalnej wybierz Profil dla którego chcesz zmienić priorytet przecięcia.podobnie jak zmiana jakiegokolwiek innego parametru spowoduje zmianę Profilu na Własny. Suwak pokazuje priorytety przecięcia wbudowanych Profili (od lewej strony do prawej: Rygle . Zmiana priorytetu przecięcia Profilu . Można jednak zmienić priorytet przecięcia dla dowolnych wybranych Profili. a drugi w Niewidoczny Profil. gdy dwa sąsiadujące Profile Przegrody Strukturalnej pokrywają się i nachodzą na siebie.5.Wirtualny Budynek • • Słupki: Priorytet Przecięć 10 Rygle: Priorytet Przecięć 5 Wybierz dwie Przegrody Strukturalne i użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Utwórz Wspólne Profile. przełącz je poprzez kliknięcie pola wzoru panelu w oknie Podglądu Przegrody Strukturalnej: kliknij dowolny panel. Tych wartości nie można edytować na poziomie klas Profili. Panele są automatycznie wstawiane pomiędzy Profilami.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 321 .15). Podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. Słupki .

Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. który chcesz zmodyfikować. który będzie pełnił funkcję drzwi lub okna. Zobacz Wstaw Panel typu drzwi lub okno na stronie 322. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. Dostosuj Indywidualny Panel Po wybraniu Panelu w trybie Edycji. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona Schemat w Pomocy ArchiCADa. szerokość) określone są w odpowiednich oknach dialogowych ustawień Przegród Strukturalnych. Kliknij OK. Zmiana dowolnej cechy kategorii panelu Głównego lub Wyróżnionego spowoduje zmianę każdego panelu w tej klasie. które służą jako otwory drzwi lub okien. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Panelami oraz klasą. Pamiętaj.” Oznacza to. Można jednak wstawiać Panele typu obiekt. że po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. materiał. można: Wstaw Panel typu drzwi lub okno Istnieje możliwość wstawienia panelu GDL. tekst w polu "Klasa" zmieni się na “Własny Panel. Więcej na temat tego okna dialogowego. • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu oraz dokonać zmiany ustawień Panelu. do której wcześniej należały. Panele Przegrody Strukturalnej będą w większości montowanymi na stałe powierzchniami szklanymi. Wyróżniony) w Pomocy ArchiCADa. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Panelach. Właściwości klasy panelu Głównego i Wyróżnionego (typ. Niektóre z nich zostały skonfigurowane w 322 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Ustawienia Paneli (Główny. Wprowadź zmiany. Usunąć Panel Edytować jego parametry Zaznacz Panel.Wirtualny Budynek aby przełączyć klasę z Głównej (białej) na Wyróżnioną (szarą) i odwrotnie. Kliknij narzędzie Panel aby otworzyć Ustawienia Wybranego Panelu. Zobacz także Zaznaczenie kilku Paneli i Profili na stronie 309.

aby zamienić je na panel typu drzwi. Na przykład. aby było lepiej widać Profile. Aby usunąć Profil.) Następnie należy zaznaczyć niepotrzebny Profil dzielący dwa panele. nich Profil. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 323 . Jeśli chcesz zamienić dwa wybrane panele na jeden panel drzwi. należy najpierw połączyć wybrane panele usuwając z pomiędzy W palecie Info. jeśli skonstruowałeś Przegrodę Strukturalną taką jak przedstawiono poniżej i chcesz wstawić w niej panel typu drzwi: Wybierz Przegrodę Strukturalną aby i przejdź do Trybu Edycji. Ponownie aktywuj wyświetlenie paneli (klikając ikonę w kształcie oka znajdującą się obok opcji "Panel" na liście konfiguracji wyświetlanie w trybie Edycji) i sprawdź czy dwa zaznaczone wcześniej panele zostały połączone w jeden. jako Typ Obiektu wybierz PS drzwi 2 12. można wyłączyć wyświetlenie paneli. Teraz zaznacz ten panel. Wybierz istniejące panele. Usuń ten Profil.Wirtualny Budynek ArchiCADzie 12 i można je znaleźć na rozwijanej liście w oknie Typ i Geometria Panelu. (Możesz wybrać tylko panele prostokątne.

Łącznik Przegrody Strukturalnej to opcjonalne komponenty. w przypadku. lub po obu stronach linii siatki.” Pozwala on edytować “górną część” drzwi w 90 stopniowych odstępach. aby utworzyć konstrukcję wsporczą lub (częściej) dla zastąpienia Profili w celu uzyskania gładkiej struktury. jeśli później obrócisz Przegrodę Strukturalną a "górna część" drzwi zmieni położenie.Wirtualny Budynek Łączniki Przegrody Strukturalnej O Łącznikach Wybrany panel zostanie zastąpiony panelem drzwi. Wstawianie Łączników Zwróć uwagę. 324 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . będzie to panel “Własny”. które można otwierać i zamykać tak jak inne drzwi GDL. Dodatkowo. W ArchiCADzie. Łącznik to obiekt GDL. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Łącznika. wstawione Łączniki można odbijać na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej i określać własnym numerem w celu tworzenia list i etykiet. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone według parametrów GDL. Łączniki można wstawiać albo obok siebie albo automatycznie przy każdym przecięciu linii siatki. Łączniki można wstawiać po dowolnej. lżejszej od tradycyjnej konstrukcji słupowo . Należy wybrać jedną z tych opcji w panelu Wstawianie Komponentów na stronie Systemu Przegrody Strukturalnej. że Panel drzwi ma edytowalny parametr o nazwie “Góra. za pomocą których można łączyć panele ze sobą. Nowowstawiony panel nie należy ani do klasy Główny ani Wyróżniony.ryglowej. w ArchiCADzie.

) Teraz kliknij punkt aktywny znajdujący się w środku połączenia. Jeśli chcesz aby w nowym Łączniku zastosowane zostały parametry własne. należy najpierw zaznaczyć Profile w żądanym punkcie łączenia paneli i przełączyć na typ "Niewidoczny". że ustawienia Łącznika to ustawienia własne.Wirtualny Budynek Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Wstawiania Komponentów w Pomocy ArchiCADa. Ręcznie wstawione Łączniki można konfigurować indywidualnie przy użyciu własnych cech w oknie Ustawień Łącznika. co utrudnia wstawienie Łącznika. Łączniki można wstawiać po dowolnej. używając narzędzia Łącznik oraz ustawień narzędzia Łącznik dostępnych w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. Zobacz Ustawienia Przegrody Strukturalnej: Łączniki w Pomocy ArchiCADa. Aby określić czy dany Łącznik należy do Systemu. Domyślnie Łączniki wstawiane są wewnątrz Przegrody Strukturalnej. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. wybrać dany Łącznik. Jeśli nie ma Profilu. Dodaj nowy Łącznik do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowy Łącznik do istniejącej Przegrody Strukturalnej. lub po obu stronach linii siatki. panele zostają połączone i razem tworzą gładką powierzchnię. Paleta Info będzie teraz pokazywać. otwórz stronę Ustawień Łącznika i odpowiednio skonfiguruj parametry. Uaktywnij narzędzie Łącznik. w razie potrzeby zastąpienia Profilu Łącznikiem. (Skorzystaj z panelu Typ Profilu i Geometria w Ustawieniach Profilu. należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. Drugą możliwością jest opcja Pojedynczo: oznacza to. lub można zastosować domyślnie ustawienia dla Łącznika (ze strony Łącznik w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej) określając Klasę jako Łącznik Systemowy. Wybranie opcji We Wszystkich Węzłach spowoduje wstawienie Łącznika w przy każdym punkcie siatki podczas tworzenia Przegrody Strukturalnej. że Łączniki nie będą wstawiane automatycznie. Z tego powodu. Automatycznie wstawione łączniki połączone są z ustawieniami skonfigurowanymi na stronie Łączniki w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej. Zazwyczaj. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 325 . Jednak w ArchiCADzie panele można łączyć tylko przy Profilach. otworzyć ustawienia Łącznika i sprawdzić listę rozwijaną znajdującą się w górnej części okna dialogowego. lub czy jest Łącznikiem Własnym. jednak można je wstawiać pojedynczo ręcznie. Łącznik wstawia się zamiast Profilu.

że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym.) Akcesoriom można przypisywać w trybie edycji własne cechy. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Łącznikach. wybrać dane Akcesorium. lecz można również określić. można: • Otworzyć Ustawienia Wybranego Łącznika oraz dokonać zmiany tych ustawień • Przeciągnąć Łącznik do innego punktu łączenia paneli. używając narzędzia Akcesoria. jedynie w trybie edycji Przegrody Strukturalnej. aby Akcesoria wykorzystywały systemowe ustawienia Akcesoriów z Ustawień Przegrody Strukturalnej. Dostosuj Indywidualny Łącznik Po wybraniu Łącznika w trybie Edycji.” Oznacza to. Profili i Schematu.dołączony do Przegrody Strukturalnej przy dowolnych Profilach. Akcesoria Przegrody Strukturalnej Akcesoria Przegrody Strukturalnej to opcjonalny komponent nie reprezentujący konstrukcji . Kliknij OK.taki jak osłona przeciwsłoneczna. lub czy jest Własnym Akcesorium. należy otworzyć Przegrodę Strukturalną w trybie Edycji. otworzyć ustawienia i sprawdzić rozwijaną listę znajdującą się w górnej części okna dialogowego.Wirtualny Budynek Ustaw widoczność. Kliknij. Zostanie on wstawiony przy najbliższym punkcie łączenia paneli. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. że zostało przerwane połączenie pomiędzy wybranymi Łącznikami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej. w którym zostaną wprowadzone zmiany. aby określić po której stronie Przegrody Strukturalnej chcesz wstawić Łącznik. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. listwa maskująca czy daszek . Aby określić czy dane Akcesorium należy do Systemu. • Usunąć Łącznik • Odbić Łącznik na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Łącznika lub palecie Info): Wstawianie akcesoriów W ArchiCADzie. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własny Łącznik. 326 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Do każdego punktu Profilu można dodać tylko jeden Łącznik. (Metoda Automatycznego wstawiania akcesoriów nie istnieje. Kliknij narzędzie Łącznik aby otworzyć Ustawienia Wybieranego Łącznika. Wprowadź żądane zmiany. akcesoria można wstawiać pojedynczo. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Łączników. Pamiętaj. Przesuwanie linii siatek (a tym samym zmiana położenia widocznych lub niewidocznych Profili) również spowoduje przesunięcie Łącznika.) Zaznacz łącznik.

aby ustalić orientację Akcesorium: na zewnątrz lub wewnątrz Przegrody Strukturalnej. Użyj palety Info. Orientacja Akcesorium po wstawieniu jest określona przez Profile. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 327 . Uaktywnij narzędzie Akcesorium.punkt końcowy najbliższy miejscu kliknięcia będzie początkiem Akcesorium. Kliknij Profil lub punkt końcowy Profilu . Kliknij kursorem w kształcie oka. Teraz wstaw nowe Akcesorium w trybie edycji.Wirtualny Budynek W ArchiCADzie. Akcesorium to obiekt GDL. Paleta Info będzie teraz pokazywać. otwórz okno Ustawienia Akcesorium i odpowiednio skonfiguruj parametry. Dodaj nowe Akcesorium do Przegrody Strukturalnej Aby dodać nowe Akcesorium do istniejącej Przegrody Strukturalnej. Jeśli chcesz aby w nowym Akcesorium zastosowane zostały parametry użytkownika. aby określić typ akcesorium i Klasę oraz zdecydować. Przeciągnij kursor i kliknij. aby określić punkt końcowy Akcesorium. że ustawienia akcesorium to ustawienia Własne. czy cechy nowowstawionego Akcesorium mają być połączone z analogiczną stroną Ustawień Przegrody Strukturalnej (Akcesorium Systemowe) czy nie (Własne). należy otworzyć tryb edycji Przegrody Strukturalnej. które można odnaleźć na liście parametrów w zakładce Typ Akcesorium. Jego geometria i parametry wyświetlenia są określone poprzez parametry GDL.

Zmiana położenia lub swobodny obrót Przegrody Strukturalnej spowoduje odpowiednie rozciągniecie połączonej ściany. Profili i Schematu. Zmiana położenia linii siatki lub Profili spowoduje również zmianę położenia Akcesorium.) Zaznacz akcesorium. (Możesz wybrać dowolną liczbę ścian. Odbić Akcesorium na przeciwną stronę Przegrody Strukturalnej (użyj przycisku Odbicie w ustawieniach narzędzia Akcesorium lub palecie Info): Usunąć Akcesorium • Ustaw widoczność.. Przegrody Strukturalne i Inne Elementy Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną Przegroda strukturalna może być połączona z jedną lub większą liczbą ścian. aby otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium. użyj tego okna dialogowego aby określić dokładny punkt połączenia ścian(y) z Przegrodą Strukturalną. że zaraz po wprowadzeniu zmian w tym oknie dialogowym. w którym zostaną wprowadzone zmiany. Kliknij OK. Zobacz Ustawienia Przegrody StrukturalnejUstawienia Akcesorium w Pomocy ArchiCADa. wybierz ścianę (ściany) i Przegrodę Strukturalną. ściana zostaje docięta do Przegrody Strukturalnej. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. Połączenie Przegrody Strukturalnej ze ścianą może być pomocne dla dostosowania geometrii ściany do pochylonej Przegrody Strukturalnej.. pole "Klasa" w górnej części okna zmieni się na “Własne Akcesorium. aby ułatwić sobie pracę (na przykład. Kliknij narzędzie Akcesorium. Wprowadź zmiany. aby zamknąć okno dialogowe i zastosować zmiany w wybranych Akcesoriach. Pamiętaj. wyłącz widoczność wszystkich elementów oprócz Akcesoriów.) Użyj polecenia Dołącz ścianę. Aby połączyć ścianę z Przegrodą Strukturalną. można: • • • Otworzyć Ustawienia Wybranego Akcesorium oraz dokonać zmiany ustawień Przeciągnąć Akcesorium do innego Profilu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 328 . Za każdym razem kiedy połączysz co najmniej jedną ścianę z Przegrodą Strukturalną. że zostało przerwane lub menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę.” To oznacza. Po połączeniu. z menu kontekstowego z okna. ale tylko jedną Przegrodę Strukturalną. Dostosuj Indywidualne Akcesorium Po wybraniu Akcesorium w trybie Edycji. Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną.Wirtualny Budynek połączenie pomiędzy wybranymi Akcesoriami oraz ustawieniami Przegrody Strukturalnej.

aby określić który koniec ściany zostanie połączony z Przegrodą Strukturalną. Prawdopodobnie. wskazując. ile zostało z szerokości nominalnej (w naszym przykładzie. wartości odsunięcia Na zewnątrz i Wewnątrz dają razem szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. w którym ściany wychodzące z kierunku "wewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. 25). • Jeśli chcesz.Wirtualny Budynek Wartość Na zewnątrz: określa punkt. która nie została zaznaczona. To samo dotyczy Przegród Strukturalnych: Dla celów odsuwania ścian łączących od Przegrody Strukturalnej. należy wykonać jedną z poniższych czynności: Wybrać dowolną Przegrodę Strukturalną. ściany dołączone od zewnątrz będą kończyć się 15 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. szerokość nominalna została ustawiona na 40. aby ściany łączące kończyły się w innych punktach niż te określone poprzez szerokość nominalną Przegrody Strukturalnej. dowolną ścianę lub dowolną kombinację tych elementów. • Domyślna opcja to Grubość Przegrody Strukturalnej. w którym jej koniec przecina powierzchnię Przegrody Strukturalnej. Następnie wprowadź wartości dla odsunięcia od Podstawy Przegrody Strukturalnej do punktów łączących ściany zewnętrzne i wewnętrzne. W miarę poruszania kursora na ścianie pojawi się podwójna strzałka. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Przerwij Połączenie. Pojawi się kursor w kształcie Oka: kliknij. Ściany dołączone od wewnątrz będą się kończyć się 25 cm od Podstawy Przegrody Strukturalnej. Ściana połączona z Przegrodą Strukturalną zostaje powiązana z miejscem. Aby przedefiniować odsunięcie od dołączonej ściany. W naszym przykładzie. to połączenie pozostanie nieruszone. zostanie podłączony ten koniec ściany. w którym ściany wychodzące z kierunku "na zewnątrz" Przegrody Strukturalnej łączą się z tą Przegrodą Strukturalną. Połączenie ściany z Przegrodą Strukturalną zostanie przerwane. należy ją jeszcze raz dołączyć. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 329 . część “zewnętrzna” to tyle. 15). kliknij Własne odsunięcie. Kliknij Połącz. Aby przerwać konkretne połączenie ściany z konkretną Przegrodą Strukturalną: Wybierz połączoną ścianę i wybierz Przegrodę Strukturalną. (Jeśli ta ściana jest również połączona z inną Przegrodą Strukturalną. Punkty połączenia ścian zarówno wewnętrznych i zewnętrznych są wyrażone jako odsunięcia od Podstawy. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. Domyślnie. Odłącz ściany od Przegrody Strukturalnej Aby wyeliminować połączenia pomiędzy ścianami a Przegrodą Strukturalną. tę opcję będziesz wybierać najczęściej. Wartość Do wewnątrz: określa punkt. część "wewnętrzna" nominalnej grubości jest równa odsunięciu panelu od powierzchni odniesienia (w naszym przykładzie. z którą jest połączona. tak jak określono w Panelu Położenia Ustawień Systemu Przegrody Strukturalnej. że jeśli klikniesz raz jeszcze. tak jak pokazano w oknie dialogowym “Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną”. Wszystkie połączenia wybranych ścian oraz wszystkie połączenia wybranych Przegród Strukturalnych zostaną przerwane. Zatem domyślnie.

z którymi jest połączona: Wybierz Przegrodę Strukturalną i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. dwie Przegrody Strukturalne przecinają się na Rzucie. stosowanego dla innych elementów w programie ArchiCAD. lub Kliknij przycisk Odwołaj Połączenie w panelu Model w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej. z którymi jest połączona: Wybierz ścianę i wykonaj jedną z poniższych czynności: • • Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Odłącz Wszystkie Elementy. zgodnie z polem Szerokość nominalna w Ustawieniach Systemu Przegrody Strukturalnej (Panel Położenia). lub Kliknij przycisk Odłącz Wszystkie Przegrody Strukturalne w panelu Model w Ustawieniach ściany. Szczegóły. Jest analogiczne do polecenia Edycja > Zmiana geometrii >Podziel. dzięki którym możemy określić jak traktować Przegrody Strukturalne.Wirtualny Budynek pozostaną połączone ze wszelkimi ścianami. Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną ścianą a wszystkimi Przegrodami Strukturalnymi. które są obrysowane strefami lub które służą jako granice strefy. patrz Ustawienia Przegrody Strukturalnej Strona SystemuPanel Tworzenie list i etykiet w Pomocy ArchiCADa.) Aby przerwać połączenie pomiędzy konkretną Przegrodą Strukturalną a ścianami. Podziel przecinające się Przegrody Strukturalne Jednym sposobem na dokładne podzielenie Przegród Strukturalnych jest skonstruowanie ich w ten sposób. Jest ono dostępne w dowolnym oknie modelu (jednak nie w Trybie Edycji Przegrody Strukturalnej). które nie zostały zaznaczone. Przegrody Strukturalne i sąsiadujące Strefy Strefy sięgają do poziomu szerokości nominalnej Przegrody Strukturalnej. dostępnych jest kilka opcji. Tak jak w przypadku ścian i słupów. W tym przykładzie. Za pomocą okna Odniesienie do stref w Ustawieniach Przegrody Strukturalnej (panel Tworzenie list i etykiet) określ w jaki sposób traktować Strefy. To polecenia może być wykorzystywane tylko do podzielenia co najmniej jednej Przegrody Strukturalnej za pomocą innej Przegrody Strukturalnej. 330 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . aby się przecinały a następnie oddzielenie niepotrzebnych części za pomocą polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną.

Przykład: Dołącz ściany boczne do pochylonej Przegrody Strukturalnej Zakrzywiona Przegroda Strukturalna została podzielona na dwie różne Przegrody Strukturalne. Zobacz Utwórz Profil dla sąsiadujących Przegród Strukturalnych na stronie 321. Powtórz proces aby podzielić. które nachodzą na Przegrodę Strukturalną. Pojawi się kursor w kształcie Oka. Aby temu zaradzić musisz utworzyć Wspólny Profil dla obydwu Przegród. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Podziel Przegrodę Strukturalną. Kliknij dowolną stronę zakrzywionej Przegrody Strukturalnej. W tym przykładzie. Wynik na Rzucie oraz w 3D: Kliknij drugą Przegrodę Strukturalną. aby określić która część pozostanie zaznaczona po przeprowadzeniu Podziału. W tym przypadku dwa sąsiadujące Profile Przegród Strukturalnych mogą na siebie nachodzić. mamy pochyloną Przegrodę Strukturalną wstawioną pomiędzy dwiema prostymi ścianami.Wirtualny Budynek Wybierz zakrzywioną Przegrodę Strukturalną. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 331 . Teraz możesz usunąć tę. a następnie usunąć wystającą część prostej Przegrody Strukturalnej. której nie potrzebujesz a pozostałe Przegrody Strukturalne pozostaną dokładnie połączone.

odsunięcie od Podstawy o 25 cm w kierunku “do wewnątrz”. (Tymczasowa dwustronna strzałka pozawala określić właściwy koniec ściany. Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz Ścianę. Aby przyciąć ściany do Przegrody Strukturalnej. Ściany zostaną przycięte wzdłuż wewnętrznej krawędzi Przegrody Strukturalnej. tak aby końce ścian były równoległe do Przegrody Strukturalnej. 332 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Wypróbujmy domyślne wartości: Zostaw wartości domyślne i kliknij Połącz. który chcesz połączyć z Przegrodą Strukturalną). Wybierz Przegrodę Strukturalną oraz dwie ściany. Zobacz Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną na stronie 328. że chcesz aby ściany połączyły się z Przegrodą Strukturalną zgodnie z jej szerokością nominalną.) Zostanie wyświetlone okno Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną.Wirtualny Budynek Domyślne wartości połączeń przyjmują. użyjemy polecenia Dołącz Ścianę. lub to samo polecenie z menu kontekstowego. Następnie kliknij kursorem w kształcie oka przy najbliższym końcu dowolnej ze ścian (ten koniec ściany. w domyślnym położeniu (w naszym przypadku.) Nastąpi dołączenie ściany. które zostaną z nią połączone.

aby ściana wychodząca z wewnątrz przeszła przez podstawę (przy 0) i prowadziła przez kolejne 5 cm. Załóżmy. Użyj jeszcze raz polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Dołącz ścianę. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 333 . należy skonfigurować wartość Wewnętrzną. Możesz zastosować inną geometrię dla tego dołączenia ściany. Kliknij Połącz. Teraz. Sprawdź rezultat w oknie 3D. w kierunku “do wewnątrz” . w którym można ustawić odsunięcie połączenia wprowadzając wartość własną. Należy ponownie wykonać połączenie Przegrody Strukturalnej. aby ściana przechodziła poza Podstawę. gdzie rozpoczyna się Profil Zewnętrzny. aby wyświetlić okno dialogowe Połącz Ścianę z Przegrodą Strukturalną. Tutaj. zatrzymując się dokładnie przy wartości szerokości Przegrody Strukturalnej po dalszej (zewnętrznej) stronie. Wartość “Wewnątrz” mierzy odległość pomiędzy punktem dołączenia ściany a Podstawą. należy wprowadzić liczbę ujemną. Wybierz ponownie ściany i Przegrodę Strukturalną.Wirtualny Budynek Zobacz punkt połączenia w przybliżeniu: ściany stykają się z wewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej na jej szerokości nominalnej: dokładnie tam. Jeśli chcesz. ściana łącząca będzie wyrównana z zewnętrzną stroną Przegrody Strukturalnej. wprowadzimy -5. Ponieważ ściana dochodzi do wewnątrz Przegrody Strukturalnej. tak jak w tej sytuacji. że chcemy aby ściana została dołączona do zewnętrznej granicy Przegrody Strukturalnej.

Najłatwiej można zaznaczyć Przegrodę Strukturalną w 3D i zastosować polecenie Obracaj swobodnie z palety pomocniczej. 2) Użyj polecenia Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty. Zobacz Wstawianie Etykiet Komponentów w Przegrodach Strukturalnych na stronie 453. aby wywołać okno dialogowe wszystkich komponentów. Zaznacz pola wszystkich rodzajów komponentów. Następnie kliknij. aby wstawić etykiety. Użyj tej metody tylko jeśli musisz wstawić etykiety przy kilku pojedynczych komponentach przegrody strukturalnej. z którego chcesz rozpocząć obrót. Kliknij Projekt > Przegroda Strukturalna > Etykietuj Wszystkie Komponenty . aby utworzyć etykietę powiązaną dla dowolnego komponentu Przegrody Strukturalnej w oknie Przekroju. (Polecenie to jest również dostępne w menu Projekt > Przegroda Strukturalna > Swobodne Obracanie Przegrody Strukturalnej. Profilu) te definicje zostaną również zastosowane w etykiecie. Etykiety będą powiązane. Kliknij Etykieta. Łącznika. Dołącz etykiety do komponentów Przegrody Strukturalnej Istnieją dwa sposoby dołączania etykiet do Komponentów Przegrody Strukturalnej. jeśli określiłeś domyślną zawartość narzędzi dowolnego komponentu (np.Wirtualny Budynek Swobodne obracanie Przegrody Strukturalnej Wybraną Przegrodę Strukturalną można swobodnie obracać. 1) Użyj “Etykiety komponentu” w narzędziu Etykieta. należy wybrać Przegrodę Strukturalną w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ.) Najpierw kliknij i przeciągnij kursor aby określić oś obrotu. Aby użyć tego polecenia. aby określić punkt. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 334 . Kliknij aby zatwierdzić operację. Użyj tej metody jeśli chcesz wstawić etykiety dla wszystkich komponentów lub wszystkich komponentów z danej kategorii. do których chcesz dołączyć etykietę.

Wizualizacja. bez potrzeby modyfikowania zewnętrznego pliku tego obiektu. Drzwi i Okna wstawiane w ścianę są obiektami. W pozostałych podfolderach znajdują się Struktury budowlane (np.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Większość obiektów. itp. oraz elementy związane z Hobby i rekreacją (pianino. Konstrukcje specjalne (np. itp. itp. Etykiety oraz Metryczki stref są obiektami. które zawierają odpowiedni typ obiektów. Większość z tych obiektów jest dostępna poprzez dedykowane im narzędzia. itp. które się tam znajdują zostały umieszczone w folderach w celu łatwiejszego wyszukania odpowiedniego typu elementu. Gdy uaktywnisz narzędzie dedykowane konkretnemu podtypowi obiektów. klimatyzatory lub windy). Schody lub Świetlik. które nie są częścią dedykowanego podtypu. oraz Elementy 2D (np. iż możliwe jest swobodne konfigurowanie wstawionych kopii obiektów za pomocą okna dialogowego Ustawień obiektu lub innych okien narzędzi powiązanych z danym typem obiektu. Znaczniki.).). uaktywnienie narzędzia Okno otwiera dostęp do wszystkich okien znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa.). Również elementy rysunków tzn. patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. obiekty dekoracyjne (takie jak zegary. wyposażenie biura. Zawartość Biblioteki ArchiCADa jest kompletna. Oznacza to. Wstawiając obiekt w ArchiCADzie (inaczej niż to ma miejsce w przypadku pozostałych typów elementów). Jeżeli po otwarciu projektu pojawi się paleta Raportu ładowania bibliotek informując o brakujących obiektach w Aktywnej bibliotece. Zobacz także O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. ogrodzenia. sztukaterie. Obiekty te zostały podzielone na trzy kategorie: Biblioteka Podstawowa. krzesła. Biblioteka Dodatków (oraz kilka podkatalogów). może to być Narzędzie Obiekt jak i narzędzia specjalne np. 335 . Obiekty są parametryczne. W większości przypadków będziesz wykorzystywał narzędzia ArchiCADa aby móc wstawiać obiekty z tej biblioteki. Elementy mechaniczne (np. drzewa) oraz obiekty przedstawiające ludzi i pojazdy. tak samo jak Schody czy Lampy.). inne narzędzie zostanie użyte do jego wstawienia. obiekty te nie zostaną wyświetlone. w jego oknie dialogowym wyświetlone zostaną tylko te foldery Biblioteki. Na przykład. Więcej szczegółów. stół bilardowy. W zależności od podtypu danego obiektu. samochody. Elementy biblioteczne. Biblioteka podstawowa zawiera wszystkie rodzaje umeblowania (łóżka. Narzędzie Obiekt (ikona krzesła) udostępnia szeroki wybór obiektów. które możesz potrzebować w projekcie możesz odnaleźć w standardowej Bibliotece ArchiCADa dostarczonej wraz z programem. czy sanitariaty można wstawić do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. Pozostałe obiekty takie jak drzewa.Wirtualny Budynek Obiekty Parametryczne O Obiektach Parametrycznych Integralną częścią procesu projektowania w ArchiCADzie jest wstawianie obiektów. wyposażenie biura. okiennice. ArchiCAD jest standardowo wyposażony w bibliotekę obiektów zawierającą setki edytowalnych obiektów (zwanych również obiektami GDL lub Elementami bibliotecznymi). w rzeczywistości wstawiasz odniesienie do zewnętrznego pliku znajdującego się w bibliotece obiektów. wazy. telewizor. symbole elektryczne lub graficzne). Na przykład. piece i kominki). (Położenie brakujących elementów bibliotecznych będzie wskazane poprzez punkty na Rzucie. jednakże lokalne wersje programu mogą zawierać specjalne obiekty odpowiadające standardom w danym kraju. Folder Wizualizacja zawiera elementy otoczenia (np.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 336 . Panel Zmiana parametrów jest aktywny tylko w przypadku tych obiektów GDL. Ustawienia tego obiektu pozostaną po prawej stronie Gdzie szukać innych Obiektów do ArchiCADa • Standardowa biblioteka dostarczona wraz z programem ArchiCAD zawiera setki przygotowanych standardowych obiektów. patrz Biblioteki na stronie 41. Kliknij dwukrotnie odsłaniacz pomiędzy dwoma panelami aby otworzyć/zamknąć obszar przeglądarki (lub kliknij czarną strzałkę znajdującą się na górze odsłaniacza). patrz Ustawienia narzędzia Obiekt/Lampa w Pomocy ArchiCADa. Korzystając z Menedżera bibliotek ArchiCADa możesz w każdej chwili załadować dodatkowe biblioteki lub pojedyncze obiekty. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. podobnie jak w palecie Info. Graphisoft publikuje dodatkowe biblioteki o wyspecjalizowanej tematyce. Po zaznaczeniu obiektu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. okna dialogowego nawet jeśli użyjesz przeglądarki aby przejrzeć obiekty w bibliotece po lewej stronie. możesz za pomocą ikon strzałek przechodzić do kolejnych elementów w aktywnym zestawie bibliotek. Opisy każdej z opcji w tym oknie dialogowym. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach.Wirtualny Budynek Ustawienia Obiektu (Elementu Bibliotecznego) Okna dialogowe Obiektu elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania. nie będzie można przesuwać odsłaniacza poziomo aby zmienić układ okna dialogowego. Aby ponownie przywrócić przeglądarkę do stanu. Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności dodatkowych bibliotek. w którym wyświetla miejsce w hierarchii biblioteki wybranego obiektu. W panelu Podgląd i Położenie. kliknij polecenie Pokaż w bibliotece. które posiadają skrypt interfejsu użytkownika. Jeśli okno dialogowe zostało rozciągnięte w poziomie. bez konieczności korzystania z panelu przeglądarki. które można otworzyć wybierając czarną strzałkę obok nazwy obiektu w panelu Podgląd i Położenie. • Szczegóły.

Strona internetowa firmy Graphisoft (www. elementów bibliotecznych związanych z aktywnym narzędziem i znajdujących się w załadowanych bibliotekach. mają zastosowanie w inżynierii oraz projektowaniu architektonicznym. Są to aplikacje umożliwiające tworzenie dowolnych modeli 3D. (Ta funkcja dostępna jest w oknie Ustawień dowolnego obiektu.) Okna dialogowe Ustawień elementów bibliotecznych składają się z dwóch części: • Po lewej znajduje się pole przeglądarki pozwalające na zlokalizowanie ręczne lub poprzez funkcję wyszukiwania.com)zawiera bazę odnośników do tego typu stron. Obiekty te opierają się również na skryptach GDL. Ponadto dodatek GDL Web Control (www.graphisoft. Biblioteki DXF są szeroko dostępne w branży CAD. Uwaga: Klikając strzałkę znajdującą się w środkowej kolumnie okna dialogowego ustawień. • • • Więcej szczegółów. Skonsultuj się ze swoim dystrybutorem ArchiCADa w kwestii dostępności tego typu oprogramowania. gdy żaden z istniejących elementów bibliotecznych nie odpowiada Twoim potrzebom. • Możesz również modelować obiekty w innych aplikacjach 3D. ArchiCAD może z łatwością importować te biblioteki. możesz ukryć panel przeglądarki. • W przypadku. ArchiCAD otworzy każdy model 3D utworzony w takich programach jak MaxonForm.graphisoft. Wiele zewnętrznych programów oraz dodatków do ArchiCADa pozwala na tworzenie Obiektów GDL.com). możesz utworzyć własne obiekty za pomocą języka skryptowego ArchiCADa: GDL (Geometric Description Language).com/object_depository. Wyszukiwanie elementu bibliotecznego Użyj sekcji przeglądarki w oknie dialogowym Ustawień Obiektu aby odnaleźć potrzebny element biblioteczny. Object Depository (archicad-talk.objectsonline. świetlik itp. • Po prawej stronie znajdują się panele z ustawieniami. drzwi. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dokumentacji do programu MaxonForm znajdującej się w folderze Dokumentacja.php) lub ObjectsOnLine (www. okno. Korzystając z tego bardzo prostego środowiska programowania będziesz w stanie "napisać" każdy element budynku w postaci elementu bibliotecznego.Wirtualny Budynek • W internecie można znaleźć wiele stron poświęconych Obiektom GDL. Możesz korzystać z istniejących elementów wewnątrz ArchiCADa aby utworzyć i zachować własne obiekty. np. Więcej szczegółów. Zoom lub Alias Wavefront. patrz Graficzne tworzenie własnych Obiektów na stronie 344. Wielu producentów oferuje symbole lub modele swoich produktów właśnie w formacie DXF. Dzięki temu okno dialogowe zajmuje mniej miejsca na ekranie monitora. patrz Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL na stronie 348.graphisoft.com/products/archicad/object_technology/do wnloads) pozwala na podgląd Obiektów GDL w przeglądarce i ściąganie ich wprost do projektu ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 337 .

W oknie dialogowym Ustawień obiektu z rozwijanej listy można wybrać sposób wyszukiwania pożądanego obiektu: • • Wybierz Widok folderu aby przeszukiwać foldery biblioteki. które: • • • • są identyczne ze słowem kluczowym zawierają słowo kluczowe zaczynają się od słowa kluczowego kończą się na słowie kluczowym 3) Wybierz bibliotekę lub grupę bibliotek z listy Szukaj w. Możesz rozwinąć foldery obiektów lub podtypów klikając znak plusa (lub znaczek strzałki w MacOS) obok nazwy folderu w panelu przeglądarki. • Wybierz Znajdź Element biblioteczny aby zlokalizować poszukiwany obiekt. jeśli chcesz odnaleźć zestaw dostępnych okien montowanych przy progu. zobacz O Podtypach Obiektów GDL w Pomocy ArchiCADa. W naszym przykładzie. aby rozpocząć wyszukiwanie. Uwaga: Nazwy elementów bibliotecznych często zawierają liczby. Możesz wybrać duże ikony małe ikony oraz alfabetyczna lista pełnych nazw obiektów. Na przykład. Wybierz Widok podtypu aby przeszukiwać podtypy obiektu. 4) Wciśnij przycisk Znajdź lub Więcej informacji na temat podtypów. jego ustawienia pojawią się w po prawej stronie okna dialogowego. 5) Przeglądnij wyniki wyszukiwania. w polu Słowo kluczowe wpisz wyrażenie "montowane przy progu". wyświetlone zostaną następujące okna montowane przy progu: Procedura wyszukiwania elementów bibliotecznych 1) Wpisz słowo kluczowe w polu tekstowym. klawisz Enter. 338 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Obszar przeglądarki zawiera biblioteki załadowane do ArchiCADa.Wirtualny Budynek Po zaznaczeniu elementu (lecz nie folderu) w polu przeglądarki. Możesz wykorzystać te liczby przy wyszukiwaniu obiektów. Rozwijane pole w lewym górnym rogu okna dialogowego Ustawień obiektu pozwala na zmianę aranżacji panelu przeglądarki pomiędzy układem pionowym i poziomym. 2) Aby poprawić trafność wyszukiwania możesz skorzystać z opcji menu Znajdź wszystkie nazwy plików. Trzy przyciski przedstawiają różne wielkości ikon obiektów wyświetlanych w panelu przeglądarki. Możesz użyć znaków zastępczych: • • Użyj “?” (znak zapytania) aby zastąpić pojedynczy znak Użyj “*” (gwiazdka) aby zastąpić dowolny łańcuch znaków Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie Znalezione elementy biblioteczne.

Wstawienie Obiektu Aby wstawić obiekt należy 1) Wybrać odpowiednie narzędzie w Palecie narzędzi i klikając dwukrotnie jego ikonę otworzyć okno dialogowe jego ustawień. Kliknij dowolny element biblioteczny znajdujący się w oknie Znalezione elementy biblioteczne aby przeglądać lub edytować jego parametry po prawej stronie. że wybrany został odpowiedni punkt wstawienia. ograniczenia ruchu kursora lub siatki. by odpowiadały oczekiwaniom. Edytowany obiekt pozostanie zaznaczony przy przełączaniu pomiędzy widokiem folderu a widokiem podtypu. Szczegóły. Drzwi. a następnie za pomocą pojawiającej się pogrubionej linii określić wektor obrotu. Aby umieścić Obrócony Element biblioteczny. Wstawiając Obiekt lub Lampę możesz skorzystać z numerycznego określenia położenia. Umożliwia to dopasowanie z dużą dokładnością osprzętu bądź mebli do narożników ścian. Przed wstawieniem Obiektu. 4) Wskazać kliknięciem miejsce wstawienia skonfigurowanej kopii obiektu. grawitacji. który z punktów aktywnych ma zostać punktem wstawiania. a także odpowiednie rozmieszczanie wstawianych elementów względem siebie. 2) Przeglądnąć dostępne foldery biblioteki w poszukiwaniu pożądanego elementu. Metody geometrii W palecie Info dostępne są cztery metody geometrii służące wstawianiu Elementów bibliotecznych typu Obiekt i Lampa. • Punkt wstawienia W oknie dialogowym Ustawień Obiektu w panelu Podgląd i Położenie można wybrać. Możesz wyłączyć wyświetlanie tego obrysu (ramki) w oknie Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Położenie elementów bibliotecznych w widoku folderu oraz podtypu znajduje się na dole okna.Wirtualny Budynek Wybierz wielkość ikon aby wyświetlić wyniki wyszukiwania w jednym z trzech formatów. podobnie jak to miało miejsce w przypadku okna przeglądarki. jak również z ograniczeń ruchu kursora. Umożliwia to sprawdzenie czy aktywny jest pożądany punkt wstawiania Obiektu lub Lampy. patrz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Obiekt/Lampa) w Pomocy ArchiCADa. Wspomaganie wstawiania Przy wstawianiu elementu przy pomocy narzędzia Obiekt lub Lampa pojawi się obrys obiektu podążający za ruchem kursora. Zewnętrzny plik nie zostanie zmieniony w wyniku modyfikacji dokonanych w oknie dialogowym Ustawień odpowiedniego narzędzia Obiektu (Lampy.) • Ortogonalna metoda wstawiania automatycznie umieszcza Element biblioteczny wyrównując go do siatki ortogonalnej. Przekątniowa metoda wstawiania działa podobnie jak metoda prostokątna używana przy wielokątnych elementach rysunkowych bądź konstrukcyjnych. należy wskazać punkt odniesienia (obrotu). • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 339 . bądź Lampy upewnij się. Przy określaniu położenia tej linii można korzystać z metod dostępnych przy konstruowaniu zwyczajnych elementów rysunkowych. 3) Dopasować domyślne ustawienia parametrów wybranego obiektu tak. etc. chyba że przed wstawieniem w oknie dialogowym Ustawień została wprowadzona jakaś wartość kąta obrotu elementu bibliotecznego.

możesz graficznie określić zarówno parametr A jak i B. Pojazdy również są elementami 2D lecz posiadają więcej dostępnych widoków. stropów. stopień uszczegółowienia obiektów zależny jest od skali ustawianej w menu Dokument > Skala rzutu. Dwie ostatnie metody pozwalają zdefiniować graficznie parametry A i B (długość i szerokość) Obiektu lub Lampy . Generowanie widoku 3D bardziej skomplikowanych Obiektów z włączonym trybem szczegółowej siatki może zabierać więcej czasu. funkcja “Pokaż na kondygnacji” (jeśli jest dostępna) pozwala kontrolować wyświetlanie obiektów na różnych kondygnacjach. lub jako kontur również na pozostałych kondygnacjach. wymiary niektórych obiektów mogą być zablokowane lub zmieniać się tylko proporcjonalnie Rezultaty tego działania zależą również od wybranego punktu wstawienia. W standardowej Bibliotece ArchiCADa możesz odnaleźć różne wersje tych samych obiektów. obiekty te będą zawsze zwrócone prostopadle do osi widokowej Kamery tak. Ludzie i Pojazdy znajdują się zarówno w folderze Elementy 2D jak i w Wizualizacji. że wiele elementów 2D posiada dodatkowe Symbole 2D bocznych widoków. Rośliny. Przed wstawieniem Obiektu wybierz odpowiedni widok w panelu Podgląd i Położenie. Istnieje również możliwość wstawienia Symbolu 2D Obiektu w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ lub Detalu/Obszaru 2D. Na Rzucie. tylko jeden wymiar może być zdefiniowany graficznie natomiast drugi przyjmie wartość ustaloną w oknie dialogowym Ustawień. frontu i/lub z tyłu dla Przekroju/Elewacji.) Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 340 . Folder Wizualizacja zawiera również zestaw elementów rysunkowych używanych jako tła. żaden z wymiarów nie będzie mógł być zdefiniowany graficznie a obiekt zostanie umieszczony tak jak przy metodzie ortogonalnej lub obróconej. Wyświetlanie Obiektów w różnych Widokach Obiekt może być wstawiony zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Pamiętaj. że aktywny jest tryb Szybkiego Zaznaczania w palecie Info Narzędzia Strzałka. Jeżeli zaznaczony jest punkt znajdujący się w rogu obiektu. Szczegóły. Obiekty mogą być umieszczane. Wyświetlane są jako proste wypełnienia w widokach z włączonym trybem Kolorowanie. tylko na własnej kondygnacji. które składają się z bardzo wielu powierzchni. Ludzie i Rośliny z folderu Elementy 2D ukazane są w widoku bocznym i powinny być umieszczane w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ.Wirtualny Budynek • Metoda Przekątniowa Obrócona działa podobnie jak metoda prostokątna obrócona dostępna dla ścian. Odpowiedniki tych elementów znajdujące się w folderze Wizualizacja są pełnymi obiektami 3D przeznaczonymi do wyświetlania w Oknie 3D a zwłaszcza do wizualizacji. zaznaczane lub dopasowywane do innych elementów tylko poprzez te punkty. a w całości pojawiają się dopiero w wizualizacji. parametry reprezentują Długość i Szerokość obiektu na Rzucie). (Możesz jednak zaznaczyć obiekt klikając jego powierzchnię pod warunkiem. etc. Korzystanie z tych uproszczonych wersji pozwala na zaoszczędzenie czasu. kursor przykleja się tylko do zdefiniowanych punktów aktywnych symbolu obiektu. (W przypadku większości obiektów. Zaznaczanie wstawionych Obiektów Inaczej niż to ma miejsce w przypadku ścian lub innych elementów konstrukcyjnych. Dwie ostatnie metody są dostępne tylko wtedy. Natomiast w przypadku wyboru punktu aktywnego znajdującego się wewnątrz obrysu obiektu. Jeżeli umieścisz i uaktywnisz w widoku 3D Kamerę. gdy Obiekt GDL może być dowolnie rozciągany. Wiele Obiektów jest różnie wyświetlana w widokach 2D i 3D. patrz Kontrolowanie wyświetlania elementów na poszczególnych kondygnacjach (Pokaż na Kondygnacjach) na stronie 171. W panelu Ustawienia obiektu w rzucie i przekroju. aby uniknąć zniekształceń obrazków. Dobrym przykładem takiej sytuacji są realistycznie wymodelowane drzewa. Jeżeli aktywny jest punkt leżący na jednym z boków obiektu. widok z góry dla Rzutu oraz widok z boku. Przełącznik w panelu Parametrów pozwala na wybranie pożądanego widoku.

Szczegóły dotyczące przenoszenia zmodyfikowanych parametrów na inne obiekty można znaleźć w Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami na stronie 342. Można dostosowywać również inne parametry wymiarów. Na przykład Ustawienie różnych wartości A i B dla okrągłego stołu (Stół okrągły 1 ze standardowej biblioteki ArchiCADa) sprawi.Wirtualny Budynek Rozciąganie Obiektów Obiekty. że zostały odpowiednio skonfigurowane. Lamp oraz Schodów). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 341 . aby zostały wyświetlone jego punkty aktywne. Podstawowe parametry każdego obiektu to Długość I Szerokość. czyli. Niektóre parametry obiektu wpływają wzajemnie na swoje wartości. Używając parametrycznego Skryptu 2D można łatwo utworzyć Obiekt. w którym wymiary symbolu nie będą odpowiadały parametrom A i B. również drzwi i okna. można rozciągać za punkty aktywne. Inne punkty aktywne nie mogą być używane do rozciągania elementów. Jeżeli utworzysz taki Obiekt upewnij się. W przytoczonym przykładzie ilość nóg eliptycznego stołu wynosi 4 i nie może zostać zmieniona. Świetlików. Zakończeń Ścian. W przeciwnym razie nie będziesz mógł rozciągać/kurczyć utworzonego obiektu. Można także wybierać Obiekty już znajdujące się w projekcie i edytować ich parametry. pod warunkiem. grubość blatu oraz wysokość i grubość ramy poniżej blatu. Zwróć uwagę. że w projekcie zostanie umieszczony stół eliptyczny. że znajdują się na krawędziach bądź wierzchołkach symbolu 2D danego elementu. W przypadku wybranego stołu obejmuje to jego wysokość. . że rozciągane są parametry A i B symbolu a nie wymiary prostokąta ograniczającego ten symbol. Zobacz także Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych na stronie 343. Aby to sprawdzić należy zaznaczyć Obiekty tak. Obiektów. Możesz modyfikować wiele z tych parametrów jeszcze przed wstawieniem obiektu. nazwane A i B na liście parametrów. Okien. W celu rozciągnięcia Obiektu w oparciu o jego wierzchołki bądź krawędzie możesz użyć polecenia Rozciągnięcie lub odpowiedniej ikony z Palety pomocniczej Dostosowywanie Parametrów Obiektów Występowanie panelu Parametrów w oknie dialogowym Ustawień narzędzia jest cechą wspólną wszystkich narzędzi Obiektów (Drzwi. Parametr Ilość nóg jest nieaktywny. że dodałeś punkty aktywne na wierzchołkach prostokąta o bokach A i B.

Kształt kursora zmieni się w strzykawkę. W przypadku Okna rozwieranego W1 można wybrać sposób jego podziału szprosami na mniejsze powierzchnie. Gdy zaznaczysz inny obiekt . zmiana szerokości i wysokości okna . Pole Minimalny odstęp (dostępne przy wielu Obiektach ze standardowej Biblioteki ArchiCADa) dodają zakreślony obszar do Symbolu 2D obiektu.na przykład zmieniając Okno Rozwierane na Przesuwne . Obszar ten reprezentuje strefę. Przenoszenie Ustawień pomiędzy Obiektami Jeżeli dokonujesz edycji jakiegoś parametru w panelu Parametry na przykład. informując. Ustawienia te mogą być dokonane zarówno w polu rozwijanym listy Parametrów jak i w panelu Typy nóg w oknie dialogowym Ustawień obiektu. Możliwe jest dostosowanie nawet niewielkich szczegółów obiektu. w której nie mogą znaleźć się inne obiekty. Ilość nóg może mieć wpływ dostępne ich typy. jednakże w szczególnych przypadkach parametry zmieniają wygląd obiektu tylko w oknie Rzutu.Wirtualny Budynek Jednakże gdy stół będzie okrągły parametr ten staje się aktywny i możemy wybrać pomiędzy stołem z jedną. 342 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Większość parametrów ma wpływ na wygląd obiektu w widoku 3D. że parametry dotychczas edytowanego obiektu zostaną przeniesione na nowy obiekt. trzema bądź czterema nogami.modyfikacje te zostaną wprowadzone do obiektu dopiero po wciśnięciu przycisku OK zamykającego okno dialogowe. Możesz wówczas wstawić Obiekt ze zmienionymi parametrami do projektu. Jednakże istnieje sposób na przeniesienie ustawionych wartości parametrów na nowy obiekt: przytrzymaj kombinację klawiszy Ctrl+Alt (MacOS: Cmd+Opt) klikając na inny obiekt.wszystkie zmiany parametrów Okna Rozwieranego zostaną utracone i powrócą do swoich ustawień domyślnych.

Jeżeli zaznaczysz obiekt. gdy wybrane jest polecenie Rozciągnij z palety pomocniczej. Aby utworzyć Łatę. Na kolejnej ilustracji widać. że punktom tego typu nie muszą być przypisane żadne inne funkcje. Punkty aktywne w kształcie rombu informują również. Kolor modyfikowalnych punktów aktywnych może zostać ustawiony w oknie Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie.które się pojawi będziesz mógł określić położenie i nazwę utworzonego elementu. a następnie wybierz polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę.Wirtualny Budynek Edycja Graficzna z użyciem Punktów Aktywnych W zależności od rodzaju skryptu. Na ilustracji poniżej przedstawiono. a następnie wstawiać je do okna Rzutu lub okien Przekrojów w celu zaoszczędzenia czasu. umożliwia zachowanie zawartości Obszaru zaznaczania jako parametryczny element biblioteczny 2D. który posiada takie punkty. Uwaga: Punkty aktywne w kształcie rombu pojawiają się tylko w przypadku opcji. Obiekty GDL mogą posiadać modyfikowalne punkty aktywne (punkty zaznaczania). Wciśnij klawisz Tab aby zmienić wartość parametru. Punkt aktywny Obiektu GDL ma kształt rombu. Omawiane punkty aktywne oraz uruchamiana za ich pośrednictwem paleta są także dostępne w Oknie 3D. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 343 . które mogą być wyświetlane w Podręcznych współrzędnych. a także graficznie poprzez ten właśnie punkt (pod warunkiem. W oknie dialogowym . możesz (wybierając z palety pomocniczej odpowiednią ikonę) rozciągnąć go lub przesunąć. Dzięki tej funkcji można stworzyć zestaw powtarzających się często elementów. że dany parametr może być zmodyfikowany w Podręcznych współrzędnych. że wybrane musi być polecenie Przesuń z palety pomocniczej aby uaktywnić parametr Szerokości skrzydła. że wybrana została odpowiednia opcja w palecie pomocniczej). Utwórz Obiekt Łaty Polecenie Dokument > Dodatkowe narzędzia > Utwórz łatę. Oznacza to. Podręczne współrzędne wyświetlające "Szerokość skrzydła". zdefiniuj Obszar Zaznaczenie w oknie. Kliknięcie modyfikowalnego punktu aktywnego spowoduje pojawienie się Podręcznych współrzędnych wyświetlających dostępne parametry.

Dzięki temu będą później dostępne poprzez okna dialogowe Ustawień odpowiednio obiektu/okna/drzwi. a nawet dodawać im nowe funkcje i parametry dzięki skryptom GDL.Wirtualny Budynek Zaznaczenie opcji Wklej łatę teraz pozwoli na wstawienie elementu zaraz po jego zachowaniu. Graficzne tworzenie własnych Obiektów Jeżeli nie możesz w dostępnych bibliotekach znaleźć obiektu. Przykład okna gotyckiego wymodelowanego za pomocą stropów i dachów. Zapisywanie Elementów Bibliotecznych z pliku Projektu Rysunki 2D oraz modele 3D utworzone przy pomocy narzędzi ArchiCADa mogą być zachowane jako elementy biblioteczne. Użytkownik programu ArchiCAD nie musi znać składni GDL. Użytkownicy mogą modyfikować skrypty modyfikowalnych obiektów. zostaniesz o tym poinformowany i będziesz mógł wykonać lub anulować operację. Jeżeli w załadowanych bibliotekach brakuje tego wzorca. który najlepiej odpowiadałby Twoim potrzebom. Każde narzędzie ArchiCADa posiada odpowiadające mu polecenia w GDL wykorzystywane przy określaniu wyglądy obiektu w 2D i 3D. Obiekty utworzone tą metodą mogą zostać zapisane w postaci "Modyfikowalnego skryptu 3D" lub "Niemodyfikowalnych danych binarnych". można nadal zapisywać łaty. jednak nie będą one posiadały żadnych definiowalnych parametrów. istnieje bowiem kilka technik tworzenia obiektów wykorzystujących do tego dostępne narzędzia ArchiCADa i traktujące elementy konstrukcyjne jak zwyczajne bryły (bez względu na ich oryginalne przeznaczenie). Jeżeli ArchiCAD nie znajdzie Wzoru łat. okna lub drzwi. 344 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Elementy projektu mogą zostać zapisane jako obiekty. możesz utworzyć własny obiekt. Nie będzie Ci do tego potrzebna żadna wiedza programistyczna. Uwaga: Obiekty utworzone tą metodą będą parametryczne (ich parametry określone będą na podstawie wzorców znajdujących się w Bibliotece ArchiCADa). żeby tworzyć takie elementy.

itp. Zaznacz wszystkie utworzone elementy.). ściana. Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych • Narysuj symbol 2D w oknie Rzutu korzystając z narzędzi rysunkowych (Linii. siatka. • • • • Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów Utwórz model 3D w projekcie korzystając z narzędzi projektowych (strop.).) • Wstaw go do projektu za pomocą narzędzia Obiekt. dach. ArchiCAD automatycznie obróci element biblioteczny zgodnie z tymi ustawieniami. przycisk ten pędzi pusty. wybierz tryb Ukrywanie linii lub Kolorowanie. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu. który będzie "widokiem z góry" utworzonego elementu bibliotecznego. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz zaznaczone jako. Azymut=270°. itp. Jeżeli model leży na boku (obiekt krzesła poniżej) ustaw: Widok z boku. W oknie dialogowym Widok > Tryby i Parametry Widoku 3D > Parametry widoku 3D. w której chcesz zapisać obiekt. Zwróć uwagę. Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 345 . narysuj stół. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. którego blat utworzony jest narzędziem Strop natomiast nogi narzędziem Słup. Wypełnienia.Wirtualny Budynek Aby poznać szczegóły na temat jak zachowywać elementy biblioteczne: Zapisywanie Symboli 2D w postaci Elementów Bibliotecznych na stronie 345 i Zapisywanie Modeli 3D w postaci Obiektów na stronie 345. (Użyj rozwijanego przycisku Przejdź do biblioteki aby szybko odnaleźć bibliotekę. Postaraj się narysować go możliwie blisko Początku układu projektu. Nazwij nowy obiekt i wskaż miejsce na dysku gdzie ma zostać zapisany. ustaw widok 3D. Na przykład. na które ma później reagować kursor myszki. Jeżeli twój model stoi na Rzucie (jak stół na poniższej ilustracji) użyj następujących ustawień: Widok z góry. Jeśli nie chcesz aby w Symbolu 2D obiektu znajdowały się wszystkie linie. Wstaw punkty aktywne w każde miejsce. Tekstu. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. Azymut=90°. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt.

Na przykład. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. Wybierz Zachowaj jako obiekt. ściana. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. Dolna płaszczyzna narysowanych elementów (będąca na poziomie zero) będzie zewnętrzną stroną drzwi lub okna. zobacz rozdział “Drzwi i Okna” Podręcznika GDL (plik PDF znajdujący się w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa). gdzie ma zostać zapisany. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. Nadaj nazwę nowemu obiektowi i wskaż miejsce na dysku. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. Zwróć uwagę. Model musi znajdować się na poziomie zero. Możesz użyć dowolnych ustawień widoku. siatka. • • Zaznacz narysowane elementy i otwórz okno 3D. Zapisywanie Prostokątnych Drzwi i Okien z pliku projektu • Utwórz model okna lub drzwi wykorzystując do tego narzędzia projektowe (strop. w którą będzie wstawiany. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. natomiast grubość stropu będzie odpowiadała grubości ramy . • • Więcej informacji na ten temat. gdzie ma zostać zapisany. W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu.Wirtualny Budynek • Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako. dolna powierzchnia stropu (na poziomie zero) będzie zewnętrzną powierzchnią ramy okna pokrywającą się z licem ściany. Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. Wstaw element biblioteczny za pomocą narzędzia Obiekt. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. itp. ArchiCAD automatycznie obróci powstały obiekt o 90 stopni i utworzy otwór w ścianie. Zachowaj obiekt wybierając polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Zapisz Model 3D jako.). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • 346 .

że znajduje się on powyżej poziomu zero. Wybierz opcję Zachowaj jako Okno lub Zachowaj jako Drzwi Jeżeli zaznaczysz pole Usuń zbędne linie. że taki strop nie spowoduje wycięcia otworu. co oznacza. Wykorzystując dachy zamiast stropów możesz definiować wnęki o nieprostopadłych kątach krawędzi. Jedyna różnica pojawia się podczas rysowania modelu na Rzucie: • • Narysuj model 3D drzwi lub okna o dowolnym kształcie jak we wcześniejszym przykładzie. Możesz utworzyć otwór lub wnękę w ścianie o dowolnym kształcie rysując jego kontur stropem lub dachem i w polu ID wpisując odpowiednio: Wallhole lub Wallniche. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 347 . Otwórz panel Tworzenie List i etykiet i w polu ID wpisz Wallhole jeżeli chcesz aby powstał otwór lub Wallniche jeżeli chcesz aby w ścianie powstała wnęka. Wallhole oraz Wallniche są poleceniami GDL używanymi do tworzenia otworów lub wnęk w ścianie. Zwróć uwagę. obiekt będzie dodatkowo zniekształcony. Uwaga: Jeżeli korzystasz z pojedynczego stropu do tworzenia otworu lub wnęki upewnij się. • • Dalej procedura jest identyczna jak przy tworzeniu prostokątnego okna/drzwi. lecz jako otwory lub nisze (wnęki) w ścianie.) Zapisywanie Drzwi i Okien o dowolnym kształcie z pliku projektu Metoda ta jest bardzo podobna jak w przypadku prostokątnych okien i drzwi. zaznacz go i wybierz polecenie z menu Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. (Domyślnie górna powierzchnia stropu znajduje się na poziomie zero. że utworzony obiekt może być rozciągany jednakże jeśli modyfikacja taka nie jest oparta o parametry określone w skrypcie.Wirtualny Budynek • W oknie Zachowaj jako Element biblioteczny wybierz odpowiadającą Ci opcję zapisu. Stropy lub dachy posiadające taki identyfikator nie będą traktowane jako części okna. wybierz opcję Modyfikowalny Skrypt GDL. Jeżeli będziesz chciał w przyszłości edytować utworzony teraz obiekt. którego kontur pokrywa się z konturem otworu w ścianie. Teraz możesz wstawić utworzone okno lub drzwi do projektu za pomocą narzędzia okno/drzwi. Wstaw element stropu lub dachu. Jeżeli chciałbyś później zmodyfikować zachowany obiekt. Możesz łączyć wiele stropów i dachów aby tworzyć skomplikowane otwory lub wnęki. • • Zaznacz ten strop/dach i otwórz jego okno dialogowe Ustawień. z Symbolu 2D zostaną usunięte nakładające się linie. w którą zostaną wstawione.

które należą do jednej z załadowanych bibliotek. Niektóre obiekty GDL nie zawierają żadnych danych geometrycznych. który chcesz edytować i zaznacz go. które służą do obliczeń ilościowych elementów. zobacz Parametry użytkownika Obiektów GDL na stronie 41. zestaw parametrów definiujących możliwe warianty obiektu. Aby zmodyfikować obiekt już znajdujący się na Rzucie. Możesz dodać te polecenia do struktury menu ArchiCADa korzystając z okna dialogowego Środowiska pracy. Deskryptory. dzięki czemu nie trzeba umieszczać identycznego skryptu we wszystkich plikach obiektów. dostępność czy materiał powierzchni. Komponenty. Z kolei Obiekty cech zawierają tylko dane opisowe. Tworzenie Obiektów za pomocą skryptu GDL Jeżeli sposoby opisane powyżej okazują się być niewystarczające dla Twoich potrzeb. patrz Główne okno GDL w Pomocy ArchiCADa. Więcej informacji na temat jak projekty ArchiCAD radzą sobie z własnymi parametrami importowanych obiektów GDL. opisujący złożoną geometrię obiektu. ArchiCAD pozwala na skorzystanie z możliwości jakie dają skrypty GDL. do których mogą odwoływać się inne obiekty. generowany na podstawie skryptu 3D. Podobnie w sytuacji obiektu znajdującego się w bibliotece. Każdy obiekt GDL może zawierać skalowalny symbol reprezentujący obiekt w widoku rzutu. zaznacz go i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. który uwzględnia parametry wybrane przez użytkownika. lub jeśli chcesz utworzyć Elementy biblioteczne. Więcej szczegółów. Tworzenie skryptów GDL nie ogranicza się tylko do geometrii. wybierz Plik > Biblioteki i Obiekty > Otwórz obiekt. możesz tworzyć elementy zawierające wiele przydatnych atrybutów takich jak koszt. patrz: Firma Graphisoft wydała opracowanie “Introduction to Object Making” (Wprowadzenie do tworzenia Obiektów) napisane przez eksperta w dziedzinie programowania GDL Davida Nicholson-Cole. poświęcone tworzeniu Obiektów GDL (na razie opracowanie dostępne jest tylko w języku angielskim). Widok 3D obiektu GDL jest Aby wyświetlić tylko te elementy. a także skrypt 3D. Podczas edycji Obiektów GDL przydatny może okazać się pasek narzędzi Edytuj Elementy biblioteczne GDL (Okna > Paski narzędzi > Edytuj Elementy biblioteczne GDL) zawierający najczęściej używane polecenia. Za pomocą opcji w tym oknie można dodawać i edytować Parametry. których właściwości byłyby kontrolowane poprzez dodatkowe parametry. Skrypty oraz Symbol 2D dla obiektu GDL. Pojawi się Główne okno Obiektu GDL. wyszukaj w oknie folderów Obiekt GDL. Tworzenie nowych obiektów i modyfikowanie już istniejących odbywa się w tym samym środowisku: w Głównym oknie Obiektu GDL.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. należy kliknąć strzałkę obok napisu Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 348 . Na przykład makra są plikami tekstowymi.

co znacznie rozszerza zakres opcji dostępnych w bibliotece. w elemencie bibliotecznym zostanie obrócone o 90 stopni wzdłuż osi X (jak to zostało opisane w GDL Reference Guide). Aby to zrobić wykonaj poniższe instrukcje: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 AchiCADa (np. patrz: “GDL Reference Guide” (zobacz wersję PDF w folderze ArchiCAD > Dokumentacja lub w menu Pomoc ArchiCADa) przybliża proces tworzenia własnych obiektów za pomocą języka skryptowego GDL w ArchiCADzie. 2) Zaznacz narysowany element i wybierz polecenie Plik > Biblioteki i Obiekty > Zachowaj własny komponent. gdy aktywne jest okno Obiektu GDL. który może zostać następnie zapisany w postaci Własnego Panelu Drzwiowego. utwórz na Rzucie skrzydło drzwi. Polecenia i funkcje Głównego okna pozwalają na edycję otworzonego obiektu. a zatem wszelkie zmiany których dokonasz będą miały wpływ na wszystkie kopie tego Obiektu GDL umiejscowione w Projekcie z wyjątkiem wartości ich parametrów. (Jeżeli nie załadowano żadnych bibliotek. D1 12. W tym przypadku modyfikujesz plik zewnętrzny a nie jego kopię. Pojawi się Główne okno wybranego Obiektu GDL. 349 .Wirtualny Budynek Przejdź do biblioteki i wybrać żądaną bibliotekę. Projekt pozostanie nienaruszony. itd. że w bibliotece masz zwykłe drzwi (np. Wybranie polecenia Zachowaj. żeby stworzyć własne skrzydło drzwi i zachować je w postaci Własnego Komponentu. Własne komponenty W ArchiCADzie istnieje możliwość zapisania elementów utworzonych na Rzucie w postaci plików GSM i wykorzystania ich jako komponenty dla istniejących Elementów bibliotecznych GDL. Zasada ta nie obowiązuje dla innych komponentów. możesz utworzyć strop. przycisk ten będzie pusty. 1) Korzystając z elementów konstrukcyjnych Więcej szczegółów. Powiedzmy. Możesz tworzyć komponenty dla wszystkich typów elementów GDL (Okien/Drzwi/Obiektów. mają taki parametr w swojej liście parametrów) będą mogły wykorzystywać nowoutworzone skrzydło jako własne.) Za pomocą listy rozwijanej Pliki typu można wyświetlać obiekty GDL według formatu pliku. spowoduje zachowanie tego Obiektu. Po wybraniu pliku kliknij przycisk Otwórz. to co rysujesz w płaszczyźnie X-Y. które wykorzystują komponent typu Panel drzwiowy (tzn. Na przykład. Wszystkie Drzwi.).gsm) i chciałbyś utworzyć nowe skrzydło do tych drzwi. stropów). W przypadku własnych paneli (skrzydeł) okien/drzwi.

4) Pojawi się okno dialogowe umożliwiające wybranie typu komponentu.Wirtualny Budynek 3) Jeśli nie zaznaczono żadnego elementu. zostanie wybrany domyślnie). odpowiadającej wybranemu typowi. obiekt pojawi się w innej lokalizacji. Dodatkowo. możesz wybrać: • • • Własny komponent wyposażenia DO. aby zapisać obiekt klamki. oprócz Własnego panelu drzwiowego i okiennego. nie jest konieczne przeładowywanie bibliotek. Własny Panel CW. Zwróć uwagę. Uwaga: Jeżeli zapisałeś komponent w Bibliotece ArchiCADa 12. aby wstawić własny panel do przegrody strukturalnej. aby zapisać drzwiczki szafek kuchennych. Ustaw parametr Rodzaj skrzydła drzwi na Panel własny. że jeżeli wybierzesz inny typ komponentu. Będzie dostępny jako Własny Komponent po przeładowaniu bibliotek. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 350 . Własny komponent obiektu. 6) Zachowany obiekt stanie się częścią istniejącej biblioteki. Następnie wciśnij OK aby zatwierdzić zmiany. 5) Wybierz lokalizację i nazwij nowoutworzony plik. 7) W oknie dialogowym Ustawień drzwi wybierz w parametrze Nazwa własnego panelu utworzony komponent (jeżeli jest on jedynym zdefiniowanym komponentem. wyświetli się komunikat o to proszący.

w tym framuga o szerokości 5 cm. Jeżeli będzie to konieczne. ArchiCAD automatycznie dopasuje wielkość zastosowanego komponentu. Na przykład. do których go użyjesz mają wymiary 80 x 200 cm. Materiał) przed jego zachowaniem.Wirtualny Budynek Uwagi: • Ι Obojętne jest położenie na Rzucie elementu. skrzydło (panel) drzwi zostanie zmniejszone do wymiarów 70 x 195 cm. Ustawienia te będą zastosowane podczas późniejszego używania komponentu w projekcie. Okna. Program proporcjonalnie rozciągnie lub skróci komponent tak. Powinieneś ustawić wszystkie atrybuty Własnego komponentu (Pióro. ArchiCAD automatycznie umieści go w odpowiedniej lokalizacji w bibliotece. Jeżeli drzwi. Zakończenia ściany. Świetliki. możesz utworzyć Komponent panelu drzwiowego o wymiarach 100 x 200 cm. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 351 . Dedykowane Narzędzia Obiektowe Drzwi. dlatego zostaną opisane razem. by pasował do wymiarów obiektu. z którego utworzono Własny komponent. Są one zawsze wstawiane do ścian. Okna i Drzwi ArchiCADa symulują wygląd i sposób działania rzeczywistych okien i drzwi. Schody Drzwi/Okna Użycie i specyfika Okien i Drzwi są bardzo podobne. • • Nowe skrzydło zostanie umieszczone w wybranych drzwiach.

a także czy widoczne będą wymiarowania i Znaczniki. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 352 . Jednakże. Mogą być dopasowane do kąta pochylenia ściany dzięki odpowiedniej funkcji znajdującej się w panelu Parametry okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. Określanie płaszczyzny Okien/Drzwi w ścianach pochyłych i opartych o Profil Okna i Drzwi mogą być również wstawiane w ściany wielokątne. W zależności od skryptu Elementu bibliotecznego (zobacz opcje parametrów). czy wyświetlany ma być cały obiekt.Wirtualny Budynek Rozwijana lista Reprezentacja na rzucie zawiera dwie opcje symboli: Symbol i Wszystko jako Pozawidokowe. Rzut i Pozawidokowe: wyświetla przekrojony fragment obiektu. w Fotoprezentacjach możliwe jest obserwowanie elementów znajdujących się po przeciwnej stronie. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. który przepuszcza światło. Podczas gdy podstawowe typy Drzwi i Okien pozostawiają dużo swobody w kształtowaniu ich parametrów takich jak wymiary i kształt. dzięki czemu zapewniają krycie przy standardowych (np. Sekcja Opcje wyświetlania Drzwi/Okien znajdująca się w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu pozwalają określić. możliwy jest różny poziom detalu zależnie od Skali rzutu. Natomiast dzięki materiałowi Szkło. • • Drzwi i Okna wycinają w ścianach otwory dzięki czemu wizualizacje 3D nabierają większej dokładności i realizmu. Zobacz Panel Rzut i Przekrój (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. złożone oraz pochyłe. a także wszystko co znajduje się ponad płaszczyzną cięcia Rzutu. linearnych) elewacjach. jego kontur czy tylko pusty otwór. • • Symbol: wyświetlany będzie standardowy symbol wybranego obiektu. Wyświetlanie Drzwi/Okien na Rzucie Na Rzucie Drzwi i Okna są domyślnie wyświetlane za pomocą standardowych symboli. aby zobaczyć wszystkie elementy okna w pochyłej ścianie. Atrybuty wyświetlania Drzwi/Okien można ustawić w panelu Rzut i przekrój okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. w przypadku ścian pochyłych. Wszystko jako Pozawidokowe: całkowity obrys elementu wyświetlony jest za pomocą linii pozawidokowych. Opis Geometrii Okna lub Drzwi jest zawarty w skryptach poszczególnych Elementów bibliotecznych. Rzut: wyświetla powierzchnię przecięcia elementu oraz fragment znajdujący się poniżej. możesz ustawić bardziej realistyczne wyświetlanie przekroju okna: wybierz opcje Rzut lub Rzut i Pozawidokowe. obiekty reprezentujące rzeczywiste produkty różnych producentów mogą być modyfikowane tylko w ograniczonym stopniu. Szczegóły. Tafle szkła reprezentowane są przez bryły.

• W ścianach opartych o Profil pochylenie płaszczyzny Okien/Drzwi jest określane w Menedżerze Profili: użyj warstwy Linie odniesienia w panelu Warstwy elementu. płaszczyzna Okien/Drzwi ma ten sam kąt pochylenia co ściana. kąt pochylenia zostanie odpowiednio zmieniony. Pionowo: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pionowa niezależnie od rodzaju ściany do której zostanie ono wstawione. • • Parapet ponad podstawę Ściany: jest to domyślna metoda. W panelu Podgląd i położenie rozwijane menu Punkt wstawienia w pionie pozwala na wybranie jednego ze sposobów określania wzniesienia Okna/Drzwi. jeżeli przeniesiesz Okno/Drzwi na przeciwną stronę ściany. kliknij Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 353 . Szczegóły.Wirtualny Budynek Jeżeli twój projekt zawiera ściany pochyłe. użyj funkcji Płaszczyzna otworu (zakładka Podgląd i Położenie) aby pochylić otwory zgodnie ze ścianą lub pozostawić je pionowe. W ścianach pochyłych. Poziomem “podłogi” może być. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. • Zgodnie ze Ścianą: płaszczyzna Okna/Drzwi będzie pochylona zgodnie z kątem pochylenia ściany. W przypadku ścian dwustronnie pochyłych. Blokowanie wysokości parapetu lub nadproża Użyj opcji w panelu Podgląd i położenie aby określić szerokość i wysokość okna/drzwi. dolna krawędź ściany lub wzniesienie wybranej kondygnacji. w zależności od potrzeb. Aby wybrać inną kondygnację. W związku z tym. aby określić kąt pochylenia dla płaszczyzn wstawianych Okien/Drzwi. Za każdym razem gdy zmieniasz któryś z tych wymiarów. patrz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. wpływa to na położenie parapetu (odległość pomiędzy podłogą a dolną krawędzią okna) oraz nadproża (odległość pomiędzy podłogą a górną krawędzią okna). kąt pochylenie Okien/Drzwi odpowiada kątowi pochylenia powierzchni ściany do której zostały one wstawione. Parapet ponad kondygnację 0 (Bieżące kondygnację): wzniesienie parapetu będzie liczone względem poziomu bieżącej kondygnacji. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa.

Wstawianie Drzwi i Okien Metody wstawiania definiuje się w zakładce Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień drzwi/okna. by wartość ta była wyświetlana na ekranie z uwzględnieniem warstw wykończenia podłogi. w którym miejscu należy wstawić okno lub drzwi wg punktu środkowego lub boku. jest to funkcja. od którego będzie mierzone wzniesienie okna. która pozwala na łatwe dostosowanie wyświetlania wartości wzniesienia parapetu/progu w znaczniku okna/drzwi. Ustawienie Punktu wstawienia umożliwia określenie.Wirtualny Budynek Wybierz kondygnację i wybierz kondygnację w oknie dialogowym. a podstawa ściany nie znajduje się na poziomie podłogi. Po wprowadzeniu grubości warstw podłogi. ArchiCAD będzie nadal mierzył wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. ArchiCAD mierzy wzniesienie parapetu/progu względem podstawy ściany. w przypadku. Wzniesienie parapetu/progu wynosi 100 cm. Na przykład. jednak wartość. Uwaga: Wpisanie wartości w polu Grubość warstw podłogi nie ma wpływu na położenie okna/drzwi w ścianie. poziom wybranej w oknie dialogowym kondygnacji będzie punktem odniesienia w pionie. • • Określanie wzniesienia parapetu/progu z uwzględnieniem warstw podłogi Użyj tej opcji w panelu Znacznika wymiarowania ustawień drzwi/okien. • Nadproże ponad podstawę Ściany: działa podobnie do opcji Parapet ponad podstawę Ściany jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. która winna się znaleźć na rysunku to 90 cm. wprowadź grubość tych warstw w polu Warstwy Podłogi. Ta opcja jest użyteczna np. w znaczniku będzie wyświetlana wartość 90 cm. Uwaga: Znaczniki wyświetlają wzniesienie parapetu/progu w jednostkach wybranych specjalnie dla tego parametru: możesz zmienić ustawienie tej jednostki po kliknięciu odpowiedniego przycisku "Wymiarowanie wysokości parapetu/progu" w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. w której poszczególne panele muszą mieć wspólne ustawienie wysokości. Wybierz kondygnację: Jeżeli wybierzesz tę opcję. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 354 . że podstawa ściany znajduje się na poziomie 10 cm poniżej poziomu podłogi (grubość warstw podłogi wynosi 10 cm). jednak wartość wyświetlana w Znaczniku będzie uwzględniała grubość warstw wykończenia podłogi. Gdy dokonasz już odpowiednich ustawień w Oknie dialogowym Ustawień Okna/Drzwi możesz przystąpić do rysowania. gdy wstawiamy ścianę kurtynową. aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie wysokości parapetu jeśli poziom podłogi uwzględnia dywany lub parkiet. Jeżeli chciałbyś. Nadproże ponad kondygnację 0 (Bieżącą kondygnację): działa podobnie do opcji Parapet kondygnację 0 jednak w tym przypadku podaje się wzniesienie nadproża. załóżmy.

Odbicie lustrzane i Podniesienie w celu zmiany położenia otworów (Drzwi i Okien). W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ możesz utworzyć nowe Okna lub Drzwi jedynie poprzez duplikację już istniejących elementów tego typu korzystając z funkcji Przesunięcie kopii lub Powielenie. Zobacz Panel Podgląd i położenie (narzędzie Drzwi/Okno) w Pomocy ArchiCADa. Po zatwierdzeniu ustawień należy wskazać punkt wstawienia wzdłuż długości ściany. gdy kursor przyjmie kształt Oka. • Zmiana położenie otworów Skorzystaj z poleceń Przesunięcie. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ oraz w Oknie 3D. Będziesz miał jednak możliwość wstawienia tak umieszczonego otworu. wskaż drugim kliknięciem zewnętrzną stronę okna. kliknij krawędź ściany a następnie drugim kliknięciem określ kierunek otwarcia drzwi. kliknij ikonę Pustego Otworu w panelu Podgląd i położenie okna dialogowego Ustawień Drzwi/Okna. Dla drzwi bez Węgarka/Cofnięcia. a następnie kliknij w dowolnym miejscu w celu wskazania początkowego i końcowego punktu wektora przesunięcia. Wszystkie te polecenia są dostępne w oknie Rzutu. Zobacz Działania na elementach bryłowych na stronie 378. szerokość progu będzie mierzona od tego boku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 355 . gdy kursor przyjmie kształt Znaczka lub Znaczka Mercedesa. Tworzenie pustych otworów Aby wstawić pusty otwór. zostanie wyświetlone okno dialogowe zawierające komunikat ostrzegający oraz przycisk umożliwiający rezygnację z podjętej operacji. bez wstawiania elementu bibliotecznego Drzwi/Okna. Nie można ich wstawić niezależnie w dowolnym miejscu projektu. Wielkość Cofnięcia/Węgarka będzie zawsze mierzona z tej strony. Możesz uzyskać różne kształty ściany w 3D dodając kilka pustych otworów lub skorzystać z polecenia Działania na elementach bryłowych. podobnie jak przy oknie. kliknij krawędź ściany a następnie. W przypadku prób wstawienia Okna lub Drzwi zbyt blisko bocznej lub górnej krawędzi Ściany. Następnie przejdź do panelu Puste Drzwi (lub Okno) i wprowadź wysokość i szerokość otworu. W widoku 3D możesz wstawić otwór w dowolnym punkcie na całej długości Ściany.Wirtualny Budynek Punkt wstawienia Drzwi lub Okna Okna i Drzwi mogą być wstawiane tylko w istniejące Ściany. • Aby wstawić okno. Drzwi/Okna nie muszą być chwytane za punkty aktywne. Po zaznaczeniu Drzwi/Okien wybierz polecenie przemieść lub powiel. tylko dla ścian prostych i pochylonych. Na Rzucie możesz wstawić Okno lub drzwi w ścianę zawsze. Obrót. Dla drzwi z Węgarkiem/Cofnięciem. grubość progu będzie mierzona od przeciwnego boku. Aby wstawić drzwi.

Wirtualny Budynek Okna i Drzwi mogą być przemieszczane. Okna. Drzwi i Okna mogą być przemieszczane z jednej ściany do drugiej. Przesunięcie Okien lub Drzwi Jeżeli zamierzasz przesunąć Drzwi lub Okno wewnątrz ściany. a nie chcesz przesuwać samej ściany. ich linie odniesienia muszą należeć do wspólnej pionowej płaszczyzny. Grubość i inne atrybuty tych ścian nie muszą jednak być takie same. który chcesz przemieścić. pionowych ścianach. gdy płaszczyzny odniesienia (przechodzące przez linię odniesienia) wszystkich ścian (źródłowej i docelowej) leżą na wspólnej płaszczyźnie. Okna i Drzwi zawarte w Obszarze zostaną przesunięte z zachowaniem ich położenia względem zakończenia ściany. Przesuwanie otworów pomiędzy ścianami działa tylko wówczas. ściany nie muszą nawet być ze sobą połączone. kopiowane i powielane jednocześnie z elementami innych typów. musisz zaznaczyć otwór. które były również zaznaczone zostaną także przemieszczone wzdłuż ściany o odległość równą jednej ze składowych wektora przesunięcia słupa. W przypadku ścian pochyłych dodatkowo musi być spełniony warunek identycznego kąta pochylenia ścian. Na poniższej ilustracji widać przemieszczany słup. Przy rozciąganiu ścian za pomocą Obszaru Zaznaczenia. Możliwe jest przesunięcie kopii okna z jednej ściany do drugiej. Jeżeli operacja odbywa się na dwóch 356 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

zaznacz odpowiedni otwór i wybierz polecenie Obrót (z menu Edycja lub z Palety pomocniczej). Drzwi lub Okno zostanie odbite lustrzanie względem osi przechodzącej przez punkt. a kierunek otwarcia zostanie odwrócony. którą wstawi w drugą ścianę. Uwaga: Obrócone bloki tekstowe. w której znajduje się otwór lub w dowolnym innym miejscu. pozwala na umieszczanie Drzwi i Okien w odniesieniu do istniejących otworów bądź elementów innego typu.Zaznaczony otwór zostanie obrócony o 180 stopni wokół jego środka (bez konieczności definiowania wektora obrotu). (W przypadku ścian trapezowych. w której znajduje się ściana pierwotnie mieszcząca otwór. Rozciągnięcie Drzwi oraz Okien W celu rozciągnięcia Drzwi lub Okna możesz przemieścić kursor poza ścianę. oś odbicia zostanie umieszczona w punkcie kliknięcia i będzie prostopadła do klikniętej krawędzi. lub Okno. Pozostałe własności i parametry • Odbicie lustrzane może spowodować. Można w ten sposób obracać dowolną ilość okien jednocześnie. Okno dialogowe Ustawienia okna narożnego jest podobne do okien dialogowych Okien i Drzwi. w którym klikniesz.) Okna narożne ArchiCAD posiada oddzielne narzędzie Okno narożne. Jeżeli klikniesz poza ścianą. etykiety. Nie istnieje specjalny typ obiektów dedykowany do tego narzędzia. w której znajduje się rozciągany otwór. Kliknij w krawędź ściany. wymiarowania oraz wartości powierzchni wieloboków wypełnień są zawsze czytane z dołu i z lewej strony rysunku. w tej samej płaszczyźnie. Będziesz mógł go wówczas przesunąć Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 357 . Odbicie lustrzane Okien i Drzwi Aby odbić lustrzanie Okno lub Drzwi należy je zaznaczyć i wybrać polecenie Odbij lustrzanie (z menu Edycja lub z palety pomocniczej). w której znajduje się odbijany otwór. zaprezentowana na poniższej ilustracji. lub ortogonalne (zależnie od wariantu rzutowania wybranego w Palecie kontrolnej). oś odbicia będzie prostopadła do linii odniesienia ściany. Aby wstawić okno narożne w narożniku dwóch ścian wystarczy kliknąć jedną z nich w dowolnym miejscu.Wirtualny Budynek Obrót Okien i Drzwi Aby obrócić Drzwi. większość okien znajdujących się w standardowej bibliotece ArchiCADa może być wstawiana przy jego użyciu. że otwór znajdzie się całkowicie poza ścianą. Pojawi się kursor w kształcie Oka. Położenie kursora będzie określało nową pozycję rozciąganego wierzchołka otworu poprzez rzutowanie prostopadłe do linii odniesienia ściany. Ta metoda. Okna narożne mogą być wstawione w proste naroża ścian. ArchiCAD automatycznie dosunie okno do najbliższego narożnika oraz utworzy jego kopię.

Jedna ze Ścian zostanie podniesiona (a co za tym idzie położenia obu okien w przestrzeni będą się różnić). aby wstawić Świetlik.Wirtualny Budynek tak utworzonej kopii pozostaną takie same. Kąt pomiędzy ścianami zostanie ustawiony na 0 lub 180. Więcej szczegółów. W dachu zostanie wycięty otwór. • • • W każdy narożnik możesz wstawić tylko jedną parę okien narożnych. Obiekt oraz Lampa. obrócone zgodnie z kątem nachylenia oraz równolegle do linii odniesienia dachu. na przykład zwiększając kąt nachylenia. Użyj jednej z czterech metod geometrii (Prostokątna. Kąt pomiędzy ścianami nie może wynosić 0 ani 180 stopni. Świetliki Świetliki są Obiektami GDL. Uwaga: Świetlik musi w całości znajdować się wewnątrz obszaru połaci dachu. Diagonalna Obrócona diagonalna)znajdujących się w palecie Info. Jeśli modyfikujesz połać dachu. gdy poruszasz Świetlikiem jego ruchy są ograniczone wielkością połaci. Świetliki wstawione w dachy zachowują się podobnie jak Okna wstawione w ściany. Panele okna dialogowego Ustawień świetlika są podobne do tych występujących w narzędziach Okno/Drzwi. • Okno narożne mogą zamienić się w zwykłe Okna jeżeli: • • • • Przesuniesz. Na przykład. patrz Ustawienia Narzędzia Drzwi/Okno w Pomocy ArchiCADa. ich kąt i położenie zostanie automatycznie dopasowane. W Oknie 3D kliknij punkt na połaci dachu a ArchiCAD automatycznie sam obliczy wskazane położenie i umieści tam wybrany świetlik. świetlik automatycznie dostosuje swoje parametry położenia i kąta obrotu. Obrócona. które mogą w inteligentny sposób dopasowywać się do elementów konstrukcyjnych typu Dach. Jedna ze ścian zostanie przesunięta lub usunięta. Więcej szczegółów. patrz Ustawienia narzędzia Świetlik w Pomocy ArchiCADa. 358 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . • W oknie Rzutu należy wstawiać świetliki w obrębie obrysu połaci dachu. Wstawianie Świetlika Świetliki mogą być wstawiane zarówno na Rzucie jak i w Oknie 3D. Świetliki znajdują się w folderze “Lukarny i świetliki” w standardowej bibliotece ArchiCADa i mogą być edytowane za pomocą Narzędzia świetlik. Świetliki umieszczone w Dachu zostaną automatycznie wstawione w bryłę połaci. Wstawione okna mogą być pojedynczo rozciągane i nie będzie to miało wpływu na ich wzajemne połączenie. dokonasz odbicia lustrzanego lub obrócisz jedno z okien.

Zakończenia ściany mogą zmniejszyć liczoną powierzchnię lub objętość ściany. wstaw je do projektu. Podczas operacji Dotnij do dachu. szerokość i wysokość) dostępne są w oknie dialogowym Ustawień zakończenia ściany. Uwaga: Jeżeli chciałbyś stworzyć własne schody. Biblioteka ArchiCADa zawiera wiele parametrycznych obiektów schodów (działających na tej samej zasadzie co inne obiekty). aby podać kondygnacje. biegu. Schody mogą być widoczne na kilku kondygnacjach: Użyj opcji Pokaż na kondygnacjach w panelu Rzut i Przekrój. Parametry Zakończenia ściany (np. skorzystaj z funkcji Korzystanie ze StairMakera na stronie 361. Rozciągnięcie lub Podział. aby skonfigurować wygląd symbolu dla każdego obiektu na Rzucie. Wyświetlanie Schodów na Rzucie Na Rzucie Schody wyświetlane są jako Symbole 2D zgodnie z przyjętymi konwencjami rysunku architektonicznego. podobnymi do okien i drzwi. Dzieje się tak również przy czynnościach typu Przesunięcie. W zależności od typu. Zakończenia ścian są liczone jako oddzielne obiekty w zestawieniach ilościowych. Zwróć uwagę na poniższe parametry specjalne: Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 359 . Przeszukaj załadowane biblioteki. lecz jej nie zwiększają. Obrót. Wybierz Narzędzie Schody i otwórz okno dialogowe Ustawienia Schodów. Zakończenia ścian zachowują się tak jak okna stanowiąc część modyfikowanej ściany. aby znaleźć zapamiętane schody. patrz Ustawienia Narzędzia Zakończenie Ściany w Pomocy ArchiCADa. Użyj paneli Parametry oraz Typ symbolu 2D. które odpowiadają potrzebom projektu. Te ustawienia opisano w Ustawienia narzędzia Schody w Pomocy ArchiCADa. stopni i poręczy w Ustawieniach schodów. strzałki. Więcej szczegółów. Zakończenia ścian są parametrycznymi Obiektami GDL. Schody (Zapamiętane schody) Polecenia i funkcje znajdujące się w oknie dialogowym Ustawień Schodów pozwalają na utworzenie i wstawienie standardowych oraz własnych schodów.Wirtualny Budynek Zakończenia Ścian Narzędzie Zakończenie ściany umożliwia utworzenie jednym kliknięciem profilu osłaniającego brzeg ściany. na których chcesz wyświetlać Schody. które dostępne są w oknie Ustawień schodów. Zakończenie ściany może być wstawione na punkcie aktywnym znajdującym się na brzegu ściany. podobnie jak wstawiasz dowolny inny obiekt.

Pokaż lub ukryj Linię biegu. Tutaj pokazano te same schody. która służy jako symboliczna płaszczyzna odcinająca. Wybór dostępnych symboli może być różny w zależności czy wybrałeś opcję “Zależne od skali” czy “Użytkownika” w opcji Poziom Detalu 2D. biegu. aby wybrać rodzaj symbolu schodów na Rzucie. które leżą . zależne od skali. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Poziom szczegółowości 2D • Jeśli wybierzesz opcję Zależne od skali. Użyj parametrów dostępnych pod opcją Rodzaj Symbolu 2D aby precyzyjnie skonfigurować wyświetlanie symbolu.Wirtualny Budynek Jeśli wybierz opcję Użytkownika. Linia biegu zakończona jest Strzałką: wybierz styl Strzałki za pomocą podglądów dostępnych w panelu Typ symbolu 2D. strzałki. Rodzaj Symbolu 2D Użyj tej opcji. poniżej panelu Parametry. wtedy symbol Schodów pozostanie taki sam. wedle potrzeby. W panelu Typ symbolu 2D. stopni i poręczy dostępny jest podgląd każdego rodzaju symbolu.poniżej i powyżej linii przełamania: można skonfigurować różne typy linii i różne pióra dla każdego rodzaju struktury. strzałki. biegu. niezależnie od skali okna. w skali 1:50 oraz 1:200: • 360 . Pamiętaj że: • Każdy symbol schodów posiada Linię przełamania. W tym przypadku.odpowiednio . wtedy ilość detali widocznych w symbolu 2D będzie zależała od skali. możesz wybrać dodatkowe symbole w oknie Rodzaj Symbolu 2D (zobacz poniżej). jako Początek linii biegu będzie tu kilka opcji do wyboru. Podobnie. Struktury Widoczna i Niewidoczna dotyczą tych części symboli. Ustaw pionowe ułożenie linii przełamania używając opcji “Wysokość Położenia Linii Przełamania”. stopni i poręczy poniżej panelu Parametry.

Aby zaprojektować nowe schody na podstawie typu standardowego. ze spocznikiem lub bez.dwu.i trójbiegowych biegowych. które się pojawi. Uwaga: Aby działać. Do dyspozycji użytkownika przygotowanych zostało 21 typów schodów odpowiadających niemal każdej standardowej sytuacji. Opis biegu schodów. W ArchiCADzie można tworzyć nowe schody z użyciem StairMakera na dwa różne sposoby: Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Schody oparte o narysowane elementy W oknie.Wirtualny Budynek • Opcjonalne elementy tekstowe dla symboli Schodów obejmują Numerację stopnic. Korzystanie ze StairMakera Dodatek StairMaker StairMaker to dodatek. W obydwu przypadkach zostaniesz poproszony o zachowanie nowego obiektu w celu późniejszego użycia. czy utworzone zostaną schody czy pochylnia. otworzyć okno Ustawień Schodów a następnie kliknąć przycisk Utwórz Schody. który znajduje się w głównym folderze ArchiCADa lub w folderze System (MacOS) lub w innej lokalizacji wskazanej w Rejestrze Windowsa. Jeżeli wybierzesz Pochylnię. należy uruchomić narzędzie Schody. Tworzenie schodów w oparciu o standardowe typy schodów Możesz utworzyć nowe schody poprzez dostosowanie do własnych potrzeb jednego z wcześniej zdefiniowanych typów schodów. które tutaj określisz będą dotyczyły jedynie symbolu Schodów pokazanego powyżej kondygnacji macierzystej. który jest instalowany wraz z ArchiCADem. StairMaker musi być umieszczony w folderze Dodatki. Wyświetlanie zależnie od kondygnacji Opcja Zależnie od kondygnacji (Włączona lub Wyłączona) jest przydatna jeśli pokazujesz Schody na kondygnacjach powyżej kondygnacji własnej (użyj opcji Pokaż na kondygnacjach z panelu Rzut i Przekrój. symbole Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 361 . wciśnij jeden z dwóch przycisków znajdujących się u góry aby zdecydować. na liście Parametrów zostanie wyświetlony nowy parametr zwany 2D powyżej kondygnacji macierzystej: Użyj tych opcji jeśli chcesz. od schodów jedno. Część “górna” i “dolna” odnoszą się do części symboli znajdujących się powyżej i poniżej linii przełamania. aż po schody zabiegowe czy wachlarzowe. oraz oznaczenia GÓRA i DÓŁ. Jeśli włączysz opcję Zależne od kondygnacji. Opcje. aby skonfigurować na których kondygnacjach Schody mają zostać zapisane). aby Schody wyglądały inaczej na kondygnacjach powyżej kondygnacji macierzystej. Zaleca się utworzenie oddzielnego folderu dla nowych Schodów wykorzystywanych w Projekcie.

Wirtualny Budynek typów schodów. z których można utworzyć pochylnie zamienią się na symbole pochylni. (Ostatni przycisk reprezentuje schody "Nietypowe". Ustawienia Biegu i Geometrii (StairMaker) Uwaga: Omawian e okno jest częścią StairMakera.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Poniżej znajduje się typów schodów. pozostałe przyciski staną się nieaktywne. w którym można będzie zmodyfikować wybrany typ schodów. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Zostanie wyświetlone okno dialogowe StairMaker. przycisk ten jest nieaktywny. Każda zmiana parametrów w jednej zakładce powoduje odpowiednie zmiany w pozostałych pięciu. Aby je otworzyć.) Wybierz odpowiadający Ci typ Schodów/Pochylni i wciśnij OK. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. które można utworzyć za pomocą StairMakera. Okno dialogowe zawiera sześć zakładek. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii . 362 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . gdy tworzysz standardowe schody. dostępnych po wciśnięciu odpowiedniego przycisku po lewej stronie okna. które projektuje się w ArchiCADzie za pomocą narzędzi rysunkowych.

liczbę stopnic. szerokość biegu. Aby zwiększyć jego długość wpisz odpowiednią liczbę dodatnią. Jeżeli będą zablokowane. Wartość zero w polu tekstowym oznacza że dodatkowy stopień będzie miał taką samą długość jak pozostałe. Wartości te nie zostaną zmienione bez względu na zmiany dokonane w pozostałych parametrach tego i innych paneli. wartość górnego stopnia oraz kąt zamknięcia biegu. Zawarte w niej parametry określają wymiary pojedynczych stopni lub kąt nachylenia pochylni. Dostępne pola zmienią się w zależności od rodzaju schodów.Wirtualny Budynek Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. aby dodać dodatkowy górny stopień na górnym poziomie. Okno edycyjne Ustawień Biegu i Geometrii zawiera domyślnie ustawione parametry oraz okno podglądu rzutu schodów. Otrzymana wartość powinna zmieścić się w zakresie od 60 do 63 cm lub od 24 do 25 cali. Możesz zmodyfikować ten zakres w sekcji Stopień (parametry Minimalna i Maksymalna długość kroku). że kilka opcji w tej zakładce zawiera ikony zablokowania/odblokowania. Zmiany dokonane w parametrach zostaną automatycznie odzwierciedlone w podglądzie. Określ Ustawienia Stopni W prawym dolnym rogu okna dialogowego edycji schodów znajduje się sekcja Stopień. Ustawienie Geometrii Schodów W tej zakładce można ustawić główne parametry geometryczne schodów: całkowitą wysokość. Ostatni parametr nie jest edytowalny. Pamiętaj. Może on mieć taką samą głębokość jak inne stopnie. W dolnej części tego panelu możesz również dodać do schodów górny stopień: kliknij przycisk po prawej. długość linii biegu oraz liczbę stopni. Informuje on tylko o aktualnej wartości przelicznika. kształt i Istnieje przelicznik długości kroku podpowiadający optymalne wymiary stopnia (2*Wysokość + Długość stopnia). Każda zmiana parametru powoduje aktualizację podglądu. poziome parametry wiązania. zgodnie z poniższym rysunkiem. Powinno się zablokować każdy ustawiony parametr biegu i geometrii schodów. Na ilustracji poniżej wzniesienie zostało zablokowane przy wartości 2800 mm natomiast ilość stopni przy wartości 16. lecz możesz również zmienić głębokość dodatkowego stopnia wprowadzając wartość w edytowalnym polu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 363 . zmiany dokonane w kolejnych panelach mogą spowodować powtórne przeliczenie tych parametrów. StairMaker dopasuje wartości następnych parametrów do ustawionej geometrii. Po prawej stronie znajduje się okienko podglądu przedstawiające przekrój poprzeczny stopni. Jeżeli tego nie zrobisz. zobacz Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa.

Uwaga: Niektóre rodzaje schodów z zabiegiem dostępnych poprzez dodatek StairMaker wykorzystują inną strukturę parametrów. któryś z parametrów StairMaker sprawdza czy wprowadzone wartości odpowiadają ustalonemu zakresowi. a linie pozostaną równoległe. Symbol 2D posiada podwójną linię przełamania określającą miejsce ucięcia biegu schodów. że wszystkie stopnie są zabiegowe i przebiegają zgodnie z linią biegu. Dodatkowo możesz zablokować wybrane parametry ustalając je jako nadrzędne klikając przycisk kłódki. W obrazku podglądu w oknie edycji Ustawień Biegu i Geometrii. jednak linia przełamania nie jest powiązana z płaszczyzną cięcia. Jeżeli podświetlony jest cały bieg oznacza to. Za każdym razem gdy zmienisz. Krawędzie stopni znajdujących się poza częścią zabiegową schodów są prostopadłe do linii biegu. Jak widać w Podglądzie. Uwaga: Linia przełamania stosowana w przypadku symboli Schodów GDL jest koncepcyjnie podobna do Płaszczyzny Cięcia dla Rzutu dla elementów konstrukcyjnych ArchiCADa. Edycja “Schodów-U z zabiegiem” Niektóre typy schodów posiadają jeden lub dwa zabiegi.Wirtualny Budynek Uwaga: Geometria oparta jest na przeliczniku długości kroku. stopnie o nieregularnym kształcie są podświetlone na czarno.) Linia przełamania w symbolu schodów Zwykle tylko dolna część schodów jest wyświetlona na kondygnacji. (Aby schody były wygodne wszystkie stopnie zabiegowe powinny być skupione w jednej strefie. Gdy będzie to konieczne. zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem. punkty końcowe dwóch linii przełamania można przeciągnąć wzdłuż obrysu schodów. Parametry te nie będą zmieniane. poznasz sposoby tworzenia i edycji schodów zabiegowych. Jeśli na rzucie wyświetlone są całe schody. 364 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . StairMaker postara się dopasować nie zablokowane parametry znajdujące się niżej w hierarchii Jeżeli modyfikacja nie jest możliwa bez zmiany zablokowanego parametru lub gdy zbyt wiele parametrów jest zablokowanych. przeciągnięcie linii przełamania nie będzie miało żadnego efektu. Są to stopnie zabiegowe. na której się one znajdują. W poniższym przykładzie schodów typu "U z zabiegiem".

W StairMakerze stopnie przed i za strefą zabiegową są zawsze prostopadłe do linii biegu. Możesz również zmieniać regularność poszczególnych stopni klikając na nie. Zakres strefy zabiegowej opiera się na stopniu w środku krzywizny biegu co oznacza. otrzymasz sytuację podobną do tej na ilustracji. Następnie naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy przesuwając kursor po powierzchni schodów. kliknij drugi stopień. Stopnie w strefie zabiegowej charakteryzują się natomiast krótszym bokiem po wewnętrznej stronie biegu. że nie można skrócić ani zakończyć tej strefy poza ten stopień. Niektóre stopnie staną się białe a rozmiar strefy zabiegowej pomniejszy się. Najpierw najedź kursorem na schody (kursor przybierze kształt jak w edytorach arkuszy kalkulacyjnych). Na przykład. Zwolnij przycisk myszy a StairMaker utworzy nowy układ stopni schodów. Upewnij się. Zauważysz. jeżeli chcesz aby krawędź dolnego stopnia była prosta. że nie podświetlone stopnie przyjmują regularny kształt.Wirtualny Budynek Możesz zmieniać zakres strefy zabiegowej za pomocą myszki. Pierwszy stopień stanie się biały. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 365 . że krawędzie stopni zabiegowych nie przecinają się wzajemnie. Wprowadź minimalną długość stopnia po wewnętrznej stronie (“s” na ilustracji poniżej) do parametru w sekcji Bieg. Jeżeli skrócisz strefę zabiegową aż do środkowego stopnia.

jeżeli ilość stopni zabiegowych będzie parzysta). Kąt krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia zależeć będzie od tej wartości. aż zmieni kształt na znak prostopadłości. będziesz mógł określić wartość przesunięcia dolnego i górnego zabiegu. Zwykły narożnik to pierwsza opcja. Uwaga: Nie można zdefiniować łukowych zabiegów dla tego typu schodów. Klikając punkt przecięcia krawędzi będziesz mógł zmienić jego położenie. Aby uzyskać taki kształt biegu najedź kursorem na narożnik schodów. Jeżeli wybierzesz schody typu “Bieg prosty z zabiegami na obu końcach”. Domyślnie wszystkie nowe schody posiadają zwykłe narożniki. Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe Parametrów narożnika zawierające trzy typy narożników. w które będziesz mógł wprowadzić wartość ścięcia. Przerywane linie określają położenie środka. Wybierz opcję Ścięte. Pojawi się pole tekstowe.Wirtualny Budynek StairMaker podzieli stronę wewnętrzną biegu na stopnie według wzoru pokazanego na rysunku. Gdy narożnik jest ścięty lub zaokrąglony przesunięcie liczone jest od teoretycznego narożnika. Przy tej metodzie krawędzie stopni zabiegowych przecinają się w jednym punkcie. 366 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Jeżeli wybierzesz Schody-U z zabiegiem. Następnie wciśnij OK. Alternatywnym rozwiązaniem do zabiegu standardowego jest zabieg wachlarzowy. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia środka gdzie będziesz mógł wprowadzić nową wartość położenia. Możesz wybrać tę metodę zaznaczając opcję Zabieg wachlarzowy. Wartość "s" zostanie przypisana środkowemu stopniowi (lub dwóm stopniom. Typy schodów z zabiegami mogą mieć ścięte lub zaokrąglone narożniki biegu. Na rysunku widać punkt środkowy biegu o dowolnym kącie. StairMaker automatycznie ustawi środek zabiegu w środku linii biegu schodów.

które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Struktura Schodów drugi przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 367 . Przy najechaniu kursorem na ścięty lub zaokrąglony narożnik zawsze pojawi się ikona prostopadłości. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Zobacz także Przycisk Ustawienia Biegu i Geometrii Schodów/Pochylni w Pomocy ArchiCADa.Wirtualny Budynek Struktura i Spocznik (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Możesz zmieniać kształty narożników w dowolnym momencie. W oknie. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Zawartość tej zakładki jest różna w zależności od wybranego typu schodów. Teraz zaokrąglij drugi narożnik. W sekcji Struktura możesz wybrać pomiędzy pięcioma typami konstrukcji schodów i edytować związane z nimi parametry. Strukturę schodów definiuje się w drugim panelu okna edycji schodów. zobacz Struktura i Spocznik w Pomocy ArchiCADa. Aby je otworzyć.

Wirtualny Budynek Możesz wybrać konstrukcję typu: • Bieg pełny ze stopnicami: Schody policzkowe: • • Schody z belkami: Tylko stopnice: • Schody pełne: 368 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

W sekcji Atrybuty zakładki Struktura. Po zatwierdzeniu zmian StairMaker zaktualizuje wszystkie parametry oraz Symbol 2D schodów. Jeżeli użyłeś dodatkowego stropu reprezentującego podłoże + posadzkę. Jeżeli nie użyłeś oddzielnego stropu jako dla warstw podłoża + posadzki. Przy wstawianiu schodów w ArchiCADzie wartość podniesienia w oknie dialogowym Ustawień Obiektu może wynosić zero. wartości wymiarów stopnic oraz długości ich nosków zostaną dopasowane do bieżącej konstrukcji.Wirtualny Budynek Krawędź górnej i dolnej płyty podłogi powinna pokrywać się z odpowiednimi krawędziami Symbolu schodów na Rzucie bez względu na typ konstrukcji. pozwala zdecydować czy rozpocząć obliczenia od górnego. Te różnice są również widoczne w zakładce Geometrii oraz w oknie Parametrów Obiektu Schody. Możesz określić grubość spoczników w typach schodów. U dołu sekcji Struktura znajdują się atrybuty grubości warstwy konstrukcyjnej podłogi oraz warstw podłoża + posadzki. Wybierz odpowiednią opcję. Pojawi się wtedy następujące okno dialogowe: StairMaker czyści te przecięcia dopasowując do siebie grubości spocznika do biegu (lub odwrotnie). Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 369 . Drugi zestaw opcji. czy od dolnego biegu. ustaw wartość tego parametru na zero. StairMaker automatycznie dopasuje parametry schodów do rodzaju stropu. które je posiadają. Rodzaje parametrów konstrukcji różnią się w zależności od typu schodów. wpisując odpowiednie wartości w sekcji Spocznik zakładki Struktura. StairMaker automatycznie dopasowuje wysokość schodów do poziomu górnej płaszczyzny dolnego stropu ustalając go jako zero. StairMaker tworzy czyste połączenia pomiędzy spodami biegów i spoczników jeżeli zostanie wciśnięty przycisk Czyść przecięcia znajdujący się na dole sekcji. możesz określić kolor pióra konturu oraz Materiały powierzchni Schodów w Oknie 3D i Fotoprezentacji. Uwaga: Gdy zmieniona zostanie konstrukcja schodów. Jeśli typ schodów ma dwa spoczniki zmiany dokonane na dolnym spoczniku automatycznie zmieniają górny spocznik. wystarczy wpisać tylko grubość tego stropu w odpowiednie pole.

W oknie. zobacz Balustrada w Pomocy ArchiCADa. W oknie.trzeci przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Aktualnie zaznaczony segment ma kolor czerwony. zobacz Stopnica w Pomocy ArchiCADa. jednej strony całego biegu schodów (tryb Jedna strona całego biegu) czy tylko pojedynczych segmentów (tryb pojedynczy segment). W czwartym panelu okna edycji schodów możesz zdefiniować poręcze dla tworzonych schodów lub pochylni. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 370 . które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Parametry Stopni . należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody.Wirtualny Budynek Ustawienia Stopni (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Trzy przyciski u góry zakładki decydują czy wprowadzone modyfikacje będą dotyczyły całych schodów (tryb Wszystkie poręcze). Wybrany tryb ma również wpływ na edycję słupków poręczy. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. W sekcji Stopnica możesz ustawić następujące parametry stopnicy schodów: • grubość stopnicy • wysunięcie nosków z przodu oraz po bokach • grubość podstopnic W sekcji Atrybuty trzeciego panelu zakładki rozwijane menu Kolorów piór oraz Materiałów pozwalają na zdefiniowanie wyglądu stopnic. które tym razem wyświetla bieżące ustawienia poręczy. Także tutaj znajduje się okno podglądu. Aby je otworzyć. Uwaga: Panel ten jest niedostępny jeżeli wybrane zostały schody/pochylnia o konstrukcji pełnej w panelu poprzednim. Zawartość zakładki Ustawień Stopni jest różna w zależności od ustawień Struktury schodów. Aby je otworzyć. Poręcze (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Każdemu z boków stopnicy możesz przyporządkować inny materiał. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Poręcze czwarty przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. dostępnym po wciśnięciu trzeciego przycisku po lewej stronie okna edycji schodów. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tym oknie. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. Właściwości poszczególnych stopnic schodów znajdują się w trzecim panelu. Kliknięcie pierwszego przycisku spowoduje zaznaczenie wszystkich segmentów w okienku podglądu.

należy najpierw ją zaznaczyć a następnie wybrać z rozwijanego menu opcję Bez poręczy. każdy segment reprezentowany jest przez linię wskazującą położenie osi poręczy. Program automatycznie dopasuje do siebie poręcze pomiędzy segmentami w oparciu o zadaną wartość odsunięcia. Aby zaznaczyć inny segment wystarczy go kliknąć kursorem. Typy i parametry poręczy zestawione są w sekcji Parametry poręczy. znajdującego się w górnej części okna dialogowego. Automatycznie wyliczone wcześniej wartości nawisów pozostaną nie zmienione. Przy przełączaniu do tego trybu z trybu Wszystkie Poręcze. Dolny i górny nawis poręczy może być ustawiony indywidualnie dla każdego segmentu i może przyjmować wartości ujemne. Poręcze z lewej strony zostaną domyślnie zaznaczone. Ustawienia. Przełączając na ten tryb z dwóch pozostałych (trybu Jednej strony całego biegu lub trybu Pojedynczego segmentu) wszystkie segmenty schodów przyjmą ustawienia lewej poręczy najniższego biegu. W okienku podglądu wyświetlającego symbol schodów na Rzucie. Po otworzeniu rozwijanego menu. Cienka linia wskazuje miejsce. Aby wyłączyć poręcz w danym segmencie. Do każdego segmentu może być przypisana inna wartość odsunięcia poręczy. Po wybraniu drugiego trybu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 371 . widoczne po lewej stronie w sekcji Parametry poręczy odnoszą się zawsze do aktualnie zaznaczonych poręczy. Natomiast przełączając z trybu Pojedynczy segment. Przy włączaniu tego trybu wszystkie parametry ustawione w poprzednich trybach są nadal aktualne. a następnie kliknąć lewym przyciskiem myszy. cała strona przyjmie ustawienia segmentu poręczy najniższego biegu.Wirtualny Budynek parametrów będą odnosić się do całych schodów. W okienku podglądu poręczy (powyżej rozwijanego menu typów poręczy) widnieje mały obrazek zaznaczonego typu poręczy. Aby zaznaczyć drugą stronę należy najechać na nią kursorem aż jego kształt zmieni się w symbol poręczy. W tym trybie program przypisuje każdej stronie ten sam typ poręczy. Zaznaczenie trzeciego trybu pozwoli na niezależną edycję każdego segmentu poręczy. wszystkie parametry ustawione wcześniej pozostaną bez zmian. W takim przypadku elementy segmentów o różnym odsunięciu nie zostaną automatycznie połączone. Zawartość tego menu zależy od dostępnych definicji. wyświetli się zestaw dostępnych typów poręczy. W tym trybie domyślnie zaznaczony jest lewy segment najniższego biegu schodów. poręcze z lewej i z prawej strony schodów będą mogły być definiowane niezależnie. Jeden rodzaj poręczy będzie przypisany wszystkim segmentom schodów. gdzie może być umieszczona poręcz.

sekcja ta będzie nieaktywna. Niektóre z dostępnych typów poręczy zostały zaprezentowane na rysunkach poniżej. Pojawi się wtedy okno dialogowe Zmiany lokalizacji. Pola wyboru określają zasadę według. W trybie Pojedynczy segment. Położeniem słupków względem osi poręczy można sterować za pomocą pól wyboru i pola tekstowego. Wysokość słupków i balustrady liczona od powierzchni stopni oraz wartości nawisów. podczas gdy w pozostałych trybach parametry te określają dolny nawis pierwszego segmentu i górny nawis ostatniego segmentu schodów. gdzie można numerycznie wprowadzić nowe położenie słupka.) 372 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Parametry poręczy będą wyświetlane w liście dodatkowych parametrów w oknie dialogowym Ustawień schodów. Jeżeli zaznaczony typ poręczy nie posiada słupków. wartości nawisów odnoszą się do aktualnie edytowanego segmentu.Wirtualny Budynek • • umieszczenie po jednym słupku na każdym stopniu (na spocznikach będzie użyta przybliżona odległość) określając liczbę słupków Zaznaczenie pola Przyciągaj do narożników spowoduje automatyczne umieszczenie słupków na końcach segmentów i rozmieszczenie pozostałych słupków według wybranej powyżej metody. Atrybuty i położenie słupków poręczy dostępne są w sekcji Parametr słupka. może się odbywać ręcznie poprzez kliknięcie na słupku. Określają one położenie poręczy względem bocznych krawędzi biegu. Modyfikacja położenia słupków wstawionych automatycznie. Rozmieszczenie słupków może być zdefiniowane poprzez: • określenie przybliżonej odległości pomiędzy poszczególnymi słupkami (słupki rozmieszczane są wzdłuż całego biegu w określonym odstępie. której słupki rozmieszczone są wzdłuż osi. Edytowalne parametry poniżej rozwijanego menu w większości przypadków nie zależą od typu poręczy.

Wirtualny Budynek Ustawienia symboli (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera.pierwszy przycisk od góry w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. które zostanie wyświetlone kliknij przycisk Ustawienia Symboli . patrz Zakładka ustawień symboli w Pomocy ArchiCADa. Po utworzeniu i zapisaniu schodów StairMaker. Więcej szczegółów. patrz Panel Symbol 2D i Parametry 3D (narzędzie Schody) w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 373 . Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. Za pomocą tych opcji zdefiniuj i zmień wygląd 2D stworzonych schodów StairMaker. Panel Parametry obejmuje wszystkie parametry logicznie pogrupowane: Rodzaj Symbolu 2D. ustawienia zależne od kondygnacji. wyświetlenie poręczy w symbolu. W oknie. Opcje w części Poziom Detalu 2D dają graficzny obraz wyboru dla symboli 2D dla schodów. możesz zmieniać te same parametry z okna dialogowego Ustawień Schodów. Ustawienia linii biegu. wyświetlanie belek w symbolu. 2D powyżej kondygnacji macierzystej. Aby je otworzyć. Więcej informacji na temat opcji zawartych w tej zakładce. biegu schodów oraz poręczy.

Łuku i Wypełnienia). Aby je otworzyć. aby wskazać wybraną lokalizację i nadać schodom nazwę. Sprawdź i zachowaj schody W dolnej części dowolnej z zakładek możesz kliknąć przycisk Sprawdź schody. upewnij się czy są one zaznaczone w tej zakładce.Wirtualny Budynek Ustawienia List dla Schodów (StairMaker) Uwaga: Omawiane okno jest częścią StairMakera. Jeśli jesteś zadowolony z wybranego typu schodów. Jeżeli nie możesz odnaleźć potrzebnego typu schodów Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 374 . patrz Zestawienia i listy na stronie 486. Schody oparte o narysowane elementy Narysowanie ręcznie obrysu schodów za pomocą narzędzi rysunkowych (Linii. Polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z zaznaczenia uruchamia dodatek StairMaker pozwalający na dodanie potrzebnych opcji i elementów do przygotowanej geometrii schodów. Schody będą policzone jako Elementy biblioteczne. Narzędzie Utwórz schody korzystając z zaznaczonego (menu Projekt). Szczegóły. Każdy element oraz parametr schodów może być umieszczony na liście dzięki poleceniom z menu Dokument > Zestawienia i Listy. kliknij Zachowaj jako. Standardowe typy Schodów opierają się na ściśle zdefiniowanej geometrii. należy uruchomić narzędzie Schody w ArchiCADzie i kliknąć polecenie Utwórz nowe Schody lub Modyfikuj te Schody. jednakże. możesz utworzyć własne schody w oparciu o kontur schodów narysowany narzędziami rysunkowymi ArchiCADa. Istnieje możliwość indywidualnego ustawienia listy w ArchiCADzie. jeśli chcesz uwzględnić na liście tylko wybrane elementy schodów. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Ustawienia List dla Schodów (ostatni przycisk) w zestawie sześciu przycisków znajdujących się po lewej stronie okna. Wybierz jeden ze standardowych typów schodów. lub czy geometria jest niewłaściwie dopasowana. aby sprawdzić skonfigurowaną geometrię schodów. ArchiCAD poinformuje Cię czy schody są prawidłowo skonfigurowane.

Wierzchołki w linii biegu będą interpretowane jako spoczniki. ArchiCAD umożliwia zdefiniowanie własnej geometrii schodów. zostanie Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 375 . Uwagi: Punkty końcowe linii biegu muszą leżeć dokładnie na bokach wieloboku. Utworzone wypełnienie nie może zawierać żadnych otworów. Pierwszy wierzchołek linii łamanej bądź łuku będzie stanowił początek biegu nowych schodów. Jeżeli żaden z dostępnych wzorców nie będzie pasował do obrysu. 3) Zaznacz wielobok wypełnienia oraz wszystkie segmenty linii biegu. StairMaker automatycznie znajdzie najlepszy typ schodów dla twojego obrysu. 2) Określ linię biegu za pomocą łamanej lub połączonych łuków. zaznaczonego aby utworzyć obiekt schodów z zaznaczonych elementów. Jeżeli połączenie dwóch segmentów linii biegu nie jest styczne będzie to również interpretowane jako spocznik. Segmenty linii biegu nie mogą się przecinać ani wychodzić poza obrys wypełnienia. Musi to być ciągły łańcuch pojedynczych linii. lecz nie mogą przecinać żadnych wierzchołków ani krawędzi bocznych. 4) Wybierz polecenie Projekt > Utwórz schody korzystając z 1) Narysuj dokładny kontur schodów za pomocą narzędzia wypełnienia. 5) Pojawi się okno dialogowe Wyboru typu schodów.Wirtualny Budynek wśród dostępnych wzorców. Uwaga: Jeżeli narysowany wielobok nie może zostać poprawnie zinterpretowany przez StairMakera. będzie dostępny tylko typ Schody użytkownika.

TrussMaker jest Dodatkiem do ArchiCADa typu plug-in i ładuje się do systemu razem z głównym programem. Zostaniesz również poproszony o zachowanie i nazwanie nowych schodów. Schody zostaną automatycznie utworzone w miejscu gdzie rysowałeś ich obrys. Teraz możesz sprawdzić jak wyglądają nowe schody w widoku Rzutu lub w oknie 3D. jak na ilustracji poniżej. część podstawowych parametrów geometrii nie jest dostępna a wartość całkowitego wzniesienia biegu jest domyślnie zablokowana: parametry kształtu schodów TrussMaker TrussMaker (Konstruktor dźwigarów) pozwala na tworzenie kratownic i dźwigarów. Znajduje się w menu Projekt > Dodatki. Są to: • TrussMaker. W celu uzyskania większej czytelności rysunku. Nadal możesz jednak ustawić: • • • liczbę stopni kąt wznoszenia (parametry wzniesienia i biegu) Tworzenie Dźwigarów na Rzucie Tworzenie dźwigaru rozpocznij od narysowania jego szkieletu w oknie Rzutu przy pomocy narzędzi Linia i Łuk/okrąg. StairMaker wyświetli okno edycyjne schodów W przypadku schodów użytkownika. Należy wtedy wprowadzić zalecane poprawki i spróbować powtórnie. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów pozwalające określić kształt i inne atrybuty dźwigara. pomocny przy tworzeniu różnego rodzaju dźwigarów i wiązarów. Dla różnych fragmentów dźwigara użyj różnych kolorów piór. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 376 . Gdy narysujesz już wszystkie elementy szkieletu zaznacz je i wybierz polecenie Utwórz dźwigar z menu Dodatki > TrussMaker Dodatki Dodatki są rozbudowanymi narzędziami znacznie ułatwiającymi i poszerzającymi możliwości projektowania i modyfikowania standardowych elementów. Oryginalne elementy 2D nie zostaną automatycznie usunięte. Gdy skończysz wciśnij OK. • • Działania na elementach bryłowych Rozwinięcia ścian to narzędzie tworzące elewacje wnętrz na podstawie Stref. 6) Wybierz dostępny typ schodów i wciśnij OK.Wirtualny Budynek wyświetlony komunikat o zaistniałym problemie. grubości piór zostały tam znacznie przesadzone.

Nowy dźwigar zostanie umieszczony w oknie Rzutu na linii podstawy jego szkieletu. Zostaniesz poproszony o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu. wciśnij przycisk Zachowaj jako znajdujący się na dole okna dialogowego. Gdy skończysz edytowanie Kratownicy. TrussMaker poprosi cię o nazwanie nowego obiektu i wskazanie folderu biblioteki. kliknięcie Anuluj przerwie cały proces. TrussMaker zapewnia inny sposób umożliwiający edycję wstawionych dźwigarów. w którym będzie zapisany. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 377 . Natomiast jeżeli wybierzesz Zachowaj jako. Otwórz nowe okno Przekroju/Elewacji/RŚ i wybierz polecenie Kontynuuj edycję z menu TrussMakera lub z palety.Wirtualny Budynek Więcej szczegółów. Jedyną różnicą jest nowy przycisk Zachowaj obok Zachowaj jako. • Edytowanie Dźwigarów Szkielet narysowany na Rzucie nie jest później w żaden sposób połączony z powstałym na jego podstawie obiektem dźwigara (jest wykorzystany tylko przy tworzeniu dźwigara). Edytowanie tego obrysu w żaden sposób nie wpływa na sam obiekt. Pojawi się okno dialogowe Ustawień Konstruktora dźwigarów z takimi samymi ustawieniami jakich dokonaliśmy wcześniej. a następnie umieść go w odpowiednim miejscu w projekcie. za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja dodaj linię przekrojową. Zaznacz dźwigar i wybierz polecenie Edytuj dźwigar z menu TrussMaker lub z palety narzędziowej TrussMakera. patrz Ustawienia Konstruktora dźwigarów (TrussMaker) w Pomocy ArchiCADa. w którym będzie przechowywany. powstanie zupełnie nowy obiekt. Przejdź do widoku 3D aby wygenerować bryłę dźwigara. Tworzenie Dźwigarów w Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ Możesz utworzyć dźwigar w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ: 1) Narysuj na Rzucie dach a następnie. Pojawi się oryginalny szkielet. Kliknięcie Podmień spowoduję nadpisanie starego obiektu. który będziesz mógł dowolnie edytować. • Jeżeli klikniesz Zachowaj. Gdy skończysz ponownie wybierz polecenie Utwórz dźwigar. TrussMaker wyświetli ostrzeżenie informujące o możliwości podmiany już istniejącego obiektu. Pojawi się komunikat proszący o narysowanie nowej linii przekrojowej za pomocą narzędzia Przekrój/elewacja.

Dźwigar zostanie umieszczony dokładnie w miejscu gdzie znajduje się linia przekrojowa. Rezultat tych działań jest na bieżąco aktualizowany. (Projekt > Dodatki > TrussMaker) 5) Dokonaj koniecznych ustawień parametrów dźwigara w oknie dialogowym Ustawień a następnie zachowaj obiekt na dysku. że nowy obiekt biblioteczny został utworzony na Rzucie. zatem w oknie Przekroju/Elewacji/RŚ będzie przekrojony płaszczyzną cięcia. 4) Zaznacz wszystkie elementy szkieletu i wybierz Utwórz dźwigar z menu TrussMaker. patrz Edytuj Operatory i Bazy (Działania na Elementach Bryłowych) w Pomocy ArchiCADa. Szczegóły. tzn. Działania na elementach bryłowych można wykonać w dowolnym oknie modelu wybierając opcję Projekt > Działania na elementach bryłowych. 378 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . 2) Otwórz odnośne okno Przekrój/Elewacja/RŚ 3) Dopasuj szkielet dźwigara do kształtu dachu. zostaje natychmiast odzwierciedlona na pozostałych elementach. Działania na elementach bryłowych O działaniach na elementach bryłowych Działania na elementach bryłowych pozwalają na tworzenie złożonych obiektów przestrzennych w oparciu o operacje Boole'a obejmujące Odejmowanie.Wirtualny Budynek 6) Wyświetl nowy dźwigar wraz z dachem w oknie 3D lub w nowym widoku okna Przekroju/elewacji. Narysuj kontur dźwigara w taki sam sposób jak na Rzucie (patrz wyżej). każda zmiana położenia lub atrybutów któregoś z elementów wchodzących w skład operacji. Dodawanie oraz Przecięcie (znajdowanie części wspólnej) brył. Zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym.

Poniższa ilustracja przedstawia Ścianę. Warstwa Operatora wyświetlona jest w trybie Szkielet. jak Element bazowy. należy zwracać baczną uwagę na kolejność ich wykonywania. jeżeli elementy te znajdują się na warstwach o tych samych grupach przecięć. Pomijanie automatycznych przecięć: Działania na elementach bryłowych nie mają wpływu na automatyczne przecięcia pomiędzy elementami (np. których geometria jest modyfikowana w trakcie operacji. na której umieszczone są Operatory. pomiędzy Ścianą i Słupem). operacja nie przyniesie widocznego efektu. a Element bazowy może być modyfikowany za pomocą dowolnej liczby Operatorów. Operacje zagnieżdżone: Jeżeli pożądany kształt może być otrzymany wyłącznie poprzez szereg zagnieżdżonych operacji. że możliwe jest zagnieżdżanie Operacji na elementach bryłowych. która jest Elementem bazowym zmodyfikowanym przez odjęcie Operatora. Operatory to elementy.Wirtualny Budynek W działaniach na elementach bryłowych wyróżniamy dwie funkcje elementów: • • Elementy bazowe to elementy. Można także przestawić tryb wyświetlania tej warstwy na Szkielet. co oznacza. W czasie operacji. Operator musi posiadać taką samą bądź wyższą wartość Priorytetu przekroju 3D. którym w tym przypadku jest Dach. Na ilustracji poniżej przedstawiono działanie każdego typu operacji: Początkowy kształt ściany widoczny jest po lewej stronie. Każdy element może być zarazem Elementem bazowym i Operatorem. W operacjach tych dachy są traktowane identycznie. można ukryć warstwę. który w innej operacji pełni rolę Operatora modyfikującego jeszcze inny Element bazowy. po prawej stronie warstwa Dachu została przełączona na tryb Szkieletowy. W przypadku takich elementów. zaleca się przed dokonaniem operacji na bryłach zmienić numer grupy przecięć jednej z odnośnych warstw. Jeżeli chcesz na stałe zachować otrzymaną w ten sposób bryłę. Po lewej stronie pokazano oba elementy. Po wykonaniu operacji. bez konieczności całkowitego chowania Operatorów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 379 . Belki: W przypadku wykonywania operacji na bryłach z wykorzystaniem belek. jak obecne są elementy biorące w niej udział. co pozwala na bieżąco obserwować zmiany Elementu bazowego. Efekt operacji jest widoczny tak długo. w środku widzimy sytuację. musisz zapisać ją w Oknie 3D jako Obiekt GDL. itd. Jeżeli Priorytet Elementu bazowego będzie wyższy niż Operatora. ani usuwane. Rodzaje działań na elementach bryłowych Dostępnych jest pięć typów Operacji na elementach bryłowych. W operacjach tego typu Operator może modyfikować Element bazowy. Ograniczenia i uwagi Dachy . gdy warstwa Dachu została ukryta. Operator może być używany do modyfikowania wielu Elementów bazowych. które są używane do modyfikowania geometrii elementów z którymi są łączone. przy zachowaniu modyfikacji Elementów bazowych. jak wszystkie inne elementy. Operatory nie są modyfikowane.funkcja Przycinania do dachów nie ma wpływu na zachowanie tych elementów w działaniach na elementach bryłowych.

powyżej a warstwy są ukryte. oknach Przekrój/Elewacja/RŚ w trybie model oraz w oknach Rysunków Detali. dopóki warstwa. Operatory nie będą wyświetlane w oknie Rzutu. Oznacza to. Odejmowanie z wytłaczaniem do góry . nawet jeżeli ich warstwy są widoczne.odcina fragment Elementu bazowego. Część wspólna . Nie będzie także możliwa ich edycja. 1) Wstaw na Rzucie Schody spiralne za pomocą narzędzia Schody. dopóki zawartość okna nie zostanie przebudowana. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo. • • • Działania na elementach bryłowych: Wyświetlanie elementów oraz obliczenia Działania na elementach bryłowych mają wpływ na model.odcina fragment Elementu bazowego. Odejmowanie z wytłaczaniem do dołu . który obejmuje bryła Operatora. ku górze. będzie miało wpływu na ich wyświetlanie w oknie Rzutu. Na Rzucie Elementy bazowe i Operatory będą wyświetlane bez zmian.odcina fragment Elementu bazowego. ku dołowi. Przykład Działania na elementach bryłowych Poniższy przykład przedstawia proces tworzenia ściany osłonowej dla spiralnych schodów. przy pomocy Działań na elementach bryłowych. Uwaga: Jeżeli na Rzucie zaznaczony zostanie Element bazowy i otworzone zostanie Okno 3D. obejmujący bryłę Operatora oraz jej kształt rzutowany pionowo.Wirtualny Budynek • • Odejmowanie . Dodawanie . Wszystkie polecenia związane z Zestawieniami ilościowymi będą wykonywane w oparciu o zmodyfikowane bryły.zachowana zostaje tylko część wspólna brył Elementu bazowego oraz Operatora. że efekt tych operacji nie będzie widoczny. że są one widoczne w Oknie 3D. poniżej. Działania pokazane są w Szkielecie. Operatory nie zostaną wyświetlone w Oknie 3D. na której są umieszczone nie zostanie powtórnie pokazana.dodaje bryłę Operatora do bryły Elementu bazowego. Jeżeli natomiast warstwa ta zostanie schowana. Poniżej pokazano prezentowane wcześniej elementy w widoku przekrojowym. Wykonując operacje na bryłach w oknach Przekrój/Elewacja/RŚ pamiętaj. Przełączenie warstwy Operatorów do trybu Szkielet nie 380 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

Wirtualny Budynek 2) Utwórz ścianę łukową obejmującą schody. 4) Zaznacz Element bazowy: ściana łukowa. 6) Zaznacz element operatora: spiralne schody. 5) Kliknij "Pobierz elementy bazowe". 3) Otwórz okno dialogowe poleceniem z menu Projekt > Operacje na elementach bryłowych. 7) Kliknij "Pobierz operatory". Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 381 .

Opcje Wyświetlania Modelu nie mają żadnego wpływu na Okno 3D. Szczegóły. 3) Opcje dla Obiektów GDL: Przełącza typ symbolu niektórych elementów bibliotecznych (np. Operacja na elementach bryłowych jest zakończona. Znaczników Przekroju. gdy zachodzi potrzeba zmiany sposobu wyświetlania wszystkich tego typu obiektów w projekcie. wypełnień.Wirtualny Budynek 8) Wybierz typ operacji: Odejmowanie z wytaczaniem do góry. Okien. Drzwi. stref i niektórych Obiektów GDL. Opcje wyświetlania Modelu Sposób wyświetlania Widoków Modelu może być zdefiniowany globalnie w oknie dialogowym Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje Wyświetlania Modelu. Wyjątek: Dwie opcje wyświetlania Modelu dla Przegrody Strukturalnej (Pełne i Schematyczne) będą miały wpływ na wyświetlanie i wygląd Przegród Strukturalnych tylko w oknach 3D i Dokument 3D (łącznie z trybem edycji Przegrody Strukturalnej). Opcje wyświetlania Modelu (i Kombinacje) uaktywniane są globalnie dla bieżącego modelu. 9) Kliknij "Wykonaj". Przegród Strukturalnych i elementów Zakreślania. Symboli słupów. zarówno na ekranie jak i w wydrukach. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. detektorów dymu) pomiędzy "Rzutem Podłogi". a "Rzutem Sufitu". Opcje wyświetlania Modelu mają wpływ na wygląd elementów konstrukcyjnych. kratek wentylacyjnych. lamp sufitowych. 2) Opcje Wyświetlania Wypełnień: opcje związane z tłami i wzorkami wypełnień i stref. Szczegóły. Ustaw Opcje wyświetlania Modelu Otwórz okno dialogowe Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu aby określić następujące opcje (zgrupowane w panelach): 1) Opcje Elementów konstrukcyjnych: Pokaż/Ukryj inne opcje mające wpływ na wyświetlanie i wygląd Belek. 10) Kliknij pusty obszar aby anulować 11) Sprawdź rezultat w oknie 3D. patrz Opcje wyświetlania Modelu dla Elementów konstrukcyjnych w Pomocy ArchiCADa. zaznaczenie schodów. Użyj tych opcji. (Można także definiować te ustawienia indywidualnie dla poszczególnych elementów za pomocą odpowiednich opcji w oknie dialogowym Ustawienia Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 382 .

Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu można zachować i szybko aktywować do poszczególnych widoków w zależności od potrzeb (np. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 • Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. jednak nie są one przechowywane pod tą nazwą. Kombinacje Opcji widoków modelu Po utworzeniu jednego bądź kilku zestawów Opcji wyświetlania Modelu.) Poniższa ilustracja prezentuje wspomniane trzy elementy wyświetlane w postaci "Rzutu Podłogi" (po lewej) i "Rzutu Sufitu" (po prawej). Skonfigurowane opcje powinny zostać zachowane za pomocą przycisku Zachowaj jako w panelu Kombinacje Opcji widoków modelu. mogą one być modyfikowane i zapisywane pod nowymi nazwami. Domyślnie. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu w Projekcie Aby zastosować Kombinację Opcji wyświetlania Modelu do bieżącego modelu. Kliknięcie OK spowoduje zamknięcie okna dialogowego i zastosowanie zmian. Aktywna Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu wyświetlana jest w panelu Cechy Mapy Projektu. posługując się poleceniami znajdującymi się w pierwszym panelu tego okna dialogowego. Skorzystaj z odpowiedniego menu rozwijanego znajdującego się u dołu Mapy Projektu Organizatora (Opcje ustawień i przechowywania widoków). Te nowe ustawienia mogą pozostać aktywne nawet po zamknięciu okna dialogowego. aby sprawdzić co się będzie działo po zastosowaniu Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. Sprawdź ustawienia w pozostałych panelach. • 383 . patrz Panel Kombinacje Opcji Wyświetlania Modelu w Pomocy ArchiCADa. dostępne są cztery Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu. Nie zachowana konfiguracja opisana zostanie jako "Użytkownika". Skorzystaj z menu rozwijanego znajdującego się w palecie Opcje Podręczne.Wirtualny Budynek Obiektu/Lampy. Mapy Widoków oraz w Zestawach Publikacji Nawigatora. wykonaj jedno z poniższych: • • Użyj polecenia Dokument > Ustaw Widok Modelu i wybierz z menu odpowiednią Kombinację Opcji wyświetlania Modelu otwórz menu Dokument > Ustaw Widok Modelu > Opcje wyświetlania Modelu i wybierz jedną z zapisanych Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu. do Detali lub Sytuacji. jeżeli zajdzie taka potrzeba. możesz je zachować jako Kombinacje Opcji wyświetlania Modelu.) różne widoki mogą korzystać z różnych Opcji Wyświetlanie Modelu. Szczegóły. Opcję tę można otworzyć i wprowadzić zmiany z dolnej części Mapy projektu w Organizatorze (Opcje ustawień widoku i przechowywania) oraz w palecie Opcji podręcznych.

Kliknięcie dowolnego elementu przełączy jego status. Pozostałe funkcje na liście przełączają sposób wyświetlania grubości linii oraz wypełnień (wektorowe lub bitmapowe). otwórz paletę narzędziową Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania. Dotyczy on tylko wyświetlania elementów na ekranie. Status ten. Stosowanie Kombinacji Opcji Wyświetlania Modelu dla zapamiętanego Widoku Gdy zachowujesz widok z dowolnego okna modelu.Wirtualny Budynek Opcje wyświetlania Polecenie Widok > Opcje wyświetlania wyświetla listę funkcji związanych z wyświetlaniem elementów. Widok > Opcje wyświetlania (szybki dostęp do tych opcji możliwy jest również poprzez pasek narzędzi Okna > Paski narzędzi > Opcje wyświetlania). Aby zastosować inną Kombinację Opcji Wyświetlania Modelu do zapamiętanego Widoku.drukowaniu). Opcje wyświetlania (ekranowe) Szczegóły. nie ma wpływu na wygląd widoków modelu podczas publikacji (np. użyj okna dialogowego Ustawienia Widoku. które można włączyć lub wyłączyć w zależności od potrzeb. są one pomocne głównie w trakcie operacji edycji. zapisywana jest również jego bieżąca Kombinacja Opcji Wyświetlania Modelu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 384 . patrz Zachowywanie Widoku na stronie 75. Aby uzyskać szybszy dostęp do tych opcji.

wyświetlanie kreskowania wektorowego. użyj opcji Cienka Linia w oknie dialogowym Drukuj lub Plotuj. Opcja ta dotyczy tylko wyświetlania kreskowania na ekranie (bez względu na rodzaj wypełnienia). Te elementy to: Linie Zasięgu i Obszaru Odległego Przekrojów i Elewacji. Kolor podświetlenia Znaczników może zostać zdefiniowany w oknie dialogowym Opcje > Środowisko pracy > Więcej opcji. Zobacz Struktury warstwowe na stronie 32. Ustaw preferencje wyświetlania za pomocą menu Dokument> Częściowe Wyświetlanie Struktury. • • • • Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 385 . Znaczniki Źródłowe to te. • Pokaż Pomoce Rysunkowe: Włącza i wyłącza dostępne pomoce rysunkowe. Ramki Rysunków: Użyj tej opcji do przełączania wyświetlania ramek Rysunków na Arkuszach. Zasięg Znaczników: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania wyświetlania ekranowych elementów Znaczników. Linie i Linie Zakresu Elewacji/Rozwinięć Ścian. Są to: Uchwyty wypełnień.Wirtualny Budynek • • • • Czyść połączenia ścian i belek: Przełącza tryb czyszczenia połączeń ścian i belek. wszystkie linie są wyświetlane jako bardzo cienkie. Gdy opcja ta jest wyłączona. wyświetlanie tych linii. Wieloboki obrysu Detali i Obszarów 2D. wyświetlanie elementów szablonu arkusza. Ustawienia Częściowego wyświetlania struktury mają wpływ jedynie na struktury złożone i warstwowe. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Kreskowanie wektorowe: Wł. dotyczy tylko sposobu wyświetlania elementów na ekranie. wyświetlanie tych linii Prawdziwa grubość: Użyj tej opcji by włączyć lub wyłączyć wyświetlanie prawdziwych grubości linii. Szybkie przypisanie Częściowego Wyświetlania Struktury dla bieżącego okna możliwe jest poprzez okno Struktury częściowej dostępne w palecie Opcji Podręcznych. Częściowe Wyświetlanie Struktury ma wpływ na wyświetlanie elementów zarówno w oknach 2D jak i 3D. Użyj kolejnych czterech opcji do przełączania wyświetlania poszczególnych Pomocy Rysunkowych. Uwaga: Tryb Bardzo cienkie dostępna w tym menu. Wyświetlanie Struktury O Częściowym Wyświetlaniu Struktury Funkcja Częściowego Wyświetlania Struktury umożliwia wyświetlenie i stworzenie złożonych i skomplikowanych elementów w uproszczonej formie. może będziesz wolał dokonać publikacji Planu Strukturalnego. Linie odniesienia Dachów: Wł./wył. Do każdego okna można przypisać inną formę Częściowego Wyświetlania Struktury (np. Podświetl Znaczniki Źródłowe: Użyj tej opcji do włączania i wyłączania podświetlania Znaczników Źródłowych. Rzut. które w trakcie wstawiania tworzą Widoki Projektu. oraz Wstaw Ścianę/Słup/Belkę o Złożonym Profilu na stronie 254. 3D)./wył. Na przykład. Pokaż Linie odniesienia Ścian i Belek: Wł. Uchwyty obrazków i bloków tekstowych oraz Uchwyty krzywych Beziera. chyba że zaznaczona jest opcja "Pogrubione linie przekroju". Jeżeli chcesz wydrukować rysunek w tym trybie wyświetlania. wypełnienia wyświetlane są z wzorkiem punktowym. • • Pogrubione linie przekroju: Wyświetla Elementy konstrukcyjne z pogrubionymi liniami przekrojowymi. Jeżeli opcja ta jest wyłączona. w przypadku współpracy z innymi projektantami lub inżynierami. Można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury dla każdego widoku./wył. W przeciwieństwie do Opcji wyświetlania Modelu mających wpływ jedynie na okna 2D. na którym skomplikowane i złożone elementy będą przedstawione tylko częściowo: przedstawiając jedynie rdzeń lub bez wykończenia. Elementy Szablonu na Arkuszach: Wł./wył.

• Tylko Rdzeń: Można wyświetlać jedynie struktury zdefiniowane jako “Rdzeń”. • Pełna Struktura: To jest ustawienie domyślne. • Bez Wykończenia: Wyświetlona jest cała struktura. 386 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Wirtualny Budynek Wybierz Preferencje Częściowego Wyświetlania Struktury Preferowany sposób wyświetlania można określić za pomocą okna Dokument > Częściowe Wyświetlanie Struktury. poza warstwami/komponentami określanymi jako “Wykończenie”.

a każdy z nich będzie miał inne Częściowe Wyświetlanie Struktury. ani dla jakiegokolwiek innego Niezależnego widoku projektu. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 387 . można skonfigurować ustawienia Częściowego Wyświetlenia Struktury dla Obszarów 2D i Detali (w razie potrzeby. Wyjątek: Nie można skonfigurować ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla Przekroju typu Rysunek. Oznacza to. Zachować Ustawienia Częściowej Struktury w/g widoku Ustawienia dla Częściowego Wyświetlania Struktury jest zachowywane wraz z widokiem. można je określić osobno dla każdego okna.) Część Cechy w Mapie Projektu Organizatora oraz Mapie Widoków Organizatora wyświetla aktualne ustawienia Struktury Częściowej zaznaczonego elementu. można wyświetlić trzy okna Przekroju z trzema różnymi ustawieniami Częściowej Struktury).Wirtualny Budynek Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury w Oknach ArchiCADa Ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury można przypisać do następujących rodzajów okien: • • • Rzut (jedno ustawienie Częściowej Struktury ma wpływ na każde okno Rzutu) Okno 3D (jedno ustawienie dla okna 3D) Przekrój/Elewacja/Rozwinięcia ścian/Dokument 3D: Każdy typ okna dla tych elementów może mieć własne ustawienie Częściowego Wyświetlenia Struktury (np. można zachować dwa różne widoki tego samego Przekroju. • Obszar 2D oraz Detal: Jeśli widok źródłowy projektu jest w Rzucie lub jeśli jest widokiem projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. że dla każdego widoku można zachować różne ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury: na przykład. Zobacz także Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego na stronie 392.

sąsiadujących warstw jako “Wykończenie”. Dla elementów warstw: warstwy można określić jako “Wykończenie” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe. Warstwa nie może być jednocześnie “Wykończeniem” i “Rdzeniem. stropów. jednak muszą one zawierać jedną lub obie zewnętrzne warstwy. 388 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .” Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). Istnieje możliwość oznaczenia kilku. Można oznaczyć kilka warstw jako “Rdzeń.Wirtualny Budynek Jak zdefiniować warstwy w Strukturze Warstwowej jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów warstw (ścian. dachów): warstwy można zaznaczyć jako “Rdzeń” w menu Opcje > Atrybuty elementów > Struktury warstwowe.” jednak muszą one przylegać do siebie.

ArchiCAD umożliwia wyświetlenie kilku rodzajów informacji. belek. Opcja Funkcje wspierające zaznaczenie również pomoże wyświetlić części elementów wyświetlone w pełni oraz częściowo.Wirtualny Budynek Jak zdefiniować komponenty Złożonych Elementów (Profili) jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” W przypadku elementów Profili (ścian. jeśli zajdzie taka potrzeba. Warstwa nie musi być zdefiniowana jako Rdzeń czy Wykończenie (pozostaw oba pola niezaznaczone). ale będzie pokazany tylko na wyświetlonych częściach elementów. które pomogą zidentyfikować pełną strukturę oryginalną. ale kursor rozpozna linię odniesienia nawet jeśli nie będzie jej na wyświetlonej części elementu . słupów): Elementy można zaznaczyć jako “Rdzeń” lub “Wykończenie” w menu Projekt > Menedżer profili. Można zawsze wybrać opcję Pełna Strukturalna Oryginalna dla Podrysu: Po zaznaczeniu częściowo wyświetlonego elementu. ale opcja “Pokaż Pełną Strukturę” (na czerwono) pokazuje pełną strukturę ściany. ściany warstwowe są wyświetlane z ustawieniami tylko rdzenia. wybierz element Wybierz Podrys i zaznacz Pełna Struktura. Dokonany wybór zostanie podświetlony. wyświetlone zostaną punkty aktywne w oryginalnym położeniu.zgodnie ze wskazaniem pogrubionego kursora w kształcie znaku Mercedesa na tym obrazku. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 389 . 1) Wybierz narzędzie Podrys. W tej części. Zaznaczenie zapamiętane jest pokazane jedynie na wyświetlonych komponentach. Wizualizacja pełnej struktury Nawet jeśli zastosujesz opcję Częściowego Wyświetlenia. 2) Z menu rozwijalnego Podrys.

wtedy Wypełnienie kryjące pojawi się niezależnie od zastosowanej opcji Częściowego Wyświetlania. należy stworzyć Złożoną Kolumnę i skonfigurować okładzinę jako “Wykończenie”. nie są uznawane za elementy składowe dla celów Częściowego Wyświetlania Struktury. 390 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Aby wyświetlić kolumnę bez okładziny. Aby zastąpić opcje wyświetlania Wypełnień kryjących. strop lub siatka). nie będzie ona miała wpływu na strefy: strefy. nawet jeśli jest on akurat ustawiony jako Częściowo wyświetlony. Częściowe Wyświetlanie Struktury Wypełnień Kryjących w Rzucie Jeśli przypisałeś Wypełnienie Kryjące dla dowolnego elementu warstwowego lub złożonego (może to być dach.Wirtualny Budynek Okno Info wyświetla Grubość oryginalnego. Zwykłe kolumny zawsze pokazują zarówno Rdzeń oraz Okładzinę niezależnie od ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury. które dochodzą do “Krawędzi wewnętrznej” są obliczane jako komponent “wykończenia” otaczającej struktury. nawet jeśli wykończenia są ukryte zgodnie z aktualnym ustawieniem Częściowego Wyświetlania Struktury. całego elementu. Następnie ustawić opcję Częściowe Wyświetlanie Struktury jako “Bez Wykończenia. która opcja częściowego wyświetlania została zastosowana. Częściowe Wyświetlanie Struktury Słupów Mimo że zwykłe Kolumny posiadają “Rdzeń” oraz okładzinę. użyj panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w menu Dokument > Ustaw Widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Częściowe Wyświetlanie Struktury Stref Niezależnie od tego.” W przypadku Słupów "obudowanych" ścianą: Wyświetlając tylko Rdzeń można wyeliminować Owijanie.

wymiary związane z wcześniejszym ustawieniem Wyświetlania nie będą widoczne. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury są podobne. Ściana będzie wyświetlona z ustawienia wyświetlania tylko rdzenia: Można skopiować i przekleić zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami. w którym wstawiono wymiary. a inne zestawy wymiarów w widokach Pełnej Struktury oraz Bez wykończenia. należy przełączyć z powrotem na ustawienie Częściowego Wyświetlania Struktury. Aby ponownie zobaczyć wymiary. których ustawienia Częściowego Wyświetlania Struktury różnią się od siebie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 391 . Jednak. te wymiary zostaną utracone po przeklejeniu. wymiar pokazany w opcji Tylko Rdzeń zniknie. które NIE pojawiają się w danym widoku Częściowego Wyświetlania Struktury. pojawi się okno z ostrzeżeniem: Jeśli przełączysz ustawienie wyświetlania na opcję Pełnej Struktury. jeśli spróbujesz wkleić zwymiarowane elementy.Wirtualny Budynek Częściowe Wyświetlanie Struktury Wymiarów Wymiary połączone są z ustawieniem częściowego wyświetlania struktury: każdy tryb częściowego wyświetlania ma własny zestaw wymiarów: można wybrać zestaw wymiarów jedynie dla widoku Tyko rdzeń. Jeśli skopiujesz i przekleisz zwymiarowane elementy pomiędzy dwoma widokami.ten utworzony poprzednio przy ustawieniu wyświetlania Pełnej Struktury. Jeśli przełączysz pomiędzy ustawieniami częściowego wyświetlania struktury. i pojawi się inny wymiar .

którego źródłem jest model z określoną opcją ręcznego przebudowania. ponieważ widok projektu źródłowego może nie być zaktualizowany. ale musisz pamiętać. Jednak jeśli widok projektu źródłowy to widok/widok projektu z opcją ręcznego przebudowania.po przebudowaniu. lub anulować proces.nawet jeśli już utworzyłeś te widoki . Ponownie. Jeśli nie zmienisz ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoku projektu źródłowego z Ręcznym przebudowaniem (nawet jeśli został stworzony na podstawie źródła typu automatycznej aktualizacji).Wirtualny Budynek Ustawienia częściowego wyświetlania struktury w oknach na podstawie znacznika źródłowego Często będziesz pracował w widoku modelu (Przekrój. Po przebudowaniu takiego widoku . że mamy widok projektu z opcją Automatycznej aktualizacji. z którego stworzono kilka widoków. Rozwinięcia ścian. Dlatego ArchiCAD nie pozwoli zmienić ustawień Częściowego Wyświetlania Struktury dla widoków utworzonych z źródeł z opcją ręcznego przebudowania lub typu Rysunek.dla którego źródła zmieniono opcję z Automatycznego Przebudowania na Ręczne . aby pasowały do tych skonfigurowanych dla widoku projektu źródłowego. zmienią ustawienia Częściowego wyświetlania tak. Ustawień częściowego wyświetlania struktury nie można zmieniać. ArchiCAD wyświetli ostrzeżenie związane z konsekwencjami dla pochodnych widoków: Ustawienia częściowego wyświetlania struktury widoków mogą się zmienić: Możesz kontynuować Przebudowywanie.zostaniesz ponownie ostrzeżony o zmianie ustawień częściowej struktury widoku: Rozwiązanie: wróć do widoku źródłowego (lub zrób jego kopię) i zmień typ aktualizacji na Automatyczny. może wystąpić problem kiedy będziesz probować zmienić powiązane ustawienia Częściowego wyświetlania struktury. Niżej przedstawione ustawienia widoku należą do widoku. W przeciwnym razie: Załóżmy. Jest to możliwe. 392 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Detal lub Obszar 2D). Elewacja. ze widoki stworzone na podstawie tego źródła . rozwiązaniem jest powrót do widoku źródłowego (lub zrobienie jego kopii wraz z potrzebnymi ustawieniami częściowego wyświetlania struktury) i zmienić aktualizację na typ Automatyczny. w którym elementy mają źródło w innym oknie modelu. Następnie zmień widok projektu na “Aktualizacja manualna” lub “Rysunek: bez przebudowania”.

Niezgodne "stare" elementy pozostaną na miejscu. 2) Jeśli dalej chcesz pracować nad projektami używając nowych obiektów: • • Załaduj plik biblioteki AC 12 . Jedna. Przecięcia Częściowo Wyświetlanych Elementów Przecięcia będą zachowywały się tak samo jak w przypadku wyświetlania pełnej struktury: W wyniku częściowego wyświetlania nie znikną żadne przecięcia warstw. Drzwi / Okna w bibliotece ArchiCAD 12 zostały przeprogramowane. ale również korzystać z nowych obiektów powinieneś: • • załadować plik biblioteki AC 12 . trzeba będzie je zastępować pojedynczo (i resetować ich parametry). pamiętaj o poniższych wskazówkach: 1) Jeśli chcesz zachować stare obiekty biblioteczne. i nie będą sprzeczne z obiektami ArchiCADa 12. jeśli migrujesz wcześniejsze wersje projektów ArchiCADa do ArchiCAD 12. Elementy zgodne zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi AC 12. Częściowe Wyświetlanie Struktury drzwi i okien Wyświetlenie 2D drzwi i okien powinno zniknąć w wyniku zmiany na częściowe wyświetlanie struktury. "stare" zgodne elementy zostaną automatycznie zastąpione elementami bibliotecznymi z ArchiCADa 12.Wirtualny Budynek W ten sposób. aby były właściwie wyświetlane przy częściowym wyświetlaniu struktury.lcf załadować zestaw bibliotek z ArchiCAD 10 i 11 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 393 .lcf Elementy niezgodne w przeniesionych projektach zostaną pokazane jako Brakujące elementy biblioteczne. Wyjątek: W przypadku elementów złożonych (Profili) skonfigurowanych jako Częściowo wyświetlanych może nastąpić zniknięcie warstw w pewnych przypadkach.

Wirtualny Budynek 394 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .

ArchiCAD oferuje również profesjonalny interfejs obsługi urządzeń drukujących/plotujących. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. Rezultaty obu procesów przeważnie są podobne. rodzaje wypełnienia) można definiować w odpowiednich oknach dialogowych znajdujących się w menu Opcje > Atrybuty elementów. których nie chcesz rysować za pomocą elementów konstrukcyjnych.wirtualną reprezentację papierowej dokumentacji. zwłaszcza w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D lub Detali i Obszarów 2D. wyplotowany. Cele dekoracyjne lub opracowanie szczegółów. jest kompletny zestaw narzędzi rysunkowych i wymiarujących. użytkownik ma dostęp do wszystkich widoków Wirtualnego Budynku. Oto typowe kroki pozwalające na utworzenie elementu rysunkowego: 1) Wybranie narzędzia z Palety narzędzi i otworzenie okna dialogowego jego ustawień. pakiet ArchiCAD zawiera udoskonaloną.jego publikację. Ich kontury mogą być wykorzystywane przy tworzeniu skomplikowanych brył 3D za pomocą narzędzia Magiczna różdżka. Graphisoft zapewnia sterowniki do większości ploterów dostępnych na rynku. Obrazki oraz Rysunki. • Sposób wyświetlania elementów rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D zależy od ustawień atrybutów w oknach dialogowych Ustawień poszczególnych narzędzi. Wypełnienia. Gdy zestaw publikacji zostanie już zdefiniowany. Zmiany dokonane w ArchiCADzie są natychmiastowo wprowadzane do Teczki arkuszy. wygląd niektórych atrybutów może być modyfikowany poleceniami z menu Widok > Opcje wyświetlania. To tutaj decydujesz czy dany zestaw będzie wydrukowany. wysyłany na serwer czy zapisany na dysku. z których następnie może przygotować Teczkę arkuszy .Dokumentacja Dokumentacja Uzupełnieniem funkcji ArchiCADa umożliwiających wymodelowanie Wirtualnego Budynku. Linie. Obecnie. w przypadku drukarek. Możesz dzięki nim ustawiać i zachowywać preferencje dotyczące publikacji dowolnej ilości zestawów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Rysowanie Wszystkie Elementy rysunkowe są dwuwymiarowe: do tej grupy należą Punkty aktywne. publikowanie może odbywać się w każdym momencie za pomocą jednego kliknięcia. nadal wszystkie projekty architektoniczne muszą być publikowane na papierze. Funkcje tworzenia arkuszy projektu stanowią integralną część ArchiCADa. Jako pomoc przy rysowaniu i umieszczaniu elementów konstrukcyjnych. Gdy zależy nam na szybszym wyświetlaniu lub publikowaniu. typy linii. Za pomocą okien arkuszy. Aby maksymalnie przyspieszyć i usprawnić proces tworzenia dokumentacji. Plotery (są to przeważnie urządzenia obsługujące duże formaty) opierają swoje działanie na danych wektorowych. Elementy rysunkowe mają wiele zastosowań: • • • Przy modelowaniu detali. musisz oprzeć się na sterownikach dostarczonych przez producenta. Zestawy atrybutów związanych z elementami rysunkowymi (pióra kolorów. Szczegóły. 395 . podczas gdy drukarki (różnych formatów) na danych rastrowych. Za wyjątkiem Rysunków i Wypełnień elementy rysunkowe nie są brane pod uwagę podczas tworzenia list i zestawień. Proces tworzenia zestawień został opisany na końcu tego rozdziału. wbudowaną funkcję tworzenia arkuszy projektu. która umożliwia przygotowanie pełnej dokumentacji na podstawie zachowanych widoków modelu. Funkcje Kolportera znacznie usprawniają i porządkują końcową fazę pracy nad projektem . Funkcje tworzenia Zestawień ilościowych pozwalają na tworzenie list zawierających wszelkie dane o projekcie.

po łuku. Wypełnienia 2D mogą występować w zestawieniach wraz z powiązanymi z nimi cechami. Dokumentów 3D i w oknach Detali/Obszarów 2D. Każdy rodzaj wypełnienia posiada "tło" i "pierwszy plan". • Podobnie jak przy elementach konstrukcyjnych. Siatkom. opisami i komponentami. Dla większości elementów można wybrać Wypełnienie Przekrojowe (na przykład dla elementów ciętych płaszczyzną przekroju lub płaszczyzną cięcia dla Rzutu) oraz oddzielne Wypełnienie Kryjące (pozwalające na wypełnienie powierzchni w widoku. tworzenia cieni i innych elementów graficznych lub do mierzenia powierzchni wypełnionych wieloboków. Kliknij OK. Stropom. położenia. Przekroju/Elewacji/RŚ. Słupom.) 3) Wybranie Metody geometrii w palecie Info pozwalającej na 4) Wskazanie w oknie 2D.Dokumentacja 2) Dopasowanie ustawień tak. by odpowiadały przeznaczeniu lub wybranie wcześniej zapisanych ustawień z listy pojawiającej się po wciśnięciu przycisku Ulubione. wstawiane za pomocą Narzędzia Wypełnienie. długości i/lub wielkości Wypełnienia O Wypełnieniach Wypełnienia są dwuwymiarowymi kreskowanymi wzorkami pozwalającymi na odróżnienie lub przyozdobienie różnych elementów projektu. Strefom i komponentom Obiektów) stosować jako indywidualne elementy rysunkowe. rysowanie elementów wzdłuż prostej. Wypełnienia można: • przypisywać elementom konstrukcyjnym (Ścianom. po łamanej a także obracanie ich w momencie wstawiania. które nie wymagają odpowiednika w 3D. Jako kreskowanie wektorowe wypełnienia mogą być również wykorzystywane do ozdabiania materiałów w Oknie 3D i Dokumentach 3D. Elementy te służą do wypełniania obszarów. np. Wypełnienia przypisane do elementów konstrukcyjnych mogą być wyświetlane w oknach Rzutu. rysowanego elementu. aby zatwierdzić. których kolory i wzory mogą być ustawiane 396 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . widocznej na Rzucie powierzchni stropu. ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Dachom.

w oknach Rzutu. Stropów lub Dachów na Rzucie. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Na przykład. otwórz okno dialogowe Rodzaje wypełnienia (menu Opcje > Atrybuty elementów) i rozwiń panel Kategoria i wzór punktowy. Zobacz także Tabela eksportu wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Nie są one w żaden sposób związane z elementami konstrukcyjnymi. Aby przypisać kategorię określonemu wypełnieniu. Stref.Dokumentacja oddzielnie. za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Funkcja ta jest przydatna przy korzystaniu z Opcji Wyświetlania Modelu oraz przy eksporcie plików DXF/DWG. takimi jak Ściany. Siatek i Stref na Rzucie. będziesz mógł im przypisać kategorię Wypełnień Przekrojowych. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 397 . Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. możesz określić Kategorię. w panelu Ustawienia zaawansowane okna dialogowego Ustawienia Wypełnienia. wypełnieniu musi być przypisana kategoria "Wypełnienie Kryjące". Dokumentów 3D lub Detali/Obszarów 2D. Kategoria decyduje o tym. Stropy. lub zaznacz wstawiony element. Wypełnienia Kryjące: Wypełnienia Stropów. Przy rysowaniu dodatkowych wypełnień w oknie Przekroju. Przypisywanie Wypełnień Elementom Konstrukcyjnym By zdefiniować domyślne wypełnienie dla elementu konstrukcyjnego lub zmienić wypełnienie wstawionego elementu: 1) Aktywuj Narzędzie Wypełnienie. która zostanie rozbita na elementy rysunkowe. dzięki czemu będą traktowane jak wypełnienia przekrojowe elementów konstrukcyjnych. Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. Na przykład: jeżeli na Przekroju znajduje się Ściana. Dachów. gdzie możesz duplikować. by mogło być stosowane jako wypełnienie Siatek. Kategorie wypełnienia Dostępne są trzy kategorie wypełnień: • Wypełnienia Przekrojowe: Kreskowania wyświetlane na powierzchniach ciętych elementów konstrukcyjnych widocznych w przekroju. wypełnienie przekrojowe ściany zostanie automatycznie przypisane do odpowiedniej kategorii. czy Dachy. do której zostanie przypisane to wypełnienie. do jakiego elementu może być przypisane dane wypełnienie. Wypełnienia Rysunkowe: Proste wypełnienia narysowane ręcznie w dowolnym Oknie Modelu. Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie Gdy rysujesz wypełnienie ręcznie. • • Każdy rodzaj wypełnienia może być przypisany do jednej lub kilku kategorii. Przekroju/Elewacji/Rozwinięcia Ścian.

Stref i Dachów możesz określić Wypełnienie Kryjące. 398 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . zaznacz opcję "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut i Przekrój okna Ustawień. • W przypadku Stref. • Dla Stropów. Siatek. Uwagi: Przy określaniu wypełnienia dla Kreskowania wektorowego 3D w oknie dialogowym Materiału do dyspozycji masz tylko Wypełnienia Kryjące. które będzie wyświetlane na Rzucie. 4) Wybierz pożądany rodzaj wypełnienia z rozwijanej listy. Przypisywanie Wypełnienia Kryjącego Dla Stropów. Siatek i Dachów.Dokumentacja 2) Przejdź do panelu Rzut i Przekrój w oknie Ustawień Elementu (lub kliknij przycisk Rzut i Przekrój w palecie Info). 3) Kliknij nazwę lub ikonę wypełnienia dla Wypełnienia Przekrojowego lub Kryjącego. by wyświetlić listę dostępnych wypełnień dla każdej z kategorii. aktywuj przycisk "Wypełnienie Kryjące" w panelu Rzut okna Ustawień strefy.

Dokumentacja Rysowanie Wypełnień Aby narysować Wypełnienie. Definiowanie Rodzajów Wypełnienia ArchiCAD zawiera zestaw domyślnych wzorów wypełnień (rodzajów wypełnień). Wypełnienia wektorowe. Rysując wypełnienie za pomocą Narzędzia Wypełnienie możesz wskazać kategorię. Opis tego procesu można znaleźć w podrozdziale Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237 oraz Utwórz Prostokąt Ścian na stronie 238. Trzy wypełnienia. Istnieje również możliwość łączenia wielu wypełnień w celu utworzenia struktur warstwowych dla Ścian. ponieważ zasłania on tło. Szczegóły. Wypełnienia pełne obejmują: • • • Wypełnienie pierwszego planu: Widać jedynie pierwszy plan. 75%) pierwszego planu. Wypełnienie tła: Widać jedynie Tło. patrz Kategoria Wypełnienia: Zaawansowane Ustawienia dla Wypełnień rysowanych ręcznie na stronie 397. Rysowanie Wypełnienia metodą Wieloboku. Prostokąta lub Obróconego prostokąta jest podobne jak w przypadku rysowania ścian. Więcej szczegółów. Wypełnienia symbolami. Funkcja ta obejmuje Wypełnienia 100%. 50%. której to wypełnienie będzie przypisane. a następnie wybierz jedną z trzech dostępnych Metod geometrii znajdujących się w palecie Info. Możesz modyfikować jego zawartość lub importować nowe elementy za pomocą Menedżera atrybutów. ponieważ Pierwszy plan jest ustawiony na zero. Dachów lub Stropów. dla których wstępnie skonfigurowano Przezroczystość (25%. gdzie możesz duplikować. patrz Okno dialogowe Rodzaje Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. kliknij ikonę narzędzia Wypełnienie w Palecie Narzędzi. zmieniać nazwy i usuwać wybrane wypełnienia. Wypełnienia gradientowe i Wypełnienia obrazkami. Te wartości procentowe można zmieniać ręcznie w menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia: Dostęp do tych funkcji jest możliwy przez okno dialogowe Rodzaje wypełnienia w menu Opcje > Atrybuty elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 399 .

Niektóre właściwości wzorów wektorowych mogą być modyfikowane. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. Szczegóły. Patrz Panel Edytuj wzór wektorowy w Pomocy ArchiCADa. oraz Wypełnienia obrazkami na stronie 405. Wypełnienia symbolami mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych. Punktowe wersje wszystkich fabrycznie przygotowanych wzorków wypełnień zbliżone są do ich wektorowych odpowiedników. kąt. Zobacz Utwórz Wypełnienie typu Symbol na stronie 404. Jeżeli zmodyfikujesz wzorek wektorowy lub utworzysz nowe Wypełnienie symbolami. Zobacz Wypełnienia gradientowe na stronie 405. 400 . zatem dostępne są tylko na liście Narzędzia Wypełnienie. Wypełnienia gradientowe oraz Wypełnienia obrazkami to jedynie wypełnienia wieloboków. przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. Podczas drukowania lub plotowania wypełnień wykorzystany będzie tryb wektorowy. odstępy. wypełnienia będą wyświetlane na ekranie jako raster (będą złożone z punktów).Dokumentacja Dodatkowo możesz utworzyć nowy rodzaj wypełnienia w oparciu o żądaną wartość przezroczystości: kliknij Nowe i wybierz wypełnienie 100% w oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie. Domyślnie. dostępność oraz powiązany wzór punktowy. Można edytować wzorek symbolu istniejącego wypełnienia lub narysować całkowicie nowe wypełnienie symbolami. Wypełnienie wektorowe można również przypisać do Materiałów wyświetlanych w oknie 3D. Zobacz Wyświetlanie Kreskowania wektorowego na stronie 401.) W panelu Wyświetlania wypełnień w oknie dialogowym Rodzajów wypełnień. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 Wypełnienia wektorowe mogą być przypisane do elementów konstrukcyjnych w oknach 2D. nawet jeśli jest on aktualnie wyłączony. wyświetlanie wszystkich wypełnień w projekcie ustawione jest na Kreskowanie wektorowe w menu Widok > Opcje wyświetlania. są to między innymi skala. będziesz musiał narysować jego punktowy odpowiednik ręcznie. (Wypełnienia wieloboku rysuje się ręcznie. Tryb wyświetlania wypełnień: Wektorowy i Punktowy Każdy rodzaj wypełnienia może być wyświetlany w dwóch trybach: wektorowym lub punktowym. Jeżeli wyłączysz tę opcję. Nowy rodzaj wypełnienia będzie się od tej pory wyświetlać na rozwijanej liście wypełnień. ustaw wartość procentową Przezroczystości (w tym przypadku 65).

gdy zaznaczona zostanie opcja Kreskowanie wektorowe 3D w panelu Reprezentacji modelu okna dialogowego Ustawień. że będziesz używać Wewnętrznego silnika 3D. patrz Panel Reprezentacja Modelu (tylko dla Znaczników Źródłowych) oraz Panel Reprezentacja Modelu Dokumentów 3D w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów.Dokumentacja Wyświetlanie Kreskowania wektorowego Na Rzucie Kreskowanie wektorowe będzie wyświetlane na Rzucie tylko jeśli aktywowałeś Widok > Opcje wyświetlania > Kreskowanie wektorowe. Stropów. Jeżeli Materiały te obejmują Kreskowanie wektorowe. W Oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D W oknach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D jest wyświetlane kreskowanie wektorowe tylko. • Zobacz także Przypisywanie Materiałom Kreskowań Wektorowych na stronie 40. Ustawienia Kreskowania wektorowego nie mają wpływu na wygląd renderingów. patrz Parametry okna 3D w Pomocy ArchiCADa. Dla wypełnień kryjących Siatek. W Oknie 3D Elementy konstrukcyjne w Oknie 3D są wyświetlane przy użyciu Materiałów przypisanych do nich w panelu Modelu w Ustawieniach elementu. Ustaw Orientację Kreskowania Wektorowego Możliwe jest ręcznie określanie orientacji kreskowania wektorowego. Szczegóły. wypełnienie to będzie widoczne w Oknie 3D tylko jeżeli ustawisz przycisk funkcji Kreskowanie wektorowe 3D na "On" w oknie dialogowym Widok > Tryb widoku 3D > Ustawienia Widoku 3D i pod warunkiem. użyj opcji w panelu Ogólne okna Ustawień Wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 401 . użyj opcji w panelu Wypełnienie Kryjące danego okna Ustawień Narzędzia. • Dla wypełnień narysowanych za pomocą Narzędzia Wypełnienie. Dachów i Stref.

Przy tworzeniu nowego wypełnienia z wybraną funkcją "Powiąż z początkiem wypełnienia".Dokumentacja Orientacja wzoru wypełnienia określana jest za pomocą uchwytów. iż zamiast jednego uchwytu określającego wektor kierunku wypełnienia dostępne są dwa. 402 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Trzecia opcja (dostępna tylko w Ustawieniach Narzędzia Wypełnienie/Ustawieniach Palety Info wypełnień i Narzędzia Strop) pozwala na użycie Zniekształconych Wypełnień. Pojawi się wtedy kursor w kształcie uchwytu wektora wypełnienia. Uchwyty wypełnienia widoczne są tylko wtedy. po wstawieniu wypełnienia będziesz miał możliwość określenia wektora wypełnienia. bez względu na transformacje dokonane na elemencie. W tym przypadku wzór wypełnienia rozpoczyna się w początku elementu wypełnienia. gdy poruszasz którymś z uchwytów. Możesz przeciągnąć uchwyt poza obrys wypełnienia nawet po jego utworzeniu. Zwróć uwagę. że uchwyt niekoniecznie musi znajdować się wewnątrz wieloboku wypełnienia. Kliknięcie uchwytu spowoduje zaznaczenie całego wypełnienia. że wypełnienie ułożone będzie zawsze ortogonalnie. Aby później zmienić orientację kreskowania. Pierwsze kliknięcie określi początek wypełnienia. Użyj Zniekształconych Wypełnień Powiąż z początkiem wypełnienia Opcja Powiąż z początkiem wypełnienia pozwala na wykorzystanie uchwytu do określenia orientacji wzoru wypełnienia. Zwróć uwagę. Upewnij się. zaznacz wypełnienie a następnie kliknij punkt końcowy uchwytu i obróć. na Okrąg pomocniczy (jeżeli włączona jest funkcja Linie pomocnicze) pojawiający się. zaznaczenie wypełnienia zaznaczy również uchwyt. że wciśnięty jest przycisk Przesuń pod-element w palecie pomocniczej. Drugie zdefiniuje kierunek ułożenia kreskowania. Modyfikowanie wzoru kreskowania odbywa się poprzez manipulowanie długością każdego z uchwytów oraz kątem zawartym pomiędzy nimi. Oznacza to. Jeżeli chciałbyś powrócić do oryginalnych wymiarów kreskowania wystarczy przeciągnąć kursorem koniec uchwytu na ten Okrąg. Powiąż z początkiem wypełnienia Wybranie opcji Powiąż z początkiem projektu spowoduje. gdy włączona jest opcja Pokaż Uchwyty Wypełnień oraz Pokaż Pomoce Rysunkowe w menu Widok > Opcje wyświetlania.

Szczegóły. Opcje wyświetlania Modelu: Globalne ustawienia wyświetlania wypełnień Wypełnienia kryjące dachów również mogą być wyświetlane zgodnie z ich geometrycznym położeniem. W Przekrojach o statusie rysunku. dzięki którym wzrasta czytelność rysunków. patrz Opcje Wyświetlania Wypełnień w Pomocy ArchiCADa. Porównaj poniższe ilustracje. Aby ją włączyć zaznacz dach i otwórz okno dialogowe Ustawień dachu. Szczegóły. umożliwiająca automatycznie zniekształcenie wzoru wypełnienia zgodnie ze spadkiem dachu. w menu Dokument > Ustaw widok modelu > Opcje wyświetlania Modelu. Sprawdź. po lewej z wyłączoną opcją zniekształcania a po prawej z włączoną. Możesz jednak użyć panelu Opcje Wyświetlania Wypełnień w Opcjach wyświetlania Modelu. w oknie dialogowym Ustawień dachu znajduje się opcja Zniekształć wg spadku. aby przypisać jednolity sposób wyświetlania do wszystkich wypełnień w danym projekcie. Domyślnie wypełnienia są wyświetlane zgodnie z opcjami wybranymi w oknach dialogowych ustawień poszczególnych elementów. patrz Panel Rzut i przekrój (narzędzie Dach) w Pomocy ArchiCADa. Poniżej możesz porównać oba dachy. Jeżeli zaznaczysz te wypełnienia i w ich ustawieniach wybierzesz opcję Użyj zniekształconych Wypełnień. kreskowania zostaną wyświetlone zgodnie z ich rzeczywistym geometrycznym położeniem.Dokumentacja Istnieją przynajmniej dwa zastosowania zniekształconych wypełnień. czy sekcja Wypełnienie kryjące w panelu Rzut i Przekrój jest aktywna i zaznacz w niej obie opcje Ustaw zgodnie z nachyleniem i Zniekształć wg spadku. Wypełnienia po lewej powiązane są z początkiem projektu natomiast te po prawej są zniekształcone. elementy konstrukcyjne rozbite są na linie i wypełnienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 403 . Chociaż nie można ręcznie ustawić zniekształcenia wypełnień kryjących.

zostają one odjęte od powierzchni wypełnienia. Aby zmienić wypełnienie symbolami po usunięciu pierwotnych składników z okna. Po wklejeniu tych elementów wypełnienia do okna będzie możliwa ich ponowna edycja. Więcej szczegółów. Wzór powinien mieścić się w obszarze prostokąta. Uwaga: Jeśli zaznaczone. Upewnij się. patrz Parametry tekstu wymiarowania w Pomocy ArchiCADa. wpisz nazwę nowego wypełnienia i wybierz opcję "Wypełnienie symbolami". że góra i dół oraz lewa i prawa strona wzoru są wzajemną kontynuacją. oraz punktów aktywnych. łuków Dodawanie do wypełnień do opisu powierzchni Jeżeli w panelu Ustawienia ogólne okna dialogowego Ustawień wypełnienia zaznaczona została opcja Pokaż powierzchnię. Uwaga: Wzór punktowy musi być wyedytowany ręcznie w panelu Dostępność i Wzór ekranowy okna dialogowego Rodzajów wypełnienia. Podglądu. wypełnienia. patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa. Uwaga: Jeżeli wypełnienie zawiera otwory. Należy wtedy wskazać kliknięciem położenie pola tekstowego. Zaznacz pole Pokaż Pojedynczy Wzór. kliknij przycisk Wklej nad oknem Zawartość pola tekstowego jest wynikiem obliczenia pola powierzchni narysowanego wypełnienia. 3) Otwórz okno dialogowe Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. Aby zmodyfikować ustawienia czcionki lub treść pola. Odbywa się to według następującej procedury: naciśnij przycisk Kopiuj. Wciśnij przycisk Nowe. a następnie kliknij OK aby zatwierdzić. 2) Zaznacz wszystkie składniki wzoru i wybierz polecenie Edycja > Kopiuj. tekst lub inne elementy. zaznacz to pole (bez wypełnienia) i wybierz Ustawienia tekstu wymiarowania (ta opcja pojawi się w menu Edycja). Zobacz Dostępność i Wzorek Ekranowy w Pomocy ArchiCADa. Wzór wyświetla się w oknie Podglądu. z którego zostały skopiowane. 4) W panelu Edytuj Symbol. aby ustawić rozmiar. Jednostka powierzchni i stopień dokładności wyświetlonej wartości są definiowane w oknie Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Więcej szczegółów. 6) Aby zachować zmiany i opuścić okno dialogowe kliknij OK. w oknie dialogowym Rodzaje wypełnienia wybierz symbol do edycji i 404 . Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 5) Użyj poleceń w panelu Edytuj Symbol. skopiowane komponenty zawierają krzywe. aby podświetlić jeden wzór w oknie podglądu tego okna dialogowego. wzór i kąt obrotu wypełnienia symbolami. nie zostaną one wklejone w oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia. Ustawienia parametrów pola tekstowego będą takie same jak pól tekstowych wymiarowania.Dokumentacja Utwórz Wypełnienie typu Symbol Wypełnienia symbolami mogą być tworzone przez użytkownika na podstawie rysunku utworzonego w jakimkolwiek oknie modelu. 1) Narysuj wzór korzystając z linii. po narysowaniu wieloboku wypełnienia kursor przyjmie kształt Młotka. Patrz Panel Edytuj Symbol wypełnienia w Pomocy ArchiCADa.

że włączone są Uchwyty wypełnień w menu Widok > Opcje wyświetlania. Położenie. należy wybrać dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) w panelu Ustawienia ogólne okna Ustawień wypełnienia. patrz Ustawienia narzędzia Wypełnienie w Pomocy ArchiCADa. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 405 . Po wstawieniu wypełnienia zauważysz. Drugim wypełnieniem tego typu jest gradient kołowy. Aby uzyskać gradient linearny. kąt oraz rozmiar obszaru przejścia mogą być edytowane za pomocą uchwytu wypełnienia pod warunkiem. Wypełnienia gradientowe nie mogą być przypisane elementom konstrukcyjnym (Wypełnienia przekrojowe lub kryjące). nie znajduje ona natomiast zastosowania w przypadku elementów konstrukcyjnych. Uchwytem możesz edytować początek wypełnienia gradientowego oraz rozszerzać obszary poszczególnych kolorów oraz przejścia pomiędzy nimi. ale możesz zdefiniować własną wersję wypełnienia. Domyślnie ArchiCAD 12 posiada dwa Wypełnienia obrazkami w Atrybutach. Ważna informacja: Wypełnienia obrazkami są dostępne tylko jako wypełnienia wieloboków. Uwaga: Aby móc poruszać uchwytem wypełnienia. że wzór składa się z dwóch kolorów płynnie przechodzących jeden w drugi. Dlatego z funkcji tej można korzystać wyłącznie w celu tworzenia wypełnień przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. rodzaju materiału) i dlatego dostępne są tylko poprzez narzędzie Wypełnienia jako wypełnienie wieloboku.Dokumentacja Zawartość pola powierzchni jest zawsze czytana od dołu lub od prawej strony po obrocie lub odbiciu lustrzanym. nie odzwierciedlają one żadnych rzeczywistych cech (np. musisz wybrać z palety pomocniczej ikonę Przesuń pod-element. Wypełnienia obrazkami Wypełnienie obrazkami umożliwia używanie obrazków jako elementów pierwszego planu Wypełnień wieloboku. Wypełnienia gradientowe Przeznaczeniem Wypełnienia gradientowego jest uatrakcyjnienie graficznej strony projektu. Więcej szczegółów. W tym przypadku dwa różne kolory piór (kreskowania i tła) tworzą odpowiednio wewnętrzny i zewnętrzny kolor wypełnienia.

że Wypełnienie obrazkami jest Wypełnieniem wieloboku. aby go pobrać. że opcje "Lustrzanego odbicia" zapewniają różne możliwości ustawienia powtarzających się wzorów w obrębie Wypełnienia obrazkami. patrz Panel Tekstura Wypełnienia w Pomocy ArchiCADa. Użyj opcji Rozmiar obrazka. aby dostosować rozmiar i wzór Wypełnienia obrazkami. 406 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Szczegóły. tzn. W oknie dialogowym Dodaj nowe wypełnienie wybierz Wypełnienie obrazkami. aby otworzyć okno dialogowe katalogu biblioteki.Dokumentacja Aby utworzyć Wypełnienie obrazkami. W przypadku wypełnień obrazkami drugi panel nazywa się Tekstura Wypełnienia. Kliknij przycisk Ładuj obrazek. Zwróć uwagę. Znajdź żądany obrazek i kliknij OK. (Wypełnienia obrazkami nie znajdują zastosowania w elementach konstrukcyjnych). przejdź do menu Opcje > Atrybuty elementów > Rodzaje wypełnienia. wypełnieniami 2D wykonanymi ręcznie przy pomocy Narzędzia Wypełnienie. Wypełnienia obrazkami mogą być tylko Wypełnieniami wieloboków. W wyświetlonym oknie dialogowym Rodzajów wypełnienia (w panelu Dostępność i Wzór ekranowy) zaznacz. Kliknij Nowe.

Jednak jeśli narysujesz linie ręcznie w oknie Detali. słupów. gdy np. Béziera oraz odręczne Dwukrotnie kliknięcie któregokolwiek z narzędzi typu Linia otworzy okno dialogowe Ustawień wybranego narzędzia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 407 . (panel Ustawienia zaawansowane w oknie dialogowym Ustawień linii) Kategorie linii umożliwiają precyzyjne określenie sposobu wyświetlania elementów a także ich eksportu. Obszarów 2D. Linie Za pomocą różnych narzędzi Linii i korzystając z dostępnych metod geometrii można utworzyć następujące elementy liniowe: • • • • • Pojedynczy segment prostej linii. Kategorie Linii mogą być przydatne. Prostokąt i Prostokąt obrócony. oraz Ustawienia narzędzia Polilinia w Pomocy ArchiCADa. wszystkim liniom tworzącym kontur ściany zostanie przypisana kategoria Linia przekrojowa. jaką pełnią funkcję w rysunku. • Linia szkicowa: Zwykła linia rysunku 2D. Uwaga: Możesz ustawić aby linie należące do tej kategorii były pogrubione: w menu Widok > Opcje wyświetlania wybierz Pogrubione linie przekroju. Ustawienia narzędzia Krzywa. W ten sposób nawet ręcznie rysowane linie będą traktowane jak linie przekrojowe lub rozdzielające warstwy. Przypisanie liniom kategorii jest również pomocne przy eksportowaniu pliku do formatu DXF/DWG. Łańcuch prostych lub łuków.Dokumentacja Szczegóły. Kategorie Linii w ArchiCADzie ArchiCAD umożliwia przypisanie liniom kategorii. w panelu Parametry zaawansowane narzędzia Linii. • Linia rozdzielająca warstwy: Linia używana pomiędzy warstwami w strukturach warstwowych ścian. Koła i Łuki kołowe Łuki eliptyczne i Elipsy Polilinie proste i łukowe Krzywe naturalne. aby zachować nowoutworzone wypełnienie jako parametr projektu. możesz przypisać tym liniom odpowiednią kategorię. ArchiCAD posiada trzy kategorie linii: • Kliknij OK. patrz Ustawienia narzędzia Linia. Kategoria ta ustawiona jest domyślnie dla narzędzia Linia. w zależności od tego. na której znajdą się eksportowane linie rozdzielające warstwy. Ustawienia narzędzia Łuk/Okrąg. Domyślnie. W oknie dialogowym Parametrów translacji DXF/DWG możesz zdefiniować oddzielną warstwę. rozbijesz ścianę warstwową na tworzące ją linie i wypełnienia. Wszystkie pozostałe linie zostaną domyślnie przypisane do kategorii Linii szkicowej. Linia przekrojowa: Linia konturu przekroju elementu w 3D. Przekroju/Elewacji/RŚ lub Dokumentów 3D. W każdym z tych okien dialogowych pole Jednolite ustawienia dla wszystkich narzędzi typu Linia pozwala na automatyczne zastosowanie wprowadzonych ustawień dla wszystkich odnośnych narzędzi: Łuku/Okręgu. Łaty. Krzywej oraz Polilinii. podczas gdy linie rozdzielające poszczególne warstwy będą miały kategorię Linie rozdzielające warstwy. stropów oraz dachów.

które zazwyczaj łączą się z innymi obiektami (przecięcia siatki. Pojawi się Paleta pomocnicza. Za kursorem będzie podążać kontur okręgu. Położenie drugiego punktu końcowego pozostanie bez zmian. Aby rozciągnąć linię/łuk używając palety pomocniczej należy: • 1) Zaznaczyć linię. Trzy punkty lub Punkty styczne). Segment linii określa się poprzez wskazanie dwóch jego końców. Czwarte kliknięcie definiuje długość odcinka łuku. potwierdzającego ustawioną długość łuku. Rozciąganie linii Aby rozciągnąć/skrócić linię lub łuk za pomocą polecenia z menu. obrys zamieni się w okrąg. Wybrać ikonę rozciągania: Wskazać nowe położenie wierzchołka i kliknąć. aż do momentu wskazania drugiego punktu określającego promień. istnieje jednak możliwość zmiany w menu Opcje > Środowisko pracy > Ruchy myszki. 1) 2) 3) 4) Zaznaczyć linię. Kliknij wierzchołek zaznaczonego elementu i przesuń go.Dokumentacja Rysowanie pojedynczej prostej linii Aby narysować pojedynczy prosty segment linii. Zobacz Utwórz Ścianę Łukową na stronie 236. Dwa pierwsze kliknięcia definiują punkty. 2) Kliknąć wierzchołek elementu. 408 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Gdy zdefiniowane zostaną wszystkie trzy punkty. Druga opcja umożliwia zdefiniowanie okręgu poprzez wskazanie trzech punktów znajdujących się na jego obwodzie. Szczegóły. Element zostanie rozciągnięty/skrócony lub w ewentualnie obrócony w oparciu o nowe położenie wierzchołka. Jeśli chcesz narysować okrąg. wybierz narzędzie Linia z Palety narzędzi a następnie wciśnij przycisk metody geometrii Pojedyncza linia w palecie Info. specjalne punkty przyklejania). kliknij dwukrotnie w miejscu wskazania drugiego punktu definiującego promień. Następnie pojawia się obrys ściany podążający za kursorem aż do momentu wskazania trzeciego punktu. Uwaga: Można rozciągać wiele Linii lub Łuków posiadających pokrywające się wierzchołki za pomocą polecenia Rozciągnięcie bądź przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia. należy: Metody te definiują nowy element za pomocą różnych punktów. Pierwsze klikniecie definiuje punkt środkowy. patrz Rozciągnięcie przy użyciu narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 133. Do momentu trzeciego kliknięcia. • Pierwsza metoda polega na zdefiniowaniu punktu środkowego i promienia łuku lub okręgu. Rysowanie Łuków kołowych i Okręgów Aby narysować Łuk lub Okrąg wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z dostępnych Metod geometrii znajdujących się w pierwszym rozwijanym przycisku w palecie Info (Punkt środkowy. widoczny będzie obrys tylko fragmentu łuku. Uwaga: Metody te są identyczne w przypadku rysowania ścian łukowych. Kliknij ponownie aby zatwierdzić zmianę. Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Rozciągnij. Uwaga: Metoda rysowania charakterystyczna dla CAD jest ustawiona jako domyślna.

zdefiniowanego poprzez wskazanie trzech stycznych krawędzi bądź punktów. wynikowy okrąg będzie raczej przecinał tę krawędź niż był do niej styczny. że okrąg znajduje się we właściwym miejscu. Uwaga: Ściana łukowa rozciągnięta do pełnego okręgu zostanie zamieniona na dwa elementy będące połowami okręgu. okręgi mogą być zamknięte. lub poprzez wybranie odpowiedniej ikony w palecie pomocniczej można modyfikować obwód lub promień Ścian łukowych. lub odwrotnie. Gdy okaże się. • Trzecia opcja rysuje ściany na rzucie pełnego okręgu. gdy zdefiniujesz trzy równoległe styczne określające okrąg) nie pojawi się żaden okrąg.) Punkt końcowy krawędzi będzie zawsze traktowany jako punkt. Jeżeli wybranych zostanie więcej niż dwa punkty program automatycznie przełączy do drugiej metody opisanej powyżej. wierzchołek (kursor ze Znaczkiem) lub dowolny punkt na obszarze roboczym (kursor w kształcie krzyżyka. itd. okrąg zostanie automatycznie narysowany. • Jeżeli możliwe jest tylko jedno rozwiązanie. poprzez przesunięcie jednego z jego punktów końcowych (lub punktów końcowych linii odniesienia. ścian. Gdy klikniesz krawędź łuku kursorem w kształcie Mercedesa. W tym przypadku zaznaczasz trzy charakterystyczne punkty: Może to być krawędź styczna (kursor przyjmie kształt Mercedesa). Uwaga: Inaczej niż w przypadku okrągłych ścian. że układ punktów nie daje żadnego rozwiązania (np. Uwzględniana jest tylko styczność z elementami linearnymi: Wszystkie punkty styczne muszą znajdować się na krawędziach prostych np. wypełnień. a nie dwie połowy okręgu. • Następny krok zależy od rozmieszczenia pozostałych obiektów na płaszczyźnie. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 409 . Łuków oraz Okręgów. stropów. a nie krawędź styczna. w przypadku ściany łukowej). Ewentualnie możesz przekształcić Łuk w Okrąg. Rozciągnięcie pod kątem • Użyj ikony Rozciągnięcie pod kątem w celu powiększenia obwodu łuku. linii. • Rozciągnięcie Krzywych Za pośrednictwem polecenia Rozciągnięcie. Kliknij gdy uznasz. pojawi się kursor w kształcie oka a obrys okręgu będzie przeskakiwał z jednego położenia w następne w zależności od ruchów myszką.Dokumentacja • Jeżeli są możliwe dwa lub cztery rozmieszczenia. Otrzymasz wtedy pojedynczy element.

Pojawi się styczna do najbliższego końca łuku. • Edycja Łuku przy pomocy jego stycznej Możesz edytować kształt łuku z dowolnego punktu wzdłuż jego krawędzi. Kliknij aby zatwierdzić operację. • Kliknij krawędź dowolnego łuku i z palety kontekstowej wybierz funkcję Edytuj odcinek przy pomocy stycznej. Promienie elipsy ).Dokumentacja Rozciągnięcie po promieniu Użyj ikony Rozciągnięcia po promieniu w celu zwiększenia. Metoda Elipsa z przekątnej tworzy Elipsę wpisaną w prostokąt. Kliknij w wierzchołek w celu uaktywnienia palety pomocniczej. wybierz narzędzie Łuk/okrąg z Palety narzędzi oraz jedną z trzech Metod geometrii znajdującą się pod drugim przyciskiem na palecie Info (Elipsa z przekątnej. wykorzystując do tego styczną wyprowadzoną z najbliższego punktu końcowego. 2) Rozciągając jego przekątną otrzymujesz elipsę o różnych kształtach wpisaną w ten prostokąt. Przemieść kursor w celu rozciągnięcia elipsy wzdłuż osi. w który jest wpisana i rozciągana razem z nim. poprzez przemieszczenie jego krawędzi. lub przekształcenia okręgu w elipsę. • 3) Drugim kliknięciem zatwierdzasz wybraną elipsę. Wybierz ikonę Rozciągnij elipsę. Rysowanie Łuku eliptycznego i Elipsy Aby narysować łuk eliptyczny lub elipsę. Rozciągnij elipsę Możliwa jest modyfikacja kształtu zamkniętych elips i okręgów poprzez operację rozciągnięcia. lub zmniejszenia promienia elementu. bądź linii odniesienia. 410 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 . Elipsa określana jest poprzez przekątną niewidocznego prostokąta. Rozciągający się łuk wskazuje kształt nowego łuku. Kliknij aby go zatwierdzić. Elipsa z połowy przekątnej. 1) Wskaż kliknięciem pierwszy róg prostokąta. • • • • Zaznacz elipsę lub okrąg. Poruszając kursorem możesz edytować linię stycznej a co za tym idzie wielkość łuku.

jednakże umożliwiają odwzorowanie niemal każdego kształtu. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK na Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz pierwszą (Krzywa naturalna) lub drugą (Krzywa Béziera) Metodę geometrii z palety Info. 2) Określ długość pierwszego promienia. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 411 . • Wybrać ikonę Przekształć elipsę na okrąg. że tutaj pierwszym kliknięciem określasz środek teoretycznego prostokąta (a zarazem nowej elipsy) a następnie drugim kliknięciem punkt końcowy połowy jego przekątnej. 4) W ostatniej fazie. a dodatkowo jeden uchwyt stycznej na każdym końcu (jeżeli jest to krzywa otwarta). Kształt krzywej Béziera jest zależny od kierunku stycznej i długości poszczególnych uchwytów. jednak posiadają one również edytowalne uchwyty stycznych z każdej strony węzła. Kliknąć w jeden z wierzchołków w celu uaktywnienia palety pomocniczej. Gdy łuk zostanie narysowany. Rysowanie Krzywych Aby narysować krzywą naturalną lub Béziera. Kąt stycznych przebiegających przez te punkty. Metodą Promienie elipsy możesz skonstruować łuk eliptyczny określając oba promienie oraz kąt wycinka elipsy. Krzywe Béziera są tworzone w bardziej skomplikowany sposób. który możesz dowolnie rozciągać i obracać. tak samo jak krzywe naturalne. ArchiCAD wyświetli całą elipsę. Elipsa zostanie przekształcona w okrąg o średnicy równej długości osi elipsy. promienie znikną. gdy będziesz określał kąt wycinka elipsy. Przy wskazywaniu drugiego końca ArchiCAD wyświetla obrys powstającego łuku eliptycznego oraz tworzących go promieni.Dokumentacja Metoda Elipsa z połowy przekątnej działa podobnie jak poprzednia z tą różnicą. Jeżeli przeciągniesz drugi promień zbyt daleko lub gdy pokryje się z pierwszym promieniem. Przekształcanie Elips w Okręgi Aby przekształcić elipsę w okrąg należy: • • Zaznaczyć elipsę. Dodatkowo widoczny będzie zarys nowej elipsy pasujący do aktualnie ustawionych promieni. Krzywe naturalne są definiowane poprzez punkty. Najpierw określasz początek łuku. 1) Wskaż kliknięciem środek elipsy. a w konsekwencji kształt rysowanej krzywej. Krzywe Béziera są definiowane poprzez punkty węzłowe. do której należał kliknięty wierzchołek. ulegają zmianie podczas wstawiania nowych punktów. nie będziesz mógł narysować elipsy. 3) Pojawi się zarys drugiego promienia. przez które przebiega gładka krzywa. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej.

jeżeli ustawiona jest na “Ukryj”. następnie użyj polecenia Dodaj nowy węzeł krzywej z palety pomocniczej. następnie przeciągnij wierzchołek na sąsiedni. Możesz "wyciągnąć" z ostrego punktu węzłowego uchwyty stycznej nadając krzywej przebiegającej przez ten punkt gładki kształt. wtedy wszystkie uchwyty będą widoczne na Rzucie. Powtórz całą operację dla kolejnych punktów. wskaż kliknięciem pierwszy punkt. Natomiast. patrz Opcje wyświetlania (ekranowe) na stronie 384. 412 Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 .Dokumentacja Aby narysować krzywą Béziera. • Wstawianie nowego węzła: Kliknij krzywą kursorem w kształcie znaczka Mercedesa. patrz Zakreślacz Projektu na stronie 552. Uwaga: Wyświetlanie uchwytów stycznych w krzywych Béziera uzależnione jest od ustawienia opcji w menu Widok > Opcje wyświetlania > Uchwyty krzywych. Usuwanie węzła: Wybierz polecenie Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej. Rozpoczęcie zakreślania spowoduje. • • Aby Połączyć ze sobą serię kilku zetkniętych krzywych. możesz edytować zaznaczone krzywe na kilka sposobów. że ArchiCAD automatycznie włączy narzędzie Krzywa z wybraną metodą geometrii Krzywa odręczna. Nie puszczając przycisku myszki możesz teraz zdefiniować krzywiznę poprzez określenie kierunku stycznej oraz długości uchwytu. Można modyfikować oddzielnie długości poszczególnych uchwytów krzywych Béziera: użyj do tego polecenia Przesuń uchwyt stycznej z palety pomocniczej. będziesz mógł wstawić następny punkt. Gdy puścić przycisk myszy. Przesuwanie węzła: Wybierz Zmień ścieżkę krzywej z palety pomocniczej i przeciągnij wierzchołek (nie spowoduje to zmiany układu uchwytów). Metoda Krzywa odręczna zawsze tworzy krzywe naturalne. wtedy widoczne będą tylko uchwyty zaznaczonej krzywej. porzucenie zaznaczenia spowoduje zniknięcie uchwytów. Im dłuższe będą uchwyty stycznej tym gładsza będzie krzywa w tym punkcie. wybierz narzędzie Krzywa z Palety narzędzi oraz trzecią Metodę geometrii z palety Info. Klikając dwukrotnie ostatni punkt lub wciskając przycisk OK w Palecie kontrolnej zakończysz rysowanie krzywej. Więcej szczegółów. Szczegóły. Kliknięcie OK powoduje utworzenie zamkniętej krzywej. Ta metoda jest szczególnie pomocna przy wprowadzaniu korekt w projekcie za pomocą Narzędzi Zakreślacza projektu. aby go usunąć i tym samym zmienić kształt krzywej. Jeżeli opcja ta ustawiona jest na “Pokaż”. Zaznaczyć krzywe Wybrać polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. Edycja krzywych Gdy wybrane jest narzędzie Krzywa w Palecie narzędzi. jednakże ich długości mogą być różne. należy: • • Rysowanie Krzywych odręcznych Aby narysować krzywą odręczną. Kąt pomiędzy uchwytami jest stały.

Teraz możesz dorysować nowe segmenty. kliknij dwukrotnie ostatni punkt (lub wciśnij OK w Palecie kontrolnej). Wybierz polecenie Kontynuuj Polilinię z palety pomocniczej. Wskazując koniec automatycznie rozpoczniesz rysowanie kolejnego segmentu. Aby zakończyć. uaktywnij funkcję Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie przed rozpoczęciem rysowania łańcucha linii lub zaznacz łańcuch po narysowaniu i wybierz polecenie Edycja > Grupowanie > Grupuj. Dodawanie segmentów do Polilinii Możesz dodawać segmenty do każdego końca Polilinii: • • • Zaznacz istniejącą otwartą Polilinię. Łańcuch linii jest zestawem połączonych segmentów linii narysowanych przy pomocy narzędzia Linia. Aby zgrupować linie. Kliknij jeden z jej końców. Uwaga: Podczas kontynuowania polilinii możesz usuwać ostatnio narysowane segmenty klawiszem Backspace. wybierz odpowiadającą Ci metodę narzędzia Linia: Łańcuch. lecz nie możesz usunąć oryginalnych segmentów Polilinii. Każdy z segmentów jest oddzielnym elementem jednakże wszystkie mogą zostać zgrupowane przed lub po rozpoczęciu rysowania. Wciśnij przycisk OK na Palecie kontrolnej lub dwukrotnie kliknij punkt końcowy polilinii lub łańcucha linii. Zarówno metoda Łańcucha linii jaki Polilinii tworzą zestaw segmentów połączonych ze sobą końcami. • Aby anulować ostatni wstawiony segment. naciśnij klawisz Backspace. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 413 . Prostokąt i Prostokąt obrócony. patrz Utwórz Łańcuch Ścian na stronie 237. Różnica pomiędzy tymi opcjami tkwi w sposobie grupowania narysowanych elementów. Aby narysować Łańcuch linii. • Aby narysować Polilinię. wybierz jedną z trzech dostępnych metod narzędzia Polilinia: Wielobok. • • Polilinie są pojedynczymi elementami narysowanymi za pomocą narzędzia Polilinia. • • • Kliknij punkt początkowy segmentu a następnie jego koniec. Więcej informacji na ten temat. Prostokąt i Prostokąt obrócony.Dokumentacja Rysowanie Polilinii i Łańcuchów Linii Możesz utworzyć łańcuch prostych lub łukowych segmentów linii korzystając z narzędzia Polilinia lub z trzeciej Metody geometrii narzędzia Linia.

na dwie niezależne polilinie. Czasami sytuacja wymaga aby kontynuować rysowanie elementów od ustalonego punktu nie będącego wierzchołkiem. Wybierz polecenie Edycja > Zmiana geometrii > Połącz. a następnie umieść kursor nad krawędzią innego elementu (kursor przyjmie kształt znaczka Mercedesa). Punkty aktywne nie są elementami drukowalnymi i gdy nie są już potrzebne. patrz Linie Pomocnicze na stronie 100. który chcesz usunąć. aby wybrane było narzędzie Punkty aktywne. Cechy elementu zaznaczonego jako ostatni będą przypisane całemu zestawowi. które są zgrupowane. musisz w pierwszej kolejności Zawiesić grupowanie. można utworzyć cztery domyślnie zgrupowane segmenty linii. powstałe elementy zostaną zgrupowane. Punkty aktywne Punkty aktywne są reprezentowane w projekcie za pomocą krzyżyka. Za pomocą polecenia Połącz możesz łączyć ze sobą wiele zestawów elementów. Wybierz Edycja > Zmiana geometrii > Rozbij do Bieżącego Widoku. można je usunąć. Możesz automatycznie generować Punkty aktywne w miejscach przecięcia teoretycznych przedłużeń elementów. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 414 . Wstawienie Punktu aktywnego rozwiązuje ten problem. Wystarczy kliknąć wybrane miejsce. aby przeciąć polilinię. najpierw określasz wektor obrotu dla linii odniesienia prostokąta. uzyskamy pojedynczy prostokąt. Korzystając z analogicznej metody narzędzia Polilinia. Wektor ten definiuje jednocześnie długość dwóch równoległych do niego boków prostokąta. Więcej szczegółów. Uwaga: Aby połączyć elementy. Pamiętaj. Uwaga: Zastosuj tę samą metodę. Łączenie elementów typu Linia w Polilinię Połączone Linie. Wciskając raz klawisz Shift możesz zablokować kąt wektora. bądź punktem aktywnym żadnego obiektu. kliknij segment. Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl. możesz przystąpić do wstawiania Punktu aktywnego. Otrzymasz zestaw segmentów linii i łuków. • • Zaznacz wszystkie połączone elementy. ograniczając go tylko do wcześniej ustawionych wartości. Więcej szczegółów. Uwaga: Linie pomocnicze w ArchiCADzie 10 również umożliwiają zlokalizowanie przecięć i innych punktów charakterystycznych. 1) Zaznacz linię lub łuk. patrz Grupowanie elementów na stronie 145. Przy metodzie Prostokąt obrócony.Dokumentacja Tworzenie prostokątów za pomocą narzędzia Polilinia Wykorzystując metodę geometrii Prostokąt narzędzia Linia. Łuki oraz Polilinie mogą zostać przekształcone w pojedynczą Polilinię. Uwaga: Jeżeli aktywna jest opcja Edycja > Grupowanie > Auto-grupowanie. która ma co najmniej trzy odcinki. Rozbicie Polilinii Aby rozbić Polilinię: • • Zaznacz Polilinię. Szczegóły. patrz Ustawienia narzędzia Punkt aktywny w Pomocy ArchiCADa. Wstawianie Punktów aktywnych Po wybraniu Koloru pióra oraz warstwy. Otwarcie zamkniętej Polilinii Zamkniętą Polilinię można otworzyć usuwając jeden z jej segmentów: • • Wybierz narzędzie Strzałka. Ich głównym zadaniem jest pomoc przy określaniu położenia elementów w 2D.

patrz Rysunki w Widokach modelu na stronie 416. Rysunki prezentują zawartość przyłączonych do nich plików i mogą być aktualizowane. Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12 415 . Ich ramki mogą być kadrowane. Aby wstawić Punkt aktywny w miejscu odległego punktu stycznego. Obrazki mogą być wyświetlane z uchwytami lub bez. Możesz również wstawić jako Obrazek skadrowany fragment zawartości okna ArchiCADa. wybierz łuk(i) i kliknij (trzymając Ctrl/Cmd) kursorem w kształcie Znaczka wierzchołek dowolnego elementu lub Punkt aktywny. Więcej szczegółów. Wybór można określić za pomocą opcji Uchwyty obrazków w menu Widok > Opcje wyświetlania > Pokaż/Ukryj Pomoce Rysunkowe. Inaczej niż Obrazki. Ustawienia te odnoszą się do wszystkich wstawionych obrazków.Dokumentacja 2) Trzymając klawisz Ctrl/Cmd kliknij tę krawędź aby wygenerować Punkt aktywny. Szczegóły. Uwaga: Rysunki. strop. dach. Detalu. Wstawiony Obrazek może służyć jako tło dla modelu ArchiCADa dzięki funkcji Dopasuj widok. patrz Kopiowanie Obrazka skadrowanego przy pomocy narzędzia Obszar Zaznaczenia na stronie 91. Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Obrazki są plikami graficznymi zaimportowanymi i zagnieżdżonymi w pliku projektu ArchiCADa. Możesz również rzutować Punkty aktywne. kliknięciem z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd: • równolegle z zaznaczonego Punktu aktywnego do ściany. spowoduje dopasowanie tej krawędzi do wspólnego położenia (o ile połacie posiadają wspólną krawędź). Wstawianie i manipulacja obrazkami odbywa się za pomocą narzędzia Obrazek. wypełnienia lub stropu. Przy wybranym narzędziu Ściana lub Linia. Styczne Punkty aktywne będą generowane na teoretycznych przedłużeniach łuków lub krzywych. krawędź wypełnienia lub linii. patrz Dopasuj widok na stronie 573. Mogą być umieszczane w każdym typie okna 2D (w oknach Rzutu. Obrazki Uwaga: Kliknięcie na krawędź dachu z wciśniętym klawiszem Ctrl/Cmd podczas gdy zaznaczona jest inna połać. Szczegóły. patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. Więcej szczegółów. a także w postaci samej ramki.Obszaru 2D oraz Arkusza). zaznaczone ściany lub linie zostaną wydłużone do wskazanej krawędzi. w przeciwieństwie do Obrazków mogą mieć przypisane numery ID oraz (opcjonalnie) tytuły. • prostopadle z punktu aktywnego dowolnego elementu (kursor Znaczka) lub z pustej przestrzeni (kursor Krzyżyka) na zaznaczoną ścianę. linii lub krawędzi dachu.

Dokumentacja

Więcej opcji i wyłącz Wyświetlanie ramki przy wstawianiu Obiektów, Słupów, Obrazków i Rysunków. Możesz również wstawiać obrazek do projektu bezpośrednio, nie korzystając z narzędzia Obrazek np. kopiując go do Schowka z okna Renderingu lub z dowolnego programu do grafiki 2D. ArchiCAD potraktuje go jak normalny Obrazek. Uwaga: Obrazki importowane do projektu tą metodą, będą zawsze wielkości "piksel na piksel" w stosunku do bieżącego powiększenia.

Uwaga: Bez względu na sposób w jaki zaimportowano obrazek, zostane on zagnieżdżony w pliku projektu, co może znacznie zwiększyć jego rozmiar. Skorzystaj z atrybutów Rozmiaru i Rozdzielczości narzędzia Obrazek by uniknąć przeładowania pliku.

Wstawianie Obrazków
Po dokonaniu niezbędnych ustawień w oknie dialogowym Ustawień obrazka, możesz kliknąć gdziekolwiek na arkuszu roboczym aby wstawić obrazek. Jeżeli obrazek okazał się zbyt mały lub zbyt duży, ponownie otwórz okno dialogowe Ustawień obrazka i dokonaj poprawek. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Obrazek w Pomocy ArchiCADa. Obrazek może być dowolnie rozciągany w każdym kierunku. Jeżeli podczas rozciągania przytrzymasz klawisz Shift, zachowane zostaną jego proporcje. Przy wstawianiu obrazka będzie widoczny szary kontur, wielkością odpowiadający obrazkowi i podążający za kursorem. Punkt wstawiania tego konturu przykleja się do wierzchołków i krawędzi już istniejących elementów. Aby wyłączyć tę opcję, przejdź do okna dialogowego Opcje > Środowisko pracy >

Rysunki w Widokach modelu
Rysunki są widokami ArchiCADa lub zewnętrznymi plikami umieszczonymi w projekcie. Rozmiar, tytuł oraz ramka Rysunków mogą być dowolnie ustawiane. (Inaczej niż to jest w przypadku obrazków). Ponadto, Rysunki importowane z plików zewnętrznych mogą być automatycznie (lub ręcznie) aktualizowane w przypadku modyfikacji tych plików. Rysunki mogą być umieszczane w Widokach modelu lub na Arkuszach. Rysunki umieszczone w Widokach modelu zawierają pliki zewnętrzne (takie jak DWG, PDF lub pliki graficzne). Nie mogą natomiast zawierać widoków ArchiCADa. Tylko Rysunki umieszczone na Arkuszach mogą zawierać widoki ArchiCADa (z bieżącego projektu lub z innych plików projektów) oraz inne pliki odczytywane przez ArchiCADa. Więcej informacji na temat Rysunków w Teczce arkuszy, zobacz Rysunki w Teczce Arkuszy na stronie 462. Narzędzie Rysunek pozwala na umieszczanie Rysunków w projekcie oraz na definiowanie ich ustawień. Wiele z tych ustawień może być konfigurowane jeszcze przed wstawieniem Rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa.

416

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Dokumentacja

Usuwanie Rysunków
Zaznacz Rysunek i usuń jak każdy inny element ArchiCADa. Zwróć uwagę, że usuwanie Rysunku jest operacją nieodwracalną z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywne jest okno tego samego typu (np. okno Rzutu lub Arkusza) co okno zawierające Rysunek.

Rysunek umieszczany jest poprzez punkt wstawienia wybierany w Ustawieniach rysunku (domyślnie jest to środek).

Można też ewentualnie użyć polecenia Plik > Pliki zewnętrzne > Wstaw rysunek zewnętrzny, aby uzyskać dostęp do tego samego okna dialogowego.

Wstawianie Rysunku w oknach Modelu
Rysunki mogą być umieszczane w każdym widoku modelu, z wyjątkiem Okna 3D oraz widoku Zestawień. Możliwość wstawiania Rysunków do modelu jest przydatna na przykład wtedy, gdy posiadamy rysunek standardowego detalu konstrukcji dachowej dostarczony przez producenta w formacie PDF. W takiej sytuacji możesz wstawić taki dokument PDF jako Rysunek w oknie detalu, dodać własne oznaczenia i umieścić całość na przygotowanym wcześniej arkuszu. Podobnie, zewnętrzny plik DWG może zostać wstawiony jako Rysunek do modelu. Jest to dużo łatwiejszy sposób na umieszczanie plików DWG w ArchiCADzie niż dołączanie ich za pomocą modułu XREF. Wstawianie plików graficznych w postaci Rysunków w widoku Modelu jest dużo wygodniejszą metodą niż używanie narzędzia Obrazek, ponieważ Rysunki zachowują informację o oryginalnym pliku i mogą być w dowolnym momencie aktualizowane. Rysunki wstawiane do widoków modelu (inaczej niż w przypadku umieszczaniu na arkuszu) są niezależne od ich skali. Aby wstawić Rysunek do okna Modelu: • • • Uaktywnij narzędzie Rysunek. Kliknij miejsce w oknie Modelu, w którym umieszczony zostanie Rysunek. Pojawi się okno dialogowe Łącz z. Znajdź pożądany plik, zaznacz go i kliknij Otwórz. Uwaga: Jeżeli wybrałeś plik PDF zawierający wiele stron, zostaniesz poproszony o wybranie strony, która ma zostać wstawiona.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

Po wstawieniu, możesz zmienić parametry Rysunku w oknie dialogowym Ustawień rysunku. Więcej szczegółów, patrz Ustawienia narzędzia Rysunek w Pomocy ArchiCADa. Wszystkie Rysunki umieszczone w Widokach modelu wyświetlone będą w Menedżerze Rysunków, gdzie będzie można nimi zarządzać (np. aktualizować) tak samo jak Rysunkami umieszczonymi na arkuszach. Więcej szczegółów, patrz Zarządzanie i aktualizacja umieszczonych Rysunków na stronie 468.

417

Dokumentacja

Elementy opisowe
Elementy opisu wyświetlają liczbowe lub tekstowe informacje w oknach 2D o elementach, do których się odnoszą oraz jako niezależne obiekty informacyjne. • Wymiary są dodawane do elementów konstrukcyjnych i rysunkowych w oknach Rzutu oraz Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D i Obszarów 2D/Detali, przy pomocy Narzędzi Wymiarowania. Narzędzie Siatka umożliwia wstawienie elementów siatki pojedynczo lub jako systemu. Elementy siatki stanowią część modelu i pełnią rolę edytowalnego szkieletu podczas wstawiania wielu elementów lub określania ich położenia w obrębie modelu. Teksty wstawiane są za pomocą narzędzia Tekst, w postaci bloków. Autotekst jest elementem tekstowym zawierającym pola automatycznie wypełniane przez program. Autotekst może być umieszczany w Widokach modelu oraz na arkuszach. Etykiety pozwalają na przyłączenie informacji tekstowej do elementu konstrukcyjnego oraz Wypełnień. Możliwe jest również wstawienie Etykiety nie połączonej z żadnym elementem.

ArchiCAD uwzględnia użycie różnych Standardów wymiarowania. Możesz zastosować określony standard wymiarowania, albo dostosować go do bieżącego projektu w menu Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie na stronie 23. Aby szybko zmienić jednostki wymiarów w projekcie, należy skorzystać z rozwijanej listy Wymiarowania w palecie Opcji podręcznych. Zobacz Paleta Opcji Podręcznych na stronie 76. Wymiary mogą być umieszczane na Rzucie, w oknach Przekroju/Elewacji/RŚ, Dokumentów 3D oraz Detali i Obszarów 2D. Okno Dokumentów 3D posiada kilka specjalnych opcji wymiarowania. Zobacz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423. Dostępne są następujące opcje konstruowania Wymiarowania: • • Wymiarowanie liniowe wyświetla długości elementów prostych oraz łuków. Wymiarowanie wzniesienia (metoda konstrukcyjna narzędzia Wymiarowania liniowego) wyświetla wartości wzniesienia w widokach Przekroju/Elewacji/RŚ i Dokumentów 3D. Kota wysokościowa wyświetla wartości wzniesienia na Rzucie. Wymiarowanie promienia łuku wyświetla promień elementów łukowych. Wymiarowanie kąta wyświetla kąt (w stopniach) pomiędzy parą linii lub krawędzi.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

• •

Wymiarowanie
Narzędzie wymiarowania ArchiCADa pozwala na swobodne tworzenie opisu Wirtualnego Budynku według przyjętych przez Ciebie standardów. Wymiarowanie powiązane jest z opisywanymi przez nie elementami. Oznacza to, iż jest automatycznie aktualizowane przy każdej modyfikacji tych elementów. Wyjątek: Wymiarowanie ustawione jako “statyczne” nie będzie aktualizowane. Zobacz Wymiarowanie statyczne na stronie 420.

• • •

418

Dokumentacja

Wstawianie Wymiarowania
Proces wymiarowania jest podobny dla wszystkich metod i wygląda następująco:

Terminy związane z wymiarowaniem
• Punkty pomiaru są tymczasowymi węzłami umieszczanymi na elementach ArchiCADa w trakcie procesu wymiarowania. Jeżeli wstawisz punkt pomiaru w niewłaściwym miejscu (lub w pustym obszarze), utworzony zostanie prostokątny punkt pomiaru (jak pokazano na poniższej ilustracji), zamiast okrągłego. Oznacza to, że punkt będzie statyczny i nie będzie reagował na zmiany położenia lub wielkości wymiarowanych elementów. Zobacz także Wymiarowanie statyczne na stronie 420. Punkty pomiaru są tymczasowe; znikają po kliknięciu wskazującym położenie łańcucha wymiarów. Łańcuch wymiarów pojawia się po kliknięciu kursorem w kształcie Młotka na końcu procesu wymiarowania. Łańcuch wymiarów (przy wymiarowaniu liniowym) składa się z: • • linii wymiarowej ułożonej wzdłuż mierzonego elementu; linii pomocniczych (prostopadłych do linii wymiarowej), jeżeli w Ustawieniach wymiarowania została wybrana opcja ich wyświetlania; znaczników wymiarowania (są to punkty przecięcia linii wymiarowej z pomocniczą).

1) Uaktywnij odpowiednie narzędzie wymiarowania; ustaw

parametry i wybierz konstrukcyjną i geometryczną metodę.

Szczegóły, patrz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie w Pomocy ArchiCADa.

2) Kliknij element w miejscach, które mają zostać

zwymiarowane (zgodnie z działaniem wybranego narzędzia); w ten sposób powstaną tymczasowe Punkty pomiaru wskazujące przebieg poszczególnych elementów wymiarowania. Kliknięcie elementu, który ma zostać zwymiarowany spowoduje jego podświetlenie. Uwaga: Podświetlanie elementów działa tylko wtedy, gdy zaznaczona jest opcja "Podświetlanie obrysu elementu" w menu Opcje > Środowisko pracy > Zaznaczanie i info o elemencie.

3) Dwukrotnie kliknij po wstawieniu ostatniego punktu pomiaru. 4) Wskaż kliknięciem kursora w kształcie Młotka, gdzie należy
umieścić łańcuch wymiarów. • W przypadku niektórych sposobów wymiarowania, w miejscach przesunięcia kursora pojawia się pogrubiona linia, aby ułatwić wybranie prawidłowego kierunku wymiarowania. Funkcja Wymiarowania liniowego posiada dodatkowe opcje (które obejmują również dodatkowe kliknięcia) umożliwiające określenie położenia linii wymiarowej.

Zobacz Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym na stronie 421. • Możesz usunąć wstawiony Punkt pomiaru, klikając go.

Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

419

Dokumentacja

wymiarów nie będzie połączony z jakimkolwiek elementem, wtedy cały łańcuch stanie się statyczny. Wymiarowanie statyczne zachowuje się jak normalne wymiarowanie w dwóch przypadkach:

1) Jeżeli zostanie obrócone, lub odbite lustrzanie, tekst wymiaru
zawsze będzie czytelny od dołu.

2) Jeżeli zmieniona została Jednostka wymiarowania w oknie
pojedynczy wymiar łączy dwa, sąsiadujące ze sobą Punkty pomiaru i zawiera wartość wymiaru. Opcje > Preferencje Projektu > Wymiarowanie, wszystkie wartości zostaną zaktualizowane. Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie (Preferencje) w Pomocy ArchiCADa.

Wymiarowanie liniowe Wymiarowanie statyczne
Wymiarowanie statyczne jest wyjątkiem od zasady wymiarowania skojarzonego ArchiCADa. Możesz ustawić aby dowolne wymiarowanie liniowe lub kota wysokościowa były statyczne, wystarczy tylko uaktywnić tę opcję w panelu Typ i czcionka okna dialogowego Ustawień wymiarowania. Wymiarowanie liniowe mierzy długości elementów prostych oraz łukowych. Dostępne są cztery metody konstrukcji i znajdują się w palecie Info oraz w oknie dialogowym Ustawień wymiarowania. Zobacz Ustawienia narzędzia Wymiarowanie liniowe w Pomocy ArchiCADa. • Za pomocą metody Liniowej , zostanie zmierzona i wyświetlona odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi punktami pomiaru. W Metodzie Ciągłej , pierwszy Punkt pomiaru interpretowany jest jako punkt zerowy łańcucha wymiarowania. Wszystkie wartości łańcucha będą oznaczały odległość pomiędzy wskazywanym punktem a punktem zerowym. W Metodzie punktu bazowego , pomiar odległości odbywa się w taki sam sposób, jak w Metodzie ciągłej, ale punkt zerowy nie jest zaznaczony. Czwarta metoda wzniesienia. pozwala na tworzenie Wymiarowania

• Linia wymiarowa w przypadku wymiarowania statycznego nie będzie dostosowywać się do żadnych zmian wprowadzanych do elementów modelu. Po wybraniu tej opcji nie będziesz mógł później ponownie przyłączyć wymiarowania. Jeżeli żaden ze znaczników łańcucha

Więcej szczegółów, patrz Wymiarowanie wzniesienia na stronie 425.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

420

Dokumentacja

Metody geometrii przy Wymiarowaniu liniowym są określane w Palecie Info. • Domyślnie ustawiona metoda Każdego Kierunku umożliwia tworzenie łańcuchów wymiarów w różnych położeniach związanych z położeniem elementu: równolegle do dwóch pierwszych wstawionych punktów pomiaru, albo poziomo/pionowo lub równolegle do innej, dowolnie wybranej krawędzi/powierzchni. Metoda Tylko X-Y ogranicza zakresy linii wymiarowych wyłącznie do położenia poziomego i pionowego względem ekranu. Metoda Długość łuku elementów łukowych. pozwala na zwymiarowanie

Wymiarując element w innym położeniu - oraz w przypadku używania domyślnie ustawionej metody geometrii Każdy Kierunek - będziesz mieć do dyspozycji trzy opcje linii wymiarowej ("strefy"): położenie pionowe, poziome lub równoległe w stosunku do dwóch pierwszych punktów wymiarowania w łańcuchu. Przesuń kursor, aby sprawdzić dostępne możliwości.

Wybrana metoda geometrii odnosi się do całego łańcucha wymiarów i nie może być zmieniana indywidualnie dla każdego pojedynczego wymiaru. Uwaga: W oknie Dokumentów 3D dostępne są dodatkowe Metody Geometrii. Patrz Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D na stronie 423.

Opcje Wstawiania Linii przy Wymiarowaniu liniowym
Aby zwymiarować prosty element, należy umieścić zestaw punktów wymiarowania wzdłuż elementu, a następnie kliknąć dwa razy. Następny etap polega na przesunięciu kursora w kształcie młotka do położenia, w którym chcesz umieścić linię wymiarową. Podczas wymiarowania prostej, pionowej lub poziomej krawędzi, wstawianie linii wymiarowej ułatwia pogrubiona linia:

Np. przy wymiarowaniu pochyłego dachu na przedstawionym poniżej Przekroju, przy pomocy metody Każdego Kierunku, użyj opcji położenia równoległego, aby wstawić linię wymiarową równolegle do dachu:

Możesz ewentualnie przesunąć kursor w kształcie młotka do innej "strefy", aby wybrać wymiarowanie poziome lub pionowe:
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

421

Dokumentacja

znalezieniu krawędzi, do której linia wymiarowa może być równoległa:

Dostępny jest również dodatkowy wektor linii wymiarowej: Po pojawieniu się czarnego kursora w kształcie młotka, możesz przesunąć go na jakąkolwiek prostą linię/krawędź w obrębie projektu. Uwaga: W oknie Dokumentu 3D, musisz wyrównać wymiar do krawędzi elementu konstrukcyjnego - segmenty liniowe nie sprawdzą się. Na poniższej ilustracji zwymiarowaliśmy pochyły dach, po czym pojawił się kursor w kształcie młotka i dostępne są trzy standardowe kierunki linii wymiarowych (poziomy, pionowy, równoległy do dachu). Teraz kliknij, aby ograniczyć linię wymiarową i dostosować ją do położenia równoległego względem określonej linii/krawędzi. Przeciągnij linię wymiarową do końcowego położenia i kliknij, gdy pojawi się czarny kursor w kształcie młotka, aby wstawić łańcuch wymiarów.

Wymiarowanie liniowe Elementów łukowych
Załóżmy, że chcesz zwymiarować dach przy pomocy wektora równoległego do przekątnej, a nie do dachu. Przesuń kursor nad przekątną. Następnie kursor przyjmuje kształt "znaczek mercedesa + równoległe wymiarowanie", aby poinformować użytkownika o Metoda Wymiarowania długości łuków umożliwia zmierzenie długości linii przebiegającej po łuku lub ściany łukowej. Przy aktywnym narzędziu Wymiarowania, wybierz Metodę geometrii Wymiarowanie długości łuków z Palety Info.
Podręcznik użytkownika ArchiCADa 12

422

Dokumentacja

Kliknij kursorem w kształcie Mercedesa okrągły łuk lub krawędź łukową (nie musisz wskazywać ich punktów końcowych, wystarczy kliknąć gdziekolwiek na łuku).

różdżki, a następnie zwymiarować korzystając z metody Wymiarowania długości łuków. Szczegóły, patrz Magiczna Różdżka na stronie 150.

Wymiarowanie liniowe w Oknie Dokumentów 3D
W oknie Dokumentów 3D należy użyć narzędzia Wymiarowania liniowego do wstawienia niezbędnych wymiarów. Dostępne są wszystkie opcje Wymiarowania liniowego, oprócz Długości łuku. Podobnie jak w oknach 2D, możesz ograniczyć opcje do funkcji Tylko X-Y, albo użyć funkcji Każdy Kierunek do wstawienia linii równoległej do dwóch pierwszych punktów, które kliknąłeś. Ponadto, tak samo jak w oknach 2D, opcja Każdy Kierunek umożliwia ograniczenie linii wymiarowej, poprzez kliknięcie kursorem w kształcie znaczka mercedesa+wymiarowania równoległego na jakąkolwiek inną linię/krawędź. Tylko w oknie Dokumentów 3D: Możesz ograniczyć płaszczyznę, w której ma być umieszczona linia wymiarowa. Aby wybrać ograniczenie płaszczyzny w przypadku wymiarowania liniowego w oknie Dokumentów 3D, wybierz odpowiednią opcję w Palecie Info Narzędzia wymiarowania liniowego: • • • płaszczyzna pozioma płaszczyzna pionowa każda inna płaszczyzna

ArchiCAD automatycznie umieści Punkty pomiaru na końcach mierzonego łuku. Zmierzona zostanie długość tego fragmentu krawędzi. Możesz jednak kontynuować dodawanie Punktów pomiaru tworząc łańcuch wymiarów. Podwójne kliknięcie w pustą przestrzeń arkusza roboczego kursorem Pustego Ołówka lub wciśnięcie OK na Palecie kontrolnej zakończy wstawianie Punktów pomiaru. Pojawi się kursor Młotka, pozwalający na umieszczenie łańcucha wymiarów. Aby to zrobić wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszki.

Uwaga: Metoda Wymiarowania długości łuków nie może być stosowana w przypadku łuków eliptycznych i krzywych, przegród strukturalnych