P. 1
Alder Harry _ NLP w 21 Dni

Alder Harry _ NLP w 21 Dni

|Views: 198|Likes:
Wydawca: alchemik1515

More info:

Published by: alchemik1515 on Jan 24, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

.

.

.

.

Słowo wstępne

Wiele lat temu, po ukończeniu programu dla trenerów NLP, uzyska­ liśmy dyplom trenera programowania neurolingwistycznego. Program był niezwykle interesujący, wymagający i prowokujący. Najbardziej zapadł nam w pamięć moment, kiedy Richard Bandler poprosił nas o zdefiniowanie i wyjaśnienie NLP. Świetnie wiedział, jak uciszyć pokój pełen trenerów! NLP jest tak szerokim tematem, że niełatwo ująć go w prostą defini­ cję. Dr Harry Alder i Beryl Heather zebrali najistotniejsze wiadomości z tego zakresu i wprowadzili w nim trochę jasności. Każdy z nas obdarzony jest wyjątkowymi zdolnościami. Harry i Beryl nie są twórcami NLP, niemniej odgrywają ważną rolę w prze­ niesieniu metody na wyższy poziom. Dzięki ich pracy przedmiot stał się jasny, klarowny i przystępniejszy dla szerszego grona osób. To ich największe osiągnięcie. W przeszłości NLP skierowane było do określo­ nego odbiorcy - przede wszystkim terapeutów. NLP w 21 dni odsłania kulisy metody i zaprasza szerokie rzesze czytelników do korzystania z tej ekscytującej, nowoczesnej techniki. NLP znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Termin NLP został stworzony w połowie lat siedemdziesiątych przez Richarda Bandlera i Johna Grindera w celu skodyfikowania ich pracy. Richard i John spo­ tkali się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz, kiedy Richard był studentem, a John nauczycielem akademickim. Jak głosi legenda, aby zarobić parę groszy, Richard zajął się wydawaniem transkryptów terapii Gestalt. Mając zadatki na geniusza, szybko rozpoznał strukturę działań terapeuty prowadzących do pożądanej zmiany. Do tamtej chwili terapeuci nie byli tego świadomi. Na podstawie owego doświadczenia Richard i John opracowali pro­ ces, na którym opiera się całe NLP: modelowanie. Byli przekonani, że

10

Słowo wstępne

oto stoją u progu czegoś WIELKIEGO, w każdej bowiem dziedzinie (terapia, biznes, sport) potrafili określić strukturę odpowiedzialną za osiągnięcie sukcesu. Pracowali z wojskiem amerykańskim, większymi drużynami sportowymi, rządem amerykańskim i dużymi korporacjami. Za każdym razem odnosili sukces, z tym jedynym zastrzeżeniem, że wyprzedzali swój czas. Zazwyczaj trzeba dwóch pokoleń, żeby coś nowego zyskało szersze uznanie i poparcie. Pierwszy faks powstał w 1947 roku. Sami wiecie, ile czasu upłynęło, zanim komputer osobisty wszedł na stałe do biznesu i prywatnych domów. Kiedy czytacie te słowa, wyprzedzacie o pięt­ naście—dwadzieścia lat większą część społeczeństwa! Dlatego właśnie książka ta jest tak niezwykle istotna. Rozpoczyna się tam, gdzie John i Richard przerwali swoje badania, i kontynuuje rozwój NLP w nadziei, że stanie się kiedyś ono częścią głównego nurtu. Wy również możecie mieć swój wkład w rozwój tej metody. Z jej po­ mocą możecie modelować doskonałość, którą obserwujecie w otaczają­ cym świecie. Możecie też lepiej się porozumiewać ze współmałżonkiem, pomóc dzieciom w zdobywaniu lepszych ocen, stworzyć sobie takie życie, jakiego pragniecie, pomagać tym, którzy znajdują się w większej potrzebie niż wy. Możecie rozpocząć na każdym poziomie i zmieniać swoje życie w stopniu, w jakim chcecie. Wybór należy do was. NLP będzie się więc rozwijać dzięki energii kreatywnych, kompe­ tentnych i etycznych trenerów, którym naprawdę zależy na osobach, z którymi pracują. Autorzy są ich przykładem. Beryl Heather od dwu­ dziestu lat jest cieszącą się dużym uznaniem trenerką korporacyjną. Głęboko angażuje się w badania nad granicami NLP oraz sposobami ich przekraczania w celu stworzenia nowych wzorców i programów treningowych. W Wielkiej Brytanii i na całym świecie jest ceniona za wkład w sferę biznesu, NLP i treningów. Ze względu na jej zasługi przyznano jej tytuł mistrza trenerów NLP, co w naszej dziedzinie sta­ nowi wyraz najwyższego uznania. Doktor Harry Alder jest natomiast przykładem osoby stosującej mo­ delowanie NLP. Napisał kilkanaście książek na temat NLP, począwszy od klasyki NLP: The New Art and Science of Getting What You Want po Masterstroke: Use the Power of Your Mind to Your Golf oraz Jhink Like a Leader. Harry posiada niesamowitą umiejętność zagłębiania się w rozmaite dziedziny, wydobywania z nich najistotniejszych informacji oraz przedstawiania ich w zrozumiały i łatwy do zastosowania sposób.

Słowo wstępne

11

Jest mistrzem modelowania, który znakomicie zrozumiał ducha NLP. Łączy cechy współczesnego „przeciętniaka" oraz człowieka renesansu. Znajomość z nim i możliwość zaliczania go do grona swoich kolegów to wielka przyjemność. Wchodzimy w nowe tysiąclecie. Niniejsza książka zawiera najistot­ niejsze wskazówki służące osobistej i globalnej zmianie potrzebnej w nadchodzącym czasie. Kto by się spodziewał, że słowa Alfreda Korzybskiego sprzed sześćdziesięciu pięciu lat „Mapa nie jest terytorium" („Science and Sanity") okażą się tak prawdziwe? Mapa rzeczywiście nie jest terytorium, o czym przeczytacie już w pierwszym rozdziale. Mapa jest jedynie naszą interpretacją terytorium, co w kontekście sze­ ściu miliardów osób zamieszkujących naszą planetę jest niezmiernie istotne. To właśnie stanowi wartość NLP - owe cztery słowa, które obejmują filozoficzne założenia naszej dziedziny. Bez nich NLP staje się bezużyteczne - sytuacja nasza staje się beznadziejna, nasze mapy stanowią bowiem to, o czym myślimy, że jest prawdziwe albo nie, co jest możliwe, a co nie, kim jesteśmy, a kim nie. Każdy szkicuje swoją mapę zwaną życiem. Ostatecznie wszystkie mapy prowadzą z powrotem do tego samego terytorium: do źródła, do nas samych. Dzięki zastosowanemu tutaj dwudziestojednodniowemu układowi otrzymujecie do swojej dyspozycji przetestowaną pod względem czasu mapę, pozwalającą na szybkie wprowadzenie trwałych zmian. Znaj­ dziecie tu też mało znane udoskonalenia dla praktyków NLP (sekrety powodzenia!). Z całego serca polecamy tę książkę, będącą wartościowym wkładem w rozwijającą się dziedzinę NLP oraz w życie osób zajmujących się jej badaniem. Czytając, czerpcie radość z odkrywania krajobrazu własne­ go umysłu, jego bogactwa i głębi. Odnajdźcie marzenia. Odkryjcie, kim jesteście, a kim możecie być naprawdę... i dzielcie się tym, kiedy nadejdzie odpowiedni czas! John Overdurf i Julie Siherthorn dyplomowani mistrzowie trenerzy programowania neurolingwistycznego, współtwórcy humanistycznej psychologii neurolingwistycznej Ocean City, USA

Wprowadzenie

NLP to skrót terminu Neuro-Linguistic Programming (programo­ wanie neurolingwistyczne - dop. tłum.), oznaczającego nowatorskie podejście do kwestii porozumiewania się i rozwoju człowieka. Nazywa się je sztuką i nauką tworzenia indywidualnej doskonałości bądź stu­ dium doświadczenia subiektywnego. NLP pozwala w stopniu dosko­ nałym posiąść umiejętności porozumiewania się z innymi oraz uczy praktycznych metod zmieniania sposobu myślenia i zachowania. Dzięki nim wiele milionów osób buduje lepsze związki, zyskuje pewność siebie i osiąga sukcesy w każdym aspekcie życia. Każdy się może nauczyć NLP i skorzystać z jego długofalowych rezultatów w pracy, domu, wszędzie. Nie trzeba mieć żadnej wiedzy na ten temat: ta książka zawiera przystępnie ujęte wprowadzenie do NLP oraz podręcznik treningowy dla każdego, kto chciałby zostać dyplo­ mowanym specjalistą. Gdy zaczniesz wprowadzać omawiane techniki w życie, natychmiast odczujesz ich pozytywne skutki. Książkę tę napisaliśmy, opierając się na cieszących się dużym uzna­ niem programach treningowych prowadzonych w ramach Realisation at Stenhouse. Każdemu tematowi towarzyszą obszerne wyjaśnienia i wzięte z życia przykłady. Większość ćwiczeń można wykonywać codziennie, na przykład w pracy, nie trzeba więc wykrawać dodatkowego czasu na naukę. Zmian należy się spodziewać w ciągu kilku dni.

W czym może pomóc NLP?
NLP umożliwia szybsze i efektywniejsze niż zwykle osiąganie ce­ lów. Mówiąc inaczej, możesz w pełni robić to, czego pragniesz, więcej wiedzieć i - co najważniejsze - być tym, kim chcesz. Świetne tech-

zasady i techniki NLP pomagają radzić sobie z problemami kreatywnie i pomysłowo. z których istnienia nie zdajesz sobie nawet sprawy. NLP nad wiedzę przedkłada działanie. Korzystnie wpływa też na osiągnięcia osobiste. za które podziwiałeś innych Będziesz czerpał z życia więcej przyjemności . teraz staną się przyjemnością Zaczniesz efektywniej wykorzystywać czas Twoje życie nabierze sensu Nabędziesz umiejętności.14 Wprowadzenie niki komunikacji interpersonalnej pomogą ci w nawiązaniu dobrych kontaktów z innymi dzięki zasobom psychicznym (część „neuro"). Poznasz metody kontrolowania stanu swojego umysłu oraz umiejętnego wykorzystywania swoich przekonań i systemu wartości w osiąganiu celów (programowanie). jak potrafisz Będziesz panował nad swoim samopoczuciem Swój system wartości i przekonania wykorzystasz do osiągnięcia celów Zmienisz niepożądane nawyki Będziesz pewnie przystępował do realizacji zamierzeń Osiągniesz cele. Większość adeptów tej me­ tody potwierdza jej skuteczność w praktyce. pociągające za sobą zmiany u innych i w otoczeniu. związki z innymi i szeroko pojęte samodoskonalenie. które do tej pory uważałeś za nieosiągalne Nawiążesz kontakty z klientami i współpracownikami Znajdziesz twórcze sposoby rozwiązywania problemów Czynności. Wielu odkrywa zmiany osobowościowe. aby osiągnąć swoje cele. Dzięki zrozumieniu i stosowaniu zasad NLP: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Zbudujesz związki z innymi Nabędziesz umiejętności przekonywania Będziesz miał pozytywne nastawienie Wzrośnie twoja samoocena Przezwyciężysz skutki złych doświadczeń Skoncentrujesz się na celach i ukierunkujesz na nie swoją energię Będziesz działał najlepiej. Nauczysz się tak posługiwać językiem (część „lingwistyczna"). Taki stopień kontroli nad sobą umożliwia osiągnięcie pewności siebie oraz wzrost samooceny. które kiedyś wywoływały u ciebie strach. Co więcej.

Wprowadzenie 15 Za pomocą praktycznych ćwiczeń. gdyż zawiera program odpowia­ dający międzynarodowym standardom dyplomowym wymaganym dla tego poziomu. Gdy mu zaufasz — tak jak komputerowi czy bankomato­ wi . oferując jednocześnie zwięzły podręcznik jako uzupełnienie kursu. stanowi ona całościowy podręcznik dla dyplomowanego praktyka NLP. NLP w 21 dni opiera się na intensywnym programie Realisation at Stenhouse. wchodzących w skład dwudziestojednodniowego programu. Naszym celem było przedstawienie seminariów w przystępnej książkowej formie i dlatego powstał niniejszy samouczek. Dzięki NLP będziesz funkcjonował na optymalnym.zaczniesz dobrze wykorzystywać metodę. wy­ znaczonym przez doskonały układ umysł-ciało poziomie. Jeśli pra­ gniesz zostać dyplomowanym specjalistą z zakresu NLP. aby poprawić jakość swojego życia prywatnego i zawodowego. najpierw ucząc się. Po prostu otwórz umysł i spróbuj. Po pierwsze. Ty będziesz sprawował kontrolę. więc nie musisz nic wiedzieć na ten temat przed rozpoczęciem czytania. możesz doprowadzić do zmian na lepsze. Krok po kroku. po prostu go czytaj i wykonuj proponowane ćwiczenia. Po drugie. możesz sprawdzić zdobytą danego dnia wiedzę. Mimo to jednak każdy temat opracowany jest niezwykle szczegółowo. potem działając. Być może będziesz musiał choć trochę uwierzyć — nie w jakiegoś guru ani w starożytną wiedzę . Trening praktyka NLP obejmuje pewną minimalną liczbę godzin. Możesz wybrać odpowiadającą ci wersję programu: na przykład dwu­ dniowe seminaria rozłożone na kilka miesięcy albo trzytygodniowy intensywny kurs obejmujący tę samą liczbę godzin i materiał. . Jeśli chcesz nauczyć się NLP.ale w swój wspaniały układ neurofi­ zjologiczny. W ramach tego układu uczysz swój nieświadomy umysł nawyków prowadzących do osiągnięcia celu. ich forma zależy jednak od prowadzącego je dyplomowanego trenera. Tematy zajęć określone są międzynarodowym rozkładem materiału. będzie on podręcznikiem do ćwiczeń i przewodnikiem po materiałach źródło­ wych. Twój samouczek Książka ta pełni dwojaką funkcję. jest wprowadzeniem do techniki NLP.

Nie istnieje żaden oficjalny kanon założeń NLP. że wybraliśmy ich dwadzieścia jeden. ponieważ są filozoficzną podstawą przedstawianej tu wiedzy. Zastosowanie go w tekście o NLP powoduje przejście o poziom wyżej. Jest podstawą strony biernej i form bezosobowych. co możesz stwierdzić osobiście. które niekoniecznie ma związek z tema­ tem dnia. jak i mowie. być może bardziej zrozumiale. lecz odrzucanych przez współczesnych pisarzy. że są rozsądne. W przeciwieństwie jednak do założeń nauk ścisłych. a nie absolutnie prawdziwe. W Dniu 8. jaki wywiera na komunikowanie się i sposób myślenia. Założenia Z biegiem lat w NLP pojawiło się szereg koncepcji. że niektóre założenia są zrozumiałe. E-Prime zyskał wielką popularność w kręgach związanych z NLP ze względu na ogromny wpływ. W zależności od wersji i szkół NLP ich liczba waha się od sześciu do ponad dwudziestu czterech. Wprowadzający charakter kursu oraz jego podział na dwa­ dzieścia jeden części spowodował. Aczkolwiek jest to jedno z najczęściej stosowanych słów. czyli w ję­ zyku angielskim pozbawionym czasownika to be (być). Założenia te do­ tyczą myślenia i porozumiewania się i gdy zrozumiesz ich znaczenie. nie trzeba ich traktować jako sztywnych i niezmiennych reguł. stwierdzisz. w każdym rozdziale (Dniu) umieściliśmy jedno założenie. możesz uznać je za pożyteczne. jego nadużywanie prowadzi do braku precyzji. Niemniej. Abyś mógł gruntowniej zgłębiać tę wiedzę. sam zaczniesz doświadczać korzyści płynących ze stosowania E-Prime. ulubionych przez biurokrację.1ó Wprowadzenie E-Prime Napisaliśmy tę książkę stylem znanym jako E-PRIME. Zauważysz. Kilka z nich pochodzi z czasów pierwszych publi- . Po przejściu przez Dzień 8. Stanowią fundament wielu opisywanych tutaj technik NLP. co pozwala na ich stosowanie w różnych sytuacjach. Poza tym pobudził nas do wyrażania myśli inaczej. niejasności językowej. omawiamy pułapki wynikające ze stosowania czasownika „być" oraz korzyści używania E-Prime tak w piśmie. inne zaś wydawać się będą tajemnicze. które traktuje się jako założenia. W większości wypadków mają one charakter uniwersalny.

że będziesz potrzebował czyjejś współpracy. Dzięki codziennym prostym ćwiczeniom nabędziesz podstawowych umiejętności. nie ucierpiało jednak na tym odpowiednie podejście do wszystkich tematów i umiejętności. innym . możesz wykorzystać tę książkę jako podstawowy podręcznik. proponujemy jednak. Jeśli bierzesz udział w programie instruktorskim. każdego zaś kolejnego dnia będziesz zgłębiał nowy temat. Możesz również przeznaczyć na to dwadzieścia jeden dni. najlepiej nauczyć się poprzez doświadczenie. choćby nawet czekające nas zdarzenia stawiały wszystko w nieco innym świetle. Jak najlepiej korzystać z tej ksiqżki Czytaj tę książkę w odpowiednim dla siebie tempie. Każda poznawana zasada czy technika łączy się w pewien sposób z tymi. Choć każdy stanowi odrębną całość. trzymając się wyzna­ czonych na każdy dzień ćwiczeń i porcji materiału do zapamiętania. dlatego też wszystkie są zawsze aktualne. co już posiadamy. Tak praktycznego przedmiotu.Wprowadzenie 17 kacji z zakresu NLP i opisuje jego podstawowe idee. których potrzebuje trener NLP. W miarę potrzeb możesz również sięgać do glosariusza terminów NLP znajdującego się na końcu książki. Stąd też różnie do nich podchodzimy: niektórym poświęcamy wiele czasu i wyjaśnień. Forma samouczka umożliwia pracę samodzielną. abyś czytał książkę chronologicz­ nie. Każde określenie techniczne wyjaśniamy w chwili jego wprowadze­ nia. które nie mają tak fundamentalnego znaczenia i pozornie stanowią powtórzenie innych założeń.kilka krótkich uwag. Bu­ dujemy zawsze na czymś. Dzień pierwszy jest ogólnym wprowadzeniem do NLP. W zależności od rodzaju ćwi­ czenia może się zdarzyć. aczkolwiek prawdziwa ich wartość polega na zrozumieniu stojących za nimi kon cepcji i zastosowaniu ich w praktyce. które już znasz. jakim jest NLP. poświęcając na każdy rozdział tyle czasu. Pomocne może się okazać uczenie się ich na pamięć. Napisaliśmy tę książkę w przystępny sposób. na ile możesz sobie akurat pozwolić. Staraliśmy się wpasować ćwiczenia w codzienne życie . gdybyś po przeczytaniu rozdziału od razu wcielał w życie zdobyte wiadomości i dopiero potem przechodził do następ­ nego rozdziału. są jednak i takie. Byłoby idealnie.

a nie wiedza. zorientować się w jej tematyce. że to działania. są probierzem skuteczności NLP. Możesz też zastosować inne podejście . Pamiętaj jednak. Życzymy dużo radości przy odkrywaniu siebie i samorealizacji. Postępując w ten sposób.przeczytać całą książkę od razu. zawodowe i towarzyskie. . możesz lepiej zaplanować potrzebny ci czas. rodzinne. a potem wrócić do początku i dogłębnie przeanalizować cały program.18 Wprowadzenie domowe.

pozwalając umysłowi na rozmaite skojarzenia. W innych wypadkach nasuwająca się myśl wywołana przez przedmiot w jakiś sposób może się wydawać sprzeczna z logiką — gdy marzymy lub pozwalamy myślom swobód nie wędrować. co widzisz. Na przykład kolor przedmiotu może wywoływać wspomnienia z dzieciństwa. Niekiedy związek między przedmiotem a wywoływanymi przez niego myślami będzie dla ciebie rozpoznawalny. Na przykład podczas jazdy samochodem często mamy myślowe skojarzenia z tym. Gdy zaprzestaniesz obiektywnego. pojawią się nowe znaczenia. Jest on wówczas „logicznie" zrozumiały. powstanie sto rożnych interpretacji owego przedmiotu — od fantastycznych po wręcz . gdy wpatrujesz się w chmury bądź płomienie ogniska. Co się stanie. Dzięki stymulującemu wpływowi obserwacji przedmiotu coś „wkradnie się" do twojego umysłu. skoncentruj się na nim. Jego kształt może pobudzać wyobraźnię. podobnie jak wtedy. bez względu na swoją niejasność czy pośredniość. co widzimy po drodze. Rozluźniony. świadomego oglądu przedmiotu i pozwolisz nieświado­ mości interpretować to.W • • • • • tym rozdziale: Doświadczenie subiektywne Myślenie i działanie Ku indywidualnej doskonałości Modelowanie sukcesu Model NLP Połóż jakikolwiek przedmiot na stole. Zamknij oczy i wyobraź sobie ten przedmiot. gdy sto osób spogląda na ten sam przedmiot? Jak wynika z doświad­ czeń przeprowadzonych przez nas podczas seminariów.

a na jej . Nasze zachowanie determinowane jest reakcją na to. do jakich prowadzi. Niemniej jego rosnąca popularność wynika raczej ze skuteczności zmian w zachowaniu i osią­ gnięciach. rozwój osobisty. rozważymy kilka istotnych zagadnień. Dlatego mimo że widzimy i odbieramy te same zjawiska. „doświadczenie" oraz dążenie ku doskonałości. Nasze zachowanie. Najpierw kilka definicji i założeń: programowanie neurolingwistyczne oparte jest na koncepcji antropologa Gregory'ego Batesona. jakie wywołuje. jedyna. Dlaczego nauka? Ponieważ o tyle. co odczuwa­ my. Dzisiaj. tajemnicza. Metoda ta znajduje szerokie zastosowa­ nie: od sportu przez terapię. Akademickie podwaliny NLP są imponujące. NLP nadaje doświadczeniu pewną strukturę. w pierwszym dniu pro­ gramu. Dlaczego sztuka? Ponieważ subiektyw­ nego myślenia i działania nie da się określić obiektywnymi metodami stosowanymi w naukach ścisłych. nasze osiągnięcia kształtowane są przez subiektywne doświadczenie. możemy zachowywać się odmiennie. Jak więc widać. a u ko­ goś innego radość ze względu na osobiste skojarzenia. że NLP to „sztuka i nauka tworzenia indywidualnej doskonałości". empirycznie udokumentowane podejście. a Bandler w matema­ tyce i technice informacyjnej. Indywidualna. NLP jest to nauka o postępowaniu człowieka. negocjacje. otaczający nas obiektywny świat jest przez nas postrzegany niezwykle subiektywnie. Przedmiotem zainteresowania koncepcji jest przede wszystkim komu­ nikacja interpersonalna. sytuacjach rodzinnych i towarzyskich. W tej książce opisujemy praktyczne zastosowania NLP. o ile to możliwe. całkowicie subiektywna interpretacja świata zewnętrznego kształtuje zachowanie jednostki. a co za tym idzie. aż po takie dziedziny biznesu. Mówiąc potocznie. osiągnięciach. zarządzanie zasobami ludzkimi oraz kontakty z klientami. Niektórzy nazywają to strukturą doświadczenia ludzkiego. interesując się jednocześnie psychologią. co postrzegamy. W każdym z wymienionych wy­ padków NLP zdecydowanie wyróżnia się spośród wszystkich metod ze względu na swoje praktyczne. treningi. Rozumienie człowieka nie jest więc wypadkową mistyki i przypadku. rozwiniętej w latach siedemdziesiątych przez Johna Grindera i Richarda Bandlera. edukację. Proponuje ona s t r u k t u r a l n e podejście do myślenia i zachowania człowieka. jak sprzedaż.20 Dzień 1 dziwaczne. Już na wstępie stwierdziliśmy. Grinder specjalizował się w lingwistyce. pomocne w pra­ cy i karierze. Na przykład ten sam przedmiot z opisywanego wyżej ćwiczenia może wywołać u kogoś smutek.

nie da się przeprowadzić badań laboratoryjnych naszego niepowtarzalnego. Za pomocą prostych modeli pokazujących sposoby myślenia i ich wpływ na nasze postępowanie NLP wyjaśnia doświadczenie. jak percepcja za pomocą pięciu zmysłów prze­ kłada się na znaczenie. Jednak nikt z nas nie ma monopolu na to. co naukowcy nazywają rzeczywistością obiektywną. co się dzieje zarówno w twojej głowie. a mówiąc dokładniej. Dzięki temu umiemy obiektywniej wymieniać poglądy na temat subiektywnych spraw. choć jest to wysoce subiektywne pole badań z wynikającymi z tego ograni­ czeniami. subiektywnego doświadczenia. spełnia wszystkie możliwe wymagania naukowe. Doświadczenie subiektywne Pod pojęciem „doświadczenie subiektywne" rozumie się to. lepiej rozumiemy innych. aby pomóc jednostce w lepszym funkcjonowaniu. Najczęściej działanie wynika z określonego myślenia. NLP wychodzi na­ przeciw doświadczeniu osobistemu. w przeciwieństwie do zjawisk zewnętrznych. Tak więc. NLP pro­ ponuje kilka prostych technik zmieniających sposób myślenia (jest to część „neuro" programowania neurolingwistycznego). Tak na­ prawdę nikt nie wie. że zna rze­ czywistość. Kartezjusz stwierdził: „Myślę. Wszyscy postrzegamy świat w sposób wyjątkowy i subiektywny. modele i „język". unaocznia. Myślenie i działanie Zmiana sposobu myślenia prowadzi do zmiany zachowań oraz osiągania innych celów. Prowadzą one do nieuniknionych zmian zachowania. Widzimy odmiennie. rozumienie i d o ś w i a d c z e n i e . Akceptując to. skuteczniej się z nimi porozumiewamy oraz mamy większy wpływ na własne życie. Każdy z nas sądzi. jak i w świecie zewnętrznym. więc . jak i co myślą inni. Niestety.Jak ludzie postępują 21 gruncie powstały określone reguły. Tak zwane doświadczenie każdej osoby jest inne.

Laboratorium ludzkiego umysłu to dla nich niepewny grunt. myślącą czarną skrzynkę. Za pomocą NLP można zauważyć do­ skonałość u innych oraz przejąć ich skuteczne strategie i umiejętności. możesz przy­ spieszyć proces uczenia się i w ten sposób skorzystać z ich doświadczenia . Ku indywidualnej doskonałości Doskonałość przypisana jest każdemu. owych nieskończonych możliwości. Najczęściej nasze myśli przekładają się na działanie. co większość z nas intuicyjnie przyjmuje do wiadomości: mamy umysł. której miejsce jest gdzieś pomiędzy zewnętrznymi przyczynami i ich skutkami. przewidującym umysłem. rozpocznij podróż ku indywidualnej doskonałości. które akceptuje wpisany w doświadczenie subiektywizm. Po­ nadto. nie potrzebujesz niczego poza otwartym. które wywołuje zmianę. Każdy z nas ma wyjątko­ we. Z drugiej strony mamy NLP. skarżyć się na brak talentu czy jakichś umiejętności. dzięki którym ów subiektywizm nabierze sensu. wska­ zując hojniej od nas obdarowane osoby. mądrze i roz­ myślnie opakowane w półtorakilogramową warstwę substancji szarej.22 Dzień 1. świadomość. Przy­ bierają formę rezultatów. celowo nastawia się na szukanie procesu czy struktury. Tak zwane doświadczenie jednostkowe wprawia naukowców stosują­ cych metody eksperymentalne w zakłopotanie. co niewidoczne i tajemnicze. osiągnięć. o czym myśli". sukcesów lub porażek. Stosując NLP. Modelowanie sukcesu Sukces można modelować. Filozofowie od wieków usiłują zgłębić tajemnice ludzkiego umysłu. jak podają specjaliści. Aby w pełni skorzystać z NLP. jestem". każdy może korzystać z tej techniki doskonałości. Stosując ich umiejętności i tak zwany wrodzony talent. boskie niemal zasoby umożliwiające osiąganie celów. polegając na swoim wspaniałym neurofizjologicznym źródle. Jednak w kategorii możliwości uczenia się i rozwoju wszyscy zaczynamy od tego samego poziomu. Akcep­ tuje też to. Możemy wprawdzie. Zamiast pomijać to. a Biblia mówi: „Człowiek jest tym. wykorzystujemy zaledwie ułamek naszego mózgu. Potem już tylko.

obejmują sekwencje myśli i działań. jazdy na rowerze. wydaje mi się to takie proste". Być może umiesz wykonywać jakieś czynności. Strategie doskonałości Dzięki NLP doskonałość nie wydaje się już tak trudna do osiągnię­ cia. jak udaje im się coś dobrze robić. tak jak nasi znajomi i przyjaciele. Obecnie jest ono powszechnie stosowane we wszystkich aspektach życia osobi­ stego i zawodowego. Początkowo twórcy NLP zalecali stosowanie modelowania terapeu­ tom słynącym z niezwykłych umiejętności komunikacyjnych. Wpływ modelowania jest szczególnie widoczny w rozwijaniu umiejętności komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej). z pewnością znajdzie się osoba. sportowych czy artystycznych. Wrodzony talent Niekiedy zazdrościmy innym ich wrodzonych talentów . i 18. Wiele osób jednak po prostu nie wie. W każdej doskonałej umiejętności czy zachowaniu można doszukać się pewnej „strategii". wiązania węzła żeglarskiego. Chcielibyśmy podchodzić do pewnych spraw z marszu. co budzi podziw i zazdrość innych. Więcej o stra­ tegiach i modelowaniu dowiesz się podczas Dni 16. Może masz talent do pływania.Jak ludzie postępujq 23 zdobytego metodą prób i błędów. A przecież wszyscy obdarzeni jesteśmy takimi umiejętnościami i zdolnościami. . dokonywania obliczeń w pamięci. 17.. którym chciałbyś dorównać.społecz­ nych. Łącząc tę wiedzę ze swoimi nieoce­ nionymi wrodzonymi zasobami. choćby nawet stosująca je osoba nie zdawała sobie sprawy z ich istnienia. Dzięki modelowaniu będziesz mógł sięgać po strategie myślenia i zachowania osób. nie myśląc o nich (zjawisko nazy­ wane w NLP nieświadomą kompetencją). czasem nawet nie przyznaje się do swojej „doskona­ łości". Strategie te. które składają się na osiągnięcie pomyślnego rezultatu. malowania akwarelami albo nawiązywania znajomości? Choć owe umiejętności wydają ci się być może zupełnie zwyczajne. która zapyta: „Jak ty to robisz? Kiedy na ciebie patrzę. Dzięki NLP można przejąć owe umiejętności i z powodzeniem stosować je we własnym życiu. możesz osiągnąć w s z y s t k o . zawodowych. przyrządzania sufletu.

Posługując się analogią z górą lodową.1 ukazuje doświadczenie jako proces albo system. Każdy z nas widzi. że doświadczenie powstaje w wyniku obserwowalnego zachowania i obejmuje procesy zachodzące w czarnej skrzynce umysłu. widzimy. Dobrze podkreśla jedność ciała i umysłu. Model NLP pokazany na rysunku 1. NLP pomaga nam zrozumieć twardą rzeczywistość i pogodzić się z nią. w jaki sposób percepcja wpływa na każdy aspekt naszego zachowania. przyczynowo-skutkowymi teoriami na temat doświadczenia człowieka. typowy dla siebie sposób. lecz jednostki. że NLP opisuje doświadczenie nie tylko widoczne „nad powierzchnią".również na nasze osiągnięcia. Zakłada też. słyszymy i czujemy także wewnętrznie — kiedy coś sobie przypominamy lub wyobrażamy. W szczególności zaś umożliwia zrozumienie. który nazywamy własną rzeczywistością. subiektywne. jak tworzymy reprezentacje i interpretujemy otoczenie. Co jednak najważniejsze. słyszy i czuje odmiennie. można stwierdzić. Wykorzystując w tym celu pięć zmysłów. uczuć i spostrzeżeń. a co za tym idzie . W tym kontekście NLP ma pewne punkty styczne z mechanistycznymi. ukryte. Jak widać z modelu NLP. ale również wewnętrzne. Dzięki owym filtrom interpretujemy świat w ograniczony. ale każdej innej osoby. Model NLP Stwierdziliśmy więc.24 Dzień 1. dzięki NLP zaczynamy pojmować. określa wewnętrzny i zewnętrzny sposób myślenia. . że zachowu­ jemy się zgodnie z własnymi wartościami. uczuciami. Twoje doświadczenie jest odmienne nie tylko od mojego. przekonaniami. zniekształcamy i usuwamy wiele dostępnych informacji. Zajmuje się postępowaniem człowie­ ka — nie w ujęciu gatunku. Bodźce sensoryczne przechodzą przez niezliczone „filtry" umysłowe. Budowanie doświadczenia „System" umysł-ciało przetwarza znacznie więcej niż tylko ze­ wnętrzne bodźce sensoryczne. powstałe na podstawie wspomnień. czyli z tak zwanym podejściem behawiorystycznym (opartym na dokładnych badaniach i metodach stosowanych najczęściej w naukach ścisłych). pragnieniami i motywacją. jak dokonujemy uogólnień.

co zapamiętałeś. będziesz nawet dokonywał zmian w swoich ustalonych przekonaniach. że pamiętasz wspomnienie wspomnienia. Proste zapamiętywanie jakiegoś faktu może być zniekształcone wskutek wcześniejszego zniekształcenia albo „przefiltrowanego" doświadczenia. ma już niewiele wspólnego z d ł u gościa fal. poglądach i wartościach. Na przykład optymistyczniejsza „reprezentacja" przykrego wspomnienia lub myśli prowadzi do zmiany nastroju i stanu psychicznego.celowo bądź nie — to zmienić.Jak ludzie postępują 25 Powstałym na skutek działania bodźców zewnętrznych doświad­ czeniem można m a n i p u l o w a ć . Podczas Dnia 7. Dzięki możliwości manipulowania doświadczeniem można dopro­ wadzić do indywidualnych zmian. które oddziaływały kiedyś na twoje nerwy wzrokowe lub dotarły do twoich uszu. co w praktyce oznacza. będziesz wyobrażał sobie rozmaite rezultaty oraz nauczysz się zmieniać strukturę wspomnień. Jeśli zechcesz. że to. . Może się więc okazać. aby stworzyć nowe. Można na przykład sobie coś przypomnieć i .

możesz porównywać owe bogate. To możliwe. Zostanie on jednak sowicie nagrodzony. jeśli zrozumiemy nasze doświadczenie i wykorzystamy je do osiągnięcia prawdziwych efektów. a także syntetyzować. jaki mają wpływ na interpretację zdarzeń. Klarowna wizualizacja pożądanego efektu zwiększa szanse jego uzyskania. W ten sposób ogromnie wzmacniasz swoje . Teraz jednak możesz określić ich filtry percepcyjne i zrozumieć.umysłowe zasoby. Dalej.wymaga wysiłku włożonego w ćwi­ czenia.można sobie wyobrażać. na przykład podczas realistycznych snów czy fantazjowania. można sobie wyobrażać przyszłe doświadczenia albo wydarzenia na świecie tak łatwo. zmieniać je na lepsze. łącząc wspomnienia i pojęcia w nową całość. jeśli to potrzebne. Mówiąc inaczej . jakby przywoływało się własne wspomnienia. a nie jedynie reagujesz na warunki zewnętrzne bądź przeszłe zdarzenia. Znajomość siebie i innych Oznacza to na przykład.stosować je. doświadczenie wewnętrzne wydaje się niemal tak realne jak rzeczywi­ stość. że z natury ich sposób percepcji różni się od twojego. \ Doświadczenie można także kreować .bez udziału oczu. Uzbrojony w wiedzę o sobie zaczniesz lepiej rozumieć innych. W ten sposób możesz t w o r z y ć doświadczenie i inną przyszłość. Świadomie i pewnie możesz zmusić system do osiągnięcia twoich zamierzeń. Umiejętność kreowania myśli i manipulowania nimi . Dzięki NLP można zrozumieć subiektywne doświadczenie i. Co więcej.tak jak wszystkie inne umiejętności . Przede wszystkim z a a k c e p t u j e s z . . zróżnicowane filtry percepcyjne lub „mapy" umysłowe. że tworzysz doświadczenie.26 Dzień 1. Nie­ kiedy. Masz wię­ cej możliwości wyboru: kontrolujesz swoje życie i kreujesz przyszłość. uszu czy zmysłu dotyku. Wszyscy możemy być doskonali. próbując i dodając nowe elementy. a jeszcze lepiej .i tak przecież niezwykle bogate .

jakie mają dla nas poszczególne sprawy. jakie znaczenie dla ciebie ma dzisiejsze założenie. Odkry- . subiektywną „mapę" świata. Jednak odkrycie. Wszystko musi mieć sens. które po­ wstały w wyniku procesów elektrochemicznych zachodzących w ciągu życia jednostki. klasyfikującą szufladkę.mo­ żesz dosłownie zmieniać swój umysł. zadaniem czy stanem umysłu (motywacja. Każdy z nas ma własną. pewność siebie). Każda osoba ma więc swoją niepowtarzalną. opanowanie. lecz równie dobrze mogą być wynikiem postrzegania rzeczywistości z innej perspektywy. tak abyś mógł osiągnąć pożądane rezultaty. NLP daje ci szansę świadomego i przemyślanego dokonywania tych zmian. Doskonaląc się w jakimś zakresie. Mogą one mieć związek z określoną umiejętnością. Twoja niepowtarzalna historia życia działa jak filtr dla tysięcy działających na ciebie bodźców sensorycznych. Każde najmniejsze doświadczenie ma w tak poukładanym umyśle swoje miejsce . U niektórych stwierdzenie to wywołuje niepokój. możesz jednocześnie dzielić się z innymi własnymi strategiami.przegródkę. Wszystko to odbywa się automatycznie bądź nieświadomie. Wcze­ śniej zauważyliśmy. Nie ma takiej możliwości. można poprawić własne działanie. Dlatego właśnie „mapa (subiektywna. tak więc nikt nie widzi rzeczywistości. a postępowanie ze świadomością tej różnicy może wzbogacić nasze życie. znaczenia. że modelując strategie doskonałości innej osoby. Pomyśl. różniącą się od innych mapę. co uważamy za doświadczenie lub rzeczywistość. ograniczona percepcja) nie jest terytorium (rzeczywistości)". gdy staramy się zrozumieć świat.percepcja rzeczy­ wistości bądź też to. co dzieje się wokół nas. nasze przekonania i uczucia . jest niezwykle cenne. Znajduje się na niej wszystko. że inni doświadczają i interpretują świat inaczej niż my. Mapa powstaje w umyśle wtedy. Z biegiem czasu możesz zacząć dodawać lub wprowadzać zmiany w filtrach umysłowych . Mapa zbudowana jest z mózgowych połączeń nerwowych.Jak ludzie postępuję 27 Założenie na dziś Mapa nie jest terytorium. A terytorium? Każdy z nas postrzega świat przez własne filtry percepcyjne.

które znacznie zwiększają szansę osiągnięcia sukcesu. zamiast zmienić swoje poglądy. ogranicza pra­ gnienie osiągnięć. jak często ludzie usiłują udowodnić. które widzieli. „Piękno (oraz w połowie pusta bądź w połowie pełna szklanka) znajduje się w oku (a tak naprawdę w umyśle) postrzega­ jącego". Zauważaj różne interpretacje tego samego zjawiska. • Zauważ. Zwracaj uwagę na mapy. Doświadczenie życiowe każdego człowieka działa na zasadzie filtra dla wrażeń wzrokowych. Jest barierą między osobą a terytorium. • Zauważ. rasami i partiami po­ litycznymi. • Świadkowie wypadków często odmiennie opisują zdarzenie. Zaobserwuj mapy rzeczywistości innych osób. zachowania czy wydarzenia. jak można dojść do skrajnie odmiennych wniosków. a nawet w reakcjach członków rodziny na jakąś informację. że pojawiły się przed tobą nowe możliwości wyboru. powiększasz i wzbogacasz własne doświadczenie. Szukaj rzeczywistości . Zauważaj skrajnie odmienne opinie w gazetach. który potwierdza. że białe jest czarne. opie­ rając się na tych samych danych. między krajami. natomiast pesymista . kontaktów towarzyskich. skutek subiektywnego punktu widzenia. Jeśli sam jesteś świadkiem jakiegoś zjawiska. Gdy uświadomisz sobie te ograniczenia. że optymista widzi szklankę w połowie pełną. Słuchaj rozmów w miejscu pracy. oryginalność i wyjątkowość.28 Dzień 1. słuchowych czy czuciowych. w telewizji. niepowtarzalnej perspektywy. zaczynasz bowiem lepiej rozumieć jej o b s z a r . Niekiedy zniekształca i umniejsza jej doświadczenie. Zaobserwuj subiektywną interpretację najzupełniej obiektywnych faktów. Jest to. Jest to widoczne podczas spotkań w pracy. • Zauważ.w połowie pustą. zwróć uwagę. ich różnorodność. wając m a p y rzeczywistości innych. Wszelkie różnice biorą początek w umyśle. między rodzicami i nastolatkami. zauważysz. Jest to dobry przykład ilustrujący po­ wszechną tendencję do postrzegania spraw z własnej. Pomyśl o tym założeniu w rozmaitych sytuacjach. Szukaj przykładów praktycznego zastosowania omawianego zało­ żenia. jak bardzo różnić się mogą między sobą „praw­ dziwe doświadczenia". oczywiście. jak powstaje twoja wersja.

Może to być jakiś konkretny cel albo pragnienie. wpływ przyjaciół bądź krewnych. wykształcenie i wychowanie. uzyskując inne perspektywy. Zadanie na dziś • Zapamiętaj dzisiejsze założenie (str. Zauważ. chwilowe samopoczucie i tak dalej. jak zwiększyć szansę realizacji twoich planów. co chcesz osiągnąć. z którą często się spierasz albo której nie lubisz. Zapisz to. Podczas zapamięty­ wania wykorzystuj w pełni wyobraźnię. życzenie czy ma­ rzenie. pomyśl. . z punktu widzenia logiki. Wzbogacaj swoje doświadczenie. • Przywołaj na myśl osobę. w których znajduje ono zastosowanie. obrazów myślowych i innych metod wspomagających zapamiętywanie. Teraz jeszcze raz zanalizuj swoje uczucia wobec tej osoby.Jak ludzie postępuję 29 odmiennej od twojej mapy. jakich filtrów używacie do postrzegania faktów . 27) i znajdź trzy lub więcej sytuacji. • Przygotowując się do jutrzejszego dnia. inne mapy rzeczywistości. jakie są możliwe. Rozważ możliwość zastoso­ wania technik mnemotechnicznych.na przykład wartości i przekonania. Pomyśl. Jutro nauczysz się.

dop. Tak jak odczuwanie przyjemności . wytrwałość i podobne cechy ułatwiające osiągnięcie sukcesu. prawdopodobnie zauważysz. Patrząc wstecz. Wszyscy znamy osoby. wymiernym celu. wyników czy jakiejkolwiek innej) jest najistotniejszym elementem doświadczenia człowieka. pra­ gnień. które wyznaczają sobie zadania do zrealizowania danego dnia. Firmy mogą mieć własne cele i wytyczne. Stąd też nic dziwnego.może zmienić twoje życie. Motywujące ich cele są miarą ich sukcesu. czyli celów. ponieważ nie miały jasno określonych celów. Jednostka bowiem prze­ kształca dobrze określony cel w motywację. którym nie udało się do niczego dojść.zarządzanie na podstawie celów . wiarę w siebie. planowanie firmowe lub systemy kontroli budżetowej. tłum. nierzadko nawet na przekór inercji instytucji.). Najczęściej jednak liderzy i menedżerowie osiągają sukces jako jednostki. na przykład M B O („management by objectives" .W tym rozdziale: • Technika osiągania celów • Czteroetapowy model sukcesu • Elementy dobrze sformułowanego celu Po ogólnym omówieniu N L P przejdziemy teraz do podstawowego jego zagadnienia. Sukces ten zawdzięczają umiejętności skoncentrowania się na określonym. Wielu biznesmenów i przedsiębiorców znajduje napęd do działania w ambicji lub marzeniach. Więk­ szość z nas zna również takie osoby. w których pracują. Wyznaczanie i dążenie do realizacji celów (w postaci marzeń. . tygodnia czy miesiąca i osiągają wspaniałe rezultaty. ze za powodzeniem całej firmy często stoi pojedynczy człowiek. że twój sukces czy porażka zależały od wyraźnego określenia stojącego przed tobą celu.

o czym tak realistycznie marzył. W innych wypadkach ambicja może mieć związek z wizerunkiem firmy.V 32 Dzień 2. masz większą szansę prze­ łożenia ich na zachowanie i prawdziwe osiągnięcia. zawsze mamy na myśli jakiś rezultat. Nadajemy mu znaczenie. NLP zasadza się na wewnętrznej potrzebie osiągania rezultatu oraz pragnieniu celu i znaczenia. że człowiek działa jak system osiągający cele. Stanley Kalms z Dixons. ale „widział siebie" na stanowisku dyrektora do spraw produkcji jeszcze przed ukończeniem dwudziestu pięciu lat. choćby nawet po fakcie. Zachowanie prowadzi więc do jakiegoś c e 1 u. naszym działaniom przyświeca jakiś cel.czy to do po­ siadania. Świadomie i dokładnie formułując cele. Młody chłopak tuż po ukoń­ czeniu szkoły pracował jako robotnik. czego się podejmujemy. że mamy wymówkę na wszyst­ ko. zrobienia. Opisuje. . Z całą pewnością poszerzanie wyobraźni przynosi znacznie lepsze efekty niż wydłużanie czasu pracy czy ćwiczenie silnej woli. co robimy. że dzięki temu osiągnie jakieś korzyści. Keith Oates z Marks and Spencer czy Anita Roddick z The Body Shop osiągnęli zarówno swoje osobiste. Ian Smith z Lunn Poly. mający wiele wspólnego z uniwersalną tendencją do szukania przyjemności i unikania bólu. Technika osiągania celów Praca nad osiąganiem założonych celów wydaje się częścią natury ludzkiej. zajął pozycję dyrektora naczelnego jednej z większych firm. Mówiąc inaczej. Dążenia . Książka Think Like a Leader Harry'ego Aldera zawiera kilkanaście przykładów osób. tłu­ maczymy posiadaniem owego celu. a to. Można by powiedzieć. Istnieje szereg dowodów na to. sądzi bowiem. Niezależnie od tego. jak starannie rozwijał w sobie owo wyobrażenie i uczucie oraz jak wspaniale się poczuł. Archie Norman z Asdy. zasiadając w fotelu dyrekto­ ra i naprawdę doświadczając tego. Nie znaczy to. za pomocą tego samego systemu wizualizacji. poznania czegoś. czy się do tego przyznajemy czy nie. Tkwi w nas instynkt dążenia do celu. które osiągnęły sukces. Jednostka zachowuje się w określony sposób. Później. jak i firmowe cele dzięki myśleniu wyobrażeniowemu i wizualizacyjnemu oraz ciężkiej pracy i poświęceniu. czy to do prostego przetrwania i prokreacji — zdają się być źródłem naszego zachowania.

Działa on bez względu na to. musimy się szerzej zastanowić nad ogólnie pojętym postępem w osiąga­ niu doskonałości. Większość podobnych historii sięga wstecz do dzieciństwa. było odniesienie sukcesu. Czteroetapowy model sukcesu Zanim zaczniemy szczegółowo omawiać proces wyznaczania celów. Jest on podstawą efektywnego uczenia się i zawiera istotę NLP. Wyjątkowość NLP polega na tym. nie myśląc. towa­ rzyszących mu warunków i okoliczności czy wpływu jakiejś osoby. dokąd nas to zaprowadzi. że program ten zajmuje się zarówno świadomymi. skąd bierze się u nich tak niesamowita energia i poświęcenie. Niemniej jednak. podsycaną realistycznym marzeniem o doskonałości i uznaniu w świecie. Niekiedy stwarza wrażenie szczęśliwego zbiegu okoliczności. jak i nieświadomymi procesami związanymi z wyznaczaniem celów. nawet nie zdając sobie z tego sprawy.Realizowanie swoich pragnień 33 że każdej najmniejszej czynności towarzyszy określony cel. co świadomie lub nie włączamy do systemu. Na przykład kilkadziesiąt lat temu największą ambicją radzieckich i innych wschodnioeuropejskich sportowców. że w takich wypadkach nieograni­ czona. Okazuje się. trafu i podobnych czynników niezależnych od człowieka. który pokazuje. to jednak ich osobista wizja sukcesu znaczyła więcej niż niejeden plan biznesowy czy uświadomione ambicje zwią­ zane z karierą. którzy na począt­ ku swej drogi nieugięcie zmagali się z przeszkodami społecznymi i edu­ kacyjnymi. zawsze dążymy do zrealizowania jakiegoś ukrytego celu albo motywu.po prostu robimy coś. w jaki spo­ sób programujemy własne cele. . Każdy może polegać na owym wewnętrznym mechanizmie dążenia do osiągnięcia celów. Chociaż nie byli świadomi tkwiącej w nich siły motywującej do działania ani nie wiedzieli. Wyznaczanie celu jest częścią prostego i niezmiernie istotnego czteroetapowego modelu sukcesu. Ten i następny rozdział zapewni ci odpowiednie narzędzia do dobrego wykorzystania twoich naturalnych zdolności do realizacji zamierzeń. Znane są przypadki sportowców czy biznesmenów. W istocie zazwyczaj działamy bez świadomej intencji . bujna wyobraźnia odgrywa większą rolę niż największa nawet siła woli i poświęcenie.

Zazwyczaj gdy podążamy ku celowi. zauważysz jego skuteczność w rozmaitych sytuacjach. często cytowaną charakte­ rystyką celu: Konkretny Wymierny Osiągalny Realny W porę Jest ona jednak niepełna . gdy uzyskasz pożądane efekty.„elementy dobrze uformowanych celów". 3. nauczysz się dobrze określać cel. Posługując się terminologią NLP.34 1. a co za tym idzie . Wykonaj jakieś działanie. Dzisiaj zapoznasz się z tymi elementami. Zauważ. znajdującego zastosowanie we wszystkich rodzajach zachowania i osiągnięć. Zdarza się jednak. Określ swoje oczekiwania (wyznacz cel). W ciągu następnych dni zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do przejścia każdego etapu. Elementy dobrze określonego celu Być może spotkałeś się już z poniższą. Dalszy ciąg dzisiejszego rozdziału poświęcony jest pierwszemu etapowi modelu: określaniu swoich celów. nie myślimy o samym procesie. 4. że działania kierujemy na niewłaściwe cele. inaczej kryteriami.osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów. Podczas dwudziestojednodniowego programu pogłębisz wiedzę na temat wszystkich etapów tego modelu.aby efektywnie wyznaczyć sobie cele. Między sukcesem a porażką przebiega ostra granica. Świadomie stosując omawiany model. należy uwzględniać odpowiednie wskazówki NLP . jakie są jego następstwa. Dzień 2. Zmieniaj działanie do chwili. i na- . który przebiega w sposób naturalny. 2. sprowadzająca się do opuszczenia albo niewłaściwego zastosowania jednego z etapów modelu (na przykład brak jasno sformułowanych celów lub nieumie­ jętność uczenia się na własnych błędach).

po prostu stawiaj sobie pytania .Realizowanie swoich pragnień 35 uczysz się używać ich do swoich celów. aby stały się umysłowym nawykiem. Procedura ta szybko się stanie twoim nawykiem. Dzięki stosowaniu tego podejścia wielu osobom udało się wprowadzić w życie radykalne zmiany. które możesz realizować samodzielnie. wprowadzaj zmiany do swoich celów. odpowiedzialne za sukces bądź porażkę. Wybieraj cele warte wysiłku. a poza tym przyniosą ci natychmiastową korzyść w postaci zwiększenia szansy sukcesu. W tym rozdziale omówimy szczegółowo każdy z powyższych punktów oraz podamy kilka pytań. życiowych celów.niektóre mogą ci się wydawać bardziej odpowiednie niż inne. Niektóre z nich pokrywają się z wymienioną wcześniej charakterystyką. 2. które pomogą ci w ich zastosowa­ niu. 5. 6. możesz je spotkać w formie dłuższych bądź krótszych list. nie ma większego sensu. stosuj je w formie testu do każdego celu. Jeśli to potrzebne. Należy opanować je w takim stopniu. zadając sobie pytania. stwórz ją. Jeśli pytanie utwierdza cię w przekonaniu o słuszności twojego celu albo zmusza do szukania innego. Wybieraj cele. W ten sposób każdy wybrany cel będzie miał większe szanse na realizację. zanim jeszcze nauczysz się podanych tutaj reguł. Kiedy opanujesz już wszystkie pytania. pragnień czy życzeń. Jeśli nie masz jeszcze własnej listy celów. będzie to oznaczać. w szczególności zaś dostrzeżesz ukryte do tej pory aspekty twoich celów. nieczęsto się zdarza. 3. który ma małe szanse na realizację. Ujęliśmy je w sześć punktów: 1. 4. i stosować jak najczęściej. byśmy kilka razy analizowali swoje dąże­ nia. Określaj cele w pozytywny sposób. Nie martw się odpowiedziami . Stanowią one niezwykle istotną podbudowę efektywnego zachowania i osiągnięć. Będą one bardziej zrozumiałe. Wyrażaj cele za pomocą konkretnych pojęć. Powiedzmy sobie szczerze. Niekiedy lepiej być może z któregoś po prostu zrezygnować. że spełnia swoje zadanie. Uparte obstawanie przy celu. Umieszczaj cele w kontekście. który sobie wyznaczasz. a poza tym potencjalne korzyści wynagrodzą nam włożony w ten proces czas i wysiłek. Uczciwie oceniaj stopień realizacji celu. Bądź przygotowany na szukanie no- . Krótka rada: nie spiesz się z tym ćwiczeniem. jeśli zastosujesz je do prawdziwych.

najprawdopodobniej właśnie ją przepuści. Na przykład jeśli poproszę cię. Pozytywny sposób określania celów Wielu osobom łatwiej przychodzi mówić o tym. Tymczasem najczęściej okazuje się. Spróbuj nie myśleć o śmigle samolotu albo o palusz­ kach rybnych. że jeśli określisz swój cel w kate­ goriach negatywnych. Wypełnia „umysłową instrukcję" i piłka z sukcesem ląduje w dole albo odbija się od drzewa. Zacznij więc od określenia tego. Mózg działa według takich zasad. dół). Umysł tymczasem wykorzystuje to samo wyobrażenie (zwłaszcza jeśli jest ono silne) jako „domyślny rezultat". gdy dążymy do celu. żeby wiedzieć. czego by chciały. to musisz o niej pomyśleć. o czym — celowo bądź nie — myślisz..36 Dzień 2. zachęcany entuzjastycznie przez kibiców. czego nie chcesz. że mu się nie uda. Istnieje przecież prawdopodobieństwo.nadaj temu wydźwięk pozytywny. Czasami rodzice mówią dzieciom. Zawodnik w grze w krykieta. myśląc o przeszkodach (drzewo. i tak twoje wyobrażone „nie chcę" niemal natychmiast nabiera realnych kształtów. Spełni się negatywna myśl. żeby „nie przepuścił tej piłki". „Nie rozlej!" itd. o czym masz nie myśleć. możesz osiągnąć zupełnie niepożądane efekty. czego nie mają robić („Nie potknij się!". 1. zanim jeszcze zaczniemy wcielać go w życie. działa według swego wyobrażenia. niż o tym. Zasada ta odnosi się nie tylko do dzieci. wych celów. zazwyczaj przekłada się na twoje zachowanie i staje się rzeczywistością. Będzie raczej usilnie myślał o tym. instynktowny. która właśnie szybuje nad głowami. że uwagi te odnoszą wręcz odwrotny skutek. Postrzeganie często fascynuje ludzi. Zasiedziałe zmar- . żebyś nie myślał o swojej lewej stopie. wewnętrzny negatywny obraz wyrządza szkodę. musisz wytworzyć rodzaj umy­ słowej reprezentacji obejmującej wyobrażenie niechcianej rzeczy. czego nie chcą robić. że ją złapie. Tak więc gracz w golfa. czego pragniesz . mimo że nie znamy do końca wszystkich zaangażowanych w nie procesów neurologicznych zacho­ dzących w mózgu. Żeby zrozumieć. najistotniejsze pragnienie zrealizujesz w zupełnie inny sposób.. Niestety. a nie.). że swoje największe. To.

Jak więc nie myśleć o tym. czy wyraziłeś je pozytywnie. czego się nie chce? Odpowiedź: skup się na tym albo utwórz reprezentację (wzrokową. W ten sposób dochodzi do realizacji najgorszych prze­ widywań („a nie mówiłem?!") oraz skutecznego osiągania przeciwnych. czego chcesz.nie tylko myślenie o rezultatach. celów czy pragnień. a więc rób z tego użytek. Najpierw skoncentruj się na samym celu. rezultatów. Należy po prostu zajmować się jedną kwestią naraz. zupełnie jak samospełniające się proroctwa. Stwierdzono na przykład. Jeśli więc wyczer­ piemy liczbę możliwych do przetworzenia informacji. czuciową) tego.Realizowanie swoich pragnień 37 twienia przekładają się na rzeczywistość. Mów o tym. i zrób z tego pozytywnie sformułowany cel. można się łatwo nauczyć. czego pragniesz Naturalnie. Posłużmy się kilkoma przykładami. jak wygląda. Lepiej myśleć o tym. czego . czego się chce. jak osiągniesz to. nie poświęcając im zbyt dużo uwagi.przekształć je. czego pragniesz. pomyśl przez chwilę. Myśląc o czymś bardzo intensywnie. niż zamierzone. posługując się wyrazistymi wyobrażeniami. których nie chcesz. że w jednej chwili możemy świadomie myśleć nad zaledwie kilkoma sprawami. Następnie sprawdź. Pomocne mogą się w tym okazać niektóre ostatnie badania nad mózgiem. choć wymaga to trochę ćwiczeń. dopiero potem na drogach ku niemu wiodących. W ten sposób możemy pokonać skłonność do wyobrażania sobie niepożądanych rezultatów. myśląc o tym.mówimy. Spisz kilka życzeń. Wypróbuj. czy też zacząć przychodzić na czas? Pozytywne formułowanie swoich pragnień wymaga od ciebie jedynie dokonania prostych zamian. Jeśli prosta za­ miana jest niemożliwa. myślenie pozytywne nie każdemu przychodzi łatwo. Jeśli nie . po prostu nie możemy myśleć o niczym innym. czego naprawdę chcesz. Język i składnia wpływają na umysł podobnie jak obrazy umysłowe. Czy naprawdę chcesz stracić kilka kilogramów? Może raczej chcesz w okre­ ślonym czasie osiągnąć określoną masę ciała? Czy chcesz przestać się spóźniać. ale również o tym. Koncentracji na tym. Pozytywne formułowanie celów wyklucza wszystko inne . nie możemy już myśleć o niczym innym . brzmi czy odczuwa się pożądany przez nas rezultat. że coś „pochłania nasze my­ śli". słuchową.

Nie można oszukać nastawionego na osiąganie celu umysłu niejasnymi abstrakcjami czy mglistymi wy­ obrażeniami. Z cza­ sem pozytywne myślenie stanie się twoim nawykiem. Drzewo nabiera znaczenia w swoim naturalnym otoczeniu — po- . Jest nim twoja praca albo może hobby? Inni ludzie i to. co rzeczywiście będzie się działo. widzenie. Cel kreuje wewnętrzną rzeczywi­ stość albo wielosensoryczny projekt tego. co się wydarzyło. zamiast o tym. słyszysz i czujesz przedsmak tego. zadaj sobie na temat celu py­ tania: Co? Gdzie? Kiedy? Kto? Odpowiedz sobie w wyobraźni. gdzie i z kim chcesz osiągnąć swój cel? Wyznaczanie celu to coś więcej niż jego zapisanie. Widzisz.. Pytania sprawdzające cel Pytania te pomogą ci określić i pozytywnie sformułować cele. a co się nie wydarzyło. Co więcej. co chcę osiągnąć? O jakim rezultacie myślę? Co chciałbym zrobić? Pomyślmy więc: chcę. co chcesz stworzyć. pragnąłeś. Czego pragnę? Co chcę teraz zmienić? Jaki jest mój cel? Co chcę osiągnąć? Co chcę robić inaczej? Czy myślę o tym. Cel musi być rzeczywisty. co stanowi jedną z zasad dobrze określonego celu. a czego nie pragnąłeś. 2.towarzyszy im zawsze jakiś kontekst.. Cele i ich kontekst Dalej: kiedy. słyszenie i czucie nie odbywa się w próżni . co do ciebie mówią? Albo określony budynek lub pokój? Jeśli kontekst nie jest dla ciebie jasny.38 Dzień 2.

Realizowanie swoich pragnień

39

dobnie będzie z twoimi celami, kiedy umieścisz je w prawdziwym, życiowym kontekście. Może się nawet okazać, że w określonej sytuacji dany cel będzie niepożądany. Dlatego też powinieneś jak najszybciej znaleźć kontekst swojego celu.

Pytania sprawdzające cel
Poniższe pytania, umieszczone w prawdziwym kontekście, pomogą ci lepiej określić twoje cele oraz wywołają w tobie u c z u c i a. W ten sposób poczujesz przedsmak wyników, a twoja motywacja i zaangażo­ wanie jeszcze wzrosną. Oprócz tego cel twój zostanie u w e w n ę t r z n i o n y, co spowoduje, że twój system osiągania celu będzie samoistnie do niego dążył. Dokąd zaprowadzi mnie zmiana? W jakim kontekście będę korzystał z osiągniętego celu? Kiedy chcę osiągnąć cel? Gdzie go chcę osiągnąć? Czy w każdym związku? W każdej sytuacji? Z kim? W jakim innym kontekście rezultat ten może być pożyteczny? W jakich kontekstach będę mógł korzystać z nabytych umiejętności? Czy będę ich potrzebował zawsze i we wszystkich dziedzinach życia? Ile czasu chcę poświęcić na realizację celu i późniejsze korzystanie z niego? Kiedy chcę to zrobić? Czy będzie to odpowiednie w każdej sytuacji? W jakich okolicznościach rezultat ten będzie dla mnie ważny?

3. Określenie celów za pomocą konkretnych, sensorycznych pojęć
Co właściwie będziesz widział, słyszał i czuł, osiągnąwszy swój cel? Teraz możesz naprawdę zaszaleć. Jakich emocji będziesz doznawał? 1 rzenieś się w myślach w przyszłość i przeżywaj swoje osiągnięcie. Jaki kolor będzie miał twój dywan (jeśli to on jest twoim celem) ? Jak będzie brzmiał głos określonej osoby (jeśli głos to część rezultatu) ? Jak będzie ci się siedziało na krześle (jeżeli to część oczekiwanego wyniku)? Ten ro­ dzaj ćwiczeń wizualizacyjnych przygotuje cię do następnych. Już teraz

40 Dzień 2. możesz zacząć poznawać swój wewnętrzny, zmysłowy (sensoryczny) świat, w którym biorą początek twoje cele i powstaje doświadczenie. Z początku wizualizacja może się wydać trudna, w przeciwieństwie do słyszenia głosów i dźwięków. Może też być inaczej - dźwięki mogą się okazać trudniejsze niż obrazy. Z biegiem czasu jednak wszystkim nam dane jest dotrzeć do bogatszego, wewnętrznego świata. Rozpocz­ nij od prostych ćwiczeń, na przykład wizualizacji osoby, którą dobrze znasz, słyszenia jej głosu, przypominania sobie chwil, kiedy byłeś z nią (nim) szczęśliwy. Zawsze zaczynaj od rzeczy najprostszych. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że siedzisz w sąsiednim pokoju i widzisz siebie. Staraj się zaobserwować jak najwięcej szczegółów. Możesz też wrócić pamięcią do jakichś udanych wakacji, spotkanej interesującej osoby albo dobrze wykonanego zadania. Zobacz, jak wyraźnie możesz sobie to wszystko przypomnieć. Wkrótce nauczysz się tak samo wyraźnie wyobrażać sobie przy­ szłe doświadczenia, które będą materiałem wyjściowym dla twoich osiągnięć. Składają się na nie twoje bezcenne wewnętrzne zasoby oraz wywodzące się z teraźniejszości przyszłe wydarzenia.

Wszystko, co nas otacza, miało początek w czyimś umyśle.
Sięgaj po cele łatwo przekładalne na doświadczenia sensoryczne. Pracuj nad swoimi umiejętnościami sensorycznymi i zaczynaj „tworzyć" w dosłownym tego słowa znaczeniu. Proces ten nie tylko pomaga okre­ ślać i wyznaczać cele, ale również dostraja twój układ nerwowy, czyli ćwiczy połączenia nerwowe, których mózg potrzebuje do osiągnięcia sukcesu. Wyraźne reprezentacje sensoryczne celu pomagają w stworze­ niu połączeń nerwowych, dzięki czemu przechodzisz od wewnętrznego doświadczenia do zewnętrznej rzeczywistości. Sukces w wielu przypadkach rozpoczynał się od małego pomysłu czy myśli, które pociągały za sobą następne. Może się wydawać, że pomysły pojawiają się znikąd, lecz w istocie to wyraźnie określony przez ciebie cel tworzy swoisty kanał, do którego w tajemniczy sposób wpadają wszystkie skojarzenia. Dzięki nim nie tylko utwierdzasz się co do celu i kierunku, w którym zmierzasz, ale także dowiadujesz się, jak osiągnąć cel podczas swojej podróży. A wszystko to na skutek wy­ raźnych, sensorycznych obrazów pożądanego celu.

Realizowanie swokh pragnień

41

Pytania sprawdzające cel
Nadszedł czas, abyś zaczął tworzyć własne pytania służące stymulo­ waniu swej wyobraźni - podaliśmy tylko kilka przykładów. Odpowiadaj na nie, używając umysłowych obrazów, dźwięków, odczuć, a także słów, a pomożesz sobie w osiągnięciu zamierzonego celu. Co będę widział, słyszał i odczuwał, kiedy osiągnę swój cel? Jak będę mógł się upewnić, że osiągnąłem swój cel? Jakie dane będą mi potrzebne do stwierdzenia, że osiągnąłem cel? 4. Cele, które można zrealizować samemu Sam musisz realizować cele i kontynuować osiągnięte wyniki. Nie dopuszczaj do zrzucania winy za niepowodzenie na innych albo na okoliczności. Oczywiście, wymienione czynniki wpływają na to, co się dzieje, a my czujemy się zaledwie pionkami w grze. Prawdziwy człowiek sukcesu jednak bierze odpowiedzialność za swoje osiągnięcia na siebie i próbuje się uniezależnić od zewnętrznych wpływów. Nie realizuj celów innych osób. Niech każdy cel, który realizujesz, będzie twój własny, bez względu na to, kto odniesie dzięki niemu korzyści. Możesz wyznaczyć sobie wartościowe cele, mając na uwadze innych (na przykład twoje dzieci), albo takie, które zależą od innych. Musisz jednak przez cały czas sprawować rozsądną kontrolę, niezależnie od motywów, jakie tobą kierują. Chociaż nie osiągniesz celu swojego dziecka, to przecież możesz wyznaczyć sobie taki cel, który pomoże mu dojść do zamierzonego rezultatu. Możesz na przykład pomóc w uczeniu się, możesz spędzać z nim więcej czasu, możesz pomóc finansowo w roz­ poczęciu działalności zarobkowej i tak dalej. Swoje osiągnięcia w tym zakresie możesz zmierzyć wtedy, gdy ty do nich doprowadzasz. Nie oznacza to jednak, że powinieneś rezygnować z celu, jeśli doty­ czy on kogoś innego. Możesz go w każdym razie ponownie przemyśleć i przeformułować tak, abyś to ty odgrywał w jego realizacji główną rolę. Osiąganie celu oznacza osiąganie własnego celu.

42

Dzień

2.

Oczywiście masz również możliwość pracy nad celami innych (na przykład twojego pracodawcy, szefa, partnera). Mówiąc inaczej, mo­ żesz je przejąć. Żeby jednak cel był dobrze sformułowany, musisz mieć wystarczająco dużo siły, aby do niego doprowadzić. Niekiedy napotkasz sytuacje z pogranicza. Na przykład realizacja większości celów menedżera zależy od innych. Wszyscy wiemy, że sze­ fowie, zwłaszcza w dużych firmach, muszą delegować uprawnienia. Czy oznacza to, że taka praca nad osiągnięciem celu nie zdaje egzaminu? Niekoniecznie. Jeśli tylko masz wpływ na ostateczny rezultat, nawet pośredni, z racji swojego stanowiska, wiedzy czy zasobów, masz prawo uznawać go za swój własny. Będzie to zależało od okoliczności. Na przykład, będąc młodym członkiem zespołu projektantów, nie masz możliwości ustalania ostatecznych terminów realizacji, kryteriów oceny ani nie bierzesz na siebie odpowiedzialności za ostateczny wynik pracy. Będąc szefem zespołu, masz władzę i niezbędne umiejętności (oby!) prowadzące do osiągnięcia zamierzonego rezultatu - chociaż z pomocą innych. Podobnie, możesz sporządzić szkic dokumentu proponujący pewne zmiany w firmie, nie biorąc jednak na siebie odpowiedzialności za ich wprowadzenie. Twoje cele kończą się tam, gdzie kończy się twoja wła­ dza i odpowiedzialność - tam, gdzie nie możesz już działać osobiście. Możesz więc napisać książkę, lecz nie uda ci się określić, jak będzie się ona sprzedawać. To jednak nie musi być problemem. Niekiedy możesz przekształcić cel albo ograniczyć go tylko do tej części, którą możesz osobiście wykonać. Zadaj sobie pytanie: w jakim stopniu jestem osobi­ ście odpowiedzialny za rezultat, zarówno pod względem jego wyznacza­ nia, jak i realizacji? Stosując takie kryteria, być może będziesz musiał nieco obniżyć loty. Niemniej dzięki temu ostatecznie osiągniesz więcej, poświęcisz się bowiem temu, nad czym masz odpowiednią kontrolę. Z taką samą sytuacją mamy do czynienia w zespole: tylko ty możesz ocenić, czy masz odpowiedni wpływ na wynik jego pracy. Nie musisz wszystkiego robić sam, do ciebie jednak powinno należeć wprawienie machiny w ruch. Zapytaj siebie: „Czy w wypadku porażki mogę zrzucić winę na innych?" Jeśli tak, przemyśl swój cel, zanim przystąpisz do jego realizacji. Niekiedy to nie ludzie, lecz okoliczności mają wpływ na twój cel. Na przykład niewiele możesz poradzić na wysokość stóp procentowych, kursy walut, poziom cen, stan pogody czy akcji na giełdzie.

Realizowanie swoich pragnień

43

Kontroluj to, co możliwe, resztę spraw pozostawiając własnemu biegowi.
Oznacza to, że powinieneś wyznaczać sobie cele, na które — ze zdroworozsądkowego punktu widzenia - masz wpływ.

Pytania sprawdzające cel
Z pomocą tych pytań staniesz się główną osobą każdego wyznacza­ nego przez siebie celu, wyeliminujesz możliwe wymówki na wypadek niepowodzenia i nabierzesz pozytywnej motywacji. Co zrobić, aby osiągnąć ten cel? Czy osiągnąłem już coś podobnego? Pod jakim względem obie te sytuacje są do siebie podobne? Czy coś może mi przeszkodzić w osiągnięciu celu? Czy mogę się podjąć przeprowadzenia wymaganych zmian? Co będzie dla mnie oznaczał osiągnięty rezultat? Co umożliwi mi zmiana? Czy będę odczuwał jakąś różnicę? Jak mogę osiągnąć swój cel? Jak sobie wyobrażam siebie osiągającego cel? Jakie mam możliwości osiągnięcia celu? Czy potrzebuję pomocy w dążeniu do celu? Czy realizacja celu zależy tylko ode mnie, czy też od kogpś jeszcze? Czego będę mógł dokonać dzięki realizacji celu? Jak mogę wpłynąć na rezultat? Jaki mam wpływ na rezultat? Co mogę zrobić natychmiast?

5. Uczciwa ocena efektów osiągnięcia celu
Czy przez to, że osiągniesz swój cel, możesz utracić coś, co chcesz zachować? Oto przykład szerszego myślenia o celu, które bierze pod uwagę twoje inne dążenia oraz możliwy wpływ na bliskie ci osoby. Na przykład realizowanie celu w postaci kariery zawodowej może oznaczać stratę w życiu rodzinnym albo mniej czasu na hobby czy od­ poczynek. I odwrotnie - osiągnięcie celu związanego z odpoczynkiem może wymagać poświęcenia kariery, jeśli powinieneś pracować późno

tańszego. zewnętrzne aspekty . to odczuwane teraz przez ciebie korzyści (których nieświadomie kurczowo się trzymasz) pokrzyżują twoje wysiłki.44 Dzień 2. co już masz. kiedy zyskujesz coś innego. Osiąganie celu to przechodzenie z jednego stanu do drugiego.konsekwencje zmiany (zob.jednym słowem . Zawsze szukaj innego. to szczerze się zastanów nad przyjemnością i towarzyskimi kontaktami. przemyśl jeszcze raz koszt swojego dążenia. szybszego sposobu dotar­ cia do celu. Pomyśl. Nawet jeśli całą siłę woli angażujesz w osiągnięcie źle przemyślanego celu. Jeśli chcesz rzucić palenie. Pojęcie „stan" obejmuje twoje samopoczucie. . Dzień 3. po południu albo w weekendy. Możesz nawet się nie zorientować. dlaczego ciągle nie udaje ci się dojść do celu. zalety i wady. niewidoczne plusy i mi­ nusy. jak tylko kosztem czegoś. co możesz stracić. Jeśli nie ma innego sposobu realizacji celu.). jakie się z nim łączą. lepszego. a także widzialne.

Nie trzeba być supermanem. zanim zaangażujesz się w realizację swoich dążeń. żeby wspinać się po drabinie kariery. a twój świat (i być może świat kilku innych osób) rozsypie się w drobny mak. ucierpieć mogą dążenia twoich bliskich. na rzecz blichtru nowego celu. co masz. kiedy zatrzymujesz dla siebie to. co najlepsze. Jeśli nie . ile wynikające z niego korzyści). Doprowadzenie do takiej sytuacji jest możliwe. zorientujesz się. Pytania sprawdzające cel Odpowiadając na te pytania. że będziesz musiał poświęcić swój związek. co masz (nie tyle zachowanie. Czy jestem przekonany. Na dłuższą metę jednak jaki jest bilans zysków i strat? Prędzej czy póź­ niej rzeczywistość nas dogoni . tworząc jednocześnie ekscytującą przyszłość. zostawiając za sobą rzeszę zranionych i wykorzystanych osób. a nie kiedy będzie już za późno. Do jakiego stopnia można ignorować albo otwarcie wykorzystywać innych dla swoich celów? Decyzja należy do ciebie. jednocześnie realizując założony cel.pomyśl.Realizowanie swoich pragnień Oceniaj całość zmian idących w ślad za osiągnięciem celu. Musisz się więc poważnie zastanowić nad wszystkimi kosztami. że tego chcę? Co zyskam. Jeśli ci na nich zależy. Nie rezygnuj zbyt szybko z tego. 45 Nawet jeśli twoje cele i zamiary pozostaną niezmienione. czy twój mechanizm osiągania celu pozwala na zachowanie równowagi . poniesiesz stratę.nic nie jest zawieszone w próżni. ponieważ ostatecznie może się okazać. Idealnym rozwiązaniem byłoby znalezienie takiej sytuacji. Jeśli rezultaty twoich działań przewyższają wszystkie pozytywne aspekty twojego obecnego położenia. osiągając swój cel? Czego naprawdę chcę? Jak zmieni się moje życie po osiągnięciu celu? Jak powiążę uzyskany rezultat z moim dotychczasowym życiem? . w porządku.przynajmniej pod względem przetrwania i ochrony siebie. Zachowaj z przeszłości to. gdy zastosujesz zasady realizacji dobrze określonego celu. Nie możemy działać w oderwaniu od innych.

który sobie wyznaczasz. Niektóre jego aspekty mogą być dla ciebie początkowo niezauważalne. Niemniej jednak jest to niezwykle istotny aspekt moty­ wacji. powinien mieć dla ciebie (a niekoniecz­ nie dla innych) dużą wartość. wobec czego będziesz musiał zaufać swojej intuicji. jak owe korzyści pasują do twojej osobowości i hierarchii wartości. Wybór wartościowego celu Cel. jeśli go nie osiągnę? Czy osiągnięcie rezultatu wpłynie pozytywnie na jakiekolwiek inne dziedziny mojego życia? Dlaczego osiągnięcie tego rezultatu jest dla mnie istotne? 6.46 Dzień 2 Jakie znaczenie dla mnie będzie miało osiągnięcie celu? Czy osiągnięty rezultat będzie odpowiedni w każdej sytuacji? Jak wpłynie on na moje życie? Co się stanie. Być może będziesz potrzebował trochę czasu na znalezienie odpowiedzi. Umysł nieświadomie pomaga ci w sposób cybernetyczny osiągnąć cel (to znaczy. zastanów się nad różnymi możliwymi scenariuszami. jak i słabości swojego celu oraz ich następstwa. Powinieneś określić jego pozytywne kon­ sekwencje. Zazwyczaj nie trzeba przeprowadzać tak dogłębnej analizy celów codziennych. Kiedy dążysz do realizacji pozytywnych. że dosłownie kieruje tobą ku osiągnięciu zamierzonych rezultatów). Przećwicz w myślach zarówno korzyści. wartościowych celów. jeśli go nie osiągnę? Co się nie wydarzy. twój „system" w naturalny sposób motywuje cię do osiągnięcia rezultatu i pokonania napotkanych przeszkód. wartościami i przekonaniami. Nie spiesz się z decyzją. Być może przyjdą one w najmniej oczekiwanym momencie. jeśli osiągnę cel? Co się stanie. . Pytania sprawdzające cel Następujące pytania pomogą ci odkryć wszelką dysharmonię między twoją osobowością. Zabieg ten nie polega na prostym zestawieniu czekających cię korzyści ze stratami. ale na sprawdzeniu. kiedy osiągnę już wyznaczony cel? Jakie korzyści odniosę z osiągnięcia mojego celu? Jaki wpływ będzie miał na moje życie? Co się nie wydarzy.

osiągając ten cel? Co potem? Ku jakim nowym celom poprowadzi mnie osiągnięcie tego rezul­ tatu? Dla jakich celów nadrzędnych? Osiąganie dobrze określonych celów Wiesz już teraz. Osiągnij to sam: Zadbam o to. które zostaną. 1. które naprawdę zrealizujesz. Stosując kryteria dobrze określonego celu. Uczciwie oceń efekty osiągnięcia celu: Czy niepowodzenia w pra­ cy są mi do czegoś potrzebne? Na przykład. z dużym prawdopodobieństwem będą zrealizowane. 3. 33). Sumiennie i rozważnie stosowane. które niesie awans . według jakich zasad należy wyznaczać swoje cele. co sobie zaplanowałeś.Realizowanie swoich pragnień 47 Czy rezultat jest wart moich wysiłków? Jakie następstwa będzie miało osiągnięcie celu? Jaka zmiana nastąpi w moim życiu? Czy cel stoi w zgodzie z moją osobowością i aspiracjami? Co zyskam. 2. Pozytywne: Chcę nabrać więcej pewności siebie w pracy i w pełni wykorzystywać swoje umiejętności. masz szansę zmienić nie­ jasne i negatywne cele na pozytywne. które są źle sprecyzowane. 4. gdy muszę się kontaktować z Moniką oraz księgowymi. Zobaczmy. Kontekst: Zwłaszcza podczas poniedziałkowych narad oraz wtedy. Te. Kategorie sensoryczne: Będę odczuwał pewność siebie i chodził wyprostowany. Nie zapomnij też o pozostałych etapach modelu sukcesu (str. Możesz na przykład przetłumaczyć niejasne. by wykonywać swoją pracę najlepiej. na dobrze sprecyzowane rezultaty. czy naprawdę jestem przygotowany na podjęcie nowych obowiązków. 5. Dzięki pytaniom sprawdzającym cel podczas całego procesu będziesz skupiony i silnie umotywowany. negatywne pragnienie. jak zadziała test w tym wypadku. Mój głos będzie pewny i autorytatywny. wskazówki te pomnożą twoje szanse na osiągnięcie wszystkiego. musisz zmienić bądź wyeliminować. takie jak „chcę przestać odnosić niepowodzenia w pracy". motywujące i przyjemne wyniki. Te. jak potrafię.

jak chcemy. Jak widzieliśmy. o czym myślimy. gdyby nie osoba.48 Dzień 2. Dzisiaj poznałeś. Zadaj sobie następujące pytania: Co wyzwala życiowe doświadcze­ nie? Dzięki czemu coś zaczyna się dziać? Czy cokolwiek mogłoby się zdarzyć (na przykład podniesienie filiżanki. rzut piłką czy wybudowanie katedry). włączając w to nasze działanie i osiągnięcia. jak istotne jest wewnętrzne osadzenie pożądanego rezultatu w konkretnych. dostanie mój partner? Może wolałbym prowadzić własny interes? Czy w ogóle praca znaczy dla mnie tak wiele? Być może powinienem zrównoważyć sprawy zawodowe życiem rodzinnym. Mo­ żemy jednak myśleć tak. czy też rzeczywistość zewnętrzną? Albo kiedy czytasz ciekawą książkę. co się dzieje w naszych gło­ wach. czy twoje doświadczenie zatrzymuje się na miejscu. Porównaj je z poprzednim założeniem: „Mapa nie jest terytorium". Mówiąc inaczej — sami zasiewamy ziarno swojego przeznaczenia. myśl? Dowody świadczą. gdy awans. czy też sięga do opisywanego przez książkę świata? Doświadczenie zależy raczej od tego. a więc możemy tworzyć własne doświadczenie. że to. Pomyśl o doświadczeniu. a nie w materialnej rzeczywistości wokół nas. pozazawodowej terapii słabych stron osobowości? 6. sensorycznych kategoriach (a więc . najczęściej zdarza się póź­ niej w rzeczywistości.jako zamiar. będący rezultatem mojej lepszej pracy? Czy stracę sympatię kole­ gów. długofalowych? Na przykład. na który oboje czekaliśmy. na doświadczenie w najlepszym wypadku może się składać przefiltrowana wersja nie poddającego się naszej kontroli świata zewnętrznego. Wartościowy cel: Jak ma się ten cel do innych. towarzyskim i wolnym czasem? Założenie na dziś Ludzie sami budują własne doświadczenie. co w sytuacji. Czy na przykład podczas fantazjowania wy­ myślona rzeczywistość jest kreowana przez twoje doświadczenie. w którym czy­ tasz. którym również brakuje pewności siebie? Może mój przyjaciel mógłby razem ze mną wziąć udział w jakiejś użytecznej. pomysł. która najpierw to wszystko wewnętrznie opracowała .

Pamiętaj . a następnie poddaj takiej samej analizie. co będzie miało wpływ na twoje przyszłe osiągnięcia? Jeśli „widzisz siebie". Pisz zarówno o wielkich planach. Sam proces osiągania celu jest już źródłem zadowolenia. Następnie zanalizuj każde z nich. do których dążysz. aby osiągnąć prawdziwy rezultat? Czy następna minuta życia uzależniona jest od twoich wyborów? W jaki sposób mogą one zmienić cię na lepsze? Myśląc o tym założeniu w takich kategoriach. • Wyobraź sobie wyraziście. na przykład po upływie jednego dnia. którego spojrzenie będzie bardziej obiektywne. których jeszcze nie prze­ myślałeś. uczucia i zmiany w zachowaniu. jak doświadczasz przedsmaku przyjemności. Na razie nie rozgraniczaj tych. która stanie się twoim udziałem podczas prawdziwej realizacji celu. czego do tej pory się nauczyłeś. rozwiązania i możliwości oraz z większym optymizmem patrzysz w przyszłość. Pamiętaj o dzisiejszym założeniu.Realizowanie swoich pragnień 49 maksymalne przybliżanie ich do prawdziwego doświadczenia). stosując wszystkie kryteria dobrze określonego celu. które nie spełniają kryteriów. jak coś robisz. Zauważ. Czy możesz teraz wybrać. powróć do listy. że ćwiczenie to otworzy cię na nowe kierunki i znaczenia. Wszystko. od tych. mniej istotnych pragnieniach. • Zrób listę wszystkich swoich celów. jest ciągle ważne. opie­ ra się na tym dzisiejsza porcja wiedzy i doświadczenia. W miarę możliwości skonsultuj je z przy­ jacielem czy kolegą. otwierasz się na nowe pomysły. że zrealizowałeś jeden ze swoich celów. Zapisz je. kiedy będziesz subiektywnie (wewnętrznie) tworzył własne obiektywne (zewnętrzne) doświadczenie. które na pewno chcesz osiągnąć. i czujesz silną motywację. Zadanie na dziś • Zapamiętaj dzisiejsze założenie i odnieś je do swojego życia oraz celów. Zwróć uwagę na swoje oczekiwania. • Szukaj dowodów na istnienie rozmaitych map rzeczywistości. Może się okazać. Niektórzy znają nas lepiej niż my sami. Możesz dodać swoje marzenia i ży­ czenia. czy wystarczy to. Po pewnym czasie. jak i o krótkofalowych. Podczas ćwiczenia mogą ci przyjść do głowy kolejne cele. Zmień lub wyeliminuj cele.

gdybyś pominął któryś z jego etapów.50 Dzień 2 o tym. Zacznij szukać osobistych korzyści z wiedzy o tym. Pomyśl. W starych wiadomościach zawsze można odnaleźć coś nowego. Na razie niech nie będzie to nic wstrząsającego. bez dodatkowego uczenia się. . zastosuj czteroetapowy model sukcesu. który chciałbyś osiągnąć. Poświęć się całkowicie temu celowi i świadomie przechodź przez każdy etap modelu. co po zrealizowaniu przyniesie ci natychmia­ stowe korzyści. • Pomyśl o jakimś celu. co mogłoby się stać. Zauważ poczucie spełnienia wynikające z przekształcenia w rzeczywistość czegoś. • Zapamiętaj czteroetapowy model sukcesu. co istniało dotychczas w twoim umyśle. Znajdź trzy lub więcej własne bądź cudze umiejętności czy zachowania. ale jakieś konkretne zadanie. które od pewnego czasu odkładasz na później albo z którym nie umiesz sobie poradzić. jak myślą inni. Wybierz coś. i wykorzystuj to. czego nauczyłeś się wczoraj. które opierają się na tym procesie. Następnie.

Test zastosowa­ ny przez nas podczas Dnia 2. jak nawet nieświadome cele mogą wpływać na osiąganie celów świadomych. Stosując podejście funkcjonalnego zróżnicowania półkul mózgo­ wych. Możesz na przykład nauczyć się. jak pogodzić wyznaczane cele z własną hierarchią wartości . Nawet pierwsze. a potem sięgać po inne. Zmierzanie ku doskonałości zaczyna się wtedy. jeszcze ambitniejsze. które nie są w naturalny sposób nastawione na osiągnięcie celu. gdy jasno określisz swoje pragnienia. Zrozumiesz także. Odpowiednio ustosunkowując się do wymienionych kwestii. wyobraźnię i nieświadomość). skonstruowany jest według zasad logiki lewej półkuli mózgowej.W • • • • • tym rozdziale: Ekologia celu Rola nies'wiadomości Tworzenie reprezentacji wyników Pytania kartezjańskie Wartości i wyniki Powinieneś już mieć kilka dobrze określonych celów. Osoby. że . to znaczy doprowadzić większość z nich do realizacji. Dzisiaj rozpatrzymy kilka subiektywnych. w pełni wykorzystasz swoje umiejętności osiągania wyznaczo­ nego celu. zależnych od prawej półkuli sposobów maksymalizowania wyników (uważa się. nieśmiałe próby zdefiniowania celu wielokrotnie zwiększają twoje szanse osiągnięcia sukcesu. twierdzą.to jeden z sekretów osiągania celów. że prawa półkula odpowiedzialna jest za intuicję. możesz jeszcze bardziej wzmocnić swoje cele.

NLP jednak idzie dalej. nieświadome „siły" oddziałujące na wynik zapanowały nad ich zachowaniem. nabierzesz pewności siebie i będziesz panował nad sytuacją. Z tym zagadnieniem spotkałeś się już w chwili. 43). poddasz następnym istotnym testom. osiągalny. Nie­ pożądany rezultat wygrywa. twój system osiągania celu dąży do realizacji tego. Wydaje się. spodziewaj się niezwykłych rezultatów. Rozumiejąc te zasady. Powiedzie ci się tylko wtedy. mierzalny. zaliczasz kolejną porażkę. przynajmniej w zakresie. Sytuacja ta jest dwukierunkowa . Dzieje się tak zwłaszcza wtedy. Wszystkie nasze pragnienia. Jak do tego dochodzi? Jak widzieliśmy. czy nawet osobowością. gdy oka­ zuje się. Dzisiaj cele. że cel po prostu nie jest dopasowany do ciebie. co świadomie sobie założyły.). gdy rozwa­ żałeś piąty element dobrze określonego celu: „Uczciwa ocena efektów osiągnięcia celu" (zob. realny. osiągnięte rezultaty i wartości są wzajemnie powiązane. gdy będziesz brać pod uwagę cele innych. bliskie ci osoby. Są to szeroko pojęte pośrednie efekty twoich celów i ich późniejszych następstw. Między nimi a twoimi wartościami. kryteria dobrze sformułowanego celu pomagają im się skupić (zobacz Dzień 2. że cel jest wyjątkowo dopasowany do osobowości i hierarchii wartości danej osoby. Inny aspekt konsekwencji rezultatu uwzględnia jego wpływ na inne. w którym mogą mieć jakiś wpływ na ciebie. str. że niektórym osobom nigdy nie udaje się zdobyć tego. co oznacza.przynajmniej w towarzystwie osób bliskich naszemu sercu. że inne.52 Dzień 3. Ekologia celu Tradycyjne podejście do zagadnienia osiągania celu bazuje na opisa­ nej podczas Dnia 2. które wyznaczasz.efekty działań tych osób mają wpływ także na ciebie. może nastąpić konflikt. Jest tak dlatego. charakterystyce (konkretny. Ponieważ świadomie nie chcesz osiągniętego celu. co najbardziej zaprząta twoje myśli. kładąc wyjątkowy nacisk na konsekwencje. Jeden lub dwa z tych czynników mogą stanowić klucz do sukcesu. Jednocześnie twój „drugorzędny cel" (albo . a tobie osiąganie celu wejdzie w codzienny nawyk. w porę). Kiedy do głosu dojdą owe poszerzone aspekty twoich dążeń. Cele osiągamy na ogół w czyimś towarzystwie .

większemu. NLP zakłada . Jak wiemy. Są też osoby. Poza tym oszczędność czasu i nierzadko bólu.Wiedzieć. nie odczuwał takiej dumy ani uniesienia jak jego koledzy. Zastanówmy się nad przykładem osoby cierpiącej na jakieś psycho­ somatyczne dolegliwości. że coś z ich nieświadomości jest jeszcze nie spełnione. Rozważania takie pośrednio bądź bezpośrednio będą rzutować na twoją motywację. ale sięgało już ku następnemu. Choć osoba ta świadomie pragnie jedynie zdrowia. Następnie należy pomyśleć. które po osiągnięciu świadomego celu mają poczucie. większym celu. Jej objawy mogą równie dobrze świadczyć o tym. Na przykład pewien dyrektor wspominał. że pragnie ona jakiegoś drugorzędnego celu. Prawdziwy cel widnieje gdzieś na horyzoncie. Dla­ czego? Ponieważ wszystko to już „widział". który może osiągnąć dzięki chorobie (na przykład uwaga czy współczucie).pozytywnym w kategorii osią­ gania pewnego wewnętrznego. że podczas oddawania do eksploatacji dużego zakładu przemysłowego. a nie dopiero w bolesnej formie post mortem. to jednak nie uświadomione inne siły odgrywają tu znaczną rolę. Osoba taka najwyraźniej wyznaczyła sobie i zrealizowała nieodpowiedni cel albo . czego (świadomie) nie chcesz. najpierw należy się przyjrzeć hierarchii wszystkich celów oraz zanalizować. drugorzędne. że badanie konsekwencji można przeprowadzić. Przez długi czas przeżywał w wyobraźni ten moment. zanim jeszcze przystąpi się do realizacji celów. a teraz jego marzenia koncentrowały się na następnym. racjonalnego (choć nieświadomego) celu. . kiedy dochodzi do jakiegoś działania. a także lepsze definiowanie celów zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. pojawia się poczucie niedosytu. nieświadome cele mają przewagę. aby móc stwierdzić. jaki wpływ na innych będzie miało osiągnięcie własnych celów. powinien być oszołomiony sukcesem. na jakie inne cele mogą one oddziaływać. czego się naprawdę chce 53 nieświadomy zamiar) jest opracowywany przez twoją nieświadomość. Najczęściej „udaje ci się" zdobyć to. zachowanie i ostateczny sukces. Pragnienie to nie jest jednak świadome ani tym bardziej zaplanowane. Nazywamy to pozytywnym zamiarem . Dlatego w sytuacji. wydawałoby się.co bardziej prawdopo­ dobne . którego był współprojek­ tantem. czy cel jest ekologiczny. Tak więc. w takich wypadkach. „Spełnienie" w jego pojęciu nie ograniczało się do bieżącego sukcesu. kiedy każdy.postawiła zaledwie pierwsze kroki na prowadzącej do niego drodze.

27). Mogą więc wywierać ogromny wpływ na twoje relacje interpersonalne. Zauważysz niektóre z tych aspektów. muszą współgrać. Innym razem wgląd przyjdzie sam. testy dobrze określonego celu oraz odpowiadając na pytania sprawdzające cel. Niekiedy zastosowanie sześciu znanych ci już zasad wystarczy. że niektóre zagadnienia związane z konse­ kwencjami rzutują na innych. „Zadanie na dziś" (na str. później. Prawdopodobnie wykonując przedstawione podczas Dnia 2. Z początku niektóre z tych czynników mogą się znajdować poza twoją świadomością. Wszystkie „elementy". Czasami jednak wystarczy uczciwie pomyśleć nad rozmaitymi sprawami. .dowiedziałeś się. zacząłeś lepiej rozumieć siebie.54 Dzień 3. kiedy zaczniesz zadawać sobie rozmaite pytania i rozważać swoje dążenia. Ta dodatkowa wiedza na własny temat okaże się bardzo potrzebna. jak wyjątkowo każdy z nas myśli i się zachowuje. osobiste cele. czyli wzorce myślenia wyższego rzędu. myśl też o tym. Jak widzieliśmy. stanowiące wieloaspektową osobowość. indywidualną charakterystyką myślenia. Nasze prywatne programy umysłowe stanowią mapę. musi być zharmonizowany z ową wyjątkową. Wszystko to wpływa na proces wyznaczania i osiągania celów. str. Zastanawia­ jąc się nad swoimi dążeniami. Określanie czynników ekologii celu W jaki sposób ustalić owe czynniki? Przede wszystkim musisz zrozu­ mieć swój sposób myślenia. Każdy cel. Podczas Dnia 1. stanowiący klucz do osiągnięcia indywidualnej doskonałości. jak myślisz. W przeciwnym razie maleją szanse na osiągnięcie sukcesu. abyś uświadomił sobie rezultaty osiągnięcia swoich celów. takie jak wartości. Mówiliśmy też o tym. uczyłeś się o subiektywnym doświadczeniu i modelu NLP . 64) pomoże ci lepiej poznać zagadnienia związane z celami. lecz prowokacyjne pytania mogą nam wiele uświadomić na temat naszych prawdziwych pragnień i wartości. Koncepcja ekologii wyników opiera się na pierwszym założeniu: „Mapa nie jest terytorium" (zob. jak również na mniejsze. proste. który zamierzasz osiągnąć. przekonania czy inne cechy osobowości. kiedy o nim nie myślisz. Składają się na nie tak zwane „metaprogramy".

Sukces zależy od zmaksymalizowania tego procesu. W wypadku każdego z nas ta indywidualna charakterystyka stanowi część procesu osiągania celu. świadomie bądź nie. których chce uniknąć. Osiągamy to. realizmem. Takie unikanie można nazwać roztropnością. czego nie chcemy. Jednakże w wypadku celów świadomych często może prowadzić do dotkliwej porażki. W jaki sposób nieświadomy cel oddziałuje na zachowanie? Nawiązu­ jąc do wcześniejszego przykładu. Tak jak gracz w golfa. Na przykład niektórzy skłonni są bardziej uciekać od pewnych wyników. który widzi tylko przeszkody. Stosowane w biznesie metody wyznaczania celów pomijają za­ zwyczaj ten czynnik w postaci celów osobistych. czego pragną. a nie osiąganiu tego. Podczas gdy niektórzy tworzą w z r o k o w e w y o b r a ż e n i a pożądanych celów. czego się naprawdę chce 55 Rola nieświadomości Nieświadomość odgrywa olbrzymią rolę we wszystkich poczyna­ niach. o czym najwięcej myślimy. którego chce uniknąć. niż dążyć ku zaplanowanym celom. ludzie ci koncen­ trują się na unikaniu tego.r Wiedzieć. a zwłaszcza od precyzyjnego zdefiniowania celu. Różnimy się także sposo­ bem motywowania siebie. Tymczasem wszyscy. Dlatego drugorzędny. Można by określić owe sposoby myślenia i zachowania jako nastawienie pozytywne albo negatywne. nawet jeśli jest to coś. do którego się zmierza. ponieważ opierają się na logicznym. realizuje dokładnie ten scenariusz. niepokojem i tym podobnie. rza­ dziej natomiast przyznajemy się do osiągania nieświadomych celów oso- . Wszyscy różnimy się w sposobie myślenia o naszych celach. czego nie chcą. osoba koncentruje się (nieświadomie) na czynnikach. Jest ono najskuteczniejszym sposobem osiągania wewnętrznych celów. rozwagą. inni zdają się w c z u w a ć w sukces. przez cały czas osiągamy własne cele. Kreowanie rzeczywistości za pomocą myśli Często zauważamy owe samospełniające się scenariusze u innych. typowym dla lewej półkuli mózgowej rozumowaniu. Dlatego właśnie pierwsze kryterium dobrze sformuło­ wanego celu brzmi „Określaj cele w pozytywny sposób". nieświa­ domy cel dochodzi do głosu i zostaje spełniony. Innymi słowy. Istnieją jeszcze inne różnice w naszych stylach myślenia. systematycznym.

a odrobina praktyki pomoże ci nawiązać dialog z nieświadomością. ponieważ nie jesteś ich świadomy.możesz zapomnieć o swoich najmocniejszych postanowieniach. Już samo zaakceptowanie. możesz się zdecydować nie zmieniać obecnej sytuacji. albo odwrotnie . że nie rozumiesz. aby cokolwiek osiągnąć. Między świadomością i nieświadomością istnieje cienka granica. Skoro wiesz już o nie uświadomionych siłach i uczciwie zanalizowa­ łeś wszystkie „ukryte" czy drugorzędne rezultaty. Choćby palenie. ten cel określa. biście.wartościowy świadomy cel. a nie porażki. jaki sobie świadomie wyznaczyłeś. Jak zidentyfikować nieświadome cele Jak można poradzić sobie z owymi siłami prowadzącymi do osią­ gania nieświadomych celów? Wygląda to na sytuację rodem z Paragra­ fu 22. Całe twoje zachowanie automatycznie determinowane jest przez wewnętrzny cel. a zarazem nie wiesz o nich. pomoże w wydobyciu czynników konsekwencji na światło dzienne. Trudniej jednak będzie znaleźć nieświadome pozytywne intencje. Przynajmniej nie będziesz ponosił powtarzających się porażek dlatego. co zajmuje w twoich myślach naczelne miejsce. . którymi je określasz. niezależnie od kierunku. W takim wypadku silniejsze wewnętrzne dą­ żenia tworzą ceł. o których nigdy byś do tej pory nie pomyślał. Wybór należy do ciebie. Na szczęście można ten problem rozwiązać. Mając kontrolę oraz możliwość wyboru. które mogą na nie wpłynąć. Jednocześnie jednak może toczyć walkę z innymi nieświadomymi drugorzędnymi celami czy też drugorzędnymi zyskami (na przykład towarzyskimi) wynikającymi z palenia.56 Dzień 3. trzeba mieć jakiś cel. W ten spo­ sób nagle możesz uświadomić sobie sprawy. Dla­ tego więc przy określaniu świadomych celów musisz zwrócić uwagę na odmienne nieświadome rezultaty oraz działające w tobie siły. Niekiedy owe nieświadome drugorzędne cele przewyższają cel deklarowany. Niezmiennie jednak. możesz wkładać wysiłki w dążenie do sukcesu. a to.pomimo negatywnego sformułowania . Być może łatwo będzie ci zauważyć negatywne cele na podstawie słów. które są być może odpowiedzialne za całe lata niepowodzeń. ponieważ nie możesz ich zidentyfikować. Nie możesz zidentyfikować drugorzędnych celów. Osoba próbująca przestać palić obiera . że drugorzędne cele mogą istnieć. jak działa cały „system". do którego owa osoba samoistnie zdąża.

. niezależność . Prześpij się ze swoimi myślami.do celów mogących doprowadzić do niezależności i tak dalej.Wiedzieć. Przekonanie w rodzaju: „Nie potrafię zarządzać grupą ludzi" stanie na przeszkodzie każdemu dążeniu ku kierowaniu zespołem ludzkim. Na przykład określają. czego się naprawdę chce 57 Przede wszystkim więc otwórz się na tę możliwość dialogu. W jaki sposób te wyjątkowe. Tworzenie reprezentacji wyników Czytałeś już o modelu NLP opisującym. będąc nastawionym na słuchanie. kiedy ćwiczysz swój umysł w myśleniu o przyszłych osiągnięciach. powinny pomóc w odnalezieniu owych nieświadomych czynników. o których mówiliśmy podczas Dnia 2. Na przykład jakaś silna wartość. Wytknięte w pośpiechu. odnajdując swe nieświadome dążenia.. który jasno wskazuje nasze ostateczne przeznaczenie. choć nie odzwiercie­ dlająca dającego się zidentyfikować celu. Mówiąc inaczej. z których kilka zdaje się nie mieć głębszego sensu. dokonując jednocześnie niezbędnych zmian. stopniowo odsłoni mniej oczywiste aspekty twoich dążeń. Postępując w ten sposób. Być może lepiej przeprowadzić test sześciu kryteriów w spokoju. staranne rozważania. Rozumiejąc i przeformułowując swoje przekonania i wartości. co chcesz osiągnąć. Zaproponowane przez nas pytania służące sprawdzaniu celu. czy osiągniemy świadome cele. które podważają twój ostateczny sukces. umysłowe reprezentacje rzutują na nasze cele? Otóż tworzą one cele wewnętrzne. Łatwiej wtedy wskazać mniej dostępne dla świadomości pragnienia i połączyć je z cechami świadomymi. Uczciwość będzie nakłaniać do uzyskiwania celów odzwierciedlających uczciwe zachowanie. dominujące myśli wyznaczają punkt. Wartości i przekonania mogą zatem zainicjować spiralę sukcesów lub porażek. Twoje wartości i przekonania su­ gerują nieświadomości. masz szansę dużo zyskać. Wartości i przeko­ nania prowadzą nas w kierunku. będzie skłaniała do dążenia ku pewnego rodzaju celom. na wpół „upieczone" cele nie mają zupełnie sensu w kontekście osiągnięć całego życia. do którego zmierza wewnętrzny mechanizm osiągania celu. Być może wyznaczasz sobie jakieś nowe cele. jak „reprezentujemy" zewnętrzny świat oraz jak każdy bodziec sensoryczny przekłada się na rozumienie. Sześć kryteriów dobrze uformowanego celu. pozwalaj so­ bie na niespieszne.

Mówiąc ogólniej. którym chcesz poświęcić czas i energię. Rozumiejąc lepiej swoją mapę umysłu. a przez to doskonalisz się w osiąganiu celów.58 Dzień 3. mapy) i jak oddziałuje to na twoje pragnienia i sposób ich realizowania. Zestawiasz swoje pragnienia z własną osobowością. poznajesz lepiej siebie. pełniej dostrzegasz cele najważniejsze dla ciebie jako jednostki. wybranego celu: . przekonania. Zadaj sobie pytania z powyższej matrycy w kontekście jednego. Pytania kartezjańskie Istnieją rozmaite techniki przechytrzania owych mniej świadomych aspektów twoich celów. powinieneś zdawać sobie sprawę z tego. filtry. jak po­ strzegasz świat (poprzez swoje wartości. Rozważając swój styl myślenia i hierarchię wartości. Pomocne mogą się okazać na przykład pytania kartezjańskie. Rozpoznajesz większe życiowe dążenia.

osiągając nowy cel. Dokonując przemyślanego wyboru. kiedy rozpatrywałeś piąty element dobrze uformowanego celu (zob. ostatnie. czego się naprawdę chce 59 • Co by się stało. Dzięki temu pozbywasz się schematów myślowych i stajesz się świadom swojej hierarchii wartości oraz wewnętrznych sił. Być może będziesz musiał zrezygnować z małych przyjemności. gdybym osiągnął cel? To pytanie pozwala na ujawnienie „drugorzędnych celów". Stawiaj te pytania.. aby rozpocząć . których do tej pory nie brałeś pod uwagę. gdybyś awansował? by się wydarzyło. gdybyś nie awansował? by się nie wydarzyło. gdybym osiągnął cel? Prawdopodobnie już przeana­ lizowałeś tę możliwość podczas Dnia 2. Zauważysz. Ten rodzaj badania konsekwencji osiągniętych celów wymaga oczywiście uczciwości. wprowadzające najwięcej zamieszania pytanie. Wychodzi poza twoją świadomość i zmusza mózg do pracy nowymi drogami nerwowy­ mi. Rozwiązywanie problemów i inne zastosowania Zastosujmy powyższą metodę do sprawdzenia następującego przy­ kładu: „Naprawdę chcę awansować". • Co by się stało. • Co by się nie wydarzyło.Wiedzieć. Eksperymentuj więc z odpowie­ dziami . gdybym nie osiągnął celu? To pytanie powoduje zamęt w lewej półkuli mózgu. • Co by się nie wydarzyło. Masz możliwości wyboru. Zapytajmy więc: • • • • Co Co Co Co by się wydarzyło. a w szczególności.raczej w intuicyjny niż logiczny sposób. gdybym nie osiągnął celu? Ta możliwość ukazuje koszt czy też ból podążania starą drogą. str. wynikające z obecnego zachowania. często wydobywa na światło dzienne nie uświa­ domione wcześniej aspekty celu. że nie mają dla ciebie większego znaczenia). mógłbyś stracić. a także czasu na spokojną. możesz uzyskać motywację potrzebną do zmiany. gdybyś awansował? by się nie wydarzyło. kiedy wizualizowałeś osiągnięcie celu. Jak mówiliśmy. których w normalnej sytuacji pewnie w ogóle byś nie zauważył (a gdybyś nawet zauważył. jakie korzyści. gdybyś nie awansował? Wynikiem tego rodzaju analizy może być ujawnienie wielu drugo­ rzędnych zagadnień. 43). to twierdziłbyś. niespieszną introspekcję. Twoja decyzja.

hierarchizować i . przekonań i innych wzorców myślenia.zmieniać. co jest twoim zdaniem p r a w d ą . Mamy skłonność do zamiennego stosowania pojęć wartość i przekonanie. tożsamość i rozwój. Być może stwierdzisz też. W tym rozdziale oprócz zrozumienia. całkowicie kierują naszym życiem. co przyspieszy ostateczne zrealizowanie dążenia.jeśli uznasz to za właści­ we . nieustannie wpływają na tworzone przez nas reprezentacje świata. na nasze cele i decyzje. a co za tym idzie. Czasem odwołania są mniej bezpośrednie: „Szefowie dbają tylko o siebie" (przekonanie).60 Dzień 3. Mówiąc w skrócie. że rozumienie siebie niesie dodatkowe korzyści. „Trzeba zawsze dbać najpierw o swój interes" (wynikająca z niego wartość). motywując do działania i deter­ minując osiągnięcia. Rozumienie wartości Każda wartość jest w jakiś sposób istotna. skąd biorą się twoje wartości. abyś zdefiniował swoje wartości oraz ich wpływ na cele. Przekonania i wartości narastają w nas z biegiem czasu. dialog między świadomością i nieświadomością. . W ten sposób zyskujesz większą szansę pełniejszego zrozumienia znaczenia swojego celu. Omawiana metoda może być również stosowana w celach organi­ zacyjnych i służbowych. Pomagają stworzyć osobistą mapę świata i rzeczywistości. Jako umy­ słowe filtry. Nadszedł czas. że trzeba być uczciwym" (przekonanie). Ujrzysz wtedy swoje rezultaty w świetle swoich wartości. Możesz uzyskać dzięki temu dodatkowy wgląd oraz następną metodę sprawdzania konsekwencji osiągnięcia celu. „Powinniśmy wyeliminować wypadki rasowej dyskryminacji w tej firmie" (przekonanie opierające się na wartości równości). Na pewno pomoże sprecyzować cele mgliste i niekonkretne oraz ułatwi wgląd na ich temat. nauczysz się je określać. Zadaj sobie pytanie: „Co jest dla mnie istotne?" Twoja odpowiedź obejmie wartości i przekonania dotyczące tego. na przykład „Cenię uczciwość" (wartość) oraz „Uważam. Wartości i rezultaty O wartościach mówiliśmy wiele razy przy okazji omawiania wyzna­ czania celów.

co przez cały czas czułeś. Niektóre słowa będą się powtarzały. że głęboko się zastanowisz nad daną wartością. pytając: „Dlaczego uważam ją za istotną?" W odpowiedziach mogą pojawić się następne wartości. Twoja hierarchia wartości Każdą z wypisanych wartości przeanalizuj. Koncentrowanie się na poprawnym formułowaniu myśli spowoduje. potem jeszcze raz. Zapytaj siebie: „Jakie znaczenie ma dla mnie ten rezultat? W jakich okolicznościach i sytuacji?" Zastosuj te pytania w różnych dziedzinach życia. Możesz je uszeregować za pomocą prostego pytania: „Która z tych wartości jest dla mnie najistotniejsza?" Pytanie to zadaj jeszcze raz w odniesieniu do pozostałych wartości. aby nie opuścić mniej oczywistych celów. i tak aż do .Wiedzieć. czego się naprawdę chce 61 Określanie wartości Wartości możesz odnieść do konkretnych celów ustalonych podczas Dnia 2. Wśród pytań na temat pracy mogą się pojawić na przykład: „Co jest istotne w moim zawodzie pielęgniarki (księgowej. które uda ci się zidenty­ fikować. Pomyśl na przykład o: • • • • • • • Pracy i karierze zawodowej Rodzinie Życiu towarzyskim Hobby Zainteresowaniach Rozwoju osobistym Duchowym życiu i celu Weź pod uwagę także inne aspekty życia. Zabieg ten może odsłonić konflikt wartości. Jednocześnie zaczną tworzyć powoli pewną hierarchię . na przykład pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym. Postaraj się je ograniczać do kilku słów. a także uświadomić ci. hydraulika i tak dalej)?" albo: „Co jest ważne w mojej pracy dla firmy ABC Ltd?" Odpowiedzi mogą obejmować bezpieczeństwo. o których wcześniej nie pomyślałeś.od najbardziej do najmniej istotnej. zarabianie pieniędzy i tak dalej. pomaganie innym. a ty wkrótce będziesz miał gotową listę wartości. spotykanie się z ludźmi.

szkoły. gdybym miał wybierać między niezależnością a bezpieczeństwem?" Wyobraź sobie obie sytuacje. jako element badający cele. Postaraj się umieszczać pytania w rzeczywistym kontekście. możesz teraz dołączyć do kryteriów dobrze określonego celu podanych w Dniu 2. Wartości i prze- Zmiana wartości . aby wydobyć prawdziwe znaczenia. że. dzięki wartościom masz wiele możliwości wyboru. Na przykład: „Jak bym postąpił.. pytając: „Jak ma się wartość A do wartości B?" Na przykład. NLP podkreśla znaczenie wyboru. Być może trochę trudności przysporzy ci tak zwana nominalizacja. Zadaj sobie pytanie: „Czy ten cel jest w zgodzie z moimi wartościami?" . W towarzyszących każdemu bez wyjątku emocjach pojawi się pewien wzór. mediów. W pewnych wypadkach sprowadzać się będą do konkretnej osoby („Nigdy nie zapomnę tego. zdaje się potwierdzać ich przypadkowe pochodzenie oraz brak związku z obecną sytuacją. a twoja intuicyjna odpowiedź odzwier­ ciedli twoje wartości. co mi powiedziała. przejąłeś je od rodziny.62 Dzień 3.. jak „niezależność" czy „bezpieczeń­ stwo". I odwrotnie: po­ chodzenie wartości może potwierdzać jej związek z teraźniejszością. możesz dyskutować z sobą na temat własnych wartości. wartości znaj­ dujące się na jej szczycie będą miały wpływ na to. na przykład w postaci słów takich. Te same pytania można stosować do hobby czy jakiejkolwiek innej dziedziny życia. na przykład. Czy.. Odszukiwanie źródeł wartości. nauczyciela lub szanowanej osoby? Możesz poszukać innych źródeł wartości. Im bardziej twoje cele i ich rezultaty pasują do twoich wartości. Następnie możesz sprawdzić kolejność w swojej hierarchii. choć nie musi mieć znaczenia w kontekście zmiany. Niezależnie od długości listy. Listę tę. tym większa szansa na ich osiągnięcie."). czy i jak osiągniesz swoje cele. jak ma się uczciwość do lojalności? Wkrótce wyłoni się odpowiednia kolejność.") albo czasu i miejsca („Właśnie wtedy posta­ nowiłem. Krótko mówiąc. Kościoła czy wyznawanej wiary.. Skqd pochodzq twoje wartości? Lepsze poznanie własnych wartości zapewnia znalezienie ich źró­ dła.. przyjaciół. Tak jak w wypadku rezultatów. To koncentruje umysł. uzyskania całej listy.

na przykład nowy partner. Teraz jednak. szybko przemija­ jących zachowań. Całkowita identyfikacja z własnym zachowaniem prowadzi do zamknięcia się w jego obrębie („taki jestem"). że kontrolujesz to.aczkolwiek złożonej i wielowymiarowej . Wolno ci się więc od nich odseparować. aby tego dokonać: zmiana okoliczności lub stylu życia . Twojej osobowości . Założenie na dziś Osoba to coś więcej niż jej zachowanie.Wiedzieć. Po zidentyfikowaniu i przemyśleniu wartości o małym znaczeniu praw­ dopodobnie szybko postarasz się ją zmienić albo zamienić. Jej miejsce może przecież zająć wartość lepsza i użyteczniejsza. Szanując mapy umysłowe innych ludzi. twoje wybory opierają się na obecnych celach i wartościach. Będąc od- . przeprowadzka. czy i jak się zmieniasz.nie można charakteryzować na podstawie chwilowych. to „Jestem do niczego" niewątpliwie fałszuje obraz osoby. gdy zachowanie to nie odzwierciedla naszej prawdziwej osobowości i wartości. respektujesz również ich cel. ale tamto tak". Możemy i zmieniamy własne wartości i przekonania. Moż­ na też zmienić ich kolejność: „To jest teraz mniej istotne od tamtego". Swoje wartości możesz zmienić w takim samym stopniu jak cele: „To już nie jest dla mnie tak istotne jak dawniej. Dzisiejsze założenie można sparafrazować zdaniem „Kochaj czło­ wieka. że zazwyczaj musi zaistnieć jakiś ważny powód. Podczas gdy „Nie udało mi się" stwierdza fakt. czego się naprawdę chce 63 konania. Wszystko się zmienia. wy­ padek lub choroba. zmień zachowanie". kiedy ponownie je przeanalizowałeś. Niekiedy jednak zdarza nam się rozróżniać zachowanie od osobowości. Ciągłe wybieranie oznacza. zmiana pracy. Jest tak nawet wtedy. stanowiącej część wyznaczania celu. Pogłębiające się z upływem czasu przyzwyczajenia sprawiają. służyły ci (bądź nie) w przeszło­ ści. Wszyscy od czasu do czasu zacho­ wujemy się niezgodnie z własnym charakterem. Zmiany wartości można dokonać również metodą świadomej ponownej analizy. Bogaty repertuar naszych zachowań jest odzwierciedleniem wszystkich towarzyszących nam okoliczności oraz uczuć i spostrzeżeń w danej chwili. których nabyłeś z biegiem lat.

• Wybierz jakiś cel z tej samej dziedziny życia. czy widzisz je teraz w nieco innym świetle i czy chciałbyś w nich wprowadzić jakieś zmiany. i prze­ prowadź na nich test pytań kartezjańskich. Wracaj do tej listy co jakiś czas. Niech poczucie kontroli i świadomości życiowego celu będzie dla ciebie źródłem zadowolenia. nie musisz się z nimi identyfikować.angażuj zmysł wzroku. jak postępujesz. • Wybierz jakąś dziedzinę życia i z pomocą omówionej techniki wypisz swoje wartości w odpowiedniej kolejności. jak postrzegasz siebie jako osobę. Zadanie na dziś • Zapamiętaj dzisiejsze założenie. Przypomnij sobie sytuacje. możesz wszystko zmienić: to. • Wybierz dwa lub trzy dobrze uformowane cele z Dnia 2. Co więcej. powiedzialnym za nie. kiedy wyrabiałeś sobie o kimś opinię jedynie na podstawie jego zachowania. • Wyobrażaj sobie swoje cele i ich rezultaty .64 Dzień 3. że ujrzysz go w nowym świetle. jaki masz do tego stosunek i jak go chcesz zrealizować. Ciesz się nimi. słuchu i dotyku. Zasta­ nów się. Poeksperymentuj z nimi . Zacząłeś budować swoją przy­ szłość. • Przejrzyj jeszcze raz swoje cele i sprawdź. Czy spostrzegasz swój cel w nieco inny sposób? Czy chcesz coś zmienić? Przygotuj się. jak wpływa na niego każda z twoich wartości. koncentrując się na najistotniejszych punktach. Sprawdź. oraz to. kiedy zachowywałeś się i robiłeś coś wbrew swojemu charakterowi. .uporządkuj według ważności.

co mogłoby się okazać cennym związkiem. co jednak może się okazać trudne w pracy albo w rodzinie. Komunikując się znacznie efektywniej. terapii oraz jakiejkolwiek innej relacji interpersonalnej. Z pomocą NLP możesz nabrać dojrzalszego i bardziej profesjonal­ nego podejścia do tej kwestii. negocjacji. . Dobra komunikacja to nie tylko to. przeprowadze­ nie kupna/sprzedaży. Obejmuje ona znacznie bardziej skomplikowane i nie zawsze zauważalne interakcje. Ponadto mógłbyś stracić coś. że jest to kwestia pozytywnej „chemii". Po prostu od razu „zaskakujesz" z jakąś osobą. Niekiedy udaje ci się utrzymywać z kimś (na przykład z bliskim. Dobry kontakt z drugim człowiekiem umożliwia powstanie odpowiednich warunków do wymiany myśli.doświadczasz chemii negatywnej. "Wszyscy jej potrzebujemy na gruncie rodzinnym czy towarzyskim. W ta­ kim wypadku wolisz przebywać z dala od tej osoby. gdy twoja praca polega na kontaktach z innymi. co mówimy i pokazujemy za pomocą gestykulacji. wywiadu. Potrzebujesz tej umiejętności zwłaszcza wtedy. Niekiedy tę umiejętność nazy­ wamy kontaktem. Czasami jest też odwrotnie . zdobywasz kontrolę nad swoimi związkami i rezultatami działań.W tym rozdziale: • Odzwierciedlenie • Budowanie kontaktu poprzez odzwierciedlenie Umiejętność współżycia z innymi pomaga w osiągnięciu sukcesu niemal w każdej sferze życia. kierowaniu nimi czy jakiejkolwiek innej formie interakcji. Niekiedy udaje nam się nawiązać kontakt niezwykle szybko i twierdzimy wówczas.

Odzwierciedlenie Zazwyczaj lubimy osoby podobne do nas. Jednak tak . Polega ona często na przekonywaniu innych do swojego punktu widzenia . że będziesz porozumiewał się jeszcze lepiej i więcej osiągniesz. Wtedy nie trzeba niczego więcej. sprawdzonym przyjacielem) naturalny. Możesz jednak zastosować techniki NLP do stworzenia kontaktów w takich sytuacjach. o których myślałeś w ciągu ostatnich dwóch dni.66 Dzień 4. negocjacji.. wykorzystywanie umiejętności efek­ tywnego kontaktu sprawi. czyli cechy. i 3. Już za kilka minut możesz zacząć stosować kilka prostych metod do­ strojenia. Kiedy stosujesz już kryteria celów opisywane podczas Dnia 2. że realizacja pozostałych dążeń również będzie wy­ magać umiejętności komunikacyjnych. jakie czynniki wpływają na nawiązanie bądź zerwanie kontaktu. Umiejętność budowania kontaktu wchodzi być może w skład jed­ nego z celów. omówionymi podczas Dnia 2. dzięki którym możliwe będzie przechodzenie do większych celów. Dobry kontakt zatem opiera się na odzwierciedleniu. Wszelkie cele komunikacyjne powinny oczywiście być w zgodzie z sześcioma kryteriami dobrze określonego celu. świadomą pracą. dobry kontakt. Niewykluczone. doradz­ twa i innych kontaktów interpersonalnych. Trzeba w tym celu wypracować sobie świa­ domą wrażliwość. ale z pewnością okażą się opłacalne. Początkowo nauka owych umiejętności wydawać się może trudną. Lepiej się z nimi czujemy i porozumiewamy. „czujność" tak w stosunku do siebie. Podczas dzisiejszej lekcji nauczysz się budować kontakty z innymi. Najpierw należy ustalić.na przykład wpływaniu na kogoś albo namawianiu do zmiany. którą obserwujemy u osób nawiązujących kontakty płynnie i z łatwością. Umiejętność ta jest przykładem nieświadomej kompetencji. żeby po­ służyć się terminologią NLP. Porozumiewanie się zależy przede wszystkim od wewnętrznych cech. jak i innych. One z kolei lubią nas. w których normalnie by do nich nie doszło. Osoby mające z sobą dobre kontakty zachowują się pod wieloma względami podobnie. Inne wymagają trochę więcej umiejętności i praktyki. Można je zaobserwować podczas sprzedaży.

praktyka pozwala na stopniowe uwalnianie ich spod kontroli świadomości. zwłaszcza te związane z innymi ludźmi.możesz zastąpić złe nawyki dobrymi. Kontakt można nawiązać. Uważność. umożliwia wybór bardziej empatycznego. "Fizyczność" . które sobie wyznaczasz. Przekonania i wartości . lecz istotny sposób odzwierciedlenia Budowanie kontaktu poprzez odzwierciedlenie Każdy z wymienionych obszarów zostanie omówiony osobno. co ludzie uważają za prawdziwe i istotne 5. że cofasz się w swoich kompetencjach. Cała tajemnica tkwi w dostrojeniu. a nie jedynie ufać swoim nieświadomym umiejętnościom. Oddychanie .postawa ciała i ruchy 2. musisz zrozumieć kilka ważnych zagadnień związanych z harmonizacją. Jak wynika z czteroetapowego modelu sukcesu. Możesz na przykład zadecydować. wrażliwego zachowania. Zanim jednak to uczynimy.Jak zdobyć przyjaciół i oddziaływać na innych 67 jak to bywa z wszelkimi umiejętnościami (na przykład prowadzeniem samochodu).dobór słów i systemy reprezentacji (słuch.to. wzrok i dotyk) 4. osiągnięcie trwałego kontaktu zakłada działanie.subtelny. Korzyści wynikające z umiejętności związanych z kontaktem wy­ chodzą znacznie poza twoje życie zawodowe. Głos .znajdowanie wspólnych cech w waszych zaintere­ sowaniach i działaniach 6. abyś mógł zacząć stosować opisywane umiejętności. prędkość mówienia i inne cechy 3. lecz z biegiem czasu będziesz się uczył coraz efektywniej. na tyle dokładnie. o których jeszcze przeczytasz. Doskonale wpływają na cele. Przez chwilę może ci się wydawać. że chcesz ingerować w proces komunikowania się. Język i style myślenia . wykształconymi niedawno umiejętnościami. Tak jak z prowadzeniem samocho­ du . . stosując odzwierciedlenie w następujących obszarach: 1.ton. Doświadczenie . łącznie z umiejętnościami związanymi z kontaktem.

że próbując odzwierciedlenia. Kiedy już nawiążemy kontakt. Pozostań zatem w granicach wygody i na­ turalnych ram twojej osobowości. Po pierwsze. zwłaszcza kiedy okazuje się. co zostanie na­ tychmiast zauważone przez drugą osobę.68 Dzień 4. Każdą zmianę wprowadzaj powoli. pamiętaj. Powinieneś jednak wybierać takie zachowania. gdybyś zachowywał się naturalnie. Odzwierciedlenie fizyczne Osoby. Nie przyciągaj czyjejś uwagi za pomocą mowy ciała. a zauważysz. siedzenia i zachowania. że często ich sylwetki stanowią swoje lustrzane odbicie. 1. Być może niezgodność z własną postawą ciała i zwyczajami będzie dla ciebie fizycznie trudna. świadome. z którymi możesz naturalnie (bądź częściowo) harmonizować. powinieneś darzyć szacunkiem także swoje ciało. Wszyst­ kie te zewnętrzne przejawy odzwierciedlenia są znakiem nawiązanego kontaktu. Oznacza to. że nie możesz próbować harmonizacji. raczej postaraj się. na przykład potencjalnymi klientami. Każdy z nas ma własny sposób stania. aby kontakt został nawiązany niepostrzeżenie. głosu ani nie powtarzaj mechanicznie czyichś gestów. Mamy również skłonność do podobnej gestykulacji oraz sposobów zachowania. skupiamy uwagę raczej na rozmówcy i treści rozmowy niż na zewnętrznych zjawiskach. a nie doprowadzić do kontaktu. że niezwykle istotne są takt i szacunek. kto cię zna. Zachowania „wbrew sobie" być może pozostaną nie rozpoznane w kontaktach z obcymi. z początku uważne. które dobrze czują się w swoim towarzystwie. w niektórych sytuacjach będziesz się czuł zdecydowanie niewygodnie. Szanuj drugą osobę ze względu na jej in­ dywidualność. powinny stopniowo stawać się naturalne i spontaniczne. który możemy z ich pomocą rozpoznać bądź zmierzyć. Jed­ nakże każdy. który odróżnia nas od innych. podczas ko­ munikowania się przyjmują najczęściej tę samą postawę ciała. Nie znaczy to wcale. Nie zmieniaj nagle postawy ciała. Najczęściej nawet nie zauważamy tego tak naturalnego zjawiska. . Starsi małżonkowie po wielu wspólnie przeżytych latach wydają się do siebie podobni. Inaczej możesz kogoś obrazić. Po drugie. Twoje działania. który być może udałoby się utrzymać. co od razu uniemożliwi kontakt. że jej zachowanie i zwyczaje różnią się od twoich. Spójrz tylko na ludzi pogrążonych w rozmowie. w miarę możli­ wości niezauważalnie. natychmiast zauważy sztuczność.

przyjąć podobną postawę ciała oraz tak samo pochylić głowę. aby dostroić się do postawy drugiej osoby. Nie trzeba dokładnie naśladować danej osoby. Zacznij od jednego aspektu . • Podobnie gestykulować i przybierać podobny wyraz twarzy. a nie podejściem albo-albo. że czułbyś się niewygodnie • Kiedy nawiązujesz kontakt z osobą żywo okazującą swoje emocje • Kiedy nawiązujesz kontakt z osobą o charakterystycznym zachowa­ niu. która mogłaby zauważyć twoje zabiegi • Kiedy już nawiązałeś dobry kontakt i chcesz go utrzymać • Kiedy po raz pierwszy próbujesz odzwierciedlenia A jeśli chodzi o mimikę? Osoba. tak jak to omawialiśmy wcześniej. Możesz zatem eksperymentować z odzwierciedleniem różnego stopnia. która unosi brwi. Częściowe odzwierciedlenie Odzwierciedlenie następuje stopniowo. Na przykład można: • Siedzieć lub stać w podobny sposób. żeby nawiązać czy utrzymać kontakt.Jak zdobyć przyjaciół i oddziaływać na innych 69 Fizyczne odzwierciedlenie może służyć do oceny kontaktu. zaci- . skrzyżowanie kończyn. ogólnej postawy ciała. ich ruchy.powiedzmy. aż nabierzesz wystarczającego doświadczenia i rozwiniesz w pełni tę umiejętność. w celu nawiązania i rozpoznania kontaktu • Kiedy. wytrzeszcza oczy lub nimi wywraca. ale również do jego nawiązania. natężenie głosu i tym podobne. Odzwierciedlenie to proces dający się określić pewnym kontinuum. gesty. całkowite odzwierciedlenie spowodowałoby. Częściowe odzwierciedlenie może się okazać korzystne w na­ stępujących sytuacjach: • Na początku rozmowy. • Założyć nogę na nogę oraz skrzyżować ręce (albo mieć nogi nie za­ łożone i ręce nie skrzyżowane). z której twarzy można wyczytać wszystko. Nie trzeba natychmiast na­ śladować każdego aspektu mowy ciała danej osoby. Jeśli ktoś charakteryzuje się szczególnym sposobem stania czy sie­ dzenia. Następnie krok po kroku odzwierciedlaj stopień pochylenia głowy. lepiej z początku spróbuj częściowego odzwierciedlenia.

nigdy nie ujawniającego swoich uczuć. twarzą w tym samym kierunku. a mimo to odzwierciedlać swoje gesty i postawę ciała. utrzymywali jednocześnie dobry kontakt wzrokowy. Możecie też siedzieć ramię w ramię (na przykład na kanapie). Makroodzwierciedlenie Oprócz harmonizacji pomyśl także o swoim ustawieniu względem innych osób. popstrykaj długopisem i tak dalej. Z pew­ nością trudno ci będzie podrobić podobne miny. Późniejsze zachowanie z pewnością przyczy­ ni się do powstania poczucia jedności celu i kontaktu . W takiej sytuacji może lepiej będzie ustawić wasze krzesła pod takim kątem. abyście spoglądając ciągle w tym samym kierunku (na przykład patrząc na ten sam dokument).masz przecież rozmówcę dosłownie po swojej stronie. Nie trzeba koniecznie harmonizować wszystkiego w stu procentach. jeśli twój rozmówca krzyżuje ręce. Pomocna w skupieniu uwagi i nawiązaniu kontaktu okazuje się często teczka z dokumentami albo jakiś tekst trzymany w ręce przez . żeby wypaść naturalnie. najlepiej jest poczekać trochę z odzwierciedleniem. ty możesz założyć nogę na nogę. tak jak w lustrze. nazywaną czasami odzwierciedleniem skrzyżowanym. Jeśli klaszcze w ręce. nie rób więc nic na siłę i postaraj się raczej częściowo odzwierciedlać. Jeśli pociera dłońmi. Jeśli bawi się plastikowym kubeczkiem. Niektóre z nich wymagają większej spostrzegawczości niż inne. z pewnością nie będzie się czuła dobrze w towarzystwie człowieka o twarzy pokerzysty. W wypadku rzucającej się w oczy postawy ciała. Omawiane zagadnienia wymagają odzwierciedlenia zarówno na małą. ska usta. robi różne grymasy. niż nie robić tego w ogóle. ty złóż swoje. na przykład zało­ żonych nóg czy skrzyżowanych na piersiach rąk. a bogata mimika nie będzie dla niej niczym nadzwyczajnym.70 Dzień 4. Będzie oczekiwać zachowania podobnego do swojego. ty poruszaj sto­ pami. Możesz na przykład dostrajać się do zachowania osoby siedzącej po drugiej stronie biurka albo na krześle naprzeciw ciebie. Niemniej jednak masz mało okazji do kontaktu wzrokowego oraz do obserwacji ogólnej postawy ciała rozmówcy. jak i dużą skalę (mikro i makro). albo odwrotnie. Można stosować również pewną odmianę. Na przykład.

Dzięki temu odzwierciedlenie następuje nie tylko w zakresie zachowania. Wysokość krzeseł również odgrywa ważną rolę. Trzeba więc też pamiętać o dopasowaniu poziomów. a nie manipulację czy dominację. a druga stoi) może powodować przesyłanie niewłaściwych sygnałów. Pomaga w nawiązaniu kontaktu.Jak zdobyć przyjaciół i oddziaływać na innych 71 jednego z rozmówców. jeśli oboje wymieniacie poglądy słownie bądź za pomocą rysunków na jednej kartce. Jeśli dana osoba chodzi w tę i z powrotem. Odzwierciedlenie ma na celu kontakt. Takie proste sprawy pomagają wszystkim w prawdziwym porozumieniu. ale także na poziomie upodobań danej osoby do rysowa­ nia diagramów i innych rysunków służących porozumieniu. Znajdowanie się na różnych poziomach (kiedy jedna osoba siedzi. to na pewno nie poprawisz kontaktu. Podob­ nie wymienianie się jednym pisakiem i wspólny wkład w tworzenie diagramu czy listy pomysłów również pomaga w powstaniu dobrego kontaktu. Komunikacja oznacza zbliżanie się do drugiej osoby w odmiennym niż fizyczne znaczeniu. Przedmiot ten stanowi neutralny punkt od­ niesienia i zbliża was do siebie. podczas którego wszyscy mają równe szanse. rozsiadając się wygodnie w fotelu w drugim .

Mikroodzwierciedlenie Rodzaj odzwierciedlenia. że na ogół szanują oni osoby posługujące się taką metodą za umiejętności komunikacyjne. Dzięki starannej obserwacji możesz zauważyć u kogoś sporo drobnych nawyków stanowiących moż­ liwości odzwierciedlenia. podobnie jak jego stopień. Co ciekawe. Co się stanie. kiedy nie widzisz rozmówcy.72 Dzień 4.. lecz lepsze rozumienie drugiego człowieka oraz dążenie do osiągnięcia korzystnej dla obu stron sytuacji. 67). jak się o tym przekona­ liśmy. Niemniej kontakt zostaje nawiązany. albo zapomniałeś o tym. Niektóre z tych metod mogą się wydawać ukartowane i mało praw­ dopodobne. W końcu. że gdzieś po drodze złamałeś którąś z podanych zasad. gdy druga strona zauważy ten proces? Zdarza się to niezmiernie rzadko. str. że mogą one mieć nawet większe znaczenie niż wypowiadane przez nas słowa. w której czujesz się wygodnie. Rozmówca jest nieświadomy zarówno swojego zachowania (zwłaszcza na poziomie mikro). Mikroodzwierciedlenie może na przykład dotyczyć najsubtelniejszych zmian fizycznych. niemal magicznie. Wysokość i ton głosu jednak również są istotnymi składnikami komunikacji. które znają tę metodę? Dotyczy to czasami doświadczonych sprzedawców i negocjatorów. . możesz w tym wypadku niepo­ strzeżenie nawiązać bardzo dobry kontakt. najprawdopodob­ niej oznacza to. na przykład podczas rozmowy telefonicznej. W takim wypadku będzie lepiej. jeśli przyłączysz się do niej albo wstaniesz. jak istotny jest takt i szacunek (zob. Jeśli już się jednak zdarzy. również moż­ na opisać na kontinuum. tym skutecz- . lecz odzwierciedlenie zdaje egzamin przy nawiązywaniu kontaktu. 2. Jak postępować z osobami.. odzwierciedlenie to nie manipulacja. Im więcej aspektów danej osoby możesz odzwierciedlić. Odzwierciedlenie głosu Niekiedy fizyczne odzwierciedlenie będzie niewłaściwe bądź wręcz niemożliwe. Chociaż wymaga ono dobrych umiejętności obserwacyjnych. wyszedłeś poza strefę. co będzie częściowym odzwierciedleniem. jak i twojego dostrojenia. Za­ stanawiaj się raczej nad makroharmonizacją niż jedynie nad postawą ciała czy gestami. Co więcej. okazało się. z wielu badań wynika. końcu pokoju. .

sposób naszego myślenia w obrębie trzech podstawowych zmysłów odzwierciedla sposób ich zewnętrznego stosowania.czy używa jakichś charakterystycznych po­ wiedzonek albo regionalizmów? Tak jak wcześniej.jak szybko mówi? • Rytm . .czy jej sposób mówienia jest melodyjny.Jak zdobyć przyjaciół i oddziaływać na innych 73 niej możesz nawiązać kontakt. 3. jako że rozmówca może odczytać to jako małpowanie.jakie przekazuje emocje? • Wyrażenia i zwroty . Unikaj naśladowania lokalnego akcentu albo typowych powiedzo­ nek. w miarę nabywania umiejętności. Odzwierciedlenie języka i stylu myślenia Kiedy zauważysz. czy jest czysty albo ochrypły? • Ton . czy też wypowiada słowa krótko. jakby staccato? • Wysokość — jak wysoki jest jej głos? • Barwa głosu .). które możesz zaobserwować u danej osoby: • Głośność . oddzielając je. żebyś nie robił niczego na siłę (nie wychodź poza granice swojej wygody). Dąż więc do zrozumienia i dostrojenia większości możliwych obszarów.jak możesz go opisać? Na przykład. rozpocznij odzwierciedlenie jednej cechy. jak bardzo ludzie różnią się między sobą pod względem codziennej komunikacji. Oto lista cech głosu. Jak pokazał model NLP (Dzień 1. a na­ stępnie.jak głośno mówi? • Tempo . Przede wszystkim pamiętaj o zachowaniu płynności rozmowy. dodawaj następne. zaczniesz rozpoznawać ich indy­ widualne style myślenia i preferencje. Wszelkie zmiany wpro­ wadzaj powoli i w miarę możliwości naturalnie oraz pamiętaj. Zdecydo­ wanie jednak odzwierciedlaj ogólny poziom komunikacji (tak jakbyś rozmawiał z dzieckiem albo starszą osobą) oraz styl (formalny bądź nieformalny). Odzwierciedlenie stylu myślenia danej osoby owocuje doskonałym kontaktem. Kontakt można pod wieloma względami przyrównać do tańca.

. zidentyfikujesz się z jego stylem i zaczynając mówić jego językiem. Możesz na przykład odwołać się do tego. Wzrok Osoby preferujące wzrokowy styl myślenia często używają języka zawierającego „wzrokowe" wyrażenia i sformułowania. używaj podobnych wyrażeń i zwrotów. odzwierciedlasz jego wartości . jak myśli rozmówca. Słuch Podobnie predykaty słuchowe.. Naśladując te wyrażenia oraz odtwarzając dźwięki w swojej głowie. o których mówiliśmy podczas Dnia 3.74 Dzień 4. Zobaczysz (zauważ. Stwierdzając: „Nie powinno się marnować czasu". na przykład: „Źle to wygląda. Głęboko zakorzenione wartości mają dla ludzi wielkie znaczenie i odzwiercie­ dlając je. że kiedy zaczniesz dzielić ich doświad­ czenie. takie jak „Słyszę. samemu myśląc w ten sposób. wasz kontakt w niemal cudowny sposób się pogłębi. i stosując ten sam rodzaj „słownika sensorycznego" (znanego w NLP jako predykaty). jak osoby te wyrażają siebie. „Wszystko poszło gładko". gdy inne mogą nie zdać egzaminu. na przykład „Wziąłem się w garść".. co mówi rozmówca. Ten rodzaj odzwierciedlenia może przynieść oczekiwane efekty w sytuacjach grupowych (takich jak spotkanie podczas kursu). Odzwierciedlenie przekonań i wartości Odzwierciedlenie może dotyczyć także przekonań i wartości. że ktoś poważnie traktuje czas (którego część już poświęcił na spotkanie czy kurs)." Możesz nawiązać z nimi kontakt. mogą wskazywać na słuchowy styl myślenia. że użyłem predykatu wizualnego)..". Zacznij odczuwać. wyobrażając sobie to. Doznania kinestetyczne Osoby o kinestetycznym stylu myślenia używają najczęściej słów związanych z czuciem i dotykiem. stworzysz dobry kontakt. „Spójrzmy na to od innej strony. zrozumiesz. możesz trafić w czułe miejsce danej osoby. 4. co mówisz" czy „Nadajemy na tej samej fali". Więcej o kinestetycznym sposobie myślenia przeczytasz podczas Dnia 6.

pomagają w nawiązaniu wstępnego kontaktu. uczciwość czy kurtuazja. gdy spotykasz nieznajomego ze swojego rodzinnego miasta albo kogoś. na którym możesz się później oprzeć. Kiwaj z aprobatą głową na każdym poziomie komunikacji. 5. wszyscy jego uczestnicy prawdopodobnie musieli: • Przedrzeć się przez korki. tym łatwiej znajdziesz wspólny grunt i nawiążesz kontakt. takie jak lojalność. zazwyczaj możesz określić ich wspólne doświadczenie. Odzwierciedlenie doświadczenia Doprowadź do spotkania dwóch księgowych.Jak zdobyć przyjaciół i oddziaływać na innych 75 oraz wprowadzasz wspólny punkt do dyskusji. doradztwa czy negocjacji. Posługując się dalej kursowym przykładem. kiedy komunikujesz się z przypadkową grupą osób. Zasada odzwierciedlenia doświadczenia ma szerokie zastosowanie. zwłaszcza kiedy nawiązujesz . na pod­ stawie którego można budować efektywny kurs czy podobne grupowe spotkanie. kto uczył się w tej samej szkole. Na przykład. mogących się pojawić podczas mediacji. Inne wartości mogą dotyczyć niemarnowania pieniędzy. Wasze doświadczenia bądź „mapy" nakładają się na siebie. Im wyższy poziom wspólnych wartości czy przekonań. pozostałe techniki harmonizacji na ogół dają dobry rezultat. Kiedy znajdziesz jakąś wspólną podstawę wzajemnego zrozumienia. Pamiętaj o postrzeganym podobieństwie. „nieczynienia drugiemu co tobie niemiłe" i tym podobne. Ta metoda daje wyjątkowo dobre rezultaty w przedstawionej wyżej sytuacji kursowej. a za chwilę będziesz miał do czynienia z ożywioną dyskusją i kontaktem. Wartości uniwersalne (makro). skorzystajmy więc z niego jak najlepiej". pielęgniarek czy entu­ zjastów samolotów. Z tym samym mamy do czynienia. jak „Wszyscy poświęciliśmy cały dzień na uczestnictwo w tym kursie. a także w innych trudnych momentach komunikacyjnych. lojalności wobec innych. stosując pozostałe rodzaje harmonizacji. a więc stoicie na wspólnym gruncie. może ułatwić nawiązanie wstępnego kontaktu. jadąc na spotkanie • Zrezygnować z innych istotnych spraw • Zdążyć się uporać ze swoimi obowiązkami w pracy Nawet takie wspólne doświadczenie.

Do oceny (pomiaru) oddechu potrzebna jest praktyka oraz stosowanie widzenia peryferyjnego. że szybko osiągniemy porozumienie". co dodatkowo ma taki skutek. Jeśli sprzedawca dobrze się przygotował do spotkania. • „Ale tutaj gorąco! Mam otworzyć okno? Nie będzie ci przeszkadzał hałas z ulicy?" (w każdym ze sposobów odzwierciedlasz doświadcze­ nie. Może to być jakiś pośredni związek przez przyjaciela lub kolegę albo coś. • „Oboje na tym skorzystamy. Ludzie zawsze zaczynają mówić o swoich zainteresowaniach. jest to krok korzystny dla obu stron. Podczas krótkiego spotkania dwóch osób wspólne doświad­ czenie można ustalić za pomocą następujących stwierdzeń: • „Obaj mamy sporo innych spraw do załatwienia. Sprzedawcy szeroko stosują metodę wspólnego doświadczenia. Na ogół zawsze znajdzie się jakiś prawdziwy obszar wspólnego doświadczenia. więc postarajmy się szybko uporać z tym zadaniem". 6. Odzwierciedlanie oddechu Kiedy uczyłeś się zauważać opisywane wcześniej mikrofizyczne ru­ chy i gesty.76 Dzień 4. jego hobby czy sposobu na spędza­ nie wolnego czasu. jeśli tylko da im się ku temu okazję. być może udało ci się zaobserwować także pewne różnice w sposobach oddychania. Wskazówką może być na przykład zdjęcie. co widzieliście w telewizji. Powtórzmy: podobieństwo doświadczeń albo wspólny cel pomagają w nawiązaniu kontaktu. od­ czytując wszelkie sygnały informujące o stylu życia i zainteresowaniach klienta. to przydadzą się zebrane wcześniej wiadomości na temat ulubionej dyscypliny sportu klienta. obraz czy rzeźba znajdująca się w jego gabinecie. że zaczyna się kon- . Wtedy można zharmonizować z nią własny oddech. jak jej ramiona się poruszają w rytm oddechów. Uważne słuchanie i obserwacja szybko pomogą w określeniu zainteresowań danej osoby. łatwo peryferyjnie (kątem oka) zauważyć. kontakt. Utrzymując kontakt wzro­ kowy z jakąś osobą. więc jestem przekonany. wrażliwego na ruch. Oddech to kolejna możliwość dostrajania. od którego można zacząć. prowadzący do nawiązania kontaktu). Nie trzeba niczego udawać.

Zgodnie z dzisiejszym założeniem skuteczna komunikacja to reakcja. że następstwem dobrego kontaktu jest lepsza komunikacja. Ignorują jednak jego wynik . Inaczej mówiąc. nawet . Studia nad mową ciała na przykład obejmują przypisywanie każdemu gestowi i pozycji ciała precyzyjnego znaczenia. jaką ona wywołuje. czego c h c e s z . Nie uwikłaj się jednak w to. środki czy zachowanie. odzwierciedlenie wywołuje reakcję -jest nią wynik. Wszystkie badania dowodzą też. tak bardzo. Tymczasem niezależnie od stosowanej techniki. gdy masz skrystalizowane o c z e k i w a n i a . Ewentualnie można dokonać odzwierciedlenia skrzyżowanego za pomocą lekkich ruchów głową w rytm oddechów rozmówcy.czyli to. jeśli twoje komunikowanie się nie prowadzi do oczekiwanych efektów. żebyś skupiał się raczej na działaniu niż wiedzy. Zacznij od wyniku. możesz do perfekcji wyszlifować te umiejętności. zaszokować albo jeszcze coś innego? Aby dobrze wykonać to zadanie. trzeba wczuć się w sytuację rozmówcy i wyobrazić sobie. Sama wymiana spojrzeń. Odzwierciedlenie jest istotne w nawiązywaniu kontaktu. lecz niezwykle efektywny sposób nawiązywania kontaktu. co robisz. Czego spodziewam się po tej komunikacji? Czy chcę przekazać informację. że zapomnisz. co tak naprawdę chce się za jego pomocą osiągnąć. Wcześniej proponowaliśmy. Tradycyjne metody szkolenia w zakresie komunikacji kładą nacisk na przekaz. Jest to również zazwyczaj niezauważalny. Tylko wtedy.Jak zdobyć przyjaciół i oddziaływać na innych 77 trolować swoje emocje. Z tego powodu NLP podkreśla znaczenie obser­ wacji i wrażliwości (czujności) sensorycznej. rozba­ wić kogoś. może być skutecznym sposobem komunikowania się. którą ona powoduje. Takie podejście. marnujesz czas i energię. Oznacza to przejście z twojej do jego „mapy". jakie wrażenie zrobią na nim rozmaite słowa. Założenie na dziś Znaczenie komunikacji polega na reakcji. jeśli tylko niesie jakieś znacze­ nie i jest zrozumiała dla obu stron. zrobić wrażenie. osobę i wszelkie szczegóły techniczne poprawnego komu­ nikowania się.

Co takiego zrobiłeś. czy któryś z nich wymaga wchodzenia w interakcje oraz umiejętności nawiązywania kontaktu. Szybko rozwiniesz swoje umiejętności i niebawem zaczniesz się zastanawiać. Jak to. Dzięki niemu będziesz coraz bliżej celu komunikacji.78 Dzień 4. jak myślałeś. Z początku możesz koncentrować się na przykład na odzwierciedleniu głosu.może pamiętasz. kiedy doskonała komunikacja nie doprowadziła do oczekiwanych rezultatów. Pomyśl o sytuacjach. i zastanów się.a mimo wszystko osiągnąłeś swój cel. predykatów sensorycznych i wreszcie doświadczenia. czego się dzisiaj nauczyłeś. może ci pomóc w ich osiągnięciu? . z pewnością doprowadzi do nawiązania kontaktu. dlaczego nie zauważałeś omawianych cech u znanych ci osób. Zadanie na dziś • Zacznij stosować odzwierciedlenie i sprawdź. I od­ wrotnie . • Zapamiętaj dzisiejsze założenie i znajdź trzy jego przykłady we własnym doświadczeniu. przechodząc stopniowo do wszystkich. przy zastosowaniu niekonwencjonalnego sposobu komunikowania się. następnie gestów. że nie udało ci się dobrze przekazać informacji — na przykład podczas prezentacji czy wywia­ du . jak wpływa ono na kontakt. że tak się właśnie stało? Czego nie powinieneś był robić? • Wróć do celów wyznaczonych podczas Dnia 2. Próbuj tylko jednej umiejętności. Zacznij dzisiaj.

w jaki moż­ na zauważyć drobne reakcje i „zmierzyć" następujące po sobie zmiany u innych osób.). Dzień 2. możesz przejść do udoskonalenia związanych z nimi umiejętności. Następnie. Oprócz nawiązywania kontaktu powinieneś także rozpoznawać.jak można go „rozpoznać" oraz jak zmieniać zachowanie innych za pomocą „dopa­ sowania i prowadzenia".). Rozpoznanie kontaktu Skoro przećwiczyłeś już rozmaite techniki odzwierciedlenia (Dzień 4.i na jakim poziomie . Dowiesz się także. że skupianie uwagi na tak wielu sprawach jednocześnie jest niemożliwe.W • • • • • tym rozdziale: Rozpoznanie kontaktu Dopasowanie i prowadzenie Zaprzestanie odzwierciedlania Tworzenie związków Spójne odzwierciedlenie Dzisiaj zdobędziesz więcej informacji na temat kontaktu . Podczas .on istnieje. można odpowiednio zmienić swoje zachowanie. Przypomina to trochę poziom „zauważa­ nia w czteroetapowym modelu sukcesu (zob. jak nawiązać kontakt w sy­ tuacjach grupowych oraz kiedy i jak zaprzestać odzwierciedlenia. jeśli jest to niezbędne. calibration) oznacza w NLP sposób. Rozpoznanie wymaga wielu ćwiczeń. czy w ogóle . Zwróciliśmy już uwagę na konieczność dokładnej obserwacji (czujność sensoryczna) w celu zidentyfikowania i oceny kontaktu. Rozpoznanie (ang. a początkowo może się wydawać.

Nie sposób dowolnie odzwierciedlać takie niezależne od naszej woli zmia­ ny. powagę. jakkolwiek wy­ dawałoby się to sprzeczne z logiką. doświadczenia i zainteresowań oraz oddychania). „to prawda" czy „zdecydowanie tak". 2. Zwracaj uwagę na pozytywne stwier­ dzenia w rodzaju „zgadzam się". Zależne od prawej półkuli mózgowej uczucia czy też „chemia" nie stanowią jasnych przekazów.. uczyliśmy się o różnych obszarach. Dnia 4. obciążone małym ryzykiem sytuacje. co myślą o komunikacji. i mo­ żesz puścić to mimo uszu. układ ust.podekscytowanie. rozbawienie czy jakikolwiek inny. Z odrobiną praktyki jednak możesz się nauczyć zauważania owych wewnętrznych uczuć. przekonań i wartości. w których będziesz mógł eksperymentować. języka i stylu myślenia. Na przykład nawiążesz kontakt. Inne małe zmiany mogą obejmować . Jest to przykład ilustru­ jący mikrozmiany fizyczne. lecz z pomocą rozpoznania można odzwierciedlać stan. Spontaniczny komentarz Niektóre osoby powiedzą ci wprost. na których można nawiązać i rozpoznać kontakt (odzwierciedlenie fizyczne. że między tobą a daną osobą istnieje jakiś związek. Teraz czas na cztery nowe sposoby nawiązywania i roz­ poznawania kontaktu. 1.oprócz koloru skóry . . Zmiana koloru Zauważaj zmianę koloru skóry rozmówcy. jeśli będziesz nastawiony na rozpoznanie jedynie ukrytych wskazówek. a które — jeśli nie są stosowane — mogą zaniknąć. na który mogłyby wskazywać zmiany zachodzące w kolorze skóry. za które odpowiedzialna jest prawa półkula mózgowa. Być może będziesz musiał kilka razy zaryzykować i zaufać swojej intuicji. Wewnętrzne odczucie Możesz odnosić wrażenie. głosu. średnicę źrenic. „Nadajemy na tej samej fali" albo „Chyba czytasz w moich myślach" . Dzieje się tak za sprawą naturalnych umiejętności intuicyjnych.80 Dzień 5.także oddychanie. o których mówiliśmy podczas Dnia 4. Decyduj się więc na proste. napięcie mięśni twarzy i nieznaczne ruchy kończyn. . jeśli odzwierciedlisz nastrój danej osoby . poruszenie. którego są objawem. 3.

pozostając w kontakcie.Techniki komunikacyjne 81 mogą wskazywać na istnienie silniejszego kontaktu. aby nakłaniać. Termin d o p a s o w a n i e stosowany jest w NLP do opisania odzwierciedlenia jako procesu ciągłego. niemal odruchowej harmonizacji. gdy rozmówca nie udziela dokładnych komentarzy. a także języka. aby uzyskać swoje komunikacyjne cele czy wyniki. j e s t e ś z tą osobą. Dopasowanie i prowadzenie Poprzez dopasowanie i prowadzenie można nawiązać i utrzymać kontakt. do wykorzystania na przykład podczas ważnych negocjacji. kiedy musi dojść do poro­ zumienia wielu stron. można wykorzystać także harmonizację doświadczenia. cechy.p r o w a d z i s z zachowanie. Podczas p r o w a d z e n i a . na przykład szybkość mówienia. Mówiąc inaczej. Z pomocą dopasowania i prowadzenia można mierzyć istniejący kontakt. jak to omawiali­ śmy podczas Dnia 4. stopniowo zmieniasz swoje zachowanie tak. Jest to więc raczej umiejętność strategiczna. ton głosu czy gestykulacja. Znajdujesz w osobie. do których będziesz się dopasowywał. trzeba samemu rozpoznawać i interpretować takie spon­ taniczne wskaźniki kontaktu. wpływać i tak dalej . z którą chcesz nawiązać kontakt. żeby druga osoba intuicyjnie je odzwierciedlała albo „naśladowała" ciebie. „Dopasowuje się" do ciebie. ce­ chy głosu czy język. W bardziej for­ malnych sytuacjach albo wtedy. W prze­ ciwieństwie do natychmiastowej. Następny podrozdział zajmuje się dokładniej tym zagadnieniem. a ty go „prowadzisz". jak również wywołać zmiany u jakiejś osoby. Umiejętność prowadzenia Niekiedy rozmówca zaczyna naśladować niektóre twoje ruchy. Aczkolwiek dopasowanie zazwyczaj stosowane jest w aspekcie fizycznym. co mierzone jest jego głębokością.słowem. Mówiąc inaczej. Kiedy go nawiążesz . . podczas harmonizacji bądź dopasowywania n a ś l a d u j e s z zachowanie w celu nawiązania kontaktu. przekonań i wartości. 4. Twój sukces w prowadzeniu danej osoby zależy od jakości stwo­ rzonego przez ciebie kontaktu. dopasowanie ma charakter długofalowy.

że przyjęcie spokojnej i wyciszonej postawy może jeszcze pogorszyć sytuację (choć niektórzy psychologowie twier­ dzą. Harmonizacja sprawdza się na przykład wtedy. ton głosu i tym podobne? Jeśli nie. musisz powrócić do prostego dopasowania. Najpierw więc d o p a s u j się do ich zachowania i nastroju (w granicach rozsądku. Umiejętność dopasowania i prowadzenia można ocenić. gwałtownymi ruchami. możesz poprowadzić drugą osobę do zmiany nastroju. Za pomocą słów i mowy ciała daj jej do zrozumienia. że nawiązanie kontaktu możliwe jest dzięki częściowemu bądź skrzy- .82 Dzień 5. Jeśli teraz druga osoba za tobą podąża. że na początku musisz w pewnym stopniu zachowywać się tak jak druga osoba. Oznacza to więc. czy druga osoba za nim podąża. że wczuwasz się w jej położenie. to dzięki prostemu odzwierciedleniu język twojego ciała będzie pokazywał to samo. aby nawiązać kontakt. aby wprowadzić zaplanowane zmiany. Zmień troszkę swoje działanie i zaobserwuj. zwłaszcza w skrajnych przypadkach). nawet jeśli wydaje się. Zdrowy rozsądek podpowiada nam wówczas. nie oceniając jej działań. głos czy język. Jeśli na przykład czyjś język ciała sugeruje przygnębienie. a potem spróbować jeszcze raz. gdy masz do czynie­ nia z osobą zdenerwowaną czy zestresowaną. a także decyzje. pomagasz jej w odzyskaniu lepszego nastroju. że jest inaczej). Zawsze jed­ nak dostrojenie pomaga w nawiązaniu kontaktu. że sytuacja nie sprzyja efektywnej komunikacji. aby nawiązać kontakt. możesz stwierdzić. Mając do czynienia z zachowaniami skrajnymi. Stopniowo dopasowując i wprowadzając pozytywną postawę zewnętrzną.rób to samo. toteż zmieniając postawę ciała. masz dowód na to. Dopasowanie i prowadzenie trudnych osób Zasady odzwierciedlania i kontaktu obowiązują zawsze. że nie jest ci obojętna. podejście. Dopasowuj. którego potrzebujesz. Następnie p r o w a d ź ich do osiągnięcia swoich (oraz prawdopodobnie również ich) celów. punkt widzenia. Na ogół podenerwowanie przejawia się ekspresyjnymi. Między fizycznością a uczuciami istnieje ścisły związek. Stosując prowadzenie. Czy przyjmuje to samo zachowanie. Jeśli szeroko gestykuluje . że istnieje kontakt oraz że masz umiejętności prowadzenia. oczywiście.rób to samo. Jeśli mówi szybko . Odczekaj trochę. możesz wpływać na zachowania drugiej osoby oraz jej uczucia.

Następnie stopniowo zmieniaj po jednej cesze i czekaj. Zawsze jednak najpierw dopasowuj. by łatwiej było skutecznie się komunikować. ton głosu. Możesz nie iść na całość. Dopasowanie i prowadzenie w praktyce Dopasowanie i prowadzenie może okazać się przydatne w wielu sytuacjach. bo w przeciwnym razie nie będziesz mógł efektywnie prowadzić. wartości i przekonania powinna mieć ta osoba. aż druga osoba zacznie po­ dążać za tobą. aby osiągnąć zamierzony przeze mnie cel? Na przykład: powinna stać czy siedzieć. Poprowadź ją do takiego poziomu gestykulacji. który być może i dla niej okaże się korzystny. stać . że należy harmonizować tylko do poziomu potrzebnego ci do prowadzenia. kiedy jest się jego przewodniczącym • radzenie sobie ze stratą bliskiej osoby • przekazywanie złej wiadomości • radzenie sobie z nieposłusznymi dziećmi • dbanie o nastrój załogi • panowanie nad ważnymi negocjacjami • „otwieranie" niekomunikatywnej osoby • przekonywanie • zmienianie nastroju danej osoby na bardziej sprzyjający komunikacji: poważniejszy. być spokojna czy pobudzona. lżejszy i tak dalej w każdej sytuacji musisz zadać sobie pytanie: „Jaką postawę ciała. Pamiętaj o swoim celu. sprzyjający zakupowi nastrój • uspokajanie rozgniewanego klienta lub członka personelu • poprawianie humoru zdenerwowanego szefa • opanowywanie napiętej sytuacji • ustalanie tonu spotkania. wysokości głosu oraz pozycji ciała (doprowadź do tego.). otwarta czy wycofywać się.Techniki komunikacyjne 83 żowanemu odzwierciedleniu (zob. W wypadku skrajnych zachowań pamiętaj też. ruchy. żeby usiadła albo przy­ najmniej stała spokojnie). a mimo to osiągnąć rezultaty. Dzień 4. na przykład: • wprowadzanie miłej atmosfery przy rozmowach wstępnych o pracę • wprowadzanie potencjalnych klientów w pozytywny.

ruchy. lecz do stworzenia nastroju sprzyjającego ko­ munikacji. kiedy nawiązujesz kontakt z kimś.jeśli wolisz . powinieneś mówić powoli i cicho. Na przykład trzeba będzie uspokoić trochę osobę nadaktywną. przyłączając się do świata (lub . poziom głosu i prędkość mówienia. że rozpoczynasz. z którą wchodzisz w kontakt. który potem umożliwiłby ci osiągnięcie zamierzonego celu. Nie mają znaczenia żadne okoliczności . w zależności od nastroju własnego i osoby.trzeba będzie odpowiednio umotywować osobę bierną. Wówczas wysiłki w celu prowadzenia będą nawet bardziej skuteczne. aby osiągnąć cel?" Oczywiście przy tak wielu zmiennych będziesz musiał prawdopo­ dobnie dokonywać pewnych zmian w tym procesie. Zgodnie z klasycznymi metodami komunikacji.dzieląc go) drugiej osoby. Stopniowo zwalniaj i włącz do tego ręce oraz ruchy ciała. stosując omawiane zasady harmonizacji. czekając. tym większy możesz wywołać gniew. możesz na­ wiązać kontakt również podczas bardzo ożywionych dyskusji. Kolejny krok w omawianym wypadku to na przykład poprowadzenie osoby do pokoju czy biura. kto przypomina gejzer energii. do poziomu umoż­ liwiającego lepszy dialog i dwustronną komunikację. Na twoim miejscu czułbym to samo". że musisz zająć się poirytowanym gościem hotelowym. Jakiż to współmałżonek nie zna wpływu chłodnej. że starasz się wczuć w jej trudne położenie. Podążając w tym kierunku. im bardziej jesteś opanowany. rzeczowej reakcji na emocjonalny wybuch partnera? Reguła podobnych reakcji oznacza. czy się poruszać? Którą z tych cech powinienem dopasować i prowadzić. aż druga osoba zrobi to samo (jest to powszech­ na tendencja do nieświadomej i naturalnej harmonizacji z innymi). Stosuj sformułowania typu: „Wiem. . Kiedy druga osoba stwierdzi.84 Dzień 5. Nie zmierzaj od razu do nawiązania kontaktu. Stopniowo ściszaj głos. w którym lepiej możesz się uporać z jej potrzebami oraz swoimi obowiązkami. Nie siedź wygodnie w fotelu albo nie trzymaj rąk skrzyżowanych na piersiach. Dlatego też musisz przynajmniej częściowo odzwierciedlać jej postawę ciała. Następnym krokiem może być mówienie wolniej i niżej. Załóżmy. Paradoksalnie. co czujesz. nie dając się wyprowadzić z równowagi. masz szansę na zupełnie niezwykły kontakt.cokolwiek może wyzwolić emocje w określonych momentach u określonych osób w określonych hotelach. W rze­ czywistości jednak. Może też zdarzyć się sytuacja odwrotna .

być może stwierdzisz. prezentacji czy innej interakcji). Przewodniczący-spotkania najprawdopodobniej zastosuje umie­ jętności dopasowania i prowadzenia. o których uczyłeś się podczas Dnia 2. spotkaniu. rozpoczynając od wspólnego mianownika. które tu poznajesz. co do tej pory wydawać ci się mogło wrodzonym.Techniki komunikacyjne 85 możesz nawiązać i podtrzymać kontakt . Dopasowanie i prowadzenie w grupach Kiedy komunikujesz się w dużej grupie. możesz doskonale naśladować to. wartości i do­ świadczenia. Nigdy nie zapominaj o swoim nadrzędnym celu (czego pragniesz) oraz celu obecnej komunikacji (czego oczekujesz po tym konkretnym wywiadzie. Dopasowanie i prowadzenie w grupach jest również do pewnego stopnia możliwe. że harmonizowanie tak wielu zachowań i głosów nie jest takie proste. Wybierając i stosując umiejęt­ ności. oczarowywania i wygrywania. Skuteczne porozumiewanie się ma olbrzymi wkład w twój ogólny sukces w pracy czy w życiu prywatnym. takimi jak dopasowanie i prowadzenie. chociaż każdy uczestnik spotkania . opieraj się na znanych ci już zasadach. włączając w to dążenie ku obopólnym korzyściom oraz szanowanie cudzej mapy świata. seminarium czy jakakolwiek inna sytuacja gru­ powa).. jak to omawialiśmy podczas Dnia 4. genetycznie uwarunkowanym talentem. Twoje cele powin­ ny odpowiadać sześciu kryteriom dobrze określonego celu. dostrzeżesz praktyczne zastosowanie umiejętności harmonizacji (najprawdopodob­ niej jednak używane nieświadomie). Nie wychodź poza swoje umiejętności dopasowania i prowadzenia. Przejmując i stosując skuteczne strategie komunikacji. Posługując się umie­ jętnościami interpersonalnymi.wstępny warunek skutecznej zmiany zachowania. czyli wspólnych przekonań i doświadczeń. Obserwując osobę obdarzoną naturalnymi zdolnościami do rozłado­ wywania napiętej sytuacji. Niemniej jednak możesz harmonizować przekonania. Duże grupy Rozważmy przykład formalnego spotkania (choć równie dobrze mo­ głyby to być warsztaty. udoskonalisz jeszcze bardziej swoje dobrze sformułowane cele oraz pomnożysz sukcesy..

Kieruj się na podstawowy poziom . Jeśli chodzi o temperament. Na przykład najpierw możesz wzbudzić ich ciekawość. ustał występujące w grupie podobieństwa. Zacznij od ich poziomu. Wygłoś kilka podzielanych przez wszystkich opinii. na przykład lunch. głos czy predykaty sensoryczne. nie staraj się być „wszystkim dla wszystkich". że do swojej dyspozycji masz całe kontinuum harmonizacji. wiara w to. potem sprowokować ich zaangażowanie i ostatecznie doprowadzić do przyjęcia założonych przez siebie celów. trzymanie się swoich wartości i wyrażanie ich w swym postępowaniu wpływa na każdą. prowadząc.86 Dzień 5. przekonania i wartości niż na zachowanie. Pamiętaj. Na każdym poziomie prowadzić ich będą tak twoje zachowanie. Zwracaj szczególną uwagę na tych. szczere zachowania. następnie skupić ich uwagę. nawet bardzo dużą grupę. którzy swoją nie dostrojoną postawą czy ogólnym zachowaniem manifestują brak kontaktu z większością . prowadząc wybraną osobę. Na przykład nie bądź zbyt ożywiony i nastawiony na działanie. co się mówi. Zacznij od dopasowania doświadczeń. wspólne doświadczenie. powoli zmieniaj swoje zachowanie. Jest to harmonizowanie doświadczenia albo ustalanie ram rzeczywistości — będzie o nich mowa podczas Dnia 15. po­ wiedz im na przykład o korzyściach płynących z tej zmiany. jeśli pozostali są mało­ mówni i wycofują się. Rób to za pomocą ma­ łych kroków. wspólne źródła przyjemności czy zdenerwowania (na przy­ kład wygodne bądź niewygodne otoczenie). Dopasowanie i prowadzenie w sytuacjach grupowych wymaga większego nacisku na wspólne doświadczenia. Odzwierciedlenie „wspólnego" doświadczenia. Następnie poprowadź ich od wspólnego doświadczenia. Małe grupy W małych grupach możesz wchodzić w relacje z pojedynczymi osobami i dzięki nim mieć wpływ na całą grupę. dla którego tu się zebraliście. Jest to praktyczne zastosowanie tendencji osób wchodzących w skład grupy do podobnego zachowywania się. jak i słowne sugestie.wspólny cel. Jeśli chcesz nakłonić ich do większej uwagi i zaangażowania. Jednocześnie dopasowuj ogólne zachowanie grupy. Stosuj tę samą zasadę. maniery czy preferencje sensoryczne. przekonań i wartości do upatrzonego przez siebie celu. ma wpływ na jego przebieg. Następnie.

Kiedy to już się stanie. lecz druga osoba nie poświęca mu odpowiednio dużo uwagi. a nie usiłując zmieniać zachowania negatywne. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy. W tym wypadku znowu pozwól swoim „delegatom" na przeprowadzanie większości procesu. które będą od­ działywać na ich kolegów. Zaczyna się to dziać automatycznie.zajmuje ważną pozycję. Zaprzestanie odzwierciedlania Już podczas pierwszych prób nawiązania kontaktu zaczniesz zauwa­ żać brak odzwierciedlania. Wydobywaj z nich wspierające zachowania. Postaraj się o nawiązanie kontaktu wewnątrz grupy. Możesz także nawiązać kontakt. gdy osoba ta ma znaczenie w grupie . dopasowując zachowania pozytyw­ ne. Znajdź przywódcę. który chcesz narzucić grupie. która twoim zdaniem prowadzi donikąd Zmienić kierunek konwersacji Skupić uwagę pozostałych osób Chwilowo przerwać komunikację z jakiegoś powodu Zakończyć związek Może nawiązałeś dokonały kontakt. głosu i ogólnego zachowania ze swoim punktem wi­ dzenia. które już nawiązały kontakt.aby przerwać kontakt. że proces taki odbywa się bez przerwy. Kiedy przyjrzysz się bliżej otaczającym cię osobom. W takim wypadku musisz uważnie dokonać odzwierciedlenia osób. jest z jakiegoś powodu ważna albo ma silną osobowość. Wówczas twoje zadanie będzie polegało na jego podtrzymywaniu albo doprowadzeniu do oczekiwanych rezultatów. wymiana myśli czy rozmowa na abstrakcyjne tematy mogą stanowić dobrą podstawę komunikacji.Techniki komunikacyjne 87 grupy. stwierdzisz. Taki wpływ nawet na jedną nie zharmonizowaną osobę może oznaczać sukces . w miarę nawiązywania coraz lepszego kontaktu. lecz same w sobie . dzięki czemu każdy jej członek będzie sam go wzmacniał. Możesz jednak zaprzestać odzwierciedlenia pozytywnie . Weź ich na celownik i odzwierciedlaj ich zachowanie w celu nawiązania kontaktu.twój i grupowy. Dlaczego jednak miałbyś to robić? Na przykład żeby: • • • • • Zakończyć komunikację. prowadź ich do zgrania postawy ciała. Na przykład dobre samopoczucie spowo­ dowane czyjąś obecnością.

Możesz na przykład przybrać inną pozycję ciała. którą masz do przekazania. a nie na podobieństwach. Nagła. Zauważ efekt stopnia dysharmonizacji. Postępując tak. Ponownie musisz odpowiednio dobrać swoje techniczne umiejętności interpersonalne do dobrze określonych celów. Przygotowuje ją na ważną informację. nieznaczne odwrócenie wzroku. nie są efektywną komunikacją. wystawiasz na próbę związek. Wielu skutecznych szefów intuicyjnie stosuje odzwierciedlenie i jego przerywanie. że chcesz wstać. Próbuj dysharmonizować każde zachowanie czy rodzaj głosu. Możesz wypróbować ją w różnego rodzaju sytuacjach zawodowych. da­ jąc do zrozumienia. Podglądaj ich i wzoruj się na ich zachowaniu. Egzamin zdają również delikatniejsze sposoby. zmienić ton głosu czy zachowanie.88 Dzień 5. znaczące przerwy w rozmo­ wie. lecz być może mieści się to w granicach wyznaczonego przez ciebie celu. aby pokazać. jeśli tego chcesz. nagle kończy rozmowę. kiedy ktoś podczas rozmowy z tobą na spotkaniu towarzyskim spoglądał ponad twoim ramieniem za ciebie. Jak można zaprzestać odzwierciedlenia? Jest to w zasadzie proces odwrotny do odzwierciedlenia. wiesz. W takiej sytuacji czasowe zaprzestanie odzwierciedlenia wywołuje efekt podobny do niewielkiego kuksańca. Możesz też robić długie. że masz teraz myśli zajęte czymś innym i że rozmowa się skończyła. . dzięki której można osiągnąć zamie­ rzone cele. Możesz też spoglądać w innym kierunku. Połóż dłonie na stole i pochyl się lekko w przód. Koncentruj się jednak na różnicach. aby pokazać. łagodna dysharmo­ nizacja może spowodować przywrócenie uwagi i poprawę komunika­ cji. Jeśli kiedykolwiek byłeś w sytuacji. że ta delikatna dysharmonizacja może oznaczać: „Nie chcę się angażować w tę rozmowę". który przywołuje z powrotem jej uwagę. Duża dysharmonizacja. że spotkanie dobiega końca. każde działanie wskazujące na zajmowanie się czymś innym czy rozproszenie. W sytuacjach skrajnych można po prostu wstać i skierować się ku wyjściu.

wzajemnym zaufaniu i od­ powiedzialności. a mimo to pozostają w głębokim związku. kogo zawiedziesz. przestanie cię lubić ten. Pamiętaj o dobrze określonych celach z Dnia 2. Miej czyste intencje. zasadzie szacunku. aby druga osoba cię polubiła. Każdy następny dzień opiera się na tym. z których czerpać będziecie obopólne korzyści. Władza i manipulacja Dzięki dopasowaniu i prowadzeniu można wiele osiągnąć. Musisz być osobą kompetentną i godną zaufa­ nia. lecz także na później . Związek jako cel Stworzenie związku wymaga znacznie więcej niż jedynie dłuższej perspektywy czasowej. Jest to tak zwany marketing oparty na związku interpersonalnym i na omawianej podczas Dnia 4.Techniki komunikacyjne 89 Tworzenie związków Nawiązywanie kontaktów nie jest tożsame z tworzeniem związku. Postępuj konsekwentnie i odpowiedzialnie. Na przykład sprzedaż zakłada nawiązanie takiego kontaktu. Nad związkiem trzeba dłużej pomyśleć i popracować. opłaca się stosować te techniki mądrze i przemyślanie. Aby stworzyć wartościowy związek. o którym mógłbyś zapomnieć. czego uczyłeś się wcześniej. Musisz jednak umieścić swoje umiejętności nawiązywania kontaktu w kontekście rezultatu — czego się spodziewasz po tym związku? Ten rezultat na pewno mieści się wyżej w twojej hierarchii niż jednostkowy cel komunikacji. Niezależnie od panującej między wami więzi. Jednocześnie twój cel w postaci związku powinien pozostawać w zgodzie z innymi głównymi celami. Nawet zakochane pary czy bliscy współpracownicy czasami nie mogą się porozumieć. Dlaczego chcesz prowadzić? Jak twoje prowadzenie wpłynie na inne osoby i ich interesy (konsekwencje)? Być może przy jakiejś okazji uda . Nawet znacznie różniące się temperamentem osoby wchodzą ze sobą w długie związki oparte na kompetencji. nie tylko na czas składania pierwszego zamówienia. chyba że mówimy o związku przejściowym i stworzonym ad hoc. należy kontakt uczynić częścią większego celu.kiedy można będzie powtarzać zamówienia. gdyby wymagała tego realizacja długofalowego rezultatu.

Spójne odzwierciedlanie To. Przestrzegaj więc zasad szacunku i nie rób nic na siłę podczas komunikacji. dopasowanie i prowadzenie pomoże w niemal każdej sprzedaży. . spotkaniu firmowym czy sytuacji. Na podstawie tych samych badań wiemy również. do jakichkolwiek rezultatów komunikacji czy związku.90 Dzień 5. Spójność trudno udawać. ci się „zamanipulować" daną osobą. Samo narzędzie procesu nie może manipulować . że jeśli odnotowujemy taki roz­ dźwięk. a nie słowa. zazwyczaj będą prowadzić do braku spójności przy wyrażaniu wyników i wartości. Wymaga to s p ó j n o ś c i . Stosowana umiejętnie. Ludzie manipulują innymi. która go używa. Niekiedy. Po prostu jesteśmy wyczuleni na sygnały komunikacyjne. że choć ludzie nie zawsze zauwa­ żają. w której można się czegoś nauczyć. stosując NLP. że tak naprawdę same słowa odpowie­ dzialne są za zaledwie siedem procent skuteczności naszej komunikacji bezpośredniej. to za prawdę uważamy raczej zachowanie.. Problemy związane z konsekwencjami. co mówisz i jak mówisz (towarzyszące temu zachowanie. i 3. czy jest to prezentacja na forum. niezależnie od tego. z tobą włącznie. musimy się opierać pokusie manipulacji.jedynie osoba. na dłuższą metę jednak ucierpiałby na tym wasz związek. brzmienie głosu i tak dalej). za pomocą różnego rodzaju perswazji. to na ogół instynktownie wyczuwają rozdźwięk pomiędzy słowami i fizjonomią mówiącego. musi z sobą harmonizować. czy też rozmowa w cztery oczy. mając określone intencje. Jeśli intencja jest korzystna dla obu stron. Możesz to przetestować. profesjonalnie i moralnie jednoznacznie. iż jakieś zachowanie zostało przejęte. negocjacjach. Badania dowodzą. Spójna komunikacja prowadzi do niezwykłych rezultatów. stosując kryteria celu opisane podczas Dni 2. jest potężnym narzędziem komunikacji. mowę ciała. opi­ sane podczas Dnia 3. Ro­ bią to od wieków. Inne badanie dowodzi.

a który chciał- . najpierw zadbaj o kontakt. w jakich sytuacjach chciałbyś przerwać spotkanie czy wy­ wiad. które mogą nareszcie zrozumieć i celowo zmienić swoje myśli i uczucia. Zadanie na dziś • Wypróbuj umiejętności rozpoznawania . Nie spiesz się za bardzo. Obecnie model NLP (zob.) pozwala nam rozważać subiektywne doświadczenie. Lingwistyczne aspekty myślenia od lat mają określoną strukturę. Nie pozostaje to bez znaczenia dla całego obszaru NLP. dopasowuj. Początkowo może ci się to wydawać trudne. i wypróbuj poznane metody zaprzestania odzwierciedlenia. • Kiedy nabędziesz trochę wprawy w odzwierciedleniu. Możemy również stosować specyficzne terminy i opisy doty­ czące procesu myślowego. • Pomyśl. dopasowuj. Model pięciu zmysłów NLP zazwyczaj wydaje się sensowny każdemu.Techniki komunikacyjne 91 Założenie na dziś Doświadczenie ma strukturę. subiektywna część „neuro" .dopasowuj. ale oparte na strukturze. Poza tym jest również waż­ ne dla pojedynczych osób. • Pomyśl o jakimś związku. który jest dla ciebie ważny. zyskujemy w ten sposób trochę kontroli nad nieprzewidywalnym i irracjonalnym światem i niezliczonymi mapami percepcyjnymi innych. Właśnie zaczęliśmy czerpać z naszego osobistego doświadczenia.umysł . poeksperymentuj z prowadzeniem.wciąż opiera się wszelkim metodom naukowym. jako że stanowi podstawę przyszłych rozważań. lecz szybko zaczniesz dostrzegać różne rzeczy bez specjalnych przygotowań. pozostające do tej pory poza zrozumieniem niewtajemniczonych. kto łatwo identyfikuje się z tym podejściem do myślenia. Dzień 1. podczas gdy tajemnicza. Wszystko to ma wpływ na nasze za­ chowanie i osiągane rezultaty.

Pomyśl o związku w świetle założenia Dnia 1. byś poprawić.92 Dzień 5.: „Mapa nie jest terytorium". Zastosuj umiejętności nawiązywania (bądź ponow­ nego nawiązania) kontaktu. .

wzrokiem. jak odczuwamy czy tworzymy reprezen­ tację rzeczywistości w swoim mózgu oraz jak istotne są nieświadome myśli i zautomatyzowane zachowania. Dzisiaj zajmiemy się dokładniej podstawowymi zmysłami albo systemami reprezentacji. z którym spotkałeś się podczas Dnia 1.. z którymi się komunikujesz. słuchem i czuciem.W • • • • • • tym rozdziale: Widzieć za pomocą mózgu Zaufać własnemu autopilotowi Systemy reprezentacji Rozpoznawanie preferencji sensorycznych Ruchy oczu Synestezja Podczas Dnia 1. . poprzez które postrzegamy własny świat . Model NLP. wprowadziliśmy pojęcie „doświadczenia subiek­ tywnego". o którym mówiliśmy podczas Dni 4. Widzieć za pomocą mózgu Zastanówmy się najpierw. Nauczysz się też rozpoznawać preferencje sensoryczne .swoje oraz osób. Ukazuje także myślenie jako system dynamiczny. i 5. nadaje twojemu subiektywnemu doświadczeniu pewną strukturę. zilustrowane modelem NLP. Jest to kolejny istotny aspekt kontaktu.

Zgodnie z modelem NLP To mózg. postrzegając nawet małą część zewnętrznego świata. NLP umożliwia więc większą kontrolę widzenia mózgu. W rzeczy­ wistości nasze narządy sensoryczne mają fizyczne ograniczenia. co postrzegamy. wpły­ wające na naszą percepcję. gdy wsiądziesz do samochodu. z pewnością nie służy owocnym związkom. Następ­ nym razem. odpowiedzialny jest za to. Tak więc. gdzie przechowujemy nasze doświadczenia oraz powstałe na ich gruncie przekonania i wartości. a nie oczy. prawdziwe „odbieranie" zachodzi w mózgu. Niemniej jednak nawet powyższy opis jest uproszczonym obrazem tego niezwykle skomplikowanego procesu sensorycznego. Cecha ta więc z założenia pozbawia nas doświadczania świata fal ultrafioletowych i podczerwonych. Nawet ten system jednak może cię zawieść w skomplikowanym nowoczesnym świecie relacji międzyludzkich. pomagają w uproszczeniu i klasyfikowaniu bom­ bardujących nas zewsząd danych. Te same filtry percepcyjne. ponieważ dostarcza więcej odpowiedzi na otoczenie i ludzi. zaczynamy naprawdę „widzieć". co spostrzegły nasze oczy. . możemy działać bardzo szybko i wydajnie. że za kierownicą znajduje się ktoś naprawdę niezwykły.94 Dzień 6. Mamy przecież do dyspozycji zdumiewająco mądry system. Na przykład szybkie wyciąganie wniosków. Jesteśmy na przykład obdarzeni umiejętnością widzenia zaledwie ułamka długości fal świetlnych docierających do nas. Tylko wtedy. gdy fale świetlne o odpowiedniej długości dotrą do wzrokowego obszaru kory mózgowej. które prowadzą do uogól­ nień i zniekształceń. W najlep­ szym wypadku tworzymy reprezentację czy interpretujemy innych oraz świat zewnętrzny według naszych osobistych kryteriów — opisywanych w modelu NLP filtrów percepcyjnych. choć zapewne pozwala zaoszczędzić trochę cennego czasu. Niezależnie od stopnia złożoności organów percepcyjnych. a raczej i n t e r p r e t o w a ć to. zanim jeszcze zaczną filtrować zewnętrzne dane. pamiętaj.

możemy zapewnić naszym działaniom zarówno skuteczność. W rzeczywistości najczęściej jest tak. jak i wydajność. to nie moglibyśmy myśleć jednocześnie o wszystkich etapach danej operacji. czego ta k naprawdę nie chcemy. W jednej chwili możemy ogarniać świadomością zaledwie garstkę spraw. gdy stoimy przed nową sytuacją bądź zdarzeniem. jak irracjonalna byłaby to interpretacja czy klasyfikacja.robimy to. . Na ogół nie wiemy. na przy­ kład. Polegamy na znanych wzorcach myślenia i za­ chowania. najprostsze działania. musi stać się nawykiem.nie myślimy o wykonywanej czynności. takie jak wyciągnięcie ręki po szklankę czy złapanie piłki. Nawet jeśli wiedzielibyśmy. najczęściej jesteśmy nieświadomi nieustannie zachodzącego procesu. Świadomie i rozmyślnie oceniając owe systemy. Wszystko więc musi mieć jakiś projekt czy program. Inne punkty widzenia czy sposoby działania oznaczają zmianę. uruchamiają setki doskonale skoordynowanych mięśni. kiedy myślimy i działamy zgodnie z nawykami. i nie robimy tego. że jeśli się staramy myśleć o jakiejś umiejętności podczas jej wykonywania. bez względu na to. że jesteśmy służącymi. j a k i e są nasze cele. a nie panami swoich myśli 1 celów. Spróbuj. który odpowiedzialny jest za inne zachowania nawykowe. ta zaś narusza naszą wygodną wersję rze­ czywistości. jak zawiązać krawat! Najczęściej polegamy na własnym „autopilocie" . zademonstrować przed grupą.Nadawanie sensu własnemu światu 95 Zaufać własnemu autopilotowi Oczywiście jest to proces przebiegający automatycznie. Choć być może zdajemy sobie sprawę z naszych zamiarów (przynajmniej ich części). co powinniśmy bądź moglibyśmy.pod względem fizjologicznym . Niestety. a nie nad beznadziejnie skomplikowanym procesem ich osiągnięcia. nierzadko mamy poczucie. co robimy. Pominąwszy nawet najbardziej podstawowe funkcje fizjologiczne (na przykład oddychanie czy trawienie). to nic się nam nie udaje. Większość naszych działań zależy więc od nieświado­ mości. Świadomość musi włączyć się jedynie wtedy. a każdy okruch docierającej do nas informacji sensorycznej od razu umieszczamy w odpowiedniej przegródce. Robimy to. Nasz umysł zdaje się mieć własny umysł. aby zastanowić się nad tym. jak . To również po­ zostawiamy automatycznemu systemowi kontroli. Dzięki temu możemy wykorzystać potęgę myśle­ nia świadomego (nie więcej niż sześć fragmentów informacji w danej chwili).

na­ biera znaczenia i tworzy doświadczenie subiektywne . Słuchowy (S) . wyobrażanie. Pojęcie świadomości wykorzystuje ten sam sensoryczny model umysłu. Podstawowe nawet wiadomości na temat sys­ temów reprezentacji oraz ich właściwości pozwolą ci lepiej kontrolować swój umysł. smak. Mówimy o nich jako o modalnościach albo systemach reprezentacji . Nasze systemy reprezentacji działają trochę na zasadzie spe­ cyficznego języka opartego na doświadczeniu. Kiedy już w kontrolowany sposób będziesz interpretował rzeczywistość. wykorzystując owe modalności. co trafia do twojego mózgu przez organy percepcji. Wzrokowy (W) . Zajmiemy się obec­ nie systemem reprezentacji. Dzięki NLP zrozumiesz wszystkie te procesy i zaczniesz lepiej kontrolować swoje życie. snujemy wyobrażenia i myślimy. a potem również nad swoim zachowaniem. w jaki tworzymy reprezentację świata. możesz zacząć tworzyć swoje doświadczenie. to jednak reprezentację świata tworzymy we własny. system lustrzany. Możemy wykorzystać tę siłę neurologiczną w celu osiągnięcia kon­ kretnych.twoją r e p r e ­ z e n t a c j ę postrzeganego świata zewnętrznego. zaczniesz panować nad uczuciami. słuchowym i kinestetycznym. są kodowane i przechowywane za pomocą czterech głównych systemów reprezen­ tacji: 1. Systemy reprezentacji Czytałeś już o trzech głównych stylach myślenia: wzrokowym. o czym mówiliśmy pod­ czas Dnia 2. Pamiętamy.wzrok 2. Jakkolwiek wszyscy mamy mniej więcej takie same narządy zmysłów. gdy zastanawialiśmy się nad rezultatami. W jego skład wchodzą wszystkie procesy umysłowe: myślenie. zapamiętywanie. słuch.96 Dzień 6. Informacje ze świata zewnętrznego docierają do nas. dzięki czemu nauczysz się rozpoznawać preferencje sensoryczne danej osoby (preferowany przez nią system reprezentacji).słuch . niepowtarzalny sposób.. zapach i czu­ cie . Wszystko. Biorąc pod uwagę to.wzrok. Każdy z pięciu zmysłów . percepcja i świadomość. wartościowych celów.ma swój wewnętrzny równoważnik.to sposób.

czyli system reprezentacji. co widziałeś. Co ciekawe. a co za tym idzie . smakowy oraz zapachowy. co słyszałeś. Wzrośnie wzajemne .dwie różne. która jest jej najbliższa 1 łatwo dostępna. za pomocą którego docierasz do wspomnień. który bywa czasami nazywany rozmową z sobą. kiedy przypominasz sobie jakieś wydarzenie z ubiegłego tygodnia. Przede wszystkim każdy ma system wprowadzający. aczkolwiek większość z nas ma jakieś preferencje. Nie oznacza to. Po drugie. na ogół wchodzą w skład kategorii kinestetycznej. Co więcej. Sposób tworzenia i korzystania z map umysłu odzwierciedla prawdziwą osobowość. System reprezentacji to istotny element podobieństwa podczas na­ wiązywania kontaktu. coś.Nadawanie sensu własnemu światu 97 3. że myśli jedynie obrazami. czy coś. i w ten niezwykły sposób czasem są istot­ niejsze niż pozostałe trzy podstawowe zmysły.poprawę waszej komunikacji. DW. Określenie i korzystanie z sys­ temu podstawowego danej osoby umożliwi ci mówienie jej językiem. ruch 4. czyli predykaty.system podstawowy. zdarza się. Etykietki w stylu „wzrokowiec" mogą więc być czasami mylące. Jeśli spotyka się je w NLP. to czy najpierw pojawi się w twoim umyśle coś. dotyk. że zapach czy smak wyzwalają w nas jakieś odległe wspomnienia. która najczęściej myśli za pomocą obrazów i łatwo wyobraża sobie rozmaite rzeczy. co czułeś? Odpowiedź będzie zależała od twojego systemu wprowadzającego. podczas gdy u innych .. Spotkałeś się z tym tematem podczas Dnia 4.rozmowa z sobą Do tej pory nie wspominaliśmy jeszcze o ostatnim. Systemy wprowadzający i podstawowy Każdy używa bez przerwy wszystkich systemów reprezentacji. czyli zmysłu. Pozostałe dwa systemy. Preferencje te przejawiają się dwojako. Na przykład. odgrywają mniejszą rolę w codziennej komunikacji. za pomocą którego dociera do zgromadzonych informacji.czucie. Kinestetyczny (K) . mamy także preferowany sposób przetwarzania infor­ macji . lecz że woli reprezentację wizualną. charakteryzuje się podstawową preferencją wzrokową. systemy wprowadzający i podstawowy niektórych osób mogą wykorzystywać tę samą modalność. Osoba. kiedy omawialiśmy język sensoryczny. Dialog wewnętrzny (DW) .

wykorzystując zaledwie górną część płuc. można zharmonizo­ wać jej system reprezentacji na takiej samej zasadzie. Jak mówiliśmy podczas Dnia 5. zrozumienie. co mówisz. jak w wypadku jej postawy ciała czy zachowania. Jest to trudne zadanie i często prowadzi do powstania nieporozumień. Jak tego dokonać? Można szukać w jej zachowaniu pewnych wskazówek. mniej faworyzowanego stylu. by cię przez chwilę posłuchała. Używają . kto nie preferuje kinestetycznego sposobu myślenia. Reprezentacja wzrokowa Osoby faworyzujące modalność wzrokową najczęściej siedzą bądź stoją z podniesioną głową. Zazwyczaj siedzą pochylone w przód. która zazwyczaj percypuje słuchowo. nawiązać kontakt i komunikować się z nią. z większym prawdopodobieństwem będą podążały za tobą w kierunku innego. Rozpoznawanie preferencji sensorycznych Jeśli uda ci się rozpoznać preferencje sensoryczne danej osoby. Dlatego też korzyści wynikające z harmonizacji stylu myślenia w celu osiągnięcia lepszej komunikacji są oczywiste. albo mówić o uczu­ ciach do kogoś. dopasowując i prowadząc dużą grupę. dzięki którym łatwiej się zorientować w jej preferencjach. I tutaj można więc dopasowywać i prowadzić. co odpowiednio się „czuje" albo co „brzmi". Oddychają płytko.98 Dzień 6. że słuchacz musi „przetłumaczyć" to. musimy stosować cały szereg systemów reprezentacji. Wchodząc w kontakt z jedną osobą. odmalować jakiś obraz przed oczami osoby. są zorganizowane. Większość osób niechętnie zmienia swój ulubiony sposób myślenia. łatwiej odzwierciedlać. wykazując przy tym szybkie myślenie. Rozszerzanie doświadczenia o nowe systemy reprezentacji oznacza zazwyczaj wzajemne wzbogacanie map umysłu. Jednak gdy już nawiążesz kontakt. po­ układane i zadbane. Mówią na ogół szybko i dość piskliwie. a oczy mają lekko wzniesione. aby dotrzeć do każdego. wyprostowanymi plecami. Na przykład obraz zostanie przez niego przetłumaczony na coś. Z trudem przychodzi im zapamiętywanie instrukcji słownych. ponieważ najczęściej myślami błądzą gdzieś daleko. Na przykład da się nakłonić typowo „wzrokową" osobę do tego.. Stosowanie odmiennych systemów reprezentacji oznacza.

Łatwo rozprasza je hałas." Osoba taka interesuje się zawsze zewnętrznym wyglądem rzeczy. słuchając. jeśli wyrazisz taką prośbę. Dobrzy słuchacze. Mówią rytmicznie i melodyjnie. Dialog wewnętrzny Osoby o takich preferencjach spędzają większość czasu na rozmo­ wie z sobą. krok po kroku. często prowadzą we­ wnętrzny dialog.. Oddychają środkową częścią płuc. Wydaje się. nie mających bezpośredniego . tak jakby nasłuchiwały albo rozmawiały przez telefon. Budują skomplikowane zdania i lubują się w szczegółach. Zapamiętują sekwencyjnie. Często mówią powoli. oraz interesują się brzmieniem w ogóle.Nadawanie sensu własnemu światu 99 „wizualnych" słów (predykatów). Reagują na nagrody materialne i dotyk. posługując się przemyślanymi sformułowaniami. Często używają wyrazów abstrakcyjnych. że. Często stosują predykaty kinestetyczne i interesuje je odczuwanie rzeczywistości. niskim głosem.. wprowadzając w wypowiedź chwile ciszy. Ton ich głosu jest mniej piskliwy niż osób preferujących reprezentację wzrokową. Zapamiętują poprzez działanie. „przejście" jakiejś sytuacji. Osoby „kinestetyczne" podchodzą znacznie bliżej do rozmów­ cy niż osoby „wzrokowe".można zauważyć. czasami poruszając przy tym ustami. jak w rytm oddechów porusza się ich brzuch. Podczas rozmowy oczekują informacji zwrotnych. Bez problemu powtarzają swoje słowa. spoglądają w dół i w prawo. lubią słuchać czyjegoś głosu. Sto­ sują predykaty słuchowe. Reprezentacja kinestetyczna Osoby preferujące reprezentację kinestetyczna zazwyczaj oddychają bardzo głęboko . Reprezentacja słuchowa Osoby zazwyczaj posługujące się reprezentacją słuchową najczę­ ściej podczas myślenia poruszają oczami w linii poziomej. na przykład „Zamieniam się w słuch". i zazwyczaj lubią muzykę i rozmowy przez telefon. reagują na określone słowa i odpowiedni ton głosu. uczą się. Kiedy sięgają pamięcią wstecz. Podczas rozmowy przechylają głowę na bok. że ich procesy myślowe oraz mowa są znacznie wolniejsze niż osób preferujących reprezentację wzrokową. na przykład „Wyobrażam sobie.

sensorycznego odniesienia. Systemy reprezentacji i predykaty Mówiliśmy już o wyrazach sensorycznych. Nie słyszę własnych myśli. W miarę rozwi­ jania się twoich umiejętności obserwacji mogą ci one jednak pomóc w rozróżnianiu typów myślowych (zwłaszcza gdy zauważysz więcej cech wskazujących na konkretną preferencję). Odciąłem się od przeszłości. Wytrącił mnie z równowagi. Łatwo wejść z nią w kontakt. . Nie mogę się skupić. Powyższe profile są jedynie stereotypową ilustracją. czyli predykatach. jeśli nastawisz się na ich wyłapywanie. Wszystko poszło gładko. Zaiskrzyło między nami. Miała niezwykle barwne życie. Muszę zwolnić. przykładają wagę do logiki. U takich osób zauważamy cechy typowe dla innych podstawowych systemów reprezentacji. Wszystko poszło nie tak. w lewą stronę. Zmierzam donikąd. Patrzę w przyszłość z optymizmem.100 Dzień 6. Nawet silna preferencja któregoś z systemów nie musi koniecznie oznaczać wystę­ powania u danej osoby wszystkich typowych cech. Stracił z oczu istotę sprawy. szukają sensu.usłyszysz je codziennie. Wszystko na mnie spadło jak grom z jasnego nieba. Każdy z nas używa wielu takich sformułowań i figur stylistycznych . Być może dodasz kilka swoich ulubionych sformułowań do poniższych przykładów: On zawsze zauważa tylko jasne strony. Nie lubię wracać do przeszłości. W trakcie wewnętrznego dialogu często spo­ glądają w dół. Ponadto stanowią dobrą podstawę do rozwijania umiejętności harmonizacji. Mówiła zdenerwowanym głosem. Nie wygląda to najlepiej.

na przykład „zasmakować życia" czy „śmierdząca sprawa". klasyfikująca predykaty sensorycze według reprezentacji. Łatwo można je odzwierciedlić. Ruchy oczu Obserwacja ruchów oczu pomaga w określaniu preferencji sensorycznych danej osoby. które wydają się . W NLP poświęca się znacznie więcej uwagi ruchom oczu niż mowie ciała czy zachowaniom werbalnym. Tak jak wcześniej wspominaliśmy.Nadawanie sensu własnemu światu 101 Poniżej znajduje się dłuższa lista. NLP zazwyczaj traktuje oba te systemy reprezentacji jako składowe reprezentacji kinestetycznej. że usłyszysz stwierdzenia wska­ zujące na smakowe lub węchowe procesy przetwarzania informacji. n Inne modalności Od czasu do czasu może się zdarzyć.

wskazują na preferowany system reprezentacji. razem z omówionymi do tej pory cechami. że odwołuje się do swoich doświadczeń kinestetycznych. być może rozmawianie z sobą). że oczy to zwierciadło duszy. czyli tak. zauważysz wyraźne ruchy oczu w określonym kierunku. Reprezentacja „konstruująca" tworzy obrazy lub dźwięki. Znaczenie ruchów oczu Kiedy zapytasz kogoś. które zależą od jej procesów myślowych (wyobrażanie. Kiedy zadasz jakiejś osobie pytanie albo poprosisz. Ruchy oczu odzwierciedlają prawdopodobnie przetwarzanie informacji sensorycznych w różnych częściach mózgu (czego dowodzi emisyjna tomografia pozytronowa mózgu oraz sekcje zwłok pacjentów z uszko­ dzeniem mózgu). jakie wrażenie wywołuje dotyk aksamitu. prawdopodobnie spojrzy w dół i na prawo. za pomocą którego można określić. musimy odwrócić kierunki (zob. jak na ogół docieramy do naszych wspomnień wzrokowych.1). Kiedy zrozumiemy znaczenie ich ruchów. posługując się na przykład właściwymi predykatami sensorycznymi. Owe wskazówki tworzą pewien wzór. Oczywiście. Czasami mówimy. momentalnie spojrzy ku górze i w lewo. W wypadku DW jest to spoglądanie w dół i w lewo. że rzeczywiście lepiej można z nich odczytać prawdę niż ze słów danej osoby. Wyposażony w tę wiedzę mo­ żesz łatwo odzwierciedlać i nawiązać z kimś kontakt. czy osoba preferuje wzrokowy (w górę) czy słuchowy (na boki) system reprezentacji. Jeśli ma wzrokowy system wprowadzający. całkowicie godne zaufania. aby przywołała coś z pamięci. W praktyce niewidoczne i przeważnie nieświadome dla podmiotu ruchy oczu mają znaczenie tylko w styczności z inną osobą. przekonamy się.na przykład kiedy wyobrażasz sobie zupełnie nowy wystrój swojego pokoju. a nie przywołuje je z pamięci . czy osoba przywołuje z pamięci (w lewo). Wzór ten z kolei różni się w zależności od tego. przypominanie sobie. Reprezentacja kinestetyczna i dialog wewnętrzny odbiegają nieco od tego wzorca. czy też tworzy (w prawo) jakiś obraz. rys. kiedy spoglądająca osoba stoi przed nami. co wskazuje. zwłaszcza jeśli chodzi o przetwarzanie informacji. 6. . Wskazówką kinestetycznego systemu reprezentacji jest spoglądanie w dół i w prawo. W niektórych wypadkach ruchy oczu informują cię o czymś poza świadomością ich właściciela. Ruchy oczu.102 Dzień 6.

opisuje. będzie musiała najpierw umysłowo gdzieś go umieścić. trzeba będzie od nowa przejść przez cały proces. czasami może być bardzo mylący. zwłaszcza za pierwszym razem.Nadawanie sensu własnemu światu 103 Omawiane wzrokowe wskazówki systemu reprezentacji mają zasto­ sowanie w wypadku znakomitej większości praworęcznych osób oraz prawie zawsze u osób leworęcznych. Ruch oczu odzwierciedla sposób myślenia danej osoby. Wszystko staje się na ogół jasne. aby udzielić ta­ kich wyjaśnień. Na szczęście ruchy oczu nie są jedyną wskazówką. czy przypominała sobie coś. W pozostałych wypadkach należy pamiętać o odwróceniu kierunków: lewo dla W i S konstruowane oraz prawo dla W i S przypominane. jeśli osoba ta. Dlatego kiedy określisz. Takie „wyciąganie" może wymagać od ciebie rożnych form pytań. na której powinie­ neś polegać przy określaniu systemu reprezentacji. Kiedy poprosisz kogoś o „zoba­ czenie" czegoś. W zderzeniu z in­ nymi wskaźnikami jednak ruchy oczu są dobrym i godnym zaufania testem. Na dłuższą metę nie można przecież bez przerwy kontrolować ruchów oczu. bez wyjaśnienia pro­ cesów wewnętrznych. poproszona. na którym nie sposób oszukać. dzięki czemu lepiej możemy odnieść się do tego. a nawet usłyszeć. Są one niezależne od naszej woli . Na ogół takiej samej informacji dostarczy ci również słownictwo danej osoby (predykaty). jego oczy mogą wykonywać ruchy we wszystkich kie­ runkach. według jakiego wzorca zachowu­ je się dana osoba (z diagramu 6. . co działo się wewnątrz niej. Obserwacja samych ruchów oczu może do niczego nie doprowadzić. Na przykład zanim dana osoba stworzy wyobrażenie jakiegoś przedmiotu.stąd też ich szczególna wartość w określaniu preferowanego systemu reprezentacji. czy też wyobrażała sobie przyszłe zdarzenia. zanim go wewnętrznie „zobaczy". co mówi bądź czuje. instynktowny proces. ruchy oczu pomogą ci odkryć wszelkie nieprawdziwe informacje. Bezbłędnie wskazuje na system reprezentacji. możesz też potrzebować więcej wskaźników prze­ jawiających za określonym systemem reprezentacji. Niemniej taki szybki. Zazwyczaj.1 bądź jakiegoś innego). za pomocą którego opracowujemy informacje. a także wcześniej opisane cechy głosu i zachowania. poczuć.

lub dokonuje syntezy przechowywanych w pamięci obrazów. możesz zapytać: „Czy pamiętasz. Bardziej szczegółowe opisy wzrokowych wskazówek systemu repre­ zentacji znajdują się poniżej. Jak również przykładowe pytania. mające pomóc w ich dokładnym określeniu. Wydaje się. a nie do ukrytych wspomnień. Możesz powiedzieć: „Wyobraź sobie. a nie przywołać ją z pamięci. Aby potwier­ dzić tę wskazówkę. nie koncentrując na niczym wzroku. Aby upewnić się co do tego wskaźnika. dokonuje myślowego aktu twórczego. możesz na przykład zapytać: „Co to ja powiedziałem przed chwilą?" albo „Czy pamiętasz głos swojej matki?" Możesz też poprosić. Mówiąc dosłownie. że lewa strona przedstawionej na rysunku osoby jest twoją prawą. patrząc prosto przed siebie. gdyby ściany były jaskrawogranatowe w żółte pasy?" Przypominane obrazy Osoba przywołuje obrazy z pamięci. tak jakby spoglądały „przez" lub „ponad" drugą osobą. że w ten sposób docierają one do dostępnych informacji. Konstruowane obrazy Osoba buduje wewnętrzny obraz czegoś. Pamiętaj.1. Wzrokowe wskazówki systemu reprezentacji Wskazówki te przedstawione są na rysunku 6. jak wyglądał twój przyjaciel ze szkoły średniej?" Konstruowane dźwięki W tym wypadku osoba tworzy dźwięk.104 Dzień 6. Aby wywołać ruch oczu związany z zapamiętanym obrazem. Zauważ. . zapytaj: „Jak wyglądałby ten pokój. Musi więc zbu­ dować reprezentację. na przykład czyjś głos. aby przypomniała sobie jakąś ulubioną melodię. Przypominane dźwięki Tu dana osoba pamięta określone dźwięki z przeszłości. że twoja szefowa ma głos Kaczora Donalda". czego nigdy wcześniej nie widziała. którego wcześniej nie sły­ szała. albo syntetyzuje „znane" dźwięki w nową całość. że niektóre osoby docierają do wspomnień wzrokowych.

ten wzór ruchów oczu widoczny jest podczas od­ czytywania własnych uczuć. Możesz zapytać: „Co czujesz. gdy dotykasz mokrej flaneli?" albo „Wyobraź sobie. czyli elementy składające się na modalność kinestetyczną. W tych sytuacjach reprezentacja obejmuje ruch ciała oraz wrażenia dotykowe.Nadawanie sensu własnemu światu 105 Doznania kinestetyczne Jak widzieliśmy. że zjeżdżasz po wypolerowanej poręczy". takie . Do reprezentacji tej zalicza się też uczucia (emocje).

„wyobraź sobie"). natomiast wzmianka o liściach szumiących na wietrze wyzwoli system słuchowy. jak opisuje teoria). Już samo nakierowanie osoby na kolor spowoduje zaangażowanie systemu wizualnego. jakiego rodzaju określeń najczęściej używa dana osoba. które wyłonią wprowadzający i podstawowy system reprezen­ tacji. Po prostu obserwuj i słuchaj. W niektórych sytuacjach silne . Używaj konkretnych sensorycznych predykatów („zobacz". „Wy­ obraź sobie dąb" odnosi się do wszystkich. natomiast stosowane przez nią predy­ katy i mowa ciała . Możesz poszukać jakichś własnych przykładów i wypróbować je na swoich znajomych. czy rzeczywiście jest tak. aby wejść w kontakt z daną osobą. Synestezja Czasami możesz odnieść wrażenie. nie ujdą teraz twojej uwagi.na reprezentację kinestetyczną.106 Dzień 6. Mamy wtedy do czynienia z synestezja — jednoczesnym działaniem dwóch (lub więcej) systemów reprezentacji. a zarazem do żadnego kon­ kretnego systemu reprezentacji. a nie neutralnych („zastanów się". że jakaś osoba używa dwóch systemów reprezentacji jednocześnie: na przykład ruch jej oczu wska­ zuje na reprezentację wizualną. Określony dźwięk może mieć na przykład jakiś kolor. Dialog wewnętrzny Odbywa się wtedy. Dzięki praktyce nabierzesz także zaufania do siebie w rozszyfrowywaniu ogólnych wzorców zachowań. „przypomnij sobie". Jeśli chcesz wywołać specyficzne ruchy oczu (na przykład żeby sprawdzić. „pomyśl". Poproś kogoś na przykład o to. zastosuj pytania jasno odnoszące się do danej reprezentacji oraz kategorii „skonstruowane" bądź „przypominane". W poznaniu preferencji sensorycznych pomoże ci seria pytań neu­ tralnych. gdy w myślach rozmawiamy z sobą. „poczuj"). by w myślach powiedział do siebie pierwszą zwrotkę hymnu narodowego. „usłysz". fakturę albo wpływ na uczucia. Ruchy oczu to po prostu kolejna wska­ zówka preferencji sensorycznej. Nawet szybkie i niejasne. Po kilku dniach uważnych obserwacji w rozmaitych kontaktach bezpośrednich nabierzesz pewności siebie w określaniu rodzaju ruchów oczu. którą możesz harmonizować.

przeprowadzonego w 1996 roku. wywiad ten był więc wielkim wydarzeniem dla mediów. tym większa szansa przywołania wspomnień.być wynikiem naturalnej synestezji. Osoby posługujące się synestezjami charakteryzują się dobrą pamięcią: im więcej „zapisów sensorycznych". starając się ustalić jej procesy myślowe.Nadawanie sensu własnemu światu 107 wspomnienie może wywoływać negatywne doznania kinestetyczne. należy stosować predykaty mieszane. W powyższym wypadku można by powiedzieć: „Widzę. to jednak ma znaczenie dla osoby z synestezją WK. Poruszone w nim delikatne tematy. Z synestezjami mamy do czynienia częściej. natomiast uaktywnianie reprezentacji kinestetycznej wywoływało wewnętrzny dialog. Jako „neurolingwistyczni eksperci". co może . rzecz jasna. Aby rozmawiać „w języku" takiej osoby. W wypadku księżnej mieliśmy do czynienia z synestezją DW-K. o których dzisiaj się uczyłeś. do których możemy się odwołać. łącznie z księciem Karolem i rodziną królewską. mogły stać się źródłem zasadniczych problemów dla brytyjskiej monarchii. oglądając tas'mę z nagranym wywiadem. Oznacza to. co czujesz". że w trakcie dialogu wewnętrznego powstawały w niej emocje typu K. że ruch jej oczu był książkowym wręcz przykładem wzrokowych wskazówek systemu reprezentacji. obserwowalis'my ruch oczu księżnej. wska­ zujące. odzwierciedlają prawdziwą. Chociaż stwierdzenie to wydaje się dziwne. typowo kojarzone z kłamstwem. gdy okaże się. oddziałującą na wiele zmysłów rzeczywistość.choć nie musi . co ma wpływ na jej samopo­ czucie. Okazało się. W naszej pracy dla telewizji brytyjskiej natknęlis'my się na interesu­ jący przykład omawianego tutaj tematu w postaci wywiadu z księżną Dianą. Osoby posługujące się nimi uważają je za zjawisko naturalne. aż do momentu. niż przypuszczamy. Z tego względu łatwo zauważalne były jej spojrzenia w dół i w lewo. ku rozczarowaniu żądnych sensacji dziennikarzy. Osoby obdarzone niezwykłą pamięcią na ogół korzystają z kilku systemów reprezentacji. Wówczas taka osoba prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy. Dlatego nawiążesz z nią kontakt. Wspomnienia. Uczestnik pewnego seminarium na temat synestezji nagle . Co ciekawe. nie znaleźliśmy dowodów na skonstruowane reprezentacje. Jedno wywoływało drugie. że nie wszyscy przetwarzają myśli w ten sam sposób. że DW towarzyszył językowi i zachowaniu K. wiążące się z pozytywnym obrazem z pamięci. Podobnie wyobraźnia działa w obrębie wielu zmysłów.

świadomego czy nie. jakby każdemu za­ chowaniu towarzyszyły pozytywne intencje. Na przykład na­ tychmiastowe korzyści społeczne oraz krótkotrwałe dobre samopoczucie wywołane paleniem albo zażyciem narkotyków mogą pełnić funkcję pozytywnych intencji. Otóż każde działanie „widział" w kolorach: barwy jaskrawe oznaczały obliczenia proste. które przy znacznie mniejszych kosztach doprowadzą do tego samego celu. zrozumiał. Założenie na dziś U źródeł każdego zachowania leżą pozytywne intencje. spróbuj znaleźć zachowania alternatywne.dana osoba może próbować rzucić nałóg. i w tym sensie jej postępowanie ma charakter pozytywny.racjonalnie i świadomie . Każdej czynności towarzyszą dobre intencje . Naszym działaniom zawsze przyświeca jakiś cel . barwy zgaszo­ ne . osoba ta osiągnie swój zamiar. której zachowania są antyspołeczne bądź odrażające.trudniejsze. Dążymy do osiągnięcia celu. intencjonalny. Zgodnie ze swoją mapą rzeczywistości. którego my jako społeczeństwo możemy nie pochwalać. Zaczniemy natomiast badać i rozumieć mapy rzeczywistości innych.108 Dzień 6. Osoba. chociaż . określonego bądź nieokreślonego. przestaniemy reagować na postępowanie innych z dezaprobatą. dlaczego wykonywanie działań matematycznych w pamięci było dla niego prostsze niż dla innych. Ma jakiś cel czy ideał. .choć czasami nie uświadamiamy sobie go albo nie wypowiadamy. Obu rodzajom towarzyszyły inne procesy myślowe. Starając się rozszyfrować pozytywne intencje.przynajmniej w pojęciu jej autora. z pewnością widzi ich uzasadnienie. Postępując tak.

że spotykasz rozmaite osoby w pracy i po­ za nią.wyławiaj słowa związane zwidzeniem. Możesz rozpocząć od predykatów sensorycznych .jest ich najwięcej. w jakiego rodzaju tekstach . kiedy już wprawnie będziesz rozróżniał podstawowe systemy reprezentacji. słyszeniem i odczuwaniem (zob. skupiając się podczas każdej na innych wskazówkach.na to przyjdzie czas później. zakładając oczywiście. Wykonuj to ćwiczenie przez kilka dni. Potem może się okazać. Początkowo nie staraj się ich odzwierciedlać (słowem czy zachowaniem) . str. ponieważ do zauważenia kilku cech naraz potrzeba nieco praktyki. że zafascynuje cię ruch oczu. 101).Nadawanie sensu własnemu światu 109 Zadanie na dziś • Zwracaj uwagę na wskazówki podstawowych systemów reprezenta­ cji różnych osób.od dokumentów firmowych po powieści akcji i artyku­ ły . . Zauważ. Możesz podzielić dzień na kilka części. • W artykule prasowym albo na kilku stronach jakiejś powieści wy­ szukaj wszystkie predykaty sensoryczne.

Mówiąc dosłownie . panoramiczny albo ograniczony. Zawierają one tajemnicę ludzkiej myśli i doświadczenia. czarno-biały lub kolorowy. czyli modalnościach. W ramach tej jednej modalności można opisać określony obraz we­ wnętrzny jako: bliski lub daleki. duży albo mały. Poniżej znajduje się lista submodalności dotyczących trzech głów­ nych systemów sensorycznych: Wzrokowy Asocjacja/dysocjacja (widziane własnymi oczami/patrzenie na siebie) Kolorowy/czarno-biały Słuchowy Głośny/cichy Odległość od źródła dźwięku Słowa/dźwięki Lokalizacja źródła dźwięku Kinestetyczny Temperatura Faktura (szorstka/gładka) Intensywność Nacisk (mocny/słaby) Czas trwania . wyraźny albo zamazany. jaskrawy albo zgaszo­ ny. Nazywamy je submodalnościami. widzenie. pośrodku pola widzenia albo z boku. trój. Submodalność nadaje subiektywne znaczenie.nadaje sens.W tym rozdziale • Submodalności i znaczenie doświadczenia • Zmiana doświadczenia i zachowania Podczas Dnia 6. Submodalności i znaczenie doświadczenia Rozpatrzmy na przykład pierwszy system sensoryczny. Każdy system reprezentacji ma określone cechy.bądź dwu­ wymiarowy (realny lub nieco odrealniony) i tak dalej. uczyliśmy się o głównych systemach reprezentacji.

jest jednak nieskończenie bogatszy i bardziej zróżnicowany. submodal­ ności determinują nie tylko to. jutro albo za pięć lat. Ten niezwykle złożony proces przekształca bezbarwne fale energii wszechświata w przepiękną czerwoną różę. Na poziomie submodalnym odnosimy się do czasu. ale również twoją interpre­ tację i uczucia związane z postrzeganą rzeczywistością. Submodalności nadają indywidualne znaczenie każdemu doświad­ czeniu sensorycznemu.112 Dzień 7 Słuchowy Kinestetyczny Wzrokowy Lokalizacja (np. nastrojowy zachód słońca albo twarz małego dziecka. Działając na zasadzie swoistego kodu. Na przykład wyobrażenie wizualne to coś więcej niż określona długość fali zarejestrowana przez bystre narzędzie optyczne zwane okiem. pięć lat temu. Wyobrażenie wzrokowe może przywoływać coś z twojej pamięci lub dotyczyć czegoś w przyszłości: wczoraj. Nadawanie znaczenia czasowi Submodalności umiejscawiają wyobrażenie w czasie. Więcej na temat tworzenia reprezentacji czasu przeczytasz podczas Dnia 13- .przyjemne czy nie. stosując określenia takie jak: „Odciął się od przeszłości" czy „Z nadzieją patrzę w przyszłość". które z kolei wchodzą w interakcje z połączonymi w sieć miliardami synaps. Przypomina on troszkę dostrajanie telewi­ zora. nadają obrazowi umysłowemu znaczenie. z prawej Stereo/mono Waga (ciężki/lekki) czy lewej strony. Składa się na nie twoja osobista interpretacja doświadcze­ nia. Mówiąc inaczej. na Ciągły/przerywany Kształt górze czy na dole) Prędkość (szybszy/wolniejOdległość szy niż w rzeczywistości) Jasność Czysty/zakłócony Ograniczony/panoraŁagodny/szorstki miczny Ostry/zamazany Kontrast Poruszający się/nierucho­ my Prędkość (szybszy/wolniejszy niż w rzeczywistości) Wielkość Submodalności dotyczą każdej reprezentacji. Dzięki nim reprezentacje są jasne . oparta na milionach wyładowań bioelektrycznych w mózgu. co widzisz.

Można to sprawdzić. wartościami i prze­ konaniami. Założenie „Ludzie sami tworzą swoje doświadczenie" ma zatem praktyczne przełożenie na naszą codzienność. 111-112. To. zmieniasz jednocześnie swoje doświadczenie. Przypomnij sobie coś miłego i zapisz na ten temat jak najwięcej submodalności. co postrzegamy. że grałeś w tenisa czy poszedłeś do teatru). jak pamiętasz. a teraz związane z tymi wspomnieniami Uczucia zupełnie się różnią. słyszymy i czujemy. co czyni kogoś szczęśliwym. wywołujące odmienne uczucia. Wpływają one na twoje uczucia względem doświadczenia. Następnie przypomnij sobie coś bardzo nieprzyjemnego i. Porównaj teraz obie listy. Treść i charakterystyka Submodalności to znacznie więcej niż treść myśli (na przykład.Zmienianie swojego świata 113 Tworzenie indywidualnego doświadczenia Submodalnos'ci wprowadzają podziały w ramach każdej modalności i przekształcają obiektywny. Modalności i submodalności składają się na twoje doświadcze­ nie . To efekt twoich różnych uczuć wobec każdego z tych doświadczeń. nie są one terytorium. Można jednak na myśl przywołać wspomnienia o bardzo podobnej treści. Możesz się wspomóc listą ze str. Są twoją mapą świata. Oczywiście okoliczności i treść obu wspomnień były również odmienne. W ten sposób powstają zróżnicowane style myślenia. podobnie. słysze­ nia i odczuwania w doświadczenie subiektywne. że się różnią. Dobrze wiemy. Z tego. fizjologiczny proces widzenia. że takie samo oddziaływanie sensoryczne może wywoływać rozmaite efekty u różnych osób. może unieszczęśliwić kogoś innego. które NLP nazywa submodalnościami. zapisz związane z tym wspomnieniem submodalności. Niemniej jednak. . Świadomie zmieniając submodalności. Submodalności nadają znaczenie doświadczeniu. ponieważ bodźce sensoryczne zostają zapisane w mózgu. a następnie filtrowane zgodnie z doświadczeniami. Na przykład być może zdarzyło ci się dwukrotnie coś wygrać. tworzą nasz nastrój.twoją rzeczywistość. Stwierdzisz prawdopodobnie.

że: • Wszystkie myśli obejmują reprezentację wzrokową. irracjonalnych uczuć i spostrzeżeń zostaje sprowadzona do submodalnego kodowania reprezentacji otaczającego świata. • Pewne kombinacje submodalności zdają się mieć związek z uczu­ ciem szczęścia i przyjemności. słuchową i kinestetyczną. . • Submodalności i wywoływane przez nie uczucia nie zależą od tre­ ści. Kiedy przypominasz sobie albo wyobrażasz takie sytuacje. spisanych na str. by powstały konkretne wrażenia. mogą wywoływać bolesne uczucie zawstydzenia. inną „chemię". Oto kolejny przykład: poznajesz dwoje różnych ludzi. • Każda reprezentacja ma różne stopnie i właściwości w postaci sub­ modalności. Kodowanie natomiast najprawdopodobniej przybrało formę rozmaitych submodalności. 111-112. • Podobne uczucia czy „znaczenia" wywołują podobne submodalno­ ści. co przeczytałeś. Ta sama czynność. Tajemnica rzuconej słuchawki telefonu. kiedy uporasz się już ze swoim strachem.z bólem i złym samopoczuciem. takiej jak przemawianie przed publicznością. Nieświadomie jednak zakodowałeś oba wspomnie­ nia w odmienny sposób. Cechy myśli Wszystko. Innymi słowy. od naszych myśli. pomaga wyjaśnić przypadkowe i nielo­ giczne uczucia oraz reakcje. od submodalności. Każde z nich miało inne cechy. nasz osobisty system sporządzania map zależy od właściwości. może stać się źródłem przyjemności. Treść w jednym i drugim wypadku jest mniej więcej taka sama: nie znałeś wcześniej tych osób i nie ma żadnego logicznego powodu. Kiedy będziesz się zastanawiać nad przykładami ze swojego doświadczenia. możesz odnaleźć w sobie wzrokowe submodalności zestawione na str. 111-112. Na przykład zbyt wczesne próby wykorzystania jakiejś umiejętno­ ści czy wykonania jakiejś czynności. uprzedzeń.114 Dzień 7. podczas gdy inne . Każde spo­ tkanie może wywołać w tobie różne uczucia. powinieneś zrozumieć.

W ramach naszych możliwości leży jednak zmiana obecnego sposobu reprezentowania tych doświad­ czeń. Prawdopodobnie dokonując tego. Jeśli więc można zmienić owe reprezentacje. ponieważ. zamień je. . Z czteroetapowego modelu sukcesu przedstawionego podczas Dnia 2.Zmienianie swojego świata 115 W przyszłości nauczysz się łączyć submodalności z konkretnymi nastrojami. aby zharmonizować submodalności towarzyszące miłemu wspomnieniu. wiemy. aby podtrzymać swoje obecne rezultaty i wzmocnić swój nastrój. aby stworzyć doświadczenie i zmienić zachowanie. warto robić to tak. Oczywiście na treść wspomnień nie mamy wpływu. 111-112 właściwo­ ściami systemu wzrokowego. czego rezultatem są zapisane wspomnienia i wywołane przez nie emocje. możesz zacząć nimi manipulować. jasnych obrazach. Wróć jeszcze raz myślą do nieprzyjemnego wspomnienia. Nie można cofnąć czasu i zmienić biegu wydarzeń. Gdy uda ci się ustalić submodalności. dają się zmieniać. harmonizując miłe wspomnienie. dźwięków i uczuć składających się na doświadczenie. Zamiana submodalności Zrób eksperyment. niejasne. Masz więc wpływ na swoje uczucia i wynikające z nich zachowania. jak już mówiliśmy. Nie są one przecież . które przywoływałeś wcześniej. lecz na razie musisz się przyzwyczaić do docierania do swoich myśli w sposób ustrukturalizowany.wiernym odbiciem rzeczywistości. że nasze działania naprawdę prowadzą do osiągnięcia celów. Jeśli na przykład miłe wspomnienie widzisz w dużych. możesz za ich pośrednictwem zmieniać także swoje doświadczenie. Przeszły już przez filtry umysłu. Zamień „nieprzyjemne" submodalności. miałeś do czynienia z wieloma opisanymi na str. Jeśli przykre wspo­ mnienie jawi się zamazane. Postaraj się tak samo zobaczyć wspomnienie złe.jak się przekonaliśmy . lecz teraz tak zmień właściwości obrazu. Zmiana doświadczenia i zachowania Submodalności mogą poważnie rzutować na twój nastrój! Na przy­ kład. w nienaturalnych kolorach. Można zmienić właściwości obrazów umysłowych.

stanowisz część obrazu. Często pracę z submodalnościami opisujemy terminami wzrokowy­ mi . Niemniej jednak zamiana submodalności może się odbywać w obrębie każdego systemu reprezentacji. wychodzisz poza doświadczenie. Może jest tak. Przechodzenie między submodalno­ ściami to doskonała technika wprowadzania zmian. niewiarygodne lub dziwne. ponieważ repre­ zentują określone stany. a chyba nikt nie ma wątpliwości. zazwyczaj znajdują zastosowanie w konkretnym.dystansujesz się. czy w dalszym ciągu wzbudza w tobie taki sam strach. Można zmienić wrażenie zimna w odczucie ciepła i wygody. jednostkowym (twoim) przypadku. Jak widać. Można zmieniać dźwięki albo uczucia.modalność wzrokowa jest najbardziej wykorzystywanym systemem reprezentacji. natomiast wspominając coś miłego . zamiana podstawowych submodalności oznacza zmianę samopoczucia. pomaga „zakodować" pozytywne uczucia w treści przykrego wspomnienia. W NLP używamy ter­ minu a s o c j a c j a (widzenia własnymi oczami) oraz d y s o c j a c j a (patrzenie na siebie samego).116 Dzień 7. Na przykład pojęcie „wizualizacja" czy „wyobrażanie" często odnosi się do czegoś więcej niż jedynie obrazów wzrokowych. natomiast przypominanie sobie traumatycznego zdarzenia w formie zdysocjowanej jest mniej bolesne . że coś takiego jest niemożliwe. patrzysz na wszystko swoimi oczami i doświadczasz wszystkiego na własnej skórze. Z drugiej jednak strony może ci się wydawać. widzisz siebie. wraz z innymi submodalnościami. Można zmienić nieprzyjemny głos w głos małego dziecka albo boha­ tera kreskówki. Doświadczenia zewnętrzne obejmują wszystkie zmysły. że wspominając coś nieprzy­ jemnego. że warto się starać o miłe. Oto następny przykład. a zmiana doświadczenia wewnętrznego wymaga zaangażowania tej samej wielozmysłowej struktury.jesteś w swoim ciele. Submodalności te nie są uniwersalne. Przejście z dysocjacji do asocjacji. Dzięki asocjacji uczucie staje się silniejsze. dodające sił uczucia. a następnie sprawdzić. którą każdy z nas miał . Uruchamianie subiektywnego umysłu Być może masz już za sobą próby manipulowania swoimi myślami i zauważyłeś zmiany w swoim samopoczuciu. Owa submodalność może mieć ogromny wpływ na twoje uczucia względem jakiegoś doświadczenia. Ta podstawowa umiejętność.

zależne od funkcjonowania prawej półkuli. • Wyobraź sobie niebieski trójkąt/krótki kawałek liny/drzewo półkilometrowej wysokości. Umiejętności umysłowe. ćwicz. możesz zacząć stosować ten zabieg do kreowania pożądanych doświadczeń i uczuć. wtedy gdy przegrywasz. W ten sposób zaczniesz docierać do swojego twórczego. opartego na racjonalnym opracowywaniu informacji przez lewą półkulę mózgową. Traktuj swój umysł jak swój największy. . Jeśli zdolność wyobrażania sobie zanikła w tobie przez te wszystkie lata. Teraz jednak możesz wejść do swego cennego prywatnego świata i „odkurzyć" umiejętności imaginacyjne. dźwięki. czego się pragnie . umożliwiających zmiany na lepsze. wymaga jedynie odrobiny wyobraźni. • Udawaj. bezcenny skarb. Większość wykształconych osób cywilizacji Zachodu skłania się do myślenia obiektywnego. • Wyobraź sobie niebieski dmuchawiec. • Udawaj. • Zacznij mówić do siebie rozmaite. Oto kilka sugestii na dobry początek: • Wyobraź sobie szefa w śmiesznym kapeluszu. uczucia. Powodzenia. odnosisz sukces. zacznij od czegoś prostego. a potem ćwicz. a zmieniając to. pożytecznych zachowań. • Pozmieniaj jakieś kolory. że kiedy coś ci się nie udaje. że wygrywasz. Kiedy uda ci się zamieniać submodalności dotyczące neutralnych sytuacji z twojego doświadczenia. ćwicz. Sekret polega na tym. można doskonalić metodą powtórek i ćwiczeń. co niezbędne.Zmienianie swojego świata 117 w dzieciństwie. To z kolei doprowa­ dzi do pozytywniejszych. nieświadomego umysłu. . • Zobacz swoje biurko przepiłowane na pół. tak jak wszystkie inne. żeby w myślach zrobić to. dodające wiary we własne siły zdania.zachowując swoją tożsamość. • Zobacz oczami wyobraźni swój telewizor kołyszący się na lince przyczepionej do sufitu.

podczas której nic. lecz substancji szarej) podlega bezustannym przemianom pod względem składu chemicznego. które lubią sobie wyobrażać. a nie ciąży ku dołowi. Określone rodzaje muzyki również mają dobroczynny wpływ — niektó­ rzy uważają. Spójrz na to jak na inwestycję. Podczas myślenia zmienia się struktura mózgowych połączeń nerwowych. Większość z nas ma wypróbowane metody „zwalniania". nie będziesz ich już mógł stamtąd wymazać. na przykład z wakacji czy innego miejsca. wyswobodzisz się spod wpływu swojej krytycznej lewej półkuli mózgowej. które kojarzysz ze spokojem. Zapewnij sobie wystarczająco długą chwilę. dźwiękach i uczu­ ciach. gorąca kąpiel czy ucieczka w zaciszne miejsce swojego umysłu.118 Dzień 7. Być może kiedy będziesz do nich wra- . i usiądź albo wygodnie się połóż. niespiesznie. Zmienić swój neuronowy krajobraz Zawsze gdy zaprzęgasz umysł do takiej pracy. a nieświa­ dome nawyki panowania nad ciałem i umysłem przyjdą same. twarzy i szczęk. W stanie fizycznego odprężenia łatwiej nie dopuszczać do siebie mę­ czących myśli . unosi się. Pomagają także głębokie. Z chwilą gdy w twojej wyobraźni powstanie obraz półkilometrowego drzewa albo niebieskiego dmuchawca. której opłacalność wynika zarówno ze sprawnego umysłu. kiedy uznasz to za potrzebne. Rozpocznij świadomie. Są też osoby. Kiedy dobrze opanujesz umiejętność relaksacji. na przykład słuchanie muzyki. jak w wypadku rozluźniania. pomoże myśleć jasno i twórczo oraz umożliwi ci panowanie nad swoim samopoczuciem. potem karku. nie będzie ci przeszkadzać. Nauczyć się relaksować W uczeniu się wszystkich technik umysłowych pomaga relaks. że ich ciało jest lekkie. że będziesz to robić zawsze. jak i ciała: zredukuje poziom twojego stresu. Warto też spróbować rozluźnić kolejno mięśnie wszystkich kończyn. Dowodzą tego roz­ maite metody badania mózgu. po­ wolne oddechy. że barokowe smyczki naprawdę ich odprężają. Obraz mózgu (nie nieuchwytnego umysłu. niektóre prowadzone nawet w czasie rzeczywistym. będziesz umiał na tyle szybko zmieniać swoje samopoczucie. w twoim mózgu zachodzą prawdziwe reakcje elektrochemiczne. Jeśli tylko pozwolisz wyobraźni na swobodną wędrówkę i zaczniesz się koncentrować na otaczających cię obrazach.dzięki wizualizacji miłych. na­ wet telefon. uspokajających wydarzeń.

wyglądasz i zachowujesz się jak osoba pewna siebie. Jeśli jesteś niespokojny albo się czegoś obawiasz. nad którym masz pełną kontrolę. Możesz dotrzeć do wszystkich zasobów swego umysłu. Zmieniając submodalność. tonie głosu i mowie ciała. Jeśli będziesz zawstydzony albo zbyt skoncentrowany na sobie. Zmieniając sposób myślenia. Możesz zmienić na lepsze swoje myśli. To samo zjawisko można wykorzystać świadomie i celowo. jak jeden system. Sprawdź to na sobie. będą się trochę zmieniały (bez twojej wiedzy). Założenie na dziś Umysł i ciało to części tego samego systemu. można zmienić swoje nasta­ wienie czy też nastrój. aby zmienić swoje samopoczucie i częściowo przekształcić swoje życie. W znacznie większym stopniu możesz zmienić sposób jego reprezentacji czy interpretacji. możesz wpływać na swoje ciało. Możesz zacząć kreować i kontrolować swoje doświadczenia. 4. 3. aby zmienić świat. zmieniając sposób myślenia.Zmienianie swojego świata 119 cał pamięcią. postępowanie i osiągnięcia. Oto. Możesz zmienić dowolną submodalność. nawzajem na siebie oddziałujące. aby podporządkować je swojemu celowi (nie musisz już dłużej czuć się zależny od przypadku bądź okoliczności). znajdzie to odbicie w rytmie serca. twoje zachowanie natychmiast to zdradzi. lecz będą obecne już na zawsze. Tylko tyle możesz zrobić. co możesz zrobić: 1. mów i zachowuj w sposób pewny siebie. 5. Jeśli twoje myśli są „pewne siebie". . wykonując zadanie na dziś. Odczuwanie utożsamiamy z ciałem. a zaczniesz się tak czuć. Poruszaj się. określając i zmieniając swoje submodalności. wtopione w topografię twojego umysłu. zmieniając zachowanie. Można jednak zmienić za­ chowanie. Odpowiednio. Możesz zmienić swoje postępowanie i w ten sposób wpływać na swój umysł. możesz zmienić znaczenie dowolnego doświadczenia bądź związanych z nim uczuć. 2. To działa w obie strony.

odprężając się i uświada­ miając sobie drobne zmiany fizjologiczne. • W dalszym ciągu ćwicz umiejętności dopasowania i prowadzenia (zob. 118). Wracaj my­ ślami do rozmaitych sposobów nawiązywania kontaktu poprzez odzwierciedlenie (Dni 4. . puls. nie zaczynaj od dyrektora. i rozpocząć od odprężenia się (str. Stosuj tę technikę do każdego nieprzyjemnego wspomnienia albo przeszkody na twojej drodze i zauważ.). 115). kiedy nikt nie będzie ci przeszkadzał.). do jakich zmian jesteś od razu gotowy. stosuj je w sytuacjach neutralnych.120 Dzień Z 6. Dopóki nie nabierzesz pewności siebie i wprawy. Zadanie na dziś • Jeśli jeszcze nie wykonałeś ćwiczenia polegającego na zamianie submodalności (str. Czasami warto spróbować wykonać to ćwiczenie w łóżku przed zaśnięciem. Nie ryzykuj utraty dobrego kontraktu albo kontaktu. zabierz się do niego teraz. i 5. Dzień 5. Będziesz musiał znaleźć trochę czasu dla siebie. Możesz zmieniać podstawowe funkcje swojego ciała (na przykład oddychanie. a nawet fale mózgowe).

ale także o opracowywanie języka w umyśle. stwierdzając: „Nie mogę tego wyrazić słowami". i to na głębszym poziomie bądź w inny sposób niż zazwyczaj. Poza tym zaczynamy rozumieć związki między językiem a sposobem re­ prezentowania i „filtrowania" rzeczywistości . Ile razy zdarzyło ci się użyć jakiegoś słowa. Jasne bowiem stają się zarówno ograniczenia. odpowiedzialny jest za mniej więcej siedem pro­ cent całej komunikacji). potem usłyszeć kogoś innego mówiącego to samo i dojść do wniosku. Wszystko to ma wpływ na porozumiewanie się. a nawet pojedyncze słowa mogą zmieniać znaczenie. Słowa jednak pełnią niezwykle istotną rolę w komunikacji . jak i silne strony języka. Język stanowi więc dla nas swego .przypomnij sobie model NLP przedstawiony podczas Dnia 1. jak pamiętasz. że język nas ogranicza. Używanie języka dla osiqgnięcia celów Dzięki NLP możemy się lepiej komunikować za pośrednictwem Języka. co przyznajemy.i nie chodzi tu jedynie o proces ich wypowiadania (który. że oboje mieliście zupełnie co innego na myśli? Zdarza się też. Mówiliśmy już wiele na temat mowy ciała i ko­ munikacji pozawerbalnej. dzisiaj więc zajmiemy się językiem.W • • • • tym rozdziale: Używanie języka dla osiągnięcia celów E-Prime Hierarchia pojęć Zamienić słowo w czyn Słowo „lingwistyczny" jest centralnym pojęciem NLP.

122 Dzień 8. aby osiągnąć rozmaite cele. czego uczyłeś się podczas Dni 2. staje się on jedynie potencjalnie niebezpiecznym supergadżetem. musimy precyzyjnie określić. kto chce więcej od życia za pomocą lepszej komunikacji. Musimy dobierać takie słowa. jak używać języka. nawet zadając odpowiednie pytania. kiedy my je­ steśmy odbiorcami. którym dzisiaj jest język. aby wywołać zamierzoną reakcję . mamy szansę skuteczniej posługiwać się mową. W ten sposób samoczynnie zaczniesz zmierzać do właściwego narzędzia pracy. rodzaju wielofunkcyjne narzędzie. Rozumiejąc językowe możliwości i ograniczenia oraz przypasowując odpowiednie narzędzie do konkretnego zadania. Pozostając przy analogii dotyczącej wierteł: czy twoim celem są półcentymetrowe wiertła. czy półcentymetrowe dziury? Koncentruj się raczej na r e z u l t a c i e w postaci otworów. Określenie to oznacza po prostu język angielski bez czasownika „być" {to be).osiągnąć cel. to jednak prowadzi do powstawania niejasności i bałaganu gramatycznego. w tym osobom zawodowo zajmującym się prowadzeniem negocjacji. Przez następne trzy dni będziesz się uczył.: zawsze miej przed oczami swój cel i nie daj się zanadto uwikłać w proces jego osią­ gania. jakie znaczenie niosą wypowiadane przez drugą osobę słowa. które będą miały dla naszego rozmówcy odpowiednie znaczenie i będą pasowały do jego mapy rzeczywistości.: „Znaczenie komunikacji polega na reakcji. lingwista oraz absolwent wydziału biznesu na Harvardzie. Pamiętaj o tym. Językiem posługujemy się świadomie. Stworzył go David Bourland. Miej umysł otwarty. Jeśli tak się nie dzieje. dające się zastosować w rozmaity sposób. tak jak wiertła. która opiera się na czasowniku „być". i 3. E-Prime Książkę tę napisaliśmy stylem językowym znanym pod nazwą E-Prime. jaką ona wywołuje". Takie umiejętności pomogą każdemu. a nie na p r o c e s i e wiercenia. NLP w takim wypadku zazwyczaj pyta: „przez kogo?" . Chociaż jest to najczęściej stosowane słowo w języku angielskim. Przypomnij sobie założenie Dnia 4. a szybko zaczniesz odnosić korzyści. Podobnie. Przez wiele lat pisarze preferowali stosowanie strony biernej („To było zrozumiane"). Musimy jednak używać go właściwie i efektywnie.

' Dwa zagrożenia Według Alfreda Korzybskiego. żoną. że wszystko j e s t czarne lub białe. nie musimy się już bowiem troszczyć o precyzję swojego języka. Zakłada bowiem. Szukanie zamienników dla słowa „być" i jego odmian zmusza nas do prawdziwego zastanowienia się nad tym. gdy inni przypisują naszym słowom inne znaczenia (albo odwrotnie). na przykład. co prowadzi do pomieszania pojęć. który omówiliśmy podczas Dnia 1. a związek osłabiony. dokładniejsze sposoby wyrażenia myśli. kim Jest. Czasow­ nik „być" nie pozwala na kompromis . . „To jest zły człowiek" i tak dalej. Przypina ludziom i rzeczom etykietki. Nie udało więc nam się jej naprawdę Poznać. Kim więc ona jest? Bez wątpienia to. często stosując słowa opisujące działanie i określające. Nawet tak popu­ larne słowo jak „jest" rzutuje na naszą percepcję i nadawane przez nas znaczenia. nie kończy się w tym miejscu. Komunikacja zostaje przerwana. Problem zaczyna się wtedy. w języku angielskim można na szczęście znaleźć wiele innych możliwości. w rodzaju „To jest prawda".albo coś jest. a drugie „jest" orzekania („Jan jest głupi" albo „Ten liść jest zielony"). co chcemy przekazać. Czasami (ale nie podczas wakacji szkolnych) pracuje na pół etatu jako pielęgniarka. jak język wpływa na znacze­ nia. Uświadamia. co jasno pokazuje E-Prime. Dlatego też mamy skłonność do uogólnień albo twierdzeń abso­ lutnych. W codziennym porozumiewaniu się za pomocą słowa pisanego i mówionego korzystamy z wielu skrótów. Pierwsze z nich nazwał „jest" tożsamości („Joanna jest pielęgniarką"). które nie wytrzymują krytyki logicznej. Joanna. twórcy semantyki ogólnej. Niezależnie jednak od popularności słowa „być".Potęga języka 123 Używanie słowa „jest" może prowadzić do szerokich uogólnień. oraz pozwala na wprowadzenie zmian za pomocą jednej prostej techniki językowej. Takie zniekształcenia lingwistyczne tworzą jeden z wielu filtrów w modelu NLP. pływaczką i entuzjastką zdrowego trybu życia. jest również matką. Tymczasem język ma ścisły związek ze sposobem myślenia. istnieją dwa szczególnie niebezpieczne zastosowania czasownika „być". co jest dla nas wygodne. podczas gdy życie poka­ zuje coś innego. studentką. Zazwyczaj można znaleźć lepsze. kto jest sprawcą działania. albo czegoś nie ma.

Pomaga wyzwolić się od owijania w bawełnę. c o masz na myśli. . niejasnych uogólnień i zobowiązuje nas do zastępowania czasownika „być" słowami opisującymi działanie. Abstrakcyjne słowa stają się konkretne. jak rozwiązywanie problemów oraz osiągnięcia osobiste. łatwe do wyobrażenia i zrozumienia. kto jest za co odpo­ wiedzialny. jak i do jasnego wyrażania się. W praktyce odgrywa ogromną rolę: zmienia sposób myślenia oraz rzutuje na zachowanie. określa bowiem autora działania. Jego zastosowanie staje się coraz powszechniejsze w takich dziedzinach. E-Prime zmusza więc zarówno do jasnego myślenia. Nawet ograniczone użycie E-Prime może doprowadzić do grun­ townego przeanalizowania znaczeń przypisywanych wypowiadanym słowom. Musisz precyzyjnie przemyśleć to. E-Prime z założenia opiera się na prostej zasadzie: eliminujesz słowo „być". namacalne. E-Prime jest więc nie tylko pomocą językową o udowodnionej skuteczności. osiągnięcia i związki. żółtozielonobrązowy". co znajduje się w centrum zainteresowania NLP.124 Dzień 8.czy raczej. M ó w to. Możemy więc uściślać znaczenia za pomocą prostej zamiany owych małych. Po prostu zadaj sobie pytanie: „Co tak naprawdę chcę powiedzieć?" E-Prime wprowadza do języka bezpośrednie znaczenia. co masz na myśli E-Prime idzie jeszcze dalej. Będziesz miał okazję wypróbować wszystko w kilku ćwicze­ niach. albo jeszcze lepiej. wskazuje. Mówiliśmy już o istotnym powiązaniu między myśleniem i zachowaniem: „Człowiek jest tym. Podobnie „Jan jest głupi" można by przetłumaczyć za pomocą E-Prime na „W tym momencie Jan zachował się głupio". „Moim zdaniem zachował się głupio". w wieczornym świetle. Większość strony biernej i szerokich uogólnień (ulubionych przez biurokratów i oderwanych od rzeczywistości na­ ukowców) po prostu znika. ale także istotnym czynnikiem zmiany indywidualnej. wypowiedzi. Albo „Liść wydawał się Grzegorzowi zielony . o czym myśli". obraźliwych słów. a nie tylko zmieniać s p o s ó b mówienia.

kiedy będziesz stosował E-Prime w ciągu całego dwudziestojednodniowego programu. że osiągnęliśmy nasz cel.. że trudno wcielić je w życie. Szczerze mówiąc.. jeśli napotykasz jakieś niecodzienne sformułowanie. Zobacz. a zwłaszcza kilku dni poświęconych językowi. Mówiliśmy już o stosowaniu słowa „jest" oraz wszelkich jego form: być. Mamy nadzieję. czyli uniknęliśmy rozmaitych puła­ pek tego czasownika. Hierarchia pojęć Do wyrażania pojęć i poglądów służą nam słowa. i 10. W tym ograniczonym zakresie możesz więc spotkać tutaj słowo „być" i jego odmiany. który NLP nazywa artystycznie niejasnym. których znacze­ nie jest konkretne. stosując E-Prime. stosujemy w NLP metamodel. a jednocześnie nie zmniejszyliśmy czytelności tekstu. będzie i tak dalej. że docenisz korzyści tego wspaniałego grama­ tycznego omijania. z drugiej . które przecież prowadzi do jasności znaczeniowej. Najprawdopodobniej docenisz wagę tego tematu później. Z jednej strony używamy bardzo konkretnego i precyzyjnego języka. Tłumacząc tę książkę na styl E-Prime.ogólniejszego i mniej jasnego. jesteś. Model Miltona z kolei skupia się na języku. to znaczy. Omówimy je podczas Dni 9. Kiedy chcemy uzyskać szcze­ gółową i precyzyjną informację. . czy też starych. robiliśmy jednak wyjątki od tej reguły. znanych powiedzeniach („Być albo nie być. jednak większość osób uważa. będziesz. zu­ pełnie od siebie różne rezultaty komunikacyjne. Jeśli nie. zastanawiasz się głębiej nad jego znaczeniem. czy podczas czytania zatęsknisz do słowa „być". a to prowadzi do jeszcze lepszego efektu. Być może rozbawiły cię nasze usiłowania ominięcia najczęściej stosowanego czasownika. Z pomocą obu modeli można osiągnąć niesamowite.Potęga języka 125 E-Prime w pisaniu i mówieniu Chociaż E-Prime wydaje się w swoich założeniach proste. Co więcej. byliśmy. W odpowiedniej chwili będziesz nawet musiał zacząć mówić i pisać. Mamy hi­ storycznie zakorzenioną skłonność do polegania na tym słowie. na przykład przy cytowaniu innych źródeł."). niektóre założenia NLP poprzedzające E-Prime zawierają słowo „być". czy to w potocznej mowie codziennej. ogólne albo gdzieś z kontinuum pomiędzy nimi.

126 Dzień 8

W praktyce język, którym się posługujemy, reprezentuje wspo­ mniane wcześniej kontinuum. Poruszamy się wzdłuż niego, nadając słowom rozmaite stopnie precyzji. Korzystamy z pewnej hierarchii precyzji i niejasności, dobierając rozmaite poziomy w zależności od celu i okoliczności komunikacji. Słowo opisujące pojęcie abstrakcyjne czy nominalizacja, na przykład „uczciwość" („Jan ceni uczciwość"), mają bardzo ogólne znaczenie. W zależności jednak od kontekstu możesz je sprowadzić do konkret-

Potęga języka

127

niejszych pojęć („Ona mówi szefowi prawdę", „On mówi to, co ma na myśli"), a następnie do określonych zachowań, będących przykładami uczciwości. W ten sposób tworzymy hierarchię słowa „uczciwość", przechodząc przez wszystkie stopnie szczegółowości aż do „głębokiej struktury" znaczenia.

Kroki
Hierarchia pojęć dotyczy „krokowego" sposobu myślenia i komu­ nikowania się - dużymi krokami (na ogólnym albo abstrakcyjnym poziomie) bądź małymi (na odpowiednim poziomie szczegółowości). Kroki w górę oznaczają więc przenoszenie pojęcia na wyższy, ogól­ niejszy poziom. Na przykład, zamiast myśleć „krowa" bądź „owca", można kroczyć w górę, do pojęcia „zwierzęta hodowlane", bądź jeszcze wyżej - „zwierzęta". Następny krok w górę doprowadzi do „rzeczy ożywionych" i tak dalej. W ten sam sposób można kroczyć w dół. Na przykład, zamiast powiedzieć „pies", możesz mówić o konkretnym psie, o jego części (powiedzmy, łapie) albo o czymś, co pies robi (na przykład szczeka). Krocząc w bok, pozostaje się na tym samym poziomie. I tak krok w bok od psa prowadzi do kota, krowy, kangura lub jakiegokolwiek innego ssaka (od którego prowadzi do nich krok w dół). Zdarza się, że komunikacji pomaga wykonywanie kroków w górę; innym znów razem lepsze rezultaty osiąga się za pomocą kroku w dół bądź w bok. W zależności od pożądanego rezultatu, wystarczające mo­ gą się okazać niejasne uogólnienia albo wręcz przeciwnie — konkretne informacje. Z jednej strony chcesz uzyskać ogólny pogląd, spojrzeć z perspektywy, z drugiej zaś pragniesz się skupić na szczegółach. Tak jak w wypadku odzwierciedlania naszych preferencji sensorycznych, słowo może też pokazać wielkość stosowanych przez nas kroków oraz ich miejsce w hierarchii pojęć. Taki sposób rozumienia języka pomoże ci w codziennej komunikacji. Podczas negocjacji czy sprzedaży zazwy­ czaj potrzebna jest elastyczność w przechodzeniu od niejasności do szczegółów, od dużych kroków do małych. Na przykład, wykonując kroki w górę podczas negocjacji, z więk­ szym prawdopodobieństwem uzyskasz porozumienie, choćby nawet w rodzaju „Celem obu stron jest osiągnięcie wzajemnych korzyści" albo „Obie strony deklarują chęć uczciwych negocjacji" lub „Głównym

128

Dzień 8.

celem jest uzyskanie porozumienia", albo wreszcie „Wszyscy chcemy jak najszybciej rozwiązać tę sprawę". Następnie, za pomocą kroków w dół, można wyszczególnić wszystkie przeszkody stojące na drodze ku porozumieniu oraz konkretne zagad­ nienia, którymi trzeba się zająć. Może się to sprowadzać do pojedyn­ czego punktu kontraktu albo zgody na małe ustępstwa. Wskazane są także kroki w dół przy wprowadzaniu w życie planu czy porozumienia, wtedy bowiem nie wystarczą już ogólniki. Kroki w bok mogą polegać na porównaniach z podobnym, zawartym przez ciebie porozumieniem albo z podobnym do rozważanego przypadkiem. Możesz korzystać ze wszystkich trzech rodzajów kroków, stosując cha­ rakterystyczne dla nich wyrażenia i sformułowania. Aby wykonać krok w dół, zapytaj: „Co może stanowić dobry przykład tego zagadnienia?" Zadawaj to pytanie przez pewien czas i sprawdź, dokąd cię zaprowadzi. Aby wykonać kroki w górę, zadaj pytanie „Czego jest to przykładem?" albo „Jaki cel temu przyświeca?" Teraz również zadawaj to pytanie tak długo, jak uda ci się kroczyć. Krok boczny wymagałby pytania: „Co może być następnym przykładem omawianego zagadnienia?" albo „Ile jeszcze podobnych przykładów przychodzi ci na myśl?" Samo badanie określonego zagadnienia pod kątem hierarchii po­ jęć - całościowy obraz, istotny szczegół - doprowadzi cię do większej liczby pomysłów i wglądów. Wyobraźmy sobie typowe negocjacje w biznesie, podczas których strony muszą osiągnąć porozumienie w kwestii ceny, terminów i wa­ runków. Jak można w tym wypadku zastosować metodę kroków? Jestem przekonany, że wszyscy chcemy osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron, (do góry) Poświęćmy chwilę sprawie wstrzymania dostaw, (w dół) Ta procedura doskonale się sprawdziła kilka lat temu przy zawieraniu kontraktu z Arabią Saudyjską, (w bok) Dobrze, czy może pan wymienić pozostałe sporne kwestie? (w dół) Oboje chcemy wyjechać stąd na weekend, (do góry) Jak doszedł pan do sumy 800 funtów? (w dół) Zawsze współpracujemy w ten sposób z naszymi dostawcami, (w bok) Wszyscy chcemy, żeby nam się powiodło, (do góry) Wydaje się, że musimy się porozumieć w kwestii rozkładu, a potem zająć się jeszcze kilkoma pomniejszymi sprawami, (w dół)

Potęga języka

129

A gdybyśmy przesunęli spłatę następnej raty w zamian za dodatkowe 15 procent? (w dół) Nie możemy nic poradzić na stopy procentowe (w górę), lecz proponu­ jemy obcięcie opłat menedżerskich, (w dół) A gdyby John zajął się tym osobiście? (w dół) Jestem przekonany, że możemy rozpocząć przed dwudziestym, jeśli miałoby wam to w czymś pomóc, (w dół) Kroki w górę mogą oderwać uwagę od trudnych, lecz mało istotnych zagadnień i przywrócić porozumienie (aczkolwiek ogólne). Dzięki krokom w dół można skoncentrować się na względnie nieistotnych kwestiach do uzgodnienia. W obliczu ryzyka zerwania kontaktu me­ toda kroków pomaga w pozytywnym, bardziej ugodowym nastrojeniu drugiej strony. Pamiętaj także, że każdy z nas ma jakieś preferencje: przykłada szczególną wagę do szczegółów albo patrzy na wszystko z perspektywy. Dlatego możesz tak kierować swoimi krokami, aby harmonizować drugą stronę (strony). Nie zapomnij swoich umiejętno­ ści związanych z kontaktem, których nauczyłeś się podczas Dni 4. i 5. Tak jak zawsze w NLP, to, czego nauczyłeś się do tej pory, jest istotną podstawą poznawanych rzeczy.

Stan świadomości wewnętrznej i zewnętrznej
Posługując się pojęciami i językiem, bezustannie przechodzimy od ogółów do szczegółów. Owa właściwość zakłada więc istnienie zarów­ no kontinuum (zob. rys. 8.1), jak i hierarchii (rys. 8.2). W hierarchii instytucji być może nie jest ci łatwo odnaleźć granicę między kierow­ nictwem a pracownikami. „Kierownicy" i „pracownicy" nie dają się łatwo wpasować w czarno-białe kategorie. Podobnie, hierarchia pojęć zawiera kontinuum myślenia oraz całą sieć wzajemnych powiązań. Wiesz już, że nasze myśli tworzą reprezentacje rzeczywistości za­ równo teraźniejszego, zewnętrznego świata, jak i naszego wewnętrz­ nego świata wspomnień i wyobraźni. Tutaj też mamy do czynienia z pewnym kontinuum. Na jednym jego końcu myślimy i działamy uważnie, skupiając się na tym, co na zewnątrz, na przykład podczas rozmowy. Na drugim końcu wchodzimy w świat naszych myśli, marzeń, świat wewnętrznej rzeczywistości. Pierwszy stan nazywamy stanem świadomości zewnętrznej, drugi - stanem świadomości wewnętrznej.

130 Dzień 8. Przykładem drugiego mogą być marzenia senne, a w skrajnym wypad­ ku - śpiączka (koma). Bezustannie poruszamy się wzdłuż tego myślowego kontinuum. W jednym momencie ustosunkowujemy się do wszystkiego wokół nas i świadomie odpowiadamy na reprezentacje sensoryczne. Chwilę później zastanawiamy się nad czymś, przypominamy sobie coś lub wyobrażamy przyszłe scenariusze, a więc przechodzimy do stanu świadomości we­ wnętrznej. Nawet prowadząc samochód lub robiąc coś, zdawałoby się, wymagającego równie dużej koncentracji, możemy zagłębiać się w swój wewnętrzny świat, przekazując kontrolę nad zdarzeniami autopilotowi oraz polegając na zachowaniach nieświadomych i nawykowych. Wzorce językowe modelu Miltona, o których będziemy mówić podczas Dnia 9., dotyczą świadomości wewnętrznej, łączonej ze stanem transu. Z drugiej strony, metamodel języka opisany podczas Dnia 10. odpowiada na większość wzorców miltonowskich, wywołując specy­ ficzne znaczenia i odkrywając niektóre „głębokie struktury" języka. Dzięki temu mamy skłonność do powracania do tu i teraz, co jest odpowiednikiem zewnętrznego końca spektrum myślowego. Oczywi­ ście, przez większość czasu przebywamy gdzieś pośrodku, częściowo świadomi zewnętrznego świata, a jednak do pewnego stopnia zagłębieni w swoich myślach. Radzenie sobie ze świadomością zewnętrzną i wewnętrzną oznacza lepsze panowanie nad własnym postępowaniem i osiągnięciami. Niekie­ dy trzeba być bardzo czujnym, skierowanym na zewnątrz i posługiwać się umiejętnościami „zauważania" (czujność sensoryczna), o których już mówiliśmy. Na przykład umiejętność słuchania wymaga przede wszyst­ kim koncentracji na tym, co na zewnątrz. Taka aktywność postrzegana jest często jako bardzo męcząca, ponieważ świadomy umysł pracuje wówczas na pełnych obrotach. Zdarza się też, że trzeba przejść do we­ wnątrz, co na ogół kojarzy się z relaksacją, jest naturalne i przyjemne. W istocie wewnętrzna praca umysłu nie jest postrzegana jako myślenie, lecz jako fantazjowanie, podczas którego docieramy do nieświadomo­ ści, źródła niezwykłych wglądów i kreatywności. Dzisiaj oraz podczas Dni 9. i 10. przekonasz się, w jaki sposób język oraz kontinuum stanu świadomości (wewnętrzny - zewnętrzny) są powiązane. NLP dotyczy dokonywania wyborów. Decyzja, aby m y ś l e ć o t y m , o c z y m s i ę c h c e , jest szczególnie ważna. Z niej biorą początek następne wybory, na przykład decyzja, by kierować własnym

pod tym hasłem znajdujemy słowo wiedza. Ostatecznie hasło wiedza prowadzi nas do przekonań (chociaż w głębi duszy nie przypuszczam. Spotkaliśmy się już ze słowem zrozumienie. co to oznacza. które mają prawdopodobnie duży wpływ na stan wiedzy. w najgorszym będziemy bez końca kręcić . w którym żyje. intelekt. że mu­ simy wrócić do punktu wyjścia. Słowa te rów­ nież stanowią dla nas pewien problem. Weźmy na przykład zdolność pojmowania. aby o to chodziło w opisie Zosi. Poszukiwanie znaczenia Rozważmy zdanie „Zosia jest bardzo inteligentnym dzieckiem" (zauważ zastosowanie wszechobecnego słowa „być". Niemniej niemal każde abstrakcyjne pojęcie będzie wywoływało te same problemy podczas prób nadania mu konkretnego znaczenia. Tak naprawdę musimy zrozumieć. musimy wiedzieć. co się kryje pod pojęciem „inteligentny". Na tym zakończmy oparte na poszukiwaniach słownikowych sta­ rania precyzyjnego użycia słowa „inteligencja".zrozumiały. ale sprawdźmy jeszcze raz. Albo wiedza i zrozumienie. teraz jednak nie mogę być tego pewien na sto procent) oraz skojarzeń. W najlepszym wypadku po­ wrócimy do punktu wyjścia. Dotyczy to przede wszystkim pojęć abstrakcyjnych (bądź tak zwanych nominalizacji). łącznie z tym. umiejętność. zdolność pojmowania. Jak należało się spodziewać. Zamienić słowo w czyn Już z pierwszego założenia („Mapa nie jest terytorium") wiemy. Pomimo naszych wysiłków właściwego doboru słów język jest ciągle niezwykle trudnym narzędziem do przenoszenia znaczeń. co znaczy. Aby w pełni zrozumieć to zdanie. rozum i tak dalej.wiedza. które nadaje Zosi etykietkę). Języki jego stosowanie to część owego kierowania. zrozumienie. Bierzemy więc do ręki słownik i pod hasłem i n t e l i g e n t n y znajdujemy odniesienie do rzeczownika inteligencja oraz rozmaitych znaczeń . a tuż obok . co mówią do nas inni oraz co czytamy. że każdy z nas buduje rozmaite reprezentacje świata.Potęga języka 131 spektrum myślowym i korzystać ze stanu świadomości wewnętrznej lub zewnętrznej w zależności od własnej woli.

A przecież nie wszystkie słowa przysparzają nam tyle samo problemów. Staraj się zrozumieć jego charakter i ograniczenia. Z pewnością jednak zaangażowane są w ten proces zmiany elektrochemiczne w mózgu. zamieniając słowa na ich sensoryczne reprezentacje.nasze oczy. Dobór odpowiednich słów Zauważ. jakbyśmy włączyli przełącznikiem światło albo połknęli prozac Czasowniki opisujące działanie mają właściwość tworzenia wyraźnych obrazów umysłowych. możemy z o b a c z y ć siebie lub innych wykonujących określone czynności. krojenie i ciasto. komunikowanie się za pomocą języka (ze wszystki­ mi wynikającymi z niego korzyściami dla rodzaju ludzkiego) stanowi jeszcze jedną barierę między rzeczywistością zewnętrzną (to. czy „potrójnie magiczne" ucho wewnętrzne nie biorą bezpośredniego udziału w powstawaniu uczuć. Czasowniki. Uczyń z niego swój oręż. . co Zosia zrobiła lub powiedziała) a tym. powstające w mo­ mencie zarejestrowania sygnału wzrokowego czy słuchowego — zupełnie tak. przybliżają nas znacznie do praw­ dziwego znaczenia. w którym zachodzą elektro­ chemiczne zmiany zamieniające bodźce sensoryczne w znaczenie. Możemy sobie wyobrazić Wojtka. Paradoksalnie. Precyzyjna superkamera . Czasowniki sensoryczne Na przykład zdanie „Wojtek pokroił ciasto na cztery kawałki" nie zmusza nas do sięgnięcia po słownik. mózg człowieka. się wokół tych samych znaczeń. a nie niejasnych abstrakcji. które mają dla nas sens. W ten sposób unaoczniliśmy sobie. Pomimo tych wszystkich słabości język jako podstawowe narzędzie komunikacji umieszcza nas na czele wszystkich form inteligentnego życia.pewne czasowniki. Jak już mówiliśmy.ł32 Dzień 8. jak rzeźbiarz używa swego ulubionego dłuta przy pracy nad czymś wartościowym. jak ograniczone są symbole (słowne) przy przekazywaniu myśli. co zakodowane jest w korze mózgowej słuchacza w formie nadanej Zosi etykietki. takie jak „inteligencja". że do opisania ograniczeń języka wybraliśmy pojęcia abstrakcyjne i nominalizacje. czy też lepiej . odpowiedzialny jest w znacznie większym stopniu za nasze słyszenie i widzenie niż oczy i uszy. Innymi słowy. używając tak.

że jest już bardziej zrozumiałe. Teraz powtórz to zdanie. Czasowniki takie. byśmy poczuli się przytłoczeni zbyt wielką ilością głębokiej struktury. kawałki. również możemy stworzyć nieprawidłowy obraz mentalny. jak „po­ dróżować". wystar­ czającej liczby słów. Tak więc. „przechadzać . Na przykład zdanie „On dużo podróżuje" nie mówi zbyt wiele na temat charakte­ ru jego podróży. zdobyła brązowy medal w pływaniu. oraz głęboka struktura. Nie może jednak być ich aż tyle. ciasto. Natomiast zdanie „Kiedyś. jak różne i niezależne od użytych słów znaczenia możesz przekazywać w ten sposób: „Wojtek (nie Jan czy Piotr) pokroił ciasto" albo „Wojtek pokroił (nie upiekł ani zjadł) ciasto". Aby komunikować się efektywnie. Po kilku zdaniach na jej temat będziemy wiedzieć. odbył na rowerze podróż z Paryża do Calais" zawiera tyle czasowników sensorycznych. potrzebujemy określonej. w jaki używamy słów. Hierarchia czasowników Aczkolwiek czasowniki są zdecydowanie bardziej konkretne niż abstrakcyjne nominalizacje. potrafi usmażyć omlet. tworząc w ten sposób hierarchię precyzji.sieci neuronowej mózgu człowieka. co potrafi zrobić. czy nazwiemy ją „inteligentną" (bądź jakkolwiek inaczej). „wyobrażać sobie" czy „mieć" (nierzadko tak niejasne jak rzeczowniki abstrakcyjne). przez co normalna komunikacja stałaby się niemożliwa. gwiżdżąc i wymachując rękami. to jednak różnią się precyzją znaczenia. Możemy teraz zadecydować. krojącym metrowej wielkos'ci ciasto z torfu piłą łańcuchową bądź laserem. Zauważ. za każdym razem akcentując inny wyraz Wojtek. czy też może nie nadamy jej żadnej etykietki. Tak więc "podróż" w hierarchii czasowników będzie stała nad czasownikiem "isć" . Dlatego więc istotny jest sposób.Potęga języka 13 3 Wróćmy do Zosi. który z kolei będzie nadrzędny do „spacerować". Jakie niepowodzenie mogłoby nas spotkać z prostym zdaniem „Woj­ tek pokroił ciasto na cztery kawałki" ? Otóż Wojtek mógłby „być" lwem morskim. cztery. Otóż umie rozwiązywać długie zadania matema­ tyczne. pokroił. Ciągle nie dość rozumiemy Zosię i za pomocą słów nie możemy przekazać pełnego znaczenia zakodowanego w „strukturze głębokiej" . Dzięki tym podstawowym informacjom lepiej ją rozumiemy. mimo jasnych sensorycznych czasowników. na podstawie której ich używamy. mogą prowokować wiele pytań.

z szerokimi uogólnieniami i dużymi krokami. a także niejasność języka Miltona oraz precyzję metamodelu. podczas gdy pojęcia abstrakcyjne i nominalizacje . kie­ dy rozważaliśmy przykład zdania „Zosia jest bardzo inteligentnym . „wędrować" czy „kroczyć". się". na przykład: Porozumiewać się (cz) Szanować (cz) Przekazać (cz) Porozumiewanie się (rz) Szacunek (rz) Przekazywanie (rz) Być czy nie być? Mówiliśmy już o szczególnym znaczeniu czasownika „być". „maszerować". Przykład ten dobrze ilustruje małe i duże kroki na kontinuum językowym.134 Dzień 8. Poza tym możemy ma­ szerować szybko lub powoli. Z zasady czasowniki określające działanie łączą się z precyzyjnym końcem kontinuum językowego i małymi krokami. Dlatego nominalizacje możemy określić jako przekształcanie czasownika określającego działanie w rzeczownik. wędrować długo lub krótko.

pozbyć się tego czasownika. wskazuje na wszechobecne w codziennym języku usunięcia. ile używanie rzeczowników abstrakcyj­ nych. mówiąc „samotna" . . Zamiana czasownika „być" na jakiś inny zazwyczaj wywołuje pytania o głębszą strukturę znaczenia. uogólnia i zniekształca większość wchodzących do niego informacji. Pamiętaj. można powiedzieć „Czuła się samotna". Poszukaj tego czasownika w jakim­ kolwiek artykule prasowym. Mózg usuwa. które w innym wypadku doprowadziłyby do jego przeładowania. Mimo to jest to najprostsza droga do powstania nieporozumień między ludźmi. jak się czuje. „mapa nie jest terytorium". była. Każdy ma odmienne „próbki" rzeczywistości. Oprócz tego jednak zaczniesz się zastanawiać nad prawdziwym znaczeniem zdania. Jest to proces lingwi­ styczny. uogólnienia i zniekształcenia. a jednocześnie niezwykle istotna dla przetrwania strategia. Inne mogą się okazać nie tak proste. aby zachowując ich pierwotne znaczenie. Na­ sza świadomość rejestruje zaledwie niewielki ułamek z milionów bitów docierających do nas informacji.co ona robi. Mówiąc dokładnie. Stosowanie czasownika „być" wywołuje chyba tyle samo problemów ze zrozumieniem. Na przykład. Czytałeś o tym podczas Dnia 1. Szybko w ten sposób pozbę­ dziesz się strony biernej i form bezosobowych. Niektóre zdania będą proste: zamiast „Była samotna". będą i tak dalej). w jaki ktoś ją widzi? Usunięcia.mamy nadzieję . Każdy człowiek postrzega malutki wycinek rzeczywistości. Z jednej strony musisz wymyślić coś spoza utartego wzorca językowego. Uświadomienie sobie tego zazwyczaj wywołuje zainteresowanie mapami innych osób i . Można to łatwo sprawdzić. Teraz przekształć te zdania tak. że nikt z nas nie ma monopolu na prawdę. czy ona zawsze była samotna? Co miał ktoś na myśli. jednak zostawia najistotniejsze.tolerancję Wobec odmienności. czy jest to tylko sposób. większość konfliktów na świecie po prostu by znikła. uogólnienia i zniekształcenia Przez nominalizacje i czasownik „być" nasze rozumienie jest po­ wierzchowne.Potęga języka 135 dzieckiem". Jak mó­ wiliśmy. co się dzieje? Czy zgodziłaby się na określenie „samotna". że może on przybrać wszystkie formy gramatyczne (jest. Gdybyśmy zaakceptowali.

poprzez jak największą liczbę dobrych wyborów. Mamy więc możliwość wyboru. Zadanie na dziś • Poćwicz metodę kroków na podanych wcześniej przykładach. Dlatego też zachowanie innych może wydawać się z twojego punktu widzenia dziwne czy niewłaściwe. Na ogół.136 Dzień 8. Nie­ mniej jednak ich zachowanie jest prawdopodobnie rezultatem podjęcia z ich prywatnej perspektywy najlepszej decyzji. tym lepsza możliwość kontrolowania sytuacji i zrealizowania wyznaczonych celów. Można zatem zmienić zachowanie . Założenie na dziś Ludzie dokonują wyborów najlepszych z możliwych. jak rozmaite po­ ziomy w metodzie kroczenia pasują do różnych sytuacji.zgodnie ze swoją mapą rzeczywistości. do posiadania celu. Następnie napisz kilka zdań na temat tej osoby. NLP mówi też: „Możliwość wyboru jest lepsza niż jej brak". im więcej możliwości wyboru. stosując czasowniki odnoszące się do . jak i innych . Możesz wykonać to ćwiczenie sam. Elastyczne podejście reprezentowane przez czteroetapowy model sukcesu (zob. zachowanie czy sytuację. które twoim zdaniem dobrze pasuje do jakiejś znanej ci osoby. Możesz też poprosić cierpliwego przyjaciela o pomoc. Zobacz. Wybierać jednak możesz w ramach swojej aktualnej wiedzy i zasobów . • Znajdź słowo. Podejmowanie decyzji jest dla człowieka naturalną składową skłonności do podejmowania decyzji. Dzięki temu ćwiczeniu nabędziesz płynności językowej oraz zrozumiesz. jak daleko możesz „zajść". które przychodzą ci na myśl. Dzień 2.tak swoje.) zakłada istnienie więcej niż jednego sposobu postępowania czy poglądów na ten sam problem. i budując ich hierarchię. na przykład „pewny siebie" czy „lojalny". zapisując słowa. zaczynając od określonego słowa czy pojęcia.

że twój język będzie bardziej zrozumiały i czytelny.Potęga języka 137 działania: co robi. • Wybierz dwa akapity z jakiejkolwiek książki lub czasopisma i dokonaj E-Prime . co twoim zdaniem autor miał na myśli.raportu czy artykułu. Zauważ. W ten sposób możesz zmienić swój sposób myślenia. czy jest odpowiednią „etykietką". a jednocześnie zachowaj zrozumiałość. . w jakimkolwiek artykule prasowym znajdź. Potem sprawdź. Przekonasz się. czy abstrakcyjne poję­ cie znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Ćwicz wszystkie metody wyrażania tego. jak zmienia się tekst i czy narastają w tobie pytania dotyczące konkret­ nych znaczeń. a następnie usuń wszystkie czasowniki „być". To ćwiczenie możesz też przeprowadzić na fragmencie własnego tekstu . • Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej.usuń wszystkie sformułowania zawierające czasownik „być". co mówi.

zamiast „tak" lub „nie". które twórcy NLP.. Często stosujemy takie wzorce językowe. . chociaż tak naprawdę nie chce się w ogóle spotkać. który został wyrażony za pomocą niewłaściwego pytania. podczas gdy zastosowanie precyzyj­ niejszych sformułowań mogłoby zakończyć się niepowodzeniem. Richard Bandler i John Grinder.najczęściej prowa­ dzi ono do lepszych efektów niż precyzyjniejsze „Czy mogę skorzystać z pańskiej zapalniczki?" Podobnie „Czy może się pani troszkę przesunąć w lewo?" wywołuje odpowiedź w postaci działania.o konkretny cel. Dzisiaj zajmiemy się takimi właśnie wzorcami językowymi. To typowe przykłady. pokazujące. przejęli za pomocą modelowania od Miltona Ericksona. w jaki sposób ogólny. aby doprowadzić do zapla­ nowanych rezultatów. ale instynktownie wyczuwając wywoływaną przez nie reakcję. pytając „Spotkamy się w czwartek czy też wolałby pan na początku tygodnia?" Klient koncentruje się wtedy na dokonaniu wy­ boru. nieświadomi ich lingwistycznej niedookreśloności. które stosuje się celowo (z premedytacją). Ileż to razy jakiś sprzedawca umówił się na spotkanie. najlepszego chyba hipnoterapeuty wszech czasów. Model Miltona obejmuje wzorce językowe. Co ciekawe jednak.r W • • • tym rozdziale: Wzorce językowe Miltona Kontakt i wykorzystanie Zastosowanie wzorców „Masz ogień?" Takie zamknięte pod względem gramatycznym py­ tanie prowadzi do odpowiedzi „tak" lub „nie". które logicznie nasuwałyby się na myśl. Tymczasem w praktyce chodzi tu właśnie o ogień . niedookre­ ślony język prowadzi do sukcesu.

Można też odwoływać się do jej uczuć. aby lepiej się porozumiewać. niektóre dzisiejsze przykłady będą miały zwią­ zek z wywoływaniem transu podczas terapii. nie zagłębiając się w szczegóły bądź rozmyślnie omijając to. jaki zamierzyłeś. twórczości. Z powodu źródła pochodzenia omawianych wzorców. Jak widzieliśmy. używamy języka w rozmaity sposób. Być może w nie­ których. tylko chciałbyś. przysparzających ci najwięcej kłopotów wypadkach będziesz chciał stworzyć własne nazwy. wówczas dobrze jest jak najmniej dyktować jej. co nie ma związku z celem komunikacji. tak jak to opisywaliśmy podczas Dnia 5. czyli w stanie świadomości wewnętrznej. Milton stosował je do wprowadzania swoich pacjentów w trans. Erickson stosował tak zwane artystycznie niejasne wzorce językowe. Każdy z nas jednak spędza dużo czasu w transie. Z powodzeniem jednak można je stosować w codziennej komunikacji. zwłaszcza kiedy chce się „przeskoczyć" świadomość w celu uniknięcia zastrzeżeń i osiągnięcia zaplanowanych rezultatów. Wzorce językowe Miltona Jakie wzorce językowe należy rozpoznawać? Poniżej opisaliśmy kilka z nich. jeśli nie chcesz kierować jakąś osobą. Nie daj się zniechęcić tytułom . Trans ma znacznie szersze zastosowanie niż hipnoterapia . Chociaż z owymi wzorcami językowymi mamy do czynienia w mowie codziennej. a nie do rozsądku.140 Dzień 9. Kiedy indziej osiągamy cel z zastosowaniem języka ogólnego i abstrakcyjnego. docieranie do nieświadomości. żeby kierowała się swoją wyobraźnią. Koncentruj się jednak raczej na samych . Czasami musimy przejść do szczegółów i znaczeń specyficznych. o czym ma myśleć. dzięki czemu możliwe jest dotarcie do nieświadomości i wszystkich jej zasobów. Taki rodzaj języka można stosować także do dopasowania i prowadzenia rzeczywistości danej osoby. poprawiania pamięci i tym podobne. W innych wypadkach możesz ominąć możliwe zastrzeżenia. Język Miltona wprowadza zakłócenia do pracy świadomego umysłu.na przykład opisane podczas Dnia 3. dołączając przykłady ich zastosowania. aby dojść do porozumienia. Na przykład.niektóre mogą brzmieć zbyt technicznie. Dzięki niemu możliwe jest też typowe dla prawej półkuli podejście do rozwiązywania problemów.

to. że jedno jest przyczyną drugiego.. na przykład: „Wiem. że wzorce te są istotne i po­ żyteczne.. że przyjmujemy stwierdzenia przyczynowo-skutkowe. .. to. bez podawania osoby. Będziesz miał zatem do dyspozycji językowe narzędzia.. że się zastanawiasz. W niektórych zostawilis'my czasownik „być". bez po­ dawania sposobu uzyskania tej wiedzy. „Gdybyś. co w tym wypadku jest ich zaletą. Musisz być zmęczony".." Inne wyrażenia przyczynowo-skutkowe to na przykład „ponieważ"." Ukryty sprawca Sądy na temat wartości. „skoro". jak i konkretnie. gdy dwa stwierdzenia mają równoważne znaczenia. Poza tym są dzięki temu bardziej niedookreślone. Złożona równoważność W wypadku.". że zna się myśli i uczucia drugiej osoby.Wartość niedookreślonego języka 141 wzorcach... Nie możesz się porównywać ze swoimi dziećmi" albo „Cały dzień jesteś na wysokich obrotach. Zdania takie stosujemy często: „Jeśli. które możesz stosować w sposób niedookreślony... na przykład: „Jesteś stary. Często zdarza się. Jedna rzecz oznacza drugą. Podczas Dnia 10.. nauczysz się.. że. w takiej bowiem formie funkcjonują one w codziennym użyciu. nie kwestionując nawet ich logiki." Przyczyna i skutek Założenie. na przykład: „Dobrze jest pamiętać.. w zależności od twojego celu i pożą­ danego efektu komunikacji. jak zadawać pytania do wzorców i uzyskiwać w ten sposób konkretne informacje. która tak sądzi. Z pewnością stwierdzisz. Czytanie w myślach Utrzymywanie. których przykłady niewątpliwie słyszysz w prywatnym i za­ wodowym życiu.

Warunkowanie rodziców i szkoły wzmacnia modalne operatory konieczności. które oznaczają działanie.. Kwantyfikatory ogólne Słowa." . które nie wskazuje. Założenia Założenia w rodzaju „Dużo się uczysz. „Ty nigdy. niezależność. na kogo lub co powołuje się nadawca. Do tej kategorii zaliczają się ważne słowa w rodzaju edukacja. mające na celu zmniejszenie oporu.. Niedookreślone czasowniki „A ty możesz. na przykład „powinno się. „Wszyscy pracownicy..".. zamieniając się w rzeczowniki. na przykład musisz. a jednocześnie znaczenie dla komunikacji. Próby odnalezienia znaczenia nominalizacji ze słownikiem w ręku szybko ukazują ich niedookreśloność." Temu słowu (czasownikowi) brakuje opisu.." Operatory modalne Słowa zakładające możliwość bądź konieczność... „ P o w i n i e n e ś się nauczyć" (implikowana konieczność). Omówimy to bardziej szczegółowo. które mają charakter uniwersalny bądź absolutny. Co. Nominalizacje Słowa.142 Dzień 9. Pytania o potwierdzenie Pytanie dodane na końcu zdania. „M u s i s z przyjść" (konieczność). ale „zamarły" w czasie. na przykład: „zapewni ci z r o z u m i e n i e " (w sen­ sie „zrozumiesz").. szacunek... że to jest praw­ da. wgląd. na przykład „nieprawdaż?" Brak odniesienia Stwierdzenie. jak i kiedy możesz ... potrzebujesz i tym po­ dobne."Zakładasz." (możliwość).jest nieokreślone. tworzące nasze życiowe zasady. związek. „M o ż e s z się nauczyć.

odkryjesz te­ raz. na przykład „to mniej więcej słuszne" albo „nieźle". kiedy odkryjesz. Wiedzą o tym wszyscy profesjonalni . czego się nauczyłeś. na które może paść odpo­ wiedź tak bądź nie.. Cytat. W drugim natomiast skupiasz się na tym." Seria odniesień kontekstowych. słuchasz mnie i patrzysz na mnie". a nie odpowiadamy „tak" lub „nie". na przykład: „Jesteś tutaj.. czy chcesz odpowiedzieć czy nie. za chwilę czy znacznie później". na przykład: „Czy wolałbyś teraz coś zmienić. który opowiedział mi o wystawie w Birmingham. czy też pozwolić. W pierwszym przykładzie uwaga koncentruje się na dokonaniu wyboru (teraz bądź później). Podwójne związki Ten wzorzec wywołuje złudzenie możliwości wyboru. Pozwala ci zadecydować. widzialne) w sposób. czy to. do czego lub kogo się ono odnosi. z którego pochodzi. że czegoś się nauczyłeś. Dopasowywanie teraźniejszego doświadczenia Kiedy opisujesz doświadczenie danej osoby (zewnętrzne. by zmiana sama się pojawiła podczas naszej rozmowy?" albo „Twoja nieświadomość uczy się czegoś innego i nie wiem. kiedy spotkał kogoś. którego nie można podważyć. że tak się nie stało.Wartość niedookreślonego języka 143 Niedookreślone porównania Kiedy porównanie nie ma odniesienia .nie wiadomo. ma również olbrzymi wpływ ze względu na źródło. na przykład: „Czy możesz przez chwilę popatrzeć w górę?" albo „Czy możesz się troszkę przesunąć w lewo?" Zazwyczaj patrzymy w górę i przesuwamy się. Postulat konwersacyjny Komunikacja przybiera formę pytania. kto powiedział. a nie na samym założeniu (zmiany). oprócz depersonalizacji wypowiedzi. tak zwany łańcuch. Rozbudowane cytaty „W zeszłym tygodniu rozmawiałem z Tonym. i wyklucza prawdopodobieństwo autorytaryzmu. Ten prosty zabieg może pomóc w nawiązaniu kontaktu. przeładowuje świadomy umysł i odcina nadawcę od jego wypowiedzi. i nie kwestionujesz nawet prawdopodobieństwa.

Składniowe Zdarzają się wtedy. gdy nie można określić funkcji (składniowej) danego wyrazu na podstawie kontekstu.. na przykład „Wynajmę miesz­ kanie" (wynajmę komuś czy wynajmę od kogoś?).•1 144 Dzień 9.. nielogiczne stwierdzenie. które nie ma sensu. Dwuznaczności Fonetyczne Zestawianie homonimów (na przykład „Bóg".. „Bug") może pro­ wadzić do zamieszania i nieświadomie kierować uwagę na znaczenia spoza kontekstu. Nielogiczności wybiórcze Źle umotywowane. Łańcuchowe cytaty i anegdoty nasilają jeszcze ten efekt. mówcy i inne osoby zajmujące się zawodowo wywieraniem wpływu na innych. na przykład „Krzesło może mieć uczucia" (mają je tylko ludzie i zwie­ rzęta)." .. to może. już lepiej?" (c) Niedokończone zdania: „A więc jesteś. Jeśli możesz to zmienić. kiedy z kontekstu lingwistycznego nie można określić. jaka część zdania odnosi się do innej części tego zdania.. Zasięg Z dwuznacznością tego typu mamy do czynienia.. na przykład „Natrętne hałasy i myśli" (czego dotyczy określenie „natrętne"?). Interpunkcja (a) „Przeciągnięte" zdania: „Podaj mi/szklankę/chcę napełnić sokiem" (b) Pauzy: „A więc czujesz się.

). Kontakt i wykorzystanie Wzorce językowe Miltona sprawdzają się przy wprowadzaniu danej osoby w trans lub stan świadomości wewnętrznej. Dzień 4. wywołują ten sam efekt podczas negocjacji (zob. Najpierw jednak musimy przypomnieć sobie kilka podstawowych zasad komunikowania się i dodać do nich parę praktycznych wskazówek. Poniżej omawiamy niektóre wzorce oraz opisujemy ich praktyczne zastosowanie. jak pamiętasz." Niektóre z powyższych wzorców językowych mówią same za siebie. Wykorzystuj wszystko.. 128). Wszystko to.Warto niedokrelonego jezyka 145 Wykorzystanie Stosowanie dopiero co usłyszanych słów albo przywoływanie wy­ darzeń odbywających się w chwili komunikacji. mającego na celu nawiązanie kontaktu (zob.) rzeczywistości drugiej osoby. ma tutaj zastosowanie. będzie skłonny poddawać się twojemu prowadzeniu. Na przykład możesz wpleść do swojej wypowiedzi nieznośny w innych okolicznościach odgłos trzaśnięcia drzwiami: „Kiedy słyszysz . Dzień 5.i hałas przejeżdżających nieopodal samochodów. że do nawiązania kontaktu będziesz musiał zastosować wszystkie sposoby i techniki. Oznacza to rozumienie. „Artystycznie niejasne" wzorce językowe ułatwiają zgodę drugiej osoby. które pomogą nam w zastosowaniu wzorców. Proces wymaga więc twojego dopasowania do rzeczywistości drugiej osoby. szanowanie i odzwierciedlenie. co się dokoła dzieje. zwłaszcza wtedy. Z chwilą gdy rozmówca poczuje się bezpiecznie w kontakcie z tobą. Możesz na przykład stosować umiejętności dopasowania (zob.. Zdarza się też. których się do tej pory nauczyłeś. Kroki w górę ku ogólniejszym i bar­ dziej abstrakcyjnym pojęciom. lecz to zazwyczaj pozostaje niezauważone w mowie codziennej i nie wpływa ujemnie na efekty komunikacji. W niektórych wypadkach same wzorce ułatwiają kontakt.. Są też takie. Nie­ które z nich nie opierają się na zasadach poprawności gramatycznej.. na przykład: „. które wymagają dalszych wyjaśnień i przykładów. str. czego do tej pory nauczyłe się o komunikacji. gdy nawiązany jest z nią dobry kontakt. Spotkałeś się już z zagad­ nieniem odzwierciedlenia doświadczenia.

może w ten sposób zostać natychmiast zaakceptowane. W tym wypadku również odpowiedź czy rezultat komunikacji mają pierwszeństwo nad zastosowanym językiem czy środkami. kiedy oddaje się fantazjowaniu. ale wykorzystuje naturalny sposób działania mózgu. twój umysł swobodnie błądzi i kiedy pomyślisz. prowadzących do uogólnień i niedookreśloności.. W poszukiwaniu znaczenia nieświa- . założenia i niejasny język. Omawiane wzorce pozwalają na ominięcie świadomości i bezpośrednie dotarcie do „wewnątrz".. „świadomy" język. Dzieci bardzo szybko wprowadzają się w stan podobny do transu. Jak wiemy. że ten stan sprzyja uwrażliwieniu na pewne formy komunikacji. stosując precyzyjny.146 Dzień 9. których by się nie osiągnęło. Wspominaliśmy już. co się aktualnie wokół ciebie dzieje.. które nie wytrzymałoby próby ana­ lizy logicznej.." To pomaga wywołać bądź pogłębić trans. w którym zachowania osoby warun­ kowane są w większym stopniu przez jej nieświadomość. metafory. Przekonasz się. trzaskanie drzwiami i hałas przejeżdżających nieopodal samochodów. o krokach w górę podczas negocjacji. zastanawiasz się. dawno temu. Jeszcze przed jego przyjściem możemy dojść do porozumienia w tej sprawie". cytaty. na przykład. W niektórych wypadkach można dotrzeć do doświadczeń zmagazy­ nowanych w pamięci i skojarzonych z nimi wiadomości. Zastosowane powyżej wzorce językowe wywołują stan świadomości wewnętrznej bądź trans . „Dobrze.. Do tego samego celu możesz wykorzystać wypowiadane przez two­ jego rozmówcę słowa na temat rzeczywistości. Ponieważ zdanie formułowane językiem Miltona omija szczegóły świadomy umysł musi polegać na zmagazynowanych w nieświadomości zasobach. Technikę tę nazywamy wyko­ rzystaniem. aby miało ono sens. Dlatego w niektórych sytuacjach można doprowadzić do takich rezultatów. kiedy usłyszą: „Sie­ dzisz wygodnie? Dawno. Stąd też założenie. Odwołując się do nieświadomości." Podobnie dorośli reagują na anegdoty. język ten „przeskakuje" racjonalne obiekcje i przeszkody w komunikacji.. tak więc na co dzień można spotkać się z wieloma przykładami zastosowań języka Miltona niekoniecznie kojarzonymi z transem. Każdy z nas doświadcza codziennie lekkiego transu.stan. Hipnoza wymaga głębszego transu. język można opisać za pomocą kontinuum. ponieważ robisz użytek ze wszystkiego." Natomiast podczas spotkania w interesach: „To chyba wraca Jan (gdy słyszysz podjeżdżający samo­ chód albo otwierające się drzwi).

Równoważnością w postaci owych artystycznie niejasnych wzorców językowych można się posługiwać. Stosowanie wzorców Poniżej omówiliśmy niektóre z najpowszechniejszych wzorców języ­ kowych. choć może nie jest ich intencją wprowadzenie swojej widowni w trans. że większość procesów myślowych zachodzi w nieświadomości. że tylko w ten sposób możliwe jest znalezienie nowych. kaznodzieje i charyzma­ tyczni mówcy najczęściej korzystają ze swoich odmian hipnotyzującego bądź „artystycznie niejasnego" języka. skoro ma piątki" mówią o czymś.Wartość niedookreślonego języka 147 domość „skanuje" pamięć i dociera do możliwości niedostępnych na poziomie świadomym. „On mnie zmusza do picia" oraz „Poezja mnie inspiruje" mówią o przyczynie i skutku. . a także podaliśmy przykłady ich zastosowań w praktyce. Język jest stymulatorem drzemiących w nas zasobów umysłowych. jeśli służy ona osiągnięciu konkretnych celów komunikacyjnych. Równoważność złożona natomiast zachodzi równolegle. więc musi być niezorganizowana". "Pali. a B jest wynikiem A. Przyczyna i skutek oraz złożona równoważność Niekiedy oba wzorce nakładają się na siebie. że „być" albo „jest" zakłada całkowitą tożsamość. Pamiętaj. Tymczasem „Przyszła późno. więc pewnie nie zwraca uwagi na zdrowie" oraz „Musi być mądry. Politycy. A powoduje B. Na przykład stwierdzenia: „Ona mnie rozśmiesza". Przyczyna i skutek wykazują jednak zależność czasową: skutek następuje w jakiś czas po przyczynie. Zauważ. co jest równoważne z czymś innym. Zdarza się. Od tej sprawności językowej może zależeć ich sukces komunikacyjny: ich przesłanie wędruje wprost do nieświadomego umysłu i oddziałuje na zachowanie bez konieczności pokonywania bariery świadomości. oznacza coś innego. nadzwyczaj twórczych sposobów rozwiązania specyficznych problemów. Na przykład wiele firm reklamowych często stosuje takie narzędzia językowe w swoich hasłach. Wkrótce codziennie zaczniesz zauważać obecność wzorców języko­ wych Miltona.

każdy. musisz tak zbudować zdanie. Kolejnym przykładem może być zdanie „Szybka jazda jest przyczyną śmierci". a przynajmniej sugeruje. Niekiedy jednak kwantyfikator ogólny zakłada ogólność nawet wtedy. tym lepiej. to im bardziej umiesz je ukryć. Na przykład „Nastolat­ ki są leniwe" zakłada. nikt. czy zdanie jest prawdziwe czy nie. przez co będziesz musiał nauczyć się je rozpoznawać. że wszystkie nastolatki takie „są". Zakłada ono uniwersalną prawdę.148 Dzień 9. zapalając tym samym światełko alarmowe i nie dopuszczając do przekonania i umotywowania słuchającego. Aby osiągnąć swój cel. łatwo będzie ci go zauważyć. Kwantyfikatory ogólne Na użycie tego wzorca wskazują „uogólniające" słowa: wszyscy. co robię". bez względu na to. gdy nie występują w nim takie słowa. Z reguły dzięki zdaniom zawierającym założenia czy implikacje unika się odpowiedzi negatywnych czy ryzyka utraty kontaktu. nic. mówiąc: „Zrealizowanie budżetu oznacza awans" (Zauważyłeś złożoną równoważność? Jedno zdanie może zawierać kilka wzorców Miltona). żaden. Ponieważ wzorzec ten zazwyczaj zawiera któreś z wy­ mienionych słów uogólniających. W celu wzmocnienia taktyki warto połączyć wyrażaną i zakładaną ogólność. żeby wytrzymało próbę logicznej analizy. nigdy. Z tych samych powodów. Jednak zdanie „Zrealizowanie budżetu zawsze oznacza awans" może budzić logiczne zastrzeżenia. Nie pozostawiają one miejsca na żadne wyjątki. Na przykład można dobrze umotywować młodego sprzedawcę. na przykład: „Wszyscy wygrywamy" „Nikt nie traci" „To zawsze się sprawdza" „To się zdarza za każdym razem" „Nie może ci się nie udać" (z założeniem nigdy) „Każdy może tego dokonać" „Japońskie samochody są niezawodne" (z założeniem wszystkie) . Ogólne kwantyfikatory przybierają rozmaitą postać i wielkość. na przykład: „Ty z a w s z e tak mówisz" albo „N i g d y nie doceniasz tego. zawsze. Mogą nie zawierać słów uogólniających. Stąd rozmyślnie stosowany niejasny język może doprowadzić do pożądanych efektów (w powyższym wypadku do wolniejszego prowadzenia). kiedy stosujesz je z preme­ dytacją. W ten sposób można bez zastrzeżeń dojść do zamierzonych rezultatów komunikacji.

że Ilona jest uparta. Na przykład: „Kiedy pomyślisz nad tym jeszcze trochę. owada czy anioła? Czy opuścił skrzydła raz. (Założenie. Założenia Język obfituje w założenia i praktycznie trudno cokolwiek prze­ prowadzić bez ich dokonywania. W zdaniu możesz zastosować również jeszcze jakieś inne wzorce Miltona. które już znasz: „Znaczenie komunikacji polega na reakcji. Założenia . (Założenie. zgodzisz się ze mną". ma ich dwa lub więcej. a nie zastosowany język czy proces. posługujemy się językiem powierzchownym.) „Przynajmniej postarał się na miarę swoich możliwości". Weźmy pod uwagę ostatni przykład: Edek musi mieć skrzydła. (Założenie. Najpierw trzeba je zauważyć i zrozumieć. tym większe prawdopodobieństwo.pomagają osiągnąć cele. Rezultat bo­ wiem. biorąc pod uwagę założenie komunikacyjne. że nie dość dobrze. Na razie poszukaj założeń w jakiejś gazecie albo czasopiśmie. Na przykład: czy zdanie to odnosi się do jakiegoś skonstruowanego przez człowieka urządzenia. że już trochę nad tym myślałeś.) „Jan dzwoni do mnie co tydzień". możesz zacząć je . że z pomocą artystycznej niejasności osiągniesz swój cel. często rodem z Miltona.) „Edek opuścił skrzydła". że ty nie dzwonisz wystarczająco często. że Edek jest ptakiem albo inną skrzydlatą istotą bądź przedmiotem. (Założenie.) Zauważ. należy do rodzaju męskiego i tak dalej.z równie „ekonomicznych" powodów . Kiedy zro­ zumiesz. (Założenie. Zazwyczaj aby jak najszybciej uporać się ze wszystkimi sprawami.Wartość niedookreślonego języka 149 Celowe uogólnienia czy niejasności. określa efektywność. Stosowane pozytywnie mogą pomóc w efektywnej komunikacji. że pojedyncze zdanie może zawierać kilka założeń. czy jest to stała czynność? Na ziemi czy na niebie? Zagadnieniu temu poświęcimy więcej uwagi podczas Dnia 10. jak skutecznym narzędziem językowym są. mogą doprowadzić do spodziewanego rezultatu komunikacji. Albo.) „Jesteś tak samo uparta jak Ilona". Im więcej założeń uda ci się wtrącić do rozmowy. jaką ona wywołuje".

wówczas rozpoznawanie założeń pomaga ci szukać dodatkowych informacji. wpływa na słu­ chacza relaksująco. Kiedy wprawnie posługujesz się założeniami. zachęca go do myślenia kreatywnego i oddziałuje na niego na znacznie głębszym poziomie niż język racjonalny i szcze­ gółowy. Ludzie zazwyczaj nieufnie podchodzą do transu. jeśli tego nie chce. mogą go jedynie zaciemnić. że kierownik stosował podczas niego „czysto miltonowski język". aby nadać zdaniu sens. obejmujący wymienione wzorce. a co gorsza. Rozmowy „wszystko albo nic" podczas negocjacji bądź sprzedaży w najlepszym wypadku doprowadzą do krótkofalowych korzyści i mogą się zakończyć fiaskiem. że mogą stracić kontrolę nad sobą albo że przejdzie ona w czyjeś ręce. I odwrotnie. Często szczegóły czy głębsze znaczenie nie wnoszą nic do celu rozmowy. Ten rodzaj języka. Pracujący w jego dziale sprzedawcy nie lubili tych spotkań. gdyż zwraca się bezpośrednio do nieświadomego umysłu. . a on nie miał pomysłu na to. I chociaż na daną osobę wywierany jest wpływ językowy. o czym opowiemy podczas Dnia 10. masz szansę przeskoczyć kilka etapów w osiąganiu celu komu­ nikacji. po­ nieważ nikt nie wejdzie w trans. zastanów się. Tymczasem słowo hipnoza tak naprawdę oznacza autohipnozę. zwłaszcza jeśli pożądany rezultat polega na zmianie nastawienia czy określonego zachowania. że ma kłopoty podczas spotkań podsumowujących sprzedaże miesięczne. stosować celowo jako część swej strategii komunikacyjnej. Kiedy osiągasz cele za pomocą modelu Miltona. czy cel jest ekologiczny. Język Miltona zwiększa tę skuteczność. uważają. po którym otrzymał doskonałe oceny od swego zespołu. Pewien kierownik sprzedaży podczas treningu praktyka NLP przyznał. Kiedy poznał model Miltona. Tak więc twój niejasny język jest jeszcze skuteczniejszy. to jej decyzja czy postępowanie będą zawsze spójne z jej wartościami i pragnieniami. twoi słuchacze lub czytelnicy przyjmują je. Jeden z naszych kolegów wziął udział w tym spotkaniu i stwierdził.150 Dzień 9. jak je poprawić. Omijając w ten sposób opór. kiedy sam jesteś odbiorcą informacji. poprowadził najlepsze w życiu spotkanie.

co do niego dociera. Możesz też nastawić się na przyczynę i skutek lub złożoną równoważność. Układ neurofizjologiczny człowieka pełni funkcję prawdziwie zadzi­ wiającego zasobu. zazwyczaj umiemy w nim znaleźć jakieś pozytywne intencje (lub zna­ czenie) tej osoby. skutecznie przez nią realizowane.po prostu koncentruje się na celu. bez względu na to. Wszyscy działamy doskonale. Choć ty i ja nie znamy mapy rzeczywistości drugiej osoby. "każdy". nadbudowując na istniejących już umiejętnościach i wiedzy. że mapa ta obejmuje jej percepcję. Działa on na jednym poziomie. Nawet jeśli jestes'my świadkami czyjegoś niewłaściwego pod względem społecznym czy moralnym zachowania. dzięki temu możemy programować w owym cybernetycznym. Jak najlepiej spełni swe zadanie . Funkcjonuje tak samo doskonale jak podczas zawiadywania podstawowymi funkcjami organizmu: kontrolą temperatury ciała i oddychaniem. Na przykład wyłapuj kwantyfikatory ogólne. Omawiany układ nie przeprowadza podziału na intencje świa­ dome bądź nie . w których pytasz „Czy tu naprawdę o to chodzi?" albo „Czy to wynika z tamtego?" Wybierz inne wzorce.biorąc pod uwagę realizację jej celów. „zawsze". według ciebie. czyli sytuacje. Staraj się raczej dostrzegać przykłady podobne do tych.Wartość niedookreślonego języka 151 Założenie na dziś Wszyscy działamy doskonale. nastawionym na realizację celu systemie jakiekolwiek zamierzenie. Na początku nie musisz ich przyporządko­ wywać odpowiedniej kategorii ani pamiętać ich nazw. „wszyscy". które podaliśmy wcześniej. Zadanie na dziś Zwracaj dzisiaj szczególną uwagę na przykłady zastosowań wzorców językowych Miltona. to jednak możemy być pewni. twoi . odzwierciedla jej stan wiedzy i doświadczenia. zwracając uwagę na wyrazy uogólniające. takie jak „nigdy". a nie zmuszając się do zbyt szybkich i gwałtownych zmian. Działa doskonale. Zacznij od najłatwiejszych. które ci odpowiadają albo które.

Zwracaj uwagę na wszystkie rodzaje materiałów. Ponieważ za pierwszym razem możesz przeoczyć jakieś wzorce.). wartości i ukrytych oraz ujawnionych zdolności. Najpierw naucz się je dobrze rozpoznawać. Myśl o dzisiejszym założeniu i zrób listę wszystkich swoich zaso­ bów. przejrzyj fragment dokładnie jeszcze raz.152 Dzień 9. Jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. koledzy z pracy nieświadomie przyswoją. jeśli musisz. poszukaj jak najwięcej założeń w ja­ kimś artykule prasowym. przeczytaj więc artykuł jeszcze raz. Prawdopodobnie nie zauważysz wszystkich od razu. wrodzonych talentów. Pamiętaj. Ćwicz prowadzenie w kontakcie. Następnie zastanów się. . Koncentruj się na kilku akapitach artykułu albo kawałku prozy. że jedno zdanie może zawierać kilka założeń. • • • • . Nie posługuj się jeszcze nimi. Wróć do dopasowania i prowa­ dzenia (Dzień 5. Szukaj przykładów zastosowań języka Miltona w czasopismach. w których stosuje się szczególnie dużo lub szczególnie mało założeń. jakie zmiany w swoim życiu chciałbyś wprowadzić i jak możesz w tym celu wykorzystać swoje osobiste zasoby.

polegającą na stosowaniu języka dla wyjaśniania języka. Jako istotny element NLP. metamodel odzyskuje znaczenia utracone wskutek stosowania języka Miltona.struktura głęboka i powierzchniowa Pytania metamodelu Zadawanie pytań Zastosowania Metamodel obejmuje wzorce językowe określone przez współ­ twórców NLP Bandlera i Grindera na podstawie modelowania Virginii Satir. Metamodel może być stosowany w celu lepszego rozumienia map innych osób. Wykorzystywała ona szczegól­ ną metodę zbierania informacji.. Jeśli posłużyć się określeniami z Dnia 9. metamodel umożliwia wyjaśnianie zarówno języka. jak i myślenia. doskonałej terapeutki rodzinnej. aby połączyć słowa wypowiadane przez określone osoby z ich doświadczeniem. Bada on głęboką strukturę języka za pomocą serii pytań dotyczących struktury powierzchniowej (języka. . którym posługujemy się na co dzień). Pokazuje on drugą stronę językowego medalu albo drugi koniec kontinuum językowej ogólności.W • • • • tym rozdziale: Metamodel .

Metamodel . Pomimo nawet tego ograniczenia język ma dostęp do głębokich poziomów naszego ukła­ du nerwowego i jeśli zachodzi taka potrzeba. Wszystkie dodatkowe informacje na temat Liii i jej inteligencji (w jaki sposób. dokonując bezustannych usunięć. Jej przykładem jest zdanie „Lila jest bardzo inteligentnym dziec­ kiem". według kogo i tak dalej) formują już strukturę głęboką powierzchniowego stwierdzenia. Na co dzień jednak posługujemy się językiem nie sięgającym aż tak głęboko . Pytania metamodelu: • • • • • • • • Pokazują uogólnienia Odsłaniają niejasności Odzyskują usunięcia Poprawiają zniekształcenia Wyjaśniają ogólniki Wydobywają konkretne znaczenia Wywołują stan świadomości zewnętrznej Odsłaniają strukturę głęboką języka . zniekształceń i uogólnień.do skutecznego porozumiewania się wystarcza „struktura powierzchnio­ wa". Nasze myśli obejmują nieskoń­ czenie więcej znaczeń. zniekształceń i uogólnień językowych. przybliżenia i „sensoryczne zgady­ wanki" (mówiąc inaczej: uogólnienia.154 Dzień 10. które dzisiaj poznasz. co mówimy. Metamodel dzieli wzorce językowe na trzy główne rodzaje: usunięcia. niż język może przekazać. można za jego pomocą wyrazić drobne szczegóły. zniekształcenia i usunięcia albo opuszczenia). Język owego głębokiego poziomu nazywamy „strukturą głęboką". „Odpowiedzi" metamodelu. We wszystkich naszych reprezentacjach sensorycznych (nie tylko w języku) istnieją pewne skróty. tak też tworzymy ze struktury głębokiej strukturę powierzchniową. o których czytałeś podczas Dnia 9. Podaje też podstawowe pytania. uogólnienia i zniekształcenia. w jaki sposób myśli tłumaczą się na słowa.struktura głęboka i powierzchniowa Aby zrozumieć metamodel. odno­ szą się do większości wzorców językowych Miltona. które kryją się za tym. musimy się najpierw przyjrzeć. w porównaniu z kim. Tak jak filtrujemy informacje bombardujące nasze zmysły. jeszcze przed dokonaniem wszelkich usunięć. za pomocą których można dotrzeć do głębokiego znaczenia użytych słów.

oba użyteczne i potrzebne.Przejdźmy do szczegółów 155 Rysunek 10. W istocie procesy te. naturalnie „uwal­ niając" tylko to. zniekształceń i usunięć. Zniekształcanie i usuwanie nie oznacza nic złego.1 przedstawia w uproszczeniu ten podział językowy. W trakcie każdej konwersacji dokonujemy uogólnień. Najczęściej . Mamy skłonność do intuicyjnego używania języka. ułatwiają nam uporanie się z olbrzymią liczbą informacji. w każdym momencie czyhających na nasz mózg. aby wydobyć na powierzchnię różne poziomy znaczenia. co pasuje do kontekstu i służy komunikacji.

zniekształca i usuwa.156 Dzień 10. Zakładamy jednak (choć nie zawsze świadomie)." i tak dalej). Gdyby odbiorca informacji miał wysłuchać wszystkiego. Są jednak sytuacje. która wychowała się.. posługujący się monosylabami. a metamodel pomaga odzyskać utracone znaczenie w tym uniwersalnym procesie filtrowania. Tak więc każdy uogólnia. Wracając do Marysi. czego się spodziewasz po konwersacji. w kontekście zasił­ ków zdrowotnych albo konieczności znalezienia zastępstwa na czas jej nieobecności w pracy. Typowej. dwudziestosiedmioletnia żona i matka dwójki dzieci noszących imiona. W każdym wypadku będziesz sięgał do szcze­ gółów struktury głębokiej. prawdopodobnie szybko zacząłby odczuwać przeładowanie. aby powiedzieć dokładnie to. opisanych modelem Miltona (Dzień 9. W takich okolicznościach łatwo o błędne .). co nadawca ma do powiedzenia na temat Marysi. Na przykład rozmowna i komunikatywna osoba ma skłonność do częstszego ujawniania struk­ tury głębokiej niż ktoś małomówny. Stąd też omijamy je albo usiłujemy wypowiedzieć w postaci kilku ogólników. Niemniej jednak zdarza się nam stosować skróty do struktury po­ wierzchniowej bez względu na potrzeby zaangażowanych stron. że nie potrzebujemy ich wszystkich w celu porozumiewania się. która jest całkiem do przyjęcia. Zależy to od celu twojej konwersacji. usunięć i zniekształceń.. Istnieją oczywiście różnice indywidualne. co chcesz. jeśli nie znudzenie czy iry­ tację (na przykład: „Marysia.. Lecz nawet gaduła podczas każdej konwersacji wykorzystuje zaledwie ułamek teoretycznie dostępnej informacji.. zwłaszcza w środo­ wisku pracy. kiedy potrzebujesz znacznie więcej informacji. informację o niej możesz przekazać z medycznego punktu widzenia. ile zrozumiałej treści chcesz przekazać rozmówcy.. od tego. Skróty językowe W większości sytuacji zdanie w rodzaju „Marysia miała wypadek i będzie na zwolnieniu przez dwa tygodnie" jest elementem komunikacji powierzchniowej. Owe skróty przybierają formę uogólnień. i osiągnąć to.. codziennej komunikacji na poziomie powierzchniowym służą megabajty informacji w postaci struktury głębokiej. Przez trzy tygodnie i jeden dzień duży palec u nogi miała w gipsie. jednak komunikacja i większość innych działań dokonywana jest przez nas „bez myślenia".

Innym znowu razem stwierdzisz potrzebę logicznego i uważ­ nego działania. zniekształcenia i usunięcia stosowane przez daną osobę. Nie­ kiedy trzeba będzie pozwolić nieświadomości popracować trochę nad sytuacją. w jaki sposób każdy z nas posługuje się językiem i na niego reaguje. Powstały w ten sposób język znacznie lepiej odda to.czy to w sytuacjach rodzinnych i towarzyskich. za pomocą których można znaleźć i od­ wrócić usunięcia. zniekształcenia i uogólnienia typowe dla normalnego języka. „nie słuchała". w przekona­ niu że druga osoba „powinna była wiedzieć". Tak więc metamodel pomoże wszędzie tam. i umożliwi lepszą komunikację i obustronne zrozumienie. Duża część znaczenia umyka gdzieś na drodze od myśli do ję­ zyka. od struktury głębokiej do powierzchniowej.Przejdźmy do szczegółów 157 zrozumienie pozornie prostych przekazów. które stymulowane jest wzorcami metamodelu. Ten proces może się . Po pewnym czasie okazuje się jednak. że jej mapa rzeczywistości pokrywa się z naszą. czy w firmie. racjonalne zachowanie. otwiera kolejne pole możliwości odzwierciedlenia osobowości i łącze­ nia m a p umysłu. gdzie tłumaczą strukturę głęboką na świadome znaczenie oraz celowe. Pytania metamodelu docierają do po­ ziomu nieświadomości. Kiedy zaczniesz rozumieć językowe uogólnienia. W rezultacie często nadużywamy skrótów. Wydaje się. Zakładamy.jej rzeczywistość. co chcesz zro­ zumieć. że język metamodelu związany jest z „zewnętrznym" końcem spektrum myślowego. Pytania metamodelu odkrywają i wyjaśniają owe brakujące i podejrzane informacje. przekonaliśmy się. Zaczną wtedy działać artystycznie niejasne wzorce Miltona (opisane podczas Dnia 9. poznasz jej niepowtarzalną mapę świata . i 7. „musiała sobie zdawać sprawę" i tak dalej. że sposób wewnętrznego reprezentowania rzeczywistości w kategoriach modalności i submodalności odzwierciedla całą tożsamość i osobowość człowieka. że nie czytamy nawzajem w swoich myślach i że nasze mapy są w rzeczywistości odmienne. Metamodel to seria pytań. na gruncie zawodowym. i nie widzimy potrzeby wyjaśniania niektórych spraw.). gdzie charakter rozmowy wymaga więcej zewnętrznej koncentracji i uwagi. Podczas D n i 6. W takim wypadku musisz o m i n ą ć świadomość. Staraj się dopasować do potrzeby każde narzędzie językowe. Podobnie to. Niemniej można również stosować me­ tamodel do penetracji zasobów nieświadomych. Skanują nieświadomość w poszukiwaniu szczegółów odpowiadających temu. Dzieje się tak często . co ma na myśli dana osoba. w inny jednak sposób niż w wypadku języka Miltona.

tym głębsze znaczenie odsłonisz. abyś mógł w przyszłości stosować je nieświadomie. Tak jak to było z modelem Miltona. to i tak potrzebujesz umiejętności komunikacyjnych (na przykład metamodelu). Zniekształcenia Czytanie w myślach „Nie lubisz mnie".158 Dzień 10.dłu­ gofalowego związku. stać podwaliną kontaktu w każdej konwersacji. aby zrealizować swoje zamierzenia p o p r z e z ludzi. Co w moim postępowaniu wywołuje u ciebie złość? . Po prostu im bardziej rozumiesz mapę drugiej osoby. nie obejmują rezultatów komunikacji. do których dążysz. Pytania metamodelu Do każdego wzorca językowego modelu Miltona proponujemy py­ tanie bądź komentarz. Być może w miarę poznawania procesu zaczniesz sam wymyślać rozmaite pytania. jakiego pragniesz. musisz zaznajomić się z wzor­ cami językowymi metamodelu. Im bardziej będą szczegółowe. Jeśli rezultaty komunikacji są częścią twojej hierarchii celów. czego pragniesz. tym lepsze jest wasze porozumienie. który zasadza się na „zbieżności umysłów". który odsłoni „głębokie" znaczenie. a co za tym idzie . że cię nie lubię? Brak wykonawcy „Nie powinno się krytykować". Jeśli jednak cele. a więc mieć takie życie. Skąd wiesz. Skąd wiesz. że nie powinno się tego robić? Kto tak twierdzi? Przyczyna i skutek „Złościsz mnie". za­ czniesz otrzymywać to.

nie mogę. ko­ niecznie. „Muszę to dzisiaj skończyć". że na ciebie krzyczę. jak bardzo jestem przepracowany. ma oznaczać. gdybyś nie skończył? Modalne operatory możliwości Uważaj na słowa: mogę. że nie zależy mi na tobie? Czy krzyczałeś kiedyś na kogoś. będę. że jesteś przepracowany? Uogólnienia Ogólne kwantyfikatory „Ona nigdy mnie nie słucha".w ogóle ci na mnie nie zależy!" Dlaczego to. Co by się stało. być może. Nigdy? Co by się stało. nie wolno. Skąd wiesz. niezbędnie.Przejdźmy do szczegółów 159 Złożona równoważność „Zawsze na mnie krzyczysz . na kim ci zależało? Założenia „Gdyby mój szef wiedział. musi. Kto z kim nie może się porozumieć? O czym chciałbyś powiedzieć? . „Nie zdam tego egzaminu". Z jakiego powodu miałbyś go nie zdać? Co by się stało. gdyby słuchała? Modalne operatory konieczności Uważaj na słowa: powinien. gdybyś zdał? Nominalizacje „Nie ma tutaj żadnego porozumienia". że on nie wie? Skąd wiesz. nie prosiłby mnie o to". moż­ liwe. nie będę. nie powinien. niemożliwe.

Najistotniejsze jest. Kogo? Czego? Brak odwołań „Nie zależy im". więcej.160 Dzień 10 Czasowniki nieokreślone „Zranił mnie". stwierdzisz. mniej. lepszy. gorszy. że w wielu wypadkach można zastosować więcej niż jedno. Podczas nauki modelu Miltona pomocne może się okazać: • Słuchanie tego. W porównaniu z kim? Zadawanie pytań Nie każdy podczas uczenia się metamodelu łatwo zapamiętuje roz­ maite nazwy. Tak naprawdę w wypadku modelu Miltona nie trzeba ich wcale pamiętać. by wiedzieć. aby zadawać odpowiednie pytania w celu dokład­ nego zrozumienia znaczenia. W miarę nabywania umiejętności możesz zadawać sobie więcej pytań. pod warunkiem że rozpoznaje się same wzory. w jakim kontekście należy stosować dany wzór. Tajemnica tkwi w tym. Komu dokładnie? Usunięcia porównawcze Uważaj na słowa: dobry. najgorszy. na przykład: . co mówi druga osoba • Powtarzanie sobie tego w duchu • Zastanowienie się: „Czego ona nie powiedziała?" Kiedy poznasz już wszystkie możliwe rodzaje pytań. „To jest jej najgorszy chłopak". większość. W jaki sposób? Proste usunięcia „Mam dosyć". mniejszość.

Każda inter­ wencja świadomości potencjalnie poprawia umiejętności nieświadome. Zakładana rzecz staje się umysłowo praw­ dziwa. W rezultacie założenie to „tworzy" w nim sieć neurologiczną. . ponieważ dzięki nim można wpływać od podstaw na komunikację i jej efekty. Dzień L). za pomocą którego dokonuje się założeń. Podczas Dnia 9. którym zaczynasz zawierzać. zauważyliśmy. Wybory dokonywane na tym poziomie są szczególnie wartościowe. jaką pełni metamodel. Później. Częste korzystanie z założeń. Dzisiaj dodamy jeszcze kilka uwag na temat założeń i pomożemy w rozwinięciu umie­ jętności ich zauważania. choć stanowią one część zniekształceń lingwistycznych. słuchający musi brać pod uwagę. Staniesz się n i e ś w i a d o m i e k o m p e t e n t n y . pozbawione zniekształceń znaczenia. Tak jak w wypadku każdej techniki NLP. często prowadzi do zakładanych zachowań czy wydarzeń. Wszystkie te komentarze ułatwiają też zrozumienie odwrotnej roli. Założenia Podczas Dnia 9. omówiliśmy szerzej niektóre spośród wzorców językowych modelu Miltona. W każdym momencie będziesz więc miał możliwość świadomego zauważania wzorów językowych i interwe­ niowania. to jaki osiągnę rezultat? Czy znajdę jeszcze jakieś inne przydatne pytania? a ć ? . Stosując metamodel. Aby zrozumieć sens zdania. może pozytywnie oddziaływać na efektywność co­ dziennego języka. Stosując odwrotnie działający metamodel. co jest jednym z warunków doskonałości (zob. że zawarte są w nim jakieś założenia. kiedy nabierzesz praktyki.Przejdźmy do szczegółów 161 • • • • • Czym są spowodowane te ograniczenia? W jakim kierunku trzeba z m i e r z Na co powinienem nakierować swoje pytania? Jeśli ich użyję. że c e l o w e ich użycie pomaga ominąć opór i szybko dojść do zakładanego rezultatu. możesz określać i odsłaniać znaczenie ominięte przez założenie oraz wpływać na zachowanie. aby osiągnąć cel. Język. będziesz postępował coraz bardziej instynktownie i kreatywnie. uczysz się rozpoznawać owe założenia i znajdować prawdziwe. z początku będziesz skłonny do jej stosowania w ściśle określony sposób.

Większość zdań zawiera założenia na temat istnienia.). Złożona równoważność „Podróżuj . 4. na przykład „przyczyna i sku­ tek". . To założenie.poszerzaj swoje horyzonty". że jakieś wydarzenie wynika z innego albo jes przyczyną innego. Umysł przeskakuje więc do „łatwiejsze". Być może zorientujesz się też. Przyczyna — skutek (założenie sekwencyjne) „Jeśli będziesz wprawiać się w gotowaniu. Założenia można podzielić na kilka kategorii. szybko opanujesz t umiejętność". Liczebniki porządkowe „Na trzecie danie podano wieprzowinę". ile to ma lat?" Aby zaakceptować to zdanie. omijając kwestię możliwości. 2. że istnieje „ja" i „to". z których siedem poda­ jemy poniżej. że jedna rzecz oznacza bądź jest równoważna z inn 5. „jak szybko". Czas „Następnym razem będzie to łatwiejsze". 3. że posiadasz umiejętności potrzebne do nauczeni się gry w szachy. 6.162 Dzień 10. To zdanie zakłada. Założenie może obejmować kilka wzorców językowych naraz. Zauważysz na pewno kilka znanych ci już kategorii. Zdanie to zakłada. jak szybko nauczysz się grać w szachy". Istnienie „Ciekaw jestem. To zdanie zakłada. musisz założyć. że czas ma na coś wpływ oraz że będzie jakiś „następny raz". Możliwość „Zastanawiam się. 1. Umysł więc pracuje nad tym. że w niektórych wypadkach czasownik „być" pozwala na ominięcie szczegółów (jak mówiliśmy podczas Dnia 9. w nadziei że sprowokują cię do zastanowienia.

?" Ćwicz pytania metamodelu z zastosowaniem łagodnego frontu i bez oraz zauważ różnicę w reakcjach. . co masz więc dokładnie namyśli.po­ siada talent do zadawania najtrudniejszych pytań.„Lub" „Czy chce pan. aby ukryć jego głębię i odniesienia oraz podtrzymać kontakt.. oraz. Jeśli chcesz skorzystać z tej techniki. nie zagrażająca. gdyby. Łagodny front Często spotykamy się z uwagami. zwłaszcza w sytuacji nieterapeutycznej? Tajemnica polega na stosowaniu podejścia. w jaki sposób x oznacza y?" „Nie słyszałem jeszcze o tym.. godna zaufania czy nawet naiwna. które wywołujesz. czy zostawić to bez opakowama? Tutaj mamy do czynienia z założeniem. wzmocnić kontakt. mówiąc. Jak można utrzymać kontakt. co najważniejsze. zadając takie pytania.. aby nie obrazić nikogo ani nie doprowadzić do kłótni. że najpierw postanowiłeś coś kupić. Musisz być postrzegany jako osoba o przejrzystych zamiarach. porucznik Columbo. porządek oraz pierwsze i drugie danie. Amerykański detektyw telewi­ zyjny.Przejdźmy do szczegółów 163 Zdanie to zakłada sekwencję. że pytania metamodelu są bardzo wymagające i mogą kogoś obrazić. żeby to zapakować. 7. Oto przykłady zdań łagodnego frontu: „Naprawdę bardzo chciałbym to zrozumieć. podczas gdy sam jest szczery i daleki od zamiaru obrażenia kogoś. Czy tak jest zawsze?" „Czy przez chwilkę możesz sobie wyobrazić. po prostu tak zaaranżuj pytanie („obramuj" je). które nazywamy „łagod­ nym frontem". że pytania zadaje się tak. co by się wydarzyło.. Oznacza to. opanował tę technikę do doskonałości .?" „Zastanawiam się. aby dojść do potrzebnych ci informacji.

Nabiera innej perspektywy. Albo że raczej rozwiązuje go sama osoba. Używaj modelu sam bądź z innymi. (jako kontynuację testu ich sformułowania). że z punktu widze­ nia osoby zainteresowanej problem rozwiązuje się samoistnie. widzi wszystko w innym świetle. Po prostu zadawaj pytania do „problemu" albo stosuj odpowiedzi do celów. i 9. Możesz go stosować. Tak naprawdę tworzy ona nową sieć neurologiczną. sugerują jeszcze inne możliwości zastosowań. że stosowanie pytań metamodelu w celu omawiania problemu danej osoby sprawia. Możesz je wypróbować i sprawdzać. metamodel odnawia związek języka z doświadcze­ niem. która stymulowana two­ imi pytaniami dostarcza nowych znaczeń. Z odrobiną praktyki możesz je stosować w każdych niemal okolicznościach. Możesz na przykład zaobserwować. Zastosowania Umiejętności językowe oferowane przez N L P są doskonałym narzędziem do wprowadzania zmian. Kiedy inni nie są świadomi zachodzącej zmiany czy twojej „interwencji". Możesz więc zastosować metamodel w charakterze techniki służącej rozwiązywaniu problemów. . które ustaliłeś podczas Dnia 2.164 Dzień 10. Jak widzieliśmy. jakie wywołują rezultaty. nie napotkasz oporu z ich strony. doświadczając zjawiska olśnienia. aby: • • • • • • • • • Zebrać informacje Uściślić znaczenia Określić ograniczenia Otworzyć możliwości wyboru Sformułować lepsze wyniki Zerwać albo nawiązać kontakt Stworzyć lepsze związki Rozwiązać problemy Uzyskać więcej możliwości wglądów Niektóre przykłady zastosowane przez nas podczas Dni 8.

Gdy masz wątpliwości. że choć za pierwszym podejściem nie uda ci się zre­ alizować swoich pragnień. W rzeczywistości jednak „niewłaściwe zastosowanie" jest częścią procesu uczenia się (zwłaszcza w wypadku zaprzęgania nowo wyuczonych umiejętności do nieświa­ domych kompetencji). Dzisiejsze założenie potwierdza czteroetapowy model sukcesu (zob.): 1. co wydawało się porażką. wówczas do głosu dochodzą złe wspomnienia.Przejdźmy do szczegółów 165 Założenie na dziś Porażki się nie zdarzają. Zasada ta ma uniwersalne zastosowanie. To. to przynajmniej uzyskasz pożyteczne informacje zwrotne. już nią nie jest. Zaletą metamodelu jest uzyskiwanie wielu informacji zwrotnych. 3. którego pragniesz. Jeśli twoje postępowanie nie przynosi upragnionego efektu. Zmieniaj swoje postępowanie aż do chwili. Zdecyduj. Zazwyczaj zrozumienie modeli językowych i rozwinięcie umiejętno­ ści posługiwania się nimi zabiera wszystkim trochę czasu. że jest to cel. 2. czego chcesz. w rezultacie czego osiągasz inny cel. . co się dzieje. to zmienia się cały kontekst sytuacji. gdy zrealizujesz swój cel. to traktowanie „porażki" jako pożytecznej "informacji zwrotnej" może pomóc w osiągnięciu celu. Zrób coś. reprezentujące kolejną porażkę. Jest to część niezwykle istotnego procesu dochodzenia do sukcesu. Jest tylko informacja zwrotna. 4. stosuj więc powyższe założenie. Model zakłada. Jeśli nie uda im się zastosować ich od razu właściwie. a w odpowiednim czasie okazuje się. Dzień 2. Obserwuj. Jeśli zmieniasz swoje zachowanie.

Zbyt wczesne i nadmiernie entuzjastyczne stosowanie pytań metamodelu może doprowadzić do zerwania związku! Najpierw popracuj nad swoją wiedzą z zakresu wzorców i wywoływanych przez nie reakcji. kto przedstawił ci ten problem. jeśli jakieś nie ma odniesienia do sytuacji. Twoja pewność siebie wzrośnie sama. Zastosuj teraz pytania metamodelu. Tak jak w wypadku modelu Miltona. w których. i zacznij go zauważać w ciągu dnia. jak mógłbyś na nie reagować. dokonując w miarę potrzeb ich modyfikacji bądź przechodząc do następnych. Zadanie na dziś • Zrób listę sytuacji. Wyobraź sobie. zgodnie z tym. co czujesz teraz bądź w przeszłości. jaki problem czy zagadnienie musisz rozwiązać. Zauważ. jak zagadnienia stają się coraz bardziej szczegółowe. który według ciebie jest łatwy do zaobserwowania. a pro­ blem — lepiej określony. że odpowiadasz komuś. odniosłeś porażkę. Stosuj podane wcześniej przykłady. Pomyśl. czego się dzięki nim na­ uczyłeś i jak możesz dzięki nim osiągnąć swoje obecne cele. kiedy to nie pracujesz świadomie nad zagadnieniem. zastanów się. Na tym etapie wykonuj jeszcze wszystko w myślach. • Wybierz jakiś wzorzec metamodelu. które nastąpią być może po jakimś czasie uśpienia. . • Pomyśl. Zapisz je w kilku prostych słowach. Przygotuj się na wglądy. nie staraj się początkowo zapamięty­ wać nazw. przeformułowując je odpowiednio do okoliczności.166 Dzień 10. • Kiedy zaczniesz zauważać wzorce.

bez względu na poprawność gramatyczną („Dziecko jest piękne jak obrazek"). Wiemy trochę więcej o Zosi i dziecku. przypowieści i opowiadania. co to jest dynamit i obrazek. zauważać możliwości i tym podobne. tak samo jak „Ten nauczyciel to marzenie" albo „Ten przedmiot to droga . Nierzadko z uwagi na cel łączymy metafory z porównaniami. aby prowadzić lepszą konwersację. Dzisiaj porozmawiamy o metaforach i ich ogromnej roli podczas komunikowania się. Dzięki metaforze zyskujemy także inną perspektywę w spojrzeniu na sytuację czy zachowanie. znajomym kontekście. Na przykład zdanie „Zosia to prawdziwy dy­ namit" mówi nam coś o Zosi. Każde z tych narzędzi możesz zastosować. rozwiązywać problemy. Pomaga zrozumieć coś nieznanego czy mniej znanego w innym. przeno­ śnie. „To dziecko jest śliczne jak z obrazka" z kolei mówi nam coś o dziecku.W • • • • tym rozdziale: Metafory proste i złożone Metafora jako narzędzie komunikacji Metaforyczne pułapki Tworzenie metafor złożonych Metafora mówi o czymś innym albo reprezentuje jakieś inne zna­ czenia. ponieważ mamy pojęcie. analogie. Metafory proste i złożone W NLP termin „metafora" określa porównania. „Zosia to prawdziwy dynamit" jest przykładem metafory prostej. żarty.

W ten sposób oszczędzamy słowa. oddziałują na wyobraźnię i łatwo przekładają się na wizualne i inne sensoryczne obrazy. mogą budzić dziwaczne skojarzenia wśród innych. jaki wywołuje. Dobrze dobrana metafora może motywo­ wać bądź zniechęcać. Niemniej jednak. frazesy mogą wzbogacić twój metaforyczny arsenał komunikacyjny. opisywanych za pomocą podobnych . posługuje się opowiadaniami o wie­ lopoziomowym znaczeniu. ponieważ jest kojarzona z umysłowym obrazem. odsłaniają problemy. Dynamit można zobaczyć. a komentarz nasz jest obrazowy i zapada w pamięć. Podobnie „nudny jak flaki z olejem" czy „znać się jak łyse konie". kiedy ściany mieszkań były najczęściej białe. W sytuacji terapeutycznej metafora pomaga wprowadzić osób w trans. przez mękę". dotknąć. stąd nie pełnią pomocniczej roli przy komunikowaniu się. Stymulują umysł. NLP kładzie szczególny nacisk na metafory złożone . z tym jednym zastrzeżeniem. Nie mają one przekazywać jakichś szczegól­ nych informacji. W codziennej komunikacji metafory (proste i złożone) umożliwiają przekazanie znaczeń bez ob rażania słuchacza czy też wywoływania z jego strony jakichś obiekcji W innych sytuacjach pozwalają osiągnąć niezwykły poziom kreatywności i rozwiązywać sytuacje pozornie bez wyjścia. Metafory stymulują myślenie holistyczne. „aktywności" czy innych cech osobowości danej osoby. charakterystyczne dl prawej półkuli mózgu. a potem się z nią porozumiewać. Porównanie „biały jak ściana" na przykład wywodzi się z czasów. na skutek docierania do nieświadomości. z których istnienia nie zda­ wał sobie sprawy nawet sam mówiący. lecz raczej odblokować niedostępne w innej sytuacji zasoby słuchacza. Niekiedy. Wiele prostych metafor i porównań przekształciło się we frazesy. czyniąc język żywszym i barwniejszym. W przeciwieństwie do abstrakcyjnych wzor­ ców językowych i nominalizacji.168 Dzień 11. Ściślej. chociaż do przyjęcia przez osoby znające te określenia. Nie można jednak tak łatwo wyobrazić sobie „energii". usłyszeć (w szczególnych warunkach). Bez względu na stosowane narzędzie koncentruj się na celu. nie obytych z takimi niuansami języka. Stąd też wśród młodych ludzi może ono pełnić nieco słabszą rolę porównawczą. przenośnie i opowiadania.analogie. Zapobiega przedwczesnemu krytycyzmowi lub racjonalizowaniu. metafora może pomóc w osiągnięciu lepszych rezultatów komunikacji. Opowiadanie łatwo rozprasza świadomy umysł i budzi myśli świadomości wewnętrznej. Mówiąc krótko.

a szczególnie z procesami. który może doprowadzić do zmian i znalezienia rozwiązań. Niestety. zwłaszcza w społecznościach Zachodu. które w niej zachodzą. Jest to cena telewizji. które mają jakieś znaczenie. tak wśród dorosłych. jak metafora nadaje językowi konkretne. jest nie do przecenienia. Metafory leżą u źródeł wielu światowych odkryć i wynalazków. aby wywrzeć wpływ. wywoływaniu zmian i rozrywce. Metafora jako narzędzie komunikacji Metafory stosujemy do: Upraszczania Depersonalizacji Stymulowania kreatywności . wideo. Znaczenie metafor. uczeniu. kiedy „nosimy w sobie" jakiś problem. w jaki nigdy by tego nie do­ konała żadna forma bardziej obiektywnej komunikacji. Słowa: „Dawno. Nieświadomość zdaje się łączyć. Wielcy nauczyciele i mówcy wszech czasów posługiwali się prostymi opowiadaniami do przekazania odwiecznych prawd. sensoryczne znaczenie. Niemniej każdy może ponownie zgłębić sztukę metaforycznych opowieści. dawno temu 169 nominalizacji. nie tylko w literaturze. Metafora to sprzymierzeniec w ko­ munikowaniu się. Oferuje wgląd. „No. Każdy ma rozmaite skojarzenia. Metafora pomaga połączyć nasze mapy umysłu. a nasze szanse na zrozumienie siebie nawza­ jem rosną dzięki stosowaniu zabarwionych sensorycznie słów. Wzmacnia niejako tajemnicze procesy myślowe. świadomie się nim nie zajmując. ale także w wielu dziedzi­ nach ludzkiej działalności.Dawno. w ostatnich latach straciliśmy umiejętność posługiwania się metaforami. zestawiać ów problem ze wszystkimi pozycjami w naszej roz­ budowanej bazie danych. W wielu kulturach tradycja przekazów ustnych ma wielką wartość. to zejdźmy na ziemię" pokazuje. Metafora bywa też utożsamiana z nieświadomością. tempa życia. Dzieje się tak najczęściej wtedy. zainspirować czy umotywować. otwierając nieświadomość w taki sposób. jak i dzieci. dawno temu" wywołują u większości natychmiastowy trans. Metafora działa na zasadzie ogniwa bądź katalizatora. gdy myślimy o czymś zupełnie innym.

zazwyczaj pochodzącej ze świata przyrody. Zazwyczaj wywołuje ona zjawisko olśnienia. ze wszystkimi korzyściami. filozofowie. Możesz uczynić komunika­ cję zarówno wydajniejszą (oszczędną w słowa i inne środki wyrazu). pomagając prosto i efektywnie rozmawiać o skomplikowanych zagadnieniach. bogatych znaczeń między mapami umysłu. często lepiej wyra­ żają swe myśli za pomocą analogii i innych środków wyrazu.170 • • • • • • • • • Dzień 11 Wywoływania wglądu Odzwierciedlenia Personalizacji Skupienia uwagi Przełamywania oporu Tworzenia wyraźnych wspomnień Dokonywania introspekcji i wglądu Określania problemów Wywoływania emocji Upraszczanie Jak widzieliśmy na przykładzie zdania „Zosia to dynamit". aby zdystansować się do zagadnienia w jakiejkolwiek konwersacji. Wyzwala ona kreatywność oraz jest podstawą przekazywania pomysłów innym przez osobę kreatywną. Niekiedy mówienie o czymś wprost może wywołać uczucie zażenowania czy wrażenie napastliwościMoże też stać się źródłem natychmiastowych obiekcji. które są znane innym. Co równie istotne. Można więc stosować metafory w charakterze mostu upraszczającego. Zastosowanie Depersonalizacja . a także artyści i pisarze potrzebują metafor. jakie z niej wynikają. Działa na zasadzie mostu mię­ dzy odległymi nawet mapami umysłu. Metafory można stosować również po to. Często przełomowym momentem w procesie twórczym jest odnalezienie wła­ ściwej metafory. pozwalając w ten sposób na wy­ mianę skomplikowanych. Prowadzi to do lepszej komunikacji. W szczególności metafora ma właściwość upraszczania znaczeń dzięki stosowaniu pojęć. jak i efektywną (pod względem osiągania zamierzonych rezultatów). które wspomagają ich myślenie. Naukowcy. które jest wskaźnikiem zrozumienia. pojedyn­ cze słowo może przekazać wiele znaczeń.

to odnie­ sienia czynione do trzeciej osoby najprawdopodobniej sprawią.. Co więcej. Dlatego zaczynając od „Któregoś dnia słyszałem. ponieważ nie będziesz uruchamiał instynktownych mechanizmów obronnych u innych. Innym razem pomaga rozkwitnąć uśpionym pomysłom. Metafory okazują się kluczem w wypadkach niecodziennej kreatyw­ ności. aczkolwiek słuchacz bez trudu odczytuje z niego odpowiedni komu­ nikat. najprawdopodobniej będziesz umiał stymulować powstawanie zmian.Dawno. Einstein stosował metaforę promienia słonecznego. dzięki czemu pomysł przeradza się w innowację. Docierają do nieświadomości. że ktoś. Nawet jeśli będzie wiedział. możesz pomóc rozmówcy w uzyskaniu wglądu w sytuację i doprowadzeniu do zmian. pod warunkiem że historia ma jakiś związek z zachowaniem bądź sytuacją słuchacza. Dobrze dobrana metafora sama spełni swoje zadanie. W końcu dlaczego ktoś miałby wpadać w złość z powodu historii o kimś innym? Kiedy opanujesz ten nowy sposób myślenia. Wreszcie — odblokowuje wglądy. Będzie korzystać z uwag kierowanych pod czyimś adresem. kreatywnych zasobów da­ nej osoby.". . Metafora pozwala zdystansować się do zagadnienia. można w wyważony sposób przekazać informacje. wybierając się w podróż kosmiczną z prędkością światła.. dawno temu 171 „pośredniczącego" opowiadania zakłada komunikację mniej wprost. kiedy opra­ cowywał teorię względności. sam brał udział w tej historii (tak jak małe dziecko). że nie będzie się czuł obrażony. Łatwiej będzie ci wtedy osiągnąć cel. że opowiadanie jest wycelowane w niego. Nawet nie próbując znaleźć rozwiązania problemu. W s z e d ł w metaforę. Niekiedy zasiewa ziarno jakiegoś pomysłu. dzięki czemu w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemu mogą dotrzeć do wewnętrznych. Taka umiejętność ł ą c z e n i a s i ę z metaforą za pomocą wszystkich zmysłów czyni z niej niesłychanie Ważne narzędzie kreatywności. Stymulowanie kreatywności Metafory mają związek z pracą prawej półkuli mózgowej.

Niekiedy czyjś punkt widzenia i zachowanie wywołuje negatywne uczucia. a także pielęgno­ wania istniejącego związku. Dzień 6.). Poprzez metafory ujawniamy własne wartości. sport. Łączy ono mapy umysłu.). „oddziały". Zacznij rozpoznawać metafory. Nie mamy możliwości w p i s a n i a s i e w uczucia i sposób my­ ślenia innych. Z pewnością jednak możemy wejść w relację z nimi. i 5. Me­ tafory. harmonizowania wartości i zainteresowań drugiej osoby. Harmonizacja . na przykład „w krzyżowym ogniu pytań". „przegrać". przejmując rodzaj stosowanych przez nich metafor. możesz łatwiej nawiązać kontakt. Dopasuj jej doświadczenie poprzez użycie metafor. a potem prowadź do innych możliwości. W ten sposób łatwo przekonasz wojowniczo usposobioną osobę do logiki wygrany-wygrany oraz zmian w strategu. „zwyciężyć". Niemniej jednak w kate­ goriach ich metaforycznego świata (wojsko. To kolejna szansa do wejścia z nimi w kontakt poprzez odzwierciedlanie doświadczenia (o czym mówiliśmy podczas Dni 4. „pole bitwy" i tak dalej.172 Dzień 11 Olśnienie Metafory dużo nam mówią o nas i o innych. wiarę w przeznaczenie albo takie wartości. W ten sposób sporo dowiadujemy się o ich mapach rzeczywistości oraz wartościach i przekonaniach. lecz prowadzące do rezultatu „wszyscy wygrywają (zakończenie opowiadania). Stosowanie metafor to kolejna możliwość znajdowania podobieństw. „namierzyć". niezależność czy pionierski duch. Można na przykład stosować metafory wojskowe typu wygrany-przegrany. mówią o nas tyle samo. ile o naszych preferencjach sensorycznych stosowane przez nas predykaty (zob. W innych wypadkach metafory mogą wskazywać na przykład na przekonanie „wszyscy wygrywają". które mogą do niej doprowadzić. uprawianie ogródka czy cokolwiek innego) wszystko zaczyna nabierać sensu. Harmonizując warto­ ści najbliższe sercu twojego rozmówcy. jak siła. Zrozumienie siebie bez wątpienia pomoże ci nawiązać kontakty oraz poprawić jakość związ­ ków. których używasz ty oraz osoby. według których żyjemy. Niektórzy stosują na przykład sporo terminów wojskowych. Warto to robić w celu osiągnięcia lepszych rezultatów komunikacji. z którymi najczęściej się kontaktujesz. współpraca.

Możesz przyłączyć się do świata jego opowieści. prawdziwych czy fikcyjnych bohaterach i tak dalej. Oto przykłady prawdopodobnych rezultatów: A. która kocha wolność i radość życia. bezimienna. płaczącą wierzbę albo potężny wiekowy dąb. a nie jednostką prawną. twoim pragnieniem zaś jest komunikacja z człowiekiem. na ile spójne są wyobrażenia o firmie wśród jej kierownictwa i pracowników. Na myśl może przyjść wiele pomysłów: możesz szukać analogii w przyrodzie. Kiedy jednak przemawia się na przykład w imieniu jakiejś orga­ nizacji. Ćwiczenie takie przeprowadzone w firmie pokaże. Na przykład można zapytać: gdyby firma była samochodem. C. Personalizacja Wcześniej mówiliśmy. Drzewo może przywieść na myśl skromną brzozę. dawno temu 173 Metafora to droga bezpośrednio do jego wnętrza. Na nich też opiera się stosowany w firmie język. to jakim? I analogicznie: jakim zwierzęciem? Książką? Gwiazdą filmową? Drzewem? Miejscem do zamieszkania? Filmem? Miejscem na wakacje? Jedzeniem? Do zamieszkania można wybrać krytą strzechą chałupę albo potężny zamek. Spróbuj tworzyć własne analo­ gie. Możesz też chcieć zmienić swój firmowy wizerunek. potrzebny jest odwrotny zabieg. możesz zacząć pracować nad swoją pozycją na rynku (albo percepcją klienta i cechami. wyobraźnią i zdolnościami twórczy­ mi. rzeczach wykonanych przez człowieka. która szczyci się swoją wiedzą na temat sztuki. Osoba młoda. . ceniąca życie rodzinne i dawne wartości. Przyjazna i godna zaufania osoba. Takie wyobrażenia mogą nierzadko lepiej niż jakiekolwiek słowa spersonifikować firmę. Osoba obdarzona intelektem. Rozpoznając odpowiednie metafory i personalizując anonimową organizację. że czasami trzeba zdepersonalizować komuni­ kację. aby opisać swoje posłannictwo. stosując język jego metafor.wśród konkurencji i klientów. których potrzebujesz. Organizacja może się wydawać bezosobowa.Dawno. ambitna i współczesna. aby ją utrzymać). B. Na poziomie firmy metafory często odzwierciedlają i wspierają kulturę i posłannictwo organizacji.jeśli to możliwe . a tak­ że . Niektóre firmy stosowały metafory w ten sposób.

piąte koło u wozu. zebrać to. „najlepszy". jaką sama odgrywa w nim rolę. że rozumie jakiś problem. zamknąć przed kimś drzwi wypisz wymaluj. wrzucić wyższy bieg. odgrzany kotlet. Firma może się skoncentrować na swoich celach. od­ płynąć myślami. którego się samemu nawarzyło. a działal­ ność firmy jest z nią zgodna. na najwyższych obrotach. Dzięki temu firma . głową muru nie przebijesz. W takim wypadku powinieneś sprowokować ją. twierdząc. szarymi firmami. Na przykład dana osoba. „godny zaufania". gumowe ściany. w cudzych piórkach odpłacić pięknym za nadobne. Na pewnym poziomie można posługiwać się prostymi metaforami.może przedstawić swoje przepisy i zadbać o swoją kulturę w dający się zmierzyć. Metafory można więc z powodze­ niem stosować w firmach i organizacjach w celu poprawy komunikacji personalnej. lać wodę.czy odbywa się ona twarzą w twarz. wypić piwo. to szczwany lis. nie zauważa. flaki z olejem. cicha woda. spływać. być gwiazdą. drabina kariery. Używamy ich na co dzień. nawet w sytua­ cji. być spłukanym. ślepy zaułek. być przypartym do muru. jeśli jest atrakcyjna dla klientów. jakby go kto na . zasiać niepewność. Wybór i zastosowanie metafor zależy od rodzaju komunikacji . uwagi prezesa czy wreszcie formalne wystąpienie na konferencji. ciepłe kluchy. które pod koniec odzwierciedla częściowo (bądź w całości) zaistniały problem. Metafora jest efektywna. strategii i promocji oraz lepiej je skoordynować. być w zalążku. na dywaniku. które przychodzą do głowy intuicyjnie. To widoczny kontrast z dużymi. liczyć każdy grosz. czy jest to prezentacja na forum grupy. Niekiedy twoim celem może być personalizacja jakiegoś konkretne­ go zagadnienia. twardy orzech do zgryzienia. którym nie udaje się zaistnieć w publicznej wyobraźni. wylać dziecko z kąpielą. bardziej zrozumiały i efektywny sposób.poprzez „swoich ludzi" . ostatni gwóźdź do trumny. „żywo reagujący". Trzeba więc nakłonić ją do utożsamienia się z opowiadaniem.174 Dzień 11 Taki „firmowy wizerunek" (osobowość) z większym prawdopo­ dobieństwem wywoła pożądane cechy i zachowania (w postaci wy­ obrażeń. by osobiście zastosowała metaforę czy analogię. co widać z poniższych przykładów: Zapuścić korzenie. takie jak „dosko­ nały". droga pod stromą górkę. co się posiało. dźwięków i uczuć) niż abstrakcyjne słowa. bułka z masłem. anonimowymi. gdy to ona właśnie go wywołała. rozkwitać.

chodzić z głową w chmurach. dusza na ramieniu.bez świadomego oddziaływania lewej półkuli mózgowej — skupia się wiele prostych problemów. Cały sekret polegał oczywi­ ście na tym. jeść komuś z ręki. twardogłowy. Metodę tę stosował. za co właściwie zapłacił. i to zarówno w zwykłej rozmo­ wie. można używać metafor rozbudowanych (w formie opowiadań). dawno temu 175 sto koni wsadził. chować głowę w piasek. argument nie do zbicia. spiec raka. przymknąć na coś oko. zacisnąć zęby. być jedną nogą na tamtym świecie. które wymagały sensorycznego (a nie intelektualnego) przetwarzania infor­ macji . że jego problem został w tajemniczy sposób rozwiązany. ściśnięci jak sardynki w puszce. zobaczyć albo wyczuć. wychodzić ze skóry. co dwie głowy to niejedna. kij ma dwa końce. nabrać wody w usta. zakopać topór wojenny. a słuchacz niemal na pewno rozumie zakamuflowane przesłanie. jak śliwka w kompot. można przetłumaczyć pozornie abstrakcyjne pojęcie na coś „wyobrazalnego". które w czytelny sposób od- . Od zarania dziejów ludzie łatwo posługiwali się metaforami. gdy nagle zauważał. twarzą w twarz. serce wgardle. „Obrazowe" reprezentacje zazwyczaj powstają w wyniku niezwykłych aktów pa­ mięci. Nawet jeśli jest to przesłanie. Zdezorientowany pacjent wychodził z jego gabinetu. stosowanych w codziennej komunikacji. słynny hipnoterapeuta Milton Erickson. zastana­ wiając się. Za pomocą oddzia­ łującej na wiele zmysłów metafory. chomikować. zasznurować usta. zacisnąć pasa. jajogłowy. że Erickson zwracał się do nieświadomości. tak formalnie. osiągając zaskakujące efekty.można je usłyszeć. na rozżarzonych węglach. dotyczącej osoby albo zwierzęcia. nadstawiać karku. jak i nieformalnie. mieć twardą rękę. stanąć murem za kimś. czytać zust. policzyć kości. rozpychać się łokciami.Dawno. Proste opowiadanie otwiera nowe możliwości wyboru oraz nowe Perspektywy. wstąpić na wojenną ścieżkę. mieć mleko pod wąsem. Oprócz zacytowanych prostych metafor. dzięki czemu lepiej je pamiętamy. zachodzić w głowę. Wielozmysłowe reprezentacje mogą dodatkowo wywierać wpływ emocjonalny. ugryźć się w język. siedzieć komuś na głowie. wziąć sobie coś do serca. oko w oko. rzucić rękawicę. dopiąć swego. pięta achilleso­ wa. wsadzać nos w nie swoje sprawy. ramię w ramię. stąpać twardo po ziemi. przypiąć komuś łatkę. włożyć w coś serce. gdzie . natomiast dobrze dobrane metafory prowadzą do najlepszych efektów komunikacji. jak i podczas wykładów czy spotkań terapeutycznych.

Pamiętaj. Na pierwszy składa się poprawniejszy. Wgląd zawsze wydaje się naszą zasługą. Umysł nie może się oprzeć opo­ wiadaniu czy anegdocie opowiedzianym za pomocą bezpośredniego. tym lepiej: świadomość może go nie zauważyć.176 Dzień 11. Posłuchaj tylko charyzmatycznego. nie próbuje do ni­ czego przekonać. ale wyłoniło się w postaci zakończenia opowiadania. żeby zauważyć. Przełamuje opór bez wiedzy danej osoby. która go opisuje. Dlatego też nie powinieneś doprowadzić do zerwania kontaktu. wywiera jednak większy wpływ i na dłużej pozostaje w pamięci. Ta druga natomiast. Skupianie uwagi Metafory zawsze skupiają uwagę słuchacza. ciągle pozostaje jednak metaforą. Podczas rozwiązywania problemu możesz opowiedzieć historię. że stosuje wiele me­ tafor. Nie spiera się. pełna metafor i sensorycznych wyrażeń. bardziej logiczny i opisujący głębsze pojęcia język. nosi się do słuchacza. przyjemnego w odbiorze lub zabawnego mówcy. co daje jej motywację do dalszego. abyś osiągnął swoje cele komunikacyjne. dzięki czemu nie stajesz się samozwańczym doradcą. Porównaj typowy podręcznik z powieścią o szybkiej akcji. Co najciekawsze jednak. Im bardziej zakamuflowane powiązanie. o jej dokończenie. . a następnie poprosić osobę. czy to jednej osoby. sensorycznego języka. Często wgląd powstaje w wyniku skojarzenia z owym opowiadaniem. która boryka się z tym problemem. skutecznego jego rozwiązywania. to osoba z problemem zdobywa i ma wgląd. a zauważysz. Przesłanie metafory wędruje wtedy prosto do nieświadomości i zaczyna działać z pominięciem oporu świadomości. czy też wielotysięcznej publiczności. ani osoba opowiadająca. jak pisarz skupia uwagę czytelnika. ani samo opowia­ danie nie spotykają się z późniejszym uznaniem. Wydaje się. Co ważne. że rozwiązanie problemu leżało w wyobraźni tej osoby. Przełamywanie oporu Z metaforą nie można walczyć. jego symboliką. nie wnosi sprzeciwów ani obiekcji.

Dawno. Można opowiadać historie. co było głównym tematem przemó­ wienia. Nieświadomość drugiej osoby sama dokona interpretacji. Wykorzystywanie metafor drugiej osoby działa na zasadzie do­ pasowania jej doświadczenia (zob. budynek. albo procesy mechanicz­ ne. Mogą mieć niejasne zakończenie albo nie mieć go w ogóle.. str. Pierwsze myśli wywołane tym procesem odsłonią twoje nieświadome intencje i wartości. Można też wykorzystać naturalne procesy. Dzień 5. które powstaje w danej osobie w związku z metaforą. Pytanie: „A gdy­ bym tak. zwierzę. wykładu albo prezentacji. twój słu­ chacz utożsamia się z tworzonymi przez ciebie obrazami umysłowymi. . takie jak jazda pociągiem czy budowanie tamy. Może się to zdarzyć na wiele sposobów: metafora może obejmować jakiś przedmiot bądź istnienie. roślinę i tak dalej. poszuka możliwych zastosowań. Robienie użytku z metafor odzwierciedlających szczególne zainteresowania również prowadzi do nawiązania kontaktu. nie zapada w pamięć i wywołuje mniejszy efekt. Przemowa. Cała siła tkwi w skojarzeniu. Ożywiają komunikację. tak jak pokazaliśmy wcześniej na przykładach wojsko­ wych (zob. Nie musisz wprowadzać metafory w życie ani sugerować żadnego roz­ wiązania.. 172). Musisz tylko umieć wybrać (bądź zbudować) dobrą metaforę oraz odpowiednio ją przekazać.?" pomaga wejść w dialog z własną nieświadomością. hibernację czy wschody i zachody słońca. a zapamiętać usłyszaną wtedy opowieść czy anegdotę? Metafory robią użytek ze wszystkich zmysłów. W podobny sposób możesz wykorzystać metaforę albo nawet poje­ dyncze słowo. na przykład drzewo. Dokonywanie introspekcji i wglądy Metafora może służyć samorozwojowi i autoterapii. na którą składają się abstrakcyjne i niesensoryczne sformułowania. „Zapisuje" przekaz i zapamiętuje rozmowę. samochód. bohatera ze znanego opowiadania. 177 Tworzenie wyraźnych wspomnień Ile razy zdarzyło ci się zapomnieć. z których głównym bohaterem słuchacz łatwo się identyfikuje. Poprzez metafory możesz więc dotrzeć do swojej prawej półkuli mózgowej. dawno tomu . na przykład opadanie liści. dźwięki i uczucia. wyczaro­ wując obrazy.). znajdzie rozwiązania i sformułuje nowe Pytania. Buduje kontakt i pomaga uporać się z pozornie nie dającymi się rozwiązać zagadnieniami. Kiedy stosujesz metafory. Nie musisz udzielać żadnych odpowiedzi ani zalecać rozwiązań.

Ilustracją niech będzie zastosowanie prostej metafory w stosunku do grupy. prowadzi do przełomu: „Tak! Teraz widzę. a nie tylko pełnili rolę konsultantów. Niektóre działy organizacji pracowały chaotycznie i wydawały się jej odrębnymi częściami. Naiwnie prosta historia najwyraźniej za­ angażowała ich na poziomie nieświadomości. która rozrosła się ponad miarę. rozwinęła się. który towarzyszył wcześniej­ szym próbom omawiania stanu firmy. która rozrosła się ponad miarę. Wtedy bez zbędnego tłumaczenia Beryl opowiedziała historię swojej donicz­ kowej roślinki. a po kilku dniach do­ prowadzić do wglądu w związku z jakąś sprawą rodzinną czy osobistą. Interpretacja czy zastosowanie metafory. co ma zrobić. Poprosiła uczestników spotkania. Wyrosła już z doniczki. Na przykład w danej chwili może się odnosić do problemu zaistniałego w pracy. Padło wiele propozycji. Beryl powiedziała. lecz nikt w niej nie zadbał o rozsądne planowanie. pojawi się jego rozwiązanie. W ten sposób uniknięto nic nie wnoszącego cynizmu. jak różni są ludzie i ich zmar­ twienia. że nie wie. gdy nadawca nie próbuje znaleźć żadnego rozwiązania albo nie zdaje sobie sprawy z istnienia problemu. a niektóre jej pędy usychają. aby roślina przeżyła. Najczęściej pomaga ci raczej określić. a nie elokwencja opowiadacza historii. Nie ogranicza cię więc pod względem bogatych.178 Dzień 11. niezależnie od tego. Metafora odnosi się do twoich zasobów i twojego problemu. jak poprawić stan organizacji i rozwiązać jej obecne problemy. Co więcej. aby następnego dnia pojawili się z pozytywnym zakończe­ niem tej historii. Opowieści uczestników doprowadziły do powstania kilku bardzo kreatywnych sugestii. Gdy zrozumiesz prawdziwą istotę problemu. Rozpoznawanie problemów Metafora złożona może rozwiązać wiele zagadnień nawet wtedy. stymulujących wglądów. Odniosła sukces. szefowie sami również wyszli z pewnymi propozycjami (rozwiązania były „ich"). na czym polega problem!" Autorzy niniejszej książki pracowali kiedyś w pewnej organizacji. gdzieniegdzie opada. niż rozwiązać problem. Kilka różnych wglądów może rozwiązać w tym samym czasie rozmaite problemy. .

im bardziej znasz daną osobę. Składnik decyzyjny w skutecznej komunikacji opanowuje wyobraźnię. aby cos' zmienić. . dawno temu 179 Wywoływanie emocji Metafory mogą wywoływać emocje. Jednakże znaczenia. metafora skutecznie czerpie z nieświadomych zasobów drugiej osoby. ostrzegający i tym podobne). mającą jakiś określony cel (informacyjny. które osobis'cie przypisujemy wszystkiemu. Bezcenne będą informacje na temat charakterystyki myślenia danej osoby. lew czy drzewo. Krótka. Metaforyczne pułapki Doskonale rozumiemy podstawowe i metaforyczne znaczenie słów dy­ namit. Często staje się podstawą decyzji . wpasujesz się w mapę percepcyjną słuchacza i osiągniesz zamierzony cel (na przykład w trakcie perswadowania czy wywierania wpływu). W pewnych wypadkach możesz jednak ukierunkować metaforę. a nie jedynie do niezależnych efektów pracy nieświadomości rozmówcy. Forma owego ukierunkowania zależeć będzie od interpretacji i kre­ atywności słuchacza. dobrze opowiedziana hi­ storia może doprowadzić do łez bądź śmiechu nierzadko o wiele lepiej niż fragment prozy czy publicznego wystąpienia.aby kupić. jak i zagadnienia. tym lepiej. Jak widzieliśmy. wywołuje zmiany. jej "metaprogramów". Zazwyczaj metafora prowadzi do jakiegoś rezultatu. której będziesz chciał nadać kierunek. przemawiając raczej do serca niż do rozumu. Nie masz przecież pojęcia. jakie wywoła ona skojarzenia u innej osoby. u innych natomiast wywołuje strach bądź nienawiść. musisz tak dobrać. ponieważ docierają do wszyst­ kich zmysłów. aby działać. mogą się znacznie różnić. motywujący.Dawno. Emocja oznacza mo­ tywację. aby pasowała zarówno do osoby. K-ażdą metaforę wspierającą komunikację. Jej rezultat może jednak różnić się od zamierzonego przez ciebie. łącznie z uczuciami. Dobry mówca doprowadza do pożądanych wyników. Jeśli „Zosia to prawdziwy dynamit". A więc przy wybieraniu i wygłaszaniu metafory. jak rozumiemy dynamit. takich jak preferencje sensoryczne. to nasz sposób myślenia o niej zależy od tego. Jej rezultat jednak niekoniecznie będzie spełniał twoje oczekiwania. Tym lepiej dobierzesz metaforę. Dzikie zwierzę na przykład dla jednych jest obiektem uwielbienia.

może nie wyjść z dobrze znaną osobą. problemu czy wglądu. co działa na wysportowaną osobę. Niemniej jednak. ani zanadto trudna do skojarzenia z myślą. Wybieraj więc i stosuj metafory w nowatorski sposób. co zdaje egzamin. Tak jak zawsze. który traci klienta na skutek zbyt wielkiego rozgorączkowania. zanim przeszły do codziennego użytku.180 Dzień 11. na którą musisz uważać. aby wypracować nawyk graficznej komunikacji oddziałującej na wyobraźnię. Cała sztuka polega więc na tym. żeby zobaczyli inni. zupełnie tak jak sprzedawca. którą chcesz przekazać. Najpierw sprawdź. co daje rezultaty podczas spotkania z nieznajomym. w tym względzie nie jest ci więc potrzebny żaden trening. również ta umiejętność wymaga praktyki. aby metafora nie była ani zbyt oczywista i realistyczna. co sprawdza się podczas poobiedniego przemówienia. bo możesz zerwać kontakt. co chcesz. Wejdź w opowiadanie i zobacz to. Następnie stopniowo poszerzaj zakres ich stosowania. Słowo przestrogi: nie przesadzaj z mówieniem. Mów prosto i spójnie. jakie skojarzenia może wywoływać. To. może się nie powieść w intymnej rozmowie w cztery oczy. to stereotypy. Zbyt znana metafora nie pomoże nikomu znaleźć żadnego własnego znaczenia poprzez nieświadome skojarzenia. Opatrzone wersje ciekawych niegdyś metafor nie robią już wrażenia. Jednej osobie wystarczy drobna wzmianka sugerująca metaforę. Jeśli rzucają się w oczy albo wydają się dziwaczne. przed inną trzeba będzie odmalować cały metaforyczny obraz. zanie­ chaj tego. tracąc swoją wyrazistość. niemal dosłownie zawładną wyobraźnią. co się nie sprawdza. To. jeśli chcesz zbudować . To. Masz do dyspozycji nieskończoną liczbę metafor. Możesz też budować swoje albo stosować stare w nowym. o którym chcesz zako­ munikować. Powtarzaj to. może nie mieć żadnego wpływu na mola książkowego. Ostatnia rzecz. choćby nawet pośrednie w stosunku do prezentowanego przez ciebie zagadnienia. Bez wątpienia sformułowania typu „Mam związane ręce" były szeroko stosowane w negocjacjach. Rozpocznij od świadomego doboru i używania metafor w codziennych rozmowach. nie spotykanym kontekście. Tworzenie metafor złożonych Każdy posługuje się metaforami.

czego można się po drodze nauczyć. żeby nie prowokowało świadomych skojarzeń. dawno temu 181 poprawną złożoną metaforę. Samo dobieranie metafor nie podlega żadnym regułom. nie mają wiele wspólnego z racjonalnym rozwiązywaniem problemów. żeby w ogóle skojarzenia były możliwe. Wymień: • • • • Jej elementy Związki między nimi Obecny problem lub sytuację Emocje i inne efekty wywoływane przez sytuację W ten sposób uzyskasz „fabułę opowiadania". Może to nastąpić już podczas zastanawiania się nad sytuacją albo po pewnym czasie „dojrzewania" w głowie. a nie na logice. Polegaj raczej na swojej intuicji. Podobieństwo jednak powinno być na tyle niewielkie. która może być podobna do obecnego problemu. dla których trzeba zmienić bądź rozwiązać sytuację. oraz kilka możliwych sugestii • Sposoby wybierania i/lub eksperymentowania z rozwiązaniami • Wszystko. przyda ci się kilka podstawowych zasad. że twój kreatywny umysł zarzuci cię pomysłami.Dawno. Metafory. ufaj. które mogą wzmocnić sukces • Wnioski i możliwos'ci na przyszłość W ten sposób zobaczysz możliwości uzyskania celu. Bądź cierpliwy. Najpierw trzeba zastanowić się nad sytuacją. . oraz przydatne przekonania. Następnie wymień: • Powody. Następnie przenieś owe czynniki na inną sytuację. jak też ich tworzenie. Za­ razem jednak musi być na tyle bliskie.

aby dojść do kontaktu i utrzymać go za pomocą dopasowania. co mógłbyś zrobić. lepiej reagował i współpracował. Wiesz już. Kiedy napotykasz opór. Cała przyroda służy ci przykładami do wyboru! Jeśli uważasz to za celowe i przydatne. Zastanów się. W trakcie rozmowy bardzo łatwo zapomnieć o dopasowywaniu i podtrzymywaniu kon­ taktu za pomocą odzwierciedlenia. znajdź jakąś ilustrującą go naturalną metaforę. jak metafora może ci pomóc w przeprowadzeniu potrzebnych zmian. jaka metafora określa c i e b i e . Zadanie na dziś • Pomyśl o dręczącym cię właśnie problemie. zwłaszcza gdy do głosu dochodzą emocje. Zazwyczaj gdy to. Następnie. a metaforę do problemu. gwoli przete­ stowania swoich umiejętności. Twój rozmówca będzie uważniej słuchał. Jeśli chcesz się w jakiś spo­ sób zmienić. Zadaj sobie trochę trudu. zamiast używać silnych argumentów. Puść wodze fantazji. poszukaj metafory opisującej nowego ciebie. Teraz odnieś swój problem do metafory. Może być znakiem niewystarczającego dopasowania. ale nie osiągniesz założonego celu komunikacji. Zauważ. • Pomyśl. co mówimy. burza. Dzisiejsze założenie obarcza nadawcę odpo­ wiedzialnością za komunikację. że do zbudowania lepszego kontaktu potrzeba więcej dopasowania. W innym wypadku możesz wprawdzie wygrać spór. i zastanów się. chmura i tak dalej. jakie masz odczucia związane z problemem po wykonaniu tego ćwiczenia.182 Dzień 11. jak proste odzwierciedlenie może pomóc w nawiązaniu kontaktu i doprowadzić do lepszej komunikacji. obwiniamy za to innych. aby zmienić stan rzeczy. . nie spotyka się ze zrozumieniem. Założenie na dziś Opór to komentarz na temat nadawcy. wybieraj alfabetycznie: anakonda. przekazywanych donośniejszym głosem. lepiej potraktuj to jako sygnał.

Dawno, dawno temu

183

• Poeksperymentuj z metaforami podczas codziennych konwersacji. Zastanów się przez chwilę nad tym, co zrobiłeś źle, na przykład próbowałeś do czegoś przekonać kolegę bądź szefa albo doprowa­ dziłeś związek do impasu. Poszukaj odpowiednich metafor i zastosuj je w tych sytuacjach. Zauważ, jak zmienia się twoja perspektywa, . jak pojawiają się nowe pomysły, które możesz zastosować podczas następnego spotkania z osobami, o których myślałeś. Zmiana bierze początek oczywiście w tobie, lecz szybko zacznie wpływać na tych, którzy twoim zdaniem wywołali problem. Sprawdź, na ile sposo­ bów metafora może pomóc komunikacji, na przykład upraszczając zagadnienie. Badaj jak najwięcej metafor, które mogłyby znaleźć zastosowanie w twojej sytuacji.

W tym rozdziale: • Pozycje percepcyjne • Jaką przyjąć pozycję NLP to przede wszystkim patrzenie na rzeczywistość z różnych punktów widzenia, w celu nabrania innej perspektywy. Dzięki temu na­ bieramy umiejętności rozumienia map rzeczywistości innych osób oraz wzbogacamy swoje. Lepiej się wzajemnie rozumiemy, budujemy kontakt i osiągamy lepsze porozumienie ze wszystkimi jego korzyściami. Podczas Dnia 7. spotkałeś się już z określeniami „zasocjowany" i „zdysocjowany". W doświadczeniu zasocjowanym widzisz wszystko własnymi oczami i masz wrażenie, że uczestniczysz w danym wydarze­ niu. W doświadczeniu zdysocjowanym widzisz siebie jako część świata zewnętrznego. Te dwie perspektywy obrazują subiektywny i obiektywny sposób myślenia. Odnoszą się one odpowiednio do pierwszej osoby („ja") i trzeciej („on, ona, ono, oni"). Owe różne punkty widzenia nazywamy p o z y c j a m i p e r c e p c y j n y m i .

Pozycje percepcyjne
Przypomnij sobie jakiekolwiek wydarzenie z ostatnich trzech lat.

Pierwsza pozycja percepcyjna
Pozycja ta, czyli „zasocjowany punkt widzenia", przedstawia twój punkt widzenia: „W jaki sposób to na mnie wpływa?" Kiedy przypo-

186 Dzień 12. minasz sobie doświadczenie w ten sposób, widzisz wszystko własnymi oczami, jesteś uczestnikiem. W szczególności zaś przypominasz sobie związane z wydarzeniem uczucia. Spróbuj. Pomyśl o jakimś ważnym wydarzeniu z twojego życia, jak na przykład poznanie kogoś, rozpoczęcie nowej pracy, cokolwiek. Dokonaj asocjacji z tym wydarzeniem, stosując wszystkie modalności (zob. Dzień 6.). Opisując takie wydarzenie, mamy skłonność do wypowiadania się w pierwszej osobie, na przykład: „Czuję", „Widzę to w sposób..." i tak dalej. Ta pozycja percepcyjna równa się „świadomości". Na przykład, czy jesteś pewien, że kolor czerwony oznacza to samo dla kogokolwiek innego? Obiektywni naukowcy z reguły nie zawierzają subiektywnym oświadczeniom (co częściowo tłumaczy powolny rozwój nauki o po­ znaniu oraz rozumieniu ludzkiego umysłu). Z drugiej jednak strony, znajdując się w pierwszej pozycji percepcyjnej, nie możemy myśleć w pełni obiektywnie.

Druga pozycja percepcyjna
Druga pozycja percepcyjna to ogląd sytuacji przez zainteresowanego obserwatora, uczestnika komunikacji. Z tej perspektywy zaczynasz rozumieć uczucia drugiej osoby. Wszyscy podczas każdej konwersacji czy jakiegoś wspólnego doświadczenia rozmaicie postrzegamy rze­ czywistość. Uświadomiło nam to założenie Dnia 1., „Mapa nie jest terytorium". Starając się zrozumieć mapę rzeczywistości drugiej osoby, nabierasz ważnej nowej perspektywy. Aby tego dokonać, wyobraź sobie, że wchodzisz w czyjąś skórę i do­ świadczasz świata w jego sposób. Słuchaj „siebie" i zauważaj reakcje. Omawiana pozycja percepcyjna nazywana jest często empatią albo wczuwaniem się w czyjąś sytuację. Umiejąc przyjąć drugą pozycję, zdobywasz dokładniejsze informacje, niż kiedy zastanawiasz się nad tym, co czuje druga osoba. Konflikt podczas konwersacji czy w związku zazwyczaj wymaga wejścia w drugą pozycję. Kiedy lepiej zrozumiesz, jak druga osoba wi­ dzi i czuje, najprawdopodobniej zmienią się twoje uczucia. Zmienione w ten sposób nastawienie do tej osoby wzmocni kontakt. Zmieni się też ona sama. Lepszy kontakt z kolei ułatwi ci rozumienie innego punktu widzenia.

Inna perspektywa

187

Zmiana pozycji percepcyjnych może rozpocząć spiralę lepszej ko­ munikacji. Zachowanie, które wydawało się do tej pory niewłaściwe bądź dziwne, nabiera znaczenia, kiedy je zobaczyć z innej perspektywy. Większość z nas sądzi, że zachowuje się właściwie, rozsądnie, normal­ nie - mając na myśli dobry powód. Prawdziwe przyjęcie drugiej pozycji oznacza, że zaczyna się rozumieć zasadność odmiennych perspektyw. Można też odkryć, jaki cel stoi za zachowaniami i słowami innej osoby (choć ona sama być może nie zdaje sobie z niego sprawy). Może się to okazać kluczem do dobrej komunikacji. Oczywiście nigdy nie będzie nam dane w pełni zrozumieć subiek­ tywnej świadomości drugiej osoby. NLP nie rozdaje psychicznych prezentów. Dzięki tej technice jednak masz możliwość ujrzenia rze­ czywistości tak, jak ją widzą inni, bez względu na to, czy się z nimi zgadzasz czy nie. Przyjęcie innej pozycji percepcyjnej wymaga zależnej od wyobraźni umiejętności „jak gdyby", którą z czasem każdy może w sobie wykształcić. Nawet małe dzieci używają swojej bujnej wyobraź­ ni, aby wczuwać się w sytuację cierpiącego rodzeństwa czy przyjaciół. W zdecydowanej większości wypadków przyjmowanie drugiej pozycji percepcyjnej zmusza nas do pozbycia się umysłowych zasłon i oducze­ nia się zastarzałych wzorców myślenia. W miarę nabywania praktyki wszyscy możemy wskrzesić naszą uśpioną, naturalną empatię.

Trzecia i n-ta pozycja percepcyjna
Patrząc na sytuację z trzeciej pozycji percepcyjnej, postępujesz jak nie zaangażowana w komunikację, niezależna trzecia strona, jak klasyczna, zupełnie obiektywna, niezależna „mucha na ścianie". Przyjmujesz punkt widzenia naukowca, obserwatora. Dystansujesz się od wydarzeń i ich głównych uczestników, stoisz z boku i obserwujesz. Pozycja ta reprezentuje każdą perspektywę odmienną od zaanga­ żowanych w komunikację stron. Możesz na przykład przyjąć punkt widzenia konsultanta, rodzica, przypadkowego widza, nauczyciela i tak dalej - aż do n-tej możliwości. Zadaj sobie pytanie: „Jak wyglądałaby ta sytuacja dla XYZ?" W ten sposób otwierasz się na nieskończoną liczbę punktów widzenia.

188 Dzień 12.

Jakq pozycję przyjqć?
Każda pozycja jest ważna z jakiegoś określonego powodu. Różni się od innych, nadając inne znaczenia w różnych kontekstach i okoliczno­ ściach. Wespół wszystkie punkty widzenia dają całościową percepcję doświadczenia. Jakkolwiek pozycje percepcyjne są wyraźnie określone i oddzielne, w praktyce przechodzimy od jednej do drugiej, nie podejmując w tym celu świadomych działań, a jedynie myśląc nad jakimś zagadnieniem. Wszyscy preferujemy określony sposób myślenia. Osoba spoglądająca na rzeczywistość z bezosobowego, obiektywnego, abstrakcyjnego, nie związanego z sytuacją punktu widzenia będzie z upodobaniem sto­ sowała trzecią pozycję percepcyjną. Osoba, której łatwo przychodzi wczuwanie się w sytuację innych, będzie spontanicznie przyjmowała pozycję drugą. Natomiast osoba, która zdaje się polegać jedynie na subiektywnym doświadczeniu, odruchowo przyjmuje pierwszą pozycję percepcyjną. Możesz rozwinąć u siebie możliwości przyjmowania wszystkich pozycji, harmonizować je z innymi osobami i w ten sposób osiągać lepsze kontakty. Doświadczeni sprzedawcy, negocjatorzy i doradcy z powodzeniem stosują w pracy każdą pozycję percepcyjną. Dzięki przyswojeniu wszystkich pozycji maksymalnie wykorzy­ stujemy komunikację, ale również umożliwiamy umysłowi tworzenie kreatywnych rozwiązań trudnych problemów. Taki sposób myślenia uruchamia nowe połączenia nerwowe; „obcość", czy też „odmienność", stymuluje mózg do szczególnej koncentracji. Przyjmowanie różnych pozycji percepcyjnych wywołuje nagłe pojawianie się wglądów, prowo­ kuje intuicję do działania. Korzyści wynikające ze stosowania różnych pozycji percepcyjnych wykraczają więc znacznie poza komunikację poprawiają niemal każdy aspekt twojego myślenia. Pozycje percepcyjne wchodzą w skład podejścia znanego jako po­ trójny opis, opracowanego przez Johna Grindera i Judith De Lozier. Mówiąc krótko, lepsze rozumienie zarówno własnych, jak i innych map umysłu zapewnia nam swobodne poruszanie się między pozycjamiMożemy wtedy w pełni smakować różnice w percepcji. Ćwicz przyjmo­ wanie różnych pozycji. Ta umiejętność przyda ci się w nawiązywaniu najważniejszych kontaktów, które potrzebne ci są do wywołania zmiany w sobie i innych.

możesz się wcielać w różne oso­ by: mądrego doradcę.choć pragniesz osiągnąć zamierzony cel . z chwilą gdy dziecko zacznie kojarzyć naukę ze szkołą (często z bolesnym podtek­ stem). Uczenie się to sposób.nie możemy się nie uczyć.masz pewne wątpliwości albo odczuwasz pewien niepokój. • Zastanów się nad jakimś prawdziwym wywiadem czy spotkaniem w cztery oczy. Uczymy się za każdym razem. wydaje się. szanowanego mentora i tym podobne. pięcioletnie dziecko. Jeśli chcesz. które czeka cię w niedalekiej przyszłości. gdy nam się coś nie udaje. że teraz zagadnienie nie wywołuje już tyle emocji. że zarówno twoje nastawienie do niej. i spróbuj przyjąć trzecią pozycję. Wybierz zagadnienie. Życie wtedy wydaje się wielką przygodą. że nabrałeś do niego trochę dystansu i spojrzałeś nań z nowych. Zauważ. jak szybko uczy się dziecko w wieku przedszkol­ nym. dziadka. słuchaj i odczuwaj tak jak ona. jak i zachowanie ulegają zmianie. Niemniej jednak cały system pracuje doskonale .nie możemy się nie uczyć. próbujemy innych sposobów i ostatecznie osiągamy swój cel (mogą tego dokonać nawet najmłodsze dzieci). na przykład ustaw stół i krzesła tak jak podczas prawdziwego spotkania. . Nie można ograniczyć nauki do sali lekcyjnej. w jaki człowiek przeżywa i realizuje swoje pragnienia. Każdy rodzic wie. Przearanżuj trochę pomieszczenie. interesujących punktów widzenia. • Pomyśl o czymś. Zauważ. co do którego . co wywołuje u ciebie negatywne emocje. Niestety. usiądź na „swoim" krześle i przećwicz w mysialach to. funkcjonujemy w trybie uczenia się. i przyjmij drugą pozycję.Inna perspektywa 189 Założenie na dziś Życie to ciągła nauka . Zadanie na dziś • Pomyśl o osobie. szybkość prawdziwego uczenia się może znacznie zmaleć. Cały czas. kiedy musimy nadawać sens nie­ ustającemu bombardowaniu sensorycznemu. co chcesz powiedzieć (pozycja pierwsza). z którą trudno ci się porozumieć. Patrz.

kiedy dopiero nabierasz wprawy. • Pomyśl. i chciałbyś o niej zapomnieć. twoim zdaniem. co będziesz musiał być może zmienić. Wróć na swoje krzesło. Następnie przesiądź się na krzesło rozmówcy. Zacznij oczekiwać. Z tej obiektywnej pozycji możesz dojść do zupełnie nowych wniosków i zmienić zgod­ nie z nimi cały swój plan. wejdź w jego skórę i posłuchaj. jakie rodzaje pisarstwa najlepiej charakteryzują każdą z po­ zycji percepcyjnych. Zaobser­ wuj. porażkę. Który z nich najlepiej rozumiesz? Który z nich najbardziej na ciebie oddziałuje? Jak możesz zastosować pozycje percepcyjne w swojej komunikacji ustnej i pisemnej? . • Teraz przenieś się na drugi koniec pokoju i stań się „reżyserem filmowym" (trzecia pozycja). aczkolwiek jest to przydatne. Nie musisz za każdym razem odgrywać pozycji percepcyjnych. że nawet z najodleglejszych wspomnień możesz się czegoś nauczyć i odnieść korzyści. czego mogłeś się nauczyć z tego przykrego wydarzenia. odpowiedz na pytanie i zastanów się. w której poniosłeś. jak pytasz o coś w jego imieniu (pozycja druga). aby uzyskać lepszą odpowiedź. Zauważ. • Przypomnij sobie jakąś sytuację. Przebiegnij przez całą scenę w my­ ślach i jako reżyser sprawdź. czy można wnieść do niej poprawki prowadzące do osiągnięcia zamierzonych celów. że doświadczenie to okazało się (bądź może się okazać) przydatne. Bądź kreatywny. Znajdź trzy przykłady na to.190 Dzień 12. jakie przyjmowałeś pozycje percepcyjne.

teraźniejszość. jeszcze się nie zdarzyło. Stanowi kodowanie naszej pamięci . co sobie wyobrażamy. Kształtują naszą świadomość i osobowość. myśląc o przeszłości czy przyszłości. Niemniej jednak teoria linii czasu czy chronologicznych sekwen­ cji życia wydaje się sensowna. Albo że coś.W • • • • tym rozdziale: Kodowanie czasu Czas w rozmaitych kulturach W czasie i przez czas Jak określić linię czasu Wielu trenerów i autorów zajmujących się NLP używa pojęcia linii czasu do opisania. zależy od naszych niepo­ wtarzalnych przeszłych doświadczeń . posługujemy się tym samym rodzajem bodźców (obrazami.przeszłość. To właśnie owe rozsypane w czasie doświadczenia odpowiedzialne są za naszą wy­ jątkowość. . Tak więc linia czasu danej osoby przedstawia jedyną w swoim rodzaju chro­ nologię doświadczeń. czy pięć lat temu. jak zapisujemy i magazynujemy nasze doświadczenia. czy coś się wydarzyło pięć minut temu. Doświadczamy w każdej chwili naszego życia. dlatego też nasze wspomnienia mogą być zupełnie niedawne albo pochodzić z zamierzchłej przeszłości. jak się zachowujemy i określamy siebie. dźwiękami i uczuciami). przyszłość . To. Na przykład musimy wiedzieć w jakiś sposób. W końcu.podczas gdy mózg wszystko magazynuje. Kodowanie czasu Bardzo mało wiemy na temat neurologicznych podstaw zapamięty­ wania.kolekcji wspomnień.

I odwrotnie. a mówiąc ściśle. aby wykorzystać czas w inny sposób. Pojęcie linii czasu (na podobieństwo rzeki płynącej od źródła do morza albo drogi. że kodowanie zachodzi na poziomie submodalnym (por. czasem z trudem przypominamy sobie coś ze znacznie bliższej przeszłości. Pomyśl na przykład. Sytuację tę dobrze ilustruje stare porzekadło: „Jeśli chcesz skoń­ czyć jakąś pracę. że nie zależy to od wykonywanej pracy czy osiąganych rezultatów. tak jakby coś wydarzyło się wczoraj. Do ciebie należy decyzja. O tym mózgowym aspekcie myślenia wiemy mało.twojej indywidualnej historii liczo­ nej w godzinach. które podejmowałeś w przeszłości. po której odbywa się podróż przez życie) jest dobrą metaforą. Wydaje się więc. dźwięki i uczucia nie są sposobem kodowania czasu. Dzień 7. jak odmien­ nie myślimy na temat czasu. sekwencyjnie . poproś o pomoc zapracowaną osobę". Możesz nimi manipulować w najlepszym tego słowa znaczeniu. Sposób. Możesz zadecydować. w jaki k o d u j e s z czas. aby osiągnąć obecne cele. dniach i latach. wszyscy postrzegamy czas linearnie.192 Dzień 13. Odbicie w niej znajdują na przykład decyzje. chociaż przecież mierzymy go za pomocą standardowych jednostek na zegarze. Niektórzy zdają się mieć zawsze na wszystko czas. Ten osobisty zapis czasu udostępnia nam ważne informacje na nasz temat. Mogą też doprowadzić do zmian. Obrazy. twoja dzisiejsza tożsamość odzwierciedla twoją linię czasu. Okazuje się.. a które doprowadziły cię do miejsca. Niektóre techniki wykorzystujące pojęcie linii czasu umożliwiają wprowadzenie zmian we wspomnieniach na poziomie ich neurologii. w jaki wewnętrznie postrzegasz czas. w którym obecnie się znajdujesz . Mówiąc bardzo dosłownie. kiedy to pracowałeś na submodalnościach w celu zmiany swoich uczuć). żeby je zmienić (tak jak zmieniałeś wspomnienia podczas Dnia 7. co miało miejsca .). podczas gdy dla innych dwadzieścia cztery godziny na dobę to za mało. że odległe wspomnienia są bardzo wyraziste. które pozwalają nam lepiej siebie zrozumieć. sposobu.procesu neurologicz­ nego. Wydarzenia następują po sobie. Zdarza się przecież. jaki ma on na ciebie wpływ i jak go wykorzystujesz. Każdy z nas ma własną linię czasu. Ustawianie wszystkich doświadczeń w porządku chronologicznym wymaga jakiegoś innego wymiaru rozumienia . określa. który nadaje sens czasowi. Zgodnie z teorią linii czasu.coś. Stanowi to raczej odbicie twojej osobowości bądź stylu myślenia.

z którym mamy do czynienia nie tylko w krajach arabskich. Tak zwany czas arabski. praca zostanie nie wykonana. z której prędkością musisz skoordynować wszystkie swoje poczynania. co się jeszcze nie wydarzyło. co nastąpiło tydzień temu. Ludzie żyją chwilą obecną. a „czas ucieka". Podobnie „spoglądamy w przyszłość".).Oswajanie czasu 193 rok temu. Dzień 6. Istnieje tylko tu i teraz. Sformułowania typu: „Kiedy spoglądam w przeszłość. Jeśli tego nie zrobisz. która bez przerwy płynie od swego źródła do morza. jestem z siebie zadowolony" sugerują. wydarzyło się przed tym. tworząc ciąg. Czas upodabnia się do taśmy prze­ nośnikowej. podczas gdy dla reprezentanta kultury arabskiej nieuprzejme będzie niestosowne traktowanie aktualnego gościa. Linearne ujęcie czasu nadaje szczególne znaczenie rozkładom dnia i terminom spotkań. Na spotkanie możesz więc przyjść w każdej chwili. Jeśli nie zakończysz spotkania przed szesnastą. mówiąc o czymś. Wszystko dzieje się teraz. w kolejce bowiem czeka następne. Czas jest jak rzeka. Wszystkie wydarzenia ze swojego życia musisz wpasować w ów linearny proces. że magazynujemy wspomnienia niejako za sobą. musisz się mocno spieszyć. Dla Europejczyków niedotrzymywanie terminów spotkań może być wyra­ zem braku uprzejmości. Odmienne pojęcie czasu może doprowadzić do furii kogoś z innej kultury albo posługującego się linearnym wyobrażeniem czasu. gorących regionach świata. Niektórzy opisują czas jako podążanie od lewej strony (przeszłości) ku prawej (przyszłości). Jak zatem „opracowujemy" w umyśle czas? Za wskazówkę mogą służyć słowa. Tutaj jednak podobieństwa się kończą. zostaniesz w tyle. których używamy w codziennych rozmowach. bez . ale we wszystkich tropikalnych. tak jak w wypadku rozpoznawania predykatów sensorycznych (zob. a ty na zawsze stracisz czas. Metafor na temat przestrzeni i kierunku używamy instynktownie. prezentuje zupełnie inne podejście. czas bowiem nie upłynął. Każdy z nas inaczej koduje owe roz­ różnienia czasowe (albo magazynuje je w swoim umyśle). Rozważmy teraz niektóre kulturowe różnice dotyczące pojęcia czasu. Czas w rozmaitych kulturach Tak zwane europejskie podejście do czasu wykorzystuje pojęcie linearności: jedno wydarzenie następuje po drugim.

Nierzadko małżeństwa mają również odmienne podejście do czasu — żona bardzo punktualna i zorganizowana w najmniejszym szczególe. W ramach tych geograficznych. W czasie i przez czas Jak mówiliśmy.194 Dzień 13. nie istnieje żadne pojęcie przyszłości. Tak więc ani kultura. wska­ zują na naszą osobistą linię czasu albo sposób. Wszystko dzieje się w mózgu. Mamy tu więc do czynienia z różnicami w kul­ turze i pojęciu czasu. mąż „na wszystko ma czas". Nastawienie do czasu może się też zmieniać z wiekiem i doświadczeniem. niezależnie od ich pochodzenia. Wielu przed­ stawicieli kultury Zachodu zdaje się mieć taki sam niefrasobliwy stosunek do czasu. narodowych czy kulturowych norm odnajdujemy dodatkowo cały szereg różnic indywidualnych. w jaki przechowujemy . co Europejczycy nazywają nastawieniem fatalistycznym bądź brakiem wyobraźni co do przyszłych wydarzeń wśród narodów arabskich. że u jednej osoby występuje swoiste rozszczepienie osobowości. jak w kulturze arabskiej. zwroty i wyrażenia. nie spieszący się (lub odwrotnie). w wyniku czego zachowuje się ona inaczej w pracy niż podczas urlopu czy świąt. w postaci niepowtarzalnego procesu neurologicznego. W każdym wypadku inaczej kodujemy czas. W wielu krajach podobne różnice zauważamy między mieszkańcami miast i wsi. Różnice indywidualne Stereotypy podobne do kulturowych odnaleźć można również u poszczególnych osób. Pojęcie czasu oddziałuje na każdy aspekt życia milionów ludzi. ani wychowanie nie stanowią odpowiedzi. jak długo trwa jego wizyta ani kto musi z jego powodu czekać na gospodarzy. Jeśli czas dzieje się tylko teraz. Widzimy więc. względu na to. Szczególnie drastycznie uwidacznia się to w obliczu śmiertelnej choroby. Takie założenie leży u podstaw tego. że nawet w obrębie jednej kultury występować mogą znaczne różnice. którymi się posługujemy. Jest tak na przykład w wypadku południowych i północno-wschodnich stanów Ameryki Północnej. Zdarza się też.

że osoby „przez czas" są świadome czasu i denerwują się. Za­ zwyczaj taka osoba dysocjuje wspomnienia. W tym procesie nie powinno być niewytłumaczalnych przerw. co przed tobą (przyszłość) do tego.Oswajanie czasu 195 wspomnienia. Dlatego „widzisz" przeszłość w postaci wspomnień. że przechodzisz nad tym do porządku dziennego i intuicyjnie coś wskazujesz. Dla nich czas biegnie nieprzerwanie. w twoim polu widzenia. Czas można również wyrażać przestrzennie. Zakładając jednak. Podczas gdy linia czasu „przez czas" znajduje się całkowicie przed tobą. gdy inni tej świadomości nie mają. w związku z czym widzi siebie w swoich wspomnieniach. co za tobą (przeszłość). Gdybym poprosił cię o pokazanie ręką jakiegoś punktu w przeszłości. to o czym mogłoby to świadczyć? Najczęściej wyobrażamy sobie czas jako linię. Cała linia czasu znajduje się w polu . Zazwyczaj biegnie ona od strony lewej do prawej (od przeszłości do przyszłości). W tym wypadku czas rozciąga się od tego. Czas może mijać szybko bądź wolno. a następnie w przyszłości. to jak byś to zrobił? Ta prośba może wydać się niemądra. Wspomnieliśmy już. Omówmy dokładniej owe istotne różnice. Czas można także reprezentować podejściem „w czasie". Taką sytuację nazywamy „przez czas" i stanowi ona przykład opisywanego europejskiego pojęcia czasu. lecz dla nich istotne jest t r w a n i e . czasem w odwrotnym kierunku. część linii czasu „w czasie" ucieka poza twoje pole widzenia. przy czym jego część znajduje się w tobie samym. We wszystkich tych wypadkach wspomnienia. a także przeszłość i przyszłość znajdują się przed tobą. a jedno­ cześnie „patrzysz w przyszłość". które jest bardziej typowe dla kultury arabskiej.

lecz również niepokój i zmartwienia. dlatego nie jest w polu widzenia. Jeśli odnajdujesz w sobie oba rodzaje cech. Jeśli tak. łatwiej będzie ci nawiązywać kontakt z osobami posługują­ cymi się innymi liniami czasu niż twoja. aby osiągnąć jakieś cele. jaką stanowi przeszłość. Patrzenie w przyszłość może oznaczać optymistyczne planowanie.196 Dzień 13 jej widzenia. Owe cechy osobowości mogą więc mieć początek w indywidualnej linii czasu. Możesz też zaeksperymentować i zmienić (chwilowo bądź na dłużej) swoją linię czasu. ponieważ czas sam w sobie jest wartością. Przyszłość znajduje się przed. co znajduje się bezpośrednio przed nimi. Tak więc nie przykładają specjalnej wagi do robienia planów albo patrzenia wstecz. dlaczego? . Zawsze jednak trzeba zacząć od określenia linii czasu. nawet jeśli trwałaby ona zaledwie kilka chwil. Na przykład osoba „przez czas" będzie określać wartość usług (choćby terapii) na podstawie przeznaczonego na nią czasu. „Właściwe" i „niewła­ ściwe" nie istnieje. Czy pamiętasz. Niemniej jednak elastyczność w podejściu do czasu jest wskazana i pomocna. Możesz na przykład odzwierciedlić kogoś w pracy (mając na celu kontakt) albo zmienić swoje postrzeganie czasu. poza bądź za bieżącym wydarzeniem. co wydarzyło się tydzień temu? 2. Widzą tylko to. Jak określić linię czasu Linię czasu danej osoby można określić za pomocą następujących kilku pytań: 1. to jak ci się wydaje. to prawdopodobnie przedstawiasz czas na oba sposoby. Natomiast osoba „w czasie" ceni terapię ze względu na jej efekty. Nie rozpamiętują tego. w wyniku lekcji. Kiedy zaczniesz dostrzegać różne pojęcia czasu i ich oddziaływanie na łudzi. Zazwyczaj żąda więcej czasu za tę samą cenę. jako nie przykładające wagi do punktual­ ności. Zwykle osoby „w czasie". Każda linia czasu doskonale pasuje do swojego „właściciela". Odzwierciedla to również sposób percepcji codzienności. co się zdarzyło. często spóźniają się na spotkania. Może też oznaczać rozżalenie i wyrzuty sumienia. To on jest wartością określaną pieniędzmi.

a nie logicznie. dwa. Dla­ tego zwracaj uwagę na spojrzenia rozmówcy. Możesz zasugerować linearną linię czasu. kiedy jesteś odprężony i myślisz raczej instynk­ townie. lecz na tym. Nie wywieraj jednak na rozmówcę takiego wpływu. co może się zdarzyć w przyszłości: za miesiąc. tak samo jak szanujesz umysłowe mapy rzeczywistości innych. Gdyby jednak z odpowiedzi nic nie wynikało. na przykład domu. aby przeszedł z tobą przez cały proces. Na przykład mniej myślenia o przyszłości oznacza mniej zmartwień. 5. Ten sam proces łatwo zastosować w celu określenia własnej linii czasu. Nie musisz więc go kreować. Musisz je uszanować. jak inni myślą o czasie. pięć czy dziesięć lat temu? 4. za pięć lat. choćby nawet nie było ono natychmiast rozpoznawalne. Czy wspomnienia i wyobrażenia na temat przyszłości układają się w linię? Czy sugerują porządek linearny? Odpowiedzi mogą wskazywać na niepewność czy zmieszanie. jakie osiągniesz z tego krótkiego wprowadzenia do teorii linii czasu. Czy pamiętasz coś. i nawiążesz lepsze kontakty. o czym się chce zapomnieć. natomiast mniej myśle­ nia o przeszłości . czego się pragnie. mowę ciała. • Zrozumiesz. co wydarzyło się miesiąc lub dwa temu? Rok. będą natychmiastowe: • Będziesz się świadomie skupiał na przeszłości bądź przyszłości. . Wybierz chwilę. Odpowiedzi werbalne racjonalnej świadomości nie zawsze są w pełni czytelne. w którym praco­ wała. albo miejsca. Korzyści. za dziesięć. Najprawdopodobniej jednak nieświadomość dostarczy rzetelnych wskaźników fizjologicznych. w którym mieszkała kiedyś dana osoba. wyobraź sobie coś. W y b ó r będzie należał do ciebie. Pamiętaj jednak. tak samo jak stosowałeś metafory podczas D n i a 11. Postępując według tego samego schematu.mniej żalu i d a r e m n e g o rozpamiętywania. że nie trzeba się skupiać na tym. aby zaczął ją aranżować. spróbuj trochę innego podejścia: „Gdyby to wspomnienie było gdzieś umiejscowione. a zwłaszcza wskazywanie czy jakiekolwiek inne gesty wykonywane w jakimś kie­ runku. to jakie mogłoby to być miejsce?" Możesz też zbadać pamięć dotyczącą lokalizacji. Każdy ma jakieś pojęcie czasu.Oswajanie czasu 197 3. Wsłuchuj się w swoją nieświadomość albo poproś przyjaciela. za rok.

Według niektórych badań. Jak twierdzą osiągający sukcesy biznesmeni. każdy problem niesie szansę.: „Porażki nie istnieją. usunąć albo się po nim wspiąć. umieszczając je w innym kontekście czasowym (na przykład: „Jak będę się czuł za pięć lat?"). • "Przeramujesz" każdy problem bądź zagadnienie. przedstawiony problem nie odzwierciedla prawdziwego problemu czy też jego źródła. określ swoją linię czasu: „przez czas" czy „w czasie"? Narysuj. Zrób listę kilku swoich problemów. Jest tylko informacja zwrotna". że początkowy. gdzie ona przebiega w stosunku do ciebie. zapanujesz nad swoimi uczuciami i zacho­ waniem. masz większą szansę na znalezienie rozwiązania. Możliwe jest też odkrycie innej drogi. z którymi pracujesz albo często się spotykasz. Określenie prawdziwego problemu rzuca nowe światło na sytuację. może określać ich linię czasu? • Zapamiętaj dzisiejsze założenie. że problem wówczas zni­ ka. wyobraź sobie kilka rozwiązań. jeśli wierzysz. Zdarza się. Jeśli spojrzeć na to od tej strony. tak jak ich wypowiedzi. a następnie. Odpowiada to założeniu Dnia 10. Założenie na dziś Każdy problem ma swoje rozwiązanie. Wszystko zależy od twojego punktu widzenia.198 Dzień 13. że jakiś problem można rozwiązać. • Zrozumiesz lepiej siebie. każdy problem przybiera postać milowego kroku w kierunku celu. • Słuchaj osób. dzięki któremu dochodzisz do celu. akceptując założenie. Choć jest przeszkodą na drodze do realizacji zamierzeń. Czy ich zachowanie. i zauważ ich podejście do czasu. to można go przecież ominąć. Zadanie na dziś • Stosując powyższe wskazówki. Przedstawiony problem może stanowić część procesu uczenia się. . Często się zdarza.

i ciesz się. których się uczysz. Wyobraź sobie także. w jakim kierunku ich szukać. i zmiany zachowań podczas Dnia 21. To ćwiczenie i dzisiejsze założenie pomoże ci w przeramowywaniu podczas Dnia 15.Oswajanie czasu 199 Zastanów się. doświadczając sensorycznych dowodów tej sytuacji. że każdy problem jest już rozwiązany. kto mógłby ci udzielić wskazówek. jak sam możesz wpłynąć na rozwiązania. Założenie wprawi cię w pozytywny nastrój oczekiwania. a techniki. przeramują problemy. .

Zmiana zazwyczaj obejmuje nie tylko zewnętrzne zachowanie. Zasa­ dy zmiany na określonym poziomie różnią się od zasad obowiązujących na niższym poziomie. Zmiana czegoś na niższym poziomie może. Nazywamy ją często uporządkowaniem. zmiana przekonań prowadzi do . a także takie obszary w nas. Niemniej jednak zmiana czegoś na wyższym poziomie zawsze pociąga za sobą zmianę na poziomie niższym. 14. ale niekoniecznie musi. że każda część osoby jako całości zmierza w tym samym kierunku. jeśli nie zajdzie w umyśle danej osoby. ale pewien głębszy poziom: nasze przekonania i wartos'ci.1). który został później rozwinięty przez Roberta Diltsa (rys. trochę jak w kaskadowym wodospadzie. Trwała indywidualna zmiana wymaga zrozumienia owych poziomów. oddziaływać na poziom wyższy. Zachowanie jest rezultatem wszystkich tych wewnętrznych reprezentacji. Każdy poziom organizuje informacje dla poziomu poniższego. gdzie woda z wyższych poziomów zawsze spada na poziomy niższe. Brak wewnętrz­ nego uporządkowania może prowadzić do konfliktu między różnymi poziomami umysłu. Antropolog Gregory Bateson stworzył model poziomów neurologicz­ nych. Znaczy to. Dla pełnego życia typowa jest spójność owych poziomów myślenia. przynajmniej trwała zmiana. które nie zawsze udaje nam się rozpoznać. Zmiana.W • • • tym rozdziale: Zachowanie a poziomy neurologiczne Poziomy neurologiczne i organizacja Uporządkowanie NLP koncentruje się głównie na zmianie indywidualnej. znajdujących się na rozmaitych poziomach. nie pojawi się. Zgodnie z modelem poziomów neurologicznych.

202 Dzień 14 zmiany zachowań. w jaki na nas wpływają. działasz. Otoczenie Świat. rzeczy i ludzie. może prowadzić do zmiany. tworzenie zestawień. Zachowanie a poziomy neurologiczne Aby zrozumieć. podczas zajęć sportowych. a potem stopniowo przesuwać się w górę. Badania dowiodły. w pracy). Oto kilka przykładów. hobby. którzy cię otaczają (w domu. że mylenie poziomów neurologicznych prowadzi do problemów. na przykład słuchanie. jeśli nie stoi za nią jakaś nowa wartość czy przekonanie. Rozumienie i poprawne rozróżnianie poziomów oraz sposobu. w którym jesteś najlepszy. . w którym żyjesz. w sytuacjach towarzyskich. Zmiana zachowania najprawdopodobniej nie będzie długotrwała. Zachowanie Konkretne zachowanie. robienie list. powinieneś rozpocząć od poziomu najniższego (otoczenie). jak omawiane poziomy funkcjonują w twoim życiu.

Zastosuj go potem do innego za­ chowania. jak każdy poziom przechodzi naturalnie w dół do następne­ go.współ­ życia z ludźmi. Przekonania Co to mówi o tobie? Jaki warunek musi być spełniony. . gdyby w obrębie wyższego poziomu (na przykład przekonań czy tożsamości) zaszła jakaś zmiana. planowania. czy wierzysz. Wyobraź sobie. I odwrotnie. umiejętność słuchania stanowi podbudowę twoich zdolności społecznych i przekonań na temat człowieka. Na przykład twoje przekonanie o tym. jak ważny jest człowiek. że ważni są ludzie. wymagającymi podjęcia decyzji. tworząc logiczną hierarchię. że posiadasz umiejętność słuchania.Gdzie wprowadzić zmiany? 203 Zdolności Częścią jakiej zdolności jest to zachowanie? Na przykład . Ta zdolność z kolei pozwala założyć. której jesteś wyznawcą? Na przykład gołąb. Teraz wyobraź sobie zmianę zachodzącą na niższym poziomie. abyś posiadał tę zdolność? Jakie masz przekonania co do własnej osoby? Na przykład. co by się stało. głęboki ocean albo zaciszny ogród? Stosowanie modelu poziomów neurologicznych Na podstawie powyższych przykładów zastosuj ów model do zachowania. przekłada się na twoją zdolność odnoszenia się do ludzi. organizowania. Duchowość Jaki symbol bądź metafora reprezentuje twoją duchowość albo wyższą siłę. Która zmia­ na bardziej rzutowałaby na twoje życie? Która byłaby trwalsza? Którą byłoby trudniej wprowadzić w życie? Model ten możesz stosować podczas zastanawiania się nad proble­ mami czy ważnymi zagadnieniami. w którym jesteś dobry. zdrowie albo własny rozwój? Tożsamość Jakie zdanie charakteryzowałoby twoją tożsamość (kim jesteś)? Na przykład: „Jestem osobą nastawioną na drugiego człowieka" albo „Jestem urodzonym organizatorem". Zauważ.

jakie są jego korzenie. W tym wypadku powiązane z sobą problemy niższych poziomów po­ wstają w wyniku twojego problemu. Poważniejsze zagadnienie osobiste z kolei najprawdopodobniej będzie brało początek na najwyż­ szym. Następnie zastanów się. W podanym przy­ kładzie pominęliśmy kategorię duchowości. słabość w zakresie zdolności albo ograniczające przekonanie o sobie. o których mówiliśmy podczas Dnia 1. duchowym poziomie. który pojawia się przed twoimi oczami pierwszy. Jestem osobą niezorganizowaną. Poziomy neurologiczne i organizacja Poziomy neurologiczne (z wyjątkiem najwyższego) można łatwo przenieść na grunt organizacji: . czy możesz przeprowadzić to zagadnienie przez każdy poziom. i pomyśl. a także do rozwiązywania problemów. jakie jest jego znaczenie w kategorii zmiany indywidualnej. W każdym wypadku rozwiązania należy szukać na wyższym poziomie. Oto typowy przykład: Otoczenie Zachowanie Zdolności Przekonania Tożsamość Na moim biurku panuje bałagan. Nie rozumiem systemu katalogowania. przyczyny.2 0 4 Dzień 14. Większość pomniejszych zagadnień związanych z zachowaniem można zmienić jeden bądź dwa poziomy wyżej. Pomaga on też zro­ zumieć innych i porozumiewać się z nimi. Ważniejsza jest kreatywność niż przesadny porządek. Omawiany model można stosować do wszystkich form własnego rozwoju. Nie odkładam rzeczy na swoje miejsce. Poziomy neurologiczne ilustrują mapy umysłu i filtry neurologiczne.czyli tego. również w kategorii poziomów. Na przykład możesz zauważyć kwestię związaną z otoczeniem. Zacznij od określenia poziomu „przedstawionego" problemu . Sprawdź. „Problem" może się pojawić (przedstawić) na którymś z tych pozio­ mów.

często nie przynosząca zysku. jaką firma ma do spełnienia. ponieważ czują się szanowani. Poziomy neurologiczne ilustrują też. Praca dla firmy jest źródłem dumy. lokalizacja Zdarza się. Pracownicy spełniają wymagania. wprowadza efektywne systemy zarządzania. „co my tutaj ro­ bimy". Dzieje się tak wtedy. Pracownicy mogą działać samodzielnie i mają wpływ na podejmowanie decyzji wyższego szczebla. ma na celu działalność charytatywną. Umiejętności i wiedza Kierownictwo jest źródłem informacji i zrozumienia. Ma jasne przepisy dotyczące nagród. w jaki sposób firmy motywują swój personel albo wprowadzają zmiany: Misja i wizja Pracownicy identyfikują się i czerpią natchnienie z misji. Zapoznaje pracowników z nowinkami techniczny­ mi. Wspólne przekonanie wpływa na to. . gdy firma. duchowy poziom. Mają wspólną świadomość kierunku i celu. środowisko. kursów i ubezpieczeń. firma postępuje według wyznawanych wartości w stosunku do personelu. klientów i systemów. Kierownictwo umożliwia kursy. Filozofia i kultura Firma szanuje różne wartości. Pracownicy są lojalni. Firma ma wyraźną „osobowość". promującą zdrowie czy chroniącą środowisko naturalne. ponieważ rozumieją sytuację. że w wypadku organizacji można również zastosować najwyższy.Gdzie wprowadzić zmiany 205 misja i wizja filozofia i kultura umiejętności i wiedza zwyczaje i praktyki wyposażenie.

służą swoimi sugestiami. W efekcie wszystkie twoje poziom zaczną współpracować dla osiągnięcia celu. w wyniku którego cała organizacja — niczym jedna osoba .zmierza w tym samym kierunku. nie harmonizującymi jednak z jej zachowaniem czy otoczeniem. Stosuj się do norm obowiązujących w firmie. Uporządkowanie Odpowiedź na poniższe pytania pomoże w określaniu poziomów neurologicznych. 207. które pod jakimś względem wykraczają poza plan. aby z jak największym prawdopodobieństwem wywołał zmiany. . Co więcej. Zwyczaje i praktyki Organizacja nagradza i karze indywidualne zachowania. aby wyrównać poziomy neu rologiczne swojego doświadczenia. Wyrównanie natomiast oznacza wzmocnienie. Większość z nas spotkała kiedyś osobę. Pracowni biorą udział w dowolnych kursach. taki brak spójności może prowadzić do urazy i cynizmu. Stosuje za rządzanie w oparciu o wyjątki: kierownictwo koncentruje się na tych zagadnieniach.206 Dzień 14. która szczyciła się swoją misją bądź przekonaniami. musi być spójny z poziomem nadrzędnym. Każdy poziom. Wyposażenie. na których występują rozważane przez nas problemy Duchowość/cel Tożsamość/misja System wartości i przekonania Zdolności Zachowanie Otoczenie Kto jeszcze? Kto? Dlaczego? Jak? Co? Gdzie? Zastosuj ćwiczenie opisane na str. Ludzie tacy żyją w kłamstwie i prawdopodobnie nie od niosą sukcesu. środowisko i lokalizacja Firma zapewnia dobrą infrastrukturę i warunki pracy. Nie lekceważ znaczeni tego procesu (obojętne jak prosty by ci się wydawał) dla wprowadzani zmian w twoim życiu.

pozwól się im połączyć. kolor. Przejdź do „przekonań" i zapytaj. jak wyobrażasz sobie (kodujesz) ten układ. przekonania. spokój i tym podobne). gdzie dokona się ich połączenie. Pomyśl. Stań na kartce „otoczenie". 4. 6. g d z i e chcesz doświadczyć X. co mówisz do siebie. roślina . 3. Opisz w myślach to oto­ czenie. gdzie i kiedy chcesz go doświadczyć. do którego dążysz (doskonałość. 2. 10. mimikę. na to. 8. 11. kreatywność. Nazwij go stanem X. na przykład jakiś symbol. Ułóż wszystkie poziomy neurologiczne (od duchowości po otocze­ nie) w jednej linii na podłodze. 13. Określ. na zaangażowaną wiedzę i umiejętności. Przenieś wizję celu. tyłem do pozostałych poziomów. komentarze i zachowanie innych. 51 Przejdź na kartkę „zdolności" i zapytaj: „Dlaczego zachowuję się tak w tym otoczeniu?" Zwróć uwagę na to. tożsamość. d l a c z e g o robisz to. przejdź teraz z powrotem na poziom tożsamości i poczuj. brzmienie głosu. Mówiliśmy o tym w rozdziale poświęconym metaforom. przekonania i zdolności na poziom zachowania. tożsamość i przekonania na poziom zdolności. 9. albo: „Które z moich przekonań pozwala mi na zastosowanie tych zdolności i podjęcie tych działań w tym otoczeniu?" 7. Przejdź ostatecznie na kartkę „duchowość" i zapytaj: „Do czego zmie­ rzam w życiu? "albo „ K t o lub co motywuje mnie na najgłębszym (najwyższym) poziomie?" Zwróć uwagę na to.cokol­ wiek podpowie ci nieświadomość. Wybierz jakiś stan. zwierzę.Gdzie wprowadzić zmiany? 207 1. co robisz. że mam takie przekonania?" Znajdź jakąś metaforę dobrze cię charaktery­ zującą. pewność. podczas Dnia 11. Przenieś wizję celu. 12. gesty. jak zachodzi ich połączenie. Posłuż się kartkami. Wyobraź sobie reakcje. uczucia. zdolności i zachowania na poziom otoczenia i pozwól im się połączyć. jak wizja celu przenika wszystkie poziomy czekających cię zmian indywidualnych. . Przenieś teraz wizję celu i tożsamość na poziom przekonań i pozwól się im połączyć. Przenieś wizję celu. Przejdź na kartkę „tożsamość" i zapytaj: „K i m jestem. tożsamość. Zrób krok na kartkę „zachowanie" i zapytaj siebie: „Co chcę zrobić w tym miejscu i czasie?" Zwróć uwagę na swoją postawę. Mając ciągle przed oczami swój cel.

Bez względu na przeszłość.208 Dzień 14. co myślisz". Model poziomów neurologicznych można stosować do: • Rozpoznawania i wyjaśniania problemów osobistych i organizacyj­ nych • Wybierania najlepszego poziomu do inicjowania zmian • Lepszego rozumienia siebie. Dzisiejsze założenie każdemu (a zwłaszcza osobom nastawionym na cel) pomoże poprawić swoją skuteczność. Mapa umysłu. i 3. a także sposób reagowania na innych ludzi i okoliczności. możesz zacząć przejmować kontrolę nad swoją teraźniejszością i przyszłością. jak chcesz. masz je wszystkie w zasięgu ręki. swoich celów i motywów — tego. Możesz decydować. o której mówiliśmy w pierwszym założeniu.t w o j a mapa. znaczy m o j a mapa . „Jesteś tym. • Nadawania sensu swoim poczynaniom • Dystansowania się od swojego życia dzięki poznawaniu różnych poziomów percepcyjnych Założenie na dziś Odpowiadam za swój umysł i osiągane rezultaty. że jeśli będziesz chciał skorzystać ze swoich zasobów. co jest ważne. dzięki czemu oni działają i wchodzenia z nimi w lepsze związki i kontakty • Rozwiązywania problemów • Wyjaśniania celów wyznaczonych podczas Dni 2. 14. Możesz myśleć. dzięki czemu działasz • Lepszego rozumienia innych . a więc możesz wziąć na siebie odpowiedzialność za swoje działania i osiągnię­ cia. . Ciesz się nowym uczuciem wyrównania i pamiętaj. Żadne okoliczności zewnętrzne nie pozbawią cię tych podstawowych wyborów przynależnych człowiekowi.tego. To ty możesz zmieniać swoje przekonania i wartości.

politycznych czy systemowych w pracy. • Wykonaj ćwiczenie wyrównania. • Pomyśl teraz o tych problemach w kategoriach innych poziomów. • Zastanów się. Na przykład. umiejętność pisania czy jakąkolwiek inną. Język. na którym poziomie powinieneś wprowadzić zmiany. Zarządzanie grupą ludzką. jeśli jeszcze go nie zrobiłeś (zob. która cię zawiodła. 207-208) . Może uważasz. zalicz do zachowania. jak można zastosować ten sam proces w wypadku problemów organizacyjnych. jak twoje zachowanie rzutuje na otoczenie? Jak twoja tożsamos'ć czy wizerunek samego siebie wpływa na twoje zdolności? Dotrzesz w ten sposób do samego źródła problemu i zrozumiesz.Gdzie wprowadzić zmiany? 209 Zadanie na dziś • Wymień kilka stojących przed tobą problemów — zawodowych bądź jakichkolwiek innych. str. organizacja pracy czy przemawianie publiczne to przykłady z poziomu zdolnos'ci i tak dalej. Przypisz każdy innemu poziomowi neurologicznemu. że twój gabinet jest zbyt mały? Albo że potrzebujesz jeszcze jednej sypialni? A może twój komputer już nie odpowiada twoim potrzebom? Takie problemy zalicz do kategorii „otoczenie".

a nie określona umiejętność. przez które nie zauważamy nowych sposobów rozwiązywania proble­ mów i postrzegania zagadnień. Działają na zasadzie szablonów (wzorców). znajdowaniu innego znaczenia czy interpretacji. Niestety. pokazuje. . Kiedy naprawdę wyjdziesz poza ramę. czyli sposobie myślenia o rzeczy­ wistości i jej „widzenia". kreatywne i odbiegające od schematów myślenie. Jest to raczej nastawienie. Rama. jak coś postrzegasz. o czym do tej pory czytałeś. przede wszystkim w postrzeganiu.W • • • tym rozdziale: Ramy i przeramowania Przeramowanie dla osiągnięcia celu Ramy spotkań Ramy i przeramowania Większość z tego. że człowiek odczuwa potrzebę porządkowania rzeczywi­ stości. dotyczyło zmian. poprzez które dokonujemy wewnętrznej reprezentacji rzeczywistości. P r z e r a m o w a n i e polega na zmianie ramy w związku z jakimś zachowaniem. R a m y to część systemu filtrów. wypowiedzią bądź wydarzeniem. zobaczeniu wycinka rzeczywistości w in­ nym świetle. którą świadomie bądź nieświadomie tworzysz. dokonasz przeramowania. które zakłada nowe. klasyfikując jej elementy do określonych umysłowych przegródek czy ram. najczęściej kończy się to myśleniem rutynowym. do których dopasowujemy miliardy informacji podlegających świadomemu przetwarzaniu. zmienisz ją. Wydaje się.

Zmiana zachowania innej osoby (a nawet twojego) może wydawać ci się trudna. Pukanie do drzwi w sytuacji. W sytua­ cjach konfliktowych przeramowanie jest znacznie skuteczniejsze niż perswazja bądź sprzeczka. tak samo jak znaczenia.212 Dzień 15. Pomyśl. w jakiej ramie je postrzegamy.sposób myślenia bądź postrzegania rzeczywistości. To doskonałe narzędzie rozwiązywania problemów. Zmiana znaczenia to zmiana rezultatu komunikacji.na przykład miejsca lub czasu. kiedy nikogo nie oczekujesz. kiedy spodziewasz się miłego gościa. Chociaż jest to proces umysłowy. czyli poza schematem. Zawsze jednak możesz zmienić .twoje działanie. Twoje ramy odniesienia różnią się między sobą. Można też przeramować samą treść sytuacji. a efekt zaskoczenia i nowości przynosi reakcję w postaci . Stymuluje tak zwane myślenie lateralne (boczne). Przeramowanie zmienia twoje samopoczucie. Puenta dowcipu natych­ miast wprowadza zmianę w znaczeniu i związanych z nim emocjach. w jakim kontekście określone zachowanie wydawałoby się pozytywne i pożyteczne albo można by je zobaczyć w innym świetle. rozwoju osobistym. Znajduje ono szerokie zasto­ sowanie w biznesie. zachowania lub wydarzenia. to jednak prowadzi do natychmiastowych zmian w zachowaniu. cieszy się więc wśród praktyków NLP dużą popularnością. przy zastosowaniu technik opartych na prostej zasadzie „zmiany ramy". komunikacji i terapii. Niespodziewana zmiana zawartości bądź kontekstu stawia znaczenie na głowie. a co za tym idzie . Przeramowania można dokonać w każdej sytuacji.choćby nawet minimalnie . odbierzesz („obramujesz") z pewnością inaczej niż późno wieczorem. Przeramowanie treści i kontekstu Przeramowanie może dotyczyć kontekstu sytuacji . Przeramowanie dla osiągnięcia celu Przeramowanie szybko przynosi rezultaty. Znaczenie każdego wydarzenia zależy od tego.

który nie powinien być uzależniony od żadnych zewnętrznych czynników. kiedy tylko chcecie!" Metafory. że zmieniają się twoje reakcje i zachowanie. Twoje uczucia i zachowania przed jej powrotem zależą od tego. Nowy kontekst powoduje. Uzyskanie nowej perspektywy prowadzi do natychmiastowych zmian twojego samopoczucia. pośred­ nio wpływając na zachowanie i osiągnięcia. Odzwier­ ciedleniem dokonanego przez ciebie obramowania jest nawet spokojne. na nasze doświadczenie składa się jedynie przefiltrowana wersja rzeczywi­ stości. Jak widzieliśmy z modelu NLP przedstawionego podczas Dnia 1. dzięki czemu powstaje nowe znaczenie. a interpretacja sytuacji zależy od c i e b i e . Wypracuj sobie zwyczaj pytania: „Co to może oznaczać?".. Poprzez przeramowanie można więc łatwo i bez większych wysiłków dojść do rezultatów. Jak dotąd. że twoja nastoletnia córka wraca do domu później. nic nie może . Z pewnością jednak wpłynął na c i e b i e . a co za tym idzie .Myśleć poza schematem 213 śmiechu. a w dłuższej perspektywie . że znany problem czy zagadnienie umieszczane jest w nowym otoczeniu. o których mówiliśmy podczas Dnia 11. Wyobraź sobie na przykład. Nasz umysł nadaje wszystkiemu jakieś znaczenie. niż powinna. sposób obramowania sytuacji czy zachowania nie wpłynął na twoją córkę. Sposób. Komik George Burns często posługiwał się żartami jednozdaniowymi. Nieustannie dokonujemy więc nieświadomego jej zniekształca­ nia.. pełne zaufania i pozornie niewzruszone czekanie. na przykład: „W wieku osiemdziesięciu lat będziesz już wiedział wszystko. Przyjęta rama określa postrzeganie. tylko będziesz musiał to pamiętać" albo „Weźcie na przykład moją żonę. Czy miała wypadek? Czy celowo nie wypełnia twoich próśb? Może dzwoniła wcześniej? Przeramowań można dokonywać bez końca.zdrowie w ogóle. „W jakiej sytuacji wyglądałoby to inaczej?" albo „W jakim kontekście zachowanie to wydawałoby się pozytywne i pożyteczne?" W twoim umyśle może się wtedy natychmiast pojawić kilka przeramowań. rzutuje na twoje zachowanie. jak „obramujesz" sytuację.. Zmiana znaczenia wywołana przez kontekst czy treść oznacza. Kontrolowanie nastroju Ty kontrolujesz proces przeramowania.. ciśnienie. w jaki dokonujesz obramowań...twój stan. są skarbnicą nie kończących się przera­ mowań.

wzmacniające. to znak. kreatywnemu umysłowi możesz małym nakładem sił osiągnąć niezwykłe rezultaty Nadejdzie chwila. Już samo rozpoznawanie możliwości wyboru może wprawić cię w lepszy nastrój. musisz stosować je na co dzień.światełko na końcu tunelu. Tymczasem. choć sam nie wiesz dlaczego. Dzięki przeramowaniu można rozwiązać wiele trudnych problemów. Niestety. jak nastolatek reaguje Ulepszanie związków . tak jak to jest z jazdą na rowerze czy pływaniem. Umiejętności myślenia mogą przekształcić się w myślowe nawyki. Zawsze możesz zdecydować się na przeramowanie Stosując techniki przeramowania. co decydujesz się uznawać za możliwą rzeczywistość. celowe. Przeramowanie wymaga mniej umiejętności niż dopasowanie i prowadzenie. kiedy opanujesz już nieświadomą umiejętność (stanie się twoim nawykiem). Kiedy cały ten proces nie jest już dla ciebie tajemnicą. Jeśli dostrzegasz kilka możliwych ram. wybierasz nastrój. Dzieje się to szybko i poza świadomością. która lepiej odzwierciedli rzeczywistość bądź to. Żeby jednak stało się ono twoim nawykiem. giętkiemu. ułatwiający radzenie sobie z sytuacją czy podejmowanie decyzji.214 Dzień 15. Wkładamy więc wszystko do odpowiednich przegródek umysłowych. zamiast dokonywać realistycznej i racjonalne reprezentacji. pozostać nieokreślone. Przeramowanie prowadzi do ponownej kategoryzacji. stwierdzisz. że takiej kategoryzacji dokonujemy instynktownie. że jest ona naprawdę prosta. Masz przed sobą wyjście . obramowujemy w najoczywistszy i najwygodniejszy sposób. aby stało się pożyteczne. sprawiając że w jakimś względzie czujesz się czegoś pewien. kiedy twoje przeramowywanie zacznie oddziaływać na innych. że masz z czego wybierać Możliwości wyboru reprezentują zasoby. Zalicza się do nich również umysłową zdolność przeramowywania. Każdy rodzic doskonale wie. Nawyk widzenia rzeczywistości na różne sposoby Sytuację nastoletniej córki rodzic mógłby skwitować stwierdzeniem „łatwo mówić". warto spróbować przeramowania negatywnego czy nieprzyjemnego zachowania. Zawsze dąż do sytuacji wyboru. Dzięki otwartemu. co potem odczytywane jest jak graniczące z cudem wglądy. często zdarza się. dzięki którym twoje reakcje są skuteczne.

Wiadomo. Ich „posiadacz" prawdopodobnie próbował . że przeramowany problem po prostu sam znika. Warto przyjąć to do wiado­ mości.„nie możesz się nie komunikować". przybiera formę skutku. sztywną ramę (interpretację).na ile poważnie je traktujesz. w tym również wypowiedzi. Niemniej jednak proces ten z pewnością niemal natychmiast wpłynie na to. Podczas Dnia 4. Nie możemy nie komunikować. Sama świadomość tego może doprowadzić do większej kontroli naszego oddziaływania na innych i jego rezultatów. że twoje uczucia i myślenie determinują twoje zachowanie. kiedy robisz coś bądź nie. Przeramowanie zachowania danej osoby nie doprowadzi bezpośred­ nio do jego zmiany. im mniej radykalne (kreatywne) przeramowanie.parafrazując znane już założenie . reagowanie na pojedynczą. Zachowanie spontaniczne. jak postrzegasz to zachowanie . Komunikujesz coś nawet wtedy. W takim wypadku „punkt widzenia" przesuwa się o zaledwie kilka stopni. Przeramowanie często oznacza otrząśnięcie się ze starych nawyków. brak zaufania czy nadmierne martwienie się. Kreatywne rozwiązywanie problemów Zdarza się. Niemniej.Myśleć poza schematem 215 na przedwczesne wyciąganie wniosków. tym mniejsza szansa na rozwiązanie problemu czy zagadnienia. przeczytałeś założenie: „Znaczenie komunikacji polega na reakcji. Niektóre przeramowania wydają się bardziej praktyczne od innych. źle zrozumiane spojrzenie czy słowa przeznaczone dla innej osoby mogą wywołać jakiś efekt. Niewątpliwie więc twoje zachowanie będzie pośrednio oddziaływało na tę osobę. Wówczas określasz jego pochodzenie. na przykład lepiej odzwierciedlają aktualną sytuację. Nie możesz się odizolować od wpływu uczuć ani . In­ nym razem dokonuje się w nim zmiana. W jeszcze innych wypadkach dzięki przeramowaniu dochodzimy do całkiem nowych rozwiązań. Komunikacja nie musi być świadoma. Nasze ciało oraz wypowiedzi nieustannie o czymś informują. konflikt czy wojnę. mówisz coś bądź nie. do jakiego stopnia pozwalasz mu rzutować na swoje emocje czy jak je interpretujesz. a nie przyczyny. Z tego względu nie zgadzaj się na „sensowne" interpretacje. jaką ona wywołu­ je". Milczenie. może szybko stać się nieadekwatne do wypowiedzianych słów czy zaistniałych okoliczności i otrzeć się o roz­ wód. wywierając w ten sposób na kogoś wpływ.

więc w pracy znajduje ujście dla swoich emocji. lecz raczej uwalnianie się od ograniczającego modelu. w przeciwnym wypadku nie stanowiłyby przecież problemów. przyjaciółmi czy życiem towarzyskim. Spróbuj. „Problem" tkwi w umysło­ wym schemacie. szczęściem w nieszczęściu. Z pewnością spróbowałeś już logicznego. Jak mo­ żesz przeramować tę sytuację? • • • • Jest w złym stanie zdrowia. lecz z zastosowaniem przepuszczonego przez własne filtry doświadczenia. podczas usilnego poszukiwania rozwiązań problemu najczęściej nie dostrzegamy najlepszego z nich. . Aby przejść dobry test na przeramowanie. Aby wydostać się ze schematów. Chociaż często zrzucamy winę na oto­ czenie czy okoliczności. że twój szef ma zwyczaj udzielać ci reprymendy na oczach współpracowników i nie docenia wysiłku. które wydają ci się bez wyjścia. Zmieniając sposób percepcji. racjonalnego podejścia do ich rozwiązania.216 Dzień 15. rozmaitych punktów widzenia. wybieraj prawdziwe problemy. Od kiedy jednak rozwinąłeś w sobie tę umysłową umiejętność. a nie w treści. Czuje się niepewnie i znajduje się na granicy załamania nerwowego. W domu żona trzyma go krótko. prawdziwa przyczyna leży w naszych mapach umysłu. zaczynasz dostrzegać jej zalety. który wkładasz w realizację swoich zadań. tylko dlatego że został przez nią inaczej obramowany. domem. Pomyśl o jakichś trzech aktualnych problemach związanych z pracą. Jakieś dziwaczne przeramowanie może z początku wydawać się ukartowane bądź niemądre. Denerwuje cię jego grubiaństwo i nastawienie. • Zgłosił twoją kandydaturę do specjalnego awansu i musi sprawdzić. Jego szef traktuje go podobnie. Przeramowanie nie oznacza logicznego dopasowania czy modelowania sytuacji. Następnie szybko i intuicyjnie podaj co najmniej trzy przeramowania do każdego z nich. tworzysz szansę dla pożytecznych działań. Przeramowywanie w praktyce Załóżmy. potrzeba czegoś więcej. Według innej osoby problem ten może okazać się szansą. które mogą doprowadzić do pożądanych rezultatów. Zachowuj się jak osoba rozdająca karty. Paradoksalnie.

• Zleca ci najtrudniejsze zadania. że jest twoim szwagrem. któremu . • Jego żona i dzieci uwielbiają go. Działa ono na podobnej zasadzie jak . gdybym dostał ofertę pracy z innej firmy? Co by się stało. że przeramowanie nie musi być logiczne. • Wyobraź sobie. • Cierpi na nieuleczalną chorobę. albo na proszonym obiedzie? • Wie. • Wyobraź sobie. Zapytaj na przykład: • • • • • • • • A gdybym tak miał grubszą skórę (jak XYZ)? Może zmienić pracę? A gdybym dziękował mu za każdą uwagę? A gdybym podczas każdej konwersacji miał uśmieszek na twarzy? Może kupiłbym mu ładny długopis? Co by się stało. że ta sytuacja potrwa tylko dwa miesiące/dwa ty­ godnie/dwa dni. Kiedy nabierzesz w tym wprawy. że są przez niego traktowani tak samo. będziesz musiał stawić czoło. • Nie wie. rozmawiając na temat waszych wspólnych zainteresowań.. W kon­ sekwencji. że nad firmą gromadzą się ciemne chmury. jak dajesz sobie radę w wypadku szorstkiego kierowania. gdybym wygrał na loterii? Jak osoba ta wpływa na moje podstawowe cele życiowe? Zauważ. ponieważ najlepiej pracujesz. tobie się najwięcej obrywa. • Inni twierdzą. • Trzy miesiące temu pochował starszego brata.Myśleć poza schematem 217 . • Jak zachowywałby się w jakiejś sytuacji towarzyskiej. do głowy będzie ci przychodzić nieskończenie wiele przykładów przeramowań. • Miał trudne dzieciństwo. • Wyobraź sobie. Jak dotąd jednak nie doszedłeś do wyrównania. • Wyobraź sobie. że zapisał ci w testamencie fortunę. ale nie może o tym mówić pracownikom. ale trudno mu to pokazać. że ma długą. że zakochał się w tobie. • W ciągu ostatniego roku trzy razy włamano się do jego domu. jak jego zachowanie na ciebie wpływa. • Wyobraź sobie. prawdopodobne czy nawet zdroworozsądkowe. siwą brodę.

że naprawdę szuka jakiegoś rozwiązania) może dobrze reagować na najbardziej nawet lateralne przeramowanie. Szczególną uwagę należy poświęcić utrzymaniu kontaktu (zob. jak duży jest zasięg stosowania ram. Może ono pozostać jedynie w twojej głowie. o których mówiliśmy podczas Dnia 11. Zawsze harmonizuj wartości i doświadczenie. Taki percepcyjny wgląd w we­ wnętrzny świat drugiej osoby może pomóc w nawiązaniu doskonałego kontaktu. metafory. a raczej wywołaj w drugiej osobie przełom spowodowany „olśnieniem" (aha!). a także w treningach i poradnictwie. Postaraj się rozpoznać wzorce oraz rodzaj pytań. druga osoba (zakładając. żeby prowadziło do rezultatów. Kiedy kontakt jest dobry. Kiedy indziej możesz stworzyć własną nazwę. W tych wypadkach znajdują zastosowanie wszystkie zasady dobrej komunikacji. Kiedy jednak mówisz o przeramowywaniu. . spróbuj zastosować tę technikę podczas jakiegokolwiek spotkania. kreatywne sieci neuronowe. nie musisz zapamiętywać ich nazw ani dokładnych definicji. na przykład żeby po­ móc komuś w rozwiązaniu problemu. Unikaj jednak szokowania i epatowania swoją wiedzą. Dodaliśmy do nich kilka pytań. Przerywa tok myślenia i otwiera nowe. łącznie z dobrze uformowanym celem omawianym podczas Dnia 2. Masz więcej możliwości wyboru samopoczucia i działania. Nie trzeba artykułować przeramowania. cała sztuka polega na takim przeramowaniu. Czasami już sama nazwa będzie pomocna (na przykład mówiąca sama za sie­ bie rama „jak gdyby"). żeby utrzymać kontakt. Ramy spotkań Przeramowywanie to doskonałe narzędzie w komunikacji. Dzień 4. Tak jak w wypadku innych poznanych już wzorców językowych. Zdrowy rozsądek i logika przychodzą zazwyczaj trochę później.). Aby się przekonać.218 Dzień 15. które stymulują prze­ ramowanie. Prawdopo­ dobnie rozpoznasz niektóre ramy z wymienionych niżej. aby je lepiej zilustrować i pokazać ich zastosowanie prowadzące do lepszej efektywności spotkań.

Określa wspólny cel (zajrzyj do Dnia 2. Na przykład: „Zgadzam się. a ty może zauważysz. co mówisz. kiedy pracowałeś nad ustala­ niem celów i wyników). Co w tym.?" Rama zgody Rama ta wykorzystuje każdy możliwy punkt dyskusji do odzwier­ ciedlania. która pomaga wyobrazić sobie siebie osiągającego za­ mierzony cel i określa sensoryczne doznania związane z osiągnięciem sukcesu.. Pytanie: „Czym się różni twój opis od sytuacji. że potrzebujemy x. z zamierzonym celem?" . . dopasowania i prowadzenia. Rama zgodności Procedura mająca na celu utrzymanie spotkania na odpowiednim torze. aby ocenić ich względną wartość albo żeby usprawnić swój proces decyzyjny. słyszysz i czujesz. że już osiągnąłeś swój cel. Szcze­ gólnie przydatna wtedy. Nadbudowuje na wspólnym gruncie.Myśleć poza schematem 219 Rama wyniku Procedura stosowana na początku spotkania oraz każdej jego części. Pytanie: „Jaki jest związek tego. że zrealizowałeś swój cel?" Rama kontrastu W tym wypadku porównujesz różne opcje. którą mamy obecnie?" albo „Jak ma się to w porównaniu z. Myślisz tak.. przekonuje cię. że przyda się też y". „jak gdyby" cel został osiągnięty. aby zrealizować określony cel.. gdy zostało osiągnięte porozumienie co do celu spotkania albo ustalono już rozkład dnia. eliminująca niepotrzebne błądzenie i marnowanie czasu. Pytanie: „Czego konkretnie oczekujemy po tym spotkaniu?" Rama „jak gdyby" Technika. co wi­ dzisz. Pytanie: „Wyobraź sobie.

mająca ułatwić podjęcie decyzji. czy wszyscy się z tym zgadzają?" albo (do konkretnej osoby): „Sprawdźmy. Przydają się jako swego rodzaju przewodnik przy ustalaniu programu dnia albo jako lista kontrolna dla przewodniczą­ cego.. albo na streszczeniu podjętej decyzji. Na efektywność spotkania wpłynąć może jednak każdy jego uczestnik. czy określona osoba rozumie. za kogo się uważasz. Adaptowanie różnych ram do rozmaitych okoliczności konwersacji nie powinno przysparza ci większych problemów. treningach. Założenie na dziś Niezależnie od tego. Powyższe ramy można stosować według potrzeby w każdej chwili podczas spotkania. Pytanie: „Postanowiliśmy więc. jaki jest teraz porządek działań. aby sprawdzić jednomyślność uczestników. czy dobrze cię zrozumiałem". Zwróć też uwagę na użycie opisanego podczas Dnia 10.2 2 0 Dzień 15. negocjacjach. że nie trzeba trwonić możliwości swojego umysłu na zniechęcające myśli i niechciane zachowania. Można łączyć wszystkie techniki. Rama ścieżki powrotnej Technika polegająca na streszczeniu omówionych punktów. które odpowiadają za doskonałość człowieka. Ramy mogą się okazać przydatne nie tylko podczas spotkań. komunikacji rodzinnej i towarzyskiej. Znaczy to. łagodnego frontu. to ja też" otwiera przed tobą . poradnictwie i medytacji. na przykład wywiadach.. ale także we wszystkich typach komunikacji. kontrolującą tak zwane nieświadome kompetencje albo funkcje autopilota. stosując wzorce obramowywania. Założenie to podkreśla zadziwiające możliwości ludzkiego ciała i umysłu. kazaniach i naukach. zawsze jesteś kimś lepszym. Porzekadło „Jeśli inni potrafią. Można w ten sposób uniknąć późniejszych nieporozumień i sprawdzić. Możesz zacząć panować nad swoimi filtrami umysłowymi za pomocą myśli. Obejmują one nieograniczoną nieświadomość.

czy twoje przeramowanie jest „realistyczne" i „możliwe do spełnienia" (twoja lewa półkula może sądzić. • Poćwicz przyjmowanie różnych pozycji percepcyjnych (zob. Niewątpliwie zaczniesz nadawać swoim doświadczeniom intuicyjne znaczenia i interpretacje. Przyjmij je jako neurologiczną rzeczywistość. Dzień 12. jak inaczej zaczniesz myśleć i działać (albo nie działać). lecz zacznij zadawać pytania: „Co jeszcze mogło to oznaczać? Jak można przeramować to zdanie. informację. • Jutro w pracy zacznij zauważać i przeramowy wać zachowania wokół siebie. i wymyśl dla nich przynajmniej po trzy przeramowania.Myśleć poza schematem 221 świat potencjalnej doskonałości. jak możesz puścić wodze fantazji. pytanie. Dzisiejsze założenie właśnie w tobie lokuje ten nieskończony potencjał jako podstawę motywacji i poczucia własnej wartości. opisany na stronach 216-217. zachowanie. Znajdź trzy problemy bądź zagadnienia.) i zauważ. . a to zazwyczaj stanowi początek prawdziwej zmiany. zdarzenie?" Zauważ. pokazuje. Jednak nawet nonsensowne przeramowania mogą zmienić twój sposób myślenia o sytuacji. Zadanie na dziś • Jeśli nie wykonałeś jeszcze ćwiczenia przeramowania. że twoje pomysły są zupełnie nieodpowiednie i głu­ pie). Przykład z pracy. które spędzają ci sen z powiek. jak zmieniają się twoje uczucia. Nie ma znaczenia. spróbuj te­ raz.

Strategia to myślenie nastawione na osiągnięcie celu. Doskonałość wymaga doskonałych strategii. że określone działania będą skuteczne. W NLP termin „strategia" oznacza zazwyczaj „przygotowany program umysło­ wy. Strategie umysłowe działają w odpowiedniej kolej- . żeby wziąć się do jakiegoś działania bez jakiegokolwiek czynnika motywacyjnego albo jeśli nie uznają. jaki jest ich cel i jak mamy go osiągnąć. przyniesie określony wynik. Oczekujesz. czyli sekwencję reprezentacji prowadzących do konkretnego celu". Brak kompetencji jest wynikiem stosowania złych strategii. lecz wyjas'ni się w miarę czytania. ponieważ wiemy. po której powinna pojawić się strategia prak­ tycznego działania. Tak jak z kulinarnym przepisem . Strategią początkową może być na przykład ocena bądź test stwierdzający. Strategie sukcesu Większość ludzi nie wyobraża sobie nawet.W • • • • • tym rozdziale: Strategie sukcesu Systemy informacji zwrotnej Rozpoznawanie i stosowanie strategii Model T O T E Fragmenty strategii Realizujemy swoje zamierzenia.trzeba użyć odpowiednich składników w odpowiedniej kolejnos'ci. Następnie potrzebujesz strategii do rozpoczęcia procesu motywacyjnego. Brzmi to może nieco technicznie. że to. czy w ogóle powinieneś brać działanie pod uwagę. aby potrawa była wys'mienita. co robisz.

jak wpływać na swoje rezultaty i samopoczucie. aż do poziomu submodalności. Strategie jako sieci neuronowe Stwierdzenie „Jesteś tym. Strategie te tworzą w mózgu człowieka niesłychanie skomplikowane sieci neuronowe. tak jak kombinacja cyfr szyfru do sejfu. rozbijasz jajko.zewnętrzny i wewnętrzny. które służą ci do osiągania . Zwróć uwagę na różne poziomy czynności oraz ich róż­ norodność. wartości i przekonania. ności. co myślisz". Do tej pory na­ uczyłeś się już. Możesz rozbić jajko na wiele sposobów. opisywane podczas Dnia 7. które są przyczyną zachowań prowadzących do pożądanych efektów. o których czytałeś podczas Dnia 7. a przynajmniej „to. To samo dotyczy podejmowania decyzji czy motywowania. podliczasz coś w głowie. co zachodzi w naszym bezpośrednim otoczeniu. NLP kładzie nacisk na te wewnętrzne reprezentacje. jeśli chcesz zwieńczyć dom dachem albo sprzedać firmę. smażysz je i zjadasz. jak i wewnętrznych. Zycie to nie kończąca się seria reprezentacji — tak zewnętrznych. Strategie obejmują oba te światy. które będą się zaraz toczyły w pracy. Poziomy strategii Strategie obejmują duże segmenty zachowań aż po bardzo szczegó­ łowe submodalności myślowe. Teraz czas na wprowadzanie zmian do strategii. Każdy z powyższych przykładów obejmuje mniejsze segmenty strategii. Zrozumienie sposobu porządkowania i zmiany strategii stanowi więc podstawę doskonałości indywidualnej. Strategie wyższego poziomu mogą zawierać kilka mniejszych segmentów. Bezustannie widzimy. które motywują cię do działania. Strategia jest ci potrzebna na przykład: kiedy chcesz wstać rano z łóż­ ka. Strategia może przyjąć formę konkretnych słów bądź obrazów umysłowych. na który składają się wspomnienia i doświadczenie. odczuwasz niepokój w związku ze sprawami.224 Dzień 16. Potrzebu­ jesz odpowiedniej strategii. co zjesz na śniadanie. Dzięki NLP możemy świadomie je rozpoznać i zmienić na lepsze. Oczywiście strategie te są w większości nieświadome. W tym sensie zamiesz­ kujemy więc dwa światy . decydujesz. co zaprząta twoje myśli". o czym myślisz" można poszerzyć do „Robisz to. słyszymy i czujemy to. zawiązujesz sznurowadła.

według której można określić. musisz mieć: • konkretny cel • umiejętności służące jego osiągnięciu • skalę. zorientowane na cel podejście. trzeba myśleć i działać według określonego porządku. swoistą składnię. o którym mówiliśmy podczas Dnia 2. gdy uzyskasz pożądane efekty Aby zastosować owo cybernetyczne. aby wypowiadane zdanie miało sens). Składnia strategii Aby osiągnąć sukces. które starannie dobierasz. Kiedy uświadomisz sobie. nastawieniem. W przybliżeniu oparty jest na czteroetapowym modelu suk­ cesu. gdy osiągniesz cel . aby miały one odpowiednią k o l e j ­ n o ś ć . Wkrótce przekonasz się. będzie zawsze prowadzić do tego samego rezultatu.Klucz do indywidualnej doskonałości 225 celów. pracujące dla naszego dobra. Systemy informacji zwrotnej Osiągamy cele. Wszystkie elementy strategii muszą być odpowiednie (tak samo jak słowa. Zasada ta obowiązuje podczas strategii dzia­ łania. na ile minąłeś się ze swoim celem • umiejętność wprowadzania zmian w działaniu aż do chwili. stosując system strategii. Musisz też zadbać.: • • • • Zdefiniuj swoje oczekiwania (wyznacz cel) Wykonaj jakieś działanie Zauważ. że nawet na najprostsze nawyki składają się skomplikowane strategie. Umiejętnos'ć ta zapewni ci większą kontrolę nad swoim samo­ poczuciem. na jakiej zasadzie on działa. wartościami i przekonaniami. zachowania czy umiejętności. jakie są jego następstwa Zmieniaj działanie do chwili.

które ma wykonać robot.ciała i umysłu.świadomego bądź nie. Wreszcie. Tenże system. Na przykład system zwany naszym organizmem osiąga wszystkie „wbudowane" cele. tak jak nauka mówienia czy chodzenia w dzie­ ciństwie albo zdolność naśladowania umiejętności innych. dzięki niezwykłemu systemowi neurofizycznemu . Docieranie do celu Drugi etap czteroetapowego modelu sukcesu zapewnia ci możliwość wykonania jakiegoś d z i a ł a n i a . Bojler w systemie ogrzewania włącza się bądź wyłącza. NLP pozwala nam dostać się do niektórych wbudowanych zdolności cybernetycznych (nastawionych na cel). aby odpowiednio dostosować temperaturę . jak bardzo temperatura pomieszczenia różni się od „celu". Syste­ mów działających na tej zasadzie w naszym otoczeniu nie brakuje. Na szczęście w sytuacji. Ponieważ każdy z nas spełnia powyższe wymagania. miasto. cele przydadzą się więc przy omawianiu systemów informacji zwrotnej. w które wycelowane są wyrzutnie rakietowe. za pomocą narzą­ dów zmysłów. albo konkretne operacje. pozostaje jedy­ nie tak wykorzystać nasze zasoby. aby uzyskać jak najlepsze efekty. możesz wprowadzać zmiany. od utrzymywania odpowiedniej temperatury ciała po leczenie skaleczeń. Trzeba rozpocząć od zadecydowania. czego się pragnie (pierwszy etap modelu sukcesu). W i e m y nieświadomie. Określone podczas Dnia 2. gdy chodzi o cele świadome. Tę umiejętność można wyćwiczyć za pomocą tak zwanej czujności sensorycznej (w wypadku układu centralnego ogrzewania funkcję tę pełni termostat. który ustawiliśmy). może też zauważać. Potrzebujesz więc konkretnego celu . Celem może być utrzymanie odpowiedniej temperatury przez centralne ogrzewanie czy zmywarkę do naczyń. że zadziała. W niektórych bardzo istotnych wypadkach ustalamy i osiągamy cele nieświadomie. W tych ważnych wypadkach po prostu u f a m y systemowi.2 2 6 Dzień 16. Większość tego procesu jest jednak nieświadoma. który wyczuwa. Wyznaczanie celu Elektromechaniczne czy zautomatyzowane systemy to przykład systemów wykorzystujących informację zwrotną. Nie zawsze jednak kojarzymy z nimi zachowanie człowieka. jakie są n a s t ę p s t w a podjętego działania (etap trzeci).

Osiągniesz wówczas swoje cele. opisywana podczas Dnia 21. 2. 4. możesz ją wykorzystać tak. Na tym wewnętrznym. dana osoba nie będzie ich już mogła podejmować.Klucz do indywidualnej doskonałości 227 i w ten sposób zbliżyć się do swojego celu. wrodzonym systemie informacji zwrotnej opiera się szereg zachowań typu „autopilotowego". Jeśli zakłócisz strategię. Odkrycie strategii motywacyjnej osoby. jak myśli ta osoba. W sytuacji terapeutycznej rozpoznanie czyjejś' strategii pozwala na jej zakłócenie. Kiedy odkryjesz strategię „doskonałą". Aby modelować wspaniałe zachowanie. przez co staje się nieefektywna. z którą nawiązałeś kon­ takt (zob. aby wywołać zmianę. Nie dziwi więc. Możesz je dowolnie zmieniać w celu osiągania rozmaitych rezultatów bądź też osiągać te same rezultaty. negocjacji czy wywierania wpływu. Może ona nie być s'wiadoma procesu stojącego za jej zachowaniem („po prostu to robię"). Oprócz prostego kopiowania zachowania musimy także zrozumieć. jaka jest jej strategia podejmowania decyzji. Dzień 4. Umiejętnos'ć odzwierciedlania strategii myślowych jakiejś osoby stanowi dobre narzędzie podczas sprzedaży. którą później wykorzystujesz. Do pracy zaprzęgamy bowiem sys­ tem neurofizjologiczny. Zdobywasz więc informację. Na tym polega między innymi leczenie fobii. a więc będziesz musiał sam rozpoznać jej strategię. Rozpoznawanie i stosowanie strategii Z pewnych powodów może być ci potrzebne określenie strategii myślowych jakiejś osoby. umożliwi ci motywowanie jej. która prowadziła do pewnych zachowań.). że „ludzki bojler" działa w o wiele bardziej zaawansowany sposób niż urządzenie skonstruowane przez człowieka. . możesz sam zacząć ją stoso­ wać. Ponadto możesz rozpoznać własne strategie. 3. składających się na tak zwaną nies'wiadomą kompetencję. często stosowana metoda NLP. lecz łatwiej i przyjemniej. żeby podejmowała zaplanowaną przez ciebie decyzję. Podobnie jeśli odkryjesz. Na przykład: 1.

228 Dzień 16.dop. który daje początek strategii. tworzeniu i zbieraniu informacji ze świata zewnętrznego i wewnętrz­ nego. Niewąt­ pliwie będziemy mieć do czynienia z Wz (reprezentacja wzrokowa zewnętrzna). tłum.wzrokowym. Wyobrażenie to nazwiemy Ww (reprezentacja wzrokowa wewnętrzna). czyli twoimi uczuciami. Operacja Na poziomie operacji gromadzimy dane dzięki zapamiętywaniu. kiedy w myślach rozważasz wszystkie możliwości. być może również z DW (dialogiem wewnętrznym). Test Pierwszy test pełni funkcję bodźca. że chcesz kupić sweter. możesz zacząć się nim posługiwać. za i przeciw. W omawianym wypadku poziom ten obejmuje wszystkie twoje operacje mające na celu znalezienie odpowiedniego swetra. wskazówki czy wyzwalacza. Czy spełnia twoje wymagania? Teraz widzisz zewnętrznie (Wz). Może on przemawiać do osób. Model TOTE NLP przyjęło komputerowy model T O T E (Test-Operate-Test-Exit) [Test-Operacja-Test-Wyjście . wreszcie z K (reprezentacja kinestetyczna). i jeśli uznasz to za słuszne. Porównujesz sweter z wyobraźni z tym.] w celu określania strategii. Wykazuje pewne podobieństwa ze wspomnianym wcześniej czteroetapowym modelem sukcesu. które stanowi kryterium. który masz naprawdę przed oczami. słuchowym bądź kinestetycznym. Podczas pierwszego testu wyobrażasz sobie sweter na tobie bądź na kimś innym. które spotkały się już z nim w kontekście inżynierii. . kiedy rozglądasz się po otoczeniu. Załóżmy. Porównań dokonujesz zawsze w tym samym systemie reprezentacji . jak i wewnętrznie (Ww) swoje wyobrażenie. Wyniki porównania odczuwasz (K) jako pozytywne bądź negatywne. Test (drugi) Drugi test porównuje niektóre aspekty zgromadzonych danych oraz kryteriów ustalonych podczas testu pierwszego. Spotkałeś się z tym rodzajem oznaczeń podczas Dnia 7.

wyjście przybiera formę braku zakupu. kończy się twoja strategia kupowania. Wyobrażam sobie gotowe ciasto . to rezultat testu. decydując się nic nie kupować. Jeśli jesteś niezadowolony.Klucz do indywidualnej doskonałości 229 Wyjście Wyjście. • Dokładniej zdefiniujesz cel („Poczekam na swetry zimowe lepszej jakości"). że chcę zjeść ciasto do popołudniowej herbaty . W takim wypadku możliwe jest ponowne rozpoczęcie całego procesu. Pieczenie ciasta Test (pierwszy) Decyduję. czyli inaczej podjęcie decyzji. które będę dalej stosował. • Zgromadzisz więcej danych („Rozejrzę się jeszcze po tych skle­ pach"). Możesz też przejść do tego etapu. Jeśli kryte­ rium zostało spełnione. jeśli: • Zmienisz cel albo inaczej skierujesz strategię („W zamian kupię buty"). co będzie odpowiadało etapowi operacji. Jeśli nie jest spełnione . Jeśli znajdziesz coś odpowiedniego. Jeśli dokonasz zaku­ pu. na przykład wyobrażając sobie coś innego. albo po prostu zmie­ niając swoją decyzję.wyzwalacz.czekoladowe . po czym nastąpi etap wyjścia. . Sytuacja ta może się powtarzać (powstaje pętla). • Zmienisz cel albo wykonasz kroki w bok („Odłożę te pieniądze na wakacje"). możesz dalej rozglądać się po sklepach. dokonasz zakupu. W razie niespełnienia założonego kryterium strategia wraca do pierwszego etapu (Test) lub drugiego (Operacja). wówczas następuje wyjście w postaci zakupu. Poniżej podajemy dwa dalsze przykłady zastosowania testu TOTE.i ten myślowy obraz stanowi kryterium. bardziej realnego. Tym razem możesz zmienić pierwszy test.

Decyduję. ogródek będzie wypielony. jak mam zaplanowany tydzień. Operacja Sprawdzam. że zadzwonię do ogrodnika i poproszę go o pomoc w pieleniu. że nie mam czasu na pielenie. Pielenie ogródka Test (pierwszy) Trzeba wypielić ogród — wyzwalacz. czekoladę i tak dalej. i stwierdzam. Test (drugi) Jeśli ogrodnik się zgodzi. cukier. Rozpoznawanie strategii z zastosowaniem modelu TOTE Stosując model TOTE. Test (drugi) Mam wymagane składniki potrzebne do zrobienia wyobrażonego przez siebie ciasta. czy mam jajka.230 Dzień 16 Operacja Analizuję w myślach wszystkie pytania i czynności: „Czy mam wszystkie składniki potrzebne do zrobienia ciasta czekoladowego?" Sprawdzam. można za pomocą prostych pytań określić strategię danej osoby: . Wyjście Wychodzę ze strategii myślenia i wykonuję telefon. margarynę. Wyjście Wychodzę ze strategii myślowej i rozpoczynam operacje polegające na przygotowaniu ciasta.

Tak więc możesz się zdecydować na mniejsze. kiedy. że twoje działanie się powiodło? W jaki sposób określasz stopień zadowolenia? Jak oceniasz alternatywy? 231 Wyjście Zakończyłeś strategię. operacje bądź wrócić do początku strategii.".. Nie myśli o myśleniu ani nawet .").w sytuacji „autopilota" . możesz lepiej zro­ zumieć jej umysł.o działaniu.. natomiast kończy.). Fragmenty strategii Gdzie znajduje się początek i koniec strategii? Na przykład strategia kupowania rozpoczyna się wtedy. wygodniejsze „fragmenty".. że mówię. że podjąłeś dobrą decyzję.. Kupując dom czy bochenek chleba. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania. żeby.? Kiedy zacząłeś... gdy znajdujesz w sobie motywację do kupna czegoś.. Starannie obserwując ruchy oczu danej osoby...Klucz do indywidualnej doskonałości Test (pierwszy) Skąd wiesz. kiedy kupujesz coś w przeświad­ czeniu.? Operacja Jak to robisz? Jak znajdujesz alternatywne operacje? Jak tworzysz alternatywy? Test (drugi) Skąd wiesz. które będziesz poddawał strategii: . że przyszedł czas. Pamiętaj.? Skąd wiesz. Niemniej natychmiastowe pytania (w trakcie działania strategii) mogą ją określić („słyszę. W takich wypadkach ruchy oczu potwierdzą aktywny system reprezentacji (zob. musisz dalej przeprowadzać test (drugi).. że jej strategie są nieświadome. „wyobrażam sobie. Dzień 6. musisz posługiwać się „fragmentami" informacji.

trzeba oddzielić wzorce myślenia od działania na mikropoziomie (na przykład zmiana pracy bądź pisanie opowiadania). Po pierwsze. Będziesz więc musiał wykonać „kroki w dół". strategia podejmowania decyzji jest odpowiednia do innych sytuacji. aby zrozumieć makrostrategie. • • • • Motywowanie Podejmowanie decyzji Przekonywanie Upewnianie się Wcześniejsze przykłady stanowią ilustrację tych strategii. Na przykład może się okazać. Wielkość fragmentu strategii powinna odzwierciedlać poziom. czujesz bądź mówisz do siebie przy podejmowaniu określonej decyzji? Często. poznasz lepiej strategię „przekonywania". że strategia motywacyjna danej osoby ma zasto­ sowanie w wielu kontekstach z wyjątkiem kupowania. począwszy od decyzji. W takim wypadku będziesz musiał radzić sobie z dużymi fragmentami. Określanie i opisywanie długich działań związane jest ze skompli­ kowanymi procesami. słyszysz. Podczas Dnia 17. aby zrozumieć strategię. Ważne decyzje traktuj zawsze jako samodzielne strategie (na przykład. Podobnie. czy wymienić stare okna. co widzisz. . na któ­ rym chcesz zrozumieć czy zmienić określone zachowanie. na przykład. zanim jeszcze zaczniesz ją zmieniać czy stosować. Wtedy można dokonywać porównań z innymi kontekstami. czy trochę zaczekać. trzeba rozbić strategię na oddzielne części. strategia motywacji będzie częścią zadania wy­ magającego motywacji. czy raczej stary samochód). W niektórych wypadkach będziesz zmuszony zejść do poziomu szczegółów. Jednocześnie będziesz musiał zrozumieć pewne aspekty (fazy) owych długich działań.232 Dzień 16. czy zrobić coś samemu. czy komuś to zlecić. czy zrobić coś teraz. Proces ten może obejmować submodalności i modalności (por. Możesz więc zastosować strategię na wiele różnych sposobów. Podobnie. Dzień Z). jak przypiąć kwiatek do butonierki świadka. na ile minut nastawić mikrofalówkę. Na przykład. po wybór kandydata do małżeństwa! Rozmiar fragmentów strategii Cel może wymagać zakrojonych na szeroką skalę działań (na przy­ kład planowanie konferencji czy organizacja przyjęcia weselnego).

Mówiąc słowami dzisiejszego założenia. Możesz korzystać z niego tak. możesz ją zmienić bądź powtórzyć. które uważamy za doskonałe (geniusze). Z kolei więcej niż sześć czy siedem może świadczyć. i programować go za pomocą myśli. po prostu efek­ tywniej wykorzystują swój mózg. że nie rozpoznałeś całej strategii. Dlatego też trzeba rozpoznać ową strategię. że objąłeś więcej niż jedną strategię (na przykład połączyłeś motywację i podejmowanie decyzji) albo nie zauważyłeś pętli. Wkrótce zrozumieją zasady i pomogą ci w określeniu twoich strategii (kupowania i nie tylko). Często dana osoba nawet nie zdaje sobie sprawy z tego. Nie są to jakieś magiczne formuły postępowa­ nia. Kiedy tego dokonasz. Mówiąc ogólnie. jeden bądź dwa fragmenty oznaczają.tak jak widzieliśmy . każdy to potrafi. że powtarzasz jakąś część strategii przed wyjściem.Klucz do indywidualnej doskonałości 223 Liczba fragmentów strategii Sama decyzja będzie określała liczbę elementów w sekwencjach strategii. Zadanie na dziś • Określ strategię kupowania bliskiego przyjaciela bądź krewnego. lecz . jaki rodzaj myślenia czy konkretne zachowanie przynosi jej sukces (tak zwana nieświadoma kompetencja). Każdy może stosować czteroetapowy model sukcesu opisywany pod­ czas Dnia 2. jak chcesz. to znaczy. Wszyscy mamy standardowe oprogramowanie w mózgu. Założenie na dziś Jeśli choć jedna osoba potrafi coś zrobić. że każdy może to zrobić. Osoby. jeśli jedna osoba potrafi coś zrobić. Pętla (zobacz model TOTE) oznacza. .odpowiednie reprezentacje sensoryczne w odpowiednim porządku. Posługują się w swoich dziedzinach skutecznymi strategiami.

• Wybierz strategię. Pomyśl o tym. procesy zewnętrzne i wewnętrzne. wykonywanie telefonów służbowych. i rozbij ją na jak najwięcej fragmentów. Czy możesz określić.234 Dzień 16. jak myślisz pod­ czas tych strategii. którą często stosujesz (na przykład sporządzanie raportu.)? . jakie modalności stosujesz (zobacz Dzień 6. przygotowywanie posiłku). Zwróć uwagę na .

Strategia przekonywacza Strategia ta odnosi się do tego.W • • • tym rozdziale: Strategia przekonywacza Strategia pisowni 21 wskazówek dotyczących rozpoznawania strategii Dzisiaj zajmiemy się dwoma rodzajami strategii. lecz ma znacznie szersze zastosowanie w wypadkach zachowań obejmujących przekonywanie. ile razy dana osoba przebiega w my­ ślach sekwencję podejmowania decyzji.. ile czasu potrzebuje na jej podjęcie. zanim się zdecyduje na dokonanie zakupu? Jak długo się zastanawia. a także do charakterystyki strategii. o którym pisalis'my podczas Dnia 16. ile rozmaitych produktów musi ona zobaczyć. Automatyczna Osoba taka raz tylko zobaczy coś bądź o czymś usłyszy i potrafi natychmiast podjąć decyzję — marzenie każdego sprzedawcy! . Poświęcimy jej trochę więcej uwagi. zanim podejmie decyzję? Oto cztery podstawowe strategie przekonywacza (albo „osobowości nabywcy"): 1. którą stosuje. żeby siebie przekonać. Strategia przekony­ wacza stanowi częs'ć procesu kupowania. Na przykład.

ile razy uruchamiana jest strategia podejmowania decyzji (wiele razy). którą możesz wykorzystać podczas dążenia do swoich celów. Do tej pory omawialiśmy dobrze każdemu znany przykład ku­ powania. Strategia przekonywacza rzutuje na strategię podejmowania decyzji danej osoby i może stanowić odrębny fragment ogólnie rozumianej strategii kupowania: • Poprzedza główną (ostateczną) strategię podejmowania decyzji (konsekwentna). • Uwzględnia czynnik czasu (długo). przemeblowywanie. słowem. przymierzyć kilka rzeczy i tym podobne. popro­ sić przyjaciela o towarzystwo w wyprawach do sklepów. 3. Wiele razy Taka osoba przed zakupem musi porównać kilka produktów. wybór życiowego partnera. Niemniej jednak strategia przekonywacza może znaleźć zastosowanie we wszystkich sytuacjach. Dostarcza też bezcennej wiedzy na własny temat. Musi wszystko przemyśleć. gdy chcesz przewidzieć czy zmienić zachowanie. w wyniku której następuje szybki przeskok do działania. skonsultować się z przewodnikami dla klientów. zanim będzie całko­ wicie przekonana. • Pokazuje. podejmowanie decyzji na temat przepisów. koszmar dla sprzedawcy. Długo Osoba taka potrzebuje czasu. 4. przeczytać wszystkie techniczne czasopisma. na przykład: zatrudnianie personelu. Strategia ta wiele mówi o osobie w sytuacji.2 3 6 Dzień 17. w których zachodzi element przekonywania. Konsekwentna Taka osoba musi wejść do każdego sklepu. odłożyć podjęcie decyzji na kilka dni. bez widocznego procesu decyzyjnego (automatyczna). 2. przespać się z tym. . • Odzwierciedla silną strategię motywacji.

że najlepsi w tej dziedzinie preferują reprezentację wzrokową. z jakiegokolwiek powodu. negocjacjach i wielu innych rodza­ jach komunikacji. Rzutuje na wiele decyzji — od podejmowania pracy czy przeniesienia się do innego kraju po wybór nowego samochodu. Osoba charakteryzująca się strategią „długo" może postano­ wić. Jeśli chcesz przekonać kogoś do czegoś. na przykład „Czy to jest mi naprawdę potrzebne?" albo „Czy mogę sobie na to pozwolić?" Z kolei osoba stosująca strategię „wiele razy" może potrzebować innego aspektu DW. Opierając się na istotnych w tym zakresie pracach Roberta Diltsa. może skorzystać. Możesz też posta­ nowić. Strategia pisowni Każdy z nas ma rozmaite strategie pomagające nam w różnych umie­ jętnościach. Na przykład osoba z „automa­ tyczną" strategią przekonywacza może chcieć zacząć stosować test DW (dialog wewnętrzny). na przykład „Zrób to teraz". NLP oferuje pożyteczne wskazówki stosowania strategii. Badania dowodzą. to jednak pod­ dają się zmianie. To właśnie dlatego są one tak potężnym narzędziem służącym przemianie indywidualnej. Możesz ją wykorzystać do zmiany sposobu podejmowania decyzji. Każdy. aby wywołać zmiany w określonym zachowaniu i osiągnąć aktualne cele. które niemal zawsze prowadzą do poprawienia umiejętności pisania ortograficznego.Strategie sukcesu 2 3 7 Chociaż omawiane strategie są głęboko zakorzenione. stosując prostą strategię: . Tutaj możemy określić strategie „standardowej" doskonałości. Z kolei rozumienie strategii innych osób pomaga w dokonywaniu sprzedaży. kto ma problemy z ortografią. Rozumienie własnej strategii przekonywacza dostarcza nam po­ żytecznej wiedzy na własny temat. pojawiają się zazwyczaj pewne wspólne elementy. Różnorodność i pomysłowość strategii ciągle nas zaskakuje podczas prowadzonych przez nas seminariów. na przykład w sztuce pisania ortograficznego. Niemniej w niektórych wypadkach. Poznanie własnych i innych strategii przekonywacza otwiera możliwości wyboru. Możesz zadecydować. która dobrze ci służyła zwłaszcza w sytuacjach nacisku z zewnątrz. wówczas znajomość stosowanej przez niego strategii przekonywacza będzie twoim kluczem do sukcesu. że zmienisz swoją strategię. żeby podejmować decyzje w z góry określonym czasie. że porzucasz strategię.

). Nawiąż kontakt (zob. usłysz towarzyszące temu dźwięki. jak łatwo będzie ci przypomnieć sobie poprawną pisownię. aż oczami wyobraźni ujrzysz wyraz napisany poprawnie. Niech ten sposób uczenia się pisowni stanie się twoim nawykiem. 3. Spójrz na umysłowy obraz tego słowa i spróbuj odczytać je od tyłu. 2. Umiejętność ta wyma­ gać będzie maksymalnej czujności sensorycznej. również wykorzystują reprezentację wzrokową. Może to być na przykład dynamiczne wyobrażenie: zobacz siebie piszącego to słowo. Odwróć wzrok od wyrazu. . Dzień 4. możesz wyobrazić sobie ten wyraz napisany pisakiem na dużym kawałku kartonu albo za pomocą neonowych liter. wróć do pierwszego kroku i powtórz cały proces. Zobaczysz. wyobraź sobie jego poprawną pisownię. spójrz na jego wyobrażenie i zapisz je. Poniżej wymieniamy inne wskazówki. litera po literze. aczkolwiek submodalności dotyczące obrazów wzrokowych u każdej osoby są inne. Utrzymuj stan świadomości zewnętrznej (zob. Teraz.). 4. Spójrz jeszcze raz na wyraz. Inne umiejętności pamięciowe. takie jak wykonywanie działań mate­ matycznych w pamięci. patrząc w górę i w lewo. aby uzu­ pełnić wszelkie brakujące litery i dokonać ewentualnych poprawek w dowolnej części słowa. o których trzeba pamiętać. którego pisownię chcesz za­ pamiętać. 1. która ma na ciebie wpływ i którą łatwo ci będzie zapamiętać. 21 wskazówek dotyczqcych rozpoznawania strategii Rozpoznawanie strategii jest istotną częścią procesu modelowania. Wybierz taką reprezentację wzrokową. Powtarzaj cały proces tak długo.238 Dzień 17. o którym będziemy mówić podczas Dnia 18. Przez chwilę przyglądaj się wyrazowi. w pewnym oddaleniu. próbując rozpoznać czyjąś strategię: 1. Znów nie patrz na wyraz. Jeśli zrobisz błąd. Dzień 8. jakkolwiek. 2. Jeśli chcesz. Pomocne może się okazać umieszczenie wyrazu w górze i po lewej stronie. odczytaj swoje uczucia.

Kiedy rozmów­ ca usłyszy. dzięki czemu możesz więcej „wydobyć" z jej strategii. Zauważyłeś pewnie. Zakotwicz ten stan (o kotwiczeniu będziemy mówić podczas Dni 19. Są też takie. „uwol­ nić" doświadczenie. Korzystaj ze wzrokowych wskazówek systemu reprezentacji. Niekiedy będziesz musiał wrócić do strategii. mówisz: „Jesteś w sklepie. Czas teraźniejszy jest typowy dla intuicyjnego. to czy dana osoba będzie dysponowała własnymi środkami. wówczas jej zakotwiczenie umożliwia szybkie przypominanie sobie tego wspomnienia. którego potem żałujesz. Asocjuj (zob.. Na przykład. Badaj strategie. które się do tego nie nadają. 6. zacznie prawdopodobnie w tym samym czasie odpowiadać. że zwracasz się do niego w czasie teraźniejszym.na przykład sprawa związana z dziećmi. dzięki czemu będzie przebiegał w myślach strategię. Okreś1 kontekst strategii . nieświadomego umysłu (dla którego czas nie ma znaczenia) i sty­ muluje niedostępne w innym wypadku wspomnienia." Pomagasz w ten sposób zasocjować wyobrażenia. Kiedy dana osoba wyraźnie przypomni sobie taką sytuację.Strategie sukcssu 2 3 9 3. karierą. 7. że skończyłeś? . zdrowiem itd. że kiedy wracasz myślą do wspomnień. 5. na ogół używasz czasu przeszłego (na przykład „Co potem zrobiłeś?"). Dzień 15.. Jeśli chodzi o dokonanie zakupu. 9. 4. Dzień Z). to wejdź w swoją skórę i zacznij doświadczać wszystkiego sa­ memu".). stosując podstawowe pytania kto/co/gdzie/jak/ /skąd Skąd wiesz? Co wydarzyło się najpierw? Co wydarzyło się później ? Co się wydarzyło przed chwilą? Skąd wiesz. Na przykład czasami zdarza ci się zakup. czy też jako rzecz na całe życie? Wiele strategii można zastosować w rozmaitych okolicznościach i sytuacjach życiowych. co widzisz najpierw?" Potem: „A więc patrzysz. 8. Stosuj czas teraźniejszy. Pytaj: „Czy widzisz siebie z zewnątrz? Jeśli tak. określając strategię kupowania. w czym pomocne jest kotwiczenie. Ustal ramę (zob. czy też cudzymi? Czy postrzega towar jako dobro konsumpcyjne.). i 20. W obu wypadkach określenie kontekstu znacznie upraszcza proces rozpoznawania.

" Przejdź przez strategię i zwracaj uwagę na wskaźniki zewnętrzne. I odwrotnie. gdybyśmy nigdy nie wychodzili z cyklu strategii. przerwy . Jak sugerują ostatnie pytania. Oznacza to powtórne.). pamiętaj jednak.kółko się zamyka. nigdzie byśmy nie zaszli. będziesz musiał przejść ją kilka razy. musisz pójść trochę dalej. Upewnij się. W prawdziwym życiu. i tak da­ lej . Kiedy już dana osoba będzie zdysocjowana i na twoich oczach będzie przechodziła swoją strategię. aby rozpoznać strategię. Na przykład możesz sko­ mentować coś. „Sprawdźmy. Jeśli uważasz to za konieczne. złożona z wielu pomniejszych fragmentów. 13. że działanie strategii jest nieświadome. czy to dobrze zrozumiałem. z jakiego systemu reprezentacji korzysta. choć zdarza nam się przechodzić przez wiele pętli czy ponownych testów. 10. jakie fragmenty chcesz określić. Osoba ta może ci powiedzieć.). że znasz podstawowe funkcjonalne fragmenty. Na przykład uczucie może doprowadzić do negatywnego dialogu wewnętrznego (DW). skrótowe przeanalizowanie tego. który z kolei wzmacnia uczucie. co wydaje się wyjściem. co wcze­ śniej określiłeś. aby do­ trzeć do istotnych fragmentów strategii. Zdecyduj się. 14. na przykład kupowanie domu czy rzucanie palenia. prześledź „ramę" (zob. 11. Pa­ miętaj. które być może potwierdzą twoje przypuszczenia. W takim wypadku wróć z indagowaną osobą do wyzwalacza albo nakłoń ją do ponownego przejścia strategii. Stosowane przez nią predykaty i sensoryczne słowa opisowe będą to potwierdzały. W skład rozpoznawania strategii wchodzi określanie jej początku i końca.2 4 0 Dzień 17. Być może więc. Uważaj na pętle. Dzień 15. Strategia wysokiego poziomu. strategia polegająca na podjęciu szybkiej decyzji czy zachowaniu intuicyjnym może trwać kilka sekund. Uważaj na tak zwane wskaźniki słyszalne: ton głosu. o czym myśli. ruchy jej oczu pokażą ci.. Najpierw. może zabrać dużo czasu. ale twoja obserwacja dostarczy ci bardziej szczegółowych informacji. aby umożliwić ewentualne wprowadzenie popra­ wek.. Prawdopodobnie nie będziesz miał problemów z rozpoznaniem cyklu opisanego za pomocą modelu T O T E (Dzień 16. 12. że możesz spotkać mniejsze pętle. Później będziesz miał większą szansę zadawania odpowiednich pytań i kierowania danej osoby do ponownego przejścia strategii.

może z powodzeniem stanowić podstawową część strategii. Dzień 5. ani określenia modalności (Wz. Dzień 7). pewność siebie lub wahanie i tak dalej.?"). Zauważysz.Strategie sukcesu 241 w mówieniu. Jeśli nie. 15. czy jej cena odpowiada jakości i czy jej kupienie wywoła w tobie miłe uczucia . Stosuj pytania „wielokrotnego wyboru". że strategia jest zakończona. 18.. Ww. że ani strategia. 16. Niemniej jednak pojawienie się jasnej i czystej. Rozpoznawaj wszystkie główne modalności tak długo. Następnie. aż będzie ci się wydawało. albo przeciwnie. Mówiąc inaczej. DW. zauważ. punkt 11. K Czy uważam. przypomina jakieś dźwięki?" Jeśli myślisz.czy tak?" W tej sytuacji uzyskałeś więc sekwencję: Wz. DW i tak dalej) nie dotyczą submodalności oraz rozróżnienia wewnętrzne/zewnętrzne. że kryteria zostały spełnione? Wyjście Zakup bądź dalsze poszukiwania Stosuj predykaty ogólne („Co myślisz o. zachowując czujność sensoryczną. czy pozawerbalne zachowanie tej osoby jest spójne z tym. używając ramy powrotu (zob. co mówi. coś ci mówi. postaraj się uzyskać potwierdzenie swoich przypuszczeń albo całą strategię (a nie zaledwie chwilowe streszczenie). 17. i obserwuj (zob.). głos zdradzający emocje. wywołuje w tobie jakieś uczucia. K. albo będzie krę­ ciła przecząco głową. Uzyskiwanie infor­ macji zwrotnej mogłoby wyglądać następująco: „Widzisz sukienkę na wieszaku. że masz do czynienia z sekwencją. Może też poprawiać cię. Dla wywarcia większego nacisku określ submodalności (zob. na przykład „Czy to przy­ wołuje jakiś obraz. Jeśli przedstawiłeś wszystko poprawnie. Ta sama zasada obowiązuje w wypadku innych submodalności. będzie spoglądała zmieszana albo nieszczęśliwa. kiedy razem z tobą przechodzi wewnętrznie całą strategię. porównujesz ją ze swoim wyobrażeniem. spraw. zadajesz sobie pytanie. na poprzedniej stronie). Poniższy przykład ilustruje strategię kupowania domu: Wyzwalacz Ww i lista kryteriów Operacja Porównanie Ww i Wz DW na temat pieniędzy: Czy stać mnie na to? Test DW. niejasnej reprezentacji wizualnej. osoba z rozjaśnioną twarzą przytaknie głową. żeby dana osoba przeszła ją jeszcze raz. 19.. choćby naj- .

D. Zapytaj na przykład: „A więc masz przed oczami jakiś obraz. którym jest określenie strategii danej osoby. czytanie innej książki. na przykład kupowanie jakiegoś innego towaru. Czy możesz sam zastosować strategię i uzyskać takie same bądź podobne rezultaty? B. Czasami. choć nie zawsze. jeśli osoba opuści jeden bądź dwa jej elementy albo zmieni układ sekwencji. Sprawdź. Dwie opcje mogą prowadzić do powstania dylematu. czy strategia zawiedzie. Dąż do okre­ ślenia głównych elementów. Dzisiejsze za­ łożenie przypomina trochę prawo koniecznej różnorodności: „System . bez których strategia nie działa. Możliwość dokonania jednego wyboru nie jest wyborem.. Trzy lub więcej możliwości zapewniają ci o wiele większą kontrolę nad wynikami. Zbierz jak najwięcej informacji potrzebnych do osiągnięcia celu. Na przykład skuteczna strategia może zostać przeniesiona z układów rodzinnych czy towarzyskich na grunt pracy. Sprawdź. masz w ręce niezbity dowód. tonu głosu i ruchów oczu niż z wypowiadanych słów.. Założenie na dziś Możliwość wyboru jest lepsza od jej braku. jak on wygląda? Jaskrawy? Kolorowy? Czy widzisz na nim siebie? Czy widzisz go własnymi oczami? Czy słyszysz wewnątrz jakieś głosy? Jak to brzmi?" (te pytania pomogą uściślić rozróżnienie zasocjowany/zdysocjowany. że dobrze ją rozpoznałeś. 21. podejmowanie innej decyzji i tak dalej. że ta sama sekwencja zdaje egzamin w różnych kontekstach. o którym mówi­ liśmy podczas Dnia 7). Posłuż się innym przykładem podobnej strategii. 20. czy strategia się sprawdza. czy strategia działa w innym kontekście. A. bardziej z pozoru niewinnych. Sprawdź. że więcej danych płynie czasami z mowy ciała.242 Dzień 17. i odwrotnie. jak się spisałeś. Zapytaj: „Czy strategię tę można stosować z inną treścią?" C. jest to możliwe. Jeśli stwierdzisz. Sprawdź. Pamiętaj.

inaczej się zachowywać bądź nauczyć się czegoś z tych sytuacji? . również zakłada istnienie wyboru. aby znaleźć alternatywne sposoby widzenia stanu rzeczy. inaczej odczuwać. Wypróbuj ją na trudnych wyrazach ze słownika. życiowych sytuacji. Zacznij myśleć poza schematem i twórz nowe rozwiązania. za­ stosuj strategię opisaną na stronie 237. Nie wypowiadaj odpowiedzi na głos. tylko żeby udowodnić sobie jej efektywność. czy w ten sposób można ją ulepszyć. Zadanie na dziś • Określ strategie przekonywacza dobrze ci znanych osób.) i poszerz swój repertuar rozpoznawalnych wzorców i odpowiedzi. jak mieć jego wy­ obrażenie. Dzień 10. Wyobraźnia człowieka także kreuje takie możliwości. Na przykład możesz chcieć „poczuć" dane słowo w takim samym stopniu. Czy uda ci się. inaczej interpretować wydarzenia. zakładana w czteroetapowym modelu sukcesu (zob. żeby sprawdzić. Możesz też połączyć wymowę słowa z jego pisownią lub poeksperymentować z kolorami.). Myślenie typowe dla prawej półkuli mózgowej (lateralne) zakłada natomiast. w kon­ tekście prawdziwych. może przeramowywać proble­ my i sytuacje. dopóki nie przećwiczysz ich w umyśle. • Pomyśl o jakimś swoim teraźniejszym problemie czy zagadnieniu i stwórz co najmniej pięć możliwości wyboru.Strategie sukcesu 243 dysponujący największą liczbą zmiennych stanowi element kontroli". Jak przydaje ci się uzyskana w ten sposób wiedza w komunikacji z nimi? • Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności poprawnego pisania. na przykład. że istnieją lepsze sposoby. Dzień 2. Stopniowo dodawaj do niej po jednym elemencie. Elastyczność zachowania. Myślenie pionowe (za pomocą lewej półkuli mózgowej) zatrzymuje się na pierwszym możliwym do przyjęcia rozwiązaniu. • Przećwicz odpowiedzi metamodelu (zob.

Technika ta pomaga zwykłym. a jego zastosowanie wykracza daleko poza pracę terapeutyczną: wykorzystuje się je w sporcie. Tak więc w zupełnie zrozumiały sposób modelowanie pozostało podstawowym zagadnieniem metody. negocjacjach. Odpowiednie narzędzie służące modelowaniu ułatwia szybsze osiągnięcie doskonałości.W • • • • tym rozdziale: Modelowanie Zdolności i umiejętności Proces modelowania Strategie. związkach (w tym również rodzinnych) i szeroko rozumianym rozwoju osobistym. Doskonałość obserwujemy zawsze u innych. przeciętnym ludziom znaleźć niezwykłą drogę do indywidualnej doskonałości. dla których idolami muszą być osoby o nad­ ludzkich cechach. Czas teraz je kopiować bądź „po­ życzać" (w NLP proces ten nazywa się modelowaniem). które stosowane jest przez wybitnych terapeutów. sprzedaży. zarządzaniu. musisz najpierw znaleźć osobę charakteryzującą się zachowaniem. Nie jesteśmy jednak zwykłymi szaraczkami. często nieświadomych. które przynoszą rezultaty Umiesz już określać strategie. Aby zdobyć tę umiejętność. W zasadzie NLP wywodzi się od modelowania. dlaczego osiągają tak doskonałe wyniki. Modelowanie Modelowanie stanowi centralny punkt NLP. które chciałbyś przejąć. Każdy człowiek ma jakieś doskonałe umiejętności czy . bizne­ sie.

a to. Zawsze znajdą się tacy. Z pewnością słyszałeś o niezwykle uzdolnionych dzieciach. Podobnie „doskonałość" sportowca może polegać na niesłychanie wyspecjalizowanych umiejętnościach. W innych dziedzinach życia umiejętności sportowca mogą się okazać zupełnie nieprzydatne. Jednocześnie jednak osoba ta może nie być dla ciebie modelem na przykład w kwestii porannego wstawania czy utrzymywania porządku na biurku. Jest to argument świadczący. bez względu na wyniki. Modelowanie doskonałości oznacza modelowanie niektórych aspektów zachowania i umiejętności człowieka. Nawiasem mówiąc. sam talent . Modelujesz umiejętności. obejmuje strategie myślenia konkretnej osoby. Możesz na przykład u kogoś zauważyć niezwykły dar robienia ra­ chunków pamięciowych. a my powinniśmy być zadowoleni z jakichkolwiek umiejętności. W obu wypadkach powinieneś odwzorowywać nie tyle osoby. Dlatego osoba dobra na przykład w sporcie czy biznesie może się utrzymać dzięki swoim umiejętnościom. NLP nazywa je nieświadomą kompetencją. ile raczej ich umiejętności. które przypadły nam w udziale. Nawet gdyby tak nie było. każdy z nas. Mówiąc inaczej. czym się zajmuje. które motywują ją do działania. jak i ja mamy pewne umiejętności. należy poszukiwać raczej doskonałych zachowań ni' doskonałych ludzi.niezależnie od . wyćwiczonych podczas długoletnich treningów. Na nie z kolei składają się je wartości i przekonania. a nie samego człowieka. jakie osiągamy. Specjalne umiejętności i talenty dostrzegamy szybko. które wykonujemy automatycznie. zachowania.246 Dzień 18. Niemniej jednak rząd ko mamy do czynienia z wybitną pod jakimś względem osobą. Zarówno ty. a przynajmniej nasz system. działa doskonale przez cały czas. że uzdolnienia są warunkowane genetycznie. „Modelem" może być każdy. Trzeba je tylko rozpoznać i skupić na nich zainteresowanie. którzy chcieliby posługiwać się podobnymi umiejętnościami z taką samą łatwością i na takim samym poziomie. Natura czy kształcenie? Osoby o jakichś specjalnych umiejętnościach często przejawiają je już w dzieciństwie. i tak może osiągać wartościowe cele i czerpać przyjemność z tego. Musimy jednak dokonać przełożenia tak zwanych talentów wrodzonych na rezultaty. która nie przypisywałaby swojego sukcesu nie kończącym się treningom próbom i ciężkiej pracy. jak widzieliśmy. Mówiąc inaczej.

inna).. Jego ojciec. Okazuje się wtedy. grając w największych salach koncertowych Europy w wieku szes'ciu lat. to ja też 247 źródła . Natura i kształcenie to zaledwie część całej historii. lecz najczęściej nie idzie to w parze z umiejętnością dążenia do celu. Można dokonać jej transferu (kolejna strategia) z jednego obszaru życia do drugiego (zob. osoby o określonych umiejętno­ ściach tak naprawdę mają strategię (świadomą lub nie) działania. Kiedy Charles Dickens był dzieckiem. Jeśli zaczną o niej myśleć albo ktoś z zewnątrz obserwuje i komentuje ich wrodzony talent. że nie stoją za nią żadne magiczne sztuczki. Tak jak każda strategia (choć może wydawać się dziwna. Wszyscy jednak doświadczamy motywacji w pewnych dziedzinach życia czy też przy szczególnych okazjach. która stanowi napęd do działania. Co jednak warto zauważyć. Nawet tak zwane cudowne dzieci czerpią zachętę i inspirację z otaczającej je swoistej cieplarni przekonań i oczekiwań. że natura obdarza nas wyjątkowy­ mi uzdolnieniami. o czym mówiliśmy podczas Dnia 1. Aczkolwiek mamy wszystkie niezbędne nam zasoby i umiejętności (takie jak motywacja). nakładając na niego niesłychanie wymagający reżim wprawek klawiaturowych. a nierzadko specjalistycznego treningu. to jednak ich zastosowa­ nie wyznaczają granice naszego doświadczenia.. rozwijania. jego matka. Często determinacja w dążeniu do osiągnięcia sukcesu zależy od doświadczeń z wczesnego dzieciństwa. oddania i wytrwałości niż wrodzonego talentu. mogą oni zacząć zauważać tę nie uświadomioną do tej pory zdolność. Strategia Jak czytaliśmy podczas Dnia 17. każdy potrafi odtworzyć niemal każdą pożądaną strategię. Leopold.). Zdarza się. Dzień 7.Jeśli inni mogą. Należy zastano­ wić się również nad innymi istotnymi aspektami modelowania. kształcił jednak dar syna.wymaga troski. obejmuje ona sekwencję (składnię) reprezentacji WSK. Można też „pożyczyć" (modelować) czyjąś strategię. zgodnie z tym. zanim zostanie zauważony przez s'wiat zewnętrzny. jeśli wydaje się ona trafniejsza. Weźmy na przykład Wolf­ ganga Amadeusza Mozarta. zamiana submodalności. który ujawniał niezwykły talent już we wczesnym dzieciństwie. Motywacja Sukces częściej bywa następstwem motywacji. po .

możesz w znacznym stopniu odwzorować strategię. Ponadto osoby. mają nad tobą przewagę kilku lat. Twoje wewnętrzne zasoby neurofizjologiczne nie znają ograniczeń. biorąc poprawkę na późny start czy budowę fizyczną. Niemniej jednak te doświadczenia z dzieciństwa wpłynęły na jego energię twórczą i stały się przyczyną jego zainteresowania alienacją i zdradą w takich powieściach jak David Copperfield czy Wielkie nadzieje. z powodzeniem będziesz mógł grać w zespole miasta czy gminy. Sama na­ tomiast wraz z resztą rodziny zamieszkała w więzieniu. Nawet mniej drastyczne przeszkody z czasów dzieciństwa mogą stanowić motywację do niezwykłych osiągnięć. Podobnie stan fizyczny. na których się chcesz wzorować. od których zależy sukces. zmusiła go do pracy w fabryce. „Doskonałość" musi zakładać jakiś wynik. Dla bieżących celów możesz więc zapomnieć o naturze Wyniki . a w szczególności wielu „porażek" (bądź informacji zwrotnych). Ignorowałbyś wtedy potrzebę prawdziwego doświadczenia.248 Dzień 18. Możesz udoskonalić się względem swojej obecnej pozycji. Niemniej jednak. Dni 2. Kolejny czynnik ma wiele wspólnego z dobrym sformułowaniem twojego celu (zob. nawet przed żoną i bliskimi przyjaciółmi. Po uwolnieniu ojca zastraszony Charles pod wpływem matki kontynuował pracę. do pomiaru stosując własne standardy. że dzięki modelowaniu zdobędziesz olimpijski medal czy pokonasz swoich biznesowych rywali. Granice wyznaczać może ci tylko twoja wyobraźnia. Składają się nań „drugorzędne zyski" oraz konsekwencje. Ten rodzaj oceny zachodzi nieświadomie podczas wczesnego wychowania. natomiast przyjemność jego osiągania musi zadośćuczynić naszym wysiłkom. i 3. Przez całe życie Dickens ukrywał swoje mroczne wspomnienia. w dużym stopniu warunkujące nasze osiągnięcia. Nawet jeśli nie zostaniesz mistrzem świata ani członkiem kadry narodowej. aresztowaniu męża za długi. Niezależnie jednak od źródła naszych zróżnicowanych pragnień i motywacji. dieta czy styl życia mają wpływ na osiągnięcia fizyczne. Osoby stosujące proces modelowania doszły do niezwykłych osiągnięć.). nie powinniśmy pomijać możliwości. Doświadczenie Nie oczekuj.

to ja też" bardziej się liczy w życiu niż genetyka bądź wczesnodziecięce wychowywanie. Przejęcie naturalnego talentu innych osób często możliwe jest dzięki pilności. Co więcej. Zdarza się. Najlepiej jest traktować jakąkolwiek zdolność czy talent . takich jak pewność i wiara w siebie. Umiejętność znajduje się na niższym poziomie neurologicznym niż zdolność . jak to opisywaliśmy podczas Dnia 16. Musisz traktować je jako osobne fragmenty. . Na przykład wczesne zachęty rodziców.bez względu na ich źródło . Inne czynniki Nawet najzagorzalsi zwolennicy teorii genetycznej zgadzają się. krojenia czy podawania do stołu. zanim będzie mógł twierdzić. Każda wrodzona cecha zapewnia jedynie lepszy początek. Podobnie umiejętność nawiązywania kontaktu ze słuchaczami nie oznacza pełnej zdolności do wystąpień publicznych. o którym czytałeś podczas Dnia 14. akceptacja rówieśnicza i kulturowa.jako dobrą podstawę do modelowania. Zdolności i umiejętności Stosując modelowanie. „Jeśli inni mogą.Jeśli inni mogą. że posiada zdolność kucharzenia. Modelo­ wanie jest praktycznym narzędziem służącym do przekształcania „ja też" w rzeczywistość. Być może pamiętasz to rozróżnienie widoczne na poziomach neuro­ logicznych. że modelowanie zachowań i umiejętności wymaga modelowania strategii myślowych wyższego poziomu. stosując ten sam proces . to ja też 249 i wychowaniu. którzy czują się oszukani przez genetykę. Modelowanie dotyczy raczej pojedynczych umiejętno­ ści.to dobra wiadomość dla tych. a także odpowiednie warunki i ćwiczenia najwyraźniej mają udział w osiąganiu ostatecznego sukcesu. dobrze uformowany cel ma na ciebie i twoje osiągnięcia znacznie większy wpływ. trzeba pamiętać o różnicy między zdolnością i umiejętnością. Obejmuje ona więcej umiejętności. oddaniu i prak­ tyce. a nie zdolności obejmujących wiele umiejętności. można mo­ delować wydawałoby się „wrodzone" umiejętności.to ważna wskazówka w skutecznym modelowaniu. Ku­ charz musi posiadać umiejętność ubijania. że dziedziczność to tylko jeden z wielu czynników.

Proces modelowania Modelowanie można łatwo zastosować w wypadku aktywności fizycznej. kto jest doskonały jedynie pod względem konkretnej. Nie wahaj się ani niczego nie analizuj. • Wszystkiego dokonuj w myślach. Patrz własnymi oczami i odczuwaj tak. najlepiej w różnych sytuacjach i bez jego wiedzy. które leżą u podstaw konkretnej umiejętności. lecz nie za dobrze znać się na rysunku czy perspektywie. Musisz poszukać kogoś. Świetny kierowca gokarta może nawet nie zdał egzaminu na prawo jazdy? • Musisz mieć jakiś dostęp do modela. której wybrana umiejętność jest częścią. Nie staraj się na siłę. że możesz wejść w skórę modela. zobacz siebie. Na przykład osoba ta może świetnie malować akwarelami. • Postaw siebie na miejscu modela (w stanie zdysocjowanym. Jeśli masz możliwość porozma­ wiania z nim. Trzeba go dokładnie obserwo­ wać. W skórze modela. patrząc na siebie z zewnątrz). Powtarzaj proces tak długo. Możesz też zadawać mu pytania związane z wartościami i przekonaniami. którą chcesz modelować. W wypadku sportu czy sztuki gotowania można wykorzystać nagrania wideo. możesz nakłonić go do przejścia przez etapy strategii i obserwować ruchy oczu. . kiedy przez samą obserwację poczynań kolegi naśladowałeś jego zachowanie. Wreszcie rozpocznij działanie. jakbyś sam posługiwał się daną umiejętnością. Pomyśl. że opa­ nowałeś umiejętność. aż stwierdzisz. Stań się jednością z modelem i jego uczuciami. którego obserwujesz. Model nie musi robić na tobie wrażenia jako człowiek ani nawet w dziedzinie. • Obserwuj modela posługującego się wybraną umiejętnością i za­ pamiętuj sekwencję zachowań. przekonany. jak to było w dzieciństwie. jakiejś dyscyplinie sportowej. wybranej przez ciebie umiejętności. uczeniu się nowych figur tanecznych: • Najpierw wybierz umiejętność.2 5 0 Dzień 18. • Kiedy model ponownie wykonuje sekwencję czynności. • Następnie wybierz osobę służącą za model. na przykład sztuce. postaraj się z nim zasocjować. Każda wykorzystana przez ciebie informacja zwrotna przyczyni się do ostatecznego sukcesu. które doskonale przybliżają modela.

) i wykorzystujesz umiejętności ćwiczeń myślowych. co przynosi dobre rezultaty. co robisz. W miarę sprawdzania rozmaitych taktyk i podejść możesz wprowadzać do strategii odpowiednie zmiany. Szybko . Świadomie dodając do każdego sukcesu wyzwanie w postaci nowego. Zaczynasz pozytywnie interpretować porażki i złe dni.osią­ gane przez ciebie rezultaty będą niewspółmiernie małe w stosunku do twojego wysiłku. Możesz świadomie eksperymentować i samodzielnie ulepszać umiejętność.zorientujesz się. Możesz dobrze wykorzystać to. Mówiąc krótko. a jednoczes'nie ciągle wprowadzać poprawki. wyższego celu.Jeśli inni mogą. . W ten sam sposób możesz wprowadzać zmiany do modelowanych strategii. Kiedy stosujesz czteroetapowy model sukcesu (zob. a nie można się nie uczyć (założenie Dnia 12. podtrzymujesz spiralę sukcesu. to ja też 251 Człowiek nigdy nie osiągnie doskonałości w pełni. Jeśli jest to dobry zawodnik. Od tego momentu. do jakiego stopnia udało ci się odwzorować modela. rób to. co ich nie przynosi. Załóżmy. czteroetapowego modelu sukcesu. i zaniechaj tego. Niekiedy możesz odnieść wrażenie. że modelujesz gracza w tenisa czy sąuasha. Poziom kompetencji będzie zależał oczywiście od tego. postępując według prezentowanego podczas Dnia 2. masz ochotę więcej ćwiczyć i traktujesz wszystko poważniej. że niektóre twoje strategie. choć nie wywodzą się od modela. szybko dojdziesz do dobrego poziomu umiejętności. Pozytywne przećwiczenie w myślach strategii modela wzmocni twoją umiejętność bez potrzeby pojawiania się porażek. czego się uczysz. korzystając ze swojej wrodzonej kreatywności.być może przypadkiem . To z kolei pozy­ tywnie wpłynie na twój obraz samego siebie jako gracza w tenisa czy sąuasha. co jest dowodem zadowo­ lenia z siebie i podążania w górę spirali sukcesu. Każdy sukces jeszcze bardziej podbudowuje twoją wiarę w siebie. Dzień 2. Dzięki temu stajesz się jeszcze lepszy. będziesz stale napędzać spiralę doskonałości. Kiedy cieszysz się tym. że zaczyna działać prawo zmniejszających się korzyści .).jest to uczenie się. nawet nieświadome zachowania prowadzą cię w kierunku osiągnięcia celu. Dlatego podczas modelowania nie popełnisz błędów . również nieźle się sprawdzają.

W przenoszeniu (mo­ delowaniu) strategii najistotniejsze są właśnie te główne elementy. Niezależnie jednak od poziomu naszej wiedzy z teorii komunikacji. Teoretyczny model map i filtrów umożliwił lepsze zrozumienie pro­ cesów komunikacji. omówiony podczas Dni 16. Na przykład w umiejętności czytania i pisania ortograficznego dominuje zazwyczaj element wzrokowy. Dotarcie do ich umiejętności wymaga więc dodatkowych umiejętności komunikacyj­ nych (strategii). oczywiście. czyli porządek następowania po sobie. a najbardziej uzdolnieni stosują jakąś for­ mę strategii wizualnej. Jeśli twoim zamiarem jest nie tylko poznanie strategii. To samo może dotyczyć elementów słuchowych w umiejętnościach muzycznych albo elementów kinestetycznych w umiejętnościach sportowych. Ludzie „doskonali" niekoniecznie są dobrymi nauczycielami. Modelując. modelowanie zawsze pozostaje najlepszą drogą do prawdziwej zmiany. Ktoś może wprawdzie polegać na DW (dialogu wewnętrznym). Pamiętaj o założeniu z Dnia 4. podstawowym zagadnieniem znaj­ dującym się w centrum uwagi NLP jest komunikacja interpersonalna.: „Znaczenie komunikacji polega na reakcji. Poszukaj jakiegoś dobrego mówcy. które przynoszą rezultaty Proces modelowania nie zatrzymuje się. Dzięki modelowaniu doskonałość jest zarówno wy­ raźna. żeby to działało w moim wypadku?" Proces poznawania strategii. jaki stosuje proces czy do jakiego modelu można go zali­ czyć. obok modelowania. Umiejętności komunikacyjne Drugim. jaką ona wywołuje". musisz skorzystać z podstawowego testu modelowania: „Czy mogę sprawić. Można też nauczyć się ważnej umiejętności uczenia innych. poszerzamy granice doskonałości: przenosimy strategie między osobami. Znajduje tu zastosowanie wszechobecna zasada 80/20. . i 17. określa elementy zachowania i ich składnię. Strategie. Następnie. a ktoś inny na niejasnych przeczuciach.252 Dzień 18. zgodnie z którą jeden bądź dwa elementy strategii odpowiadają za cały sukces. jak i dostępna. na ujawnianiu strategii. a także zrozumienia ich modelowania. lecz ich umie­ jętność nie zależy od tych elementów strategii. ale także skuteczne jej włączenie w swoje bądź cudze umiejętności. bez względu na to. możesz przejąć jego umiejętności.

omówiliśmy różne aspekty mo­ delowania. jak czytałeś podczas . jak dana osoba robi to. „jak gdyby" tak było. Próbuj modelować cały pakiet umiejętności. Składnia strategii Dzisiaj oraz podczas Dni 16. Prawdopodobnie twój model nie dostarczy ci infor­ macji ustawionych w tak nienagannym porządku. w której poziomy wyż­ sze „kontrolują" poziomy niższe. możesz osiągnąć każdą pożąda­ ną umiejętność. Podczas rozmowy zdarza się. W ten sposób granice doskonałości indywidualnej ulegają niezwykłemu wręcz rozszerzeniu. wartości i obraz samego siebie). co robi. że pośrednio bądź nie. Musisz je rozpoznać. dzięki któ­ rej łatwiej będzie wybierać odpowiednie kategorie i planować proces wydobywania. Stanowią one bowiem część stosowanych przez niego strategii. będziesz musiał zachowywać się. aby doprowadzić do takiego samego jakościowo zachowania. jeśli chcesz odwzorować wyniki swojego modela. które na nie wpływa. Dzięki modelowaniu możesz opanować owe skuteczne strategie.Jeśli inni mogq. Tworzą one część hierarchii neurologicznej (zob. przekonania i wartości są ujawniane. to jednak nie możemy jednocześnie zapominać o poziomach wyższych czy myśleniu makro (strategie motywacyjne. Możesz na przykład modelo­ wać czyjąś strategię motywacji czy pewności siebie. Można też pytać: „Dlaczego to takie istotne?" albo „Dlaczego tak czujesz?" W ten spo­ sób można się dostać do następnych przekonań i wartości. fizjologia. Choć być może nie wyznajesz takich samych wartości. Na przykład przekonanie: „Jestem do niczego w robieniu obliczeń" nie jest dobrą podstawą do zdolności matema­ tycznych czy księgowych. żeby uchronić się przed pominięciem najistotniejszego elementu. Znalazły się wśród nich doświadczenie. Trzeba jednak słuchać. Tak więc zdolność musi się opierać na spójnych przekonaniach. podobną do poziomów neurologicznych. to ja też 253 Przekonania i wartości Modelowaniu podlegają także przekonania i wartości. Wydobywanie strategii umożliwia ci zrozumienie. i 17. Dzień 14. o których czytałeś podczas Dnia 14. Choć modelowanie dotyczy zachowań. strategie myślowe i kodowanie oraz przekonania i wartości — jest to sekwencja układająca się w górę poziomów neurologicznych. Warto więc mieć pewną strukturę.). Stosując prosty proces modelowania.

każde nowe doświadczenie wzmacnia istniejące już „szufladki" percepcji .stąd właśnie biorą się trzymające nas w swoich szponach umysłowe schematy.. ile zabiera ci zdanie sobie sprawy ze zmiany. która w tobie zaszła. czy też jako łatwą. aby nabyć pożądanych umiejętności. tym bardziej zakorzenione są owe automatyczne zachowania i tym trudniejsza jest ich zmiana. działa szybko — tyle.). jak dowiedziałeś się z Dnia 15. że możesz się szybko zmienić . Poza tym. Jeśli będziesz chciał przeprowadzić zmianę na właściwym poziomie neurologicznym (zob. Uwierz. Nasze przekonania wpływają na to. jaką umiejętność chciałbyś opanować bądź udoskonalić. oscylujemy wokół nawykowych. Niemniej jednak już sam nowy rodzaj percepcji może przynieść natychmiastową zmianę. że zmiany wprowadza się niezwykle trudno. Dzień 14. wprowadzając tym samym zmiany w budowie neurologicznej mózgu. System przekonań zakładający możliwość i korzystne efekty zmian samoczynnie wzmacnia ten proces. możesz przeramować jakąkolwiek sytuację. Równie dobrze możesz też modelować strategie umysłowe czy fizyczne. wymaga przejścia fazy bólu przed osiągnięciem jakiegoś rezultatu.a na pewno tak się stanie. o których nie musimy myśleć. Sieć nerwowa. które stanowi najgłębiej zakorzenioną niechęć do zmian. Założenie na dziś Zmiana może być szybka i łatwa.254 Dzień 18. Takie przekonanie jest silne i wzmacniające. Dnia 7. Jak widzieliśmy. Zadanie na dziś • Zdecyduj. „autopilotowych" do­ świadczeń. Od twojej decyzji zależy. Zazwyczaj mamy skłonność do trzymania się naszych przekonań i wartości. która posługuje się nią na zasadzie nieświadomej . Znajdź osobę. która wpływa na zmianę. Czeka nas więc swego rodzaju przeprogramowanie. Warunkowanie kulturowe. wówczas uda ci się to zrobić szybko i łatwo. czy zmianę bę­ dziesz postrzegać jako trudną. Im głębsze przekonania.

• Ćwicz dopasowanie i prowadzenie (zob. na któ­ rym poziomie neurologicznym się znajdują (Dzień 14. Dzień 5. i 17. oraz prosty proces modelowania opisany powyżej. to ja też 255 kompetencji..) i do jakiego innego poziomu będziesz musiał się być może odnieść. Modeluj tę osobę. Zacznij od konkretnej umiejętności. o którym czytałeś podczas Dni 16.Jeśli inni mogą.). stosując proces wydobywania stra­ tegii. Pomyśl. .). które określiłeś podczas Dnia 2. Pracuj nad no­ wymi umiejętnościami. jak dzięki modelowaniu możesz osiągnąć dobrze uformowane cele. a nie od zdolności (przeczytaj jeszcze raz rozdział o fragmentach strategii. na przykład trwającej kilka chwil i nie zanadto skomplikowanej. • Zastanów się. Dzień 16.

który wyzwala specyficzny stan fizjologiczny bądź emocjonalny oraz określone zachowania. Bodź­ cem tym może być widok. Jeśli kiedykolwiek trudno było ci zachować pogo­ dę ducha podczas deszczowego dnia albo spokój w rozmowie z kolegą z pracy czy krewnym. Wszystko to dzieje się oczywiście mimowolnie. dźwięk. Kotwice mimowolne Fragment melodii może natychmiast przywołać jakieś wspomnie­ nie i związane z nim przyjemne emocje. inne nie. pokój bądź budynek albo kolor.W • • • tym rozdziale: Co to jest kotwica? Wchodzenie w odpowiedni nastrój Tworzenie silnych kotwic Wyobraź sobie. część ubrania. jakieś miasto. To samo może się zdarzyć. kiedy usłyszymy jakieś imię. przykre doświadczenia życiowe powodu- . że umiesz na zawołanie wywołać u siebie dowolny rodzaj samopoczucia. Technika kotwiczenia pozwala odwoływać się do wzmacniających rodzajów samopoczucia zawsze. smak albo zapach. z pewnos'cią będziesz wysoko cenił umiejętność kontrolowania swojego samopoczucia. Co gorsza. Niektóre z tych kotwic działają na nas wzmac­ niająco. uczucie. kiedy tego potrzebujesz. Co to jest kotwica? W NLP k o t w i c a oznacza bodziec. zobaczymy czyjąś twarz.

Kotwice chorobliwe (fobie) Bodźce wywołujące reakcje w postaci fobii również ilustrują sku­ teczność działania kotwic: na przykład widok pająka. do badania zależności przyczynowo-skutkowych. Kotwice mogą prowadzić do pożytecz­ nych i niepożytecznych rezultatów. Zgodnie z teorią NLP tego rodzaju „źródła' nie są zanadto istotne. Fobie to oczywiście przykład kotwic negatywnych. a także zamiana na kotwice zaprojektowane. być może nie będziesz chciał wymazać prawdziwego doświadczenia. Większość kotwic poznajemy na poziomie nieświadomości. których chętnie byśmy się po­ zbyli. Jeśli cierpisz na jakąś fobię. spojrzenie z ostat­ niego piętra budynku czy ryk silnika odrzutowego. Można zacząć doświadczać zaprojektowanego. Wiele podejść psychologicz­ nych odwołuje się do odległych wspomnień. Można też dokonywać zamiany między nimi. Wszyscy to znamy aż za dobrze. Fobie ukazują siłę kotwic. czy też kontrolowany.258 Dzień 19. Niemniej proces podobny do wyżej opisanego może prowadzić do niezwykłej. W niektórych wypadkach nie będziesz nawet umiał dojść do tego. Możliwe jest ich świadome zmienianie. Trzymanie kciuków to prosty przykład zaprojektowanej kotwicy. Jeśli jednak ci się to uda. ją nieświadome powstawanie niepożądanych kotwic. . W tym wypadku proste zachowanie wywołuje u niektórych nadzieję i optymizm. Kotwice zaprojektowane Kotwice wyzwalają szereg nawyków. nagłej zmiany samopoczucia na lepsze. Jeśli sobie tego nie uświadomimy. jak „doskonale" można stosować kotwice. To ciągle ten sam „system" — czy to mimowolny. Musisz po prostu postarać się o jakieś bardziej pożyteczne. Dla wielu innych podobne banalne kotwice w ogóle nie mają znaczenia. Pochodzenie kotwic Każda kotwica ma jakieś pochodzenie. jesteś chodzą­ cym dowodem na to. a nie mimowolnego samopoczucia. jak powstał jakiś proces. celowy sposób. możemy spędzić większość życia na niewolniczym reagowaniu na kotwice. Z pomocą NLP można stosować kotwice w przemyślany.

że chcesz zmienić jakieś nawykowe. Podczas Dnia 7. modelu NLP pamiętamy. możesz zacząć stosować kotwice. a wiemy już. Niekiedy nie podejmujesz się nawet jakiegoś wartościowego działania. W efekcie powstaną zachowania prowadzące do osiągnięcia celu. niestabilnych uczuć.Doskonalenie samopoczucia 259 nawet negatywnego. Często o sukcesie czy porażce. Teraz jednak możesz rozpoznać i zmienić niepożądane automatyczne zachowania. Dzień 2. Kiedy twoje cele są dobrze sformułowane (zob. Wchodzenie w odpowiedni nastrój Zazwyczaj kotwiczenie bywa kojarzone z reakcjami odruchowymi (jak w wypadku psa Pawłowa. Inne zmieniają nasze uczucia. kiedy nastrój może mieć wpływ na twój stan zdrowia. uczyłeś się. Stanowi przecież część ciebie. instynktowne za­ chowanie czy stan. jak by to było. którego warunkową odpowiedzią na bodziec jest ślinienie się). Z opisanego podczas Dnia 1. nie będziesz doszukiwał się ich źródeł. aby wprowadzić się w stan pewności siebie i wysokiej moty­ wacji. jak można zmieniać nastrój poprzez zmianę submodalności. wartości i tak dalej. Kiedy uporządkujesz teraźniejszość.możesz zadecydować. że zachowanie rozpoczyna się w umyśle i zależy od na­ szych uczuć. przeszłość uporządkuje się sama. Z modelu poziomów neurologicznych (Dzień 14. Gdy zaczniesz pa­ nować nad negatywnymi konsekwencjami przeszłych wydarzeń czy skojarzeń. zasoby. pełen energii i optymistycznie nastawiony? Gdy- . stąd wypływają jej liczne zastosowania. Na przykład.) pamiętamy też. bez względu na ich pochodzenie. zwycięstwie czy przegranej decyduje twój nastrój. Niektóre często spotykane kotwice wywołują automatyczne zachowanie . z których niewątpliwie możesz się czegoś nauczyć. gdybyś każdy dzień rozpoczynał w na­ stroju pewności siebie.). ponieważ po prostu nie czujesz się najlepiej.tak jak dzwonek alarmowy czy czerwone światło. Zdarzają się takie okresy życia. że zmiana sposobu myślenia ma znacznie większe znaczenie niż zmiana na poziomie zachowania. Technika kotwiczenia pozwala na natychmiastowe przy­ pominanie sobie stanu. Jest to nieoceniona pomoc w dążeniu do indywidualnej doskonało­ ści. Na koniec . jak istotny jest wpływ uczuć na nasze działanie. Innym razem znów możesz zniszczyć kawał dobrej roboty czy zerwać jakiś związek z powodu negatywnych.

którego chcesz się podjąć. tym bardziej skuteczna kotwica.2 6 0 Dzień 19. która następuje tak szybko. które często są naszym udziałem. do którego chcesz dojść. jaki stan chcemy zakotwiczyć i jak można go wywołać. Na przykład większość osób bardzo szeroko wykorzystuje stan „pewności siebie". Wartość kotwic polega na ich natychmiastowym oddziaływaniu na nastrój. Większość z tych codziennych i chwi­ lowych nastrojów pojawia się bez konkretnej przyczyny. włączenia emocji. Aby ustanowić kotwicę. Fizyczne reakcje następują momentalnie. Być może zaszkodziłeś już kontaktowi w pracy czy jakiejś sytuacji towarzyskiej. tak jak wtedy. należy przypomnieć sobie prawdziwe doświadczenie pożądanego stanu. Można go potem wyko­ rzystać w rozmaitych sytuacjach. Przede wszystkim należy się zastanowić. Techniką. na przykład pewności siebie. która nam to umożliwia. Im silniejszy stan i silniejsze wspomnienie. Wydaje się. że kiedy organizm dyktuje ci konieczność odczuwania. właściwego . byś szedł na spotkanie spokojny i pełen wiary we własne siły? Gdybyś opanowany i przekonany o swojej wartości wchodził do biura. jest kotwiczenie. Niekiedy są one wynikiem odwiecznej odpowiedzi „walki bądź ucieczki". Nie tylko panujesz nad sytuacją. gdy nagle w niebezpiecznej sytuacji zatrzymujesz samochód i czujesz pulsowanie krwi w skroniach i nagły przypływ adrenaliny. Tworzenie silnych kotwic Przyjrzymy się teraz szczegółowo rozmaitym rodzajom kotwic i spo­ sobom ich tworzenia. czy wyniku. ale także wybierasz najodpowiedniejszy nastrój dla danego działania. Na szczęście po kilku minutach wracasz do normy bez uszczerbku na zdrowiu. Potrzebujemy odpowiedniego samopoczucia. okradają nas z celów. wdzięczny swojemu systemowi przetrwania za pomoc. potrzebuje­ my czegoś więcej niż reakcji odruchowej. w któ­ rym kiedyś odczuwałeś lęk? Dzięki umiejętności kotwiczenia osiągasz odpowiednie samopoczucie w najwłaściwszym momencie i miejscu. Dlatego też wybór silnego. które nas doprowadzają do furii. Kiedy mamy do czynienia z osobami działającymi nam na nerwy albo z błahostkami. nie masz wyjścia. że świadomość nie zdąży już z tym nic zrobić. Niestabilne i niepożądane uczucia. do którego możemy się odwołać w odpowiednim czasie.

tak jak wtedy. kiedy czułeś się w pełni. Możesz używać odpowiedniego tonu głosu oraz wła­ snego stanu. słysz to. który równie dobrze mógł pojawiać się przy innych okazjach. który wywoła natychmiastowe skojarzenie z doświadczeniem z pamięci. pewny siebie itd. co widziałeś.. Zastanów się. na przykład „stan srebrny kubek". sprawdź. Jeśli chcesz..). str. na przykład. Kiedy pomagasz innym w tworzeniu kotwic. „pewny". 2. kiedy doświadczenie osiąga apogeum. „stan niedzielny poranek". Zazwyczaj do jego opisu wystarczą dwa. Następnie. czuj to. w innych warunkach. 263-267). spokojny. „stan wybrzeże Bałtyku" czy „stan juhu". co słyszałeś.Doskonalenie samopoczucia 261 stanu jest istotnym momentem kotwiczenia. Zarzuć kotwicę (o tym ostatnim etapie przeczytasz podczas Dnia 20. gdy dokonywałeś zamiany submodalności podczas Dnia 7. aby przypomnieć sobie wybrany stan: „Przy­ pomnij sobie konkretny czas. Pamiętaj. że nie trzeba się zastanawiać nad obecnymi warunkami czy zawartością pamięci. 3. aby poprowadzić ich do pożądanego stanu. który szerzej omówimy podczas Dnia 20. Być może osoba ta wygrała kiedyś bieg sprinterski w szkole albo otrzymała pochwałę od szefa (co zdarza się jej niezwykle rzadko). możesz nadać mu jakąś nazwę. czy dana osoba asocjuje doświadczenie. Po prostu przy­ pominaj stan (umysłu). Korzystanie z zasobów pamięci Jeśli ta osoba nie doświadcza pożądanego stanu wystarczająco moc­ no. pozostań sobą i patrz własnymi oczami na to. Przypomnij sobie i wyraźnie doświadcz stanu. co czułeś. Możesz prosić o jakiś znak. możesz zasugerować. . Wybierz odpowiednią kotwicę (zob. na jakim stanie ci zależy. posiłkuj się procesem opisanym wyżej. „opa­ nowany"). 5. zmotywowany. trzy słowa (na przykład „spokojny"." 4. żeby przypomniała sobie jakąś inną okazję i przeszła cały proces jeszcze raz." „Kiedy wracasz pamięcią do tamtego momentu. Stosuj na­ stępujące wskazówki. wykorzystując swą czujność sensoryczną. 1. Musisz go dokładnie określić. Poniżej znajdziesz krótki opis całego procesu.

jak i negatywnymi stanami umysłu. Pamięć każdego z nas przepełniona jest zarówno pozytywnymi. a przed tobą jakieś ważne wystąpienie. a nie jakaś niezwykła umiejętność. to jednak osoba ich doświadczająca będzie wiązała z nimi pozytywne uczucia i znaczenia. Niemniej jednak w jakimś innym kontekście może się okazać. lecz równie efektywne mogą się okazać jaskrawe wspomnienia z dawnej przeszłości. Jeśli stanu tego doświadczałeś raz lub dwa. Wyizolowane zasoby pamięci są równie wartościowe. Może być też odwrotnie. że wykazujesz się niezwykłą pewnością siebie w jakiejś aktywności sportowej. Możesz zastosować wszystkie swoje wewnętrzne zasoby. będziesz miał mniej możliwości wyboru. pod wa­ runkiem że możesz je (a zwłaszcza związane z nim uczucia) u w o l n i ć . tworzy istotne zasoby. zakotwiczyć taki stan. Zrób listę swoich najwspanialszych . że nie ma żadnych wspomnień dotyczących swoich sukcesów albo nie potrafi sobie ich przypomnieć. z których może czerpać. Chociaż wspomnienia te mogą się postronnym wydawać błahe. Ktoś może twierdzić. W takim wypadku musisz wybrać kon­ tekst. które posiadasz. w którym jesteś pewny siebie . szukaj ich więc i ceń na równi z wszystkimi cennymi rzeczami. lecz sama technika będzie możliwa do zastosowania. żeby umieć sprostać rozmowom wstępnym o pracę. Załóżmy. że ma mnóstwo odpowiednich wspomnień związanych z naturalnym talentem bądź pewnością siebie. a następnie wykorzystywać w dowolnie wybranym momencie. Traktuj je jak przydatne środki i wykorzystuj do osiągania swoich celów. hobby czy coś. W takim wypadku s t a n u m y s ł u . Chcesz. Każde takie wspomnienie może się okazać wystarczające. Możesz pochwycić ten stan przez kotwiczenie. Mniej odległe czasowo wspomnienia łatwiej sobie przypomnieć. na przykład. podczas którego nie chcesz ulec panice. podczas gdy ten sam stan w domu czy podczas spotkania towarzyskiego nie przysparza im żadnych kłopotów. Niektórzy przeżywają pewne problemy w sytuacjach związanych z pracą. Zamiana kontekstów Rozważ teraz stan swego umysłu w innym kontekście.262 Dzień 19.na przykład spotkanie towarzyskie podczas weekendu. ulubiony sport. co robiłeś w dzie­ ciństwie.

których będziesz w przyszłości potrzebować. Wszystkim nam dana jest moż­ liwość wyobrażania sobie zarówno stanów umysłu. zanim jeszcze przejdziemy do procesu ich instalacji podczas Dnia 20. W większości wypadków jest ona uśpiona. a który był mistrzem uczucia czy doświadczenia. Pożyczanie wzmacniających zasobów od innych Nawet nie posiadając żadnych „wzmacniających" wspomnień. Możesz więc wyobrażać sobie. Możesz posłużyć się tu przykładem znajomego. Wybór kotwicy Masz do dyspozycji kotwice wzrokowe. jaki jest zasięg twoich „silnych" stanów. masz szansę stworzyć wzmacniające stany. jak się czujesz"). Poświęć trochę czasu na dokładne przypominanie sobie tych. gdy jest się pewnym siebie. kiedy będziesz odprężony. zaprojektowanych kotwic musisz mieć nieprzerwany dostęp do bodźców wzrokowych. Mamy nadzieję. Musisz kontrolo­ wać proces. Osoby obda­ rzone silną wyobraźnią mogą doprowadzić do istotnych zmian pomimo braku pamięciowego zapisu. lecz gotowa do działania przy odrobinie zachęty.Doskonalenie samopoczucia 263 wspomnień i pomyśl. Jako dzieci mieliśmy bogatą wyobraźnię. jakiejś historycznej postaci. jeśli pomagasz komuś innemu. jakie to jest uczucie. Kotwice wzrokowe Codziennie wzrok nasz pada na reklamy w gazetach. mogą one być zewnętrzne i wewnętrzne. słuchowe i kinestetyczne. niestety. postaraj się. kiedy twój mózg będzie pracował w powol­ nym rytmie „alfa". że skorzystasz z okazji i wybierzesz kilka odpowiednich kotwic. jak i zachowań. Tak jak w większości podobnych technik. spokojnym i tak dalej. Podobnie. którego pragniesz. z którym się utożsamiasz. telewizji czy na plakatach. W wypadku celowych. osiągniesz lepsze rezultaty. bohaterem książki lub filmu. Nie ma szansy. żebyś wszędzie z sobą zabierał uko- . kiedy z jakąś osobą łączy nas empatia („Wyobra­ żam sobie. żeby był zrelaksowany. Tak jak w wypadku reprezentacji sensorycznych. Korzystamy z niej.

gdy doświadczałeś pożądanego stanu. Upewnij się. który masz zawsze przy sobie. Wyobraź sobie na przykład twarz szanowanego powszechnie mentora. Nigdy nie wiadomo. Kotwice słuchowe Kotwice słuchowe mają związek z każdym dźwiękiem zewnętrznym bądź wewnętrznym. że będzie ona tak jaskrawa. nie wyłączając stanu zagrożenia. Możesz też sprawić. Powinna być tak realistyczna jak zegar na ścianie twojego biura. Na przykład gracz w golfa może dokonać kotwiczenia na piłce bądź znaczku na swoim lewym bucie. Wybierz niepowtarzalny dźwięk. Staraj się o kotwice zaprojektowane (skierowane na cel). Musisz więc stworzyć w e w n ę t r z n ą kotwicę wzrokową. Po chwili łatwo zobaczysz to w myślach. które nie są sprzeczne znaczeniowo. kiedy będziesz musiał dotrzeć do danego stanu. W tym wypadku kotwica wzrokowa zawsze będzie towarzyszyć zachowaniu. jak tylko zechcesz. „Uspokój się". Może on przybrać na przykład formę zdania: „Możesz to zrobić".2 6 4 Dzień 19. na które chce się oddziaływać (ude­ rzenie kijem). że wewnętrzne kotwice wzrokowe będą ci bar­ dziej odpowiadać. Musisz popracować trochę nad stworzeniem jaskrawych. który osiągałeś w pięknym wakacyjnym otoczeniu bądź podczas błogiego. Musisz mieć zawsze dostęp do swojej kotwicy. „Nie garb się!" Może ono działać wewnętrznie (dialog wewnętrzny) albo zewnętrznie (głośno wypowie­ dziane zdanie). realistycznych kotwic wewnętrznych. na przykład fragment jakiejś muzy- . Być może okaże się. jakiś przedmiot czy mo­ tywującą scenę pochodzące z czasów. skojarzone z określonym stanem. Rozmaite „obrazy umysłowe" mają na nas różnoraki wpływ. że przypominanie wewnętrznego obrazu przychodzi ci łatwo. chyba że stanowią część twojego „zestawu podręcznego". zapadająca w pamięć i zabarwiona emocjonalnie. cichego od­ poczynku. że żadna z kotwic nie wywołuje mieszanych skojarzeń w twoim umyśle. chanego kota albo miał bez przerwy przed oczami egzotyczny zachód słońca. więc musisz starannie wybierać. Pełna kontrola wewnętrzna oznacza łatwy dostęp do stanu w każdej sytuacji. a więc obrazy ze­ wnętrzne nie zawsze będą do niej pasować. Musisz być pewien. łatwo wybierzesz odpowiednią kotwicę wzrokową. co mogłoby doprowadzić do niepożąda­ nych efektów. Możesz na przykład zakotwiczyć stan spokoju. Przeczytawszy powyższe wskazówki.

pożądany stan. motywujący ton głosu. pamiętaj o poniższych wskazówkach: • Wybieraj kotwicę w y j ą t k o w ą dla ciebie i stanu. jest to zaleta kotwic kinestetycznych. że będzie dobrze. że wewnętrzne wywołanie uczucia nie będzie dla ciebie proste. W zależności od preferencji sensorycznych może się okazać. Niemniej jednak podobne.Doskonalenie samopoczucia 265 ki. zwłaszcza jeśli jej obecność dodaje ci pewności siebie. jeśli ich używasz. ponie­ waż twoje ciało jest zawsze z tobą. Niemniej powinieneś wybrać kotwicę kinestetyczną. na równi ze wspomnieniem. na przykład „spokój" (najbardziej pożądany przez ciebie stan). uspokaja czy wprowadza w inny. jakie przywo­ łuje. Wskazówki dotyczące wyboru kotwicy Wybierając odpowiednią kotwicę. Wystarczy prosta. W takim wypadku już samo sko­ jarzenie kotwicy doda ci sił. który dodatkowo wzmocni jego znaczenie i wyjątkowość. Zawsze można stworzyć reprezentację wewnętrzną. Jak się za chwilę przekonamy. że czasami wystarczy „włączyć" kotwicę. który chcesz wywołać. Kotwice kinestetyczne Kotwice kinestetyczne (na przykład „trzymaj kciuki") uważane są za najefektywniejsze. Jakieś słowo czy kwestia mogą nadać mu nazwę. jedna z najpopularniejszych kotwic. Pamiętaj. Jeszcze lepiej jest zastosować konkretny. W tym wypadku. konkretne słowa. powinny być równie dostępne. Na przykład możesz „poczuć" czyjąś rękę na swoim ramieniu (wewnętrzna) albo połączyć swój kciuk i mały palec w kółko (zewnętrzna). Jednak mogą ci dać znacznie mniej niż wewnętrznie stworzone obrazy i dźwięki. wyświechtane kulturowo . do której będziesz miał natychmiastowy dostęp. „trzymam kciuki". Nierzadko pomaga wyobrażenie sobie głosu konkretnej osoby. Nie decyduj się na „makro kinestetyczne uczucia". związane z pożądanym przez ciebie stanem. ma wywołać optymizm i wyraża nadzieję. fizyczna kotwica. Jak widzieliśmy. możesz stosować również kotwice zewnętrzne. Zewnętrzne. Powinieneś się również zdecydować na wyraźne kotwice dotykowe (zewnętrzne lub wewnętrzne).

co początkowo jest kotwicą neutralną (na przykład łączenie w kółko kciuka i małego palca). którą kiedyś uważałeś za swojego idola. albo przedmioty bądź obrazy. aby kotwica była d y s k r e t n a . które mają dla ciebie takie znaczenie. wyobrażać sobie osoby. która ma wzmacniające znaczenie. kotwica powinna dodawać ci sił. na przy­ kład. gdybyś zginał duży palec u stopy (nawet jeszcze dyskretniej) albo drapał się nieznacznie po karku (pod warunkiem że nie jest to twój odruch). • Jeśli to możliwe. Podobne. niezależnie od okoliczności. kiedy znajdujesz się pod presją. kotwice mogą okazać się zupełnie nieodpowiednie dla twoich obec­ nych celów. Używaj obu rąk (bądź nawet stóp). mogą doprowadzić do przedwczesnego zakończenia kariery! Pa­ miętaj o swoim celu: chcesz szybko i dyskretnie przypomnieć sobie pożądany stan. włączając utwór Czajkowskiego na pełny regulator albo wąchając starą fotografię w kolorze sepii w biurze klienta za każdym razem. • Kotwice muszą być w y t r z y m a ł e . że przynajmniej w początkowej fazie kotwica. Oczywiście. stosowane wobec przełożonego. każda kotwica wewnętrzna również będzie spełniać ten warunek. które tak na ciebie wpływają. czasem bądź stanem umysłu. który chcesz sobie przypo­ mnieć. Unikaj kotwic ulotnych: osoba. uderzając w duży dzwon. lecz bardziej specyficzne kotwice kinestetyczne mogą więc polegać na stykaniu kciuka i małego lub środkowego palca (jeśli nie jest to twoim nawykiem). Możesz. Prawdopodobnie nie będą kojarzyć ci się z określonym miejscem. ale aby zachować wyjątkowe skojarzenie. zachowujesz dyskrecję. jak dziwaczna jest kotwica. Wewnętrznie jednak dopuszczalne jest wszystko. w jakich się znajdujesz. Możesz wywołać spore zainteresowanie. może mieć na ciebie większy wpływ. szybko może nabrać znaczenia. Warunek ten spełniają również wspomniane już kotwice polegające na łączeniu palców. Niezależnie od tego. . Znaczenia się zmieniają. kiedy ją uruchamiasz. • Dbaj. może się okazać kolosem na glinianych nogach. • Kotwice powinny być p o d r ę c z n e . To. Czy możesz ją uruchomić w każdej sytuacji.2 6 6 Dzień 19. aby wywołać u siebie pożądany stan? Niektóre bodźce zewnętrzne nie wytrzymują próby tego testu. Kotwice w postaci dziwnych grymasów czy gestów. Przyjaciele i współpracowni­ cy nie powinni zauważać. Pamiętaj jednak. Tak samo byłoby. niech jedna kotwica będzie odpowiedzialna za konkretny stan.

oraz potrze­ bą wypróbowywania czegoś innego. jeśli podczas komunikacji (na przy­ kład negocjacji czy wywiadu) zdecydujemy się na większą elastyczność. znajdziesz dla niej szersze zastosowanie. jak wybierać kotwice. że każde twoje osiągnięcie. można je oczywiście stosować także w przedsiębiorstwach. na podstawie któ­ rych można przeprowadzić zmianę (tak jak w wypadku kotwiczenia). Powyższe „prawo" znalazło zastosowanie w technice. Aczkolwiek omawiane założenie w zamyśle dotyczyło komunikacji interpersonalnej. Pamię­ taj. Panowanie nad tym systemem zakłada panowanie nad osiąganym wy­ nikiem i przygotowuje nas na sukces.. nie będąc elastycznym. nauczysz się je instalować oraz uruchamiać wtedy. co . jak często marnujemy wysiłki na kolejne próby. spróbuj działać inaczej" wyraża podobną myśl. które nie prowadzą do zmiany zachowań. Zadanie na dziś • Zapamiętaj dzisiejsze założenie. Założenie na dziś Osoba charakteryzująca się największą elastycznością panuje nad systemem. czego się nauczyłeś. gdy chcesz zmienić swój stan. każdy wzmacniający stan umysłu. ile możemy zyskać. Zrób listę swoich zasobów. Doskonale ilustruje. Podkreśla też. Pokazuje także.Doskonalenie samopoczucia 267 Wiesz teraz. pozwalające myśleć to. a NLP wpro­ wadziło je do zagadnienia komunikacji interpersonalnej w formie założenia. aż do momentu osiągnięcia celu. Po raz kolejny mamy tu do czynienia z czteroetapowym modelem sukcesu. o którym mówiliśmy podczas Dnia 2. Zdanie „Jeśli twoje działania nie przynoszą rezultatu. Podczas Dnia 20. W ten sposób poprawisz umiejętność manipulowania myślami. jakie straty ekonomiczne można ponieść. wszystko. z któ­ rych możesz teraz i w przyszłości korzystać. zalicza się do twoich zasobów. • Przywołuj na myśl jakieś budujące wspomnienia.

chcesz. • Zastanów się. .2 6 8 Dzień 19. Możesz stosować tę umiejętność do udoskonalenia wspomnienia. Weź pod uwagę różne poznane do tej pory techniki. • Powtórz. Granice wyznaczy ci tylko twoja wyobraźnia. jakie wspomnienie z dzieciństwa pomoże ci dopro­ wadzić do celów. jak można dokonywać zamiany submodalności. które ustaliłeś podczas Dnia 2. które mogą ci się przydać do wprowadzenia niezbędnych zmian. zobaczyć wszystko w innym s'wietle. które chcesz zakotwiczyć. którą przy odrobinie wprawy możesz rozwinąć do poziomu z dzieciństwa. odkryć swoją prawdzi­ wą tożsamość.

budującym stanie. w której mocno doświadczałeś pożądane­ go stanu. . Poszukaj miejsca. w którym nikt ci nie będzie przeszkadzał. jak instalować kotwice i korzystać z nich. do jakiego doświadczonego w przeszłości uczucia (bądź stanu) chciałbyś się odwoływać w przyszłości (ten i następny punkt opisane zostały podczas Dnia 19. Zdecyduj. nauczyłeś się. podręczna i sama miała budujące znaczenie. Zastosuj wskazówki opisane w poprzednim rozdziale. Przypomnij sobie sytuację.). Pamiętaj. Zapew­ nij sobie wystarczająco dużo czasu na relaks i zacznij przywoływać na myśl wspomnienia. 2. Nie spiesz się z pełnym odczuwaniem tego doświadczenia. 3. jak dostać się do pożądanego stanu i wybrać odpowiednią kotwicę. Dzisiaj nauczysz się. Kotwiczenie W celu zarzucania kotwic na własny użytek stosuj poniższy sposób postępowania: 1.W tym rozdziale: • Kotwiczenie • Używanie kotwic Podczas Dnia 19. którą możesz wykorzystywać w każdej sytuacji. Wybierz kotwicę. 4. żeby była dyskretna. aby się znaleźć w lepszym. wyjątkowa.

za każdym razem wzmagając in­ tensywność wspomnienia poprzez dodawanie szczegółów sensorycznych. głosy.patrz własnymi oczami. włączając w to kolory. Asocjuj . następnie je połącz. uwolnij kotwice. Powtórz ten proces k i l k a r a z y . że uruchamianie kotwic bez wywoływania pożądanego stanu jest niemożliwe. Następnie. czego doświadczysz (w formie znaku czy ostrzeżenia) tuż przed tą chwilą (na przykład podchodzenie do pulpitu albo wychodzenie na środek sali konferencyjnej. dźwięki i faktury. 9. kiedy będziesz potrzebo­ wać określonego stanu. Na przykład możesz nadać obrazom jaskrawsze barwy. że twój umysł traktuje „wyraźne" rzutowanie w przyszłość jak prawdziwe doświadczenie. co się dzieje. czucie). Potraktuj to jako znak wywoławczy dla swojej kotwicy. słuchową i kinestetyczną) jednocześnie.jeśli chcesz . Wyobraź sobie. a dźwięki spotęgować. odczuwaj wszystkie wewnętrzne emocje tak jak wtedy. jak podczas wyobrażania sobie samej sytuacji. Przypomnisz sobie ten stan równie łatwo w nagłej potrzebie. Kiedy już osiągniesz największą intensywność wspomnienia.270 Dzień 20. Zwracaj uwagę na szczegóły. Przyjrzyj się jeszcze raz liście submodalności. słyszenie. 7 Teraz „zmień stan" albo „przerwij stan". robiąc bądź myśląc coś zupełnie innego. Rzutując w przyszłość. . że przeżywasz to doświadcze­ nie jeszcze raz. Podtrzymaj to wrażenie. W innym wypadku powtórz cały proces. Pomyśl. Co najważniejsze. uru­ chom wszystkie trzy kotwice (wzrokową. zanim jeszcze intensywność zacznie spadać. zmieniając . 6. możesz próbować je wzmocnić. czy wywołują one pożądany stan. Teraz uruchom kotwicę i obserwuj. Wtedy będziesz wiedział. a nie z pozycji obserwatora. Pomyśl o jakimś momencie w przyszłości. możesz zbadać swoją kotwicę w różnych kontekstach. że zainstalowałeś w swoim mózgu kotwicę na stałe. Uruchom ponownie kotwicę (lub kotwice) i za­ obserwuj. zbliżanie się do biura trudnego klienta i tym podobne).wspomnienie. Pamiętaj. Możesz sprawdzić swoją kotwicę poprzez rzutowanie w przyszłość. Szybko stwierdzisz. W końcu powoli wróć do teraźniejszości. 5. Kiedy już przypomnisz sobie owe emocje. Wymyśl kilka możliwych przyszłych scenariuszy i sprawdzaj kotwicę we wszystkich okolicznościach. 8. która może być inspiracją podczas prób. wczuj się osobno w każdą modalność (widzenie. otaczające osoby.

Po pewnym czasie kotwice staną ci się niepotrzebne. bu­ dując lepszą przyszłość. aby wywołać pożądany stan. Nauczysz się też szybko sobie przypominać doświadczenia wielozmysłowe. musisz zdobyć pewność.im częściej. z których możesz skorzystać. stale reagują oni na ustalone przez ciebie . Potem możesz zacząć budować na swoim sukcesie. tym lepiej. Jeśli technikę tę będziesz stosował regularnie i dla rozmaitych sta­ nów. szybko nauczysz się określać stopień intensywności doświadczenia i czas odpowiedni do uruchomienia kotwicy. będącą jednocześnie źródłem zasobów służących osiąganiu doskonałości. Następnego dnia powtórz test. Każdy sukces wzmocni kotwicę i wywoływane przez nią skojarzenia. stosuj ją w prawdziwych sytuacjach. jak dokonać tego samemu na własny użytek. Używanie kotwic Opisany powyżej proces kotwiczenia ilustruje. kiedy tylko chcesz . Z powodzeniem jednak można zastosować go w odniesieniu do innych. Gdy tylko nadarzy się ku temu okazja. że kotwica jest trwała. Już samo myślenie o „oswojonym" stanie pozwoli ci go wywołać. wyko­ rzystując każde nowe doświadczenie osiągania pożądanego stanu do kolejnej sesji kotwiczenia.Doskonałość od zaraz 2 71 10. Kiedy stwierdzisz. Są one podstawą cennych indywidualnych zasobów. Świadomie czy nie. Kotwiczenie jest szczególnie pomocne przy postępowaniu z dziećmi i młodzieżą. Kotwiczenie innych Możesz na przykład wykorzystać swoje umiejętności. Wkrótce urucho­ mienie zaledwie jednej (kinestetyczna jest na ogół najefektywniejsza. ale możesz popróbować) wystarczy. że możesz zawsze na niej polegać. Proces ten możesz powtarzać. aby pomóc przyjacielowi czy współpracownikowi osiągnąć bardziej zasobny stan. Do tej pory stosowałeś wszystkie trzy kotwice. Znasz już więc technikę panowania nad sytuacją w rozmaitych okolicznościach.

aby wychwycić odpowiedni moment. radzenie sobie ze złymi wieściami. Możesz więc stosować tę samą podstawową technikę świadomego ustalania kotwic. korzystając z konkretnego wspomnienia i przeprowadzając proste kotwiczenie. Repertuar zakotwiczonych stanów Kotwice możesz ustanawiać z myślą o konkretnej. Proces ten można. Poniżej przedstawiamy kilka naszych propozycji. przemówienie czy finały mistrzostw sporto­ wych. dbałości i współczucia. Dzień 12. Technika kotwiczenia znajduje szerokie zastosowanie. przeprowadzenie ważnej sprzedaży. asertywności. Niektóre osoby kotwiczą różne stany za pomocą różnych palców.). motywacji. również w sytuacjach grupowych. Wykorzystuj czujność sensoryczną. radości i tak dalej. Docieraj do pożądanego stanu w opisany wyżej sposób. Mając taki repertuar umiejętności związanych z różnymi stana­ mi oraz wiedząc. obojętności. pewności siebie. łatwiej będzie ci go zastosować w stosunku do innych. wy­ głaszanie przemówienia „z głowy". nadchodzącej sytuacji. Na przykład pobrzękiwanie filiżanek z kawą z całą pewnością zakłóci sesję treningową . że wszystkie osoby na sali przyłączą się do aplauzu. co stanie na twojej drodze: spotkanie z ważną osobą. zastosować do jakiegokolwiek „budują­ cego" stanu. Wejdź w położenie drugiej osoby. . Mo­ żesz wykorzystać własne oryginalne pomysły w doborze i zastosowaniu kotwic. przywoływanie personelu do porządku. pozwalającą osiągnąć cele obu stron.272 Dzień 20. oczywiście. gniewu. spokoju i opanowania. w którym druga osoba może uruchomić swoją kotwicę. Jeśli udało ci się samemu przeprowadzić ten proces. poświęcenia. jak je wywoływać. Podobnie dwa bądź trzy klaśnięcia sprawią. Możesz więc mieć rozmaite kotwice służące do wywołania spokoju. koncentrowanie się na dokumencie bądź prezentacji. Wykorzystuj wyobraźnię i wymyślaj rozmaite zastosowania. takiej jak wywiad. Wejdź w kontakt i przyjmij „drugą pozycję" (zob.myśli obecnych na sali skoncentrują się na mile widzianej przerwie. W każdym wypadku musisz wybrać odpowiedni stan i kotwicę. stawisz czoło wszystkiemu. przygotowania do egzaminu czy wywiadu. i innych kotwice. uwagi.

rzutując w przy­ szłość tę sytuację. Uruchamiaj kotwicę. Większość za­ chowań. uruchamiając jednocześnie tę samą kotwicę. Głębiej tymi rodzajami zmian zajmują się też techniki dokonywania zmian.Doskonałość od zaraz 273 Kotwiczenie zachowania Jak dotąd kotwiczyliśmy stany umysłu. kiedy odczuwasz narastającą złość (powiedzmy.). który w ten sposób na ciebie oddziałuje). a ich kotwiczenie nie dotyczy. lecz na ogół musimy najpierw dokonywać zmian umysłowych. Na przykład zdarza się. potem dopiero fizycznych. nad którym musimy zapanować. pociąga to za sobą również zmianę zachowania. Pomyśl o tym. lecz także współodczuwający i uważny. Już sama twarz tej osoby działa jak kotwica. o których przeczytasz podczas Dnia 21. Możesz je określić. Wobec powyższego samo kotwiczenie nie zmieni głęboko zakorzenionych nawyków. W większości wypadków. które chcielibyśmy zmienić. W ten sposób unikasz zachowania ujawniającego złość. niezależnie od twoich umiejętności. Tak jak możliwe jest warstwowe nakładanie rozmaitych uczuć.) oraz pytania na temat konsekwencji (Dzień 3. Możesz skojarzyć kilka budujących stanów z jedną kotwicą. Stoją za nimi najczęściej jakieś inne korzyści. Na przykład. drugorzędne cele. jeśli czujesz większą pewność siebie. w formie „strategii dobrej na wszystko". a teraz dodatkowo jako tymczasowa wskazówka do uruchomienia kotwicy prowadzącej do lepszego stanu umysłu. Podobnie. Oczy­ wiście techniczne wyszkolenie okazałoby się z pewnością pomocne. Kotwice warstwowe Możliwe jest także jednoczesne przypomnienie sobie więcej niż jednego odpowiedniego stanu. zawiera stan umysłu. kiedy zaczyna się panować nad niepożądanym stanem umysłu. Niemniej jednak kotwiczenie wzmocni każdą zmianę i pomoże wy­ wołać potrzebny ci w danym momencie stan umysłu. z pewnością lepiej dasz sobie radę z wystąpieniem przed jakimś audytorium. stosując kry­ teria dobrze uformowanego celu (Dzień 2. Sprawdź to. że w jednej chwili chcesz być spokojny. ale i asertywny. dla . takich jak palenie czy obgryzanie paznokci. gdy widzisz człowieka. pewny siebie. poprzez kotwiczenie bardziej „budujących" można zmieniać zachowania kojarzone na przykład z gniewem. Po prostu przypomnij sobie rozmaite stany.

aby wywołać efekt łańcuchowy. można sukcesywnie dotykać kłykci drugiej dłoni. wprowadź stan pośredni. na przykład „obiektywizm" albo „neutralna obserwacja". 265—266. pomiędzy gniewem i spo­ kojem. Uruchom pierwszą kotwicę. aczkolwiek kotwice należy stosować w określonym porządku. który chcesz zmienić. i ostatecznie trzecią. • Teraz uruchom drugą kotwicę. • Następnie wybierz stan (stany) pośredni. . Każda kotwica powinna przez kilka sekund zachodzić na poprzednią. • Zakotwicz stan. Należy zmienić opisany przed chwilą proces tak. aby objął różne stany bądź dodatkowe wspomnienia dotyczące pożądanego stanu. który chcesz osiągnąć (w tym wypadku niech będzie to „gniew" oraz „spokój"). wzmocnienia efektu można też kotwiczyć różnorodne wspomnienia dotyczące jednego stanu. Taka technika może prowadzić do zasadniczych zmian. • Po kilku takich ćwiczeniach już pierwsza kotwica wywoła pożądany stan końcowy. Tak samo postępuj z ostatecznym stanem. W celu wywo­ łania wrażenia łańcuchowego. nakładaj na siebie naciski podczas przenoszenia palców z jednego kłykcia na następny. oraz ten. aż osiągniesz pożądany stan. że twój problem stanowi gniew blokujący racjonalne postępowanie oraz spokój. Kotwice łańcuchowe Kotwice łańcuchowe automatycznie wynikają z siebie. układ łańcuchowy zakłada sekwen­ cję. • Najpierw określ stan. który chcesz zakotwiczyć. Następnie. powiązaną ze stanem pośrednim. testując jednocześnie kotwice. która wywoła gniew. który chcesz zmienić. kierując się wska­ zówkami opisanymi na str.274 Dzień 20. Podczas gdy warstwowość przebiega równolegle. Od tej chwili narastający w tobie gniew automatycz­ nie „przebiegnie" przez łańcuch i doprowadzi cię do końcowego pożądanego stanu — spokoju. Załóżmy. Przejście będzie następować niemal natychmiastowo. • Po zakotwiczeniu możesz ustanowić łańcuch. • Aby stosowanie następujących po sobie kotwic było łatwiejsze.

interpretując i filtrując przeszłe doświadczenia. nadawać znaczenia i reagować zgodnie ze swoją wolą. To kolejny przykład twierdzenia „Jeśli . Może wyda ci się to fascynujące. Nikt nie może cię unieszczęśliwić bądź uszczęśliwić bez twojej zgody. Wiemy jednak. że im częs'ciej stosujesz tę technikę. Nie trzeba jednak daleko szukać przykła­ dów osób. że stworzone przez ciebie połączenie neuronowe prowadzi do automatycznej i nagłej zmiany. co dzieje się w twojej głowie. aby osiągnąć swój cel. Kiedy nie udaje nam się osiągnąć zamierzonych celów. Praw­ dziwa zmiana polega na zmianie sposobu myślenia i postrzegania. które są istotnym źródłem motywacji i sukcesu. Kotwicę. tak jak wielu osobom przed tobą. Nawet w naj­ trudniejszych warunkach możesz kreować myśli. Wiemy też. To. Musisz jedynie określić je i stosować tak. jak zmieniać swoje przekonania. Założenie na dziś Każdy ma wszystkie zasoby potrzebne do wprowadzenia zmian i osiągnięcia sukcesu. ludzi czy pecha. A nasze zasoby fizyczne? Często narzekamy na ciało. Nauczyłeś się. którą sami tworzymy. Pamiętaj. że niektó­ re z nich są już „przeterminowane" i nie odgrywają pozytywnej roli w teraźniejszości. którą sam zarzuciłeś. zazwyczaj zaczynamy obwiniać o to warunki zewnętrzne. a także uczucia. kiedy przekonasz się. masz wszystkie niezbędne zasoby. sam możesz podnieść. w co wierzysz na swój temat (i swoich możliwości).Doskonałość od zaraz 275 Pod względem technicznym łańcuchy mogą mieć rozmaitą długość. że owe przekonania stanowią część „neurologii". które pomimo głębokich upośledzeń fizycznych cieszą się niezwykłymi osiągnięciami. Zgodnie z dzisiejszym założeniem. To. W praktyce jednak więcej niż trzy bądź cztery połączone kotwice będą wystarczające. Łańcuchowe połączenie kotwic wywołuje szybkie zmia­ ny stanów za pomocą jednej kotwicy. tym bardziej będzie ona skuteczna i niezawodna. w znacznym stopniu determinuje twoje osiągnięcia. zależy tylko od ciebie. Najczęściej nie doceniamy roli wewnętrznych zasobów w zmienianiu siebie i innych.

Zacznij od sytuacji mniej istotnych. Zobaczysz. czy też w grupie. możesz określić i w pełni korzystać z mniej lub bardziej nieograniczonych zasobów neurofizjologicznych. stale poszerzaj repertuar wzorców języko­ wych Miltona i metamodelu. Zadanie na dziś Zastanów się. i 10. to ja też". aż nabierzesz wiary we własne siły i zaczniesz korzystać z tych umiejętności intuicyjnie. inni potrafią. i ustanów kotwicę. . Sprawdzaj reguły. Słuchając i obserwując. która pomoże ci w jego osiągnięciu.276 Dzień 20. Akceptując to założenie (Dzień 16.). jaki stan będzie ci potrzebny w najbliższej przyszłości. czy to w sytuacji sam na sam. Zastosuj dzisiaj umiejętność dopasowania i prowadzenia. których nie żal będzie ewentualnie poświęcić. że badanie map umysłu innych oraz efektywniejsza komunikacja przyniosą ci wiele radości. Zacznij stosować pytania metamodelu w sytuacjach o małym stopniu ryzyka. Być może będziesz musiał wrócić do wzorców opisanych podczas Dni 9.

Możesz też odczuwać potrzebę zmiany jakiegoś nawyku. co robisz. czego nauczyłeś się podczas dwudziestojednodniowego kursu. a także ostatnio poznane umiejętności kotwiczenia. jak myślisz. wchodząc w kontakt w celu poprawienia komunikacji. Owe trzy techniki pokazują. W wy­ padku tworzenia lepszego kontaktu może to oznaczać rozumienie. Musi to być jednak poparte zmianami osobistymi. Można wywoływać zmiany u innych. Techniki wprowadzania zmian Dzisiaj omówimy trzy popularne techniki wprowadzania zmian.W • • • • tym rozdziale: Techniki wprowadzania zmian Zmiana historii indywidualnej Leczenie fobii Szczegółowy kwestionariusz historii indywidualnej NLP zakłada zmiany: w tym. w twoich prze­ konaniach i nastawieniu. . mają cele i aspiracje tak samo prawdziwe i przemyślane jak twoje. mają inne przekonania i wartości. jak skutecznie można wywoływać zmiany za pomocą NLP. tak jak widzieliśmy podczas Dnia 4.. dzięki którym łatwiej utrwalisz sobie wszystko. Wykorzystasz swoją czujność sensoryczną i umiejętności związane z kontaktem. który drażni drugą osobę i prowadzi do zerwania kontaktu. że inni postrzegają odmiennie.

Ta technika nie wymaga znajomości skomplikowanych metod ani odbycia kursu dla terapeutów i trwa zaledwie dziesięć minut. aż osoba ta określi możliwie najwcześniejsze doświadczenie. 3. 4. jak bezpieczeństwo. słów. Uwolnij kotwicę. i 20. „przerwij stan" i przywołaj rozmówcę do teraźniejszości. aby określił. Określ stan negatywny. lecz niepożądane nawyki. aby wróciła myślami do czasów. W świetle nowych informacji poproś go. Richardem Bandlerem. 1. Muszą pochodzić z wnętrza osoby. jakie zasoby w ówczesnej sytuacji pomogłyby mu przekształcić to doświadcze­ nie w przyjemne albo przynajmniej „do zniesienia". które można zadawać drugiej osobie w celu osiągnięcia głębszego poziomu niż prezentowany problem. Wy­ braliśmy jedną z jej kilkunastu wersji. Zasoby mogą zo stać określone takimi słowami. 2. gdy czuła podobnie. Leczenie fobii: Technika ta szczególnie łączy się z NLP i jej współ­ twórcą. 1. Szczegółowy kwestionariusz historii indywidualnej: Seria pytań. które przekształciły się w dobrze znane. Technika zmiany historii indywidualnej: Skutkuje w wypadku pomniejszych uczuć negatywnych.). odzwierciedlaj również dla nawiązania kontaktu).278 Dzień 21. Przydatna jest w rozwiązywaniu wszystkich rodzajów problemów osobistych. . Utrzymaj negatywną kotwicę i poproś drugą osobę. wreszcie zakotwicz go (Dni 19. 3. i 20. być kochanym. Oparliśmy go na kwestiona­ riuszu opracowanym przez Tada Jamesa. aby się pozbyć negatywnych emo­ cji. współautora Time Line Therapy Zmiana historii indywidualnej Technikę tę można stosować. niechcianych nawyków oraz przekonań prowadzących do niskiej samooceny. wywołaj go i rozpoznaj (poszukaj dowo­ dów pozawerbalnych. Za pomocą tradycyjnych metod terapeutycznych można wyleczyć fobie w ciągu kilku miesięcy. Poczekaj.). Wywołaj i zakotwicz konkretne i pełne doświadczenie stanu pozą danego zasobu i przetestuj pozytywną kotwicę (Dni 19. 2. a nie od innych osób w grupi (jeśli pracujesz z grupą).

żeby z zewnątrz obserwo­ wał siebie z nowym zasobem i zauważył. na wypadek gdyby rozmówca obstawał przy uczuciach negatywnych (zob. Dzień 5. Poproś. przez inne podobne przeżycia. jak zmienia się doświadcze­ nie. poproś rozmówcę. 6. żeby wszedł z nowym zasobem w sytuację (utrzymuj kotwicę) i ponownie przeżył doświadczenie. Jeśli na którymś poziomie pojawi się niezadowolenie. żeby wrócił do najwcześniejszego doświadczenia. czy pamięta któreś z doświadczeń. oraz „Używanie kotwic" podczas Dnia 20. których potrzebuje. aby „wszedł w innych". poprzednio wywołujących u niego negatywne uczu­ cia. negatywnych emocji i uczy się na jego podstawie). nakłoń rozmówcę. aby zwrócił uwagę na to. Zauważ. Poproś. Obserwuj jego zachowanie (zob. że nie wywołują już w nim znanych. i dodaj więcej zasobów. Na koniec sprawdź zmianę. Utrzymując pozytywną kotwicę. nieprzyjemnych uczuć. 7. „Tworzenie silnych kotwic" podczas Dnia 19. jak zmieniły się te wspomnie­ nia. żeby zwracał uwagę na otoczenie: reakcje innych oraz własne uczucia i wnioski.). i . • Jeśli nie potrafisz określić żadnego zasobu. pytając rozmówcę. który mógłby skutecznie zmienić doświadczenie. W miarę potrzeby dodaj kilka dalszych zasobów. Zwolnij kotwicę i przerwij stan. żeby rozmówca poszedł do przodu. które mogą pozytywnie wpłynąć na znalezienie rozwiązania (rozwiązanie oznacza. których już doświadczył. z pomocą jakich zasobów zmienia się jego doświadczenie. aby zebrać własne dane. żeby wyobraził sobie przyszłą sytuację. Następnie rzutuj w przyszłość: poproś go. Następnie zachęć go. wróć do kroku 4. że zacho­ wujesz się tak samo pewnie jak Jan" albo „O czym pomyślałaby Kasia?" Określ pozytywną intencję u źródeł zachowania i zaproponuj rozmówcy zasoby. Oto kilka pomocnych wskazówek dodatkowych: • Na samym początku wyznacz kotwicę pozytywnych zasobów.Wszędzie zmiany 279 5. poproś. że osoba ta przeżywa doświadczenie bez znajomych.). która w przeszłości wywołałaby u niego złe odczucia. Poproś. Ciągle utrzymując kotwicę. i zauważył. którzy jego zdaniem mają takie zasoby: „Wyobraź sobie.

aby twoja fobia nigdy nie dawała ci się już we znaki. na przykład spokoju. Wskocz teraz do filmu i puść go o d t y ł u . skąd możesz oglądać siebie o g l ą d a j ą c e g o s i e b i e . Poproszę cię o szybkie wykonanie w myślach kilku rzeczy po to. oglądaj go od początku do końca tego nieprzyjemnego doświadczenia. wszystko będzie się działo odwrotnie. Zwróć też uwagę na zastosowanie pozycji percepcyjnej (Dzień 12. 6.).z tym tylko wyjątkiem. Będę ci wydawać po jednym poleceniu naraz. jeśliby tam było? 7. 4. . 1. Zauważ. Jak ci się wydaje. Z tego miejsca widzisz też siebie na zdjęciu na ekranie. kiedy skończysz. Najpierw ustal kinestetyczną kotwicę bezpieczeństwa i poddaj ją testowi. Najpierw chcę. Fobie prowadzą do wyolbrzymionych i nieprzyjemnych rezultatów. 2. 3. żebyś wydostał się ze swego ciała i odpłynął do pokoju operatora. co wywoływało ten problem? Na podstawie Using Your Brain for a Change Richarda Bandlera. powstają w wyniku prostego procesu. Wszyscy będą chodzić w tył. Chociaż wyda­ ją się skrajnym przypadkiem. Teraz chcę. 5. Teraz pomyśl o tym. a ty je wykonaj. budującego stanu umysłu. żebyś wyobraził sobie. Co byś zobaczył. Teraz przekształć nieruchome zdjęcie w czarno-biały film. wykorzystując umiejętności związane z kontaktem. że ty jesteś w nim obecny.) i narzędzia dysocjacji (Dzień 7. Pokiwaj głową. że technika ta unika bezpośrednich skojarzeń z czynnikiem wywołu­ jącym stres. Następne kroki przybierają formę instrukcji werbalnej. Kotwica bezpieczeństwa natychmiast przyczyni się do powstania pozytywnego. tak jakbyś przewijał film . którego każdy z nas bez przerwy doświadcza na mniejszą skalę.280 Dzień 21. że jesteś w kinie. Na ekranie widzisz czarno-białe zdjęcie siebie w sytuacji tuż przed reakcją lękową. czego się bałeś. Możesz je przystosować do panujących warunków oraz osoby. Leczenie fobii Fobie to doskonały przykład negatywnych kotwic.

masz więc narzędzia dla własnego użytku oraz do pracy z innymi.. Czego pragniesz? Czego jeszcze?. Nie każdy tak naprawdę pragnie zmiany. określenie rodzaju i roz­ miaru problemu jednak może zająć o wiele więcej czasu. oszczędzasz więc czas w dłuższej perspektywie. Jeśli nie możesz rozpoznać podsta­ wowego problemu. Dni 9. Zajmowanie się objawami (a nie przyczynami) prowadzi do krótkotrwałych rozwiązań. polegająca na zadawaniu pytań. przynajmniej na poziomie ujawnionego. Dlaczego to stanowi dla ciebie problem? W ten sposób ustalisz złożoną równoważność (zob. Odpowiednio dobrana technika zajmie około piętnastu minut pracy. z której z nich skorzystać. Poeksperymentuj z nim i dowiedz się czegoś więcej na temat siebie i innych. na przykład podczas terapii czy udzielania porad. Dlatego zawsze najpierw musisz się co do tego upewnić. .. i 10. z którymi spotkałeś się podczas Dnia 3. Niemniej już sam kwestionariusz może doprowadzić do zmian osobistych. że nie będziesz pewien. prawdziwego problemu. Może się jednak zdarzyć. 2. Mowa tutaj o konsekwen­ cjach. ale także wpływa na wiele innych aspektów życia danej osoby. a nie przyczyną. 1. czego uczyłeś się o czujności sensorycznej. Odnalezienie źródła problemu wymaga zadania szeregu pytań. Określając źródła problemu. Zazwyczaj radzenie sobie ze źródłem problemu nie tylko pomaga w rozwiązaniu problemu przedstawionego. symptomem.Wszędzie zmiany 281 Szczegółowy kwestionariusz historii indywidualnej Nauczyłeś się do tej pory wielu technik wprowadzających zmiany. Owa technika. Czy jej niewerbalne zachowania odzwierciedlają rezultaty? Pamiętaj. problem przedstawiony prawie na pewno pozostanie bez rozwiązania. Czego jeszcze? W ten sposób ustalisz prawdziwe cele osoby oraz spójność. że obecny problem jest jedynie znakiem większego problemu. przypominających pracę detektywa. Pomaga w tym szcze­ gółowy kwestionariusz historii indywidualnej. pytania kartezjańskie.) dlaczego t o oznacza t a m t o . poprzez zmianę w myśleniu. zakłada. Oprócz podanych niżej pytań możesz też stosować omówione pod­ czas Dnia 3.

to co by to było? W ten sposób określisz pozytywne intencje leżące u źródeł zachowania. (a) Kiedy powstał ten problem? (b) Kiedy go nie miałeś? (c) W jakich sytuacjach nie masz go obecnie? (d) Co robiłeś w tej kwestii do tej pory? Te pytania określą granice problemu. . 4. 5. tego problemu? Jak się wtedy czułeś? (b) Jakie przykłady tego problemu pojawiły się do tej pory? Jak się z t y m czujesz? 6. Kiedy słuchasz i patrzysz na te wydarzenia. na pewnym poziomie.rodzicach i tak dalej. sensorycznych dowodów. Jaki mają oni związek z obecną sytuacją? 8. 11. 10. że to jest problem? To p o w i n n o ustalić strategię rzeczywistości — pdwołuje się do prawdziwych. Czy musisz się czegoś nauczyć bądź coś zrozumieć. 3. Skąd wiesz. Opowiedz mi o swojej rodzinie . w jaki sposób odnoszą się one do teraźniejszości? 7. Czy jakieś wydarzenie z twojego dzieciństwa ma związek z tym problemem? 9. (a) Kiedy zdecydowałeś się.. aby stworzyć tę sytuację? (b) Dlaczego? Te pytania dotyczą samej osoby jako możliwego źródła proble­ mu. Gdyby ten problem miał według ciebie jakiś cel czy intencję. (a) Czy przypominasz sobie. aby dopuścić do rozwiązania tego problemu teraz? Ustalisz możliwość uczenia się.. kiedy po raz pierwszy doświadczyłeś .282 Dzień 21.

niż się tego spodziewasz. pozwalając swojemu twórczemu. Dzisiejsze założenie ma jeszcze szer­ sze zastosowanie i oznacza. kiedy już skończymy razem pracować? Próba „zakontraktowania" zmiany. Wszystkie te metody pomogą ci lepiej zrozumieć samego siebie i precyzyjniej określić problem. nieświadomemu umysłowi pomóc ci w udzielaniu odpo­ wiedzi. Używaj swoich umiejętności nawiązywania kontaktu. wydarzenia. każdy bodziec sensoryczny. Założenie to oznacza. na przykład wyjaśniania celów. Uważaj na brak spójności. odzwierciedla ich różnorodne mapy rzeczywistości. W stanie re­ laksu i spokoju przeczytaj kwestionariusz zmian. które przychodzą ci do głowy. pozycji percepcyjnych i poziomów neurologicznych. uważaj na ton głosu i całą fizjologię osoby. jak się czujesz po jego wypełnieniu. jaką sytuację osobistą chciałbyś zmienić. na przykład. Podczas Dnia 12. poznałeś podobne założenie na temat uczenia się: „Nie możemy się nie uczyć". że znasz rozwią­ zanie. że ludzie odpowiadają inaczej. przeramowywania. Zgoda na poziomie nieświadomości może nie przybrać formy werbalnej. aby teraz wyjas'nić problem oraz uznać. Twoja czujność sensoryczna podniesie wartość kwestionariusza. zwróć uwagę na wszystkie pomysły na temat zmiany. . Czy zgadzasz się. że zawsze masz do czynienia z jakąś reakcją. To. Założenie na dziś Nie można nie reagować.Wszędzie zmiany 283 12. jak i nies'wiadomym poziomie. zarówno na s'wiadomym. aż uzyskasz swój cel. że zawsze reagujemy w jakiś sposób na zachowanie. Technikę tę możesz stosować również dla siebie. Ponieważ nie bę­ dziesz mógł zaobserwować swojej mowy ciała. Dlatego powinieneś tak długo próbować różnych podejść. używaj innych podejść. Zauważ. Zadanie na dziś • Zastanów się.

Używaj umiejętności kotwiczenia. Najważniejszy efekt NLP polega jednak na kumulowaniu zasad (założeń) i zestawie umiejętności. prawnika. Niech już t e r a z NLP zacznie pracować — dla ciebie. Opisane dzisiaj trzy techniki pokazują zastosowanie NLP w doko­ nywaniu zmian indywidualnych. Niemniej wszystko. NLP wykorzystuje techniki.). Ciesz się odkrywaniem swoich nieograniczonych możliwości. wydarzeń.2 8 4 Dzień 21. można wypróbować coś innego. pomnażałeś efekty swojej pracy. Mamy nadzieję.-11. Mądrość podejścia polega na tym. ty zaś masz możliwość wyboru. ćwicz przeramowania (Dzień 15. Pamiętaj: Niezależnie od tego. Zacznij programować siebie. aby dotrzeć do pożądanego sta­ nu. • Zacznij kontrolować swoje reakcje na zachowania i wydarzenia. że spodobały ci się praktyczne ćwiczenia. Dzień 4.). które będzie łatwo zauważalne dla twoich przyjaciół i bliskich znajomych. prowadzi do zmian. Zauważ. okoliczności. czego się uczyłeś. czego się uczyłeś.. Dzięki takiemu podejściu można uniknąć pułapki polegania na jednej bądź dwóch technikach „do wszystkiego". jak zmienia się twoja per­ cepcja (nierzadko dość gwałtownie).) oraz umiejętności językowe (zob. jak zmieniają się twoje emocje. stosując dopasowanie i prowadzenie (zob. Wywołuj konkretne reakcje u innych. premiera.) i nawiązywał kontakt. Po­ dejmij wyzwanie indywidualnej zmiany. jeśli będziesz z rozmysłem stosował odzwierciedlenie (zob. zawsze jesteś kimś więcej. Doświadcza­ jąc tego. Jeszcze więcej zyskasz. Może by tak przy­ brać trzecią pozycję.). począwszy od Dnia 1. . że jeśli coś się nie udaje. Dni 8. Dzień 5. abyś mógł bez przerwy cieszyć się pozytywnymi zmianami. Ponadto mogłeś od razu sprawdzić natychmiastowe korzyści wynikające z tej nauki. za kogo się uważasz. • Poćwicz jeszcze pozycje percepcyjne (Dzień 12. Nawet zaakceptowanie jed­ nego założenia może doprowadzić do zmiany nastawienia. pięciolatka? Zastosuj ją w jakimkolwiek zachowaniu w ciągu dnia do tego. co słyszysz z ust innych.

teraźniejszości i przyszłości. Ekologia (ecology) w NLP Wszystkie związki między osobą a jej myślami. dźwięki i uczucia z przeszłości. „nigdy". Za pozornie niewłaściwym lub bezcelowym zachowaniem może stać pozytywna. Kotwiczenie (anchoring) Proces. wartościami i przekonaniami. a także zachowania. w którego wyniku bodziec bądź reprezentacja (zewnętrzna lub wewnętrzna) wywołuje reakcję. choć nieświadoma in­ tencja. aby wydawał się osiągalny. zachowaniem. weryfikowalny i mo­ tywujący. Można dopasowywać przekonania. Kontakt (rapport) Wzajemne zaufanie i zrozumienie dwóch osób. Kroczenie (chunking/stepping) Poruszanie się wzdłuż spektrum od ogółu do szczegółu albo od niejasności do precyzji. Spójność. Dopasowanie (pacing) Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z drugą osobą poprzez dzielenie jej modelu świata. Intencja (intention) Cel bądź pożądany wynik działania. „wszyscy". Kwantyfikatory ogólne (universal quantifiers) Termin lingwistyczny opisujący słowa takie. świadomość szerszych efektów uzyskanych wyników. Linia czasu (timeline) Sposób. pojęcia. w jaki przechowujemy obrazy. Podstawa stałych osiągnięć i rezultatów typu wygrany-wygrany. Jedna z kategorii metamodelu. Kryteria dobrego formułowania (well-formedness criteria) Myślenie o celu i wyrażanie go w taki sposób. pożądany rezultat. Czujność sensoryczna (sensory acuity) Umiejętnos'ć precyzyjnego i przydatnego rozpoznawania sensu docierających do nas informacji. Umiejętność odczytywania zachowań niewerbalnych. spójny z pozostałymi osobistymi celami. doświadczenia. oparty na odczuciach. Kotwiczenie jest zjawiskiem naturalnym. strate­ giami. może też być przeprowadzane świadomie. Zmiana sposobu percepcji poprzez zmianę „poziomu logicznego". jak „każdy". Filtry percepcyjne (perceptual filters) Pojęcia. .Glosariusz terminów NLP Cel (outcome) Konkretny. ułatwiające komunikację. nie dopuszczające wyjątków. które kształtują nasz model świata. Badanie konsekwencji. przekonania i język. zdolnościami.

polegające na stoso­ waniu czyichś słów kluczowych i tonu głosu. Model świata (model of the world) Indywidualna reprezentacja świata. Modalny operator możliwości (modal operator of possibility) Termin lingwistycz­ ny określający możliwości (może. Bug). a także powstały w wyniku tego procesu rzeczownik. żarty. nie może i tak dalej). musi i tak dalej). Wynik zasad działania jednostki. Model Miltona (Milton model) Przeciwieństwo metamodelu. Niepowtarzalna indywidualna reprezentacja świata. przez co nie pokazują. W NLP metafory obejmują porów­ nania. Obraz poddany uogólnieniu. Może przyjąć formę rozbieżności między słowami a działaniem danej osoby. oparta na własnej percepcji i doświadczeniu. Metafora (metaphor) Komunikacja pośrednia za pomocą opowiadania bądź figury stylistycznej wprowadzającej porównanie. Proces nie jest określony. że jej znaczenie zostało zrozumiane. usunięcia i uogól­ nienia. Odzwierciedlanie (matching) Przejmowanie części zachowania drugiej osoby w celu nawiązania bądź wzmocnienia kontaktu. oparta na własnej percepcji i doświadczeniu. Niedookreślone rzeczowniki (unspecified nouns) Rzeczowniki nie opisujące. które zaciemniają znaczenie komunikacji poprzez zniekształcenia. Metamodel (meta model) Model rozpoznawania wzorców językowych. Modelowanie (modelling) Rozpoznawanie sekwencji pojęć i zachowań. Nominalizacja (nominalisation) Termin lingwistyczny opisujący proces prze­ kształcania czasownika w rzeczownik abstrakcyjny. przenośnie. Modalny operator konieczności (modal operator of necessity) Termin lingwistycz­ ny określający konieczność (powinien. Odzwierciedlenie skrzyżowane (crossover matching) Odzwierciedlenie mowy .286 Glosariusz terminów NLP Mapa rzeczywistości (map of reaiity) Nazywana niekiedy modelem świata. czemu służy. usunięciu i zniekształceniu. jak coś działa. Odtworzenie (backtrack) Podsumowanie bądź streszczenie. Podstawa szybkiego uczenia się. Niedookreślone czasowniki (unspecified verbs) Czasowniki bez opisującego je przyimka. reprezentowanie rozmowy w celu upewnienia się. Niespójność (incongruence) Wewnętrzny konflikt w sytuacji niepełnej zgody ze zdaniem czy wynikiem. Niejasność fonetyczna (phonological ambiguity) Niejasność wywołana takim samym brzmieniem dwóch słów (Bóg. do kogo bądź czego się odnoszą. jak dane działanie zostało przeprowadzone. przypowieści i opowiadania. Zawiera konkretne pytania służące wyjaśnieniu nieprecyzyjnego języka i ponownemu połączeniu go z doświadczeniem sensorycznym i strukturą głęboką. które umożliwiają danej osobie realizację zadań. stosowanie językowych wzorców artystycznej niejasności w celu dopasowania się do doświadczenia innej osoby oraz dotarcia do nieświadomych zasobów. Model (model) Praktyczny opis.

drugiej osoby (pozycja druga). dzięki której można uzyskać wglądy oraz więcej możliwości wyboru. Jedna z trzech pozycji percepcyjnych. Kontakt z rzeczywistością wewnętrzną. rama kontaktu. Poziomy neurologiczne (neurological levels) Inaczej poziomy logiczne doświadczenia: środowisko. Prowadzenie (leading) Zmiana własnego zachowania podczas odpowiedniego kontaktu z osobą mającą podążać za nami. Reprezentacja (representation) Kodowana bądź przechowywana w umyśle określona sensorycznie informacja. Pozycja trzecia (third position) Postrzeganie świata z punktu widzenia niezależnego obserwatora. na przykład rama wyniku. rama odtworzenia. które . Rama (frame) Kontekst. Szersza perspektywa. Postulat konwersacyjny (conversational postulate) Hipnotyczna forma języka. Reprezentacje wewnętrzne (internal representations) Wzorce informacji. obiektywnego. zachowania czy sytuacji. Predykaty (predicates) Oparte na odczuciach słowa wskazujące na stosowanie któregoś z systemów reprezentacji. myślenie. niezaangażowanego obserwatora (pozycja trzecia). reakcja byłyby właściwe?" Przeramowanie zawartości (content reframing) Nadawanie innego znaczenia zda­ niu bądź sytuacji poprzez zadawanie pytania: „Co jeszcze mogłoby to oznaczać?" Koncentrowanie się na dowolnie wybranym elemencie w celu uzyskania innej perspektywy. zachowanie. Pozycja percepcyjna (perceptual position) Punkt widzenia świadomości: nasz (po­ zycja pierwsza). że wydarzyło się coś wywołującego myślenie „jak gdyby". w celu nadania im innego znaczenia. Pozycja pierwsza (first position) Postrzeganie świata jedynie z własnej perspektywy i punktu widzenia. Przeramowanie kontekstu (context reframing) Zmiana kontekstu zdania bądź za­ chowania poprzez nadawanie im innego znaczenia: „Gdzie (w jakim kontekście) to zachowanie. kreatywne rozwiązywanie prob­ lemów za pomocą omijania myślowego przeszkód na drodze do pożądanych rozwiązań. na przykład podczas konwersacji (wejście w skórę drugiej osoby). punkt widzenia bądź sposób postrzegania.Glosariusz terminów NLP 187 ciała danej osoby przez odmienne zachowania. przekonania. tożsamość i duchowość. Ułatwia pozytywne. Zmiana perspektywy widzenia problemu. w której pytanie traktowane jest jak polecenie. zdolności. Programowanie neurolingwistyczne (Neuro-Linguistic Programming) Studium doskonałości i model strukturalizowania rzeczywistości przez jednostkę. Potrójny opis (triple description) Proces odbierania doświadczenia poprzez wszyst­ kie trzy pozycje. na przykład stukanie butem w podłogę w rytm jej oddechów. Rama „jak gdyby" (As-if frame) Udawanie. Przeramowanie (reframing) Zmiana ramy odniesienia wokół jakiegoś stwierdze­ nia. Pozycja druga (second position) Postrzeganie świata z punktu widzenia drugiej osoby.

Uogólnienie (generalisation) Proces. jak się będę czuł". nastrój. słuchowego. Typowe dla struktury powierzch­ niowej codziennej komunikacji. słuchowy. uogólnień i zniekształceń. Najmniejsze elementy składowe myśli. dzięki któremu widzisz w umyśle pewne . w którym jednostka odczuwa pełnię swoich zasobów. kinestetycznego. Struktura głęboka (deep structure) Kompletna forma językowa bądź znaczenie. Stan świadomości wewnętrznej (downtime) Stan lekkiego transu. Strategia (strategy) Sekwencja reprezentacji prowadzących do konkretnego celu. od której pochodzi powierzchniowa struktura codziennej komunikacji (po dokonaniu uogólnień. Wizualizacja (visualisation) Proces. która powstała ze struktury głębokiej na skutek usunięć. dźwięków. uczuć. cechy. Tożsamość (identity) To. zapachów i smaków. usunięć i zniekształceń) Struktura powierzchniowa (surface structure) Termin lingwistyczny określający komunikację słowną bądź pisemną. Suma procesów neurologicznych i fizycznych zachodzących w danym momencie w jednostce. zapachowego i smakowego. Stan gotowości umysłu do osiągania celu. skoncentrowaną na zaledwie kilku bodźcach.288 Glosariusz terminów NLP tworzymy i przechowujemy w umyśle w formie obrazów. Trans (trance) Odmienny stan charakteryzujący się uwagą skupioną do wewnątrz. Rzutowanie w przyszłość (futurę pace) Ćwiczenie. Zgodność. podczas którego uwaga skierowana jest na myśli i uczucia. jakości systemów reprezenta­ cji. Spójność (congruence) Stan absolutnej zgodności wszystkich aspektów osoby dążącej do osiągnięcia wyniku. samopoczucie. za kogo się uważamy i jak siebie widzimy. System preferowany (preferred system) System reprezentacji najczęściej stosowany przez jednostkę w myśleniu i organizowaniu własnego doświadczenia. jedność wszystkich „składników" jednostki. dzięki któremu konkretne doświadczenie zaczyna reprezentować całą klasę doświadczeń. Usunięcie (deletion) Opuszczanie części doświadczenia w mowie bądź myślach. Sensoryczne przetwarzanie myśli. modalności. Stan (state) Twoje uczucia. Stan świadomości zewnętrznej (uptime) Stan. Submodalność (submodality) Rozróżnienia. Stan zasobny (resourceful state) Stan. jak „zobaczymy. poprzez który informacja przekazywana jest do świadomości. testowanie wyniku w mys'lach. Synestezja (synaesthesia) Automatyczne przejście z jednego systemu reprezentacji do drugiego. w którym uwaga i zmysły skie­ rowane są na zewnątrz. kinestetyczny). System reprezentacji (representational system) Kodowanie informacji w mózgu za pomocą jednego z pięciu systemów sensorycznych: wzrokowego. System wprowadzający (lead system) System reprezentacji (wzrokowy. a nie na świat zewnętrzny (na przykład podczas fantazjowania). Pojawia się w pozornie nielogicznym użyciu predykatów sensorycznych w wyrażeniach takich. które nadają im szczególne znaczenie i mogą odzwierciedlać stan umysłu. aby zapewnić pojawienie się pożądanego stanu bądź zachowania.

za pomocą którego można doprowadzić do osiągnięcia rezultatu: fizjologia. myśli. strategie. prze­ rywanie bądź kończenie spotkania lub rozmowy. które przyjmuje się jako pewniki w celu nadania sensu komunikacji. Zmysł kinestetyczny (kinaesthetic) Zmysł czucia: wrażenie dotyku i uczucia we­ wnętrzne takie jak zapamiętane odczucia. posiadane przedmioty. widziany własnymi oczami. Zdysocjowany (dissociated) Widziany i słyszany „z zewnątrz" doświadczenia. zrywanie kontaktu w celu jego przekierowania. słuchowe bądź kinestetyczne opracowywanie informacji. samopoczucie. ludzie. gesty i ruch oczu do różnych sposobów myślenia. wydarzenia. Założenia (presuppositions) Pojęcia bądź stwierdzenia. wskazujący na wzrokowe. Wzrokowe wskazówki systemu reprezentacji (eye accessing cues) Ruch oczu w określonym kierunku. < * • • ' • • . Wskazówki systemu reprezentacji (accessing cues) Sposób. emocje oraz wrażenie ruchu i zmysł równowagi. Perspektywa subiektywna. sięganie do wspomnień z perspektywy innej osoby. więc nie słucha tego. Niekiedy odnosi się do wyobrażeń w którymś z systemów reprezentacji albo prób w myślach. co mówię". Zasocjowany (associated) „Wewnątrz" doświadczenia. na przykład: „Nie patrzy na mnie. . Wywoływanie (elicitation) Zdobywanie informacji o zachowaniach i procesach myślowych (strategiach) danej osoby za pomocą bezpośredniej obserwacji. pytań (metamodelu). na przykład podczas modelowania jej zachowań bądź określania wyznawanych przez nią wartości i osiąganych rezultatów. w jaki dostra­ jamy nasze ciało poprzez oddychanie. doświadczenie. odczuwany własnymi zmysłami. Obiektywizm. Złożona równoważność (complex equivalence) Dwa zdania uważane za równo­ znaczne. Zaprzestanie odzwierciedlania (mismatching) Przyjmowanie innych wzorców zachowań niż rozmówca.Glosariusz terminów NLP 289 obrazy. Zasoby (resources) Jakikolwiek środek.

157-158. 122-125 J język 121-137 „być" 123-124 czasowniki sensoryczne 132-133 dobór słów 132 . 215 dopasowanie i prowadzenie 81-87 trudnych osób 82-83 w grupach 85-87 przydatność 83-85 rozpoznanie kontaktu 79-81 kotwica 257-268 fobie 258 leczenie 280 mimowolna 257-258 tworzenie 260-263 wybór 263-267 zaprojektowana 258 źródło 258-259 kotwiczenie 269-271 innych 271-272 łańcuchowość 274-275 zachowania 273 M manipulacja doświadczeniem 25 w komunikacji 89-90 mapa umysłu 26. 169. 27-28. 151. 41. 97-98. 170. 75. 186. 204. 135. 197. 185 hierarchia 133-134 kontinuum 125. 150 kontekst 38-39 kryteria 35 ocena efektów osiągnięcia 43-45 określanie pozytywne 36-37 pytania sprawdzające 38. 77.Indeks asocjacja 116. 126 porozumiewanie się „krokowe" 127-129 stosowanie 121-122 znaczenie słów 131-132 K komunikacja 77-78. 39. 114. 113 zmiana 115-119 dysocjacja 116. 185 c cel 31 charakterystyka 34-35 ćwiczenia wizualizacyjne 39~40 ekologia 52-54. 216 metafory 167-181 jako narzędzie komunikacji 169-179 proste i złożone 167-169. 180-181 elastyczność 267 E-PRIME 16. 45-46. 195 w różnych kulturach 193-196 D doświadczenie subiektywne 21. 188. 43. 46-47 rozpoznawanie nieświadomego 56-57 technika osiągania 32-33 wartość 46 czas 191-199 kodowanie 191-203 określenie linii 196-198 teoria linii 192-193. 96.

148-149 wzorce Miltona 140-145 założenia 149-150 nieświadoma kompetencja 23. 20 model 24-26 założenia 16-17 przeramowanie 211.292 NLP w 21 dni pułapki 179-180 metamodel językowy 153-158 łagodny front 163 pytania 158-161 skróty językowe 156-158 struktura głęboka i powierzchniowa 156-158 modalności 96-98 charakterystyka 98-100 predykaty 100-101 synestezja 106-108 systemy wprowadzający i podstawowy 97-98 wskazówki wzrokowe 104-106 model T O T E patrz strategia modelowanie 245-255 cztery etapy modelu 33-34 doświadczenia 248 motywacja 247-248 przebieg 150-151 przekonań i wartości 253 strategia 247 sukcesu 22-23 umiejętności komunikacyjnych 252 wyniki 248-249 myślenie świadome 100-101 N niedookreśloność języka 139-150 oddziaływanie na nieświadomość 146-147 wykorzystanie 145. 165. 212 kontrolowanie nastroju 213-214 kreatywne rozwiązywanie problemów 215-216 przykład 216-218 treści i kontekstu 212-213 ulepszanie związków 215 pytania kartezjańskie 58-60 R ramy 211-220 relaksacja 118 S strategia 223-254 doskonałości 23 elementy 231-232 informacja zwrotna 225-227 model T O T E 228-231 pisowni 237-238 poziomy 224-225 przekonywacza 235-237 rozpoznawanie i stosowanie 227. 227 nieświadomość 55-57 nominalizacja 134. 142 O odzwierciedlenie 66-77 częściowe 69-70 fizyczne 68-69 głosu 72-73 jako pomoc w nawiązywaniu kontaktu 6768 języka i stylu myślenia 73-74 makroodzwierciedlenie 70-72 mikroodzwierciedlenie 72 oddechu 76-77 przekonań i wartości 74-75 skrzyżowane 70 spójne 90 zaprzestanie 87-88 P percepcja 93-96 poziomy neurologiczne 202-206 a organizacja 204-206 a zachowanie 202-204 ćwiczenia wyrównujące 206-208 pozycje percepcyjne 185-188 druga 186-187 pierwsza 185-186 trzecia 187 programowanie neurolingwistyczne (NLP) 13-15. 238-242 składnia 253-254 sukcesu 223-225 submodalności 111-119 cechy 114-115 umysł nieświadomy 116-117 zamiana 115-116 zmiana myślenia 118-119 sukces .

Indeks 2 9 3 czteroetapowy model patrz modelowa­ nie systemy reprezentacji patrz modalności W wartości 60-63 hierarchia 61-62 określanie 61 zmiana 62-63 źródło 62 Z zmiany historii indywidualnej 278-279 kwestionariusz 281-283 techniki wprowadzania 277-278 związków tworzenie 89 ś świadomość zewnętrzna i wewnętrzna techniki komunikacji patrz komunikacja terytorium 27 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->